Sie sind auf Seite 1von 20

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

By the Grace of God


Compiled, Adapted, Edited & Printed By Marguerite Paizis Archondissa & Teacher By Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate Of Alexandria & All Africa Archdiocese Of Good Hope Holy Church Of The Dormition Of The Mother Of God Port Elizabeth Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic Of South Africa

The Indiction New Liturgical Year


& P r o tt e c tt ii o n o ff tt h e N a tt u r a ll & Pro ec on o he Na ura E n v ii r o n m e n tt Env ronmen 1 September 2011
Feast Of S t S y m e o n T h e Elder & Stylite And His Venerable Mother, St M a r t h a ; St Callista & Her Brothers, St Evodos & St Hermogenes, As Well As Their Fellow Martyrs Of Nicomedia; T h e 4 0 V i r g i n M a r t y r s A n d S t A m m o u n T h e D e a c o n O f A d r i a n o p o l i s O f M a c e d o n i a ; St Aithalas The Deacon Of Cappadocia; St Joshua (Jesus) Son Of Nun & Leader Of The Israelites; The Holy Icons Of Our Most Blessed Theotokos Of Miasena And Of Chernigo-Gethsemane; St Meletios The New Of Cappadocia; St Evanthia

M a tt ii n s S e r v ii c e Ma ns Serv ce

Telephone/Fax: +27 041

360 3854

writers@telkomsa.net or marguerite.paizis@gmail.com

or download directly from


http://www.scribd.com/users/writers4574/document_collections

Published -

27 August 2011

St Symeon the Stylite Katavasias of the Holy Cross

40.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Trisagion Prayers

Evlogitos O Theos imon, pantote


nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PRIEST

is our God always now and ever, and to the Ages of Ages. O God, Glory to

Blessed

Evlogitos i, Kyrie, didaxon me ta Blessed art Thou, O Lord, teach


Dikeomata Sou. [3]

Kyrie,

Amin Doxa Si, O Theos, Doxa Si! Vasilei


Ouranie, Paraklite, to Pnevma tis Aklithias, O Panatahou paron ke ta panta pliron, O Thisavros ton Agathon ke Zois Korigos elthe ke skinoson en imin ke katharison imas apo pasis kilidos ke Soson, Agathe, tas psihas imon. O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas.

Amen Glory to Thee,


PEOPLE

katafigi, egenithis imin en genea ke genea. Ego ipa: Kyrie, eleison me, iase tin psihin mou oti imarton Si. Pros Se katefigon; didaxon me tou piin to Thelima Sou, oti Si I O Theos mou.

Thee!

Heavenly King, O Comforter, the Spirit of Truth, Who art in all places and fillest all things; Treasury of Good Things and Giver of Life: come and dwell in us and cleanse us from every stain, and save our souls, O Gracious Lord. God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us.

Kyrie,

Oti para Si Pigi Zois; en to Foti Sou


opsometha Fos.

Paratinon Agios Doxa

me Thy Statutes [3] Thou hast been our Refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against Thee. O Lord, to Thee have I fled; teach me to do Thy Will, for Thou art my God. For with Thee is the Fountain of Life; in Thy Light we shall see Light.

Lord,

to Eleos ginoskousi Se.

Sou

tis

Extend

Agios

Holy

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, eleison imas.[3] Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Thy Mercy to those who know Thee. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. [3] Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Immortal, have mercy on

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Glory to the Father, and to the Amen Holy


us.

Amin Panagia

Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Amen All Holy

Trinity have mercy upon us. Lord, wash away our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for Thy Names sake.

Amin Agios Athanatos, eleison imas. Agios O


O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas. pasis dimiourgos tis ktiseos, O kerous ke hronous en ti idia exousia themenos, evlogison ton Stefanon tou eniaftou tis hristotitos Sou Kyrie, filatton en irini tou Vasilis ke tin polin Sou, presvies tis Theotokou, ke Soson imas.

Holy O

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.


Tone 2

Apolytikion of the Indictos

Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke Amin


E VER YO NE PRA YS

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Our Lords Prayer


IN UN I SON

Amen Our

Fashioner of all Creation, who made seasons and years by Thine own Authority, Bless the Crown of the year with Thy Goodness, O Lord, and preserve our rulers and Thy city in Peace, at the Intercession of the Theotokos, and Save us.

Pater

imon O en tis Ouranis, Agiasthito to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton Arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon.

Father Who art in Heaven: Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our Daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into

The Divine Liturgy Of St John Chrysostom Begins Immediately

2.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

39.

Voomen. Evlogitos Hristos O Theos imon, O outos evdokisas, Doxa Si!

The Great Doxology

have been endowed with Life. Wherefore we cry aloud, extolling in song: Blessed art Thou, O Christ our God, in Whose Sight it is thus well pleasing. Glory to Thee!

Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla rise imas apo tou ponirou.

temptation, but deliver from the evil one.


PRIEST

us

Oti

The Bells Are Rung And All The Lights Are Switched On

Doxa Si to dixanti to Fos. Doxa


en Ipsistis Theo ke epi gis Irini, en anthropis Evdokia.

Glory

Imnoumen

to Thee Who has shown us the Light! Glory to God in the Highest, and on earth Peace, Goodwill among men.

Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon. Amin

For Thine is the Kingdom, the Power and the Glory, of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen

PEOPLE

Troparion to our Lord and Saviour, Jesus Christ

Soson

Se, Evlogoumen Se, Proskinoumense, Doxologoumen Se, Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou Doxan. Vasilef, Epouranie Thee, Pater Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes, Isou Hriste, ke Agion Pnevma.

We

Kyrie

Kyrie

O Theos, O Amnos tou Theou, O Ios tou Patros, O eron tin amartian tou Kosmou, eleison imas, O eron tas amartias tou kosmou. tin deisin imon, O kathimenos en dexia tou Patros, ke eleison imas. Si i Monos Agios, Si i Monos Kyrios, Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros

Prosdexe Oti

Amin.
Kath
ekastin imeran Evlogiso Se, ke enesio to Onoma Sou is ton eona ke is ton Eona tou Eonos. anamartitous filahthine imas.

Praise Thee, we Bless Thee, we Worship Thee, we Glorify Thee, we give Thee Thanks for Thy Great Glory. Lord, King, God of Heaven, Father Almighty: Lord, Only Begotten Son, Jesus Christ and Holy Spirit. Lord God, Lamb of God, Son of the Father, Who takes away the sin of the world, have mercy upon us; O Thou Who takes away the sins of the world. Receive our Prayer, Thou Who sits at the right Hand of the Father, and have mercy on us. For Thou alone art Holy, Thou alone art Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father. Amen

Kyrie ton laon Sou ke evlogison tin klironomian Sou, Nikas tis Vasilevsi kata varvaron doroumenos ke to son filatton dia tou Stavrou Sou Politevma. Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

Lord, Save Thy people, and Bless Thine Inheritance, granting to our God fearing Rulers Victory over all adversaries, and by Thy Cross preserving Thine Estate. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Doxa

Glory

O ipsothis en to Stavro ekousios, ti Do Thou Who, of Thine own Good


eponimo Sou keni politia tous iktirmous Sou Dorise, Hriste O Theos. Evfranon en ti Dinami Sou tous Pistous Vasilis imon, Nikas horigon aftis kata ton polemion. Tin simmakian ehien tin Sin, oplon Irinis, Aittiton Tropeon. Will, upon the Cross was lifted up, bestow Thy Bounties upon the new State, which is called by Thy Name, O Christ God; make glad with Thy Might our God fearing Rulers granting Victory over adversaries to those who have Thine Aid, which is a Panoply of Peace, a Trophy Invincible. and ever, and the Ages of Ages.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now


eonon.

Amen Prostasia
fovera ke akateskinte, mi paridis, agathi, tas ikesias imon, panimfite Theotoke. Stirixon Orthodoxon politian. Soze nothen tin Nikin. Dioti etekes ton Theon, Moni Evlogimeni.

Every day

Amen
Theotokion

I will Bless Thee, and praise Thy Name forever and to the Ages of Ages.

O Champion

Kataxioson, Kyrie, en ti emera tafti Grant, O Lord, this day to keep us


without sin.

Evlogitos

I, Kyrie, O Theos ton Pateron imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to Onoma Sou is tous Eonas.

Blessed art Thou, O Lord, the God


of our Fathers, and praised and glorified is Thy Name unto the Ages. Amen Thy Mercy O Lord, be upon us, as we have put our hope in Thee.

Amin

Genito, Kyrie, to eleos Sou ef imas, May


kathaper ilipisamen epi Se.

Dread, Who cannot be put to confusion, despise not our Petitions. O Good One, All Lauded Birth giver of our God, establish Thou the State of those who hold the Orthodox Faith; Save our God fearing Rulers, whom Thou has called to rule over us, and bestow upon them Victory from Heaven: for Thou gave Birth to God, O Only Blessed One.

38.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

3.

Litany of Fervent Supplications

Eleison

imas O Theos, kata to Mega Eleos Sou, deometha Sou, epakouson ke Eleison.

PRIEST

Mercy on us, O God, according to Thy great Mercy, we pray Thee, hear us and have Mercy

Have

anakalesamene, pale en ti trifi tou Paradisou gegonasin, is doxan Sou tou gennithentos ek ginekos, ke sosantos to genos ton anthropon.

Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper Kyrie Eleison [3] Eti deometha

PEOPLE PRIEST

ton eusovon ke Orthodoxon Hristianon.

Lord have mercy [3] Again, let us pray


and

the defeat of Mother Eve and again attained entry into Paradise to Thy Glory, O Christ, Who were born of a Woman, and Who Saves all humanity.

devout Christians
PEOPLE PRIEST

for all Orthodox

Doxa Ek

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit
Tone 2

Idiomelon of St Symenon the Stylite


rizis Agathis, Agathos evlastise Karpos, O ek vrefous Ieros Symeon, Hariti mallon i galakti trafis. Ke epi petran to soma ipsosas, pros Theon de iperipsosas tin dianian, etherion diedomisanto tes artes endietima, ke tes this dinamesi simmeteoroporon, Hristou gegonen ikitirion, tou Theou ke Sotiros ton psihon imon.

iper tou Arhipiskopou (Sergiou) ke pasis tis en Hristo Adelfotitos.

our Archbishop (Sergios) and all our Brotherhood in Christ. and Loving God, and to Thee we give Glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.

Lord have mercy [3] Again, we pray for

Kyrie Eleison [3] Oti eleimon ke Filanthropos Theos


iparhis ke Si tin doxan anapempomen to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PEOPLE PRIEST

Lord have mercy [3] For Thou art a Merciful

Good Root produced a Good Fruit, namely, Symeon, who was Pious from birth, being nursed with Grace more than with milk. He raised his body on a boulder, and his mind to God, even higher. With Virtues he built a house in the sky, and floating along with the Heavenly Hosts, he became a Dwelling Place of Christ, our God and Saviour of our souls. and ever, and to the Ages of ages.

Amin En Onomati
Pater.

PEOPLE

Amen

Ke nin ke Ai ke is tous Eonas ton Now


eonon.

Kyriou

Evlogison,

In the Name of the Lord, Bless us,


Father.
PRIEST

Amin

Doxa

ti Agia ke Omoousio ke Zoopio ke Adiereto Triadi, pantote, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin

Glory to the Holy, Consubstantial, Life giving and Undivided Trinity, always, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen

Idiomelon to Christ our God


Tone (8) Plagal 4

Amen

The Congregation Must Stand

PEOPLE

Praises to Almighty God

Doxa en ipsistis Theo ke epi gis Glory


irini, en anthropis evdokia. [3]

to God in the Highest, and on earth Peace, Good Will towards mankind. [3]

Kyrie,

ta hili mou anixis, ke to stoma mou anageli tin enesin Sou. [2]

arrito Sofia sistisamenos ta simpanta, Loge Hriste O Theos, O kerous ke hronous imin prothemenos, ta Erga ton Hiron Sou Evlogison, ton de Piston Vasilea en ti Dinami Sou evfranon, didous afto kata varvaron tin ishin, os Monos Agathos ke Filanthropos! eonon.

Lord, open Thou my lips, and my mouth shall show forth Thy praise [2]

Logos, Christ our God, Who constituted the Universe with ineffable Wisdom, Who set forth seasons and years, Bless the Works of Thy Hands; and hearten our Faithful Leaders, granting them Strength against alien enemies, for Thou alone art Good and Lovest mankind! Ages.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of Amin Iperevlogimeni
iparhis, Theotoke Parthene, dia gar tou ek Sou Sarkothentos O Adis ihmalotiste, O Adam anakeklite, i katara nenekrote, i Eva ileftherote, O Thanatos tethanatote ke imis ezoopiithimen. Dio animnountes

Make The Sign Of The Cross & Bow Down To God

Amen
Theotokion
(SUNDAY ONLY)

Most Blessed art Thou, O Virgin


Theotokos: for through Him Who became Incarnate of Thee, Hades is led captive, Adam is recalled from the dead, the Curse is made void, Eve is set free, Death is slain, and we

4.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

37.

Tone 4

Enite

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara.

Praise Him with the sound of the


trumpet; praise Him with lute and harp. Kingdom of all ages, and Thy Dominion is from generation to generation. Thou made all things in Wisdom, fixing both times and seasons. Therefore, we thank Thee for everything and in everything, and we beseech to Thee: Bless the Crown of the Year with Thy Goodness, and grant that we may, without Condemnation, call out to Thee: GLORY TO
THEE, O LORD!

The Six Psalms


P s al m 3
Help For The Afflicted

I Vasilia Sou Hriste O Theos, Vasilia Thy Kingdom, O Christ God, is a


panton ton Eonon, ke i despotia Sou en pasi genea ke genea. Panta gar en Sofia epiisas, kerous imin ke hronous prothemenos. Dio evharistountes kata panta ke dia panta voomen. Evlogison ton stefanon tou eniaftou tis hristotitos Sou, ke kataxioson imas akatakritos voan Si,

Kyrie
me!

ti eplithinthisan i thlivontes

Lord, why do those who afflict me multiply?

Polli epanistante ep eme. Polli


legofsi ti psihi mou, ouk esti Sotiria afto en to Theo aftou. mou, ke ipon tin kefalin mou.

Many

Si de Kyrie, Antiliptor mou i Doxa Foni Ego


mou pros Kyrion ekeraxa, ke epikouse mou ex Orous Agiou aftou. DIPALMA.

KYRIE DOXA SI! Enite E


Afton en timpano ke horo. Enite Afton en hordes ke organo.

Praise Thy

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and flute. Processionals, O God, Thy Processionals are great and wonderful! Therefore we magnify the Power of Thy Dispensation, for Thou came, Light of Light, to Thy weary world, and Thou removed the Original Curse on old Adam, as Thou, O Logos, we well pleased to do. Also, for us, Thou fixed times and seasons so that we might Glorify Thy Onimificent Goodness.

ekimithin ke ipnosa, exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou. fovithisome apo mnriadon laou, ton kiklo epitithemenon mi.

are those who rise up against me. Many say of my soul, There is no help for him in his God. (PAUSE) But Thou, O Lord, art my Protector, my Glory and the One Who lifts up my head. I cried to the Lord with my voice, and he heard me from His Holy Hill. (PAUSE) I lay down and slept; I awoke, for the Lord will help me.

Ou

porie Sou O Theos, e porie Sou Megale ke Thavmaste. Dio tis Ikonomias Sou, tin dinastian Megalinoumen, oti Fos ek Fotos, epedimisas is taleporon kosmon Sou, ke tin protin anile saran, tou paleou Adam, os iidokisas Loge, ke imin en Sofia, kerous ke hronous ipethou, tou Doxazin tin pantourgikin Sou Agathotita,

Anastra,

Kyrie, Soson me O Theos mou. Oti Si epataxas pantas tous ehthrenontas mi mateos, odontas amartolon sinetripsas.

Tou Ego

KYRIE DOXA SI! Doxa

Kyriou i Sotiria, ke epi ton laon Sou i Evlogia Sou. ipnosa, Kyrios

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

GLORY TO THEE, O LORD! Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit

ekimithin ke exigerthin, oti antilipsete mou.

will not be afraid of ten thousands of people who set themselves against me all around. Arise, O Lord, and Save me, O my God! For Thou struck all those who were foolishly at enmity with me; Thou broke the teeth of sinners. Salvation is of the Lord; and Thy Blessing is upon Thy people. I lay down and slept; I awoke, for the Lord will help me.

P s al m 3 7 [ 38 ]
A Psalm Of Repentance

Idiomelon of the Forty Virgin Martyrs & A s c e t i c s Tone 2

Kyrie,

Enite

Afton en kimvalis evihis. Enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion. to pathi Sou Kyrie, tin Ikoumenin estereosas, tote ke i asthenountes periezosanto dinamin, Ginekes indrisanto, kata tou pikrotatou tipannou. Ke tin ittan tis mitros

Praise Him with tuneful cymbals;


praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

mi to thimo Sou elegxis me, mide ti orgi Sou pedevsis me. Oti ta veli Sou enepagisan mi, ke epestirixas ep eme tin Hira Sou.

O Lord, do not rebuke me in Thy


Wrath, nor chasten me in Thine Anger. For Thine Arrows are fixed in me, and Thy Hand rests on me. There is no healing in my Flesh because of Thy Wrath; there is no Peace n my bones because of my sins.

Ouk estin iasis en ti sarki mou apo


prosopou tis Orgis Sou, ouk estin Irinin tis osteis mou apo prosopou ton amartion mou.

Ote

When

Thou stabalised the world by Thy Passion, O Lord, those who were weak were girded with Strength, and Women fought like men against the bitterest tyrant. The reversed

Oti

e anomei mou iperiran tin kefalin mou, osi fortion vari evapinthisan ep eme.

For

my transgressions rise up over my head; like a weighty burden they are heavy on me.

36.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

5.

Prosoxesan Etaleporisa

ke espisan i milopes mou, apo proopou ti afrosinis mou.

My I

wounds grow foul and fester because of my folly.

Theotokion

Dimiourgos

ke katekamfthin eos telous, olin tin imeran skithropazon eporefomin. ke ouk estin iasis en ti sarki mou.

Oti i psihi mou eplisthi empegmon, Ekakothin ke etpinothin eos sfodra,


irfomin apo kardias mou. stenagmou tis

suffer misery, and I am utterly bowed down; i go all day long with a sad face. For my loins are filled with mockeries, and there is no healing in my flesh. I am afflicted and greatly humbled; I roar because of the groaning of my heart.

ke pritanis, pasis ktiseos pelon, kerous ke hronous themenos, en ti si exousia, ton eniafsion kiklon, Evlogies Iktirmon, hristotitos Stefanoson, en Irini filatton, Sou ton Laon, avlavi apimanton disopoumen, previes tis Tekousis Se, ke ton Thion Angelon.

Creator

Ke I

enantion sou pasa i epithimia mou, ke O stenagmos mou ouk apekrivi apo Sou.

kardia mou etarahthi, egkatlipe me i ishis mou, ke to fos ton ofthalmon mou - ouk esti met emou. fili mou ke i plision mou ex enantias mou ingisan ke estisan. Ke i engista mou makrothen estisan; ke exeviazonto i zitountes tin psihin mou. Ke i zitountes ta kaka mi elalisan mateotitas, ke dolistitas olin tin imeran emeletisan. alalos ouk anigon to stoma aftou.

Lord, all my desire is before Thee and My sighing is not hidden from Thee. My heart is troubled; my strength fails me, and the light of my eyes even that is not with me.

Lauds: The Praises to God - Psalm 148


All Creation Praises The Lord Our God

of all Creation and our Saviour and Master, by Thine Authority Thou fixed times and annual seasons. Therefore we pray Thee, O Loving Lord, that Thou Crown the coming yearly cycle with Blessings of Goodness, and keep Thy People in lasting Peace, free from harm and injury, we Entreat Thee, by Thy Mothers All Holy Prayers, and those of Holy Angels.

Pasa

My

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Ego de osi kofos ouk ikonon, ke osi Ke


egenomin osi anthropos ouk akouon, ke ouk ehon en to stomati aftou elegmou. epi Si Kyrie ilpisa, Si isakousi Kyrie O Theos mou. ipa, mi pote epiharosi me i ehthri mou, ke en to salefthine podas mou, ep eme emegalorrimonisan. ego is mastigas etimos, ke i algidon mou enopion mou diapantos. tin anomian mou anangelon , merimniso iper tis amartias mou.

Oti Oti

friends and my neighbours draw near and stand against me. And my next of kin stand far away; and those who seek my soul use violence; and those who seek evil for me speak folly; and they meditate on deceit all day long. I am like a deaf man who does not hear, and I am like a mute who does not open his mouth. And I am like a man who does not hear, and who has no reproofs in his mouth. For in Thee, O Lord, I hope: Thou will hear, O Lord my God.

Enite

Praise Him, all His Angels; praise


Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.

Psalm 150
LET ALL THINGS PRAISE THE LORD!

S t i c h e r a o f t h e I n d i c t i o n - Tone 3

Enite

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. Loge tou Patros, O en morfi Theou iparhon, ke sistisamenos tin ktisin ek tou mi ontos is to ine. Ke kerous ke hronous en ti idia exousia themenos, evlogison ton stefanon tou eniaftou tis hristotitos Sou, doroumenos irinin tes Ekklisiaes Sou, Nikas to Pistotato Vasili, evforian te ti gi, ke imin to Mega Eleos.

Praise Pre

Him for His Mighty Acts; praise Him according to the greatness of His Majesty. Eternal Logos of the Father, Who art in the Form of God, and Who brought Creation from non existence into being, and Who fixed seasons and times by Thine own Authority: we pray Thee: Bless the Crown of this year with Thy Goodness; grant Peace to Thy Churches, Victory to our Faithful Leaders, Fruitfulness to the earth, and to us, Thy Great Mercy.

Proeonie

For For For

I said: Let not my enemies rejoice over me, for when my foot was shaken, they boasted against me.

Oti Oti

I am ready for wounds, and my pain is continually with me. I will declare my transgression, and be anxious about my sin.

6.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

35.

Hristo to Theo parathometha.

all our life to Christ our God.

I de ehthri mou zosi, ke kekrateonte My


iper eme, ke eplithinthisan i misountes me adikos; I antapodidontes kaka anti Agathon, evdievallon me, epi katediokon Dikeosinin.

Make The Sign Of The Cross & Bow Down To God

Si Kyrie Oti Se Enousi

PEOPLE PRIEST

pase e Dinamis ton Ouranon, ke Si tin Doxan anapempousi, to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! For all the Powers of Heaven

praise Thee, and to Thee we ascribe Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

enemies live, and have become stronger than me; and thos who hate me unjustly have multiplied; those who repaid me evil for good slandered me, because I pursue Righteousness. not forsake me, O Lord; O my God, do not depart from me; give heed to help me, O Lord of my Salvation!

Mi egkatalipis me Kyrie O Theos Do


mou mi apostis ap emou. Proshes is tin voithian mou Kyrie tis Sotirias mou! [2]

Amin

Amen O

Praises to the Lord

P s al m 6 2 [ 63 ]
Friendship With Almighty God

Agios Kyrios O Theos imon! [3] Holy is the Lord our God [3] Ipsoute Kyrion ton Theon imon ke Exalt the Lord our God; and bow
proskinite to ipopodio ton podon Aftou. down before His footstool

Oti Agios esti!

For He is Holy!

Theos O Theos mou pros Se orthrizo; edipise Se i psihi mou, posaplos Si i sarx mou, en gi erimo ke avato ke anidro. en to Agio ofthin Si, tou idin tin Dinamin Sou ke tin Doxan Sou. krisson to Eleos Sou iper zoas; ta hili mou Epenesovsi Se. to Onomati Sou aro tas hiras mou.

O God, my God:

Exapostilarion of the Resurrection

Outos Oti

(SUNDAYS ONLY SUNDAYS ONLY) Refer To Festal Calendar & Resurrection Gospel For Hymn

Exaposteilarion of the Indiction

Tone 2

Thee

Theon ke Kyrie, Trisipostate fisis, Aprosite Aidie, Aktiste ke ton Olon, Dimiourge Pantokrator, Si prospiptomen pantes, ke Se kathiketevomen. To paron etos touto, os Agathos, evogisas filatte en Irin i tous Vasilis ke Apanta, ton laon Sou Iktirmon.

God of gods and sovereign Lord, Tri Hypostatic Nature, Eternal Unapproachable, Uncreated Creator of all, Onmipotent Master, we all bow down before Thee, and we entreat Thee earnestly, praying Thou Bless this New Year, for Thou art Good, and preserve in long lasting Peace our Rulers and all Thy people and the world, O Compassionate Saviour.
Tone 2

Outos Evlogiso Se en ti zoi mou; en Osi


steatos ke pititos emplisthii i psihi mou, ke hili agaliaseos enesi to Onoma Sou.

I rise early to be with Thee; my soul thirsts for Thee. How often my flesh thirsts for Thee in a desolate, impassible and waterless land. So in the Holy Place I appear before Thee, to behold Thy Power and Thy Glory. Because Thy Mercy is better than life, my lips shall praise Thee. Thus I will Bless Thee in my life; in Thy Name I will lift up my hands.

May

my soul be filled, as if with marrow and fatness, and with joyful lips my mouth shall sing praises to Thy Name.

I emnimonefon Sou epi tis stromnis If I remembered Thee on my bed, I


mou, en tis orthris emeleton is Se, oti egnithis Voithos mou, ke en ti Skepi ton Pterigon Sou agaliasome. meditated on Thee at daybreak; for thou art my Helper, and in the Shelter of Thy Wings I will greatly rejoice. My soul clings fast to Thee. Thy right Hand upholds me. Yet they seek my soul in vain; they shall go into the lowest parts of the earth; they shall be given over to the edge of the sword; they shall be a portion for foxes. The King shall be glad in God; all who swear by Him shall be praised, for the mouth that speaks unrigheous things is

Exaposteilarion - St Symeon the Stylite-

Fostiros

Dikin Osie, O fosoforos Sou vios, astrapsas katefotise, tin ifilion pasan, tes ton Thavmaton aktisi. Dia Stilou gar Pater, anilthes os en Klimaki, pros Theon entha panton, ton orekton, Simeon to Eshaton ontos peli, iper imon deomenos, ton Timonton Se Makar.

Thy

Splendid Life, a Virtual Luminary, has shone forth, and with the Rays of Miracles thoroughly has Illumined all the earth, O Devout One. For by a Pillar, as though upon a Ladder, Thou went up to God, where the ultimate object of all desire truly is; and thenceforth Thou has been praying, O Blessed Father, Symeon, for us who honour Thee.

Ekollithi

i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i Dexia Sou. mou, iselefsonte is ta katotata tis gis, paradothisonte is hiras romfeas, merides alopekon esonte.

Anti de is matin exitisan tin psihin

de Vasilefs evfranthisete epi to Theo; penethisete pas O onmion en afto oti enefragi stoma lalounton adika.

34.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

7.

stopped.

En

tis orthris emeleton is Se: oti egnithis Voithos mou, ke en ti Skepi ton Pterigon sou agaliasome. i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i dexia Sou. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

I meditated on Thee at daybreak;


for thou art my Helper, and in the Shelter of Thy Wings I will greatly rejoice.

Kathile

dinastas apo thronon ke ipsose tapinous. Pinontas eneplisen agathon ke ploutountas exapestile kenous.

He has put down the mighty from


their thrones, and has exalted the humble and meek. He has filled the empty with Good Things, and the rich He has sent away empty.
VERSE

Ekollithi

My soul clings fast to Thee.


right Hand upholds me.

Thy

STIHOS

Doxa

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to theAges of Ages. to Thee, O

Amin Amen Alleluia [3] Doxa Si, O Theos Alleluia[3] Glory


[3]

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

Antelaveto

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke Amin Kyrie

God

[3]

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Israil pedos Aftou mnisthine Eleous kathos elalise pros tous Pateras imon, to Avraam ke to spermati aftou eos eonos. Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

He,

remembering His Mercy, has helped His servant Israel, as He promised to our Forefather, Abraham and his seed forever.

STIHOS

Tin

VERSE

Amen
P s al m 8 7 [ 88 ]
The Darkness Of Death

O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti Evantion Sou. enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie. zoi mou to Adi ingise.

Lord God of my Salvation, I cry day and night before Thee.

The Katavasia of the 9th Ode

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!
O Theotokos; for that Thou, being Untilled, budded forth Christ, by Whom was planted on earth the Life giving Tree of the Cross. Wherefore, as we adore It being elevated, we Magnify Thee

Mystikos

Iseltheto

Let

Oti eplisthi kakon i psihi mou, ke is Proselogisthin


meta ton katavenonton is lakkon, egenithin os anthropos avoithitos, en neris eleftheros, osi trafmatie errimmeni kathendontes en tafo, on ouk emnisthis eti, ke afti ek tis Hiros Sou aposthisan. me en lakko katotato, en skotinis ke en skia Thanatou.

Ethento

Ep eme epestirihthi O Thimos Sou,


ke pantas tous metorismous Sou epigages ep eme. (DIAPALMA).

my Prayer come before Thee; Incline Thine Ear to my Supplication, O Lord. For my soul is filled with sorrows, and my soul draws near to Hades. I am counted with those who go down into the pit; I am like a helpless man, free among the dead, like slain men thrown down and sleeping in a grave, whom Thou remembers no more who are removed from Thy hand. They laid me in the lowest pit in dark places and in the shadow of Death. Thy Wrath rested upon me, and Thou brought all Thy Billows over me. (PAUSE)

is, Theotoke, Paradisos, Ageorgitos Vlastisasa Hriston, if ou to tou Stavrou Zoiforon en gi pefitourgite dendron. Di ou nin ipoumenou proskinountes afton, Se Megalinomen.

Thou art the Mystical Paradise,

The Small Litany

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Eleison ke diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke alilous ke pasan tin zoin imon

PRIEST

Again, yet again, in peace let us pray to the Lord. Lord have mercy Help us, save us, have mercy Amen/Lord have mercy Remembering our Most
upon us, and keep us, O God, by Thy Grace.

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

PEOPLE PRIEST

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias, Ahrantou,

PEOPLE PRIEST

Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and each other, and

8.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

33.

Megalini i psihi mou ton Kyrion ke My


igaliase to pnevma mou epi to Theo to Sotiri mou.
STIHOS

Emakrinas

soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Saviour.

tous gnostous mou ap emou, ethento me vdeligma eaftis; patedothin ke ouk exeporefomin. ofthalmi mou isthenisan apo ptohias; ke ekekraxa pros Se Kyrie; olin tin imeran, dipestasa pros se tas hiras mou. tis nekris piisis Thavmasia? I Iatri anastisofsi ke Exomologisonte Si? Mi diigisete tis en tafo to Eleos Sou, ke tin Alithian Sou en ti apolia? gnosthisete en to skoti ta Thavmasia Sou, ke i Dikeosini Sou en gi eplelismeni? pros se Kyrie ekeraxa, ke toproi i prosevhi mou profthasi Se.

Thou

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Mi

Oti epevlepsen epi tin tapinosin tis For He has regarded the Humility
doulis aftou. Idou gar apo tou nin Makariousi me pase i genee. of His Handmaiden: for behold from henceforth all generations shall call me Blessed.
VERSE

Mi

STIHOS

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Kago Inati

removed my acquaintances far from me they made me an abomination amongst themselves; I was betrayed, and did not go forth. My sight weakened from poverty; and I cry to Thee the whole day long, O Lord; I spread out my hands to Thee. Wilt Thou work Wonders for the dead? Or will Physicians raise them up, and acknowledge Thee? Shall anyone in the grave describe Thy Mercy and Thy Truth in destruction? Shalt Thy Wonders be known in the dark? And Thy Righteousness in the Land of Oblivion? Yet I cry to Thee, O Lord, and in the morning my Prayer shall come near to Thee.

Oti epiise mi megalia O dinatos ke For


Agion to Onoma Aftou, ke to Eleos Aftou is genean ke genean tis fovoumenis Afton.

He Who is Mighty has magnified me, and Holy is His Name; and His Mercy is upon those who fear Him, throughout all generations.

Kyrie apothis tin prosevhin mou, apostrefis to Prosopon Sou ap emou? imi ego ke en kopis ek neotitos mou; ipsothis de etapinothin ke exiporithin. eme diilthon e Orge Sou; ke i Foverismi Sou exetaraxan me; ekiklosan me os idor, olin tin imeran periehon me ama. ap emou filon, ke tous gnostous mou apo taleporias.

Why, O Lord, dost Thou reject my


soul, and turn Thy Sight away from me? I am poor and in trouble since my youth; having been exalted, i was humbled and brought into despair. Thy fierce Wrath passed over me, and Thy Terrors greatly troubled me; they compassed me like water all day long; they surrounded me altogether.

Ptohos

STIHOS

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Ep

Epiise

Kratos en Vrahioni Aftou dieskorpisen iperifanous diania kardias afton. Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

He

has shown Strength with His Arm; He has scattered the proud in the imagination of their hearts. Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Emakrinas

Thou

removed far from me neighbour and friend, and my acquaintances because of my misery. Lord God of my Salvation, I cry day and night before Thee. Incline Thine Ear Supplication, O Lord. to my

STIHOS

Tin

VERSE

More

Kyrie

O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti evantion Sou.

Iseltheto

enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie.

Let my Prayer come before Thee;

32.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

9.

Psalm 102 [ 103 ]


A Prayer Of Praise For Gods Mercy And His Angelic Hosts

parehonti tin irinin tes psihes imon.


ODI 6 ODE 6

Evlogi

i psihi mou ton Kyrion, ke panta ta entos mou to Onoma to Agion Aftou! epilanthanou pasas tas Enesis Aftou: ton evilatefonta pases tes anomies sou; ton iomenon pasas tas nosous sou; ton litroumenon ek fthoras tin zoin sou; ton stefanounta se en Elei ke Iktirmis; ton empiplonta en Agathis tin epithimian sou; anakenisthisete os meou i neotis sou.

Bless

Evlogi i psihi mou ton Kyrion ke mi

Pion

eleimosinas O Kyrios, krima pasi tis adikoumenis.

ke

Egnorise tas odous aftou to


.

the Lord, O my soul, and everything within me: Bless His Holy Name! Bless the Lord, O my soul, and forget not all His Rewards: He Who is merciful to all your transgressions, Who heals all your disease, Who Redeems your life from corruption, Who crowns you with Mercy and Compassion, Who satisfies your desire with good things; and like the eagle, your youth is Renewed. The Lord shows Mercies and Judgement to all who are wronged.

been beguiled by Thee, by the God Who was nailed upon Thee in the flesh, Who grants Salvation to our souls.

Notiou

thiros en splaghnis palamas Ionas stavroidos diekpetasas, to sotirion pathos prodietipou safos. Othen triimeros ekdis, tin iperkosmion anastasin ipexografise tou sarki prospagentos Hristou tou Theou ke triimero egersi ton komon fotisantos.

When

Jonah in the belly of the whale stretched forth his hands in the form of a cross, he foreshadowed clearly the Passion of Salvation; and when he came out on the third day, he symbolised the world transcending Resurrection of Christ, nailed upon Thee in the Flesh, and Illuminating the world by His Third day Resurrection. mad command of the infidel tyrant shook the Nations, breathing forth threats and blasphemies loathed of God. But the three Youths were not terrified by the bestial terror, nor the consuming fire; for being together amidst the fire blown forth by a Dewy Breeze, they sang: O Thou exceedingly praised: Blessed art Thou, God of our fathers! praise, we Bless and we worship the Lord!

ODI 7

ODE 7

Eknoon

Mosisi tis Iis Israil ta Thelimata Aftou

He

Iktirmon Ouk

ke Eleimon O Kyrios, makrothimos ke polieleos. is telos orgisthisete, oude is ton eona minii; ou kata tas amartias imon epiisen imin, oude kata tas anomias imon antapedoken imin.

Oti kata to

ipso tou Ouranou apo tis gis, ekrateose Kyrios to Eleos Aftou epi tous Fovoumenous Afton; kathoson apehousin anatole apo dismon, emakrinen af imin tas anomias imon. iktiri patir iious oktirise Kyrios tous fovoumenous afton. Oti aftos egno to plasma imon. Mnisthiti oti hous esmen.

Kathos

Anthropos,

osi hortos e imere aftou, osi anthos tou agrou outos exanthisi. Oti pnevma diilthen en afto, ke ouk iparxi, ke ouk epignosete eti ton topon aftou.

made known His Ways to Moses the Things He Willed to the sons of Israel. The Lord is Compassionate and Merciful, slow to anger, and abounding in Mercy. He will not become angry to the end, nor will He be wrathful forever; He did not deal with us according to our sin, nor reward us according to our transgressions. For according to the height of Heaven from earth, so the Lord reigns in Mercy over those who fear Him; as far as the East is from the West, so He removes our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has Compassion on those who fear Him, for He knows how He formed us; He remembers that we are but sand. As for man, his days are like grass, as a flower of the field, so he flourishes; for the wind passes through it, and it shall not remain; and it shall no

prostagma tirannou dissevous laous eklonise, pneon apilis ke disfimias theostigous. Omos tris pedas ouk edimatose thimos thiriodis, ou pir vromion. All antihounti drosovolo pnevmati piri sinontes epsalon. O iperimnitos ton pateron ke imon Theos, Evlogitos I!

The

ODI 8

ODE 8

Enoumen, Evlogite,

evlogoumen proskinoumen ton Kyrion!

ke

We O

pedes tis Triados isarithmi, dimiourgon Patera Theon. Imnite ton sigkatavanta Logon ke to pir is droson metapiisanta. Ke iperipfoute to pasi zoin parehon Pnevma panagion is tou eonas

The Magnificat
The Congregation must stand

ye Youths, equal in number to the Trinity, Bless the Father, the God Creator: Praise the Word Who condescended and turned the fire to a Dewy Breeze; and exalt more and more the All Holy Spirit, Who grants Life to all for evermore!

STANDING BEFORE THE HOLY ICON OF THE EVER BLESSED THEOTOKOS, THE PRIEST DECLARES THE FOLLOWING, AFTER WHICH HE CENSES THE SANCTUARY, HOLY ICONS AND CONGREGATION.

Tin

Theotokon ke Miter to Fotos en imnis timontes meglinomen.

The

Theotokos and Mother of the Light: let us honour and extol in song.

The Bells Are Rung At This Point

10.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

31.

Ti

afti imera, Mnimi ton Agion Martiron ke aftadelfon Evodou, Kallistis, ke Ermogenous. Osios Meletios O Neos, O en to ori Mioupoleos askisas, en irnini telioute.

On this day we commemorate the


Holy Martyrs and siblings, St Evodos, St Callista and St Hermogenes. On this day our Righteous Father, St Meletios the New, who struggled in Asceticism on the Moutain of Myoupolis, reposed in Peace. On this day, the Holy New Martyr, St Angelis, was beheaded in Constantinople in 1680

To

longer know its place. de Eleos tou Kyriou apo to Eonos ke Eos tou Eonos epi tous Fovoumenous Afton. Ke i Dikeosini Aftou epi iious iion, tis filassousi tin Diathikin Aftou, ke memnimenis ton Entolon Aftou tou Piise Aftas. en to Ourano itimase ton Thronon Aftou, ke i Vasilia Aftou panton despozi.

But the Mercy of the Lord is from


age to age upon those who fear Him, and His Righteousness upon childrens children, to those who keep His Covenant and who remember His Commandments to do them. The Lord prepared His Throne in Heaven, and His Kingdom rules over all. Bless the Lord, you His Angels, mighty in Strength, Who do His Word, so as to hear the Voice of His Words. Bless the Lord, all you His Hosts His Ministers who do His Will.

Kyrios

Agios Neomartis, Angelis O en Konstantinopoli Martirisas kata to 1680 xifi telioute. afton Agies presvies, O theos, eleison imas.

Tes

By the Intercessions of Thy Saints,


O God, have mercy on us.

Evlogite

Amin.
ODI 1

Amen
The Katavasia of the Holy Cross
ODE 1

ton Kyrion pantes Angeli Aftou, dinati ishii piountes ton Logon Aftou, tou akouse tis Fonis ton Logon Aftou. ton Kyriou passe e Dinamis Aftou, Litourgi Aftou piountes ta Thelimata Aftou ton Kyrion pante ta Erga Aftou, en panti topo tis Despotias Aftou. Evlogi i pshihi mou ton Kyrion. [2]

Tone 3

Evlogite Evlogite

Stavron

haraxas Mosis ep evthias, ravdon tin Erthron dieteme to Israil pezefsanti. Tin de epistrepitikos Farao tis armasi krotisas inosen, ep evrous diagrapas to aittiton oplon. Dio Hristo asomen, to Theo imon, oti Dedoxaste.

Verily,

ODI 3

Moses having struck horizontally with his rod, cleaving the Red Sea and causing Israel to cross on foot, then having struck it transversely bringing it together over Pharaoh and his chariots, traced the Cross, thus symbolising that Invincible Weapon. Wherefore, we praise Christ our God, for He has been Glorified.'

Bless

the Lord, all His Works, in all places of His Dominion. Bless the Lord, O my soul! [2]

Psalm 142 [143]


Waiting In The [Spiritual] Darkness For The [Divine] Light

Kyrie isakouson tis Prosefhis mou; O


enotise tin deisin mou en ti Alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou.

Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Truth; answer me in Thy Righteousness. with Thy servant, for no one living shall become Righteous in Thy Sight.

Ravdos

ODE 3

Ke

is tipon tou Mystiriou paralamvanete. To vlasto gar prokrini ton ireas. Ti stirevousi de proin Ekklisia nin exinithise xilon Stavrou is kratos ke stereoma.

The

rod is taken as a symbol of the Mystery; for by its budding, it designated the Priest. But now the Tree of the Cross has blossomed forth with Might and Steadfastness to the hitherto barren Church.

mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou Dikeothisete enopion Sou pas zon.

And do not enter into Judgement

Oti

ODI 4

ODE 4

Isakikoa,

Kyrie, tis Ikonomias Sou to mystirion, katenoisa ta Erga Sou ke edoxasa Sou tin Theotita.

ODI 5

ODE 5

have heard, O Lord, of the Mystery of Thy Dispensation, and have contemplated Thy Works. Wherefore, have I Glorified Thy Godhead. Thou Thrice Blessed Tree, whereon the Lord Christ the King was stretched, and through which he who was beguiled by the tree fell, having

Katedioxen O ehthros tin psihin mou. Etapinosen is tin gin tin zoin mou, ekathise me en skotinis os nekrous eonos; ke ikidiasen ep eme to pnevma mou; En emi etrahthi i kardia mou.

For

the enemy1 persecuted my soul; he humbled my life to the ground; he caused me to dwell in dark places like one long dead, and my spirit was in anguish within me; my heart was troubled within me.

Trismakariston xilon! En O etathi Hristos, O Vasilefs ke Kyrios. Di ou peptoken O xilo apatisas, to en si deleasthis Theo to prospagenti sarki, to

O U R E N E M I E S ARE NOT ONLY OUR PHYSICAL, HUMAN ENEMIES, BUT ESPECIALLY THE INVISIBLE ENEMIES THE EVIL ONE AND HIS DEMONS WHO OBSESSIVELY AND CEASELESSLY, SEEK OUR DESTRUCTION AND FAILURE IN OUR EARTHLY AND ETERNAL ENDEAVOURS. BUT, NO MATTER HOW THEY TEMPT US INTO SPIRITUAL DEATH, THE CHOICE IS OURS TO MAKE OBEY GOD AND REAP ALL THE SPIRITUAL AND PHYSICAL BENEFITS SPIRITUAL LIFE WITH GOD - OR CHOOSE THE WEAKER, DESTRUCTIVE, SELF-INDULGENT TEMPTATIONS THAT LEAD US TO SPIRITUAL DEATH AND EVENTUALLY, ETERNAL CONDEMNATION AND ALIENATION FROM GOD AND EVERYTHING GOOD!

30.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

11.

Emnisthin

imeron arheon. Ke emeletisa en pasi tis Ergis Sou, en piimasi ton Hiron Sou emeleton. pros se tas hiras mou; i psihi mou os gi anidros Si.

Dipetasa

remembered the days of old, and I meditated on all Thy Works; I meditated on the Works of Thy Hands. my soul thirsts for Thee like a waterless land. (PAUSE)

Kontakion of St Symeon -

Tone 2

Ta

I stretched out my hands to Thee; Hasten


to hear me, O Lord; my spirit faints within me; turn not Thy Sight from me, lest I become like those who go down into the pit!

ano ziton, tis kato sinaptomenos, ke Arma Piros, ton Stilon Ergasamenos, di aftou simnomilos, ton Angelon gegonas Osie, sin aftis Hristo to Theo, PRESVEVON APAFSTOS
IPER PANTON IMON.

In

seeking the Heights while connected to the things below, and making Thy Pillar a Fiery Chariot, O Devout One, Thou became conversant with Angels by means thereof, and with them, on our behalf, Thou

Tahi

isakouson mou, Kyrie, exelie to pnevma mou; mi aspostrepsis to Prosopon Sou ap emou, ke omiothisome tis katavenonsin is lakkon.

Ikos of St

CEASELESSLY INTERCEDES WITH CHRIST OUR GOD. S y m e o n - Tone 2

Tou

Akouston piison mi to proi to Eleos Cause me to hear Thy Mercy in the


Sou, oti epi Si ilpisa; gnorison mi, Kyrie, Odon en i porefsome, oti pros Se ira tin psihin mou. morning, for I hope in Thee; make me know, O Lord, the Way wherein I should walk, for I lift up my soul to Thee.

Exelou

me ek ton ehthron mou, Kyrie, oti pros Se katefigon. me tou piin to Thelima Sou, oti Theos mou is Si; to Pnevma Sou to Agathon Odigisi me en ti Evthia.

Deliver

me from my enemies, O Lord, for to Thee I flee for refuge.

Symeon ton amempton vion, pia glossa anthropon exarkesi pote, pros epenon exigisasthe? Omos imniso Theou sofia, ta tou iroos athla ke tous agonas, tou en ti gi os fostiros fanentos tis pasi vrotis, ke Megalos ti karteria to horo ton Angelon eklampsantos. Sin toutis gar psallon apafstos Hristo to Theo
PRESVEVON OU PANTON IMON. PAVI IPER

No

human language is sufficient to tell of Symeons blameless life or to praise it. Nevertheless, by Gods Wisdom I will extol this Heros Contests and Feats. He appeared on earth like a Beacon for all, and by his perseverance, shone mightily for the Choir of Angels. With them unceaselessly singing, he
INTERCEDES WITH CHRIST.

Didaxon

Teach me to do Thy Will, for Thou


art my God; Thy Good Spirit shall Guide me in the Land of Uprightness. Thy Names sake, O Lord, grant me Life; in Thy Righteousness Thou shall bring my soul out of affliction.

The Synaxarion of 1 September

Ti

A tou aftou minos, Arhi tis Indiktou, iti tou Neou Etous.

On the first day of this month, we


celebrate the Beginning of the Indiction i.e. the New Year. On this day we commemorate the Miracle wrought by the Holy Theotokos in the Monastery of Miasinae; and we also commemorate the conflagration that occurred. On this day we commemorate our Righteous Father, St Symeon the Stylite. On this day, we commemorate our Righteous Mother, St Martha, the Mother of the Righteous St Symeon; and our Righteous Mother, St Evanthia; and the falling asleep of the Righteous St Jesus of Navi i.e. St Joshua Son of of Nun. On this day we commemorate the Holy Forty Virgin Martyrs and Ascetic Women, and their Teacher, St Ammon the Deacon...

Eneka tou Onoma Sou, Kyrie, zisis For


me; en ti Dikeosini Sou exexis ek thlipseos ton psihin mou.

Ti afti imera, mnimin pioumen tou


genomenou thavmatos para tis Agias Theotkou en ti Moni ton Miasinon, ke mnimi tou genomenou emprismou.

Ke

en to Eleei Sou exolothrevsis tous ehthous mou; ke apolis pantas tous thlivontas tin psihin mou, oti doulos Sou imi ego. isakouson tis prosefhis mou, enotise tin deisin mou en ti alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou. mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou dikeothisete enopion Sou pas zon. Pnevma Sou to Agathon Odigisi me en ti evthia.

In

Thy Mercy Thou shall destroy my enemies; and Thou shall utterly destroy all who afflict my soul, for I am Thy servant. Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Truth; answer me in Thy Righteousness. with Thy servant, for no one living shall become Righteous in Thy Sight.

Ti Ti

afti imera, Mnimi tou Osiou Patros imon Simeon tou Stilitou. afti imera, mnimi tis Osias Marthas, Mitros tou Osiou Simeon, ke tis Osias Evanthias, ke i kimisis Iisou tou Navi.

Kyrie

Ke To

And do not enter into Judgement Ti


afti imera, Mnimi ton Agion Tessarakonta Ginekon, Martiron, Parthenon ke Askitrion, ke Ammoun Diakonou, ke Didaskalou afton.

Thy

Good Spirit shall Guide me in the Land of Uprightness.

12.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

29.

Ton

Agion Evdoxon, Megalon Martiron Theklas, Varvaras, Anastasias, Ekjaterinis, Kiriakis, fotinis, Marinis, Paraskevis ke Irinis... Agion Evdoxon ke Kallinikon Martiron... Osion ke Theoforon Pateron imon ton en Askisei Lampsanton...

Ton Ton

the Holy, Glorious, Great Martyrs, Thekla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kyriaki, Photini, Marina, Paraskevi and Irene... Of the Holy, Glorious and Victorious Martyrs... Of our venerable and godly Ascetic Fathers...

Of

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto Ages of Ages.
[3] God. [3]

Amin Allelouia
Theos!

[(3)
[3]

Doxa

Si, O

Amen Alleluia

Glory

to Thee, O

I Elpis imon, Kyrie, doxa Si! En irini tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Iper tis anothen Irinis ke tis Sotirias
ton psihon imon, tou Kyriou deithomen...

The Great Litany


PRIEST

Our Hope, O Lord: Glory to Thee! In Peace let us pray to the Lord

Of (the Patron of the Parish) Tou (Agiou tou Naou) Ton Agion ke Dikeon Theopatoron Of the Holy and Righteous
Ioakim ke Annis. ... .ke tin mnimin episteloumen. Ke Panton Sou ton Agion... Ancestors of God, Joachim and Anna; of St whose memory we keep today, and of all Thy Saints... We beseech Thee, the Only, Most Merciful Lord: listen to us sinners who pray unto Thee, and have Mercy on us.
PEOPLE PRIEST

Lord have mercy PRIEST For the Peace from Above and
PEOPLE

Iketevomen Se, Mone Polielee Kyrie:


epakouson imon ton amartolon deomenon Sou ke Eleison imas.

Kyrie Eleison Iper tis Irinis

for the Salvation of our souls, let us pray to the Lord...


PEOPLE PRIEST

Kyrie Eleison [12] Elei, ke Iktirmis,

ke Filanthropia tou Monogenous Sou Iou, meth ou Evlogitos is, sin to Panagio, ke Agatho, ke Zoopio Sou Pnevmati, nin ke ai, ke is tous Eonas ton Eonon.

and Bounties, and Compassion of Thine Only Begotten Son, with Whom Thou art Blessed, together with Thine All Holy, and Good, and Life giving Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Lord have mercy [12] Through the Mercies

tou simpantos kosmou, efsthias ton Agion tou Theou Ekklision ke tis ton panton enoseaos tou Kyriou deithomen... Ikou toutou ke ton meta Pisteos, evlavias ke Fovou Theou isionton en afto, tou Kyriou deithomen...

the whole world, for the well being of the Holy Churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord....

Lord have mercy For the Peace of

Kyrie Eleison Iper tou Agiou

PEOPLE PRIEST

Lord have mercy For this Holy Temple, and for

those who enter with Faith, Reverence and the Fear of God, let us pray to the Lord...
PEOPLE PRIEST

Amin

PEOPLE Amen Resurrection Kontakion

Kyrie Eleison Iper tou Patros

On Sundays: For The Desginated Tone Refer To Festal Calendar & Sunday Hymns

The Resurrection Ikos


For The Desginated Tone Refer To Festal Calendar & Sunday Hymns

imon: Papa ke Patriarhi (T h e o d o r o u ) ke tou Arhiepiskopou imon ( S e r g i o u ) tou timiou Presviteriou, tis en Hristo diakonias, pantos tou Kyriou ke tou laou tou Kyriou deithomen. ke poleos taftis, pasis poleos, horas, ke ton pisti ikounton en aftes tou Kyriou deithomen. aeron, eforias ton karpon tis gis ke keron irinikon tou Kyriou deithomen.

Pope & Patriarch ( T h e o d o r o s ) and for our Archbishop ( S e r g i o s , ) for the venerable Priesthood of the Diaconate in Christ, for all the clergy and the laity, let us pray to the Lord.

Lord have mercy For our Father:

K o n t a k i o n o f t h e I n d i c t o s - Tone 4

ton eonon Piitis ke Despotis Thee ton olon iperousie ontos, tin eniafsion Evlogison periodon, sozon to elei Sou, to apiro Iktirmon, pantas tous latrevontas, Si to mono Despoti, ke ekvoontas fovo Litrota.
EVFORON PASI HORIGISON. TO ETOS

O Eternal Creator and Master

O God of all, transcending all that exists: we earnestly entreat, that in Thine Infinite Mercy, Thou will Bless the year, and Save all who worship Thee Who art our only Master, and we cry out in fear, O Redeemer:
HEALTHY,

Kyrie Eleison Iper tis Koinotita

PEOPLE PRIEST

Lord have mercy For this Community and city,

Kyrie Eleison Iper efkrasias

and for every city and country, and for the faithful who dwell therein, let us pray to the Lord
PEOPLE PRIEST

GRANT US A PROSPEROUS YEAR.

for the abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord

Lord have mercy For seasonable weather,

28.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

13.

Kyrie Iper

Eleison

pleonton, odiporounton, nosounton, kamnonton, ehmaloton ke tis Sotirias afton tou Kyriou deithomen.

Lord have mercy PRIEST For those at sea,


PEOPLE

Prayer of Salvation

and those who travel by land or air, for the sick and the suffering, for captives and for their salvation, let us pray to the Lord from all affliction, wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord

Soson

O Theos ton Laon Sou, ke Evlogison tin Klironomian Sou. ton kosmon Sou en Elei ke Iktirmis.

PRIEST

O Lord, Save Thy People and Bless Thine Inheritance.

Episkepse Ipsoson

Visit Thy

Kyrie Eleison Iper tou risthine

imas apo pasis thlipseos, orgis, kindinou ke anangis, tou Kyriou deithomen

Lord have mercy PRIEST For our deliverance


PEOPLE

Keras Hristianon Orthodoxon ke katamempson ef imas ta Elei Sou ta Plousia. tis Panahrantou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias... tou Timiou ke Zoopiou Stavrou...

Presvies Dinami

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

PEOPLE PRIEST

Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti. ipere vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

Lord have mercy Help us, Save us, have Mercy Amen/Lord have mercy Rembering our All Holy,

upon us, and Preserve us, O God, by Thy Grace.


PEOPLE PRIEST

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias, ahrantou,

Prostasies Ikesies

ton Timion, Epouranion Dinameon Asomaton...

world with Mercies and Bounties. Exalt the Horn of Orthodox Christians, and send down upon us Thy rich Mercies. Through the Intercessions of our All Pure Lady, the Theotokos and Ever Virgin Mary... Through the Might of the Precious and Life giving Cross... Through the Protection of the honourable Bodiless Powers of Heaven...

Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all Thy Saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

tou Timiou, ke Evdoxou Profitou, Prodromou, ke Vaptisou Ioannou; ton Agion Endoxon ke panevfimon Apostolon... en Agiis Pateron imon, Megalon Ierarhon, ke Ikoumenikon Didaskalon: Vasiliou tou Megalou, Grigoriou tou Theologon ke Ioannou tou Hrisostomou; Ananasiou ke Kirillou, Patriarhon Alexandries... tou en Miris, Nektarios Pentapolis, Spiridonos episkopou Trimithountos, ton Thavmatourgon

Of

Ton

Make The Sign Of The Cross & Bow Down To God

Si Kyrie Oti prepi

si pasa Doxa, Timi ke

Proskinisis to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! PRIEST For to Thee belong all Glory, Honour and Worship, to the
PEOPLE

Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Nikolaou

Amin Theos

Amen

Psalm 117 /118


PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O erhomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Ton

STIHOS 1:

Exomologisthe to Kyrio, oti agathos, oti is ton eona to eleos aftou!

VERSE 1:

Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!
Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
8

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Agion Evdoxon Megalomartiron Georgiou tou Tropeoforou, Dimitriou tou Mirovlitou, Theodorou tou Tironos, Theodorou tou Stratilatou, Mina tou Thavmtourgou, ke Ieromartirou Haralambos ke Eleftheriou...

the honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist, John; of the Holy, Glorious and All Laudable Apostles... Of our Fathers among the Saints the Great Hierarchs and Ecumenical Teachers: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; Athanasios, Cyril [and John the Almsgiver] Patriarchs of Alexandria... Of our Holy Father Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia, the Wonder Worker, Nectarios of Pentapolis; Spyridon of Trimithountos... Of the Holy and Glorious great Martyrs: George the victorious, Demetrios the Myrrh flowing, Theodore Tyron and Theodore the General, Menas the Miracle worker, and the Hieromartyrs, Charalambos and Eleftherios...

T HE PR A YER S O F CELEBRANT PRIEST

SAL VA TION

ARE SOMETIMES SHORTENED OR LENGTHENED BY THE

14.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

27.

Thisia

to Theo, pnevma sintetrimmenon. Kardian sintetrimmenin ke tetapinomenin O Theos ouk exoudenosi. Kyrie, en ti Evdokia Sou tin Sion, ke ikodomithito ta tihi Ierousalim; tote eudoisis Thisian Dieosinis, Anaforan ke Olokaftomata; tote aniisousin epi to Thisiastirion Sou moshous!

pleased with Whole Burnt Offerings. sacrifice to God is a broken spirit a broken and humbled heart God will not despise.

STIHOS 2:

Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou inamin aftous.

VERSE 2:

All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Agathinon,

Do

Eleison me, O Theos!


Hymns of

Divine Mercy

good, O Lord, in Thy Good Pleasure to Zion, and let the walls of Jerusalem be built; then Thou wilt be pleased with a Sacrifice of Rigtheousness, with Offerings and Whole Burnt Offering; then shall they offer young bulls on Thine Altar. Have mercy on me, O God!

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 3:

Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.

VERSE 3:

This is the Lords doing, and it is marvellous in our eyes.

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Resurrection Apolytikion
On Sunday: For the Desginated Tone refer to festal calendar & Sunday hymns A p o l y t i k i o n A p o l y t i k i o n o f t h e I n d i c t i o n Tone 2

Doxa Tes

Patri ke Io ke Agio Pnevmati


TON SOU OSIOU Presvies,

Glory to the Father, and to the Through


Son, and to the Holy Spirit the intercessions of THY HOLY ASCETIC, O Merciful One, blot out the multitude of my transgressions.

eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon. Ages.

Amin Tes

tis Theotokou Presvies, Eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.

Amen Through the Intercessions of the


Theotokos, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.

pasis Dimiourgos tis ktiseos, O kerous ke hronous en ti idia exousia themenos, Evlogison ton Stefanon, tou eniaftou tis Hristotitos Sou, Kyrie, filatton en Irini tous Vasilis ke tin Polin Sou, Presvies tis Theotokou, Mone Filanthrope. Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

O Creator of all the Universe, who


have placed times and seasons under Thine own Authority; Bless, O Lord, the Crown of this year of Thy Kindness, keeping in Peace Thy Kings and Thy City; by the Intercessions of the Theotokos, O Only True Friend of mankind.

Doxa

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit

Eleimon

eleison me, O Theos, kata to Mega Eleos Sou ke kata to plithos ton iktirmon Sou Exalipson to anomima mou.

Have

mercy upon me, O God, according to Thy Great Mercy and according to the abundance of Thy Compassion blot out my transgression.

Apolytikion of St Symeon the Stylite


Tone 1

Ipomonis

Sunday Only

Anastas

O Isous apo tou Tafou, kathos proipen, edoken imin tin Eonion Zoin ke Mega Eleos.

Jesus, having risen from the Grave


as He foretold, has granted us Life Eternal and Great Mercy.

Stilos gegonas, zilosas tou propatoras Osie, ton Iob en tis pathesi ton Iosif en tis pirasmis ke tin ton Asomaton Politian iparhon en somatic. Simeon Patir imon Osie, Presveve Hristo to Theo, sothine tas Psihas imon.

Thou

became a Pillar of Patience, and the Ancient Fathers Thou equalled and rivalled; Thou rivalled Job in Sufferings, Joseph in Temptations, and the Lifestyle of the Incorporeals while in the flesh. Therefore, O our Righteous Father, Symeon, Intercede with Christ God to Save our souls!

Ke

nin ke Ai ke is tous Eonas ton eonon.

Now and ever, and to the Ages of


ages.

Amin

Amen

26.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

15.

Theotokion Tone (7) Varys/Grave

Here

Keharitomeni Theotoke Parthene. Ek Sou gar anetilen O Ilios tis Dikeosinis, Hristos O Theos imon, fotizon tous en skoti. Evfrenou ke si Presvita Dikee, dexamenos en agkales ton elevtherotin ton psihon imon, harizomenon imin ke tin Anastasin

Hail,

Idou gar en anomies sovelifthin, ke For


en amarties ekissise me i mitir mou.

Small Litany

O Theotokos Virgin Full of Grace: for from Thee has shone forth the Sun of Righteousness, Christ our God, giving Light to those in darkness. Be glad also, Thou Righteous Elder, for Thou hast received in Thine arms the Deliverer of our souls, Who bestows upon us Resurrection.

Idou

gar Alithian igapisas. Ta adila ke ta krifia tis Sofias Sou edilosas mi.

Rantiis

me issopo, ke katharisthisome; plinis me, ke iper hiona levkanthisome. mi agalliasin ke evfrosinin, agaliasonte ostea tetapinomena.

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen.

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord


on us, and Preserve us, O God, by Thy Grace

Akoutiis

Kyrie Eleison Antilavou Soson, Amin Tis

Eleison ke diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.

Lord have mercy! PRIEST Help us, Save us, have Mercy
PEOPLE PEOPLE PRIEST

Apostrepson

to Prosopon Sou apo tin amartion mou, ke pasas tas anomias mou exalipson. Theos, ke pvevma evthes egkenison en tis egkatis mou.

behold I was conceived in transgressions, and in sins my mother bore me. Behold! Thou Loved Truth:7 Thou showed me the unknown and secret Things of Thy Wisdom. Thou shalt sprinkle me with hyssop, and I will be Cleansed; Thou shalt wash me, and I will be made whiter than snow. Thou shalt make me hear Joy and Gladness; my bones that were humbled shall greatly rejoice. Turn Thy Sight from my sins, and blot out all my transgressions.

Panagias, ahrantou, ipere flogimenis, endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

our Most Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

Amen Remembering

Kardian katharan ktison en emi, O Create a clean heart in me, O God: Mi aporripsis me apo tou Prosopou
Sou, ke to Pnevma Sou to Agion mi antanelis ap emou. and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy Sight; and take not Thy Holy Spirit from me. Restore to me the Joy of Thy Salvation, and uphold me with Thy Guiding Spirit. I will teach transgressors Thy Ways: and the ungodly shall turn back to Thee. Deliver me from blood guiltiness, O God, Thou God of my Salvation; my tongue shall greatly rejoice in Thy Righteousness. O Lord, Thou shalt open my lips, and my mouth will declare Thy praise.

Apodos

mi tin Agalliasin tou Sotiriou Sou, ke Pnevmati Igemoniko Stirixon me.

Make The Sign Of The Cross & Bow Down

Si Kyrie Oti son

to Kratos ke sou Estin i Vasilea, ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous Eonas ton Eonon.

To Thee, O Lord! PRIEST For Thine is the Dominion,


PEOPLE

Didazo anomous tas Odous Sou, ke


asevis epi Se apistrepsousi.

Thine is the Kingdom and the Power and the Glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Rise

me ex ematon, O Theos, O Theos tis Sotirias mou; agalliasete i glossou mou tin Dikeosinin Sou. ta hili mou anixis, ke to stoma mou aanangeli tin Enesin Sou.

Amin

Amen
2

Kyrie Oti

First Resurrection Kathismata

On Sunday: For the Desginated Tone refer to festal calendar & Sunday hymns

First Kathismata of the Indiction


Tone (8) Plagal 4

i Ithelisas Thisian, edoxa an. Olokaftomata ouk evdoxisis.

For

if Thou desired sacrifice, I would give it; with Burnt Offerings Thou wilt not be

kerous karpoforous ke ietous, Ouranothen Parehon tis epi gis, ke nin prosdehomenos, tas etisis ton doulon Sou, apo pasis litrose anangis tin polin Sou. I

Provider of seasons, producing fruit and of rains from the heavens for those on earth, accept now the Fervent Prayers that Thy servants present to

T H E P R I E S T S T A N D S B E F O R E T H E R O Y A L G A T E S HOLDING THE HOLY G O S P E L W H I C H T H E C O N G R E G A T I O N V E N E R A T E BY MAKING THE SIGN OF THE CROSS AND KISSING THE HOLY ICON DEPICTED ON THE COVER - ON SUNDAYS THE ICON OF THE RESURRECTION & DURING THE WEEK THE ICON OF THE CRUCIFIXION IS VENERATED. AFTERWARDS, IN PROCESSION, T H E H O L Y G O S P E L I S C A R R I E D T O T H E B A C K O F T H E C H U R C H AND PLACED UPON THE ICON STAND SO THAT LATECOMERS MAY ALSO VENERATE GODS TRUTH.

T HE

K A T H I S M A T A CHANGE ACCORDING TO THE TONE OF THE DAY AND/OR THE FEAST

16.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

25.

Resurrection Prayer6

Anastasin

Hristou theasameni, proskinisomen Agion Kyrion Isoun, ton monon anamartiton. Stavron Sou, Hriste, proskinoumen ke tin Agian Sou Anastasin imnoumen ke doxazomen. Si gar is Theos imon, ektos Sou allon ouk idamen, to Onoma Sou Onomazomen. pantes is Pisti Proskinisomen tin tou Hrisou Agian Anastasin. Idou gar ilthe dia tou Stavrou hara en olo to kosmo. evlongonntes ton Kyrion imnoumen tin Anastasin aftou. Stavron gar ipominas di imas, thanato thanaton olesen.
HAST LOVED TRUTH

Having seen

the Resurrection of Christ, let us bow down before the Holy Lord Jesus, the only sinless One. and Thy Holy Resurrection we laud and glorify: For Thou art our God, and we know none other beside Thee. We call upon Thy Name.

Ton

Thy Cross do we adore, O Christ,

Iktirmi ke gar Sou, is panta ta Erga Sou. Othen tas isodous evlogon ke exodous, ta Erga katefthinon ef imas ton hiron imon, ke ptesmaton tin afesin, dorise imin O Theos. Si gar ex ouk onton ta simpanta, os dinatos is to ine parigages.

Defte

come, all ye Faithful, let us adore Christs Holy Resurrection. For behold, through the Cross is Joy come into all the world. Blessing the Lord, let us sing His Resurrection. For in that He endured the Cross, He has destroyed Death by death!

Thee, and deliver Thy City from every necessity. And may Thy tender Mercies be lavished on all Thy Works. Therefore, we entreat Thee, Bless our comings and goings, rightly guiding the works of our hands for our benefit O our God, and bestow on us forgiveness of our every offence. For Thou art the One Who brought the Universe from nonexistence into being, as the One Who can.

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages.

Diapantos

Ever

Amin O kerous

ON

S U N D A Y : T H E P R I E S T S T A N D S A T T H E H O L Y A L T A R W I T H T H E H O L Y G O S P E L UNTIL THE CHOIR, CHANTING PSALM 50, THE PSALM OF REPENTANCE, REACHES THE VERSE FOR BEHOLD, THOU

Psalm 50/51
The Psalm of Repentance

Eleison me,

O Theos kata to Mega Eleos Sou, ke kata to plithos ton iktrmon Sou exalipson to anomima mou. plion plinon me apo tis anomias mou, ke apo tis amartias mou katharison me. tin anomie mou ego ginosko, ke i amartia mou enopion mou esti diapantos.

Have

Epi

Oti Si

Mercy on me, O God, according to Thy Great Mercy, and according to the abundance of Thy Compassion, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my lawlessness, and cleanse me from my sin. For I know my lawlessness, and my sin is always before me.

karpoforous ke ietous, Ouranothen Parehon tis epi gis, ke nin prosdehomenos, tas etisis ton doulon Sou, apo pasis litrose anangis tin polin Sou. I Iktirmi ke gar Sou, is panta ta Erga Sou. Othen tas isodous evlogon ke exodous, ta Erga katefthinon ef imas ton hiron imon, ke ptesmaton tin afesin, dorise imin O Theos. Si gar ex ouk onton ta simpanta, os dinatos is to ine parigages.

Amen O Provider of seasons, producing


fruit and of rains from the heavens for those on earth, accept now the Fervent Prayers that Thy servants present to Thee, and deliver Thy City from every necessity. And may Thy tender Mercies be lavished on all Thy Works. Therefore, we entreat Thee, Bless our comings and goings, rightly guiding the works of our hands for our benefit O our God, and bestow on us forgiveness of our every offence. For Thou art the One Who brought the Universe from nonexistence into being, as the One Who can.

First Kathisma of St Symeon the Stylite


Tone (5) Plagal 1

mono imarton, ke to poniron enopion Sou epiisa. Opos an dikeothis en tis logis Sou, ke nikisis en to krinesthe Se.

Against

Thee only have I sinned, and have done evil in Thy Sight; that Thou may be Justified in Thy Words, and overcome when Thou art judged.

Engkratia

ton vion Sou katekosmisas, ke nekrosas to soma Sou exifanisas, tou ehthrou tas prosvolas Pater Makarie. Ke metestis pros Theon, is tin Eonion Zoin, os Axios Klironomos. Dio mi pafsi Presvevon, eleithine tas psihas imon.

Blessed

Father, assaults of the enemy of mankind disappeared, once Thou mortified Thy Holy Life with Virtue and Self control. Thou were transported to God and to Eternal Life, as a Worthy Heir. Ceaselessly Intercede and entreat Him to have Mercy on us.

THE RESURRECTION PRAYER IS READ NOT CHANTED ONLY ON SUNDAYS. DURING THE WEEK IT IS OMITTED.

24.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

17.

Doxa Isilthes

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory Thou

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit


Tone 4

Proshomen Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

PEOPLE

First Kathisma - St Callista of Nicomedia


en to skammati, tou Martiriou Pistos, Kallisti kirittousa, sin tis disin Adelfis, Hriston ton Theon imon. Potho gar threpsameni, noera skevi ontos, tis Hristou Ekklisias, apetelesas toutous. Dio ke sinirmosthis aftis, Martis is tin Ano Zoin.

Glory to Thee!

Let us attend Glory to Thee,

O Lord:

entered Martyrdoms Arena with Faith, O Callista, and with Thy two brothers, Thou confessed and bravely proclaimed that Christ is indeed our God. Raised as Thou were to Love Him, Thou became Instrumental in making them Spiritual Vessels of Christs Church. And therefore, O Holy Martyr, Thou joined them in the Higher Life.

Make The Sign Of The Cross & Bow To God In Gratitude And Worship Before & After The Holy Gospel

Holy Gospel According to St Luke 6 : 17 - 23


On Sundays: For The Desginated Gospel Lesson Refer To Festal Calendar & Sunday
Hymns

To

Ke

nin ke Ai ke is tous Eonas ton eonon.

Now

and ever, and to the Ages of ages.


Tone 1

kero ekino, esti O Iisous epi topou pedinou, ke ohlos Mathiton Aftou, ke plithos poli tou laou apo pasis tis Ioudeas ke Ierousalim ke tis paraliou Tirou ke Sidonos, i ilthon akouse Aftou ke iathine apo ton noson afton. Ke i enohloumeni apo pnevmaton akathoarton etherapevonto.

At

Amin.

Third Kathisma the 40 Holy Virgins-

Amen O

Amnades

Logike, to Amno ke Pimeni, prosihthite Pistos, dia tou Martirou, ton dromon telesase, ke tin Pistin tirisase. Othen simeron, perharos evfimoumen, Axiagasti, tin ieran imon mnimin, Hriston Megalinontes.

Spiritual Lambs: to the Lamb and Shepherd You came; preserving the Faith through Martyrdom, You finished the Race and kept the Faith. Therefore, on this day joyfully and worthily honouring Your Holy Memory, we magnify Christ. Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Ke

pas O ohlos ezitoun aptesthe Aftou, oti Dinamis par Aftou exirheto ke iato pantas. Aftos eparas tou ofthalmous aftou is tous Mathitas Aftou elegen: Vasilia tou Theou.

Ke

that time, Jesus went down with them and stood on a level place with a crowd of His Disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem, and from the seacoast of Tyre and Sidon, who went to hear Him and be healed of their diseases, as well as those who were tormented by unclean spirits. And they were healed. And the whole multitude sought to touch Him, for Power went out from Him and healed them all. And He lifted up His Eyes towards His Disciples and said: Blessed are you poor; for yours is the Kingdom of God.

Makarii i ptohi, oti imetera estin i Makarii Makarii Makarii


i pinontes hortasthisesthe. i gelasete. laeontes nin, nin, oti oti

Doxa Amin Os

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Amen

Blessed Blessed Blessed

are you who hunger now; for you shall be filled. are you who now weep; for you shall be filled with laughter. are you when people hate you, and when they shun and revile you and cast out your name as evil, for the Son of Mans sake.

To our Lord & Saviour, Jesus Christ


Tone 4

Despoti tou Pantos, ke Horigo ton Agathon: Si prospiptomen Pistos, anavoontes ektenos. Ipo tis Sis disopoumenos efsplaghnias, Sotir ke tes efhes tis tekousis Se, ke panton ton ai evarestounton Si, eniafton evprosdekton prosase Si, os Agathos kataxioson, tous en ousies, disi timontas, ke Pistos Se Doxazontas.

As Master and Giver of of all Good


Things, with Faith we fall down before Thee, earnestly beseeching Thee since Thou art Compassionate, O Saviour, and Who, by the Prayers of Thy Children grants us all good things forever an acceptable year well pleasing to Thee, Whom we faithfully Honour and Glorify.

este otan misisosin imas i anthropi, ke otan aforisosin imas ke onidisosin ke ekvalosin to Onoma imon os poniron eneka tou Iiou tou Anthropou.

Harite

en ekini ti imera ke skirtisate, idou gar O misthos imon polis en to Ourano.

Rejoice in that day and leap for


Joy! For indeed your Reward is great in Heaven...
PEOPLE

Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

Glory to Thee, O Lord: Glory to Thee!

18.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

23.

Prokeimenon
For The Desginated Tone Refer To Festal Calendar & Sunday Hymns
TH E

The Resurrection Evlogitaria


PRIE ST CONTINUED CEN SE S STIHOS:

THE HOLY SANCTUARY, THE HOLY ICONS AND THE CONGREGATION WHILE THE HYMNS ARE

Megas O Kyrios imon, ke Megali


i Ishis Aftou. (2)
Stihos:

Great is our Lord, and Great is


His Might. (2)
Verse:

Enite ton Kyrion, oti Agathos.

Praise the Lord, for a Psalm is a Good Thing.


His Might.

Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.


Angelon O dimos kateplagi oron Se en nekris logisthenta tou thanatou the Sotir tin ishin kathelonta ke sin eavto ton Adam egiranta ke ex Adou pantas eftherosanta.

VERSE

Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.


Company of Angels was amazed, when they beheld Thee numbered among the dead, yet Thyself, O Saviour, destroying the power of Death, and with Thee raising up Adam and releasing all men from Hades.

Ton

The

Megas O Kyrios imon, ke Megali Great is our Lord, and Great is


i Ishis Aftou.

Small Litany

Tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Oti Agios i, O Theos imon,

PRIEST PEOPLE PRIEST

ke en Agiis epanapavi, ke Si tin doxan anapempomen to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

our God, Who rests in the Saints, and to Thee we ascribe Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Let us pray to the Lord Lord have mercy For Holy art Thou, O

STIHOS:

Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.


Mathitria krinate? O astraptin en to tafo Angelos orisefthengeto tis Miroforis: Idete imis ton tafon ke isothite O Sotir gar Exanesti tou Mnimatos!

VERSE

Ti ta mira simpathos tis dakrisin O Wherefore,

Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.


O Women Disciples, do You mingle sweet smelling spices with Your tears of pity? The radiant Angel within the Sepulchre cried to the Myrrh bearing Women: Behold the Grave, and understand; for the Saviour is Risen from the Tomb!

Amin

PEOPLE

Amen

Praises to Almighty God


The Congregation Must Stand

Pasa pnoi enesato ton Kyrion [2] Enesato pnoi ... Pasa ton Kyrion

Let Let

everything that has breath praise the Lord. [2] the Lord be praised ... by everything that has breath

STIHOS:

Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.


mnima Sou thrinologouse all epesti pros aftas O Angelos ke eipe. Thrinon O keros pepante, mi kleite. Tin Anastasin the Apostolis ipate.

VERSE

Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.


early in the morning the Myrrh bearing Women ran lamenting to Thy Tomb; but an Angel came towards them, saying: The time for lamentation is passed; weep not! Announce to the Apostles the Resurrection.

The Resurrection Gospel


On Sundays: For The Desginated Tone Refer To Festal Calendar & Sunday Hymns
T H E P R I E S T S T A N D S B E F O R E T H E H O L Y A L T A R I N T H E S A N C T U A R Y . ON SUNDAYS HE READS THE HOLY RESURRECTION GOSPEL AND THE EOTHINON AT THE HOLY ALTAR, BUT ON OTHER DAYS HE READS THE HOLY GOSPEL FOR THE FEAST FROM THE ROYAL GATES [HOLY DOORS] FACING THE CONGREGATION.

Lian proi Mirofori edramon pros to Very

Ke

iper tou kataxiothine imas tis akroaseos tou Agiou Evangeliou Kyriou ton Theon imon iketevsomen. Akiousomen tou Agiou Evangeliou

PRIEST

And that He will graciously grant us to hear His Holy Gospel, let us pray to the Lord.

STIHOS:

Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.


Ginekes meta miron elthouse pros to Mnima Sou, Soter, evigounto Angelou tranos pros aftas fthengoumenon: Ti meta nekron ton Sonta logisesthe? Os Theos gar Exanesti tou Mnimatos! Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

VERSE

Kyrie Eleison [3] Sofia! Orthi! Irini pasi!

Lord have mercy [3] PRIEST Wisdom! Arise! Let us listen


PEOPLE

Mirofori

Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.


Myrrh bearing Women mourned as, bearing myrrh, they drew near Thy Tomb, O Saviour. But the Angel spoke to them, saying: Why do You number the Living among the dead? Because He is God He is Risen from the Grave! Son, and to the Holy Spirit

The

to the Holy Gospel.

Peace be with you all.


PEOPLE PRIEST

We Bow Our Heads To Receive The Priests Blessing

Ke to pnevmati sou Ek tou kata L o u k a n

Agiou E v a n g e l i o u to anagnosma...

And with thy spirit The Lesson is from the Holy

Doxa
3

Glory to the Father, and to the

Gospel according to St Luke 6: 17 23

T HE

R ESURRE CTION

E V L O G I T A R I A ARE CHANTED ON SUNDAYS.

22.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

19.

Trisagion Hymns

Oti

Evlogite Sou to Onoma, ke

PRIEST

Proskinoumen

Patera ke ton toutou Iion te ke to Agion Pnevma. Tin Agian Triada en mia ti ousia, sin tis Serafim krazontes to : Agios, Agios, Agios i, Kyrie! eonon.

We

adore the Father, as also His Son, and the Holy Spirit, the Holy Trinity in One Essence, crying with the Seraphim: Holy, Holy, Holy art Thou, O Lord! and ever, and to the Ages of ages.

Dedoxaste Sou i Vasilia, tou Patros, ke tou Iiou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

For Blessed is Thy Name and Glorified is Thy Kingdom, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen

Amin

PEOPLE

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now Amin Zoodotin

Ipakoi

For the Desginated Tone refer to festal calendar & Sunday hymns

Amen
Theotokion

tekousa, elitroso, Parthene, ton Adam amartias. Harmonin de ti Eva anti lipis pareshes. Revsanta zois, ithine pros taftin de O ek Sou sarkothis Theos ke Anthropos.

Because

Anabathmi
For the Desginated Tone refer to festal calendar & Sunday hymns

Alleluia
[3]

[3]

Doxa

Si, O Theos!

Thou bore the Giver of Life, O Virgin, Thou Redeemed Adam from sin, and gave to Eve Joy in place of sadness; and He Who was Incarnate of Thee, both God and Man, has restored to Life those who had fallen therefrom.
[3]
[3]

The Antiphons Tone 4


The following hymn is Sundays it is omitted... chanted on feast days on

Ek

Alleluia
God!
PRIEST

Glory

to Thee, O

neotitos mou, pola polemi me pathi al aftos andilavou, ke soson, Sotir mou. [2]

From

Small Litany

my youth up many passions have warred against me. But do Thou succour and save me, O Saviour. [2] to confusion by the Lord; like grass in the fire shall they be withered up. [2]

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti. Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

yet again, in Peace let us pray to the Lord.

Again,

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

PEOPLE PRIEST

Lord have mercy Help us, Save us, have Mercy Amen/ Lord have mercy Remembering our Most

misoundes Sion, eshinthite apo tou Kyriou; os hortos gar, piri esesthe apexirameni. [2] Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

Those who hate Zion shall be put

on us, and Protect us, O God, by Thy Grace.


PEOPLE PRIEST

Doxa Agio

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias, Ahrantou,

Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, together with all the Saints, let us commit ourselves and one another, and all our life to Christ our God.

Pnevmati, pasa psihi zooute, ke katharsi, ipsoute, lambrinete, ti Triadiki Monadi, Ierokrifios

Through

the Holy Spirit is every soul quickened and exalted in purity, and Illumined by the Triune Unity in Mystic Holiness. Ages.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

Amin Agio

Make The Sign Of The Cross & Bow Down

Si Kyrie
4

PEOPLE

To Thee, O Lord!
5

Pnevmati, anavlizi ta tis Haritos reithra, arthevonda, apasan tin ktisin pros Zoogonion.

Amen From

the Holy Spirit do the streams of Grace well forth; they irrigate everything created, so that Life can be produced.

T R I S A G I O N O R T H R I C E H O L Y H Y M N S ARE HYMNS OF ADORATION OF THE HOLY TRINITY WHICH WE SING TOGETHER WITH THE HEAVENLY HOSTS & THE CHURCH TRIUMPHANT

T H E I P E R K O I IS A SHORT HYMN THAT IS U S U A L L Y R E A D A N D N O T C H A N T E D W H I C H REPLACES THE THIRD POETIC KATHISMA ON SUNDAYS AND CERTAIN FEASTS. (IN THE BYZANTINE RITE IT IS ALSO READ DURING THE HOURS ON SUNDAYS IN PLACE OF THE KONTAKION. IN STRICT ATHONITE USE IT IS SUNG AT THE DIVINE LITURGY AFTER THE APOLYTIKIA AND BEFORE THE KONTAKIA.)

20.

Matins Service Indiction 1 September 2011

Matins Service Indiction 1 September 2011

21.