Sie sind auf Seite 1von 285

PRVI OKRUGLI STO

[U[WAR 1941.
ZBORNIK SAOP[TEWA, SVJEDO^EWA I DOKUMENATA,

e
..


: 2000

1941.
Zbornik saop{tewa,
svjedo~ewa i dokumenata

O{tra Luka
2008.

5
, ................................................ 7
................................................................... 9
, ................................... 10

, ............................................................10
, , . ............. 11
, ......... 13
, ........... 14
, ................................ 15
, ............................ 16
, ..... 17
, o ................................. 18
, ........................................... 20
, ........... 21
Saop{tewa,
svjedo~ewa i dokumenati
1941-1945.
1964.
, .......................................... 25
, ........................... 61
, - ....... 73
, . ................. 99
(1941 2004.)
1941.,
........................................................................... 105

1941. , - ... 129
5

1941. ,
.................................................... 131
, - ........ 137
, ..........143
1941. , ................................. 155

/Per argumenta ad veritatem/, .......................... 159
, ................... 167
, .............. 171

, - ............. 183
, - ....... 199
,
, . ....................... 227
, , .................. 245


, ............................................................... 249
, .................................... 253
, ...... 257
, ... 259

, ............................................................ 261
, ............................................. 263
, ................ 265
, .............................. 267
, .................................. 269
........................................................... 271
.................................................................................... 277
, . ............ 281
, ................................................. 283

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

Boro Kapetanovi}
[ANSONA O PET HIQADA
MRTVIH SRBA NA [U[WARU
1.
PET HIQADA ZVEZDA U TAMI
SVIJETLI NEVINO KO JAGODE
PET HIQADA SRBA U JAMI
MNOGO JE MNOGO GOSPODE!
Sunce se ra|a idu oni
Sanski Srbi u koloni
Vezani nemi cestom sanskom
U stra{nom danu Ilindanskom
[u{warskom stranom kad su se peli
Kao u nebo an|eli beli
I{li su tiho i{li lagano
Kao vali tvoji leti Sano
Zamisli sliku najmilija
Na [u{war u smrt pe{ice
Mar{ira sveti Ilija
I pet hiqada svetaca
PET HIQADA ZVEZDA U TAMI
SVIJETLI NEVINO KO JAGODE
PET HIQADA SRBA U JAMI
MNOGO JE MNOGO GOSPODE!
2.
Ko sanski Srbi na Ilindan
Tako stradaju bogovi
No` u du{i i u grlu
U srcu kolac glogovi
U mesu tupa }uskija
Cev u ~elo pikira
Maq u ruci krvnika
U grudima sekira
PET HIQADA ZVEZDA U TAMI
SVIJETLI NEVINO KO JAGODE
PET HIQADA SRBA U JAMI
MNOGO JE MNOGO GOSPODE!
1992.

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


1. 2008,
7000 10 000
( ,
)
,
1941.

,
: (),
( ), . ,
, , , ,
, .
,
, ,
, , , ,


.
, ,
,

.
. ,
, , ,
,
,
, .

,
,
, .
,
.
,
1941.
.
9

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
1941.


, 1941.,
, ,
,

.
,

.
, ,
, .
,
.
o ,
, .

,


, ,.

1941.
,

,
10

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
.
, .
1941.
.
, ;
.
,
,
,
.
,
!
. ,
, -

,
, , a
,

!
,
,
, ,
, ,
,
, ,
, , .
,

, , ,

.
67 , ,
, , ,
.
11

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


, ,
.

1964. ,
7 000 , 5 500 , , , , ,
- :
,
. , -
,
.
, , ,
,
, . , ,
.
, .
, ,
, ,
, ,
.
,
, ,
.
,
. 67 ,

2. 1941, 1941. .
,
, , , , , , ,
, ,
,
.

.
12

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


,
,
, , ,
1964. , 1972,
2008. .
, , - , ,
, , ,
, ,
.

.
.


,
,
,

,
,

.

.
,
1941. ,
, ,
.
, , ,
, - !
,
, , .
1941. ,
.
13

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
,
.
. ,
,
, . .
.
, .
, .
1941. .
, . ,
,
.
. .
, ! !
, ,
- , ,
,
.

.


,
, , ,
, ...
,

,
,
19411945, 19911995,
. ,

, , .
14

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
,
, ,
, ,
. ,
, ,
, .
, ,
( )
,
19411945,
, .
19411945.
. ,
, . , ,
.
, ,
, ,
-.

.
,


, ,


5500
67 ,
,.
,

15

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,

, ,
,
, , ,
, , , ...
,
, .
,
.
, , , , .

.
,
. ,
.

- ,
,
.
.
,


,

,
,
, ,
,
. ,
,
, ,
, , ,


16

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.

, ,
- .
, ,
,
.
8500
,
, . ,
, , .
,
,
, , .
, . ,
, .
,
.

.
, ,
.
,

.
10.000 ,

.
67 ,


17

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

- . ,
.
,
,
, - ?!
.
,
, . ,
,
, ,
.
o ,


, ,

(
)


1941. .

,
,
,
(
!),
,
( ?),
.
, , ,

.
, .
, , ,
18

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
.
,
, , ,
...
,

,
, , ,

.
,

, ,

. ,
,
.
,
,
.
. ,
,
, ,
, .
,


.

19

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


, ,
,

,

.
.

,
.
,

. ,
.

. ,
. , .
, ,
. , 67
.
, ,
, . , ,
. .

20

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


,

,

.
,

. ,

.


1941.
.
!

21

Okrugli sto

Saop{tewa,
svjedo~ewa i dokumenati

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

1941-1945.
1964.

O II

:
1946. , 1950.
,
1964. , , ,

1,


, ,
(),
.
1946,

. ,
: 505.182 (
. ).
1941-1945 1964. -,
, 1992.
. 597.323
.
*
1

, , ,
Ljudske i materijalne rtve Jugoslavije u ratnom naporu 1941-1945. godine, Beograd, Reparaciona
komisija pri Vladi FNRJ, 1946.
1,706.000 10,8% .
, a , -
(:
Mirkovi, Objavljeni izvori i literatura , - 2000, 33,
215-216. : Predgovor = Forward, u: Zloini u logoru Jasenovac= Crimes in the Jasenovac
Camp, (fototipsko izdanje) Banja Luka, 2000, str. V-XIX).

25

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

1950. ,
155.142
156.226 .
:
1948. (
) 17,809.642, 1948. .
15,753.132, 2,056.510,
, 1,016.000,
56-58% 2.
3
6. 1941. , ( 1964. ):


( )


158
90
17
5
3437
31
1529
209
77
37
5590

48
23
7
1088
159
88
30
11
1450

132
51
81
42
356
27
3
692

54
15
44
6
8
1
128

4:

1941-1945. 1964. . : 1941-1945. (


), , 1966, ( ) , -, 1992.
1941-1945, : 1941-1945.
( ) ..
1941-1945. . . 27.

26

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
Srez Sanski Most u NOB, I-III5,
.

: ...
,
, .
20.000 , 6.000,
6.000...6.
:
- - .
, , .
500 - 31.
8. , .
...7;
-
65
, 8;
- -...
( , . , .
), 50
2. .
30
. -
2. 80
...9;
5
6
7

Branko J. Bokan, Srez Sanski Most u NOB, I-III, Sanski Most 1980 (dalje: Bokan, n.d.).
Jeli-Buti, Ustae i NDH, 167; Krizman, NDH izmeu Hitlera i Mussolinija, 125.
, . , . 81, . . 9/3-1: ,
19. 1941 ; Zloini na jugoslovenskim prostorima u prvom i drugom svetskom ratu, Zbornik dokumenata, tom 1, knj. 1, Zloini Nezavisne
Drave Hrvatske 1941, Beograd, 1993, (: Zloini NDH),535-540.
, . , . 86, . . 17/5-1:
III
; Zloini NDH, .., 425-427.
, . , . 312, . . 55/1: ;; Zloini NDH, .., 991;
,
1941, , 2001 (: , ),
104.

27

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

- ... 2. 3. 3. 1941.
- 700 -10;

: ()
55.000 , ...11,
- ... ( )
: , 20.000,
6.000, 6.000, 4.500,
4.000, 5.000, 800 90012 .
Srez Sanski Most u NOB
III
13,
(,
, ),
(, ).
1941-1945 1964,
1992. ,
, .
(
: , , ,
, ), ,

1-1114:
Srez Sanski Most u NOB 70
5019 ( 1414, 3605)15.
76 (
(,
10

11
12

13
14

15

, . , . 86, . . 2/5-1 . 153-, . . 21/1-1:


3. 1941. 3.
; Zloini NDH, .., 444-445.
, . , . 312, . . 56/1: ; Zloini NDH, .., 1018.
, . , . 312, . . 55/1: 1941. .; Zloini NDH, .., 981-1011; , , .., 93-126.
Bokan, n.d. III,404-727, 728-733.
: 1941-1945;
2008.
1.

28

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

), (
),
, .
.
( )
16, 17, 18,
19, 20, 21
22.
23.
6214
, 373 , 1005
( )24.
,
: 1941-1945
1964. , 25,
.
26
,

972 , 7.186.

.
,
.
I27 1941-1945

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10-11.
I. ( )
12.
1941-1945, 1964. .

29

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, II
28.
(
, )
.29
,
, ,
, ,
.
, , , , ,
,
1964.
. (, ,
, )
1941-1945,
30.
, , 1964. .
, ,
,
, ,
, ,
.
***

.

,
, (sacra
militaria ecclesia) Blutt
und Boden ( ), . .
28

29
30

II: ()
. ( ).
III. ( ).
: , 11000 , 11/III, ;
./: ++381 11 3398 883; e-mail: yumg@bitsyu.net

30

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


, .
. ,
,
-
,
( ,
). ()
( )
.
.
, .


.
-

.

,
, ,
,
.
,
, ,
, 31
, ,

. (
, .110)
1941. .

31

: ,
(1941-1945),
, , 16. 2007. , , 28. 2007.

31

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

32

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, 1941
, () - II-94 (00483)

1941.
,/ ..421/--II-96 (00486)

33

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

1941.
, / ..422/--II-96 (00485)


1941. ,/
--II-97a(00487)


, 1941
,/--II-95 (00484)

34

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, 1941.
,/--II-98 (00488)

1941.
,/ ..423.

35

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,1941.
,/,..467/--II-93 (00482)

, , 1941.
,/,..588.

36

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

1.
:
. , 32

-
1.

55364

1414

3605

5019

200

12

2.

( )

352

19

47

66

3.

1000

42

36

78

4.

408

21

16

37

5.

370

17

99

116

6.

7.

8.

9.

()
()

903

27

34

61

1043

12

72

84

4365

127

330

457

251

10.

168

11.

528

11

54

65

12.

182

56

65

13.

420

13

134

147

14.

250

15.

(
)

630

36

90

126

16.

432

32

33

17.

528

28

37

18.

200

11

19.

490

30

30

32

20.

356

39

44

21.

391

11

20

22.

1059

69

262

331

23.

1000

10

15

Branko J. Bokan, Srez Sanski Most u NOB, knj. III, Sanski Most 1980, str. 728-733.

37

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

17

16

30

29

67

110

92

18

371

437

320

115

96

93

69

24

46

43

33

32

31

32

33

34

71

35

29

47

40

36

71

74

44

30

116

168

125

43

18

38

30

37

38

39

81

52

44

40

59

81

69

12

41

84

94

75

19

42

55

45

43

43

216

240

148

92

44

168

162

101

60

45

85

82

74

119

104

68

35

46

47

48

20

35

28

49

32

30

22

50

51

84

103

80

23

52

98

82

56

26

53

54

55

185

139

92

47

56

20

28

27

57

85

99

85

14

58

59

145

104

69

35

60

188

536

392

144

61

11

25

21

62

46

43

29

14

63

38

61

53

64

65

47

63

53

10

38

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

59.

900

60.

1156

15

32

47

61.

921

108

117

62.

708

63.

560

64.

508

19

46

65

65.

2000

66.

39

22

61

67.

1108

68.

680

36

41

77

1066

66

69

210

69.
70.

33

33

Branko J. Bokan, Srez Sanski Most u NOB,


. 728-733 ,
, .

15
37
59

39

18
20
149

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

2
1941-1945

.


()

5019

6214

4545

1664

12

13

12

18

15

( )

66

83

61

22

3
4

78

104

65

39

37

74

54

20

116

166

120

46

61

77

72

84

10

11

12

13

65

75

14

65

15

457
5

74

64

10

349

201

148

153

125

28

66

65

47

18

20

17

16

147

158

94

64

17

18

( )

126

86

59

27

19

33

39

24

15

20

37

46

38

21

11

20

14

22

30

37

34

23

15

14

59

52

24

30

25

44

49

36

13

26

20

37

30

331

380

201

178

15

20

17

27

28

40

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

17

16

30

29

67

110

92

18

371

437

320

115

96

93

69

24

31

32

33

34

71

46

43

33

32

35

29

47

40

36

71

74

44

30

116

168

125

43

18

38

30

37

38

39

81

52

44

40

59

81

69

12

41

84

94

75

19

42

55

45

43

43

216

240

148

92

44

168

162

101

60

45

46

85

82

74

119

104

68

35

47

48

20

35

28

32

30

22

49

50

51

84

103

80

23

52

98

82

56

26

53

54

55

185

139

92

47

56

20

28

27

57

85

99

85

14

58

59

145

104

69

35

60

188

536

392

144

61

11

25

21

62

46

43

29

14

63

38

61

53

64

65

47

63

53

10

41

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

66

117

129

82

47

67

17

15

68

14

13

69

65

87

74

13

70

28

22

71

61

68

57

11

72

108

97

11

73

77

74

75

76

94

78

16

37

28

69

87

61

26

3
1941-1945

.
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

( )

( )

6214

5767

119

13
18
83
104
74
166
77
74
349
153
7
7
75
65
20
158
5
86
39
46
20
37
15

12
10
83
104
74
163
72
66
347
152
1
7
70
65
20
157
3
86
38
46
20
37
15

1
2
3
1
2
-

59

46

42

251

59

18

4
7
1
6
5
1
1
-

6
-

1
1
1
-

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

49
37
380
20
17
110
437
93
46
33
47
74
168
38
52
81
94
45
240
162
82
104
7
35
30
3
103
82
2
9
139
28
99
6
104
536
25
43
61
8
63
129
17
14
87
28
68
108
94
37
87
3

44
36
380
1
2
84
429
89
45
33
46
74
167
38
52
80
93
44
240
161
82
104
29
28
1
102
82
2
3
139
28
97
1
103
404
39
61
1
43
128
11
2
76
28
67
93
94
3
84
-

43

1
7
7
2
1
1
1
2
5
1
28
25
7
2
12
1
1
1
-

4
1
19
15
19
1
1
1
7
4
2
2
1
6
44
4
17
6
10
1
14
34
2
3

52
-

1
1
1
2
8
1
1
-

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

4.


.
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

1941

( )

( )

44

1942

1943

1944

1945

6214
13
18
83
104
74
166
77
74
349
153
7
7
75
65
20
158
5
86
39
46
20
37
15

1722
3
5
4
12
6
61
39
46
41
31
1
19
17
2
37
2
12
4
14
4

824
2
1
9
10
8
16
11
5
27
24
2
1
9
30
4
10
3
5
12
5
4
2

3019
6
10
65
57
53
77
16
12
263
80
1
2
37
15
10
106
2
68
27
26
12
12
1

429
2
1
3
17
4
7
9
8
16
14
4
2
5
2
1
3
5
1
2
5
8

220
1
2
8
3
5
2
3
2
4
1
5
1
3
2
6
3
1
2
-

59

45

49
37
380
20
17
110
437
93
46
33
47
74
168
38
52
81
94
45

21
4
7
1
1
53
284
15
5
12
5
8
77
3
5
43
18
40

6
8
20
6
8
4
62
18
8
6
9
5
30
11
7
5
14
2

20
19
340
3
3
31
83
50
19
7
19
55
46
20
30
32
55
1

1
5
12
9
4
12
5
4
12
6
9
6
9
2
3
1
5
-

1
1
1
1
1
10
3
6
2
2
5
6
2
7
2
2

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

240
162
82
104
7
35
30
3
103
82
2
9
139
28
99
6
104
536
25
43
61
8
63
129
17
14
87
28
68
108
94
37
87
3

45

14
2
58
6
3
5
6
1
27
1
1
1
66
4
42
1
182
9
6
8
15
56
7
2
36
9
9
82
18
1
36
1

15
9
4
14
9
2
2
26
9
1
13
6
7
2
6
108
7
5
14
2
19
15
4
2
11
6
13
10
25
2
25
1

192
141
13
79
1
15
19
42
67
1
5
50
11
46
3
87
165
4
27
25
5
9
53
1
7
28
9
33
7
32
29
14
-

13
7
6
3
2
2
1
6
5
1
7
6
4
1
8
52
1
5
1
9
3
4
2
6
3
10
6
18
3
8
-

6
3
1
2
1
4
2
2
1
3
1
2
29
5
4
9
11
2
1
1
6
1
3
3
1
2
4
1

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

5.


.
.

6214

1614
1

1.

13

2.

18

3.

()

83

21

4.

104

24

5.

6.

7.
8.
9.

504
212
21

3863

12

14

58

76

74

66

166

25

34

104

77

68

74

68

349

118

122

30

79

10.

153

57

14

82

11.

12.

13.

75

14

14

47

14.

65

30

25

15.

16.

17.

18.

( )

19.

20.

21.

20

20

18

158

52

98

86

12

71

39

21

46

44

18

22.

37

37

23.

15

15

59

14

43

24.

25.

49

13

31

26.

37

30

27.

380

210

12

84

72

28.

20

18

29.

17

16

46

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

30.

110

31.

437

193

18

32.

93

15

22

96

230

52

33.

46

46

34.

33

23
45

35.

47

36.

74

38

12

19

37.

168

20

141

38.

38

33

39.

52

46

40.

81

72

41.

94

78

42.

45

44

43.

240

121

13

98

44.

162

65

13

77

45.

46.

47.

82

77

104

13

80

48.

35

33

49.

30

19

50.

51.

52.

53.

54.

103

26

71

82

24

55

55.

139

15

10

109

56.

28

25

57.

99

87

58.

59.

104

32

61

60.

536

156

23

352

61.

25

22

62.

43

33

63.

61

11

48

64.

65.

63

27

33

47

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

66.

67.

68.

69.

129

36

19

71

17

15

14

13

87

11

74

70.

28

24

71.

68

58

72.

108

86

15

73.

94

79

74.

37

22

75.

87

66

19

76.

6.
1941-1945

.

,
,

o,
.

.

.

( .

6214

29

1565

358

3423

632

31

168

1.

13

8
-

2.

18

3.

( )

83

19

46

10

4.

104

47

43

5.

6.

74

24

28

19

166

24

102

34

7.

77

30

42

8.

74

11

57

9.

349

66

146

119

10

10.

153

56

82

14

11.

12.

48

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

13.

75

11

45

12

14.

65

50

15.

16.

17.

18.

( )

20

15

158

13

77

52

14

86

31

12

30

4
-

19.

39

22

16

20.

46

27

16

21.

20

11

22.

37

30

23.

15

59

52

24.

25.

49

34

26.

37

15

16

27.

380

65

285

17

28.

20

10

29.

17

11

30.

110

20

77

31.

437

44

353

25

32.

93

30

17

28

13

33.

46

35

34.

33

16

11

35.

47

39

36.

74

53

37.

168

34

125

38.

38

26

39.

52

33

14

40.

81

30

47

41.

94

34

48

42.

45

41

43.

240

50

80

96

44.

162

42

11

53

56

45.

46.

82

19

60

104

31

55

14

47.

48.
49.

35

18

15

30

11

50.

51.

52.

52.

54.

55.

103

26

63

82

24

32

24

139

22

111

49

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

56.

28

14

12

57.

99

38

51

58.

59.

104

24

42

37

60.

536

134

113

262

10

61.

25

16

62.

43

16

19

63.

61

36

12

64.

65.

63

16

14

29

66.

129

12

95

20

67.

17

12

68.

14

10

69.

87

25

55

70.

28

20

71.

68

28

35

108

92

12

72.

73.

94

41

45

74.

37

22

75.

87

37

39

76.

7.
1941-1945

.
-

6214

4270

1549

335

60

13

1.

2.

18

10

3.

( )

83

59

15

104

46

44

14

74

27

21

25

166

136

24

4.

5.

6.

7.

77

44

31

8.

74

58

11

9.

349

278

62

10.

153

95

54

11.

12.

13.

75

61

14

14.

65

61

15.

20

12

50

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

16.

158

126

16

15

1
-

17.

18.

( )

86

41

32

13

19.

39

36

20.

46

16

26

21.

20

10

22.

37

30

23.

15

59

54

24.

25.

49

40

26.

37

19

13

27.

380

301

63

10

28.

20

11

29.

17

30.

110

82

23

31.

437

383

40

12

32.

93

59

31

33.

46

36

34.

33

14

14

35.

47

31

36.

74

63

10

37.

168

101

33

33

38.

38

24

39.

52

15

27

10

40.

81

49

29

41.

94

54

35

42.

45

42

43.

240

174

46

16

44.

162

113

33

15

1
1

45.

46.

82

62

19

104

69

27

47.

48.
49.

35

14

20

30

20

50.

51.

52.

103

74

29

82

51

25

53.

54.

55.

139

115

21

56.

28

12

13

51

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


57.

99

56

58.

59.

104

80

60.

536

347

39

21

154

31

61.

25

17

62.

43

21

16

63.

61

23

32

64.

65.

63

40

19

129

114

11

17

13

66.

67.

68.

14

69.

87

59

25

70.

28

22

71.

68

32

30

72.

108

104

73.

94

51

41

74.

37

31

75.

87

80

76.

8
1941-1945.
.

1.

2.

3.

, ,


140
3127
51
345

4.

, ,

5.

16

6.

62

7.

8.

(, , )

9.

10.

11.

2109

12.

175

13.

14

14

15

15

23

1-15

52

6089
125
6214

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

9-1
1941-1945 ,

23

14

17

()

129

99

30

129

()

43

36

42

200

153

47

189

()

()

9-2.
1941-1945 ,


()

41

42

43

44

45

. .

23

12

13

()

129

12

42

58

13

18

11

10

90

()

43

19

14

36

200

20

72

86

15

23

23

10

141

()

10
1941-1945 ()
5
.

()

. .

1.

[i]

36

1562

906

2.

17

568

524

3.

22

2504

371

4.

[ii]

19

397

303

5.

235

209

6.

[iii]

7.

178

17

129

8.

133

119

9.

106

103

10.

113

97

53

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


11.

16

126

12.

[iv]

23

129

95
94

13.

94

91

14.

[v]

104

90

15.

[vi]

14

171

87

16.

13

17.

86

72

18.

69

66

19.

105

61

20.

, [vii]

78

22

61

21.

78

22.

[viii]

60

58
57

23.

93

56

24.

11

54

25.

54

26.

69

51

27.

51

49

28.

[ix]

57

49

29.

30.

59

45

31.

[x]

10

45

45

32.

[xi]

33.

[xii]

44

44

47

44

34.

51

43

35.

41

41

36.

42

41

37.

384

41

38.

39

39

39.

40.

[xiii]

41.

94

35

10

60

32

35

32

42.

31

43.

[xiv]

29

44.

27

27

45.

[xv]

27

27

46.

47.

2801

23

48.

25

23

49.

[xvi]

22

50.

22

51.

21

52.

34

21

53.

20

20

54

24

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


[xvii]

54.

55.

56.

57.

58.

17

59.

16

60.

16

16

61.

[xviii]

16

16

62.

[xix]

15

15

23

19
18
17

188

17

63.

14

14

64.

51

13

65.

[xx]

13

13

66.

, [xxi]

67.

14

13

68.

14

69.

70.

[xxii]

71.

13

12
12

24

12
12

72.

12

73.

11

74.

[xxiii]

75.

30

11
11

76.

77.

78.

79.

80.

[xxiv]
[xxv]

12

29

81.

82.

11
10

9
9
9

83.

84.

11

85.

12

86.

11

87.

88.

9
9

89.

90.

91.

92.

93.

94.

[xxvi]

95.

96.

[xxvii]

97.

[xxviii]

2
[

i ]

55

7
7

7
7
7

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

98.

[xxix]

99.

100.

101.

[xxx]

102.

[xxxi]

103.

104.

6
10

6
6

32

6
6

6
6

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

[xxxii]

116.

117.

118.

119.

120.

1-4 (253)

253


373

5
5

354
262

1005

56

6214

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

:
i

8 27
. .
ii
,
3 .
iii
(, , .)
iv
.
v
8 , 38 , 3
.
vi
( 289.
,
.
vii
,
(, ).
viii
.
ix
.
x
.
xi
.
xii
(148 ).
xiii
.
xiv
(, , , ).
xv
(76 ).
xvi
,
.
xvii
52 , .
xviii
(24 ).
xix
, 120 .
xx
, 39 .
xxi
.
xxii
(10 ).
xxiii
.
xxiv
(256 ).
xxv
.
xxvi
(63 ).
xxvii
, 140 .
xxviii
, 62 .
xxix
.
xxx
.
xxxi
(76 ), , .
xxxii
(147 ).

57

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

11

1941-1945.
()
-

100

129

2842

51 100

17

142

1240

21 50

26

166

879

11 20

24

88

341

5 10

44

227

296

1 4

253

253

354

262
373

1005

6214

12
1941-1945. ,
.
.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
-

( )

( )


()
3
5019
12
66
78
37
116
61
84
457
5
8
65
65
147
5
126
33
37
11
30
30
44

58


4
6214
13
18
83
104
74
166
77
74
349
153
7
7
75
65
20
158
5
86
39
46
20
37
15

5
4517
13
96
62
138
73
78
271
180
80
67
190
136
34
15
17
3

. 5.
6
972
3
21
16
27
14
32
44
32
26
13
48
47
6
1
4
0

4+6

59

48

61

49

49

7
7186
16
18
83
125
90
193
91
106
393
185
7
7
101
78
20
206
5
133
45
46
21
41
15

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

20
331
15
5
67
371
96
71
29
71
116
18
81
59
84
55
216
168
85
119
3
20
32
1
84
98
3
185
20
85
3
145
188
11
46
38
4
47
117
9
1
65
8
61
5
77
69
-

59

37
380
20
17
110
437
93
46
33
47
74
168
38
52
81
94
45
240
162
82
104
7
35
30
3
103
82
2
9
139
28
99
6
104
536
25
43
61
8
63
129
17
14
87
28
68
108
94
37
87
3

35
328
74
382
103
48
34
49
93
198
69
54
193
163
78
100
193
112
108
186
43
82
24
93
3
90
3
78
-

2
35
4
30
25
11
3
5
36
44
7
16
36
33
8
21
98
28
11
84
15
13
2
28
0
14
0
27
-

39
415
20
17
114
467
118
57
36
52
110
212
38
52
88
94
61
276
195
90
104
7
35
30
3
103
103
2
9
237
28
127
6
115
620
25
43
61
8
78
129
17
14
100
30
96
108
108
37
114
3

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


, 10. 1941. ,


,

.
,


.


.
,
, , . ,
, ,
,
.
, ,

.
, ,
:
, .
,
, 60% .

.
*

, . , 1941., ,
, .

61

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
,
. , ,
, ,
.
6. 1941. . ,
,
,
,
.
.
, ,
. .
, ,
.
, ,
, .
,
.
, 7. 25
, ,
, 27
, .
,
.

.
.
, : :
, ,
, , ,
, , ,
, , ,
, ;
:
, , ,
, , ,
, , ;
62

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

:
, ;
:
, .
, ,
,
.
.
.
, ,
,
.
,
, , .
1941.
,
. 2870, ,
390,
300, 2550,
, , 50.
7 ,
.
,
, .
,
, .
-,
:
. 162 :

,
,
.
-, 167 ,
.

1941. , 20000
63

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, 6000,
6000.

,
.
, , ,
.

.
,
, ,
.
,
.
,

.
, :
!.
.
,
.
,
,

. ,
, .
.
,
, ,
.
.
, ,
: , ?. : ,
, ,
.
64

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
. ,
,
. , ,
.
, , ,
.
, .
.
. ,
, . , ,
: ,
.

, . ,
, ,
, . ,
.
, .
. .
.
,
:
!. ,
.
, ,
: ,
.
.
.
, ,
. , ,
, ,
, . ,
, .
, , .
,
65

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
.
. ,
, , ,
.
.
,
.
, , . ,
.
, .

.
.
. ,
, .
. .
,
.
.

, .

.
.
.
, .
.
.
.

.
.
.
, .
,
66

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. ,

.
.

. ,
. ,
.
. ,
. ,
, , .

.

. ,
. , ,
, ,
, ,
.
, , ,
. ,
.
.
,
, . .
,
, ,
. , ,
, .
,
, .
. ,
, ,
. ,
.

.
67

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
, ,
.
.
,
,
, .
. ,
.
.
. , , .
.
,
, , .
. .

. .
, .
. .
, .
. .
, .
,
, .
.
, .

,
. ,
.
.
. .
, ,
, ,
...

,

68

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. 1943.
, 7000 ,

, .
5000,
.
, , .

1941.
.
1
.
, 1968/69,

.
,
.
.

.
, ,
.
, ,
.

, ,
.
, ,
,

, .

. ,
,
,
.

- ?
69

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

:
.
.
.
,
.
. ,
.
,
.
- .

. ,
.

15 , ,
,
.

. , ,
. 2.
.
1992. ,
, .
, ,
1,5-2 . ,
90%
.

.
, ,
.
, 20-30,
.
, .
,
. ,
70

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, .
,

.

.

.
2002.
,
, ,

,
- ,
.
,
1941. ,
.

,
,
, ,
. -
1600 ,

, ,
, ,
. ,
.
,
, ,
,
.

.

71

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

-*

(162 , 44-45
15-17 )
, ,
, , , , ,
, . ,
,
: , , , , .
, , .
VI VII
, .
, ,
, , : w
, , .
,
, . , ,
, ju
, .
, ,
.
,
, , .
, , ,
. ,
, .
, ,
.

, ,
*

, , .

73

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
, ,
. ,
, .
, ,
, ,
, , .

,
. ,
. ,
, ,
1912. . -
.
,
,
150 .
.
. ,,,,.
, . ,
.
, , ,
, ,
,
, .
, ,
, , , ,
, , .
1941. ,
, .
, , ,
, .
, .
,
.
,
:
74

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,, ,

. .
, ,
1925. ( 1943. . ). ,
,
.
, .
, ,
,
, .
,
,
.
,
,
: , , ,
, ,,
. ,
,
. .
, . ,, ,,
. ,
,
: ,,, , ,

,,.
, .
,
, .


. ,
. : ,,
, , ,
, - ,,.
75

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, 9. 1941., 15 16 , , ,
-
, ,
: ,,Wo ist Kula omina?
, ,
.
,
.
,
,
,
; , .
.

.

. ,
, ,
.
. ,
.
,
,
.
.
. , .


. 10. 1941. ,
, : , -
, , , ,
, , ,
, , ,
.
76

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
.
,
,
, ,

.
. ,
, .
.
,
1 000 5 000 .
. ,
, .
50 100 ,
,
.

1941.
,
, ,
,

. ,
, ,
, ,
.

7. 1941 ..
, : ,
, , , , , ,
,

,
, .
77

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, , :
,, ,
, .
,
, , ,
.
,
.


, ,
.
, ,
: , ,
.
, .
, ,
, . 4.
,
,
: , .
, ,
, , ,
, .
, ,
,
, .
,

, ,
, 7. ,
, ,
;
.
78

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


.
, ,
, ,
. ,
: , ,
, , , ,
,
- ,
, ,
,
,
2 000 .

,
,
,
, ,
, ,
.
9 ,
, .

: , ,
, .
,
, ,
, ,
.

,
.
,

.
,
79

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , , ,
, , .
,
16 60
, , .
,
, -
.
. ,
.

, 360 13 .
, .
,
, , :
? :
,, ,
. ,
.


, ,
,
.
:
-, .
, ,
,
, ,
.
:
, , ,
, , , .
.
, 360,
, .
80

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


, ,
.
,
,
.
. ,
. :
16 60
.
100 ,
, ,
.
8.
1941..
10 ,
, ,
, ,
,

.
, ,
,
, ,
. ,
.
.
, , .
. :

, ,
.
,
25, - 13 ,
, ,
.
81

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


, ,
. .
, ,

. , 8.
10 , ,
.
1 ,
, , ,
. 2 30 ,
10 30 6 , 30 8
.
.
.
,
, , .
.
,
, , 6
.
,

.

.
, ,
.
(
--)
,
.
,
. ,
. ,
, , .
,
82

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. ,
, : ,
.
:
, :
.
. ,
, 10
,
. !
, ,

.
,
, ,
.
,, ... ...
, .
,
,
;
.
:
24
.
.
8 8 ,
, , . .
,
,
,
, , ,

.
,
, ,
83

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
.
,
:
,, ,,.

. 17 ,
,
, .
.
, ,
,
. ,

,
, -
.

,
.


: ,, ,,.

,
, ,
,
.

,
,
.
, ,
, ,
.
.
84

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


,
, ,
.
,
.
,
,
, .
, .
10.1941..
,
.
2 ,
. : ,, ,,.

, ,

,, ...,, ,,
...,, ,
,
.
11. 1941.. 9.30 ,
. , .

.
2000
.
:
, .
,,, ,
,
,
,,.
. ,
.
85

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


.. ,
.
10. 1941. .
, ,
: , -
. .
10.
1941. . , III
, 2000 .
,
.
.
,
.
,
, .
: , , , ,
, , ,
, , , ,
, , , , ,
, , ,
, , , ,
, , , ,
.


7. 1941. .
.
, , ,
, .
28. 1941. .
- :
,
,
86

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. 4 000
.
- ,
.
:
,, ,
, 12 ,
,

300.000 ,
,,.
:
,, , ,
, .
.
.
,

.
, .
, ,
,,.
- , ,
,
. ,

,
- .

, :

,
, , , ,
, , , ,
, ,
.
87

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

27 - .

.
,
.

.
,
, ,
, .
, ,
,
. , ,
,
, , ,
, ,
5.500
.
,
-.
, ,
, . .

. ,
,
,
,
, ,
, .

, 500
, ,
,
, , . .
.

88

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


10. 1941.
, ,
, 12. ,
,
6 , ,
, .
,
, .
. ,
, ,

.

1941.
,
, , ,
, , ,
.
.
,
,
, , ,
.

: , , ,
, . , , ,
, . , ,
, ,
. .
27. 1941.
. ,
,
,
. .
89

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
.
, ,
, ,
,
.
, 27. 1941.,
, ,
,
.
,
.

, .
700 ,
. ,
, ,
.
28, 29. 30. 1941.

: , , ,
, , ,
, ,
,
. ,
, ,
,
.
,
, ,
.
.
, ,
,
.
, ,
.
90

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , ,
,
, : ,
. , , .
,
, , .
, 1941.
,
.

, .
,
, .
, ,
.
,
, .
.
, ,
,
, , 107,
.
, .
, ,
, 15 , .
,
, , ,
. ,
, , ,
.
, - ,
, .
, . , 2. 1941.,
107
, ,
, , ,
.
91

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

(. ),
, ,
:
3. 1941.
,
, .
, ,
, ,
, ,
. . .
(7), (5),
.
.
, ,
, ,
. :
, ,
- 12 .
.. ,
.
, -,
- . ,
, , .
. ,
.
,
, .
, ,
, .
, . .
,
.
92

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

: , , , ,
,
: , ,
.
..
9259/41, ,
,
:
, , .
- , .
,
.
.
, ,
.
, ,
.
,
,
, .
,
, ,
.

.
,
() ,
.

, ,
, .
.

, ,
.


93

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

: , , , .
104 .
,
.
,
.
,
: , , ,
, , , ,
, , .

. , .

.

, 1942. ,
,
, .
, ,
.

. ,
, ,
,
. ,
, ,
.
()
, ,
,
:
1.
() , 1887. .
2.
() , 1899. .
3.
() , 1923. .
4.
() , 1925. .
94

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

() , 1914. . ,

, 1880. .
() , 1900. .
() , 1900. .
() , 1937. .
() , 1939. .
() , 1889. .
() , 1899. .
() , 1923. .
() , 1926. .
() , 1897. .
() , 1880. .
() , 1931. .
() , 1933. .
() , 1935. .
() , 1875. .
() , 1875. .
() , 1899. .
, 1885. .
() , 1935. .
() , 1899. .
() , 1926. .
() , 1889. .
, 1898. .
() , 1929. .
() , 1932. .
() , 1875. .
() , 1885. .
, 1887. .
, 1896. .

, ,
,
, ,
.
,
:
95

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , ,
, , , , ,
, ,
, , , ,
,
.
,
. 1943. . .
: , ,
, , ,
. ,
. :
, .
.

,
, :
, , , , ,
1938. , ,
, , , ,
, , , ,
, .
, : ,
, .

.

,
-
.

. :
, , ,
,
.
96

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
,
.

.
-
,
,
, ,
.
, .

, ,
,
.
,
,
,
,
.
5 500 , , .
, 2003.

97

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. *

1941.
. .

, , ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
. , ,
.
,
,
.
,
,
, .
5. 21. 1943.
,
,
. , .


.
, , ,
, ,
,
.
*

. , ,

99

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
, , ,
,
.

. ,
.
, , ,
1941. ,

. , ,
.
, 1944. ,
1936. .
,
1941. , ,
.
.
, :
, , .
,
, , ,
. .

: , , ,
, , , ,
, , ,
, .


, : , ,
, , , ,
, ,
,
1941. 20. 1943. .
16 , 1941.
.
100

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


1941. ,
,
1941.
.
, .
6. .
, .

.

, .
25. 1943.
1: ,
.
3. 1943. 2
, .
.
24. 1943.
:3
, , , ,
, .
1944. ,
,
5. 26. 17. 1944.
. ,
, :4 ,
, ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, ,
1
2
3
4

, , ..1371.
, . 1437.
, , . . 1403.
.
5. 6. 1944. .

101

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , , ,
, ,
.
4
,
,
.
,
.
1944. 5.
:
, , , ,
, ,
, .
***
1943.
,
, ,
. , ,
, ,
, ,
. , ,
.
13. 1943.
, :

. . .
:
1. . .

, , ..

, .
. .
.
102

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
.

, .

.
2. . .

. ,

. . .
, ,

.
.

,
.

, ,
5
1944. 5.
,
.
,
.

,
, ,
24 , ,

.

, 13. 1943. .
, ..

103

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
,
. , .
. , 13/14. 1944.
.

.
.

,
,
,
.

104

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

(1941 2004)
1941.
1. 2.
2003.
.
1986. , 3.194
: ,
, ,
- 5.500 .
,1
,
(, 10. 2002).
,
1941-1945.
. 1.356 , 13 ,
.2
,

, .
Wanda Schindleu
.
1941.
!

.
Srebrenica Genocide Endgame in Bosnia (Juli 1995.)
,
, ()
*

Milan Bulaji}, kwiga 4, str. 767. Jovan Kesar, Djetiwstvo moje ukradeno,
Nacionalni ark Kozara, Prijedor, 1988, str. 96.
Branko Bokan, Srez Sanski most, kwiga 2, str. 102.

105

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

( ) ,

, , 46
; ,
, 31. 2003,
.

,
- , 31. , 1. 2.
1941, 5.500 .
( ) 1.
22. 2003,
,
,
, , ,
-, ; ,
; ;
;
.
,

62
.

, ,
- (5.500 )
.
:
Galbraight and I met Tudjman alone again on September 17. At the
same time, by prearrangement, Clark, Hill, Kerrick, and Pardew met with
Susak. Peter and I sat side by side on an ornate sofa, embroidered with
gold trim, whil Tudjman sat at my right in a Louis Quinze armchair. I told
Tudjman the offensive had great value to the negotiations. It would be
much easier to retain at table what had been won on the battlefield than
to get the Serbs to give up terriotry they had controlled for several years.
I urged Tudjman to takje Sanski Most, Prijedor, and Bosanski Novi all
important towns that had become worldwide symbols of ethnic cleansing.
106

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

If they were captured before we opened negotiantins on territory, they


would remain under federation control otherwise it would be difficult to
regain them in a negotiation ... As we left the meeting, I pulled Defense
Minister Susak aside. Gojko, I want to absolutely clear, I said. Nothing
we said today could be construed to mean that we want you to stop the rest
of the offensive, other than Banja Luka. Speed is important. We cant say
so publicly, but please take Sanski Most, Prijedor, and Bosanski Novi. An
do it quickly, before the Serbs regroup.
.
.3

2.
,
35
, 400
15 .4
, .
, , ,
Schindleu,
,
.
.

- 5:

-
,
02. 2003. .
;

Richard Holbrooke, To End a War, Random House, New York, 1998, pp.
160, 166.
Izjava predsjednika Udru`ewa Srba za povratak u Sanski Most, Draga
Pra{tala, Politika, 21. jul 2002. str. A2.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Med`lis Islamske zajednice
Sanski Most, Izvr{ni odbor, Broj: 01-403/2003, 31.07.2003.

107

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


.
,
, , .
1.
,
-.

,
- - .6
- ,

.
:
1941-1945.
.

5500 , .
1. 2. 1941.
.
,
.
:
B. Kahrimanovi}, Pomen na srpske i jevrejske `rtve u Sanskom Mostu


Skup uz jako obezbje|ewe SFOR-a, Oslobo|ewe, nedjeqa, 3.VIII 2003.

108

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


-
.
522
,7


, .
,
, .
.
.
, ,
,
,

. ,
, .

1941.
.

: . .
, ,
, , .
,
. , , ,
, .

7

Uo~i komemoracije 2002. nedostajalo je 80 plo~ica na kojima se nalazi


410 od 5500 imena ubijenih Srba. (Politika, 21. jul 2002.)

109

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

...
, .

1941. , 31. , 1. 2. ,
5.500 , , ,
. 62 , 2003,
,
, .
, ,
.
, 4. 2003.
, :
, ,
, .
, ,
.

.
,
.

, .
(061) 213-439,
!? (061) 213-441, .
. . .
:
; 252 ,
, ,
, ... .

.
,
,
, ,
.
, 1941.
. - .
110

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, (
, , ),
, ! :
(1941-2003)
1941. .
. Schindleu
!

( ) (),
.


,
. (
,
.)
,

..
,
,
3227
. ,
e
!

(
, .

.
(065) 903-858, (052) 232-091.
, (052) 211-334, ,
- , ,
(065) 920-906, (051) 370-372.
.
2004.
111

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
. ,
.
, (Fund
for Genocide Reserach), ,
u.
,
.
-.
,
..
.

,
, . 14. ,
a ,
(Free Europe),

,
19. 2003. 19.5
.
11. ,
: ,
, , ,
.
11. ,
,
.
.
!!??
1941. , 19311941, 38.100 (57%), 18.650 (28,32%)
9.040 (13,73%), 79 .
, , ,
, , 17
112

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
, 8.
18. 1941.
: ,
.

1941. .9
,
, ,
(

) .
,
6. . ( ,
, , .),
, ,
.
7.

,
. .
.

,

, :
, , - , ,
; ,
, , ,
, ,
, ,
.
8

Branko J. Bokan, Borba sa ustra{ama i Nijemcima u Kijevu i Tramo{wi


6-8. maja 1941, separate iz Vojnoistorijskog glasnika br.3, 1985., str. 137.
Izvje{taj zapovjednika dijelova hrvatske vojske u Bosanskoj krajini o
borbama kod Sanskog Mosta, od 11. maja 1941. Arhiv vojnoistorijskog
instituta Beograd, k. 84, reg. Br.39/1-1.

113

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata10.

1941. ,
,
. , ,
, .

,
, .
, , 27.
, , , ,
.

.
e ,
.
y .

. ,
.
, ,

.
, ,
, . 28.
, , .

,
, ,
11.
10

Branko Bokan, Srez Sanski Most u NOB Prve `rtve usta{kog terora,
Sanski Most, 1980
11
Stojanka Miqatovi} je jedna od rijetkih svjedoka koja je pre`ivjela. Branko
Bokan, Svjedo~anstva pre`ivjelih `rtava Usta{ki zlo~ini u Sanskom
Mostu, Podgrme~ke i Podkozarske novine, juli-avgust 2003, str. 21.

114

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. ,
- , ,
, , , 50-60
. ,
.
.
- ,
.
, ,
,
.
.
28. 29.
, . -
. 30.
,
.
. ,
. . 30.
- .
.
,
, .
,
, , .
,
.

, .
,
.
, ,
, .

30 .
, .
.
115

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, -
. .

, , , , ,
.
, ,
, ,
, .
.
, ,
,
,
.
, ,
, , : , !
, ? ! .
! ,
, ,
, , .
,
, .
2.
.
( , , ,
, , -
). 132
( , , ).
.12

,
,
,
.

12

Branko Bokan, Srez Sanski Most u NOB 1941-1945. godine, str. 92-93.

116

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


. .
,
.
, ,
, (
) ,
,
. ,
.
2. ,
,
, , .
, ,
. ,
, .
, .
y , .
80-90 .
, , ,
, ,
,
. ,
,
. .
,
. , ,
, ,
.13

. ,
.
,
,
.

13

Branko Bokan, Srez Sanski Most u NOB 1941-1945. godine, str.89-90.

117

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

3.400 : 300
2000 ; 120 840
80 560 .
, .

, ,
, ,
.
,
,
.
, ,
, .
,
.
45
.
,
.
, ,
.
.
.

,
, ,
.
. , 2. ,

, ,
, .
.
1700 .
180 .
: , , ! !
. . !
.
118

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, ,
, .
, ,

.
.
.
, ,
. , ,
.
.
. ,
, .

, .
.
,
.
.
.
.
. ,
. , ,
.

, . .
.
,
. .

.
(,
, ).

.
. .

119

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , .
, .
,
.
, .
.

, . ,
,
, .
, ,
.
,
,
.


.
,
.14
, , 28. ,
.
, ,
, ,
, , (
) .

.
28. 31. ,
.

14

Kazivawe autoru Srez Sanski Most u NOB, Branku Bokanu boraca Mjesne
zajednice SUBNOR Kqevci, Du{ana Kova~evi}a, |ure Karanovi}a, 20.i 29.
juna 1975; izvje{taj domobranskog avijati~ara od 2. avgsuta 1941. (Arhiv VII,
Fond NDH, k.5, br. reg.1-1/2), Srez Sanski Most u NOB Ve}ina odraslih
Kqev~ana je poubijana, kwiga 2, str. 87-89.

120

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
.
. :
; , .
, .
,
.
. ,

, , .

.
, , , .
.
1. 2. 4. ,
XIII ,
, (?),
, .
.
2. 3. ,
.
800 . , ,
3.000 ...,
, .15
3. , 6.
1941: 3. 2. 3- 3. 1941.
- 700 -,
,
.16

, ,
.
15

Zbirni izvje{taj Oru`ni~kom zapovjdni{tvu Nezavisne Dr`ave Hrvatske,


od 16. avgusta 1941. Arhiv Vojno istorijskog instituta, Fond NDH, k. 86,
r.br. 36/5-1.
16
Zpovjedni{tvo 3. hrvatske oru`ni~ke pukovnije, Taj.broj 217/J.S., Bawa
Luka, 6. kolovoza 1941. Vrhovnom oru`ni~kom zapovjedni{tvu Zagreb

121

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, 3. ,
,
. .

,
.

, .
, , ,

.
,
.
, , ,
.17

:
31. 1. ..

, - 12
. ,
4 .
.
, ,
,
.
- .
65
, ,
30. ..
,
,
.

17

Branko Bokan, Srez Sanski Most u NOB 1941-1945. godine, str. 93.

122

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


.
...18
1. .
, - ,
,
.
.
, -
-
, .
, , ,
, , ,
, , ,
, .
, ,
.
, , , .
, , ,
, .
,
, ().
, ,
.19
, ,
, , .
,
, .20
,
,
. ,
. .
18

ArhivVojnoistorijskog instituta, Fond NDH, k.86, reg. Br. 17/5-1.


Kazivawe Milana Mi}uke Miqevi}a, Branku Bokanu, 10. januara 1974.
20
Smail Sobo, Prvi mjeseci okupacije, Sredwa Bosna u NOB, kwiga prva,
str. 414.
19

123

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


.
.21
.
3.
, ,
,
,
.
, ,
. 106 ,
.
, ,
.
, .
,
.
105
, .

, , ,
. ,
,
. .
.

, , ,
, , ,
,
. .
,

.
,
, .22
21
22

Sofija Pra}a Veqovi}, Hronika NOB Sanskog Mosta, rukopis


Bfranko Bokan, Srez Sanski Most u NOB 1941-1945. godine, str. 91.

124

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

4.
() :
! ,

!

,
, , ,
. .
,
, !.23
, ,
, , ,
.

, ,
, , ,
, .
.
, , .
, .
, ,
, . .
,
. , ,
, ... .
...
... : ,
, . . ....24
23

Branko J. Bokan, Srez Sanski Most u NOB 1941-1941. godine, str. 95;
Genocid nad Srbima Bosanske Krajine 1941-1945., Evropsko slovo, 1996,
str.29-31.
24
Katarina ~anak je iz Gorwe Sanice. Sa ve}om grupom qudi, `ena I djece
vozom preba~ena u Sanski Most. Kao Hrvatica pu{tena je. Oti{la je u ku}
u Lazi}a u zgradu `eqezni~ke stanice u Sanskom Mostu. Sa tavanskogprozora je kri{om gledala kako usta{e sprovode uhap{ene Srbe I vode na
strijeqawe. Kazivawe Katarine ~anak autoru Branku Bokanu, 28. juna 1977.
Srez Sanski Most u NO 1941-1945. godine, str. 94, fusnota 30.

125

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata
, .
25,
, 1941. ...
.26
.
,
. .27 24.
1944. (
).28
,29
.
,
. ,
,
. ,
. , , ,
25

Fra Luka Te{i}, ro|en 29.XI 1983. u @abarima, `upa Ivawska, kotar Bawa Luka,
roditeqi Mato i Marija, ro`. Radman dali su mu ime Ivo. Zavr{io klasi~nu
gimnaziju u Fraweva~kom sjemeni{tu u Visokom; u fraweva~ki red stupio 15.
jula 1911. u Gu~oj Goeri; studij teologije zavr{io u Sarajevu; zare|en 16.VII.
1916. u Bawoj Luci; duhovni pomo}nik u Jajcu, `upnik u {imi}ima, [ukrovcu,
Kiseqaku, Novom {eheru i Sasini (1937-1943).
26
Izvje{taj inspektora usta{kog Za{titnog redarstva Bawaluke, Pere
Simi}a, od 28. oktobra 1942. Branko Bokan, Srez Sanski Most u NOB 19411945. godine, str. 98.
27
Sreski otsjek za unutra{we poslove Sanski Most, Pov. br. 201/45, 24. I. 1946;
Dr`avna komisija Inv.br. 12901, Arhiv Jugoslavije 584-12.
28
Prema Marijanu Karauli: Fra Luka je bio pravi nnarodni ~ovjek, ro|en iz
naroda, srastao s narodom,pa je razumijevao narodnu du{u. Zato se narod `rtvovao I radio, a narod ga je volio kao svog pravog narodnog ujaka i duhovnog
pastira. Mo`da su upravo ovo bili razlozi da je zapeo za oko komunistima u
Prijedoru, koji sxu ga odveli iz `upne ku}e u Stratinskoj, osudili i strijeqali
uprvo na Badwi dan, 24. prosinca 1944. (@rtve i mu~enici, str. 115-116; Bosna
Srebrena, 1945, br.3, str 39; Glasnik sv. Ane, 1945, str. 88.)
29
Nikola Toj~i}, ro|en 19. januara 1892, Kqu~, zare|en 11. juna 1915, `upnik
u Staroj Rijeci. (Sreski odsjek za unutra{we poslove, Sanski Most, Pov.
br.201/45, Dr`avna komisija, Inv. Br 12901, Arhiv Jugoslavije 584-12)

126

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
.

,
.
, ,
( ) 1941.
1942..30
, 2.862 ,
.
3.
,
2. 3. 3.
1941. 700 ,

. , ,
2. ,
, .31
,

2. 3.
. 800 ,
, 3.000
. ,
,
!32

, , ,
, 4.000 ,
3.000,
3.000, 10.000 .33
30

Bericht ber di Lage im gew. Verbasbanat (West Bosnien) in dem Zeitraum


April 1941 Maerz 1942, 26 Maerz 1942.
31
Arhiv Vojnoistorijskog instituta, Fond NDH, k. 86, reg.br. 2/5-1.
32
Branko Bokan, Srez Sanski Most u NOB 1941-1945. godine, str. 98.
33
Zwei Flchtling sagten aus, 15 April 1942. Branko Bokan, Srez Sanski Most u
NOB 1941-1945.godine, str. 96, fusnote 39, 40; Usta{ki zlo~ini u Sansko
Mostu

127

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

4.326 .
4.038 .
88.437 34
:
1. , . , 1941-1945. , 1(608),
2. (748) 3, , 1980, -
6-8. 1941, , .
3, 1985, . 135-143.
2. , , , , . 1,
. 473.
3. , , ,
4. , , , , .

34

Branko J. Bokan, Genocid nad Srbima Bosanske Krajine, str. 68.

128

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

-*


1941.
, , , ,
, . ,
XX ,
, .
II , ,
1941.
.
, ,
.
,
. ?
?
19901995. ,
. ,
!!!
,
, , , ,
.
.
,
, .
1941. .
,
, ,
. ,
, ,
.
*

-, . . . .

129

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , ,
, ,
, . ,
, . ,
, .
, .
.
.
,
,
. ,
, , ,
? ,
, , . ,
, . ,
!
:
1. -, -
; - ,
, ,
,
2. ,
3. ( )
4.
5.

.
, ,
, , ,
. ,
, ,
, !
, , ,
, . ,
, ,
. ,
,
!!!
130

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

1941.

27.
, 16 (4. 4. 1941), ,
, , ,
.
,
.
, 6. 1941. , . !
! ,
, ,
. ,
, .
, .
, .
.
10.
, , ,
, .
12-13. , ,
, , ,
, , .
, ,
,
, .
, ,
. .
.
.
, : , !,
*

131

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

: ,
.
, : ,
, !
, 14. , ,
, .
.
,
.
, .
, :
. . :
, , ,
... . , -
! .
20. , ,
.
.
. 16 60
. ,
,
. .
. , ,
27 7 .
.

.
, ,
.
.
, ,
, .
. ,
,
. .
, .
22. , .
,
132

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

( ). ,
.
( 41-45),
, , 2-3
. , ,
. 23. 29.
. ,
, 2-3 .
, .
: ,
. ()
( ).
26. .
27. ( ).

. , ,
, . .
, ,
.
.

, , , ,
, .
,
. 10.000 ,
1000 .
, .
.
,
, .
,

- , , , , ,
.
,
. ,
18 .
, ,
133

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
.
,
, ,
.
. , ,
.
.
( ),
.
,
. ,
.
20.10.1943. 23.10.1943. ,
. ,
II V .

,
.
,
. .

.


. ,
,
.
,
, .
.
, . , (
) . ,
, .
.
, , ,
.

134

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, , ,
, .
, ,

, ,
( -
).
, , ,
1942. ,
.
(, , , .
,
. , , . ,
, -. , ,
1941.
, ,
.
14.7.1981.
: , ,
. , ,
16 , , .
, ,
, .
: ,
, .)

, 1995.

135

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
. , 1941. ,
, ,
, .
,
.

, ,
. , ,
.
1941.

- ,
- . ,
.
:
,
. .

, , , .
, , , , 8. 1941. ,
, ,
,
. . ,
, ,
,
, , ,
. ,
, , , .
, 27
*

, ,

137

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

8. ,
, , .
,
, ,
, .
, ,
, ,
.
, , .
,
, ,
. .
,
, ,
,
,
,
. , .
16 70
, , , .
2. , 3.
4. 1941..
7 9 . ,
6 , 9 , .
,
, , , .
, ,

20. , .
( ),
.
, , , , .
, , .
.

, , , , ,
, , . ,
.
138

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
.
. ,
, . .
, : , ,
... . ,
, ,
.
, , , ,
, , :
, .
, ,
. .
.
,
. ,
.
,
. ,
, .
, .
,
. ,
.
, :
. , ,
.
. ,
. , ,
30, 30, 30 .
,
,
. ,
.
, , , ,
.
.
139

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
.
, .
,
, , .
- , ,
.
, . ,
, , ,
, .
,
. , ,
, , .
, , .
, .
.
.
?
. ,
, .
,
. , , .
,
, , 8. ,
1.2.3.4.5..... 27.
27 - 4 -
, , , 27
. ,
. , . ,
, ,
, ,
, . ,
.
,
?
, ,
, , , , , .
- . , , .
140

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , , .
, ,

.
?
. . .
.
, , , ...
, .
, .
30 ,
, ...
,
.
, ,
. , , 5.500
, . .
, , - ,
, , . , .
, ...
.
, ,
, ,
, , ... ,
, , .
.
. .
, , ,
, ,
, ,
.
, .
. , ,
, .
,

. , ,
141

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. .
, , ,
. -
.
, .
,
. .
, ,
, ,
. , ,
,
, , .
. .
, , .
. , ,
. , .
, - ,
, ;
, , ,
, , ,
.
. , .
1975.
. ,
, , .
: , , ? ,
. . ,
, ?
, .
.

142

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

J
1941.

,


: ,

.
,
, ,
, , ,
. ,
.
,
: - , ?
,
, ,
. , ,
1935. ,
1941.
.

. ,
, ,
, -
-
.
.
*

, -, 1941.

143

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
. 22 .

. 1938. ()
, ,
,
, ,
. ,
-
, 1905. .
, .
,
, , , .
1930. 1934. .
,
, - ,
, ,
, ,
. , ,
, .
,
(),
, ,
,
.

,
.

.

.

, ,
.
144

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

T

, : , ,
. 1941.
.
.
1925. .
, ,

1941. . ,
. .
1941. ,
,
, .
.
,
1941. .
,
: ,
, , , ,
, , , ,
, , , , ,
, , , ,
, ,
, ,
, .
, ,
, ,
.

. ,
.
,
,
, , , , ,
,
,
145

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
,
.
,
, ,

, ,
.
,
,
, ,
.
, ,
: , ,
- .
-
-
20. .
1941.
, ,
, , .
.
,
.
,
, .
.
,

, , , ,
, , ,

. ,
, .
, ,
,
.
146

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
, .
.
,
56 .

, 4 000
.
.
,
, .

28. 1941.
.

, , :
, , .
.
.
.
.
, , ,
, , , 55 ,
.
, ,
147

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

1941. .
190
. ,
5 , 15 .

,
.
64 .
, , 130 . ,
, ;
, ,
, .

.

49 . 450
. 160
, 120 20.
770 .
.
61 . , ,
, .
.
, ( 1942. ,
).
,
361 . ,
. ,
8-10 , ,
, , , ,
.

16 .
40 .
31. 1941. .
1941. 300
. , ,
.
148

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata,
, ,
. .
,
,
, 12 .
.
,
80 .
. .
, .
,
() ,

, , .
, ,
, , ,
. ,
, :
, , , ,
, , , .
.,
.

1941. ,
.

,
,
149

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. .

, ( ),

. ,
1941. ,
. , ,
, , .

() 1914. 1921. .
. : , , ,
, , . ,
.
, ,
.
, 12
, .
,
, ,
. ,
.
.
,
, .
, ,
,
6 000 .
: , . , , ,
. , . (
,
-,
.
.)
, ,
, , .
, 1.
1941. , . ,
3 , 2 ,
150

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

40 .
.
, , , ,
, ,
. , ,
,
.

, 5 500 ,
2 000
. 1. 3. .
100 200

,
.
, ,
,
.
, , , ,
, , .
, , ,
.
, ,
5 6 .
. .
.

, ,
: , ...,
!
:
, , ,
, , , ,
, ,
.
. , :
,
, ,
151

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, .
-
.
,
,
-. ,
.
.

. ,
. ,
.
,
.
1960. ,
,
4 5 .
, ,
. , ,
.

,
1941. 300 .
( ),
, .
:
? ,
,
.
,
.
,
, .

.


, .
152

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

1941. ,
, , 27
, , .
9. 27
, .

,
9. 1941.


.
- :
, 1902. ,
, 1904. ,
, 1908. ,
, 1912. ,
, 1894. ,
, 1921. ,
, 1920. ,
, 1903. ,
, 1917. ,
, 1909. ,
, 1922. ,
153

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, 1915. ,
, 1903. ,
, 1898. ,
:
, 1914. ,
, 1922. ,
, 1903. ,
, 1900. ,
, 1911. ,
, 1915. ,
, 1910. ,
, 1913. ,
, 1902. ,
:
, 1904. ,
, 1917. ,
, 1904. ,
, 1900. ,
,

.

- ,
- .

154

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

1941.

,
,
.
, , ,
,
.
,

, .


( ),

, .
, ,
.

.
,
,
. ,
, ,
,
, .
,
. 10.
,
, ,

*

, ,

155

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. ,,
( ,
, , , ).
15. .

. ,
,
. 1921-1939.
38.000 57%, 18.650 28,32%, 9.040
13,73%, 79 0,7%;
65.800 .
1941.
, ,
(, , ).
, ,
, , .

6. 1941. ,

. , ,
,
.

. 28
, ,
.

, .

.
,

.

.
28. 1941. .

. 1941.
156

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
. 11. 1941.

, ,
, .

,
. ,
, ,
. 28. 3.

, , , , , ,
.
, 67
,
.
.
1941-1945. (
, , , , ,
) .
1983/84.
. : ,
15-20 000 , 500/600 ,
4000/5000 .
.
25. ,
,
.
, ,
, ,
.

.
(,
, , , ), (, , ,
, ), (, , , ),
(, ).
, , ,
.
157

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata1992-1995.
,
.

.
1941. 1995. .

:
-

, 1941.

, 1941-1945.

1941-1945. ( ,
, , , , ,
)

158

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


/Per argumenta ad veritatem/

. /
A
/.
, 30
, 1463. ,
. .
: .

,
.

.
,
.
.
,
.
,
.

,
- .

. ,
,
,
.
.
*

, , ,
1941, .

159

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

-
.

19141916. ,
. .

.

, ,

.
, .
.
. .
1918. ,

. , . ,
, .

, ,
.
, ,
,
. .
.
.
,
. ,

, , .

.
,
1932. ,
/
./. ,
,
160

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
,
/ ./ ,
, ...
, ,
, , ,
.
1932.
,
/ .
22. 2008. 29.

,
, .
1941. ,
.
.
, , ,
.

, .
.
,
. .
,
.

: ,
, .
,
, ,
. ,
, .
,
, .
, ,
, ,
161

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
.
, ,
,
.
.
Glaise von Horstneau
Wehrmachta 1941. 1944. ,
:
1941. ...
1.800.000 ,
700.000 .
Himmler ,
1941. ,
2 . /
, 22. 2008. 29.
/ ./
:
1.800.000
...
.
, a : , ,
, ... ,
!
22. 2008. 29.
6. 1941. 15 .
, , .... Ribbentrop 6.
1941. 11
:
,
... , , ...
p 25. 2008. 30.

Reich-
. ... ...
.
.

162

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
:
, ,
50 ,
.
7. 1941. ...


. ... 2. 1941.
: , .
26. 2008.
, , ,
,
1941. . ,
,
, ,
.
28. 1941. .
, 1931. 46.777
. 28.285, 6.727, 11.652,
49, 63, 1 .
.

:
, .
.
.
,
.
: ,
.
. ,
-, ,
. ,
, ,
.
.
,
163

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
.
.
.
,

.
,

, , .
.
.
. ,
.

.
, ,
.

.
: ,
, ,
, ,
,
.
, 15 .

.
. .
.
,
.
1941. ,
,

,
. :
, .
164

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,

.
, ,
.
.
, ,
1943. .
, 1941.
.
150 , 42 ,
.
.
.
: .
/ , /. . , . ,
. , . , . . .
, ,
.
.

.
. ,
, ,
. ,
, ,
.
, ,
, / , ,
,
/ , 1923. 1930.
, 25 .
, :
. .

, 1943. .
1941. ,
.
165

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

1943.
( 1930. ) VII
, ,
. .
. , , .
.
.

. , .
,
7 .
.
.
. .
, ,

.
.
,
1930. , : , ,
.
01. 1944.
.
, 02.
1944. .

,
.

.

19411945. , ,
, 1941.
: , , , ,
, , , ,
, , , , ,
, 88.437 , .
.
166

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


, .
, , .
1916.
; .
,
.
,
, .
,
. ; .
.
, ().
()
.
. ,
, .
,
. 1941., ,
,
.
.
. , ,
(). , ,
.
-,
. , .
, .
, - :
*

, , ,
1982.

167

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, . () .
, , , ()
. ,
. .
. ,
. 1930.
1940. , 1941.
( 1940.) o .
.
. ,
,
. .
.
.
.
.
. , ,
.
, , (,
).
( Schwester, ),
, . ,
,
. .
,
, -
.
:
.
1941. ,
, , , .
1907.
. ,
, . I ,
, .
:
. .
1927. ,
168

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
.
: ,
, , , . , ,
,
. ,
. .

;
.
.
.
1941., .

: . , ,
.
, ,
.
, .
.
,
.
, , , .
, . 1941.
,
,
.
. .
- 1948. .
1941., , - ,
, , ,
.
, .
. ,
. ,
,
, , .
169

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, . -.

, .
. 1943.
.
1948. .
.
, (). , -
.
, -.
Reich
. .
. .
,
. ,
, , .
( ).
;
.
, .
, - , , -
. .
1941. ,
: 6.000 .
, , , .

.
.

170

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

1941.
, ,
, 67 ,
.
, , 1,5 ,
,
, .

. , ,
, - .

115 .
() .
80
. .
, , ,
. .
1941. ,
,
.
. 13- .
,
.
, ,
.
.
,
. ,
.
*

, . ,

171

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


,
.

,
,
.
. , ,
, .
.
.

.
, .

.
.
, , , ,
. , ,
.
, ,
.
, , , .
,
.

. ,
,
Heil Hitler. .
, ,
.
, :
? ,
: , .
, ,
.

, ,
172

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
, . ,
, . ,
, .
, ,
, . ,
.
,
.
. ,
,
: !

. ,
.
. ,
, ,
.

,
.
. ,
.
.
O
.

.

, .
,
. .
.
, ,
,
. .

, : ,
, .
173

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
, 10, .

. .
, ,
.
. ,
.
,
. ,
.
, ,
, .
,
.
, .
,
.
,

.
, . ,
.
, ,
, , .
. ,
, ,
.
, 300
.
. , ,
.
, ,
,
. ,
,
.
: ,
174

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, .
.
.
, ,
.
, ,
.

,
, , ,
.
, , ,
, ,
.
. ,
, ,
.

.
,
.
.
, .
: ,
.

. ,
,
,
.
.
16 65
, .

.
. ,
.
, , . 24.
175

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

: , , ,
.
.
,
.

. ,
, 28
.
. ,
,
.
,
, .
,
.
,
.

. , .
.
,
.
.
(:
, , .)

, ,
.

. ,

, , ,
.
.
, ,
, ,
,
. .
176

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, .
,
.

.

,
, .
.
,
. , ,
- .

.
,
, ,
.
.
, ,
, .
, , ,
.
. ,
, .
, . ,
,
. .
, ,
. ,
.
.

.
,
, : ,
,
.
.
177

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
,
. ,
.

.
, ,
.
, , ,
: , ,
, .
, .
.
, . : . .
,
.
, .
, , ,

, ,
.
.
.

,
.
, .
,
.
: ,
.
,
.
.
,
. .
, .
,
178

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. ,
.
, 2. , 12 ,
. ,
, . ,
, .

,
.
.

.
,
, - .
,
. , ,
, .
.
.
, ,
: , .
, ,
, ,
. . , :
- , - , - ,
- , - , -
, - - .
,
, ,
. ,
. , ,
, , ,
,
.
.
.
, ,
, ,
, ,
179

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. ,
, .
.
, .
, ,
.
. .
: .
, ,

. .
.
, ,
,
.
!, ,
. .
. ,
,
.
. ,
:
!
, ,
, .
- , .

: , ?!

. ,

.


. ,
.
:
() - 54
() - 22
180

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

() - 47
() - 18
() - 52
() - 17
. ()
, , .
, , ,
, , .
,
,
. : ()
, () , () ,
() , () , () ,
() , () , ()
() .

.
. ,
,
.

,
.
.
- , ,
, ,
. ,
, , ,

, .
: ,
, .
,
, ,
,
, .
.
181

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , , ,
.
, .
.
. , : ,
, .
, ,
, .

.
, ,.
,
,
. .
,
. ,
.
, . ,
,
,
.
,
. .
1942. ,
. ,
,
.
,
, ,
.
1995. , ,

. ,
,
.
.

182

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

-*

,
, .
,
1927. ,
, , ,

.
,
.

,
, , ,
,
,
,
. ,
,
. .
, , ,
.
1941. . :
, , : , ,
, .
,
.
, , ,
, .
*

- , ,

183

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
, .
, .
1941. .
.

, ,
.
. , ,
,
.
, .
,
, ,
.
.
,
,
.
,
,
. ,
, ,
, .
.
. ,
,
. :
, , ?
, ?
( , 1939. ,
,
).
, ,
. . ,

.
184

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, .
:
, , . ,
!
, ,
, . ,
, :
, ! ,
.
. ,
.
:
! !
:
, , !
, .
,
. ,
. ,
.
.
, :
, , ,
!
, ,
.
,
.
, :
, ! , ,
.
, .
.
:
, ! ?

185

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, ,
. ,

. ,
, , ,
.
, ,
. ,
, . ,
, .

,
, :
?
. , ,
. .
. ,
.
, , ,
, ,
.
, ,
.
,
. , ,
. .
, ,
, ,
. ,
, .
, ,
,
. , ,
, :
,
. , ,
.
186

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, .
.
, ,
.
, :
, ,
, ,
,
, .
, , :
, ,
.
:
, ,
.

, .
.
,
.
, , -
, .

. ,
.
,
:
! ,
!
, ,
.
, 31. 1941. .
. , ,
, .
,
187

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
,
, .
, .
. . ,
, .
. .
,
. . .
.
. :
, ,
.
, ,
.
.
.
. :
, ,
, .
.
, .
.
.

.

,
,
, :
. , ,

. ,
, , , ,
, .
;
. .
, .
188

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
, .
,
. .
.
, ,
,
. ,
, .
.
30 , , 25
.
,
, ,
.
. ,
.
. ,

. ,
. .
.
, ,
. ,
.
. .
.
. ,
, ,
.
, ,
, .

1941.
1941.

- . 105.
189

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

27. 2. ,
-
, ,
. ,
,
. ,

.
,
4. 1941. ,

.

, , , 6.
1941. , ,

.

.
18. 1943.
240.000 ,
,
.
500 ,
.


.
,
, 15
,
, . 80
. ,
,
.
.
,
190

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
:
?
, ,
.
, .
, .
, ,
. :
, :
, , , ,
,
. ,
.

20. 1941. .
:
, , , ...
.
20. 1941. , ,
,
.
,
, . ,
; .
.

, ,
, ,
, ,
.

,
,
, , ,
.
191

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
,
.

:
, !
:
, , , ,
. ,
, , ,
. , ,
, . , ,
, ,
.
,
, .
.
.
,
. ,
, ,
. ,
.
, ,
. , ,
. ,
, .
.
.
, , . ,
, . ,
, ,
. .
. , ,

. , .
,
, .
192

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,

.
, .
. ,
. ,
.
, ,
, .
, .
. ,
. ,
.
, ,
. ,
, ,
.
.
1942.
. ,

.

. .
.
, ,
, , .
, ,
, .
, :
,
.
, , , , ,
.

, ,
. ?
193

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , .
, . ,
,
:
.
. .
, .
.
. ,
. .
, .
.
. , ,
.
, , , ,
,
.
,
.1941. .

. .
,
, ,
(
1941. 1959. )
, ( 328
, 1941. ,
2007. , ).
.
,
, ,
194

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
,
5.500 ,
10.000 , 38.000
1939. .

. 24. 1942. 1944.
, 30
.
,
. 1982.
,
, ,

1941. ,
:
,
, ,
,
.

, .
, ,

. ,
.
5.500 ,
.

.

. .
.
1986.
.
200 ,
,
,
195

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
. ,
.

- .


.
XVI
.
, ,
.
,
.
,

,
, .
.

, ,
, -
. ,
.
, ,

, ,
. ,
.

,
, , , .

1941. ,
.
, 1941. (
, ),
196

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,

.
:
. ,
, , , .
18. 1943.
,
,

1943. ,
240.000 .
, , .
,
, , ,
. .
,
.
-.
,
. ,
, .
240.000 . ,

.
, ,
,

, ,


.
,
.

197

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,


, ,
,
, j
e 1941.

j ,
. , ,
.
, ,
,
, .
, ,
, ,
j 1941.
, XX ,
, , 1941.
.
, , ,
- ,

, ,
, ,
. , , ,
,

, , 1941.,

199

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , ,
.
, ,
,
,
, . ,
,
.

, ,
,
, ,
,
(, ),

, , :
...!, . ,
, ,
.
, ,
, ,
, ,
.
. , , ,
, .
, ,
, , ,
,
. ,
.
,
, ,

,
, , ,
, .
.
, ,
200

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
,
, ,
XVIII XIX ,

, o
.
,
, ,
, ,
. , ,
-

, .
,
. ,
, ,
, , ,
,
.
, , ,

.
o , ,
, ,
.
, 1941. .
: ,
, , .
:

38,000

18,650

9,040

90 ()
31 : , , ,
, ( ), ,
, , ,
, , , (), ,
201

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , , , ,
.
9 : , , ,
, , , (
1933. ) .
3 : ,
.
9 : , ,
, , , , ,
.
20 , :
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
.1
1938. ,
()
. ,
,
, ()
. ,
.
,
() ,
. 1935.
. ,
, ,

. ,
,
, ,
.
. 1941.
, .

. .
1

, , I 1941.

202

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, ,

- . 1936.
,
.
,
. ,
,

,
.
,
19291933. ,
.
80% ,
, .
, .
,
, .
,
,
. ,
, ,
, , , ,
.
,
, .
,
. , -
,
,
,
, ,

.
,
. - .
,
203

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , ,
,
.
; , ,
-; .
. 1931.
, , ,
.
, ,
, 1918. ,

.

,
. ,
, .
, .
, .
,
. ,
, , ,
,
. ,
, , .

, ,
,
,
( -
).

, .
,
,

, .

( , ,
, .
204

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata. ,
,
, ,
, .
, .
.
, ,
. .
, , 18.
1941. ,

.
, , , .
,
, , .
, .
, ,
.
.
.
, .
, . ,
.
2,
5 . ,
,
. .
,
. .
, ,
,
, ,
. , ...

, .
,
.
205

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
. , ,

, ,
,
, .
,
, .
,
?
!
.
,
,
,
,
, ,
,
, .

, , ,
. ,
.
,
,
, , ,
.
,
, ,

.
,
,
, ,
.

, ,
. ,
206

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. ,
, ,
.
,
,
, , ,
.
.
, , ,
,
, ,
,
. .
, , ,
, , ,
, , -,
, , , ,
, , ,
, , ,
, ,
, , .

.
, ,
.

. ,
,
.

. ,
, ,
,
. , ,
, , .
,

, , .
.
207

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata. ,
. ,
(),
,
, ,
,
, (,
(j)).
,
,
.
. ,
, . , ,
, , ,
,
. , ,
, .
. , ,
-,
.
, .
-
, ,
, ,
, : ! ,
( ).
-
, , . ,
, , ,

,
,
.
, , ,
, . ,
.
, ,
208

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, ,
.

,
, ,
, . ,
( ,
),
, -
1941.
,
, . ,
,
.
, , ,


,
. , , .
,
.
, , ,

, , .
, .
,
, .
, .
, , 7. 8.
,
, .

. ,
.
7. 1941.
,

, ,
209

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

4 .
,
, ,
.
8. 1941. 3
, , ,

. , ,
, .
, ,
, , ,
, .
350
, . 100
, ,
, , ,
, .
, ,
,
. 73
, ,
,
,

XX .
,
,
, ,
, :
,
, ... .
, ,
, ,
, ,
, ,
.
.
,
.
210

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
.

, ,
,

.
,
.

, ,
.
: ...
,
.2 , 1941.
, , ,
,
, :

.
,
.
.
, , ...,
. ,
, ,
.
, ,
.3
..., . ...
, ! ...
.
, , .

.4
2

3
4

,
, . . 12/1, 312, , .
.
.

211

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


, 28.
1941. ,
.
-
, 4,000
, , :
! ! ,
,
, .
. .

,
. ,
...
, ,
.5 -
,
.6
,
, .

. , ,
,
, , ...
.
. ,
, ...

,
, !7
,
.
-
, ,
, ,
5
6
7

.
, , I, 1941, . 289.
.

212

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
,

.
, , .
.

, ,

.
, 1941.
.


,
.
,
. ,

,
.
:
,
,
. , , ,
,

.
... .

, ,
, ,
.
: ,

, , .

()
,
213

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
(3 )

.
,
(. .

). ,
... ... ,
3 . ...
... ,
. ,
, ,
...
. ...

.
.
...
: , ...
, : ...
, ,
, , (),
.

( ...)
.
.

,
. ,
.
.
.
,
.

. ;
.
214

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
.
,
.

.
,
, ,

, ( ...)
.

, - 1941. ,
-
-. .

-. ,
- - 1941. ,
.
300
, ,
, , ,
.
.
.
, ,
,
.
,
.
,

. , , ,
,
, .
,
, 1942. ,
. 1942.
,
215

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. - 1941. ,
. ,
.

. , ,
, ,
, ,
, ,
-

. .
. ,
.
, , ,

. ( )
. ,
,
.
,
( )
28 . ,
. , ,
.
,
.
,
, ,
. , ,
. ,
.
.
,

. .
,
:
! , , .
216

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,

. ,
, ,
, .
.
,
,
. ,
, ,
, .

,
, , , ,
, , ,
.
. ,
, ,
( ,
, )
( ,
-, 1942. )

. !

, ,
, ,
,
, .
.

. , .
, ,
: ,
, !
:
, . 27. 1941. 16.
, , ,

217

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
, ,
.
,
,
, ,
.
.
. ,
, ,
,
.
.
, , .

; . ,
.

, 12.
, , , , ,
. .

.
.
, ,
1942. .
.
, ,
, , , ,
. , ,
, .

, ,
.
. .
.
, , .
, , , ,
.
218

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

: ?
, , , ,
. ,
.
, ,
15 (
).
,
.
,
.
, ,
, ,
,
,
, ,
. , ,
-
, , ,
, , , . ,
, ,
,

.
.
: ...
!
, ,
,
,
. ,

.
,
, .
.
,
.
(
219

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

). ,
.
,
,
,
;
-
. ( ,
)
.
( )
, ,
.
, ,
.
,
,
. ,
. .
.
, ,
,
.

.
, ,
,
. : ,
?
, ! ?!

, .
.
:
, ( ).


,
. , .
220

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

: , , ,
, ,
.8
.
.
.
, ,
.
.
. ,
, .
,
,
, .

, ,
, , : , , !
, ,
.
, , ,
. .
.

. .
.
,
, , ,
, ,
.
.
.

,
.

. ,

, .

221

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
. ,

. , ,
,
, .

, .
,
, .
, .

,
, , .

.
.
,
, ,
, , .
, , ,
,
, .
;
,
, .
. .
, ,
. , 31. ,
, ,
,
(
).
, , ,
, .
. !
. , ,
.
, .
222

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, .
.
.
,
.
,
. , ,
, , .
.
,
. .
. ,
, ,
, .
, ,
.
. ,
, , ,
.
,
, .
, ,
. :
.
, .
, ,
,
. .
, , ,
. , ,
.
,
. , ,
.
, , ,
, .
,
. , .

223

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
. .

, ,
.
,
. ,
,
. , ,
. ,
.
, ,
,
, ,
,
,,
, .
, ,
, , ,

.
,
. .
. ,
( )
.
, .
, 1. , , ,
. ,
. 1.
1941. , ,
, :
.
, , .
. 4-5
, ,
, .
, , , ,
. ?, , .
224

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

:
, ..., :
, ! .
. ,
. . ,
,
, ,
, ,
, .
. ,

, , : ,
. , ,
, . ,
2,000 ,
.
, ,
, ,
,
1.500 .
, ,
. .
. ,
, , . ,
, .
, ,
. .
, .

, ,
.
.

. ,
, ,
: , .
, ,
.
225

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


,
,
1945. .

, .
,
, ,
,

.

226

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. *


,
?
,
, , ,
.
,
:
, , , ,
!
,
, .
: ?.
,
, :
, , ?

, , ,
, .
: !,
! ,
.
, ,
, , .
,
,
, .

, ,
1941. .
*

. , ,

227

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
?.
,
, 1941. .

, ,
.

,
1944., 2004.
, ,
. ,
,
. , , ,
,
.
, ,
.

1914. : 879. .

. ,
, ,
,
,
. ,
924. . .
, .
,
,
II .
:
,
,
.
, ,
.
228

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,

, .
, , ,
.
,
, .
. . 1875. .
15 ,
. ,

. ,
.


,
, ,
.
1878.
, .
, ,
,
.

, : ,
,
, .
, -
, ,
. ,
24. 1894.
., -,
,
74 1894. . 18 ,
- , .
,
, ,
229

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
:
.
.
, .
I
.

( 2006. )

: . .
.
28. 1914. .
, ,
,
.
, ,
.
, .
, ,

.
, .
200 , ,
- ,
. .

. - -
: -,
, ,
.
,
,
, .
, ,

, . .
230

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

( 960), (
688) ( 731).
.
.
- ,
, ,
,
, .
, ,
,
.
-, ,
, , .
, .
,
,
.
, ,
.
1941. , . ,
, .

,
,
, .
, 1914. .
. 1928.

,
, . ,
, ,
. 1934.
, 1941. .

,
.
231

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, :
, .
, . .
, .
, , , ,
, ,
.
.
16. 1941. :
,
,
, ,
, .
,
: , ,
, ,
, ,
, ,
.
-
, .
, ,

.
,
1941. .
- 1939.
, ,
,
,
. , ,
, ,

.
.

232

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


-


1941. ,
.
. ,
1941. ?
288 , 24 80
.

,
.
.
: , ,
, , , ,
,
, , ,
. .
. : , ,
, , , , .
,
, ,
. , 11 ,
. ,
,
. , ,
1934. . ,
,
.


.
.
, ,
,
,
. 15.
132. .
233

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
, , ,
, ,
.
, .
,
.
, 16. - ,
.
, ,
. ,
.
, ,
.
.
, ,
,
.
.
,
18. .
.
. , ,
, .
7. 1941.
: , .
? , , ,
,
, , , ,
.
, ,

. 17 ,
21 .
, 8 , ,
,
11 .
300 , , ,
234

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
, ,
30 . .
, ,
, , , , , ,
, 350 , 30
. , 9. , 27 ,
10 , , 10. ,
.
28.
:
,
....
, , ,
. ,
..,
2000 . , ,
,
,
2. 1941. .
, .
31. : 10. 1941. . .
, .
,
. ,
.
37. : 1941. .
, ,
, , . ,
: ?,
, .
, , . ,
10.000 .
:
1, 2. 3. ,
, , . ,
- , ,
, , , ,
. .
235

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , ,
10.000 .

.
, .
.
.
.
. , 7. ,
, 8. ,

, , .

.
,
.
. ,
, ,
.

( ,
, 1) - 100-200
,
, ,
, .
, 10 x 10 .
.
( , ) -
. ,
.
.

.
236

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

28. ,
. . 40 x
12 ea. 600
. .
.

, ,
. .
, ,
. ,
, , , ,
.
: ,
, , ,
, .
, .
, , . ,
! , !,
. . !
. , . ,
, , ,
. .
,
, : ...
, . ,
, . 150
, .

, .
2004.
:
10- ,
1941. , ,
,
. , :
,
237

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, .
, , .
,
,
.
- , , 2008.:
:
, .
17 .
...
( , , 1)
.
, , .
, , ,
,
.
, .
, , .
, .

, ,
,
. ,
. ,
, . .
, , ,
, ,
. 10-
. -, , : ,
, , , !
.


, 1941. .
238

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , 49
. ( ) 450 ,
160, 120,
20 , 770 , .
560, 500 ,
. , ,
, 150 ,

. ,
-, , , ,
. ,
.
, , ,
.
,
, ,
: , , ,
, ,
, . 13.
, ,
, , , ,
. 1941. ,
1941. ,
, 60
.
7.
. , ,
, .
, , ,
, .
, ,

.

, .
1941. .
300 .
. --
, 500 , .
239

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

3 , 2 40
. 1

, ,
6.000 .
,
.

. 485. :
, , 1941. .
, 6.500 7.000 . ,
, , .
.

1941. ,
,
.
.

. 10. ,
3. , .
, . ,

. ,
3 - .
, . ,
, !.
.
,
, , :
, .
. , :
, , . ,
, . ,
, .
: .... . ,
240

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
. .
.
.
. ()
, : ,
,
. ,
, ,
.
. .
.
, ,
. , ,
. .
, .
.
, . ,
. ,
. ,
: ? : ....
, .
, : , .
.
, .
-
, .
5 , 10 , .
. ,
. . ,

.
, .

1941. 34- ,
. .
241

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, ,
.
. 1941.
, 1942. ,
, 32 .
. , , , ,
. , , ,
. ,
. , ,
, 10 .
,
, .

,
, ,
, ,
. ,
1944. ,
, .
.
,
, , 1991.
.


1941.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

242

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.


,

-


1942.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
,
8.
,
9.
,
243

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32

,

,
,
,

,
,
,


,
, 10 .
, 8 .
, 6 .

244

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. .
, .
, ,
.
, .
. , ,
. , .
.
. - . ,
, , ,
. . ,
. ,
. ,
. , .
,
, ,
. , .
. ,
, .
, .
, . , ,
, , .
( , , )
, , , ,
. , ,
, . , ,
, , , .
, .
, ,
, .
*

, ,

245

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , . ,
. ,
, ,
. , ,
1941. ,
, .
,
, ,
. , .
, ,
, , , , ,
, . ,
.
, , .
, - , ,
.
. .
. , ( )
: U. .
. ,
, ,
, , ,
, . , ,
, , .
,
. .
, . ,
. ,
.
, . , ,
, .
. U ; ,
, , , , .
, .
. (
.) : , , ,
, , , ... .
, ,
,
246

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


. ( )
.
. (


, .)

.
, , , ,
, .
.
( ) .
, . . ,
.
,
. , ,
. . ,
, . ,
,
.
( , ,
, .
.)
. , , .
. , .
, .

. , , .
. , ,

, . .
, . ! !
,
.
.
.
, . ,
. , .
247

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

110
. ,
. :
, ,
. .
, (
) (
). ,
, , , .
.
,
,


,
, ,
, .( . , , , , 1995)
. .
. ,
. . .
248

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata. ,
,
.
( :
)
,
,


. ( )
,
,
, .
,

( ),
, .
, ,

( )
. . ,
.
, !
.
.
,
, .

*

, ,

249

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, () ()
.
(
/ )
( ,
),
. ,
.
27-28 ( )
-.
.
,
,
.

.
(
) . 1975. ,
,
.

, .
,
.

. , 1983.
. 1995. ,

, .
25

,
.

. ,
. ,
, , ,
, (
250

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , )
.
, 1941.
,
, ,
, . ()
() ,
.
? .
, ,
-,
. -
.
, , ,

( ).
( ,
1944. )
, , ,
, ,
.
(, 2.8.1995.)

, , / , / ,
, .

,
.
, (
)
( , 11.12.1995.)
, , : /
/ , // /
/ / .

.
(, 1992.)
.
251

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

...? (
)
/ / .

, , ,
.

(1992.)
.
: , / /
/ .
(
) 2005.
,

( )
, ,
,
, ,
, , .

.
(
)
, 1941. .

. , ,
.
, ,
. , ,
,
.


.

252

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


.
. , .
,
, ,
. ,
. .
2. 1941. :

.
,
.
.
.
.

. .
.

. . .
. ,
.
- .

.
, . .
*

, ,

253

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

- , .
.
.
- -
.

.

. . .
, , .
.
.
, . ,
.
- . .
. . . ,
.

, .
. .
.
.
, ,
.
.
.
.
,
.

,
.
254

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
, .
:
. ?
.
, , .
. .
.
. .
. .
. . .
,
.
. ,
, .
?
. .
- . .
.
- .
.
- ? .
- - .
- , - .

255

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

1927. . o ,
.
, .
.

. .
1941. , ,
, .
: , ,
, ... , ,
.
,
. .
, : !
.
.
, . , ,
.
. .
,
. .
. . ,
, 27
. .
.
28. 1941.
.
, , .

, . ,

257

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
, .
. ,
.
, .
, .
. .
.
. 15 .
.
. , , .
.
. ,
, .
.
. .
. ,
,
. .
. . , ,
. , .
. .
.
.
.
. ,
.
. .
.
. 1942.
. .
1942.
.
. ,
.
,
53 . 14 .

258

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata


, , ,
, , ,
, , ,
...
.
1941.
.
. , , ,
.
. .

.
. .

. .
, , .
.

. .
.
.

, ,

259

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenatae .
. .
.
. ,
,
. ,
.
.
. .
, .
, .
.
. .
. .
.

, , 19.
1941. .
, ,
. :
. .
. , , .
. ,
.
.
, ,
. , .

. ,
, .
*

, , ,

261

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
.
,
, ,
. .
.
,
.
23 .

262

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

. .
.
, , .
. , .
, , . .
.
. . .
,
, :
,
.
. .
. ,
.
.
.

.
.

263

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

, , 1947.
.
. .
. , .
.

265

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

15 .
.

. ,
,
. , ,
, ,
. 1941.
16
.
. 120 . ,
, .
. ,
.

. .
.
, ,
, ,
.
. .
.
, .
.
. :
? . : ?!
. !
, , ,
. .
*

, 1941.

267

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

: ! !
. : , ,
.
.
31. .
.
.
.
. ,
. ,
, ,
.
.
.
,
. .
.
.
,
, . , ,
. .
.
.
. , .
. .
. ,
.
140 . !

268

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
. ,
, . ,
. ,
, .
. ,
. .
.
. .
- .
. , .
, ,
. 16 .
. , , ... .
,
, .
, . , .
, .
, ,
. :
- .
.
. , , ,
. . .
! .
.
, , ,
.

, . ,

269

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

.
. .
- , .
:
- . !
.
. ,
, . .
. ,
. .
. . .
. .
. ,
.

270

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

PREPIS
ORUNIKA POSTAJA SANSKI MOST
Br. 344/taj.8.kolovoz 42 /VIII.
Prijedlog za odpremanje nie navedenih nepoudnih i za javnu sigurnost
opasnih osoba u sabirne i radne logore.
Uvod kao i kod predhodni spiskova.izostavljeno.
1. Ana Mutakovac,grko isto.gradska primolja za koju postoji temeljita sumlja da je imala tajne veze sa partizanima.
2. Ana Runjak, grko istone vjere, za koju takoe postoji temeljna
sumlja da je odravala tajne veze sa partiz.i tajno ih potpomagala.
3. Desa Kragulj, grko isto.vjere,
4. Persa Braji, udova pok, Jove, grko isto. vjere
5. ristina Petkovi, ena pok,Milana, grko isto. Vjere
6. Stevan Purki, iz Zdene,grko istonjak,
7. Mile Todorovi iz Zdene grko isone vjere
8. Jela Novakovi,ena Duanova, sa obit,jer,joj se mu Nalazi u parti
9. Goja Gvozden,ki pok,Ostoje
10. Nada Gvozden,ki pok.Pere,
11. Petar Kantar,
12. Lazo ivkovi,
13. Ante Marijan,iz ehovaca,rimokatolik,dri se sao osobama simpatizerima komunista te se je isti u mjesecu lipnju,trk.godine prilikom
zauzimanja grada Prijedora,od strane njemaki snaga pred Matom
ov]sniem iz S.Rijeke izrazijo sa Rijeima nije ustina da su
nijemci povratili Prijedor od partizana,nije ih nitko______ iz Prijedora istjerati
14. Marta Vasi,ena pok.Milana,
15. Mica Vasi,ki pok,Milana
16. Muharem Muji,trgovac
17. Ibro Karabeg,trgovac,
18. Beo Alagi,sin Muharemov,iz S.Mosta,dri se sa komunistom
Muhamedom Kadiem i Hamom ehaiem,prije nego su isti obitelji
na stran partizana,te je isti sumljiv da simpatie i podpomae komuniste.
18. Prgomolja Stana,ena pok.Laze,
19. Prgomolja Persa,ki pok.Laze,
271

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Prgomolja Rua,ki pok.Laze,


Opali Mara,ki pok.Nikole
Proi Saveta,ena pok.Pere,jer joj se sin zdravko nalazi u partiz
Tonti Radmila,ena pok.Steve,
Branko Miljevi,pekar
Marko Braji, trgovac,jer je isti podpomogao partizane,potajno to
se vidi iz pronaenog pisma koje je pronaeno u selu Miljevci prilikom pretresa jedne kue iz koje se vidi da im je poslao1/2 lit joda
i jo neki potrebtina. Zbog ovog isti Brajibio je uhien i predat
sudu a kasnije puten.
26. Grbi Persa,
27. Grbi Mara,
Podastirem prednje izvjee na daljnju odluku,jer bi svaki daljnju opstanak imenovanih osoba u mjestu bio tetan za obi Hrvats interes i
interese naih saveznika.

Zapovjednik postaje,narednik
Durakovi

272

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

PREPIS

151-19/29
ORUNIKA POSTAJA SANSKI MOST
Br. 832 od 30 lipnja 1942

Predlog za upuivanje u koncentracioni logor nepoudnih i opasnih


osoba
KOTARSKOJ OBLASTI SANSKI MOST
Temeljem zakonske odredbe odtampane u narodnim novinama br.188, od
26 studenog 1941 godine, o upuivanju nepoudnih i pogibeljnih osoba na
prisilni boravak u sabirne i radne logore, predlaem naslovu nie navedene
osobe da se uhite, i sprovedu u sabirne i radne logore i to:
1. Ante Marijan, sin pokojnog Frane iz S. ehovaca,
2. Vojko Mareta, umirovljenji lugar u penziji iz Slatine,
3. Mile Topi iz Luci Palanke,
4. Desa Radi, ena Novakova,
5. Marija Mra, ena pok. Slobodana,
6. Milka Vasi, ki pok. Milana.
7. Mara Todi, ki Duanova,
8. Lucija Ljevar, ena pok. Vase,
9. Mile Todorovi iz Zdene,
10. Stevan Purki iz Zdene,
11. Nikola Marjanovi iz Zdene,
12. Persa Prgomolja, ena pok. Laze,
13. Ana Miljakovac, ena pok. Laze,
14. Mika Radovi, ena pok. Lazara,
15. Persa Braji, ena pok. Jovure,
16. Kristina Petkovi, ena pok. Milana,
17. Kantar Petar,
18. orokalo Mirko, sin Draganov iz Podluga,
19. Duan Todi,
20. Nikola Radi iz Zdene,
21. Svetko Kragulj iz Kruhara,
22. Veso Majki,
23. Lazar ivkovi, limar,
24. Bilajbegovi Muhamed, sin Ahmetov,
25. Smilja Sakradija, ena pok. Mile,
26. Proi Saveta, ena pok. Pere,
273

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

Sve navedene osobe, nepoudne su i pogibljene za javni red i sigurnost


koje su ugroavali i ugroavaju mir i spokojstvo Hrvatskog ivlja i tekovine oslobodilake borbe Hrvatskog Ustakog pokreta, koji su ranije
podpomagali i podpomau komunistiko partizanske zloine na neupadan
nain to se je najbolje dalo zakljuiti njihovo raspoloenje dne 26 lipnja/
VI/1942 godine uoi veeri kada su komunisti napali na grad Sanski Most,
zatim njihovo neraspoloenje, dne 27 lipnja 1942 godine posle poraza
komunista od strane nae vojske u nou dne 27 lipnja 1942.
Svaki daljni ostanak u Sanskom Mostu imenovanih osoba bilo tetno ili
pogibljen za interese i probitke hrvatskog naroda, pa molim naslov da se
po ovom predlogu donese najurnije odluka radi uklanjanja istih iz mjesta
Sanskog Mosta u sabirne logore.

Zapovjednik postaje, nadporunik


Durakovi s.r.

274

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

151-17/29
ORUNIKA POSTAJA U SANSKOM MOSTU
Br.340/taj. 7 kolovoz 1942 g.
Predlog za odpremu u sabirni logor porodica iz kojih osobe nalaze u partizanima, i to:
Temeljom Zakonske odredbe odtampane narodnim novinama br.188 od 28
studeni 1941 godine o upuivanju nepoudnihpogibeljnih osoba na prisilni
boravak u sabirne i radne logore, predlaem da se nie navedenih obitelji
iz mjesta Sanskog Mosta kao vrlo opasne za javni red i sigurnost, probitka
Hrvatskog naroda i tekovina ustakog oslobodilakog pokreta, otpreme u
sabirne i radne logore, i to:
1. Bilajbegovi Ahmet, sa obiteljem, jer mu se sin Hazim nalazi u partiz.
2. Novak Radi, jer mu se ena desa i sin Zdravko nal. U partiz.
3. Lucija Ljevar, sa obitelji, jer joj se sin Mladen i ki Jela nal. U partiz.
4. Marija umi, jer joj se kerka gospova nalazi u partizanima,
5. Duan Todi, jer mu se sinovi Ratko i Slavko nalaze u partizanim.
6. Rade Dobrijevi, jer mu se ena Gospova sa 2 djece na strani parti
7. Marija Mijatovi, gostioniarka jer joj se ki Stojanka nalazi kod
8. Radovi Milka, poto joj se sin Milan nalazi u partizanim,
9. Stanisavljevi Smilja, sa obit. jer joj se sin Jovo nal. kod part
10. Nikola Radi, sa obit. jer mu se sin Nikola nalazi u partizanim,
11. Vrankovi Sava sa obit. jer joj se sinovi Branko i Slavko nal. u pa
12. eli Vlado, obitelj, poto se isti nalazi u partizanim
13. Opali Sofija, obitelj, poto joj se kerka jovanka nalazi u partiza
14. Deli Ivku, jer joj se mu Vlado nalazi u Partizanim,
15. Ljubani Sran, obitelj jer joj se sin Duan nalazi u partizanim,
16. Milka Adamovi, obitelj, jer joj se sin Branko nalazi u partizanim,
17. Stana Ubiparip, sa obitelji, jer joj se sin Zdravko nalazi u partiza
18. Milica Srbljanin, ro. Kovaevi, jer joj se mu Pero nal. u prat.
19. Darinka Todorovi, majku uju Marjanovi, sa obiteljm jer se darinka
sa djecom nalazi na strani partizana.
Molim da se donese odluka da se navedene obitelji odpreme u sabirne i
radne logore jer su svaki njihov daljni opstanak u mjestu bio tetan za ope
275

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

interese hrvatskog naroda, osim iznijetog nije iskljueno da sve navedene


obitelji nisu podpomagale partizane i sa njima stajale u vezi tajno.
Prednji popis navedenih obitelja dostavljam s molbom na daljnu odluku
Zapovjednik postaje, narednik
Durakovi s.r.
Ovaj dopis zaveden je u Kotarskom predsjednitvu
Sanski Most pod. br. I br. taj. 507/42 od 8.VIII. 1942 godine.

276

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

o 1941.,
1. 2008.
1941., 1. 2008.

,
40 ,
, -, ,
, ,
20

, ,
,
,
, ,
, ,

:
1.
2.

3.

4.
5.


1941. .
,

, .
- ,
,
.

.
-

, ,
-.
277

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.( ) ,
,
-. ,

, ,
, .
:
,
, ,

.
(,
, ),
,
,
, .

.
1964.

, ,
. ,
.
,
,

( ,
1992-1995...), .

, ,
, , ,
. , .

,
.
278

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

14. , ,

.
15. , ,
()
( )
.
,
1941.
10.000 .
16.
1941.
.
17.
- ,
, ,
, ,
, - ,
,
.
18. ,
20.
.
19.


2011. ,
, ,

- .
20.

.

279

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
,
, .
, . :
,
.
,
,

,
, . -
,
.
,
. ?
,
, ,
,
. . , ...

,
. . : ,
. ,
, .
: ,
,
.
,
, ,

.
281

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
.
, ,
, .

. , ,

,
.
. 1941.
?!

, ,
.
- ,
.
. ,
, :
.
40
.
,
, ,
, ,

. ,

.
, ,
,
.

.
,
.


.
282

1941. - Zbornik saop{tewa, svjedo~ewa i dokumenata

,
,
.
, ,
. ,
,
.
.

- .
,
.

.
.

.
,


.

283