You are on page 1of 62

mediafun

magazyn
#marketing #social media #internet nr 5 (2011)

VaGla
Marketing poukadany Konkursy na Facebooku

mtna woda pozwala skuteczniej owi tylko niektrym

Z biblioteczki (kontr)rewolucjonisty
www.mediafunmagazyn.pl

#gada naczelny
mediafunmagazyn

mediafun
magazyn
Redaktor naczelny: Maciej Budzich tel. 502-265-535 e-mail: maciek@mediafun.pl www.blog.mediafun.pl Zastpca redaktora naczelnego: Barbara Jakubek tel. 794-334-849 e-mail: basia@mediafun.pl Druyna mediafun magazynu Adam Przedzik Agnieszka Kminikowska Anita Wojta-Jakubowska Anna Miotk Jakub Grnicki Justyna Dziegie Kacper Korzeniewski Marek Miller Micha Cortez Micha Lewandowski Monika Bartnik Natalia Hatalska Pawe Iwaniuk Piotr Mrzygd Przemysaw ya Robert Wrbel Tomasz Gruszka ukasz Kluj KONTAKT Z REDAKCJ: ul. Bohomolca 15 01-613 Warszawa maciek@mediafun.pl Zdjcie na okadce: Przemek Chudkiewicz | Grandessa

Startup modne sowo


fot.: Przemysaw Chudkiewicz | Grandessa

rzed Wami, drodzy Czytelnicy, kolejny numer mediafun magazynu, ktry udowadnia, e nasze groby na temat pracy nad regularnoci magazynu nabieraj realnych ksztatw. Na amach magazynu oraz w pozostaych mediafunowych przejawach aktywnoci (blog, Facebook, YouTube, Twitter, Google+) bdziemy kontaktowa si z Wami coraz czciej. Redakcja zaokrtowaa si na stae w Reaktorze (reaktor.net), czyli w specyficznym Maciej Budzich bloger miejscu, na warszawskim oliborzu, w ktrym pracuje lub integruje si sporo osb z polskiej brany startupowej. Inicjatywy takie jak Open Reaktor czy Pimp my Startup, sporo imprez (sprawdcie kalendarz) zwizanych ze startupami (konkursy, barcampy) spowodoway, e coraz czciej sowo startup pojawia si w mediach. Jestem przekonany, e to nie tylko przejaw sezonu ogrkowego, ale tego, e coraz wicej ciekawych rzeczy dzieje si w sektorze maych firm, ktre wykorzystuj nowoczesne technologie. Jeli tylko te mae firmy bd potrafiy zadba o efektywne zbudowanie silnej marki, skuteczny buzz i sensowny PR i przestan myle, e dobry produkt sam si sprzeda duy krok w sukcesie rynkowym bdzie zrobiony. Czy doczekamy si w kocu polskiego Zuckerberga? Tego nie wiem, na razie mamy ksiniczk startupw (wystarczy wygoogla), a to ju s okrelenia, ktre media atwo kupuj i droga do darmowej reklamy stoi otwarta. Odnalezienia rde dobrej wiedzy z zakresu komunikacji, marki i marketingu (mam nadziej, e w tej puli znajdzie si miejsce dla mediafun magazynu) ycz w rozpoczynajcym si wanie sezonie konferencyjnym wszystkim modym firmom i kandydatom na polskich Zuckerbergw.

bank fotografii:

przyjemnej lektury Maciej Budzich

Mediafun magazyn skierowany jest do wszystkich ledzcych trendy w marketingu, kampanie i zmiany zachodzce w mediach, internecie zarwno dla brany interaktywnej, managerw, studentw kierunkw ekonomicznych jak i biznesu (MP) budujcego swoj mark w sieci i szukajcych rozwiza, wiedzy i inspiracji... mwic krtko, dla wszystkich ktrzy maj gow pen pomysw, dostp do klawiatury poszukuj narzdzi jak swoje kreatywne ADHD skutecznie wykorzysta. Jest skierowany do tych wszystkich ktrzy na licie swoich zainteresowa mog wymieni: #social media, #nowe media, #blogosfera, #mikroblogi, #technologie, #internet, #biznes, #marketing, #reklama, #marka, #public relations i #edukacja. A jeli masz ochot doczy do zespou, podzieli si swoimi dowiadczeniami lub skorzysta z naszej wiedzy daj zna szybko na maila maciek@mediafun.pl

wsppraca fotograficzna:

#spis treci
mediafunmagazyn

Spis treci
06 13 14 16 20 24 26
Piotr VaGla Waglowski: Mtna woda pozwala skuteczniej owi tylko niektrym rozmawia Maciej Budzich Raport Brand24 reakcje polskich internautw po decyzji Steva Jobsa wiat gdziejeste, corobisz Barbara Stawarz Z biblioteczki (kontr)rewolucjonisty Piotr Wrzosiski

Marcin Szaek (Groupon): Wszystko za 50% mniej... i wicej rozmawia Tomasz Gruszka Jak si tanio nie sprzeda Tomasz Gruszka

32 34 36 38 42 46 48 50 56 58

Kindle, czyli e-atramentu czar Adam Przedzik koda i jej show Monika Bartnik E-mail marketing. Od czego zacz? Piotr Krupa Konkursy na Facebooku Wojtek Szywalski Marketing poukadany Piotr Mrzygd

Gra w handlowanie? czyli o tym, czy sprzeda nadal jest taka sama Przemysaw ya LOMBB, czyli jak si robi lokalny marketing w Berlinie i Brandenburgii Marta Eichstaedt Skanuj i korzystaj ukasz Dbski Narzdzia to podstawa Kuba Filipowski

Remigiusz Maciaszek: Cze, ja jestem Rock... a to jest Moja Tuba rozmawia Maciej Budzich

30

Jak z fan pagea Born in the PRL zrobi serwis spoecznociowy inPRL.pl Artur Racicki

Wygraj kurs w Akademii Sztuk Komunikacji o wartoci 6 000 z!


sprawd >>
4

Pokonferencyjne refleksje dotyczce wsppracy z blogerami Anna Proszkowska-Sala, Krystian Cielak Najnowsze trendy w pomiarze efektw dziaa PR Anna Miotk

60

mediafunmagazyn

#prawo #internet #spoeczestwo informacyjne


mediafunmagazyn

rozmawia: MACiEJ budzich

Mtna woda pozwala skuteczniej owi tylko niektrym

M
do spora.
6

Wielu czytelnikom sowa prawo i internet kojarz si nierozcznie z VaGl, czyli Piotrem Waglowskim, autorem serwisu prawo.vagla.pl, w ktrym przez 14 lat opublikowa blisko 10 tysicy tekstw. Zaangaowany w wiele projektw, organizacji pozarzdowych i branowych, publicysta, komentator od wielu lat przyblia internautom problemy i skomplikowane kwestie zwizane z prawem, tworzeniem prawa i spoeczestwem informacyjnym.
aciej Mediafun Budzich: Co masz napisane na wizytwce i ile waciwie ich masz? Piotr VaGla Waglowski, czynych projektach, wrd ktrych s zarwno projekty dydaktyczne (np. prowadz wykady i seminaria w Uniwersytecie Warszawskim oraz w innych uczelniach), spoeczne (peni kilka funkcji w organizacjach pozarzdowych, np. peni funkcj wiceprzewodniczcego Rady Fundacji Nowoczesna Polska), publicystyczne (np. wsppraca z periodykami branowymi), a take zawodowe (wszak prowadz dziaalno gospodarcz, a w jej ramach wsppracuj z rnymi podmiotami). W kadym z projektw moja rola jest nieco inna. Mediafun: Liczne stanowiska, funkcje, nie koliduj ze sob? VaGla: Kady z podmiotw, z ktrymi wsppracuj, ma wiadomo innych moich aktywnoci. W przypadku, gdyby miao doj do jakiej kolizji staram si temu zaradzi wczeniej. Tak byo w sytuacji, w ktrej ustpiem z funkcji Czonka Zarzdu Stowarzyszenia Internet Society Poland oraz z funkcji Czonka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Nastpio to w zwizku z wysuniciem przez PIIT oraz IAB

li kto? Lista organizacji, projektw i inicjatyw, w ktre jeste zaangaowany jest Piotr VaGla Waglowski: Rzeczywicie, mam kilka rnych wizytwek, ale wszystkie afiliacje (aktualne i archiwalne) udostpniam w duchu transparentnoci w prowadzonym przeze mnie serwisie. Bior udzia w kilku r-

#prawo #internet #spoeczestwo informacyjne


mediafunmagazyn

Polska mojej kandydatury do Komisji Prawa Autorskiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wybra zacniejszych ode mnie kandydatw, ale wczeniejsze ustpienie z funkcji (byli tacy, ktrzy sugerowali, abym si wstrzyma do czasu ewentualnego wyboru) moe chyba wiadczy o tym, e nie jestem przyspawany do stokw. Staram si robi to, co cile wie si z moimi zainteresowaniami. W Stowarzyszeniu ISOC Polska prowadzimy dyskusj o standaryzacji i ograniczeniach infrastruktury globalnej Sieci. W Fundacji Panoptykon, w radzie programowej, ktrej mam zaszczyt uczestniczy, szukamy rwnowagi pomidzy ochron prywatnoci, bezpieczestwem publicznym i moliwoci realizowania uzasadnionych interesw przedsibiorcw dziaajcych na rynku internetowym. Dla Fundacji Nowoczesna Polska wana jest edukacja medialna oraz szeroki dostp do dbr kultury. Wspieram Fundacj ePastwo, ktra jest wydawc serwisw Sejmometr.pl oraz ePanstwo.net. Bior rwnie udzia np. w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, ktre dziaa w ramach Fundacji im. Stefana Batorego. Moe si wydawa, e tych aktywnoci jest wiele, ale wszystkie one waciwie dotycz tego samego: prawnych aspektw obiegu informacji w tak zwanym spoeczestwie informacyjnym. Mediafun: Wyrobie sobie niez mark, tak, e dla wielu internautw prawo w internecie = VaGla. Dostajesz wiele prb, zapyta o porad, rozwizanie problemu? VaGla: Pyta jest sporo. Zwykle odpowiadam, e pytajcy powinien skontaktowa si z adwokatem lub radc prawnym. Poza tym, e brakiem odpowiedzialnoci byoby doradzanie bez wgldu w dokumentacj, bez szczegowego poznania stanu faktycznego, to wanie wymienione korporacje zawodowe zajmuj si wspieraniem osb fizycznych czy przedsibiorstw w ich codziennych zmaganiach prawnych. Adwokaci, radcowie prawni, doradcy finansowi czy rzecznicy patentowi powinni by te ubezpieczeni od odpowiedzialnoci cywilnej, mog wspiera swoich klientw przed sdami, a wiele spraw wanie w sdzie ma swj fina. A ludzie pytaj

mailem, poniewa prawdopodobnie to dla nich atwiejsze. Kalkuluj przy tym: porada prawna u adwokata kosztuje... Zdarza mi si te nie odpisywa na niektre listy. Nie z braku uprzejmoci, ale dlatego, e s takie momenty, w ktrych moja skrzynka pocztowa przypomina wrota piekie, a inne zobowizania nie pozwalaj sprawnie przebi si przez napywajc korespondencj. Mediafun: Na pytania dziennikarzy to ju chyba nie masz czasu odpowiada? VaGla: Ostatnio zdarzyo mi si udzieli wypowiedzi, po czym zorientowaem si, e dziennikarz myla, e rozmawia z kim zupenie innym. Gdybym mu na to nie zwrci uwagi pewnie na amy trafiaby moja wypowied podpisana zupenie innym nazwi-

nia, skrcenie drogi od przygotowania tekstu do jego publikacji (czsto z pominiciem decyzji jakiegokolwiek kolegium redakcyjnego, albo chocia krytycznej lektury kogokolwiek z grona wspredaktorw), presja czasu oraz inne czynniki powoduj, e mona obserwowa stopniowy spadek jakoci dziennikarstwa. Ostatnio Rzeczpospolita przepraszaa pewne towarzystwo ubezpiecze i prezesa jego zarzdu za publikacj nieprawdziwej i niesprawdzonej naleycie informacji. A tekst powsta jedynie na podstawie SMS-a, ktrym zaartowa sobie redaktor naczelny konkurenta Rzepy. To przecie nie jedyny taki przypadek. Obaj jestem o tym przekonany pamitamy histori bezrefleksyjnego opublikowania w serwisach marketingowych cakowicie faszywej notatki o powstaniu nowego pisma...

Content is king - coraz wicej osb widzi, e krl czsto jest nagi, by moe wykreowany i nie ma adnego krlestwa. A moe to wcale nie krl, a giermek, tylko podaje si za krla.
skiem i byoby bardzo interesujco. Jest kilku dziennikarzy, ktrych znam z ich dorobku i ktrzy prosz mnie czasem o komentarz. Ciesz si, jeli s przygotowani (zwykle s), wiedz, o co pyta i w jakim zakresie mog dla nich skomentowa spraw. Zdarzaj si te inni, ktrzy szukaj jakiegokolwiek niezalenego komentarza, bo pasuje im do tekstu. A przecie nie tak dawno Sd Najwyszy stwierdzi, e zasignicie dwch telefonicznych opinii ekspertw nie jest wystarczajce, aby uzna artyku prasowy za rzetelny (I CSK 548/10). Zdarzali si te tacy dziennikarze, ktrzy oferowali mi wspprac: zanim opublikuj jaki tekst w serwisie, bym dopuci ich do tematu i wwczas oni bd mieli o czym napisa w swoim tytule. Taka niby spdzielnia. Nie korzystam z tego typu propozycji. Inna sprawa, e zmiany w szybkoci i atwoci obiegu informacji nie uatwiaj dziennikarzom ycia. Pogo za tematem, formy wynagrodzeMediafun: Pogo za newsem, pokolenie copy+paste, ogldalno, klikalno, przecie content is king. Nic dziwnego, e taka prosta prowokacja si udaa. VaGla: Nie bez powodu portale nie lubi linkowa do rde. Nie daj boe jeszcze by kto klikn i zacz oglda cudze reklamy. Owszem, gdzieniegdzie sycha jeszcze echa gonego kiedy content is king, ale coraz wicej osb widzi, e krl czsto jest nagi, by moe wykreowany i nie ma adnego krlestwa. A moe to wcale nie krl, a giermek, tylko podaje si za krla. Na fali rewolucji informacyjnej dochodzi chyba do podobnego procesu, ktry widzielimy przy okazji rewolucji przemysowej. Tam rzemielnicy stopniowo przeistaczali si w pracownikw fabryk. Dzi mona bo takie s realia naj do swojej info-fabryki w peni zastpowalnych grafikw, programistw, kreatorw wierszwki, albo stojaki na sitko. Tworzy si info-proletariat. A coraz czciej content chodzi bez reklamowego oboenia, poniewa ju tyle go naprodukowano.

#prawo #internet #spoeczestwo informacyjne


mediafunmagazyn 8

Mediafun: Dla polskiej brany interaktywnej jeste jeste cenionym (chocia nie wiem czy lubianym) ekspertem, zadajesz niewygodne pytania i lubisz stawia wane pytania, na ktre niewielu potrafi kompetentnie odpowiedzie. Twoja wsppraca z IAB Polska (Zwizek Pracodawcw Brany Internetowej) mia by twoj prb poznania/uregulowania brany? A moe to IAB chciao Ciebie mie na pasku i pod kontrol? VaGla: Wsppracuj z IAB w ramach mojej dziaalnoci gospodarczej. Kiedy podejmowaem t wspprac napisaem i opublikowaem w serwisie tekst, w ktrym wyjaniaem, jak tak wspprac postrzegam. Nie jestem zaangaowany w procesy decyzyjne Zwizku te statutowo nale do Zarzdu. Zarzd Zwizku moe w dowolny sposb korzysta z moich spostrzee i propozycji usprawnienia pracy. Ju na samym pocztku wsplnej przygody zadeklarowaem, e bd dziaa w taki sposb, by kadego dnia dawa koleankom i kolegom pretekst do zrezygnowania ze wsppracy ze mn, a to dlatego, e czasem trzeba gosi tezy niepopularne, wskazywa na problemy tam, gdzie inni ich nie dostrzegaj albo nie chc dostrzega. Bran chyba znam do dobrze. Funkcjonuj w niej zawodowo od 1998 roku. Poza tym przez par lat byem zwizany z Polsk Izb Informatyki i Telekomunikacji, funkcjonowaem we wadzach Internet Society Poland. Niezalenie od tego cay czas bior udzia w publicznej dyskusji na temat przyszoci internetu w Polsce. I jak zadeklarowaem w odpowiedzi na jedno z poprzednich pyta rozpoczynajc wspprac ze mn Zarzd IAB by wiadomy moich rozlicznych afiliacji. Ju na pocztku ustalilimy wsplnie, e nie wypowiadam si publicznie w imieniu Zwizku, a jedynie w swoim wasnym. Mog zapewni, e nikt mi nie dyktuje komentarzy. A czy jestem ekspertem? Nie sil si na odgrywanie roli eksperta. Przeciwnie czsto wprost sygnalizuj, e czego nie wiem. Std te bior si moje pytania. Odpowiedzi za s istotne, poniewa wartoci nie boj si tego uoglnienia dla caej brany jest

przejrzysto i przewidywalno prawa. To element, ktry pozwala minimalizowa ryzyka prawne, a wic pozwala skoncentrowa si na rozwoju produktw i usug, by lepiej spotykay si z potrzebami klientw. Tworzenie narzdzi do dyskusji o ryzykach prawnych, a take tworzenie narzdzi sucych integracji brany oraz zwikszania jej wewntrznej siy, jest tym, co staram si realizowa we wsppracy z IAB. I nie musz zbytnio si do tego zmusza, poniewa prowadzc od niemal 15 lat serwis internetowy sam czuj si udziaowcem brany. Dziaajc na jej rzecz dziaam wic rwnie we wasnym interesie. Mediafun: A co z tym kontrolowaniem VaGli przez IAB? Przeliczyli si? Kto pomyla, e przyjdzie VaGla, po-

Mediafun: To dlaczego zgodzie si wsppracowa z IAB Polska? VaGla: Praca na rzecz caej brany jest dla mnie atrakcyjna. Aby formuowa waciwe pytania, aby poszukiwa poytecznych odpowiedzi, trzeba orientowa si nieco w wanych spoecznie problemach. Przedsibiorcy zrzeszeni w organizacji pracodawcw rwnie s istotn czci polskiego spoeczestwa. Nie czuj si osamotniony. Na co dzie, nie tylko w ramach Zwizku, mam przyjemno wsppracowa z najlepszymi polskimi prawnikami z brany ICT. Wsplnie pochylamy si nad tym, by yo si lepiej wszystkim. Wszystkim, czyli rwnie konsumentom, ktrzy korzystaj z usug oferowanych przez przedsibiorcw. Bo jest chyba jasne, e w warunkach kon-

Mam czasem partyzanckie zagrywki rodem z departamentu ninja, ale podobno kreatywno w dzisiejszych czasach jest w cenie?
ukada, doradzi i nie bdzie si czepia, bo jest w organizacji i sam niewiele zdziaa? VaGla: Mam wraenie, e nie rozumiem pytania. Syszae jakie plotki, z ktrych wynikaoby, e zaproszono mnie do wsppracy, aby w ten sposb mnie kontrolowa? Mediafun: Moe nie tyle kontrolowa, co mie na oku, wiedzie, e nie wykrcisz jakiego numeru. VaGla: Jeli kto si chwil zastanowi nad tym, dlaczego co robi, to jestem raczej przewidywalny. No, moe rzeczywicie mam czasem partyzanckie zagrywki rodem z departamentu ninja, ale podobno kreatywno w dzisiejszych czasach jest w cenie? W IAB nie czuj si ubezwasnowolniony, wrcz przeciwnie. Odnosz wraenie dosy duej swobody formuowania krytycznych uwag, a take formuowania postulatw i pomysw majcych na celu usprawnienie organizacji i rozwizywanie problemw przedsibiorcw w niej zrzeszonych. Mediafun: Rnie chyba z tym bywa... VaGla: Po drodze jest oczywicie wiele kopotw, bo np. niektre strategie marketingowe lepiej si udaj, a inne mniej. W rodowisku idealnej konkurencji mare porednikw d do zera, a przecie w wielu przypadkach polski internet porednictwem stoi. W biznesie chodzi o to, by uzyskiwa, a potem zwiksza zyski. Czasem istnieje atwa pokusa mylenia jedynie o najbliszych zyskach, nie patrzc na to, co bdzie si dziao z rynkiem za pi albo za dziesi lat. Do tego jeszcze trzeba kurencji konsument wybierze tak usug, ktra mu lepiej odpowiada, ktra lepiej zaspakaja jego potrzeby, a jeli jeszcze takiej usugi nie ma, to zaraz kto j wymyli. Od wymylania takich usug s menaderowie produktw w poszczeglnych przedsibiorstwach. Od realizacji strategii rynkowych s zarzdy tych przedsibiorstw. Jeli konsumenci s zadowoleni, jeli partnerzy biznesowi s zadowoleni, to biznes si krci i wszyscy s zadowoleni.

#prawo #internet #spoeczestwo informacyjne


mediafunmagazyn

konkurowa z rywalami, a niezalenie od tego w ramach rynku pojawiaj si przerni cwaniacy, ktrzy nie przestrzegaj uczciwych zasad gry. No, ale pytae o to, dlaczego waciwie pracuj w organizacji branowej. Takie organizacje mog pomaga rozwija si caemu rynkowi i caej brany niezalenie od tego, czy poszczeglni jej przedstawiciele na codzie ze sob konkuruj biznesowo, czy nie. Dobrze byoby, gdyby takie organizacje pitnoway nieuczciwych. Czasami brak chci do skutecznego ogarnicia problemw na branowym podwrku powoduje, e do gry wchodz pastwowi regulatorzy rynku. Aby da im szans spojrzenia na rynek rwnie z perspektywy interesw brany ta brana musi by gotowa do krystalizowania wasnych stanowisk, a wczeniej do jednolitego postrzegania wasnych i wsplnych interesw, rozumienia interesw konsumenckich i publicznych, a take wsplnych zagroe. Dlatego organizacje branowe mog by platform dialogu midzy konkurentami, mog pozwala na wspln dyskusj na temat stanowisk organw publicznych i innych organizacji spoecznych. Z takim nastawieniem podjem wspprac z IAB i z takim nastawieniem j realizuj. Jak wspomniaem wczeniej publicznie, w szczeglnoci na temat rozwoju internetu, wypowiadam si we wasnym imieniu. Jeli mam tak szans chtnie bior udzia w dyskusjach branowych, i ostrzeliwuj przyjacielskim ogniem proponowane rozwizania szukajc w nich dziur, ale rwnie proponujc co w zamian. W ten sposb proponowane wsplnie rozwizania maj szanse by lepsze. Nie da si dochodzi do kompromisu, jeli nie ma si z kim spiera. W imieniu Zwizku wypowiadaj si statutowo umocowane osoby. Gdyby kto chcia, abym gryz si w jzyk skuteczniej byoby mi powierzy zupenie inn rol. Mediafun: Kodeksy branowe czy te zbiory dobrych praktyk, to temat, ktry zawsze si pojawia, kiedy brana rozwija si do tego momentu, w ktrym poja-

wiaj si niewaciwe zachowania, mniej lub bardziej etyczne sytuacje. Powstanie i przestrzeganie takich kodeksw teoretycznie uspokaja sytuacje, oczyszcza bran na zewntrz, ale moe te by pentl na szyj dla wszystkich podpisujcych takie zobowizanie. Ktre organizacje wanie zakadaj sobie tak pentl i jakimi konsekwencjami grozi podpisanie kodeksw dobrych praktyk? VaGla: Od pewnego momentu kodeksy dobrych praktyk maj swoje ustawowe zaczepienie. Chodzi o ustaw o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 roku. Na jej podstawie stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk jest w pewnych okolicznociach uznane za nieuczciw praktyk rynkow i moe si zdarzy, e takie kodeksy bd analizowane przez regulatora rynku, czyli Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Podobnie moe si zdarzy, gdy jaki przedsibiorca dobrowolnie przystpi do kodeksu dobrych praktyk, ale nie przestrzega jego postanowie. I mwic ogldnie moe to mie nieprzyjemne konsekwencje. Rwnie finansowe. Poniewa w dyskusji legislacyjnej pojawiaj si wci nowe pomysy uregulowania takiej czy innej dziaalnoci biznesowej istnieje pokusa, by pewne rozwizania proponowa w regulacjach branowych. Samoregulacja jest wspierana w Unii Europejskiej. Problem pojawia si wwczas, gdy samoregulacja miaaby by jedynie listkiem figowym. Uwaam, e pozorna

samoregulacja nie pomaga brany. Na krtk met moe odwlec moment, w ktrym pastwo zaoy firmom ptl na szyj, ale gdy si to ju zdarzy, to nie ma zbyt wielkiego marginesu dziaa. Jeli bra si za branow samoregulacj, to na powanie, nie za jedynie pozornie. W przeciwnym razie moe si zdarzy tak, jak wanie widzimy przy okazji nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego i SMS-owych loterii. Komentujc propozycje ustawowe Prezes UKE stwierdzia, e zabawa w chowanego si skoczya, a bya wczeniej szansa na wdroenie pewnych rozwiza w ramach samoregulacji. Teraz

#prawo #internet #spoeczestwo informacyjne


mediafunmagazyn 10

bdzie tak, e 30 dni od wejcia w ycie ustawy pojawi si prawo blokowania usug telekomunikacyjnych o podwyszonej opacie (premium rate services). Kto mi kiedy powiedzia, e w sumie nie warto zabiega o lepsze prawo, bo w mtnej wodzie si lepiej owi ryby. By moe tak jest w istocie, ale mtna woda pozwala skuteczniej owi tylko niektrym. Polski rynek internetowy skada si z rnych podmiotw. S tu oczywicie najwiksze portale, najwiksze wydawnictwa, integratorzy, spki oferujce hosting, agencje kreatywne i domy mediowe... Internet to nie tylko reklama. Na poszczeglnych warstwach Sieci funkcjonuj rne modele biznesowe. S te mniejsze podmioty, w ktrych tak bywa zatrudnionych jest tylko trzech prezesw (jednoczenie zaoycieli i udziaowcw) i jedna sekretarka. Dla tych ostatnich mtna woda moe sta si do niebezpiecznym akwenem. Ale i dla duych graczy wcale nie jest tak prosto pywa po mtnej wodzie. Z moich obserwacji wynika, e funkcjonowanie regulatora na danym rynku powoduje konieczno wyksztacenia si w przedsibiorstwach swoistych dziaw kontaktujcych si z tym regulatorem. W firmach powstaj departamenty regulacyjne, poniewa przedsibiorstwa zdaj sobie spraw z potencjalnej uciliwoci decyzji regulacyjnych i chc by dobrze przygotowane do dyskusji z urzdnikami. Myl, e w interesie brany jest wspieranie rozwoju takich regulacyjnych dziaw w przedsibiorstwach, niezalenie od tego, czy w kocu poszczeglne aktywnoci w Sieci zostan poddane kontroli regulacyjnej, czy nie. Zreszt to ju si dzieje: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urzd Komunikacji Elektronicznej, Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw, za chwil Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, to tylko niektre z organw, ktre ju dzi mog firmom branowym uprzykrzy ycie. By moe i to ostrona teza tylko majc naprawd silny i profesjonalny departament prawny lub regulacyjny, mona wierzy, e mtna woda legislacyjna sprzyja poowom.

Co zamiast tego? Moim zdaniem, silna samoregulacja, w ktrej rzeczywicie brana sama bdzie potrafia egzekwowa przestrzeganie uczciwych zasad gry. Do tego jednak trzeba mie si, by pitnowa liskich cwaniakw, ktrzy buszuj na rynku, ktrzy potrafi jedynie pardon le mot nawija naiwnym makaron na uszy. Tu rwnie potrzebne s profesjonalnie przygotowane kadry w poszczeglnych przedsibiorstwach, ktre chc i potrafi wymienia midzy sob informa-

VaGla: Po pierwsze: nie wiem, co to jest blog. Po drugie: syszaem nie wiem, ile w tym prawdy e po jednym moim tekcie kogo odwioza karetka do szpitala. Jeli to prawda, to jest mi z tego powodu bardzo przykro. Staram si, by moje teksty byy oparte na rdach, rda staram si przywoywa, a jeli s dostpne w Sieci linkuj do nich. Kady moe sprawdzi, czy nie przekrcam czego, albo czy nie dokonuje nadinterpretacji. Zdarzao mi si jednak, e w tekcie popeniem nieci-

Samoregulacja jest wspierana w Unii Europejskiej. Problem pojawia si wwczas, gdy samoregulacja miaaby by jedynie listkiem figowym.
cje na temat rynku, potrzebna jest staa analiza sytuacji, edukacja oraz narzdzia eliminowania nieuczciwych. Przydaby si te moe arbitra. To za pozwolioby promowa rzetelnych i kompetentnych graczy. Organizacj, ktra potrafi peni tak rol, warto budowa na polskim rynku internetowym. Podobnie, jak warto wspiera tworzenie w poszczeglnych przedsibiorstwach jasnych, dugofalowych strategii dziaania i rozwoju. W wielu przedsibiorstwach takich strategii nie ma. Takie strategie powinny uwzgldnia wspprac midzy poszczeglnymi konkurentami w duchu spoecznej odpowiedzialnoci biznesu. Mediafun: Kwestie, ktre poruszasz na blogu nie zawsze s wygodne dla niektrych ludzi czy instytucji. Mam te wraenie, e w niektrych przypadkach zadajesz takie pytania i tak argumentujesz, e drugiej stronie brak kompetencji, aby poprawnie odpowiedzie. Jestem pewien, e wiele z Twoich wpisw uaktywnio czerwon lini i spowodowao gorczkowe narady, czsto pord wysoko postawionych ludzi. Czujesz czasem zagroenie, rozwaasz moliwo prowokacji czy te kontroli tego, co robisz? A moe taki VaGla, co zawsze na sieci moe przyoy, jest nietykalny? Dyskusja jest wana, bo tylko w taki sposb mona dowiedzie si, jak jest. Dlatego wanie uwaam, e najcenniejszymi treciami w prowadzonym przeze mnie serwisie s komentarze innych osb. Dlatego te w dyskusji o blokowaniu stron z tzw. pornografi dziecic przygotowaem 5 tez proszc, by inni przygotowali swoje wasne. Dziki temu mona zapozna si z argumentacj adwersarzy i sprbowa so, albo podaem informacje niezgodne z prawd. W takiej sytuacji nie wane, czy po tym, gdy kto mi zwrci uwag, czy te sam si zorientuj, e jest co nie tak wyranie to zaznaczam w tekcie. Zaley mi na tym, by te komentarze byy elementem rzetelnej dyskusji. Wiele komentarzy powstao w oparciu o obserwowan praktyk dziaania prawa w innych czciach wiata. Z pewnym opnieniem takie sprawy trafiaj rwnie do Polski. To ju nie jest science fiction, e w Polsce tocz si procesy cywilne i karne o kradzie wirtualnego miecza w jakiej grze MMORPG. Nie jest ju wydumanym i zupenie abstrakcyjnym zagadnieniem dochodzenie ochrony dbr osobistych prawa do internetowego pseudonimu (nick-a), ktre zostay naruszone w komentarzu na jakim forum tu ju mamy stanowiska nawet Sdu Najwyszego.

#prawo #internet #spoeczestwo informacyjne


mediafunmagazyn

rozwiza problemy wynikajce z czsto sprzecznych oczekiwa, rnych interesw, rnych punktw widzenia. A jeli mamy rozwija internet w dugiej perspektywie to trzeba stawia pytania i poszukiwa odpowiedzi. Krtkowzroczne realizowanie jedynie doranych celw moe obrci si przeciwko tym, ktrzy takie cele realizuj. Dotyczy to zarwno sfery spoecznej, jak i biznesu. Jeli biznes zechce forsowa rozwizanie, ktre bdzie realizowao jedynie jego interesy, a po uzyskaniu takiego rozwizania dokona inwestycji, to moe odczu bardzo bolenie zmian kierunku wahada legislacyjnego, gdy inna grupa zaraz zechce silniej forsowa rozwizanie przeciwne. Wwczas trzeba paci dwa razy: raz, inwestujc we wdroenia pierwszych, drugi raz po ich zmianie. Z drugiej strony za: jeli jaka organizacja zabiegajca o takie czy inne prawa obywatelskie nie wemie pod uwag ekosystemu, w ktrym dziaamy, to moe si okaza, e przeforsuje gwarancje praw lub wolnoci, ktre dostrzega, ale kosztem innych, ktrych nie widzi. A moim zdaniem potrzebna jest tu rwnowaga. Nie przypuszczam, by politycy jako szczeglnie przejmowali si tym, co ja albo ktokolwiek sobie piszemy. To odrbny problem i wie si cile z tzw. spoeczestwem obywatelskim. Istotnie udao si rok temu zablokowa propozycje zwizane z tworzeniem Rejestru Stron i Usug Niedozowlonych, ale takie pomysy wci wracaj. Jeli kto stale nie bdzie analizowa wszystkich propozycji (a przecie rejestr zaproponowano w ustawie hazardowej), to za chwil bo takie mamy realia spoeczno-polityczne w Polsce kto moe zaproponowa podniesienie podatkw przy okazji nowelizacji ustawy muzealnej, albo ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (w polskim porzdku prawnym mamy te tak ustaw). Uwaam, e w interesie nas wszystkich (niezalenie czy realizujemy interes spoeczny czy chcemy po prostu spokojnie prowadzi biznes) jest przeciwdziaanie postpujcej inflacji pra-

wa. Proponowanie projektw ustaw, ktre posuguj si nieprecyzyjnym jzykiem, w ktrych definicje wzajemnie si do siebie odnosz a w zjada wasny ogon, w ktrych kreuje si przestpstwa, za ktre praktycznie dowolna osoba moe zosta skazana, to wszystko naley ju do realiw naszego ycia spoecznego. Oczywicie mona powiedzie, e jest nam wszystko jedno, bo przecie nie mamy na to wpywu. Ja za myl, e to jest sfera, w ktrej nie mona odpuszcza. Niezalenie od tego, kto dziery ster wadzy. Na marginesie: dowiedziaem si, e niektrzy koledzy z Salonu24 zwoali kiedy towarzyskie konsylium, by ustali, jakie ja mam waciwie pogldy polityczne. Pono stano na tym, e nie wiedz. I to uznaj za osobisty sukces. Bo da si tak pisa, by nie bra udziau w jaowych sporach popularno-politycznych. S waniejsze kwestie, ktre nie s przedmiotem dyskusji publicznej, a jak uwaam powinny nimi by. Na przykad to, w jaki sposb finansowa realizacj zada publicznych oraz to, jak ustala, ktre zadania rzeczywicie powinny by publiczne, a ktre nie. Niedawno dowiedzielimy si, e Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej otrzymuje z budetu jedynie mniej wicej 25% kwot potrzebnych, czyli okoo 25-26 mln z, podczas gdy koszt utrzymania Instytutu wynosi 106 mln z. Czyli w jaki sposb Instytut pozyskuje brakujce pienidze? To s kwestie, ktre s rzeczywicie wane, nie za te, ktrymi chc polaryzowa obywateli politycy. Nie chce mi si w to wierzy, ale oczywicie tego nie wykluczam, e gdzie w jakich organizacjach kto kiedy zwoywa narady w zwizku z moim pisaniem. To musiaoby wiadczy o niezwykej marnoci takich organizacji. Oczywicie nie brakuje ludzi, ktrzy lubi histerycznie macha rkami i opowiada niestworzone rzeczy na temat wydumanych zagroe. Moe to pozwala im si czu potrzebnymi? Jeli sami w to wierz, to pewnie daoby im si wmwi, e podczas snu zaoyem im podsuch w zbie. Wierz jed-

nak gboko, e jest te wielu obdarzonych zdrowym rozsdkiem. Generalnie uwaam, e lepiej budowa, ni burzy. Ale budowa trzeba w sposb przemylany. Mediafun: Chciabym wrci jeszcze do pocztku 2010 roku, do debaty Premiera DonaldaTuska z internautami Zapytaj Premiera, spotkanie ktre miaem przyjemno organizowa. Ze strony niezaproszonych byo troch krzyku, krytycznych komentarzy i anonimkw-mdrali, merytoryki niewiele. Prby czasu, a przede wszystkim wyzwania merytorycznego nie wytrzymali blogerzy (sam jestem blogerem) czy te zwykli internauci (nie wchodmy w kwestie czy obywatel to internauta) zaproszeni na t debat. Trudno nazwa pojawianie si na kolejnych spotkaniach i checkin na Facebooku merytorycznym udziaem. Ster rozmw z rzdem, harmonogram i merytoryk trzymaj gwnie organizacje pozarzdowe, ktre kontynuuj spotkania z rzdem. Czy dopuszczanie zwykego obywatela do takich prac ma sens, czy te grono ekspertw wyonione bliej nieokrelonym sposobem ma wiksz szanse wpywania na dziaania rzdu? VaGla: Ja jestem zwykym internaut. Premier mnie zaprasza jako VaGl. Przypuszczam, e w tej dyskusji moe by wysuchany kady, kto ma co do powiedzenia. Najtrudniej jednak mie wasne zdanie, bo problematyka jest do zoona. Nie kady ma czas, by si przebija przez setki stron projektw ustaw, nie kady jest te w stanie zrozumie to, co z tych projektw wynika. Pewnie s i tacy, ktrym nie przeszkadzaj takie osobiste braki w realizowaniu siebie jako Bardzo Wanych Osb, ale to ju chyba inna historia. W kadym razie takie rozmowy rzdu z internautami pokazuj te sabo samego rzdu. Krluje tu resortowo. Jak jedno ministerstwo jest gospodarzem jakiej ustawy, to nie ma siy, aby proponowa rozwizania caego systemu. Uwaam, e tak wanie si dzieje w przypadku proponowanych zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Implementacji stosownej dyrektywy mona by dokona w kilku rnych ustawach, np.

11

#prawo #internet #spoeczestwo informacyjne


mediafunmagazyn 12

Niektrzy koledzy z Salonu24 zwoali kiedy towarzyskie konsylium, by ustali, jakie ja mam waciwie pogldy polityczne. Pono stano na tym, e nie wiedz. i to uznaj za osobisty sukces.
w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w ustawie o wiadczeniu usug drog elektroniczn, ale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tam po prostu nie siga. Zapraszajc internautw do rozmw rzd te kupi sobie troch czasu, a przy okazji prbowa rozbroi najgoniej krzyczcych. Problem w tym, e takie rozmowy nie mog zastpowa konsultacji spoecznych, a tak byy potem sprzedawane w Sejmie, przy okazji prac nad nowelizacj ustawy o dostpie do informacji publicznej. A co do zwykych obywateli, to jeli obywatele nie bd interesowali si tym, co wpywa na ich codzienne ycie, to nikt inny za nich nie bdzie chroni skutecznie ich wasnych interesw. S, owszem, organizacje spoeczne, ktre bior udzia w dyskusji. W tych organizacjach rwnie dziaaj zwykli obywatele, ale akurat tacy, ktrym nie jest wszystko jedno i tacy, ktrzy przynajmniej usiuj co zrobi. No, bo co waciwie czyni eksperta? Mediafun: Jak wygldaby dzisiejszy internet, gdyby nie byo VaGli? VaGla: Jestem jedynie podwrkowym komentatorem, wic nikt by tego nie zauway. Z perspektywy obserwatora rozwoju polskiej Sieci ciekawszym pytaniem byoby: jakby wyglda polski internet, gdyby nie byo Marka Cara, prof. Tomasza Hofmokla, Andrzeja Smereczyskiego? Owszem, staram si robi tyle, ile si da, ale znajmy proporcje. Przypuszczam, e za 50 lat nikt nie bdzie pamita, o co my si tu dzi spieramy, czym waciwie yjemy. Nie przypuszczam, bym komu sam swoj obecnoci blokowa moliwo internetowej samorealizacji. W internecie jest miejsce dla kadego (nie lubimy chyba o tym myle, ale jeli ponad 70% Polakw I tego troch mi brakuje w przygotowywanym albumie ze zdjciami ludzi polskiego internetu. Nie ma tam Jacka Gajewskiego, Rafaa Maszkowskiego, Maka Kozowskiego, Wacawa Iszkowskiego, Wadka Majewskiego, Marcina Cielaka... Nie ma tam te osb, ktre walcz o wolno sowa, prywatno, dostp do informacji publicznej, i generalnie: prawo oparte na dowodach, w dyskusji z rzdem. Nie ma tam wielu z tych, ktrzy naprawd tworzyli i tworz polski internet. Jest za to par osb, ktrych nawet nie kojarz. Ale niech im bdzie na zdrowie, bo posiada w domu komputer z dostpem do internetu, to w masie internautw musz te znajdowa si np. osoby niezrwnowaone psychicznie). Nie przypuszczam te, e w jaki istotny sposb zaginam czasoprzestrze swoim pisaniem albo innymi aktywnociami. To, co si dzieje dookoa jest sum rnych dziaa rnych ludzi.

pewnie one rwnie wmuroway swoj cegiek do tego gmachu. Mediafun: A czy wymienione przez Ciebie osoby maj profil na Facebooku, albo na GoldenLine w rubryce stanowisko napisane ekspert? No wanie... VaGla: A czy ra nazwana innym imieniem pachaniaaby rwnie piknie? To chyba musi ju by marketing. Mediafun: Dzikuj za rozmow. 6

Zdjcia: Przemek Chudkiewicz | Grandessa.pl

mediafunmagazyn

33%
Facebook

24%
Mikroblogi

1% 6
Blogi

8%

Forum

1%
Video

5%
Ne ws

13

#spoeczestwo #internet #prasa


mediafunmagazyn fot.: www.fotochannels.com

wiat gdziejeste, corobisz


Ty, Ty, Ty. Tak Czytelniku. To Ty jeste najwaniejszy. Do Ciebie i o Tobie pisz. Tym sposobem zapewniam sobie czytelnictwo i Twoj uwag, bo Ciebie i tak nie interesuje wiele wicej poza... sob wanie.
BARBARA Stawarz

W
czytaj...
14

eb 2.0, serwisy spoecznociowe, dialog, komunikacja, zaangaowanie, interakcja,

Sowa kluczowe, sowa mieciowe


Kiedy dzi rozmawiamy o markach, o budowaniu wizerunku marki w Internecie, liczy si przede wszystkim dialog. Najwaniejsze s rozmowy z klientami i rozmowy klientw o marce. Podstaw komunikacji s oczywicie serwisy spoecznociowe, a w nich niepodzielnie panuje... uytkownik, klient, pan i wadca. Odkd kady moe napisa, co myli, odkd zapanowa za Andrew Keenem kult amatorszczyzny, prezesi wielkich firm nie mog spa spokojnie. Aby zarabia

w Internecie, trzeba mie dobre supki. Z kolei, aby mie dobre supki, trzeba zwraca si do mas. Mie bierzce informacje i doancza filmiki (rdo cytatw w dalszej czci tekstu). Czy Internet oznacza tylko mier prasy czy take mier informacji?

user generated content, social media marketing, facebook, twitter, foursquare... Wyliczanka na pocztku? W pierwszym akapicie?! To niezgodne z zasadami webwritingu. To niezgodne z Twoj percepcj tekstu z ekranu. To nie przystaje do Twojego popiechu. Mam jeszcze Twoj uwag? Gratulacje. Jeste wrd nielicznych, ktrzy jeszcze

Szybko, natychmiast, ju!


Wraz z GG Network S.A* zapytalimy internautw o to, gdzie i jakich informacji szukaj oraz jakie medium wybieraj do ledzenia wydarze o sytuacji w kraju i na wiecie.

#spoeczestwo #internet #prasa


mediafunmagazyn

Badanie potwierdza mroczn wizj Bernarda Pouleta, autora ksiki mier gazet i przyszo informacji. O ile jednak Poulet dry nad losem prasy drukowanej, ja dr nad losem informacji jako takiej oraz nad jej jakoci. Wedug badania GG Network, zdaniem 42 proc. badanych, najbardziej wiarygodne informacje znajduj si w Internecie (24 proc. telewizja, 21 proc. prasa, 13 proc. radio). Ciekawszych wnioskw dostarczaj jednak odpowiedzi z otwartego pytania dlaczego? Oprcz wymienionych ju doanczanych filmikw, uwag zwraca szybko, ktra pojawia si w wikszoci argumentacji. Nasze nieustanne podczenie do Internetu, sie mobilna oraz coraz powszechniejsze darmowe Wi-Fi sprawiaj, e chcemy by o wszystkim informowani natychmiast. Jak zauwaa Zygmunt Baumann, surfowanie w Internecie ma tutaj znaczenie dosowne. lizgamy si. Nie wchodzimy gbiej, nie czujemy potrzeby pogbionej analizy treci. Ba, nie czujemy potrzeby czytania duszych tekstw, czy te tekstw publicystycznych. Surfowanie, nawizujc do Nicholasa Carra, odbywa si na bardzo pytkich wodach. Carr uwaa bowiem, e Internet jest winowajc pycizn naszego umysu. Wszystko jedno, czy jestem przed komputerem czy nie, mj mzg oczekuje, e bd mu dostarcza informacji w czstkach tak jak to robi sie pisze Carr. Badanie GG Network potwierdza, e najstrawniejsz informacj dla uytkownika Internetu podaj oglnoinformacyjne portale, gdzie kady znajdzie co dla siebie. Serwisy w stylu dla kadego co miego. Jako rdo informacji o sytuacji polityczej oraz ekonomicznej najczciej podawane s w tej kolejnoci onet.pl, gazeta.pl oraz interia.pl. Serwisy bankier.pl oraz money.pl zostay najrzadziej wskazane spord listy wymienionych w ankiecie.

Jak zauwaa Zygmunt Baumann, surfowanie w internecie ma tutaj znaczenie dosowne. lizgamy si. Nie wchodzimy gbiej, nie czujemy potrzeby pogbionej analizy treci. Ba, nie czujemy potrzeby czytania duszych tekstw, czy te tekstw publicystycznych.
mier papieru entuzjaci nowych technologii przypisuj Internetowi i nowym nonikom informacji. Sami uytkownicy co potwierdza badanie GG Network rwnie chtniej sigaj po informacje do Internetu. 43 proc. deklaruje, e siga po informacje o sytuacji politycznej w kraju codziennie (21 proc. 2-3 razy w tygodniu, 19 proc. raz w tygodniu). Dzi, kiedy jednym z gwnych rde czerpania newsw s serwisy spoecznociowe, nie s to wcale wysokie wyniki. Internet jest szybszy, informacje aktualizowane s na bieco, Internet jest najbardziej obiektywny takie opinie przewaaj w argumentacji przemawiajcej na korzy Internetu. Czy nie jest jednak tak, e nie czytamy prasy i ksiek, bo czytamy informacje w Internecie, a de facto w Internecie skanujemy, lizgamy si i podobnie jak z zawieraniem znajomoci stajemy si coraz bardziej powierzchowni? Przecie i tak wszystko jest w Googleu. A z drugiej strony ilo informacji, ktra nas dzisiaj zalewa, sama wymusza w nas pewien deficyt uwagi i mimowlne filtrowanie tego, co chcemy przeczyta.
*Badanie zrealizowane na oglnopolskim panelu badawczym ARIADNA, prowadzonym przez GG Network S.A. w ramach projektu GG Opinion wrd polskich uytkownikw internetu. Struktura prby tosama ze struktur polskich internautw (N=519) ze wzgldu na wiek, pe, wyksztacenie i wielko miejscowoci zamieszkania oraz korzystanie z najwikszych

Wszyscy artuj, e jeli czego nie ma na Facebooku, to nie miao wcale miejsca. Nasza codzienno zostaa podniesiona na piedesta, a najprzyjemniejsza czynno w Internecie to... zajmowanie si sob. mier prasy nie nadejdzie tak szybko. Jeli jednak pewnego dnia obudzimy si i tradycyjne kioski bd ju histori, to nie upatrywaabym winowajcy w Internecie. Nowe technologie nie s killerem papieru. Bezprzecznie zmieniaj jednak nasz sposb mylenia, szukania informacji, kontaktowania si, a tym samym zmieniaj nasze potrzeby. Zmieniaj znaczenie bycia poinformowanym. Killerem papieru, tradycyjnego dziennikarstwa, reportau i szeroko rozumianej publicystyki jest... nasza nieuwano i brak potrzeby czytania. Brak analizy i refleksji. wiat zajtych ludzi, w ktrym nikt nie ma czasu. A co dopiero czas na czytanie.
6

140 znakw z codziennoci


Gorca dyskusja nad pyciznami umysu miaa miejsce po ukazaniu si ksiki Carra. Doczajc do tego Baumanna, mamy pycizn w pynnej nowoczesnoci. wiat szalenie zajtych ludzi, ktrzy cierpi na deficyt uwagi. Powrt do kultury obrazkowej w myl zasady, e jeden obraz mwi wicej ni tysic sw. Efekt potguj serwisy spoecznociowe, ktre na pierwszym miejscu stawiaj uytkownika. Zaabsorbowani sob, przegldamy profile swoje, swoich znajomych (tak, tak, w tej kolejnoci), dodajemy i usuwamy zdjcia, piszemy o tym, co robimy i gdzie jestemy. Istna kultura narcyzmu.

komunikatorw i portali. Lipiec 2011.

BARBARA STAWARZ Publishing & Marketing Director wydawnictwa InnovaWeb. Wykadowca Dziennikarstwa Internetowego w Szkole Wyszej Psychologii Spoecznej. oraz Marketingu Internetowego w Akademii Grniczo-Hutniczej. Specjalizuje si w content oraz inbound marketingu. Zafascynowana socjologi internetu. Tweetuje @bstawarz, bloguje bstawarz.innovaweb.pl i gotuje.

Jak czytamy? Wcale


Jakob Nielsen, guru uytecznoci oraz autor wielu zasad webwritingu, na pytanie jak czytamy, odpowiada krtko wcale. Zdaniem Instytutu Nielsena oraz wszelkich podrcznikw dotyczcych pisania w Internecie, najwaniejsz zasad jest pisa krtko.

15

#polityka #spoeczestwo #rewolucja


mediafunmagazyn fot.: www.fotochannels.com

Z biblioteczki (kontr)rewolucjonisty
Skd si bior rewolucje? Dlaczego w wiadomociach wszystkie wygldaj tak samo? I co w tej caej historii robi Buzek i Krzaklewski?
PiOTR wrzoSiSki

W
16

TV kolejna rewolucja. Na gwnym placu odlegej stolicy zebray si masy modziey. Zwoali si przez

kiedy sysz o kolejnej kolorowej rewolucji z chwytliwym przekazem, mam coraz wiksze wtpliwoci. Dlaczego od jakiego czasu wszystkie rewolucje pokazywane w mediach wygldaj tak samo? Kiedy sysz, e demonstranci uywaj Twittera i Facebooka, a dziennikarze mwi o internetowej rewolucji zaczynam si Kiedy ogldam migawki z kolejnych placw wypenionych modzie, zdjcia kolejnych modych mczennikw bestialsko mordowanych przez policj, zastanawia. Arabska zimowa rewolucja, w polskich mediach zwana wiosn chyba z sympatii dla buntownikw zacza si w Tunezji. Zacza si (podobno) od

Internet, identyfikuj si kolorem lub dat i wystpuj przeciwko okrutnemu reimowi. Modzi ludzie buntuj si. W Tunezji, w Algierii, w Egipcie, w Jordanii, w Jemenie, w Libii. Masakruj ich w Syrii. Oburzeni protestuj na placach Hiszpanii. Modzie walczy o zmiany w Iranie, Burmie, w Chinach. Co zagotowao gowy modych ludzi na caym wiecie?

#polityka #spoeczestwo #rewolucja


mediafunmagazyn

tego, e tunezyjska policja zarekwirowaa bezrobotnemu ojcu omiorga dzieci nielegalny stragan z poyczonym towarem. Skd ten biedak i wszyscy jego znajomi maj konta na Facebooku, telefony i komputery. Dlaczego nie zwaajc na rachunki i policyjne paki organizuj demonstracje? W sierpniu 2010 roku nieznany nikomu Dominik Taras zorganizowa swoj antykrucjat. Na Krakowskim Przedmieciu udao mu si zgromadzi kilka tysicy osb w niezbyt wanej sprawie. Uy do tego Facebooka. News? Tylko dla dziennikarzy. To, e wszyscy s na fejsie byo zarwno dla organizatora, jak i dla warszawskiej modziey naturalne. Nikt nie pamita, e jeszcze ptora roku wczeniej, w maju 2009 roku, zaledwie 5 procent polskich internautw kojarzyo nazw Facebook po jej pokazaniu przez ankietera. Czy Facebook to naprawd dobre narzdzie do wzniecania zamieszek? By moe, ale skd wzi si w Tunezji czy Egipcie? Zacznijmy jednak od podstawowego pytania.

dochodom z turystyki oraz, paradoksalnie, dziki stabilnoci politycznej. De Tocqueville byby jednak bezradny wobec wielu innych rewolucji. Co miaby powiedzie o tej w Iranie, gdzie reim zaostrzy kurs. Jak interpretowa rewolucyjny pocztek wojny domowej w Libii w kraju, gdzie sytuacja obywateli bya waciwie niezmienna, a w porwnaniu z ssiednimi krajami luksusowa. W drugiej poowie XX wieku pojawi si nowy rodzaj rewolucji, bliszy starym coups detat ni walce klas. To rewolucje fabrykowane, inspirowane i wspierane z zewntrz. Nie musz by robione wbrew spoeczestwu, czasem zyskuj masowe poparcie. Nie s jednak efektem dziaa reimu, ani w ogle sytuacji wewntrznej. To gra obcych interesw. Doktryna Szoku, byskotliwa ksika Naomi Klein z 2007 roku, wylicza ca list podobnych rewolucji i przypisuje je amerykaskim neokonserwatystom. Rzeczywicie amerykascy politycy dawali si zapa na sponsorowaniu rewolucji, jednak ani socjotechniki, ani techniki sabotau i dywersji nie maj przypisanej ideologii. Eksport rewolucji nie jest pomysem made in USA. Rewolucjonici mog w zalenoci od swych barw politycznych korzysta z przernych poradnikw. Nie pisz tu bynajmniej o filozoficznych rozprawkach typu Manifestu Komunistycznego. Przyjrzyjmy si ciekawszej literaturze wywrotowej.

Wydana 10 lat pniej the Anarchists Cookbook (Anarchistyczna ksika kucharska) miaa by protestem przeciwko wojnie w Wietnamie. Anarchistyczna jest tylko z nazwy. Ze wzgldu na zawarte w niej dokadne i ilustrowane instrukcje produkcji rnych niebezpiecznych urzdze, ksika staa si obiektem zainteresowania FBI (zobacz wyniki lektury). W 2010 roku jej posiadanie byo jedn z okolicznoci obciajcych Iana Davisona, brytyjskiego neonazisty, prbujcego przyrzdzi wybuchowe danie wedug przepisu z ksiki. Ze wzgldu na praktyczne podejcie, bdy rzeczowe i brak koncepcji strategicznych, ta ksika cieszy si niezasuon saw. Aby to naprawi, anarchistyczny nie tylko z nazwy kolektyw Crimethinc wyda wasn anarchistyczn ksik kucharsk pod tytuem Recipe for Disaster (Przepis na katastrof). Gwnym powodem jej powstania by brak odniesie do anarchistycznej ideologii i metod dziaania w poprzedniej ksice kucharskiej. Recipe for Disaster nie zawiera te bdw obecnych w the Anarchists Cookbook i jest duo ciekawsz lektur. Cho nie tak znana jak orygina, ksika ta odegraa wiksz rol w praktyce. Wpyw Recipe for Disaster mona zauway w dziaaniach odwoujcych si do akcji bezporedniej ruchw anarchistycznych, antyfaszystowskich oraz alterglobalistycznych. Samotne wilki, czyli zwizani z radykaln prawic terroryci dziaajcy w pojedynk, inspiruj si artykuem Leaderless Resistance (Opr bez przywdcw) Louisa Beama z 1984 roku. Beam, sam nalecy do Ku-Klux-Klanu, przypisywa koncepcj tajemniczemu pukownikowi Amossowi z CIA, jednak jej pocztki siga mog II wojny wiatowej. Samotne, rozproszone komrki sieci oporu miay stanowi zabezpieczenie przed aparatem terroru potniejszego wroga. Amoss mia na myli komunistw po inwazji na USA, Beam amerykaski rzd. Co ciekawe, pierwsz ofiar rozproszonego terroru padli jednak myliwi. Leaderless Resistance zainspirowao

Skd bior si rewolucje?


W 1856 roku Alexis Henri Charles Clrelde, wicehrabia de Tocqueville, opublikowa dzieo Dawny ustrj i rewolucja. Na podstawie obserwacji Rewolucji Francuskiej, de Tocqueville dowodzi, e rewolucje s kontynuacj obalonego ustroju. Wybuchaj za nie wtedy, kiedy sytuacja jest najgorsza, a wtedy, gdy pojawiaj si zmiany na lepsze. Bunt powoduje frustracja spowodowana zbyt woln popraw sytuacji. Najbezpieczniejszy dla zego rzdu jest zazwyczaj ten moment, kiedy zaczyna si on reformowa. Alexis de Tocqueville. Obserwacje de Tocquevillea wydaj si pasowa do sytuacji przynajmniej czci z krajw, ktre moemy dzi oglda w relacjach telewizji Al-Dazira. Sponsorowanej przez emira Kataru, dziwnym trafem nie dotknitego zamieszkami. Na przykad, mona zgadywa, e mimo brutalnoci reimw i praktycznego braku praw obywatelskich od lat 80. XX wieku zarwno w Tunezji Asada, jak i w Egipcie Mubaraka poziom ycia podnosi si dziki

Biblioteka (kontr)rewolucjonisty
Klasyczna dzi La Guerra de Guerrillas (Kuba: Wojna partyzancka) Che Guevary z 1961 roku suya za podrcznik zarwno lewicowym, jak i prawicowym bojownikom, mimo i autor zapewnia, e foquismo najlepiej dziaa przeciw totalitarnym dyktaturom. W praktyce porady El Comandante najlepiej sprawdzaj si w sabo zurbanizowanych krajach, o sabej sieci cznoci i przy zaoeniu masowego niezadowolenia z reimu. Guevara uwaa Afryk za sabe ogniwo imperializmu, jednak w Kongo ponis porak. Metoda foco sprawdzia si za to w Nikaragui, Salwadorze, Grenadzie i Gwatemali.

17

#polityka #spoeczestwo #rewolucja


mediafunmagazyn 18

bowiem grupy radykalnych obrocw praw zwierzt. Samotnym wilkiem by take sprawca niedawnych atakw w Norwegii, Anders Breivik. Taktyka samotnych wilkw jest wyjtkowo skuteczna, acz jednorazowa. Terrorysty praktycznie nie da si wykry, jednak jego pierwsza akcja jest zwykle ostatni. Pozbawiony wsparcia po ujawnieniu nie ma szans na ucieczk przed siami bezpieczestwa. Umkna mi jeszcze jedna, bardzo wana dla prawicowych radykaw ksika. To The Turner Diaries (Dzienniki Turnera), napisana przez Andrew MacDonalda. MacDonald, czyli William Luther Pierce, to zmary w 2002 roku przywdca National Alliance, jeden z najwaniejszych ideologw wyszoci biaej rasy w USA. Ksika opisuje losy Earla Turnera, czonka Organizacji bohatera kampanii terroru i sabotau, ktra w cigu stu lat doprowadzi miaa do oczyszczenia USA z wszystkich nie-biaych. Turner ginie co prawda zrzucajc bomb atomow na Pentagon, ale Organizacja zwycia. Pierce napisa jeszcze jedn, jak sam to uj bardziej praktyczn ksik Hunter, opisujc losy weterana wojny wietnamskiej mordujcego mieszane rasowo maestwa. Mimo to, The Turner Diaries maj wikszy wpyw na bojownikw ksika bya inspiracj do co najmniej szeciu aktw terroru. Bojownicy kierujcy si islamem i ide witej wojny korzystaj z a 1600-stronicowego dziea Dawat almuqawamah al-islamiyyah al-alamiyyah (Wezwanie do wiatowego islamskiego ruchu oporu) Mustafa Setmariam Nasara, lepiej znanego te jako Abu Musab alSuri. System al-Suriego zwany nizam po polsku to chyba wanie system opiera si na sieci niezalenych komrek terrorystycznych, nie poczonych adn organizacj, a jedynie wsplnym celem. Niestety nie znalazem penego tumaczenia tego dziea na aden znany mi jzyk. Wedug specjalistw, ksika Nasara inspirowaa m.in. wykonawcw atakw w Madrycie i Londynie. Otpor - demontracja przeciwko Slobodanowi Miloeviowi

Rewolucja na wynos
Ruchy rewolucyjne, ktre obserwujemy dzi w Al-Dazira maj swj wasny, nowoczesny elementarz. To Canvasopedia, serwis internetowy prowadzony przez organizacj CANVAS (Centre for Applied NonViolent Action & Strategies). CANVAS to nastpca serbskiego ruchu modzieowego Otpor!, ktry w 2000 roku przyczyni si do obalenia Slobodana Milosevica. Celem CANVAS jest... powtrka z rozrywki, czyli masowe powielanie metody Otpor! w innych krajach. Otpor! w swoich wyjtkowo skutecznych kampaniach korzysta z pism Genea Sharpa, czowieka nazywanego Clausewitzem wojny bez przemocy. Kim naprawd jest demoniczny Gene Sharp? To 80-letni staruszek, emerytowany profesor politologii uniwersytetu Dartmouth. Zajmuje si gwnie problematyk walki bez przemocy. Sharp zidentyfikowa a 198 metod takiej walki. Gene Sharp jest te fundatorem Albert Einstein Institution, organizacji zajmujcej si obron wolnoci i demokracji oraz redukowaniem przemocy na tle politycznym przez propagowanie walki bez przemocy. W tumaczeniu na polski, to organizacja produkujca i eksportujca rewolucj instant. Prace Sharpa, a zwaszcza jego opus magnum, czyli podrcznik Od dyktatury do wolnoci s podstawow lektur dzisiejszych ruchw rewolucyjnych, zwaszcza tych z naszej czci wiata. Oficjalnie do inspiracji przyznaj si midzy innymi gruziska Kmara (obalony prezydent Szewardnadze), ukraiska Pora (pomaraczowa rewolucja), biaoruski ubr (na razie bez sukcesw), albaski MJAFT!, rosyjska antyputinowska Oborona, oraz

#polityka #spoeczestwo #rewolucja


mediafunmagazyn

Bractwo Muzumaskie, nie mwic ju o KGB czy CIA. Gene Sharp jest zreszt nieustannie i chyba niesusznie oskarany o zwizki z t ostatni. Do sukcesu w walce z dowoln dyktatur AEI potrzebuje waciwie tylko jednego niekontrolowanych rodkw masowej komunikacji w rkach modziey. W kampaniach ruchu Otpor! uywano tradycyjnych narzdzi marketingu ATL i BTL i profesjonalnych agencji reklamowych wspieranych badaniami marketingowymi. Od plakatw, przez gadety (owki przed gosowaniem), poprzez lokalne media i spoty w telewizji. W krajach o silniejszej cenzurze lub tam, gdzie ruch protestu nie ma silnego wsparcia finansowego niezbdne jest stworzenie lub wykorzystanie niezalenych kanaw komunikacji. To dlatego we wszystkich afrykaskich dziaaniach AEI tak siln rol odgrywa Internet. Skd ludzie maj do niego dostp?
fot.: www.fotochannels.com

swego czasu przyznawaa si do zintegrowania w 1997 roku polskiej centroprawicy i utworzenia partii Akcja Wyborcza Solidarno, a nastpnie Ruchu Spoecznego AWS, wspierajcej Mariana Krzaklewskiego w przegranych wyborach prezydenckich. To bya pikna katastrofa. IRI szkolia take Jerzego Buzka, wczesnego Premiera RP, dzi przewodniczcego PE. Celem szkolenia byo podniesienie zdolnoci komunikacyjnych wczesnego Premiera RP, tak, aby nie dopuci do rozpadu prawicowej opozycji. O traumie AWS chyba ju nie pamitamy, ale sam Buzek trzyma si cakiem niele. Oczywicie twierdzenie, e to Gene Sharp na zlecenie Sorosa i Johna McCaina wywouje rewolucje przy pomocy niewiadomej modziey jest co najmniej przesadzone. W rozruchach zapewne bior udzia prawdziwi ludzie przekonani o swoich racjach. Ich ryzyko jest realne, na ulicach zwykle leje si prawdziwa krew. Mimo to, wzruszajc si kolejn dawk rewolucyjnego infotainment warto pamita, e wspczesne rewolucje nie s ju romantycznymi eskapadami Guevary, anarchistycznymi protestami z ksiki kucharskiej, ani nawet szalestwem terrorystw. To dopracowane w szczegach scenariusze napisane w Bostonie, realizowane za pienidze wanych i bogatych ludzi. Tym razem biedna modzie zamiast pistoletw dostaje telefony i szkolenia. Szkoda, e czogi dyktatorw pozostaj bez zmian. PIOTR WRZoSiSki PM Digital Marketing w Roche. Socjolog, dziennikarz, bloger i tumacz mieszkajcy w Bazylei. Ma obsesj na punkcie marketingu i Internetu. By pierwszym dyrektorem polskiej wersji Softonic.com, wsppracowa z K2 Internet, wydawnictwem Helion, British-American Tobacco Polska, oraz Money.pl. Wsptworzy m.in. strony spinacz.pl, pallmall.pl, mystock.pl. Prowadzi bloga Wnet i czsto tweetuje. 6

Ja tego Pana skd znam...


Tu na scen wchodzi inny darczyca organizacji CANVAS. Czowiek roku 2000 Gazety Wyborczej, George Soros. Przez swj Open Society Institute sfinansowa badania nad rozwojem social media w Afryce Pnocnej i ich wpyw na moliwo zmiany reimu. W tym raporcie (oraz w Al-Dazira) mona zobaczy dotychczasowe efekty bada. Soros finansuje te wymian dowiadcze midzy uczestnikami modzieowych ruchw prodemokratycznych (cokolwiek to znaczy). Inny sponsor CANVAS, organizacja National Endowment for Democracy (NED), finansuje szkolenia i poszukiwania modych liderw i aktywistw w krajach bdcych potencjalnym celem kolejnych rewolucji. Polityczne i finansowe wsparcie zapewnia take The International Republican Institute utrzymywana z budetu federalnego USA organizacja zajmujca si demokratyzacj innych pastw i zarzdzana przez Johna McCaina, republikaskiego kontrkandydata Obamy w 2008 roku. Warto tu wspomnie o zapomnianych osigniciach IRI w Polsce. Organizacja

KelKel z Kirgistanu (jedna z si biorcych udzia w rewolucji przeciw Akajewowi). Hugo Chavez oskara AEI Sharpa o prb zamachu stanu w Wenezueli. Egipski modzieowy Ruch 6 kwietnia korzysta z porad udzielanych przez CANVAS. Take hiszpaski ruch oburzonych, ktry wanie doprowadzi do skrcenia kadencji rzd Zapatero stosuje metody zalecane przez bostosk instytucj. Jak dotd metody Sharpa s wyjtkowo skuteczne, nie powiodo si tylko tam, gdzie przywdcy maj masowe poparcie spoeczne i/lub wyjtkow kontrol nad przepywem informacji: Biaoru, Burma (Myanmar), Chiny, Iran, Rosja, Wenezuela. Wszystkie inne cechy reimu wydaj si by nieistotne. Rewolucja na wynos, wedug Sharpa, wyglda zawsze tak samo zmieniaj si tylko logotypy i slogany, pod ktrymi maszeruj rewolucjonici oraz twarze modych mczennikw. Albert Einstein Institution jest wic fabryk rewolucji znacznie skuteczniejsz ni Al-Kaida czy

19

#zakupy grupowe #biznes #trendy


mediafunmagazyn

Marcin Szaek:

Wszystko za 50% mniej... i wicej


Jego przygoda z wielkimi, midzynarodowymi markami jest ju do duga Mars, Avon, Boston Consulting Group. Swoje dowiadczenie z zakupami on-line Marcin Szaek zacz z portalem eBay, ktry okaza si totaln klap na polskim rynku. Teraz jest Jego czas. W 2011 po ponad roku istnienia brany zakupw grupowych, to Jego Groupon jest najwikszym graczem w Polsce.
rozmawia: TOMASZ gruSzka

T
20

omasz Gruszka: Groupon jest liderem brany, podczas gdy o eBayu ju si u nas nie syszy. Co zadecydowao, e

oddziau. Zaczlimy wic z maym impetem. Sam serwis oparty na prostym API mia take ubosze funkcjonalnoci ni jego amerykaski odpowiednik. Entuzjazm szybko opad, a eBay zacz przegrywa ze swoim polskim odpowiednikiem (Allegro). TG: Z Grouponem byo inaczej? MS: To zupenie inna historia. To startup pocztkowo kupiony przez braci Samwer,

ktrzy w cigu godzinnego spotkania ocenili sam pomys i podjli decyzj o rozpoczciu inwestycji w Polsce. Mielimy jako zesp duo wiksz niezaleno. atwiej byo si te wymienia dowiadczeniami i wykorzystywa dobre benchmarki. W firmie staram si prowadzi polityk Zero Powerpointa, decyzje podejmujemy dynamicznie przy uyciu krtkich analiz i dyskusji i to przynosi wymierne efekty.

tam, gdzie poprzednio si nie udao, teraz wicisz sukcesy? Marcin Szaek: Sytuacja w eBay bya do zoona. Nie byem w zespole od pocztku, a sama firma miaa bardzo ograniczony budet dla swojego polskiego

#zakupy grupowe #biznes #trendy


mediafunmagazyn

TG: Zaczlicie, jako 6-osobowy zesp, ktry po pierwszych sukcesach rynkowych zacz dynamicznie si rozrasta. Jak dbacie o jako i profesjonalizm obsugi, szczeglnie w bardzo wymagajcym segmencie klientw biznesowych? MS: Bardzo chciabym, eby odpowied bya prosta, ale tak nie jest. Pierwszym narzdziem jest ju sama rekrutacja. Staramy si wybiera osoby inteligentne, proaktywne i na tyle elastyczne, by atwo dopasoway si do naszej kultury. Nowego pracownika czeka tygodniowy cykl szkole skupionych wok sprzeday. Jednak tym, co moim zdaniem najlepiej pozwala utrzyma jako jest paska struktura i dua decyzyjno szefw zespow. Obawiam si jednak, e przy tym tempie wzrostu paska struktura moe okaza si utopi i niezbdny bdzie koordynator, ktry przejmie cz moich obowizkw. TG: O jako pytam ze wzgldu na par nieprzyjemnych incydentw. Wrd nich najwikszy rozgos zyska case fryzjera z odzi, ktrego przerosa ilo sprzedanych kuponw. Jak to si skoczyo? MS: Rozgos caej sprawy nas zaskoczy. Troch nie wiadomo, czy na rozdmuchanie tego przypadku mia wpyw sam poszkodowany czy dziennikarze, ktrzy szukali sensacji. Bd popeniy obie strony, my nie docenilimy reputacji, jak cieszy si Pan Budny i popularno tej oferty przerosa nasze zaoenia, a sam fryzjer poprzez kiepsk komunikacj z klientami zwikszy niepotrzebnie problem. Ostatecznie zaproponowalimy nabywcom bonu dwa rozwizania: zwrot pienidzy wraz z bonusem do wykorzystania na inne nasze oferty, albo wykorzystanie bonu w pniejszym terminie oraz zestaw kosmetykw w prezencie. TG: Co w takim razie powinien wiedzie przedsibiorca, by skorzysta na takiej promocji? MS: Szalenie wane jest, aby zarwno partner, jak i uytkownicy jego usug byli

zadowoleni. Uytkownik powinien zosta obsuony lepiej ni normalnie, tak aby wrci, a nie jak to czsto bywa gorzej. Wane, eby oprcz przedsibiorcy jego pracownicy take wiedzieli, o co w caej akcji chodzi. Inaczej przedsibiorca podcina sam sobie skrzyda. Trzeba sobie uwiadomi, e z perspektywy takiej kosmetyczki lub kelnera to Groupon nie jest najprzyjemniejsz rzecz na wiecie. Nagle spokojny lokal, gdzie mona byo sobie zapali, spokojnie posiedzie i pogada staje si toczny, a on cigle musi pracowa, samemu nie majc z tego nic. TG: Sam przedsibiorca odczuje wzrost klientw i wzrost przychodw? MS: Patrzc na nasze warunki finansowe, partner nie zarabia na klientach w ramach naszej wsppracy. Zredukowana o 50% i wicej cena oferowanej usugi jest dzielona standardowo po poowie midzy nas i partnera. W wikszoci przypadkw przedsibiorca wychodzi na zero lub pokrywajc swoje koszty zmienne. Trzeba rozumie, e Groupon to narzdzie promocji, a nie kana sprzeday. Docieramy z nasz ofert mailow do 3 milionw uytkownikw, z ktrych nastpnie kilkuset korzysta z naszego produktu i jeli s zadowoleni wracaj i dopiero ten powrt i wzrost liczby staych klientw gwarantuje wzrost przychodw. TG: A jak jest z limitami? Wrd firm panuje mit, e nie pozwalacie na ich wprowadzanie? MS: To nie do koca prawda. Nie pozwalamy ustawia ich zbyt nisko to normalne, dla nas stworzenie promocji i obsuga wydarzenia to koszty, na ktre musimy zarobi. Z drugiej strony, klient zdenerwuje si jak po godzinie od rozpoczcia wejdzie i zastanie ofert wyprzedan. Staramy si jednak nie przekracza (poza wyjtkowymi przypadkami) 50% oboenia partnera w danym okresie. TG: Ostatnio przydarzy si wam epizod z oszustwem. Firma oferujca

szkolenia jzykowe, okazaa si zwyk grup nacigaczy. Zawioda kontrola? MS: Na to wydarzenie zoyy si dwie rzeczy. W przypadku kawiarni czy salonu kosmetycznego nasz konsultant ma szans pojecha i na wasne oczy oceni, jak to miejsce wyglda i porozmawia z obsug. W przypadku przedsiwzi e-commerce, jak w tym przypadku, jest to duo trudniejsze. Po drugie, cay czas si uczymy. Sami internauci wykryli ten przekrt, opisali na forach krok po kroku, jak podeszli do tematu, co sprawdzili i gdzie dostrzegli niecisoci. My z kolei, stwierdzilimy, e to doskonay materia, zaadaptowalimy krok po kroku te procedury do swoich potrzeb. Wreszcie nasz model jest dzi rny od pozostaych zakupw grupowych pienidze wypacamy dopiero po wykorzystaniu bonu przez klienta. TG: A co z bonami, ktrych klienci nie wykorzystali? MS: Zgodnie z prawem polskim, jeli si do nas zgosz musimy odda im pienidze w cigu 10 dni. W wikszoci przypadkw rozwizujemy to w ten sposb, e po upywie wanoci kupon za 10 z nie jest ju wart tych 20 z, ale moe by wykorzystany, jako bon na 10 z na usug, ktrej dotyczy. Wyjtkiem jest tu przypadek, gdy klient umwi si na wizyt i si nie pojawi. Wtedy partner otrzymuje za dany bon rodki i uznajemy, e zosta wykorzystany. TG: Natknem si take na firm oferujc tipsy, ktrych cena po super obnice wyniosa 60 z i bya identyczna jak ta, ktr mona byo znale w cenniku w salonie. Czy sztuczne podwyszanie ceny przed wspprac z Grouponem to czsta praktyka? MS: Nie masz pojcia jak czsto zdarza si nam taka sytuacja. Na pocztku naszej dziaalnoci ten proceder siga 80% wszystkich kontraktw. Musielimy zatrudni 7 osb odpowiedzialnych wycznie za weryfikowanie treci umw, w tym cen. Robi to zarwno przez

21

#zakupy grupowe #biznes #trendy


mediafunmagazyn 22

Internet, jak i podajc si za klienta. Wci toczy si gra w kotka i myszk. Niektre firmy zmieniaj nazw usugi, tak bymy na pierwszy rzut oka nie zauwayli, e oferuj dwie ceny za to samo. TG: Koszt takiej promocji nie jest may. Czy to si opaca? Klient de facto redukuje w tym czasie swoje przychody do 25% pocztkowej wartoci. MS: To prawda, ale nie wolno patrze na ten koszt jako 75% wartoci wszystkich sprzedanych w ten sposb usug. 25%, ktre im zostaje prawie zawsze pokrywa koszty zmienne oraz cz kosztw staych. To marketing, wydatek na reklam o tyle atrakcyjny, e przedsibiorca nie wykada tutaj ywej gotwki, ktr czsto nie dysponuje, co jest standardem w przypadku innych kanaw promocji. TG: Nie obawiacie si efektu przeceny? Trudno wytumaczy klientowi, e przy drugiej wizycie musi za to samo zapaci dwa razy wicej. Najlepiej wida to na przykadzie Sushi, ktre przy duym udziale zakupw grupowych z prestiowego przysmaku stao si wzgldnie przystpn przeksk dla mas. MS: To zaley od klientw. Tutaj podstaw takiej piramidy naszych konsumentw, ktra buduje wolumen, s modzi ludzie, dni okazji early adopters z nieco ograniczonym portfelem. Nie s oni w krtkim okresie potencjalnymi staymi klientami, a raczej owcami okazji, na ktre normalnie nie pozwoliliby sobie. Drug grup s lepiej uposaeni, nieco starsi uytkownicy, ktrzy traktuj nasz portal bardziej jako inspiracj do organizacji swojego wolnego czasu. To jest dla nas najwaniejsza grupa docelowa. Jeli zaciekawi ich nasza oferta, to nie bd czeka na kolejn skorzystaj ponownie i co waniejsze podziel si wraeniami ze znajomymi. TG: Klient podpisuje umow, dostaje materiay informacyjne i publikujecie ofert. Czy tu koczy si wasze zaangaowanie?

MS: Doradztwo wci u nas raczkuje i w porwnaniu z naszym amerykaskim odpowiednikiem wypadamy kiepsko. Mamy tzw. zesp after sales i kady klient ma swojego opiekuna, ktry jest dostpny pod telefonem. Jednak wci nie potrafimy doradzi klientowi jak zmaksymalizowa pozytywny efekt marketingowy akcji. Nie mamy odpowiedniego wolumenu ludzi, by przy kilkuset przedsibiorstwach, ktre obsugujemy w skali miesica, pozwoli sobie na indywidualny consulting. TG: Wasze banery, mailingi s wszechobecne. To, czego nie wida, to wasz marketing skierowany do klienta biznesowego. MS: Marketingu tradycyjnego jest w tym segmencie mao. Firmy same si do nas odzywaj. Dominuje tu kontakt bezporedni, czsto sami poszukujemy firm, ktrych usugi wydaj si atrakcyjne lub nowatorskie. Spord tych klientw, ktrzy sami do nas trafiaj mamy niestety spor grup klientw, ktrzy decyduj si na zakupy grupowe, bo wisi nad nimi widmo bankructwa. Klient myli: Zrobi atrakcyjna ofert, w cigu kilku dni zgromadz realny przychd i moe jako to bdzie. Czsto jednak w trakcie trwania promocji zamyka biznes. Z naszej perspektywy to duy problem. Takie przypadki zdarzay nam si ju kilkakrotnie. TG: Konkurencja w waszej brany si zagszcza. Teraz jest to ju grubo ponad 30 podmiotw oferujcych promocje w ramach zakupw grupowych. Co robi Groupon, eby nie zosta z tyu? MS: Wane jest dla nas coraz dokadniejsze targetowanie, std niedawny podzia Warszawy na czci, tak, by przedsibiorcy precyzyjniej trafiali w swoj lokaln spoeczno. To pierwsza prba pjcia za przykadem Groupona w Stanach, ktry jest coraz lepszy w targetowaniu po lokalizacji, po preferencjach uytkownika i zbieraniu o tym uytkowniku danych. Na naszym rynku pod tym ktem jestemy jednak wci w epoce kamienia upanego.

TG: Co z segmentem klientw biznesowych? MS: Tej grupie oferujemy zdecydowanie najwikszy zasig spord wszystkich firm w brany. Coraz czciej zdarza nam si monitorowa trendy na rynkach zagranicznych i proponowa naszym klientom nowe rozwizania w skali rynku. Miao to ju miejsce w przypadku zabiegw laserowych, depilacji czy peelingu rybkami Garra Rufa. Czsto udawao si poprzez ofert zakupw grupowych sfinansowa zakup nowego sprztu. TG: Na koniec chciaem zapyta o przyszo Groupona. Na rynek globalny wchodzi Facebook Deals, a lokalnie ofensyw rozpoczo Citeam. Nie boisz si znw konkurowa z grup Allegro? MS: Pki co, ze wzgldu na to, e Citeam jest osobnym podmiotem prawnym, to grupa Allegro nie moe wykorzysta najwikszej potencjalnej przewagi, jak jest wiedza o preferencjach zakupowych poszczeglnych uytkownikw serwisu aukcyjnego. Facebook Deals, z mojej perspektywy, to zupenie inny rodzaj usugi. My dokadamy pewien wysiek kreacji marketingowej, oferujemy silny pakiet usug i promujemy aktywnie ofert. Facebook daje narzdzie i przerzuca cao komunikacji na przedsibiorc. Facebook nie bdzie rwnie w stanie weryfikowa w takim stopniu jak my rzetelnoci publikowanych ofert. TG: A co planuje sam Groupon? Podobnie jak w Stanach zamierza tworzy mobilne aplikacje geolokalizacyjne czy moe co zupenie innego? MS. Ze wzgldu na planowane wejcie na gied nie moemy jeszcze udzieli takiej informacji. Pozostaje mi tylko powtrzy utart formuk: koncentrujemy si na sobie i staramy si by najlepsi. 6

Z Marcinem Szakiem, rozmawia Tomasz Gruszka

#zakupy grupowe #biznes #poradnik


mediafunmagazyn

Jak si tanio nie sprzeda


Jeli nie masz pojcia jak si zabra do zakupw grupowych, to ponisze porady nic Ci nie dadz. Mog one by jedynie swego rodzaju check list, ktra pomoe Ci unikn bdw i zwikszy skuteczno wsppracy z serwisami promocyjnymi dla Twojego biznesu.
TOMASZ gruSzka
1. Jak co jest dla kadego, to jest do niczego
Mdro rodem z reklamy proszku do prania sprawdza si i tutaj. Zakupy grupowe nie s magicznym panaceum. Twoja usuga powinna charakteryzowa si stosunkowo wysok mar. Musi istnie realna szansa na wzrost. Zastanw si, czy masz stale lub sezonowo niewykorzystane moce przerobowe. Wana jest te wysoka jako obsugi przemyl spraw szczerze, bo jeli Twoi klienci s niezadowoleni, to marketing szeptany, ktry jest efektem ubocznym takiej promocji moe si zwrci przeciwko Tobie.

3. Sukces to praca caego zespou


Jeli decydujesz si na zakrojon na szerok skal promocj, dobrze jest zorganizowa spotkanie z pracownikami. Przygotuj ich na zwikszony ruch. Wyjanij jak wane jest, by klient zosta wietnie obsuony. To zaowocuje trwaym zwikszeniem przychodw, take dla nich. Jeli Ci na to sta, obiecaj premi za okres objty najwikszym nateniem (pocztek oraz ostatnie dni promocji) lub dodatkowy dzie urlopu.

w swoim rodzaju okazj. Jeli zaczniesz korzysta z tego rodzaju usug, co 2 miesice, to jej efekt bdzie coraz mniej spektakularny, a Twoi klienci przyzwyczaj si do nowego niszego poziomu cen i nie zechc ju paci bazowej stawki.

5. Rwno byo tylko za komuny


Nie myl, e jeli sprzedasz 100 kuponw, to rozo si one rwno midzy wszystkie dni trwania oferty. Oprcz oboenia w weekendy, moesz spodziewa zwikszonego natenia klientw w pierwszych oraz ostatnich tygodniach trwania oferty. Przygotuj si na to zwiksz liczb osb na danej zmianie, przygotuj odpowiednio zapasy.

4. Co za duo to nie zdrowo


Pamitaj, e Twoja promocja powinna by czym wyjtkowym i unikalnym. Jedyn

2. Oferuj ponad standard


Czsto dodatkowe elementy oferty, takie jak rabat na inne usugi, podarunek dla klienta albo dodatkowy poczstunek, mog zadecydowa o jej sukcesie. Wyrnij si, daj klientom co ekstra, a jest wiksza szansa, e wrc lub podziel si swoim pozytywnym wraeniem ze znajomymi. Jeli bdzie to co naprawd oryginalnego, masz te szans, e Twoja oferta stanie si ofert dnia. To automatycznie zwikszy ilo odson i efekt promocji.

24

#zakupy grupowe #biznes #poradnik


mediafunmagazyn

6. Kto pyta nie bdzi


Korzysta z dodatkowych rde informacji. Poczytaj casey opisane na stronie Groupona dedykowanej przedsibiorcom grouponworks.com lub naprawd dobrego, prywatnego bloga powiconego tej tematyce grouponkosmetyka.- wordpress.com. Bd lepiej przygotowany merytorycznie do negocjacji i wsppracy z bardziej dowiadczonym partnerem.

ich, by dopacili. W przypadku hoteli moe by to kolejny nocleg z rabatem 20% od standardowej stawki. Taki prosty ruch zmniejszy Twj koszt i poprawi ekonomik caego przedsiwzicia.

Poniej lista wszystkich (znanych mi) serwisw, z ktrych moecie wybiera: B2bdeal Boneo Buzzinga Citeam (Allegro) CityVento Cuppon Deallx Dealonline Eholiday eVoucher Extrakupon FacebookDeals (2012) Fastdeal Fezi Frupi Getdealtoday Groupon Gruper HappyDay (Agora) HitDeal In-group KlubOkazji KlubZnizek MalaCenka MyDeal NaszeZnizki Okazik Okazjoteka Ruszaj (o2) SmartBuyers SweetDeal TopDeale TurboDeal WarsawDeal Zajecena Zakuponik Znizkoteka Zumideal (Onet)

9. Frontem do klienta
Musisz zaoy, e Twoja obecno na serwisie zakupw spowoduje kilkunastokrotny wzrost liczby telefonw i maili w pierwszych dniach trwania oferty. Przygotuj na to swj zesp, niech znaj wszystkie szczegy i regulamin oferty. Dobrym krokiem moe okaza si te przygotowanie odrbnego numeru, infolinii specjalnie dla klientw z bonami, tak by odbieraa go jedna, najlepiej orientujca si w temacie osoba.

7. Mierz siy na zamiary


Czy Twoje oboenie jest na tyle mae, e potrzebujesz tego rodzaju promocji? Jeli tak, to jaki wolumen klientw w ramach zakupw grupowych jeste w stanie obsuy bez utraty dobrej jakoci Twojej usugi? Pamitaj, e sukces Twojej kampanii nie jest mierzony wolumenem sprzedanych kuponw, a raczej dugoterminowym zwikszeniem iloci lojalnych klientw.

10. To nie wszystko jedno, z kim


Wreszcie ostatnia, ale nie najmniej istotna rada. Uwanie wybierz partnera. Serwisy takie jak Grouper czy Groupon oferuj Ci najwikszy zasig i najdusze dowiadczenie na rynku. Maj oni jednak do wystandaryzowan i niema mar, a nowi gracze na rynku, mimo mniejszego efektu, jako medium mog zgodzi si na duo niszy udzia w przychodach chcc zaistnie i rozwin si. 6 TOMASZ GRUSZkA Absolwent SGH, pracuje na co dzie jako dyrektor marketingu w Centrum lat dziaa wolontariacko w organizacjach poytku publicznego, obecnie w ramach wsppracy z Orodkiem Pomocy Spoecznej wspiera inicjatyw budowy domu opieki dla ofiar przemocy. gruszka.tomasz@yahoo.com
fot.: www.fotochannels.com 25

8. Sprbuj jednak troch zarobi


Zakupy grupowe zabieraj 75% normalnego przychodu, jest to cena za du promocj. Nie znaczy to jednak, e nie moesz polepszy swojego bilansu na koniec wsppracy. Zaoferuj co ekstra swoim klientom, moe na miejscu skusisz

Klima SA Przez wiele

#YouTube #vlogi #spoecznoci


mediafunmagazyn 26

Cze, ja jestem Rock...

... a to jest Moja Tuba


MACiEJ budzich

M
bloga?

Remigiusz Maciaszek w polskim YouTube znany szerzej jako Rock, praktycznie codziennie wrzuca swoje filmy do sieci. I wikszo jego nagra lduje w czowce najwyej ocenianych i najchtniej ogldanych filmw danego dnia, osigajc ogldalno w przedziale 10-30 tysicy wywietle. Oto Rock i Jego Tuba.
aciej Mediafun Budzich: Co sprawia, e 34-letni facet od kilku miesicy praktycznie kady swj wychodzc do pracy daje mi pospa godzink duej. mieszna sprawa, bo prbowaem do tego pytania podchodzi na rne sposoby, ale odpowied jest w miar prosta. Nagrywam kolejny odcinek, poniewa kto mia ochot obejrze poprzedni. Mediafun: Z Twojej aktywnoci na YouTube mona waciwie zrobi ju ma telewizj tematyczn. Jak wyglda w tej chwili Twoje YouTubowe imperium medialne? Ile masz kanaw, jakie serie prowadzisz? Rock: Prowadz jeden kana. Mam co prawda jeszcze dodatkowy czarno-biay ale tam zerkam bardzo rzadko. Jeli za chodzi o serie, to faktycznie jest ich sporo, Remigiusz Rock Maciaszek: Ostatnio wstaj o godzinie sidmej. ona ale najwaniejsze to Moja Tuba, Rock & Rojo, NewNews, Kilofem i Ksik

dzie o szstej rano rozpoczyna od nagrywania kolejnego odcinka video

#YouTube #vlogi #spoecznoci


mediafunmagazyn

oraz PlayNext. Gdybym mia opowiada o kadej z serii, to pewnie na nic innego nie byoby ju miejsca. Gwarantuj, e kada z nich ma swoj niedug, ale skomplikowan histori. Mediafun: Kiedy przegldam codzienny ranking najpopularniejszych (lub najwyej ocenianych) filmw na YouTube, zawsze znajduje jeden lub kilka Twoich filmw. Nie taplasz si nago w bocie, nie uciekasz przed agresywnym krokodylem, nie piewasz piosenek ani nie wygaszasz listy grzechw z ambony... Wydajesz si by normalnym gociem, ktry po prostu mwi do kamery, wietnie si przy tym wszystkim bawic. Skd w dobie dzisiejszych, sensacyjnych mediw, pudelkowych tytuw taka regularna popularno? Rock: By moe wanie w dzisiejszych czasach to normalno staa si czym nietypowym? Tak sobie to troch tumacz, e robic co normalnego, zwyczajnego, zrywam z pewn konwencj i to wzbudza zainteresowanie. Jest jednak jeszcze inne uzasadnienie. Dua cz moich widzw to ludzie modzi, czsto bardzo modzi, a ja traktuj ich z szacunkiem. Myl, e w jakim stopniu, moe niewielkim, ale rozumiem wiat, w jakim funkcjonuj. Wydaje mi si, e niewiele dorosych osb w dzisiejszych czasach moe to o sobie powiedzie. Mediafun: No wanie, traktujesz ich z szacunkiem, czsto zreszt z wzajemnoci (niektrzy w komentarzach

Nagrywam kolejny odcinek, poniewa kto mia ochot obejrze poprzedni.

zwracaj si do Ciebie prosz Pana), odpowiadasz na ich pytania, poruszasz tematy, o ktre prosz stae si takim YouTubowym Wujkiem Dobra Rada. Z drugiej strony, sam przyznajesz, e funkcjonujesz na YouTube w polskiej vlogosferze od niedawna i dopiero poznajesz zasady tam panujce. Czy to ju rutyna, jeli chodzi o codzienne vlogi czy wci swego rodzaju eksperyment? Niezbdn mas do wywierania wpywu

ju masz, ba nawet spore moliwoci, aby ksztatowa, mie wpyw na zachowania ludzi w sieci przynajmniej wrd Twoich widzw. Czujesz na sobie taki ciar odpowiedzialnoci? Rock: Od pewnych rzeczy nie uciekn, midzy innymi od odpowiedzialnoci. Szczliwie nie miewam radykalnych pogldw, wic ryzyko wpadki nie jest due. Jeli natomiast poruszam

Poznaj Rocka Vlog Moja Tuba #52 Facet w domu z dzieckiem Vlog Moja Tuba #62 Modoci nie odchod i jubileusz Rock & Rojo Bg Machina seksu nima

27

#YouTube #vlogi #spoecznoci


mediafunmagazyn 28

kwestie kontrowersyjne, to nie po to, by zaj konkretne stanowisko, ale eby pogada, dlaczego akurat dany temat jest kontrowersyjny i by moe zredukowa troch jego wag. Tak to ju jako jest, e do bahych spraw podchodzimy czasami bardzo serio, a ja lubi z tym powalczy. Jeli za chodzi o rutyn, to mam jedn zasad. Swojego vloga nie robi na si. Jeeli jaki temat mi chodzi po gowie, to si nim zajm. Nie szukam opowiastek na si, by wpasowa si w jaki harmonogram. Mediafun: Chciaem dopyta o seri Kilofem i Ksik troch zahacza ona (nie obra si) o jak misj edukacyjn i wspomnianego wczeniej Wujka Dobra Rada. Nagle go, ktry przyciga do ekranu komputera gwnie graczy, mionikw gier MMORPH, Minecrafta zaczyna w czasie gry opowiada o ksikach, ktre warto przeczyta. I co? Zadziaao? Mode pokolenie spdzajce mnstwo czasu przed ekranem nagle zaczo czyta? Rock: Dostaj mnstwo wiadomoci od modych ludzi, ktrzy w yciu ksiki nie mieli w rce, a teraz przeczytali wskazane przeze mnie tytuy. Zatem zadziaao. Nie jest to jednak jaka misja edukacyjna. Ja sporo czytam i lubi opowiada o ksikach, a szukaem tematu do pogadania przy Minecrafcie i tak wyszo. Mediafun: Prowadzenie vloga, interaktywny kontakt ze stale rosnc liczb widzw, aktywnie reagujcych na

Twoje nagrania, komentujcych, zmienia konto uytkownika RockAlone2K w swego rodzaju niszow telewizj. Telewizj, ktra jest interaktywna, autentyczna, sygnowana Twoim nickiem swego rodzaju mark. Ponadto, dysponujesz dokadnymi danymi dotyczcymi ogldalnoci kadego odcinka, statystykami dotyczcymi wieku widzw itp. To stwarza olbrzymie moliwoci, aby tak dziaalno skomercjalizowa, by moe wyj z ofert do potencjalnych reklamodawcw. Mam tutaj na myli komercjalizacj w pozytywnym tego sowa znaczeniu, bez utraty autentycznoci vlogera testy sprztu, gier, product placement, wyprawa na targi gier sponsorowana przez firm X? Czy mylae o takich krokach? A moe ju miae takie oferty? A jak zareagowaliby Twoi widzowie? Wielu z polskich internautw ma w sobie syndrom polaka (specjalnie z maej litery) czy on czasem na mnie nie zarobi? Rock: Nie mam nic przeciwko zarabianiu na swojej pracy i chciabym, eby moja dziaalno na YouTube moga sta si dla mnie rdem dochodw. Jeli chodzi o oferty, o ktrych wspominasz, to adnej do tej pory nie otrzymaem, wic wszelkie rozwaania w tej kwestii, odo sobie na pniej. Mediafun: Pord serii, ktre prowadzisz, jedna dotyczy Twojego kilkuletniego syna i wanie do niego jest skierowana. Co jaki czas przewija si w sieci dyskusja dotyczca zbyt nadmiernego ujawniania swojej

prywatnoci, czy to za pomoc osobistych blogw czy te publikacji zdj. Ty publikujesz video, a waciwie nagrywasz listy do swojego syna. Natychmiast po publikacji pierwszego filmu pojawiy si komentarze Twoich widzw dotyczce tego, czy nie obawiasz si tak obnaa swoj prywatno. No wanie? Nie obawiasz si? A moe to ju jest norma, w wiecie, w ktrym non stop kto nas nagrywa, monitoruje i nie ma to tak wielkiego znaczenia? Rock: Nie do koca rozumiem pojcie prywatnoci, nie w dzisiejszych czasach. Kady ma na ten temat wasn opini, zbudowan na wasnych przemyleniach i dowiadczeniach. W zwizku z tym, trudno podj jakkolwiek dyskusj. W moim mniemaniu, filmy, ktre publikuj bardzo delikatnie zahaczaj o prywatno. Tak naprawd nie wynika z nich adna wiedza na mj temat, ktrej nie mona by zdoby tradycyjnymi metodami, korzystajc z przegldarki. Mediafun: Jak oceniasz polsk vlogosfer w stosunku do tej anglojzycznej? Rock: Sabo. Doskonale wiem, czego mi u nas brakuje. Pasji i emocji, prawdziwoci przekazu wynikajcej z tego, e vloger wierzy w to, co mwi, a wasne przemylenia maj faktyczny wpyw na jego postrzeganie wiata. W polskich vlogach nie ma tej siy. Osobicie wol, jak kto opowiada gupoty, ale robi to z pasj, ni miaby sprzedawa mdroci, ale na sucho

Poznaj Rocka Rozmowa z synem Vlog Moja Tuba #66 - Internetowy No-life Borderlands - Rock & Rojo #29

#YouTube #vlogi #spoecznoci


mediafunmagazyn

i z dystansem. Nie mwi oczywicie o wszystkich vlogach, ani nie poruszam te kwestii show, ktre bywaj w Polsce mylone z vlogami. Pewnie mi si dostanie po uszach za t odpowied, ale mwi z perspektywy widza, a nie twrcy. Mediafun: Pasja to moje ulubione sowo :-) i wane dla mnie jako blogera. Moesz poda kilku zagranicznych vlogerw, ktrych kanay subskrybujesz, ktrzy vloguj z pasj i mog by dobr ilustracj do oceny rnic midzy nasz a wiatow vlogosfer? Rock: Na pocztek Shane Dawson. Jego vlogowe wydanie znale mona na kanale shane, ktry prowadzi rwnolegle z ShaneDawsonTV. Ten drugi, to dla odmiany typowy show. Dalej jest Craig, byy kelner z Chicago jako wheezywaiter, pniej dailygrace oraz popularny shycarl, ale w wydaniu rodzinnym i we vlogach. Jego show te lubi, ale nie tego szukam. Do tego grona dochodzi jeszcze kana PhilipDeFranco faceta, ktry te prowadzi show, ale robi obok tego bardzo osobiste vlogi. Rnica midzy show a vlogiem zaciera si troch w amerykaskim wydaniu. Nie to mnie jednak przyciga, ale wiarygodno ludzi, ktrzy siadaj przed kamer z przyjemnoci, a nie z obowizku. Nawet jak si wygupiaj, to s w tym autentyczni, bo wynika to z ich osobowoci, a nie z chci zaspokajania potrzeb widzw.

Paradoksalnie lubi ludzi, ktrzy bywaj dziwaczni i niekonwencjonalni, w opozycji do tego, co sam zazwyczaj robi. Gdyby si nad tym zastanowi, to nie wiem, czy bym chcia oglda siebie. Mediafun: A moe kreatywno i luz polskich vlogerw hamuje fala negatywnych komentarzy, ktra po takim uzewntrzenieniu natychmiast nastpuje? Nie kady mody czowiek potrafi przyj na klat kilkaset obraliwych, negatywnych, prowokujcych komentarzy. Rock: By moe. Ja miaem to szczcie, e spotkaem si z bardzo ciepym przyjciem i negatywnych komentarzy nie byo zbyt wiele. Trudno mi zatem postawi si w pozycji kogo, kto musi sobie radzi z takimi problemami. Nie wydaje mi si jednak, by taka sytuacja bya charakterystyczna tylko dla Polski. Swego czasu ledziem dziaalno paru maniakw wok kanau sxephil (wspomnianego wczeniej Philipa DeFranco) i tam nagminne byo kopiowanie i przerabianie filmw, wymiewanie kadego bdu i caa masa niemiych rzeczy. W Polsce spotkaem zaledwie kilku wariatw, ktrzy s gotowi powici swj czas, eby przerobi cudzy film i dorzuci tam wasny komentarz. Poziom niechci wymagany do tego, by woy spory wysiek, w celu wytknicia cudzych bdw, nie siga jeszcze u nas szczytu absurdw. No przynajmniej niezbyt czsto.

Mediafun: Jak ocenisz serwis YouTube jako narzdzie spoecznociowe do komunikacji, dyskusji? Video dziaa wietnie, sam ogldam subskrybowane kanay na wielu urzdzeniach (iPhone, iPad, telewizor, komputer). Ale uczestnictwo w dyskusji, komentowanie czy nawet proste ledzenie komentarzy to ju dla mnie koszmar jeli chodzi o interfejs uytkownika. Jak to ogarniasz? Stosujesz jakie specjalne narzdzia czy po prostu przeklikujesz si przez te kilkaset komentarzy pod kadym odcinkiem? Rock: YouTube nie jest niestety przeznaczony do dyskusji, ale te trudno, eby by. Ze dwa dni temu (28 VIII 2011) wstawiem film, ktry w cigu 24 godzin otrzyma ponad 1000 komentarzy, a z reguy publikuj 3-4 filmy dziennie. Czytanie wszystkiego jest niewykonalne, wic jaki czas temu przestaem prbowa. Zerkam na te komentarze, ktre otrzymay duo gosw innych uytkownikw. Inaczej si nie da. Mediafun: Jaka bdzie przyszo Rocka na YouTube? Nie pytam o nastpne lata, bo tego nie wie nikt, ale jakie masz najblisze plany zwizane z rozwojem vlogerskiej dziaalnoci? Nowe kanay, inwestycje w sprzt, studio, spoeczno vlogerw? Rock: Nowe kanay raczej nie. Zamiast tego wol stworzy stron, ktra uatwi nawigacj po moich filmach, bo YouTube niestety ma ograniczone moliwoci, szczeglnie jeeli kto tworzy duo filmw. Na pewno bd inwestowa w sprzt i oprogramowanie, bardzo zaley mi na

Poznaj Rocka Moja Tuba #25 Jeste dziwny? Tak trzymaj. Moja Tuba #57 - Prywatno ojej!

poprawianiu jakoci moich filmw. Wszystko to oczywicie w ramach ewentualnych pienidzy zarobionych na YouTube. Co do spoecznoci vlogerskiej, to szczerze powiedziawszy nie wiem, na jakiej zasadzie dziaa, o ile dziaa. Aktywnym uytkownikiem YouTube jestem od niedawna, wic prawdopodobnie wiele rzeczy mi umyka. 6 Mediafun: Dzikuj za rozmow.

29

#facebook #startup #biznes


mediafunmagazyn

Jak z fan pagea Born in the PRL zrobi serwis spoecznociowy inPRL.pl
ARTUR racicki

Statystyki fan pagea Born in the PRL oraz serwisu inPRL.pl pokazuj, jak istotne jest zaangaowanie emocjonalne uytkownikw i ich osobiste utosamianie si z poruszan tematyk. To stanowi za kapita, ktry warto i naley wykorzysta.

J
30

eszcze do niedawna tematyka zwizana z szeroko pojtym okresem PRL-u bya do niechtnie podejmowana

z poprzedniej epoki, z drugiej za uycie najnowszych dostpnych rozwiza i trendw internetowych, pozwoli na realizacj ciekawego projektu. Gwnym celem owego projektu byo testowanie najpierw narzdzi i mechanizmw dostpnych na Facebooku. Tak zrodzi si pomys na stworzenie fan pagea w serwisie Facebook.com o nazwie BORN IN THE PRL. Tak nazw ma m.in. tytu piosenki zespou Snake Chamer, nawizujcej do utworu Brucea Springsteena Born in the USA.

Born in the PRL


Wybrana tematyka nie bya przypadkowa. Dla mnie jako osoby, ktrej dziecistwo przypada dokadnie na okres lat 80. powrt do tamtych lat na amach fan pagea jest budzc due emocje, sentymentaln wycieczk w przeszo. Ju dosy dawno zauwayem, e najlepiej wychodz mi projekty, ktre mnie samego krc i tak te jest w tym przypadku. Do okresu PRL-u podszedem z przymrueniem oka. Rozpoczem od wrzucenia kilku zdj z rzeczami, ktre jako

przez polskie media. Do chwili obecnej dziennikarze maj trudnoci z komunikowaniem zagadnie z tym zwizanych, przygotowaniem programw czy reportay ciekawie opisujcych codzienno tamtych lat. Sam, zajmujc si zawodowo nowymi mediami, uznaem, e wykorzystanie z jednej strony tematyki czerpicej wprost

#facebook #startup #biznes


mediafunmagazyn

pierwsze skojarzyy mi si z modoci guma Donald, Vibovit, Mi Uszatek, Reksio, Bolek i Lolek Kolejnym krokiem byo zaproszenie swoich znajomych na fan page. Ku mojemu zaskoczeniu liczba osb, ktre doczay do fanw strony rosa bardzo szybko, a z dnia na dzie przyrosty te wydaj si by coraz wiksze. To rozwiao wtpliwoci, e pomimo czasu, w jakim przyszo nam Polakom urodzonym w okresie PRL-u y, w wikszoci wspominamy dziecistwo pozytywnie i pomimo wielu brakw kojarzy nam si ono przede wszystkim z zabaw, beztrosk, przyjacimi z podwrka, szko i rodzin Szybko okazao si, e prowadzenie fan pagea ma sens nie tylko dlatego, e mog przetestowa moliwoci oferowane przez Facebook. Born in the PRL sta si jednym z bardziej lubianych polskich fan pagey. Nasi fani codziennie przypominaj sobie rzeczy, o ktrych dawno zapomnieli i niejednokrotnie dzikuj za to, e wywoalimy ich wzruszenie, przywoalimy wspomnienia, innym razem dziel si nimi na inPRL.pl. Sam, przygotowujc materiay do publikacji na fan pageu, przypominaem sobie ulubione zapachy z dziecistwa zapach chiskiej gumki do cierania, waty cukrowej, szamponu zielone jabuszko lub smaki, ktre szczeglnie utkwiy mi w gowie napoju w woreczku, andrutw, gumy Donald, oranady w proszku czy Vibovitu. Taka podr w czasie staa si przyjemn przygod, ktr chciaem kontynuowa Wysoka ogldalno fan pagea oraz kilkadziesit tysicy fanw byo motywacj/ inspiracj do rozwijania pomysu wykorzystania rzeczywistoci lat PRL-u w szerszym kontekcie. Poza sam chci testowania technicznych moliwoci przekierowywania ruchu z Facebooka na zewntrzne serwisy internetowe, naszym celem stao si opracowanie koncepcji serwisu, w ktrym to sami uytkownicy bd mieli moliwo samodzielnego dodawania treci na www. I tak w niedugim czasie powsta dziaajcy w oparciu o UGC (User Generated Content) serwis inPRL.pl.

BORN iN THE PRL to z jednej strony wykorzystanie tematyki czerpicej wprost z poprzedniej epoki, z drugiej za jednoczesne uycie najnowszych dostpnych rozwiza i trendw internetowych.
InPRL.pl
Serwis InPRL.pl powsta w styczniu 2011 roku, a ju teraz stanowi on idealne uzupenienie fan pagea Born in the PRL. Zalogowani na stronie uytkownicy maj moliwo dodawania tzw. reliktw w postaci zdj, filmw lub wspomnie tekstowych, z ktrych najciekawsze publikowane s na fan pageu. Internauci, ktrzy natomiast chc zobaczy dany relikt trafiaj z powrotem na inPRL.pl. Z mechanizmu wystawiania komentarzy oraz likeowania mona skorzysta zarwno na fan pageu, jak i na serwisie www. Do tej pory znacznie wicej komentarzy mamy na fan pageu, natomiast wicej likew pod reliktami osigamy na stronie www. 12 sierpnia 2011 roku wprowadzilimy kilka kluczowych zmian na serwisie tj.: wprowadzilimy kategorie reliktw, uatwiajce wyszukiwanie treci pod kategoriami, takimi jak np. szkoa, propaganda, bajki etc. dodalimy kategorie dawniej dzi, gdzie publikujemy zdjcia znanych osb z ich dziecistwa dodalimy strzaki nawigacji (nastpny, poprzedni) przy reliktach oraz przycisk wr i losuj i kluczowa zmiana wyczylimy moliwo dodawania przez uytkownikw contentu na fan pageu Born in The PRL. Powysze elementy spowodoway zmiany Lipiec do Sierpie 2011 nastpujcych parametrw: obnienie Bounce Rate z 72% do 63% zwikszenie wizyt na stronie z 2 do 5 zwikszenie czasu spdzanego na stronie przez uytkownika z 2 do 3 minut zwikszenie z 9 do 18 % bezporednich wej na serwis ARTUR RACiCki Twrca kilku startupw, m.in. serwisu spoecznociowego Sport24.pl, serwisu inPRL. pl. Doradca w obszarze nowych mediw i e-commerce. Partner w firmie Pozytywnie.pl Sp. z o.o., tworzcej aplikacje webowe, spoecznociowe oraz mobilne. Jego pasj s wycigi, od lat organizuje i jedzi w zawodach kartingowych. Z wielkim zaciciem uczy si trafia w piki golfowe. Blog: www.racicki.com. Fan Page: www.facebook.com/racicki Twitter: www.twitter.com/aracicki. 666 Statystyki fan pagea Born in the PRL oraz serwisu inPRL.pl pokazuj, jak istotne jest zaangaowanie emocjonalne uytkownikw i ich osobiste utosamianie si z poruszan tematyk. To stanowi za kapita, ktry warto i naley wykorzysta. W sierpniu 2011 r. ilo fanw na fan page BORN IN THE PRL przekroczy 100 000 osb. Jeszcze wiksza bdzie liczba unikalnych wizyt na serwisie inPRL.pl. W obu przypadkach ilo uytkownikw z Polski to ok. 75%, reszt stanowi uytkownikw ze caego wiata, w tym gwnie z UK, USA, Niemiec i Irlandii. 6 zwikszya si kilkukrotnie liczba dodawanych przez uytkownikw reliktw bezporednio na serwisie Kolejnym etapem rozwoju moe okaza si rozwj dziaa e-commerce, polegajcych na otworzeniu sklepu z pamitkami z dawnych lat. Planujemy zaskoczy uytkownikw ciekawym podejciem w tym obszarze, majc na uwadze obecne trendy w sprzeday online.

31

#ebooki #kindle #technologie


mediafunmagazyn fot.: www.fotochannels.com

Kindle, czyli e-atramentu czar


Czytanie zdarza si wszdzie. To haso reklamowe firmy Woblink - polskiego dystrybutora e-bookw - z powodzeniem mogoby promowa czytnik Kindle, ktry wietnie wypenia rol idealnego kompana podry. Zdziwi si ten, kto powie przecie on nie mwi!?. Ot mwi, a raczej czyta to, co spotka na swojej atramentowej drodze.
ADAM Przedzik

C
32

zytnik Kindle, gwny i najbardziej rozpoznawalny produkt sprzedawany na amerykaskim odpowiedniku

niewiadomych lub niedoinformowanych klientw porwnywany do tabletw, podbija serca czytelnikw prostot konstrukcji, atwoci obsugi oraz ogromnymi zasobami ksiek, ktre dostpne s zarwno w sklepie Kindlea, jak i poza nim. I co wane, nie ma koniecznoci dostosowywania oprogramowania w przypadku chci skorzystania z e-bookw, ktre nie pochodz bezporednio z Kindle Store.

Kindle a iPad
W czym Kindle jest podobny do iPada? Jedyne, co przychodzi na myl to podobny wymiar oraz w zalenoci od posiadanego modelu czasowy lub stay dostp do Internetu. Ipad to urzdzenie wielofunkcyjne, pozwalajce na korzystanie z Internetu, gier, multimediw. Przeznaczenie Kindlea jest natomiast jedno: wygodne i pozbawione zmczenia oczu czytanie rnego rodzaju

Allegro Amazon.com, popularno za granic zdoby ju dawno temu. Do Polski moda na czytanie plikw w formacie mobi czyli charakterystycznym dla tego czytnika rozszerzeniu plikw dotara stosunkowo niedawno i dopiero nabiera rozpdu. Produkt ten, czsto przez

#ebooki #kindle #technologie


mediafunmagazyn

publikacji. To prawdopodobnie dziki mocnemu sprofilowaniu podstawowej funkcji urzdzenia, popularny Kundelek wietnie si sprzedaje. wiadczy o tym moe przychd w wysokoci 9,91 mld dolarw w drugim kwartale tego roku oraz zysk netto wynoszcy 191 mln dolarw. Dokadn liczb sprzedanych na caym wiecie Kindlew trudno uzyska nawet od prezesa firmy Jaffa Bezosa. Szacuje si jednak, e ksiki na tym urzdzeniu czyta ju ok. 6 mln ludzi. Biorc pod uwag brak kolorowego wywietlacza, moliwoci korzystania z bardziej zaawansowanych rozwiza multimedialnych oraz ascetyczny wygld, sprzeda takiej iloci czytnika stanowi moe powd do zadowolenia. Wymienione powyej niedoskonaoci, ktre posiada Kindle, rwnowaone mog by choby przez do istotne dla kadego powanego czytelnika argumenty bardzo dugi czas aktywnoci urzdzenia, bez koniecznoci jego adowania oraz szeroki dostp do publikacji, w rozsdnych cenach. Kindle Store chwali si blisko 950 tys. pozycji w swoim sklepie, z czego 800 tys. sprzedawanych jest w przystpnej cenie 9.99 dolara. Sam koszt Kindlea nie jest wysoki, nawet w przypadku najdroszych wersji tego urzdzenia. Wedug statystyk, najlepiej sprzedaj si modele kosztujce 139 dolarw z reklamami wywietlanymi zamiast wywietlacza ekranu. Jak wida, tego rodzaju umieszczanie reklam nie przeszkadza uytkownikom. I nie ma tym nic dziwnego. Wczenie wygaszacza ekranu najczciej oznacza bowiem odoenie Kindlea na pk.

Przeznaczenie Kindlea jest jedno - wygodne i pozbawione zmczenia oczu czytanie rnego rodzaju publikacji. To prawdopodobnie dziki mocnemu sprofilowaniu podstawowej funkcji urzdzenia, popularny Kundelek wietnie si sprzedaje.
posiadajcy m.in. kolorowy i dotykowy wywietlacz. Co ciekawe, wedug niektrych bada (m.in. pochodzcych z IDC) Nook w czerwcu wyprzedzi Kindlea w iloci sprzedanych urzdze. Czy faktycznie tak jest, trudno wyrokowa. W obu przypadkach mamy bowiem dostp jedynie do nieoficjalnych liczb dotyczcych wielkoci sprzeday. Istotny powinien by natomiast fakt, e Nook ju teraz posiada kolorowy wywietlacz. Wedug bada, to jeden z gwnych argumentw, ktry w niedugim czasie moe uczyni go faktycznym liderem wrd czytnikw. Pixel of Ink lub Kindle on the cheap, posiadacze Kindlea mog pobra za darmo i zupenie leganie wiele ciekawych ksiek. Dodatkowo warto skorzysta z wyszukiwarki avaxsearch.com, dziki ktrej w Internecie mona znale publikacje, o ktrych wystpowaniu w elektronicznej formie nawet nam si nie marzyo. Czytanie ksiek na Kindleu jest bardzo wygodne i proste. Sam zakup urzdzenia ze Stanw Zjednoczonych odbywa si w kilku prostych krokach. Odradzamy kupowanie tych urzdze np. na Allegro, midzy innymi ze wzgldu na brak gwarancji itp. Biorc pod uwag dynamik rozwoju rynku e-bookw w Polsce, mona spodziewa si coraz wikszej liczby ludzi z czytnikami Kindlea lub Nooka w doniach na ulicach, w parkach lub kawiarniach. 666 Kto wygra pojedynek gigantw? Zapewne jeszcze dugi czas trwaa bdzie walka na szczycie. Moliwe, e do tej pary doczy jeszcze jeden aspirant do swojego kawaka e-bookowego tortu. 6

Prosto i wygodnie
W przypadku kadego rodzaju urzdzenia, ktre ma suy do czytania rnych treci istotna jest jego elastyczno, zwizana z iloci akceptowanych rozszerze plikw oraz moliwo konwertowania dokumentw do rozpoznawalnych treci. Pod tym wzgldem Kindle nie ma sobie rwnych. Pozwala m.in. na bezporednie przegldanie umieszczonego w pamici pliku pdf. Czsto jednak trzeba go powiksza i przesuwa. Jednak dziki moliwoci przesania pliku z tyme rozszerzeniem na swj unikalny mail posiadajcy domen @kindle.com do naszego czytnika przesyany zostaje dokument dostosowany do wymaga Kindlea. Zdarza si jednak, e przesany plik rwnie nie nadaje si do czytania ze wzgldu na bdy konwersji. To, co na pewno stanowi ogromn warto dodan korzystania z tego czytnika, to cena ksiek w Kindle Store, liczba promocji na poszczeglne pozycje (bardzo czsto s one oferowane po prostu za darmo) oraz ilo darmowych publikacji w Internecie. Dziki stronom takim jak

ADAM PRZedZik Autor bloga o nowych mediach, reklamie i marketingu Mediafeed Pasjonat nowych mediw i marketingu. Zawodowo marketer i specjalista do spraw promocji. Prywatnie mionik sportu siatkwki oraz biegw dugodystansowych Facebook: www.facebook.com/adam.przezdziek Goldenline: www.goldenline.pl/adam-przezdziek Blog: Mediafeed

Kindle a Nook
Kindle nie jest jednak na rynku sam. Oprcz kilku firm, ktre staraj si wypuci na rynek przyzwoity czytnik e-bookw, jest jeszcze jeden konkurent, ktrego aktywnoci waciciele Kundelka powinni z uwag ledzi. Powanym konkurentem, ktry chce odebra spor cz rynku czytnikw Kindleowi jest Nook, produkt firmy Barnes&Noble,

33

#kampania #internet #YouTube


mediafunmagazyn

koda i jej show


1 wrzenia br. na torze testowym ADAC w Linthe pod Berlinem odbya si konferencja prasowa zorganizowana przez kod Auto Polska. Powodw jej zorganizowania byo przynajmniej kilka
MONiKA bartNik

owodw zorganizowania konferencji byo przynajmniej kilka. Po pierwsze start nowego programu koda

w cianie siedzia nasz byy skoczek, obecnie prbujcy swoich si w rajdach samochodowych. Zdaniem Piotra Maja, product managera w koda Auto Polska, wanie na takie

reakcje internautw czekali: Viral zosta wpuszczony do Internetu bez konkretnych zaoe co do liczby wywietle. Mia po prostu zwrci uwag, zaintrygowa, czy to prawdziwe parkowanie czy te nie

TestShow. Po drugie uruchomienie oficjalnego kanau kody w serwisie YouTube. Po trzecie 110-lecie obecnoci kody w sporcie motorowym. I po czwarte 10-lecie wprowadzenia na rynek serii modelowej RS.

Maysz czy nie Maysz?


Nie da si jednak ukry, e to Adam Maysz i jego 2-letni kontrakt ze kod Auto Polska wzbudzi najwicej zainteresowania podczas konferencji. A wszystko zaczo si od wpuszczonego do sieci virala, ktry wrd internautw wywoa wiele dyskusji. Wszyscy zastanawiali si bowiem i nadal to robi czy rzeczywicie za kierownic kody Fabia RS przy parkowaniu Viral Adam Maysz parkuje RSa w cianie obejrzao do tej pory ponad 600 tys. internautw

34

#kampania #internet #YouTube


mediafunmagazyn

i przede wszystkim zmusi internautw do zadania sobie pytania no dobrze, wypucili jeden film z Mayszem i co dalej? No wic, co dalej? Dalej jest start wspomnianego ju programu koda TestShow i drugi film z Adamem Mayszem, ktry wanie ten program promuje. Nie ma ju parkowania w cianie, jest za to wietny monta i pierwsze moe troch na wyrost komentarze, e rodzi nam si polski Ken Block. Film zosta wyemitowany w sieci 2 wrzenia br., wraz z startem oficjalnego kanau kody na YouTube.

Troch testu, troch show


Na kanale YouTube oprcz dwch filmw z Adamem Mayszem zostao opublikowanych pi materiaw filmowych, w ktrych wykorzystano wizerunek Adama Kornackiego, dziennikarza TVN Turbo oraz kierowcy wycigowego. Content zostanie wzbogacony take o filmy majce bardziej charakter show o produktach ni ich wizerunkowe prezentacje. Kana ma suy bowiem promocji programu koda TestShow, w ramach ktrego uytkownicy bd mogli wybra model kody, temat testu (m.in. jazda w trudnych warunkach niegowych, miejski off road) lub zaproponowa wasny, a na koniec dobrze uargumentowa, dlaczego to wanie oni powinni zosta wybrani. Kapitua Programu wyoni szczliwcw, z ktrymi zostan nagrane filmy, a nastpnie dwa razy w miesicu wyemitowane na kanale. Rozwj samego kanau zaley od reakcji na niego uytkownikw ich zaangaowanie bd jego brak wpynie na to, co dalej bdzie si z nim dziao. Nie da si ukry, e koda nie jest mark podan nie jest mark, z ktr ludzie s tak emocjonalnie zwizani jak z innymi markami samochodw. Midzy innymi poprzez wspprac z Adamem Mayszem koda chce wic doda troch emocji. Chcemy dotrze do tych osb, ktre poszukujc przed zakupem samochodu informacji w Internecie, trafi na nasz kana, na program koda TestShow, zobacz filmy z udziaem Adama Maysza, z udziaem innych osb biorcych udzia w testach i moe dziki temu zainteresuj si samochodem mwi Piotr Maj. Czy program promowany hasem Ty te moesz zosta gwiazd koda TestShow w tym pomoe, czas pokae. rzeczywiste umiejtnoci motoryzacyjne. Okazao si, e naprawd fajnie jedzi. Mamy jednak wizj wsppracy, na razie bez konkretnych planw. Wszystko zaley od tego, jak si sprawdzi formua, ktr wymylilimy mwi Piotr Maj. Wiemy na pewno, e wizerunek Adama Maysza bdzie wykorzystywany wycznie na potrzeby dziaa promocyjnych kody w internecie. Chcielibymy te na pewno wiedzie, e wraz z kocem kariery skoczka, Adam Maysz zamknie te dotychczasow karier reklamow. Ale czy tak bdzie rwnie czas pokae. Podczas konferencji promujcej kod, mwi o Porsche, a na firmowej czapeczce mia oczywicie logo Red Bull. Chcielibymy, aby tak mocna marka, jak niewtpliwie jest Adam Maysz, nie musiaa si rozdrabnia na reklamy czekolady Goplana, telefonu Idea, kleju do glazury Atlas czy Poczty Polskiej i jeszcze kilku innych marek, ktre wikszo z nas niestety pewnie pamita
6

Strona gwna programu koda TestShow

Adam, co dalej?
A co dalej z samym Adamem Mayszem w roli twarzy programu? Przedstawiciele kody nie ukrywaj, e jeszcze sami nie wiedz Mog otwarcie powiedzie, e projekt wsppracy kody z Adamem Mayszem narodzi si dosy spontanicznie. Po zakoczeniu kariery skoczka i rozpoczciu przygody motoryzacyjnej, kady jest ciekaw, jak sobie w tym moto sporcie poradzi. Na fali tego zainteresowania, postanowilimy sprawdzi bo tak naprawd sami te nie wiedzielimy jakim Adam jest kierowc, jakie s jego

35

#e-mail marketing #poradnik #kampania


mediafunmagazyn

cz 1

fot.: www.fotochannels.com

E-mail marketing. Od czego zacz?


Czy e-mail marketing wci si opaca? Co e-mail marketing moe da firmie? Od czego zacz marketingow aktywno e-mailow? Wszystkich tych, ktrzy szukaj nadal odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do lektury cyklu artykuw powiconych e-mailowej aktywnoci marketingowej.
PiOTR kruPa

zy e-mail marketing wci si opaca? Z odpowiedzi na to pytanie nadal boryka si wielu marketerw planujcych

promocyjnych, a blisko poowa rozsya newslettery. Optymistycznie przedstawiaj si rwnie dane po stronie uytkownikw poczty elektronicznej. Z bada przeprowadzonych przez CBOS wynika bowiem, e co czwarty Polak sprawdza codziennie poczt elektroniczn, a ponad 90% polskich internautw subskrybuje newslettery. Powysze dane potwierdzaj rwnie rosnce wydatki na e-mail marketing. Wystarczy zajrze do raportu przygotowanego przez Interaktywnie.com Email marketing w liczbach. Mona w nim znale m.in. informacje, e () z 777 milionw zotych, jakie wedug szacunkw IAB Polska i PricewaterhouseCoopers () rodzime firmy wyday na reklamowanie si w Internecie, 7 %, a zatem przeszo

54 miliony zotych przypado w udziale marketingowi e-mailowemu. (..) To wynik lepszy o 12 procent od tego osignitego w pierwszym proczu 2009.

dziaania marketingowe w Internecie. Zwtpienie to wynika z pojawiajcych si od czasu do czasu opinii deprecjonujcych znaczenie wiadomoci e-mail w komunikacji marketingowej. Wystarczy jednak przyjrze si liczbom. Wynika z nich co zupenie innego. Badania Datran Media wskazuj, e 80% amerykaskich marketerw uwaa, e e-mail jest najskuteczniejszym narzdziem marketingowym. Za 62% badanych wykorzystao newsletter w swojej strategii marketingowej. Podobnie sytuacja wyglda na rynku polskim a 80% polskich marketerw wykorzystuje rne formy e-mail marketingu w dziaaniach

Co e-mail marketing moe da firmie?


Poszukujc skutecznych narzdzi do marketingu w Internecie warto pamita, e e-mail marketing jest marketingiem relacji, nazywanym permission marketingiem, czyli marketingiem za przyzwoleniem. Istota permission marketingu polega na uzyskaniu zgody klienta na otrzymywanie komunikatu marketingowego. Jest to punkt wyjcia do budowania relacji z konsumentem. Oznacza to, e odbiorca newsletterw samowolnie decyduje si i wyraa ch otrzymywania komunikatw marketingowych danej firmy.

36

#e-mail marketing #poradnik #kampania


mediafunmagazyn

Najwiksz jednak zalet e-mail marketingu jest jego skuteczno, ktra realnie zwiksza sprzeda i zysk. W kocu kademu marketerowi zaley na tym, aby efektywno jego dziaa marketingowych nie bya widoczna tylko we wzmacnianiu marki, ale przekadaa si rwnie na realny zysk dla firmy. Wedug Direct Marketing Association, e-maile mog generowa zwrot z inwestycji na poziomie 4506%. Oznacza to, e za kad zotwk wydan na e-mail marketing mona zarobi ponad 46 z. Dodatkowo, dziaania e-mail marketingowe s w 100% mierzalne i daj peen obraz analityczny, natychmiast po wysaniu wiadomoci. W atwy sposb mona zobaczy, ile osb z listy kontaktw otworzyo wysan wiadomo, klikno w linki, pobrao plik, przeszo na stron internetow firmy, dokonao konwersji, czyli np. zakupio promowany produkt (jeeli prowadzisz sprzeda internetow).

dla odbiorcy jest rwnie czstotliwo otrzymywania newsletterw. Innym sposobem budowania listy odbiorcw jest dodanie checkboxu ze stwierdzeniem Chc otrzymywa newsletter z najnowszymi informacjami ze sklepu X podczas finalizowania transakcji w e-sklepie. Podobny mechanizm mona zastosowa przy rnych okazjach, takich jak konkursy czy akcje promocyjne w Internecie. Lista odbiorcw jest bezcenna. To od jej jakoci bdzie zaleaa w duej mierze efektywno prowadzonych kampanii e-mail marketingowych. Dlatego warto stosowa form zapisu z potwierdzeniem. Oznacza to, e na podany w formularzu zapisu adres e-mail zostanie wysany e-mail z prob o potwierdzenie danego adresu. Adres zostanie dodany do listy dopiero po klikniciu w link potwierdzajcy adres e-mail. Pozwoli to nie tylko zweryfikowa jego poprawno, ale rwnie bdzie miao wpyw na dostarczalno wysyanych wiadomoci. Nieaktywne adresy e-mail wpywaj na ni negatywnie.

zawartoci e-maila. Warto pamita, e nazwa firmy lub produktu podnosi wiarygodno i atrakcyjno newslettera. Wedug raportu Jupiter Research, umieszczenie nazwy firmy w tytule wiadomoci zwiksza wskanik otwar z 32% do 60%.

Traktuj newsletter jak telegram


Planujc tre newslettera naley pamita o podstawowej zasadzie. Newsletter jest drog do celu, a nie celem samym w sobie. Oznacza to, e nie trzeba w nim umieszcza caej treci oferty, ktr chcemy przedstawi odbiorcy, a jedynie jej najwaniejsze, skondensowane do minimum punkty. Wiadomo e-mail ma bowiem zainteresowa potencjalnego klienta ofert, przycign jego uwag i odesa na stron internetow firmy, na ktrej bdzie mg kupi interesujcy go produkt lub uzyska wicej informacji na temat oferty. Tworzc newsletter naley pamita o tym, e odbiorcy codziennie otrzymuj dziesitki wiadomoci e-mail i kadej z nich powic najwyej kilka sekund. Trzeba zatem dooy wszelkich stara, aby nawigacja po newsletterze bya moliwie jak najbardziej intuicyjna. Dlatego wanym elementem kadej wiadomoci e-mail jest Call to Action, czyli przycisk wzywajcy do dziaania. Jest on klarownym komunikatem pokazujcym odbiorcy, gdzie ma klikn, aby przej do strony oferty. 6 W kolejnym artykule z cyklu przedstawimy, w jaki sposb tworzy skuteczne newslettery oraz unika bdw, przez ktre wiadomoci mog wyldowa w folderze spam. PIOTR kRUPA Marketing & Communication Specialist. Zajmuje si komunikacj dostawcy e-mail marketingu na wiecie GetResponse.pl, w tym kontaktami z mediami oraz komunikacj w obszarze mediw spoecznociowych. Jest jednym z autorw bloga eksperckiego na temat e-mail marketingu - emailmarketing.pl.

Lista odbiorcw bezcenna


Przed wysaniem pierwszego newslettera, naley zbudowa list odbiorcw, z ktrymi firma bdzie moga budowa relacje. Mog to by czytelnicy bloga, przyszli lub obecni klienci bd po prostu fani marki. Najprostszym i najczciej stosowanym sposobem jest umieszczenie formularza zapisu na firmowej stronie internetowej. Wane, aby formularz by atwy do zlokalizowania przez osob, ktre odwiedza stron pierwszy raz. Oprcz strony moe to by rwnie (firmowy) blog lub strona na Facebooku. Formularz zapisu nie musi zawiera kilkunastu pl do wypenienia. Zaleca si wrcz ograniczenie formularza do dwch pl: adresu e-mail oraz imienia. Te dane powinny wystarczy do wystartowania z kampani e-mail marketingow. Te firmy, ktre dojd do wniosku, e potrzebuj wicej informacji na temat odbiorcw, mog w jednej z kolejnych wiadomoci umieci link z ankiet on-line. Aby przekona internautw do zostawienia adresu e-mail, mona take podlinkowa do formularza zapisw przykadowy newsletter, aby potencjalni subskrybenci mogli si przekona, co bd otrzymywa. Wan informacj

Zanim wylesz pierwszy newsletter


Przed wysaniem pierwszego newslettera warto sprawdzi kilka elementw, ktre mog mie wpyw na jego skuteczno. Po pierwsze, pole nadawcy. Jest ono bardzo czsto pomijane przez wielu pocztkujcych e-mail marketerw. Tymczasem od tego, jaki adres e-mail zostanie umieszczony w polu nadawcy bdzie zaleao w duej mierze, czy wiadomo zostanie w ogle otwarta przez odbiorc. Przewanie odbiorcy nie otwieraj wiadomoci od osb lub firm, ktrych nie znaj, dlatego pole nadawcy powinno zawiera nazw firmy lub imi i nazwiska osoby, ktra jest rozpoznawalna przez odbiorcw. Na przykad, nazwa_ firmy@nazwa_firmy.pl, biuro@nazwa_firmy.pl lub jan_kowalski@nazwa_firmy.pl. Po drugie, temat wiadomoci. Obok pola nadawcy to drugi czynnik decydujcy o otwarciu wiadomoci przez odbiorc. Powinien on zatem przykuwa uwag, ale i jednoczenie informowa o treci wiadomoci. Temat powinien skada si z ok. 6-8 sw zawierajcych nazw firmy lub produktu oraz chwytliwe przedstawienie

37

#facebook #poradnik #aplikacje


mediafunmagazyn

Konkursy na Facebooku
Konkursy na Facebooku to nie tylko doskonaa metoda animowania spoecznoci, ale take unikalna okazja do lepszego poznania wasnych fanw i klientw.
fot.: www.fotochannels.com

K
stronach.

WOJTEK SzywalSki
na Facebooku. Czy w ten sposb chc zachci uytkownikw do polubienia strony fanowskiej, ktr zarzdzam czy te ma to by swoista nagroda dla spoecznoci ju zgromadzonej wok danej marki? Od odpowiedzi na to pytanie zaley zarwno sposb promowania konkursu, jak i przygotowanie materiaw konkursowych w postaci tekstu oraz grafiki. Efektem przeprowadzonego konkursu powinno by zacienienie subtelnej wizi midzy spersonifikowan mark a spoecznoci zebran wok niej oraz wzrost iloci fanw. Obie aplikacje konkursowe charakteryzuj si prostot obsugi, tak wic nawet osoby mniej techniczne wietnie poradz sobie w kolejnych etapach dostosowywania aplikacji do wasnych potrzeb. Co wane, w kadej chwili mona powrci do poprzedniego kroku, aby wprowadzi modyfikacje. Rwnie dziaajce konkursy mona modyfikowa, jeli zajdzie taka potrzeba.

onkursy na Facebooku stay si bardzo popularne i coraz bardziej powszechne. Niewtpliwie jest to

zasuga wzrostu wiadomoci osb odpowiedzialnych za prowadzenie marek w sieciach spoecznociowych. W rce naszych klientw oddalimy bardzo intuicyjne narzdzia promocyjne, umoliwiajce organizowanie profesjonalnie dziaajcych, zgodnych z regulaminem i zintegrowanych z ekosystemem Facebooka, konkursw na wasnych Jestemy zadowoleni z faktu, e za pomoc Megafoni zdecydowanie obniona zostaa bariera wejcia do tego typu aktywnoci marketingowej. W obecnej chwili dostpne s dwa rodzaje konkursw na Facebooka. S nimi konkurs fotograficzny oraz konkurs tekstowy.

Projektowanie konkursu
Kluczow kwesti przy projektowaniu konkursu jest tekst oraz grafika, ktra znajduje si na stronie konkursowej na Facebooku i zachca uytkownika do wzicia udziau w promocji. Jeeli uytkownik, ktry trafi na stron konkursow bdzie zmuszony zbyt dugo zastanawia si, o co chodzi?, to zwyczajnie porzuci dalsze dziaania. Projektujc hasa konkursowe trzeba zadba o waciwy dobr sw oraz dugo zda. Czy opisujce konkurs zdanie rzeczywicie przekazuje oczekiwan tre?

Jak tworzy konkurs na Facebooku?


Aby uruchomi konkurs na Facebooku wystarczy otworzy konto Megafoni, by od razu rozpocz proces ustawiania aplikacji konkursowej. Przy pomocy zintegrowanego konfiguratora jest to czynno bardzo intuicyjna. Bdc zalogowanym do panelu administracyjnego Megafoni, uytkownik dokonuje wyboru aplikacji, ktr uruchomi na swoim Facebook Pageu i rozpoczyna jej konfiguracj.

Istotne pytania
Przed przystpieniem do organizowania konkursu warto odpowiedzie sobie na pytanie, w jakim celu organizuj konkurs

38

#facebook #poradnik #aplikacje


mediafunmagazyn

na zadanie konkursowe. Czy bdzie to odpowied na postawione pytanie czy przesanie zdjcia lub grafiki, zaley to od rodzaju wybranej aplikacji konkursowej. Wanym elementem tego typu interakcji z uytkownikiem jest moliwo bliszego poznania fana, ktry moe odpowiedzie na krtk ankiet, przygotowan wczeniej przez organizatora. Tak wic dokonywana jest swoista wymiana dbr. Uczestnik konkursu inwestuje swj czas i ma moliwo przedstawienia si organizatorowi w zamian za wzicie udziau w konkursie z nagrodami. Organizator zyskuje nowego fana, ktry z kadym kolejnym krokiem Projektowanie konkursu z poziomu megafoni.pl bardziej angauje si w promocj. Dobrze przygotowane pytania i odpowiednio Wygraj wycieczk do Tybetu odpowied na pytanie konkursowe lub Kliknij i wygraj, wymarzone wakacje dla 2 osb wprost informuj o tym, co jest celem konkursu. W kolejnych etapach uytkownik musi polubi fan page promujcej si marki, aby otrzyma moliwo odpowiedzi dobrane nagrody na pewno zachcaj do wzicia udziau w konkursie, natomiast przemylana mikro ankieta dostarcza

Promowanie konkursw
Osigajc pewn krytyczn ilo uczestnikw konkursu dochodzi si do momentu, w ktrym pojawia si efekt kuli niegowej aktywno uczestnikw konkursu napdza zaangaowanie kolejnych uytkownikw Facebooka. Dzieje si to automatycznie, gdy kady z uytkownikw zaakceptuje umieszczenie informacji o konkursie na swojej Tablicy. Kiedy firma uruchamia konkurs za pomoc Megafoni, moe na swojej stronie Facebooka doda zakadk zachcajc do wzicia w nim udziau. Oczywicie mona tak zakadk ustawi jako domylne miejsce, na ktrym lduje uytkownik Facebooka, ktry jeszcze nie jest fanem promujcej si marki. W duej mierze to, czy osoba ta wemie udzia w konkursie zaley od tego, jak zostanie przygotowana rzeczona zakadka. Jasne i czytelne kreacje, z konkretnym przekazem graficznym i tekstowym stymuluj ciekawo oraz ch rywalizacji. Efektem tego jest ch przystpienia do konkursu.

39

#facebook #poradnik #aplikacje


mediafunmagazyn 40

bezcennych informacji, ktre na wejciu mog suy do weryfikacji okrelonej strategii biznesowej. Wracajc do samego konkursu. Uytkownik biorc w nim udzia poprzez odpowied na polecenie konkursowe lub te gosujc na nadesane prace zostawia lady w swojej sieci spoecznociowej. Obrazowo mwic, dziki funkcjom ekosystemu Facebooka widz, e mj znajomy wanie wzi udzia w konkursie i sam mog mu pomc gosujc na jego prac konkursow. Co wicej, uczestnik konkursu moe zachca swoich znajomych do gosowania wanie na niego. Jednym sowem przekaz rusza w przestrze spoecznoci z promujc si mark w tle.

to moe ona zorganizowa konkurs fotograficzny o tematyce luno powizanej z promowan mark. Warto wybra tematy bliskie wikszoci ludzi i wzbudzajce pozytywne emocje, jak np. wakacje, czowiek, umiech, rodzina, dzieci, hobby etc. Tego typu konkurs warto promowa rwnie poza sieci Facebook, np. na forach tematycznych, serwisach mikroblogowych, w firmowym newsletterze, poprzez SEO, sowem wszystkimi dostpnymi kanaami.

Monitorowanie konkursw
Konkursy na Facebooku jak kad czynno promocyjn warto monitorowa. Z tego powodu narzdzia Megafoni s zaopatrzone w funkcje monitoringu oddawanych gosw oraz publikowanych komentarzy. Za ich pomoc mona rwnie usuwa komentarze, ktre nie mieszcz si w przyjtych ramach.

Podsumowanie
Konkursy zawsze byy bardzo popularn metod na promocj, poniewa potrafi skutecznie zaangaowa odbiorcw we wspln zabaw. Za pomoc technologii Facebooka konkursy te nabieraj znacznie szybszego tempa i staj si ju jedn z kluczowych akcji promocyjnych kadej marki. Firmy budujce swj wizerunek poprzez dziaania on-line, dostrzegaj potencja drzemicy w organizowaniu mocnych spoecznoci. Zwizane jest to z wieloma korzyciami, ktre pyn z faktu oddziaywania na tak wyjtkow grupy ludzi. Gdy ciekawy konkurs zostanie prawidowo przeprowadzony, mona liczy nawet na podwojenie liczby fanw na Facebooku. Obecnie za pomoc Megafoni kada firma moe skorzysta z atwych w uytkowaniu, a zarazem skutecznych narzdzi promocyjnych na Facebooka sucych do pozyskiwania nowych oraz do angaowania obecnych fanw wok promowanej marki. Istot takiego dziaania jest to, e promocja marki odbywa si nie tylko na samej stronie konkursowej, ale take (lub przede wszystkim) na tablicach wszystkich uczestnikw akcji. 6

Konkurs dla mocnych marek na Facebooku z liczn i siln spoecznoci


Celem konkursu jest przede wszystkim zacienienie wizi uytkownikw z mark oraz pobudzenie ewangelistw do dziaania. Pomysw na zadania konkursowe jest mnstwo. Na przykad firmy spoywcze chtnie realizuj konkursy zdjciowe m.in. na najciekawsz potraw przyrzdzon z uyciem danego produktu etc. Z kolei rozgonie radiowe organizujce du ilo minikonkursw, mog korzysta z aplikacji konkurs tekstowy, aby przenie ciar obsugi swoich promocji w bardziej zautomatyzowane rodowisko aplikacji promocyjnych Megafoni.

Autopromocja
Uytkownik biorcy udzia w konkursie moe zaprosi swoich przyjaci do gosowania na jego prac, wysyajc poprzez aplikacj konkursow Megafoni zaproszenie do skorzystania z aplikacji. Ponadto, moe si pochwali bezporednio na swoim wallu faktem brania czynnego udziau w konkursie za pomoc tylko jednego kliknicia. Dzieje si tak dlatego, e ju na etapie konfigurowania aplikacji, organizator konkursu moe zaproponowa form takiego powiadomienia np. Imi Nazwisko doda prac w konkursie marki Nasza Firma pom mu zwyciy! Gdzie w miejsce Imi Nazwisko automatycznie podstawiaj si dane osoby biorcej udzia w konkursie. W ten sposb uatwiona zostaje moliwo pochwalenia si faktem uczestniczenia w konkursie.

Wicej o promocji konkursw


Uruchomienie aplikacji i pozostawienie jej bez opieki w wikszoci przypadkw mona porwna do zorganizowania imprezy bez zaproszenia goci, udzc si, e same otwarte drzwi zachc ich do przyjcia. Z tego powodu warto zadba o promocj. Nieocenione jest wykorzystanie moliwoci, jakie niesie komunikacja w ju istniejcych kanaach, takich jak

WOJTEK SZyWAlSki Megafoni Social Media Manager. Fascynata nowych mediw i budowania relacji midzy ludmi w sieciach spoecznociowych. Megafoni (www.megafoni.pl) to narzdzie internetowe, za pomocy ktrego mona tworzy i zarzdza wasn promocj na Facebooku. Wszystko to z wasnego panelu Megafoni dostpnego z przegldarki internetowej.

Konkurs dla wieych marek na Facebooku z niewielk spoecznoci


Celem konkursu jest powikszenie iloci fanw oraz wzbudzenie zainteresowania mark. Zadanie konkursowe moe, poprzez dziaania porednie, zblia klientw do danej marki. Dla przykadu. Jeeli organizatorem jest firma handlujca sprztem fotograficznym

np. newsletter, blog firmowy, mikroblogi (twitter, blip oraz flaker), kartki witeczne wysyane klientom etc. W przypadku braku rozbudowanych sieci na platformach mikroblogowych mona w stosunkowo prosty sposb dotrze do szerszej widowni korzystajc z hash tagw, czyli sw kluczowych poprzedzonych znakiem #.

#marketing #strategia #firma


mediafunmagazyn

Marketing poukadany
W brany marketingowej pokutuje do popularny pogld, e o sukcesie rynkowym produktu decyduje wysoko budetu i/lub kreatywno. Czasem niektrzy do czynnikw niezbdnych do sukcesu dodaj strategi.
fot.: www.fotochannels.com

PiOTR Mrzygd
firm posiada jakkolwiek strategi rynkow, a 44% z nich nie integruje strategii komunikacji ze strategi sprzeday. Rodzi si pytanie, po co firmie strategia, ktra nie integruje wszystkich dziaw? Badania te tumacz brak spjnoci w funkcjonowaniu firm i komunikacji marketingowej. Powysze dane tumacz take nieufno do marketingu i zagubienie konsumentw w natoku sprzecznych ze sob komunikatw wysyanych przez wiele marek. W niektrych przypadkach marketing cigle pozostaje cyklem kreatywnych pomysw nie zwizanych w aden sposb ze sob czy ze strategi firmy. Z drugiej strony, jeli nie bierze si pod uwag strategii i jej elementw w prowadzeniu marki prowadzi do mylenia w stylu zrbmy tak sam kampani jak konkurencja. Zamiast wyrniania si pojawia si strategia naladownictwa komunikacji lidera. Tymczasem znajomo i uwzgldnianie wizji, misji i wartoci firmy w marketingu operacyjnym nie tylko uatwia utrzymanie spjnoci w poszczeglnych kampaniach, ale take moe uatwi obron planu marketingowego przed zarzdem firmy. I bynajmniej nie jest to ograniczanie kreatywnoci marketingu, poniewa prawdziwa kreatywno pojawia si wtedy, gdy pojawiaj si ograniczenia. Odwoywanie si w komunikacji do nadrzdnych elementw charakteryzujcych firm pozwala zminimalizowa czynnik subiektywny w ocenie proponowanych przez agencj projektw kreatywnych. Zamiast oceny opartej na subiektywnym pytaniu podoba mi si ten pomys czy nie, powstaje o wiele waniejsze pytanie: czy ten pomys jest zgodny z wizj, misj, wartociami i strategi firmy, w ktrej pracuj? Wszelkie kampanie, komunikaty marketingowe powinny by wsparciem dla podstawowej strategii biznesowej firmy, take te realizowane w ostatnio niezwykle popularnych mediach spoecznociowych.

ykl artykuw marketing poukadany zwraca uwag na konieczno spjnoci kampanii reklamowych z takimi

elementami jak wizja, misja, wartoci i strategia firmy. W nastpnych czciach cyklu jasno i klarownie zostanie take wyjaniona rnica pomidzy marketingiem strategicznym a operacyjnym.

Misja, wizja, wartoci? A po co mi to? Liczy si kasa!


Misja, wizja, wartoci wane dla organizacji w wielu firmach s martwymi zapisami wiszcymi na stronie firmowej i w dziale HR. Co wicej, wedug bada Kaplana i Nortona, 95% osb zatrudnionych w firmie nie wie, jaka jest jej strategia lub jej nie rozumie. W zwizku z tym nie s oni, mimo dobrych chci, w stanie jej realizowa. Badanie Kondycja marketingu w maych i rednich przedsibiorstwach 2011 opublikowane na www.kondycjamarketingu. pl pokazuje, e tylko 36% z 521 badanych

42

#marketing #strategia #firma


mediafunmagazyn

Na pocztek kilka definicji


Wiele misji jest czsto niezrozumiaych i bez znaczenia lub pospolitych jak masowy towar Peter Fisk Geniusz marketingu W potocznej mowie czsto myli si wizj z misj lub strategi z taktyk lub celem. Dlatego na pocztek uporzdkujmy pojcia i zastanwmy si nad ich zalenociami, by pniej pokaza dobre i ze praktyki rynkowe. Misja przedsibiorstwa odpowiada na zasadnicze pytanie: po co istniejemy? Jaka jest filozofia naszej firmy? W jakim kierunku firma powinna si rozwija? Misja opisuje idealny stan, do ktrego firma dy lub jest jej wyidealizowanym obrazem. Ze wzgldu na oglnikowo misji jest ona zazwyczaj do pojemna i dobrze jest gdy zawiera si w jednym zdaniu. Powinna by ona realistyczna, specyficzna dla danej firmy, oparta na wyrniajcej przewadze i motywujca do dziaania. Dobrym przykadem moe by producent wiodcych brandw alkoholowych, takich jak Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, czy Guinness firma Diageo. Jej misja streszcza si do prostego zdania celebrating life every day, everywhere. Wanym elementem tej misji jest jej prostota i odwoanie do emocji, dziki temu staje si ona zrozumiaa dla kadego pracownika. Niewtpliwie take, (niezalenie od sownych deklaracji) przyjemniej pracuje si w firmie celebrujcej ycie ni w firmie chccej zosta liderem w brany alkoholowej lub po prostu specjalizujcej si w brany alkoholowej. Konsekwentnie ze strategi firmy celem dziaa marketingowych Johnnie Walker, najpopularniejszej whisky na wiecie, jest strategia marketingowa oparta na idei Keep Walking, czyli denia do osigania celu poprzez rozwj osobowy, prezentujc inspirujce historie znanych postaci z rnych dziedzin ycia. W trend celebrowania ycia wpisuje si take konkurs Johnnie Walker Master of Bar Administration, ktrego celem jest przede

wszystkim podnoszenie kultury picia, promocja picia alkoholu w drinkach, ale te i wyonienie oraz nagrodzenie najlepszych barmanw. Dziki konsekwencji i spjnoci, firma Diageo z wartociowym udziaem na poziomie 31,2% w kategorii whisky jest bezwzgldnym liderem. chocia w Polsce musiaa niedawno ustpi miejsce marce Ballantines By jednak misja dziaaa musi by przestrzegan. Przykadem powicenia misji biecym celom moe by BP. Na stronie tego giganta energetycznego czytamy Misj BP jest dostarczanie energii w wielu postaciach, w sposb odpowiedzialny respektujc prawa czowieka, wymogi bezpieczestwa i ochrony rodowiska. Zlekcewaenie misji kosztowao firm ponad 20 mld dolarw. Wedug raportu Millward Brown, faktyczne koszty byy jednak znacznie wiksze. Top 100 most valuable global brands, BP spado z 34 miejsca w 2010 na 64 w 2011. Warto marki osabia si a o 27%. Spadek wartoci marki jest tym bardziej dotkliwy, e od 2000 roku firma podja kosztowny rebranding pozycjonujcy BP jako najbardziej zielon (przyjazn dla rodowiska) firm z sektora Oil & Gas. Symbolem zmiany pozycjonowania BP bya zmiana logo z zielonej tarczy na Heliosa. Przykad ten powinien by ostrzeeniem przed brakiem spjnoci pomidzy faktycznym postpowaniem firmy a jej marketingiem.

Dobrym przykadem firmy majcej poukadany marketing jest IKEA. Na stronie firmy czytamy: Misj IKEA jest tworzenie lepszego ycia na co dzie dla wielu ludzi. () Realizujemy j (wizja), oferujc szeroki asortyment produktw wyposaenia wntrz, dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych, w cenach tak niskich, by jak najwicej ludzi mogo sobie na nie pozwoli. Ide lepszego ycia wida w ekspozycji produktw na sklepie, a take w aranacji udogodnie dodatkowych, takich jak restauracja. Meble s ustawiane na sklepie w zestawy, pokoiki dajce gotowe rozwizanie i majce swj wyrniajcy si styl. Mona powiedzie, e IKEA sprzedaje meble klientom, ktrzy szukaj dozna zwizanych z mieszkaniem, podpowiada ona, inspiruje lub nawet daje gotowe rozwizania podporzdkowujc ekspozycje towaru idei biznesowej (dobry projekt, funkcjonalno). Sklep jest rodzajem teatru oddziaywujcym bardzo mocno na wikszo zmysw. Podejrzewam, e take restauracja jest traktowana jako swojego rodzaju koszt marketingowy. Jedzc dobry, ale tani obiad (nawizanie do niskich cen), siedzimy na wygodnych krzesach lub sofach (ktre mona kupi na hali) i obserwujemy jak bawi si nasze dzieci charakterystycznymi zabawkami wyprodukowanymi dla IKEA. Wchodzc do sklepu, poczynajc od tych toreb, a skoczywszy na samoobsugowej hali zanurzamy si w wiat IKEA, jestemy otoczeni przez jej produkty i mimo, e to jest tylko sklep ludzie na hali nie spiesz si. Wiele pisze si na temat unikalnego stylu biznesowego IKEA trudnego do podrobienia, rzadko jednak podkrela si, e styl ten jest pochodn wizji Ingvara Kamprada i konsekwencji w jej wdraaniu na kadym szczeblu firmy, popartego osobistym przykadem waciciela. Moemy sobie wyobrazi hipermarket, ktry sprzedaje tylko marki wasne w niskich cenach (tak jak to robi IKEA z meblami), w pewnym sensie i w niewielkim zakresie prbuj w Polsce naladowa ten model biznesowy sklepy dyskontowe. Jednake tak

Wizja jest dla wizjonerw, ja musz walczy z konkurencj!


Wizja jest oglnym obrazem opisujcym, czym firma chce by, zajmowa si w szerokiej perspektywie czasowej, okrela ona podstawow motywacj prowadzenia dziaalnoci i cel, ktry firma chce osign w perspektywie rednioterminowej. Wizja jest wynikow misji i wartoci wyznawanych przez firm. Co najwaniejsze, wizja jest bardzo mocno powizana ze strategi, a bez dobrej strategii adna marka nie wygra w dobie globalnej hiperkonkurencji.

43

#marketing #strategia #firma


mediafunmagazyn 44

naprawd sukcesem firmy s nie produkty lub aranacja sklepw, ale poczenie tych elementw z wyjtkow kultur pracy nastawian na klienta. Uderza take niezwyka konsekwencja w komunikowaniu klientom swojej misji na kadym szczeblu kontaktu z mark. Dbao o szczegy jak choby fakt, e karta IKEA FAMILY jest aktywna w caej sieci w dowolnym kraju (funkcjonalno) powoduje, e marka ta jest spjnym mocnym monolitem. Jest ona podziwian i lubian mark, mimo e reprezentuje mao wdziczny i trudny rynek handlu detalicznego. W realizacji wielu kampanii marketingowych zwraca uwag ich konsekwencja i spjno z globaln misj i strategi firmy. Spjno ta nie przeszkadza by byy one poczone z innowacyjnym podejciem do reklamy. O ciekawym przykadzie spjnoci marketingu z misj i strategi firmy mona poczyta tutaj. Wyprzedae s tylko dwa razy do roku, dziki temu s dostrzegalne i wiarygodne,

a ich celem jest udostpnienie miejsca dla nowych kolekcji. Zbyt czste promocje uderzayby w wiarygodno misji firmy gwarantujcej meble w tak niskich cenach, by jak najwicej ludzi mogo sobie na nie pozwoli.

Najwzniolejsze misje i wizje pozostaj martwymi zapisami na kartce papieru jeli firma nie kieruje si nimi w codziennych decyzjach biznesowych i jeli nie ma odpowiednich ludzi, ktrzy bd si z nimi identyfikowa i wprowadza ich ducha na szczeblu operacyjnym. Dlatego marketing poukadany jest rdem sukcesu zwyciskich marek. W dzisiejszych czasach klient oczekuje spjnoci (integrity) pomidzy marketingiem i kupionym produktem oraz konsekwencji w pozycjonowaniu. Spjno i konsekwencja buduje wiarygodno marki. Dlatego warto zastanowi si, czy Twoja obecna kampania reklamowa jest zgodna z misj i wizj firmy? A moe warto zacz myle o misji i wizji w kontekcie budowy marki, ktr zarzdzasz? Ale o tym bdziesz mg przeczyta w nastpnych odcinkach z cyklu Marketing poukadany.

Z drugiej strony
Z drugiej strony, jak powiedzia Gen. Colin Powell, Teorie zarzdzania nie maj wikszego znaczenia. Sukces lub poraka przedsiwzicia zale od ludzi. Zbyt czsto s oni traktowani jak pionki, przesuwane na szachownicy przez wielkich wizjonerw. Wikszo menederw powica mnstwo czasu planowaniu transakcji restrukturyzacji czy najnowszym pomysom z dziedziny zarzdzania, a tylko niewielu stawia sobie za gwny cel stworzenie rodowiska, ktre przycignie najlepszych, najmdrzejszych i najbardziej kreatywnych pracownikw, a nastpnie utrzyma ich i co najwaniejsze wykorzysta ich potencja.

Przykady dobrych misji


Disney czyni ludzi szczliwymi Wall Mart da zwykym ludziom szanse

Misja po co istniejemy? Okrela filozofi dziaania i kierunek firmy. Wartoci w co wierzymy i jak zamierzamy postpowa w biznesie? Wizja czym, jacy chcemy by w przyszoi? Strategia jaki jest plan naszej gry konkurencyjnej? Taktyka suma dziaa prowadzcych do realizacji strategii, gwnie dotyczy Marketing Mix. Strategiczna karta wynikw jak zamierzamy monitorowa i wdraa plan strategiczny. Hierarchia poj rdo: D.J Collis, M.G. Rukstad Czy potrafisz opisa swoj strategi? Harvard Business Review listopad 2009 (zmienione) Strategiczna karta wynikw Taktyka Strategia Wizja Wartoci Misja

kupowania takich samych rzeczy co bogaczom Google uporzdkowa wiatowe zasoby informacji, tak aby stay si powszechnie dostpne i uyteczne. PIOTR MRZyGd Od 6 lat zwizany z marketingiem, obecnie jako Advertising Manager w Tesco. Uwielbia kreatywne kampanie szczeglnie jeli s przy okazji skuteczne. Zdoby liczne nagrody marketingowe min. na Golden Drum w Portorou (2008): Grand Prix i Zoty Bben w kategorii media campaigns (dla najlepszej kampanii mediowej), Zoty Zegarek w kategorii advertising campaigns (dla najbardziej kreatywnej kampanii), Grand Prix w kategorii interactive (dla najlepszej kampanii w Internecie), Golden Winged Nike w kategorii Heath & Beauty, oraz najnowsza na KTR (2010) zoto w kategorii reklama radiowa (Tesco). 6

#sprzeda #rynek #marketing


mediafunmagazyn 46

Gra w handlowanie? czyli o tym, czy sprzeda nadal jest taka sama
PRZEMYSAW ya

Kiedy pierwsi polscy przedsibiorcy 14 lat temu rozpoczynali przygod z e-commerce, nie do koca wiedzieli, w ktr stron pjd ich dziaania. Internauci byli duo mniejsz grup spoeczn, ni obecnie. Dostp do Internetu kosztowa krocie i mao kto wiedzia, e mona przez TEN CAY INTERNET robi zakupy.

zisiaj sklep internetowy przy niewielkim nakadzie pracy (i za darmo!) mona uruchomi na kilkunastu platformach sprzedaowych. Rwnie atwo zacz sprzedawa na aukcjach lub wej w e-commerce przy

pomocy platform oferujcych zakupy grupowe. Tylko, co w tym wszystkim tak naprawd si zmienio? Czy klient i sprzedawca to takie same jednostki jak kiedy?

Handlowanie to gra
Na przykadzie ksiki Handlowanie to gra, autorstwa Wojciecha Hamana i Jerzego Guta, mona stworzy obraz podstawowych zachowa dobrego sprzedawcy oraz technik, jakich moe uywa. Autorzy wskazuj, co jest najwaniejsze dla klienta, w jaki sposb rozpoczyna rozmow, gdzie budowa relacj czy te jak rozpoznawa typy klientw. Ucz bezpieczestwa w obustronnych kontaktach, gdy klienci te bywaj sprytni oraz czasem prbuj wykorzysta sabostki handlowca. Przyjli jednak do tradycyjny model, w ktrym szanse handlowe s rwne. Sprzedawca ma na celu rozpoznanie klienta i przeprowadzenie odpowiedniej dla niego rozmowy. Klient za czasem nie jest pewny, czy robi dobry zakup (niezdecydowany) lub chce si troch potargowa.

Zasiane ziarenko
Tak czy inaczej, obie strony maj ze sob kontakt, choby poredni. Handlowiec w jaki sposb musi rozpozna, czy klient jest zainteresowany, czy moe tylko oglda, jaki ma cel (lub czciej problem do rozwizania) oraz jaka jest cieka podejmowania przez niego decyzji. Nastpnie obie strony przekonuj si nawzajem do swoich racji, czasem negocjuj lub ustalaj konkretne warunki zakupw i finalizuj transakcj. Koczeniem procesu sprzeday niekoniecznie musi by sama sprzeda. Zdarza si, e jest to zbudowana relacja, dobre wraenie, zasiane ziarenko wskazywania potrzeby u klienta, ktry wczeniej czy pniej wrci, aby dokona zakupu. W powyszym modelu jest jeszcze jedno zaoenie. Strony maj czas dla siebie na wskazane dziaania. Zachodzi obustronna interakcja i pojawiaj si osobiste decyzje umoliwiajce dokonanie wyboru.

Mniej handlowca, wicej psychologa


Analizujc nowe narzdzia dostpne na platformach internetowych mona doj do wniosku, e model sprzedaowy radykalnie si zmienia.

#sprzeda #rynek #marketing


mediafunmagazyn

Z jednej strony, klienci zmieniaj si w prosumentw, ktrzy dobrze znaj swoje prawa i umiejtnie je wykorzystuj. Z drugiej, pojawiaj si sprzedawcy, ktrzy s ukryci za coraz bardziej wymylnymi narzdziami do analizy zachowa i wywierania wpywu na konsumenta. Sprzeda to coraz mniejszy udzia handlowca, a coraz wikszy psychologw i socjologw starajcych si zbada mechanizmy wywoywania reakcji. Super promocje (budujce poczucie, e kupuje si taniej), krtkie okazje (majce na celu skrcenie czasu na decyzj oraz budujce poczucie wyjtkowoci oferty), odpowiednie uoenie elementw na witrynie internetowej (zachcajce do czstszego wrzucania produktw do koszyka, skadania wikszych zamwie) uwypuklenie jednych parametrw akcji sprzedaowej, a ukrycie drugich oraz wykorzystywanie innych reakcji (czsto podwiadomych) buduje now jako dziaa na styku sprzeday i zakupw.

Sprzeda aukcyjna, zakupy grupowe


Gdy systemy sprzeday aukcyjnej zaleway Internet, wielu sprzedawcw narzekao, e przedsibiorcy tam dziaajcy psuj rynek bardzo niskimi marami czy te zarabiaj na kosztach przesyek, zaniajc cen samego produktu. Klienci za czasem gubili si w tej mnogoci oferty i mieli problem z wybraniem wysokiej jakoci sprzedawcy, ktry oprcz dobrej ceny zapewnia rwnie atrakcyjne wsparcie posprzedaowe. Wszyscy si jednak przyzwyczaili i nauczyli w peni wykorzystywa takie narzdzia. Szybkie zmiany na tym polu doprowadziy take do zmian ustawodawczych. Z korzyci dla kadej ze stron. W 2010 roku rozpocz si boom na zakupy grupowe. Tutaj rwnie pojawia si w pierwszej kolejnoci euforia. Firmy duo zaczy sprzedawa, klienci bez opamitania kupowa. Wykorzystanie mechanizmw ograniczonej czasowo i ilociowo oferty uruchomia w konsumentach mechanizmy szybkiego podejmowania decyzji. Sam skusiem si na kilka transakcji, z ktrych cz okazaa mi si zupenie nieprzydatna. No, ale mechanizm wywierania reakcji zadziaa. W chwili obecnej sprzedawcy i konsumenci zaczynaj do wikszoci z tych narzdzi podchodzi z coraz wikszym dystansem. Pierwsi przekonuj si, e zbijanie mary ma sens, ale tylko przy dobrym modelu sprzedaowo-marketingowym. Drudzy buduj w sobie mechanizmy obronne, eby nie rzuca si na kad moliw okazj. Statystyki jeszcze rosn i pewnie taka tendencja si przez jaki czas utrzyma. Na miejsce mniej zadowolonych stron przychodz kolejni, ktrzy chc si przekona, o sile dziaania tych narzdzi. Zapewne tak bdzie, pki kto znowu nie wymyli nowego rozwizania, ktre zawojuje rynek i znajdzie sposb na now drog dotarcia do klienta. 666
fot.: www.fotochannels.com

PRZEMYSAW yA Zajmuje si rozwojem biznesu i tworzeniem nowych rozwiza na rynek polski w Netsprint.pl. Waciciel firmy konsultingowej wspierajcej e-biznes w kwestiach sprzedaowych, marketingowych i projektowych. Z zamiowania handlowiec. Audytor ISO. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej w KIGEiT i PSPR w oddziale mazowieckim. Autor blogw branowych: blogpr.pl dziaania brany PR, auditlog.pl - nowe media i sprzeda oraz e-startup.pl - dotacje dla startupw.

Odpowiadajc na pytania, tak, zmienia si wszystko. Sposb sprzeday, narzdzia, mechanizmy wywoywania reakcji oraz sami sprzedawcy i klienci. Handlowcy musz i do przodu, wyszukiwa i wykorzystywa nowe narzdzia i metody sprzeday, gdy konsumenci s coraz lepiej wyedukowan i wiadom grup. 6

47

#trendy #technologie #marketing


mediafunmagazyn

LOMBB, czyli jak si robi lokalny marketing w Berlinie i Brandenburgii


fot.: www.fotochannels.com

LOMBB, czyli Lokales Online Marketing Berlin-Brandeburg, to po naszemu nic innego jak doroczna impreza targowo-konferencyjna powicona lokalnemu marketingowi on-line. Jak si wic robi taki berlisko-brandenburski marketing?
MARTA eichStaedt

erlin jest specyficznym miastem. Nie ma tu przemysu, yje si gwnie z usug. To powd, dla ktrego targi

w marketingu musz po prostu by nieco inne. Ale do rzeczy.

temu jak zadba o dobry monitoring Internetu pod ktem swojego biznesu czy te wasnej osoby. Zatrzymajmy si na duej przy kodach QR oraz narzdziach bazujcych na geolokalizacji.

O czym byo na konferencji?


O Facebooku. To ju chyba nikogo nie dziwi. Poruszana bya take tematyka zwizana z dziaaniami e-PR, z pozycjonowaniem stron www, kodami QR. Mwiono wreszcie i o tym jak wykorzystywa w dziaaniach marketingowych takie narzdzia jak Google Places, Google HotPot oraz Qype. Tu spotkao mnie niemae zdziwienie, gdy okazao si, e Qype istnieje na polskim rynku, ale o tym za moment. Wiele czasu powicono take reputacji w sieci oraz

i konferencja LOMBB skierowane s przede wszystkim do maych i rednich firm, w tym czsto wanie o charakterze usugowym (prawnikw, lekarzy, restauracji, fryzjerw, itp.). Sam fakt istnienia takiej imprezy ju mnie zachwyca. Budety, jakimi dysponuj osoby prowadzce dziaalnoci gospodarcze czy te mae i rednie firmy, nie s bowiem zbyt wysokie. Niskie budety nie mog jednak oznacza braku dziaa. Narzdzia wykorzystywane

Zeskanuj i skorzystaj
Kody QR nie s na razie popularnym narzdziem wykorzystywanym w marketingu. Na razie. Prawie 13 mln aparatw (ok. 23%) na rynku niemieckim to smartfony. Ich liczba ma mocno rosn, a to z kolei wry kodom QR raczej wietlan przyszo. Uwadze polecam prezentacj autorstwa Anny Preiler z The Chicken, w ramach ktrej

48

#trendy #technologie #marketing


mediafunmagazyn

Na prezentacji Jana Hendrika Senfa mona zobaczy, jak wygldaj wyniki wyszukiwania dla zakadu fryzjerskiego w Berlinie. Warto zwrci uwag na wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania recenzji z portalu Qype i Yelp, a take informacji o lokalizacji z Google Street View. Serwisy typu Foursqare s na razie w Niemczech mocno niszowe (ok. 100 000 unikalnych odwiedzajcych w miesicu). Niby masa krytyczna smartfonw (23% telefonw to smartfony) ju jest, ale jednoczenie jest za mao W Polsce Google Miejsca, w Niemczech ta strona otwiera si jako Google HotPot. Tu ocenisz restauracj lub inne miejsce tego typu zapozna si mona z kilkoma ciekawymi zastosowaniami kodw QR. To, e w Niemczech kody QR s umieszczane na rozkadach jazdy autobusw (w Polsce po narzdzie to sign ju Wrocaw. Wicej informacji w artykule Skanowanie coraz bardziej popularne przypisek red.) i zastpiy znaczki pocztowe (rozumiem, e dzisiaj dzieci i tak ju ich nie zbieraj) ju mnie nie dziwi. Natomiast akcja Pizza Digitale, przygotowana przez agencj reklamow Schloz & Friends, spowodowaa mj zachwyt. Agencja poszukiwaa pracownikw. Dlatego nawizaa wspprac z ... pizzeri! Przez miesic do zamwie od innych agencji reklamowych dodawano gratis Pizz Digitale z ukryt w kodzie QR wiadomoci o poszukiwaniu pracownikw. Nieeeee kod nie by doczony na karteczce czy wydrukowany na pudeku. Kod by upieczony na jadalnej pizzy. Efekt: 2 osoby zatrudnione. Polecam filmik o Pizza Digitale. Dowiesz si jak j zrobi ... przyzna, e ju si odrobine pogubiam w ofertach Google Mapy, Miejsca, HotPot. I co ciekawe, w Polsce Google HotPot przekierowuje do Google Miejsca. W Niemczech to odrbne serwisy. Podczas LOMBB Qype mia swoje stoisko zarwno w czci targowej, jak i konferencyjnej. O ofercie Google opowiedziaa firma zajmujca si marketingiem miejsc. Jako e Qype od kilku lat wita mnie naklejk zachca oczywicie do oceny miejsca na drzwiach przy wejciu do wikszoci berliskich knajpek, mocno si zdziwiam, gdy okazao si, e wystpuje take w wersji polskiej. Sprawdziam niestety mao na niej ruchu. Ciekawe, czy nie lubimy ocenia czy po prostu mao osb wie o tej moliwoci, a moe s inne serwisy, z ktrych korzystacie? Wrmy jednak do Berlina, ktrego mieszkacy w skali caych Niemiec najintensywniej korzystaj z tego portalu. Rnica midzy oboma serwisami Qype oraz Google polega choby na tym, e w Qype kady internauta moe zaoy profil miejsca, w ktrym by. Waciciel moe co prawda poprosi Qype o usunicie takiego wpisu albo sam zacz go pielgnowa, np. dodajc zdjcie lokalu. Aby zaistnie w Google Places trzeba zweryfikowa si jako waciciel, okazujc Google np. rachunek za prd opacany w tej lokalizacji. MARTA eiChSTAedT Trener biznesu i konsultant. Certyfikowany trener szkole on-line. Swoj karier zawodow rozpocza pod koniec lat 90. i pamita jeszcze czasy bez internetu w biurach :-). Obszarami jej dziaania s marketing i zarzdzanie strategiczne. Pracowaa w Lafarge Gips, Schneider Electric i Elektromonta Pozna. Prowadzi blog o webinarach, webcastach i e-learningu www.marta-online.pl. Znajdziesz j take na jej stronie www.martaeichstaedt.com oraz Facebooku, Golden Line i Linked In. Prywatnie dzieli swoje ycie midzy Warszaw a Berlin. 666 Na targach i w czasie prelekcji czuo si w powietrzu, e lokalne firmy dziaajce w obszarze on-line marketingu szykuj si na masowy przypyw klientw, ktrzy skorzystaj co najmniej ze szkole na temat lokalnego marketingu online, a take z ofert monitorowania ich reputacji w Internecie. Najtasze oferty monitorowania reputacji zaczynaj si dla maych firm od 100 Euro miesicznie. 6 ofert, aby te serwisy ruszyy pen par. Dla zainteresowanych tym rodzajem marketingu ciekawa bdzie zapewne prezentacja Jana Heinemanna Location Based Marketing.

Zaloguj si i oce
Drugi niezmiernie ciekawy dla mnie obszar, to lokalny marketing on-line. W Niemczech od 2006 roku szlaki przeciera w tym obszarze portal Qype (www.qype.pl ), umoliwiajcy internautom ocen odwiedzanych przez nich miejsc. Teraz obszar marketingu lokalnego mocno zaatakowa Google. Musz

49

#QR kody #technologie #mobile


mediafunmagazyn

Skanuj i korzystaj
Jak dostarczy klientom wan dla nas informacj w sposb interaktywny i bardziej angaujcy? Z pomoc przychodz kody QR, innowacyjna metoda zapisywania dowolnych informacji, wymylona przez japosk firm Denso Corporation w 1994 roku.

K
50

UKASZ dbSki
w prowadzonych przez nich dziaaniach promocyjnych. To powd, dla ktrego wanie nimi zajmiemy si w tym artykule. moliwe jest zapisanie znacznie wikszej iloci informacji specjalny format kodu umoliwia zapisanie zwykych tekstw, a take polece, ktre sprawiaj, e telefon odwiedza konkretn stron WWW, stron na Facebook.com czy te wprowadza nasze dane do ksiki teleadresowej.

ody 2D to nie tylko kody QR. To take np. Datamatrix, EZ Code, Microsoft Tag, SPARQCode czy te ScanLife. W tym zestawieniu

to jednak wanie kody QR s chyba najbardziej popularne to one s bowiem najczciej wykorzystywane przez firmy

Nastpca kod kreskowego


Kod 2D to nastpca kodu kreskowego. Dziki wykorzystaniu dwch wymiarw

#QR kody #technologie #mobile


mediafunmagazyn

Logotypy Dzwonki Video Reklamodawcy Agencje

Sprzeda wysykowa Sprzeda biletw

Dostawcy treci mobilnych Reklama

Promocje

Handel detaliczny

Prasa TV

Media Usugi biznesowe


Inne Logistyka

Internet

Muzea

Osoby prywatne
Vcard Blogi

Usugi publiczne Operatorzy

Zabytki Transport

Doadowania Usugi

produktu. Konsumenci, ktrzy zeskanowali kod QR mieszczcy si przy cenie byli przenoszeni do specjalnego serwisu, gdzie otrzymywali dodatkowe informacje na temat produktu oraz jego szczegowy opis. Mogli przeczyta opinie klientw sklepu na jego temat, porwna z innym
fot.: www.fotochannels.com

Ernst&Young
Pracodawcy szukaj coraz to nowszych metod, aby dotrze do zainteresowanych prac kandydatw. W lutym tego roku Ernst&Young uruchomio kampani rekrutacyjn z wykorzystaniem kodw 2D. Na plakatach rozwieszonych w campusach uczelni wydrukowano kody QR, ktre kieroway studentw na specjaln stron E&Y. Umieszczono na niej quiz badajcy znajomo firmy. Studenci na stronie mogli te ustawi sobie powiadomienie na komrk, dziki ktremu bd na bieco informowani o nowych procesach rekrutacyjnych w firmie E&Y.

podobnymi produktami lub te przesa maila z linkiem znajomemu, ktry mgby by zainteresowany ofert. A co najwaniejsze, mogli take zakupi produkt z poziomu smartphone i zamwi przesyk do domu.

Oczywicie ostateczn decyzj o tym, czy tak si stanie podejmuje uytkownik. Zeskanowanie kodu wyrcza jednak waciciela komrki ze mudnego pisania dugich tekstw lub skomplikowanych adresw internetowych za pomoc klawiatury w telefonie. Whitepaper Understanding QR Codes, wydany przez Okari Mobile, pokazuje, e QR kody mona wykorzystywa w kadej dziedzinie ycia. Poniej przedstawiamy kilka interesujcych przykadw praktycznego wykorzystania kodw QR przez firmy:

Pattex
Producent kleju Pattex w Niemczech doda na opakowaniu kleju kod QR. Po jego zeskanowaniu bylimy przenoszeni do mobilnej wersji Centrum Obsugi Klienta, gdzie najpierw wybierao si jzyk (np. niemiecki, francuski, holenderski), a nastpnie pokazywaa si zakadka z kilkoma kategoriami uycie kleju przy sklejaniu skry, plastiku, gumy itp. W specjalnej rubryce mona byo wpisa pytanie, na ktre chcielimy otrzyma odpowied z COK.

BestBuy
BestBuy uyo kodw 2D w sklepach na tabliczkach z opisem sprzedawanego

Jak wynika z wielu publikowanych na wiecie bada dotyczcych uycia telefonw komrkowych: czas spdzany na przegldaniu Internetu przez telefon w 2010 roku podwoi si wzgldem roku 2009 20% osb uytkujcych smartphony uyo ich, aby wyszuka interesujce ich produkty w 2009 roku mobile commerce w USA potroia si, osigajc 1,2 mld dolarw

51

#QR kody #technologie #mobile


mediafunmagazyn 52

Zeskanowanie kodu wyrcza waciciela komrki ze mudnego pisania dugich tekstw lub skomplikowanych adresw internetowych za pomoc klawiatury w telefonie.
Vichy
W promocji swoich nowych kremw Vichy wykorzystao kody QR, aby zaoferowa skanujcym je klientom dodatkow warto. W reklamach kremw w tygodniku Newsweek Polska umieszczono kod QR, ktry kierowa do specjalnego mobilnego serwisu. Serwis zawiera informacje na temat promowanego kremu. Mona byo take opanowa kilka gestw pielgnacyjnych, ktre wzmacniaj skuteczno stosowanych preparatw Vichy oraz cign sobie na telefon komrkowy dodatki (tapety). Roku Chopinowskiego, biografi muzyka, wiadomoci o Warszawie, a take multimedia (utwory Chopina do pobrania oraz tapety na telefon). Jednym z minusw strony www, do ktrej jestemy przenoszeni po zeskanowaniu kodu jest fakt, e zrobiona jest ona w technologii Flash, ktrej nie obsuguje iPhone.

amazon.co.uk ksik na temat social media: The NOW Revolution, napisan przez Jay Baer oraz Amber Naslund. Autorzy uyli w swojej ksice kodw 2D, ale nie QR, lecz Microsoft Tag. Wykorzystali je jako moliwo dodania interesujcej treci, odniesienia do serwisu WWW, czy do pliku PDF. I tak w kadym rozdziale byo kilka kodw, po ktrych zeskanowaniu bylimy przenoszeni na domen nowrevolution.com lub do pliku PDF, w ktrym mona byo sobie przeczyta, jak social media pomagay w rozwoju biznesu w kadym z 7 poziomw, o ktrych traktowaa ksika.

Artykuy spoywcze Picasso


Aby promowa now wystaw malarza Masterworks from the Musee Nationale Picasso, muzeum Virginia Museum of Fine Arts w Richmond w interesujcy sposb wykorzystao kody QR. Twarz kampanii zosta Pablo Picasso, ktrego zamieniono w caoci na kody QR. 15 kodw byo na tyle duych, e mona je byo zeskanowa swoim telefonem. Kody prowadziy do mobilnej wersji strony, na ktrej mona byo obejrze prace pokazywane na wystawie. By tam te link, pod ktrym mona byo kupi bilety na wystaw. Producent win, Constellation Wines, wsppracowa z firm, ktra dostarczaa kody QR. W sklepach na butelkach win zawieszono etykietki, na ktrych widniay kody QR lub numer, pod ktry mona byo wysa specjalny SMS. Po zeskanowaniu kodu mona byo otrzyma dostp do wersji mobilnej strony, ktra zostaa stworzona dla klientw przygotowujcych si do imprezy. Wejcie na stron dawao dostp do kalkulatora imprezowicza, ktry sugerowa, ile wina i jedzenia trzeba przygotowa oraz jakie wino bdzie pasowao najlepiej do jakiego jedzenia. Na stronie by take dostpny kalkulator imprezy po wpisaniu czasu trwania imprezy, liczby osb i budetu mona byo otrzyma informacj, ile i jakich win nam potrzeba. Mona byo rwnie dobra wino do jedzenia, jakie byo serwowane na imprezie, a take skorzysta ze specjalnej promocji dla klientw. Wszystkimi dziaaniami moglimy podzieli si ze znajomymi na Facebooku i Twitterze.

Miasto Wrocaw
Na pocztku 2009 roku Wrocaw na przystankach komunikacji miejskiej rozpocz umieszczanie tabliczek z kodami 2D zawierajcymi linki do rozkadw jazdy oraz do mobilnej strony miasta. Dotychczas rozkady jazdy wymagay wybrania rodzaju pojazdu, linii, jej numeru, trasy, typu dnia i godziny, co byo bardzo uciliwe. Kod 2D prowadzi od razu do strony, ktra podaje w jednym miejscu informacje o najbliszych odjazdach z danego przystanku.

Calvin Klein
W ubiegym roku w jesiennej kampanii swoich jeansw Calivin Klein zastpi trzy swoje tradycyjne billboardy z wizerunkiem modeli ogromnym kodem QR z opisem Zobacz wersj niecenzuraln. Przechodnie mogli wyj swojego smartphona i zeskanowa kod. Byli wtedy przenoszeni do mobilnej wersji strony z reklam video Calvin Klein Jeans, ktr po obejrzeniu mona byo podzieli si na Facebooku i Twitterze. Co jeszcze mona promowa uywajc kodw QR?

Miasto Warszawa
Na Krakowskim Przedmieciu od koca 2009 roku co kilka metrw mona spotka specjalne awki chopinowskie. Lokalizacja 15 awek odwouje si do wanych wydarze z ycia muzyka to projekt zainaugurowany z okazji obchodzonej w 2010 roku 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Po zeskanowaniu kodu z awki przenosilimy si na stron, z ktrej mona byo cign aplikacj chopinowsk zawieraa ona mnstwo informacji na temat kalendarza wydarze

Zakupy
O krok dalej w Korei Poudniowej poszo Tesco, ktre przygotowao sklep w witrynie reklamowej w metrze. Dziki zeskanowaniu oferowanych produktw mogli oni za pomoc telefonw komrkowych uzupeni zapasy w lodwce.

Ksika
Kilka tygodni temu zamwiem sobie na

#QR kody #technologie #mobile


mediafunmagazyn 54

Plakaty wyglday jak pki sklepowe z produktami kady produkt mia swj QR kod. Po skompletowaniu zamwienia mona byo zapaci i poprosi o dostarczenie zakupw na wskazany adres. Wedug informacji Tesco, liczba zamwie on-line wzrosa o 130%. Dziki temu sklep zosta najwikszym sprzedawc on-line i pozosta numerem 2. w sprzeday off-line zbliajc si znaczco do numeru 1.

7. Przed uruchomieniem promocji sam przetestuj, czy kod dziaa, wyjmij telefon i przeskanuj. 8. Promocje maj by zawsze wiee, zmieniane co tydzie, dwa. Tylko wtedy klienci bd chcieli korzysta z nich regularnie. 9. Link, do ktrego prowadzi kod ma by krtki (zmniejszy ryzyko bdw) 10. Zacznij dziaa ju dzi!

rdo: naszwroclaw.net/1132/aktualny-rozkladjazdy-mpk-komorce-to-mozliwe/ weblog.infopraca.pl/2011/02/kody-qr-wrekrutacji/ mashable.com/2011/01/28/qr-codebusiness-tips/ mashable.com/2011/02/18/2d-codes-for-

Pamitaj aby: Badania


W 2011 roku obserwujemy bardzo szybki wzrost popularnoci skanowania kodw. Dziki duej sprzeday smartphonw: iPhone oraz telefonw z Androidem, ktry czsto ma ju od nowoci zainstalowany czytnik kodw QR, zwikszya si liczba osb, ktre mog skanowa kody. Mobile Marketer obliczy, e liczba skanowa wzrosa w pierwszym kwartale 2011 (w porwnaniu z Q1 2010) o ponad 4,549%. Jak wynika z raportu Msgme Quick 6 eBook, osoby raz skanujce kody QR powracaj do tej czynnoci bardzo chtnie 62% osb skanujcych to osoby, ktre robi to po raz kolejny. Nie uywa formatw kodw, ktre wymagaj cignicia kolejnej, specjalnej aplikacji. Uywaj najpopularniejszych formatw (np. QR) Linkowa do strony, ktra jest specjalnie przygotowana pod telefon komrkowy (wersja mobilna) oraz ktra nie zawiera elementw w technologii Flash Zawrze jak zacht, call to action. Niech zainteresowani otrzymaj informacj, co dziki temu zyskaj, np. Zeskanuj kod, aby wygra!.

business/ sites.google.com/site/ piotrszlagorrepozytorium/Home/e-portfolio/ IMAG0061.jpg www.lowdandklea.com/wp-content/ uploads/2011/02/VMFA_Picappso_full_ proxy.jpg anetahall.files.wordpress.com/2011/02/qr_ code_now_revolution_book.jpg www.livingstonbuzz.com/wp-content/

Podsumowanie
W dzisiejszych czasach coraz czciej surfujemy w Internecie za pomoc telefonu komrkowego i korzystamy z rnego rodzaju aplikacji. Pomimo tego, wiele osb nie jest jeszcze zaznajomiona z technologi kodw 2D firmy, ktre chc dziki nim zaangaowa konsumentw musz poinformowa ich o tym, co to s kody 2D, jak je czyta, jak i gdzie cign oprogramowanie. Jednak przy dobrze zorganizowanej, interesujcej akcji promocyjnej mona reklam z kodami QR zainteresowa potencjalnych klientw i przyczyni si do zwikszania rozpoznawalnoci produktu, marki oraz, co za tym idzie, sprzeday. QR kody to co, co moe wyrni nasz biznes pord innych.

uploads/2011/05/Augme-ConstellationWines1.jpg multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/ files//2011/07/Wirtualne-Tesco.jpg http://www.waterfallmobile.com/docs/ msgme_ebook_qr.pdf

10 przykaza, jak prawidowo wykorzystywa kody QR:


1. Poinformuj klientw, czym s kody 2D przy kodzie dodaj wyjanienie, czym s i za pomoc jakiej aplikacji mona je odczyta. 2. Kod 2D powinien kierowa do specjalnie przygotowanej wersji mobilnej strony, nie normalnej. 3. Wane, eby wokoo by dobry zasig telefonw, aby atwo mona byo poczy si z miejscem, w ktre kieruje kod 2D. 4. Zaproponuj dodatkowe korzyci dla osb, ktre uyy kodu 2D (obnika, kupon, nagroda). 5. led rezultaty, mierz dziaania przykadowo podcz Google Analytics pod stron mobiln. 6. Promocja z wykorzystaniem kodw QR powinna by angaujca, interesujca klienci maj chcie wraca do nas po wicej.

UKASZ dBSki Pracuje jako Social Media Manager w 121pr. Autor bloga www. infosocialmedia.blogspot. com, gdzie pisze na temat mediw spoecznociowych oraz tego, jak mona wykorzysta je do celw biznesowych i nie tylko. Autor artykuw,

Zachcam do stworzenia swojego kodu QR za pomoc polskiego narzdzia na http://qrcodelike.com/ 6

warsztatw oraz case studies w Marketing w Praktyce. Strona na Facebooku: www. facebook.com/infosocialmedia.

KONKURS
Zmasowana sia Mediafun & Akademii Sztuk Komunikacji (ASK) zaprasza do konkursu dla dowiadczonych i godnych wiedzy praktykw Public Relations. Jeli jeste zdolnym, krytycznym i wymagajcym PR-owcem, swoje wiesz, ale chcesz si dowiedzie jeszcze wicej mamy dla Ciebie:

Kurs w Akademii Sztuk Komunikacji o wartoci 6 000 z


zobacz TUTAJ program i harmonogram zaj

1 2 3

A oto jak go zdoby: Spord wszelkich akcji i kampanii komunikacyjnych, jakie miay miejsce na wiecie w cigu ostatniego roku wybierz jedn i opisz j z punktu widzenia krytycznego PR-owca. Wasze case studies subiektywnie i tendencyjnie oceni nasza komisja zoona z redakcji mediafun magazynu i dyrektora programowego ASK Adama aszyna. Autor najlepszej pracy otrzyma od nas miejsce na jesiennym kursie ASK, za wybrane prace autorw, ktrzy wyra zgod opublikujemy na amach blog.mediafun.pl. Prace przesyajcie na adres maciek@mediafun.pl.

Konkrety: Temat: Case study projektu komunikacyjnego z ostatniego roku z punktu widzenia PRowca Objto: do 7000 znakw, zdjcia, ilustracje mile widziane Termin nadsyania prac: 26 wrzenia 2011 do pnocy Wyniki: 3 padziernika 2011 Nagroda: Kurs w Akademii Sztuk Komunikacji Swoje prace lijcie na adres: maciek@mediafun.pl

#narzdzia #firma #cloud


mediafunmagazyn

Narzdzia to podstawa
Dobry zestaw narzdzi to podstawa efektywnej pracy. I nie ma znaczenia, czy jeste mechanikiem samochodowym czy te prowadzisz firm w internecie. Narzdzia to podstawa.
KUBA FiliPowSki
Od kilku lat wsptworz dwie firmy technologiczne. Netguru, ktra zajmuje si tworzeniem aplikacji internetowych dla duych firm i start-upw w Polsce i zagranic oraz Humanway, ktra z kolei dostarcza system do rekrutacji pracownikw dla kilkudziesiciu firm rnej wielkoci.
56

fot.: Aleksandra Anzel

#narzdzia #firma #cloud


mediafunmagazyn

Nasz zesp pracuje w biurze w Poznaniu, ale w duym stopniu jest zarzdzany zdalnie ja pracuj z Warszawy, mj wsplnik Wiktor Schmidt z Dublina. Bez dobrych narzdzi wykorzystujcych internet nie byoby to moliwe.

Repozytorium kodu aplikacji trzymamy na GitHubie. GitHub to pewnego rodzaju serwis spoecznociowy dla programistw i bardzo uyteczne narzdzie. Na API GitHuba stworzylimy na wasne potrzeby system do code review SecondCoder.com. SecondCodera od jakiego czasu udostpniamy za darmo innym firmom, ktre tak jak my potrzebuj wygodnego, zintegrowanego z GitHubem narzdzia do kontroli jakoci kodu wytwarzanego przez zesp. Dziki SecondCoderowi kod jednego programisty musi by zawsze zatwierdzony przez innego programist zanim pojawi si na serwerze produkcyjnym.

zalet pozwala bardzo szybko publikowa oferty pracy w wielu bezpatnych rdach, dziki temu za darmo docieramy do wielu kandydatw. Drug zalet jest moliwo przepytania kandydata ju na etapie aplikowania. Dziki formularzom aplikacyjnym i automatycznie nadawanym etykietom moemy kilkoma klikniciami wyowi tych kandydatw, ktrzy speniaj podstawowe kryteria. Przy rekrutacji programistw dodatkowo pomaga nam Codility. Humanway to te baza kandydatw, z ktrej moemy skorzysta w przyszoci. Biznes plan rozpisujemy w Lean Canvas prostym narzdziu, ktre zostao stworzone by planowa biznes i ledzi rezultaty eksperymentw biznesowych.

Komunikacja
Komunikacja to jedna z najistotniejszych rzeczy w firmie, zwaszcza gdy pracuje si zdalnie. Uywamy Gmaila jako klienta pocztowego. Do tej pory nie znalelimy alternatywy, ktra potrafiaby zastpi poczt od Google. Gmail jest rewelacyjny zarwno jako narzdzie do komunikacji, jak i jako narzdzie do zarzdzania mikkimi zadaniami. Dobrze wykorzystywanie gwiazdek, etykiet i opcji archiwizowania maili uatwia ycie i przypiesza prac. Do rozmw w czasie rzeczywistym uywamy Skype. Skype wygrywa tym, e ma wszystko w jednym miejscu czat tekstowy, gosowy, wideo i przesyanie plikw p2p. Niestety jest te do ciki, ma sab wyszukiwark archiwum wiadomoci, a aplikacja na iPhonea jest zwyczajnie bezuyteczna do grupowych rozmw.

Dokumenty i pliki
Jestemy wielkimi fanami dwch rozwiza. Google Docs i Dropbox. Google Docs ma ju tyle moliwoci, e z powodzeniem zastpuje MS Office. Do tego jest w chmurze, co pozwala wsplnie pracowa nad dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi. W Google Docs przygotowujemy oferty, umowy, teksty i wyliczenia. Dropbox to dla nas backup i repozytorium plikw, do ktrych kady w firmie powinien mie dostp. Dropbox jest idealny jako archiwum dokumentw i innych plikw. Sprawdza si te wietnie w przypadku problemw typu zalany kaw komputer lub nadpisany plik. W Dropboxie wszystko jest bezpieczne i nie trzeba o tym myle.

Lean Canvas 666 Prawie wszystkie wymienione przeze mnie narzdzia s dostpne przez przegldark internetow w modelu Software as a Service. Daje nam to elastyczno i brak koniecznoci budowania wasnej infrastruktury, dziki czemu koszty s stosunkowo niewielkie. 6

Zarzdzanie projektami
Wikszo tego, co robimy to tworzenie oprogramowania. Wykorzystujemy wic narzdzia, ktre najlepiej naszym zdaniem radz sobie z tego typu projektami. Po wielu prbach z rnego rodzaju systemami od duszego czasu korzystamy z Pivotal Tracker narzdzia, ktre najlepiej pasuje do naszego stylu pracy. W Pivotalu planujemy rozwj aplikacji i monitorujemy bdy.

Sprzeda
Wszystkie kontakty z klientami zapisujemy w Highrise. Tam te ledzimy na bieco kluczowe parametry, takie jak ilo klientw, ilo potencjalnych klientw, wielko sprzeday. Faktury wystawiamy w Infakt. adne i proste narzdzie, tak jak wikszo wymienionych wyej dostpne przez przegldark.

KUBA FiliPoWSki Odpowiada za produkt i marketing w firmie tworzcej system do rekrutacji Humanway. Wspzaoyciel Netguru - firmy zajmujcej si tworzeniem aplikacji internetowych. Z wyksztacenia filozof. Lubi internet, ksiki, bieganie, kaw, dobre jedzenie, eksperymenty i ciekawe dyskusje.

Inne wane rzeczy


Do rekrutacji pracownikw uywamy Pivotal Tracker - prezentacja narzdzia oczywicie Humanway. System ma wiele

57

#blogi #konferencja #PR


mediafunmagazyn 58

To by dla mnie jeden z najciekawszych i najfajniejszych ykendw w moim yciu z pewnoci bd pamita go do koca wiata, a nie wykluczam, e i co najmniej jeden dzie duej ;) Mirek Poyniak mirekpolyniak. wordpress.com Nie chciaem. Ale wdepnem w histori. A raczej to ona na mnie nastpia. Na Blog Forum w Gdasku. W instytucie Sztuki Wyspa. Brandspeople.blogspot.com Gdask starajc si o tytu ESK da konkret i to nie tylko dla swoich mieszkacw, lecz dla caego kraju oraz zagranicy. Lukaszkusmierz.wordpress.com Pierwsza oglnopolska konferencja blogerw, i to w Gdasku! :) Natalia Hatalska hatalska.com Byy prezentacje, zderzenia pogldw i burzliwe dyskusje, emocje, mie wieczory i wycieczki po Gdasku, a przede wszystkim nietuzinkowi ludzie ( w wieku od 14-80 lat). Kominek
Przed realizacj projektu
W polskiej blogosferze jest ok. 3 mln blogw, a Polacy s jednym z trzech narodw najaktywniej czytajcych blogi! Wydawa by si zatem mogo, e kiedy w sierpniu 2010 r. zaczynalimy realizowa projekt, przykadw wsppracy blogerw z firmami i instytucjami publicznymi nie powinno brakowa. I gono byo wprawdzie o wsppracy Burger Kinga z Kominkiem. Intel zdecydowa si zorganizowa walk o puchar blogerw. Sami blogerzy przeprowadzili za akcj charytatywn, w ktrej wystawili si na sprzeda. Nie mniej jednak okazao si, e na polskim rynku jestemy na pocztku drogi. Brak dobrych praktyk na rodzimym rynku, niezrozumienie ze strony firm

Blog Forum Gdask 2010

Pokonferencyjne refleksje dotyczce wsppracy z blogerami


W grudniu 2010 roku w Gdasku odbya si I edycja interdyscyplinarnego forum dedykowanego wycznie blogosferze Blog Forum Gdask (BFG). Organizacja wydarzenia bya pierwsz prb kompleksowego nawizania relacji na du skal z blogerami w Polsce.
ANNA ProSzowSka-Sala KRYSTiAN cielak

#blogi #konferencja #PR


mediafunmagazyn

i instytucji, a take cigle pokutujce przekonanie, e blogerzy nie maj znaczcego wpywu na opini publiczn powodowao jednak, e podmioty komercyjne, instytucje i organizacje wolay nie podejmowa, ograniczay lub rezygnoway z nawizywania relacji z blogerami. Jeli za decydoway si tak wspprac nawiza ograniczay si do skadania propozycji testowania produktw lub realizacji bannerowych kampanii reklamowych. Na tym tle polskie miasta i regiony rwnie nie wyrniay si aktywnoci.

dla miasta, takich jak: kultura, literatura, sztuka, polityka, spoeczestwo, architektura, fotografia, design, lifestyle, kulinaria, marketing, media, moda, podre, Internet, sport, wydarzenia miejskie. Sprawdzio si indywidualne podejcie do komunikacji. Bezporednie zaproszenia do udziau w BFG offline zostay skierowane do grupy 500 najpopularniejszych polskich blogerw, wybranych pod ktem liczby czytelnikw, aktualnoci wpisw oraz popularnoci. BFG zrealizowane zostao w trybie on-line i off-line, aby da moliwo partycypacji, zadawania pyta i interakcji jak najwikszej liczbie blogerw i prosumentw. Osi programu byy obszary tematyczne bdce przedmiotem istotnych dyskusji poruszanych w polskiej blogosferze, takie jak: wolno i etyka blogera; spoeczna i kulturalna rola blogosfery; publicystyka w dobie nowych mediw; wsppraca z biznesem. Do udziau w konferencji w charakterze prelegentw i promotorw wydarzenia zaproszeni zostali polscy i zagraniczni liderzy opinii zwizani z blogowaniem m.in: analityk cyfrowy, socjolog i futurysta Brian Solis, eksperci w zakresie monitorowania wolnoci sowa w sieci: Tunezyjczyk Sami Ben Gharbia, blogerka z Azerbejdanu Arzu Geybullayeva, Natalia Hatalska, Maciej Budzich, Kominek, Piotr Waglowski, Eliza Mrawska, Artur Kurasiski, Grzegorz Marczak, Jakub Grnicki i inni. Promocji wydarzenia towarzyszy szereg aktywnoci PR i reklamowych. Stworzony zosta wiralowy film promocyjny z udziaem samych blogerw oraz prelegentw biorcych udzia w konferencji. Wszyscy blogerzy zainteresowani udziaem w wydarzeniu otrzymywali materiay audiowizualne dotyczce konferencji, pozostawiajc jednoczenie decyzj blogerom, co do ich wykorzystania. Stworzylimy kilka rodzajw elektronicznych wlepek blogowych informujcych o miejscu i terminie wydarzenia oraz przekierowujcych na

stron konferencji. Opracowane zostay autorskie narzdzia komunikacji w mediach spoecznociowych. Ponadto, wsplnie z wybranymi blogerami zorganizowalimy konkursy ostatniej szansy Zap stopa na Blog Forum Gdask. Przez cay czas prowadzona bya aktywna komunikacja z uyciem platform spoecznociowych: Facebook, Youtube, Twitter i Blip. W ramach tradycyjnych media relations nawizalimy wspprac z 11 patronami medialnymi oraz kilkunastoma redakcjami prasowymi radiowymi i TV. Zrealizowana zostaa take oglnopolska kampania reklamowa wykorzystujca: outdoor, spoty radiowo-telewizyjne, ogoszenia prasowe oraz Facebook Ads i Google Adwords. 6

Gdask prekursorem
Pracujc nad koncepcj projektu, szukajc pomysu na wyjtkowe wydarzenie, uznalimy, e dynamiczny rozwj mediw cyfrowych, szanse i zagroenia, jakie one za sob nios powinny by jednym z naturalnych obszarw zainteresowania i komunikacji Gdaska. Tym samym, stworzenie markowego wydarzenia skierowanego do polskiej blogosfery, nawizanie relacji z blogerami i komunikacja wolnociowego wizerunku w tej grupie bd dla miasta wane i wartociowe. Gdask przecie, od wielu lat konsekwentnie buduje wizerunek miasta wolnoci wolnoci sowa, wolnoci myli, wolnoci kultury i przeamywania granic. Miasto Gdask podjo decyzj o realizacji wydarzenia, ktre miao sta si pioniersk prb nawizania relacji z blogerami na du skal.

ANNA PRoSZoWSkA-SAlA Wacicielka i Dyr. Zarzdzajcy firmy doradczej Citybell Consulting, zajmujcej si opracowywaniem i realizacj strategii public relations online i off-line oraz public affairs na rzecz korporacji, miast i regionw oraz instytucji publicznych. Pomysodawczyni Blog Forum Gdask, wspautorka pierwszej w Polsce ksiki powiconej promocji miejsc Promocja Miast. Nowa Perspektywa. Citybell wsppracowao z miastem Gdask w organizacji Blog Forum a take penio opiek merytoryczn nad wydarzeniem. KRYSTIAN CielAk Senior Consultant w Citybell Consulting, zarzdzajcy zespoami projektowymi. Ekspert w dziedzinie komunikacji korporacyjnej, promocji miast i regionw, komunikacji kryzysowej oraz technik i narzdzi komunikacji on-line. Obserwator i aktywny uczestnik zmian zachodzcych w obszarze komunikacji. Fan spoecznoci. Zwolennik komunikacji opartej na dialogu i interakcji. Wraz z zespoem sprawowa opiek merytoryczn oraz realizowa I edycj Blog Forum Gdask.

Realizacja projektu
Od pocztku pracy nad projektem I konferencji dedykowanej blogosferze, prowadzilimy dialog z jej potencjalnymi uczestnikami. Program konferencji nie zosta narzucony z gry, lecz by przygotowany w konsultacji z blogerami. Praca koncepcyjna przy programie realizowana bya wsplnie z blogerami, ktrzy ju wczeniej zabierali aktywny gos w zakresie rozwoju blogosfery. Do udziau w Blog Forum Gdask zaproszeni zostali blogerzy specjalizujcy si obszarach tematycznych istotnych

59

#PR #pomiar #narzdzia


mediafunmagazyn 60

Najnowsze trendy w pomiarze efektw dziaa PR


Brana public relations dry w posadach. Gono mwi si o przypadkach zleceniodawcw, ktrzy daj od agencji PR podania liczby publikacji do osignicia. Ekwiwalent reklamowy odchodzi do lamusa. Potrzebne s twarde dowody.
DR ANNA Miotk

adania w public relations to temat trudny i niewdziczny. Nie tylko w Polsce. Take w krajach, ktre wyznaczaj trendy w rozwoju

przeprowadzony przez Central Office of Information (COI) z Wielkiej Brytanii. Orodek przetestowa pi firm badajcych media, wysyajc im ten sam zestaw 138 wycinkw prasowych oraz brief, ktry wskazywa, jakie miary maj by uyte w analizie: jak duo osb przeczytao artykuy, jaki by koszt dotarcia na 1000 i jaki by wydwik przekazw. Efektem rnicy byo pi rnych zestaww wynikw i due rnice pomidzy nimi: 46 i 93 miliony czytelnikw, udzia pozytywnych artykuw od 17 do 100%. W Polsce nie mamy nawet wsplnej definicji dziaa PR, a co dopiero mwi o ostatecznym modelu mierzenia efektywnoci PR czy przewodnikach branowych. Jednak problem braku standardw obserwuj w swojej praktyce zawodowej w firmie monitorujcej media. Zdarzaj si zapytania ze skopiowanymi elementami oferty innych firm, poniewa wysyajcy zapytanie myli, e taki jest standard. Kiedy jest proszony o wyjanienie, co oznaczaj poszczeglne wskaniki i jak s liczone, a przede wszystkim, jaki jest cel pomiaru korespondencja si urywa.

W styczniu 2010 r. prowadziam badanie do swojej pracy doktorskiej dotyczce opinii polskich PR-owcw na temat pomiaru efektw dziaa PR. Jedno z pyta w ankiecie dotyczyo dopuszczalnoci praktyki podawania spodziewanej liczby publikacji. A 18% badanych stwierdzio, e ta praktyka jest dopuszczalna [2]. W dyskusji, ktra odbya si na licie InternetPR.pl ponad rok po przeprowadzeniu badania, zwolennicy podawania spodziewanej liczby publikacji argumentowali, e zmusza to agencj do pracy, jest konkretnym zobowizaniem wobec klienta i pozwala klientowi wymaga, e podwykonawca to wszystko zrobi.

public relations zarwno jako brany, jak i jako dyscypliny. Wszdzie pojawiaj si te same problemy: brak standardw badawczych w brany lub niewystarczajce przestrzeganie tych, ktre zostay ju wprowadzone, miary popularne dziki nieznajomoci metodologii bada czy te nieznajomo specyfiki dziaa public relations. S ju jednak pierwsze jaskki zmian.

Wydarzenia branowe powicone wycznie badaniom, zmiany w regulaminach konkursw branowych, ktre podkrelaj rol bada czy coraz intensywniejsza debata nad standardami badawczymi.

(Brak) Przykad(u) idzie z gry


Kiedy pisz te sowa, na Proto.pl trwa debata spowodowana kolejn odson tego sporu [4]. Spowodowa j fakt wzicia udziau w przetargu urzdu miasta Poznania dwch agencji, ktrych szefowie peni funkcj w Zwizku Firm Public Relations i Radzie Etyki PR (opiniujcej zreszt warunki przetargw). Zgodnie z briefem doczonym do ogoszenia o przetargu na obsug PR Poznania, dziaania wybranej agencji maj doprowadzi do co najmniej 350 publikacji w mediach i internecie. Z tego 150 powinno pojawi si w tytuach prasowych wymienionych przez zamawiajcego. Wybrana agencja bdzie miaa na to czas do 12 grudnia tego dnia mija termin wykonania zamwienia, podao PRoto.pl. Pikanterii sprawie dodaje fakt, e przedstawiciel

Brak standardw badawczych


W Polsce do tej pory nie ma standardw badawczych PR. W tym przypadku jednak i Stany Zjednoczone nie mog by dobrym przykadem. Michaelson i Stacks [1], w jednym ze swoich najnowszych artykuw dotyczcych standardw PR w Public Relations Journal, stwierdzili, e stworzono jedynie mikkie wskazwki pod postaci rnego rodzaju przewodnikw nie jest to ostateczny model, ktry moe by wdroony i przestrzegany przez bran. Nie ustalono te wsplnej definicji sownictwa dotyczcego mierzenia efektw dziaa PR. Firmy badajce media badaj, co chc i jak chc, czego przykadem jest cytowany przez Michaelsona i Stacksa eksperyment

Istniejce standardy nie s przestrzegane


Dodatkow kwesti jest przestrzeganie standardw branowych, ktre ju s uchwalone. Duo kontrowersji budz co jaki czas zapisy z Kodeksu Dobrych Praktyk ZFPR i Kodeksu Etyki PSPR zakazujce podawania spodziewanej liczby publikacji.

#PR #pomiar #narzdzia


mediafunmagazyn

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR (punkt 14): firmom nie wolno wsppracowa z klientami na podstawie umw i uzgodnie, ktre ustalaj wynagrodzenie Firmy za pojedyncze publikacje, ktre ukazay si w mediach. Kodeks Etyki PSPR (punkt 10): pracownik public relations nie moe zawiera adnych umw, w ktrych gwarantowaby osignicie rezultatu uzalenionego od autonomicznych decyzji innych podmiotw, takich jak redakcje, instytucje publiczne itp., a jego wynagrodzenie nie moe by uzalenione od osignicia takich rezultatw. zleceniodawcy, czyli ukasz Godzior, nie widzi w swoim postpowaniu nic nagannego: Skadamy zlecenie. Jeli agencja decyduje si wzi udzia w przetargu oznacza to, e akceptuje jego warunki. To do agencji naley ocena, czy warunki te s zgodne z Kodeksem Etyki PR i podjcie decyzji o zoeniu oferty. O braku regulacji branowych dotyczcych bada wspomina drugi z dwch finalistw nieszczsnego przetargu: Agencje powinny wypracowa katalog kryteriw jakociowych sucych do oceny dziaa PR, z ktrego mogyby korzysta instytucje czy firmy. Istotnie, w Polsce tego rodzaju standardw nie ma. Nie ma wskazwek i zalece, jak bada skuteczno PR, bo nie wypracowaa ich adna z branowych organizacji PR. Nowsze wersje ekwiwalentu wa t warto przez takie parametry artykuu, jak obecno zdjcia, wypowiedzi przedstawiciela firmy, nazwy firmy w tytule, itp. Nie istniej jednak adne badania naukowe, ktre potwierdzaj zasadno stosowania tej miary, co stwierdzili Michaelson i Stacks w cytowanym wczeniej artykule. Wiele firm nadal wpisuje ekwiwalent reklamowy w zapytania dotyczce bada przekazw medialnych i nie reaguje na prby edukowania ich.

i Oceny Komunikacji (AMEC). Bior w nich udzia przedstawiciele firm zajmujcych si badaniami dla public relations, naukowcy i specjalici PR zainteresowani badaniami w PR z caej Europy. W ubiegym roku wypracowano Deklaracj Barcelosk zasady, ktrym powinny podlega badania rezultatw dziaa PR. W tym roku delegaci na konferencji w Lizbonie dyskutowali nad tym, jakie zagadnienia bd najbardziej istotne w badaniach PR w cigu najbliszych lat. Stwierdzili, e jednym z tych zagadnie jest pomiar social media.

Pierwsze wydarzenie branowe na temat pomiaru PR w Polsce


W Polsce brakuje by moe ze wzgldu na zbyt mae rozmiary rynku regularnego wydarzenia, ktrego tematyka skupiona byaby wycznie wok bada w PR. Sygnaem zmian w podejciu do bada moe by fakt, e tematem wiodcym tegorocznego Kongresu Profesjonalistw Public Relations we Wrocawiu byy wanie badania w PR. Po raz pierwszy rwnie praktyk PR zauway wydarzenie, o ktrym wiedzieli wczeniej wycznie pasjonaci bada: Public Relations Society of America zakazao w zgoszeniach do swojego dorocznego, najbardziej prestiowego konkursu w brany PR posugiwania si ekwiwalentem reklamowym jako miar rezultatw dziaa PR. Sprowokowao to dalsz dyskusj. Niektrzy przedstawiciele firm monitorujcych media, ktre posuguj

Pierwsze jaskki: Debata nad standardami badawczymi w Europie


Potrzeba prowadzenia rzetelnych bada zaczyna by jednak coraz bardziej palca. Jak udowodni bardziej wiadomym klientom, e dziaania, ktre si dla nich prowadzi, osigny zaoony cel? Jakich metod i technik badawczych uy? Jakie powinny by standardy prowadzenia bada? Pytania te zadawane s podczas dorocznych wydarze branowych powiconych mierzeniu efektw dziaa PR. Wczeniej odbyway si one tylko w Stanach Zjednoczonych, od trzech lat mamy ju europejskie wydarzenie European Measurement Summit, organizowane przez Midzynarodowe Stowarzyszenie Pomiaru

Metodologiczna ignorancja
Temu wszystkiemu towarzyszy nieznajomo zagadnie zwizanych z prowadzeniem bada. Autorka artykuu, prowadzc badanie do swojej pracy doktorskiej, przekonaa si o tym kilkakrotnie, jeszcze w trakcie przygotowywania ankiety. Okazao si, e kafeteria odpowiedzi w pytaniu o metody i techniki badawcze dostarczajce jak najbardziej rzetelnych informacji, przygotowana na podstawie literatury branowej musiaa ulec... znacznemu skrceniu. Dowodem na niewiedz dotyczc bada, jest rwnie pokutowanie w brany miar, ktre nie maj nic wsplnego z rzeteln metodologi naukow. Przykadem jest ekwiwalent reklamowy. To miara, ktra zakada wyliczenie wartoci dla artykuu odredakcyjnego, powstaego wskutek prowadzenia dziaa PR, przez porwnanie go z cen odpowiedniej powierzchni reklamowej w tym samym tytule. Starsze wersje ekwiwalentu reklamowego mnoyy t warto przez dowoln liczb pierwsz rn od 1.

Kiedy byem przeciwnikiem pacenia za efektywno mierzon liczb wycinkw. Jednak, kiedy moi znajomi wynajli agencj, ktra przez dwa kolejne miesice nie potrafia wygenerowa zainteresowania mediw tematyk, ktra zostaa im zlecona, zmieniem zdaniem. Dwa miesice posuchy, po ktrej nie nastpuje poprawa. Z mniej lub bardziej oczywistych powodw agencja nadal dla nich pracuje. No i chyba lepiej, e jednak zaproponowali jej przejcie na liczb wycinkw. Od razu wzrosa aktywno, ale jak tylko zbliaj si do poziomu, ktry sobie wyznaczyli, aktywno maleje. Przytoczone punkty [kodeksw branowych] s wygodn wymwk, natomiast zobowizanie do osignicia konkretnych efektw jest zwyczajnie uczciwoci wobec klienta. (...) Dla nas to kwestia odpowiedzialnoci, ale nie mam zapdw misyjnych. Takie umowy s konsekwencj odpowiedzialnoci wobec klienta, ktry po to angauje agencj PR, by mie pewno, e ta pomoe mu w realizacji celw biznesowych. Klient paci za kompetencj (w ktr wpisana jest efektywno), nie za staranie. Mamy prawo wymaga od naszych podwykonawcw, e zrealizuj co, a nie postaraj si co zrealizowa.

61

#PR #pomiar #narzdzia


mediafunmagazyn 62

si t miar, bronili ekwiwalentu twierdzc, e pozwala on na lepsze ocenienie dodatkowych parametrw artykuu (np. obecnoci zdj czy wypowiedzi eksperckich), jednak ich argument zosta odparty przez Magorzat Mejer z Procet&Gamble, ktra powiedziaa, e oni te parametry artykuu oceniaj i bez uywania takiej miary. I kady kolejny prelegent, o ile w swojej prezentacji posugiwa si ekwiwalentem reklamowym, uznawa za stosowne si z tego tumaczy. Pojawio si sporo ciekawych case studies z przykadami dobrze zmierzonych kampanii (np. projekt z zakresu employer brandingu przeprowadzony przez Tieto Poland, case Nescafe przykad na to, e badania mog by rwnie narzdziem PR). W kontekcie Kongresu warto odnotowa przegld rnych narzdzi i rodzajw bada w PR: Marcin Nagraba opowiada o Fanpage Trenderze, dr Dariusz Tworzydo o Barometrze Komunikacji. Osobicie aowaam, e nie zosta on ujty w formie jednego, spjnego cyklu, a prezentacje na ten temat byy rozproszone pomidzy rne dni. Swoje trzy zdania mieli rwnie przedstawiciele wiata naukowego (prof. dr hab. Tomasz GobanKlas, dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, prof. dr hab. Krystyna Mazurek-opaciska, dr Magda Pieczka), ktrzy wskazywali, e badania s istotn czci procesu PR (co pokazuj wszelkie modele realizacji dziaa PR), warto odrnia efektywno od skutecznoci (potocznie s stosowane zamiennie, w rzeczywistoci oznaczaj dwa rne aspekty oceny: budet i stopie realizacji celu) a take, e pomiar jest elementem szerszego planu dziaa PR. najbardziej prestiowego konkursu w brany PR, posza jeszcze dalej. Zabronia wymieniania ekwiwalentu reklamowego w rubryce dotyczcej pomiaru efektw w zgoszeniach reklamowych. To skutek Deklaracji Barceloskiej, przyjtej w czerwcu 2010 r. na kongresie AMEC w Barcelonie. Opowiedziano si w niej przeciwko stosowaniu ekwiwalentu reklamowego z mnonikiem (niestety co do zakazu uywania ekwiwalentu w ogle zdania byy podzielone). W lad za tym posza PRSA (wspomniany wczeniej zakaz uywania ekwiwalentu reklamowego jako miary efektywnoci dziaa PR w zgoszeniach konkursowych), a take niektre agencje. Ostatnio Ogilvy PR ogosia, e rezygnuje z uywania ekwiwalentu reklamowego w tworzonych przez siebie raportach. Rwnoczenie w amerykaskich mediach toczy si debata, poddajca w wtpliwo stosowanie tej miary. Jej odpryski widoczne byy te i w Polsce, podczas dyskusji na temat zasadnoci stosowania ekwiwalentu reklamowego. Wszystkie te opisane wydarzenia pokazuj, e tak dalej ju nie mona. Przykad z przetargiem miasta Poznania pokazuje, e pka jaka bariera dotyczca standardw: brana wymaga, aby przede wszystkim stosoway si do nich osoby zasiadajce w organizacjach branowych. Ronie wiadomo, e stosowane s miary nie majce adnego oparcia w sprawdzonej metodologii naukowej, a rwnoczenie palca staje si potrzeba udowadniania skutecznoci prowadzonych przez siebie dziaa. Co dalej, brano PR? 6 dr ANNA MioTk Dyrektor pionu monitoringu Internetu w NetSprint.pl, odpowiada za rozwizania NewsPoint i NewsPoint Social Media oraz przygotowywanie raportw i analiz medialnych. Ma szecioletnie dowiadczenie w public relations pracowaa w uznanych polskich i sieciowych agencjach PR, realizujc projekty dla klientw z sektorw IT, FMCG oraz healthcare. Z wyksztacenia magister socjologii (Uniwersytet Gdaski), w lipcu b.r. zoya rozpraw doktorsk Metody oceny i pomiaru rezultatw dziaa public relations stosowane w Polsce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykada na Podyplomowych Studiach PR w SWPS na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie, prowadzi szkolenia dotyczce komunikacji w internecie i bada w public relations; jej kompetencje trenerskie potwierdza certyfikat Szkoy Trenerw House of Skills. Autorka licznych publikacji w mediach branowych oraz bloga na temat bada w PR.
rda: [1] Michaelson D., Stacks D. W., Standardization in Public Relations Measurement and Evaluation, Public Relations Journal, Vol. 5, No. 2, Spring 2011 [2] Miotk A., Opinie polskich specjalistw PR na temat pomiaru dziaa PR, raport z badania, wrzesie 2010 r. [3] Michaelson D., Stacks D. W. Exploring the Comparative Communications Effectiveness of Advertising and Public Relations: An Experimental Study of Initial Branding Advantage, Institute for Public Relations, 2011. [4] Carl Bialik Publicists Pump Up Value of Buzz; Dont Believe the Hype, The Wall Street Journal, 25 czerwca 2011 r. tutaj opis debaty branowej w Stanach na temat ekwiwalentu i praktyki amerykaskich firm.

Zmiany w konkursach branowych. Ekwiwalent jest ju nieency


Jaskk zmian jest take pojawienie si nowej kategorii w najwikszym konkursie branowym Zote Spinacze: mierzalno. Wedug regulaminu Zotych Spinaczy, moe startowa w nim projekt, ktry zgodnie z zaoonymi celami, odznaczy si najwiksz skutecznoci i efektami w postaci udokumentowanego wzrostu sprzeday, rozpoznawalnoci marki, zmiany postaw lub liczb publikacji. Jednak Public Relations Society of America, organizator