Sie sind auf Seite 1von 2

61

Arie des Don Ottavio.J


Au1 ,,Don Juan" /4-J oJ W.A.Moart
Andantino sostenuto ::--. L ~7 (1756-1791)

J 1

Ja.,_ih.re S uf-zer sind auch _ ·e meinen, und


S'el-la 10-,pi- ra, ~ ,o - ,pi - ro anm'io; •

Edttion Peters '1&011


52
¡ L¡¡ -
- - - - -·~-
.. - - - - ~ - --- -
~ ' ,_
'
- -
- -
--
':"'.'
,1
~

,.
• N 1rhrem ~r1eden weih ioh mein
11J'
- r
Le • -ben, nur ih-re Freu • de bnn Ruhmir ge-ben;
~ ~ DaWa pa - la mio di - pin_ -el,, guel oh, a ln pia- _o,, "' - ta mi r,nd,,
l'UII OtJ

--

!- 41

··- -
1'
p, ·~ ,~
1 -

-
~~·
1
a
- -- --
~
1
~
'

1
-
~

- -
.
~,....,-r ~~ -
.,

-
iL . . . - ,~
,1
I

; -........ ;:;
~

rl

1 ' 1 1

sterb ioh vor Pein, sterb _ __


. da mor -

sterb icll or. Pein


,J\ 1
seh ioh sie
~ mor- t , m• wa, guel CM Z, in--
~ ~

Editlon Petera 7IOI

Das könnte Ihnen auch gefallen