Sie sind auf Seite 1von 126

:DE,R 'C,H EMIS,CH' E, KRIEG

ASANO RLff" o.ASA BW,EIi R UN D RAU' CH,E: RI e U Q. UNO.


VOIN

DR. Ri' HANSLJ:AN

UliIID

fRBERG,ENDORff

AUT 56 ABI!UlDU

(lEN AUFTAFEILN UND 3 KA,R'TIEN

BERLIN

HJ25
& SOHN

VER,lEor

BEl

:E.

s, M~TTlE.R

htJI'_
If',

bi 11 • r:
Zu

INH.ALT.
'.il1~O'UlJlU,fJ'
01

.E~NLEITUN'O.

i • I' II II< III

•..

..•.
• • " i

,

,
...

f. nor

LJI

all "l'U'

I
iii 'WI .. • ..II .a;

...

L, BIIJblMl'llilllg

Utllj, En~",[okluDg

... Dttl' oocmf,s rum. .JiJarmpm'ldW'.fu. 3. TOOlJuiJr des G.uangrllt


I} Bms,\,'uWu':aI!l b) G -sweD.on

deB Gft . J!ig:rtfb •

••

..
iii ~,

el

GlIs'Wt!,d!.1D

•.

.
,• •.
Siiliutz des MMwcs ,.
••• ..• 117

I Ii~j "lll ~Qbe KlunI:jjJtoffe'~ 1IlLfin__j'J)t_ b'l:llJ'il un \VeUklllicgQ dl&<jM ill II btu lli h n • ferr , don.1Ul . i'ne. ~tJtw.j~ Kam lfk1ralt.. Ii. h. II'JI) 1111~fa n,'~bil rl Uiflwirke.n ny£ dl lell'tai! hbmg ,!Oder '\:'1 1!ljg&~Iil'WI AuGi'I' 1 11' J!11111' 1"1;; ~ verJi ,bl\D \Vml", Mao ~i~n L ::si., sehleehth II n 11'l 1111-'111) 1\!.U!drue ,llo...'!"'~die "'Handll'iIDg in i.l:J I' .!Oil) lUIIgf.iff"~ 1'00 11111J1'I'• I I l\ urden, nnnnJj), man dll'fl "IGa arngllliqn ,od;"rlr d 'D. ~. 'asknmlp,P-'. 1111 \r 'I II'i,JIJ}flln rogen ebum. d r!ltL1~ J'mgri - die ' ab1: !itt" D ~I"

r,
u

.liSa

wnhr

'llanllhulmlHtl

I' ,um pe~AI1~cll

LS,
lID I tl

.'\,. d(lS~'Ick~".'illfwm, odieI' GiB!!!SelnLn(.ltnte.rgedl.to. D. Frdlnl, bara SRIW"Strd -uUlprtilt •••• ID. G . nlndltmiUlarlltImg dDt gusamtm H'-~BltW'rm D~ 1IS6c1t l~ del' Slue , . . . , , . . . . 2. A.lJpmeJ'fi'8 GIl.I!iIl~l'InlllQ»m (XQ1I'riktlv~ JOdi Ii'
1

ba 156

. .. . Iffi'
,Sn.m'

Ii

....

ill

"

••

Di,e lfhu.ehIH·ieugu-ug
:It niD lE1i1 HsUiehe

. . . ..

.....

.]00

2,

JYI6

lf~ulGiftnuwterz:eupeg-.

odi!!r Iblfi"'IJ!II!Mr~gu4rg Ui , . . . . • . . • . . • • • • U30

sehuta", . I en ',vir Il.Itlrr •.Ga!Ben' '1 IGas. is( bin be timmter 1'l1r'l1liHf'bw I{rkr'P.. sonder.mbl nUl' r&ilu~ ~lehf:Ullllg deli" F(!.lIlm. d ul'lA nt fI, A~eg.lllllD&mnda ill de:m aiiCh die I 9fte ,Q,efinj--JIL. iT !lifiL~r-·boi~1lI1Il dJ!'E!li }\J1l!1n h A:gg -l!-ga~tand(1S: deD.. k$l n, d'l!lI:I JUltRfl, Up-q' . t If 'In tuehr III::ifib1 101m Ii in demIml11 J\gg~~.kn1-zwtlmdQ ~ wrbar.rcll.ll. ledlos.Gatl kmn dUfM lndrlD'lK ~ P , uDf1l"en. U~gW nde.n Eip':w; ho1~, d1ur~h lllnl' erJllobl.UlIg und 1\1IIJI (rntI'ITI;lru:m~rullg in Flbig.WcW'( vel"\",aruie'l't wOI:!e:n. R~i 41(['11'1 un di.e! Dr iuLI ~n Eimll" wird Fm l!Ikoit unter owm Pit:wn oil,U ,.. Ii1nQ VI ~urn~n\' rm lD'lIIilg, uri "'- r z:u Ga.... . i('lW:lI..r Q;tu~ ~tz mle b Jqi Mrn~h ]lmkfultb~ lOh~wendunlG beJ d'B'll.][oW~Mliue-. 8aq~' ..
III

J;.

Wa

"T

m.li'_~.

rue'

I . D, e. Entwi ~ I Ill! 111 d'lls Ichemi,B lieD KtWlpfmitt is in tdIt1il' '. ·nc.bkrig i! BU m.rH.~seine B,ei'Du,tl,jlng' Ffir
,U~ ZUkllllrt A~bHd"'Ulgeu ..

hlfl- lwd lV,lmS.erstoffz,lindel"ll. Seme 11edBulODR bn Q LSklUnPf "" rill I r wlinllt D~WiIru1gri1f wilJ auth br.i ,d~D'iiII' i r _1~C • 8 Gf:lajJ!i'lmAltp.n, tI, :r. I,f "Ui i - \1ardi~ t 'tfS, I ilS willi [ n ~ in d iii' I' l'ds bat l'S j II~ rPItt i ~~ rJI~ 't&n mit IE!Mhl1i G~[1 I • Iillc:h mold ,gqgE~n. - kll'.na9'rt jll, j,llI ~f'hl bl hi iOO~ ic.liuletB man n'OO[1 aRCh .m Whltkr es GII'QnaU!D uml linen nllit ,.08~_o.,ii, wedert m~:rhrti, rto (3 Be pnth[e1~B~ nopb
1

L Ihm81 un!", .l-j,tle ieb.l1l~. • .a 111" rWS,'CH


i,1 Mfi-Ilhlufi d', Bucha

S
J'II
1

1m.,
I'll

111'

LlLJ<tllI

·",.plo
f'

iOB

ZiI!li

n\

IU'd

Jl.

Sj@1 MUtilllten

FJi:issIig-

k<lh rr, ~!., L1IHr:ri dlHf'

klf!1m lcr
I

die E~_pl !'IiO:n di\'S b b'effefidlijll a~cll~a I hen lJ!I1 Ie.inem ,tJhlWil Ndb~ zerl3Uiubl und

HI
8ot9~

n .U w [!;,III'!JI 1[(linsJ(lll,I ,"II)[ Hung ir:Mb-1!! 1.'nu'dcc:Q. ALlt hl'tm~ • lib dJIJ inm ('1-' lI1i:uflg gIW1Mh~'a 1lNoba.cbl\U1,g. ditO ~n~it:bl Gn8~ .u,IIIUI III OH.'~r dllJ!C dellL F, 'inlll anI elha: MW G fiHini'IJW Oll'~ t unhrlh h ~\ II r. Si-hlii!Clkb g~ Or':lll1 t1211.. ,~O' '1'!.~(!dQf OIlS DOf'Jl I hi k4 ill 1 nlhiulll!Q. sQlndem:Jl ,!tin. ff'S' e.h ID.isclie Sub. nz, diI ~IUf~ I,) ~"!'ii,I'*lRi'ln jft in(lu iWtIl1'iI1U~ r-e-.IDeJ1. n1le_~dUt.eJid'rinlfp.ndDo S~lLub .'t 11111 -II I~ unto, j!!l!C 8m WI] ti n [l gran tun g~D1tn.'I1l. UlIl"l'h lifo tlbeD i'P~t'ben(l. eDS ~.g_f ~MJte TJefuti1iQ'fi des "\Vod~
I

•h
I

11
11

sel..~ Klttllpf-fArIII"
It~[, hll!4 'II'
(>

rg:i l sJ b, dllJ
.'·1 ~mlllrl:r", Kliq,

rJfUJ ten. mlt

fII' u ~ i' III

r r 1 n"'r

,I Ifmiscbor

I~clq.

)'UlhU.lJg

ill

il;cin:e

Umtiindj,

[) Knnipikl',fdt

b cil!M

in~:r

'e-

~r
\'0.1"

t;ljgen N' , Jj~aI!$. owl lla ~ ,~int!ru gt"I\.j'Sfi':G IGmd_Q dj", ,·O.ll, doo Frll'fif.QSeQ ~~UI'k he "'-I(~Ugt~ll Bran i nJrnlen" bejll mit Cfli.mru~~eB!II ~llrl!:Mi ~fij]Jt. \\t~Jm st!lll trCll.ltlYi hiltr Be:l.'ii;cb1r.hligu.ng ~run bubuill, stl g1!liMub dieieIB" ,~etl sill" kI Eler Je.tzllen .zwl dEls .K.ti.ageia~, 'Io\'Mipt ns bioj d D Alllifl , mlt, z;g d r !:l.hcm.!i~bJ.!D I: legfiihrunggJr-

ibuD,Jt dr!£l IGW!krj~gNl1t~nel Phi~ :lan'ie.n ke:nnenu. Dnhin pnOI'iUD 01 In die J!ullll'lf.'ioUi€lil von dim EngJiiudcnil 'v'i~ Wlg'j:l'wRwulkon un-

tI. ~ Ih., uh {'!'Ii 'bJd und k Jin~erleslJel_, It mf'pm UI .li'stoJ'lsrumlZ ,[)ot7te.

Er \

ll!'dll!

1R ri .1 d~r h

ba

t ttnlat. SchUeBrch wuO ~iD 'j.\uJQnsclr;m;s !lll!2: be . in'l!t.ta 'ttducl'lt ~rd .. ~ de.r im I\V'e.Un10'z;ei !ied~llditt au chom:ikhr K'runp!:" stoffut_l'ebm, is ,.ni~UD:b Illes ~r.' giliti,IC-n SPFM.g Mil d~ K,a:bl09mltmtmwr,u. Di J(,ohleru) ya bildt1e fij~ - his ml 60:·.. R. llf,l,Q'b . Sptog.~ , In Min 115tol]en Ii'SOWiB lll1 EirUich1 it gt'{d)kalibri~ .BrIsaDlgt:ItI!UIi'1lm in Dte~~1' d.er \'INamser ~p, R:ii~ in:folge l1UiiI~nij_~der SaulJfrni:clmli-'ZkEhwlI' bm (10 V dll:'1J'Wlllng. ~ fj3!!:ab'rvelu ~W" ,dj~r Ga~clJIu'lz pgownt ii ,wunm;wtilG'Ii:um Kampf .. '61, i L lim Ii lem in n!~lOOintm, chuti'.Ma~ tunl in den parYlinllGhIm , .~pt~ des liaDtJu. In Mi:oon FU1I~11pi.@Jeu. N _:Lu.t's gcEi~lllil 1e:~IIJe rro&' .RQU~. 'Vir kiiiDlDM Il'nt,et&!htid In: L Ih'lI .- e 1111 t :I!. d,g,1' C hob a m h IC'.b Iii!; m ] lliUI lUi n g. FJII wm:'d~1!D Chew';ub~ Schldzsh):le 'ang i\vt:uldt1 ,dic d arCh fdne 'l!l' Q ~ f 1i Q llIi e Ve,twBJldluDg (He Ka~, UD8.eb!~dlinh In i':b.tnn. M> m piolo m,Q·en:
lC'iLlil
_c

I hmb! "Scil dm Angrit ('ii,~Gaskmltpli4{1trn), III I r mt,Qrr~n li~lfI V~lcid:igllll:g, Cdr' GM!:i AllLm1il1ba1. W Im ~r U I II ~/I nJlf kli ~ aaate; J L b1nr ' Gu"l'iU d'orL 'II! r Pan 'Ii".i II IH' ~,II~ In lw. llc:ldfl bWil~ AlwLgr'iIf u.ruJi. .llUlwe.hr- moJ'ten im ~Vi mtI I "I{fl '.u. 1!1I111 kri- ,gIim:l1l'lilQi ~ilwli,gteIil! filtiinclig ,I'iItUS~bu.u~ l,md t ! I II ~\"a II n, 1mI d:l;lm Oep :r pwJlclH!.qn .m.w, ii!leE1Q1?I1 2U 1i: ill. Ih uh I \llll,l'ht IWm ._~ 00 .DluBt dtm.IeIltapl'i -hElliIj di do H~h\lllm' !{f!Jmel!urt Wiel'diBD. DM oW, n de . Okampfee. bf'j IJI II II'iU, I1uO die Sf!.hiidigung. rue Ol' bmgl;, aurl"h ,liou rJchllpn Ii I Icll II·, (las cltu:LmiiUel ublQ\W!Jniidi i'loW;kd. Die Au.&riillt\mg de.ll'

M ~l dl'JlI ltFHilg:I'i!Il
\ j 'hl'll

mnd die, FoodiwDBole' des .o,:i;;kam.pf


f!in1W

11111j.

1iI]'

fI, .r

,(

lilt g ten GIliS~hill!ltr.lgi~ djn U8~i1dung des Soldn.bm III I 1'1 I'll € Il1Iru.uub UQd d'le Grunt!. dplin dfu dI!n !~i"ilM.wtigtn OIlIi \'0 ~ ilu fl.'lUJ(UI~M GcmnH!~ :im j\o~Ucit ,dler. ali'fahr si hcr'~, 'tBUIPIl
1III,Iil
I'll ']", m:plmiue~J obgl ·clt r;i , Bid dim lod des 6'~ dn,gtr:sw~llt \ j'l'di nk n ihmII Erfolg in "''8.4 l'h).~'t In ii, lii(>J., her p :tbuInl I f'hl n ,~ri1l'7i:uD:r.r1 h. dem:l NruWrlIl'~mmm d. til m r' dIe '~i!!ue I r III II 11 CegDm:'S 'iorif :r.gdHIldlju @Ii' C:hilUetTl im fa"ltiile ind. Dj!i! nt d II 'udeiQ SeblD.ckfen eden weL dunh In,li ph~e \c I. hi IJn ' :Fmnde~ ~o,nder:fi .Lurch ~l~ -- ImPOD era,JnU n ge1I1II'H'I~t tUO im e~t8>Qheid:den AUgm1.bHck Iili,e ·\V.idm:'standskr.n:Cl 1~llljjfiln IlrJrclmlMl ina ",.rzoPD mId dh.~' Vormclhmg d _ &i~ifI;ll!em8 «n j,!·f 1'1 tg8m.u)~)_ me sooll )um EESohfi 'l'iiilnl&f'nc du chi ArtiIla~ ~ll hi Ul , r '\. bkun i l!wJ.gIi0lzt. D II' BID dll!ag und OM rullcb u dl!n" .IIIII~ 'f'1'luh>n Irjb~' ~ KinberUdl Iwn ;f:ibll,'ker fill3:i2i.d~r nBkn1EtcD.Hlcb I 1111l'U 'Nlmtlj ,IUJ )Jfili!i'¥&1t des Soldaten letT'l R.DI1!. Slim!) mo:talIjB(!be '1.11I tIlmJs:kr8l~l, ImrnusIorfIl: vI. A _ r da dlesel' Reiz. glm'tlbutig' ~eihl t I iIl,n d lbI.s EIDDbdtm aIlmib Hiub: da· IlB ab, wie tIer lmuslll kl i lIf'r u.U g g1eichh11\l1&endt\jJ Rl:!i... ",rkung n allg~lI lilDu!~ oder- IJD., 11~j.tu~lmlJ" ,t\rL .mi~ dill' Z~l unml'iil~rde':ri bLaSDu'lter wild. ES JbeiurfLe III \' I' kr'op RWlO:m!l. r ~litIle:toldenl1immn quaDmnl1~e.n .c l "~run-g em " , I I liII ti'I'l'clz..o. um. d 1J:rth j b!l seel e R,r6 btittenm iJ!D b I'\'0 I".. ~u I III, ;ht ilors im O.askampI, lIier j L d~r i:mu~l' b; infb.ljIQ er ! hh~Ii'HIIIl pb16i:!l1~gjsch.~" Eibmll'DmgIm d'C\[ daeimlioolcn li,llmpf ... u It I Ilut rI..,n Mill\!:ieh~n clm Blliinrli wecb~lmle.r_ .Ivde V rii'llrudemng IM ...

:gn

1·.

ltf(jll'llt

mile

ARfQmW'llllpn

an

'T'IIl''IJl"ptl~

und

Jrih,[un.g.

Albi!

Ijtl.

gm:oo.u.;
IJl

'0

a) .IU1aIien ~ OdD, PQt~de) die-ntlm Zllm BeaP-l'l!.IIIetl vdn DOOken dmt gnsdJ.~btm UnteI'5flinde-l! i\tlLdm"il,dalDl Icl}emi ch ,DIll!!' G:qa ,s;aur..en
c

CMllM.tem.
b) lU'

eht'l1li~
0)

- iit~r moit Na~l'iWD1IhlIlsul1a:lId~unl' :oti:cl~hjl' bln.det 'C'IIDl"'f. 11-..fo.iiE (UACoi!rC!l~) ,bind 1 eh.lllCliooh Phuspt1.

"'II

2."D1 II chu:t,~ du re h 'P1~Y8jkAH:S~'lH~ .Dii,nduug: A b 5. 0 r Pi t i u in). Dfli'll!Ill!er ve-ratr.bt fmm die' A.lrwm1,dun~ Yon SII.0fJ'ml", "/Iil,elclhe tllii G,Il "1l Dri. n d f t a~luni!! me:anI' ~lBm. m.e lhSOJlD.:amn. DahlIn ~i.if'l fler Ca~ultl dw" h KohIDe undl Mall. - iu::iDmiL fru~ l,gu}, lE!:B:m~ki_ JilH!kenr .Erd.e 1.1. Ii. mil Den 'chuLfi diurch E,rZIIHlgOD.,g . ~emllillll1'IJI,~' L,uU ffill run ~umpril1'jjetl Dill SauW$to(f od~r sauc.cloJIab ·~den }-\g nlien Illilt:er ~lw.chooiUgcl' cbenusch t .B:ihduu II@!'au ~hnebm Kolrhm !lure. 1'11' ml del' siclH!<N 'Iti1d uD~!bbil.ngi~e 10 .rnu z. dei' (!iJJ~i~ wa3 allvm'au:u g,lfu· PI' oggM!!-dultz gt'\liihrtl l1i!l£'r Q;UW

I,

rl fIll

II~ Z !1 ~ DOlO dla. Ikfkni.d' V' ifll"untliclHmg J no.'ln!lLln rmr\U!b II:!lf Ilell 'WI 1. a. b UI

1m 1urtb1'1.1!eJHI

IUDD-

cr NMti' d!iS fundrlils. d~ A'Q8i~ rnillim • wWlruWgt dl!!:l -oldaJenmiL. cmr ·V'01'llil1eUun;g iiIIIUU' UD~km Whknng und .ist [ In n iIilW::" A'l!lis' YI'IiI:IW !S.rul!ll!l Nl"~' Mlrii:ngE' .~ rol!;~M AUlil9nbUMt ~n fb"m, ~ g!UliU! Wj~er51:and~kr1i,'f~ U!l!g.attiJl lUi., di.e Kampf.nufl aOO ~erJ,angt WHIP'!). D rordert o,er G, lmmpf eu nift~r AU!! I ,da'.r Wcifltl~ b~lI'lUts und sl.ellt an .He lrt~:tIUligllln.z 'IiDlJld ::Morru Ii· 5GldiEtten dj~ hvah ,kln An{QI'd ~ llDg n. Es EI[ t ilii h ~. tlirul , 1l1nBli ~i~Ms.cinm. Ei:iIlwi~hiw:ngen NliillUi','iiller wi dh~RU.li$J!D uad Ualiener stii.:fikm llDf,n.rIWD,rfmt wann, als dil!,$lfl:'ll h3htir :!:it benden

Iii - Ell1idrl.u::~esdan db.' S 'Illimfiiiiu

t DER OASANORtFF.
I.
III 1[101 ~

"hi hun _, und E'fItwickJung des 'Gasa~griffs.


ml

An..mrlfro.ge-r.~u~c~

Et~tbdcr

un

.Ff'Bna,15ml.

D1oAnJ:iilll.lle dMl lih.sbi~~ Ji gpj] Jahl'lau tmdl hu J\Uul"fl.lm zi1 sucl1 u, Im "1. up]; ] Phd rehs ,II II III' ihu .. ~ d SP~I(lrirIlm8 ]~!l 'II" it,ll!' i~ , ar hrrhiS sumen, 0'1I ill." l WI'f.r ~ g<llPD mp Hn.rh ''mimi befiehU Il!inl;lQ' UIJlliW1 J .' nIl". Iii III! n II f I Krno RufZlb1:ftihnD. D~Q Arkti.l. FS ,niclll.t nacltw. Am , II.~ II 'fm :I'n r I:b dar Wind ,d_it. Imn n ,A,snHe:nhl'il b.DI ~ IDJI d"e III u nul nWll.'ltehe.nden':V.olumn fin del Barb rp.ll, rfni~8 \'u·k hi S!ll'~r W llim& den n~ ,ltulwilWe-n until m~~ (tJtlopp"W1111 ~j I III' J 'II i~la.ub I'I.dwir.bcl!n. D"m 'ubwoU,~ zio1wD ZlI II. I~ I J III lUI' 'U hjn'ii,oor. bI.Dden ihre AIl~ rulen BM'Ucillnd·q K, 1lDIr.Ul~ III 1I'Il lit, ~'(d'lIIInd. Zwiu.gen sic> naeh .kRlllJl ~wru I' 'ilD ZUI' U:borgl':lMlI"iI'). ~uu Ij .11t AUJlsriJruc:bN-ll de V[\lillidj~J8, dell: 1,litloki hiD:ler saml'CQ j I. II II 'III 1Ltl.8l'iir.me!'Uhill Bl.d_l~rer m.i~ ~ WlliDd~~~n ~. fI I lmmer wiedJiC"r ''Or~iI.s6bJ.J.g.en 'nmd wl'Sucbt wordian. M.an Imlllill " \IIU'o'eJ~lund Ar~ntk: mit rau~.h~rooqi!md.M llif@iI:l'1tiSt(lffM" I "t II II d Tpp.~. auf rk'- "\ nU] . ire til :r feindH • SMlung Wlid. Ii 1I .U., .'1 ~~del:u'!nde 6.lbtn'ollw illxlr dpll Gl'!-glD!l'!fw,gh'cibm. Man kenI' II, I Ii \, 1I rf~~ c.b mit cJIiIww -' t FWl1mJl. ,llie. an .de!l; Ehu:i h1a.g~ I III. ,I II 11.I~rl lInr~ wru:!.lb.r:n I!lnn~.eD. . r'f.l.rU:IiI:e ~~'f".furen \\I(!.lIdJil!.Jl II Ih. • Jrtt _D " im. P ~op!!l asisc:1!ren. Kri ge titl'r p~uhmund Ikl"nm I I 1111, III hi . 4UlI \:or Ch:r1 . ml.. . 'O.D:' ist [J DPr das gTjeclt.i.scl]D ill~,il'rk'n .T,wb,\lnocilKrt '\orOI Ohri ti, bestclJe:o.d' ~!.ifii H.a:r1.. l\ltrnIi • III h \ 1·1') mull un. JUachtnm KmLk. dali lripattw- in1 2lwijiftoo Jalu·lum,!t,! j ~, ru liN VtlJ] dF.n Sn.' 41I.$t!DIl'n gl/1,gc.1:l. .d[~ K.n·i!l-J!unfJ.b:I.'1H" ,,·e:r,'i"tl.:Wil
11141
,j

II

til

Dilde-a a~'bwiro.a b~.Jt AD,IJ" .Ill~ B 'r; Mh.m nnd 'llli ·:e'brallch bwnls her Krunp[mjth!t I lUI \tI Ilium der lrr l.e lIl'ml detn oo·W1nli.1ID Arzl und Nat'U1"~ h I 1"'fllijlhaJ'lcil. lfiol'HVUllillt, -"l~n "Honomu iIIIiJII \800 Hat man VOll Mill
j

t·1 n lit':

AUJch iUI MUtf]alre':f

~I II ,I tJ '1fl:11]j'1" BUI T[ ·r_peD'lin. Sdw f 1,.J ' F,-,jfljdl., Je~"n nt, t I tl ! I j I I' 11<1111 ''1~ DiUIi' detmaBOO tl ... tinktl, mI d kern Mlln:scb in Iili:'r I II ! III! [OJ!, jg w,nd :0 wil'd, bJeibcn JumH, i'I). \1 ,I I'" '1'111 d~M,g~bJJn' EUJi'IIJul! hed.roblQ. ' m."pfa]h] de:u- 11Il'rv,orl"ll~.nl:M , II IlIlk .1,1I. Rud.cIH mall ].I' (lG Ll--J06S) di H ftI )hm fon UI>[l-

IHI

JI

U t' IHUI

Yu~tibrJl'Il UIH! Au ,riiuell'rm

tinrrnl

wren.

Ein

R ~ t II ung

t,'he:L r~o: an de, ~1~"Hu. h~mi:~b-t('o.hn_bd] n -D-:ZWU h,1f1:illhlie i't'P)., j 1i! (! f Z' it ~Wiibr ad de" N pc.lEoniscli' ~ IUie&e llImcbtl! IIl'in QIlg]] chel Ch~l1titu den VC¥I' 'ii.'l'l~1.Ig. Artw&d~(!_lIO B mll B)s'IWii'lu: ' , u {',n H. 1m JalLrt' 1i54 \' ~'1"d(!o'n CIEIlQ ,engUsclmn KdiEtg8lillWisle- ilm 08&-lJtl-llili,!ll Vtlf'.I'~l. 'ie nlhl teD. als cllOOllsd'm f(illull. K:uJmd l lIJfJJl KBIk(dyilll'l:Jd, gr-a l nbaft rilio.koruhl Af'sml!\Llt [ndul'lg\ln. Die"
I I,

zy.'~ll1lr Gl&uI rscller ,. O!fschl.ng belrar die lief fe1hwg "em U18 DIziitBuniclJrlD Ges~]mll'£illJu:Qgoo ,a-us T'Ul:':J) nlim:'QI und &,'Ipate(, Ilu.re, 1hN

:ii IIID: Dil:! lB~runulI)!,gen l.I Haa -. /Ii h~ ~om 1 ,nkttibtlr toni! stbeidllD lI.'lllcS. DUB aus lhni 'iLe_nlll!:d~jif,SIIi.! ,fluU 18.1)9 widi,l'li~b_ -ib[>l!'l~omUlJ DO '~rb lm I'II III I'~~ j Htl'l .111!'lHrah~yer rttl 11 i on two. ~ urmes 'ItlLl!:]" o~u und d I II 11I,~ ,llifJln'ff ron Gift WI 'jrn],'!lea gMwahJIIlinh~n t.o , n.lIml .) IfhJU' 'lin Bun' WL lIII..nd.NaUru gjmltLt!ln ~ \'\r.m LI..iR D~
• I' ~.. I II \'

nt

S;rlrom~Dd

Fl iasigk i~ ~:ntz;iilldI:)1e - ich, &di~'

und 'rl.hlngt.el

ic.tn:Pitl

gif'll. Ar ug..

~fe l~mgeb~Dg

in

Bnm.d

Admira,1 _.Li-;;:rt,l Hliind.u:uu.ldl

~Iill JfJIllL'b '!.ll 'I'li(lAj d nnn AJ.Jg~b·f1 'l ~i~: (0' IGI"M:tlteJ;l zur ElIrnua.hmo "'Of! ,ell fall I J:8.5ill Il'llI'IprohJ~n I:m:oon. Na('h FJ"t~ und\i\- ~eil)U) d1~ d 11 3clliriftwe h8~'l 7..w]liIobnd, Dddonal • Pulmift: lOR niilni Panmurs "W,o:rL~ lieh l.m.rmmnUj(!hf!u~ j: die ng&1X" unmll"I1Jr. 00. _ uniluuuid_ h up:i tiJJt~ ,]nvelrdt riQA'Yd lI;l_e.gep.bnstqpol zu l"E'rwk:! niM. j NI~.n VO r;.scJtl-m:
I,

1m ,lWdMre r.', imla· b L-a.bl~ nia'h~, hi 1 III II 111I"i"r~n_~al'lW-"k ge;fUUld.en. r I II: 4 ~ "~_Ib~l~t d n G liI,J'P-Uclii VOllDi 'Y,r I ft. G ·I,...... 1~.UI'II, drl" • ~ ig!tH!t 'D::!d U1HI.,oUge ["dJdten ~!:I! '~~rw' 11'b'1~, I I tI~ "'lJIldl ' ,~f' d d,e;! ill ~e m~ nu des mlltj81Cl:l p npces
,hi II' ,III

fMu'lI"

"~i.I1Wn. l. D.

dll~.rcb Wihle: Valbt£,CblJJ~

~. ~,'r letNI..

Vel'ho

,"'WII

I II

II "II

II~
II

In-O:lU;

lD lOl',QI~ ",

ZuniiciBst. da..iilWort

Ilfin3Ug'·,
I '

'Venn

\'\~urOO jWli ~lehnl. '~flb ruldl d,gs D~ubM.-:F1TaM~ Kr.mg: 1 r'I'O/l 11 (l'inpfldL~1 em,(l' 'lrtiii:c:l1erlL tlmb-r'run FUJbirng d.el" Gm.tuillte-n fuH ~ rn -rUt, em ,m tedJ,S'Ueh lork r.,-'uQl Nl r,:n _e-llWn Ion lo.[[. 'lUld 'mrpJIi'llt bl! ch. {lin B8:tm.Jloti\ 50 M.mui ~ I~Wg d-ullch N1~ D.llflu ,G~IQChl llU. ~t2~nH). 1N:t VO'lrsQh,la' b.oo moot zu.r lll'ebfiihl':\lD,g. Di V'erwQJll.dttng V~D GIUI rMa,rOO, hn Ru~iaclJ,--J n,~rscb D Kmgk" is:l Z~ BT wfutl lChull ~h, u~t word 0,1,) oJ. I r-~ ~uulfre1 ~_-Ii' rial liegl l1lll-.riL .1' Jf!(llll1b illcht: A,'iQI~schlJiWiGh J]a~ et1, ieh WIilW D.llI-r I;UI~W Sill ag gnl'lltWibri r I -iiUil:!lt iii gehlmdnU. 17 0 l'k ;ar' i If! g S ,Z flO £ t ~ 1\":9 (le n VOl"i!debEillde 11l.I!'fnb Ii' to wbd l:'8iahlli h, dd ]1' Id ~ liles, ,GnU ~mllriM un.lt. &We aus eL] gs,abJ!w lDmUir:is.e:he DEJdtiu'lulI'IIg ml~ j d,'ecb "Y~n' dJ~,m 'W:! ltbil'l'gl." no. kcl.!IIIi' d,. k!J'legUlli.rnDtlf!Q Nq'jD'h~ rec-htM.. ig BTkf.i1imi~t ~nd bin[I~.end' ~dlgt WiOrdtm.. ZWIl,' Ihtlttfl mo:.'i'll, :rdb; Hig ,damn gr.~t. du:.B dm ie, Jl81'1hait m:uJ T climi ein weae:ruUe.b UQile jIll der Dlrw ISwllung und '~Elr",otll1mmn~nuD8 IllerI' loobnisCh 'I:iL lnUsmlJt 1 . Kt~zui;llmmm 'l\1"l'fJ~~ - f' -ni~B.nd ol~J1tl!. daD aie e!iD_ ;\,oWg 11 U~ lInml1£-

1 Qlllph ~jn~1. 18.~ @'.If'St 1m K:r-iuge' zur En'wieldun~ kQJI~I. ,I'I Vilt n.lr~' del' NutzJn~~guwU. 'bUtzt Is~ 0 jJil iii II II lIi'WI'i daIi1T \'Vi rtlan we lilIlI'l.clmtelb~d, n A'LU!lfWirnn,s~n illipr It II. ill1r ':nl ~lu.ng des GaskrunJDlr,p_~ iru We:UkrLegQ mrbrlllgcn. h I I hi II" " d n~ Mrn!!l~h 1i'ii~1:;;1,1 dC8' Wo rt.m •,J...e~denI •• WDW it vi!!'1l9i:ehl n!l!' f II I I l 1..4: n :emmnt "e.i:H magun. Ein 0 jelthtea id' ZIi! lyoi . II j I 11:1 It ,IHLI .r E1lU'laotl lIiIiehl lfallOOr itl'L. 1ie~l'l dfu Sla~t it.- iml' tiel'll
I

_I

II
I~ til

III

r ~,1l

~'''l'.

- ~Chd uehl!n E::r.h li'IIID. n: el.llUull ',1 b~~ 8 • S.i1lpt~be,· 101S,1 fUr Wlj,~ di!31Bel"4?'ChWI 111111 dur hJrofiihl't w-W'.de. ant Il'lmd MIOtID IDna:lttnrum nnr il1srkrllUll11lll~iIiIl.
"'~Itli L .JtltlUtIIl'

I II'

n ~',II

'~hlJdUil!!'" DRUh
... lll".~ m III

frQ~'!c=Ot;~WCJHII'I :t\J'I!"abl!,D

IGll'h

i:m~"l)r-

i tlH' II • 'I, iii I. II I II!II

J91

n).

i'l!l!i dpJlI ,~,r len Jlllb.ll

Tlin

nUl" 4241:, ~P :2,U v. I-~. GS:S'lote'iI), II Iii. Un rnuken 18.t u.hel'. mit seltenen l\llioohm~n"eiuc I III ~I II,UUlI"lh1e, 'l'I!U'gliimm.MmI~lI1 fl"IlLm £fi:nZlich. D ii" Tuh' . .[ii1Jell t'Dt:~~ '~Qn Kueln WId. Dri.ll.~ hetll'iigl J;;' ", H. ~ 0 lI)uOO dj ~r ,. L 2.8 k~mm.' nit hl
I

r ill 57 nask;r~uikl'

m,

utlttcl

,",on -- uru'l!.1~.ru!ln Bedext\ung

~r1i'Drbting,en

rnpid L'I ll.;Jltw·lcliluill8 4R noturwisR.n-sch"dlUa::l'len n k in dr.lll J'b:len J,!IMmBnU!Il bJ' njl um... Liindl:idJ. k:r'i~~-rnte~ N,_ lio-:marn ,~~ 'bRn rjea· ~~ Hb~tkilnS.·11
IJtlJ~ Ib
'J]

'\'Io;fuodan. noCii diet Forsth_'Un.g ui!Jd 'Fe-.cbdaB di&mstb


\'l'lHi:UI!l1t

I I II U,.illl I. IIg of lillhl Pnn.k~ in d_ rEI It 1" El·lI:mI'I.lD.~ iE Ii II' Illk. I ~,llMlI!-iI .Iht VI:I"'i'-otIJd!lleDg' van Gaa\m:,ln,l:miUcln WI £uflkri lIul flll~ WJ 'k idi'! !tu! dj sclrntlzlo:se Zivi1b!~'iilker!.UIg im Wltllfl

WI'11Lfl"D
UI~

Au..~hm~·

~PQ

L·wi\1.'iltillhiU" Senft jm H8l"liIst U1tU


e'twll. zu

dj-"

I ! II I

I I'

IIJt)t, .. )IIll fr8.n7.ifhij~he '

II~ I 11

nLuu..I:riiUrtli.i'jf-tlbPn

niJ'~ds

:gltdebtll .2: jt gegPn t~l'" \lCr\ II!.l'ul word'l], - ~i1wl~

ErE'Im.gB!lStl.:.b ill

';0

.,;u

ftHUlk

u:nd

(le'n. ~

ihJ:i

"lkl(' ·~hnunpn. Ill.! ,;cliJhen.

I:faiwitanliDiJUiilli

Ii

Em-

'll'

denr:<'b- allUi~ wI 'bcy' chosl)>'j th.uil.mJ ,"iI'rmi~l' cd F giftig GUS8' ZIl \r rhl.'l lten, \rbi!! ,t. Di d r Gf', n!i! - tl ,;mll oiIl~rh dl' )3' NllUIJ~1'l

Zw _ •

te-f ['r
]

Ug ~11l H, nj,;.

" .kruule V rbtlt '~Hi.T


,,~!

neullt

unle

d!Ii;'llIi11L~hlDIJwi~

C_K(lbJeno'~~.

- dHfl, dla'8 Anrtu-lolil ~1'ClIJI g~J1igo:n (JaMB Bl~il.,i.s:iim:1i!Jl1~1.J''QJ!l.a 'Ga.~) n.o.m(r.umeh bp~ gmBkaHbr~

ilhlilililiuld njiill~ ".rerm~ldJm.r 'lirvi-re lI.'IJu:J drliie'r nicllt unl~l'~ t\·~'f'dlln11mn@. lUldJ!rnjaU m.m dB:!5 ~ 'l1hillt.'1'lI lU.a E'lI<p\l00'ianrs,.. es h &'i~1:J ibt':rlrlfillf.ll \', rbi I n Il'Ir"~D-"_. M,an liu~~h sllflJieDlioh ~ilm.' EhligWlg a,M di" J\ntmhme folg oder F.liIi.ti.!:lllDg:pHt'~ll'l'wtrkull HlWl nmne-r liIi, 'UiftwjrklilOIf tibert~:fl 11." HII . Sat#: '\ urik. j~6~!b. IlQ England Wld din V,M~ilen Sklil ti!11 mj(!b U&I( l'B hrr bton. DeE um ori, 1l..Illscl!.e Admiral ..Inh. m,1iI11rLe: .,Vam human - - lft.'Il4Jlun.k, ;lIris~D.:z;KJ"iinlil:te:.n .iat s, 'Diehl g-1'au~tilJ. r. rcUe F Ende mil "gUtigmt ~n ~y tJ![stiRkIm1 J h1il \V' a,g-gnr mit IIilife v,on rflQj"[lUIi'!J!.I ,l!ilru ,er:siiufen; jadds "ll-ene ~jJC'~l!_m~tt'eJ h!i!lt man irm:-tOOl' :ZllJl.,J;JiiC~9~ :ah;: ba:.'~b!rrB!lt11 k!i'.. ~Hehru;!~ utili s h'U Ilte:h llUgnmP.h!i m;Jgt'l\unvmiltn·';'). tb.. dJesam, StUl'l~t~Uehml . tlUtilf!llnk~ :~ie]ll Arile-ri am!h im ,Jahre rOO7 S und '\-'1!n'i"cjgecte cin (iii' ,llin~mBf .m H'Lerclui'~l. " ohin~~ I;ngJood nlt. ·gdl und unI~ cl'lficb~. 1m uhriglm WILl" Iml luJJgn milU:iid.'iu~heR ,Snoh"l!rs:~tpm d ~l~ ~ dl An~llbl \'01 h 1"f'Sdi nd,. tbill if! "\ 1. ...:wemlWlg ul:rra"Pli :r BQc ;h~ jm, Zuku r~!!i bin!'.! gri:I&ro, Ui DJ!: ~n 'I\'ilrd .. ..A:q dilll5 lIllierhimue1Je 1he'rl!i d:i.omm:~~ hnt sid] D:ou~:e~~brnd bls sum Mru 1916,. WIJ dme EiLl'[tlhrun,r d@:r d"u~h G-r(i:nlh'iIl!U~,I'Af:lf:IJe ~ ,&11Dbi!II'flt~n,g ,~tIlD1 16, lijlJ~:!lii bDlli'del:l UUfIi ,~~w lo'Ol'bfrgrbendt'm, G--ebra.'Ilo'& \'OD 6'asgl'. lIi,Llcm und Gru:miuBl...t ,die heidI neb~ moor ,'blr:k.eu Bri iiI.~'arl)[lm., ledigliiC'll nW_z_~D.fie eniW 1'DJ He h uus lim· wriim.rlJug ~ nl~ugdiTf!, die n~i!i ErnmllU"llH les h' t rl~I!__1l
(1;'\1

a}

4'1lI!1:n:"u~QrUlD- ~l'"fulu: os llU" t'i'l.ll( w~,1"dli:n miia -n Imll Im OJl:Je, .. eink:.o:rJillmem ~.h· Dil'iflt rwii~ 'YcJ!d'''n 8md), mn ft.lj'ill'Jalt'1" Vt-> foO ~III' dfJ: \rollt I!"it~t :o~ truiL' III. ~obl ~bcl',illd ~UeFrall'wtill'lil als T"Ji'i(J .n;. ,ll" ,!tI'J,1 du:m n kOltullmJI blfl!!W~.ob.e, ·a19 sie un ]ji~ rull.,l'l HJJjji ~hr P'Ii~g(ffl_'S~~,b(_'ln ~~:illmhrl1)n: uonn l~_:je~ wurn.le-l~ :il>tUIl (lra:l!'tl M:.up j- 'VeltJi:di:lgt!' r(hra-nJitt:n mit il.iI.'Jeln'1U8 ~~tig Im!Ci! e:r.m~tteml \,·h;"AAI'Hlelll. Gnsen , h n (I! j"-,,gUcil] 1hiSUlw.,,,ri~MDB lIPr tho, nIP). rt'], 8 . , e b II 'II! iI.i b. ' \, D r b rei l u,n g Q 11 b· ~ d II! D l{ I' j a II ti h l' ' lid, n ~ F~ i6-l em"otHl'I i e mUM!}, ·Ulvon deu.tsch r -Serte ine.rle,j Vortlru "timgm nir GMolrampl ~ dl1'1 '~,rm'kril!lg~z~Uge-

r'Jool'pj

J\71.

,Ut

u
&illll('C' ~\:"'ir!n'J,
J n ". r~b~B

Einillt!!.bmo v In Nell e--GbiiHl II _

Irn Anfnn g deS .Jah 1lR& UHf! w~ dJa [~on tlfU iliUiI ~ ~j,.alJc1t!hl.i'en. dl'!,i.iJj bp~ ~ RIB ~~o., In G~i:lt.BU d(ll" Ull~M..{jrll,J:H'l!'fLo is T dlnr,llh~fi.ihtt. Si~ ~en Jll!be:n der Sl:1Jrehgs~i)Hidhn'tg' cine' ehenUsQbe" liIl'l:ln(lJld aY!!I e~IIfom

..m

rerfll!Jr:tc nkh1•

Em

dUTch

id rlulJlell
insa:tz di

dea

zwt>Her

dnJ

'Cemillreb

"OIl

Xl'l'fI'- uncI X~m,hmb:l'Omrrl.

SjlIJ.'t I' dU,foh :Droma!IJ unill odli!r Dmmmethrlm.hy,lbton 9rselzl Wllffl. Dt iilhiemi:s ,hell li'"lhm an ,y·.tI.R<n neiiro1iltoU~ U.Il ziildl" M~l III l' pb' iolagls hen Ernl\mku~ng nul d -n m n c1ill-beLl O;rS:@U1snn:l' 1- nltu iQ in Ilbe KJ 41n ' ubst~" ~ r d~1jorja1l'zo~1lhet'l ~~ofU.l gehiil:itn, I)j'(l'T-Grr ntll' fod ZUID e~teJilm8!U an llet Ost.fn'm1 hal r~b iID Ja:nMl' IDlS-i)~, au d~'r W~ f'mull im Miir:5 Ulfl, I!:ic:i

NllelI,ort.lI1.)

lor if;'~mllJ::ng",

G gnar lUI ~ E:rdOOut mit dn ;my Vltrrii~ s h n"u KIImplm:R1i1Q nur i!lchU'In" ZOU 'dl:rl"roUxID, i _ ih~l!J!jI nur sell"" Ir au v~crniGh:ten seiU). Tn den hl,~-n ,JllliJ:rmwtoo ,,'or, ,dem K ic "''lU' an der- ¥er. ~Qllko~nUDg, Hr:iS3.uml.unU£o:rl nll.Of!.l.HIIi'(lQllruilliu ,e.l·rlllli!!:re~cb~arb ~j~a 'W~td~n. Die Ffiluel·•. eu~Jl'wimulig~cl.~ di~ Ihlsanz. dlll' nmch ..
scb b!.gi£liuaft dirr 'iBri~~IP'!ID1lI'~ WILl.' bill f;'U.f H,fiaIlidJei'st:ru:.tg'geslcigl3lt't WQ,r, !liD und 6.cmn ,CUIiI '.rMl:OO l".iIi' '\l'~ ksHmke.]'~ ..re!i'~M. Dh;1 Ilhm,lilll1l1m '0 :Emcmleil' ",,·:ron j dQt>b 11Il1L' Wb&~nllm tmifID Fe:l1~~. d JIill.I,'f!l1,,'l.uri-h d
'1.1110

Mn~Ulriac.bt'!:S Erhl'J;'dIH"mi ~j:I; '£itul-A~tii,~$~nI! ]D s, t:Z:'j:l S: lila'll ~QldsclllJn \',p1"Dlollrsch WUFd,e dUlICb di0 1II'Inm~ :w:hla():11~Halt ICbo:tUD. di~ FI',OnJ,Slfi ,~~tdrrten iul ~H:i!!llu.n~k;ltmpi ~nd lP'ob!n ' :ich em. De. l'i![rre ich plltil:zUclt dJ iibQnbend!> TIl!.:YLcln~ Vor III n ,der ]l"rj- '11ml'lm~ imL Die E ,k.eillntn· U .~ aut diiJI doer

• rtl'licriiJl n.l1l.iillipr 'l~:k 1 tcLd Ilfmt~fen l' V deimpir b. 'it h'r grtwdailZtieb '~ 001 00, ' vfegeub' ~ p enhb 'r dem :\ng'f"if '~'. l\,' sw, ' HUllill chiUzl!eH KQl'per ,PPI den Eise.n~trude an ,(Uill'\le' t('h:1i~ lv1hll1g herwrm en muBlV". DeAD,Ir~r mtLBle , I II n '111. aJlI •.LU neU!Jl Kb:~fl,lnJiUL0~ AlD1JChwu bJ ~h'!l!I•. ,\lllille LInd ..'a,ndSQ . bn:lItl'U tum Rinii.e:m1i. bo,~,. f]a8 Ql -~Il(lb. &.I:I~PtIli:t~p] ~n. ,dB, g~eigf!~lskI hUlB' [lrdittlaru 'i'1:p seint da dM GQ Q1lf:e!ll:i:n~erL Erilbelwt;gun!W!l durhdtinQt und CD dan Vl'"rrejdl,i~, r d~ Eriilsaffil:'lllI.b.l'9 OOMIlII.W!.H IImnntc. DiD hlshRll ",'uf'ha.'ndi:!pen Gasbmpfmi'ltlJl 'V'Rt'Q1l iMO h fitt j} 1'1 r' Tge Alllgu· umru Lcl:t~ lin Urni!l 1111 lru nwi:rtung II bra ~h. i•ZaJll Lie.r' d, u~l1b II GesehiH'ze' l.dnl lfimID dtlr tJ r be. hlr'Mkt, tlDI$ F~llIli < ,,,re' If!Ugarlll. ,del' IG dlos~l' Iii. die h~ui&c:he Fij!hmLll n loon der Spwft!j,hutulitlir nr:z:u kt :in" dial, sn ver,'~ nd 0 'lfi.ndfl

nero

scheu den '~Wi,bilTImr I.LD d~'t" ('.s tl r O'!IIIi ~ 1JJJ.d b:i:i~ll I!. n djlJ.l'Ib;u,ritHnw~.lI. ,1m1 085hrlk~~l1m st, Maji lh5 g;l!lCn riff! tu~l' ,swlhmg ~b. .!\u(t~ Mar \<lprE~g1!(j ~:He l1l!tt~CJiJ'B' rumu.~bItl'lB d~ gr.j;I~h ~clmito~1ID Erio~~l:m1t.lI~ 'I1(]U MliI3'1l't":rL'lJW:n~,b:ti~qliil). D hi !? ud II n IU~ s a ~ g 1" H r €I'd !;j r .A H i h
l!!'el!lhu~1olde.~ li,~-J~~as!m.g-rlffi;, a],R lv1Wlk:l!woe\ll
,f
Q D_ :

]Jit! lBllI"'0~ fi~~71ifa.1l

1(al.'I.'lp'.fmj,~licI

wUliie

dBr Em~eQOOS'(i)1fild l'ic.ht~g ei~M~h§.[1jt.

EJmrglUlld. wi ~ 11"',iL',wrbi till

,~U.1i! ~lU' ,WJ!l'r,ilhf~L!:G~wguil!lll'~ II!U,!i<U}IDill'e! ill DQ'llV~~U;l'Ig. Eu~JRntJ li~l"i.Gru'te S![!~m! '(J:blcol'lIlroduklfp,:u wn] ~S'&lm! mU ~ier A\albtclhmg ,on

I ,llIfl II I !l1"~I'hl~'r ,Hlndef(!1'1 K:Ht~Dri~ clli1miacbElr G1r~lu~tn,'iM,(i :l'.WOl~ I hu., 1111 'rl,~h,'jLIM1!WJ, QIJttw.Uifilnlld Pll:oi,liih~,f' 1'.0 ru'D1JI'lliilU!:rilJ_ FIi'isijjgklOl'it l I d., 1 ,'IIII' r.flt.i II ~~K' lI'O n PhO~fl:r 11'ruSQh wuilUm.hID!iU18JD fI. di!ll b~m '~l' 1 IIli ln u ~II k~'.l i11(1 rhoill.ph'oY{l!i I~ ~.(!mijil1lll,t~.im .TaGi~ I.U!!!!g d~uri'ht hi 1111d·' mu L ~'I 'I'1i" ImUb'1ll!1'C:ntlliglh,\r~lJJ'ldrii1 ,Q1uf Ifu~ .n8Y~ l~e"'Qrl"i{;!,[' m &lll.1 hrl,U:hI !.II ,IIWIl .'u ,rUe; FtrW1~oon ~i~ IrcTuiLs l'DU, im Handg:ratlarl!llIll 'h" ~ IHI, 1"11 h ~JI)lf~,t~lic: ChID:ra~>1:tln tl.WJ,d "'Br-tDID~;g-iGNitm m AvtilIl't~~ " II I II 11'111 '11IIJl1U);[I!,~ ITI,~~ Vi]':I1v"l'~QJlhi!:tl :ijlOOr. dii@ RwtallGlLuD.lwon
I I

SD~~idkOMpil!WlmJ lwllO' ef~(tfWl::ne KrunpfffLiiU~J, 1II'on d!.ll'l\Ul ~ip er&~ 1m. .h.ili. ilie illlu]tll.'(]!n d rr~i im ,SbJllOO~t' a.~U'I'Iflat[h~ W~I'cn -I ) , ~~~ ,dl'8ie elrlglf:t.:be' 1l1\a~liIllgJ'W oJl CbloI' 'I;1rrolg~ ~ 251 S~pre'_l1lbo:r lctf.'"~ l1cl: Lflol;;; ltili r.h"l~kt(l dEWd!2'ulm'lla E'rQ:!;!'L to I[!mall" Brl3jt~ '\"'GIl [,2 km em~'G)~ Fl'Wl:JI:~@ 'Im:~h~ 9ild'i" :iI!~ JCG:llUl15 eine'Mis~blmg \I~D [lb~(D~ und rnuclDi(!!,nilon (~tuJ:o~ Air mW;~:lt~.m'iffile'i,llil.u1inll'tmIl1l). fJlfoI,re :Mrm!~oeLs an e~(llk:t!l;Qcbemi~hem, F~~il&J] lUll" lLe'r~t;;,lhl:fig Ois~i.!PJn DIIJJIli~l!l nlIlHIi die A]Ji~l1l"ll:!:l! auf im1ii:ln.!i!I~t' ll~H~Uen g lU:.riiek, 1l:01'ln1!:I)l(Uch ~M ma \"O.IDlI d~ Dll,~,t:s~(ln. ~;rbrtlllmt ,eJ!ckboa~lr.!miacltm .AIJl'~II(Jn 1m B~'uJ:i!d'& Ln C11'lfl'riltnlie'll. 'l1S'~DI'11!£clilil.lih"1lJ!1II,al':b1_(~~~ Fli lOl'vlllil"

..

•l

II

anQ;ll'ift

drE! Folp. lru:r;l~~ ~I' ~ e1"Bi~j]!; Xraf:lzos.it:;run' E1llslHl;g]l"j'1J e,fS~ IlHlI Eeiuua.t ;Wont ~dnl~Il.
Ii4M.f Bre!l.'2iffin Wtti'emJ

IJ.rusli.~,d ~Q~f:lh~ U)U.l iIUlidJp~ W~tt (> lIlI :[11~ '11(1'11, GWigr.ga,te-u I;'BdJ:!'l1ts1"flj~r Sl!l~h~ am

F l' & IIi ~ .) ,~j 1:1 tdl e' B ,~ ~ II n d B 1 a iZWDI3CDn ~¥8.r FI'JlI:fi!1ucilrh a:1Hl.b,zurQ'~~teU~.u,g
~]ttmL, EJ[[C ('r,r:oiigtei$hll1

II. il; ill' 0. 11a

lull n~r~ lJ,si~l'1I->r.l) '!I') • I I I~ I}. I>Ii t ~ II' h -I ~ f ~ t f QI: Ii,Qll ~ '!Ii : Die G::wkfifrn~~Jlx'!UUil'Un~r , .in. nlllliH '1~'Tlrdem~liS' lI'(lIH ~ii!r :t-~trLwi~k.lung ,~e,s Ga$llliJli'U1]i!rle~~jhl·~rl!mht.Im J,;;ttllllilrv.e:rscl:uiJ&~r:t ilI~~ F'l'4ln)l'~lmn ZU\l'liITclud JiI~'Hmt fl~lilAkr1!!iI,~fu1. AM2".1L FlP~II'Willl' ll['.!i('hi[lllfi ~Jl!l Im n~I h I'~HI!l~~·n..:Ci'rt-ae.s.~:lul,ll(Fe~dtrul'~n 15 JtlIU) 1!n,~lV~('\til,j_iQ'~)" If I {·hu~~ lInk ~inEI'l ~BIilI;l'J1:,Typ duro Th~ Framo$'0' hr.wdml mll dil:r 'I h I hnl". driM ~WiJD ArliJjJDlI'r~~ID8SC: Il!tIliB 8J1rca:[Ig~'I'iirkil:i.ng g@b.ijillt~ '1,111 hi ~ ihur mllmi'~p.f!:~n'l.e hm1l1liltS. tl'1llif,!, rl :l<11f1:ch ~im. F:ell~ef:l f1'~r Kn_m'p~'I lllu J I H d I nl~~'I'l!)~ ''ii'~'1'1:11eol:t:rll \1r.iJ:d!" tiBl;S MI[!mUlt 113m' tl.b;>rtil!llchuflrJ; I I 1I, .. jl IIHIU ~I~n~i' Sp~iIlI!gjOiiJJU~g WI:! !1It}\v~chlEl IGn8wo~k ii!i.on'C].Jnl"l. .. ~ II ill hlg1 i~l ~Q g Pilir-illSii;uro n~1 ~urn ZM'l~;n d'!r UillUlI! dif' Clt·_ hi m ~m~' un j{ stIl"gterij r d~ V'ernp:ru hen dax Clad'{iHung. ll[r&l 1ImII. IhHU hUli.lbdfUgen Plw~,fi. D"ie ~ilrdltchruIl!. Vli!l'lUSl1J auf 'I~(iu_t-

,I ,IiI

h n V.r· III m

~rut Gil'lm,

J,11id

ZiW,itll:

em~reil~ Ell

Pll~p'D

und

I.

mel;ltm

I ~~[.

'UII~

'IIfJ:f!

!W',.Tum UJi11U 'Wahl ~ ~CHl GIr1m!G1I'le' m Ililw ~J'lIlf[I.t tnDi\ llcl~I:fitllll~tll:n, Sl;iwilll s:el1i1' wi.I'k1li.tlg~,·'OlIJe 1~8mberl,itll!il 11M dl)qJI~clletl G~ WIl:1I'ir,[lI'-ni;r;Lll(n~DatnHll;o:rul mit, li'li1:l,tllllM,-M:im!3n, l!lfJIalU ,t/.'ulll'lt n:ri$_~~ ~~ BJ'tIJJi'III B!cleto n jjdel· MOLl(!tilli ~ui'itlJ.ra,JC!tltfJrdld~nlIfr:l rmjll. ' i'm.l uni 1I1'!.l1i hU N@I.1Jf ,iliJfJ..s:a_ill~-\'a:(l!l!!l~~Jund ~ilhHeJilem Oil ?l1l'f~f!hi~~~~1'! 'lli.lderri:iJ SitJ2'llen d,l.'t Fl'\ilIm~ :;m"~H.l~ef] zur H" "ltlbJl'<YIli;g1Ulg, DIM' ,~iru.J!!:~ clJiJa~isch~ SbJ,!~ Ililll'f ~~8'111 ,it!i~Bdl~jtu~llrumb dew ]rt~ln_'1)U.sI~:n h,ra1le'hh~H' e:rseliW]}. IMld dL~~lII: BursnnUung' ~:n ,~ii,g~nthm :M~~gon in Fr!)_~drrf'ilih hn j-1u_g;llD~ Jl]ick mgg1idl \Nl.r. 11M1J.''ruiracl11,o ... "lipf'I.'F1:~iUItb.ii~'I1i. Bl!.iru m in 1]'(11' '()jlli'illPRpl':im folpWm.OO· U11.tli KMn'tll 'f:t@:riidtmhe OB.$.~TllIooteO. mit 'ft:.LI'~L,dJ)tI~wcl'e~:Ii[lll!1~lJllSta.H pfilU" :Z~. ~shmma:.1 2:'UlJr \T~l'",'e:nclun:g~~l. rJ~J' .litrfd.l.g ~~~[I1mch n.ie'l1't l.h;!t' Erwul·hn~g. l-Inn ~I lilit. Hili' Fabrikation i'titi ~ OOgnnn iU'l1acil'!!1 m:riJ ~~j1 df:!J:'HI""tiltelh~flg I.Hld

'2~'

l'tII ._~lhJ,I'Bn·.rilll~ . rlll:!J ~Mlic:h 'I:nHIHL ~iin.fum. »[1' deU'lst'ln~n bl!l,~l.. ~ u ,11m ~11f'!\IlN enrH Gummpfsto)Er~n Ilrisbm- W1ITIJ'h!!IMtilfl.. wurnn 11..11III Ih t I 1111~1I W""llh~ GnSl.gftrihD"~ ~f~~ullt _Di~ E'II.'.k:0Wlllli8 '{{<i:'I j!1 II II i IIHi ~ 'Ilu !i~~~ill 0 .z:el~"llilfu ~ Dll dlii/f Front dUl'l~hdr,nng'. t_H
I

~1,ti:bn1 .. tlmO fi~bQrX!. t1eh1fJ ]Iii 'ngtm

~j!Jt~fUr~f LiSk'lire

'*~

rill 11t UI U 'II .Ih, ',m\~lmh.rElgilue-.r' iln,D!3trulltlll',/Bultilm. ?:U'D.ii~L in r:l~,r ti 11 I II \\ I r I' U" I~r i1{I~tlt'i(IIFn ~t$tltad['rn:.:l!~}, ~ ¥iltrs.~iIDIIiI;$.!jBn~e d1i1}$e .II~'. r !lIH IUII.hrr;, "I~ .. !~ l'iW'l;ig~l~ m:~'ikt)r.!,ml!~gsiiWliCblln del' Elclhll'uch· 1 ~IITI IIIII jH UI UU~l~1\"LIF,rieL ~'.l',ll:~DI dje:\!len iiiloo1t!fonlen !ri'e' clu:rc[~, glewhU 11\"I'Ii~UJ[lI.l "1111 n:l'lSIl.I1~" Thrnct sebl.l5&"1!t !Oil'll 1m '~llll, o~cl~hi'J!.n I 11111IL I ~hdUI'u ,diW'_' l'lBlh'Hi . fleh!;G'D"aIDlllla B~f! W'~li!ilCht[l1ll ,d..E~dUh II I-III ~:.tl{'F\I'r 1111" lUi' riefii'htruie~]Lkert d~ 1?hO~M~~0&'3t~$' hi~II 1111 "~'jlr nur'7.ti ';I·rlltUl;d~j~h. ~ d&f:! ~in S!Qhl.al. de~ [Imbesllhf!:4Jg,t
I \

~g~,in

mn

11 t
"'~llIl
II

T II!'"
h'

~) Vy1. 9, as,

I II Mr Anllll'l ItlHf'iri 9n't~ih rm!l:l~'Isi!;e~~P!lil MR]'I:lIw}IJWI'~~ lm ~1fttIJro .I{llll 1m. ~.I til. nlllh. V'IrrW.::mfoog acr'wui-rm lutlOD. 1l!!tl1 dm!'~ Mddil!l:ilKlJD ~I ,II "1 11- Ii rnUf Urd!CEI r~il'llgnnJlil:.!ln b,~~~ IJII' IIJ,DUar 11]]0 'IIg~

In,~lm I 11dl', red ~ ItlM'"~r on M 'I: ~lcin~ iMg~H"'lII' Lid 9Iimt1l1Ie nalf'.Ii_ \:iWg lIngal[h U
~lq.,~ISf

8h~uJenlllli1.

, I:!: -

:B moiL"

11 r l!' n

Ii, Urn: 1uJ fIllJra

De IJ l !~ IG 'I" ii n T U ~ g r illI; nat ~ JIll; U'o de\lrl1n:h &mmt~l"flr unr dill" frmu:.pl'fill lim Gitrgll'HulIJt-e fnJlf~ md IdMn FuB. Am JO. ,Mui um~ ,wnrd:e sum eJ:lSt• ,am tlelllltll!'he .JJM.lnb"l.Wll~I]~tiol!u(K8.U~r F:KlhlJk"lWlincl. en'lbalitentl l;i!llo~gen 10 ~lD"l' ~dl t,Ml, FoiYfru aJs P .11!Jllnlertot Ame:~~~ltblN~'m ..lbyhlS'le:r aueh ,.puc!!ltol'" 'f1~ r.~ i-Ph qru)"" geng.nn t -, .ouf dam \V fl~tufer (to" Mau ~n Iden I(el ~ngntlmn bei IChattancl) 1"'t wHicba . ~D_:l2). In d r WI OIQ 22. ··LJ ",2a, Junil"foJgto' a d!!!fl'l. 0 tuJi d r Ma - gl"ll F,iPlLt) i:!.WW 1ll'fI ntll 1JJitl FQtt T,Il:.'!!',aIlO€! Qibe tp, ,grij&r ~ng le~ V IItSMg tUHI 40 ~ Jabthm ]i':e:ldlultWfu .11- hIltl Ul 'F,wdk'lUl..OlJI)J!.l1ha:tte.ri(!'1'l")~ bei del" iun-dlllJlb ~ . t1linn~n :JJ,D ., buU\"~n(ld wurden"). D 1" Erfulg: ruf'K!.'lr Unl»~u£dJmltj)g, de,1Ii' 'Zun:i,c:e~ ilil~f1!l~ng. "Oh de'Ll-Wcllc,!:'Seib ,ph\lJ:lS mm-raclWiJ..al '\'I;"'Iliird'1l dJe FJ'81U'm1gll rE.t'~g~~"il1 11300 IGlJlJv~r,gi.ft'~te. rihlruntlD' ,lID Tote~. '\'era:nJaJlll!' rq:U.fllllllcllr Wp ll. uL~be:n!, mdr nJ[em • i1d1buek aD die En'hvieklung d~ B,q~m]er:J ~hidJe-ns "ill gebeu u:nd dll!ia"Blnm;tlifiLh n in r.;wcl~ LiO:li'i! m 'liitelll1m. ebl'itt V.UII Rer~ S.lt!1IuoK von Gn9'Nlnll.'l~a allen. KRJb I'S-. Bes ,ntl rtl lillerL tibc.

'"og,!atlid£,l' (!Nl1l'e~ sinh "iihrond di!ffi\ll' 1..t'i~ auI r,hll !II n 11 rdfe all der So-nun 1m J'uU ur d t uun I • 'lfll"h~ltt'f~. l"uc:l!l ei~e tlt:!l:l1eru - nt£'f-ne'JlIJlllfie Inll inc]'
uu
II

'[I

n.

..(,;111 wlarler'". die wir 1m JrullN' H'II'jI'


~~II

~1!~Orjl'n~

dtilb

Il,

I llijlh '"

l~'j

U~nl~1l ,sep~l1I1ffif(!e im

TJlloJnal und tI~nu1J]lml ..

III. ~.)

,I Ul'rt.
J ~

,'I I I'hlln

",I
I

'

ncb an ~er 'U,m4 en' ]3JlI.BaD~rllfe mit stark m Erf ~ I• it!' - 'n .en, ~lbBt h iesen EtDide'Ofd:obar. ani ~ .Il!5,. nd 'I • I,~' 1111 ,lllll,l:nvil1:lctiild, in ~rm1l1ig:en l~mJltle~ M o.rbt -11. n '11J. 'GI~'h'b~t:ig \Inrfuu,f:lrio[l :iia dQrl ih.r~ erRteQ ["'hooll ]1II
II
I II

J.Bhlili!ll1 rif[en dl$ ,Ja.htes I rnrfibneo: am 2:Lhhru,p.r 1',1 in d~r 'Chrunll r;n'. ,.
RImieD

lU6 lUI del' HUO all! de'S

'V" thou ,(
mOIne)

dl

\"~r~

1~1l~)1

{71U L Jill}.
~

I ~II
~I I'

UIiMligdlfe
II'

w-~r~an

1111 I t/,h' I'

~nsmCJl ~ w1l1l'da

llfio-ndlil'tl! Ba'ltcrill'n 1 PI]~VofsclnifiteJl

',,"u'ltlell,

ilhcr all

f' 1111. berclL· §fWlidTIit' :k und T'echmi ,i!I,es G 'sooJ'hieBenfi


r-

Z'''~

em

'I.,~d~n gesclJlI.'fftl'ii.. Uri zweifD JP'oh Grilukl'i I1~i 8W"1J!" l'fotrtc ~ am U. Jeh in ,d~m wm nl!J1 A_'Q~tniitL.~;or Vm.i',d,Wl., 1Jie iFl'all.lJQalt W.rJD~n noo Gew81'gHleftl,. t1lt!J.runl:'r 0,5, 1'olll'. F r a n ,old) lilts 011 iii Vi, n (IE! 111 i 0·,- G t' Cij 11 U to: Da,..'i .r~hr :hOll bracl1lh~' gil ill leine _ZWl\~t Ad ,f fin,;ij,'Ji!!3" un' OJ,ftgr.en.a((11l . n lIe:r F'O'l'It
... ~l!iIUllllg. Am 1. JuU 1916 ''''9r-~cllo!W:n IlifO Fr'D.n~ an del' e asgr,o:nQ,t~. die mil d,' l' hr RiEligeR. :alu CZV&m\\' , - U'l'u) llIntar Zugn 'on ZJlllit, ratibhtj'jd. US fmW(r-;id und ai'll]. I form pfiill( wa: CIIL 11 g:1.'! igll tt'r Dlii7AmtrlrtiQ W '11ID Iilie o,fl&-, wolk 11 uWl l'U'wmJii h. -iHig rind lQl'et~:n den nJclilL p,;~ ciiWCll ,old:ateJ] o.wI d: :il' Swtll'. Sie Kra1"P.h dJ1ill.er rn Ubilrr. . lentiu G . illmrriU'~i r'uttllenHwlI S'tl!:J!Jl erne lIlelhl alll~ gM,liiiS?JJilirut'T l! T~IiI['pp~ ,t' eM ",·h::k!;11.!g l'tlH. ]rn ,a,Ug.OJliLl4nen wurd . Ibre '''irlmn~ \1l0D fmnri.ai[s her [11b' li~r M17.t. Iii Zfun'lva~ rs:Wff.s(iLU;Q lrum-ill flll:l!b in dO,r ",ViJo~'I>l'li\ 'oobn Jg-'. -ine I'lu.~rd Uich ]loltte DiHwdoD:Sji !c'h!>\1nd]glmit_ l.t h, !1m m-isebl 8k' BwomllJ]] mil ft r LuJ' un] vl'lpr " fl?l Ii. sur

_F~n'~cblllll li;!iud \t.lll'.lctUwn d-r lB1ru;daul!l' rr-"J!;hf Diehl in ' -TIm' 'vl-n~8 IJnd l!D in mob ' II "'r!I" 111 n op, Z'Ii!! ,eWWD AhblasM in m-siicln; vi h'il I • ,I iii ['II' urnl II n~e:r flnnii;g :Z'U hu.lPJiJI!'uhigem_ und ~ lhmu f ~ 1 1I11~ 1I]JlJillhliub 2Jl m'l!!rihiipf.im" ~·o.hm,gegeD. 'TOn !feu.tscl!!:P.<1' • 'It'JI II I "'lIlI I rl'" ~:~'l Ms (ism: &.c.IiH no utld dWlll.'lr atl(l'il mH II'ril l ,S'-UII

II \"1'

Ii

"l

.au

in lihrel' All8ifllmr:u'Il~ immut fiiI~bi:r~{lr. el'hDht .. di~lKnn'~nt-'M.Uon deli" Gaswulk


1

j,

I 11'11

~':'t'rnl

l'fI Wl:~itfl:rbi'!'l

me:1l:r

( Ilwml 'm "~~NI~~(I' tlooffiJlco ,.:l!.egJ wn:rde, 'IJBU ljeltm me:Lu' ale' dl" ,i I II II II H hnwu i£D~.r Uo:Utl>t:1u1nnung al'li'ehlasi.m wu d D. 1s JII lull ~1I"'ltl' Ii -lit mohr ledigJitill ChJDrgas_ Sf'Jiulkll'H rn is'l Diu III' 'hi h [pile' autili pme rJl1lIr..cblorjlik.rln~ , + uhUII-.

,Ve.rt

ulilf mlilU~t ,~m~ntrievta,

'i!l:J.Q11I~

I,

11l'1i

l rkt' 'Girt' gkieU,


• \'.1.' . .!iI,

'rMkampfeIlLwicklu.n des Jab "19H ~8t Jtl'k£.l'itv.Oiebn-:t: !EIMens ureh di~ Eilldiw ,I '11 r-n 11~I'lll'll fa",\\, ~r'I'J· unlll &"WHf 9E dW"elJ die E~~~' uug l.'wl'i{l'l" I PI' III d I I 1Hli"r Ci II kBlJIl,lil,fstoritY)J 'Il filr AJrtiJJerll"!;:chiclJehi l-'I n,(;h «II 1 lit hon, IIhl 'f~ H l,duJU Cill!flUll!tf d) ''lauD. t{nfu be '~"ildc~n;riit'MM!lgm1.lilr 11111111 IIIl1iKI' Ci cll Q loUIn ZWl't!· den IGegner mit i3 kam rHUll 11 nlll r fit 'IJ. DUl! clJ ilass~ueil:tulatz 1~S'D1' W rfl.!r nf I lllZ'l'n Fnmtu :!johnitt kODute ui.n ra-rUg@ Il~k( U~PD-

mu

G a. 5 W

il' f I~ TV

~ (.

hf ns

d uri

II .\,

11'1 III

'111.

JIl !!;I' -hllln Obcmnmm ~"I'W'~ Ikr il[ate deu'tscbo AngriIT erfn]gtP ni ht M ds WI~tfnlllL. $Iludern an d L; ]'loU{'~i eb~u FN~I~ in d~r

a~kampf 1o,J:[ gilrud Zg bmPDu't·t wuliEn. jn '.!!l!lgar die G~lJt7.m,WiIk l dMl:il, '1l'Trm~j~JS 1 htfolgie f, 1ll1mdnn Ill' tp,i lUC~ v51.ltge ,~fUliWLng .i~r AuJl~fllun mdi G ~ biw ttftl Wf. ag~i '). J)mo en 'i! d ;cartiJt:o J.u\blfill groD~ SUl~ wiHdl' van d'lffi .E]'!gh udern Ifut dt!: sOijeuamll -n, t J~i\'r.ID:Ir-V'roJl"'Clbr~" auf dll.utscl'l, Gr.illen &m. l;\it.r,qs ULIlI ~. ]!l"il 19ti QlL!ige'fihri~l). DeT JErlo]g Ull' lID dU,Nb! b.1'a~,nlil, diaD ,I'~ V t_liJ,b~ ~Qfol"t ¥iOn dan
1m on ~rl'l.ticht "'l1,rfl~~.~
I

djQ

'('ilrit' n

VOIn

DiIlrebb:tucb:8S!blnclll amI bunzo Im FtiL~tb' clam Wl 2'1.. Okt,gbt!r m'gn··'j, dw- 1" 10 deutsl!~ ". J\1'll'! f ribel o:Jj i.l'llt W~~D lm De mn\bl;!:r -1'017 beiL Oambrai Ul!d Chvencbrlll" 111Ml GU..s\-\'t!'r£el'\fe'lrmhroo. \'i ~f . d~m BI,al\1'Ei rlil;h,nHiIi de~ T,odesstilJl" 'W ~ [ h:le 6.'B hi je l a.n _
nllhige
mtrBKe lil!ndin

Ti01im"lh'k:!!llng bis :ZJU 20 kml em I"! bt, \-drlili IDes; Kmm¢tW'Ut'l ~, n grolklr \\l~'unhl l!;i 'lLihnb; ,\\rprd n, :so "·dlOr es jelZt. ",eni\dten Q_Df Id'uf' II r ,,'t~ dur bt den "li:rkllg:~'1Jt!lI~D'"1'I E:rsatz.
l'

Fron·

lmd

m gei!lguebmi

ellinde

'n'o~

fOI"

lmiQrl11 n (}I;i\ ~.

(it

r 1Ga.'lWf'lar jrm 13~cld nil. DIn' hrtz::e d u:msche Diu


'I'

:lIJrjIf

rfolg,te

1917 l!l:o.:!!'nosU·" Fnm.q; in d f CIUHI!M e 1111:' '~Dem Gemltich \tOn ChID]' !/DiP': CblorpHu-in... Em- ;\VlH1[Je VOIii ·:en J"rltum.Slrn DLlS d,et 5lIbkste umlll tlD'.eh'~ntl> d g fi}J a Kr"~ bG~'· 'net···t Eui vi lung de I.ts-}\r iU(!~i~Hl bwerhJl!l: Inz:w:isoll,in ~o:b~ de:r Gas-iAr IDel'l kamp( am nllon 'leU n de" li'ro'llfim Un. 'W'tsten1 s""n undmem eh@l'., Dsl' En Ui..od£lT'erQ:£fn Ie am la. Apdt PJ'l1 dem- JSM.J:'pe' dBI'D! Fel~ug d ' , .J.dr ·'on 'ml IerneI' Kant)ill,~du aus, U 4«1iO Feu l'f!thlU;nru ).. ,IlJJ_' hi hI' g ~JIr~ in d__oo gC~R[mill :1:1'1 me. »em Icngtisclmo :nJP!iitImn H. AprU lngBh 00, nd nBcA'I:! ,Bin )r~Ii,Gll!;klu l' !lLuf dl11if due &bill~n~Q lInd ArtiHCl'ri.csLQIhmge_n lI'Or,o,UiS" ~u dAD 00 Muru'UlIJlnm Ohsnlmh fl~l'I I -tl"lahmg,e1egt \ rud13:rIl), St,iQ,rim~E~n[ ~IJ VBn G~iJl'iell'frulbm in d,a,_1iI \." r~ bJlliUeIDI;lI, lh~san-dJe'ilIN' belnnderte di(l dCu:tsClbr Artille,l'ie' un .~m_,i8 in d r Cl~lrnwi"I"klmg. jll:m MOJ"g~ d,(I',!ij Angdffs liDiI!' 'oohtt> 'Ie nicl'\ Itl br en h ,idmd, ~jIJjU~1I'l01-fun. AUIf'b aul[ dl IftfilntI'rio wnr ali dl rnlUicl'l Rim'roirlkungd~ r. ses r .'M betiiiehili 'h='&'. 'Von rrW'JIzij!rii3t~lmn (j'a&-/ulmefiei1t!'scllil¥Dun!{!!!TI lilles .fahl"E!s 1'1)17 L I 1 mmdl'r8l~lip V'Pl'g~mlg' d iilel'~6ruJild'le;;-!llu Idle-if .;.a1I'a~-E ,It • mmiii mt,l1 ¢Ilt$BQIDf., run Hi.. OkroiJer I ermu'ien~~~t Eiliollm gJlfli!. n&rfJlU nt:rl~(!h gWlsfi~r Wlf!.el'Ungg'ln"t'biUwR "hUI' e 1 d frnll ~i illj;;~I'tL'nnnll 1'1~. mil Pftoogpn ~,lnlS~n_ eln 0 '~rre Z)iIL h~g on
III V~ . HL ....) V"i..
I

run S1.Ja__n_u

~I'i. -

.. V~ S. n

It[r,

I D n t S I!" h e , (l ,p I b _ [l g,: !lti Idt'l" Billukt oZJJ [,waf ln 'V rlrlad U11g' mit (; in~, war d!ln D u.biclJen di If:r IIIUDS DinP auDQl"'" g wiihillich w,irmmnen Atl;p'iBs-GiJ.smnnUiDl1 R8, I" 'kt :.-lu.icl:witi 'lSjeh.1' UR~ H .rlll'rliniR rI'l'htlblDIo'r Ab\l'fllw..G.fI nnwlII[nn WUUi'
I'

10
I ",I 11.1 II
I

IhIb'.

Di K£U.Qiprtnll~
baf,t5
1Oi. l"M!'Zwul:ille

s!lth!if!p i1. ilY

IJI'1!I

u D,

\UlId

ain ih1nI~'r

I, 1'P.'1 Mo:nn"
I~ I

lIQt, l~m'l!jg~ um

Auf doo- ~obp It'lCIbt i'.tt}b,,\eJ: lfHi, hUgJil r1fl1 'uunpfe l>to&JiI!; tlfg. ~r dJtue~l)_d \1~mil:,oe.bu.Dg e-il'.lliB nel,iwu:le ib"i' hrnf"L ~'hi'~ ~e:n., !od ·at.!mD -- reiU! 1 '6 'll'ItID limnl d 'W 11 Glu~arMf;'~' Vi~or Meyer ~rl.Der cl ~h~'r' R,ol'p.lr .. da. Die:Ldor,iiUitjhruln I, ~, ftir d'i i\ufljabe 'Il'lruu_ milt ill! FI"fIJP 1 ill, Vict(lot" Y'fellJ Iii UtI' ~ .:rJcM ~"J, dllB ~U lilllilt'U~r) ~hwl:a.h INI:,cb tee ttich ~i r.:hPIl ]t~, J . joom III Rna j ~~h "oWg' Ir!fepuebl:o FU1"' bit ~r ill n P I' on!:m. dII dmm.t, 8'r. ft,p~E!Il. Z~~ uwe l"k1ii..rUthen Hau ·!ibstifug1!D,pn ~n li'o ll!!ll , '0_ EOv.fi:nd~ngDn.. dj arm ];0 Shl,n~£~ od Ji' TBgi(~H 0: e.11 di1r Eiu= wi;rk"1ling sich &eigf . ,.B' fiLbrl JIIel1:g., ml. e.r ini.oI'~c:1~ dfp, ",\tl, iteg g~tl •- m Sto& eiJ111.L1M mne\~~ .T l~l jilj ~it_ei 5ic.h dilrl M'I rU."r dl"mgon
ViIiIl'hinLdmg

"].tum

er Iil.Wbar.

i.l:i9 ~ilurscliI":n G~ ii,~ EngUiDd I' i:mt tL11I1'b dell tI d.ll:... . o.nwl'l fiOO' T OOT~). • mn deDI ao.sel1.lieJ!k!iI"i,dlen ro.:~omt't1im AUgQs.t lBI11dpt{'l]]hef r.eb;l{'D dl!1 ~ 1ub.; tUrn Otljb.1Imw,zgr,a:ualenm-n g[',tiBi!nl lTmIlllllJe ZTI MJw.ehrz"'nm~k~Jl '11J,tt'll. lUe ,TOt" lliBP dBl'! ~. [~·nM·-.i·stl~en Ml'IlO :oo.wat- UIS [l~rbuIB (!in. n uizl.ilii11 II FI rule n ulo' 1\ J":lH ,i vell'gifl~
II

Dm:'h

die ntstarull!'Den - dzhsdllE'lliln.g(In - n r i ,;VOC!'DJllil

II

\/1'"

II

,h.o Cll'l!ach \u~s;l 1>~'Wa 10

~
'~I

'1111 ntbH

uioM.

hat~J:ul11i de _ JiThii.C!vf!l'l1 In G"mIl ten, ):.i'lw; ind.gu


.0111

'r bAlh ?;. hn 'f!;lg ill

\~lmiWJI

III

Iitmil Errahrun

r~

h 1m .. hg;;mpurn:e'-·, \

5 UteI'

Sieufgu-I\I).

roBk.a.libril ~rBDie< bci Y:J[K'J'.11 ge(I

'I

O~~

J'gifl
I~

en

11 un

,. rl!~a lu~'I'nol'til. satliirfcl' h r\l·or .. die Vedu beRefe l'th Ruf 2 IUiJI .zwcilDlfl'l. ImII'I A.bhL"QWlI der p'l\ernf!bn:J,ungU),.
Hie AlllierLRTlIllB.iltbrulBH oofo:rt die V'QJilIl1ll'b:.it'l2lI :1!'I.1t' RwaMiml,g

00'

Jt1l{WJfmUiElhi g@if n.:dt'!n war, d~ n," ht a]]\ciJI 1I\lli' i II iT Org' der-l1 BJ,Jab <IIuf me I~snmle KOI'~d1icl:i' ,tVi~P'ID \"fiJ'. Mf.U1 i1dtl ~jod cO'ltu'j)rallUectinm luI. nlti.kll1Dg t1i~' BeahQoCht,uo und I ·biJ:r:i 1'( den 8t(DIg DrlllUl n, die die BtI~un, ,,{A'lb,kuf,eu.zgrltL1~ltenl" B!'-

mu

vun

n ~u r,

ilbarans

~ irkaamer

"J:w,

'j.

lli',Ltlii>CIJQ

iJili d.Mll IJOjJ Binl'D. SdJiWI h l'II ,Ge:rllcb ~'ll!;'-b llooJrl"ctliiClb .del." raJ. Delll:mf ~~ ei lumll'-n d' ~.gIiJ~; hUJ lliKr~u;ml0U: mit ., 1il}jj!l_tdB·" {JlI f:ru'rJ-~"'B l. If! Frm.n~. lr[ .0, f! d mEl~ Wl!IIl At!,\1,!tanduq ,d·!U~.Ji Je - lMl'l'a-cjlan bei 'Ype:lru mit •.YJliiU!'lfoe"', Em d d I!l Gdb_ nuz wrgus!:es 'J'E!iJim.d<l! naM'leD df Dau:~~ Jm ~"n_ (z. ~ ~ 'd!lim •.Bunten RiiUlllefn" dl!! . Aogl'[fb -"-G~ fliumel• d r Ar.iwe'h '. liu. 'I' h"~gQcltil~n (ie~inde- bl eb !!II,.!' clbkrt'uzk mpf toif tqge-. Ja, "or eh nla._._', Ji gen .unilm8ch iololgll min, 1" IlQe.l"tm!Hohm.l E!lglen41 lUlU 1'1 .) d Ge·j l wii.h.re:nd I j,ea [' .ZC.l[U rm~lfEll!lrU,r. Dj I Mbk II,WJDUnUiruml M'UfiJ zuw, e· ~rufJaI in 'r)~ Fiamd "lj,h1ncht b ~ ip l'IiI: i.IiJ.. d'p.r ~., ·blL 'om 12.113. ~ru!i J 011"·)' t.tlB ~I!'l!W' :M S~nDdM sPI''Uer qJs da Rlauklll- 11%~.es z~, Es $lld f d,aD,

ProtLuk

hiflLeIlII.

'

DIP' ~
\lH

rf'llVahnle.
I

.rertole

V l:1lW:'e.imgUllllg dIl,s 'If."l!linWeb611

I 111hluriidlihrullbl vnn ,ijJfum! &.i.~e:n ,Il!uf. ID. ErI'~b,DHi elner gemm.n, IB'U~ Wl f nbmsd\~n 1KouIl!1'VD1; in Pa is"~ die' Mfeif' d Jill Drue.li d,s'lI' , I" 11'· _' ;:'11J1!Jl"'ffl 1lIL1l1ll] ZUSIlJ.IJ.I'U ntrat, '''31" in d.ri~ n :aiUi? 1 f 111f'Tika Un! lImn _UtIIUg "'ou tbyJmcbllru.'b}dJ1in, dm QrtJl!' 'flukt I'it.nfgu', m !'tllG ~m 1.a.Jls Di Fr"{,iyng tiigener- Grnl1at6n II I.!, uuu AlIii~tiLn mll Jal'uo UU'1 nicb~ dIL hI'. \Vtnhl. EIlmr fili!li n en 1.1I1!,1ueil'u tlti~1 d(!tll \ri,lrsloD:bP.~ C!a:mlir,gj MI :2P,N'o !'oiliB,~ un i', dl)1" III (111, 1 M.usstmlvc·liwoodung Vall 'Tnnk f gehmg •. grlliB!,U'11' . t8.[R!ll rnn rTalbl'I ""'Ml'H'llUb~lI in di' nli.D!i~ .dtel5ofQl" g,Pl] di ,~Jluts' ~'GnUnioll \'~!'lIlie Wi]" 'IlDS des fj !lliheml'! ampf toff iI1'urd~ dem1

I.

u_BI]

1l •

um eJ

ten

Ma)'

1m ilr

II

'li

1m

nrnndn

llW!! J4ID: Ul J .
ElI:scheiDcn "er

'DI

1llll'F

Ilnroiil Einffill:Fu.n,g

tn~

00 h
D

llI&llb

Us kH.'fDl1f (lhpt'D,

ml'

~w, l' " ... <UI


)1111

md

Ii!

BeM1I",e~h~~

"W III[lOU!l'I.e1~lngsl1l

:rung

Wl.

d w'c"~'II~b lliUQ.I'hm L1r' ·]lelL wttmelnl. l'V'f1ng u'IJ:~.h ~ IHchC'


W,UP.:n,

i:!1'hllll1 'l'Il

dur

·e]bk~nl. \:",~r. 'iUtoismjJlj_g g,nfll'Jig

d _I II del:" lrufWrr r entlJ,eb

boo

Ab,gug

11

Oa

mit ,tf~1fI

PlIO nlll~II"11

.l1 ~ r 1.Ilcr

.} li1~u BmclJ.tmJ d~ flulilil]ren (lhii!m~ .) V 1. • Sil. - "~.lI1VII. .• D.

cscl "'t'lili1t 19, S$lS.,III.Ing. 1SEe,

20

21

nlm!"rKIl.,~llD Kllll!papiWlL c: und 11 lrail'm m ... . l~j1blli'~arUH em. i Dill lhuibihlung derl'jer Koinpagme<n w, _ 1m Mui hffildct~ so d&; AubltDg .1l!mLi10- 0 am ~moh 'GassQlda:kn lJinsa.tlliihi R'iUiM. Ihr EinMlti% ,ndo,lgtl" rubl nur getlI meam mil d_l_e.n lltlil ,ru Eng-iIit!':Ill"S; cui d:l!l,o at~ch iD CiS n D am rikanilSiiltil n G4s:Jrnm~fha.lli(lIl!.liDJti!ll, hl~ Jllli H)J B t_-rll-j'im Iii b "de)l :I: tzten Kompagl1_1!:11 E WJd • eln, 1M,' Oes!i1;lIIL.zn.Ib.~ an GM'k~l1lp!l-1!,nion dR AUUtlftfm lieg lmJill nm.e 1 18 von
ill

S1)liingJich

n auJ fj' KIiiJJlJlIl~Ii!JM. d,

h. qmf 'is OOCI Knoll umi 1 ilt}IJ

ibis 2iD.J SDl!~Ja~fJfI~iere~). =m n ( \d Il t !I lHHl' d e S' G.fli S 11\ e r [ l" 1; \' (! r I a I~ I." 9 D~ G~-tlrulIm'k.,m~gnlen 'WlI'MD~n ~t ter L~' W" Au r-iihrung d£ll' b ib ge.sllhi1I~Qtl'l!'ntGaaw'HilrnIigdifu beslimmt. O~WUl'fmhl, n wutd08 in mllf:l@l' gJ,oOer: r ~ auJ lciiIliWI!;d :zur ]E-ploolon gl!bif,HehL, It" R'ldi:llnYfI1'lill ae'rWer'fifn' WlU'do ges'L&iJjll:rt"gimmw - ig wutd Hi Em! ~ "'tiD 'lbllrITd~ ~l).Plltrolii)1(Ub nnd J?hn:pbti'_ - ol]"''eiDl oJilellat;li)Hmin~,Q ye;r!iC1h~n, on denM Dam nUi, h di:e l:e~'1II 11:" ducb tlJe ErplDsi,on ·.zetstih:tht. b hl1f!pd d~n Stoli dnll' aake d,Ul:cllloehorn und 0 W:m GegI!iU' des G BGhu~ 5 imtij.,uhrn liallt@l~ :Ein dffr,utiIiIO.t Gru;I!~rf,g.ll, h5U!'g R"Iu::b JtoabOTIL ktille-r,w~ u~d MiIlt'n\.-v:e:iI"~rbtim:tIl'~ begle:ilil:lf. s 1.!ilt~ in~ iii 1: ",'-rlii-u-npvoUst-.m. I.U'1d :rugl ieh :flMlf htkl"sre-n. K~u fpII i1.tm dar. dia diP)' 'VlJlt'JutJ~ illJil.rl~'Ujlt ~ltlgl ~8t lJ]e' ungli:3'(J!Jhm Ousoni~t!knmfrYI- moo rGbrle.n l\ioll.~ W,t!'Wgli'iF a1l$ BOOOaliwtll'fern 1l'iJ'1I:t all . lI]u grii.fUer d~til_I'iLigvrAngdl ~dQ]~fD run ~ L MIiiZ 191 ' ~l 'ten

r.

wal!,erBtiib~t"'Qll doo bridal"} nm~r',ikw1iE;eht"nG ~omp gn·l'D_ Au,d! d~'s- D1asv~1·.fah_'I"Im t wttbf Rill, mmru iI;Q' .;dm.

IlBd

run01
I\Li;nj,
D

WlOr1i1bdBrtm.

PO'ICIH

EiSenlmhl!l

tau

:tiu

lid hum

lint. Die EngUi:nd r if6_brl£m


Iltlllhll\" ~

mit

rm

HU
il

in
"'00 8~S

Ei

!9a'SZI'Ylnde; b\ ~
Ziln'uek,

""\'lI!"mler{l'

n sofrrrt ab un

Ew.l1'eill

\ltied'Rl'

l,tbt w'(m,imn'

un 't!t rlirlfJl'- AImIg'!:'iffesell n ,we.gllll ulC!Hlsalllu Stl!lhljo _ i'll' B ~~gtifiill1'd wor-deo ililiu ).. B 0 h ~P 11m n k ~h s d Lli • C' b a __Q as a 'b i e .1 ~ II s- { 'lit den (leuIs ,h 1I ~Uigl"i1reiJ!i'los pw . tlllli!JJLilW'Iu-m;g bll'J:tl!.uS ifl VUMs i:U~ rGllii! ~ liJlt"ti[!':;o.ldu,th1 iilIi! grti6ten Man~ta!!IO. Um:g,wuro GnFlllili'ImU smmIli(lll~t lV1lmCJn .ii!!W~llig ""OIl Ill*" ~ D 'ut -·h",n .i:L;u' Eil'll·itlUllg th"l-e,r bgrif:l'~ ~~I1smil1. Dp'r. llo:r.l.!,-ftilllCh un - I'l ~ uho.'>! "'III! l'iq- 1tl1d u:~r ,3D 1'. Ul. .d~.. ~1U11·I.PD \rtil~ 'rj·~ tUJJti~l15'fen\1l!ndung. E~n :... tra
I

'11'<

Ilnd Bi:mJO<q'd, dIiI mh mlfll! 'l'01!L . I1b:!iUWeuQ clilol'litt'llmi lbJi Mii!r ~JJIIIUl1'l!~ - 'm~ ~1IitldUifCh. .·clJ .infu~ fx:J,~.;-.mlor i.oDBW~ TtIri~m.t.Hrafl' hi! ®OO" eni~lim MlignOs:tumil:mb"
) .". cl!Ju.n
qn

ood

AllYiminjwnmL:lll,u_l~l'l' .-- '!;Oil ahge_\!eudu

I' f1 001

h-

i IUJ

f"r(jI'~'I' :IiC.i:D(lr t;Chl\'i:e ig n RoIlS


ilil

,'(1m

:gp !!mlll

M lUr Tel

Heda.rI mJl d w 'IU'ro'ird~rfielll n nmf4Wg rti~[ krLlJlnl.e, D~' fu ~!tong \Iq :Blilu-krnlM, \1ll'JanJrto 111. g I]jlldr'. ~II ]);III' oJ11~aml haHlQa-oo J\t:; '11'" I)~doe V ~rb)i[UI~b flfl~ U-e~J~k.I~u.. rnpfd:n ,stolt \' r ~ ~roO. d'arC, ,mt ~in. :Mclldflcl~E':\l, t'!el' ~k,wJd:t'n 1F!.1'.rti.guq g n~s:" Jl~I'kllU). SIl watihte sJlch bfii~l.8P.vEise Im : »~ITIbel' una bet , .t. ltllii ] i9'0'\lrJ ' :m Ill' i1rg,on b n®._b lilC:h.t tLn empDlIdUcll l' Gil.fb!ltJr.rtu2iU!I fIl, d 1W d· I1tse:b, r it_ fiihllbarl}. In dlimJ ZU] "m' 'g:e~atBl!n '!\ de-ut:eben MtlllIliHbffi!'ID~ f ,nd D ~ rn n"kall l' \lll.ll~JeI, III 1 v, IF[. r 'grnn 'ltnhest 'ndl~). TIl G si!UulpruduktiO!.t, ,Iler .tim otten I:m kllmpfo&n ru;e htlilll.~ rhebll eh ,Eli - d~LI b(i'), --A,u]prU:O,Jld ella On gr u s t e n wir1il.end d Ji-I'~g v' : na Nmrrj klU!f~ tlilben Im 'lfi. kl"ie«e ttuclil Hi, • bl in: GI:!,e~ an~nale ol'grame,!' E.r~llgUllg il!fil d'er ENll':iiiL J1~ "11), n Uf' g{!'R;t'LItff1JPel'i' BebD1rt!l~Ulge.n Sring I.I1Q!!'M1H!" !UJerili~ nob![l IiIL{1noeh ~1or W!tli. ~afl~mflUL!U] ~W OOD f~T,rtJI~~ i.fl ,(.tw-Gk.Q0iiuhO:sgo ve,rl!lCi'lifn"). doub mJ tb ilti¢ht fJJ{"hir • um liMatz' gQ olIllllBn'). Si@ Rn.I, n i ~ll abnr' , ihnm _ ihl'er _{; mpfiiUiigJk.e.i(aid -rTIllfi~1sdl Lialerunpn. 1\_ :JJP'''te'Se:n und 1P1'hi -.. '~Q "hritnk:~ I gt'.P - I lzter ·,nI In! Wlld '1II'ii! van ~n' befool - lPlI ,11-1 l]iKlritp".md \fin 1I1Iilngr n ten, VOII1 dr nn i 'fU" let~lUe:n ala w~l1j' . wire SW1U 'iL'rko.nnl:!m. unrl mf "arli'!!l 1. _ JtDll' T I k a a Be ,i l i g' u ng ~ IU (:l. ask a m p C: W'irlhj.iLb r h.u..btilu din AJ1l~yjhufir mil mUe d!.ll' e~hi6_UaIU!'n ~miUIU(ni:i:.]OI] nieht uuw~J1tUah am IGas}I\~DJ1,rr ibller Vl'rbiirultttllb te:il8L~nQmlnen UJld ~.mn Itm~ I3Ch~lEllllj,(!J~~ :Edr.l1ge aUli hi Ji:1iI!~ Wt"lll!m! G h,i!;lie ~1'3~l'ngen_ 'Su 1, 'wt'daQ,nil' die Gf;'I~oHw~iv,e, d, r AJniiil1"~I!..Il\'it!m 8. A,ugu Ill' U. S 'I '~e.lJ!ilbeJ" 18 run am r.iklliru~1lli 1 Karps C~' D.i,' on 0.) idu ;lUis hnilt Verdun 2U'91l'll~ngOitOrel'l.. Audl [ill:.o molllni am rirklUl "Cb9J1 Gm _ kOl lID ru :0, dE1i1l!n. Alla H fI~' 11m\!.. -_ icllend u)"k~ Ollll,t WUI'[m '\\"'mrUll I.l'~rt "liefl!i!-I!I. ' • lIIllul flS h n 1111 an d· r E:l1ilier.:u:ng \'01"11, L M:ibiel, Iii jg 0 All ~ t, II. llN dII!I"I!I1l J{fun pfim m I;i,ehl~1i ~ J\M,I?o.rlk~ ~ r v.;1~~!ili1 emfii.nmHI ,ra_lw"ll'f(i.!'llrh von C.f:I!f!llilfrn'lpEm.i'l-!e1l11i Lm g' olM.DI f1d1lIm:rl eiD:tlC' mili'Wl"l 'her'! Ut'1Pr.'l..IliQtfl bl;fiull'b... Plful~ fiir dil:l VI!!!II"w~ridu[l,g\~on Gus, 0 Dud :FI'~.uob Illlfml .A.ri::illf'!I:'il'l' ,nutd ~;tl5~tn?a]'IJ wa.rnn: 1'(!~hIll' Hl.ah.tl!-lm 'I!J Ii m d~ ru:rdt'lI'm Wa'l'ffil1gl.d1ull:llgen in EinkJnll It.l·ru;bl w rd.!.'Il. llwbie.(i'oj]PiIlIlG~e D10 JEi.gll'.nscbd't de]' mr. den \1 9 II1nmid.H'lnl-~ G~kr l-rten d

,n Arb '1&_ mailtiir d.~k:u

IiLs.

lIn

rn·

'rJ,~

1-

skhbfpnktcn

nus ~\,

got

'L

rlliflLl,

ili ]il'ri{.l:s{~)

Jl. VfI'

nii'!bl \'1l1l1i

no' di Anf'iinge piner ra h.iktlk '~ c.h ffe~. \I'llilll\U~ , Q d01J1iJ nber bPfr:i d~ nd

II: • -

.. Iii illllllllM"1I III t' 1111lfll'it!n.. •,,1 IH"I II _Iii u, l!ltd'~

V I. ~,~h- ~ Ern OJ. rli~', .00, Jl)eLrugtm dll'IIio 'N~,"2tIlXX> I'nidl diu D'aflUvhm fult k1i d~I'

Wit.

.1:1 Q71Io1• D. nIl•

BiI:!im!.Ju

2. O'e Icbem~5~hefl 81JDpf5toHe. K


'KrunpfIa 1k1ii troen ~'il" ~r \"~8Chil'd:8nB.tU z,umunQl~f fro" clrinns b Ver.b1:niuJIIg~!l. ~ t:il'~b (I. uW i'.m Wll' 11. gr,3:iiB wi 'U.Il4 m d2'r Wu'klUlglsal'l fetid \_, -b.t~
lilcb
~l",gJll'cln(lDtlpr

liter dimbgt

Kriegn' ,Iebmucltln

AuHtl 'hoi. UB,

1ll.iIlterube:ld!ll!. !raid l;l, ID' li,f!:ntlel' .. Siinb lIiIlil ,WOIfr I1JQlf' lllld seillM!u lIoj'UQ VCliJl'U J:'Phl!ml - hmurdDt r n.

Z~ulQn" vur'=.lumd

idem Stimt.o,mlioxycl1 ,im Ge.hra,u~k

oDd'

b'we~

IW '\!S

1I'll~off,nur' um

orga.n.i dill Ve:Mwismglm 81J um A'bkummJinge dM Kolu~~i!lh"ff . Es I t '''e!MlBniUch" dd :tPn!t g:role Anmhl di ... ~ \1;lu'bi.nd:u:n.,mm
DIU M

1iimd -nan11 lrii'l'zofe ftde[ lingl;lM

~Il"n Ilut Q!.@[' ;iortsclireHadl'l]I, EI'I'lw:'otllIlQg der t~i;sdB~n ,r~d h.rml Ill'll'!!! auf Ch'UIltd ge'W(lIn_nIll'r Ertab.l1m ,," d!U'~b "hi kUDglf'·o.lkre toffe Ie' .tzt ,'nl'd '8. N'amJ."I!IiUicb von {l",~illilher &tiJ~ i It eme r-De-bl'i'ch Zfih] IclJemiSehlill" ,,:rbin un sn lim 6 .i;ampf ," p (bl lind wlilrl'!im:' ''olllfW'Orfen 11'Orden, ,ZIi untAm;'CbtJidl"n ,r'OQ 'en, ~gm!)Uicba'll 'GaS' ampSstQffel1 si'lld Iii.w aiL lUIOI fib ~[uh ,;tu !!bpluUID1li omo:gi Il: wiil"bu._n ,Z..uml?Atlilm den GEI;Sg~chQ\9S0i!lJ die jOO-Ol),1It JedigUcib fIlii"

r!eclinilt.hJm

Oro diM ur es.cho.M!l"Uumg ~ fge bern, wlJI't.(Jen. .. [oai ra ilhi-r EiilBll!i~fLU':ng Is' dlllnnf'llinewi "lIi 'ord 0, daB - sl~b lWi den hn Kr'! Il' gml"Ru'hteB l\IBmpf~g 1ft den w njp~ FiiU'en urn $00 Gas bml.. ll, Hur IGhlor undl '.chw 'f IVi'll_1'$LOfi venlii,emn
Bei:liitlhnn:ng.
stig&Jr (I

'w

1m W'i!.!'.SVltlicll!1l 'W'Ufd a FHi~ keH'fi.n. i~ Einzc;l111 XiStJler Wl,gmVli:IJdt. IJlII si,(!'h aJmr Uij.£sjge uu!i feS Xam,PMtotfe bci lltrer I!I'Wlklcbnis lien Ve:rWI ~pdung: n Ieln z;e; !\jUiul!i~~m QdEll'rdaJIII p1:tern .Zu~e deJ'f .LuI ~Jtl:!'nii D und in [iii~SE!:r Fl)l"Di ·l,J'U· Wiidoo,ng s:uitm,Ilen, clifi.1r1 man "9 bioI" PI', U&ili 'loll iliaD: Ua$oo
dl~&Il

f Ulln,

f'l'lWruIm.

D.ir

JJ:'

~ulUfIbk

It .dv l{,rum_pIg-IlMW

I'

'bo

En

pbiysi",

lmllr.lubeu Eigemsc'btdten d,er OOli.'Bff(!lruJeJl S"iU!.hShimumallhiingig: VOg , plGiftschmrt ,- '\\<;ehl in Dam]iJ,fjiom. von di'\m Grud'it< dell' Pliichtb;kel· Dio wil.1(l I r Ien Ei ,en6®nf!tJn slf.cl1"m ffin ,in • m~D ZuSilIll:m MaD'. . i W{lft,ln 1u1' d1i~ Br:lMrcl:lb r eil ',in" Knnlp'~\uir 'in. frr!f~ GBli.Lt'lil' \'0 aU&a'cllhIra :OOnill~r nl!.d ulu IS_, u d r llJlIliO'lf~nd.en
i

uJm:.d sehlieBJitl!l

't' 018

dll1" OJ,lcrllio.l1e:a1l fBnitj:P"

lit! ~ll. r h{IQr dall d]", Dlimp'fc a"'r liul'1'l,JJlsto:r&, unt A~RI1!dUmie der Z,nn:Wll SUl:>l!lBsau.r • OO'h~Lick s I ""el~ s' III ~I.uf WEll 'B. nnc~ d: r nO£h red .. u.ng8 oller Fli,cb!~kl3<itsg.r,t1:d i-at dod m:~orgelegl W1iIIMtm. [O'bw h~oll,dlgr;& V~iii'biUtniss in ~i :r Hichlung; t. d ',I} mi1~ Inen u.mplg;lIren j$1 von Filii %11Fg,)1 Wib r ~il1gl$lng u worden.
ZUsaOliImEfDsI. 'I]Wlg'

!I~ d~~~
~~~hlll!

',f'bnl.
!gJ11L~i

~.... .'"",
:=

I
8L!l"~
}iiI:Dld

:. ,iF
.6j
i't~Irtfj. !Iii_'!. U)
~~""o:i

"illJ

Il!iJII

lDIel!.ll

'M!W~.hall
IJ;d IPCI

~.

8"ii

Iii!l .,

Ii!
I

~1
~,

~~

~il

_,;cOD
&

'lih',d I

+1f!ll

!~ ~=:.e ~;;.J I ~= ~~.. ~ t. .I


<.r~ -~
... ~1iiiiiI_

.=;;!~ i... ., ..
ie-'ill
.
/]11]

jlL: ~

~ ~J'=fon:
.:;;:

.. .3 '" ;;

l: £l:<l
.... i~

,{A '" ,.~=:q

~ II
'111.:1

.a~ fi
~-;;..::!
-i'!
Eo ~~

';-:::i'i: ~

....<!:~

~:-_;;~ _a,,..
-

.~.,,~
:g 'l!_
:.:

. "'i.e

(J'm

-t

liId

IIllllll;iJ

-~m~IiJm1d, J!lIlIlo ilI!U"


'fW

ilIIllI'~~ t1f1 .

Il,u?.. ~m~r.
b,~

=..

11_··..

\~!~

t-

;0 ....

·'1

....i

~~!l~'"
I

bI

Ii Ihm ..AI..11.JlIi'b

dJiRb ~ •
Fn.tIllJ ll!

,lhrmlilb. ilill
DtlltnJiDI

fl'1!uiI.I:l1il,

(lV'th~
t

o.~~!;..'11 I"alU,t

1,Il~. (!]Uli'wsr· A!lI!iIiD)

KlrlHiU

Il,'l'

+ U~

mm:lifml

d.t;d"r
II'

IDmIflJRl.[II'tu.
(iM~..atellJ

liIlOl D,nfi

:-

.......

'itO

~~

--

-Il

-t-1\1U

1MII,~a

~ :mmll'lI'Il
t mm'/m

;t!.llff wiI
100,$:

~~

~'I
:

tat:ry~
ci~Il" Bililr;lI

--1+ --- --i,)i

L,_~ '" -.~. lil


!ll!rllQ.lirl4ijf,
phr rlUijIiI~tI Zlrl:1Hi~1'
m(~

I -

IIm~!II

llI:m.1/1Il1

l:

I
1I
"I,

~~

o:r~~'~1.
bi!l!
J'lj

- f~~,1
j"1Ul1lU' JiUIi

(Wa.tltilll~1
Jill( loUiU!

"~II3~~I!.!II~

I ij'J.
I:

~,
jI,-

4-W

1 81 '

I
~rbtill
I ~10 liOO
L ~ &OO!CI

H:!.IuI.II.r-~l!l1rumll

nW"JI

mf:bt 1m
1IlI.'IAi:i. iiliod.

liM

I-

lUI

g'IBliIf!!l.11Alll

S',Ii

-~
I

I
-

lUll

!_lDQOO

1J1.l.a.u.

:IlJIIIiXI. r

):',

~ I~
11'. lIlt)

~t1l.tl!ll

IJ!;=

Il.~i

dl.prIl lO Ui

(i'nUz.OiUJij

In im:)at'ltf
~~'~~rd

IIji

"I.ll: .t.'

+-

l&l

111

I-

I
~

--- .,1> Db;Qf,


m

tJ~.
l~

mr.tm.l

ij.
I
-

~ mmIJml

i~ JfI(IlfIO!I

I~I~M II!PI'f~tttl~li

.1!11111

!!lid

~~m ... llli t


III~JI

1!l'~

JILl! llJilIi

mmtml

~tI!n

!:J!II

rlmllhili-I

.,

AIllI1l!.~l,Q'I r:;

1 : 1~00lJ

1.Il1:l8

LlII d.i

1lr.Ml

M.tH.Q

Itfll ~1Ii1

~~\~j.

~rr

+11!!I1

~Q 111111-/1111

l.J..~"~ ~
.t I H !.al'l~·ti.t . ~
JI'I1Jr!:i1"ll111l
l!JII, ."

iII.,t1

-~1: 10000)

l~hill"~U

·Sepl.l'IIIlI::I
JUI~HnJIl

-:P ~"

Mt 1"i" WIiI,/'IiI~lt'li.
I1r~Alrli,

HatlAI~II;Q. IJ I'i:j

--.1 WI.I.U IIIlIefill. ~!I (1itlIIe.ltlu) :lbl!cl!i'

~nll

ijf

liil':-.ltitl!ll. 1i'~!n'.1 I- g'l'I1f:- ~QlI'i (ilt l'i.1l11fil! lllilm. tOlii'n~ 1I.1Iift· II" liIIiI llil I Mtlilv all Jii~ m,lmfq lloJld" bl.D.l1f

~ - t I b IU~lulJr.Ir!2!.\! O~lilIJ'I 1

Dhi 'i1l~noclJl!llih! J:tll.h;,l!!llI!t1t::i •.llllll ~ lI"' ~ Ii'll\i!t$_ n. - tttl k!

III r'!llId ltl!:Mn ". ltd, -iIa~ 1t ZI ~t.IM hlDr~1l.

""'l,

ml'

.0_

""

rrdbe:1j'g[scfi'll
1m1 u:dlR'lx- fJuDf"ll!lilliit' 011 D'~1lH!

&enioM d'ller wlicmOgJel:i,


flitUi~

c,b(!m'rob'

PMJtDI:=

.m

:lj1ll~'lI dMW!

w~

trlb

Il\ ~l1li11111

hUllhll~!li!i1

Cllum ~ It ]I'll ruul

I 'fj,,~t.l.f1i1!.1i ·llRJN,~

.I ~lIn

1) I,tLiU

-'el1I ~11i

,JI,il il
r~B(lll

1Ira:a

lkilll!
III')

~1tqj'l1!11
~-

ili

I
UMmIUIl
,Ii) •.....
I

en

'II:\' DO 00.

... '"-mo-rr 1

~
(li41lk

~rlH'Uli\u~

JI It-. !II" ~

QEf.~!IiI~Gi

}_,~.
I

.. ........ ·"1 ~S ,,~


~
L!J

b.Hjllbfl

~. ;'a
lIllO '0

..

..;j

!!~
<'1.

8'll!'i'I~
1!11lP~

1'lJIl1h~

11: til "I

~l
!""I'

OJP!! I

;"

1JW'

:nI

~'1

Jfij

k.b,J!lir1illlJ1I"""J ¥J1~~lI!!1th

.~ ...
••

Q;, H. tm~Dr tr..IL,ij~hCH, I!r

lI.~~O~"'~
~'

m1

mlll;/lIIl

".!

~!glir

I Gill

lit

f!lnellil ...... ,",.

I08;i,WOEIJIHr

~B".'I3N~1f *t"llll

1Ir:a . !llCi!!~"

I'tIJ,Jruloli ..........

O[l~ 00

naa ..0EI.I 01.

..B

1IllI1!!1I' •

... ...... ......

--

·\,S!l:ib:rf

II QllI

}.,

- I)t~ -- +
Irr
IWJi'

IlIr/.!lll

~mo

1'R:n~'
i

~~ Itl~~
G.!:I I ~rm.'IIt
2f;
-

+1$3
8!I;li

ua"!1Ii'lL

M.ilh"tt:lijO:i!IJl~W.~ .•• ,

lJi~mSOI U,lll'~50.

~
Wla:ultf

'''ll!"~t

~l'j1Ill,ll\;ilmc

iDiIlU:iJr,jIlillbl,

.••••

'

III IItr Gn,III£, .D'" ~lf


• Ill.

ttl

I
i~·lI!I!lrlrstall

'

1ltJID~1I!1

-'jlI

"t:i

tiJunt

I
I

~~o:Jf~~ .'
i'tlni~,",.;fr!I' u 1t1l'lf!!I'II' •••.•
~1l'1!

mCi,JOOl!J,j\CI

1"Illti

I
!l~
s;~UJi~

~,
-'

+1il8

+JOO

UI JIlvmJl

Iltt!!;

Iii~

SCr.:rr. OIhOlUlllO

I
.....,.

(l,~

+lW

•••• L.

I ••

_ ...

~~JI~ W~1f

IIIll1rileQ\\ 'I'

ImqgtI~i't
~I I jl'UtGHn;~
,

~,11

+~
+ii$
I

Iu~nw,

.
...

Pli

.,

..
IIIlIlliJd'~.g

t]CUll"

iIl~ irfdrlll!ul

l~na,

,~u

b! fn;u'Llhk

~I~

1!l.1~l;):b~d(j JlfIlitmhidll.1l
UUMm. -

tJ .l!IiI.t I

.J'lItNZ~I'" ZiIHUi "11 ill.llIl1l ~ID M


'Filii

I
-

ll1~lI:n
If',

H. Obtoi'l.lltillD. -

IJlljJI~.

tt J II

"j

m. ~11~1i~~11.~i111 J'(ltl~~~
.W:!tl!'llll1!JI: mtl O!':!Ir.lf

r-

~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ "'.~

i1~r ~'iijll.tf;iRII." demili ch-g [[(O!mpl' J

l'Oio de\Ii W Ial"k:1'l"og:Bl'P..


'r;j

~,IfII~nlf.l Gllli mil L:lIl Imr llittilllI:n'


till]

~llf·
fIlai]J!t:lUI

-::i= iE!~
~~
(;I

I !lal ~

~1ilicJ.~
(I

1I-"

1.; ~
Sill:

S!ii4Jl1t1~Il'ti:.

millf~~

1e

~i
I al,1J'

IG.rrIJ

! ~;;;i-i' ... ,~,,~. v:a .i .. ",,~~.~-:: ~~,~ ilE: ~~1U ~ l~i" il~ lsd ~
:!I ri:I ~ij,.''O! ",,!!':l-!
. ~.

.. ==$' o!:Ii:' ~:e! ~~1~ i::J-':II's g~!:a ~"i",1d


",~
.

~~<~II
.o:l1ll~"
~1olI1II.

~"'';':fl?

';J,tlTilCillt U!P,.1'&Ll'l!~ mb,hi~ IIlJI ~~mpr.


, tlll:ll!!l~' III),

.:,

.sF

W~f'

b tltll4ljfll.J:t '9,

~g,

~!

i~ ~ t ~

~'il ~a'i'

'!f~1d

8,-·

...

lit~trilltl~hk

~'d

_I
r=r:

bri ~fiI

d~II(fiJ. i.'1'&~.
J.i

,~llj'llib di'

MlII1'J'r&m

fI ~1lP.elltlll

l[0--

+ .illl'
+~,I!

iII1tmr1

4~f:':•

I~~~

~~~oatl
I

1~4r>I'D'~,~~.IiI

llllllrn.-III.I!I1}

lli~~l:III1tli

U,rlWH._, maul.
~ ]"~tirlI~II1i.

tlT.I1~

..
,lgll
~t!,

JIliII Will

~$,n.nrlIll' MUG,

~ ~

j~

o,ll.L

!iIitI,

IltmlJ1L11

~Ilr.,rt n ~Iih)i
-

l;~

Am~~MII1r~

!!llm~1J,

lllldiltlil:

Illl.iI.Q~n 11.1.1' ~~rrlllilIiTHn.

J'.uru.rnui'

.ilIlJr IJ1Uc,!iM l'I.1'iilMt~


IJn,11 ~LIfJJ,

- -£I
~b

IImn1a

--- r-~\,
+ ]1:)
M

Will'" hi!ll IlIII;~ZI

t~nr

lm~ I .
riIlIJ

00

I ~I Q4I(i nOll

'" lIlI!j8r'lFr~tlIruI.!li: I

~IJ~ll~~
)
'-

!I.!'II'11,

r.J:r"!llLtJru,

Wili~.I('!:iln,

lILiliMi.

1Elw~!"idn"-i'~
i:lr.iIiJlllt'l!II,

". II r.1l,~l1.

~
~~.:'

,.1
I

+ ~17

~
I

1lU1I."(l'iJ,1

! ~1!)!I,QOO

~!~

-.-"'!!-~

lOll

l:l~~!;I! bUhll~1'1l

~~W.L~~

W'Dtl~ril!lHdl"8 .W 'it

AHtlIln,

"~~.
~
-

. g, "iJ

&,pl:. l{!!l!! IJi'tlla'llll.oII w)

J~1lI IDU

J!I!U!'1l1f

~ ~

--fsl

t~

~!lJlJ 11I1I!I·'t!lll'1

1c:!,tlllij(1
I

~f',I!"C'\:iU!l!I~

nl'llll,.)gI

I 'SIaIflt.LiJU

!--

r---

+D

,m.1!~-(,III

~1l!'1iI,'

1-'~

I~~;
I

lQO:Mun~

J:

;orj[j.JJ
I

lillllirnL

Il'Akb

~ Ui,:Jeg.u. 1 !iI'i!lr1'~iHin.~(F,fill!mt1,.

LquJ~~l!.fllllj pn!~ t],~~.t.!I.

JJl!JJ!!~ IrI'dlllllll.llll.n . illlil,l{!'U\.~"tl

l1:1'n.l!r~l!.

,IIII! I'm'

~~

']'..':'6

~Ill mmJ'IM
I

m'm'im'
I

111

1
I

J(1!'!'I!;!I\1:Jlelt. !J!,"tli~) Zu,1~!!l'l;Ii.llltflI(!lll~ IilIllIi

rI

1-

.IJ~.,t 1~11

rnt

+l"tl

~.

;:1)1
~.

~t

I'--'~

_ ....-.~ l!l1' tIll

E
+J.OO
u
-

rn:vmJl

':Il'L!IJI)

b
II!ll!Jltlll~

'II!~i

kn.!l1il~Q~O\I~ I :1M) Q(H)

IllIum l!lNljllfcil,
I~.glil~tr,"

IH(~'

~,.

11~!lIl'~

Jwd J~l!II

LltlU

U ~ClDL1(1

1''!iIO~[!

11a<~lllrp~lIl!;lll
I

&L'l\. ~h,Ubb. O~hlpl vrZ

AlU'fi till

&lilt.

l~;lb

~!"';
~

Jl:~

1i'

1!s ~~

!;.!l

-lin !iUs1l~!J'II!l mit ~11I!llirr~hll:lrlli ihiLUV.-1 .. u L~~'*'li. QI'~ILn - "'...~ !~j]:.lI1~II~M mH.li.1'M1mdll.lIlorli1, ~ Ill< i:loIIr 6r~' ·tl A.:1I1 ;:-l'c.... ~1l1.Hilf '-I: P, II C Qr-~'ln!lI 1'lI:'"~ II. .natlllw~M1.i1I< - ·~u liQ1Jl!1' . r:l l'tI~.tIim~IIl .. ~ (S~r,It,lL.' _II lIdi~ - ~ I :Ora fI~t.:lJ! ~.tolcll!l~J JJ,1'>l1lJl'l'~g~)Jo~:I! f If'il.{li:l'W ['lin ~."' IJi ~Id Wl:il '!ilI!l'1WII -. -

tun

]n
p~
Oll.!imllllD.I!a
I:

..
1'IiI

.... 0:1-

..

es.t-

(111

tolln

I Ilu [IU' I

'~f

S-

~.iI'olili U 411i1 160 IQ

_ .E:~ ~1: ~

1~~_ , 1-:
:t:'~k;:

~~~

-~

--

--

----~f----II----illl~- ~

--~I----I----I'----I....
IIlI

I illi'Jfl;lGln. at Il!.t!r.r.mlJ.jl'l.rlll
________ I

'nt; t1q'ilP

t lO:;

Iw~
~--I----,I----I----I----~I
I 1'2

I~__

~I----II

lttu!:Ip:rntC!~I---~-1 :HII.IDLlX 1I1,llm.l1i1;!1Il

In..

---------~------~I·-----I-------I-----~·------I~----I----,I----~'-----I'-------II-----~II

.:;L,

J--:lI
In till

~t:

i.1JaJ:].[)OO

l:::Wi

~.H .lWDI.

ami fitii
, II:rent ~

Iii

________

I------I,I~

6~ft·

----I---II---~II-----I---~------II----

J~

'rm:Illifml

o.lt

m&'/IIl~

D,§

(~O!WlO

1;.:01

. --~

I I------~I--------~---~I---~I----~II-----~~--·---I

1 ___

mmll';l11

I!f.-ll)

L~iIIOOlj~

L:!!-J

ftl

+ UIII

ti.
(ffiile ,l'i'lllh:r 'tn®r weniger a_U~ GiI!SkfmLpf~ eigcn:tilm.Jliclil ~L, ]iegt in 'r O'Jx!;r..lUi~·'iJe1liia.flinitili'trii~, OWl'-, lliiclt~nDueich -['liIiDg d.. h. d 'Kamp/. i'idmn.pf huhen di ':fe:igl'lll.g. Wli n Fli~lmn eu Ihm.ft~ till dlJ,;T'1;u 'cnLki!R~n llDd: nDzl:lreir.bern. z Aueh ,~ Emai1J.!i:pUDK hwn. wtr ll~r;~~ in der Eml(1rilung Ll'&!;t Ull'd w~rt!1m! ih:r~ Be.m:g'hwg in ~ingelu.mtlllTitl"' W' '@' lUll ,der ]3@... ,r-ecb-.mn,e dMt G Jl..biWeh'rl'ldtt 1 111!11D ~~:mDI i'~ \\ Nlimi ja10dJi Qaoh hmr Efl'o"ibnWl.g.r wen' Utr ki br Aufnli.hm IlDd ateU U illig ,~ KmopfgaM' im 'NP_S81 'Or:gani8.D1us.eEme wemmUiw flD~m' ~lIrJln nnd ~ f;iourit a.ut die W:ml"lllmipDlOg]Ji.c.b:bi.t Ednl .l3!.usi5bl NU'IlD ihmr ph, ',o]ogi cll,m 1\1 ir ,ameit e'Wd, ~ ehffilil1:i6clJ D Kamld'Ktofi:e ,filus '\'rI ,Otrie: in GMlpj)Oi ZU' ~ ru:q~dn.lt \l'pmen. Di;· Rbi ~Uon wa.r bei d--Im~i illl ue:n k:ri gfUh.:rend,Q!h Na,~ lJo:m III lidn ~un~ ~hiha, u mdZ'W'al' Ihlll"Ltb:t{l die' d' II ctie EinooUnmg efudg, und ,all in n,u{ der, ',ii I k '~ ai- f:tamii! ]j£> u d .te au,ch die amE'rn~aniS!ilie: ' ·ut d r r ( ,dPf \Virknng. ,&;11 wt:ohicd,l'tn di!:" De'lll,' h· n dmi Ol"Ll}1Pm mi,t nacnF,leh nti:en ~fi.hl!l~; ]. Di,1!' R B ha to fie rw.m MlI''''~(lrilberp.b('nde Se~g:oJl.gen des i{}rgnnJsIllWl hen'or. Sil' Z'W.iugel du!!'cb· R ~'ri.Tkwilg 'HId! Aupl:I, ,Sd:iJlYlMhIute der . ,.DlDJiPl;lrgatiB QM:r uu[ doo Ing 'Il dell Gt>gn~l" MiIIl .An]'op.o dlIS G'raa~lllm.liii. dc.;~ 1m. mah' ,odelf "llil!ru~l' i1lll inet' Xami:lftiijgkeit behi:nil'erL i.e d-um~, amher nur :zmJill NIIK1Jll'~ hulWn I~ . :Fiffind'e bllW, Wi ,i!lner idJ]~chl clin.ipllim(llrten 1~;pe Z'D£ 'Vertrej:blu1 ': Dil!! Widroo--; ifif, iettooh. wit"! gesa l; lmrzl~bi. "H' iod ..I'll 11"1';1iIJl!{efihwl'fdl. ])ool:;ah~' 1R.ebalDicwarliUil d :r H- uad Bn-StDti "tt 'l' mi del' ~imI 1!:Il"iil! 8ch~'I]J\'1~n T'-ftr,Il.:Dftl nml ins JIDlfl.1!)-..

Eine dJ'itre: EigeU~tUtfl,


n

koou~ .2 Die:K. n m p I ., l 01 r nrfe.n Ilill!thha' '1 lie ,:c:h - digW1.g1lll d Orlu;;-mmltIB ilIr'for. DIn O':II'I!I.~tickitiolbe 'VirkIDII"00 auhl' "ieI urdeidlie,bv- wi, . dj, ra.etlW~ioU:~. ie "Wa![e,1l nu eiM 'I1',Qrii.Iine!riElb~' El'~clrnnnng 10 dJ.r Entwickbmg dM GasriJg@iSr z,lllw K~tol,in - er

Gran(l1e;:

Wld '\\'li11Jll.'lden-Y~rt1ringt all tll 1''Il'ITk<l:D!ngl!\l'olllnreTrii,gU dts Oa&bnlpm:. ,inrdi 3, die G i l'l ! !llI ,( r t. Ihre Aulgalru-e, tag IDohl' in de.r N-[ed~l'lm.ifung Ud,@T VQ:r.iht!n wude:o AuB€!l"~fro.b~lztmg deB .r~gne!l'Bt son~li'n in' hl. r \1erniclit 0'dItr Wlml -l ~ l!U}gdauw.nd!-n ScbimgUll,g'_ Hkrrliin g,i!hti'r'i:en ttl Bfl11i 'lLW!,. Pl:u~:_en, dID' denbC'b Pa=kI:ff. ,~ Chtol'i~. 11. <1, Elm; ~a'\'QI1idl Uml.!Q, IIT'fWlte:1l i~~ [iOl). :z eek ooFails in eh.r )dctln-l!lil lfl~ge~ em AfJ!Jil1tiWg 'O:Eli7.eD~e_tt IJl Ga.-lma hz'"'''' 6-SttrIr

m, 'OOf AUne,

fMlIillm Wirkung. All:; Or dme,· ~P.r &t.i~kn [ijh' man di~ tlpll nt \1;H\lH ftoop~abl ,wrll, Mit d t \~ l' go j, r LU D - ,8, ~a h I l!e1Jfohn(\' UIIUl dJ& ArumhI. d r e m IGubJupf.iitO,([(! n ,eillem Ku.bikm~'t r:Ill L,. IMlI1lip!'b,re'rl mit d~r Z it. I lir ' iu V~ 'U It tier iB di; r Lull , Lm,1lll ffilillt urn bulbrin M~'~~:g >Z1:n ,I! r-ll:llI lten, Je k~illnEll' ~ P~dlukt i&t, UD1i sa giUigC*[' Isl filiitfil'li h d~Ji IWlp'f$lof(. H(t~l"~) 'lit ua:mstehehd~ Vru"giIjun~ .uhl'tln, I~i~ mit Jlnl'z8~ «Is Vusueltaij(rr 'e.rheUt'n ,vllfitill':!!O' shltl" lUI: ~ lm' .,.,. • JIJ«! mul ~.mg .. , lUHh aU
'!Jll.R
Cli~Oraz~D'JlL. • • • .. • • ~

I.
I
i

I I iU

i ~utili
I

I !. J
til'

ut:r:r t ri' 11 lton~nr l1lion~H Hu.~h UID I~'ilu nlsrh 'I] V'1'DlrHl.;j'l)uz dn:s s:imge.oo ist. Do nll'!Jr nf ukr ~Il:;:' l){'lI'f~il in I I, .. HID l: (n OCHKlO R i""~\l ,karl· 11, l"VI'lN'IIrl, niili~ln~
~I

",111 IIII

rin~[l.

kffillll

~Di~·:I1iMlIlb~r.l~ lrep1lIt"11, ~,if!i

t'

M~lIl~lll"f~

I ~Ii I

,I hili I. 1"0 'rod dtlS Jldh'idu\llDUi hi2r\ Ql"Tl1tr~1IiI k nn, ~q II:: hI! h! 11]ll"111 kit U~ r;(~ I~n Ll1Ji!!l(~h~n~iz-. I hl:l~~ R ZiU d\'~ lY!l1il'~h.eJl III I III'lUJPti', h hPilnlit'hl't. r nn au,l hol w('U JII j l( '1\ I~' P.hosg~.b, W h'ld W.~lllU !I'IO~ 1" J. d~ lh.Llih ill g b!'t '[W n-'n

X rb'Jlu:tiJ1IJd.

.•."

1!3COO',

(lblm' • • • . • • , • • BernlUotlflotb.JLmlll'kDpt'llft HI {lWuw. " • ,- .u;oo

i." nElOO
• ~. 450. 1'JlCJO.

j:jfl~

fflJi

II,

~I

Pb~l '&l'!fuf:.l:
JJj~

• . , • ".
~O.riin~:mLU:)I. " " •

ll/'O:~. 'I~,btri ~tmtliml!'Ill

tler~

bMr).

2i~~n£M&1lI!g
D ".~

ier r'dJicb

man del" dllllUsttb.6D Eintothiu'l.g iliD if;l"llklistohe< I :n,c;htigml, wc_bt -adIspoocliw. \\I1!l'd(!"JI) spateI' e;~l'Ir dnll, iclilll riie UntoI' _ !llia]dung m. d.i aul ,zw'oj !O't!rrmgarlen H Mr;il-'u'pJ)en, Rl1i?A!,tbfl1i lIJo.d mt.. odOr Kamp:[s,trJHi6. btd der yei~~rtm _' ntw-i :k~lm lies GuItU'lp$ lm 'We[U£~ u:nd 'n de .N,l:i.chkri 1J57JJi~ lwbaoptM bat !'mill von all D ~~1J'i 'Q ~\Qn m glli,lthQr' MOlr" ~a;i,,(lhbi!iJell!~ IJ"OTm ifilLe U'!j),mmIt worden ~L Del" sch :in1)ftl'e Wi:det'8~tltClL Z"\vi_MD GUligfl;p.il(; und tGiU-w-j£ktmg ijn!ll~t, JiQJ~ El''klfii, ,IJID,I! mie GUijlht~U H:ill tl, ins, -. hi uJi't . in r If ig it WidttlrDjJ 1m G~arupf rub ill) unmin l'hilr~w V(!"r,11,ii.lt~3. Die ,rltrl'll~iJlilngS1ll(}g.illicbkeit istvi9hll(lh~ nb .. lJangig' \"Oll d,_em ~JMiliKl,mgsgrade,'i 'M diIDi Gas ,I -hrr 1l'I? OJ'' OfiZOO: ,to GiJ!1!:Ji:al'l'lpfi ta)Hil" rue UOh)DIC'!' t 'fOm. G'e ,nel' emg,l1lBh'm:l weJ1len. bwnmen nllLurgmniill (ljDQ vi -~.ro:fJel! Ww§chtlinl_'c'h _ i'l~, t,niIn ingp;n eo ebii~i 'lIil1igen heJ"~'rh'"l.fitllfM_~ a1 StQ£re 1lLi_~!i:itJ:h, l i'~1))'1 d~tr b RroWLf'irklUl!g,en J : uf IJibteD un ~lililciID1~ju1B d l" .At~nu,ngsollll'1UI ill 6raml und wal',o end be-m' rkh9t: maoo:rm. Letdct&n enfz[oi1ll sicli dtli Gegnt[' dur It Vlu, , bl od:sr dnrnh ~n i!nrl~1!Si I dl~ln.tf4 1OO'V,i!U' E!'rhdlicllil!" le'1i'-Qing L1 iQ{feaim.. hal. :&In b~ _ II istli L ffi'lf.ibLd,er Varlf~icll ~ Ikl.h n t'htUJ illlID GusknUlpf ilb rail' gHtlg w\-krndl!:D Pi!lJu!~mf) und d~ Vflt'hliluti Ill" Big Ulrm! soo_ deU:lsd:n:lll flei1..st" BL 1I rem!;.- "). von dmum

luun~u

~m,~.'ll'tfib:de.u.Jboo ' ,

$lgl., tiaB ' 0' , nUh;h' Unti!rsdmi:~ in 'wisabe" ftmz- UII,lI Q.i1blom 11' 9ig~W'eh ~Jcht 'V'or

' ' 'til'

unt maT'kl eitlgl-'ltl1Pt 'ii~ ~). tl L~a:dm~un»en &us~he;m,d Li·.8 si' h d~ R,r~~ol'irl'p I kill! l.\f r in, der F~lrm ijcltrur~ he~re~ d ll l1li1 JI ~d: I trip il1id hI" jill Il'lli I(urnp(wil'l['il. l!,t.i R iI tr 11 b.p I ! i g f,ii d Ie' Ii' Ill!; to Q d Ii') r i I • I~' n i~ n 11 d '~8 h U 1b :IJl L h [ in E r w 11.1~i n lP~ h tl u reb ill ~ s'oidH iH.''II,,',r 'ell r bnld chll•i li will" 1.1 u . 11~ 11'11 • I' g,t. I l'.'N i n ~ en. ie h I I' U t ~ ~1:' h ,p R. I, t em I? n' G~':II:" e r Ii H 0I'i til It i e II I ,i n "kijTlneo sI r u e h 1"dir -1:1 wir"f'~" i!! II E i. n 'l ~ [ I u ~~, Ufltot: ·Ir\QidI}L a III OrupII
11111111111
I

I, t

~III

I
I

! WI ...

dJ' grtl~1l 'm I, Dil2U .~hnl"l"'n mtoflsii:Il.Il~" II II r Ie . nt " 'W!! E' ick,epd IL 1 'edn d Chlne, I II, II'j~h~.'. nl"pt'lu,tI' (1ifoil!lll~e& Gb'~U:.l)~ Gl1Ior'Ptkr~lt.P.I~mi'IA ~
~
IJ 1ft

~I

,..

L q, U

5".

un ",'h~~ll ~m~ ullpil'l dj'1!! Elftnw~

UI11-

28 b E-lteuqt"~D. u:i'l:l:lilssen nUe< 1m Abs 'hnit' ~~aucl1m:rz;e.upng·! angefiibrmn ml!!llli eben '" 0.1' .,). "tI~ l' 13 .x , d t' d fl' e bI a 1:' b a.n , dills s: 1(11 ~ IIiI. lin Il n if} lit Y Ii. h i) :m£l Ell' ,J it n d r b.wJ;n' gbm sieb zuni~lJsl n" ""ier' HaulP(':I.
U

L~~ I

i g l'! 'n le.e

d.i,1

DI9i,l!

gIJlll:P@n') :

~. O.rudt:l'UIlprstolle olIn DalJ~l'W:ld.llng, QblOI·" Fbo ge01' Nra:tolf). l2. ,. m~~D'lI.urwirb:ngJl ~l ad 1;' &!g£~s). 3. •• I 'wdlt ttid1iir1h& (R~i~w:rf{l)1 'it. ~ r.M_litlm (Gil _ . lltm ISpii,te'N' KJISS.iflk8:tio.u ell~l'~l!ti:t del' nac'~ebt'Ddell, I;lIU,IlIrlan:. il Emteihm.. mil A FIl e ;r ;1;;: IJi. n i]< t ~clillJ3'.lli5mh "" i1b Ilttlil, ftm~ do II :r:JiI1Dz:~n qJil~
,~ EiDl

Ih~ u-n l{,wllkold und l.~Ul'oru('~ ~r:;'ldti!ii J£"ic.h~t1g HId' ~iln fir." ~ I' II~ lll'li]n n lm Lnn .Wlilb lJllu,ll ~W81' in dum , rJlJ:I1Vnl ~ d U l 'i Il. tl ran- lotleli' KomphdolJan die ebiidigu:us".e t~ i'ltll!.tJ hfiuil(!:(01~ 11111 r I"~ • 'I'. Wf'I i! be en. A'~w~ge \']t, Del' I'UjlI:O [.un~nII HU~rm~ u, biiufi;g B.~d\tt11 einoo I.1unge:nOdo:;ws. WQflf1H ,o'lwh I!<,trr I U HI den rurHieh Audlfn.gg' d ... G . r Ull.lf w9.hln gin I ~i' lh,1 "J UII ...rl,l Id die' O!:w'11 n Jtb:01Ulgti011i' .~ I!lli'tl:!'b id 111:1 nir . ,]m Ih,tI uU'~tg'lrl'l'IILfU·L1. \11 ~e::i 11eh'oJ'fenilll W~. V,1II1' II 11'(:U criOOni:cnt lbeil 1lIm- McldoJg,lll1til!"ll ~rf!l;bWl~ d~r I 1II.Iphllll~~1 ~,,~p'i!iil.Offl' l"tS bjb es zwl'lCkmiif:lig, lelzWn nil -It j!ulHl

rul'

ntr

ill'll1l:I: in ~

Q:rU!,~U):

I, ~~. Hdl~ (t11~r", P'05ge~ :gallle, SO:I'Jlwi~le~ 'Oilllorptkodu),. 2. b.·muRhll'8 CDipifl l!iIlyhrblorn.fmD)~

a;, Lac1li,1'Jmntors ~lbFo:mjd.


4i 'VfStc.nn'la (SonJea),
o£ ~. Dhe-t PiliEo~
lib

B:rwnBrelon)"

wl'J1il .~ mont m6~iclJj 1111 n Fa:Ui'i'O dil u;U1~tjhf.isCih-pr8:Jtlii:sch'l!l!l dL chpmu,ehl!'Il uml r hi ~,rUwh IIi T,IIhrltiolC1g:isM 0 G@.Sic.titspunki1;p :mi;~ingdil' iIii E~ui:l m I In ug ~D, m; hie:.. :SOOLi:I.lJJU~h jfe\'Vihl Eiug.rll,[fpi rUIl,. dh:! Hicl. ! AI dli 1l1li1rikruti&''h EioLeilMg Wfibrut hat J 'lmfrd1s den VQrh.li 1.'1" r~mktitwb~ll llirs.'W'l1l1H.l~L. Sie :iaut t~ Sfihnrj, dgkmten e.ntp,~D. W fi rl\fJJl~ del' lll'fi.Jlllll.-

II'

-Ii n

r! ~I!'n insofal~i[i

!II ill

61111 .~

B 1l00amil

HZIlI~.

E.iJru!I:n d

~fllTrio: 11 "'fOr"

B'eI'vf)1iI' Lnt ID (,ZYilIB). ,I. I[] " iin t.M'l:0011:!g m'th ,lh HmapirildDr, Pr<l'ptdiPS of f.hl'!'tnood KohhmQ ,d.)i. 5ll:ld Ittl ricbl[ftB~ff9. dAlrIilliI!M.h(ll!1i KamplBtoff~ z.UtmnlmbDgestl':illL .. o~doo. Die Ol:If dell Ih f S&i't g ~ bra,\ileJ] tell. :fi.tnd lUilheg 'l'oll~(fi~ e~l,cfihrL. Dlri" AQabl lIV'3:r I$Mi we gfQn,. brftb auf fim'iB wemge ~I' wirksQm Typml ~cbdi.nkt. D gQ~n .i:s~ ~ i" ber ~ts enviJm, van lito ~ef' EIlWLIl1ie, . .rlilmAillrnJllUeh.. \ffYD d eu ·1·lI_11~05en. ~in niub'l eI'h~blic'b ZI1Jll~ nl;!.li· 301 C'hNHiseb~ Kmnpf~

t,'ndlJB i(1asE'" , Iii II' II "uVP de· lung;e-.


I~r"'"

e ~i' Btll.n:pUf~l.l~ (1) r,w. &ID~g'lUWI!!, ) di Ar elilg,rUVP0


[) ~ S~JlillgGmll'.

In w'R~cbmieJ'

Ta:b;:!1le~.:24)

l"lnidil!len~en
1Il)1

Gase.

Oil' trilnmetrflendm I-sl. Cll'uPP , shad 'etl"


diM,
l

m,e

I hi \11 ~llIl8ri,·· D ,Ii 91'


• II
I

I~~, Ur-ovl:ltoffgmIHJt'.
II

pllllHll'li II
I

Ew'I'1hHlg

chlP'dBm.l t Art., n ili!r J"rouL 'ljfiR bo~tm. \'\Tord It. W u"k,snm cw,tlh1 D,~ d uts:c'bult) '\\Tle "UGb ru:neriltIl'1ti5olw~ Angn C h t' dM phD until Dichh!)mU:t,J gJfu). Im na.,chtO;l:I:eJu1.~ :wUIHH die: ebem.isohm umil. pitY;910iOpcllil'!D Ei,lm\8 haften de? ilcblig'!Ii G:nskampf8Jlo.u • m;I'U]1~1il ~~mM. .11~~a1It, in~J 11 beqJl~oc.hun \'~I t1 A. 00;r Uri!' p'bOJ'ltI;!lro)O;.!filSob lV,irI u~ (K.wnp[ rJtrnnkLl.D;a:) m6~ hier gl :Qh \mru1m~astbicld: ~~F4en, miLiWt·

I II
II I

I
J

' 1..lli ,'!1JU(\,[l


~ ILl

dit! gJe~C!bL(Ill i'l' die II r w bel. dar 'Ll'Ili1'zu don A:l'S.eDV~b~l!Il 8 mhH ~~mt Oi' iii ell nltU'IWl llu~D spa,IMmIill VI.lrbt-aull'h lHJ beU'IlT

llt>amkJ' ~ Ie-hIt. daoo

WIIlJ'$ t'htvon

•h

.1'
I\

hi

1.'1118 !:iit!' h i nahr-zu HII~1l im "eJlkdege . nutzten Krun]llf!Jft.S n me Iil'I ~i"b wtu". Al,Ulnll.hnl,oll macht III Gur Llm Bl.n:UBiiUJ'il Iilin;tl d>¥ I.· ga:a. f11 sJl' inl h O:QdO'fBibeI1'icl1~ WIl'fdlWt .... so. ilb 1" Id..Ils he :Ill] Jli1

"'Id, It,; 'f'en ~m~il!'!SD.lt t'it'tt1tdel'ur.h~i!J! Gfrtlil'DSii. w[ ,Y• I h'R 1111 _ '111 ~t IU i \ u~l:I:filr~ b ~I'V ~]jnl fon 1,1 d dt~ Alll~D hh k"M fllu~~I,,,~ liU j rr.,~'j i~C1"l.. .. ]Il' dienon da]utp zu NiPi'l'erha.]I~.IiDiJlG I Ii tW'. tI·,[] I! untur ~mZ\\~ 'S lies G8,S$chtl~~ U.J £ 1 11, TI~ ,l111 1l1·:li..lhul~fu~~ kOO~elfll. PraJiLi.f'h ~ ! kArl m clli:!f 'rJ'li.nehI If~,Uh It ~n I ~'r \rfll'diJfl.Dufig. iD !till!' it zu: lll!bvir ung g:r"br u ht III II I· 'rml L>iQOO'~n~ "'O~ ibn llil- In sb,J,rl(!ol"Rom ntrntlun su 01 f1 h· ~I,.t~h'~bwwkf'11 komum. Nat'11 d, I lGIi'miP ilil'Ol' trnftl!tlIii
1

ill'Jcu,,¢ Ili ~,~~.


I

IIt:1

ti'.rl

Sll

in.

Zu:su.mme'nst
(\I '!!ILl ,1.1..

UU-lg

dM

ie-h-

oJ!i1'il n,i 'a~h!l'l nbll"ig(!n l~lrerik~f1 web ~UL!!Wir.IGJru1I,m,t'I~t ~QrSiil4't:& nul I ~'ltlmileD a d' f1 t roffell~ ~ chl!!imhoulf'D d~t Ange • No.
"' ~L .1W\.

'H"I'~}I'lmulilt'lll I1UM"
Ill!

TlI'urnwl1g1l-a

uu.fBe~~.alll!t • I!III.d 15I~g,iji.liillJ.m<.iln. buD) i1l.

.1

I'

11 I

I 'II ell
·hl'~ ~

,.,.1.-1.,

II"

f!ll

~ill~:IDl~

Liter f~~t,t\!.~i(fk:OO! lr,iDllnar ~gtmd:


mp';'
rI • _

l 1 tlhl

f'h~f'il1hlllldc \~IIl~:sijltflJ~ ~n~

:$ta:rt

III

lI.ru!ll.b!l!J'l*~w:lh3 .} • • {l~l,
1'll1~!1[~ie<1IrIO~.

X,~I b:nm,r~,

Jod~lWit~li". ••~ 'o.ootl! I:~(I~ . • . . • ,OPf,llL"

O,OOl:rt...

• • • • Q.oom ..

1m 11lTpit'l'iB.

blql~.bil • • . • o,oo.ro n~hmmollthy11itl!.Ylln !~I'!I • or,OIl (llJ'!Himttml. _ 0,(1<18


• • • • (Mli[(ll

~
>p

i uu t It~ I ul rjl( \',i'lllt'de vnn ~em "ll'n:umn.l~ 'I 1111'11 in d.i!~ SeQ~~~Jl'.Pf!' J;fez,ilidt.
I

'w·f'g('TI.

Hm.ll3'lIfIl'f'oit. nuL nitS: AAiflJ'l j:Ul{''tlLfJ~,1I!W ii~f.!I1-

,"
"

bl ll!)i~ GnJppe ,llIer IUlIIg-"idig:c11I dlu GISe.


• ld iW ~~n r I~~'" ~~h!,emru~HIlI~@ T'.cli;gllr' des lJlun..ngrilJs.. Btti: WJwn.1 ~ In hi I ('. "1~~I'II'j~IIU"i9t es 'ilin. ,Sulblieb gri:i:r]e.s G,u vlli1 ~i"l'di~kiI:n~rn n~L
II

X!'~ti~fI:mmia .. ulli.dI:x"'~,l'~lBn·lJro.mll~·G!emli:li!l~b(1' - $ t, o J r) Wlll' dje<.rmJumg dm- itJa,i.U«heu 'suh'~aJ!'mh 'l'J...GJI'lDliiIllta. 11'1.rt.l Wh:kWlig f'~l~j{l'" (,jM ,i:lLlf die AD~~m1 Ruhl:~.mlba"l!'Il" cl'P!' JU~HmgtiAwgJj!I'lI" ul:u!1 ,$>~ J"I~"Ie.n~ '')'- D ". a. [! u I I ,5dt\\!1U~ ~ II g~Iln.N ~C~~ 'lri:r rul'!)~~ E~IOII~C~H.i"Wu'Th ve<r'1.i~b '!dD r~imvel~sLi.~L;ulW Npbrc'l~ ~~''I(t'l' ll.liili;i.~tlcl~J:I IUtfl'f')],i:J tuU gB:rll.l'G~t DHfu.wl;it]I£~l5chwind.ig,b~~. 1Jj]si,,'htbiil: 111.11 !ler i\Jn~bj:lt2stcll U!:1ti in) Zll:PD dpJ;' SPiI:'ODJ?i,'o:lk@'. ll'{lr R~iZ.awil' '\\Ta(~rirbriIiJ j.DJ 'V:a]dgeM,ndo b~ ~ 2(, 8~~de~ ].0 Ufl!~&ifslbdlJ) ~is :ru 4$ Sf1lil.ndelt. Dill" ..+w"l'V'jn~n:1i:t!la~ dll'~' • C'.hWiUI~1l T..!Gf81ll1,tl' Alnj~:fJ~ Ull.p in f{ ~J31iud ~pj,gtil't daI Iii FUli;b UI[Mi t dl!B 1lrL'i 20170;) ~.edlInliIDm:j Bm:~shdtl'Jli' be;fr S"t.J.ien8~· '1li1lntJl1,rk".ii..It€ t:lJJ. ~ lIDIDg', in. Dureh W JI.l~l5ml:mtc yon I-ad. _&'Swi (BrooUilze'um) Zl1 !Ilei 0 kiln To1TEi'J1IIU) eJi'!hiQr~ derDl'1!l!'!,ad:m c;iull'f! ge~UgijnWl mieldiFfiR.ei"~~~!1).a mt l~ljj·ka~~e[;lWinl"'~"_ D "u
I, 8 C b ~
1

II 1111

bi's ~mlErb:mdleA.
'~]ritI)1l1'(lt'l'

! III

das ,1iiie:1fi1-i umlll' r ~llNlI D nu:k'fqllfJ II! I ~nil \It'rmi,E:i is'1 \veilrcleQ b..n.n. .DillS: r.:::1:J.I:ot~:tlilI jl51 n':r.hiHt~i8I I~ tIl 5t'! i.g ; du L\eb ZlJ.!$R.tz: li'1I).m OJikn'p_i ~ I wu I'clE ~m.u. • 1111 1111 t[;(lol,iirulo e!l'hoht nIb. 'GUI~~gl;.m:t Ii~ C,hJCI<~R, ~,tebl, (lim
IU

HfJ

,,!

Elr~MmUt~LI'!l

,mJ~i

I JI , L! I

mIn

U1UII~IILl h~1I1oI: '~i[ijre.atJnm1 I ,1111

GUIAt(tfr~:Q ~llJlib. 2,5 nl~ in !¥ItMJ!']1 IJLl'Jj' tun. 8Qn ~il"l(!n Rttlld ,\'Oli. ~iUh.'1"e:r CiT',!i)(k. II :t,~(1r' iij;,tL ffll'DeJ:' 11~ a.i'.!$:M.mp£!stoff '"Iell N~c:ht~U, "dliO
[{tt'!.

E~' [umllle ii!c!pl(!'lle"i2:K},,II.J]l£fp k'll:nK gl~j~ droJ' 511'D'''!'~~ T4Jr-Qn;(iltj


~~IIIlI(f!.

~t.bl!f' Hli~ \\'ewpr


OI'0iIllaz4d:,OiII.

O~ S(iiT1'Etlt u.nd nntli1]d1i'ch~f, :!.l!llbaUe::nd:.u!lr' NLldlWlil'kRIl~ fu~ Gel,iud]!" (9 - Ii] t 0 i I1nd D.rommel!i!yUi:tl'1;:dk.em.n. (B iITII.- S l 0< r: I).

ri:lur

T' g.i!'ll,f1.

O~OOl'ijQ

WJur Uil't'o

""1r-

)IafJl ka.n sjcll im'f~[~;je1j.! (!I'DI MliolrS:~iIIi1slrJig hp'~iges~1'In~~w G.rn:sacJ,1:fJlligi!'l·i1 daJ!ll"grn I III II ~.jHI· UiJiI[s:ken WWib~ ~i:tf':r- dilU'ml Pll.;l~g(l~~t~ BI'hihL I ~joI ~ Ilf ~Ihr] '11'11 IDJ:i~ll"l;d~e-fl, ~t (lItO ~ni{\ ..Blll!.J}'f!.lrf(i.hrnn". II ~I Mn'l'~IH"lb)fUOM:!.l!~@.ot .D£. - 1iJ(I P l' 0- S llil f f) ]Sll In.m~(I,u~tiiil'1iiU~ hi j • II II '''n'IIiI'11~:UN'mettlTles:t{,!I'' I[?]lffibtli: U15~' lr~i.fel1d~ s F1~[gkeit. .1 ~II I..I I ~jllrr ill inr 'GrRlllDW, a.Sfl'lfi lin f1.tl~, l\fi~I". f ..!tnti~!;is h

II, I III'I~,II~' rl~ IInlruli8tl:l~c:n bd..

tl I'. 11,11 ,'In,'u~


i

f'

I I I " !11'IIJlIIUt
IHlII "J

II f

Ii I i
II

~·I~' Id III :;1u'h ~ton ~1!!1I:Uu. r

"0

~~f11'~hl!lldl:'~ .l\b'.9c~ niU be."

I,IIII

Sftiit~

Ftlll.lI,Ml,e' d1e~''f-Grran,B,j(I' U'Bd B-lili;nf'. Die P'h~iP.llfllg.i~t'!h~Wirk~ng .iihlaMlt['l'Mfl' ~orstIi!J'Hmaf!'IL 13(1'hi1i~srntt13 d.~enLI·'1I i'l"I I·','orm. !r'!',J] Reiz:~
]1t1~1l·1l"W.1

In

rill'

ZiIJlJJ:l 'ilil'l4n~

A:!Jlil.lfi.ktllaloc1rJJ seb'" ~tnpfohlm{i_f d.t!JI" .jr.ti:.O~Iill~IDI.llM .iIm KrIegij;l mebl U\J!!lI~i'~"W.!IJ. Ehl:'" oo;t~ ~~'kQI'!.IiUi)Tt ~~t E~ 1i3t Im:n f~te 11' Xri~PJIH·, di:lL' ill lI'Bh'l'lY[]: Z U'da.f1d~ b!i !H)~ !!l::I~m~~l. F'ih' ,Iil':I:iJ gwli~'IJ'ig~ Gl!b:rit1]luh 1l'll"M~~e lias till ... l~n.'.El Prmh.dd'l fitl.b1'f!.ill:~rJ'£O.[l .g.wjl;lob~ l6 ~s ~Q."'. ifi_~.fiJl,lidkf! IHl:rg~~U~. fn be-:?iu"g i:UllI.~tri1nl!i!1l&f.'lDl!p:nd.e '\lV,iI'Itllng snl11 1l"S :/!fIl' Zr,it fin: !l!NIIIH' St ~10' h~@b(Ln. l:1ll!~ne Grfhglmi'l d, r dlC!' illlila leutspn)lcl'lijJ'lll). D!imsfJh:Fl!nll:furj 151 ~ IHP Fl{j.@5ii~im 'o'lllllHil ~ie[lell!1.W.Jk1 lfI'$,". lIljn WiTk:U:1Ji:g ~r.;i'l:~~~1i' il1~!I:J~'tI~ allfi:ol11 .1&1,1£ tiilli Ju~m oud ~Fil"kJe ill !it':"" ::f6lb~u~ und ldmaig:e Ahbcl;rung: dw EpfUIal:d~C'k@ d~' H~lJ:&I1Ia'l:.llt. Dliln~m~ lI3~mh R(!j~~nrr. ',!"On ~
"') A.'II~oi!i.lkh
~ 'I!'I. fl. ..Br(!DIm!e'tw:i

. ~~1kl'i~.,jst

'li'ilil.D ~~ut~J1l!l_i.SkB,U

mn

")ill!

Uas:mmn···"

rll~

1.

r!C'llt !·h,,'n T..st~j du~ JSaiill~ grfl.fJe~l3 F]il,~h~i~ni'~ llin\'. II I~'I r h JlJ(5,r1 BilU~:r. lmd. cl~Bg b ~w"e R(lllllWUkllJlg rill r HI' IUlt· I!'Il d(lila beitlen Sr'l3uQDI Tud K all!:;t'u ~[eh blill'~i~ Il Ii'li K~'i.:lfu.r4~L1<lil:'!h"'mI Stn.irtn;~1!l1 ·(ii1' d..,.f\!!Ilti.iV"(1 UJlild, iiIImfJlf!S-

I HIIII!! I WII Mil- "'pi'l"", ill! d~ liQgemumfWl .J3:u.;O'lfn" ~Ilfol lIu n III II""" III~I'I'ht h(ltll ElIlttwiltiM'tIIUg im Wp.Hkl"m~i! :fIu:Jcleu.. ]!Jj(. ~II ~ I III k .hl! 1.'1 \\1'l'IIiJ( w!rJi:!Uillmer V~Ii']iiIlf or (it&!):' s'pfijl~~'fI de'ul"l)l!'lWII III ~ ~ I IJ ~ III If,~ Iill"" IIU 'llh~~1fI, \"~rd['n.
\ ~ I ,\

3/l'!llnldi) '~n~gll?bl .hris~~~ls'TTE!iSl3. I!E~ eilt at'W II Ilfl ~ hj~lIg ~ IUHI rc"\!dd"'n~~1'l diem Sontl.~lllicbl~ IDi.USltIsl"'bt l!l,'"IJ'~t I dll f '~llllIu'~~.,r n.l\fy, bl:lil rh'amn di.(ID N,run;u~JJ1 .rfllrun.'%gtlli"" il, U.
'Jh~IIIIK
I~

th,ulilllflfl.lI

I I 'I~' In.'
~~I

,I

IIld"
II~rll

rlhM;l'Jt'lM.

Eli j~l' b~ .gG'\yih,wicl1iEl:!'

Tfllll~J~t~~'lL1r d~n

lliabt lim4 :!!Q 'iI.I[I'.

m.*

ItWIJii

~u
--"'

'Cl!ift.nu:~.

g~ 91. ~1I<·JIVil!~. .' lSI],

~"~)

I!eibl''b~ ..~

\·t"tdir'hlf'~ ~1111 "'I"~II ZUlt-.UliTiIIJ hi lhm '1JMd('~ ~llmQ~t. ,S"ernl1\'I)~ ~e.rll U~,I., w ml~'I~ h in t'er kiiID.slImmn.~nFa rhsfl:)i'Fruh uhli'~Me ~n Ii ~ ~!'I 111ft I'hoo~ ,f! goi'~n'lE'bitj~(!l. o~'nt> dAiJ] . l:rif''''~ AlU&rf!,QlI'llillnlto! It ~. li hi until'!'l!i ~H!." .F:n:n.;tn ·\vi'il"f'. DillS PhI') l~H ~~l~l (li'fllm

I'!l[!,~1 ~ '~lU· JH!~ 8~ .• L ~lmll:"]' ~i~~j'I' U

m.,

s.!1V iUl'f;hdrktgQPJ1, ~rw..ngnntlhJ7l'l ell:'$jc.l~:el1df_e:[IJ Gsl'ue'h, lm Oas"~wu'defll: (1.1l1li [1LllLltsJ CJibsf erinn~'t!l],d. Au fFttE10ud et di.W ,,'Oilil ri!e:n FraJtzose'il. ,~te' .lBI!'!!l',&!i!,~hhml'J aD Lel1tl\ Wa Plillll!il~n ril1l,gml,w.et .htlUen. d Ii:Jlr.~'s~n ruth bei.m "uhaJ.ITa:l1,~hel! mIl At~m W.iGtl'll'f _'b,[!,I'"'oI'o~b:r.~ ,[3
k(l]Hl'le~~1 ,.

F:r r..mI, to; 01:;:: is e me s, P' h Q,~. g !!I n y

Ii' ~_C

110 D.. Seilfl~ FiilH[ln_~ ho..

hI: dor Br.!'~\'f;lgulll fUf di~ A~.rrg~bt: 'nDoi'M IliU,h'l".. z;u ,~J~r fmlc\\...rlr~~g ~tiu lIJ~d;litnn I!ilmll K~hlJi1.]'Isihu:~tiihet'J[J!"U:ltt 11. tJ!II'gan.is~UiS JliHzu, A.i.m~ ~a EI:'J!;e.i1el'nuJlW"[~ IWInJ[iJfiir siilnUi,rhl>. III II~tbidj~ndlill 011 Blhrnlpbt.Q:1f~ ra k:l ..r!lU~r_l~. D ~ u t s ~ he:ii ,e;, i n Ie. 1;"1\1 WI"; il'n.U.teX.t I~i.g]j~h n"'~n ~iMr{!OJ' g;E."'-

a 1l!3!1'~ichl!!fD_ ''Ii'irun,

gQfiilgUD

rn~ii

~turl au PlioS'Pn. 1J:Lud. ~&Ilch,l!l.fi_~ Zlli.nl'@'~'!"a.ebl(ll,rid. DJ![.r~h J.nblbW"es. WW" M an ,~ijj Au11i~h1~telh.l1 11,11 eJn.R'Ir '~iOm N~~ et"l1fih~r. OM, 'linDtE!t1".altl1~(u·id soUte ..:itl'll! 1!JJl:D_. Mug!l;1,e.in~~ rJUl'u~dri__ ~~dil!' W~Tbmg
~f:'

10!l!l1~rtdo.:;mh! L N nel i \,·Ilr .. 'niieg,fi'1'I ~me'w' gari& Iicli'1fllWi IIfehtbilll'lJ:l~ ExpJI'! rfiD1.~(llh ~,J,)fbl~!)~ ,I ~'[lis"h]:fj Ous ,1rn,',8Id a, dill b~ ~au:';bL'('I1 \'V rHfif g'J!lt. Wi ~"_ ~1~Ii!fJl"1'J11 (1t
ri'1'Ig1li'tl ·,k{UllU~ 'lib Lli~ I[' waf;flJr, S

~"H·I\![l l,:['tll'Oladnog g

t lI'jcl:ruiIal"bn~rll i

l'!.uslikmfI. In df!ld~c~~ l(jlif'o,[)a.tan wlmi{]< Fho¥n.


1'IU1&, in -\Vllldet[J)iisbh:Ml

ZDlffj

Qd~.al

]m

N,I]I\\'IHfl.-

jf)b~tbl:i.>l.J",) •

iII! F,ribjo:hI'

W917 \"0!!l dem

Alli.ieden be~

S~ fDll;fbm di!llf Bewl!P.Jl~ ~.8'[' 1;0 nnd ~li.itm t!l'ihi ~Jei .lQ'fllMr GUBlIIIlhil1:hlllg urid p:tLEtig,e, \VUt~nHlg uneh meL1L~'re:. 'KiIULI~ijkll" ~iiIlml' 1:1~~ ZieIHilt,l1i1l j'l'U1irk \ril'bln. D~~ 'V~lj!'kune rlJfU Tfdl~ puwd GUf;!Jrti' e~~\'l.l3Q Ml11ulteu. N<:lJeh l\b1.ug ,tiler SWnvQj~n WrI2l'r

~ewl!!nueth:r,lfi!&bl!mb;mlkt ~dllr ~Diihkld~:;r A.:m,gm_ii~ 1Qrll,f.lryloJl!Q:r:, .~D t! u t - e h n! [ P ,~'r :iii Ilo :r ,r I] d 9' r Or ii M k F ~ U .)I! Ie: 0, m fli '0 f 10 lslt dB ,,'~rn dtlf:l ThluUJ:iJhe~ h1jf"or~~ hwe:i!1II.JljlJngt3~l"m de 1l!!bo6gO;fIS lm (lia~kru-f1p,f. Ea n:iltrllll aue:b ,iiljl ~ i8~ld'll11UllJg Di1P!~(]s,ftil'n, ,\,~H df'l'D. Ffa~~11:1 ",S u f Iii~lli.~ g(!'M b fit t!iwi

frerWl,

me1ud~ _

Som.rnBr ~~

'ell:nH

'~hlml~" 1m tt?i1lltvr nard]

~~",'{Ii

r-

Sch~,yudelllu.br.ug kll'UJt' m\ ~I!!'lbl! ,~ r~n~h'!n ~n·til~raC'ih.l:rH~fd8 dtlJ!tJ~~ lei r-ll".;f.!itiJt~, Vllll'wend!JJ],ll~ 'U'l1l NeMl ~sbJh~U1·) aQ'~ Sclllu ~ ciM' 1i1"1t:b[~lJlI,~g r~'~~lHIII \'\.'~ , rd~'n ; Il(~. Scll~f! "'ers~ll'~:.';mdll" ~t.WJ(il, :~d~i~_iiIJi:lt&l tl]QIII Leha]_ C,I}(.j.lQikril!l Eli:5~ I'mnhtt l1i~liIJM_, ru[b1nsrI. !'i'l"'~hm1l!b rie(!~eil~d j' !::itllmile:n
Dell';

olm.e a~utzhtr.i1ltbi(ll:'.

rt'i[lhlnrrll£.(th)t~ch~u:ro~irmiKt ~~ ,eiM be.! 1.ar :9~Dd~Dd Fl~~!fdh:! .lMIt ge!"v51I:1\nl;rl:i~1' JllJftdhn!lm:ilg' 'l@llifg' l.I~g~~i~' nnll ILliIgi'CLig ffit Uk! JHi'ut~Il1Il,J.: ~iJct d~~iI&:tieIl (lri11n:i]h",,"iiL1mllil.nNti,,~ g~chnh dah,,. f1hnl" ~<;Qmde.!"Ia Vi:'j,uicbLaMa'll'I'lUhm£l:ll. I~US f".phrbl1;f n 'r~6 b:int,.ar d.a:l' FJ7iIi)n't (~l. Abbiiml.O. E~t drureb ~ E_",pLfJsm~ d~ ClW>llthoae:s in G~," sc'tJiw,i,1ldl3'll'~'aJ·waT:l,d,oU.'tiilfit "ihil:'a ~lal"h GiUigke.Jl bu, Et':UlMlflUllg. N~:Mt ~ranl'JiDsi5dhen BeDoodi1u~g!ln w~r.;:i;!i~e w!l!sa:ntlinh nptllirS~hl tl~li~!~~ j_.l't1,l;jnMiIl.r~c~~'W~kTJng z\v~lln Ph'oSGetil lilDdl T.l!~cliilillrtlll"t:lrylQ_kl'b:r'Q'I.j:rliil"

F m.s:SeiJghif

"~:[[l

:S1edQ:P:JJJRkt

oo~

_m

12'" . Seboo

H1 ~~~'i!hn~ic;hP.r IantlllDr8:tl,Jl f'


IlI'.hi~

\l!.'rdnJ'.O.)))f't o!ilmi't mll-rkUCUI G~'!,\~:i~m!Wtd wnwr 'EntlwicU!iHl.g l'i'i~lInj{!I" Dkpff' ,',om nhar,uJd@fl..<;LilOi!lnulU Qj.)~ot!b.. 'Gn~.k1t~Mh
Zf~

~JIU

e!d

den Sta!IiF n IliIllfEUen:n Fl'old;j'~klf;lfl'). tit>fwh F"d(_~1~1 da~~rte (ijl!' W~['kl'n'llk'(lit du (llldo'lI'pik(w,r,:dlwudeu ltui pwob:nih'ber W'iJte.!rUTIg i~ U(!liind_l~ lrun r b~~ H~e:hs$]~Ylcnd4ln. l'luIIi)h W~l' ,vl'l'd CfI.Jltlr'piitrt.'t illJi~~lt z~iS1lt?.l lmru 1~ln!fTimii Lich8ten gE'.~m eli!! flaLit,wtrJi uns del' DiJ::ffllPr~ 1St beim.

1N Itl B' dem

~o:rndill &t~ulf!U~ PW~.iIl. fra~G'I1. a~i~1l!ti!:' PIR~1!'1;It:J~cl,Pfuo$l~ !'lim V,Qnug ii! ,. lPh~g"Dll und_ D.iphoSI"n (Idc!hhltrIl1E!Lh!lt::.hlDwbr~~H:Ilinl' m Fnll"~ Wf"lll GIlUt:bwtli!1ll1ll!, t.roQll A Lrn'lHU,R$O:rg,tmI!' !uJ]d Au.'n. ~rflW'~:S in "iHet Lulh'~'rd,inn!l]]lg U~'i 000, lelzh'lre:::l 1: ~)£Hn)f.I;t,.,~, 'Bl'I'istiid:ete't l: KI"I~Dtr.n.;!i",[] kam~ ~c[~onniB Atem~ll ·liiIrnIlI igd D:!!.¢h'ii\:Wtl. "'~"e'l ~UUJI,~

m~

1'~f1gr (1!twll hci


LilJiI"

~m~n ufll;1f:1. di~ I['l1lri'il:aigit'!


ruDEll"

d~j A~

Di~ Gl'~

de:r :E'r'h'ntmkt'l~

I ~ 1D OOO.,OOF)"

Si!]Ull1illlhttur ~'fll':(~n u[Jd n,tJ!lIIlml'l!ll

KoIIt~[tL1"fi'liJJn ·von. H)Omg" llr.j'j ~ru '[,1.]J:tt, altto m~ Wirk1J.~g ,~~, sich wBileI; .l;1U,[ ~iittHg"i[iJU'J! ilHldI ~ES L1l!IlIi~~"'~ SM~ unmftlcllulll' I!IIUr urn
AlLud liUrH EI·bl'.]alm~
K,Qmt~ehmi! ~!liiln !And

,dlm beJ·boliQful·~~. fll'el1 EinttiU dto"t WiiD1l!:MLtlg ~lneli" J!hO$:&'l!11.~~1I1 nun~ 'h~J:t:mI a~itn".rl~ J:!e:luIDtHIIIlIUi ~Jwl' dU're:li'a,hfi[Uli~ll nd~ zw~ 'S:l'l~l\den. Aool' ~Uhl!lll iD ~ht @fllaliIW~ waklia'llll~bum wiithroehmha:rei:l, .Me!1IHI!II filb rl ifI.3 r.ll fI,(.llnvfI[I'Ia;l!I. oft ti!ilMIl v~r1au:flHl&Q_ VeiVfJiifhU~gi!'n.· f;Mr ~rnn~f" fiL'bJ1 1][1'1"' fpr~~cge-hrtlJd &~n1,l'\iW.!~eanliilI0. e~ ist w~l woblIHlf UTI:1dool gU'(mn ~,~tiLPlof2illilfi h~ten VIr.t.&Ii<lh.liJmEJ~runpn ~n. ~m~lliJi)'r T~nl e,.rfftl,iL t!!'6l n.ad1! l'!&geD. I1111fCi!tB~l!'g;ullg d,eR "P1l1~ruJL~mll

Ill~11,~llmll'i, I:u~n·r)t.. Dh, Enililfindf!.:t ~d AmerikfLtlll'r lIl&DJ!ll!1'u M dUE"r , '\II" 100millil g-(fu\Ij; b.• Updli&mf~D:srind i:o tbi!l!"(lI'lliil'liJiitl~ch s.r.JiiWf'1r 'z,u mlkh!l ~fim IIL'~ I1nii 'Imill IIal:' \'i(l1~hJGJnl~ng 'unJleil.tell, k:6ool'n nu;ch leillhl&@ Vl'~*
I{ I

I n ~J n Ifi\lilI '~'m,ptJridUci~! Jlli~

nm-

~llrrlr:l~1f11 lh~1I1I '11 ,dill C:hlor-pitclUiYe11'Irif~JtI!l1IJNQ


,*,;;IIUg mi1 let n11l,rllju I,).

rIn hPf.U

nIl M~lU~9f!bli!flE:r1 her 1.J0I'[illl.:mn" I II. W'irelaUv k11.l1'l1 [Ii! f'n' h Vl'1IDfh.mg <r!ut1.!h !.lllltsp,f1_I~·h[,l~d'Ll '&ff'nlJ!~n PtlnsJ"n
d(ll'l I ~Mnrl)lkrln:K

I ~I ~N~rI'U 1"1 ,~,


IV
}h

n~1 N~ lluq'f'urluMg III


~.H, tttl
1I~lu, U~~ lU~IIU~"lI'll,

r.hlflf' oori~'~~'~wliiltdfm,
llHrll"lIJillWltihlH

IUMtz l"41 1l1ruw;(JQriifl'n Es woltd.e '-'rn{ll" r.g~n ~d"r


f.I'h;;j.

\~"hrd d~I" t[~l'n t}'r'~i!l-lILm'!Ltm .i>eh[id,i~ilJrd'illWb~kl.Ul,g cl~~ Pl1osglm!:! l'rhilI:H. I I., \'I~m nm '1101'h ni~hl ef'rtlOlt~~l r.llVl;r'[~~i!ilp." ~Ue i~ R:u.h~ ;'f.Ur A~IIlUHltlol1

i1

m. Milicila.lwgen mit llI.mn'ei'eD Ka.,jlf:slofJien im. ·~'['ana'l!.n Uf!d MiilH!Jl De.. m~nmcb \tOD E.:nglauduitll, Jtalimtl!:rtl mull R~flI in 1I!ejle5:~em UmfiUlig v. .dl!~IiIi. mmh di' FiiJl:ung dar deuwclli~D G 'r ti iii 11.'. t e u z 1 -,~ l' R ~ m'ib'a,h,. djll fun Ap:rl1 19:17 iIt~ WILU'de." ll~ B' mmn G'illmmlb \l'ft_ Pmi 'ofi uncll Gltl'Drptkri,oil). P :tRW!' w,a~ Chl,lr,r, ill dar .lIauptbefib:untteH i1PII" i':lO,,BjrIl'liJUiinlm.N. ,,-JIllsnhung, bl;ostilhl]ll_d aL1~ 'S(J ." H. IC~lkrilil 1it1id 20 'V. R. ZhmlefmchlQrid Oa;Rl': SiJ1ziumtl1t aclll'Ol"id. dJe 'lIIiJiJJJr den A1JjiedY, w:t Sren{!l:t'lm .ie~D\ I1Jntib,e 1lZ'S{GiRes,· ~ .Er~
:'lau,gun &I'II~D.,

1'111 J!;~f'~t
I~ In.
III,
i

1r

8'Q iJuo'eJl" EloSrtlp:pi~l'tU4I tlc!r OUllIkmmpl der O:ro.o (lUte (Ies gr Iud to' III ) ro~ ~'Mht ''Ill Vufml'8' lllu.Wliu.n be',sG<od ·rll,h.erwdltKJI urnl ng db:!

~1;Ik!n.

In

del: ~ diie Rl

'I'teil1" siicl!!

1"

M'

III Mi 'huntl'ln im Grudmmpf :rbil'W~ndJun,g ,glIlfundeb. 1m !lQ Zc 111I II ar 'L[f"" J'bl'ndlu:p~~ de:a delJJlf"lbt!:n Dlldunq'l't]''1u'IQrillm i nod tl I" 11,1 i ien nro,II::ibe_u~"lfim:s iS1 ,Ili~(o,ru,rnu' '1: irkWl, del' ,I 11II mol

'lI'h.·Q.

Anf dl 1111_

er

'i

W1e I ~Ir Bblll,sau:re

!l r

lin

Of

'!it

lilt l,ll vlOrh.lIIDden.


I' 1I?.,rI
I~Il ~

l'

gilligem !lUcb in IUruchmltNicklent_ Gran ten. Li\', H nd- ood 'f!owe.lE,gruaten geb,.aQab Wl1ri19~').
Vi)n

D:&'-'

J,
III

,III I~h \
III
J

c~ D~e BLllgregruppe.,
fUe jrd ,in iilm'<l~us gji tAWs IGiftS: st·· In los !!lIH) 1 ri~~ ~oolr naeh hi~eli lfu.!!ldn BEii ,genrqeadiilf ]ttl~liI,( rruijml. Ll'iU t1 u~ h Lilhm'IUIg d Z!!;qtrnlru!rvl!lift~ IilLDd Vir all m 0:.,~.u:!!Jig;Qze~tn.i.& sofod tidlidi 'Wkktlll:g em. Dv V€!r:J.aw ,6., ~lW~ !,fl" Uu:or ii.hItllU UM; nwhr !DdtI' wenig,er ,[~b. mmral rn'li@ll El'~ ,9'i~1tumg. iillm.lWb -m.a 00i or K<Ih~CIlloxyd'l!~YIi!Jitu--1lS. Die.lle:r Erstf -~ungHY'Q:rPiIi'llIJ' isl ,irld.m~Jl lLiclrtoo hLndli.u16~iJllJi ,Sin.M n.hi Fom til \lOP . u~tif.1O.ffJrum - eJ nu r~Q. 'on m benlh' I UW. ,Ela.o:v18b.Uc.b. Itti.e O:fildn,t'i!lllllllsvo);'glqe l!m ~~nntu'1l !.rob a'Jl Hlittb ge,o:i,1'g.t.!'lliluwl( 8' "Ocr-_ imengMl ahgestu:pp werden; man. spriibt tfuh'~l' fo,l' ricbili t ~mm:~' Qinne;r:!1 'E:tiiitffic.kull.g", In niliusio:nsg\'!lrilnrisdi,gknU dm" Bia'Usfwftl _ L ,Q,Cb t b b sie mlBcbt flHll ~ SMMU wi d l' I.~dl:.[nlflilgEdiflSilnlli Wn,d IDm IFl.'elel1 m~t ] Bur 9c1l.wal1iln liQ]UWo!ratiCl'lll!n EI1 er'i; elm. tlb~CJ m.mmt I':lic ~H:iE:", tigi ell der BIll W' mil dCf" Lui \'O!r.tiin11l,'Ulg' ganr& llull01'onhmtUcliIt ~~ i1W; We (j,Htwbtk,1IDIII,§ is ~. vD]]jr'Q.~l~hQhen oMr so fiGl'm duB sloe 9clmml aMtnl' iI.en iBt Die, Fl'WlZOEil lmhq 0 'V~lfktiege ""Otl d~ .H,rnl.lJ8fi~nDte "W it~l~ CQbL"aanh gen:m ht mld nlWb die Adi1lel"ie iht 13IllUi1.Es genpSillll ,nm:'i aUs,mQ8kfud. ~ ist ihmm, B mit vO:rNlmJII.Wl, go'bUrilien. eirJ Un :phll!rmaJt~TOiis:nhenSimla ,en~kiIDnfM i}mra;us iEID' ,QUt III ~clwa]I pfmit ~ m.~rlllirl zu bYm. ll.a die I' TalsUhe wird dndlJl,cD mid1Jts .l¢iMrWr'L, ala_! dI,~ Glft Wi GMktwlpfsloff m~hltwflni\g ]wo - \"OU ,ILl. all me t'1iesm - 'r[tt. mit ellem B J,vdhle'il1l : mm~ ",,rml.. So n't 1

!IIlf
Ill(

I'

II (it,

Hnb diB

Itl di so:r IGJrnppe 11"

-wiil" nul' mne DLtem~h!!!' '\ &rhfrulWl

>:

DUm-

I 1'1111

uhwblidJgml ,r] if' BI'a,usiwrc ""au' ~llcb in dlDSe: ' Vin~£nitEr ih~cb:. SO daB Bic:h der Gittstoif ~hhm1 vedlii~hlig· un£!

\1"i n e ,- n HIIl.- G)f'aJ, It a,i e utBi.e1t ciu e~n'WIDila,e'rl'il~nfi'siu:ro und. Arselillh:"icbl,orid zu etlvn S,il:dttlllHl Zn aOO on Zin1Jli~6kacb1D.l.·id! ~ ChI rolonn. 'Di DiftI

c.h

iJn~ 'YoU liMn)

IJ.

UcB Fiil

ZyMWUSeJr. f(lit :!lKIi:l '0 il1!e.. ,B1'n:u Ilure. 'ikl!j~ nll- J:Km:nfll lief 21- ~ det.

,dmd i I '0' hii 217" 'I 'Ui 11d, JartiR;I:!', in in H1 fel'illilt 11 l!!.mJi P tIi I' urn m1'QD~Dd0 Flumt"gkclt von w&:r nie'd rm~ 0 unp f8~ DnunR; jnfclg; letztelre r isL iJ1!iil" n!l'iWiJJk b li ge""'illnlichr T'~JR]lI:tJiaw I' Sll ~..-.mg. ~an bjnp.' did'tl\'\lll:Ildtigen 6 Z,) lbui:er- fij_,f ~btl~ Au·fhl;!wri~~ l"uug J) 'iU.@Ug( '~l"[lll.lm, ,1'1iIj~ Ge,sI;llliJ,BfillbtQ' ~unNfu:mle!' W,iU'l1 ~He Ui~lb~Q'riutwl5u.m,DI lILil LasUDgsmMll~l'rI!, wil!l Tt>trnch~'ol'loobJ. [uttQff. ninlaroohzlJI] odell' N'itpbe:pzoJ .... '(linil!rr 15 bit; tID IiIr{l~di:Hen tOSUIIJg'fl). u J "IlII~illh ,~ gRw,i.bifcn U\SilUlgem,ll.rels;'tmd il~r' ' 'Uirk, lIer R~lo~,rfl J\rt in ~(Ii~e Z~~ roil] illAtaI:' it leI' "enigur SPl1!nQ:,lRdIUIJI, l'rIili,~1' ill It Di -hi Jith l:RldftlU'·su.!!llbi'W-d l' zu G~ ·_twad'an. iB~ll fpjn ~ r .. f~iJ~ If.l .. ,~C'hcl\' 'f' mIl lJod II h~fl.tlldeIil, OOatiiJIIdi~n ll' Ild ''r Bloor fl,jl U '~lJl,lthyt
I
l

'III h; d'n nir.ltl'ol'iH.lJts !lid ibim) aur da m(ll!J.s.,)hl~l~h I l·m. J.; \!' l.lnru(!~lltu fJ 'LI 91.11 clJl"" Jt1!'!>, !j: JIIII(·,'Z (hi BhIJ~(nbf.ldlulg. ~ II \ 'Z.I· I I .ml,.k·.J' lit. AU 'bW.!lunM ttrt' fftu:i'l'D IU.Jl~ d ~1\$tFl ~11' l'Iil rlureh rHI~ Ii If"d~'ig Wn1iut~b~ .-lnd:l rll~ ];:hxui':ruilbHlrrumn ~lt;p.n ~Mllllr II _"'h
I

'rupon
I;'

11~1Ii1i~U~Uln;~, 8ontMl3'fl'll:J)ll~i.rot ~nlRb uul, Dip Em]Jlndllcllltl!!l,f


'1'1 1111 \'.·~C ....

\;ie,:r.bi.a zw8H . l~dren,


Yrl.ll'

H.oul '"

; bni d

IIi ~]tl",~l ntItl

~~Hll."H PI'r:lt, uueh P,III'

ZtIJ Z:JlI~~IIlufil~;nUIf'Dlilem

T],'o,feng

t in. D,ln

8ebWBdlilll

lJi/EI;flOill

hjeH~ 'sic~j tm rSGmffler' efwa i'll~ 1l;! Shmd -n ~n oii'lNIi'nl Oe:latl.t'Jat da.g!3G(ln ,UL \v.Jiudg,esl,tldnz.t nte.U~D. wif' ~n IGiI'ibEIl, O.JlI~It!i,tiindt'11, r.r~RElHrr(ilbte:a,I''' lli\ [1 tel'n until and~rrou I .. lbd b \V'acl1 !iiu.n~ bi su einl;lr W Q he, ~i ta] m •f.lllOO JIt soga r
[i:m~hlQ'nl nUl" wPntg

.ooi

bilft"!ilil, ,3tJ,~mll:mlen Spritzt'l'Ill,


ll@lIl \Vp,ftDr

~r-

~rtI ~
'ie'

iJ1tJrJ~:a~p:,t n10b:(, I;K;I

i~t'lhtb8;.

k1tl n, 111_.' ~llILIl all' ih lttr die H'8[1li l{,"l;.qdhi 'd£'n(~u'RU, 111'1"in 'IiIInd Ill.r~ 1bPn. Person. lilt!!' Amertk.afiPr buill! nf!il!"'I:6'IIIUjf'b !lei emJtJndli~ P rsnn -, dureh lilng j'Ij'> EinwirkllU I!I! '"fUll II I Ilmu~gen I : S '11i:lhoDi in lEimJ?:<'lfiiU Il~l ia W~l' 1 : libn!on n, 'n 1"'~!Ii!lI'1'l linne.t1l. I hi lli.llb~f1'I"iI.Llr~ G1li:t! 1st ,...hi Z ,I] U' 'IE wil'kl ~ II r Idt~ 7. W~I'l nul ~"'flN!!1 'lJI11l!l!liU '001" in Bf!lrwwu;r!, kmrrrl!iilL inul lOO\,;rkt ~·i:1t nichl .c Iii II ili1il.tcJil does Aibs:1 'l.'blm d'12J' Zl!J'nl11!lL. ,:\,'1l,,1,11111 U [Id ".,.. ell 'I, 1'11"-

I,.

hi~i'

I~

hiJil ZU I in_l!nlI- nnal 1II'nd nD~}lI~l AIlIkl d@m VortoU ihr~T UlmfMtbul! it r j_z, n slil' zlIniclmt 1 ~de_ _ugeo 1ll0ch. AbDong rs_'D tI:l'dl~;n {nul ~~kll' n rut g 'll~ hwanb W~N.l ~OOI 'iiliwr.h up· kn.um, _rnohmh • DiJl it'htaus gf4'1 an gesclJ,ijld iii: SteiJ]gO, hlgl!~ his UfO hOOll ng 'i;1r.!l'hl'rib@MeD TI~p,ratoJFma.b OOJJt!1!~WD 'mbr 1i1d dipr ~alU~ Ill! Z it ilm'e \"011i~e il'liv;mt' i.~. W ]Jill p]~DI~"lmn W~~;IlI_ dl'!l' S!lbwudon RId doo .m~~li'ffh ml t~i"1:I:u.t~ l'Q~ iii, wi' g~~, S:fllkilil. !$(lfQrt :R!illf. 5Mlbat hob KaIl7.uua:tlnmm wllrde:o ohlU! Thl~rg.U_he:i.iIlu'lllgm zUlDntmr.l guL 'verLI. D'iucl!meh.nitIUcln roobn Qi!1Ulj 1lI1iL !lQm Em~n der Wb-'liM D.D.CI1 i m- lIM . clm Sbmdrml • e[.ten P:raf Dach Ta ,R. :a.nl:b.tr: mpfindli ht wlIlfflllil d.i QgOill die ~jts il,tlC c:h .~ ·sch,ymme. K'~n-

1:1_

oosw,m

nei'ts

nruil'~ Ktl'hifl Ir.k:hfi,i'li~u~.tll"u IIIU dl1l' X~klnUlg d r 5WzslllU~. FlIt' und \\fiebtrul1;!:l ~t18eh di , [dfll 'Hgf'Jil. dal' di R IIth'filJUll~n _ ltn .M:puSrf,lh p in w· ... lll'U1ich I z . I II hll flj.l; una '11ItI b .hra Eni!Wejmlllpfo ,n mritge.ln!nd D. 'h"'Ii IIlaJ(' ,ri De D,d, i dKteh EllM'\ jJ'k -eng bob! r T~l'fi;peaturon uud .1 .'h RI"~\I'j ~(J' . Irab]('n.Jl',ll~t'lm n iII :l'YOrre I.II:ifIen \\te'ri:l!en. J\nl . ' ,w, ' n~ II ~iI, ~jcll i1l1 gl ililief ~r,Pl.se M:~ nu:l.lb. :&sLTJl.hlun - Ddt 1J1~i u ~~'j'l 'If[~ml 1.i l~t M ('i1.t1J~du.m nll 1" fI&JlIl . 1'll!~['Ifllilm. 8D 1'I(~r ttf \It 7.'I1"i~I~' ~1I·1t ijh n~li!ili~V 'rt~uql!!.rIIillJJ'};en wi ' 11 im tmiet;s 'h.lil':l'b~·lIJ).d. B tZl''o'P''D'br 'U" ~UIIWl~ I~HI(~r Railit~j]nt\~hildignn!'lln. "s b~5I:ehllltlW hhu· d.[~ ~Ul'rrllnt)l'J.dI' F I':. I'l~'hl'i rHnd~, 'L~lill l~litl rblmli :rI,1 g:!!JlIillJ lJ]~k _n.nlll'R GI[!t i~~sloln ll211 -po" iii Ih r Ill' nil "1 Z 1111:1 gl'Hbpfl dil:' Wirkwl (I 'JMll1~L \ h· fJ~I ,rHi~ h'il'lu'fJ
jril

i:hr1lf'

•.Pall.hu]ug$p

ottlif M.Wit mt'

I,"')

rJRntrll.Uomm

(1 ; [d. ~'iilJiQ1I'1 Ullll) l!.Ii.ll~ml'kt IJB~~Jf,iHeJ1I \V'1u'1~len. Die:.. E nwirkungu'f tHe .if.llfl,@fi'llf.l OIj~M"fin(l Ollh:sclti'Sd. sit.l1 WS'of(!m \'(111 liru U.b~l~ n 'GUlirk9:IDJl)tat(ll,(fe:n. 11.1 I~.i.ell"iiill D~ri'!~_ Ai mWI"e .!i'iWJ: 1iHr:1I liiili

di tnngt'. fG'isl 'i\'QI"rfiIl di~ Ve:l'fgii11imIl!EeI,,~I:U:liHllfl!ll'in lUI AlJg~ I1J1I(i Arnmng50fgfU!!! U "~J,lilb 'fgehinlj,ef n~u:r~ nUT hoi ~hr darkal' Erml'u-kung lHd 'ErlwUndulIg, {lelirl_e,n und Totll(lsfiiU~ info~ t,t! 1ID,~n6t.hiidi~ : ohnrihtAl ; ordmit ntJ!)n dW~l" \ViJ'koD, liud .. lIgP'b ,~nd mHO ~,wld.J!~e
C"

J(';' 'lmnltig (J,jfJ gtwI..mm ~I, C'Jlf]f:fi:m. N,mnMtlich

iUal'n~j Tt'o-pfoolllii'bi1de IlUJiIf ]lluJ{s[oUt>Iil. Q":I@ ~ucb

lDl dmr EmIii:gel' ~sil:icub'l;en Forrm ala ,run. nm 'ria tlilt nod Zwn:i,g)till ,0w1e an den GJ"anHll-

Klil',P

I"o~dudt

durob

Di hlorilhT,lsulfld

ul~

!i1'iilirkm'

~U'Il1.e<Dti'iertlHi'

~J1\'I,tW!jl1lfLJl~JI

ru.:u

_den ~.rmi

,8MIiI ~D~ ~fII tNn!lll~1!l


WDr

m'

J} III W'u:mIlRi!lI~' !lind I.!h nu.uu I~. D~ ,., UIHIl'''' I!I~ 1lI ~~$biI!DlL Il~(l ~i .~] Amn~~ die B~nll' JtDattfunH.t~g rul~ lmiC~"iI. \'f"~LlIl 1.In ~ Ilulln!d 1lI]. ,b, lUI IUlrll,-RgU ~~klw.hnpll:lnePl uud 'd J ilDe ~=: Hinltthmw.. kli:m.1l{'OI, r.ilmll iIi:!b Itnp. 1lflmb 'Jill' rii'W u, Abel' ucli lb.. I 8t~1ku ~' ~,gtly.. ['lib j.ne - Ii W:LtI III, Z:oWul m"~h.1mlm ' mb ~ =!clm!!DI~ _ i.e Dlllh:kll~b.eo'~~D!Dm[lgljcli.Jil:eliiili'" ~ ifil_.l1~ i~IA[u'Ikb"il'~i'llliaA IIgtifil 1ID~.:ai1!! 1Ictlo n nnLm&JilldJ ,m 1\qenJigbit"'). AliI! I::lcld __i!:!idmute wiII.i, be m'ff • 81. fllb.l~1ali. wIo mini hilillm!!! IF~u.Qritln;d hi, 88.lIMl'm~ iluf dem f¥L!l~ ~rJ~. E~ 0'i!IiI!'~rlDlQl,lh OIlS: ten ~ Ue l'cm Fi kmn dann hinm. HI I 1'\00Hili m ml1!lD e~lLAmIt'rit>h ILD, l[1id! lila IfOItbiin~Il!IsVlIDI~ mtiill!i~ t l ~ lIi(lbl. !liCk ,~lIm'i, II

A]IIil~t!I!

Ihr

~~

'lfQUes

~ Lil1I~_ isl. ~ !",~I. ~JilU ~


,

[1I ~KopfImM~!hiG

\~t,

UDiI IIwt ciDl' ~, r~~~ d'.d, m~br 'Up IT ImWf Fru:en und r. b (l- rl !tJJr.llter fi!s
T:l11~~ UIOO1;lgt11}.WI~Itt,cl_

'

T~bllJlm.uj!li '~

. ~1I:q!ll r • liJ]

fir.1

lufolgp dll~' rlu.,bJichlln I~'~ D h1dlHlg f~. be~ d ,t Expl,oe10" "un Gt1I1hJ:iOutbrl I 11I)i I,hw. ll'hQt.d. 1111 UI I'~ ,ftdlWl1!: ~ ~h\ .. I'D sipn K,umip' -1.0 i_ I (J ~ Ill! I. jl. _ Thl£. 1l11-Z.-B.-U,egeh0'8S9 ,Rte..D inlQL~ n m -lre ,!J.ur • h f lIl.nwil1I:Wl81' be:HUllmol. 'ii'el.m I~e obP,TI,p:ltclillder nil V~!.gj'f 1111~~.ri<1brrinWl&ern mt ~~ Il'm,d ~rg8UD, in ~W'flll~m' Uni III h II 1reb\llugiID. an dar estllll'oon K,M' -~rGbelJ],i· ~ b rv r i '£I.
Ii.

t,dnkr
j

ztOOlmgo:n

,r(!':r''1'Ml~hLngU).

Djllll

~ri

rUing d:fir IG:[bml:lZS'l:lSl"b~E!


UJ'IIDumUOJl m

iii r Griimkl

:mfl:lm~

aiufncF1l!l.n

Hauf.scliJ'I!ii:dll'fttn.geu bald ib:[lI:!ollld01'QA:br;WI:stalio'Mn im m.1c!rl~nd buJ \\r rdtrn!t'). DiP lthftltsfimn le:rtigt. ~'I"i AliP[J '\:o.n Ge.lbkr u'r.munitioIli IhHI t Si chIS 0 Ii! lib J:' 0 , Z ,tt ~ ~ e h o~ wit k I fl! i m. ~n' S 8
il:,Jditre.tebd~

I!~fo~glli ,-ocfllllg wie di J.i'\'ilill1f~ll 'D hlntor 11lI!IlI'l!"',ro.ut. beim Per l!!I!Ilal ,tim sn l dn rh

dJ~ fU'HLe Fa m~ Idi Zl.mlI E:iiJl!ill:t.z ~eJnJlgtP. S~-, 'W1ilJ;dI,e hIil deD kj, lurl'lm Irrilib rID. dB' ell .up Wit"llJl \~ It re 6 reu~lirimMfintn~ r&Wth~.. I'M d1! CGiililli hIlber del' FuOul"lli'Ihlr1 ~ hmfi, !1tm nalJJm:tlNt2wr>itr G !lktsuJ "bl~ ,w,U. pli!ial~~ SpN1!Iif1b~dlu.ng, die m_ MPm '!\'.iAl,,' bm ';.Iam:l. BQd.~ des tJe80b~· l'Ulllb(!!lild~ ROM lein,~ aglrrlW'M', bet llD" WUl'mIII \\'0 r ~m., ;u[ , iP:r~t'1J!.rwi:rkmil . be:r~~ ,Ilaren DiU" bdl'inliiUDg.!lEih,igki· urul H'auJ;I'\~1m b&'>oniiel'!' gm~''liMU'. M.'lfJbimlg e.m' Scln..iUlel'l mku m.g' !bei ii@~n 9"" _ljg~ won:i_g,G]"
U D g , aI',

L~.._

,1"

n;
,11g-

6ptl'~r

1D Beh:~l 'twn,. Di C-)h _' ~choS! mIt h)l'ilWf Spre.llg1mlnog diion:fm'il \lor :a])'em sur (1 liin,dqv l'~lIIc.b 1OI'g ( '@ I h ,il' :R d U III e) uud. W_fWl sotnU dili! ~rPioo.h(t Murt'Uiil_ d~l' Ahwelll'Scll.achl~ lh, u t 8 ., b e. ,III Gil h k J;' , 111 b t is ip. ndli g ea, e h '0 0, lUes er t lim MruJ.' U11' D.IQ.J: d m1"l,el""alm pllLlzl\',sO!I1e'iLL.a~C' GI:!5(l1.bol~1'~f Wi das llilil!llM uzhd5IlM~htlB C,Ls- tlImll Bris !Dtwil''kuo , Hi !\u.tnJ.'ll1!!lim! 'tie 'G..,sblllll:l'at",1is> und des: Sp'lmfl~L fls ertolgh'! in '\I'1J'I1RWll;llIder W!l!~ohln ansa S,amme:l'LI. Di~ Vn"rdBj·kf.mUII~r fullm d sr g rsc:bmO]:ZDno S:pr, n.pto!f. lIli G J!lolW-h1nl JlrIa,lgte allMb lir!fII! li6glmlUl.ll' II Z, 'oblmlddllm, iul!r '. ,von slw·k.eom • lBmIblech. vOD ,lli:.rrllilo) idr Po rm, D rn 111i((O. eseh DaS[' f,ii h .,I.an tHe ~~.ii h n III Z W is ~b 1i! Db 0 ~ 11R tH! C h 0 S p (Z. 13.1. MP Ii naW !BiPiiJle;r Ilycb

~'o1'm

prru:d"

~,) EiIIh tmilll~

nur hi den

VIlIcm- blini
1li'iIIl'
1111

ErbUn(!1;!iP

dliu(l['Dil t~

,ilu reh o1WiI)!.

!!Ilbkmtl7.' shul

bltll niebt beoHt h t W\ll'dmi. _Di:ph Ity]a.hur '~]n l pi ~hn:n" R1r~lJO'. neb die Awer-Hm u I ) hab:m. fMtgestnlU, da.fJ, Dl pmmyIDWora'fSin - ' rrrih:l in ehllGm-VFlfdirumJ.Wlg 1 ~ HH.:U:U)OO Mimrei:t JJ'lIh''roInnldl 1UI.d In (linoJ,' V~rrrd,munll'l&. 1 - 100GOO]=liftlu~i" h'ili'kl_ ill hsrktlD l{onmn... j, i1,"- QD~ rsln ill d,enmaeh
'}d,

lUUl Ill:lhnUQgt. Ed -Iilien lh MIld jiW~r dIu! rnd Gil

IuU, I
h,1 I'

(I

,-

kit

HiD
mall,

I I' _
mit

la,.,uru~

.RmZfl'1f)fJ

mit,

t'IUH~4n

nidi' •

gnf'"j

"it

UI

I,.

h'H! iO[l

n S'fJ:ml uS 'b rLlfl'l' 1, gl'l!'icltim -. po Pho.s~

nu

Vf.!J'8ob,heJJ

n1U' ~Etig

~iill,8. ~.AaJ· gUt,igll" j

Bas, Q:iph nyJohlo,1!' r ,iD butt die ~llIlStl.bRft j den r~hn'l:1.:~ Iff.z.~ al!~ dRn d ul8t'!]lllclm~in, F,l')]'IU itn~, 1.Pbe] ,Z'1I diu·bdjiDg _, Hu tlhltem lUU'vum I r I IlDd aum t1£u ilf MlljIk j!11 lJ.'YoiLDgen. d]' sa lr.Iru:dt, rillg1lDg kwn'm:JL j~rlo,ch uur~tQlnii!iJc!JJ!lI um1le.'1 ('war (bille von 11t~f)Dil' 'n~bnetC'.Ii' DU1~bllless r run Be1J."lic.liit."'. Zur E~oo D.D:gJ~n~i!fU~S -1011'3 t~g femEIl If abel'S wu il'd!l!!d \lOU doo1SelWr :&1t g J tw~ Ji\rtl'Jff.' "i,prlll:!i~~b,~1 i,!~'Rtfc!.1iI d~u.h V,I!WlSprii'h!'1!I d ,iiD e.h,lIrnl ieiii!hrtmi~"i,:Jill to IUlg miUa.1 y.el l 'D .. tulI@8i nul .. I,Wc[t&lr dbEc.I:J' IU"dnm:prel] del' r~n ll!mmn1. 1;n l;dR!J$ m:r~.dlllng von '~iirlD,ij! und J!l81'h'1rj .. U",lWIr AOO:cJu' cltmlJt d '8 - npfegllb d ~ It 11 Lun lintr dm D:ru{lk d ,r NM;w"'mIig.b~lf1 Stihl uni~r BE!a41~Ufl :hlu d r &u hr 1Il~IBi.c d n rs.Len 1 i ·l1ta:WR ,reg do. .3U.r F.[nJilwlIDg dp D u ( (' ~ f] G r fiji n k ., (lo , ~~ a, .ESI wue m 8, 5 em .. w4 21 em.lth • ~Gn mit et~e . 0 j}if,OZ.. Li:ism.n~· ,\1(101'1 Ufpne'm lchl'ol'iilYffin 111 Phcsl!ie'nli1). din dwr h r)eLomJ.Uollt_ 9h ~i' hi Wnem O'txiRJ g'@]I.lg:pden F!.1ll]u'I

ma 'en:'

~'I'[11 b n J' i (U'U U Itt. &i :.'l-llln- .. Mair:!,'m'liI!1llll~1Il1l 1.btl num Lliil< mru'l'flrure.be durch i~ Bl~chbi 'lil e ). Il 'I f)la1lllk~'MI.I·is~bQ~1 '!.fi'J'mmJ,.tf' J3.l'if;tUtZ,rirkuIl!~ I'll ~ 'ill , • IIDig, ~~d :t.~ 8'r ialili'lhi,e-lt .~ e.'Lwa 21 BJ"i:eJl.. lftd!llf~ lJ:ud 1,!t .'Ia.1111"Ill. h I"~UUDg~ E d:rnntiJ in o-nihn 1.brl.~ unter glil..1~iIllfW \I 1\ "l.hwJ.t \' Urlbtltl mZ If' splitl 'r I} Ilblu'tllIZ I zur • b~iiulIM I"r I I' I I mt n BWlt~, Riu.me~' J!Jc:i ngrilJmot.el·U(lnlllufi2'-n. -- m WI,d Pb ~Ia~ g~ llHII 11 It f I' lei, /; I l'I'II1!.~~ltl[r lK

Pm

.E:r,am

SJlu!fJ,~gJ; dUJ:1I,1 ,~~T,e1t~bQ'ml :t 1'>1' fit iii Yo D ~ W'IU,d~. U u l ~'I e,~,It I,ll!, 'Q k'li' IJ V. b, r ~,(I Hi n Z zeigtf' die V,nr\FirkUttl11il'tI ' II zw,flit n W,~ _ri~' bier 11 t !il,R 01 P r 'E[ n 'on. Di;phenfl~hItJr~ iCUt&m illrolge kllIz;er, inl nsi"fflte Er.Mlttt~!;I dlnfcr!b Ejl'1loo1~n rBst~:r nbsfmJz in lim ,fi2t.on'i Imili! 1'1" og,s'~oi&gP:ilgii be\rirlt "'Iwtd. Du r"h me 1m im!I ,Wirm l'IiwialduII II'fo"gf.e m' 1'!!1'galSlJlJlg~iil'l, TilYlti M.l'i _iutl, leT'oon lI;'i k1Ha- d£lir dl1 b df ~ChnplJ" A.bkii.ldtiilIJ an ,il1el [ UiH &1- rem, r~n r ~l anslal. Diesw Nehel 'I rar bOO.~km1i.DjgilJr Mmrd];JJI1J\IlJ!f dQ'r -lliIJl~lIJ!:"eJi'l "l~ n.m1. F'ru"llJllofll is h.r diehl, KOUI!'rn\'t:rl,li~'llrien \I\on JSO mg NA~ll,ub~ .Jil.'Z, ulild mohr i~ 1 vhM til ~I '1fit! I*,~~~ ,_lClk~~ \'·r:I'lI\d(!'n~'. D.iQSP lt~Cld. Wlll' rli~ nrL1ll.dJRgP d!le d~q.ltsc~~J~ R1'alilk:reu.r.gWl ·ho38U:.. dllS fir ~n Kl,llibar dar dlimts hen t\r1lh'·tie Il!~nge:fihrt wuriiil~. j d~t L bori-cr'lln d I' r ml'llriee Sclmlp)I~IDlkil von .19,0 m ~Oi '!!lit· -,n~ in r V,,~g in Ilt~ "l'IlDlet-milm'flten tand, ',alli mite d h r ,a '.0 of[ fu SIlt8I1A hiJtmnnd WIl!IDpJ). dlN~ Fras hen. In t S-j;n'1!n~I1litl!J,iI1l.e1l1iJ'c~[leJI
c

'~

Dim;
Oe]l!km~

GI!bl"""l'(JUZ1- hmitio'l!l
somjlem ,altlili! AqJ"jffamUl'l!iIiOf!ll

Ab~. illn-JlHmlliDJl
B];Daw

'I

i daBi
1Ul'1iI

II

lcieh (1l!1JJl Chiin.k:NoJ:,

er-hi X

f1t1tb

dmnrndsDI'

imd

Ch-ijn knWl. 3. '.:j.e~ 1iFllm~O .meiBt au S~U\e *un O~in1U1luz m(BBJl'UDQU mit
nfn.uk_lo6U~ J.ut El'z mung )1J'lflller Rii::um.e'~ Angriml \1 'nb ' n, Di;e, EhlJI.. irJrnll d:fll' l1hyl:lli.oWo1t'llmm-SclJLwatlsR r I,!IUId1~ KlfrperbarJlil.~ b'~ p~a Uicll Oe_detlrI.Tlllg.:l)'!ili:. ", 'IlllIm1Hclerel" riibrl.IDK' di£!f KrunpMnffOiiiss1gMi' mit dill' BBut boM'i'rk0.llt ers -.~ Ttl aul 1 !Iron nach t;v,,'u2·S SbUlId'BD ~oo.ld.l1 }I,aLnn, und .B~'DJil'1l_ Senr emp8ndLich umd ,jn die Fms r.~I. Hill' 'din un l' weiJ.:~m'lllUclll!'r
~l

Iii'" rub,

m~iJ:H)I!l'a

B zm hnon,g

.n II II I .. f

r "Fiin,ptallitU:ll ,B:Q,ile'ro:rdml,Llieh cl1m_,zhaf~8 EnbiiadiUD , rl ll~~ butlill ,iI"PI"whrn n" 8 1 ~p. k6nn~!l tap,ja, wr.rnht"lElID~1' fAlit I)h:nJ! P,Q~ ~l\ \i1n'ind:B'rt Wc:itll'f bc9toom~!Z). nCll1..flohes Oel:bkr u s iIldel' 'Glunkr I Z 3-'G~, e [loB. 00 ... GUSilwlnj,lilfs'fliUll ~f' wit dtIs Gell1knttllll bIdw Elil.D6::tOl 'Ii :m: i t mnh wahrgpDOHlmn. Er UIl!fe'l.'li!Wti sioh irn F:fJhl~R.uch rem c:.t.dbk~~ ,d;u:.du:roh" IhIJ] o",l'1!!DS we Ein'Vdrltiing au.r dli.'e' Bu,lml 'fWld~
1

Vedummg

in1 .JWH' 1018 in ru.mri kll liGI'~l£ll1 L Zur u:o:tmln!II I J mhaU.un seiner Ii.' Ilun hiieLbnd n nml l:lgWl$ !milan bad ,IlL II in \rVi1i"J~b¥ ennli rontqdl vun Ch! eJlrmd" 800 L t bi! ~llf 1t~tlJpl1g"'in nliwmlig~ (i 'o:nleDt1(!~luLlt'~1 InInlg :'l). QKIi1lcl11il.I· llkllm 8'i Ilut jetlo ,hi WH m~fislLlllu.nsm tll dllll im Allrll T ... OJ "U I II III Ilr URI Ciro:miioolSIl ~.ay V'01i1 firet'll (md p~~ l'~rijS''eJ~mchtword.en. .' 4 :hhH"ovlD;f~dIDh.I!D~tI iD ist I!.in lID'bJo hil soh" Il~b plbli h I • I \itH:J~ , ~ed~plmt~ fl);.Q, !i.u;cl~ hi9.!1snne-n W h- lrir11'111 ,'Ii~DiSQbdt dam &a 'Ps iihmelln, J drll'h 1:ib rll"":iI, D. ~ ~ t I .t l1n~,ro und JinnviN AtmUiIlgiil:rgDC willl' ill"IJr:.h dfu xetmull
I I It

1·11'.

iege

llI:i b.t Rl@b.r zum Ei.IlIS.3Jt


II?'

gg;f)nuna, \

W u.lim- W1J1.':Ifu, .['

h. ,j'ie~ ,n' ....

• j'l II

l-U"id)

u.n,

ahnEU
I

J60

de:n If'Ol'elI'\viilm')n Ar 'm' J'bin-

OOId z:we!Jte.o~ WiD, di " 'YO den:wkung au] Nase~ Huellert !IDd :Brust :omhl e:~1 DQi!!.Il·Stundi;!:1lI.sonde~'uoo.tcll!!' 11 dI '"'enigel lGIUJtoa 'tr , Bid Ein' "l~'Iill~ ger:mge.re-Jilf1Q11, Iltwa n ~nmll c:bm willU' nd BiDer MinUl~- ~l infolge , temnll' und B,!:1lIJlQrrBJB[Q1 fin .hIB 2,isiilnllilll;l mf;i'~m:lJiihlSllkai:t., lwl Ein'lfltmu.n.g ~fi,.Bemr M~w.gellil ldar 'rod h~l"'ioro rIPl"Ufml. FIlH~ \~1' Anr tillg dM GassChutz~ i!ermtc& gerbtg,e:M.eD on ta~ Wb@i1. WBJ'

h~m dtlT'llh dIe ooa lmlUcb 'I'drkt. fu>ei 'TIGpfan a of den. Ulde rleib " IlPf II iUI l 111 11.11 silC jDmiEithalb 2 his ;3 Minu o. I \Jl I tllk.a dE!U Ge6r,lill.&i lflieses GW!!knrnpb.do.f[e~ wit JlilIl1 von I
,!
~ I I j

,"iI~ln~,"rei1frill W:irbmg

~U d,nmn Jbest(llu:~n~ daB (1 ~ i ill I 1{' 'U,\ in Ki5l'l.I@rt' ~n·n]r1qt uml aur

Ii
I

JI

,1·hlllflgm1

UQi

EmuM~,uBUn

bellbsi~J:t~igte')t

ub marn

RW2 ~ , einuulm.lI!fiIIlii:1iutl. ~liod9 w,fB:I ~-e:dlOMbtL wmtem

'em

1l~h'~qH.m
r

ludw:bJa~
8:

b.wirlcllllg' van Gil~ll'UZ

nW'

M.Mld ~Ip
1 un

Un"D, t:l1U des T,odes" (The Dew oE thl! Dea.lh). Oll , If. .hii' ebDan~ml.i!l l1mrulq~ hif~eclt:ti!!l,l i t, maga II 1.1111 (U, N8d~ I{abt!il ) _ h, ilum jl~OOIfal!s die- \! r ueh mit h III 1111 1',1 j] b l''al!s eitnpt i11 L ~~ sem1 W~ m,i1b'~~ rad ,'rih inc IJI • -muk it diw;es G.uk_lUI'l.pfstoffes sp~b(lon d.itr.f~ WilIt. lI.hI I' dill ,eng[ffiselil!!i'I P~Lj Win IUIII Auf OO:ll br.i~
I .1,'11

igne\.e

lIolU.tl. UIlLIi ~\\"'tlt' 'W'8L! Oo]:ilruIe im Scinuner 1 oSlundo i'm 'Wint 'v ,2 ~ nil h AJlll1t.ug Idler ,Seb,WI;.'" - ' 11:. ,~1Jb __ tllZ 1 "gl'~eU sid dmLoadt gaBkJ~a1t ,tp, in: ·Ql1Wl FUDkhm wie d!o.s Orijnlu ' " lI.M.ILyldJ 'D. oin ddlialr Vutlle r d.i@M!r nlt!oreille •. ilot pima fublOSD FIU&s:ffi~H \lDID SieOj:lmlkt 1S2j~. F11lrr'1 tihU [bn '1uili'!r IUn i!![l .K-ie -, ;1 ~lUel~~ Om:nml~nrrem .n~d\ iber ehul' g -

moo daher ad

aueh

mr

tir~r ,Q'li dlle ~~b~1t"a~ dje HIDlillon Ve:rgtlsun .n :in ilia llaM,a._hhw@d'n

I"

~) DIleoSplllcngaa.

-~dle' Au'~T,md!1l~ iBl bieber Je<il!:Klh. nOM ru~ wrlant . •iJl:umiOOmnr ho1len ~ Vii rhm'i'UrJDg lmil'Z VOol K$g.sendo hm'I~,~;emIn'l~ m"]!:nlbt. Frief;U) ooblrrnl i:h 0' -coDe' Odlng it und 'lfda - 11; 1l
,~ietlumde W~g'. Id~iIl~ vin)·IIilliibIM'lU'ii!iuu _ Yi I ). Nit druJ vj~~ 100llaruJliD D.tq6 ittmisi:$J4 Le elc. Es nneh &em. E tft" @.I-, ,dOlO iCllI.pt. r, te~Iris.

me

r tu ffihd die &wh!h.QiunK


Dwr 'Gu,SkOlm1p'fs'16ff ill

,I

~F~~~PI.1m, Qd['<r,~11 "'el'lii1:Unf~ en, JIli!m~li'Jil1i'h

hrennen

d~..

ijU-, ng~tu,rr

1l]l-lU

I ttem

~'It[lI'If.H1. ng. EL;NI.l"tilfO'J1efIBIUH 'om:gu - ntwio'hJ,n~n 6iml - men Ii b • .J &'l'iJf ~obAchl~l l"'rO '119: " ., . Koble:lImo.'n(llY~, i l,'inr radll Sf\;~ 1,21:'lll::h- lind t~cl:w:mek.li]) Fl Gil! • ''l'e-h'b,es. in eh'o1n [(I'uvbh'.m ZIDllbitnr]t! b dE' LlIr~, ntmi1l1d:t. ItJjt, bIIi]· e lichp F. rum ~u KoWen ioxyd K(bJen· P1ll'OO.nhyd.rld) I!l"hrmrnt. eita s])2~iflg h~. wi; bl uf Luft =1 iJezog n -tl'fi9;t n,97 -; Korbl uoX'rd iBt alsn iooChl~r al t~n. ~_eilJ.e VN,"niiS:Slj:tllo, ge1irr:gt reeh ~.in It'f. b!1j ~~y~)JUi1itl'hem A Lmtl'l;\!iJ,hij;' mdrcLllO'k ~~~ ,b!!j - l'9r~I;jI. Di~ (;,t'fte wirrknnx d . r(i~ ~nll.hl rllI einer tu.arslol[['!i" mng ug iUJ nhlti ,indem ,mil dem HimDglobin mne Vell'-tlnd'nng Kn'm)' ydhib:J10glohin l'i~gvhL rm tHniw;'!1 iSI Reinr VI~gH I~~b!' jrn ~r"erg]l!,i'h wit dm Ji~mtOie~ell OaSkrun,pfstnlen nfuhl~" D, .sie B81~IIl1rH:h~,~wa nu.l'] >iJI
J, I

n :k:hen J t:I:IYHEEi,lio:IJI' dn' 1f,Ilnni"(fll. ulidDt 11 trn hmeh~ '[ n _0 \"0 iibt:r,tU1S gifijg, R nih" - I i,~ (: tick., '!lIffd:i:fi. ,-d und Slit, toifl! t:fflx¥d)l -'ebtldet: "'~('1·den. OJ lI~n' h !iltl! he)'" v(lI'I£lTlJl"na V'm'rtH IlilI'D 1:11': bt :iJm!un:w.m ~elo J tiuc:h ~n Ul e:r~ liErau,11[)~II ytl ~Iulie JIlf'b If Kmnp'f~, \'er . flu~· IJ.I ern .. I(<lln) lWiHt , _

hru~n \ilrrnannten 'ie pDgel] Odl:l" kfuu1l.J!ll Ill' n o'hluu~1


~j.11

1111 '\{eltkrie:ll:p •n
r;
I

u~J!htl

~Ol"\vjl'lrl~eJln,efl.
w-jl ~I"
U

1\ rllpEl8,sN1 mod ja; elme

Di~ ,\rOl"le.i1
I 8r
UIl' 0

aI' U,mlUrb

nwnliU"O~hrnhm'k.nt I lnnllC~ i';Cl1t} 1\'w' l.l\tit IillmiihUcb wulllDouJrnHig


J

!i, Sin.n

gaut' '

11m ,nllo'l'lJlrlJ~'lllln ]ieJ;l:ea!('(J,r 11'1 1 i1'1 Mil' .1p-n (ll:;11r~l!h"

rm

Ilr'h\ir In eilUlotzL, khn'l~n dl'W nllll~~'r 111'"11)1'1 ,n I i rtl&t It{,l'II~n Jjig; b,r.lt 'h,t '7fl!:~d n, so duB ii" ~riflpre Ginigkl-irl Ih'~ II.. . uox-rds "Btu ., (I'iI~gI cb I!ii wi;i .'tho. Ein ~ lhlrLlt WI! LUtl1u I '\. ,I'llill ~ ,u,bt!.r lin d DUJ'e11,l1tiugv d r G~clmulzlHB : m!l£'l ll.!.
( p.

1lri6.bL

-~gL.

,d dit

ll:amJ~I~lii'tiyke[ 1I!:a

~Wj!j 1mIIDl!JneW, h hi'fldt> l, ,aUn.Ii:l: !')rf:!I'm dlrlll~eh di-@ Un. illJU·[''&''.it. wJi, IU III;(! ~,Rj11te Oa;.ab\1~eh r blrll?iu', trlb,~J] wih-dl:. Der O~!",L'!r, litltndH! ,1,111 ~h. diLl' -igIDj J~"1 1~1l f E,okllm - dt firwem,dlll1l~ be 'lllU1I Ii' I. JiliU,' ..ub~,[lidn~1il ilbm'ph ~_ mil" Ln, JScin liaslft_hwh',·!d:r~ fl~,t I;oin~ 'hU[J:-Uficb:tumg ~_n KoLd~no:x, 1 aus2iuslWlb"l1.

~[u~.tr;swnr ~ ab~hnn

II!'n 1-11 V

till

~~'n.

K hIMilQX;lld.s i',1llIl ami h r I!LDfil ph'Y3i~ b J' - tJe:nuQ die, ' in Ritlliung und dllUll"f I n biim:Jlij""hm •-_ "Q g wm:-'ll!i'~. hL] ~ TI Jt'riiJu:1mi1 ' u ''II die EiMii~ ~e-r l{jassc'lmln'SlI)ak{JB a:Wr l{l'iegfll'H~UQ;ua t: g l!li K, ililPnilJqiu, k~in r.l ~ ScJJIl'ij;, uml lIlati:if, 11 Qj(':il!! ~~''UD mli"l~rr~bill!:l li"ilfpl['lfftli'iHe-n &eitfo. bl.l"p Si1!1J ctQn&lh,'I\~rlIhl im-lflth en, Hi 1 aIlp~g 1 gPllb it ~lIlJ' Entstehnng !,tllJl! l{flihlldBox'Ydim :_ ri • wi 00:I'r..J1s ~. illit ' n-eben Miu~n_ap:renp;LLngl]n del' Ei -.1 lag J!P'ollkuJiliJri:g'll: III',rmtl'tUlD In, JJ]ru_ nll! RRililwll.W. 1~'ri~rli'l1 be:t"~cld!i. von einnm bi:>-w~~d~m furl' 1]' FAIl im Whlflwi, g~i dJ r ~ich ""fiiJ1I1'II~ul ~n~l' Sfil!!1eh1lMM am HIHPm f'h UlWbn . mm m-ffl,Jfn" h~ ')U" Elinu IlMlehtro d ubJ.clu~
n te iilrang ~n ,a.- ScliiH'simw:re '~I1I itll I glib hi r tat' 'II Kohl ~ux dmBlig" h., luB nrup 110(] 1) Leut lli!r: ~,,'~l!-t{ g;e~,jjf-e:L wl~~n]IDli."riehl"i! h.t., 1ml wi ~fI. rltill luiru. Mm;:t'Wllir!MISiLl\"'~hrfltu r ill! IW l'h 10 f~n RiOO1P.:I1. lV'it!, b;iI fl u· rip S~i, 1I u fikta. Tank HI,\!;, "" ~ l'fnitiltnisrn'iDix g:r Ie l:llW nl)){ydI~r .gan a it • elll ~·'i!!.n"l)~ Au ~m!!S !l'it!Ji;}id In ergihlt moh d- 0 lit Eut5' hung fA I l~oW 11DlODO "1d inl , IlUkt" (J lliEim~:S ,8rbS.mluli~h. hew ~r'k't WO~tdQQ 1rwl, :SU:Pdil;L"[U
l'htlm:~.gr;
I
I

doe

P}]'f)ilFI1R.

fI~lI[mil'~

~'8'tll"l 1m

dll:'

BiiJJk!rlUl

_umclll:l 'l"mid'lml

,lIos:

Eillll~h]'liO" ~ !S~1n n(l«ri~'I1Jl n I it7.l dg!' 1\01 ~ unx II hu' 1! ,Ilf' mfflHllh~~pscbw,iDJJjg1....wl, mi~cht unil \rru::nil1~ligt ."t II I 1 .Imlll! n dtlll ~n. d:r"iOO,gt ru,('Jll run V~rtiofungt!R, 'IlribeD Itnd Ilhlti "luml~ uml llQn!lW1l dBlle£' '1l1cbt ~t :UH WkkJ[D,l1f!;. DaM Rloo:r wJ8iter if'1 rl Iln11't'llrinlW-D1: \'00' w,plimirtllIlll It iii.!]' Mtjd im Ol'nl'lli'len! M"mm .Hld - Iiall ~h~n mi grglhm. litn:ii.uhui1, " mrPl'lg D ¥I:'rlill" I, I l ~l'nl1xyd 'f:l:.l b i sen nirubl r '1!em~luf v rfiilssi,t \ I d"'11 .11111'11. 't~~ 1E!;i ,bel ge"fphnli'~'m TempD'atur eln u lIU.Il!:·T0I1.IPnml,·I~ huh lD Dr'l!'IJI~k IHld ~,bt Uifoll d en llllLr ~u(irnmhu:Flhlilllt. eiinc ounrumn

lvuhl 'll(f~dal IGasJ,uullJltl "ttm[J)Ji'Htih~. t 'as ""dug : all das dUI" Lull. InfoJ,~

me

"":wwn li"V~ Gr-umdJ \'[jl'b~J].

m:~Iol:,epn

6'ilte ZHlni('hrall

mh

h'Q'1 fr, li:$l Ii,' h 'II:Boc1w ib 'e!i. n j, J l'l_6Jia:' lkpit, dip U~ it'll Iwu 8uitlt\ I'ri.wlmi"'~~ GO zu b@h~. duD K.QhlmQlyd' uJij; n"u.:: II fI'rIIIIln~'] \f",\ulmt \~rm'4mn kt~p\lJl!. D.i'l1,lItlJI"el'ttanisci1em1 ArJJxliWfl tiNxwr r" tram,1 1I111i11 I'll ~ ihrp" Ifi{t rl!i'1lllbLiHuKe dll:ilrcb Eillbiitu ,rnn I{fjhl iMI'IMlIJlv;!! Il-JolP Ii ~ ~n. . aD kllem'ita tiel 1'8 m ,de Kold filii 'riliIcbUlfl.:M du r:·11 }I:Ht ~l"g'lUl1t"jgl"1Jge R~tn1hl~ • WlW. S!1Wcil If h. !,~lkmUll i!lt, Ahlll ,die- Rupe: me...G~'Il.hutvoM·k II '(B!.'iIiIi'T1!U-Mru4t l .) ~II 'hnl,'Blith fill' dif' 'hlrine VQr ,'heD. Ol~,Uililid Mriewnit ~H :1'"
'I"

\\ III

d" 8 ltl, 8.i~h hiA't UlIIl ID:n£l11lviilli;g ,~t~~~, .""r ~'aI.I' gl·sit.:~a~tfrB dfPl' ift! dJ nlli!ii\'hrru_ ml!r,C g.r.iliandw~ buL Il, 11ahelipg d~

~~:I.-

(lanJie,

as K hl(~(l~J'd
fJC

Is

llAAJlDllJImirit
ft1!

l pi It1lnii.'Uig ;1lZ1lii:i'htNI. li.·S • {,II

lIJ.lih 'bl( 1 r amel!itani r.bilm. Arm I .lLJ r nr Zeit ni'llh1 sib r brl fiflt "11[ d ~r~ lli. '\ iHl'lliIhILDF( lAt~hU.llb "1IiIDl l\"'UU -~, _ Umf ~ \'O"lil~1 iU'1I ·ill. " h !II' .'1i· FI1!18P' inl" ' :wu'ts e lBI:i!l:'.eellliguUfl'. ob diJt ,(ljHcrik:rmif:1fJhtnJ l'rn]1( ;11 111b1i\~11d II" rt.it,;llD • 'h Izc tlii.U ~h finhU 'k I11Illr FleU biodlJil ur I~ I JIll Ilhl"ll'~ 'rbuJII' n • Un.
I b.1' ['hI 1IIIIt I ruhen.

Einriili1'un
j~

b.II

11 pit

t \'S1 '"

,I. Deutsefie 'ijutarnpfmUlel.

1. D'euCsdu: () sgrana:te:n
('ruwh Xcm'M

dill' AI'U~t,eu'

mlll-

1, MtlJ lLdUij.

I Df
Frl~
1~ K.mriJ. ( rilnkmu:! dl!1" I ~ur. BclW':fllDg Ik 'bJlli~

. ~rIod:_

RIm:I:w

Qilit,

D~)

,I

lOlloll
~,~III

MKh
~

F:
1~
i

cblotidL

;t mil",

l'rum,hmbybn.
.1 " O'b!l;lir-

~. ~JWIi:

"
Ffi

tQrllIll!~ II, I) 1. li'liilIos IITldIi


I~~ID)

KJe'g

X,lmp~

~hm-

tG~1

Y-ml:aU OO'libI101

:p!:b1ltl1 "lIUlIbl!t POI V. tE,

Urnrem-:- l1ipklm:rl!l.~tn~
TmI; - -8;mIl,ij_IIlOn.
cin~~ I:!rI

.'OiUtil kg

~lIbr

Hi IIttttJi 1t!h"iVWll-'

1 gri'IIlI!:8K

riJll~)t

rillll.'dr:

IlII4fT UiJ~ IC!W.'OI'IbIlIliW1. !$',bb!

b:h1m"nm,y1I1W1"1II 8Q bfl 00, . It. Illl 'L"tmmhl r~l.

Hi 'v..lI.

~i5Kmta ~G,r~ 'Vnliorill)

.•

I)

l P, lOU ,!I' Ir' 10 ".S'.-, . pEbiD TO bi 80 'r.lL

"

~ Ijriin

'IG,~
(G~

fYiIillI

1iJmiiiUtm)

!f

;Qo8

I'GiUI1li'g D~hI!971clt1 lP, nr;,-.b:rI!ul llili I~ ,:t:g Jl)o~:rl·IijiNng· to:H.

If!6111l11 ~
VgDO)

• 00,(11

9.t,ll

F.h~'l9fbr~lIclJlomll.

t btn.u~ Kreu,;
I
II

:rW.iunj

'j:8ImI'

u-V

Djp'b y1dd n.mdn 5fi v. IL, ~l'IIt~ >U ,.X


iQ11n1d!JrlLw,FJ\&pUliI _ iBO I~ DI) v."H": '1'~ 'IIIMbbJffiiI. torr Cid!9' CW!n:beM,m :2011, 10 -_ .

1~ lG~l)
.~~j

IrrrC!u.

- ,!lEI t,t.iQ

'IiOJU
18,{l 3~5n

tnlf' 70 l.lO .u, h'Jr, .I.fim '00 bi!!. '10 .•

l I!!llml .Kroll - IIGelhkrelUiJ

~. 00 vr. H., J 1"11 'II I 28 \'" H., lJip~Jl!.hI(1p,t;! U!"It ''l'h~~·

S,A~

tl.itl ' r,

1~

icldOJii.lhylslillid
kIl:lJ.WLlItoillft
J ~beB

1lIrm.ctbyhi«j'd ie It ~cr.·

'J;)Wh.

rWil~)
k¢1Kb

JWew:.

-I1J!:Q

OOA
IbI1'1!ell'~u
DI

"

) odu 2 bhIl8
lm:-w: 2)
1~l

(ll!l:ru!~


• I. ,1_

rGdibimeu • VII~ i'iAlkIflr)


G~!fi1ilrlpi 1)1

][milt

U,8D

21

JIl,l11 II

llicldon11Jij.uUid; 1i'lmheDi I It;n lMmrol II \1:.

n.

'If.

'71,~,Ii'. It.. H. r VhIorUQ

.,

2 E!lb:.'

"Lb.yb:liclllOl,md~1 '., V. fl., cb hIWID.:t:hyl~dT .Ii.. 1m" E.


_ iii.

xl., n If_ itt.,

9.

ma "'.111.,

.I,).' •. Ifl'., 1)i· lmir~~. 1M!


:m.

II ft

Kremr. f U~IiIB-cnz)

~1i!"U

ChIw~

pnbgtrrWff,

yllmU1d 20 If U,

(1i:Wlth~1l

'.n.w:b.,;r

Hllliba

'm'~

Di.clJlJII:ril1h¥WlIrM 71 ", 11.• )liWo~nr..~~ , II.

18 DC'!!W'h OJilmtnell H.l1bt, n',O


lJ-MEtwn ~l ~:eJer ltingf,
fth![@}, '!lID

~ld'UlfR OIWll!n~ mi'l'ttw-

U:ll!' InbantJ.
11 ij()O:,g,

i,!li_kdJ~ lQU!liPSl: Ianmlm~lli,'I:'i~lItlJ~tkillJ


,.MllIn~Un'Ll1ll!Ijmrom:ilJ~

C-MmlloUl ~ ~.
Q·l\'[jW!!1I

JIl'clihf·~b.w;dcli:i.oJjwMliirid,

OO'i!fr

(1lI 1IIi1l!lil 'Elii.l.

'!ldhbernc.-:Min~i

~J~
Qi,cMQI'ii.tli,;J:s1I ~~d1 IlIlUli 'fm.. tyl-s~"mJ:tfl:IIJ'd.J, ZWi· ,dI~n'I!md~~n S~>OOin!l:.

r~' ~1!i~lJil
nod ~l),OG:iIIJlU.J!)(l.wMu a.bmu., 1riiD:Wlfl I rJ.1tXI
mtI~,
1l;!lbJ~,jjtbyll!1l([d f:I,3, Y. Et.. QbJl!)r· bm~ 12 r, fl.. fiU!l~~~!.W ,S-1IbiilH'i (ll'CiMn' f'blM.plm', '~n

1)i~!m:i!tllJ'~"U~d SO v, M., CId~)t"1IC:D~H!J".a.+(J.7Jre. Tl'lllJtt


] 'niSTofi 9H 5"V. hI:.
'f• .Y.


~. ; ". J

Dr

'll.oIwm ~ .5-". fsil"


~

P!l!n!ll)ff,j

U3'~~
2(11

a;

(J!Jilirrpilclll

11:111,"111: Gumil)~!l; lli'bu II em: K ~M~!lw.allpm1~

~I'£:

GMDlinl!: mit d'w'l:


'~w;ll2Q~,

'kI ~'phtilCI'.

.,
"

,r.
~

~ill!-II!llK rMi.Z!,l' nil'ilmf.lit1. 2~

lUUili!

tlM)1 S.Q ~

pll!Jgw:n

liD It. H-'iI ~J,r4'lIl~(f !R \1', Dlllhi!url~ 11:! ~. Y. O'.a7B '~ ''l'fIlI~J.

a~

Wi(hUung!3oomJltllklll

gml!lfJji~~
l~~~lM' IIll(,da, ~~nllk\b

~.I~

~o-116,50

'A~:!Milmilim,"

4' . iDh!loml ~'Y1oqd


',~j,IH,'"

a7v • .R f. j{, :1;1 \1',

ID'!:!:!IlKIu! 111uwi!~Ie:i'!
WiJ;ui;mIl!:. i'lwu~illJm I'i1Ul1liIi~ lIipbrnryl1ilit1~
~Q

K~Ih~
ttl
f. 'B~.

~'~.
I,l)8
''1'.

tlcl.~~ 1. ~1Jes

1)

~t

"EC; 'DOZllnib~i[lbB11fl. Ci!'ilO tS..


:f. Il..

(flell1.krrnill)

Km~

lBJ)1

'l!fiJl] J

DwhilmtllJilllulJId 1'1'11 _. R.. l~bcn1il'~ t[f'¥_H'j ()j~"

KCkr A!m«~~

II. ..

m~,~d

..
2. [)i!:ii.it5ch!l Ogrs!ilrl:ip,W] lilIf:ld
D.MiIum ~ J!,dL~1 ~ 1 IIlIlIn ~D~fdlCh!l!~Ourn]I1.c!fll Ifu Ulk1!

me:~h~'llIIft, \'. EI. i:Ll1)'l!ilNliI~fD

~ II. H., 'f'claxy,~ i". B'. ~


\I'~ It

"I:!lw!I~, OOm' F~ f:i2 Dmhl'armeth.fll.1b1I\lm:~~

:]![i'.

B~ri'lfbH 1M·r. ~" I(.

mlliltubc:
l{1e.~fI

G:mI\el'rc!iflIlUb~1! WIbu :25 ~ I


mil 1liw.i1b.!l:FUndlff-

m1r.
'1lH

tt, '"Q1(!~e~1HTd
H. odeI' .&7

!.b'ieillilli1JI. dli!mr3elml~'I'I,HIJ:n~ p~~

'0':.

CI351w~rf'm1;]scl,en M'>.
Zttt.
chillmlic1m lFillI~ulj: f:\'l\tnllnmm,.
Ill~f!ljmliai, i~lI~dgm,~'~'i' K ..~]kiLu~-Wrlllill;l

del! ,l)jl.iMlliiki).

'!J.,Mhu:II ($ ,~bil' Ringe].

'~lip1iKclle

l"iiilnng ,"

~~oOlu~)',!

~:b~!:O (ohI~" Ab,;!!cl)lht.Il~."


[kg:I1!d!i!:l

ill'!.!mw~j'u.thyJlflJWu.

llltJ.tll "ll"· rtrre!i< .,fY'

8nnnmctbflli;ih!l'.JIi:£~n. M~y~lm"l\1JlI1L nlll~II '. ~~ U,l.lW~hyhm I 'Ellie D~~~Ig.l'Dfilbi '~n '~1'f!ll~

OMmil!cn lQ.Ubet ~.ti,em ~1t'tifM!:I !IilMmlI[Ur! m'it mfli '0,: l

.c

'lnl:l~t).
~ru

B-;MJ;uj.i),U

0 gIllbilT'l~~.

dw.m~

F:rul~
"
..

Xl~ll,"ItIJJd X.yt,llmbmmfd.1HO

UriMul'

mil ~~·I

=700,,(_

.\ulktill:L:!Jni

iiii'1J1'ill1

rF.l dl'1'

"r.;I'~f'l

~L

CiM.bJutd~-m.

u'iitBfWIDIJ.II

!ag,t1.lIllln~

lin

MU"'i,~I~~,m1~fiillltI!Il!iI J).\O ~rn.


f"!:'l;I'!Ji)[f

•• ~hl'l~"il.b,
~~1I1\1oli tlW
fOirilll']il.

~md

IlWJijr 'PJIIILnt:E!!l~,

:1J"rrH~'l'
j~11Tl!.lh'bt

.!ilI UIQIW:lif:lk1.i:'U~llI n.u ~~111I1.;l!plIfl'l' 1I1~iK\lJ¥ilmlll<l wnnhn Kllt't' w.nd:~"Ti!Il;!ur[) mit (!ftd[l)U,lflll:l~~um:hll1~ill,!ol lilt RIIIL~h
.~llr r'bllfl"~Ii" 1!l'rju

QIlItl" lj_~

.-r,W~liI~"

Him I~IIHIIl~1Ili~rll"'mlnlrll

4. lIief~sf~lte
!,lie
n ~

engq von (iask:amp'~siDffen mn D-utSG111and with lIa:ndll des Krieg:es.,


b~bJfuo I!clLm~ wWd. vQn 1\rtud ~gdm

Mllm III!lnd yon


,-

Jml~l~ilI'cBlBt'lj ",m(lfbii:t.Uicllt .n,IGI~ 1Iii~ jill!.OOliI _ ' d.oo VI!lI'; ni!ilitunbodJog1 :m'f.er.liidgilimut, Wid.! sWh mill·
II!!!' 1

~ Vnt~ niL!ht ii&!ml!l d:!woet SWIll il,bg~l9I"

15,5

~:!o ~-LI Mm~ E


38]

1.1.

B,

5. 0 8Ifem:ic11i:sch~ung.arrisclte Qasgrlluiten ':')1


Art'm ... bCriiil!.,ihl)

Jfl\~

a,.

PmlDI!g

15,6 92,2' l'O~ 'ftr.ll dlJ:llr.en &nr ,limIoog von' I'illUwn: ~ _ T~wr.f~~I. -om . r.oo. DllqUl

GO.... H.; ZlnntuLTBnbJm:ltI . 0 ,.It. liO· 'IIf, H..t ~ cldliJrid - • • '~*P "B., ~td.dllo.n~ «II 'If. R, !iO
~jII'l

AlUd~

• ~IIl:lGOim.

1.kmL.Himbi

10m.

:.:~ermc~YI~"DUmll:!tl&'-'rbumd!~aJ'9'~.8}
"II;;!;~"",,:mEb:[

lul.,

~lln~'!LI~SO(Jhtlib'mp!tt.l:lUIl

':r,;e

15-c!n ~fif • a ~m., . . 15-mn-,'Hm.1bl It!!

. ..
mn

2. i9mnzisis.dle'
&

iJaSIminen.

:~mm "

l~r~umddo:[kl,
~if)D.,

Be,

15-run .

r..be

PJ:lnai1l1l ,id Zkmn'lA1~i.iJrHI"iI nlnllltl 1M UlJ.dJ. AmuUJ:e'htiii'tl.

,m m CllII'W1 1:iclt bclda - n1!la'tn.Tl:lt1l~ in e'hii:ml'llQii ,{fi1i: +.n..Q!1IJliII1lcI); (j:b;1'HJE: hi.w!lglUJ,:m.llW' 1$~Ull.l:liylbulD 1lil... B _fut hdmg ~~r I~WI Mbi ' lDllilA.buhmt4 't~-en'\Vlrblll .md8li.:v~m . ~,11 nlGiI8Ill1f1!!M1l. AIld:rtIln, v,~n gfmAlb i1nm (lll"utl9l!htm n:Lln.L~, it!dOCll Lm '~Mbllil 11Cc;-] Be. lin tiI.al' 1l'lb:1!im etas Kd'· ZClJt ~cl$lill1lS00i~&;td~d ~e:n ,M '!lmr dlllw~ W~""""tfND ~ ,mit Didtli thcyl:rnlfldtmL'Htlll,(l,11)
e,

Cru~liI'
~lGd

J. fmru;fisisahe· 'Gas:handlgrnnlth~"fti.
lIUIit

ChI~q,

u.BlI] J1f0mcuigesmr. Alrm1clll;

nliW~ilUil:~~mfld

t:En~(l 11.'.1.18).

:11. fraQ:cBsIs£1ie OWtllmprm;Uel.


~liIJ

4. Fmn!Z:.Qs'iseh Oe'weft11 gra__naten.


:i. Fnmz~5jSth' fi1i.ras. 'omben.
.Dlan8ilifl In ,di!r Vin ' ~i~Wig-.

1. fraflZtis1'sooe oasmaM~e8,
III

taif.ld':ln·

-gino

df!II JiiIma

un8) .).

lUll

6. Pmnwsi3-cllle If-3is,-Zyllilfll(ler. - tI, II ,II ZI!I...l1I'&bklrld }


'F.~51)1

bi! 00 r.lL Z1Mtidm~oJ.jd lKl r Amm.m - IOl'ld W Ib

1[ hl 1'1'WdAN&lIt;rl.cldnrL

1m' mulmt

W,

~dm~Jisl

3;'[m~nnli'hli.ll~f1!.

,1!J1

.ttl .K

0·,

&

B'~uim,J~D.

m ,. B... triIen~rJ..d
fiOv.H..,

[iii) ,'.

R,

Oj9fJ.

~iD'IIIlnh·lIit:hlQ\rld OO-v. H.

lit EnllsdLe tOuhmpfmlUd. _1. Engn5ICl1e: Q~!:graIla.eJlI!Gl'.

o til o~,
Itl

Uell~l,lj~id GO1"• ..H.. Ben~L~~~ '~M :x ~~l "0 ".B.~ ,1',Jl1'11~nd. jm bef;gndi!1't.flI I:Qwr. P W!II Imil '~Qdd.

I n.1

~~m
I
E.!

.R,:" Z~h'lu-d
11'.

0,.11.

JDI,fI~u

lr.r.

12

won. ... '..

H~,.Jlm!iHutri hli!Irid' Zi1 \'. B.

1H I

..1001 'J111 l
-r

a . u.
£

70

AI"

hI

IlIIkL

I'" 111M"

dhI!r

~I

Art tiln Ic:b om'

do:. l'.mull

H.
Jl..j

CQl

1!1 If;

t,1l

t,
1 ,.I,

11,

fiB J,,' I,
1,1i~

Y.6r.

'F,G 1,11
1~d
7~G

(Ii"

~o!r'6,
».50 9~

~,

O~

11.,!jj

l5, 1Ii...

3-6,30

0.00' a,;n;. 91

or.

U",' ]I g,

112."'0 188(1

1M I-' rN' )0;'), 'pbH~ f1.lY'. H"

,t&1'
'l1'l~j

l~"i
~~,"ji

:H.OOI
24"
23 , 1
_,11(1

..ooa;;U~ r '.0
e:.OO
~,dD
I~~

aw

rhihlnri

... R.

~Jfdt

'Wo.

W(I.f IIIld UDl-d

CIiJ'nqiikrfu

'.

ro,

I'!!.' l!?'i

.TlIiiI.eSl!.fp

en".
53

i"

10

Y.

0. ... .

If.. '

i\ Ui:nbo1 m~'

r'"h~1

.B:..

Iil..rn ~'d'i

re. D_

raml!l' D~'ml

t!l.y~tdlTd tErrd~ nnSl

2. Engii:sdr'lE!

.rpa;ssi!N&tw,
I

sminen

und Gas\\l1!f'rerr1a£chm.

lO~.
1

'i'J,

';'~ •

,5,U l,5.n

I.~

'~ilifll,

0;130 I
ii·f)) !};'

~.

lurplImn, r.1W!;. ~ ~Q!in)1


b.l'tll'

(lh.[o'~n
IIlId

Pli'l)l, '!In.

' •• H~ und Zlnl:lll m..clI,1Ilid

20 'r.

m. (.

,9'

f'

J" J.

F.;n

itt

99;2'.{) JJlvhlllrlit.hfl!!ulnd

3lJ~OO

~nd'

3.. EngUsehe OhMlldg;mn:abm. .t~


00 trr trclD • Chlor-p.ll;:Hll SO ~ 8.
nL.!kIfJ,rliUJ il:mlfi'd

VI., Ame~c IOU~'m'plimntlJ. 11. Amerik.·· th~Qa~raIJMOO


jlilldrl

H:nboJ 25
1918)

f.

'8'.... \I.B ~

mrlrr

i:m '!lidilirlflg'

¥IlfR'.b~

H,

.mndt!

ztJIlj,lf!bII~!~

u.

;;: ... 11,1

't:r

blor
~ 1In.11 PII~

.I
IJ uJnl 4r.:i.

lilijr m~tl 'bl!,l:~..kIi

hhd
, 'l'!WlWII

l~n'
-;J~

I ~,' ~~

u.~1.12. mlt.

SufQ:ll:l" lUIj ~,

"o.l!i dmnm.:SOO@

2IlOO

,,-urdioll

~d

.-

D.IIf' '(imID·

N. l'I Ljll.Ah1~ aollfml Jim_ gnmJlteD h. !lI~ WO.1lWm ~:

!lid"

wI) NQ

wiit

42i "'0'1 mil. N"Q-lBdq u.OO lr;JQ Q!lJ it - :gna vo:m.rihlli!. ~. Nm'mtHr lOIS ~~lIdQ MiOOpl
ftliIIIj!lI.m[

Imdi
Qg;.

II

,!.Ii
t!

VU 1 JI~ 100

(fmIfuhD~ 11m

til

.JOi t~
n~. I

bcl F~~!lI1
'!tHI! if! IInd~,
n~\lDg ~

lIll Blcl1 im

lU.1,g OII!l1,'~
~ roil!"

~I

kill

pm 'I.I. ,mo,
11(118

W'i blJ Prorio .... , nmll ...~ r tanWln!:u Fw\.rilwkl, d. It, 'Ill . 'nrKJUi bcl.l·'[ M I
til l'JIiI~

• ft..

I,t'h

ill

.I

LI

r,
16;6
Dil(l
IJ ~ ~
~ll!!)~~~

?,kUI~GIIi~ 12 "

..

• ~'4oo (;lOOt :it&t


tIOl(lOO

ibn .hlll Ull~, • • •

• ••

18(00)

Hmo

1,5 ~

pIQ' TalC

mbl

••
I " ill • If

hOOOQ
;10(1001)

IJv~mf~n~
lb'g~JlI81D:D~

~.l:miI

'"

~ ,01»
!lit

aocoo

..
r

..

IWIbt"

~"J1

3tl"
1'iC..
,I

,. "
., in tlI'~oo
,; " bcl D fiuE1l. if.! BlLtfiLlQ
RIIII',B01l

.. ..

d:~V~I'IP
IIOgi!r

~
G ~

hili ~du.a

IIInf :5,6 ltDUooen

~ Ilillibt tfu"b, 1m,~bI.111.

"

2. Aln,lrikanlsm -: Oa5'~pfmIJt~

a;nderlitC Art~.
1..
IIIH~h'l I

1. Tee:bnik des aasa~piffs.


,I) IIa:.s,¥III'IFaDjJiel1.
h: ·)UTU!CI!l n
I

rnl'lli~l!fwnem.b 00 thlnltQfi31 pc!iUgdll,~. d~a~dp.nillttrllOolL4miPl!lnb ZlmI'telim~rld~ dm ':nc.bblUldgr-Mi~. O,Gl ~d wcl,D Ill., ~ "e!EiIil:I, .,mdm:l5 Li~ OOilwa Guhimd ~1OO Ul!dI,4dCHiS ltaliuli:bnd,. pMI__ bi..V01I ~ .,~; 18 ,000 Li:rCOl. ] 7,5 MIllI , . -'~KlW!m!!.l:.eD u:nd
1

'Teil. all n,n


.1flliI md

,t'

~t' ilj

#I'D!M&i"~hbMldpn~.

II IIIlI II \ I'rd'

'Htll l':

mil
11

t )n~,b.ll1D! \ l'L 1f~n . ·h l'!f 1r~s m e GII:J.'lt (1(-t,l


n be§)looeb l!J.·n:D

3., H~~kJ1ll'£ FDm 11) Kibt


,~Kd~
1:0:
II

Mep'gen von Oasl(ampimkdlen in dl!:n Ver,~

Sinten w,lhrend du :Kfi~.


IGlDmtpl"O!iu'ktllID ",

tlmtiiliJmJ:li!

, ~O!Ilidi·AneDlll~ wilbrend
'MvG' " mi.hlfft: :ie, p:mlDilIa _JBool

PlLbrib~I!UI i1li~tb

lCh10 •
ra

QbI~.:.
p~~].,
'~D1~

rJ:iibig • pdlrmI .. wcl.Oiet ,.



.'
11

., I'M{UiQOO

i! OO(J 5M!fbtl
w

s sao 100,
BtOOOO
880000 , 000 Sl' DIM
'B~WIJlII'IJJ;l'
l!;lIiI:;

JJZ8BD7rCl

M\·,oltmlllJ' f jeh~ V,·tdicl:rLb~l bci. 0 Al:mfll$lili n Ut l m I' ili"inc 2'..,5 mal gdi~g' . lIw, als tun. Mll~hten I!SztUll ill ntIt h til T 11' deli 'Blasan ,.R! ge~t, A1s: s l'h(l'r is . au b ~j hlilll tf(ln \\'~rdtlD: FhDSgem, l'l1e'$t~ I, uohenllo C.hl f.b,tp, e~jo pL rio. !-i It~ f4loR!Uo rd UJiul u.Iili~nclt sl!.b delwssef :0'11 w ron [~~U b ZII I~. flfm Hm nud i:n mnml1J!l!II. FQJJell.;\'\lo "'Z. R !milLl PhP8(flln, b~e IIll' \. U. g~tcip wl.ll1l'w. ""fir lilnbc'l1 es d'Rllll't in dP.n D IcliBfuh:m:u1.en
Ag:g1 .lr;us~

I ,ji~~ ft'M iI.n rum. orb rg&~-nil h t rh1U d.pg mdur ~ .ain ;oo'(ijrmj'f

wur.

M 'dol't

blii

•••

~o:r,

Ilrombeu:1~1d

2.ill" .. ~rid ~~Ir!IlJ,~M'id

~ 1I:! 000 .,. 111'i'ij(l •• ' 1iII1.2 t)Qr) _ 2'1!.UIlOO &62',000

, hUd fuugea

Im WflS[ln!ti<iheli ~H

I~

ChI[lr.woU!;e Wid) ibrtlP lli:igtl'l-

II tfll
II

11, loU
J'

to.

1m N,

·flm~

19J~81etroS b

eh. Lj!ll{lp'bIJhlrql die maoi.lleh

c:hlm: • . . . .

'",{lOO

km·J
fI

T!;li.l:J

f;il'AA'l

, 'ImpU:riD • • • lruJD F,b:O!ij:I'~ • • • • fJIOO Di~lml:!ii:l.. • .'17:01

..rclOer

,x;i.n Mnmhlarill
nllilll'~ifdJ.

~,b.m.-

'

'. 80

~M

••

00 .• • • • 10

6.

l. Wi: Oklo r bilt Ii, E:i.. - ~.h.uIl.in Ivrnem Zul ud L·!·· 1I II t'hl 1111UJ 'I'UH" 1. &i Anwe WlGU ,frln ,"Va 1',WImn an,l uus n 1111,1' I, 1/, Ii. Wl l.. ftruclrLi u k~it, "rem Eiron IiDdir 11d H. hI' tm'k an, I h 1(1i~ i h nns iRi&ltll nnd ",111&& .,llfOil', Flos ' dam Chrlll" fIUU 'bj!,. i , ~ .hlf uLll'ignn 0, Pll.UlU1W ,klllfAlj'ti:Bl!lhe<I V."'ukun . il'lL ~r S,SP["I H Ill, ~gltbli l[Jdo,r 'kunrl jei IlU unbt'doaJdiiUh m Ei.'WIw.y1 WdN'1J ",1111 .ld~IJ,jtl \'SIRIi' nLlll dllrl'.lI MilllJ1l m ian tahlr! hrau 1'111· 11 Die, Z, lind ~f wurdM ~ur g-roOor>; S~~h~l'b(l[1 hll Ein SI~i8'rohl'. nul d~m V(llJtiI \I~ 'Imn~lh ~l. Whrt.·
L

indru:s . .Bm:m OHII. n dm 'V 1'1111 d:,iiCik' 1!Ii, ldin ~rlng,g 1I1~ eM tp:s i.rn )a'aCh lIrlDneorl"fi ru eli FJiissilf.kni eiu~ .Hilled mwirklQll diu AQ I'.rOmW1 d ElJils.JJKeD flhJow, au 5'100, lloi rl: Q ,doli! tun jfi Gaa, 'f,er~"'anllt1te,. JI&i dew Pl' If!D Btu[l.ngrur wUJ"den ,JlI$ylmdB:r dC',l.· in del' ndiu;t ~e ·-eh1'i1!!lvh]1I!he:Q ~anren F~rm ~unht. gHchmitig ~llie man. in ' grOlklre ~t IJ1~ 11)(11 BIWte 'OlerJdrr'zt.u:r al:!e.r hfi Uem' Gas: !MpD Mr. Di_ rm WIIlJ,j)e RUW S:p,fi! rhin ,bei ' btilP):l.. da, fr hg.ndHch ' WeT nnd t1!in nichl80 t:iel':eli IDugr.nhe'ii fll':f 'rtlerte. Flasch wog 3- !tUn. Eh.:r ruwt 200Kilo, j)il!i Fm~UDg do'r Zyll:ndw ii!iI'f)()lHt~ ill D, n: chltuid ,w:niQhsL in. delr H'eitn,l,t. ,~b:lr lU'bie1t jed is ~m.GDL ehv-a 40 TIm!kwBS~ liD ilen:eo dB!S flussi.ge. Gb10.'l" au &!t - 'lmfJ,[ gesmn1' '~,1l'd daM hint i' det FII'(DID't
mLbt!~u Ill,
ZU.l!b

13ao

'D:

des Z

(III:

. -icll\. awn

nlran

Ol"t

,,.-f nL rr II iO • li"Ii ,~, ,s wunn man. n om tiel Pllf.iA(!he:n :i die Einb :UhcOOU otu' f1f1"ni'

8m.

011' ',ambima3regeol'YI
segen

.rNt'

14eL\lllet"lt belm ;U]~1tD I r F~ (hit.. \t I' M,I~~ :Sclira1lllJ!b:l'fft.rscliliBmn .zu verfmlidOO, "mIUI'~. J~ IH~ 'In·n (;0' l~ltl"W!El'ilntl;}mU ~_ o~ tr::ol1, mnWialkcl~ we:roon. tltl{lu'hll' GWiU(1St~til"'!,. Idi0 durclil Gmllwb drm1 .G'.p t.' dM Gu Ditlw{gl1U kouuten, -UJlJll 1:Je:[-e.jb;, or dmn Alii.' l'~llrt Du~~d~f'Il. J III _l!flU!g or'! ir 'Ill~ m.m" 1', in den nrlI1:ihisithen dna.bnmD d Ix wfC nriJ. Ill' nlll tmm j:z.. 13,. mehr 0 ir P,alhrllirllrulginge, . hi n ,] ,,\r1i1J)r·j IUm~ ~Dm:;e ~ egu;:ng in Id.~ (h',ii~, V n' 11 nug 1l~IUI'r
[ hi £1M' K!im'r'U de'

\rbid'leo. an

laBO

weni_

-:n die
B

lilldBasclum_ lImgj!ftilU
Q IS ,P u I' S tI

mvo'hli JIIi G, 'hD~1'i1 ,\\r_= 1lI Ii mi tragbanm llIimilt'lIT Cb'1illtil:F merit aJug~r 'S! Dei dlHl It'U~n £iU:n1nn ,ljl'j n All r di ' ~ ,~ttbD.n:ng ,GMJUlltnUJm~ ~e.ilrll ch mi cIum XI,li'mmELlJdo" ~ bei .ied'lllf' Arm,ft) ~Dd 8mb e;bI~ dintartig,'!)' bl:el1ung. E ill,h. ''ll, .Dn Eillrihlu er1nlslf in (1m- Foi!l'm dQIU '20 G~yl1l!ldiH" Z'U illPr!!ifM8l1i1lr n 'I ~e'liI1ll-tli3(de VaF'f!inigt ,,'urd~lI.. Auf ieien h~flptRl' FTu'IlIDffl_ wurden 50 DB. l.ftrilUl = lOCIl J"ln t:1!J"D == 2(]'~ Ena' I gerc hnel. DI8le B 'I l'ltm v' ~gv,iili map mi' diEr ' oWe tie GrnkuilJs. WId v:wat' OIL d, deml 1"', indo ~ - kehdm GI1I.ben ml his WJI!U -, 1 lmd IJcd ~t· B'IJ zuni,obBt die l::I.,ra;UlBJ'agendem mU lBd'p. Di~ ~Q ru.:ngQ'g}'_cn :nw:dl.~njJ0tenselbGt \'m'dringunden fulrullicl1!m Pntl"ou:iJ1eu n~clit nul ~!I h1l gOIJlll' 'Wled rl!11)~lUn ~rto:lil ',0:1'C

n II. ),, EUe Dttdi snun II' IMJ.l Oeil:iI!s do 1Jt~,P dUf b 'w ogMaDntl!n laG,NgimenteJ', Spl3,Da:nrn;ppen I{I -,US P:jOfi:U"I'fDrm, ,tlionm g!3biJde" Wlll1ien. Rfli'f furl- ' (jude aidgnhen '1 nhi n " .61owol111 ,dmt E~mi~IJI \:ri'e 'W rum Min imiiebllUl dur.rh Zul:e'lhmg vou Ii Z1l1ilehemUoom ia omZlilu'ii- 'dd 'M:.tums.",ha.ft&it",Us-n ~oete W! ,!!h'I'. Dii 'IJt~l'l1 hi1~0teD ~wni ,,'orho:ndl!1l€l PiDDiptJiG'~n;I:B,rr in IGfi,Si egfmMiIIm' W!IlIl IWJd 8IltzWD :at ' je JUlM lUll!' Srele des eillB:D,tan AIL'DiII~ ~tw dt!l" illl)j 'Vo1leJr Stir, pr] lnl~ in TeiiJan i\ll" dj~ GiEt8i!tJhlltZ.~ 11111r:j, t:ang: dil!l6el" T.ruppe WUJ'I e I!Il.lfi ltlJ\vI.wt g.!'gi. ,s.i ' W1lten
f.! d i 'II
j I

1f1]tlil'e.

em.

-l~nllile mutUen h18T1,S \iQl'ndl!'il'ell Wli!TtiIll.D. W i Lt e l' U Dr D. Di ~ milling' lainel, HlasmgrlBB \\1 Ii ~.h u ' IfUII 1.;Wi~ F'a.JitQr:r w, dfil W.iiU~K und aD 6allnd'l;!. NwuqnUu:.b "'"rr clir~ Abfl.iimFB'~e« v:om 'W1l1d.e Rullloo:rdl'ilDitlieh g,roO! UJl'1IdIbiiilobranld ' lii~' 'glidbi £mae: HJutm.~ ungemmn. Si~ l!ud II/.[Ioh. In ~l'1ller 1.1 I' rl~u -j~T-8'liid' dI BlliiM1'ed, II aIlmihllnb tlur h ,d l1:I r ~ k '''];If_1I1 JH;j~ 11" hei dJ di W kl'-:uog moll so 'USlicbl"R~ nd w ' . JI8gl cho.lW v,"Ul'd,". Vll:r"ll~lzun,g Eor DUl'cbtiiO,rlUl& ~.Iles. TIl IlRI"Ur W'T" ~g:t ein ~,wftrlj' g~ect.v* h-tetjg&r, hi hi ':Ii ~nr'ror Qnd nic.bl ~ facllwacl1ft Wtn4. ~ B,SU.:pMtz galt ~ ~~1!' i ~ j; , ; ve r Iud 'h n ii e b .g ~ IUl U -, w i ~,d IIIr W LI!lJ d Ilun '1 i " a,. b 11' i I!f ,e'DI i Iii chi :Ed, II d. I lit ll' !li ill ,~i f i Bi e iii 0 s G ~ w i e h t ( ,~! [I I 2.fi;g, I, ,0 SCI wer wie I.,ufL) a p I I' in 1[1,01[' V~J:~ d n JI1 u n ' k e hu' R (111m e b,f. n k h '0 n d " ruE n IUdI,lhbkei ,a~r IGI'I ,(I,mlt.. H.I I "'I'. lip.Jt' IA! 11 i« r in III e iI1iI n:ol b r- n p II! z.i Ii wi u h ( d I' L-ln .s e 10 ~ d - D Hili de]' A klijl ~d1Jil n g d _ r ' • Hill hd Ii III r d:am p II' e 111 d,o, r 0' R m a s s e 1IiI:· 'Vi gliimri1.ggtOi "T'Jm'I.dlll!itrke ~
<;

Kopw

w.f.gie Rili'b ZlVUllkell AhlJ.ll.tmgr,tHe bis 1.U

1,5.!iii

nd

2.fi.!~,

1iL@.oJ1f1fMl L

l'om Illes"~flI(J'm1'tlme IC,tilh!!on.llIl'H:h Z'\vej Z.D~r.rl nccll u ~uhiid' tp tIl baottcrl-aDnmwi~~ Der, EifLbau ~ !iIfI~i(!ll~n r til:Jen,d. ..in G-8iIH'egi.m mt. in "inon r 8lil'kiJHllng I l~ bronc:1Il .lium E.1:mJmu \'I), FJliisehe.m i, nJ1Rh an ITJ.ll&1'PQ UtIlftl1Qd£l11 3: is SI ]'a n b~w. ~ hht.
ihhll IloJ 11 Ebulrrn III

'~lIiii

1.0 ' r~d!ml Wiiloolt q'M n·l11lge.mliD, ~ ~ dio feindliehe ,telh DR kiD.lQg. War die Wind:Stat: Z,u pring. liUUl di Ge!Eah:r eIDOOi 'Villd!nffl sdllag91 so daD die 'V lk~ III i

,y

!iful~ ,BLb'e, ,Il'llilll wi~klSltmll.' m_dl.t-j 11"ke' ,IlLQ~efiiL1rnl' ¥lordf II. gro,BeJo, j,tli J~~ 'di Wo,1 I

e:

G,dulb;miU 'jl1 hfiui1l V ~rltI.5~ hc:nuI,l{Dor:CII UdJ9 Q-dOf cUll 'i:iidli.bkJ it ~~ I lUlU' Wl1!lru.tn~@:. wtnillTl':eb die Wtllkp Uegeo bTie, , Wnl' Jd ! J,II
III

A . ~am'p

UUlI'g Zyuct

b . ,hIDJ un.r.u:reiQhcDd

. hL wmd8j, \V

llI'

h nrunel1ilidl

.11'

in ri

I' '." It'u

'1.1,

fiI@'r

Itmk

t df

f.i'Qd0,,'r

1.tli

mid. bo

II' ~b ai ~ di • wolb eu is '[me.n iVotwnlE ~:r, ill sill' wtUDU Uillb Inldl B Trule d 'r fuindt" n :t:eDuDg unwr DBt PJoltli.tdl aulb cilUr~1 U&.l1I rlSSOOl ebmlnlJs dif_. W,oThe I~lch '. imu.lru1 f un.d U-lJ!' lb.l;n 5j~ u;~ die feinqUe.tiJP Skl~hmg 'Mr.nll»l'". In naeh li(lil BIQ ~f'!..BI!'a1s dia Win! r'mp. we. r clJitl, Winbldfl;u.~ hli!do&hwg~;:a'll. Dle :Bla.soSrilI" I de uiEl'hID \'1> ~ an ,daJ.' 'Wiestfrom'l ureh ,iii' ilhernrk's"nlHi van Wesl ' lcb t \\'00 un iii. 11: .unl> Wlr._ hQ-rnilracfg;L; lIlanh e'n Ii'i: b nn, Wltl nm~mell .1) Va (I EfentliuhUll1J' :sull G' ~ Vi- ri ~~ 'l"r ges;L'lm~D K.I'w . It dJc W1JbdrlC;htirDg l1,lIl'brr.r-mchcndl nnd 'Our l\,iihmll!tl 1m l'iihIiIIK file d:i' 'Buitllt!:l11~gii:wrU, g(!iW~ .11 "1cl.kl:r inftii. \'j"ru:'C -fuer. Ui, . l'e ' Iimsn·ahlllnB lUI f (arkf!.I' Rp.b"tm. ErMew riff In!ol (lo dcr"';jil'IDung
";,1'10, ,'I
I I
I

'f 'ill~'IIl'lr Wn I W"b:·tI hfuJ~) Iii cui r ~n iilf'1l in'~Il~.I1D iltl'l I ~l:rw{!J'Q .eu. dll'.l W!llb B<el'lkt'e sich itnm-0l melhr m cln.'!. mi:'l,hI 1~1]!1ln nnd 1 I .1e oz1.lBt\g'en a fg88f\g;e'll. A, den F&~(lr:D. "U dill tl !Jf~1 hili tl n darilll Ii" _ ti' nd,. '\' illl n u r 8! liZ ,langi:lRw U ntl [I~ 1 .... r" JOm!' himUlS_g ll,ilill u [ld hlip, '>lm'llfDI, wi-rkun 10.
h~l'flll
L
1 ~,

eme AMhilrtslile\fl'gw1g'

der t1i1lftalrl.i~ tU'fJ,g:


WU-1'IUI

~l'wtTi

~'

O;n'

R"l!gl!'n s~hl!ilr:'

d
wJcllt

' . nirll!r.

Dagqen

~~cbl~ Ni:ed!lll,'lWhJwge. Im aU~m_eJl:IlEllMl

NMht o~r ,ai biiln:en dor,GlmBLu' d D lLn_; :pro b u, til· in diescm Z'eilllbUbruU del' "l"'tll. me.i.st, ,l:etiiRd11. ~'llLl'IHi,!I Sl$BilllmLle'Eltll'a1.l1lLIlY lehll II'J Ie1~ n d @. it "e Behind erford' eine mrgfiUilC Prfifunf. I De!trrll.oh'l lUlm n~f ~D: IS magU~ . 1Ul1eWil®eenm. Gldl1~dc.d~, womfi.gUI3'~ IH1~~ d m - eil'ldl:l llirm nhH l. bej-spi ~!iW,~ d D uts hf.'D· d T 'Cklill!lIpa. me ,zll.r V!ill' !.i.glmg ta~ Abe'r aueh etn ~nft n:ns'lcigt!nd UI:l'- de. Im TTijcllsLmUibis SO \~, Il. ,StFi,gQlli~, ,bat .bci g:i1lUltig.t1ID1 o1clm.t tu ~cll'l\1.hclia • Wtudil" k-f'm Jltrul I:m!!. Au!!, dPr Ehclli6! 11ct,f,lusm_gQm3 l!..:rhehungun W'IlII'OOD \lpll1 c:.~ UJI]}nOS9 . ])iJli[!ton gll!i un luaelI~ ell ~r UeliHm odeI" n:u r v'O~,
I~'

. U B' .Ke L {5G)gV ;IDMl'ig, ',,€Iii er diD! nn Uirrummd G 'Q'Jk~ llie Sicb~ enlito· AIs' ~ t~ Z Z\liUJ n~.~ ill Willi d II W

me ~~

in dJIT' Ni.he!ilfiI" bblMWlI'o ~'Qndel'6 su b wbfl·~~. hll. W), 'lt~Jl r dl!!lf' Biplim,n Stl'!lhrnlf. SO ~vnl I 11 i ltblffs n nicll me ]i~b a £lie mH. ~ -c lnuiBi 11 Wfutl au ro!n III ,\~ Ide bE: a· i',-U - 1m I1J 1 L. D r Zwj 'c\UJnrsum nuun~ !IIIun ll~. ~I'I !.. 10 bis :1(JO I'U bed'" grm. 101 m{'ll Idl!!' ?,iU li'1E!rp...oreode rl!linclU~'1 PI nang nn e:in('m W 1 ru!lei hln, sa war das A.b~JJMim ~i. dl'l[1.~U 61 nk.. n! lit []IU' d 8 '\i allYH'lld :richteli@n '\'iJ~ilImhgU ,]1. Ell in J ltlurh i £o\g mle e [lel!' G\\iolk1t oblu::'l'lli 'wri'l.Hn. n" ' nl!k;." nil hmg;sam in d9 Weld: ht'1l~~ 11nd hUE'b dOl·t ~hI: 111lllt# Li~g; n, gloF>ich· miUS ~QgT/'1i!I i b. Thn' 'I'lil' Gaflu'nlb 11Ui1 WWdl'rwd entJH.ng" und !j~:r. U:S~m1I ISQ diD teindl; b SteUullg' 3:uf wei~ Sh~~l!ke~.. I1vr!'lller ,ill!! Ul'oIk, e.clmlI JBlch illlor dtm. \VnJd zo IIl~u'illie " I. uk' iell uml \ 91' w~ntJ \-1"]0 KllgD1UI~nr Itmhu' deflll 'W~ldB ir.bi1lm. W: ,UW':fJiohcn bi~Ueu die 'GMWolke me,l,st Diehi 6, ~i~ strll1'h si~) Ull'1g bind81'" dMn~ll bin,IJ,\Ig. .Die Bn.mwn wm"!'JItiam jHe rolanD' Tr ., ~ '~~ 'lim-s' l' 1,'!It!r gelc:!'eft n" eigBnen 81 bm»en in d if _,N-.b:e rbllM:-·r Was: rOB lin. d,D!~ die Ollm olke' Mlzogm.. ~:ml ,g 1" if f, Duim .E:i:[I1riU gli::05tiKW' WUtel'ullg\<\"m·tbl' tWnib: B~n l"k:! 1'1'01'1 "",~l'oohtsloorl~'lscba'fL' a.m,g;eIJr:dll~l. Di Il'llnM.~~ri~' ~" ril rn Walcll
~!flj'

[,ag OOifipi-eln'o'Ji,l~Sil

iQ

r Jge \v-il");;sam n n. n ii.llel'SpilL l"l"lU'd Di~ Illse~n, m~f foil'lriHclill SmlZlIUU.td i IIlIlLBtc.l1 in FiUl'o" 'Q nlJidJ~Con' J!l wml'den !loUt." ~Ofi~, dutch OMl- oiler IrlMtlZ:m tml'linn u e lrliidllch - cl: t wlH'!m m. at
\1Ui ~

irk:r

u.nd d.ah

'hll'lt 'tID1' ~ " G "ml WfU dU1'ohaW3 iII).DgeWgIDIet un I "'r~tllo!t Ii n F!wfUigri Ff. E~k~ ich ~wjsc:hn itJEl1'L b mn fe.'i dlidmu 81 'mlnngen !OllJTill ~dfir ,Q'[o.e ti',&FuMlilild-D; 0 "'fell' "AI !.wI ~h1ef!, db1l, d~[I d8l-n W"1lld ab~lJuk(on p!].Ilgf.. D r ~rmd, dhlf im &tumpfNl WiBkeI Rilf dL T4J ti,$l vi rl ~4B Gllli ih:t' Tal hmllnw~ Ie OR UDill gol • 'bZfl'iti~ ltD 'lpitf.:e:n 'Wh~ ~ MU[lu['nwm-. l£ld'lu:cb. eiM_nfruuthrng del' ei 1{nen . MJ Ll' 11g_ligliL!h M. I, ~e:dd bel,\,acbs'!'Im! Ge]ii.ncl(!, OOiBpi(!itw;eis' nil ,edebnl~ :lu:rn.r t.ll"f •. '..]11- hiiu.D dOl lw lnvtl bml 'ind zlniicli.' ie un-

Dew- o~dlll G llh'-n IJehJuU Lul)'r nr:1l tJ1)m aUf Iiie MlM' chin ngcw !ru!.ruiliU,~11 ,,~I It'l!lcl. ;aJJQ S8,.Pp~J]j lWd 'llorllniWimn 1ll'lud!oan ~aumL. lFii~lJlllD~m jooe;s ZYlltr.ul.El(1i;i wurde nun edn mehN:}ra Jlefor Illnl!;~ ! indlr oo~£hraub '. iibet tiill' \1'1Yfdere .r :lUCll:lI.i ge£ii~ rl umJl dl1l'c'h E d ~ufscbUtIhmg. lGine flOOr 8nluWiok ~",trC C'Ii. ·,11. 1'. I). Ar'b 'l m~;i![H br a(H'jJ8D:W 6U~ Eillt:rt '\Ierian" l!i (UU" -tWah .ffj, eitlf'Ln i!:J.".l' !:' ~ll!I ,d nt&ch lD BlasDl~ g\'2:Wgi d.Q.D s.i b rJk~ I ,I, i:ro,b1'8 'ill!olge ,ilal' d.1iI::t;eb diem irf.l tll'.l~ .esc~\rllldi ko:il J f'T"'1 .. .It re en ,Rrillhlbtg, umbogen um:l dim lila In d_' @ig~1l!U f'rM 1ii n'lll ).
d,C'qGas
im

iiI. ~~te

L~n:iezuTil(',_lflJrusmnleD.

n"

res

j~ut ph:) ,SiltfJa.l hiu - am bes'[,ern b ~ jil_U-1,'e, ittb '18, 01· MiJ. I tU hi ~ f'fl .·it'll'r At mnmntlecil! - wllnien Hie f:ir' e.i:Ile '\Vf:!Uelles:limmt n rrlu'll~(ln I UP n\iUJ .... inmal gBijifDe. DM "., Waan II ~c;bl.lll in ei~cr od.1' ulclJr,~ron \ ..ll fl. n~nl,}n Ijell bel dan 181.!im 1BkJs;iJlllen wul'lliJ QiI WlU,.-

1111 n1J&rllll entlicb JW _ 'IBe Die Bu~n bli ~fI ~it5 Pn ( ktobl!r 1.116 I'i lfI allnwi, chi ad~ his q.I!JD _ 1lISWl!l] ,~ kLU~ m.tlJrt r.ci::nandQJ' Ilb, 1m lVesLel) e-iI'iiibe-cikillll moll dis In!i~n_g:rHIB ~Iel' ~\mj(!ritM ,liIf~]fu65 Iteh libel' Shlll!lde.n und 'f:a~I. Wen!!! auf \V,etll wurd at! bm' lIl1 die' dlJg~eh n fasJWn~liDsijlzo ZIl sr chapfiE!.O. l3ei boh - Eigen ,':rUi k i:tnSttoimf'r dauam:iL d,Wli A'U: R1r6me.n e.irI'I Jt' FJllsc.Ji. t~tW,il cli!J;r.j imlkn. im \~ri'i11t!. WD nmtlr~~J' TOUllP 'Nlll4IlJ!' du Uruck gn)'iD~r 'Yl U'
2:
1 I

Wi:ndg. t!:hwindigludL 8~f! :zag l$e.nI'lQ.l,nlrl'l:glt 1ii'ileJ !lie Llmndtieh~ lSi Ihmg_ MIl~ I'd" wr Zl"it 00 r.UL wij_hjl1!'nl~l'r Hi ~] n wur'd.e. Di~ 1i Men, fa.ti.Oh rI 'Wolk' W61' 'urn so lO"~r, J KU!o':.Cf' IW' .il.bbJ~~ j,e- ~R.llI;palUeI' de..l' Wind unci' je gl"~" diio eMf einmaJ abg;llbh~De Zahl de Ga'iiH'fJ!a hen. Mit zl!m(lluu. nd' l' , 1 dIHlJd[ ~
I

tw"1l z.t hn det; J\b.W~;

- 'mm Will.

Dit! Tjo'

dr''''

1'1h'~ I'

sieh

Melt

tl

:l'

Dll'u(' J'

~windl!,ke),t

nnd ~ m 'V'bid!? konnt, sci'n ~n 00 SEl'knnd!rn E,.'o]g' ,iJl ,eI'm' ' e.r EinfaI ii rr dum .fl .- ,~ £\1' meu 1 Ve'nU ilttnd. ~uiW:l it.rnr "w~ lIlQI ri,m (UrI:! WoUt~ m die GriJlJe[1 Qlld Dntnr.sti.mrn hincirIi lUl)~ ,'lltiiJeueb'e silte, lbli~fiI']OI'i,U!li1i1! 8b:i clae M~1il 00i gO mI'U'-' ilU,l'lmSS" W1Il Gitlin ' 'l"1I.iillmsselli .hiB iib r 20 km ~1'I.d. riel dor~ lloob G!Ul"HgfihIllJI~1 ber "'U'~T I~liifl sm b( iIi tim
s.a[I!,igtifl r(i~n
I

rutbI ,s nden &Ueri u mit If) v, B.d). Ih:re. GcoolnnmH keil :e1 l8,pmeh UBl!'diihl' r1! r d~ \,ri~ N J100m Efjltff~nulilg clraJ' 1iD-@~l!"-

b~n::Lioo (]I r G; ;\1111[(, 111.~IU ,miD v:atli:n.i!rt; eJle~1 flabm sj" mit ,Wl'r :suti'ertl,wg' Heb. Dn:fdmclfnitL1ictJi bew~rlfi - men we en i~ J( 1!Ii~t?uti[fD OOi f.JQ ml .o\lDtiFlud V'M den
.0

'WUJ:'de d]p,

a~

Ii Pboggen aus ) I.hm'~' Z,Undklt:u !lied 'nll u l~a U1llStriebrm (11 l U uri d II' lblor- w~dl P'h"':m~DW(llU Iill'Sl in lilt'l _tult mi eltl.nll. DEn: von d ~ Frnn~sQn '"\'f'Jn;ugl:e Zual7., y, u Zi UI tl" r 1 II:'btl..em d.(!ID S'P~'W.r,en di!utsch n BJau· IOUZ ~irkm.'l "h1lili 'h 'II II,oUto 111M mlblln do~ G.a8~n:b.UlZmlt~Jrol'll'!lmm:tz ~uRlldl~ng.~n. ie 'Eugliindt'I hWITiEn hIJ:i ~illt o.lGeD ~h'UnUlgt:' Zmmb: I \'IJk! Stilb.w fel'iM 'l'lilt,oBi. GrIlrO t.. Die ef'slIIok, b rri' 'i·t n ni ihl, \\'l~ I decF Sbh'~'VietleL\''''a$e1''S'tof( ~u ~l!!; pfLig waI u:mll ~eh Illoi~lM 1~1 !;~I'i~;ll , I,~ ~...:~, .-d_U) dzrulig{lf Explf}8l0n on A ul"liIIBw - enw..''-!lll: I;:'I,t:I ,• , i l 11L .. till Iebe' 11ell 11r ~ n: , des 1 I!l Ii all Kif f . " on T 1~ [J'1iW dJ milimrirEmtWD EUakte deg Bl,q: a.ng~l? Dir:o llJJUI,."i{'ri~ln glnmbLpn ~1flI"'cbs~ in d'a;Q Bl&~tlgdff in,lfBl'ignil! K8DlprJltiUf\~ 1,1'111 ]Jl1tclilbntt:n dllJf le]niIJ cblill ".ro,uti. IJ 1it1l!~eD ~u hl1blm, ir bU}K'n I H' ~i. BUr ,Srtlfj~l ugesegt. tId, Iiil" di Walll d~ ahl.o~gWii lbei ~~ []BUI't clum tllooU!1Id 'Wilt'. IdaB es irun 19l1JseineI' F1 ij 'hligke-ll diE! jlu1! rirj~C'b "Wi bti(re' Elg ns ''buft htlsaO,,, in ,de fdri, :bil nelll Z At NlIle'wi_rku]~g ntu-ht rlJilII bilTl.e'l~'IiL58Ii!fi, ~ dn.D dtJI113.'tlfo~~ rd~.. ~ 'hUff! rd~r

l mbr II -b.rnungml wlit Hil" in -

ru

'l~~iti~
'rIt!

Inmrl'l!orw M'Ib!r ,del' :olk mo_glicli ~ndlil!tlL , da.B iU F,l",,·tlrif.'I!llIg W:h ni "lIL mill'll. i
fl\lbm~
~~. iij'

nl~"

Ea ~

~i"'r
'bl"

_i'id~
AuJ,l

II ilitiitris

hil'l!le'r

.i!1J@!r'

'IISWOJ1!

ShiH du~IRsnngrHrQ. Als (lJhP.!l'!J'i:8clie-s 'lftDmpb':d Ut!l haw Hi msil..ng:rUr ~j nb'l ~uDicll~L IiIIR!l 'C:M~I~ ;l]lajn. • bt bald f1"ld ~flwbl iri doll ,,'j, ~elt 1m i," 00i d 'fl Alli,il:'rl-u ein CblM'P:hClSgen~gM U;D i!li!in-' StlclJ~.bm dem hI IDinu]fOJIm'iI d~F PhOS8i8DO!:M'!lati:. bLS. .nul It) Y. B. f.l:Cstei!gerlI: INlu:da. D.i!l!r :Z1lRJ~ Ui i~l>it eillliEl'rdrllrr n tliit .huDg. WOJr in bDhem ~ -'sn Ih r J RhI" ~ b11W'igig, Im Winter war III b6' 1':f l:Jtl.!M_gnn.z~satz niclll bt1liuDbblU. da P!1or:: jo ~ tl'fihflll' KfIl~e ,Q;llcb in lI'Bec-hmrg mU Ohio InJt sM.)' langE . rpiliL r Siooepu:Qlkt r(es Obi 'Heg! b i - 8900, (lor d Fhmoomsllei B'\ oin, CbJo:r- hGalDnge:misch \lIllil'!" d:oJIter lln'ter -- m" oicbt m fu- hrflliDicbM.T:'. He:r~i1B bci - JO~ "flUM-1 £ich rue' VtlrqH Lll W nmeb 1 mn.. ml di \\rir1ituD w,1l1!' Illemmol,ge !'in ",", 1!l ~f!D - n.cht:ei:l 011 n j 1!ll cben :ruiJ:;h engiJ3!;!h'n M 1Ihm~f"rnt.): dathntjlJl.tll b:litf'. \~etL'A111~bl~ b!l_bm, Illi"llillim bei e~ni!liten f'hreT
nhllHmi

b 'a alllif 10 m.
1

F;rlurt

I,1!If;IJ

onrnl 8.

''i'abT~enO:DmI['i1lli

f.U11 r.1~rlll"h'Ludll

dill'

clu

Kamp

deumoho,u. Btua~lfr~, lm ~ \Ve.g~ b&!i~ ~PL'~fl' Wit! ten an der ltzl,lttl-B ka, wa, ~n llIeuitu'i.F,U,U.1iI I~Jol~ • Ube ra eJ"ung' dE (j;fi.JJ "11;$1 [n erghw-bm: I hsloB fi 11 n I Iranlf'~1iJ;!Omasaeu !NI&le taktiScJ;U:!1 E 'tlllh.:e g wtjg haltl'1, LlP'l~d~li~ iJl1~'tll I \,111 M"Uhrl'l'Rli.tId.n~~_n. ilehdmn ,1!'Jmr dIm MUll "KaDlpfJJllU£.i den.l !rIQj(lJi 'J' I ~Uilhl , I r bttUe'l1 ~~ ~ ilIa :rl1ehmllli~ IIIIFIiLI ttl jf!U. '\ ~lO(k1r !w'nen EJ'fol~ mnhr, fiOlgl~ TlIt~ ,zo r:rih. iSO 'gel'ie' O~R~ ln die e~Wfl Ges'\\'i lullI,f( ,ode.r in da£ ~ :u J' df'r 'mndliobc~~,\rlill r~l!~ di ""II!H~ de \Vol:kir;l' Aod1! ru hl p.'rfDIB'1 ,\\'IL • y rbrcl d d.u.b~· j ~IliI'l;Wplli. > u.1Ji1l't.l.1 E~ 'u;g:OD.g "(,111 ~nlPffigen. lmuUl.vtdki U HUrl tal~!Whm dtllmiT r;tLNWolken \'lBIr. Il~n Iifl~j htl' dEl.QIn II!l~tltl"d!ltrucl]" Ll'UB ill'I' F lull ~j]iu n io.l
d
mlStMr

Ahwchr.f1illter l'lI! . n g;tilf:!tIJJ

\wlml (l Hli .tp rurud in~ 19Pd ~!oI1 1lL h.ait1?, IlDd Ol:\'\i ib,\~~ llnQ m{fn tI ~ 1,1 r.JdIQI~rp ] nI ·n~ritl. iWdectt h.i'nter ad~lr ill liIel' Bt.a;IIIGh'~·I~1 "H'~ KU l B n 11l8~ 1'1 konntp. U fUl linlP rEIll-de"dj h are.n rl i'l~' r jl h\'(Ihrhfmgf' mJl' semieben: D t'irmll r1 I' rnJ:ant'j1r~f' geg la, r mml'h~11 ilk [ lnJlUW ihtUbill"u,. iUler 'ei war Diehl alIew das Aittu"'ril'lrl'1'I11P • ~nllllli'rf u!ih d IllJ'rmte["er U~l' IrIles ~u rs, du., 'm Nwr:'i!lls(l 'T! I\; rhind 1'1 ' m~,\"'"'i[' Ull itilll'fi PIJ{.tl'lgll~~Ji wi Jli,ertYils liJl1[' Sei'le 3~' I!ClHi t, Dllil f ' bm"
i:L~Lr

FaSe ' . ~'r~ ~hml:UflW)iSV rhnluch


iDe

"I'loI'f

n1l'h

Ioi'w'l~i •

lund

~uf.

(nfnilled

,hlit'l1 imultlt

nOl'1I 011111'

••
~, JiJ!.!h.U\zllrr l~u f kl"oltllJfWg, dl~ mil ill;!:! hinBllg'f) ri!h:tcD dlH ..: J l;m n~'lm lLrb! manll.ber clM Plti'l~ 'lilcwh1un,g alb 'WId tti~9ont nceh .z.l~~ru ~l~liJidEn Vlll\ 0 hUe:b d.Iml G:ttn!.lf ze:it, d\i2- 1lIiI'! Td~KGl'I D~, 11
I ,.'

('1.:1

~I

oor ~ ,M"; l'-gilI.E'~ r,


Duu

DeuJsclIe: BI:a:S:BJ"g;rif~e I'I de'r W,estfTon. a


n_
~h'llI' Ill.u,ngr !'n;llg..c!l r-IkN,en
_DJ! .i!. 'pil'll IIUi m Ilrui' cr,n, i'I''Oufll.l'lri!11111f DlH!lIh lemt;Ifl eb~ :StBllIoolP'!to,

O:rgmfliueren

lm,m. dEdI, ~-

'"!:!Ill

CgD.9rmil

m ii(U'J]Hl

Gas'-

~lIr~el"illUllld

t.

ine

~hl

.!mt~ G~r&dJlli:n dmrBltt:lla:n_grlff tli! IIW.lu hut:\!on-ieJ wie . B. Ii el, n

8i11hljl;dn~h gm· lo&n f-u8!fb;;cb n

un d&r Oll';:f:runi~-~. KmJllII[l'o l;!S VaJtdringmJl, lib r dacfi! VOll di!f' ~ olke b:slrichme Fait I uh imm r eUmHir m U b mftll~.ssen _bru:tten riI& ;e iin.da~:irun~ d.nl'~h dJ!n dew ~ ~'~ ro~ge~n j~liff bald nil'gt:mills JIi I hr nMt l¥"'fd 11. lUI lDg IoJgerlnhljg d ZJU -ilJj r. tlaa Alill],a {Ill 1 diijHclI ala M.itf~1 >::tl'l" 'SaBil~grlffrm
~g-IW~' n~ Wlrll

nfolg ~DSti~ .' ImIL,' DlIK k un nur ~ 'ningcb' ul tfltCll' rou 6 km lJreiie mi-l et\'I'u :It () '000 kg CbJiOf'Itl:8 i'l,um jU~b1.~n~?)_ VIi hill:.? biB IDS WiUorun.g Tean WId LirBcken~ TI d¢r G, 0'1, kn ~ ~f 'll'Y.', ilu1' mig,.;: JllfiDDs:b:O, h. fliiiter hijber.
\\I'llrdB

nUl' ejn • Gmrwolke, t1au&.r Un.f llinu

:II

~hpblnm'D.ltuch

10111-

,SrJmdignnl'
UD

'1.1'

Qemel!1:s11reclJ.oo_d anzwlgeb. Au 11 hi • ~~a~1f". ~an :~mj]i·hsl w~um FahJ'U!<l'. i1nalem me UI,H2~11 drEit Angrjf[ p Im'!U~lE'n '·lu·&i.Dd !lm ~t~u til'lkm~ wio, 00 dip I·' dli I r>D V~1Q .~ \Val"Ul. Di~ attl)u:ffi:)1en Wlll'!dtm ,11 d fi (:JoWl] IIIahl~ eli'~U~!,l1!rrt_ G~d~fl nuds illJ '!ho~ Oel~i s tlm B abol: wirkli6l" eJ[I IJ hllk w tIe:n frond] •. hea r:aoolJ ~ w,e:rf~!ilJ, tID sahen I!> , best n1n11s ebIi. ~_r Grurlo'~' n.dl"r -m'llue, 4t~ Haupt"ri:rJi::nDg ill d~!,I Ti~ &Dllll'~jade ~h ""folQ ibrl mr.m!llUa m- 8:lllilIl r1 a. Dr· 1"f:1ilh:r mHfi m 's! t • J]_fli' h , ,;:lumen dU:l',eh fciDilli'l!.b!e - a~idt~ odpr ~.hu'C.h bei:'ti.lJ.gnner!.nU&,i.Il.!l' n.. t!1foIl{ooel>~b. Jnune-n. aumllU durclLllu& unzi'l110cikD'iiiBi~.n 'nlnmW 11nac~tcIJln!mI~ ill _WarJlill. T gb;dw bliejJr ami I1J&s""Qc:fiiJ:tru4UJJ m'higf!l.' Fron:ll~~ullf'l ~~pe em a I'hdie inlO:1plmin r Imr; en aa~uIlen,g nndi Jnrr,. Tifun:wirknn _ EiJ'] at:l&rolt'OeDtll.m wlrlmruoes ~pfud,JeJ von Sl1I'Bc:.r lV1lI.t'!l':tt Name.nUith doltpeI h \ ur di ~ Mdml' empi' .hJol1':nhlo:rpilil-inm .. un , e LufDlp ihrer ~l'irlIM" tn, Fliicbtig\i ,t ]]0<. hl~' I Ve HllU"'~lHlg dmil' Gclrooes alii ,we Cb]o'\.;P,b~13pmu:rdsclll!!lDg I 'm~)~hLt.e u:nQ die Wo:lged~IL m,".S nth Eme:bMUlDg d r hf~rjezu
"el'f,!ffiQdl:iJj
I I

a gust'!

nhne nltcllifut,w.n en

i,llmmll

7.oElisfihcn") xw~i bi' ,dmj 'V~lk~D rII~t 10 hUl to 1 'nll~'lI!JI A.b~tlLlllt unrl i elm~1"IGIlBruntda.QeF "von SO brs '0 Minuteni. i\lll~h Ub II tre eh rnl cl!~ 2n891m:rnenMtzung IdliU' Gmmrulle ,YM be'i der EI!l~~1lII Qm melli, ~_'mimnde J-tnsi.cltl w~'h ElJtet Filh:raruJ~ T~er 011'111ik1lf EDA" A.ugrl:U die' le.'w·wy lIll.USl~ DO dir!i'! nl]~!;!~l!U 9'11,' W,6fu 81:15. l:J'h(.lAA~I'l Lind R uuh 1msl!nmlQ' hnb'. ~mllD 'NEllallil~' ihf"!!' E,.lil.ru[l~ fil dtin bw'bne:hlete'D. w iJen ~,gJ; dteiJ '1U!'1' B1a. tdle, liioo: sieffir Ruucia QdQ1T' &bweIeh~1rmdiD'tlwn lrlF1tI."t1.. l\Tneh dOli. ~en' erP:lm.ntUehuD~ war' ii!S kdi.gIieb"\i _sael-dampi~ ttll.l sicli: .rnml e de}' 8t ..kim MJldlillhm r ~r Lu'rt, ~1C'['""oli'gert1Jfen durdJl dns VII'!l:damlllim der enOl'l!n 'Iii IIJong n Hiis!;[' n Chlru1i. rus dci k r, weiDer N~TbaU n lib', hi ~l), DUT h

}androl.

1I'ldan)

ID'!d Fr-ank~cb

una

8Ill'IlCBeJl

~fol"t nuh

~em

wt

unl trnWUenn4c&",f·iiOe m~, Eirui£l.ilz ~B:g ~wmtl!'. JOiu V{I'dw;te das 0 gnllfR nlo]gp., Anwen,QIHI ,dtasq' ~fuohunli!' ~\!"a1:',m Hl'1IhU bU).
~IJ ~e ~"D lui daw' ZtJoH \"1lm Apri~IJH5' If , &Jde'IiPMr ~h\-D 5:) eiKe 13 lB]uSlim.,S'rini:! nIl d n ~l'8rhi d nen I'l'Ofi hln llWl[~hrl. ll' .ltillfu.. e:rford .iI']h:~ VI!>cl1" u.(;h an bwnisclnm 1talfipf8bile0i JiJehu 1m ll.or:bJ';t nHI HUJoaUligh 400 000 Iri s:oo 000 KUo. ifn rb~t UJ1_7 RUf flO Ib \ X I KIlo. tI wi' 11tigsE n .nlJl!n!JlhunJ:n,

Elml.r:tl!l'. von ~n1mI,,'..(~r:'gga.fl!ll in d~r Fl~ul~e wnn1. We'l' l:l;gro.lndsohll I!: f m es Angrlffs zn \ai ~ irD ~'l!lrs\lBhr"). FJnl:me, ~rgaJttibnt1~' Anl!l:~D veD AuM:I) ILtUH] "Fe M"I) u~r djQ~fI f'i t nl Q ~~ rnilglu,. dB.rd Lils,ori :bes, hit re . } W~l~ hilll':[ol" n. ih:rm lHtteil'Wl~soll d. 1I()r~~8W ,Jbl(grifi' dI11'{ finn tiel!lid!: nl I;libdl'r den. Englin',Jern , img:lfTage W" d..c.r .fiihrulIg \10'1'I'll en wor,ru' in~n ru1Blt~ wurd i d~ llicht 'r:8J~b dil .man el 'II' IdEn'A. ,.., 4fl:~J11mrrtigliehlooJ rib' technism un!!.llIJfIDuuliL.r Inlt. Imiru$iliill wl.U"dn ~ ErdlUl!J.Ilg~ )' Ieht bumO:l"~'Iseh gefii t

mm

der

T~Ii~»e d~li'o:b
'bfu

'1.?

fltl1ben
\l'a
J

~barnJ] iElb· \ ',Ildmrnm som~'


I

I' ~tall nf~en.

Dor
11tschil)l_

ar8 l ' f!nJUsc.h ' hmJlil

rumtnis d n
mit,

00 Mm ~ unti Zlimr

l\r'UNl

I'J,lu:rJiHwi:J!HIdl':

r J"icli:ltge \V'hLd !Whtr~· ant dw- ]BrlitS l'iUu' I!ood n t \Jl cDj ~moJ:,k@ si~h p:rhob lmtl lIDa-ufb Usam t1'en GroiK!1il z;u~tU(J. ent 5wnd lem' i1'nb;etzUch P'afiik. D l' grtU3le Tnll dar ~'-UfI,(ll \Iel'li IfiI. ili~ llhlDfJ Ulld sllchie 1iflllC',rf ~dmn ZlJ lli~be'D!. ~f' all, rn h'" nin(llli ~~l'hni'U.1JJ Jl~ .~ngllacll!l~ ilil"fI~ Dall1;.ilidat'llw""honltiID ZI.l..SllmLIJUIUlrU U~JI. ~, ~ Ji h n·, kung ~ nd - us., K!,UI.Miern. \I 11'11 eM mit liIehot'li 'I!b fa Hl)d!]ii'l'ldl"i('~~. dIg- ,rr'. '1iD.)'.full chI;! hll Mi'i!i!SI nUit']lt{t~ IHIl! TU1'~{}~,

dlJlt~u:rcl1'.dfll pf :mlicl!J SChiJder

gored5s AmJIlMi1mfi »Jbr kt!urlt

I~-l

Etl'!IllI'enEU1).

amtoredU3l.e: 15000 GUHl.r~JwtB. it '¥Oll • I T.:dp (~u v, n.. ter -m-rwl'ii.n til1:':1'" 1000 Giasl'1!1'g;lftefe, R(!tj F~am!Q~ un~ lkl~lI

Ver~u 'L

,gie:r!!JD).

Dil' \'IoUe rnillfiiri!i:l:(d:lB sm.dz,yng' deB t:1f(li,D(I111_ hldt ehen ~rfol~ vn-n idnuJaclmr Sei'. Dl GIl" wrrllieu,i teu 2-t7'1l (; FJilliilI,8tllllll! uad ~'5 ,Ge:J;C 6;~I!)" run '_. F'd ut del' IIlIpnnhcilm'1i(llt w.nl!('~ndu' Btudjen auf e!illwlUld!mi'i?a 1I.l1"r.~qelI iih:t Y:l);l:l,~n,a:JlIBst~lU It l, ,~ ~lrInl. daD di~~, u ItsI'.lb~ Dei gvlillU~(I'm V rfll'liliUfaruf' ~br n "~ KllI! llD'fmitW ~ A:rmU!.kDrps u~~hh'ii:krl Iiur h df~ u[g Ii ii> 11 t.ii k bOi~1iI '1'D.1:'sebiRr ]ill lassen lWn ' n, '
UJlLM:htieb

neg
~Q

.ber' IDI'nPilrifr
II

ILUI,

!i. r.

Ib.1'

lOom

,II'g, "',el'

t! ' II

iDnr-1l1Lfl.h f'otI-

"bdl I~e tlt~'D:Dt


~

Ii,,).

11 !rot ftl"lPi',
;il

SPhr liaillia, \.iillig . l1t_ilrlt!N iCbt~

"":1n
Mi.illllte!l'l.

SIl'LLf

I'lnit(!;/l:wh,

rhr :mo g,tl'f.l

E,,~ (lawene,

DRUBI'

Ifl

Am 24. A]lrit Ie'rftd'


_TIpJ£ ~~
U )

JmJuuH~mu~
di~
~, SlIgat

Uehl!il'Dga

tung

iJJ:I w~ebcti Froatab hniu ~ffi Z"'l'rt·, DI'u5fUft;l:lillD, die! n(,l~b_ "ngU!\clu.!'ll Verii' , ulAng.rHi oh[Jt 'i 'I:iclwn to 'h~a't~ mil l' ) _ •. ~itll(lb~
~tPJIi

.~ )J' 15 lfiP,lJJtmt mOi!'g~o' Zweilf' [;- \' ,J Uh'l' 00 MiJtu.!llm mUIi'Aen: Drn ~ IG~~l. IDM- G~J'1'Ib {ief '(;18;\11" f e ,"'Urd, . his Ai~lieD$.

n.

,D1Il"'f' ~I

Mi"u~n.

n~HI[lr !() Minuilf'n.

FIlIl_

eJh·IiI.~

Geguluulglifi' , B giI'l J urll ',eu

\ ~elL.
1111gb D !

,,,ahl'lIl"'liulDll.oemi. V rhls e: '. Ar ~tl!e; 12 D Urmvijl'

I,

d. b. 00 km hmt r d r
dnl,lltt I

U;t

t~. rlamn 2l:iU TD'~

un

Iat l~l:Jn l~tDI'l!'i

II Ii r, WUn~liil ,II ]10 1IJ' H. ... t ill


Th!l'

~h r Db u
be! fJ

"ta - I

am, ill. I

iD~,

- -lflllJe'l4 .'

nJJW1'CtlJ~ ~r,~l~'bib.l~rieht bat dit~tiW' ll!(iil'1 v 11 B~~l~d Gen g Im ifni lfn'!) lMoig, iJitrli!l" IJfolSlm A:bn~~chkmt in d~ l,figt!. Dur.ehfihrlttll'" und Wirku.ng in mnt> (,I,u'pp,zLlWBIIlmil ' ,Ilt:. DIe t,ll,gnft " di, gjetehzeiti, 'o(M I-Glennu' n b g]p;t0m_fi Wl. 1\ arnm ).~tnrb filr die Engli.:ruier " 1."1 Rib ing~".d, d,a [etlo1i[!o;re ~-y:rriit':hliit ohn~' jMm D n~cll.ufz. J.mj a B Jden I boll:'i'll lTnle i'lel:lI:nu~r1 ffd~ nur ~!'n.ge;nij midom n bubt: C;U-el!iliiWhiitl.af) del' GD8\Yh1m~" lug RIlI'Vol aren. Ikli" engtisd'lB: Bi'!lclu Ix!merild, da,D di Illstattd nan G~I'I!lIJi nut W1ftllell'rui g -h1l.1il '-\ll!J' 11 ~[I\nwn, d. W~~"lJ - os d r m~n,lfriffl' gll'!ilrhZfi!' Jg II'Bd ~ !f:l' :l*rt' K~Eibllndmungon ~a.Ull'fiJ]ndM bil: '~Il. Ehi di ;\w].Jf1Jut!, lid etw 70mJ fl ""G:I1rl;f~~ UlltDl Jon 'a."'~1 dn.m B1~ang-rJi"8'1l :wm O;pfer lPI'faUen 1fU1. mas ~ at lI'IIuruII\eb, ,ain Ru_he]UL "t,OD i~oon Alloli}:ajen em,. 'W~h-d
11.'1'

.n.
ul iii
IIIl 71wol E
I.

uiel' I:l

Pofilz~.
0

1I'~rr(l1i1 '11
CiJii!

Trupp

n-

rlIipIl'lI

~D
I'~

dell_

her 8.1

Il,g:rifi gegeu

'El'I1l!Ji8tihlJ! i(ill'iU

U WIItf'-

I • 'JiJU1J 1II11m.1l' 'I .•\ -, tUIG .I\L1Ch

u.tE't
III

illlulI'!'lI'1'Ifl.!r 'IIbBan'!Jl"ltl
',01fill

,om

""i'., ~" .. III II.

1;1a.1!1I

pvil.

IUD,

n.

t~lhul h ,am II will ~In

Iplgd 'I'll.

nommeo
In

D6i!:talli - nl
l

Ilip-Uli ,:t:m 11. Imd ... :, 0"01111' UllG In III'I' llhl!ttlp ~, F'ori ~UlII!Illli'l' pgtI!l!l 1Jr1!lU$!l b he I 1.IaJI.P:D,ll}.
T

'l!'_!U'lcl

li7 k:m H'rll-iff.!. nil ,00 000 k OW!) piloap ~g I'Ili""ch Win Et!lt Ou ell ;\11 '19. ktoliaT. '1 m~~· mi)~M. m;1 I'il ,M nul n 1m\!! Iii'. ZWiai~~ G~II lJi:I 20- o:JUnh Ii' ~, I hr 'Illttltgt'ru;, unter ~1P.rlrhl'll \ rbiU bj~n..

Vals: ,\' n IUIlSaIl, - i[f~11 hQll IJel:" 11 1~li 'J nornli'lll '~n ~ Grupp 1.1I~DlIllf!n!Wfl!Bt. weil 15'i(! \'jp.h· uh ll'jlk· h,.. I I't~,·Zil h" ~liflemMm uufWiE'.roon. gj(?' wUJld,f)n atlm~! i'l,h 1'1 lULli II~II III ~h'n f'lf'Wh'fITl lIforg nsful'ldgn ll:U~'i!_gpmht, AI.Il (~hl!Ulil,Mw r m d.. hlrl Illflllh' f;hlof-Phnsl!'i nmi~ thung, Die u'l ' 'he~, Ii' . il'h nllflflD(1h Ii - l' l·hitzLcH G p~t ~gM~r>l lwn I'll Blert '),11 I ulPlWr.rl lit" \11 I Iff luI I '''r,M,IHIfIg' h.:g'4t1l In] vm_·-IIIIC'b,!] •• i,i' ~n-9.WOnl:· lUI rl • II I mil 'Ill tl! und wit ,q:roJHrec ~. hn!'~h~bn' PHI LlI'I1 iFHJ!fhl :.m dj~
It.' Hlil'li'jr'hf')
l l,

h inlfi'l'I

III

'1111

ihm

Il:l!lnfL~. tJohw

r;..

i'.~lnt!!:ul

U 7.lal1P't

-n

U'f
umll ,dem;t'tdftl!ge bfi.1.i du ~v~bJI~ \~10Ikt· rI"h~ njOOI,lmlzmmli:' nicll'L J'~ilh'lzeiH:g D~al£!l" vet agtc im n mer rr r.i {-ri, b emsstro[(uu Jil.h-u,teneraatz. der g!M'fldQ in ~ !(lJ11 'mWJnl~1i 'kt d"'e 1:V'Il~ke nshte, ZUl' Ab]":ggng der Befi;a'rm.~ In d!:io iJ,o·n I] _'u t !l.'iblm eit1J'.ae ). ,- ci!l 1''Il EJaoo.n m,-;nJe g~Jl 'CiQ 11~11 'iiDd lTruru d(lJ1l ])o~pn nicllt lLnll,a..uo:mmen l\I'ttiI'de:n,
gew~nt1'11D ;"'1
iii'

:7.W~n

I.m 1", ~rikn~u

ali;

2',. ~,HI

ll:iOO ,. Mill

Ij

Ih~'II' iI'Ji~r llin U

rrIl!' &1H Oi1~ ,l.u.llfll!r'1tlJ,; EDal.rblmpltg'llli,

!l.lliidl ,tJJilb l';flln..,

,~.

.3

hl:i.J

ij

luu.~ "Reb ,n.nden> II ldiUig 99'bn

DI:'2iI ' mit IGhhl -

~g-

Di.ln1ng~. '\i\ irnf NO, 9,

.
~

WlttEl'J"Wlg tro

m
~, I

9 Ii

111

1 I~br 1] .clItJl

)lUi mpl - t a C. a Uh;r nacl m.JLmss·);: Erale


'7 Ultr
,iHleJlJ}JiU:ags·)':
[So.

1ll"1~

erg~1i

:r n~tte,gi

q llQd . hr Imtt Tmn - '-. '1 Uhf 30 .MiulJ


1

rru\l.l'-

I 1[1

11 1,\

oUete und
• ~l(1

N:u.'''ll 11'a~oSi

.elll~~ Ball' I Yiuut 'Illi. Gw:-;",eU~ DalJ.l.er ~O Mlnllte-u .. Mfldu:npn . u ~r' Angr-i fi d ' wirkulllJ;B ZWEltl
j ,

'~

u,

gl j~'1Iiloooi~ig d,Jer wt.zf,e~Q:U dcu1!8dl.e:tJ! :&ite' ge~J1I I~ Frnn~ Infol;ge ~rliMill.r 'VindrlcJirltmg Wid '~prln~er SIeDoog:
II

WUl'ill~ a

di.e :r.lette rl"ItlIkijgj~b

d'@t GMWoL~ TI ~ mno.uf.l

rant
"':

Lini

eiUM

NJt~Iba ...w Milt'

,'rlfll

Ie :G~:\;rdIe hmii 'e


biH

'G;earunl, mt¥i!J.'ltlSlt:!

.
lin ~ l2Q IW'I

:galilllde 8 Db. T'ode5IliU' 'Wei' bis" kID.


lhllP.~ 'fllll IUli ~OO UH->
vetWft_&l U,2

si 11 w. H (iller dlWi EHo U' 151b:n.. Gam!~tgULu D~iIlII bis ~22km. H f1 li:
(2{I,,6

V'erleM~~

.,'()13121ipw.rgjltut(ll (

,,11. ,d,:t',

'b,)h'nl{ll'lllO

T"II flll.·l1-

Hike).

tl8;\'P

511

T~'il

8'111)ft200

t.tJ'~ , til

IIlIi!lIl Plnh!

. Itl!
I'lli 1'1.

,'.Il.
"
Ifl

Qrblmltet

~lIPJ1l'IbtI

P ~ lSU .hi d, r

:!'lJ.,s
l1111r

Del' Angri1t wrud \'cLllil!~t prl;WirJa~tm.'&' "iu~'IiI. uten don c.bu F1o'U:1c:bl!nOiha:lte:rim,
It.,
ber"Plt .. ~1!'p'JiI'I' ,.m''';L
DnDllClI.1J

~\rlm cIe . ra:tir !! uLi


.H\cE'IlLlO.,-Jl'tnfT[orJ!; b. I

1'7J.) .tU.;!

..

1i'fR111r 1'1)'1"

DI If"

lOIS

94.0 ~.H.

hPiliH I JYfIi'lfI. ~l(Iimhl(l1l l'Il!lJ£ IIfi. \:gclhnfiif!lr I]~~ ...h. b:d; ;i]:ilWt deli' 'fngli Tmp;pt'. ill nd fum !:it· IDl ~l Mll!! 00.61 gut in dw 'It.'asabw hr e ehldl~ T1' 11 PllP- ~n fo]1. d.cs "101" e I g~1:II:l,[ldeD; at ngimlE!iJll iR-tlrtll cllDl:og J' i.lIs Silli'!:!'luA
sg.wjp

DM- j\ngl'Jll ;vu;fde 4U['-·to.Uallll des, ]8'er,gwe-..$;t<, 111 b U1111 r tlr'r' r1 r'I ut h m I.ini • lUl.l@ Ilz~. D r Z~k '.n.r di~ In.i • l.ulKl·t u d4'!t t',liI. ~ ZU' l;'it ]n. Ibl!' uil\h mg'00 tn1lel] wnrd(l mil 8000 ~ ~1 .l1lor~~;hlurpikriJQgemiscl:t t1m:ehg Jillit.. l\'urltu[ till lI'Hll' !lilUlJ 1~~fI
nldb

:rt -u, Fl' Ul.m. dID JUI1 ,~i l,ltat, t.

Lmd!Wi'

ag)it

ell· Pu

liUUme

'I'd! n

.. l l'am ,~ b

$l

In.

0.

1:1 e'r

.D.&Itsthe. 81 ..~1iII,8riH'Q: 311 tier IOsUront. ni.ij~lIJ1' am 81. II•• ll~, lUi Ill' ~-' .'fh ~ I ~
,g;fI Mi--'-.lIiCllt:I:!' II nU,l' •
1"

11<81- - .

gg

U UUII

Wi"

\\find", WJriJ..8te1!!, dj'~ Rtd ~oo f'fronlliinp ,,.~[jn mf2 tm ail'lgeb. iiI.ltm GiJ!BHw;eJtin 00i ' r 'I. .ilmlel" ~Nf ,.~ 'mioI:;h!jn. i-.ang urnbl!;rUIl:r! 1iI~ hen h'IDibt:~tl.,; IkI5 "lIll)DlI.l-nh del' Cbl'lrra$lm,(I1,f !i\1'Rl' d!l:.lIll't s~hr frR~nC dtl die Russell jim ,del' Zu.~·IR'~h0:mtJ~.n Elrml'l.nis D,langr; lla.be.n. konul[iIilG. Am 31. ~B t lOa 1° dr Wind " ,ti _.ab:!l' cU JUtwwfl,ung der Tl'uliPe \\'M' l1ic.ht l'~cbHg;! • III ; ~ ~t..leh [QorgeM, Zl' roh u 2 und 3 '~, 'Il e.HbsIlilitifl ab. ~, Tl"[l,lIV~ .uer blltl? d r F ind dnd ' Bleb n:i:C'nt melhr rihl"lm. JU ~r Dun dt'iWJ .smJlenW':ei!'1I!' S~hbn. laub:·· IU~ detl..tsdhe Db.iSion, diu' d l' 'Gas _ Qlllo r.~1:R'e11 o.JU,p, dmJ G~ bebP ru hit

Infnht: ' S:IDnd.is u.~(1.l~ ,og:

I-:'f~ICc.~n B.~fJliSWIl!li.ll'ifi' am. ~.JuJ'l,i 191<" an d r Jsonan- - runt r.w seh 'j J.i[on"«!'Sf. 'MnttiD undo 1I.oote' 81. Mjclll~[ '~ur iLli:lif!'fili£('h~· S ·~im"j.lI·n ,fiUQemb'f~·'). .E~ngl!lb!u.iL"~IIIIJlliiJi! ~ Sl:r~~ke \lUlIl la, ~m, a1wlfilPI1l'rJ.- 'II ~II" folg~-tmPn.sti_gp;r WiUf.lTl.mg ,fH;otth U!iB :2 kin,. "DiE' "I'd U liLt! ""Ilf ILn1 I,ll! -r
I

Dle

oster

Ow

o •. eneids.

m"unprische BI angriH
Tnl,p)ll("J]
.hn..lXlnl

,h-wlgM.ri~h{'ft

In]

")111'111

I'JII~lIll'll

snllen lO 000 1C;~rgilrt'1~


L

FrlJ:ljall 1917 mh~ Illa k. u, t. j.; P]J ·Ik-SP ~ talllou oob eine Itp~bG :kleine.t l' UJItec~h~ an lalll' I Irn1ll ft

betrQ.~n b~.

f"b:s!dl!Che

Stcllun

jatli lOOt'! P'G: ,tt)!l,Yl.

B sus. 8fI - Bo,ewow bi9., mf)rg('lw-l~ .nie E:r~ I:~esindll.hlht lleklJliilllnt. FfflillZasiiSCbl.l

II~

'Jhen-

niell i1i19i:gl:C]\} ll1'1l ~~~ ,~f1I, Tr l"lliehlir.h ,",Ulli: we Ca.s\mkgR&QII1II!~nmcb[m'lI d'J' Th)f~ n,ll~fo:rdli!n l~pb ~o8 ~ ~n, e,iTll:' sUli Fl!s:ch.i!! &Jil, rull'.Dn-m"'iston \,(l.lII'h:u~ '9 J UOU'I'ilD" dn,y,o n 6000 To~-eQ), An ,gll!icl:ier SWI'!I!' ma.nd spill r w:ooerlUf:ll im Bahm D d~r ~. ArlU Ipm ZW' ~tiBr m~oo.ngrUt -. aU" bPi ~ dQ5 G.{168 um!oiblu uOOOo.w re
ge.,>irkt,
lmd

.JI;rlf[

~ufll]g)~'

D'a'SiH'!griffe,uJ'.

WEld

VIQ!rhurt wn d D t1811bcllum O;,aben ben!Omer~'), D ,PpII WIlI!!ren Wi" Dla iIIlIIgriif; , im. ;TnhrP HI Ul ~'I!B "'i'e R~ , uIl rardenUiiiC<h' wjxbwn. i' '~rJlliSil!'lJ~ nd.ebl ... d · ObeJ'befehl!.-h ' 1"Si dlmrll'uMif;llboo. N~lJ~il~roRt~ IflHn.,e.nLla:djuhn~t Ewert~ gQimu dllV'QTI OWl 'u:sd'inWlMIPs BUd.. Am 2. Be', t(l~ 1911l ~llllte[lE!lIi!~~ ,~'l1e Trl},{:" l' £~en IllDd tlngQ:Iiii'ug;endB G R:[l,hlJt:zVflr~reilung ii'.wei(!Qr lhurookorps, cUe dut h Delli Wluls!iliOlU "B~I'J's,.Qnlii'jff:IIll:hwt"'r VE'flu (po e,Utlen lUll)l'!a; urn 2. .' (')Jl.oimbal" 1'11'Iii r Lg' , In MU r &1001, do, wi dermn un eirtf!.l' and~r91i Stt!n~ @t FiFl'ml nun ft, \'~jn T~te rerl l't'nsiiml·). .Am

FJJ amm:rfiif an dcr Front m-toi,~p jlMkJd! Il:!r,s:L1m, F~1!ttu.al' JJ116. \',on BvgiIm it un.!.' 'On un wurdlUli I!IIW{lr ho~i&clJf' ..P v "\'l!ndt, Von f'folmz&i.scl'li r Sclt~in'!ll, im ansen lem 2Q nfllSangl'if£. feriiiJu1, 'W6:tdi~h. 'i., \val "lID'wenig whlun,ii! tln;!ll). EinlsU' r h' "'ill

Im JwwIi 10J.5 ..,.a.nDIITI V!tl:<SblLMe JiJlUt effi.tIrun G~e~ v~ IGhlO.l' r-auch nd(ll1 Cll]o,ridl~. d!J.cs s:i,cll heWilldc. mr 'era'UJ hD1l.disllba

~fifr Wlli.noOO
kiimlllfs!)o:fi. 24000t, ~~tt.'). ~

Ill'eUe .,on 51 t~. ETforderlieh fllr Iiliten warti 1l!.1ifl. 'wen. fluo!.h,a,llJmd iDS' mt MU Kila' Die Tj· ft!b,'VirJm:ng wstreeki ,slcl1 8,W( 10 biB 1,J km.

aoo

I'~

fJ~•
~1l'1l.

G~JiInlt'p,roduktiou

Un t"ThlllOt !in F;:rU1likrei~i. lmti'lIl wi(b.r-e~{1 1iIl'S 1:..']' 1


Wtu:rl,~ ~(!hL[e:l}Uc.h

Tare~rodlilkU(ln

bJ!!l !'.Ild

fllH

&1gliBi!be BlMwIghHe'l'}!

1),

,m - . Okl I· r IllUi: \'erUI!J' ,del' RUM:! bJi Riosclin if" ~ 'w n • ltn D'~ mbotr 9 'U:i ~,rirrktdeli' ":lutsc~e :mMltnf{ Hf i'lWiJ$l}iwn 'ltigtt uud Mh15:k:in eine' 1101 bis 2IJ Jm.'I,~t B'~'
1

11. Okt,h''r 19Hhl(lllen, bel Wi nil' [ tdi"111 \' rbi II (! ,,'orul!n tn I),

:nno

Tl'il.rub lhl

(mllicll

,mil ihrtl'ft

{lJin 1m![ An~:df(' 'di's J'a:hrvs UHf \l[lrIJlJI:'en. d~e: Ru u" auf 12 tm. Ffiu~t n:n 011 l!I)~I~n Ofl~ 12 r utnl U):~~ ~~Ann'J !trt (h~S\""'L; ftl·lpn t.H Oi~l·rr i
nnd 77:1'

'iLntl~·).

eli 'ml&m" eli d - d umell til lUmmn ._.HI bPi 'ppm su ItU 'rorlm in doe U.Bl' w:u 'D, lbr erLu ~nsatzl!r101gl ... mjt Clilur und un Hti_g1mJl ~l N mn 20.,. und 27. Se'p,t~~1' 1 l' bei t,00~, 'Oro'- ~\ eih3' '~~ii' fund. an "MoM SteUe atn IS. Okt 1111r m.tt. Dei ~ .brutlen IJn(en:iefim'ullngen ¥ 'rloft'1'l d£e ~alfi..r-l~Or alchl ~Qlr1!i ,n ws ,2,'91.~",tiee G',as~~ete" 'lIiroOn d,peh sie el,,,,; fjifJ ai tj,i ' V i rkuDg' dlllllt:u;bar Reizg;r,tIi1l'a~ dim :Rt':.st ~\Df di- ihtu '~n n G. ,Lu1f1cld!lihrien. Is 6riin4e .b,.I1 s:i! 00; ~n~bm' f);'~ljfh'LlP;peJ!i, ilIndiclt~ l'uz.'lli:ndr.' hlecllm ArmalUl(i!i[. ll1ftl~ VOrstl_lIO n eng

llie Engl'iiinHer \\'.

_11,

Iisch'r

'MSchwsrlen

liQlni :11 Z II" I,' u ArliU' ri brl Ulrli l:J.~r. Eli x jR~
lIn

7U
pUt r. dHll, ~He . '.J]JiI\'e:t: iflun~

o(!bol'~g'i l!'he - jnfiu.s.s:UJ.tg rlI'l1' Tru]JPf! o_ Il ' d 1 di gi,aute. a,svll'I.iU l 1;U Pin. Wwtaw 'ngliflch B!IBl:8l!lUg ilfl" land n im. WiliLt r IldH5/1 ~I -Ell U. An1rDJlg If.1l.ti ,¥unhl' rk,\s r.:blo~-PI:ID JlDngftfui nh ,Mali hlba·l. WI' "WILI' r.md~kom_))tl~!!l d r nan 'IIIpt rU''P~ _ U ~b! i b alJrniiIWi 'b zu eiDQE"nrj _0 mil!!l l\ulfiP gni~ ltul.'i. ~~lt'~t rurd m 7 Uti Cia :r.ylind .r .;l1lis£HlA~. lit AU&nIJl&iMIcl al"jd, li'rB't!!ll!' l~griU~ Wlllfdm ,k~me:r1 i \I, J!'biabB Erf:tdgo TID h ~oll 1'iI:l \'(lthll:fi!il nul II lit: chl!r ~ 'ml?h:-r
lI.fU O~flli JUl

:wu 1iJS! sicl!!

our

10 TO'1il und. 5., scliwer,

ilf1l aUI;CD'.mlJl I I iditol" .~u(ur W Ilrn. FtiJJe l'nH'LlfHi1 Illoeob eb'~·l. A.ugjlll.SC' IlllnU{'J!i

E:~ t im ktober BlIl6 ging 1ft', <L7,;U iibi:!r, UU~~I £Ii hmlLUg' n ti!l1t'iu liRE de., WWumg ,ties RSll:iI rtlli1l1m UJ d ul,d PBll'OliiUa_]m~l~rnfll1-a'l1ttllgllll vm'ilund :11, llIU1l.R<!6I!'n. bl·i ~I'DI !I'r lern ti&~n.BIfWnn f d 1'1 latl i J]ltl"fmw' hi ill! ;,.. ri':.. ~, uber ;ud di • ~~I he Land ,eb~'di .siD'll. and im .! ,J:. l, ~~i:m:~ l~U fillI die 201. JllIfn.nwrie-Dh:i5i1:ro, n~ir-l~ )o\lHrrHrc Irll'lz fhrl!r 'ttlk!n \:nmlll !Iron lJ.asi Hen. bis BChl • hl ·'It.d, Ii kJ in n (~ tult! IH.
(zt '.
III
l

me

-uno-

Dr~' RUEini' huubite


n,

j~weiUg

00 bi~ :lOOI]eif~.rmlG:

(lo-llSi,'ll,Li}lul>r

, 'us Gylkj-

du]"Qh erzieU!l!It). DIllS 1I1a;~"I~hdifW;l WIJoI.'de rn..bid4mu d [lIE.uh dltil GWi!w'E"r~i:!II''\reiL''filbND 'Wi ucb dJl) ch d·i'!1II ELns ,12; - 0<11 GillS- B.raml~ un Rf lll!:hmin-.m miUel h~.w,_ t'~ _II verdr llIf~. bis B iUL ,]'ahn HI! - in n Df'1Il' ]'Ol'm., v ~I ~b:uQks:all! , ~nj:edul" Iil.IJ'Muc.hIl;e-),., DllJ- An!l!ii.l~ mtJiullli:1T puG: J_lsch r Gnsoper-n~i[JflIll'n-tihirend ~[l ltr;i . h' rUB 71'lS:. Hl.erlilT liI~dm Qu_D·r d't' ohen ~. n n. Arur.aW ZJlin mr Uf 04' 1Pa~

lhr l:in G'IJI j'a:u~1:8 ~wei bis d,mi I ti.obil(. Dip '\' rug vi r bi.ll: film[ Mrinllie-JIl_ \1 K mpfllJJlfpol br8LleWW t''I' CL1]oW'. if!l. will m F.;s:Hc nh]or-!'~os~~i.Eeh, Dil? wid1,~g u~ ,des ,JHh lid hi v ft r 'lli rfJZ
8tl"Omllf1g!W'i~ b@

d·:
:8:-- I!_.,iJ1JJl!f Dl-imIlgdlf IIJB fl·· LuuJU 1 I: . '(I ilel lk 1 -!gWI d'e _t cilIa, - thml . II.
lin ,dl~ Slrdle,

'.w '

ltilm--

wer:li l'b

~1!I1

lUlti

1"n 4J) Oe-IHllluIOg9

'to-kcis--. Qns-, _R~m~-h~ nQd 11[unominm


III r dnzu I!rlordt1di hlJnh fIIrn~b.li!<n

,rbra.unlit. ,.ampl-slQlr8'

ie t ru

Trol1l: I'UiJh,· nan 7 'Uhr ab


l"pn den" die '.

U.aoJrI

,c

larFm

tis
'ijt.

k:t:I_rcg ~phE'

StITn e~t~b~r hiIiimr i.nliDd'err ~


dj-ght, dJt!
OWleill'

b.

- hliV'!.i.eh 11,1 W·nrl ,M otkerJ uhgob! n,

u7()O.'L,

In del" letZ1lml Hel'.tM d JUil<!'; k-~uLrl:ljiilr~el't qliim:l r Qud. Am-erikane-r 'liine Fotm Ipjllhte'f 6~ ~lJn~1", d:'Ie (lill tan" auf dem R~ D. in die teUtllhgtM,Iteq Ji:IUllltltl. und li~ mdll ein ~,n. zu ''Ii bieb brnuJlI!ll~ Il. Hmr 'Ilr~m,essc-t MlrllK B Z,I!)Uil, t1i~ fHiM 18 .Ion, da ClewicM li'n:gBffittl'l ill!. ng[. Pfnllld. _ j (J(!ID Z'lind r W'a I-n zwru Ha en lflIIJ( brnoh.ti dj ~ wit LP elf' illieOlOgt"n wnren mule iiJmr djQ 8IWulla;r la~ -Jd!~d pWlJ,telfll. Sie ,(' ~lIjjgd'~(Illi:m,t2[!J:.:;J te.1lz(!jUI: IIdn AulB.im-goa del' ZrJiruirr itJ,D. ,t! OJ, oom mil. A OrtneD !Ie! V Ii' £l' (!ffqlgte cl,flktrrsch" iltS b. ,[1M . u tmliJil;mll wu .... ',lJ,urt'!h d eingn Sc ulI.llilihnll<!er auf' (!i~ ll'fimmuro 1D:'~uzj~fl. FUr lQ ~,'n ~Vill" [~i~

Gmetrl:izeit~g er'iolg;te eiJill@ lttLillll!l"w~!Ilb:wDung


-Pfio!!gruigranaOOn. DI
1
!-

fl'rh 'bUch lUi-II In' m~1 ,200{) I'uni

"r

r,

him

.heite
R,

'II H.

an'ScltlmBlmd oinsb<f, nt:hm Patt-ouin 0\"10[' t j,1ko grlI( wclicl wi'r UB' los,. db~ ne_u~!lbfl'l\ h n
-,will Ii d ijHtrl:l lilb !lb-

Itel:n,~nG~tchm,
~.,Iu-' -grUF iimI ::!~. ,MIg I, If hlel 10---' ~'c.1Ibun rflllnrp 'lIa12le-r.
II

n a ..

Vorl"'" ndun

die.so~r Zy'llndf'f'

m rolkrt in AllSIirilit

lWDornm!i!'~·II).

RusSiScln~' BI!asalilgriie.
g;I>.rinjf \,' '"~ nille llll!r ftu~o. \.vnoiLl infol mu' eoi'm 11 lilt:ehool1er l'h9ltsl'" Kamp'fmi tEl. ;j~'IM'n im Ballu II \'QA G r.UUkIiII1JITlRrril..mId]LLIlijl'Df:-... Si, diea'liru~ illhl1 itn '\ft. blntlung: 111.11 l'n ~(''fl\' 'r tffi )l('iIJI ~Il' I)l1t~ m~UK ~'Qll ,igunlm I nrllnl ~rilJI " M,ngrHr fi, I)" r hintw' ~1I~~r1000h t1M nsn r U[O 11l
-J"Dl~h
~

.iUn Morge-n de. Iil'il'. M""rl, JOI; ell'l IIDe ;11Lfii ~t \i!ln L!h~r~U mU li.urul' D. Dmach ml!:LU"~ "r'~IIi;ill_ hI r au_ "~tr·!b r A:ie:b'l!Jug. Die Q:fmwolki'l! iii ',hhJlI' ~llIgelll!llflbejnr:icb i& die I'USSfB("hcn ',l'flbt>:m 1.uru,cl-t, I)JJ daB m~[" gll'lI'jnp lII'II~!'i'g'I"':I'\ in ill OOlE!'fffll,tIDUrclm,n. S~UU:.11 '1'131 llLDgt>eQ. V~l'll1j '. d.roi T~ie.hl"Vt!' sifM •

Db

BI~mff

'f

ngan

z,

W~mll 0--0 SO. 4 Ill. , I!l"iil'li!r 1 1n"s. ~ U" Yillll'n nBetuun fIi F'r5[~ \
rl
ijllll
f 11

mil' ".,

-) \fI;I, 8. CD.

tllllmh~!I,

lrJvnll

(lhr(l

1IeT] inn rh~lh '\-fUF lUJIlldipl. m~H'h_I':illbg 70 \', 1:1'. ~:hlo!lllk,lu-suHu,r~'I-(r[ihA s 11

I~

mil]

~.
II
I

30 '1\','.11. nri (l,z",z,l!1t1 1'~1 sdll r(l'~~KIlJiiler. die: dID lVirkun II R llirk OOcin - ,. cht:igfal" Tiefl!uwirkany;: :his. D iHl. Ri 1111 'ile~h dm
I
I

l1l~ ] ,R n

,h'_

\ \l'![lJd,gjcIjj~idltate [ f 11(1, ,,"tie M nld n, S' h hit· h h


Q.T\d l'e G\'tth'!ldll@'1nlohsIDI~ll. r (iecjyn.t'h-f Ill's run lr il l Olii in f'rflt ~n ,:ciDJPr illil.
"U.I1I'
\Htplll

II, I III

.]ltIfhm,lVfiJ'.ti'tIUl1d

Ahblri£m

1~(2.lun Beb~~ cl!

tilli.llldli'tlbE'

b_ltUII~

·ill.

Vt'~],tmI&~ Ellul k~l.Ihh:!!I"I.';U C.a. ,b)'IGMlldlielk~. Ie \'(1 btldinit! UIl' in' ul,grwJ..u trn lila ,tI:~1 'Ei65 l\' Il!.f~n io £QIgO' g deS un1nmdJi 11 -I, a&.'\ '!lItDI i10rtitls ~ ,G:ut rii:y,iil~l~~ ,\1 r imdlll'l.~llI lbirUpll NiJ.mlil\lls kpl:m:H dlihct; i(D B'l!iennlllUDkl r S'l.:'1iI1ICJlll' (lin Ul"CI1'ti.g'ru: 13loSiUligdff ausgelil1h,r-[ 4i!, d n, ENl dUllcll dM IG' fbi~ del" ktUtui@ wurie ~ 1Gm;; hi llleQ Min 1J 1.1 Jr ''-1''00 r ~i'Un'PlbtUi.d.. hl.D~t" Del' lfoll'tag dEal G'~litelkms N.gan~r delDB~ziliimnellm 1,tJ:gllIarm. W es mrihtmehr iil'i!,'£,ard die.it W i\ I de III lMlrlll'r uemiiWU,u m trerro:Dt Siom~0rD douBi es lfI on hJ, d..i.e a~tiho~ in li,iaH!<~' Nib· ZIIlIiIIiII Z ~'!j:1'J,r~nl'u:n.z.ubriJliSJi!1Jl. " 'f t lOll" 'II n... mE' ,\n rknD inn,', arlilll 'rii~Mr:!Ihjl] g'Wllr. heim ]BIrr" rlillbAm', ~Helijll 'OD drul ~ Fa 'fIJI' J]I 'Vi:Ua.rUH', UDell a~iinllJQ all.ilifi.,nfig.. 8m be.idM 'It' ':nill j do h diet G.teu~ n·cllt 00 eng g&Qpn "ric im _n1:~ti,\'C!]'mbrenl ltiUfl(lnLlicl1 'lUm ffi(!c 1m1 JJbUl-\1!f.fahrllll a:U:SiEU:~hwgIOOOlTIldl BI:ill.e d ,r ~md I[ ~ to 'b t U ID hie'!' uabez-u 1lred'lruhmp~o~... In n rreH dn WitM-ru:Ilg {{rut dlr mlz, .)J r n b ti gef tl Le LuU. j~ gll'.ri.ngc:r die, u a n eu heat r e hLun s . ,je kii.l lH di .Er--IGII.ob'l'fliiOhl,;', UXoIl 9U l u t n s l v e r dille W i r]£ yo III g,~. DiOl:SIl: d 1i!1 ding"n U"'1utie;n1 run h l n, hi d.-r Nllicb~ ~dijjll~ di N I if. Jfa~11 d,r,UJel tar lWe gilntiLig ts Zeit Zl!lllI G~eW Dim. Diie Z.olt' 19bi,li nzen di hllJ'i~Ilta.l J..illJI',f.,...
" ~ I I I

mn

be p. ,g~mt. inrt~I~,\f1 " I !lblllll'rn 'J: 11 in llun d:ie Z!![g~ig.b.,it-sgll'enZlllli fur •.Iit \" 'r L'hh·lIIl'I 'II "cilieBRr ,en uru 1;.DIS. [:t 1 d iCinillolUl(!lIJienbeiml muM n d.t bn I J[I 1(1 dim. SWI ~"'1'11 IilltiJrkm" heih:'gl 'iII'l'r[Jen: 'Iii' I1 D ilW1h beE der d 1Ir '.11 140 I ~/1l' lIllil1l'ri~~hie&1l m'1-:e:ii hten KtmlPnh.otion 'Ild~ iW!fTI A1I.Ulilllli,-," IhlM Ci n idllt We r,21!'hHMI 'Will r ~'u fol git0 drmb dM [ls:s dOT 'LbtilolJ{emien Lu1U~l '. gun - llf,lnhb und mor.glilD\i uDd %0 ' zu ,dm ni:edrig ~~~[ ~In II tell 1Il. a as c 11 1.1 t z. d If g II.' r. hliilfiliilll Wb U;e , Irktn J.=' m~ I JasarHllerj, ~s• tieq_ung in hohem do 'von ii' r I ~iiLe d liliu1~1:.'llr8le1i ~n_d detn fhiade. d:r udilllz[pllil b.!im Ge n~r nhru1I1 iK,
_II~
I

nnm h I i~flnln!C' Lu l -, tHellir' 1\ ald« I!I" Wind


:1lUJ g

lus

·h

f.4 ~Jllii

11

]11".

Sil l·im \II dl tlh~

'p lifT rri in 1·1111'111

e\\ a

l\'(II,r-auf an a.nde:lI~'i:'

8~~f]'p l\i'i1Ier (,'inE' ran~!g .' 1'11iif!1i& ocr.

T 11;1,k t i!ii'
"bblin-

b e' It;; e i ill L


I

wir WE;'rd'lm si,e U\f:I.,ebs'leheml bei d:er B prc-chUl1 nusn ]e:I'.M~. E& HeWit .. !lImP! Wft"its 9Jl!Wiiih It., tla8 IlU~ de-u~b r He al :aiJcl!Ultgre:~:l.ell:il CUI' 10i .,.,SclI ill fli clt;C'1l t1 Ui 1'1 ,- fIclmtJd n- Wiil!ld(l;!!!'scl:lwiJld~gke:il. ffu, , OMiJli;l{dnJI" :hn ~t 1m \1>0 rseq~hungS& Mel3len 51 Wi aBe-it. Eine' ()he-r M]'en~ II d:i('~~ {illl'tJll! D 1 oonfo wID dUf -!he, rntUahf' e.li"erhim,·l1Lg-Q<.ooJllm;
do

~, I~ma.

ul

'

fw. tirl!' Winclle~ \~anm. I1I'1ii den

ur

Scl.IiiI1Dar

n 'It'.er-

r ~·Jm!I.n~ .r\l'fu, de· a~iQD(!mt'k:

Sch.wfil!l:DS £lin!?!!' TaHik I~eg( G:n I rlill'n.r[p.~bM3uus 1m Wcl1.krlll'~ W2rlihl'~ ~liJJ U1l1!l",'~Kfnlb:nn J di'n J..\:ruisJ n ~l'b 1tni~ll1iiJ!l.ig heeh ~ Jrit1t~t. war. b die IH"Hlti hli' Au tihl'llng ~mJ, takU' 'k D _o"wrm [Kim!!'r tt~p a • I'''~r nit I~ D 'Iilli~de:n 'tvc.f(ie!l!l., Z jj) h.J:w ,'nd ~11J h 1I01If d "lis ·~e.r &i 1:11 n ri!'~ 12l~jtd r ~nifi n hen Jbl 'ldlilhrn1'1"1 Fl!.IiI ~ in de: t!iWil.\, ril'm'n II illig ~l'BI;lI!' ht 'l,\uJrden, \'~i~~r~I11t ~ i in V mrDfi~lidtun n \1 n ki" jln 111'1 -~nllllP!nl(l Il .l"tu:m:li bin ~\·i.e_~ \VOl Em ,dnD d~ hJ1!h I. 1'1 i 'Itt -IoIM1'Jl1r ... rslillUl{!~ htiJUte-n,jh~ tee" niI!eiJ1l! tn)!;lrl f!l'E'M~it iml r.ul'~nmplmiUt!~n mi]:iliir.J~b ricll'ilg aIl~U-I!JBt~n, ood ii!laD t;jJ' 1Jlb:,l-ero: oft UiQl?Schi 'ki l;il1~b;l Itiilt l') K) .1). EiD ahnliebQ'II' ,oRlrurf i\rirbil 1o'iL\U da~'tRnh r i'te n die ",,\Uii:11 t ifiI ,rw\e. n [)!fll ~5, \yorllilich .h ·B~·): ,,> u. iLoo.. ILler EntRnfll . il'n1 -h1' d llieIien 1 rAm ri .n~zru LJr;. CiJ'uIJi~e n dliullWl, (" if" aui d :ubicl.ili~r I) ZU: gi!'WiIlllC:n~ 0»\\'01'Lll ~gk.f'i'( bWue!1l IlmiiliJj@b
'~gJ"
I

' IJj n It t.

nil'S£!

G~ ~cld~.punkt~

Q,

&an

'I

'

aeJr.i~

rum!!

r';ldl.8mllillos~
\Q

scllr

hiilti

urt1"atI?H II d ill gM&'O

M'en~.rl

\I,0rw,

n II,I

ml}h~'l!D-fig des

taMmonitiOniIDiwlll~

rtic~(

aUBJ,lIglDlil'hl

n \VI rd!(m~, ja·

g twR WfH ,em Eln)e~il v,on 'GITSlInloH.illD in- Bri:SaDiUllwllfion IlQll'aDs Jx.l Jednr Wi1\J..·rmmg liuli&ljS' lilu,I!;l'l'I'~eFl1 scidl,lg das IGas n.ls' U1ll ~ Irk OlDI nied,l!r-. 1(iIj s]moo!l ~r>5uiliiiOOlUIII U'i~ sicll. heiM Bclliillen til;! , -,.: 'SiWLildt~;n'. :l!um Dci~t1j_ ~ L :bf.im Sub' 1Jen ~Il i.iberIlcl.u,v,on W Vl i~ ilL

r~hn. '[)Au Criind'l!' li{lltl'l In Illmn f~~lln Z1U'aJ!Jklllc:iiu~n lJf'diglioh dll'r l[~m.Jlh~r.dlll' uud, a.D del O~~l mbQi d s d'~l!lhwhf!J1 G!'ll'I.d ulzl:, Hi1liJllieb abe... UJ,;.Ll, illl rJem 19a1 riJll"r l"lnbi&lll~' (,~'r'n IGij~ ... U Uk, III IIl!tl'- _hill bU ]Kiml i'l t }~ deJJl :fir-oilJlllH Inm.. \\' 'ltJ'hUIl: ~ E f(Jth~ Ilg. 7., B. 'III - nb'I"!lJ17 lMl D I U!l1'I ~Jl'Il"'.). ~ &",,~i1Ifnd.lllig"k."ul Um_ H(lhnuplul~~U lLnull I fl V rr
I

14
Ibh~iben~ jed,9nfli_ll 1s.l'~ tw.budin ,t r.u:trt'tre<rui] d,aD wa.hHnd d ~ ~nn.zen lirieges dell' D uiBlilie JjiJl!!ll1 pnflan Y~mpru[Jg lIInd Cl'lne' utl'llero:manttich h btl hedep~lbmt im OO$kq,.1l'll.llf Sf)'wollJ in ~(lcl:U!iisl\h r Me iJO: taklJiSiWt1f RilllJtURg ~ •. - IJ baL '. ;tll!ufd,-tD 11 0< ;QJlrnil:llliC~j}i.Q~ , tumdRD miJSlirrfQlg,t;'I del" Erimn(f!' m.<ffif \: j~D uannhm m. (Bngli:s~lm G,uwQri,gl'. fri-n:ztm.mclw! Plm I!lD:gl'ana.lI:m) ibrm lJrspnm in ®Q tleyt~ t8rJllln E:rlla.hrunfen b III 1.l1l~ Ij'Wli '. n;u' d UhfG~lIlm VOlrtlehdUeo, .He in din Bitoilf" d r E!I;I't n" blltl nIP ~1lIJt r1.lDen'""'). UiiQlm rill aueh a..M ~ Il'Jl'IIl'hU" fUr die d OJ OHlsa.rtill. rieptuJ]lI ;,ru!J~um]Jaljf.! ·endeD 1);'li.sclJoo V~ i6clirB~~ IOh dJ. tI uu;d.J;~ 011001 enki:!il.-all r, tJi~mI11ll:1i, h i.Ueclmisc.h-I\I~I8IliLila.1!:i Pir _ ~h lin • Pill!. ooi 'J ;fmr'~I'I1. Fnd.jfJll!jIIIl:!' dl:'.3 Kr~~ IIdr~~1 (u:l1alt [I rd, n ",~it". -mIlD D 81'riicksicbJ iJrUD l1er
IWpr
i;WI6ll]

611

II 1k·11.

~ nol

\' ~ Tl'l'thl
II

"n. 1n, II Hlt~lr ...

Ifuil!l:eci.ka_nj

an

nb.

n;r !~ungjl!
]
ill'

. d " d ulseh ll'r .. (h~ flat 1st yon d r i "l'Ii'n 11'111111 1 li.:nl~.hiibl wa~·d6n. 1h~ Einf 'Iu mi' dnuprnd 11 I' illMCUl \m.genUg; mien Vers'liill1dni l't)_ Im J&h'f HU~, \" Iud \'IHI itu' rm fiut in ,~!:\ 4\ ',onn~rnin oD@rem YmBstllbe H!O. JlUli 1 1. lm ·Waltl linn Grul<!de eaoo' SiliuJ8) Om_1lI11A h, Butch. I Wifkliolf 't ,\'iU ~i hpi DC tiger \;r, - w :mlMI ' nlli gii I • HL G I~nll)lH'Ill W' l 1"\'wh&1'lnis - D nln ~r ,~h'~(Ig b.mpl1h.ilfsmi~~1 loUlr' i,t'rh h ltun f indJic.b~ BaU jen. A ''\'IIiI'd~'II!: Ducb Im FriJIljahl' Hl'lO. uno: ur

Dj' ",Viclroll

tw,a - 8brnd nUn. pm!; t~ In eh Illn~1Il rW1! It 11 blPiMn. f

'IUC' 4"'1'

·,m· nlrn-

I,

Ul

'$

'I

lUI.) 'i'ern

ill cweJrdlilh.

Emfiilwl1g
Dnu..l"l'u -Wald

Iter

'eUlhdwfi Grilnkl"Ou'Zm.I,mwUl'Itl.:iS\!!

t 'TWdfk der
V
[pllOl1t
lI!'W

]wi Vemtu,
~tl

W
I

u.f'r

Dilliitschem.

Etr\ll~

W,KUSt1 unl 'll.

dt dl}q~~

a.u ~[I;m!" mlt.


Tru:p.lL
1i'Gn.

\r

I ~ffiUjg

d~
Q[I~

RiIl~~

,,*,wllll.

d, nnifQmdlit'b~\D

1114 u ng

til

DU

1 !I C 11 e n T $e'lla
del'

I' fl rt R

L~,

nil:!!

AJi-

fa»ge de1l' GrustnktL


Sie. \'1

mU Alill'erdem booaB 'ill' {'lnll' oo[ ,j,,_ ']_;dittG:nvirk1lllDgI et'\\,.' oon vl'iUer ;s~nll • di dUil"Cl1 Ehl'..~ '011. 10 9'. H. Hr'isam.:lflwllI..iiUQD n_ pt"@ 'lum~ fllI'&iiM \V,~nlm Esw.n.f', ognr' ul.ii.s6:i:, ~~ !Btar· r r b!i'fbiQnud,~l' 'tultbillfrflgunR 1I III Bri,sawlHl.'ill'i:.I "-_'~I r lJia \1 v, H. B,Ii'i~~m und nUI']1 v, II . jfB.. ,;m ~. IIi. {If q nue G~ "nlageu Zc1!ll ';"'l'S(;hie:.il'n. Du.!iUl,·1li ',,"'Iude ~r'MiI'!1!Lt~ diiill, d O~ w,' un~}l" aciHBII1l 'GIDffic:hurzgin • ill dem, J. fil1.~ d "can ~ in~ OMtid1UL~ tes 'ine I.{amJ ,fbi.Og 'pH to ht, uder lnn~j;!~.l' behinOOrl 'Wurd(f. D 1I':R0IlI'Il bt!i ;plEW\V ]SE! in ~ iller Ma.sb uoormWlI' ~J" 0' r S4!1'I.i unsJi :hn' lj,C!We8!!J'I.. ... "I mIl EII~ki !jell s-i li tmo", ZoE. ~ ~1:lItnm 2:i ~ lumdl u.hlec.hb!lol" Boob~ ~b ung, dorlib iufa h bs:h:,enPIl rrut i-Mllnillllll u' 'clJ n., j, :r-I'd lmiU n iVlir "n lyphl r Rpw ,H mnl dj(lln!l~ dru:n.mC,,spr dl:O« nz,'g un aHein zum f.rbaJten d'8 (lvgn l'iL. DimliCJ\ufriiilU 'i' m he· Ill. ,M wi d~ biltzten OdO'fi.. Dna G ~blt
I

r iC'O J..o IB-,[j U:-JI he-lDi~h~l~ .B i~.,!o1r I,~frul!.l.

""o>"l.'I..ruJen d ul~~ WP-

mit d~ T-Cl'lJiflnt'e er-

l.lhw,el'1!u F blJtruab[~.

\ rUn d '(elWftag~tn ng I!lw:rk ,entl st t~· sa ''I!I' urde' ~l tern!;!'I' >tI, I'm nu .lnh!!' HH'1 tID Ider OSdtonll glJgel'l ~'IL18Sia'hp. 1Bn.U~1"hm.o~t olilch bi1] :liillir~ .k! fimI \1nde 1111 [r'~tln l1elbdl!\ wfol tdlL gqil<ra..u.e.hL Ob rUe "U.h~ ~Ini dar w~~n OllJ~'Ni e iru O~ttl:Qd~ .J In .: UJ15 bJi: lli\'lultg:ol'lld am 30, .JWi ein~tdpll u lIg1t411n~tl~D~~) T- Ildl"r It.-G:nloolnn wru·~Il. ~wb.t

K. ~ G r lUll il 1.Ii! n. lrn ~~ml~i~ ~ijbf:, cliO' h,l.1~ ,"'LID d r ,. -G.r~ale dAUIID !i!ii!~l'i !f,11~wilr-tUnlllid~'iUpr~ aool' £!Irh~blii~h ~H!hl'rl" rtmZ\virkuH~ ,I,td ill bni~mgtUI galle Ulltlill'ficaied. In dij'Il dr'n (m~nnwn :t;filigt~1II !iii, ~}. \¥i, li:a2'feilf:9 au~ S"iU ~ab..1", cliO' Ali!:!liit~r zu ,l.i'r'll glig 1:llL's~Tl1.1:Ucltlli'lltGs.tJFsc]nJDhriloil<fIi lUlT dl~f,QiI1Illii" uml [I~i ..1'l \;-el,\!i'eml ung, Di~' K-G rttTlaM wm," nUd' oillID.'\'0 f'U !Jprg_w nt:1e ,EI, l~ltLJiiruaIK~ 1'r~ V, VllfOUl;;9U!1mrn;IUg "IV1'J1' die lPhns.b~DJ"r'lLtl t.. i 111' ~nh@t nb ol'1nnfll.r d ~r dautschon 01"inlu,ttl:ll,HllU iUo B:l.1gE!lPf vb II
I" n

~~n~~~~L

V ,''' l' \V 0- n Iiu d. a UI'i! II t ~ (l h m " Hi~; 'W'ill"dlil d_ie., d~l.1~e l\:-'Grl.!..nnl

Jl,

w'Ell:Lll1lu.

~J vRl, ' ue:h A. FWl ~nflmt" JIlUmIl'l ld, .IH8'. d'er hwr dl;l:r dc~ , hui\;plpftwWrik lmd 4a"li~ IJItIr' Idzh:.nl Krlq.qallili. W1&~llIri""-I) ~ULulllg' 19( Er, '8t w '" ',: "lJDSilllCl V~1IlI1 A.ufrui~l'3epl-mnbt!f[1 du "elilc Wu.t1l ~ il" d.ll.llvlr widl:1'Wm~ g WIUlgmJI WIUIllII, d1 u.~P'llltld.lli 'l'.ttlk I hUiiim ' I'll I cIUld,cru,'1 An rlc:~ iclilll '1IIh1m. er AilB: ~,"""'1.6 ~ lInUiili Hi Wl\e tlt!r Dii..ou: ~ All !.!l'a'!l:r, dDS m~U'I do G ~1l amdm ~ Jln.IJtrah!! .IUI",~-'Iliihm ~~lIl1t>CI.·' ~ • ) Y!d. S, 07'. - ."Ol~ '\ gl. • 6~.

It n I iii II I"'", !.Ii It tl E ItI. l w i ,k 1 u n ~ Ii·~ 1" [j n l ,l i k., Dt.!!l'cli rUl' '~~~"\'{ntl LillG d. r T- LH:I,d K-Gr.1U:l;Jliie.fI eik,,t ~nt milA I !\mi\.WI h. Ir ,13 IJur Wl'!ji •.ntUcb& ;n;Illl'l!1Qhietl ile,s taS~ebJIcl!e~ !WgJilUU!oo<r' dt In 1 ,.1 I H1..uldH,1 'n in !lJri)lJe 'r I ,!}.1l.1lI- u~1.d D:ftUi t'Vi tkl1~g i'llnnd. F..s lIuli llllll', nj"I']]t ru~Il1' Eirl2: ,big,] ~u t'l' Hon, 'snmwl' 11 Flii' hi iii 1111 h.' ilI1.ll ~ I'n "] 1.111'. ~11 ~'I \' tIll. lIlilll 111U1'I I .eW~l' deB J.\ulb-nUl.j~ in lI)!'m I fillllllirn I~ _uml Idl!;lr dilli ]lll1lllrchi\clu' 1 11 -iin N!I III i'! If! lIunu HI h n til Hl'Il,'l nd'r ZlI ~rfl.e WI' u.. j~ • "'ri' r[! ~ ll-~I' .. U ~d ., I, I IlllliJ1.1" WIll Tlill ~lU"!t 11m llt11'oll.1' III' n ~ l bconlnrf •.. 11•• w lIS (11m j

7J
uad Ztdt fur cli~ V, ICI{8JW.n rille'," b~« flmtt~m Jii'l:ihl g~ll *'J@ ~iuu.·1Ii n:ud WWlUlO DlJUI! r~£'.si~b ipi!liMte fi.ir Ullil \ hfingiglci11 dj:lt U· dMI'!.Ile:o· \lllll 'I nttcrUJ1g IiInd l iWil1dl~' mit f'; I.t! Pr be' lJ.l~1 du lI~mpcl.., ,ob dWse auf d Ii) l,'l'SOtUunelwn E!·_ fQh:rung(lu {'liD llde -nstalrtik 2:llilr f. \ IH (lj ~ tl'r' Ol! ~'l:'linkl"li:'[I~dt'lJD:lI!lflg m 22V_B. Jmd )916 ~i VI~rdU,h·). Uu" J1:,..r~lg zej tLP d0D D 'ul~ ilclmn. dnJ1 die a~J'tmE' i~dJildien ~Uflb MID ~1'&b II' gP\V 0"1 '11 I 'I~
l.i
>

hiltt,.C;o ne&{lbfassen

W .m.m
.J

lrum G gn~1" @in JIIi"U~' . Mka~JifrrniKrJ ' ill "":n ,dplrzmti"'(iS tk.!,wh !z~1' ,t Di h IDil' '\'U[IJ!i!, .,..... a war hichliil ]~I;&ruc:re:m~voclnli.~undl VIJI'il;l@l1ehu:nIlRSMif'lhnJ.
'E'
I

1. -n

Z~gruflnlclil'![uq: ,~it .na.el ~b 'Iul Arlen

rnL

di.e5l'r lE:rdigm1~1!!'n \\"'luldP.n Gasq. ·b.ieB m; . ufSi!b ut'·'.


l' 'iI"

Ylf)'MI

If~lu~I'hf!r

Tn

d l'Il1 An G II ~ f ~.

siGh pW11d d:urubaus hr4.l:uchhc war, WlilJl daB e jEI~~ B~r gan" in ifo~@fiC'.b.r;~eJ:' BmwkkluDg des lOOJlw~ .mnn Wid (utlti It D ,U.RlnM1S1 darau ·e.inllmiii wil'too__ eII K DJf)wul ~ dM mOOlrf'fU!n Ib~ l! I

». .M'

A.

G~~trHU

dss ldetm. Oa.aehi~'~.

b~~ieJ51ffi~
ndUIel!e G.tm.odiIIieBen.

) Du

b) 1l
.) ]!lit"

bm ma~ til 11, lUIS die tut'l5ilJ'C'l' Entwl' 'khlng au.! ['.In~ GHi5llrlillerie;. bintiW- 11 \ Ii 11"0'1:'. ~ un sl1illi£l dial I o!l'iilcinnl :lias :fJ.tl:e iM $mL Mill· Dd!!J'~ Gnal!tm' md, ilie' al Xon~:ttl nd IU9 grODere:r _rLiI'~8clonrbiiM>I! g) d·p:cbr WllJ:'i til. Mil lIin:t AUgertueriV," mnhrung d i .. O'D erfQ r~Dlilti nen ,ghnilite mau.aJL11 D .Au1Jl:r'1iLr u rl1.]lllgf!n:enllJ:l·l't~l;!ll #f1J kfl·ll]l)l!n. Es .migl.i!b j.1:I I'll hlliJd, dJ,tG I{~i 'ftlm" il1g.e~ag,m~ \"eg uinbl pnigfp, I:Jmi,·th daD diatl J~ehie,&m ZU,I'D Glllmi!l'JI'lgU~ diet' ~ 11 .AtUlJpt'p "rd~ mullin. E' DB' W dli:iS Jub.rfS ,1917' W'8r..hlmln dti~ ml!'$iUl biklti he ~Or1i-ChMfl i:il'oc-r dltQ E!n ~
I

n,

groile nJllM-bin~Jl,
f.

,~) DWi DII!!lerehro~Uc. I;. DI!~ GalihI11mtnzsah.ifrDn,


JF'Uf

di

Ved

id

u nz, bcsomil!ll'S
Uil[

D. IJ~ Vril Lli u~hu l'l,g8iSOh,ie.rS~IU~ Irn n hi ' bUDd D !:ioU jOO.e _. hi 'Ii;!
I

sicb bllS,P[I

~rorol.
D~I' 'linsiTherJAU ohr du ld.,iufl IGaofil:de\llell~,

von GMJ'! '.lJ~m'lllll_,jHQn. Dw hemisehe 'n1wi . Jung d~ UastampflM bailie' ela GamlUniUon gcltatJ"·Il. ~'ItlJ], ml~t moor \lI1lil 1r1ia ruhm Rtliz:- 1ll1d ,K iili\ipb :fre
~tU·

m :N IMl'haJlen

des I . lli r

be1.w • te. 'odlern

£IeI'M

U !gil hi:!

dlllB "V~rl1iftlll-un8' . W!r "W,e.nir:.~n:g IPu1g-: r Il 'liI'kl dl:Ul!t~~cllllt~geri:t

·l1biidigUI:lg d:t!s FcilJicl't! I!IIml diD (j I &fJ~J.LWd

h.r
IGego n;,.

h>r~c!fW1~en. lfuleu ~ d·r gchhJIJlfu~ rQg'i d.a!l i'lueh ~ gu~ n - ebil'z:,Lt,~rit ~nd hohl:'rf~iw.lvJin ' ~Jlli!les iu IIBdl I h ~den J.·itln~n ~M 1\rirk1ll!1\1!I d- , O~~cns ZllI ti.Flj·;UI\cIt\ "'fcnr~ 1. W Wl m11i!f OOgIWI' ii!OO'UiiLStdI :m.d mit f"il:Er Igl!nU:b'Ufid k0JlU'.ol~ti d 111 ~ln~ illredatfuD \,\1llM. • w1d jl!l~ 19l"1lCW2!l'n li1~ihem GnBSe IUt~ e$S ,'amliii ~t p1eg,la' sieil ron'llmrflll). 2. 1ri1{(!rw rliji h hLg.1llUJll urlW:s(!.!~ienuJ] LIm a ~JlHtnlLion aJlfil' ArL tI~r Ueg;net st ntU· WIJ:e't~' mE!'n iG· u:tz WllZ'l Ul1gIl'1'l Will', so dafJ, d~ Trn JI dos rub:>IIl oohJjel]U~h WI1 'rtrigli'b \\'ll:rd'e (lOr 1u\ n ·u :r ~hi 13m). 3. W D1'I. dEL'I 'll ner dtie J~eit ''au (j'll ~hAllit Dinbl rrk (i eli, biri"Imz.- unil V. rm;c'hUltIE -bl .lle-n).
fI ,

~r It DjUlIlkJt deer ~amh1D. O!J:Hr;.hicliteQhnik dt!$ A~~R" latl in dam . cltlaJDl1ig:e.n Eiunt~ ullitl in iii I scime.1lsteu .arlill[!I:'D' I5Ch.FI'I lir.zlelung I{'iner g_ ul}tmfig~jhQn 'GWik.onf, nl'll lion an ill n l;tufikl I ~~ul l(1hnentMn 1",1Wm~pn, Zif,l]oo. [kor Ilblag.iI:'il'H~ Eil1 If; ~ m, m~'JII~ ',l B h tntl ~,~~ d n GeglillU WiL"tRn~ Ie.WerQT ~DJL d'iob beim J\nh~~ 111 .~, f' sehu lJI .~ ~ fn ei w: ~ Iiliwi:fII~ dan Atmosphl!r b findl u. J!:'fonlmii Ih!hf' f.l'mlkorrl·~ntia~[(ln @ttitoltl! U1Wl in dl'.'f J;'Ulrlilil, llolU , mint11 sl.,ns

me

1.1
Qn

1 uO ]', Id~UJl n

d l'[
t.

• II

Illi'

chuB Ip.i,ttbte' 'FeJdlballbUlt'le Ddl~ :;.5 Scl1'UJl. cliw('iI'e ,',ldh ubi:be ' (1 I' IIber gt.imi~1ll \Vle l.. H.' fiQ SchLill PJdlc, 'no: una !.'EI hll~ l~ic:ht· Fe~dbl1l~it?;:, ~ l .. I:' .. '\, 1· p) D. tl h t PI n rn II - ij •h s l r P ~ II I' I 1:01 II II ~ JU .... .' lI Ii w 11 h d ~ It i l 4 I i fl' U I' Z I,!, L Q r Z l t, 1U • IW ILl
I~

'1
n Ii
"U

GnawbiclhllJ • ur

r I tK -teUt .hat ode-I"vm'R1u'feLe. Js ,~Wklr IDtie GaDII.atnl~ Dill Q 111fe-n h'et die ~rirkung. tdRB' Be' ,l"O~unJ IQg' rut i:.a ill d I' 'h~i~tlgkclt da.r Sc.hJ&I8'ArtWm FelllRr'l'lfi"l'l:impmg. Auf' J1 Ga iH)I~'1 I'a l l ha;yll n o'$.i JI a.l le u ed o r e n A r ~ in's 1(; '"' S ill«!l h hI.lh 0 ,1- i mAn d U U 11 f. AJ wmi ehs Ji;llJJllnmiU.l3'J ,di~n~1fI ilfrl dP.n D.r1nlmJ.11.J1\ (.i'rmn~rell.z, pb:;t£lr H.lu::b Gelbl:ll~ 1 Jieii, den AJJtiel' Nt . no- n- ~J' Dtltusfi1JJrn8!l:lS{1h~, V([ffnuie n we' U'. men, (JaB d.-I" IC~' til" wrclta lliiein"n Ga~hu'~ (l_H ... ted 1~-BJlite1 (I gebruuchl:eJJ. ' 'e ~jB1<1nt.kretl!t,'·" iI1n.d ~WitLr V(ior.il ho. en i ZiJIn9~ One' ori e \'00 00 hd Dla'1!t!kretiiJui''3I8.Mul~,l ~ hrloo aletlmui. SOifIOrL rnlSchUll'lJe'nd na~r mll elD' I!IlI Z{'illlbslIlM von w(!mgen liJi]D~t'en, Quf llen ,el@jdu~J!] Pnm::ld 'G~rfiijl]e filES, iewa,B':tlli. ab.<l' e.iill od'ill'.rub: h:.Y:i.Iw, Iill Ug wi't hOObs,fCI" • lk1ur~ hwindigk.:-iI. .it YII'1.krel'l:~mj.md',~l'Is fItJ Sclll1l B. auf da.ll ldi:+ieh ".IDol. ]) l'arti~' ,~I "'~ch:miUg d~reh mLl.1tDJk"~ und (l,i~~1lZ: \lerg!i!fflrm Zml n nurullQ -ai' .tB'UJiltLl! JUi.ume:~ " ·A.ng:riffs,. Selu ""d.au~ fIlagl.irlnlt ru:utu11fi.lligldS E:i~Jf'.I 0 mit B isan.z w U' 'eclmrde:rJjcllJ!I}. Dl p~, . tisch Awsfii.ihrUD Os fiuilbRkD:s W,oi~ lbeJ 'Til e' sliiliE'rlHI' XlIi.I! ha,:n,db.aben Is, Jn dQt .~ht. II .... 'TD.~ioM . r1iI IrllQ,glic.hte ,e:hro g1l5lml!:ins!ltIm. Wl5il:i1R ,Zi{l~B.iulfWl8"UiD,J,h iiin ~tI gle.h·lu,e~t~ n ,lPml 1>llWj~ iHP &0_- hhml ,vjJ:e;J," Elit.GWiti~~. i~ VIQtMlf" llehen d.i meiHL:diD relit WiUill'llngti;".' rfiilltn~~, r~' Q~bt au. nij~tgre.~ ,der ,.I!i~lel!! Windge.scbw:[ndigkeil nh ~q ,Sm~.
r

~rnl"n ~B.LUn mlJ.!U Zili.!lpil.mkl; wurf.

un

dem um n 1a~ndn

ZiEle

Uhgl

a u a (I .. ~(l1II \I1~'Hf \'no 'f' IWIrI PrlirW'j!11" 'Ii" r:,rat n ~'1hm~nl W1J:nh~ 'fi deT I'mla;ge' ni"'~!lJ, ~lHhll'l. n l1u jl?Ulll." wu.,rd J] I.'l 11 ill d r rt~ . k,e; I!IiMlrr'g,~.pn, di' r..,11lrUi·h In 1-".11 iD:dp.D., sem m'l lSi Yilt pa t. $Ch\\' itJ<g.em.
PI,iin

i.1i dip _gp .iW1II'H

B. ,. Iny de

'Mi

~II~

DIl:!! ,cliiw;ru:l~m{1bi('Dm hllu((f- lSie.h \,"lijUi~ auf dl!m Hnililblm;fllll lIuL iDlll:" n11 r-s-clli d Jug B~ll~g uml a.ll~ein da.rin. UnIl es mel! ~ (J _Iojijhl.r Jall immel' nur am 111 lIel}a:hi DtIl!LG ei.fI Zi 1 (;I, ] n k lit· , .Jt'im 'lIw$d~n iilii"~eJ] immar' um ilitl 'l1inf!l:r Z'i' f] ,i e h luuul~lt~"1" Hh· ~il1t a ijba.r:fat~ aUem gilU;ReJl 'Fa.kti')ll-e'[l GaSJ;u.enJW' uml Z "t wurtlen h:i(lofu1m umelaan d~tfl!fi Fnkl{w. ZiecJg'.ril!iJ 'mw-.,Flach oinhull "'rffil'"b!. Dim; drilW' li'll kif.! ,e:n .lnuBten b~im ,!'t!br'I,;'a!ir!'1I b leJ}l 'l'I in F..i 11klanrg: gl!b,ntl1h ~ w(lI'rlHl.
.. 'D.u mll1ilfip',e

'Gmmll'dJOl

-ug

n b fll2'iil1IJ,l ~f' geJoglt'.n G 'tihllT illpn. mi· nI lbes.ehro ~de Zidll'i b.e mit lohneJUlen. l!.~00rnd a Z· Cll n W1l rde in k~nj!e (:H) 000 I'jm) eihK~tclUl 'ID1d mil rue ,Mi'tl!(!' JEd@! Rek.t4:L.t'3. Il:!'iu G1aUD rfaU Q.OOg.- :mb.r(. ,\,Var I~ie' La ~ .Z'ie]ie JlIUl belmnlll-. so \V III mlaD ,die' 1iI~Jd.l-einmjhm,g , I) ~nI 11 ,Ziel g;eJUlU in dn MUte dim 1lI,k:t fill, rl~ 'u1 mllr1i~ \vi.chtj~, Tiem~ld~1' wurden wij,i1T9d d'r Il.d.luftl·b
II:

a'i!

I,

Durc','

Dc lilt: ~

• I!ilIIDIb~dIU~~1 d~1I' .rn.Uen'l~e iIiIiI _ ... !.L .. ~rvuf ,Ill" nu ;;I.,


ftfub

"".

~ be-i Orlllll'lI!) IlIhIl.!lfm


.

mil!

Im,inru'Bl'IWilB s.iimlJ:if<lll,~r TP.illrui -09. ~Icns m.n1!r"ll.aJh z~·e.il lund n,

11h.', Au 1ii. il!!l" ill JimJW I!liv, die dt'fi "\\i , 'fIn'iI'! h'idn1e 'Ill 'P... UlIii ·bt 11 'lin GcJ:ij_ndtl UIlgjig.l.l!rl lib (i'm' gt!Snldo S@11l£! G j\1;ir,)nmg Ulial ~·ijllQlm FJiicl'len., ]ie Zif.ll~ ldm.· wGfl-ll auf JnQf>BiIi~!<tI'm{on H6bf'nt''1i:t:ke-n, dfliS Gn:s l!Jl]:nt icllw'OJif.I gli ~,1.11Jl.I!.D ' ' in d II. ~'b d~ g,~iili1ii Um~ 'DiUI:!t:n UJrlll JUiI;ijt'l1 h 1Ilruk " dieJllinll llJ 1iIOre<n d(f" winil,e lUi som:ot le ~rllWrsf.clJJfig1l wM·dE!'~. dle ~Iif:lbt das (~ns ThO [He ei IlII D linJsm \lind RQ[!I'\" B ~uril )d:roiben. kDlllHwn. lln.u'p~chlli '-bil" 1; il'io.y:ug \\'uF{h! \roD I!I!l:!tt Seha r~ibLr-idrillrD gogen b "!rpm' II' f' natllttil"rl eJ wart.eL Es Will.r.d p dabnr m~r Gwillt.e.rJJUJ:p' mit BW1tkreuZt'21g!j~fijlH't

tHa, ;in tl1.ijg_1icl1 t k1!l~r z~ 11fu:bit. d l '"n mu:ili@. war eli,· Wiudrjcl:ltllliUg zu beo.ehbm. MIllJ! ~flrm ~iiC'1llrt aul iii dNl1 Wil1dQ ~m.. . rut@Jl ·r'e.i1i1ndl n Z'llr f€tlUH.'11, um mi,t d n ~ieb nd n : cll"< 'ud.ell ~,It!bmil:i;g ~U" n.onh nit!h'l Im,lolWl',t fIl Ten.Diclr1JD. il.1iI vru-1J'IlS '11. .flils

~.mn'tl!'ll F}iiuhe. '\\.~i[1fi(lcho]t l\tJ' bar rui;l< rnifi'lhrt ani Ktlslen rklr ummgc.r witihLiigmJ H"(I~,181'P- Rtr~ ,dler Tlureh·ehieSIlD· d0l'

hl!fm1sl:ili'l!f':l .Kam;_p:[miUel
ubBrfnU. also rana Clt'lage.

:rltl-

OJ A III ,d:CP ·!.'Oul wmrd.c ~\g 1m So,mmrIl IIH hd V~g; lcimliilltu iIlll ,'On mn~m 10jI1I~clbr.u n Ii!!!)., d II r Lirn K iii! WI -. t.rnal.ind!~l lt filii;) h: hi Abuwml . ~""QilliDl!U. V,Kt ~Ul.lber G. B..n1C1i IIll'~ DI~ d~~!Il! mill .i\ rtliJ·:I'hI in d~1 D rrclJbroi'.h.I'JillMI.ll<tJu d \Vcl{k' ,3. ADO, Ikr'l:n l' '22. E. .111 ukr

r ~uz {iI~el!''Gelll~r'~. 1" M mnMfallB mit IImie- ioogecsruntl.·:d!1)·d dj b Il{lSll!enlje. l"'cll'~f''te Ii1 h nll.clJ de~' An.zlihll del' 11[1 V1ttIJ.be>llMn. HI;!~~ni"P~ fur joops HIi'.kta.l' ~'1r 'I'f~n 100 1100 Feldruons· GI',un' 'M, - ~1!lenl(lnJ:u:.u 50, JIUD Ht II!..k'r,,'Ln: bL .iIl?: pIli 00 &bun, Dr£i.n.kt ,!t.., ~i n gJ,'oflelllm. Kn)i~ 'I. 'nL',m'c hl~lni 1I1-"cmigru', fwforderH h. V~'m~~!.z.Jm~ 1I"VfJ;rh gi'il'g iHO ''lUI nul, '" rlliUn; ~_eb HHclisl.:gNme er WimLg.eseh imUp: lit gut 'II t m b.1.I: It..i -~ liud, • iDl Wabl!! 9,,':1 m. q Gi'i:ImLWiltE! Z U in d I'i lwht Nil!

Orull

~'lI'ti,'It1jJcl1rewan

dw;! ~lli'.i~b

i~fii!'Wi;m tlus-

.U." 'f V

tlhrift,

D'rdefl

. .'pi!!)",'

n.

'n

'u '~IuII

"i

~iw "'"ir'

am n 'V@I!IJP.I!MPI1

~i1n

nUn ,-llhe:n.r.o.ltg

bei .Ja:kob$L!tdll, bl!ldo n'li:t Ihuttkr"ll'li


flUm.
,iiitcIllJl:IUer. lUn..
f~S9

un' bto,~ x.lrnill,. 0CBLaLik.l'!j'U;1! uud (JriiDlt:r"luz),


1m!

ill\! .g

dJ8.1 I .r W~Pir Mth'lr gm~liblQI.

iHhI<_r

'ile.rgtm~@

S"UDl!pf
W~JI'

di

s:1.Juf~
R)jlij

II'r

.~~

ZW lIJ

:Dia'r 'GliIt~nl.pr

I;I.hiO

nu:..

Unfrr:;LUl'l'lHnll:
f )11

dJ.uili~ we iftilentli.elm .iorbame V'I11i' n 1mB' b ruht'l'! Q,J«ih hi'l'


I!:!mJ!qiH
l.iCi 1'1'

J'II

DflWbiho
nUll"

U ,Uft I bBm fuDD

J.

lIP~

zu 3(10 'qm, (400 Bli X Boom) fiir' je zwei .Bnne'~@lJl"deJ.linQ~h 100 qm = 'fu r j£l' ~iIDJ(l naU.Ill'!I!,. damn 1/ u, 10,·' ) I1Dru (I ' t r) fib: iDoo F lllcrwtliiuhe'

Zu 'YllrgnsanliP ('~

qkm= 4..0 Z'ieUiii.ch9n

ilIlerlhlt

it@!I

ii!lfti'i j:', itlhT ~" -ba1" lOU',

0...'_!C'hJ,

'I

ltD ,aOI" ,llft,O'l1i1:

b~I" tob mIl'

gJ

!t.

~'I,.

'VIll£g-a.ooqdD IG~tfl.iOOh 5.,6 rrJkm = ,. ZiplDij;!bnn Ziti. m X 500.) file jel1'i i TI'rdte!l'je-n. d I'IUIJJ 11 ,01 10001 qm =:fijli' P.hm DQltterW. d V0B 11/u X "U~ llOOI qrn (J Hek~n .) Ci'ir mnl,lll .Feu~l!'i1ibed U. 200

Q«J IlII1m (400


\, ir hahn

Z,

GUiihE't:&UWI. lYw J~. Id.e-tru ilbe V,__ l'8Ch.rin ~ ~ . bidwm rka:n.rJ,'! t'l n ' Un" !Eiche:id~1 in i~fdjHlet _'~uod. jG:l'l,l~ G4$5oL1·~n" fiiIMl'l:. mehr, ~Ilnlll III fodlte, hcidl£i 'rlHlllI 1m ,. c h a.d Q n e 11 h' Sen'· 9:1<Hml1lD1en.. "IiIII·11 die IDntmlulQg In nelaDl'e' vuitI _rlaMen, Qder.l1 dl Zif'Ub'i: II n \"lo'ul'dlltll in 'fej)Ojj,MWl. II NIIi Gwi.Df; ,mi,cb ,d1'1' l r 81.1 II 11" d'r t:I It ~.dcn B· U rienl ~fL· iJt, al' j klI'w di I~ III Ij(,. um so Jde5DJ:r diili 're[MAoiw'. "" ,S.Ufeuer .l"CCh.netQ JjlU~ dll Ll:C't 1doillilora T,eiliiie-heD 8lI -mr F::IIach:feuer. So \Ie IDtli:ItILe..nttln '~r'l Fd b-a1,llb:itmrl umd MBrse:r I!!'~wa nul'

di~

b "den IJni:er-tl '~m.Iil;mIilPl[ hil!!r

..,M.:j_ I:o:ru OtiS bfurJen nll~'Pm;.h - t, b 1 hili j lrhmlcblllJ' rJ f au v~lrg,~d:m Oem.m:Jtli~he C1i1be1i~ Q,~m' und d ,or nazu ~l'fo'td(trLicllliln A_ru:_aid d, r' B t l'i, Q (n dem. ~M F,aLl . in d III1JI Q!lJd JfQn:l1 ) woh l neht,j~" liI.Ls .. r:l T'tlB' , O~ehjflJh,j' 1.i1~ b~U~0i(l'h:nmttvii.~n. Sjp ~i:Dd alx:r 1fI cb d m Prhndill rI .' lfU'lenn GR.s. hiruLDg~·. d, th.'inJtI b,E!.i o. 1Je.l'lWilmond, l"LL.lge'I1 VOft GnstlberrfiJ~rt" dli!i' 'h[tt"fiil~""t \\,'urr!;en lillfld ,'rI

ars

Bl!!iJlprelp

fUr

IUl.S

'h!lilil..:il(;he'rJ lb~l~?;:uful e

In- m

V rf.lb.ren

in JINliln{'[or 1 IJflI

l.:tilSe.

tJ. Dn:puh '~i


W,rJili' [il

r g:-ruBIH'e FJ'
ilJel'll
i')

chen. ab r
Ifj

ij 'lJkiil1,

81111l1ll· H HlllS

clIje,Dllil

nnI(Jh

anzu

d'j1,jn

Bllb,ie1}r![I'lI A",

01

AU:

n ~nprMndl1l'r
I

I ~t D G.a iJJlwrrrule-n. uu

E~ !>~bW i', h zuPt'mz:ip d.., .,Wh~I!~!IDGIW·~g'e.I1.

Fil' di B] pi!)g' ~r Caln am:n1.fir.ll.icben Hili T!!ilI:IliwII ~ dihltu;. Ein~ 'F'mUUieh eu 6 ha "Vi1!l"l.a.ngte dSJrulBCh ~ iehtt.6 GlI!'i.nbnU1.: (I Ii iO r GeLhkreuz 1 in ~id.eD Ffi111en ~Ulll BI ,1Lt:ttUZJfll.1lll't _L~ r~a,p, m . gm~ IQllilmIlmgc wj!jF'~ d1Ll; ~dLR olif dun I'ILiUlaren l'r.eftpu.n_k in eli Fliic.iummi gel gt. Wil' sablm HI1.~1 .mg,fl'~ii!JJ~ die lelzle'~~@ ~ VOl" h.-if( u1)£1.,1' bWll-d _tiCtilaJell DIU def' - fundlage des ;r,U!SSCBhdl nJil ni b~ .. :lill ~ 'n ha D8 s P.ri n:ziPI bl.mb ila:s. Iwah~. n ar di41 St ~WIU.'Il,I' dIlil' ,[lll.'lf.er It. w,~d;le 10 hOllerem ,MiI.BI! ric' i:c:hUgl. n lin'8:d"ft cl1i.dmill ~ u nb!'lot 9 ~ Bl 11Mt . 'BiW1t~~ iWo BI!:Ii: W~OD'J!8~at .o.Uijg.i'fillliri. 11i'" Wme:r!illl~gWl fib 00, a"0bi~ WIU'OO !:I~ichafi wi d.i belm ~,Mittle'r.rm ,GU&~.oun~j. \'rtindimB 'X ~rm!lim 1~5ms liz-\\? . S,ll ms,
I I I

FolrdlkWilillllni pl", Ii n hs; e-fnr.e.lnm T 'JDiiriby. ar-n OJ [ii:r doo I J~ .• ..rhwU Feldkru:m.nil ~,w:iel um.~ ~t.I!QzQJii("L~(1 tt.hI dJ ' 1~

'd,~g.l!ifl

gUn tigs ,Z H dis n Obi' till


J:lclbl
'joj'

N. ~d.
III

det"ll

oIl

GUlIcM,O

~[Jg 'nurmlm l.r:;'a8&ll.lIiIIIp~'·,' Die ,\~J3~e wfIIJ'[icIJ'l!l:en.do: III d r 7,0 rga l'Ind'Il I S{I ~Ul" be WUl·~ OWl" r dlieden z ischrptilt wirldif:,h i~~ ~iPIl1(ucl1~D" d. h, [J"e:TnJ.erf'II, ~n dl;'lIf.lJI hl~:DE!Ild~> ] IwntAle ~'j lil~ :[DBigestl!lll Cln1e JIItil Sietwl'h i hli gPh' rom n '''U'J·dlm. U.Ii!i.J lRliJui.!Je!Il FJUOlhiW.. 01" Zldllil lu:!'.fl'" UI'!](>[I 1:11 -~T~ lie miQ:gt·tlrlU lInd lm.~ 1'@iidl" U h '1'1 .J iI,~ IrmU111 - ~tt!~1. if! J)ur hb schie.8no I' delintli JIm' n
j'rww.; 1li.n~er ilL tm ...lUt U N'n Oili.Sil:l.hi Il I~" . 1I • . II, ~J' (lrMl.lbt1'1 .rDful tiip.' I' Z It UUI' lIip UliU l" liN' ii1:r Ii ZIIUr·h]llr 'n~d rllll h~n nil :~~m'1i (n. " \\l"I t 1'0 ricmZillfnlg hmg-

"'om .~~ mUll '28, J:rg:n:~ 11)](1.uoh

t dAD

10

J.'

iJI r

_-

bI

fr..mdlfJ&el1ll - DliH'tDI1Ilmll*lII~).

'.riI,~

.111

-fir

"-I~

,In II'"

I ,rlmll'li'.

',I ';HlI t1r.

r~

Eif.ll (11.'ruNig

'Ii......

"jif,

t£o.fl G(l-J:ii'Ltd~

mll1.bM W I'

man

dl'lIll
J,

AU d

B'

du!'dnbd~n

Vf\ryrt un~

Uffitl ru~

n,j IClUitoJdik. de "utsche:o ~ 'lim .Jab.! 1910 uoeh lMdc:ht ofwi. 1k: U. (i~ AD.~ 'gtf di :r Bese.bi 1Wng: tentspr .ii!b IlIh R del' d~ .~ nu!e.rellllJ ('~IiII'S". Doo IG, '~hi IhIn hgil..ilR am B, Ju:ru, 1'0 Uhr ~d' Yllil I3J.rIl ulI,~rhroo en .bj'J 3B. Jwrd, S Ubi: mnrpM1 fij,iI't & wl1J!'dro'H _-.,1). 100 000 Soh~ Gl'ii:n.kr, Ug, baglaiM in deB a:.nach_fi Llend 1''[ la~bm~wIl von .fte-1~&n8JWn,"fe:r..r.mett. .DieVorpuog (! t roo l~ jtlm~ 11m I' ~inlJ. JIl~rmtJ.brci~ ,,'Ilfi 1 ·01 zwi beD- B _ U'M Fort II n .I t1 lJoor i:!~ll'" T f'f,~ 'lI'JlII twa 51k.urn zwisChen SOlurDle I.lld dIm ror~ ~o'r .I'rd n. D II } _ irkul B' raJ "or a.tlmn diit' l' ] f "IH.I ' . 1u1l.1LUI~Cn rr, H ~hilI 1I11~ Q rrl, 1111~. ~ti!lI~ I:FI', II
I

i"I",.11

dol!- _, A_clmit~

dl . Gu oh'Wfideo dian An.;. bli.a-, IHinoo SeJPllembet'nl!'baJ:s im Trull'_ Dla aa' clliM'w]en fit!.] n sinh b' U UhF hllehmit'Wlg t :n'lsiII!!lDD -wlllille8 s:i,e ti:tu'Q ,lLunri.s:cb ·ndlP11l Wid
nUiIDQutti4.l11 iBnfi1"riI3:SWU'Iug:&t:11 lS.uilli(rh Cniliul!t1a-aJld~.." '4iC'" it' CU'l!!· ruml~!9.(l,hle~~1Ii~ q den R Yen; dfu:lmn A,U1faU b\; 3U v. H. haUnn. m '~It!lCh.MI VplI'll:1Ste m.tnpo leoo Gallnl'er ll1m I dnvnn 00 Tom-,
1.1 .

frlJi hlie.balllo
b ul,

ill dUl 0 ~j!~ d~ I1Iwn Dolmnbeo:ba,chln.r'

C!u bftu_fil." wdhf>1nd


wren

l(rO

SJih

fJl

BirtrofilfD

WlU'di])

\'0.0 d r Ga wlrkmn

mnWVls:(Jn.t1i.:;h ge.ring.er BlIs IlrhM.nz. 'W111', lIml Z\"1~j,~1'U! .,lg U~l'l]u, .81 U'i.r:rd~'1!Il jed b'lh!ilis i'JII klmlWll Moogen lID s~~n(] 1111 R.ampr~Mi d~ ae:~fm.H1111 duB dii' W'il'MLW:g j,l'd IBdmLnzfl'ulI!l;.'I lUI

\- E!lt);.rw~ 1i).I!lIC~l (HIii" 'VllD. ~o~lBclJ I" &t~e 'ii'fH':' 'bil!liS'.3~. 5ht rl11lell. 'Y11' ~rltits in den, b-r h ·:ndFn Ab. 'lH}m~n ~ ill. in rillPP Hi'" I"i ,!h.hutg Is \Yi.r~~ 01$ % nr:iIHl~ch~, deren SpJHtm'wh'kllllJ{ our
I•

l]i

durrib - ie

tei ' rl,

tt:.rdil'.

Die De;utMih

~D \f

Irh ,w.1QS5en ,'nfIl"1i" '1 it

J il!ben ~jU
tro,JWD

run

U •• hili HIt!·· crfofgfu

noo GS1!l'llrgif1cl:e.,

u~d ~II t gto:iool!fl

'te' E.rfi~uIH·unll
GasspB:II"~

d~r G3..sbt;,.~i Dung lim .3t'd,i8png~1II, ]')"2' V-el"II!II~~' bt...

gl·u~dsUttThjcl~ bei j~~"1i' ItlriMi(~rn,z.'il wpml un J{ n ~D~ft ~ iSS·D rozarl ab: meid BlnUkt ~-. spiller uch O""UIlIk "li~ tmd Ge]hkNU-Jlbr~ nl. u 19;E.~n11Ij{@'. 1111 del" Pl!'fUtlll \' r fwu n .1~ dli\b
Ql'iUilJ:£l.len

E.illJih.r1!!. n.g d:I~

dMunbn" 96 'T,ote..
,e.D~~ ~f~

~. dd,

EinlU,fMI

von "_..•. r~l' rt1~1ffI ,

GDs:i:ibe:iifiUl(5fl Hl!it h.&J

• Fu

1'-

h [~!'I

nnd E:rbo.l'E~ ,run•

mit I 'MfingriBslfI.

mUou.

'~w.iindJgliJuj mill' emilli! Pwiltl ~iUit (, hi!!, 'MlrniLiQ6~il4ellgt,,'riel ~m 'G'BI;sii~,lnU" \,Il!:rf~uer~ wurdan, 'Sie .8e'b:.Il8'1l ese EinlllA' n w

2.H,

um d@ID Degner [I,R DnrchS"clllr~lt~ erne!'! li!es1ittu:rlJ:ei1l Raum.ml 'IJInPlllfj, 6.oh ml mE!.(,.hn I gel'Rl1g au. ,gri'JkJrvn Flij~lwn.1l1illlllOUiCh un ,Fl'lruP:o.Ge.I lfin - mffufi nirh L. Die IpJ.f'olg-moo "Gl:!. ,pan; d@t Fram:n an '1PIl !hemin dlJs D!l!HlES yd. 15.1MB] 6, Okt.!lll.be., JJgri'~'J knfilll l~l!5 'lli~c ~Jldli,J; Ausnllihm a;~.fIp~en w r D" di IilJU; 'illl:fdl:ge &Db'!" J{ilng 'pt' uod .'if!'8.t.ii1ll!OOIllf" P.tte;f'v&rWtl~, W gOOu1.g'_
,MJUI ~llugfl:!

de Schidlell8 wm!Wr~g BI"~fe1lBr..


8egiOIll

£eu- f',

an u:n:d wieierhoU.on - m f!ulp'r IfI !I,I? P M II" i:IJ So ~ ~rd nuc_b in dip "jjj~l ~!allin'lle ,.ArliUW'1 ali'.e". biD!DI' die die d~111B - Infante:rle ill! JaIilIrt! 19J', l ' deti
~'i"ll d~rr 'V~Lf:ron;t 1I~lnj,tMl.m.r YI.M'gLtI1I.g~ U'<l>\'lbriMUZi

lP'o:D1M J\:Qgril'CD

mll~l:J~irt!l).
~., d'tH

',,e'h. Im alIJtI,lD.n~I!llJt

in r;weiBl'ii:ml:di~~&b,. a.dmscldr.UPD mutU.::h In , Wttd!l"rl!J:cii!1Ift,I in de.r.• n' Nac'ht", 311 Rebfll"Um:it. ullin b!;!tt" t3amit I i g;tin$liBJliIll \IV UeJf~ u:nd G~lml!d;Jil\iI(!.rbmtm~n I'~hdjv 'X~~ EdQlg,e,. Lm ibrigen "~a:r m ~B! ,zwcekmoJ.litli l' ~nd Queh ~p,hflii!letll ll?itMer. ;'Il ~:re-n Itlil ,(lplhk.ifPllz diu rc", ,t! slnl:d~U:I~S$mdl iil!Jl]en zu 1 g{lil. ";;4R!perreQ d.l:rth
I I

4'. DlI lililum

·Icka.

.&i mlten R~i,nsti~.n G@lmdJ:! .. und W Ht',tv(Jithiilltn.W;l:!f1 ~(lun'~' rU!.S '~Cb'\1nd'- .schi De:n :zu. mllUJ ;Jl:a\l:ElJ"imlIi~il RWl e:iBut "!I!I'("Jdcn. Ui Illd!Jlrdt'I~liic~liI! JJiLlit" r ,b!t:r ue nrlndl!Bl'PRS llIDI] vllUa 'r a!fJ damf{ deal l(l g.n r d f - g,eiJ,tgte C~lIl!~ uJ.ll.ed:rll-K~j(lb w i1'oo. Es \\l8.1 Idlahe rn~ubvU'nnJilli, die 811biDJlOriia L.lrl;;(1~ tURm~n~ aM Sliln\l';atl'~uhmDeIl5 11 eh in dl"n ln' l1uul in .biger FOf:Hi flifru.Wg m,i'l d~ Jflliin !j0~BIl Ein .tlb~ "'!.Jill I/a ~'i !/!1iI tJr Go nJ,l'!ng~ ",e~W1 (~iu SdlwlI.ue:Mhi~BIf••' pro ' hi (1'.. "'etlnll~~ 7.1~ nii"hreIl!. Com
"1.,

'~Mbri llIInmWdelli.
j

ala, Einla.gr'" !!l,Q,ndf']ro Hu~h lIb;, ~~LI'W I'Jj",_, El'~b'. !I lei \fQrba..ndeo~!d ubidl1l: ;lUll' ET Ii~Z ~'urdl'n liH'l. OII!lQ: ;sdlu von dN1 Dm. 11m H..n~l]1 ot'hen, • u hinlLfitl Gi.I." di" Jij'hllllk uzgTl1n&i!e del' F'uJ~8.l·rIUWri g~,lpn -reindUdtill: reu rod. Arlme:rie, d.i, , SMDir'l1 Itic lrlnige ftijt lahm . [~ \\: r hm - 1,)11 • ,"-vi, l1u!ilI' .,emJl(mse:u':ehrn$fi1l' roebll wi;rkortWl''O'on. niip.rt D hb. mgtn illlihBn z~Di('1m L di,1 ]~hHlmU2.'W r ·unJ.l. i.I Il@an,ghl anI!: ~l'I!II. N'adll, IU'L19:rfk.ahlJ!ihe ~'ld1l11~e~~·lwllrdi"amnJ.d~ . wig .gelil1'clltd ~md. V8i11lllOSReh1lil m,U.' llDWBSIlKlrUiM(!!1Il &h.nd n, ,dll dn., DphQHyhibJor-amtt nk~1 li'I'iJ~(_nd j.mn v I'trilL "1 • i\ij;S d .l'lii. j CruliDd~ ~~ Rli!t'llil Iml ,ScllWltlliug dn,. .,Bun:leo flliUJli:l'!" ,Iii J;..e.ahRicl'l,tlg-lfl Wi,lwng d r v.m.Jl Iib"1!n~Dd n Ma kendur bUl; gtill:g hllumg nul' Til fir I atwfti.r.lR, "Die H ~W~iJi~iibru mg cl:lfl' l~i1!.hIig~Ei' rijffiet Ikbn I(.!IJIi!mg tnuD, d\!Ul "\i!'e.:r-iasse:r 1 oorl:O;B.Slill blirlhrm. Die Vm!l dOOl AlIiie ~JI!n mil an n ~IlHl!iflfli eM1!..I'1W~flEm!i.JU'ln!i' eiT:lElB w~'rbamul!1i, Rlnu};-l'au~'wt-i.l·'" "R~~ -inhl ,WtIIenfidJ ~t llioolJiotl da_g.el:' Il.. Au 1) Pr-j, J'J) 1 oi. d;\[1. m 111Ikrf'UJ'i di "rolll tl fi 'En lfilld~rn e:nt~p1m" F'iU rbox dll ehl'> hllJ~. EI' i 1'lonrffll"l'lQl', dl1B ,Jij'I!'kn hot·"". o.i'[l Verwill'lldun I r 8~n'~LkrolJl~}\OOIl" niehJ. au
wePID Ie ndo ") ·11 RJtH4ilniJ]lu' lIllf bill cin r ,,])1)ppi!l.,iIl£ " die ,mm WllbJl InlL plll.im. mllrllrt n \ om!\{ IbAJ' fV.r ,ti:lt i1.nf'Dnrm.jc 00, lI'tilil'tnd dlt' iilidifl'l Plil. UIUW!luiLlcm l1'~U W.A... Iwib'j" d di hfurH 'n' Id ht .mur h " n' 'Qwirbn 1'. .brum V r·
II '1'U

lin

nblll~1 Ul.-. G
ll

Ib

Ul-

'lInd Uriim.Lk1:&lUM-

!i,\ql L'1l

IfJlilmbf

.I]~l:~e

fh~'I1hO'~'

undl

wlIrt:!'

e:1l

ttlll

,.)n

llCb nd'nrl

mrll'

cJ ruynll~QD .~\l\n1ic.Jmt,~cbl'illkt
m"lu~(".
WHr,

ngrift

3\ul'JEoror:

IJ!mU]O'~1f!'

E'Htw;ick~u

u.~t ,1iId UJ, dl~m TV, dil,~ Ge~m,ogliibfhkei:h~1I mr' liJli,- Zi;ilku.rrft-

ILIl'I1h:a~f.BiID! eien.

D!t@;'eogl!Jl
IdaB d)l,

timlm'!l QJ.[ V, ri[fQO Iii, un~D eli'AJlli rbm dat':n iilooJiiWl. rlQlbk;ni~.hristutz~~rllllAtl;l !Uml~ ,Of],On wlrkflillll umd ~lefflQllt-

IYtmllflrlofff.'S, a.uj'" ('esGblH~w. G lliru'lJ ~I/Ii..,. &f~ JUlUl~igpD.! ulid "R" Qlrls hU~tt~lI,WilrNI n.llitnr.g.~.flLiU3 fiir .,.j;np V""II' tchung' hr 'Iii 1 I'll hr ~gIl. t nls freics,
i

'·~ruf'''.

tst '.. dI;a:ll'l:!!d,,,

~echooii

~ l'-ir.mhit WilT. ,s,w i)cl'ici1bnr dar~ ): ,.Di;!.I' :ltlhwt'ilrtUi.obtiJ{P Kampf ioft W'lil flo rlYr,~."h ' \'O'li'hilt.Dismiilllig ,g:ttllk!., booh :p~1bl~ lim l.i)!iihwg ,r uDero' QeQIlt1b [(Ii'll, ~OI'iSptUht, ruB!" hoh Ii" ~~8U I'l wi'!nd, enpioht, dlii ~'&'111m! ,dlll'ldh I Dij, 'WU d,M -Jilm:n r gr·~Bm·. Om' ~l F I!'T= . i.j:[hH!l!!~,"jt d'~t'SPll ratiaen u Ii :we~kl'm ~LuJ], G lOU gi·'~·uLulUd..eu Getbkr-aIUIe:i;eh~ h$l' \r0lr8~unhunY;Bi'lch~ffD~iIlIl Q)Trili'e'llIl'lIl nIlm Dl.lut .... eben 81ei.nh~]jl 2ti k.st~ GH:Lwl kung un D1LUQ,rwi'rku.n:' DillWruulllDg dar Gitabri98lm" Dnnb~ n eh deu, !b.e!!' V r ~tHf lilltl$ m~JlId.e'r WiiUeli'lUl~ eii'flll§ I..
I

u..1~
I
j.

tlHoI.H!

bunK' ~b116u

IID,li "P~

Iitl "er

-l/tl1'l!1;

,~'gl

lin.,

e. IlIUi1I

D. D • Yiintt1.llUIl'D " rm11eBen rIdJ~~' iD!J G g) nsllL~ .<m ilimUi, 11 8. '~nr teb nd b~Pfl) heIl{"if" fiM.' it~{'S~ ~ ill i .b t 'uf umtl Ga. illre:rfnl Th h fani m r n h i K'll! rn •
I

~r.hielhUlg ri 'hHfI "ell am \""":!!';ul.tilth b.~ren 1'111-Hat"h£l o.bm, die franz"i l),iUIDI tint II ~ IJIll'iJ ·D~!.!fliP.' heri1brt. UIlB t.iMal'tiU(!oli'"j f n 'l" !Idt 77 mrn- un:d WiJ mlIl-6, ~'i·knrur~ ,J!;I' I'IJHUIIi ileg'tLnD, 10 trhr 10 l'd'~n, ahuIIUIS. WIll"fID{' U} 'ir 3n ]lUll, lib .. ilH'ol'b fj Ulld ,prI116n&l'It", sl~ \I g l! Uh..l" SlJ Min . .1 j . I.~ tau !l1111 ~''liH. um vnn W ~ 1'11' Bt, MriD. j :.. I h" J fl::n,~), N.IIDh! lll'Ig>li1ob IIU) Ilnd . 'lJ) ....t:ilan:i I!ben,n, 'DuelJ ~,,'pJ en diU' EI,gIbd~r in b.olm'm {a!~e iilLbmrWl:cli.I. la d.&s t1:n.MehmRwI 00 1LJ1Iil~ y~r.Milil ~I [lie ttn!tUSli;!b!;!~ S.Q~I.la:Wn, d1t (ftg ,liIeD Gu'kaml'l[ {ali WCtl~r u.hl'~~. neeh to ~h In ~ sclmU!r.'.kf ~D. wi au 'I l!:oiru!:rI i floI'ti~ Wi'tkum.g '.0
I

~ ,rsplirl

• an fl'lmm Til

IDeuisclPll.

))e:!QiJuf llg,~ yw:Jdh

,gut piEiltlln Fell,Cr mj,t fIllli'Utru{t"9) IkV'~n ndilnJJ~. bill re'lli r ,n ·'b! w rdob

~"Gelhlcrsn~~tru'hmt"lOU mill tleinrl'l' S,pren~ dB. ~'iEWi OIllIfJn!r 1'lll';ij'!J.~nl Q~J r ltlir UUlI urI.' oIU·. Di'l' "lh kUJlg G~'lli. IImkrunpfIll· hidhung d B h'

lJul das knl~Q d IS ~l!d,Z@S, Urn so gFH.lJier 1 nr die Ifusliirzung 00j dtJIii Offik1J:iMn l]m.d nJr'ztiJJ1, alB ~ -;-fl~ ,$h~I1_d!!!nrli~ Wh'kullt:!'(in

'tofFu r:sllrlliIDk stell


:iiID

I:JIlf

'Mlde

1l.1_

dlir ~

KOIJ']l r:llJ'khe·'·). WID" llii Zif'nmdlu htr'taI hc1m B~B:uD VI~. 'GegJli r b!.JM: :~t. o: tInt &h:wno!~eflwirIh1l1, 1timl:1J. s ]Jie 111U·U.UW'!is&rihe Vt~l'sM!.cltun ,rful,etl· i.n LI I' Wei~ '. daD, allf JOOl'SlII L 1" d r Z·i!lfi- l' ow M 1I rdi D II '11 d O(~.. - rlWl' HJm I' SclmfJl Fel,dktwof1 b· IIlI'ii!e:'I'Wl KnUOOr.n nLtillrtmh od w' w~. i n tt ~ dud b iii i D,@ 1" • 1 iii n de g I U! rlw!i11 d ,dH 8efrlIT~en m.• t0Jl(! S~und()n kl.D.:Jr dW'ti!'Ilgefuhrl und en ilt(!.U r 19eMen T'uMi. m gle[,ru:ler WO'iiK' wiOO rffirnll wu.rdc. i:)!ll'arlig Wt'gllstii ~ind~ r~k WJI mrn.rtJt:fill • IJt>uLI:Illh 1I ,.Q!llJlC Ri~" !let' ·Ver-trudj~. Bd d rJ Jet!.tun c~ GussQninB138 derr ,DeY."~ I ~Wl Im W wte:n im
J
I

n !UgPH u~d J\UJJuugflflrRo~~l1n d,er N!wmSiib'll!8Jteu nulha.tm. 8P~ AnfrlH uD!mrn.mmU:HK wm:d ~~t lllh Z\, ~ liVoQIJ.blo.'b ~ 'illIg ill bQl!IelI. DiLJlIIlili ~nh d IIten liIuhl!U'l g din: getu ndenan :HI m 1gii;ngfi'li'. d1l9 5 MtIl(lJll z.u. , DB 1!u:riij['~k r.1iIlepp \ t!JII'tU!n frililltl'n; vnr1l.m.h~e ma'R hiJ~ i:'i~ Jl.1I'~ ~l'IIif!iI Wlrt~uff dim. D~U n Utikruj'I,J)fit1~lrrLP'i lu rn l'1.TJ! r.ji£!o.. Frik'~l~ betQII~ daU g]i:lntBelierwPi.'W rl'~r df'II,!-L h nJaeevorrlJ! rn.m, .rhin basi!h\'ink Wart QliLtl .:b.f lis ~ du eh Ll~ . .elleJ'u llf mit in 1ft hi l!! dIU" lUi f!~fan d r ] 1It mum nlp]Wl~
I
I

me

uh~ed~1i
"'rlJ!Il~f{fl'n: r

lyoyd£ltJr.lJ.

l;~ntV('rlafi~': -Ef;JgJin Rr~·):

ilU:S; OtL.H'Vf.I'gifit-'te,

ItI4~1IJ:1

f1 r Ih',

M7 GIUI\,Cl'lll 1 .

~,aMI.D l Tnten.

'I' c' ti' ,fili'IU;biu

I ahr 10 I' wurden t,(l8~1 T-tU:iUru!U aueh su AngJ'i!ls~eiJM goElebu9:en Uti) ~ 'Hil" thllJnlfltlJl1 nahill.· "l)llh'" eigen '11, lilfiUmnth.m rllppij r1' II Ib 'Inrt [! w me n, ndnrrl !;,\ru ..dl:iB ahgru;ii:uo Di 'It '1Ir~ , I? .." bMm VI nIDulllnmgs..'W,Iril:tIk·I) 1> I, • n niciIl Sf,! (llig Pi@l.nl{cll wie W~ '!hmr!Wuschf :Il!I·II. Wi,.,.d im f.r i.en €i lUnd ~'i'(]l' bf3 :XlJi n U1,p! ~iIlI.l'limlilf, Stm.I".IU!!1" R{Jj([!il'll hoI! I~U n(ldi'lnwlrku~ des Go]bt:lI'tl)J7.-

l'iLa.'II,a:ri Dln,d,
hD] .!\n
I

'" i:!bl'c.· ~fIii Ire-:tm ,- ;lIcll,fj .II1i:pllll'f! r - 1:IDH1QII fl'IJtl "., 'pm Ui.lltll 11'1 L tlwd l,n").

un.au

eli

,_ Vi I.

. 38. -

111'1)

. ~.

,00. -

....oIj

v~.

E!.

1:117

fiQ ~i~ JliHh:! 0 1IDk~' '1.I.~Lw$Jf'lit'U'~1I11 ~g rpt.'rll \HU'~t., J! rQol in FI t'tHill..~fn bi En~I" .llllIE niLh ~'Il ill j !11! Nm'ht Ul;U tli~1l If b£tTI mit OdjJ}k'~ll~gru U hn -I 1Jt. \,II.'ihJ'1?nd. dk' 'f drci \\ o£.:h n hi .. o]nKclhlhDli h t l~UI"g\I~) '1,e,1i:'1(ii,.l"fln lnO .t!:ngnnr'~rr iIIl'lLfO.'1,1I1111 1 7!!irl Oil iiIIcWtdigln. cilal"llJ.fi'I~',r ."i( IJ Tl5)h~. liJP1' Rn.Ujp(ullh\li "'~v~lnn~,~ II r Iii(> fl, I II ifllrlip Airnll • dl'~ .1~fi ' • 'reil' , 2 fI f}HJ.lhi'Hdlit J uh~ IIml I .. 'rill , fm J rI r, :1, ·,m .

hint!

'n' l:hlcl!i

Von

die

Bus hrn:Buo ,eo

WBI'i D.

nac

,(e-

·nll

be fill
fl1 "Ii

,Wlfrj"

9ehutz deP Trop,a 8e


111ft IlUgernldl'l:i3n pltdJ,lll,'
D
~I

-11

die ,00pu1DI OMkampDIo,U'e,.


Or'lI.!!lI,jI""~~

k.u1'1 f.,"'-!."'f'I<l!Il IH1III liarlUlotbdn,gmd ~ Im :StidUch 11 Toil des F untabMebJlliUw wul'tl..u "\ r dlJir ~nmt VOlJIlI !(l/~H. JIl!!.li ~Wi1 ~l"Ii mnnld veC'~L

t'i ~ r B-~ in n1CU~bf!11

'f1l~1ThBt IIElHl~ 2Ui ~ahi.~iJ1:1J. d.ama 1'7 Tote. 1n d:er ,t:hrt vern ;21.122. Ju.l1 ffi'rQ~gtB l!ine 'l r~ GI!'Ibk lI~v.e:r~ __ seueiItlflg \\'"III , iIC U P 10 r l. dJ;p dell' O. AmII OOerllm 9' _ "e.rre difl ld ebe wi btli YP!l"n.

:I'Mten

LiDi ~ At1.ill(!rie~hieDll!n milllidJtl8bmi sUo n! a~liin!ll ba~f; :ell . ~I . Ii Ji!bdem dim Den'- hOI

,dd d. '" 'Il.'.~df' 11111 Ii 1

I"

Di ~I"~mw.bllnli: lO~8r \\rIH'nun~lln I,lniil \f@,l:'knltuDwnnalh;~111 nooll Intie'ld bi EI,!I.t' Tfll~rpe 'ClillrehpilFun en 1l1"IID. T11111 lile'f a eht vnm 28./2fJ. ;1ull W LIJli'd n gl~iL'lh~iUg Oil llililiil 11'1 d jQ l~'id.e," l!'1anlWn. N i e II IP n L !Jocl f.\ f til' " t.i . r'l'l. , .mil Uelblilrf'1i? \l 1" uC'hL EngJi~b ~l;I.Hverl. ,I!u!tI'U on SOl I dn l1li1 -:i T~tn. vi -111,ci ti - ~~unl ~ ti~ ~vE~~.iMk~I' iii ng Y(}II'! .l..1001 • I'D. di bm Z"II.II di«;ern 0 Zrut,fHl» kte in der Stadl .~Ul! ,lh~n lraU~ sChwer tiel nlff nil). lb ['i'I! Vi rJusikl . Qn n si - h :u.u.r IIi? O~ hidi~! &! _ r~DI d ~ IIIJ b 1!'!. j\UKU.w, 1lJe1aI!lIDI Ill_bill. m b!!ill'l~ temUehbi _-~.uJ'~r f'ilhr' dii.l~ -I'. dan as. ~I!b wm ~:ihl!llIil :QTU.&n Titlil ~:e.cad I.dt.(I'I'. hi.6ilI,i·g13lr l~u,tp. han IIilIL die :a,j_~h··.fuordi.P.i bel deli' ll'wmrel1 notweflq I)@"WOl" -eo!" ElIH'ku:iMil!1fl,Ji.l ~'l'9il!l.."ft!D. :UiJ.1" Bmm 'IU '-1 :rlfUlB,l}.
JUtow.2
>

:Ill G ~i\d1,l

uml 77 To ,bli ~liA...

.steU:l~ng ,oll'!e:; il!!Uiliai b.~ll.t1lE!n malllb£g$tililJ,b:~'i. ge.11liinJ:tm~ r l'r II r .' auf die A'h ind~ bIlirn BunttTffim ,kiiu, ;!illzu _ ro80 llF\V'!nb~ 1111 II ' [llid. Dl Truvp \ w:d, bei l1ngilnstigeJ' ,. im1rir.hLU~B uf i 'Hl' I I

,!~

'f III

erI _ Ii r

wmJ

MWH:rwa!l"uu b:llll:~ndean. So, fol,~e 81 • wie wir ~,0lrobefl 1l0.4-1li,lin mffteJhlU dl!f F, ul£lr ,oke miiL DmlJJtreuzbMStIJ"I'ZRnl n II,~ r Ifol"del"w. Ocl.bk:m~J,mh!drngl"'rIllQJlt'I zt ~El.bEt· m,d.. Im Ftll.Cbl II 0' mLl I l. hem K .r.nd,~ ml!e\r ~I ftdndw;iir1B gor.h::btetNll. kOIJstn.ntl!P lI1 Winlil lwi iIrlllll ir~en der 1('i.fmll.l.lilUi'u und .IlILri ]"Offl d U'lH,Rehie8em HI? 2. .bI:!) W"LlI'llrlslill.• g~r'lUi:e (ld~ .. ~h.lil..r p,,~ di ~IIH~ Lif1~'· n d.ht 'L .m W'ind ulnll hei flliDdwit;ts .pri~hW'tBm, IDIisi bm~n Wind: '3, m fill' Ihn~ Ruktafl' mil Elri1nkreu und GrHn~,r \m 1.

aoo

IfX)1;D1 m U

mr

~ill1l.jgl'

n ktI'll
I

• mi~ ]l"gntkrouz. ~tbk:rlJl!t~

unWl lIrl'l.dillrm·

Ii'lJUIlifon, IIm:n £ill" rQBe", tii b~n mil ri;run:krtmz. und iriin'il'l'I,1l; I. !OOO'III fiil gli'SBeir~Fli:tlhfln ~l't~Bu~'t\.IfIl'!I!l1.. (;;elhk~ l.'Ind UJlltho!"f'J'

De1tlj. II ' ',re,fII<

lliab.IIJII.

chjJ,oDe -1'1'

"fl~1UI

Un

'r

11F.,

'JI.

fiMJRurutiQll ~klW!1i5 dv de~.81Ji,

ban~o i!l{ll1. n /\1I,gJ::. O~ !MilD!.", i,~ d ~' 1\J,a to; "'lITaJf~1:!l YO' I del~ &U'&'~l'Ij;J ot'Ul'e'h 'G~krou:i':, ,~MJllW,·hll'l'·' Dill' TT'1I,l]liilr~illia·.®.ng·t) Willi f1~D T ware n infolSJil r ••' "l.lb D Ra:urne" noD, dl, D er ]ue ngrilli - \ 'eul - .11 soi'i1:ielUioh I H'm m~nnlll1" Der AnrUf v8rJJe£ iL~ IrJ!illr~uJ.JenZtti~ll'1liH~n.. 'II'iJlIl 1.:1l. b:~ l.i, Allg'~ t ~[J!g] ll. b~ :..0. \u,ul~f LI, d vnin L bitil 2. ,lem! . Die f .... «llZusi .~ Vlilrlitl-. d ~llrd1 ' t"fu ~UZ, hE!["eI.r11 tiirh 211 Aug'l!M .lu'l <1430 IGWlveJ:1lfiJt te. nm t .eptYitnb " u.uj' 13ij() ~lI'ld ~1f~ M. &;Lc,mmbeir RuI '1;t.i4:. ifis~~ wiibrt·nll do.r 1iPI~ln IlIH'UlJ;b,,,rrrl:lon ,Eu~!FUI, ~1 last \~lJrg:iJt Iinul 14a G Dh Erh(i fll'lllIDI,m mtieh SU.tfiil~ik 11W!l d,i~1f ~ ~'lli) b!l1'~ hn lr di[l \Vi'ildJ!'.rh'>r 'telhlltg d "perih>,N,B. ... if~t~l! n' ·uh 'rnlg:l;lnd~m ldodu : M ZlIm T.rup . n il kfbil"fuu ~ml'ii_ k:
L

Dill

Qasartm~netaktlik fIR .J8hI'e

'llil '.

11).

FU.Il' flit! ;gI~ftf!lm Fl"iihje.hl'Si~g:iv~n I~ ,;Jl1~If\k!S UU' Wilron. ~I ~wm - be, ' !iite- hr !;!:fii1ndUcb" V'rrbe enfib. . n, ~Il I ~,di ~n .bd~w ge:mlileb~ial1 E:'r'fabII1Pgen oJooJ' WP ~Wll'tiltwli6ipte ,.\Ir~ de.r Gn..SI.H·tl~!'el"Li.ll1Iel"W!i!nd'lrt~i" ol~ 1'( ,rbi.>.iI.'i:tt'u..d.Hi Mi t 1 ~il:r -, Mdt>iti" ngri I), ;ll'D~.If! ",o"deL lar ~ J(oMcm.trUltioDBD vun i[ielbkl"i\'.l~ \ 111'dMl, taw.'lanlJ Wlf'S -

,bimdn in dHll Vor~oJgelli.ndP

Wat :IPIp~l{tohm "n miihl'l!lUDg 116.w ilrkbm hie. ~u:m "gtm:We.h"1JI ~m

"W'~(Jih ~. ~
iii,

unm-thn.llI .1Ioti'
Ei
(~J

TlI(:IO'IU

o II.U.
IS \'. H.

",

'70

,.
in

I~BiaLl!!li!lm mils !jr'or,!!;esa'bohme &tDlrh FO&ft Wi dl!~ VQ~ ~B Ul!II ~t uuilu ~n.:!Irigll: n, wei] Hie l'I'lGi,,;! LO di F]anke: ,II r t\pgl'dfsbl.:(\ eS'III'~lrl 1.,I t W1U'd.. BJ'I'Ionugfa iii Uc]der filr tierRl"tige: .•Go!b;(I Hltl n .'. u m WefIflk.I\Il~ Oll'tml).Il.ftel1. B~rLlifcllMi' ~'~~g.e,n. 'Gmllf'ld(l'b'"rllC'h~url,Jl:l'n' ). 'E,r" uiI\ood wi II :roll ,)iliF Rmll'r'klllllllilsch2D A- nU~rul1' II \run llieu! 1.'11(1' ' i'l. i.chtet·)~ dn,D . I nUen unl gl'O 11 f (fIll '-. n dl ,.~(l~mlll' ID.l8, Cll~fII H.m 21. Y.G.r,x. 9. .l\11·r11.2:1. Mo.l, 9•• hmi lmdl m.. h~h. •
to,) \1'«1. fill. 1,211.

n. oWflnllfl!R
e

Zw@i o<lerl' d'ffl

'fH~ YOr . ul, utn:d nun og1.¢I:I ,~G b!1l ~iilllii •

111 urltll

ri i ~-e Ii'] 1 'clu'l we;. Ms vrichIg I.e Auf abe 4l- c1ii! uSI!cl!uiltu:ng del" rf}iruUic~ 11 - rtilklrl,. tm_.. bpi n ;rsbfQ icc An I{:rij :will 'liei! w. be !!opr ". 1':211 Ueb gl •if:1 Wllr-fl •

CDiidh!.'1f1flahner)

.)

el.ll Hib9:.r1lUS:

g'l'lldler PnllZ'

nbHI

t;.> (I r

lirul

hl~

~\11

sWndig:'

d r F,'m~tmelhUlg IMIJJeill(!utml!ben

die Arllib1'1(!pd ~rJtimpfu,. Idua!j:1;e (I!]Q liib:m~Lg, O'e'r Inifagt(lr]t'I ~,mlI d'w ~licl~ruum.~n!P'lw1!h:r.edU1(IoJllIGo, Hi, 'uriimdo lfigt"f1 d'1IIri_ dAB cinmal Infant, 'im-el~~, niI:e'f Me:h L 1~,a.B'ti1aT slnlil. da l!'e SB cb
,a]s !.UII)

ur am 15. .TOO felE]te ,der' ErJolg ,0 ane Eillzelhd An'tilapJlhld den'll GtsD r Vgrlll.~r' bbka'li1i1, wa~n"

deut6efum ""~iger vnUd

Kal®flibfiih~keil eracbijpfi. Dl K 1"1 'Ii, 1 Zf'igt


yasung.

,-!~I!' H:DIl]!'Jt

Eit)fl smr.k!e FWODk ~euehW1


&r]

L 11

mit

d" r ,'nIl'JxrnrUo 11,· V·, Ge!.bkI"inrt "luUirl. I, .ft'


,ilI'U

St.. Q~eldin iiliIt tluE


Wihml'lrl
~~Q~

Bidcu{l'

IMag

t"iellf'll!:r, 'ureb

Ta:tIUUJ,g:

bud

B~g-

konn.eu. dn_J, rerner dliro Grurdlbui Un dll:r InfaotHrl@, im

aU, I ann ~. iitrJ )Km_mpflii·'lif:i,gun m j ,il'l_ln~hc a:[s di, der ,rUII -.i.e ist. Ulld ~t.hUru'JUeb, (hIB der ',o_.-.r,a_nMilflmg infolg'" l\~~ -'l1r 'geDIm Linie. n.rullmt.)itth M:" Ilmd, '_ rtUu- Win t 'G11 WiBID ~1Jpn, 'od. In cinnm gmvissll1 W,iJiler. riiill'h hier~ 'hf di "ell 11.;1,1 plu illig "l}f1II Ii'rj n). Ii1InB iiil J [i uj Hili ' DO v, E, &11' \I' dluch dI 'OtsehW!: liln!! ~;t"I"~ U!1C it bt ~ Vi'5!:'~t!$rtJilIei Inf(ln~JI'i' 11ml ,3;_fase.h,~tI~j_l:'{i,,yl_iruci lan '~b,. mht'i lU' ht~~ WOIr(j'~ !!lind. S18 WUF«en'1m wesenme:l'l ,Il dUI'b wllnip, n1~r t·,heVN'fQ!S_$@11' ill! bi~ ~itt our di Wirku d r Bunton fi'IUIJl' d - ingriJl&. 1'-'[ dac 'pn ,~U ,dl!r Eunl..rn:t und Ue:looll Rn UIIP. a, Iter B.e'll'tlchftmg Zllg illlLDIie-~gJ _h~ mn-g'. d~~.. d
llh
OJ, , .

d_ll1' 'm'll:!dbHIllfrollk!, Hwqen br:Y:lllirG1C!1 M:r 'G~ll!!k~w:: 1 IIUII, J i':it!,gtllte'n kqU~ ,t,o.r: dlYD SturID. d.u:r-cb slurke "fUtru~liI!llg idB d I Hh<u Lbde dnfl Vnrgruandp ah. Aueh bcir:n. ,\Q'o:rtntF:!M'I d~:Ili Angriffa WL1rtJil' 'l]I(flib SWigaS ,ei:o:,pse~ DJiU ,lEst ' Punk , ,WJ ffuo ein St u IIlIlI IJ n'1.1
k'

tztag

Ql"

KaT' ,
I~~'M TJJ:,g8'\Ierr diem .t\n$riif' 2'~. .Mill ~" u'r

• Ii!i ll~:na' ~

nD

Z_U DJo'lUUiIYJllU",cr

_,"-_1

!-~"_f"n;lli)

'

tDWJlSfVe und lo.ngtl IGQ,ShI!tich[llBun~'r1 IlQ<M'O'l'@t','ld 'fi, ~ille Kli'lru n J!:' di.ll ,r \'onelnlUlld~i' a.b ,iche:ndell ,lwsthmPiiUDgt!1l iiflgt 1Jo\l' W dn.tin. lhtH

:r ile ,11',g; ~CMOti Olll':'n II II n-,f, eblll "I1nl;a; Ue, lII:ntJ ~.' roo

1l1i1D1

:.IWlIrII'1I1

1111

Sf.

_ lIIll'li

I.

V'tlrJll'ii:li'~itQDg.,

Die VO'M'iherfii'teti.d.~ V,urplUl.8. dJj :1 digJiab 'lJ\pl Idoil' Witkung df';ij nflLhkreut GSMOS8eS o.llB'au~ war, r.e:treekbl ;ich ~ut ~j~ Z.n '\:mll 'It 'r2. biF. I 9. ~ "'d - II Il'i~tet hie. au, daB zbn r·,g VOl" II 19l1' gro& I l diHfaMe ~urcb .nfgns v-\1I:euch. wurden. B tID, ,r d jl ,lJIriIMI MtmW-~ dry; d ult! 'h1> n~.ellP_j] diu ;plll,siBclle. UllrI .. o.rfll~j~dfi1'J\:rull de~ Engl!lhlllu. lhfe ;wirk1iooETJ G .,. rlulfle gingull il'l, diI,", TlI!illlI'fnrJe. So ijrJIn Si~.,bde~~ ~tlJ:.chen d.e-rn' \" g his .ll.ru t ~'WIU hi. reit,lllIJg ,CIeR- A.blfrl.ErFi VOIl1 dpul lt~r &I'. (4u',~ _5fH;X)[I Gelhkreu?<lI'lIJlrrI* n alJlriD ~n di S. Ie.ogli II Arm,oo ". :ri:luert Sis hatlJ) ,1ill:J n
nml t ~rlu5t .'W [ !III d.erunlk!'r' otwu ,500 OfJldefQ. ir~ uh~Q ~.el:it- W D DnJilI ndilgclU TmJlI, I d ,G r tlo&nbun 11' '~~ r:fit

D_ Du rre h f ii hit' U n g=~)'. 'Zllf Dme1rl'dhrung d~ Aogrii" ha:t~" d:l£l (II uWcl.w U~I"t;!lI~lullJf ei'on :ri~.s_i~ AdJlUfflJIDrfm~' 'l.~nllYDglSlIOge'll. Nkbt ~nil!W ,Ill ~ his" ao ]Bl)\t rien n.too att\rn ] QOG'_l~b:e. "I!I'i;lil'e..m ,nuf j~ 1 km l1g:ri,{Js· &,ill'iit \lorg~~.c.n, Dit' Arli]]PI']iwi.r'kllll,g \\l11r Ullr (lil~ 4ufgebflUt. Db Vl.!fgaslID~ n l!Y:oml bUlbar DO ~ ni~ dml 'WeSl!:nen HmlfIUjJe wlLr fir d n 2:-. Mii~ ..IIe-p,lant Di· Wind5'titk n m:td W['8driohLlI~ 'r n bis ZUlli i!O. !h-lih 1M in ~" oobr ~!-Q:rleilJlnd ,'l'tol-z.den1 13rpg ruliJ 2.~.2 hlr miliugs d r B :I! hl tl(!!r' .,' 'I'~iten Reeroal ·lgJl~ alii din H~ ,~DP'P. ~t MrltiB planmii'Big- dUl'.chtuliihmn . .tbI!l 2t Ii':ili gill» hr morgt"nf.l 1 Hdi ci~nm ~. t gen F:I!lu.a.rsdiJ~p !!IL~f 'i'~Htm NilJt_o. Etwl1 l.:\\ll·i "bill., Idlm 1!I!lI~ ~q lili '..gm~ dlntl:swij< Arlil1.'i!l:',ne auf dan nun~ri(lQdet! (iilgnm"El., day nllhm. ,we 'l!,e"lrmlU idW.9m' G~C:hit~ d:[,e, B l(,runpfiutlK dJl[l f'Olfld.. UchIl-n Gribran 8,td' ge:gen ,tijp iii.UCbI ltinennrerfe-r Utili] GB.~rf.tl~ , ',ktiQIIL

V(Jn\rie~nd erfulgt:e
Ihmtkreuz,
"l.arK

'~Q

,V;llrg~UD

'd~l' 'lord
'-"I.Ie,

~I'I

fffjndndt~h ,jp,ien

lilt

v-._

lBlnu- ,Griillll.-. I~lb J-1. l Id r.. 11" ~g .! '.. V I·it.. ..... I~ _.1,'
l}

II.... d'

V l':"Bsung wilh r-em1 d. ~ '!:i


1:r1O 1 1

Allgril&,
DIll! nelf& Idl! L; be IP'; iUJI d:ft!f'!I!.,1!11':
Utfli!!DBh'1II
III

dlfl.m ioldluco.blo;, am '9.

M'loe;r:-e.1'D), neh

wootel":l!ll

amtrikatnil1c

~f'I

B tdung@'D_IIT)'

U-UJ'd~fII'

","1\1: ii' VOl'-

D~ 11J1;tR!Lrlii~h;l'jlD~'Gi[';ool1eitung e~S!b'ook~ ii:lllJ' uf dl;'ll1 7, !Iud . April. In de:~Mgdilsfmm wu;tt1 'kein. Oolb'kteu':!: nLit Ifl~l" r rJr'[I'~ ]adun~ ell' ebo ~. wohll bor !.Vlud 11 di Flnnbn Arm I'IInerff~ umt sildti h La 00' nuBerordtmUlth l rt dlu'c' Gl'lb 1'1'U1 \' flU 'ilL ni~ V'm-lWilum,MVOU At"Jll~n'dp~swnr ~"O \~lh· LIl'ElI~fi1nll du.O di· ,I

m~b

wll~J: ~rii.tl1Il!l1 :mnrlep mWltliii il;!.lIJil ~ obDe «~O'n' iDbwlI,rmLruil[!i9 ~ clio lU.rode6a1. jl'dil~ ~J f!1t,m l~. T_'&~MI von, d'w fltru.~hl;'n. k1r't'Lcn wn~ h-:tlJD'ib. Ani dtl" An_J'fJlftlli:frc'n~ 1<'OndiDB::mn d.iQ llKliill:sehun DllQ~-

oon.~
.Zi:!lt
'fhsitmic. lII',ullillil1!!, 'iI~

mu~.AQcb
\f,O:tl

del

iilleQ~d,

GllllAra.l1ibr:iSil;~i:~' Flo'Jdnrti~Qth; mn.

W'1:.l!OO81:1J 'bier ,~Iun f1r;e~i'Il.!id !I1fiOem1'lhH1PD "'iIlrl~'Ui.'rt !IlII

D~ 'TGte ~lOO B,
1,8 lQ,9i 0,1

lD.IItmleIlmu,ng

fa~
'1. bl'.t

'!I'",1l!

111m
,

:9111111
11'1,111

$801

OIl:! dit!:llil!8.o11.l:! Offbu:l;lI',e _lUI litHo, !'Ueli!lIDJ!5tdfil: ."mmd 1!!i1l.!11 fiJI:!!m ;"~'i'

:20)

liIl,tU

:lDU~ mrbG;BftD

D~e S.1i'n:r~~tQ.-.:g .~,ij_nnmffit dQ'lr~lulOO ,RinW'l :rJ.ar"-kf'lDficl:1MY~: a,~~ O~lh~e_\ hli , [lem 'll!md siidUc~l ~(ln DiI'.!iI? re1I.~ nllm~ 20, A,ri I. Da.~ Hn.Upb.:mR1 ,diM" Un;W1"Mla,mUl'llg'1 dlllli' liemme!b!.rQ;I WAll' ~gtll.mili!i'.iL, Alii: dor Ang'riIf:.s:Q--(lQ't vtilllll It'm1lI'I1~1 MB,V~rm~I'1l 'W u rdf'V() r at~ll!m,ill'S. !\I Il 00 ,~~ iIlIllt w,"[I~g Ori!6JJr-dlDiZ \'M",mi:ecJit, \'e~dIOS5~JlI .. dahimwl' I1Qjt~ die: r1'P'1JI~01'U!:! Ad;llari'e ~Jmi:D' iIJ~lblb'~u7.$pBrr~, I"ij~ni!ll '~'(!IIt Sr!l!E!IilI~mlwr~h~ill Kr~jl~mboek, 1i!:M'.;@I]Rt WiB' qo.f KRd:! N". JD li!,mi~htmj(l~~1~l i D1u'.!:1' die _1fthnnu~~luMm'chflmTuJllg dJlr' wl1'ih~nm rl~ullAp.hl);ll D Ol'~~ivc'll aM .J,rullM~ UI'l ' ~~g;t 3oIIl" ~u;it nocl.i k~.irunM,,;ir'd~1 '" Jr.

. · · ·· a"blJ: ·· ·· S.ma M. MIt:::!: .. · ·· bi:i rl.~ · ·· !&.A.p'riII hlis l~. M,!d


2&!,gIUII"

.1l9l1ll.

tt
RO'
"!l_>I

:2'4.F&rUI""

fiEld.
olJ)1

311. MID:

!HIS: 111):111 lftolO:

S'l'!

9,8 3,'1

21£6. MId: bl! 16..1wrl


~.JIliDii

Ib,h

~elJmi

.l1!_~t,

Vel!~~

'.'1"

e.llI'lmtllib

Armes

diU!IMI lIelltaobie'[j; Q,IIi!io;lidaB3lL

A.ii'~DII

D~~t e1'lllihl" "lJt.mU!fH ilSlall . beI'i~bl''l''~) ~m61 ~ alui ~p,hp.!'1 UI~~~'ldru~u die' fi~l" 'G,ru;'fprJwd:~ d~s ml~i~ ihen r&t'IlC~ inl '\,ri:!]ti1i;ti~~r W'I''irr~Il'llil1hl!~
1. EIII,lh,'Cbll YU~I]JlUf,dljlJ'~I!1 ,d'~fiiJ~h>Dl, G.'~iIl.,ID,~,B61J1 m,~~ iG~t1:Q,.lk:iilllllc.t~ IIHjjt!!hhll]', hi!~!!lIlJIIl.oHt 111 dI'II'~V'ilrW'll:liIIrd1DL!I)'ili~llh!.~l'Im~mll~ttlhln. ~'''~c l'lIi'~C h,l dJUDVfl1rIiil'QjHIiQihHa,.ij.glllDeIIlL1:Ii~~I;HIi III'Ddl Feldl .. ~~rIlUOI:l In 11Iiil-1'::i!j'I:!U "om '~4:J!L,.;:r'~ifi M'J'\,q (el'!llt'llJl' fi'lt'U,1I bitJn:ilJ~lnu,~· c:eS:e.fJll dh~eil ~'I:b1lhlQ Frlil'Ililt1

0 1!!,A'!liiluJ.Uio:n I f,ugi}!!hi'l.lll in d~iD ;r1lf'.·l:IlIIdatn~BlI.mm!!lls't~~l'!lIl~. 1iI'1! . ill 'ClI~I~O~!l in d.o.!][ 'Voir.Ui:Hlfittifi~SiliD.ll!1·ol!fttdltl'H Ill!:!c!I F!:!h:l~~.IrI'Ii~I':,t.iI;lIi:1I lIi1!h, ll~nN:;'I1I,rlJgJg d-l)lIi d,!rtl~III'l;lb!t<lIi '15I6tbllf.~o'Q"'u i'l:lm ut}m. JlIllt un. ibm _.•:r-iA:!gB"I'I,Il1!.

a.

E~IIU ~b~

,a.... bl!lI!l!h.llt1ilgtl!

·· ·· • · · ·• ·.' ·
<

..w,
n'
00:
~

ABu lUil~. 191'1.

~. "tm1

,.

i100
SI!I(MI,

11)
I)

!Ii"

lif.:iufiI 7. Jllm

,dWi'lIiih.

dl!"t:I!I~hi!il_ m~IiII~b-lell:am,

mil

,.. ~.~'!!!;n,

G~~
t&'U
••

,,~W!b!

bh

EJII,",

W,ile. .rul,i

tgl~ (,I~[l~UI,]'~fll!!: V<'ClIl

'lhJJlJkrt!llX

IlHHIBl.ltliknlU).

'st..TWlli
.... ~)!

...,
iI
r

••
E.t!

I
I

naB
U.
Ut.llll.

25: ~"m.
UI:fI3I
iN·5,

U5',

rr

"

U21, J Stl,~ 1!!OO; ,!ll 1611 20B.'7


Illlll~,

:2 ~.• 11di bu' I,S. A.ugmu li11.A~gftl.

liM
R5

i,t

&!Ulf]le L Jon

btr..

D. ~lIlm'~
~

~.I
il~1 Hoi

lOUt

liD, '~lij!I!D:oor

?A'')~ I. Ik-

~ [) bIlbel' Irl. '. 1liioro.mlbl!r


~1. Nommil!!B b ~II~. , UI Dc!ftl!+!:lWI

2i

.~
~Il~

..
iii _

na as
'i

I~"u"bur.

bb, BL.

i.B

.,

[fl.""

lall; UQJTh

C'baIDI_

mm

a.a
IU

18. !1'..

Sil

e. O~tcbe'r
" ,. IU

•.••

1II71U,

'f

'"

Ii'll! 8~tilli 1~ 8 J

!!ILNiJ!i',~iM:~ • • •

~!(l<.

ali'J~

"

.....:...:...;..1~2~!iIli1.:.i ~~ .

....+..~".,;.{I;.--+~~~~~~~~~~~
7'(fII

9D'll11m

\V:ool

Ir~d!, IU_ 1:1\0 1ge1 I! .J :Ii 1iOO


3\12

2'.,

n.
.If

91510 'L 85.E! HOI

.IIU~~

~~,•• " ••••

••

Irrlti-.\n~f

20, N'~mlim.r
~~

I~] i<".

~'O. ,,1111111
1;17 ..

1.

n.l1iWm

~.
00'-

~Lt

.'

I, .. ..

bar .•

•••••

...
,.

arm

Hm
UI l!S 20

l'alS ldint till ~ Jh19

IImIff

lIin~,

I] ~ '\

,~II

J)..

mClJlLer

llOiL •••

E!1I;g~c:r Eugl;

;,
1 iii

55IQ:i
, :!.'Oi

ea
~

A Dltlill 9. A,I'pi '~.I~. AI4.~ UI1S,


d~:LIm

1111 dl;]'
~

Jii

me,

IS... l.;n

tM.llm"

."

61

2,1, A,rI~l

JU.
~.

"
'I
.... t.

!l1~

l!i1S

H:B 18.9

11

J~ili!!I!

lSI
23~

Vil¢lPi~

ill
(IB

ooa

112 2PA
i. 'Okitdber HI. " f,8·1 $L06 2'
'Il501 11M

qo
U!

~UB.

3..1

t5~t.i!mLM!E'

IIflO
.il

'25
,I:U

n
",1'

jAmbmi~..Mig;Vi1~ '!J!·i. • 1I~lI1ber j,~1l8, Y~.,Vil~ _, .'-l.:amburt9tA

ClJnh~ .~. IlJ.ue:otln- &I!;rniiif ft 0):. ttllH!l" 1'£118. Lc: ,Jtm.!I..AJi,lri:Ef V.fil
_I.

MIa: •
nll
Ii

III

111

lEI\..

as
lM

...

Mil UI • 23!

"

ru~r
Nov

1 1"

..

;a

••

••

~. 'OP~vcmh

..
(]
,

urn

J 9~
2"

G. ApmI,

..

1;...
••

•..

:m'
1

!all! L2 'fl 1

tQWilliil;-}mg,riJ(J.

~. U118.

..

(1010 ~'D20

I ROO

.,

If

..

iii

I,

""

••

.45H.
g,

In iberW'w~ll'ntk! ~.ld 'm~ oi]DLbkrollZmmUJiOD ~u.rnckZ'urfihren. dvilheor M.hr Au[kH'ii.rnog •

1ll.1:'hude 'n:,.uf

l;e QBnhfl;d~ nd

(h' d 1J~I'h", Tab· u /riM

1.:1 .• , •••• ~..... ~..

61

] 'mil 4;'l~J Bi,9UJ 1:1195 Jf&'j 1 1!!i


ill!!
I

26~
8. Hi ...
~

...

..

rllln
0 ",II

II

...

lIW

50

miL

In .fuU

10[111"', ~, 'f
La~ ~~ 3JJ

.Inl

~. H' ,J'u.!i ~m~~r-~~=-~~~=--i~~~~~~~~=---~-m~!3.

Fl'IJt:ztl!iliuw,!1'A~IKrirff, All" ~-Ub

~_

u.

7• .ADgIU

"

S8i

jig.

2'1. A..~
"

~R

O~
lIouDli".: Ue,rJmllht

[~I

.~I.nif111~

iJ)

idb~i!,

~L1:'"

Gu·

~~~

im . ifmmi, JlulL Iller . I '

III
4. GUIIIlt~

th rb'mhltt.l[u.ifhrn

ql'J~

'nlle:
ga, :S' UI
iii

CIIIIDllRli[·DItC-

T~
'l'l~1

dc;u .,hea' 8Belbi~lrh D d h~ righH'1 tUi,llb

l iii 1t18:

'(i- b'I:i!ll~b dJll;~~'I" dl,uuh neillAIH nfhlllQliI'IbiLlo "1!Iu'd,ft ~ ~on ,-If' eb~~fhlH!!iJl G.lli!ll!isrrltl LJlugl!l' p,nl!llrdi!D.
!HI,s~i8 JUT'

rni

Ob~
28, Api!: • 50. II 7.
.1

62610

'~ 1110
87,B III 9

"

"'-'ill

Ii,",

00 BI1! II

., H

ilS53

lOOi

is
·&0

18 m,'DI

10

:'U.

.. -.

1 ..

132$1 I un 1t'l ~ U"'

mt
2'1.

~a.

Ii;

N~~I

rUII "
llld,U

:a.1I, lC1

"

11
'!1m ~til III

f)

_~. r-'
2:Si.

n.

-4. JllDi
.j

+. D~bilr U. IT 18., ., 211'~ '. I ,) l:I. lft<~

1_'

u'

nl.
9. lO.

2. Julli II.
I

.. · .. · '. ·

"

"

··· ···

em
!il~L

Il2T

8,100
'BIIU

I~~
Hit

0,111

!lJS

u~a
8,iD'

21
.1 lEI 29

!lit

!!O
t_8{I

'27J

tf.
U.

.'
'"., I
n

· •· · ·· ·

I~

tlt!, 1

~nUl

89
';ll

:2

Die Wl~

~wei

n ltie ,HiiChtlg);Ql1 d

II'

.J~
••

fit
l:iS '14

m
U~91

24.
t

Ii.

.,

1835 1c I lSi !36R1 11M I'D!" BUt U!O,

IUS

1.9 1181 '11


lUI

ga

alllclni wm Inm~i.&t_b9r' &it, nngo , brnl~tI TDdesz:iIf(lrn 'I,tho !-ltd ·.aerl' - '0, one p-lt·... lIYD ~gis(!h t ~ I"
tU1UJl~D:ng. Wtlf>lHlOh

lJ-yr. " l' 'lin di.'u ~~1, I' w:ie bd Giulvw'g,i i-

bE!i q:el'l'iiIrnJJchu

filII"
110

bN

'1m

&'1 b

tlAge

n-

Va.rle'lz;uDg' Im J(Jl:'itQgoeUl lo', II. dl'f' hii' 6~ ,> H. l'fidli 1'1 \l'pl'.lil'of I1i R in

'am

~'~ne~

.22-

:201~

II

,~'BO ~ ..
$IJ"j!

1'. 2
16.

t2'.

a.
II ,

.
I

4lD

'1

MI.
1>9:.

m.
Hi. 2-

7. &pbmiber I•

.. ..
rr

· ·

n
00 D II

.l

Un.
1:'IkttsDhGI G .. QktsptmJrt.

I. Oldo -

2 Olli
11\'10 9 Q!IJ2
I

$06

2. April.
" ••

"

t ~l

IIU 118

~8.

.,

O.t;
72.

'81

17 t,O

~oa1 1851
~~ 11'10

18 ~

3D.

m.

16.

'11

NIn'$1wl'

"
IJ
ft

" ..

· ·

~.U.7 ~OBDI 1108

-4B

~s
to;!

n'il'
00

~r

771

7·. DCJ.eIIDbe,r ~ ~~

If4?02

MOa

TahfwU ~ ·jgr f'lrn£!:iSeiLi di:e- b Ih ill .<\Dging·B dig, • ngiiindl!r dure.h ·iI II ISelbk~DZ, oosfru.igt a_b;I mwh am1'erwtl lib g'e:rj!)!ga liidlliell, \"l r n n rU.. {;<Jllc mnplrlSlolf'o. [Jje TntlE fiill& d\U'~~1 IGOs hi Den ,",'Imll· :;"I~E'nf' Hung tipll' it u cb, 'G~krj:'uzg.rB,f,la.t -011 6 v, . rod ::!,~ " 11. herniJ fliJrl lId" u'j' 'l!IJuclu~l['ijl!mI11e ~ \H!mirh'l ('t[1if:bl. [)

Ad ll;o;del,eillloK itu WeUktililgtl IWI[ in tlet ~.W!MI!I~niBiFn. Z mm'~[IISSnDg. W" fdM' Aritiill~rt !III ~ur juhefUk:h W'khng ,lin '[fnUu:b~jdm!'lld(l"SkU",. DiQsl!r.fill J~e ArliU'J Illnl'9i'@1Ir. Ullg gillitig£, lI, trill saIJ.Z. omlieT' ~ dl'r A-nl:ail! Ulld I)u.rwfijh millS, .lfVoiDe:r £;~h~ til.~. Letz 'moe l!1"~o:rderteMo"rwiiltilJ''' VO'II'iM;;rr; ihl~n jJlj 1leI' ~~,reclrudi.Bitfen Jiu.walll und .ic~b'ill('t'JwHun~ der l1ep,ijl1gbr!llJ enomu!D Q~DI\I,nn:iifl'lII,sm 'Ilg 11. Erf~ lil?D ~lcb nnr von in,mn '1f1ll,~.1(!i~pten ,MilHl'W'HFeuulI DrwfU"I,t!n. Van deli1t trlnm!i.l 1iIw.ra1l~if!Jl PlaIlL i1l''l'iIH~ Ihua-' . ebj-e6ug dwtlll umJ -?j\II'II.:gend I'l r -nod J;rl,h '" gang III w,e,l"~ll!'n. &!IbBtiindigfl.l!l Abwaich~~ ei~m.n(!]' Eall£lda:n bnntf.l gnoze ErJelmiB In Fr,alfl;e smllim_ 1nlo]ge I, gU hke:H dm; "ruW"'u~ uI1lB91ages ·wih.'E'nd d r VII":rgmmDg'~l1IuBh.>n tjQu GIJI15l'!hti.tDl! flJOOt"uhk 'lIrpfZ1.'l~ s~Ja,nGllno h ke"nt'! e''lftSlb,-:-- LillUiI!IunitilUli !\ut' ,r ILffigung est Ut weJ'~Il[l kOliID!,e" o"uJkar Jultl'Wlglen gil' ~i1i Br nQ'1I'u,t1Iaton in ~~il~l'!nd91" Medge ~lt!J~l!Ilr.I' Wl"rtiIQ1D!I. ~nmil. 00 lE'rtardnmm uUn:~ ,1 I lellnng ~. "Drl n _tzen.GI'tJl. nth IUe&> PI 1:1~ mulltbll vQ,her lugl mln. l~nn~1 'errtne1 Dll,aUfi erg,nh sieh ~ML(Ui- Eril~lIliUg der GetlieManBi"
I

un- _ AuJ~

a..

'.u
Il~mkt. dW3 'QWi'-'1I1Uul iplmeI"Jlu,mi;Dpfllll'lg' ftic1ll IiJODOmW r ~U tll"8'Men, 1WiL, lind mlD!lIl n tID zw~iif.l:i.g dQS GIL!l;l'l: . 'mIen lIIlti 'I 1Il1~ b$;O'l1rdl!1'P KnulpfbruJldlq:o) onderm ~ GIDIm Tlil d A~l1ll ri ,imphmg ,!rn'~,u·lIch. Ee wRrom:U AII11g del' AJ'tUlarieieit.unIl1 t!n.mr Zii m:rgen, iJ!ml, ~ g~g~im V~tn;~ fiili"G!lS'IeofiVln~hmg ta:ldiooh ichU au:geQub,t .... ~l!mrdml. setfiKI! rune' ,gl:'o8e SUIllh!OOlinfnia, ~1ld elne ~chlDatl'l! .Eo:tt.chlWlbaft \'Dl",jtln'l. CIilm:nitl hP llDd m, telJ)l' IOW,St'JII3' Ha.r~1i1'" mu'Bt oil dot Fi1b~'W1i!!: ri'titg-ll-tul litA1iidii :r,.ur l!r'fi]gu:ng ti'l'lm. Dii G r U D db,., in 8' !UI' g d ~ !!I E r f o-l J::' Q ~ h [l i tL1 Gil. S,IHdH t1a, 'e n '\r\' IU u a d bU ib. el n Illrllu.g',e'l'1gJ ae h a e l t a j"IIlIULII' ua ':SUi. h g [k-ie: h d • r 1.\ r li IIIH h l (ll k tj k a I1i !l hii' Jle. W' e ~'h. ~ I n ~ , I _

fabrliiug .ll~'t ~8t. iild ~.m CtUlllPCnfi1ht ':I" immer nur dElLS bll.l~ r \'tIl8 war', h&ha'~Ilill!s . ii!chlll Baf:l!El,r.ia·1'J,MuLUJld sicher leiten kl&mn. Eillfl dlmllenil.8ptldle.nd wmmre AuftruJun- m I[]nim:grUR,P8l!l Wtll' d WI" ,Ii'far or ..

Iicll·G).

D~ N_blf.eUe gro~r
ya.1.'I

Q- . ~

bn GooOklUDp$ waren

WI:)

I r-

i~

'8J:IEltrelllligung

if:a;tll'I'ilil ,I,unl f\llrl'fl'Qual mfnb::e d\l!i!il;_c..lwe!te:t'l. J'elwru"'_ dim :ooli"mlIl.Bn acl!millUimb lUI. H ",:i.oo.n2;. I!!IJIHl !'IIO .bt!~t ntil 41e G UJlir, dtlJ3 .1 - . Munl ""011 III dMI.. OOJIldCiD~.b11elktm fIdLI • min ~tlgul'l di&! Ii' Nadtlellu ]U.'!Dntre 1ll1U Illn.rdl enIB.r:tnng d r B~1lU[jgl Zuteillu:nrlr belon~lm iii' M'IIIDUillfn.sb',ij,gnir'mp ~u~d:Be.mitAIIWb. :s:tli.tlOJll

!'lim

den

}i"oJ:milil,1l

d,';'

J[a.m

deli" bpi!HHul r r en }] 'mlr ~lhHli K"'mI[J'fmHhl'.

p'f 1E,]g"Il,U;\i1'

unt'8if'
oil[lil!'

U ~'r'a: k

llulltiguDg

bwUen

d,@r

W:hlierung
I~

e.r s c h l e d e n e n und doti

sMlung ¥m:Ii 19ri~"en .~.,y.kl w8Nm. AlB: achtell hew (hwr;h:i.eJ3en I:mlin !iI~~h RUm. diD Herabsl!'l:zoog IlW.:r ft -'iili~itlm dt:r G _ ,chiibi i'n[~'lga d - Gt-bral1chs \Ion 11lnBntl1liiti!:l'D :!Ui&~rumn. . rd h.
II. Takfik del' .Amlillertef.1l.

O'el'1iudlu. Zm· VOl'De i'!illUlR gro.lk!r GlDi..'t.B4IIiJ WW'dBn tlen le~lordl 'eblID Eiil1leJ:~fill ill vcmal' ·~Ru.ndeteSb!l~~O\, oft b~iSdiiQht iiimiter die ,IO;r.. ron::1;e1 tmm vor~~ pD. In Fr:ar;q kumun i:linnlicl1a;t diifi! lin ue.l1l. rHtLkwlh6«, n tellnna n c, :6ndlllh~n Bllilo.t1;g;ma de-l" flUlC'rto:lUl JiI )'wliolfflll1 W ElU~ ba ]1~LsiehHcl cl)1\\~arc Fildhauhil'U! 11M 11l'1ll-1l-K:o..n.UIJt!, ,r it ea mJ!tluf antnm" mi 'W, iUrB!!lC'llmm GMwu'tm'l'l Jl1mt Jiitd.ih' din' ~ "J\dI

Dh'
ich.

'ur

Ga' a r tt l l
-tl1dif'n

t]llll!lklik d. ....li

l1.hiiob

I"

AHHer
,qll)

ell bal~l OU;lHldilhrl"il"-

Uchl,lo -Ft'O\111

1!!J ~r,erw I'!,o!'0).

dtn

iibe:r:ruWme:n im lI'O'r:1iich ilhrlw Se.huB\\'ldl!!I, d..lii! lfilulfiiWel'fbr und IG-aswerfer, im il&'l"'Jig:en IdiB F h:llm.mllQD f1I uu I I ~{iI'l fl E,B']dl'lauJ}Uml1. lllfi da'l" FI!!Idl~tIfIDe" dk pm GescboO e ':\ a ('lfll\Jlt (;ruoI ruDf}famll enUliieit, wtu' d:,W GB'iri~m i'\~i"rlUQg ]liUt" halb 'So g:i1ustiY Jl ~ 19r ImdtLen 'F ih'U!ltJUliDiUtl'.lni;t letwa 1,,2 K.Hll. ""D.ru:i l'dtiJ!Wici1lt Irla

\fflrd ren

n--_UJIl en

(Ji&r'nkutnp:J.IJ1l]l~'.)

'Dif) V~~liLng

iin

8cbieiO,~n.EI auf, IDf~lge' ZUB8,mmO'llIlFb it d.oa LanE ,0 h ~ b. 9. n , 0. n g I is (1 h IIIII U III d. !till fH' j, t. . Ill.l 8 'c'~ B n 11a Ii dJensh:' tQ ]i 1'IlIbnkr.~jcb WUl'd,!r!nlJ' m,p.lnf"'ll!U~ VOl'· ~bl'in. I!L a u I cUe em G hh~-e e.ha['fen·). ill ADlle:rfd I'iltron ibl!l G_"ItriiU rie~flho,;; in.nit 'h:S:~lIdj"
KJ.I1I.Sse.D

.ain: . 1 .m1I e i z g a SIe.lil.(I S 13 e n


i 'd:itm Vi ,I"\\'

nd:ung an'LsIH"

1..8 h I' tHl ,fffi 11 iiiglie.h mm Ni,oollfrliU1H n ,d • IJI1 I


IIIHhH'

ne

11 l l' oJ

a 11'lWEI

dent

IOehTflUllb

Ma(l!l 'hiworzugt l!'Iahar im A fdelncl"llln Q'ykriim,pfhrn'ndhliIq,"01l g!l'tdlk1i~12~se hil~. Ha[ groll ~ _~11.g11,[[t-lUJn' .. n '!b.iIIJ~!llgciII mil f~aailIi~C 11 liedmrt kn j douh d.!O'F ~j)&110- • sum wrn.n Tell ~'n t@~ KR!;l~'b!.[, Zum turm ~r&t·bit"n' n urdan sie nlc I ba.l'a~zogeD tin, 'RgeD: !i lin to l:lUo woiter 1,8 rUe I~]t:btan I1ollI.llaulilU~D nlui 'WRrm in Im!tli- tI:i' ilbrW:fa.rtll~r AnzaW VO'Ii"hulid II at .Ii B., Sf WH!I'EiD limhli:lf'. 11UUl.bt1',~'lll ~ie dllrcl't fiCbr \11i'irk-

pU'L r ImellDurebS!i!h]{I,i.S'wiY~ .. M' lii<Q[ oJ.1) run groj~

llQ

rueJrl in ~

~T!

bl';ifll,gen

c.

·ntll,. anJl _ i
,

T-O,I'illllld.e~ Es W1Udlt ~t!Ollt dD] niedlll'lEl 1{01l~"'l1tfiD,ti wir.bam ,dmD WEelitiir.j\un:e. ~1Js IWi:!!chiil' VertrebJr Wlll:ltten all~ sproe:l1en: J I'!!SrJi~l r~r~nlel.'ll von d n EqlU.nrl.e 11, . _Ii"~,m.titGr-nf!3tcD !o'; 11de FMMO , .!!J . ~yl yau·rl-Oranteli!l. v 0 d Q - wHr· kaaem, Le1"tete :swd :a~h2iWicb nit''h.t ruel:tr JI.'llID. Ein b, gl'

der ~eut.:: ~ n un ~ao SI!)

m
IIi'r
snr

~rumnlni1i' 91 dlaz~ bafiihigl. &1', ,do ba1il6 (f.e91Wl~1:e er r:liwnpfhaudJuuxcn in doer Ff!t'nkamplRJUflPl!. ufld iJ menl~ulld PUzIlSU1Zel'lt i\l'I:1rteilbnfl iIitfi~Ui12 durd_ ~ti&1'I1! K.a liltJe.r. ~lU h""LttO:Jkon Jil' II: rT~L1Jrng' Mhlr~ich:. DUUilM.Jli:nm ,GfijDr.hi fJt'r HTHr t·h:l!l~ TJnh"I,·tmhm,g in Gruppeli nolwemtdi " J jn fi1:r-

Mil

,~E!.IJe' fir trMBcbic~ J, Dem.u.~ SLru]'e'll wie


I'l.hl~

ga1ten:

lilli._Nill!i"·~~ .

p.o~n,
ma;cl}£oI1.

1e;l!:MahnrIUeIla,EYa'

'Qum:Jl1i'er!3', F,o~~ertm~. Vel'h[ndl'lD~~l~rt, l[!Dil d:Ccl'l lCiegwao:r~i:L11l1dllJ:d:uAig :t!Jl

hU:lP.r1il~l'h, tJJ~sItgS

~w(ll Mlnuum
(~5~1mI·~nilu!00::
]10,5,.
B.

R!:yJ RiJ1l"fI Hi!k!Ml'.


_.
,,'26

0I!i1ll' ll,4"..
t.

..'l9

100 Sdb,.,
r.
<I '

:~" MB£eh~llP~g!~weU.D[!~t{W Mf!iil:'.&l~r- land WJleu.:W1P.d!li"ml~II~,lIg.e.n. ~a tlell,ieml. loUT' BremLl'iilili LigiiWl,S em 'B' pm:mong,cD ti'ieBiins. 8. "?'I11·,binlhlllJJ;SmYN1. l~ur Ve::rhiudeWU'D'K "'G'D AJb'li !,fn.gll'Il I 'f r-:a nsikll'~~D! N~.iChii]lre'.VQIl Munition ~m:l Pl·O:'II'jil3:~t. It. 1](l1.dI'l.d@~I1!I·.~im.lIIgt1n. \~j9 \V'.01cl.rr1r. Tilil'or', M1Illd!.ru. Ortliiliib.!l.Eteu. 16Ul' RB'l'Il.Irn'!J~'1 b~·. Vet~i'r.!den~1'I Wan!'I' Elemrl gg.

Reill:..
R~

odcl" 11 e1fSfs!!!:!nr~~ '(j,~h

i;I~ ~

JI•. fr8JllR"fi~.It. .1'1: 'i:! i.zges

e.h

(HHil~

m~

n.

~L Piem!i!rirrbki'tEn.

A.~fti1d('

Intl'.ab~fi,ii!.

dl!'~ns

]313Stb:i.!~rhlllll~ r z.u yje,r Stmrudl'!1ll. }\"iJ''Ii'


lrl'(])1I1t

"tfil~ntz' I1t r jE! tWHliI.

dl'l'.b rh~_g.rJIl:l~~ rr :rth~I',I't', mi!l!md~ m ,Zsit'ral.IIH !'\'til" nJ),~sl('hm~r Mlindl'iIoLher ein~l' 'Vi'ncl!m:i!..I'k;~ har :3 1't1:Fjj c:,drH'~.or1idl" &rJ:m1
tt

N'.i~tt rL.B\llollig

rll

)"i,.r ·~u~ Ziwl:I 2 litiS 0 '.M.c!1l .iitU'U~rlili:m~i II!Id~u~il}l.· .i19'I'llh~'~eli~ ij"1tii,_ vlII!r~utJehf!r!~ wit lhm,~' J!l'P1('!hl"f Ilill"gf!.bmd.s '7!l1(1fil~~ G1:HgUt'!h~ Tlif1ii~'1!!T MD]]itio1!!~"ed:iJtaMflb ~lOn nur III Ilis: Vu di!l" uLRElSnbQ.5N :iIl'lt el'l"ej;(l'hen S,e1. \"i t ~e 1" U m jll;. A 11M hj{!],' I~U rll1 d,~]![t:lill!.hll 0 1'iI~,11 ,~inel1. Gum.u-

geM.lli~fo

oa

am;

7~M!m.·l'i!"lllU.llto . • . • !it Drier 1.1},6 " ., ....:100


" I~15" ,. •.. ". 1!()1)

'r

ski!' Wimd

~\'_(il{!:l3li.1tiulzt~1 Gilliode CWu.I,n[,pll~r ThrU. Rm;;(.- 1lmd ]lm'fiii'ililmite G~~ km:mlq no'tfgJ]s bti 1!!3:i~OO' ~·bl.dBliirb biB Ul' MIlIU"n !I;JnI Stllllidll! 'Ii'l~ru;,.~n \Ve:rd'IllD. N' .!: pl~ 8!'!;! '~tOl'lBi I h'lIltl'.
AU,!Hla..hm£l' ~Olml

his: 'mt Mieiile:QJ :P~O Stl!Ulmme" ni~~a!~ ~~bel' ie~.eg "'Nm1It'i~I, mii

b' :f 11, r sis t ~ nt e (j' (' !'iiclf h I{I 8 e. (~.. IH~ W' ~ hl Z'lJI:t Nilllderb.ru~1.Ul1g dl1reh Ypl:"l~ih~ w~eOIUl.t1TIm, ilPij d.N'? lk:lt'i'~lllr'lIn
.1O.l'Dji!'K~te:n
n.Eliabs~:tITI~f'

1zj.el ..

~ahl!I!~L A.hcllll~ml f 4 lill'(J III . ~i "


S'i"bIY IlJ II.h]

r,(IO

b'Es
,.

Ul('IJ

1f1!OO ~ ~4~ lOO

4;fl,fjl!\ des

OiM8:ilhieme.lliEl~ IEIoo.'d~ Z~€!ij>[;n


'Il;i!le

!~h::.rlI~.W ,.

j
l'

A. '011gQ~1lI,~~.

HltlO ..
!Ii'!iilI«¥l ••

KMJ
~FI

G.iJb(H'fiil~t
l(,wr~'~IU'ZmtpJI]i13

wiG bfli, di(liDlJUuJ.Sooen g'~lln llcl~ Pli!Mb~,~ v.ie]',m 80~"'D. 'illwoofu

Mit vG'raehJ~eJ!I.aill Al!!'j'l:l'~ On$;:)l..m_stQI dUl'ftc.n ge:mise:bt ~'e.m:'i:lell.

,sal~aJa zw~1onaD~g., KUIUw


.

Uesi!ihleI3u.lllo~

..
t

I U~ .. • ~ :iI.&OOQ I'

100 ~OO '"

~M_

~.,f'rifi'tludiIDl.

J.~s Mnl'hltlon~fiilMlull!h '~nilliiim'lInTh ~ »is dl"ei Mill'lill~ f~:f j m l""l'''nf ~lrI(js"'0n: OO!J iiill ·~OO'Stlltl:lia,.]~ n~ del' IfuIUe:.:IlIliJ'n:g, 7i&~!Il.>G-1"1!I~!cn CIi.er IbrI:t. " rnl ~i 100 't it " ., "

loo

Vfi!ll'~J~

Di{!,hbJmu ~~.B~aJi1.e:1ll gaJll'n.. HlJ?'lflfi dm- ][I'I~i",!:l:t\\i.l:;~lm den i(;l"mli'''' PQ.tllkl9 n in lIe-w elflDlg' WaF. &i pikl',OOil' .Zi~1 (GBT<ii'lilde-"'l'0rS1JWlMll~ehj&!l!m) ro.g.~Uf1 8ia.~ ~n]" pfc'ii.J~nwalf' ~~1IlIlIi1fflj'fmrerlI'r,!Hli:.b (l~s,g1."8~ "Beschos13et;1 DDd! t1t~r Jl'Hh,lw.
iIIji/'

jtd1e' ,Q-:m:natH Wl'~


~t:I"

~mn, 1lii..m11'llh;
i!1w1!ll UI'Ilhci!l' .. ..
\:001

U. ~hmd". iflJlr'th~'db IIiirih.. grl'~ aIlci lif.irngton lllT r jf' 'I:lim~ F r~~J!.~UJ'I't'it"~~l ..all ~Il'il' \ U r urd glldi!j)lb 1),1111) uflit·, 'p'n~.wl?CiI~IiI.n)l!:r Vprjll]ge Quf: dnr Win.d'sJ}it'l:!'

.... m./~

!I'..ai~.·G:f.!l'llIltl! 10.&.. "


f!

..

••
ErhalL'Olllg' del" tGl'IiSk.l:i!I~lTn(tioJl 1; \'t!rrbl'rmoltJtt1'~l ~)ii'l

Zmr ~W
lOUD 11~

ww(et[1en

man
1'l'i=ihnl

mgJinh til i t'l'1Jd:~~


Olllll!l:. ,i1e1"itll"thlli1'
li'ro:ili'109flllJeHA.

vttBr. 'Yil, Luri At!1Il HW"lJtolJU·


1I!:!lU- ~

¥.:-

~I\r

11,·~~r:III' fr&1_ odl.lr 1Z.7 '. ., HI.2 ,.


.j

• •

. :at! SdJ'llgl
BCI
_ liLl

[Q A'IDl!b!atrM!b~ d~

:gt~,llIan ~Junm~fi~\1,....bfHndl"
n

mb. h"

HQ:'.3chJlll~,,~1iU1

wi~hti~

Jh.P~I,J!M1[J.'I1:1Uif'f~l'h'n

101

W]
U. Ed

Jj:mI.
m

EindMl~,

sur

"iderbltu'Qg

t R tl>l-

n _11 J'HistenJl.en
~m'!'

:hllQlfJn Wlll" '\I'or~krie.be


&d-inY_'
Fn!I[lL

J.'t'lcliIlTml J.nfch! l(dlXJiOOl' ylliftli,

(\lin,W:IIU~l

.MI1I1I1.,n
I'

npgQP
IQIll~~

,,

km..o~ ,04_ 11, " U!i(


j'ID


'niUI.f.e:

6'J

hllD

"
"
"

..

srJ
OC)

..
"

UI1Q<"JO

fiOOP
t)
S IlOO

Jiod~~,

..
'1

t_

,SltUl~l~
Pm,dil!'l1

"
I'

Il!O
'Ill,

'II
~

'.
II

[8

..
td9

,.
,-

"

~HJpIl

I"

7-10 ',_

nl. Ametlb..
.Ald ina .FI:iWbl'r iIlR SQ}11 ~:rtl, (QuruInlfJ=\T no l'I1.mJ~1!i ~vmol\'EI!l:bru1LRi~ IIl'1 bim: ",,, r n
d~i
l.lul,wr

rill

,foplli~

.lIlLIbmmdm

i~

..
"

EFfil3lren II von Dria,lU'}lnll-niLiO'D wall' "l ~'oht h~i~JE_!1 .fh~i:2.-" J~ Gilt.lfl',pa!efl' ,s bill t t M soUto ~Ill' Erhobung,' d~'r ,rl'l'wirm~ ' LWrl hi'ID!l'rilJJh£i~TIDI!" d-tlil C~b.utu.!lt d'~ij €iBlfie.,U'E di Nur hai flMi:iiKwfiWon w-it O:WI1g;r ~IlJbnn " ,r i I d~n ~l"St, l"lI Z'lW'ru lHIlUlEiQ mn' If i!.m.rtige Ebilage rul!hl~ tote.

'Il.~

Ii' ormi'ltni~ 1W~no 9fl'iliiii:P: tiln'iBtttferinm n.. 41(!D])I~ in~' 18 ]lobt , AUl'iHihr It : J 1Ub . hit:! t ffh.l" U! Min. Zw·~ Uuulen hUll' _.O!il~ 1.-Imim(i1f~, .asub 1.'fiUl: mjt hOOlbrier OJ t'g schwilHiHgkei~ HDS gimi Uebeiil RuweJl mil I hosgen-AF'SliInt,idJlll'i'l'hi..G1I'anUili auf dit! mit! -, n lEI ktfl(l;, IIllI!\ d' £Ileu' ~)mI!&chend Mit G Z1l. ~ bavu (i}' ~11 n 1~5clu:tt.z 8iIlpl~ bUe. 11 Uhur ~ .MID, t1hr 1.12 MiD. Viu tWildun Wu.hcg IJ,ilmiMltili,
I

"'ind: 2: .s. Zm L: U UhF

WI l zm,aJhDl8

hml'n

I'
~DI

lEi ~ipl-

h! land

Q'1I

'Ili' ci,,"'1l:[I~

I.-inl

IIl1lJi,pnm:er ~dlll!iilt1B8 F-ellil:r m.1 JQdCisl.p~f.,.JG:II'Il.mlH:bm .n' Nl de '" hnUDD:Q" [Jest Ha: '!Jerie.n 1!I!f'rd Embipfuu,1 d£ts fecihtllLieb~1l Ga-'?8! hu'l;z.eA, 4 mrr OB 'Min, his 4J 'Uhr 12:wn. Z. h.D. .Mio.lIbm laq](' nmnLne G~'rfiiU' Hliit PbI)Slrtm-AWie-Db:i~'hl rid~ nnd ('1.hlflrpDtrin- .;rfi.Q1l1'llo. um llu_,s,tlll'!ll'l Vi. nOl''1i1Jriliu.Ji'rrlI D 000 nnB hU D dIi L6d1ich .zu w:irkeilll.
ErgebDi :

ro$

Dr ve

b.i deIlmli
!

n U'l!r1,mJ d

GujplRir,

rJ

sW dm - tdWII,g
~, 11 j1t!ill1!. :2:,

Jilaill' ';pli

bll; Z1iI

nnch9l.ebenden

ran, ob [ i(lJ~ zlntp1ll'lk iJ] ~ m


Wf
"Illil!nnh

clrwoil0D ,~Jl1nl'flnbt,
1'.'c-u~(iUfIWlg
,..
F'
I,

tltB,.
rl 'i

om ]'11, JUDi 8 [PU-' !iJI


?
"j

s;
4. fI,

11,
'f

111. ~
1'9.

'0
11

.' Hi

"

_",

IfX _
\I .' 1"'If U

(Ill

o. "

,,(mi;Ujcn. ,

.,

il

" "
11

II
]J

,.
IT

20

.111
~J

" .,
"

"

"

, I? ~ ii 0

de

par

\'1 H

111!).'I" 'iJiwJn"-Ih

Trupp

H IKslroUi

e'ri'WtIl

ii~-

~ 11 u r h a Gu,;a IHI ho (JIn m i t ]~!!~I u u u n d 'P rht nt ~ IGa fln. Die: . 'llrili:.w rill) hill JJ

kure nll' Kdt'gse:l1dc liIill .foleoNt>bllYJ.:I.g IUld d't'lUl U!P,i:u'u,lIch vnn G~~ JIU.~~~o~n, I Hilli :lif.tir einEtIi' .M.i:snb UJIJg \'fIn T J/.ii!1l!1l- IlIlJ1d S~,n[g~ :m IY~'_ 'lQj~l!~ Vprhl1Jll1iS. den Mmiilif'~1lIi !,'~I~IiiI·.tHtI!IIm. 'IIliFm Vrl!"""cblu~ lag lIiIacfdl'hom1ui~. trurl:i,Mbe 18[W,qung Z:D~Ql!ilrf!: DI,ll die SeilLf,p:swiirll.nlm1lr~ ninhlr sufort f'iDtri!!:; Mililil ,..h:b die- A.rti~flilSrnh9li1r;1MIl ,~enIwrn jBr('l~!lt" Rcinl,,"jl; ~c.l!i:w8'Ch~~ GerlJchSr u..nd (l~hrnIlY':b ~1Jm.i__g ~m~1"~h~l'I'nmtPebl, sowini d!l'f 'rQim,jjg_n~, &i~~I~ IdMj"f~h~_;jn~' ~'i'f~nlill:U1.g in! bjli5~tll~n AUg'ei!1Jhlil1~ l IIJ'n Sr,!IJa~~ rutht iWlmtla' jJ,tar.t1haUllt Imd b.iilllii!ahlli' ,'VoId D(I~h i\o'i!lJ<r blSilli'~1t StUilildmt o!ll~ M!lWJU!.'l'IEcllut~"'\'oltl.tltifl1l:i1l1l~~ AJMrdi~:Q'S wii,rdnll dmUl '1.G.til~t!:d~'~, I.U;llWl'!ItI@ G~~!'tIl.r:giinmij!~ utld T,ildrllfflfiWo dtt'!, t&IlJiii~D .. Hn:ba 1"0110 ~~~~. Die 'lJl~li1JbJjalIicli!('~ h~hJtrliil'l"t'll'~tl,lici~Q:m[Jrhl A~1\l8ehi,iJl lwng odor WIllI'l:iphYllft NiE.'d_@;tJ]alt'l:!lllg des Gl::!pR;rS! .lJl.,Mi]!.ett:i GflB~blJ~ :r~u ,jOilo!\i-1!i '~~'> :n~Jr~h dJ~inZ~mM.,,;s.tdo·iI'i wrir~liiI!. a~it.flu~,1 . mrd dti'e :ru.:mPJf.kru~t d~ OeJ1lm'$ imAlh~genbJi,e:'k bOO:.ifiL~·~~hl:iA"tl. vre{fL Illt~ rGegru>1" ,Q!]':r;d4filWl ~:L1r ii::urJli M_.Il:Jl&tti[l'lv., 50 ~JlYib~~eiiQe ilhriJ~ l\ ioir~pilm~e.b ~ferh.i~ lin SIlHfJt~wiil"k:"Il;r.~§ ~u.l!g~tzt Dit! ...C'~tJjel}liioJ]1tl1l1 VII<''t'.lIL,l,IiI'ii,lfJhJen L"'l.lb lC;as \¥r(l'lWn ailatli m!lmti!:rm §~U:' \!j,qJ d,n :tII'finer ~iIl {lls bei @[' ArlrWQFlrcl!mfilig ~'1'!H. Ri:I~~ifJ:LJ~1'I n.1leiill.
II)Jr'

ft.,

mil.:!!

{III1f!fj~lIt'llbiDi !d1~r~Ulllr!Ulw.e.d;il'r.

Dii.l lfIl1:itB pd'inJ.rt1de .J;~:n"'Ti''l.8UngU1OOli'(l;:jIll,mil'l.e~ 1Yi.~. BtWrl i1~~ nll:ElbruJ~A1Ii;mtllll ~U W~~I~ri~il" ~Nljj'W.ill \'urjJ, [r'lJl~M!:fuiIBe.hf!n K. rf~~lIIinif;lh~ ~'jWWID Wild! 1s~ ~ri.m ~1. Fe:bll'll~rr f9 fir dalilBrl. Db dli!u.t.~h~ Gt.lB.Wt\lrte't:l1]ni!.n~But-aiU,o,n 1 wu..rdiB uu Mm ~I!UIlli .... a~a:I!!lliIH t1il'llfi y:'t,Lm 1!1"!lf,e!nfi1'ILl hIt JUln'rui 'UBi btli NO~li!til~e---8L VHU.!<f1 em~Qkt;. 109, BaiW~UODI Qrfig£~ ilbe!l' 2( ~~!I,'! SC~IIW re ~~~m II '~id'l!Ir mud veil'muerla ,f!I::.t1.&r Bt~anmmJrum B-:Mmen mruJI lllrur~~ttl1l. ~nd C-Mlfl'!'Ml ~t )it@(U~I!i!~Q'.lliI~i!ilq;yle.b.IJfI['!I)fOluJ!lli~iii'ilh,mg. ine pil!~ye N Spreng~l.ulUDI' mn ,(I,il- G'll.:m]'iim~ 1!fl1l'gUo !liI\l~tlh~.8~~t!ifIil,r :Bnsann,"'i..-kum(. d;ie'biuB, !0.iI!lioC.b nfl:~hwmg ~.UI dJ .. tliilSW'O~ ,i!;lr:k~ ~ij1l l~mQPDFWili':ilimUl' uDd ,~errll. Del" ;_ilMrUll bel NEiu.!jfillJe-----S~. VlUI!I3't'\?I"IUS(lllW wi.rkun~C.A ~ou.. ev ~ciIt!U~ ,OOneR ~"e:jtgeS!f!UtEn~ ~'1Ell1.Qi~wschen ngrif£. mllifiO') d.~,r A I!!dolgir~c.b:IirOOn Unj}]o~D~Ih,WO'I]Jnl!:"i!H dg De:t3.ilIo_ we.1I' d!~1: IJul'.llI'nah der rg5s.iimu~ 5MJ!UA :nrisc:beJl! Lom~ WilIid OmQi.enlll;n, {W\ '~" Augl.Ul UILm,5~dBl" dtm:reb SID'R! GIDl·itb~m.ui{! mit Je ~ 5W1.11J];bcwi:rk'! ~d:i:!. OW: 11lSSi:f;:Jfiwn '''m:'11u:stD mu.JED in:folp· F a!hle-.b:J1l J~'lidl~11 C;'~'IlI~~ - !2lu:r F~~h~.Jn ..n. mit l\lIUmlll2l,itdc: WlfIlL'BIl.v,"ox.bn mien - ij1;Q1QIl~ :7),1. L1 1'r

Weltkrii~

'~akfUl(tV ~wemdwtrug '~jPth~m{ih~" ro:d\:iJh;l

d.oIi'R:r!lirg'lR'!milsJ,;ht~:r

ff:B:G,!frnlllf~n iJilIl illH

reLcb.

~) De g~tf~Il:'
1m der N~fIl.pfZ,l;lDe' W~F n tim TriS!l!t des r[;ilsbm]f}'~ dlilP ~u!n~t""ln~1[1I1. die; Mi~:u,lrtwe],,~Qr nnd ,iliie: (;:a-W0rr-.w .
'I. DM W~fQDI lIQ..i;!i-!,l~jl1ll·iii]lrl!ln, f mllt rGnahllil!ldg,mnIllM'D.
Gffiil:T

'Mi~ dill" l!:i!lIlwick'hu!lg 'd~ BljUa;ugil''LH.stJfat 8.IuJ diilUL~a.:[ ~He i"j1f,., \".er11l8Chl~gLLDS dlG!a rn~£rlnm~ki!~l]m8 Icrtll, De.!: g~oo.t9'F1e,ry ~g ti,I~ I Fl!!lrlim\l\ria::k[ l1i ll~ diMt't ~fI g-rUlI'sw:rifIei Zt:llr ,muIa.fih.rut \\ruff~jjl"rt.,.lltllm.S" dj~ eiftm M~mtI"w!i..~ KfiStlil;trl~tel \'i'lW'df<IlichL ~f5Unr.iUe'n. Er['tll
j•

nut Wrll~Sl;l:mll.erRdm:IiII.IIJln~ ~o,!" 1Be!HIi\!1mt"YD:1i dim!! ,G~-A rlil1alr il .h i.... ,J.' III< :I!!:ing man Ul? ,duu {j_bgr dlll lIierbW gewOlllllIDiill ~~~It!f'll IIUrl ~c·~.l!~WUb!mD lrHnr.nw.erli!Jr' '2:1.1 wbel'l-f~1Iii ,u.~d mil. iil,n~n scbIDI!FU'~t!klOmt'iIlibil'flll f;'illiI.~I1~:iJxlf''rJil!l~. Db.QfI g~ip~iti~ 'Br'I~'Iio"lnzwi_~l'i1n~. Ma.U 1trt. des IlJlI1Jl:1(lhf~:glll. .. ~.~i!lfij.h:l'i!l1lDl. wih:ve-lmd mlltl an :SIeHl! dmI !:il!l-fn\'~rr'U ~f#1efi,!lel:rceill'; ~~n yon ile:m. 'ElI!II,glfiniderti r~fiihrten~ einfu~lK!I, G:ll!.'iw~r$er (L1:1·~l'iIlf&Elr)
~ Eff;~gel1 tr-er~n 8U1!~1a.~g.f we tBi!l:bten Md

Dil;! '~btmdlgr::a.:il~l' blJ.k\D imm1gc:. :li!ta\i ge:ring,l!IDI. ~tIi, ll~h oiltl"e-im:! nul' lNm'libB~d'l!llillllr;4~lIhl~~ Im \V~l~.II"lege, il'1i"hmgUD k:ii.l':l.]llln. U!~l!' Einfii,i!1riUmng l1'~nnf;te diMirc'1'l 11i!l! Frra~fJ:ilefi. ~-Ii IUl.f:'h tihiO' ft~ ~1Iili bI:lf9i~~rgU~ in O:)tpeu.Bml. von G:aebfLild~lI'uu.f~, mr~ f!fj:i:Kstd:1!.Q gofY.l~. ~~1l1Iae'lll;bldoo rGri.lxwt G:ebmuoll g#_ IfIil;:liMIIQ!I). AuJ doo'bio.bur IeH.e !Sindl IGS:sl'iIllIll~M~,p Vli!,'bnl'ltliisiliMWlll! wQ[I!ig v AnW'll'H~Mg_QmmM, ilm! ,Z;~eDl£i:elit~ ifiilrouf S.MJ Ii!'ruFlillcl!I:mr:!~. Djjj!~ JhBOO'D d II El!~_gm'mrude:r b-i u1I:R,e;r Gruham1lgwlll'lll'u,tl.en
l

Ue.D_

Em Vilf"WeWlIUl'S' run 1B~t:.urutirOID:li ~'L·i"..('UIWlmJJdI (>1"st1'~r,tm~li' liIfc~u.tm,w.l3irfe:r.die '~h:.~ltng diet A.rtiill.eri2. U11.'8 ~G-eldts;\'Ql'~~nn('!n aoiJ!id ,a,ahem' imllimell Punl~ih!U ll'!fich {iill (fiB :M:m.1ill'!~rtW ~Iir!.G~(,~fI!t
nt~, il..Y.mfi lin 'lli'ollimI UwfRDge
IU.II.t:cb.

fli'llgG$l!illlit IUe !JO~ t11~ ~·h~lItllJ'l ... \rlmtJ FUU~Htgil:ILllmd


1l!l.2;ll'-1l

~.i\Ilirill'r~1l

m aU!flbnD.Ilg~~n19~!!loo:rauel'lli0n

fiW

'~I(!I

Ga8f1HilJlillionm/l'r\~~'rli[~lUIIJ4

beroo~ Huf S. i1 'UIl.di 5g D:r:I~fhl1l:1. In dSlrr ~hi(!ff&ro~t haben 9i1li, UIlJjjl!li Fdes.' lIandgrwlaten mit SliufgILfffi:I r~u tIIrg glil~ h\~rOh, rt, re~ RIQIlIc,bl:ll:uld_g.r8!lI1l.tp [I U nld m:t lItUhh~W!l!l1JrR'IFilllul hIli vJl:~. 8. 174-.

,;~ Was wit' b~i 00m OM.,A~iIil1lf.!ri,IYiil.b.i• .m. p.litij.r~ h~l.hm. '~hmt llrur~·b b0kd SMIl:li.nen.8tlhieBi!1.iI.. 'SHinl'l. Ge~t~l1g. nw~ O~~II ('ul:il'lil'i'll'lhl hj"f d.ur Ga:;orl1mpu:berfliLll. ill lliru. b!LtH!ll :!llclni~n gl~i.(!he.J' \\'J~~ .•~EhUoto!.'" und. JlGrQ:Gftll Gu, !frtin~lll.8cbi!!n~;rt;m[l lillidGl' ,!!J[MiQe r(iusslHllpf all-If.

1M
. Jii

su ~r clmid 1" Dla ]'Qofllhte a,o.wnb'iII~ ~ilt\!liO 00.8 kg lnbaru~) fUr dli ,] ~eh(.8fi Minuu~rliDI' mil Hrn:cbweilil W lB'OO [11... ,dj mitLLro (lamoine tel J> j lJ:tg nhBJt.) fib di miLll!l'm! 'iUfil:1lilBB!lmnllim
\\.!!llI'

IU d ub'lclri MinellwPY{ r

All

WD dl

rn J.ID1trtmhiHliiMl!,
Ill[

A. KJ.e:ine"" GQmdhl{!DIU'J]~~n ~_[' 'G~!i!J~'illmt'r[alll H. ~j t~ JllUninel'Lli hll'!&-u bis (It 1 -.g Gw;kWti,lj[
Q. filfb[!e8

Gmtminc.I'l!rol'li1ill'e-E1

u'OOr lk_g h~.

GU!8]m.mllIf3~1l11.

mJdl Hllliiekwejte, his 1 QOO m. die % Scll ;o,fere(elwll 20 kg, iLn!tm1L di mil Beiahw,1ri m~

weil'~

ru:r

ID. «~lT'kUlln8~Gwllni:ll1lC'n""

J'~r;ll!toro n".J:gSo ihli' r ~(1liDi' J1mn bihl~I'lI!


Vii'll'lW

"hf>H.

Ei'!i!l"llsebdl

flllf

bhl: 1917

ndlU).

,we d· t G1fanabm

DiB' MleIDkt!:Jul FUlhH'IR' da~ MJn~n ltEiSlan ill;.1 imler \V ~6f' ,vie z.lLI.1l1tJhsi ,Old .Rel~- elf' KQIdPlrtofo~, I!I (Xr[1'llirro;mid(l, Dr m.U _'0' lltO'III'lllel1l'ylafbylktlliJtt. MethThreb~b;lhJl r~clIi I)' "Q, i,IiIlll!mlD'!.m!;!thridbJQr(ll·o~r.niiJ.I}, piifu:r llLWJ GilMtofitm ll~rgtatt. l~hD$Jtfifl).

DM kl'ilL mUI' ' tMl1D II. QIl· r· 'Ill' ~ __-mblmlub iD"Aeh \IloLlig dJ hJ Glf!.~ihlll fll.~!1 d(ll)"' Ar1illa:Fh!t. . ~ klliTle G mlnrn-hi •JlJ;eD lie urn III doeIlilulfi~ BUS pin m ,Sohiaga,rUgen i:ibll'r~nd(lrli Ili:in un fi '·r':I· nPJI . von. ,ij~ illligf&lwr ~eu .~!!W'b.urrnwgkm ~1IJ,B 1lI0g1i 'h\i;,l viti:lbm ",r":rfm:q Ol::Ur e:lD n Zi·til:t?~1L1Jd lHit hj!hkUleI1~ n nif9m11, :Ziolen hl k'"dr~bt 2:eH. f;'lt wa mne finu'ltt, lc\b 11 'spiele, • tl~ !Q ~it Ji, e , I It II J ng MineJlJW't!'rf f
1

Klrr:iegs~~ Il:Il.iWtd~im dw milUeren Gti:«11im:1l filii; h - hfli • !eh-Chl, :rp~bl JIPni ,h lind 'M u7..am}Ji1!'hill. Die G,e.1hkr uzIIiIinfm fWllilen ,trim kie LD,deM '1~r ,iUII!!', Jrtl)rm VB"r&,aYcl'lIII1!J' ~~mgt b,i'I..OOn. JJIll'c'b e-Tlif.8pl'W ~de EmmeUiliIiDg ,ilcs; mhi'nn:ztiude-n; WUl'd'.9JD ~d neeh iw, Fl"ll~ 16 bb! 100, it :.Ir em .Ruoon iZ:ur Ztin ung m fil':i-(!l'

tn

J~

~Il.ll'ff(!'

ge1el'l slod., JQo~en

get t'1aJll i

a.,.

MiD,

Die: GD.bkttiinzIlUis9.'l k!oit "ilm¢Irfihile FliWhenD,,).


j

,m:lttQ]lR

r ~~

l1ep.n -iiber w'H

mm-

-~ . u: miller.! , . " " liare O!lB1JllD.~1 ••••

l 10
)I.

'M'inrulw II r: bis ~ 2tJ Sclll!llkD ii:n aJlill" U1!}u1:e, rill' d~n mltue.r n DIlIl !rollwt'!lif,U1I, ~ SChi1ll ill dl' Min u~ .. Di, ifi muum 'bn ten 'k . UrlmgltBlUJJg, I'!lfludtlm DlIT sine Zlinlilrlru:1rung;ihrc Mln,e,o- UiIiI~ ,pUU :m"iwk1l!llng wal" alsa gleicll nil. Dar fj ijgigs f.nhttdt wu;rde IiUI~h die Z~i"nd1:Q:tt11fi8 guLiroog ertlliJt. Dh.l!O Grul n6O. wenD es DUg; n, ctmmnlf,re<rl war d. h. Vt'om:t _,gen,"gtlud groOc M~ -. r IR]H~11 WUkL V'QJ'1!lB1gt ~eD 1 (vgt g:GMe'ml Nil ion!l8ab~(fOlml in ~twlbm Ir NQJt d 'I' Wnsilbl. P~1!lI!I "nnc:b jerer .Wi'Wr'gGllm f .-h'n, rlJ ru r; H hluehwn. Mufd:en. 'GI1iben Unm~t:iil'lde. Rh. BW. ~j)JtO' r 'Ilf'Dngij@l)'t diehbIJ nwle in. 'mm '1" En'tferoUlHi, UI:II. l1uHreITpunlllt biirle jiiilt'le.s ~lliSiiE.i.mdlglfJ ~6e1il a,ru. lOu ,Gg .lllliliadHe ,"'~Gh mit d r f~yn!Un lobr!{'o 'OOD ,i{e:t r.ttftbe-w' I;u.fig.i e oW., W' ih knnn e n nh ,,. it iID, IHDt~ bdt3 wirk«l. Die Ahhingi,gkI4i, dll'1r\Vll'kiHll \ Ul'rl:n m 1!&iQ!h~ Wee-me Wi'1! bRim GIiIMn'l inoo:~IDll.Ollid I,) III d hni ",ak· reo. 'ViL hrn~ ~Jbdeund IpfuiiU It ,(f_ cb.u.fz h... 'UIII IIIt, AJIP dUrl agl l Ulil.l.!I,l lb hi It" ZU. Al- Hfl~'1g'Tl!<n,... r1i lr!1 H' '~L' lilt· tuHlx1\11rv ung _If tilton ~ 'GU:f~l.ii1llllabn-foU S IDS' Wind, I ['_til 1l1im rr-e Dnd IH1IUuU JliW!JDlin:eru; hinOnn Jl 5 .:im!£l, aon 13:1nnd _
I I

hi Peuer:

C'hwindilkcl

l"i''IiD'doo "e tru:rd

1Ul' dieo. le.iGhren

lmitllltm Gmi.milWl'li~-

fh.• nail

men ....

II

21ckli·
'2OOil,tl

. i{ld,er]wU

aur \IUl"8ebled1!lle
"lllLlla

ml1i!,OO snm ~-tiimlJl1!rn vnn Fenst m 1100 Zu~ge.n, deli III .1ml l'O:r1mliep w rdm 8th r mchL gl~ '11i! 'Vail:kl1mr l "I,'lCl'd~11, lilt dil!' auawiJ:tknn" du.r ~b ,die E:x:pl si R del' Bt1slm~ullm boo-ltnl.I.-iteb"gt. vur Ab. J])h.1I !lIIr3ie ZiB1e g{d~m IJIlindIidil men er [ ilt'51:i:nd, M i'hhlflr~e'W&htntl ~'e:r, Un~tStiL~t1e." .Atm1ih!)t'iJmJEiptill@n. Ill: r.eu_.z't.lIn.g50llU'li~~ei ie d 'I t~ \In Ahlii ag.m_ p ~en~,en. in un.9.<ufmtli' -, n~ID1" Wl ~ilAlllfl Ein cble:Dem miL Bn ' noilimi" ar i.li1l g Ii& hJ r 'IV i \V i ' 'Iwi ,w. G~IJGmsc.hili!lllm vor~l' 81"£1iltd..eTliel" Bei 'Vin~ y.rtlT- dltJl' Zil·l
I,

SlIm

~~filleo itQ IlI.ftri gG1mii6igemn. Zeltnb'S.tiind 111 PunkLe dill!' li'oo:fiWl g.eltmli rtla '1:!G1IW'ir.~Wlli ~§:!:,*lml1mllligu miltle'im'

'IiIn:m!iUiillillJ.r vorh~

dID'

sehwertl $pnmg-

inn

_uf die Wlndp-ii.e

611'

das Zi~

Zlili

lew,m.

O,I'Dr

l'l II ,[lilt'JIDII!I!! Iru,~.hCihtI<EmU!~lI'e

.~ snl mae llflh\JJf!JJ" IIde.r f"'fJ'IIlS 1i'II:betrIUl!'" II" b~F U hlJr:ki lUll !& iflilli UIU,!, !~bll!!, ij libr :miliV.ri_.

komlP'JJ;prl!n

~nJi.,!!~mh

II't,

TIll!

ZUfI,I-IHuul'r!:dldl,

n I~I Ii EM~ ti,l i!IUML IImU11'

~Vefter: Wind W, ~r..5 rus, iinm: Waldl!l:e1ll:n~e \>VLlldl!!l~ijl ' bd ,o,Ei DlS. 1 WeIiIll'"! Achr teiolli:lp ';\f\fri~ ID z\,·ci D up,mu Z111 j v~ r W rle.1I'1iI ...
r.UlUlHl

ml"~nd : W,ltl

m fWofafll. [Ql'1iUon' or.

IU!

Irlnk:r t'lJZ~K,ltIn f ~()U). ~

lMllhl~

lhitlOOZmmell.
E:inm Il1fllliilll:g~tpUen lID!' FlauptR:n!!i'Illiirung:6 .rii!bm, In lip 'J!"U is'i~clw:Baupbrt 111u og. .f-hffil htu Il~ II 1 br 2' I 'I} O'.wci _ I ilw.Titigl13: Ilio IIilimn~'f ",LI - WI b;! w r -W'l'rml'll mit Jo ' n-'-H~'I1'fI~m;-~~ in "tPU1fIId -n IlU~ :t.wni Zi1e~p,u~kln_ fi I Ilr i2~ fin.. zwoi Ie cb:l'2itip C',MI1I:i:n~nu!befiiD • me .bm. ~nil :1'1:) '!,T. R. Bris4m1o'oJ'1ngi ll!l.Il£ :wmi JUldl - Zi Ipm-nt,~, 6 'tilt-a Mhl. lin rl,I"r nnd 1 7!' r Gwnnismll'l:N: fH11 in gl i her 11 " ml1 J:~ "R "Rriszrnz;m;r)a.p. Deul$tber .B~btwbhl[Jgd:iggo.lI' me.tdGb!: VDRl fioob~~ Jilllgl!l urlm'b'L s;j, h mn dicka \ pi. \VnJ};ll. dU sitih b hl tlncl} _ IUd. n til" 'YI-!II'DRitpt I1r!d m drt " ~ml'ril'Dhlng :rilimUch _g~dnlo:el,'l ~ ind:wi.r~ ::.dP,lll.
J
J

Zil!l,

ili.uBero,roe~W!ll'b: v~IJIII~~b~,g .• 'helwb. 1~lImU dip bPrn· lJ~nlfll! ~!IWl.!lln'l hHp),. llileh W/U'i1m di ,"" rbe.vaitu ~ mclia'l re'n, r. i ~Rul '1llll, nm diill B~(Ul!l1]ingamJOall!!i 'WJJt'nb tlJr nlLlm IU1 clil!reh_g_d~jQJ~1 UrJir- l1i~r. ~~mz;ogenm ~n(or 'I I:ein Ii ·lID Fetl 1"\, "rklJi!lll ~n~h J"T. II. lmulHu d;if!! ,~r'i?d~r 1n@ii tlt1l1 Ebl:\tiIt w wem,. TIi ell ,,";100runt Ul"Cmi1.H~ in! ltiJnhUe auf dm C're'Fnh·, VTIfii hobtkr _p,ir' It dan 'I;! 1\'1:= !LJl~JIil toll rrtiU a,I1~td r GU;.9:CDutZl"DMkimu iI'iteWll. D~fl! 1" L1ergeBuhwliuiligkl-lt ~e1' 1iHi~l-trID 'W err~f ('tw Scb.u.O i8 dB:l' Mi'lHI~ 1 du rfti:! diilJlt:h ih!.n U-rno.. ~ hllt~ J. do h mc'ht beGJ.fllT'iJJhtigl ,rum,!Ul" ,1,' ~tw~iw,. .i1 dBJ' Ma-ml6c_b~t da4 g'i:lsamte . Illierlll~J!n \'Gl'lmr ~fi"!:I~eN Ui1J~I:""1'l. Fiir di.-" n1aJJe eIDe;\'i:,. roD:I)_ ;smioJJllS!>biW.lun .'" '-altrn wn~nU llij. bruIn .;fhoD O~bi~" d_(_!Ol" Az.·1k!'riQ ~~t~u _ l~l'"'1.1 h'1~· n 1p-uDlkb:!~ V~~i.ili][h!lwn wa n . 111m (jili$i1btl lull la1;l k~ G -_ au. lb in hll. b.ia z,w_ej StunW:~. W iidbtiS; T~Ufeldln WUI'(ip,n iift r ».-,_ _ I) l!<'n, ::F.P_Hl1It ,ohn' Zi@l 9u~gl!h:u~s®, nuJ Ani 'I'll !iiin _s n;o~t'iumpk
c

Wli

!tie Auslilll'Wljg thllt. ..t'II',oBnn 15&arug. Wl'l'flll mil railll en Ri'eb blag

td:f' IIl~i t
IU
~n

rWicllEt

nioM

0" 1) mlW II GlWnh:p,~ell'id Wm' di, 2;'usallWl I~J ':1IIIug U'il "hl'er.~'r k ilu!I' Uwmrlneob ~hit'l&-n auf in l'I1ijlditlllist ld~fl ~L1 11'lLl~llruili(lo FHiclhl:l. Of, flOtidlun .. ell Wl I'd in T llf_elmJef zu Jt ~ 1m iliA teUL auf jddl'8' Hekltu" .,.d~ll,gi1 l]1, phiL Ipd '1' mbrP.'!'p GW:!MIJmf:ll1ubPr:fllJ[I!, Wit"ht S" re T m_Wi(,'h~1l ' dqII min 'e't4en E,SO Kii C~0i$It.:"'1IDp~Qff. dum .. n ell aJIl!iD ,~i 'asmrue:m"i~d'ilII,,:ttI [\Va ~n k& Wirl' ~'::O g.l:llo, liila.Bie.'h - in ,lruchBI' W i~ \viP bel. .:let r~
I
I

la G'hI i' "IV'ind,sUloo 'od'li!;l' bc!~, trinrull ~mtl!r 'l'lll1'~m - iU~ -_Og 20' bi'!ll30" . iG!h~ml~ . iod~. J__.a~: Her ~ind hill sr Ill-Wm" An.lUibce CKl~r ilti_~ ej11ftlil~ 'I'll! rn it .o.b~tll'__n_dt n'lfll ~\ 'I:IlI8g,fjJ ~, mI 11, HI !nL' W indrldl:t1IiD8 nicllt Ut B kr~' I .0 Wll, !!in IiII itt! .I.' ud I' 'kl·~iu: Goamme.l'l~ lllie~ a.1!I~b 00i Irlru II sur e]pDOOD hdlulig bill Ir i,11b[!nd~u \'\ d ruUild, i \'!'IU!ll IJ],12 ]' ntp;Jle g" lm ~ ~l'!Iu'l~ If'US ri' l~1 UD 1Ii\~i1.h;W~,'ar. llfld drut Zip1 niiclilll 1I.11U nalru Ing.
I

1(;;

iJli~~({lIIlSCllil-&m."

war. all:il1 ht>J

z;yi~!' ~ ~'I l!uUb!


\!,'JU

IlW r

I"

11rl

du
• D-

m:UUa.I! (]&~elle_n
roBe' -dflUL minnB-SII'-hl

auf dem
mmim~all

_~lI'raJID
,alJi:l'bRuta.

dn" mittl?r Uauning,,O@]nn.dP: Wrlld . W tb~lr·Wi~d 'W, m,s..-.,2 rns, irn 'IV li!1l,gelii8,!j,a U.5 ms, ,\V' fm': ~hl W U~f~ UM' hL l!1!ichJ.e 1\r~r[e!ID . M.1iIDiti!!l1l.~: 410 mi,L1t" C-Mhl (Man 'bi1ml'D1 th ]ch[uroffmll I I' 90 mitU r~ B- l1;1RU!1-,. [l3irofll tJ]E'tb.,y~ithy lkflbnli , 81m 1 'iClile nDO ( rlin mll~kam1Pf~ U 5Q Ie:ic-bro B-lUm~1iIJ {Xylylibl'Omiib!l) .-'l!1Z1JKilo IJlIISka
pi'toft, avon nur 'i",

IOI'ilSl1l~T!enleh:W.Dltf.l Bud' deol III


I

wo:r .Jied_a, ,Art

~GiO

~\Ifll
r{OmK!

abel' 1 n Kikl G:M'k_nm,pfstDl ''1!rJeuerl, WUI"IiIan. ruti fl.S!I;cbi l]ie-n (\'Sl DJ ~-i ~mm d:er JI*ige fiB!imom,g;em w'r~
~ WUil~ lh~

'~
I'

ij;i 'I'lrf-o·-dur n PJint' 'p'dtdlU,chfl


di:ll~

~"'I!"'ell d;liltl r tid £I eli


RUn(!~

l!'JUillen lil~mll!l:clI Zll den gtQOeb tl~oMal3en, \:mabl ,\TOIJj M'i-nuIllWI rfel'To~ lim) i'i.l'lnucl'lSf .,):lezll1h~i.L!,fg,Jjb· deJ' Min~wlederMl:mUO'De. Infa:lll1!de reichU h mil -n ilHIUWIW_r'fi. I~I.&-UJ]~Iill!bm,'Ul1JW"m HUIil.I1I dund)J ,ZugriOenti AnmW _kJeil'lcr 'Hiuenwmer del' Trapp! ,ill rmittl~n Min:~werfjJr de}' iumW8rl r-

Kilu

jj Iii

lll.
IJ ff

WI!iJ!". wurdllJlil! t'

IDll'lnrJ~mn ff.im'r

nlit

Huh

litv.up

Zu VlIJrl!asemI! FJii.J:ne,:a hn mit je liD joo__~ HI'" -ior z\vlJl FC'Ill2l'iU~.~_dIUIi2'mit j W~li~ll

lii1p i(ill~ ku.$pf'.a l.oB, F' 1.1 n 'lfnn 1'01. ~

10K

mlm, rI '1!I!liillU'..b 7~ Ult d r wrhan~on Jl Ill!IiOO uad de :in. Wil'brinlkeH WlifDrsehi dl~ 'lIlT1 RSD'iIIlmiti!1l1 lIrm in Mr ~rBkfn Pimu (1--111) ww:m OI'IYPPlD ~IJ J' vi .. miUlw-en IlI'l,d j,i\, 'riot hfj,wtPII W~derJI, in lie.r I·~hln Phn 0 (21~72) neht miHl'ilN Wed'sr IZ'U i::b.;\f III'f'UP:ne ~lJn1li!DlWlaDl. Di· Tl.srun[lflung ,1~Kll!Ul. rllSlrlsclD.
12 DI1.ir: 111)' Min.
'1)i1ich:~

Ibclt, d!u~

.a.e:hStoOI'I'I 10D. Jnfimt.erw GeUi.:nth1~ W'Um' ~ ~bim_s:e.f811~


Ll'~llll:m.

urm'lrlPlPP ·l.d klml

~irUil ~ I

zu m two. un I

.\II[
r

J un

II

]lind \~al' in.

BtW.o:·

lOCI MJ~lIt"n

If'lldi(i!t.

Z'ol'(li

EllmlplIg'l'llBn

baU~n cln

,(I, , '

\~erl~1

D., Son__: :_tmtillllu:I-GnamlJtu~! -c.1_1I.Be:n~ In ~[In.d.emn JIlil'iiJJI!:n.. hei II: b, ~tmJ Xi 1 n uad J:,oih.wtigan U ~AJ:ld niich..Im!, 1mnutlll di£' 10 krun.Jf EdQfl'Il1 nge jf tr "ml Z1 JlliiclID 0l'Mblic.h tr zum Z\' a'fll!l!iig~ f.e. hen ~lEillelw~:rdan. JfTO sbJ)U J) bim'. !m..j ~ll i '11 rrau n H10 kUn bis [it\ a SlllID KHa. n gatl b nndars, Wil'hn dill huUniclw h clJ lag Mrl tftl'.IIlZttfo[ge {'lin Ab:ruf!D~l Id.i~ dl hhlll, lilt rk io.rfzi::nn tdlIfl!~Q Gaa'Waj'~ ill dle whnlliebo. G:rU:ban 11;1;.1 e..M\'aJ'b!n war, lItl? Gib.i\li"UJ}13I 1.01 .~Ii~hl alsdWrim. ~~MrujI!j'~br.n. Grdhrl:llsystwll wit! in K~ l!Mlghin ul'I.d blj~b. Wi. lie un win.dge.scbti~ttlin Gl'aben "V~U'1;jjimDi8-miJlj , eni" an lJloa(tO r-erhr.-. in ''I' "tem Um;~~e wirkoom.. DiIll'fiti.ge o~wl;raUg~.JD ~TI ruU ooon ¥ertern ''4l' n Ei:l1~ UillJI\ dB. s:iJ

BMr.:iolmR'DIlg'a-g(lmiL8 wut' fiE!. PI, P.t' hi~'BulI~ IIU"yn. Z'IlI e r ""'"' ~ •".. I I' .. Bll\tlm,~ heiWhnletiJlnil.'eb nme:r SU1&.d1 len0l!! _ e'l~lie LK'I 1',1r~I WI' ·c'mttelia.m Winde fo'wt, \VaJd- D.u,d B\n'lg~l.iinde M,l lIIlEI,Cll _~Wt :'I ".11. ::1 !tnIlrun~ 6~hld~ h 1.&,8.1'. a.iLbe~ UmW:rI'i!~I~. !lJ1l~~Lli'I:d[1l1alri 110' 'f11filgln ~n ill.b.lrb01upnUT in la~(!'wtNkm wei·~n. ]l,1~~ f irt df11r .~$ ftendmI EnlwioJdWlg' ,IW.sG3:S5lchu~,Drul anti :b ndl 'E'l,n~ijJhrum' ~ueh {l'JFIt ~iilidle· lI~plII geu iniQlA0 Dorlt1lJl'~ t"i.i~_J. Staebnbhll_h~ u. r, rid .mndRfiihil08't"eB dDUb;clilm IR_deJ-~ k.e 1I11 .Ta.hl'e l!1'H7 '\\T"J!ilU au.! VD!lfhnll~6ne Gpmn DIll ina Rucksil1ht m hr --Die SLunn funlJl(!n m~t 8.01 _·teJr l#J,e:rKQ.8Scilylj.ll nnmhl. .. r_ II ' r 51~~z.b!t'I Zfi-Chiu dIe 1!!'!eiDM GliIMlilbwadiID on'ilI m.1nilW en , lIil~

r'

d '"

emmn

!lthulkc ~

-~
I

't1;fca.

.tok" -,Ug-U ~ ,rO'li',(ll!Hi rlIilQts·eh- IIil1e.Mnn 111 nf'llwt\rr~1I' eJl'L:!,!p:t~ ~ lWllt im .~kRmp'[ d.atr vi ~.~mi 4! ~li:lk ~-W M'fe~ doer, MI'ie'I'wa

ln.'Il, von der_

.fiUs U

UlId dam Oemn.iilt' :a.bbiiuGi& waCo'h.

fbrdor!:fJ.fi liilr BiDe Jeine' "'16M sebr 1Il'Io136 .nza.hlj ~!Q~ MlnmWiel"l (I, dtmCl dI- 'GilS:IIli:nWl ~ rnml'entliob d~e, luiWe.r, n frulden. ki~lfi1t' lI'O.iI'Z\l Ve.~fijUDg ~ g:lIrlllhztBiU~ nn mogl"c:htSll d1itib.l ~_ QiD1D.der I!!.uf ~ Zie:m '~mJe,n. :!Iloie-v,r.u,e:n alsVbtJi.:'IlIi!'~ la~g.,.fMI 'Wif:ieJk.Qdi oo'ba:rJddL.8D Gwi\.v~r',~nrlji'll'fr~aJ:I.lIil!.IlS Quh~e'D, iKIU,D.U! lLr$.Hon""(llrlll!eo I Illl.te,r :aIOO Uo. On>Bb.m"filh.df ,J8i:b! n au dNa ,),UUlII'I'flDl D~rJ.:tilWl'lu "ieJ'ea ,"e tameoll lll,lT fi.iJ. t>em ~em~ tQbne:ndte ZietoaclHU!!lj 1 B. diclJt 'Ba~' £eiDdIJcli:l:e . l'.iibt!D~ TlUm ~nn .e,. Mi.rte ,d~Jl- t f,

1m

8"1 er-

"'1'_
1

( g1. AJWilfl.B~. dneh le:~ e i.bm ~Ii! 8ttl_B T, ~J.~~gk£:it des letz,.. t l!IP.nP).".10 . (nlml n braueh aJ~ Gaa!,.'1J,mp(BIU'B.t Im AnJ;an . d :r/lh~ P J l til! d n ,vi ~l'hDn Ifn,gliSi he Scllieudermineo IlU Snmz~ltiubn I1'JUgt!lminl'ln. I'.II..Ii.l :\[trnpfstoffeR I film. \!~hosse:n. ni!JIIl"' Jedbdil. mn -, il'kgng,,'flU . mikotm u'tratitt)-, zu Hzy,fe-hen. Il ~tDk
\VoIJ'l"'lil!liwaf' ur8_prung]i'Ulb moe 'engi_

de~ FIi'WiI~

mnh Am~iI'.ik.anJ::l:rn U,berDrilmmmi wurrle, nll~ 1f&dt~ dra:~ a.bgHplilerulml), ~.ii8U 'bel-rug bel Sdinl!Uhtn tll l~rfll lI1.'ilm:.utu. Da j.oow 1£"".D.9 7 porunds Ga_nl1llplj).fI ~f;lthiilit. WiU" 2.11ID \Ylr

E~dlJllg~

dill

iOt'hr ~ lri \ 1,11

~ml ~r

I3'f" CH ]c.hzfJi.liges g I dB ,kWT(ht~c1J IBii!' \Vuril'it Daeg:eo aU;~ nmneo:l .. 1Jc:~ 001 g'.I"HIJ r n Zi: J:Ia.ldern, Emlmge \fDU ei n ~Il: I n .~ pJ'(~ugurbJm diD' B8swir'~g mMht~ Nilch qUS~b~DEriahr~Il hei ditr G. Arm s&nd d.elIllNbe UMlll i:neniloorf"ru e. dlilJ1 n 'li,dll"llzM!!1I!! ,S:N'~g'min. n Zll'Qewtzt W(U;'sn. lb' a,nie.!!'s QIIBl~g~eJun un rlu ;U;_ingand Fw. • lin me ,glU B wep« 06 igbill Wid &II dnn nrlIscll lQ! GQsswnb, . , f hId tnn.
iJ!lI

rl

zei.n.1a

Oa,~minenfe~

n mrnjfi.FTIfnue:J' in IGaunln nfII!UC't Ga-8lWClUte zol'1'1es-oo ~nd IWI.p n I'M. wil'bIll


]l f<

\Ii'n.r llDZ:uDiss"

me.·

ill. GWffllIin llulMlbdl ... ~ hi , fiiDf ,I\'LwulBn 1,l.lr~ hll1pllf uer eltfo'l'd'lll"liIc 'I;' • .r 'V(ll'HU· heml3 naeh l1:lllltlligf i.!b.m Verbus&eL'UOgtill is blicim h ein Ri'dml.sChuJ!lwWw.~,jn 13{}{hn.1ooi gnt ~irk: sam f ~DuDweiw on I blsffiDl m:D'" Dr, '1\reder wnrdl'Jll 1m!D1l: IHil von ~Qfidrnr(!n ·S~II.(]us_:.Mill'l.enw ,~,r~['tnmp!Jgni~L1ti UPH'll u d r,\ r b "arrriigle ~fde Ito lOp gn1 lib t l1:.$ Wqrr.'[Ii!. S'p.Ue.r wurden Iii \Vr,rrfl'll d~ Illf.1hl] l:e;Pe ~1J1,1!~mt "Wlil ~gl.~~ll" en uob die '~J:'gebmd;e Tl'1l11[1' n III !;o.£12!riI.g!:lget1 fe'md1ichill' Ziel(!, iilli!- den An~ ,Ilill'f~t ~ dl~hlNl, ~II w:iil'kt:iillll. nltok Arl . tIS Zhdll!s otter dLer ~c:blilrtC;D Wirlkull ..,r~ 1!lu!rtIDil dial Wer'lflr ,ui&r G!l!BIIlilliea limd. E, lsan.7MWagm. ,l1ur.h R.lfl,(i'h0011 n UJ'ld 5rB.n.dm:i..!'1tu.ll~ N8'icli ruu y' -] II n Vi . t1mmm,·ln.lnlfti'n"~)

~lUn

~oo

Jill'

N
irtltTll

h Sf 0. 8 n i n d its l' r g,1Ii!, R leG: 1 DIwmII,RTifi' h6t dI W'b1u:n,lf' I I G,lmIDinpnaahi

0;

1m

\1I'"ih'ltE man"
geg nib

fkm"

on

l(igeUSfd.z
J

'1~~

nd~ Zi pW'lkw): Cumin

CFt'lmUi, b" M~bift~lIl.


I,

webrnfi..i{~ und • t t" 'r

I lu

teUI~ in diel!.u bWldon Endtm "DC:' k~ein~ {HluUllC: lugeH1lr~mg e~n~dlf.ijjOO(![ ,,!lJ:r. Dnr.m :.~ Oflti.ung ,,'me' pjn lUil.iL Sprengs ff .- film RI hI' in d ,J IlQre der -"IifltP.' . brat-at 'i111'UI j.t8''Adi(Jh~ ej .~ hrliu.bt. EiD ruJ:D.[DQ.l'lttr w.lrt-pUndllf bewil' kte in ,~ rlil:iIidnng miL em Zumlt1C~mllr fli)!e Zil:ndUllIg lder ~_ .DieUPgt"·rlM '!;ili"lds hnur '""'&1' n~ tUe .liD'p~e lupeit .bmLlI2i&!iQD. iiI.,! W ~~ ~i, 1\J..ul"tl"rlm FJulP'.I1U~!tli \"orkOlIlmeo kOllllt ,daD ~ .~ g.IDtlZeUlan,g run B) 10 lilg. It.! l~,'4~r .!ll('
o o.

tratiooen venia D.. U~ZId t 'to"'lb ill ffil~l' ,I,,' l"IQ! V.Ud1 kiLl d(!r V l' ll!i1l[og das MOlnfl'll:1 tlu U1ro1'rUlStltucnlof fur (Iil' TnwP." "nlfi~p';en D.P1" em ' b't' boh ~n mdk,e'H G8!SdisrlpLrn ,Ittu,?, "tih t. EIIIragan ,roD BrllndiIDullffl ~FilnWl!1 mil 'flbermi L, ]~hOBp1 d,nwllwr,ffil !cull ~~;l~ l lSitloff ud . 1'" oj um~. die bel l' Explo;8iJon ,~ ro'lliuiD'lPri u dim' 11i ndi dBn 8:1100" din' GruIi' .liHibm ken dllll'GWriiQlb ten, und I 'ilhZli!iililft, ,[_ liUeri~- und mueu"'iltt'ftJl'_m,~ 'f!:r:bi:ib:len Roell die Wit-tun in dill" r~ll ,ed' -'..1 ,'9Jl man ~'old q 11 nun hlli di~eli' J\o.v.m ,~ ~vb'lIrun!- ·fll):· Lei Ilmd ,ZUgJPidl fllrct~tbflf!<!ti)' K1iLml~r~ mittt 1 darotnU~ draa din' GlI.Sknmpf itn ~ etL'hi~ p~ itlg1hal. . I!IDglli8clli~r 'Qo:!n~i'e:tf.:o!.' Lh'm'l1~ P.Oj(lfitOr-~·).~I' u IPltq;lis!il"~' '1~~IJ!j~ wlerml' IJ larol aw:' ~i 'em 8i1 U n. iIDll41l und ai1fkm. beavMitel(,ll cld(l.B-re'hr 'lin n llh:]J:I W ~. . [)o:r, Ih~dM w~ mjla, dj[!OlJl ,,' JeJi:l"tnlu' a~.!:SeiIl:t'11I Ii: ~t. Di Mme wa.r nfaJl6 RlJtl nnJlU 11m lRom.. ~, 1'Wi

III

~>!rpl!!J;iie~~ Di T1"eibladIH:ltg w.Jii(· in'l'inm~ :B.I~~buehs~ lu r~Wild "IHlSI'w.r~ d.l: ht unt ,I!llhr~bll untl! besmnd ,0 In hW.I'f!1I 'j'elllillduingen Ej_I' .,U l'M'SclUOOIe.1'Jl1ll11l o®ntfiU':OU1il~. n.hiJo ~nfl<UIHhrn~ dill' 'r~ihlBfh:m '~~r,01.l dur h e']e]U,1'llich-eteilong, dl- In t .eil'laJ.' W",ktd!:lcit,'u Bil d fiqPI i:n 111 Zfu:lbp~~ f; bl.lildno war, m~ 'MhIe 1iI.lIltb!' .1'01 Rob~ lIo\l\el Sp11/l'1raum, daB dl cl ftllisi!h. Leitung nu h zwi elI Rutr un Dine h[n-

[I.\l~ hi e.~w ~~. DiW'.l~ Sp.iifllraUrnl Wl:1'lIi'd • du n.t~ ~ill '11 . il!!l',1'IH'1II Treibspi~gclf der be::imSchu8 ~in~!, dw r.Un lUll" ~.glivi1 n. r In Z'Il&'lii.ri.kv.hi,_tfhm der I ~1) jll den Erdboden ~A1 iii mleid n~ W1l rOt!!"II r

~JI'!,e ~Q.venonnh! Spompl t· 191.egt. Dill Erlbabuir evl~ msn Ilemel'f r datlu,JiI h, daD l' uHler t ilU 1 i'H sHmmte..n l\r~J lril oohun nUl'iIlpl~tt!l.lim den D ~Pn.l!iqW~H wlu'dofJ, Die E.oiHLnder bB.Dub:;t~ wei vwrscltieden M in" I~U ' s I~ r ,i' , _ H~n !'mntJ'!t'a i:nui 1e'l'1'I oollii~'ri!.a MobIl. 11)0 Rbbl' dM orste.'l1i!Il ",og ~I) kg". dh~lP'iB •~ betrug_ ~ I m, das 'hI" d Ii cltwCi n OJ I k. gdiBte .'b~\'Imite' WaT 1800 tn r rle G",widiA AI~r lUll b~l1l1 t 01WR- • toll k~ bZ~". fitI ffl, nil l':hrmt~Bch'e Filll@k; flpr 9l!Ig'tii&ili;em "N"!iII1"fmm n I find nll
l -

Bod2Il d'

Rohl"eR'~

._

,- US Milt

om Ph

gen

(13.5 k·.

hr.".

_7

h.

E!'=

if'lll flY III~'

dh.. gl'! m

11'
V@

Ira hlo~~' •t;.)t .-~.c.bung

schllog "O-n Chlol"p, in IIlD Zinn ,-f!Cblfi..dd \'0 m or unrl P11OSb"en uruJ hli .nn h Fil~lw~g ~·qJOOBS5~ gebran ~l wDmeD~ DiE iEoglbdlYf iIle\7i!l'rmg:t II ~ ~ tlh.dIDJQH die N cJThII~-!til und
eHlJ.MIi

~rrru e' ~yfW:n:'

lnsgeSAlD

1!Jii.hen d.i:~ E!IiI",linder

B varl

ebeu

moot.

1~11igl)'f

q.1s UQ[ UJ'Ii.·

~!f'[l"r-

i,!,['
If:li bt'l1'Lem,

B ~Jl!ntu~ Gasl ttftJ'1i1I!!,~1UJ' p:p ...

idifiIl1j1ic:b~.'laU-

fei:m;h\tirl18 IfIl'iQb~':n Wlnd ~OD ll.6 ms ala ~pjmil'r~ ~ g'inB'fig 1fIJIi, A.bEm< 1a.i3b lIei ,g,,81~'Ili3'f1 WiDdawle~ litiS 5 ~t \l~e aU'llh j ,ahrrbm Re;pn" Il.ind Werle:nmgr,iffe aXl,:Sgef~111d wo.~ III. Di.e .AugBn-

ap~acbWl

b6ckS\'rirJrun,r der nuf &un 1 fJ"atwerd,e~g


dera'iH,i~ Wft,WI"RIIg,sver_bW IlU 11 mil ein'l!r irkoopdiouElJ!' , fn 8i_DIIl ni~bl zu. Noon n ar,
kilU"
]].I1Cib

w _ m ht

'GQ1III1Ug8U

ill die ,e1SelL l.mie ~ericlJt.e: - _ mil d:i IlI:Jr E~u


i:JnJJ

dmn 'E'ttfstelln

ms~ldl·oit beeilltI-icll'ligL. w m'll und T;1l}fcnwil'.l!iun !Jut" btillJ:ilm IiIn D.twr link Wmd ,~mn. ,Iii ~ itSr oNce _zufulp UirfJ:l< _ mill in dj,~ }I Wile ~i~
I

wu~e

t:I.iluIJ'cll

ZuJ:i;qig.kejt dor
l

:I\llRf1iilitUI1

Dil':'iier \i!fcdbll'ib!'lrfuU '\'far dar ~'m' i~ WnlLIui* &11" wurr i" ,1!Uble!li:IJhd ""til} iii r,t (ffi8U~G aen c ,~'ni~Ga8'" M!lnsnwlliI'l&,r,kom p~gniMl~ IIIn ~."r•m l'lit "0 n dflf I. tUlld .2, ~Kompag;njfl ll.. find B. dfjg , tllle.riknniile h [ill Gasrepmi nla, Ei:u.!llm,rul ~ 8128 Li\.'I.illa.pEVj~LQrB, uuli! r,dm:il ",-hokten nliO t ·,... if W!iL "£'l'6I&uUichuD 1 dBl" AlliiMf't Ill-') . tonen dfu htfch'lb ren wst'lnID:g.UD.je.n de Anlram.POTi:s und:Em m.. W Ga,sii.be fa1I arfol,gtil1'!mlternacbfs. Als, FuUuug dill'. d 1[J]aselil II ~~, Phll.sg;en. DOOr' dm rli@IUtscEJ. n lu1u ~gt hiOil'f 'bin aulhatn

Iljlllb'i.

r ah des »willi1e~ a.l"n~ . Die 1I1rdJOOJl!ter Z:IU' n:fnaha.ol!l d.er RollctN! iWurclen. !r iCctig an. leg-I:. Die ~lng~lmuen Roo1'\£! w:rJ'l~I@ iibAn dlll't}h -:g~ - k. 'luehd ,en e-r Drah:~~l"ijJljJl mit La:u'b unil TunbM~ • .

w rfltlltl"1:m""

(ygj. Jt.hbimd. Mr. 4) iE!drl.fgkl DleJ8t

da~ e.r,afen Linltil, ElOrrulHl'n im Zwi chen~linJII~

E!j(lJd~ \'Olil.~· JRllmt Elillas!!'tva in d.e.r

n all 9<lqI]od!icrbnt,

llt';l' AhsobuO, wi:r:iltll' I( i J\t eil!OiJi' lHt}:<I;Ii' plllUlg 1llI{I'. zWil:lkh_s pwPlUQ:er Fe-llef'lilihem Wid Jdoilrltt itiges AMIillitmn _i I!,er 'ilndlHlgi>[eli.fg'. dann LaJ.·b llhwiir,zlle..b13l Runcb.WQUen. .die im tollCtltkuI!,~LIIjh in gut BJ~lm..:r ~tum. 1Ja.-rQ n aclltoD sil!lb & starter KtlliJl. nnliJ!S(;h'!!~ md~ tIIl'wn. m dJ if Luft lInd Iii M!e1ID.cll. .ms ml 2ij _ ku nde;1lL r.t~ch mnn ooojJl'll'llh~eton ~!:!'ueJgclleipl Ie{lerkll!:b'llb u dEf lliDilm dj,l. ILlmMob dam K:retpjeJJr('R lIan~aJUI) It L· pt!ls. nicht vijUtg glm.eb~iiliUa &1l[ :inI ~

lifiuli!;l'l, Z1J.lilimm lcrial \lor. .. D~ItlHIG1lw Q ' =l"fie:rI'). DIl d~l;I $!I l~IlQMJl. CfiHw'~detlMlgl'iiffe d~il ,.ulscln.·:p TrlJp:;pe:m Rrh, hlicb1'l '\l'mr]ushl ji;u1iig~,. cnbw1:UbUI sicb die tl.e:lI'lsrbe H l' resl i:!.it Ulllir. mit n110tfi, O,(tb.d ruck £l.nifspreehende GUWI rl r DA -WI ~llilthe:m - m1' ei~~um:hfe'n. Dn jed!bcli iJu ' .N uko I-akron liUlFn Ztit bCaru;J!fQlnht biUt' aru'l! till.. 001' d ut,sclll!P Indu tri be_ ~ _ l!DIp&ialIDhe' Lah.lmangeJ hlltt'Sclrte, B:JllZh man VQ1lFbWldllD.6S e:r-t fi.I!lIP ~l wic m3gl!icb Iilutzb .J' :tlU Q:!IOObel!.. .
acbnU WlH"d· d,
m

n h dti"

Wu::rhn.ine NI[ln:tzt;. von Fa l" ru,Q IlW£l1!II CRob'l'M:!lm n8, em) lm nt~ . ,di 110(wmli:lg,el1, ein~ cftluhGII~ g!u:Ue:u flQlrl'a ~bWR. Du La.d.u~1!I1r&um wa;r hoooude.r.H sor1;l'~
'rB.l~ig he2:rl,eitf!'l urn cin(!c m5:.it~idlsl Khrlc.hmiBig@ Schu.8wu'j t:l!! errtd.cl:i:elI.. Dle g.riiD1e 8d.hliilB'Weilc iii tn'i:g zu.nficIaI UD} m. Z Y;i!l mm :Rob!' uad fWe ibesloud rueht, wi t!e~m ngUscooll G _ . 'edllr I' lein l{EijJerer pjelru,u,flt.. _Qnd~:m. dell' vp:rhO..w1Pne kl ill Spj~l:tt1.1dD Vi Til dllNh Himm lid.crnd~ Tl'uihsJlliega1 au:f dns g~g\\!ito MIlD bM':ab - tT. me Zihidml,8 'Elidal!'; durch me olclttris . e. n d.m Il.obrlKld n ~ stilu'8ubt1!l Glijb~tindsMtalg:oo.. du lUlltnuarn von iirlimll" 8h!li1E aus. ~'fI<l1 «(OJ' ,ehvQ l~O u.Elid mHi.b.l''' R4'lrue gme~ijUg brlAti;g\wel!d'IDl kOMllh.
I I

Dl~l "91 daF 'rOinllllusgesmiM:IlIJltJ chw'l dar nrieh gr Ile BrudiiDlie \'crhaDde;m WDpn~

ld~r Sp,-re'.ngladllllllJJ MrH:t ,d:m SpUu: . wirbnllg AWl 'mi ring. Du~h8cWbg!!baft :fui'r;;:h all, Di, S' Nll.-u:ng flIir!f engJiSttb@ ~r -ft'll' \v, t rncht ,grll0~ ;I)j,Q ruln'zane h'll1"eQ.1cfl~~icll biel ~.u ,3 km .,,'cnn vurdo,'~- II nglmtlhenr Gr~, djE; n~,k'1IiIll1f wttrdo Imni ~L~m W'mc.llfl'. bin !&1I H.I km mnleili' del" Bn~~t [It! \~~a{hrWlD'tamuum. DiP, AugrlU Wilemlorbo.iftBIlU sitbi hu 11 1], w. g}'!!loher N~iili.t, RD rleDiciIer . ·If!:IJe.

I M"iIIl

w:

e:P-

1J

I. 'l d

:l\U

r,.

IJ He: tlilll.tl1g au iiike1Bt.ald sowed betabzu,sE!'lzj}~. ,olfim III ann bei;rUjI!m ,Miijt~ werden kO[lulte. Man 'QUIp. I. AlniJHch.keU €!rmi . 'n.. ~n Idralli einI1 ,Zei Boon .s o gens Vorlm1'Qi~Uil.'lg· ml II fiu" _ In nu' .
!lUll
I

a~rletzbrn
Huh

~ i' d.FJ!! Krugf!

WDiEiill

Verr.Jru..J::.tie im Gan

lie Tf1l~·-

IDie :I'!I:hllar:~, Will TQ.gll' IlIQtlJ1IFl~~sleht .:If;gred~ ~uh:re hl~,t"'liIi Oi~t 'ta(!fel~.llg in wh..rm" StaUUD,!;l',lifi:81 9in ,ffQll ·Ugt}, A'!il,gll~l e:k Uu ~UI~ (~Mr..ilI 0 t!lil.). jp cl(m'- eb FiUhtn. d,e.r d&uLsetu~n WI]Jtfm:ill'lleOt (18 em) ~IIJ tn

iUJi

l~~

n!lid
Z

n '.;._ Ph'!:i1WD orIar


I

riiD.krl-u·. 12 hi.s 15 Lit


Griin
1,1 d

111.

iu

11('1'

t·r

le'Lz (qIJ

it nucl1 aus BU1!llb

DZ

lau

odfl~ I[; lb I

lIiI'

t1:1.HL.Ul..In d J'(·b.Lerr Z'elt des K:r~ J1(~L dcutscili W ~d~llijn IJI J finm' iJOl' AIIH ~~ ·ri. d~, Inhnn m pOlfuihl "Illis"!
8

10 I

lJJml

~W1d1,! B'Quhnn. 'be..l:'otMdi. DiB Z\\l{l!LIb!j!ii~fgJw.i~ e]neI' de-raw;t~m F'f}~I~~nl!l:~ Ide~ Allli!U'~~ Z1]IlD Zw~j:mrl Jbitd. Sioi?' fa.il!iln H!:r U:rreU ~ti'h]je:8Uch iaJrljJJ: ~1.leB\DllU!ln, DI mn:llU'gemi.D ij,nllrd! diW'l Vo~umm1i MS ]3:Qsst&iru; dilll A~,sbm~t,rl:tiiGn dea a$i;'S g!!~J~tlil$ WfU; did ,der d]JI~l'h den lIlil'l'lutem.z.U!lil{z die- Urnwoo,iJu:ng Ilu PliJiQij&eb wn 6ch"l'"!}'r'Ji.m, niG~t ~:tricl±t:i. wlIIme. Dal1!'l'gm'J tJewij"ltte (]lie mljms~r~~ 'llriLn,c m¥~'~l'blllil!m!:l' d~i l]h~~I:tB~ d4l: ill'ie d.as.EIl'J]X)md~JeIJ,G""1II ,dh P.hnlipn~b~ 1!!erJiindl!'l"lo1 M\rle '1!Ii1!!l.lt) ,~pa.~n:e~~ VlY'~~r~llCb?l:I}. ,ZUI Bedlilf,lU"D.:I d,GfI: IGa~l,i(lrier'pri.t9 'W1l.:iiI~ die ~demll ~cl16t :fi" d;en BL~ :vtn:'lllSP~en d~ut:!WhlID j"i,gniec-:Re.!l:hu~fif~l' lJluJf~~
:iJ:U?li;rlli!'~L~lonO'

~m.

t.md

~ter

.Autb,~b.1IBij].g

,(lEIS

~u IGa:sWln'"fj;orhai:aillo~~

H,(iginle~ts:\i8rb:tllldes, ntd ae>hl '\I1!r'.. (lit! IIllmalchsi 'IiOO1I' ,jt' ll}(j()

W!ild II!I':M-l!l~tD &fohle.m 'f~mw~1'II'~. '~hr.lln VLlr~tdL lWRm 'ZiJi tJ;lPJ" Ans1ehf., lm.l :i!~' \V'e'dCfiWpiHe iliie \rir m~ ""~lUI'ri1n W'R~ •. ..!lUs G.rillldu fU1Jr.PfI 81[1'nil, dd dj'B l'ii'VPns\'!4IHllbl'! UIijIH!Rl~ru~l~lll]lulll ~j,~~ ~,h~.mclii:.e:ll f'iillirtllfl' rJuu w[~ dli~ d~~~~ 'WI.""fm-udrll·. IJ~lU .rt!"i"1llill~ ',l"lllclll h1:'Q;r tile \;VindriWlb,11'l:g :fijw diEt A.llliimiell ll'lE!l!l£ ~£fnl'liI'iMOII' ltyatJ!lM dRll alr:]nlwIHch 1illtd.ll1:I:"m. h~ n~lLllilllt:ttiltonM dar gTtU.! rfl' F..;$'FIISIl'L~riM, m:..g]iitdltl (lltlM@b'tlt:z~ri'Ws (Bt»;-H,~spi'tatilllr )"~) nwllE Sclm~ P'",ruu-te ru~ i.m,·' Dtl~Iif:l :mn~~abt.del:' dl!!ltucbu G!IIEle!bUbl~1.;~, So "~,,tztl!'Il e-irnnlaJ in., ~ \illg;a,:,tm~~rl~ Gntli:w:hen 'O:r~~c.k filmf d;Jt.1(Sc!nl! W(!1J"fl!l'rli!niI:!lBJ1 im ghi'iehoo Au;ptllidi~" OhtlJ:9 die-a 'lIiillli:1lUeUlmJ:'
GpJ.!Ul,QMI;~~n d:lMlHImS'1etten[l,en
Zll'Zll.fU.g:eli,. )[ru[~fiLrOO([

nul,

cfIfigfJtlglmn

G~'lll'Z

&Il1l.~cIn
Ccl}:rI£UU

RQh:~@' 1lmUg ~ v~YHlJiLRIl, mngi!'h[~dc11llL). ~l' ElI'B~ deU18~11Q ()a.SJ1I;;"\f(lol:f!'"J"angrii' ,ed1iWp n~cht :an We Lfi'OIl L~ Sl'li iijd'i!~ d~!~"hl,rui~ j
~jSl' hen

F\r'O'"rJil

~er

an

JJiIl'lt~Qb":r

aQ"'iUlr.l!muq~iIJ" lui la~1' .:t!. b(j._~i!!;i.N!!!;"Ili~Nl:l!:l! ,t~U'IUJ)D.DI ilH!I. IllIl'Uilh am ~. fllkl;(!liM"lW'i'. -

~biU'~hHLII

AlI1:oh, warw d£Q EngIamter di~ G~8ka~np'rllr~ l~wl ~ul!. "orh~ah:n-E und AbclJ,;I!Il3 d~uts.cltllB:' b~i~~,mp i:b (]'egell'l,mi'iJ~i!!fI ~1'mlIrne,n. ~1lIi! li'a~Hh6111d:~:r TailileU~ 'sindi J:ndle Mw HUB .ngen di!lf' e:IJJI]jSih~
~,~IT

dum

~9

I:ti~~

Im ndI~ID!ldig~n Erb:ll'D.IilDt'on
W'il'r.jD:r-angrUf~

1I.I!odb)'aleu dl3i1.HIIf
W
I!r'lBir~if:'l:a

bis hQ\Ill~ ',6~'Vle iiI?' h~\11i'ilriSJ'l'"ufe~ell.


6~1~~

dtiJl.l d,~t!!cUll

DI.l' hb':lIJm~:rt
ADJE~'~t
w~g[il" j j nab", illl tHI1

dji,lB

Kori'!r~ gP\llillrJl~n. tHe A1!iJrtp:b!iliJ9S geplaTl'lef:l Al'lpiriS "iiAl!t ,~ .NiBder-kim,pl1J.!!Wg ~lnl1i:9, it.g.]~1l!Q 13a tlrlll.ooq:" ,tJiIW s.iitl'b ,!l,unl;J(i]~d@it~Uitin, gMl~Mclil i:D. SlIhl u.rib:llI3n lui:! ~ W:iftlBmill !!illilg~l~t huttO' 'wtld 11rli I ~ll:lm~U!tllruab I zu
f,M:Sllf!fi 'Will'.

..·tcllia~ ~i1iiJlgfti!li'd~nll.~(I'J:l ~ch'!Viedg. Eli e:rf~n'('ii9~lIil! .nielir. .alB lllm' YQllo Ni.clJte.. 'J;on. dell1l ,ot'lnlidetDJ1: Trlttiiiirrl ~uli'dm

G~Nilt8 \ljar m{QJ.w"'sI1b:rn,atle;r 'wW ttbedU1Ue:['

"V:i!r~usla!ll'sioot]ji~1t!).

ll. ~....btl'
II·

1..917 ••••••

@n.mbrirJ. 'B:tfllDdJ\f

'!I.1IU' ••••••

213:. J!UlQr l:IWll • • • • • •• , ]118. ,.. , .••. ."

lAM!
hll1l i&U:m,Q;!lML hnA

.. r,ljtHi \ am M~ OtJomr IiI 'il.2~IJ1.kr nQ,ml&. a~g@filllJ't S he- '!iOIl 131M 'GlU!milWiln~~) ·\.l'l1.rclJe a:u~ e.iJlIiIIliI]n~ !i!i.hgf!mil(tfl~

Oblleidt

mil

\V mdri.ehtlll'li'

lll~,!i"SW@'gJI giIDs1ig

~'a'!"I

'1!\lllto:lJo

~
]:1)1.

Ebl~' IGaS!"
~~e11tiGlltllI,rjll
ltj;fI~t[g~

.,
••

nus....

", ~

MM
~,~it1!lT ~~lI!ldt.;.ll

&wcl S~trul~lIl ¥~iIIlI

~O,OOl?:~IIliilV;n.

269 1fi:IWimi. ID:trfol,ge I~

''fi[]odd.d:ltmlll ,~b:o:I.tc:~ dilTSO~J,,811;nrl''e'rbqlajlI0nme~~ 'St1!ll,naioo 11l1: 'Zll.II'm"iJ~bfilrOIIUlIidetl i(ibml' uull lULU" illfG]:Q~ U~vot£j,ilh'ld~kmi ,~~i1'bl:i l--1q~~ und ei oem. &0hWi!!.nnJ ,GtiWl'l!nelel1. D~ ~lg ~tnl;l~niecilul B~t1IiJJon V'Il!'!lru'GOOMMn. tflllwejJoo hi Iluf~_'bl~' M~ke~ ~hlill:~ljeh P~el"~~ und R"il;w]~, wlIlii:ell. v,'O:fI d~m ?Ol'9TI~~1ide:m. StfillrtiLpl' ,caste.! ~~igehmdimd').
neeh u:q.t~~he<fl "~rijireIlta:wl.€bh Im tle:iinprt'l'I A~ ,Iils, die A~lliQ,deD nehm1:llc~ g1!t.mllid~t D1o' En~]H.ndu f:t"l'IiI~~t~n !lUJ[",ch V@rg:1nie'h ,d:ell,~I!l.h1»' Verh~sk~fFeW'll1' Il:lia si'll' ft~:!i, dC'n h~fl
Ucllu..l~I!j;,-e!l~\~~.'VQifl \V"lt'rer,~n.grlHmI 'Weni~]' on!} j(lweilir

1&, .~UUI:I ••• , • • . .. • ',1. ~, 1~18 " •... •. ,.


:i'" '"~ ll1ilB.......".

GiQunelii.eu
,dti'fl'lt~

'il

21. .. 19l5,.......,
:2:9'., Jl!I.
.~. &.
t.

~.'.,.r\Pl UIlS. . . , • . • . .
1918... - • • • • . _ , '... , • ,.,.
1. Mil llfllEL . . " • . • • . .

.ten

1m Ider' WootfxQQt

_p .Jk,,~~mIIi.

" l'~.,.
I'

1"1" "g...

-.

'} i,!l, 00 BlIl. (I I. ~'ll.. !l'i . ;,." '::_" ;,..- If--=:::....:.:.....~~~..---:-___,.,...;;;.----:::i"___,___,___,'::_'


'1'.

ten I tI1l1 10 SI:.l!mfl"!}

1':Ilimlrtlllli , • '

44'"

ll!ll =- 'B.t2: v JJ"

J '~(i

we~n

deu iIlhIm, ln~iI;f1!!

dm lib-Wiehe Erg, hnisse'"'). Ein r aht wtrklJJl~voll.a~'. d ul!lcib.gr GnswOrmI'Rn'l'_IT flU ali Ej:ple~[ung dEll" 1etd~1'Ii "bwcl19f1, 01l111;tSilfe W AIlIJp , .HI' " bel &nnBD In. Ide. ltn.l'iQe nus IBI;Wo 1000 FI~Jiti!D g,rkllt sein, Gl!Llltl,Ui![ ilEi~lbaiteD: Rind bl8IHJF "Iucht lxl'kaMt s~·orde-I.t. NIl(lh AusSfJI ~ 0 "lUll AuI@:i1izclUl!gen ''lY:ilf di,~ V!,r'll'bmg er .... e.hUch. fD dQ~' Jatden 'P,eriade d(!S"K_rl~ fUh!rte;u nueb dill ,lUll rntWillRmmn . Rs.'k,lmp'MlTI.i!"en. Big no(! G tnYl" 'lcnmgr..i1i9 H,U. 'G beJj"piel III
m.rDl:_lUd m]i!\1' HI'~!I'I' it ··$i_olI!: t . 110 .... 1, WI 1 ,~,u"! m ]9Jl' • 1lII.~I[uIIIlD ,
iii -

• clJil ,Stdl~

10:F!l!

&anzQlJi.~'

nd

UIOlUi-

el

~r.u'8b,r llIuli
,-_ -

- Elin'jI1 Au~png

\,-urd~

al!f

:'3., JtQwpUgni

C. de nme:r:ikllld,a;c'h n

,sen ,

0.wuaQimoni& QlliIwtrqeli. J.ucb ~i Id~~m Uulnrn 'bme~ ww'nim Iliij' ltl!ilihon. d0!:lT',riil~l!!IJ:p:il"b; mlid EirlJlItI, s: fif.t ,dia 'LrU:PFIi" klbfltL'III.);, .£S (I tu·dee. in~t 80Q Li'\ll!:I1lJl"P"Olje'ktors ~lfebllut'. Das 111>l"'ic.bt~tfug~ 1: crmr ' lfllllJl, ,- ~tI'lR!D mnd Plnth::il, H! loos, \IV IJlffDR$lhC'fI. 24, 'Ions (ai'rOD 1,e 1008 t;bemillDbe liU1UJl1J)~ I.ndungl'lD lund lmunmlmte tons" ,llemna'li!ll G~SIllD t tar I . ( su tlOO8, Del' Ah ~O ,e:rfo,Jgt' mirn[leha D~ ViiUWljJlIcslnnd ana [ hO~(lD lIiiDd rChlorpl Nin. Di; Ikulp:rJqftj Piind IlidI kanDL
_c

.l'lllo:hmenrrh ' ZukmnJ1~dEn n IJmll'~,!l ~lungPnl }i'lug d or Ion!, die sJch "lInD fibers~Jblug. 'lfllUlI8idfr • ~ ~taUen UlJtI rune SchuOli'i;(!ite von • 111 Z'il BfFi~J.q~O). !n h die ijnerik&I1'i»)" El> Ben. daD d~~ R und f~ m b ~~:e WlJl.'k mn det Gas"re.trQt'1 dfu _na~m!l ilH'el' E:inoo'iiu',ll-Il " lFiin.hnul hlJi~ef' Is a.~rm! 1mvl'f'kumg zu ~~r't on i dnreh ~if IH!Ilwf'ifp uil&rornmtIillili g' l'eJ.d '!,l~,wn kiinn~)e;, -fl lorde.rn fi'l:r
d
l!J

,Df ED~W1~0lD._g dar ~'itSWerL:.: W,f1Ii' mi' M,m]'iIlU kfrlfia:r SeiLe dec. ltdI'l'Rfuhre_nd.e~.z,u E:esLtnders· djlll S1:ei,set1l:ng dar S hn1~wej't(il bl~lt't ~Og:Ui'mll!.U, -~'IlJn Vfll dam Kr.jo_!I'IIde wapI:'. durch AnwtJ'biil.Ul,g', ..!ftn ~~OJerl.m1 1lo11'l'ell da-n

B ud.ig1Llltll,g da','; Kl"ie~


l~inBm AbsclllU'[&

~gl.

Zwlmrnft aill" A;urbhm~

,ujJ.(lJ"

Jfiert

~ Mefic~~'.

tlRf'1i

dll'm Enrtfef'mDruDgtEllI ~

rat

Sw"i~_~W~d:u-Kolil'~pas:n,iCJn. ~ro!1r1 Miefl.e, (Ul kn


I). ~

A['r1~ u,m'~

fllJJlmd .bi'a .utf~" :y. m. her~. Dj~ VCn(illL~.k'Ot:mmilIm~ ,des fl' ehulses fllIl,a dliil! Sfl!i~erllll.B' ,d.e.r Cl\l5diU!iplli! lIe.tmmdeirlig die TudBS1'iille ai{ll' Allii rten 5Qhlf~JUic:b ~o wlnil. d~ qur'eh~imitUieb deull:$clUl 'Cjij.sQ.:rtlU,w:iebftlc~UJ"Ig mit J1uuUtrn-1Il1!. DUll' nneh 6 \1'. JI.~mil Gi!~hb1!!ll-Z an,gar' litH' b_ elm ,2.5, 1(_ JL Ou hl:~~ hl?n'llDrril:!£. ~m. H • m 2ahlen ,jl!'l;j der \\rr~ un ~ . fD tlu&:rnll"d''IlIliil'lb Be lcuihm dol' (laMb\",' hrw Be ",u:r (Je-nii:g dn·~ 1Je'"ILI1. hr aeb 'I, uGh ilil!l:le:i, I1l!ijge hi - gl hili --I) ugl >8Il'ID 11J,g:in d J' Becinl1"fi.cl!lliPDs.t dJ· , Kruul fflit".~gkij·' des Sold too. sm, z,ahh,mllBl'illig f m:zuJ;e.I:Wll. 1st mcbt ,[Img flimwImdl[1'ei Di' ll.m_erikrH1~rt:.) bahtm .-i mit ,Iilllm'l'l ,\1 ~l'tel. in n ~ gp.h.racllL Hel JUdBlfI\1lU~ bruch war' ·fn der rn;tqffi_m' ~dfin Na.tioMn urlt Gu cliDrutf1\'orn,l!bl11lUlgt!lil h:,~'~w~]~b~r Arl ,(Ills,gf!:U'usfc-l. U '. "'8!111 ~a._hw" auf cll~ GBbi~llil e,rt-llnd~n. ,eimgefUhd tiud 11fi1~·wi'[!k·e'lt?l'Udrtlil. hiL 'i!riB't im J{1"i~p' un'tlilr d(!Jm Z'i\1411Je d~ Oh misC'bn lKmnpfU!liU{llg nttand-en, VltrhEmdoo 'Ii ara inz.ig IUlid, 1n.l1e1n IT itrD!i-baf\' .~~l''''l"S f'llhutqt'fii . ,di b'Ji'el in aer V,orkri~it bei en Z n rnlrnii.dUl!n , i iLUM in Jr antr i h WId E!Jgiud fih- ~mri-·f Zw~~ h' ub.l IliIIro1lll. 1m der' der AWli:iD_riell isi wiOOp1'ho1t die An i('h1. ,'11 .- ~n:cKM:t ~v@ml':lD.. dtas [lBnbehtl GaAAdill1r:tzger:~ Jitrl t clmIi:sth . 0 vulllmm_~M d~J,r -"e~l d l gww san, ,d man ,da'li'IU a a e~ntl' JllIlgfirl i~ Vor&e'l:'8ilnn_uG ,rill' ,G.msbltll03 b'~\$ fum Ff'l~ae[l ~]i ill n ~~. Di~ V'~nIiJjlDjJJg i~ "iI1iIDITIl~lllldj dill'i-wB&ot Jlrl1Jtitlvl!' ~~1tut_mu;&1fij!iittLllg del' d(!'u;l8c-hen T-!"u'PPIl'wi'brand 098 ~l D BllI:S 'fltt'rl:UN; bn \f'~](' II III ~ April 1915 i.st tiafilr eJn ' ~niigeMer Dew·. Erst \'on ,Ii III geW;(UlII ,~U F-ra ~ d. G, 1I,-l auI ~,th· - e-itielil tI r r tjtt tith-toodnn l'lktueUJ.n.faJ,'l'SS_ lllldr U" S) Zl iDgeml war, mu'IUe i '1nii Ml, 1\'l'i1 ied VorbtiH1ihurg und E~&bruntf au. d'ic'&im tobi ·le f., du, (h.",'ro.h TmlPJt'ol)lsati :n~ I g Ji58f. '~ili....n. 11 1mb dlq' bUJlPll iuen mi,1 ~ uhi ~HIIUlti flyJfot (AJ1,t~,l}h]or) ge1;1~iiIIlW;;1!I ] eu ch lWJJ r II 11"' III ,.h.u
I I

il}je ,eJj,[']]]i. d WnfJ',c: l~tle i.,ufQIM;e ihre;:r veorhW:I"mden V-m-hud liN'! W cHbi0(' :i!:'t'Im Stm1il iHIiilU w-litrnl:lh l. \ftn n ~ IDcht ge1Wli~ wHrt~, uri1'1£am~ iliiU.a ' lltxm[tt l ~[I fI:IiltIJin uQd die T;n'l]lpli! ib m Sa-ehge.miUSel'l £; MSlilll!h, ~IJ r ~i(l I'n. Will e:nd ber TpltOlL ,diJ! \',OR dN 'de'l1, h n GaF;.welle fih'll ;en,ml EDgli:iim1~ 'I,U1-I) Frcanz S b 35 11. H. (JarrtQtQ auf d m 1rJ.ab 1ie~l'!n. selzle d:k! Einfubw,n d GMlSChlrtzes -ie' t6d'.. ntilie-D Vliidl1sb! jer lI1' enw. 'lm»iicbBf all£. .2:lj:. \,'. R .• aBmml1ilili ab-

au

I1S

bt~:n De'll!l!!! bei 5ieh. fiit:I1;ll" I!jhd I Bew,rMaJlI! rn II der lim! VlJ:r 'Nltuilild Ubd N~ hi' U, IlImJI Daml' f.H~1:"S 'Garii,t .. ~tl'im ebiilgr~'. GJ.eR:cll~iUg eli) l~![to_uiag d'if Fral,F" nh d eh mlash Kallrp:IJnift, ~ dureh anlge:lIJl~iTIe ~bulZmaDpab'umb iun 1J~Jii_nde Wi$tbjd.'Ulb ~,tl_1J ~ '\yI!"l"'doo kilU! fiiQ d&O e.s: ZiU I!:l'n.e:t" 13 U,lsrip.11.1''d~~ ~iQi!i 1jfidhrl'd1!i~lHlUi pr :ru.cb~ ksm IOt1:e" Db @itt iMIi', tobu!l,'r~'rI MI!i't.lsch und I'm!!" - nul m:nl!m ei~8'U 'QMSCbiiltzgeril B'IlS·' flii tEPL imlh mi] " MIlI-D gtlH.ti.gf, zu der 1 b tZEJIiIIg1!Lng} dd 9me i~e-re' AIrI,.Ju; nul' d.u.:rd. dj" ~l"Sibili.d· ':' ldZausdiatimg sew-rJu') 'tel ~.l
ip
III ilW[~ll ~rdJj
I

D" ElDil\rlckhmg di
pr'IIJdl n we_miIrn.._

d, r IJnatwD'reD un r;:Elligrn G ~ d_r lfMKl" nm,b lim Fii1Jung d I' _t'DI1~ ~ '0 bis ~ ilinul!m.liwr 'u.sriHllilt un.d Uber; iwI dhl' erfotiiteflll'.bt!, Me-nge ,an an f!lto'[ '~B hi!, 2' fi_nut[lonll~et - 91111111t Dei' I.uft- und ' DI.U~ • oil dad des J,fell-l:-cl!u.tn lli'nl't d1l.'V!lHIi Rbi lob ~er Trqf!T sjch jill ~~h ... 'vl~'rh{iU odl!!' abltl' "hT!Wl.:~be hhHil:81eEs-.tQll 'Ii'tJII-, btW:gt~ Dil:l aJl!g"lwa~l!I._iID EIlI:ba.hltltl.tr-sPD mt~~~te~ A rill ·lll ,... lei ung 1'1 ehnung, Im Gas.bmpf war Im ~t~gern inca mit de:ra~U 111 GMka~ t lion n, d' Ir 1"II~luFt iID -reil!ll Gid~ mW:!h~au r-\!eb~n~ ,p Il bPjm Oin flrf 1I \'ffil"rk! di.t:m· ri.1tigunglil\f..,aj ,del" Atmif :p_b.~W AIII,'RS[nht un'll iLu It e [nimbt! J. Den) gegeni:ihe-r wu.ild' da.s I 1" e ii_ 11' _g b a. r call ,',.t '0 f f

1. 'Oassehumni'HeI
Z'iI'o'Qj '"lI"~!l~s:~~ra:

ZIilI1

pers.onJlitl1en Schutz des Mann,a

Al1.mr,linM.ae-ltii.".
1EL1tllJl

Kllmp~ to in inem

t)1il'tn~. Mul'1 'i\'iU~~le en'tl~d.fH' 'I!~n F-Will'- i.1d:e.r dam, d r :M:unn mi. deli' AI.IA?m:J it l1i1Jt~r Jh. - b Du i.D FiUe _I d d.i'e dQt Lah ~igmi.s:Mt n, ~.e:Wi bijn zu rijekbil"'H~ 111 Vru-bin, ung bUeb, IlId r air r ~tln nIl1'7..eu~

tm

s e h u. 'I. ~, 'e: 'I' 8. L. but,. g~ all G ' • 8ncb !IIe~.m Kn lLlieno,rd. und bei 81Jml Jlo:~"'nh'R!lonan.. T:robd,lun kern Ie luc dm AQ.8I'ustU.l1f dll,r {lI~1!en 'Tl:IiIl" nkb;t ln ' tfi_;!i!', J:UijJl!' ,lieu. "OD. ief' llIetaJ1 ' orwobn'tn I?l'~isftlip 'lag h IS hhl (lWI1uJ~ b~e~t ~u ilibt:iMVWd:l1In!:1en.Ni;1c-hfiil-i:Je io mi.m:OO:,1i" Schw~ile. !3cinem :r;ei l":m~ -n,~!iJi A~le~eml1i. lind sa~nl!ll' llhlB!l!:m.dlc.hbLt. rn~IDliIu(!r der chl1h!~-rkUlli lio$ mit: ,llem "(i!.''- !l.i'Budit ,r]m Aftnll.llg,l:l.IiIi..I.lJ'Wlg (tle~ U I' IQIm) au], ,1illM N 'Cht1cl1aJrbl Ii ~ReSOJilve-- i.mu-ng1'~

, M ru.iel" u tl'\ftR'haren AWu. l ein'~..'!l!i Orr 'DtlllBrtllorrll~m_ilfig mil ailfp. Vi n k,nnll:!'imi~r" tern .,,' ttersloij' 011 In' '11.'1. r!itp-ffA.bge1x!ude-n Agm): ien u [l1~ 'i!11ri- ~tli.!P!r ,runi ~bl!l]" BiniIu.fl!), dNI ,LIl I b:uew:n IItphl'~ iwe, BeJdl:' \\TllIg

besondlll'S; - ~wBan \~It ab ~drl

'i\'ur-dl"f!

bf.'tObt"thiml:

dlel 9't1il

l' h.rl2'

Z"IIl

dM

FH~I'~r{ttNl

I~

Gwr-

~~ tll~nuua.:k-emL1' dlQr zwei1le ,~u den f'r.cU fagli:ll'l'l'eill Son nl{]r:q,b)'I1B~l!Ju:tQcrihen~ \r(lll"2lti~,e und N'alr.h~~i'I'ill bclll Ii' M'I'fID S(!ln~~, kurlJ D~be-ru tnandel:! 1'1- U~ rt 'Nud:~n;

me.r

vurrats in dw Til!mp.fz;on·61.' '.!1:U umstiindli h. lip' Al,lIJWoohilhm d e:rbr~ul'l1mo 11:r l rltJliindlml mil em Er,tzzyli:n&w lllii der gMta.n Zoo' ~ll sobwle-d II_ In '~fiiI'd'~g di II Tuts! hon onllircbted mnn slcli lJI!I llllLn Kri,~tijbfEI1~lll'.llFii'r di "E.i)o!w'lJt.IiIg' lInd dil? El'Il\\riwthtl!lg bcldetl .'\rh n. G.ess~ntgl'lli"ijb~ iLl dar .F11'l!'m; .i:kiI man die; ~lto Tvl.l.p_pe 'I1Itt Fn~a ..... lk;'miAl'n (M'f:tS!mn,) a.n-tlTusl (t~ gull a1l!Bel'd.llJ:Q d III Fill-n.iur~, ,sa:PPflil..Tru1, Min ure • GasbllPP n, e~D~m Teif diH~ M'aSdbin.enQ_ewt'h:r"!'lcllu1:ze~, t· IL'Qll ll'up d • dl rdlii l\Ii,enslft' u, n. tr g.r ~ &ut!rnto 1 ulz~
4ili.

A.'

- cbub;melnm

euler IGassd.Qlldin~rib~~
f

Als l!:va,prU.ngUche 'IJ..OdeinfRdm, FOmJ il3'f G~ltiilllb~~[lnl k· kn.nn dE'r 'bill''ei! wv,R11m I.e •..A It it m I c lit fi ~:l!: e r· GltiE'1' Jl 'II! n (ill :S 0 II [i Ill: I r" iltl'l,'f1 'faJa,l W!!fl~I;!iO. iii' l\llir IIl!W. Zl1lm !3'bU'l.ll" ~lf;in C,bln,' mi,t N.n:h,!ljlll· U:IliosllWlmt ~l ~];;h-:r ..BJ'lU;'\i(,'l~. dar mi d~f HG~d 1l'~r liI(B.fi~ ulld Nu' g,eholt.ell'l. Wlll"de. De' oforl naeh Ype-rll erl~ilDle Auinlf L ,d Kit .. cben 1'5 fill rJif; Fran I~.FlIa:n rlrlcli.s. OOw~rkl . daB diD' Flldn.L ,mi..., Alllie t~i1 inn ~n]b un n 1-'( dtllr l'ti, n !\b~ hriiUDru I u, II Il Ti\" r. HI dd ·to::- ad WlU' [';oj, dan dU:tlJl1 in 1.. - n emf' f _" I rl 'i
j

- Jnn:MS dem ~
l.,_, .I~

flf;[Mgel!ltr lI~h

entzolJ@n

~~tLlir~.

'V:gl..

dl.

\1'( U

dOUl

-,he • rmgllseb.lt'r, llaMi$ .• ~h

Ill"

'\Ii I r

120

11·- "If d P,ii~kahpnsh ii t ~ II! i"j 1erWi'~D fill b oJs "@rl:l1.lW~hII.'er'1~-PD~ du iie A.np~ung tl:N!: na~~JJ in (i:(ln, _ asen.wirurnln sehr IUiilllullJl\il'lmmtm 'li !l)Q). 00' ~ t.mb siell l i an n Kn~riJm·:nden d!$e.Farile:rllI!LK web mnruu Il Ghniscb grllndJi ~n dprclj,(4bmll{Jhim mU8prfi.~ 'W 'IUJIlld. lITaai3mirl mijgljeb~t <>:1!1!rC'AooUi; auclll ~ug1!'n,g gn__ ,chC:U!lli :bJ!' Ku.mpbltoff(l clltl~. FUr ~iu Of-J!ltruf!uu'mm'!
WU:II't:W • HID f!W l:noohJmj~

'~ U m~bt

Z[l en;~Il'IOD. &QgenAnn'~Q _,N

a.s 13' n

Be"

S Il

Die deul$®'

hm~' ~_g[e:n

sid ,~]~

)ifiigUehk~ill,enj

~oo-nd

~r_m.D Foilderl.m~., 1I1~ rF~~e, De1JLscb _ \101111 VD,.nhe(l~ tin g; IMliiie_ doer Etd nile ~man VO~ .flf'llD-lI iiw 'G ilhrulz 'II,tn',schdft und iL1noo gI"undsi~U hG .dJ~d:I"AIlIng'I!'tl tlD- d:em 'il@mt ~,l'I:,w.ll!h:!be ale E1'I:.gli.hcb:rl'. l.arIl:llJzc::t:sel'l [UtIU'!' RUIiSeJ1 mi'hda!ll]~
\fonehnulD muJl!Ue'JllII).
-

I{a- flI dLe: ralttillp 1-6I'ff'il\OlmtlDill b!lt d~-

m n k c 1 D J D (L· I!!. n m I B d. l'dll II ~m • dJ ,,1,-"lcl'1i7. 'jt'j:\ "lmnl~ -Na u.Illid ,jlldl,~ 'bed lfki~. nl'r ~i Dicilmitu:ng W~!L1~1 (lint; ilbc.1f "'tim, "cl!!1iiIM. '\\ nIllten UDd unt if" d~ lihm 1[l!rlauip,n I;' Jill wahl. 111 de" Filbrmt~ di Bet'!' Dhthtungaliinie- lag zwll!ifulln'l Iii 1 wit36M ''''a~ d.n f'S WlW,(lm:-Jl!; !l:fhilil_m.ruJ! dtm ~I1fl_11[1I{~n tcll{~n ~'I' 6 j-oM lSi chum gWi(li":b:l AD dlinlO ,zu -e~zi'-~Im. fmI:l'I. fidi, 1'1 d - lAngl.' und F(H"U If ,1' in. BQ'l'rlll.Oh~ ioormulend'im 1[1 _ 'ootipatti'cn st _}din lllHrvjdu.e~~m S!ili:wannngan 'unterl-Ulgen"~D). DilJ~ 1J:nlB'lmrud l'IHl.cbte ein EO'l'!fi1li:g, . V 0' r 'p n, - 11 Ii. if B V l' r D ~ r BID j.~ol'derlie,h..T ed r r -po murIne 1_ in G ~UtzImlisb in dew ~rulIml'(rn CIllIH"&lUIl. mnem mit B--Sto:ll, ,piter mil B&...s'laff ,,,,dlilU-.m ,Ziml!Uf!r~. vnrpaltSQru. D,
U It

e h(,,'

11

s c]

lit 'l-z

GnlSE!b

tHIIlSkG

W~!I'

lIie

_ A1s,Baupterforde~B !llll" tid die Mltik ,i!;'8Jl n !Iii! I~,h~h 'II ,St(I'EtG sehii~, Ill!;! b reH.s, ~kJUDP£ lluft:mten o<l~er\!'.ol"l~]cllnme1~, ltooh 1JRm-wmrib'm WJ!lmI!. F~l.'II.e:r'lI!Iu6te unil:l1l" _B I'U ;ksicbfigun l)' T '. beM",iIJ~lll11n1 dnrcb rGllil dil~ fmkil ln IrniZI! ~ .1' ZIDL. Q W' ~. ~rtigr D - -kullldll<n. V'OIn. _ jilin r maTI n angJ9lQg'lf. w~rdHII kOnneliru. Der g'i'J.$d'ii~ , cllJ!d 'Ie 5pflJir~ na - AufBtllmJ wi <l ~ II heoo lange-an Tra8)l!Q nWgUlilbe~ \cri8kQ!WnNl miiD. Tm In fEls.'3e d,n In_fa:D'~elfiQlm w.g,J1~mI niml.ri~:s Bi,-.vie.h1: und m.icl!tJle UmUel'brlri NU_J ,rehDwn. ~dlieh htn.r, mitiW' h~Ddll~ wiebUg" d'a,!} .!lip l~pftiUi:gkoit d uldaton. d •. rrcll ,ui tth~tzl'or.rl~h1u,nG m6glioll~[ \\l~mig biileiIl{ ficbti ( '11'l.-r'[n'-lh~ D IrS ~:e ll!llglfficlllBl: inJie S~6b~. 1i·b.t~ Ab:~tll,m.g oo,wlP VHk'zi- Lt dJ - I;w11" -ung d r tmndic' beim 'fJl'ln m .lar ' ).

rn

am'

en

lb1 Mcb_ tehellidm $oU dl Enl"\ iekllul1g vf:l'scl"d 13n21l11 kri~gfubundeo Na'~i!lD~n ga
L ~':.

I'

.as hutruna&iw oot den t b handeU ilf-:'r,d~.

inmn. FHi,scllIcf n ,)I t! i z .k a [ per" ~ngeM:hlIJ" LlIHl - toft-· ~ millis Ililin~ E"')l~O~Ell'IS'kirvem b 'llfi"rki1. \VIlliiuD e.-i. A'lI1I!!:Etmll"otter lIIBche'W'ei~ nnW- de.!: Masb WllbrgtmommMl, '0, milJJlt Mng mdm"O Mask~ 'V2r!l;Uc. l werden. 1m ai1gern i-men ~m U1:~ mi,~ drti, ~i' r ~l~l Nt \' roohiooanm M~kJ@nm:~'_uJenl!ln P'IDE!. Nl!1r ,[. 1()II~m mil, D\\tmclJlimd ~ &bidel!iildtUlg mtiJltm i ndlartl M H Lin ~. • b M 8, IS angel[emgL \lIoN/Jm ,. :n~ gt· ir'h~ \\'JJt J"dOli~!d'Brlic:b fir V,a:r-wwnbt~ uriL K:illlf,8'r~ ndJl" thii.aeh!t:ll'mbun~Ti. rllj,~ Mch :im-ef '" j'ederhem llu ' Mil lldru· 8a~ tier Fl"ont Vtl'E~ w'eml QlUl:indeo sol1te:n. mil, ae~ m6ll' _lUei,eh. vAfiihnt, d_EI!O di,~ van d~nr 1leuW,lbeo ~ ir, rful!l.e 'shl dill btu~rsJ_-]n~ , Idul'l'ba-u· ;dcllttg ,el'll>filtl.nl:VOird· 'DlI ~~. ,. i(1 '~'1lrde be.~ alhllD spi,~, ~ '[]i _tcla@D_ : od 11M OOilreil flUI HI au b dig; spitoren .Mu'kiN.l, d.el" Fr&g:~ eM 2, Ti5!iOt. i-\JlJ:.J WJlId lmsI B'C'LI.rer-li1 m" EIl.I1an I1r u:nd !'l.1m.' :ikaTlm' w-el!l:m- a:iimtlicl1 dit' g1.cl'ch... 10~,r

_'dl\rdetfj('o.se ReilAtQl[b.bnfmpbul!"

W'1!I[_-M

diU ~l

7if!f

ili~

N«!I!hdrrn.unil;ool;nrl: V'WIi ",er.se.hi@i!l!0nan, Sald'lRt.sdtie~stst~~.~ dQS di;!~l',. ~nhQDU~ r~bub:I'hjJicbI111 r· '[It und t~U~ ~ lu,;duUl_,dj ;,t"MlP-!Pill" !"tlUlI Ilh'l WQNfl'll 11:!n" '\ iWidp Irn H ~b . 19'!5 die d,.. '1:1 ~.' h e' 11' !jH"' r n ~ H Il:s. ' ~dTh, h.!IUi Q: I:'! lB!.]JI;IQOli9hl ejng,e-fi]Ju SiC- w~' ",fI),!'D IW ck mitldJ ~~ Ab~eilU:qg ,de3 llJl ul3ischoo Kri~gmn nisbnril1ws g m in= ~n Uti! dem K i~r-:\ 'nlJel ~ :For hUb~in LiruL filr P]_lfsikruisOhlJi tmd KI' , II!h-GhIDl.ltip In D liD ao-u-( mit d~:r ,~blo r :in F'r:· . k~"I'l_d~D HI llI1llill. llli le'rrUhden ilrnd herg~t worden. j as:lW si:rebtf!; raiD" l'il~ph!lld Anpa. H'"! an wt> I sltBlil mil tiirl<: bm Fftrdllllu-ogftll an. AU iblJ!'c d~flt"~ Ud(':I'11J.i1gm!l Un.Beu dID Frlnz~p unl1E!riih:rl lmrl ~ ~\_, k n mu' em,p All ,'~r J.J_to]gm:'l ,de", ruml n GJ'lW,Jbiit~

clllInd'•

ganz ihmlicb unBs'lw' ant Ihe d:eutseba IG,~ehub:mnSli;(' (¥g1• .AhhHd .. r, R) hMll'!ilnd. ,- to Ultffi (K_ ii 1"p E! ,do Il' n) u iild dem hrii,uhbalmn ~ltrejt
~'[Jol"

m~1

H ~ 1.).

K ~ J' pl" r

tll:\lH

de r

DJi. ~Ql"PlU-'teil wQ;r

flin eiillg' g,u.mmtlli~ gUUJ]dllll1'nb1 . 19@!' Baum~,onstof[ J.:fer1i . Dilil' Au engl!i 1:',' ',",,'UNfeD ill zWDi ,k i'!>1~1Im :ttlclK'f tl~-s :Mm&":fI:lrioUes eingcfiil(tnmd blmlal'ltI'l"ll au - ill l3iwrb f{le'tJ 1ii"lmJU tlJ1di WI ",e, rb:rC'tllllnl tl'u] 2inlhm. ZW'~ gro!1cl t.--iit1'1Hl1"~-fu-~ ,-1.fJUr:d ll"1iJJb£lldtl rm'i:b; dpr Uli ftgl~I .Ie1UUJ1lte ,'\1\>'isd!lfalbul-" ~ I~tf~ D 11 Zio~ge(nK1W dllf ~men ·91" IUllienl!l! Band 1mdie M ' elJlt;ur-hT'NI, \J~m. di' mit Vi ~'dAmlPf b$CblaJ:gl!11m:11h~ lMet bJA.JUi ~Il ptdl'.{!n.
I

em d 'e u t 9 c Ii e n a 8l£I$:qICl\l

HUS

erE i A -

dm

t ~11'18 S~(l

un:5.

Zclbul-Au
'[I

in P 8.!i:BH,-' II.md";@, iID.I dmn l(iit'p 't: to,f( duteh

o.li " \'~

ine

fl! Ilf'aSstlillgen
tigrlIDr
OIl,I!l

lltnLefullll-

II,m-I #asdiCiht wrblUlden. In ,ihD11l1hair' Wt\we wudi! ueh der melfL~Ulil ho Mundl'jll,Q: z~ro E.ilHw.hr tJk'n d Ellui~b;:' btl 1't illjt.e1Il tofI '00f~jgl., Ela.H !i1tO'b,1il' Dinder I1US - limm, tuff cl1.W lin doer S(1hr h~' h.n....atzlen und i11liu chiD Rinmr. :apf fl.llirl wu]'\deD. ffoJ,":-,l.m fijr If!tiMn tl1ft - itt.. Dw-ch 'Vew,.w,wgl,lDg; ~ HindAit" ZlIilIQlrlem, .mel:hl'le<i{igel1 I~oa~'II Blf'ta: .ncb ,duren An.ilaI.1D an \i'O'!Jl Bind en an d!l'1', Un:n1Iinj~.wm:'d del' eil~ dQr ~'k n'~»h IlPI'~tt. Bin Tli'l!If81Ob.ao', t1 ana ~ KalB ~gt \ Illfd I -taft t" di in 11 mhn.frt Tor d :r B, mlt t'r' ea, All~ '~l~tMIen. d.il! JblSo:ndichU ' i ¥llll' F'(I~!l'~' h!il!bel1' Mit n, iQ"1U'den mit Lru:k: ,gtdlebtet D] Ran Llim' de l!~~floD~ ktn'_J!lQI'l~I' ,ILiJj riah del' OMillll,l!ibaul ga,Sdie!li,f .ull.~hli~fl sn mld~I.t~~ \Vll~ z..uD1idu!' B,\lI" dlllt"uh Stoife:mJlI!ge& y.e~ far: L:M; nannte ~L8S l'" if. 1Wili:!11 d!\!f ifJar ulll1iubmlak im Geg nutz zu ll, I' ne.dlfolg nd !J] 'PI'llhnnm,lDl ~e L' u l 0< n ill a. k,a" .. E i tI. 6, t:z. ~ Q l'I d 1[1 ute b n t1 a' ,ab u. L 2l ~ a.s k Q 1'91. fl; fE m :u s b i e b t'hlil' i. n RI. t ~" II (II td e II 2118), Die neuts; shen gil1_gen. ,\',[IlI \'onWQ1'erun be'l d r \l hi d T Un~ Il"b::rf:mmung "\' ,b~mis:clllm Filf li3ffiF (J\hs.irIl"pli[;jgijWltklU:\'IDb. dk D1 ' i'3.nti:puri t IlIIIS" daB Z~.. _~ miD S i F1llk-r fiJ' sleh n.u.lzubaillen llLIUi ab e.hmbu.I' "I,i~ 8.llt,b_ I ich en l7jhlt'<Ul ,f:a.!l~ DfID,1!'J:.I<' ZI!J bijft8ipn. .Ml:tfJ~birnd biri di~n E1'~'ii u.ogen \'lin in iiimde>t' Lini· d~1:' \VlIU~,. ,Bin.en Aoot!liUi3.Cb ~ef' 11'ft h -Ilellul mlilitdic.~ ,ZU "e:~m:BidJ!n, wd fUJI Ie'll c~~b 00a1J'SJI1'iL.JJ1ib~ Xi!rulatz, zu m"ssl1'.ens- damit tim. ~rU}B _1llIi CJuu"nldel'l ['m IW ~h,Iicl!I!';!1i A'I1Oi!lStUIIlIi,,r milk! fiiI' ' ~n UOt "aw-tb if ,_pr T.rig r r:t;D illl lIi~ In'le1~ iJIlz;~ ], bn.l~ hieUC)_ ~au kI1Wii~Jl'uil,'lrl~daher ein nr, chheihlillni ,'0.111 ~"waph konisl!'M.r ud:er aua!~ rein ':Zl'limfldrbmfirer: Form mit ei;Jlf!Ql &hrulllllgewinde, daa Bieb in dl!n m'f!lhUnn n I~ll' ,-ing de. ~dr1Jedl!ils g-asdidlt &immbt<nuhlR uea. III die' BloohliKih' hnis, ••A:IE:!trnlin_satz.'. WireD. W'," __ Ot'jlJull . dUHI zli\ii n~D Ye ...... - ·itt·o Dr ht,~"clIeD ~n l..'W£ kt!ll ,~"lId ~ AItIJl'~iO,g Gnre.1fgt!lliItr eht, J·r an- W'ld ahs h ubbu~ A1Pi!lllli~irl:l!iiJ:tz" kOlllIdn ~ oft n:Ulige1' IISI bt l\rt"rden. ob!!!! ad: m Ersatz r:1'e KO.r-ll,rlBlii dor :Makr: 'rfu"d Ii1lit'~] \'01L1rdP. Du,cb IUtfiihrm IJm~ B . \1001, • 0 Ip,r , I'tll ("lung !fOD EiJl81 t u to du 'l4!l1l1J) 1iJ00,L r T!"IIp! oi -tLh.ig;endQ ~P'\ ·Ulbe:il. d.a11 j(l lil.ofoIi tid nllm O'bernteheo ~ l!L".ro,hl'1mJ1L GIl'SI" [iif ~vPn ~ A.~'ehr wied =- .friscb gc.di~(!t W1ll'. Dm Ei:ruliil.z .. J,J ~Il~ K '!la.Ucue ~ ruer, d~.u GP>lleJI:n~:b;. ~g i leiilht d r for' 'cbct1'lien hfl1 Entwi~kI'IJlng dft- tilWiilknrnptes a 'ZUpli n, m -hl'"l.Il18 'h~ Fiil-

en',

~II.\I

rm

134
k uu die< ..l~1lS b:idhJI. Irl.l ,in '1 £lgfulJ um.l d l' gssamt r IW F'~~'U. l~!i A.bs:orpUQlMk.uh]Je emgu,j'ih'iJlI~ t..q I) III n t !!!I..g _ (! i n fi tt), d ;mit ,['bu _tJ)!ne Er.btihUD ~l f hni~l! billdung ~"r hu P!lIlibbillk tlU' dit' Gu:.swl;1rAmmgmtll'e !'I ~,r ~,"mkul nm', [illltIDhoWiti w~U'd('i..till I a'au:w;urer~tigk ill I~c.s 11m n.t:w.!l lin 1 II~ru liiJIlD ~rulfllP.'iS 'hulDltdfl" :in Ilia t'lhndMhi~bL I tc:igal"tl"), L e j e h 'L fa t '"it, De r A,lm'I'ilie:r1d: lUI d'!l!'r E1tWil!hiehul.ll ,1n8h t1snwje (I'!ill' (!!_l'SlD Dtl>i~rl¥bt·n insii! It.t'' 1', rhilt~mi8iG ~;ooh uml

ni~

m.ll'ug

'.~[!j

Wia'll~st!;!.lld~

Ber'Qi'i.& irn MHj UIl'S ,wig! sleh

WI

dU'

di~ lasb ~tind.ig nllt 'lD,gesc.brnuh m Eln ~ II . ~lch, 2l'U nih.ri, all if' !n ""1rn!jgeD "'yn ~~n a1llIz~t::z~D~ . iB' WUI~¢W o~ r>ill:lmr~GtH I um df!n 1ftllH g,' IJrIl U. Z yt h 'ij r til I ii r d i~' Q<Ji. S 0 J, u l Z;.In -a .I'l IE: e, Un Uimige BBsl!bllJlg·. ~f.ir 'ZelltlD-AtasklllltrnIli ' W t d~ , ur 11 Eiin fl'ltl'n ml ,SWJ~ , '.jfr ~lJ ilWt b~~oruleren' i;f®hlli'Ls6fit!u'll~ moglti hstzt!i biiliebe]~ ~!oraul!hL 'ffiekMBiU ~ rmJiltul'l anch bru "BrlUc.nt:rigolll;" d1 ~Jamr der u.uie>r del' "w'ke illJ ~r8 nden M~lnJrlll I1lil dar '11iijlell ~llil£!ID g[' feUIlf1 WIWd D~ SpiJler wurdu eh~~ M,cb bw>o ~d"re:r VIlt8c.hrlil Ilnf_ steHle B;t·i.l!Je~gi~ tlire em
iMtJj'i:lrn

slfflJaSehu~21ma.~blIIejrul.mt. D! An dl run ~ItfSl~u~d tn dpJr Jijtnfilbrlili;ll'l mr ~(D;B,e:nan[lhm,rIB e l' e i :s, h il r hi • h' h s 8'iinl'1'I1 8ln',~ ,hl:>l1 rund n flJet:hJ limU' i. mit OlltLk~nppharI t Ueekel. rut' IiInt~~m dfi'i"'frmltlfl:in Tl'I~pW{l:iia d:lUfI S\lblmiillil!l rlll!1lthu~liD
ll. u

E!e I 011'1;,. beis-pte' i~e M deT sebw feillll tbW1 rde. a8 [UII! 'fUh dhelen df!1<1l'r1!.i; 'ehwel\l!' kal'W»j)'~i€ih' Arhm't,. \~il! d as BallH~1'fln m.xt groPbiHln-fg eln n, in er . linik' . di e info I hQ,lill!i r l;Jho. gl!nh'lfi lhif$.lillllpIl if,JS~ ~tim!.l.U1i:ragf:!R maDlen, :mrjj~,& ]ij,nprn Zi,>it au .blQl~tllll (lhrie IilM.ngafigc:ndlm .o\tmnno ,'D unlimV r~ su ~[n. Vi B 01:1 ~khmle:n ihl"lt'D ZW' fufinl'l'tIrllg der S(l~Bllll~ '11 ~J.l'i . II t e till r 1 n ,ii I i": I TI H .fm~'IUD aguilll Im Jl'llli, 19.16. Dc t iem" id tanB 1Je:j Ilm II be!i@1: sil1l'1 Bul 4.5 h'" ell mJ;!l. H j~H' e' j adJ h cd Is, bdll(! hI! .Zauro RI']00 D Ze:Uplnnkt P'l!l1'd

'I.

II di

\ f!i e' del'

ell:

I.

m.h:rl.

"~

cltieBbriU n 'lliRl

,\"'l~,

In

.'

\'

.] cl.

-ron dtrn llIIJrn!ill ~ i1jcb I icltHm iJrll1S trrul"'F1 I! I (i iii ~ IBaDd illilingml (\I@Mellba • Ba1l1m'\,\'QU.lJiUml ' l ~t",L W8tfi;;l!L $i, nW~.I!'tcn djf' It 7~~t.W'l1l'1"I!G: MAM.WilikQlD.~)nll'mll'H. Fiir' die ~a8SIl:ng d~ 1ia9rstFlll~, ~f'1l die Fimliug r1, nin. niPt' Atrn Iffi~ I1t~t~ wllr~e 111. runflilr.h~ , fij ,',Ion Fl~'lal?lraUl h - is,n ~M G®lt ,•.A, 1iV,-] ell ftl\riH~r"" atL'lIg",geJlwu. das tlie 8gbIl{'lb~ I'~r krm,11I!tI1I U1'ltl Au nd I'll !:lCh"'1 T' dw'cha mlm.r~l' J!:ln.s.lltl"" p~' sl!Jl,U l(! 11 fetalt1big:

alJ.~vgiclJ.Md

dUfCh

12

Dla

'~.

ne-s,i"olt',k,UolI"iI d ¥ g'~hJ:'au.l!l:h'~il'f] {;:\I.IYSiebu~:zm8,~-' k' n, i1JmoD!3t eimlll',~eill! I" biRi'1s I'!\fHI :fl. l"'illIschutZDIlm'l~n jed 111 ,(fldi:ie!ihlg m mlud!IOOt\\o;~'r ,e; an'll-\\, mrj ,Bieo ,'orb r :ZN (11;1$,il,lfilitlnm:. Dm Jt;nUmimung gesclm.bDntit Bilk ""IlD m1:l,clJtn F'orm 11~ cd li!d(lij_1l1~~ dlt"iJ olmE!! Heizu:qg wUlb drun Pa,r.QlfCiInl-lbUwn'!l_JE!.EIIULUgaJ'la'~ Vedo:hm1f)f:I 'a;us ei~E"f 1~'~auhllll,8'\'On Pa;1mOrfTI~ .. ' und Knl~wll.. rm:wJIS:mI,~1

e'r~t

w!!Lrd~.

.~Il

k:r1l3~'

,eba] ppbm wl!'l'den. E.m~d~ 1I&e:.'b ,r/melll MOll!dlt\Mll ,rD.b1l.~iI Jl ~Eget!,t"]1 'J:ieB~rloD&,:he'l" Jt'lili Ba.llRlWQll ,Il 'ern. wurd'e mil .Hille c:" ~ $ lI~mdEln, hn,ll'ppdecblg', , dar '~ri'l'f'~tl[' Ides Ei:rua.l~ OOf.ertigf.. VOl".ri~hh:-lJlg w:i!lrte I!(!gell d'I2 '\1on d.JJt EMlt:ent &l!tg IMilt! n, neh!le'L"~DgE"Dden ,toliP wi(lo

~~

di~

::r,ii..h~ 13edBl'LU1'IG

&eMHIIIW'u.. .mdlfi

dar Trgp1i:e rab:! 5~tmll:

a1]GscdJ.m~btlrinpAJ!ti?lI

nw'

ZjnniatrBCWQri:d!.
~d

lmdi ~.mjchJDri.d
I

villig

u l1.!:lrei~bJmd011 BulIlJIb.,

D u I, e h .L tl e:r t ti . oS e h u t ~.uiHtli . e. min@' ~. nUi(lhe \~eiM"Qllkomrl1!nWlg~JI"rUbl~die delll~he 'Gaascl.Ullitz1tl~ko im ,Jah.rt: 1917' ld~ I"o~m. d..u..B,~ IU!'Q}€J!'OHl ,lillie gQ$wc[ll, UL.l'iI'q:ui£lli'~im'I tl!dtl' h~ ,_ I 'ND1L 'o,'md. &5 w n cfufh 1\, . Gril.:nde md.nd gI\ '~D: E1' t9JiIi 'WU' wfo]se d f' hl chl~ II Blam gel. -II umm.iuJ:B'II.! '~in.I et~ flO'l!lId Ztlr Iinpri~ru:ug de-a _fasbillitofJ's nnr noClh ·nrinl1erwle.urti~ fl~,ge:iriU~1'a1aufs ri'l!b~ ZUif 'Yerimgun, S'~andElm. %wei~ allGr bB~W s:ic.h die ml.'!~CbIl' Wlml~lUJ.dslb-an 1M guml!ll:i.eJ"lltm. D _u.w.'WoU... .tcrfli!s III l;H gw-iDg n·tj SEm" Ii ids' N.lJiebt ,:Ii I \ illdiimL mit .' hJap 1Ji!!hnbm.. .j Ein.fiihN11~ ,1iI~r LedemHl.!5k l \W1. 1\l)bihl. N.r,. V und l'O) l:itmcllto !Il~ IUlcb n~ch weiWfil V.rbIltSllnmpn. Dali S!lhl' li.sUQ:fl ArnJa.u:len ,~.el' llngM'lg:l.jser \"urd!e d,m~, (lll1s Einlegaa1l'p .Jt. I,J,Io .. r '1I!hl!ihen'" 11b{lbm~ E',S lY~ dJ:j,p Z2tJulDhhclmf'i~1 dio nill mnRi:C'

d r Rfatrbr durll!b.dl"mgend "BIQukl'lnlZll:8t.~1 l'IP~ in DltiDiEJ~ (j.r.ade Ill:lgeliM.ll,le.D wurdu Ii). Dee ._~a.chtril ~ . Sc.hnafpdecieLs l&g liLrd' 1:i1ll, d'aJJ, 'W! r .0\ rcmin\!.id~Pfi tHJi!d des Ei'mal~~ . u2du,!,.e,n [] ,Qrbihl "fu.tde.

_ill

t:h.idL ;VQU GeID lunill) bid. v.illls'lanitig:em Trn, I dill' MoM.ke njcht~ ilia sic di P urhl~s:~e.jt I a..r. Au.aa~m,ungaJ.uIl a.uuu,dlMeU. &im Troeknen 8lI. uar :iI.uft ~n sie jj;fe, n.ufg~ 'f.IIGqlli~ ,II' ur'hti.g~eil ,,~ed: l' ,M ll!lll.d l!iwmten Q~!Jl1 V ll',; amj'liUJg 'IodlUl. Dur h i'ti:rt"-ll Qr webl mehr iJ'ljghnL W' hfnJIhm lW,hicl iii NIlSb, ome ,ge-. .rlil[J~n;! at tlit@lila.mife' FQ,iILm. mil ein0!D. u.m ,die Billlno' "II'~c.r:lnp ltall Tulrn'loI.m urld .gMt{llW'oo d. m.Lufol#e eme !cl:cbt~re lUmMI. DJes WliU' b>JWDi'll'r& wtl.!bti_g. IJl!. K.t=uti lI'fiUg &\i;hej,"1l.n.g luit a.uillilStltztnr M ,JI'lUU r rnliiliJ" hi Er 'lliD.'\mg tnI .}. In r u.swahl dliPr lin _ign:a, rllngml· d Ko.rp, Jill:! dEi'r 'Lede:rnuI4kr m1l1Jllio mit 1Do::lluiertl:r' org$all Wvra1ir,!]' wu-deJll. Zu:lliNr' mslU~hw.lI'I Jm]Jn~gniiBl:nm, "','EH'1m Loff.e Qtfol.'ldlilr:tia]ll WGl~b~ 111b~ Ime'i liobef' S minI rl'WDIl:iUI' (40 hi ,50a,) d;i" 'G IIEiI:D'.r,chlisaigik,m)t d I:i 1 • g' ''')1 rl i t~t 11. mule - .8J.ur.b bei ~i . ' I'Il,r Wioierl:empB"I'alulr 1.. n. .j ~OO-D, q]' 'muwepomk i'l uad .KniUtfIi'fiiWglmU nlC:ll'l ~~
dW1U!D}

der Ian

11 ~( ell.' ~', . ;Z~litI1d'ieD \Tu~n, ~'e:besch.h,t80n uch hi

G' geD Emli(' des JUo~ ~ r.h:mU Ra.r rue _ruin eiiribpezia] "mal! dr pgen Jl~klna.tig":s-· ~nltl Ih.<!il,g",ati~M:g.1JSe '9r S:PiiUloj5D! l,oHe ~.;b:iib;~. Di u IG{'rlU ka..m.iododL au '~'IBT$~l!tiHm'lll, Ori.ud~ ftil' diE AUMJ:ttttOO& ~.m'l HQjJ~e!II kHUln in :iaeLdW1!U.. lB d, ka e~b]n.t'!llI,t ha.t die IMubrolu~ Flat, dlEmI U/U=l)I€J&:hic;hte:nWUsIJb, inIaJg,!! 'net" il"hmg ,egen. II trQp, G uo.d '!lrga • b~ i~rakilrpeir mit p:tem Erf ]8 ~Uli:liti.). S Ii'! tI Yo l z Id e I" Zj 'Y 11 b 0' V ij, 1 k e r U )III ,Ii. ]m IHnliJIWk Quf die ~r" 11 lIlijdll'l &id!1weita II r Blas!Wgrtfia II'lI a .11.~ ~ IGasB'Ch 1l:Bf!U de,r Fe.I'iI1tll:illjpfgrlJl'P. it r.rl ill ru~ Wll'r DUd iii., eilU!n. Tea d _ Zl ilbe",dlke:rliln ,bQ OpFmiioQspbiltl • G '"f:jtlbu I!dor~lJI '. D~ E4l1lhi i'Whlp rWl' ungiillllJipn .Rohswlfnm 'Deumchlu'nds ejlle AugriistUDjo\' p:dl BU_D__ 8]8 MdartllJlihrbR:r Bfi~~ \\\1'lIU'd.e·mil" d't~, Iowa it: If'~1'1. hmlfIlItieros: 'uii,tii dli.r flM~iili6f r~' he !.em. Mwm' .rUJ,,1Fl mill ;m' Er~lu·UJl.g VDR l'lBb5toffen aM To,~ \', n 00 limmt AiL
MiI1B.D,g&l!.

Speda]E!i:'Iili.f:i,ah deer Ma:rh],@;. \vilhl:'fe rnell SChIdz, _g)"!ogen fu)flJ ~QXld und

D~e G~®u~Wle

g~

und -V~l'arbeiJtu..~Ii),. t Gil" ne: d ,. ,d e 11 t e l~ en G Ii: lUI C hut ~ ,ma 9 k ~. Dil:" 'GilSflch.utMlM 1.", ErtIHi.'lmtlJicll dieo Le4er.IIlIiDsk~, ·W. MieiE l11~ uhJl.{J ein ,tli.l:hnll sinnL'icii~he8 GuJI'''' von Iil:O!illWZ 'Io1Crl.ilMig;ke;it E..1 if!' in ' oo8l' VCI'\'UQkttmtmUlul,:g' V(m kei:&l!'r iltr kr.l:eftihronden ,NatiQr1~n wJ[blm.d d~ Jil.ieges ll~ic.hL wQrihnl. :&\m.e ZuvQr]ftB'Sl.gl ]l 1,' l'IlJunlllb . ~'I1l!l'~ 1"Ii1f~Ht' gut~D/. ~!OOb:Woohm D'!iIl'ifhhMlJ.o~ ni:d!'l !l!'UfQ ",,' ,ul,"sum nhu u.ueb. 'Mnem u:m.f~!3efJi s,l:;~ \1'QIl .E 'prob'ullUIDl lind "I nahnmprii.fnn ft m der Hcima die m.~h IlllIfiingr.m,· u uT i'. tig~

'·mtma.

~HJI. X

dffQ~clm

nljiEl~nl,

I'zll"lllfniF!
UDut
Z•

ptil nr rib

l'

alleh

Q"uf H'IlI:urrdfi1 " z~ h~h,ol!'oilo und tL1l Ibk


tl
l'
1)

n 1b

III

b. III~.t.

II'\JR'

~~f'o!JiIi5ChellftJll]lfsLorki

vom

;alau ..

Iu.brl'[(,n t~, l"'r8trecld!e"

be
MUl

II;"!lIhbtsO.lll'

jn

d,f'1:' Nil -II


lFragI.1M

ri

I~

i ti!).

F'o _Din "c lung

d ntti.em n He

1mb fl •.

lUI t

r'n tiler ,N;aiLltbili'pmlt.

~lufllt~j~-8wrl!J~.litH!j.sbm"

ill rdf.'~I1!.J'tii!il.lll]Ma;d:'e:mun<i:i!liJ:l l~em ninE!: giiiDlS1hli' An [nu IUIIe' 'ilIl.d CT~~~te;~ m1ru~~ihre \~H~ Vcrb,tefbI.D:!: de1J No'~dJ~ !ked flU' me. T~lhwL ..&\:J!lob.ru[;!.:r:iluL bat ebvlil.,W.cie~iLig A .di~ 'ltO,lt
ei'S~

Z{'I·.kke . hwgq1Jal'l

,!ll'.& $U~l1In!ll.'nn;1)e1nlnfUr im.dll_liU;-fuUC ~ni ~'Ulonv~lrul'-t6~[Jhij 11qtlll¢L[g li'l~l'OOssert welda Slind. ,a.r,tlr:ts· Idie'
mB(lfaf'Jl stll!ttgefrnidOillt

Dje~. 'DeIDM.'Hc;b~1~ Ullr AJJi~ffW~ kOoID!.:lq &~.e p~O' BtlII1~:sr:hetldgbH, .nmc'ht nb~'E!'.'Ipr··W!1nm wed_, em. oqfaldsierli!i!:r- A~liItlli:uoob g,,8rr~Dp, lm Grmaohulz web h;i jMm Ilfige~lmjn.ii(::h 'fii' hit
\t,Oli'iliPffiGltYll..

"",cla- ~~

-ul:JrJUen
,Sllge.na
iii, ];1Jlt~

IihlltlI delarlJ.g-u

.M~

J1uerg~tem~)).
l\l;~rdI~.

1h;g, eil\s'I~' d!H!i~I:!~

)tode:ll U}23 ia,l b~.l:ral1i,d1JlW<o.b.


ittJ I'le;mi .Filte rffuUlJIIJ;

10~:n l'LeUQ:r,~,

ll!i!'!:l"hl"'S8l.irr~

JtJpl:.nliK .... St]llttttn;u~O·,~'. erselz'L e;mI.:rrecJtJ;!J'I,siclru fU,'1F i~ l{6r]DerWlll!Iflatll&dal"

Oerii:~ d.\.lfM tU,E! nil! V8r~r[Q]~


M~BTljOl'mU9Jil

au:!! dlj:e

gUSfhub;m~

d~II'Gh I~M~. r;1ij~~wi ..noufiJiin-ttfn:" liJe:S~9Jt RIliI ~w!rl ooef .I11lmi.un lrugaiDI a:UJnl8 wltt!~ HnWB~l .iI!~N,dSclfi>Jl d!!!llQig I!ilruo: CMidi'Mm ChtJlimtiah.iubt,. ~. i~. Eb.. ":)~i .. gun.! ,imd_ ~ub~ttge A'iunru t~ll.JDg' ~chUtlld" trmgemt1!4t iie:IL lOw, u~r,~1 Stolsc'ltiilbt bL:n~ .not~,tcll;amfte~nef !Il.m:,WiiliS'!!1hbfU!>.m, QUOO1~ti.m1

BEllm K 6, l' .p ,e if t 01 i I Imt. ma.n d:a8sel'!Il'i;ii~~r

G~obutz1mnil~eu, .Im, ur Vnr'Bl!J~~nt Eugl:and, F'raul.t¢:lfh. ud IIjHQn ~j I~ ~~:mlmi~ ~~1lI.4 ~I:it"lil ao" ,seP~l' 19rnm>n f!4I.m,. st:llU_ Silil be-~illliii~Jt[l iSJ!!Ilh'OIU aU~ .'1' ug:r F:tq:~ "MIFt: Srlu.t~!I . op S9~rn:IL~, ~l)l¥l".e mit dilr 'uuUunlt d(l'~ G~tlMll.~n. :ruB.~!.l wesa:g lj~t~, pu:dkt£l IdnK jeder dUll! Slitl!i:ttDi ,st;Iolj ej~~e<n Wep', ll'j!I1l~,,:rlJ!bI.~ .k,Q.TI.llJiI~i!' Die
IOl"frtl! 1;lil!~Ul~(!'

~re'lC'f '\10'0! Am~l"~

B~e&-' 3tliffj',~tzL
@f

a,~chlwiI!:o ~mele. MlU!k~mbribtlli.!li1il1 en~~ :SrohDl'JIdi tiFJrlsclnij .fll:',iiJI.:JIiI,z5;smcl!i.jjl! eng]~, ~scl11i! !bO'liI~t~.) w. w£lu·e:not ,d g~ G,Ha~Uf~ !lIl1W b'ltU@isilben INr 'weirleru.
J!!

SOc

dAD, m.r iElUchani :sehBttDlicb

~t:teOOl'

.rurt!I!ilidk8~~ ~.

'MMkE!P .... ttlde~o!!j!du, 11

h,n,he,n wef'!kn,

Ngel

m.oor~~D.

'I{~i~.IiE!S' d~

8,~'!:'t~ Uligliiiedl (!

fiiRl' ai1l!U'm fi;nIDJrsiellifl!l'\ellll AruJm~rucb Vlll1Q.li!en wQ,[(lm. ,~!i.e F.(ltthIid.LmJ dll;!~ • .iiI. sill! m f n I'ID he,ru'w'L 'We ~~flJl!:!g
dM . Ma9l1'l!.f:l5'li~~~V;ark~ll.W.ilt'~B'

Ill. f.... 'tR~•.


elL

d,ea T~tlr~~a

1llId. V'RrmBlll'nng

IdlBfI

'i.perll

~ai~ts~~d~.

.z,UniiICll.~t

fR~I,dO:b~U(g d.e\l ~ib m M.ae,k~' wi"" 1J,1II~i:h d~s 6IH!ili~~f~ld ~ Abtii'il.. Nr. 124), GWa ii1to, All,gE'.nt']aB~f' g1U~eltt_g"tn'dt"1li!d u.wllll liOIW' IdU AI!J!IOO .IoE!b.amloWf!~dl!1II. mod ~llil [l:id:ni~ m;Qhr be'I j,,"i'JllJDI .'\,1mjTn~~gmi1:b11."IJiI'&[¢l'lli.

JU'·!'Mlgru..,l:t umd belJ'oW'18d,RJ;ilul'lIJibl tEflhDe r.ecllDiI! erll!~ith.e 'VorrmgDll!'lili.ng des 'To n:uurns vcn iloo Cl::m huf iiOi '00IBi!I er i!'~IiclJ;L. 11''1111,* hhtlngUJIg l!il:l!e.~ imu!l'aD 'Tmnn1J:pp\;OhM 7,i\d&;lhan Alfmpmamm llM' it.au~ diel: ..rUmn::n:J(8&orgue' J[liL JWdID.dlhlng~'Vtl~~n~f lUI. WO~~D uad N~ g,el!i11!!.t Iilitlli ,veilefQ' V!ii:r:kJemCt"UI!,g ~0S Tot.!f.tl~ aul etl .. R illiQ ctm. 'rlUf

,yu:n1:e' .do e M~ariftrl!ii.I~'er

an 1Wu;; G~il\':b~

lIi:llsl\Till'eID2 HII. n:tn&f\II.. lD. Ilii~ Dichtw!)'gsUinie ,'~r1isf am RaJ}!I", h ~:ur ~ge:!1\ .t\Mi~hlunr;' "i"'~dil dm' &lil'ktiI:'8ifjen i.berg~koijJ[t.. mp,
1lII~ ~, ~,CLI. g m u I e," ~to~ ~t wit Rii::in~11 'i!}ll'inkt wa-n-. D~f:!' liu~ IlJIld bQ.s1lffll.nd au:a lein~ID lulfduJfr.hiiisslgml Gbf'fH:m. Smfe ~i1cl Bi!I.f(mili!afi1l1~m Na:tdmu bes.IILD ~1H" Sii!\'b~l em, J~.ifml!l8 ri8lI!¥Ckii.IIU, F:~ ~

!l).lol! ~""~LU')l:l~!ll ~]l!fiijchsL el~ if;n!.!'i£l,8hul~rit,


J .~

gnu

Mihlmll

nOJCh dam, HI il:!..c.W,ng;r.Hf

b@l

~BS; d~fi g~

Kplld~.insetiiW3tiich

1t1~~r ~~B.'I]J('TD.Jl.1 lm~~

~tw.' al!~ ~lJqm.. VI~tile,w!,lt'!l\!lllDJi~ht 'fIUrlbbdlID, doW!; u- .~D1i Rina.l:Imio, BdJ0~Pl tIDlll'1llM db fle1VlBb~ till,!:' Rorull!e' sa'lb~f, die dwrllh d.etl OIp'JW"i!f:JJ~f.il'z r'ei1ID1:rJ.i.lk~~.Ll,gGi;n)e (h ,:gt6gl«ipl.s'C~)m~dchn Ft Qddrilt (jl~ ~c(;b~ hrbrHaMilI3ilJil' lUui unzurritili.eDa.e Giasaehutzg;J:'rllii Iit;gJ~d tlillr m ef'fiIWr ,Z~it un GelIml.l!d D~ad. ,.-er&r1b'lWi':Wd 1J.!l:,ld.

.M'

Illi.fJlIl ErMihpBg d~ U;ri.&tll~P[a.h~g~f!itdas FI.,U, e.J["ld ~ ·tHl! hUn:l ,!;,V?'I,"dt' l!dol'dr~:rJic'b.run St:~ g~1l Ilfebcl- runli 'Raillob:I;e[J'WeIli ~u: & \\'ll::n~n. L~ n~ li:olmtei OUr' dllfch ·V!l3rgwii6~irlJ.llJ,g 1~t!'lIIIL~r..bl!n des li~~~ ';l)n. .iH,~ ceru ,1~t11 dwelt 1:Q(Xj,~. ~~aiIHol:it ~d,en. Bi:nll' d.er.nIDI~i;! ~I~ Jni'l:lhi'e ;g~. tr:dt13 l ke;inll.' f(l'l1'deJ,ullImng~ sill!. ~'1i!r-16nlfl,~ daJS !ikl A.ll!r '~h m1ng;H}llI~1 i.lliioM d ut'Qh ds~ ~iD.."'I!i[z :2iuinbt.flJjdJ.I sllll'ldlH'liI dUfCh ~h:li
l

raH'! llt'r WlIniW Im.li".J:Ita1!l.1"l~ dh!;J! Filll'<lI'hiicltsE- _t 'i1!rwQ'mjJLlt l Lu~ a:tlJi~mlU IInti sO~IH ~i'l11i:' ilmZl.l~i~1l Vfff~~'ii'B'Q.J'u!tIDg ilJeg ~bUdllclmH nnlltn~ ~'w''i"iwkt ,,"uT'de.
ill

~'~olul~

AiIi.<m.!if~lIWf'Jjgs~UI tlnll1l~iIJ.e,UlaJ'

fu:W 'F~~!i!'

l;r[,tl

1l,1,i.m!d@o]'iIll~

liB.!Eli qUo {1t(t. bn t ~ i!J! m d M 111S II u e ILlu~ bu te t1i.O u ~ rl Y. A~c.b d\io 1~'fLra,ll.H:oC);~g1'[lill' JiFq.rm v.:m~ImWiI~.Q..'iislll.h~n 'Ga!il!!'jo.hil]J.b:mlU!~1Ii'"I1, ll~e .3ogmnnUm,,I!aiHoml". wtlll'llf!U Jm1d er&~~O!lt. me nii~1nDii ltilde" ~,IiOOJ WlU'f'n dli'!!$l!c.~ 1111111' 'fll~d !!!iSHl N~ b_lthJOi!!.('fUllO' Mau1kDr'hir1'l~i!n ilI.1J!i lwM~I"~Ii~ihl:s~~n G \c\'.m.. l~nellill'l'p'L"ii"I'I'i"!'nil1!ln OiIJiIDlii lbillWl ~iL:'rud;riw;;t, MaIitl.'O;ttrttl!ib!i~ clI jlui~i T fP&!'n· d,;~ ~I . iii 1fj1J U j.I f fi :m IHru f 1i¥'~nli1 ,~M:Ri,s.q ~!C. hi, m 1Ib:t~II:. en. 1) ~, " ~ a. lI!'•. lIJ n. 9 'fl u e Il9.. 1m b I.J, t Ie ~ta-'ndl 8:uli!'ll 30 MlLlJtl.FU ~n dtf!'i 'v 'Ii'.,!'i.:hi'~~n tlel;iiiJ'bteol &.'I~,ii('tea, If!) g'!IllJ.lIL '1IIJ],d weill'''):
,1

en

DB
orde g~olim1itli' in l'iul'I' hl!i'l~'~r U 1,U1riOOw-atltt, fill' i)eson.1 f TIt'" i ~a1 ill Ii I'ii! - rum.'!' e-fPil8C'b It h bll gr:alJ'Jwt-alUillmJ ujlfaPIl ~f"ig~ebJm. JS[i:lol"~Cellt )fUrcl:£'n hl dnr Z it
I

:9.'2 .. r OO,lt ..

~"K

,\'nn'I

1l;6 " ~.:B ..


2,j.\l, i!'I
"I

"
"

1 ,.b;ruar LUI bi'lO U. o\' 'mba)" HIt in,'gesmul 2~;. un -J!lDkl!Di!~), n,is zum FtJibl!'ll~lU' '1i~ ~ MLH~plI IJH ~l' £Ot:bit'P. den TrlJ[Li'pl' lwflbdmJ . 1'1, lIuch dii Zivillv"lb.l· '11 d! I' Allrrn~ g,~b~e~E' wat' bis ZI1 Kri ~lIdl!l IWB_tnn 8U.sgW·QlII t, H, nrh HUi]llg die_' h fIlziisisllben }jtHsk .M.::? hzw. .1Ii. !J n ~ t i m b IiI U .D 'Q'U 'liI~ UI. IlbL[ VOl't~19 1ag'M tl :tm" daB sl a

una

l~"j]tJJ1''iI'Oli ji',L'1!ch'l e-rhel'ilicllHr. filCh!:! dall-8tt!lUen. gnd iiJiill' ~nfoJ 'erle~ 0 dell' At mwidl [J'Sl1lf!d· Ii' ring war. Das AnI:i)~ reuelrl I hdger
:[1:9

felndi!ll. M iI.IiI.~ 111

,rt)~

,ii

~ Muhmrl'Drm
11

\l!11'tlW'li
0 iI.I. \'

inl:l.P'SWWll
(11

I'

(Jt1U S U(:i;k her-

m b u ~~ n
,ein

e ilL ill! (T.:N.

lUll Nn'~ _JtjIil 1 16

fihrl. Z'ILU' A~ • '"1R.l\itO'll bis f.nm ltJckili~. - '. ~tan U' nl libillq,wn"n nW' il'wei S'tih-iclite:o. we.i.J) umd 'g:rriilll tmJt D:IlI.IllbJt~llhlmaem lI:l.blllll"):
UHfi
,flO!.)

Ge.s{rdlt "l!l jeiieab rEch t(irallliid... WmT Inm]~ TliuJl!,r dE.! ' M2;.,_ ItIS;ke kll:lmon 'Ill!! fl'a_n~08is RC!Se"lifim. im F'l1l.W flu- 2'Ot IJ, ~. V OOUIli re ht lofti ." ;ab . m mil Ill.1!i!!fg s. tz~er MOll "e dl!lll'ch di@ \~nuncll]lIi~hL r11 rschie:nkm. A1UdB. llplurr$ hHinu:ngtitl iudol Ii! DUdml! von I', rill Idehyd 11, , II ~ mt'th,hml: trtmlil!l und PU~11
a lanY1Jg
UfIIL~,

tQrueR~

't '

1~aJj; dil l.unnac.bul:e:n die lt~k 1'1 lihM )J j- De~h~n ISM "'z n lie &~utzl!l!ji!1 n t M2MM~O ~uf etwa. ei~1 ~hBl91 tl r d_~ul'B(i~J M.· kIll ,eia Na.ch (J'IUln
l

snl'lefI b:I,~:rbw b~ob-ntlli;M W\lll'dMI!IJ st!.im. w


dig M_B" PhtlSg01fi1 .!'if,. vi if hmil III Iftl\!; ~ und ~h',el Stunden lan.r _gtl~fi ~'t~Lo:ff: i R ,f,j' t ,m
l' II'

.'ii8clIen M hlu.qe:nllbJ)

-sclliUzl:

h!bt .....
I. ~ ... 'R ••

,."
~ ... .ill

••..•••••..
" • ;I; I! .I ., II< • I. ..

'M~~
IO_~ ~

niQf ·tu__nft n [ah 1) d ·ul&elum X-Stuff i : U un .1

~II!III!.III.li"'III.i.iII.~
II

w... ,1IlII1I~t.
1I.;t

I'

lfll....
..

...

'"

'"

"!I

'"

:II i

.. !I!
~!I

.. .,

• ...
••

• .,
"

Iii

!I

.. ..

I.

..... .. ,

"·'lII!11

~lII~'

..

Ni~mll " pl!DlD,i;~"hmtekllIDin jO:~p)n


~ f_" •'

••

•.••

. •
'.

1,0 "
Irj

,I'(IiIi!:trl nndH.ng:roidb Tmsot" m I1'!br ueh geD(Jmrnen (VI'I. A.bhi1d!. -'-I. tin. E~ ural in le'!' 'uni,p> zum IGuhratmb. fir A[l1!1h) ~ 1 n, j~·z.t· Ilnd l\J-w]{;~n= tra.gIll" bru 'rnmil. ttl ihm ~ Fell. d1ifl A Oli'ptiOfi 'lam.. naeb til'! ""nil MustEt m' em I" JI:K.. aHdE'ren.1lli~ Iml'eit:'gehrauld. lliffll!lJrei~rRF' GrallE1', 3!i iIl!'!IllI lmclt. 1 (lm lnidl, 11 l!;Ill Lio:l1,Dnd fhees l10Jum Qe", L ,tl't~~\' n 4.21 _kg WU~d'0 d a;-us Weilbfeeh J1:f.d''ar'LigteB'ijh~ na 'h J-u~om~ Tm'rni8'fBrl!illui dem R i'iirib.n tr,~ Die uilen1 IJU iTS du reh n fbmuc 11m! o~en 001" 'BtiJchse nln., ,d1U6Jmt-rich die 1. m:p n I1.IiI II ' uDd ~laDgtf!l durclJ' em.lilli.t IOUDun] ~Z~)iPITll'i'S M ilUJ',o!lll' z,ur Mi ~k, '. E1f'kwt Ute .sicliL s lBuhl' In ~1I'I·'1ri 01fnun~n und !.aU-elieon fl'i r~ill'tmen dureh ,me ~e. ~tll' .AJil~lrJIllDi,ng' .bi~U If:l(i1'' !iLn.s_'k~mll' 'I-IN l!ill Ml@rrul {Db ',!'ttl l' nillm Dn-fdlHl :r Illim i'l m ]!,{un h.l, .Ii dr Mft8'kP 111 ' Fl'l'ifi luill ... dorl 1m eiwJleD'I.',(;lclltcI1 Wm.k~~ fUIl'h Hbt fI rhrte, jl'E'OO n und dumb -:iii brFa h s; 'til Ij' . 'W~ll 1'W'de. Dil'! ~h .. kc· I twa. ens e.lnstiBel:mm Gum.j . t1.frol'nw: illm{'lLo lilt 11
I I L I 3 1_

B !ii, Idil r;ie~fJ e.iQ

T itUUI 4 IG lei,

itiA: w n:rde ill dur Pllt,Egi nPm".ii:.l •.B uhli nhnl!.r y8fem Prill.

tt

l<nb~el~ sn M', bn'At~hniU

lIIm]

b{jjUt;! d~(I HI icll.n

'ibdi"~'~i.J,"'I~Hnh·••
I.

U:2

it~9'~~ .ll,1S ks' wQ;g~ Dit! :B~!l' iliJ8 "ikj]'~1!!.Ii'i~1l' I;\n[h~I)]ll zwNi ac'i,O]ilttlfl. D~e umOOIlt'P! r\ uDI9'I!EcMChttwill '720 IlilIiI bdtlta:Jl d ,8JiW .~2~ g L'5truliBpfilliCllD wfid .2Ucf g .~blIllStiC'h~o. ai IIlIbe;w;~,Sc.lhiab~ 0,1mS 5r!i} I' Bil~woU~,mi~ mMou~QI,~ SlCilflil" ijlhYMJil;l mpriigm)ied.. In ~i!!lmn sldlllren M~~~\vlu'''ll!} dJilil MMile t\!}I; ~b1!ih~p;;piim~ md 1400,1t "IiI',l£rl!l;!rlllhtt. D!:If T:hwtb'!:li~l$'e11:fl.oom- \'W'l.lr fiill:ll':in. st:.1\lIn mtolge ,~]]~t NaSll!.~,QfulllDg fmilr il!in .gr. Anmhl Mil!1'wscbipu, tiEr.em N~~m;llhtillte ~, tM.l.ldi~~~! :zi\!l!_II·a,Ylc:hiiln. SGin.~t~r Nhnh'le:M ~~I!: lin. ,lI1e:r1'rD,p'~ w~jSl!!, rim dtnl DUjnk,BD dus &~dnli(m. belln~l"uebie. lJa,_~geR! di~

1rn :AlJrlil mJ91U

Ic:!iiftl

!lw,Qh ru11l .ldcin~ M'tlijdeU ;w.1f' n~.u..o:i'l:lI.'Ilg~

dM

~ rue Sch'll.~:li g~ 191D ~~ !.omi-). EI:t~h


j~

di:s dOll.lsch

:n BJ!!:OO..Dg:ritf[,ec

IIDJ]

~(II.

und t2. ~o~

r~rJ J",i1~cb nUir gegttl ,&tuk 'Veli'tmnlltt>1:i t[1(~C,t-

S~lIDi~Z.

s:

renew

G~~~M!'
~rll~ ~J![', ~."

tli~· ~I'

du~1:1lrn:1lti~w~!11iei:lh(!Rd. ~.llYos:trwed. Sic h!l:t die IeUi'stfllu ~g deE' aMI!! rlk;mjjg~llIm JIi[a."I~~'dem- "N'~wi9g!,!~ IlHC'h t~r!'1 1il",~n. ~T~~t-:M_pkJj~I' Ko~beR. .

"~L,f'

A. R S.' U' a p , aT, t8 H r s:S. p i W rII l Ilr i .Ii' e -ti p '" 'll l.b I . lliiliit~ M~jQl t~1' lrD!fr2iiMman ~ •• ,A.B. ~:'~ '(iilgt un gl'fu:th (frr[' ,d~gkbu. Ma.&k~ ia nne-a. Ej~ll~~s. Drit'l' Malib ,v&<rnu.s ~pilld!db,ul];cl~.kIDt~rrIJMtnnL UlIDldmit hnrpmpil!!I:'tem &l11(i~sg'rnY~ gefilU,ll,rl. 'DJj!i A"lo1,g,imgllilSa,r bm~!l~iIlL Rill'! Gli!Jmm~r. d' -f EilU3-!l,b Illiarsh diMltBdulml ~Wllt'l" VItl:1'iiQ m~l]em MtltldT:mg P.o,unpem.hrnUht., IIm-r t~g dw Ef~J!~lil'~ trn1Bachiied ~~ \iber ,1i1B td.e~\"~£:twlD
A. It ,5.). t\hMJ'il.. Nw.

lfh,.fHI

1il i?

Aui8.i~~O' Sl~n~ ma;.di~'Iill.e:n ~fdiID, fiber IrleU d;eUtll.ci.Hlll N~@.biiL)OOrlfi,). !Siil lVJ:l!,]1(i!IDI .I]eim don fr-,~~I!n ~oum Slf~r{[,. ,b !l.UBU. ,(Ue' dim gafiit!,Hl &oJ'lr~i.s 1<?<111illl.lfu)l!se ,~clI1Ql1iSMn 1Il.nddol't.r !,tilLer dtm UDif{lin1'Mk:r~lIlmebli~f6 gaanhlOSH'll wutim Bas, Ein,riL:tmen 1c;rh!J:gL-e diUlCh Swill ~:r SdllJ:~'lil.~ WQ1tIli1'f;dl)Of' ~t rni~ml' LWi:!IJJ!l'1,g von rOhWlli'li1d.tlJJ:l ~tL"mkt 'War. ~. Anslijitml~ km~seUL dorm sin :l:'a;h:reW.NM:i,~ LiI~m\Mt.l.ti'l (Bu~'Il.-t!IIli~~)~ aaeh Wa:'lGh!:lDII ~i,' lllt~ ~~~-ll~Ifi1!illL~' ,g~RIlftl:nt .. ef:l ~ .. .Zu:r Sicb~ Wta.titll ~n dia HIO.:ubIl' Z!'I)!I',ci ~~lczr fiDeS CUQH;. :I.liitU'1" lllUI:! Glr.lmITllJl". ,oi'f!g&).nss.en. ]hf',@~ ksae~li!T' ~]l1I't»wjMtIJll fJ!11!!'JlI lNimn~u .. g,~ reiDlil ~r~de~ Sch~W:lrinl" !lllS ZIil<Uu:1:u;fd..glii5erll .!IiWl:gegebct'ol mstisob-en

m~

T u;})" t - H ,~d e I. n HI
IG~d!:til1\!lH1!J.lb
iii]

y till;) _,1::1'_ 1l.l],r!'~ !P. H.

- H' I me It III Rube).


1~e1'

"erda.n.k,lol

ihrl'e< Enft:;:wb1ilmg

Il!t1~

111.0-

ta~

W'iII!,.

dia 'lmtnl' ,l'il'r Ran.

gflh'agJ'D.

'lill"DtrW. dRT

nas

rS!_-;iH!'IDIi

des

lfwaDtragor'-5,.

der
ii~l"t

d~w~h dire .Zcnll~lilid;m.smr


lIJfi\illw.
'Mll"

bl[dreeb

CHw-GHklr' deer IfB.U b, na:ri'le~tJjj(:b hUm ,S~lcll!l! ~d 'Gt9.hW,tB~llb teu

Dr~!!md

ehinded.

JIi:lruJ'k~ ldndn, ,tld()!l!r Luft-clng JI!! IBiD:~ !l:lliliDiulI'nI!Kfir AWl- uad Ei.nld_u.flrr, ~llDri~ Id!lMlIn,m;h.tRc f)Mllle<idlQ ruil1hl~ wt~J! 150 ELnMIf;?;" .mnd6~.n ImhVic.b fbl~ch Jl'fu'I.~ ~IEAQdill'n! '6lInll:l n,g iDSr :Jr.", jf'l. Dlf l~rnaUn~~~oJt

,Ium T:riiuke;!l! di~ ~k_fi.t,Gfiei cti~[]44 ZnliD.c1l&t i.ia g]eicba [.agung wiE un mQCk V~]iI]jK Bnpira:bxr. Auf 1!ll'J,md ~ N,e.,'ll']imn~o... J~Ht~ y ooeil" Nal;ojunllr1.~!mJl~gnplla fifuitii'(l d~~ :Mnb. die HiIl~..eic.btTh[llll-g

af:c=i.dl l3.undib~ Eirua~ d


CiH1uUllel'
SQ'IviQ

U'Il~ wUl'de (tuNh Sf:h:li'l'll~ em:es V~ in,!!! G'J,II[I'cbt,elne ~~];Id'BJjB I..~ttn:chn a WI I&ummi i:m Ma:a 'Jmonin'oN:! n gUWlIl!ib~liii. m~l' •tlf,i A1Yi:J;~S[lr . M'm a~~1_ehfi:n" ~1ftIII t~\l1 &-G'J11ilSM ders:eb[!aJ. ,~:U vn~~~lld~r:n~ Di~ Al~s:i_t wuroe J~- f!J!I:Ci;lt. ~·ti1nSl'Irl"eieilL. o1irue'lliJi ~['OOlr1 m Gdrikr.. RaJ, 1f:Mne JI,o~mo~m dM

.u-HlJlJ ..H.n.JJbfl!~'. - 1:. Vedn'li1i1 de'5i, SomMeir8 1(lrl ~ w~rde ~m 00lr11! . T.rinb:ng~~~~d, ~jt~almid. :Il1J:.S ei:nnJ 'WiB~ii~D. I~rIJl'lS ...iJrn 1"helDloll DllllcihJllll, Soda. m:¥:w:r~ ~fe~ Nnb-iwme;ulfat lUlrd l'f'agnmfillru~f!;rblln([t. rungtlfth.rt. EilIM! ettermiiilcltg Ul'Iter!l'l1GhMI!!' des ~llf7Jllll.lilWlif1.sl(l[[[g IiIrgi!<~ n~~ln~llId~ ZRbl_{1n·~) ~

l"ilfoo'ohlB.r'l1iM

t!il'lliLr~ 1ll.1Im ['ulb;b;-~M

Au

des T~!il gc'IaJ]~lon, 'li'emlmer mn lr;m N'!lII~lh!ber 1l.9]8 ii27:ll 7i40A. IiI:. ~,.·-~LIlItllrn.e:r~
p;m-

m]~ihrl l'ofWI'!:Ien 'W!Id~JI1 ~ llr1Sgersam.'!'t''WW''d.ol!! m dO'r" Ze.l.f \1'oro No-

'w.. ~
~iJ:e!

ll'h{UlOl. • • • • . .•
!I! " !' I_

1.&11'".B.
ill 'II

~lrwi~u'lW. ''W:~ •.•....

!I'

LI

,Ii

IE

Gl~'fI

ail :P . • . . • . . 2(1',6 ••
••• ~ ~ l

1~ ~'

MlpmimuiBlmbm. l'll~di~rfE •••..•

1.l~1 B. 'if. 2~'jI " J4 !I'Ir


8.7
t

~. I:lrtll:li!llid!. T'I B 1 n '" IT lid lim I!lI R !l''I!J P, i r' Iii. ~ Of'. Oas erBto ~nsr1illillbe i(:i.JIJOar;ebuh;guli'iU\'¥fll" ijJi!.m M!Ul!d-· uociJ N'!t<m.tuI!iJliil.:!er, ••T~1l BI8Q~ Vli'iMlilIe. tll pltll~"IIl';~ .~u..nnl. Eli' bp hJ:!lni Uirua@ nEW iml'iLt~i'lml". sab:wurmD 8c:bJelJ:'f'I

A. GrUBn dE8PI1l~:no1pbIlUes Wllnie dm Mw&e llILI.-el),1:' . . 'B a I. b e" gmubmt. Vlnll .Jan~a;r m.!liliJi an 'l1dU:d~ dia P',-H:o.1.1be ~i1u'lil 8,5 b~s4,5 'I.lrm~t1giiml

Zfff!o.Ui 'li'O.h Ut}:!I'nm.eLbyten'k!l.runilll

bl ..dl~kt!"'l'il !{:t.JIJJ~1lII6blo:hl, dli" JTl~[ ril!l~ I1iisUJtI,~ ~~fl NW.:rjWililiUl.riI1'" lud~{L1 9 tII~ Grli%llnn in. WIl8S(l1" ~Jf!1rlin t waf. Deil" S~bbU!?;t' konnt~· Ilbi.J!' dlu t'\III~l!J I{lY.f1'JgIl.o l'riieN. n& En(llfinJI?Jr k'tilf'nme~1 ,Illh ~h w

·1!t'g.eiW Ph~en "') V~L ta. G4

ll~d ~Wlrrl:lml.[llfIr~l" di~ &zeieb~g ..F'. n,- n ,I}, u b I)".

(Ul'Ql"'DJliu)

l"um &LlIh'.n

Oi I"ngli chm Hau JO z;dh~J!K11~l1n 1Q 'DuiiJO'n~ d1l0 dil16 LhJl' Mrml:(1Intrjgrft


\\'~II"

uiglen ruml gloieben Ildtl(!i( !ide il! ltW'lAu1s Lz 1lI ~)'l viiid Zeit erro]'., t Illiod d,al3 tl'nt{l~ jh£ sta.r~ti m :wbv1ii; Ugnns 1~I'IiU, Aueb bwel
fe]jg,(l~ler, l:JOhr;i'iJ:r~,

,i!i" " l\rlUt"g,tlf!!i


HIlI

51ar!

naeh
tl'flj

Pllnlllll~)l l'iu l1~n~1'

untae del' P.-Ba:tIbI? Jci~hl' i Cid,u'ug'l'ilm aus R~'~amolhJle:nte~l'a:m1fi nnd Ulllu I:l~n' VIH,".bim1d WIg \'fI,n CWOl!"rurUn" ".nah~' A.1lgtm.. tmd N~"ft ble"O'm]1 :u~lp bdlJ mil:de u!!14 dl'.lD l[ftIl'lrliger skull: beli&ligm, ibm h,·mt Fo:rnrm 1\;'Q.f cin 'IIJe~"ika.nisebas !~ri>AnwgruSi j'l'bJ KliIligm M. .,N. G. IIf .. , (~. AlJhifd. Nr. 14,1, _ "'Brcl!i"'1mll~n mfl Ii I' Eiidilh,rW)g ~K.,JC f,u.f im ~hd IUBj j tIo'~' wurdc dlie P. a~Ha.Ilb" .11"6 _t\'t!g:~l[~gl~a'!U B hia ~mn l( r-iDt,'BD'ruie 1I.'h _Iten, o~IIIe:i,eb ihl\l.i! &hubdeis1ung nut e'l:1\r.g ~in Z(>[wllie[ dEll' 1ll11rlltacbeg .MM~e '~'llb;.p , ti].
Jlj. ,ugUijQk&D &ltlJ

loftl 11<

Ge.si bt ~t

to:r(md. FCf'llfJ' bUd

n-

tmlli]]~ll]t (ll nl:ilttbuJ,Ul'lV gusorg'l &,F'ilim DlJr .' Jl na'bn.rr VI' dalilr. mi~. iJllmt AUBi 'bmm]~gsl'0.n'til fLiPJJ n~tin rut dllr _,! 'ke und f'iiDf'm ]U~8'1:mDlJj~\~rmU'1 am Boden do.r 'Filtl"rbox: ~mllhe:n. Dil AW3latDl"WllgshiDJll :PUSl'5r'i.'8' I:l-n EilD§~b h·CU. licnlrlBm Inn.t~¥itil dlft' h ~ElS UppeD. entU di ott in Prrull'. FiJ~dmx WIll rihrenIirlDj, P<"Ifllnd, tuck bll Mask "l7et!bl1d ein FlLUCJ'lBahllJucb. Die AllIgeD' WU;lidlfmru d 11 Ifl'iM ~ontl~ Sl'hul.?brille mi~ UUMmimh:l'i'lt1Ilmdichtu11:' ~·obtlil""t. die Nn dlJl1ll. einoe wn die MJUtk 'Elin,gMLillte NMa.oiloIDI!fI,E! liblei

I'.

13&

81i:lh]Qlfiell.

D r Box=

'Pi!' ~for \m1' eiq engli 'hea Et~

~jl.

E Il
m.Ute1btl,re

£.(lh,rinkl.es G~iehJsrti']d. ,DiFU:Wrhiicl:Jse


schledeilU!
JI] 0'

:nie

Id.e:Jlj ~ aalfl:; au 'Elm~ RrAlrlm als tWfJiiil"llfilll hili cii'lml' P~~DI~ a.l! At~ ~Mr ts. AbbikL Nr .. UO, Ui 1ffi rwfie ",,,at" ,Qw:i iJr-4UJlJiI'l Ii! 'l:J1 Olll1jl!lifllil[lstl!l'U drHg,~ lilrll'd l:Ill IPirumt. HoJs:zugb Dd rnr"' 11. hHi.$kvnhImi:k!J" W bmde.n 0:00 GI~j~u" 'UUUJ g~'IIDlftilm nnr t ...

11all b

I)

,tmst",f.Id1 wie

a.sh n ~ I m U kJ ilHLr P td If 10' mil t1. fkl' unVOIiJifde, III l:n jg hen EIU t DfltmlU'fl WHI' 1m," J G ,s-.m j'l I ~ III i n B r -p 01t I" 0 Jl rtj.Sie \vog :iDlilfJt~lmt O,4S<k nJ1
l'

nIH! bel{)

i111'tll-B'rlx-Be ,Ri-~"tl11'( ll!in rBu ,h'!U~n,lL~me'f). Ita e.p moor I' nil lnll'd ~m klc(m typ'~ B~~-Mwe' 1i.1h ~ I, em- '18 m ] ~- B Ij X:- R 'Il S II ~r a ~ t"; E:r: w~m "'~~~n'U1' dm lililFIiEi. O DI!:8 F''J'lllJ.z~p lblieb ,dMl l[m!C.M. AbibatLel'UJJ;gen, "fILl'I'Oi: detr FaJ,bmsud gob WI:U"d. g,opjr,z,l, 'f Fm .ax wn:r nnr 14cnt iI,a h., im yal it!a JlID lang, U 2, m bndl all riAl.· d Li.PPill'HIi, Uls Lr 1 em G1lIiLmrui._, kIDallpliO'ventfi" '8 ,StitlUe es riibri!nJum1li~ "I!I!:M8'Hicis do Gl,Imlf.li~ rn~[}dBU~l1'k Hmch nratllll"l'r~A;d.
I~

'hddgll"BU ~ rIC'hMI1}['. {lW~JIW l~h.,bQ..oolik!r (.12;3. em bocb .' run JR." " ..4,2' ern Im1!U) IJQ.d ~nt" h~L In lir.:.ri vel Cial' n KJutiml."nt n inka"uig'tP AllgofllTU n \lfll9nge \11_r'WUT

lim

em

Znsamm,e:n

120 DIJ.

j{ - fl.!]; ~ Pi i r ,n. (I J1' ~~ 'iL ~ G, iii i Q 1 t 9 m ill is Ie: 'e, IJj." ¥oUe.ndf.lte ,I'gg I.Q ~~lAbbill BilchS0IDL'[nUI!i"s. Wl~ ijbBl'baup 'Ou ~e F'Uer~:rit dar ..UBi tlll Un Xr e, 1lJlld daJUIl' ruwb ',~n d&n. Amarilt,u rn ' u 'rnmmIW, war 'Ii l' _B 0 l( -1\ sp i r D hu' mUG f! !:d',1] III 'liRal!!k~ (s, Abbi.~d"l'!!.h. 17 11. 1St Di-e GeBil;Ji'l Il'im.e WI!U' m ... tJ'.Il r :~tOi:'lttlD del' llE"ltblclllln 'Mask En nll.,b zu n..lliQ1l E.iin1;Jlil1i 'wu naehIJ cbir M~ Del' V'mJlmuf Ii Jr Dicbhm~fi.!lie. die< dlLl'ch Sa1mll1ipr - mldrrlll.litk _t_~~

n0

FlU' til,

-H II ~r fJ f 13 r C! if" I' 0 Mil r 8 0 I . b e'n:li 1Q I')_ J)ji 'lw5:rfh r WeNlaiIiW~' .wo bIi d!n- 1311a:,mngrur. l1urill rii~ Eini,iiillli:'ul1G d 1fl$l?hj,,~s z,~vp:nHen .€ngllJl!lul bg:] Bla!gim!JD ,~leRJ~ .UlO :m eiDl'!m woitfor'l1 ,hI bau !W3t!l:8 U :lu.!lzgoriitit. Des Ergebnhl mltlrei,uhPr IJ'lIr.ll!1I:1hic r \1e'M'H.CiJ • die QU in FI"Mirneich" ZUIl!. grolll!cen TPii' J~dll)c:b in Enghll1d J,Jn1er 'Lmlu:ng aber U utmmts Unn:iS0n d:w' hl;,70fiihi,j wlnd'L~lIl W,1JI"f d~i,~Oli~~1l. del' B 1Uli x, - Rill 8' P 1 r Q. t b'.r, (ii]:1!l<r- int rd:uzll11 run reuh Rro,O· ihnlh"h" "oil mit IW'lr dJJ!J.!;~ 'b~11 _ti8mas:ko Q,ulXli~\ ·ilWll hat1£1 (. \blti.lrl. Nf'! 16. illl' \ "'lrUIiI ihsg Ml.llIl I un 'kg. Dj~ fillItl<1,'_ ~ ~ ,~j "'~rn I:1n d~ Brust iin (!]]Il!r L '[11 nm_" mHililfl..,
1

br~ di~'

F4lI_iGebnll. die A'II1dio'~l uug del" Naht~ niu' Laek, iL@ral[',jl~g d~r MImb' in d.teJi G'fiDEm"lVU,JI' dum.do~bl!n Vorbihl '~ntnQl'iUJmg~[I. AbWftl'cQUng, dif' wollIl 'de-tml EinD.uB, PrQ~ r 1:1.,1drul ,~zta8&hfruben diirf~, la> kf~ d~1l u~ JIi~'[' A-llUldSltiUiIiiI- Il.D

mW1

'{t'~
II'tw

IIl1nnng h ib liliaim ifllrd. SO dQU die Mmdm, Il.lLli~ dilS if\o;fgmll' dm;! A,ltlg"'~Is.cha1Zli!s,I.lDwie eill' l' 'NDtdic:b UAA: ~li:m. Reraulil!u!lm:men ~ MnndstihJkl:i 'zw.oob Sj;rcmhwl. b8~. DJ@N~ WUI',i1e,Liul"~&1 .moe ~n ,lib:1P .11UI1oonsln'rf ~ln~n.nte Kk!rnme ii'b!lQSohf!l5SIlJiI. Znlf Abdiclitung df>:;;'"'ken ~ I~d WU'1.'1Im:t" mme1stmfnn untll'I.gID1ii.bt Die AugoogJbet tan 'tiD U\lliI

sam

I"

nUmm~l'

umd

l,

;Hi.ii'

J:l .~ 'rll~('1'1

iIj\~ll'rl:'ltl' '1~llll

in
I

.t"Yt'~ge'J· groD

We;i~ u\IIcb ilmi auiges.etzLlf'r


Il'

deutscilo EhHlat:il! (1/:11'11 hlll'l, '.1(1U -I "IUt nles.'4!II!". ;;,·1[11 Qn'rdur.hm hlflJlgl' jll' n..·r R j",jJ.~1 ~,lltdlh' rill' l'"Il' 1l'1I ~ 'rl' Ah'H hi IUlg ~flr
"I

M,,~kx' ,) uiu

~'orbll(!b.

nrmJienh!nil

0Il!8~(l.bt8ileld, EiDs im fltlltSk-enswB ",orgesehel!l. 111' u the mm ).\ttfb w.ahrnu ell [AllSrU ung·· ,Ia 1 1;'1' mU·~it'n m nrfill h . Wltr111. Sio uru 1£. zWl.il K 1IJm£']'FU guwilt. J,~ l'hn" filr P!I'lr<ll1l
i

nm

131I21b1!'fnglll gefaOt. Sin ~'flllmgJi1Jhtn:n ltlI~n "iJjtclti W]s.j;l:bfal~ ;mm :UIAllk;pul1.'en !IffI' Au; ,(j In .. w.L1!'

123 lWd mil,

un
II d e.' Uhrend 001' ]~'kil':mfIUUllg dm GIn"i bl..inb P trom: in d r T, -cbe., d,ie ,aa weU h 'geknopft Wllrde. daB ~tir deb .,l:"l.tliflll.ngss blaul~ It ,ine Be1ashmg dJUol Z\I!g eDl!BtM .

'1'1:, 95

\\7tc:ht

,.g~u,
d,u

lOar Eiw;atl!: bUI!b der g\eldu:1 'ria Jmim SmirUFBox.-Rcspb:stor.

U'(! F'iJ Eer.,box im M8'j 19J 6, ooUiiaU.ou um. illOOrl1Dand I[ge1'aglll'.ll!S1lhl;d1ten, :iliUn~Ml ohn ~ ']"~n:n unpaie:l:Je., vli~lj mit r TJUlmlHl--'deOOn. Bel den 1£1~n1lf:l nuebl1im Wfimu. ,!lleTr-en:nun,gslio h,uJl.n, d.1U'i'h ZelhtLo'ft mvl!ho (;prnrt~4. enthi~Uen") : . 1. AuOeDJich)~: ,.uO Na oDlAIk und ~twa .2 ~'. B. fle!1l~ngalnd RID SchIJ~ ge~n ul~e pb~~Qln 2. 1fttf.cl.scm~Mt ,IOOg KnoellUMo.hlertlil ,~g.£\m All;rt_llJillSl'm

~U~i:n O. lfI, kilt: IInU Maske' und A.:wung!'iSc~l6\llI~b gaJlZ~' :A1Ic~ii:ustLln ~t Tast'btl 2,Ji!li'fl,ke. I ~ill li d.IH!' E i 001~ iii Ii:U! {FU t e I' b ~,:t} d I r :0 0 1iii _
0

:EinamrMS
r

De-

B.O' ~ P i rill

a,

n.n~

rge.gen 'trb(!nenG~tIl(!< B.

~,

Mund!!C1uC:bb 975.1 Bin:mtie odie,. Dialomi~ gi(w.nM mit B -ill", Ij aur-em Qtron rus "uhutz gc,fm iCMllf']lJJidn. Eine Heah \f,OB. AmI[ ~n rgltb fijr die dft.i: hi (ien '!lHdJatQhHm1
- 't[e}w,c:rIle·I)
:

l, 10m. ,lYe 11 - mli fk1Ij",b,;~: &I$ill;: . • • • . • • • .. 1is • .0:' KnblCDieill!UI..J1l1' R'idk • . . 10..9 O!
N"1Ii1rlmn~IU!I,poltt

2. Fib' d

~~

~ldd~:

BJliDInlteWl
'~Ilrillm ~b.~f~

."
II ~ ..,

n "'
-'!lei ~
n
U

~:aJrlumk<~t.
A'bll!:Mk '~
~aDll!,ull'id.
~1lHI

.. , .•• ~o,'2 v.
'. , •• 'Q',2
~

CKalzilliIll-Magna:iumJra_gihontil)1 tiI;GiI' zwhmboo >=woo. La,geu_ Papiel' 'loU IPWeb! emgS!lillged w,&.r. fe-rom:- h1jj:en~!;9 ie cine 3.5 G ,f'j!;lb'~1(lroW uUI'Itb"liht (Bf.llUIl/~ aD "rebe) , ~,g)lLo.zl!i war rwli'M Uraht9.iFlb , fU8t ~1~Slm:!..~nl!l:eIJI'R'I)t. Jl5ie FU1luII ilr,r E!c:.len iO'm Bo'x 1fl'1r~{eim,rQ~ .. , d,'. aus D.li"rnDohlmil ruuf·b ~ifIC'Ui onhl' amlehtm _b:.k~ 1ID,1i "Magf1PiiUfi'lOqds r!ineu gr80 'l~'Q S~Il!illli'tz geg0Jl --,Ue :l\fi ~8_u.l:en Chil1" f. wig l.IIucb p~fi Pili) gleln1D-i\ig ,hufil~ du Baufl1'WolIgel'i be ~ ,un bIuukmQl'iilrnllahf" "rtrk-llBff rauchender Cldoride wli!l Zinn Il'etl';lM'.lhlorid HnJll AT. m~rt,!1bhjJrii!ll. Vb.m dl:lll hi:!n B1nllmliillz • [b L ~.tde die Ex-.lmmioD-Bo.."'t In gl-ejoh~l' W~i • 'wi, dit' D~d1~~lld 'bia'cbieobL"'J:I:£! lEfolu!j 1~IllN.gl:ilJtl. ~llfll&s~hJ~. E i n be j. t BI b, 01 • StibHJ?'Gliiili\'~ein-[rl\" mBD lin April 1918 1~U:tetbt1~ lIInd ~id- IJ~ ~u.:r ,oE i n lu:ll 't lHI,,·'. Sie ("tithie] d r,ei nhe!IiIJjgob g:1~ohHirtige &hicbt.en~ !!iii ' dllll'ciJ W 't, . ·llJlal(!n. vo,neiJ1a.n.b1" tNnnt 'Wm'. n, Am[ det fib;!r-del'l ScM.cht lal.~l'e.i:n dop:pcl,le Kvcppatufi[a~ Wilier d!eF u,tller, ten d:i.~bm SCbitllJil EliDe!' Wntl:elags. Je® S bi~" ~d all!! in , a:m1J1 n G~ von RJ01z; able und -"atrrrnkrtl~" mil }JermWlgmlnlimmng .g!rt~Unk!.. 1JilI;r .lelDwi,erat8.'il1d IBifr Do III

"E 11 D ion - fJ (I ~,. h:n A»riUI l'IH'1 I3:1'tlien d(9' _lilJn' lhurh .~ nlbner rn_oe ZI - t,.bti:b 'n":lt n inn - 'B ", l:liP uneh F.nU~'lf'nun" des EwaLmooKftII"' DiU jIll ill Imls '. nd Ollnung des UadEn lI'r Fit terbcx ,mllBlilacho.ben l'I' IIIIlfdill. aie @uu·n 70 'Ill: ~rBnDt('1f1 IJkllomU

sen.

!le, "
n ,I

• • • • • • . " •• , 0,0, .••••••••


..

..

• • • . ••• Ill)! NIlt-fllllm liS

• .' • • ••
iii FI! ~. 11

1,4,: ..

~ Ki

•••••••••

111,1 "I' 2'.0 ~'I 1,0 1'1 .il n

'I!

]JJ

SclJiQ:clIIIim'llll
KlI!~tf

I'll

~1JlIIII1

....••••

mt8clrla~

WftQ

• , _ " , . . . l,g
Ii • .. • I • ill .. ~

a,iS

'•
t.

S4,'II'd~, S.tr.i'.n!m 'O',t! ., till~1 • "'."" .1.,9 _I, lV ' •.••••••.• lI,.S

9. li'iiit die MUIl~~i lli~~ml •• , ••• " .• 13,;0 T. H. ~~~ NdrliU:lQ, '2'.~ ~

Ii

V8~ JUBl 19J6 ~ batten di6_lIu~ uw; no.eb z;wej Stbichtem 1 AlIBi3WIDhicfH ~ H'iO g' ,",Ie (I~n. 2. hUil.daclillJil:llit 520. bwnob aJl1111kia.r~1' Kn.D~bC'llknhle.

und

drei- M; me1.ui.iU hilhe:r Ids: del' IdI!ea d ulfli""h n Eilli'iR~, illr wurd~ ~r ilUol~n dfn' V~ln!i'~tlst.e:UJ'}'I''I.lhS'. womia.sbilM ~"OD g,ei1b:tl1'u ~lLen., lrnmC!'iI'bin, .fIuL 'VerL-r,EI.~U). '&j SilUtdlmilMMID Tf\Q.I'@fl eJl"AUhu'Pfta'r jr:dQQfl scliliilDL4ili. die tem~ l:tD~e:w ~~. R a :Ii e h i. i] lie lIi:'. "Die in del' "ExkmmonMI!II ..Ei:Wt1rltsOOx .G LI ,~Ellft\ialOOI 1 ;pp lllB~gw 'soUteD. ·,a~ llau(::Willl'l" d'lm'e!Ro . 'is' ~jt agt dAB s:i ' pgtm Dl u'kre~H bel :n..icht osilhiitr£lien. 811h ~a.TJ.qh.m19 V _. Hell D, Iii wml~ PlLit ·tJ n Ame;iikan~.rn dll:rch~ .fii.Jbl't wlIirdefll, g ~:aDge-~ schhlnD~iijQ~Jl)OOJgD te,,~s_ Pil\pllll8lo(f .1\ .. , brms.te]]oo!. E.s Will' j~docll DO'h~Ii!Wdig" .. 0 hi I) ]~;J!.eJ)Fitl)Jfmn_lagf"D :d,dlharmll~,aW'tlg DG~ntB..nder zu j ,1te:.A. 11:r FiJ't.Ql'aum d~L' Box mulL li.r ~ Aulnabme tltltapteWimi v~_grlUltlft wmomm. /J. U11(~~ d.ill U H:tll[u:hWte..r Wl:'wwg!:sn mliUli mn~m: M~dnq ulchl, B liI ir 'Lc·I l n n.g d, I' J eng 1 iii iid~, n ' ' sse kill L UIJ l\. ~ I•• DIlS Oil· W;clw DOJl uriU,~Ul" im Grnfl11il n~r ,eine dnutsohe MWi~ I iit ISla Yl:'rgro'c .fJm1 Em atzo. D" lAIr .t\nf.nohme ,ler CbllInikali\'liD ~

111 n ,hlil~ des 6mii:llii :0!l1l.L cJllie1Jio.n. run d rl;ll'li~i} Vf.lm1ilh~Utll~ WoilLr i·i!tl!i;'!h 1 . dR' Ps ·<:h des l'l~lren .. .01 {(d@ recbL h~rlffilkU h. A.~ Issiseb u B ~n girlg !1f'1"\l1. thdl illP rJudllHw A:nmlI1 "'OR Sol- ~(lIn 1I i dQ-uts~ II ftIlI~'D dil;'! El1trf;lrrlW:l~ Ii . KI:'!' .JI;m ,-;-r~b'lllWn, ,iulo]g Lufln~l)I- gcl~ d1· i '!i:!,W-'U.Il.LlIl'isa n U11 j n dem G~ l.UlfJ (l!l(ef 1I1~'II"II. Ue .FJUlIlDlg 1I.P.Srufiim:~ lw. t nd ao; r,e.lrlll l1tJl.zkobl in bun" Ll~ g,O'~'ll 2: ll-tke.l-', lIl'fLd ~,""D r lticiul aU fleu ~lL;.l" lJ LIi! Meng~n WUI. 100 'If, ~im !hl''D r n 2SU g. 1)j Wbrplionarfih..l, kell der I:i _'llr ,w ,'[UII; jrn fdlziebc:n. Z1¥f)ta.nde -U1:l.lilj'~gl.l d-. .lOiil' oor tll.l5lI Jl..'iLgeD.S maf1 ~ilu l.Qgern ~[lhr baht. Bal g1"jj~r,~ '&sn.:Illmuln~ \!Iud unru W;gM:il .;t\l:!zn I" M. . enu,ii,g.r., . sie: i.M!! its ~ b~~h.l(!1n Zi;1 'MlIlde., da die Ab~0'J,:P1!ion&JtI _ hm'll,ul:g.k-·t, - rhiii:ltDJruurulig . ring \\\lar. Di "hunt> Abwril':p ''i'lU kmf dEll' dopt~ en KuW-a Lmd na.r.lltlnlJ1E'b iWM mocH \ ic-brti~ "'W:8.r~ Un:a F'dhbrhU ru1l' ru~ckll AlasQI@ ion, W Fitdi!1' VDI[l lien pu£-sen~ fI' eh "00 d n En lind.e u~ d Frr 1l-z.0S!f!Il . rolobt woro D!. In.IDke alw S.C! ·OWE.i..-tiglieiL lIu'e" J":bSA1JIrpLh:J tI. :m.ill!!ll koouciIll d.ie l)ijlll' b~:o iB r.um Kt· ~u.hh:ill mif k1l.'!iDan litlliltm ,rm.g~ im :E:ln~ 'Iz . 'us. lUi!? D"~8StJl branclID~ u 2- U g K.oblE', bin a.unh. m.11" IIi fl,D.l1ifhi rfitll' ll-H'llllng: fillllg " de!! dl3'uhm]l.~l/.Ei'lllllitm .l!.1IIi oJ'r'- tt,tm. - ~ I 'In~ wid t ILaud dffi ..rUM.\ eMn Eil mttllP; ...,Mfi 5·mm. I Uw~i." sag,QI1'" uu I' 3 bi -' u m. Er \Val' a,{s' r 11:1 in. (D rn'l&>hoL i.eb:l.allll1L r ,5. bi,s.
I

me

'ii~

O~.)
[' s!B I' ~ - D'S U l u ~S. Eil1. ~\'i1L0i1 . j"11iJ • b '[a;s .• '~~ lIDO dEll,. W lmrt naeh Ei~diilhr-IHl d~ 8cli ttki-K:umm iLII!ll -M ~ki' I rsc!nQJli. UiMt' qlMiger w.du't'iWl \VUI.' HilI:.I1'tQ dJj~ B~i!lI!-irumunc ro,M [1,1:1 k LL' d e; s 'B " g i .n s til u . 'I. . i.'war dt bU.·R thle,·hl'-.r al. dih ~'8.'Lllf .. €In !Ii(ll IOint!Jl Atmnwii~ staIn] 2_1lill! 8lUhii. i ullf.vmll~ed.1 ~ liu1liel'Hllh \lUll deil' Selill.!lki ...KuTI:uu_u~. daB dw . in ,,~ 3lJi,.<iimUm" OVll]lltl l Dloohhiie.b~ mil IJ opI:alUllm i~",d~1 bas\alld" 1!nnd daD lUJ.uUDgB'r"MIilU ", enLwoo:i3J' Gili.mmeTYMUle u!le- UrUHi Tule~ Li,·peR""~. tUe. yar: In watttf1!. '~lhllEll:Mieb WM~n dem ·~'liiteU ,ier li''[:illik~ 'l8.s lI1'.lIn.ih;tiiclt ·iill S _@1'bsb1lll!tiurs etll r \m.u:l:. .Du Ef 'at~ eofitlii,liI2ll 2~ b~· gO II' to:i:IWI iM.i9ehung ,"'(]I frol~b.ll) Wl.d~lll.nmk:a:.k lm ·rhiUn" ".'on I 1. I .!:
11;1 s k. '" d

"m1

emil" J
(ri

mJ

9..
.if!.

V~1'etnlp SlDiLen.
d,{"i" .

I_

rlm(l"fikRIJl'ifti:ihl-"u~'lmlil'pe:n

MU

{I'!"p

~I'll

Il·n

lU~!r

~11'

dlll.Up1utM ofm 'USI:ishu ~IIDIiHikqn LMr1. N'h tl11'wik lIIi·r. ,hPJII IlrilffpJl. Utll. HI" .u") !wllen hj~ 7.U;U Eh\ :rill ~\n r~'k I~ -II d'U m\ II} un fl. \['1 I I II k~j ."rM NfiJlo'hF11IIl~'n n ijll'.llllr 0111- liJ.m"11M!~int'l nll1ltlhll

hob 'hut'Zlemlun lImi JilEbzritlg ru6gUc!lwIe Bl!q,u adll h~I,I!' un Ian . P.:ll T"i.l:~fi, Am ADll n:ng·smoo:.e.l1 mal!lJW ' ucli d r n~J It Res,pi~ r; 5am' Noc'hlilil di:e~ii!l1'11F Nase.dllEl.m..i) und dIDl~ lJ]\~~·,%~bl. :MundSL,-", :liellen f'o, t. ])as &Q"blaf!efi iIm' A.ujmleustat ~l htl' man D -b dero fr~iB~heB Prbmp C1t~ue A. Cih", UT~ ,z r lit ~i:ljj,~nr llaJ me: dil2 ~lmtmgahill fibin' dle - u B~ensbn: stJ L 'h ''1'1 1Jid.. 1m A~gu~t 19 L8 ~~ ~Imi nuL doer r.i.kmliBipB ELn Wnut, di~l lJ,as.k;e.. J, iil:~ch~ erRten]l' Ibrlt!l!h!1 ,zllIFlooerllli{l'l\umd W,IU'0D. und -aD d8~.ufO!lg;e lllI!I~t CD in dW' Fabl"rt, ... lil [I Urn- numllll!eo ~

.war

as')'

ru

wemg

'oW-n~hm n ,mW)rH erhi~' man etSi am: 1 '" Sep . un' dle ,en.Len 'm-llmdlbtU'f"Jl It.T .-}.{UbQ4 Van di ZetLlI;trnkt an. Iilis sum l d lL!¢Jlla~Dd '\-vurd:n hti!6;SIlDIl I,Slld K. or.-~ 'ber Mle]]!.. Pro-i· 'li.s-o:he :Boo.'fI1R'IlU~' (ill dan !tnl ~~bm Profllrfmlufun hatte tIllao dje~ Mru;kUM.n DieM lM'lu".
D
I"

K,Q'$r

H d~t"

"\'follBtoH"

MumW1-e1' Vo ,sl!h:tlft abilerd1obtel, pflil:.1l,g las IDi'tK lIll!uHl Laboratory Stl!!buf ~bn!n K tirpettaU a,UlS G umarl und GiUIDnnnls.1o'lJ • i~ ~IiU ~Iit~oUiGCn NdhDtlll. DID ifftllM besw8 ~ bl1ion~ ~tm.ungg\~iJl. M~I'l tilt ttl e so I:n\.B1W .,Tdpl 'x- liser'\ ~$I;~hend aos "'lntc'li' ilm.f:u"etl nl'\~l iller liuUreD 'Ill ru"h-dlU ~ing, Ze'll@M .h! ill ,. r i~. De drei rQUmet' ..-rttL"en, f . a"Olre'iDru~d r' ,~W 1.I..D J.l1J RanilLmltt(!~ Zemout jiukitt1Jt. nw Anordfllu:o lI:IiU(! den Zwt'~lt~ riP ZUIi'I ,.]

Die ',a)! till, a Jli' 1-'~'IIIil Virhe1'!

K. - .-li ' "

,,~11

bMtand aus gwmniG WID Bo.um-

D,RCih

t;pUUltrml

_T. ~ M ailk.. NplM:!fI ill,,"K~ T.-MWik.t w~rd:!C" lclc:l!w!il'i~ l'IhlJ loW rites. ii'mrcbp MlJd~, di~ T. - aa k • von V r-obi· ,.0 '11 li.mri~ ka~ilU!ht'1!II GuMDl_l'fabdl!<l1i11 aOlr,~~lt. Ihr :Kfu:pelileii - lil'lJ \\1'1 !Wi
diem lE!l:zlMl Mnska:D'tfPI au!! Gilillmlit GlJlUlmf"Qit", V n bcl~Hn g, topurli iD lit. T. o:nIi A. T. l'ligen b&itn\"Ira:fIMlliLm~ ~nd mlllit'samt setl10Qa luc'k '~UJI'V - lu~~oo~Bit, H(!t'se~toU wurdcm U]!!SgMtUnt Wih~Dd tier gam; D • gsda11lB.r In Am~t"ikll

des 'OIaseS ~u

I! 'biud~n.

ua

0'V4. Mmi.onen

F'i ~ 'e i' b Ii .1(, . nell UII!lDrikarusd,I!D V:i.1['\ilft:i(lDtnc'b1Ulg~D·) InK im - imldtt Aumcika on I1d lfrleg' bat simUie.hlm Al'iiiBrteo ci~ij mnpfiodJit! af' .flr~t an ~,.gnllnliU1lit-l: In 'fiir a clu fi: lUll n 'II h,\!' ",or. "lliL-llr!r1itdlBg 11l1f1reicb ndi?.f Mm!ge1ill .eit I!'r gubm nld:lv n ~1.w 'Ii 11:1r WI r HaD' F.:ragtl villa ,Wie'1'!p';o6w'F II: d.euttLD g [1 r di W ~'1"f ' Xl! gfih "' G!;u\1II:t'IilHI. Di Ho,lwli.(Jih~oilfahtr:ikl!n ~I \'or.nl!lig1i~IJ

OElSJillMkMI .•

142

.hl! ten, nrumll'llJjd dl~ Nllliml1d C:u'h nil -; mp. in -,I )c!"Qla_nd.' h~D ~(nde , I IIIJ Pmrk. ~~g nUll N h.d.ruuk a I1i dj" Ertq;JI;l eJJiUD '~r fhl~zl!llJI1I' 11l= , III'tenU '11 Vet~ ,J.:tni;g 'ilu' FabdbUolJ. SlmJu M ."Jlnnz,p~tJI'tQd.Il~lIl ~ wiloo duruh~, p1"iJ'b; mil' K.o'hte dM z~ 'rll~obl~il f"I,ja'l iell i!!.Ls Wste-8 , "f)'!i'JiIi!ioWiudUGJ £0,1' IC~Oil.:., 'lii.l.ite ,ilbm' 1I.l''1ftt fiir P'tH;JSgQn ~1I.I~d. GhloJ"I~kl'jn.
III :

,S:,Eokomllmmo.h)(!I1t _lH8 ~ ah~ I ;b1: fli'l nnd liibl'IW i!liD r -aWl' d hiibm'<e'H lUdivU.it a die in del' I\.okbl _ha~_ QMl::I.lldeo Stei2(!oUen~drlllk I' ~uriiel. DI~ V~kQ.,blung wlll'do 1Jl, PtJ~lh:l ,t!fu~ 1. L S hi 9Uo,'" ~llSg fdhrL "on.4{l h~ U"absnUilJ, erhi:eU lU~ ,], 00 [liIb1I Kn~l[l'. fin .Joom UHS Ii Ictte die tildllSflf1! 'ii.g,U, lI11lIiJ ItaknsnultclJ;le. dor Bed ,r( w r Jedctch Sf) oM Jl'I"1J 'fag~ Gf'uud dll'i' u:nzu;reieh~rul~'n (1ewhmUflQ hJ" im ~all an K.ukil$lld '~!9nmD. AlB El'wlz pm ruM au Apri!M nJ;~Tmm. ru~ch:k1Wflf-~ u_nd Nnk(!"hlltm1. ihre]Ubt @I'lwies sich iethlCb mis, lli:bf ,.lefuh... \1i',e;; ~i Sp.ltf]eOU.·h_lzl fni"i g;l'QkitjifigE Propagwum d,~ f.L~ d:k.ilJl!'~ ben I" t 1111 K,1!6IilZ1!R ZLU" GIi!.W nmuu \1'00 Au p:ng mnml1 I i:n. fJb1mU mao unlel· em" lPJ'f!ChcmdsHlu afllJllet1 I _~l •.Ea~

W iilnRkoble 1 Eicl.lllMj1dNlkuJllil

We.llw-e V'elsueb~

3, 'gte

nab!:!

n~~s A~ ,rplil]ru!,\lerblill~

»er

mO 8'ill ",

!WOO'f! l.1 Help us ID tl\'P h1m the ~ t u Die _HlmN'ikaruQbil Ko~asftluDkoWe fiUlll lEi be.s'd

~1lIln'

' Ul1il3,S~In

die Hc;;eklm_llIng "DOT


o~1

01 rikBJ:d~111i!r Ansit'lbt dt'll L hJl1m;iSfiihl~p,i1. dar d1fll -w, Kohl l'iic~t lit!']' ar:rci ·ht. ondeJ I!l:6gQ1' ii.berlt,ofi:D 1l1{~' P'li ,ll) nib]'!'. dID1iber :ans!"D~ Dett_ 'e'DI im]l;l.rii-~nj(l~ilen IlnniiBnlfthall'. \!ru"lmr !\Iii ZjlLklcbl~id k!U'MDiim~rl\e'n es in Botgllll' und us .hen Rlsd Inn d Il g:r.51HI]]'nu d Z~ hlnrid wiedel' nus, nj~J,menla:n1W lllRUl,tJ'I_~ zul" ,daD db ill'loli'Ulk e:fi'd oacil tier H " rlu~ ~iltrL women 'H,rU,- e. 1JJe I utscln .K:obl· cnlhi ~Ig;rob'e 'Pi\ll'e'I1J di@ den Xamp,(al[)if boj .In rk F Kon21 n'lra:ijon _gut, ~j &bWlt~he.1I!~i!dnh DieM ,krllrtig' !eDU j ,ko:nd~lUllle:n. Int@I& ,00. i!oI hleru.t mn A'Ufign:IIlr.sml[t~mls VI' r air' ,de~t. seh . ti~l n f!ht ,g"f "'ie di ' am. likemseb~.'" !rUe .t\._i;obl dUTf'i:e u ~!iltreIl' nd, l'iciu, ,tiishru- ffif:i~ j0tlSn1:a.lllI b D ~e ikilniBrm tt I~ID b rc.annl 1I(!"WUl'fi' n, die dlfu Thi81un- fi.btrg'kei'l' d:~l' f'lll'liieb]] ii1110t"lr'O.lIcD hi'!

n'ni'n·[

Unuil:"-

h bw; Absorpli'OM\'~l'mijle'll Wid

.n IIlh

III
JUlI

kUsch ' AgJSfti.h~l!1--ng macltte f())'(- ·dieb. bel dem ~~ch h'lom ehnU1!:liI1 l\ieJknm.

ruler' Vors:lcb,

alleT 'Cl!lil ~

r:QlI~

aL'"lkfoo J!'l'I!DEdteu !i'i1i'FclUer ni' lit yaWl ,Ilut~

Dd,s 8c.bliaBiical"hwtm~ fiir dip 'T,itiOt_" J. 19 'Iil:agcwjibJ1.a. I~b!rmMI)]I .be-stand, IlUS ,eillUll iuQ~" 'Jl, ge_ipJIIIlell .ri.lmll!J.m,l.:n'l~l 'ODd QllIOOl iUIIWreD J hdr~Jlii]l T ,Q\Ul, ~edQrl~1 ~m ZlwL. Um den 1ntz: r£!ll ""nr loin: W'tel" sua ~r:Il11!lh. flu ZoU di~ g1egt Wl.d lijhtf sDI!'I',riUig do.r611!. ZbinHt~fen .n und unten ibefMlbl!f~. [He EftuJ..tm!i.llng&]uft tr ~ doab d~ EinhiO:~m in de'B ,-:nDarpl'l, orlp~'oo n bllbl'r ·em, dll1:cb,bicb de.Q1 WoUfU:z,. d1mn die POl\li!iI.Di ~r Zinhw beC' urut. gel:8l1,1ft~ di11rclll die: S~lllcht tW~ Hokko!iJ) , and $odaJilJru..liiiular in den Atrunat{IttI'Ef,ucl'i D:mldl s:oh]ier.lHcb Mtmde. Die' AlillmLllmun I'foI ll'UcCb iijeli' Ill"e.b em ~oDd.er \"'l,'InfiL t~JdlJ' UIld 'SodmUm~Urll~r warelli bier ["ri&h~ ,- ie bm dtlmi dGu.~ btm Emmt'Z. ill, ~teD. lifuhte:n un~ rgebrae:hl'

sind. all :estuf:tet A ~ 'nU~ f _sen ,f] r Hllg-e.m hI gekil1l!bllnll n>1E"n "on Kobl~nflX_yrl~, ils;i~WlIhI del' B'q,pca ~ite--Ein$lI1.. 10 m,r se[na

, dient 001 An'We8I!i1heiL Etnsa1f:l; Wi B,8.u,Gi'b.fi[tl?l'.

tCl)1l

_Kamp'E-

hili~ AuI-

Mini 'Betfl!lt~ \lOU SclriH'lIm~M; No: h~U im ).larin g~rul~h 81 ~he


l

Se~la mo,
Oi

Ri~~n
!itt)

f. G ~ ~bub;mum dJ\tfObriPfl Iillrictfllhl'e:l"!dien Stutl!u" __ HjU~\filU;:t Illilr Enbmt.CJ,wit f!lelgh~r'i !'.l~JlIe('. RUl1!Iil:n8n p'j1~r 0 r Jitieeb4!9 ~ kwfl' '{g' L11m 6, ,mu'bm4-...

,".hiI

~alil,4erJ'l m5teinaadar 'I:


Cl

lumjsdlf.til'llIGD.8!libllt~fnast! I and iii.!!I:l;lb mit d.mu 14 ~clIhill. F.s WUl'Iie ~dlig .Q.D jI,bJ:'O;li' Vetil &fJnms

'iii, -l[

@mJiCht. M
fI 'th

R g k,

WI j 9 2 2. Dil,! Entw,i,ck.1

Dr

'Ii ,~r gg,,rb ·il . 1Mk!! des .J~ 1022'.isi dIU UI,. !l~elt, dns: Itdn~mhrt ,- m:d.tlu '. 1!ber ihro Uit!l.I'llD$;sJruu,~t i,St bl' h 'fi,l)Qh DieMs fUn ~C'herb:l!a ~'lfinnn'f.Noch run«~i~cil!m Melfbm,'oo anll sli nib·,

ooem rum l1I!llIehkeimm

\l'Qg

de

lWIe!f'i-

dc:m' Wll:rdcm' rot Irtu:tLiisi8ehe-to ~d(i't ea_gliBe~D:t Gf!lffi~ Wiftn~l 'toliel' 19. AbbiJd. Nr. 28) uud llnm ni D haHen f. Il'r Vm"flHOiulIWOI - kim !J:igl'llB Er~~gtl:ng ~ il1iffeD !rnnziisismlRm Mrnl@Um ~m ~emhrJ." dllllh,lJ t~ I:liese t(iB~ den IIImdiwnel:l GIlHk.. to,p.il tollen u~ge.niii,!Fmrud,en ~flutz pm1 wurdtlin MOlt.. MHgl1icl1'kffi,t us~t1SllbaJlt~ 111 Z'enrrnlm~h:h'll!o l'lrlcl.fe)[ll sirnUicb mil diD' ,IiIIiIU SdJC't1l OusmbU'WnIl!Sc~!!" 1El~_ l!'II'tis( I. Eilll if)gtall're'duROtle:r Ve!1s.~h, ~'Iu~:n cia nel' Btt'rste1lun na h d'I~ll.lsC'bmu ~111ml!"'rbeim Efeere ein!m ~bie.n. mll11 SehifftiL·UM.;, tUf:l tuskf'll H1l1Bte :mr~CJ1t t'_;I..6gtm Win" :e1l
4

saOhg,emI6er 'Gehr.ueh dar 'BaI?BCdll!~.tzm_8D.


,:,"IIJh'hl
DU

,1Wlfl:dk8nJ:SclI,

in ,lip liiit@
I. .

~IH'

GU:ilS' t'

d rn
I

j)

U C": Il

h did

p lin d

so'ltJ:~n

l.,riiib lilP-ifil. II

~ Q

Scuuw.:

pg

III.

nll~ Gee

SQwhl' gqen: ,jcdm l'illignR B'auWi ~ -

i
IIlI

III

re ell ~M n~d~'iBa,uH U te-M . k, M ad adI del' ~tJj Eln i !a c: b n f ,ill r i ~. Ammoi a bId 11' i!tflliil'!I!U 1 Bt'~lgri!idll

d~1'> ~ifl:i'lfdne.D ] Jut e n ~u I!['II, dI tllif'~l 8 Q \!;' i d i I ~ a: a' h 11;' III B I, e fL ~ g ~ .'IlI 11d d 1/ r i c: nil i g o I. e .. ,r, diLls wirtL flrlol'iil0'1·I.i,thecn 0,11 S C but ~ Eint'! f;r!:Dgl!! AU!ilew a ~hiEd hn Wr'lU!:l"i ~ifl bol liIU II lrau
b.rou

r~
d e n

h'1!lIbnnn~kc. 1:1 e ~. h. d

n~
p. ~ ~

,.

he

WQ' bqh.-ftQli~e:il1il1n Koblpnlil:x:ydsclnllt~ mnml:s Filwli'piim, ~II erR Es b tUen siob ~llI:Z1!iI tm 'FlIWcreiIDii8.,tZ' m.1!l!~t M~tanoXida 1'arI sehun (Ht$ d1~ O.",-l,eh0. dtts KahI.!!nIl'iJXJ,d ZliII l\ohIPMicu'1' IJx-y;di' rt DiclU.5Qb:W1g' -, t~ld flUB·20 • H. ~<mgnQLl.~S:ld, ,::10v. lJ. I(upl' fa. d; 15 \l. R. KOMltUl'l:yd ~JltJl S v. H. Si~ox,dl_ HIe lUii:!dKir (qJj'bit Q}U ~e '1~tahtle 'md u''lUch eme KJ!ihl\,Qi'I':richlun mult.u~ rl, Al~nscl1 jrlH 'b. ki f 'ee nber nQob lmnlM": ,am bwm glnm~artIUI tll'l,I'Jigp (Iodi Ito"), de1i' salod diu EtHIiDpI DK t1 'r FiltiIDSUB1"J l3'rlll~8DtUt'll mndd, ,cin unhli!tliinglos Er-ftu:'d~ri • dQ! :iIili'~ \vit'df!I'Jl.uftre:t m.l~
2 Ujlll'UlUi).

Kri gfiUul<!mi.t'1'I!. Ill" Mrum ebal'l, We ,rtlml,DJ,J· di I' ~ dl ..;1.j.pli.o Ll ndhi It und ilir~' l.\nfwabs srI-mite" "on ~r !i ,1dl.qUsm mmdl4!r\lj'IBrLigdll
j.

Kohli ~l(!JiJ{fd W:~~iiIO d'lll'cb Gerucll Meb drLroh {l(l~hmlil,ck v8rrJH~ Db" ,IlI:NI:k&utm' .c\crn"Pli!~t.hllDg difltl Hopc-allt~ch It I BD13~t !i.'II h nn",', ill dcr JJu1'l'clj-~hlJ~q dar . _marc 4Di chldO Mwirne. Dit'11l~k£:. iaL uRoh lrinfll" in flll'rikn:lll rib ~ Z i lI.fi.A~n ,refiKfell1JiQMen P!tioh'~rul hi' lOn \'.J1l'9chil!d 1\1' . Witl'~ hli31MHI Fil~eil)baclUen, wolda [lOr ~~hl 00 fill I k:an rli1~l"ti'll l\QP'Qx.~r~Elck'l'l:n~ del 1M lritk in oof 'i ~

m~

.MllIise d'i" d:ilC GI."'Fc f~p(isiliO'n ,!lim OiJsa.n:j\'l·,~'f( Il,U:fJu;bill). blx!diingt !l!:rfor~iJ'!I!''1:j, ZIl1" B'f):k1l1Ui de!" G:IlSIi.ls7tplln war dis Gewo~ h d_f!'1tIDJ:I1lm ,Gil ~!1i MJdIb u:nd difi< IQeWQMUD an KoolJl~~lgun in ' IU" Mtzterr uk ". . it lieD idml D'W' errmcben. dunh \'G)rberBHen e. pw~ladis;cb-. m1Wg-~~ tier 1NFPflm d,~ T:\n:beik!:nm'll!\\'. Dlfi 1J\mJlgmlll (1".1st:recld:ii'Tl Sl 11 .ll'll!l!scltsl auf sclmelloo Autse wn dnr Iw. ' ~ [I n-I!I' Mllslt(l n~cllt !'IbM 16~'bl itlnM OfHf;i~1"~.£(!!m'n.r 'a.uf D 'il-! . iibllfiRVn in Rube ulld .b j a 'QguD 'II jed [~f.landJl'l.. i 'Br..s;l_rii ktl!-1'lI ~n:h ,'V, H r III f dtm bli'l!I~ll iller M~.~ beii:m Komo:lmdinr:-:n, n ir ~ ~n vnn n.llre.h!~ am F'l}rllSfJlJ'jroh'2l', lxlim Ell.thrrnWllga'llhEl'WiI]t. be'll ~li"ll!1bdl '~cllj~~rml:mLDgeJl'V'el"J[M '(JR Hn.n.dlifr'nwn. !'iJd'l ~ .. ~iI0n. M 11 niUo If; 11[1 IDfdnt~ AUBRsBllfn \0]\1 'F rJ1'Sp,fcclmleibmguD SQwie .J III

J;.

T_ilfl']f.iHlflll

uult

rlH

,pt

rl 1m . anil.ijl

(U'

l.

10

11

I. freit!l',agiJ,M'! S:allcgjolk:c&ub_Jtrit~
IDll:' zwe:it:e A."t lOll ,Sa 51:1:h1ilt~l"i~ u ~'lIn pel~ldj ,hen Snlmil1;, M.'Il.-..mn d[euilil!:rftglll.uOll &!llllll'mMi!lfnbul $I!RUe. Sie WllM~tn. brei,' in .FJIl'it'dmns~I:on \'GfI diM!. :ZB.n1f~lnlii.cb~ '1\';& ,IlQC11 "lOn l'i:::I'!ghulId und FrllriJt~ erlu!ilI.deu Ilnd \'OJ.".>filler:m :I'.':JiIJ ,000~jitrn"fl~Ji, ~ Zwe k~iIJJbi!'nl[lt~ JJ Kriepambrucl1 -.'itlm~ d. h!t!iU B~u d der d.lt' ll!ill"~]lts illl jab, belelllnm' En :wi-Iu' If dD '. Di' V~1'eiAi~n Sf;aalp.ll, llu5.land nnd ILDli n ~mlen ml wiiJHmul dI~ Kn..~.H &uQr loft ch'\QI: lI.1-" g~ Kill 'bl'tU'EiD in AnlBfuilmg; an VQ boom .l{ ,ru;Ii:ruklioIl'W'I uud IIJi I.nmsu'uk~i·'llnaetl·~wih;r • die ill ,Iller Pa~ DUjt~! atur nied .r j'lltgt W80~e[l, DJe E;r~Ugni&le' del" r'l'Bu,1'.sCb D Ap~ut.QbJ.rwll1'm(,,1l - VO," DUM! 'fOOs D:ragt!~WI!'~:k III tii~ k, d~Ul!:l aUd lliE!lIi's,ittm- mil L1'II~ nl'ijger'-\Vi Elk. "C)'8cll!lIiio~~Il n ..,WML['lJJj&-1 i'll (Je)MJlkircllum dt>f' lfll["[iS~tisa~~ ApJlaratl!lnlg~ nflcl]RfJ~ tn Hi J ~ um1 d'£l·r .. tt"frciehf . be iPlIrurllfj.~lImwm . Neu :r~ rJ1 ,,' n \-\'1I:Ji'tm ',n]IRmmo bomllllt und ojUll!fiihrL Di,- 'Gerit loonslrukfi bien d g 'Jiannt:e Fabrikan:lt'!, W'l.rerschil'l\bm1cl du.rch rnll' Art d0r liHiih.J'l.ill.R: des! S~Hmndn,[f(',9, B~~ On ,0 r:-l Ii)'lipr. UrllStiULm1 TiSQll'l O"'rIUlJcrGich~, lVeg U.'!DJ,f]nnd) un PI'I:lillDnt'",,~. {El'IWJ':lW.tn 1\1ttV E1'k1b€lllb~(ImprimioNll'Ii. in kle1nlll'D SIAh.mn:RciwFn
I ,
j

[Uo' Flam:osm.

ih len n~r\d"m

.ii'D rlcm Sell~'tj'(ltt(1i


(!ju, ~.

nr""~Ii'-Ti.JJb~1l
ro.hll'C.h ldn ~d

!'In.e])eE'.lil~(It[!i... ]eir.b:tl:!N'S l'i'111il!r:stnl~l2'hu\I'JfttJJI"IH


mJ- d~l'W®1liig IiIlIJIMPN}~h

'Dii h '1[" l' o i c h iH" ,'erm~n vihltr 'N~tlli Art(ll'i &lu ft,il~lrr,".'hl!1tieraJe·: Iil!el" d, n bt::r-ei ,l'r,~i'llblll.ef:l. nur J,~ kg 'cl1'w~:re~ Pn tum ,ttJgl'l~ (\'g1. AJlWd. N _... H), rib hn aUg mainen hn h .. I;. luul :bt I" tJl'-n l re hi nn,Zll\ _' 16 i sn ',l'lbliitwL eiIi TP e e I1ixllalor ., kg' emln rer \.111 II mit rol1r.l:r 0',1 Li:l rdilluc,;at(lfljOQ che lQ.'1l8 US' t, Dje V,l'FwoodulIR

O:s

n Wl:"ll'drll '1l:mm'lF. ( •

AlIbi.lil. ,sU).

»-

rli~!!
D

'~l"<rnt.

wj.ull'd~
~tI]"

frclltl.eDlkb

crun",Ut'

d(lu~ach

Dril:ge'f..!l]jeirii.le

I!;:Q:IQC'n dia.Eill'
1(1

Vll!'~ , uflgubu.i:I,g.

8tQJiEChulz"Sltriit

',C'HHih~th:r ])riig r ' 'll u ,t s I' b ,e n \~r d~l' S Ie I,b 't.li . It 1e1' D II i !II n rT ti b]), h. Das Gelii'l wurli1e au] in wl Nnd d . U. jn' r'iluHonul fI Hll!ll!JJ'!g,kIl1Dg'l'lllt .~ c~Jbt;l.n'" .J\tt,.,qI1.D.'l.g ~!M lI1er-s,iI'lIts P'I'Oi. TUblcJl'n
dJBl'
I

III

a ufge&peieberl! - Sa"UemDBg:Q:.IiI vwp.!ltih~ 'Der osl:Gn~ei.c.hilsdte TiJProoumag'll"· yon 1'IJ;p(!Il Dud die (ierliJe diel' S ·r'l.~ Bescl:!(! qltipilield ,o.Dl:PIUly in .NI1lW,fl[ k bei N"w Yorll!i.fiiht1M d n ' nu ,to ruB in f lel' .F'o.I'il'n allR Supen:i ruU, oh.DIl.<;I Fni1wl'iilenl d!S nll.l:!if h~,fr. tlliJl
r

im .11111'11'1' UII18 ''Ii'~m nrilgl:If~W~rk. in Lii~ riI:.r lrt'r.~l')m'tll~w,~~ B:~Mnt. fll~ild. mmvh llNruutignllg' iller C'11IlI'\iit~!ilJt'\"J!l!kti,on tmd ihnlJ" El'~ pruhmlg&\' rsucllii~ 'I. l'h de.r 1) o)Lkri g a.llSl.'tr .p;puat nru:rde im I~Lmhpn Ih.tBl'P' 1.:unicb3i r I d n Stoll bI II u r rumi rQ,1I1' Iil~ -lrn GIi!! uLz b rnn:~e:w (111,:H hnt 8[ll.11 fir heme Zweck ,~\\tiU.Ll"L Im Jmuf dI W ltkr1 res 'WUdttifi abr.'!' IUfWf)O . I!lbsl:n'U~I' llriilf'UI .... Tllhill~n
~lj_fJJ
1

n~,

VI1'

~:ttulabl.

~'Dlil he' .~I1uu.nK' Iwwiwkl~ es WHr d hillb naUg. btli IngelL 'O'lJlilinaiull trUfl:ig Rnzualrn ,Il, bis afc ~~b.srtiUig, fl!JlJd9t},ulertgn. D~ f:iooj~L ,.;aml!l100~· d I~ Ges.e:ust!.~ ,n L~(ti;r liouidi in Paris 'YFI!l ~~ ...A.ru1U.h" \~q,U S~ 1m dor 1H!'!:J]!I3ooti'chu '>\11fJRl"a'vJm\ltgE'se.lli1sc.lu:-n 10 JUeJ wwilt':Q :miit Iltl:st.igl;lrf uf~ BusFriste:t. lk'j nil' n GpdiJ ~ mit b&l'lljlLl;ml~ dl.!s'" ·l'u'd~" ~I ott des .. A:roLitUi"-f"urd'Ii ,]iiunr-tmrle Ko llI~~UN und I'm- "Vost!. dmnllff 'Il! r Arull.'~ I'Ihlllm~luf dllroh. AlnlibydirOl. yde ~h n,aJQ'H. nil;!' ~ '" 1 Ii. n d (u' Imnutd n '11 .:neue 1'1 ,d~nHVi . rn .• JE'r.ot •• (ill. A.bb:i.ld. sa .3. 84j" dJ~ Ii" t'li Dr Z o In! n de:b Timmll-AppOJr ,t (8. ~~be bi ht 131 1Jt. 92)J rnlthr i;U \1GJ1'~ohseli.n mB't dIlem lUich!!lM tin!' l' Ti nt·). ie rJrl!jib'l~l1i &ind l.Ul'l~~nkm.lllm rit,('~in: dalli'!:l1 dre L1dl·i!·kuJ' lion I~hl.[' 11 das Sa,1jII eD. wml. D~"ie~m dfl'l" mBl1~('lilleh8mii .-\tnlurllJ~
Sup \c'yn;rde dut'l6h ill" Apparat·· we

t-olX'rll

iI:ll!!!'

oi hi Jllrm

"h r

'BU,l"I!ILl1.

,ein' Sun - urn! Ill~dil .~ wi sir ifj' dim IFfiUN'II i.He'~if'j· i Lufb"rkuJal;uru j5eUt~t~tig ~ln' I.?Lblr Jbe,\\'i kl wirat
I

~iDtim AtnlUngss.ilck !riUamJ UA I.ilBr RlLum fu.~d n $mun" o.iil.l;ylirotLe:l', ~ bci ifill Al~, Drue:k 00 Wtm.; SnneMi.1,oH !2',n111itilt. ~in[l.r Kalid rmll'Ollie uml 'ellllID:I J\~l'PluJ!! ."bJa,'DI~h rn[l 'lurldHl-Ur. SU1~l, ~.urll'Iel:2.1fiI,dN~eli', Di' ~lmun luU Ii mll'h in in rr p: tn 1almQ'llg. 11et ha~r des (ldite!l to I!kl ill'! alert'! 'I:mUng.B;S;ll,k durob liie p, 'kon!;! ~]n IUId d,-I!U'J::h' dli'e P'~tro",wi ~1~1t' "'en tBlll'Un~$aJ k nus, in D e Almung8,~!ta 1,~liiiLl"de drnroh ~iLw iii B!I Wf.z tilfnRn des Z~"'1jnu r~,p.l1!tcl, IOU SltIUW 111, !lW~iil1L It(lhh.uwitu.l"' i:m~ WifI:Sstrihnnp[ d r Aun''Unp;l'a1un w·wd10u. \'GflI ,r1Qrl Itlillu:tnb,dfcrxyd ... Ill'Id NIi1rh.1mhyd.mX)'dijmem ,dar l'a.h'!QD@lW1\mg ~iUwd... Die G~b.r uebsrluu 'II' d ~ [11'ra;[ti 11m ti'c,hUger A~,m~ng !in gm,,!liihn1ich m !!IF l'i"MC:'bs.r.hriU ~u llc<,llslfil.JII <if I jl'lluiGJl.. bel ~l.aJ' r tiirp iJutu;rr A b=>Il 'linhqu -i'li tid 'i\l ige'. Die No fiij'llimn~fi ~ 'dnr.c.b run Kli!rmH' • c~lo~ n. Ein~ lLIudo 00 Bri11.'1 ~ahm dim Sh~ z, ,leI" ~D. • ~ 1, hi d~ ganZffl1 Ccri'l.tl!s war ,3 len d dcr .K{;Ilhlilllro~(' 1 'i) ~. dfl!.Md .• Sawlr."lo[fz-~)jflllllJl's 1,1Ei:k. \ &rbifllI.WJlt~ K HJID~ I)fIlm \'(JI:{(!Il' ~h\'m tw.
l

Ut:r ' rub lr- UIii'l'l' (, .• AWrlldJ. N r, 2:6, u, 21tH l)pJ;;land W~ \'YesenUic1wfI

"n

h'l'1'Ug

,,\'1;1.

• HJ!1.

,l'Lmlb

\mn,\I"']1

111 ,~la\Jf'rmo[b.1'lrhuh·~'"

unl1 d '11' lilllh)j~,1

IIFII'

111

1011

1, do e fit (5.Qfotf ~d~l' bta~hbnr. WUJld . dnsnn mdmnn' daD dl!!!."luh)]


lli~ lEl"SChGJlfun baim S"biltlt!m niebl

:r KnHpall'on
ffittbl'
J!1I.

elil-,

-priH ll,a.~\'1' I' dm If l~ r r- ('I S a.1l1 :r.fl, t 0' U - 8 t: ,11I,! l tll'O' Ii' <iH (lISB=iI:I:!'I~:n~). E.g wurda 'e~Jenhd18 "1ii1lO 'lb,ijgel'-W'I! It II 'Labi?Gk h,e:rg 'teUt und in 'Lwa U3000 SHick a.n,!il~li [nil DM 1E[:! riit .. ~ unW~chled siclt litillel'lliilI om &lb",-~~tP.r du.reb 6~ 8 unif~ Gml·j .• rr 7.n k_g In~rer. nFl GiH'Uil wltl'dD lUcill nul del." nru L Ilndern UJ'lt if' Id_1' IiRk~o Achsm UlU~ ''''UT D, 'uh;c.hes He"H(lS-SI'UJ.IilF'S~OU-S(lhul2: 0: rIn). Erull! Vel' ~',~nknIU[U1U.ne d ~nuiL:ri.itlr
I

d mtsehen £\~ ate, .-.j I LUIiI'L Will' d ~ aut ]lrnst ynd fr" .:tOOs I'rilgn.rs; vlllII'feill (s, ,i-\bhild. N'l-. M 11. 3~). ul t!:l\m nill'~m b If utilm !'ii(Io.h tl'j;,{!..i, 8alJle.l."StutrZ',i;,UmJ 'f von ZI.UmfL1h! I~ 2;"'0 r.oli~f"l' Inhlf~l ,HI] SlwrttJif:l'_~aa.liliIl lctrohl' Uirhll"! fin ti,er fiJltl'n ~ It!':" f I, "ftigr1' zum tUll.ilJl]~ SrdJuJ' di£l" .H;O! d 'F Hr'l!llli~ h~g, ll~i' 111!l8 ji:'liL~ IJUmmj ,~ivhooa~ Ab_uWJ:I:!4'Jm.ck 'I"i Ul" mil lill n bu bdl.l· Ue aus 8iegmlucbi n:!.r~ben. 1::1' zeigt(l h l'liillQI'II. OOnu· IhU'hlllJrMt.ie (Jnmroisuhl&cJo\\l1lud. fiIJ d dil z:w [ rmlrun(jly.h!rlie~f.ld l'M,·h n n la.:nd"h: we rde.tto rill d](' Alnurlll,pluft di hinI

d r Un .t!f1I

8fusUIiJ1f9

gl. Albhild.

~. 21 u,

).

E,

W~1"

W1i del1" &llisLrtd.!l!r I'rli 0 ~~liDd:r (.2JJ kg S1 hnrer I l1n, mil :KruilpaL one n,7.k1f OOh!~Hl" a U$~" ,i]~, t. mit JU.n'lunJl$.'lne· !lud mil Ahnu llS'~ddlll11.1cll llri1rnl! MU!Illdstiick "rerOOJilfil'l,. KuJiprl'llI'oTll' und S,iiij.,rSitorl2::y1ifldE~r W~f0'Jl gri'lBe'l" ala ~ic Illilbilim l'tlilEi ~I!lil '11h ~'I1Ilt rs, D'fof' SA1I1P'rflt. 8ftj11n.~1?1I' a'lh~ O~ r.iler m\'ruum:imu.hna~ ll1ld 'ffLCle dU.tllWD!iiJU' b ehen d 2~l wl'·r Hn~rS!lo:ff. ImDlgPL1e~p \1,; a:J'jaueh dier Gehcfluohljdimer selu vi I g.;ii(l t" a.!, dI~ des Drt r-'.J.hgtr tL1~s.. Si,!:' ~ Iru I wHi "Pl' RO'l'pRt'l'tiJJe (Lifigun dd1!:" .it7.Qn oll.til ,lBewtraung) ,!Ph. bi -hmd· 0, b£;] ullunlerhroal U If. lnv , "I" rl ~IL '~, StUil!dco, I "'I,I jdll rf:!irArbetl entJlN'b 'nill lilij1~r. "in u-nd L'Q' l·lm~el·!.IJjg ~genifbel' dsrn i!'lbstretteli' he t af,i I! F.lifilmu ejn~ Salilierstoff\"lllrtrJ~ l'I1e8~ern "l'FiniI'1.\Qter". Glee tilB'n Th'Ule~ Im S llIors;loffi'!:?li!['ldnr bel ;'\l'b itl ~ft D,g UJ'Idl d!l'f] Dt~l~kl1ldIlU wib.l.'tSfld ~J2:I!, 0e'Ji'liil¥lbrn1'lC~~ .utnndi~ 't'bfb~u- m~clj'l,tr. Dm;,[iSS-Ueri't ~Mm:Uel !!rEllild D A' ,amnsQ-haflt n, mit EWb'\VI'n<J!lt R:Q.J;~J00J'ifill.!d.J'.llHpngem v(I"l'knupH ' Arbtc-ii t1b~r nnd. uniur T,Qge 2:'1JJ vtd~hr,inilo ..sn utidmiih~aU'iP M"dl'Sch@. von wa ~~ruliimli~ Dauer ' 'u.. Il!i'li 11r> 1lI-. ~~ eU - I" U rl n rat U au h in £l1Jt'b,induDJr Ullt d, r d ~I' b n 1 - ~(_.hu'Zll1!lI.Sk g£I ;]"llg \\111f.!:rd n, In ~ urlel 1ng ~ , 11gesclu 'U' Einsetms palltl'* dlas, 'l1e\l i'Iin1:e Ides A~nml 'rhln :clu!" lund i JIioeim. MJiI ,iliml ForWt]J des ll:rlWltm ;i"'k "W II ch&hi ,il!-5 TI·li~(jf.tl l"rl~ij~Uti'bL ""(I ,dep!~ D~~' rnrrieri_glen emp~ II rm'l,j,PfI 16e-r.!itev,f'rb 11IhHll;l; UPgf d,adh, d,an, b i iIl!'h.Elk«~, r~l' &~I~r:'!l ffgnrllte -au'Cli clu hObt! Diclili,gmt flBg{ltJ, JUJlaerdFu{:k.e ,[m.il.l1i1"b.!lLI~ d~1' M1.!~'~@' -M~w;ih~ci!!d"t 6ein m..uJ~ t111 lludiBl'nttl.llls S l'Uentol[ d!nu~:uml J.I.I d!~r It _HI(", nl.wojr.JU rnl Si1)I' it d i" 'fi.umf [d'\1'Clrr,n.t bnW prse..bap[L j t. E'1'i in d, r 1'1 I hk.rielfltt. i'l i fur 'n ~, l Ihmg dl"r Bplplix ph d1.ltul.tIb! Nr. :..' ~ if'lm r d{~rarli h l\_nf I:df~rung nil ntSlHW('i1lm word n.
1

~rp rUf' Iii Einatwung6lwt. m·e b,rl,jdEf\1I .... .nll a ml. :; um u' '!r ('IiII uut J:tUnli . I ooleM BQ~"D f!'8< All1JUHlg 51,III1o'm" Sip '\111.1" I~ur jeder ~0itc mu fiinf V'~IJ:klll'~'pp:m 'V~'l\sehen!, um ,1'1~p Z11rluJJl.l.ti(i'Jl. mIL !lin widcrstm:nbl ~ Dllrcash:1Me]l1mZl.l ell'uflPieben. JiLl: dgm J\:mYrll ,~!;ruik:i t \Ie!!' bu ndl"D. waren B&ililU, ,fb EiJ!l~ruttJ1i.l1:~-ufid .1.1>f.!'WJ!JlI.seh]acu~bi ~ 'tlJxq"IJq.v~uf.n lUld d@r AM'q,bJul ·fil,r mum I!DJWtlJw:j]nw~~ ruU Wutte .1Qi1uL!9J"wn ilhhrr. DRS Ptlifungsftl'~n(Dnllllilt K !'H h if! ~n ,~n r TllItrSIc'lllJ.rll r uf dI~ Bchu.tzl1:iillEi dm l\tmuugssacb ludgelHi.b,i war. \T( ,III AtI'IUllll,pm,.k fiilllk!p li veL G'umm1fnH~n' Wiuck!'. in g;. t,t ,Zu nlil j' 27 rrn 1~ .flU Wll!lelIl 'Ggmmiu undblu 'k Id \f g-Didk'l~r~ 11t>titll...:T-1fit,hr. W Abu ngwl1 sn il'e I~ ill den illllh~r 'll A.ul:'lC'hl ulbhidkend 1]' 1'Il~rmn~Ui.u, he. iilu.rc:b,M ndgnl'"- und Bi men "''', f'eIiII dip, Atm1.U'l!pteil~' mJt ~el' iIO.mllkappc' "Crb1tfHlpD. it! 1[141 It r A~mMoo VOI'll DrIJ' unIJZul' der J1,hIJ'l(i!_duHmgE~~f" ul . nU~st ~'U I'IJl'. lJlli1·Pl'~'to-.lp:pa,rut ~ilt1Jt'd~'!ilI!Jh Wiillfl;g [tnt ower Nl~W1t&n_A'1!a ~ t~ liiiUe, und ,...sC1l.hfrrl!fl ~trt1.gliln~ z B. wenn ea Jc.ilJ UJU Ejnddngen in IIR IIIrLJrlld 11n nttin,d 0<iIm GeM ude 11IUld'l:!~tilM). Eng]j h s ,f[,Ull]'~Loff-At.mDn.' gerJilt '1 u l v u I. hen d,PnI 'IP ...a~_ WOl" DDIili pin kl in emiooh rt'S Ci rt' \lUg' - P.:F l, i:m ellra.l!lEb. ' m' I i tbllgsdn.Uru' lag UJ1 r ~fiut ~J'I. U ('3, ru..l wurde ulilci in V~rhifllihwil: ~i, del' Uesiehts1

'1

~~nn'

j"

maske

dgj:.!iID'o:x-RI!8JrlmlCl !I
TlftC~T'~,

~h:6pn.

St;dne

J:.t.islODidihigke~t

~[allill

den! •.pr'Qto"

W,ejtlM"d'~ung'
DiI1

m
1

der frmVlI'bDflD S,lJilille~:9llo:mmh1!l'itZ!gertl.t


II

,firm-it

g9Wru1n.

mn!!uugfl!llcti Il hnhe'n irn Deul'>cliIaWI, J~lng~lllitil. FtllUl


IIftltln one
V'
"'U

duNaOhkrie"szo1t. Ed!11n:fQ__~g',8n. di d t ~~,it b


lilh-fil41~ ~re~itfun iWickh:l1l~

in iful' Kl'i '~I il'll und m ( n


j~

\f~fl~inig 'f1
llQn!LII'OOll

in d.·r ')111 rtf-

nu'

'n
J9
'I

!iii Ilf'ti
]'

inulI'.

to

rf- '
.i'

J I I 1"

g:ruD

~'iI:fluJJ_ LlJlHl ~~~hWlV,p.r r I·, kg nl~ IU


II!'

In'lllig

iil

wM.

i· (iiilll'w z.unlch t

Htorrlh

I' Inl",

UII L1 gehlil.D1iph

rl1

w..

~II

r {lllinma

u[·

(11)

Illn -

nn

hhlm

UPI,.I!(lUI

S lH'r, '1IIf

till

w. ntUcl:ae.o.~ l{olilS rut-tiC/ost tile doo -GIll'i,t. E. i\"\'-in! J ~QI,h :w,o.ht an. tl~1' &I'tID. soil!l.dp.!ill ~yf d m ll:ti.¢ku:n ~'l.rJ gtm~ nut dm &\,b!t~n ~_ .sa.ak ift MI d,~l' :J.ink!l:lTl Kii.t~N itl~i.l: Hilftl11Ub.Gl' B.nllYdl'dn:el.. "Wiihb'enlt1
RUiI

Ailli diesel" ArklH l'J'.:l ism n d~as S It It [id ()If -S II, III l l"I,; 8' I -~ L (as ~ Heir i U N f. m. (Ii.. Al:!biItl. Nt'. 3n u, 36), D~L [J'I'il ?.ris:l lm

I n ~~'1.t'R.clliJa.ndm~ $ttitl;! dfi~. Eh~i~r- \'~~~,k LU 1ID_l'ckftlt!I!IJ ~ m I ~ 1.1 '[ df'w KOJ]lib"U.lUipn h . ~~1', dl'il' dUJrl'h dn!! 11 " .,.. crruge~ boon Wa.r.

}JSS~tlr.iit

e-ht

u.t, nlIltisc.be

Sa:m.·.rsfofi'd

lij I'll'

i.hI

Vl.Irg 8.ehen

die J "\1'eiLi~ .I\uUWlung ill! AtnmngMnCm ntit S4lli nltoft' _ d U1C'1I l"UlgJ'vd r y. __ j1 ~I "in :zu'r H [D tl If~~.liml:e D:ru!tk.k.:l.l~~):r'_ hit dA5 .IQl?m mi[ ~inC'll.' lI. ~ t (l !IJ 11I. 8 C h ~nUIale,r~uJf~ Ii dOs1Il1'J'un,lg .B.I.!lIlgerii!tal., dill' den AburnOplY,llgl'ln k:(lmd.m:il 2:Wcl ilJllll' Slitueri.d.o:ffs;ilS; in u~'rMJ nlllt' zufuh n. Urn! 'rii l !bat Ii: ~ i ill! , Sa!ll,Iii . d D de r 'lr.H,p1' .d 1.1.I~, mit i- ·n,lllr L1lD.ge.okrH~1 au. dem A [mluJl,P'aU,IJ\· il'·It&WlbDlm IJIUtI lwj d r Au '~bilUIDIg .durcb ill . K HPfthone j]indun.1ilB,to;giJ1xmi umBo je AfmUlnll-gSWfloj;li sind so won ,'brlut, dna bW d~l" A1mullJ,l, aum '@in WidJ· _ tMd ZlI. RJmrml}l~en j Ie. D_l' n:u.s~ab

~u1i'-~

n .g-,. In. den \r· [11' i "Pi i G' (! b _ t, 1Il ~ n I'r lIdli! 'Ill 017 tenung auf lungc'!la.Uf(unnU II, G rf~· ~ ·itH i~ ~lah mun uJF Dr·lI:'1:!d du wi '!.tU.S 'll~HJiel]oo und pm'~lScll~fiII V(ll.'~cbo vnn Hsur.i;Sl1&OD 1I..t1d Pant""') dur .~~ d . Paul~1i rout ,1 t· .. tm.t15 Go rpn Ilt 11 ~ I. .lllibHd:. N~ . .3.7 u, • ), dE': _ 11 II l'II ',? 1HIlt, ,b!wh"k~ ,ntpr (lIlwfti?[ m Druck, aulfillllll;hm'h. t.l~ItIcl.&t ~'!'h'd. 9l~lll:lln:J;1iirl yel.!1'flgtl-l 11n, .ilt Of im .Ju,hr 11:11l'6efunWurn', lungP.naulo.rn:nlis-ehe· Gl.!ril kitnBf['l.]ktid. i r Giibhl-ApPLnlll dr, ~. au of Um5 h I, \.hhUd.. N,r. SO tl.. 0) ~IU' EjnfU!u'Dng~d ~e<1l SI1.[J'~l's·loff~~r ~lll!!rBJI dut"~dll &ug;wirtilull hE!l'IIfO.r e:rId n \'Ii'h'!. In En If i tI!i n III Pi hi n IIlk eraw \II r~drperUII. t1 r: III l'inruo 1Ilosma.ulOO:Dati", hea . au.ersta·:ff,,-ersQ<1'glIDg 1920 d I' '"B1-i~AI'I1M1'at, OOIll~, ·Eio'w(fi~,bek.au~t~ :bi&lmr am grUrJe"M 'rre!:rbI'f![~uo nj,r,1iI: ~rund~ Ila:" Dw ftlmoreu Bod I) des FleuB-D&vlis-UeriHI! U ..P'rdto IbJebm II!f»ohe ILml nkr'afl.pr~t i In U e u t >II ill b 1a fI !l ~Itlrd~ rut' IllnIte ~!tem,ll.·liBcl:I....e Ums\eUpg eine.r ~1i.I,p" Il Qern,w,..

D 0, iii ru e l' u

I.

AIWIIl.DI$!!I1li _ IisI!in P'-e; IUD linton

(l ~il> tl(' Dlrl~ck:kmr;pfyL'I!I. UJl, 4!;l;i' . Ii! lJ.l~sklffvlJr Jr~·~ln~I' .Xi nie-1Ith':!1;''"' ~ nd ~ ZU...QJI Muude mffiu'em1,aD Ahnung-s ..Ftill .nd:oppeflSt1l'!ifiucho.. Das G9mt \riagt 12,5 :kg~ 'S ,p-sta:lWl!.in r:lwitsdllau t \',11)0 .n..m" e~ em"e'1I' is'hMue ooi. s.elm(!Mi-AIi'~il~ !mei Joit+1mrel!' A:rLiI!iI ul.d in Riruho onlBJHiI!ribti'nd nn~kr. J)ra,r ' UI"t"ldoffzT1ind t' hn ei.nm H.,1l:lJ!.minQll.' ,n 1Yi:n~mlitll'lI:'. ]I'iir die Anootmu~g -Jlnd fUr die l:irtntmung sindl @!ll'frf'lnll'l'l('

m[UI?Jj ebulI'r bll)lil.dewIJ Sk"lbubd. 'k", h~. Q"i~M O~ 011 bllf.e lP!ldinilIU wert! n, Au] cler JlklJig'lgB:J'i 'lOO.fu1dl['D.i·11" nur d!1' I.eihpl't miilL .• UIl? ~r:["

run

LYlIh',,'{!ge

"\'1

l'.l!n:.lulderD.. Dut1eb

db:! 1'l1!(j,tlbUe.b

UlB9ser-i~

S 'Il!!r-

{!,jlTI irill-pug r

1 LU r lID der M"inuh,.l j,sf d r Gmah..r d· Riek8t[)i ';b.>l'lla!~uns d~s Aim ng~,·1M! au'b tlx!j Kehr stlt!btQ<frhaltige'ID II ~r~'1l1i 'lo-r~ber.!l·IJII. ~ Al.eml!;ri~ iii i ~mhw1&r.sle:r r~lt ,klH:on .d"l'l.D" A ~l'1 WtM' J" d D ueJ'S(olhQs 1:,J,l1U du ['\CD B nu~~n dee lUll Leibgil.rtt!l lh!'!! ntIan D.ru kknllpfl'jmJi18, bili.lll:iJ D dud ·cl'll:Hwa. Daft Gmt ist - \ni? llMlreltn Mdi BSS... ('1!Ili:ra1- ~in MllliLtla:lmumg~geril; da:a lUmM' mun ' U k ~:ann. g~n iu~ ll'~LIilIl'!!J.'4kl mit .hrnd -·tmllogr .
fu~jW'llng zw
I

"'on

tn Lii~ dl:lrehg. w=wt:. Ji.. ~Uil eli !lit. t u J1i U Li .• Idl'~ g d (I n if' ii g 19' l'- 'V e ]j kiD L b e 1. Di:esa [jell ten tr i.te Il"iK n Komd,· ,kfao!rirl !Illi.' 2~ 1 nod ~'liItiln~R IGabil:'n~cllI:. II1i..Il Jjngha.~riU F nl"r~ und II iiltunge-rliJl" iIliu BS-S-Ge til Wl~ ,e.iRI!B Ib:I rliitb>r ( • tWbild. Nt'. JU U. ,,, iimjl,U h' IGeriil£i haben hmgemnublmlilLliK h Spe'isung ibcl I~em A:!mu.ngcssEH:rl!: ~]h, Uiilig wlrlcrue l.lberul uDUUtllUg bil. ii liJe.rli1Ut2m AhnU,l1KSiWl£k ~nd komaenntI! 8.lUerntoHdosi r n~ -1'1 1 5 ti r 1 "do.r _ n.u, • Obril! kon ~te BauePtaiiloait'rQ~1 ~l ~~n. lUingenau:lornnti ell· fii.~I'ijIIlli.Jn· bci :mJlZ L1Un "I'Q ell! It loft b_r .ucllJl.ar.. A[i,~ tiRlQIT1m1UIpn &t~.r81 oil is. I - roil! ni!;;hI'. unWlifi.hrlicbl"S ,Oeriit. \\. ·I~ '" T-ri f ~rtickNl laTIll. .Ei1'1le Geflihr d~l' St;hd£lit9liiiMwludijIlU .br.!stei'l:t b j ~liInlJ=!li1-

eri!.' anI

IU-OgtIQilUiOliIILris"Che

' !!.ltil'!r-.!ltaff\lru'BD~.ng

"urn Dri\pr..,W rlL

!4utamatiscb n Ge'niUm, dfu ani IdeIm mit eineJ" JUU~"tIID~ '_.allll'r.stc ndo ~eTIIJn:g ~I !!J~I'i:I: t L '. itti~al.tCh diann Dahl, ,; uno. alrul'iO!.l in U Nil. d.1i!S ..AugenlmUeks s'ljtlbtg'Ohe,U[ger 'ay,mL-Iltf. 1kL blti 20 \1:, N. Vpr-

crull'

nUllIgIl'W(lcl]811]t wM'a.en.

Ditl wiJl;~l!horuichQ und 4tihi:oi'lSten'b~liH! .NotweD.~.k-@ll. dil." ll~u ftl.'Hrl~8ibnnm&UI L~.n8'gJiriil(·n 18JllX.nl bc;.1nd SUIt j' fill l"t11 Ii nfuJIU'h nI' ,\,[lirw~Utlpfl I!dNii!:!.!~ d n JEJliUl~k'OflHLrlJtllf'OOldpJ'l Stlult'1lm dl:!fl II'l b II'l 11t i g e iii ~ flJndi r1~~r ~n wi ·Id g cleo. An dll' .. it...d~l" "'[n!~llbl'n Llm~']fjkrl'l(t n to' l lin ill ,I he< ID.H ~ II n II: ell' u I tllD III

~"n"

I'm-Ruehl \vw-.rum. mWSk>. E 0&0 eni!t he . I iup U to'fI~~ \1'01" 1i\·(Ll.uIl d~r Trii eili !lei Bc<giuH d !" ~trnoog dur 'l~ LlI'1.a~b tflm:allJhl'l~ Dini.p lLuJlI(IlJIJtI Dungen lii"W iihnl'icblJ'r Almu.ngslu n UI d(ln Atrnu.n;g:sill'il:cl!; hmfi.nhljifl. Di hmg n qlomuliii he SJR.'OOI h I itt hit @i.lllJm flil iJIr"ilrul;k on Ill"\\' ! 'em Wa :siiulo in. diem \h(lf'nhHl"k ~hl.. ""'·U LlI.!1'Jl.lmll.n~'m.c'k Id.Ufllib; 'IHe Ab:iIt\ln91 \'ij l1ig 1'lI11ill rL i t UH , zufhmliluk]o.PJ • "IBn di in ihm b On J ah InnRell u ImIlU~eht' U h)· l'IIl.f'uh ·lI'k 'rn VmI II ,ub'llff& tilt. UI'~ r I.'jU'em DI."II-ck \un. 3 Atm, nUl

1IilUlfclnl

nDg" if

]6;2'

,tl ~e'r·tmm
.' • l.~.

,Ii

de _ Abb~lo. 4:2 IL "'_ duW'"F IpUL ~l!!! ~b iI'~"ml3-,'I;.~,'tI]1!iI,p'~·0nm 2:11r. ~bsft[itlg H~ ~tlguJlgilbtj]·.sooilseipr J.,uftrtUS dem I1l1e_runh n ~\lm!1iQg-stj>n 'k j RID Al~I1' .. ~k ~UgL' es wird dureh a fI WJe,'!'FUlltn ALniun~8 11M: ootJi, ill. he1 r.iRtt[j] ~rnr do von ] '\ ij' r ·'6111 in iii ttl AnltJIDilUu, In dem lie F1ilhm~ in g wi' ~nnif i' _ b ~, t. JJer- it un wQblBO - biidelPu Kamm T urn r iclJ.er ru Stohutt" Jxlt rJ III R" kcmJa:l
]1;1

ll,'entll5: -eJ~. on~a ~ T Bfi.LLt~

..l-'-r~~.

DDd n oller ~i j,od:Bm il tf.'liit ill Thllll.l En n If ~ Dl8 mUD ft aUhmuliti~,b!iH_lnllJ Ittl!]; !.S.l·illi. ~ 1!]I,1ld. ,e;usw~efi lllw an~6't~el, Ibm ¥l:t.rlu~lgifi\\'m~

tzt. Et~'naj] 15 hfB GO


,I~ _

Bilt l'~r

bt::.~ seh 'l'\'~r

we

n.
es

wijhf{lnd

,\V;ro;til auf r.nil.gUfln.l l~hillrudu~ f{'onsil"llkHtI'U uml, ~"riflHf'~ I~~~h'ivl~j w,lf' Dill! milIjl,~M1ralmj~hll1'n llnfl,gM1IH~hl~1'Jti~rhl,l11 G -rll{l·\.'(',ill P'nul mil II midi
gelt~1l D.OII

Er sriil !!dM llRsaahl'i rm-J d'llr Ar~,it lddrr uo; dee Sau 'tI.4llln~'I' Ih~' ll sul'll tD'der At:biib)"isLuli n:U~tUfi1l:UH(1'h w pHS! a, .thIlJlir~II)JI1 \, uult·

0 b euehs

tlJ

JU

1'1 i.LI'U nhh

.u bl III

!!l'll

h It.

uiUht [Lnen Anfo,d

Irulli.h_ii

njg!! J\uHmu

Hoclldr,w, k dt- flUP,f!5 in!} ~lll'rn !D,.,dlmU· rn Reduian11 flU! uh'8h~he ..E.IDricldun'

die .111 in bezlJg jlU r 1· m n ZQ. Blt'lL~.II!I hut Bei b:! d'm Oi:lliillpn \~ril.Hh. II II , :lmmi b i'.unH h l n:.u.I'Iljn n M ili 1 fill III~I 'II
I'Qnw,ln.
1

II J Iii

iicl.1 .in ft!W~gdumlV'Ql"~gii.!n: IU AtmQ~g' _gE!Nclli(;!lh~ d~I1'11h l.Utngrnk:rti,ft Dit', aUI9gi l!I:lrru!teLwH \\tlrd. dlU' 'b daa MU:ijd:9tU:ck. den .t\trrlUn~!.!ila!1'~h..
(]ilIi o'\,Uijil~jltm.py-eLlJiIj~. dirt Knlip'R:h-o~n uad
!:lCl~1J!~liUl~ U1

nnn,atu.f! n ~i(,lgt emli! lestp' SclIlll1iiliaube.

Dill' Wtrtm\~,ie'ioo

'lIrnll~Ifl~~

geltlinm:11 lUud IItil 11lm:t d~ in dem fI~upfJl'llRDtlMHhtlu, I Ih'nlhnJII' II muom li~1ll II . teu rung .z~'rnru.;t Das 'ldmll konnto QUL" in HI,' n* d{l"':ii'td[en~ d.a. d n AhlHrun~~Mtd unm]tEllJr su r Stiillm.l"lln . lues Vl'U.. I

It blml$.iUe lHiNi Lult dllJlf~h aa Eii:naWl1lllllgt1!'·,nlil. ,.(I'JJ :If atm-u~gs8 bhm . I 11 d d l1.nl.r:llilii II. ~h~~r ill die Lnngo, A ' !l r km1sh:!;fJ't(lfl .. '1.1, " 'do8j"run~ Yon 1,5, J.. II" in 11,,1'Mhml'Il i isl1i~.J betio;ndere.n Siob 'fung em nuf rlem Gurll!J in ~uC'I'mdfJ-U;~~kk:n.opfW'lnfll llng~ril1'lll riM:tow ~'ZUli.iruamg van ZusaJ:r.sau "f'toIhdf Un At mkrJ' p n ~Ili BP'wf mil~ d~r nW1d bl&ii~l \V' rdl..·b k Iinh "::r~~n
~ dIe \lrnn

dc:n AttBung'$llllk

.I~"

dUr,'h umEll VBtlljfUhwl':Au:!> ~BdJ ).\tmql~ ~i!'k F-

Zwili Stmlle~l Tngcm iin don AbI1imu heu:h!l h.i.uIDn uad sindl an illwru wll.t!r'll End!} mit je Irlnem D!I'Rl1trallllJP.f:I. g.i! Iil, den Ili: h dl' W,Bi:l'I:l't !\11n1ilLll~I1Ll'l P ,I'i!!I' :llWl. .!\n em III 'N'll EadB tiil 'J] ,lil' TI,r-eb!punkle drT H b ~ ijQ d i I!rn. r :n 1 glU) g II r HlIlwl nRiill1lldlJ".r (n in delll 'cntib~~h.iiu I! ng urdu '" ('Wi IU II I" oL'IlUaml·t \l(1' 1,]. Dei Ml ,r Hueb:d.na:rc S'~i n Ie S me "toft d1!r FLa..<;C'BU ,~i.id;l dnFi
im QUI:!~g

Frl~p, dtl¥ :E!mhmlml1~ d,eg 'G!l.H.'\Ia:\ tol ~h1iltdmr HUb lLonhrb-u ·ld1af!;.megeht ,nUi del' /JIbad. ,fIJI des l\udf.ljge'riij\s herror,
D1~

Uils rUt:

"nJl~r JIIOJ££'Z.uf!!!h1lr i:U-' _J

,HlU '

'I11~r HoQhUucklh.uill.M

'b~111JiJ..l
l,hq

dam

'I1U6
i

Fhuml'1lm- ".

~a-Dw'IlGkkllilP£'",BlU HEIgl il4llc u~.erBtGf£""OrJrllt~~r lk'o I~ ngl!TI9:ulD1llati e han ~I h!=i'l tt(! r IDrut_l(Ir- T iih]if,'1li Ml!
i'i:{t
j~'.

in rl LrD ;\!ttJ1
II miill del"
LmiIQ'
I

nnd beim ~W1~m .. ulGill1aU~cllen IISS-<Gilritt kbJlpflill'n:W n ,--:hl 'l!'gr~ D.

au ndul'f-'Druck-

tilt .!Il~r iUllbcUI1 Id .• - 1!I .I:'i .toll", d a.tler~ IiII i' sn ]mll~ ~~ ul.!! dir; Jtmli!Jl~eb:.ruMwWe u~f d:i~ 11 jj.bib'-;Jm"l1 aer .J n~rbd;j 1. ~ driic~n, ~i ~Ot V I,ktisr;.b.oo j\iI'~i mdt da:r;n I. ",Liil maeht si,·1t d tI.

~g.~
, vi[,N~jg

i'

1l'llS.I11l~Udek- \(Elr.5c.1d~lIHlfi6k zurbr'

urnl

l lnlU'l

1fU!4 Ul'tW, dtt EJIl5 undern,.,(j rot. lIS Gerw. w 'ter to tlIDtwic.b1t. D~r ,Gl'oBn IUlld dolls Gcwiehlf \,9r:t.mgerlD _n. . lfj h _ Q d rg prakLiscll hall sic.b dje ~ n.bdnsllim,g eIDer Va'rl, .... LW'g., Idle. Gin cll it opp I'l£' T rngreweisg sen db! an de _'t '" lvie 'm R'iickeu 1!OO'th t. IWUlnil ntLil'!h .1m I'.tll!1lIliclt ,Iurf 1.:1~ , ~lli'W::n:n mOD _~ \\'0 dio sm1.iict· T1l'llg 'WCJoif!:£l bci!m T~afllSJlod mliru- .K,l"anbntr~e:n u;ttf;rl, M'l\'i'i.hrl

Im .. anN f

u!:!r9A !iz,llsa~ dUl'li:ll em ,I, befIl~a1"_ 1I11'i-be di

wze.s; Z.wche!ll!

on d _ -'~ ul!,t.h b In !t!- ird etreich diII1J. ~,o..u ,i)ei .'um I." lue I '~terdruck VOIJl : Dun· ,Iu,um(c.bflnd gro& Kt ft nuf dil'l'
8chlie.llfi'OOr an," oiibt und d>er . U FS iOir3'u!Ed:rOlIl f'rnig@~b n w]rd. Di oJl Wii~eine Jinnk dtln QiiIlm; Audll~gel'BL mit HegruIll!l'UUJ11l ~IWI l~M Sebftm~ (\I'~1f" Ab~~~~.~.1). Daa l'unerblllb dm:!r.lltriUfI dllll't'h dj~~W 11i'kong dl!f ~~n.p JUU.lSt<:!](W Ltdtrr!;[WJ)·hJ1m I:lrhi.u~ du.-rehilit!, 1~'~\U nun!' I'll ...'!rerer V J1tiJl cUe Rieht~ng., 00 ,dd do'.Ii' Au ulITH'!'ng5~llft"lrQm jill" hill ... l
P.nb Il' in 'lioo, Atm.u~' ' ,I!ln~ von d
dH

A~t!i'rd.:null'

ron E_ml~ It I" Eillldel' Drtihlrldm l"1l

L 1.111'1, g" n' 1;J hun I.!. U 6 C Wli e' S Il ~ ~ rei, lin U "e 111l]"h: g eo~'·i'd (1' dt'l: Han t'utl '11".11 j""p]Hlrl'lh-Ih!.lIiI!~pse]h'~I~I.B,n hili K i I! I. Dies€' ~Ol:l" nlJlI tI"n~ •.t\qd Il _.. 'i'l1'mi.l! de" Hnru;;:eati eben J\ PPlli""
rl1~UaUR tW.bHJL wertlW

ehurfnllEi in ~ 1) EiM
~

~hi 'm n
l'fijt

!od
i:nd:

UISI

hel'-

W'~dU, '1
T..i1'

Dl

(iroD
.,

)1C:.!"

'"

JlWeruJ ten S!lJU'l.l"sto)]'.nI:l%l:d·


l!!Uldl!f1.-.

Itn'lllminhd.J~

fli r

b~l!.l. +!i',

lit'in]

1&
J.7

,t

I'

,.

""

Zw i!ilrnnhm..(1l1Ti1,.
J J'~W:!tllndi!!ln-Gflml.

lIl.i.Dn.tumn,,~:blatlch tier .L1lH~ 11M t . rs- lai rfun!. TJul ~l 111 II Ilw' '" oh ill rltlr Au mmn Iu'n lllLh 11('11 -u,l"-e Huf d·l. '\1.. e du.rela iii it, ) ",trfll ~ ,gl • rbieM. !oi.~ lL-l .. ;, ) II 1J ulmllltl LIIFU[lHlutuUl zU.IliidlSI un till! V(I.Jt,1nl{!nIi r KnhloD1W.LIII' ~. 'I' rim!! 'J'~ wjr'~~. 1 'II' J\l11U11l bl>'11~I tI au , b r UlJiL jr om .I\n.·mzu liW 11 ulJd d
I

eli das JIliJilndmUJiiI

III

• jM4

u 1J~1 muh.r ·ZUSn.(JIi:I:I!(I~1 biil '~r ttiil:! SIeWirJaml Ifmriih:rl Dw 8!!;ue If .\u[['~~nm w,ud .mdllll"c~ #iHnol !ilndj bl'Wbt ,olI~, b'~, lI,,'iel. S~rua'rr.llatt flID,00 s~~ml 1st, !lAB die JB;~ildfhv.tin. dJe ~teu~:theb~lfli'ai'~,. Di'f!
C

... e:ll!1.,f'· F
~iI,U;

hgt

~bUd.

,f;i~ ~. 51) Jl1ujJ,

J.udOi'~Jeihiilni lin !'It'int''

r~!1i;~mrh,wlt

Z6iL

i\Jlf

~i'c.bt mi3,~1iah ist.


~~jti~1,l

l\~llng~ !illS ~~ghQl~to[l SIW'I.1el$~l]!ffS' mt!J,ricbt ',ILIH pnau Attm:ell. v,~rh:M.l:li@bl1'!n B8.u!i)I'S1:tiI:IDim.fJ:w;"

am A,l!l!sgo!!.ilJe.llung~r
iwsL, dtir :Z'tllku

tli:lr ~~

d:em

!III~r acll;krii1~.:Il N
",\w,fj;S

. ... . fuifragb~i~en &'I4e~"Idl)IJ~(rh~lJI::Lf'lr!lrl h~ ihi'8]nJ(!'~~ige~ ~bln~!,lLlit'Iilrr .~l~ ~]I'UL(:fIUl'~~t.

lIi.heT

l"iin'W!gt~g'!li'W Wtljd{!l\,

Wi~ bi!re,(t ~a gil, :el[lM Ei~ grti&IC.~ IGebaJ t als 2: \' • III. lInh]JIU'll:KU_[]~D (Iticbto1:f~ W~ntp.l) kflkmIl !be!"ril'kl}n~, dam :!d~1lI IiWl; 1I<1mJ;I:l..ufg:nd~ tt'!!!.itqiUD....nhl1l1 imme:r m~hr mi't (lE{"OOIlilI Gfi80n~ ~ VA,Th eMf ..tl!iUl,gtl' mn111 :n,ufw~omm!m w~rdo_m. ~'t@~dI,IU"L D~ Nge daVOiD ~S'tt dWl, de'l;' liJ:irnlJw.fi~u~el ll:aitb clnQl' gewiss~~ Z~lt lIifi~~we:it genus ZiJI-ID mmll,mJUt !11m ,1ii:11f II h3' 8~1$ij.~be1 dWii,k:ke.n :;.!.u kon fit.:n. 'Borm F" h Itln Dh~
4

u hll'ilal'ID$QIl~ Ua[tl:~1iJ. B D

'\IQr.lllU1.~L,

'Gasscbu;~d
'l.v]rtJ'"').

hob_ Ihm:l!ij,~~:~!gJ.~ ~~~r2tto~. d~

rut

weU. lhlfe F~~l~l}hV1C~Ufl~ Hir ~~.II "nl'~ tls!-!i~~ULe1i rse h'l h0d0~tu.n&t.:' \'! 111 ~,\in

b~~~d~I'

V~:rfloI),L:qilmi~1iJIWWli\ille du.r. TlI"i-2!lell'~_f:bde.m

de'!;" Sa~.m'\StQo;-

~~.ihaliit 'I]1m1'alJ,rmden .Ln~~qu_!!IinliQ8..sV1~ll ~lltS tltW'1I U .." IL Ifi.u.Hiil:~ ~!;~. ; II.u,g ~fungern an S!a,~·,g~fi;1 lWl(hllw. I)i~ fiog~rHtl.tnle SUd'ltioIEpml.r i~ f'inDllIDl di!!d~\I'lih ~oitigt. ,dtill Inn. ,dem.IIIt'i:a!~ .um.d~r1'! clJj',~ pJt)~u:ei\'orm:ln;'Ft e,~m~1i ~S.t, dOOl &M6'i:atp[f full" J'UmWD~g:~ri!'~ @j~oo llc-ioneibgr,BlJ!;! ""po nlj l'J;de1l~mi :rHi!,.,. H •. Iim.bm:tOOIiD8.An~rmlili;llin'i~ sii:m~licl1e modnfilL'!u ~1ih{!lmlLl'IIt(j:mtl.~hen GeriflB' Eillrientw.I!lglln jillli Form '1l0Q V'~n'hll!~iI ,~bt.t'eh ~iil ~.c,t!l !fm bcitJ'krmjtJ!ll' gtlirm,el!1l ten des Atr.u.!ilng.s,~ qJLllBI'Lunm nu~1) naBeD ~ffiraer~ w~~. 1;n~ Ta:qjl,oo ~t AtmW1l;gs,~~'n 'wd '~1I:Icb 'r~n ~n d~l" ~IUJl'U:ffhen n~mffngu!)lgg d~ Bii,!.!~r&Nff~, m:tfernt. ad! dOl" SlinUu::stolgoh;a'U !!lmkt ])111. u.fe dill' C;~~iII.~elH all@," lIl~cM .. d
Aeosgi!t'W:e

ell"rillr:Uglll ~@FtIliiRlm1'fes SJl~\re.~t'I.]1 d!t!1 a~klmu:~ aunt" jtJ>gli~'b(l> ]]A1l~ft'tttfll Ilri' ]~ .. ,A~i:mJtUlgs!W~i~® IB]Il klei:ut!\\l' Ll1ff~u~~~~l'l:l.rlJ'L!J!Illli.D~ui-ul1l! dal bgi ~ E;n~t'rnumg;spe:riod~ gi:ijjR:~ Alllll'llhdl in d1U fll"'l"ii~L el I!\drimiigen Miim. Dag 'nC'IlC9iill 1todl£'l~l nI~ ,dli"3' judQS ..EtnJShJndlD~C~~L 'S (:£ii, AbbHrl u !t~11 1:1 ~. -MlJ1) Jm~ll ilitiwnbJ a 11~ dem B;u db:Jh. wie' ;IMidl, fiil1l f.I~r Sei~[l )7:flt:M~~ ,,,·@'OOD~< SWn ,,~cito~1'1 Vi:I:m-t:eil! Jiicgt du rln, I:hrl11 ~ii! Wn~fi "":1311,~tl:l
''!j'

o.~d !.li'n ·edijJhdkhrm l1:nO. Die

hoo.it:ten an dam

MIl~dstfi('!.](

W}Mrtmra

j\.im;ch[!i]iJ

U1lI.

die O(JtfJU~ma~lu!") gllwih r k1~,tc·t u]'!d

Stlf.D~t

t1eIHm, dt:ili' M u flll~liJ,&!tl L:r1l'l;i r ~g a tlcll. ml'iWk.ellll~1lm lUll&. !iitItlt~L. ,I'lIl'Qi3t', tml!l P He~,f!W !Sind I!i'lTr:rilgmrl. IllUisi GMlulit(:leW'lart b!:'Lrii.g:t 1.,5 kr;. mrl F I' an. kr e I e b Iil!J:'l!:dll(JiEiI!fm Jalwre :I1mm li!i~ ntl 1M. Fetmliwr. ID~n'(>ktor dorZ~nlr,ml-n(!ln!J~g$atllHrn:li 1JU Li~\lhil. llfl!!mt:ruler. lun,lIlln ... ;a~~t~m.~ifi!'seh~ Gf'lr3iJt"llins U'k2l'1. fir >d.eD.rr·~I!i~h~n BI'!lhl ~u~~ lrll<tiC!1 li.'forapl:l igt, 'IEliu I;l: 1l,rs1Btiung ,tl~:1W:i rlamgsnl'~i ~ de.:il, il dUI:! G

"~'llmJl'\!!U 'Vel1el" ~U

.::'Jon

UJ1dl f.llll.cl.t~. C mph

~.nh.~flm '\\I,!IJ'\en, i_o "~Il hnlbdu.rChI'~lige die' mil Eille:.. UiSllDg llPrll C't8hi.tiD&lund GtymrID g' biW_k' \ a~~fi .ns 'hU~ Dd. ' l1l 'Wbl Ii ~. um ilia Gel' Ji:ne' Wi "e'AmlUlllieli 1.\1

D. Classclilll:z dcr Tiert.


~llL1r Ti£H'~ l-aillUl~ ~1('~1 ,",ul IdPIll Prm;ip dUlr ~ru;scbu,~n:Q8ke an] und £'J'B!Jwktl:!' aiob ,R.uf lP£l!iUd:13 MuulU r.it', H lHUlt .. und Dr! rw~n. \: onn l\lI."h ,1'1) Ii I'd WlW:t ~101iJili':r Hns~nrkjl'ng \ ~H1' r Ii!!'f i 'rkrmlkll1l1, 'I. MIDi 111n Il~d Ti~ , .lildrfer Atl u.fuil 1I II i j ~~gUjhm n b ·til r {itI.er,uul@'It1L, ~(ji fst dGl.;R lnnn cld:n I:line 1!tt'"a&:rI 1\'11~~llnu iJlm~n de:M aihemf Il',h 0 K,[I,mpfuWtlel l;IlUI Op£w gafn.tlern. (1 I'r v R'r 8t .1 'u"f.IJrligl£! V(l:rhud \\~atwnbl dill Yel'ru£hlul:Ig d ,t TI"~lrulbtU~fllkios '!rrnllrr nd lrei Witoni:z: RlU 1'1". 0. _tobt"r ~.9IU~). Au! FWuL el"1 :kilo n11lmn bli!.i pi!'!] weiSl" iIm Ap 19l5 aJii!Jidruo lWMUi nlen kipWISf1hilUtplttlli: ~'n2 pr~l'1I!e \l'Bf,lm'n. Gt$l'lenpJl1m;g Il:D B~b~i:I!iillJnJ;) ,,-;gn d'I1l?u !j ~l"b 111 In d ~ ilIl1·aut[pl~ndf.Wl lIIiOD t. flt.nrh n von 2iIli' ,erk.r~lllk l~U
J'h1I' E~bwhub:

fiB' ~

n15 A]'lDoite.r!:1{)hu.li!4~mdJIlQg

Feldg: hralld Diehl su

in ~ul~f~en.

\"en

,.odell.

D'tge~'D bewiihlJ'!
E1.UI'i

''J:il

mit fl'illem nlc~ lilli'sr 11 -oot.'r~ebeg nmp 'if;niN'lu:JgsoliUem •.SbnpLd:n·· 9' l"ii1lk I tDl! lan 1"C Sihrlnnge wu nb::.brimpl'igni"flrL D~ aabu~l"~ . 1llf!g d' An:iSUeg,s: g~ n ·tlfRnJi h£l Ftdlki Elnn kilrled_;~di 31i1, ,l" n S9ml. a:gmt ,g~ltlJ!Rl ..r I, as SC'hij'~~ dr' I.'IZU -, "b"~ SO ~lW:Iulm, E't~E gm:13e J\n.znltl ruH'lU.H~v

Dnr· 8:tDlt'mi]UIJ]!l:iil~be S\ilil]ltm~\lg '~. ~ll~d doppe1teJl Stofflsl -. iili.&r Ow~u wa

,.sc.bu(!m~ch

ina!"

.3e:b\u>z-anzug: .

WqJ ,9

Iter Front

nil!

£ie..b:r,D.llchl.).

R"i feh)t'D!lhrr :!jcln~lzkJcidung \\ ar naCJ} BerillnrulDS' mU :5I.Y'1l1Ms afortil;-Ell' '\ ~~ siml1iooer Kleidtrngs .. ruilt:lI t fifehli!.itll ke .iiowie ouch Idrur $tjli"fel f()rdl!i!l"Ue!li. Elm~l1l' bOit!'):d 1i" SU(;'M gmvuru\li['!IlI gLll i~nde, nher le-mchL abs.l itb l'e Ub~'~·.8(lbu]1 . ,19IC it IJ Il "llb: ill D: dISC: it 'U h e.. ZUQ'l S .butz d I'l mind; dil.lllfi.<n liM Allr I.'l.en tio "dtnII.d!ialulh:e nus 'f'tJ_c,b. ,im_p,riil{Ili!rr:t I'tti~ Pyrox,lin; mit l~ ...~ tulrtCD. 1m uJig mein 08, war !Jell!'E:i:n-Fjf.j'PT-1':m im C:ebil'Rl!I.c:Ji!. D!I: d~u~h(m ._lllhQbd1J<i.utbliliuhe. W8 . t bUS' l.ederr der Z~Jljl fiIQ:Ji'I;ft.l"li I.. a 8,~ I" ru! ti C h. 0 ,id h tit iitJlJ Itt 'e I. JUs o,:'orool1g Dd~ oo~ltZUIi:tli!1 lib' ,di~ Haul _ dienwn smb rili AWiIU'lell' m~ Sl;b1Jl~&n.IxI ..... o:n·[lob ... s;t~lltm,dfr ZnmmmlmR lZQn,: ZiUlki(&qd 45, ~l'D.tj1 SUJcl:J'\'eiD~deU lO~ LtIlnoJln Hi ".li. Zlltfll II . tf\ t;£eD ~r~U be:n !Z~,IJ' Haut t~£'Jl '1~1llitp. Cblar'k~Ikp~d t'l. J$Lf:lI'U wurd,e ,1ii.u.d1'lon d n ]) 'U! . hi n~i IDud!'! ·hfhUyu.lliil@~ dun:J!J Gf>Jb,tbooz",. fl~~btr.eQ1.. 1~ \W,d B,Ia.uk]'!;luz.liawpf:" S~!J) b v~ itt. . 'z"ilrn E tsen~Iil'1ill clU, dunb Se.ldgrw ,{largasten Gle:Ifuld . geh;auehU) man l~h@lillnIlB fAil'.l~orliu]k. Di~ Al:Ilifiihrull1g di~ .Arh it l g den 0 m= muml ~n •.,...I 1'1'(girtl:l. , g\S- JJdlrr E'lLlg.~g5t]l'~m~'ps·· '! IQh. Aitl, iruin riU ~ I' ib lOll 'f! I iIrpw:~IJ·l~ IIi ' r Ltlu,t.e' ~ab!ilnd , US MMb., l5ahu~f.lIIZUrg. "'!c:hljtilm.n d s~hul~1!Jl Q.nd U.betsChoben. ~un~ _lSOBtlil,I;Q. Sn rgfalL if,! if g1 W(I!f't!' r~. Du, dia ' clJu )jk.l'llitl WIg nue f, l' em D IflSch:rii.nldJilfi Z ~nrmnQ Bl.lhut?: ~'GWilil, war ilhne.n K!'mcl1lflGrult~ tIle }fOgl:ichkru't ~u ~b:-n. miigli ' _ t bii :&- .ilThro .siIDItJicllE"D ~md1l1:ng;~lIrt\i Gke iiJU \ rubs.e!:n. J ,t[~, L:1.!I~fJ[>olw udiRk •_ tr I mll.'Il b(ii mfgas' ~ hlmlY!1lgan fii I' die glJ (nIl~1! l~r,afle'J1le Kw'npfiT"upJ,IP 7.1!. IDi .rum l"t W(I,['M.ooi ibN TlUbP.Zll uTili:! clu'bttlm 1\ [a\hllrJij,cIJlUidJtuM in dar Lage ,IP.'lllle .ft~rvt!:1I '[lol t u, ..HI rml~f!" ,til"NlI uInt Wii-sefln nnbf! l~P' FrOD~ p( zuri(lh'ttm.

PleTdl'll'll ~&ut

r d I 8 a k e Illi. ZI!J,lIlJ, 'bult del' UmUDlJ fpD dl!'i P,feril~ (1$(;[lt '0 mJiflkb l h hcU liDil .FidH fflntkll DIn I "('IIIi~ j Ii - Ilrle-f ~'Iruhl~mllng. !Ent i;m:~ .TaJu~ un 7 fl.lrliglen cti 11. u ~fin: hie n l~ ~Hd ~ mit Sd!IUt1J1,J1jll:jlij' UD~ getrink ' S\offmruiken rol" P(ardp an. P'
DI

knlm1ie

l'fj·l'i.WflUgt! al5 n

g. g

n wf'r-diJfi. DliO delllslu"" l"Jfi!lrlll!MU ~ u Wl.11·tU98 2UfU IS HiI!lld in !!;ra&-rI:'I'I'J I1mr!'l'n,~ iX'~ d~'r flI11:!:08j)"e Ua!iim ilm J:lli ~~ l l1i u \~'~
l'Oiit

bm'IUI

IlIIih n

SiC'i1

[I

1'1

Wln

neh Il!.li dim

_till

mlill~g rnnp:llmlliClh

lUl.g'I:'S~bilt7.1

gTQif.lM

!{ijmpf,

II!

Dill

,~;rlflS'len dul', OOUS bf'\\ I..O~. Di Mn 'ken 'Ii urdffi ,.cb'\~ r!.". mi'ltlBrl1' wiLl. lei('h~iB r~,ertm. her(W tom.
d'llU'C'h dID NUfie aJinl£!\co !:lOI .gEl[][iigt~· den Dl"frlltslJ'h!.lll !!(1buL~ mit AM I Irhmgsl1!ll~ 11m d . rktp.;, 1'. . (.l'l il -f00:3 ho:Hc den '\ll ...., im. daU lJi:Iim 1\11 e~
ZfiumlHlj:!'

in dr.ei GrO'lk'n. fj] r IDa dna Pf'el.'oll 3U~1n

U:u, ~ l'Pi jUl:!"JiII


d~

~1

1~1!D,}.[~(!'l,k;u~-

lit'::'
r'

Milli

£!

an

nirbb~

211 i.llrhrl'J1lI war


WliIL~·,af!.:I).

WIld

rumill7..ufolJP!' c1i

Zua:l m.lu'1l.mu

'Ri'li!h~ hWfli'tiiclfitiL11gt i~ F r II 1'1 lUl8

C n ('nL, i,ki I n z,,~· TTP. n l "ltl gf:t:rld.t mil i I.tr 1.··s.11[p!~ VOLI N .ki'l a. W!n nmd .l!~.rrw. om. @ fil!' J i s_, h ~ Pfe.rde:ll.l'l 'lie l\~a'[l: ,Bin B \J.lel uu~ O])IJd~ III ]1'.~a:mt'lllm mit ejnl!lmn Maulpl'l[.'!l.r ow Si:lgeLlnen. .Ma, ~t:h'llllh!.BtoU:'1:l IIlm~!nn fib~nll~, F'orm~ltiD J1um:ndak n~d m~rin. • r ].I.M~nlY'l , II'tlL'

. pitt

dtm JUl1mikl'liiill'.rill ·''bN"AOIllDJ tlIl!!i1I w; ·bl.ll. •• a u.a e J"i k eo0 i.'i C h e rf{l:rdnn-w.;ke (8~ t\hbild. !l~) ~'trrrni ~lnN J. '"S;m!il\' von ILe:X:aI;rultlrrr~n~b~ilm.ill, Nir!it{llsillfnt Nn trulluknrhonnl .in W !i~er TInt! Gtl~r~h getrlin Eci. dm' llerirt Uuu~ ~Hltdr'n I.U ~ t.o [In) ib.!n IIi Mltl U n 1m lin (,U' ]" _ u'I'iJ; :IJll.. n, r I nil IIU it !·I

I' _ Db
1

I.

.) Vg1. ",

1M
lIon1ltoNtm:t!n 16m\" 'eM ,1L~eBtb leu derl I.l'ifld el LUanU~l~ L.I"'i.l(Jifil.u t AUK!ril.ul s:lelUe 00li aiDer T:agM~th;lkljon VQH'1i 500 took iiJIMg'fitmlul ~37 \\(Idll ~ lwl~ ll~ I;: hO'tu• P f e ~.il es .1Ii 1.1 Ir, ,~. m" ~mrhUlw'lid, • t.~~ u.clJ"'( 0 • -1 f~ 7.WPg di AUUeden, aueh {fir' d.kl .K5r;p:'1'~'beriUItche tIl'S ~ leM.ffiJI Stihu~l'... nlllLOua1uf'lQD zu 1ru.-:,nd.fo.D~ W,[!nn (1"."1 nue:h ~h!bl '"vjp DeWi ~~el'l.ijeb('n ~ ntt-ifb8 !.lis
lOOM

ffa.rde

~~f<t.nl.e,rHc:h 1i'{&1"'" den g~nlFln Kor l' !inl oohlit~D! '!to l1,'tU'l"D do·h Wflji'ruge Tltlile d!. Pili 'l'dea.. lii( tide, n.on tl8 p cJl, acWn odeI' g~.l' PJ"j ..'fUll gm.~b;lt W!ltJ' n, ~~)u~bed;ilLd1:tg. lli bnUli3. sieh J;1'r.eig:t"I1nJ5 d_i~ leif;l:chileD Tlei]:B (I.!m lUU('r.r-u_g~ o'lvio III ulkr.o.l'lu~ und G irle\! ,dUreh , ru~ bblil:Qdl'( wurden, AJ' Sc.balzg-Qt'H4 wu rdl" "ill! Ihlrlltl]. Li!.I' umll fiin Sli ,f 1. dm' oi Z;UID Knw~pilm.t ooi b I. b;rl![es-~ lU (I,'g.l. bbH 1~ u, Sil, 10' HuljJo_ tC'!r' beBlanQ au emer unt K.a..ulffi\!lhnk 'Ulilrten:
, miilDpJ 'U:i11 djUu}8
Wtlt

mc.ht 'Sn]jd

5Ue~ 1.80,)]12 IIllinfu,~ II@n~ nYL£ Ilb ffi!brf:tC'lilt

gar

ural ihn

,lJIlttQO

Ri@M@. U.D11 Vordcr-

IiIHIi,M, lUl.ng,ende SUiC~ll~ \l'U I'lip IIlU b:tw. Himkll!wUWtruB, fl~ clu:lI11lt. Ei.n d~I'K'rli~

.bi!de~~

mn:t

Hufpfil'ste:.1:' ,e\\',ii.h.r'l r:l,g mrm ~ J,iIss· n Silhl1'l% ,~ mm U'an&~p~i~truulI,d,Uu.l'h Idrab.t 00111h,Jt SliM J!IDih 111;1'1e.ri~aniSleh l' JleJdungl.cl) un de.r F'runt dut:flulW3: ~iib.l"t Au f IlIhJlullsWllu SeUe W'!liren Pfe:rtJes(}h.ulu 11I"J'1t \liOrhnnien. i Pfe;rrl'(!fn ~.m uWi Pi~bull • su, ~ iEtre ch'l3l~Riatun! iUl und fur .fln war ~bDlteD]wj fehllilil,!boo Guiihli!Tfilien nae in n b~(1)gteoQ " W~:rll'd ~ lhr 4.nhllm! in dJii~i'!:n Ji:r.ilise,be:n ,Silwation'0:JmI Scbwil!l ~itJm I~RH.ete. D 8' O:asuM:m'IIillt> ~:rl',[lID.dm m. nnehl~, llill rlru .e]llh~h.!'!lde.~ \l'~jcl ..rh'tuQ:IL sol oa dmCffiIJ Gm..... Xli'Hi • f AA du.rtb p]gJ~;t!:nde 6rCtflll!.wn. IlIfu:htm Ku· h 'I' uod Fah lIT. nanhde.m !iii."! lli.m n fil!IiUl~'H 'km ruu.fIljl:' . 'l~ I'UIUl2'n .lti.ii.uH.g lWbl"D VI rsu.cl1. i.h'ir unru JKOO u.nd 'Iid,ar:stnntl I~bm~]oo 1l'1 FIilU d,W1 G:IlSBG.hut:z onzldegen. w;GiI Me em Abl"ll'J~n lhrl'l" ~lItti8k(!' F:u~1Ch,~I!tl!n.. J1IdesJ1, ootllel J9110eb dlu"tlbuQ/lII: ~\dreffi!:nd, Cl:a!1J h"'i'ltuJ ;~u d m '1:J. rael1uI ~ im ZiI.!kun.tNtdCf,.'G 13rbel U~hi[! 1 d, Ultu~g itU~ [,uIl dii I"He u'[uJI _rund t ~ Ao.ic'bt drunU, ~ dj~ ,-'Hr~MetsPll b!1ll Uliliie "il mit "Pl'bl'r ge5uhli.t:llteD. P'() rd D ,dlUrcb~ell't ""erd(!n III d ~ i!lili. tUiJS<ln'I ma!]R~ 'ooi:~fI?:~ilig du.mb Bris~n?! ~-""l'klilfipt~:t;1l (Jp.. hlnde auf .Deflu[zun \\'00. K't'afhli\Q1m lliililill ~bn.!'!t \lilJrmUiiI kl5l1l'i'1 • If IJ h de R n k. Diu V@rQ'endung '~OD l[wuhm;im ! ]tL - Dhf1 .i"i jj d[ lUi, dil.'r si~ hiuHg Z'lDii Ul'ehquereD 'fpirWl~taJl ~~lnml . iI:""f1J1P. ,.~r1I'lUJljlu ·in 111 (as~c:h1U12 (1 J" JUmungsol" aJl" ti(>!! Hunili. m"
I
j,

'dl!!lilll Erd~ljb~n gc'f1iihtT~ ilal IlnJid. ,iI"~1!:!I,ffit~~ mit Jwn.w~fmtttb:tt'lfm Ga8SG.h~ udw in n ruhru~,s: knmmt DiD dolili'!t !hf!llllJnltmIuh! ',"Igl. Ab:bUd. r. ii.,) .lie uh:t '1ltIf' ~sse IIlI1iI.d au! und liI!:r,\ till? OIIf('D bw. me B.u~kcl1 dID' AUtr -~OOIW Ii ID! au gl iclil. l"riuHpu uncli l~m,p.J\i!gDi.l"ungsmit run ",'!i,~U1TO u p~hnnd. u p'erd!a'l(l~.,t~n h~'I'smle~n; D'j'{J f.l.1'!"IiI~rikl lIioobe II IlIlljJJ,ml e.skell). au N ~'h:lI:da f;Il'E~'I' lKl. b~i(iGkI.J.'!,d n gunze:n IC:, pot wuI ~~ll1dJc am Rallit' ge.scltlQ9 J.1.1 Ohr~n'mael:ien "nn Qli!uu~'1lllder rusdebnllDij' pglaUelel'l1 [lie ARfnilJilml" i :...t9r ,~]~, ]nIlg' tU:lr-ll.bhill.gmde:r OhJ"lO'i]. Au:gtIDflt~kir us ,:;oonu1r a:l'kln~ 'i\'u.!."dlen, jJlilt~1J1' rl'l!iiul IllBc:Iltnttl~llL@! tirrmlllD. .en dw ~l,iI;SlbII:.Bt(}rfs jIL~I!:!ht vru~D1ibL Di~ Milw g~'[ln:1,l1 Kiell!l.·'bl'lwtl1gmttg. ~ umi g 'Ii ihnt/!i! sicll dlI ~ 8.U~ in rbJI' Jl.1ask,p lUll ill nrn:9l %U C["r-iehu.n.. .SO\\"I;!']'( :erllclil inn dnm u:IDcb'l eHordf"mcb \\Im~. G II r ~~.I l '2 u b III n : Ii lSi t a n. FO 1:' Briwtaul.Jeliru wurden U)n d n Dlly~clnrn 'trag~m'11' rJm;;scb'~dHkMJ.l.n gelmu.l. d~ffroH 1:ml.cna IHlt d..rr A.Q.lD\eWun 'l!1"IJI:' durcb AtetnltinBiiiz.r dol' deutsche'll (I',:_ elHlIlmn~ke in lll'bic1'UtUDl!!' stand. Soc' p1i'"'!llirl' Z.~~ar' ·In D i 'b~r~D.· hUC7.. wa~n abel' fu'l" ·.rrn fl9po.rfe ~lIlnI 'f:ric:btl!rgnlBt~d ' zn ~~ une ~Il unhan lich"'It

una

2. AII'geme:ine QuabwehnnaBnallmen (KaUemctiv .. looer

Sarromelschuti).

mn~n.

It lzl

rim

liVU1i'lln

gJ;lKl'1Ifi(JiUsschWw11J1.'L

-Hob.!" 'IIifl ernJIHDlnj"~HH'


glITI,lk!~l '"

~dl';l due d

1"1'r ~'~, Oi· EUtr"iwinul1? 1,lrll,h1l f I'i to 'hLU tlit' I'

meg ~,jJlll rip" U un!!"

. h~ , ..iul

iI dar,ijuJ
me.lu

,n fulkI.~ I~i·Ih'li

Di~ Su:haJl'lHi g' ~n~1I Goo-tlmtsehu~ im ellindc Z\l! .Ah\~I!b I' 1~'i KJli.Wrp [mi l1 11~ u thID PSi ~ 1M~!lrr &1 1isti gu rI,ill' d.1lfi ~ LW",;{'].indivldu.uDIB 'Ilf nitih 'klPIlt wau. wi"" "!Vir b foaiIs rurf S. lUI fLUtIgeftibrl. hfl'bli!n _- ni ht lno,ptiiCh. Wold nb lIang re, aur 'h f'.M d!nLlz~ 1i11m.IlM.11 mw verseh ...denm· Ad dnen KonekUv £butz. En I' lJ (']ld I!~ liQ.JllU~ zu lltl'!Xi'lmIHl, G a <5, i i Ii) b ~eo 1] n,:' 1:' !iHi fI .d e. DIUU .mbUm U:t etl!il~.r. r...in.i'~ d](I Iilgtm, lInt. , GIISdi h:ten . nW'5llim1idf"'_ me IltmlQnlllmh Fur Sn:ni1MlI'~ Zwe~c ZtDr 11 finIldilung W!r (t krlU'lb&n .ibenO'l{gj. 1 !!Ird '11. G111i fl 'g ~j]ie;hl to, ZW~Ckl~1inig mi~ mlDil.?ID Ol'"lll'aUtm ET lb1Jll~ Un: ntw, dl-" '1~'ludi"1'I dW'ch Veri'lilt.gl:!ll deJ!"Z~iI't~ .liniil "~OnOOlen D~_n. d.j. maTI mit 15 un.ten. "'Vl'I Alk~dJe:n he!qlniR~t ~ ~. t1ir gumnUftre' AuLkntlnO '~'11~bIDDSStm. (l~ S . diCb{!I!n ~ n.f t:iWde )ULoon mob in t! I' {!!I'iitl'!ll G nmpfperiod[l na.moo 110 00i (!11 BTQ.Slwltri1Jtm l!mill (i t, III UI'P1Il .~h''niiJ.Il~ttO; ~l ~wii.bI·1 kJiml W8f1en in.fQllIl.(J~~iLlO jj j '[1 ~1iI1 li"ronl"llsrhniU \'nr~mllld.en, \TGD dl'll A."UI'rlk~mN'll'nU) ",Turd 'n n tiS Hu~'b 'ngli!Jt'h 'III M~ll'!l'·· mlr; l'1i-11lI n 11:1r III l- U 'l' k I{' [1" 1'1I~ {'fi~hrI, dlt, OH I 1111111 \ ilt I ~ ... rg rol·n '\ rmm unll 111 t ,inlo'I ~l ,,,.llLW \'1111
ooe-..IlI!ri~~l~ell

1
.)1 1i'.
I I

H. h(UO!b~i 'enld un .PnL-ntl:nm IWld Hi

uud Mruer "~ IU'LWn.

J'

F'ronL -miltlll' ,{Ind·

'l'. H. grokftCbhmll Lc:i:oillli'tnie r Vorri6'biUD en imprij.linin t

Hnd~rtm W ~~ zum ClllIl:U~2 ,de.. Zu~i:I~ge ifhh~,g)IllI i~ , I)"a n ~ d .n ·in. Sic b~uh-.n ,aus buu WEll. -,i II I" E dE!, di mell ~I@ ]0 U~M 1md' tl'cl VOl! S ul'Itn ~..ifJ ffUll}I:e..:liQ ruLUn ,.E l" d I h ,e r"~ tnpi -Q1lM-.Fil 'l' h j tWr 4. frm:i:;ijsj~eD J.~JiIll@). Dtu~eb ~~dnd ~f< Pl'lclOl ng d'Prr JErde err, i~b1l1n ''i. daD Pl'O Qu 'dra.tme r I ,:J "bm f..uIt1 \TOD l(JrudU!IHipMaUieQ ~fl'cit. in d r Minute' dIUICi~,lrB:l. uJ - ~ gl i:e_he~:I! p iID!'jp ~ru.hwD 'hlJ('~ J f ~ 1t!'.r k J, p n" (l 'len'll\u~ Piclme~Fmntr Moll, PelllSl- ijtliJrkiSl!Jtl £ll r ~l d:r.rU cl~- F' stll:'fl:K3.rn:um ), din Ifi nl €:f~bllb!.:mq_· 0 grQ,llm -·LiJ Lm pweclmn kana,

E·noo

~ 0'18

t hN~nnlllJld OJ Afnf I!in.t i:1 l,,~~g HilU;', ~be¥ vim Hiil.1IWO~ al'W1l~. W1t" u:8din fill:VR Ofiib_D WarUI!;', d.b, bWlJ bI"6lmenru-i~,ighau~ n am trotlicnmJ M ,fe:rial. An.rllr:uh'll'l cr:inr fi~ wt IIrUt- lUll ~l.I'Qi IiIIIIl. d a zu i~seJ~~~ . 2h\rook in I ~ •.:..ehiill~tJiI"II.~lJIijt4m ,1iC'lit~tt'll!llten W11.rdl;'~)' DQn' Ill'edanke WUIi' di:wlld dar, nl.u leI' flaurul ~i(;l Grun m~ 'vEI"fll,ibmen die l'itze diD ~(l M,II!)Eke ,eIDP '1"_ 111'~~r1 ,onte. Jiu,l100 IHld lluJJ, ~mUe in Ilkir' 'G ~ I hI .Ill: d r RIlSt, ~u ~f'l .'llfIt alna oMrilel\!'tun;Q\SVbU, RJIQ:rWrnatR'i- iltin ti~rscLt.at~kl ({"He. . so alInme Jl a 'UI C11 :i h I' P). 'ng 270m l Ogi P lOpn '*.I:se m::i SlO'IfiilIDrllug, lui Nll1,pb'llll!lJj • 111:I1{1J -Ul1roID J{nJ[j unit KuJd{', n..,'1, J~ !tP.'j fl.FMdel;,\~n(!(J Bt.arken :Rauuiliunl'lJOli I1l'ld nj~l!_1ib.l:b" awsIdJ lung. ~ '~dlLl'·b ~ Gl'Wi! ah orb!£!,*" w row "UI n, • elmD 'lnl\w.. ndl'lrl.ll'lg \Va-I! a-eht pl'l'J~Weml:Jiti6 h. rcfilligB \'on. MUlim.r,sJ.ind1)~ \'vtlldliliJi1 lite R,!i P.n JUlI "refS 'bL!'llfffl H Stelhl der Fn;)nl di se BF.lIIf"hsfiw1 .01 Inl~;lju 19 lutl nodi' d ul!;; hen Cl]"~. £j1]' ~Wflnl;l 6~r;bu~r'.1iJ nucb' It1~hel1l PI'iJui]1 nral' d61S ..N Ii h t h 11 b we]] .IJ!' g P r H t'l IUlI1'h Ooon:l1~'u:Ln;'nILmI'j)~~'ll'8ki. FJ;i b:uui nul> t'iln'TQ U~ku n. ge tilll mit W htha au rankten Boh:. ISlpiLn III ll!:lid !l:"'~"{!i ~sC'J:J~n '1'011 Nuph!.hwtbmlli1H. n-ui h(lrllhI!n'n'l~ur 'l-,w lke \v<1lllll~ I I1,if h 'JIlZIUnden '\tOt di~ GliibeJl 1il'1Q r fl. Bri ~um'~u~ lldelr Hit?,' Idab: dil" Jill ~ ~ en nrtil ' Iltwi' -Hun 10 b i:llIfj~f'i nd~'. r,euChWl'h]tl rllamJllWtt. lkr ~'·dRId!:l) dHb!.~~ u'ur d~1I' J!:IDicbe wie b 1 dl)l] j'd£l'l1 trl(!n .! et rh.l,uf 'ti, ,",an di FJwm~~p dip 'Volko in 'Jt>!'I, ~j~l· p-~I!k II 'iL~ '[1 1~ h.'k <I t' lh.t:s OJW; .idr ut5 rW(j_t;~1 'I ~UtL'.

u il' If u _In e b Ii'. Bin [ijl[lIJ:lln'f:ticb l;'Onli d~u A IJ ~hr gf,S bitt~w:; Gasnlnvo!trnJi nil mPimr J.l"t· ~n Blaa-l1I11grifE~\\T!l!:Il' dh :FQuor. DiP n~Re'n 'Iu:"r.lebh:!;oo in J!lIItf.'C-liiJud:i!Wb (]~ Irri hem ver ihrltll Grm;,m, ~ ~ Alillnen vnn ebcit~h tl.ren~ and I.wru;o
Q [ -:

ell,

:r

IN?m~htiiJ"bl kuU

I,

d. _. l'llil

D LSSmT,

~ldN

nIlS

E n t I U is 11n. Iw ilbr[lFft ~J., lID .m 'Ii' ,I'{ n d ~ i} r 11Po 1.\1 t" IEn 1G,~.!nlmg van. G-rihun u.nd Unllti -,lilHd n m,~,eb I\'i,fllligtem A.n i~ Jx~.~:1111-0 _ Kri:egfliJrrm'~n ,;1H'I· ' m gl'" h II ZWi'k! _ef nllur ung ,df_uinti¥1.'IIehel'[I5IJJiHl:il: he.r~leJHe l B,fl. n d l u f bv e d I. lA~i stlu1k ~'I'! .. ,g,as~:enIFUio.l1UIn., na:mcnm~h bem, lnl'!Dsto11b-l'I, mnfJ~t'I So.:u P U lm_ r ~ n in Tii1ig:ke.il lI'P.t D. , _ A loll nll'lll r h! b(l·j B1&s,ang t i fh~. Zu den Ga!;!'licllld waBllab:~ n fllUs;eUlniue Art lJUl,Jt iIL~cll rJm. Org~UOD Id ~r .8a!ln'Vehr. Vo' alk~n war man 1:0 tIm- c:rslta Z it Ii Ii 'On.dn;,'U!i!p" miUlm, ia:ili :je.gIDl_ cl:.i.!lJ noo.iI:"~u.q di!.9- W!liitcJid'ntilD BlU!1I.'OgrUfs '11:11 ~i··h""l '. in '-:i ill ~1! p;par,a • va_-~~i.nij.' S;Vsil me \\1uAlen ~u W m ZP It on dl9:l Fr~ ein,y fiilrl. Sill! gingen lim: '0'1'110 ill I~ VQ:~U .h ~]l" di:£! 00 ~n..-wolk:Il'''Ill',lIl.lulUendml klefns1.l!i!n qbJl;ilLOmlenge-'n t chlreren) Jn de:r l.uft. dUNb ebemi~h, B a_k,1Jo'1il - N~~lliildun,g m Amllulnrk" G _nllirbtHlg ,effiTU!I' Klipfe r1l:nnu:n1i! - lWlo'rf ctu M'onn 1'1Eilli !Ill ErloJg i'[11 djll1;5f'r' Jl:icll.LW!IlR bliheo It:!inz.ig gmd alle.iin d a- li'l.l n 'h~_I-\, dl!J1P.Q J;WJmlRm d.i led __ !f'i III _ B h10r in. Iller Amm - phi.: • a.Uer LH,g;B lil-illI plrf$ikaHsob r:n W,i!,lfe.,fi fort noo.l17.!iUNJ.I:iElIL
I
J l

I'

(tm~

11_tU fi' 'i~ iii e I ' nI IiII P '., 1. IJ (HI I' n ~I! s", d I' E.r~dujijpHD IDew~ w' phHiU...o;_ !P~ Il~ mrrlllLrl m~iat im Sttl)l:lh~ltEJ'iJlht1l'ill'lu1.l.l\' .r d~ IU'itst41n Graliwm lrumtt!.r ElmC~J mil '~lnss(tl' go(iillhn FIlB'l va sin III I tUbi hI.! UDJPJiPO t . ~oob eJ 1 t, DE" Nnikl d~ ZeL, ~ 'rbJu.g bili lhm ~I".ingswlili SpUfo.n Chl.l:lcs in ,tl"'~r Lt1ft (lnl$j greUses dem 'U1ID.i ~~r au Es' t nirll~ mU S~.cherb ,li <erwi" ~ D oh ldie Beaktion ,Ilu.f nd rung ·4e A'lmo.:s.p1.lib; d:ru '\\i I
1"

H1i;]ia_l!lI(H~

Oa!'l<wBll,rnebBH~Dgs,B.Pl'HI!,I."'4t. dlli:1i1!ill d ' &enIliDlD' *1 II. \, II h r

Si

tzt

c.

,j

~l1ibllmlea.iungm, l1ernbl~'. Es is jed 'c1!i OJ eb (JI tn I'l:il"'ie - beka:n mt. g \'!lO dJ~n~a6 >tIer-ill den Ru vor:zUgUeb rteI!.:le gelcl el hnl. Anzei hen ftili' IiI 'pl'lIlnt,e' Bh~d,~J' an '·,ytlrfll'f'n m g, 1" ;i rill' 'b e i m F eol Jl de. Die ,~I@ Gas !ll~',U!hT'.ruuBnahm ~g~ 'Ub.:!rr -h .nll. GB&o.~l:'mHi] durlili eingebnutim Hl'efilllrifl dl wO:Ir'feregriH mtr UJld bUy Iiliiill' L'![!llWb'r Adm .rkSibmk,eit de-'r 1" llJllpL',.

wioo.erl'J;ll von

"\'Ii

Ij,(?htl'r Salle behll.uptat wurd~~ oder uuf wtm..higc

rum

,Z-<l'Pl1 W'~"],I!n ·ttI uJlt ,iI fftlrL'iRP Plin fin d Q VEl, ~~rfI:"Dden 1 ~u 11des F ilndl'S " b~'iti8 ru rkurm£'D. ,;ill wurde dnr;in OOW'l",stu1zt d~ll'cli di AdJa.l'nnW!'l:'Il'-pm.fl wit! Pntr-bull:~Il'lI. forMe:8 'h~)bun.f1 WI;!
I

U6~.t111

GiJ.Bi;l.'ll"'ru.ll!Ul]lrnilt<Rl1i. V]i Ipr.

j\hhiJl;I'ShllLii!lltil'.I1 li.lt1d Nuuhri


lUI -rllIs')

br nilli ~ I

\
) a

i\
till

>'J~i( hen Il;qn~' Bl mil


ILl'.'

_lIt In:
II

n"II.II.~

I III'W~ 1 ~ rU. ~

''''''E

r l~ilJI" II'! Ii It.

1. Anfn.hJlep-,
61

il1'l 1_1d

11

Oil~h

demm'!l!ha

T "' d rMLOOn Lime

in

se~lilft

feinOrfulliFl'"lGllJB1ule NUdlllte.l!'_ 2. Uil'lPt' l' ¥ r',k, ·h1' in I n \ e_ w"fUlun S, l{~ia[]iahes 1\1 if're'll.
'. -' bi'wftdlllT GU$!!Wfund:l.. O. -Hi,uj]Jt~ A~f1r ru!hten vnn TnscllJ:n[f1lfillll:m.
(j,'
"j;! ftiimllJuaifn Dud .&tnds:1I' kbnu n, Z~• 'dl n IiIJ] hll fl,)j,. I Wo\'1· lit

Ve'ffilimrf,li\l'trnJ~B_

]!]I'U)St1;V('lif'

ul"h

~df:!lufwfUr

n til r 'Leu in]f1i, !!lond D im Zwi ell inin dl!!.r nolm' des- Z\·w 'D Grttbetl8. "rfu1gfe, waren folgerild'l!! l, Fnp.r[rI·bikill~r" .\,]1.1' Um~11 lWigtHD sich fIIgtl-lUliiJli",,,I. in toml:fr pr-lul,~n I.~J1l llIllJl9Qldn~t(' t'il'an 'lhir.hl£'r, httuftg OWo.u ~lrtirmi~lilS Q{lbiJ:d~ 'fO]]J, ~·iiOOn. ~. 1"11' nsparlgeNiusridul' E 11 Feldbuhn ~n~ill ~ete f1a1m d,ef-E1ngl hVH

Etn l:Qe-i 'l nidl

'lW

,r n

l.I

jrrit, . uI

lief 'rrUfJ.Pl" ~1iI:D:I: ~ hutz ....g II r ,InJlic b,t· bo l\"enuillQiu _ I1gdrrl!, HI ")FI II U I-'I'k wwn IU ,I ilt'Ull'[ IlpNIidteru1 %\~ Wtl rn 'n. 11- un (, ~ l~l'ht~ W 'II II ~I 111'11 j 11 -n ,U~ dle 5iicllElmng dl'l' ~~IUlm~1iiro gru;:J!(!:rr~lnltt n he) 1"1", II. II ,11111 nl1cb dt~r ~~1l J,rut'hki!ll lile' foin'dUehf' nh,LlifiDj.CuHL' ~'i'J III'!' II j ,t' '-lld~ jfU'nt r hll'lh'M flit! f'ru)l!hve-l! rjiPOt;1 ~sl~J1~.u ~ !Ii'llI H,.mlt.·n mlimlfii UJl\m[~lB 0('1 rr1 ',[,[Il'n Uti ~rJS ~~ fdr< II ·11IIHi 11 bll1 ~ dlhll!u \\ il'Ie LI ;'\ll.IfI 2i\\'(ll.n.rur i, gru.oo'llll 'WaI' -duJ~ev Lua:i d 11 UP 1:.I'n !i\:ri hI'lilll" d' II r Fr n ''''. 1 ',rilii> t em rGllBllicn:sl u n1 ill rn JI"JIMil-ll1 i( U d li"rnnlw- u 'I' i i ~'fir Irn ~ntJ ll~ II - biBrull mit 'b hln,~eli' l1'rrn ,f) u t. u , RI' RljeAe I'e iclJt in I fur tlJJefl!:ituilih 1I1il" " lJP-~~ 1J,J LlhlL~ • pon IliJi,rlF:,ILl''\'(lUo ,v.t tteD. Di'it! F L'0 XI ~ bob a C 11 'l ~g n l[~ p I] ~ I Il'l w.urM 1_ ngs ~'r I" m)t rnelst l.o....ils·ll n ~l' l n ~ml Z"Ifl'jI n G"ib(:!w. \'Pl,r,.,Hl. WIld ~'nf' Si'bl ndun m r j€l' HI) kIll el~Hl ~::! Prn;~If! 201,1, je ~ t'J ~Ja_"nll. Ihre J\\lrUl:ll f'l~ ~ I'

sa

lm'l1l.t!llen~

nl~;

3. lhll!a.lr
,r \IIOiO

,_

a' 111 f 111. .Au In _cl!IJd "berumDg I r m s" anJt'r('[J] Manu wurd b ~ ,1iU.mj'"flftgfUh.· d II W' 'rl '~"g;~. DO,' Gil~Ul'_~l'h:-hen waren red l \:' 'melr lllle.n umtt WtIrCb! Iten Quch ho.l1liy; 'i_m:ttu:~;r l~dm!b lnll'dlil IWfmuf geEiclll '~, daD diMl"r AlnrllJ haruktltrisfin; 1I W8,r unf~ sid!: , ub.ntf ~fli' ein'fr I'IUg,emI:mr.n A]nrmli"1'1121'lg" dpli' Tr1l]lp IlruWIl' lUlrL ~~" liJrtnin,(:l'rrj(l1~1m]_gEn "'ill'lm lru (ii!IH~atl h ~ ffnifllllr ,i fl Lh'amu. m('mUl5n~IIJ' 1-![}t1 hoLil:t8F1e'll.1:llv IDl'jb'umlirnt~ doer vnrRcllIjed: nsten Amlfl. ,vie cha1l1!!!'rmtl. (I on jed r 1\ l untl GrOO. hili Ltg" ., wi Lelu!b ra.l:el n. l'QI . ,I) '" bl&u Ru81:arul au h [lilekel r 19a .t bwisc;hCl AnI b.uhl.!Q _' ~~!1 ( UfJi1 el, 1'0 U. ilL Als.o , in recbt ZWI' km~iJtCil Gn.sW1li IDin:rtruwl~nt .I:u t sjr>b ill!" wi'ilinn~ '1n.'lbl't
I I I I
1,

n.

t:'hitllit~i'J :r.wci ltini1i'h

• II" ~ 11~ \'1' ~

"ll

r rd, I reo 1.

Sdlli

,(l Lich

kOlIl,

rill~m

:-!l!lgrtDant'I

u'n

Il·h 11'.1 J'i1r d~1lILutldim , n'Jl1g~ u.n,kJuJ'l®hii] 1 :r s 1b$llonb) fur it! E 1i_lll1Dlln, dE''i' bulli li II T, gesemn'~ 'J.! i:m_ fli Il'ti.'hi ,'. I fill" ,Ue Sohal _l' tr'U ' u.Ild fUr Id on O&sdieMt. Fir ]Eltr.~t'en k: mel im u:p nL1i(llum die O,,"1llI1 d, F vnLw ttflrl'dlons-t!'S in F:rlJ+tt'. Him J\uJfr'l1 biinnd daHn, dJp Zeit n uuh ..t'hcfige'f ,prh'll'!frol' n'rert:
r

.,Foont\\ ifth}rd,iE'llSl'~ ~r&,ib]j(!bt1 B~dn'ln'l]:g in d,31' '1)I,LSilLl\Tehr 6U~ J}io O'-JJHU16lJ-1 QrJl. d01il IlB~llcinan '" tll,l tlIll.l'll3tes l:Jo.l ira W~rtliil':i.egil: au, ml'thl" I ''In IH Gr1ttide leme Ulil'll!tl !2 nh])' "H}ltiQ]t.ilil WtI.t Inli hi-

!.l,,~.

WiJ1d 'I;$hmg ILIilld '~lil'ld - r_k~ del ~d.jm1Hll[·1l (1.1 lliiJll. zu J:UaB _. - i· YBf.mlD~n \, u rt'h' n dl 1 ,"!:furl uml iLIl D obacbltmg,shiic11 if m:D~h'fl n, ElluLi I am T it' r Jd~· n ~I~ d1('"E reb:ni . "''I.ntl mstiimli l-1 ilrtthrooo'lit'Pl1J: pQS'lHI). ~1I dif'8i!'1' t~llnU~B n IL i:gl;ei kItI""1II Moh l~ 1!!bl'll:ID:I' MeS!mt(Je "Jld _Meldl1f1,g~m., $,O:it, tner im !il'UIl~uh_o;; hu IlL k'filllmJrni"DI G~J3'bPI'i(lim 'haft uni'M rlcoo:r b·1 plohrl'l;u~r )Unl'rlUig 11'1' '\Viudrich'toog ~de;r d l' 1i*L1im121:J.'W(>'U' rt I,ge, IDkl K a np t b Em b J e bl ill! LI Jf pi tI ,l eo tl u..uC'h Fro n l w ~ I[ t I ru a J' re gll'llaulillt mIl! IBh"il1. J0(11;;1, i I' Jil1tl. ten lJJ j(1 drrt1 l'llruHl, b..... ra,_l.Idn sieh hi1lt r rd r I rtmt aul I 'neru lIluJdidm8t (reien Gf'tllifl 1 ' unlil woBeD u f Iaem UI;I ill']j,c_li ill _ iinst-T;ircl:!l erhfibleJ'l PII.I!Jkte (s. 1\ hb UIi. oN • 58). Ihr'e mit einrnliiHn-' n l"UJlil~ nten au& ·fi11rlan, 'MIUl" en, nSUJlllnru all) TlIfge~ nt EukJI; r:iI ~~ \II lA intl riehLUIIi,i. Wim1s1'i_k~, Llnil mle.H"L1g Ir"l1nl hUgkl it. Die h~01'ICIl SIJ\~' dI voa d D lTh'lltIllX'L1 ,m 'blU1'Ip']ilIOOlen, hllau(elfiiJl)tn BeebltCh.b:mgon ". urd n 1i!1A~nal Uifrg_Uh HII dil· z.ID,it~dj~ Feld'\l'c;U"iI"~:'IiI.Ir~ ,,,,·'!~£e]",.lei:lii'.L Die F ,~1d \It ,t 1 Q r "... .&1. lit ~ (I I!It rul&-r Ilut!.h A Ii' ru IY(J Y,; l I II· warton" ri' jred Arrl'l' [):iLD~.Wllfillc'D ~(.'Ir~ dall'remIlH't. WlillJll ~'hnh ticb ""Tnt iJd.e:Ln Of~n ~~!rutm. llu: J\-usrli tung ~hlh It! !1.\ i ~ til-"Slo l'flbil UOl ute: 'tJfOml' r. BIl'I'I IB'P~. ii)I ill_:;\ piil':Jlilll~ !hI:' 1U1I'tor, Vi ~k n p 1" Anl'moUl 'e~. X III Zn WWfU • nUJIj

liclItll

Ihnsn,

ph;!

I'

I.

illPlflrI:'f1 IUIIllrupilot 'll

uf

~nln]

I"

Icl"'j'nJr~rv:j'n'rrll

1M.

,II-

It·

'DI@'~.

JU]boJ'iIeJfl D~ut,pt-

uml EronfheQlm

Iltlln

po

ten ,e-mgEllu~:mhn Wlmlv~'rbiiUnm9


nlC

1-

dliJ1KM VDl'S(:bfl'H'k! ,sinh di~ F~]tLwt'tb~'I:"', nrte ,~i ril;rllfl ij: fUWid~ ,(J r lei I 0

()iUJl.kUng 00 Vl'lfflll"f. nUl h r ~ "&0 hen I) n l' lIn ('h., 'i() talf;~uJld~ ~ffngleS 'SiedlHl nn fro .,rLuUJ '\V'u.tt.t~ 7~wii:r tIJ r; .JHhf , l, f1t1f-

Y
:24

Ii'

dip , u ,mHidili&km
lllIl~

und \' fltumuhUicben

nn

d~r 'Front

ph dll.DllIi~h olD., 'V:eUniJOIrD.:rullilllt:g1ll

die n8cb1t'~n

liell w:rmi:nd' rt~ nbPlI" rnn' be.i den phOb~nnrfigell ~in:l. Dlcl1nQ,~'iUbJl!mJf1d v'lm IJtdw!~rI. Dn~'IlTi
,dUl"lili ~mb
Vl;!rhilldUlDJ;:@

lund: n,
W u f ,'-" ~ u n ul G t' i t, e;s e h u L i'!! GIIiS ebij,I!;ZItU.I,Bl'l n Itun del' CtOuruueb f blill~lt VgD W bm. Munlioh

Erh

lI<"'J'II~l;;hl'l'lBll,m,.[1!.U'1.lwmllfilltoff

Kn!ilup 0'1,'11 rul 1!iI]j~b Wa ~;!" tlrul r nndt1'i1! nrs nh tlU


Ii{IUiflP~-

l'\'lU'NI lbereiu

DMIJYl'Wrrah in dar r~ri()do dPF dIIQS(! l1g',riffe g.\1l.00ten. in I'iti!m fl"itb 'J( .n AhlWhn.Ut IMngt'·',_ dn] Chlor, _oJUip.t

hm [if tWili' nnd {ili!!'ut "l\',~r hn h_o


' ~

\'llfCHlrt

1'.11'1 nUlSh

rulhb "'till gtlr :ZUS.!:b1W des


,ltt~!il5; gat
luu.th

~esr

ducl.'l.

lnhQUi~ u.nd s~:i~' JSebdtll.idtl!. !'icfl,!cd~l y.el'legfci!IJ pr ngSioi

tfu IIi i

Pikdnsii:nre)

verumlN!IDigl.'lls'

Wai\1U.r~

lVI9'tb!:r,. d'l'l!il Eblen ehr star IIlh.ireh HJerv,Ol''''llfmt 'V ~ bilduna 81'1,Z)',cift An'!.b Ku,p£'1!'r D111!M,'&Simg, w'-"I!'d D in'Lltl>f Bild.u~g' der mbu;ar-enhendeo 'WlorM \'eriDded. :;tUHI 'utze 'Ij!!r [l, \·(e,hre. fOUld1tem

F.ehan miU'~ Mfimcn 'l!IiiBdl EiD_\dm" It \lOll GaskRlmpfs.t!Jlfnnui n le~C'ld .mt 'JU't~r.b t.iden- ON1l(:h P. Ol.?r liiob a.b r d !!'l!l'ch'Liilltrll Iud :K~bE'n mei.st V~ tnr. iSle kiQllnlen aI"'d{lM kue 13 denk n pno . n wf:H'llma.
DIl!K'Ell:IBtl

G~e'b tikl'i u ed, ~fl.:l\~~rf~ wQl\d,em di h,IfJ_1lI.irellG :Ml3ml [M~(!' m it cln~nl ,dinnHllill Iber~llIIig nellilt:raie:r Fetll.O (~IlUimJelt) P:S Iwn, Lill II' ~b~iI"

wa:r d,uT Genl!!.D,~n 1.ehlpo.mmUoll1"

'Vei8~ v,@:d~laLh!1' r:nnJ'i. mi~ d..m M~b!l~J~:ilep 'luro T'u'J~~nn~n und am:JLeMII C'm:p.fiotlli n Ins -lilim 1'i1eJi11J. it mn.n i,B wclrt"W'I11m1iJJj~t' ID migli.~ ~dicht ,Mlg.C'!MD~Il:l.~aiREl ill fUnter~tl:nlh:l.nJ unte.:rbrmgen:~Bun:te. J~lA He A:rtiUe1.'iefil:"runtion: .schtit~u~ linan owj 1 dillrch UbN']~m \10:0 Dee-hn. e h ~I t'2: .8i e g B n Ii I.lI r e h oK 1;1 m 1P ,[ g_,;j" S l! \' ~r g ~ It e I!.' 'W '_, ,f! is r II n d L Ii! b ~ D.:s R ,i n l ~ l; Di: am tar' t '0 wlrJ;samen ~Jlf~ IIi", Pb~ 'n und mDhI1j)r'U;~?bm.I:ftd" :1.ed llen :bei HarW1:r.DD.1 mif. 'Vo: r in JIl'llktla.ch UDI!fffi'£tig K6 pe,r uud Z~lnl' l'!!t~l', to'fl in &1 u~.dl HO:~~Qmsii.m'e. wlJd{ll, f\B aru!miihIh:::b till tllzsii'\fll~[1 LJ:lld ,~n... gU i IS 'lhlmU bcowP-t trlOOr dQS V,Brll:OUW:I dol;' Gas!WmD[S'~Oj([n in \\tB:AAU' but P. Ronn:'~) fOilg ndob lBi ll.tstn.m..lIe n..IDg,mt Ul,. DlIn.n.ch weNim :-: rSE'bitl ,jlu&ts~ rmch, mOlDmtn:n: ,1 hosgen r~H':St'IlU. Dip:h .n,),eldoll:'iil'aiu. Dicllll,1J<IIJeth 10 t:rd. ,5JJ1mJthllc.h: Dtchloriil~ylslLm6d

OQSigJ'nnalpn wi a mil niL'del!'g~mdllgenf-!n TTiiJlfcluro au d..irlte:m . ehwa ~e1m 'ht lin Bt"I'U.lvu,JfIg ekgnnne'1l wal"Il'Pt g ''IlIndb,oot9l!QiI"IIiillillllch UDO ' m~ufo]ge ll!I$l'mall. euch _11.'!'Im_ " ~D P-

fiJi . '1.TQl:D

r.llut '\' n

dia mit ·SpNulID!tii.m'eJl ,mll(l,~'

rueh ~~.nb.rBehmhtu'VI'nt'.

~"'UN.

sG.hr JJlngsnlH],~ B\.lfiZiJ1iflom.idi. X?~'1lbroPlLi.

ti:bt-'d'tl upl niBhL; C_b~o[]Jik:r.m. ,Jod


titmfzlillfb~gtI Wa.s
t' 8 VJI
I

·~b~r"

n lI2:ylJOOlid,
J"o~ to·

"ntf! IiJdm i[;enilB '\:vj,c R'llolilJ beim "lV bIlITI'a'll'!itUJ ,'011 chaO' riv,hlll'Uli. bell W!.nI;J\IlJu. Bl'S'j flull.pUwgl:i.chks,n

f iililiWcli~ Ild r td,gw. :s,ehL'cbt ~!J,'legOO G~1"81'1a"en oostimlL, j "Jig: VQrtilht g h1l.c~. da del Gfl.ldw.mp~l:oJr.HUI' unvol,Jlko~n., 11 ~ III' U1~l'l:mupt nochr v..pL'~ll !>€Im to'ftnl. j!. lsi OOi:l~lpt w,brtitm, d,l~ 'in aW'f4ttt '1W .telll '''~WlSer II !m naGb W'OciD.lUl haim (ilmulOi Er-

dnucb

'II V .fUi.

E.ntwil:ddiung ,dff. RaudLI(.b1'rme r!1Q,lJIlipg·


na.<I '~eda]H'\e'll i~l~ ",;i(' do r QafulJ1J,f .. ,i'lIi~Lau den Sr hh:w~~ II.Fl('loot U dteii! \'To.ltkd~ Jilcl:1'i1rl!:ll \\'ilI'Ilf'dl":[I!. \l'~'lHin ,f., Im.rh. bl1'rm;w ~'n~' it,~,~ ~fllt "! I~l [lliiX JliJU"i 111' ~Jalro:n [g t 'l;Hlr. SnlW U'fdl~ nneh l1irinir) Ll~~ \ II !.PIl t ~HS bt.j, dlilpm l"f'll~iI'Ima_nhC'l' ~le_r ,f'l!rciIDlJ!Jl'In Skua"k1n ,~m OJ.·fLL,jIPnllll III LQug rsllind SUfIld9 Jru'nslUuhnll' 'Nt.·bl"ll in 1,:rr.Mllel'QlIl AD:mltd"~ 1rtmw~ $f.i:r~ E!r~tiI Verw.'iJI.·ilM.n~ hIt kri,j)!Ji~ ba;l. !l;fJ\\'eil heluli.unl. d~~ ¥t!~ruH "~'II dun:._h (iiI;! (wDlsf"~~a :U&:rf:1W'l i~ d _ a"Cstlhh~t:bJ~ anI, S1lrug\~.uI~iii'M.llll M. ~l n t . 1010 gcl"nnd:£!Hl1f'l I)~. NeOOJw~td ... hi~t Id:n.rdt Chl(J!",JoI~111'rBnSl1lul' urul .s'tI.t""(lreJh·~Il"yd. :f:l.UIt m~}.l!lHl'Hrn entwj~,k)e!U. Dgr (l~;a_~. re:im'r U~lr h'/lgUllg dBr kilnsUiohP-G V:1!'l"ruil_)('!un~!, tiM dills S'OiL1I~nt:'hl~nld~'r.r,:;~1~~ij'lI nlcM t:i~ KUiek)inh" War ma II (]t1e11 bi~l~{ll' I1Iilfl:lI~n .M.ittt'~n.bt"8tJ;'t1b' gl~'?;'f':\l~n. ,~W\ V"~mnwkrlwl,G dl"-S .,&h~f1,ebtfelldil:!li,durcl~ new~~r... u~t.1
KMfI'Ij1Jil!n .. .n.tI~h r

derDer~wtog YOn Ra~cl1, lst 7.:1'I, a-nteIl'SiIl,haidE'J.'l di~ n a u c hS1'1j hnUl r ~(nlg un g ,del" .IUln!i f ~ f i;d~e fit 0 h,e~, h H d n,n g und h ' (~iif3 Ci Hl r j\', 11 e h. ~H" II ~u 2} u ~, 1'1'. Bane~~su]ri:r.l!Ilel'filJ.ilgIQlIg ".... urda Etlilltli'l'der ~.[~ li'~ol>n. od'l1.r ab!:>, .~ dlK':r ~~lilln j[l'uppe oolrukL 1111 'J'utl!i~l1Qm F;.,U.~ baUi.' si'-e' WE' Au [gol e~ I~em ~1fI1~,r S~:l}bt 7.1.1 D~~TI. ihlliI dill1U'l'rdl '$ iii~r ~fmili},fulld D~q.bJ)~ldml~\S1ti'!:~~IJ~H~ lelnn :zu b"'~BII 'l'd 'J' WilJtkll;lSLuru zu ~'Chlh:iidtI ige:n und so ilili,d1i[\~11d Ime cij;.,wlile Tl'UP]ill' au lliirlllitmiIlll. n~i, ~ler e-i~l1e~ 'lR'rnP:IHI 1il-.~"(!LlI,ll's:!)11He ~e di~1' m~n:lil1E!,Um.l' Schultz und, Bicl1i.no 'fJ!"'" b l~n u III! f:11~ h t tlNY r~b dt'!lU B~it!k tll'S c;egllll!v,:;, ""-1(;l rb:'!'~J:f~n. DJ'i:j 'IJHflr>!1u'll.bC'utwiell~g wlll'd nut helm filiilg;flar rr~.ugll.. Dil)

Dei

ml~

~n~

"fa

rliUgUdu~-t ~
8'~l'lilung

lI:oanI1llMen~

'!IDl

slc~ 1I:I:ioh:~l'l" Sit·M d

)I: U

lAliiI'i..l(i'h.84Mf,nli:wh'.kUJ1~
tfll"liiUne

\\(fi!t

Mct:bal

~lt~

ba:~a~ll',Q:l. die er:~tr,el~te.UOlllpl-

r,e.rlliJI!.wlnll
Itlie!:!o'lrl

LImA fl;!ine

d[1m Ge]lllJ~l'

~ich~ ;ro

"'I'L~t:r~wn, Un'j_'1"

~L'SE~~hfpQa1kl hBtt ' mnn

uml S~;Widfigl!ll.lw dr'S Feiuf.lies d~rrh (lipn 1[~ili."'iltlJlil'illi. def{>]'J -Bed9·lJt",,~g lJ.!lll'b d~liiillIF~h g~ tli~igllf'l W~r'rI~1 ~II.B 'lii'l" Ithllm.~rbl" Stlllf ,.,.Jlfle 'hol.,f:! TUfrl.'lkJi'nIl1i1i'lISnf",(hlJjllJluJ,.ril1~f!'l!icl(t \"(idcllmJ~U~~thlf!'. ~$.~i ·g~~h:lb@l"wilJ1:nt. duD dli~ ]ng
B2IiiS[:ijru_ng

l~ d~J" g]f.'iie!ttofliflgp:n

l'{nl;I!b~f,h'llil'(:I,ch~ 'P'I!!I!1~1"
[1l1009 DUl' ,,,..;.111· ~alltgiiil'lJrl

1m JiilirO' :1Sm~ l;mi lliUt!1:'i L\rme-ellill (iu~ ~nQ_~fi1l1,rL Seal j:lil ~ ·!U v(lre;whon, dii;.f:! dljt'
Vflruebe1:u:m'l!g
WLl:rd~'.
~lfJn

ZW'i?Il~:miiilLligk~it ",jnJllril:.unc:l-mclTIe'Ll In:.kllRnt

T.nlof'Q d!-

$(:hhlt'[1.d-

flh~i' nil'! rtofhl

mnl!i'£Ii.IlI.tthll~J'~llIu"en erst lnr le-l,dlO:[1JJ l{ri~llil.hl' '('j[l]j(f lioUq ~m.pi'QJj .hl'll;. wil'~~ !!1'1lI1l!~nt ynd th:'m:~ufO!l~ fQ W!'l' Nu~1lkl.·jt"g:s..2L~il, n,!,ljfnllnml'~ n!H1 A~l?~ik}.I, ~n.lrWl'1h"lT~l'!bJ~ ""~liiLIl'dif". Dh1J~~n w d~f' I~a.uch-

l'113w.~il,{l]hil.Hl!Jnl dl~s f::l.lulHi'ilH'ra.hI'lln lni~,iii riSW i\nrog!J.lig 7.!;l!!:n Vt·rJ.. J~I] rl~ IJls]u~r-iB III. S'la~dpmllkLI!.g, :l!:~elx!n. Dj;i!'hiedmi~Qm~lc.~'1
Beoln.i.(!~j;D~

d~ mJolm:

leIilLP.i!'ra;~,~r3ibFfini; l'fl.IS~('h'Hlcl~ln

N,ro~1.

1.

j,jillritmanbii'~l:1.1DS' ~~i~ 1m ·.l.8.m H)16 &1l'jfH~ fI.'ffilll' A!I'1lVPllth..l.J]]'S 'gr"" funien ~'Illl. 11::;;3('.if~lillCJ' oot,gI1J.~, d;-[]O dr.ij:ji\'VQril ·••tOfltllr(l!U(;.Il'" II'Clfl der englli!l:!lmn b.li'll-. ti.m!lrHt_!l.IlischaFi rh!~jthl'i\.HIIl2t "TOXlC' &mok@U M"l' iibernltl.l':l~~fill wo.rd1"1'1 im. II)N' lhwuali m~ Elj~hL 'Jf~lll.i;g 1.\lh ..~ti9~d. do .1..111 ~1I1:' f1'Uii3 hl;lll 'l1lJj~l'11e·.~b~lldalQu ~..fi'rLi;e Ae.i?.s~ lri',ij w[C', :Zin~treh·l:!i!lh]!IJ.rid., Sri Tii-imnM fiI~,dJJi ~Qcld, TUnn tc l r':"1l1 kinr-i,d u nd Bl~~l,JlkI'O~ 5eU~$~ :~Iilla rru r

'lI':oriiOOt'~h0na lm Ei~l.ftiJU '\" ~11.i.] U!lg ~11a llgt sJ:~,.

ein 'G1H:st.oi"dil.li Cblo!"]riluin. dhl'hitmn


VCJIl'[RhtI.1Jm.8m.Hlnt

ZIH

\'Qr-

I'm

Haplndi'MruI£!nIMUellI

Iw]u'a.f.ltitlU

w~,.',de'fI.

't.'llleitt'f ruo Ji,1,1$fiiidU fill' nil? K:rimpfl.!DJ);d~~ 1Ii.Tif}fSpcrrl~ \d~ Z~l IIDUlUch 101 dL'ifJi Th~:i.!..l1r i-16ie11%~i.liR .pbU~.illlen. il1IU'lli.riB~~n '\ aT'iQil rll;'!.l AUHr~iJ.u~ .hi.fI. {tJr:: daf! man den G~~ank{l.l1.lJjc.rIm~ \?rIaHorve.rIQh.rt haU.., 'Vir hr~H.I·n~ b('l'tl'il$ nul S. ,IH ~gt. duB ~~[lclUIHU~ il~~M,sher Seoite .til1ttlr buld.~:9)'.ll iib.'l'gi'ng. dilil bin:lr'f' Jd"r 'Gas:wyeHe ,'Dr l,nfJend,_ .1afuIll(>!I."'~t!, l~lIl1l.l·,el] 1t1ln~~1iehl'11 ", ell!l~ ~u acl'l.[i'_~er1. ~rl;l.iI:'l!jgJiJ :rill·bel,wnl!l;l;'I n n;J·dte:u An!l.li~:l~&elTlll!1J b~illl G_nal' drlQ VOl'mlluInIIgl1(10't' OI~n~tesltHl:!~en V!:ll'tlii(ll~~ 8.ulGIt,~ d WiJUilfD e",~\'rok ... ,JiI. "E.r ~nh ei,ih dolter g(!7... i'i.l~g,e.u. i~J.'! Nnh~~pf ~iH' " n~~lnd~]j_il,sk!l aurz-.blhlll~o Illmd 'I.\!ll.r deMmf'olge .tIll, seiuer 1'l::a-:nilfhntili!p]lI.~ dcm Gem'!.C'm'.W!r oh.mfi GlM!~chlJ~ knm. uflte~l~gJ·a, .. Tn Ihfil;;ll'i!" J,'l'Inn 81ml iW _Enfllliondm~ '\T[~dOO"b.;;unvotl ~I!U ~i"~~llauh~~iUlwrrn~r~1l ~""IH.~(lQl uif:ld Lu£ben dll i!luJ:'Cti," nch amilli"lIlk!uu~~'[I_ M",kl II n ~('n )
8ij;hwll~

V,.rJ~lp

rlrtit.1..e.n.

AJifliJlb [li.p fusE;]sch'Eln ,i]QSicc.h~,n~hll~~M!lI1(l"


p

oi.tu!:s [~u,I.lLWS'cJILI'ID!'l od:~ l\ ~ii ns lhl£ht'l[]:, N(ll ~<g :\1M !:Iii J~lIhh~ 1It';[~1G.lwn1 ll'grirr~. Die ~\lJI,1i'dcL1sp~{lh~n iI'on :nnu'ti~s.chjrml'1,· di n 1':Ir~~i!!.I'UIlA{8s!'le~.Mng Smok1{!~J. dil~ I:Itll!.dil.f.'!~~111 \·on tiil1~t[kI1l'r Nr+bl;~" ~Inlllllll"".
DrP'EI'liJJUgu.og

~lmt'Nl btillOll Wl:lft ru:uf kIll;,'! V ~rlrr!ili~tlruu ]{lHWh'ftn'hib:lltll'. 1.lItdl(lte W1.[riil)!u !il.'·fJ·l!IgL

{lUS

U(!f \.ri[{rlrr_l,jr~·m1L dmvh [1RL,tiJt~~nn\'kkh)!·u.UjI f


,filII

,~iu [it'ritl':l~h -1

\fjjJIln.!

NaT:lhli~{J~]n. &.tlu~1!R.r uucll

It 11ri1!lc ftfh~r

:"\111,,\\~.lh'1

IV I.. t:I,ln.

in 'Wlo1k1ill 'Ilhn_ Gi;i'QclJUlz k~m, ROI!Orl d,l' Irup.D~ GlWScln~b;m~ &@f'tllblil!ng,rN!:i~n. Anf (He: \,,<e!ftt'll'e lJe~ uhnlg der RauQIlB Reu.Qumr~ i~li Zwsam.m n IUllIg mti'l deHl Bhi."{,'lIl,~!Ulff d htar-f.d~ auf S., 61 u. 06 llinGi uti~~1'1 'IV.' d _. "1:1' E:rai't'lbUicfi Kfltd die' ll..TImiW" ch itlll WJ~m)p, E.tkennl uiB iibt, dli, ~ IUUU]"]!! I. er kmlldlidlMI Riioeb~li'zeugun~ nu, ti:1'1I11\V sll:icbml K riews;~cha'~·plat. rum ~l!.il1eH1i JL~llrn.nlJm: del A.lNier~ JiI ,'Q,m 3·. No. ,·e.rllbllr HJ~i M Am r:ibL, ,,"'I:J1i8 sio IiDlI ,s.cltfuun.iIg.l! H mLalhmg g lQI~1I" Ph "Mphormp-'n:geB l2"U &utili2;,~e J«!n bjltjJn,U)" NIlW ilic:lI llivr W :nd:ung QiI!I. JU.uchgrW'i8t.m1. die j~ d ml 1'f;dlZt0i1i11,Jah di1 einc ,I,,'l.WlI, wlllSllmfllnfw 'RoUa go.s:pieU hat.. 1JI.I'1d DiehL nur mi lIe-"n.ren, or UQb , -O'I1lJ"(Ilehm.UD.gm. Ides 8WUu~gskrmgl!Sm SIllnLi!8r'n Yilt' ;aJII!'m Bunr~ in [den. gm.&n Bel\~"vunp8 hJru:.h len I £tli iDtl PitH',f!.- t~l'~n~ .J:n d~.r~ :nv.citP.~ MlII1t,Il ~Schhl.GJd ~ V J~tni 'I"ga:ng d " tamed ... i;IUlJ1Sdlml, I'l.Q.Ii'ns, ."Wld n~mm',!meb: lbei:m 1I1bel:faU an fl{!iIt' Rom.er t~fl
WD

j~mse:1iI FiU liI"

Sill' djm~R ~lifali]_ Z~u-aY'n1'l1iu..'il(lh~mn. rihl'llUt'e"W'U1!.g d e,r IG8lil\1 U ' tm drl'llldern: u ~~u ~ j~ l~nnh! ~f.'Btul'm. aledl aucb QMr'~ as, Vtlf\Yiro 'Mg, Ill!) :~I'J~n HaiiPl&~ll! \ ~Il Il'inbi~. z.Wiii'i W~l ]1II,mit ",~,tde 'mrscluril ,_ 1'~:llnmJJw,e A DgriEsrl'l!I"Jij~ d'lu:.oh H:aualHoIO I"trlinge 'U ~l Elin ~ b'i'8seID liB \\' effllJ. , b.t dod. Dl>r V, rl idh~sl' liehi:ill~ ~jdschlifuUHcl1Pgl!u tW~'8jJU~' ~rra:8t:h1lDgeJl! in. del' Form, I:ldr ldiol TJru,JX' , 1;lf!'vWP!1, all,," dl'n~ in
J:lt;M~JiJ] -PhiOJ:i.pirlul" .enthi"l':Ill!nn. ". ~IOBft n ,·men "'r:te !I'.ucb ZiJrli r

'(I

r~r G"rn,'

Zmt. A'Il!1 n Ei· .~IPlf·lllintrn e n wmd~]l. p lID. os:p h ['I 'ii'. '\" Ph ,pl]flr liJ~itlfl ttllobnlll'n fDllifi' ;almonf!z} uJfiI liBf'f 11'"(1 mm ,Inm,pb r, 00i'd AUWf'mht'rl. '~r kl' lmi~e.,· ~ btilo~I' 00i g w~ru.lli ho~r 1 NJI~ h rm.ul l!Ilr~l:I!llr n.1 t]: t 1tli~l llnlti1 n.dcl tlnd Ztll d~(~kfm1 ell:l~ Nflb I~'~n~ w Phll~bI

l~li:1I'. Nj;[iP.bfhn.l~][I uad fl9ll!l1u.m1g, I jfel:iElrul: irn

Ir\ dll,~ tlhlUnnd


Vi'

(,.t'll :cb

u d cli !ih~LI~I' 1.1I111~Ul' HI r.l.Gbl JlH1nrU,· rll -hlurld urnl w'c:hti~licJI ~ kn'l '11~~1 on~'ll
1'1 ,ij,DS

pbO!'1lL"ll'klrx)'d

r.mr~nan'l.,

'11,[, diEEiI.l . ih'_rolto

l?b.l1gpho.1i
I

0t8t

bc,j

~6.m_

nr.,

EiBm KUol!I rllIDm J?hu 'ph l' fIr~ UIll Lw,iUW k """"'Jbospnl!ll'pcR'Ii" -rd, [1~I rut 'WlIJ rit .men hernttsricm.l.tcll \'oJumifi" , "11It8j; lI~ n Q.k~ Vl.'l~ au. Lu'fllu:ihlJ,t. l)i(1oiiUillets~ bearom:Udich0 'Ei~clln:fL de~~ve~.lal'l Pbn rphlfll' sid:al 6'o'forl ~b$tU'iJi lUi fl'ilil' Lun su enb.uu(J.on". das Jn~n:n,'nd n iiuBerso schmer2b. fb"r mnd -ell"!l' hl!il1u.'.1r t B1'an~wunden b'~ E:wilhl"un.g deli' l'n{lDfi lillc" Halll, ~MIt nOl"J1U! Gi.ftigk:eil k>eintcitCh~ ligo;n me .l\!IloW ndu'flIgsJDliiMli! bkmtmJ dlld~s hi lli1~'1I' wkk~'mg:'l~ol1 tun. uad

I}".'

ti'nfT ~I!!n PhM~Ilt1r~

1lI.g.:!l'B. [Jtll'

!Ub

• .lUg;tlSl(

uns \1).

I.fp,l,;u dl3'J"wneJ'j~ka::!lise.IIDn Ul'1ttlf8U1b;ung de:r J1' ndlel'mg "0lt 'qll:.l.idihl1· U1nrli QjQM'tltnthr

WHNn

kgen.

Dj,e

IlillnrIiir

~u ~d. ~.I!:mu'iutol' hm lI1as ' hwttlelb10~d.


PI)Q!ilphur
D:U.r

eliro~Il~;r:1iMo ~U'!lorrml:l PhCl, p~lOl"'mMl.!ll- feltU iu Men $'~ di"" ~:ftio:h~ !Wll"Fungeo weiler0

IUUlru-turt in diUl, Delit clt In ib .fcUP

dlUl an die tlEuC'burneu:pnd. Wit

~,.

tim

mil 100--.-15 \',Ft

hOE 1iIl1.1.'m~b.t,lIlf1 gebrall~Dh n,

Jtt_qdIlIJ'M1lilkelndl!!

Siun...
l~~,
I

PhQsphor 1- ibl niht di RaqcbVt:TW, mllmJg, " iSl ,wmp.!thaU beO~ln l w1or'den daD a.uf ~ul.IDbi"ld cklew Feijde pin &m,D:t"rei) des, 'J'Qten P~OS,'ppBN u~"'~rhtnlmt ~]fll n.~Ueb.. 'Wihnlldi. d.e:r Wll~_&. lPbmpbor aleb. QJl~!l'mi:Gl'ld ~ur Anweri#lun-g ,mIll. b ~iiJnt~ W1nI m'llb,. wi Qil9u ~~ d ._ irff't n MPwl lin H un 11 m ~ .ander; D :st.• ' a, Auh fis:e.bul'logwt VQD ..~ -&01 unil wtem "~Ofllhol" ium V ,llilbm]ili 11 : ~ lIind biiu:;6g In G:rmlJl!l!en undl !IHnen II~. l'I.r;]ill "'0 II'de-o. Suit w re r I@ 1 t r i 10 x- !' d. n.. $Cb",~rutdn)..'11 rrlth:w t'bWIP_ ~ \t rean'ffiI,yd '"(f·RI ilu'eJoem ZusfAntii@ Ii!in lei&lb.nlioh biB,talliP] -!dill r 'KDIPill' 'vum ' clwwlzpunti 1:$1:;" Es ~l ,,~ ~8l; .!:'lI.ooiiler d~'r1Ih Splll'l'ln VOD \'Ii, [{&!el, in UIbe tmlig l~gI K118l!aJle il~" ill! ~ hHi. to" ~(Jt~ ~]pDd daJ.'i lHuBdjpl p:rt!r1nkt, IJJ1,llen. Alili ,~~1I' Luff f'aul ~. I. I WOin'" :'DW'aJimJlnl:1er 'TiemJ)!:ml.tnr e·:wqs n~tiH ·lIt ilDd ' !!in D lUi f'

'll.n!i,riEt .~ r,olj]' III idbp Z'Ilv.e7.lissrigk it i.n IUnhH k .i uf l.tRgelii.hr.li~h1'!' nod

, Zu.r na~.ulhen'lwicldUl!l!g fih· Imili1i.rilAe1a.e ,Z, dicnt n im \iVeU .... kri fit 1" 'Ir nU 'I!U.I®stl!lmmle ahemisoh '(IKe': gc'lhe· ,;ui!Jd row" Fh,os-p~br. Scliilvefel.AilU"iijl.nJlnfd:rj~ Rnu.ebtuu:le &hw,f I \L1"e, C,Mof&lIi!fml.~ urn, Zi'~n ntetl1l:.C:J.aJ!i:lJ:Jfjd. ,ilQi mnwtl"acl1todd. ~te~'hla,Icl" G,pll'!!t b

Waear

rm inh wodu ~b.t!· u.D~.r mtdtnIIIg l¥ines did!;onwe1&n RHur·llrJo iu 8ebw felSauTe ~pht.&h\\'~fe",mx1i~d. ·wn.r 'm. Kr.iep;o '1l!W ·~t Phw.pb.or d:Bl' ii~l!ln1l.eh~n:l'W·m.\.lerJ [l"t 'I'erh-.ID jedo h fmle.M· tuft. um ciJJml OH8B ''''fh;' uogsg,r.a.d ~u E!~rekh!n. ])li n uUl hl'n JIt'I.

:tnd elH'tE!'&oI1Ge~cl:I "'~.n Mt.l!.ttl Pb..Ml,JhDr~ ({Ii. Crm . llfaUil!1! und _Ar-ttep <. . lIi.sdfiiJRUd)'·). ~DIli~ "'~"D u~p Wr. ll,]n\ ~ I llnd' P\2;, lE.hill!tl«n[l jn d'lU" .:rstm K.ri~s»mn, r;~lfld'scb ')Jt1
"Inll rDfem

Pbo pbar

ra,u:ldotll1 jhn

in ih fin n~ull::hil'altahm
t

'R u'.ud'
Lri

Ii u
0,

cJiJ @iIi1i deS

~5u:hriltben(,fl
~1t1

.J VII, ,,~9.

se~~,~,~'J ,Isii.ute Ilnll ~WlJnne:o, \lQbm Rlllll P- III~ mil 20 Ilus 0 1,. 1. eb 'f,rt.) h r l Hun hOD. ,'le iild lcine di 1 I alII d T l.uI NI UChUD I~I So"U1:wlfl"lt.:AOlX)lds
W kOlll!wnhill;l!rtiu'

h wei ~ ill:a au r ~ i;t ·i'l'l.tl- LiiilUHlog 'i!:r.'i

11!](!

Ui'Deb in ibr1!1.l Nf'~lr P~!!'I•


VfD;ll:'~obl'~nl

nu
gung~fObig'k{'it
lll!H'fltl.iissig.

111 blffiit~.
~'J

A."t.'ll
1 ..1

da. &te

l!"W ~ '!:nmti!>11 ilun! 11,'und t un11 hhu! hi H igl an ijbi'rlllLlI pl ~, nip; I

~ti~I.ln Isl.
D['jj! mliu'hD1 ~
'U!,l,

Di~ I

n.Kltm It.Usm'iHelI~
1m

hiillni!:l~

(ft.au,b

~e'DluI WIlJ f'1 en enL\\ r \,lr zt!u"W'l') nd ~r ill Iii !;h .~, ~Dg, lulU.
ndun. eh ~ • \Rlrucli c'mugcT.

I ••

ll~ mn. Iii If?: 'upnlll'n Hetl:&llDoomu waren hoi den ~1JijQ P.'Il ~.I~h, utl~ "ra~1mTlrll'n: n0i.1'Irhbi1l~Men. n UJ 11k rzan, Ram' k' m t 'I, Hr:mldorrus l' und URO b ri ·lw1.Pr. hi d II b id",1'i. I ',pr n ~U til" .Ifq liun 11 rst, Mil'll - 1St: ~ml Z\, 1:'1 r . ffe hl't~H . ~1.hI Zl ltt r\~,~or.h ·iu nil II :r~rli,gpn RUUll~.'tzffiI 1''11 stnd di~ tlU~ S. ~bri !beml'r'! alll,l H ~a11 Ulld' flllll'll:l b 1f",1 r~ 11it~ d r Russt! • ~1~ il.'ld OrHI.(1 ih .. r stlU'k' n nuDPll-mrirlthmg h~v. h'IJi '1~g_v Jhrfir ~lt1~blljllo"nthm FlrUllflll

um

L 'pis ht> j1l1sub~(lh'l"anfl'U~'Jel1 ~T~ul1li!m ~ollLpl1 Imd flalu' ;&u d ',~. r~rI ~'lmb111mnln 111 reclla nlliml. Aul d ~d ]~] ~ ;ntl! \<; ,VBI Hi Rnm h ... rmll~ ,I, ~r 1~leltl ho, h p ll,[j II f JJ im Gebrnu, h, fI II 1] '11 i1J t.: h ~ ~ (. 111 I k Urn Rau.,.tlhilc.llse H n'li.1 dor BliII!lJ-ks'ti&"tpu M, rim' 1;1Ir " r1; u~\lin ' I'on Rntib ' o.ilS 11~ S 'biff ,
I _. ') •

... •

VI 'IJ. 1I Zyflndr-r Zink .... T' 'Ir-i,u.-ldu, tb! 2il'l.ko rd , .•••. wi ff •.• ..•.
hUlle:t:
• .. "

20

fiO

• 20

IUil.scll:!JID'
vnr
'I'tlJ'

.-••
SJi,ifI

'i:Ill'Scbrirt
• '" 4

Zid T'etN cltlor II' h 1f!l'UIl 0; u 11{I ~ba~b~ ...,. 000 nlum hlond

...

• 4tl.
7

~s

r 1I D ~s lr sm l'iOl'rn)n Zylirld(l:r nlltt,!l'bran ' 1/ TI pin IHl ~t l" mm ""';11 Ii e' Stll,fI,Je blJll( our ~ru ,,\rll L:!r1tdl n k:1I8L1it>. 111 ellen 111111'~11 DgElli~n von Fri{li;l uail " '1\1s1 ) b£ol cln~m 11LM -hm 1(' ~on .2:1 ,f'DI und Iil~nerm~tl' vuu fj-, l~m E :\\""0 tUU p4 ll!l1UE! llIm h1 mt ••II'I.mg ~nlhll.'l ~ij hAbr>~. Dil! A,u t lhmUl.~U t IrU!( lj 11 11 ' n N.hmh n, A{]rlH!;clu~illli,clt ~jnll rll H.!i'iH:1.I111f:h.1t'1 U 1 halll1~ nu lie 1 . (' Ih t"ld f 1{ e • 7.. n. i1t'i Flu,Bijoo:t!:ill,gqn. \'erW!Uld'l w rriN . 8\£1 ,:hk zr (, -lil-O e G ,ndle)lr). to Bu'U·bk"IPt.'n \f~r'n iflf I,g(' lhrur ill keU, Ihre~ 1 i hl~n 'lra.l1RIIP.iN. il.J:t"ilr hI.DJ{en'll fl I~1m " ru~ find Qtnfodum JHmd.h bung d'~\r.uh (b·n QiNl{lloou h [l''£1If~ l 'i d~n ElJ1l1Uind ra ijJ'Id Am(idkal1l:rrn I:iEthr btlUllbt. E '\'i'UN!'! tlld_.i:~Ul~h r'Ulldl' "MJlIlaDbiw':b!l!iHl lj'I :I'L fl tJm Dur bm~li' un is 111Hinl1l~. 'I' IIdl 8 pOlUldiil B r~Mfii)'hlUlg "lll"~fl. t\u88tf.'iaQ:l'<l!m~"",~ til'
kJ', ~

s::filll

~ 'QJfue.si'umkarblilno.t
1):.;r ZUfll,lb'; "'f~Ul 2Hnk u.nd ZinkOX)'m] hzlf'. AITH[J[Ulliwn til I'.id iUltte 'I.frlb] ll'dbd,iill'll I~il' ./tu.fgiI[lli. Li II rt,IJlf It Vlli'rlii~ruu,l'n Wfl rf'Iinem' Tfhu~
~tlllf

lIHlm! rn.• R, ue I '\ II. I)( i It· 1'. Di' en r 'ell n n ~ a,meri'i-mnis h, n J IlIol, 1-\1"" WE]' }. l~nlJ&b mecb.k5:st:n mit .1) bi~ B m ~nnl JUt ur-

~t. hnn
11

ell

"~l!l:~loJl I·~l~l ~md II. "('hw,~r~n 'Rilut'h miZnlmlk.~. .... h Ea ~ l 1l~1l' ~ • ~~i<lgli, 1111 B ~ 'hwn .J7Alr I;!;nu ,II do!;'! 111" ,t'logll Vil'rlJr~

• l:de angfl:r.t'l d l lib .nil) GLlI.btrliH'ilfllHI 1!l~~\'Oj!'rl."'ll l'li'~ml'l1; h 111 r n i ~ 't' (. In uk) N n rll~ .. a l' kt"), bo r UII.U{lll~ e l." IIi ter \,\'011 hI):! .. ~t 711 prnrmh u nd ' 10 urrl \'tlil Join III :M m n III Iii II Rih'f.;r ,II ~tlf'rll1li'il urul I .dE.,oL. ,'<:LA turfll tw trlnd 1I 1. ~'i ~llll~
~l~'

172 ;o;¥lhHI~n, ,JJed~:rJil'twa )(}'iiln bo'!bi UII:I,d '1-5 'm hn Dunihm~ or., ~r ~in~ Z _rindm !!nUd n Silj~J~k!~1'!litlModd und ~. :rntiem r Kohl ibn·c. II r ~I.hn'" ~rUil~~ A:mm.nnffi~u_ PJ.l!. Det &h~muez\lSl'll'Z ZWlJ , mz.l.1nn' t1'lJeld~Q,d h Re em'tig undmLUein di& u'£~, flail ~t bt>im I bBll dC' cni1s riD 'U'JSsh'om~- d s n~~Q Sit~1llI1tetl'l[LCh~~u:i. l"l.'mligHhte. An d r I.'OOh'~M Sen d!! Tm~ml!t~ inl '_Qh:r .l~ t\n~g-tr,Smu. ':vmwtil bts r- 'au[ I· Bod 11 h tab. "Die- r~ htl:r Blllld filbrt~ 'rll~ell '~If'Jc ,'Utap;J,1ru'H( WiihN'lld rut' lin.k,!d diu fill' l)11:idQ R"ndlf I J.chr 1.'\ ifh ·'rlm. Venf:i1e zlliL ~ Dl"D h:a.tta. ie AusstdilImngBZWif" ,[Ii Ii IIDg ullil L'iu'omle;H, ~. miIID :k'~. brcrh'ul![ HiL 1tUf:lrY,I~eml.~r lo1ml ~B.U~hm'llrrush!p PIMngLe ,~nel'l!geniig~:od I] nill1il~b~ fiir Zug all;!!l~ hwumt ~ • o-1IJn n .bd em'llI Wintle.. YOfI ~t~lI'a 6' me, n .0. u c h t ri coh l[ C' r (8 m 0' Ii: 0 'iF u n Q j! 01ft J~ ~II' RDu("bJri~~te:r 'ru:' in I(lhlel!mr \V is wi ii111i'RH.lI;clI,DU.e' ZUIID~t filii' d[~ amerin:c:.EUli:t119 :'MatW g. _ UJui djl'nltl: zur HD1UthllD~wic1du1liR: uu] til' ~ 1&'1 M c~ d &h:i:fies. D _, Oerlt bl-'rJhmdl au_s ei-II1Dm'Z Unde~fOru jg"n &isl!liUOB YOn ~'.1 m J..&o U1Id 00 I Dliu'llhm ·e.r d au fleioiull ,l1ilJ'~n o:ffim&ll E'nm]e t&in .rn em lti'ilDes {} 'til~e IllH HnmL'Ilet_fi·h 1m' Zahnrnrl~tr,iQ!Je ~11 'ilo,r tl~nre1:liJill.illg ~n EU; 1 B,lIhv[BS. Dris: Ei:$l'!luphr W1U· hQri1..mJjaJ ~,uf i:n 'm ~'wmk!~~ Ei~l1!'L1ge f!!l'l ,[I;ltl.'hrunBlt1ie t, ZWtl:. E:i. JUf~e r, '\ i bcllJJ Btt\1,c:hLornlsh1r ~ ~~:r .Q.'t13ft m.itBi Iizill!llnletra Illo:rid !ffio Kohle.u nrE' de.!' z;",~.~ mit JM~lmomllJiJU t of! ~ duch R'Olirn mit dJ III nnuc:ldri ·hJk;t in V'erbu"ddlg;. D lm ,iHIl~n dill' Z-yli:m.de.r'{t!nWU ,~tf(il11'Lm till· IC:;USP' wJ} don Trichtol':" un zu-nr das • 'ilizjl!Wll~Talb1, d~ dtl:IlQb ,.-iel' 1'll1m. da1:i rum.onia.k ,dUlreh I.!mp. DaIS E.ndpt('JiJuJ_ld wie btlim 1J.!euol!lto.rm-sfe:r.. aiD. dia'kel\ \'9'~ilk!i 'rGb.mOIlIlIDffillil

p,llul r g r n n a ] en, llj 1 h Cl,_~p~~urgJ .. ulllfin '~r>" AU ij(l.rilL 11 nl'h[ Uell ,1'1, 11 'Ph09lll~lH' in rt-)Q\iJl" ForOL 1Jh.:iI ~~inmU!'Lli r fpll(tc in iQit' iii _C!ti'w-, dd del' unter '~'HtIi;'r fP.'&~bln;n,dll'iii'i1' 1 lUI Id~U!' t-lul II tHi' "tn'l' ,ph.
0
1

R~i]b_re.!R'!fY8i.nm.s in dit! 111ft ~. 'NiCl' H '-!lh n uml ,estc11ltm Ol'ruJ thIHflif}U gcprunp!. llDd nuchm :ph rnD I,Itw hl}.w.;lige "W~ f WI. mi ·u "
_ '1'1~ :yIB(il:mg, '!JUflfiI,'irb~lIlId ZiIlIll Z rl gonE'· de!; I1btffl pilo1'8,pol' 'f!l1L",~dii!1' im. 'Kap'l d

-in "Hrm!
• rlill
tNI '.~

\\.,

-r

1"II )•

,•
ulntn
h I~ I
/'11."

crhl}~ I!::o 1:1011 Z II' ell 11 ' nJ r

ute'g h:rnehl~ Ih:ill'fule'n! Voraicld:sIo,a,n"ahmPfi llilcim 1F~lwa mIll Ihn tl ['i n hlj'~ ,m'lfilDL [,ltl-SlihQ,BOOnmul1ten bt""11Chlel \Ve'td'0~, Dio ~iL A\lf~hh
zi]ndl.l:t

1;rSEihe1'lBH

£~Iri~_i,gen , nlDa
tfl.l!fi l\\i'

n ""11flbH.

reh

setll',!'!nn

~1'idllll'!2r1I,tuniHou.

nelooi. DelS nll]J~-wandt~ md. J\mm(lDlai ,,;iIIl1' 2: ?oil, ],

'1'~.

h rt, Scll1JtD or 111'artn un t ,Soon l!.~I.rab1liln lJIull, ibnoo g .ih" w rden. Auc-h tl rk· . III "alf- mo, U~lmL m \'mrm{!l_ido~ and t"1l'£rlll~ trn:~t S. bwi~n, _'1 I I r ,0O'Jil..n de;r G 'h llIn d·IlH ~R- . lIb.slMi'l.l.itruIung rul'rl~. Ui Ph l '. pbo]'gl1ilnntel'l hath! glci1b!eUig i!ine nra'Dd'vir~g. tS.ie,Wit ~ ,ttlll~j !l,lI.t'b ~n ~ebcnmle und brennh '!I'!;') to~ Zi l' n'J_'l'bl'lru, d'l11! 'H,J,llIcll":U ~a'tN hag j dout'L m do.:r Er:tidung e'lnills IIU!:kel'l. lU!IidlUttll~khU n, Ra l!iia.h :I!h u~ 11U1 '}ndti~11igsl'" u-I'IId .spJ it r'\_'" i:r bm 10 a ren :Ill, wb ull, . c h W I~! co'~~[ ~ iii' _ '¥ d.1.r n I1i ,HI. ~ eon). 'Beihblend at ZtlIIiW 11K VUII Pha$pWII'I:!~aten owia, in Ii nj~ Fa!IM, wo gWllJ!r('oitigeo Dr Hit· wirkullg 1lnilr-,,'(Ql1S" , W' r, ionlm'all ai~ J\niiertM' r Seh ..~ ,'I: '1tri()X.ydgJ_'lUud~n. Dt. un It~l'j ~e ,faD d~n' ul·e,h 'fi. ~Wl hru.udilb,l 15 !c.m-Rnl!,!J;ch.l;rtlnm~e n kit!ll lm 'io:rd~.rte·] r' 8 kg - prl_'n· IoU, l.a rfjntec.r lI! L-5 LOj l' ,SC~'\1 ~elldn% I' in elaam in Zt,lrm'_J W!~U Wl'1 n
~:I];end

hitU r uu BleL
1O.u . ~
Chlo
I'

, 1.ncll

~1lIl.'1

W8J'IeD

o:u6h 1m

l{:o[iilbclr 7.7omm:m

und

V"erhimfl:J9

w· hW1eb Fnug,ten

~l':'OOd

f:Swziuml· r8i W.nric1J 1m Qiner~~, '11sivP-ll

Rnudu~g ,'am ¥&te~n 2 J1:OllmldE;\,~l!)m l~l1it~ n J' pound. E[n 'aLZ Z" U~' r _. te veil Tri' ler 3 nnren lang. Zu U_m!lel'b.~blln:g. :li b~g, ~n'l!)lwm 19u1l~ all rl'M m _8, z:1illiicll ,dig Siliz:h.l at~11' lrQ~bJQil"jd%l.1fuhr :naeTl ao 'S!!lundiB!lIJ ~ s 1\.mmooJak UI]I ,teUI~ ebli Alirili tll!.S GelilJis ,h.
~ iJJ

II,. Rat!dicn.4tupl!

de MDlIll,dol1o,

s.i U I . II r H n_ l! liE'u:l.~). Die 0, 1(:. 8.-~,!i.U.d.hgranat G.\lf F'rnm~ .• ~mtii~ Exftr~'£u·lrp.gl'III lI'!I!t 1921. ILIllllllillb lI!'O:~1 IAtlUl G!l Scl'lIiwl'felmure ill :M.ia.'Chu~1'l: mlt 'CtlI([l,:nmtIJnnoom'el ,wer it IIhdt rlJlllil't'hQl~dn JI1Q~grkeil. ,ran d fi ltl'a_n?Jo~ hlorh'yd.ci:ntl sulful'l'!,]u' ~na_n!:lil. Di O[ffl.nuln &btl' H I?j~~H '"~ rni e dichtel;l 'n~ u_j 'It ~o L 11 • 8Ii.hllUP1IIdn Ba;l.!lCh ;,,y"r ~ \'01' tcll9<tuJ 11 J:7.t"!U@1l u:n.d dnmit ch 'N'I j.f. -n ~]Iroi'l B hen 1.1.1' knrnalu ~l-and zu h('ll. Sit! di ft.~n UI Ma..
1II [",ll

'\!nl'l'llQI1I:k'Il!~

_ uni "on W'u,,~enlim " elUtrl geB~Ueht: CiraM:llium, fob Mlo.m" Liw ls-B?mb D, &n~grnn!l1l.:e:n, ~ ehr..-tl!.lUlflm IlfiLl .FhlgzeulJhn:l!liibtu von d n H i l' 0 Ll I'Unn'llm. Milllf'D d 1111 11l1~1'G'f! ..MiMflW-erf~. ~d lIlllthffaruilM 'I' II II "11 Dentate, hl!JiI ,

An rn-telle.rJ: ugruIdat

"I

d£i'r ]' Illr-enTr't!!ppe !:Un! dIS' Tank. .• q 1c B -.1\ " u c h JII i n~' n.Ubel' fI uth 1'1liugum: III,> Stu Wm'rllr i t b 'lhs iln O;m~mf.lf Iti.lf -. 110 hWg!t'W1I!'tU'1I rI m. Th'r _t:11]1 th.r Stok .Wtl'l'f~l' I.R'J( dI1;1I'h~, dWl f!i,i' l1'iul'!' RmwlH" ;,fI·UI!i.,my: i1 Inn~~n II' lJ,l '11 'Iw~il Hilfl.! Oln:e!!l 'l'11'hr..llru.smll~lhg lLlj hl hngb T 'n l,:t'
i~[lil!ln

"W

poundQ RaucliJm,ieJum 'odem- bosph.or. 1. ill' ~ [I 8 - I :a. 1.1 ,t' Ili. h Q m b '. Dlt~ noon - W iJJ'1 gr dle~ltt1!lil g1~i('hZYr Ranch l:l8UlWlIg in, ~an roll Rit!H'ieon. DiQ n.ulLd1hm:l.he' ~ og insga&e.t1,lt ',9' ~,olJJJl'Ills. IU!l J~!i!N]JCIllIl nil ~'!!IDI'~ • 'm(ll-1IiUcl1Whl',k~'lY~""~U dlElmzuft!lIgt" bed~ldtnd s~br wi!! bdm ,Sf'OlIu"j"Di~ Lh'eD -ll.rD,i kW!'8 l IL]~~ n j dllQ:fi inkalg.~ ifireT lJ~S'illicld:~i1 zurn Rm]cl1shutM(~-ilmJlr;n our in m1l." ~ I' ,r J'iU.I' n tIN'wi lJI~ijg_en., uad :!War ml'i' t lki- .Rr= ,g-iinz.:.u.n "tUm, trJei!Jb~p.m riItIg il H!'l11CU.~ -)_ e u t B C h (l' It! 1 h h 'J (II i fl P< wnr I· im "feUkrjftge rfil1if1mfBi ,nig r ehwD~'· f'1lihil"l hlol'SuUuU i'.hu'(i'u)_ n u e 11 = H H 'n !l g'... n a, t, n IJ n d! - 10 W (O 11 r ~ r U Ii It t ~ f.l. rrn Orab ~kIDll'lJJr 1II1d .ooim'StlJrm waren ooi Lien [\ml rlHI J-lallf"l:tr;rSnltllm Rml! Ielehtem M(ltaU, ,Up ~'U(;1r:!t l'wn lJ40 g r~HI!i.(I'.1ulli~htm,1l i."rrlhMt~n, iri~ Oe.bi:llll~.h. IDit! BRll.C.ltfUlJlHI ' 1,\fllrd,1:'s hr 'bc~ild dDJj'~h Ziun~e'tr~chlodd ~r .~, 111111'1 1~U.e.~ wied rum dun;,h N. e"~llisebung. ~ t:ehcJu;l au Chlonr-pikrln ill'ud. Zinnie1rlldIl~r,id. EinQ jJ'('mrlJ gl:tfulUc' Hruu.1g.r a.LfII _rirlIlQ iQhz' ·jtbf gUHg und run d Jter m II ,r 1:Ji. ,IE - u. r 'F i~n R ueh l. K1U'~\'Or E!ld{l Ie . Krr gM fl:thrbm ill Alli:il.1'rtrTI DOnJ1 ciiu •

lilt l'utb.iuJi

(~I'HtgUc11b;o'n_

je:

R:O

bmm w "II ~

~t

13

j111UQd

und

- r. - [' run.

iii I'll d

I; ~I it

lfIf

d!,.

:(II.u'hl"

ruu

&J1.DmlseJm,elner)'eiebt len~ '''fie 001111; I" lil1L!en, tli It I141111 rnul Il 1 sliil1d_i:gk~N. dm ii' J 1U'i)" lnnlli', . 1:!'IDl'.I'Ill!'61J nliluug llullf'!4.j HllIJI! J Il 11 Ill, iSlli~k~rel'" Rg~n uml WitH) -rmrlw.f,'rtun i. E!nll' i 'hl.J1l,· Um Il ~I,,11HI
lIm'lslaor;l lUI ull,yl:'H1 ;)m~l~ rUfl1 le~dlh:!!ilf<D IdW'Ii:.h~ilpfi\\I~lld. u'",'·il III I'll

u n mal rml'[Ir!oer

nidll
811diml

lief

dl1T~lJ :icin~ Hi hLUDg Uefn.bi" lid. gJeil:~ iLl~ c1l \~, -1I,'hl rill TruDll"lw~rbfi.nd(i .z'U ~ rs.pl!!I" ron" Ell, kenwim~ \\'oIlJI' ~ "' tu,~ .1111 Dgrii{~n ' en (l~nC'LiJli{' "tlD f ~n puwn 'U und .'IIII • II tu 'I
~hi'rll·)
DH.l.Hlmt.li

~I

I~

g!

f!:!rnr'f' l.ru dl'l'lI I laIl,sam n l!:rkum:h:r11 ). G.... g,t.·ihwimJ ,,' I gU1)~'ig IU1~ frCtn-,jh:rt grljjU ZlJ.riIckbuJb;mg in dQf \"@l!'w,endtm "j II llmuc:hj:l'ra. nallen. a liIJhl..ll l1i ~ f,l, 1" ZtITUic [I ~ [I uteh I.:Hi.! I.tl I Illl AU.§Soicl.d V'lff.r,sPf!lf te, In ~ iUdEm WIld an l1d:r n wit1.lIg qehl.i itt,'n ~h']ll It \lntJdi~'~ dt'r Jill1,lt'!~'l lhr ,,"iel lftnpr ul, im rreh~n (1 ~ij~~d.,..I'll·1[II! -'\ 11ilrtii ~l'gt'b f·int'u Wahll"'lJ'."Qh,icn ein l't\kkWl"iind ~, j;tlc.oe-1WJ,£!1\s ~i; drI t'li~ aUmM)lichli$ Eimln'n.WQIl d , nr~nc.bM: Jl1,!.WUru:. bt wllI'd. ,~:bt5 man durC~l 8eilenwIDil nli::h! lmmP ... rnkht r t-Us t:.t'eiI:fH(IU;;W "'\ ill ~tirkt' ~1 'tdl III
~ lU~ I -ro ejIllf!l

geW(,.w_·

ZUl'

~!\JI bn£il"ung l,u,g~hij ... ".

,·'Iil ul,

pr')

~fu.l:ld \1(l111 T :nk~'II).

u d Zinnts' rallblo.dd Ui~ Icl u~ NWIe~-KuHe!bnTidlFft.Dllt,' l~nIltHif'U ICjlfu" III r(m~ureT' . _R a. u tl h H r.: 11til t ~ f~ 10' J" T u nk~" Zli r E.I'ol'.eIolKung "in usre :r:lW'1'!l,~ den ,H{l)lUciJ clll.rms TfUlkfi Jnd ·idl 1'D~~n Tom ;lle!1b~m', llwa(elsallre n'l1~hd r Gebr '!Job VOh 01 jm 'lB.puH bm~rl. 86 gcmQgten .fllir elnon "i' ·("In.n(~n-Tank ,dl.lj:i HP'lllHI.h:VrnJ j lit ieotb 01 prlfl !1.jnut" Vl" Tft 01.:I tlt- t1 r Allilie.li'b!.n h VOf2.ugl n j dolili sIl~ml}i me n ueh hirm~ n Igung 11 rail Pho8j:lho:rranlnj!' rilic~.in_ iul.'w g.r issen ~\b1l11ClIr

1<0 mliinif'l"l

Haml-

I.ulod

:11,

,iilir I: '~ fU"~),

1'I:l'~ em. d

Wind '.

"fiJI ~r

'l1i!'JI]

]Jj;b.lilU w "0.:Jr Pho~~

i500W"'J",
lI.l'

,~§tl'l1., JH -tirkrruru \ViDd • s.-....: HGlIl,ol!l\\·u:ntJi nurnu b mit f'hl.llFl]tllnlp'wm


l

1.ll:"llID.IIlJ ...nbii:fl~end

wi

h.

])POi \'iUJi~rv1l' ,\rSn

UU

Odl'!.'

br

In fIt'hl UI
'-'11

n!C

annan

lB u~bwiJ nd! du eh RwchtiOll.i

,m"

dl1li' Mu.miij.rJIllj,!'·~'I'b-lf'awc~ 'l1l:r 'rkL\b1h:h WI'U'. A:u:uh die 'Gro& d I" lit: 11iLJrr !lliti~l;2o bi~:rbej tine R(;I.ur;,~ je g.rjjfJ r rUn Gt'iI'''1.Q.a~~t1,. 1lI! b[J un~bhfilll1h:j;l'Ji' U W(lr rn.fln ",g:B dr4l" Wilbtl"u.ng. 1m ab iJ;;en mu.llt mao 1M jedn.r RnLw.h,nw'"'I1dnJfll~ nul \i~tWmd
WI!!! (jllr

'Ih' rau ti U\ !i':U lWl. konJ1l! man ~iM !lit:hw en Ij!rbGllen. Wt!Ibt!i JI '.l'1U~Jl1 r.~ t.:rnhlWlg, \, '11T'

W.indrl htu.q

~l

d.i:miUtiij~

DH Rard~1'5Cllirm.:lc1deltD d~r' lNinede.


ntis ,Hm_mflchiNinl-sehle!l II upr Arml~l"~fi~lltLer;rdt dJ!:m !G"(_lI:isohilJ~D fifill'l'l' iibl~<J.u M,t'oQ!'kl .!bUWlllkQl-it. Bpj JiD~JlIl \(~dahil' n wu'rd~n ch_e.. lui UJl:'" lafi\.· ~UlgIDJi'iflndt u.nd durrlJ. Expj!J.m'iim zu r.eiut~r Verl Uflifil!: ~~ 1m clJ t. bel t!I'llI grlll l'ilO':, ni 11l den Gfl<gn"'r Wlln it lei bl1' Ii ZJl IN!H'l!'hJ sondeI'll ['jn 't.:u,!:.m.mmelUlaQ nd 'it Ike !Scin!;!:r -,ijJow 'UI '~rz~ug n. AlllJ'h in d r -hi':UlgiS"ll der '\1\llri:qUg VODWitlerUDIL uno Gplimil~

E - ILmnl]ng i VfI:rnw; in bn _UI :tiuh. I{ Eli i be.r, j, ,I\JUU rtQfi ,l,';f;lcb 11 '16,;" Il,-r i)On.ll!!l'S iw, fk.maBil'l all, f'io "IT 'rse-b. I.!! b ji-'!l, ell .l~dl 1,5- und ,5 8GrllDama Die'D utoollBIl hI!'VOr-iJllJdlm di 11", I1.JII-G'Ii'H.llntel tl;ucli 7,7- ufll] 1 ~5~- l'a1llt' :Ill' ra.l"l"1'i~ rblHl "\,liOdulll~ II. Dj l VOIi'tE.ile lhf:t' g:r(;[d(.rt'D

S'Om

UJid ~iU!E!1

l~b~t
He-hEdwund

in

&iI. ~\l1" !luf

gr~ £If.ra B$ti:l~dig:ki.!ff

drJ'[,

uus iltnen

ltll',~l!j:I"lcu

wi

in

Wilwtun,gl!ifaJre sind. v£rllrfO:(eiln t1 1[1,rWn'hllj .. iln w~Ue.r ortnU ~H,I~ be!itn GB!...~Q.£kHl., RQf akanulIIi t:lmlll I(_~~ wm m~rQ, de dn . MlHil!:trtoll if ill [~r . ngp.fi Ruu h.!trmrntJ.·n Iii 11'Ut1rjoPu.
~i oog;tifll;ti,ger
I

hllfne<nUicb

di~ dill' F JdorUll TiC' UIld

hnllio[lIH01!.JIRll ~

n. hn-I!: n 0

It

'j!

h id

V 'rfal!tnm. il1Ile ; m,

nie:bt uO!w

nUich

WleL· 'stet.

l1tl

rn
~Im_tk:

Die zUllI V'i8l:'rw.heln uws Gelalldel'iitrcif u etfnn:levU-1w MWlitUll1J!;1i1'11'!Otge war \"1)llD dfM' '\tTindstiKi: abhil:TlgJ(f" tr 'Frfi'[I_7iC,'i q l'\ecb.rult.m au f m'lllll G(l~WQ~~J(! om 200 11! '!.em pffi' ,t IlQd ;

da, Ral&tblulrm.adl r'dJlnll~J.

B _'

'iJl'un.

(J

' ul

BOO Sa·bue. 7.0' ImlJJ:-PfUpg:lbo~


c

01 HlI;IO-2'QfIO ,Sc:ll.un 'ia' em..P~m plirur-Gr,ltmd u his ~u 9 Iml WUHi.


I5Itb

tm~r 3 In \1fiii1dfs:ffirilil~, ~bllll'J 7'ji5Qrn-Pb.iD$phOl"-O.:l·BJla.~~1l ~.rlfel" 8 IDs ~Viml.s&r'lliQ.


'~tm;1

OIlI1':r

Joo
II

Uk

chuB 7,5 ,e.ID:..(lb,lor:5wfDlWriiun~-Onm.n.len

uO"

3 HIS W-UW~

sUir"'.e· Hi.B com edllfde_ teo


G,r,ilPq,:mn.

Schull ~iJ CIII!I:-CIlI:".fti,uUo'ru-;,i.l:l~!lGMJllUten


DtlLl.·

uo ... ms, Windtler 7.~ etaoolit'iIl:.Il7;~n

Irobl'!I!l = l'inrnnJ du Nh I !I!I in 11 lIU 11 t 'i Ii '01' 'ode.&" :semicb dll Igen D Truppe 11l~ r lI1Hr durnh V .rn.~ldn ll,t r'11!l!dU.ohen Bea'bIl.c.MuDJI !ellli!n.. Di,' ooglil:!ull \r 'J,'std1dU ~tillrt ,.11111 III f 1Um~ •.1m nllBe!'f.! ern[lb i~l .I'i~ Ilauuh ~vll..lld ,sQ, II!l. be ",llie ULl IoIi I I II ~ r dell F~lIIl'H~tI ]1L1inl. " m'.1" lil'orde~ D'ng' mil n in den. uuai1llID1'lI F !h~,] ~w" dl1J:\C;b cia: 'Ali _r·l1 C'hu~ ~iWeEkm. deeit' ArtlUr.ia:;;r;ta'l'U,Wnf\ j,O. Slu 'Illi i t hifll',~ di Wi!Ri>-ro Ina.nSlllil:l!rnbnnbJnCi dJ rr b6-t~i18 Uilf 1-lll'iH.fl'lu, Illn " lUi ,s~rk 1lH!n6:tlg:lon Ro ~.sowie di:1} Tatl'ladi-e,; d.d ,d.i:e I(!'old rlUh~1 nur Qmp NI.' ~. __, b_:lIlkle Anzahl BaUJebge.schossf!' nrltn hr I .illlI. Dt~&ll Dyj3 'V ("laUSi 'WH den, dllO in aU 0 'filii n" iii FllJl'fl. \ 'n mif einer Rn~ ngung nul lriir.z ' EIIIHernQng ew ~lIIlhln\d
I,

~m Zii ~W~

MUJ',QtlQ,mlu~e,"p

Die E oglfind,;lf
Inucbw,fIJJd

. Ill'

lx!r~Jmehm ZU,f E:ts{l:lllQjJu:ng iner Jrn [lul''du..cb.nin htl Hil cI1JFGf'a;rud n PfiO I(ilnatiiger W.it1eru!l~]nGa DIU zwBi PE,f! M.fuuk!.

MlltutE!. bei

gl~i;nhwe-rijl!l~ g~b~b'Wi1" ~nag Fiii.1l'~~e ni8.JmLte.~ unWi .PWlIJj tWu '1"'1'1 BT'J'fr:dch1 l.\':'QldBn kllnn. d~esm, Va: .fWu.<e.n, ZIlJ' ED'U~t~ del' AdUlp.i j 8@wil-dl wird. UilJi!ll.e:r:I:'l-1e~Ji.l:IiJ emeR dDM~ Ba.~C:bulZ:~ m l\'Lllf· g~ 'deit' hetreff.endlllllD Tru.llJXl. dJ~ iliA mit ]nlt~~IOD Balo1G1ilentwiekJ rn aUel' .bl:., j ntl(!ll d n OOsomLeo'.an V,!lil'baEtn.i~ aus~ahlL.,9 bsl '{.u

ar:ll dleutsclJan V'!Jl'iclirlfLen. Wllir'dlm. zln' Bihhmg und U~rlt8.1L1IL.Q ,ei11M' linuoowAfi IlAebst.bmli~o MU1~mOllSJJ.IeB , n m,ij'lj 1; '1 ',em auf lIlID:w lFron 50 hi\! 1.10 ,S'cltull! zuJ: Vet'lllJllebciiilllJIg'. S, IfR J Sohd in d:e.r Mrnul' Ztllli' U:IJ!lll1Y".bajll1!1D,J, . l'O,9,1ltil 111' !tiU JU FrontS)1 ~,h1, , SOb-rna: &lU" Vemi!lixdung" 6, llli:8 ~ a Sol'lu!:, ill d"r lJ.lrl'lit.1M! J'!ur i1Jn'LubllltuR~., ni ~~UI lUi11 !Or! ni Fr-oJilt 8 bis U SMull sue Vlli're€,!Jeinng'- 2' his '" • ~bqB .in d~ inult ilnr UDtiJrhuU-gng. Die V l'n~~lu.J'R1 'B'I"iiIfne:te man 'wi, b_ Gamtoo.r;twl] ifllil.llta-gll.l,'Llg mn l!'lI. 'r, She. Ggei1 I _ ntl Z" I, 1,lR.fool!crte nmn ,Z"'II!~,kmiiOjg inlnn(JhgL ' ine V:orJa~ '.0. Gm,gl'analJ.e:o.. um ~, I :Ilgne. unlet dan Gmi~ '_ ~utz zu z\V.m,gm1, g.u WId f .r S:tnh 88me ~~'k1!it ,din' ~ililiti,g Mo.g n iilu I' die: ~bm:dl'!'Jj , "Jiliuehli'r;Uflid RIIit' flI~i mrn F uer in den
ohm 8.np..,geb,11M. MUIilJ.iUomgr
1lZIDII"

be\l'irbn

hilt.

tlll!!'I' Ii1f! miHtilmchen Auf_RlLbI!n def :Raucbschulzert.eu,gunx bn1 Icilll1legda.hl.ll1) Ott blu1:guniht ~mt1$plmklle z\lRmmmli~m: HI!' i' mAD III' f: 1. :fi' :iD.dlicllt''' clJ'U1lerw. im. :&grill, ail-a!

Feu;il:J'

~I

1,

rg:ell2lide Trl![.pII~11 und P'&~r\vagen.

i'

~g~.

' il'd

,cl,ucl'i. tl'lll.e: ikurz.e

IIf

rIm-

mUa!ll,

'l:llJJJr,iil1iilfQllmi~t'2-

G.rW1a~:o.h IK"S1I)ml.de:& I' i:gJli1:e1 'iin. gll'.n~ den lsi erw~ .Kahtll'tdle du.~
15<'' '

him NB{!.hrU'U 'J'm


FH~r

TuUt; de:II R.lIIIl:Im4tErm-S mic1!'CI(& 'us ElDflmelbc E~Ql"Jder-.rt\. I I'llent b . ,',: 'rfie.r Irllll P l2:w~k _ IL' ow ndung 'on Uf!l.ll 'b ,111 r' Art . l dff 'ilh:nl~ d J" T, \!: pe in dru- De\loT 'Ull. tn.!'! ""!!I Mit tbn du h Ermu;gen ei.1'l!1!1' Rnu.cl!l:w' nd.~' ,Df.,O ~ 11 u rut dl"lllJ [lil 1J.l!'1':~

kmiBbr.

~Ur (l:~"'ruge 111l~'WMicl:un

pJij'~ J?]m81iliDr~

2. J'l1:h:idUM.e ],!uohtm1.ilgOwmmi-UBpUlihlUe kMmBD. bo.~~nrDIlCb kUl"wl' .Baucl:tlia le.llJDtl UfUg'aDgJin Ilnd 1m Hi -Mn g&~!lJU 'JII'QrdQa; rdilU!l gl~ch~ gut ,ffu: b . ~te' Wa'~'luq~ QJ" "~ID,! 1Ilil:u!ldn~ G(lbiud~ u, ,Zw,'dilnliJ:i.K VI,; wendel 'IJUI,lI) him'~l fl'llf)lltal, 1h,.nllb mil IGU. ,un d eu Flanbilil DUl" Rauch. um IbeiHI ZUSMnm nst'l1D d n IllrnBr. untel' d, m IGa.sooliuifz Zu. find~Hll. s. r:li!ilil'tr1~\II1lIS- !lad D' ,b~hhlin,g~ fi:m.d (if d G'~ rs, kann in wi.ti~ Au~l1o~ D die Sl,Hbl pomrun werd ~. 4-. \'"I)'l'u..cikemiil;'! T,m:ni)u~ schii,b;t matlll. '11 ]ung@ ,ri~ wiJ,diob dOl h &'wrllrWi~i' ,ruD mU!I]l mB;giicht u.I:llllittellil! 'vor tli:!m:I DegUm!" 'i,l.rstiid ·Ilt
I

l'll:tuiiliwand. dason a.b-geoliudtfi1'l.

,Bi, ~,Biilli'W1lriilr

ill'

GIlog'nQt

frd

It

lhu b

101'.dla.1Lni8'111dlUiJ!

w6Jli~ ft,ltuchgran.s~ n rut t\'b-bnm g12lnBut lB. till ill die Ti'Ii!Je ~1iIHe11er ner lmnn Id.i~ VO, ,jill inur T~ lenp:ri.lppW'l'lmg Bi 'b ':~lu.9nn't~.n. Bl)bn)d .,.r -~ Lim (hbfli:ng!~ IU j: d 7. TIll !tUn li e'l' .~ ill rUJ\g l.iiDt 'n ~lIlup Y,on ilo:uliligrnu I'll ih , d r 'h"!11 II, HI vn ,tij fpuf'l'walz,p ill "T,g;e' rtd~· 'Il'f lit I I 1.1 ' T ;us . ITf r ~Tki! [1''1](111'11
]

Iii. IG~lligmllil:l >Illllli!SgooMIi:i::r- RfliuchwMlle: 'i'.'\'Ii'ia(lh'Uu!:JJ~Wld ,dollll ede'ifb1!eM, dar l~fanterie: du VOl'l'ihlljiru:J':, I!9"m(ji!li~.b. di~n,Rin,~lII'~~OifL 'M~;$i}'bjnt:l;ipwebtt''Ili[rnL l:lel' If Ilont Ulid ltu'B Will dll~~ Al1fr;t1 rr fa hme< nthm pole Vq:i:l'IIDidQ .bl~ an d~ ~11l~ 'V'Oj"l"l:Rpo.~ :IE'S I£t !lJJ. wall:l!LQfI. ,dnJJ'di~, B.a~_dfulw!md mh~dtl:it~ d.cdim1l1 ~ bIDiI Wl.e tRJ:j1;! .ItlgrlU.s:fllll11l 'Li~u

Waihn::.:! !io]jg~Dtla:

t*~@1

V"wlcil~

Iftor fl:a:l~.oha~lIIgli11Ig n1l00."

Ad

""lUllU

Min, .m1!!lii. 'II. Ungt!:!) h.iitM@' Fli.!gf.el k~I1_ b{I~ JHi(']um:~ll'iIlrl dureiT. Ihur~h. Ilb~akll!:im'~ wl:l'rdp-n_. ,A.u.'Ilh ~h,?fi~g '. belli! ..'Wgr:ll oolBte'Jll'HIde' Liill,~FI kcnnenbi~ m;lf' J\;1\lrfiiU.ng dl.l1'li!' fl,Q,JIr.!h ~eo.kt \1<'l!1'dsn,
F,~Wl~'I'gi1'll;Stm~ I:Irio'Ji'~SGlh]ag .. 'B~[W,il~~~ 1'TI;1l Er:o,('.$f1to~le.., ~~1~ dem feirullicll'l'!!Il. Fau~r[!. jilt Da:.llCh oilu: 'f,,~al:l:~1ic]}f:?il SJtuli'JRajl~t .~ed!o~h_,ia;i~ :no~-wm,dijg, ~ Fl,uBlill fl'Di m~h ,(!'~n SMll~lI liiluuIIf.t3.r die' ~i,{8il!gSi"" ,od,i.l;r EalJi]!l8~:l!'r ~g.Ucb£rl 'bf~(l ~u ""Gr.nebiJ~n. dlWut dell' FeiJJd £'J~!iu, ,;:~rli1liilTj:d:eiJlle;I' ~J:.ltvlitl:er..il!Jl mu.D. nie EdilruhlllK wlEIr. 1!.nfgabM. ~~(l':I1i 1 .bill "1 ~$t. &.di,~'dill" A..t·UJ1r:ri~. l'i"Ohbi,gePIl fi.h" 8 InLtlS l~J'blillfi:l'i nue mll'Ilill. le"~~l'1 'Wars, w'I!!nn B;i~ M.b'1.' lIeicliJJ:i.ch na~cb;m~!illi(ln v{l.r:1tigt llnd \)1'illn lI'llt' allem ,[Jilil' '~~ii3~bst nicb't in lifti,Gl! :fsl. '1.Wn~ ejwmetl B,IuwcJlId.k ~1 l:ilBlll.

1. n.eor Ra.u®_ k>"UW'u.h:igt dllu 1(J1}&'1l.oil' und IiJtJ~k\t HiI' ~bullJm:b"C'l1'iIID:!~t u~ uru!ie'OO Plb.e:. E6 i$t twr llin II1lch,wer, ~1II. ,ftJfLtJ~hp.jdI'Hl. Q.b '~8 sl~h umWu:im wi'.l.'Jdi~e<p_ Jngcitt ,ol3.er 011.1' m::iEiIl me \-I'Qdfiu~luln.G'
~ ,M]:mon

hu nd'ilU.

!'!!. 'Rn~eJI1el';!;EIl~ -vor d~la. ~gJl~ mH 8Oi1.1A.rtilluL 'jfgg,[_iJi:' her" ~nFII·",erarulllJi~ illill t'g, oiJltll...n wmijg \:vir;~mn Mltii:.(ioDBftrb5l.1J·bi u d
\'Cl"T"9:

sw~ S-~.rr&u'ilr. S. R'll"UlCb,an'! G~gner Erf2,eugt~:von .£U(lb,r, odlli.., '{~;flIiig~' i\l&ie9~ I3ffi-Tlll!:h O~l' Oos-clmnJaCiI£ .. ZwlJJgt j&II. oo,h!"r den 'G~I1.t1., dll nr ~'IlI, ~er p~.oo--nJj,~b_ ,S,l.elll~lt"bG'il i'ml JCf1t.em FruJe' ~i~ l.lei'Miilldm:wng.0D. ae!!Iieb:ru.lBn .d. .4r,. JiI~ullh~gwi,g iii 'iilJl, NAll:c ~.

Gf!g;!ler~ 've:ranl:!:ln ibn

7.Wf

B~t~1Ln,g :~.iDer F~l!ts'k!U'l1Wg. w'Oiur-o :s.e~'hn JbH!Ilpd(!ir~~!!ll' flyl'l ~zt


Die
T-Nl';lpe Nittl~~

~.

5ein~

J!rW.n~~ufte-.m
[-ilr di'
E"8

"IIiIlU-

,a~lI"

des fl.IlU:Ilb:SjI,1lD'Ii-~alm1l, w~ mcllt U!ll:!.r..~~idtliel!"'. Im l\1~llidll.'ln hantiflLe


mil

miens
11-

!liclJ

WU 9

om11,lt!'D jf1nll

i til ~! 'Iil R ,r ~1. ~"e:i:i!l..iiljch'll$ Ad~11ari~foual' klU1'l! d'qjJ~d1,B;ruuclitb lDg'Wlg '!:WI' .De~ht:Qllpund Fe.l]ed,ill.~tUnde., :!ID'" w;i13' d. Ba:ijel'iM l, mmnhilnlltigt 1mw. \i'all%!' b!~Iu'i!",l'l \ll'e~,. d (I 'l' V
Ii! 11'
t'ij'

Sh!~l€!!I.ltlil : 1. D]f!\i(l-i'b,iIICI,!iU'npn

iii I ill N~l!"~cl't.wliit1~'!lII

we.l'I~e.a 'l"ll"iBelwOr-t.

.2. ~rl1jcl:tC'

'F.Ji"tlJl~DUl.IWm;njJm~1iIAg.M

~e~['ve~6r'L Ullfillll, du'tcb JR:lilueh Untefm;iil7lmlg \~fi hiew- edll{\jQflklb. 3. ~~!!S~I~hwgMP ,Pa.J1%t!I",;",ag:ell jtiliwlBl'O,lJ(ij111ZUrictgcl:lHD. n,HU -h.scl.'!ub. Idea feitndH'llbl'll Fl;lUElI' 'alt~~M WPi!'dlilTI.
.. J!:Ii.U nb'V'Wld~

me

zu

.... \;I~[u:8Z'W"(!cli1cm

dflr FU~g.~r_ll_ r s-t


{.IE

2. ~ lJ:'~bcndc ,Rou.cli.W0[ky. ~!1n. KEBDer.en &d1i:!lluhl\l1'l, S1aJ:1l1:UeMt 'kij~n: Ill" ,Eillprueil[Ul'fl~oh!~"':btQ!lC slto:.lU'kttLnt_t~c.btip:a . g__~ ~l!IDUbemM~s illJil' &ku.p{1lI;1ig: ~m;..eln.w~ i!l[t!,~.nd ~r 'li'ru'~Ijnd~rn.. S. Whiliti~ .ZillTe .t~ nwf dam S~h,1~'f:ftlldec ll~l.Ql'l'1 obm,fJI

nli~wrien

cliw-cJm,

daB

me \'00
4.

dJer e~gf!lilin AmUi1.I io ~itr:kJI, lmt! ~bomwn ~'llTdJUl_, Erne ~tI n.ab,~ \~jJr ,rr&- Trupp gtlh"!gt.e, u]ldllll"dlm,~h,tiGo Bl.l.u,obi-

inlFn:ii

~lID duo

Allli~dt!h~'1

be:j

Zl'Ii'l:C1l

llH:s;rn.illC~.

waml
A:u_c_b

~r1fl(iilidt~

Q11'l!ihd.21T1

,1lh'I1' ~,~i"~kweie1leElde:1'I Tropp~ f5clm:b>; ~nd! .1r;U'ob.feIttl lhn WEoootaul'.nAbm~ in 8.flo:tdJicli;lVorliii.nde_ Fl, Bw AbwehJrkimlpf'3i1J. 'llj'u~W!!IIle'll r!~lIHi\u~raJliJop~ ls.t Edn. G~lli!il'mUcll von l@.u.i2bsc.b~t:4gm-.tiI:ma'~fI l!l,ur d.ru:m tuJisBi&t 'IlIIi(l]W1 W!1!'I1 in dC'1' St~Ull:liilg
iI:j(W"fU.l'e&

~1twe:I."L

.Ier Trfl-PII0

..Fen.~B om, lI~r:k~


dii!
~rgIJL"I]~ci:ml.

B~ta.llkom:me:J!l~
Ii1fi~

o'ri,l'lutiQJ['UIlg

Bsl-

nr:bI,~Ur~Jildm G~a!h:Utz~ill~11ld l?,!!,n~rwa;gen 1

moot

lp,im'd~r..h

ni~hI

wbuJ lllEllll Ll,2,f ~riffsrlGlillliiThng~ 5. R,'l,'W!w, UllIn'i:~~ Wl" der e.i:t~nfn TfUPlJet lJiiQh'l IDeci~bl~ f.frind.1d~!fli5:Mli!hidF!i1fin~eF a.d: ~ din dill[ 'GelDer 'in ~ Qin l!lJlh!lllJlll.aa Zitll

A"Us-

m~lJ!,giltl[UmL

O. Dei T,IlnJ:ti"iilmle.n Afi_m",:de.rt:lUlIl! 111i1wW!f~

m!!"d...

cif:b'l,tg Ql1lliills.l1.lt!\' r1uu['b D T~kQ:ljj,Ii:~~n tliJmd ~m ~gOCl:ine'1l I{jPfI R~~di!,ant\l

rueh:h~

OOt :rli.~I'l.

'IO'etm;ulat. 6. (iriillll"e Rauj}hllulSSIllD l;~ill'l.'m, l:Uu c.igmw L:u1lnu'fklbJl;Jlulf. Die' Vilrw,tmium,g von II.R1UD!cl~ dm (l'flftll, ~~H:bltel~ ~ \1'~l'lW'llfillill'llhl]1' I!.nm: ~M- ~l',gf'li~:t!iSJ I!!!"iillnng:ultl:r 'm nO'tE'a!llh~ :k.ummi;!ntip,n [JVilHflClu~SE!.n '11m d IOOl}.t\ ~liIaue Si'l!('.Wi,jJ,lUituHI dil't' ~mi::;l·hlID Mlt Ll't Ehli Ii-IL d~w r

"1" ~!~~UII'zeUg;ttll'
(!IIIJ~n~uIU~~l ~ Zil!:lhJ', Will

ittl

rtil

'Ra.~hschmn Un: gt'L'!.ri!ig~_lld r Ail]ooebm;[II;I!; nil' I1riiuen, Amnlll'iS'.el'w."I'(!E. Y'lJii'fIJ~inD!8\l:.e.potg \I. (1:,
1;i'DR

rnoIt't

S~~nU<h. 1'l{:i!lrIMn

'I~Db.mD'l. :sewn Ern~ daJJnl fj!lH~"'" dru:- '~,HmJl\1 nlllbmilli_~1 .r.ll .. JIll1!), dl:!l' ElIllwwt!idullt!f 110 llmh~~"[iJI ntl"lli~~SIlWni"l'1!

d It' V

'rl(l](lj~H11l'

~r'fiJlleli' \lIn Mlgkmt.

v{l''II'lxdmUfin

!J~,.'ibl'n.

Hill 2., Di,e

Gifhmu:hermugung.

1!"ragG de:r JBed'euhma gill ~gen ll~liI.fJ_bes" cler hirm- und: Gmrmitc.intaJlidru! .rlila dj\\rurd'e eu:[ ,Ii ilundar AWi ~:II'hl11 ifn W,BUkrJ. Idmcl1 !ilh:l EiJI1iill1lmtlll' ~ doufisCl:he:nI1I~~chos-ses mit Dipb:M,ylddQ:ram ~~iil1lliB angeregt. n jJmen dj,l! H'lU'i't9tl Llh,g m~., i pMlddselJ(~ V@r'W8.l'Jlduqg d Di)il!looyillUiol"atabm .n d r FronL \lor Krj.I\'D, _0 Dioo~ me.hlf selM:CJ Stl ~.n16'n a:!~ i~ ~ur EQe:ll,Wg~ng' s;i!fLigen lHJtunlles del wiud rhQ,1,t Brw.iilrnt n, . c..-ll· I:h~mg ~~hendb QUfi ,0111'• .J9. 'OhwJ1!i'ikri:n und 20 \l'. R. Z·nn~ lracli1mrid od !:i Silwr;wn", mLL'll(dfll!01:jd. in UFllllHmD" I.hr, ns-Eom.bi.ru tlod H~Ql8t '. [h~1mimat2~tturch'd-i;inge~ Wit,,~, Htluld an dj , 1iiJ~ _ iphu,n}l'tclllt1lr~U:'sb:iJg, Dlljeht bel'&J1 me Mls.Qbnq 'ilm 1I!I@l"flId~llIei it degfllbwod:i-

w.~g

lnh II' I ,Ifin I1llA "111 'III • om h '~111 I J 1l~1UI D[pb-enyfefa['tlrarain und 2, ~uuml r1LU II, 'II) 1"uhl' r, ~':m III nmtH, r CUfL:oohiUer WlU' hl r dl§o i* h~ f, 11 tHe, I I] 1 . t_..ll Rl·II,;'II; I I" ~Ult l~ob, in idr' dlllii II 'hli ; h4.~Ute ~nnn'lp l oJil'r "Vonl:!1n,lIl PI ,•• ~ l'rdn:nL 'Qeirml ·lIr UI~11 w~ltt~E' d~'r TJer·'lw1 nh~f enuuon ,~Iill did, I(Nt. Mtdlnd l WI br'llnntmde ~Wlllu]!lpl[ ntDam.~ dilll E IJhll • D 1lI!'lllfllm.d1J.

f1k

~kif!)l

1"('lID

:Ul' f'.D'I
Un

urul

filii

Im"~l.:'ll.Il1~a~

gt,(i,hrom.d'e l{i1Jlt1l tlinr1 E!tp1!O

nn ~ lri
iffl'h dlltcb

'Mll'"da:nlrt,plfu~ dru::: 1'Jiph(]nflnh~bll'{l.l'\8 1'1 nn.1lb ct'wa. 00' Iennil.D. iii Dimpi1 mit nhe.l· dnfiDrugdoo V-~nj:U .1!i,M-DiDtii. Dffie li.tIhn Atfs'S'l1i'QmU'l'lgSlI' hW1ndigt it
ioj)hgg.'
I •.

w~ hlndl!'r
e:~

in. En l.WUmH d

Npnc.bta.

j,

,.t\tt6Jfi:tuJJlultj,--ud

belrug'

N'Iil'Ub dem, Kriep Ih~n tfje ElllgUiD_d~ IIiILD..li J.\.m:ill'l nOr I~B Aus~ bsn rIM' gW.isan Jtgy~ I'Z ugo:n8, '"~ it r fo:tlge~l,iI., 011' l'8Ucb'~ - _~ ~p.~bl 1-oJIe J:rlilU,ffi .. ZUJ n dooten. - i ballmo mn ' IP'!)Jle, An$lJl~ cltcn'li'$ooili!f V;~t'.bmdUJlgen, WlDI"gn.niuh!lil lUTh~ orpom.,ne ,d.n:rnufhtn diu r1i!h~J["oqt. lJ,lme j:'oo'lmab D.IUI'lm.sc:hJW:IJ d oj noo till m Djilliumyilcllil'orQrMIii! Ob6l'lqelltm ICo[('plIr Lilrur.m 1J:ndg~. ,Jedentulw en1tblt.U lh ,Zw.etil hebRnlg~ b!JlI ift-llnu Wt"".e di Vi r.biRfWB -. D.• ~M~. , imiIJI Jhi1en ta~ltruji:!r1i~(I GiJt-lIil1tmUQ. W'llt m:il "C:.-1N&i.lllll_iIlK und Ra.u~uq :gerUDt. .r. Ubitofl win) du._r,cb Hii;w< zurn V.e,rd:ampfQ1l gebl'ubt u,m~dmjt dem g]a.W.cll:~ tig 1!1.Z!3:ttgitlli'" I un • ligll.ll ]~ill..lcll jgenmQflt Diit8A.~D 'dBr 1dhIDbUll ,edolgf in .IJ~io.her \\7 ~1 bei. d h Jm:gifi igoD. B ·lLIIclitkormn. Fries' ~), gi' iJljor di - d Kftlt~ nachBll.eheJlw, Aogallool: . H t - Ii, Hi \Ii C l:1]c'.,. Z' Ii! B., 1~ (T'~ . ~IC ;$ m IQ It C a. Ii 1 ~" DJ:!:i'e llall'Mltlel"l~(, ibesnI omen ItnmGlm:mrm~ flnlRCh'l:lru(h:h:i.~ ,IDrtkf.:tii]Ult aus d:iirlIlir.rm Eimnib1ecll, del' in l!ineof Biie._ Illit Rauc~un.B taD!. J II' GUtbobiUor \Va:r FIli' cln.1ttn Stop'lcu, 800 ,1:e.icli1s~OO:za1WD (~ i, go ) " i.aU '\len "~d(l Sell" als 1OO'~.r.I' hterlJr Im Qiftlile.hiUe. ~ i· "bthE .. "~ 1Wiel' Metn.1ln I:llRft, N!ilh Ansr.ilQd.l'lD dOE K.el5 hegllon nneb xilltn Srkun da'n ZolLh6uhsL die IbmehMl wink] [lnl full' Baut'JhmiUh1li HI. lnf(l~ tle eD.:I:sleh!ld n JHfm ~IUDO~~ dmtl.dallmopren Itmt gO dem ln~l1IdDIl GHlafpJ UI!Il ZUllIUJ: snr Ao.uc.:hwoUlio &~i iEiM :M!hn.rW uum;. dum fill lmJ] aUUi J1 dN mfbi~D;Uin d 'l\8,.llnh\\'oJk~; DaUCll" 6 "va d~r Mind~. N[I(lh sEClis Wnur:eli. '{,mr iH.e Ki3.r~ lI'oll~!{ ~~~l"hl'lL.Ill!It Iii n-R u. tel'ze Dhp' r nid u:Jd mfDIk' ~ Hill ,1 I ~ wur pi~p, r.r1huil I'Fjrruige EU'h ... all Eis.flJlJ~ ·(th mil
I ~ a

I'lJ.fl! ~U'(gt;.gehm w'IlJ,lIe~w.

Viel' biB fiinf' MinlU1llllTh. E:'rzeulunlI' 'lOll! kilinsUichem Np.bdl u n d UiI'Ir u·)I 0 F ~ u g fl; e' 0 ,(Ill. N bliCMrlne. \TOU 'h,1113 ua -UlQt~ han w(!b iMl W'1'I1_:iw .owU1 rus Zl'Irtm~ijJilgor Ei~~'~~'ll'l lie Flngvmg-es 1:1 {qiJI feind1frih aldm 'Wll! iLuch:tl]m e< d~,kl'n €iJe:r lil~we,litWtl,1lCi1il ,~t'nll'~ Tr-l'aJpplllI p-pmfe:i md I idLa Fm'l:I,Itl:mill.\Jwht b w~b.rl. Aooh IJ IlPhdQf1 ~iml!P'r R,fllucllbomblm iom FE r ab g wOfdl!Jl. mIr 'li'awbu~ d~:r. 1lI1i1..k:s, d:urll'lh. TlliBliThl'Ull..i !if Ii' ].J. hI:ptDnldlin.'iun iHt imJit .Er'ro1,l 'l,torSI) ht WOTWlfl. AIJlIl!!"riklBlllisth V 'r5&~l1lU huujl1 Iii), \\'1 a., J 11lLJillid hinJ llAI3. d:if' Vel'Deb~L1Bg 1;_ aBe,. l lfind.\it." j'fti!o VOin J..lln..im~~g","ll nnsftir Ittle- Zuknnft errhohl!.cl:tt:l Btdmlfur:ln

hal:J .iI, kanrpf·

m:rdi.

"uUh dle EriSltl.8,nn

\1011

Gt:rrlr u.cb

ft IA

Pl~

I-en

al

An~t'iff$~

'd,li

K'le[.ohHitig'

])Nj!ru~jMcl,
1

1M JJ~liitig!lfl

fH[l~'f-

r .ehe-int ihnap_ z~,e' 1iHlig ( 18'1. .1l~' S, 7), Dj 8tH' a llung I[!hwr 7J ecke:llIibillrechen!ll{!,Q G8,Mlrh~bll!l'lll!1lltll' rfltt Rl!!ucbiHe.l!"~1i1" Fli~~( i l IdeJmr ron i.bn.m ~~

,~m flbl1gcu i )'1' I rM1Lo, ill II Jam fidEm 'VQfI\!Dr I'J lun hun, ~ JlUrV;1l1 Kw:l!lli'ljp~1!., din ~~ meW. t 1II11 lillttll

Rl'Oht ,tim ,.k\fl~isti,c:h 'flU nul,tl I·in'! r III.U7.lj, dl u:£;.t"Oj di.lS .J t, J"!i' I • 2... 1l1::1! !·h.,; 1 I.LI r ZI'~ til , W"wrhllligbllnt beb;unl!t 1,\'11 nIM". ip I .ut I. ~f r li' .1 •
II &.111

rtF. iIII
II 'i'l'f

hi

,k

Ilwh

lid!

-L!l:1J
I,

h.l!lmn.

In W

hl'lllll~,

II 1

~.

0- 1ui;t!.eh{fii ~ 11. Ulr H(I III I En'fmtlUJ , ~L IItJht dl!.ll1 GCii!'Um,r IIIclbi&t, l!IlI '~ !!IU r 'Ii,em 181"1.l1l11II "V1:1'I"l1i1 lIl1 11, Kl!!iilllcll.eEmr.U. lind LlIll~ti~ J¥dllllllw .. hnb:n _ mil .ell! I~ ~l IJr I 11 ~ten1 @.m iD r aD fdigf ~n \Vliff 111 h D. Ule h~AlII':Il!i; III .baben ,fwt ~ 'en. • ';dB' -. ' _ld 1m! Frank III ~ 11111 ,J'li Prlmrlt.E:. I nldi. K¢'Ilmclil J.7rM~ Vuimm~ ~l;ruhh!n tI~1I aAiltrii:!1C .11.. I il It 111-' ~.IlI1f'~ Mod OOIclUq dclt I~ tri ill!! ~'!:u~!w lWe;Jtfilmil1~ V9r.'

Ei e
'1 ru'lllmg!:on

Fml

gUUj~ 'KlhlU'l~ ~l"fuJH di Fml{~ td.:U:[ ~ I!r KOllrr~I·I.n' i 7. JanusI' 11l1:22~ ri,l' tiie We~tll1iehil:o AU1(lrlikn ,:11 • h~i
,J3.111111 Ul1d

~,ud. -pl·.q.nkllei~ gfftig.l!f ' .. se' tw~ Yed.l"Hl~ t'rhNU ~L'" ,~Jlp'ol on

hdie.n uoo[(linkIJ mem, IIU!'!, Ve'I'''\1'lHlUlU11~ "-ci g' hDfldiLLL'lgen Rill !iii!fbJ(l~, 1leir A1'\ [} ! £iI lh D!Jl!b!b&f;lIl'nde Fws aut, tl'lllThlR iie gu,nlll"e des g ~ ,oovtrr':DIfn.ls. t~Jxiqll' IU

slmJi'l jff"S .RiD-Gi, It hlli' ~I() 'lOu!;, (j.f1ll~ul'JS :mmJ.h\11l:li on p}'\(j)~ I~ annIQK'Ll.C'S U,\,tUlLt I!t~ (Illmiamn" 1:\ jutlkl li'lTiEl V~1ll" l'Q~iQ'O ~lfiiv~f Ila 1I~11 ,Oll~e * ohillsU. et I nh:'midinfi q~' \~·ti!DIP1t11~~1.'f8..il:l11 ,qD,muJ~, • fill ruW,. a~rlilllll!i [IJ plus lIi'llIDtd nambre ~11.'!ti E'uis8Al!.efi '1Il1lll ~Iulle'. Lt7IulA~ 8.~ sJglliJ.la.:ilrr·e dmllli!ll~ t~ s~n erfL~L·' uni~Il'ml'~

mv~

I~~

fif'l!Dnl'l.(t]tl~
$~prlOO'

omntll
I

iucllHillo!l'~e BU
OO[lIj i~l'lil

drtiH d
'~lll

gens ooUe rnl~lotion.


IlIRfiop~

It

gl.ll~men~ W la

~n Jlrnt[quOi des

d~~

H'i!l\l ,tl

l;"eeoflDu.itre t::eUe prnbib-ilim~


~i[llrlJ
'31}('5,

oovteon~nt

e L elt'srfl m;, m itent touia

dQ oonmdere.' mID h' iBS il1U;h'ea nl!:,tjo~c5cilri1i~

ndnltu'r FLU IPl,Mm1 a:ct'lH!d}~ 1IJ;i~ "~,!fUq ~l!I ldi r OOBrli·lle!ll. Er lirnng:· gil1g von Am 1 61Ui. I sum WIlT jed'l)I;fh di.~rBe:sWlh;u' I.llrler:r.ni.enne't" '0 !tat in ~ 11 11!fI.iI1I') b.ni:sc'lwtl p~mmJm ein cldil;lhil'r UIDllill'l"Ul1d~~_~Ch'\ilJ.Q 7:.U:nge., de~' a1ii'lh clmlrlellfuJh ~ einl!!om lP':rapnR: 'm) I~athri,u,g ft]-r Buibeb'lhm dl clltlll'mist;.hen 1.8111,-SmH Is auswu !1m. - 11 hillchwd~ '1I'6IUiiqbm

~~~d~lmr~:
. ,A.

'bll'micilol

Bd,:tll IIi f. 2! 'il' Pfo:bllbi~["g .;DeI' ~illi der hbrli!l.mpk'Q'DF III'IUR J'DpI . dmmI in Wfd:ilimtclt Dnll

!1.rHI ,,",-e;'l~.1 Jug,i I hcml.,id


i'trill. I

III

En

fit .•

1"iu
I,

11"l~.

ilil dill, iI'll K:ri I'IWbl ift,b,iUi,$e:m. Dadlldb W~ C8 cil1l ir".:I:~ !MIn ~",.fdin A IIJIMlll Ifl" ii~lI!1~'1Il' , udp til ~ .. Wll11!b 6iol:-i fijil' den ' drun:pf wu'l (fir dlQ F.rikntl. II Y p, n f~1l aru . . pl'lW'lum, ji(l1II! !'!l"1I uf d:1e A· inhl ¥WI rnl'lJil'!lilwhllll'lU',n, die UII ,P]jJ w.o, wnIlJIill \I hl'lIl srUljpHl~ hj\t1!11 t C"'lWl!!Jlirf.l I. ' I! afll!l', un~ ri uWilm:!lU'f'iRduWIl; IL IJllh ""I 10 'IIi\' I . III V ~ 'I' I II II rlt illi. Ie ~1II hI! Krll,l~ml.ittillN: m WJ, woJil.cr 11 cl bun -1.:1111'1••
IG'ebl':p.uiby"
f,lW.I~1

itm

ten R

W iI.,hro. tp:I' t1;l '1"'. 1M

rl'h~lIlIr

ur