Sie sind auf Seite 1von 4

Fra Himlen højt

Satser af Hassler, Othmayr og Gumpeltzheimer. Sammenstillet af Jørgen Ellegård

∀∀
% β œΙ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œΙ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œι
1.Fra Him - len højt kom bud - skab her med nyt til al - le fjern og nær, godt

∀∀ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ
5

% Ι œ œ œ ˙
bud - skab os nu fø - res til, der - om vi e - vig sjun - ge vil.

∀∀ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
9

% Ι Ι œ œ

∀∀ Œ ‰ ι
2.I dag et li - det barn er fød til bod for ver - dens synd og

œ œ œ ‰ ι
% œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

∀∀ œ œ œ œ œ œ œ ι
Υ Œ ‰ Ι œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ
2.I dag et li - det barn er fød til bod for ver - dens synd og

> ∀∀ Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
Ι Ι

∀∀ ι
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œΙ œ œ œ œ œ œ
13

% ϖ

∀∀
nød; det er den Her - re Je - sus Krist, som frel - se brin - ger os for vist.

% ‰ ι œ œ œ œ ‰ œι œ
∀œ µœ œ œ œ œ œ œ œ œ ϖ

∀ ι œ
Υ ∀ œ ‰ œ œ œ œ œ ∀œ œ ‰ œι œ œ œ œ œ œ ϖ

œ œ
nød; det er den Her - re Je - sus Krist, som frel - se brin - ger os for vist.

> ∀∀ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ
ιœ œ œ œ ϖ
Ι œ œ œ
©
2

∀∀
Ó Œ ‰ œΙ œ œ œ œ
18

%
4.Så gå vi da så

∀∀
% Ó Œ ‰ ι œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
4.Så gå vi da så hjer - - -

∀∀ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
20

% Ι œ
hjer - te - glad med hyr - der - ne til


% ∀ œ œ œ œ œ

œ
ι œ œ œ
œ œ œ œ
œ
- - te - glad med hyr - der - ne til Da - vids

∀∀ ι œ
œ ‰ œ œ œ
22

% œ œ œ
Da - vids stad og se den ju - le -

∀∀ ι
% ‰ ι
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ
stad og se den ju - le - ga -

∀∀ œ œ œ ι
œ œ ‰ œ œ− œ
24

% Ι
ga - ve skøn, Guds e - gen el - ske -

∀∀ ‰ ι
% œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

œ
3 3 3

œ œ œ œ œ
- ve skøn, Guds e - gen el - ske -

26
∀∀
% œ œ œ ˙ ϖ
li - ge Søn.

∀∀ ι ι
% œ œ œ œ œ œ− œ ϖ
li - - - ge Søn.
3

∀∀
Ó Œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
28

%
9.Min kæ - re Her - re Je - sus

∀∀
% Ó Œ œ œ œ œ œ ∀œ œ− µœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
9.Min kæ - re Her - - - re Je -

∀∀ œ œ œ œ œ œœœœ œœœ ˙ ˙
Υ Ó Œ
9.Min kæ - re Her - re Je - sus

> ∀∀ Ó Œ œ œ œ œ œ ∀œ œ Œ œ œ œ ˙
˙
9.Min kæ - re Her - re Je - sus Krist,

∀∀ ˙ Œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
32

% ˙ ˙
Krist, gør dig en vug - ge i mit

∀∀ Œ œ ι
% ˙ ˙ œ œ ˙ œœœ œ−
œ œ œ
sus Krist, gør dig en vug - ge i mit

∀∀ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œœœ œ œ œœœœœ


Υ œ

œ œ œœœ
Krist, gør dig en vug - ge i

> ∀∀ Œ œ œ œ œ œ ˙
Œ œ œ œ− Ι œ
gør dig en gør dig en vug - ge i
4

∀∀ ˙
Œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Œ œ
36

% ˙
bryst, tag her - berg i mit hjer - te der, at

∀∀
% Œ ˙ œ œ œ − œι œ œ œ œ
˙ ∀˙ µœ œ œ œ œ
bryst, tag her - berg i mit hjer - te der, at jeg dig

∀∀
Υ œ ∀œ ˙ Œ œ œœœœ œ œ œ œ œœ˙ ∀œ œ œ ˙
mit bryst, tag her - berg i mit hjer - te der, at jeg

œ
> ∀∀ ˙
˙ Œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ ˙ Œ œ œ
mit bryst, tag her - berg i mit hjer - te der, at jeg dig

∀∀ ˙
˙ ˙−
41

% œ ˙ ˙ ϖ
jeg dig al - drig glem - mer mer!

∀∀
% œ œ œ œ œœœ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ ϖ
al - - - - drig glem - mer mer!

∀ œ ˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙
Υ ∀ œ ϖ
dig al - - - drig glem - mer mer!

> ∀∀ œ œ œ œ ∀ œ œ œ− œ œ œ œ
Ι œ œ œ œ ˙ ϖ
al - drig glem - - - mer mer!

V.1 efter dansk tradition


V.2 Hans Leo Hassler 1608
V.4 Kaspar Othmayr 1547
V.9 Adam Gumpelzhaimer, ca. 1600

Das könnte Ihnen auch gefallen