Sie sind auf Seite 1von 172

ISSN 1800 - 5039

2011.

.......................4
. : .............................6
. . : ...............................8

. .............................................11
. : .........................44
. :
, ...........................45
TEMELJNI UGOVOR izmeu Crne Gore i Svete Stolice ....47
. : -
? ......................................................49
..51
. :
,

, ? .........................58
. :
.....................................68
. : ,
- .....................................................................74
. . :
...............................................................76
. :
? ...................................80
. . : .........................84
. :
................................................................85
. : ..........................89
. :
......................................................................91
.......................92
. :

..........96

. . : ..............................101
. :
.............................................................104
. : .......................................105
. : ....................107
. : .................108
. : ................................................................110
. ......................................112
. :
...................................................119
. :

.......................128
. : ,
...................................................133
. :
..............................................................140
. . :
...................................................................142
. :
..............146
. :
................................................................148
. :
........................151
. . : ...152
Jan SOCHO .......................................................................156
. : ...............................158
. . :
.........................................158
. .......................162

, 40
: , , 81250
. . : .
: . . : , . ,
(). : - . : - .
: /: 041/240-010, e-mail: lucindancpc@gmail.com (mail
), cpc@t-com.me. web : www.cpc.org.me www.cpc.org.me/mne.
, 190 8.12. 1998. .
1998. . : 10.000 .

2


. 36. ()
,

.
.
.
, , .
,
- .
4.4.2011.

:


,
,
,
.
, ,
.


.

.
. .
,
, .

.

3


2011. .

,

.

,


.

:

,
- .

,


.
.


.


.,
.
,
, .
2002. 1596 .
, . .
,
.

50 ,
.+381 63 7758 079
, 11.02.2011.

4


. .
, .
31.3.2011. ,
.


, .


22.05.2011.

.
,
.
,.

,
,
,


.


, ,
.
,
,

.

.

. .

5
,,
, , , ,
. ,
.

.
. ,
,
. , .
, ,
, , , ,
.

.
,
.
,
..

.
,
,
.
,
, ,
.
, , .
.
,
.
, ,
303. .
, ,

.
, ,
!
!


, 6.5.2011.

6


.
.
19.
2011.

. : (

; ()
,
, .).
.
:
, ,
.
. ,
,
...
.... . , . ,

,
,

. . .
,
. (
).
, ,
,

. ,
,
.
.

-

,
.
.
.


,
.
1989.
.

. , , .
,
. : , , , , ...
(
?).
,
.
, , ,
. , .
* * *

12.05.2011. .
, , .
. ,

,
,
.
, , .
, , ,
. ,

7


, .
. , . ,
,

, ,
,
,
,
, ,
:
* * *
, ( )
.
. .
,
,
. .
. -


.
,

.
.
.
(
)
,
.

. , .

.

. , -92
.
.

.

. .

8


,
(, 16, 18).
,
.
, ,
.
, (, 16,
16). : ,
! ,
(, 16, 17).

(, 16, 18).


. ,
, , ,

.


,
. ,
,
.

,
.

. .
,
.

4. ,
, . ,
313. (
) .
. ,
, ,
, ., .

:
,
(
, 16, 17).


.
, , ,
.
,
.
.
,
,
.
,
, ,
.
, .
.
. ,
. ,
. ,
, , , ,
.
, .

, . ,
,
.
,
.
,

9

.

, .
,

. -
, , ,
,
.

.
, .
,
.


, ,
.
-

, .
16314, 14. 2011. .


, .

,
,
( ),
, .

,

. , , ,
,
(
)
. , ,

, .
,
.

, , , ( ).

,
.
,
- ,
. ,
, .


,
,
.
, .

:
,
...


,
, .
. ,
, .
.

.

, 20.
21. ,

- , ,

. 28.
2005.
. -

10
,
.
,
,
.


,

.
,
, :
, .
, . .
,
,
. , ,
. ( )

. ,
,
.

:
,
, , ,
.

, . ,

, ,

.
, .
,
,
.

,

.
.
.
,

.


,
.

,

, ,
, !


,
, .

!
,
,

,


.

. , ,


!

11

- ,
. ,?
.
, , ,
.

.
1886.
.
(.1);
, (.2);

(.4.); (.5.);

(.6
7.);
(.8.); (.8.); (.9.);

, (.10.);

(.12.).


.
. , ,
. , ,
.
-
14. .
1997.

?
? ?
1997. . 1977. .

.

,

, ,
.
. ,
.

.
,
.
- ,
,
?
.
, ,
?
.

.
,

,


,
,
. ,

.

.
.
-
.
.
?

12
.
,

.

. ,
.
- ?
?


.


. .
1920.
. .

,

, .

.
- , , ,
,
, , ?
. .

, ,
,
-

.
14

.
- ,
,
, .
, ,
.


5.
,
. , .

, ,
,
.

.
-
.
?

?
:

. ,
.


.
1920.
.
,
,
.1054. .
- ,
? , .

.

2006.

3 4.000 .

8.000 .

:


.

.

13
24.03.2011. .,
.
.

,

. , , . , :


,
.

,


,
,
.

,

, ,

: .
.
,
3 .
,
,
.

, .
,
.
. .
.
!

8.05.2011.


, , ,
. , ,
. , .
, . ,
, . ,
, .
, .
,
, , ,
... ; , , , . ,
.
. , ,
,
. XV . .
, ,
,
.
, , .
, ,
, .
.

14


. ,

15

16

17

(. ,
II), , ,
.

18

1855.

19

,
9.

20


, 29. III. 1880,
, 20. X. 1879.

21

22


IV, 19. X. 1885, , ,
.

23

24

, 1872, . . ,
.

25

1903.

26

27

. , 15. XI. 1903, . .

28

29

30

31

. , 27. XI. 1903, .


.

32

30. X. 1903, :

, . . ,
, , .

33

34

35


, , 25. XII. 1903.

36

37

, ,
.

38

39

40

41

42

43

44

- ,
, ,


, ,
. ,
( ) , , ,
.

.


- , ,
.
,
,
:
. ()-
, , ,
(), , ,
,

. .
:
1.


,
.
2.
:
)
()
)
) ()
)
) ) .
)
( )

.

,


, () ,
, -


:
)
( ) ;
) (
), ()
, ,
,
, ,

;
)
, ,
,
;
)
( ), ,
;

- - ,
() ,
-


- .
, 18. 2011.

()

45

:
.


.
,

, ,
.
-

-.

, -
.
,
1000
.
-
, .
,

.

..

,

,

, ,
(, 1889. )

,
. : ,
, ,
.

. 1913. , ,
, : ,

,
,
.
,
- , . I, ,
1931. . 232, :
- ,
.


1884. 1920. ,
, (1841-

1920). 1910. ,
, :
, !

, ,
, .
. .
,

, 1904. , ,
1889. :
, .
,
, .
,

, ,
.
. I
1. 1908. , :

46
I

.
,
, ,
.


.
.
, ,
.
, .
: , , . ,
, , , ,
, , , ,
, ,
.


I 1910.
.

.
:

I
, ,
, , , 1906.


,
, , ,
,
.

,

, ,
.


, ,

.

,
.,
,

,
. . , . . .
, .
.
. ,
,
.
,

.
.

, 15. 1910.

47
TEMELJNI UGOVOR izmeu Crne Gore i Svete Stolice
Crna Gora i Sveta Stolica, u nastavku Strane,
- u nastojanju da urede pravni okvir odnosa izmeu Katolike crkve i drave Crne Gore;
- Crna Gora pozivajui se na svoja ustavna
naela koja se tiu vjerskih sloboda, a Sveta Stolica na
dokumente Drugoga vatikanskog sabora i na odredbe kanonskoga prava:
- Imajui u vidu vievjekovno prisustvo Katolike crkve u Crnoj Gori, kao i vanost Konvencije izmeu Leona XIII i Nikole I, Knjaza Crne Gore, od 18.
avgusta 1886.;
- Uvaavajui ulogu koju je Katolika crkva
imala na drutvenom, kulturnom i obrazovnom podruju;
- Pozivajui se na meunarodno priznata naela
o odvojenosti vjere i drave i o slobodi vjere;
Saglasili su se o sljedeem:

lan 1

Crna Gora i Sveta Stolica potvruju da su Drava i Katolika crkva, svaka u svom podruju, nezavisne i
samostalne, obavezuju se da e u meusobnim odnosima
potpuno potovati to naelo, te da e meusobno saraivati u cilju cjelovitog, to jest duhovnog i materijalnog,
razvoja ovjeka i promovisanja opteg dobra.

lan 2

1. Crna Gora priznaje javno pravni subjektivitet


Katolike crkve, u skladu sa naelima svog Ustava i kanonskim pravom Katolike crkve.
2. Crna Gora priznaje i javno pravni subjektivitet svih crkvenih ustanova koje imaju takav pravni
subjektivitet u skladu sa odredbama kanonskog prava
Katolike crkve.
3. Nadlena crkvena vlast ima pravo da osniva, mijenja, ukida ili priznaje crkvena pravna lica prema
odredbama kanonskog prava. Ona o tome obavjetava
nadleni organ civilne uprave, radi njihove registracije,
u skladu sa civilnim propisima.
lan 3
Crna Gora jemi Katolikoj crkvi i njenim pravnim i fizikim licima slobodu komunikacije i odravanja
veza sa Svetom Stolicom, sa biskupskim konferencijama
drugih zemalja, kao i sa partikularnim crkvama i sa ustanovama i licima, kako u dravi tako i u inostranstvu.

lan 4

Potujui pravo na vjersku slobodu, Crna Gora


priznaje Katolikoj crkvi slobodu vrenja njenog apostolskog poslanja, posebno u dijelu koji se odnosi na
boanski kult, upravu, uiteljstvo i djelatnost udruenja
navedenih u lanu 15.

lan 5

Nadlena crkvena vlast ima iskljuivo pravo


da slobodno ureuje sopstveno crkveno ustrojstvo, da
osniva, mijenja i ukida crkvene pokrajine, nadbiskupije,
biskupije, apostolske administrature, teritorijalne prelature, teritorijalne opatije, line prelature, upe, ustanove

posveenog ivota i udruenja apostolskog ivota, kao i


druga crkvena pravna lica.

lan 6

1. Katolika crkva je nadlena za sva crkvena


imenovanja i dodjelu crkvenih slubi, u skladu sa odredbama kanonskog prava.
2. Imenovanje, premjetaj i smjena biskupa u
iskljuivoj je nadlenosti Svete Stolice.

lan 7

1. Crna Gora jemi Katolikoj crkvi slobodu


obavljanja kulta.
2. Crna Gora jemi nepovredivost mjesta za bogosluenja: crkava, kapela i prateih crkvenih prostora.
3. Samo zbog vanih razloga i sa izriitim pristankom crkvene vlasti ta mjesta mogu biti koriena u
druge svrhe.
4. Nadlene vlasti Crne Gore ne mogu preduzimati mjere bezbjednosti u spomenutim mjestima bez
prethodnog ovlaenja nadlene crkvene vlasti, osim ako
to ne nalau razlozi hitnosti zatite ivota i zdravlja, ili
spaavanja dobara posebne umjetnike ili istorijske vrijednosti.
5. U sluajevima odravanja bogosluenja na
mjestima razliitim od onih navedenih u stavu 2 (kao u
sluaju procesija, hodoaa ili drugih aktivnosti), crkvene vlasti e obavijestiti o tome nadlene vlasti Crne Gore
koje e se pobrinuti da osiguraju javni red i bezbjednost.

lan 8

U sluaju sudske istrage o kleriku, redovniku ili


redovnici zbog eventualnih krivinih djela predvienih
Krivinim zakonikom, sudske vlasti Crne Gore e o tome
prethodno obavijestiti nadlene crkvene vlasti.

lan 9

Ispovjedna tajna je u uvijek nepovrediva.

lan 10

1. Kao neradni dani za katolike u cijeloj zemlji


su predvieni nedjelje i sljedei vjerski praznici:
a) Badnji dan (24. decembar);
b) Boi i dan poslije Boia (25. i 26. decembar);
c) Veliki petak;
d) Uskrsni ponedjeljak;
e) Svi Sveti (1. novembar).
2. Strane e se dogovoriti o eventualnim promjenama neradnih dana, ukoliko se za to ukae potreba.

lan 11

1. Crkvena pravna lica imaju pravo kupovati,


posjedovati, koristiti ili otuivati pokretna i nepokretna
dobra, sticati i otuivati imovinska prava, prema odredbama kanonskoga prava i zakonodavstva Crne Gore.
2. Pravna lica iz stava 1 imaju pravo osnivati
fondacije. Njihove djelatnosti, koje se tiu graanskih
aspekata, regulisane su u skladu sa odredbama zakonodavstva Crne Gore.

48
lan 12

1. Restitucija dobara, oduzetih ili nacionalizovanih bez odgovarajue naknade, bie sprovedena u
skladu sa zakonom koji e ureivati materiju restitucije u
Crnoj Gori, uz prethodni dogovor sa kompetentnom crkvenom vlau.
2. Radi utvrivanja nekretnina koje treba prenijeti u crkveno vlasnitvo ili adekvatno nadoknaditi, bie
ustanovljena Mjeovita Komisija, sastavljena od predstavnika strana.

lan 13

1. Katolika Crkva ima pravo da gradi crkve i


crkvene objekte, proiruje i preureuje ve postojee, u
skladu sa vaeim zakonodavstvom Crne Gore.
2. Dijecezanski biskup odluuje o potrebi izgradnje crkvenog objekta na podruju svoje biskupije,
u skladu sa propisima kanonskog prava, i predlae lokaciju, a nadlene vlasti Crne Gore e prihvatiti njegov
predlog, ukoliko ne postoje protivni objektivni razlozi
javnog reda.
3. Nadlene vlasti u Crnoj Gori nee razmatrati
zahtjeve za izgradnju katolikih crkvenih objekata, koje
nemaju pismeno odobrenje dijecezanskog biskupa iz stava 2.

lan 14

1. Katolikoj crkvi je garantovana sloboda posjedovanja, tampanja, izdavanja i distribucije knjiga,


novina, asopisa, audio-vizuelnih materijala, kao i bilo
koja djelatnost povezana sa njenim poslanjem.
2. Katolika Crkva ima pravo da osniva i vodi u
svoje vlastito ime radio i televizijske stanice, prema svojim normama i principima, u skladu sa zakonima Crne
Gore.
3. Katolika crkva ima takoe pristup i javnim
sredstvima informisanja (novine, radio, televizija, internet).

lan 15

1. Crna Gora priznaje pravo vjernika katolika


da osnivaju udruenja, u skladu s kanonskim propisima,
prema vlastitim ciljevima Crkve. to se tie javnih aspekata njihovog djelovanja, ta udruenja se reguliu u
skladu sa zakonskim odredbama Crne Gore.
2. Crna Gora jami katolicima i njihovim udruenjima i ustanovama potpunu slobodu djelovanja i javnog istupanja, ukljuujui slobodu usmenog i pismenog
izraavanja.

lan 16

1. Katolika crkva ima pravo da osniva vjerske


kole i obrazovne institucije vieg ranga za kolovanje
svetenika i pastoralnih radnika.
2. Pitanje drugih obrazovnih katolikih institucija bie regulisano buduim ugovorom izmeu strana.

lan 17

Crna Gora priznaje Katolikoj crkvi pravo na


pastoralnu brigu o katolikim vjernicima koji se nalaze u
oruanim snagama i u policijskim slubama, i onih koji

se nalaze u zatvorima, bolnicama, sirotitima i u svim


ustanovama za zdravstvenu i socijalnu zatitu, bilo javnog ili privatnog tipa.

lan 18

1. U skladu sa principom vjerske slobode, Crna


Gora priznaje osnovno pravo roditelja na vjersku pouku
vlastite djece.
2. Imajui u vidu vie-vjersku strukturu drave,
kao i tekui proces zakonskih reformi, mogunost izuavanja katolike vjere u javnim kolama moi e biti
regulisana jednim buduim ugovorom izmeu strana.

lan 19

1. Katolika Crkva ima pravo da slobodno osniva ustanove koje e obezbjeivati karitativno djelovanje
i socijalnu pomo, u skladu sa odgovarajuim civilnim
propisima.
2. Crkvene ustanove ili ustanove koje su zavisne
od Crkve i namijenjene socijalno-karitativnom djelovanju, reguliu se u skladu sa sopstvenim statutima i uivaju ista prava i povlastice i imaju isti poloaj koji imaju
dravne ustanove osnovane u istu svrhu.
3. Crna Gora i Katolika crkva e se sporazumjeti o meusobnoj saradnji vlastitih ustanova za socijalno-karitativno djelovanje.
4. to se tie graanskih aspekata, ustanove navedene u stavu 1 ovog lana e se regulisati u skladu sa
zakonskim odredbama Crne Gore.

lan 20

1. Crna Gora i Sveta Stolica e rjeavati meusobnim dogovorom, diplomatskim putem, sve dileme
ili tekoe koje bi mogle nastati u tumaenju i primjeni
odredaba ovog Ugovora.
2. Mjeovita komisija, ustanovljena u tu svrhu,
sastavljena od predstavnika dviju strana, e raspravljati o
pitanjima od zajednikog interesa koja zahtijevaju nova
ili dodatna rjeenja, a svoje prijedloge e podnositi nadlenim vlastima na odobrenje.
3. U sluaju da jedna od ugovornih strana bude
smatrala da su prilike u kojima je zakljuen ovaj ugovor
bitno promijenjene, tako da ine nunim neke promjene,
biti e zapoeti odgovarajui pregovori sa ciljem da se
on aurira.

lan 21

Ovaj Ugovor, iji su crnogorski i italijanski


tekst jednako vjerodostojni, potpisan je u dva primjerka i
biti e ratifikovan prema vlastitim proceduralnim propisima strana. On e stupiti na snagu u trenutku razmjene
ratifikacionih instrumenata.
Potpisano u Vatikanu, 24. juna 2011.
Za Crnu Goru/
Predsjednik Vlade
Za Svetu Stolicu/
Dravni sekretar/
Njegove Svetosti

49

- ?

.


.
.
,

- .

,
,
.

.


.

-
.
, , .
? ?
? ,
,
?
, , , . ,

,
, .


.
.
-
.
, , 350.
.
.
, , .
.

, -
.
-

.

,
.
. , 1647. , ,
, . ,

312. , 350.
. . ,
,
. 451.
, ,
. , ,
,
, ,

. 850. .

. , 21.
,
.

. ?

50

. 999. ,
,

,
. 1867.

- , . ,
1886. ,

. 1892.
, .
1925. .

.
,

.

.
1089. , 9. , .
,
. ,
, , .

, ,
.
- .
. .
- .


,
.
78
.
.


. , 15

, .
,
. 24, 2,

..
.
6 1,
, .
1977.

.

?

. ,
.
.
, , ,


. ,
, ,
, .

, , ,
.
.


.

.

,

51

1886. .

:
, .
:
,

, , , ,
.

. ,
,
-

,
-
.
,
,
.
: ,
, , ,

, , ,
20, 3,


,
.


1,
1986. , 2

. :
?!

(1986. )
,
-
II
, , ,

.
,
, , .

:
?!

, , ,

.


,
,
- , ..


, .
,


, . ,
, -,
2.
1 -

52
1986. , 2
.
,

.


2

.
. ,
,
(, , ).
2 ,

- , ,
, .
, .
, , ...
,

, .
2
,

.
, . ,

-.


.
,
2.

., ,
, .
,
.
,
,
,
.
2 ,
,
.
.
2 ,
.
.

.


,

,
,

.

,

.
,

.
,

,
.
,

.
,
.
,

53
. ,

, .
,
. , , , ,
.
,
, .
,
20. , 20. (, , ),
21.
.
.
,
:
, ,
.
,
. ., ,
. ,
2,
.

, 2.,
, , ,
,
. , .

2
,
. , , , ,
.
,
, .


,

.


8.
, .

, ,
. ,
,
.


.


.


,
()
. , -, .
,
2.


2. , , ,
,
,

,
.
- ,

- .


,
,


.

54


. , ,


. , , ,
,.


,
,

.

,
.
,

-,
- , .


,
. ,
,
, ,
,
,
.

.


1991. .
.
,

,
.
5.
.

,
,
.


. .

. , , , ,
, ...
.


, .

. ,
.

.

2 , , : ,
, ,
,
,
..., ., , , . ,
, .
, ,

55

.
,
.

.

, , ,
-
,
.
1 ,
, , 2, ,
.


,
,

.,
.
,
. ,
,
.
, , , , ,
,
. ,

, .

. (, 21. ) .
, , - . ,
,

,
,
.

,

, :


;
;

,
..
,

;
. :
. .
,

,
: .

,

.
- :
.
. . , . .

.
,
.
. .
.


-
,

, ,
.

56
-
,
.
- ,

.
-

.
-
.
- ,

.
- .
-
,

, .
- ,

.


1986.


.
1986.
.

19. ,

,
1844. .- . ,
,
, , ,

!

-
:
-
,
, 1974.
,
, ,

;
- : ,
, , , , , ;
-
(, );
-
.

,

:
,
, .


, ,
, , ,
, ...

, , ,
, , ,
, ...


,

,
, , ,

, , .

, .


, , , , ,
.

57
, - ,
, ,
, ,
, ,
.
,
,
, ,
-.
,
,
,

,
., ,
.

-.
, -, ,
, ,
.
,


60
.

.
- , ! !
, x ,

.- . , ,
, ,
,


!

, !


. ,
, , ,
!
. , !
,
, ,
!

,
,
,
( ) , , .
,
,
.
,
, ,
.
,
,

.

(
)

58

,
, ?

, ,
?
.
.

. ,
.
,
,
?!
.

, .
,
?

.
.
,
, .
. -

. ,
, ,
,
, ?
, , ? .
, .
( ,
)
,
.
(, )
().

, . , , .
.

, .
,
?
, , , .

.

,
. , ,
(
, )


.
.

59

. .
. . ,
.
,
, !
,
,
,

.
.
.
. . -
. .
.
. , ,
. . .

,
, .
., ,
.

,

,


-.
,


,

.
,
,
, ,

.
.
,
2003. . , ,
14 . 21 .
.

,
.
1991. 9% ,
2003. 32%. , ,

. , , 10 . 9% 32%
.

.

.

. . . . ,
.

? ,
? ,
. .
, ,
, -

60


.

, . ,
,

. !
, ,
,
.
,

-.
. .
. , , .
,
, - , ,
.
.
, , , .
. ,
.
. .

,

.

()

.
.

. . .
. . ,


. 5. ,
-
.
. ,

.


,
,
,
.

, ,
,
.
, ,, ,
.
,
, .

,
,

,

. ,

.
. 15. . ,
1938.

.

.
.


. ,

61
, ? , ?. :
,
.
, : , , , , , , ,
, , , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , , , , , .... ,
= . ,
!-
, ,
,
!? ,

, ! , , , . ,
, , 1938. (
)

,
. , , ,
? ,
, ,
, . ,
,
, ,
.
...,
.
,
.
,
, -

, ,
,
. ,
, .
, ,
, ,
, , ,
.
. ,
, .
.
, -, , .


.
, , ,
. ,
,
, ,

.

. ,

,
,
.


-,


,

- .
,

62
. ,
,

. ,

, ,


, ,
, .
, ,
. ,
. ,
: , , . ,
.
, .

,
.
?
,
, ?

.
.
, , .
, .

, , ,

, , , ,
,
. ,
, ,
, , -

.
, ,
.
, . , ,
,
,

.
,
. ,
( ) .


,

.
. ,
( ) .
, ,

,
,
.
,
,
.
.,

. ,
40
.
,
, ,
. , ,

.

63
,
, ,
,
, ,
.

, ,
.

,
,

,
, ,
,
,
. ,

19.
,
,
.

,
,

.


,
.


,
.
.
.

,
.
, ,
.
,
, .


.


.
, ,

.


, ,
.

.
.
,
, .


, .
.
,,
. ,
() ,
,
.
.

, ,
, ,
...

,
. ,
,

.

, 10 ,
,
. ,

.

64

,

,
.
.

, ,

.
. . . 1959.

, .
.
.
. , ,
,
,

1938. . , ,
.
,
,
,
.
. ,
.
.

, XV XX
.

,
, ,

. ,

.
.
. ,
, ,
, ,

,

, ,

.,
,
, ,


,


,
, ,
.
.

,
.
,

65
,

,


.


. .
, , ,

. ,
,
,
, , ,
,
.
, .


.
, ,

,
.
.

,XV . , , .
.


.
,

XV
1938.
.

-

,


.

.
,
,,
.
-, ,


,

.
, ,
, , ,
, ,
. -,

.


,
. .
-,
,

,
-

66
. -
, ,
.
,
,


,
,
,
. - -.

,
,. ,

.
, , ,
,

.
.


-


.
. .


.
.
.


.

.

.


,


.


-

1918.
.
.
.


XV

.
.
-

1918.

,
,

. .


1918.
, (
)


.

1918.
, 1918.

67
,
.
, , , .
.

.
.
.


.
,
,
.
15-

,
. .
., , , , ,

.


,

.
., , ,
...
,

-,
..

, ,
.
,
, , ,
, ,
.

.
,

.
-
.
. 2.500.000,00

.

68
. -
.
,

.
,
.


. , .

,
.


.
, .
,

,
,


, .

()
()
()


,
. ,

() () ()
() ()
( ) ,
, . , ,
()
, () , (),
(),
()
, , ,
(. - ),
( )
()

, , () .

. , () ()
() () ()
. , (), ,
,
.

, ()
, (),
,
, ,
(
),
(, , ,
, ) ()- () (), , (), ,
, ,
() , - , .
( ) ( -

69
,
, , , , ) () ,
,

() ( ,
, )
, ,
, () ()-
(.
, , (?!) , , //
// // ). ,
, , () . , (?)
() ().

, ()(), () , , ()
, ()
,
, - -, ()
(), , ,


, , ,
, , , ,
, ( ) .
: ) ()
, , , ,
( ):

, , -
, ,
. ( , , 13. 3.2010).
() , ,
-
( ?) ( ), ,
, , - .

, ,
, ,
.
()
.
, () .
. 1918-20.
.
( ) ( , ), () , , , ,
. ()
. , , , . ()
, , ,
, , .
?! ?! , , ,
?!
?!
() ?! .
- ()-
() 1861
,
. - (), , ,
- . , .

70
, ; )
, ,
()- (. ).
, ,
. ()
, , ,
() ,
.
, , ,
, ()
, . .

, .
.

, ,

, , , (
), , , -,
,
.
()

, (), ()
() ()- ()
- (),
() ().
()
( ).

, , , , ,
()
,
() ()
,
.
():
I ,
.

II , , , () ( ).
III (/
) - .
IV
- , , (/)
V () .

I -

, - . , ,
.
, (), ,
, ,
, ,
() () ()

, .
, ,

, -,
,
, , , ,
.

,
, ,
()
, ,
.

() () ,
- ,
(),

()
.

()

71
() , , ,
, , , , ,
()
,
(, // , )
1. .


, ,
, (),
(), , ( ,
-)
() ,
(
1844 ), (), , ,
, .
2. () ,
()
()
. - - , () ,
.
()

,
.
3.
() ,
, -
( )
()
, , ,

.
4. () () ,
() , (
), , , ()
, - - (),


, ; , () ,
, ,
, .
5.
- ( ,
, , , , // /-/
,
,
() ( - /
-/ ), , ,
.
6. ()
() :
170 /
1918.

(

, //
-
. .
, 1918, //
() :
, ,
,
// , // , - - ,
,
, //. // ).
7. , ,
- ,
, () ()

, , , ,
, , .
8. -
(-, -
-) . -

72
() ,
()
.
9.
, , -
, , (), ,
, , , ()-
() , () ,
, , .
10. ()
() : ()
(, )
,

, ,
(), , ,
()-
()- ()
, , .
11. - , , , (), ,

()- () , ,
, ,
, () .
,
,
,
() , - - ().
,
() ,
,

,
, .
12. ()
- ()
-
,
, , , ( )
()

.
13. ()
, ,
, ()
, - , 800-
,
, 1918. .
14. ,
,
19. .,
1856. ,

.
15. ,
, () ( ), -

(
).
16.
- - , , ,
, : )
, (//) ,
()- , ; )
()
; )
(, ) )

() ()
( ) ,
, ()
- () .
17.
(//, )
,
()
.
18. - : , ( ) , ,
(), , : ,
().
19. ()

73
,
q,
- ,
(, , ) ,
(), ( - q)
,
, .
20. ()
(, )
,

,
(, ) ,

,
.
21. , - ()

( / ...)
,
.
, ,
. , , - - ()
,
() .
22.

()
. :
(circulus vitiosus) ,
, , , ,
(obskurum per opskurius). circulus vitiosus
, :
, , ()
. .
()

,
( ).
23.
, , ()-
( ) ,
-
() , ,
(). ,
, ,
, ,
,
() , ,
.
24.
()
- ( )
,
(
).
, :
(//) () ().
()
, ,
, ,
. ,
, 19. .

, :
.
(
29.3.2011. , , , ,
.
,

,
() /
/,

, , .)

74

, -
,
,

.
, , ,

,

, -

-
, , , ,

.

, , , .
.
, . ,
, - -

.


: ,
, ,
. ,
?
:
.
.
, ,


.
, , ,


:

? -, .
:
. ,
,
1918,
-

, ,
, ,
, .

,
. ,
, ,
- .


. , , ,

1903,
1904.
, . -
1905, 40.
: !

,
,
-

!

! ,
, ,
,
!


,
.
,
, ,
,
.
:


?
:

-. ,

. ,
. , -
.


.

75
,
. -
, .
,
, , - . : , ,
, , .
, - . ,
, - , ,
- , ... !
!?

-

, , .

. .

.

, , -
.

. ,

- .
. .
() 1000 .
.

.
. ,

!!!

, ,
.
.

.
13.6.2011. 21.


,
, .
.
,
.
,


.
,
5.
.
,

, .
.

76


25. 8. 1. 9. 1990.,
, ,
, . ,
, ,
, .

,

,

.
,
,

,
. ,
,

.
, , ,
, // . / /
// /
/ . ,
1459.
1557. 1766. 1922., ,
. 1557. 1766.,
,
,
,
- .


1459. 1557. ,
,
.
,

,
1459. 1919. ,
, ,
, - ,
,
. , . ,


, .
, , ,
/
/.
, ,

1459. 1922. .
,
, .
. ,
.
. , ,

,

.

.
,

,
,
. , ,
, . , ,

1905. 1903.

,
,

... ,
, ,

.
. , ,
, .
. ,
1919. .
,

77
.
,
1919., 1943. .

, ,
.

, ,
1459. 1766.,
1557.
. ,

,
. , ,
1219.
,
.
,
,
/1204-1263/.

,
VIII .
,
1346.,

, , , ,

, .
, . . .

,
. .
. .
,
, , ,
,
,
:
,
. , 200.

1019, 1020 1025.
, ,
, 30.

.
, ,
, , , ,
,
,

.
,
. ,
.

, .
, .

. , , , , , .
,
. , ,
, ,

. ,
,
. ,
,
, , ,
, ,

.

,
,

. -
, ,
, -

,

,
,
.
//
1695. 1710. 1720-1721.,
,

78
. 14. .
1855. .

, ,

, ,
,
, .

, ,
. , ,
,
, ,

,
, . ,
, . , . ,
. .


/ / . ,
.
,
1847.
.
.

,
, , :


/ 6.5.1723./. ,
1766.
II,
, , :
-,
,
.
, , ,
. /
I / :
, -

, ,
, .
,

24
, ,
54. ,
14. 1766.
. .

,
: ... ...
//... /
/ // 25. VIII 1640. :
... 2. X 1640.
/ ,

1622-1644. I, , , 1986, .447,
447, 457/,
: 1. , , ,
? . ... 2.

?
?... .

//
... 3.
,
,
? . , , ... 4.
.


? . . /. , , , . ,
, , 1984., . 238, 239./. ,

, , 1911.,
, :

79
, ,
...
, ,
: , ,
.
18.3.1920.
//
, 19.3.1920.
. 2056
: ,
:
:
- , - , :

23. 1929. / ,
, , , 1983. . 18,19./.
, , , .
,
.

:
, ,
.
, . ,
. ...
.
.
. , ,

. ,
, . ,
,
, , ,

. ,
, .
,
,
, , , ,
.
,

, .

. ,
, ,

.
,
- ,
,
, , ,
, , ,
.
, ,
, , , ,
, , , , , ,
/ / . .
, .
, , ,

,
, , ,
. ,
, ,
, : 49. , ...
/51-54/ / /, / /, / / /
:

// ,
/.
, , ,
1272. ,
1927, .101,110./.
, 718. , ,
, ,
, .

,
.
,
.

80
/
/, /, / .
,
, .
,


. ,

/
,
/,
, . ,
, , ,

,
. ,
,
.
, 5.9.1990.

?


.

.

,
, , -
.
., 10. 1992. .


(), , II
: . 507 ,
,
,
,

1850. . ,

.
.
1850.

,
(Ralis ipoltis )
.

1850.
,
. ,

,
, .
,
.
. ,
1992. ,
, ,
,
. ,
.,
:
, 7. ,
,
.
.
,
.
-

81

. ,
1992. .
1918. , ,
. , .
1918.

,

.


.

.
. 19.
.

, ,
.

,
.

, .
.


. :
, ,
. ,
: .
.
1918.
:

,
, , , , .
,

,
:

:


,
, , , .

,
.


.
, !
!

( , 1918. ).


,
.
, . ,
.
.

?

. ,
.

. , ,

,
1918. .
.


. -

. .
. ,

82
.

- .
,

. , .
, . ,
, ,
, , , ,
, ,
.


. , .
,
1918.


.
,
, .
...
, 6.5.1723. .
-,
.
II, 1766. .

9
.

...
...
//... /
/ / 25. VIII 1640.
...
, -

1622-1644. I,
, , 1986, . 447, 448 457.

... 2. X 1640.
.
//.
, ...
: ,
, -
...
23. 9120.
,
8. 1929.
, .
, ,1983.. . 18 19.

: , !!!

, ,
, ,
.

!
!

.
-
!
. !
,
. ,
, ! -

,


:
- .
.
. ,
!

.
- , ,
, !
.
,

83
. ,
.

(. . - . .)

: !
.
- ,
. .
,
.

: ,
!
!, , .
.

(. .)

:
!
- ?
- .
: , !
, .
, . !

. , , ,
.
,
. ,
. !
,
. ,
. !

- , .
,
.

:
- , .
.

: !
- .
,
.

:
-
. ,
. ,
. ,
.
.

. , ...

, , ...

.
.

: ,

-
, .
,

.
, .

:
- , .
, , . . ,
? ,
, , .
!

84


( , , . 2065)


-

( 1219-1969, , 1969,
. 241-270) .
.

(), , ,
,
- .
, ,
( 1459. 1557. 1766.
191/1922. ), , . ,
,

,
, , 14. ,

.

1766. II
:
-,
(, ). ,
, ,

VIII
. , , ,

, .
,
, .
, , , ,

,
, , .

.
,


, . 1695.
1720. 1721. ,
,
. ,
, .
.
, ,
.


()
() () 25. VIII 1640.
:
2. X 1640.
( ,

1622-1644. I, , , 1986, . 447,
448 457);
1855.
,
2. 9.
14. ( ,
. - ,
, , 1890);
-

85
, ,

, ,
: , ,
(

, , 1911);

,
:
1876. 1878.
, -, -

1913.
( . ,
, ,
,
, 1984. . 6.61).
,
1903,
1872.
( ,
) ,

.
.
, ,
.
- ,
. .
-
, , , ,
,

.

x .
- . ,
.


:

.


.
, ,

.
,
,
.,
.

86


.


.

,
,
, . ,
, .
,
,
:
, .

,
, : , .

.

.
.
, ,
: ,
. :
,
. :
.

,
.
,
.
.

,

.

.

,
: ,

.

,
,
. ,
.
,
.
: !


.

:

.
.

,
:
.

. ,

.
.
,
.
,
,
, .
.


.


.

.
,

, , .

.

87
:

.

: -
.


,
.


.
,

.
, .
.

..


.
,
.
.
, , . ,
,

. , ,
,

.
, -
.


. , ,
.
.

11.06.2011.


,
11.06.2011.
.
, ,
, , . , ,
, . ,
, , , ,

.
, , .
, .
- .
, ,
. ,

88
.
, ,
. , , -
. . .
. , , ,
.
1920.
IV .


29.06.2011.

28.06.2011.

,
, .

:

,
.

. .
.
,
.


.

. ,
-

. ?

! ,
.
, ?

.

-
,
,
, .
,
.

.


, .
,
.

, ,
,


.
,

89

..
- .

.
,

. ,
,
,
-
() .

-
,
, ,
.
,

, .
- .

. ,
,
, .

..


,


, ,
:
, ,
. ,


.
, ,
, , .
,


(
) (
) ,
, , ,

.
,
,

. , , , ,
. ,


. , ,
.
, ( ) , ,
. , ,
,
. ,
;
,
, . , ,
.
,
,
,
.
.
,
.
.
, , , , .

90
. , ,


. ( )
, ,
.

. .
;

, , . .

. , , . ,

; ,
96/97. , ,

.

.


. ,

.
, ,

. , , ,

.
, ,
, .

, , ,

. ,

, ,
. , .
,
.

. ( , )
- .
,
,


.

, .
. , !
( ), ,

, .


.
.

.
,
,

. ,
,
. . ,
.

. ,
, - .

91

,
, . ( )
,
.
, - ,
( ),
, , , ,
. , , , .
,
, ,
. ,
,
( ),
.
, .
,
. ,
, ,
.

.
,
. ,
, , ,
. , ,
(,
), . , ,
!
. ,
. ,

.
. . , . ,
, , ,
. , , ,
, ,
. !
, , ,

, ,
, . , , ,
, .

92

, .
. ,
. ?
? ?
. , ,
.
(, )
, , , .
-
. ,
, . -
, , .
. (
), ,
. :
!
, ,

.


.

. , ()
, ,
:
-
?
-
17
2 ;
- ,
,
, .
- ,
.

,
,
,
.
, ,

. ,
,
,
, , ,
-- , .

. .

4.4.2011.

.

, .


. , ,
,

93
.
, .

,

. .
, ,

,
.
,
,
.

, .
,
.
,
.

, 57
? .

.
.
..
.
, .
, . , ,

,
.
, . ,
, ,
.
, .

, , ,
-
, .
, ,
.
,
.
,
,
. ,
,
.
.
,
,
.

9.05.2011. .,
.
.
.

.
, ,
. ,
. ,
.
, ,

94
.
, ,
116
. .
.
,
. .


6.6.2011.,
, ,
,
,
, ,
.

, . .
.
, , . (.
) , ,

.
. ,
. :
.
.
:
.
.

.
.
.


. ,

.
? ,
, ? , ,
.
....

.


. ,
, ,
. .


.


.

.

. .
.
.

:
,


.

, , , ,
.
- ,


,
.


.

. .

95


, ,
,
,

., ,
, ,
.
,
,

,

.
-
,


-


.
, 86
,
.
-
. ,

,

, .
, ,
, , ,

,
: 90 , ,
.

- ,
,
.
.
, ,
, ,

, 514
,
, 320
.
, 86 ,
80 .
-
,

-.

. .

.

- .
,
,
, ,

.
-

, .
-
.

..

, .
- ,

,
-,
.

..

96
-
-
23.6.2011. .
15 . ,
, .
- .
, . ,
, .
. ,
.
- -
(), , ,
, ,
.
:
,
. ,
,
21.
2006.
, , , ,
,
. ,
,


,

. ,
,
.
,
,
. ,

, . ,


,
.

.
.
,
,
,
.
,
, ,

, , ,

.
,
.

97
.
, ,
,
.
, , ,
,
, , ... ,
, .

,


.
,
,


350,00 ,
500,00 . , , ,

,
.
, ,
, ,
. ,

,

, ,
, ,
.
,
,
, .
,
, .
, , ,
. ,
. ,
,

-

.

,.

. 1844
,
. -
1937. ,
1941. 1985/86.
,
.
,
,
,
, ,
.
,
, ,
- , ,
, , , ,
, , .
,
() ,


.

,


,
. :
;

;
, ,

98
,
;
,;
, ;
() 1918
; ,
,
, ,

, .


. ,
,
,

,
.

,


.
- ,
. , ,
-- ,
.

?
,
?
,

,

,
, .


,
.
,


, , ,
, ,
,
.
,


.
1920. . ,
,
, , , ,
,
.-
.


. .

.
, , .
,
,

.
,


, .

.

99
, ,
,
.
-
,
? ,
, ,
, ?


?
,
, ? ! 90
. ,
,

.
, ,


.
, , , ,

.

,

, .
,
. ,

,

. , , (

,
),

,
, ,

.

, ,
,
21. 2006. ,
. , , ,
,
.

( . 13.05.2011.,
.10.)


, , .

, , ,
, .

, .
, , -
. 5.
.
. 5.
: , , , -

, , ,
,
. ,
.
. ,
(.5.) . ,
.
, ( , .)
?!
,
, ,
,
. .?!

100

1500
.
, ?!

,

,
.
.

-. ,
, 1920.
.
7
.
, , ,
.
.
,
1918.

. . .. ,

.
,

, , ,
, .
, ,
, .
.
.
.

.
, ,

, , .
.
,

.
.
,.

. 4.
1907. . , ()
.

!
. : !
, , . ( )
. . , . ()
() .
, ,
, , ( ) ,
( ) , . ,
.
. , .
: 5 , , , ,
, , , , ,

101
, , :
. , , ,
. . ,
, 2.50 (), , ,
, . .
.,
18 4 2010.

18 2010 , Universita Pontificia


Regina Apostolorum
.
21 2010

,
q , ,

. .

,


q 6 2009 ..
25 2010 ,
q

. ( ), . . , . . , .


.
,
.
26 2010

,

.
.
27 2010 -

,

y
150.
29 2010 ,

.
,
. , , ,
- , ,
,
30 2010 ()

,
.
-
- .
.
31 2010

,
. . () .
2 2010 q

,

q .

q , , .
4 2010 ,


()
1240 .

07.06.2010 .

-
.

102
19.6.2011. ..

. ,


.


,


.
- , ,
,

.
19.
.
21-
,
,

, ,
,

.
.
. /
II
.
.
. ,

.
,
.
.
( , 1987. . 51, -

1754. .),
().
,
,

.
,
,


.
,


.
.

1918. , .
,

.


28.6.1389. . ,


.
. ,
, ,
, .
.
.
28.6.1389.

,
. .
, , ,
-
:
, . .
. ,

103
, , ,
.
, . , .
18 19.
.

.

.

.

,
, ,

() .
,
, , , , ,

,
15. ,
1530. , ,
-
18. ,
XV , XVI XVII
,

,
( , )
XVII . (, 431).

, .


/ .
19. 1918. , ,
.
, .
- .
. .
1918.

.

, ,

.,
, .
?
. .
. . ,
( 5.1.1884. .),
. . ,
.
,
.
.
. .

()
.
.


.

(, IX-X 1931.),

( )
,
,
. .

.

104?
,
- .
, ,
. . .
, ;
.

,
.
,
.
.
,
.
,
- ,
.

?


?
.
, . , , ,

. ,

. 32
. , .
?

,
. ,

,
. ,
, , ,
, .
, ,
.


?
, ,
; , .

.
, , , ,
, ,
, . ?
, - .,
.

.
( )
, .
,
,


. ,
, ,
,
.
,

105

.


,

, . , .
,
.

( , 1988.
,
)

. , .

.


, .
- , .
, . - .

.
. - , - , .
.
,
.

, - .


.
. . , 1991.
: - , , , , -

,
. ,


, .

, .
. . ,
,

, ,

, - . :
.
.
, , ,
, ,
.
.
, , ,
. ,
,
.
,
, , , ,
, , , , ,
. ,
.
1945. 1991. .
229.
, , , , , . :
, , .
,

,
, ,
.
.
. . ,
, ,

106
. , , ,
. -
.

(, )?
, . , .
.

.

,
.
. , ,
.
.
,
,
.
.
?
,
. .

, .
. ,
.
,

. ,
, , .
?

. , - ,
,
. ,
. . .
, , .


?

. -

.
, ,
.
, , , , .
, ,
. , , ,
, , ,
.

.


.
. , ,
,
.
?
- . ,
, statusa quo,
, , ,
.
.
.

. .
.
-
,
.
, , . :

.
,
. , 1918.
, , .
, , . ,
.

107


, ,

! ,
,
. ,

, !
, , .
1936.
, ,
, , !
,

- . !
, Boulder City-
1936.
!
,
.
, ,
, .
11 .
19 .

.

. ,
3. 1936. ,
.

. -
,
!
, :
! ,


!
? .
, ,
. -
,
! , , 11
, ,
,
.
.
? .
.
? ,
, .
!
Mirror :
, ,
.
, . ,
.
.

.
,
,
. ,

,

XX
,
,
, !
:
, . 1, , 1.
1937, XVI

108
: -


, ,
, ,
,
,
-, , .
- ,
- ,
,
,
, ,
, , ,
.
, -,
,

- ,

.
, ,

()
- ,
, ,

,
,
,
1920.
- - (
)
, ,
.


--
,
.
, , ,
, ,

, , , , ,

,
, ,

.
,

,

.
(

- ) , ,
-,
- -
, -

,
,

,
,
. , ,

,
. , , !!? , ,
, ,
,
, . ,


. ,
, ,
,
,
,
,
,

109
,

,
,
, ,
, , ,
,

- .

,
,
,
,

, . ,

,

1918. 1945. ,, . .
,
( )

,
,
, .
!!! :
!!!
, ,
,
, -,

.
,
,
,

, , ,
1989. 2006. ,
1918. 1945. , , ,
,

,

(
),

- ,
, ( ,
,
,
- ,
, .).
, ,
,
,


, , , .

110
1997, 1-2.

-

1971, 1
- ,

.

,
- , , .
,
,
. ( ),
,
(, , , .).
,
.
,
. ,
,
.
,
-.
(1852-1860)
.
, ,
.
(1858-1860)

. (1860)
,

(1863). 1866. ,
.
.
1
, . 03-258 16. XII 1971. .
.
, -
.

1878.
-
, , , - .
.
(1882)

- . 1884. ,
.

,
, . .
, 2
.
.
. 30. XII 1903. ,
1.
I 1904. . 2. I 1904.
, . 1908. .
, , 1910. .
.
.
,
, 1912. .


1920. .
30. VIII 1920.

.
- , (1921-1938).
2
,
(1845-1915), (
, 1979, . . 478)

111
(1938-1940),
(1940-1945). -.


1869. ,
. 1876.
. 1887.
.
1916.
.
1921.
.
, 1933/34.
.
:
(1921-1926),
(1926-1932) (1932-1944). 1944. .
-

1921. 1944. .
,
,
, ,
.
, , .

-,
,

.3

,
: 1. ; 2.
; 3. - ; 4.
; 5.
; 6. ; 7. ( ).
1. - (1219); 1873-1942; . 135; 13,5
3

.
02-1950 8. XII 1997. .
-.
. , ,
- ,
.

2. -- (18781931); 1878-1932; . 7; 0,7


3. (19041932); 1904-1936; . 100; 10
4. (18781932); 1896-1934; . 53, 5,3
6. (1932- ); 1932-1944;
. 116, 11,5
7. (1932
- ); 1932-1941; . 50; 4,7
8. .
(1920-1944); 1920 1944; . 57;
5,4
9.
; . 29; 2,6.
10. (19321941); 1935-1941; . 8; 0,7.
11. 1933-1939; . 6; 0,5.
12. (19201932); 1920-1932; . 4; 0,3.
13. (19211941); 1921-1941; . 4; 0,3.
14.
(1932- ); 1932-1954; . 14; 1,3.
15. -
(1933- ); 1933-1953; .7; 0,6.
16. (? 1910);
1881-1909; . 2; 0,1.
17. I (1910)1910-1952; . 22; 2.
18. II (1910- );
1910-1932; . 9; 0,8.
19. - (? - );
1880-1940; . 8; 0,7.
20. - (1910- );
1910-1955; . 3; 0,2.
21.
(? 1941); 1926-1931; . 1; 0,1.
22. 1919-1954; . 4; 0,3.

-,
, - ,
.


-.
- .

112


769-770. .
,
, . , ,
.
, ,
, .
,

.

, .

.

, .
... ,

?! . , , , ,
?! ,
8 , ,
8. . 9. 1920.

, ,
,
?!
.

.
,

,
!
?
! -
.


, ,
,
. . , -

, .
, ,
, . !

1918.
,
. ,

(1928).
.
:
,
.
. .
( .
, , 2001. . . 601.) ,
:

( ...)
, ,
, , , , , ,
(,
, , . 13.1926. . 10-11, 319.).
. , , ,
,
. (. ,
. 597.). 1918,


,
!
, .
.

!

.

,
.

, , ,
, , .
,
-

113
21. 2006.
.

?!


.
19. .

,
,
, , , -
()

: , ,
,
,

,
, ,
.

.

.
, , -,
, - .


. .
. ,
, - -,
, , ,
. melting pot
.
1835.. 11. ........
,......
.... -

12/24.12.1838.
,
... ,
,
..... (
1835-1903,
1988; ,
1/90, 1990. . 127). .

,
.
. ( -
, 36/ III /7.9.1946. .3.)
-. , -,
, (19111965) (
),
,
, , .
. . ,
.
,
.
.
.
.

1999. , , . ,
, .
, , , .
,
. ,

, (,
), (
), .
, .

114

.
. ,
.

, , . , .


,
.
.
,
. .

. .

. (1336)
(1333), .
14. ( )
(
, 5, 2006.. . 1118).
, ,
/
, ,
, , , , ,
.
, .
, ,

,
,
, , .
.
.

. ,
-


. . , :


( , ... ).
.
.
, , , .
170 . 165 ,
, . .
. 28.6.1914..
,
( , - ...)......
(, 1914, . 672.),
,
.


(, , ,
, .
),
-.
( , 61/ 46/26.12.1918/2; 66/47/21.3.1919/4; 35/45/18-31
12.1918/4. . .). 1914. .

, . . . .
1915.
.
,
1862. 1869. 1882.
, 1876.
, 1908.
- ,
1912.
(
1912. 1913), 1915. .

115

:

. .....
, , ,
, , ....
( 69/47/8-21.5.1919/.2.). ,
. .


-

1915.
, . ,
, . ().
.
1917. ,
.
,

-
,
Brigandage internationale.
:
( )
, . ,

, .
25. X 1918. .

.
. .
35 1.11.1918. .

, .
,
- (
10)
, . ( , . , , ,

35. 1.11.1918. . . V. 46882; . ,


, 38/
II /12.7.1991./. 50;
, . 56.) . ..
, ....

. 29.11./12.12.1906.

. , , -
,
-,
-, .
. . - .
,
. 1906. , 1918.

, , ,
. ( ,
, , 1989, 356-358).

, ,
. Act debelatio Act inexistant
:
.
.


. 24. XI
1918.
.

,


.

116
, ,
1913. . -
, .

.

, ,
. , ,
,
4.11.1918.
. .
.

., - . , , , eo
ipso . .
.
.


.
.
.

, ,

,
. ( ,
, 1989. . 268, 271, 276.).
.
,
, ,
, .
via facti
, , , .

-

,

. ,
,
.
. .
. .


,
,
, .
. .


.
.

.
.
20.7.1917. .

. 36. . 87.

, (. ,
,... 557-568; . ,
, . 2000-2001., . , . . .
. , . .).,

.

(, 1940. .)

,
act inexistant ( ), , ,
, ,
,
x, , ....................
-

117
, , .....
.
.

.
-
.
6.1.1919. , . , 987
,

1500 , ,
, .
104 , , 152 . 256 . (.
, ,
, , 2009. . . 84; ,
, , - ,
2007. ., . 549.).


.
1918.
, ,
, , , , .
.
, , ,
, .

. ,
. .
,
.Yus primus nocti, , ,
.
. , .

.
Devide et impera ( ).
, , ,
.
.
,
, , ,
, , ,
.
. ,
, , .
, , ,
. 19. . , .
, ,
, , , ,
, .
!.

, .
. .
. ,
.
.

. .
. , .
, , ,
.
,
.
.
, II
, ,
, ,


.
,

118

.
,
. ,

.
, . .
,

.
, .


?.


.
, ,
, ,
, .
.
.


221.
. . ,
,
. , -, ,

.
. . ,
,
.
.

. , , - .
. .
,

, . ,

, , ,
.


.
.
. , . .
, .
, ,
, , ,
.
. , ,
, .
( 1915, , 24/ VIII /9.4.1915/12), , .

.
.
. .
.
, ,
.
, -, -, ,
, ,
.
, ,
.
.
.

,
, .
. . . Sapienti sat.

119


,
,( ) .
-
-
, ()
()
, ,
() ()
, , .
() -
-
()
() , ,
()
() , . ()
()-
( ) -, ,
()
,

()- .
.
20. . :
(), - .
,
,
.

,
.

, .(

/1900-1941/
, 21. 22. 1. 2011.
, , , 2011. , . 62)
2011. -

. .

, ,

, ()
, (
, , 19.5.
2011).(), - ,
() ,

- ,
,
( )
. ()
, ,
,
() () .
, ,
() ,

, , , , .

( ) ()
, . ()
, .
,
.


( .
).
. ()

, ()
- ..
, ()
()- .
()
,

( , -

120

, , 7. 3.1981, 146).
() ()
-

.
,

,
,
( ) ()
()
- ( )
, -
,

.
,
(-)
- ()
, , ,
, , ()

( ).
( )
()
.
()

,
(

).

(, )

, ,
.

, () , , ,
.
,
( ) , ,
, (),
.

() ?


,

, .
1860-1880.

?!
, .
?

() ?! -
,
()- ()
?!

-
, , ,
, , () ,
,
()
-?! ,
,
-?! ,

?!
()

, .
() ?! ,
() ,
() ,
, ,
- ?

-
, ?
( - ?)

, 15. . ,
.

19. . . ,
,
.
,
(. , , 154/5).

121

. ,
.
() ,


(). ()
.
, , , , .
,
,
,
( ,
, ,
1997, 154/5).19. .
() 19. .
(),
(, ) , ,
, () ,
, () .

,
,
.
,
() : ,
., ,
- ,
.
()
() ?!

-

()
()

, (1844) ( ) (),

,
- .
,
, ()

,
()- ()

, I ,

( . , 9985
9986. .
25. 1926)

: , ,
,

,

. :
, ,
;
(


, , 1999. ).
,
...


()
,
: , , , -, (1918)
. , -,
, ,
--
, (
-)
, : /
. . (
). :
(XVI )..
()
, , :
, ,
, , .
:

122
,
-
,

...
( ,
(, ,
,
, 1996, 1659).
() I

,
, . ( )
,
...
,
,
( , ,
1835, ,
.
, , , , . 41). ,
, .
, .

I,
, .,
() ( ), , ,
(), , ;

, , ,
(
). , , , ,
() , , , ( ) ,
() , , - .
, ,
,
.
(. )

() ,
, , , , ,
. -

,
,
,
,
, ,
,
, ,
. , ,
, , ,

, , ()-
() , ,
.


()
-

( )

, ,

, , ,
,

- - ()

(, , ).
--

() () (),
.
(, ) .
:
( ), , ,
,
(, ) ,
() ,
.

, ,
.
18. . , ,
(),
, . ,
19. ..

123
( , , ,
, LXVII, -, 1928, 41, 42).
, ,
, , ,
, , /

,
.


()
()
(. ,
),
, , ,
, .
,

.
.
( , , , 1985, 11).
:
-
( )
,
() . , ,
, ( ), , . ,
,
.

, ,

( ,
, ),

, -,
()
( )
: , ,
, -

8.10.1522. ( - , XXXV, .
37, 8.10.1522). .
( , . XIV, . XVIII,
. 3, , 1961, 496.499).
-
()
.
( , ,
622).

-,
,
, (),
, ,
(

).

, . ,
, ,

()
( ),


: , ,
( I
10/21.9.1799). (
) (17141718)
; , ,
, , ,

(. , I , , 1997, 194). II
1848, ()
,
, . 20. 5. 1848.
:
.
,
;
, ,

( -

124
. 1427/1848; , . X. . XVIII, 1937.
20 1848 ).


.
- 1848. :
,
,
,

(, . X, . XVIII, 1937, ; , . 46,
.149).
: ,
,
:
... ( ,
, , , ,
-, 1985, 83).

1799.
.
,
, 3.

: , ,

. -
-
22. 5. 1718. - ,
, ,

(
).
27.9.1711. , ,
,
,
, . ,
, . ,
:
,
. , 1711. ,
.

1751. (
,
, . IV, , 1935 _ , . 1-4).
1753.
.
, ,
,
(
, , , ,
, -, 1985, 37 41). ,
,
, ,
,
, , ,
( , , 1-4). 1740. ,
,
, (. , , , 73-4. . ,
, 37-8; . ,
, , 1922, 11;
, .
...(, 1837), ,
,
.

: , , 28).

28. 3. 175, ,

, ,
..., , .
.

,
, 15. 9. 1755:
,
. .
,


.. ( , /1685-1782/, , 1956,
19). 12. 9. 1755.
-

125
: , ,
, ,

( ). ,


, ,
.
5/16.
7. 1796. I
. - 1796,
,
, ,
:
. , 24. 9. 1805. .
, :
, , . 19. 1822.. 4. 12.
1827.
.
20.12.1807.

, , .
I -,
, 13.1. 1827

,
. , .

.
, -, 1818 (?)

,
,
.
() ,
11. 5. 1814.

. ,

I :

.

.

, , , .
,
( , ).
-, , :
( - . .) ,
; ,

, ,
. ,
, ;

, , ,
, .
, , .
( - . .), (), ( ) .
, ,
-,
( , , 1939).

:
,
, ( )
(, 24).

1858.
, .

,
.

.
80 : ,
.

(
, ,
, , 200, 201.
1931. 1938).

126


- -
1865.
-
-,
-.
I,
,
,

,
, ,
, .

,
.
, ,
() ( ),
( ).
( )

.
, ,
.
- ,
,
, ()

. , (),
, .
- (),
,
, , .
, , ,
.
,
, ,


(),
()- () , () (, ,
, , , ,
//)


, , ,
, ,
,
-- , .
, , ,
, (
), ,
()

, () () () .
,
,
()
:
---

.
.
,
()
, ,
.
,
()
() (),
() () (
). ,
, 15. .
. ,
(),
,
() , , ,
.

,
.

127


.
, .
, , , , /

, , .


, .
: , (. , 1989, . 31); (146);
/ (150);
(236)
. .
. 1884. . ( 5. 20.1.1884. .
)
.
. .
,
: ,
().
, .
.

1918.
.
/
,

. - .
.
. . , .
.
.
-. .
,
, , ?
, /

,


.


,.... ,
. .... .
....
,
: .
1914. 1915.
....
, , , .
. (
) , ,
(
) ,

! ,
,
. .
. (. 24.12.1918, 62/2-15.1.1919.). .
,
. .
3.4.1919. : ...
,

,
,

. ...
,
, .


, ,
....... (. , ,

128
II, 2004. . . 161-163).
, ,

1919-29.
- .

- ( ) 959
.

.
4.4.1423. .
:
4)

,
.
5)


, . (
, ,
, IX, 2. 1959, 483.).

.

. .
, 2. 1970.
169-181. 18. .

.
.
, , , ,
?
;
, !

;
,
, ,
, ;
. ( 1843/44,
5, 18-22.)

. , , , , . 19. 1918.
. 1918-1941 .
.
1914-18.
.
-
- .
.
(). ,
. ,

. , .

:
.: ,

.
, .
.

.
-


. ,
.

...
...
, .
, , ...

129
,
- ,
.
,


.

.
,
. , .
.
, ,
. .

20 .

,
.
, , .
.
, (
),

. .


.
.
,
, .
,
,,


, .
.
. , ,
.

, .
,
.

. , .
.
.
.

.
,
, , 8

, .

130
, .
.


.
.

,

.

. .

, ,

. :

.
,
,

.
2000-
. 10

. ,
, 20 ,
, ,
,
,
!

,

,
, ,
.

,
, ,
,

.
.

.
( )

.
.


, .
2000- . 10
. , , 20 ,
,
, ,
, !

,
.
, ,


.


.

.
, , , .

131
,
.,
, .

,
,

.


,

, 20
.
, ,
.
, ,
,
..
.
,
.
, .
,
.
.
, , (
) .
, ,
, , .

().

( ), , .
.
, ,
( ) (
, , ).
,
, ,
, ...
, , , , .

132
,


.
, ,
,

1937. .,
.

.

.
, , , ,
.
,
,
.
, .
, ,

.

,

.,
.

.

.
.
.
.
.
.

.
, , .
.
, ,
(
) ,
.

.
: .


.

,
,

.
.

.

133

,

I 1834.
, , ,
, 1834. ,


1077,
, - - 1217,
140
. / /

(1186)
, , .
1186. , , , ,
, .

( . ) ,
,
( 1371),
, ,
, .
,
; III
;
, , ,
,
.

.
1479,

, (1481)
,
, ,
,
- .
, , , ,

.
(
II )

, .
,
,
(!). , ( 1754),
. ,
(. )
...
.1796. ,
.

, , ,
.
(18041918), ,
. . ,
,
(1918).
()
, 150 (
) : I, , II ,
. , :
,
!


, , ,
- ,
, .
,

.

134
:
,
.

,
,

!
,
, ,
( )
.
,

, ,
, ,
. ,


.

I 1834.
, , ,
, 1834. ,
.


II
, ,
, (1845) (1846),
. ()
, .
! ,
,
, .


, (
), ,

,
,
- .
, ,
.
12.500 ,
,
, ,

. .
.. . , ( , )
(
!) 1860 1910, 1910. 1918.
! , .
2. 1921! ,
. ,

,
,
,
1918. ...
,
, , ,
.

.
:
,
, 7. 1916,
- , !() ,

135
, .
.
.
. : 1. I
.
,
,
,


. .
, ,
( - ) !
.


, (
), ,
.
,
;
,
,
.
, , , ,
,

. ,

. ,

26. 1918. .
, (!),
. . 344,
, ,
:
, ,
,

, , . ,
; ( -
) , : 1948.

!


XX
, .

, 1992.
,
, . , ,
, ,

...
,
, ,
.


. , ,


.

(
) ,
/ ,
,
900 ()
, ,
-,
30. 1999. .
,


. ()
,
.

136
.

, .
, ( )
II , :
, ().


,
() ,

,
, ,
. (1081
1101), . . . , ,
, .
. ( 1101.
1116).
, , .
1052. 1081)
VII, 1077. ,
. ,
, .
,
, ,
( )

.,
(1114 -1200), ,

, -.

, 9.
! ( X )
( XII )
-135 136 ,


.
(
) ,
/ ,
,

900 ()
, , ..
()
, , , 1072. .
, , .
/ 1072. , . ,
,
, .
, , , ,
, ( !), !
(.
) .
,
.
()
, , ,
, , ,
. , , ,
, . .

,
; ,

, ( !),
,

. ,
, , , ,
,
. , , ,
,

137

.


( )

( ),
,
,
.
XIX , ,
XX . ,
, ,
,
,
. ,
.
, ,

( ) ;
.
,
, (), , ...

, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , .
(
)
(1754),
( 1835. ) (1835).

,
.
-

- ,
,
,

.


( ) .

,

,
, -
. () , ( - ) , . ,
,

.
, . :
,
.

,

,
( .)

,


, , .
, ,
.
,

: , , .

:
, ,
,
:
- , !

138
(1999)
. ,

:
,
!
(30. .1903)
(1. .1904),

, (1905),

, (
!)
, .
, , : , ...

,
... .
:
, ,

. .; .
, , ....

!
1345 ,
,

.
,
, ! ,
, ! (
!)
, ()
1353.
() (),
.
, -

,
.
, ,

(
,
, )
(1371) (1389).

,
,
,, ,

, 1913. ,

.
,
, ,
, .

( !), !

:
, , , ,
,
de facto de iure
.! ?! , ,
,

.

139
1834. ! ,
, . , ,
, ,
,

,
.
( )
,
,
,
; ,
.

, . 25-

1910., ,
. .
(
), , , . ,
, !
,
,


,

.
. ,

, , , , , .

, / 1999.
,
- .
(!) ,
, .
,
, ;
.


, ,
,
.
.


.


,
,
.
, , ,

. ,
,
, ,
,


,
, ,
.

,
.
.
.

.


,

,
,
, .
-

140


, .
.
,
213
, ,
.

. .

- , , (
. - )
-
, .
.

- ( 1932.
, )
, .
,

.
, -
, .
,
. .

4.4.2011.
, 3.4.2011. .,
?
( 4-65. )
. .
. .

64
, 2. XX .
,
( ) ( ) ,

,
,
., .

141
, 1918. ,

. ,

,
,
1941. 1918.
.
-
.
, , I II, , . , . ,
. , , , .


, , ,

.
,

, .
1200

.

,
.
, ,
, , , . .

.
, .
.
!

, .
, !
,
.
,
.
, ,
, ,
, , ,

.
. ,
,
. .

.

.
,
.
. .
:

;

!
,
! ,
,
.
.

, !
:


, , .
?
!
!

II
. , , ,
.
,
, ,
.

.

.

142

. ,
, .
:
.

, ,
.

.
, , !

.

,
!

,
,
,
II .

, .

,
-
.


. : !


.
-
,


.

.


, .
,

.

,
.

, , ,
. .

, 1942.:
,
, .
, ,
.
!, ,
, ,
, ,
. .
, -, ,
; .

!, !

143
,
, .
,
,

.
,
.
!
.


. !
,
,
. ,
,

.
. .

.

, ,
, , ,
.
,
, .

, , ,
,

,
.

, , . .

.


,
, ,
.
, (
230

) ,
,
,


.

, ,
,

18. 19. , ( , , , , , , , )
1847. .
, ,
.

.
.
., . ,
, .

1844. .


,


, ,
.

. ( , ) ,
, : ............

.


?
.
,
.
, , , -

144

,, ,
.
.

,

,
,
.
. ,
, ,
.

, ,
, ,
,
, ,
, ,
, , , . .

.
,
. .

. :
, ,
. ,
, ,
...

, ?
,
.
, .
.
,
. ,
,
, .

.
,
, . ,
I , .


-
,
, .
. ? ,
, ,


:
, , ,
, ,
,
.


.
1954.
, . ?
, . ,


, ,
, , ( , ), ( )

. ,

, ., ,
, , 1918. 1941.
. ?

, !
, ,
.
.

145
: :
?
- .
, !
,
, , , ... .

.
.


1927.

, . ,
.
, , .

.

, , . / , /
; / ,
, / ,
/ /
. / ; /
, / :/
- - , /
, / , ? / ,
,/ ?/
- - / ./
, , / , / !

, /
, / . /
/ ,
/ . / / , /
, / . /
/ /
.


, ? ? ,
!
. .
.
.

.
:
, /
, / ,
/ , /
, / ;
, / , /
/ .
/ , ! /
/ ,
;

. ?
. ,

,

.

.


. ;
( ):

146
?!?


, ,
,
()
.
, , , , ,

, , ,
, : (1) ,
,
, ,
, (2)


. , , ,
,
, ,

.

, , ,
.

, -,
, , -
, ,
,
.
, ,
, ,
,

,
, , ,

.
, ,

, ,
,
( , , ),
,

, ,

, ,
, , ,
, , ,

,
,
,
,
,
,
,

( ,
,
)
,
,
,
,
- ,

.
, , , ,
, ,
. . , ,
, ???!
,
.
,
,
,
, -
,
,
,
: , ,
, !!!
, , , - ,
,

147
. . , ,
.
,

,

, ,
-
, , ,
,
,
, , , ,
, , , ...
!!!??
,
:
, , ,
, , ,
, , , , , :
, , , , , , ,
, , , , ,
, , , ( ), , , , , , ,
, , , ,
, -, , , ,
, , , , (
), , , , ,
, , , , , ,
, ,
, ,
, ,
, , , 600
- ,

, ,
.
,
, - ,
,
, - . ,
: (1)
- ( )
,

, (2)

, ,
, (3)

, , ,
, (4)


( , ,
, .), (5)


(, ,
, , ,
, , , , ) , (6)
, ,
, ,
!!!

( ),
( :
,
???!!!

, , ,
,
,
, , , ,
!!???

), ,
, , . ,
,
, , !!!

148

* ,
, , , *
,

, . , , - ,
,
(
)
,
, , :
, , , , ,
, , - , ,
. , ,
, , ,
- -
( , -
, - .
, ,
), , ( .
), (
),
- , ,
-
. ,

. ( .
,
)
,

-

,
(, -
.
), ( ,
), , ,
( ,
-, - . ,
), ( - : (1) ,
),
,
(

), ( ,
,

,
).
, ,
, , ,
, , 80 - .
???!
, , , - ,
, (2)
, , !!!? - , - , ,
, - , (3)
.

149
, - , (4)


(
, 12 )
, , ,
:
,
,
,
, ,

.
,
( ) , (5)
,
, , (6)
,
, (7)
, ,
, ,
, .

,
, ,

.

,

,
, , ,
, !
,
, , ,
,
. -
, ,

,
,
,
.
,
,
-
.
, , ,
.
, .

- . .


.
,.

,
.
.
, 19.05.2011

150,
,
17.05.2011

.

,

.


.
, 19.05.2011

.


.

.
.
. ,
.

. 2012 .
, 13.05.2011

151

.
-
.
20.05.2011
-
,

, ..

, , ,
- .

22.05.2011 .
, 20.05.2011

152

,
,

,


,
,
,
e,
e.

.

, , ,
.

,

!

,
!

!

153
e

..

, !.

,
,
,
,

,,.
,

.
,
(. 37, 14-15).

,


.,
,


, ,.

,

!


.
,
,
,


.

!

,
, ,
(. 37, 27).

,

.

,,

154


,

.
- , ,
!

,

.

..

.


,

..


,

, ,
,
,

,
,

,
,
.


!
, ,., , .

.

,
,


,

..
.

,

,
.

,
,

.


.

!.
:

,
.

155
,
,
,
, ,
.
:
, ...
( I, 13,
13)


:
- , ,
.
,
.


,.,
.
!.


.

:
-
.
,
,
,
!

e ,

,
.
,

.


.

?
,


,


, , !
,
,
,

,

..

:
- ,
, .
,.

156
Jan SOCHO

(Bicz)

,
;
,
, ;

;


;
,

(Uspokj si, I)

, ,

,
,

.

, .
;
,
, :

.
,

.
, ,
,
,
. ,

,

, .

(Co)

, , ,
, ;

, ;

,
, ,
;

, ;

;
,
;
,
;
, ,
, ;
.

III (Uspokj si, III)

, ,
;
,
,
; ,
, ,
, ,
,
,
.


(Poruszenie niebios)


,
,
;
;


,

,
,

, ,
.

157
(Czekam)

(Rado)

,
;
,
,
;

, ,

,

;

, ,
,
;


, ,

,
,
;
,
,
.

(Mstwo)

,
, ,
;

,
, , , ;
,
,
, ;
,
,
, ;
, ,
, ,
, Miosz,


,
,
.

XII (Uspokj si, XX)

, ,
,

;
;
,
,

.


.
, ,

, ;
,
,
, ;


.
, .

LXVIII (Uspokj si, LXVIII)

, ,
,
,
,
, ,
;
,
, ,
, ,
,
, .

Grzegorz atuszyski
Jan Socho (1953), sveenik, profesor filozofije, pjesnik,
knjievni kritiar, esejist i publicist, ef Katedre kulture
na Univerzitetu kardinala Stefana Wzszyskog, profesor
historije filozofije na varavskom Visokoj mitropolitskoj
bogosloviji, lan je Drutva pisaca Poljske, Poljskog
PEN-Centra, Poljskog filozofskog drutva i drugih
naunih drutava. Napisao je niz radova iz oblasti
filozofije, teologije i knjievnosti. U posljednjim je
godinama objavio je: Religija kao odgovor. Prigodni
eseji (2008), Brana. Pripovijest o ivotu i muenitvu
sveenika J. Popjeluke (2010) i knjige pjesama: Priruna
prtljaga (2005), eljam tvoju kosu, majko (2005), Poza
kamen (2006), Svakodnevne molitve (2009) Ponavljanje
raja (2010), Smiri se (2010). ivi i radi u Varavi.

158.

.
.
,
. ,
,

.


,

.

-
.

: , , /
, / ,
, /
.


.
.


, ,
, ,
,
.
, ,
,
, ,
, .
, ,
,
, ,
, .
, ,
, , ,
, ,
.
, ,
,
, , ,
.
, , ,
, , ,
, , ,
!

159
.
,
, ,

.

,
! , ,
: , /
: /
/ , .

, ,
,
, ,
.
,
;

.
, , ,
;
, ,
, , .
,
:

, .

, .
,
, .

.

.


, ,
, , ,
!

.

:
/ , / ,
, , /
!

,
.
,


, , ,

.

.
.
.

,
, , .
,
.
,
,
, . ,
.
,
, .
.


.

, , ,
, , , ,
, , ,
.
,

.
, .
.
.
,

160
. ,
,
,
.
: , , ...!
,
.
. .
,
.
, .
, ,
.


,
.

.
100.
.

. .
,
,

.
.
1910/11 1911/12,
1931. 1944. .

1918. .
1884. ,
. ,
19.
.


1910.

, .

.


.
116

.


, .

1918. -

161
.

. ,
- -
- .

,
.

1931-1944.
205
.

.

, ,.
-


,
..

, ,
- .
- ,

-
.
.

162

,
,
.
. 2003. . , 5.
22.4.2006. (), 20 , 5 ,
150 , 30 100 .
,
. .
, , . .
,
. , ,
.


.


.
,
.
,
.

. ,

,

.
,
, .

,
, .

.

, , .

, , ,
.
.

.

.

, , ,
,
, , ,

.

-
. Sitoajen,
,
,
,
, , , , .

,

. , .
, .

, .
.


.

. ,
,
, ,
.
.
., .

.

163
IN MEMORIAM


(22.3.1936.28.3.2011.), ,
, ,

. .
, .
()
20.

.

1918,
.
-

, .
.

.
.

IN MEMORIAM.

.


.
:
,

.
, , .
.

.

. .

. ,
.
, .
,
, . .

, .
,

, , .
, . .
.

164
,
,
.
.
,

, :
,
,

, , , , .

. ,
,
...

IN MEMORIAM


(1937-5.5.2011.)
5.
74- .
, ( ) ,
. 2006.
,
. ,
.
.

. . .
.

.
,


. . .
. , . .