Sie sind auf Seite 1von 2

Test 1 Kapitel 1 Familien in Deutschland

Klasse: Punkte gesamt: Note:

B / 40

/6 1 Posłuchaj dwukrotnie nagrania i podkreśl właściwą informację.


81
Nachname Müller / Meier / Meck
Wohnort Bern / Berlin / Wien
Hobby Computer / Karate / Jazz

Nachname Braun / Becker / Beck


Wohnort Berlin / Wien / Bern
Hobby Computer / Karate / Jazz

/5 2 Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania właściwymi informacjami. Cyfry zapisz słowami.

Hallo, ich heiße Anna Baum und bin 14. Ich komme aus Deutschland. Meine Familie und ich wohnen
in Warschau. Meine Mutter heißt Susanne. Sie ist 43 Jahre alt und Lehrerin von Beruf.
Sie ist sehr sympathisch. Mein Vater ist 45, er heißt Paul und ist Journalist. Er spielt gern Volleyball
und ist sehr intelligent. Und mein Bruder, er heißt Lukas, ist 17. Er spielt gern Basketball.
Meine Großeltern wohnen nicht in Warschau, sie wohnen in Berlin. Sie sind 70 Jahre alt.

1. Anna wohnt in  .
2. Die Mutter ist sehr  .
3. Der Vater ist von Beruf.
4. Der Bruder heißt  .
5. Die Großeltern sind Jahre alt.

/5 3 Napisz nazwy zawodów wraz z rodzajnikiem określonym.

1. – model(ka)
2. – weterynarz
3. – kelnerka
4. – architekt
5. – policjantka

/4 4 Przetłumacz wyrażenia na język niemiecki.

1. twoja babcia –
2. mój wujek –
3. twój syn –
4. moja siostra –
© Nowa Era Sp. z o.o., 2020 Materiały do kopiowania
Test 1 Kapitel 1 Familien in Deutschland

/6 5 Zaznacz właściwą formę czasownika.

Wir (1.) Paula und Lukas. Wir (2.) aus Polen. Ich (3.) 14 Jahre alt. Paula (4.) 13. Und wie (5.)
du? Woher (6.) du?
1. A. heiße B. heißt C. heißen
2. A. sind B. seid C. ist
3. A. bin B. ist C. bist
4. A. bist B. ist C. bin
5. A. heiße B. heißt C. heißen
6. A. bist B. ist C. bin

/4 6 Uzupełnij właściwą formą czasownika mögen.

ihr Musik? Ich Popmusik. Meine Großeltern Jazz.


Mein Bruder Rockmusik.

/4 7 Napisz liczebniki słownie po niemiecku.

1. 14 –
2. 93 –
3. 25 –
4. 17 –

/4 8 Zaznacz właściwą reakcję.

1. Wie alt ist Katrin? 3. Kommst du aus Polen?


A. Ich bin zwölf. A. Ich komme aus Polen.
B. Sie ist zwölf. B. Ja, ich komme aus Polen.
2. Wo wohnt sie? 4. Was ist sie von Beruf?
A. In Hamburg. A. Sie ist Köchin.
B. Aus Hamburg. B. Er ist Koch.

/2 9 Zapytaj kolegę/koleżankę o pochodzenie.

© Nowa Era Sp. z o.o., 2020 Materiały do kopiowania

Das könnte Ihnen auch gefallen