Sie sind auf Seite 1von 5

Colc wwwmm

wnnnens

3TT
wwwwwon swww

TTTaIO
vwwwwme Aw**********

vwwwwmm wwwww

wwwwww wwwwwwwwwww www ww


wwwwwwwwwwwwwwwwWwwwwwwwiwwwwwwwmwwwwwwwwwwnnwnnnnnnn

********* *** wwwwww www

helse * w"wwww wwwwwM wmwwommmmamMAmInmmmwwmmwwmmmmm w

THR
ww mm

ww.wNIwwwawww
wwwmwemmuwmwwnawnaewewwawmwnew

3 C h T y Hwww.w.www

w w .w
. wwww

*wwwwwwwwww ANA*www.wmova omn

T *******wwnwwwwwwwwww.wNwwwwwmaovN

wwwwwwnanwoe mwaowww wwwww wwAwwwwwww


****"****

****
T ****

Wwwmmyaou NAwwww

GAM,TR
wwawmmmwawwvananwwwiwmnimwnaanuitqnnonn

(35tTaC 3GMTTHDU) T
wwwwK

winamwwwwos
TTT

1 ile3 imsA
TaTo hcdT

TM1-a
fafen a: Written Expression
reasoning explanation

ft-fasror

1.
.

comprehension

T.

o completing sentences
h.

Values-love and caree


sense of responsibility

109
HTot A..
pronunciation

number
. ÀfeciA sita termi

hcTT"&5"91HATYT"

ATT
gender

HTOT
TETR UTYSTAT
4. auf-fa - spelling system

H+++ + +
1
FHf5 ++ +%+. T9 " +3 + +1+*" *3
idioms

110
ffea
1. .

T.

....E 3A YETI
6.

T. 4T7, faccit, faf_ai 3fe faci aI 37f7 f¢aI ATI


.