You are on page 1of 4

BLOOMS TAXONOMY TRANSLATED INTO TE REO MAORI

MATAURANGA KNOWLEDGE USEFUL VERBS


Ka aha i muri atu i tena? What happened after that …? Tell
Tokohia / E hia How many …? List
Ko wai tena? Na wai … Who was it that…? Describe
Korero mai o whakaaro… Describe what happened… Locate
Na wai i korero ki a wai …? Who spoke to …? Write
He aha te take i pera ai …? Can you tell why …? Find
He aha? What is …? Name
Whakamaramahia mai e koe te … Find the meaning of … State
Ko tehea e tika ana / He aha ranei? Which is true or false?
Ka taea e koe te whakaingoa? Can you name the … Relate

MARAMATANGA COMPREHENSION USEFUL VERBS


Ka taea e koe te tuhi i ou ake kupu? Can you write in your own words… Explain
Ka taea e koe te whakarapopoto rarangi Could you write a brief outline Interpret
korero?
Ki ou whakaaro, ka aha i muri ake o tena? What do you think could have happened next? Outline
Na wai i …? Who do you think …? Discuss
He aha te kaupapa matua? What was the main idea? Distinguish
To wai te tangata rongonui? Who was the main character? Predict
Ka taea e koe te tipako i nga rereketanga? Can you distinguish between …? Restate
He aha ke nga rereketanga i waenganui i …? What differences exist between …? Translate
Whakamaramahia e koe i tetahi … Can you provide a definition for …? Compare / Describe

WHAKAMAHI APPLICATION USEFUL VERBS


Ka taea e koe te korero mo tetahi atu kaupapa / take Do you know of another instance where…? Solve
ranei?
Ka taea i …, ka taea te …, ka taea ia… Could this have happened in …? Show
Ka taea e koe te whakaropu orite penei i te / nga … Can you group by characteristics such as … Use
Ka taea e koe te tini take mehemea e … ana … Which factors would you change if … Illustrate
Ki ou wheako whaiaoro ka taea e koe te taurite i tetahi Can you apply the method used to some Calculate
kaupapa? experience of your own?
He aha nga patapatai tika mo te …? What are the correct questions for …. Construct
Mai i nga kaupapa kua whakarite ka taea e koe te From the topic you have chosen can you write Complete
whakatakoto tohutohu mo …? the process for …
Ko nga kaupapa kua whakaritea ka taea e koe te From the topic you have chosen can you Examine
Acknowledgement: Thelma Moke
whakatika / whakahe ranei? disagree or agree with …

Acknowledgement: Thelma Moke


WETEWETE WHAKAARO ANALYSIS USEFUL VERBS
Ko ehea o enei kaupapa / take i kore i taea … Which events could not have happened… Analyse / Distinguish
Mehemea ka… he aha pea te mutunga… If … happened what might the ending have been? Examine
He oritetanga tenei ki te … How is this similar to … Compare
He aha te tino kaupapa o te … What was the underlying theme … Contrast
He aha tetahi putanga atu e kitea e koe? What do you see as other possible outcomes? Investigate
He aha i huri ke pena? Why did … changes occur? Categorise
Kia taea e koe te whakarite tou… ki tera i kitea e Can you compare your … with that presented to Separate
koe? …
Ka taea e koe te whakamarama i te/nga mahi … Can you explain what must have happened?
I pehea te oriteanga ki te …? How is … similar to …?
He aha nga raruraru e pa ana …? What are some of the problems with …
I raruraru ai i te aha? What was the problem with …

SYNTHESIS USEFUL VERBS


Ka taea e koe te tauira … i te … ? Can you design a … to …? Create
Ka tito waiata mo te / tetahi … Why not compose a song about … Invent
Ka kitea e koe i tetahi tukungaiho (solution) ki te … Can you see a possible solution to … Compose
Mehemea kei a koe nga rauemi katoa ka aha koe? If you had access to all resources … Predict
Tuhia tou ake kaupapa Why don’t you devise your own way to … Construct
E hia nga huarahi ka tea e koe …? How many ways can you … Imagine
Mehemea ka … ka …? What would happen it …? Improve
Ka taea e koe te tuhi tao kai mo tetahi kai reka? Can you write a new recipe for a tasty Formulate
dish?
Ka taea e koe te hanga tetahi huarahi hou, huarahi Can you create a new and unusual use for Devise
motuhake? …
Ka taea e koe te tuhi tono hei … Can you develop a proposal which would

AROTAKE EVALUATION USEFUL VERBS


He tukungaiho (solution) pai ake ki te … ? Is there a better solution to …? Judge
Rapua te waiaro o tetahi …? Judge the value of … Select
Ka taea e koe te tu motuhake …? Can you defend your position about …? Choose
Ki ou whakaaro he mea pai … he mea kino ranei …? Do you think … is a good or bad thing? Justify
Ka aha koe mehemea … ? How would you have handled…? Verify
He aha nga rereketnga ka kawea e koe? What changes to … would you recommend? Argue
E whakapono ana koe …? Do you believe …? Assess
Acknowledgement: Thelma Moke
He tangata … koe? Are you a …. person Discuss
Ka aha koe mehemea …? How would you feel if … Rate
He aha nga hua kua puta? How affective are …? Prioritise
He aha ou whakaaro e pa ana …? What do you think about …? Determine

Acknowledgement: Thelma Moke