Sie sind auf Seite 1von 4

TEST 1 WERSJA Y

Imię i nazwisko: ____________________________ Klasa: ____________ Wynik: ____ |40 pkt

1.16 1. Zapoznaj się z treścią zadania. Następnie wysłuchaj nagrania i wybierz właściwe odpowie-
dzi na pytania 1-5: A, B lub C. (5 x 1 pkt) ____ |5 pkt

1. Woher kommt Mia?


a. Sie kommt aus Berlin. 
b. Sie kommt aus München. 
4. Wie ist Mias Handynummer?
c. Sie kommt aus Bremen. 
a. 0125312458. 
2. Wie alt ist Mia? b. 0152312485. 
a. 14.  b. 13.  c. 15.  c. 0121255834. 

3. Wie ist Mias E-Mail-Adresse? 5. Wer ist Anna?


a. mia@de-da-du.net.  a. Anna ist Mias Freundin. 
b.mia@du-da-de.net.  b. Anna ist Mias Cousine. 
c. mia@da-du-de.net.  c. Anna ist Mias Oma. 

2. Przeczytaj tekst i zaznacz, które zdania (1-5) są z nim zgodne (prawda), a które nie (fałsz).
(5 x 1 pkt) ____ |5 pkt

Hi Leute! Das ist die Webseite von DJ PEHA. DJ PEHA –


das bin ich, Peter Hans. Also, mein Vorname ist Peter
und mein Nachname ist Hans. Ich wohne in Vaduz, in
Liechtenstein. Vaduz ist super! Ich komme aber aus der
Schweiz. Mein Papa wohnt in der Schweiz, in Bern. Und
ich wohne bei Mama. Ich bin fünfzehn Jahre alt. Ich bin
ein Fan von David Guetta.
Mein Freund Tristan ist Rapper. Bitte, hier ist Tristans
Rap: tristi/hoerzu/projekt2423. Echt SUPER!

prawda fałsz

1. Der Text ist eine Webseite  


2. Tristan ist Rapper.  
3. DJ PEHAs Nachname ist Hans.  
4. Peter findet Vaduz super.  
5. DJ PEHAs Mama wohnt in der Schweiz.  
TEST 1 WERSJA Y

3. Jak witają się lub żegnają ze sobą te osoby? Połącz odpowiednio. (4 x 0,5 pkt) ____ |2 pkt

1. Hallo, Jan! a. Oh, guten Abend, Anton.


2. Guten Abend, Frau Stegemann. b. Bis bald!
3. Tschüs, Yui! c. Auf Wiedersehen, Frau Schmidt.
4. Auf Wiedersehen, Herr Meier! d. Grüß dich, Anton.

1. 2. 3. 4.

4. Połącz słowa z cyframi. (6 x 0,5 pkt) ____ |3 pkt

1. …………….., vierzehn, fünfzehn 4. 19 + 1 = …………………………………


2. viere + vier = ………………………. 5. 5 - ……………………………………..
3. fünfzehn + zwei = …………………. 6. neun - ……

5. Uzupełnij zdania pasującymi wyrażeniami, zgodnie z emotikonami. (5 x 1 pkt) ____ |5 pkt

1.
 Guten Tag, Herr Schmidt. Wie geht’s?

4.
 _______________  Tag, Frau Müller. Wie geht’s?
2.
 Hi Jan! Wie geht’s?  Danke! _______________

5.
 _______________  Wie geht’s, Yui?

3.
 _______________
 Hallo Leute! Wie geht’s?

 _______________
TEST 1 WERSJA Y

6. Uzupełnij zdania odpowiednim pytaniem W-Frage. (3 x 1 pkt) ____ |3 pkt

1. _______________ bist du? – Ich bin Maria.


2. _______________ wohnt Lina? – In Bern.
3. _______________ kommt Roger Federer? – Er kommt aus der Schweiz.

7. Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie. (3 x 1 pkt) ____ |3 pkt

1. Ich _______________ bei Oma. (wohnen)


2. Wie alt _______________ du? (sein)
3. Wie _______________ deine Mama? (heißen)

8. Uzupełnij niemieckie teksty, tak, by odpowiadały polskim. (4 x 0,5 pkt) ____ 2 pkt

1. Ich wohne _______________ Berlin, aber ich komme _______________ München.


Mieszkam w Berlinie, ale pochodzę z Monachium.
2. _______________ Handynummer ist 0354129373.
Mój numer telefonu to 0354129373.
3. _______________ Freund heißt Jan. Er wohnt bei Berlin.
Przyjaciel Svena nazywa się Jan. Mieszka koło Berlina.

9. Ułóż zdania z podanych elementów. Odmień czasowniki. (2 x 1 pkt) ____ |2 pkt

1. ich  kommen  aus  Polen  .


_____________________________________________________________

2. wohnen  Eva  wo  ?

_____________________________________________________________
TEST 1 WERSJA Y

10. Zapisz, co powiesz w tych sytuacjach. (5 x 1 pkt) ____ |5 pkt

1. Nie dosłyszałaś/dosłyszałeś i prosisz o


przeliterowanie.
a. Guten Abend!
2. Przepraszasz.
b. Wie geht’s?
3. Witasz się wieczorem z panem Müller.
c. Tschüs!
4. Pytasz swoją koleżankę, jak się ma.
d. Entschuldigung!
5. Żegnasz się z koleżanką.
e. Wie bitte? Buchstabiere bitte!

1. 2. 3. 4. 5.

11. Napisz krótką notatkę o sobie według podanych punktów. (5 x 1 pkt) ____ |5 pkt

Napisz:
1. jak się nazywasz,
2. gdzie mieszkasz.
3. skąd pochodzisz,
4. ile masz lat,
5. jak się nazywa twoja przyjaciółka/twój przyjaciel.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Das könnte Ihnen auch gefallen