Sie sind auf Seite 1von 9

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU

Projekt iz kolegija Modeliranje poslovnih procesa

Proces servisa kamiona


TTI d.o.o

U Varaždinu, listopad 2022.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU

S4Tim05: Tea Radić


Karlo Rosenthal
Ivan Račan

Projekt iz kolegija Modeliranje poslovnih procesa

Proces servisa kamiona


TTI d.o.o

U Varaždinu, listopad 2022.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU

Nositelj kolegija:
dr. sc. Neven Vrček, prof.

Mentor:
dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek, izv. prof.

U Varaždinu, listopad 2022.


Sadržaj
Opis poslovanja tvrtke „TTI d.o.o“.......................................................................................1

Odabir i primjena tehnike prepoznavanja procesa.............................................................2

Tablica za odabir i primjenu tehnike prepoznavanja procesa............................................................2

Opis korištene tehnike prepoznavanja procesa i dokumenata...........................................................3

Opis preglednog procesa „Servis kamiona “........................................................................4

Tablica za pregledni proces „Servis kamiona “..................................................................................6


Opis poslovanja tvrtke „TTI d.o.o“

Poduzeće Tonimir transport international d.o.o. (TTI d.o.o.) osnovano je


21.2.1990. godine. Osnivač firme je Dragutin Kranjčec. Poduzeće je u 100%
privatnom vlasništvu.
Osnovna djelatnost poduzeća TTI d.o.o. je prijevoz roba svih vrsta u cestovnom
teretnom prometu. Posebno su se specijalizirali za prijevoz viseće konfekcije i
tekstila. U tridesetak godina postojanja poduzeća uspjeli su se uzdignuti na vodeće
mjesto na hrvatskom i regionalnom tržištu u tom području poslovanja. Od samog
početka partneri su sa Logwin company, vodećom njemačkom kompanijom u
logistici konfekcije. U poduzeću pružaju visoki nivo usluge od proizvođača do
krajnjeg kupca po sistemu „Supply chain management“. Imaju certificirane
sustave upravljanja kvalitetom ( prema normi ISO9001) i okolišem (prema normi
ISO14001).Trenutno poduzeće posjeduje vozni park od 31 vozila. Vozila su
različitih tehničkih karakteristika kako bi mogli udovoljiti svim zahtjevima koje
im kupci postavljaju. Osim što su vozila ekološki prihvatljiva, opremljena su
modernim sustavom praćenja i komunikacije. Poduzeće posjeduje i veliko
skladište u Varaždinskim Toplicama.
Skladište ima 1000 m2 zatvorenog i 5000 m2 otvorenog skladišnog prostora te
četiri hidraulične pretovarne rampe.
Poduzeće zapošljava 61 djelatnika koji su stručni, educirani, profesionalni,
maksimalno usredotočeni na ispunjavanje najviših zahtjeva kvalitete izvršenja
usluga prema korisnicima.

1
Odabir i primjena tehnike prepoznavanja procesa
Tablica za odabir i primjenu tehnike prepoznavanja procesa

Mogući pristupi Odabrano za projekt


Temeljeno na dokazima
Analiza dokumenata koje zaposlenici U prepoznavanju procesa smo koristili:
koriste na svom radnom mjestu za redovite - „Izdajnica dijelova“
poslove, kao što su radni nalozi, zahtjevi, - „Račun Majnić“
rješenja, rasporedi aktivnosti, interni - „Servisni radni nalog Majnić“
pravilnici, opisane procedure, upute, - „Zbirni radni nalog Majnić“
obrasci i sl.
Temeljeno na dokazima
Promatranje obavljanja radnih aktivnosti
sa ili bez mjerenja vremena trajanja, Nismo koristili u prepoznavanju procesa
povezivanje aktivnosti s dokumentima,
istraživanje utjecaja okruženja u kojem se
aktivnosti izvode
Temeljeno na dokazima
Analiza aplikacija za potporu rada
obuhvaća analizu korištenja Nismo koristili u prepoznavanju procesa
informacijsko komunikacijskih sustava
koje se koriste kao potpora izvođenja
Temeljeno na intervjuiranju pomoću strukturiranih
ili nestrukturiranih upitnika, anketa ili modela Polustrukturirani intervju s direktorom tvrtke te voditeljicom računovodstva
Temeljeno na radionicama pomoću moderiranih
okupljanja svih sudionika koji sudjeluju u
aktivnostima, kao i drugih stručnjaka koji mogu dati Nismo koristili u prepoznavanju procesa
pouzdane informacije o izvođenju poslova.

2
Opis korištene tehnike prepoznavanja procesa i dokumenata

Metode koje smo koristili prilikom uočavanja te samog odabira procesa bile su temeljene na
dokazima u obliku službene dokumentacije te intervjua koji smo proveli s samim direktorom te
voditeljicom računovodstva ranije spomenute tvrtke.

Kako bi dobili bolji uvid u sam proces servisa kamiona u tvrtci TTI d.o.o pozvali smo direktora
iste tvrtke na intervju u trajanju od sat i pol vremena u njihovom središtu koje se nalazi u
Varaždinskim toplicama. Direktor nam je rado detaljnije objasnio sam proces servisa kamiona,
sve njegove podprocese te samo trajanje istih. Iako sam proces servisiranja kamiona na prvu
zvuči doista jednostavno, zbog samog obujma istog procesa direktor nam je dan na uvid svu
potrebnu dokumentaciju za potpuni servis pojedinog kamiona u službi TTI d.o.o-a. Iako to nije
primarni i jedini poslovni proces unutar tvrtke TTI d.o.o, izabrali smo baš taj proces zbog
potupne dokumentacije koje smo dobili na korištenje prilikom proučavanja istog.

Dokumenti koji su nam dani na uvid su sljedeći: „Izdajnica dijelova“, „Račun Majnić“,
„Servisni radni nalog Majnić“, „Zbirni radni nalog Majnić“. Nakon same analize navedenih
dokumenata skupili smo većinu informacija koje su nam potrebne za modeliranje poslovnog
procesa, međutim ostalo je još par pitanja praktićnog tipa zbog kojih smo se odlučili odraditi
intevju s direktorom te voditeljicom računovodstva unutar TTI d.o.o tvrtci.

Prilikom intervjuiranja direktora i šefice računovodstva naišli smo na par nejasnoća zbog kojih
smo postavili par pitanja kojih se prvobitno nismo sjetili te zbog toga smatramo da smo odradili
polustrukturirani intervju.

Nakon odrađenog intervjua te analize samih dokumenata imali smo dovoljno informacija za
potpuno modeliranje poslovnog procesa te smo primjetili nekoliko stvari unutar samog procesa
koje bi se moglo poboljšati.

3
Tablica za pregledni proces „Prijava kamiona na servis “

Obrazac za opis
procesa: Naziv procesa: Prijava kamiona na servis

Početni
Aktivnosti ili radni koraci Završni događaj
događaj
Uočen kvar na Prijava Ispuna Dogovoriti Zapisati Provjera Kreiranje Kreiranje Provjera Poslan i zabilježen
kamionu kvara servisnog izdavanje izdane izdatnice i zbirnog računa računa račun
naloga potrebnih dijelove na dopis cijene i radnog
dijelova izdatnicu radnih sati naloga
Prosječno 15 min 15 min 7 min 25 min 10 min 15 min 3 min 3 min Prosječno trajanje
trajanje
Izvršitelj Vozač Servisni Mehaničar Skladištar Voditelj Računovođa Računovođa Direktor Izvršitelj
djelatnik servisa

Razlozi za promjenu Vizija novog poslovnog procesa

- Ne iskorištavanje prednosti dostupne tehnologije - Digitalna evidencija dijelova na skladištu


- Ručno ispunjavanje izdatnice - Skladištar pomoću skenera ispunjava izdatnicu
- Prijava kvara u živo - Online prijava kvara

Učesnici Mehanizmi Metrika

Trajanje procesa
Vozač, Servisni djelatnik, Mehaničar, Skladištar, Troškovi procesa
Voditelj servisa, Računovođa, Direktor Upotreba tehnologije

4
Vozač se javlja na pult i prijavljuje servisnom
djelatniku kvarove i što treba raditi, servisni djelatnik
ispunjava servisni radni nalog
Servisni radni nalog predaje električaru ili mehaničaru,
ovisi o tome što treba raditi, koji se pak javlja
skladištaru za izdavanje dijelova
Skladištar na izdatnicu zapisuje izdane dijelove
Nakon završetka posla izdatnica dijelova ide na
provjeru voditelju servisa koji dopisuje radne sate i
cijenu
Servisni radni nalog i izdatnica se predaje djelatnici iz
računovodstva koja unosi i rad i dijelove na zbirni
radni nalog
Iz zbirnog radnog naloga se kreira račun koji se daje
direktoru na provjeru
Nakon provjere račune se šalje kao e-račun ili poštom,
ovisi kako stranka zahtijeva
Iz navedenog procesa vidljiva je mogućnost
poboljšanja u tome da se izbjegne ručno ispunjavanje
izdatnice dijelova, trenutno radimo na tome da bi
skladištar skenerom evidentirao izdavanje robe iz
skladišta koja bi se odmah vidjela na zbirnom radnom
nalogu… tako bi se izbjeglo prvo ručno ispisivanje
izdatnice te ponovan ručni unos u zbirni radni nalog

Das könnte Ihnen auch gefallen