GRAMATIKA NJEMAČKOG JEZIKA

1

Rod imenica
A. IMENICE MUŠKOG RODA / DER
1. imenice godišnjih doba,mjeseci i dana: der Frühlong- proljeće Sommer- ljeto Herbst- jesen Winter- zima der Januar - siječanj Februar - veljača März - ožujak April - travanj Mai - svibanj Juni - lipanj Juli - srpanj August - kolovoz September - rujan Oktober - listopad November - studeni Dezember- prosinac

der Montag - ponedjeljak Dienstag - utorak Mittwoch - srijeda Donnerstag - četvrtak Freitag - petak Samstag - subota Sonntag - nedjelja

2. nazivi za strane svijeta: der Norden- sjever Süden – jug Osten- istok Westen – zapad

2

palača 6. -er. većina jednosložnih imanica izvedenih od glagolskih osnova: der Bau (bauen) – gradnja Bund (binden) – savez Fall (fallen) – pad. strane imenice na –us der Globus – globus Kasus – padež Fantismus – fantizam Relismus – realizam 8. imenice koje završavaju na -ig. imenice stranog porijekla na –al. -or der General – general Konsonant – suglasnik Offizier – oficir Tourist – turist Professor – profesor 3 . -ier. padež Fluss (fliessen) – rijeka Sprund (springen) – skok Tritt (treten) – korak 4.kava Klee .drvo Lärum – galama Sturm – oluja 5. -ist. mnoge imenice na –ee der Tee . -en. -ast der Engel – anñeo Himmel – nebo Regen – kiša Hafen – luka Flieder – jorgovan Walzer – valcer Ast – grana Palast .snijeg 7. -ing. -ling. -ich. -ant. -m der Honig – med Käfig – kavez Pfirsich – breskva Teppich – ćilim Jüngling – mladić Schmetterling – leptir Baum.3. -an.čaj Kaffee .djetelina Schnee . veliki dio višeložnih imanica na -el.

IMENICE ŽENSKOG RODA / DIE 1. širina 4 . Nautr .prijateljica.štamparija. Zeitung – novine Freundin. Neuheit . Wirklickeit . Industrie – industrija. Nation – nacija Nationalität – narodnost.pokrajna Űbung – vježba.B. Schülerin – učenica. moć Länge – dužina Breite – širina Höhe – visina Tiefe – dubina Liebe – ljubav Güte – dobrota Weite – prostranstvo. Landschaft . Polizei – policija Freiheit – sloboda. sve imenice sa završecima: die Druckerei. Familie – obitelj Fabrik – tvornica. većina dvosložnih imenica sa završetkom na –e koje označuju stvari.novost Dankbarkeit – zahvalnost.priroda -ei -heit -keit -schalft -ung -in -ie -ik -ion -tät -ur 2. Universität . Musik – glazba Lektion – lekcija.sveučilište Kultur – kultura. ponajviše drveće i cvijeće.stvarnost Freundschaft – prijateljstvo. kao i većina apstraktnih imenica na –e: die Birke – bereza Kirsche – trešnja Kastanie – kesten Beere – jagoda Blume – cvijet Rose – ruža Wiese – livada Kirche – crkva Stärke – snaga.

das Blau – plavetnilo Lachen – smijeh Weinen –plač Essen –jelo Trinken – pijenje. 3. IMENICE SREDNJEG RODA / DAS 1. demunitivi na –chen i -lein das Brüderchen – braco Schwesterchen – sestrica Tischlein – stolić Büchlein – knjižnica 5 . kontinenata i većina imena zemalja: das schöne Wein – lijepi Beč das grosse London – veliki London das alte Europa – stara Europa das reiche England – bogata Engleska *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut.C. piće Gestern – jučerašnjica Leben – život Sterben – umiranje Arbeiten – rad Űben – vježbanje 4. većina imenica koje označuju materiju. jer stoje inače bez člana. vlastita imena mjesta. ostale vrste riječi.najčešće infinitiv glagola – kad se uzimaju kao imenice te se pišu velikim početnim slovom: Dein offenes Ja freut mich. Tvoje otvoreno „da“ raduje me. naročito metale: das Holz – drvo Mehl – brašno Gold – zlato Silber – srebro Eisen – željezo Salz –sol Wasser – voda Kupfer – bakar Massing – mjed Zink – cink 2.

gospoñica Mädchen. većina imenica na –nis.gradić 1.Fräulein . grdoba Eigentum – vlasništvo Bürgertum – grañanstvo 3. -tum das Ereignis –dogañaj Erlebnis – doživljaj Schicksal – sudbina Scheusal – neman. -sal.stotina 2. od kojih su mnoge zbirne imenice na –e: das Gebirge – planine Gewürz – mirodije Gebäude – zgrada Gemüse – povrće Gepäck – prtljaga Gespräch – razgovor 6 . razlomci na –el das Drittel – trećina Viertel – četvrtina Zehntel – desetina Hundertstel .djevojka Städtchen . velika većina imenica s naglašenim prefiksom Ge.

ČLAN JEDNINA M Ž S MNOŽINA M Ž S Nominativ der die das Nominativ die die die Genitiv des der des Genitiv der der der Dativ dem der dem Dativ den den den Akkusativ den die das Akkusativ die die die JEDNINA M Ž S Nominativ ein eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem Akkusativ einen eine ein 7 .

On je Englez. das Mittelmeer.On je učitelj. Der Wecker ist (Taj) budilnik je alt. U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je za čitaoca nepoznat. se može zamjeniti sa prisvojnom zamjenicom odgovarajućeg roda.) 8 .Upotreba članova Odreñeni član se upotrebljava kada se govori o odreñenom licu. predmetu ili pojmu. die Türkei. Ovo je (jedan) budilnik. die Schweiz (Švajcarska). Član se izostavlja u sledećim slučajevima: -kod osobnih imena (Hans. Imenica. U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i on je već (tačno) odreñen u predhodnom tekstu. On je star.) -kod apstraktnih imenica koje označavaju osobinu ili stanje (Er hat Geduld. Anne. Odreñeni član stoji uz nazive nekih država ili geografskih elemenata (der Irak. Primjer: Das ist ein Wecker. Neodreñeni član se upotrebljava kada se radi o nečemu nepoznatom i neodreñenom.On ima strpljenja. Franz) -kod naziva zemalja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen. nije klasični budilnik kojeg svaki dan možemo vidjeti. zajedno sa članom. Er ist alt.Berlin je glavni grad Njemačke.) -kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund. star. već nakakav nov. unsere Tante) -kod uzvika (Hilge!) -kod naziva zanimanja i nacionalnosti (Er ist Lehrer. . . die Ukraine. . Er ist Engländer . die Alpen).. Finska je zemlja hiljdu jezera.) -kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland.

der Schwanz-des Schwanzes) i večina jednosložnih imenica (der Tag – des Tages. Ni u jednom padežu nemaju padežne nastavke. TIP 2. Ovom tipu pripada većina imenica muškog goda i sve imenice srednjeg roda. -z (das Haus-des Hauses . das Buch.s. dem Knaben . Ovom tipu pripadaju sve imenice ženskog roda. TIP 3.des Buches) U ostalim padežima nema nastavaka. U nominativu. den Herrn) der Knabe (des Knaben. genitivu i dativu je padežni nastavak –en ili-n Nastavak –n imaju imenice na –e i imenica: der Herr (des Herrn.Deklinacija imenica Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa množine razlikujemo u njemačkom jeziku 3 promjene: TIP 1. den Knaben) Ovom tipu pripadaju neke imenice muškog roda roje najčešće označavaju živa bića. U genitivu je padežni nastavak –e ili –es. Nasavak –es umaju imenice: na. dem Herrn. N G D A TIP 1 der Lehrer das Bild des Lehrers des Bildes dem Lehrer dem Bild den Lehrer das Bild TIP 2 der Mensch des Menschen dem Menschen den Menschen TIP 3 die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter 9 .

ali i neke imenice moškog i srednjeg roda. Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika (das Team – die Teams. das Glas.die Knaben) .U često mijenjaju u: Ä. TIP 1 N G D A die Hefte der Hefte der Heften die Hefte TIP 2 die Lehrer der Lehrer der Lehrern die Lehrer TIP 3 die Bilder der Bilder der Bildern die Bilder TIP 4 die Menschen der Menschen der Menschen die Menschen TIP 5 die Hotels der Hotels der Hotels die Hotels N G D A die Söhne der Söhne der Söhnen die Söhne die Mütter der Mütter der Müttern die Mütter Die Blätter der Blätter der Blättern die Blätter 10 . nikada s prijeglasom. ali i neke druge imenide: die Oma.die Söhne. s nastavkom –en ili –n (uz imenice na –e: der Knabe.die Mütter. pri čemu se vokali: A. der Shon. das Ereignis – die Ereignisse. Imenice tipa 1. Ovom tipu pripada većina imenica muškog i srednjeg roda.Ö. das Hotel – die Hotels) . Imenicew ženskog roda na –in udvajaju konačno –n: die Lehrerin – die Lehrerinnen. često s prijeglasom. Imenice srednjeg roda na –nis udvajaju konačno –s npr. nikada s prijeglasom. s nastavkom –s. s nastavkom –e.MNOŽINA IMENICA Množina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka. ali i mnoge imenice ženskog roda. uvijek s preglasom 4. Postoje 5 tipova torbe množine: 1. 2 i 3 u dativu imaju padežni nastavak –n.O. a u ostalim padežima nemaju nastavke. die Mutter. bez nastavka.Ű (prijeglas). 5. ponekad s prijeglasom 3. Ovom tipu pripada većina imenic ženskog roda. 2. Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padežu nemaju padežne nastavke. Npr.die Gläser.die Omas. s nastavkom –er.

Muški rod kein keines keinem keinen Ženski rod keine keiner keiner keine Srednji rod kein keines keinem kein Množina keine keiner keinen keine NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV 11 . Znam studenta. On ne drži torbu.. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo su studenti.. Kontext Das ist. Nemam knjigu. Ich weiß/kenne. Nema studenta. Prevodi se sa NE. Ich bin nicht zu Hause.PADEŽI Jednina Nr. Er hält keine Tasche... Kontext Das ist.. Negacija Nicht se piše i izgovara iza glagola. Nema studenata. (Ne) Radujem se studentima.. ali se trenutno ne koristi. Es gibt kein(e)..... Ich weiß/kenne... Negacija U njemačkom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN. Množina Nr. (Ne) Radujem se studentu.. Negacija Nicht kad nečeg ima. Es gibt kein(e). 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo je student. Prevodi se takoñe sa NE. Negacija Kein se piše i izgovara prije imenice. Ja nisam kod kuće. Znam studente. Ich habe kein Buch. Ich freue mich an/über/auf. Er kommt nicht in die On ne dolazi u školu. Ich freue mich an/über/auf... Schule.. Negacija Kein se upotrebljava kad nečeg nema.

Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna zamjenica. ONE.ihr Stoje uz imenicu ili umjesto imenice. Ich – mein Du – dein Er – sein Sie – ihr Es – sein Wir – unser Ihr – euer Sie .ZAMJENICE OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN jednina JA ich meiner mir mich TI du deiner dir dich ON er seiner ihm ihn ONA Sie ihrer Ihr sie ONO es seiner ihm es NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV množina NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV MI wir unser uns uns VI ihr euer euch euch ONI. a dekliniraju se kao negacija kein: NASTAVCI NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod -es -em -en Ženski rod -e -er -er -e Srednji rod -es -em Množina -e -er -en -e 12 . ONI Sie Ihrer Ihnen Sie POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN Označvaju posjedovanje ili pripadnost.

Ich . 13 .mein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod mein meines meinem meinen Ženski rod meine meiner meiner meine Srednji rod Množina mein meines meinem mein meine meiner meinen meine Du – dein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod dein deines deinem deinen Ženski rod deine deiner deiner dein e Srednji rod Množina dein deines deinem dein deine deiner deinen deine Er – sein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod sein seines seinem seinen Ženski rod seine seiner seiner seine Srednji rod Množina sein seines seinem sein seine seiner seinen seine Itd.

Npr: Glagol machen (mahen. npr. er sammelt – skuplja 1. raditi) Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-. wir sammeln – skupljamo 2. sadašnje vrijeme. Kao u našem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobićemo radi-. lice (SIE) -en -t -en Infinitivna osnova se gradi tako što se infinitivu glagola odbije nastavak -en. SIE i ES) -e -st -t Množina 1. a u ostalim licima glas –e iz nastavka.PREZENT Prezent (Präsens) je glagolski oblik koji označava radnju koja se trenutno dešava. lice (DU) 3. ihr sammelt – skupljate 3. lice (WIR) 2. Ovako bi izgledao prezent glagola machen: Jednina Ich mach-e Du mach-st Er* mach-t Ja radi-m Ti radi-š On radiMnožina Wir mach-en Ihr mach-t Sie mach-en Mi radi-mo Vi radi-te Oni rad-e Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu! ! Glagoli na –eln gube u 1. lice (IHR) 3. licu jednine glas –e od –eln . lice (ICH) 2. tj. sie sammeln – skupljaju 14 . ich sammele – skupljam 2. U njemačkom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za prezent: Jednina 1. sammeln(skupljati): 1. du sammelst – skupljaš 3. lice (ER.

Sprachen (govoriti) – ich sprache. npr: Blasen (puhati) – ich blase... Treffen (pogoditi) – ich treffe. du nimmst. du sprichst. tako mnogi glagoli minjenjaju glas –e u –i ili –ie: Essen (jesti) – ich esse. i 3.. du trittst. Lassen (pustiti) – ich lasse. wir helfen... wir nehmen . wir treffen. i 3... du siehst. Treten (stupiti) – ich trete. er hält. Stißen (gurati) – ich stoße. Schlafen (spavati) – ich schlafe. er tritt....! Mnogi jaki glagoli u 2. du stößt. du bläst. du befiehst. Nehmen (uzeti) – ich nehme. licu jednine.. ihr tut 6. er stößt. Halten (držati) – ich halte. du lässt....... Helfen (pomagati) – ich helfe.. er bläst. sie tun 15 . Befehlen (narediti) – ich befehle. wir sehen. wir blasen. du tust 3. wir essen.. er nimmt. preglašavaju glasove a-o-au u ä-ö-äü u 2... Fallen (pasti) ich falle. wir halten... dok ga u čitavoj množini zadržavaju.... npr rufen (pozvati): ich rufe. er läuft. wir fallen. du fällast.. Sehen (vidjeti) – ich sehe. wir sprachen.. er ruft.. ! Glagoli s osnovnim szglasnikom –u nikada ne preglašavaju taj glas u –ü.. ! Treba upamtiti oblike glagola tun (činiti): 1. du hältst. er hilft. ! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas. wir befehlen. wir treten. er befiehlt. wir lassen. er lässt. Geben (dati) – ich gebe. wir laufen. wir geben. wir rufen. er ißt. er spricht.. du triffst. er schläft. ich tue 2. tj. er fällt. er sieht. er gibt. du hilfst. du läufst. Laufen (trčati) – ich laufe. du rufst. du ißt . licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik... er trifft. wir tun 5. du gibst. du schläfst. wir stoßen. wir schlafen.. er tut 4.

Ich habe 2. Ich werde 2. etest.. Er/sie/es ist 4. ich –(e) te 2. jaki glagoli 1. sie –en 16 . ich –. Er/sie/es hat 4. ihr –(e) tet 6. Du wirst 3. slabi glagoli: 1. sie –(e) ten Nastavke –ete. Du hast 3.. ihr –(e) t 6. Wir haben 5. Er/sie/es wird 4.PREZENT POMOĆNIH GLAGOLA sein (biti) 1. er –. n B. Wir sind 5. wir –(e) ten 5. imaju glagoli na –d. Ich bin 2. -t i na suglasnik + m. Wir werden 5.. 4.. wir –en 5. Ihr werden 6. Du bist 3... 2. Sie/sie haben PRETERIT Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka A. Sie/sie sind werden (postati) 1. du –(e) st 3. du –(e) test 3. er –(e) te 4. Ihr seid 6. Sie/sie werden haben (imati) 1. Ihr habt 6.

Ich bin 2. ihr wurdet 6. du hattest 3. Ihr werden 6. Wir werden 5. Er/sie/es ist PRETERIT 1. Wir sind 5. Du wirst 3. Er/sie/es hat 1. Sie/sie werden 1. Er/sie/es wird 4. wir waren 5. Ich habe 2. ich wurde 2. Du bist 3. Sie/sie haben werden (postati) 1. Ihr habt 6. ihr hattet 6. er hatte 4. wir wurden 5.PREZENT I PRETERIT POMOĆNIH GLAGOLA PREZENT sein (biti) 1. Wir haben 5. ihr wart 6. wir hatten 5. ich hatte 2. du wurdest 3. ich war 2. er war 4. sie hatten 4. du warst 3. Ich werde 2. er wurde 4. sie waren 4. Ihr seid 6. Sie/sie sind haben (imati) 1. Du hast 3. sie wurden 17 .

du darfst 3. sie dürfen 5. er darf 4. ihr wollt 6. sie mögen 5. ich muß 2. sie sollen 5. du sollst 3. Ich kann 2. du mußt 3. wir wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten sollte solltest sollte sollten solltet sollten mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten 18 . Wir können 5. er muß 4. ihr müßt 6. sie müssen 5. wir mögen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten konnte konntest konnte konnten konntet konnten PRETERIT Müssen durfte durfest durfen durfte durftet durften 1. ihr sollt 6. ich soll 2. er kann 4. er will 4. ich mag 2. wir müssen Sollen 1. er mag 4. ihr mögt 6. wir sollen Wollen 1. du willst 3. wir düfren Können 1. ihr dürft 6. Du kannst 3. er soll 4. sie wollen 5.PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA PREZENT Dürfen 1. ich darf 2. sie können Mögen 1. ich will 2. du magst 3. Ihr könnt 6.

sie fahren * auch: (schlafen. ich fahre 1. treffen. essen) II) Trennbare Verben Einige trennbare Präfixe: ab . helfen. herein-. fallen. 19 .en 2. du nimmst 2.:aufstehen aus . ihr fahrt 3. er fährt 3.:ausgehen aus. e→i (nehmen) : 1. er lebt 1 . du lebst 3 . -(e) st 3. lenen → leb + nastavci (ich) (du) (er) 1. herunter-. sehen.:anfangen auf . .) ein . wir leben 2 . herauf-. -en 1 . hinunter-.:einsteigen mit . hinaus-. er nimmt 3. -(e) t (wir) (ihr) (sie) 1. hinüber-. lesen.e 2..) (W a r u m k o m m t e r n i c h t m i t ? ) * takoñe: ° fern.PREZENT . du fährst 2.) (Der Unterricht fängt um 8 Uhr an.PRÄSENS a) Schwache Verben npr.:mitkommen (Der Schüler schreibt die Hausaufgabe ab. sprechen. anfangen.. . ich lebe 2 . hinauf-. heraus-.(fernsehen) ° hervor-. tragen. sie leben b) Starke Verben 1.) (Am W ochenende geht er mit seinen Freunden (Die Leute steigen in den Bus ein.:abschreiben an . sie nehmen * takoñe: (geben. sich waschen) 2. ihr lebt 3 . ihr nehmt 3. a→ä (fahren): 1. wir nehmen 2.) (Morgens stehe ich früh auf. wir fahren 2. ich nehme 1. werfen. -(e) t 3. hinein-.

te 3. du warst 3. .ten 2. . ihr hattet 3. kommen 1. -st 3. sie waren IV) Modalverben (-te. -/2. durfte 2. er sagte arbeiteten 1. er war 1. ich sagte arbeiteten 2. ihr kamt 3. sie hatten sein 1. du hattest 3. . ihr sagtet 3. ihr wart 3.te 1. ich hatte 2.ten 1. wir kamen 2. wir 2. wir sagten 2. du arbeitetest 3. -t 3. ihr 3. ich war 2.du kamst 3. -ten) dürfen 1. . -test. -en 1. -/NPR. er arbeitete 1. durften können konnte konntest konnte konnten konntet konnten mögen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten müssen mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten sollen sollte solltest sollte sollten solltet sollten wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten 20 . .test 2.tet 3. durfte 2.sie kam 1. -ten. ich arbeitete 2. du sagtest arbeitetet 3. durftet 3. sie II) s t a r k e V e r b e n Endungen 1. -en 2. . -tet. durfen 1.PRÄTERITUM I) s c h w a c h e V e r b e n Endungen 1. ich kam 2. sie kamen PRETERIT POMOČNIH I MODEALNIH GLAGOLA III) Hilfsverben HABEN und SEIN h a be n 1. er hatte 1. wir waren 2. durfest 3. -te. sie sagten aber: 1. wir hatten 2.

bei-. ent-.. kommen ..die Verben sein.) HABEN oder SEIN als Hilfsverb? a) mit dem Hilfsverb HABEN: . sich ärgern..Das Perfekt ♣ Präsens von haben oder sein + Partizip Perfekt NPR. an.intransitive Verben. zer-. die eine Zustandsveränderung ausdrücken (einschlafen . ver-.intransitive Verben..ich bin gegangen. werden und bleiben (ich bin gewesen / geworden / geblieben) 21 ..ich bin eingeschlafen. ge-. er-.reflexive Verben (sich freuen.ein.ich bin gekommen) .) b) mit dem Hilfsverb SEIN: .ich bin aufgestanden) . zu. vor.transitive Verben (Akkusativobjekt) .kaufen → ich gekauft habe ♣ Bildung des Partizips Perfekt von schwachen Verben ● k a u f e n → ge + kauf + t → gekauft ● einkaufen → ein + ge + kauf + t → eingekauft ● verkaufen → verkauf + t → verkauft ♣ Das Partizip Perfekt von starken Verben ● stehen → ge + stand + en → gestanden ● aufstehen → auf + ge + stand + en → aufgestanden *(trennbar: auf-.. emp-.mit.. aufstehen .) ● verstehen → verstand + en → verstanden *(untrennbar: be-. die eine Ortsveränderung ausdrücken (gehen .

Hier arbeitet man viel. Man entwickelt Filme. 3. wir werden 2. sie. 4. Im Labor werden Filme entwickelt. sie werden Präteritum 1. Man tanzt in der Disco. wir wurden 2. ich werde 2. Hier wird viel gearbeitet. sie es wird 1.) Er Passiv: schreibt einen Brief. er. In der Disco wird getanzt. 2. PRIMJERI AKTIV 1. es wurde 1. PASSIV 1. ihr werdet 3. Filme werden im Labor entwickelt. Es wird gearbeitet. 2. du wirst 3. 22 . Im Labor entwickelt man Filme. Subjekt (Nom. du wurdest 3. 3. ich wurde 2. sie wurden WERDEN + PARTIZIP PERFEKT Partizip Perfekt + geprüft gesucht gebeten besucht II) Passiv-Transformation: Aktiv: Subjekt Verb Objekt (Akk. er. 4.) Verb Präpositionalobjekt Verb Ein Brief wird (von ihm) geschrieben. ihr wurdet 3.DAS PASSIV (Präsens und Präteritum) I) Bildung des Passivs: werden Präsens 1. Man arbeitet. Filme werden entwickelt.

(Vergangenheit: .TEMPORALSÄTZE – VREMENSKE REČENICE * Konjunktionen: wenn als * Gebrauch der Konjunktionen "als" und "wenn": a l s (einmalige Handlung in der Vergangenheit) wenn (wiederholte Handlung in der Vergangenheit.wenn . + Futur) *PRIMJER: Als w ir gestern ins Kino gingen.als . freuten sich ältere Leute. w enn sie mit ihnen spazieren ging.wiederholte Handlung) 23 .einmalige Handlung . einmalige Handlung) Immer w enn ich am Wochenende ins Kino gehe. regnet es. regnete es. + Präsens. (Präsens) Als Ulrike im Altenheim ihr Praktikum machte. (Vergangenheit.

eingeladen b. aufgestanden b. ferngesehen h. gefallen h. mitgebracht h. gehalten h. eingeschlafen b. beschrieben h.Starke Verben – NEPRAVILNI GLAGOLI INFINITIV ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ anfangen anrufen aufstehen ausgehen aussteigen backen beginnen bekommen beschreiben bitten bleiben bringen einladen einschlafen einsteigen eintreten entschließen sich entstehen erfahren erkennen fahren fallen fernsehen finden fliegen geben gehen gelingen geschehen gewinnen halten helfen kommen laufen lesen liegen lügen mitbringen mitnehmen nachdenken nehmen PRÄTERITUM fing an rief an stand auf ging aus stieg aus backte begann bekam beschrieb bat blieb brachte lud ein schlief ein stieg ein trat ein entschloss mich entstand erfuhr erkannte fuhr fiel sah fern fand flog gab ging gelang geschah gewann hielt half kam lief las lag log brachte mit nahm mit dachte nach nahm PERFEKT h. angerufen b. gebeten b. geholfen b. gelegen h. putovati pasti gledati televiziju naći letjeti dati ići uspjeti dogoditi se dobiti.) ući (u sobu i sl. geblieben h. gegangen ist gelungen ist geschehen h. gelaufen h. mich entschlossen ist entstanden h. mitgenommen h. eingetreten h. pobijediti držati pomoći doći trčati čitati ležati lagati donijeti sa sobom ponijeti razmišljati uzeti 24 . nachgedacht h. gebacken h. bekommen h. ausgegangen b. begonnen h. gewonnen h. erfahren h. gefahren b. angefangen h. geflogen h. genommen BEDEUTUNG početi. gelogen h. započeti nazvati (telefonom) ustati (se) izaći sići peći početi dobiti opisati moliti. gelesen h. eingestiegen b. gekommen b. erkannt b. zamoliti ostati donijeti pozvati zaspati ući (u bus i sl. ausgestiegen h. gegeben b. gefunden b.) odlučiti se nastati saznati prepoznati voziti se. gebracht h.

gesprungen h. verstanden h. gestritten h. mich umgezogen h. geschlossen h. verglichen h. gerannt h. verziehen h. raditi preseliti se presvući se poduzeti zabraniti zaboraviti usporediti napustiti izgubiti nestati obećati razumjeti oprostiti prati otići baciti znati vući 25 . verlassen h. gerufen h. getroffen h. gesessen h. teilgenommen h. gesungen h. weggegangen h. gestanden ist gestorben h. gesehen h. unternommen h. versprochen h. getrunken h. gezogen trčati zvati pucati spavati udariti zatvoriti vidjeti pjevati sjediti govoriti skočiti stajati umrijeti svañati se sudjelovati susresti.∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ rennen rufen schießen schlafen schlagen schließen sehen singen sitzen sprechen springen stehen sterben streiten teilnehmen treffen trinken tun umziehen umziehen sich unternehmen verbieten vergessen vergleichen verlassen verlieren verschwinden versprechen verstehen verzeihen waschen weggehen werfen wissen ziehen rannte rief schoss schlief schlug schloss sah sang saß sprach sprang stand starb stritt nahm teil traf trank tat zog um zog mich um unternahm verbot vergaß verglich verließ verlor verschwand versprach verstand verzieh wusch ging weg warf wusste zog b. umgezogen h. gewaschen b. getan b. verboten h. vergessen h. pogoditi piti činiti. geschlafen h. verschwunden h. geworfen h. geschossen h. verloren b. gewusst h. gesprochen b. geschlagen h.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful