Sie sind auf Seite 1von 8

BIBLIJA- GR.BIBLOS-SVETA KNJIGA-BIBLION(UMANJENICA)-BIBLIA(PLURAL)BIBLIJA(HRVATSKI NAZIV) BIBLIJA- IDOVSKI NAZIVI ------------- KRANSKI NAZIVI + = 1.TORA -----------------------------> 1.PETOKNJIJE(PENTATEUH) 2.NEVIM------------------------------> 2.

KNJIGA PROROKA 3.KETUVIM--------------------------> 3.OSTALI SPISI TANAH

BIBLIJA-KRANSKA PODJELA:STARI I NOVI ZAVJET JEZICI: HEBREJSKI, ARAMEJSKI I, GRKI-STARI ZAVJET GRKI-NOVI ZAVJET BIBLIJA U HRVATSKOJ: IRIL I METOD(9.ST.)-PRVI TEKSTOVI NA STAROSLAVENSKOMJEZIKU, PREVODILI SU ONE TEKSTOVE KOJI SU IM TREBALI ZA ODREENE PRIGODE

PRVE TEKSTOVE PREVODILI ZA LEKCIONAR(NAJSTARIJI HR. KORULANSKI 14.ST-HRVATSKI JEZIK) M.MARULI-JUDITA J.PALMOTI-KRISTIJADA I.GUNDULI-SUZE SINA RAZMETNOG I.ORI-UZDASI MAGDALJENE POKORNICE P.PRERADOVI-PRVI LJUDI S.S.KRANJEVI-MOJSIJE, ELI ELI... V.NAZOR-BIBLIJSKE LEGENDE M.KRLEA-ADAM I EVA N.OP-MAGARCI

LEKCIONARI: U HRVATSKOJ I BOSNI- SLUE ZA LITURGIJSKU SLUBU 1. KORULANSKI 14.ST. 2. ZADARSKI 15.ST. 3. BERNARDINA SPLIANINA 15.ST. PRVI TISKANI LEKCIONAR 4. IVAN BANDULOVI 17ST. BOSANSKI 5. NIKOLA I ANTUN KESI 18ST-TISKAN U BUDIMU PRIJEVODI NA HRVATSKI JEZIK: 1. BARTOL KAI 1630. PREMA VULGATI (NIJE TISKANA) 2. POLJIKA BIBLIJA 18 ST. M.V (NIJE TISKANA) TISKANI PRIJEVODI NA HRVATSKI JEZIK: 1. FRA. PETAR KATANI-PREMA Vulgati.tiskana u Budimu (1831) STAR JEZIK 2. IVAN MATIJA KARI-TISKANA U BEU, ZASTARJELI JEZIK IMALA 3. BOGOSLAV ULEK POHRVATIO 4. MILAN REETAR,POKATOLIIO DANIIEV-VUKOV PRIJEVOD,IZDAOSVETO PISMO NOVIJA IZDANJA BIBLIJE U 20.ST. 1. VALENTIN EBUNIK-SVETO PISMO SZ I NZ 2. FRANJO ZAGODA- PO GR. NZ 3. DR. ANTUN SOVI-SZ, ZAGREB 4. KATELAN-DUDA: BIBLIJA U JEDNOM SVESKU 5. DUDA-FUAK , NOVI ZAVJET 1972. POSANSKI I SRPSKI PRIJEVODI BIBLIJE: 1. JOSIP TADLER-BOSANAC SARAJEVSKI NADBISKUP EV I DJ 2. IVAN EV. ARI VRHBOSANSKI NADBISKUP- SVETO PISMO SZ I NZLJUDEVIT 3. RUPI- NOVI ZAVJET SARAJEVO-BOSANAC 4. VUK KARAI 1819. NOVI ZAVJET TISKANA U BEU -SRBIN 5. URO DANII PREVEO STARI ZAVJET -SRBIN 6. 1868. U BEOGRADU SVETO PISMO SZ I NZ (VUK-DANIIEVA BIBLIJA) PRVA NA SRPSKOM JEZIKU 1868. POKUAJI PRIJEVODA CIJELE BIBLIJE

PRVI POKUALI PROTESTANTI OMIALJSKA BIBLIJA JEDAN OD POKUAJA U TUBINGENU 1563.- AKAVSKI, TOKAVSKI, IRILICA, GLAGOLJICA...

Homo loqnes- Heideger tvrdi da postoje razne definicije ovjeka, a Aristotel tvrdi da je ovjek animal racionale, smatra da bi za ovjeka najbolje odgovarala definicija da je on Bie rijei (homo loqnes) Funkcija ljudske rijei- Informacija- jedna od vanijih karakteristika ljudske rijei (rije je informacija). Ekspresivna funkcija rijei- (izriajna), moe doi posebno do izraaja kada ovjek ita vlastite ispovijesti, kada uhvatimo inspiraciju i ponemo pisati pjesmu. Apelativna- poticaj da se u vezi s informacijom jo vie Informiramo. Kreativna rije, rjenik prijateljstva i ljubavi- rije nije samo neto to odjekne, kreativna je stvaralaka i djelatna, ako se dvije strane ukljue stvara se mrea rijei nastaje zajednica, uspostavlja se komunikacija, djelovanje rijei je snano kad se radi o jeziku prijateljstva i ljubavi. DAVAR ukljuuje rije i djelo uinkovitost koja nastaje Biblija dijaloko prijateljski karakter objave- Dei verbum - bog je zapoeo razgovor s ljudima i tako je nastala Biblija. ovjek je bie koje govori i ima potrebu za drugima , s drugima stvara neto, prenosi i priopuje znanje drugima- zahvaljujui tome nastaje Biblija (komunikacija, povjerenje i vjera Dei Verbum (DV)-dogmatska konstitucija, biblija se ponaa kao rije boja u povjesno teolokom postanku, vrhunac na drugom vatikanskom saboru-iznosi vjeru i ljubav katolike i apostolske vjere izraenu novim jezikom, dananjem ovjeku.(6 glava). O Boanskoj objavi. Razdoblja nastajanja biblije - 1. Abraham Mojsije, 2. Joua- Salamon, 3. Predegzilski proroci, 4. Vrijeme egzila, 5. Judaizam, 6. Helenizam, 7. Razdoblje Isusa iz Nazareta NZ. P-POVJESNO H-HISTORIJSKO P.1.Abraham-2.tisu. pr.Kr., pastir, osjea Boji poziv i odlazi daleko od panjaka, na putu shvaa da nije sam te da ga netko prati te da mu je dao posebnu misiju. To priopuje sinu, a sin dalje te tako nastaje zajednica. Najprije odlazi u Kanan, a onda u Egipat. U Egiptu ive njegovi potomci kojima u 13st. Zbog faraona postaje loe, jer ih je smatrao robljem , a Bog im je dao slobodu. Odbijaju ropstvo i odlaze u obeanu zemlju.EGZODUS- objava na Sinaju. Taj obiljeaj obiljeava se pashom-prolaz kroz opasnosti vode, pustinje, ne biti slobodan Nastaju temelji pisama i to su prvi temelji svetog pisma . Ta knjiga e biti za slijedee generacijeTORA_ PETOKNJIJE- svjedoanstvo saveza izmeu Boga i naroda. Dobit e zemlju koju e nazvati obeanom ta e im zemlja biti Egzil, svjedok zajednitva u sri im je utkan dubok smisao za ekologiju, oni ne smiju s njom raditi to ele, to je Boji dar, svjedok. Tu zemlju poinju smatrati hramom- bojim boravitem. Tu je poetak nastajanja Biblije. MOJSIJE ih vodi kroz more, pustinju, ima dvostruku enju vidjeti lice Boje te svojom nogom stati na obeanu zemlju na koju nikad nije stao. H.1.Abraham-1850g.pr.kr, Hamurabi 1750g.pr.kr, U Egiptu je vladao faraon Agnaton-14st.pr.Krsmatraolo se da mora postojati samo jedan Bog, sva vjerovanja usmjerna prema kultu Boga Atona. U 13 st. Pr.kr vladao faraon Ramzes II. EGZODUS= hod u slobodu(Bijeg robova u slobodu) oko 1250.g. P.2. Joua je bio taj koji je vodio narod dalje, to je bilo ujedno i razdoblje sudaca-osnivale su se politike i socijalne organizacije, polako nastaju kraljevine, prvi pravi kralj bio je David, pa je onda slijedio SALAMON.. Za vrijeme sabora jedna je grupa uenih ljudi pozivala u zajednitvo s Bogom i pretvarali su u tekst i Boga nazivali Jahvom(onaj koji jest). JAHVISTIKA TRADICIJA proces velikog pisanja , Jedno stoljee kasnije opet jedna grupa ljudi pie dalje tekstove i Boga nazivaju ELOHI- ELOHISTIKA KOLA- ti tekstovi postaju poetski mudrosni tekstovi. H.2. Joua- Salomon razdoblje sudaca, prvi kralj je bio aul, kasnije se pojavljuje david kralj koji postaje simbol(1010.g.)osvaja Jeruzalema koji postaje glavni grad(grad mira.hir salon) faraonka Haepsut

P.3. Predegzilski proroci- PROROK onaj koji u svjetlu te povijesti prosuuje djelovanje onih koji su odgovorni za zajednicu i ne boje se rei tko ne ini dobro. Prosuuju dogaaje gestama i rijeima i cijelom pojavnou.. Proroci ne-pisci su bili: Ilija i Ezekijel-sami nisu nita napisali. U 7 st. Javlja se reforma te reformatori piu povijest spasenja DEUTERONOMISTIKA TRADICIJA. Naglaena ideja sveza izmeu ovjeka i bOga ovjeka i cijele zajednice. H.3.Predegzilski proroci-931.g. podjela kraljevst6va na sjeverno i juno, MEA moabski kralj u 9st. Dao podignuti pisani spomenik- meina stela(), P.4.Vrijeme egzila6st. Pr.KR. Nabokodunosor i ljude u Babilonu odvodi u ropstvo, one koji su bili sposobni dulje ivjeti i vidjeti sruio im je grad i glavni hram, ive u politeizmu, ali vjeruju da postoji samo jedan bog. Trebali su nestati no nisu. Nastaje ponajlijepe stranice budue Biblije- nastaje sveenika kola PRIESTERKODEX

Taj narod u ropstvu nema hrama to im je vrlo vano, sveenika kola im kae da oni zapravo ive u hramu jer je cijela stvarnost boji hram- nastaje izvjetaj o stvaranju svijeta u 6dana +1, traili su slike Boje , ali im sveenika kola kae da nek pogledaju susjeda svoga jer on je slika Boja. H.4.Vrijeme egzila- Nabukodonosor zauzima Jeruzalem, hod u ropstvo, prije egzila je djeovo prorok ezekija, 538. Kir izdaje edikt P.5.Juadizam- Kir- ediktom omoguio posebnim da se vrate u Jeruzalem i da grade svoj Hram. Voe nisu bili u skladu obnova i nije kako treba. Javljaju se pojedinci koji stavljaju naglasak na religijski aspekt 3 stupa. 1. Bog je jedan, 2. Njemu je stalo do ovjkea, 3. Hram koji gradi je prostorni orijentir. H.5.Judaizam- nastaju psalmi (150), sav je naglasak na religiji, nastaje teokratska drava-ALEKSANDAR VELIKI- vrlo je kratko ivio, nastojao je stvoriti novi svjetski poredak, proglasio se Bogom, a zatim oboljeva od Malarije. Nakon njegove smrti generali su poeli grabiti vlast, Ptolomejevii su uzeli Egipat, Selenkoviisirija,babilon. Pojavljuje se general EPIFAN-u Izraelu je nastojao uvesti poganske obiaje-da se Jupiterov kip stavi na podruje Jeruzalemskog hrama. P.6.Helenizam-Od 3 st. Pr. Kr. Za vrijeme Aleksandra Makedonskog. Nakon njegove smrti preuzimaju vlast njegovi generali te su zavladali Palestinom i nastoje u taj narod umetnuti i neto stvarno- politeizam Nastaje apokaliptika literatura koja se satoji u tome da se neka radnja smjeta kao da je bilo nekada davno,a zapravo se sada odvija, daju se okviri kako ivjeti i savjeti slue slikama H.6.helenizam - za vrijeme ptolomejevia-Ptolomej II bio je u aleksandriji i gradio je najveu biblioteku, nastao je najvei prijevod antike.PENTATEUH na grkom jeziku, ARISTEJINO pismo govori da je po naredbi Ptolomeja bibliotekar te knjinice pozvao 72 uenih ljudi iz jeruzalema te ih meusobno odvojio i dao jedan tekst za prijevod i sva 72 teksta su bila identina- SEPTUAGINTA(LXX), u 2.st dolazi do odvajanje jedne grupe, osnivaju postojbinu u KUMRANU gdje je bilo puno spisa, Kumranci su tekstove sakrivali po spiljama pospremali ih u upove i zatiivali. Razmiljali su da e poslije nevolje vratiti i obnoviti nastambe te vratiti spise. No kumranci su nestali i spisi su ostali u spiljama. 1947.g. otkrio ih je pastir Muhamed Adid, otkriveno preko 220 biblijskih spisa. U Izraelu vladarica Aleksandra (76-67) je izbacila iz politike pa su se dali na religiju i kulturu-FARIZEJI. Dvostruka dimenzija biblije: ljudska rije i Boja rije P.7. Novi zavjet H.7.Novi zavjet Isus utjelovljenje rije- u potpunosti ovjek, uz njega uvijek prisutan Bog- EMANUEL- onaj kojeg bog voli. Majka mu se zove Marija , a otac Josip , u to doba vlado je kralj Herod , Herod se pobojao da se rodio kralj te ga je htio ubiti. Isus je okupio 12-toricu te su s njim uili, bio je nauka, njegov ivot je bio nauka. Nakon njegove smrti poeli su nauavati da je on iv . Nekako su ga vidjeli i tu vijest su htjeli poruiti cijelom svijetu. 1. Isus Krist- nain ivljenja 2. Apostoli(ivjeti kao Isus)/ okupljanje u kruhu lomljenje kruha i ire radosnu vijest(uharistija) 3. Tekst NZ- DUH SVETI posrednik svim buduim generacijama Postanak Novog zavjeta 3 faze: 1. ivot i djelo Jeue(Isusa)-ivio prvih 30-tak godina 1.st n.e., osoba obeanja iz Davidove loze, postao je raskrije era, nita nije ostalo zapisano od njega, jedino mjesto gdje znamo da je pisao je ono kod M.Magdalene po zemlji, ostavio je duha svetoga. 2.Nakon njegove smrti i uskrsnua-a.)lomljenje kruha(euharistija), b.)Navijetenje-pokuavaju svima rei i podijeliti radost s drugima oni su vidjeli uskrslog krista i imali su potrebu svima to rei . c.) kateheza-pouavaju one koji ele nauiti , bitno im je prenijeti ono unutarnje-Duh sveti, sastavljaju prve zaokruene tekstove , predknjievne cjeline. 3.Tekst-vano je ono unutarnje , pa po tome je i taj tekst iv jer unutra postoji neto to e uvijek vrijediti- Duh Sveti tekst u slubi kontinuiteta jer je povezan sa centralnim dogaanjima, tekst je inspiriran. 1.
2. 3. 4.

NOVI ZAVJET :IMA 27 KNJIGA Prva etiri teksta koja su u Novom zavjetu su EVANELJA

a.) Mk-Markovo evanelje u tom evanelje ne spominje svoje ime., najkrae evanelje, u 16 poglavlju
postavlja pitanje tko je Isus, postavlja pitanje identiteta, u 8 poglavlju daje odgovor jednom idovu Petru da je isus mesija, nakon toga se vidi da Petar ba i nije razumio, u principu to pitanje nema definitinog odgovora

b.)

c.)

evanelje je je najjednostavnije, ne pretpostavlja nikakvo predznanje , pun je ironije profinjene o znalcima - nazivamo ga evanelje katekumena-on ga moe itati, - nastalo oko 60. Mt - Matejevo evanelje- on ima znalce pred sobom koji znaju sveto pismo, oni koji su iz idovstva preli u kranstvo i vjeruju - Htio je preciznije naznaiti Isusov identitet. Poinje evanelje rodoslovljem jer je elio prikazati da je isus idovskih korjena . Matej e pokuati objasniti tko je Isus preko Mojsija , da je Mojsije znaio samo najavu Isusa . Pokuat e podsjetiti na Toru koja ima pet knjiga , a zapoinje sa govorom na gori sinaj- bog dao zakon - Matej mu daje ime Emanuel-u njemu vidimo Boga samoga tj. S name jest Bog - Dosta se slui Markovim evaneljem - Quelle- izvor Q;L- reenice koje je izgovarao sam isus - -znanstvene pretpostavke- nema potvrde(logion)l Tm-Tomino evanenje - sastoji se od 113+1 logia(izrka za izrekom, vana podrka) -sauvani izvorni logioni - spada u gnostike spise

d.) Lk- Lukino evanelje- pie za pogane


-bio je dobre naravi veseo i to veselje je prisutno u njegovom evaelju - on kae da je Bog posjetio svoj narod u Isusu kristu to mu je osnovna crta 1.tekst-Elizabeta i Marija jedna drugu posjetile, jedna mlaa i jedna starija. Tekst koji Marija govori zove se MAGNIFICAT 2.tekst- blagoslovlje (benedictus) 3.tekst slava (gloria) 4. tekst-imun - za Boi se najvie sluimo Lukinim evaneljem Sinoptika evanelja-- Mt, Mk, Lk Meditativno evanelje- Ivanovo evanelje, duboko razmatranje, razmiljanje, vrlo je dubok i jednostavan( jednostavno poput jezera u kojem dijete ui plivati te moe plivati, ali se veliki znanstvenik moe utopiti. IVAN- ORAO MARKO-LAV, ZAPOINJE U PUSTINJI TETRAMORF- ta 4 lika LUKA-GOVEI LIK-RTVOVANJE MATEJ-OVJEK , LJUDSKI LIK-POINJE PORIJEKLOM ISUSA KAO OVJEKA Matejevo evanelje je najvanije

DJELA APOSTOLSKA -U njima imamo historiju i povijest to je prva povijest crkve, no ne povijest u klasinom smislu ve ta povijest eli pokazati ono dublje to nastojimo uvidjeti. -Prvo razdoblje rane crkve autor luka- opisuje mladu zajednicu, nain kako je o Isusu zapisivao evanelist - glavne linosti Petar i Pavao - Petar- glavni vezan uz dogaaje za Palestinu, a Pavao bitan u dogaajima izvan Palestine do Rima, opsuje kako mlada zajednica raste od Jeruzalema, iri se u okolici i idu do kraja svijeta- svjetska religija. PAVLOVE POSLANICE -14 novozavjetnih naslova -idov iz dijaspore iz male Azije, roen u Tarzu, dobro upuen u idovski zakon, u poznavanje biblije, otiao u jeruzalem na kolaovanje -bio vrlo obrazovana osoba, izvrsno poznavao idovstvo. grki jezik, kulturu, judaizam, helenizam -u poetku bio protiv mlade zajednice do trenutka- susreta pred Damaskom- imao je odjednom uvid, odjednom je razumio da je Isus taj koga oekuje(djelo apostolsko 9 poglavlja -postaje glavni navjestitelj kranstva, kuda je god prolazi osnivao je mladu zajednicu koju je organizirao da bi se nmogla razvijati bez njega -kad bi zajednica imala neki problem ,a pavao ne bi mogao otii tamo pisao je pisma imamo 7 orginalnih pisama- 7-poslanica- odgovorio je na konkretna pitanja izvrstan povijesni izvor, jer to nije bila filozofska rasprava. 1..POSLANICA RIMLJANIMA-NAJVEA JEDINA UNAPRIJED POSLANA

2. POSLANICA FILIPLJANIMA- PRVA ENA (EUROPLJANKA) KOJA JE PRIZNALA KRANSTVO IVJELA U FILIPIUMA 3.POSLANICA SOLUNJANIMA POSTOJE DVA, ON JE NAPISAO PRVU 4.POSLANICA KORINANIMA 1 5. POSLANICA KORINANIMA 2 6.POSLANICA GALAANIMA(IZVAN GRKE) 7.POSLANICA FILEMONU-OSOBNO PISMO
-

Nakon Pavlove smrti njegovi uenici su pokuavali odgovoriti na probleme mladih zajednica- poto su postojali spisi bili su to polazita, te tako nastaje 7 pavlovskih poslanica, pojedine teoloke ideje koje je Pavao samo iznio tamo su razraene u njegovom stilu

KATOLIKE POSLANICE NASTAJE 7 KATOLIKIH POSLANICA(gr. Katholiks-opi sveukupni) priznaju ih i pravoslavci i protestanti - Razlika je u tome to Pavao pie konkretnim primateljima (Rimljani Filipljani), a u katolikim nema konkretnih primatelja, piu svima zainteresiranima 2 PETROVE, 3 IVANOVE, JAKOVLJEVA I JUDINA OTKRIVENJE - zavrno djelo, apokaliptiko prorono djelo, opisuje neto to je skriveno i to treba otkriti - Pie se za zajednicu u maloj Aziji koja je pred unitenjem.- jedne strane rimska politika(kult imperatora) i rimske azijske ideje - Ne eli im nita posebno otkriti ve im pie njima poznatim apokaliptikim stilom da bi ih ohrabriodaje im nadu (npr. borba izmeu dobra i zla, dobru pripada budunost; tmina i svjetlo, janje i zmaj) Raznovrsni simboli, brojevi te njihovo znaenje: 3 Jedinstvo i mnoina 4 4 strane svijeta, broj svijeta 7 Broj kompletnosti, boanski 10 Oznaava koliinu 12 Izraelova plemena, apostoli 144000 12000x12000 1000 Mnotvo u prostoru i vremenu Otvorenost Bojeg naroda ena Desna ruka kruna oi Bijela boja Crna boja 666 7777 Neto savim pozitivno, narod ili crkva, puno optimizma snaga Pobjeda , triumf Spoznaja, uvid radost Tuga glad smrt Tri puta nesavren broj savrenstvo

Gemetria- metoda pokuaja tumaenja gdje svaki broj odgovara 1 slovu hebrejskog alfabeta npr. 666 dobili bismo Cezar ili Neron

SZ- TORA / PETOKNJIJE (PENTATEUH)-zakon 1. Knjiga Postanka- GENEZA 2. Knjiga Izlaska-EGZODUS 3. Levitski zakonik 4. Knjiga Brojeva 5. Ponovljeni zakonik-DEUTERONOMIJ PSALMI- jedna knjiga ima 150 psalama- poezija, poetska dijela, zapoeo ih je pisati kralj David

PROROKE KNJIGE-4 velika prproka: Izaija-3 djela, Jeremija-ispovijesti , opisao kako nastaje koveg saveza, Ezekijel, Danijel Pjesma nad Pjesmama

NZ- 1st. zapisivalo se samo ono to se smatralo vanim nema novina - Palestina - jedna rubna rimska pokrajina, nekad vladao Poncije Pilat o kome pie Joseph Flavije - Joseph Flavije pisao puno, najpoznatiji povjesniar, spominje Pilata u djelu Bellum judaim, u djelu Antiqitatus spominje Isusa(testimonium Flavianum- svjedoanstvo J.F ) - Plinije Mlai-obavljao razne politike slube, bio veleposlanik, pisao je rimskom imperatoru o kranskoj zajednici, potekoe da od njih zahtjeva da se poklone pred likom rimskog imperatora koji je kao Bog, sluba prokonzula- kao svjedoanstvo - Tacit- govori o Neronovom progonstvu nakon poara u Rimu, vaan jer tumai ime Krana- od Krista, ivo je i djelovao za vrijeme vladavine Tiberija(rimski car) - Filon Aleksandrijski- govori o Pilatu, htio je pokazati koliko je povijest uiteljica vie nego objasniti samo povijest JEZICI BIBLIJE SZ- hebrejski, aramejski, grki (Tobija,Judita, knjige Makabejcima, knjiga Silahova, Baruh, knjiga Mudrosti) Hebrejske rijei- MASORETI- korijen svake rijei se sastoji od 3 konsonanta te im se dodaju razni dodaci ispred i iza sredili vokale i - nisu vokali od Jahve nego od Adonai -svaka zamjenica ima 2 oblika naglaeni i nenaglaeni, osnova je perfekt(ima ih 7) -dva izgovora idovi-askenaz, sefard, u Izraelu je novi Hebrejski moderniziran Grki jezik- kome-gr. Jezik Novog zavjeta - njime govorilo stanovnitvo kulture cijelog svijeta - osobnost s obzirom na druge jezike: forma mentis je semitska - ima puno pojedinanih sklopova rijei- semitsko znaenje semitske: Amen, Haleluja, Rabi, Abba, Talita grke: jezik (dva znaenja- u ustima i jezik naroda) sudbina (ispit iz ae) put (put, nauavanje, nauka) Haris blagodat (gracia) Fonem- najmanja jedinica jezika VARKAH- suvremeno pismo

Poetak pisanja i papirusa i pergamenata:


-u Babilonu su pisali na glinenim ploicama pekli naena cijela biblioteka EBLA -u poetku se pisalo na pijesku , praini, u Egiptu se pisalo na PAPIRUSU(reu ga i preaju sastojci se ire i zalijepe) i na kamenu PERGAMENT prvi ga izmislili Perzijanci, materijal mu je koa od ovce ili koze, kvalitetniji je od papirusa, tee se unitava, bilo je 400 zaklanih ivotinja za Bibliju - ovjek pie Bibliju, a prepisuju je Pisari (pisari bili cijenjeni u Egiptu, odmah iza faraona, imali su stroga pravila, nikad nije smio pisat samo jedan uvijek ih je bilo dvoje., jedan je uvijek provjeravao, nisu bili prijatelji. Znanost- tekstualna, krhka, kolovani ljudi, eksperti najboljeg reda MANUSKRIPTI- prijepis, nije autograf, na osnovu njih danas imamo tekst nazivaju se tako kod aristotel

Biblijski kritiki tekst- nema autografa(izraavali su ono to to je bog htio priopiti)., samo su apografiprijepisi, nema izravnih rukopisa-tekstualni svjedoci .:rekonstruiranje. Postavlja se pitanje da li nam izvorni tekst u tolikoj mjeri iskvaren da nam vie ne moe predstavljati sigurni izvor objave. Svrka tekstualne ktitike je da to savrenije vrati vrati prvotni oblik, koliko je to mogue., te da se uklone pogreke nastale prepisivanjem. Kritika teksta-njome se moramo sluiti da doemo do izravnog teksta i do sigurnog tumaenja teksta.,moramo se to vie pribliiti izvorniku , pribliiti se to vie od tekstualnog svjedoka teksta do izvornog teksta., kritika teksta e eli rekonstruirati prorotvo (kako je bilo, od nd i. Napisano i diktirano , nego doi do teksta tj. Te knjige koja je bila predana u konanoj formi i koja je izvor naih dananjih tekstova koje imamo. a.)izravni tekstualni svjedoci : direktni-glavnu vrijednost imaju u tekstualnoj kritici. b.)Neizravni tekstualni svjedoci- citiranje biblijskih tekstova c.) Sui Gemeris (svojevrsni)- svjedoci treeg reda- nekad dobro dou, najstariji biblijski prijevod

KRITIKA IZDANJA: 1. Biblija Hebreika Stuttgartensia(najbolje kritiko izdanje SZ, nema dva razliita teksta ve su razliite metode kritiki aparat) 2. Greek New Testament NZ 3. Nestele Aland- NZ Kritika izdanja imaju obino dva djela- gore je izvorni tekst na orginalnom jeziku, a dolje je kritiki aparat Javljaju se mogue pogreke, vrlo lako se previdi, jer znanstvenici neznaju pogreke uma, oka, ruku Svjedoci Palimpeste-prijepisi vreni na papirusu, pergamentu cilj-crtica textus BTK - u 1.st. u prepisivanju postojali SOFERIMI - -smatrali su da tekstove najprije treba izbrisati ,a potom ponovno napisati na pergament- dobili su dvostruk tekst-prvi koji ne vidimo obinim oima bez pomagala i drugi novi tekst - TEKSTUALNI SVJEDOCI: (u tekstualnoj kritici) 1.Izravni-prijepis izvornog teksta , najkvalitetniji 2.Neizravni-stari autori su otimali Bibliju 3.Najstariji Biblijski prijevod: IZVORNI TEKSTUALNI SVJEDOCI: U SZ najkompletniji svjedok-

1. Ben Aerov kodeks (L,B 19) kvalitetan prijepis SZ -tekst s Masoretskim oznakama, nema samo konsonanata ve vokala -nalazi se u Sant Petersburgu-Rusija(Lenjingrad) 2. -U Kairskoj Genizi pronaeni djelovi SZ iz 5 -Geniza prostorija u sinagogi tamo su se uvale razne vrijedne stvari tamo u se spremali vrijedne stvari; tamo su se spremali stariji, istroeni dokumenti 3. -tekst iz Alepa iz 10.st.-oteen 4. Kumran-pastir muhamed naao u spilji otkria stoljea., pronaeno 11 spilja sa kumranskim spisima. Pergamenama. Oznaka za Kumran je Q broj ispred Q oznaava broj spilje.Kumranski spisi sadravali su biblijske rukopise, starozavjetne apokrife,literature slijedbe i komentare Biblije.Kumranskim otkriem-220 rukopisa na grkom , od oskudice dobiveno obilje-prijepis svitaka proroka Izaije jedan od najznaajnijih.---uvaju se u Izraelu, u Jeruzalemu gdje je izgraeno svetite knjige- tamo su spisi zatieni
-cilj biblijeske tekstualne kritike je prirediti kritiko izdanje SZ (BHS) Biblija Hebraica Stuttgartensia , NZ-biblijski tekst svjedok NZ ne postoji , BTK izvrsno je stajala s izravnim tekstualnim svjedocima koji idu od 2.s

U SZ najkompletniji tekstualni svjedok: 1. PAPIRUSI: Rilandski papirus Poznati brojni papirusi P52 iz poetka 2.st u njemu se nalazi dio
teksta Ivanova evanelja , uva se u Manchesteru u biblioteci John Rihland's Libary - Kao je kranstvo jaalo prestalo se sluiti svicima, te poinju pisati na komadima PERGAMENATA i nisu pravili svitke nego stavili jedno na drugo i tako nastaju tzv. CODEKSI pretee knjige , s jedne strane uvrstili su i tako je nastala skoro prva knjiga velikih dimenzija(274): MAJUSKULNI KODEKSI 1.CODEX SINAITICUS pronaen u Manastiru, na Sinaju u Samostanu sv. Katarine u 19.st., pronaao ga Van Tischendorf, nije sauvan na jednom mjestu , najvei dio mu je u Londonu , jedan dio u leipzigu.. 2.CODEX VATIKANUS (b9- kompletan se uva u Rimu u Vatikanu 3.CODEX ALEXADRINUS(a)- uva se u Londonu 2. LEKCIONARI 3. TALISMANI, GLINENE PLOICE

Cilj tekstualne kritike NZ je kritiko izdanje NZ 1.) Nestle-Aland, 2.) Greek New TestamentGNT (dva paralelna izdanja) razlikuju se u donjem djelu stranice- kritiki aparat- dva pristupa

znanstvenika jednom te istom postupku, razliite metoda 1. vie gleda na znanost u irem smisli, 2. imaju u vidu prevoditelji -

Nakon izuma tiska ti tekstovi su se mogli umnaati prvo kritiko izdanje nastalo poetkom 16.st. POLIGLOTSKO IZDANJE-vie jezino izdanje POLIGLOTA KOMPORTENSIA -prvo pravo kritiko izdanje TEXTUS RECEPTUS..prihvaen tekst..tako nazvan jer je u uvodu govorila: dri tekst koji je od svakog prihvaen

RANE RECENZIJE NOVO ZAVJETNOG TEKSTA CEZARESKA ZAPADNA RECENZIJA- TO TEXTUS OCIDENTAL -pokuao novozavjetni tekst prirediti u to lijepem jeziku , ini se da je autor jedne NZ knjige priredio popravljeni tekst- osuvremenjen tekstualni jezik-LUKA NEIZRAVNI- izvorni citati biblijskih tekstova u sastavu nekih drugih tekstova TEKSTUALNI SVJEDOCI SVOJE VRSTE- najstariji prijevodi svetog pisam -Najstariji opsegom najvei prijevod je Aleksandrijski , naruio ga Ptolomej-time se dala sva koncentracija ostalim-3.st. SePTUAGINTA LlXX Najstariji latinski prijevod VETUS LATINA- 2.st.po.kr. - Kranska zajednica u Egiptu kopski prijevod - etiopski-4.st. - armenski 5.st. - sv. Jeronim VULGATa Sveto pismo nalazimo u dvije zajednice. idovi i Krani- smatraju inspiriranim , iitavaju svoj identitet, pronalaze norme vjerovanja i djelovanja to vjeruju i kojom etikom se vode- Ljudska i Boja rije - To je knjiga kulture, ali i neto vie:2.TIM 3,16 Svako pismo je inspirirano 2 PT 1,20 Ljudi koji su pisali Sveto pismo bili su poneseni Duhom svetim - Sv. Pismo je Inerantno nema pogreaka , zabluda u onome to je Bog htio za ovjekovo spasenje - Inspirirana je u aktivnom i pasivnom smislu - TUMAENJE BIBLIJE: to taj tekst nama dabas znai , mi itajui taj tekst otkrivamo svoju egzistenciju , razumijemo ne samo tekst , ve i sebe -aktivno Kanon- Doslovno znai tap, dio trstike, oznaavao je mjeru ,a u prenesenom znaenju znai popis onih knjiga koje crkvena Fali hermenutika, heksapla, o kakonu zajednica smatra inspiriranom, svetom jo, apokrifi, kratice, i jo poneto