Sie sind auf Seite 1von 3

NAMA: DIAH RAHMAWATI

NO:10
KELAS: XI MIPA 3

Jaka Tarub

Jaka Tarub yaiku satiyang pemuda gagah ingkang nggadhahi


kesaktian. piyambakipun asring medal mlebet wana konjuk berburu
ing kawasan redi keramat. ing redi punika enten setunggal telagi.
Tanpa sengaja, piyambakipun ningali uga lajeng ningali pitu bidadari
saweg adus ing telagi kesebat.

amargi terpikat, Jaka Tarub mendhet selendang ingkang madya


disampirkan gadhah klintu satiyang bidadari. nalika para bidadari
rampung adus, piyambake sedaya dandos uga jagi wangsul datheng
kahyangan. klintu satiyang bidadari, amargi mboten manggih
selendangnya, mboten saged wangsul uga akhiripun dipuntilar kesah
dening kawan-kawannya amargi dinten sampun beranjak senja.

Legenda Jaka Tarub dikisahkan dalam Sastra Jawa Baru, Babad


Tanah Jawi.

Jaka Tarub lajeng muncul uga ndamel-damel nulung. Bidadari


ingkang nduwe nami Nawangwulan punika purun ndherek mantuk
datheng griya Jaka Tarub amargi dinten sampun senja.

Singkat cerios, kekalihipun lajeng emah-emah. saking raben niki laira


satiyang putri ingkang dipunnameni Nawangsih. sadereng emah-
emah, Nawangwulan ngelingaken ing Jaka Tarub kajengipun mboten
pisan-pisan narosaken wados kebiyasan badanipun mbenjing
saksampune dados isteri. wados kesebat yaiku menawi
Nawangwulan salajeng bethak ngginakaken namung sebutir uwos
lebet panganak sekul nanging ngasilaken sekul ingkang kathah.

Jaka Tarub ingkang pamekenan mboten narosaken nanging lajeng


mbikak tutup panganak sekul. akibat tindakan niki, kesaktian
Nawangwulan ical. ket punika piyambakipun bethak kados umumnya
estri biyasa.

Akibat hal niki, jagen gabah ing lumbung dados gelis telas. nalika
jagen gabah tilar sekedhik, Nawangwulan manggih selendangnya,
ingkang jebulna disembunyikan semahipun ing lebet lumbung.

Nawangwulan ingkang duka nyumerepi menawi semahipun ingkang


sampun mandung benda kesebat mengancam mengker Jaka Tarub.
Jaka Tarub mit semahipun konjuk mboten wangsul datheng
kahyangan. nanging tekad Nawangwulan sampun bulat. namung
kamawon, ing wanci-wanci tertentu piyambakipun rela datheng
datheng marcapada konjuk nyesepani bayi Nawangsih.

2) Analisis unsur intrinsik


a) TEMA
Kisah tentang Jaka Tarub iki nduweni tema utawa inti cerita tentang seorang bidadari bernama
Nawang Wulan yang harus tinggal di dunia manusia. Ing pungkasane dia duwe kesempatan

kanggo bali menyang kayangan .


b) LATAR
Legenda Jaka Tarub ini mengambil beberapa latar, contohnya telaga yang terletak di dalam hutan,
rumah Jaka Tarub, lumbung padi tempat selendang di sembunyikan, serta danau dekat rumah.
Untuk latar waktu yang digunakan adalah pagi, siang, serta malam hari.

C) TOKOH

A. Jaka Tarub
Tokoh iki digambarake minangka wong sing egois, tamak, gegabah, lan nduweni pemikiran
pendek.
Sifat iki katon nalika dia nemokake selendang Nawang Wulan lan milih kanggo mbatalake.
Kedadeyan liyane yaiku nalika dia gegabah mbukak kukusan nasi, padahal wis diwenehi kabar
yen ora dibukak nalika dimasak.
Nanging dibalik sifate, Jaka Tarub kuwi wong sing apik, pekerja keras, lan akeh sing bakti.
Sebenarnya dia termasuk orang yang menepati janji.
B. Nawang Wulan
Iku sosok bidadari sing nduweni sifat penyayang, pemaaf, lan tanggung jawab. Nalika dheweke
ngerti yen bojone ngapusi, dheweke tetep ngupayakake dheweke kanthi becik.
C. Bidadari Lainnya
Ing crita iki muncul tokoh liyane yaiku para bidadari kahyangan, Mbok Randa Tarub, lan uga
Nawangsih. Sanajan kemunculan kasebut ora akeh banget, nanging menehi keutuhan babagan
crita.
D) ALUR
Cerita Rakyat Jaka Tarub ini menggunakan alur maju. Alasannya adalah kisah ini diceritakan
mulai dari awal Jaka Tarub mencuri selendang Nawang Wulan hingga mereka menikah, memiliki
anak, dan berakhir dengan kepulangan Nawang Wulan ke kahyangan.
E) SUDUT PANDANG
Kisah iki nggunakake sudut pandang wong, amarga nggunakake tembung dia, dheweke, lan
dheweke.
F) AMANAT/PESAN MORAL
 Hubungan yang terjalin dengan orang yang kita sayang, tidak akan bisa bahagia jika
didasarkan pada kebohongan.
 Jadilah orang yang pemaaf dan maafkanlah orang yang telah melakukan kesalahan pada
kita.
 Jagalah selalu amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya.

Das könnte Ihnen auch gefallen