Sie sind auf Seite 1von 333

f? J$t~« {.-*"X.

3*tu " ^SV'^

»
, -r; -^ai "V
"7v^' ^1-' ,

"»V
"*7?i'
' ~*\
J^v-P
sSJit
>"'
f»>
ANALECTA HYMNICA
MEDII AEVI.

Herausgegeben
von

Clemens Blume und Guido M. Dreves.

XLIII.

HYMNI INEDITL

Liturgische Hymnen
des

Mittelalters.

Siebeiite Folge.

Leipzig.
0. R. R e i s 1 a n d.
1903.
HYMNI INEDITI

Liturgische Hymnen
des

Mittelalters.

Slebente F o 1 g- e.

Aus

H a 11d s c h r i f t e 11 u n d F r ii h d r u c k e 11

herausgegeben

von

Guido Maria Dreves


S. J.

Leipzig.
0. R. Reisland.

1903.
JUN - 8 1938

I o ft 2- 3
VORWORT.

In den Band XXIII dieser Analekten einleitenden Worten


wurde derselbe als Abschlufs der liturgischen Hymnen, soweit
dieselben als Inedita erschienen, bezeichnet. Wenn nunmehr
der XLIII. Band dennoch eine weitere Folge von Hyrani inediti
bietet, so geschieht dies, weil in den sechs Jahren, welche die
beiden bezeichnetenBande trennen, sich so viel neueseinschlagiges
Material augesainnielt hat, dafs ein Unterbringen desselbenin
den voraussichtlichen Nachtragen untunlich erschien.
Den srofsten Zuwachszu der vorliegenden Folge von Hymnen
brachte eine neue, im Herbste 1809 begonneneItalienfahrt, unter-
nommen, einmal, um die alteren uncl verbreiteteren Hymnen auf
alte Handschriften zu kollationieren, sodann, um eine Reihe
liturgischer Handschriften der Vatikana auszuniitzen, voii denen
Ehrensbergers rLibri Liturgici Bibliothecae ApostolicaeVaticanae"
(Friburgi Brisgoviae 1807) Kunde gebracht.
Der andere Teil der Hymnen stammt aus franzosischen
Quellen, aus denen sie raein Kollege Blume auf einer Reise
nach Paris, dem Limousin, der Normandie und Bretagne im
Sommer 1901 entnahm.
WeitereBeitrage verdanken wir der rastlosenSchaffensfreudig-
keit unseres Freundes und Mitarbeiters, Rev. H. M. Bannister,
wahrend eine Reihe von Inedita bei einer erneuten Durchforschung
osterreichischer Staats- und Stiftsbibliotbeken zu Tage ge-
fordert wurde.

Es steht zu hoffen, dafs mit dieser siebenten Folge - - ge-


ringere Nachtrage natiirlich abgerechnet - - die Sammlung der
Hymni Inediti ihren endgiiltigen Abschlufs gefunden.

Munchen, den 27. Juli 1903.

Guido Maria Dreves.


DE DEO, DE TEMPORE,
DE BEATA.
1. Praefatio in libram hymnorum.

Continet hymnidicus divino iure libellus


Et laudes et dicta patram veneranda priorum.
Spiritus aeternae cum panderet abdita vitae
Et praecelsorum lustraret pectora vatum,
5. Carmina divinis fuderunt dulcia verbis.
lure prophetali repleti fonte perenni
Instituunt et corda rigant hominuraque supernis
Mentes conciliant et ad aethera pectora tollunt.
Hinc rex purpureus, caelesti munere dignus,
10. Chordarum distincta decem per carmina David
Aptavit modulos et laudibus addidit hyranos.
Haec Salomon monimenta canunt quod in ordine templi
Hausit dulcisonas bymnorum cantibus odas.
Inde nova sub lege patres, quos personat orbis,
15. Ambrosius raeritis et praesul Hilarius almis
Ad cultum deitatis araant superaddere carmen,
Carmina carminibus, hymnis ut concinat hymnus.
Nam cum psalmodicas sacro rnodulamine chordas
Davidica resonare manu contendimus usu
20. Antiqua pietate data praemittimus hymnos,
Metrorum numeris astricta lege sonantes,
Ut foveant animos praemissa laude tepentes,
Purius et resonent psalmos pia corda sequentes.
Crescant ecclesiae plebes et carmina crescant,
25. Laudibos hymnidicis sic saecula cuncta resultent.
Hunc igitur titulum liber hic per temporis usura
Perpetui teneat nobis per saeoula fixum;
L»ummare dumquepolus, dum constat in aethere nimbus,
Dum spirat ventus, dum cingitur aetheretellns,
30. Sempererit monachisrnemorabilisiste libellus.

Psalt. ms. Corbeiense saec. 11. Cod. Ambianen. 131. - 7 Insatuunt Hs. -
Aufschrift:rlncipit praefatioin libro hymnorum."Hs.
- 10 -

2. H\ iiiinis de sancta Trinitate.

Te decet laus, te decet hymnus, gloriosa trinitas, pater et filius


et spiritus sanctus; Dens unus omnipotens, tibi gloria.
Te iure laudant, te adorant, te glorificant, universae creatnrae
tuae, o beata trinitas
Te nos indigni laudamus et adoramus, te benedicimus, tibi
gratias agimus, o beata et gloriosa trinitas.
Exaudi nos et miserere nostri et dimitte universa delicta nostra,
trinitas beata.
Libera nos de poenis inferni et de potestate cunctorum adversari-
orum nostrorum, sancta et laudabilis trinitas.
Praesta nobis aliquam partem aeterni gaudii, ut te laudare sine
fine mereamnr, trinitas sancta et benedicta et gloriosa.
0 laudanda et adoranda atque veneranda trinitas, tibi gloria,
laus, honor et iubilatio in aeterna saecula.

Psalt. et hymn. ms. Valcidorense saec. n/i2. Clm. Monacen. 13067.

3. De sauctissima Trinitate.

1. Te decet laus, Domine, 3. I)a, quaesumus,lucem oculis


Qui es dives in omnibus, Et fac intentos animos,
Qui das et non improperas; Acutara mentem tribue
Da nobis sapientiam, Et anres cordis apperi.

2. Non altam huins saeculi, 4. Da nobis sensum proprium,


Quae est superbe sapere, Da cerebrum memoriae.
Sed Jesu Christo Domino Da intellectum vigilem,
Pleno feramus ordine. Te laudent nostra labia.

5. Praesta, pins, piissime,


Qui es pater, parentibus
Praeceptorum prioribus
Plenum perceptum plenius.
Psalt, et hymn. ms. Valcidorense sae. n/i2. Clm. Monacen. 13067. -
2,3 Sed tibi, Domine Jesu Christo Domino Hs. - 3,3 Acutem. - 5, 4 Ple-
nam perfectam plenius. - - Dieser Hjnmus folgt in der Hs. unmittelbar auf
den prosaischen gleichen Anfangs.

4. De sanctissima Trinitate.

A d Matutinum.

1. Laudes dicamus Domino 2. Tu es, qui eras antea,


Per omneslinguas hominum, Tu es, qui eris postea,
Cui omne genu flectitur. Trinus et unus, gloria
Et voces nostrae iubilent. Tibi Deus per saecnla.
- 11 -

3. Linguae solve aeruginem, 4. Tibi honor et gloria,


Vocem favens da pectori, Tibi magnificentia,
Tibi laudes et gratias Tibi et hic potentia
Pleno reddamus ordine. Et in aeterna saecula.

Psalt. et hymn. ms. Valcidorense saec. u/i2. Clra. Monacen 13067.-


2, 2 qui et postea.- 4, 3 Tibi et potentia.- 4, 4 Hic et in aeternasaecula.-
Dieser Hymnus steht in der Hs. aufser der Reihe, scheint indes der fehlende
Mettenhymnus zu sein.

5. De sauctissima Trinitate.
Ad Laudes.

1. Te Deus, una trinitas, 3. Professionem fidei


Nostra collaudant carmina, Decorent actus caelibes,
Benigno vulta respice Quibus perennis gaudii
Tuorum vota supplicnm. Efficiamur compotes.

2. Infunde nostris sensibus 4. Sit Deo patri gloria,


Tui amorem spiritus, Sit honor eius filio,
Qui fluctivagos saeculi Sit decus sancto tiamini
Procul repellat impetus. Per infinita saecula.

Psalt. et hymn. ms. Valcidorense saec. Wiz. Clm. Monacen. 13067.

6. De sanctissima Trinitate.
Ad P rimam.

1. Incircumscriptae gloria 3. Sit semper nobis, quaesumus,


Trinitatis mirabilis Tua comes cleraentia,
Summe commendat unicae Dum versamur volubili
Deitatis potentiam. Praesentis vitae orbita.

2. Quod nos, dum tide stabili 4. Deo patri ingenito


Profitemur te Dominum, Eiusque unigenito,
Magnificamusconsonis Sanctosimul paraclito
Praeconiorum iubilis. Sit laus omnis per saecula.

Psalt. et hymn. ms. Valcidorensesaec.n/ia. Clm. Monacen.13067.


1, 2 mirabile.

7. De sanctissima Trinitate.
Ad Tertiam.

1. Aeternae rex potentiae, 2. Tuis dona sapplicibus,


Totius factor machinae, Odas tibi canentibus,
In trinitatis noraine Ut purgatis sceleribus
Te deprecamur,Kyrie. Te fruamur uberius.
- 12 -

3. Dilectionis geminae 4. Sit trinitati unicae


Crescat nobis suavitas, Postestas et victoria,
Sicque succedatinclita Sit ingis iubilatio
Caelestis vitae dignitas. In saeculorum saecnla.
Psalt. et hytnn. ms. Valcidorensesaec.n/i2. Clm. Monacen.13067.
4, 4 saecula saeculornm.

8. De sanctissima Trinitate.
Ad Sextam.

1. Te trinitatis gloriam 3. Quorura choris coneentunm


In unitate simplicem Admitte vota supplicum,
Et deitatem unicam Te corde complectentium
In trinitate triplicem Fideque confitentium.

2. Cives adorant caelici 4. Tibi melodum gloria


Chorique Michaelici Deo patri cnm filio,
Tibi canunt sancti tui Sancto simul paraclito
Omnesquelucis tilii. In saeculorum saecula.
Psalt. et hymn. ms. Valcidorense saec. n/i2. Clra. Monacen. 13067.
1, 2 simpliciter. - 3, 4 confidentium. - 4, 4 saecula saeouloram.

9. De sanctissima Trinitate.
Ad Nonara.

1. 0 trinitas laudabilis 3. Fidem corona supplicum,


Et unitas mirabilis, In te pie viventium,
In simplici snbstantia Exterge sordes mentium.
Virtus manens intermina. Sortis misertus pauperum.

2. Tu caritatis puritas, 4. Honor, decus, laus, gloria


Tu pax et immortalitas, Deo patri cura filio,
Patris, nati, paracliti, Sancto simul paraclito,
Decore pollens perpetim. Qui regnat absque termino.
Psalt. et hymn. ras. Valcidorense saec. 11;i2. Clm. Monacen. 13067. A. -
Brev. ms. Autisiodorense saec. 15. (Privatbesitz). B. - Diurn. et hymn. ms.
IJenedictin. Suecic. saec. 15. Cod. Upsalen. C 477. C. - Brev. ad usum Fra-
tnun ord. ss. Trinitatis de redemptione captivorum imp. Parisiis 1515. D. -
Brev. Canonic. regul. sec. ordinarium capituli Sion imp. Schonhoviae 1507. E.
1, 1 Tu trinitas B. -- 1,3 Tu simplici D. -- 1, 4 interminabilis C. -
2, 1 Tu caritas, tu puritas B C D E. - - 2, 3 Pater, natus, paraclitus D. -
3, 1 Fidera terrenam A. - 3, 4 miserta B. - Xach Strophe 3 haben
D: Tu poli chori[sj cmum E: Da gaudiorum praemia,
Voces admitte supplicuru Da gratiarum mtinera,
Te corde complectentium Dissolve litis vincula,
Fideque confitentium. Astringe pacis foedera.
- 13 -

Die Doxologie lautet in B C E:


Laus patri sit ingenito,
Laus eius unigenito,
Laus sit sancto spiritui,
Trino Deo ac simplici;
in D dagegen:
Laus et perennis gloria
Deo patri et filio,
Sancto simul paraclito
Regnanti absque termino.
Cfr. Mone I, 4. Der Hymnus ist hier eingereiht, um die von No. 4
bis 11 inkl. laufende Serie nicht zu verstiimmeln.

10. De sanctissima Trinitate.

Ad Ve speras.

1. 0 benedicta trinitas, 3. Huius fidei tirmitas


Et adoranda unitas, Tuam nobis conciliet
Quod tibi pie canimus, Optatam votis gratiam,
Tuis aspira laudibus. Boni totius praeviam.

2. In personarum numero 4. Concedat trina deitas,


Unum te Deum credimus, Praestet nna divinitas,
Cunctipotentem omninm Ut suae laudis cantica
Creaturarurnprincipem. Sint nobis salutifera.
Psalt. et hymn. ms. Valcidorensesa.ec.n/i2. Clm. Monacen.13067.A. -
Psalt. et hymn. ms. Ost«nse saec. 15. Cod. Parisin. 1329. B. - Brev. Las-
currense imp. Lascurris 1541 (reimp. 1891). C.
1, 1 O fehlt C; O veneranda B. -- 1, 3 Qua pie tibi B; Quac pie tibi
C. - 2, 4 Creator et principium B. - 3, 1 Cuius BC; diei firmitas B. -
3, 3 Obtentis votis B; OptatamnobisC. - 3, 4 Bonis B. - Cfr. Anal. XI, 13;
rgl. die Bemerkung zu Nr. 9.

II. De Miiictissimu Trinitate.

Ad Completo rium.

1. Ave, colendatrinitas, 3. Ut cum nobisingruerit


Ave, perennisunitas, Tremenda dies ultima,
Pater Deus,nate Deus Tuae dulcisclementiae
Et Deus alme spiritus. Sentiamusmunimina.

2. Hactenustibi consona 4. Et nos iam, alma trinitas,


Depromimus praeconia, Attendepio munere,
Sint ea tuo, qnaesumus, Ut angelorumlaudibus
Conspectui gratissima. Admittas,quodpersolvimus.
- 14 -

5. Gloria tibi, Domine,


Gloria, unigenite,
Cum spiritu paraclito
[Et nunc et in perpetuum].
Psalt. et hymn. ras. Valcidorense saec. "12. Clm. Monacen. 13067. -
Vg\. die abweichende Form dieses Hymnus Anal. XIX, 9 und die Bemerkung
zu Nr. 9.

12. De sanctissima Trinitate.

1. 0 gloriosa trinitas, 2. Tu trinitatis unitas,


Kobis fer opem miseris, Arcem tenens prae ceteris,
Quibns per te sit sanctitas, Poenas reraittas debitas
Dimissa noxa sceleris. Et nos aduna superis.
3. Deo patri sit gloria
Eiusque unigenito,
Sint et laudis sollemnia
Spiritui paraclito.
Psalt. et hymn. rns. Eremit. S. Aug. Memmingen. saec. 15. Clm. Monacen.
8171. - 1, 3 fit. - Mel.: Verbum supernura prodiens.

13. De sanctissima Trinitate.

In 1. Vesperis.

1. Exaudi nos, rex unice, 3. In tribus fas est credere


Quemunura facit nnio Tres personas,sed non tria,
Postestatis mirificae Quas donet nobis colere
Trinumque personatio. Una trium essentia.

2. Personando distinguimus, 4. A nullo pater exiit,


Te credamus ut trinitas, A solo patre filius,
Et ad unum referimus, Ab his spiritus prodiit
Ut adoretur unitas. Sanctus, araborum conscius.
5. Patri omnipotentia
Sno cum nnigenito
Sit perennis et gloria
Cum spiritu paraclito.
Brev. Grassense imp. Lugduni 1528.

14. Hymnns Vespertinns.

1. Satorprince^psque
temporum,2. Mentemtu castara
dirige,
Clarum diem laboribus Obscura ne silentia
Noctemque qui soporibus Ad dira cordis vulnera
Fixo distinguis ordine Telis patescant invidi.
- 15 -

3. Somnonon cedat spiritus 4. Vacent ardore pectora


Vigilque custoscorporis Faces nec ullas sentiant,
Metus inanes arceat, Adfixa ne praecordiis
Fallax depellat gaiidium. Mentis vigorem saucient.

5. Sed cum defessa corpora


Sorani tenebunt gratiam,
Solo quietis sit memor,
Fides soporem nesciat.

Psalt. ms. saec. 8/9. Cod. Vatican. Reg. 11. - 1, 3 wieder laboribus. -
3, 3 inanis. - - 5, 3 Lies: Sola quietis imraemor? - 5, 4 nesciant. - Cfr.
Tommasius II, 419.

15. Ih mniis Vespertinus.


Feriae Quartae.

1. Deus, creator omnium, 3. Sensus humani corporis


Qui finem das principiis, Tibi Christe deserviat
Post diem horas noctium Et nos in fine temporis
Quietas fac a noxiis. Dignos corona faciat.

2. Non hostis nos impediat, 4. Spondet coronam operis


Quin tinem demus debitum, Finis, si sit legitimus;
Luci nosque suscipiat Christe, nostri memineris,
Christus vitae post exitum. Lucis finem dum agimus.

5. Deo patri sit gloria


Tibique soli filio
Cum paracliti gratia,
Quo gaudeamus socio.

Brev. Grassense imp. Lugduni 1528.

16. Hvmnns laudis ad Deam.

1. OranipotentiDomino 3. 0 quam inaestimabilis


Digna demns praeconia Dei patris dilectio,
Regi regum per omnia Quanta,quam admirabilis
Benedicentes saecula. Tanti regis dignatio,

2. Qui suum dedit filium 4. Pro reis illum tradere,


Pro nobis unigenitum Qui peccatum nescierat,
Redemptionispretium Pro servis dare filium,
Misertus pereuntium. Quem semper sic dilexerat!
16

5. Quis tantum beneficium 6. Os, lingua, mens, sensus,vigor,


Recompensare poterit? Confessionempersonent,
Quis tantum reddet debitum, Flammescatigne caritas
Si se totum impenderitV Nec a laude se temperet.

7. Grati laudent, glorificent


Venerentur dona Dei,
Hunc nostra vox snraper sonet.
Et corda solvaraus tibi.

Opuse. ms. !>. Augustini saec. 15. Cod. Vatican. Palat. 224. A. -
Opusc. ms. 8. Augustini saec. 15. Cod. Rossian. IX 44. B. - 1,1 Deo A;
Domino alias Deo B. - 5, 2 Totum pensare A. - 7, 1 glorificent fehlt A -
7, 3 Hanc AB; vox primum sonet B.

17. H\ mims ad Denm.

Ad Processionem.

R°. luste Deus, iudex fortis, patiensque benignus


In te sperantes muni miserando fideles.

1. Surge et in aeternum serva munimine sacro


Custodique tuos, astripotens, famulos.

2. Naturae genitor, conserva a morte redemptos


Facque tuo dignos servitio famulos.

3. Pectora nostra tibi tu, conditor orbis, adure


Igne pio purgans atque cremando probans.

4. Tu populum humilem salvasti a morte redemptos


Atque superba tuo colla premis iaculo.

5. Sponsusut de thalarao processit Christus in orbem


Descendens caelo iure salutifero.

6. Auxiliura nobis, salvator, mitte salutis


Et tribuas vitam tempore perpetuo.

7. Rex sine fine marens, miseris tu parce rninis


Praemia contendens et tua cuncta regens.

Clm. Monacen. (ol. Eberspergen.) 5823. saec. 14. - LTberschrift Metra.


Die zwei ersteu Hexameter bilden aller Wahrscheinlichkeit nacb den Rund-
reim. Nach Inhalt und Form erinnert das Lied au die Prozessionshymnen
der St. Galler Schule. Der liturgische Gebrauch ist allerdings nicht nach-
zuweisen.
- 17 -

18. Hymnus Trinin Puerorum.


0 sator omniparens,es qui per saecula,clemens,
Os aperi nostram, quo te laudemas in unam
Cum tribns et pueris sanctam cantemus ut hymnuro.
Priucipiuni nostris tu sis ac terminus odis.
5. Qui regis aeternum stabili moderamine regnnm.
Omnia nunc elementa Dei, benedicite Christo
Et superexaltate Deum per saecula cuncta.
Angelici cum laude chori, benedicite Christo,
Et caeli caelorum et aquae, benedicite Christo.
10. Omnes virtntes Domini benedicite Christo.
Sol et lana, simul Domino benedicite Christo,
Et stellae caeli, Domino benedicite Christo.
Imber rosque,Deo canite et benediciteChristo,
Spiritns atque omnis, Domino benedicite Christo.
15. Aestas atque ignis, Domino benedicite Christo.
Frigus, cauraa, Deo canite et benedicite Christo.
Rores atqne pruina, Deo benedecite Christo.
Frigus et omDe gela, Domino benedicite Christo.
Nix glaciesque, Deo canite et benedicite (Jhristo.
20. Noctes atque dies, Domino benedicite Christo.
Lux simul et tenebrae, Domino benedicite Christo.
Fulguraque et nubes, Domino benedicite Christo.
Omnis terra Deum benedicat in omnia saecla.
Montes et colles, Domino benedicite Cbristo.
25. Gerinina cnncta soli, Domino benedicite Christo.
Et maria et fontes ac flumina, psallite Christo.
Quaeque natant in aquis, Domino benedicite Christo,
Omnes et volucres caeli, benedicite Cbristo.
Bestiae et omne pecns, Domino benedicite Christo,
30. Atque hominum nati, Domino benedicite Christo.
Israel, Dominum benedicitein omnia saecla.
Eia, sacerdotes, Domino benedicite Christo,
Spiritus atque animae iustorum, psallite Christo.
Corde hurailes sanctiqne, Deo benedicite Cbristo.
35. Anania, Azaria, Misabel, benedicite Cbristo
Et snperexaltate Deurn per saecula cancta.
Altithronum patrem cura prole et pneumate sancto
Nunc benedicamus pariter laudemus et illum
Et snperexaltemuseum per saeculacuncta,
40. Nos super est eins qnoniam miseratio multa
Nos et ab ignivomo clemenssubtraxit averno
Et quia tiorigero sua germina reddidit horto.
Gloria semperei maneatper saecnlasaecli.
Collectan. ms. Gemmeticense saec. 10/n. Cod. Rotomagen. 1385. (U 107)
add. saec. 11. - Vgl. das zu No. 17 Bemerkte.
Dreves, Hymni Inediti. VII 2
- 18 -

19. In Nativitate Domini.


Ad Processionem.

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo,


Qua Deus exstat homo, qua polus instat humo.
Sol liquit superos, infra lux caelica fulget,
Et melos angelicum concrepat aula poli.
5. Sic rex padficus contemperat infima summis
Et retulit dragmam, quam male perdit Adam.
Tres soles coeunt, crucitixus fulget in astris,
Engaddi vites germine, flore favent.
Nascitur ergo lesus de virgine, regia proles;
10. In nobis habites; sit benedicta dies.

Process. ms. S. Osithae saec. 15. Cod. Oxonien. Laud. miscell. 329.
Abschrift von Rev. H. M. Baunister.

20. In Nativitate Dumini.

Ad Processionem.

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo,


Qua Deus illuxit lux et imago patris.
Ecce, novae lucis oriuntur tempora nobis,
Pax redit et requies, hoc docet aucta dies.
5. lani repetit sursum solaris lampada cimum,
Mors abit, orbis avet, nox peritura pavet.
Quod patriarcharum typicaverat umbra priorum,
Quod lex et vates dixerat, ecce, patet.
Spina rosam. ludaea Deum, virguncula florera
10. Et genuit ingem stella Maria diem.
Virga ferens florem cum fructu spirat odorem,
Flos Christus, caro nux, nucleus est deitas.
Salve. porta Dei, via, virgo Maria, diei,
Per quam lux nobis fulsit ab arce patris.
Miss. ms. Tornacense saec. 14. Cod. Toruacen. XIII. Daraus Voisin in
Bulletin de la societe historique et literaire de Turnai. Tome VIII. (1862)
p. 114 sq. - S, 2 paritura Hs. -- 7, 1 dies Hs. -- 7, 2 ab arche Hs.

21. In Epiphania Domini.


Ad Processionem.

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo,


Qua lesus in cunis claruit esse Deus.
Fulgida stella magis nova duxit solis ab ortu,
t,>ui nato Domino munera raagna ferunt.
- 19 -

5. Auro, ture lesum, murra magi venerantur,


Rex, sacer, athanatos haec tria dona petit.
Conviviis aderat hodie suadenteque matre
In vinum melius illico vertit aquas;
Convivas hilarant nova mox libata Falerna.
10. Huic hilares: Salve, psallite, festa dies.
Vox patris audita, bona prolis, missa columba,
Haec tria testantur, quis foret iste puer.
lordanis lavacra subit mala nostra lavando,
Hinc baptista tremit tangere membra lesu.
15. 0 pater, o proles, o spes, o [lux] Deus alrae,
Da famulis veniam, quae tua festa colunt.
Frocess. ma. 8. Osithae saec. 15. Cod. Oxouien. Laud. miscell. 329. -
Abschrift von Rev. H. M. Bannister.

22. De Nomine lesn.

In 2. Vesperis.

1. lesn, fili Dei, 5. Praestat caecis visum


Pietatis mare, Et sermonem mutis
Nomen sanctae spei, Datque claudis o-ressum
Nomen salutare. Et auditum surdis.

2. Cibus, medidna, 6. Nomen reveremlum


Lux est lesu nomen, Suscitat defunctos,
Servans a ruina Noroen expavendum
Donansque solamen. Liberat obsessos.

3. Pascit cogitatum, 7. Quod a genitoris


Praedicatnm lucet, Pietate datur,
Lenit invocatura, Hoc in salvatoris
Castas mentes fovet. Nomine petatur.

4. Consolaturtristes, 8. Sit laus trinitati


Paenitentes salvat, Decus atque virtus,
Confortat pugnantes, Compar unitati
Omnes morbos sanat. Honor, lux et decus.

Brev. ms. Atrebatense irap. Rotomagi 1517 -- Brev. Atrebatense imp.


Atrebati 1595. - Mel. jedenfalls: Ave raaris stella.

23. In Transliguratione Domini.


Ad Vesperas.

1. Aeterna caeli gloria, 2. Salutemsupplicantibus


Beata spes mortalium, Utriusque des bominis,
Cuius est refulgentia Lumen infunde mentibus,
Maior astrorum omnium. Lux lucis et fons luminis.
2*
- 20 -

3. Peccata nostra deleas 4. Transfigurato Domino


Pacemquedonesconiium, Laus, honor, virtus, gloria,
Vitara aeternam praebeas, Qui det in vitae terniino
Christe, rederaptor omnium. Beata nobis gaudia.

Brev. m<i. Monialium s. Francisci Naneeiensium saec. 15. Cod. iS


Nanceien. 1.

24. In Transtiguratione Domini.


Ad Vesperas.

1. Laudetur sancta trinitas 3. Natas ia sapientia


Et indivisa unitas, Carnis per petulantiam
Quia misercordiam Vitare det letitiam
Nobis fecit et gratiam. Deflere et gementia.

2. Nunc pater in potentia 4. Pneuma, amborum caritas,


Regnat nmndi dementia Beatitudo, sanctitas.
Et det in patientia Virtutum fons, suavitas,
Transire impugnantia. Lustra, unge nos, deitas.

5. Trinitati sit gloria,


Ut det frui victoria
In terris omnifaria
Et in caelesti curia.

Antiph. ms. Scepusiense


saec.15. Cod. Capit. Scepusien.s. n. - 3, 2
peculentia. - 3, 3 iam det laetitia.

25. ln Septuagesima.

1. Alleluia, dulce carmen et caeleste, canimus,


Qaod lohannes, sacer ille virgo et apostolus,
De secreto paradisi haurire promeruit,

2. Alleluia, quod superna mater nostra sedulo


Hierusalem concinendo hymnizare noscitur.
Trinum semper atque unum commendansaltithronum;

3. Alleluia nunc in terris totis canamus viribus,


Quo post mortem in supernis iubilemus sedibus,
Ipsura regem saecnlorum landaturi perpetim.

Psalt. et hymu. ms. Lambacense saec. 12. Cod. Lambacen. s. n.


- 21 -

26. Tempore <ioadrage8imae.


Ad Matutinum.

1. Largitor indulgentiae, 4. Profunda sit compunctio


Jesu benigne,suscipe Et pura supplicatio,
Jeiunium familiae Famesquenostra serviat
Tuo redemptaesanguine. Refectionipauperum.
2. Salubre nobis effice 5. Pnrgata conscientia
Hoc tempus acceptabile Ventura Paschaegaudia
Frugalis observantiae Digne colat cum moribus
Sanctaeque quadragesimae. Et actibus paschalibus.

3. Fac, ut quiescant iurgia 6. Tibi, beata trinitas,


Et sopiantur odia, Sit laus et omnis gloria
Fiat procul lascivia Nobisque per te sit tuis
Et omnis arrogantia. Condigna vita laudibus.
Brev. s. Albini Andegavensis imp. s. 1. 1531.

27. De Passione Domini.

Ad 1. Ves peras.
Pias, homo, da lacrimas, 3. Vides Mariae filium
Regem poli dum prospicis Pro te mori crudelius,
Plagas pati purpureas, Hic innocens et tu nocens,
Per quas lavantur crimina. Nec aestimes iudicium.

2. Caput dolens ecclesiae 4. Homo capit, non angelus,


Membris dedit solaciuin, Redemptionis gratiam,
Vulnus tulit pro vulnere Ingratu& est homo magis,
Totum propulsans vitium. Qui spernit haec suffragia.
5. Deo patri sit gloria
Vulneratoque filio
Cum spiritu paraclito
Et nunc et in perpetuum.
Brev. Ordinis fratruni Eremitarum s. Pauli imp. Verietiis 1540. -
de passione Domini per omnem sextam feriam celebrandum . . .
receptum per patres definitoresanno 1536." - 1, 1 das. - 5, 3 paracleto.

28. De Passione Domini.


A d L audes.

Latus patens, latus fiuens 2. Clavns rebellis ferreus


Aquas dedit cum sanguine, Tensasmanusin stipite
Sponsaenigrae tergit rugas Figit, latusqueperforat
Dei lavans iraaginem. Sudes acuta militis.
- 22 -

3. Figunt pedesinnoxios 4. Snccurretuis, quaesumns,


Cruci truces et impii, Qui sanguinemfandis tuum
Lignum crucis nudum rapit Durumquefers patibulum,
lustum, leprae simillimum. Servis crucis fidelibus.

5. Deo patri sit gloria


Vulneratoque filio
Cum spiritu paraclito
Et nunc et in perpetuum.

Brev. fratrum Eremitarum sancti Pauli imp. Venetiis 1640.

29. De sancta Cruce.

Ad Vesp. et Noct.

1. Ave, crux, lignum nobile, 4. Tu ligni vitae surculus,


Aeternis digna laudibus Tu triumphalis titulus,
Hosti signum terribile, Tu vecti botri baiulus,
Impressa regum frontibus. Quem fert uterque populus.

2. 0 crux, inter pericula 5. Crux ara, crux craticula,


Tu naufraganti tabula, Da nobis agni fercula,
Per te purgantur crimina, Qui solus sine macula
Coi vetus cessit lamina. Solvit a labe saecula.

3. Per te salvatur Israel 6. Constantino victoriam


Ab hostis exterminio, Crux dedit et Heraclio,
Praesigiiavit Ezechiel Nos cruci demus gloriam,
Sub Tau te mysterio. Per quam nostra redemptio.

7. Gloria tibi, Domine,


Cum patre et sancto flamine,
Qui resurgens a mortuis
Mortem per crucem destrnis.

Prosar. ms. Parisiense saec. 13. Cod. Assisien. Commun. 695.

30. De sancta Crnce.

In La ud ibus.

1. Aeterni patris unicnm 2. Verbi celant potentiam


Tangat affectussupplicum, Sumptacarnis mysteria,
Qui per crucis mysterium Vicit hostis raalitiam
Mortis solvit imperium. Divina sapientia.
- 23 -

3. Escam videns improvidus 5. Crux nostraefrontis gloria,


Non praevidit aculeum; Munimen et protectio,
Dum praedam captat avidus, Cordis munit vitalia
Necis incurrit laqueum. Sacrae crucis inipressio.

4. Salve, crnx, arbor nobilis. 6. 0 crux, prae lignis inclita,


Nunc clara, prius humilis, Ligno mortis opposita,
Prius tormentum sceleris, Tu nobis hostem subicis
Nunc spes superna miseris. Tribunal facta iudicis.

7. Gloria tibi, Domine etc.

Prosar. ms. Parisiense saec. 13. Cod. Comniun. Assisien. 695.

31. De sancta Omce.

In 1. Vesperis.

1. Aveto, gloriosior 3. Nam vitae praegnans germine


Crux omni ligno florido, Fides floret ecclesiae,
Cui non est fructus parilis Pro qualitate fructuum
Vitis Cypri nec Engaddi. Turbam repellit daemonum.

2. Salve, figura nobilis, 4. Hic fructus pretiosior


Venusta Christi brachiis, Est omni malo puuico,
Quae florens omni tetnpore, Quem de fide suscipimus
Maturas grana gratiae. Actuque vero fruimur.

Brev. Monasterii s. Crucis beati Leufredi (Ebroicensis dioecesis) imp.


s. 1. et a [1544]. - 2,4 Matura. - 3,2 flores.

32. ll\ iiiniis de sancta Croce.

Arbor alta, crux beata, 3. Sole vibrans, nempe clara


Virtus orbis unica, Luce terrens tartara,
Sola digna, salve, lecta Tu Mariae rore cresce,
Ferre mundi pignora, Lata tende brachia,
Navis tuta, urbs munita, Mortis Evae iura solve.
Compta regis purpura. Viva funde fluraina.

Pax perennis, horror hostis, 4. (^uattuor quadrangulatis


0 crux ave nobilis, Haec nitet virtutibus,
Fons salutis, arx amoris, Crux fidelis more matris
Pignus almi foederis, Nutrit, ambit, diligit,
Tu decora sic consiste Spes volando caeli recta
Lota sacro sanguinc. Summa poscit aetbera.
- 24 -

Latitudo caritatis 9. Crux, piornm laus virorum,


Ampla donat rnunera, Crux, triumphus martyrum,
Lon<?avirtns, fortis aula, Crux aegrotis vis vigoris,
Docta ferre proelia, Crux ligamen virginum,
Lucis auctor, orbis emptor, Crux monachis dux herilis,
Hanc honorat gratia. Crux corona praesulum.

Crux regendo mundi cuncta 10. Crux parata nautis portus,


Rite complet compita, arx Dei militibns,
Vesper, ortus. auster imus Crux tutela, lex, auriga,
Et sinister aquilo, Crnx regalis ancora
Messis, aestus, ver et frigus Cruxque lumen et sophia,
His quadrata partibus. Crux gnbernat orania.

7. Crux nitendo nonne totum 11. Crux sacrata splendet alma,


Consecravit saeculum? Sponte pandit, regia,
Hac niten[t]que Christi quadra Caius iare constat omne,
Prorsus evangelia, Qnidquid durat in orbe,
Coetus hac apostolicus Mors et vita, caelum, terra,
Consecratnsgloria. Pontus atque sidera.

8. Vera manat inde vita, 12. Crux colenda. nosque serva


Regnat immortalitas. Per tropaea mystica.
Crux amoena patrum palma, Crnx benigna. reizis ara,
Crux prophetis dignitas, Pacis adde foedera,
Crux peregrinorum doxa, Crux amanda. vere cara,
Crux regum victoria. Duc nos super sidera.

13. Nnmen unam gloriosum,


Salve, sancta trinitas,
Per crncis nos mysterium
Salva, simplex unitas.
Sit tibi Deo perenni
Sempiterna claritas.

Collect m*. S. Yitoni Virdunensis saec. 11. Cod. Virdunen. 77. - Auf-
schrift: ^lneipit laus Cari de sancta cruce, rogati a Theoderico, religioso
monacho sancti Petri et sancti Vitoni." - Man beachte den durchwegs ge-
wahrten Binnenreirn in den Verszeilen 1, 3, 5. Abschrift von Ernest
Riviere .s. J.

iiU. In inventione s. Crucis.

Ad Processionem.

Salve, festa dies. toto venerabilis aevo.


Qua pia crux Cbristi fulget et alta petit.
Ecce, crncem Domini, per quam sunt lubrica pulsa!
Nunc in amore crucis pectora nostra crement.
- 25 -

5. ludex cum veneris, coDcerneresaeculacuncta,


Praemia tunc iustis desque reis veniam.
Angelicis turmis cingas nos, conditor orbis,
Non nostris meritis sed bonitate crucis.
Mittitur a patre, qui laxat crimina gratis;
10. Pro venia flentes hic rogitemnseum.
Qui crucifixus erat, Deus, ecce, per omnia regnat;
Crimina nunc nostra linquere nos faciat.
Fert crux omne bonum, crux pellit orane delictum,
Crux tegit hic clerum, crux iuvat et populum.
15. Virtus et omnis honor tibi sit, rex Christe, redemtor,
In cruce consigna cuncta creata tua.
Process. ms. Wintoniense saec. 15. Cod. Oxonien. Bodl. 637. - Ab-
schrift von Rev. H. M. Bannister.

84. DP CoronaSpinea.
Ad Vesperas.

1. Landemns regem gloriae 3. Spinae ferens ludibrium


Nostrae coronam spineam Rex spina carens pungitur,
Imprimentes memoriae, Spineti purgat vitium,
Christi cruore roseam. Dum spinis pnnctus moritur.

2. Rex regum, regis filius, 4. Gloria tibi, Domine,


Descendit a regalibus, Pro coronae virtutibus,
Rex cnlpae spinae nescius Redemptos tuo sanguine
Est coronatus sentibus. Supernis iunge civibus.
Brev. Scarense imp. Norimbergae 1498. A. - Brev. Aarhusiense imp.
Aarhusiae 1519. B.

35. De Corona Spinea.


A d L audes.

1. Laudes ad laudes iungite, 3. Spina, spineti gloria.


Exsultet caelum laudibus, Oppressos spinis liberat,
Laudes coronae psallite, Per spinam fit victoria,
Gentes, plaudite manibus. Dum spina Christum vulnerat.

2. Angelorum rex capitur, 4. Gloria tibi, Domiue,


Sertum paratur spineum, Pro coronaevirtutibus,
Dum serto spinae pungitur, Redemptostuo sanguine
Regnum vicit tartareum. Supernis iunge civibus.
Brev. Scarenseimp. Norimbergae1498.A. -- Brev. Aarhusienseimp.
Aarhusiae 1519.
- 2(5 -

36. Salbato in 1'almis.

Ad Vesperas.

1. Crucis instant sollemnia, 3. Sanguinisfluens undula


Pa[n]dunt rederaptisgratiam, Lavit mundi piacula,
Quae fuit morientium Aqaam fndit pro lavacro
Salus, vita viventiura. Carnem tradens in pabulo.

2. Lignum conscendens
pretii 4. Crux, salus et refugium,
Exclusit crimen vetiti, Spes nostra et praesidium,
Sic sna morte vivimus, A morte salva duplici
Viventi conresurgimus. Merce quaesitos sanguinis.

5. Simplici trino Domino


Sit laus et iubilatio,
Nos condidit aeternitas
Cuius, redemit caritas.

Hymnar. ms. Bobiense saec. 11. Cod. Vatic o776. - 1, 2 Padunt.


4, 4 Merces. - ..Sahbato in Palmas ad Vesperum."

37. Sabbato Saneto.

1. Haec est clara dies, clararum clara dierum,


Haec est sancta dies, sanctarum sancta dierum,
Nobile nobilius rutilans diadema dierum ;

2. Ecce, dies toto rutilat festivior anno,


Qua Deus omnipotens superata morte resurgens
Traxit ab infernis captorum mille cavernis.

3. Namqne nostrae abiere


Atqae lesum invisere
Caeli cives dicunt illum vivnm iam regnare.

Trop. ms. Nivernense saec. 12. Cod. Parisin. Nouv. acq. 1235. - ^ln
reditu fontium," also ein Prozessionshynmus. Die ersten drei Hexameter
kommen auch in der Liturgie des Eselsfestes vor. Vgl. Anal. XX, 219.

38. Dominica 111Alhis.

Ad Vesperas.

1. Qui cum triumpho gloriae 2. Tuae carnis sacramentum


Surrexisti a funere, Sanguinisque mysterium
In haias noctis tempore Adversus hostem callidam
Custos esto nobis, Christe. Exhibeant praesidium.
- 27 -

8. Victrice tua dextera 6. Sit in ore confessio


Inter festa paschalia Tuae laudis continua,
Nostra nunc regatur vita Eamque mors non obstruat
Aliaque per tempora. Dum noster flatus vegetat.

4. Vigilemus in spiritu, 7. Alleluia, vocis tuba


Dum soporantur corpora, Frequentando Alleluia
Mundosque nos excipiat Te, lesu, benedicaraus,
Surgentis solis aurora. Alleluia, dum vivimus.

5. Repentinae mortis casus 8. Deo patri Alleluia


Ne nobis sit interitus, Filioque Alleluia,
Fovere nos non deseras, Sancto quoque spiritui,
Christe, qui cuncta ordinas. Gloria sit, Alleluia.

Brev. ms. Antisiodorense saec. 15. (Privathesitz) A. - Brev Antisidorense


imp. Cabeliae 1483. B.

39. In Ascensinne liumini.

Ad Processionem.

Salve, festa dies, qua Christus ad astra regressus


Nostrum de terra corpus ad ipsa levat.
Immo super caelos levat hic et collocat omnes
Ad dextram in nostra carne patris residens.
5. Naturae decus hoc supremaque gloria nostrae
Ordini sublimi praeminet angelico.
Nec miuor utilitas super hoc quam gloria nobis,
Carne quod in nostra considet ipse patri.
Hanc ipsam semper praesentans vultibus eius.
10. Qua tot pro nobis tantaque sustinuit.
Sic interpellaus pro nobis semper et orans
Conciliat serviS tilius ipse patrem.
Quod minus in nobis pater invenit ad miserandum,
Suppleat pro nobis unicus [ipse] patris.
15. Quae nos perdidimus, bona restaurantur ab ipso,
Quae reparare patris venerat irnperio.
Peccatum factus peccamen tollere venit,
In quem peccatum repere non potuit.
Quod delere scelus non sufficit hostia tanta
20. Aut quibus ad veniam non satis esse queatV
More triumpbantis devicto principe mundi
Ad regnum Dominus post sua bella redit.
Captivi comitantur herum, quos eruit ipse
In spoliis referens ampla tropaea suis.
- 28 -

25. Angelici cives et caeli curia regi


Obvia procedens carmina laeta canit.
Felix ista dies, tanto praeclara triumpho,
Dulce Chere resonans audit Hosanna pium.
Mutua permiscent permixtae carmina turbae,
30. Hinc canit eruta plebs, inde superna cohors.
Obvia turba Chere, plebs eruta cant-it Hosamia.
Utraqne conveniens pars sibi carmen habet.
Cum quibus et nostras. quas possumus. accipe laudes,
Christe triumphator, proelia nostra gerens.
35. Conditor et rector noster pariterque redemptor,
Tela beatorum, spes simul atque salus.
Vade parare tuis loca sursum. vade deorsum,
Quem promisisti, mittere paraclitum.
Collect. Bridlinfrtonien tns. saec. I2/is. C<>d.Oxonien. Digby 53. - Ab-
schrift verdanke ich Rev. H. M. Bannister. - - 1 statt qua Christus etc.
auch: toto venerabilis aevo; dann steht 2 astra statt ipsa. - 3 omnis. -
6 <iinni [?] sublimi. - 7 lioc quia [?}. -- 14 .Supplex [?] pro. - 29 car-
mina turpe. -- 30 plebs mihi [?] superna. - Xach 20 ^Partitio" unter
Wiederholuntj von 1 u. 2.

40. Diebus Dominicis


a Pasvha usqne ad Aseensionem.
Ad Processionem.

Salve, festa dies, felix octava dierum,


Quam fecit Dominus nomine reque suam.
Psalmorum pnmo consignans nomine frontes
Et titulos decorat nominis huius honor.
5. Praesens vita dies septem tantumraodo novit,
Post hos octavam vita beata tenet.

Hi miserae vitae sunt nobis, illa beatae,


Cuius mysterium continet ista dies.
Haec mundo mundique dedit primordia laci
10. Inchoat hic vitae gaudia perpetuae.
Ipsa resurgontera vitam de morte recepit
Octavae vere gaudia oacta prior.
Sjiiritus adveniens ipsam Christusque resurgens
Insignem feriis omnibus anteferunt.
15. Hanc in ea raerito celebrant festando fideles
yua requies perpes gaudia summa dedit.
Sumnia patri summo pax, eius gloria nato,
Compar amborum gloria spiritui.

Collect. ms. Bridlingtoniense saec. 12'i3. Cod. Oxonien. Digby 53. -


1 statt felix octav.-i etc. auch: toto venerabilis etc. - Abschrift von Rev.
H. M. Bannist. r.
- 29 -

41. In Festo PeDtecostes.

1. Aeterna sapientia, 5. Scientiarum Domino


Per quam facta sunt omnia, Tibi sit iubilatio
Da sapere christicolis In nostris cogitatibus,
Nectar tuae dulcedinis. Te, Christe, non latentibus.

2. Tu singillatim cordium 6. Tu, bone pastor ovium,


Finxisti certum numerum, Servans iustum, quaerens reum,
Quorum solus abscondita In pascuis uberrimis
Intellegis concilia. Nos iunge gregibus piis.

3. Tn angelus consilii 7. Ne terror irae iudicis


Crederis antiquissimi, Nos hoedis iungat foetidis,
Quod in nobis verifica Sed simus temet iudice
Tua virtute provida. Oves tuae pascnae.

4. Fortis, potens in proelio, 8. Sit trinitati gloria,


Tu nostra sis mnnitio Honor, virtus, victoria,
Adversus daemoniacas Regnanti super omnia
Pugnas atque insidias. Per saeculorum saecula.

Hymn. ms. S. Mariae Magdal. Claustroneoburgen. saec. 13/u. Cod.


Claustroneoburgen. 1001. A. - Brev. ms. Claustroneoburgen.sesaec. 14. in.
Cod. Claustroneoburgen. 1200. B. Hymn. ras. S. Mariae Magdal.
Claustroneoburgen. anni 1336. Cod. Claustroneoburgen. 1000. C. - Hymn.
ms. S. Mariae Magdal. Claustroneoburgen. saec. 14. Cod. Claustroneoburgen.
996. D. - Hymn. ms. S. Mariae Magdal. Claustroneoburgen. saec. 14. Cod.
Claustroneoburgen. 997. E. - Hymu. ms. S. Mariae Magdal. Claustroneo-
burgen. saec. 14. Cod. Claustroneoburgeu. 999. F.
2, 1 sigillatim C. - 2, 2 cervim immerum D. - 3, 3 veridica CD. -
4, 1 et potens BCF. - 5, 3 In terris cogitatibus C. - 6, 1 pastor omnium
F. - 7, 3 iudicem BCF. - 7,4 fehlt eine Silbe. - 8, 4 saecula saecu-
loram D. - Der Hymnus steht zum Pfingstfeste, obschon er auf dasselbe
inhaltlich nirgends Bezug nimmt.

42. In Pentecoste.

Ad P r o c e s s i on e m.

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo,


Qua Deus in sanctos affluit igne suos,
Ad nos mitte patris promissum nectar ab astris.
Pneuma, quod emundet crimen et omne lavet.
Servet in exsilio nos ipse paraclitus isto,
Soletur, foveat, provehat atque regat.

Process. ms. S. Mariae Magdalenae saec. 14. Cod. Claustroneo-


burgen. 995.
- 30 -

43. In Pentecoste.

Ad Processionem.

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo,


Qua sacer accendit spiritus igne suos.
In nos mitte patris promissum, rector, ab astris
Pneuma, quod emundet crimen et omne lavet;
5. Igne sui roris famulos inflammet, amoris
Flamma quo fidei ferveat atque spei.
Suggerat in nobis vitae praecepta perennis
Consolidans donis nos sine tine suis.
Summa corona tibi, sit doxa coaeva parenti,
10. Sancto spiritui laus deitate pari.

Grad. ms. Sipachcellense saec. 15. Cod. Cremifanen. 190.

44. In Pentecoste.

Ad Processionem.

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo,


Qua nova de caelo gratia fulsit homo.
Spiritus, ecce,Deus, patri natoquecoaevus,
Ignis adest specie discipulis hodie.
5. Sensibus huraanis infundit opes deitatis
A patre procedens mystica dona ferens.
Non cessat variis Christi magnalia linguis
Plebs bene docta loqni gentibus omnigenis.
Laus tibi, pneuma sacrum, fons vitae, lux animarum,
10. Omnia vivificans semper et irradians.
Poscimus,omnipotens,terram, mare, sidera replens,
Nos tibi purifica, protege, salvifica.
Pax, decus,omne bonura,dulcis concordiamorum,
Reple corda tuo munere mellifluo.
15. Intima divinae da praegnstare sophiae,
Quam redolet Cherubim praecluus ordo Dei.
Nostra pie tangat Seraphimcarbunculusora,
Ut mens perpetuo flagret amore tuo.

Miss. ms. Tomacense saec. 14. Cod. Tornacen. XIII. Daraus Voisin
in: Bulletin de la societe historique de Tournai VIII (1862), 116 sq.
14. mellievo. -- 16 praecluis,von Voisin geandertin praevius.
- 31 -

45. In Pentecoste.

Ad ProceSsionem.

Salve, festa dies, quam sanctificavit ab alto


Cordibus infusus spiritus uberior.
Spiritus ipse Dei de summis missus ad ima,
(jui meiites hodie replet apostolicas.
5. Caelitus iguis hic est, quo terras esse cremandas
Pollicitus fuerat Christus ad hoc veniens.
Praeparat bas veniens, rediens his admovet illum,
Multiplicem segetem dat bene cultus ager.
Est hic ager mundus,cultores eius [alumni];
10. Spiritus his hodie semina larga dedit.
Istis seminibus tellns sata totius orbis
Frugibus innumeris climata cuncta replet.
Unam ludaeae terram coluere prophetae.
Cuncta hi proscindunt vomere regna suo.
15. Felix ista dies, qua summns venit ab astris
Spiritus exponens horrea cuncta Dei.
Ex hoc omne bonum sic transmandavit in ouines,
Provocet ad laudes copia tanta boni.
Consummantur in hac aliis incepta diebos,
Et promissa Dei perficit ista dies.

Collect. ms. Bridlingtoniense saec. 12/ia. Cod. Oxonien.Digby. 53. -


Abschrift von H. M. Baniiister. - 7 ammoni [?] - 9 fehlt ein Wort; am
Rande: apostoli. - 17 transniandum[?].

46. In Pentecoste.

Ad Processionem.

Salve, festa dies, quam sanctificavit ab alto


Cordibus infusus spiritus uberior.
Filius in mundum primo fuit a patre missns,
Spiritus amborum nunc ab utrisque venit.
5. Perficit bic veniens, quae suot incepta per illum,
Supplentnr per hunc, quae egerat ille minns.
Verba dedit verbum, sensum affert spiritus horum
Et spirans, ubi vult, et sine voce docens.
Ille repentinus sonus est, quo corda suorum,
10. Ut meminit Lucas, hac docet ipse die.
Omnia qui penetrans habet aeque pervia cuncta,
Intus et exterius praesidet atque regit.
- 32 -

Membrorum cunctas compages atque medullas


Discutit et, quae sunt intiraa, quaequevidet.
15. Ignis hic in sanctis divinus lucet et ardet,
Cum de doctrinae lumine fervet amor.
Iste Dei digitus, manusest sed dextera Christus,
Indicat hic digitus, quae manusilla faeit.
Verba docet verbi, quoniam cum venerit ille,
20. Suggeret hic vobis omnia, Christus ait.
Corda replet sensu, ditat sermonibus ora,
Gratia sunt eius omnia, quae bona sunt.
Omnia dona Dei sunt ipsius, ipse quibus vult,
Quomodo quandoque vult, omnia distribuit.
25. Auctor cunctorum conservatorque bonorum
Dedicat in teraplum corpora nostra suura.
In quo septeno cor munere consecrat aram
Ut queat offeri victima grata patri.
Spiritus est, a quo sunt, qui sunt spirituales,
30. Quique sui templum spirituale facit.
Hic locus, hic finis est ipso quoque nomine teste
Qui re se melius sentiat esse suum.

Collect. ms. Bridlingtonien. sa.ec. 12/ia. Cod. Oxonien. Digby 53. -


Abschrift von H. M. BauuisU-r. - Dies Lied bildet in der Hs. mit dem
vorliergehenden insoferne eines, als es au.sdriicklich als Partitio des ersteren
bezeichnet wird und das Ganze die Aufschrift tragt: nln Pentecosten, apud
paracletura, 5(J versus secundum numerum dierum a Pascha". Es riickt aber
einen neuen Gedanken so kraftig in den Vordergrund, dafs es sich sehr selb-
stiindig prasentiert.

47. De Corpore Chrisli.


Ad Completori um.

1. Christus vere noster cibus, 4. Panis iste dulcedinis


Christns vere noster potus, Totus plenus est gratiae,
Caro Dei vere cibus, Alvo gestatusvirginis
SanguisDei vere potus. Rex est aeternaegloriae.

2. Caro cara, quam sumimus, 5. Cuins panis angelici


Quam assumpsitde virgine, Saginemurpinguedine,
Verus sanguis, quem bibimus, Et tam pii viatici
Quem effudit pro homine. Delectemur dulcedine.

3. Vere tali mysterio 6. 0 caelesteconvivium,


Verbnmcaro comeditur, 0 beatorumgloria,
Per quodviget religio, 0 requieshumilium,
Per quod nobis ingreditur. Aeterna confer gaudia.
- 83 -

7. Praesta pater per filium,


Praesta per almum spiritum,
Quibus hoc das edulium,
Prosperum serves exitum.

Brev. Belovacense imp. Parisiis 1497. A. - Brev. Belovacense imp.


Parisiis 1548. B. - 2, 3 quam A. - 3, 4 Per quam B. - 5, 3 Pii et tam
viatici A. - 7, 1 Per patrem et per B.

48. De Corpore Christi.


Ad Primam.

1. Christe, mirabiliter 2. De pane vitae refice


Quam consecrasti hostiam, Tu nos in hoc exsilio,
Offerre fac huniiliter Quos dignos rite effice
In tui nos memoriam. Caelesti uos convivio.

3. Laus tibi, rex mirifice,


Qai in te nunquam deficis,
Irapinguans nos munifice
Te ipso pie reficis.

Orat. ms. saec. 15. Cod. Labacen. 45. - 1, 1 Lies O Christe oder Rex
Christe? - Aus einem Kursus, dessen iibrige Hymnen dem Officium des hl.
Thoraos Aquinas entlehnt sind.

49. De Corpore Christi.


Ad Nonam.

1. 0 salutaris hostia, 2. Nos, manna verum, suaviter


Quaecaeli pandis ostium, In hac nutri miseria,
Bella premunt hostilia In patria perenuiter
Da robur fer auxilium. Tuo dulcore satia.

3. Laus tibi, rex mirifice.

Orat. ms. saec. 15. Cod. Labacen. 45. -- Vgl. das zum vorhergehenden
Liede Bemerkte.

50. De Corpore Christi.


Ad Processionem.

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo,


Qua nova dat Christus munera christicolis.
Cena paschali ritu typico celebrata
Agnum se verum dans removet typicum.
Dreves, Hymni Inediti. VII. 3
- 34 -

5. Pro nostro natus scelere tandem moriturus


Certa remedia dat, iam quia non moritur.
Corpus dando cibum verbi virtute sacratum
Sanguiniset gustumcontulit in pretium.
Sed sacer hic panis non corporis est alirnentum,
10. Mentibus ast sanis dulce ferens epulum.
Frangitur et teritur. sed, si partim minuatur,
Hoc fit in hac forma, cernere quam poteris;
Sed qui signatur et in huc contentus habetur,
Sub quiscunque velis partibus integer est.
15. Nec, qui plus ceperit, plus de Christo quit habere,
Nec habet ille minus, qui minus acceperit.
Ergo sacramentum, digne. socii, veneremur
Quod digne sumptum nos fovet et reticit.
Laus tibi sit, Christe, cuius pia gratia graestat
20. Digne participes corporis esse tui.
Dum Dobis occurrit in rnorte ferox inimicus,
Sis nobis, Christe, cibus, sis tutor et clipeus
Inque tuo, Cbriste, bene [functos] corpore siste
Nosque loces cum te perpetua requie.
Process. iu«. < >*t>ueiense anni 1288. Cod. Oxonien. RawlLn. X. 939.
Absclirift von Kcv. H. M. 15aiiiii>U-r.

51. In Fe&to Corporis Christi.


Ad Processionem.

Salve, festa dies. toto venerabilis aevo,


(,»ua Cbristi corpus tarba renata colit.
Terrigenae quique recolent hoc nobile festam
Quod nobis lesus Cbristus in orbe sacrat.
5. Omnis plebs hodie veneretur amoreque laude
Patrem, qui nobis manna perenne dedit.
Tempore, quo Moyses deserta per arida duxit
Israelis populum, manna cibavit eum.
lllum qui pastum degustavere, refecti
10. Sunt, sed post omnes esuriere patres
Et fum mumlanam d£fecerunt per eclipsim
Hausit eos veteris carcer opacus Adae.
Istum qoi pastum digne gustaverit, illc
Non plus esuriet postea nec sitiet.
lo. Illud erat caeli, supra caelum manet istud
Pascens nos manna fomite vivitku.
Mauna figuravit deserti manna futuri.
Cnrpus idem Christi. vera sopbia Dei.
Hoc Cbristi corpusest noster in orbe redemptor,
2'"1. Neumate conceptus. virgine natus erat.
- 35 -

Postea, cnm fuerint ab eo sex Instra peracta,


Mortem pro nobis in cruce sponte tulit.
Manna tribus pavit in deserto duodenas,
Christus bis denos corpore discipulos.
25. Sub specie panis et vini pascimur ipsi
Carne redemptoris atque cruore sacro.
Vertitur in carnem verbo substantia panis,
Per verbum fit ita sanguis usia mcri.
Nec debent varia cruor et caro corpora credi,
30. Opus idem Christi sunt cruor atque caro.
Et quamvis discors menti sit visus in hac re,
Ad confirmandum sufficit una fides.
Hinc sacrae fidei qui verbis mente oboedit
Coram verbigena iudice salvus erit.
35. Qui non crediderit hanc esse fidem sacrosanctam,
Perpes in infernum cauma vorabit eum.
Gloria sit patri, sit virtus verbigenaeque,
Sit procedenti par ab utroque salus.
Process. ms. S. Oswaldi (dioec. Eboracen.) saec. U/IB. Cod. Mus. Oxonien.
126. - Abschrift von Kev. H. M. Bannister.

52. In Oedicatione Ecclesiae.

1. Sanctificetur dies ista annua,


Qua renovantur gaudia contirma,
In qua fundatum Deo sacriticium
Cottidianum praestat beneticium.
A honorem Domini.

2. In hac erectus lapis est in titulum


Totius anni benedicens circulum,
Ut domus ista consecrata caelitus
Sit ad tutelam corporis et spiritus,
Ad bonorem Doraini.

3. Quam benedixit benedicti gratia


In sempiterna populi solatia
Dans profutura, pellens adversantia
Puritkandis cunctis ab infantia
Ad honorem Domini.

4. Aeternitatis dominus et temporum,


Caeli terraeque, aeris et aequorum
Ad confitendum sibi ab hominibus
Elegit domum factam de lapidibus
Ad honorem Domini.
- 36 -

5. Ut quem in caelis novemcolunt ordines,


Ipsum in terris venerenturhomines,
Et quorum factor unus regit omnia,
Commnni voto dent ei praeconia
Ad honorem Domini.

6. Condignus ordo, insta providentia,


Ut qnos praescivit Dei sapientia
Fore concives et unam rem publicam,
Illos uniret in laudem dominicam
Ad honorem Domini.

7. Per Salomonem, per nostram pacificum,


Tradantur quaeqae raanibus artificum,
Ligna dolantur et quadrantar lapides
Structurae sanctae civitatis habiles
Ad honorem Domini.

8. Hic fabricatur solida materia


Per sacerdotum sacra ministeria,
Qua consnmmetur illa sumraa civitas,
Ubi fit Deus civium felicitas
Ad honorem Domini.

9. Sit ergo dies ista celeberrima,


Qaa salvatoris pietas uberrima
Fecit bunc locum sanctum frequentabilem,
Caelestemportam, domum venerabilem
Ad honorem Doraini.

10. In qao te, pater, petimus per filium,


Custodi tibi corpora fidelium,
Tuere mentes nostras ab interitu
Vivificandas tuo sancto spiritu
Ad lionorem Domini.

11. Conserva locum, funda sanctimouia,


Des postulandapraebensalimonia,
Populum rege faciensunanimen,
Languidum cura protegens incolumem
Ad honorem Donrini.

12. In istis ergo fusis ad te predbus


Tu nos exaudi, Deus, et in omnibus,
Cui sit aeternalaus, honor et gloria,
Salus, potestas, virtus et victoria
Ad honorem Domini.

Rit. ms. Pataviensesaec.12. ex. Cod. Palat. Vindobonen.1817. - 1. 4


beneficia. - 6, 1 Salemonem.
- 37 -

">.'!. In Exsequiis Murtiiorum

Postquam transgressus Domini ]iraeceptum


Adam gustavit poraum interdictum,
Poenam, quam iuste pertulit origo
Damnata, nobis intulit occulta.
5. Licet baptisnmm mundet nos in culpa,
Tamen antiquo debito pro carnis
Manente vita paun timent niortem;
Sed cum repente venerit ad tinem,
Quos nunc delectant fugitiva saecla,
10. Iniusti iusti fierent, si scirent.
Genus humanum nascitur ad planctum,
Aspere vivens vitam et consumens,
Laeta spernentis, duris adhaerentis.
In bora mortis numine tirnentis.
15. Christe redemptor, adiuva redemptos,
Quaesumus omnes, aspice misertus,
Animae vitam tribue post mortem
Laeta concede temporaque nostra.
Dominus Christus, Deus adorandus,
20. Laudetur trinus, unus et aeternus.

Rituale ms. Aquilegiense saec 11. ex. Cod. Univ. Bononien. 2679. - Nach
je zwei Zeilen wiederholt sich der Ruudreim: Quam dure, q uam [1.: quando?]
spiritus a carne recedit - Abschrift von Rev. H. M. Bannister.

54. In Exsequiis Mortuorum.


1. Mundi redemptor Domine, 3. Ubi resultant agmina
Latroni qui misertus es, Angelorum caelestia,
Nunc petimus clementiam Cberubim ardentia,
Tnam valde magnificain, Scraphim altitbrona

2. Ut agmina angelica 4. Cantando tibi cantica


Huius defuncti animam Sedenti patris in dextra,
In regni tni auream Quem decautant frequentia
Introducant aulam. Alta caeli palatia,

5. Angelorum gaudia
Potitura magnifica,
Cum quibus nunc per omia
Tripudiet per saecula.
Brev. ms. Humiliatorum anni 1443. Cod. Vatican. 9217. - Teile Ton
Str. 1 und 2 kehren als Kundreim wieder. Nach Str. 4 folgt noch:
Kex saeculorum, tuorum
Suseipe preces servorum,
Aeternam requiem
Dona ei, Domine.
- 38 -

55. In Exseqniis Mortnoriini.

1. Recordare, Domine, 4. Ab amara morte


Quiaterra et pulvissumus. Erne nos,Deosalme,
Ne despiciasopus Parce, iam parce
Manum tuarum. Tua rodemptis cruce.

2. Lelicta nostra dele, 5. Animabus defunctornm


lesu, salvatoro pie, Concede
requiempolornm.
Qui es lux vera, Christe, Ail uaudia sanctorum
Illumina nos tu semper. Deduci facias beatorum.

3. 0 creator ac redemptor. 6. Preces nunc sermlorum


Creaturae tuae memento. Exaudi. rex saeculorum,
Plasma tnum defende, Amen dicant astantes,
Quemredemisti benigne. Eadem sorte mortales.
Brev. ms. Humiliatorum anni 1443. CY>d. Vatican. 9217. - Teile der
ersten Strophe kehren aliwechst-lnd als Rundreime wieder.

56. Ad salnlantlani Episcopam.

Aurea spes patriae. specimen pietatis opimae,


Salve et nos alacris. semper. adire velis.
Munera parva nimis haud quaqnam consona votis
Ecclesiae matris accipe Dunc hilaris.
5. Nos tibi praemittit, quem quondam lacte refovit,
Texit et algentem, pavit et esuriem.
lamque viri super effectam festiva triumphat,
Cuins profectu splendida nata gerit.
Olim te genibus carum nntrivit alumnurn,
10. Nunc visura suum nobile praesidium.
Quaeque prius baculi parvnm moderamine rexit,
Nunc te pastorem gandet adesse sibi.
Ecce, sinum pandit, te susceptura fovebit
Infigens labiis oscula casta tuis.
15. Amplexatnr, amat. veneratur,honorat, obumbrat,
Gaudet haberesnum pontificale caput.
Hinc, rogo, perpendas.quod matri tale rependas,
Has sibi redde vices, ut pietate colas.
lamqne salutaris tibi victima rediditur aris,
20. Hoc ut idem facias, iam prior ipsa facit.
Foedera bina pari sub religione frequentas,
Inde vocat coniunx. mater et hinc retinet.
Haec pastoris opem, nati haecimplorat amorem,
Illam lege, fide. hanc pietate cole.
- 39 -

25. Versibus his, praesul te nutrix tide salutans


Deposcit vultum laeta videre tuum.
Personis trinum Dominum, deitate sed unum,
Omnes oramus, quo tibi longa salus
Assit, et ut vitae fungaris sorte beatae
30. Praevius et ducas pastor ad alta gregem.
Sidera, clara prius, vestro adventante decorc
Splendidius multo fulta nitore micant.
Mentibus, ecce, suis gaudens locus ipse resultat,
Se gaudere probat, quis valet, indiciis.
35. Astant, ecce, patres votiva precamina dantes,
Et te corde pio quisque beare cupit.
Insuper et populus vos, praesul, visere laetus
Urget ad optatas vos superesse preces.

Grad. ms. Mindense saec. 11. in. Cod. Berolineu. IV° 11. add. saec. 12. -
Vers 1 und 2 kehren abwechselnd nach je /.wei Distichen als Rnndreim
wieder.

57. Pro Duce Venetiaram.

1. Ducalis sedes inclita 5. 0 sancte Marce, praesidem


Es Venetorum praedita Nunquam videbis ....
NN duce, quo supera
Locaris inter sidera.

2. Hoc duce tuta permanes, 6 Veneti


Hostes hoc duce perimes, Tibi tenemur debiti,
Hoc duce ad alta venies, Quod noster dux est genitus
Tibi cuncta subicies. De te, princeps magificus.

3. Voto precamur sedulo, 7. 0 Christe, grates agimus


Diu consistas solio, Tibique vota solvimus,
Longo vivat imperio Qui nos dotasti praeduce
Excelso love praevio. Tanto rectore consule.

4. Laetare, festa, iubila, 8. Hunc nobis serva incolumem


Senatus et plebs Veneta, Ducatus nostri columen,
NN sub alis condita Quo stante tuti stabimus
Nunquam videbis nubila. Et nil adversi dabimus

9. 0 sancte Marce, praesidem


Ad usque terae limitem
NN praefer dominio,
Nunquam vincatur proelio.

Collect. ms. Brixiense saec. 1B/ie- Cod. Bononien. 2216.


- 40 -

58. De CuneeptioDeBeatae MV.


In 2. Vesperis.

1. Gaude. mater ecclesia. 5. Anna, radix generosa,


Voce perennisgaadii, Tanto fecunda germine,
ED, agitnr memoria Benedictaque leprosa
Sacri conceptos lilii. Mundator rubigine.

2. Ex spinis ortnm lilinm 6. 0 quam felix eonceptio


Solo creatur sterili Virgae florentis caelitus,
Et intra ventris greminm Qua luctns cedit gaudio,
Pnrgatnr culpa flebili. Redditur vita spiritus.

3. 0 admiranda novitas 7. Haec in luce primaria


Conceptionis virgiuis, Figuratur. sed typice,
Per qnam tergitur foeditas c^uae a tenebris gaadia
Originalis criminis. Separavit mirifice.

4. Nata nova nova prole 8. Laus, honor sit ingenito,


Nova confert remedia, Salos, virtus, victoria,
Stella nova novo sole Sit eius unigenito,
Nova generat gaadia. Sacro flatui gloria.

Brev. ms. Senoniense (1'laudii lacqnot de Cliaimnuiisl anni 1577 - 1580.


Cod. Spinalien. 161 (76). - 4. 1 Xato. - 4. 3 nova

59. In ConceptioneBMV.
Ad Matutinum.

P.mge, lingua, gloriosi 3. 0 quam sanctum ventris onus


Conceptuspraeconia, Annae, matris virginis,
Cuins fructas speciosi Quamsuavis et quam bonus
Agitnr memona, Fructus talis feminis.
Per quamstatusgandiosi Quocaeli repletnrchoras,
Xobis dantur praemia. Labe pulsa criminis.

Regia domus accepta 4. Nutu Dei pendet rosa


Fonti sapientiae, Sterili rosario,
Qui veDtris intravit saepta Labe purgata leprosa
Virginis eximiae, Ventris in stercidio.
Arido ventre concepta Rubigine nunquamrosa
Praedicatur hodie. Vel letali vitio.
- 41 -

5. A defunctis relevatur 7. A prophetis praesignatur


Per conceptum virginis, Annae proles inclita,
Qui a morte tenebatur Per quam cunctis salus datur,
Culpa primi hominis, Dantur vitae raerila,
Sacris coronis aptatur Surama sedes reparatur
Sursum regno luminis. Morsu porai perdita.

6. Germine sata regali 8. Laudes ergo personemus


Rosa, verni primula, Huic sacro gerraini,
Necnon et pontificali Ore, voto collaudemus
Florens lesse virgula, Vas decorum Domini,
Per quam mundus morsusmali Ut ab ipso reportemus
Evasit pericula. Vitam iuncti numini.

9. Gloria sit Deo qnoque,


Virtus et imperium,
Una patri filioque
Sit perenne gaudium,
Procedenti ab utroque
Laus et decus nimium.

Brev. ms. Senoniense (Claudii lacquot de Chaimoniis) anni 1577-1580.


Cod. Spinalien. 161 (76). - 2, 1 Regia donis. - 2, 3 ventris ravit cepta. -
4, 4 in stercicio.

60. De CoiiceptioneBeatae MV.


Ad Laudes.

Praesens dies expendatur 4. Haec est nova genitura,


In eius praeconium, Quae novum dat gaudiura,
Cuius conceptus laudatur Dum factorem creatura
Salutis initium Traxit ad conubium,
Et a mundo memoratur Quo mors morte peritura
In caelorum gaudium. Yirtutis dat praemium.

Dies, praeco dulcis ortus. 5. Virga florem conceptura


Celebratur bodie, Dono sancti spiritus,
Mariae, quae fuit portus Stella solem paritura,
Salutis et gratiae Quo Vae patet exitus,
Et deliciaruiu hortus, Annae ventris intrat rura,
Rore plenus gloriae. Mundo datur caelitus.

Ergo laudes in hac die 6. Hanc perfudit ros novellus,


Concinat ecclesia, Intra carnis horrea
Qua mater sacrae sophiae Maduit ut quondam vellus,
Inspirante gratia Sicca tamen area,
Concipitur, buius viae Cum cuncepit dote tellus
Perdnx stella praevia. Manente virginea.
- 42 -

7. Colomba,qoae adportavit 8. Rectori hierarchiarum


Ore virens lilium, Laus, honor sit simplici,
Per qaam Christus mitigavit l^ui numero personarura
Inundans diluvium, Distinguitur triplici,
Haec est virgo, quae lactavit Vultu et ^loria quarum
Portans Dei filium. Mereamur refici.

Brev. ms. Senoniense(Claudiilacquot de Chaimoniis)anni 1577- 1580.


Cod. Spinalien. 161 (76. - 4, 1 est fehlt. -- 7, 5 est feblt.

61. In ConceptioneBeatae MV.


In 1. Vesperis.

1. Conceptus almae virginis 3. Ergo tu, quae conciperis,


Mariae novi luminis Impetra nos a crimine
Est omnibus initium Abstergi culpae veteris
Uans salntis remedium. A veii solis lumine.

2. Concepta fuit hodie 4. Laus, honor et sublimitas


Causa misericorcliae, Tibi sint, vera unitas,
De qna Cliristus iustitiae In unitate trinitas
Sol ortus est et veniae. Per omnes mundi semitas.

Brev. Aurelianense imp. s. 1. et a. [1510].

62. In ConceptioneBeatae MV.


Ad Matutinum.

1. Annuntiatur caelitus 3. Dum auream ingreditur


Haec Mariae conceptio, loachim portam, obviae
Per quam exspirat penitus Gaudens uxori redditor,
Peccati subiugatio. Annae cessant angustiae.

"J. Pater, qui desperaverat, 4. Laus, honor et snblimitas


Quia Deus non dederat Tibi sint, vera unitas,
Fructum, redit ad propria In unitate trinitas,
Conceptionis gratia. Per omnes mundi semitas.

Brev. Aurelianense imp. s. 1. et a. [1510].

63. In ConceptioneBeatae MV.


Ad Laudes.

1. Per terram Israel tonat 2. Nos gaudeamus etiam


Dansfamavocisgaudium, Ad summipatris gloriam,
Adfiniumlaus resonat Qui per conceptae
gratiam
In conceptae praeconium. Laetificat ecclesiam.
- 43 -

3. Pax detur, salus oranibns 4. Laus, honor et sublimitas


Tam excellentis dominae Tibi sint, vera unitas,
Conceptum celebrantibus In unitate trinitas,
A suae prolis numine. Per omnes raundi semitas.

Brev. Aurelianense imp. s. 1. et a. [1510].

64. lu Nativitata BMV.

1. Fulgent magna sacrae festa Mariae,


Huius quae revocat raeta diei,
In qua virgo pia lurainis ortum
Toto perpetui protulit orbi.

2. Felix'ista dies muuere tanto,


Natalis celebri clara decore,
(juae dat principium virginis almum,
Cunctis unde salus constat opima.

3. lam nunc quis taceat proraerc laudes,


Ut puro valeat corde precari
Huius se precibus auxiliari,
Per quam mundus ovat auspice Christo.

4. Haec est, unde sacer mystice vates


Olim sic cecinit mente sagaci,
Venturura siquidem praescius aevi
Sanctum virga dicit lessea florem.

5. Salve, christigena, virgo venusta,


Salve, conspicuo germine fusa,
Salve, gemma nitens, regia proles,
Salve, post genitum forma pudoris.

6. Nunc, mater, precibus adnue nostris,


Devotas populi suscipe laudes,
Ut grato famuli munere fulti
Salvet iugiter nos gratia nati.

Collect. ms. S. Vincentii Meten. sa.ec. 10/ii. Cod. Berolinen. Phillipp.


1723. add. saec. 11.

65. In Annuntiatione BMV.

1. Mysterium a saeculis 2. Verbum ignotum homini


Absconditum in oculis Annuntiatur virgini,
Apparuit fidelium De verbi ignorantia
Per Gabrielem nuntium. Turbatur plcna gratia.
- 44 -

3. Caelestis aulae nnntius 5. Ligatus iste sanitas,


Tristera solatur dtius: Per quern nostra infirmitas
Benedicta,ne timeas, Sanetur, ut caelestium
Quae habes,unde gaudeas. Assequamurconsortium.
4. Ecce, virgo concipies 6. Gloria tibi, Domine,
Et virgo manensparies Qui tilium pro homine
Deum et Dei filium Dedisti sacro flaminc
Ac redemptorem gentium. Conceptum et de virgine.
Diurn. et hvran. tns. Benedict. Sueeic. saec. 15. Cod. Upsalen. C 477. -
4, 2 raanes.- Bei KlemmingII, 157 sq. irrtunilich als .Sequenzbezeichiiet.

66. In Visitatione BMV.

Figurarum iam detectum 3. Sponsus tuus regens caelos


Antiquarum est velum, Praestolatnr, domina,
Zacharias dum sub tectum Relevatos ut anbelos
Pacis surapsit angelum, A peccati sarcina
Causans Sarae risum pium Ad se ducat nos caraelos
Scultantis post ostium. Portantes aromata.

En, Rebecca cum eamelis 4. Gloria sit, lesu pie,


Servum fovet Abrahae, Tibi nunc et iugiter,
Anna, raater Samuelis, Visitanti Zachariae
Parens fit ex sterile. Domura personaliter,
Typus patet Gabrielis Fac nos te. fili Mariae,
Verborum ex serie. Frui aeternaliter.

Diurn. et hymn. Benedictin. Suecic. saec. 15. Cod. Upsalen. C 477. -


1, 6 Sculptantis; scultantis statt auscultantis. - 3, 2 Praestolator. - Dieser
Hymnus tehlt bei Klemming.

67. In Yisitatione BMV.

Hymnum Deo modulatur 3. Magna fecit Deus ei.


Puella dulcissimum (^uia potens nomine,
Dum ad tanta sublimatur Miseretur enim rei,
Pro salute hominum. Si timor in homine,
Magnipendens, quod narratur, Proprium est enim Dei
Magnificat Doruinum. In omni progenie.

Est in Deo sua rata 4. Sedeiecit vanos,fecit


[Dulcisvisitatio], Altos dextra divites,
[Sua] uam coDsiderata Imos levat et refecit
Est humiliatio; Quosvexatesuries,
0 quam dicet ,,Haecbeata1' In promissiset profecit
Omnisgeneratio! Antiqua progenies.
- 45 -

5. Gloria sit, lesu pie,


Tibi nunc et iugiter,
Visitanti Zachariae
Domum personaliter,
Fac nos te, fili Mariae,
Frai aeternaliter.

Diurn. et hymn. ms. Benedictin. Suecic. saec. 15. Cod. Upsalen. C 477. -
1, 5 Magnipendent. -- '"', 4 Sed timor in. - 4, 1 Suo iecit. - 4, 2 Auch
Altos mufs ein Verschreiben sein; man erwartet ein Syuonym fiir inanes;
lies paevos? - 4, 4 fexat. - Aus derselben Quelle Klemming II, 152. Der-
selbe bezeichnet irrtiimlich die HS. als Missale, das Lied als Sequenz und
liest: 1, 2 dulcissima. - 1, 5 Magnipendat. - 4, 4 ferat.

68. In Visitatione BMV.

1. Maria, mater Domini, 4. Deus et homo nascitur,


In laudem tuo noraini, Quo totus mundus pascitur,
Elisabeth dum visitas, Qni est salvator gentium
Vates dat laudes debitas. Et vera spes credentium.

2. Deum de Deo genitum 5. Illum, quein virgo gesserat,


Portasti primogenitum, Vati clauso iiupresserat,
Cuius novit exordium Ut nullum habens vitium
Vates, scrutator cordium. Pacis sciret initium.

3. Caelum terramque qui regit, 6. Gloria tibi, Domine,


In te carnem sibi legit, (^ui natus es de virgine,
Qui praecursori placuit, Patri simul ingenito
In tuo ventre iacuit. Cum spiritu paraclito.
Orat. ms. Carapense anni 1462. Cod. Darmstadien. 521. - Am Rande:
sub eadem nota, namlich wie das vorhergehende O Christi mater
caelic a.

69. In Visitatione B.MV.

1. Mundi salus affutura, 3. Genetrix Emraanuelis


Virgo mater inclita, Virga lesse floruit,
Gestu simplex, mente pura, Ostium Ezechielis,
Specie praefulgida, Quod viro non patuit,
Cam caelesti genitura Mons, quo lapis Danielis
Processit in publica. Statuam comminuit.

2. Caput conterens draconis, 4. Sic in mundo praeter morem


Rubus, qui non uritur, Novum fecit Dominus,
Aaron virga, Gedeonis Castis mater conditorem
Vellus, quod perfunditur, Circumdat visceribus,
Haec perfecta Salomonis, Terra gignit salvatorem
0 beata dicitur. Nubibus pluentibus.
5. Virgo cara, caritatis 6. Felix domus Zachariae
Fervensdesiderio, Talem habenshospitem,
Castaeconsanguinitatis Felix cognataMariae,
Fovet ministerio, tjuam suscepitcomitem,
Gaudens huius novitatis Sed lohannis et Messiae
Sancto puerperio. Tu distingue limitem.

7. Laus sit summo genitori,


Qui regnat per omnia,
Laus sit nostro rederaptori,
Per quem venit gratia,
Procedenti creatori
Sit aequalis gloria.

Hymnorum opusculum ad usum insignis ecclesiae Sarum imp. Ant-


werpiac 1512. - 5, 3 Casti. - 7, 6 In aequalis.

70. In Visitatione 15.MV.

Ad Laudes

1. Verbum a patre prodiens 4. Miles suo tripudio


In novissimo tempore Regem salutare gliscit,
Servi formam accipiens Clauso cluDsus in gaudio,
Mortali sumpsit corpore. Matri mater benedixit.

2. Statim ut virgo concepit 5. 0 prata visitatio


Hunc ad hoc praedestinata, Et melliflua oscula!
Gabriel affari coepit 0 laeta salutatio
Hanc instruens de cognata. Celebranda per saecula!

3. Ad montana tunc adiens 6. Uni trinoque Domino


Visitavit Elisabeth Sit decus et imperiuin,
Per tres menses, hinc rediens Qui vitam sine termino
Reversa est in Nazareth. Nobis donet et praemium.

Brev. ms. Caelestinorum saec. 15. Cod. Sangallen. 500.

71. In Visitatione BMV.

1. Praeconium
dulcissimum Hic est dies, in quo virgo,
Puris canamns cordibus, Cum caelos rediit Gabriel.
((^uod) melos sit audientibus In montem venit ocius
Vitamque nobis tribnat. Ad salutandaraElisabeth.
- 47 -

3. Intrans domum Zachariae 7. Mariam sui doraini


Salutat virgo veterem, Matrera beatam memorans
Quam parituram noverat Verba profert angelica,
Praecursorem altissimi. Completa, quaepraedicta sunt.

4. Almo repleti spiritu 8. 0 quam mirandum saeculo,


Gandet mater cum filio, Quod haecsciensfit praescia,
Maria dum os aperit, Recoleret praeterita
Ambo sunt docti pariter. Futuraque praenosceret.

5. Senex agnovit virginem 9. Tunc licuit charismata


Deum gestare in utero, Mariae data pandere
Fructus, qui ventre claususest, Et hymnum hinc Magnificat
Caeli cognovit dominum. Devote Deo promere.

6. Unde mihi [quod] veniat 10. Uni trinoque Domino


Ad me mis mater domini, Sit sempiternagloria,
Inqnit tunc Elisabeth Qui nos visitet hodie
Sensum habens propheticum. Nec non per cuncta saecula.

Brev. ms. Ambrosianum saec. 15. Cod. Borgian. M II 20. - 9, 2 Maria.

72. In Visitatione BMV.

Ad Matutinutn.

1. Mariae vox ut sonuit 3. Benedictus quoque tui


Elisabeth in auribns, Fructus ventris virginei;
Ipsam fore matrem Dei, Unde hoc, ut ad me venias
Revelat sibi spiritus. Tu, mater domini mei?

2. Et clamat voce valida 4. Ex quo virtus vocis tuae


Cognata: Benedicta tu Meum pulsavit uterum,
Inter omnes mulieres, Ad exsultandum Domino
Plenior sanctospiritu; Meum mox movit filium.

5. Maria, mater gratiae etc.

Brev. Bituricense imp. Venetiis 1481. A, - Brev. Lemovicenseimp.


Lemovicis 1495. B. " Brev. Bituricense imp. Lemovicis 1512. C. -
1, 3 foret A. - 3, 3 sq. Ut venias tu ad me mater A. - 4, 4 novit C. -
In B In secundis Vesperis.
- 48 -

73. In Visitatione BNV.

Ad Vesperas.

1. Dum patrum exspectatio 5. 0 virgo lesse tiorida,


Clamat Messiam sitiens, Fructum salutis pariens,
Mundi venit redemptio Stella lacob praefulgida,
De sinu patris saliens. In lucem nostram oriens!

2. Lux spirat verni temporis, 6. Maria, sarge, propera,


De virga flos concipitur, Veni cum tuo filio,
Puer perfecti corporis Procede, regnans impera.
Ventre Mariae clauditur. Defende nos in proelio.

3. Pascha novum iam celebrans 7. Saluta nunc ecclesiam,


Virgo transit a Nazareth, Ut tuam vocem audiens
Ad altiora properans, Exsurgat in laetitia,
Salutet ut Elisabeth. Adventnm Christi sentiens.

4.. Mariae salutatio 8. 0 lesu, per miracula


Cognatam quando visitat, Tnam matrem clarifica,
lohannem in mysterio Ut cuncta noscant saecula
In novum plausum excitat. Eius gesta mirifica.

9. Veni, puer, alliciens


Ad tuum nos cenaculum,
Ut tua mater transiens
Ministret vitae poculum.

Brev. Arosiense imp. Basileae 1513. - Vgl. Klemming II, 164 ff.

74. In Visitatione BMV.

Ad Nocturnum.

1. Sub medio silentio 3. Gaudetvirgo concipiens,


Duin mundusgaudensotio QuemGabriel praedixerat,
In tenebrarurafiliis Quemmatris alvo gestiens
Fovebatur in vitiis, Clausus lohannes senserat.

2. Superni solis radius, 4. Indutus carnis trabea


Aeterni patris filius, Exit claustra virginea,
Ad effugandastenebras Nudus iacensin pulvere
Carnis subivit latebras. Venit flores colligere.
- 49 -

5. 0 quam magnummysterium, 7. Maria, stella gentium,


Ante bovem et asinura Snper astra splendidior,
Virgo ponebat filium, Duc nos ad tuum filium,
Caeli terraeque Dominum. Qui sole fulget clarior.

6. Videbant animalia 8. Domum, portam et tumulum,


Illum, qni lux est saeculi, Virgo cum nato visita,
In cuius lucis gloria Natum ex Eva populum
Utrique carrunt populi. A somno mortis excita.

9. Gloria tibi, Domine.

Brev. Arosiense imp. Basileae 1513, - Vgl. Klemming II, 166.

75. In Visitatione BMV.

Ad Laudes.

1. Aurora fulgens radiat, 6. Vestis materna rutilat


Per quam sol terris oritur, Contexta discoloribus,
Virgo laeta tripudiat, Cor tuum, virgo, iubilat
Dam Christus ex hac nascitur. Pro filiorum laudibus.

2. Veni, o mater inclita, 7. Scissuram tuae tunicae


Cum sancti flatus munere, Tuus uatus resarciat,
Nos ut lohannem visita UDUS pastor catholice
In hbius carnis carcere. Suam sponsam custodiat.

3. Procede portans parvulum, 8. Aufer lites et schismata


Ut mundus possit credere Credentium de tinibus,
Et tuae laudis titulum Tranquillae pacis sabbata
Omnes sciant extollere. Nostris praebe temporibus.

4. Reginae caeli tunicam, 9. A filiorum cordibus


Omnes gentes, consuite, Pelle frigus acidiae,
Hanc matrem Christi unicam Nudos tege cum vestibus
Immaculatam credite. Honestatis et gratiae.

5. Maria, leva oculos, 10. 0 verae spes laetitiae,


Vide credentes populos, Nostrae finis miseriae,
Te quaerunt piis mentibus, Nos iunge caeli curiae
His vestieris omnibns Ornatos stola gloriae.

11. Gloria tibi, Domine.

Brev. Arosiense imp. Basileae 1513. - Vgl. Klemming II, 17.j ff.
Dreves, Hymni Inediti. VII. 4
- 50 -

7ti. In Visitatiune BMV.

Ad Horas.

1. Effnndet nobis domina 2. Ergo. pater piissime


Vires plungendicrimina. Verbumque,iudex animae,
L"t servivit Elisabeth, Cum spiritus cbarismate
Mentem humanam visitet. Ad caelos oranes trahite.

Brev. ms. Humiliatarum ad S. Erasmi Medir.lanen. ~aec. 15. C>d. Am-


bro-ian. I 197 inf. - Diese zwei Strophen sind kein selbstandijrer Hymnus,
sondernanzubangenan die Hymni communesad parvas horas. -Et no-
taiidum. quod ad omnes boras diei hvmnorum ferialium relicto ultimo ver-u
dicantur istt duo versus sequentes.' Hs. (Fell.i

77. In Pnriticatione BMV.

1. Sol de stella purissima. 5. lesu clemens. matrem audi.


Stilla mellis dulcissima Mater buna, nos exaudi.
Ex regali progenie Potes enim ut regina
Processit matre virgine. Caeli pandere limina.

2. Homo Dens, Christus lesus, 6. Templum munda tu intrasti,


A prophetis propbetatus. Deum patrem tu placaiti.
A regibus adoratns Mundnm clare illustrasti,
Cum Maria matre eins. Dum obtulisti filiuni.

3. Profert rubus virens rogum. 7. Florens rosa cnm lilio,


\ irgultum marcidnm fructum, Virgo mater com tlio,
Siccum vellus undam raundam. Serva nos in exsilio
Porta semper clansa viain. Vitiorura a lolio.

4. Stella matntina solem. 8. Gloria tibi. Lomine.


Maria praeclaraprolern, Qoi natu- es de virgine.
Virgo excellentissima, Cum patre et sancto spiritu
Super omnes sanctissima. In sempiterna saecula.

Orat. rns S. Petri Salisburgen. saec. 16. C"d. Petrin. a III 20: be-
zeichnet al- _livmnu~~.
- 51 -

78. De Beata Maria V.

Tempore Quad ragesimali.

Ad Vesperas.

1. Gloriosa mater Dei, 4. Summum caeli decus tuum


honor nostri generis, esse natum novimus,
Decus orbis, spes piorum, Eius ergo maiestati
peccatorum venia, nostros offer gemitus
Nostrae laudis s>umevota, Atque piae visioni
dele nostra crimina. nos praesenta caelitus.

2. Clara caeli tenes sceptra 5. Clara virgo, quae fugasti


prope natum posita, matris Evae tenebras,
Super choros angelorum Pia mater, quam honorat
habens privilegia, Dei patris pietas,
Unde memor esto nostri, Ad videndum tuum natum
virgo benignissima. nobis viam praepara.

3. Hinc averte, quod timemus, 6. Sint tonanti laudes patri,


quod optamus, perfice, nato et paraclito,
Hinc te mundus protectricem Sit perennis honor matri,
sentiat assidue, decusatque gloria,
Pia mater, subleveraur De qua nobis Christus natus
illuc tuo munere. vitam dedit saeculo.

Brev. Ecclesiarum Claromontis atque S. Flori imp. Tierni [1556]. -


1, 2 und 6, 4 fehlt auffallenderweise der Reim.

79. In CompassioneBMV.
Ad Vesperas.

1. Mentes iuvet fidelium 3. Tantum sibi corapatitur,


Dolores et suspirium Quod fere secum moritur,
Matris Christi revolvere Nullus dolor amarior,
Cum gratiarum nmnere. Nam nulla proles carior.

2. Castae parentis viscera 4. 0 quam praedigni rivuli


Poena torquentur aspera, In cruce Christi sanguinis
Dum staret sub supplicio Et, quos fuderunt oculi
Languens pro dulci filio. Sub cruce matris virginis.
4*
- 52 -

5. Sic corda nostra penetret 6. Gloria tibi, Domine,


lesu matris compassio, (^ui passuses pro homine,
Ut sempernos inhabitet Cum patre et sanctospiritu
Eius vera dilectio. In saecula saeculorum.

Legend. ma. Laurentii Odonis Lincopen. saec. 14;i6.Cod. Dresden.A


182. A. - Brev. Stregnenseimp. Holmiae 1495. B. - " 5, 2 O lesu, tua
passioB. - 5, 4 Tua matris dilectio B. - Vgl. Anal. XII, 66.

80. In CompassioneBMV.
Ad Nocturnum.

1. Rogatus Deus rumpere 3. Haec virgo vidit filio


Caelos et huc descendere Parari cum ludibrio,
Nobis venit in virgine Qui caritate venerat
Nos redimens a crimine. Salvare, quod perierat.

2. Sputa, flagella, lancea, 4. Patibulo suspenditur,


Minae, corona, spinea, Latronibus coniungitur,
Clavi, probra, crux, verbera, A cunctis fere spernitur,
Fel, vincla, raors et vulnera, Sic desolatus moritur.

5. Sic corda nostra etc.

Legend. ms. Laurentii Odonis Lincopen. saec. 14/is. Cod. Dresden. A


. \. - Brev. Streguense imp. Holmiae 1495. B.

81. In Compassione BJIV.


Ad Laudes.

1. Condolentesmaeroribus 3. Matrem piam discipulo,


Mariae matris virginis Patri commendat
lungamuslaudes fletibus Aceti sumptopoculo
Ad laudem sui nominis. Carnis exsolvit debitum

2. Pensemus, quid perpenderet 4. Postremo vidit elici


Astans cruci puerpera, De fossi fonte lateris
Dum testamentum conderet Cruorem mixtum latici
Christus in vitae vespera. Pro redimendis miseris.

5. Sic corda nostra etc.

Legend. ms. Laurentii Odonis Lincopen. saec. u/is. Cod. Dresden. A


182. A. - Brev. Stregnenseimp. Holmiae 1495.B. - Vgl. Anal. XII, 68.
- 53 -

82. In CompassioneBMV.
Ad Vespera s.

1. 0 quis videret animam dolore


Gemere tuam cultro circumfossam,
Saxea corda minirae non possent
Compati tibi.

2. Monte dum vides ortum vitae mori,


Quantns doloris gladius pertransit,
Animam [tuam], redemptorisniater,
Clemens et pia.

3. Corporis nati latusque cruentura,


Sanguinis fluxum, derisorum verba,
Caput depressum, spinis eircuinfusum,
Lacrimas fundens.

4. Lumina mortis tenebris eversa,


Felle potato ore sitibundo
Mortis dolore vexarique cunctos
Corporis artus.

5. Sanguinis undam terram deglutire,


Color pallebat capite demisso,
Pater dimitte me crucifigentes,
Vides clamantem.

6. Ave dum audis Gabrielis ore,


Gaudio plena resonas in laude,
Nunc ex adverso maerore confecta
Defles amare.

7. Audit lohannes: ecce, raater tua,


Tu quoque audis: ecce, natus tuus;
Magna de cruce spiritum emittit
Voce prorumpens.

8. Tc deprecante vincula disrumpat,


Abluat sordes, donet caritatera,
Aures ad nostras deitatis preces
Deus inclinet.

9. 0 pater, tili et spiritus sancte,


Da nobis matris natique dolores
Pie deflere fruique cum ipsis
Gloria tua.

Propr. ms. Conimbricensesaec.16/n. Cog. Vaticau. 6283.


- 54 -

83. In CompassioneBMV.
Ad Nocturnura.

1. Pange, lingua, gloriosae 0 vos omnes, qui transitis


virginis angustiam per viam huius saeculi,
Lacrimasque venerandas Attendatis subsistentes
et cordis maestitiam, inermis pauperculi
Quas eidem ipsa passus Regisque latus cruentum
vertit in laetitiam. ictu saevi iaculi.

2. Verbum sancti Simeonis Mater sentit, quod non sentit


commendat memoriae, caro iam exanimis,
Signum contradictionis Vulnus lateris manaiitis
fore regem gloriae, undam atque sanguinem
Gladium transfixionis, Lavacrumque lavans mundum
quod impletur hodie. instar vivi tiuminis.

5. Gloriam patri melodis


personemus vocibus,
Gloriam Christo canamus,
gloriam paraclito
In transfixo virginali
corde Christi gladio.

Propr. ms. Conimbricense saec. 16/i7. Cod. Vatican. 6283.

84. In CompassioneBMV.
Ad Laudes.

1. 0 lacrimosa domina, 3. Tu regis alti iauua,


Excelsa super sidera, Cum reseratur lancea.
Quae moriente filio Levando flentes oculos
Palles doloris gladio. Intrasti pritna merito.

2. Quod Eva tristis abstulit, 4. Maria, mater gratiae,


Tu reddis almo germine, Cultru sanctae maestitiae
Ipsa deglutit scelere, Tu DOSab hoste protege
Tu sine culpa pateris. Et hora mortis suscipe.

5. Gloria tibi, Domine,


Defuncto coram virgine,
Cura patre et sancto spiritu
In sempiterna saecula.

Prupr. ms. Conimbricense saec. 16/i7. Cod. Vatiean. 6283.


- 55 -

85. In Transtixione Beatae MV.

In Laudibus.

1. 0 gloriosa domina, 3. Tu crucis dura brachia


Transfixa tua viscera, Et vuluerum foramina
Nunc facias propitium Vidisti vere pavide;
lesum salutem omnium. Gentes astantes, plangitr!

2. Quod iustus olim cecinit 4. Gloria tibi, Domine,


In templo, tunc non defuit, Matrem qui vides nitidi,
Tua pertingensintima Cum patre et sancto spiritu
Dum cernis spata borrida. In sempiterna saecula.

Brev. ms. Franciscan. Hispan. saec. 15. ex. Cod. Parisin. 1064. A.
Brev. Vicense imp. Lugduni 1557. B.

In festo B. Mariae Pietatis.

Ad Vesp. et Noct.

1. Chorus sonoris vocibus 5. Mater silet doloribus


Pangat dolores virginis, Repleta nec fari potest,
luxta crucem quos pertulit Dat lacrimas cum fletibus,
Mucrone mentis saucia. Gestus habens laudabiles.

2. Stans ad crucem mater Dei 6. Ergo decet tam mysticuin


Tristatur angore gravi, Exemplar imis sensibus
Pati volens angustiam In mente firma condere;
Cum filio dignissimo. Quare rogemus supplices :

3. Tristans ait tunc tilius 7. Maria, lacrimis tuis


Fixus cruci durissime: Fac, nos lavemur sordilm>.
Pro tilio trado Dei Ut post dies vitae brevis
Natum tibi Zebedaei. Laetemur in caelestibus

4. 0 quanta commutatio 8. 0 crux, ave, spes unica.


Et quanta fit diversitas, Hoc passionis tempore,
T)um traditur domesticus, Auge piis iustitiam
Et perditur verus Deus. Reisque dona veniam.

9. Te, summa Deus trinitatis,


Collaudet omnis spiritus,
Quos per crucis mysteriura
Salvas, rege per saecula.

lln v. Xantonense imp. Pictavii 1542. - 4, 2 sit. - 6, 2 iuri^ sunsibus. -


- 56 -

87. In festo B. Mariae Pietatis.

In Laudibus.

1. Flexo genu, zelo pio 5. Vates probus cognoverat


Hoc passionis tempore Doctus superno lumine,
Matris celebremus Dei Quod filius tuus suo
('ompassionis lacrimas. Nos liberaret sanguine.

2. lam Simeon praedixerat 6. Ergo decet tam mysticum


Sancto repletus tiaraine, Exemplar imis sensibus
Dum te beatam plurinmra, In mente firma condere;
0 gloriosa, diceret, Quare rogemus supplices:

3. Gnatum tuum pignus fore 7. Maria, lacrimis tuis


Nostrae salutis et viam, Fac nos lavemur sordibus,
Qua scandereiuus caelicam Ut post dies vitae brevis
Anfractibus motis domum. Laetemur in caelestibus.

4. Hic in ruinam perfidis 0 crux, ave, spes unita,


Tangentibus quam ceteris, Hoc passionis tempore,
Post hac tuum sed spiritum Auge piis iustitiam
Ensis doloris transiet. Reisque dona veniam.

9. Te, sumraa Deus trinitas.

Brev. Xantonense imp. Pictavii 1542.

88. In AssnmptioneBMV.

1. Maria, virgo virginum, 3. Largire nobis omnibus


yuae genuisti Dominum Ad te confugientibus
Sine virili semine, Per tui Dati gratiam
Verum lumen de lumine. Aeternitatis gloriam.

2. Tu sola vitae ianua, 4. Gloria tibi, Domine,


Tibi sit laus assidua, Qui natus es de virgine,
Virtus, decuscontinuum, Cura patre et sancto spiritu
Iniperium perpetuum. In sempiterna saecula.

Brev. ms. Senouensesaec. 14. Cod. Vatican. Reg. 153. - Brev. Senonense
imp. Parisiis 1519.
- 57 -

89. Oe Rosario BMV.

Ad Vesperas.

1. Ave, electa Deo, 4. Virgo amicta sole,


Dei digna parens, Lunam pede premis,
Virga lesse florens, Stella enixa solem,
Primura caeli decus. Caput hydrae teris.

2. Nuntiaris, alma, 5. Deo ex lege sacras


Spiritu fecunda, Marem primo natum,
Paritura verbum Quem praefatur vates
Salutare patris. Lumen plebi datum.
3. Mater adis matrem 6. Invenitur lactens
Sexto mense fetam, A magis in domo,
Unde exsultat verbo A te cum magistris
Verbi vox et praeco. Disserens in templo.

7. Laus tibi, regina,


Quae pios coronas
Triumphalis horti
Liliis et rosis.

Antiph. ms. S. Katharinae Divoduren. saec. 14. Cod. Vatican. s. n.


122 bis) add. saec. 18/ie.

90. De Rosario BMV.


Ad Matutinum.

1. Christi gementis imbribus 4. Succurre, mater, filio


Kigatur hortus roseis, Crucis gravato pondere,
(Juius fluunt aromata Lugete, Sion filiae,
Flante aquilonis turbine. Cladi futurae obnoxiae.

2. Rubescit iacta verbere 5. Crucis sub ara residens,


Columna caesi corporis, Evae propago veteris,
Nam nulla pars plagis vacat Guttis profusi sanguinis
A planta ad usque verticem. Absterge lepram germinis.

3. Caput sacram ornate rosis, 6. Maria, mater gratiae,


Coetus sacri rosarii, Mater misericordiae,
Quod perfidi et sacrilegi Tu nos ab hoste protege
Spinis cruentant rigidis. Et hora mortis suscipe.

7. Gloria tibi, Domine.

Antiph. ms. S. KatharinaeDivoduren.saec.14.Cod.s. n. (ol. 122 bis) add.


aa.ec.
- 58

91. De Rosario BMV.


Ad Laudes.

1. Fletus moratur vesperi, 4. Caducamundi deserens


Aurora fert laetitiam, Scandis choros angelicos
Qua sol in oras superas Piosquepiis precibus
Resurgit ab occiduis. Servasab ira iudicis.
2. Adire post victoriam 5. A trinitatis solio
Sinum paternaedexterae Frnctu salutis perpeti
Vidisti amictum nebula Adepta sceptrum gloriae
Stipante caeli curia. Regina caeli frueris.
3. Hinc vehementis ignea 6. Maria. mater gratiae,
Repleris aura spiritus Mater misericordiae,
Et, cuius alvus templum est, Tu nos ab hoste protege
Fit lingua vocis organum. Et hora mortis suscipe.
7. Gloria tibi, Domine.
Antipb. ms. 8. Katharinae Divoduren. saec. 14. Cod. Vatican. s. n. (o\.
122 bisl add. saec. 15/i6. - 5, 2 Functus. - Mel. dieses wie des vorher-
gehenden Hymnus: Quem terra pontus.

92. De beata Maria V.

1. Salve, sancta parens, 4. Per te detur, mater,


Rosa spina carens, Filius et pater,
Seda nobis bella, Ut qui ex te natus
Ave, inaris steUa. Tulit esse tuus.

2. Dona nobis pacera, 5. Superbiam vita,


Mater, tu veracem, Salus infinita,
Tribue iuvamen Suscipe tu fastos,
Nutans Ecae nomen. Mltfs fac et castos.

3. Mala nostra pelle, 6. Sublevatu clemens,


Trahens sine felle, Salve, virgo parens,
Crimina ignosce, Tecum sublevemur,
Bona cuncta posce. Semper collaetetnur.
7. Ago tibi patri
Sumas grates ratas,
Almo nato sonus,
Tribus, Iwnar ttnus.
Miss. Eomanum imp. Venetiis (de Zanchis) 1505. A. - Missale sec. usum
Sarum imp. 1519. B. - In A auf dem letzten Blatte mit zwei andern Liedern
Laudetur Uei filius und O gloriosa domina als eine Sequenz. Es
ist aber aujrenscheinlich keine Sequenz, sondern eine Imitation des Ave
maris stella. - 4, 2 Filius nobis et pater.
- 59 -

93. De beata Maria V.

1. Laudetur Dei filius, 3. Beata mater hamilis,


Patris, Mariae unicus, Excelsa super sidera,
Colant, adorent viscera Fac nos pnrgatos crimine,
Quem terra, pontus, aethera. Beata niater munere.

2. Surgamus omnes invicem, 4. Praesta, virgo piissima,


Flectamus iram vindicem, Almo lustrata flamine,
Subdantnr illi singala Munitos redde filio,
Cui luna, sol et omnia. Beata caeli nuntio.

5. Per te sumamus gaudia


Et supernorum cantica
Psallentes Christi noniiae:

Gloria tibi, Domine.

Miss. ms. Capit. Lucen. VIII, 589 saec. 15. add. saec. 15. ex. A. -
Miss. Roinanum imp. Venetiis 1505. B. - Miss. sec. usum Sarum imp. 1519.
C. - Balinghem, Parnassus Marianus p. 265 u. f. D. - A hat nur die
erste Strophe. Cfr. Anal. XX, 177. Vgl die Bemerkung znm vorher-
g-ehendenHymnus.

94. De beata Maria V.

1. 0 gloriosa domina, 3. Tu regis alti ianua,


Hirsutos hostes callidos Per quam intramus curiam,
Sternis, collisa tartara, lucunditatis gaudia,
Confusa semper viscera. Agmen sanctorum civium.

2. Quod Eva tristis abstulit, 4. Gloria tibi, Domine,


Tu sola, mater, tribuis, Qui natus es de virgine,
Per te resumit populus Cum patre et sancto spiritu
Priores vires perditas. In sempiterna saecula.

Miss. Romanum imp. Venetiis 1505. A. - Miss. sec. usum Sarum imp.
1519.B. - Balinghem,ParnassusMarianus p. 266. C. - 1, 4 lies vipera? -
3, 4 Atque caelestem gloriam C. - Vgl. die Bemerkung zum Hymnus
Salve sancta parens Nr. 92.

95. De beata Maria V.

0 imperatrix regia, 2. Supernorumlaetitia,


Caeli et terrae domina, Stupor, festum et gloria,
Mater Dei eximia Laus, decus nostri generis
Virginumquepulcherrima. Salvatrixque mirabilis.
- 60 -

3. Ad snmmi regDi solium 4. Immenso cordis iubilo


Evecta et fastigium. Atqne landis tripodio
Nos clarae tuae curiae Nunc Deum benedicimns
Ascribas et familiae. Pro tibi datis omnibns.

Orat ms. .S.Petri Salisburgen.saec.15. Cod. Petrin. b VII 10.

96. De heata Maria V.

1. Regina terrae gentium, 3. Conciliatrix veniae,


Maria. lomen mentium. Larga largitrix gratiae.
Fons aqaarum viventium, Pacis auctrix. concordiae
Solacium maerentium. Et imperatrix gloriae.
2. Tu virga lesse florida. 4. Rosa qnae profers lilium
Confugii arbs valida Et sidus solem filiam,
Et stella maris fulgida. Honc nobis in praesidium
( nnctorum mater vivida. Da nunc et post in praemium.
."'. Gloria tibi, Domine.
Dru5 homo, qui virgine
Proilisti David germine,
Non a virili semine.

>eqiient et. hymn. ms. Canneli Senen. saec. 14. Cod. Senen. G IH
2. - o. 2 Ue cuius homo qni. - o. 4 Non fehlt. -- Mel.: Agneti*
festum martyris.

97. De heata Maria \.

Ad Primam.

1. 0 Christe, proles virginis, 2. 0 mondo venerabilis.


Patris compar altissimi. ^irgo. mater mirabilis.
Per tnae matris merita Maria. plena gratia,
Dele nostra peccamina. Ora pro nobis, domina.
3. Maria, mater graliae,
Mater misericordiae.

Tu nos ab hoste protege


Et hora mortis «U5cipe.
Brev. S. Crucis b. Leufredi imp. s. L et a. [1-544].

98. De beata Maria V.


Ad Tertiam.

1. ijuem credimns ex virgine ^. yuae genuisti tiliom


>"atum. benigne Doroine. A ;ummo patre genitum.
Sit nobis haec confessin Per haec tua nos merita
Peccatoraru remissio. A lapsu mortis releva.
- 61 -
y
3. Maria, mater gratiae,
Mater misericordiae,
Tu nos ab hoste protege
Et hora mortis suscipe.

Brev. S. Crucis b. Leufredi imp. s. 1. et a. [1544].

99. De beata Maria V.

Ad Sextam.

1. Nate summe rex utero 2. Dei mater, o domina,


Mariae de virgineo, Sublimis tanta gratia,
Emunda nos a vitio Tua fac exaltatio
Et orna sanctis meritis. Sit nostra relevatio.

3. Maria, mater gratiae,


Mater misericordiat,
Tu nos ab hoste protege
Et hora mortis suscipe.

Brev. S. Crucis b. Leufredi imp. s. 1. et a. [1544].

100. De beata Maria V.

Ad Non am.

1. Fili Mariae virginis. 2. Cuius es factus, filius


Da nobis eius meritis Dei, pro peccatoribus,
A peccato resurgere Haec qui fide pronuntiant,
Et ad vitam pertingere. Fac ut salutem sentiant.

3. Maria, mater gratiae,


Mater misericordiae,
Tu nos ab hoste protege
Et hora mortis suscipe.

Brev. S. Craeis et b. Leufredi imp. s. 1. et a. [1544].

101. De beata Maria V.

1. Sint salutati caput et capilli,


Frons, genae, cervix, oculi, pupilli
Et color vultas, genetrix tonantis,
Guttur et ora.
- 62 -

2. Sint salntati teretes papilli,


Cor, pedes, venter, digiti, labella,
Tristis es maestis, veneranda virgo,
Cordis amore.

3. Sit salutatus dolor o acerbus,


0 parens dulcis, Deus est supremus,
Passio Christi benedicta, tecura
Natus Olympi.

Orat. ms. S. Petri Salisburgen. saec. 16. Cod. Petriu. a III 20.
DE SANCTIS.
102. Litania Omninni Sanctornm.

1. Rex salvator alme, 10. Confessoressancti,


Suscipe nostrarum Precibus assiduis
Munuscula precum. Poscite pro nobis.

2. Indulgere nobis, 11. 0 celsi patroni,


Christi tui servis Monachi beati,
Scelere gravatis. Poscite pro nobis.

3. 0 sancta Maria, 12. 0 sanctarum cbori


Mater atque virgo, Virginum corusci,
Postula pro nobis. Poscite pro nobis.
4. Archangele summe, 13. Faventes sanctarum
Michael ut Dei, Viduarum preces
Postula pro nobis. Nobismet nunc prosint.

5. Condigne Gabriel, 14. Insontes pueruli,


Fortitudo Dei, Martyrum floretum,
Postula pro nobis. Poscite pro nobis.

6. 0 consors Raphael, 15. 0 sancti vos omnes,


Medicina Dei, Virtutes innumerae,
Postula pro nobis. Poscite pro nobis,

7. 0 almitas sancta 16. Maligno ab hoste


Patriarcharum, Ut Deus defendat
Postula pro nobis. Nos hic et in aevum;

8. 0 principalitas 17. A gente pagana


Apostolorum, Ut Deusdefendat
Postula pro nobis. Nos hic et in aevum;

9. 0 martyres sancti, 18. Ab omrii terrore


Veniamprecamini Ut Deusdefendat
Pro peccatis nostris. Nos hic et in aevum;
Dreves, HyraniInediti. VII. 5
- 66 -

19. Ab omni periculo 24. Ut indulgentiam


Ut Deus defendat Criminum nostrorum
Nos hic et in aevum; Det nobis salvator;

20. Ut aurae temperiem 25. Ut summum pastorem


Bonam ac frugiferam Apostolicum N
Det nobis salvator; Dominus conservet.

21. Ut commoditatem 26. Ut dignum pontificem


Aeris rorantis N dominum
Det nobis salvator; Dominus conservet;

22. Ut imbrem fecundura, 27. Ut Ottonera regera


Bona gerrainantem, Et eius exercitum
Det nobis salvator ; Dominus conservet;

23. Ut tranquillam vitara 28. Ut per totum orbem


Facem et pereunera Ecclesiam sanctam
Det nobis salvator: Dominus conservet.

Rit. et Sacram. S. Albani Magunt. saec. 10. Cod. Palat. Vindobonen. 1888.

103. ln \atali plurimarum Virginum.


Ad Vesperas.

1. Rerum creator omniuni, 3. Victoriam martyrii


lcsu, decusquevirginum, Qui das in sexu fragili,
Exaudi preces omnium Dimitte nostra vitia
Harum festa colentiura. Nobis dans caeli gaudia.

2. Tuani, Deus, potcntiam 4. Praesta.pater piissime,


Atque misericordiam Patrique compar unice
Laudat devota contio Cum spiritu paraclito
In hoc sancto sollemnio. Regnansper omne saeculum.
Brev. Auxitanum imp. Auxis 1533.

104. De una Electa.

1. Gratuletur ecclesia 2. Dum luit mundi crimina


Nova promendocantica, Lapsos erigit venia,
Nam omnesad caelestia Peccantespaenitentia
Invitat Christi gratia. Inngit iustis in gratia.
- 67 -

3. Omnisgentis et generis 5. Quarura,Christe, suffragiis


Atque sexus quamvis xeis Nos errantes hic in viis
Braviam vitae perpetis Ereptos de tristitiis
Non denegatpro meritis, Aeternis dita gaudiis.
4. Vivginibus centesimum, 6. Da, pater, nobis gaudia
Viduis sexagesimum, Per filium repromissa
Coniugatistricesimum Spiritus sancti gratia
Dans fructum saluberrimum. Nos fovcnte per saecula.
lirev. Poznaniese imji. Lipsiae 1530.

105. In Natali sancti Adelphii.


Ad Vesperas.

1. Sancte Deus altissime, 5. Hic caritate profluus,


Tibi grates referimus, Hospitibus dulcissimus,
Qui per fideles famulos Sic nitens inter homines
Tuos ditasti tellurem. Ceu iubar ex aethere.

2. Sacer confessor Domini, 6. Amans opaca eremi


Adelphius fert tropaea Oratione sedula,
Post saeculi angustias Gemitu atque lacrimis
Adeptus almam requiem. Abstersit culpas noxias.

3. Pastor effectus ovium, 7. Celsus de gente nobili,


Paterna splendens gratia, Sicambrorum de culmine
Sibi subiectum populum Veluti cunctis ultimus
Nutrivit atque aluit. Vivebat inter homines.

4. Mitis et dulcis omnibus, 8. Sancte Deus altissiine,


Eloquio affabilis, Te supplicantes quaesumus,
Die ac nocte meditans Illi augeas praemia,
Psalmos et hymnos iugiter. Nobis concedas veniam.
Krev. ms. Romarici Montis saec. 16. Cod. Spinalien. 164(77). A. - Hymnar.
ms. Romarici Montis saec. 15. Cod. Spinalien. 194 (86). B. - 2, 2 ferens
AB. - 5, 1 Hic fehlt AB. - 6, 3 et lacrimis B. - 8, 1 Te aancte B. -
8, 2 Te fehlt B. - 8, 3 Ut illi B.

106. In Natali s. Adelphii.


Ad Nocturnura.

1. lesu iuste, misericors, 2. Sancti patris Adelphii,


Devotae mentis conditor, Virtutura flore splendidi,
Nostris parcens criminibus Gaudentesfestum canimus
Piis fave concentibus. Ipsi psallentes vocibus.
- H8 -

3. Qui contnlithoc meriti, 5. Huiuste, Christe,precibus


Ut verus cultor eremi Nos consolare, quaesumus,
Per deserta et invia Pestem pellendo noxiam
Vitae probaret gaudia. Pacempraebe continuam.

4. Aetatequamquam
iuvenir-, 6. Deo patri et filio
Fonte rigatus pneumatis, Cum spiritu paraclito
Sanctosanctorumplacitam Sit laus aeternaegloriae.
Sese mactavit hostiam. Sit decus sine tempore.

Brev. ms. Romarici Montis saec. 16. Cod. Spinalien. 164 (11). \.
Hymnar. ms. Romarici Mmitis saec. lo. Cod. Spinalien. 194 (86). B. -
2, 2 splendidaB. - "'!,'"'"in via B. - 4, 3 placidam.- H. 2 paracletnA.

1117. De sancto Adelwoldo.

1. Inclitus pastor populique rector.


Cuius insignem coJimus triumphuin.
>"unc Adelwoldus sine fine laetus
Regnat in astris.

2. Qui pater noster fnit et magister,


Exbibens sacrae documenta vitae
Et Deo semper satagens placere
Corde benigno.

:!. 0 diem sanctum. celebrem, coruscum.


QnemDei nobis pietas sacravit,
Ut patri tanto mereremur almum
Promere cantum !

4. Nunc eutn nisu rogitemus omni,


Abluat nostrnm pius ut reaturn
Et sua sancta prece nos ad aitum
Dacat Olympum.

5, Sit Deo soli decus et potestas,


Laus in excelsis,honor ac perennis,
Qui suis totum moderans gubernat
Legibus orbem.

Collect. ins. S. Ebrulphi snec.11. [et 12]. Cod. Alenconieu.14: di. -, r


Teil (nach Delisle) von der Hand des OrdericusVitalis. Ob auch die Uich-
tung von ihm herriihrt? Aufschrift: ,,Hymnusvespertinalissapphicometro
hendecasyllabo editus, Adonium quartn continens in loc-o."
108. De sancto Aogidiu.
1. Gaude, fidelis contio, 5. Per hunc omnis infirmitas
SanctoplaudensAeo;idio, Fugit, cessitsterilitas,
Eius namquesollemnia Recuperatacopia
Sacra colit ecclesia. Gavisa fuit Gotia.

2. Confessorest exiinius 6. Perfecte quia credidit,


Christi sanctus Aegidius, Vitam defuncto reddidit,
Quem oriundum Graecia Ipsius ad imperia
Dei lustravit gratia. Fugata sunt daemonia.

3. Laudahunturper saecula 7. Sanctum quisquisAegidium


Virtutes et miracula. Digne colit, propitium
Quaedivina potentia Christum habet, nec gratia
Patravit ab infantia. Caret petita venia.
4. Aetatis puer tenerae 8. Venereinur hunc pariter,
Viro languenti misere Oremus unanimiter,
Veste dedit remedia. Ut ad aeterna gaudia
Per quam cepit salubria. Nos perducat prece pia.
9. Gloria tibi, trinitas,
Laus tibi, sancta unitas
Ex cuius sapientia
Sunt et reguntur omnia.
Hymn. ms. S. Petri Marl. Utinen. saec. 16. Cod. Civit. Utinen. s. n.
4, 2 misero. - 6, o Impius ad.

109. De saocta Agutha.


A d La udes.

1. Quas seminavit lacrimas 4. Ubi castis amplexibus


Nuuc metit ovans Agatha, Sponsa beata iungitur,
Quia in regni solio Cuin quo regnat feliciter
Laetatur cum tripudio. Lumen adepta gloriae.

2. Cui dolor non amplius, 5. Cuius nobis clementiam


Luctus non erit aec aestus, Prece imploret sedula
Quia eius ab oculis Suum devotis mentibus
Lacrimas Deus detraxit. Hic festum celebrantibus.

3. lam enim hiems transiit, 6. Sit kus patri ingenito


Imber cessit et abiit, Eiusque unigenito
Florentes assunt vineae Una cum sancto spiritu
In terra redolentiae. In sempiterna saecula.
Psalt. et hymn. ms.Tridentinum saec.[12. et] 13. (Privatbesitz).- 3, 1
hiems traxit. - 5, 1 clementia.
110. De sancta Agnete.

1. Ad laudemtui nominis, 5. Quod cernensille fortius


0 Agnes, experscriminis, Gravatur atqae protinus
SponsaItei et hominis, In lecto claraat altius,
Cantetur hymnas celebris. Ex quo fit pater anxius.

2. Haec tibi natum virginis 6. Videns autem quod alius,


Elegit ex cunabulis Donet vota vel melius,
In sponsum,quemprae ceteris Non prosunt, coepit diutius
Amavit virgo nobilis. Vexari atque durius.

3. Dum a scholis revertitur, 7. Auditaque iactantia,


Cor virginis concutitur, Qua se Domini famula
Quam per multos alloquitur De sponsi sui curia
Ostendens, quod pronrittitnr. Exsultat spernens alia,

4. Spreto, quidquid ostenditur, 8. Repertoqoe contraria


Velut lutum, quod teritur, Esse diis christicola,
Agnes nunquam seducitur. Probata iam constantia
Donis nec minis flectitur. Eius, fertur sententia.

9. Sit trinitati gloria


Sicut et laus perpetua,
Per quam in eius curia
Regnat Agnes per saecula.

Brev. Mas-iliense imp. Liijjduni 1526. - 6, 1 aliud. - ti, 2 Donec. -


7, 2 Quae se. - 9, 3 eius gloria.

111. De saneto Amando.

Ave pater,pastortioster, 3. A primaevonempeflore


pontifexegregie, sacraepueritiae,
Ave carus amor noster, Maribus aevumsenile
dulcenomenAmande, visuses(t)attingere,
Avepraesulgloriae, Multiset normam praebere
semperamantissime. perfectaeiustitiae.

Inre tibi laudummelos 4. Mox signorumgloriosis


concinendo
pangimus, muneratus
titulis,
Sed condignas
tantopatri Triumphalissignocrucis
ferrelaudes
nequimus, anguem
saevuni
proteris
Cordetamenquodgestimus Verbique
virtutepellis
plectrolinguaeproraimus. Ogiaede terminis,.
5. Virtutes excoluisti 8. Ta surdis auditum praestas,
studio pervigili, tu caecos illuminas,
Ipse sed occuluisti Lurida tu membra purgas,
mente semper humili, mortuum resuscitas
Favor ne daretur tibi, Verbis simul et exemplis
sed superno numini. animas vivificas.

6. Hinc factus praesul mactusque 9. Nostra laus succumbit tantae


deitatis munere, tibi datae gratiae,
Ut lucerna ardens fide Dum nmndum reples doctrinae
claro lucens opere, virtutumque muuere,
lure celso caudelabri Famam diffundens et terrae
sublevaris stipite. et caeli per cardines.

7. Tu redemptor captivorum, 10. Nunc precamur, pater alrae,


consolator pauperum, vota nostra suscipe
Tuque pater pupillorum, Et lesum benignum posce
tu mater orphanorum, nobis semper parcere
Vigor paralyticorum, Ac post huius tinem viUie
effugator daemonam. tecum semper vivere.

11. Annue votis poscentum,


Deus, factor omnium,
Esse credimus quem trinum
atque unum Dominum,
Manet quem laus ante aevuiu
nunc et in perpetuum.

Dieser Hymnus ist Acta SS. Feb. I, 912 aus einer Antwerpener Hs. der
Vita S. Amandi von Milo Elnonen., deren Alter nieht angegebeo wird (vgl.
S. 853. n. 129) abgedruckt,aber so, dafs hintereinandererst alle ungeraden
Zeilen samtlicber Strophen und dann ebenso alle geraden folgen. Dieses
sinnlose Etwas hat danu Migne, PP. LL. 87, 1275, getreulich nachgedruekt

112. In Translatione ss. Amati, Romarki, Adelphii.

1. Exsultent agtoina poli 3. Vexillo crucis edito


Ob triumphum antistitis Urbera e flamma prote^ens,
Arnulphi, quem paraclitus S;inxerunt loca eremi,
Praenuntiavit spiritus. Adest Amatus inclitus.

2. Fulgens in mundi gloriu 4. Certantescum Adelphio


Cum Romarico consulens Coronantur a Doniino,
Regnum et regem deserens, Nos salvent piis precibus
Quera gubernabat fortiter. Nosquereddant caelestibus.
5. Creator saccli optime, 6. Summa concede deitas,
Horum precibusadnue, Horum ut fulti meritis
Iratn amove debitam, Tibi canamus gloriam
Gratam tribue gratiam. Per cuncta semper saecula.
Brev. ms. Romarici Montis sa.ec. 16. Cod. Spinalien. 164 (77). A. -
Hymnar ms. Romarici Montis saec. 15. Cod. Spinalien. 194 (86). B. -
2, 3 regesA. - 3, 3 LaxeruntA. - 4, 4 Ibi peregrinantibus
B. - 6, 2
merita B.

113. lu translatione ss. Amati, Romarici, Adelpbi.


Ad Tertiam.

1. Oratione sedula 2. Pietate praecipua,


Abiecit saepe daemones, Humilitate maxima,
Virtute fultus Domini, Sic celsus inter homines
Sanctis ornatus moribus. Beavit partes eremi.

3. Te peccatores quaesumus,
lesu bone, piissime,
Nobis largita venia
llli nt addas praeraia.
Brev. ms. Romarici Montis saec. 16. Cod. Spinalien. 164 (77).

114. De sancto Amato.

Ad Vesperas.

1. Praeclara dies Domini 5. Inde iubente Doniino


Nobis illuxit hodie, Ad oras tendit alias,
In quo amisso saeculo Ut lumen lucens omnibus
"Vietor accepit praemium. Non occultetur modio.

2. Post durum victum eremi, 6. Mox Habendiingreditur


Post iugem paenitudinem Beandamontis culmina,
Amatus, Cbristi famulns, Sublatopassim nemore
Caelorum regna petiit. Plures fundavit cellulas.

3. Ubi orandoDominum 7. Turmissanctarumvirginum


Specuscnmarte condidit, Psallendinormampraebuit,
Tignum, quod breve fuerat, Die noctuqueiugiter
Tot auxit palmis largius. lesum ut laudent Dominum.

4. Caesarupe de montibus 8. Hinc utriquesexui,


Casnminantecellulae Magnis,pusillis,omnibus,
Vexillo crucisedito Paremaptavitanimum,
Mox saxuni fixit enorme. Cunctos ut lucrifaceret.
9. Hodie caeli angeli 11. lamiam secutusagmina
Laetantur, chori martyrum, Sanctorum illa inclita
Sanctuspro tali merito Illucque sibi bravium
Amatus caelos adiit. Dudum meritis tulerat.

10. Huius patroni precibus 12. Devotas ergo, proximi,


Nos foveamurlargius, Grates reddamusDomino,
Nostrorum vincla criminum Confessoris praeconia
Solvantur in perpetuum. Sui dura ore pangimus.

lo. Gloria tibi, Doraine,


Gloria, unigenite,
Una cum sancto spiritu
In sempiteraa saecula.

Brev. ms. Eomarici Montis saec. 16. Cod. Spinalieu. 164 (77;. A. -
Hymn. ms. Romarici Montis saec. 15. Cod. Spinalien. 194 (86). B. - 1, 4
pretium B. -- 2, 1 Post dudum A. - 2, 2 plenitudinem B. - 3, 1 Domino
A. - 4, 1 Caesar A. - 5, 3 lumen fehlt A. - 0, 2 culminis B. - 6, 3
p.-issumB. - 8, 1 Huic utroque B. - 9, 2 Laetentur 15.- Str. 10 fehlt B;
ist durchgestrichen in A. - 11, 3 brevius Ab. - 11, 4 monitis AB. -
12, 2 solvaraus B. -- 12, 3 praeconio B. -- 13, 2 unigenito B.

115. De sancto Ambrosio.

1. Ambrosius, vir fidelis 3. 0 Ambrosi, doctor vitae,


Doctrinae, nobis de caelis De caelesti palmes vite
Qui datus es divinitus Sitientes inebria
Organum sancti spiritus. Tua doctrina sobria.

2. 0 Ambrosi, doctor dulcis, 4. 0 Ambrosi, lux de luce,


Caeli da nectar insulsis, Transire fac nos te duce
Insipidis ne cordibus De mundi huius tenebris
Circumvolvamur sordibus. Et felleis illecebris.

Orat. ms. Carthus. (Jolonien. saec. 15. Cod. Colonien. 28. - - Mit der
Bemerkung: nEx hymno."

116. ,,ln Vigilia divi Ambrosii de la victoria".

1. Mediolanum laudibus 2. Nam visus est Ambrosius,


Exsultet, votis, precibus Eorum patronuspius,
Tot Mediolanensibus Scutica expavescere
Hodie datis dotibus. Suis nitentes nocere.
- 74 -

'3. Tunc fantur Theotonici 5. Ambrosii, sancte doctor,


Sirailiter et Gallici: Nostrorum sis semper rector,
Non possumnsextendere Ad nostri protectionem
Nec gladium proicere; Te advocamuspatronum.
4. Ablatis nostris viribus 6. Doctor sanctae ecclesiae,
Cedamusistis partibus; Intercessorsis hodie,
Sed ipsis non potentibus Sanctepater Ambrosii,
Necat vel clat carceribus. Veniae simus conscii.

7. Deo ergo sit gloria,


Qui dedit patrocinia
Haec, meritis Ambrosii
Veniae simus couscii.

Brev. Ambrosianumimp. Mediolani 1487.- 2, 4 noscere.- - 4, 4 dat


iehlt. - 5, 1 Anibrosi; vgl. 15, 3. - 5, 4 vocamus patronera. - Das Fest
^Victoria s. Ambrosii in Parabiago" wurde am 21. Febr. gefeiert. Vgl.
Locatelli, Vita di .S. Ambrogio, Milano 1874, h>.544.

117. De sancto Andrea.

I n 2. V e s p e r i s.

1. Magnificeturartifex, 4. nPie praeceptoroptime,


Laetetur mundi machina, Tempus est, ut te videam,
Rerum laudetur opifex, Rex lesu clementissirae,
Caeloium plaadant agmina. Fac, mox ut ad te veniam."

2. SimonisPetri socius 5. Tuis, Andrea, precibus


Nec impar in supplicio, A peccatorum vitiis
Nec crucisCbristi nescius, Purgemnrac criminibns,
Vivens pependit bidno. C'aelifruamur gaudiis.

3. Pro cuins perulens nomine 6. Ut, cum dies iudicii


Palam docebatpopulum Mundo finem praefixerit,
Eiusijue fultus numine Securae mentis conscii
Sic orabat ad Dominura: Sternus,cum iudex venerit.

7. Uui trinoque Domino


Sit laus, perennis gloria,
Sit decus sine termino
Hic et in caeli curia.

Brev. Abricense irap. Parisiis 1548. - 3, 3 nomiue. - - 5, 1 Unis


(falscheInitiale). - 5, 3 a criminibus.- Vgl. den Hyronus: Glori fi retu r
arti fex.
- 75 -

118. De sancto Andrea.

1. Unum Israel de fontibus 5. Tradens Achaiae in finibus


Clarum virum virtutibus, Mysterium fidelibus,
Quicunque recte credimus, Ab Aegaea proconsule
Dignis canamus laudibus. Retrusus est in carcere.

2. Hic Andreas apostolus, 6. Dein flagellis subditus


De fratre Petro fulgidus, Septemquaternionibus
Christc fide fit celsior, Christum fateri publice
Est porta facta in Sion. Doctor pius non destitit.
3. Primus iste dignus exstitit, 7. Post exaratus verbere
Oculis beatis ut cerneret Suspensus est in stipite,
Messiam et sic concite Quem missus alto ab aethere
Vidisse fratri prodidit. Fulgor micans circumdedit.

4. Piscator ante in fluctibns, 8. Hac sorte carnis termino


Post doctor ipse in gentibus. Reddit beatura siiirituui
Ne plebs periret imbribus, Et gloriosus funere
Extraxit ore retibus. Vitam beatam possidet.

9. Gloria patri ingenito,


Gloria unigenito
Una cum sancto spiritu
In sempiterna saecula.

Liber ms. Miraculorum S. Andreae saec. 12. Cod Parisin. 12603. -3,1
Lies: Prius?

119. De sancta Anna.

Ad Vesperas.

1. Salve, parens Anna, 4. 0 dulcis Maria,


Illuxisti late, Matri meruisti,
Caeli fereus raanna Quod posset in via
Vitae sanctitate. Sic sublimis sisti.

2. Electa fuisti, 5. Ave, maris stella,


Quod sis matris Christi Trementesconforta,
Mater, mundo tristi Sub mundi procella
Vitam genuisti. Felix caeli porta.

3. Castitatis testis, 6. Dei mater alma,


Ligni vitae fructum Da triumphi dona,
Carne sancta vestis In virtutum palma
Evae mutans luctura, Vincentes corona.
- 76 -

7. Sit laus Deo patri,


Summum Christo decus,
Spiritui sancto,
Trinus bonor et unus.

Aut. et hymn. ms. Scarensesaec.[14. et] 15.Cod.Upsalen.C 422.A. -


Collect. ms. Vadatenensesaec. 15. Cod. Upsalen. C 23. B. - Brev. Scarense
imp. Holmiae 1495. C. - Brev. Arosiense imp. Basiliae 1513.D. - 7, 2
Sumrri" A. - 7, 4 Tribus li.nmr unus A. - Dieser und die beiden folgenden
Hymnen g-ehoren
zu dem ()fficium Felix orbis, felix hora (Anal. XXV,
64), als dessen V.Tla^ser Klemming Nicolaus Hermanni, Bischof von
Liukoping, bezeichnet.

120. De sancta Anna.

Ad Xocturnum.

1. Arbor est altae gloriae 3. Maria, nidns arboris,


Florens Annae fecunditas, Clausit Eido virgineo
Quum lux perfudit gratiae Fortem immensi roboris
Virtutumque sublimitas. Caelo missum empyreo.

2. In huins culmen arboris 4. Anua, Maria pariter


Deus nidum reposuit. Divinis erant oculis
Anuae veuter dum corporis Gratae prae cunctis dulciter
Mariae fructu floruit. Aeternis semper saeculis.

5. Matris et natae precibus


Optamus nos suppliciter
Caeli coniungi civibus,
Deo frui feliciter.

Ant. et hymn. ms. Scarensesaec.[14. et] 15.Cod.Upsalen.C 422. A. -


Collect. nis. Vadstenense saec. 15. Cod. Upsalen. C 23. B. - Brev. Lin-
copenseimp. Norimbergae1493.C. - Brev. Scarenseimp. Holmiae 1495.
D. - - Brev. Arosiense imp. Basileae 1513. E. - Nach Str. 5 Maria mater
gratiae etc. nnd die Doxol. de Beata A.

121. l)e sancta Anna.


Ad Laudes.

1. Anna matrona maxima 3. Ambae sursurn eximiae


Est testamentiveteris. Et praeminentis
gloriae,
Per moreserat optima. Precantes
nosrespicite
Excelsior prae ceteris. Vultu misericordiae.

2. Eius Maria filia, 4. Sacracaelorura


acie,
Throni tenenssublimia, Felix Anna,sublimiter
Cauctos legis et gratiae Coniuncta tnae filiae
Longe praeit in acie. Pro nobis ora iugiter.
- 77 -

5. Maria, mater gratiae etc.

Ant. et hymn. ms. Scarensusaec.[14. et] 15.Cod.Upsalen.C 422. A. -


Collect. ms. Vadstenense saec. 15. Cod. Upsalen. (J 23. B. - Brev. Lin-
copenseimp. Norimbergae1493.C. - Brev. Scarenseimp. Holmiae 14'i"'.
Brev. Arosiense imp. Basileae 1513. D. - - 2, 2 lesu tenens C. - - '"'>,2
praeminentis C.

122. I)e sancta Anna.

1. Laudes ad laudes iungite, 3. Quam diu putant sterilem,


Exsultet caelum laudibus, Legis damnandam vitio,
Et matris buius inclitae Meretur delectabilem
Laudes cantemus vocibus. Rosam fovere gremio.

2. Laudans laudare docuit 4. Est haec Maria teneri


Exemplari peritia, Christum lactans ex ubere,
Laus illi semper adfuit Mitis humano generi
Post sacra puerperia. Plus quam contingit dicere.

5. Maria, mater gratiae,


Tua salvet oratio
De lacu nos miseriae

Fultos Annae suffragio.

Brev. Scarenseimp. Norimbergae1498. -- Vgl. Klemming III, 23 u. f.

123. De sancta Anna.

1. Anna, regum progenies 4. Caeleste beneticium


Et sacerdotum series, Pneumatisque solacium
Stirpem illustrem patribus In sanctam Annam fluxerat,
Suis ornavit actibus. Quae Mariam genuerat.

f. Nupta caeli indicio 5. 0 matrona sanctissima,


Fideli matrimonio Omni repleta gratia,
luxta verbum angelicum Deum, auctorem omnium,
Fructum concepit caelicum. Nobis redde propitium.

3. Infecunda pro tempore, 6. Per eius, Christe, gratiam


Prope marcescenscorpore, Da in morte fiduciam,
Decreto patris luminum Quandohinc egrediemur,
Reginam parit virginum. Ut te sempercontemplemur.

Orat. ms. S. Petri Salisljurgen. saec. 15. Cod. Petrin. a IV, 39.
- 78 -

124. De sancta Anna.

1. Exsultet plebs fidelium 4. Ex Anna surgit virgnla


Annae referens gaudium, Totins boni primula,
Dum haec post vitae stadia Virgo generansfilium,
Transit ad vitae gandia. Nostrae salutis pretium.
2. Caelestebeneficium 5. Quamfelix terra fertilis,
Nobis [fit in] remedium, (^ua crevit spica nobilis,
Cum haec ex Anna nascitur, Granum frumenti protulit,
Per quam libertas redditur. Quod sua morte contulit.

3. Felix Anna, quae genuit 6. Laus sit semper ingenito


lllam, per quam nos exuit Eiusque unigenito,
A peccati caligine Qui natns est de virgine,
Ueus natus de virgine. Una cum sancto tiamine.
Brev. ms. Lexoviense saec. 15. Cod. Cadoraen. 24 (IV°, 19). - - 3, 3
peccatis.

125. De sancta Anna.

In 1. Vesperis.

1. Gaude,mater Anna, 4. Ergo sume laudes,


Gaude, mater sancta, Quas damns ovantes,
Cum sis Dei facta Nos ab omni sorde
Genetrix avia. Tua prece terge.
2. Plaude tali natae, 5. Cum sit tibi notus
Virgini Mariae, Muliebris sexus,
Eius genitore Scias misereri
loachim congaude Supplicansregnanti.
3. In hac nostra terra 6. Sit laus Deo patri,
Primo benedicta, SummoChristodecus,
Quaefuit in Eva Spiritui sancto
Quondam maledicta. Triuus honor unus.

Brev. Xantonense imp. Pictavii 1542. - Melodie jedenfalls: Ave marif


stella.

126. De sancta Anna.


In Laudibus.

1. 0 quamfelix coniugium 2. Longolegisopprobrio


Annae simul et loachium ! Subsunt ambo, sed orando
Castevivunt octogenos, Meruerunt exoptatam
Dolent tamen totos annos. Prolem Deo dedicatam.
- 79 -

3. Annam quondamqui dolentem, 5. Spina mater, rosa virgo,


Saram simul et ridentem, lacob stella fulgens caelo,
Templo vidit et respexit, Ut hic sedet velut thoro
Huius alvum et implevit. Rex supernusin solio.

4. Radix lesse mater Anna, 6. Audi, mater, cum filia


Virga florens virgo nata, Vota, quae dant haecagmina,
Anna vellus, virgo concha Fer ad Christi palatia
Gedeonis in area. Tibi facta melodia.

Brev. Xantonense imp. Pictavii 1542. - 3, 2 Sarram. 4, 4 in aera. -


Ohne Doxologie.

127. De sancta Anna.

1. Lux de luce prodit orta 4. Tu pridem infructuosa,


Clausa permanente porta, Cunctis oras odiosa
Vates ut praecinuit; Tuis contribulibus.

2. Felix ista genitura, 5. Prole tandem fecuudata


Per quam [Deus] mortis iura Es beata praedicata
Dissipare voluit. Olitn te spernentibus.

3. Ductrix Anna tanti boni, 6. Ergo natam deprecare,


Cedis maledictioni, Nos ut suo commendare
Vetus lex quam statnit, Nato velit precibus.

7. Quod praestare tu dignare,


Bona cuncta qui donare
Scis et vales omnibus.

Brev. ms. Pataviense anni 1333. Cod. Lambacen. CLXXI. add. saec. 15.

128. De sancto Ansgario.


Ad Vesperas.

1. Ansgari, pater optime, 3. Notam facis incredulis


Errantes nos in devio Doctrinam evangelicam,
Reduc tuo iuvamine, Lucem ministrans populis
Servanssub Christi gremio. Ducis in viam caelicam.

2. Danis et Suecisgratiae 4- Bonus pastor utiliter


L)onumfidemquepraedicas, Gregempascisdominicum.
Pugil fortis in acie Informans, quod veraciter
Gentes Deo sanctificas. Christum colat magnificum.
- 80 -

5. Prudenstalenta gratiae 6. Deo patri sit gloria


Et lucri magnitadinem Einsquesoli filio
Addacis regi gloriae Cam spiritu paraclito
In pacis pulchritudinem. In sempiternasaecula.
u i.-,. Cod. Dresden. A.
Legend. ms. Laurentii Odonis Lincopen. saec.
182. A. -- Ant. et. hymn. ms. Scarensesaec.[14. et] 15. Cod. Upsalen. C.
422. Ji. -- Cnllect. nis. Vadstenense saec. 15. Cod. Upsalen. C. 23. C. -
2, 1 Sufvis AM; Sweuis C. - 4, 1 viriliter C. - 4, 3 verasciter C. - 6, 1
sit grati.-i t'. - Doxologie unvollstandigABC. -- Vgl. Klemming I, 1 sq.

129. De sancto Ansgario.


Ad Noctur num.

1 Vidit puer Ansgarius 4. Vanus qaivis displiceat


Quandam raptus in spiritu Discursas et lascivia,
Praefulgidam deceutius Maturus sis et saciet
Caelorum in exercitu. Te Cbristi sapientia.

2. Ipsam constanter credidit 5. Nam detestamur otia


Mariam esse virginem, Contempto vaniloquio,
Quae sibi mitis edidit Yirtutnm excellentia
Talem sermonis ordinem: Nostro servit solacio.

3. Si vis Dostro consortio 6. Post haec crescens appetere


Et nostra frui gloria. Coepit virtutum foedera.
Vitabis omni studio Cbristum ferventer colere,
locos et puerilia. Fide transcendens sidera.

6. Deo patri sit gloria.


Legend. ms. Laurentii Odonis Lincopen. saec. U'IB. Cod. Dresden. A.
182.A. - Ant. et. hymn.ms.Scarense
sa.ec.[14. et] 15. Cod.Upsalen.C.
422. B. - Collect. ms. Vadstenense
saec.15. Cod. Upsalen.C 23. C. - 3,
1 und 3 fehlt der Reim. Cfr. Klemming I, 6 sq.

130. De s. Antonino Apamiensi.


Ad Vesp. et Noct.

1. Nunc Antonini martyris 3. Inventis iara pastoribus


Festumcelebre colimus, Et fidei doctoribus,
Qui ob amoremDomini Cnmquibusdiu commanens,
Sprevit caduca saeculi. Suscepit sacerdotiam.

2. Interrogans profectus est, 4. Una dierum revocans


Ubi vigeret populus, A suis cordis cellula:
Qui collaudaretDorainum Si persecuti fuerint,
Relictis quondamidolis. In reliquaratransfugite.
- 81 -

5. Cumqneiter perageret, 7. Ex qua manavit coelitus


Ardore sitis lapsus est; Unda aquae purissimae,
Levando sursum oculos Qua sauctus tunc refectus est
Preceseffudit Domino. Et permanet et perpetim.

6. Quem exaudivit Dominus, 8. Gloria sit altissimo


Ac ille fisus numine Patri cum suo filio
Cum sua virga parvula Et sanctoque spiritui
Percussit terram aridam. Per infinita saecula.

Off. ms. S. Antonini saec. 17. Cod. Vatican. 8575.

181. De - Antonino Apamiensi.


Ad Laudes.

1. Laetetur Vallis Nobilis 4. Per illum vicum principis,


Pariter cum aflinibus, Qui Festus nuncupatus est,
In qua athleta denique Ara beati Stephani
Flagitat domicilium. Habebat illue transitum.

2. Per tlammam sancti pneumatis 5. Bobus appvopinquantibus


In nece sua rosea Per Antonini inurita

Cum caput parte corporis Fixerunt sua onera,


Angelice delatum est. Ac si essent iiumobiles.

3. Tune alveus mirifice 6. Palam visu miraculo


Retro cursum arripiens, Omnes teneri exstasi,
Ducente Dei gratia Altercati sunt singuli
Applicuorunt patriae. Et humarunt reliquias.

7. Gloria sit altissimo


Patri cum suo tilio
Et sanctoque spiritui
Per intinita saecula.

Offic. ms. S. Antonini s;u-c. 17. Cod. Vatican. 8575. - 5, 3 suas


aneras.- 6, 2 Et teneri extasi.- Vgl. tlie HviiuiPii Anal.XVI, Nr. 104- 106.-
Das zu diesenHymnen gehorigeOfticiura ist bis auf einige rhythmischeAnti-
plionen prosaisch; die Hymnen (trotz der jungen Quelle) augenscheinlichalt.

132. De b. Antonio de Monte Ciano.

1. Alme confossor, supplices, Antoni,


Laudes et preces humiles caneutes,
Tuum ante r.orpus humiles astantes,
Adiuva illos.
Dreves, Hymni Ineiliti. VII.
- 82 -

2. Suscipe preces huius tuae plebis


Et lesum Cliristum supplica pro eis,
Ut eos servet siraul et defendat
Ab omni malo.

3. Qui te locavit bic miraculose,


Ut apud ipsum esses intercessor,
Sic esto custos huius tui castri,
Montis Ciani.

4. Simul cum patre celebri Augustino


lungito tecum illum Nicolaum,
(,|ui Tolentini semper est defensor,
Nos custodire.

5. Tecum coniunge otnnes caeli cives,


Prophetas, vales, martyres, Antoni,
Omnes doctores, sanctos eremitas,
Supplicent tecum.
6. Virgines quoque, ut virgo permansisti,
Luc in favorem tu(ae) sanctae catervae,
Sic ante Christum pro nobis orantes
Dicite omnes:

7. Gloria patri genitoque semper,


Et qui procedit Deus ex utroque,
Trinitas suncta, respice dicentes
Hunc sacrum hymnum.
AlphabetumAugustinianum,in quo praeclari Ereraitici ordinis germina
rirorumque et feminarum domicilia recensentur. Autore P. M. F. Thom;i
de Herrera, Eremita Augustinianoetc. Matriti 1644. - Dem Hymnus
folgt unmittelbar eine rhytliniischeAntiphon (uebstVersikel und Oration):
Almum diem rHCnlimus
Celebritate annua
Antonii, quem credimus
lutronizatum gloria,
Qui nobis, velut cupimus,
Patrozinetur; grandia
Patravit ut iam vidimus,
Patrat nunc et rairacula
Suis mente supplicibus
Praebendo mira munera.
Eine Quelle ist nicht angegelien.

133. Oe sancta Apronia.


1. Excelsae laudis cantica 2. Huius vita sanctissima
Pangamus cum melodia Claris fulgens virtutibus
Aproniae magnifica Virgiuitatis lilia
Recensentessollerania. Plena tulit odoribus.
- 83 -

3. Soror fuit clarissima 5. Huius sacratocorpore


Apri, sancti antistitis, Haec ditatur ecclesia,
Ex Trecorum familia Ergo pro tali pignore
Excellentis propaginis. Deo reddatur gratia.

4. Haec cluo luminaria 6. Hinc Gerardus, pastor mitis,


Ex eadem prosapia, Exaltetur cum laudibus,
Aper atque Apronia ( uius opera praeclaris
Relucent inter sidera. Decoratur mnneribus.

7. Summo patri sit gloria


Eiusque soli genito,
Sancto quoque sit flamini
Coaeqnalis laudatio.

Brev. Tullense imp. Mussiponti 1595.

134. De sancto Armagilo.


Ad Laudes.

1. Exaltemus exaltatum 4. Hostes uostros qui confuncht


In supremo culmine, lluius sancti merito
Veneremur veneratum Et in nobis sic infundat
Et devoto carrnine, Gratiam, ut merito
Deo datum, praesignatum, Stipendia mereamur
Ut patet ex nomine. Caeli cum emerito.

2. Armagilus arma gerens 5. Cui mortem nuntiavit


Nuncupatur proprie, Rex caelestis patriae,
A primaevo regi haerens Hunc umavit, Imnc ornavit
Caelestis militiae, Stola suae gloriae
Miles accr semper gerens Et ad portam coronavit
Arnia paenitentiae. Paradisi hodie.

3. Te rogamus, arma gere 6. Pro concive cst laetata


In occursumhostium, Tuta caeli curia,
Nos vexantes hostes tere, Cuius morte desolata
Tu, nostrum praesidium, Doluit Rritannia,
In succursumnobis quaere Post dolorem consolaia
lesum, Dei tilium. Pro ipsius gloria.

7. Summo regi laudas demus.

Urev. ms. Redonense saec. 15. Cod. Vatican. iittnli. .M:1.. - - 3, 5 In


sursnm nobis. - 5. 5 sq. Et »d portam parndisi corouavit. - 6, 1 est
fehlt. -- Den Hyinniis ad Vcsp. siehe Annl. XIX, 71 sq.
6*
- 84 -

135. I»e sancto Arnulpliu.

1. Laudes conditori uostro 3. Auctor pacis, Dcus sumrne,


persolvamusovantes castae matris unice,
In hac die praecipue. Patris in sedequi sedes,
qua beatus Arnulphus prcct-s nostras exaudi,
Coetui iunctus laetatur Per Arnulplii interventum
angelico in caelis. nobis esto placatus.

2. Qui ceu iubar cx polo 4. Gloria patri natoque


radiavit in solo semper et paraclito,
Et gratia Dei fultus Laus, potestas atque virtus,
pracsentia contempsit gratiarum copia,
Desertique antra jietens Quem Deuni cuncta fatentur
secutus cst Doniinum. saeculoruin saccula.

Brev. ms. Romarici Montis saec. 16. C<>'1.>|>in;iliVu. H>4 (77). A. -


Hymn. ms. Romark-j ni<mti< >acc. lo. i.'i»l. Spiiiali.-n. l'.U :>'i|. li. - _. 1
Qui sicut A. - 1.', 0 e-t Christum.

136. De sancto Audneiio.

1. Hyuinuin Christo laetitiae 3. Xunc decus apostolicuui


Promat cliorus ecclesiae, Coronam tenet martyrum
Lauduin ferens praeconia Et virginalis gloriac
Audoeni pro gloria. (.'armen cantat lactitiae.

"2. Hic fide, verbis. actibus 4. 0 praesulum sanctissime.


Insignis ct virtutibus, 1'jstor noster
Gemma fulsit pontiticurn Obtine nobis veniam
Velut iubar clarissimum. Et jiaradi-i

5. Sit decus et potentia,


Laus, virtus atquo -.'loria
Suninio patri cuni tiliu
Et spiritu paraclito.

Pass. ms. S. Audoeni Rototnagen. sa.ec.12. in. Cod. RotomaT-en.1406.


..Hymnus ipsius pretiu.si ]»intiiicis Audueni."

137. De sancto Andoeno.

Mentis exsultentorgana 2. Qui altus aula regia


Audoenumlaudantia. Caeli tenet palatia,
Sacra cuius sollemnia Hodie mole carnea
Festiva dant praeconia. Liber petivit sidera.
- 85 -

3. Qui nos suo consortio Quem fides nostra triplicet


Pio iungat suffragio, Et triplicatum simplicet.
Pro nobis orans Dominum Patrem. natum ac spiritum
Oppressis mole criminum. Adorans in perpetuum.

Pass. ms. S. Audoeni Rotomagen. saec. 12. in. Cod. Rotomagen. 1406.
nllymnus beati Audoeni".

138. De sancto Augustino.


Ad Xocturnum.

Augustine, lux doctorum 3. Fuisti eremitarum


Ex fulgente lumine, Fundatur praecipuus,
Fugator liaereticorum Exstitisti viduarum
Cum exculto famine, Instructor mellifluus,
Fuisti christianorum Omnium coniugatarum
Fax interno flaraine. Praeceptor asssiduus.

Exstitisti forma morum 4. Egenorum educator


In sancta ecclesia, Fuisti cum lacrimis,
Ornamentum clericorum Captivorum liberator
Vitae relucentia. Cominones ab intimis,
Dux fuisti populorum Orphanorum defensdtor
Verbi remanentia. Viribus verissimis.

b. Tibi, Deus, decantemus


Hunc byrnnum alacriter,
Tibi quoque laudes demus
Cum affectu dulciter,
Trinitati personemus
Pio corde iugiter.

Collect. ms. saec. 15. Cod. Oxonien. (Canon. Script. Eccl. 89). - Ab-
schrift von Rev. H. M. Uannister.

139. De sancto Augustino.


Ad Laudes.

1. lussu praelati presbyter 3. Locum cum tenet praesulis


Sacratus mox coenobium Crescit fides, spes, caritas,
Instituit, ut viveret Doctrinis et miraculis
Cuin fratribus communiter. Augetur Dei civitas.

2. Kasto se voto vinciens 4. Mundi despectis opibus


Pauper fit et oboediens, Non testans pauper obiit,
Re, carne, mente devovens, Coniunctuscaeli civibus
Sed caritate praesidens. In paradisi gaudiis.
- 86 -

5. Non visum choro praesulum 6. Ope tua cum precibns


Te sancto raira visio Te, pater, exorantibus
Situm praecelsosolio Dentur in caeli curia
Prodit teste Gregorio. Beata nobis gaudia.
7. Honor, virtus et gloria
Sit trinitati, gratia
Cuius clausa praecordia
Is sua fecit pervia.
Pontific. ms. Paulanorum sa.ec. 15. Cod. Tatican. Ottobon. 502. -- Den
Hymnus zur Xoct. Auxit errorem nubilo siehe Anal. XXII, 47 u. f.
Der vorliegende fiihrt den Abcdarismus bis 0 weiter. Vielleicht fehlt noch
ein drittes, bis Z reichendes Stiick.

140. Ile sancto Angustino.


Ad Laudes.

1. Flos cleri, norma praesulum, 3. lam supplices te poscimus,


Canonicorum speculum, Ut tuis, pater, precibus
lam bonis regni frueris Culpis deletis omnibus
Cum Salomonis pueris. Caeli iungamur civibus.

2. lam cernis, non per speculum, 4. Praestet pater ingenitus,


Sed facie ad faciem Praestet hoc unigenitus,
Summi regis cubiculum Praestet hoc sanctus spiritus,
Et illam dulcem requiem. Non tres, sed unus Dominus.
Brev. fratrum Eremitarum s. Pauli imp. Venetiis 1540.

141. hf sancta Anrea.

Ad Laudes.

1. In aula iam aetherea 3. Despexit mundi gloriam


Conspectu sponsi fruitur, CapescensChristi gratiam,
Quem virgo felix Aurea Reliquit aulam regiam
Seuiperlaudandosequitur. Caelestemquaerenspatriam.
2. Mortalis viri nuptias 4. Per poenas et supplicia
Innecti virgo renuit, Transit ad vera gaudia,
Quae castis iam deliciis Post bella multiplicia
Cum Cbristo regnans adfuit. Triumphat de victoria.

5. Sit Christo regi gloria,


Qui coronavit Auream,
Per cuius dat suffragia
Perennem nobis lauream.

Offic. ms 8. AureaeOstien. saeo.15. Cod.Vatican.Regin. 1949.- Den


Hymnus zur Vesper siehe Anal. XIX, 73.
- 87 -

142. De sancto liulvla.

1. Antiochiae Babylas 5. Lupum cernensirrumpere,


Bonus erat vates verbo, Oves tenere debui,
Caesarvolebat ingredi Sed conteraptasenectute
Multum profanus ecclesiae. Me non timere indicem.

2. Intus manere ceteros 6. En, habeo tres parvulos,


lussit sacerdos,obviam Domi fideles instruo,
Ferens tyranno pectora Vinctum fatebor meritos
Intrare temptantem vetat. Christo quem passos imolant.

3. Fnrens tyrannus restitit, 7. Ibat sacerdosobviam,


Revertenstanti nominis Psallentestrahebat hostias;
Non passus se trudi sene, Ecce, ego meique pueri,
Verso redit vestigio. lesu, dedi, qnos tu mihi.
4. Exorto die secundo, 8. Prius necari parvulos
Quare sibi obstiterit, Babylas petit iudici;
Rogatns natos fatetur Necati statim parvuli,
Fides teneri nescia. Dehinc Babylas sequitur.

9. Gloria tibi, Domine.


Brev. ms. Ambrosianum saec. 15. Cod. Borgian. M n, 20. - - 1, 4
Mutum. - o, 1 irrupere. - 8, 2 indici.

143. De sancta Barbara.

1. Beata nobis .gaudia 4. Beatu cuius brachiis


Dat Barbarae martyrium, Saxa tacta oboediunt,
Quam traxit ad caelestia Dum iis manum imprimis,
Deus, creator omnium. VexHla regis prodennt.

2. Ad cenam agni 5. Amicta luce caelitus


Invitatae, qua resides, Ducitur virgo carcere,
Agno iungnntur nobili, Plagae curantur penitus
Quocunquepergis, virgines. lum lucis orto sidere.
3. Jierum creator optime, 6. Bex Christe, dementissime,
Per eam te testiticas Haec passa te magnificat,
In turris trino lumine, Audita benignissime
0 lux, beata trinitas. Vox clara, ecce, intonat.

1. Audi, benigne conditor,


Per eam hic nos protegens,
Aeternae sis vitae dator,
Verbum supernum prodiens.
Orat. ms. Carthus. Colonien. saec. 15. Cod. Colonien. 28. - 2, 2 Invitare.
- 88 -

144. I»e sancta Barbara.

In 1- Vesperis.

1. Barbarae festum celebremus omnes,


Virginis sacrae referat triurapbos
Martyris noster chorus et beatos
Pangat honores.

2. Fortis et prudens teneris ab annis


Haec fuit virgo, pia, iusta, cunctos
Temperans actus Dominoque iuncta
Mente fideli.

3. Haec Deum verum coluit relictis


Gentium diis. genitoris iras
Passa crudelis, caput et paterno
Perdidit ense.

4. Sit Deo suramo I)ominoque rerum


Laus, honor, virtus, decus et potestas,
Gratia cuius super astra felix
Barbara vivit.

Brev. Bituricense iinji. Leraovieis 1521'.

145. l)e sancta I!arl>ara.


Ad Matutinum.

1. Creator omnium, Deus. 3. Haec passione iudicem


Invictae fortitudinis Vicit sua, vicit suum
Spes martyrum. dux et via, Patrem Dioscorum fide
Votis fave precamium. Caelo reportans praemia.

2. Qui celsa Barbarae tuo 4. Manus paterna virgiuis


Dicata sanctonomini Collum scidit, sic mortua
Tropaea cum sollemniis Mors est, ut altera Deo
Cultu celebrant annuo. Barbara vita viveret.

5. Sit laus Deo, sit gloria,


Honos, decus, victoria.
Sit gratiarum actio
In saeculorura saecula.

Brev. Bituricense imp. Lemovicis loL'1.'


- 89 -

146. De sancta Barbara.

Ad Laudes.

1. 0 Christe, sponsevirginum 3. Quam non paterna iurgia,


Et martyrum pulcherrime, Non praesidis ferocitas
Mirabiles victorias Nec mors cruenta denique
Audi beatae Barbarae. Quivere fortem vincere.

2. Amore cuius intirao 4. Perennis unde laus tibi


Sprevit maritales thoros, Sit, Christe, qui das laureas
Ut se tibi, sponso suo, Servis triumphales tuis
Fidam probaret virginem. Et summa demum praemia.

Brev. Bituricense imp. Lemovicis 1522. - " 3, 4 Quere.

147. De sancta Barbara.

In 1. Vesperis.

1. Exsulta, plebs catholica, 3. Flore nitens perpetuo


Sacrae Barbarae laudibus, Castae excellentiae
Nam eius vita caelica Digne dono praecipuo
Supernis micat opibus. Fulsit altae peritiae.

2. Haec ab adulescentia 4. Yeritatis catholicae


Christiauitatis ordinem Recte Tusciam irrigat
Ingressa duce gratia Simulque deifice
Sprevit mundi dulcedinem. Sensum cutn fide colligat.

5. Sit laus patri ac genito


Pariterque ac flamini,
Qui huius sanctae merito
Nos summo iungat agmini.

Brev. Lemovicense imp. Lemovicis 1495. A. -- Brev. Ebredunense itnp.


Lugduni 1520.B. -- 1, 4 mutat B. - 2, 2 Christi tie ordinem B. - 3. 'J
fehlt eine Silbe. - 4, 2 Recte iustitiam irrigat B. -- 5, 4 summo iungat.

148. De sancta Barbara.

In Laudibus.

1. Aurora lucis rutilans 2. Dum fidem firraam aperit


Splendoremdefert roseum, Caelestesidus oculis,
Nosterquechorus iubilans Suam personamingerit
Barbaraecorpus laureum. Datam pro luce saeculi.
- 90 -

3. Nam occidentem radiis 4. Veram, constantem, solidam


Implere caelum incipit, Vitamque eius inclitam,
Cum multis vectam studiis Securam, firmam, lucidam,
SanctamBarbarum recipit, Divinis verbis insitam.

5. Sit laus patri ac genito


Pariterque ac flamini,
Qui huius sanctae merito
Nos iungat summo agrnini.

Brev. Lemovicense imp. Lemovicis 1,495.A. -- Brev. Ebredunense imp.


Lugduni 1520. B. - 3, 3 vectum AB. - 4, 1 constans A.

149. De sancta Barbara.

I n L a u d i b u s.

1. Barbaram diri celebrant agones,


Quippe tyrannos vicit truculentos,
Maximianum simul Marcianura,
Eius praefectum.

2. Hanc saevi torqaent iacturis poenarum,


Ut fatigati lictores reddantur,
Nil timet truces ferocesque minas
Ridet eorum.

3. Tnrre reclusa architecta sollers


Unum rimatur auctoremque trinum,
Dum tres adaptat lumini fenestras;
Patre reverso,

4. llle miratur artifices causans,


Quem sic adfatur Barbara praeconstans:
His unum Inmen, genitor, par fore
Numine divum,

5. Trinis innatum personis divinis


Quodque credentnm vivificat alme
Mentes illustrans sensus et obscuros
Illuminatque.

6. 0 felix virgo Barbaraquemartyr,


Spernis electum coniugem carnalem
Nec genus ferox pavescis poenarum
Bis coronata.
- 91 -

7. Hinc, pia mater athletaquefortis,


Comprime nostros perlubricos actus,
Et tua prece digne celebremus
Alma tropaea.

8. Gloria patri genitaeque proli


Et tibi, compar utriusque semper
Spiritus alme, Deus unus, omni
Tempore saecli.

Brev. Autisiodorense imp. Autisiodori 1580. Daraus Weale, Le Beffroi FV


(Bruges 1876) p. 39. u. f. Der Hymnus ist augenscheinlich alter als die
spate Quelle.

150. De sancta Barbara.

1. Gratuletur hac in die Haec diis spernens immolare


Genetrix ecclesia, Laceratur verbere
Laudes promat liarmoniae Et nolens obsecundare
Et hymni melodia Clauditur in carcere,
In cantum prorumpat pie In quo Christus splendens clare
Ad Barbarae sollemnia. Hanc solatur numine.

2. Ista pro Christi amore Hinc mamilla deraolitur


Flagellis concutitur Vesteque exuitur,
Et in arta cum furore Sed a Christo custoditur
Cellula detruditur, Et cum stola tegitur,
Hinc coram praefecto more Hinc decollatur, moritur
Diis Hbare praecipitur. Et ad caelos subveliitur.

5. Genitori genitoque.

Orat. ms. Campenseanni 1462.Cod. Darrastadien.521.j ,,Nota est sicut


p.ange lingua." - 3, 6 Lies munimine? Es hat namlich sonst jede sechste
Zeile des Liedes eine Silbe Uberschufs.

151. Oe sancto Barnaba.

1. Mediolani civitas, 3. Hic adpetenscaelestia


Age festiva gaudia, Contemptorvisibilium
Pastoris tui Barnabae Ad pedes apostolicos
Pangemira pvaeconia. Agri deponit pretium.

2. Qui tibi sanctae fidei 4. Hic plenus sancti spiritus


Primus pandit eloquia Verbum in Antiochia
Honorisque metropolis Christi constanter praedicat
Tibi confert insignia. Et in Romana patria.
- 92 -

5. Per Barnabam apostolum 7. Apostolus hic Barnabas


Clemens ad fidem ducitur, Matthaei evangelium
Civis Romauus nobilis, Deponcns super languidos
Qui papa martyr moritur. Languores sanat omnium.

6. Hic macerat assiduis 8. Hic a ludaeis perfidis


Corpus suuni vigiliis, Fune ligatus trahitur,
Crebris orationibus, Qui traditus incendio
Frequentibus ieiuniis. Supernis bonis fruitur.

Brev. Ambrosianum imp. Mediolani 1487. - 4, 1 plenas. - 8, 4 upernis.

152. De sancto Barnaba.

Ad Vesperas.

1. Cuin protoplasti germina 5. Ex quibus fuit conditus


Morti forent obnoxia, Hic Barnabas piissimus,
Ne lex ipsos eriperet, Qui sprevit mundi gauclia
Quos duris vinclis stringeret, Corde quaerens caelestia.

2. Advenit lucis conditor 6. Terrena (re)liquit omnia


Volens sanare languidos, Vendens hic sua praedia,
Qui magna dans prodigia Sociatus apostolis
Depulsit ignorantiam. Resplenduit miraculis.

o. Miraculis sic [inclitam] 7. CumPauloChristum praedicans,


Fidem reduxit perditam, Deum paganisnuntians,
Post [carnis] mortenisuperans In Cypro captus variis
Revexit cunctos liberans. Subactus est suppliciis.

4. Scandens caeli palatium 8. His perferens incendium


Sanctumrefudit spiritum, Suscepitvitae terminum;
Quo pleni tunc apostoli Nuuc adeptus caelestia
Dederunt fidem populis. Pro nobis preces offerat.

9. Deo patri et filio,


Sancto simul paraclito
Potestas, honor, gloria
Per infinita saecula.

Pucciuelli, Placido, Vita di San Bai-naljaApostolo, primo pastore ili


Milano. Milano s a. [1649], S. 105. ,,Hinno di S. Barnabadescritto in due
codici antichi di earta pergamena. che si conservaiio nella chiesa S. Lorenzo
Maggiore di Milano." - 9, 1 Sit Deo.
- 93 -

153. De sancto Barnalia.


Ad Nocturnum.

1. Aeterna Christi munera, 5. Hic Pauli fidelissimus


Apostolivictoria, Verbo,doctrinasocius,
Beato Cypri genere Quorumvita perfulgida
Hymnuin canamusBarnabae, Tota fulget ecclesia.
2. Qui quasi rosa rutilans, 6. Conscendens in naviculam
Mundum totum illuminans, Et properansSalaminam
Cuius odore pertidi Verbum ferveuter praedicat
Fugantur omnesetlinici. Multos languoreliberat.
3. Exsultet Roraaegloria, 7. Tunc ludaei increduli
Resultet tota Brixia, Collum ligant apostoli,
Mediolauum iubilet, Perducunt ad supplicium
Cuin tantus pater praepollet. Cremando corpus lucidum.

4. Clnistum gerens in pectore 8. 0 lux pretiosissima,


Mandata servans optime Pater beate Barnaba,
Agrumque suum vendidit Salva praesentem jiopuluin
Nec non dedit apostolis. Per tuuni natalitium.

9. Praesta, pater ingenite,


Cum genito et flamine
Nobis videre virgineni
Gestantem Deum hominem.

Puceinelli 1. c. p. 107 sq. - 2, 3 odorem.- 5, 4 fulgit. - 6, 3 fnien-


tur. - 6, y languores.

154. De sancto Barnaba.


A d L a u d e s.

1. Exsultet caelum laudibus, 4. Per doctrinam apostoli


Resultct terra gaudiis, Et approbatis fructibus
Quod Barnabas apostolus Augetur fides populi
Laelus potitur praemiis. Et crescit ardor spiritus.

2. Apostolo sanctissimo 5. Insignis et virtutibus


Kon finis vitae latuit, Yilam beatae Barnabae
QuemPaulo sacratissimo Pollere facit Dominus,
Per ordinem tunc patuit. Rector suae militiae.

3. Tunc ambo flexis genibus 6. Praesta, beata trinitas,


Tradendo pacis osculura, Concede,simplex unitas,
Quos separabatspiritus, Ut precibus apostoli
Praedicandoprofessi sunt. Salventur Cliristi populi.
ruccinelli 1. e. p. 108 sq. - 4, 2 fluctibus. - 4, 4 creseat.
155. He sancto P.artholomaeo.

1. Tropaea palmae nobilis 5. Astriges ut boc comperit,


Bartliolomaei apostoli Rex et minister idoli,
Quantum meretur moneris, Inssit suo conspectui
Quis explicet praeconiis'.- Sanctnranefandnsattrahi.

2. Ad quem frequenter fulgidi 6. Interrogat bunc Dequiter,


Conversitabant angeli Quare deos everteret,
Et. quod inbebat exsequi, Sed colloquente apostolo
Oboediebant conciti. Waldat cadit mox idolum.

3. In Indiae confinio 7. lubente rege protinus


Ingressus templum Astarotb Sanctus secatus fustibus
Mux eius ad praesentiam Et post reciso vertice
Daemon resolvit idola. Palmam est adeptus gloriae.

4. Polymii lunaticam 8. Tali beatus ordine


Natam per ampla tempora Salns fuit provinciae,
Curando. regis filiam, Et Jaureato funere
Errore gentem liberat. Caelum triumphus obtinet.

9. Gloria Deo patri,


Gloria unigenito etc.

Legend. ms. Mediolaneuse saec. 13. Cod. Ambnxian. C 125 inf. - 3, 2 in


templum Adstaroth. - 4, 1 Polemii. -- 4, 3 filia - o, 1 Astrigis. -
5. 4 Sanctum fehlt. - 6, 1 Interrogavit. - 6, 2 deus. - 6, 4 uvaldat. -
8, 2 .^alvusfuit. - 9, 1 Lies: Gloria patri ingenito.

156. De sancto Bartholomaeo.

A d L a u d e s.

1. Apostoli sollerania 3. Cuius quanta constantia


Bartholomaei inclita Fuit et patientia
Recurrunt. ergo agmina ConversaLycaonia
Tripudiant fidelia. Probat primum, post India.

2. Concinendo melliflna 4. Yenerantes nos faraulos


Supernoregi cantica, Trabat ipse ad superos,
Qui suum invincibilem Ad quos per immanissima
Glorificavit militem. rerveuit cruciamina.
- 95 -

b. Praeclara apostolicis 7. Civesque,quos Salomone


Bartholomaee meritis, Continua levas ope,
Culparum pressospondere Supplicandoassidue
Interveutu nos erige, Coelesti iunge curiae.

6. Et quos per prava opera 8. Deo patri et filio,


Orci terrent supplicia, Similiter paraclito.
Tua prece dulcissima Sit honor, virtus, gloria
A cruciatu libera. In saeculorum saecula.

Brev. ms. Aniciense saec. 15. Cod. Parisien. 1304. - 6, 1 Ut quos.


7, 1 Cunisque.

157. De sancta Bathilde.

1. Inter triumphos nobiles 7. Frequentabat ecclesias


Praeclaros Christi milites Orans Deum cum lacrimis,
Tendentes ad aetherea Vigiliis, ieiuniis
Aeterna ferunt praemia. Inhaerebat assiduis.

2. Fuit Batlrildis optima 8. Sub regis namque copula


Caelestisregis famula, Ut uxor devotissima
(^uaeregnavit in Francia Quaesivitregi optimo,
Favente Dei gratia. lesu (ad)haerere Domino.

3. Haec fcmina laudabilis 9. Abiecit vana omnia,


Et honorata meritis, Concupivit aetherea,
Moribus qoae pollet sanctis. Nunc possidet caelestia
Sic triumpbat cuui angelis. Aeterni regis praemia.

4. Foraia quoqueegregia 10. Contemncnsmundi gloriam


Et mente subtilissima Menteque devotissima
Electa est a Doniino Post perfectara iustitiara
Ex genereSaxonico. Migravit ad caelestia.

5. Quaeperegrina venerat, 11. Eius per sanctamerita


Regi Francorum nupserat, Facit Deus miracula,
<i|uamDeus magna gratia Ad cius sacros cineres
Vocavit ad caelestia. Plures curantur debiles.

6. Diligens certe Dominam 12. Gloria clementissimo


Ex corde devotissimo. Deo patri et filio
Christi vero pauperibus Una cum sancto spiritu
Ut raater esset omnibus. In sempiterna saecula.

Brev. S. Mariae Suessionen.imp. Parisiis 1533. - 8, 2 Ut femina


devotissima.
158. De ss. Benedicto et Mauro.
Ad Horas.

Dilectns hic pollet tuus, 2. Te, pater Maure, petimus,


Sanctissimum nostrum dccus, Nobis cleposcasveniam,
QuemBenedictumdiciinus, Ut nos supernacivitas
A quo iuvari poscimus. Perennescives habeat.
Brev. ms. S. SnphiaeBeneventanaesaec.11.Cod. Neapolitan.VI E 43.

159. De sancto Benedictu.


Ad Tertiam.

1. Benedicto quod psallemus, 6. Hic fervebat caritate


Et quod tibi iubilernus, Et ful«ebat castitate,
Donarc nobis deprecor, Nec erat iu corde livor
Aeterne rennn cotidid»'. Eerum Dens, tenax vigor.

2. Quem formavit et creavit, 7. ln pastorem te creavit


Gubernavit, ronfortavit, Monachorum et donavit
Ut sancte possit vivere, Inclitum collcgiuui
^jilcndnr i>aternue glorinet. I>cus, creator omnhtm.

3. Benedicte, pater pie, 8. Ut Christus, per te placatus,


Lucerna caelestis viae, Nobis mitis sit et gratus,
Te laudo, pastor inclite, Poscimus suffragium
lam lucis orto sidere. Te htiis ante termiinnn.

4. Ut per istuin te laudemus 9. Qui te laudant,non falluntur,


Et devote adoremus, Sed libro vitae inscribuntur,
Largire diviuitus Servi tui, servi Dei,
Nitnc sande nobis spiritus. Pater, recordare niei.

5. Iste sanctus te laudavit 10. Gloria in perpetuum


Incessanter et amavit, Sit creatori omniuni,
Doctor fuit egregius, Qui det per tua ineriUi
Rcctor putens, rerar Deus. Heatd itnltix yaudia.
Antipli. ms. !S. Cnronae saec. 13. Cod. Pragen. XII C 7 a. add. saec.
14. jn. - Mr. 9 vielleicht unecht. 10, 4 Nobis lieata.

160. De sancto Demardu.

Fit paradisi ianua Doctor morum sanctissime,


Patens Dei clementia, Bernarde beatissime,
Lum Bernardi praesentia Dulces natos non deseras,
Petit caeli palatia. Quus exemplogenueras.
97 -

3. Cum simus hic carnaliter, 5. Per huius sancti merita,


Hostes impugnantgraviter, Christe, remitte debita
Fer tua prece iugiter Et post vitae curricula
Opem misericorditer. Des nobis alma gaudia.
4. Et quos in hoc exilio 6. Honor, virtus et gloria,
Acris vexat afflictio, Salus, Lonor, potentia
Tua sancta precatio Patri, nato, paraclito
Firmet et consolacio. Sit per aeterna saecula.
Collect. ms. Vadstenense saec. 15. Cod. Upsalen. C. 23. - 2, 4 ez-
templo. -: Mel.: Fit porta Christi pervia.

161. De sancto Bernardo.

1. Almi Bernardi canimus 4. Clam portabat cilicium


Praeconium dulcissimum Eligiturque pontifex,
Abbatisque eximii, Dignitatem hanc renuens
Laetantur omnes monachi. Curavit daemoniacam.

2. Adulatur huic daetnou 5. Si inquiris miracula,


Per luxurias capere, litnumera reperies,
Sed evigilans Bernardus Atque centum sexaginta
Sternit huius fallaciarn. Construxit monasteria.

3. Deditus hic vigiliis 6. Huic innatus calamus


Comedebat quam rarius, Composuit volumina
Potum assumens ex aquis Multos divosque tractatus,
Paupertatis in vestibus. Egregius praedicator.

7. Consumptis vitae diebus


Tria docet observanda:
Caritas et humilitas,
Omnibus patientia.
Brev. ms. Ambrosianum saec. 15. Cod. Borgian. M II, 20. - 3, 4 Pau-
pertas. -- Doxol.: Gloriu tibi, Domine.

162. De s. Bernardo Menthono.


In 2. Vesperis.

Pange, lingua, festum nardus 2. Hic confessor,procreatus


Seraper odorifera Nobili prosapia,
Sanctus nobis det Bernardus Augustensi decoratus
Et pigmenti munera, Fuit in ecclcsia
Cuius labor nunquam tardus Et archidiaconatus
Ad virtutum opera. Rexit bic officia.
Dreves, Hymni Inediti. VII.
- 98 -

3. Se maceransvigiliis, 5. Dedit caecolumen clarum


Contectus cilicio, Et sterili tilium,
Semperinstat ioiuniis, Pestemperdit locustarum
Nec deest oratio, Et potenter vitium
Sanctus usus absinthiis Homo Dei usurarnm
Est omni convivio. Misit in exsilium.

4. Hinc Bernardi proferamus 6. 0 Bernarde, sacerdotum


Virtutum prodigia: Houor, virtus, gloria,
Domum fecit caritatis Plebem oninem, clerum totura,
Montis lovis in via, Mentes,manus, labia
In qua cuncta dantur gratis, Ad reddendum Deo votum
Nec quaeruntur praemia. Tua iuvet gratia.
Brev. Gebennense imp. Annessiaci 1556 (nicht 1546!). - 2, 6 Kexit in
officio. - 4, 1 Hunc. - 5, 5 usurarium.

163. De sancta Bertha.

Ad Vesperas.

1. Te, Christe, nostra cantica 3. Tu es corona virginum


Leprecantur dulcisona, Salus atque tidelium,
Ut sanctae Berthae meritis Remunerator omnium
Misericors sis miseris. Bonorum semper actuum.

2. Tu sanctara Bertham proprio 4. Sit tibi. Cbriste, gloria,


Sponsasti tibi annulo, Honor, magnificentia
Astrinxistique osculo Cum patre et sancto spiritu
Mentem eius castissimo. I'er iufinita saecula.

Collect. tns. S. ColumbaeSenonen.saec.12. Cod. Vatican. Reg. 755.


saec. 12. - Absehrift von Kev. H. M. Bannister.

164. De sancta Bertha.


Ail Laudes.

1. 0 sancta Bertha inclita, 3. Te hodie spiritibus


Regisaeternifilia, Christusiuuxit caelestibus,
Precatibus assiduis Pro nostris iam erratibus
Salutemferto miseris, Deuraora quantociu-.
'2. Tecum ut ad caelestia 4. Sit tibi, Christe, gloria,
Perveniamusgaudia, Honor, magnificentia
Quaemererissanctissima Cumpatre et sanctospiritu
Sine Sne manentia. Per infinita saecula.

Collect.ms. S. ColumbaeSenonen.
saec.12. Cod.Vatican.Ref. 755
saec. 12. - Abschrift von Rev. H. M. Bannister.
- 99 -

165. Oe sancta Bertba.

In 1. Vesperis.

1. Decus futurum gloriae 3. Dehinc contemnens fecunda


lubar micat ecclesiae, Mortalis aevi gaudia
Claris orta natalihus Pium convertit coniugem,
Et sanctis Bertha testibus. Sectantem vitam caelibem.

2. Coniuncta matrimonio 4. Fundans sacram coenobium


Gumberti nunc clarissimo, Greges ditavit virginum,
Sed non fecunda partubus Fit ipsa inater oranibus
Deo sacravit actibus. Praeestque militantibus.

5. 0 mater splendidissima,
Potens virtutura gratia,
Post carnis huius exitum
Concede vitae praemium.

Officium ss. Tresani, Guraberti et s. Berthae imp. Rhemis 1557.


2, 4 Lies vacavit? - Doxol.: Gloria tibi, Domine.

166. De sancto Bertivino.

1. Martyrium Bertivini 4. Iste loseph in cisterna


Carens elucidio Clausus infidelibus
Tam remoti quam vicini Lucet ut lux^in laterna,
Sciant hoc iudicio; Nam Deum operibus
Praeteriri sive sini Invocabat Christi verna,
Non debet silentio. Vernat cum martyribus.

2. Martyr iste et levita 5. Angelica revelatur


Meduanae flumine Yoce in Normannia
Nave transit in accita Et a rupe aportatur
Duce navis nemine; Matre sancti praevia,
Est mors eius multis scita Venatori restauratur
Caeli viso lumine. Cerva, fit ecclesia.

3. Nequitiae famulorum 6. Claudis gressura,mutis famen,


Bacchatur invidia, Scnsumenerguminis,
Vas rlivinum plenum morum Caecis visum, sublevamen,
Mactat horurn furia, Et opem palpaminis
Quod in choro angelorum Confert, reddit sanctumflaraen
Lactatur cum gloria. Sancti prece numinis.
7*
- 100 -

7. Sit laus summae trinitati,


Virtus et imperium,
Huius sancti quae beati
Det nobis consortium
Et tabem tergat peccati
Per eius martyrium.

Passion. ms. Montis S. Michaelis saec. 15. Cod. Abrincen. 167 (71) add.
sacc. 15.

167. De sancta Birgitta.

1. Caeli perornat gandia, 4. Sponsus dilectam suscitat,


Causam praestat laetitiae Veni. vocans, ad Libanum;
Birgitta, rosa fulgida, Surgit amica, properat
Pax et decus Osgotiae. Regalem petens thalamum.

2. Beata panper spiritu, 5. Montes petit aromatum


Palmas extendens pauperi, Hacc affluens deliciis,
Laeto vultus intuitu Donis plena charismatum
Manum porrexit inopi. Vitam servat a vitiis.

3. Soluto matrimonio, 6. lesu, nostra redemptio,


Postquam vir mundo moritur, Fac nos in regnis caelicis
Devoto cordis osculo Huius patronae merito
Christum sponsumamplectitur. Sanctorum frui gaudiis.

Diurn. et hymn. ms. Beuedict. Suecic. saec. 15. Cod. Upsalen. C 477.
A. - Collect. ms. Brigittin. saec. 15. Cod. Vindobonen. 282. B. - Brev.
ms. Pragense saec. 15. Cod. Capit. Pragen. () b3. C. - Brev. Strengnense
im|i. Holmiae 1495. D. - Brev. Arosiense imp. Basileae 1513. E. - 1, 1 per-
ornaut AB. -- 1, 4 Sueciae B; ecelesiae C. - 2, 3 vultu C. - 3, 1 Soluta
U. - 4, 3 Kegale <_'.- 5, 3 plena aromatumA. - Verfasser: Birgerus
Gregorii. - Vgl. Klemming I, 13.

1G8. De sancto filasio.


In Landibus.

1. Dies sollemnisagitur, 3. Regemcolit caelestium,


In quo sanctus ingreditur tultum damnat gentilium,
Caelestia palatia Per divinum praesidium
Blasius cum laetitia. Aegris praebet remedium.

2. Blasius, gemmapraesulis, 4. Princeps dolet, irascitur,


Clarisclarensmiraculis, Blasiuspoenissubditur,
Contemplatorcaelestium suspenditur,
Mnndi contempsit discerpitur.
- 101 -

5. Per tanti patris merita, 6. Deo patri sit gloria,


Tam praeclara, tatn inclita, Qui moderatur oninia,
Nos ad superna praemia Eiusque soli genito
Christi perducat gratia. Cum spiritu paraclito.
Brev. Lemovicense imp. Lemovicis 1495. - 4, 1 docet. - 5, 2 prae-
clara tam allata. - 6, 3 soli tilio.

169. De sancto Blasio.

In 2. Vesperis.

1. Ave, gloriose 4. Ave, vir incasse


Martyr, pretiose, Eculeum passe
Blasi, cultor legis Et pectines feros
Christi, summi regis. Tamquam fortis heros.

2. Ave, miris signis 5. Ave, victor fortis,


Fulgens, laude dignis, Nullum genus mortis
Fervens caritatc, Pati timuisti
Vernans pietate. Pro nomine Christi.

3. Ave, railes bone, 6. Ave, praesul pie,


Constans in agone, Esto nobis viae
Qui non superaris Dux atque lucerna
Poenis nec mutaris. Ad regna superna.

7. Sit laus Deo patri.

Brev. Lemovicense imp. Lemovicis 1495.

170. De sancto Blasio.

1. Laudes de sancto Blasio, 4. Pro suo nato mulier


Martyre ac episcopo, Sanctum orans suppliciter,
Magno canamus gaudio Spina infixa gutture
Caeli terraeque domino. Exit signante praesule.

2. Antro Argei sedulus 5. Sue pro suo paupcra


Orabat Dei famulu?, Sanctumadoransvidua,
Cuius orationibus Reddidit lupus subito
Suus sanatur populus. Sanumex sancti merito.

3. Ad pedes tanti praesulis 6. Agricolaus talia


lactabant cum blanditiis Audiens mirabilia
Orabantquecontinue lussit, tyrannus perfidus,
Et hinc athletae martyres. Sanctum caedi cum fustibus.
- 102 -

7. Ille mitis et innocens 10. Adiutae tanto martyre


Tam gravesictus sufferens Patris sancti munimine
Post carceris ludibria Sic exeunt de carcere,
Ducitur ad patibula. Ut nix de caelo candidae.

8. In ligno pendensgraviter 11. Blasius cum opprobrio


Et laniatur acriter, Laca iactatur medio,
Dextra munitus Domini, Signavit lacum athleta,
Poenas vicit martyrii. Stetit ut aqua arida.

9. Septem beatae feminae, 12. Mira pro suo milite


Sancti perunctae sanguine, Deus facit cotidie,
Conductae ad martyrium, Gentes, quae illum celebrant,
Sancti petunt refugium. Ab omni malo liberat.

13. Gloria tibi, Domine.

Brev. ms. Ambrosianum saec. 15. Cod. Borgian. M II, 20. A. -- Brev.
Ambrosianura irap. 1487. B. - 2, 4 suis B. - 3, 2 Agrestes ferae sedulis.
B. - 3, 3 lactabant cum blanditiis B. - 3, 4 Et hoc athletae martyris.
B. - 4, 4 signati B. - 5, 1 paupere A. -- 7, 2 gravesque B. - 8, 2 Ac.
B. - *, 4 Pennas B. - 10, 2 sancto B. - 11, 2 iactatus. B. - 12, B
Gentem, quae illum celebrat B. - 13, 1 fehlt B.

171. Dc s. Bonaventnra.

A d V es p e r a s.

1. lam hicis orto sidere 3. Eectorpotens, rerax Dcits,


In aula cardinalium Qui sedes in triclinio,
Chori psallant et citharae, Hunc sublimasti dignius
Cliriste, redemptoronrnium. In caelesticollegio.

2. Nunc sanctenobisspiritus 4. RerumDeus,tenaxvigor,


BonaventnramDomini Quemtu replesti gratia,
Esse monstrasticaelitus lam possidettrinmphator
cenam agri Aeterna Christi munera.

5. Te lucis ante termimnn


Rogamus, ut nos dirigas
Tecum in regno luminum,
0 lux, beata tnnitas.

OfBcium s. Crucis et amarissimae passionis D. X. lesu Christi imo


Mediolani 1492.
- 1U3 -

172. De sancto Bonaventnra.

Ad Nocturnum.

1. Lauda Deum, plebs fidelis, 3. Si quis mundi cruciatus


Cura suavi carmine, Evitare satagit,
Cum quo regnat cardinalis Hunc beatum deprecatus
De minorum ordine, Mox optata recipit
Vir excellens et subtilis Et a malo liberatus
In sacro dictamine. Vitam quietam peragit.

2. Timens Deum, simplex, rectus, 4. Quare omnes inclinati


Ab ipsis cunabulis Effundamus supplices
Atque Deo consecratus Vota divae maiestati,
Adhuc membris parvulis, Ut post caeli turbines
Ab aeterno deputatus Cum hoe sancto coronati
Caeli tabernaculis. Illi simus comites.

Officium s. Crucis et amarissimae passionis D. N. lesu Christi imp.


Mediolani 1492.

173. De sancto Bonaventnra.

A d L a u d e s.

1. Gaude, frater, qui minorum 3. Cardinalis iste fuit


Sanctam servas regulam, Tantae sapientiae,
Comes tibi nam laborum In quo Deus habitavit
Per banc gressus seinitam, Dono suae gratiae,
Frimi tenet angelorum Quod aequalem non invenit
Magnam cohors gloriam. Eius sanctimoniae.

2. Seraphicus doctor verus, 4. Hic vir prudens et pudicus.


Sancto plenus flamine, Bonaventura nomine,
Praedicator et praeclarus Totns bonus et sincerus
Sparso verbi semine In sanctorum agraine,
Fructum metit iam securus Caelo gaudet Deo carus
De perenui germine. Miro fulgens lumine.

5. De quo decus et gloria


Patri sit et filio
Atque pleno clementia
Laus amori medio,
Nobis quoque sit gratia
Eius patrocinio.

Officium s. Crucis et amarissimae passionis D. X. lesu Christi imp.


Mediolani (perAntonium ZarotumParmensem)1492.- 1, 5 scheint verderbt.
- 104 -

174. De sancto Botnido.


Ad Vesperas.

1. Gaude,caelestiscivitas, 4. lob sancti merooroperum


Grata depromenscantica, Sectaturinnocentiam,
Botuidi clara sanctitas Tobiae, patris pauperum,
Laude lucet magnifica. Secutus est clementiam.

2. Laetetur Suderraannia 5. Post irnpios non abiit


Tale producenslilium, Nec adpetit terrestria,
Congratuletur Anglia Sed onus leve subiit
Tantum baptizans filium. Regna petens caelestia.

3. Verba David ne effluant, 6. 0 fortitudo martyrum,


Cordi curavit tradcre: Christe, Botuidi precibus
Divitiae si affluant, Optatum nobis bravium
Nolite cor adponere. Concedasin caelestibus.
Brev. Stregnense imp. Holmiae 1495. -" Vgl. Klemmiug I, 50 sq.;
Acta SS. lul. VII, 634. - Verfasser dieses und der beiden folgenden Hyronen
Birgerus Gregorii, archiep. Upsalen.

175. De sanctu Dotnido.

Ad Nocturnum.

1. Haec est dies, quani Dominus 3. Carnem devicit castitas


Sollennem, plenam iubilo Ad caelos mentem erigens,
Constituit fidelibus, Hostera fugat humilitas
Summo colendam studio. In viam pacis dirigens.

2. Pugnabant more solito 4. Mundi calcat astutiam


Muudus, caro, daemonia, Invicta sancti pietas,
Sed destruit hoc subito Magnam praestant audaciam
Virtutum sanctimonia. Spes firma, fides, caritas.
5. 0 fortitudo martyrum.

Breviarium Stregnenseimp. Holmiae 1495.-- Vgl. Klemming I, 52.

176. De sancto Botuido.

A d L a u d e s.

1. Botuidi laudes colere 2. Corpus artat ieiuniis,


Devotis decet mentibus, Ut cornua non erigat,
Qui suaeprecis munere Cbristi vacat obsequiis,
Nos servet a nocentibus. Ne vanitates hauriat.
- 105 -

3. Sanctumreddit amabilem 4. Qui martyrem magnanimum


Cunctis vitae sobrietas, Felicem post victoriam
Pudicum, castum, stabilcm Ad verum vexit gaudium,
Potus cibi^ue parcitas. Ipsi canamus gloriam.

5. 0 fortitudo martyrum.

Brev. Stregnense imp. Holmiae 1495. - Vgl. Klemming1 1,58; Acta SS.
lulii VII, 635.

177. De ss. Brigida et Maura VV. et MM.


In 1. Vesperis.

1. Exsultet caeli curia, 3. Activam vitam Brigida,


Laetetur et ecclesia Contemplativamque Maura
Celebrando sollemnia Duxerunt veluti Martha
Virginum cum laetitia, Et eius soror Maria.

2. Maritorum consortia 4. Harum virginum precibus


Respuentes et praedia Mundemur a criminibus
Erogantes Christi pia Salvatoris clementia,
Secutae sunt vestigia. Cuius fruuntur gloria.

Brev. Belvacense imp. Parisiis 1548. - Vgl. deu Hymnus gleichen An-
fangs Anal. XIX, 160.

178. De sancto Brinnolpho.


Ad Vesperas.

1. Tu, parens,nato debita 3. Velut beryllus annulum


Laudum persolve cantica, Ornat suam ecclesiam,
Cuius praeclara merita Per pastoralem baculum
Depromunt haec sollemnia. Gregem ducens ad patriam.

2. Brinnolpbus clarus sanguine 4. Sicut oliva pullulans


Consuevit ab infantia lu pietatis opere
Divini verbi semine Crevit, virtute rutilans
Sua replere studia. Ut caelum suo sidere.

5. Sit tibi laus, o triuitas,


Pro tui servi gloria
Duc nos per rectas semitas
Ad verae lucis gaudia.

Brev. Scarenseimp. Norimbergae1498.- Vgl. Klemming I, 62 u. f.


- loi.; -

179. De sancto Brinnolpho.


A d X o c t u r n u m.

1. Noctis iam cedat otiuni, 3. Doctrinarum eloquia


Sit raens divinis dedita, Nubes ut imbres protulit,
Surgat chorus fidelium Quibus divina gratia
LaudansDei magnalia. Multorum sordesablnit.
2. Vir sanctus se diluculo 4. Pastoris hic officium
Leo maturum tradidit Diligenter exercuit,
Et puro mentis oculo Per mentis desiderium
Livinas laudes edidit. Soli Deo complacuit.

5. Sit tibi lans, o trinitas.

Brev. Scarenseimp. Xorimbergae1498.- Vg-1.Klemming I, 64.

180. I»e sancto Brinnnlplio.


A d Laudes.

1. Aurora lucis rutilat 3. Donec ex visionibus


Dans terris rorem caelicum, Tanta datur audacia
Quando Brinnolphns vigilat Birgittae iam poscentibus
Super gregem dominicum. Deum pro sua gratia.

2. Sed caeci suo scelere 4. Surgunt nova miracula


Praeclari viri merita Lumenque latens panditur,
Non potuerunt cernere, A diversorum macula
Stant ergo sic abscondita, Morborum plebs eripitur.

5. Sit tibi laus, o trinitas.

Brev. Scarenseimp. Xorimbergae 1498. - Vgl. Klemrning I, 69.

181. De sancto Brioco.

1. Festus Dei fidelibus 3. Huius beati merita


Dies relncet annuus, Produntur per miracula,
Confessorin quo nobilis Quibusfugantur daeijiones,
Polum Briocius subit. Redduntur aegri sospites.
2. Qui sanctitate praeditus, 4. Hunc ergo votis omDibus
Virtuturn signis inclitus, Petamus atque laudibus,
Inter choros sublimium Tanti patroni consonum
Felix refulget praesulum. Vocis resultet organum.
- 1(17 -

5. Precamur, ut liberrimus, 6. Laus, virtus atque gloria


lam perfruens caelestibus, Sit trinitati tnaxima,
Nos a culparum nexibus Cuius reguntur omnia
Solvat beatis precibus. Nutu benigno saecula.

Pass. ms Mortaniense saec. 12. Cod. Rotomagen. 1394 (U 119).

182. De sancto Calimeru.

1. Fidelis vitam martyris 5. Sicut optabat iugiter,


Hymnis narremus debitis, Urbem liquit, ut creditur,
Laudemus
quoquegloriam Queradoneis[!] deseruit,
Regis excelsi nominis. Mediolanum tetigit.

2. Romam petivit editus 6. Ob quem surgit episcopus


Graecorum puer partibus, Castritianus strenuus
Vitam spernens erroneam Huius urbis ac recipit,
Cultor Dei Calimerus. Quem successorem meruit.

3. Ad quam degens cum gaudio 7. Damnato post Calimero


Monitus a Telesphoro, Principis ore turgido
Urbis Romanae praeside, Christi penes oracula
Sanctorum tit in numero. Captus recepit extremum.

4. Sequens qui vitam praesulis 8. Heu, vix reservans animas


Dei tutus praesidiis Pro viri contumelia,
Urbem coepit deserere, Redemit quos in lavacrum,
Ut fidem praestet aliis. Sumpsit mersus in puteum.

9. Gloria tibi, Domine.

Brev. ms. Ambrosianum saec. 15. Cod. Rorgian. M. II, 20. - 5, 2 reliquit.

183. De sancto Catervo.

Ad Vesperas.

1. Catervus, vir egregius, 3. Turba sanctorum iubilet


Hodie cum laetitia In bac die laetissima
Adeptus est superius Ac dulci voce nuntiet
Aeterna Christi munera. Bcata nobis gaudia.

2. Almi buius praeconia 4. Et nos cum illis raerita


Canamas claris vocibus, Huius viri sanctissime
Et de eius militia Tibi cantemus inclita,
Exsultet caelum laudilus. Dcvs magnae poteniiae.
- los -

5. Rite quia sic voluit 7. Vita vivit in gloria,


Tibi servire, Domine, IQ qua gaudet cum iubilo
Toto corde, ut debuit. Et tenet tua praemia,
Summae Deus dementiae, lesu, nostra redemptio.

6. Vana caduca renuit 8. Sic nostros gressus dirige,


Et terrenorum omnium, Caterve, miles Domini,
Fidem servare voluit, Ut valeamus currere
Dcus, tuorum miUtinn. Ad cenam agni providi.

Colleet. ms. Constant. Caietani saec. 17. Cod. Alexandrin. 96 (II).

184. De sancto Catervo.

Ad Xocturnum.

1. Magno Catervi gaudio 3. Loricam eum Domiuus


Recolamus sollemnia, Fidei verae induit
De cuius patrocinio Et vivam spem altissimus
Speramus caeli gaudia. Virtutis ei contulit.

2. Hic est miles cgregius, 4. Fert clipeum in brachio


Qui virtutum insignia Caritatis dominicae,
Portat vir potentissimus, Quo pugnavit in proelio
Indutus Christi galea. Vitiorum mirifice.

5. Sic nos adversus vitia,


Caterve pater, instrue,
Ut mereamur gloria
Frui caelestis patriae.

Collect. ms. Constaut. Caietani saec. 17. Cod. Alesandrin. 96 (II). - 3,4
coluit.

185. De sancto Catervo.

A d L a u d e s.

1. In triumphanti gloria 3. De tanto viro nobili


Cum honore militiae Videntes mirabilia
Catervusin victoria Mirantur cives caelici,
Hic decoratur hodie. Canunt eius magnalia.

2. Quem susceperunt angeli 4. Et si in caeli patria


Hymnum novum altissimo Dotatar tantis gaudiis,
Cantantes et arcbangeli Cur ipsius miracula
Cum sanctorum collegio. Non canimus in populis?
- 109 -

"5. Canamusergo pariter 6. Sit laus tibi, Domine,


Caelorumlaudesdebitas Honor[sit] atquegloria,
Et persolvamusiugiter Et nos precantessuscipe
Ei horas continuas. In Catervi consortia.

Collect. Constant. Caietani saec. 17. Cod. Alexandrin. 96 (II). -- 4,


Cur eius.

186. De sanda Christina.

In 1. Vesperis.

1. Virginis proli facie decora,


Pulchrior fide caritate iuncta,
Clara triumphat martyr in excelsis,
Sancta Christina.

2. Nomine sancto virgo nominata,


lucunditatis oleo peruncta,
Tramite recto currit in odorem
Spon&i trahentis.

3. Idola patris frangit et egenis


Aurea donat figurata, Christo
Nomine voto vertit in salutem
Pretia mortis.

4. Censuit pater cultui deorum


Fore sacrandam nimio decore,
Sed voce Christum praedicat et colit
Mente devota.

5. Non poena mortis, non vitae praesentis


Oblfctamenta singula promissa
Fide fundatam supra firmam petratn
Vellere possunt.

6. Veste nudata, numero bis seno


Caesa lictorum, donec lapsa manus
Cedit iniqui, provocat insultans
Laeta tyrannum.

7. Gloria laudis sit aeterno patri,


Genitae proli, flamini sacrato,
Sit pax et salus nobis interventu
Virginis almae.

Pontif. ms. Paulanorum saec. 15. Cod. Vatic. Ottob. 502.


- 111) -

187. De sancta Christina.


Ad Matutinum.

1. Pondere ferri gravius onusta,


Alapis tunsa, ungulis arata.
Carne decisa polluit aspectum
Genita patris.

2. Igne succensorotis elevatur


Oleo fuso, flamma sed erumpens
Turbae profanae plurimos exstinxit
Virgine salva.

3. Saxo praegrandi collo alligatam


Lymphis iniectam pelagi, non mersam
Agmina regit caelica cum summo
Priucipc Christo.

4. Gurgite solum caelitus adducta


Sistitur patri lavacro renata,
Sacro quam parens iugularc parat
Morte praeventus.

5. Urnae candenti multo cum liquore


ludex succendens praenpit immergi,
Non laesa virgo iubilans in laudera
Christi prorumpit.

6. Tonsa malone traliitur ad fanum


Corpore nuda, orat, et Apollo
Ruit, et iudex niuritur, et credunt
Milia terna.

7. Gloria laudis sit aeterno patri,


Genitae proli flamini sacrato,
Sit pax et falus nobis interventu
Yirginis almae.

Pontif. ras. Paulanorum saec. 15. Cod. Vatican. Ottobon. 50'2.

188. De sancta Christina.


Ad Laudes.

1. lussu tyranni Tertii caminum


Subit incensum, rorida, non usta,
Christo decantans,angelis adiuncta,
Quinque diebus.
- 111 -

2. Ira serpentum virgini nritescit,


Sed incantantem saeviens occidit,
Quemvirgo clemenssuscitat et prudens,
Fortis et lenis.

3. Lacte fluente mammisamputatis,


Linguae praecisae partem, non amittens
Fandi virtutem, iacit in tyrannum
Oculo vulso.

4. Annum beata peragensbissenum,


Fixa sagittis, copulata Christo
Sponso regnanti regnat in aeternum
Sponsa triumphans.

5. Suscipe muuus pauperis oblatum,


Perfice vota digne postulata,
Scelera raunda, redde sanctitati
Te venerantes.

6. Pelle languores,hostes et feroces,


Tristia cuncta, dona sauitatem,
Gaudia caeli tribue, precamur
Famuli tui.

7. Gloria laudis sit aeterno patri,


Genitae proli flamini sacrato,
Sit pax et salus nobis. interventu
Virginis almae.

Pontif. ms. Paulanorura saec. 15. Cod. Vatic. Ottobon. 502. - Die
beidenHymnen sind iii der Hs. noch von den folgendenrhythraischenAnti-
phonen begleitet:
Ad Magnificat:
Quae psrtulisti viucula,
Virgas, ungues et alapas
Et ignem cum naufragio,
Nos ultimo iudicio
Fove, virgo Christina.

Acl Benedictus.

Fornacem, angues superat


Et plurima martyria,
Virum a morte suscitat
Christina virgo pia,
Quae iuncta caeli thalamo
Kegnanti Dei filio
Nos adiuvet in via.
- 112 -

189. De s. Cirino.

1. Exsultet plebs fidelium 4. Hic Christi testiraonio


Festum colendo annuum Molae suppressus vincnlo
Sancti Cirini martyris, Intruditnr in tiuvio
Fidelis gregis praesulis. Amantii iudicio.

2. Qui, cura in pueritia 5. Tunc in Dei praesentia


Legis secutusstudia, Palmam tenensin dextera,
Virtutis summae gratia Corona splendens aurea,
Fit praesul in ecclesia. Caelesti saeptus gloria.

3. Cumque doceret idola 6. Plebis ergo, sanctissime,


JJil esse voce patula, Astantis preces suscipe,
A geute captus subdola Tc flectens regis genibus,
Arta submissus clausula. Ut parcat peccatoribus.

7. Patri Deo sit gloria


Filioque victoria
Cum sancto sit spiramine
Cuncto subtracto tempore.

Collect. ras. Constantini Caietani saec. 17. Cod. Alexandrin. 95 (III) saec. 17.

1'JU. De beata Colnmba.

A d V e s p e r a s.

1. Urbs Reatina uaudeat 4. Praedicatorum inclitum


Pro Columbae praeconio, Ducem virgo consequitur,
Quae nunc in uaelis iubilat Divum patrem Dominicum,
Coniuncta Dei tilio. Qui caelo nobis labitur.

2. Infans haec virgo solita 5. Tu esto nostrum gaudium,


Erat lac semel sugerc Qui es futurus praemium,
Die, quo nostra crimina Sit nostra in te gloria
Christus detersit sanguine. Per cuncta, semper saecula.

3. Adulta carnemsubicit 6. Gloria tibi, Domiue,


Ciliciis, inedia, Qui scandissuper sidera,
Habitum tandemsuscipit Cum patre et sancto spiritu
Sacrum de paenitentia. In sempiterna saccula.

Collect.ms.saec.16. [et 17.JCod.Vatican.6278.- Aus einerSupplik


des Fr. Seraphinus Ractius 0. P., Prior in Pcrusia, an Gre?or XIII. vom
Jahre 1583.
- 113 -

191. De beata Columba.


A d X oc turn u m.

1. loanna Orbito gluiiar, :-;. Haec virgo saeperapitur


Tiferno sit Margarita, Ab sensibusin aethera,
Toti demumHetruriae Eam Christus adloquitur
DecusAgnes Politia. Et sua donat gratia.
2. At AugustaePerusiae 4. Quod hostis vafer invidens
Splendori semper maximo Multas tendit insidias,
Erit Columba et curiae Sed Cliristi virgo sapiens
Supercaelesti gaudio. Eius eludit magias.

5. Tu esto nostrum gaudium.


Collect. ms. saec. llj. [et 17]. Cod Vatican. 6278 - Der Hymnus zur
Nokturn im Gepensatz zn t]en ht-iden anden-n aiij;erischeinlich Prndukt des
Humanismus.

l!»2. De beata Columba.


A d L a u d e s.

1. Columbae nunc simplicitas 3. In Deo saepe volitans


Proferatur in medinm, Mente petebat sidera
Cuius praecelsa sanctitas Et sic in petra meditans
Nobis praestet subsidium. Caeli gustabat munera.

2. Dum bic columba degerct, 4. Hodie tandem sitiens


Nidum in Christi pectore Ad fontem vivum patriae
Fecit, ut se protegeret Et ima cuncta deserens
Ab omni prorsus scelere. Ad regnum ivit gloriae.

5. Tu esto nostrum gaudium.

Collect. ms. saec. Hi. [ct 17]. Cod. Vatican. "'."_>7s.

193. De sancto Coliimbano.

Athleta Christi Colurnba 2. Assit semper christiano


ipsins et hostia, pius contubernio
Bobio mire constructo Orans jiraesertim pro caro
recedens a saeculo. sibimet Luxovio,
Qaam beate vivat caclo, Ut illius instituto
signis pandit populo. floreat perpetuo.
3. Gloria et bonor Deo etc.

Lect. ms. Luxoviense saec. 11. et 13. Cod. Vesolan. 1. add. saec. 12.
Droves, Hymni Ineiliti VII
114

194. De sancto Criseentino.


A d Vesp. v t \ or ;

1. Criscentini militia 5. Criscentinus, martyr Dei,


Mundi devieit vitia, Calensfervore fidei,
Xoxas abstersit scelerum Decus accepit bravii,
Conditnr alme sidenim. Sinnmi l'ir<iitor prnnnii,
2. Legem divinam meditans. ij. Narrat eius magnalia
Hostes cunctos suppeditans, Urbinensis ecclesia,
Hunc illustravit caelitus Ipsum laudemus cantico
A jiatre unigoiittts. E.i nii.ire docti mytttco.
3. Edictum princeps protulit, 7. Deum videt in iubilo
(,uod Criscentinus propulit Abiecto carois nubilo,
Proiectis libaminibus, (.'uin mutant mundi aspera
Exsultet caehon I>ntdibits. Cliristi innnern.

4. Cbristum fatetur libere 8. Ex Maximiani rabie


Corde, ore et opere. Effuso pro te sanguine
Pro te suffert martyrium, Transit ad te cum gaudio,
Cliriste, redemjitor iimnhnn. lesn. noitra redem^tio.
9. Rex. pater. sancte spiritus,
Rogamus, praestes caelitus
Post inundi buius tristia
Beata nobis gmidi".
(it'rir. ni>. s. Cri-rentini saec. 15. ex. Cml. Vatican. Urbin. 1750.

1!»5. De saneto Criscentino


Ad Laudes.

1. Pangamusnunc, carissimi. 3. Gaude, praeclara civitas,


Dona. fratres laetissimi, Sit tibi immensa caritas.
Aeterna Christi sumpsimus, Te regit huius largitas,
Laudemus hunc velocius. Gamlet superna claritas.
2. Criscentine, tis precibus 4. Langucutum omni morbulo
Salvari cam fidelibus, Et aegrotanti perfido
<,!ui tuo urbem corpore Membra sanat, iam fijetidum
Dignam facis summopere. Expellit, dat diluculura.
5. Nobis tu, Deus, subveni,
Precibus huius adveni
Nostris clemens pectoribus,
Ferre nos in caelestibus.

Offic. ms. S. Criscentini saec. 15. ex. Cod. Vatican. Urbin. 1750. -
2, 4 Dignam fecisti summere.
- 115 -

196. De sancto David.


Ad Vesperas.

1. Gaude, devota Suecia, 3. Hunc Anglia progenuit


Reducens ad memoriam Claris ortum parentibus,
Cum omni diligentia Qui veritatem docuit
David fecundam gratiam. Suecos dignis virtutibus.

2. Tempus adulescentiae 4. Felicem in Snewryngia


Clara ducens sub indole Concludens vitae tenninum,
Supernae sapientiae Adduxit muHa milia
Fontem bibit benevole. Credentium in Domiuum.

5. Gloria sit ingenito


Honor et unigenito,
Virtus sumraa paraclito
Pro tanti patris merito.
Brev. Arosiense imp. Basileae 1513. -- Vgl. Klemming I, 7S u. f.

197. De sancto David.


Ad Xocturuum.

1. Tener ligni vermiculus 4. Opes ut spinae sauciant,


Nativo manens oppido, Negotia cor laniant
Tres hostes stravit parvulus Nec patiuntur libere,
Impulsu mentis rapido. Quae sursum sunt, exqnirere.

2. Delicias, divitias 5. Ad fidem nobis praevius


Et hostis artes varias Sis in tutela socius,
leiuniis, inediis Ut salvi Christi gratia
Vicit et precum proeliis. Vitemus haec contagia.

3. Congaudeat ecclesia il. Praestet pater ingenitus


Recensenstirocinia, Et suus unigenitus,
Nam armis certat niveis, Contirmet hoc paraclitus,
Clarus in Christi cuneis. Par utriusque spiritus.

Brev. Arosienseimp. Basileae 1513.- Vgl. Klemming I, 79 u. f.

198. De sancto David.


Ad Laudes.

1. Exsultet caelum laudibus 2. Hic simplex, rectus, humilis


Resultet et devotio Et martyr desiderio,
Suenorumvotis, vocibus Doctrina praeamabilis
Pro tanti patris gaudio. Carensquecarnis vitio.
- 116 -

3. Caecis lumen, claudis gressus 5. Ergo, pater, cum sic possis


Et surdis aures aperit, A Christo tanta petere,
Vadit Hber vinclis pressus, Carne pressis,poena fessis
Diffracta membra conserit. Tuum levamen ingere.
4. Vi oppressis hic tutelae 6. Ut sanati et levati
Et, si plura requiritis, Tuis sacratisprecibus
Quot sunt morbi, tot medelae lucundemur et laetemur
In sancti David meritis. Largis Dei muneribus.
7. Praestet pater ingenitus.
Brev. Arusiense imp. Basileae 1513. - Vgl. Klemmig I, 85 u. f.

199. De sancto Ueodato Ep.


Ad Vesperas.

1. Dignus summo in laudibas 5. Auctus moraentis casuum


Deo datus egregius Aptat gaudere unicum,
Dux gratibus hymnificis Amplificatus Domino
Deo detur in modulis. Artatur vitae taedio.

2. Erurapant montesgaudia 6. Tempuspastor accelerat,


Et vallis nostra cantica, Terror letalis superat,
Ecce, qui noster fuerat, Tibi conle faventibas
Ereptum Cliristus vendicat. Totis succurras nisibus.
3. Ore salutempraedicans, 7. Uitae repertor omnium,
Ortum doloris refutans Ueni praestans solacium,
Orabat sequi Dominum, Uota reddentes largius
Odisse monet zabulum. Uitam precarnur caelitus.

4. Dictus Niverni pontifex, 8. Sit cum patre et filio


Decus ipsius multiplex, Spiritui paraclito
Dans aninme proficaum Sanctitatis potentia
Decrevit pati eremnm. Sempiterna per saecula.
Brev. ms. Tullense saec. 14. Cod. Spinalien. '_'.".:!(116). A. - Brev.
Tullense imp. 1'arisiis (Sutor! 1510. B. - - Brev. Tullense irap. Parisiis
(Higman) 1511.C. - Brev. Tullenseimp. Mussiponti 1595.D. - 1, 1 Dig-
nus supremis laudibus D. - o, 1 praedicat A. - - 3, 2 amputans D. -
4, 4 Deserta quaerit montium D. - 6, '6 canentibus D. - 64 Succurras
totis ABCD; gegen das A"krostichon. -- 7, 1 reparator BCD. - 8, 1 .Sic li.

200. De ss. Dionysio, Rustico, Elentlierio.


Ad Matutinum.

1. Exsultet plebo in canticis 2. Refulgens Diouysius


Francigena cum gaudio Omnimoda scientia
Verbis, psalmis hymnidicis Solis pandit subtilius
Martyri Dionysio. Edipsim et mysteria.
- 117 -

3. Paulo docente credidit, 7. Feras truces. incendia


Arcbipraesul efficitur, Furni, crucis patibulum
Romamtendensse subdidit, Tormentaquefert alia
In Galliam dirigitur. Et carceris ergastulum.

4. Multis pollens miraculis 8. Dum celebrat in carcere,


Dogma fidei praedicat, Sibi Cbristus apparuit
Per quod conversis populis Corpusque suum inunere
Via salutis emicat. Divino sibi tribuit.

5. Et lucis orto sidere 9. Expositus lictoribus


Pius martyr educitur Torquetur multifarie
Ad certamen de carcere Cum duobus consortibus
Tortoribusque traditur. Passionis et gloriae.

6. Exuitur et caeditur, 10. 0 martyres gloriosi,


In ardenti craticula Sentiamus vos dulciter
Carbonibus exuritur, Nos infirmi. vitiosi
Ignis iion laedit facula. Patronos aeternaliter.

11. Sit laus sanctae trinitati,


Ut sanctus Dionysius,
Rusticus, Eleutherius
Servierunt unitati.

Brev. S. Barnardi de Romanis imp. in Romanis 1518. - 3, 1 creditur.

201. De ss. Dionysio, Rnstico, Elentherio.


In Laudibus.

1. Lauderaus dignos laudibus, 4. Et pro quibus petierit


Condignos Christi pugiles, Beatus Dionysius,
Ut scraper nostris precibus Impetrabit, ut asserit
Intenti sint et vigiles. Benignus Dei filius.

2. In fidei constantia 5. Ergo tua benignitas,


Permanentes viriliter Puritas et dilectio,
Tres socii supplicia Pie martyr, et caritas
Sustinent aequanimiter. Nos ditent tuo gremio.

3. Muniti Christi gratia 6. Deus, rerum perfectio,


Patiuntur beDigniter, Quo sanctusDionysius
Perficiunt martyria Coronatur martyrio,
Armati tide fortiter. Nobis esto propitius.
- 118 -

7. Tu, qui hunc per martyrium 8. Trinitati sit gloria


Adeptus es ad gloriam Supernorumque coetibus,
Cum sociis, des gaudium Nobisquedetur venia
Nobis et caeli patriam. Trium martyrum precibus.

Brev. S. Barnardi de Romanis imp. in Romanis 1518.

202. De sancto Dominico.

In 2. Vesperi s.

1. Ave, Dominice, 4. Monstra te esse patrem,


Rutilans lucerna, Fove tuam prolem,
!>u\ praedicatorum, Ut clare cernamus
Caelestis pincerna. lustitiae solem.

2. Sumens nostrum ave, 5. Virgo gloriose,


Pia mente fusum, Confer puritatem
Tolle vae damnosum, Corporis et mentis
Dona cor suave. Ac sobrietatem.

3. Solve prece tua 6. Vitae nos conforma


Vincla pravitatis, Gratiae caelestis,
Nos coniunge Christo Ut lesu fruamur
Voto pietatis. Tecnm pari forma.

7. Sit laus Deo patri,


SummuraChristo decus,
Spiritui sancto
Trinus honor nnus.

Hymn. ms. S. Petri Mart. Utinen. saec 16. Cod. Civitat. Utinen s. n.

203. De sancto Uomnio.

Ad Vesperas.

Armoniae fidibus Domino


Carmina pangite melliflua,
Organa tangite melodica.
Ecce, dies celebris rutilat,

2. Dukisonis iubilanda modis.


Qua ad Dominum properat Domnius,
Ut bravium referat caeleste,
Sanguine quod sibi quaesierat.
- 110 -

3. Aethera transmeatad polica,


Agraina iam videt angelica,
Gaudia cuni quibus almitica
Perpetuo meritis habeat.

4. Martyrio dedit articulos,


Cnrriculos sprevit aureolos,
Omnia carnis et illicita
Funditus expulit ut vacua.

5. Pyrgica verba philosopbica


Ventilat, astruit et reputat,
Disputat. inicit atque probat.
Arte politus apostolica.

6. Abdita scripta theologica,


Physica protulit armario,
Pinguis et in ratione procax
Incipit et trutinans memorat.

7. Rhetoricani, Ciceronisopus,
Primitus obicit ut potius,
Hinc reserans tibi templa, Deus,
Ad species generale genus.

8. Inde parat nois argolicum


Dans laqueum sibi syllogicum,
Ut triplicet deitatis opus,
Quo viget ecclesiale decus.

9. Spiritus ancipiti gladio


Domnius armiger haud timidus
Platonicos revocat geraitus,
Proterit horrificos strepitus.

10. In deitate gradus varios


Non reserans minus haud nimios,
Nam deitatis honor parilis
Seniper adest, fuit et fuerit.

11. Unde sophisticadicta fugat,


Perfida contudit et iaculat,
Pyrgus at inde nibil valuit,
Samque perire magis placuit.

12. Sancte pater, pie pastor ovans


lerusalem polis, aetheream
Attribue famulis patriam,
Caelica gaudia quo teneant.
13. Gloru multiplieata i>;itri.
Laus sit et Einanuel Domiuo,
Spiritui decus atijue sacro,
Qui niodo iil, quod ci-at. Deus est.

Brev. ins. Rninaiiai- ('uriat anni U!!-. ('"»!. Yatiran. (1069. add. saec.
14
i-,. - 1, 2 Multisoiiis: tali-L-lit Iuitial<-. gegen ilas Akru-tii-liou - 5, 1
Pirgica. - 11, 2 cum tuixlit. - 13, -J>^|iiritiii(jni.-. - 13, 4 <1|uiiM.,IIMSid
quuil iu est dtcit~ - Akn^tichon: Adani Parisiui.

1'<|J. hc ^

Ad La i

1. Aurorae fulgur radiat. 3. Athluta venerabilis,


lubar Phoebi iam rutilat, Dcu inultum amabilis,
Cum dies festus emicat Largire tuis famulis
Clara reducens gaudia. Bonis gauderc caelicis.

2. Dignauter psallat hodie 4. 3Iagna sit laus patri Deo,


Plebs tota regi gloriae, Potestas uuigeuito,
(Jui Domnium in aetbere Smnnia virtus paraclito
Stolis ornat victoriae. In tonipore perpetuo.

Brev. ms. Rornauae Curiae auui 1.11-. Cod. Yatk-an. 6069. add. saec.
14
ir,. - Akrosticbon: Adam. - Cfr. Anal. llvuni. XXII, N'r. 140.

205. De sancto Uomnio.

I ii 2. V espi- r i 9.

1. Laudes exiinia- digiiai|Uf proelia,


Vexillum strenui militis excitat

Pangere. psallere, cuin petat auream


Fuso sanguine lauream.

2. Almo lorificans pectora spiritu


Athletam fidei tegmiue muniit,
Dextra lanceola fulgida praeclua
Spei viribu; adiuvat.

3. Vadit praevalidus terror in bostibus,


Nam celsus meritis praeminet omuibus.
(^uemChristi pietas firmiter innovat,
Ke miles suus excidat.
- 121 -

4. Kcgis suiimiopcTemuflia praebuit,


Hostiles acies undique terruit,
Cuius praesidio pervolat integer
Centenos simul ordines.

5. Evcntus varii non timet exitus,


Nam cum Maurilius verbera acrius
fordis saevitia praeparat, aggerat,
Durat. spernit et incitat.

6. Xam teudii superosvisere caelicos,


Percurrens stadium fortiter anxiuin,
Turbat sacrilegum, respuit idolum,
Vir daninat pius impium.

7. Tolli Maurilius iinperat acrius,


At Christi famulus sic petit horrida
Ac si delicias carceris abdita
Pro sola lesu gloria.

8. Instauransiterum proelia coutumax


Sauctum Caesar eo carcere liberat,
Promittens onera, ut colat idola,
Sed martyr fugit, aurea.

y. Vernans stellivoino pastor iu aethere.


Votivas preculas sedulus accipe,
Quas fundunt famuli suppliciter tibi,
Fac nos scandere sidera.

10. Sublimi Domino gloria, laus, honor,


Qui sauctos pugiles laureat, elevat,
Hostem dum superat roscido sauguine,
Regnans trinitas unica.

Brev. ins. Kc.in. Curiae anni 1318. Cod. Yatic. 6069. add. saec. 14/i5.
2, 2 Adlevam tidc'i. -- 2, H Dextera. -- 4, 4 Cc-uteno.-- 7, 1 arius.
7, 3 carceris obsitn. - S, 3 honera. - 8, 4 aurea zu unera zu zieben.
10, 3 roscidie. - 10, 4 unicns. - Akrostichon: Laurentius.

206. Dc ss. Septem Donuientibus.

1. Mirum Dei praeconiuni 2. lubens Decius idolis


Canite, omnespopuli, Universosimmolare,
De septemdormicntibus, Assunt septeni Christiani
Quorumfesta celebramus. lu Epliesi civitate.
- 12-2 -

:'!. Maximianus et Malchus, 6. Exin rabiens Decius


Martianus, lohannes, lubet praedictos inquiri,
Dionysius,Serapion, Malchus minister nuntiat
Constantinus similiter. Haec medici formam sequens.

4. Hi vendunt patrimonia, 7. Panis refecti per cibum


Distribuunt pauperibus, Plorant simulquecondoleot,
Observantes ieiunia Sicut Deo complacuit,
Vacant orationibus. In ecclesia dormiunt.

5. Accusantur imperio, 8. Os speluncae obstruitur,


Diis nolle immolare Obstrocta diu permanet.
Confectoqueconsilio RediensMalchus ad urbem
Lateut in monte Aelion. Miratur esse mutatam.

9. Tbeodosio nuntiant
Advenisse Christianum,
^lira Dei pronuntians
Sanctis Dei congaudens.

Brev. ms. Ambrosianum saec. 15. Cod. Borgian. M II 20. - Doxol.


Gloria tibi, Domine.

207. De sancta Dorothea.

Dorotheae collaudemus 4. Vas liquoris aestuantis


Virtutum insignia, Athleta ingreditur,
Cordis ei praesentemus Sed virtute hanc aniantis
Et oris obsequia, Fervore non laeditur,
Ut spe certa respiremus Post baec plagis tot et tantis
Per eins subsidia. Claro vultu caeditur.

2. Fulta tide Dorothea 5. Caro sancta laceratur,


ludicem Fabricium Fluit unda sanguinis,
Non formidat, sed in ea In mamillis concrematur,
Firmatur eloquium, Furit ira praesidis,
Insultante gente rea Fuste caesa decollatur,
Non horret supplicium. lungitur mox caelicis.

3. Verbis blandis tunc conatur 6. Dorothea, sponsa Christi,


Virginem seducere, Pro sponso humiliter
N"ec promissis superatur Quae tormenta pertulisti,
Nec terretur verbere, Petimus suppliciter,
Compeditur, obserratur Tutrix sis a clade tristi
Taetro clausa carcere. Hic et aeternaliter.
- 12:) -

7. Gloria sit, lesu bone,


Tibi nunc et iugiter,
Qui certantes in agone
Adiuvas fideliter
Et mercedem das coronae
Vincenti viriliter.

Brev. ms. S. Floriani saec. 12. |et 14]. Cod. Florian. XI, 384. ad<l. saec.
15. -- Brev. ms. S. Floriani saec. 13. Cod. Florian. XI, 477. add. saec. 14.
B. -- Brev. ms. S. Floriatii sa.ec. 14. Cod. Florian. XI, 316. C. - Brev. nis.
S. Floriani saec. 1-5. Cod. Florian. XI, 402. D. - 2, 1 Multa fide A/!CI>;
v-gl. aber den Katharinenhymnus Katharinae coll audemus. - - 2, 4
Famatur BCD. - 2, 5 Insultantes gentesA. - 3, 5 Expeditur A. - 3, 6
Retro clnusa ABCD. - 6, 6 et fehlt. -- Mit dem Anfange Fulta fide (2, 1)
auch in Orat. ms. S. Petri Salislnirffeii. saec. 15. Cod. Petrin. a IV, 39; alle
Strophen in direkte Anrede versetzt. Vgl. aue-li Anal. XXXIII, 73.

208. De sancto Dransio.

1. Exsultet iam fidelium 3. Audi voces clamantium


Devota plebs astantium, Et te praesul rogantium
Laudes Christo canentium Precesque, Drausi, suscipe
Per patris huius meritum. Et. quae precamur, annue.

2. Ave, pater sanctissime, 4. Oraraus, Deus omnium,


Salve, pastor dignissime, Assume nos per Drausium
Et gregem tuum protege Orantes te per tilium
Ab bostili certamine. Conregnantem per saeculum.

Brev. Coenobii ,S. Mariae Suessionensis imp. Parisiis 1533. -- 4, 2 nos


fehlt. - 4, 4 per saecula.

209. De sancto Dnnstano.

Salve, sancta dies, celebri dignissimal.iude,


Qua, Dunstane pater, caelica scandis ovans.
(Juem transitivae nactum primordia vitae
Gratia caelestis imbuit, excoluit.
5. Aeger divino medicamine consolidatus
Cum tenui virga castra maligna fugas.
Angelico ductu templi super ardua scandens
Undiqne firmatum tendis in ecelesiam.
Caelorum cives andis tibi coniubilantes
10. Et pacem patriae discis adesse tuae.
Vox sonat e superis. quae te de pace quielis
Edredi regis edocet, exhilarat.
Daemonin effigie vulpis contritus et ursi
Subdolus insidias tendit ubique tibi.
- 124 -

15. Per citharae cantum praenoscis, quid sit agendum,


Unde repente locum deseris atque habitum.
Spiriiibus sanctis sociatus acuraine mentis
Kyrie eleison cos coniubilare probas.
Ad templum noctu Domini genetricis euntem
20. Obvia cnm sociis excipit ipsa parens.
Praecedunt binae versus raodulando puellae,
Dulcis amor Cbristi personat ore pio:
Primus ad ima ruit magna de luce superbus,
Sic honio. cum tuinuit. primus ad ima ruit.
25. Mox te bi>irituum sanctorum visitat ordo
Teque suum vocitans suadit adire Deum.
lam vitae metas inducit corporis aetas,
Laetus et angelids insereris cuneis,
Conduntur terris artus et spiritus astris,
30. Quo tibi pro meritis <rioria perpes erit.
Tam sacer antistes. Christi reverende coheres,
Couiunctus superis auxiliare tuis.
Quod parit in nobis terreni fervor anioris.
Per te detergat castus amor, Domine.
35. Sic quoque vivamus, ut Chrito complaceamus,
Qui nos aeterna muneret in patria
Et faciat secuni felices omne per aevam
Vivere, quo luctus non erit aut gemitus.
Quod pater et natus, quod nobis spiritus almus
4U. Conferat. ipse. quod est, sempev ubique manens.

<_'"llect. ms. Cantuurieu-e saec. 12. Cod. Coll. Corp. Christi Cantabrigen.
371. - Als Refrain nach jedem Disticbon abwechselnd V. 1 und 2. -
Absclnitt von Kt-v. H. M. Bannister.

211». I>e sancta Elisabetli.


Ad Xoct. et Laudes.

1. Elis-abetb praeconia 4. Zelo magno concaluit,


Clerus depromat bodie. Haec speculum munditiae
Ut nobis donet praeruia Placere tibi studuit,
'jinti.rnac gloriae. Jfagnae Deus }>otentiae.

2. Legem divinam meditans 5. Abiecto carnis nubilo


Noxas abstersit scelerum, Commutatmundi aspera,
Vana cuncta suppeditans, Magna cernit in iubilo
Condttor ahne sidcnnn. Afternn Christi munera.

8. In caius nunc memoria 6. Beata Dei famula


Abiectib pompis vilibus Donis repletur spiritus,
Incundetur ecclesia. Quam coronat in saecula
Exsultet caelum laudilus. A patre ttnigenitus.
- 125 -

7. Ex Acgypti voragiue 8. Trino Deo et simplici


Transit ad te cum gaudio, Laus, honor, virtus, gloria,
Servivit tibi, Domine Prece praestet multiplici
lesu, nostra rede»>j>tio. Beota nobis gaudia.
Hymn. ms. S. Petri Mart. Utinen. saec. 16. C«icl. Civit. rtiiu-n. s. n.
Vor o, 1 ,,Divisio ad Laudes." - Mcl.: Novum s i d u s emicuit.

211. De sancto Emigdio.


Ad Vesperas.

1. Athletae Christi Migdii 4. Hinc pulsus Romam petiit,


Nostri patris eximii, Ubi tot signis claruit,
Festum canamus, socii, ^uod velut solis radiis
Clerus, plebes et populi. Urbem implevit gaudiis.

2. Germaniae provincia 5. Divini verbi flumine


Gente natus ex inclita Baptizansniultitudineni,
Doctrinis liberalibus Sed Tiberis in medium
Fulsit et spiritalibus. Aras submersit daemonum.

3. Gentilium vesania 6. ludc venit ad Esculum,


Pulsus venit Italiam, Ut salvet eius populum,
Mediolanum petiit Quem acquisivit Domino
Functus sacris mysteriis. Suo sancto martyrio.

7. Laus, honor, virtus, gloria


Deo patri et filio,
Sancto simul paraclito
In saeculorum saerula.

Brev. ms. Komauae Curiao saec. 15. Cod. Vatican. 6255. A. - <Hticium
sanctissimi Martvris Migdii, episcopi Asculaui metropolitani etc. imp. Aneonae
(Bernardinus Gueraldus) 1522. B. - 1,1 Emi^dii A. - 2, 1 Germania A. -
6, 1 venit Esctilium A; Asciilum, am Rande K. - 6, 2 <,>ii<>salvet \>.

212.l»e sancto Emigdio.


A d M a t u t i n u m.

1. Adplaudat ora Gallica, 3. Hinc zelo flagrans L»oniini


Qua sancta stirps producitur, Paterna spernit praedia,
Exsultetque Germania, Praesul effectusnumini
Ubi origo promitur. Sacra reddit compendia.
2. Praesertim pange. Esculum, 4. Salutis vere medicus
Patre dotatum Migdio Unda baptismi ulcera
Autori vota praesulum Sermonequemirificus
In eius laudis stndio. Curat morborum genera.
- 120 -

5. Dogmatizantis populum 6. Aedem, urbem et moenia


Huius caput exciditur. Sic, pater Migdi. visita,
In birro fert ad tumulum Ut pulsa hinc ignavia
Illud, qui caelo ducitur. Concrescant Christo merita.
7. Praestet hoc nati genitor,
Hoc genitoris genitus
Ac par utrique conditor
Paraclitus hoc spiritus.
Brev. ms. Romanae Curiai.- saec. 15. Corl. Vatican. 6255. A. - Officiuin
S. Migdii imp. Anconae1522.B. -- 1. - s.-im-tu>
A : sanctoB. - 1, 3 Ger-
manica I!. - 2, 2 pague A. - 2, 2 Emij^di" A. -- 3, 3 redit A. -
Inliiro fertur A. - 6, 2 Emigdi. -- 6, 4 <."aiuU->.cant
Christi A. - 1,1 haec
A ; hoc nobis genitor B. - 7, 'A Ac pariterque A. - 7, 4 Et paraclitus hic.

213. De sancto Emigdio.


Ad L a u d e s.

1. Aeternae regi gloriae 4. Rupem rumpi. qua profluit


Psalle, chorus tidelium, Unda aquae irrigua,
Qui Migdio militiae (^ui Moysi promeruit.
Se ipsum dat stipendium. Sequi iubet indicia.
2. Hinc miles Christi praevius 5. Hic natos uaufragii
Magnis fulget prodigiis, Nota baptismi diluit,
Sic eius naicat radius Dura fluvio Polymii
Miris mundo suffragiis. Natam renatam induit.
3. Daemoniain idolis 6. Offert se demumiuvenem,
Eius succendunt merita Aureolaui dum praevidet,
Succensisquea credulis Pro Christo fundens sanguinem
Cbristi coluntur monita. Aeterna dona possidet.
7. Praesta, pater, cum filio
Consolatorque spiritus,
A criminum contagio
Nos hic emundet funditus.

Brev. ms. Romanae Curiae saec. 15. Cod Vatican. \'>'1~>~>.


A. - Officium
S. Migdii imp. Anconae1522.B. - 1, 2 P.-allat B. - 3. 3 Succensusque
B. - 3, 4 colunt A. - 4, 1 Cupem rupi A. - 4, 2 aqua AB. - 5, 1 fehlt
eiue Silbe AB. - 5, 2 baptismoAB. - 6, 2 providet A. - 7, 1 Per te pater.

214. De sancto Emmeraiuo.

1. Hymnus te decet, Domine, 2. Hic imaginem coici


In hoc saeculum labile Induit natus virgini,
Qui pro salute hominum Quo mortales invalidi
Tuum misisti filium. Caelestes possint fieri.
- 127 -

3. Unde sanctorum uumerus, 7. Tum fidelis ut famulus,


Tibi soli notissimus, Qui sibi erat creditus,
Fortiter exterioris Thesaurum ad dominicum
Calcat vitia hominis. Auctum reportans scrinium.
4. QuemEmmeramusinclitus, 8. Pro alterius crimine
Cuius festa percolimus, Secabatur durissime
Redegit in servitium Sicque effusosangaiue
Ad sancta formans animum. In sinu sedit Abrabae.

5. Hic dereliquit patriam, 9. Nunc precamur, piissime


Quam dicunt Aiiuitaniam, Creator rerum Domine,
Prius ibi oviculas Nostras eius oramine
Tui pascensadavidas. Digneris noxas tergere.
6. Exin migrans in Noricam 10. Laus tibi, pater optirue,
Virque fortem provinciam Una cum sancto pneumate,
Eius te dante incolas Ac tuo unigenito
Fecit esse christicolas. Gloria sit perpetuo.
Collect. ms. Emineramense saec. 11. Chn. Monaceu. 14870. - ,,Item
alius [bymnusj de sancto Emmeramo rithmiee modulandus",- - Verfa.^-^r
diesea Hymnus ist wohl Arnold vuii Vohburg. Dagegen i§t der metrische
Hymnus Christe cui iustos hominum favures nicht, wie Anal.
XXIII, 169 nach Cbeval. 2851 angegebeii wurde, vun Arnold, soudern, wie
dieser ausdriicklieh angiht, von Meginfred vuu Magdeburg. - Am-h
der Hynmus Meginfreds steht von der Haud Anmlds iu Clm. 14870 ohne
Abweichuug von dem 1. c. mitgeteilten TV.xtf.

215. De SMIII to Erasmo.

1. Cunctorum plasmator, rerum causator,


Tu lenis martyrum dolorem dirum,
Dans ad caeli gyrum gaudium mirum.

2. Erasmumtu fulcis, solaris, dulcis;


Portentis et signis martyr insignis,
Miles maior dignis uec non benignis.

3. Anastasii natum, canis morsu stratum,


Dans vitae pristinae, sunt ubi minae,
Tu regnanti fine gaudens hinc sine.

4. Eius dicas mira, plebs, cordis lyra,


Fervens non afficit oleum, dicit
Ollae, sed nec icit, conspectuvicit.
5. Artuarii visus aspersus, divisus
Fuit, hunc suscitat, ad vitam citat,
Qui miris ditat, suosinvitat.
6. Oris atque mentis salutem petentis
Dum necessaria mors instat pia,
Ceclit liinc furia hostium quia.

7. Ergo uni trino iubilum bino,


Praestet, ne nos naevum ad latus laevum
Locct, fugans saevum salvet in aevum.

15rtv. ras. Patavii-usr sai-c. l."i. (_'»d. Vindoliniieii. 1*4M. - Der Korrek-
turen waren so viele notig, dafs es am cinfachsten ist , den entstellten TYxt
der Hs. tblgen zu lassen:
1. Cuiictoruni plasraatorum rerum futurtii legis inartyrum dolorum diruin
dan< ad caeli gyrum gaudium miruin.
"_'. Erasmum tu \\lci- snlaris ct dulcis portentes et signis martyr in-JL,'-
nis niiles niaior diguis nec nou benignis.
:'.. Aiiaxtasii natum carnis morte stratum dans vitae pristinae sunt v. rlii
niinue tu regnanti sine gaudens hinc sine.
4. Eius Dei mira plebfl cordis lyra tervens non atticit cnm ut dicit ollae
se<l uec icit hunc suscitat couspectu vicit.
5. Artuarii vi^i^ as|nTus dy visus fuit hunc suscitat ad vitam citat qui
minas dicas suos et multos.
6. «^lris atque mentis «aluti-in petentes duiti nccessaria mors inquain pia
cedit hunc furia Imstiurn ijuia.
7. Erffu vinterne iubilo vino praestent in saeeulum ne nos ad lenum
loeans fngens seiium salvet in aevum.

210. De sancto Erico.

A d V 6 - ]»" r a ".

1. Adest dies laetitiac, 4. Ministros rex magniticus


Fulget Erici gloria, tultus Dei multiplicat
Rex et patronus Sueciae Ut Salomon pacificus
Caeli petit palatia. Et templa reaeiliticat.

2. Quem vernantem virtutibus 5. Scuto munitus tidei


Sublimat sceptro regio Tela repellens hostium
Plebs laeta cum principibus Ad regnum Dei provehi
Concordi desiderio. Meretur per martyrium.

3. Maceraturieiuniis 6. Per huius sancti nierita,


Sacrum sancti corpusculum, lesu, redemptor omnium,
Velaturque dliciis Dimitle nobis debita
Hoc Christi tabernaculum. Et da perenne gaudium.

Legend. ms. Laurentii Odonis Lincopen. saec. 14'is. Cod. Dresden. A !>_'.
A. - Ant. et hymn. ros. .^carense s.iec. 14. [et 15]. C'od. Upsalen. C 422.
B. - - Brev. Upsalenseimp. Holmiae 1496. C. - - Brev. Ari..-ieii--e imp.
Basiloae 1-M:!. D. - Brev. Lundense imp. Parisis loiT. E. - Vgl. Klem-
ming I, 91 u. f.
- 129 -

217. De sancto Erico.

Ad Nocturnum.

1. Hymnum novae laetitiae 4. Agnellus innocentiae


Nova deposcuntgaudia, Dum sustinet martyrium,
Martyr Ericus hodie Deo placentis hostiae
Nova potitur gloria. Consummat sacrificium.

2. Hic ut Elias impiam 5. Sancti sacratosanguine


Exponensse certamini Sua contingensluinina
Expugnat idolatriam, Diu privata luraine
Zelans pro lege Domini. Illuminatur femina.

3. Ecclesiam catholicam 6. Per huius sancti merita


Dilatat gentemFinnonum lesu, rederaptoromnium,
Rex ad fidem dominicam Dimitte nobis debita
Trahens a cultu daeraonum. Et da perenne gamlium.

Legend. m«. Laurentii Odonis Lincopeu. saec. u/is. Cod. Dresden. A 182.
A. - Ant. et liymn. ms. .Scarense saec. 14. [et 15]. Cod. Upsalen. C 422.
B. - Brev. Upsalense imp. Holmiae 1496. C'. - - Brev. Arosiense imp.
Basileae 151'}. D. -- Brev. Lundense imp. Parisiis 1517. E. -- Vgl. Klem-
ming I, 92 u. f.

218. De saiicto Erico.

Ad Laudes.

1. Laudes ad Jaudes iungite, 4. Novus David viriliter


Nec desit laus in laudibus Agens, dum mundo moritur,
Pro novo Christi milite Sanctam Siou feliciter
Caeli coniuncto civibus. Regnaturus ingreditur.

2. Obsidetur ab ho&tibus 5. Victor regnans in aetbere,


Ascensionis tempore Magnis fulgens miraculis,
Sanctus Ericus laudibus Miro virtutum munere
Dei vacans summopere. Multis succurrit populis.

3. Crucein sibi domiuicam 6. Per huius sancti merita,


Rex imprimens salubriter lesu, redemptor omnium,
Vadit contra maleficam Dimitte nobis debita
Catervammagnanimiter. Et da perenne gaudium.

Legend.ms. LaurentiiOdonisLincopen.saec.u/i5.Cod.Dresden.
A 182.
A. - Ant. et hymn. ms. fcfcarense
saec.14. [et 15.]. Cod.Upsalen.C. 422.
B. - - Brev. Upsalense imp. Holmiae 1496. C. - - Brev. Arosiense imp.
Basile.ie 1513. D. - Brev. Lundense imp. Parisiis 1517. E. -- Vgl. Klem-
ming I, 98 u. f.
Dreves, Hyinni Inediti. VII. 9
- 130 -

219. De sancto Escillo.


Ad Vesperas.

1. lam dies adest celebris, 3. Eskillus signis emicat


Nova resultant cantica, Ritus confutans gentium,
Quia fugatis tenebris Christum auctorem praedicat
Regnat fides catholica. Et salvatorem omnium.

2. Gaude. parens Britannia, 4. Verbis, cxeiuplis claruit


De tantae prolis inunere, Saluti studens omnium,
Exsulta niagis, Suecia. Tandem mortem sustinuit
De novo lucis sidere. Migrans felix ad gaudiura.

5. Tibi sit laus et gloria,


Corona triuphantium,
Nos Eskilli prece pia
Duc ad caeli palatium.

Legend. ms.Laurentii ((dcmisLincopen. saec.u/is. Cod. Dresden.A 182 A. -


Aut. et hyran. nis. Scarense saec. 14. [et 15.]. Cod. Upsaleu. C 422. B. -
Brev. Strengnense imp. Huluiiae 1495. C. - 3, M actorein B. - 5, 1 ^it
tibi A. - - Vgl. Klemmiug I, 104 u. f. - Verfasser dieses und der drei fol-
genden Hymnen Brynulphus I Scarensis.

De sancto
Ad Nocturnum.

1. Eskilli pro victoria 3. In fide luxit omnibus


Gaude, mater ecclesia, Per signa, per prodigia,
Christi suffulta gratia Mundum calcans sub pedibus
Devota fac tripudia. Manum misit ad fortia.

2. Pius, devotus, humilis, 4. Mors corporis contemnitur.


Viveudi formam praebuit. Duni Christi mors attenditur,
In lege Dei docilis, Vincit ergo, dum vincitur.
"Vcrbis, exemplis claniit. Magis vincit, cum moritur.

5. Tibi sit laus et gloru.

Brer. Stregnense imp. Holmiae 1495. - Vgl. Klemmmg I, 105 u. f.

221. De §ancto Escillo.


Ad Nocturnum.

1. Ad laudem sancti praesulis 2. Eskillus, praesul inclitus.


Et venerandi martyris Diebus atque noctibus
Totis psallamus viribus Flexis oravit genibns
Hunc invocantes precibus. Pro perfidis gentilibus.
- 131 -

3. Instruxit Sudermanniam, 4. Cum praedicaretfilium


Ut sperneret perfidiam, Mariae unigenitnm,
Et per Christi clementiam Conversa est ad Dominum
Bapsismi dedit gratiam. Magna turba gentiliuin.

5. Tibi sit laus et gloria.

14
Legend. ms. Laurentii Odonis Lincopen. saec. is. Cod. Dresdeu. A l.J.
A. - Ant. ct liyinn. ni-. Scarense saec. 14. [et 15.]. Cod. Upsalen. B 422.
j; - Jirev. Stregnense iinjj. Holmiae 1495 C. - 2, '6 und 4 umg«.-tellt 1!. -
4. 1 Duni BC. - 5, 1 Sit tibi A. - Der Hynmus sU-bt ,,ad Laudes" BC.

222. De sancto Escillo.

Ad Laudes.

1. Summi praecepta Domini 3. Indulge, ait, insciis,


Contempberunt malevoli Pater, diniitte vitia,
Et necem suo praesuli Christe, emundes crimina
Paraverunt increduli. Collata indulgentia.

2. Percussus est lapidibus 4. Dei martyr egregie,


Eskillus sicat Stephanus Pro nobis Deum postula,
Et sic pro occisoribus Ut hunc queamus colere
Deum orat humillimus. Jn sempiterna saecula.

5. Tibi sit laus et gloria.

Legend.ms. Laurentii OdonisLincopeu.saec.14/i5.Cod.Dresden.A. 182.


A. - Aut. et bymn. ms. Scarensesaec.14. [et 15.]. Cud. Upsalen. C 422.
B. - Brev. Strengnense irap. Holmiae 1495. C. - 1, 3 Necenique A;
sancto praesuli B. - 2, 1 Peroussus cum lapidibus A. - 2, 3 Et fehlt A. -
2, 4 rogat A; Lumilius C. - 3, 1 ait vitiis C. -- Doxol. fehlt A. -- Vgl.
Kleiiiming I, 115 u. f.

223. I)e sancto Enchario Tullensi.

1. Alma mater ecclesia 3. Hic illustrem Eliphium


Sollemnizetin gaudio, Fratrem germanumhabuit,
Totaque Lothoringia Qai per fidei radium
Digne psallat Euchario. In urbe Leuca claruit.

2. Hic ex clara progenie 4. Hi duo clari moribus


Claram traxit originem, Cum sorore Libaria,
Imitatus cottidie Susanna,Menna plebibus
Parentum sanctitudinem. Dati sunt in solacia.
9*
- 132 -

5. Ipsorum pater Baccius. 7. lulianas apostata


Mater Lientrudis dicitur, Sacrum raput Eucharii
Quorumproles uberius Sacra conteranensdogmata
Deo devota noscitur. Truncavit ictu gladii.

6. Sanctum tamen Eucharium 8. Sic necavit Eliphium


Ac virtutum opiticem Ac sororem Libariam;
Urbs Grandis et confinium Non evadens iudiciuia
Habuit in pontificem. Hos transmisit ad gloriam.

9. Patri, nato. paraclito


Laus, honor, virtus, gloria,
Qui nos sanctorum merito
Perducat ad caelestia.

Brev. Tulleiise imp. Pari>iN (Rad. Snt..ri lolU. A. - Brev. Tu llense imp.
Parisiis (Hismaui 1511. B. -- Brev. Tullense imp. Mussi]ic-mti l~i\)~>. C. -
3, 4 LeiKha AC. - 4. 4 solacio A. - 9, 4 Perducit ABu.

224. De sancto Ennnfrio.

Ad Xoctuinum.

1. Anachoritae colimus 4. Decorem Dei diligens


Eunafrii sollemnia Domus et locnrn gloriae,
Eiusque vitae pangiraus Panper, caelebs, oboediens
Virtntes et praeconia. Coenobitarum serie.

2. Beata caeli gaudia 5. Etatc puer docilis


Hoste calcato fortiter In lege Dei meditans,
lam possidet in patria Yirtute sed mirabilis
Cum aDgelis perenniter. Antra deserti flagitans.

3. Caelestiregi famulans, 6. Fructu fecundo praeditus,


Spretis mundi deliciis Baptistae Christi similis,
Caduca cuncta superans, Heliae compar inclitus,
Fultns I)ei subsidiis. Vir vitae venerabilis.

7. Gloriam landis inclito


Patri proliqae genitae
Canamus et paraclito
In eius sancto milite.

Pontific. ms. Paulanomm saec. 15. Cod. Vatican. Ottob. 502.


- 133 -

225. De sancto Ennnfrio.

Ad Laudes.

1. Heremitarum speculum, 4. Latex e fonte pervio


Eunufrium in nemore Arentem siti reficit,
Praesidiuniangelicum Non temeti contagio
Tutatur omni tempore. Cupido sanctum inficit.

2. Inopia praedivitem 5. Mellis ut in dulcedine


Dono divinae gratiae Depellitur esuries,
Reddit et leti praesidem Herbarum vivit germine
Sternit cum sordis acie. Lustro peracto sexies. """""." "*

3. Karni virtute sedula 6. Nudus capillo tegitur,


Deserti cultor obviat Taeter, iucultus, horridus.
Parva monstrata cellula, Sed spiritu decernitur
In qua Deo deserviat. Pulcher, clarus et splendMus.
7. Gloriam laudis inclito.

Pontif. ms. Paulanorum saec. 15. Cod. Vatican. Ottobbn. 502. - 3, 1


Kaio. - 3, 2 oviat. - 5, 3 Herbarum viri.

226. De sancto Euuiilnu.

In 2. Vesperis.

1. 0 decus sanctimoniae, 5. Sanctoruni inter agmina


Bis terno lustro pasceris, Christo duce cum laudibus
Panis emissi fragruine Velut columba candida
Datore grati muueris. Transfertur caeli civibus.
2. Per diem certum sumitur 6. Te tumulatum noviraus
('hristus sacramentaliter, Leone per Pamphnutium;
]\Iiro modo sed colitur Christum, te prece petimus,
A sancto viro iugiter. Da iudicem propitium

3. Quandocollega cernitur, 7. Venturum et tis meraores


Panis defertur integer, Ab omni malo liberes
Caeli ministro sumitur Et praepares in patria
Pia cnm laude pariter. Beata nobis gaudia.

4. Reddensbeatumspiritum 8. Xristo nato sit gloria,


Fulgenti vultu cernitur Suramopatri cum flamine
Orans, ad eius obitum Sancto, nobisque venia
Mirus odor exoritur. Detur in sui nomine.

Pontif. ms. Paulanorum sa.ec. 15. Cod. Vatican. Ottob. 502.


- 134 -

227. De ss. Enphemia,Thecla,Dorothea,Erasma.


Ad Noctnrnum.

1. Virginum Christo celebrarefestum


Cordibus rectis satis est honestum,
Quas dies praesens decorans sacrata
Duxit ad astra.

2. Spiritu fretae Domini sorores


Praesidis nullos trepidant furores,
Sed Deo sponso sociare student
Caelibem vitam.

3. Praesul has sanctus monet Hermacoras,


Patruas castas vocat ad coronas,
Unde laetanter subennt flagella
Mente quieta.

4. Ungulae, virgae, manicae, catenae,


Laminae, restes, genus omne poenae,
Torquet athletas tibi consonantes,
Rex pie, laudes.

5. Praeses ut vidit vacue minari,


lussit his tandem caput amputari,
Quas pater saevus ferit ense stricto
Daemone plenus.

6. Virgines lotas roseo cruore,


Praemio comptas duplicis coronae,
Suscipit sponsus, speciosus agnus,
Immaculatus.

7. Ergo quae caeli subiistis arcem,


Regis aeterni thalamo locatae,
Omnium nostrum super astra ferte
^7ota precesque.

8. Gloria patri genitaeque proli


Et tibi, compar utriusque semper
Spiritns alme, Dens unus omni
Tempore saecli.

Hymn. ms. S. Petri Mart. Utinen. saec. 16. Cod. Civitat. Utinen. s. n.
1, 1 Virginis. - 3, 2 Patruos.- 4, 1 Anglie virgae. - 4, 2 Laminae peste.
5, 1 Praeses ut iussit.
-. 135 -

228. De sancto Eustachio.

In 1. Vesperis.

1. Adplaudat plebs fidelium, 4. Regem laudat caelestium,


l>ei collaudet filium, Cultum damnat gentilium,
Qui beatum Eustachium Vir et sponsa cum filiis
Vocat ad caeli solium. Exponuntur suppliciis.

2. Dolet amore filiis 5. Aeterni Dei filius


Spoliatus eximiis, Assit nobis propitius,
Martyr subit exsiliuni Nos Eustachii precibus
Solum relinquens proprium. Defendat a nocentibus.

3. Demum volente Domino 6. Deo patri sit gloria,


Functus honore pristino Qui moderatur omnia.
Gaudet uxore propria Eiusque soli genito
Reperta cum prosapia. Cum spiritu paraclito.

Brev. Lemovicense imp. Lemovicis 1495. - 1, 3 Eustochium.

229. De sancto EnBtnchio.

In Laudibus.

Eustachii collaudemus Christum supplex deprecalur


Virtutum praeconium, Postulans auxilium,
Cordis ei praesentemus Ros descendit,suffoeatur
Et oris obsequium, Subiectum incendium,
Ut ad eius penetremus Stat illaesus, concrematur,
Beatum consortium. Consummat raartyrium.

Ghristi servus baptizatnr Martyr pie, pietatis


Cum uxore propria, Mira vernans gratia,
Nec ab eo separatur Post tantae calamitatis
Inclita prosapia, Praesentis dispendia
Deura laudat, detestatur Ad supernaeclaritatis
Simulacra noxia. Nos ducas palatia.

Imperator agitatur Sit laus summo genitori,


Doloris aculeo, Perenni ingenito,
Martyr cam suis damnatur Una Christo redemptori,
Bove clausus aereo, Patris unigenito,
Ut fervore consumatur, Par decus consolatori,
Exponitur igneo. Inclito paraclito.

Brev. Lemovicenseimp. Lemovicis 1495.


- 136 -

230. sancto Eustachiu.

1. Palma canentesmartj-ris 4. QuosPlacidns rapi videns


Egregii Eustachii Leonis ac lupi ore,
Oremus illum seduli, Cupit submergi Humine,
Ut intercedat pro nobis. coninnx rapta nautis est.

2. 'A'uigliscenscervumcapere, 5. Romani dux exercitus


Quemcursitanssecatusest, Orbatascolit hortulum,
Venator praeda facta est, Ubi suis militibus
N;im Christi reti captus est. Cicatrix fecit cognitum.

8. Mux decoravit nobilem 6. Coactus Romam rediens


Domum baptismi munere Invenit raptam coniugera
Et omnia derelinquens Simul cum suis filiis,
Natos cum coniuge defert. Quos Deus morte eripuit.

7. Quos conditos christicolas


Adriani ira pessima
lussit raori in aereo
Bove ardente nimiuin.

Brev. ms. Civitatense saec. 15. Cod. Archicp. Utin. Oct. 10. A. -
Brt-v. m-. ( ivitatfii-i- anui 1476. Cod. Civitat. LXXIV ll'>) B. - Antiph.
ffi^ Civitatense sa.ec. 15 Cod. Civitaten. XLIV. C. - 1,1 Palma nvautt-*
A. - 3, 3 Et fehlt A. - 4, 1 Placida AB.

231. De sancta En.stella.

Iu 1. \7esperis.

1. Pangere cantica laetitae 4. Dum Sodomispater ipse manet


Martyris annua Xantonicae Mentis et abdita virgo tenet,
Nos celebris monet ista dies, Eutropii coraes assidua
Xantona virginis est requies. Postulat, infidus ut sapiat.

2. Regibus edita Xantonicis 5. Rex cupit anxius, ut redeat,


Diluit ethnica nata sacris Vile tuniens pater lianc revocat,
Crimen aquis, Deus ut statuit Dumque fitle manet in dubia,
Praesul et Eutropius docuit. Eutropium ferus ense necat.

8. Hancpulit impiusurbeparens, 6. Virtus honor sit et imperiura,


lesns adest cito compatiens, Christe redemptor, et obsequium
Quamquesuamprobat esse,suus Grata tibi tua Xantonia
Sacrat apostolus Eutropius. Praestet et officiosa canat.

Brev. Xantonense imp. Pictavii 1542.


- 137 -

De sancta Enstella.
In Laudibus.

1. En, orta stella Xantones 3. Eustella vi neci datur,


In orbe lucidat duces, Et enserex pater necat,
Diu fuit recondita Digna Deo sic laetatur
Puella, martyr inclita. Virgo, proles Xantonica.

2. Virum pudica nescieus 4. Pareutis odit errores,


Deo dicata continet Fidem probat credentium,
Et idolis renuntians Patris mores fugit leves,
Regis minas nihil pavet. Opes amat fidelium.

5. Honor, salus, potentia


lesu sit atque gloria,
Qui famulis reluceat
Eustellae per suffragia.

Brev. Xantonense imp. Pictavii 1524.

233. De sancto Evartio.

Ad Vesperas.

1. Gratuletur ecclesia 4. Trium dierum spatio


Laudans Cliristi clementiam, Baptizat septem milia
Evurtii sollemnia Paganorum cum gaudio
Colat agens melodiam. Relicta idolatria.

2. Urbem Romanam exiens 5. Praesul fundat basilicam,


Directns est ad Galliam, In qua manum douiinicam
Aurelianis veniens Vidit sanctus Baudelius,
Praesul fit hic per gratiam. Dum sacraret Evurtius.

3. Ad beatum Evurtium 6. Globis ignis furentibus,


Currit turba gentilium Cunctis adhuc currentibus
Et ad baptismumproperat, Opem plenus virtutibus
Ut sic errores deserat. Urbi dedit et civibus.

Ergo Deo sit gloria,


Quem precemur, ut venia
Nobis data in patria
Aeterna donet praemia.

Offic. ms. S. Evnrtii Aurelian. saec. 15. Cod. Vatican. Eeg. 623.
- 138 -

234. De saneto Evurtio.

Ad Matutinum.

1. Patris aeterni genitum 4. Qua inventa pecunia


Poscamus atque spiritum, Praesul carens malitia
Paraclitum ut hodie Augusto misit omnia
>"obis munus det gratiae. Uti volens iustitia.

2. Sanctus praesul Evurtius 5. Pie pater et humilis,


Hic pradens et egregius, Naturae memor fragilis,
Castas vixit et sobrius, Conventum tnum sustine
Semper crescens in melius. In huius vitae turbine.

3. Aurum invenit positum 6. Ergo Deo sit gloria,


In terra et absconditum Quem precemur, ut venia
Yir sanctus Dei munere, Nobis data in patria
Dum coepit terram fodere. Aeterna donet praemia.

Offic. ms. S. Evurtii Aurelianen. saec. 15. Cod. Vatican. Keg.

235. De sancto Evartio.

Ad Laudes.

1. Evurtii sollemnia 5. Mori die dominica


Orbe florent sancti di\a, Anianom prophetica
Aurelianis floride Praesulem, voce caelica
Sollemnizantur abunde. Sic coruscant miracula.

2. Evurtius mox gratia 6. Corpus eius decentius


Pontifex Dei gloria A Stephani ecclesia
Constitutns clementia Cum referretur brevius,
Praedixit hinc prodigia. Grandis oritur pluvia.

3. Ignis ingens urbe coepit, 7. Baiulos nequetetigit,


Plebs nobilis fere saevit, Ferentibus lax refulsit,
Praesul orans, cedit flamma, Post transitum perpetuis
Exstinguitur prorsus cauma. Decoratur miracolis.

4. Gratulatur cum gaudio 8. Ergo Deo sit gloria,


Praesentatis eloquio Quem preeemur, ut venia
Annos temporis spatio Nobis data in patria
Post fratribus quadraginta. Aeterna donet praemia.
Offic. ras. S. Evnrtii Aurelian. saec. 15. Cod. Vatican. E.ee. 623
3, 3 sedit.
- 139 -

236. In Translatione s. Evnrtii.

Ad Vesperas.

1. Conditor alme siderum, 4. Cuius forti poeentia


Laus et honor sacerdotum, Eleraentaoboediunt,
Emunda sordes scelerum Et verba sapientiae
Per praesulis antidotum. Infideles erudiunt.

2. Qiti condolens interitu 5. Te beprecamur, hagie,


Perire Aurelianos Ut nos a malis liberes,
Suo grato intuitn Et virtutis egregiae
Evurtium misit ad nos. Propina fructus uberes.

3. Vergente mundi cesi>ere 6. Patri, proli ac flamini


Evurtius eligitur Sit laus et iubilatio,
Et clausis culpae carcere Qui nos sanctorum agmini
Aurelianis mittitur. Coniungat cum Evurtio.

Offic. ms. S. Evurtii Aurelianen. saec. 15. Cod. Vatican. Reg. 623 -
3, 3 elausit. - Die gesperrten Verse aus dem Hyranus Conditor alme
s i d e r u m.

237. De sancto Evnrtio.

Ad Nocturnani.

1. Pange, lingua, gloriosi 4. Verbum vitae praedicavit


Evurtii merita, Cum exemplis ceteris
Hominis tam virtuosi Ac subditos confortavit
In morte et in vita, Verbo, vita, literis,
Cuius actus feriosi Ac devotos collocavit
Gesta probant inclita. Cum civibus superis.

2. Nobis datum in pastorem 5. Tantum ergo pontificem


Veneremnr supplices, Honoremus amantes,
Requiramusprotectorem Qui supra caeli verticem
Contra hostis obices Videt sanctos laetantes
Et habeamus ductorem, Ac omnium artificem
Ubi manent felices. Sine fine laudantes.

3. In supremovitae fine 6. Patri, nato, procedenti,


Praedicavit fratribus, Trinitati eminenti
Ut observentlegem plene Honor cum laude decenti
Cum aliis fidelibus, Sit et benedictio,
Ut fructu aeternae cenae Qui nos in regno fulgenti
Pascantur cum ovibns. Locet cum Evurtio.

Offic. ms. S. Evurtii Aurelianen. saec. 15. Cod. Vatiran. Reg. 623.
1, 5 feriori.
- 140 -

238. De sancto Evurtio.

Ad Laudes.

1. lesu, salvator saeculi, 4. Ignis vorans urberu vastat,


Sublimasti Evurtium Sed dum sanctus Evurtius
Diguitate miraculi In oratione perstat,
Pro salute credentium. Exstinguitur velocius.

2. Successor Desiniani 5. Yixit in episcupin


Fuit sanctus Evurtius, Lustris quatuor integris,
Qui virtutes Aniani Sed semper affectu pio
Pnblicavit apertius. Moribus medetur aegris.

3. Nam per ipsius media 6. Decora sit laudatio


Fraenantur homicidia, Deo atque Evurtio.
Et repelluntur odia, Et hyninoram servitio
Accumulantur gaudia. Servetur nostra contio.
offic. ms. 8. Evurtii Aurelianen. saec. 15. Cod. Vatic. Regin. 623.
3, 2 repellautur. - 4, 4 Exstingnntur. - 5, 1 Dixit.

239. De ss. Fide, Spe et Caritate.


Ad Yesp. et Noct.

1. Christe, decus,bonor. virtus 4. Praesta,Christe,quod sit nobis


atque sponsus virginum, gloriosa genetrix
Preces, votum atquu bymnam Puellarum, quae resplendent
suscipe clementias, nomine et meritis,
ijuem decantat famulorum Oratrix apud te pia
coetus tibi cernuus. pro reatu criminis.

2. In hac die, qua sanctarum 5. Impetretque sancta Fides


celebramus virginum fidem invictissimam,
Fidei, Spei, Caritatis Sancta Spes vitae aeternae
insigue martyrium spem gaudentertribuat,
Et Sophiae inatris harum Geurinamque caritatem
pretiosum obitum. ferat sancta Caritas.

3. Harum formam Adrianus 6. Praesta.pater, praesta,fili,


non valens eximiam praesta, sancte spiritus,
Provocare, ut Dianam Quod precamur harum nobis
adorent spurcissimam, per sanctarummeritum,
Igni, ferro mox funesta Cni laus est et potestas
delevit saevitia. per aeterna saecula.
Brev. ms. Cadurcense saec. 14. Cod. Voravien. 77 [1">7].
- 141

240. De 88. Fide, Spe et Caritate.


Ad Laudes.

1. Trine Deus atque une, 3. Felix dies, quae germanas


laudes tibi patigimus, has in lucem protulit.
Qui sub typo trinitatis Felix terra, quae tantarum
in virtutum trivio renitet pignoribus,
Fidem, Spem et Caritatem Felix chorus angelorum
ordinasti virgines. fulgens his larapadibus.

2. Harum mater cousequenter 4. Vos precamur, almae Chnsti


dicta Sapientia, virgines et niartyres,
Laeta mater ex proventu Cum parente, quae vos digna
felix trinae sobolis, fuit tales gignere,
Quae virtutes gerunt mente, Ut oretis apud Deum
quas gerunt in nomine. pro nostris sceleribus.

5. Sit laus omni creatori,


qui vos tales edidit,
Decus soli, decus poli
et decus mortalium
Nunc et semper et in cunctis
saeculorum saeculis.

Brev. ms. Cadurcense saec. 14. Cod. Voravieii. 77 [157].

241. In translatione s. Fidis.

1. 0 quam laeta dies emicat ista,


Agennis nec erit tristior ulla,
In qua virgo Fides martyr et ipsa
Servis plena £tiis gaudia praestat.

2. Nobis tarn salubris nulla retiuit,


Quam translata Fides virgo sacravit,
Cum nostras voluit visere Conchas,
Sedem quasque sibi deligit ipsa.

3. lota rite die carmine laudes


Conchacensis ei contio cantet,
Ut, quae praesto manet corpore praesens,
Nobis auxilio non sit et absens.

4. Snpra quam valeat lingua profari,


Praeclari meriti maxinia martyr,
Nostrae percipias cantica laudis,
Per te spem gerimus posse iuvari.
5. (juam pulcbra facie virgo fuisti,
Tu plus pulchra lide sed uituisti,
Inter caelicolas unde refulges,
Multos despiciens inferiores.
6. Ardens perpetui regis amore,
Multis virginibus visa praeesse,
Sponso celsithrono basia figis
Amplexumque tenes, quem coluisti.

7. Duc nos respiciens arce polorum,


Yultum verte tuum, virgo, serenum
Dignerisque tuum visere templum,
Corpus. quod proprium continet almum.

8. Ex boc, virgo, loco noxia pellas,


Hunc et perpetuo munere serva,
Ut secura quies nocte diequc
Nos semper foveat. poscimus et te.

9. Praepollens meritis martyr ubique,


Te pronis petimus mentibus. ecce.
Ut te pro famulis subveniente
Po^sit nostra Deo vita placere.

10. 0 virgo lutilans laude perenni,


Sponsi valde potens muuere Christi,
Da virtute tua prospera cuncta
Oratuque tuo crimina purga.
11. Virtus subsidium sit tua forte,
Si quos auxilio constat egere,
lllos et validis viribus auge,
Ne sese doleant succubuisse.

12. Solamen miseris sis quoque tirmum,


Quos sors dura premit mole malonini,
Tristis quosque tenet sollicitudo,
Adversis laqueis eripe, virno.

13. Adiutrix tua sit dextera praesens,


Praestans, quae bona sunt, aspera pulsans,
Conservans placidos frange rebelles
Et tutata pios contere sontes.

14. Attendisse velis vota tuorum,


Ipsis quidquid inest, tolle nocivum,
Mentis pelle raetus, gaudia praebe,
Pestis possit eos nulla nocere.
- 143 -

15. Si nos, quam satis est, deseris ultra,


Non spes auxilii nos habet ulla;
Ut nos respicias, ergo precamur,
Magnum namque tuum posse fatemur.

16. Sanctus vix aliquid praevalet ullus,


Non iraplere valet quod tua virtus,
Excepta Domini matre Maria
Est tam virgo potens cognita nulla.

17. Quos gaudere facis, virgo perennis,


Translatu proprii corporis almi,
Viventes et in hoc protege saeclo
Post et nos tribuas vivere caelo.

18. lllustris suboles, inclita Fides,


Cutn Cbristo tibi sit gloria perpes,
Nostri cura tibi sit specialis;
Ergo coetus Amen personet omnis.

Passionale ms. Conchense saec. 11 ex. Cod. Selestadien. 95 (Ilv7t


12, 2 Quo. - - 16, 3 Exspectat Domini mater. -- 17, 4 nos tehlt. - 1*, .",
fehlt. - Uberschrift -Versus de eadem translatione."

242. De sancta Fide.

1. Mare, fons. ostiura, portus, asylum,


Corona martyrum, factor bonorum,
A te bona fluunt, ad te recurrunt.

2. Virgo, flos virginum, Fides, sanctarum,


Mercans consortium passa piorura,
Sponso prompta locum intrat sapientura.

3. Gaudet laetitia lux hodierna,


Mundi per climata signis ornata,
Poscunt plebis vota iustis profutura.

4. Preces, sponsaChristi, horum exaudi,


Pondus quos proprii premit delicti,
Fac, ut sint soluti laudentqueredempti.
5. Sit laus Deo patri patris et proli
Sanctoque spiritui, compari iu omni,
Potestate Dei per tempora saecli.

Hymn. ms. Sangallensesaec. 15. Cod. Sangalleu. 16. - 4. 1 huius


exaudi.
- 144 -

243. Dc sancta Fortnnata.

Ad Vespe r :i s.

1. Fortunata araabilis 7. Cuuctisque admirantibus


Et virgo Christi nobilis Donatur serrae dentibus,
Reliquit mundi terminos, Virgo Cliristi iuvencula
Couscendit caelos arduos. Reinansit sine macula.

2. A sua pueritia 8. Be^tiarum datur unguibns,


Sequens Cbristi vestigia Ut devoretur dentibus,
Renuntiatis oninibus Inclinatis cervicibus
Resplendet in caelestibus. Tradit se I)ei nutibus.

3. Non dilexit terrestria 9. Sententiatur denique,


Nec blandimenta mollia, Ut abscindatur capite,
Sed pergens ad i-upplicia Virgoque flectit genua,
Pro Cliristo borribilia. Penetrat caeli limina.

4. Ut mereretur ingredi 10. Sic virgo Cbristi inclita,


Thalamum regis, avidi Seqnens Cbristi vestigia,
Non timuit tyrannidem Tormenta terribilia
Adversam et immanidem. Portavit multa milia.

5. Carceratur, custoditur. 11. 0 virgo Cbristi nobilis,


Decalvatur, sic trabitur, Esto nostra advocatrix
Fitque ad ignominia Apud Deum altissimnm,
Pro cultus verecundia. Quo ducat nos ad bravium.

6. Facto Christo precarnine 12. Sit Deo patri gloria,


Angelico iuvamine Sit filio victoria,
Alba veste induitur, Honor sit sancto flamini
Corpus sic cooperitur. Per saecula laudabili.

Offic. ms. SS. Fortunataeet Gaudiosi saec.16. Cod.Vatic. Reg-in.1794.


A. - Offic. S. Fortunatae virginis et S. Gaudiosi episcopi et confessoris.
Imp. Neapoli(apudCacchiumet socios)1568.B. - Statt 2, 4 in A folgende
drei Zeilen:
Caelestis raansionibus
Introiensque fulgida
Resplendes sicut sidera.

4, 4 Minantem, mugituradantemA. - 5, 3 Fit ei ignominiaB. - 5, 4


Ad caelorumscrutinia. B. - 6, 1 Cbristi AB; precaminaA. - 6, 4 Eius
corpus sic tegitur B. -- 8, 1 Datur bestiarum A. - 9, 2 absindatur A. -
9, '6 flecti A. - (Str. 10 fehlt B.J - 10, 2 Sequi A. - 10, 4 Portavi A. -
11, 2 ^is pro nobis immobilis B. - 11, 4 Qui B; ducat nos te bravium A. -"
- 145 -

244. De sancta Fortnnata.

Ad Matutinum.

1. Virginis sacrae Fortunatae festa


Mente devota celebremusomnes,
Inclitos eius simul ac triumphos
Rite canamus.

2. Haec Dei legem meditandosemper,


Hic via matris fugiendo cultus
ludicis saevi meruit feroces
Vincere poenas.

3. Ferream serram superavit audax,


Carceris caecas tenebras famemque
Atque per talos tenebrata pendens
Pectore forti.

4. Bestiae saevae rabie remota


Membra sacrata laniare mutant,
Sed cito pronae pedibus beatis
Oscula praebent.

b. Regna spondendo placite polorum


Ethnicos multos tenebris ligatos
Gratiam Christi tideique lucem
Ccrnere fecit.

6. Post triumphatos varios agones


Fratribus ternis celebrando virgo
Sanguinem fundens penetravit alma
Celsa polorum.

7. Unde devoti, nimium beata,


Quae Christum potes precibus precare,
Cuncta quo nobis famulis relaxet
Crimina clemens,

8. Quo tuis sanctis meritis redempti


Nullus ex nobis pereat tidelis,
Sed Dei regnum mereamur omnes
Scandere laeti.
Dru ves, Hyinni Inediti. VII. 10
- Uij -

9. Gloria patri resonemus omnes


Et tibi, Christe, genite superne,
(.'um quibus sanctus simul et creator
Spiritus regnat.
Offic. ms. ss. Fortuuatae et Gaudiosi saec. 16. Cod. Vatican. Kecrin.
1704.A. - Offic. ss. Fortunatae et Gaudiosi imp. Neapoli 1568.B. -- 1, 1
tortunata festa AB; der Eigenname stort an dieser Stelle das sonst be-
obachtete Metrum. - 2, 2 Haec. B. - 3, 3 tales H. - 4. 2 mitant A. - 6, 1
varias A. - 7, 2 Quibus Christum AB: potes fehlt A. - 7, 3 Cunctaque
AlJ: relaxat A. - 9, 1 patri genitaeque proli A. - '.»,1' Et tibi compar A :
<hi> weitere tehlt A.

245. De sancta Fortaoata.


Ad Laudes.

1. Fortunata, florens gratia. 4. Qui Fortunatae erogat


Forraa facta humilium. Devotionis gloriam.
Sortis consors subliraium, Mereatnr conscendere
lesu corona virginnm. Ad caeli vere ardua.
2. Qui pascis inter lilia, 5. Qnae tiores tiorum prodiit
Carnem muudamque conterens, Principi haius saeculi.
Hostes malignos proterens Digne precetur Dominum
Lauream victor meruit. Pro nostris facinoribus.

o. (^uocumquepergunt. virgines 6. Trino Deo et simplici


Fngantque extra daemones, Laus, bonor, virtus, gloria.
Dignae sunt ad caelestia Qui Fortunatam condidit,
Hae pervenire gaudia. Dueat nos ad magnalia.
i iffic. ins. ss. Fortunatae et Gaudiosi saec. 16. Cod. Vatican. Regiu.
1794. A. - Offic. ss. Fortunatae et Gaudiosi imp. Neapoli 1568. B. - - 1.1
der Eigenname stort hier den Rhythmus wie im vorigen Ilymnus das Metrum.
- "_'.'"'>praeteriens B. - '2, 4 Auream victor AB. - 3, 2 Fugant quae B- -
3, 4 I pervenire B; Pervenire ad A. - 4, 4 vera B. - 5, 1 augenscheinlicli
verderbt. - 6, 1 Deo et humili AB.

246. De sancto Francisco.


Ad Horas.

1. Memento nostri iugiter, 2. Pro tuis ora filiis,


Francisce, pater inclite, Ut crucifixo placeant,
Fac nos [temet] veraciter Precam tuarum stndiis
Tuo sectari tramite. Vitam aeternam habeant

3. Patrem, natum. paraclitum


Laudent, adorent orania,
Per huius sancti meritum
Salvi simus in gloria.
Horar. ms. Franciscanum saec. 15. Cod. Yatic. Regin. 165. - - Di>-
ubrigen Hytnnen unil rhythmischenAntiphonen etc diesesStundengebete-.
sind dem gewohnlichen Franziskus-Officium entlehnt Das Invitatorium
lautet: RegemChristum, qni FranciscurnOrnavit donis insignum [!", Veniu-
adureraus.
- 147 -

247. De sancto Falgentio.


Ad. Vesp. et Noct.

1. Fulgenti, martyr inclite, 4. Utriculensis ecclesiae


Salve, laude dignissime, Clero volente et populo
Eximiorum operum Sumpsisti sacram infulam;
Es tu consors caelestium. Ipsis assis indigenis.

2. Beatam vitam nactus es, 5. Missus de caelo veniens


Dum eras in hoc saeculo, Multa passurum indicat
Contemplativam scilicet, A perfido te Totila
Activatn et similiter. Confortatque ad praemia.

3. Apostolorum principis 6. Tu nempe munus impii


In aula subdiaconus Sprevistique supplicia,
Tu consecratus crederis Sponderat qui ferociter,
Condignis tuis meritis. Ut Christum tu desereres.

7. Sit Christo lesu gloria


In saeculorum saecula,
Qui facit tanti martyris
Gaudere nos reliquiis.

Brev. ms. Franciscan. Otriculen. saec. 14. in. Cod. Vatican. 10000. add.
saec. u/i6.

248. De sancto Fnlgentio.


Ad Laudes.

1. Tunc poni te in foveam 4. Cum illa vix evanuit,


Fecit per Gothos impios Visi fuerunt angeli
Cacsum cum duris fustibus, Fercntes suam animam
Mandans, ne panem duceres. Ad aulam veri luminis.

2. Columbanimis candida 5. 0 raartyr beatissime,


De caelo venit subito, Nunc nostras[preces] suscipe,
Occultans locum stantibus, Pro nobis Deum rogita,
Caelitus est quo positus. Quod parcat nobis crimina.

3. iSTonvidetur, vox auditur, 6. Deus pater piissime,


Stans martyr intra foveam Te deprecamur supplices,
Oransquesibi tribui Fulgentii quod precibus
Vitae perennis gloriam. Purgeroura criminibus.
Brev. ins. Franciscan. Otriculen. saec. 14. in. Cod. Vatican. 10000. add.
saec. U/I5. - 5, 4 Lies: Quod purget nostra crimina?
10*
- 148 -

249. De sanctn Galectorio.


Ad Vesp. et Laud.
1. Yirtus patensprodigiis 3. Vitam morte promeruit.
Lnce coruscatclarius, Quae mortis nescit terminum,
Christum seqaensvestigiis Vita, doctrina splenduit
Beatus Galectorius. Lucens in luce lumiaum.

2. Praesul et pater patriae, 4. Patri, nato, spiritui


Miles, atbleta strenuus, Sancto decus et gloria;
Lascurrensis ecclesiae Per hunc sint nostro coetui
Patronus et praecipuus. Vitae perennis praemia.
Hrcv.La-icurrense
imp. Lascurris 1541(reimp.1891) - 2, 4 ut praeeipuus.

250. De sancto Galectorio.


A d Nocturnura.

1. In caelestis aerario 3. Consummatus feliciter


Regni gemma reconditur Morte sed victis hostibus
Praesnlum, qui martyrio lacet venerabiliter
Clarus poenis non vincitur. Lascurris digDis laudibus.

2. Beatus Galectorius 4. Patri, nato, spiritui


Gotorum spreto robore Sancto decus et gloria,
Pugnat pro tide fortius Per bunc sint nostro coetui
P>urdigalensilittore. Vitae perennis praemia.
IJrev. Lascurrense irap. Lascurris 1541 (rtimp. 1891).

251. De sancto Galgano.


Ad Vesperas.

1. Plaudat chorusangelorum, 4. Format crucem ensemtigeus,


Resultet terra gaudiis, Vocem audit, sistat pedem,
Dum ditatur beatorum Locum colat non recedens,
Galganus sanctus praemiis. Ubi sanctam vidit aedera.

2. Isobilium ex genere 5. Imitator praecursoris


Galganusmundo clarait, Herbis. aqua pota sumpta
Quem suo Deus munere Se pascebat certis horis,
Salutis iter docuit. Sic mundana sprevit cuncta.

3. Archangelusapparuit 6. Deus, creator omnium,


Sibi prius per somnium, Sancti Galgani precibus
Se sequaturadmonuit Da sempiternumgaudium
Ad locnm solitorium. Sna festa colentilms.

oftic. ms. (Visitat. 15MV.Jt>. Galgaui. saec. 16. Cod. Senen. F VI 22.
- 149 -

252. De sancto tiandioso.


Ad Vesperas.
1. Supernaelucis claritas 4. Hic regulat tiagitium
Novum collegamrecipit, Perfidaegentis proelium.
Irradiata veritas Templo tollit suppliciuni
A diro taetro redimit. Peractis ad exsilium.

2. In noctem nempe saeculi 5. Quo repletus deitice


Plenus fulsit virtutibus Plebi profert salvifica,
Clarus director populi Ubique fatur authentice
Velut caeluni sideribus. Dei praeco mirifica.
3. Cum corpus eius teritur, 6. Dum patitur dispendium,
Lymphis ponit e.lulium, Datur sollerti studio,
Lumen e caelo funditur Christus eius ingenium
Illustrans orbis saeculuni. Suo perfudit radio.
7. Trinitatis imperio
Laudcs solvamus modulo,
Utriusque paraclito
Munus canamus iubilo.

Offic. ms. ss. Fortunatae et Gaudiosi saee. l(i. Cod. Vatican. Reg. 1794.
A. - - Offio. ss. Fortunatae et Gaudiosi imp. Neapoli 156*. B, - - 1, 4
redime B. - 4, 2 Pro fide.

253. De sancto Gaudioso.


Ad Noct urnum.

1. lesu lux vera rutilat, 4. Aestum ardoris temperat


Lucis candoris pleniu-. Stillans rorem munditiae.
Se Gaudiosus similat Carnem mundumque macerat,
Veraeque lucis filius. Pro vita innocentiae.
'2. Nam iubar summi sideris 5. Hic mente sursum habitat
Semper gessitin facie, Q,uamangelis parificat,
Dum calcat tbronum agminis, Luxu iacentes increpat,
Fide pollet in acie. Nos spiritu laetiticat.
3. Pestem mortis exterminat 6. Ergo tu, pater praedite,
Fulgorc sapientiae, Procura tibi subditis,
Sed pacis dono cumulat In patria iam inclite,
Reos per cultum gratiae. Nos suffragaremeritis.
7. Caclorum frangit hostia
Nitens decoris baculo,
Ut per ipsius merita
Crucis salvemur baiulo.

Offic. ms. ss. Fortunatae et Gaudiosi saec. 16. Cod. Vatican. Reg. 1794.
A. - Offic. ss. Fortunataeet Gaudiosi imp. Neapoli 1568. B. - 2, 4 polle
B. - 3, 4 Eos per A. - 4, 3 CarneA ; mundoqueB. - 4, 4 vitae innocentiaeAB.
254. De sancto Gaudioso.

A il Laudes.

1. laiu sidus caeli radiat 4-. Antra deserti petiit


Manens in hoc ergastulo, Sustentans penalitatem,
Nutu divino properat Bella concussaabstulit
Id vocitante populo. Demonstrans hilaritatem.

2. En, gratuletur cuneus 5. Multis clarens miraculis


TaDto fulcitus praetule, Spiratos resuscitavit,
Dum sublimatur caelitus Caelum procuret parvolis,
Superno micante numine. (Jui devios reparavit.

3. Kudo tellure carpitur 6. Te deprecante iugiter


Servans carnis munditiam, Tuis detur sororiLus
Mundus subactus labitur Hostem calcare fortiter
Tenens altam clementiam. Et cum suis ultoribus.

7. Laus, bonor, virtus, gloria


Trinitati mirificae,
Quae cunctis exstat praevia,
Sit pro tanto pontifice.

Offic. ms. ss. Fortunataeet Gaudiosisaec.16. Cod. Vatican. Reg. 1794.


A. - Offic. ms. ss. Fortunatae et Gaudiosi imp. Neapoli 1568. B. - 2, 1
^ratuletur cunetusB. - 2,2 Tanto fulgente praesuleB. - 5, 4 reperavitA;
recuperavit B. - 6, 2 Die Officien sind fiir ein Nonnenkloster bestimmt. -

255. De sancta Gebetmde.

1. Christe, verbum patris omnipotentis,


Perpes flos virginum virgine natum
Manens perpetuum suscipe votum.

2. Sancta Gebetrudis. clemens sis nobis,


Ora nos eripi poenis Averni
Et tecum perfroi gaudiis caeli.

3. Sit laus trinitati, laus unitati.


Splendida gloria, maiestas una,
luge imperium omne per aevum.

Brev. ms. Romarici Montis saec. 16. Cod. Spinalien. 164 |(77). A.
Hymn. ms. Romarici Montis saec. 15. Cod. Spinalien. 194 (86) B. - Lesarten
keine. - 1, 2 natum schiitzt der Reim.
- 151 -

250. De sanrta Gebetrnde.

1. Exsultet plebs tidelium 4. Ob hoc, spon&o gratissima,


Et imploret auxilium Virgo excellentissima
Summi paterni numinis Laetatur in caelestibus,
Festum colendo virginis. Laetis iuncta agminibus.

2. Psallat chorus in iubilo, 5. 0 Gebetrudis domina,


Preces fundat in nubilo Posce nobis solamina,
Recolamus et inclita Ut mereamur scandere
Virginis sacrae merita. Apud sponsum in aethere.

3. Haec sponso fuit obvia 6. Sit Deo patri praemium,


Mundi contemnens gaudia, Laus, honor et imperium.
Oleuni secum detulit Una cum unigenito
Christo ardendo obtulit. Et spiritu paraclito.

Brev. ms. Komarici Montis saec. 16. Cod. Spinalien. 164 (77).

257. De sancto Gendulfo.

1. lesu, sanctorum praemiura, 3. Aufer a nobis noxia,


Perpes curona praesulum, Quibus crescunt peccamina,
Aurem tuam cleraentius Triumphum praebe scelerum
Nostris impende vocibus. Et de triumpho praemium.

2. Sancti Gendulfi, quaesumus, 4. Victrici nostra tempora


Piis placare precibus, Cinge corona laurea,
Ut aegra nostri corporis Ut sis victor in milite,
Curet medela salubri. Qui es princeps in principe.

5. Tibi sit, Christe, gloria,


Qui, quod est simplex, triplicas,
Simplas et idem pariter,
Quod solum esse permanet.

Lect. ms. s. Trinitatis de Moriniaco saec.12. Cod. Vatic. Regin. 529.

258. De sancto Gendnlfo.


Ad Laude?.

1. Inter caelicolas aetheris omnes


Qui summae renites lampadis instar,
Nostra, beate, nubila pelle.
- 152 -

2. Et quem clara capit regia caeli,


Hortamur precibus flectere nostris,
Nos tua tecum gratia sistat.

3. Et quem nulla tenent vincula mortis,


Sed captiva cubant et pede piessa,
Mnnera posce maxima vitae.

4. Sit virtus parilis lausque perennis


Patri cum genito flamine necnon,
Est cui trinum nomen et unum.

Lect. ms. s. Trinitatis de Moriniaco saec. 12. Cod. Vatican. K>"£. "iL".t
1, 2 retines.

259. De sancta ftenovefa.

1. En, dies splendet veneramlu nobis.


(,iua poli celsam penetravit arcem
Munda delictis Genovefa virgo
Corpore spreto.

2. Commorans in quo decadas per octo


Propter infirmos tidei calore
Multa congessit populi sub ore
Signa venusta.

3. Mortuos mortis revocans ab ore


Reddidit vitae tribuente Christu.
Mortis auctorem superavit ipsuin
Qua ratione.

4. CYuribus claudos pedibusque surii


Sic reformavit fugiente morbo,
Pristinum quirent iter ut subire
More valentura.

5. Debilis visu pariterque dextra,


Huius ut vidit faciem virentem,
In suam sospes remeavit aedem
Cuncta patrando.

6. Spiritus nequam penetravit ct quem


Eius oratu precibusque dignis
Liber effectns referebat odas
Altitonanti.
1 :,:', -

7. Febre correptos variaque peste,


E quibus possunt numerare mille,
In statum priscum revocavit ipsa
Corde sereno.

8. De quibus nullus typlius hanc adivit,


Ut superbiret patris instar Adae
Angeli necnon satanae docentis
Omnia prava.

9. Sed suos tantum maceravit artus,


Vix ut lianc vitam gereret caducam,
Mens ut exstaret humilis sub ipsis
Actibus almis.

10. Post suam mortem meritum per eius


Turba languentes recreata fulsit.
Dum sui tumbam tetigit sepulcri
Mente tideli.

11. Calculo tritus moriensque quidum


Vectus est illuc aliorum ulnis,
Ad domum sanus propriam redivit
Tripudijndo.

12. Quisquis advenit patiens immundos


Spiritus illuc fuit et moratus,
Vidimus, sospes rediit quod inde
Daemoniacus.

13. Virgo quapropter pctimus pudica,


Ut tuis nobis precibus salutem
A Deo poscas tribui perennem,
Cui placuisti.

14. Insuper rectae tidei vigorem


Perpetis necnon caritatis imbrem
Ac simul spei tribuat valorem,
Poscc tonantem.

15. Ulla ne nobis queat impedire


Caeca convolvens tenebras potestas
Ignis aeterni sibi deputatas
Orbis ab ortu.

16. Angelus nobis potius sed assit


Spleudidus, monstrans habitata, sancti
Quae suis factis meruere dignis
In paradiso.
- 154 -

17. Patris aeterni fabricantis aethram


Eius et nati redimentis orbem,
Spiritus sancti celebretur nna
Gloria perpes.

Pass.ms. S. Eligii Noviomen.saec.1011.Cod. Sangeuuvefian.


3013
(Hl VIII0 2.) - 4, 1 clodos. - 6, 1 et quam. -- 7, 1 correctos variaque
pestis.- 8, 1 typus. - 10, 1 mortemsuam.- 1'2, 1 immundo.- Verfa<srr
des Hymnus Vitus Felix decanus. Es folgen nanilich auf denselbendie
Versi-:
Virginis angelicae cernis, lectnr, Genovefae
Virtutes, Vitus Felix levita piavit
Xobilitate illic fulgens et honore decanus,
Cerneve qui sacram iugiter sublimibus ardet etc.

Vgl. Saintyves,PMB. Vie de sainte Genevieve,Paris 1846,p. CXXIX.;


Koliler, Ch. Etude critique sur la vie de sainte Genevifeve
(Bibl. de 1'Ecole
des chartes fafc. 48).

260. I)e sancta (ienovefa.

1. In praeclara Genovefae 7. (Juius illustris praevius


Virginis celebritate Nutu divino effectus
Apnstolica resultet Ac enorrais paranym]>hus
Omni laude ecclesia. Ornamentis sponsalibus.

J. Sincera cordis in ara 8. Sacri nummismatis Christo


Litet grata libamina Regi nupsit sidereo,
Atque voce hymnidica Instruens sponsi tbalamo
Concrepet carmina dictis. Excubare praecipuo.

3. Inter ignitos lapides 9. Quae primo flore virtutuin


Aeterni diadematis Frnctum protulit luminis,
Gemma Dei Genovefa Quod in propriae amissum
In aethereis adnexa. Salute revexit matris.

4. Perennis ovans gloriae 10. Urbem protexit bostibus


Fulget lampade coruscans. Parisiacam precibus,
Virgineis iuncta chori» ^unndam transscendensterrea
Aurea possidet astra. Regna petivit beata.

5. In terrisque innunieris 11. Averni claustra deducU


Praenitescitprodigiis, Virgo permansit illaesa,
Quam excoluit Gallia Ubi gaudia iustorum
Immensam sui gloriam. Poenam vidit et malorum.

b. Quamvero stella caelestis 12. Et regressaa superis


Climatibus occiduis Domuspudici pectoris
Eoo veniens praesul Valde tremenda nonnullis
Reperit olini Germanus. Prodidit occulta cordis.
13. Post quadrienuempuerum, 14. Cuius munirainefulti
Quemputeusabsorbuit, Mereamureiussponsi
A taetrae mortis ereptum Cum lampadibusvirtutum
Vinculo matri reddidit. Penetrare cubiculum.

15. Unde laus patri aeterno


Una cnm eius filio
Et spiritu paraclito
In saeculorum saecula.

Pass. ms. S. Eligii Noviomeu. saec. 10/n. Cod. yangenovofan. 3013


(Hl VIII0 2). - 1,1 Gcnovefa. - 6, 3 Eo oveniens. - 9, 1 virtutum flore. -
13, 3 sq. vinculo ereptum. - " 15, 3 Sit spiritui paraelito. - Aufselirift:
Hynmus eiusdem. -- Vgl. Saintyves 1. o. p. CXLI.

261. De sancta Genovefa.

1. En. nobis species splendida vernans


Festum, quod colitur, innuit almum
Melos in iubilo promere cantum
Almae pro meritis nunc Genovefae.

2. Haec primaeva manens alma puella


Monstrant pontifices quis Lupus alter
Germanus Domini sponsat honore,
Quam praesul Villicus postque sacravit.

3. Sistens per decadas corporis octo


Defunctis valuit reddere vitam,
Intirmis pariter sancta saluteni
Cunctis et populis signa venusta.

4. Auctorem superans mortis et ipsa


Auctorem sequitur omnibus horis
Christum, quem venerans nocte dieque
Servit semper ovans virgo sacrata.

5. Nos hymnis simul et laudibus almis,


Psalmis hynmidicis hauc honoremus,
Quo sancta prece nos abluat omnes
Et mundos faciat sistere Christo.

6. Christo doxa, patri pneumate cumque,


Cui constat honor imperiumque,
Unus qui Deus est cuncta gubernans,
Regnans ac moderans saecula cuncta.
Pass. ms. S. Eligii Noviomen. saec. 10/n. Cod. Sangenovefan.3013
(Hl. VIII 2). --2,4 Vilicus. -- 3, 3. salute. - 4, 3 Spm quem. - Cfr.
Saintyves 1. c. CXLI.
- 150 -

262. De s. Georgio Suellensi.

1. Ave, praesul Suellensis, 3. 0 felix pontifex noster,


Deum semper diligens, Angelorum concivis.
Habens linguam, bone, cnsis Qui semper fuisti pater
Viam Dei edocens, Succurrensque miseris,
Propter quod es cum immensis Quem portavit tua mater
RegnumDei possidens. Sanctumsemperin ulnis.

2. Tu in mundo docuisti 4. Pastorali insignitus


Loininum diligere, Huius sedis baculo.
Per opera demonstrasti Gregempasce,quo fulcitus
Ad caelos ascenderc Es, caelesti pabulo,
Semperque invigilasti Placa Deum non oblitus
Languidis occurrere. Providere populo.

5. Laus, virtus et lionor Deo


Sit patri ingenitu.
Flamine et Nazaraeo,
Patris unigenito,
Qui dat pacem cum tropaeo
Georgio inclito.

Apodix sanctitatis s. Georgii Suellensis cpiscopi auct. Fr. Dima Serpi


Calaritano O. Min. impr. Romae 1609. - Er teilt leider nur ein Bruchstiick
des Offit-iums mit: ,,ex ips.i nri^inali in arcliivu s. metpipolitanae ecclesiae
falaritanae recondito extractnm" ; rlassellie .-«."! jrleich nacl) dem Tode des
Heilig-en (1117) in der ganzen Diocese in GeWaudi «ri-wosen.
- Das ( )ffieium
zeigl rhythmische Teile :
Ad Maj;nificat in 1. Vesp. :
Hodie Georgius Et ibi superius
Pontifcx .Suellensis, Dnminum oxaltat
Confessor egregius, Et corde interiu*
Laetatur in excelsi^ Deum masnificat.

263. De sancto (Jeorgio.


Ad Nocturnum.

1. Georgii militia 3. Opes inagnasdistribuens,


Latii vicit vitia Mortem pro Deo sitiens,
Regis succurrensfiliae, Pro te complet martyrium,
tylcndor paternac gloriae. Cltriste, rcdemptor omnium.

2. Efficitur Georgius 4. Regi aeterno militans,


Praedicatoregregius. Hostescunctossuppeditans.
Quem illustravit caelitus Sic pugnat invictissime.
A patre wrigenitus. Caeli Deus sanct.issime.
- 157 -

5. Georgii virtutibus 8. Sunt sancti Dei humiles,


Piis ac sanctis precibus Ut perducanturhabiles,
Nos solvat nexu criminis Non superbi nec invidi,
Consorspaterni luminis Ad renatn ayni proridi.

6. In eius nunc praeconia 9. Quaesumus.auctor omnium,


Linguam solvat ecclesia, Per martyris suffragium
Et a sanctis spiritibus Sis in paschali gaudio,
Exsuliet caelum laudibus. Icsu, nostra redemptio.

7. Vincenstormentaomnia 10. Gloria tibi. Domine,


Transit ad caeli gaudia, Qui surrexisti libere,
Commutant mundi aspera Rogainus, praestes praemia
Afterna Christi munera. Beata nalis gaudin.
Hymn. ms. S. Petri Mart. Utinen. saec. 16. Cod. Civit. Utinen. s. n.
1, 3 sucarens. - 6, 2 Lingua. - 7, 3 Commutat.

26-1. De sancto Georgio.


Ad Processionem.

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo,


Qua pugil Anglorum raigrat ab orbe polo.
Ecce, patent orbi sollemnia festa Georgi,
Martyris insignis militiaque potens.
5. Virgo reservatur. ingens draco mortc necatur
Martyris eximii praesidioque Dei.
Rex, regina, domussua socro fonte levantur
Inque Deum credunt milia quinque virum.
0 pugil Anglorum. pugna cum forma virorum,
10. Prospicieus famulis semper adesto tuis.
Henricus quintus, rex Anglus, et Anglia tota
Regnet puce Dei gaudia pacis habens.
Anglis Francisque pax perpes detur ubique,
Martyris in iubilo laus tibi, Christe, Deo.
15. Gloria sit patri prolique spirituique
Lausque, Maria, tibi sit pugilique tuo.
Astus Francorum sopito, beate Georgi,
Ne noceant Anglis neve nocere velint.
Laudibus immensis iubilant tibi Londonienses,
20. Tu cum matre Dei subveniatis eis.
Pace reformentur Angli Francique, ut in aevum
Alterutris maneat intemeratus amor.

Process. ms. Londinense ann. 1413-1422. Cod. Oxonien. Lnt. Lit. e 7.


Abschrift von Rev. H. M. Bannister.
265. De s. Gertrode Nivellensi.
In 1. Vespi-r i ";.

1. Assnnt festa iuliilaeu 3. Cni luna, sol et omnin


In Gertrudis gaudia, Deserviunt per tempora.
Tota psaliat ecclesia Ferfusa caeli gratia
Devota laudum dragraatu. Semper virtuti dedita.

2. Cuius saira )>raec<>rdia 4. Exsultet caeli rcgio


Dei invisit gratia, Et mundialis machina,
Ut esset Deo sponsula Abyssus atque maria
Tliori virilis nescia. Laudcnt Deum per saecula.

5. Pittri summo ntin fili».


Spiramini quoqae sacro
Sit sempiterna gloria
Et in virtute solida.

i itficium triplex Gertrudis, divae virginis, imp. Coloniae lolLI. -- 1, 2


felilt eine Silbe: vielleicht ist der Xatne Gertrudis an Stelle eines langeren
getreten. - 3, 1 luna fehlt. - 5, 2 sacro fehlt.

266. De s. ttertrnde NireUensi.

Ad L a u d e s.

1. Jesw, rorona rirgimtm, 3. Quocumquepergis, rirtjines


Tete Gertrudis coluit Sequnntur famulamine,
Virgo manens perenniter. Inter quas assit petenti
(Juo tibi sic complacuit. Gertrndis consolamine.

2. Qui pasds inter 4. Laus tibi, Christe, iugiter,


Saeptuschoreisvirginum, Patri cum saucto flamine,
Quibus Gertrudis inclita Solare nos perenniter
Canendum promit canticum. Gertrudis deprecamine.
Officium triplex Gertrudis, divae virginis, imp. (,'oloniae 1513. - 1, 3
manens iugiter. - 4, 2 Patre.

267. In Translatione s. Gertrudis Nivellensis.


In 1. Vesperis.

1. Plaude, mater ecclesia. 2. Haec annis adhuc tenera


SanctaeGertrudis hodie Mente senili claruit,
Recensentur sollemnia, Toto corde christifera
Adest dies laetitiae. Soli se solam praehuit.
- 159 -

3. Matris parens imperio 8. Collaudat coetus virginum


Sacrum velamen accipit, In virginis sollemnio,
Ardenti desiderio Tibi paratur gaudiam
Christum pro sponsosuscipit. Virginali consortio.
4. Conservans sine macula 9. Orans sponsum fideliter
Virginitatis lilium Interno mentis gaudio,
Perfert ainoris iacula Nunc regnat aeternaliter
Missa per Dei filium. Coniuncta Dei filio.

5. Igne caelesti fervida 10. Post agnum sponsum cursitat


Sursum tendebat iugiter, Cum ceteris virginibus
Donis septenis gravida Hymnosque dulces personat
Munduin calcabat fortiter. Nunc fruens in caelestibus.

(j. Haec puritatis lilium, 11. Ergo, fidelcs, currite


Flos vernans pudicitiae, Ad virginis sollemnia,
Pietatis sacrarium, Melos suave promite
Tutamen erat patriae. Regnanti super omnia.

7. Hinc revelata facie 12. Trino Deo et simplici


Sponsum cernit in gloria Laus, honor, virtus, gloria.
Ac in sanctorum acie Qui nos dono septemplici
Veste dotatur regia. Ditet in caeli curia.
Officium triplex Gertrudis, divae virginis, imp. Coloniae 1513. - 2, 1
Hic annis. - 4, 3 ljrnt'ert. - 9, 2 Interni. -- 12, 3 Quae nos.

268. De s. Gerardo Potentino.


Ad Nocturnum.

1. Concinat plebs fidelium 4. Et candela dum arderet


Sancti Gerardi gaudium, Super cadit tobaleam,
Qui pater est concivium Non est laesa nec combusta
Potcntinorum omnium. Sed permansit integra.

2. Cuius lustrata corpore 5. Mira sunt, quae referuntur


Laetatur non incongrue, Praeter illa, quae scribuntur,
In sanctorum laetitia Quae et quanta largiuntur
Quia gaudet in patria. Infirmis beneficia.
3. Receptor fuit pauperum, 6. Confessorishuius merito
Sicut patet in tabula, Laus patri sit ingenito,
Ut usquenunc permaneat, Gloria unigenito,
Cuncta clamat Potentia. Virtus summa paraclito.

Cnil. Ai-cli. Vatic. X, 89. - 2, :! lam sanctorum est laetitia. - 4, 2


eadit zobaleam. - 5, 3 relargiuntur. - 6, 1 Eint- Silbe zu viel; veriindert
aus Martyris huius meritoV
- llilj -

26f». De s. Gerardo Putentino.

A il L;t n <1r -"

1. Gaude, felix l'otentia, 4. Ad eum cor converdte,


Sub tanto duue militans. Ut interpellat Dominum,
Virtutis opulentia Et a inalo avertite,
Plene cunctis irradians. Ut praebeat auxilium.

2. Plcuus misericordia, 5. Hic ad caeli palatium


Fervidus amicitia, Assumptus est feliciter,
Refulsit in ecclesia, Ubi habet solacium,
Refulget nunc in patria. nobis optat iugiter.

3. Sic colendus hominibus 6. Honor sit alto Domino,


Propter Dei charismata Patri, nato, paraelito.
Censetur et bonoribus In cuius iam consortio
Dignus confutans scliismata. Hic fruitur solario.

Cod. Arcli. Vatif. X >?9.- 5, 2 Quud pronobis.

270. I>e s. Gerardo Potentino.

I n 2. Ve spe ri -.

1. Pacis cultor. hostis ultor, 4. Aqua unura, dum divinum


Gerardus, Dei gratia Crucis praefert signaculum,
Quem decorat, quem honorat Fit tam bonuni, tam decorum,
Aeifrna <aeli gloria. Conditnr ahne siderum.

2. Vitae forma. morura nornia 5. Nautis portus huius ortus


Praebet ducatum populis, Praebetur in naufragio,
Minat gregemdux ad regem, Cedit planctus,tiunt cantus,
Consors i>aternae gloriae. Jesw, vostra redemptiu.

3- Caecis visus, clausis gressus 6. Deum unum atque trinnm


Per hunc datur miritice, Laudemuscnm laetitia,
Surdus audit, mutus fandit, i,>ui paravit ac donavit
Magnae Dens potentiae. Beata nolis gaudia.

Cod. Arch. Vatic. X. 89. - 3, 4 Magnus Dei poteutiae.- Die vier


Hymnen auf Gerardusvon Potenza sieheauch Acta ss. Oct. XIII, 470 sq.
aus Campi, Historia di Piaceuza I, 382. sqq.
- 161 -

271. De s. (jermano Aotisiodorensi.

1. Sanctorum meritis inclita gaudia


Pangamus, socii, vocum concordia,
Nam gliscit animus promere landibus
lustorum vitam praesulum.

2. Inter quos floruit vir stirpe nobilis,


Germanus pontifex, vitae laudabilis,
Nam fastum respuens terreni cnlminis
Mutavit statum corporis.

3. Hic postquam apicem conscendit ordinis,


Se pavit hordeo cuin potu laticis
Gustando primitus paululum cineris,
Naturae memor fragilis.

4. Huius cilicio corpus affligitur,


Orat assidue, fletu perfunditur
lacens in cinere, vix somnus capitur,
Sic vivens fere moritur.

5. Hic est, qui mortuos vitae restituit,


Iste per oleum mare compescuit.
Sepulto praesuli verba conseruit
Et claustris vinctos eruit.

6. Per istum mortuus absolvit mortuum,


Cui sese Dominus dedit viaticum,
Hic nobis veniam poscat peccaminum
Post hnius vitae transitnm.

Urer. Atrebatense irap. Atrebati 1595.

272. De s. (ierinanii Autisiodorensi.


Ad Vesp. et Noct.

1. Germanus,praesul inclitus, 3. Narn condolensraiseriis


Nostris aspiret precibus, Quorundarafabri operis
Ut in caelesti patria Struem erexit lapidum
Digna mercemur gaudia. Dando crucis signaculnm.
2. Beatos vir egregius, 4. Mediolanum veniens,
Summispollens virtutibus, Aedem sacram ingrediens,
Corpus domansieiuniis, Daemonisvoce patuit,
Novis utens prodigiis. Qui servos Dei latuit,
Preves, Hymni Inediti. VII. 11
- 162 -

5. Regemprivansimperio, 7. Precemur
mentesedula
hervum ditans dominio Omnes Germani nierita,
Stupentibus
astantibus Ut sibi famulantibus
Nihil fari valentibus. Peroret in caelestibus.

6. Defuncti corpus socii 8. Honor, decns,imperium


Suo parnit nutni, Sit creatori omniuui,
Malens frui caelestibus Nobisque det perpetua
huius vitae fluctibus. Almi Germani gaudia.

Brev. ms. Cavense anni 1308. Cod. Casanaten. C III, 2 (1575). - - 2, 2


Summus.

273. De s. Germano Autisiodorensi.

Ad Laudes.

1. Ad Germani sollemnia 5. Caecis visum restituit,


1'angat Christi praeconia Clenicis gressum reddidit,
Devota plebs fidelium Nequani spiritus effagans
Yiribus totis cordium. Et mortuos resuscitans.

2. Laetetur fratrum gremium 6. Clausit hic vitae terminum


Maguiticaiido Dominum Plenus virtutis operum
Iu Germani oraculo Ravennae territoriu
Dicti Autisiodoro. Orans et psallens Domino.

3. Plaudant devote clerici, 7. Transfertur ad caelestia


Diversi sexus laici, Sanctorura fretus gloria,
ISuimni regis miritica Ut nos a mundi casihus
Et eius servi opera. Eximat suis precibns.

4. Contulit se Britanniara, 8. Honor, decus, imperium


Lustravit totam Franciam, Sit creatori omninm,
Doctrinae suae famina Nobisque det perpetua
Corde pellunt peccamina. Alrai Germani gaudia.

Brev. ms. Cavense anni 1308. Cod. Casanaten. C III, 2 (1575).

274. De sancto Godehardo.


Ad Nocturnum.

1. Ascendatad te, Domine, 2. Instat enim sacra dies,


Votiva laus ecclesiae QuaGothehardus
pontifex
Praesentisgaudio festi Carne solutusgaudia
lubilantis hymnumtibi. Migravit ad caelestia.
- 163 -

8. Qui te quaerens,te diligens, 4. Per eius uamquemeritum


Te toto corde sitiens, Adepti sunt remedium
Te largiente pluribus Oppressivaria peste
Enituit virtutibus. In anima vel corpore.
5. Sit ergp tibi gloria,
Laus et magniticeiitia,
Decus, honor, imperium
Nunc et per omne saeculum.
Collect. ms. Millestadiense saec. 12. Cod. Graecen. 1449. - Nach der
Vita Godehardi des Wolfherius. Ob von diesera ?

275. De sancto Godehardo.


Ad Laudes.

1. In lande regis omnium 3. 0 Gotheharde, caelitus


Et Gothehardi praesulis Electe Dei pontifex,
Totis medullis cordiuni Intende clemens laudibus,
Insistat haec plebs raaniis. Quas annuatim promimus.

2. Laetare, mater Altaha, 4. Honor, potestas, gloria


Profectu talis filii, Deo patri cum filio,
Laetare, Baioaria, Paraclito sit pneumati
Tanti patroni gloria. Per saeculorum saecula.
Collect. ms. Millestadiense sa.ec. 12. Cod. Graecen. 1449. - 4, 2 Dei
patri. - Vgl. Anal. XII, 192 und XXIII, 278.

276. In festo sancti Uoerici.

Ad Vesperas.

1. Assunt Goerici 4. Quartus emerito


Festa celebria, Gradus reservatur,
lubilet felici Ascendit merito,
Mundus laetitia. Pontifex creatur.

2. Goericus genus 5. Eius ecclesia


Sanctum,stirps regia, Meritis insignis
Sanctitate plenus Repletur gloria,
Erat et gratia. Decoratur signis.
3. Fit itaque primo 6. Omnis ingrediens
Natalis patriae Optatis fraitar,
Comes,dux, ultimo Et lacem nesciens
Rex Aquitaniae. Ignis extinguitur.
11
- 164 -

7. Daemonesfugiunt, 8. Sit laus Deo patri,


Vincula solvuntnr, SummoChristo decus,
Claudi resiliunt Spiritui sancto
Mutique loquuntur. Tribns honor unns.
Brev. ms. Roruarici Montis saec. 16. Cod. Spinalien. 164 (11). A. -
Brev. Tullense imp. Parisiis 1510.B. - Brev. Tullenseimp. Parisiis 1511.
C. - 3, 1 prima J5C.- 6, 1 regrediensA. - 8, 4 Trinus honor BC.

277. De sancto Gregorio.

1. Summae sedis antistitis, 4. Anglorum quoque populis


Deus alme, Gregorii Hic adfuit [incredulis],
Festnm colentes per orbem Quos licto cultu daemonum
Meritis eius protege. Convertit ad altissimum.

2. Sacra cuius eloquia 5. De cuins sacro transitu


Vitae ferentis pascna Chorus laetatur omninm
Lac potum donant parvulis, Angelornm et hominum
Cibum ministrant validis. Summo Deo placentium.

3. Ut erecti non ruere, 6. lam pontifex egregie,


Lapsi addiscant surgere, Pro nobis Deum iugiter
Haereticorum haereses Exora sacris precibas,
Divo secantur cuspide. Ut nobis parcat omnibus.

7. Aeterno patri gloria


Simulque eius genito,
Sancto quoqae spiritui
Sit saeculorum saeculis.

Hymn. ms. Bobbiense saec. 11. Cod. Vatican. 5776. - 2, 2 ferentes. -


3, 2 Ut irate non ruere. - 4, 3 Quos lito cultu. - Cfr. Mai Xova bibl.
Pat. I, II, 202.

278. De sancto Gregorio.

1. Splendido sacra gratulans amore


Plebs tibi festa celebrat, Gregori
Sancte, qui summo rutilas honore
Regis in aula.

2. Tu pius pastor populique rector


Huius et nostraepatriae patronus,
Hic tnis praebe famnlis favorem,
Signifer alme.
- 165 -

3. Pelle clementercumulum piacli,


Mortis et morbi stimulum recide,
Ne sibi Christi subigat clientes
Daemonis ira.

4. Praesul insignis, fragiles tuere,


Tu geras nostrae fidei tutelam,
Ut Deo dignam iugiter queamus
Pangere vitam.

5. Vota psallentum,petimus ovantes,


Incliti regis referas ad aures,
Praestet ut nobis placidus amoenae
Gaudia vitae.

6. Laus Deo patri parilique proli


Et tibi sancte studio perenni
Spiritus nostro resonet ab ore
Omne per aevum.
Hymn. ms. Romarici Montis saec. 15. Cod. Spinalien. 194 (86).

279.' De sancto Hadelino.

Virtutum Dominus, regum sine tempore primus,


Conregnare suum sibi donavit Hathelinum.
Hinc latae laudes, hinc organa, cantica, voces
Astantes mulcent et luraina clara relucent.
5. Tu, pater, assistis caeli concentibus illis
Exaudire potens, quibus est ad sancta fides mens,
Et nos psallentes vitamque tuam recolentes.
Quaesumus, ut merces sit nobis gratia perpes.
Cuncta Deo cantent, benedicant hunc et adorent,
10. Cui sic angelicus merito placuit Hathelinus.
Omnimodis iustus, pius est in pace sepultus
Vivit et rmeritus caelis dignus Hathelinus,
Sanans lnnguentes et salvans iusta petentes.
Affore dignetur cunctis ut propitietur.
Collect. ms. ,S. Heriberti Tuitiensis saec. 12. Cod. Londinen. Add. 27 680
(mit Neumen.). - Abschrift von Rev. H. M. Bannister.

280. De sancta Hedwige.


Ad Vesperas.

1. Gaude, felix Polonia, 2. Adest dies laetitiae,


Coruscans claro sidere, Quo rosa delectabilis
Ubi clarent praeconia Offertur regi gloriae,
Advigis Dei raunere. Advigis sancta, nobilis.
- 166 -

3. Puella stirpe re^ia 4. Trino Deo sit gloria,


Claro duci Poloniae Qui Advigem glorificat,
Copulatur egregia, Qui nobis donet praemia,
Fit sponsaregi gloriae. Quosfestumhoc laetiticat.
Collect. ms. Constantini (Jaietani saec. 17. Cod. Alexandrin. 95.

281. De sancta Hedwige.


Ad Nocturnum.

1. Crebris pollet Polonia 2. Kotae pressum vertigine,


Ducis suae miraculis, Necatum horribiliter
Cuius praeco praeconia Vitac reddit callicine
Christi monstrat prodigiis. Semota mirabiliter.

3. Trino Deo sit gloria.

Collect. ms. ConstantinilCaietani saec. 17. Cod. Alexandrin. 95.

2*2. De sancta Heduige.


Ad Laudes.

1. Laudenms cum laetitia 2. Advigis, admirabile


Sumrai regis clementiam, Religionis speculum,
yui procol pellit vitia, Opus egit laudabile
Infundit et dat gratiam. Vitans mortale saeculum.

3. Trino Deo sit gloria.

CoUect. ms. Constantini Caietani saec. 17. Cod. Alexandrin. 95.

283. De sancta Uelena.

1. Gaude,mater ecclesia, 3. Comperiturludas, frater


Fnlget dies egregius Protomartyris Stephani,
Helenae, sanctae reginae, Secreto patris monitu
Almae crucis inventricis. Invite locum demonstrans.

2. Adiit lerosolymas 4. ludas orabat Dominum


Helenacrucem quaerere, Demonstraresibi locum;
Congregans ludaeos fari, Egrediens aromatum
Ubi latet lignumcrucis. Fumus,ludaslaetusstupet.
- lt>7 -

5. Accipiens fossorium, 7. Ecce, daemonin aere


Viginti passusfodiens, Clamabatquecontinue:
Tres cruces ibi comperit, Per ludam lesus passuspst
Sed ignorant, quae sit saDCta. Et nunc luda mundus lucet.

6. En, iuvenis tunc mortuus 8. Calvariae construitur


Ferebatur in grabato, Tunc insignis ecclesia,
Gradatim cruce posita ludasque tunr baptizatur,
Sub diva resurgit statirn. Nominatur Cyriacus.

9. De clavis dolens regina


Requiritque Cyriacum,
Sed dura orasset Dominum,
Claves reperit illico.

Brev. ms. Ambrosianum saec. 15. Cod. Borgian. M II, 20. - - 1, '"*>
regiae. - Doxol.: Gloria tibi, Uomine.

284. De sancta Helena.

Ad Nocturnam.

1. In caelesti rosario 3. ludaei tunc perterriti


Rosa plantatur nobilis, Timore magno et horribili,
Cuins ardenti studio Quae sibi ludas dixerat,
.Crux habetur dominica. Manifestaverunt omnia.

2. Beata Dei Helena, 4. Tunc ludas facti conscius


Postquam recepit nuntios, Solus in lacu ponitur,
ludaea tunc incredula Tandem tactus divinitus
Tradi iubet incendio. Totum pandit in publicum.

5. Praesta, pater, per filium,


Praesta per almum spiritum,
Ut per huias suffragia
Aeternum dones praemium.

Offic. ms. saec. 16. Cod. Vatican. 6286.

285. De nancta Helena.


Ad Laudes.

1. Electa Dei famula 2. Fumns prodit aromatum,


Locum pergens Calvariae, Et cruces tres inveniunt,
Orando cnm fidncia Per mortui miraculum
Locus movetur iugiter. Crux Christi dignoscitur.
- 168 -

3. Uavi quaerunturpostmodum, 4. Precainur corde intimo.


Quos freno ponunt Caesaris, Fidelis Christi Helena,
Gnnpletnr vaticinium, Ut in omni angustia
Quod Zacharias protulit. Subvenias et protegas.

5. Praesta, pater, per filiurn.

(iftic. ms. saec. 16. Cod. Vatican. 6286. - 2, 1 promit. - 2, 4 frhlt


eine Silbt. - 3, 2 Quos freno ponuntur.

286. De sancta Helena.

1. Ut Deus sit propitius 5. Haec gemmis crucem optimis,


Ipsum vere colentibns. Thecis ornavit aareis,
Helena eius famula De templo movens idolum
Orando interveniat. Templum condit miriticum.

2. Haec verbo inultos docuit 6. Laetentur ergo socii


Yiam demonstrans fidei Helenae festo dediti.
Ex Hebraeorum populo Ut nobis caeli principem
Christo favente Domino. Efficiat placabilem.

3. E quibus unus claruit 7. Funde preces assidue


ludas, praesnl egregius, Pro his, quos cernis iugiter
Helenae sanctis studiis Tuis instare laudibus,
Sacratam crucem repperit. Servans ab hostis cladibus.

4. Quae erat inulto tempore 8. Laudes patri cum genito


Latens loco Calvariae, Spirituique inclito
Arbor decora, fulgida, Reddamus voce sedula
Ornata regis purpura. In sempiterna saecula.

Hrev. ms. Civitatense sa.ec.15. Cod. Archiep. Utin. Oct. 10. A


ms. Civitatense anni 1476. Cod. Civitaten. LXXH" (2.^ B. - 5, 4 cundi-n- I1.

287. De s. Belena Suecica.

Ad Vesp. et \oct.

1. Felix parens Westgotia, 2. Helena martyr liodie


Gandens plaade, multiplica Carnis abiecto ponderc
Pro tuae prolis gloria Caelestis aulam curiae
Devota laudum cantica. Scandit de mundi carcere.
- KiO -

3. Claris orta parentibus 4. Post maritale vinculum


Nobilitatem generis Deo se totam dedicans
Bonis ornare moribus Salutis fit spectaculum,
Coepit ab annis teneris. Exemplis, signis emicans.
5. Deus, creator omnium,
Te poscimus terrigenae,
Ut nos ad caeli gaudium
Prece perducas Helenac.
Legend. ms. Laurentii Odonis Lincopen. saec. 14/ir>.Cod. Dresden. A
182.A. - Ant. et hymn. ms.Scarensesaec.14. [et 15]. Cod.Upsalen.C 422.
B. - Collect. ms. Vadstenenseaaec. 15. Cod. Upsalen. C 2'6.C. - Brev.
ScareDseimp. Norimbergae1498.D. -- Varianten: keine. - Cfr. Klemming
I, 116. -- Verfasser Brynolphus I. Scarensis. Dieser H)'mnus steht in D
mit dem Anfange Felix parens Hungaria auch auf Elisabeth. "
Sonstige Anderungen:2, 1 Elisabeth in hac die. -- Vgl. Klemming III, 71.

28$. De s. Heleiia Suecica.


Ad Laudes.

1. Adest triumphus nobilis, 3. lciunans, orans, operans


Dies redit laetitiae, Carnem domat ac afticit,
Qua martyr venerabilis Caelestia desiderans
Ascendit thronum gloriae. Cum Deo mentem reficit.

2. Thesaurizavit avide 4. Signa fecit insignia,


Thesauros in caelestibus. Surdis auditum tribuit,
Dum opes suas provide Mundans leprae contagia
Dispersit dans pauperibus. Caecis visum restituit.

Ti. Deus, creator omnium.


14 IK.
Legend. ras. Laurentii Odonis Lincopen. saee. Cort. Dresden. A
182. A. - Ant. et hyinn. ms. Scarensesaec.14. [et 15]. Cod. Upsalen. C
422. B. - - Collect. ms. Vadstenense saec. 15. Cod. Upsalen C 23. C. -
Brev. Scarenseimp. Norimbergae149S.D. - 3, 2 domansad afficit C. -
4, 4 Caesis A. -- Vgl. Klemming I, 122. -- Verfasser: Brynolphus I.
Scarensis. Dieser Hymnus kommt in D mit dem Anfange: Dies est
venerabilis auch auf Elisabeth vor. Sonstige Anderungen: 1, 2 Et
iucundae laetitiae. -- 1, M Elisabeth qua nobilis. - 4, 2 sq. tehlen; dafiir
nach 4, 4 Caeli perfusa grati.i | Defunctis vitam tribuit. -- Vg\. Klemming
III, 72.

289. De s. Henrico Upsalensi.


Ad Vesperas.

1. Assunt festa celebria, 2. Fulgoreni dans ut lucifer


Pater Henricus hodie Praesul iste rairificus,
Migransad caeli gaudia Negotiatorfrugifer,
Vcstitur stola gloriae. Doctor et praeco deicus.
- 170 -

3. Ecclesiam catholicam 4. Ferox in sanctum irruit


Fundat in terra Finnorurn, Occidendo crudeliter
Fidem spargens dominicam Homicida, quem monuit
Semoto cultu daemonum. Paenitere salubriter.

5. Eius nobis suffragio,


lesu, da culpae veniani
Et in caeli palatio
Perenniter laetitiain.

Ant. et liymn. ms. Soarense saec. [14. et] 15. Cod. Upsalen. C 422. A. -
JJrev. Liricopenseimp. Norimbergae1493.B. - Vgl. Klemming I, 126 u. f.

290. De s. Henrico Ujisalensi.


Ad Nocturnum.

1. Christi miles magniticus, 3. 0 venerande pontifex


Mundo dans nova gaudia, Triumphans per martyrium,
Henricus, civis caelicus, Nobis sis pius opifex
Mira praefulget graiia. Ad te trahens in gaudium.

2. Spernens mundum cultor Dei 4. Civem caelestis curiae


Labores et pericula Collaaderous perenniter
Dilatatorque tidei Patronumque Finlandiae
Perpessus fuit sedula. Prece placemus iugiter.

o. Eius nobis suffragio.

Ant. et hymn. ms. ^carense saec. 114. et| 15. Cod. Upsalen. C 422. A.
Brev. Lincopenseimp. Norimbergae
1493.i$. - 2, 2 per periculaB.
Vgl. Kleming I, 127 u. f.

291. De s. Ilenricu Upsalensi.


Ad Laudes.

1. Exsulta, Sion filia, 3. Quemglacies dat populum


Piis ostensa meritis In se repertum colere,
Signa depromens varia, Submersum reddit annulum
Laudes palmamque militis. Aequor in piscis viscere.

2. Birretum mordet impium 4. Caecis.claudis, debilibus


Occisorerapontificis, Salus datur et gratia
Per anxium supplicium Larga sna poscentibus
Carne privatur verticis. Devote beneficia.
- 171 -

5. Verae vitis in palmite 6. Eius nobis suffragio,


Dum tot florent insignia, lesu, da culpae veniam
Laeti fratres, concinite Et in caeli palatio
In laudibus et edia. Perenniter laetitiam.

Ant. et hymii. ms. Kcarense saec. [14. et] 15. Cod. Upsalen. C 422. A. -
Brev. Lincopense imp. Nurembergae 1493. H. - 2, 3 Per aurium supplicium
A. - Vgl. Klemming I, 133 u. f.

292. In Translatione s. Henrici.

Ad Vesperas.

1. Gaude, coetus fidelium, 4. Verbo, vitae virtutibus


Nova per haec sollemnia, Tesaurizat fideliter,
Sanctus Henricus bravium Fide constans et tnoribus
Sumens petit caelestia. Fructum metit perenniter.
2. Virtute vitae caelicus 5. Velut L>avid intrepidus
Doctrinae praepollentia Manum misit ad fortia
Praesul eftectus deicus Et ut Elias fervidus
Mira praefulsit gratia. Pugnavit pro iustitia.
3. Upsaliae primatiam 6. Huius nobis precatibus,
Relinquens terram Finnonum lesu, da perpes gaudium,
Adivit per instantiam Quo tecum in caelestibus
Docens cultores daemonum. Gaudet coetus fidelium.

Klemming I, 135. - Dieser und die folgenden beiden Hynmen wavcii


in Stockholm in der von Klemming bezeichneten Quelle nicht auffindbar.
Ich vermag daher nur KlemmingsText wiederzugeben.- 4, 2 Thesauri/.at
fortiter (K).

293. In Translatione s. Henrici.


Ad Nocturnum.

1. Dies sollennis promicat, 4. Effuso namque sanguine


Virtutum post frequentiam Fons glacie mox scatuit,
Martyr Hcnricus emicat Manans in stagni flumine
Caeli venustans curiam. Morbos diversos abluit.

2. Talentum sibi creditum 5. Birretum sacri praesulis


Augens, dum terram circuit, Suum retorsit aemulum,
Insultum per incognitum Corvus in veris modulis
Perversorum occubuit. Cum membro pandit annulum.

3. Virtutum iubar modio 6. Huius nobis precatibus,


Prodivit et ex latebris, lesu, da perpes gaudium,
Vcri vitis in radio Quo tecum in caelestibus
Palmespatescit celebris. Gaudet coetus tidelium.
Klemming I, 136 u. f. - Vgl. das zu Nr. 292 Bemerkte.
- 172 -

294. In Tran§latione s. Henrici.

Ad Laudes.

1. Hymnum novum concinite 4. Portum salutis propere


Laeto dedoctum cantico Largire se poscentibus
Athleta pro antistite Miro virtutum munere
Regno vernante caelico. Cunctis favet debilibus.

2. Effracti vasis balsamum 5. Nos, pie jiater, respice


Tam late spirat dulciter, Tuis instantes laudibus
Quod vix per linguae calamum Vivoque fonte refice
Dici potest plenariter. Tuis largitionibus.

8. Vitae redduntur mortui, 6. Huius nobis precatibus,


Visn privati Inmini, lesu, da perpes gaudium,
Claudi donati gressui. Quo tecum in caclestibus
Mnti linguae laxamini. Gaudet coetus fidelium.

Klemming I, 1M7u. f. -- Vgl. die Bemerkunjj zu Nr. 292.

295. In sollemni Commemoratione


s». Hermelandi et Baldi.

1. Clara sanctorum merita, 5. Hermelandi praecipue


Sacris qnorum pignoribus Baldique sancti corpora
Aula praesens est praedita, Assunt hic, ut assidue
Dignis colamus laudibus. Nostra purgent facinora.

2. Assunt nobis dotaria 6. Innocentum, Georgii,


Crucis C'hristi particulae, Radegundis eximiae,
Lac zona cum eximia Sixti, Cosmae, Vincenlii
Beatae Cbristi gerulae. Nobis assunt reliquiae.

3. Vestimenti particula 7. Dens Machuti pontificis


Christi, quod est purpureum, Magdalenae cnm ossibus
Est et, ab imaginula Einsque pili verticis
Quod emanavit, oleum. His iuncti sunt magnalibus.

4. Petrae de Christi tumulo 8. Qui tot donorum schemate


Einsque pars sudarii, Nos honorat in stadio,
Sunt et in laudum cumulo Cum utriusque pneumate
Sanctorum artus varii. Sit laus patri cum filio.

Brev. Lochense imp. Turonibus 1536.


- 173 -

296. De sancta Hermelinde.

1. Nobis ascendatpropere 3. Quaecastitate ttoruit


Aurora lucis praevia, Parens oboedientia
Nos creatori psallere Atque desertumcoluit
Creata monent omnia. In mira abstinentia.

2. Da merum Christi gaudium, 4. Sepultama caeligenis,


Absterge cuncta vitia, Fruentem caeli gloria,
Qui das Hermlindi praemium Laudari a terrigenis
Quaterna paenitentia. Diversa dant insignia.

5. Sit laus trinae unitati,


Honor, virtns, victoria,
Omnis faex cedat peccati
Hermlindis precutn gratia.
Orat. ms. Carth. Colonien. saec. 15. Cod. Colonien. 28. - 2, 3 Herme-
lindi. - 5, 4 Hermelindis.

297. De sancto Hidnlpho.


Ad Vesperas.

1. Hymuorum Domino carmina digniter


Concordi iubilo contio personet,
Huius cum revehit temporis orbita
Hidulphi meritis annua gaudia.

2. Hic primum placuit summus episcopus,


Ad cultum Domini pro grege fervidus;
Postquam rite diu moribus inclitis
Urbem Trevcricam rexit et extulit,

3. Ardenti studio pastor ad ultimura


Desertum petere censuit optimum,
Quo mundi fugiens respuit omnia,
Totus, Christe, tibi viva fit hostia.

4. lani felix frueris sideribus poli,


Ad nos respicias, praesul amabilis,
Ac per te laqueos ordo monasticus
Evadat, propriis qui ruit actibus.

5. Olim sollicitus pro grege credito


Orabas Dominum tempore congruo,
Nunc autem facie ad faciem vides,
Nobis ut veniam, poscimus, impetres.
- 174 -

6. Astantes releva multiplici prece,


Pondus quos scelernm adgravat undique.
lunctis discipulis atque sodalibus
Christum posce tibi pro famulantibus.
7. Hoc praestet genitor cum genito Deus
Ambobus similis atque paraclitus,
Cui laus est et honor parque potentia
Trino nominibus, quo regit omnia.
offic. ms. S. Hidulphi saec. 15. Cod. Spinalien. 82 (130). - Die Hs.
stammt nicht aus dem Jahre 1562, welche Zahl vuu spiiterer Uaud eiuer der
Initialen (fol. 1b) eingezeichnet wurde.

298. De sanctu Hieronymo.


Ad Matutinum.

1. Magne pater, doctor orbis. 3. Tu es norma paenitendi,


Beate leronime, Qiiam sequuntur humiles,
Lux refulgens, leo fortis, Sacras leges das vivendi
Virorum sanctissirae, Et Deo placabiles,
Nos in vias tuae sortis, Actus vere diligendi
Te precatnur, dirige. Deum praebes utiles.
2. Te collaudat plebs fidelis, 4. Tua probat Augustinus
Miratur insignia, Scripta, pater inelitus,
Et triumphas nunc in caelis Post banc luceoi visitatus
Cum sanctis in glona, A te, post haec caelitus.
Expavescunt te in terris Ut amborum tiam servas,
Hostes et daemonia. Te precor humilius.

5. Regem regum deprecemur


lubilantes vocibus ;
Ut in caelis collocemur
Cam fraternis civibus,
Advocatus nobis detur
Beatus leronimus.

Brev. Arelatense imp. Arelati 1501.

299. De s. Hngone Lincolniense.


Ad Processionem,

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo,


(^ua pater almus Hugo caelica regna subit.
Hic titulos morum varios scandens et honorum,
Corpore dum viguit sidus ia orbe fuit,
5. Canouicusprimum, mouachuspost ac eremita,
Bis prior et demum pontificatur ita.
- 175 -

Marmora, virtutes, personae,raateriaetres,


Hisque Deo templa praeparat ipse tria.
Mira salus pueri prius est ostensa parenti,
10. Snffocatliunc ferrum, fert Hngo praesidium.
Daemones hic arcet, furiosis commoda praebet,
Atque fluens oleum glorificavit eum.
Prandia postposuit,regum dum funera condit,
Talibus officiis institit ipse piis.
15. Ipsius ex merito felix Lincolnia sistit,
Quam voluit tumulo nobilitare suo.
Gaudeat,ecclesia,quae tanto praesulefloret,
Quo patre Carthusia praedita laeta foret.
0 pater egregie, nostras has suscipe voces
20. Terrificoque die nos super astra loces.

Process. rns. Lincolniense saec. 15. Cod. Vatican. Ottob. 308. - Auf
diesen Hymnu.s folgt noch ein Responsor.: ,,in introitu chori1', vielleicht
einem Reimofficium entnommen:

Diem festuru celebrantes


sollemni laetitia

Salvatoris prosequamur
laudibus magnalia,
Qui Hugonem insignivit
multiformi gratkt.
V. Pontificum baculus,
monachorutn norina, scliolarum
Consultor, reguni
malleus Hugo fuit.

300. De sancto Hyacintho.


Ad Vesperas.

1. Vocibus caelum resonat canoris,


Caelitum sacras, Hyacinthe, sedes
Dum petis bino redimitus alma
Tempora serto.

2. Sedibus,sancte, superis locatura


Angeli laudant, caput astra cingunt,
Ora, frons, pectus rutilis coruscant
Plena hyacinthis.

3. Ecce, bis seno proprior lapillo


Factus es divnm lapis amethysto,
Flammulas mittens rubeas amoris
Cordis ab isne.
17(1 -

4. Hinc tuos tellus oculis triumphos


Aspicit laetis precibusque mixtis
Cantibus fixo sequitur minantes
Lumine currens.

5. Sit patri, nato simnl utriusque


Flamini splendor datus ex Hyacintho,
Cuius aeternum chorus angelorum
Numen adorat.

Ant. ms. S. Kathariiiae Divoduren. saeo. 14. C'od. Vatican. s. n. (ol. 122
his). add. saec. 16/iu. - Mel.: Ut queant laxis.

801. I)e sancto Hyacintho.


Ad Matutinum.

1. Assunt Hyacinthina festa sollemnia,


Sonet nunc pristina laus in ecclesia,
Exsultet gaudiis laeta Polonia,
Dives caeli divitiis.

2. Est amoenissimusHyacinthus liortulus,


Est lucidissimus et gratus oculus,
Totus est floridus ut sponsi lectulus,
Suavis, mitis, candidus.

3. Flos iure postulat fulciri Horibus,


Languens duin exsulat amoris raptibus,
Stipari cupiens malorum fructibus
Caelum[corde] suspiciens.

4. Virgo sanctissima magno cam agmine


Ad caeli intima ingenti lumine
Deducit concinens caelesti carmine
lam collem turis obtinens.

5. Te, trina deitas unaque, colimus,


Ut culpas abditas dimittas, petimus,
Coronas gratiae nos omnes poscimus,
Quas fert Hyacinthus gloriae.

Ant. ms. S. KatharinaeDivoduren. saec.14.Cod.Vaticau. s. n. (ol. 1'22


bis). add. saec. 1B/i6.- 2, 2 oculis. -- 4, 1 sanctissirae. - Mel.: Sacris
sollemniis.
- 177 -

302. De sancto Hyacintho.


t_ Ad Laudes.

1. Lucem reddit absconditam, 4. Damna restaurat grandinis


Lucem claudit qui manibus, Caecisque reddit lumina,
lacinthurti, gemmam inclitam, Virtute Christi nominis
Profert praedicatoribus. Inferni fugat agraina.

2. Toga vestitus candida 5. Vicinum cernens exitum


Fulget doctrinae radiis, Paceni suadet mutuam,
Virginitate nitida Caelo commendansspiritom
Crebris splendet prodigiis. Lucem intrat perpetuam.

3. Morbis succurrit hominum 6. Maria, mater gratiae,


Mille vitae periculis, Mater misericordiae,
1'rocellas calcat fluminum Tu nos ab hoste protegc
Semper potens miraculis. Et bora mortis suscipo.

7. Uni trinoque Domino


Sit sempiterna gloria,
Qui lacem sine termino
lacintho dat in patria.

Ant. ms. S. Katharinae Divoduren. saec. 14. Cod. Vatican. s. n. (ol. 122
bis). add. saec. 15/ie. - Mel.: Verburn supernum.

303. De sancto Hyacintho.


Ad Vesperas.

1. In hoc lacinthi iubilo 3. Patrem secutus filius


Laetis canamus vocibus Patris refulget moribus,
Deumque pulso nubilo Ducis secutus tramitem
Puris colaraus raentibus. Mundi triumpbat principem.

2. Dux et pater Dominicus 4. Hunc virgo visit inclita,


Hunc veste sacra induit, Solatur et dat gaudia,
Cunctisque mox apparuit Miraculorum gloria
Vir factus apostolicus. Cbristi coruscat gratia.

5. Tibi, Deus, sit gloria


In sempiterna saecula
Et nos lacinthi precibus
Adiunge caeli civibus.

Hymn. ms. S. Petri Mart. Utinen. saec. 16. Cod. Civit. Utinen. s. n.
Iin ves, Hymni Inediti. VII. 12
- 17« -

304. De sancto Hyacintho.


Ad Xocturnum.

1. Christi fidelis nuntius 3. Rectas salutis semitas


Dum praedicatormittitur, Lignosquemores edocet
Praeco salutis caelicns Verboque tangens animas
Late per orbem funditur. Ad paenitendumcommovet.
2. Ubique verbi semina 4. Ab hostepraedaseripit,
Rectiquespargit lumina, Dum dura mollit pectora
Fluunt ab ore faculae, Caeloqne dignos efficit,
Vitae coruscant regulae. Dum frangit bostis robora.

5. Tibi, Deus, sit gloria.


Hymn. ms. S. Petri Mart. Utinen. saec.16. Cod. Civit. Utinen. s. n.

305. De sancto Hyacintho.


Ad Laudes.

1. Vox pura laudet exitum 3. Ventis et undis imperat,


Et cor lacinthi meritum, Fluctus tumentes edomat,
Corusca lustrat agmina Aquae stupescunt fluminum
Bina decorns laurea. Iterque praebent solidum.

2. Hunc vita clara indicat, 4. Vitae resurgunt mortui,


Diversa signa intonant, Claudiqae dantur gressui,
Secreta, quae hic noverat, Caecis patescunt lumina,
Totum per orbem praedicat. Fantur Dei magnalia.

5. Tibi, Deus, sit gloria.


Hymn. ms. S>. Petri Mart. Utinen. saec. 16. Cod. Civit, Utinen. s. n.

306. De sancto Hyacintbo.


Ad 1. Vesperas.
1. Laudibns celsis veneremur omues
Festa, quae nobis tulit haec iucunda
Qua dies miram redolens lacintus
Spirat odorem.

2. Inde lacintus merito vocaris,


Floribus praestas, quod et alta menti
Clarior gemmis residet virili
Inclita virtus.
- 179 -

3. Ordinetn prudens animo calenti


Praedicatornm sitiens adisti,
Hinc comes nostri teneris ab annis
Progenitoris.

4. Hunc virum, tanto comitem parenti,


Pontifex summus fluitantis orbis
luter electos modo collocatum
Mire beavit.

5. Gratias summas habearaus omnes


Et Deo soli pariterque trino,
Donet ut nobis precibus lacinti
Scandere caelum.

Miss. Cracoviense imp. Cracoviae 1545. - 2, 2 praestes. - Irn Officiiim


des Heiligen
Hfiiliorpn.

307. De sancto Ilyacintho.


Ad Matutinum.

1. Gaude, rnater ecclesia, 3. Sub Augustini regula


Tanto lustrata sidere, Sectatus patrem optimum
Sed tu magis, Polonia, Mente profecit sedula
De tanti patris munere. Norma virtutum omnium.

2. Praedicatorum ordinis 4. Hunc Ivo Roraam contulit,


Fulsit bic pater inclitus Ubi pater Dominicus
Professor sacri numinis, Habitum suum induit
Primaevi patris socius. Remittens eum patribus.

5. Sit patri, nato, flamini


Honor, virtus et gloria,
Qui nos lacinto sapplici
Aeterua donet patria.

Miss. Cracoviense irap. Cracoviae 1545.

308. De sancto Hyacintho.


Ad Laudes.

Aeterni regis maximus 2. Hunc vita clara indicat,


Confessor novus floruit, Signa diversa intonant,
Et praeco caeli caelicus Secreta, quae hic noverat,
Mundo patenter patuit. Magnumfuisse praedicant.
12*
- 180 -

3. Caecireceptolumine, 4. Mirandis his prodigiis


Claudi redacti gressui, lacintns vivens claruit
Dum vitae dantur mortui, Et aliis quam plurimis
Fantur Dei magnalia. Post mortem plus resplenduit.

5. AgamusChristo gloriam
Pro tanti sancti moribus,
Qui nos ad caeli curiam
Conducat eius precibus.

Miss. Cracovienseimp. Cracoviae 1545.- Zu den Str. 2 und '6 vgl.


Nr. 305, Str. 2 und 4.

309. De s. lacubo Maiore.

1. Exsultet caelum laudibus, 5. losias tunc incredulus,


Nam lacobus apostolus Cum aegrum sanat lacobus,
Ferens palmam victoriae Prostravit se apostolo
Adivit regem gloriae. Sic exclamans in bivio:

2. Hic in ludaea praedicai, 6. Miserere, miserator,


Hermagoras hunc insultat, Quia vere sum peccator,
Falsa profari lacobum Recipe me paenitentem.
Demandat per discipulum. Vestigiis inhaerentem.

"i. 1'hiletus verbis saeviens, 7. Ob hoc Herodes impius


Sed Christi virtutem cernens, Et Abiathar saevissimus
Quaefiebant per apostolum, Necant sauctummorte dira,
immutavit animum : Sic vehitnr ad gaudia.

4. Pater beatissime, 8. Laus patri sit ingenito


Salva me tua prece, Eiusque unigenito,
Festina me baptizare Laus sit sancto spiritui
Et fac me Christum credere. Trino Deo et simplici.

Brev. ms. Pragensesaec.15. Cod. Capit. Pragen.O 83. - 2, 2 Hiue


et magos insultat. - 3, 2 virtutem tunc cernens. - 5, 4 exclamant. - 6, 4
Tuis vestigiis.

310. De s. lacobo Maiore.

Ad Vesperas.

1. Caeli regem collaudemus, 2. Apostolus hic nobilis


Qui fidem Christi tenemus Deo fuit amabilis,
Et lacobi sollemnia Ortus Christi prosapia
Colamus natalitia. Plenusque Dei gratia.
- 181 -

3. Per ludaeam praedicavit, 6. Philetum stringit funibus,


Fidem Christi dilatavit Sed lacobi virtutibus
Faciendo prodigia Solvit vincla stringentia,
Et signa in Samaria. Sic solvat nostra vitia.

4. Hunc Philetus admiratur, 7. lacobe, pro nobis ora


De Christo dum loquebatur, lesum Christum in hac hora,
Vera probando omnia Nostra fugando crimina
Per vera testimonia. Nos ducas ad caelestia.

5. Virtutem sancti lacobi 8. Patri ac unigenito


Philetus fert Hermogeni, Cum spiritui paraclito
Qui repletus invidia Sit laus semperet gloria
Non credidit malitia. Per saecla venientia.

Brev. Elnense imp. Perpiniani 1500. --5, 1 Viriutem. -- 6, 2 Lies


laeobus? - 6, 4 solvit. -- 7, 4 duc ad.

311. De sancto lacobo Maiore.

Ad Matutinum.

1. Psallat Christi ecclesia 5. Ne alerent incendia,


Hymnos et laudes lacobi Aqua damnant hoc suadente
Et colat natalitia Zabernas et cistargia
Huius sancti apostoli. Plena libris artis pravae.

2. Qui devicit daemonia 6. Sic in Christi militia


Missa arte Hermogenis Vincit vera humilitas,
Et fregit maleficia Submittitur superbia,
Arta artibus magicis. Hoc probat Christi veritas.

3. Ad lacobi impeiia 7. Nobis concessavenia


Herraogenes deducitur, Nostrorum semper criminum
Sed daemonum malitia Nos collocet in gloria
Magus laedensnon laeditur. Christus, salvator omnium.

4. Virtus divina obvia, 8. Sit laus patri et gloria


Vertitur auctor criiuinum, Eiusque sacro filio
Intrans in eum gratia Cum spiritu, qui est pia
Docet, ut noscat Dominum. Virtus atque dilectio.

Brev. Elnenseimp. Perpiniani 1500.- 5, 2 hoc suade.- 5, 3 citarg-ia.


7, 1 Nobis concessa.
- 182 -

312. De sancto lacobo Maiore.


Ad Laudes.

1. Colant cnncti choro iuncti 5. Multi orant et implorant


lacobi natalitia Suis delictis lacobum,
Et compunctiChristo laeti Hunc honorant et laborant
Psallant laudum praeconia. Salvari per apostolum.
2. Iste sanctus manet tantis 6. Hunc habere gaudet vere
Decoratnsmiraculis, Hispaniaquetranslatum,
Noster cantus nequit tantis Det sedere et gaudere
Demonstrare oraculis. Nobis inter principatum.

3. Mutus fatnr, mors fugatur 7. Sancte Dei apostole,


Virtute sancti lacobi, Ora pro nobis Dominum,
Visus datur, enervatur Ut caeleste nobis per te
Potentia diaboli. Donet sacrum palatium.

4. Sanctos stringit et affligit 8. Sit patri atque filio


Herodiana rabies, Cum spiritu paraclito,
Inde scidit et occidit Trinitati, unitati
lacobum inter acies. Honorque sit perpetuo.

Brev. Elnense imp. Perpiniani 1500. - 4, 3 Inde cidit. - 5, 2 delectis.

313. De sancto lacobo Mainn*.

In Lau'dibus.

1. lacobe, Christi famule, 3. Tuoque nos precamine


Xostros clamores suscipe Fac caeli summa scandere,
Et tuis sacris precibus Quo valeamus cernere
Munda nos culpis omnibus. lesum, lacobe, adnue.

2. Ut luce spiritalium 4. Praesta, pater piissime,


Resplendentes charismatum Patrique compar unice,
In corde siraus sobrii, Cum spiritu paraclito
In carne semper liberi. Regnans per omne saeculum.
Brev. Xantonense imp. Pictavii 1542.

3U. De ss. lacobo et Philippo.


1. Gaude, mater ecclesia, 2 0 beata candelabra
C^uaeduo colis lumina, In poli sita culmine,
Sanctorum bina gaudia Peccati nosti tenebram
Mittis ad caeli limina. Vestro purgate lumine.
- 183 -

3. Olivae binae unicae 5. Quaesuraus,auctor omnium,


Pietatis et gratiae, In hoc paschali gaudio
lungatis nos angelicae Ad caeli ducat gaudium
Sorti caelestis curiae. Nos horum intercessio.

4. 0 clara luminaria 6. Gloria tibi, Domine,


In tirmamento posita, Qui surrexisti a mortuis,
Ut sol, luna micantia, Pro tuo passos nomine
Vestra nos iuvent merita. Ditas aeternis praemiis.

Hymn. ms. S. Petri Mart. Utinen. saec. 16. Cod. Civit. Utinen. s. n.
1, 4 lumina. - Mel: Magnae dies laetitiae.

315. De 88. Innocentibns.

1. Bethlehem tellns emicat, 3. Vivunt, regnant feliciter,


Caelnm resultans intonat, Laudant Deum concorditer
Pollet decus ecclesiae Clamant piisque fletibus
Infantum vernans sanguine. Necdum valentes vocibus.

2. In morte Christum praedicant, 4. Prius triumphant sanguine,


In vita quod nequiverant, Quam detur illis vivere,
Sunt martyres per gratiam Scandunt caeli fastigia
Non ulla propter merita. Et nova cantant cantica.

5. Gloria tibi, Domine.

Ant. et hymn. ms. Scarensesaec.[14. et] 15. Cod. Upsalen. C 422.


A. - Brev. Roschildense imp. Parisiis 1517. B. - 1, 4 Intantum servans
sanguinemB. - "', 3 piis cum fletibus B. - 4, 1 Primo triumphant B. -
4, 2 Quo detur B. - 4, 4 cantent B. -- Vgl Klemming III, 77.

316. De sancto Indoco.

1. Ad laudes regis incliti 3. RegnumnamqueBritanniae


Pangamushymnum socii A fratre iussus regere
Festaquesancti ludoci Hoc spreto solitariae
Mente colamus supplici. Vitae se coepit tradere.

2. (Jui patre rege genitus, 4. Virtntum per insignia


A summo Deo deditus, Tendens ad summa merita
Contemptoflore arido Abiecta carnis sarcina
Voto fervebat florido. Ad Deum redit anima.
- 184 -

5. Omnes enim precamur te, 6. Gloria tibi, Domine,


Nobis sis clemens. ludoce, Gloria, unigenite,
Ut te colentes devote Una cum sancto spiritu
Tecum vivamus aethere. In serapiterna saecula.

i irat. ms. Campenseanni 1462. Cod. Darmstadien.521. - 6, 3 sq.


t.liK-ii: erganzt nach Anal. IV, Nr. 184.

317. De sancto lohanne Kaptista.


Ad Completorium.

1. Baptista Christi inclite,


Qui Christum prodis indice,
Nos miserando respice
fulpasque nostras ablue.
Brev. ms. Bisuntinum saec. 14. Cod. Vesolen. 18. A. - Brev. BNuntinum
imp. 1531. B. - Doxol: Deo patri sit gloria. etc.

318. In Natiritate s. lohannis Bapt.


Ad Vesjperas.

1. Gaudeat caeli triumphator coetus,


Orbis exsultet landesque depromat,
Namqae praelustris natus est lobannes,
Vates et infans.

2. Concinat melos angelorum chorus


Ceterum omnes caelicique cives.
Vultu benigno gratulentur tibi,
Nate formose.

3. lamiam natalis celebris illuxit,


Dies optatns militis insignis,
Cuius in ortu iucundantur orbis
Almi penates.

4. Felix o pucr, ablactatus nondura,


lam qui collega supernm eftectus
Hodie sacras vagis inter ulnas
Matris excelsi.

5. 0 mirum ingens arcanumque munus


Caelitus lapsum, nutu namque divo
Reserat regem celebris in alvo
Miles accubans!
- 185 -

6. Stupet hic mundus siletque natura,


Quod luce carens abortivo j>uer
Cernat invisum innotumque noscat,
Colat, adoret.

7. Solus erutus legibus naturae


Donoque fretus numinis charisma
Nactus est adhuc septiforme sacri
Lucis inexpers.

8. lubar emisit rutilans lux vera,


Hic namque solis sideris ad instar
Praeit aeterni ortum sicque regem
Praeco caelestem.

9. Ortus est infans angelorum consors,


Sono laetetur carmine cum dulci
Turma fidelis, blandiatur tibi,
Parvule pulcher.

10. lubilet omnis synodus in ortu


Parvnli, quo lux magni praecursoris
Nemini dedit exitum maiori
Omne per solum.

11. Non lux, sed lumen eratque lucerna,


Corda perlustrans nubilosa, velut
Radius micans lucens et ignitus
Flaminis igne.

12. Da, sancte pater, baptista lohannes,


Mentibus nostris fontern veri boni
Ingeri, quoque anhelantes iunge
Gratiae tuae.

13. Suscipe, precor, gratiose comes,


Vota precantum et nefanda nostrum
Precibus tuis deleantur cuncta
Crimina gratis.

14. Tibi, rex Christe, decus et potestas,


Honor et virtus sitque patri, cum quo
Semper et sancto flamine per cuncta
Saecula regnans.
Cant. ms. Franciscan. saec. 15. Cod. Marcian. It. IX 145. - '"'>, 2
«ptate.- 13, 4 Verbigenagratis. - Dieserund die folgeuden,derselben
Hs. eutnommenenHymnen ruhren von einem Franziskanerdichter lier:
,,Sequentes
laudi-svel hymnosseusequentias
adhonoremgloriosis.simi
lohannis
Baptistaecomposuitquidamfrater minorumdevotuseiusdem."
- 186 -

319. In Nativitate >. lohannis Bapt.


Ad Nonturnum.

1. Plaudat nunc sacra suboles et omnis,


Longa permensus mobilis qui aevi
Lustra deflebat reditus optati
Christi Messiae.

2. Augelus, sancti paranymphus nati.


Hane qui praeconem cecinitque regis
Fore prophetam, gaudium rependat,
Quod repromisit.

3. Hic puer omni praeditus virtute,


Belligcr uti animo»us gigas,
Iter aggressus liispidum tutavit
Posteris cunctura.

4. Ut mitis praeco vocem se fatetur,


Verlii vox, inquam, cuius verba vitae
Sonus eructat aditumque pandit
Aetheris alti.

5. Vox, cuius cantus pabula propinat


Grata salutis, virtutis et vitae,
Pascua novae reserat amoena

Legis aeternae.

6. Hucque, huc oinnes desides invitat,


Clamat peccantes, debiles impellit.
Fontis ad aquas sitibundos vocat
Gratis immensi.

7. Vox, pulchre cuius tonus introduxit


Praevium mundo luminis opaco,
lubar aeterni pepulit et taetras
Nubes erroris.

8. Vox nenipe, cuius harmonia norat


Intima caeli penetrare celsi,
Cuius est clavis ianuae caelestis
Lingua fidelis.

9. Vox namque, cuius melos demulcescit


Turbam lugubrem, cum lucis efulsit
Radius, taetri abditam ingenti
Carceris antro.
- 187 -

10. Vox, cuius vigor fidei decreta


Sanxit et legis, cuius est origo
Pervius ordo, finis atque norma
Cunctae virtutis.

11. Porrige robur, pugil et protector


Fortis in bello, turbae fatiscenti,
Fidei nostrae clipeus et ensis,
Haereses sterne.

12. Auge nunc, quaeso, regimen sollerti,


Desidis fuga latebras erroris,
Omnibus assis pietate gratis,
Perpes alumnus.

13. Tibi, rex Christe, decus et potestas,


Honor et virtus sitque patri, cum quo
Semper et sancto tiamine per cuncta
Saecula regnans.

Cant. ms. Frauciscan. saec. 15. Cod. Marcian. It. IX 145. - ,,Sequitnr
in eiusdem beati lohannis Baptistae .sollcnmitate ad Nocturnum hymnus et
cantatur in tonn Virginis proles."

320. In Nativitate s. loliannis B.

Ad Laudes.

1. 0 decus patrum, baptista, que princeps


Trinique nexus, angelorum agalma,
Vitae dux, splendor, redemptoris nostri
Inclite praeco!

2. 0 sator virgo, o benigne pater,


Tibi ter triplex ierarchia pandit
Laudes hymnosque harmonia pari
Neumate dulci.

3. 0 miles alme gloriosae prolis,


Gaudium mundi, pater pietatis,
Unica nostrum spes atqne dulcedo,
Arbiter legum.

4. Tu stupor fortis, fidei athleta,


Anachoreta mirae sanctitatis,
Tu robur mentis, dulcis amor urens
Pectora nostra.
- 188 -

5. Tu pavor orbis, dirigens auriga,


Deviis callis, miseris asylum.
Exsistis tandem anchora periclis
Naufragi saecli.

6. Tu caeli sidus, praefulgens aurora,


Genumacoruscans specnlumque lucis,
Rectis es via, ferula caducis
Lucifer caecis.

7. Angelis es par, mediator Christi,


Domini testis, sanctitatis forma,
Schola virtutura, venia precantum
Normaque morum.

8. Vinculum mundi stabilisque nexus,


Celebris thori mutuique forma,
Candens amoris methodus es fidis.
Gaudium maestis.

9. Centum lascivis debita relaxans


Terque quaterque castitatis loris
Mox voluptatis aestuantis dire
Frena conectis.

10. Protege. quaeso, gregem sauciatum


Dentibns saevis protervorum lupum,
Clade prostratum ingluviemque dele
Ensibus pacis.

11. Quaesumusclemens cernui lohannes,


Semper exsistas supplinim interpres,
Ubi nnnc felix gloria perenni
Sedes excelsus.

12. Salve, mi patcr, orthodoxe, sancte,


Salve, iam vectusthronos in sublimes,
Eia, nunc ora, spiritus ut illuc
Scandere queat.

13. Tibi, rex Christe, decus et potestas.


Honor et virtus sitque patri, cum quo
Semper et saucto flamine per cuncta
Saecula regnans.
Cant. ms. Franciscan. saec. 15. Cod. Marcian. It. IX 145. - 1,2
angelorumalga; <la auch 10, 3 Elision eintritt und angelorumalga keinen
Sinu zulafst, habe ich agalmavermutet. - 5, 2 Devioscalle. - -Sequitur ad
lauik-s eiusdem festi hymnus et cantatur in tono Ut queant laxis."
- 189

321. In Decollationc s. lohannis B.

Ad Vesperas.

1. Exsultet orbis pariterque polus


Astriger, almi militis depromat
Exitus, acta martyris baptistae,
Sancti lohannis.

2. Laetus in laudes chorus angelorum


Tonet amoene resonans in astris,
Seriem sacrae passionis pandat
Incliti vatis.

3. Hic nam praelustris Christi protomartyr


Exstat; o felix ortus et occasus,
Quo tellus gaudet gaudentque caelorum
Turbae felices!

4. Arguit regis facinus lohannes


Sanctus, invitat salutis ad iter,
Stolidum nescit monitis parere
Nequam adulter.

5. Quidnam, quod furit impudicus heros?


Inscius suae consortis et ultro
Aditum parat necis atque sui
Arbiter impos.

6. Improba fraudes raox virago gignit,


Fallax imago, cuius ira saevit,
Fremit et dolo proditque nefandum
Scelus in sanctum.

7. lam virus viro suasit quae quondam


Spargit et ultrix, raeminit livoris
Natae letalis, suadet scelesti
Callida pellex.

8. Iniquitatem peperit, quae parit


Virtuti parca pietatis parcam,
Tumet insanis uxor, immo fera,
Praeda Plutonis.

9. Aestuat regis facibus libido,


Inque vorago crapula turgescit,
Surgitque duplex Veneris et meri
Ignis scintilla.
190 -

10. Cura petit belva effrenata caput


Sacrura, Herodes periurus insanit,
Sed amor vincit lubricus Herodem
Nanjqae dementem.

11. Prodit libido, temere cum iurat


Et, quod iuravit, perperamque iubet
Impleri, grave scelus, heu, migrat
Ense cruentus.

12. Tibi, rex Christe, decus et potestas,


Honor et virtus sitque patri, cum quo
Semper et sancto flamine per cuncta
Saecula regaans.

Cant. ms. Franciscan. saec. 15. Cod. Marcian. It. IX 145. - 6, 2 .sai--
vis. - nln nomiae Domiai lesu Christi Amen. Incipit alius novus hymnus
ad honorem decollationis beati lohannis Baptistae in eodera metro et ab
eodem fratre corapositus. Et canitur iu touo Aures ad nostras.

322. In Decullatione s. lohannis B.

Ad NocjturDum.

1. 0 gerama nitens, rosei candoris


Lux, sic foedavit rabies Herodis,
Ut molem sacri corporis invadat
Praedo crudelis.

2. Hactenus furens lactantes infecit


Alter Herodes, impius et alter
Nunc sacram fundit sanguinem fidelis
Christi pracconis.

3. Quid namque, nequam iudex, immo reus,


Properas regnum temcrare? numquid
Foret pudori profanare templum,
Censor infelix?

4. Plebis occisor, ultio reposcit,


Arguit causa, vincula te manent,
Carcer accusat, cruor attestatur
Sacer effusus.

5. Improbus furor et funesta lues


Viuclis alligant, qui ligata solvit;
Flebilis error, heu, quam dolose
Patitur insons!
- 191 -

6. Fit cibus caedes, sanguis fitque potus,


Turget et alvus feritate tali,
Quo mensa caput gluviosus edax
Petat insontis.

7. Sanctum nec audax veritus est iudex,


Impius pium perdidit, sed vatem
Struma tyranni, iustus sicque tulit
Crimen iniqui.

8. Haud timet effrons carnifex et amens,


Agile scindit furibunda guttur
Frameammanu vibrans atque liquens
Gelidos artus.

9. Occidit saecli iubar, et coruscus


Splendor polorum pallet et iiigrescit,
Lactea Ptioebe clipsatur, et sidus
Squalet opacum.

10. lam silet verbura verbi voxque tacet


Altitonantis praeviique souus,
Tubae clangentis iubilus sordescit,
Lyrae caelestis.

11. Tibi, rex Christe, decus et potestas,


Honor et virtus sitquc patri, cum quo
Semper et sancto flamine per cuncta
Saecula regnans.

Cant. ms. Franciscan. saec. 15. Cod. Marcian. It. IX 145. - 4, 1 hiuter
ultio ,,vel talio". - nln tono: Iste confessor."

323. In Decollatione s. lohannis 6.

Ad Laudes.

1. Perge iam, pater, visiturus perge


Turbam lugubrem et quem prodidisti,
Nobis ostende patribus et illis
Christi triumpbum.

2. Prppera, praeco, percunctatus diu,


Praevius belli uuntia tropaeam
Specu ploratus et solare plebis
Taetro degcntis.
3. Iteruni sonet' tuba praecursoris,
Revehat verbum virtutemque verbi
Terat et clara vox clamantis omnes
Threnorum manes.

4. Ceterum laetus avidis decantet


Gaudium captis: belliger invictus
Palmam laturus pacis appropinquat,
Foribus adest.

5. Pangat nnnc hymnos laetabunda proles,


Quae quondam diu lutitans in antro
Lucis inexpers elogos detiebat
Christo potenti.

6. Tu namque ferveus cnicifer salutis


Tutus et hermes, belliger qui quondam
Factus es lucis caritatis et ve-
xillifer impar.

7. Hactenus iste, ceu qui praeivit


Lucifer ortum micans et occasum
Solis aeterni, hesperus post illum
Sidera scandit.

8. 0 miles alme, sedulo paternas


Aures inclina precibus benigne
Supplicis tui mentis et affectum
Respice, quaeso.

9. Suscipe, pater, anhelantis vota


Sacer alumni, strenue triumphans
Princeps, athleta, tramite labentes
Dirige recto.

10. Custos et rector, dux et via, portus


Nostrae salutis, gaudium et amor,
Vinculum pacis, spes et vita, salns,
Sancte lohannes.

11. Memor exsistas laudes qui tuorura


Supplicum tibi iugiter deproraunt
Voce sonora cernuoque poscunt
Te, pater pie.
- 193 -

12. Tibi, rex Christe, decus et potestas,


Honor et virtus sitque patri, cum quo
Semper et sancto flamine per cuncta
Saecula regnas.
Cant. ms. Franciscan. saec. 15. Cod. Marcian. It. IX, 145. - 6, 2 ermes. -
flSequitur de eodern hymnus ad laudes. Et cantatur in tono Virginis
p ro 1os."

::. I De v lohanne Bridlingtoniensi.

1. Alma mater ecclesia 4. Expers peccati scrupuli


Congratuletur filio, Columna fit ecclesiae
Quem divina clementia Sicque de luto tiguli
Caeli iunxit collegio. Formatur in vas gloriae.

2. Hunc senescentesaeculo 5. Parent ipsius precibus


Contra noxas remedium Morbi, mare, daemonia
lobannem dedit populo Quem unxit prae consortibus
lesus, salvator omnium. Spiritus sancti gratia.

3. Indutus stola fragili ti. Precamur, sancta trinitas,


Fragilitatem exuit Ut nos a morte triplici
Et eius menti stabili Conservet tua bonitas
Charisma Christus influit. lohannis prece*supplici.
Orat. ms. Carthus. Colonien. saec. 15. Cod. Colonien. 28. - - 2, 1
Nunc. - 6, 3 sua bonitas. - ,De sancto lohanne, priore regulariuin
10. Oct."

325. De s. lohanne Evang.

1. lohannes, virgo, dilecte a Domino,


Verbi superni a patre progeniti
Gratiam nobis deprecare miseris.
Ut tuis sernper subleveraur meritis.

2. Cuius exivit sonus in fines terrae,


Evaugelista, deitatis syramista,
Oratu tuo obtine, reatibus
Nostris ignoscat ut summa clementia.

3. Sit tibi, lesu, benedicteDomine,


Gloria, virtus, honor et imperium
Una cum patre sanctoqueparaclito,
Cum quibus regnas Deus ante saecula.
Diurn. et hymu. ms. Henedict.Suecic. saec.15. Cod.Upsalen.C 477.-
2, 2 divinitatis. - - Oie erste Str. diesesHymnus kommt auch in dein
Hymnus Andrea Chriati sanctorum raitissime vor, gehort aber
demselben nicht ursprunglich an.
Dreves, Hymni Inediti VIII. 13
- 194 -

326. De s. lohanne Evang.


Ad Matutinum.

1. Subliniemtui gloriam 6. Prae cunctis te discipulis


Volentespie pangere, Valde dilexit Dominus
lohannes,Dei gratiam Et eius semperoculis
Optainustuo munere. Te respicit nunc comminus.

2. Tu niultum es laudabilis 7. lairi lesus filiam


Coetu cunctarum gentium. Resurgere dnm voluit,
Es nam sobrinus nobilis Ibi tuam prae»entiam
lesu, factoris omnium. Te diligens adhibuit.

3. Liquisti patrem, retia 8. Sic zelus Dei ferveat


Et navim maris fluctibus, Nostris, lohannes, intimis,
Sequenslesu vestigia, Quod nobis semperlibeat
Vocantis te, in omnibus. Nostris favere proximis.

4. Electus tn a Doraino 9. Et lesu dulcis pietas


In aevum virgo permanes, Spem nobis sic adaugeat,
iSum nuptianim termino Ut nulla nos tepiditas
Tu sine sponsa remanes. A cultu Dei retrahat.

5. Vidisti lesu faciem 10. Patri, nato, paraclito


In sacri niontis culmine Semper reddamus gioriam,
Non fide, sed per speciem, Sancti lohanuis merito
Vestitam divo lumine. Intremus caeli curiam.

Officium novum beati lohannis imp. Bouoniae 1525.'

327. Oe s. lohanne Evang.


Ad Laudes.

1. 0 gratia qnam maxima, 3. Cum supra lesu pectore


Quam tibi lesus dulciter Recubuisti lacrimans,
In cena fecit ultima De falsi ludae scelere
Te amaustam suaviter. Cumgrandi poenacogitans,

2. Secreta nam caelestia 4. lesus quam duloe basium


Tibi monstravit trinitas, Infixit tuis labiis,
Quae nulli fecit pervia, Deplorans, heu, nimium
Quoshabuit antiquitas. lam se daturusimpiis.
- 195 -

5. In borto patri supplicans, 8. Quamsibi valde condolens


Ut calix a se transeat, Ducis ad crucemfilii,
lesus dixit, ut vigilans Omni virtute redolens
Mens tua secummaneat. Queni blasphemabantimpii.
6. Dum fugiunt discipuli, 9. Scututnimpeuetrabile
lohannes, lesuin sequeris, Nos tidei sic muniat,
Dum captum tralmnt famuli, Daemonium terribile,
In morte tu non deseris. lohannes,ne percutiat.
7. Ore dixisti quaerulo 10. Patri, nato, paraclito
Mariae: ludas trucibus Semper reddamus gloriam,
Nunc lesum dedit osculo Sancti lohannis merito
Pharisaeorum manibus. Intremus caeli curiam.

Officiuni novum beati lohannis imp. Bononiae 1525.

328. Oe s. lobanne Evang.


Ad Primam.

1. Ploratus, heu, largiter 4. Sicque sepulto filio


Cernens matrera cuin filio Curam matris in omnibus
In passione graviter Egisti sine vitio,
Diro pungi supplicio, Dum vixit cum mortalibus.

2. Vexisti semimortuam 5. JVIundemuscor sollicite,


Ah! matrem quantis lacrimis, lohannes, tuis precibus,
Quam tu credebas mortuam Quo Deum nos explicite
Poenis nati gravissimis. Cernamus in caelestibus.

3. In cruce Dei tilius 6. Et fortis patientia


Matrem pendens adloquitur: Amore lesu toleret
Hic, ecce, tuus filius Cuncta nobis contraria
Pro me tibi conceditur. Et tolerando superet.

7. Patri, nato, paraclito.

Officium novum beati lohannis imp. Bononiae 1525.- 2, 1 Kexisti.

329. De s. lohanne Evang.


Ad Tertiam.

1. Praecurris tu ad tumulum 2. Eductis limbo patribus


Petrum, cum resurrectio lesus ornatus gloria
lesu foret per angelum lam superatis hostibus
Discussn, tunc cum gaudio Surrexit die tertia.
1:5*
- 196 -

3. Tunc oscnlaris dulciter 5. Amara lesu passio


Eius sacratastigmata, Nostram,lohannes,aniraam
yui tibi sufflansleniter Siiccrnciet absinthio,
Magna dedit charismata. (^uodChristo reddat intimam.

4. In mare de discipulis 6. Et dulcis amor virginis


Unus ex septeraretia Cor nostrum sic trausfodiat,
Mittens agnoscisoculis, Quod zelo sui numinis
Snrrexit qui cum gloria. Semperlanguerefaciat.

7. Patri, nato, paraclito.

Ofticium novum beati luhamiis imp. Bononiae 1525.

330. De s. lohanue Evang.


Ad Sextam.

1. Cum patribus et angelis 6. Plenum vcneuo calicem


Scandentem grandi gloria Dum potas, nihil nocuit
Cernis, lohannes, oculis Ob fidem lesu simplicem,
lesum caeli sublimia. <tiuaesemper cunctis profuit.

~2.In te, dum raentis oculos 7. lussu maligni hominis


In caelum tenes, spiritus Intrasti fervens oleum
Descendit, qui apostolos l'n> laude lesu nominis,
Sanctificavit caelitus. Quod tu sensisti roseum.

o. Cum mater uato spiritum 8. Pro tui lesu nomine


Sine dolore iubilans Tractus in Patraos insala,
Restituit, est creditum, A Deo, non ab homine
Ijuod praesens eras lacrimans. JJiscis ventura saecula.

4. Cadaver sacratissimum 9. lohannes, semper humiles


Cuius dedisti tumulo In actibus et sensibus
Hymnum canens dulcissimum Simas et boni pugiles
Ore dolore tremulo. Pro Christo cum daemonibus.

5. Tu ad Electam dirigis 10. Patri, nato, paraclito


Ad Gavum et ecclesias Semperreddamusgloriara,
Tabellas, quibus colligis Sancti lohannis merito
Mentes a Christo devias. Intremus caeli curiam.

Otticium uovum lieati lohanuis irap. Bononiae 1525. - 5, 4 Mente.


- 197 -

331. De s. lohanne Evang.


Ad Nonam.

1. Reversusab exsilio 4. Cratonemcum discipulis


In Ephesum ingrederis, Trahis a cultu daemonum,
Ubi cum magno gaudio Qui gemmascoram populis
A populo rociperis, Plausu fregerunt hominura
2. Dum clamat: sit a nuniine, 5. Sic nostrum cor contritio,
Qui vitam praestat homini, lohannes, dure torqueat,
Benedictus,in nomine Quod cuncta facta vitio
Qui venit, ecce, Domini. Nobis deflere libeat.

3. Tunc Drusianamsuscitas 6. Servemuspure regulam,


Pulsatus piis precibus Statuta patrum oninium,
Fidelium, nam caritas Et mentem nostram quaerulam
Eius subvenit omnibus. Non faciat daemonium.

7. Patri. nato, paraclito.

Officium novum beati lohanis imp. Bononiae 1525.

332. De 8. lohanne Evang.


A d Vesperas.

1. Divina generatio 5. Et tunc festinus insequens


Per te nobis innotuit Equo carum discipulum,
Et lesu praedicatio, Clamabas ista prosequens:
Qui nulli unquam nocuit. Quid fugis istum vetulum?

2. Quod erat in principio 6. Redi, fili dulcissime,


Verbum et verbum dulciter Ad me, qui tibi spondeo
Apud Deum, eloquio Pati velle gravissime
Scribis tuo veraciter. Pro naevo tui felleo.

3. 0 perquam magna caritas 7. Ut nos servemus animarn,


In tuo dulci pectore lohannes, in caelestia,
Ardebat, quam antiquitas Frangamus vitam pessimam
Audivit nullo tempore. Et eius desideria.

4. Cum requirens depositum, 8. Cum cogerit necessitas


lohannes,ab antistite, Reddendi Deo debitum,
Intelligens depertitum Tunc Christo tua caritas
Diu flevisti concite. Nostrum commendet spiritum.

9. Patri, nato, paraclito.

Ofticium novum beati lohannis imp. Bononiae 1525.


- 198 -

333. I)e s. lolianne Evang.


Ad Completorium.

1. lohannes,ad caelestia 5. lohannes,sempercupimus


Volens te lesus ducere, Accepta tibi facere,
Cum nulla tc molestia Sic servos tuos petimus
Yitam fecit perficere. Velis pie rccipere.
2. Nam tumulum ingrediens 6. Cor tibi, corpus, aniniam
Vivus dedisti spiritum, Et cunctas vires corporis
I)e quo inanna scaturiens Damus jiandentes intimam
Tuum testatur meritum. Dilcctionem pectoris.
3. Contemplas cacli curia 7. Jsostrum tibi servitium
Vestitus iuxta virginem Sic te delectet ingiter,
Secundaestolae gloria Ut tuum patrocinium
Summi patris imaginem. Experiamur dulciter.
4. Ob doctoratus praemium 8. Patri, nato, paraclito
Cum gloria martyrii Semper reddamns gloriam,
Et virginale lilium Sancti lohannis merito
Te laudant Dei filii. Intremus caeli curiam.

fifficium novum beati lohannis imp. Bononiae 1525.

334. !M' sanetn lohanne Renmaensi.


Ad Vesperas.

1. Sacra dies infunditur 4. Oppressos fame valida


lohannis,viri incliti, Plena refovet gratia,
Triumpbis, signis, meritis ( um vacuantur horrea
Confessorumpraecipui. Frugum ineretur copia.
2. Hic probus ab infantia 5. lam candidatus senio
Desertipetit abdita; Evocatura Domino,
Anguem virosum perimit Fine beato transiens
Et principatur monachis. Super laetatur aethera.

3. Fuganlur saevi daemones, 6. 0 pater divinissime,


^luto loquela redditur; Tuos conservafilios,
yuemmorsraptabatcitima, Quosnuncgratarisproprios^
Sacra reformant munia. Concivesposcecaelicos.
7. Cum quo nos, sumnia deitas,
In trinitate unitas,
Tua captet aeteraitas
Et habeat infinitas.

Vita ms. S. lohannis Reomaen.saec.10. Cod. Meten. 195. - AWhrift


Ton P. E. Riviere.
- 199 -

335. De s. lohanne Spoletino.


Ad Vesperas.

Collaetetur ecclesia 5. Multis fulgens miraculis


Laudans principem gloriae, Vocatusest a saeculo,
Beneventana patria Caeli coniunctus vernulis
Magis exsultet hodie. Vivit in pace sedula.
2. De Spoleti provincia 6. Eius nos iuvent merita,
Sanctuslohannes micuit, Sua festa qui colimus,
Quem sempiterna gloria, Ut nobis fiat praestita
Caelestisvita decuit. Caeli vita, quam cupimus.
3. In Apicii finibus, 7. 0 monachorum gloria,
Non longius a Samnia, Eremitarum gaudium,
Exemplis et virtutibus Quem Spoletina patria
Fulsit eius praesentia. Produxit quasi lilium,
4. Ibi caecos illuminat, 8. Sancte lohannes, gratia
Leprosis tit obsequio Reple corda fidelium,
Et daemons eliminat Quae post haec tranaitoria
Ab hominum consortio. Caeleste gustent gaudium.
9. Per saecula sit omnia
Deo laus sumraae gloriae,
Qui vexit ad caelestia
Sanctnm lohannem hodie.

Collect. ms. Constantini Caietani saec. 16/n. Cod. Alexandrin. 94.


Antiphonario collegiatae ecclesiae terrae Apieii anni 1337."

336. De s. lohanne Spoletino.


Ad Laudes.

1. Laudemus Christum Dominum, 3. Gaude, castrum Apicii,


Qui nobis suum famulum De tanto dono Domini,
Concessit per suam gratiam, Glorificate Dominum,
Ut salvet istam patriam. Qui salvat istum populum.
2. Venite, omnespopuli, 4. lesu Christe piissime,
Laudare nomen Domini, Rogamus te, sanctissime,
Ut donet nobis gaudium, Ut liuius almi gratia
Quis snum dedit famulum. Nobis remittas debita.
5. Gloria tibi, Domine,
lesu, salvator ornnium,
Cum patre et sancto spiritu
In sernpiterna saecula.
(-'«llect. ms. Caietani Constant. saec. 16,'n. Cod. Alexandrin. 94. - 1, 3
Eine Silbe zuviel; lie?: Dedit per suum? - 2, 4 Quem suum dedit famu-
lum. -- ,Ex Antiph. collegiatae ecclesiae terrae Apicii anni 1337."
337. De sanctu loseph.
Ad Vesperas.

1. Ut collaudare gentes catervatim


Queant supremi loseph generosi
Miras virtutes patriarcbae, Deus,
Largire vota.

2. Quem de regali stirpe procreatum


Praedestinavit pater aeternalis,
Ut tantae stirpis unicus virgini
Desponsaretur.

"\. l)am cognovisset sponsam concepisser


Stupescebat, cum unde nesciebat,
Virginem castam nolle traducere
Tunc cogitabat.

4. Et confortatur angelo dicente:


Noli timere, loseph, fili David.
Natum in ea beatum efficit
Spiritus sanctus.

5. Hinc loseph laetus coniugem accepit


Et famulatur intactam praeservans
Ac curam gessit praebuitque victus
Necessaria.

6. Cura iuxta regis Augusti edictuni


Describeretur universus orbis,
Sponsae praegnantis impleti sunt dies,
Parit Bethlehem.

7. loseph collatum est ex hoc regalii


Sacerdotii veri signaculum,
Cum in praesaepe tractans et adorans
lesum obtnlit.

8. Gloria patri, sammo genitori,


Gloria nato, pio redemptori,
Flamini sancto, nexui utrius,
Honor aequalis.

Dium. ms. et hymn. Beuedictin. Suecic. saec. 15. Cod. Upsalen. C


477. A. - - Brev. Kigenseinap. s. 1. 1513. B. - - 2, 3 stirpis unitas A. -
3, 1 Cum B. - 5, 1 Hinc laetusJosephB. - 6, 3 impletaeA. - Fiir diesen
und die zwei folgenden Hymnen vgl. H. v. Bruiningk in Mitteil. aus d. liv-
land. Geschichte. XIX, S. 239 ff.
338. De sancto losejih.
Ad Nocturnum.

1. Multaque mira hinc fidei nostrae


Suut patefacta loseph mysteria.
Et de futuris in Christo complendis
Plene docetur.

2. Crudelitatem sentiens Herodis


Natum cum matre ducit in Aegyptum
Et more patris toto infantiae
Pavit decursu.

3. Infantem lesum tractavit manibus,


Gestavit ulnis, suaves amplexus
Praebuit illi, ob id praecipue
Sollemnizandus.

4. Et cum defunctus esset rex tyrannus,


lesum reduxit iubente angelo
In terram luda, Archelaura timens
Vadit Nazareth.

5. Xon solum Dci raater suo sponso.


Sed, cui genu inclinatur omne,
Mandatis suis oboedit quam prompte
Et comitatur.

6. Gloria patri, summo creatori.


Gloria nato, pio redemptori,
Flaraini sancto, nexui utrius.
Honor aequalis.

Diurn. et hymn. ms. Benedict. Suecic. saec. 15. Cod. Upsalen. C 477. A.
Brev. Rigense imp. s. 1. 1513. B.

339. De sancto loseph.


Ad Laudes.

1. Hunc de profundo corde deitatis


Praedestinavit Deus, exaltavit
Prae cunctis scribis, regibus, prophetis
Ritus veteris.

2. Ceteri namque reges et prophetae


Christum venturum simul praedicabant,
Quem loseph iustus osculatur pio
Osculo oris.
202

3. lam tiguratus loseph patriarchae,


Qui vinctos regis carcere servavit,
Hic redimentem captos universos
Cura tutavit.

4. Ille coniectat somniorum verba,


Egenti vendit populo frumenta,
Fidem observat regi, stupri nefas
Jnire spernens.

5. Isti patescnnt divinorum sensus


Mysteriorum, foiitem panis vitae
Propinat orbi, castitatem puram
Deo devovit.

6. Gloria patri, sutnmo genitori,


Gloria nato, pio redemptori,
Flamini sancto, nexui utrius,
Honor aequalis.

Diurn. et hvnm. ms. Benedictin. Suecic. saec. 15. Cod. Uspalen. C


477. A. - Brev. Kigense imp. s. 1. 1513 B. - 2, 2 praedicaverunt A. -
5, 4 devotam A.

340. De sancta Inliana.

1. Exorta prole nobili 5. Ubi deceptor astitit


luliana, flos virginum, Vultum gerens angelicum
Vicit hoc orbe mobili Fraudisque plenum praestitit
Minas feraces hominum. Consilium domesticum.

2. Sponso lesu tideliter 6. Orationis lumine


Soli placere cupiens, Docta cepit daemonium.
Sprevit terrenum fortiter Catenarumligamine
Poenascrudeles patiens. lecit in sterquilinium.

3. Exspoliata caeditur 7. Haec gloriosa facie


Virgis a sex militibus, Ponitur rota ferrea,
Capillis post appenditur. Sed angelorum acie
Ut immolet daemonibus. Frangitur sicut cerea.

4. Virgo manensimpavida 8. Videnteshaec pontifices


Traditur diro carceri, Baptizari se faciunt,
Luce tamen perfnlgida Saevientes carnifices
Illuminatur celeri. In virginem insaniunt.
2(13 -

9. Trahentes ud interitum Kj. Honor, virtus et gloria


Igni martyr proicitur, Sit Christo, sponsovirginum,
Sed gaudenstradit spiritum, Qui nos ad caeli gaudia
Dum caput ensecaeditur. Ducat post vitae terminum.
Offic. ms. S. Galgani saec. 16. Cod. Senen. F VI, 22. - 9, 3 tradidit. -
Nach Str. 5. Divisio.

341. De sancto luliano.

1. Solvimus magno superoque regi


Ora concordes iubilo canoris
Semper et Christum rogitamus omnes
Cunctipotentem.

2. Qui summi patris veniens potentis


Se dedit nobis tibi de superno
Corporis vires validas ministrans,
0 luliane.

3. Furia saevi premeris tyranni,


Firmus in atris monitu fidelis
Stringeris Christo, triduo retentus
Carcere taetro.

4. Aspidum diros colubrique morsus


Turbidas spernens maris et procellas,
Sarcinam tecum superare mundi
Posce labantis.

5. Spiritum reddens pretium beati


Muneris, caeli stabilem coronam,
Gliscis ac vilem pedibus premendo
Caelica pandis.

6. Nos eius saltem meritis benigne


Poscimus, Christe, lavacro renati,
Ut tuo donet populo salutem
Omne per aevum.

7. Sit Deo patri genitoque proli,


Spiritui sancto decus et potestas,
Qui Deus vivit sine fine reguans
Trinus et unus.

Brev. ms. Civitatense anni 1476. Cod. Civitat. LXXIV. (28). - 3, 1


Dura nimis saevi premeris. - 3, 3 Stringes.
- 2i >4 -

342. De sancto Jnliano.


In Laudibus.

1. Te, luliane, canimus 3. Tu vires liostis impii


Festamquediem colimus Fretus virtute Domini
Et vota pia solvimns Poenasque carnis superans
Melosque laeti pangimus. Polum petis tripudians.

2. Tu laureatus sanguine 4. Nunc adunatus augelis


Caeli fulges in culmine, Tuis faveto famulis,
Coniunctus choro martyrum, Quo tecum parte fulgida
Sanctissime christicolnm. Laeti sumaraus praemia.

5. Laus sit parenti Domino,


Laudes canamus unico,
Laus sit amborum tiamini
In saecula laudabili.

Passion. ms. Gemmeticense saec. "/12. Cod. Rotomagen. 1396 (V 135).

:-Mll De s. lalianu CenomanneDsi.

In 1. Vesperis.

1. Ut tnis dignas meritis camenas


Concinat praesens, luliane, coetus.
Expia nostros precibus reatus,
Inclite praesul.

2. Stirpe Romana generosus alma


In lesu cena puer adfnisti,
Te docet Petrus docuraenta sacris
Actibus explens.
3. A Deo missus Cenomannis altnae
Surculosprimus fidei propagas,
Roborant fontis scatebrae suborti
Dogma salutis.

4. Principis limen subiens ademptum


Reddis admota cruce lumen orbo.
Diluit princeps hominis vetusti
Gurgite naevum.

5. Plebis adiunctae procernmque turmae


Fonte detergunt maculas renati.
Error abscedit fideique iacta
Semina surgunt.
- 205 -

6. Summa,te totus veneratur orbis,


Trinitas rectrix opifexquererum,
Supplices audi pia concrepantes
Carmina laudum.

Brcv. Doleuse imp. s. 1. 1519.

344. De s. Inliano Cenomannensi.

Ail Matutinum.

1. Nube subducta sceleris paterni


Lucis aeternae iubar emicare
Nuntias Christum, dubiosque firmant
Signa secuta.

2. Auribus surdi bibulis sonoras


Hauriunt voces solidisque claudi
Cursitant plantis, erebi ministros
lussibus arces.

3. Turgidis leprae maculosa squaniis


Membra restauras, labra clausa solvis,
Integrum visus redeunt ad usum
Lumine capti.

4. Tres truci mortis iaculo pereraptos


Redditos vitae revocas ad auras,
His lesum fassis fera perfidorum
Corda domantur.

5. Sic bases firmans fidei profanos


Irritas cultus, teris idoloram
Fana, caelorum Domino dicatas
Erigis aras.

6. Sumraa te totus veneretur orbis


Trinitas rectrix opifexque rerura,
Supplices audi pia concrepantes
Carmina laudum.

Brev. Dolense imp. s. 1. 1519.


- 20IJ -

345. De sancto luliano.

1. luliani uunc martyris 9. Hinc diva fit divisio,


Unicus filius patris Monasteria dedicant
Quaegesseritrairaculis, Et diversa sollicitant,
Hymnis cantemusdebitis. Lumen vitae multis ferunt.
2. Requisitusa parente, 10. Basilissa, virgo felix
Coniugii formam sequi Ac terreni loci satur,
Mente recusans invida Migrat optata Domino
Deum die nocte orat. luliani vitam maerens.

3. Hic Deum vidit in somnis 11. Tunc adventans asperriraa,


Consolantem prae copula: Vae, Martiani rabies
Accipias, en, virginem, Oranes indicit idolis
Quam intactam mihi serves. Entes sub se adorare.

4. Segregaboipse vestram 12. Multitudo copiosa,


A carnis vobis semitam, Sequipeda luliani.
Ero tecnru cubiculo, Concrematur persubito
Yiriliter age coepta. lussa regis despiciens.

5. Unica virgo quaeritur. 13. lubet tyrannus maityrem


Basilissae coniungitur, Sanctum grave fustigari,
Adest thoro Dei chorus, Pincerna primus feriens
Liliis, rosis anioenus. Oculi lumen amisit.

ti. Facto noctis silentio 14:. Orationis ambitu


Loquitur virgo virginem: Pulverisantur idola,
Unde hi miri odores Pincernae luinen rediit,
Sunt hic nobis propitii'.-1 Deo martyr efficitur.

7. Fine carens piincipio 15. Dehinc ilartiani natus


Odor adest hic caelicus, Celsius, ecce, unicus
Quaerens nos Deo dicari, luliani disdpulus
Quod concordes mox voveront. Fit cum matre et aliis.

8. Psallebat hinc Dei chorus. 16. Et baptizatur Celsius


Plaudebant hinc virgines: Atqne mater similiter.
Nunc, nunc coronas meruit Orantes cum luliano,
Pia horum coniunctio. Idolorum ruit templurn.
17. Et dempta cute capitis
iSaevis traditur bestiis.
Gladii palmam referens
Xunc regnat in caelestibas.

Brev. ms. Ambrosianumsaec.15. Borgian. M II, 20. -- Uoxol.: Gloria


tiL>i, Uomine etc.
346. De ss. Inliano et Basilissa.

In 1. Vesperis.

1. Germinantes ut lilium 4. lulianus est nomine


Cum candidatocuneo Cum Basilissa virgine,
Sancti mercantur praemium Quorum tropaea pangimus
Yitae cruore roseo. Dum in hac vita degimus.

2. In nuptiali foedere 5. Dum niortem diram pertulit


Morem servant virgineum, Candidatum collegium,
In huius vitae carcere Aurura, tus, murram protulit
Fulgent ut sidus aureum. Acceptum sacriticium.

3. Mentem servant angelicam 6. Gloria tibi, Domine,


Tecti carnis velamine Manifestato sidere,
Vitamque apostolicam Qui fortes in certamine
In sanctorum regimine. Coronasti in aethere.
Brev. Elnense imp .Perpiniani (Rosenbach) 1500. - 1, 2 cureo. - 2, 4 Ful-
get. - - 3, 2 Tectis. - 4, 3 tropaeo. - 4, 4 in hanc vitam. - 5, 3 tus
mirando pertulit. - 6, 2 Manifestator.

347. De ss. luliano et Basilissa.

Ad Matutinum.

1. Triumphali memoria 2. lulianus et comites,


Gratulatur ecclesia, Praeclara caeli sidera,
Liliali fragrantia Muodi transscendunt limites
Suspirat ad caelestia. Laetati super aethera.

3. Gloria tibi, Domine,


Manifestato sidere,
Qui fortes in certamine
Coronasti in aethere.

Brev. Elnense imp. Perpiniani (Rosenbach)1500. - 3, 2 Manifestator.

348. De ss. inliano et Basilissa.

Ad Laudes.

1. Praelati sancti ordinis 2. Perferentes supplicia


Subiectis sic perficiunt, Coruscantper prodigia,
Quod laureati agminis Consummantur in gratia,
Coheredes sufficiunt. Coronantur in glovia.
- 208 -

3. Cum mortem diram pertulit 4. Gloria tibi. Domine,


('andidatum collegium, Manifestato sidere,
Aurum, tus, murram obtulit '^ui fortes in certamine
Acceptum sacrificium. Coronasti in aethere.
Brev. Elnense imp. Perpiniani 1500. - 2. 2 per tehlt. - 3, 2 Candi-
fum. - 4, 2 Manitestator.

349. De sancto insto Pnero.

In 1. Vesperis.

1. Regem laudemus supernum, n. Hos Belvacensis rejjio


<4ui lustnm, mitem puerum Ternos regressos recipit
Novennem, per martyrium In pulchro fontis spatio;
Ad caeli duxit solium. Paganus iram concipit.

2. Patre Instino genitus 7. Cum fratre pater latitat,


lustus. matre Felicia, In tide Instus militat,
Edocetur divinitus, Pro qua caput huic caeditur
Qua patruus sit patria. Et caesum patri loquitur :

3. lustinianus mansitat 8. Me matri pater deferas


Ambianis, hic claraitat; Sepulcro corpus tradito,
Audit, gaudet, egreditnr In terra corpos deseras,
lustinus, lustum sequitur. Caput matri da, rogito.

4. Ad dictam urbeni veniunt, 9. Sepulcro corpns traditur,


Collecti sunt hospitio Et caput matri geritur
Lupi. Lupum conveniuni Ad bummi regis gloriam,
Super fratris exsilio. (,iui lusto dat victoriarn.

b. lustinianus igitur 10. Sit laus, honor et gloria


A Lupo gratis redditur. Patri, nato, spiritui
Quemlustus iuste liberat, Sancto,cuius clementia
Ignotum quia noverat. Cives regnant in patria.
Brev. Silvanectenseimp. Parisiis 1521. -- 8, 1 deferaspater.

350. De sancto lusto 1'nero.


Ad Matutinum.

1. Noster chorus hymuum canat 2. Adest lusti dies festus,


Christo, regi gloriae, Quo gaudet ecclesia,
Qui nos lavat,qui nos sanat (^uemlustinus,vir honestus,
Ex morbotristitiae, Gignit de Felicia,
De quo vita, salusraanat Cuiuspios ornat gestus
In vallem miseriae. Novennis infantia.
3. lustini lustinianus Revertuutur,Belvacensis
Frater exsul patria, Illos silva recipit,
Arnbianis quod sit sanus Sed paganispraeostensis
Lupo dans obsequia, Specufratres eripit,
lustus narrat mente canus Caput lusti truncat ensis,
Dei per indicia. lustum Deus suscipit.

4. Pater audit, gaudet, vadit lusti caput patri fatur


Eius fratrem quaerere, In miro miraculo:
Hanc in viam sese tradit Caput matri deferatur,
Pater, lustus propere, Corpus detur tumulo;
Urbis dictae civem adit Paret ille, corpus datur
Lupum pater prospere. Belvacensi loculo.

5. Frater fratrem non cognoscit, Laus et honor patri detur,


Sed a lusto noscitur, Honor et laus genito,
yuem per flamen sanctumnoscit, Laus et honor cumuletur
Quo plene perfunditur, Flamini paraclito,
Frater reddi fratrem poscit, A quo nobis condonetur
Aere gratis redditur. Vita lusti merito.

Brev. Silvanecteuse imp. Parisiis 1521. - 2, 4 de falacia.

351. In ss. lusti et Clementis.

1. Laudes ecclesia canit catholica


Sanctorum annua colens sollemnia,
Insti atquc Clementis
Dies refulsit celebris.

2. Hi sunt duo viri misericordiae,


Quorum iustitiae sunt in memoria
Nec in oblivionem
Unquam erant per saecula.

3. Hi duae olivae florent fructiferae


In domo Domini ut cedri Libani
Et duo candelabra
Ante Deum lucentia.

4. Prostrato aequore navigant prospere


Doctores fidei praeconesque Dei
Pellentes Arianae
Falsum dogma perfidiae.
Dreves, Hymni Inediti. VII. 14
- 210 -

5. Turbae catholicae panem dant gratiae


Fugatis hostibus,pulsis serpentibus,
Ad momenti spatium
Caelo reddebant spiritum.

6. Sanctorum precibus in te credentibus,


lesu (Jhriste, tuis concedefamulis
Temporale eommodum
Et aeternnin subsidium.

7. In boc sollemnio patri ingenito


Eiusque filio sit et pirachto
Decus et imperium
Et nunc et in perpetuam.

Brev. ad moremSeveriani Collegii Erphordiensisimp. Maguntiae 1518.

352. De 8S. lusto et Clemente.

1. Felicis alma gloriae 5. Cum hostes pane feriunt,


Festa praefulgent bodie, Virtute cives muniunt
Qua confessoresincliti Et meritis potentibus
Probantur caelo praediti. Tnentur a serpentibus.

2. lustus et Cleraens nomine, 6. Succurrunt energuraenis


Sacro repleti flamine, Favore celsi numinis
Nam iusta per vestigia Obsessis de corporibus
Micant horam prodigia. Exterritis daemonibus.

3. Nunc Vulterrana gaudeas, 7. Testantur haec Italiae,


Cum tales patres habeas, Praesertim plebes Tusciae,
Gens vota dignis laudibus Petentes horum limina
Persolve confessoribus. Morbos ponunt et crimina.
i

4. A Vandalorum gentibus 8. Isunc confessoresuuici


Te protexere panibus, Favete plebi supplici,
Quod erat esca civium, Quae vos pro suo modulo
Fit dura pestis hostium. Honorat in boc saeculo.

9. Laudetur Dei gloria,


Maiestas et victoria,
Substantialis unitas
Et personalis trinitas.

Offic. ms. S. Galgani saec. 16. Cod. Senen. F VI 22.


- 211 -

353. De ss. Inslo et Clemente.

Ad Tertiara.

1. Veni, creator spirifus, 4. Accendunt lumen sensibus,


Mentes tuorum visita, Populum ab haeresibus
Ut digne sanctis merita Eripiunt, ab hostibus
Colamus data caelitus. Simulque duplis cladibus.

2. Qui paradetus diceris, 5. Hostem antiquum eminus


Fuisti nexus foederis A loco pellunt protinus,
Fratrum lusti et Clementis In quo degentes laudibus
Chordis oris, votis mentis. Vacant. micant virtutibus.

3. Tu septiformis munere 6. Per te, ignis et caritas,


Virtutum signis, opere Mansit vera fraternitas,
Hos ditans, Dei digitus, In istis semper socia
Fratres, divinus spiritus. Caeloque par in gloria.

7. Sit laus patri cum filio,


Qui nobis hoc exsilio
Dare dignetur caelitus
Charisma sancti spiritus.

Offic. ms. S. Galgani saec. 16. Cod. Senen. F VI 22.

354. De sancta Katliarina

Ad Tertiam.

1. Ave, gerama claritatis 3. Ave, virgo speciosa


ad instar carbunculi, clarior sideribus,
Ave, rosa paradisi Cuius vultum ac decorem
more flagrans balsami, concupivit Dominus,
Katherina, virgo felix, Funde preces creatori
gloriosa meritis. pro tuis supplicibus.

2. Ave, virgo Deo grata 4. Gloria et houor Deo


in caelesti culmine, usquequoaltissimo,
Ab angelis exaltata Una patri filioque,
in Sinai vertice, inclito paraclito,
Cuins merabra sacro rorant Cui laus est et potestas
olei liquaraine. per aeterna saecula.

Antiph. ms. S. Coronae saec. 13. Cod. Pragen. XII C 7 a. add. saec.
14. A. - Hymn. ms. 8. Coronae saec. 14. in, Cod. Pragen. I G 17 add.
saec. 14. B. - Mel.: Pange lingua.
14*
- 212 -

355. De saneta Katharina.

1. Cantet chorus tidelium 5. Rege, fove ac protege


Laudes sacrataevirgini, Tuos devotosfamulos,
Deo dicatae martyri, Virgo serena, nobilis,
Stirpe regali genitae. Ab hostium insidiis.

2. Aula resultet iubilans 6. Invenit unam nobilem


Sopernasanctamcontinens, Margaritam mirabilem,
Coetus sacranim virginum Cuncta terrena respuit
Candentessicut lilium.j Hoc solum tenenspretium.

3. Te, o bupernecunditor, 7. Nobis assit precantibus


Corde precamur supplici. Spiritus sancti gratia,
TJt Cateriuae meritis Mosque ad caelos dirigat
Mos caeli iungas gaudiis. Per Caterinae merita.

4. Exsulta, caelurn. laudibus S. Ascendant voces supplicum


Cum sanVtorum ogminibub. Ad thronum patris gloriae,
Ad vos conscendit iubilans Ut mereamur consequi
Haec virgo illustrissima. Aeterna Christi munera.

9. Gloria tibi, Domine.

Brev. ms. (Jisterciense anni 1483. Cod. Vaticau. Cappon. 119. -4, 3
""< nscendit hodie iubilans. - 7, 3 a caelos.

356. De sancta Katharina.

Ad Vesperas.

1. Dona caelestis patriae si iuncta


Inter mortales cernere delectat,
Oculos leva, fige cor, mortalis,
In Katbarinam.

2.?Felix. en, virgo regia de stirp(


Regias domos. regem genitorem
Possidet more regio nutrita,
Regi iungenda.

3. Lacte cum pio dogmata piorum


Avide bibit cumque lacte potat
Sophiae Christi dulcia praecepta,
Mens unde vivat.
- 213 -

4. Lumina fulgent facie decora,


Praebet et vultus lilia cum rosis
Et ostro nives animato calent
Pectore sparsae.
5. Pudor, venustas, castitas in toto
Corpore vigent, duraquetransit alma,
Flores misisse potuit putari
Tellus ennti.

6. Ipsa caducae docta caelo vitae


Dona contempsit pulchriora malens
Reddere sponso munera, quae nusquam
Termino parcent.
7. Unde cum saeva surgit a tyranno
Rabies contra, potuit invicta
Rotas ac ferrum vincere, sic necem
Tenera temnit.

8. Eia, nunc virgo sociata sponso,


Quem revelata facie tueris,
Ipsi nos tuis precibus commenda
Omnipotenti.

9. Omnipotenti gloriam canamus,


Qui trinus regnat, sempiternus, unus,
Quique tideles recreare solo
Valet obtutu.

«Collect. ms. Constant. Caietani saec. 17. Cod. Alexandrin. 96 (I).

357. De sancta Katharina.


A (1 N o c t u r n u m.

1. Nocte silenti, conditor, 3. Illa resistens Caesari


Tibi surgentescanimus, Eius terret ferociam,
Qai Katharinae virgini Illa vicit philosopbos
Sermonisconfers gratiam. Illo visa rairabilis
2. Te canimus,te quaerimus, 4. Hinc noctis ignorantiam
Aeterna caeli gloria, Nostris repellat mentibus,
Qui virginis praecordia Ut sic victoreshostium
Replestisapientia. Eius reddamurmerito.
5. Honor, decus, imperium
Patri, nato, paraclito,
Qui regnis iu caelestilms
Mentes beatas reticit.

Collect. ms. Constant. Caietani saec. 17. Cod. Alexnndrin. 96 (I).


- 214 -

358. !'"" sancta Katharina.


Ad Laudes.

1. 0 decnsAlexandriae, 3. Hinc caelos,terras intnens


Flos, Katharina, virginum, Trinum datorem praedicas,
Cuius cor Christns possidet Unum datorem praemii,
Sua praebenscharismata. Unnm trinumqueDominum.

2. Si mundutn vincis inclita, 4. Nostri roemento, quaesumus,.


Si fortes raundi snperas, Nostri reatus conscia,
Quid mirum ? tecum permanet Tuis adiuti precibns
Supernae virtus gratiae. Christi probemur famuli.

5. Honor, decus, imperium.

Collect. ms. Constant. Caietani saec. 17. Cod. Alexandrin. 96 (I).

359. De s. Katharina Senensi.

Ad Vesperas.

1. Virgo dilecti nova sponsa Christi,


Annuat nostris Katharina votis,
Ut suae laeto resonemus ore
Carmina laudis.

2. Rite psallentes Domino quotannis


Gloriam sacrae canimus sororis,
yuae togam sumpsit viridi sub aevo
Religionis.

3. Respuens vani decus omne mundi


Praedicatorum docnmenta patris
Sponte suscepit; redimita flore
Virginitatis.

4. Atterens duris sua membra flagris


Flevit humanos miserata lapsos
Aspero ferri strophio pudicos
Cincta per artus.

5. Nulla multorum spatio dierum


Corporis suniens alimenta vixit,
Sacra quam tantum cibus angelorum
Hostia pavit.
- 215

6. Sit Deus caeli residens in arce,


Trinus et simplex benedictus ille,
Qui potens totum stabili gabernat
Ordine mundum.

Antipli. ms. S. Katharinae Divoduren. saec. 14. Cod. Vatican. s. 11.(ol.


122 bisj. add. saec,.15. - 4, 3 tropeo pudicos.

360. De s. Kathama Senensi.

Ad Matutinum.

1. Vir^o prudentum comitata coetum


Obviam sponso veniens parata
Noctis horrendas repulit tenebras
Lampade pura.

2. Illi fulgeuteui uitidis lapillis


Annulum miri tribuit decoris
Virgini dicens: tibi trado sancti
Tignus araoris.

3. Inde sub niultis meruit figuris


Saepius vultum Domini videre,
lam sibi vitae dare pollieentis
Gaudia vura.

4. Mota fragrantis stimulo caloris


Mentis excessu rapitur frequenti,
Fixa dum sacris tenet ille membris
Vulnera Christi.

5. Nam piae mortis niemor et cruoris


Pertulit dirae monimenta poenae,
Quae sibi pulchrae fuit et perennis
Causa coronae.

6. bit Deus caeli residens in arce,


Trinus et simplex benedictus ille,
Qui potens totum stabili gubcrnat
Ordinc mundum.

Antiph. ms. S. Katharinae Divoduren. saec.14. Corl. Valican. s. n. (ol.


22 bis).
- 216 -

361. De s. Katharina Senensi.


Ad Laudes.

1. Spousa caelestis generosa regis


Scandit aeternos thalamos quietis.
Quam poli divae celebrant camoenae
Laudibus amplis.

2. Aucta virtutum meritis suarum


Ful;_'et immensis Katharina signis,
Dum graves raorbos fnaat orta mundo
Stella salnbris.

3. Saepe civiles cohibens furores


Servat a magnis populos periclis,
Recta componens Italas per nrbes
Foedera pacis.

4. Virgo divini studiosa verbi,


Spiritu martyr Domino dicata.
Clara portentis genus omne laudis
Attigit ista.

5. Unde ter felix quater et beata


In sinu sponsi requievit almi,
Inter illustres animas relata
Lux nova caeli.

6. Sit Deus caeli residens in arce,


Trinus et simplex benedictus ille,
Qui potens totum stabili gubernat
Ordine mundum.

Antiph. ms. S. Katharinae Divoduren. saec. 14. Cod. Vatican. s. n. (ol.


122 bis). add. saec. 15. - 3, 3 Itala. - Mel. dieses und der beiden vorher-
gehenden Hymnen: Ut queant laxis.

362. De s. Katharina Suecica.

1. Gaude, decus Osgotiae, 3. Sanctum suum projiositum


Sanctae Birgittae filia, Perornat cum virtutibu^,
Patrona esto Sueciae Dt gratum reddat spiritum,
Caeli tencns fastigia. Conformat se caelestibus.

2. Haec in aetatetenera 4. Haechonestatisspeculum,


Gustabat Dei munera, Paravit domiciliam
Araplexans pia opera Christo, contemnens saeculum
Fide transscenditsidera. Carnalequecontagium.
- 217 -

5. Dono fuit scientiae 6. Patri, nato, paraclito


Dotata conversatio, Sint honor, virtus, gloria
Domumque conscientiae Et Katherinae merito
Pura servat confessio. Nobis aeterna gaudia.

Brev. ms. Gnadenbergense saec. 15. Cod. Holmien. s.

363. De sancta Kineburga.

1. Kyneburgamlaude plenara 3. Firma tides impetrabit


Veneremur hodie, Morbi convalentiam,
Collaudenms,praedicemus Intus, foris dum servabit
In hac donum gratiae, Homo conscientiam,
Qua virescunt, reviviscunt Puram hic adnihilabit
Defuncti a funere. Hostis fraudulentiam.

Ergo crede, in hac aede 4. Fides vera effugabit


Si devotus fueris, Omnes fraudes daemonum,
Sanus eris, consequeris, Fractas vires solidabit
Quod iuste petieris, Et virtutes hominum,
Ora sane sero, mane Langueutes quosque tirmabit
Peste pro, qua premeris. Fideique raeritum.

Collect. ms. Llantoniense saec. 18. Cod. Coll. Corp. Christi Ozonien.
59. - 1, 5 vilescunt. - Absehrift von Rev. H. M. Bannister.

364. De sancta Kineburga.


Ad Process io ne m.

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo.


Qua Kyneburga pia migrat ab hac patria.
Moribus interius similis fuit illa supernis.
In terris vitatn dnxerat angelicam.
luugitur optatis concivibus ipsa beatis
Gaudia perpetua plaudit adesse sua.
Regnum terrenum genitura parabat amoenum,
Sprevit nt obscoenum coniugium iuvenum.
Dilexit Christum, mundum despexerat istum,
10. Carnis delicias, eius amicitias.
Virgineos mores observavit meliores
Felle carens, humilis prona, tacens stabilis.
Casta manens,pura, nec erat carnis sibi cura,
Ut Christo placuit. vivere sic sturluit.
- -218 -

15. Sanguinepraeclara, generosa,Deo quoquecara,


Saxonicacprolis, raagnificaesubolis.
Pro ?.cloCbristi procul advena,virgo, fuisti,
Celanspropeniemgerrainiset sericm.
Te scrvam faciens humilem regalia vitas,
20. Tutior ut fugiens sit tua virginitas.
Servula pistoris famnlaris in omnibushoris
Arte, sed uxoris est tua vita 1'oris.
ln fontem iacitur corpus scd sic reperitur,
Dc fundo loquitur corpus et extrahitur.
25. Concurrunt turbae populi de qualibet urbe,
^uod quisquis patitur, solvitur, eripitur.
Virgine pro pura fiunt miracula plura,
In prece quod petitur, hoc pia prosequitur.
Subsistunt sani iuvencs. pueri, \eterani.
Haec sunt dona Dei; laus referatur ei.

'.tffic. ras. S. Kineburgaesaec.15. Cod. Lundinen. Lansd. 387. - Ab-


schrift vi.n Rev. H. M. Bannister.

3t»5. In Translatione s. Kineburgae.


A d Processionem.

Salve. fcsta dies, toto venerabilis aevo,


Qua Kineburga suo tollitur ex turnulo.
Consilio sanus pracsul nwtropolitanus
Transferri docuit, sicut eam decuit.
5. Digne translata sursum sunt ossa locata,
Ne preniat illa solum, dum tenet ipsa polum.
Assistuut proceres,dominus,dux, miles et heres,
Praelati vetcres adveniunt celeres.
Burgenses inulti magno sunt agmine fulti,
10. Et doctor cleri praedicat boe fieri.
Claustralis, surge, cane tu laudes Kinebnrgae.
Fratrps cum paribus stent tribus ordinibus.
Concinat in turbis processio plebis et urbis
Cantica virginea, virgo praeoptat ea.
15. Aegri sanantur, miracula iam renovantur,
Omnia laetitiae signa sonent hodie.
lutirmi quique mnti, claudi reliqaique
Sani prosiliunt. vota Deo faciunt.
Virgo, tuae laudi sistentes, quacsumus. audi,
20. Sit pax omnino, gloria, laus Domino.

Offic. ms. S. Kineburgae saec. 15. Cod. Londincn. Lansd. 387. - Ab-
sclirift von Kev. H. M. Bannisti-r.
- 219 -

De sancto Lanrentiu.

Extingue, martyr, grandia 2. Ergo te, martyr, supplices


Discriminum incendia, Precamur,ut nos visites
Ut puros nos siderea Nosquelesu concilies,
Receptentsursum gaudia. Ut simus ipsi compotes.

3. Cui proli sanctissimo


Cum patre laus ingenito
Sit ab utroque parili
Honorque fuso flamini.

Lirev. ms. Senonense saec. 14. Cod. Vatic. Keg. 153. A. - brev. Se-
nonense imp. s. 1. et a. B. - 3, 2 Cum prole laus B.

367. De sancto Laurentio.

1. Pange, lingua, gloriosi 5. Qucm beatus vir lustinus


proelium Laurentii, sanctus et Hippolytus
Hac die qui mundum vicit Acceperunt et in agro
sub Decio Caesare Verano sepeliunt,
Et destruxit morte mortem Romae via Tiburtina,
missus in craticula. Cyriacae praedio.

2. Qui dum esset in tormentis 6. Qui nunc iacet ecclesia


positus craticulae, dicta suo nomine
Exclamabat magna voce Extra muros civitatis
non motus supplicio: in cista marmorea
Non ardorem inilii prunae Et, ut dicunt Romae, cessit
dant, sed refrigerium. sancto protomartyri.

3. Tunc spectabant admirantes 7. Ergo, martyr gloriose,


impii Laurentium, deprecare Dominum
Cuius carnes devastabant Pro nobis peccatoribus,
invocantis Dominum ut nos tuis precibus
Ignis vorax, carbo vivus Ascendere mereamur
imperio Caesaris. ad caeli palatium.

4. Quem cum vidit, dixit [illi] 8. Quod praestare nobis pater


beatus Laurentius: dignetur et tilius
Pars haec satis est assata, Et procedens ab utroque
subverti fac aliam paraclitus spiritus,
Et manduca partem illam; Quibus laus et potestas
tunc emisit spiritum. per aeterna saecula.

Dinrn. ms. Senonense saec. 14. Cod. Vatican. Rey.


- 22U -

368. De sancto Leone.


Ad Vesperas.

Leo, papa Romanorurn, 4. Inclite papa. populo


Gemmaepiscopornm. Preces fnnde pro cuncto,
Genlium pastor cunctarum, Ut tua petitione
Speculumsacerdotura, Nos aeternnspontifex
Sis intercessor pro nobis Expiatos a peccatis
Ad Deum miserrimis. lungat coetibus almis.
2. Ave. papa mitissime, Cunctarumurbium, Ronia,
Ave. splendidissime, Ut sol lucidissiraa,
Ave, Lomini athleta, Quae doctrina es ornata
Confessorum agmina Tanti principis sacra
i^iui inter sanctorum sacra Et fecunditate talis
Fulgensnt sol et luna. Es repleta corporis.
3. 0 cnnctorum flos praesulum, Exsultate, astra poli,
Mitis pastor oviura. Laetare, domna caeli.
Peccatorum consolator. Arcliangelorumque chori.
Plebium praedicator, Cum sanctis laetamini
Verae fidei omnibus De tanta iucunditate
Ora pro cnltoribus. Animae sanctissimae.
7. Gloriam patri vocibus
Melodis personeraus,
Gloriam Christo canamus,
Gloriam paraclito,
Qui trinus et unus Deus
Exstat ante saecula.

Brev. ms. Romarici Montis saec. 16. Cod. Spinalieu. 164 i 77). A. - Hym-
nar. ms. Romariei Montis saec. 15. Cod. .Spinalien. 194 (86). B. - 5, 2 sol
felicissima A. - 5, 4 Principis tanti B. - 6, 3 que fehlt B. -- 7, 1 Glo-
ria B. - 7, 4 paracleto A.

369. De sancto Leucio.


Ad Vesperas.

1. Optata dies advenit 3. Praecepta Christi praedicans


Exsultans in deliciis, Et sanctitate radians
Qua patriarcha Leucius Medelamconfert languidis,
Laetus raigrat ad Dominum. Functos ad vitani revocat.
2. Hic clarus vitae meritis 4. Gaude. Brundusia polis.
Refulgens et miraculis, Tantis ornata titulis.
Pulsis procul erroribus Sed clarior eximium
Plebem lavat baptismate. Patronum habens Leucium.
5. Gloria tibi, Domine.
Officia s«. Patronorum ecclesiae Brundusioae imp. Romae 15&3.
- 221 -

370. De sancto Lenciu.

Ad Laud es.

1. In matutinis laudibus 3. Ob boc celebrat annua


Deumprecemursedulo, Devotaplebssollemnia;
Ut nos ad caeli gloriam Tu, Christe, nobis annue
Per sancti ducat merita. Huius sequi vestigia.

2. In Brundusina claruit 4. Prcccmur ergo supplices


Urbe confessor
Domini, Patreniperennisgloriae,
In hac relinquens terrea Ut huius sancti merita
Migravit ad caelestia. Nobis impetrent veniam.

5. Gloria tibi, Domine.

Officia ss. Patronorum ecclesiae Brundusinae imp. Romae 1583.

371. Oe sancta Lucia.

1. Lux, ecce, lustrat aurea, 4. Sicut fide non frangitur,


Lucet Luciae laurea, Sic tracta fune tigitur,
Laudantes laeto carniine Qoanto fnnis sit fortior,
Laetemur loti crimine. Fit fide fulta fixior.

2. Mnndanis raundn micuit, 5. Poenas parans plus patitur,


Mnndare matrem meruit Dum pia perit, per[fo]ditur,
Mercans non mundis mercibus Poella passa gladio
Mundans malis et motibus. Psallit perenni gaudio.

3. Commutans cum caelestibus, 6. Patri, proli, paraclito,


Quod congrnit coniugibus, Cuins divino digito
Contempsit carens carie Vicit virgo, sit gloria,
Causas civilis curiae. Nobis secum sint ^audia.

Offic. ms. S. Luciae saec. 14/i5. Cod. Avenionen. 117. - Abschrift von
Mr. Labande.

372. De sancta Lncia.

Dies datur, qaae lastratur, In hac orta nec non torta


Luciae martyrio Fuit virgo nobilis
Quo laetatar, nam locatar Matrem curans et coniurans
Caelesticollegio, Ne tradatur nubilis,
dotatur, decoratur Sponsumnolens,Christum colens
Svracusa mansio. Sua donat dapsilis.
- 222 -

3. His di&tracti- sponsipactis 5. Sic subridenset deridens


Trabitur ad curiam, Furentem Paschasiuiu,
Ad quam ducta nec seducta Inconcussastans, percussa
Daranat idolatriam Pcr infixura gladium,
LaudansChristumet per ipsum Consolatur,quos hortatur
Solam sequenslatriam. Ad perenne praemiurn.
4. Tracta multis. ut adultis 6. Honor iste tibi, Christe,
Detur ludis turpibus. Cum patre, cum flamine,
Non veretur nec movetur <,iuo puella sic tenelhi
lunctis bobus pluribus, Vicit hoc certamine,
Tunc fit ignis, sed liaec signis Qua laetemur, ut locemur
Tutatur caelestibus. Nos in eius agmine.

Offic. ms. S. Luciae saee. u/i5. Cod. Avenionen. 117. - Abschrift von
Mr. Labaude.

373. L)e sancto Machuto.

1. Benedicite Dominum, 7. Ibi quaerebat insulam,


Gubernatorem omnium, Quam semper vocamus Inman,
Qui novum dedit famulum, Non reperiensque illani
^lachutum, ducem Britonum. Revertens venit patriam.

2. Sanctus Machu egregius 8. Didascalum hic audivit,


In die Paschae est natus Evangelio qui dixit:
Cum eo triginta tribus Vitam aeternarn habebit,
Simulque natis penitus. Patriam qui reliquerit.

3. Fueruntque eruditi 9. Sanctus Machu hoc audiens,


Delhtici quoque domini, Patriam suam relinquens.
In una die periti, Ad Colinum perveniens,
In elementis edocti. Paratam navem intuens.

4. Sanctus Machlous inprimo 10. Quae habebat instrumenta,


Habuit virtutem de Cbristo, Velum extensumin ea,
Frigorem nunquam babuit, Honiinibus at vacua,
Pallium a se eiecit. Cbristus sedebat in ea.

5. Hic quadam die perrexit, 11. Ancoramque qui tenebat,


Ad litus maris pervenit Illos quoque invitabat
Et illic ludens dormuit, Navigarc per maria
Cum quo insula ascendit. Transmarinorum patria.
6. Hic belvam immanissimam 12. In illam cito intravit
Palpavit ut agniculam, Et ventus validus venit.
In die Paschaesuper quam Velum quoqueadimplevit.
Sollenni cantavit missam. Et navis mare sulcavit.
- 223 -

13. 0 ecclesiaelux niagna 22. ClialeuxomenDominum


Et sacerdotumgloria, Omnipotentem,supernum,
Dum gregi praestaspabula, Ut mereamurfulgidum
Cordi pandis mysteria. Intrare habitaculum.

14. Hic venit ad civitatem 23. Ibi permanet gaudium


Aletis intrans gaudentem, In luminc viventium,
In qua multis virtutilus Sanctus, sanctus dicentium,
Ostendit se hominibus. Sanctus Deus virtutium.

15. Curavit quoque leprosos, 24. Hymnum Mnchutis beati,


Curvos erexit sanatos, Viri in cunctis optimi,
Resuscitavit mortuos, Deeantate, presbyteri
Qui inde vixerunt sanos. Eius et plures magistri.

16. Rex caelorum altissimus, 25. Magni quoque et pusilli


Solus excelsus Dominus, In mcmoria animi
Non clauditur temporibus Uti virtute meriti
Permanens semper aeternus. Patris vestris salvemini.

17. Qui et vocavit optimum 26. RogamusCbristum Dominuin,


Machutum suum famulura, Regem, rectorem oinnium.
Sanctum atque miriticum, Xobis ut praestet soliilum
Doctorem quoque perfeclura. In hoc muiulo auxilium,

18. Verus hic evangelicus 27. Nostri patris per meritum


Athleta Dei optimus Macliutis validissimum,
Contempta mundi gloria Ut mereamur gaudium
Centena sumpsit praemia. Possidere angelicuin.

19. Audite omnesfulgida 28, Haec est feria sollennis,


Sancti Maehutis opera In qua sacerdos nobilis,
Episcopi praecipua, Sanctus Machlou egregius
Magna et principalia. Caelos conscendit arduos.

20. Coram Deo dignissiraa, 29. Et nos armore debite


Hominibus placentia, Debemus laudes dicere
Diffamata per tempora Macbuti nostro auetori,
Huius mundi novissima. In sceptro poli manenti.

21. Quem copulasti, Domine, 30. Cuius beatis precibus


Angelorum in ordine, Mundemur a sceleribus,
Benedictus a Domiuo, Ut consequaraur praemia
Deo deoruin superno. Eius colentes merita.
- 224 -

31. Praeferimuste laudibus 32. Gloria praeclarissimo


Et postulamusprecibus, Christoque regi optimo
Ut piis nossuffragiis Et patri perfectissimo,
Liberes a piaculis. Spiritui quoquesancto.
33. Gloria perenni Deo
Unctoque Jesu Domino,
Almo quoque paraclito
In saecula saeculorum.

Passion.ms. incertae »rig. saec.[12. etj 10. Cod. Londineii. Reg. 13 A


X. - 5, 1 prorexit. - 23, 1 Chaleuxonicu.nti'.-nl>:irmifsverstandene
griechische
Forni von 11'xtifitti und xaltia (oder *ttlos'{). -- Der Hymnus ist vielleicht
ein KoDglomerataiis zwei oder mehrerenHyinnen. Mit -Str.19, vielleicht
auch mit Str. 24 scheint ein neues Lied zu beginnen. Auffallen mufs aucli
tlie doppelteDoxologie am Schlusse.~ Abschrift vun Rcv.H. M. Bannister.

374. De sancto Magnobodo.


In 1. Vesperis.

1. Yoce te sanctum Dominum benigna


Plebs creatorem fragilis precatur,
Ne suos unqnani scelerum rubigo
Denigret actus,

2. Ut tibi laudes meritas rependat


Hac die, qua te tribuente noster
Gloria praesnl meruit locari
Perpete caeli.

3. Iste duni vita viguit caduca,


Pauperes pavit, miseros refovit
Et reos vinclis macieque tritos
Carcere solvit.

4. l)ebiles tirmnm tenuere gressum,


Palpebraelumen repetunt ablatum,
Et novus surdas sonitus per aures
Verba ministrat.

5. Ignibus lentis febrium gravatos


Liberat membris, paralysis exit,
Morbido fluxu tenuata ventris
Visccra sanat.

6. Sancteconfessorpretiose,qui tot
Corpori curas adhibere laeso
Xosceris, tabes precibus sacratis
Ablue mentis.
225

7. Ut frui tecum mereamur otnnes


Gloria cunctis posita beatis,
Qua Deus iusti praemium laboris
Reddit amoenura.

8. Sit tibi, celsi moderator orbis,


Laus, honor, virtus simul et potestas,
Qui supra caeli resides cacumen
Triuus et unus.

Brev. Andegavenseimp. Parisiis 1551.

375. De sancto Magnubodo.


Ad Matutinum.

1. Nunc noster iiymnum concinat 5. Nummus datus pauperibus


Chorus sonoro carmine, Pluri subauctus numero
Dum praesulis Magnobodi CYescit refectis singulis
Festum celebrat annuum. Mirantibus clientulis.

2. Miranda plane caelitus 6. Hunc deprecemursupplices,


Donantur isti munera, Ut nos pio munimine
yuae iam superna gratia Servet ab imminentibus
In carne monstrant praeditum. Hostis dolosi fraudibus.

3. Orante sancto callidus 7. Ne sorbeat nos aspera


Propellitur de corpore Mundi procella, protegat
Hostis, daturque meutibus Nostram ratem, ne pirata
Et sensibus tranquillitas Secum trahat per devia.

4. Adversa linquit littora 8. SumnioDeo sit gloria,


Navis ducentenemine Qui nos mereri gaudia
Undasquesulcans fluminis Det in supernis sedibus
Agmen capit cum praesule. In sempiterna saecula.

Brev. Andegavense imp. Parisiis 1551.

370. De sancto Magnobodo.


Ad Laudrs.

1. Castis referre mentibus 2. Sacro docente spiritu


Laudes decet Magnobodi, Cavet veneni pocnla
Quem pluriniis virtutibus Et morte foeda profugus
Deus decorum reddidit. Tabescit auctor crimiuis.
t, Hymni Innliti. VI[. 15
- 226 -

3. Lumen legenti fulgidum 5. 0 beate Magnobode,


Ab aemulis extinguitur, Te supplicantes protege,
Sed spiritali lumine, Ut vana muudi respuant
Quod cepcrat, concluditur. Et recta semper appetaut.

4. Exsangue corpus parvuli, 6. Ut cum dies advenerit


Tritum iacens in platea, Cunctis statuta populis,
Precante sancto praesule Carnem resumat spiritus
Vivus reformat spiritus. Omni solutus crimine.

7. Summo Deo sit gloria,


Qni nos mereri gaudia
Det in supernissedibus,
In sempiterna saecula.

Brev. Andegavenseimp. Parisiis 1551.

377. De s. Marcellino Ebredunensi.

In 1. Vesperis.

1. Natus in summis Marcellinus oris


Africae quondam pervenit ad Alpes.
Ubi sublimis urbs nunc Ebredunum
Condita iacet.

2. Huic cum Domnino Vincentius iunctus


Fugarunt illinc daemonumculturam,
Orbe qui toto teuebant captivas
Hominum mentes.

3. Hi templum urbi primum condiderunt,


Quod Vercellenbis Ensebius praesul
Et Vak-ntinus pastor Aemilanus
Consecraverant.

4. Per hos antistes primus Ebreduni


Datus est, quamvis renitens omnino,
Sed pius nostro consulens errori
Praesulera gessit.

5. Hinc Deum summum rogitemus omnes,


Ut Marcelliui precibus adiutos
Praestet nos tandem gaudia superni
Visere caeli.
- 227 -

6. Laus Deo patri genitoque,simul


Spiritui sancto sit honor pereniiis,
Qui poli summa residet in aula
Trinus et unus.

Brev. Ebreduneuseimp. Lugduni 1520.

378. De s. Marcellino Ebrednnensi.


Ad Matutinum.

1. Noctis aeternae tenebris eductos


Nos Marcellinus, praesul Ebreduni,
Traxit, dum nostros patres ab errore
Solvit antiquo.

2. Qui dum gentilis conviva ferocis


Foret cuiusdam, ad fidem convertit
Hunc, dum contriti calicis fissuras
Videt uuiri.

3. Huius obtentu corporis obsessi


Membra relinquit daemonum pressura,
Quod Marcellino capitis laesuram
Ferox tulisset.

4. Rivus omisso nativo decursu


Cedit tumescens populo credenti,
Pastor dum crucis sublirae vexillum
Promeret dextra.

5. Tota mox uno clauditur ovili


Ebredunensis plebs dicata Christo
Preceque iugi se pastoris almi
Gaudet tueri.

6. Demus nuuc omnes Domino precatus,


Ut maris huius fluctibus eiecti
Possimus tandem contingere laeti
Portum salutis.

7. Laus Deo patri genitoque, simul


Spiritui sancto sit honor perennis,
Qui poli summa residet in aula
Trinus et unus.

Brev. Ebredunenseimp. Lugduni 1520.


- 228 -

379. De s. Marcellino Ebrednnensi.


In Laudibus.

1. Laudibns diem veneremnr illum,


Quo Marcellinus nexibus solutis
Corporis inter meruit concives
Vivere caeli.

2. Morbis oppressos variis oblitos


Vidimus nunquam. sacram qui ad eius
Prona concurrunt Dominum precando
Tumulnm mente.

3. Urbem obsessarahostes derelinquunt


Cruce vibrata caelo perterriti,
Quod preces fusae templo Marcellini
Obtinuerunt.

4. Oleum manans huius tnmba viri


Mortuos fere et aridas manus,
Urbem infectam constat sanitati
Restituisse.

5. Criminum forte plebis Ebreduni


Feruntur causa incognita ranltis
Terapore longo praesulis divini
Ossa fuisse.

6. Sed tandem nostris inventa diebus


Summa cuni laude veneremur illa,
Ut Deas nostros miseratus omnes
Pellat reatus.

7. Laus Deo patri genitoque, simul


Spiritui sancto sit honor perennis,
Qui poli summa residet in aula
Trinus et unus.

BreT. Ebreduneuse imp. Lugduni lo'_'i i.

380. De sancto Marciano.

Ad Vesperum.

1. Audi, praesul Marciane, 2. Truces minas despexisti


Martyr invictissime, Tamquamvana nubila,
ijuns in tua promuut laude Praeparatus ad tormenta
Yoces tui vernulae. Quaelibet crudelia.
- 229 -

3. Dant candentesmassasferri 5. Tunc iratus praesesfurens


Per spatia laterum lussit satellitibus
Ac perusta caro flagrans Hnius caput obtruncari
Odor ut aromatum. Non in urbis moenibus.

4. Stant ministri vulnerati 6. Sic, beate Marciane,


Massis ex urentibus Martyr atque pontifex,
Neque laedunt Marcianuno, Vitaru donanstemporaleru,
Urere quem cupiunt. Ad perenuemtransiens.

7. Summo patri demus laudes


Pariter et filio,
Ab utroque procedenti
Spiritu paraclito.

Hymn. ms. Bobiense saec. 11. Cod. Vatic. 5776. - - Cfr. Mai Nova
bibl. Patr. I II, 203.

381. De sancto Marcianu.

Ad Laudes.

1. Aurora clara rutilat, 3. Precamur ergo subditi


Annua festa reparat, Lucis suggeras lumini,
Cum Marcianus pontifex Ut sublevemur nitidi,
Aulam polorum possidet. Quo meruisti transvehi.

2. In hac die devotius 4. Laudes patri altissimo


Felix festum recolimus, Sitque parili filio
In qua caelorum civibus Ac utriusque flamini,
Est perpes factns socius. Ambobus semper simili.

Hymnar. ms. Bobiense saec. 11. Cod. Vatic. 5776. - 3, 4 Quod meruisti
faver. - 4, 1 altissimi. - Cfr. Mai, Nova bibl. Pater I II, 204.

382. De sancta Margareta.

1. Theodosii filia 3. Olybrius vult recipi,


Sprevit contemptibilia Haec negat cavens decipi,
Et passatransitoria Ad Christum carsu celeri
Est pro perenni gloria. Currens repugnat sceleri.

2. Haec Margareta nomiue, 4. Ad finem ab initio


Divino gaudensoraine, Est constansin supplicio,
Deserviens raunditiae Migravit ab exsilio
Amatrix pudicitiae. ConiunctaDei filio.
- 230 -

5. In passionistransitu 6. Uni trinoque gloria,


Plebs adest multa gemitu, Qui vita, spes, victoria,
Tyrannusadest fremitu, Cui laus sit hac dierula,
Adest Christus in exitu. Honor per cnncta saecnla.
Diurn. et hymn. ms. Benedictiri. Suecic. saee. 15. Cod. Dpsalen. C
477. - 2, 1 Hic. - Cfr. Klemming III, ll(j, woselbst das Lied irrip als
Sequenz, die Quelle falschlich als Missale bezeichnet wird.

383. Iie sancta Margareta.


1. Ex^ultet vox ecclesiae 7. Eia, felix victoria
>ion congaudensfiliae Et digne meritoria,
Agniqne tympanistriae, Qua peccatorum scoria
Margaritae, qaam hodie Divincitur et gloria
Desponsavit rex gloriae. Calcatur transitoria.
2. 0 casta gencratio, 8. Tyrannus coepit furere
Tali gaude consortio, Fidem nitens obrnere,
En, quam felix est portio Face te iussit urere,
Ubi perpes fruitio Cruor non cessat fluere
Erit sine divortio. Fidem nisus astruere.

3. Margareta, sponsa Dei, 9. Demum cruentus properat


Flos decoris virginei, Tortor, ut mortem inferat,
Non te artus sanguinei Aquam poenalem praeparat,
Nec tormenta ecult i Sed, dum nec sic te superat,
Privaront via tidei. Te decollari imperat.
4. Olvbrius te virginem 10. Virorura quinque milia
(*b formae pulchritudinem Haec cernunt rairabilia,
Speranshabereconiugem, Mux abnegantsculptilia,
Sed spretas fuclit saniruinem Et sic Christi familia
Retrndens te in carcerem. Fert tormenta similia.

5. Draco te tunc absorbuit, 11. Virtutum vas eximium.


Sed cor fide nil tepuit, Nunc cum catervis virginum
Mox crnce facta crepujt Roga pro nobis Dominum,
Et sic rufo occubuit. Ut post hunc carnis terminum
Sponsam sponsus eripuit. Veniam donet criminum.
6. Daemon post baec conqueritur, 12. Sit laus patri cum filio,
Dum caput eius teritur; Sancto simul paraclito,
A te quod minns laeditur, Qui te de hoc exsilio
Orat miser, dum caeditur, Ceu rosam fultam lilio
Sic a te victus creditur. Caelesti vexit solio.
Antiph. ms. S. Coronae saec. 13. Cod. Pragen. XII C 7 a. add. saec.
14 A. - Hymn. ms. Sanctae Coronaesaec. 14. Cod Pragen.I G 17. add.
saec.15. B. - 1, 5 Sibi despnn-atrex AB. -- 3, 3 te armis sanguineiA.
4, 5 der Keim ist unrein.- 6. 5 Et sic a te victnsAB. - 8, 3 Faci,
radiert B; urspninglich wohl Facie statt Face. -- 10, o Suffert tornienta
similia AB. - 10, 2 der Reim ajj^ltei-Uf^l.liJJ^ua*^jn. - 10, 4 Seu rosam
B. - Vor Str. 7 Divisio.
- 231 -

384. De sancta Margareta.

1. (raudio summovirgines 5. Reclusampost in carcere


Vestras ornate lampades, Draco crudelis devorat,
Ut Margaritae speculo Quera signum Christi dirimit,
Regnum intretis caelicum. i.,>uodipsa martyr perfecit.

2. In quo refulget merito 6. Dehinc raartyr sanctissima


Ipsa virgo clarissima, Hostem prostratum detinens,
Quae mundi pompas renuens Cur tot et tanta scelera
Sacravit se martyrio. Commiserit, interrogat.

3. RapacitasOlybrii, 7. TJt belfis responsumdedit,


Antiocheni praesidis, Ipsum abysso tradidit,
Huius amore saeviens Ustione post caeditur
Furit in eam acriter. Acre suspensa corpore.

4. Ast adamanti similis 8. Saevi tyranni mandato


Preces et minas irridens lugulatur prudens virgo,
Suspenditur in aere, Caelorum regi supplicans
Dilaniatur graviter. Pro ipsam venerantibas.

y. Gloria tibi, Domine.

Brev. ms. Arabrosianum saec. 15. Cod. Borgiau. M II 20. - - 2, 3


pumpas. - 3, 3 seeviens. - 6, 2 Hostes prostratos. - 7, 1 belfis fiir belva
oder belbus? - Das Akrostichon nennt als Yerfasser Girardus.

385. De sancta Margareta.


In 1. Vesperis.

1. Dies sollemnis agitur, 3. Princeps dolet. irascitur,


lu quo dives ingreditur Crine nuda suspenditur,
Margareta palatia Virgo virgis conciditur,
Caelica cum laetitia. Ungulis caro carpitur.

2. Regem colit caelestium, 4. Dernum carceri traditur,


Cultum damnat gentiliura, Ore draconis clauditur,
Ducem spernit Olimbrium Per crucem draco scinilitur,
Et vanum mundi gaudium. Sana martyr egreditur.

5. Deo patri sit gloria,


Qui moderatur omnia,
Eiusque soli genito
Cum spiritu paradito.

Brev. Lemovicense irap. Lemovicis 1495. -- Vgl. den Hyniuus


Anfangsauf (Jenhl. BlasiusAnal. XXIII, 88.
- 232 -

De sancta Margareta.
Ad Laudes.

1. Margaretae collaudemus :j. l'uenas subit carcerak'-


Virginus praeconium, Et tormentumvarium,
Gloriosum recitemns Feras vincit noxiales
Martyris martyrium Per Christi subsidium.
Ut ad eius penetremus Post dolores temporales
Praeclarum consortium. Caeli scandit atrium.

2. Regem colit supernorum 4. Sit laus summo genitori.


Virgo, Dei filium, Regi regum omnium,
Aeternorum gaudiorum Una Christo redemptori,
Couferentem praemium, Salvatori gentiuin,
Culturn spernit idolorum, Flamini consolatori
Contemnit Olimbrium. Par decus, imperium.

Brev. Lemovicense imp. Lemovicis 1495. -" 4. 'J rejjnum omninm.

387. De sancta Margareta.


Ad Vesperas.

1. Grates reddamus Domino, 6. Ignibus quibus traditur.


Fratres, corde et animo Sospes ex his eripitur,
(jui sponsis sui filii Foroces ferae mansuescunt
Decus dat sui praemii. Dira collaque submittunt.

2. Assunt namque sollemnia 7. Constans persistens in fide


(JUDbeata Margareta Torraenta devicit quaeque
Cruoris unda effusa Et voce persecutorem
Poli conscendit ardua. Libera confundit vilem.

8. (^uae clara exstitit stirpe, 8. Demum gladio confossa


Magis sed virginitate, Carnea relinquens claustra
Decens et pulchra facie. luntntur choro caelesti
Sancta sed pulchrior fide. Suoque sponso perenni.

4. Quam sponsus et rex caelestis 9. Huius obtentu, Domine,


Primo flore inventutis, Facinora nostra terge,
In quo maneret, iucundum Possimus ut evadere
Sibi consecravittemplum. Poenasaeternasgebennae.
5. Haec virgo pro sacra fide 10. Et adipisci praemium
SubOlybriopraeside Caelestis
regni fulgidum,
lesu confidensdiversis Quo tua martyr et sponsa
Extorquetursuppliciis. Gaudetcumte Margareta.
- 233 -

11. Praesta, trinitas beata,


Cuncta quae regis creata,
Et cui exstitit grata
Sanctavirgo Margareta.
Hymn. tns. S. Petri Mart. Utinen. saec. 16. Cod. Civit. Utinen. s. n.
1, 3 sponsus.- 4, 3 mauet. - 5, 2 Sub fehlt. - 8, 8 lugiter choro.
10, 1 Ut adipisci.

388. De s. Maria Aegyptiaca.

1. Canimus laudum pia vota, Christe,


Eius quae vitam meruit pudicam,
Ante culparum fecibus pollutam
Reddere tibi.

2. Aegyptus quondam vera monstra tulit.


Gentium diis maculata multis,
Protulit tandem eremi cultricem
Nobis Mariam.

3. Pressit algoris duriter et artus


Aestus et famis beatam rigore,
Multos per annos habitans in silvis
Casta fidelis.

4. Abluit sordes maculas peccati


Lacrymis cordis penitus abstergens,
Usquequo Dei semitas clecurrens
Scandit ad astra.

5. Sit trinitati decus, honor, virtus,


Cuius clementi bonitate reis
Gratiam praestat veniamque donans
Efticit iustos.

Officia ms. Toletana saec. 17. Cod. Vatic. Ottob. 702.

389. De sancta Maria Aegyptiaca.


In 1. Vesperis.

1. Summeredemptor omnium, 2. Kam in huius praeconia


Honor, virtus fidelium, Praesensplaudit ecclesia,
Aegyptiacae precibus Quam supernorum curia
Adesto nostri vocibus. Veneratur cum gloria.
3. Haec mundi vana respuit Totam se Deo voverat.
Et delicta, quae coluit. Aestus sitimquespreverat,
Dum Aegyptum deseruit Herbis fameracompescuit,
.M»nqnesanctamadiit. Arena thorum praebuit.

4. Ibi deflens innumera. 7. Sic devota caelestibus


Quaeperpetrarat, scelera Snb Sozimaecons.pectibus
lordanis undas petiit. Orans pacera ecclesiae
""rtam non abhorrait. Elevabatur aere.

5. (^uis resonare 8. Tali signans iudicio


Quis valeat carminibns Se dignam Dei solio.
Assultus crebros daemonum Cnius corde et animo
Mariam infestantinm. Flagrabat desiderio.

Brev. Lemuvicensc imp. Lemovici- 14'.'"i.

390. De s. Maria Aegvptiaca.


In 2. Ve s pc r i».

1. Gandens omnis fidelium 5. Intenjeratae virginis


Pronuntiet ecclesia Se vertens ad imaginem
Peccatricis praeconium Scelus fatetur crirninis,
Mariae cum laetitia. Oran» beatam virginem.

2. Aegyptum habens patriara i.l. Mox completo precamine


Derelictis parentibus Ecclesiam ingreditur,
Pervenit Alexandriam Fidem habens in virgine
Obscenis vacans actibns. Plus repulsam noa patitur.

3. Festinans ad sollemnium Qnaesarnus.auctor omniam.


Sanctae crucis quam propere Ut Mariae suffragio
Ter intrandi dispendium L»es supernorum civium
Suo tulit pro scelere. is frui consortio.

4. Templi sedensin atrio Gloria. tibi. Domine,


Flet. gemit ad memoriam Qui surrexisti a mortuis.
Reducenscum suspirio Cum patre et sancto spiritu
Passam carnis luxuriam. In sempiterna saecala.

Brev. Atrebatense imp. Atrebati 1595. - Zu dem <(fficium Anal XVIII


Xr. 56.
- 235 -

391. De s. Maria Magdalena.

1. Spes famulorum, Christe, tuorum,


Summi parentis unica proles,
Annue votis, suscipe laudes,
Quas in hac die festa Mariae
Plebs recolendo fert tibi concors.

2. Haec Magdalene rite vocatur,


Dum monitorem atque doctorem,
Lnminis fontera, vitia linquens,
Gratiam quaerens, pedibus haerens,
Dograata bibens te speculatur.

3. Ante peccata, post theorenia.


Haec amplectendo prima dilecta,
Post diligendo est expiata,
Nam tua dona merita nostra
Nunquam praecedunt, sed comitantur.

"1. Quarc, resurgens tu primo tali


Apparuisti, ut declarares,
Quia non iustis sed suscitatis
Et emundatis munera tuae
Serenitatis maxime praebes.

5. Rogemus ergo nos peccatores,


Ut, qui peccatis purgatam sanctam
Civibus tuis associasti,
Precibus eius nos quoque naevis
Lotis des fontem visere purum.

6. Gloria patri, inclitae proli,


Amborum quoque pneumati sancto,
Qui trinus unus vivit et regnat,
Sapiens idem, potens et bonus
Per infinita saecula Deus.

Brev. ms. Seeoviense saec. Wia. Cod. Graecen. 770. - 4, 1 Qua resur-
gens. - 6, 3 Qui tres.

392. I)e s. Maria Magdalena.

1. Dcus, qui quosvis eligis, 2. 0 peccatricemnobilem,


Qui clemens lapsos erigis, Deo concupiscibilem,
Ut peccatricemMariarn 0 ream famosissimam
Salva nos dando veniam. Sed Cliristo dilectissimam.
- 230 -

3. Septemlesusdaemonia Manecumessenttenebrae,
Eiecit de te, Maria, Lumen vidisti celebre,
Vera verbi discipula Dominumtuis oculis,
Attendis hoc benevola. Quod nuntias discipulis.

4. Plorans inter convivia Hinc maesta dicis : Domine;


Rigas Christi vestigia, Hic te vocat ex nomine,
Tergis capillis sedula, Audita voce Domini
Ungis,subiungisoscula. Laetarespondes
: Rabboni.

5. Istis placatus hostiis 9. lesus Mariae precibus


Magister et obsequiis Resuscita nos, quaesumus,
Remittit tibi crimina A peccatis mortiferis
Multa, magna,diutina. Ut Lazarumab inferis.

6. Curata lesum sequeris, 10. Pater per unigenitum


Christum sublatuin quereris Da spiritum paraclitum
Et ex ardoris cumulo Et post felicem obitum
Ipsum quaeris in tumulo. Da nobis ad te transitum.

Hymn. ms. S. M.-iriac- Magdalenae Claustrourlmrgen. saec. 14/n>.Cod.


Claustroneobnrgen. 996. A. - Hymn. ms. S. Mariae Magdalenae Claustroneo-
bnrgen. 999. B. - - Ilynin. ms. S. Mariae Magdalenae Claustroneoburgen.
anni 1336. Cod. Claustroneoburgen.1000. C. - Brev. ms. Claustroneoburgense
saec. 14. in. Cod. Claustroneoburgen. 1200. D. - Hymn. ms. .S. Mariae
Magdalenae
Claustroneoburgen.
saec.13/u.Cod.Claustroneoburgen.
1001.E. -
4, 4 Nugis subiungis B. - 5, 2 fehlt A. -- 7, 3 suis nrnlis ABCD. -

393. De s. Maria Magdalena.

1. Magnum salutis gaudium 4. Peccator hoc considerat


Hoc clarum praebet speculum Et invidendo nmrmurat,
Exempli paenitentiae, Dicens prophetam uescium
Dilectae Christi Mariae. Praestare beneficium.

2. Cantemusomnesdulciter, 5. Exsultent civescaelici,


Quia misericorditer Omneschori hymnidid,
Florem respexit aridum Laudantes Ueum iubilant
lesus, flos floris virginum. In hoc festo, quod celebrant.

3. Rore caeli perfunditur, 6. Mariac festum agitur


Dum pes Cliristi perungitur, Magdalenae,quod colitur
Culpa deletur clanculo Ab omnibus tidelibus
Devotionisosculo. Devotis semperlaudibus.
237 -

7. In pace cum dimittitur, 8. Sis nobis tu propitia


Voce divina dicitur: Nunc excusando vitia,
Fides tua te salvam fecit, Peccandoquae commisimus,
Quae Deura me esse credidit. Ora pro nobis, quaesuraus.

9. Sit laus patri altissinio


Honorque eius filio
Cum spiritu paraclito
In sempiterna saecula.

I5rev. ms. Altovadense anni 1583. Cod. Altovaden. VI. - 2, 4 lesus


florens virginum. - 4, 2 Et invidens murmurat. --7, 3 sq. je eine .Silbe
zu viel. - Nach Str. 4 Divisio; vielleicht urspriinglich zwei Hymnen.

394. Ite s. Maria Magdalena.


Ad. Vesp. et Laudes.

1. Magnum salutis gaudiutn 5, Hinc pbarisaeus murnmrat,


Laetctur omne saeculum, Qui peccatricem noverat,
lesus redemptor gontium, Christo mente detraxerat,
Sanavit orbem languidum. Cuius posse non viderat.

2. Sex ante Paschae ferias 6. Cui respondens Dominus


Advenit in Bethaniam, Convicit eum comminus
Ubi pie post triduum Ex obligatis debita
Resuscitavit Lazarum. Duobus ad imparia.

3. Nardi Maria pistici 7. Nos ergo Cbristum iudicem


Sumpsit libram mox optimi. Amemus, verum indicem,
Unxit beatos Domini Nostrae salutis obviam
Pedes rigando lacrimis. Ferentes paenitentiam.

4. Fervens amore valido 8. Ilaec enim unxit Dominuaa


Fletus profluxit oculo, Exalabastro cordium,
Cui datur a Domino ])um profluxit contritio,
Pcccatorum nemissio. Tergitque satiofactio.

9. Honor, decus, imperium


Sit trinitati unicae,
Patri, nato, paraclito
Per intinita saecula.

Hymn. ms. S. Coronae saec. 14. in. Cod. Pragen. I G 17. add. saec.
14. -- 7, 2 iudicem. - Nach Str. 3. Divisio.
395. De s. Maria Ma^dalene.

1. Electa Christi famula. 3. Xardi pistici nectare


Apostolorum apostola. Quae summi regis ungere
Pastoris snper umera Digna fuisti verticem.
Ovis vecta centesima. Ut invenires requiem,

2. Maria. soror Lazari, 4. Te cordis desiderio


Redivivi qaatridui. Toto precamur. oleu
Compnnctus cuius fletibus Tuarum precum volnera
Caelorum flevit dominu-. Reatas nostri medica.

5. >it nato cnm ingenito


Parique sit paraclito
In unitate gloria
Per infinita saecula.

Coll. Corp. Christi Oxonien. 197. saec. 12. - Abschrilt von Kev.
H. M. Bannister.

396. De s. Maria Magdalena.


Ad Vesperas.

1. Adcelebranda dies Mariae


Emicat annua Masdalenae.
Qua superos sitien; petiit
Ac pereuntia deseruit.

2. Ista rigando pedes Domini


Sponsa Dei meruit tieri.
0 veneranda Dei pietas.
Crimina quae Mariae relevas!

3. Concita sub tenebris veniens


Ad tumulum vacuumqae videns
Credidit boc scelas esse pium.
Qnaerit ubique, dolet nimiutn.

4. Dnm gemit et qneritur. famulae


lesns adest precibus quaerulae;
Quis sit et unde sit in ilubio :
Nomine nominat hanc proprio.

5. Tangere se prohibendo vetat,


Verba Dei iubet nt referat:
Quae mulier reseranda %idet.
T)iscipulis reticere piget.
- 239 -

6. Gloria cum patre sit genito


Spirituique sacro sit honor.
Saecula qui regit ac reparat.
Quod placeamus ei, faciat.
Brev. Auxitanum imp. Auxis 1533. -

397. De s. Maria Magdalena.


Ad Laudes.

1. Festum Mariae veneremur oranes


Criminum noxis veniain precantes
Atque solvendo pariter canamus
Munia laudum.

2. Ad pedes lesu veniens resedit,


Uberes rivos lacrimarum dedit,
Spiritu sancto meruit repleri
Daemone plena.

3. Porta vim regni patitur superni,


Dnm procul pellit mulier reatum
Seque transscendens violenter ipsam,
Scandit ad astra.

4. Laus, honor, virtus simul et potestas


Sit Deo patri genitaeque proli
Et tibi compar, utriusque flamen,
Gloria semper.
Brev. Auxitanum imp. Auxis 1533.

398. De s. Maria Magdalena.


In 1. Nocturno.

1. Nunc Mariae Magdalenae 2. Cuius sistens vestigiis


Pangamusvota carmine, Haec sacris lavit lacrimis
Quae meruit diligere Tergens capillis capitis
Christum toto conamine. Et crebris mulcens osculis.

3. Ipsius lota manere


Mox est ab omni crimine;
Deus nos eins precibus
Mundet peccatis omnibus.
Collect. ms. Gemmeticense saec. 10. in. Cod. Rotomagen. 26 (A 292).
add. saec. 12.
"240 -

399. De s. Maria Magdalena.


Ad L aud e s.

1. Ad pedesChristi residens 2. Audit dicentemDominum:


Et verbum vitae audiens Unum est necessarium,
Maria cordis intima Elegit partem sobrie,
Indulcat Christi gratia. Quamnon qnibit amittere.

3. Deus, Mariae precibus


Nos exorna virtutibus,
Ut valearaus fieri
Partis illius socii.

Collect. ms. Gemmeticensesaec. 10. in. Cod. RotoDiagen. 26 (A 292) add.


saec. 12.

400. I)e s. Maria Magdalena.


Ad Primam.

1. Exemplum paenitentiae 2. Quae fudit nardum pisticum


Deus volens ostendere Super caput sanctissimum,
Dedit Mariae veniam Odor unde nectareus
Peccatorum multimodam. Statim fragravit omnibus.

3. Per cuius magnurn meritum,


Christe. salvator omniuni,
Fac, sit in nostris mentibus
Unctio sancti spiritus.

Collect.ms.Gemmeticense
saec.10. in. Cod. Rotomagen.26(A 292)add.
12.

401. De s. Maria Magdalena.


Ad Tertiam.

1. Marthae,Mariaefletibus 2. Harumprecatu,Domine,
Mox nt praecepit Dominus, Clemeus e morte animae
Surgit a morte Lazarus, Dignare nos eruere
Yivus datur sororibus. Reddensvitae perpetuae,
3. Ut Mariae dilectio,
Qua te dilexit animo,
In nobis semper ferveat
Hic et per cuncta saecula.

add.
Collect.
saec. 12.
ms. Gemraeticense
saec.10. in. Cod. Rotomagen.
26 (A 292)
- 241 -

402. De s. Maria Magdalena.


Ad Sextam.

1. Resurgens Dei filius, 2. Discipulis haec nuntia


Mortis destructor inclitus, Prima defert gaudiflua,
Primo Mariae visibus Hinc merito apostola
Apparuit conspicuus. Vocatur in ecclesia.

3. Ergo, Maria, -poscimus,


Tuis orationibus

Ut commendes nos Domino,


Cui laus sine termino.

Collectan. ms. Gemmeticense sa.ec. 10. iii. Cod. Rotomagen. 26 (A 292.)


add. saec. 12. - Vou den Hyranen Nr. 39& bis 402 ist in Clieval.Kepert.
aus eben dieser Quelle nur Nr. 398 vcrzeichnet, alle iibrigen fehlen.

403. De s. Maria Magdalena.


Ad Tcrtiam.

1. Proles raatris ecclesiac, 3. Martharn lesus sollicitat,


Mariae festum recole, Sed Mariam refocillat,
De cuius paenitentia Elegit Martha congruam,
Caelestis gandet curia. Maria partem optimam.

2. Quae Christum Dei tilium 4. Hoc unum necessarium


Ita dilex.it plurimum, Nobis a patre luminum
Ut mereretur omnium ^laria dari impetret,
Remissionem scelerum. Pro qua nos idem adiuvet.

5. Deo patri sit gloria.

Brev. ms. Komarici Montis saec. 16. Cod. .Spinalieu. 164 (77).

404. I)e sancta Marina.

1. Marina, virgo Domino devota,


Laudibus digna, precibus rogamus,
Plebe pro ista preces fundc tuas
Tempore omni.

2. Faciem pulchram, pulchriorem fidem,


Patiens multum moribus et vita7
Vitam boncstam liabuit baec virgo.
Seraper beata.
M, Hj-iuni Inediti. VII. 1(>
242 -

3. Floribus fulget coronata virgo,


Obviam pergens sponso atque sponsae
Oleum secum et vasa portavit
Haec sacra virgo.

4. Cognitus fuit sexus in lavando


Virginis huius, Marinae beatae,
Meritis cuius veniam precamur
Caelitus missam.

5 Virginum sacra, virginum beata


Virgo, quam laurtat ehorus angelorum,
Laudibus fulgens, meritis in caelis
Fro nobis ora.

6. Marina virgo, Domino assistas,


Clero astanti veniam deposcas,
1'opuli huius dimissis peccatis
Precibus tuis.

7. Gloria patri, filio triumphus,


Honor assistat spiritui sancto,
Tribus personis, deitati uni
Canimus laudeni.

Brev. ms. Civitatense saec. 15. Cod. Archiep. Utinen. Oct. 10. A. -
Brev. ms. Civitati-u<e anni 1467. Cod. Civitaten. LXXIV (28) B. - 1.1 Ma-
rinae A.

4(15. L)e saucta Martlia.

I n 1. Vesperis.

1. Exsultet aula caelica 4. Exstinctum arane suscitat,


Iii hac die miritica, Dum fidem Christi praedicat,
ln qua rex Cliristus inclitam Avenionis patria
Martbam coronat hospitam. fessat ab idolatria.

2. Haec est Christi loquifera, 5. Martha prece sollicita


Obstetrix et dapifera, Somnotorpentesexcita,
Cuius sancta petitio Ne hora nos anticipet,
Fit fratris resurrectio. Quo sponsus Christus veniet.

3. Dumque Tarascam perimit, 6. Laus sit aeterno solio


A peste terram exiiuit, Paraclito cum filio,
Et Tarasconispraedia Qui Mariam glorificat
Gaudent eins praesentia. Marthamque beatificat.
Brev. Grassen-e imp. Lugduni 1528.
- 243 -

406. De sancta Martha.


Ad Laudes.

1. Lux, ecce, surgit fulgida, 5. Exstinxit Satan lumina


In qua Christi iam hospita Circa aegram deposita,
Suis praeclaris meritis (^uae post vidente hospita
Multis splendet miraculis. Soror accendit facula.

2. Draconem inviiicibilem 6. Haec est magna sollemnitas,


Per leonem vel hominem, Cuius summa celebritas
Urso vel ullo gladio, Cuius Christus funebria
Suo ligavit cingulo. Praesens peregit dextera.
3. Ad cuius preces Dominus, 7. Ad cuius tumbam corpora
Quem necaverat Rhodanus, Sanantur cuncta languida,
Resuscitavit puerum Sauitatem recipiunt
lam mortuum per biduum. Aegri, qui fide veniunt.
4. 0 cligna magnis meritis, 8. Flagiteraus hanc dominam
Cuius Dominus oculis In laudibus magnificam,
Sonoris monstrans animam Ut nos ipsius precibus
Parteni scandentem aetheram. Salvemur a criminibus.

9. Gloria patri Domino


Einsque soli filio,
Regnanti omni saeculo
Cum spiritu paraclito.
Brev ras. Humiliatorum anni 1443. Cod. Vatican. 9217. - 5. 4 ascendit.

407. De sancta Martha.


In Laudibus.

1. 1'raeclara Dei gaudia 4. 0 dulcis Christi hospita,


^Jundo sonct ecclesia Per tua sancta merita
Jn Martha, Dei famula, Ora pro nobis omnibus
Pangens caeli miracula. Tuum festum colentibus.
2. Ilaec liospitavit Dominum, 5. Concedat simplex unitas,
Qui suscitavit Lazarum, Praestet una diviuitas,
Haec suo sancto precatu Ut tuae laudis cantica
Expurget nos a reatu. Nobis sint salutifera.
3. yuae draconemleoninum 6. Sit laus paterno lumini
Per auxilium divinum Cum tilio vel flamini,
Vicit suo funiculo Ut nos per Marthae raeritum
Utens Dei auxilio. Caeli transducat aditum.

I!rev. Xantonenseimpi Pictavii 1542.- 2, 3 Rex suo.- 6, 1 Sit laus


patrono. - 6, 3 Ut qui per.
16*
- 244 -

408. De sancto Martinu.

1. Martinus meritis compar apostolis,


Praesul magnificus,pontiticum decus,
In mundo celebrem consecrat hunc diem,
Qua conscendit ad aethera.
2. Martinus modicus et pauper saeculo
Dives ingreditur regna perennia,
Quamvis ecclesiae pace qniesceret,
Palmam martyrii tenet.

3. Hic Christum media chlamyde texerat,


Tres de morte viros atque resuscitat,
Dum nudis brachiis obtnlit hostiara,
Ignis caelitus adfuit.

4. Quanta possideat gaudia perpetim,


Nullum cor penetrat, lingua vel explicat,
Unam namque tenet perpetuo stolam
Praestolatur et alteram.

5. 0 Martine, Deo praesul amabilis,


Pro nobis Dominum posce piisimum,
Ut inundet miseros, crimine sordidos,
lustis praemia conferens.

6. Hoc summus genitor, conditor omuium,


Hoc unigenitus filius adnuat
Amborumque simul spiritus omnia
Disponens bene saecula.

Brev. ms. Civitatense saec. 15. Cod. Archiep. Utinen. Oct. 10. A. -
llymn. ms. S. IVtri Mart. Utinen. saec 16. Cod. Civit. Utinen. s. n. B. -
Hymn. et Psalt. ius. Civitattnse saec. 15. Cod Civitaten. LXXIII. C. -
Psalt. et hymn. ms. Civitatense saec. 14. (Jod. (Jivitaten. LXXII. D. - Krev.
ms. Civitatense aniii 147l>. Cod. Civitateii. LXXIV. (28). E. - Sauct. ins.
Aquilegiense
saec.15. l'od. Labacen.71. F. - Brev.Aquilegiense
imp.Ve-
netiis (de Torresanis)1496.G. - 3, 1 Sic C'liristuiii B. - 4, 2 lingua nec ex-
plicat F. - 5, 1 H Martine Deo E; O lehlt. BG. - 5. 2 nobis posceDeum
pissimum F. - 6, 1 Haec summus A. - 6, 2 annuat filius F.

409. De sancto Martino.

Ad 1. Vesperas.

1. Sancti Martini pvaesulis 2. Qui in adulescentia


Hymnum laeti referimus, Dci praeceptatenuit
Qui hoc contcnipsitsaueulum Stipcmijuelargamiugiter
Mercatusqueest praemium. Krogavit pnuperibus.
- 245 -

3. Instat doctrina orthodoxa 5. Magnusexstitit raedicus


Digna sortitus praemia, Infirma sananscorpora,
Pastor verus in populo, Devotassolvit animas
Summus sacerdos rutilans. Possessas a diabolo.

4. Crebris quoqueieiuniis 6. Tanta repletus gratia


Carnis reppulit vitia, Obviam Chhsto abiit,
Saepe docendo populum Nobisque semper inaxima
Destruxit mundi idola. Ostendit mirabilia.

7. Kogemus ergo, populi,


Confessorem altissimi,
Ut ipse nobis impetret
Pacem et indulgentiara.

Brev. ras. Romarici Montis saec. 16. Cod. Spinalien. 164 (77). A. -
Hymnar. ms. Romarici Montis saec. 15. Cod. Spinalieu. 194 (86). B. - - 1,3
hoc fehlt AB. - 3, 1 Instans K. - 5, 3 Devotus B. - 6. 3 Nobis cum
semper A. -- Doxol: Deo patri sit gloria.

410. De ss. Qainqne Martyrilms.


Ad Vesperas.

1. Proles Francisci germinat 4. Radix de terra sitiens


Crucis Christi in stipite, Hos fusti haerens madidat
Flores roseos geminat Et gladius pertransiens,
Cruore lesu comite. Profanus inde trepidat.

2. Uberes fructus protulit 5. Ignis flamma supponitur


Rigatos Christi flumine, Capillis horum floridis,
Qui rorem stirpi contulit Nec is nec caro uritur
Cum spiritus munimine. Nec membris fuscat squaliclis.

3. Dulcem ut gustet palmiturn 6. Rabiem gentis pertidae


Liquoremquefragrantiae, De finibus credentium
Mortis Christi se hospitum Aufer, o lesu, provide
lungat [nunc] redolentiae. Ob necemmorientium.

7. Familiaeque martyrnm,
Pater caelestis gratiae,
Premehoste[m]atquedirum,
Dextra nos siste acie.

Brev. ms. Franciscanum anni 1492. Clra. Monacen. 23 1">2.- 3, 4 lun-


gant; es fehlt eine Silbe. -- 7, 3 Prime hostematque chirum.
- 246 -

411. I>e ss. ({ninqne Martyribus.


A d M a t u t i n u m.

1. Pangatsanctorummerita 6. Deticiuntprae taedio


Coetusminorumcandidus, Cruoremmox non fundere
Mente delectat subdita Pro Christi raortis praedio
Excelsa sede splendidus. Contractacorda tundere.

2. Partus virtnte generat 7. Petunt exinde aditus


Stirpem inclitus fulgidam Paci livore gentium,
Nec ab ipso degenerat Quorumerrorem funditus
Nobilitate floridam. Eliminant furentium.

3. Suavi inulti nectare 8. Trucidantur funiculo


Christi sitiunt sanguinem, Verberum ictus tolerant,
Rubentem rosae iubare Figuutur spinae spiculo
Gnstant Deum et hominem. Nec eas poenas ponderant.

4. Tulisse mortis verbera, 9. Plectuntur fracto gladio,


Cum uteram egreditnr, Cervicem tendunt propere,
Tremunt pontus et aethera, lubilantes prae gaudio
Dum cnice pallens moritur. lesum sequi prospere.

5. Languent dolore nimio. 10. Praestet hoc nobis genitus


Rubet vultus ob lacrimas, Patris caelestis gratiae
Dulci lesu eximio Ac utriusque spiritus,
Donant corpus et animas. Aeternae iungant gloriae.

Brev. ms. Franciscanum anni 1492. Clm. Monacen. 23152. - 9, 4 fehlt


eine Silbe; lies praepropere? oder erganze sequi iam.

412. L»ess. Uninque Martyribas.


In Laudibus.

1. Victrix fides, quam non vides, 3. Reges Christi coram tristi


Martyres movit quaerere Alligatisque manibus
Mitem esum, dulcem lesum, Adducuntur, conspuuntur
lam lutis orto sidere. \o»»wo refertis artubus.

2. Lux in luce, lesu, duce 4. Igne diro furit tiro


Martyresprobasframea. Mensin te, lesu, iubihi,
In te flore et nitore lam candescunt et albescunt
Lnx, ecce,surgit aurea. Nox, tenebraeet nubila.
247 -

5. Cincti fune importune 7. Spina, cruce. mira luce


Teruntur more scoriae, Lapsos trahe piissime,
lesu, letum aufer, meturn, lesu fortis, liber mortis,
Splendor paternue gloriae. Aeterne rex altissime.
6. Vitam puram et secnram 8. Videntiura. tucentium
Victornm interemptio More tyrannum adeunt,
Ferat pacem, auge facem, Fluit uuda, rubet munda,
lesu, nostra redemptio. Vexilla rerjis prodeunt.

9. Nuuc, victores. conductores,


Iram aufferte pertidi
Nos tuendo, inducendo
Ad venam agni providi.

Brev. ms. Franciscanum anni 1492. Clm. Monacen. 23152.

413. De sancto Matthia.

1. Apostolorum in ordine 5. Sistnntur interim duo


Dei sacerdos Matthias Praesente sanctorura choro,
Fide probatur iuclita, Tcstes fuerunt qui integri
( anatur alta gloria. lohannis a baptismate.

-. ludas nefando crimine 6. Deinde Christo iudice,


Dum Christum iniquis traderet, Arbitro mentis intimae,
Et debita sententia Apostolatus munere
Est morte raptus pessima, Sors vera Mattbiae exiit.

3. Tunc congregati apostoli 7. Qui nempe sancti protinus


Casum videntes perfidi lufusioue spiritus
De plebe quaerunt undique, Cum ceteris est omnium
ludae loco qoem subrogent. Linguis locutus gentium.

4. Orationis impetu 8. Hic praedicandi oraculo


Simul precantur ad Deum, Implevit orbis circulum
Qui corda novit omnium, Et pergit ad caelestia
Daret ministrumcongruum 'Christi canensmagnalia.
9- Gloria patri ingenito,
Gloria unigenito
Una cum sancto spiritu
In sempiterna saecula.

Legend. ms. Mediolaneuse.«aec.13. Cod. Ambrosian. C 125 inf. - 1, 2


Dei fehlt. - - 2, 1 ludasque.- 5, 3 integram. - 6, 2 mentis interie. -
7, 3 est fehlt.
- 24S _

414. De sancta Mathilde Dissensi.

1. Meritis celsam, praemio beatani


Doraini sponsam, spiritalem matrem,
Signis insignem,canimusdevoti.
Sanctam Mathildim.

2. Ecclesiarum decor et ornatus


Teneris annis Domino sacratur,
Hostia laudis, pingue holocaustum,
Sancta puella.

3. Herilem prolem unctio magistva


Subdidit cunctis, spiritus libertas
Eminens mundo Domini amore
Dulce servivit.

4. Thorum delicti nesciens migravit,


Nunc quies illi tuta cum supernis,
Quos est hic exsul mente frequentavit,
Corde dilexit.

5. Haustu vinali abstinens beata


Bibit ter vinum caelitus ex aqua,
Daemone mutam purgat, et purgata
Loquitur muta.

6. Illa dum orat, subvenitur aegris,


Reddita salus. virtus manifesta.
Gloriae Christi atque sanctitati
Virginis testes.

7. Laudera.virtutis virus, dum vitaret,


Homines fugit, gloria praecurrens
Virginis sanctae prodidit secretum
Undique praesens.

8. Trinitas sancta seraper konoretur.


Gaudium iustis, prece sit iustorum,
Yenia nobis, salus universis,
Gloria Deo.

Collect. ms. Diessense saec. 14. in Clin. Monacen. 1076. - Xach der
Vita M;itliildis von Engelhardus,Alit von Lanchaim, ..quodamdictus abbas
nunc autenipauperChristi in Laucliaim.'' Dem Lebenvorauf geht von
jfingerer Hand ein Officium in Keimprosa. - 7, 1 Tandem virtutis. 82
pn-rtsit iustorum. - Akrostichon: Mehthilt.
- 249 -

415. De sancto Manritio.


Ad La udes.

1. Salve, martyr egregie, 3. Oramus,vestris precibus


Mauriti, princeps principum, Culpis mundemuromnibus,
Salve, victor dignissime, Vincamus piis actibus,
Cohortis ductor inclite. Agni sequamur choreas.

2. Salve, testis dulcissime, 4. Praesta,solus ingenite,


Exsuperi piissime, Praesta, Deus tu genite,
Salve, comeset legio, Praesta, sacer paraclite,
Salvete, cosrai lumina. Et per aeterna saecula.
Hymn. ms. S. Petri Mart. Utineu. saec. 16. Cud. Civit. Utiueri. s. n.
2, 4 Salve eosmi. - 3, 3 Vincanmr. -

416. Ile sancto Mauro.


Ad Lau de s.

1. Christe, salvator omnium, 4. Cultu vigili pauperum


Tuorura vota supplicum Caelicum gerens animum,
Exaudi nunc propitius Maerentibus solacium,
Levitae Mauri precibus. Captivis dat subsidium.

2. Qui pro amore Domini 5. Huius Mauri caelibis


Amorem liquit saeculi, Salvantur aegri meritis,
Gaudia rerum fluida Redintegrantur debiles,
Contempsit tua gratia. Laetificautur flebiles.

3. Hinc namquesancto pectore 6. Sit Deo patri et filio


Crucem portat assidue, Honor et iubilatio
In omni actu strenuus, Cum spiritu paraclito
Locutione inclitus. Regnanti poli iubilo.
Psalt. et hvm. S. Servuli saec. 15. Cod. Cicogna 1573 (20''..ji. - 5 3
Redintegrantes

417. De sancto Mauro.

Ad Vesperas.

1. Inter excelsos niveosque coetus,


Qui sacris caeluin meritis adornant
Inclita Maurus pater ante Christum
Luce coruscat.

2. Hic puer parvus Domino sacratus


Et Benedicti patris ore doctus
Gratia Christi duodennis actus
Cavit iniquos.
- 250 -

3. Parcior victiis, cilicina vestis,


Lectio psalmi, lacrimae perennes
Auxerant illi meritum reatus
Adnihilantes.

4. Tum suum Christus decorans alumnum


lllius signis bona publicavit.
Namque non paucis precibus salutem
Contulit aegris.
5. Ad patris iussum laticis profundi
Ambulans sicco pede pressit undas
Et crucis signo nova praeparavit
Lumina caeco.

6. Nunc pius nobis veniatu precetur


Et sua nostrum prece frangat hostem,
Eius ut caeli pariter queamus
Scaudere sedem.

7. Laus et immensum decus atque lumen,


Trinitas rerum, tibi sit, creatrix,
Cuius est simplex deitas gubernans
Saecula cuncta.

i >ftic. ms. S. Mauri saec. 12. ex. Cod. Petroburgen. F I 27. - Daraus
Gillert in Briegers Zeitsch. f. Kirchengesch. IV, tilO u. f. (G). - 1,1 vive-
osque G. - - 3, 4 Ad nihilantes G. - 4, 1 Cum G. - ,,Hymnus sancti
patris nostri Mauri abbati.s ' Hs.

418. De sancto Manro.


Ad Nocturnum.

1. Deus, bonornm prueniium, 4. Ibi struens coenobium


Lux vera te sequentium, Fit dux tibi placentium,
luva colentesannua Quos voce, signis, opere
Mauri tui sollemnia. luste docebat vivere.

2. Qui more vivens caelico 5. Tunc splenduit rairaculis


Sab habitu monastico Factus lucerna saeculis.
Tua repletusgratia Nunc noster in temporibus
Carnis repressit vitia. Protector exstet, quaesuraus.
3. Dehinc nitens virtutibus 6. Summopatri ac filio,
Et caritatis actibus Cura spiritu paraclito
lussu magistri Galliam Uni Deo, sit gloria
Petit relinquenspatriam. Per saeculaperennia.
Oftic. ras. S. Mauri saec.12. ex. Cod. Petroburgen.F I 27. - Davaus
Gillert 1. c. 611.
- 251 -

<J19. De sancto Mauro.


Ad Laudes.

1. lam, Maure summiscoetibus 4. Ergo. pater sanctissime,


Coniunctusin caelestibns, Tuos sequacesrespice,
In valle fletus positos Hostemrepelle pessimum,
Tuos revise subditos. Gregem fove monasticum.

2. Qui fraude raptum daemonis 5. Tuo precatu iurgia


Resuscitasti mortuum, Pellantur et lascivia,
Nos precibus et meritis Christi ministros caritas
A morte salva criminum. Et mentis ornet puritas.

3. De te loquentes perfide, 6. Snmmo patri ac filio,


Duro repletos daemone, Cum spiritu puraclito
Sanos crucis iuvamine Uni Deo, sit gloria
Non distulisti reddere. Per saecula perennia.
Offic. ms. S. Mauri sa.ec.12. ex. Cod. Petroburgen. F I 27. - Daraus
Gillert 1. c. 611 u. f.

420. De sancto Mauro.

In 1. Ves pe ris.

1. Congratulemur Domino 5. Nam caecis, claudis, ceteris


Sollemni cum tripudio Aegris ac tribus mortuis
Diei buius annua Salutis medicamina
Recolentes sollemnia. Ope donavit caelica.

2. In qua exivit hominem 6. Sodaleni traxit aequore,


Terrae commendans pulverem Fratrem lusum a daemone
Maurus, confessor inclitus, Perspexit efticacius
Caeli coniunctus civibus. Ac patris viam caelitns.

3. Clausns in carnis carcere 7. Cuius adiuti precibus


Crucem portavit corpore, Ac mundi culpis omuibus
Contriti cordis optima Reddamur digni strenue
Est factus iugis victima. Dono perennis gloriae.

4. Qua praesentem deificam 8. Sit lau<, decus et gloria


Monstrabat sibi gratiam, Regenti cuncta saecula,
Bonis clarus operibus Patri Ueo cum tilio
Multis atque virtutibus. Et spiritu paraclito.

Offic. ms. S. Mauri. saec. 12. ex. Cod. Petroburgen. memb. lat. F I
27. - Daraus von K. Gillert iu Brieger, Zeitsch. f. Kirchengesch. IV. 605 u. f.
- 252 -

421. De sancto Manro.


A d Noct urnum.

1. Romanis olim sedibus 5. Nam fame, siti nimia


Dignis ortus natalibus Atque multa vigiliu,
Divina providentia Sempertactus cilicio
Ut stella fulget splendida, Ardore Christi nimio

2. Beati magisterio 6. Multis orationibus


Bcnedicti sanctissimo Cordis mixtis singultibus
Adhaerens multo iustins Dei sibi propitiam
Maurus,Christi discipulus. Exhibebat praesentiara.
3. Contracto pede saeculi 7. Brevi factus deicoJa
Legem servavit Domini, Multa signorumgloria
Terrena pro caelestibus Effulsit pater providus
Lucra mutans mercedibus. Gallicis regionibus.

4. Quamvis gradu posterior, 8. Ubi carne deposita


Nullo factus inferior, Per patrata miracula
Pater dat testimonium Notum factum est saeculo,
Eius signanspropositum. Quod nunc vivat in Domino.
'J. Condignis cuius precibus
Trinus et unus Dominus
Det nobis regna caelica,
Cui virtus et gloria.

Oftic. ms. S. Mauri saec. 12. ex. Cod. Petroburgen. memb. lat. F I
27. Daraus von Gillert 1. c. 606.

422. Ite nancto Mauru.


Ad Laudes.

1. Laudet cborus fidelium 4. Ausu cuius praecognito


Regemauctoremomnium, Crucis nmnitus clipeo
Perenni cuius gratia Pesteminiquani reppulit,
Reis confertur venia. Quae mirum sonum intulit.

2. Per quemMaurus sanctissimus. 5. Pro rei certitudine


In spe caelestipositus, Sanctoflenti pissime
Fictae fraudis ridicula Mox angelusapparuit
Praecognovit phautastica. Ac ventura non siluit.

3. Nam daemon arte pessima 6. Esto certus,carissime,


Intrantemtemplilimina De tuis nullum perderc,
Sanctum
virumexterritat, Sed,cumgregem
praemiseris,
Dura mortes gregis indicat. A Christo coronaberis.
- 253 -

7. Fratrcs viginti septies 8. Sic iuxta vaticinium


Vitae bis binis sexies Functus vice mortalium
Servatis divo munere Pater virtute clarior
Caelestidantur patriac. Subsequiturfelicior.
!t. Quo rex aeternae gloriae
Det nobis sempervivere,
Cui sit omnipotentia,
Honor, virtus et gloria.
Oftic. ms. .S. Mauri saec. 12. ex. Cod. Petroburgen. memb. lat. F I 27.
Daraus Gillert in Briegers Zeitsch. f. Kirchengesch. IV, 607 u. f.

423. De sancto Maximo.


Ad Vesperas.

1. Gratulare, iucundare, 4. 0 lucerna, tu pincerna


Fidelium devotio, Christi, reflores gratia
Veni, die pater, pie, Imitando, demonstrando
Magno salutis gaudio. Bcato nobis gaudia.

2. Nos, Maximc sanctissime, 5. Diligamus et legamus


Defende, dator munerum, Confessorisqueopera,
Te amavit, te ditavit Quae demonstrant et illustrant
Conditor, alme, sidemtn. Aeterna Christi mirnera.
3. Hunc amemus, hunc laudemus 6. Precor, ora sine raora,
Maximum dignum gratiae, Maxime, caeli candidi
Quem laudavit et beavit Ut nos ducas et conducas
Summae Deus clementiae. Ad cenam aijni providi.

Brev. ms. Cavense anni 1308. Cod. Casanaten. C. III 2 (1575). -


6, 1 Precanmr ora.

424. De sancto Maximo.

Ad Nocturnum.

1. Nocturnis in vigiliis, 3. Maxime, pater inclite,


In Maximi sollemniis 0 confessor magnifice,
Noster chorus invigilet, Virtute Dei praedite,
Quem cordis voce postulet. Caelo fulges mirifice.
2. Psallamus in natalibus 4. 0 sacerdos sanctissime,
Doctorisque praeconiis, Nobis praesta remedium,
In hymnis spiritalibus Nunc, Maxime mitissime,
Magnis laetemurgaudiis. Da nobis semper gaudium
- 254 -

5. Laus illi detur gloria.


(jui maximo cum gaudio
Assumpsit cum victoria
Hunc in caeli palatio.

Brev. ms. Cavense anni 1308. Cod. Casanaten. C III 2 |1">7">I.- 5, 2


maximi. - Vgl. zu Str. 1 Anal. XXII, Nr. 171.

425. De sancto Maximo.

Ad Laudes.

1. Aurora surgit aurea 3. Hic ut stella matutina


In Maxinii trii>udio, Refulgenscaeli gaudio
Et ut columba Divea Verbo vitam et doctrina
Lux lucet eius radio. Dat hic dignis palatio.

2. 0 pastor admirabilis, 4. Verorum pater pauperum,


Vir totius prudentiae, Sis adiutor hunriliuin,
Maxime. tu amabilis Retribuens in posterum
Splendes in caelo gloriae. Aeternum his auxilium.

5. Sit trinitati gloria,


Sit honor, sit laus debita,
Nobisque detur venia
Nunc per Maximi raerita.

Brev. ms. Cavense anni 1308. Cod. Casanaten. C III 2 (1575).

426. De sancto Memmio.

1. Laetetur urbs sollemniis 4. Est Nauda fons in proximo


Cbristi sacrati praesulis, Urbis dictus vocabulo,
Ex urbe Roma geniti In quo puer, dum decidit,
Summique patris Memmii. Funesta mortis pertulit.

2. Petro iubeute Gallias 5. Huius parentes protinus


Adiit hic fanaticas Multis currunt cum fletibus
Et Cathalaunisperfida SanctumrogantesMeramium,
Sic expetivit moenia. Quod suscitaret moituum.

3. Illic coetus gentilium 6. Confisus hic in Domino


Regemspernebat
omnium Precesfundit ex intimo,
Et repellebat dulcia Ut in salutem civiam
Divini verbi dogmata. Hunc suscitaret mortuum.
- 255 -

7. Divina vis mox adfuit, 9. Hic patrator insignium,


Laetusque puer prosilit, Turmis addictus caelitum,
CivesqueCatbalaunici [Deo] ferat suffragia
Se sacro dant baptismati. [Nobisque] poscat praemia.

8. Petunt gaudentcs, Memmius 10. Deo patri sit gloria


Ut esset urbis maximus. Eiusque soli filio
Sumpsitque culmen cathedrae Cum spiritu paraclito
lllos replendo lumine. Et nunc et in perpetuum.

Brev. Cathalaunense imp. Virduni 1570.

427. De s. Mercurio.

1. Glorietur Armeuia 6. Scriptura nempe loquitur,


Tanta prole Mercurio, Quod malum, quod non luitur,
Laudat Saranitum patria Reum trahit ad alia
Sub eius patrocinio. Divina de iustitia.

2. At tu prae cunctis, Samnia, 7. Et ut scelus acerbius


Eius freta praesidio Reddat infelix Decius
Gaude, laude tripudia Roma privatum gloria
Pro tanto beneficio. Ingulat in Caesaria.

3. Hic ortus in Armeuia 8. Qui Roraa vel Armenia


Post sacri fontis gratiam, Plus te dilexit, Samnia,
Qua dicebatur Mansia, lllis adversossubigens.
Secutusest militiani. Te sibi serapereligens.

4. Tunc Decius peremerat, 9. Quosplacuit eligere


Quos unda sacra tinxerat, Te, martyr, semper colere,
Philippum, patrem et filium, Hos et tu seiuper protege,
Cum regerent imperium. Dum terrae sumus incolae.

5. In cuius poena sceleris, 10. Mercuri, martyr inclite,


Mercuri, lux Armeniae, Nostros clamoressuscipe
Poenis te dat innumeris Tuis[que] sacris precibus
Et omni contumeliae. Munda nos culpis omnibus.

11. Patri, nato, spiritui


Omnes cantemus cernui:
Perennis tibi gloria,
Qui das aeterna praemia.

Collectan. ms. Coustant.Caietani saec.17. Cod.AlexanJriu. 96.- 4, 3


Philippus. - 8, 1 Qua.
- 250 -

12S. [)a sancta Michaele.

1. Arcliangeiorumpriucipi 4. In necessitateultima
Devoti cantemus laudem, Per suam misericordiam
Ut sit nobis propitius Succurratnobis miseris,
Exoremuspiis precibus. Ne ducamurin tenebris.

2. Cum caeli exercitibus, 5. Ne hostis nos decipiat,


Quorum dux est egregius, Nos potenter eripiat,
Succurrat nobis in omnibus Ne cadamus in tartarum
Nostris necessitatibus. Post solutum mortis debitum.

3. Absolvat suis precibus 6. Adventu suo clarissimo


Nos a peccatis omnibus, Et fugato diabolo
Ut videamus Dominuui Praesentet nostras animas
Per Michaelem arcbangelura. Redemptori laetissimas.

. Hoc praestet tilius virginis.


Qui scdet in throno patris,
Per spiritum paraclitum
Vui regit omne saeculum.

Brev. ms. Romarici Montis saec. 16. | Cod. J-piualieii. 164 (77). A. -
Hyiiinar. ins. Kumarici Montis. saec. 15. Cod. Spinalien. 194 (86| 15. - '2, 1
exereitu AB. - ">,2 Et nos potenter A. - 7, 2 Sedens in tlirono B.

429. De sancto Michaele.

Ad Processionem.

Regna poli ianuas, populus, intrate per almas


Currite christicolae, prendite regna poli.
Nuntius hic Domini, cuius intratis in aulam,
Semper videt faciem, nuntius hic Domini.
5. Offerat ipse preces vestras, pia vota creanti,
Tundite vos pectus, offerat ipse preces.
Dicite cum lacrimis, quiilquid culpastisin actis,
^Parce,rogamus,
Deus," dicite cumlacrimis,
Moxque vobis tribuet veniam pius ille remissor
10. Plangentibus miserens datque vobis veniam.

Collect. ms. Laurissaiium. saec. 9 et 10. Cod. Vatit-. Palat. Siitf.


iutioitu ecdesiae s. Michnelis."
- 2.57 -

430. De sancto Michaele.


A d H o r a s.

1. 0 Michael eximie, 2. Ora pro nobis Dominum,


Caelestis princeps curiae, Nos solvat nexu criminum,
Intende nostris precibus Angelica suffragia
Cum angelorum coetibus. Fac nobis salutaria.

3. Laus tibi, rex altissime,


lesu bone, piissime,
Laus patri et ingenito
Cum spiritu paraclito.

Horar. ms. Franciscan. saec. 15. Cod. Vatican. Reg. 165. A. -- Psalt.
nis. lieiiedictin. saec. 15. Cod. Vatican. Ottobon. 2921. B. -- 1, 1 <">retilt
1-i. - 2, 2 Salva a nexu ]i. - 3, 2 fehlt A.

431. De sancto Michaele.


Ad Vesperas.

1. Augelicae militiae 3. In magno caeli praemio


Nos Michaelem hodie Cum suo tunc collegio
Laudemus et in posterum Victoriam obtinuit,
Priraatem et signiferum. Per quam superbum corruit.

2. Archangelus est inclitus, 4. Sic iustis in auxilium,


Paradisi praepositus, Dum exeunt exsilium,
Vacat aeterno numini <Liuorum deducit animas
Ante conspectum Domini. Ad aulas sacratissimas.

5. Praesta, lesu dulcissime,


Fons amoris plenissime,
Ut Michaelis precibus
Nos salves in caelestibus.

Horar. ms. Frain-isean. saec. 15. Cod. Vaciean. Reg. 165. A. - P.salt. nis.
Benedictin. saec. 15. Cod. Vatican. Ottobon. 2921. JJ. - 1, 2 Michaelem hos
A. - 1, 4 et signifer A. -- 2, 1 Angelis militiae est B. - 2, 3 Natat.
B. - " 3, 2 In suo tunc colilegrio A. - 3, 4 Posti|iiam superbum B. -- 4, 1
Sic iustus A; Sit iustus B. -- 4, 2 exeunt fehlt B. - 5, 4 Salvet A.

432. l>e ss. fticasiu, ({nirino, Scuvicalo.

1. Gaude, caelestis regis sponsa Christi,


Per mortem crucis copolata sibi,
Militum Christi plaude pro triumphis
Atque coronis.
Dreves, Hyinni Ineiliti. VII. 17
- 258 -

2. Ex quibus, alme praesul o Nicasi,


Signis resplendensatque documentis
Sanguinefuso victor astra petis
Martyr herilis.

3. Hostis acerbi ferro trucidati


Tres una fide martyres invicti
Capita vectant ultra vaduru amnis:
Laus trinitati!

4. Quam gloriosus Dominus in sanctis,


Quos ita facit rutilare sigiiis !
Oret pro nobis ordo triurnphalis,
Clarus in astris.

5. Gloria patri, suramo conditori,


Gloria Christo, uostro redemptori,
Gloria tibi, spiritus amborum.
Semper in aevum.

Pass. ms. S. Audoeni Kotoiuagtu. saet. 12. in. <".W1.


Kntoraagen. 14uH 'l 411.

433. De sando \inilao.

Ad Nocturnum.

1. Gaude, retris sponsa perennis,


Gaude promens cantica laudis,
Cursus solis praesulis almi
Festuiu mundo fert Nicolai.

2. Qui praeclarum stemma parentum


Ornat tactis ex pietatis,
Aurum natas duudo pntremque
Solvit stupro pauperieque.

3. Caelo lapsa voce tonantis


Christi cessit pastor ovilis;
Orant nautae fluctibus acti,
Mox sedantur proelia ponti.

4. Vulgum pascens esurientum


Mensuris divinitus auctis,
Purgar fucum daemoniorum,
bervat vitae iara ruituros.
- 259 -

5. Salve, praesul, perpetuatim


Cernens flentes ac rogitantes
Totas in te spes et habentes,
Cunctos cunctis tolle dolores.

6. Plebem Christi laetificato,


Morbos, pestes alleviato,
Vinci mundum foedere casto,
Per te nobis gaudia suuto.
7. Qui patri cum pneumate sancto
Par exsistens cst homo factus,
Jlli grates solvimus omues
Regnanti per saecula cuncta.
Brev. ms. Emmeratnense sa.ec. 15. Clm. Monat-eii. 14757. A. - Hyran.
ms. .S. Petri Mart. Utinen. saec. 16. Cod. Civit. Utinen. s. n. B. - '_', 3
dandoque patrem. - 3,3 Ornant B. - 4, 1 pascis fsurientium B. -- 4, 3
fugnm B. - 4, 4 Servat in te iam B. - 5, 1 perpetua B. - 5, 3 Totas in
te spem B. - 6, 1 laetiticat B. - 6, 2 Morbo B. - 6, 4 Pro te \\. -
1, 3 Illi fehlt B.

434. De saneto Niuolao.


Ad Laudes.

1. Sollemnetempus imminet, 4. Tu, Christe, nostrumgaudium,


Nostra chorea iubilet Tu confitentum braviura,
In laude summi iudicis Votis intende supplicum
Et Nicolai praesulis. Donando vitae praemium.
2. Congaudeteius gloriae 5. Et tu, sacerdoshagie,
Caelestis ordo curiae Nos, Nicolae, respice
Talique plaudens compare Tibi faventes iubilo
Christum frequentat dramate. Totorjue desiderio.
3. Huius sequentes gaudia 6. Nostros reatus dilue
Dicamus et nos cantica Tuo clemens oramine.
Pro posse nostro paucula Tales iuvans exsistere,
Votoruru vera nuntia. Quales fruamur lumine.
7. In quo mauens feliciter
Tu trinitati iugiter
Persolvis laudura cantica
Per saeculorum saecula.

Psalt. et. hymn. ms. Valddorense saec. "/12. Clm. Monacen. 13067.
A. - Brev. Emmeramense saec. 15. Clm. Monaceti. 14 757. B. - Ant. et.
hymn. ms. Scarensesaec. 14. [et 15]. Ood. Upsalen. C 422. C. - 2, 3
plaudes C. - 3, 1 Cuius C. - 3, 3 nostra B. - 3, 4 vero A; Voto et voce
inunia B. - 5, 1 aye AB(J. - Xach Str. 7 liangt C noch an:
Sit trinitati gloria.
.^it lionor, sit laus debita,
Nobisque detur venia
Per Nicolai merita.
Nach Str. 3. Divisio B. - Au< C bci Klemmin» III, 137.
17*
- 260 -

435. De sancto Nicolao.

1. Alme pater clericorum 3. Trcs scholaressuscitasti


Exemplarquelaicorum, Populumquesatiasti
Yita fulgens angelorum Tuum atque relevasti
Nicolae pontifex. Virginum infamiam.

2. Vox excelsa deitatis 4. ludaeus est baptizatus,


Nuntiavit dignitatis Qui a te est sus>citatus,
Tuae atque claritatis Tu prece pia precatus
Mentis sancta gandia. Cunctis das auxilium.

b. Gloria tibi, trinitas


Et, deitatis unitas,
Sit in cuius sollemnitas
Colitar per saecula.

Sequent.et hymn. ms. Carmeli Senen.saec.14. Cod. Senen.G III, 2.

436. De sancto \ieolao.

Ad Laudes.

1. Aurora surgit aurea 4. Quanta in summis accipit,


Festa restaurans annua, yni sic imis claruit,
Cum Nicolaus arduum (Juius micant prodigia
Caeli scandit palatium. Per ampla mundi crimina.

2. Quam gloriose raoritur, 5. Nobis, praesnl egregie,


Qui moriendooritur, Decus et lux ecclesiae,
Tunc vere vitam iuvenit, Tibi festa colentibus
Cum morte carnis interit. Sacris succurreprecibus.

3- Sancto exutus corpore 6. Sit patri laus ingenito,


Jitola vestitur gloiiae, Sit decusunigenito,
Carnis exit ergastulum, Sit utriusque parili
Caeli intrat palatium. Maiestas samma flamini.

Brev.ms.Strumense
saec.11.Cod.Laurent.Conv.tup. 524. Str. l,
4 und die Dmol.ausdemBenediktushymuus
gleicben
Antangs;cfr. Anal'.
i \, iuy.
- 261 -

437. De sancto Nicolao.

R. O venerande amice, Dei Nicolae amator.

Sume, Nicola sacer, devotae rnunera laudis,


Magna tropaea libens sume, Nicola sacer.
Orgia grata cano populis de praesule magno,
Ut cuncti iubilent, orgia grata cano.
5. Laudibus, alme, tuis populi laetantur ovantes,
Astra poli plaudant laudibus, alme, tuis.
Euge, benigne puer, altus spiramine sacro
Contemnis mammas. euge, benigne putr.
Fulva talenta iacensfamam lupanaris adcmis,
10. Clamque domum remeas fulva talenta iacens.
Plaude, Myrea, polis tanto redimita decore,
Praesule sub magno plaude, Myrea, polis.
Unda furentis aquaelembum quassavitin alto,
Te prohibente silet unda furentis aquae.
15. Tritica nauta sacer tribuit sub pectore tristi,
Gratulat augendo tritica nauta sacer.
Phalanx iniqua mugit propriis spoliata colonis,
Ima petens Styiae phalanx iniqua mugit.
Torve chelidre, sile, nam nil tua munera prosunt,
20. Fraus et cuncta patet, torve chelidre, sile.
Quid furis, Eustaci, damnas sine crimine iustos?
Victor adest praesul; quid furis, Eustaci ?
0 venerande nimis, praebens suffragia cuncta,
Omnibus altor ades, o venerande nimis.
25. Quis valet, alme Dei, meritas tibi promere laudes,
Currere per cuncta, quis valet, alme DeiV
lussa tremenda, minas et fastus Caesaris arces
Eparchique simul iussa tremenda, minas.
Caesar et Ablavius narrant sibi mutua visa.
30. lussa cito peragunt Caesar et Ablavius.
Gloria, Christe, tibi, sanctos qui mire decoras
Atque nitere facis, gloria, Christe, tibi.
Spiritus astra petit, corpus miracula praebet,
Ossa manant oleum, spiritus astra petit.
35. Pectora cuncta replet mundus de marmore liquor,
Dum fluit a tumba, pectora cuncta replet.
Cantica digna Deo, socii, pangamus ovantes,
Astra simul resonent cantica digna Deo.
Dulcis amor Domini resonet cum voce canora,
40. Personet ore pio dulcis amor Domini.
- 262 -

Gloria, summepater, tibi sit, qui cuncta gubernas,


Sit tibi laus et honor, gloria, summe pater.
Sit tihi, Christe, salns, virtus per saeculacuncta,
Flamine cum sancto sit tibi, Christe, salus.
Passion. ms. saec. 12. Cod. Vatican. 1190. add. saec. J-'/ia. -- 1 Sum-
me. - 19 Salve chelydre. - 20 salve chelydre. -- 24 alitor.

438. De s. Nicolao Peregrino.


Ad Vesperas.

1. Exsultet caelum laudibus, 4. Iu crucis laude iubilat


Fnlget terra virtutibus, Mente, quam manu baiulat,
Colit mater ecclesia Crucis virtus est gloria,
Nicolai sollemnia. Laus et eius victoria.

2. Castus ab annis teneris 5. lacob assumens baculum


Mundique spretis prosperis, lordanis transit loculum,
Pauper factus pro paupere Tempsit athleta perfidum
Cbristo ditatur aethere. Hostem stravit et saeculum.

3. Nocte discedens laribus 6. 0 summi regis signifer,


Abrabae novus aemulus, Nicolae sat celeber,
Urbes lustrans agminibus, Preces funde pro propulo
Vacans orationibns. Degente in periculo.

7. Praesta, pater ingenite,


lesu, cum sacro flamine,
Ut Nicolai meritis
Bonis fruamur caelicis.

Brt-v. ms. Fraiiciscau. saec. 14/is. Cod. Alexandrin. 233. - 3, 1 Noctis.

439. De s. Xicolao Peregrino.


A d M a t u t i n u m.

1. lesu, nostra redemptio, 3. Solis occasu modice


Amor et vita pauperum, Se pane cibat, lactice,
In Nicolai laudibus Non afficit esuries,
Precesadmitte supplicum. Nec gravavit ingluvies.
2. Hic roannapastus caelitus, 4. loseph abiecit pallium
Cordemitis angelicus, Vitae affectansbravium,
Dulcisfuit alloquio, Christum'sequendum Dominum
Alacer in obsequio. Catervasfugat daemonum.
- 263 -

5. Sacro repletus flamine 6. Hic nudus nudum sequitur,


Ac puerorum agmiue Eius crueemamplectitur,
Stipatus mcnte sedula Hostemnudus aggreditur,
Dei fatur magnalia. Caelumdives ingreditur.

7. Praesta, pater ingenite.

Brev. ms. Franciscan. saec. U/IB. Cod. Alexandrin. 233. - 3, 3 latece.


3, 3 resuriet. - 5, 1 famine.

"140. De s. Nicolao Peregrino.


In Laudibus.

1. lam lucis orto sidere 4. Hydrum gestabat aereum,


Patrem laudemus gloriae, Figurantem aethereum,
Post Nicolaum pauperem,- Sanans aegrorum milia
Caelestis aulae militem. Huius vallis in invia.

2. Hic Gedeonis facula, 5. Novus ascendit incola


Lagena, latens cerea, Caelum, verus deicola,
Potens beavit patriam Patriarcliarum socius
Hostium caedens agmina. Factus est vir catholicus.

3. Pannis indutus vilibus 6. Gaudet cboius angelicus


Nudis incedit pedibus, Sinml et apostolicus,
Baptistam sequens actibus Gaudeat chorus martyrum,
Eliamque virtutibus. Confessorum et virginum.

7. Praesta, pater ingenite.

Brev. Franciscan. saec. I4/i5. Cod. Alexandrin. 233. - 2, 2 latens crecea.

441. De sancto Olavo.

Ad Nocturnum.

1. Tardi quidam ad credendum 2. Mnltitudo adunatur


Nova iura fidei Et bellum inducitur,
Christum negant confitendum; Iniquitas dominatur,
Qui cordis lapidei In regem erigitur,
Sunt, conspirant ad perdendum Leo fortis decollatur,
Plantatorem fidei. Et iustus conteritur.
- 264 -

3. Christiaui mox caeduntur, 5. Tu contirmes spem tuorum


Rex truncatur gladio, Fidei constantia,
Quorumanimaecreduntui1 Vim feramustormentonim
Clarioresradio, Pari patientia,
Sede sacra disponuntur Ut speremus angelorum
Victores in stadio. Sempiterna gaudia.

4. Tortores ad viam vitae 6. Sit laus, houor patri Deo


Compellunt oracula: Dilectoque filio,
Veniam peteutes ite Sacro flamini cum eo,
Regis ad miracula, Ex cuius imperio
Qua dicatur: Huc venite Super inartyris tropaeo
Omnes sine macula. Laetetur haec contio.

Ant. et. hyruu. ins. Scarensesaec. 14. [et 15]. Cod. Upsalen.C 422.
A. - Legend. nis. Laurentii Oclouis Lincupi-u. >ace. 14/ia.Cod. Dresden. A
182. B. - 2, 1 Multitudo iiivitatnr 1!. - 2, 2 Ad bellum adducitur B. -
2, 4 lu rege B. - 3, 6 in proclio A. - 4, 2 miracuhi A. -- 4, 4 m-arnla
A. - 6, 4 Ex eius B. - 6, 6 Laetatur B. - Ad Vesp. steht der Hymnus
Anal. XI, Nr. 383, Str. 1-6.

442. De sancto Olavo.


Ad Laudes.

1. Martyr Christi sublevatur. 4. Morbo mulier contracta


Ad domum reducitur, Fulta repit baculo,
Vulnus aqua mox lavatur. Inimici fraus afyacta
Sanguis aqua miscitur. Fracta perit iaculo,
Aqua mixta deportatur Sana redit languens facta
Et foris effunditur. Regis ab oraculo.
2. Caecus lapsus casu buno. 5. Sacerdotis detruncati
Aqua tangit pui>ularii, Membris truncus veliitur
Visuin capit aquae douo, Locuni regis ad beati,
Visus perdit nuiculam, Truncus ibi ponitur,
ChristuDi laudat dulci sono Restauratur sanitati
Laudis videns faculam. Et sospes regreditur.
3. Lingua cuidam amputatur, 6. Ergo Cbristum imploreinus
Et mutus efficitur. Opem ferre miseris,
Opem martyris precatur, Ut tyrunnum superenms
Martyr prece tiectitur, Et miiiistrura sceleris,
Usus linguae reformatur, Ut in caelis couregnemus
Adulesccns loquitur. Reducti ab inferis.
7. Sit laus, honor patri l)eo.
Ant. et hymn.ms. !?carense
saec.14. Vt 15]. Cod.
u
Upsalen.C 422.
A. - Lcgend. ins. Laureutii Odonis Liucopen. MH-C'. ir,. Cod. Dresden. A
1S2. B. - 1, 4 misceturAB. - 4, 2 crepit B. -- 4, 3 abauctaB. - 7, 1
Dco patri B. - Vgl. Str. 2, 3 und 5 schon Aual. XI, Xr. 383.
443. l»e sancto Paride.

Ad Vesperas.

Gratulemur concinentes 3. Gaude, felix urbs cftecta,


Laudem Dei filio, lam dives et prospera,
Olim caeci et sedentes Creatoris circumspecta
Mortis in exsilio, Adrairare opera,
lam renati et videntes Ne sis vilis et despecta,
Paridis auxilio. Ad salutem propera.

Per quem Deus visitavit "1. De tcnebris in splendore


Plebemsuam mitius, Verae lucis posita
Eius enim emundavit Fastum pone cum errore
Crimina propitius Creatori subdita,
Et draconis effugavit Novae legis in ardore
Pestem diram longius. Patrem caeli visita.

5. Laus sit, honor regi Deo


Per immensa tempora,
Nos conducat ut cum eo
Filius ad supera,
Flamen sanctura cum tropaeo
Nostra roret pectora.

Offic. ss. Eeparatae, Paridis, Amasii etc. iuip. Neapoli

444. De sancto Paride.

Ad Laudes.

1. 0 quam mira, lesu, fuit 3. In terrenis dum torquemur


Tua pia gratia, Procellarum fluctibus,
Dum per undas draco fluit Per te, Paris, roboreraur
Morbis ad exitia Votis atque precibus.
Et leonis vita ruit Ut cum iustis epulemur
Ursique saevitia. Regnis in caelestibus.

2. In stuporemsic conversa 4. Laus sit, honor regi Deo


Plebs, erroris tilia, Per immensaterapora,
Est ad meDtem dum reversa, Nos conducat ut cum eo
Spernit mundi vilia Filius ad supera,
Cernens mira tam diversa Flamen sanctutn cum tropaeo
Sternit iam sculptilia. Nostra roret pectora.

Offic. ss. Reparatae,Paridis, Amasii etc. imp. Keapoli 1533.


- 2(36 -

445. De sancto Patricio.


Ad Processionem.

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo,


Qua fert Patricium Christus ad astra pium.
Sidus praeclarumlumen dat in aethereclarum,
Quod Deus amplificat, mundus eoque micat.
5. Sidus hoc est Pboebus ipsis lucendo diebus
Clarus et eximius lumine Patricius.
Hic non credeutem, quam duxit Hibernia, gentem
Coniunxit tidei per sacra verba Dei.
Hic est vir mirus, quo nescit Hibernia virus;
10. Praedicat ille Deum, morsque fugit per eum.
Huius in ore, Deus, tua se miracula palant,
Exta furis balant, paenitet ille reus.
Nos prece felici iungas, pater altne Patriti,
Perpetuo soli, qui micat arce poli.
Proeess. ms. Dublinense saec. ?. Cod. Oxonien. Ralinson Lit. d 4.
8 lunxit tidti. - Abschrift von Rev. H. M. Bannister.

446. In Festo Patronaruni.

A rl P r o c e s s i o n e m.

Aurea lux mundi. resplendens gloria caeli,


Nobis sit fautrix virgo Dei genetrix.
Viucula quae solvis vinctae prius omnia carnis,
Clemens exaudi vota tui populi.
5. Paeis porta Dei stabilis, quia pervia nulli,
Ad caeli sedes bas quoque ferto preces.
Rex de qua vitae processit,plena salute,
Dirige sub verbo gaudia nostra tuo.
Filia tu regum, dominatrix caelicolarum,
10. Nos pressos recrea crimine cum venia.
Cuius ad haec gentis comiteris summa decoris,
(Juo tempus nostrum fulgeat innocuum.
Florida concordis Christo laus vincta cohortis,
Pignora Sophiae. nos relevate piae!
15. Xos quia terrenum scimussuperassetyrannum,
Hinc petimus supero iungite nos solio.
Attala, Perbtsiulindis, Odilia, Spes,Alabidis,
Gesa, Gesta, Fides, cernite nos humiles.
Tertia de binis, gemini cognomenamoris,
20. Matris cara tuae filia, virgo, fave.
Candida,lustina, Caecilia,Digna, Columba,
Fautrices propriis este siraul famulis.
- 267

Virginitate pia praefulgens virgo Maria,


Floribus his populum, sancta, tuere tuum.
Antiph. ms. Argentinen. sa.ec. 12. Cod. Londinen. Add. 23922. 17
sq. Attala, Abtissin von St. Stephan in Strafsbnrg f 741; PerhNiulindis
(Berhesindis oder Berswindis), Mutter der hl. Odilie; Alabidis, Gesa, Gesta
mir unauffindbare Heiligennamen? -- 19 sq. die hl. Caritas, Schwester von
Fides und Spes, erstere besonders zu Schlettstadt verelirt, - Aljschrift des
Hymnws von Rev. H. M. Bannister.

447. In Festo Patronoram regni Sneciae.


Ad Vesp. et Noct.

1. Lax, ecce, surgit aurea, 4. Ovem abductam revoca'


Dies salutis oritur, Pater misericordiae,
Regna plaudunt aetherea, Inter vireta collocat
Dum Suecia convertitur. Caelestis alimoniae.

2. Egressus ad undecimam 5. Per patronorum merita,


Horam pater familias Deus, creator omnium,
Ovem quasi novissimam Dimitte nobis debita
Videt Sueorum filias. Et da perenne gaudium .
3. Mittit sollennes nuntios, 6. Laus patri sit ingenito,
Ut revocent incredulos, Laus nato cum paraclito,
Reduxit multos devios Sit firraa pax ecclesiae,
Per verbi sui baiulos. Decus patronis Sueciae.
Brev. Upsalense imp. 1483. Daraus Klemming I, 167 u. f.

448. In festo Patronorum regni Sneciae.


A d L a u d e s.

1. lam adest dies celebris, 4. Quam pretiosi martyres,


Et lux succedit tenebris, Quam gloriosi praesules,
lam fides idolatriae Quam venerandae viduae,
Et veritas fallaciae. Consortes individuae !

2. Sueorum nunc ecclesia. 5. Dum valle de miseriae


Gaude, plaude, multiplica Scandunt ad thronum gloriae,
Pro tuae lucis gloria Causam praestant tristitiae
Devota landum cantica. Tibi relictae tiliae.

3. Parentes verbo gratiae, 6. Sed geminatur gaudium,


Quos veneraris hodie, Nati surgunt pro patribus,
Tibi sunt causa gloriae Felix redit martyrium
Et fidei primitiae. Succedens confessoribus.
7. Laus patri sit ingenito.
Brev. Upsalenseimp. 1483. Daraus Klemming I, 175.
449. In Conversione s. Pauli.
Ad Laudes.

1. SanctePauleapostole, 3. Tu enim sananslanguidos,


Doctorplebis catholicae. Caecos,claudos[et] mortuos,
Fave cunctis tidelibus Dasque per orbera gentibus
Festura tuum colentibus. Verbum salutis omnibus.

2. Tc christus, Dei filius. 4. Nunc ergo nobis. quaesumus


Voi-iivit cuni terroribus Succurre peccatoribus
li.jue multoruiu boininum Et post mundi tristitinni
Elegit verum medicum. Perennemda laetitiam.
5. Praestet lioc tuis precibus
Trinus et unus Dominus,
<,iui regnat Deus onmia
Per saeculorum saecula.

Diiirn. nis. Beuedk-t. liavar. saec. 14. Cod. Altuvadeu. X.

450. De sancto Puxviitiu.

Ad Vesp. et Noi-t.

1. Fulget celebris dies hominibus.


Quo de tenebris saeculi inclitum
Hostibus victis Cbristus Paxeutium
Vexit ad ustra.

2. Hic sanctus, Dei repletus gratia.


Deorum sjircta cultura caelica
Appeteus terrae tempsit pcripsima
Ab infantia.

:-!. [Matrona quidem meritis beati


Huius a lepra rediit saluti,
ilire naDi caro, putredo quam texit.
Ut nix refulsit.

4. Patrem, daemonurn cultorem. turbavit,


Hostem se Cbristum fatentein calcavit,
Regem superbum fide superavit
Ac satellitem.

5. Poenarum namque genera beatus


Pro Christo saeva superans gaudia,
Sanguine sacro laureatus, poli
Vera conscendit.
- 2(39 -

6. lam caclo sacris sanctorum coetibus


Innctus exsultat, qui, duni lerris vixit,
Gaudia totis viribus calcavit
Inipia mnndi.

7. Quaesumusergo, Domine, prccibus


Huius sereno hos vultu gubernes,
Quos his iucundos interesse facis
Benignus festis.

8. Patri sit deeus, honor quoque nato


Salusque sacro sitque spiritui,
Trinus qui Deus et unus per cuncta
Imperat saecla.

Brev. Cluniacense imp. Parisiis 1503. - 3, 3 Mira .... C[uem.-


4, 2 latentem - - 8, 2 sit spiritui.

451. I)e sancto Paxentio.

Ad No cturnos.

1. Salvatorem collaudemus 3. Nebuloso situs loco,


Hac nocte/ gaudiosa, Sed caelestis immensa
Qua decore est indutus Lux hunc perlustrat subito
Stolaque pretiosa Et ut cera liquida
Martyr eius Paxentius Angelus iubente Deo
In caelesti gloria. Madefecit pondera.

2. Paxentius martyr laetus 4. Xostros clemensnexus, Cbriste,


ludici praesentatur, Eius solve precibus,
Nec hic tide perturbatur; Nos et hac nocte ab hoste
Fustibus laceratur, Et ab imminentibus
Sed stat orans et illaesus, Periculis vigilantes
ludexque confunditur. Hif^ protege caelitus.

5. Salus, honor, virtus quoque


Sit et benedictio
Regnanti in trinitate,
Nos quoque oratio
Huius solis claritate
Perducat cum gaudio.

Brev. Cluniaeense imp. Pari«ii>< Io03. -- 1, 5 cuius. - 3, 1 situr. -


3, 6 Madeficat.
- 270 -

452. De sancto Paxentio.

Ad Laudes.

1. Lux, ecce, surgit aurea, 3. Martyr pius post nimia


Diesqueignescit clara, Tormentorumsupplicia
In qna niartyr Paxentius Sub crudeli ictu ensis
Caeli succesi-it civibus. Vitam finivit in terris.

2. Voce ergo nunc sonora 4. Ut columba benedictus


Laeti Deo praeconia Eius et almus spiritus,
lubilemus gloriosa Terrae corpus suum linquens
Huius colentes tropaea. Caelos petivit congaudens.

5. Doxa patri et filio,


Septiformi paraclito;
Nobis, o martyr inclite,
Salutis opem porrige.

Brev. Cluniacense imp. Parisiis 1503.

453. De sancto Peliuo.

Ad Vesperas.

1. Gaude. felix Brundusium, 3. Ut novum sidus micuit


Tanto ditata praesule, Sedem tenens Aproculi
Quera sanctorum consortio Pelinus, praesul inclitus,
luuxit Deus martyrio. Vitae refulgens meritis.

2. Hic castitatis munere, 4. Hostes devicit fortiter


Doctrinae fulget radiis, Idola falsa conterens,
Nec metuens supplicia Tandem sacratum sanguinem
Quain plures Christo geuuit. Fundeus tenet caelestia.

5. Laus et perennis gloria


Deo patri et filio,
Sancto simul paraclito
In saeculorum saecula.

Officia ss. patronorum ecclesiae Brundusinae. Ad uormam Breviarii


Rnmam restituta Imp. Romae 1583.
- 271 -

454. De sancto Pelino.


Ad Laudes.

1. Laudemus omnes seduli 3. Molas frangunt forcipibus


Pium auctorem saeculi, Saevit rota cum dentibus,
Qui pro bonis aetliereis Sed per Cbristi clementiam
Pelinum dedit praesulem. Non carpsit penetralia.

2. Hic exciratur gloria, 4. Tu, pastor, martyr inclite,


Ut sufferat supplicia, Caelesti patrocinio
Senem culpas Aproculum, Ab omni raortis impetu
Qui timet mortis iaculum. Tuos defende famulos.

5. Deo patri sit gloria.

Officia ss. patronorum eccl. Brundusinae. Imp. Romae ]">':!.

455. De s. Petro Martvre.

1. fhorus Dei tidelium 6. Qui iuxta Medara feriunt


RJagno laetetur iubilo, Sacri corouam capitis,
Quod verae lucis semita Quem cadens spina sustulit
Petri patet martyrio. Fletu dolens assiduo.

2. Qui Veronensi patriae 7. Cuius pro morte doluit


Mediolanum praetulit Mediolani civitas
Corpusque. suura praestitit Eique tota prodiit
Amore puro fidei. Pectus contundens obviam.

3. Hic verba Dei nuntians, 8. Ad eius caeci tumulum


Errores movens penitus, Claro recepto lurnine
Et veritatem docuit, Et claudi rectis gressibus
Per quem salvatur quilibet. Pergunt laudantes Dominum.

4. Ora clausit haeretici 9. Immundo pressi spiritu


Pauli doctrina profluens, Eius purgantur meritis,
Ex illis quoque plurimos Quorum qui quaerit nunierum
Ad veram traxit regulam. Arenae modum flagitat.

5. Ue quo dolentes haeretici 10. Reddamus ergo gloriam


Aeris collecto cumulo Deo patri cum filio
Petro, qui Cumas ierat, Una cum sancto spiritu,
Parant tortores pessiraos. Qui nobis tantam praestitit.

Brev. ms. Ambrosianum saec. 15. Cod. Borgian. M II, 20. - 2, 2


Mediolano. - 4, 1 Oraque clausit. - 4, 2 perfluens.
- 272 -

456. De s. Philippo Argirione.


Ad 1. Yesperas.

1. Si confessoris tanti meritorura


Laudes velimus pangere sonoras.
Eius canamus gratiae triumphum
Corde contriti.

2. Aureum tamquam sidus inter astra


^licat excelsis sedibus polorum,
Et in terrenis merita resplendent
Sancti Philippi.

3. Cui dum floreret iuvenilis aetas,


Prosperitatem saeculi perhorrens
Gazis errornm opibus parentum
Renuntiavit.

4. Iminaculatus Romam proficiscens,


Sacerdotali praeditus honore
Tomo recepto mittitur ad montem
Argirionis.

5. Quo pessimorum reperit catervas


Daemouiorum corpora laedentum,
Quos a cavernis expulit petrarum
Atque fugavit.

6. Excelso regi patri genitoque


Ac radianti spiritui sancto
Gloria consors, laus, virtus quoque,
Honor sit perpes.

Collect. ms. Cardin. de S. Severina anni 1529. Cod. Arch. Vaticani X,


89. - 6, 2 radiantis.

457. De s. Philippo Argirione.


Ad Matutinum.

1. Suamcognovituxorem, 2. Philippoei posito


t^iuacconcepitct peperit Nomine suo proprio
Filium, Dei vigorem, Anno completoseptimo
In qu.i gratiamrepperit. Tonsummatrereperio.
- 273 -

3. Anno scandensvigesimo 4. Ceterossibi ordines


Diaconusest ordinatus, Magno cum voto suscepit,
Maximo dcsiderio Alios inter milites
Romam ire declinatus. Sanctus eum Petrus recepit.

5. Quod is auri perpendebat


Sacris de scriptis pabulum,
Corde sano adimplebat
Cunctumque docet populum.

Collect. ras. Cardin. de S. Severina anni 1529. Cod. Arch. Vaticani X


89. - 4, 4 resedit. - Doxol: Deo patri. - Sind diese Str. nicht Antiphonen
eines Officiums, die irrtiimlich als Hymnus aufgefafst wurden?

. 458. De s. Pliilippo Argirione.


Ad Laudes.

1. Mira, duru vixit, miranda post corpus


Traditum humo agit virtaose,
In tumba eius sanitatem sumunt
Omnes languentes.

2. Quotquot ad eius tumulum accedunt,


Vel asportantur languidi vel laesi,
Omnes curantur ob omni langaore,
Qao patiuntur.

3. Ecce, sacerdos, qui in diebus suis


Placuit Deo, inventus est iustus,
Ideo stolam induit eundem
Gloriae suae.

4. Si quos contingit daemone vexatos,


Quos per vira decet adduci ligatos,
Dum ad eiusdem tumbam adpropinquant,
Deliberantur.

5. 0 gloriose Philippe confessor,


Exaudi preces tibi supplicantum,
Ut aulam tuis meritis possimus
Ingredi caeli.
Dreves, Hymni Inediti. VIT. 18
- 274

6. Excelso regi patri genitoqus


Ac radianti spiritui sancto
Gloria consors, laus, virtus quoque,
Honor sit perpes.

Collectan. ms. (Jard. Ac >?. Severina anni 1529. Cod. Arcli. Vatk-jmi X
89. - 1, 2 liurnum. -- 3, 3 induit eum. - In dem zug-chorigen Ofticium
betinden sich i.iuzelue rhytbmische Tcile, so die AA 2-4 iler 1. Vesper.

459. De ss. Placido et Sigeberto.

1. lesu, pax nostra et spes nmndi unica.


Tu speciale decus das ecclesiae
Sacris sanctorum reliquiis tuoruui.
Quos caelo vectos tibi facis patronos.

2. Unde nunc hymnum symphoniae debitum


Muityris sancti in honore Planili
Et confessoris Sigeberti comparis
Psallat devota tibi, rex, catervula.

3. lam, inartyr Chribti, deprecamur cernui


Eius ad thronum nostrum fer obsequium,
Ut peccatorum mereamur nostrorum
Vinclis absolvi et quiete perfrui.

4. Confessor sancte, vota nostra suscipe


Et Dei nostri in conspectu subveni,
(Juo pacis dono potiamur sedulo
Et assistamasangelorum laudibus.

5. Athletae bini. cuiictum ckuuin tueri


Velitis oranera et christianitatein,
Post vitae metam in fide stabilitam
Cunctis beate impetrando vivere.

6. Trina maiestas atque simplex unitas.


Concede tuis dignanter hoc famalis,
Cui sit in caelo gratiaram actio,
Honor, laus, doxa per aeterna saecnla.

Brev. in.s. ( nriense saec. 15. Cod. Scntor. Vindobonen. 54. h. 15. - 5, 1
tuere. - 5. '2 vit.-n- tneatain.
- 275 -

460. De sancto Prospero.

1. 0 gloriose pontifex, 5. Romae cito applicuit,


Miraculorum opifex, Instando, ut proposuit,
Implora nobis caelitus Vir sanctus,apostolicus,
Largiri dona spiritus. Prosper, doctor basilicus.
2. Cuius perfusus flamine, 6. Hunc pontifex per spiritum
Virtutum clarus munere, Elegit in antistitem
Prosper vocatus nomine, Regii virum inclitum,
Prosper fit raagis opere. Bonoram morum divitein.

3. Sequens veram iustitiara 7. Sacra fudit cloquia


Perfectionis operum Per cuncta inundi spatia
Terrenam opulentiam Doctorum tlos eximius
Dedit in cibos pauperum. Ut paradisi tiuvius.

4. Paternis spretis laribus 8. Omni praestat infirmanti


Cum pompis saecularibus Sanctus opem se roganti,
Fit imitator sedulus, Caecis, claudis, surdis, inutis
Christi verus disdpulus. Sanitati restitutis.

9. Honor, decus, imperium


Sit Deo, regi gloriae,
Qui se suis in praemium
Donat electis patriae.

Oftic. ms. S. Galgani saec. 16. Cod. Seneu. F VI ~2'2.- o, 4 cibis. -


5, 2 Instans. - 6, 3 Kegi. - 8, 1 in finnitati.

lu Elevatione beati (|nintini.


Ad Matutinum.

1. Post temporum curriculum 4. Sanetus sanctum mirificat,


Ignoraut ommes tumulum, Sepulturam aedificat,
Per divinum oraculum Auro gemnnsque fabricat,
Revelandum Eligio. Cuius ars maior pretio.

2. Locurn illustrat claritas, 5. Lucerna clausa latebris


Mira fragrat suavitas, Extingui nequit tenebris,
Fulget virtutum novitas Ad hoc nata, quod celebris
Signorum testimonio. Eius fiat productio.

3. Dens eductus putredinera 6. Ergo prodit in medium


Non educit, sed sanguinem, Sevata super modium,
Qucin ut favi dulcedinem Dum fervore fidelium
Sancti servat devotio. Rcnovatur transJatio.
18*
- 276 -

7. Tu esto nobis gaudinm,


Per cuius beneficium
Tamquatn rosa vel lilium
Reflorescit in Maio.

Brev. S. Quintini Viromandensisimp. absque[1520].

462. De sancta Radegnnde.

1. Christe, cunctorum sator et redemptor,


Siderum, terrae maris atque rector,
Omnium laudes tibi personantum
Solve reatum.

2. Vase qui gemmas fragili recondis,


Viribus fusas aniino pudicas
Feminas reddens faciensque claros
Ferre triutnpbos.

3. Quas et in sexu fragiles videmus


Praerogativas meriti coronas
Incolas regni facit et perennes
Esse superni.

4. Curn quibus regnat Radegundis alma,


Inolitum cuius in honore festum
Jleute devota celebrando dignas
Carminis odas

5. Quae suo nobis veniam precatu


Impetret casto comitante coetu
Atque caelestem reticere secum
Postulet avcem.

6. Laus patri summo genitoque vero


Flamini necnon ab utroque fuso,
Sit laus perpes, honor atque virtus
Omne per aevum.

Brev. Xantonenseimp. Picta vii 1542. - - 1, :', personatntum. - 4, 4


Statt Carminisodas ist wohl ein Verbumim Sinnevon Dicimus,canimusoder
dergl. zu lesen.
- 277 -

463. In Festo Reliqniarnm Exoniensis Ecclesiae.


Ad Processi onem.

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo,


Qua datur in caelis gloria digna Deo.
Sint decos ecclesiae, mundi decor et robur urbis
Huius, quos hodie grex canit iste Petri.
5. Gaudeat Exonia tot sanctos concelebrando
Per quos est votis saepe potita suis.
His favet, ipse Deus, horum meritis et amore
Saepenociva fugat, dat bona, rnira patrat.
Labitur ex turri quidam nec laeditur, alter
10. Huc manibus repens hinc pede sanus abit.
Et puer et mulier contracti restituuntur
Huc dum muta venit fit veniendo loquens.
Quaedam surda simul et muta sopore soluta
Hic nieruit duplam vocis et oris opem.
15. Debilis et mutus, a sancto Glastoniense
lussus ut hic vigilet, paret ovansque redit.
Plaudit laeta manu inulier prius arida nervos
Libera curvato cum fit ab ungue vola.
Lumen aqua putei baculo mediante recepit
20. Caecus ut in Siloe sic operante Deo.
iDDumeris aliis hos Christus miriticavit
Signis, quae nequeunt sub brevitate cani
In Domino sanctis, sit in ipsis gloria Christo
Nobis qui det eos semper adesse pios.

P»alt. ms. Exoniense saec. H/i2. Cod. Londinen. Harl. 863. add saec.
14. - Absch. von Eev. H. N. Bannister.

464. In Translatione ss. Reliqniarnm Ecclesiae


s. Frambaldi Silvanectensis.

In 1. Vesperis.

1. Sanctorum nobis meritis 3. Abbatum sancta caritas


Te, Christe, collandantibus Nobis praestetauxilium,
Adesto tuis inclitis Reginarumque sanctitas
Donans effectum laudibus. Votis assit humilium.

2. Sacerdotes et praesules 4. Multis sanctorura praedita


Sua servantes corpora Membris plaudat ecclesia,
Nos servos servent xesules, Thesauri sibi credita
Nostra gubernent tempora. Sacri colens insignia.
- 278 -

5. Praestn, beata trinitas,


Per istorum suffragia
Nobis coronas perditas
In sempiterna glnria.
Brev. Silvanectense imp. Parisiis 1521.

465. In Translatione ss. Reliqniarum Ecclesiae


S. Framhaldi Silvanettensis.
Ad Laudes.

1. Voces attollat populus 3. Hi, dum praesunthominibus,


Laurlis bac die celebris, Student prodessesingulis,
Cuius salutis titulus Verba complent operibus,
Claret in mundi tenebris. Vita claret miraculis.

2. Sancti doctrinae lumine 4. Mundi vanas divitias


Caecos illustrant populos. Reginae sanctae respuuot
De sparso verbi semine Propter regni delicias,
Plenos metunt raanipulos. Quibus in caelis adfluunt.
5. Praesta, beata trinitas,
Per istorum snffragia
Xobis coronas perditas
In sempiterna saecula.
Brev. Silvanectense imp. Parisiis 1521.

466. I)e sancta Reparata.


Ad Vesperas.

1. In titulos, Reparata,tuos 4. Sed tua cederenesciamens,


Personat iste chorus modulos, Inviolabile robur habens,
Cum tribuit duo serta tibi Blanda vel aspera quaequesoli
Sponsusovans sociatquesibi. Nil reputat ratione poli.
2. Clara propago. decens facies 5. Caederis hinc sacra verba lo-
Schematisinsinuat apices, quens.
Sed fidei pia vita comes Plumbeamassasolutacoquens
Praecipuas
fovet intus opes. Essenequit,quia cunctipotens
Alterat et rapit omne nocens.
3. Impius error ubique furens, 6. Gloria sit sine fine patri
Caelica sperneresacra iubens Ingenito genitoquepari,
Praecipit et monet, ut varios Par quoquegloria spiritui,
Suscipias
celebresque
deos. Qni patris est amoret geniti.
SS. Reparatae, Paridis, Amasii etc. imp. Neapoli 1533. - 1, 3
tribuit Dnminoserta. - 3, 3 praecepit. - 6, 3 Parquegloria.- Mel.
naturlich: Martyris ecce dies Agathae.
- 279 -

JH7. De sancta Reparata.


Ad Laudes.

1. Torrida larapasadapta tibj 3. Sicque laboris agensstudinm


Poena dolorqae fuerc cibi, Magna virago subit gladium,
Improba dextera plaudit ibi, Luminis eximii radium
Anxia vincere victa sibi. Dante Deo capit in bravium.

2. Carceris atra libens toleras 4. Fructibus ergo referta bonis


Ignivomumque rogum superas, Sidereisque locata thronis
Dira novacula per tenerum Posce piis veniam precibus
Ducta caput facit hoc lacerum. Veraque gaudia supplicibus.

5. Gloria sit sine fine patri etc.

Officia ss. Reparatae, Paridis, Amasii etc. impr. Neapoli 1533. -- 1, 4


Ansia. - 2, 4 hoc fehlt. -- Mel. wie beim vorhergehenden Hymnus.

468. De sancta Reslituta.

1. Pangamus, o carissimi, 5. Carnillus flumen iubilet


Odas beatae virginis Perfusus tanto sanguine,
Nunc, Restitutae martyris, Qui caput sacrae virginis
Quae claruit mirifice. Septem dies retinuit.

2. Nam sacris suis meritis 6. Quo pontifex Amasius


Satis Sora resplenduit, Per visum hinc admonitus,
In qua quiescit corpore Ut properasset ocius
Multa fiunt miracula. Et caput membris iungeret.

3. Ibi per Cbristi gratiam 7. Preces fimdatnus supplices


Sanantur aegri plurimi, Nunc martyri exiraiae,
Purgantur et vexatici, Quo mereamurperfrui
Malis oppressi variis. Sancta in fine saeculi.

4. Exsultet omnis civitas 8. Laus sit parenti Domino,


Totaque plebs fidelium, Laudes canamus unico,
Quod artius optavimus, Laudes amborumflamini
Deo iuvante fruimur. Per tempora laudabili.

Collect. ms. saec. 17. Cod. Alexandrin. 93. - ,,Ex ms. Ecclesiae
Kestitutae Soranae."
469. De sancta Restitnta.

1. Plaude nunc, Sora, sacra Dei dona,


En, tibi adest celebrandusdies,
In quo beata virgo Restituta
Subiit caelum.

2. Haec orta Romae nobilis matrona


Ethel de patre, Dabia de matre,
Testis effecta asserendo Christo
Fortis et verax.

3. Consalem sprevit impium agacem,


Lampas extinxit, calicem resolvit,
Vidnae proli reddidit salutem
Christo iuvante.

4. Convertit multos ab erroris via,


Longius pellit daemonum ruinam,
Propter quod [nos]metrogitemusomnes
lllius preces.

5. Haec plebs misella supplex te appellat,


Propter quod sacris meritis succurre,
Ne snis culpis pereat nefandis,
Quae perpetravit.

6. Quaesumus
ergo, gloriosa virgo,
Nostris pro culpis Dominum precare,
Quatenus regnum capiamus tecum
In sempiternum.

(.'"llectau. ras. saec.17. Cod. Alexandrin.93. - nEx ms. eccl. S. Kesti-


tutae Soranae."- 2, 3 ad verendoChristo. - 5, 3 suis lupis.

470. De sancto Roberto.

Gaude,sponsaDei, 2. Adest namquedies


mater ecclesia, assuntsollemnia,
Mater sancta spei, In quibus Robertus
depromegaudia. coronatgloria
- 281 -

3. Illa, quac sursum est, 5. Cum de exsilio


quae finis nescia redit ad patriam,
Finem dat lacrimis, Dignampro gratia
finit terrestria. recipit gratiam.

4. 0 quam laeta dies, 6. 0 sancte Roberte,


quanta festivitas, concivis superum,
In qua soluta cst Iter ad patriam
sancti captivitas! fac nobis prosperum.

7. Laus patri gloriae,


laus eius filio,
Sancto spiritui
sit laus cura cantico.

Collect. ms. Gemhlacense saec. 13. Cod. Bruxellen 5527-34. - 6, 1


O fehlt. - 6, 2 Conscius.

471. De sancto Roberto.

Tempore paschali.

1. Chorus novae lerusalem 5. In caritate fervidus


Novam meli dulcedinem Cunctis exsistis proximus,
Promat colens cum sobriis Ope, verbo, virtutibus
Robertum festi gaudiis. Gratis succurrens opibus.

2. Qui mundumvelut [carcerein] 6. Huius,o Cliriste, precibus,


Abhorrens solitudinem Protegamurab liostibus,
Elegit, ut libentius Inter festa pasclialia
Christi vacaret laudibus. Quem transfers ad caelestia.

3. Ibi se Deo dedicans, 7. Ipsum precemur supplices,


fleiuniis] carnem domans, Ut devotoset bumiles
[Mansit] nmndusa vitiis, Propulsoraentisvitio
Miris repletur gratiis. Servet nos in coenobio.

4. Fortuna nulla viucitur, 8. Per saecla metae nescia


Nullius bonis utitur, Patri suprerao gloria,
Cum afflictis afScitur, Honorque sit cum tilio
Nec a laetis discernitur. Et spiritu paraclito.

Brev. ms. Casae Dei (?) saec. 14/is. Cod. Vesolan. 14. - - 1,2 Mellis. -
4, 2 uritur. - Die Melodie des Hymnus ist jedenfalls die des Osterhymnus
gleichen Anfangs.
- 282 -

472. De sancto Roberto.

1. Inter claras margaritas 5. 0 quam felix sors sanctorum,


Radiantes meritis, Finis omnis nescia,
Quaedecore multiformi Nec labori nec dolori
Pingunt caeli regiam, Cuilibet obnoxia!

2. Collocatae feriatim 6. Quam beatus vitae status


Per distinctos ordines Lumen verum cernere,
Circa thronum creatoris, Quodqne amas diligendo
(,'uius mira species, latn non ultra quacrere.

3. Stola candens immortali 7. Hanc ad sortem pertingamus


Stat Roberti spiritus, Eius sanctis precibus,
Meritorum dignitate Cuius celebramus festa
lunctus confessoribus. Debitis cum laudibus.

-i. Pretioso redimitus 8. Patri tilioque sancto


Frontein diademate, Laus sit atque gloria
Quod paravit illi Christus Flamiuique coaequali
Praeinium iustitiae. Per aeterna saecula.

Brev. ms. Casae Dei (?) saec. U/15. Cod. Vesolan. 14.

473. De sancto Roraarico.

1. Ave, Romarice, 4. Deo consecrasti


Dux, Dei amice, Multumque ditasti
Honor monachorum, Nobilissimarum
Gemma confessorum. Locum pucllarum.

"J. Ora sumnium regem, 5. Quas in laude Christi


Ut hunc salvet gregem, [Tu] constituisti,
Et in tuo festo Ut per melodiam
Nostri raemoresto. Cantentpsalmis[piam].
3. Eras principalis 6. Has Romae pustori
Ac aulae regalis, Regnique rectori
Post anachorita, Tradis edocendas
Sacra plenus vita. Atque defendendas.

7. Sit laus creatori,


Sit laus redemptori
Atque tibi, fiamen,
Utriusquc. Amen.

Hyran.ms.RomarifiMontis saec.IS.Cod.Spinalien.
194(S6).add.
saec.16.ex.
- 283 -

474. De sancto Sebastiano.

1. Gratulare, ecclesia, 5. Hinc inde volant sagittae,


Nova ferens gaudia, Asperrime sagittatur,
Lumen fulget de tenebris Corpus sagittis florescit,
Sebastiani martyris. Ut mortuus relinquitur.
2. Prudens, verax erat, iustus, 6. Furens Diocletianus
Pater paratus omnibus, Sanctum non essemortuum,
Carus Deo, hominibus, Denuo quera fustigari
Verissimus Dei cultor. Sic praecipit, ut periret.
3. Hic accusaturimpio 7. In cloaca proicitur,
Subito imperatori Ut abscondatur mortuus,
Famulari Christo lesu At visio fit Lucinae,
Mundi pompam despiciens. Sebastianum tumulet.
4. lubet Diocletianus 8. Facto noctis silcntio
Sebastianum ligari Lucina sanctum conservat,
Velut signum sagittandus Ecclesias sancto condit
In medio campi statim. Opes rclinquens Domino.
9. Gloria tibi, Doinine.
Brev. ms. Ambrosianum saee. 15. Cod. Borgian. M II 20. -- 1, 2 tehlt
eine Silbe; lies ferendo oder sollemnia? - 2, 2 patratus. - 3, 4 pumpam.

475. l>e 88. Secundiano, Marcelliano, Veriano.


In 1. Vesperis.

1. Inter coronas martyrum 5. Hinc iam fides suboritur,


Fnlgent tropaea militum, Baptisma sacrum subeunt,
Fortem dato qui sanguine Fiunt et ipsi martyres
Vicere iniquum zabulon. Cervice caesa duriter.
2. Secundianus sophicus, 6. Horum recondens corpora
Marcellianus physicus Servavit olim Italia,
Ac Verianus nobilis Quos nunc habendo Gallia
Instar eorum claruit. Fovet, bonorat, excolit.

3. Fulsere in urbe Roma 7. Vos o precamur supplices,


Sub principali chlamyde Sancti Dei rectissimi,
Dedentes neci pluriraos Nostri reatus vincula
(Jhristicolas poenaliter. Vestro precatu solvite.
4. Quos intuentes fortiter 8. Laudernus omnes unicam
Christi mori pro gloria, Patris natique ac spiritus
Xou digna credunt vuluera In unitate gloriam
Suscepta tanta gratia. Per saeculorum saecula.
Brev. ms. lotrense saec. 13/i4. Cod. Parisin. 750. - 6, 1 recundens.
- 284 -

476. De sancto Senerico.

1. Cunctarum rerum Domino 4. Confregit hostem viribus,


Sit laus et iubilatiu Qnas accebit divinitus,
In Senerici gloria, Regnumse fecit Domino
Quaedata est ex gratia. Regi regum pacifico.
2. Senericus iuvenculus 5. Resplenduit virtutibus,
Piis intentus studiis Quas servo dedit Dominus
Spernendo mundi gloriam Languorcs curans corporum
Comparavitperpetunm. Medensqueruorbosmentium.
3. Levita apostolicis 6. Precatu cuius adiuva
Ordinatus in sedibus Omnipotens nos trinitas,
Stola se sanctimoniae Pater, fili, paraclite,
Ornavit et iustitiae. Regnans aeterno tempore.

Passion. ms. saec. [9. 10.] 11. Cod. Parisin. 5574.

477. I)e sancto Senerico.

1. Senericus, hic advena 3. Succurrit paenitentibus


Veniens ex Italia, Praesens se deprecantibus,
Exemplis alter Abraham Inflectit pium iudicem
Sprevit parentes, patriara. Reatum confitentibus.
2. Fulsit in nostras tenebras 4. Precatu cuius adiava
Illustrandas per Dominum Omnipoteus nos trinitas,
Ut lampas clara iubare Pater, fili, paraclite,
Verbo, factis et opere. Regnans aeterno tempore.

Passion. ms. saec. [9. 10.] 11. Cod. Parisin 5574.

478. De sancto Severo.

1. Iste confessor, nobis intercessor


Caelitus datus, columba monstratus,
Sic est sociatus praesul hic beatus
Sanctus Severus.

2. Hic quondam nere more muliebri


Novit, carpere lanam et texere,
Hic monochordum plus quam decachordum
Tangere suevit.
- 285 -

3. De remo Petrum, de lana Severum,


Ambos de thoro, quos praefecit clioro,
Deus vocavit et eis donavit
Esse pastores.

4. Convivis suis, o Severe, tuis


Esto placatus, nostrorum reatus
Precibus dele, fer opem medelae
Nobis sanandis.

5. Virtute saua doce nos et vana


Mundi spernere, Deo adhaerere
Nunc et in aevum, ut vitemus naevum
Ipso praestante.

Brev. nis. Halberstadense saec. 15. Cod. Wernigeroden. Za 42. A. - Brev.


Basileense itnp. Basileae 1498. B. - 4, 1 Cum convivis A.

479. De sancto Severo.


Ad Vesperas.

1. 0 pontifex sanctissime, 2. Nam laudes tibi debitas


Christi confessor optime, Concinimus hoc tempore,
Succurre nobis miseris Ut sanctis tuis precibus
In bac valle miseriae. Expurgemur a crimine.

3. Severe, pater inclite,


Preces devotas suscipe,
Quod digne sancta merita
Tua possiraus promere.

Officium sanctorum patronorum ac protectorum civitatis Parthenope.


Impr. Neapoli anno Domini 1525. -- Anfaug der Doxologie : Gloria tibi
Domine | Qui surrexisti.

480. De sancto Sigfrido.


Ad Vesp. et Xoct.

1. Sigfridi archipraesulis 3. Hic Anglicus natalibus


Odas solvamuscarminis, Est ortus sed nobilibus
Qui Suecisverbo dogmatis Testatur id prosapia
Dona fudit baptismatis. Anglorum regum regia.

2. Ut iubar sui luminis 4. Hic Anglicus angelicus,


Gemmafundit in tenebris, Qui inissus nobis caelitus,
Sic doxa Cbristi numinis Nos iungat suis precibus.
Pracsul fulsit hic bilibris. Angelorum apicibus.
- 28<J -

5. Laus sit patri ingenito


Honorqne unigenito,
Glnria sancto flamini,
Decus Sigfrido praesuli,

-'nd ins. Laurentii Odonis Lineopen. saec. 14<ir,.Cotl. Dresdeii. A.


-- Ant et hymu. Scarensesaec. |14, tt| 15. Cod. Up-alen. (J 422.
.
B. - Brev. Searcnse"imp. Xorimbergae1498.C. - 1, 3 Sueuis B, Suenis
(_'. - 2, 2 fudit AB. - -. :! sancti numinis B. - 2, 4 fulsit in tt-nebris
B. - 4. '_' inis-iis t-st C. - 5, 1 Laus patri *it B; sit patri sit genito C. -
5, 2 Honor sit B. - Aus C bei Klemming I, 152.

481. De sancto Sigfrido.


A d L a u d e s.

1. Ignitus sancto flamine 4. Rigatns verbo tidei


Et Lei tactus famine Olavus fit ealtor L>ei,
Sigfridus gentem propriam Cor praebens sancto dopmati
Pustponensadit Sueciam. Collum subdit baptismati.

2. Illic regem cum populo 5. Sigfridus dictus signifer


Potatum fraudis poculo Et Dei verus anniger
Invenit et condolQit, Hostem stravit nequitiae
Quod haec gens deos coluit. Gentem baptizans Sueciae.

3. jM»x unum Deuni praedicat 6. Laus patri sit ingenito


Regi fatur et indicat, Honorque unigento,
Salvatur, qui crediderit Gloria sancto flamini,
Baptizatusque fueiit. Decus Sigfrido praesuli.

Legend. ms. Laurentii Odonis Lincopen. saec. 14/i5. Cod. Dresden. A


1^-'. A. - Ant. et hymn. ms. Scarense saec. [14 et] 15. Cod. Upsalen. C
422. B. - Brev. Scarense imp. Norimbergae 14'.*-. C. - *. '"'"Salvus erit
qui crediderit AC. - 4. '"', sacro C. - 4, 4 Collum submittit AC. - Aus
C bei Klemming I, 159.

482. De sancto Sigfrido.


Ad Laudes.

1. Laudesatque praeconia 2. Ex cuiuseloquentia


DulcesproraitWerendia Irradiatur Suecia,
SanctoSigfridoconscia Tam nobilispraesentia
Concentus et aromata. Vexionis ecclesia.
- 287 -

3. Hinc caeli canit curia 4. lam tauti per suffragia


Intermina laetitia, Nos caelibis propitia
Hinc personatmelodia Dignos ducat ad gamlia
Caelesti cum hierarchia. Vera quoquesotheria.

5. Laus Deo patri sit pia,


Immensa reverentia,
A quo manat clementia,
Sancto Sigfrido gloria.

Legend. ms. Laurentii <>donis Lincopen. saec. u "']?.. <_Yid. Dresden. A


182. A. - Ant. ct hymu. ms. .Sr.aren.sesaec. [14. et] 15. Cod. Upsak-n. C
422. B. -- Brev. Linrupense imp. Norimbergae14913.
(J. -- 1, 1 et pr.u-r-u-
nia B. --1.2 Warendia A. Verendia A. - 2, 1 cius C. - 2, 4 Wexionen-
sis ('. - ,Str. 3 felilt AC. - 4, 1 Nam BC. - 4, 2 Nos civibus propitia
B. - 4, 4 quoque aetherea AC. - Aus C Klemming I, 160 .sq.

483. De ss. Simone et luda.

1. Throno sedente principe 5. Rursus magique imnnserant


Cum venerit discernere, Serpentium tot milia.
Qui iudicabunt Israel, Ipsos repente vulnerant,
Assunt duo nno germine. Venena qui produxerant.

2. 1'arem gerentes gloriam. 6. Ferae malignae tigrides


Germanacaeli pignora, Perdunt furorem supplices,
Simon beatus cum sacro Signis quibus fideliter
Zelote luda apostolo. Gens omnis et rex credidit.

3. Persiae euntes termino 7. (Jui cuncta dum perambulant


Duce Varadach bellico Calcando fana et idola.
Tunc exeunte ad proelium Sic frugescentes inclita
Responsa pacis proferunt. Talenta Cbristo duplicant.

4. 1'ravam duoram tristiura 8. Ambobus uno funere


Sectam magorum destruunt Mors sancta vitam praebuit,
Ac falsa gesta daemonum Et, qua magister evocat,
Veraci produnt spiritu. Pergunt pares ad gloriam.

9. Gloria patri ingenito.

Legend. ms. Mediolanensesaec.13. Cod. Ambrosian. C 125 inf. - 3. 1


Perside (lies: Persidae?). - 8, 1 furore. - 7, 3 frugentes. - 7, 3 sq. und
8. 1 sq. umgestellt.
- 288 -

484. De ss. Simone et Iuda.

1. Exaltetur istud festum 4. Dezaroen maleficus


Et coletur tam honestum Et Arfaxat maledicus,
Diesqueapostolorum Qui Persidamfoedaverant
Et martyrium eoram. Et idolis fundaverant.
2. Hoc est Simonis et ludae, o. Veneremur ergo cuncti
Nati ex semine ludae, lu hoc festo nos coniuncti,
Per eos Christus noscitur Ut cum eis gaudeamus,
Et vere Deus colitur. Deuin patreni habeamus.

3. Praedicaverunt Syriam 6. Hoc praestet summa trinitas


Totara simulque Persidam, Simulque una deitas,
Propter eorum merita Quae vivit in perpetuum
Sic haeresis est irrita. Nunc et per omne saeculum.

Hymn. ms. S. Petri Mart. Utinen. saec. 16. Cod. Civitat. Utinen. s. n.

485. l)e ss. Siinone et luila.

1. Laudes cuncti concinite 5. Praenuntiant apostoli


ApostolorumSimonis Duci, si Christum agnoseat,
Et ludae, quia coruscant Advenient in crastinum
Horum gesta magnifica. Legati bona gerentes.

2. At ingressi regionem 6. Tum sexaginta milia


Dum hi fuissent Persides, Hominuiu demptis parvulis,
Fugos reperiunt niagos Exceptis mulieribus
Cunctos caecasseidolis. Ac rex baptismum assumunt.

3. Statim ligantur idola, 7. llluminant ibi caecos,


Responsadare vetitant, Surdis praestantauditum,
Mirantur quoquepopuli Gressumdonantclaudis,
Cumduceatquepraefecto. Credentibas
dant miran[da].
4. Tunc Indi in regionem 8. Comminuunt simulacrum
PersidematqueMedorum Soliset lunae fulgidum,
Bellum grave construxerant Concurrunt tunc pontifices
Et hos velle occupare. Templi, necant apostolos.
9. En, miles Christi fidelis,
Abhorrens semper idola,
Martyrii palmam ferens,
Triumphat cum apostolis.

Brev. ma. Ambrosianumsaec.15. Cod. BorgianusM II 20. 4 2 et


Mrilorum. - 7, 2 fehlt eine, 7, 3 zwei Silben am Verse.
- 280 -

480. In Inventione S. Stephani.


A (1 Xocturnum.

1. Christiana religio 5. Septuaginta animas


Dum suo coepit saeculo, Tres numero et additas,
Quos sibi ipsa peperit, Quas tenebat infirmitas,
Pro se pugnandos obtulit. Invasit statim sanitas.

2. Quorum primipilarius 6. Haec sancta revelatio,


Levita fuit Stephanus Sacro digna mysterio,
Proprio suo sanguine Praesentem facit hanc diem
Docens palmam victoriae. Per totum mundum celebrem.

3. Cuius tunc corpus abditum 7. Inde sancta ecclesia,


Et posteris incognitum, Quae constat sine macula.
Quod subito his patuit, Pium exoret Dominum,
Languenti mnndo profuit. NostrumprecemurStephanum.

4. Gamaliel ter visio 8. Pro nobis specialiter


Luciano presbytero, Rogemusillum iugiter,
Migetio post adfuit, Prout gaudemus meritis,
Hoc dubium innotuit. Foveamur praesidiis.

9. Trino personis Doinino,


Usia individuo,
Sicut decet, sit gloria
Nunc et per cuncta saecula.

Antiph. et Lect. ms. S. Stephani Frisingen. saec. u/i2. Clm. Monacen.


21585.

487. In Translatione s. Stephani.


111 1. Vesperis.

1. Gaudet chorus caelestium 3. Saulus ludaeos applicat,


Protomartyris gloria, Ut Stephanum lapidibus
Psallat turba fidelium Obruant, dum sic dimicat,
Beata nobis gaudia. Exsnltct icielum laudilus.

2. ludaeis Christum praedicat 4. Hunc dum lapidant ludaei


Mortis non timens aditum, Pro his orans in aethere
1'rimus naturam duplicat, Piutn videt natum Dei
Deus, tuontm militnm. lani lucis orto sidere.
Dreves, Hyiuni Inediti. VII. 19
- 29i» -

5. Cur, Indaea,seduceris 7. Huius ergo nos praecibus


Cuius victimae pereunt '; Mole depressos criminum
Dum gens misera falleris, Supernis iungas civibus,
VexiUaregisprodeunt. lesu, <nnniu rirginum.

6. Castus ut candet Libanus, 8. Praestet hoc nati genitor,


Roseus in martyrio, Hoc genitoris genitus,
Pro te sQccumbit Stepbanus, Tu, par utrique conditor,
lesu, nostra redcmi>tiu. Veni, creator si)irittis.

Brev. Metense irap. Lugduni 1517. - 4, 2 Pro eis orans. - 6, 1 ut cadat.

488. De sancto Sixto.

1. Adest triumpbus uobilis 4. Sixtus, flos pulchritudiuis


Festumque caeli curiae, Et virtutum sacrarium,
Quo rosa delectabilis Heres beatitudinis
Offertur regi gloriue. Trahens post se Laurentium.

2. Exsultet claro sidere 5. Roborare cum nititur


Fulgt-ns niater ecdesia, Fidem verbi praeconio.
Sixtus martyr in aethere Pro fide tandem caeditur
Kova profudit gaudia. A paganorum gladio.

3. Pius, pudicu^, buniilis 6. Betentos a daemonibus


Christo se totum dedicat, Sanat, morbos languentium,
In lege Dei docilis Curam confert dolentibus,
Verbis, exemplis praedicat. Magnum salutis gaudium.

7. Sumniae Deus clementiae,


Tibi sit laus et gloria,
Du post cursum miseriae
Beata nobis gaudia.

Brev. ms. Kimense (?) saec. 14. Cod. Vimlc.il,i,nt.-ii.1-9:1. -4, 4 Trahent
post se Laureatum.- Der Hymnus zeigt starke Benutzungder gelaufigen
Hynineu auf Pptrus Martyr.

489. De s. Syro Ticiuensi.


Ad Vesperas.

1. Generanslucis filios 2. Syrus praesul hic doctrinam


lesus,magisteroptimus, Diffunditevangelicam,
Primum misit apostolos, Per quamnormamfert divinam
Quossequiturdiscipulus. Et vitam dat angelicam.
- 291 -

3. Armagoras hunc docuit, 4. Congratulatur civitas


Sub Marco qui profecerat, Suscipiens antistitem
Nam Marcum tunc iustruxerat Ac Ticinensis claritas
Apostolus, qui praefuit. Laetatur se superstitem.

5. Has preces cum gemitibus


Tu, pater Syre, suscipe,
A diri hostis faucibus
Nos tuum gregem eripe.
Collect. ms. Ticinense (?) saec. 15. Cod. Roman. U!00 (Sessur. 343).
A. - Officium Patris Nostri, Sancti Syri, Episcopi Papiensis. Papiae 1564.
B; daraus hoi Prelini, San Siro primo vescovo e patrono della citta e diocesi
di Pavia, Pavia 1880 I, 68. -- 1, 2 lesu. B. -- 8, 1 Hermagorac B.

490. De s. Syro Ticinensi.


Ad Nocturnum.

1. En, pullulat ecclesia, 4. Currunt cives collaetantes


Bonorum mater omnium, Et peregrinae patriae
Cuni profert ab infantia Ad salutem properantes
Fide tironem optimum. Cum ostensore gratiae.

2. Syrus palmes egreditur 5. Hic sedulus agricola


E caelesti plautario, Cum vomeribus doctrinae
Novum praesegmen seritur Firmatus est caelicola
In Ticinensi oppido. lerosolymae divinae.

3. Germen exsorgit nobile 6. Sulcabat corda ferrea


Repletum aromatibus, Sermoneveracissimo,
Semen firmatur fragile Claudebat ora terrea
Devoti patris precibus. Vigore vivacissimo.

7. Ergo, pater, nos infirmos


Et in mundo deviantes
In patria redde firmos
Cum devotis exclamantes.

Collect. ms. Ticinense (?) saec. 15. Cod. Roman. 1:300 (Sessor. 34:-!).

491. De s. Syro Ticinensi.


In Laudibus.

1. Lauda, mater, gratiosum 2. Ornavit viris optimis


Te diligentemDominum, Coronamtuae gloriae
Ta, Papia, gloriosum Praeposuitque ceteris
Ac salvatoremomnium. Honorem tuae patriae.
19*
_ ..'-
9Q2

3. Syrns.pontifexqui primus 7. At eloquens


Enodius
Ducatumfert sequentium, Moresdescribithominum,
Sed Inventinm non imus Fecuudans suis actibus
Locus beat viventium. Catalogum illustrium.

4. Ursecenus assumitur 8. Alter Crispinus oritur


Ad veritatis semitara, In praesulari solio,
Quaraetiam exsequitur QuemDaraianussequitur
Per praecessoresproditarn. In spiritali studio.

5. Crispinus,vir mitissimus, 9. Theodorusin acie


Lirector Epiphanii, Cum sanctispontificibus,
Cui successit protinus Hieronymus, vas gratiae,
In gradibus officii. Cum maximis spiritibus.

6. HUDCMaximus ex nomine, 10. Pro successorehumili


Sed amplior in meritis, Coetus oret hic supernus,
Prosequitur ex munere Decedens mundo fragili
Associatus superis. Ut salvetur Gulielmus.

11. Salutarem Papiensi


Vitam poscant civitati
Ac fiivorem Ticinensi
Dent honorem trinitati.

i 'nllect. ms. Ticinense (?) saec. 15. Cod. Roman. 1300 (Sessor. 343).
A. - Officium Patris Nostri, ^am-ti Syri, Episcopi Papiensis, Papiae 1564.
B; daraus Prelini 1. c. p. 71. - 10, 4 Guilidinus A; der Bischof Gulielmus,
fiir den hier g<-l>etetwird, und der wohl als Verfasser der Hymnen gelten
darf, srheint (iuilelmus Centuria O. S. F. 1386-1402 zu sein ; einen Bisclmf
Guilidiuus tinik- ich in der Bischofsliste von Pavia nicht.

492. De s. Syro Tieinensi.

In 2. Vesperis.

1. SecusCbristurn,cum ad istum 3. Ima pandit, alta scandit


Exteraplo vox pervenerat, In sanctorumcollegia,
Syrus sitit. mundummittit, Culpaslavat, unde parat
Christusastraascendend. Heata nobis guudin.

2. Gaudet solum, petit polum 4. Surgit turbo, saevit mucro


Pro munerepontificis, Fideles persequentium.
Prodit fraudem,donatlaudem Caedithostis,exstatfortis,
Sccumsancturumtneritis. Deus, tuorum militum.
- 293 -

5. Monet pura, scit futura 7. Sanat morbos,aptat torvos,


Sicut propheta praesciens, Devota fit ostensio,
Fugit metus audit coetus, Orant sani, dicunt cani:
Verbum supernum prodiens. lesu, nostra redemptio.

6. Mutat sortes, purgat sordes 8. Quis non credit, cum accedit


Virorum delinquentium, Videndo mirabilia,
Umbra caret, cunctis claret, Errans redit, nox recedit.
lesit, lux vera mentium. Ltix, ecce, surgit aurea.

9. Unde, praeses, duc ad aedes


Paratos iam divinitus;
Vocem demus, nos clamemus:
Veni, creator spiritus.

Collect. ms. Ticinense (V) saec. 15. Cod. Roman. 1300 (Sessor. 343).

493. De sancto Theodoro.

Ad Vesp. et Noct.

1. Exsultet mentis iubilo 4. Suspensusin patibulo,


Sacer chorus fidelium, Dilaniatus corpore,
Nam martyris sollemnia Nihil sentit supplicia,
Anni reduxit orbita. Sed benedicit Dominum.

2. Hic minas spernit iudicum 5. Huius tu sanctis precibus


Tormenta nihil metnens, Exstingue carnis vitia,
Hic et pro Christi gloria Qui pro te, rex piissime,
Combussit templa daemonis. Ignis vicit incendia.

3. Hunc Christus praesens visitat 6. Laus, honor, virtus, gloria


Oscuro clausum carcere, Deo patri et tilio
Caelesti cibat pabnlo, Uua cum sancto spiritu
Chorus adest angelicus. In sempiterna saecula.

Officia sanctorum patronorum ecclesiae Brimdusinae. Romae 1583.

494. De sancto Theodoro.


A d L a u d e s.

1. Magnae dies laetitiae 2. Pro Christi fide pertulit


Nobis illuxit hodie, Dira poenarumgenera,
Qua Christi martyr inclitns Pro quibus in caelestibus
Ascendit ad caelestia. Vitam perennem possidet.
- -294 -

3. Gaude, felix Brnndnsium, Praesta, pater piissime,


Huius ditatum corpore, Ut huius sancti meritis
Cuius tu patrocinio A cunctis solvensnoxiis
Hostis non times iacula. Nos inngas sanctis civibus.

5. Deo patri sit gloria.

sanctorumpatronorura
eeclesiae
Brundusinae.
Romae1583.

495. De s. Tliniiu Aqninate.


In Laudibus.

1. Ortum, vitam et exitum 3. Innotuit oraculo,


Sancti Thomaeprodigia Gloria quanta praeminet,
Comitantur,quae meritnm Quempraemiorumcumulo
Monstrant ad caeli praemia. Seraphin ordo continet.

2. Augustinus in gloria 4. Ad Christum pro laboribus


Hunc sibi parem praedicat, Dnm migrat doctor populi,
Sed Thomara castimonia, Migrantis tacti pedibus
Se mitra plus dignificat. Illuminantur oculi.

5. Sit patri laus ac genito


Simulque sancto flamini,
Qui sancti Thomae merito
Nos caeli iungant agmini.

Legend. ms. Laurentii Odonis Lincopen. saec. 14/in. Ood. Dresden. A


182. A. - Orat. ms. Campense anni 1462. Cod. Darmstadien. 521. B. -
Psalt. et hymn. ms. S. Katharinae Divoduren. saec. 15. Cod. Vatican. s. n.
(ol. 121 4°) C. - o. 4 In Seraphim B. -- 4. :'J.Migranti B. - 5, 1 Laus
patri sit B.

496. I)o s. Thoma Aquinate.

1. Pange, lingua, gloriosi 3. Nam cum sacrae corpus cenae


Dogmatis mysterium Descripsisset fratribus
Et Aquini pretiosi, Panis, vini substans plene
Quem in lucera gentium Solis accidentibus:
Instar solis radiosi De me, Thoma,scriptumbene,
Rex accendit gentium. Crux afflavit auribus.

2. Nostro datus, nostro natus 4. Verbo vitae Verbum vermn


Thomasest in ordine Thomassemperefficit,
Et in scholis conservatus Eius stylus dulce merum
Sparso verbi semine, Nec a fide deticit.
Sni palmam doctoratus Ad docendum cor sincerum
Miro tulit omine. Solus Thomas sufficit.
- 295 -

Tantum ergo nos portentum 6. Genitori genitoque


Veneremur cernui Laus et iubilatio,
Et Aquini documentum, Procedenti ab utroque
Nostro disparsensui, Comparbenedictio,
Praestetnostraesupplementum Aquinatis scriptis quoque
Virtutis defeetui. Sua sit laudatio.

II Rosario, Memorie Dotnenicane 1901. Nr. 1. Apr. e Codice bibl. cora-


in un. Bordeaux Nr. 77? = Brev. Dominic.

497. De sancto Tito.

1. Legenti Tito dogmata 4. lerosolymaestudio


Homeri atque Socratis Prae anno est sanctus Titus
Data est admonitio, Ante ascensuraDomini
Quod non prodest haeclectio. Et post binos quinquennio
2. Facto Cretae consilio 5. lara missoin apostolos
A primis magnis insulae Sancto vero paraclito
Titus, nepos proconsulis, luxta promissum Domini
Mittitur lerosolymam. Dei, Christi altissiini.
3. Cum Christus esset in mundo, 6. Honor, decus et gloria
Missus est Titus ad eum, Sit patri atque tilio,
Ut disceret, quae viderit Almo quoque spiritui
Ipsum docentem alios. Per infinita saecula.
Psalt. et hymn. ms. Civitatense saee. 15. Cod. Civitaten. LXXIII. - 5. 3
luxta missimi.

498. De sancto Tito.

1. Discipulorum numero 5. Qui iussu Dei filii


Adiunctus est sanctus Titus, Simul cum Paulo applicuit
Igneis linguis Domini Terrae lovis et insulis
Quos spiritus repleverat. Verum Deum annuritians.
2. Effuso protomartyris 6. Congaudet Cretae populus
Sanguine sancti Stcphani Simul atque Rutilius,
Disperguntur apostoli De reditu apostoli
Propter timorem gentium. Sanxerunt festuni fieri.
3. Converso sancto Paulo 7. lussu tui apostoli
Divina fit collatio, Templum Dianae corruit.
Iterum lerosolymam Repente factum pulvis est,
Revertuntur apostoli. Ut sanctus iam praedixerat.
4. Fit sacer Titus pontifex 8. Gloria patri Domino,
Et a summis apostolis Nato atque paraclito
Consecraturus mittitur, Et nunc et in perpetuum
Paulusappro[ba]verit. Sit trinitati unicae.
Psalt. et hymn. ms. Civitatense saec. 15. Cod. Civitat. LXXIII. - ti, 2
atijue Rutilus.
499. De sancto Tito.

1. CreteusTitus regia 4. ConfisaCretae insulae


Prole ilescemlit Minoa. Tanti patris deposita.
Christi fuit npostolus Cuius se credit niunere
Pauliquefuit socius. Vitam beatamconsequi.
2. Ipse Titus apostolus 5. Cuius corpus metropoli*
Per civitates consecrat Cortina tenet inclitum,
Pontitices, presbyteros, Secura tanto principe
Diacones et clericos. Christi videre faciem.

3. Qui plebem sacrarn instruant 6. Virtus qooque imperium


Sermonibus et opere, Sit patri atque genito,
Orthodoxis mysteria Sancto simul paraclito
Ministrent iam catholicis. In saeculorum saeculu.

Brev. ms. (Jivit.-itrnse saee. 15. Cod. Archiep. Utinen. Oct. 10. A. -
Psalt. et hymn. ms. 1'ivitatense saec. 15. Cod. Civit. LXXlIIIi. - Bruv. ms.
Civitatense 1467. Cod. Civitaten. LXXIV. (28). C. - Antij li. nis. Civit.-itc-usf
saec. 15. Cod. Civitaten. LXIV. D. - 3. 4 catliolici A. --'4, 1 Contix.-tA. -
4, 2 disposita B C.

50(1. l)e sancto Tresano.

Ad Vesperas.

1. Scandat polorum sidera 4. Accinxit illum castitas,


Psallentium concordia Compsit fideles puritas,
Et pectorum devotio Mentisque sanctiinonia
Deum sibi conciliet. Deo placentem reddidit.

2. Adest dies propitia 5. Verus sacerdostempore


Sancti Tresani meritis, Hic in suo resplenduit.
i^uam dedicavit inclitus Ardore santi spiritus
Regni petens caelestia. Fragrans in ara pectoris.
3. Quem tanta continentia 6. Cuius frequens subventio
Vigorquevitae vinxerat, Fit reorum remissi»,
Ut vix famem depellere Ut poenarum incendia
Potus esset et epulae. Nostras non urant animas.

7. Laus, honor, virtus, gloria


Deo patri et filio.
Sancto simul paraclito
In sempiterna saecula.

Ofticium s.s.Tresani, Gumbertiet sanctaeBerthaeiinp. Rhemis1557.


Nach Strophe 4 ..Divisio".
- 297

501. De sancta Ulphia.


A d 2. V e s p e r a -.

1. Pange, lingua, gloriosae 4. Tam nobilem post triumphum,


Ulphiae praeconia. Virgo fortis Ulpliia,
I)ic virginis generosae Times adhuc periculum
Virtutes et proelia. Et procul a patria
Quot zclo pudicitiae Cracis amplexa vexillum
Fecit. tulit fortia. Loca quaeris invia.

2. In primaeva iuventute 5. Inter silvarum latebras


Donis florens Ulpbia. Vitam ducis caelicam,
Summa flagrans. caritate Immitis carnem cruenta»
Christo se dat impigra Et torques innoxiam.
Et promissa semel fide Nos, qui tot meremur poenas,
Non recedit postea. "\'ix precamur vcniam.

3. Divae cor intemeratam 6. Sit perennis laus parenti,


Horrens saecli nuptias, Sit perenuis filio.
Minas despicit parentum, Ab utroque procedenti
Despicit et lacrimas, Sit aequa paraclitu.
Corpns caedit delicatum, Per quem virtus in imbelli
Preces addit fervidas. Tanto fulsit animo.

[Lorriquet-Sellier], Nouvelle Vie de sainte Ulphe, vier^e patronesse de


1'eglised'Amiens. Aniiens, 1841.p. 239. Ohne Angabeeiu-.-r',|aelle

502. De sancto L'rsino.

Ad Matutinum.

1. 0 quam dignis celebrandus Moltis missis post et ante


Dies iste gandiis. Praedicare veniam
Et quam dignis venerandus Hoc Ursinus commendante
Ursinus pracconiis, Deposcit Bituriam.
Non fraudatus nec frandandns Solo lusto comitante
Socii obsequiis. lussam subit patriam.

2. Clemens quidam Petri more Hic Ursinn praedicante


Nomen Cbristi praedicat. Clementis imperio
Tantae messis paucos fore lustus Deo permittente
Messores significat. Recessit de medio.
Praedicendo cnm labore Solum urbe iam absente
Discipulis indicat. Nono railiaria.
- 298

Conturbatus casu mortis 6. Gloria et honor Deo


Ursinus tam subitae, Usquequoaltissimo,
Sed in tirie Christi fortis Una patri filioque,
Licet absquecomite Inclito paraclito,
Patefactis urbis portis Cui laus est et potestas
Intravit sollicite. Per immensa saecula.

Brev. Bituricense unp. Leraovicis 1512.

503. De sancto Ursino.

In Laudibus.

1. Exsultemus et laetemur Ab errore revocatae


Organis cantantibus, Sancto praedicamine
Congaudentes^ratulemur Multae gentes inspiratae
Ursino cum laudibus Divino spiramine,
Et constantera admiremur Per Ursinum baptizatae
Hunc in suis casibus. Sunt in Christi nomine.

2. Christum docet adorandum Ab errore revocato


Qui vivit per saecula; Fere cuncto populo,
Ad Ursiuum blasphemandum Ipso rege baptizato
Currit geus incredula, Cum lusore parvulo,
Canes ad hunc effugandum Cursu vitae consummato
Solvuntur a copula. Migravit a saeculo.

3. A gentibus fere pressus 6. Gloria et honor Deo


Fugit hic perterritus, Usquequo altissimo,
Sed ad urbem est regressus Una patri filioque
Ad angeli monitus, Inclito paraclito,
Christi servum se professus Cui laus est et potestas
Legis docet aditus. Per immensa saecula.

Brev. Bituricense imp. Lemuvicis 1512. -- 1, 3 Congaudemus.-- 1, 5


admirantes.- 3, 3 est reversus.- 4, 1 revocatus.- 4. :} iuspirante.

504. Ue sancta Ursino.

In 2. ^7esperis.

Ad honorem Salvatoris Nathanael nominatus


LaeteturBituria, Non inunctusehrismate,
Pangat sancti confesssoris Post Ursinus est vocatus
Ursini praeconia, Assumptobaptismate,
Per quem gentilis erroris Christi verbis attestatus
Recessitspurcitia. Verus absqueschisnmte.
- 299 -

3. 0 quam felix sanctusiste 5. Demum lingua bispartila


Et dignus praeconio, Cum ceteris loquitur,
Cui cenae tuae, Christe, Praedicando verbo, vita
Deputata lectio, Stepbanumsubsequitur,
Cuius pectus mulcet triste Donec [hic] Israelita
Visa resurrectio. Plebe saxis teritur.

4. Christom vidit ascendentem 6. Gloria et honor Deo


Consternatus animo Usquequo altissimo,
Spiritumque descendentem Una patri tilioque "
Die quinquagesimo, Inclito paraclito,
Praesentes et se replentera Cui laus est et potestas
Sensu ferventissimo. Per immensa saecula.

Brrv. Iiituricen.se imp.Lemovicis 1512. - 3, 4Deputata est. -4, 5 repletum.

505. De sancto Ursmaro.

1. Ave, casta Christi sponsa, 5. Ei nam senexper visum


0 niater ecclesia, Offerebat puerum
Ave, Deo praeelecta Et ad illum nutricndum
Ante cuncta saecula, Panem simul candidum;
Ave, sancto praesignata Hunc, inquit, ad educandum
Spiritu per tempora. Panem sume tilium.

2. Benedictasponsi dote 6. Filium, inquam, tnaterna


Prolis multitudine, Ferunt quem praecordia,
Nuptiarum compta, gaude, Ad hoc generari diva
Numeroso germine, Providet potentia,
Milies fecunda mille Quo sibi perplures ista
Filiorum agmine. Lucretur in patria.

3. Civibus ornas caelestem 7. Gravata rursus sopore


Electis lerusalem, Cernit in oromate
Inter quos bonum pastorem Filium innixum scalae
Ursmarum pontificem Caeli celsa scandere,
Collocas velut nitentern Quem sequi quidein valebat,
Et politum lapidem. Consequi non poterat.

4. Dono quem mater superno 8. His felix parens de natu


Nostro datum saeculo Certa facta proprio,
Agnovit laeta rcspoiiso Postquam hunc praecordiali
Nasciturum caelico, Est enixa viscere,
Necdum licet e materno Adultum tradit sacratis
Fusum Dosset utero. Inslruentum literis.
- 300 -

9. luvenis quidem aetate, 16. Qui cernens iam se senili


Grandaevus sed moribns Corpore destitui,
Summa meritorum sparsim Subiectos de successore
Clarescens uberius Volens cautos reddere
Donari gradatim sacris Electum nutu cunctorum
Meretur ordinibus. Subrogavit Erminum.

10. Karitatis liinc virtute 17. Rex regum iam te superna


Circumfnltus geminae, Vocat ad palatia,
Infulatus pastorali Angelorum tibi coetus
Additus est cathedrae, Sanctorumfit obvius;
Temperatus aeqaitate, Laetare, nam paradisus
Instus fortitudine. Patet amoenissimus.

11. Longanimitate vigens, 18. Salve, noster o patrone,


In adversis patiens Salve, praesul optime,
Nec absque tortore saevo; Salve cum sanctis, Ursmare,
Quis fuit aliquando, Salve, pastor inclite,
ijui tali tantunique diro Salve.iamcumCbristoregnans,
Sit passns rnartyrioV Salve, nostri memorans.

12. Maxirne cum novem annis 19. Te supplex rogat pusillus


Decem hebdoroudibus Fusa prece grex tuus,
Vixerit cibo cuntentus Inter haec ut festa clerus
Hoc, quod sine dentibus Salvetur et populus,
Ab ipso sorberi parcus Tuorura simul devota
Valeret et modicus. Monaohorum turmula.

13. Kisibns e contra votis 20. Ueniam poscendonostris


lob aequandus meritis Assiste piaculis,
In his omnibus adversis Tua nos pastori summo
Non peccavit labiis Conimendet oratio
Laudes rependensimmensas, Foedatoset culpae naevo
Dum tulit adversitas. Solvat iuterventio.

14. 0 virum laudandum claro 21. Xriste. sanctorum corona


Virtutum praeconio Omniumsplendiflua,
Et in sanctimoniale Confessorum gloriosa
Liberata daemone Virtus et magnifica,
Et percussa tunc bacello . Salva nos tui beata
Sanata cuntinuo. Ursmari per merita.

lb. Peste pervasamcruenta, 22. Ymnum gestit tibi nostra


Vocata gutreria, Dicere catervula
JMedicatusest et neptem Ipsius amore ducta
Reddens eam sospitem, Laude vel melodia,
Aegrotamsignatamcrace Acceptareqnembenignu
Dedit convalescere. Digneris clementia.
301

23. Zeloti Deo decora


Laus sit et hymnidica
Et tibi, propago prima,
Patris proles unica,
Flaminique sancto sumnu
Assit simul gloria.

Cullectan. ms. S. Vitoni Virdunensis sa.cc. 11. (Jod. Virdunen. 77.


<i, 1 Filius. -- 17, li Latet. -

iillfj. De sancta Ursula.

1. Virginale praeconium 5. Repleutur Dei famulae


Collaudet plebs tidelium l>onis aeterni spiritus,
Voces et cantus omnium Quas decorat mirifice
Aitdi redemptor gentium. A pcttre unigcnitus.

2. Virgo regalis Ursula 6. Puellarum collegia


Mundum sprevit cum vitiis, Ducis ad caeli solium,
Te sequendo per saecula, In quo degu^tant dulcia,
Consors paterni luminis. lesu, uori.mn /"irginum.

3. Haec namque regis tilia 1, In earum inemoria


Pro te complet martyrium, Laudes extollat populus,
Quamrapis ad caelestia' Collaeteturecclesia,
Eex Christe, fador untnium. Exsultet cnelian luudibus.

4. Sequuntur ipsam virginem 8. 0 dulce mundi pretium


Undenae mille virgines, Per virginum suffragia
Pro te fundentes sanguineni, Praesta post hoc exsilium
Christe, qui hix es ct dies. Beata nobis gaudia.

Brev. ms. Civitatense saec. 15. Cod. Archiep. Utlnen. (")ct 10. A. -
Hymn. ms. Mosacensesaec.14. Cod. Archiep. Utineu. Fol. 21. B. - Psalt.
et liymn. ms. C'ivitatonse saec. 15. Cod. Civitateii. LXXIII. (_'. -- Psalt. et
hymn. ras. Civitatense saec. 14. Cod. Civitaten. LXXII. 1). - - Psalt. et
hymn. ms. Civitatense saec. 15. Ood. Civitaten. LXIX. E. - - Iliw. ins.
Civitatense anni 1476 Cod. Civitaten. LXXIV. (28J F. 1, 2 Laudet turl.a
tidelium A. -- 1, 3 Voces te collaudantium A. - "!. 4 K'r.x ut<|in factor
B. -- 4, 1 Ipsam sequuntur A. - 8, 2 Per earum suffragia A. - 8, 3
Da nobis post exsilium A. - 8, 4 Aeterna Christi gaudia A.
- 302 -

507. De sancta Ursula.

Ad Vesperas.

1. Cliristus, Dei filius, 3. Undenorummilium


Summi patris unicus, Coetus sacer martyrum,
Alvum intrans virginis Te cum sanctis omnibus
Naevum delenshominis, Laudat in caelestilms.

2. Agnus initis, candidus, 4. En, dulci memoria


Sponsusperpes virginum. Virginum martyria
Per haruni suffragia Die hac recolimus.
Mundi tolle criuiina. Qua scandunt in aethera.

5. Custos dulcis virginum.


Sponsus, rex perpetuus
Nos earum meritis
Suramis donet praemiis.

Brev. ms. Romarici Montis sa.ec. 16. Cod. Spiualien. 164 (Ti). A.
Hymnar. tns. Komarici Montis saec. 15. <'.,d. Spinalien. 194 (*<j). B.
1, 4 Venum delens b; lies Noxam? - 4, 1 In dulci A.

508. lle sancta l'r.tula.

Ad Matutinum.

1. Hyninum nunc dulcissimum 3. Quarum iugi merito


Canat cliorus omniuo), Nobis fer auxilium,
Psallat cum virginibus Aegris opem, languidis
Omnis Deo spiritus. Sospitatis gaudium.

2. 0 rex regum Domine, 4. lustis confer gloriam,


Mundo sis propitius, Peccatorutnveniam,
Piis auge meritum Cunctis postulantibus
Earum obtentibus. Aurem praebeplacidus.

5. Da, redemptor piissime,


Quod tuo emptos sanguine
Nos virgiuum haec milia
Ad caeli ducant gaudia.

Brev. ms. Romarici Montis saes. 16. Cod. Spinalien. 164 (77). A.
Hymnar. ms. Rr.marici Monti? saec.15. Cod. !>pinalien. 194 (£6). B.
1, 1 nuiic fehlt A. - 2, 3 meritis A.
- 303 -

509. De sancta Venera.

In 1. Vesperis.

1. Fidelmm devotio 2. Adiutrix fit precantium


Celebret pro martyrio Prolem desiderantium,
Sanctae virginis Venerae, Nam data est parentibus
Qnae nunc gaudet in aethere. Pro prole deprecantibus.

3. lesu, corona virginum,


Qui natus es de virgine,
Semper non habens terminum,
Gloria tibi, Domine.

Collect. ms. S. Petri Vivi Senonensis anni 1293. Cod. Parisin. Nouv.
acq. 311. -- Aus eben dieser Quelle in: luillot, Gust. et Pruu, Maur.:
^Goffroy de Courlon, Le livre des Reliques de 1'abbaye de Saint-Pierre-le-
Vit' de Sens." Sens 1887, p. 103. Der Hymnus ist hier irrtiimlich in zwei
Strophen zu 6 Zeilen abgeteilt.

510. De sancta Venera.

In Laudibus.

1. Deus, qui inter cetera 2. Tuae virgini Venerae


Miraculorum opera Voluisti tribuere
Fragilem fortem efficis, Martyrii victoriam
Mirum opus opificis, Et post tormenta gloriam.

3. lesu, corona virginum,


Qui natus es de virgine,
Semper et extra terminum
Gloria tibi, Domine.
Collect. ras. S. Petri Vivi Senonensis anni 1293. Cod. Parisin. Nouv.
acq. 311 - Aus gleicher Quelle: luillot - Prou, 1. c. Der erste Teil der Hs.,
nLibellus editus super reliquiis sanctorum et sanctarum quae in monasterio
S. Petri Viri Senonensis continentur . . . et de fundatione dicti monasterii"
hat zum Verfasser nFrater Gaufridus, dictus de Collone, huius loci monachus
et sacerdos indignus" (fol. 33 b). Das nachfolgende Officium von anderer
Hand.

511. De s. Venerio Eremita.

1. Deus, creator omnium, 2. Per cuius sancta merita


Custos tuorum njilitum, Tria resurgunt corpora,
Qui beatum Venerium Quorum in maris litore
Tuum fecisti famulum. Invenerat cadavera.
- 304 -

3. Ibi dracoquampessimus 8. Postclamoreshominum


Inter cavernasmontium Statim relinquit Tirum,
Latcbat ad exitium Clam venit ad Tireliuin
Cbristianorumomninm. In alto mare positum.
4. Per Lazarum episcopum 9. Ibi, rederaptoromnium.
Precesfnnduntur oninium, Per corvum, tuum nuntium,
Ut a tali periculo Carnetaurorumpinguium
Canensem salvetpopulum. Pavistituumfamulum.
5. Cuius precesexaudiens 10. Deinde Dei famulus
Prope speluncamveniens: Corripitur a febribus,
0 fera immanissima, Vocatur ad consortium
Linquc niontis cacumina. Beatorumspirituum.
6. Per crucifixi merita 11. Sepultus a fidelibus
Alta profundi penetra, Cum canticis et laudibus,
Ut a tua perfidia Ubi post breve spatiuin
Tota purgetur patria. Coepit manare oleum.
7. fuius voces et carmiua 12. Infirmitatum genera
Fera intendens bestia, Omnia curans corpora,
Frangens montis cacumina Nunc semper et per omnia,
Tenet aby^-si limina. Per infinita saecula.
n. ms. (Acta SS. ms. Sept. et Oct.) Constant. Caietani saee. 17.
Cod. Alexandrin. 95. -- 1, 4 Tuum fehlt. - 8, 1 sq. fehlt je eine Sil

512. De sancta Victoria.

1. Virgo (,'hristi, Yictoria, 5. Sed draco cunctis saevior,


Balneoregis gloria Draconibus subiimior,
Sisque nostra memoria Taetro veneno nigrior,
Coram Christo per orania. Morabatur interior.

2. Huius mundi sublimia 6. Virgo signata pariter


Sprevit delectabilia, Signo crucis perenniter
Credensiuvisibilia, Sibi praecepitfortiter,
SequensChristi vestigia. Quo pergeretsuaviter.
3. Relicta viro penitus 7. Voce cuius perterritus
Et docta virgo caelitus Timens mortis interitus
Divino nutu credimus Inde fugit celerius,
His immorari sedibus. Nunquamvisus ulterius.

4. Est Triculanacivitas, 8. Virginumchorusvenerat,


Ubi multa sublimitas, Cunivirginequi steterat,
Populorumfertilitas (..'uibus
doctrinamdederat,
Eratque tunc utilitas. Unde pestemreiecerat.
- 305 -

0 Calimere lanio, 10. Biilneoregisinclita,


Tuo necasti gladio Multo decore nitida,
Victoriam nefario, In te sunt cara merita
Caeli regnat palatio. Victoriae recondita.

11. Sit laus patri et tilio


Spiritui mellifluo,
',>ui regnat in lioc sacculo
[Et in caelis] perpetuo.

Brev. ms. Franciscano-Romanum saec. 14 in add. saec. 14. Cod. Vatic.


10000. - 2, 2 ^plevit. - 3. 1 Lies IMicto?

513. De ss. \ incenti» et Anastasio.

1. Festus sacratus martyium 6. Agnoscit hinc Vincentius


Dies duorum inclitum, Adesse, quod speraverat,
Deo dicatus sanguine, Tanti laboris praemium
Nobis refulsit hodie. Christi decorem lurainis.

2. Devota quorum anima 7. Exceptus namque carcere


Contempsit mundi falcram Ardore solis sistitur,
Superna peteus culinina, Aequore inersus remiges
Trabuntur ad martyrium. Portuin praevenit litoris.

3. Hiuc inde iudex saevicns 8. Rursus dimersus latice,


Poenam minatur aspenmi, Obscquens lympha patuit,
Levitam punit capite Suamque petens ut probam
Benignum sacri ordinis. Fessis devenit artubus.

4. Demum tunc Vincentiuin 9. Ncc immemor praesul urdinis


Poenis aifectuni validis Altaris sacri munera
Flagris adusta latera Oblata Deo pignora
Diro retrudit carcere. Refovit sancta dextera.

i>. Nam carceralis caecitas 10. Sicque migrans e corpore


Splendorem lucis fulgorat, Caelum pervenit spiritus
Duplexque morsus stipitis Cum Cbristo semper florida
Ruptis cavernis dissilit. Regnaturus per saecula.

11. Horum sanctorum merita


Nobis implorent veniam
Ipso favente sedule,
Mortis qui solvit vincula.

Hymn. ms. Benevcnt.iii.saec.10.ex. Cod.Ottob. 14o. 2, 4 Traantur.


ti. 1 Agnoscat. - 6, 4 Christo.
Drevos. Hvinni Inr-iliti. VII. 20
514. De sancto Vinceiitio.

Ad Vespera-.

1. Novis laudespraeconiis 5. Corpus commissumDomino


Decantet nunc ecclesia, Non audet quisquam tangere,
In martyris victoria Lupum corvus repudians
Digna colenssollemnia. Signum demonstratgratiae.
2. Carnis vincens illecebras t>. Terrores nostros vincere,
Vincentius viriliter Christicola, divinitus,
Flagella cuncta corporis Qui nunc caelesti gloria
Sustinuit alacriter. Tuus exsultat spiritus.

3. Ignitam pyram non timet 7. Sancte Vinceuti, quaesuiuus,


Impositus craticula, Absolve nostra vincula,
Quem spiritus paraclitus Ut mereamur liberi
Sua fovebat gratia. Tecum esse in gloria.

4. Ltacianus attonitus 8. Sit trinitati gloria,


Videns tam mirabilia, Huuor, virtus, victoria,
Tamen maligni spiritus Quae dat coronam martyri
Non deserit obsequia. In saeculorum saecula.

Hymn. IDS. S Petri Martyris Utinen. saec. 16. Cod. Civit. Utiueu. s.
n. - 5, 4 demonstrant. - 6, 2 Christicole.

515. De sancto Vincentio.

A d N o cturn u ii).

1. Pia mater ecelesia, 4. Pro tide stat intrepidus


Magnis attolle laudibus Multa passusludibria,
Regnantem cum victoria Pro qua sic ardens fervidus
Victis mundi erroribus. Carbonum fert succendia.

2. Doctrina pollens gemina 5. Crate di&tentus ferrea


Christi milesVincentius Tyrannumrisit impium.
Dat sanctiverbi semina, Foris labunturviscera,
Quopugnatsic ardentius. Nec tamenfert dispendium.
3. Dirutn responsis
iudicem G. Praesta,beatatrinitas,
Pius miles adgreditur, Ut eius precaminibus
Spei conscondensapicem, Nobis detur amoenitas
Quacaelumiam complectitur. Cun:supernisagminibus.
HyniQ.ms. S. Petri Martyris Utinen.saec.16. Cod.Civit. Utinen. s
n. - - 1, 4 Vinctis. 5, 2 Tyrannurapassit. - 6, 2 Ut ficnminibus.
- 307 -

516. De sancto Vincentio.


Ad Laudes.

1. Athleta stat immobilis 4. Tyrannus liunc in flumiiia


Torquentis ridens furiam, Sanctum demergi praecipit,
Nec mens terretur nobilis Sed mare recto tramitc
Ad caeli spirans curiam. Corpus ad litus proicit.
2. Cuncta vincens supplicia, 5. Fideles ossa colligunt
Armis praecinctus bellicis, Magno referti gaudio,
Transcendit ad felicia Cum honore sepeliunt
Cum canticis angelicis. Ingenti cum tripudio.
3. Exutus derelinquitur G. Praesta, beata trinitas,
Devorandus a bestiis, Ut eius precaminibus
Sed ab illis defenditur Nobis detur amoenitas
Custodiis angelicis. Cum superis agminibus.
Hyran. ras. S. Petri Marl. Utinen. saec. 16. Cod. Civit. Utinen. s. n.
1, '"'<Nec omnes teratur nobilis. - 4, 2 demergit. - 5, 1 ostra colligunt.
6, '2 wie oben.

517. De sancto Vincentio.

1. Levitae iam Vincentii 5. Ast hinc caterva etbnica,


Martyrisque laudabilis Diris succensa furiis,
Instat triumphus nobilis, Omnc geuus supplicii
Dignis colamus mqntibus. Concessit in Vincentium.
2. Hunc Dacianus perfidus 6. Stupet tyrannus fervidus,
Aggressus est agonibus, Quud non valebat vincere,
Sed proeliator inclitus lubet cadaver lacerum
Bellans vicit viriliter. Feris iactari trucibus.

3. Flagella nam saevissima, 7. Nempe corax excabias


Eculei suspendia, Impendens adest ilico,
Adustioiies ignium, Quo aves arcet ceteras
Tempsit pro Christi gloria. Ab eius sancto corpore.
4. Quem miles imperterritus 8. Ncc non inter aequorea
Ut promptus in certamina Mirabilis enituit,
Inter manus carnificum Unde inlaesus exiit
Suum clamabat Dominum. Divino quippe remige.

9. Vincenti, martyr optime,


Ora pro nobis iugiter,
Ut laudes dignos Domino
Reddamus omni teinpore.

Hymn. ms. Beneventan.saec. 10. ex. Cod. Vatic. Ottob. 145. - 1, 1


Levita vir Vincentii. - C, 3 cadaber. - 1,2 Impendes. --7, ?>Qn<>.-nif
miris (dariiber re) ceteras. - *, 2 Mirabilfin.
20*
308 -

518. I)e ss. Vincentio, Sahina et Christeta.


Ad Vesp. et Laud.
1. 0 lux et decus Abulae, 4. Cineres, ossa et sanguinem
Vincenti cum sororibus, Abula felix obtinet,
Qai Daciano praeside Ob quorum patrocinium
Pro Christi fide passus es. Feliriter transibimus.
2. En, Lusitanus iuvenis, 5. Spernentes mundi gaudia
Qui decoravit Eboram. Tormentaque supplicium
Vita illustravit AbuLmi Adepti sunt caelestia
In morte cum sororibus. Cneleste natalitium.

3. Sed is, qni victor obiit 6. Sequamur ergo semitas


Crudelem mortem patieris, Eorum, qui in vestigiura
Fortes sorores habuit Alacriter supplicia
Victoriae participes. Xroemque iam perpessi sunt.
7. Sit patri, nato, tiamini
Decus, honor et gloria,
Commendent temper numini
Sanctorum nos suffragia.
Propr. Abulense saec. 17. Cod. Vatican. 6305.

519. I>e sancto Vito.

1. Canamus omnes nobilem 5. Dehinc nefandi principis


Viti triumplmin martyri-. Curavit a daemonico
Tonantis et pro ulnria Diu vexatam spiritu
Eius sonent ad horroa. liioclctiani natum.

2. Contempsit aras daeoT.-nuin i'> Kfclii-us item carceri


Libare sacrificium In ollamque[imjmiititur
Mundique vana respuens Ferventem, bic nil laeditar
Christum fatetur tirmiter. Hymnum canens altissimo.

3. Ilax pater exhortatur datur vorandus,


Vitum Christum relinquere, hic sibi mansuebcit
lubet tyrannus adiluci Pedeslingendo onmibus,
P^undemante tribunal. Ex hoc tyrannus vexatur.

4. Tormentadira perpessus 8. Supercatastaponitur,


Torquentismanussiccatur, (,'ruentaturatrociter,
Illico sanus revenit, Exorans sanctus Dominum
Vito saluti redcjitur. Tenijila deorum corruunt.
9. Gloria tibi. Domine.

Hrev. nis. Amlirnsiamiinsaec.15.Cod.Borginn. M II, 20. - 1, 4 soticnt


atorea. - 4. 4 Vite. - 6, 4 altissimum.
- 300 -

520. De s. Wilhelmo Bituricensi.

Ad Cumpletorium.

1. Enixa estpuerpera 3. Gaudet chorus caelestium,


Supernum regem gloriae, Natn de sede Biturica
Qui praemiorum munera Transfertur hic in gaudiurn
Guillermo dedit hodie. Stella magorum indice.

2. Foeno iacens huinanitus 4. Memento, praesul inclite,


Vana quaeque sunt mutui Qui noster pastor diceris,
Sprevit Guillermus penitus Quod spreto muudi tramite
Carneni subdens spiritui. Monachi formam sumpseris.

5. Gloria tibi, Domine,


Guillermi data laudibus
Praesenti detur agmine
Cordis votis et vocibus.

Brev. ms. Cistercien. Gallic. saec. 13. Cod. Aaraugien. W 7. - Cfr.


Roman. Forsch. IV, 489.

521. De s. Wilhelmo Bituricensi.

A d T e r t i a m.

1. A solis ortus cardine 3. Castae mentis ab iutimo


Caelestis aula resonet Curam gerens de ovibus,
Novo cantusque carmine Vota reddit altissimo
Guillermo laudes intonet. lunctus eius amplexibus.

2. Beatus iste meritis 4. Domus imdici pectoris,


Victor redit ad bravium, Sancto repleta flamine,
Mundi victis illicitis Fundo tigitur marmoris,
Regni sumpturus bravium. Ne laedatur a turbine.

5. Gloriu tibi, Domine,


Priftiatis huius merito
Laudis detur cum carmine
Mentis affectu debito.

Brev. ms. Cistercien. Gallic. saec. 13. Cod. Aarauoien. W. 7. - Vgl.


Roman. Forsehungen IV, 489 sq.
310 -

522. De s. Wilhelmo Vercellensi.

In 1. Vesperis.

1. Pax aeternalis, unica gjgnentis


Lux filialis, araor procedentis,
Omninm rerum trinum unum verum
Numen aeternum !

2. Ad te clamamus, opem flagitamus,


PaDgere digna, pietas benigna,
Nobis adesto praesens in hoc festo,
Lucis origo.

3. Quo Guilelmus cursum definivit,


Aethera scandit, moriendo vivit,
Regnat in caelis semper ipse felix
Omnibus sanctis.

4. Flamine sacro penitus adflatus


Terrea sprevit, decus et prirnatus,
Luce serena rutilat amoena
Sobrietate.

5. Ursum in fonte monitis deiecit,


Marmor ab imis bobus ferri fecit,
Quod trahi trinis paribus bis binis
Loco nequibat.

6. Monte Laceni Dominnm conspexit,


Ipso tenore, quo in cruce vixit.
Sui honoris domnm salvatoris
Facere inssit.

7. Nocte candela domumvisitavit,


Prece mariti coniugem curavit,
Muro defixam, quam tulerat ipsa,
Mane viderunt.

8. Hortnlo lupi ipsum fugaverunt,


Anachoritae prorsus paruerunt,
Natam cnravit, pater ut optavit,
Morbo lunari.

9. Illo, qui caput iaculo percussit,


Larvamobscenam
proculire iussit,
Phalma divinum fecit atque vinum
Hic Guilelmus.
- 311 -

10. Caelo ditatus umerum curavit,


Manum et latus, opus erogavit,
Aegrae puellae subvenire velle
Somnis ostendit.

11. Prunis extensis stratum praeparavit,


Igne succensis Ganeam vocavit,
Ut secum staret pati, quod amaret,
Ipse rogavit.

12. Caelifci] cives nocte adhaeserurt,


Famina sacra plurima tulerunt,
Roget ut ipse Dominnm obnixe,
Petimus omnes.

13. Summo sit laus, gloria parenti,


Genito semper sit et procedenti,
Numini trino, unico divino,
Nunc et in aevum.

Ood. Alexandrin. 93 (III) saec. 17. - 3, 3 oriendo. - 6, 2 quem in.

523. De s. Wilhelmo Vercellensi.

Ad Noctnrnum.

1. Deus sanctorum, vita, lux tuorum,


Trinitas sancta, unitas immensa,
Tn confessoris laudibus benignus
Semper adesto.

'2. Hic mundum spernens et superna quaerens,


Mortuus mundo vivens et in Christo,
Caelicnm semper opus agit pie
Munere dignum.

3. Hoc vitae salum taliter transivit,


Quod vitiorum fluctu non est niersus,
Immo beatae sanctus portum vitae
Contigit almus.

4. Miraculorum coruscavit luce,


Quae nos canentes Deo iubilamus,
Qui sanctos pios refulgere miro
Praestitit actu.
5. Contio tota mira gesta canat,
Qnae fecit sanctus pius et confo>ssor,
Anachorita, vir Israelita.
Florida palma.

6. Quidam dum fractum brachium haberet,


Aliquod opus facere nequiret,
Sanum confessor Christi Guilelmus
Reddidit illud.

7. Antra dum muntis coleret Laccni.


Videre Christum meruit beatus,
Ibique iussa sibi sic impk-vit
Prorsus ab illo.

8. Ipsius iussis templum praesens struxit,


De salvatoris nomine vocatum,
Virginum sponte ubi copulatur
Turma sacrata.

9. Sit trinitati decus et potestas,


Honor et virtus maneuti beata
Per infinita laus sit saeculorum
Saecula. Amen.

Cod. Alexandrin. 9:J.. (III saec. 17. - 3. 2 fluctus. - 8, 4 Virgo


sacrata.

524. De s. Wilhelmo Vercellensi.

Ad Laudes.

1. Hac festa die sancti confessoris


Deus laudetur, cuins iu conspectu
Exsultant iusti iugiterque canunt
Cantica laudurn.

2. In quo laetatur sanctus Gulielmus,


Clarus confessor, qui per nomen eius
Ursum turbantem saepe sibi fontem
Voce fugavit.

3. Aquam convertit pariter in vinum,


Eius ad vocem daemon et fugatur.
Et tres curavit clinicos insignis
Ipse potenter.
- 313

4. Ipse de luna raorbuin nuncupatum


Mire curavit, dum puellam sanani
Reddidit iude, fecit ct per Christum
Multa beatus.

5. Eius ad vocem est cxstinctus ignis


Minaus iacturam, ardor magnus suae
Fidei vicit flammas ignis huius
Et vitiorum.

6. Deo dicata fecit loca multa,


In quibus paais Christus immolatur,
Et peccatorum venia donatur
Fonte renatis.

7. Precibus, Cbriste, tui confessoris


A nobis cladem pelle et languorcm,
JJeritis eius seraper adiuvemur
Hic et ubique.

8. Ergo nos sanctum rogitemus omues,


Impetret pius nobis ut a Cbristo
Pacein et salvos bostibus a cunctis
Animos essc.

9. Deum laudemus trinum nunc et unum,


Cura patre natum, pneuma simul sauctum;
His tribus unus bonor sit et virtus
Omne pcr aevum.

Cod. Alexaudrin. 93 (III) sacr. 17. - 2, 3 tibi. - 8, 3 et suos hostibus

525. De s. Wilhelmo Vercelleiisi.

In 2. Vesperis.

1. Regis immensi gratiam devote


In confessoris laudibus manentes
Nos invoccmus, ipse uostra Deus
Augeat vota.

2. Huius beati Guilelmi vita


Exstitit sequi teneris ab annis
Sacra mandata Icsu Cbristi seniper
Mente dcvota.
I
3uS
a 1a
^ (/)
O> ui
l^
confesso
berentur
ro
01 3
4J °>
c« 'E

O>
'c/>"SC9iscorde
potestas,S
ratanter o>
sancto
_c« ^§0H
^ls
QJ ' JS CS "o
"3. rt U3 01 rt

« " >t_j g-^-S


rfi O
.5
a
~
~~ o.
3
o>
3 -tS
'3 s 3
: ^c
*-

grati
'2 X .
a>
n 9 Cf a
""S e
5 S g t/J
O-.tS
1& c-^ I "
2
.2 B
73
a
a
f
'3. o
c/3
I_ c/i'S
o> '3
o
0)
u x *«
<i>
01"S.<f> o s S
"j.a;
cnOD
=9
<v>
"o ==
£ "£§
o «,
saeculor
Amen.
«
-
- a
I-H
u
cu
>

sanctorura
C .

T3 a *3 " g
* l* X) cn
&. «2 S C -13 B i)

o -^c/3
nfinita
10 <= o "a
.5 a o 0, 3
"" 0W
cn O) c
3 »- o o> hH Sc
oj .2
"u 'o
t- o
O ja 01
t« n;0 cC OT Q 3 Sg
<a " 'i>3
41
cc
B
JD - t: IM
CO
O5 0 8
i-^.O wfew
73
Q !_ V t/i
PM
^
(X,
W X^:Cu c
£ ~ Oi
*u Is
co -*< irt "j?
c^
T3
a
M
^P
<a>
5f
"8
y
^o
n^
- 315 -

527. De sancto Winnoco.

Ad Laudes.

1. Novus tiro tunc graditur 3. Coruscans signis claruit,


Virtute in virtutibus, In orbe eius sanctitas,
Wormhoudt sibi traditur, Qnam a te semper habuit,
Exsultat caelum Itntdibus. 0 lux, beata frinitas.

2. Orat sanctus, mola currit, 4. Winnoce, ora Dominum,


Dat lumen delectabile Ut tua iam per merita
Caeco, dnm huic apposuit Det nunc et in perpetuum
Signum crucis mirabile. henta nobis gaudia.

5. Sit trinitati gloria.

Vita ms. SS. Winnoci et Osvvaldisaec.'12/u.Cod.Berg-en.s. n. auf dem


gleichen Umwege wie der vorhergehende Hyranus.

528. De sancto Wnlfranno.

1. Festivitas est annaa 4. Non pigritatur discere,


Ecclesiae gratissima, Quod post valeret diccre
Wulfrannus hac die sacra Ad corrigendum devios
Evectus est in gloria. Et ad docendura nescios.

2. Natalibus spectabilis 5. Ad altiora protinus


Et moribus laudabilis, Erectus est divinitus,
Aetatis in primordio Mox universis utilis,
Devotus exstitit Deo. Miracolis mirabilis.

3. Bonis placebat omnibus 6. Rogamus,o pastor pie,


Pro sanctitatis actibus, Istum gregem tu protege,
Desideranscaelestia, Ut pacis in dulcedine
Non diligens terrestria. Laetemur omni tempore.

7. Per universa saecula


Deo patri sit gloria
Eiusque soli filio
Cum spiritu paraclito.

Chron. ms. Fontanelleuse saec. 9. Cod. Portus Gratiae 332. add. saec U/IB.
"iLVi. De sancto Wiillranuo.

1. Virtute sancti spiritus 4. Gens Fresionum barbara


Confessor iste praeditus Suscepit eius dogmata
Episcopatus culmine Ritus prufanus deserens
Ditatus est dignissimine. Et christianos eligens.

2. Favore vulgi sobrio 5. Corroboralis omnibus


Clerique voto congruo AJ Fontiuellam vertitur,
Electus est concorditer, lllic quiescit mortuus,
Sacratus est feliciter. Sed vivit in caelestibus.

3. Sed ut valeret plunbus, G. Eius sacris virtutibus


Est visione cogitus Adplaudit omnis credulas,
Ad praedicandum pergere Ut ipsius suffragiis
Incredulos convertere. Caeli fruamur gaudiis.

7. Per universa saecula etc.

1 liron. ms. Fniitiiiii-lleuse saec. 9. Cod. Portus Gratiae 332. add. saec. U/IB.
.c J- QJ OJ i i c3
i> <u£
cC . , "- cr 3 g fl 5
o> 3 3
C * L. ,*~ ul
o s * ^rt
X
^ CE^0"
"x S 3
"- a ** . r^d
a, *
1u <+. £ tx
re
^c
c ^w **^ ^j-i _sc"* ^
V) -^
FN '"&
i- f. g" [/) - -
S 0)
£JD iiIIc
F-" "it-
.25 1. resurg
3 'O C_fd
"x
s' o> w X 1
Sl <u e-'
iviu
lan
^r

GjJ
Vfi et .t;
\- K
?:
'S zj C OJ-O
~^* « "C Ct (/"
i1 c« C i'
- ^«
c_, |t_ S £ c w <u :2
^ -M
C -4-
ij o, g CC
^ X iC^Ifc«1-i ' W O. « -,
o £ 3
c> +j . * 0>
*J 3 'iS9 - F^ *
" JN v, "c o £ £ 0" «5 CM -^.

M
£
|-W
'w
0>O u- E
0 .£
CJ r-^- 1 Oi
=3
"T*
cU o* cS c
J-
L,
inctarum
W
diadema
}_
«C

£ 5
'u
X
, »
^;
.5 rt E S cS s
1| g
"~
^- ;« C 1
" "e x
E :« X
J.
'^
D.t -o cfl
oc s"> i1
.
>
.. ^" w

£ *'H -*J. iS
^.

c5 15
60 "*->
x ^;.5
^ ^c s"
0 :£
W |"~~
oT o, .
0) i, OC

0> snum^
C^-«1« ^ x
co 0> x .2 '
'S
ci
L.
£ = o cc
>- c. "-
"y;'c t.C -^-
O-1^1
T. - -s
^
J1 '§ |
a ~
.SP ec
g
di
cu. - i;
CJ O
w
,_ ctf flctf ""
B 0
r^
.2 E «a ~
-- "a o
K ^
^ ,-_1 "«
K
1-\
IH
"*J
O > 13 S *J -*j
"tc
X £ u
Z *^~'
CO K
o> u
^
« ~O
^
X
3 ^- c r 5f 1
55 -S _C i-l 1
»
"*- *^ Q-*-» fl, J^ IK o^ ' £
'V (V
N
c « OJS 2
T3 "5 "« . K S c "C
« 1« P 3 «fc- O « 0 x _, 60 5 0>
O>
H o
rt
52«
CH
Iri
eeK ££ W O"c-1 c^ co (>J£"g-s &§ &
SS ^2 0- t,
w c .
Q C o s> t^ i_! C i
.^ ^ <*" 12; 2; o, ^;

» X »
i« 1-1 5i
" " "
XX X X
Inhaltsiibersicht.

-,-it,-

Abitcto carnis iiubilo .... 124 Antiochiap Babylas . . 87

Adcelebranda dic-s Mariae . . 238 Apostoli sollemnia . . . 94

Adest die« laetitiae .... 128 Apostolorum in ordine 247

Adest triumphus nobilis . . . 169 Arbor alta lux beata . 23

Adest triumphus nobilis . . . 290 Arbor est altae gloriae . 76

Ad Germani sollemnia . . . l(i'J Archangelorum principi . 256


Ad honorem salvatoris . . . 298 Armouiae fidilms Domino 118

Ad laudem sancti praesulis . 130 A solis ortus cardine . . 309


Ad laudem tui nominis ... 79 Ascendat ad te Domine . 162
Ad laudes regi-; ineliti . . . l~-'< Assunt festa celebria . 169
Ad pedes (Jhristi residens . . 24U Assunt festa inbilaea . 158
Adplaudat ora Gallica . . . 125 Assunt Goerici .... 163
Adplaudat plebs fidelium . . 135 Assunt Hyacinthina . . 176
Aeterna caeli gloria .... 19 Athlet.i (.hristi Columba . 113
\i ti-nia Cliri-ti miuirra ... 93 Athletae Christi Migdii . 125
Aeternae n-iri glnriat' .... 126 Atbleta stat imtnobilis 307
Aettniaf ivx potentiae ... 11 Audi praesul Marciane 228
Aeterna sapientia 29 Augustine lux doctorum . 85
Aeterni patris unicuin ... 22 Aurea lux mundi 266
Aeterni regis maximus . . . 179 Aurea spes patriae . 38
Alleluia dulce carmen ... 20 Aurora clara rutilat 229
Alma mater ecclesia .... 193 Aurorae fulgur radiat . 120
Alma mater ecclesia .... 131 Aurora fulgens radiat . . 49
Alme confessor supplices . . 81 Aurora lueis rutilans . . 89
Alme pater clericorum . . . 260 Aurora lucis rutilat . . 106
Almi Bernardi canimus ... 97 Aurora surgit aurea 260
Almum diem recoliraus ... 82 Aurora surgit aurea 254
Arabrosiusvir tidelis .... 73 Ave casta Christi sponsa
Anachoritae colimus .... 132 Ave colenda trinitas . 13
Angelicaemilitiae 257 Ave crux lignum nobile . 22
Anna matrona maxima ... 76 Ave Dominice . . . . 118
Anna regum progenies ... 77 Ave electa Deo . . . . 57
Annuntiatur caelitus .... 42 Ave gemma claritatis . . 211
Ansgari pater optime .... 79 Ave gloriose 101
Seite Seite

Ave pater pastor noster 79 CreteusTitus regia .... 296


Ave praesul Suellensis 156 Criscentini militia 114
Ave Romarice 282 Crucis instant sollemnia ... 26
Ave gloriosior . . . 23 Cum patribus et angelis . . . 196
Cum protoplasti germina . . 92
Baptista Christi inclito . 184 Cunctarum rerum Domino . . 284
Barbarae festum celebremus 88
Cunctoruui plasmator .... 127
Barbaram diri celebrent . 90

Beata nobis gaudia . . . 87 Decus futurum gloriae ... 99


Benedicite Dorninum . . . 222 Deus bonorum praemium . . 250
Benedioto quod psallemus . 96 Deus creator omnium . . . 303
Bethlehem tellus ernicat . 183 Deus creator onmium .... 15
Botuidi laudes colere . 104 Deus qui inter cetera .... 303
Deus qui quosvis eligis . . . 235
Caeli perornat gaudia 100 Dmis sanctorum vita . . . . 311
Caeli regein collauderoua 180 Diern festum celebrantes . . . 175
Cauatnus omnes nobilem 308
Dies datur quae lustratur . . 221
Canimus laudum pia . 233 Uies sollennis agitur .... 231
Cantet chorus fidelium . . 212
Dies sollennis agitur .... 100
Castis referre mentibus . 225
Dies sollennis promicat . . . 171
Catervus vir egregius . . . 107 Uignus summo in landibus . . 116
Chorus Dei fidelium . 271
Uilectus hic pollet tuus ... 96
Chorus novae lerusalem . 281
Discipulorum numerus . . . 295
Chorus sonoris vocibus . 55
Divina generatio 197
Christe cunctorum sator . . 276
Duiia caulu.stis patriae . . . 212
Christe decus honor virtus . 140
Dorotheae collaudemus . . . 122
Christe mirabiliter .... 33 Ducalis sedes inclita .... 39
Christe salvator omnium . 249
Dum patrum exspectatio . . 48
Christe verbum patris 150
Christiana religio .... 289 Effundat nobis domina 50
Christi fidelis nuntius. . . 178 Electa Christi famula 238
Christi gementis imbribus . 57 Electa Dei fanuila . . 167
Christi miles magniticus. 170 Elisabeth praeeonia 124
Christus Dei tilius .... 302 En dies spleudet . . 152
Christus vere noster cibus . 32 Enixa est puerpera 309
CJara sanetorummerita . 172 En nobis species 155
Colant cuncti clero iuncti . 182 En orta stella Xantones 137
Collaetetur ecclesia . . . 199 Eu pullulat ecclesia 291
Columbaenunc simplicitas . 113 Eremitarum speculum 133
Conceptusalmae virginis 42 Eskilli pro victoria 130
Concinat plebs tidelium . . 159 Eustachii collaudemus 135
Conditor alme siderum 139 Evurtii sollemnia . 138
Condolentes maeroribus . 52 Exaltemus exaltatura . 83
CongratulernurDomino . 251 Exaltetur istud festuiu 288
Continet hymnidicus . . 9 Exaudi nos rex unice 14
Creator omnium Deus 88 Excelsae laudis cantica 82
Crebris pollet Polonia. . . 166 Exeraplum paenitentiae 240
Beite

Exorta \irn\f imhili . . . 202 liande tidelis contio . . . 69


Exsulta plebs catholica . . 89 Gaude felix Brundusium . . 270
Exsulta Sion filia . . . . 170 Gaude felix Polonia . . . 165
Exsultemus t-t L» t.-imir . . 298 (iandi- fclix Pntentia . . 160

Exsultentagmina . . . . 71 Gaudefrater qui minorum . 103


Exsultet aula caelica . . 242 Gaude mater Anna . . 178
KxMiltc-t caeli cnria 105 Gaude mater ecclesia 116
Exsultet caelum landibus 262 Gaude mater ecclesia . . 179
Exsultet caelum ]audil>u> 180 Gaude mater ecclesia . . 182
Exsultet caelum laudibus 115 (i.-iude mater ecclesia . 40
Exsultet caelnm laudibiis 93 Gaudens omnis fidelium . 234
Exsultet iam fidelium . . 123 Gauderegis sponsa . . . 258
Exsulti-t inentis iuliilo . . 293 GaudcsponsaDei mater 280
Exsultet plebs fidelmm . . 78 (Jandet cborus caelestium 289
Exsultct plrlis fidelium . 151 Gaudiosummovirgines . 231
Exsultet plebs fidelium . . 112 Generans lucis filios . . . 290
Exsultet plebs in canticis . 116 Georgii militia 156
Exsultet vox ecclesiae 230 Germanus praesul inclitus . 161
Extingue martyr grandia 219 Germinantesut lilium . . "207
Glorietur Arraenia . . . . 255
Felicis alma gloriae . . . 210 Gloriusa mater Dei 51
FelixparensWestgotia . . 16« Grates
reddamus Domino 232
Festivitas cstannua. 315 Gratulare
tiM-lesia
. 283
F«j.»tiiiii
Mariaeveueremnr . 239 Gratulare
iucuudare 253
Festus Iit-i tidelibus . . 106 Gratulemur concinentes . 265
I '" -tus sacratus martyruni . 305 Gratuletur ecclesia Laudans 137
Fidelis vitam martyris 107 Gratuletur ecclesia Xova 66
Fideliumdevutio . . . . 303 Gratuletur
haciu die 91
Figurarum iam detectiim 44
Fili Mariae virginis . . . 61 Hac festa die sjuieti . . . . 312
Fit paradisi ianua . . . . 96 Hapc est clava dies . . . . 26
Fletusnioraturvesperi . . 58 HaecestdiesquamDominus. 104
Flexogenuzelopio . . . 56 Heveniitarum
Bpeculum 133
Flos cleri norma praesulum 86 HIUIC de profundo 201
Fornaceinanguessuperat 111 Hymnorum Domino . . 173
Fortunataamabilis 144 HymnumChristo laetitiae . , *4
Fortunataflorens gratia . 146 Hymnum Dco modulntiir 44
Fulgenti martyr inclite 147 Hyninum novae laetitiae 129
Fulgent magna sacraefesta 43 Hymnum novum concinite . 172
Fulget celebrisdies . . . 268 Hyniiium nunc dulcissimum 302
Hymnus te decet Domine 126
(raudeat cat-li triunipbator . . 184
Gaude caelestis civitas . . . H'4 lacobe Chri»ti tamule 182
Gaudecaelestisregis .... 257 lam adest dies celebris . 267
Gaudecnetusfidelium . . . 171 lam dies adest celebris . . 130
Gamle decus Ostgothiae . . . 216 lam lucis ortn sidere Iii 102
Gaude devota Suecia . . . . 115 lani lucis orto siedere Patreui 263
- 321 -

Seite Seite
lam Maure summis coetibus . 251 Laudemus omnes seduli . . . 271

lam sidus caeli radiat . . . 150 Laudemus regem gloriae . . 25


lesu corona virginum . . . 158 Laudesad laudes iung-ite . . 77
lesu fili Dei 19 Laud^s ad laudesiungite . . 25
lesu iuste misericors .... 67 Laudesad laudes iungite . . 129
lesu lux vera rutilat .... 149 Laudesatque praeconia. . . 286
IL-SUnostra redtmptin . . . 262 Laudes conditori nostro ... 84
lesu pax nostra i!74 L;iudes cuncti concinite . . . 288
Ie.su salvator saeculi .... 140 Laudes de sancto Blasio ' . !01
lesu sanctorum praemium . . 151 Laudes dicamus Domino . . 10
Ignitus sancto flamine . . 266 Laudes ecclesia canit .... 209
In aula iam aetherea ... 86 Laudeseximias dignaque . . 120
In caelesti rosario 167 Laudet chorus tidelium . . . 252
In caelestis aerario .... 148 Laudetur Dei filius .... 59
Incircumscriptae gloria ... 11 Laudetur sancta trinitas ... 20
Inclitus pastor populique . . 68 Laudibus celsis veneremur . . 178
lu hoc lacyuthi iubilo . . . 177 Laudibus diem veneremur . . 228
In laude regis omnium . . . 163 Legenti Tito dognuita . . . 295
In matutinis laudibus . . . 221 Lt-'i papa Romanorum . . . 220
In praeclara Genovefae . . . 154 Levitae iam Vincentii.... 307
Inter caelicolas aetheris . . . 151 Lucem reddit ab.sconditam . . 177
Inter claras margaritas . . . 282 Lux de luce prodit orta . . 79
Iriter coronas martyrum . . . 283 Lux ecce lustiat aurea . . . 221
Inter excelsosniveosque . . 249 Lux eccesurgit aurea Diesque 270
Inter triumphos nobiles ... 95 Lux ecce surgit aurea Dies . 267
In titulos Keparata tuos . . 278 Lux eccesurgit fulgida . . . 243
In triumphanti gloria . . . 108
Magnae dies laetitiae .... 293
lohanna Orbito gloriae . . . 113
Magne pater doctor orbis . . 174
lohannes ad caelestia .... 198
Magnificetur artifex .... 74
lohannes virgo dilecte . . . 193
Magno Catervi gatidio . . . 103
Iste confessor nobis .... 284
Magnum salutis gaudium . . 236
luliani nunc martyris . . . 206
Magnum salutis gaudiura . . 237
lussu praelati presbyter ... 85 Mare frons ostium 143
lussu tyranni Tcrtii .... 110
Margaretae collaudemus . . . 232
luste Deus iudex furtis ... 16
Mariae vox ut sonuit .... 47
Maria mater Domini .... 45
Kyueburgam laude plenam . 217
Maria virgo virginum ... 56
Laetetur vallis nobilis ... 81 Marina virgo Domino . . . 241
Laetetur urbs sollemniis . . 254 Marthae Mariae fletibus . . . 240

Largitor indulgentiae .... 21 Martinus meritis compar . . 244


Latus patens latus fluens . . 21 Martyr CLristi sublevatur . . 264
Lauda Deum plebs fidelis . . 103 Martyrium Bertivini .... 99
Lauda mater gratiosum . . . 291 Mediolani civitas 91
Laudemus Christum Domiiium 199 Mediolanum laudibus .... 73

Laudemus cum laetitia . . . 166 Memento nostri iugiter . . . 146


Laudemus dignos laudibus . . 117 Mentes iuvet fidelium ... 51
Dreves, Hymni Inediti. VII 21
- 322 -

Beite Seite
i irationis lumine
Mentis exsultentorgana ... 84 202
Mrritis ci-lsam praetnio . . . '-'4* Ortiim vitam et exitum . 294
Mira dum vixit rniranda . . 273 () salutaris hostia 88
Mirum Dci praiToiiium . . . 121 <> sancta Bertlia inelita . 98
Multaquemira hine tidei . . _Ul (> satnr omniparens . . 17
Mundi rt-fli.-niptcirI>»mine . 37 O trinitas laudabilis .... 12
Miniili salu* adfutura .... 45 <> vi/nerande amice Dei . . . 261
Nate summe rex ntiT 61
Pacis cultor husti* ultnr 160
Natus in summis Marcellinus . 226
Palma canentes martyris . . . 136
Nobis ascendatprnpere . . . 173
Nnrte silenti conditor .... 213
Pangainusnunc carissimi 114
Noctis aeternae tnn.-liri* . . . 227
Pangamuso carissimi 279
Noetis iam cedat otiutn . . . 106
Pangat sanctorum merita . . 246
I'aiiL;<' lingua festum nardus 97
Nocturnis in vigiliis .... 253
Nnstcr cliorns livmnum canat . 208
Pange ling'ii,-i glnriosae Ulphiae 297
Panj^c liii<,r|i:i i>]oriiiKa>.'Virginis 54
Novis laudes praecoriiis . . . H06
l'.ni-c ling-ua gl(irii)si (!miceptus 40
Xovns tiro tunc graditur . . 315
Nulie subducta sceleris . . . 205
Pange lingua glorinsi Dogmatis 294
Pang-elingua ^lnriosi Evurtii . 139
Nunc Antonini martyris ... 80
Pan^e lingua ^lori.isi Proelium 219
Nunc Mariae Magdalenae . . 239 raiiLirrr cantica laetitiae . . 136
Nunc noster bymnum concinat. 223
Patris aeterni genitum . . . 138
0 benedicta triuita* .... 13
I'ax aeterualie unira .... 310
<> ('liristi' iircilt-s vii^ini- . . 60 Pt.Tfjc iam jiatc-r visiturus . 191
(i < liri-ti ^puiise virginum . . 89 Per terram Israel tonat . . . 42
0 decus Alexandriae .... 214 Pia mater ecclesia 306
<> il.Tii- patrum liaptistaque . 1*7 Pias horao da lat'rimas . . 21
O decus sanctiniiiniaf . . . 133
Plaudat. clionis augelorum . . 148
O genima nitniv rn-fi . . . 190 Plaudat nunc sacra suboles 186
.Y.i
O glnrin>a doniina Hirsutos . Plaude inater ecclesia . . . 158
O gloriosa domina Trans. . . 5"i Plaudc nunc Sora 280
O gloriosa trinitas 14 Ploratus bcu largiter .... 195
O glnriose pontitVx .... 275 Pondere ferri gravius .... 110
O gratia quam maxima . . . 1H4 Pn-ti|iiaiii ti-.-insj;ri^sus Domini 37
O imperatrix rfj.'ia 59 l'n~t tcmporum curriculum . 275
O lacrimosa domina .... 54
Praeclara Dei gaudia 243
O lux et decus Almlae . . . 308 Praeclara dies Domini 72
O Michael eximie 257
Praecouium dulcissimum . . 46
Omnipotenti Domino .... 15 Praeeurris tu ad turaulum . . 195
O pontifex sanctissime . . . 285 Praelati sancti ordinis . . . 207
Optata dies advenit .... 220 Praesensdies expeudatur 41
O quam dignis celebrandus . . 297 Proles Francisci germinat . 245
O quara felix coniugium ... 78 Proles matris ecclesiae . . . 241
O quam l.ieta dies 141 Psallat Christi ecclesia . . . 181
O qnam mira lesu fuit . . . 265
O quis videret animam . . . 53 Quae pertulisti vincula . . . 111
Oratione sedula . . . . 72 Quas seminavit lacrimas 69
- 323 -

Seite Seite

Quem uredimusex virgine . . 60 Sator princepsquetemporum . 14


Qui cum triumpho gloriae . . 26 Scandat polorum sidera . . . 296
Secus Christum dum ad istum 292
Recordare Domine 38 Si-ncricus hic advena . . . 284
Keg-em laudemus supernum . ^0« Si confessoris tanti .... 272
Regina terrae gentium ... 60 Sigfridi archipraesulis . . . 285
Kcfjis immensi gratiana . . . 313 8int salutati caput et ... 61
Regna poli iarmas populus . . 256 Sol de stella purissiraa ... 50
Rerum creator omnium ... 66
Snllenne tempus iinminet . . 259
Resurgens
Kfvi-rsus
Deitilius ....
ab exsilio ....
241
197
Solvimus
iiiitgun
superoque
. . 203
Spes famulnriini IJhriste . . . 235
Rex salvator alme 65
Splcndido sacra gratulans . . 164
Rogatus Deus rumpere ... 52 Sponsa eaelestis generosa . . 216
Romanis olim sedibus . . . 2-r>2
,vn:iMi t.ngunvit uxorem . . 272
Sacra dies infunditur .... 198 Sublimem tui gloriam . . . 194
Sub medio silentio .... 48
Salve festa dies felix octava . 28
Sume Nicola sacer .... 261
Salve f. d. qua Christus ... 27
Summae sedis antistitis . . . 164
Salve f d. quam 31
Summe redi-niptur onmium . . 233
Salve f d. quam 31
Salve f. d. toto .. . Qua Christi 34 Summi praecepta Domini . . 131
Siijpi.-riiaelucis claritas . . . 149
Salve f. d. toto . . . Qua datus 277
Salve f. d. toto . . . Qua Deus 18 Surge et in aeteruum. ... 16

Salvef. d. toto . . . QuaDeus 18 Tardi([uidaniad i.-redeiidum


. 263
Salve f. d. toto . . . Qua Deus 29 Te Christt- ijustra cantica . . 98
Salve f. d. toto . . . Qua fert . 266 Te decet laus Domine ... 10
Salve f. d. toto . . . Qua Jesus 18 Te decet laus te decet ... 10
(Salve f. d. toto . . . Qua Kyne- Te Deus una trinitas .... 11
burga 217 Te Iuliane cauimus .... 204
Salve
f.d.toto... QuaKyneburga218 Tenerligni vermiculus. . . 115
Salvef. d. toto . . . Quanova 33 Te trinitatisgloriaui.... 12
Salve f. (1. toto . . Qua nova 30 Theodosii filia 229
Salvef. d. toto . . . Quapater 174 Thronosedenteprincipe. . -'^1
Salvef. d. toto . . . Quapia . 24 Torridalampasadapta. . . 279
Salvef. d. toto . . . Qua pugil 157 Triue Drus atqueune . . . 141
SSalve
f. d. toto .. . Quasacer 30 Triumphalimemoria.... 207
Salvemartyregregia
.... 249 Tropaeapalraae
nobilis... 94
SalveparensAnna .... 75 Tu Christenostrumgaudium . 259
Salvesanctadiescelebri . . 123 Tuncponite in foveam. . . 147
Salvesanctaparens.... 58 Tu parensiiatodebita . . . 105
Salvatorem collaudemus . . . 269
Unum Israel de fontibus . . 75
Sancte L)eus altissime ... 67
Urbs Realina gaudeat . . . 112
Sancte Paule apostole . . . 268
Sanctificetur dies ista . . . 35 Ut collaudare gentes .... 200
Ut Deus sit propitius . . . 168
Sancti Martini praesulis . . . 244
Sanctoruni meritis inclita . . 161 Ut tuis dignas meritis . . . 204
Sanctorum nobis meritis . . . 277 Veni creator spiritus .... 211
21*
- 324 -

.Seite

Verbum a patre prodiens . . 46 Virgo prudentum coinitata . . 215


Victrix fides quam non . . . 246 Virtus patens prodigiis . . . 148
Vidit puer Ansgarius .... 80 Virtute sancti spiritus . . . 316
Virginale praeconium . . . 301 Virtutum Dominus regum . . 165
Virginis proli facie .... 109 Vocesattollat populus . . . 278
Virginis sacraeFortunatae. . 145 Voce te sanctumDominum. . 224
Virginum Christo celebrare . 134 Vocibus caelum resonat . . . 175
Virgo Christi Victoria . . . '304 Vox clara Christo concrepat . 314
Virgo dilecti nova 214 Vi.x pura laudat exitum . . . 178

Pierersche
Hofbuchdruckerei
Stepban
Geibel
& L'o.in Altenburg.
co
CNJ
co
o

THEINSTITUFE
OFMEDIAEVAL
STUDIES
59 QUEEN'5PARKCRESCENT
TORONTO- 5. CANADA
10 6 Z 3
^IMKT. 1

5*r*'*+.\£*7 - t v*. >*'


- \>^mi(
, » ' " **

y» ^ . , . Q|

<^f^-.v £m
_

/L
*%i ^^P
^.
-
""";>*
- » , "* ,
-*^-
k_ * -r

X
"\^V1;^
*">
An^"»- "" l ;
^- >£ 1?«1- ^*
.,/

'"'^t~j ~* ''
v**rr 5-r<viii*jT
j -~l r ^ "

^^'v, A . . - _ ' _ tf
. 1

Das könnte Ihnen auch gefallen