Sie sind auf Seite 1von 32

SuDHiR Chauhan

%r{e

ixi,ua

cl.rrro tiurucr i.rr uricril o,l,i/"1** *iu' dqt,'{*iecil


:llr[.r{s Grz.il q?'lalui "tqdd a3nol +rti

iir4

urr<lR<

qrf - S
gftur (qdlqdl-G+ail) s{{td qJ[ - 3
.rGtare s,c*r$
\,

ffiBfl* s
&r

se#kffuetrt

trt\cr U+r'rj-

, ,-'i[i.{ "r'.n,4 Ar{

Bua - i.so /-

by.

gtlir

ul.stgt

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

dlqa

(1) {l-er
(3) u-zr

t.

aL &rr-li tj]- Ui+srr- uLrrqL,tl

-[1,r-tL,tl{1
+tLq

z.

1t; ututl
. (2) +tLuliu rLd u)
1:; reur-xL[Ucr Qu-t 1+y hrL.t
:d 'tLg{ .,t-rllc, {cirtde arll ,,tiqqt,l r} ?

.),

(1) rtit
(2) r-tLr,il
(3) r,iqt\tiqli' (q) ,rlll
uiot.,ilaL uLefl{ tiitt lti ,arqg r}

0)

lgqrzr.d

1r; *t,l
4.

5.

lls.t

+iLctr,r,Lg'l,r

1'a

i-n-r tq.r.rL-ti u[\lr,

lletc{txL

B.

9.

(2) 40
(4) 60
,{ra-t.tr t3 ;9 ?
121

stR*[1

(4)

r,1c1:-6ei1

qiu,{I4rir.u{l.i titir g',rr {li r1.{l uLi t} ?


6y +trsr{l &a 1z; uLtcfi {a
(3) q-3
(4) qdl
s'lqtJrL-r srL

qL+[l

Lt{

il,li-Ltlril

qte{crl

1ey
br{q'tct

rh-er sil'l.u
i tt lLt,rrti qt,t r}?

1zf

rl[

iLcuA-s

(4) f+ifB.t
].r%{t[ uu{1 qi

curL qdcti

c{trltt'd

(3) dig rd'r rlqi[\R.'t


(4) dil r,ti.'1ifl
-il,-t-tL,rir{i,,u uLeftg ,,u3"< rriir{l rg ui+ r}?

(t) ji.ri

1z;
(4)

ulhLetL

uLeil

c.it'''t
(3) lPr"u
li'a.tl .um uLt[1 {i r{1,iq r in I ct r Xlritilri ;-

(1)

ii3ft

iLr,r ,a,rRsL

itsL
tA. ,rllrgr-il lLttu{tr
(31

(1) RtctlcL
(a) rinttct

121 aLJ[<t
141

.iL.t

t ,,ti:

r} ?
(2) Bugr.
r,1

(4) 6l+L(i
oit).d it)-5t? 6r?t f.3,{qltctrrl e.{t{[ u_t {.[l s-tStit.t-tll q,ar.t r'Lei rr"1 edt ?
(2) [Es.trlici
1r; rhos
(3) 1r3(Un
1c1 uua +uiLi
zo. -t1{{t,rl{l rlir v,r?.q-ft qti 16 t} ?
(1) clla cirGle
(21 5P{r {Rd til.ct?.
cllalryc{I

(4)

zt. tcqi thu'r. siil m.t t)


(1)

Sttl&t1'[
?

'4er

(2) 6t3?t
(4) ,rg
1r1
t reilct.L tr) l%sril :u$ Goy Train) fl'Le{l
rttr uLl t) ?
g; za,+Ldc1sl 121 ritdlclil
,aLrtrrict
(3)
1+y
otnr0{ .l-r+r{R u{s1nr (qiaREe u{ ,,ri+
dtiu)13r,ttctrr +{ r,tLi( t} ?
6i <"t't'i
121 arl*lci.L
(4) 6eiqj
1s; sieut.u

lssi

iretsrrt

,at.leL r]?

6y

si'lt ri r

(2) r.ttptt s,tt+dl


1s; 1g++1,t1 Bla,tr- (a) trL[i [itr-tLa
Sd r,i-trLg,,r)tt q1"t qrL.il qur{ &?

(3)

19 ?

p) 8u 6tiu

.uri otrctt'r

g1 rtlrgl
(3) llqtet{

rr.

6u{l

(4) 6t'rui

.plld-s
111
(r; i.ttLl

t0.

sd

,1+rl {,tLd ,,tiqLr-t t31l rit,t .,j ?


(2) ra"6{;[) q;iqgl

(3) %rrui

r-:1f{,114]1,r[r{l

tL'r,t-t.t tLtUf e,rL ?

r.r[ uL4g..]

:,titrul ltrluLul
(t) ,,iLi ocil

[1

1ty

Uf Ul XtdUa5 Urtc{tcttult

s0

(3)

r-t {r

aitr,,t.t,,tctDi[i,i,{
1Z; cr'tts r,ii rtlg

p1 r,:r[ar
(4) ?L%eu-l

30

(3)

7.

r-g?

0)

{l,jpte
(1)

+tp-rt\[ uieil ,r]eft ie.LLJl flr)- ,-rcil.qqL\[


l,rL.{t e.il ?
(1) rB18
(2) 1853
.1875
.rsBO
(3)
(4)
QeLJIr,ri-r

6.

xlu

(2) n1l'1r
(4) +u-{ {{iqr
)-1.%rr
r.tLf.ttr tiirii 14 r,tt.Lrti ,,U{g d
5g
(1) ),tlCurrq Xie.r (2) urilrlr
.tDrgt
(3) -urra-3
1e1

(2) rtLuLt
(4) 1r%8u.i

(3) {SL?LE
72. :'Lequ rqri fir,ni c{Li -t1{tL{ril arl
qer,*iL Slqict .t ea'r rql ?

sudhi10939@gmail.com

rtLll +a
ZE. -{},rtL

SuDHiR Chauhan
crL,.titq r-Ltq'Ltl,{[

r_1.6.1

qcrr{c1

Iticttgt s.th qji.L \L) l.r,r{L.r t


61 gcti-Lr: flqrr'L r:ai.L
(2) ltlisl1i irta-t'r r:altcL
(a) )tt'rtL rLrri+j 5riL.r

.tig & ?
1z; :'itF-rut

ltLutt uia.r ,-19 *a(

(1) ldrri
(3) ttclr.LY
6; ttu?.r
zS. rll,ii eicajt.r :rrL ?-sl-tj d"6 +.aL ?
p) dzrcil
1r1 ",r,{il
(r1 iScct<
(4) iFr{r

ttirti-tirttLti SaicL
SO. -{l{.tL.riri} sd .i{[A "3rrt,r [U..,' ct{ti
1+1

r,t'LuL"tLr{l

26. i.rL urLl-fi ,rLJ[t[ ltqtttL 6,{q]L.L s j"l-r dtL


6.{. qLf 6i.{f ,tL) ,,t1gut qtt.t.iL,tl }tL4 ti ?

61 atitLutl

fZ.

?'t,c{lq

(2)

;i ru8ul E<i-{l qLat.,rqLi'u.tl


141
''t1

:eilrL-il crL'.j q,.rq utra :a1i1i.1


,aLdL eaL

(t)
?8.

5'sri1 !r1;"q1

,r1;1li
tqlt

qrL

sri {re,t[

0l

1e67

trqi

e,t'r

30.

ai,r

,ir

6qr,

,a.[Qz

1si areraud tt-tiu 1a1 qrq rirrlqt [A(J


r,Lt{t[
"trr-.trtl ,,4t1 liefl rg tr\tt'1 5r{t
(2) lrrrqr-l
.ttr lLrL
1A;

fi

5?ri

rLit{

p1

tilii.at

-tit q)llur e{

,1t{ qlr.t
5qt lL',rrt\t

?)tlctg

[itr.tu-5e-a"reL

't-tL{ltr

3<il

(2) rn[e,
(4) il'Ji

]ri. cui *qLdq qultL I75711

*.i

o1h

'-rirqqi

,+1.{d[

0) qEt ciruur

(2) 5(1qlu

(3)

1ay c.D.,rLeu

ti%.Gt

ett<t

qel&r

{Rdli i'

Utut"t.{t.ii ,AL{ r}
(1) ui[A.r-r

C.dL

"rrqrra .aF{.

{+al

t"L,rli gft tt,l.

(2) cr[R dr,4


(3)
(4) h%q qre
lii6r,ti{ uha tL"L.ttl' irotitLdl' 5qL rr,rlt1l

ut'ti.t
1sy zi{it
1r;

(2) q{lrr
(4) .ltlt:ri

?rl-u qrll:.tt

tr)

eR,rt,u
1s) lg,tLrct llr.r
iiliteLllr 3d d\

(2) Yt r,t"i sLr.ih


(4) q%lq

g1 eR,tL,ltL

(2) lrd+z{t.t
(4) urr{ }rir.r

(1) ururlr

121

P) ufht

91 rerler

c'icLL'rt

ar[\ettq

rrrrr{i

Bcl,it

sg

(3)
uRL,u{ {iei} ,ite ,itaL qL,:[L"u ltiL.ir_{ 1*r
"rcttci.

(1)
(3)

gal

(2) rRr
}u-mcilcr (4) dr"{rn
u.tend {fl 6q1 qlq.irtl ,,rLicl 6iq (,trElr 5qr
?r%-{1[ D

ccal'.{LJl 5qr

,rt{cil r} ?

at61t
(4) rrqyd'r-l
rr,{ra heDLli rql il%.t'tl
121

rs

6;

trRr

t}

ui-trrlr

1s1

ut{(

(3) ct.1.i
32, qtq3t rye 5{t ctelrti uL.re1 .,} ?
(2) {'ir
CI) P"ed
p;
(4) {qd
SS. rizeLQS {$j.pi.pr)-}ti stdr }r)i3 ,ti+tiLi
seqL{ }rL{.,} ?

uri{

qirt

).1%ette

(1) lodztrt
(3) lrsRrts

34.

ruhcr-ug

r,ttqcitti )ttc{t

q.L'{

qrqs?

3I.

6.t;-

(2)

q[aq',irtt'Jt (4)
3S. ttttt'A't t3t? r,lo{tip'-t

s9.

[hsr?

61

121

i-Lrr,{Ui

,,9|

(2) ',re68
(3) 196e
(4) 1e70
29. 1907-tt {r-d ,a[ti.ttt-t.t[ l'istu-rt r{LcLar q.it
a ,,tEiist-l.tt r,tt.tqtqi jtq etL ?

p1 ,trlQurtl

(3)

,ir1ir

1z)

(4) t4eti
,,triF,r-t ,,tqsLsL,{rdl -fte ,{1.[\ii.'r

(3)

[)

e'r.r

(1) tt{rqr
1zy zLlLRtt
(3) .tL.tt ,{}eqt-t (C) Ecu'[cL
lLr{i.t ltrr,td,Ua-t.t- iiuLc{l eLa:{i

r,ui{

(3) 'dqla

edl

[)

(f)

fUqr?rcr
r:rtr-

uZsr

llr.r

(2)

q%.6r

1+;

*.P,rL,tLL

sudhi10939@gmail.com

45. ,rlLdqtlrd l.qT{r.t


siiurar(,,i?

0-Rrlir,r

(l)

eF"u,aL

1sy

46. tr,nl rqtt{d-{ tti'i;r4d?


(1)
(3)

qr,11u.,41

(2)
(4)

(1)
(3)

hil
Errq(

,:11-EL,{ii{

6t.)-t

r-)tit

,11-rrrr.

r-ttqcl

r-9 ?

(3) rt{q,rrcrl{
Fill in the Blanks.
61

{qrl rqr{ r3

i3(
1ty uaL,:uia

(2) 1c-taLtgr(4) .{r'.rr

(3) 53lP.rCtr
50. r.q(Jllrdm ulq-tt.lt 5dtt.r.i r11) 7lr[[{

62.
i.1p.;.

(2) %rrg?
(4) r'.rr,{gr
'61
St. "Stt" ,.tct.tj nriL-ur{l tr... ci[{.
(2) Dr'.{
0) .4ar
(3) r4l6{,:t
(4) r,ilr-,,i
52.
uoe-ti uru-urrll tca r[LtiL.

zeial

tti'

53.

54.

s5.

56.

*tit

(4) lrar
1s; ltru)
"rqtfcp" sr('t'r't l.B,crr{I e.t6.G sillii.
{1) t tLt ttt.
(2) qDt{trr
(3) lirtqtt
F) ql.re

"euqr" sr6r,i a3,cr{l


qirqi.
(1) JLrqtqE
(2) l,iil.rrs

(3) "treu{t
(4) 'r5rti
'.;':i i{'tLu1l &5i rr,eu1e.u ris sr,.., rilth.
(1)
(2) -,,r'rqi}u-r
(3)
(4) t+r(4iql-r
"?-L{t E'rdl i4i. a.s-L ytuL'' ss.r.riL ,{r{ t
(1) rir lrrHi rtg tLer
"i"r.lg
(2) ,.ri 6rtrr,t qre E{cil.
(3) ditrt ,,ittl)L ttt qtti
(4) .{rz5lii {sr ..rcu r}.

{i?-rL.r
{e'lHr-r

(2) tqqr
(4) q.rr.riltri

cold drinks have tro nrrtritive value.


(i) r.ikc
(2) like
(3) un like
(4) Unlike
Flardlv hatl i reachtd nry office

{3)

You r nressa ge-

(1) Than

[) iiflrl2"

121

.rdier

...,......1it1uids like juices and lrutternrilk,

gitt

:4u?

6; tL.tiou,ru

1+1

"r4.l"rris" ?r.,.cil liR ql1 uLiL.


(1) r,t-1. + 43ri5 (z) :,tt:rt +:,u
(3) ,a: + dst-rE (4) r4ij +.1,r-t,

(t) 66

"flq'tL,ri,ll ri{ rrr 'rdcil


u{ ?
(1) "dqLelqler -tu+ 1Z; teLc,tL iLitflu
1:1 liticu
1a1 +u,{ F-t.*r.i."
a?.er. q?.X ',r?i

1Z; .tt-:etil

60. ''[larti' loeil it'11{ r,iL,,t,tL.u.

.E.t,

utliur-t nL{{

(1) Id'ld
(3) ar(

59.

oui

49.

,1lDc?rtet{ (2) [r,L{lrrterr


F-rlicuLart (4) ,il1}4req

5S. -ftr{-tt rLr,a'Lrtirji r|.t.4.ty;,1.2 +is1r r.ir,ir.

xL{r

t5rlic{

(2) ai6"ll16
+Rr.r,,ur (4) "/rrrllr47. s.rLe'lqL,_ .Lr{r +rrL rtil_ql ),1i(
(I )
(2) ,rur.
(3) ,iceir.
(+) ,it'loLa
48.

ilqtL,ridl

SuDHiR Chauhan
SZ. +rL,{l qi:,tftqt,4t
i.fi
".yr,,

after

(2) Lrcfore
(4) l'hen.

Find outthe incorrect par.t. (lggnore the error of


punctutation)

63. If i do notecononrr, (1)/ I am sure that


(21 / all nrv monthlv expenses (3)i
ltould

64.

exceed nrv inconre. (4)

To girin comnranr'l (1)/ over any operatiot't (2) / one must lratl (3)/ a lot oi patience. (4)

.65. Tlre uruditor wrote (1)/ the report in


such (2)/ of the illegible hand rhat (3)1
he hinrselfcould not rearl it. (4)
Find the misspelt wdrd.

66. (1) Final


(3)

Fulfil .

(z) Unrill
(a) Carerirt

choose the one which best expresses the


meaning oi the given word.
67. Catalogue
(1) panrphlet
(2) Iist

(3) record

68.

(4) advertisenren t

Consequence

(1) result
(3) cause

order
(4) Inanner
(21

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

iLflqa
hoose the one word opposite in meaning
to the given word.

(1) 4s,000 ?F{qr (2) 50,000 iN'tL


(3) s5,000 l[\{ (4) 60,000 i[\'r.t

69. Brilliant
(2) dud
(4) dusty

(1) dumb
(3) dull

70.

Discontent

zr.

(1) consistency (2) satisfaction


(3) continuance (4) contention
'utti-tjsrti 6.'tg laLot'i'tt uru-{l uLl0Fts
l-r-l{t & ?
(2) ot-trr[=tzt
(1) -rqqEql"
(4) rtgtit.tt
G) dlaclu

72. 5rSrilri.q rtdali 1'ri-tc[l utRdt\i


]r,tr-u Xllud{til Trr-r ot-ttqq s
(2) Ftoitt
(1) -rqasEl
1e; rLaruue

73.

t'd?.Ld

141

l{

edl ?
61 -t.[tLri3i

ei

(1) 60
(3) 50

l.':[*.tott6.'ti.tt
ri1'1ti'11tq dlqtjl
1s1 gutt'trttd \ici 1e1
74. 'l.i{lpr' {i-u r,-r[\aL{ 'tt}t ],tLqi.
(2) 0\'i{
61 uti<
(r) {hlhcnqt tH (4) 6urirl'}:'{l
zs. 1rtr.[l +tt[Uc{.il rer\ }tt{qct1 tt't "ruttci.

rar

26.

(0.3)3

(1)
(3)

qlron iaet

qLq

0.27

0.027

72. 3000 tN{r{ act q{i

ia{

erLt

0)

78. ris li,,,t-rt


79. q *

(1)
(3)

ii-tL sd

4s0

80.

.rLu{I

87
6e

ts

(2) 78
(4) e6

.qfirt-ft utL.rs i.0 hesdtL 8 % &. 'il


i.ft utqs 4 ,000 3[q{ e]t r rtj i'ti [iter.t'{l
Grt,l

izdl

13) 1Z:l

x 196 utrt,
.
- *=
dt x.tt LSId r-9...
Itr -X

%.

(2) 28
(4) 32

(2) 28,47
(4) 25,30

(1) 30,40
(3) 20,30

r,ueieiet ui it\ 1{tqft


0. "& ilrrt s e{lzt qtetl .ttqqL,ti 'ati. ai 'tqt
FLaerqi iaer asL l,ueEis'te eiq ?

87- zo cfiar

350

Sd

11| 8'/.

urrq

ro z AQ rrtlG <tv

+5 %, 225 &, alt a

d. ,ti i ti*tt

ttttrt?'lr

0.0027

ii"rlL.tL r,isjti ut.rtuit 15 t}. a


d"qtiGetaLqaL i ri,qt{ ltt.rt[ t'aa-'t qqLri
rrL,r

li6 *'t sqct zrd mq D,


oft'rf-t't tl. iaej giL ?
(2\ 107.
(41 't3't

Q-srri to.rd.ti

27

(2) e73
(4) ee3

(3) e83

.t'L

(2) ss l{Ra
(4) 4s [\[\e

trir.r ,tqL r,ru.ft 6,r?-ri leiL.tL Z : 3'J. 10


q{ qu1 l,itqrd 3 : + rrir. ilq-{i qdqr.t 6,t{

e63

(1)
(3)

rillitctL

(2)
(4)

ur

t\tlta
[\t]B

(1) s6
(3) 24

121 +tr.+q.{l'is
1+1

121

.u{l 60 Drtl. rrtit Eeu'{l ul'{dl


',ttqt{l
rgr mt u . eri +s lrrR) qu'['t D . qtrlL 3'-.tL
,t-{l ur,t to z r,t'Ldl ei.r.ti rtt't3r-1{1 }tlet,
,{e'iqaL izei at,r qt.tri ?

r't'lt

trzrdut

fZ'r'{
1+1 ro rd

6; r: rd
1s1 tt.rd
,,r.r

1z;

(1) i'tl.ttdi 'tt{1


(3) 6ttgotlArt+t

uin'r a\ititA d.'il ui i'{l uilLrt 6,t1


ts.a qd .,1t.{, .ti.tqt uisl.t'{t 6'tl izc{l ?

srtt

ufdct uou.{l utqtt'[lqtt'iid]

[\.s.tL +qLt g ,,rLt{t ?


(21 32
(1) 30
(4) 18
l3l 24
q'{-ti
zo uirtLu'r-{I ttiut 6,t?. 14 q'[ t] . I e
{g u'rEr't i.,ti{l qteti'atrr r} ui tl 'tq'L

ltact,ii

zo z

(2) 15
(4) 14

(1) 15
(3) 18

88. ?is q{ftrtl air [trate{lu'rri c.1mLc{l +tutt


lgd ,,trtq t{i. hc,t c{lqL. OS.A Z haiPfiui
r,ri ss.z z [\qL{i t}{lc[3
.jrtt,il
"il qfleu*ti gr 2000 lqatril ,,j{, .tt
iltr E{t qi hqq iaeL hardlei rt\i ?
(2) s00
(1) 4s0
(4) 600
(3) s20

.j"nt.[I

c{lg

SuDHiR Chauhan
as. -[[ir r,iLuct u,lettsrti
-

(i)

il
11

ctLt iz<15 *ir

it r,tLfiell ttrtl .itaqqtrtl ,,tt.tt'r ?


21 42149
-- _

ss.

t.rLi

udt
\i,t{

90.

7.55 x 7.55

(2) se
(4) 'dlu

-2x

7.55 x 255 + 2.55 x Z.S5 =?

(2) 1s
(4) 2.5
ti{qt (SrP[ 9s) tii{i,rctl\iur.t R-e.u rgui ti

92.

(1)

94.

'16

{2) 17
(4) 1e
(2) 43
(4) s4

706,?,94,88.82

(2\ 112
(4) 100

1s, 19,?,27,31

(1)
(3)

(21 73
(4) 2s

21

20

so. x l,ri yotiz.trqtqt'r r). "ir z, x.tr[\,u d,


,{ig y, z .ti Bsrj .te{I, ,t'r y ui z rrt

+i6iq

siq

(1) Bstt .tru [Qru 121 ordt rtqr arL6


1S; otdlo dqr Ersr 1C; tr,{l ,li .uru
97.. -fl{ ,4Ge r{s1?. Aeft,ti aqr izcrL Na r} t.{l
&r q&er H qr{l +uqcti, ,rtg dLr ut$t n ur{

tt!
HPMXTMRHMRCKMHPTLMRN

98.

(1)

1et

(3)

l'tt

-[Ii

(2)
(4)

att?,

d.

r,uqqtii qrire q.{tqru rito{qi

.fti

l,ute A'{lrilrrt h.etL uri uLrr't ?


$
BS4CRMgNPDKWFA2EJTXUQ
H LTY6CS
BRC,8MR,49M,

(2)

a7

8;3

(4) l

;.

%cttbt

77,19,16,20,?,?1

(1) 102
(3) e6

95.

(3)

44

(41 20

(1) 11
(3) .l 5
93.2,5,7,'12,19,31,?
CI) s0
(3) 4e

til.

8x7-B *10 .2=?

1,1,9,?,25

Ql

"u'u,ti

KURESHi idl{ii eqqt.ri i,rL.iu ?


(1) JRGQSI
(2) LVSFTT
(3)
61 uL,tir{I ti.i
roo. d x 'ti uzl t} +, +'il qzl r) . , - r'r ur{ r}
x r,ti + .t't r,tr[ t] + <tlt

r,ttqe.'t ?

(1) 15
(3) 11

"r

NtsrGUl

(1) 2s
(3) s

97.

(2) eKW
(3) CNe
(4) RPN
qil r'rd riiifdr ouqrtlHaNGERiTDIN,tcG
eq..{L\l .ar{ ..}, ,ti
uii[itr

3'7'-'9'9'1s'11

(1)
(3)

9K n

1.

(3)

5.

(2)

9-

(3)

13.

(1)

77.

(4)

21,.

(21

2. (1) 3. (4) 4.
6. (1) 7. (21 8.
10. (3) 11. 12) "12.
"14. (1) 1s. (4) 16.
18. (41 le. (1) 20.
22. (2) 23. (3) 24.
26. (2) 27. (3) .28.
30. (3) 31. (2) 32.
34. (2) 3s. (1) 36.
38. (3) 3e. (2) 40.
42. (2) 43. 0) M.
4a. el 47. (1) 48.
s0. (3) sl. (2) 52.
54. (3) ss. (4) s6.
58. (2) se. (4) 60.
62 (4)

25.

(4)

7q

(1)

33.

(1)

37.

(1)

4L.

(2)

45.

(4)

49.

(4)

53.

(4)

57.

(3)

61..

(4)

63.

(1) ' .If I do

65.

noteconomise,
(3) one itrusthave,
(3) an illegible hand tha!

66.

(21

70.
74.
78.

94.

71.. (21 72.


(4) 7s. (2) 76.
(4) 7e. (2) 80.
a) 83. (3) 84.
(3) 87. 0)
88.
(1) e1. (2) e2.
(4) es. (2) e6.

98.

(3)

64.

82.
86.
90.

67. (2) 68. (1)

(2)

ee. (4)

100.

(2)
(3)
(2)
(2)
(2)

(3)
(1)

(2\
(4)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(2)
(2)
(4)

0)
(1)
(2)
(3)
(2)

6e.

(3)

73.

(2)

77.

(4)

81.

(3)

8s.

(1)

8e.

(21

e3.

(1)

e7.

(4)

(3)

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
121

sql

Stttti.ti

Grr]L'"i s.tt

'tta

gy uirt'"t[,U

+t,uqr.q.i

utiu?
121

tLt<t[4r ,,iti,ii rdttt r,tL'ts't'L 'lttLit


ttrt [i,t.tti ,-Ldltt

(r) rrVlq ,at.rt

lrtti

"tL'tr'ti 'itrti-'t

tttt.i

E.t.trli ;-14,{,,tLqr'iL't'ttii
.Ll'.{-6r,d1-t ut"6.it.ti,ri,i.i ri'[ att & ?
(1) qu.d stsi l,tie'Let

(4)

4.

5.

uhtt rLlt oicL aiaia-t

(3)

r,1Xg.'-t'tr1

1+1

lidz uieLa.t

(2) 'tLetdl
"titie-t

(3) ;{{gq'tr1 u11'tc1'1


1+; ulir'ttt rt1't c'itL .tlttet
ii,ii rqi s( i 'g,t .1",r t eL {
LL'

g'Q.

1s1 etir'-tL-t

liiDsr ii?rl

6iLI

[ia:

utrqt

,u),tirq{ u{

(2)

fl(t

/d'dqct;-ttt

61 t<r'totLti uZa
sRr.t.ti ti-tt gt,[i.tt':L

8.

.i.tt.tdl-[

ot

+rir.t gfr

,,ti

ur-urfl.

"ttctlr"'d}

(S) oiPtltdl
(4) ,,tqlitt

"'rtrtt

g'+

qi r4'.is-ttt
1z; atL.lliril rti ,t1.tL
1t;

Rs'

121

{Lct'r

,,t{D,rL (4) dtr.tLli{t

1sy e[Eer
srut qrLn'{l
(1) e.tut

iLit x3tl

t<tiq

(3)'.trqt.[l

tJ

(2) i;-'L\i q'lfztd'{tfir

itd

r'tLtidl
1+1

"L3uL't

t"l

13. '{ta EiL F-iL'i"''t l-tL q'[,ti rrt' .t


uL"iL

(r)

rq.

15.

t:-+L'tl

p-.tL I

(2)
(4)

r90e

(3) re21
rqt u?,ttql [UDt
(1) i{mGt

"otLtrt tvtsi

lite

r9r e

re3s

GruL

isr'j

{rrtc-tt u{

(2) '.itat-tLrtgr.tlQtgt
1+y

uitictt"-ti

tLr,'t

itei etLt"'ti

e,tL?

u)et

(2) r{etc\t rt['-il


gy ur.tLr
otir (4) 'xc{ttqta {Ut
1s1 gottw.ia
^-{"
+iqeta'q,ti j'tL':t't[
16.
{.t:,ri'tt '{t{g qt{ti
't{L
qqr,trti
r] ?

(r)

.t3?L

+iqereq

Xe'i +iqetct't
ti:-reLatr (4) Dqit {qeLc,t'{
(3)
?,t5ort-1. {tt+t-t}ti }tetqt?dj u[I.tl-t etivt,ti
.,t(tit

121

ultLt rttL.tl ',tt.rq ,1 ittt tLt

"u"Lt'tLtt

t9l

(1) ';rottct -tLltt (2) 1%lt'tl+tt


(3) .arqr {L,rt 1+; u.'it-t.t-ta-r,i'ilit.tl
18. .,i :rr,4.tt rtLiL(Lti s,tt B [i- r.t .{ L6a ti

{'i

r,tt .igt
'a'tt,rtr3"il ali ieL,)ai t] ?

t]

it-"tcL

(2) qLi rcit


(s) ct't{ u'di'c1 1+1 ctii rdxil
19. -il{.u.rizil sqL aj'ti" r-Lr4i lir,Jt ujl.L
'l
l-iL[\tt r.qt-t't 4',, t]\ ',.1
(1) r.,f ii1L11q i?i '{qrt.t,
(4) ). ''ti-tz
(3) h(t-t
ZO. ,{t,itL "u'.r.,{zt,i-i1 u: ur-,{[ tLaLqir-tll r'trtl
.t.tp iAi-l t,,j ri ?
(2) U.li%-t
(1) -lttl,trit
(4) qii
1Sl
1r1

(2) +u.qr@, utur.


(3) B.uu-tl'l E{t-rotq

B1-3x{.t

tq U

i{"ttt t9 1.

1t1 r,i.ru RtqteL-{l u.tla

1e)

',tLutll

(1) tl,,rtttri(

(3) dr.r{

-tl.itprir{l rjti .rEr. uidctt uLt ti,,itr & ?


(1) tqLtu lxt c'i[ (2) )"irt. 'i't' lt't
(4) (reu sttrttt
1s; otrta[}"
-[{tr uieia-ri.ridI qetr\t .tltil{ iq.'r ii'ti

'E

12.

Fret+.t,{iei('t

t ud?
pf iun-eL {cl.tqs
6.

G)

r,tL',{P-.{{-i}

121

Sl..ttrtl

1+) u+rtD.teu-ti [4-tLt


Grt.t.tr qqqtdl ,,1{|,t uLqrti qqLtL ttttt.t-t

g;

Gitr[L]ii

1s; tL[i\ut ut.ti 1+1 li-h,t lLrL;'


11. .ttfrrt qtnt 5,-tr Lr.r.tt ,,ttt'l.iLtt'lit .tLi lt,ti.t

uauL.t

tdde rJdia {trt


1s; otLt.{lt',ttltr L{cr
(2) ld.s

arSiL'ti

EtLtLtt

(4) 1u{rt: darltct('{ ]{4rtL''l"t


a,:t "i ltt ti'tLi u. . . .
,1 11c1;,{ trrt %,:tt'-tL
(2) cttci {LJL;(1) .lntr{ {Lrti

1:;
.Ll*ilear-i A[]{aL[ir5

l:.t

ai{

u-il.

21.

a,.r

SuDHiR Chauhan

)-(-tr

i t :t ..-_l

[rt.t

1q "1,gl

rid1.,isot-{l

i-:-yj;,;,

(r) tq

{ete,j[
(2) r-t'i,tli{ {qf.r,il (LartL
1i; ctiraettl a*.,1[i,it ]-rr,rrtou
1+1 rL,yu[i{ {crt[Ar{[ ]-rcrrrirorr
22. qt4{"t 1ee[t rtR rlt.rqttl ,,tL.r u ?

1tl

;,LEqh

(3)

r,t[q.

32. 3.tL r,icttul 4l..te-i-tL'i.tL


(1) tr% 1rrr

(3) crreE

-.rttr{rt

izctL .r,I

(31 7?
34.

35.

.-t,i
1:; ar r,{
?,6.

,.L.tg.vr

[\tt.[

o:

+rlrq.u ite]

r{l

1e1

1,1

trtr ltrt,trut

R1.t

uL,t

0)

tj,,ir.-tt

(3)
28.

tltrq

t'lrnr'{irfl ri,l
ttrtt.i

29.

?9

i,r-t

.u,trL .sr{-ri irL a)iL

1t;

0; +tLa[6Da

(a) i"a;:
38. rtqlr iL.tL rr{Lh.tr{i qt,{ r} ?
(2)
1r1 r[Rw

1ti 1"aii
39.

(3) qRa

fli [it.',rr-gr.

tl'i-ail

'rtd

1ay c,n)l
qiitr ireh

sit e,il

61 [hri"tLri er h.l{I 1z; ltiu c'ruit


1:1 ',iits u+u{l-t 1+1 it{ :,rct. .u+t":

(2) Dra;iL

11t\s
qiJir.r
1s1

(4) 6?qrir
i,isL, Dtdl a'-u "r,[-{l.i)

(I) i,ilerqr

40.

-il,j.tL,ridl
i,tLicir

fli

l*eei qsuLqu{l 0rtt,ti

"il{tr.tidt A,{ ai[irt"r'r.re {qr: e.ri ?


(1) arawflr(2). {u.s ?,uq1 tl

(l)

(3) '4'sl?

.[t{rt{ri] tler xlild PlarLl u?


1r; ulru irlofler (2) ;]r..r. iLzq
(3) 51au Erulllu 1e;
3. riltt.uu

II (4) :a5q:-(t4,,ttiril +u liit\ti atLr,.t-,ii rii?it qiqr


".l.rtti

ttL.

cue

i'+tBa 14 ttdoti+cttirt
1r1 tL.jt lctiu
1c) it)Jl-t
ilEr.u,ilr{i *qi ri.t drLu (n,{U r,
91 rLu[}tllu p1 Rui[i-,rL

II

30.

t<<1:,

u{lmguti ,,uie .Lre .Jq"r{ [i,ti,e :r_tqj


,t h,a,r[ c,itzi
ii,r'r u ?

{qLsr,{s.ri e'r{ r}

.tR..{ti

121 '+Lt{r r,rgsr-r

tsgs

,,r-t

ri{

irtl /:q[Fili{r rtrsi

LL,r

(a) irtr"ul qiqgfr


uL.{ utLr r.i-fr t\tr'.it s

'[irqi{iRse uruLqJl'i ortarrl yt.


sti t.u3 {'q :L.r[eq ri+rL&.t rii ?
0) 1882 r'ts?tli (2) 1885 qq.

rrlr-r

1t1 +.rL.il tir.trL-ii


121 +rL,il e.tLte ul+.r.ilai

1:1

eB

(1) qultr
(2) Bi5 ",u[ee
(3) riurda r,uRet urs
,riur,ra +rtP.<r ttLu
1C;

1z; oz .r,{
.rd

{4)

ir{,ig

t9 l

1ry oo

ar rir.Lu iae'r ei.iL cid.,i ?


(1) 82
(21 e2

(4) ?{dcits-r

25. ttql"rr a{ated.ti

e.tt

iir<tu zrriii(11 J.tr1 t\ht.. iiit*,ri


1a; jF-r ji
,jtr {Lru-.r
".t[Rri {tht\a ee,r+iatt'L

1r; rseo - uL.rjl (4)


i,

4Lqr

(z)

(4) til{eql

lQtrura.i[?t_{ h.tter si,ir r{ e(


(2) i{cqq
0) ?itgJtt

tietl1

33.

1e; t,tLi rtrttn iltrrlrl ird ,,ial r),r


1+1 r'rLi ,idi,isur s'Ld iLzildr ,{Lllrir{i
itU.tt3 r.,rlq.
23. }tsr4lr-ir "r-rr r{r .tt{-rl a,ilq ciLal1l z{q'L
t!..tl i
(1) 2[5{
1zy z-uDrrL

z+.

nfrt

1z; $,r
(4) lilliilrD
iL-t ,,rtqqtrti ,atq.tl udl

1t1 F-reL-t ,,tt qLfil ",[h (z) rri.rr{er{


111 i.1r trqrtq riqLe,, 1+1 3ct1t

[Aa{-t ri.rLru aLi.


1z; t,rLi rid lzr,ict ar,,r tar-u lrizfl

(3) {C(trir

3rt

6-tL.t

(t) t,trt ut,r ,lg[ sL.tr ,.r&er <trri"tL1


tlg-ttt

rt

11

{n Scrrori ,-,rt urtrlqd c,il

r,t.ua:LaL
Sr,.t
121
1r1 utrt;,riaL g) r{}rtrqlr

sudhi10939@gmail.com

aZ. ilrrl ltofl,t

ttttLUrr.iL

,ltA

ictiL lz;

61 si. hm

SuDHiR Chauhan
ro;6Elz sso i6t 10 teL:'tt eLdq ti s.

+itt.

t.rit.lrtli

qtr'

zL6[\t

"tat

1+1 ui.'{I.
ia1
ttq'[t
43. 1857 -tt tqLria +iqL'i trq{ r'rLl,t'tL
"rtr-( riql e.tt ?

ia...ttrl

ih.L

121

*12't

0) [ildt1

(2) Dtztl
(sutdh'{LP"u)
1r; rLi-tLd 1+1 lo'-si*rtil
qst 6*ttrtcttr-t gfi rqLig t] ?

(1) l'ttett
1z; auil
(4) r't6t6ttt
(3) qac[
47. -{lqtLtir{l td q't"rtr t*aL dla'aL'qu'tL)
[i'r,41 t,re.q tlt.r d ?
6; aL,tLer qrll qRtry-tL
,,itr rtR.ii'dtt
1z) lur(s
(3) (rtot(t qfl'tit'tL

1+; -tLcLLdt,{R,ttrytL
48, +t[},t t-rLutt3.,{l .rttLi rqi +tt.reL & ?
(1) ],teaitzt \,t+ttrLl 121 lrti.t lttlt[]tl

(3) fs{, tttttsli (4) Bq tetittrt?


49. lqi qs eftC-tt ruts,ti 6.u[*rt ri t] ?
(2) U5
(1) 1t
(4) ql'rr
1e1 1it+t

so. tu[.{i

sr.

eiq?

(2) 5
(1) 4
(4) B
(3\ 7
52. r,t6 ortht ti.{I U\LU 6'tl Z 'r'{ qtil tt'r

r{i

"rGt t''{I6'tr. zo
q,{ r}, ii z ,tloet'{l uA }r'r'rt'ri uLq &.
r{L q[&et-{l uitLtL 6'tl iac{l ?
1r1 so cd
1s1 zo

r{

1z; az

r{

1a1 z+

cd

z+

saLs.tl ,]i-rlr.t izcr,t

'{6}

(2) e5
(4) s.5

8.5

54. r,tS.tiLil .,tt1t,{l .t"t.t'ttiL .tla r:ll.t s l:


rqe si r) qt iq'l {,t iq,tL a'ttr.'.t'-:t 5 ;i r'ua
:)-'J. ,at ect-Lcttti .t-t izctL zrt aL"t
(2) 10 Yb
(1) 10.2s 9/"
(4) 2s :rb
(3) 21 9b

'tLt{

s?

s5. 4%-uszlzets?

7"
%

(2) 2 eb
(1) 20
(4\ ?%
(3) 0.02
sa. fu 3[t'-tLil'-rLt .r4'tL [i.ittut 'l'+qLril iir
{rtLrll.r + z lJut-t "a'r & "ii
'rqL'l t
*{r]t?
3[\tL-t1tu.rq +'j 'tIiL't izeL zsL t+'t
(2\ 25ta
(rl 72%
(4) 2o '"
(3) 28 %

57.

800 1[\,rL a +.{tL 11t11:-q 'r117{l Ozo 3[\'tL


.qL"ft]r
qL,r .,].
3 Z. q.tt:-,ttrii ,,iL.t .tt

tt

u{

izeil P{qi ?
1r1 to+o

1t\,u

121 o++

1[\tL

(+) qeo l[''t'{t

1r; wz trtQ.u
sa. 'ir i6 ,ir trtr't1 E't.t u[.t t'r u:' d lRti
qqrtqtrti r,tti, .ti q,llLt u'ttt'ti rs 3[\tiL'ti
qt'{ 0.
,t,Lt.{l t4'r1 u"{L qiqL2il s
"iLt-dl
.rd\L.i +trt.t.ti X[i tutll GT ,t s.iLqj.

59.

10
13

(3)

tir

1r

t: 3[\tL

121

1t\tt

iz tr[\'t

1a; ta 1[\ut
qi
A, B-[ utaL,i zs % qg srtLi{ t} ' .t
uLt ris.rd.ti zzo0 trl\'rL *tL't oi n'il'rLNs
1s1

3a ri-tt t}....

t),tqtl itit{l

0)

1r;

(2) 12
(4) 11
{r qd,ri 6qRti.,r}e, [Eqt e 't{ 0, dlqt
B.rt + .rt &. dl"i' ti'ril it't qqrl't iact't s{t
qfd[L{ e.t't
"ir qt .rrtti Uittt rtq P..rilrti
(1)
(3)

eL6.t tlit

otta

aii dFz't
i+1 etil thzt
1s1 <tii
M. ..te-crlA [i,{t{ hiueL riei r{ e{ ?
61 tiricn s'tqt[i5+t 121 t'tla i<tr
(4) r'Laft'ti
1a1 uL6),r
45. +qL &a,ti 6tdtt [dt[&<tt "tti utilk{.,t'{l?

gy aii

aLr-t

tz

s,tLeft

]ec{I

tooo
1s; tzoo

0)

ilt

i[\,u

trl\tt

121

t:so 1[\tt

1+1

tzso 3[\'tt

60. tis ie.u{l e *tt't'{l e trrt ltil


rrft, rciLs"{l orqril zr.i tlr

ut

zo t}'{1.

30 [icft'{lal

qfd squ4 risq'{l


+i t}.
'tL'.il
,,iiu,t r*q beL ti'[t c.il ?

3t

utat'ti

24 G{.isau 12]l 25 D'iI.lseLE


(3) 26 t]{1./5au (4) 27 E}it.l3ft
Fttu - (ordi es) r,ra.L u'.J ?

0)

or. gy uLru otiuA


(3)

irt

(2) 1t%e.tqat
(4) q{<

SUd hi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
63.

/-:.t:-Lri..r.

(1) )t?'l't1

iz;

1sy rsdla,ia

(4) t.{ro[

1r; ''rL6utct
(3) '[laL
(1) drir
(3) ur3rsr

1Z; ti,-tr.[}..t

!z-ei rr"r-iiftti {i.:1:. i} i_q.rirt,r 'iL


(1) ',li
(2} 1i

(4) 3ir-r
(2) {{
64.
(4) ei(
h;. 1ry grti
1z; *itt
(4) F.rdr
(3) 'l':tL
66. ruo6 cLANGoLt-Rrrl t,t.u iaer t{qri &
*-[1 qp]rtr,.o,ti teet r{ft !- r},teeL.i tlttqt{

67.

'r,rturt'-r'L

tioitt'sl'UL{l,idl ,]d

'thL-taL{l'-t'r,..... +tLt
g) 4'JrtLt
(2)
(4)
(3) '1.t

{a

r} %.fl

; 4:1,]) ;5 r;1

(2)
(1)

18
23

(3)

qt{o i

-tdl.

os. zu{lui i{t-il ri-rL iactl'.s

F-t

rrtL.

ii,ti

15
1

11z-[[[dcr aor,r

(3) I
zo. jt-[isL
t9 l

Gtrt iae{l & ?


(1) I i.
(3) 6 i.

(2) 5 3.
(4) 7 i.
htt (zo-z+) ilt a,tL t.1ut & a\i{} eir tquL
gtcr: a.rt-ft[d$, A"ts ,rtrr ]r'r5ur.i. iq[.r s.

riiur

a[,.o

lull.u-ii

(4)

iecLL

t[L{

(2)

(4)

&.

+ii{qL:-p{I u?

r.tii ',rtt{,0,1' &,{t ].trti--[[

itolu

P1 !td,;it,t lrle
(a) iui4 ti,t.i,
Etta ,tut.{-ttr" tt{rt3l.1r t./-',Jl

1r1 ttPrrL
1:1 rttrl.tL

rau

itq

edL

xqtit

(2) aqtr-L!.
(4) lu\q
1S1 uuL
78. ,teti.[ .{q[i {L'.u ac{rigts ,rt} rttdia
s6 ntLqL.ii & ?
Xr.+sLr, t4ct r]
(1) 3a.3
1zf ittal
ii%ctl
(4 fs-dl
{3)
zs. c,lvllcil urlgil qRce'u tqt rtR'ltt-t,tl
(1)

i . ei,r c'r t is ri,ttt-[l

(2)

.r-rr{1 %.*{i'rLii aLrrqtr-.tr

r,iLqt-tEtt

(41 32

tir-[[itt

(l)

ZZ. .teLt[ii

(2) 38

"ir +uri-0 ga G.rd ooo

[.{%q

i,t-t tirt.L lilqL{ dLr{ru iL6 i,,t

(1) 36
(3) 40

,(1)

,61.'+41:li

,,ti gct u$try-t r,ti. itlldl riar.L.is-.{Cqtu t}.


eit iil-fl G.t.t { U+l*dt ),irrcr[ "t(jt +i.tr,t urirott

or.

ar1

i,:

Fl,4L+i

r]

ifl, t+lt-t

"{[RiL"1

rioi,r&

(1)
(3)

(2) tr
(4} t+

75, r-'t3 ,{'q .t,iti,

tiiu - (r,s-oq) ur .,r[i-tl qii triL-{l a'u{i 'o.


rti ao +q u. utrr-ti-fl {,qr }zil-il +t".uril ,,ts''[[
u.

e
{3) rl

.,trr-lr .1ry-illhu,,l

t9!

(2) {,i3
(4) nqr

0) u''r
"l'

r-s

0)

aqr

ui i

(4) 'j

iaeL.,ik dq:, {tiar-,tru

s'r{ r}.

(3)

(3) i2
izeL ci"i: qrir:,

a,r:

+turetiL iret

u{

(1) .ilqtitltqfiqdl 1z; lii,tctLa -1.tt[l


(3) fr{qi[\'' .{[!rqrt (4)'u.tLqt6 r,{[ai{L
SO. .jw.Lrtl otrqr-l lqrt t.rerat rd s ?

1r; n,itict

iz;

r-iiJi-{t a.Ltti

(3) ttttdl'{l a{qtd (4} Ja,tj-'[qr"ai"[lslt'][t

70.

iz.dr.

uliul ilr-{l[i.$ d ,,trrqr A,*

(1) 14
(3) 12

(2)
(4)

13
e

81. '[\q-r"
rq

sroa"r'r +r.1-l.i?il sLoa qii,iL.

[) {uuq
(3) Itutdtq'{
82. "[\2" r-rut-r'r ilqrtLr{l

(2) 4LaLq
(A)

'it''

:.rng

tiltit.

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
(z) t\r{
(4) .ttft]ii

(1) '1i,

{:}

,i3.

[:r"el

r.1[d ?i'4-tl

[d1,r

(i) [iLt
lr) udi
94,

1t1,1

:-1,'t

riLti.

(2)

t{15

1+1

i+tgli

'O-[ntrL"

aor.iL h:,rLqll uoa tiL'.it.


(2) +4(
P1 .,tiet(
1+1 .,rA$r.t
1rf

iit\r

85.

"Ar4rrtrql

i3

qrg,ri iLiL t.tL,tt otlif' r.1c".X1p.1

r1r,2, s,[iti1.

(2) crlA
(1) liliouiL
(4) )4c11,{ttlt
1:1 uiRtri
ar,. 'ct'tjij'qtcfl ,{:i" trDu'iicL'ti r,trl riLq'1.
(2) r'ia 4, 5r,c{t
(1) xq'iit lt'ti
(3) t6t rti.'td 1)-di (4) cltct litqll ,trE

s7. ilpil

iillcilqruiL uGz. ,.ittit.

(1) si-:l'ltll

gg.

121 arr-tiH

1:1 :L;-[ir'[
1+y rLr.rlllf
(.1cr.tt;15
-l[it-tt 1r,'e't,t'Lpil
liUL ,.iLtit.

(2) ?6
(1) rltt]r
(4) qasrr(3) [\r"+ru:,
Bq. 'xrrlu" tG6-[ ?i[q u-Jl uLu.
1z; I + ,t,{tr
1ry lt + ,i tr
(3) Xr'-{ + i,r"-Li (4) Xi + 4-u
,.t.,1,a1" ttu-.iL tttttt r'itt tqtqi.
(2) t{ua
(1) 6d
(3) l{qlr-'{
1+1 'rg{tE
choose the one which best expresses the
mraning of the given word.

9i.
.

92.

Ativersity

(2) helplessness
(1) failure
(3) nrisfortune (4) cris is
I

mprovement

(1) advancenrent (2) beftenneni


(3) pronrotion (4) prelelence
Choose the one word opposite in meaning
to the given word.

93.

Encourage

(1) da6pen
(2)
{3) tliscourage (4)
94. \4inor
(r1
(zl
(3) tall
(4)
Find the misspelt word.
(2)
95. (1) Fuel

i,ig

disapprevs
1r,aflt

nlalor
heavy
Feugltive

(3)

Ireu da

(4) Fumble

Fill in the Blanks.


96. Prakash n'as

atr

good basketba ll

plaver.

(1)acct:ptedli'

(2)exccptionallv
(3) agreeably (4) indepcndent
'lhe
97.
Pc'rlice lns;rertor...-.... the tt'antt'd
cri nr ina I ironr his.[rienrl's resitletrce.
(1) arrivecl
(2) gathered.
(4) collected
(3) a rrcsted
Firid out ihe incorrect part. (lgnore the error of
punctutation)
98. The captain n'as (1)/ so excitetl that (2)/
the tearn rnembers failed (3)/ io held
hinr in his seat. (4)
99. I'he little chiltlren wes (1)/ tluite indiffercnt tora.artls (2)/ tht'teachel lvho rvas
(3)/ accompanving theni. (4)
100. I am rrceclirrg (1)/ vou r hetp ior the (2)/
PreParation of nrv (3)/ atltrttal exantina tio n. (4)

?rqtbt

1.

s.
e.

13.
17.
21,.

(2)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)

25. (4)
2e. (3)
33. (3)
37. (3)
41. (1)
45. (3)
4e. (3)

s3.

(4)

8s.

(3)

57. (3)
61. (1)
65. (1)
6e. (2)
73. l4l
77. (1)
81. (1)
8e.
e3.
e7.
ee:

(21

(3)
(3)

(1)
100. (1)

2. (3) 3. (2) 4. (4)


6. (1) 7. (31 8. tl)
10. (1) 1"1. (2) "12. (3)
1,4. {2) ls. (2) 16. (1)
18. (21 le. (1) 20. (1)
22. (1) 23. (4) 24. (1)
26. (1) 27. (2) 28. (4)
30. (4i 31. (1) 32. (3)
34. 0) 3s. (21 36. (4)
38. (2\ 3e. (3) 40. (2)
42. (1) 43. (3) 44.
46. (2) 47. (21 48. (2)
s0. (2\ s1. (4) 52. (1).
54. (1) ss. (4) 56. (3)
s8. (3) se. (3) 50. (1)
62. (4) 63. (2) 64. (3)
66. (4) 67. (2) 68. (4)
70. (2) 71.. (31 72. (1)
74. (1) 75. (21 76, (3)
78. . (4) 7e. 0) 80. (1)
82. (3) 83. 0) 84. (3)
86. (3) 87. (3) 88. (4)
e0. (3) e't. (3) e2. (2)
(21

e4. (21 es. (2) e6 (2)


98. (4) to hold him in his seat,
tlre Iittle children were,

'I am in need of

sudhi10939@gmail.com

i;

SuDHiR Chauhan

i,

.i[,r.1l-l1i:j-l ir,

'

,-.t+

z,' i:-*L*!z'

r,uitil e i
oit?,r1{i "rAd :r.tL 1,r[t EL.t S

(t)

z.
3.

;thqir.t

;aitittu

1z)

-ilj+ ,,tLrlqL t -LLtrti,{


Fr.0,,41...1-- (qr[q qL.{r.

i,{t t1-t
D

ittr{tl

5,rr_ .tLri[.t

(1) e:.94:1"6 (2) 3ci{51q


(3) %'Cth*il
(4) rtL;"Lgr,
our,d-t ililqqr r,rr{ti. qidl *tGctr \l,{\dL
iLeL e.il ?
(1) ,;t-11.,rir-z 1z; aiLvit
1sl g.rrrL 3eu-il 1+; rizg,tL{-,r1ctii;,-19[.+ ;-aL

14. '{A\,,irtLutti

(t)

(2)
(4)

iL,,ii.t

p;

6.

';aLu<tl
r'{i;d-[t {ir{t iry iqcnil
qgql '{'1 }s\ ieciL E ?

1t1

iis+dra,'rll
1

6.

-i[:{

:,s1u.ct c'i'6:s{izi[

8.
q

(2)

4
,.iR'{'Lv-tL

iprirt-l

p;

"iltg uL,j t4t

tr.Ltd.t
(2) {,f-ie[i
(3)
'{rL
(4) rtqt

10.

17.

i.rr.

r1[]*i

..,i;11iri

irs'tlal

"d}'j :,i.1 3r2{Lr.


-{].,-rttri,iLrit;-r.rqiLqliqiz;-tLir,,,rri,aL.r..i1

.tLa

,J"1...i,rr

-,.tL,i'iir.t-ij qta

uL+t

(4) (ili+iouit :,i4ftil '.u+r


,.tLlrt.L cittLt,iltti tti[i .tt

.".,r 4.LL ,l -i

(1) ird{'t-ii q,llti lt't.tLrtl ar4i. ic.


(2) xt'{dl hut[-{l ldti,.r,lcir}ri ),tdl

til

Le.

r,rr-[[ &.

q+1,ti rr',r.rrqi
(4) r4qFt FrU,t-tt iU.t[ iri,tcrliri :4l.ci] d.
"{l{ri,iirIl iL.ir ur.lpti ,iLu't 4 .r,-t,l irqe
111

18.

rtls:t

,11)

+-iq.{rti r,rLdl &

tctr-r.

-,ir-tr

1:1 uili.+aL,ri 1+; .r.l :'rlarri


.i[ qLi-rt-tt ]_t,i,{[d .,{idt -tL q."':,t:"rii :.LO tLi

1s) turrgulit-fi

ltL?-tdlq

(3) {3rari
1+i cRlrL
Lc.rLlL-ll {f":. ai -{Liar i_e i
(2) u'i-z,,tr,..{L
n) ri"ilt.d
(3i oriiL,ti
(*1 'rt':Lliti
.ilrr .+[iq'1";r.a Ui. qr-ttr Ca:rL u,.r.e ..J

rL't1XrL.t

11

(I) {t{.i}i"ft-it i{rn


(2) ltriul ?4elqdnl t',t

1! r,iet uLF-llrLrL r,rtii{

i3crL

+Zlt

ttutr.tg.tl ill

rir(it

s?
(1)

"rLqa

-ut.rL1t/J ri.tL .t iiil'rL,:i qi'td r-lu'ti.i

g1 rt+ D,{1.,'rcu, (2) tio [i {[.,:.d1,


F) 1i0 Dtl.:cur (4) t-'dt [3,i[.:(13
7.

r,i.g:.Lgl a1-1g

1,t3cLqL{ctt

'r-1rtsc{[

i,-{L

;jr

(2) ia tlrtrtur,,ir trz


(3) a){s :,t.t 6r,lLa !aL.r
(4) iLqtr-[l .rl,:r rLe

15.

dretL;-

,,.l|,,ti11,,1 {j-,4t

qtZ P{rqt.t'., i
(1) rnrl r,ttrL;_l.j [.17,rii,1:-

wLerfl (Nation:rl Del"cnreAcati-

.,nr,1 36 f..tLr,r aLqdL &

r,,tti.il

irili

ill ..1'.
irfl q!;',
i'

t,t,...,,.,,
(1) q. riru,,r
i'i'" a L)-L
\'l
(3) dt[\et-tt: (41 t1.,4r,
13. 6. {. 2009it --tU.{iriril ,a.l:1,:.i. gi-i.g1;'{l{tL,rirfl jy1 inq.-{1\i ;a1:{1 ?
(I) ,,i\.{1. .1:.:irr.r {2) i.tz'rttr:.
(3) grilct3rur- (4) tu.J--rl xEru.

*ri

5.

ii<'.rr.'.r

1:1 r..ii,li
EisL'JitLcr ,,:"

-12.

(4) r-ir+qLt
{3) f,rst;F,vrict 2: e-tr qtr.r..{t,ti arq r} ?
(1) 3t;-LUZ
(2)
"uqit
(3) r't:ai;(4) Frdi%.1

trt)

4.

fl)

1?-+3rr"

111

qq"{j

r-, i'

Fre't,iFia ' i2) t:'i +fli

1:1 .,rLi2[irit
19. ,ibriL

urz

1+y

"rtr"i

r.lLrLl

l\-triL .rri rtL.rcir & ?


(1) t'u'11ri
(2) iiilqi
(4) tizrtliil
1s1
a,rLru

atii:ru.rl

's'l
111

titcril

lzi

'rt?i.'.t

$)

ltztr\

1+1

dl,ii

20. eldiqUe.i'r.t,i,L)a[EI,,r[tr.tit!:.s.ii"r.id-rLl,.t

(aLi)-il *uq-ir

r'tii

:t.rLqi ,,1i4i

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
:,siB"1.l

' i:; t.;sz.ri


:r.

:'.1 -Lai 3q',

(41 l988ttL

i.i

-ui-rrr,!r

tg{ [tt[,e rr-tLrti

(3) litrt'tdi

E) 'iLenil
22. r{[1d-il tis ].rtqtr 1tt'tt\te (tLq'ir)
il,l,tL{ril. ,,ii :1,[ tdl ri1 tu.tt ?
(1.} [i{tr-r a,,r-Li ai.t

r{t r& D.
(2) I,r",r,t lti3tii. hrl E{l rLi t}.
(3) [iql.1 q[';-"rei r'['t lil r& &.
(4) 'i'r ""it z'it'{
23. irt{tr +itt,.L,,ti .te qril iLrJ .,tr"lLtL fioitr*lL
g[ i,tir.,.rt.il eiq & cr.Li rt [4.tLt'j u'tLtL't
,iar qrctLqqrrtl
r,-qL tr) ',1i1 r1,r.-[l ri3".t
,,tL.i u . ut'JI +i3r.t r,br'{l }ttaaaL r'iet sL 0

1:1

ritsqh

lttt,idl

(2) rrq?ryqli
1+1 ctiruott'tt "t''tet
6[i'tL
[iu'l or-r

za. -itait\Lp{l sj :Lt


r;:r[i -t{l I
p1 Eitii'5rL{ Ftia':L

iii

(4) ltet-t ,.iittl ott tittl" 1t

,r,t,

ug i.orL tt)
(4) ,iei-{l d.t{ltL (:ai.L'tLe
Nt[etqi ie[q'" iL{L 'ta r+qia &

'ail

1e1

..f

1tt t).
(a) ,,t+il{L uituta tL'l{ tRt'o.
34. ,tLhct-tt1ti

szr5srt

0)

{{

Grtiui

28.

uiL,i

1s1

g-tLFt.tir,i

1+1

gtttuiloi

5t

r:iiL.L

ry{'rt B.rLa'dl-[l

u)

[)' ri+ri,t

37.

S'tr']t

oi.

Rc.{

.im[

S.tt

1z; rirLaret
1a)

Xrt[

t'iGt{.c'iato

$I rh {al

q.sott

iz1 t't"t udtdl


(4) [itq qqtli

qHrcid

3Grct.

0)

,tp-Lt

h'"tLa ti, ?
1z) RttLrL{l
(4). ,,tL.iidl iLd .'t.,ll.

SO. "{},).tLri{l r.: U+,t


m.t{Ifi <rQg 0 ?
(3)

qB

Rr.ltr,r.r

(3) Rt.lild
'r,t[.tt tA'.tt d.'tt
(1) irt?it
(3) Btgr'

t&ft uLttottd
uttu'{l {t'tl

.,i:qr +rs.+rqft.i 2003.tt u{-t


5r-11p"2[]
r,ttq(
rd lq.t {td
u*.Lhrt slqL}li
'i
risorL,rq r]
1r1 'atrAt)l+t (2)
(4) sq{t
1s1
'{i{'iLqidl ri'ii Guicfl{ ict}i?.t}ti qstt-ti
gotttot s,ri ?
(z) qli.t,r.tiri
1r1

tit'3 aLflil

ur.it.t

t)a I

27.

(2) usl{L [it%,rt.Ll tttqL'6q'tl xt?'l'l't


itryttL-{l"tt r,rqrj.-rt &.
qt1
1r; ,,tu1tL q:,1q11 :i1,1,;1+1"-r1 :ooo

r"r. ts.

(2)
(4)

aiLtc'Ltilr
1i1 r,iu'tuL
ttortdt-tt ra.ritq'L i] .

t3) (ltrn e{rr- uii.tLL t'ta gut't,ti r.its.


r:tLt e-ip- ,,r-,. L{ti qit +tqtLqi ri 8.
1+1
25. il{ttq-Lzl} .Lltilvil uLt si ]lt uc{Leto{ irq

dt-a
-1gae*{l
1a;

rtL) (2) rttrtl'il 6ai'L tLe


1r1 rLe{it 6aj.L

";-[\''tt't
0) tlrl arLl +t,rttrtl le u.

(1) ;,t'il

vrL tt%rl,ti uLAg'J

rj?

Ertl'{L

i-tLl.sL{atql

(2) tltr, qiu


(1) )'ti[i*L
(4) }t(-riLB
(3) ll%r-t:l
6.tr, rrlrL{ [il'Lutr.La ,.Ljl iLtt 'tLZ rL'T trt

ur*i.iL n'r,. ails


q-,"'dqt l::'c{t{
1+1 r-iaL1

t'"tL;:

/3q;- qg[:111:-

,{ieL ql*t *.t1.


31. utL:,ric{l .rtt.-j +Et't ',trrt tiatl- 'r)d rl
rqj
,aL.{r i,tltiei. (qtr:jcil ucttl-Ls)
'.'tLiat

111

(2)

1+1 er[.r

qitl.qt't d.dt.
1r1 6:&-stL uictL
(2) ,,tiRiLtt uiat lX.'t c.tt.
.tr.t-utL e'ts e.tL.
(3) Acq

121 'r'Le,t*.t* ULI'{I

atr

(2) '-ttL{qt

{rilrt

irs{e .ira.iLct

(2) eril5n

r';:n

fl)

1r1

(3) hlrraL

',f"1 &?

i1)

qt-f 6AL"[l ,ticil tL.ttot'irti ,t'i .t.tl g.tt.


uru r{l *-rtl?
rr+L riia{
"qr[it

(2) I98(r'tl

(1) t985tli

stL iUrtl l",ttrt d?

RIus

121 ictstiLL

(3) tq{5r?. (g.ru",rr") 1+; cL4

[iLc,fl

sudhi10939 @gmail.com

rrrllqa
3g. F+r,r.u.lr *d +'Jl-ri [g-iLi .4rq-q .d
(1)
(3)

iu:tt
,irarqrl

SuDHiR Chauhan
(1) \1rr[t51

(2) ,raLi
(4) trregL

39. ;irliL -r.Lrt 'rtLtrr.-,ii {q.{


aii-'o ?

i3)

iL{

(1) +t,+r- ,,tL*ri {z) +iia.i uur''{_t


(3) aRqt'd
(4) 6tlui i,l.t,sti
40. 4ttrqiel) giet '6i.rq{'tr ttqs{l [i-.{r.r e*r ?
(1) FLalv{ atlt e) Xott'rair',til
(3) P,tntaiq qLq- P) irL,"r tJlto:.eqrr
47. qci-r-r.i ,qLaq{, {t'i.t gj-tl art'.s ?
(1) irurcll rlllil (Z) ,rEffi "tr-[iia
(3) lqiLqt or"tq (4] "..,.rt 'iL.[l
42. ,,uqqi i,ig htieqi iacil qt ta +rLu qda dtti ?

(1) r{i-18
i2], 30-32
(3) 100-1'r0
{4) 4-B
43. -{lEinirjl iuir adtt.rr r,iiLL'ijr,iLi'l

s.iL,r

:i[

fl.,

p.dl

ii,"r

(1)
(2) i-r crar
"r,al
(3) q:li
(4) ri.-t+t-l
44. ,,t*t.[i tt,iqt*f -trt-t qtdLqtE]r,ii lql
(1)
Ql ,,tt[i4rir,"i
"rirrrrtl
(3) .'tlatqt-t r'tt [iiLqLt zLgrti
(4) t"r qLtctrtl
45. lqL Ls.trti attt1 -trrt 'tLda'ty ?
(1)
(z) [&eylA-s
(t)
(4i irl"iu..i
46. -{L,l-i.rql?il gj.il ii(,iq iectet art" ry'l

;r4.11ttd

i"r$t qr-[i
11

1}

arqLd ,,t-r qe'r,4"r6-ti

(1) 3:4
(zl 7:2
(3) 2:3
(4) urt[,-r:l i6 r.el.
48, ott:-rti qtU:",it "r.tti 195()it[ )4]tctti At.{!

i*ri [ite3.r-u ?,rHsrti. ,ir yt ,,r[i.rLl-ri


(+<rt*e,,n trdz)
lr{,ti P{t-[ r4lqqr.ti i,trq{

erLi

ud. uruutril.r,u r,rfu r?-4

i-,ti

sta1 -rLqqLrtl

Urr.ct (

1s7elli
(3) 1e80\i
(1)

{lii -ial tt.._r.,.t- 5{r ;.-{_irtr:'- }i_'il

t3) +tt'{J[]lg

52.

53.

t1l

g.ril{'l

":,l-Ll" s.tbLi.l ltr,L-t.irjl rto." l-it{1,

(1) tt"ftt
(3) "tkt

(21 ;{t"Zt

(4) aia

"lltrd.cl" s.tr}t-r.l *?-1<td1 ,.toa s-ittit.

(2) erfitit
{1} 1{.ttrt
(3) ,ttj
{4} r",t''1.':l
54. ".i"[" tt',at't fir,,trtzil- ti"f. l-iLr.L.
(1) rid
(2) irLLqi
(4) d[:
1:) "irri;*aa1i
55. 'qir+ qtitt ttqq-t rCilri' ,:l(tiilrj..i-i :r{:; ::t,;;_
(1) uit.tnitr
(3) qqttL",t.u.

(2)

ttx-{ldl3

{4i

qriq,riiq"

,i

56. "+r,{ qsdl" 1[iu+icr.iL "rti rii{i.


{1) ot rtL.t qqt
(3) rti.r ud *rg

s7.

lrLq:i 'Asq[qLei

(1) ruFrart
(3) ourllatii

(Z} XL<tit Ulc,i


.u
{4) i'tt}ii,i'l ji 'i,ii

c.L,,a e.[rt{.

(7\ +ttliiatl,I

{4) c.ttr[]r,Llr.
58. -fit.tr tr,eptlzi] l.Lirrt,rr riLt.
(1) tt6tri
{2\ .rLlL
(3) rrr,trl
{4) 't't53Q
..gZ]
qr;1.
"tit[te"
59,
ttat.ft alQ
(1) lt( + :-,19.i" (2) AL + }tl.t':
(3) +t[t + ,,u-ia (4) aar r 'ia

60.

"?l.ct[E{"

s-toa-r-t

t{iu ,,it,{r,ttqf

,;q-,ta

(1)
{2't
(3) th{rrqt,.11ii (4} ,+goJ[i
/,&

Choose the'one word opposite in n"reaning


to the given word.

(2) le78q[

61. Liabilitv

(4) rtzi,ti

(1)
(3)

qg. -ilr{trrii,jl fit,aql ,jit{} -r'ra'r erg (t.rtrrtirti)


Y+'t'.)

;il-r.cr --:

,,iLtir.

(1) it.t{ grl


(2) )-rng) i'L51
(3) r,tLrtl.ttt.t 5q (4) ,;t[Et.tatiif'[

Gu?cr-tr

uili.qL

a!
(1) ,,rea.rFal q"g.r.irLrr;: {?) [.].-" q.g.i5;;i;(3) qtirt telArit:: {1} *1",t1?it:ri,"
51. ".tL'+t'{" lt',eit u".i-rizi[ qLoa e,iLq.L.
(2) qLqrdi
t1) uicttg

r-g &?

+rr-r
i-r.rL4

47.

1ilr.rxr

50. hrarli {ieil

-il_r"t-trrLirii

(z)
(4)

62.

prope'rtv
debt

(2) ;tssrrt
{4) treasnre

Virttrous

sudhi1093 9@gmail.com

SuDHiR Chauhan

r+irii'ia

i2)

{11 u'ickor-{

cot

il.r.:"rrtt ,1f,-Lrtl- iir.t-i;t

rupt

64.

(1) ,,rin t86t


(3) 1{.id 1871

Dist inct iort

(2) disagleetttetrt

{1} difiusion
(3) tiiffe'rence

023
.23___-

76.

.0023

(4) .rlegree

ntl

l-,,rror

(3i

Sieze

(3)

(2) Receir.e
(4)

Receipt

78.

Fin in the Blanks.


66. l-he N4artasiirg Diret-tor .-'..-. ntanv favo'.ris ott his faithftrl senrant Yilr[ra
(2) approved
{1 i rla ve
(4) bestort'eti
(3i ini posed
57 . (]ur cotrntrv is contmittetl .-.. " a polic-r'
oI P1',11. 1'1t., I t'o-clistottr-t''
(2) of
(1) tor'

(3i

(4)

an

{2}
(4)

1.7 x1.7Y. 1.7=?


{1) 17 x17 x .0.17

the rr1i5-spelt .lvord.

55 {t) Neighbour

+ 23

(2) i{--{,i 1851


(4) r"tci.L 1971

(1) .?a7
(3) 2070

(1) rnisiidvetrtttte {2) misgiving


(3) aubiguitv {4} blunder
Fi

79.

-fr-4.5
36
(1) 1
i3) 1
= bc

%l-,,,

(3)
rL

68. 'l'here are (1)/no fewer thtin (2)/ five

s?-

(1)

Finri out the inconect part- (Ignore the error of

x '289

17

to

1;unctutationi

al.qdli-t qe.l;: i{1ti

,r,4r'l

{4} scantialorrs
cl'lcose the one lt'hich best expresses the
rneaning of the given lvord'

{3i i,icious

53.

5-l-l,t

80.

it.f

(2) l
(4) r'ti{l2jl irti
C

= a - t,

ILJ

{4)

a.U

D-

l}

;rlL}li41 li!-r'1d'[

", , '=61A

')
L)

?-tt,4J

thorrsattd books (31/ in this exhibition.

l)

u-l

r"l

clt,e.t .',t}'[:t,', ,ir4i.


/1\

;l

-/DtrI

- 4L
12

.Q

20700

{2\ l-7 x 28.9.


(4) r,tlqi{l iLt: tel

?-.75

-l

o2

707

(4)

69. \,{iren yoti (1}/

conre Il4unrbai
you (3)1 prlease nreet me ? (4)

II

(2}/ r'r'ill

70. iri eithei case (1)/ no disciplitrarY

34

ac-

(1) rsr. ri.'+tetLe


(3)

:*4i-?rE

t'{tc[[ (4) +q.ai.'i]. qi*r

r.ip4ii t*,*tq-r RqU.il lyitdl .tctctE?.tL


trtr-zii [*ct,are rJ .t '.j......

(2)

t3.ii,, 'it't{1

(4)

s;i".LLcttct

82

-i,ti-

45.ti

3-tr[l

"&

nfj

eL

ul

iss
jlt . ctEL ut
t
.

)rt

tL 1qi1t1i

(2) 15;1
(4) .l'5

_,

gd

+i,,,ui Azfi" ri,{l.r : t{r-ar 51 }t'4


ll'
...,
^.ti u+tti ?tt?lrtrltl :i]t '"ttr. qlt 31dt

ri1E

ti'. ,rr i

VtL

(1) atq'i:l qqtri {2) glttqq}t'l


i3) r.Lidi-tll a1-qtd (4) Jn ai,itqiweltq(elt
74. '.,t-1rll.' -t.t.lrEl ii.tL APt etLi.-ttql r.,tt.-il'.j ?

{1; +t).'tiottr} 'tlct


(3) ,it,itc{Ld qie

36

(1) 20,7
(3) 7A,3

3-+t1it'ie

'Sr.Lr,'

81

1Bt

'.)..
(2) +'t.

!tiR.5it r,ttad,tllS .ttrt a,lt\l.


(i) cJttr',t'.-it.ajli e\ 'iltotitt 'til"t
(3) ;;[i1r.i5r. i1q..r (a) raie11 iitl .rdL.

7'.)

/.1

i.r

1-tt[l

gi{L atlt aqqtti

(4)

(3) 185

tion (2)/ are require,l (3)/ to be taken.(4)


7-1., '%q uiq-{tt[' {qqsq.[
ufidt rj ?

(2)

(1) 1Bb

trq tqi,t

0) 6
(3) 14
83

(2)
(4)

10
1B

1,2, A.0.1, 0.2, 1 , ?, a, 8.1, 0.2, 1, .....


Anil.{ 3ot1i

(1) 1
t3) 0.1

'ti l3 *.,ii i

(2)
(4)

0.?

s-udhuQ9-39@gmeJ-c,_q!L___

SuDHiR Chauhan

aLZl.ta

ga a "d-r R Ei6 rLri slut: I ,ai tz Bqaql,{ll


si,

jrq- A

d. ar

(3)
,,rt

(4) L)0.2
j,tlqdl "+: rrilii iQ - *
"{Git-l.t,,tF-rtt
qtt *rt.[-i1 .ltrtit ,lf".i ,,tE lirt_ ..4. Vii,ti
3*'t tr-lt s.1 t',tr & i

idlaj l.q ri- ,J. 3 Fa.ra q.,ll

\.\\
B qlt ,tq-i y,fSL,{ t},. .t'i i ftq ,r8'lzil '1,:[ tr-.tL
ie..li irrtq qtrtit

(2) I
(4) +s{l" 't ,{6 rii.

(1) I
(3) 3

.u1ie.dt efl'D

(2)
(4)

s0
1s0

100

V11q{ ail +qq,,[i."ft*


,.j. 6ti iUjl ,,t11",1, gtut
"f.tL lctt.tt Etrt
't

61tt: 3nl

crP,Lt

(3)

,,ti-.t

Eautlqeli- ls, "i- if -[l .r[i

(3)
87.

?3

u; G.,[[.isc{ts (2} e; B.,il',iaLi

:i

[i.'i'l.tseu (411zf ii.*.,ro',

',),tt.q[h s t5.rii.'geLt-t'l y:qril ,i.rci.l-r rir


rir-tr ,rrtr,-L .,rLir(arU'r) : f\[iz.rl,ratr. rr,
ir. "tal3 iia+,,r ia( t) '!

(1) 6?soo qrtlt *ilat


(2) 31250 qttrilaa
{3} soo qLtu ,.[1a..
(4) zso ,iLtu rflar88. ,i.: :.S *ilar, ..ttu-1 r1,q tsri tt G..il.t
-\1
,,iqil. Etu..tt qi) ieati E55? ctcttctqt .rl ?
(1)
(3)

99.

1000

\21

1100

1050

(4)

s00

crttr3tlrl gtt

Ui" UrSftj
lqaet
$}rq[: 4 : 1, 5 : Z ati O : 1-tL gBitrrr".ti t]. qi
i qtrt [\E,lri. rL.rL st.u.ri atti ,ti irLi .ga
,,Lr3l

\n\1

,,rt rtt,lllti
(1) 21 :7'2
(3) 67 :7?

90. u*

iI

(4 22:45

(4) 83 :22
Giai gs .rtsrri +rittr.t 60 ?--*,ri &. tc
rq .t-tt.t[ sgt ?,-t g.ti si.r, crL qLlld

.rrit'L uittr.t ieei qir

$)

75

{21 751

.qr_t

13

*i:i

erLilS!

*z"i

gi?

triL:1,:t'*?
(1)

{z} ,rl"i.a
i4) "ai:.:r alrir.dr

'4e1it

t3) r'lt
94. VrLr{l: +q
(1) -5;-r.[l :
(3) lt"t : +l.i.ql

i-ij'*

95, {lq

,,ir,tr,il ,,i,illqiril

izi

ytrz

(4) "ti,i.t

,ir

"ir

,.riti
: ,1,rt

,,iLjL rs, ldlr

liE

qrdL,.j i. hge,{}ri?i[ dL4r ?

l, 3, 5, fi, 12, 18
(1) 12
(2j 18
(4) 5
{3} I
96. itr-t Aftq )4?. t1gq.i.,it ",if +tr-i
irt(lrl ,.j. flL hEcq i,tct.t ts ,t ,.iL{L.
(1) Eirj
(2) Uc{t?(3)
(4) r{rflt
"ttrl'l
97.

.ii{

r,rLtq [{ga,rtlzil
,-ijc{ 1.1&." qigq't.

tdl ,)tq::qd,

q?-tor?

?J,]iLrtt ,tr Ut,r

,tL ,1tr1i

(1) Ls
(2) i\r"t
(4i aiiL
(3) a'Ld
93. ,441,1 i,ifterlL .riiL $.r*ftq aLqrll. ,r}ai,*,
u-tg ,reat qiaL q-ri1 ve.ei glrtrt 19. u-t,r
t\iLrti ;:t%.r-il rjrtr trrrri ,ii"a g-Lii ,.1. +,.1,-r1

\i

,lLa

rj,

eLt-qt*il

I t].rfl. q[a ictLr-fl" e'r,{ e;r g-rll .Lh iatti


0)

otL':[{

g?. tiL'..t.:'-t '[}.-l' , '[D.t't 'R.q', '[i..'4'-t 'dlr'


'+.16'.t,'r-t jl' .trit'<t*il'E.'f_ti1' fp..+i-1i

33.33

86. A de-tl n,i )-ecrtil *s

*t,i

(u lrdr
.

3?
85. ; )'t{?ti3 ;
:)_)
(1)
(3)

87

98.

1,4ri

FLatL ry{r.r.'i.r)

(1)

d-I?t

(z) iqil*.

(3)

.)rs.

(a) rizcil

u r .,{[R 3 ii',il. u[Et

+i',],,tr

fi-il.

,t.,ttzil

l11a

,,rLE ,r

rri E . ii,-.[l ,l i%

D. "ri}rriil({it ii-i.1:,i9

ti.il..rrlct i9. *J-lr"il"r''itil.,,ltz +il"r 3 [i'il.


4lq ti. qinft{,t hi,itiacri ,rai o I
(1) I De*iia{ (2} z Eei'[a;:
(3) + Eet,ilat i4) r Dcri-il"aa
99. -{lq ,at,rq Rg6{rti?t1l gti s.i,*e 'iq[qi'.il
Dtr,rt'jl r.tua'o

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

:-*tll"qrl

,,tt .rtAqi. "dt

(1) , rrtelicll

00.

tZ} ''i"t'r:.
41 r{td"l
(3) "i,tx
-rri,,,Li-r.t_irl1
:itfi oil.li ttgtq
t,j ,jt 100 *tjj,jl
a.il",arii, ti,*fr.r,tii. ,1ij| 1y,tr-tltitLq of iZC
u.u+i qi4} ziii

(1)

qie

,,tttt,tt.t[ Uiq t9...


(2) qL+ia qi'.t

(4) Eie

t3) ',ts[\-e-t
tttril" "iif ot.tL.rt.

Ql

27

A. ,,1{.t 3l+rii 1.
B. ,,tLtfLt 3;,t5tr- 2.

{4)

23

c.

(1) r3
(3) 76

q'Le't

lt"

('tqttqtrl Ui+gte.

(1) i\

il) ?6. t4) 27.


(3) 30. {1} 3i.
(4i 34" {2}
(3i 38. {1i 3q.
(3) 42" {1} 43.
(4) 46. {1) 47.
(4) s0. (4i sI.
(2i 54" G) s5.
(3) 58. , (3i 5e.
(2) 62. t3i 63.
(3) 56 (1) 67
.35.

- 1, B

-?,C -.+, f)

-3

(3)

B.

(2)
(3)

(4)

12.
76.

(3)

l2\ A-3,8-1,(.+,D-?
(3) A-2,8-1,C-3,D-1
(4) A-3,B-4,C-1,1)-7

i4)

20.

{1)

s.tL

{4i

24.
28"

t4)

dEL 100 i',t1.dl-

{3)
(4)

(1) '.{6
(3) qiqt

(4)

(3)
(3)
(4)

.'!G.

(3)

(1)

40.

(4i

(1)

44.

(3)

t3)
(4)

48.

at

i4i

56.

(2i

{1}

60"

(1)

(3)

64,

(4)

;.

(1)

7,
3.

(4i

(2) nc less thart


(2) con](a 1n N4L'1nbai
{3) is requiretl 71. {1}
(3) 74. (2) 7s. {3i
(3) 78. (4) 7e. (2\
(1) 82. (3) 83. {ii
(3) 86. (1) 87. (2)
(4) eCI. (1) e7. (3)
(4) e4. . (1) es. (2)
(4) eB. (3) ee. (3)

tL.t

\zl5l?-

4.

.(1)
(2)

3. '+Cttil
D. 3[it*r,- 3?uln 4. lniar

?rc{[bt
(4) z. (71 3.
(4) 6. (3) 7. '
{4) 10. (4} 17.
(4) 74. {2) 1s.
(1) 18, {2} le.
{2} 22". {3} 23.

[it't'l"t

72.

(3)

76.

(3)

80.

(2)

84.

(3)

88.

(1)

92.
96.
100.

(3)

g.

SrlrDoi',il.t ',trr

t3

+iQ qL) 270

titrt'fl

il - ctti{}tt'i

lrtrR'rL,t

121

''t:Lti

(4)

',[q.

-i.[i-tLrLi,ll ri,iL r,uoti'til

uq{lql

ql

t]?

t"tl e.il

(2) iu
(1) u(3q +)q
(3) ,,lc'gq -tr'i[ "ttt (4) 'fl<qe
"f!-$.t 31.t{1" if,it q,,il & '/
{U itctctl rti'il (z\ ql-il- {tct?5i
{3) %rt}t5L{t -Lt;,1.t,-lt (4} 't'Ltitu Lat6
uttrt RaSe aatJ crstfd5 ttiqt uJ eS ?
(1) rtiqr silat *fi't-stil ge-rL
(2) AR.t.r'r Etr.tqtdt3) +ttRrL{ R'a qt unjrtL't1 ',ttgiqtt
(4) etql'rqL*'j ueL'u uqltl'l
[.tt tLr,-ft etD],t i1i<-r.cL* [t<tLir ie'.tt't]
.i,,tt l,tti rS ?

r'tta'ti
qrt.rl

(1)
(3)
10. slulzt.il

(4)

tr

s.irtr Et'l

e)

u['+'tt

(4)

en,t'L

e.il......

(2) {sttie
(4) [ate it(u
(3) {0,}v
Run.tl etD+l dilLg't trli'll'tt'ti Bcct't s'i

0) $ii
gd ,iq.ioil'{ q'iv.t-td

urflnoltdL
(1)

z.

g.t't

qldl

r)?

.tetd?:l-t:['rqLqtL{L

[) til,it?
ri'{l t}

12.

r,tL.tj.t

otl?.ct-tl

5{t

?t"d'rt}ti "tLt^L

u?
(1) uoj-su.fl.t
(3) r'ttli*rL

ursiltr ritrfl

ur-'t.tt

ar./t,t lirLa,rQ,ta
(3) tt$r1 ir[,j"tti lt'i*']t

i*ti"t tii*ttll'{

(2) +t'tic{l
(4) %l.t.trtl

(3) Uttrta

121

1c1

tt.

(2) r't'[u
(4) .it?.tl

rid[,i uLqs-ft

.tff{t

r.:ltr +ttltl

{3) d}o
(1)

t"q

ltrtS'i-

__

(2) }ter?.LY
(4) q[At dcuut

EudXirOgQg@g ma

iI.

co m

,t't-g

luLilqa

-13" tr. q_{ "|.:q+ittti

q-uqq[]i!" rl.tq

FrqU

24,

'-q /

tI) r riliL..t

i2]

{3) rs

(4) s ftitu't:,

14. 3'lat

',iP{

ei.i ts ?
(1) [iteftir,,
(3) ajl,t,t,t

g,t'l ?
(1) .r.l-r{ ,aft{srr.

r.'tLia'Lq:-

rtD lurri .ti[. [tr.+t'' y-u,tttti-il

'.'tL''[].

qiel

lz) u1X
(4) *'Lt

-ftrrtLti{l Ed h,a-ii tii{i ai'di tt1 'a ?


(1) 'ii"uit
(4) i\iflR'il-L\itiit
(3) tt6'.t
16. 'lrrte\tfl oltt'l f ti -td,L qt qi'.t.tirti "tiqaL'* ?
(2) il".i I
(1) srqrl

15.

{3} {,lir
1a

.r1rl.tL.tid[ 5iJ

r,t% q

iili.a3 r4tit3[-:t]it2ll it-| 1t. Gi,l.n4lr-.


,ql,ilii ,,i..tt;-,3g.,, heq ,ricl r,1tcritii rt&lt

-1.[ttn_L

{4) 1]rq.ri
,iL,trtt i!r,- e[i-.u'i

da

qL).rqri u,[ua rs ?

(1) t%?trt
t2i iiLqt
(4) ,,iL[i-iqtt
{3) .til\atLg
1g. .r {Drr ,*i+ rr }L,l(q.t" Bc,ttt h[s,u iL,it .o?
(1) [i'ri ,,tztoLtt (2) e,ittl '{rrlei
(4) Itquq A-r
(3) r:.r{e i.t
lg. h+r.-ii htiq t[se[ q3[]t"rl-t s.ii....
t1) ril,r.il r5[4rL cLitii
t2\ rjlrtrit trih'l.tL"iL +irtr. -tL,ti
,'

(J) {trt.it t-Di. oje


(4) rit,{,il uiLu-tl -r-i.r"1
20. .'r.ttq oilfu1 (r,tVL-Rt).u) qta qttrt'ti
v4e s{r {$t[i.r4 'i.LqQ 3i+3ti ',tt'l'ttql

t,rL.trii r,t[!iLr.
(3) ri,{RiL.,*[\r1,,
(4) F,ter,lt.t-i r,tltgrr.
25. Glt?-CL-t.[ ,,LgU[h {*ttt qa .tg.t
tu+ulct.ti +q.Li {qjq.t gi u ?
lZ1

ti..tL,,C[lq

}tzl"ri

i{A{

(1) ar- q'i


(2) eLiuciL-tll ar,r {t{r.q 'ie'riL,rdl
t3) t',ltZqi
(4) 1 r,ti z riril jLil rel
.

26. +r.rr.rid] r,:utryufiii dz,iil.ti ftr1-[11 ri',r4


.iti ilq.tt,iiq'l stt tt3u.'r.L ttttLq,.t 'rtq rli
{1) +[+t.ttt q-n 1r)ttL']eLi'.r"t t*i"L
(2) ula'tL q1 ci+)-r-t r,1t11- 1a;il
(3) {at. rtqL ttrq lqqttT qL-r i 1at'-tct uc''it
(4) +iAi rrrtr ittq- [it'rilrtcr-Li-L ui'qt ry.'41
ZT. ri,j .qp,1 qtZ.t-tL.r.r;L[::g t,i] s.r,+, ",i .t
(1) ldtrtrti" qi'-t.rdzil .ttt ,.arL iLq
A\

-?tlttl(ttt dtii ti LctLq-i <,1lcqt dltt


oiiq{t ;'c.t'ii 'tttL["'g.lL
1:1 l.t+SLzil
't"t4l sjt{
(4) r,il"at Le.rti ti"r.LL{l't',Ldl ,ir'{
(21

:.

Zg

'1

LQte,il"

.{lri,tt otrt.il,{Lrti?t'l iu:t 1++iLt

ostrr.ql

;;

g.i

il.

UL"+L?

21,.

tr

Lg

(zl ar- {l.q'l. ttrt-t


(1) U'i. ricit,,tt
(3) ur{-r^-ttq q'La (4) ht.r rtrterd
sqt e,ttt {l t 1et ai& ltttr Uq6{.{trt +is qLl.'.t
r)?
61 3'ii3$
{3} at?-d r,teir'}t

t4) 'tlQt3;Jl
zz. +tLrrt r,iR.e{ tr.t 16 ,.t,t ltti ur'rrLda',}
(1) liig +'r
tz) iiiz
utL+:e',f',g1
(3) srdi"d
1a1

(1) i. zrD,- gtt


(2) :i. tL*tL+qLr{l lale'+Lr
(3) :i. ,+u. 1l'.tli.tt?t't
(4) ,iler{L }tt}ra
29. 'tt Prt [r{" gt B',[ Q1,tE it'* ry ?
(1) r,ti*tc[l tirr (2\ r,t'ftrtr LUL$
(3) urctflrt qtnr 1+i riiot
30. -ilr$r{i?il urtct{ {iril rg,,3 (US) qtrl a3 rs?

(f

) rtcictr-r-t

(r)

tl"rtiidl l'L'1t q"-qL e.tt ?


(1) qq4rtr-r,r',iLrtr 121 qtt.utGttd ,ailt
(g) si. ucr?pd t0aL1+; lB.t<ottd iaLu

23. '{%ttd i['rrt'Ll. ]t'-lit

,S!

31.

Fraol
rraftiqr qla"e

t2)
(4)
eiq ui.rL{

q.rrqr !
q.r.t5rqL3

it<.,it eEi......

{1} }tL'ilt {Br s'ru 1z; 'ii'i rLe}t s''tt


(3) rL['qLl sqL t4) rJH 5uu.
32. rqLt.t'ti ltt*t i1't'ti 1*r r)'jt qetdl ?
(1) stl-ttX
tz\ 1-LL-[1
(4) ,{L[ftqt
t3) s-tg

sudhir0939@gmail.com

surBqa
33. 't'lritL uv.i.qiLtieil
r,tRt.{Li ucit ?

SuDHiR Chauhan
rLer

a[[ci:r

ii;tii

aR,:rrti

,rtttr, E,i[

(1) ttlsit
l2l {ug5q
(4) 1Y5a
(3) r.l,[q
34. ldra tu{trilt qLr,.t-l LtttE ltry4rtt
a-ft *Lvtu-{t "ttiL.
Etlv
R. .tlclstt
.tttr*-r
,iicr
?.
B,

D. r{rg&t'
(1)
(2)
(3)
(4)

35.

uLq

44. r{t...[h rqlL 0tii.LrtIratrtiril itii


?.

(z) 6l-L
(4) rr\qr
Ftqlrit i<
,{rrLdl.r

*j

(z\
ri,il.-r
(4) .1,t'[rittt
(3) rlaL
46" el si ot. tL s.tL .t tz qidlU g Lt L r.:q.tLc rl.[ &.rtrtt
uLqrt'L JlqtjLa (rtt.tLg) e'tq u. . .
{1) :Lo[t sr.t're+rLdl lz; sqtfl-t
(4) eLtilir'i- +i.*i6a
(3) trl't[.1.u
47. h,a.tL'te,t11t.f ,-irtir.ii !f .t'i r{Ltt,{LA +iidl
,fei,{l
"f,lAtet ,i.tL ,L,iL ty i

+tL{idl c,rt.,"ct{

tu{

%e.try

0)

rs

A-2,8 -1,C-3,D--1
?

dtira
t[I(r

(2) s,il rliDe


(4) zo,il .,r[I'.t
"q.r_t6| tt.a-,ttLq'lqt }tq,[5" ir.i f g.rLrtir4[clctl

0) ?[%. ),t1t

(2] ,,,1t'dL-U F+'atLzt


(4) 141(ttu r'ttu?'tct
(3) /'itu?tq 1
'37. 'R+fql.l ,*t+ 'iti,{tr,.i-pt{ Stta ft,it ct"3
I

(1) \.tcu rlitil (2) '3c.l4d [Li.


(3) ter tror r,ttia (4) Ycrl$.?ettq {e}
38. .,tLd.tt (oilr-Lrl)d lttq .... 6t1t d.rtqi ,,rLq rS.
(r) a&a'r{le?
(2) ltiqr{,ila;-

ttqi{lar

(4) et6etil'l"e,,
?t"6q q[i.q.[
39. ctt?d-tl lro"{}tlz[l
[}etrilal .tttri qt ft rr-rrqqr{g rj.
r:.tt ulu
(1) irq
121

41..

rt'tat U,tt,lt,tt

4. ,{erf0.cr.{Ll

*,.1f. ?

40.

1q142

45.

A-1,8-3,C-4,f)-2
A-2,8-4,C-1,D-3

(3) q[ar

(4)

(1) tt tl
(3) r.[i.t iut

A - 1, B -2,C - 3, [) --1

t3)

(21 1e38

3. tltt

fi,.1 $fL+rit B.fA gLi. ,ttt.-t.tLrtl raL.t,,l

s.(

r:ni.i.L :lqtq_[ r,tt4 ty

(1) z,tl
(3) rsrfi

i6.

rlLit r{laLa.i." Il-l.1lq 5qt '{ltH.t

(1) 19.ii)
(3) 1e46

r.

c. 1t1\r1

"oLtr"rt

oicu,rt (41 [otert

{i rttttct.tl rti.te r.t.r,tiL qLq'i tqteii?


(2) .ueltt*raLl 3e
{1) .eudl{ 3,r

S.tL 3e

"idLq.

(1) iaeiDg t.tutrti


(2) t.tr 4'r {c.t+[[r[i
(3) [t.. \s.rttLrt? (4) qstl,t ,tp.tut.t;j-0
[iq{ q eaqt qnti,,{
48. ' *1[R. c'rA qafl %Lq q
{d1." r,tt Rt,rt,i riti rt ?
(1) ['tilit I,r,rrirt (2) "i.'-tttq[l't +titti
(3) ,.t[ftli't.t q]trtL,lt (4) u%1?trlt]
r,ti.t,{tt .t,'trt[ hatt't lt'1fl-t t9. ..
(2) 'tL''tilitt
(1) tila-t
(4) ittDt
(3) ceitlqt
otLr-rt-{l ,,itrtZ,ii},{ Urtt jttL r,tt?{-tl trtqtrtl
,rtt.il?

{1) tttrtit-t r'tt.tj.tti qtdlct


(2) Eer )ri.lrq
(3) ,ttt-c qlt.tirytt

ihiz [\uq qiv-rL


d.r q.e[q raht r4tg,rt "iettrti
{4)

..il.lsqts-il rs,t

qLq t9

,,tt

qr,t3'a .t+.,ltrti

1e1

ute{lu.t{ u&g gc

(4)

c.erl"'+rd[{ 3.r

2 E.-lr.iycrr-ft asir. ,"ttct 19. a qp.u*'[l


uitpr ilq [5..fi. uli. terr ]ee[i qr.t ?

s'[iu{
(1)
(3)

t1.u, tloo-{ ulti4qtt r,tic,tr.tli sd?

tqd
e"r.ii

42. ctitilurir ti{l

qL-rr

tl) ]Jt\ttqtA

(3)

eisl

(2) Eesru
(4) q,(ru
sqi{[ rm g?1 e.[] ?

Ql

I'taEt',ttt

(q

sqEdr

'l

(1)

)-2

(2)

'i

(3)

3
')-4

(4)

2;3

sUdhjr0q39@gmaiI.com

iaL/l,qa

SuDHiR Chauhan

o.J

5?. l.r"ttti Fr,.utt tttti.

1B. ;

1"

1r

-11

11

',tl..tit

(1) zo ilQrL
{3) zs trlQ.rL

59.

125-r.r.

;
3

(2)

;'t

{3)

;J

(4)

qrrri-rr

53. attYtlr{l?il

"it.'rtd[

{3)
54.

11
G

S'-*

(1)

46 eL't,

^7
d^
oL

1j

..9

-b

---

\-\!

it

(1)

tE lr[\[hqi r,tf -t,tt ue,f ,,tt.r.tt{l


ueqL-ft ttitttr. Stlrri t .+dil .rtrriL pr.qtt'[
ALt ,l i q.i *ti,t'.S. e,L t.tt I'tt.{r_tt +tclr-t.ill tttr,
iaC rsrL ?
Zq

tt-.+i.i}

(u

{21 60

5e

(4) 62
s6. i{-r?it uir,il Gqrt-il'rr itl-tl ,rB ,,ttll r}.
,,13 ,r* ZSS
qLd{ arj r}.
trlQ.rLrti li Z
{3) 6r

"ija
.1$i
ga
,tdr
12
tq.r"tL
ei{ .ir
z
'ii
iaaL tr[\.tL.ti .rqdl "&6* ?

(1) 407
(3) +rz

?[\rtr

3[\.rL

ito

(2] 4s1 tr[\rtL


(4] 4os tr[Qrr

58.

{{1 x

(1) 176A
(3) tB75
Uir q$tg

2+ u"rft uL6u-t'L

(2)
(4)
?4i

1e05

lirtr<Lr{l rLoa rs

usr.*Lrl

'tst.ul'tl

+l<,i,'.i

e\

uiqqrt'l

(4)

qroarqa{l

't{lt' ut.i d a.it ?14

'ctutqt't't li,,i.r.il{tLrtiti} iL-il Utt & ?


(1) cttsit
(2) ctt\t
(3) GrtrLt
(4) ,,tti
:htu - \az-od -t'i,itr ar{i gL1 rr-i.
2, 5, 10,

(li 26
(3) 27

zoz,
.

(1)
(3) sr,[qr,4l

67.

sDtLt r,tLt t) - ,ti. i g+,urr[ zs ;i -{+'t rt,rL t}


iA A.i 1000 U+d3 i,+arge 4000 30rrr.L.r,i,ti
a gltr-il Grtd o.tttir

(zl l.i-uilqia

RrqLr

qri.tt iir{:. ia{l ,tiL


(1) A:.10,8=32 (2) A=32,8=16
{3) A:48,8=32 (4} A=40,8=21
65. .{lq r,fLrrq Rgft.tirjl $it e.tna ',1'itt.tt{l'.t-'1

1650

Uldr4 Gqd $qi- qqt{-r

t4) q9rqr,'4r
b4. "i A,It dl io .r.i.tiai'.r q{( B -il r,t.l'-rl6'tt
e til tg.1[ittkL 6.tr,-il .{tl'*t],ls. .tj,tt-il

GG.

izell eu'"1qi6ir?

{3) :RaLE'I

ill

57" 36 iiie?. qtqr ui. s iilat qerqr rir e'lqr-[i


+iA 2 ,[at qeyyft rc.trrtl erdl qil.iL-il 6.
40

57

lite u"tr4 {.cL e.LLttL.


: g+rt+i : : Ft.qtt'4

1'1
55.

ls;(

3[\.u

G| B

q]u.)- ,t.ul ry
qr+itr
qr,uitti qLqi. &. ,'ru1-ft ;Jt-t

(7) 55
(4) s3
{3) 51
GZ. -ili ,,tLter ?-tL). rllg.rtl?il .,1g r,1-,1 1q1z[
,,{el.t rj. :q'L [?1f.;tt r,tct.L & a dfttL.
(1) arq5
(2) gLr-q.LFr-,t.t
(4) qLdr
(3) .t[B?-L
63. .ri?r ,.'rtr{eL f}re.r.iitil qr.lrti [\a.tr +q.L-t

(4)

(2) 50
(4) 12.s

;i',rrrittrrlqL\i ts. a'r i-il" q,-m iaeil er.'L?


(1) :oo
(?\ 3oo trl\tL
(3) so trlQu.L
{4) too trl\,rL
61" 13, 17 , 23, 31, ,11 ,lol yit .inLr- i,tL.rit?
(1)

{z}

:itt s Z ?

zo

,,tf ,iLll r,ttiLt: rri rl

3 11 4 7 8
4 15 5 I 11
47

(1)

;I

3[\'rL

its.Lt tooo tr[\r[

60.

.t
1

:o

(r) zs trl\rL

1 Z r{trGrt

(1) 30
(3) ?5

1+(?)

(1)

{2)

68.

17 ,?.

(2) 24
(4) 2i

5,7,25,19,'125,?.
(1) 715
(2) 625
(3) 316
(4) 343

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauh

tardi,rri

Og"

Stit lrr11i-t

rldi

P..q*t r1-lctr, tS .,]L.t

.tli.{riL

a.ihrLi F.qu g+i siL ?


(2) r[-.rqrt
(1) ,f ct'.tL.tLZ
(4) u[\.ttt
(3) 'ttt'tL;'
70. -i1ji r+L:[h.ti iaqt D.r'L'lt rs ?

r,t.trtl

th

iLtL' rLotihtr

it,lL',1 i

(1) aqr,.ia iqtqft (2) r[:]. qqiaLt


t'[a
(3) re,r-Lrkr'At[ (4]

tli

80.

qttt 't%rt,il 'q.Lrr-qt {rr''ft t't'ti it'it r{li

ait[

(2) .1[i. i't'irL'-rL'i


1r1 u,++r,au
(3)
sL' ,.u+,[i (4) .$t .'tt-itt'r

i.

81.

"

+ttqL [-il

"

s.toet'L

(1) trL.'-u-q
(3) it'teLit

(2) 10
(1) e
(4) 17
(3) 11
77. *E utrtLtt i<tLr.trii trrrril fS"[l arrt

82.

(1)
(3)
"ii

/L.

25

t2)

27

2e

(4)

23

9 6 3 = 57 gL,-t, .ri a-t'L q:-l{ rilrq F1-g

3iL-

(1)
(3)

++
++

(2)

x+

{4) -+
75" .tlrjtL.tiqil i,trrtl ,.{r,tt g.{uft,qLq &

0)
t3)
74.

6te

;[,t

30tt .i[er-tt

3at utttt-qt

q.t2 lzclL 2].iotetL'i.l

ui "i aig '1ic,t(tt 12.5 lileu.t ',[rtr,


ln*qttl "tri ?

',rtrt

(1)
(3)

(2)
(4)

74
25

22
?3

75. aii rrrd r &. a-tl t'].s{ c t}, r'{l qU-t r'.}
r,ti C.tj cttd i ts, ,tr 1.ti fut g't,3t $ ?

(uF

gc

(3) K

(4) A

TG. c4r5&r Eiti r*vLtqt,il-{l tqtt rllirL s{t e,il?


(1) rtt'tlr
(2) riDe.t
(4) s[\e
(3) qrltrFl

77.

'tr Bt-+i' 3?d5f L A"tf_{ -U*t ffttt.tl.


(1) ryqlsr.ar[ct
1z; 3ii [iteu'L
(4) t"uq
(3) qsqriell

-lit

.jrtt,il

ct33Et-tl

"rtg .ttl5 sjt .ut.rt't[',tL't

83.

s.

"l.td,{." ,,toait +trtL.tL{l ,.toa fittiL.

(1) l,ttltul"
(3) -trt'rL{

'11't?iL

aa'til rj " i-u +ctttt..ti ta'dL [iaLq'l e.ir

urtt{trfl L'*a :lil.i'l


(2) rdtlitlt
(4) r4tct3

"r-LP,qr-(" ttot.t'L

hi

{2) r,4drqlt
(4) qha
.l e.tot, tittit.

(2) h.ttg
(1) 'L.tzg
(3) ii'i3
141. u[r'{
84. "[?r{" r.rqiL h3,rtr[[ ttoa ,.iL"ii.
(1) ',ia
t2) d%
(4) ',-r(t
(3) eiitlg
85. ",tt3 r,t4 ttfit rt(tt,r[-t" qtoat1g.-ti'].:

e-[Gr-

riLqL

(2) 1t[+.tL.t
(1) r"L3+.tt't
(4) -rsr3
(3) *tLtti'{1,rt
g6. ',,tt{l ,trr,{" lP,ltirLti ,,t*{ dLqli.
\.
(2) { Esqrl 3sg
(1) .rttti ntL+{
(4) qtil'+Lrt ddl
(3) ,'u*ar {t{
BT. ut,il dseftqtqi ttnt iiLqi.
(2) -ilt-te
(1) t\-fta
(4) 't'l't'La
(3) l,rhe
88. -ilrltL u',tL,t[r[L [iti'r"r':t tilq-1.

(2\ 'iintg
(1) slcts
(4) .tgeL'.ji
(3) -,t.t-ii
g9. "i5crlfi" tGr-ft +it}t'o--{ uLit.
(2) )'t( + utg
0) tiLt
(3) ?4ct + raLE (a) 6errt + t5
90. "c1(Jritct" ttcL-t't urtttt rit'rr.t'tL.iL.
(2) tqqe
(1) &a
(3) qtr"",{te'lril (4} otgsitiU

+'r*tB

Find out the incorrect part. (Ignore the error of


punctutation)
The farnrers has been (1)/ trying to introcluce (2)/ new tecltnitlues to produce
l3tl nrore foodgrains in their farnrs. (4)

!,

rg?

(1) .rirturi.q:Leiq5? (2) qateLe qZct


qie
(3) tetr{td
1+; oti'rtLc'tL6

\)e

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

iL/lra

9?" I)r'ivrng
93.

vehi,:Ie on lie busv roads (1)1


retlu ire r are and skill (2)/ to ;n,t.rir-l irccir.{ents. (3)/ No error {4)
llr: n'oulti have (1)/ iorced his u'ar'{2),/
into tlrt, lrousc (3)i ii I lrar,e lrttt calletJ
a

for Irelp {4)


Find the rnisspelt word.

94. (1) Acomotlation (2) ComnrendaL;le


(3) Suprerstitiorrs (4) Callous
choose tl're one w'hich best expresses the
'
meaning of the given n,ord..

95. Slrallorv
(1) artiiicial
(3) foolish

96.

{21

e7
e2

su perf icia I

(4\ n'orthless

e3"

Benefactor

(1) iriend
(3) sa int

Le. (3) 50. (4)


5s. t3) s4. (1)
57. (3) 58. (3)
61,. (4) 62. (4)
6s. (2) 66. (2)
6e. t2) 7a. (4)
73. (4) 74. (3)
77. (3) 78. (3)
E1. (4) s2. (4)
8s. (3) 86. (2)
8e. (1) e0. (3)

e4

(2) tio-gooder
(4) guardiarr

eB.

Choose the one word opposite in meaning


to the giverr word.
97. Native
(1) forcigner
(2) newconrer
(4) aline
{3) stranger
98. Meagre

(1) plentiful
(3) e,rtravagarrt

bear

s.
e.

(3)

6.

(2)

10.

13. {3)
77. {2)
21. (3)
25. (3)
2e. (1)
3s. (3)
37.

(4)

41. (2)
4s. {1)

14.
18.

22.
26.
30.

34.
38.

42.
45.

t1)

64.

(3)

68.

(4)

72.

(2)

76.

(3)

80.

(2)

84.

{3)
(4)

88.

(3)

The farmers have lreen

i2)

requires care and skill


if I had rrot called ior heip.

(4)

il)
(1)

e5. 12) e6. (2)


ee. (4) 100 (2)

.ttli

"1-jl

(7)
(3)
(1\
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(4)

{1)

(1)

Gttirt.tl 1t%qt-t'[
q{rr[ gr..riql

(4) arroid

(4) 3.
{1) 7.
(3) 1x.
(1) Is.
(2) 7e.
(1) ry
(2) 27.
(2) 31.
(1) 3s.
(4) 3e.
(1) 43.
(3) 47.

60.

e7.

(2)

is) 8..+t ti.+te A"t.t +u?t


{4) qr.d-[e{1 1c-r ?i.ra

?rc{tbt
2.

(3)

[]

100. His sudden death is a great blon', nrost


tr.rrible to .....

(4)

56.

(4) GtEtLit r't[Q:t:, &.


{t{\'{l tx,1ffiiL ar'iq r'L'it
sca5'Id{ +1tA
(2) +lt],d1q. [arlr.L *".ri aLt

(1) revolving (2) strong


(3) rising
(4) ntoving

1.

{4)

G) tltks ult:Lt'o.
(2) U-rqiRs r,tRtt '..).
(3) ttltq!,tl +t['.-GL,- 'd.

(2) c.xcessive
{4} average

(2)

87.

52.

ltYqld ui (lrttLgrtft trt'tL 'P,r[l utiril


lirqrei-il ?r.tud'l 51.{rr.i r{ftisrl uqi?q
r-ttqt(tq'1 U. r,ti ctit

FiII in the Blanks.


99
He u,as one of the ...,... spirits behind
the "Qtrit ]ndia" moventent.

(1) accept
(3) sustain

s1. (4|
5s. (2)
se. {3)
63. (3)
67. (1)
71. (2)
7s. (1)
7e. {1)
83. {1)

(1)
4.

(2)

8.

(1)

12.
16.

(3)

20.

{1)

24.

{21

28.

(1)

32.

lzl

36.
40.

{3)
(3)

M.

(1)

48.

(2)

r);
(3) tcs ?.1% Ittit
g1 Rtrt
5.

t"ir$

5r1 ?t%-rtlti

(1) ldterr,
(3) r:rrt qls,t
6,

hcu't rd Lu-[

[] +tril

(2) 1910}tr
(4) 1e13]tl

190ettL

{3) 1el1qL

(3)

F.es [.til r.q-tL S,ri

(2) ?dt),. i. -tlitrttlt


(4) eF-4ri ).Lrt /,t?rt-t
+tL{g & ?
(z) t'ar xlit
(4\ l%Pu-t

?r%'.u-tl

(2) d*r+l}rq.i
(4) '*LBet

'"tiir1ct
sudhir0939@gmaiI.com
(3)

SuDHiR Chauhan
raiJlqa
T. tt3-e 5'ttt 'ttlt'l.i q d. lStt rdtqQl
(2) 3il1t
(1) t.tt r,t{F"it
_(4)
uL[$:r
(3)
"ite.tttl"
o

o.

XotLntri<

qiliL t''t

-il,{'i.Lqidt :'tL

{1) trd?J r,l't etiLi


{2) "irQ.t'1l Ir,,t"1dL
(3) tt.ti :,1'ri[ f, llrl r'l ,itdi
(4) rqRr
18. 'gte['l ?.trtt rdrq[{:,''tt +{tl'rt3 :i':t

ltilti

tr.it e.ti ?
{1) 3z\
q

ft.rl (rl '-tici t''1


(3) 6.&-siL't'u uil"ii

0) Uidta

(2) 1-u
(4) Et-l3i
(3) 'tt3tgr.
ot.rSlli.t.t hqltqtt't .'tr[ g tl ?
(1) vutrtitt iqret G'to'ai
(?!\ ,]."d-a gttt E,t.r- Ft'+i1q1
gtrt G't.t [itt[t':t

U-ar {ttLt1

(3) ]ruru.r,Gttt t\trltio E't,t r'ti3ct 6t%-1'[


D't.t
(+) iFu tlt t *t't +tttLlgr Gq.t
10. -fl{ttrttzil ri'}'tLv,ett'ii itqfl''tL'tLtcft
h",tL.t E

(1) R.tttt Ldl (2) i'tL Ldl


qlt,t
(3) t{htt'trd otitsst {+; idHt
11. g'Lei 6i{t+tt tgzo'ti '-i'{[A{ [Uiks?eL't1
.rlt"r{t rq :{i o.[t ?
(2) et{ qii'u
[1 , ctt{ it\cL
(4) teri Rta't
(3) al'Li ,tq'L
12. trLirtti Rtt s,ri qufl'lLE tj ?
(2) ritqL
(1) :iq.tt
(3) {aLRer (4} \at
13. -l'lartLti{l +i 'dlarll[rtct u ?
(1) U\$ GttS (2) 1&'t't
(4) Eiq
(3) niitr

ttq'r'ti 11o* li

rs

20.

g't6

A.{Q oL,rL &a.ti r'tL{'o.


(2) ?,tt illfq1l e+i rtrrtttt-t 'ttrLi- te t).
(3) .,..tt,aj'.t qta gti'[ue'[aii er.il t?i[.
(4) ,tL[\et'tt3'ti ittl qsia'td]'

0)

-tl,+.tLtidt

flt trt'i'tl

Se..itril r,trqt'l

ttttL e'Lii

'tt"vt

SLtitieL 'tL't

'.1

226 r41+ll?'
&?

(1) tilt're :i'l'tte'l


(2) i't'{?t[qs sL'lqLit

(3)''ti['Is

rt'l"tLoil

(4) "iqLr-etl't ri'['tL*il


71. c{lg'ti'til{'tL'titt'l 5t t'tR"l e'i{ o ?
(2) 'ilQr "tlit:
g1 dtPr
(4) '++il[ig ",rfilr
(3) ati[ir
22. tei.t cili 6t?.[ 5qt aet 3tt.il "t[i"gtt't'i tca"t

u[Is
tt]-s

t<.tt.tl "tL*lt U ?
(1) uct-t, tttl u't'i[:i'rLt
(21 Ucl.t, tcl"rtTtdt',t't tiqfi
(3) Uct'|, +qria,tt "t"' Utt'tttt

(4) uct't, +iq[i -'ti-'t'i

23.

[t*t *t"ulq1tt't1li.'tL'Li{l

s'tl [4'rLat ulet'rt

r)?

a.ta L{l

j{riqt)-tlq
aF-+it ctl.'t

tqt''i

*ttqei.l'o

Lt'l[l!t

ttui''iti.

"t

qd

"ttqqt'

(t) titiqitr

e.tL

ti

.13
(3) ',t1+Yt z+s

(i) 14t4rt

.,trr( r) I
(2) tt%rqi-t
(4) ltrt qitt
(3) t"drtd
16. ticttufrtl rite.iqL{t qiaL ,.tt113 iyl
(2) iqqte
(1) 'iLqte
(3) dlr,ciiqte (4) q.'['tLe
12. t. {t. (ugl,t itx)g P+a il & ?

"ik't it

(1) r{tc{E-tt l't'rLti el tili-'ie [q'rLt'L


(3) "itr.ttq[ltr F-t'+t'j 1+1 t$rt{t F'i-'tLil
..'iitt'
21. otlicl,{t otu-rtt'3r{r fl[ 't14]a.tl ti'"lltt
.,ti. tt"r.t l.f.q.L-t riiuil 111;;1 t+'tfq''tt'ti- "tticr

rrt,l]

15.

1,g. 5rrt r-1g5rr ,,rm-[ 5qr.i1 a't lzdh<tn ',tt


q.t'ai e.tl i
(r) gaittt'r uLeiL (2) qsl?'t"tr 4lH'r.'it
(3) getiRt'r uilzr (4) 'ttt(te.r

t4. .Lt[\4.u5 t Ret-.r[aq

(E rei'r i[&r'r

tl-zg G,ta

rti

g.-tL I

(?) r41'-r-ee 32
(4) b{14ee 36ti
25. r.tLt,il,t F-;*d q-i ti'tt q-l;-',.r :-ti'tl sLti ri
' ,3!
(1) i'; u"r.:Lttt {2} it"6lt lti'L?'it
(3) qL[tLt,t ut-EL'tt (4) tq.'tt aetq{t
26.
3i+5ti l'tt ita{i ari'rqttil "rLi u?

![dr]?

SUd hir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

ttiLdlq,t

(1) +t.tt.r'a.tt
(3) hDcilL

(2i ilictrtqd

(4) 1t"t:L[),dt
27. .rda ti$ A q.4 $ -(1) qr fl,-ur.il {ti t:st sitt Gqri tqr,

.,ti[tqtiii .,1ti rj r,tt qq.+trti

"tt.{

rJ.

(2) Y ';,i-ri.rttei-t .{rt. c'tttqqLu.i ,lii &.


(3) 'o'-r-L +il.11',-t ila r:rt,.tL.i tr4lt i4t.-tE.l-L
.{:[ gttt Srqt]ri r*rat lS.
(4)

fii

aLrtt-,+ ril.a Sq,tjsL .:,-r.

,lcttql -,ft4 .,S.


28. .td i(l:o.ri iigrtr ar q{
E.tu ttr.r.u3 tC rie
(1) rs
el
,,irdiq,,
(3) z
{4)

32. -tlq "uqq Lu{l?ii

stL irLtl,.tLt,ilq tui.u


erLri-ii ri,"ri tilri} qg ,.i ?

(2) ilto
{1) ,teD.t,rL
iittl-tt
(3)
t4) aR,it,,tiBtr
38. g4l{ uiat.L. a3 o ?
(1) ryEt.ti
(2) ;.,itt;,t
(3) iarssrlr
(4) P*ttq'r39. at{t ati=tl ,i..t,lrt -r-tt elirr ri
?

(i)

,,il..t:tf q.[

dL?,t

+iicre

srL P.qa sr.taoi


eg i
zo r11.,rLi[
zo

t.t""tr.

0*r.L

(4)

(I)

(4) 3r,Jt{r

ru1

r{l- erfl

{iiRr

1<r

u,:ud

(1) [.'L.tLgil.t gileu (2) ]rs,-.t.c,+'[t gr1q3


(3) Rit"rttte grtqs {4) grra.r uLe,,il.A
33. it*ttL,i[l +rtt tua.{l .tLt.t,t e-,tr ?
(1) Rf3ruL [qqrrl el "qa [iqr,1l
(3) liry-ftfirti {4} ttlt{aL.tl
34. +iue'tt 1e.it ge .urrrt+i,,rrit'r. ieetrtj c{t.L

r,ui(i.o

P-ttq

{2t .'3tiliru

(z) qfDrr oirLrur


t1) trti rtlu

{2)

46. ,L-t'ttryt .ttL S'tgf (Jt+tti

20

qrl[i

U?*sr?

uruLrrdl
,O

ix l1sti (2) }r.t'rori. qrlAEL


(3) tugst i lryc<t riqrq.t

{r}

y+'r ticr

47.

(1) i-ui
(3) Rut[i,rL

its.r. 5q[ ztu,-ttl

(4) it"6rr lriSt?

(4) XtrrtLi[

{l\,{l -flqtLtidi

'il.tt{'

(1) ti. i.eu-r riier


(2) si. "4t&+u i 'rii
(3) rtqr )iuL
(4) 6-ar+qL{r i.s-iru

(t) Rcrqi6. {z) e[?",-u

ri,rcil

(2) .1gcr L.ri


(4) u'itar tr.rr

(41 22
45. -tl.ltrrriril s'i.i. ]rsrrt crlq'l
,rttit.ttrtl .,tL.tq'.9 ?

(3)
iG. IirFt.{ri "it}r-u

'5qL5e{l'

(1) 16
(3) 18

t:

rs

tj

u.tifiir ,{[iot';1, .$ ilcr iiflr[i.g ,,ri


t,l[ [qq;.!t u1e 1a+iL.il ,{{r .rt,tt'i Lr & ?
{1} ,tLfir.cttLg
t?) "ti;t qltt
(s} ilur
(4)
"tlRt*t
44. ft.'* trltlqr-r,liL-[[ u,qt ieci'l & ?
43.

orli-il eiq E ?
.oerlu r.trcr
(1) ts .tga{u qrrr (2)
(3) 'qs uetle.t 0{tct(4) us t,qrlu qrcr
35. otttaql Ujeil Urd]t i.e ,.ir'.rs 4r"u{ 9-1l

r'[,.ii

(1) |t'q ]ile,r


{3) [heir

at'l qar-tl gtdqtg'l qettc{ctl .rLitt ittrt

.,tti(

[*.u

42. ' \t"Lt\ rtte'j u",ttct

:.

iie'r ottta.tl a"Luq,r qh.6

,3r.r.i.r

(3) lltlr.t qli

,t";,t

(1) 'ctt[Ds
(2) bl,l5
(3) ''ul-i (t\lercuryi {4} ui{lq{ ,qLtrds
37. 'cttui..t'r,tt Scuq t) u -"r.-lL.l.tL*ti ,,tti u (1) ls.r'lurraqi el ,tLdqr.irii

32.

"i6rjJti.tL':ttriil

?t%r{-Lr

47. 'ei6{ uLsei- et.,5t' $klrt.dqr

30. -ilrttiqidl ,3 Lri.trq'.i ?

1:1 [atrati

(3) Fr.<t *Lr,{r'{s_r {4)

79. 'qil.' f'LtL.tr.t{ tLrt ti ?


(U tts-.iL iitRtEdt (z) drqnt
(3)

40.

{z) 6era'l
(3) erJlq
(4) +itt
?t%q P{qt-tar*tt-t ilEtrrii,{t 11.-LL q,tt r,rt
,rrrr"rt rtt) tdatr. n.tLii u[\stt tril?
ari,{lilqr
(1) .1-t,id't
(2)
'ai.drLs.t

(4) qtqtti tL.r

48.

's,t[R Bru[' iL-il ArttR,.l

(t1 dQil o[t[[ el ii.r,r crlri].


{3) lrsq crltil {4) [}r'16.1;.'i1
{qrq {r*L,ttt +iterqr.{ .rrrt 11 u 7

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
ratErtrt

49. '-ti.l-tct

,ai:'ii urt

tl.L'l-tt' l.P{t ?-tt

l,ttieil'o ?
(1) .llrtgi

14)

,,iry',tL'[l 1+LdL'tr

qr

'.'iLt{i[id
?L\trttlL ltl
?,idl 32tt lt?

(1) ]rslGl,t?d. q?. (2)


" (3) r,.tq[i"n{a qr, {4)
51. 'ur,t3' s.toa.t'[ lt'tL'tL.'[ ttnt '-ii'it.
(2) qr-tqi
{1) qti3
(4) .,ttct3
(3) u),t11
57. "Ui-?J" ftna'tL tt'tt'iLtil '.t'''a fii"]i.
(2) ?tlt
t1) ('LLcl[
(4) guLil
(3) detqlr-

53. ".ttlr,l." rtoeiL

s7.

68.
riLqL.

q.{[s" trDltiLttiL
riLtiL.
(2) azLl t"t
(1) {a[ti
}ttE{rlt
(4)
(3) }-eLu{
"ti'tt
'rLLl[i-qL

]t'tte
-tut{

+tiail'rts'fl'ttq't itot tiltit.


(2) rlsryula
(1) lXulstttct

(4) lqt5e.ttq
-

(1) ltde,il
1z; a.ll.t
(4) t{ti
(3) :.'t'ict
59. "hqtrlq" tbtil +ittt ujl utit.
(2) h: + Euatt
{1) [qat + eq
(3) [qqL + l,ltqu. (4] ['tq. + ]dLq{

60. 'g.[*1" l.L5'ti 11]tLtt

{I)

r*iqrr,t

(3) iL'ttrtlttartl

I(ear
(1) ftlrr'r'a rd

Reciprocate

(Z) rece'ive
(1) tleliver"
(3) intercltarrge (4) gratrt

'ttU'l'+tL'a'l
(3) 'tLqrqtLfl (4) 'tttttLt
-t'i

tto'"1*ti{l [litntqr'-iLtir

Find the misspelt lvord.


Oq. (1) Granrnrer (2) Orgarriser
(4) Instructor
(3) Carrier
Choose the one word opposite in meaning
to the given word.
65. Addition
(2) en rr,'t',s1'1[i0lr
(1) divisiort
(4) nru ltiplicatiorr
(3) subtractiorr'

(2) iorehead
(3) ioregrourrd {4) frcrrt
choose the one which best expresses the
meaning of the given word'
67. Uniiornritt'
{1) eonsistt't-rcv (2) corrtinLritv
(4) rotttiue
(3) stabilitY

"$ulg\" ttat.t't tir3,fLdl ttue I,itq].


(2) t?r%i
(1) btcltLul

-ilqti

Lrer-

sons 1Z;/ io fint-l otrt tire sqlr'rtion (3)/ oi


the problen-r. (4)

66.

(2) liqi'L
(4) ttLttqt.L

(3) Uttt'lttl.ct
58.

(3) uuit'.{
{41 1"ms
55. "rrltil rtlil st'tql'.rLoattluii r45 ttot'
(1)
t,l qLtl'tt''i

56.

&

t43ar'J[ rLoe r-it*it'

(1) "'tttlr[
{3) R'it'L

54.

e-t.).}ti

r4(dtbttt

P-La sL-tL

(3li a holida-l'totiav' (4)


63. Sanjat' cotlsr:lted to (1)i several

as

he hatl

(2) 3'tt

ial q.atE
50.

l':i"l*, ti.* (1)/ hinr for the Zoo (7\ I

(2) qr!rclttui{3,
.(
(4) e'LlJ-L?-Lt'-lU

(1) qccl"+tl?t[L{-'o,
(3) ttr\ LX%l'-tL'iU

Fillin

the Blanks.
69. We nrust -....-' Irt'lp to tire people hit by
cvclotre.

tee.

{u{

.urL

U'J

11n

j'L

(2} [it,a
(1)
(4) s1 c4t$1t3t
(3) -rtt.t elt
]4tti
l8641ti 'ai[liil'1t1'tqtk6 tte Sictliti
trql

/ .r.

cqtElllL-l.t.

r{er'.ru{i

r.:,rqa

Find out the incorrect part. (lgnore the error of


punctutation)
61" I attr not aware {1)/ tlrat hon'long (2)l
you have been {3)/ confined to bed. (4)

surprise

(4) slou'
(rt'tc{t}ti
+tt.+et
71. dqricrr"t"r,i 6t?t
{3)

r-,1,iu1t41q'1-

t2\
(4) .igtil*

tlenranLl
tleclirre

(2) retrder
(4) contrilrute
7CI. In a....... nlove the Chairnran todal'
tlroppeti tu'o tlenrbers oi the Conrmit(1)
(3)

r.)

it{ Et so

(2) rLs[itct? t]t trttlt]t


(1) t'[e
(3) tl+srtLq LttLd (4) {qer'Lt
,r,t(.8{e{1. uelloLqq 'ttit{ 3trt3 $L'LL Atu
Ct,tq.ttf .,ttc3 tg 'l

,+eil
(3) +ttrr i{Las

(U ,iC:r.rt

(21 i,tL.ite.igr

tq

(4) tt}t'ttl ot9

sudhir0939@gmail.com

raLl1't4
i.i.rq1a-tt ct.,r"trtl aiu'l ,ttg xaL-i t'i-j il
(z) ,r.ih aara
(1) -t\Lte.t3:r

i*.

(3) tqt'i[* Eq t4) lttt ",eLe


75. rjr,Lcfl uike+i ]tstt {[a5 '..t+iil'Ei-tt
Ct,+.ttrt[ ,,tL.tg ,.]

76.

SuDHiR Chauhan
ii..i,.tt .iL.rL-r-j rq1cf,|i1,- ,t-LL4 &. "ii .fd'tL I'trt
,lia't.tL
3(r ct.roi szto lFt.t ,r,-r'L drq ai .tql

gt.L

ou.L

(1) qLqrQret qxitru(2) a({qdr,l,it


(3) Dqtq[ils qtqsr (4) "t'i.oli'l ::tqct
g {.ai qnrt .r.[.tl s i[\'-r.L qlA qira

"l:

g1"frt
,ila;-tL BUt,i %%1t qlrtlc{lrti
"tiq '.}.
qtittqt.tL
"tri iaqt ?

i.
?.

(2) 22s i.
(1) 4s
(4) -105 i.
(3) 400
77. ,,g .r.ii.[..-iqL'j lO {.ai, \.-iultri S ,t1ef .a'i
0LqLd f, ,ftei ,+. irr f t.,tttt ,"rrd qGi t".a
,[ia" + 3[\tt ut,t rti E.rL(tt-iL;r:L :iqtt't 3q
ia..tL ,,iri ,-tit?
(2) 88il ?
{1) 720 i.
(4) 1200 i .
(3) 360 i
7&. A .,1.i g uta ,i: Q.ti tO :qu{l uti t-0. '{;-ri
a -rireL t s rqtrqli.'i.tt.,il u, ai B *4rqti
a bidi- i,iid1 ]eq.i 1irirt ..tt.tt-t

{1) 10 }qE
{3) 30 5ar3

79.

qqL'- tt? rttt


?i5:,, i8000 ;r:,itt
"ii'Lt "ir
dr{L I q[g..1s \idi ]s0r]0 1[\,+r-il 311 ttLu

{7) ? s]eLt zo R[ia1z\ ? t]qtLt


m [\hz
{3) 2 tqLt rS i\[ia1+\ 2
'qLt
84. ,t..1'it-,t[ 'tr-[l tt.r+i riLqL v+ t0, 15, 30 dEt
50sil qtrtdr + ii,r qq't.g .r {-.qL zq'i 1,li,t'
iiLatLt't rj
(2) 15+
{1) ?L)i)
(4) 308
{3} 140
85. i0 a 1-t a 3-i+ 3-.i= I tt ? tt 1ql.t ,j , L'-fit?

tli l
IU

t3),fr

(2) 20 5(lr5
(4) 40 sau

(3)

t [\Fta

(2)

ge

(3)

1;

1.

'_-

-.

(2) 40 7
(4) 6o %
t[i.u uJIBia ry.iL G.t,t ro 1[\''tL t]
s.s q,{rtl zo 1[\''tr qd qtlq t]. ltt"tl?-qt c4.t'r-tt
l.LaLQ i iear ari qtLqt tg

tr

sz.

'a

'8

fi
II

{31 77i

gg.

t:

qlr.,:ttL [ir.f

,.f[

(2)

20

(4)

25

,te*"i

r,t3 c{d_q.ti

"qtA U.

,,ti .iLautt riaiq.t't ttlitrtt e.it''it.


(2) Ji ,1
(1) 1, J,
(3) 2: r
t4i tr :7

oi

(1) 1-i

to Beti.iler. ]rfh seig-ft ilq{i r-ucr.[i'iist't


+ Gar.rllae qla retirtL .t&er-il h?e tos
Gerrilat gt.rtr izei utr,t qr.rir ?
(1) 6
(2) 9 3cu5
(3) 19'cu3
5e,t5
{4} 10 !crr5

1t

(1) 3a 7:
(3) s0 x

1^^
(4) r1 llrl{e
I

(2\ 1i

1?
IU

qir?

+trq

,To 3 crcluur {rrtil.

(1)

81.

(1)

.3
,*

(4)

qq'lt to X'ctat
L5t-ttti t;.oo i[QqL'ti.tL
itutcl .d. %t d.t 9 {|]{rtt}it cl]{ dt 5eCiL etct

.Uo

80.

:5

,Jtr
\

1^^
r0I L{t{a

(2)
'1 Q

i tut r,tt eij[.t i]ttoL ?4ctrt ZO ,,ti ZS

(1) to [\Fra

*.s.1[ ?

{2i azoo SRrL


t1) :eoo itt+L
(3) rsoo ih,u
{4) zaoo t,[\tL
83. to illat q[h tir-rtil ,+ietfl 5tt 8t D'ilt
,,i,tt ie.CL Urt,.t.tl ,ftr, fZit ?

Rfiarrl orl 0. "ir qi rq utt .,tiaqtqi


.ir aiEli tt.i.rdr izel atq aLriii ?

iadi

o.q'rt

89.

tr{qirii ,,ts qi$.tL,rtt-t 7.5%-tl uiia "attt


t9. * a i.l.t,ttt.t qr+i,it Gq.r{l Z+ i[\,tL +3tl
.ii, ,t't ii f Z.S ll",i eticrt Eitt t). r.'lrt,tft'{l
rllrteu

"t:3e Grtrt

qilEt.

sudhir0939@gmail.com

SUDHiR Chauhan

r+riJl,trt

(21
(1) tzo tr[\,tL
trl'i'tr
(4] Bs 3[it'ri
(3) eo
90. A, B r,ti c-il tiitttt 6.t?- z qd tl - rr "r't B'[
c'[l ttttLrt 0q-i
aitLs,t 6,Ll o qd.tu g

tr[\,i.t

"ti

s .{d',}" e-fl. rjrt?. titt.


(2) 7 ld
(1) o.td
(4) g q,{
(3) s q'[
g1,. A, B dttl C'[l ttrtrt], ql D, C't't q[A giq, a't
\ \
\o
A, D.tl,ti) rtet 0 ?
(2) lrLdr
1r;. sLr'l
(3) qit
t4) +uu
tiirr - (qzrfl qs) 'it trltsrerq,.9765412 Ut't
NAKED, 54723 .tt 1U',tl eqqtll '-tti'j, dt
-[tiL-u uoei

rtl fli. e"ttqt

(2) 466765
(4) 43seB5

488e76

93.

DISTANT

'

(1) 3765485
(3) 36e718s

{2\ 42.

9.

13.

17.
21..

,q
29.
33.

45.

49.

(3) 78s7e452

(2)
(4)

61..

62.

(2)

47e8165

65.

1768296

69.

t3.

(2) 7e438763
(4) 786e8365

77.
:

STAIN
(1) e8175
(3) 681e4

81.
85.

(2) Be4B3
(4) 65478
Ftdu (oo - too) .tl{ tig ur't'ti qiett 'is qtot
+urr.urj.l l,ui.e r). a.{I .{li. ,"tLl. air[&s ttot
+tri.eL d. +tt.tiril rir qtot 0q?. iatte ttot'tt
uaaqt{l qtrri -tsil. [4se{i.tidt ttoe $t'it.

89.
93.

97.

1.

RETROSPECT

(1) RESr
(3) ROSE

97. QUALIFICATION
(1) ACUON
(3) Lm
NEGOTIATING
(1) GATE
(3) GorNC
99" DELIGHTFUL

(1) FLTGHT
(3) FLUrD

(2)

PROSPECT

(4)

TOUR

(2}

FACTOR

(4) FILCO

(1)
(3) 66.
(2) 7a.
(3) 74.

(4)
(3)
(3)

(r) 78. (3)


(2) 82. (4)
(4) 86. (3)
(11 eo. (2)
(1) e4. (3)
(2) e8. (2)

AI

(4)

GAIN

(1) ttrt$t't

THEFT

(4)

FILLINC

(2)

rOsmoN

(4)

LIT'TON

5.

(3)

7.

(3)

4.
8.

11.

(3)

'12.

(4)

1s.

(21

1,e.

(1)

23.

(3)

27.

(1)

31.

(2)

3s.

(2)

3e.

(21

43.

(3)

47

"

(1)

s1.

{1)

16. (1)
20. (2)
24. (3)
28. (2)
37. {21
36. (4)
40. (2)
44. (3)
48. (1)
52. (4)

ss.

(4)

s6.

(1)

se.

(3)

60.

67.

(1)

71.
75.

(2)

64.
68.
72.

7e.

{4}

83.

(3)

&7.

(1)

et.

(4)

e2. (2)

es.

(4)

e6.

ee.

(4)

100.

{2}

(2)
(1)

76.

(1)

(1)

i3)
(1)

'{4}

80.
84.
88.

(2)
(2)

(4)

(4)
{2)

{.ulqtas rL"r. E'terl cti'J ?


(zl ot{eti
(1) srlhtru
(4) gL.r eJti{L
(3) slq cttu
eiau ,iB?. s{t qti?,*tl uL{( ts ?
(2) trd't
1ry u,iar
(4) Be1
(3) eldrl
,ttrtt (Rttgt'[) itr'tetqLi 5{t Lt"o'q'tl r,rt']rii

NEGATIVE

(2)

3.

him to the zoo


Sanjay constrlted

(2)

100. EXCEPTIONAL

(1) ACCEPT
(3) EXACr

(2)
(1) 46. (4)
(4) s0. (4)
(3) 54. (4)
(1) s8. (I)
(2) how Iong

63.

94. INTIMATE
(1) 89786145

96.

41.

5.

57.

(1) 166762

95.

37.

(3) 7. (4)
(4) 6. (3)
(2) 10. (4)
(4) 1,4. (2)
(2) 18. (3)
(2) 22.' (3)
(4) 26. (4)
(1) 30. (3)
{1) 34. (4)
(4) 38. (2)

1.

53.

92. ASSIST
(3)

1fc{tbt

(2) 0rtt ule,t


(4) LtluLlt

14 tuurlu
.
\
1q
srt ?t%rt +r"ttt ttEuu.qa ar
(2) .ttctLd.S
(1) ttrte,a
(4) h.1lr
(3) lttir'Llrt
id-ardt i *6 ,ti{lQ 6"r.rLq t} ?

sudhir0939@gmail.com

!:'

SuDHiR Chauhan

::
j

ru'tA1"t

(i) ts ttrl

6.

(z)

dtti

r'uig & ?

8.

lr%P-u-r

{3)

utrerL'+cr

li-u

(2) ld,uqq qir.r


(4} ,tut qle.t

4ir-tL.tlzfl gj'i u]e tilh'u &.tL tttli


r,t'tq"tqL*ti ,,tii. d
(1) dl. 30,.t-', {2) 3}tti ,i;te1
(3) rq{l i-cLt (4} [qge.{Ld ,rio

20.

+riii,r.l- +arudsS ttuL{[QtE

(1)

NaCI

(2)

{n

'J-

No:

tU1
uii,s

'[i+-t r,tLit..t ltq.U'

,tfri

22.

23.

f.lL k.i+i

ttiqqr{i

,,tti ti'?
(1)

I gctrd

(z) ii ql
(4) Z 'u,i

tttitrr
1s1 ultet

15.

:,tl3lt1,il..t

121

(3) -flct3i

{2}

{4) 80

(3) 17 r,ir.re 196r (4) rs qt,{ rgoo


"g U)i, "d ?.t%q " utl hu+L'1 l''ti tttn{ U{?
.tteer
(1) ;rLt [isieu
1z; g6 r:*t) .
(3) vr1 [irLeu u{l%i (4) gt! r+rti
eiiaqr-ft qgqi qg izd {ia h[h.r r] ?
(1) 5.r0
{2) 530
(3) 54s
i4) 525
tt:LLAi4l s,Lj. trtr. dlg q"tO Sqtt oi.ir,,r
it,trql ,,tt.it gru'l

[i.'t t't

19+5

ts+5

145+1 tar1i

r1td

(2) otfficidtt{'ti.tt

(3) uqtr"rqui ,tUrtL 1+; 66ttLet tuils


26. -ilq+Lqi{l s+t i'rt-u qllte qdqL-tqa,tt-rr
rrttd tt,t '.i.t'& ?

i1) i.,tLui
1'.7

2&.

(2) 'ttfiktt't

,,tt.etis.l
1s) atleirr
1+1
rt da t lcon,. n hat may) qn 5qt q-gt$1q
,,ttUg

io?

g) 'iad

1z; arlu*r

e,tt

t'id}

(i) lgi<otttl LuLd

Bc1

(4) ,er

70

cLqt

ritit

16. t'dltcL Ul&t?- 6t?.l. l,|.t\qtql ,,tt.t.t'f. {t..t"{


uqil r.u &a uLri {sqLde t}?
(1) .,t[il.t.t
(3) ?1rd 3i\d

{3)

8?

(4) n'ilr
qisrt('ttti +rh+rLu.ii 'cl1'tl6 Etqt ,tL)
,"tjpLrti ,"t'ttSr ia.Jt lto,ti dLqt ,}11\l,t ?
(1) 50
t2) 50

iJ%r,t{t'tl. a*t 3t

(4) aLsr
rten S{t r.t}tqi ?,tL..tC't

tu t'u

rttlisr

(1) 9 "ri.tv- tg,tO (2) 6 ,,ucru(3) u ,ir.te tq+5 (4) 6 irrte

{s) z tt-{ei
13. r,{r Ltrrtl i..[ z.rLai DEle 6qrLu1 tr*r
.tql[
Ctut ttrll utrt{
?
(1) $[u
(2) {[-t
(3) %r.ril-t
(4) 3 i.
14. r,iQt.t.t j.reqq.-Z 4-gg oS itrtS y-tr r.Ljf.ti
uti( r) ?

[)

}rsr,?rY

21. iJ%tld ritq-{l T{t'tr-t yrL)- tttl et'l?


(1i 15 "rnajral{" 196U (2} t tgOO

{.1

a4
LL,

{4)

KCI

{4} Hro
10. teu6eLu (tiQatL qrffig qst) +ti .-1.[ art
{rqr{e t} ?
(1)
(2) *-t
(3)
(4) .rga1
i1. -tl,-rtpiefl stL Xl\ril sLqil'{.uii r,lir Etq r}?
(1) ltL,tscrirti (2) stiraRqr
(3) 'eLa,lili
1+; u{i5_t\

t3)

(3)

uti d ?

(71 t'x?trl

,4tD-rt rq t6 tta ttrL +isqr,re


t1) biltla r,il"q {2} rt[(*
(3) .tietolie
i+; -i[st r,u
tg. uilD+t s,tr LtrtL.t,tt'l e.tL ?
(?) t5eL.all
t1) ;ii.t

?.

9.

urriqrqi

18.

t4) ,,ttiiR{L.i-i
'.ttLL+L ?,tcq[rqq' -ftritL.ii{t y-ti ttf.{rtl

(1)

yqr ?rqr.r (r?r.

tU ltt{ uiqt
(3) (:tt r.Lt

(3) 17 lt1zv,ti
{4) 11 i2iraiJ-1
qtile1 r,iel S.tL Lr_trti 'rttig'O ?
(1) aiicigLrL
(3) +lu.tl

7.

Dtritgurt ,,iqii

(2) rs,a[!.e

tl

t1) rt$rdu ir['-il.u (2) qcrotord q)cr


(3) orqts?/dl( -tit 1+1 aL'*t u-uigt ttt+dl
-tt{-rtrti{l iLer qrtd.ri 'qqiclr ti[d' uCqr
ttc( u{ ?
(1) slrtio r.ctl.t% (2) ottotl r,uq
(3) !. u(r-t s.tL+d} 1+; rqt"[l [.i].rt'ie

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
taillqa
29. 9{l 'tu[\{ tt't r"rtt5t eg ?
(2) qrla,tr'l
(4) l'tL'[ c,tg

(1) q6 cr{til.
(3) qrqr$r

30. %t r,t.j. gtr.r{l?.ti '{l{{r'ti{l


urig r) I

3r.

(1) rB85\r
(3) rqos,rl

r,t
"to'ittqq

(1) "til13r- r-tdt'i r:aLt


(2) (rtl,-tt5 q-qgq i{eqt?.q?t
(3) :,il.rr,t u{lq 0qL-t
(4) .ttreil r,tcqttqtt
r,itt.L),i titgL +tt .iragst r.l't?- '{atd
r,t'LLoLJlq

$n Ufl

gc'L

ttl

r'tt [i'rtgl I'Li

*t?.taLr,ili"

lttt

5?dt

.ctt-

(4) Rttgt r,ti. .iteist'tt

,,ti

rtL+tr't

Ro[q s.tr

i tt"r.tii ttrctrl nat u{.

lz. pt u+errlt'itut$ l..{t.il aiesft ud .tqt'itl'l


oiqrtq ilq[-tt ?tGttqla si+ :ia.tt'tl r,tL''tt
g.tL?
,,,
(1) si. oi1. ?,u1. .,ti4sst
1

(z) attti qeq.r'tc'rLri q)e


.tt.rcitt
(3) u. .{1.
(4) si. trt< uuta
33. .tlrr r,tLte{l qettr,tl+ ilt?tt stuts,t +t't & ?
(1) ufitq rt1't oict r'tleie{
(2) ottt.t tir-si r'titiet
(3) ri\Ltqt +tcttete
(4),,tUgtt-'rtt'{ltltt't
r,t'i 1 (2) 3,4,l+ti Z
l1^l 2,4, 3
(3) 4,3,tui2, (4) 1,4,2ui3
34" tL{ r,ttctfg- r4tqti izet 1a aig e'tq ts ?
(2\ 22
(1) 1s
(4) 1B
(3) 10
ss" .tstLq ctlHt l.ti ttt*ttl*r tqL'fl uLtL uLzt
E't.tL

+tqdg eat

(1) r,ltr.rtqftq 6,tt'ti{r (2) roqlqta{t


(3) trv:ifis +rltieit u 1+; t4t2tL utti.t-tt

36.

[hDrr ttLtn srqui qedl q"t.t oi.u,,t{ [4<tL'rt

*tri ttli

?.

(4) r-eos.r[

qiil

'+',ta

6[iqt

r'ii+trti Gtplql qi,]t ?


(2) tl.t
(1) sctsrtt
(3) r46J.tbtLL
1+1 1rd

(u tut rrts.r

ciiqjsL.ti tttur Rtttt 3+ia'tL't erti.


(2) uilL'Lliot'fl'il[t huLtqLd'i e.il ut ,t
q],tL-tl ttdq{.tt utbfl.t g''q L qlt 1.il eai .

(3) t-+tt3i +t.t tireist

1903\r

-ilir uLiet rrtq't,titil d ttt't


rrtcioil+ti1u.t[[tE ui*, 1} ?

e.il ateti -{1)

r"tlqQ.ttt.ri

l2l

i"e.tte

qL,s q'[

(2) t%ird
1+; 'r'tia ui'tt

(3) itertti
oftct X",r l-'li ttL Ft.tLtt Si tl ?
(1) .141 tL'ruLt r,t't r+tDrii r:dt HLIL
(2) a[a-eil rttit qltt ,,i't trttl ,lt-'t qlp.t
(3) ltut ctlidlti
(4) e[a-qtl it%ttLt.t ,,ti rt.r{ tiat qLqL
40. qtdqe 1,r rd ettntt'tl c"tL3 ug ?
(2) r4etu
(1) s*i-t
(4) 6zLe'l,t't
{e} &D't

-tl{trtiq'i yJ .iq.tNrt qi'd'it t,t[\'tL't


hsra-ri az +g erti ?
t1) q3i1 ,i.{qN,t q't"r'u
(2) oilu .i,rqffiq rtt'tr'tt
(3) ,t'tzil qqqi{q .itrytr
(4) ur,t*ii ,i.tqN,r qtr{L

fl'ti ttLt {lu]-L'{e ti-l


(1) jJi r-tlttl+{- (2) tI1 'tL'15?,-t
(3) ueetLqLd eiesr, (4) t ILT'L Rirtit

.Leq$ +rq -[ti-L't-L.riPt'l

[itttu r,rlqh,t.i l.tti ,ttu ttq'i g.it ?


(2) 19551t
(1) 19s31r
(4) tqszrl
(3) rgssrrl
44. .ft{+rql{l r'1.[ 1qr,i.tt si. otl. qtr,. i{[QsEi
1-grn

eril'l
1r) Rits KLtilu d-d[a1e
(2) tqeu ri"r3irLt u'LutqJl

st'[

(3) il"ltt% +tqrtt +lq


(4) tss.t r,ltgitt.t u'tutqfl
'huia +ils r,iLt q'ta'.tt duts si$ t) ?
(2) "re'L't ei
tit
qL,*5ttl
141 thl
1s1 leta
46. -{l{-uti{l siet [tilt tL-[ tttt ft{ qq {cftrt'Li
gh"rL,t & ?
(1) titot.ti .tt?tq$ (2) ri*t.'iu. Uoqqelit
ritt..iL,{iq{qt't
1r1 uB,t %u1lry (4) 4\.

[)

*t[Qu
iau

sudhir09 3_9@_g!:!taLL.cgm

SuDHiR Chauhan

*t
ra

ir

]ttlt,,ti,41tqi.
- {1} a6
(2) Sqqe
(3) ,t.qq,ra.lr,r1l (4) qgetl&
choose the one n'hich best expresses the

60.

jl
i,:
:1'

:i

48.

(l)

l-r,(t

(3)

i't'lu'ti

iflrteL.t'i-

itt.ii

{2} elt{}ti
{e} ,li{l+rrti

til s.r.rqtLr r,BqJ *{r-t't %-}i 5qt

,-t.tt

{.dt

(1) rSeLC
(2) Y,[.fl
(3) rlu
t4) 6.e<
49. grril-t't cLql.rLtti cuqi ieqL qB*ril
(1) z0 rLR.-uir
(3) ZZ .r[ei"rt'r

50.

:'Ld d.-tr.fl qiqdr c?t5d i?ctt'ti r.,[tA'.i --

(1) qlari
(3) Uaqi.

51.

tZ) 2't 'r[0tLt'L


(4) 25 edB,.iti

"51+t]i"

(2) Jrqrtc?1i
{4) r4tqilil itd te1.

ttot-t't ?ptt-ttzil

l,t3 tt{,t tt'tttj.

0). q{dl
(3) rla[Bd

56.

'uLril

aLlt

(z) tttH-r
(4) rtif*tt't
s&5i"

lDirtrr-il qd

e.iiqj.

(1) 3qu sLdli rig e) qrdr't1.{s iU


(s) 3tril rlc{l
(4) $rrftlti gltt a't5ct't

57.

+tL"{l "&scft.ttq't trr'e tilq'1.

(1) L3urrrdl{

{3) Yurirdl{

58. -fl.{*

rLr'eirti.{ lqirqer qirqi.

(1) +tltrt
(3) tiq
59.

(2) r,trrrrRS
(4) Ue.utfdli

(2)
"iiH.'r
(4) n?}uq:i
"3l,tt?fEe" {tot-ft rit\ tyJt uiL.
(1) tLu? +
(2) U"r + ur,[{r
(3) 3\ + uufqa g) 31,u1q + 6e

fqt

ltr,i.-lt

11

meaning of the given word.


61. Obloquy
[) vulgar joke (2) verbal abuse
(3) burial service t4) lethargv
6?. Bizarrt-

(1) colourful (2) exotic


(3) courical
(4) stra nge
Choose the one r,vord opposite in meaning
to the given rvord.

63.

Intpasse

(1) resursence (2) Lrreakthrough


(3) corrtinuation (4) cornhinatiorr

e,t6t e.iltrt.

(1) ulortrt
(2) i"rLq
(3) atq3't
(4) 5uiL
SZ. "?41,,t3" ttr,ati ?tiL.1tsil {r'6 qitttl.
(1) qL5
(2) tllr
(3) :,1'tutl,tiqt
{4) qrdur
53. 'l+i.tct" trcti.) R3,eLul[ toa qirtrj.
(1) [intrat
(21 {'ltt}tdt
(3) r,tqdl
(4) ltrtt
s4. "riiicil" qr-t'L [{3aLr{l {rot tilril.
(1) &tsic[L
t2) ,'tr,tlr[l
(4) il.{iirt'l
t3) aqt:ll
55. "e[qiq[[ r,rLr{l tttldg BU f rt.{.ttt" qtr,ttteii

i'i,iLrluLqtigr4"

64.

Essential

(1) exiras
(21 rtouglrts
(3) nrinors
(4) trivial
Find the rnisspelt rvord.
65. {1) 'Diprtheria (2} Pneunronia
(3) Anaemia (4) P;'orrhoea
Fill in the BIanks.
66. Hardl_\' ..... Ieft tIe ra'ilyyay station
u,hen the train arrived.
f1) he
i2) he harl
(3) did he
(4) had he
67. I{is nanre has beconte a svnonvnl ,.....
evil,
(2) for
(1) n,ith
(3) of
{a} in
Find out the incorrect part. (Ignore the error of
punctutation)

68. Neither the salarv {1)/ nor the work


(2)/ atmospher were (3)l gooil in that
office. (4)
69. Ralrul is as (1)/ fast as or (21/ perhaps
faster (3)/ than N{ahesh. (4}
70. If you rvould have (1)/ irrformed me I

n,ould have (2)/ imnrerliately taken


some (3)/ action against him. (4)
71.. ll%?rdl r{tl'rt-r-u. [\.tr.r:.'[i -{l{tiql{l
x.'rttd t) ?
(1) r,tl'ti
(2) (}traqr

{3) etilu}r

E'rer

(4) urt.t-ia

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

",{Y

siLllq,i
e* ?A.il-r) trt?'t' iL-r,il i-'-ttL '.i ?
{1) y.rr.rra {"-tt,{[ (2) tiRei-L"t DqDqi
(3) 1'.[iluu'citGq (4) '''L'1tqt6 '[lci.:a
73. 1z;,L.ii otLur{ uuu uL63 sier ct*j & ?
(zl +ie?[t\
(1) [ir.{tt[
(3) dt[oetfl 1+1 r:tttq
sqt ut[EetEn't'taL qt3l-rl' qqt

74. -{t{tt.tldl

(i)

{3) 768e0

82.

83.

(i)

:-tQ.tL

&,

,tL

1[Q,u
(3) r:oo trft,r.t

77.

800

(1)
(3)

ztoo

rL

16;

2a0

742
722

78. zt B.g: -

35$B

84.

232

(4)

774

'tq

/81
,--,
872

dqL-

-t'l G't.i

u1

(3)
80.

l*

(2)

41

(4)

zr ird zg +c.il.il

.i{

116

81.

-l\\
%1-

3.718

(2) 6.05
(4) 6.0e375
uirtll+iL'Litii

qL'-t

sl

ttt\ti'ti'iE 'tqi +t+'{


q.[

qtili

at
?

q.[
12\ ao
(4) sq qd

= 0.2689 Utrt, dt

1^
0.0003718

rtp'tili'il

otitL Cq'L' "& u'Lrlil"ti'{l

(4)

i3

,rr.r

t].

{[{t'ti{l

1s
Z

_s

tt''tL

(trletct

E
deq?tc*"i

(2) 1.333
(4) 4.544

ils ri ui is ofl'tL iaeu


tir r,t[\rLflt u'L.tt'{l isu
*t'L+'l+t.- tag er-t u.tt. fr tt't'tl 3ct 106
a[\.rL

E,t,t iitqi.

sd

6t?-tbLi

(1) 1,.633.
(3) 2.666
87. ri.5 rLqleq,ti
u[trLfl srtL.

'-

g'a

86. ,uiLi .t.ti .tq* t) \ JU

21

I5 t'ti u

(2)

4 .898

'nq t}, .tl t.tt ttr'{'[l 6ttt iae{[ t]

(1) Ot .rn[
(3) ss qd

r*17

iar.t.tL{r *rrqj.tl +tiLLtt 6.tr-

=I

\
An
lt ris
tlttqttti

(3)

(1) Eb

eo

(1) 13

-il ueqruii ssft iad ut)tYi t]

li*tL so r"Li ty-LEtLui'il tiutu tze e)utiL


iaat [hat{li,tit Rd}tt't[ ctLtL a[tq'L?

(2) B
(4) s

ee

(4)

1 .

tiL4i.

(1)
(3)

43

(1) 6. s
(3) 6.75

43

(2)

81+3-2x0.5
12x5 -112+2

5285 drt+ ,t'r

s.ttttt.

1od

85. ris r'r&.v.{l

\. -a

43

(3)

(2] t+oo trf\'tt


(4) tsoo tr[\'r-t

(4

0.43'it [5td

(1)

ts iqe't1l [4'trt s-irt-

ntG'-[[ lz(tt qg tj

3.4::12:15

(4)

%'

{J} ,atas sitttctt6 1+1 '''tqtottd '[lct4a


(r ,,iie-[l dqt 14 2qe'[t Gq.t iaell % ]'^174y
zo 1tr[i detL 11 )qei'il &. qi 4s 1'-r-[14
G,t,t 30ti

(2\13':39::B:20
(3) 5:16::15:48

dllt Aq.tt.rtl r,tf"iL t) ?


(1) r't'ttere u'trft 1z; titqti'ttt't dl'ri&
7b"

.tlrl.urtlqll Sd ti,qrrai UrtigL{i t}

0) 7:11::11:33

ut.tt{ qitttt-t r'ttg t} ?


(1) oLrqLotr6 q2ct tz) aL'tsc'tLd tt)a
(3) :,3d1;. -'tu11 (a) 'tje'tei"t'{)cr
75. '1u,-L.r.ii 6ldetu' tiiqtt''t -[lttt'ti{l iL'tt
+tLRet +.rtru,

(2) 7.68e
(4) 0.?6Be

768e

traL

grtt

(1)

10

{3)

11

ud

qqL.t't

rtrt[at'tlge iaeL ulqstl'l


(2) 11
(4) 17

hrQ_939@S!ra

iI.

co m

SuDHiR Chauhan

r+t'L/lqa

88. ilit vurLoitr irrL{ 20 ,.rA ,rjrdl.j;,zs


iqLili ua aq u u^ar i.ur"li qrq 25 z, tar
,"rsLdli,

96.

qLert 3,375 tr[\rtrriEn &. zza-rr'iq

iqLfl-fl
(1) zzso

q?'La

I]ri.t iecti

t3)

t2) zzoo

feu

(1) xcEZ

t3) z+oo trle.rL

(41 .z4TS

iD+L

{3) LKrN
(1) xzcc
(3) rMNQ

t gr r) t} . qi tatu'r -[ rio.r t s r,.L gr ui.{l


+iu.rL SO .tqri sjq .h .urt,r[ gr.ti,{l a',rrL
iacil t.iL?
(1) 2s0
(21 225
(3) 300
(4) 775
90. r,u qcr-tt qqraql so hqr{l d?,lr. 4 litag'r
t*i ,,tr qgLqLqi &. eir lq'q1pfi qru qqru'Jla
aoo trDtr &qLrrl r+LQ t). ttqLu.t'r
",+[R fla
uir.tr,r urri szo lDtr rrL{ r} .it qd iear
{l

3[Q,tt

ltttA ii) -tt,,t.tt.tt tiit

[:tit

{1) 3500
{2} 3200
(3) 3600
(4) 3400
- (qril ss) -iii. ,at,]e &eftqi qr{r{

+rrti

s3

91

,:l

r,tL.ttt

h.ett

A, Z,C,X,E,?

(1) u
(3) v
q7

(2) w
(4) Y

7, 5, 20, 60, ?

(1)

e0

t3)

84

(2)
(4)

120

7?

93, 2.7 , 5 .2, 8.4 , 7'l .7 , 15.7,?

(1)
(3)

77.1

(2)

18.4

(41 17.3

94. 24,6,18,
i.1

NIvIUV

trle,u

ou

18.6

g, 36, 9, 21, ?

(1) 24
(3) B

-0{ +ul[i.rr[
95.
'
c.

{21 12

{4}

ieaL Dtr'ret r]

(2) RQPA
(4) HCFir
(z) Lvrsr
(4) QPRS

{1) EDKL

89. ,ir .rrrt.t[ get t+ciltL qs z +dll,it 'o Ei.

(1) sruA
(3) lvfLKA

100.

{2) PCAQ
(4) DWL|F
{2) oQrx
(4) EGIN
{21 BruY
(4) DEFY

(1), ALMZ

(3) cPQx

?rqtbr
(2) 2.
(4) 6.
(1) 10.
(4) 1.4.
(1) 18.
(2) 22.

t4) 3. (3) 4. {2}


{3) 7. (3} 8. (1)
(3) 1't. {21 72. (3)
(3) 1s. (1) 76. (3)
(4) 1e. (1) 20. (1)
t4) 23. (3) 24. (3)
tzl ?6. (2) 27. (4) 28. (3)
(2) 30. (3) 31. (2) 32. t4)
(2) 34. {2) 3s. (1) 36. (3)
(?l 38. (3i 3e. (3) 4a. (3)
(4) 4?. (2) 43. (2) 11. (4i
(3) 46. (2) 47. (41 48. (4)
(3) s0. (2) s1. {3) 52. (4)
(1) 54. (3) 5s. (4) 56. (2)
(4) s8: (3) se. (2) 60. (1)
(2) 62. (4) 63. {2\ 64. (4)
(1) 66. (4) 67. (1)
(3) atmospherewas
(2) fastor, 70.

8l 72. (3)
(3) 76. (2)
(3) 80. (2)
(2) 84. (1)
(2) 88. (1)
(3) s2. (2)
(1) s6. (U

(1)
73. (2)
77. (3)
81. (1)
8s. (3)
8e. (4)
e3. (2)
s7. (2)

If you had

74. (3)
78. (2)
82. (3)
86. (1)
e0. (2)
s4. (2)
e8. (2)

(3) 100. (4)

r5
.tl.

)6

(1) 28
(2) 24
(3) 30
(41 z0
hdu - (qopfl 100) -tI{ ris lrr't{ ?rr1 ?4q1?uus
ut!.qLt}. trrtr{la$ si6 tli.uru-tt} ri.s r,tq.Lqi
E ct e.ttttl.

sudhir0939@gmail.com

Verwandte Interessen