You are on page 1of 2

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 11 maja 2002 r.
TRE: Poz.: POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 276 z dnia 22 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu . . . . . 277 z dnia 28 stycznia 2002 r. o nadaniu orderw i odznacze . UMOWY MIDZYNARODOWE: 278 Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Azerbejdaskiej o cywilnej komunikacji lotniczej, sporzdzona w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. . . 279 Owiadczenie rzdowe z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Azerbejdaskiej o cywilnej komunikacji lotniczej, sporzdzonej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. . . . . . . . 280 Porozumienie midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Biaoru o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejciu granicznym Bobrowniki-Bierestowica o midzynarodowy ruch osobowy i autobusw, sporzdzone w Warszawie dnia 1 sierpnia 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Owiadczenie rzdowe z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem sporzdzonym w Warszawie dnia 1 sierpnia 2000 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Biaoru o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejciu granicznym Bobrowniki-Bierestowica o midzynarodowy ruch osobowy i autobusw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Porozumienie z dnia 11 lipca 2001 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o zmianie zacznika nr 1 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o przejciach granicznych, przejciach na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy poza przejciami granicznymi, sporzdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . . . 283 Owiadczenie rzdowe z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 11 lipca 2001 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o zmianie zacznika nr 1 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o przejciach granicznych, przejciach na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy poza przejciami granicznymi, sporzdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . 284 Porozumienie z dnia 13 grudnia 2001 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o zmianie zacznika nr 2 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o przejciach granicznych, przejciach na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy poza przejciami granicznymi, sporzdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . . . . 285 Owiadczenie rzdowe z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 grudnia 2001 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o zmianie zacznika nr 2 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o przejciach granicznych, przejciach na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy poza przejciami granicznymi, sporzdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . 286 Porozumienie z dnia 3 stycznia 2002 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o zmianie zacznika nr 1 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o przejciach granicznych, przejciach na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy poza przejciami granicznymi, sporzdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . . . . 287 Owiadczenie rzdowe z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 3 stycznia 2002 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o zmianie zacznika nr 1 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o przejciach granicznych, przejciach na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy poza przejciami granicznymi, sporzdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . 836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 835

Nr 17

845

845

848

849

851

851

853

854

855

(cig dalszy spisu treci na stronie nastpnej)

Monitor Polski Nr 17

834

288 Porozumienie z dnia 12 lutego 2002 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o zmianie zacznikw nr 1 i 2 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o przejciach granicznych, przejciach na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy poza przejciami granicznymi, sporzdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . . . 289 Owiadczenie rzdowe z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 12 lutego 2002 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o zmianie zacznikw nr 1 i 2 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o przejciach granicznych, przejciach na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy poza przejciami granicznymi, sporzdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Arabskiej Republiki Egiptu o wsppracy w dziedzinie nauki i techniki, sporzdzona w Kairze dnia 16 wrzenia 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Owiadczenie rzdowe z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Arabskiej Republiki Egiptu o wsppracy w dziedzinie nauki i techniki, sporzdzonej w Kairze dnia 16 wrzenia 2000 r. . . . . 292 Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Litewskiej o wsppracy w dziedzinie turystyki, sporzdzona w Wilnie dnia 14 wrzenia 1997 r. . . . . 293 Owiadczenie rzdowe z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Litewskiej o wsppracy w dziedzinie turystyki, sporzdzonej w Wilnie dnia 14 wrzenia 1997 r. . . . . . . 294 Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Mongolii o wsppracy w dziedzinie kultury, owiaty i nauki, sporzdzona w Warszawie dnia 9 grudnia 1999 r. . 295 Owiadczenie rzdowe z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Mongolii o wsppracy w dziedzinie kultury, owiaty i nauki, sporzdzonej w Warszawie dnia 9 grudnia 1999 r. . . . . . . 296 Porozumienie midzy Ministrem rodowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem rodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczestwa Reaktorw Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wsplnych projektw pilotaowych w dziedzinie ochrony rodowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w celu zmniejszenia transgranicznych zanieczyszcze rodowiska, sporzdzone we Frankfurcie nad Odr dnia 18 czerwca 2001 r. . . 297 Owiadczenie rzdowe z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem midzy Ministrem rodowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem rodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczestwa Reaktorw Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wsplnych projektw pilotaowych w dziedzinie ochrony rodowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w celu zmniejszenia transgranicznych zanieczyszcze rodowiska, sporzdzonego we Frankfurcie nad Odr dnia 18 czerwca 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Porozumienie z dnia 27 listopada 2001 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zacznika nr 2 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Federalnej Niemiec o przejciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzdzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. . . . 299 Owiadczenie rzdowe z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 listopada 2001 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zacznika nr 2 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Federalnej Niemiec o przejciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzdzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. . 300 Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Sowackiej o przejciach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy pastwowej poza przejciami granicznymi, sporzdzona w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. . . . . . . . . . . . 301 Owiadczenie rzdowe z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Umow midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Sowackiej o przejciach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy pastwowej poza przejciami granicznymi, sporzdzon w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. . . . . . . . . . 302 Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Sowackiej o zmianie godzin otwarcia przejcia granicznego Szczawnica-Lesnica, sporzdzona w Warszawie dnia 4 stycznia 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Owiadczenie rzdowe z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Umow midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Sowackiej o zmianie godzin otwarcia przejcia granicznego Szczawnica-Lesnica, sporzdzonej w Warszawie dnia 4 stycznia 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . .

856

857

858

861 862

870 870

873

874

876

877

880

881

898

899

900