Sie sind auf Seite 1von 16

SuDHiR Chauhan

%r{e

ixi,ua

cl.rrro tiurucr i.rr uricril o,l,i/"1** *iu' dqt,'{*iecil


:llr[.r{s Grz.il q?'lalui "tqdd a3nol +rti

iir4

urr<lR<

qrf - S
gftur (qdlqdl-G+ail) s{{td qJ[ - 3
.rGtare s,c*r$
\,

ffiBfl* s
&r

se#kffuetrt

trt\cr U+r'rj-

, ,-'i[i.{ "r'.n,4 Ar{

Bua - i.so /-

by.

gtlir

ul.stgt

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
s+rL/iqa

@.rt'l.g'L,r,aj.t'rl
,iD"{ eiL

--

\r)

(1) 96 li.ltt.
{z) +s +t..il.
(1) 1e2 il.'{l
(3) ++ {.,ft.
r:tt'-ttt'tidl
rit .tzq[[qi q
'is i 3c 't.tL'tL
ttttlt '}.
30 ;{ }td ,t,r.fL r} ;At ZtO 't.tL'll,etfl
,t [dtaL,.,il3ct iaaL q,tatl't edt ?
(2) s2s
(1) 210
(4) s2o
(3) 6to

r't '-rd
l-RqL 4000
're 5 -5 i1'11 ai +ttet
.4t,t et{'.} ,,it i,tlEiqt aad Z l-i'i. S;ttL

,,{rt

ti

.r:1k.ttv-u at e1Li'ui. ri qd qiil iL'ii',tt


!Z( "f.Lf ittii +L'-'tLt'ltqit I
(1) ',trLit eo i[\+L'i3
(2) ;rrtsLit :tt 3li'*t +3
(3) rtrt so 1F;.'+L +3
(4) t,lii:tl 1&rr.l ,rg

,it

,)

qLetu ,t-t,t-[-tl qL[it, qjl"L?t.t

zi]i

9.

,jg

10.

tlii

Z.iufrt.t

J.

4.

ZO l.rEitzfl tt[!L,t "i'i


turq.,lRttLt ori ot'lL 'o. *s.t ?-tttqqL litLt
or'tL-ut-fi {",tt }zcii r} ?

qq

*..ii.

(2) +g '"ltiu 11..'il(3) tgz q'rr.t u.,it 1+1 i14 '{ti-}- +t.'t'lilu ttttil ciqr6, qeLttL6 ',tt Otlrd 51tL: 6
-tt.{. tv- at
r.r{1., 4 il..i|., ,,ti. 3
"-t'ts(4
titq-1"

6.

(2) 18 tt-t a-'11.


(1) 24 'q-r t.{.
(3) 12 tr-r i.ril. $\ 7? trt il.'t'l'
q .q[Rir-il 6rLr.-tj ],ttt1.d S : 7 r]. tS .d
,{}et a,.il.5rrt s :13 -il rtluLrtrtl s.il. i'tl
tjrtt',) --

t.[

+tt gs ''t'i
(1) +s r,ti ae
121 zs
(3) so.,tlzo c{.[ (4) +o *ti so q'[
,.ir i't 9.0 G'il. {rtt u'tr't titit{I'tttLt gi
E. * .t[i ts
uq{ 30 I\Fra
.Ltir iaeil r]

(1)
{3)

(2) 25'./,
(1) 30 :i
(3) 35 r,
t4) ?2 tt.'
ds qi'l.ftLrti ga o: z i4aLdl t{ia '{'{L s ' *
.il.rttu sirtetL hatE"[{1.i1 1','1i +ZO ,t.tq ,ti
,r;laLrJ[*ii.ft ger +i,rtt izct'l ,id'l i
(1) 1200
t2) 1000
(4) (r9(l
(3) 685
rlt5 rrrtLtt-ct 'tod"r'i) )4tq!? ,,tt t'{L'j
5r1{t: 12 U { ,-,r't g A.til. uitr, ,tL .-ttr
&a+q,.itttL.
(1) qo ?,uta

5,

,t.r-L

G'il/geLE 'ttttt'rt'ti
"ttq'tti
+tltst eLjt ry. i't't'L'ttm[Qs

11.

(2) 35
(4) 43

15

2s

-{lq ,aiqeil ,Jetl.tlrtll ri.r +iE l'tidt u. viL r'ir

p a hgc,{rtir-t'[

.,tiZi

s-iltif

3,7,13,73,31,13

(2) 31
(4) 43
.,ir tl-q ast{l
-r:lrr uL{qL qt? ats}tl'dl

(1) 23
(3) 13
1.2.

,,ie.r
I

sqi

Rts{ r,t(!L

ls

riitii.

Grr,

(4) rsu
t*crtrtlq:l lr-ti{ [lAtL ta{L'l lta
13. -f}ri
"rtQa
.ii.,t s,t,,a e.iL'-t].
q-tlltt : +q[\s-t : : ol.t]tl}l : ?
(2) 3',-r(1) $q
(4) qtg'lle
{3} i,iqu
qrt" 'Rq-'it''il
14. -{lr-r otLict [Q.Eo+'tLq'l ittt
[41.etri[ troe t] ?
(2) tttrctl
(1) uRtt.tt
(4) r31
(3) ti3'.
15. iis trR{tct. 2+ seutl z0 t\[ia '{Luq ts 8 '
'i i'.rRqtq u'tti z tcLLi qt'Lqt ttq{ tiLa.t:l
iaai nqtt
ir.r .ti tLdltr t Ectti ,t
(3)

"rR'{r(t

qtter4:-dl eit

t\tia

(2) tz hliz
(1) ro
(4) ts liiFta
(3) ra [\[i.e
1,6. iq'r uet?..tli'tt'ileil ts.t ris qtoe'tl5\,
t-,tttttL

(1) ss D,it./rctu (2) :o Eu'L.1:eLtt


(3) +s D,fl.lrars t4) r,o G'[l.irctLs

t]. i'tiq'[ as haLqll

tr,ii't].

.tlDra

6L'-tl.cl

'r.tt* 25:i u
e 'ricltL l-jlli'tt
.,t-r i'tr .t.[ 30 ;l qtt'o.
"a
'\ZAt.

rs. ,ii,r.tt,.'l .',tui.[-r. eil"q

sc.trii.ii ao [iaLq'[

&

...,t'ti.

Speak, ReaP, Shark

s
i3) K
(1)

(2) P
(4) H

sudhi1093 9@gmail.com

.E.j

it:

SuDHiR Chauhan

t:
a

rtLilua

iz.

-[qtt-r 'rrq
ilr., FttiR

t.

*.r{

.iraqi.

0t. ,5-a1.3
S. l't)"U

c{jr,ra

(1) u.tgurql ,-i.+t qerqi'{I.ili qrqqr{ }irq


(2) :lqgurqi rdcuuerai{ er.tLu+r{ uir,t
{3) q.itqtrurti r,ia{ r+ru.u{ r,}srr

(1) 5, bt, $, 4
t2) 3, 1,t, 3, ),t
(3) 3, rjl, .,t, ,
{4) 3, .S, &t, ?}t
.18. ufl1 rjraqrrt ,+tefl." qtl otit.
WW- _\,\i_XU\V-X-iry
(1) XU\,\1U},VX (2) XI^/UUXW
(3) XXUWWU t4) XXl\i\{/Utl
19. r:ii rtq -il,d-tL qt'.6-tt UAfrLirfl t,,rli'tt
\V-

t't.

ETF]NOCRAPHIC

{1) },ARTH (2) HEARI'


(3) CFAR
(4) CAR\{ENT
20.'"rt FHD x 3 = 1629 rlttt tsCD x 4 = 4t92E,
.tt ntrt,-tt +i,rttc,tt ,ttt s3 ,O ?
(1) -+51
(2) 115
(3) 511
(4) 41s

21,,&axB=7.,6x6=qz,
_\__n
lXr=56cit5X:=/

ir

113ttLq,{ ri ttr-iL ,,lrrt'* ?

a17

{4\ ugut'{l usu ,uu.u{ {rrr


28. ,,it.LJlt.{l ftr.itrttL ftlqi 5lti L'LcL rtL.t f} ?
(1) u<t[\rt
(2) fl't
(4) ,5lttul
{3) Usdt-t
79. {lqi{i qLeft u i. :<r.'1fl -r. d. q.tq L"ti +t Li & r it,rt
5-(1) r.aiittgra urdl ueq e'iq d.
(2) ,cri{tt3+,t qrqt,{[ rjrrtr Dzr{ siat t{1.
(3) y"i{lt oiqqqrr{l qtet{l +qtt, urr'i uq t}.
(4) 6qrtr qqr
30. 9h*i ut-tt [\rtati :lt'L .ter.rti +L,r,"r 'o ?
(1) lqlir,i't sL.{ (2) el.irlia rgu.lr
(3) grS uLa.l
(4) ri+. {ll.L
31.

(1) 75
(2) 20
(3) 30
(4) 10
ZZ. "!i frt r{i tOO 1{.tl ri".rLr'tj.ti :p[ ou"rq
ti.q.L rLd[ {r,{crr}ri urii. at ia.d +iuqL qrl
ri. ? ,'
(2) 27
t1) 13
',26
(3)
(4) 25
.ilrr.
a1,1(-r u.ifutr3gir{15[\r Eql Hrz,ri.,{
Zl.

(1)
(2)
(3)
(4)

(1) x+-x
(3) +-x

-Ll

24.

-j,
;q'l.

"Bt

21 =16

??

sjrj gac,trqJqi E = 5, EMptRE = 66 &, ai


REPAIR-II gaqlq.r { rr't?

"&

(2) 66
(4) 77

G) 67
(3)

76

25. "it 3i6 lqRt\r- onq.rtl ENTRy-it

ui

sreapy-t'i

sLs

g'rir

iLs qst zss

t},

dll

sis tzg+s

RHnrsr-t'L

(2) 71458e
(4) 188e24
qD
gtt UcgR! strt qtq
?6. qtt tle{i tg'L f.tt.tctL
\

{1) 74+1e3
(3) 7457e4

tltt

tql

. (1) {sai.ihea
(3) Qei*'lra

"tls djl ei.r 'o


qir:t.tLclrti r{iqqt uLi qtt-ft rtr-r{l46 ej'd.
"

bris-tl

rLt

t+tL,t[Qu Butul qtr ag uL+

{t"t

t].

ut'U\''tiril

tl) ur{tr.

(2) iG.t.t.t
(4) qi)RL.t.t
(3) ',tt'tjii'l
u'rn{rr iL',tii.a{ qJqr[ig -tt*t t] .(1) qjqLt't u'Lst (2t .t'41
(4) titr"l
{3) sr[Dr

ujsL

34.

ujftq.t.udie3 ,,rlip {itL.tlr{l i.J .,}?

(1) N?o
(2) H?SO1
(3) NaNo,
(4) KMnOu
35, cttro{ f tqc ft,t iaei} i E -srti c t.tLd ",t3 1i 6}t?
(1) 52 irs-s
(2\ 54 ilg-s
(3) 56 tg-s
(4) .58 ts-i
36. tlis l+r tr[-{ utia P](4 t} ?
(2) Ut?eq
0) B-g
(3) ltttttl
i+; tftu
J/,

1z; dRzi aisai


(4) &il*Rqq

U),4 at,r.,}.

i --

qR.ct qrq S

33.

(2) -*+
(4) -+*

<tL,t.tL-L

r:qr-tr q'+
+tt .t.q-rll r,:qtq-tt rLr-ui

F.r-r. .gr't

31 1

Ltt]ti "tlS ci.q.f.qL{l

grr.qr

LL

i[?.q

*ildrtL v+i ?r%rr-ft

(1)

[i3r

{3} r[QrUl

ttmr-ft r)
12)

lEuit't

(4) -ttclld-3

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

ruL/1qrt

38. 'cj1t' a{

r,tLi t}

(2) rai11ltir.1
(1) ,ttlteltg
(4) 51u[
(3) r'rrlag
39. "q FetttlilU r,ti* .fe{ [Ud[".tt ct.,tf S't'it'.9?
(1) eLr*u*r facrs (?l rilh oe
(3) %qrst(ret -r&t 1+; ,Srt.ictltt-u-.
40. 'r,tstttt5u sgJ[' s',t-tt 6,tt atpt t9 ?
(1) iq-[r,L rie r3c{Let 6r{t

iu-ilu siq liau 6qr


(3) iq-ft,i gicr ?,u!ud Gqi(4) s,{-tl-r:l gct atnr r;ut

1z)

41. +10-ar,{t-ft rirtr 1i$t gfl e.il ?


(21 ,itrqt-t
(1) qiart't
(4) $Etdt
{3} [hs't-t
42. t+,;t ,rQqst ,irr-[] "fL".tL Sjqj r4Lri]?
(z) er{
(1) itli-t
(4) {+ut-t
(3) ?t13
43- r:rtlfitqLt-it lilsl.L riq] r,tr"ri ?
(21 tue{ stHt
(1) crrr{
(4) {vt\-t $rRt-L
{3) j'-u{
,tD-{l
,,ritiqLi"
etqql
taitUt g tB u?
44.
(1) r1fl
Ql irt+ [ir[\
(3) qde
) L.r'u.rL'[ [8[Q
45. uqrv-ti [hr{or *rLrr.{r'rl utd r} --g1 i[ilotcLtLi
(2) tall
(4) i-.!tltl
(3) +p'l.ri
46" eadl.r ar3lu srrl l"rt.iarL t) ?
,tst+ttctt"tl
{1) ,*to{l u3q'ti (Z)
(3) 5a${t r,tt'ttct'tl (4) oicttq'tt t ttttcttl
47. ,it,ItLrtlp{[ rq.'r qrrL iirlt*tl .,rfiej .,]?

RR
Rit\"

ftt

(1) .itrrt ,,trcL {zl cue 6u.or


(3) t'rs .uJ-t
(4) edl oucr.
49. 'arat 6-d[a1a r,tt $srii-ae Ru{' titrrL t tr
Uit ti ,,tL{ei} d ?
(1)
(3)

{46{

1z)

{r,tdti

E'[eadL,r[ (4) Bashi


49. elstr'q fier ere{[ jqr ?r%r{tt ljcrL{l
.
50.

gdl?
(1) {mq
(2) qerilY
(3) q[Eq oicuq (4) .tq qiu
'cflrtt r.,Bt'.|-t]t.tt guftt tundt gi$ e.tL?
(r) ulEer-irs (z) u(rcr uttdt
(3) e'r**u*r fAru g) {rt geu{laa

-flqtrrii di vri :.tr,trrl' r[. Lc{l'lJ rt-te' trqtq


tJ(
(1) .'t?',rl?r-(a qLp,t (2) R.r1L,te qlqt
(4) r4tutlt
(3) iiuq
rrtt
ar{i ,u.tL urui g a.ti ttt+ I,ty
,+tr{ltr.' ,aL Rqtt itg eg ?
(1) Ere[
e) [Baerr(3)
(4} aa'r
-ilitLrtl{l su oiqrteft t gtut Lul Eeeli. ue.
Lt"r,tit atri ,t,ni'i ?
(1) 71xt
(2) 77!.1
(4) 75,t'i.
(3) oqrri
54. iet.t eslttL r-.1[\,tL ii,]r te ?
(2) .lt "tttt
(1)
(3)
(4) :r[?r.aL+t
g[irtr"Lt) .p't ctLar
55. orLtrt.rl g[\ datl

\i

*rL+{
-tq'rla{t

6cdaLu
qit"-.tr'l

rf

{r{l 'l
(1) [ilru6.i] 1fdtti (2) 0.rrt oi-["r
(3) QrtltL qrftti i,t-t 0qsteiL

,tuLrtf

(4) r:qttrql{l :^rd 'ts'l


.ita-il. ,,1?i t) -(1) .rd
p1 rLh
57. aflrtt crt.tq( illrttrLi
(1) 650
(3) 700

(2)

3u.

t4) .t[i,qtt
ga

SaeL ,ct-LS

l7)
(4)

t]

675
732

-ii{tirtlril uqi.q ,rtied-[[ ,{iett


-qr,trtilp-r

rier s.[t

{f&et

?.

oisri

(1) ut+L
(3) c{lar r'ia

(2) +t[h"u ,,{luil


(4) 6[?tL qrqRe
-il{tt uldrer-ri{{l sqL r"titi(t-trti itLcrtl
ctitihi 03q esdra.tj ,is e[\ttt-tL trurti
ot
7
\
Y
n
0ltrttrl 5rt[ gctt I
(1) 1g20-22i+tuetrr ui'Jtert
(2) rsrsti ilQ.a uauqs
(4 1918-il r,rrtetqit'il $Jdrer
(4) qttsjeft ilcueru
.ici.-ir+{lart} 6q,ii.t ritt qr) grqrq[

uti

d?

(1) 6l,ltd ,uqqr tL)


(zl riqftq i.r qtqqr ,tD
(3) hg.t trLtL tt,erqr tD
(4) xftr'tq qrqqr u)

sudhir0939@gmail.com

G1,

.'qi

SuDHiR Chauhan

1tc

raiJL'{a

+trqrq?' -{lrittqiell rd rqrt urt riEqrtcr t}

7t. x.tqttL

(1) c.Lr1
(3) 'i1"i

(2) Gie
(4) eit )Ru
Gz. Ltt-r'L ]t,-r.r. rtLrj.tu.r,rj. 9001tr u-.tr-t
.tqqtfl iq..uild trrr g &?

(2) "r*1.tLdI ,,tprilt


(3) Atql.tr{l }tirt}tu
(4) c{'tqtr3. r"titl-lt+t
b3. r.tfZctrtl lor-t -iirt-ttrtl?t'l tqt :.tt,trtl ,tu[l
,,tLi'.] ?

[)

.tur

]rir.t

1z;

ilur

(3) ,tLfta-r.1i (4) ?tryBrr-r


64. -tlq ,{Lte Le.Lqlrfl. srL irL e.iqus - :iL uoq
tq'l ?
(1) "r'lt
(2) r-Dtqt
(3) qr[ikuq
(4) Eu[ir,u'l
'tir.rr'-r.t'l
b5. tqszqi
rtr-{i urfiqlL tr) r-,+.tLrtl
,"rLqct ut\R-i1 +r'4qld[ drqr lfl
?
".il
q'{.iatt,r
.ti.rt
,,ts.i[s
(1)
li.ti
121
(3) i r,tt. liag (4) %rrucr-i ut
66. tct r,tt uti,+r, tt/,6 Srtt c{tq[r. ULt,iLst,tqt &?

(I)

67.

t{?.qil

drrtu?

{3)

1e6B

'l,lq.tLr{.['p{l

rd qrr{lt

t1) aiit.il ctioil


(2\ .tt'r q&(1

77.

lS

t'lrj.tLrrit{} s,r.t 15LL,i},i U'{ri. rtLt,ila a't.rri


,t'a.teli ti ?

(1) ,nLqLar
(3) r:rutigt

,{)q'
*,fi

(2) 6rt tecftgr


(4) si.uctta t-r.ril

(21 1e6?

78. 'fd6q{]' rtl,rGg+t 5,il utBdtELttr &

(4} 1e66

(1) a:ruriqadan (2) Ds.ttfile qLqu


(3) ,iq.itt ,r&rtr (4) q.'ru{erq 1}cr
79. 'A1.t ttLttt,iaQ
(1) .ilcsu
(2) rLlq.sr?
(3) qtd[5r.?. (4] slrt{E
80. 1999-u .tdt'i 'utltcr +rgraril' S?]3r1.

iir+r.{l ,,rmq,,il

...}

B.{Le

c{t?d
t'ric<uiu

70.

(1) tt'l't
(2) +t[it
(3) clltlL
(4) r5-r
tttrt5st lLdl,r 6r-tL* 5,{L tLt-rrtl rtt+g & ?
(1) Lrsr?rB (2) }tq qlu
(4) oir.tL.
i3) t%?rd

(1) Ittltt\
(2) [&ru,+ct q?-et
(3) gR,{rqu
(4) r:.tr* ult
74, 15.+r. tqz+rri le-g+rrL-r.' [t,{Ftisr
iui&,aut-{l ulrqtr r'rel ril e.il ?
(1) +t.L.t lits
(2) uail<tttr u-qt(t
{3) tqtte4 s3L.rrri 1+; +t*t. tt. i,L'-t
75. otLr.cflq {[itut trou-ft ]tr.{ u{\[ir u a<"r'L-{}
+i",u iee{I u.il ?
(1) 5
(2) 11
(3) 7
(4\ e
TG. '.{.i[it,tt-t'l ].,{clEtg.trL?tt' Uldj.tt drUX .,1\
%ltqt.
(1) r,g.r1< +ittit (2) c.r'LqLotLd qier
(3) 'i<it'.t e,'t6 (4) tt?ictrt stLc.

(z) Lq{l .qr,{rr


{4) qr rLirqtr

{3) Qcile'ittr gerdr t'rr[{


(4) +tctsylQtL.u ietEiq
69. .{l{trrtlr{l E'lst ci.u tricr U.re[ +1h rurticr
qp.,t't%-y.-tt. UtBt .trl) ?
(1)
1z; euuiu
(3)
(4) [{Q..rtr.t
,pi[-tr{lU,

73. tqrei.r 1.er s,-ti ).t%q utt +irqL.te ,,]?

(3) ?{tr .,r%ir.


t-tttgr- t?rt s6 uLett qqi ert't ?

(r) re6+
68.

72.

+t.t,t.ti uqi,+fl i.roL irqL e,tr

__

(1) q,+iqtqi {.,qt,l.u uiriq.t uLt tirqLLer


Qr uirttLdlq ticrar
(2) tis ttstl{ tLut,tfttr *.rtt
(3) [Q.a-t{ l,)s r.rryitq qe1
(,t) bututiz{l si6 te1

tq.t-ttt .juttril +t*s{ -tt}t }-'ttlt't.


(r) lL*< rtLe pt [ii"r+,:*tct.t
(3) r.3.ill {rtr{l 1+1 otiuLrotLd q)..r

81.

"Rt3trt" qtogti +tttrttt{l tL,,t

(1) tt?.totc{
(3) Rrstfl

e-irtiL.

(2) +rs.tfi
(4) uf}t

82. "i.S'[" r.tt{,.tj Utnte{l tot

tiLqi.

(2) iu$
(4) +ie
t3) rls'i
83. ".r5dt" trotti t43atri[ ttt't titqi.
(1)

oLltLqt

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Ch

suiJlqa

(2) ct5ddt
(4) 11]',i3

(1) sudt
(3) [.rit'{l

84.

"+9t3" s,tt'tir R3eLtil tLoa

(3) {r)ur3

85.

"ofl%--tlt

''iLtit.

(2) lttrti{
(4) ;'ttt:ztt

(1) aga{lrt

ottrt ct.it" ,-tGtl.tg-ti r,tg l.tot, r-it,t'r .


(7) otgotirt

(1) "il"trotpL
(4) ']{}tqiti't
{3) 'ttot-Ltt
86. ".{15 qiurs.[' trkutirt-t) r"rri riLtii.
(1) iL.+tLu'r r,trt3 (2) 'ila{i rtte[hr lt'iI
p) 'i[a\i ]ttl:i (+) l'tr\l?il g16 {":i

87.

'

+tLrjl "&.sq[lnttq'L tLt't qiltiL.

(t) qLtltA

dav.

92.

reached
reach

(2) reaclres
(4) reaching

VinaV was ....-...best studerrt in the class'


(2) the
(1) a

(3)

as

(4) an

Find out the incorrect part' (lgnore the error of

punctutation)
93. Unless you do not (1)/ stoP worrving
(2}/ your health will not (3)/ rmplove
substantiallY. (a)
94 When we drove (1)1 through the mourrtains (2)/ rve saw (3)/ severaltreals' (4)
95. The young salesman (1)/ knocked the
cloor (2)/ anci waited patiently (3)/
it;was opened (4)
l:ind the misspelt word.
96- (1) Oprenning (2) StoPPing
' (S) Beginning (4) Referring

to the given n'ord.

99

Leap

{1) imnrerse
(3) sink

(2) fall
(4) plunge

100. Snrooth

(2) 'tLu'l.t'l
(4) 'LLs'l[h

(3) qLlgt'l.
88. -iii.tL e.rot't'ti{l htqet tittiL.
(2) qRqLl
(1) 6'.rtl,t
(4) e{l't
(3) ]r5t1
89" "r,lsltqld" ttt't.[l ttR tfl uLsi(1) tlrt + ,,rtqtd (2) riszt I T t'[
(3) rll t Lt'-ud (4) s-isi +'r'+t'i
90. "r,trti" tto.otj +triL1 r'itq.{L.it.
(?) r:qq'"
(1) ia
(3) ,tutrt.{t(tirt'l (4) otgsiltt
Fill in the BIanks.
91. Ajit n'as anxious to ..--.'. honre early that
(1)
(3)

choose the one wliich best expresses the


-nreaning of the given word.
97. Terriiic
(2) big
(1) tragic
(4) terrible
(3) excellent
98. S),cophant
(1) adnrirer
12) flatterer
(4)
suppliant
(3) [ollorver
Choose the one word opposite in rneaning

till

(1) harcl
(3) an'kward

(2) rough
(4) usly

odc{tbt

1. (4) 2. (4) 3. (1) 4. (1)


s. (4) 6. (3) 7. (3) B' (3)
e. t2) 10. (3) 11. (1) 12-. (4)
13. t3) 14. (2) 1s. (4) 1'.:'. i4)
17. (4) 18. (3) 1e. (4) 20. (2)
71. (3) 72. t2\ 23. (4) 24. (1)
25. (1) 26. (1) 27. (3) 28. (4)
2s. (2) 30. (2) 31. (zl 32- (1)
33. (1) 34. (3) 3s. {1) 36' (4)
37. t4) 38. (2) 3e. (3) 40. (u
41" t1) 42. t2) 43. (2) 44. (3)
4s. (1) 46. (1) 47. (1) 48. (21
4s. (2) s0. (3) sl. (4) 52. (3)
s3. (3) 54. (2) ss" t3) s5. (2)
57. (3) s8. (2) se. (3) 60. (3)
61.. (2) 62. (4) 63. (1) 64. (3)
6s. (1) 66. (3) 67. .(4) 68. (3)
6e.. (3) 70. (1) 7't. (4) 72. (2)
73, (2) 74. (2) 7s. (3) 76. (4)
77. (3) 78. (2) 7e. (2) 80. (2)
81. (1) s2. (4) 83, (1) 84. (3)
8s. (3) 86. (1) 87. (3) 88. (1)
8e. (1) e0. (4) e7. (3) e2. (2)
93. (1) Unless vou
94. (1) Whilewedrove
95. (2) knocked on the door 96- (1)
s7. {4) e8. (2} ee. (4) 100. (1)

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

E:
E:
=
tF

!.

larJiiia

gi e.il

1?. ,,trg5rt'i-ft rrrytttli

't.

jr?u.,u

"dq qiq Ed

(1) r.[tL
(3) ttr.t.t,t'l

tdl 0qt .{Lqcri tl

(4)

iLLeL.{fl

utq.o ?
(1) ueLSilt "il.<v 1zy ri<1rtt-r-u
(4) .ih:Ll+t,t
is; SctEdLt
1.4. xlit,r lriut) tut+? q[dqL,-tr rtii i!

3.

{1) terdtr ugLs'l (2) ua.rq.qr6,rr quiji


(3) q..tr-ft qersL (4) 4..rFrRti qeLjL
5qtlt-L t9'[sqtr,[ ?,tt Gttrt]ilril rqLutt inL
(2) qrr3L
(4) rqLrtr

5.

t'jl

qh t\tie

(3) 80 c{l,td qld t\tia


t4) l'tL'ti'll l'Ld tel.

r.tjft*ti Aig-[

f.:qtq.tt fLr,q'L rtt.t S -_

tU

Ul?s.tdt

qr-1l

r;qtr{hrl

(1)

sltLre'rht e) ,r.eie[i-.r

(z) +rq'l
(4) ttL,tis{l

(3) q{-,iit

&.n\i qiasL.r'L

116

tdl.

r.Lr{ldr erq ts?

tqtt't+l,l

(4) ttLrtlzil ir6 ruit.


{3)
uilq tt*[ gltqt.t d?tt ]tgtril.-t ,tt]t.tl 4 &e
,,ti" +q,ta {qtt,t[ i ti r,iLe {.ll[itt U.t.trti
-qrr utt?

g.
10.

(1) ?ii{ ciid rirtitA (2) d}u qi< {riltit


(3) uilo oii,s +icilfr (*) qUdl q)e ticiltt
otrtrtrti errlu qefi.ft dLtr:fl1 gclq[ qg ?
(1) cJH 3ct
(2) ,il.[ 3.1
(3) ai$r 9.1
\41 ?to-tct 3c1

itlt lti.uLu-t ,{?. 4u+R :.,i[i.]t *t'r.tet u,us


iLer ug?

(1) ryslat?quE (2) brurg?urs $+?


(3) rlts
(4) qs}}rL{rrs
re[.[I1{ rir3 rtqLeil lte.jeLi crL/-l {qqqrrL
+ii{l qrqs i'r,tr sg ?
(1)
(2} arqr .ii,u
(3)
{4) qt{ry

r4iql

11.

t+til
usuur

uLrtl
1+; -tr[irr
121

{1} q%t6r
(3) toid

ieitDtrri

70 ctl,rd

ert-i

ri[isLilr,rlt1 qjetl .t'iar +.rt-[l


ri,iqtel "r"tsL ti.[I"'ti uQq ii.t1+tLt t) ?

(2) '{ri
(3) qL1,it
(4) "6ct
riu glt "-rRttt et,t.{1'{sl-r ertcit.t g'rq r}(1) 72 qqd uth t\l\a

b.

tf

.titLt

r:q.iL'.i]

-ilrrtLrripit

(zl

gr *tu{ i,r gti }tlqqltl

(3) lile<

4.

111

&rir

iou

.u.,+

(4) ailirrt

13. gg6r{hr1{

ui qfd\ urJLtr t'+ {tt1 ,,} -

ai

{z) ereq'll

(21

r1.{ arJt

(1) 2ts
(3) sr.d.

ltgL-t"E'l

2.

ttaqtrti ,,tL{',}

{1) qrari[l
1:1 ,tgtul

76.

(2)
(4)

[4"a qqLa

ti

ticttut

'la'j

Rqu gd ,ti{l"r.rtLq_qrrtl +rLi u?


(1) 8q
(2) t3 "fl
{3) 10 rt}6ii_ (4) 27 Ule}qi
17. trji $ia{ }u"t }triri sJ t} ?
(1)
(?) +Et-tt.rt1'lt
'tli
(4) irt
{3) 6tu}
18. X1-. D?qiL ,rit tt{[ rrd rrEdr ,tL.t.t etsrLi
(1) cur3L.i
{21
,tt,tfli
(3) rilri
1+1
79. ,,tu.r,tt,J. ,.,ir.trri d-u-il rt[R.-ri 4s.t y-ti
&?

(1) da
(3) r"tiut

(2) sLqr.ar
(4) q'lat
20. r,:{ ztiirgct qR4rrytr r.u tt"r.rti r} ?
(2) 0.R tLqr
tl) *erlas
(3)
1+; Grtnrer uiu

r*j-*u.{h.

21. tie{ forbes}

sru

qeti

fl)

rJqqe [}

1z;

'ictq
(3) Ut

(4)

litt
ult

22. ,,tt.[Ur.t%tt trttltE S'tqr g.tt

trrr*lsr

(1)

1L%1

121

ttlrt Disrir

trr{

(3) aqLia inrqld


(4) 6eli?i( l4qLurctr.
23. ot l.t'l,t q qt tei crt t r. a-t'l i actl
L

ltt-rtctt i,tt

tI)

te.r

(3) .ilil

il g

ct

rot

r,ti

(2) qr.ilu
{4)

6tt?

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
irJt,t

,4.

qsLi g

@it.u.tt

gi t) ?

til +rs[\re

t2)

Rcs,tLtl('t

(4) %{?et
(3) '{l+ 'tir[Q
?
25" otit.r.tt .jaLt4tt'[l tqlq{r tLei sfl etil
(2).
(1) gsJ-B.t
"tett'te't
(4)
'ttttB't1S; 'tu"ta
r'irdl ieetl
26. cilsuotrtr ur"{'il 6'tl "t-ttlt'ti

uitl

1.\o

q6?

(2) 1e51
(1) 1e50
(4) 7e48
(3)
fUnu {ueql tii qtt't s{i atticlt{'141'tt i
uitu
(1) ttetottd 't'iito(z) gottu'+<
rLitiL
(3) etErtt-,{ [a.as (4) ]totr,tl
tttlqr.t lti qd'ti zit5 ?
t%?.Ld ttt't'tl
(2) 1e60
{1) 1e62
(4) 1e66
(3)
,rteit.e-it Q Qai'L'td t3'ti c$ iaeL qta't-L

et.{t'atOa*

(2) otL'iltt
(+) udlu
(3) 'tuilu
g.,tt ?
27, ottLrt'fl eirut'tLtt r{l}ttt't uqqt r't'gt
(1) "ir{tttr*, q'ttgO
(?\ ti.eq uu't i$
(3) tt')ttt'ttulq ltlctutgl
(4) qldtt't atctrt
r'tL"t\?
28. u'1.1.-tL2{'ti uqilett sttl qdtt sl'tt't[
(2) 7e52
(1) 1e48
(4) les1
(3) 1,e4e
Zg. dlt .tr[t.ti'd-rt Stt[ qqi eriL ?
(1-)

(1) [t,ttqe uLtL 121 0cti-iqa


(4) ,t.t)-LY
(3) lqett
38. ntp,ttti titrtt$q tiLttL'[l tlti'ttr1 stti 't'idl

1es4

uaLl

(1) 14i{f'Lcttt (2) qLtsie{l


(4) ,tJutett
(3) Ur.,t
30. e+r g t) ?
(2) 'itFLr
(1) drl
t3) ,tcri1 lqaqt
[\aet
1*y orr't rtrrt'tiFrs\{
31. .t1ai{ tturtlQrg 'tt*t { t} ?

aqq.ttq't ,,O

q*tlr{lat
urdlitat

qt.trtit
.

Uat

uiot

42.

(2)
(a)

e
a

u'tsLi "jc{l u'rt'Li tr"t'ttdt rtqtla{


qLtst'tt trtrtl rtt'LLe'{flqt[tr rrf "rttt u ?
q'LRr.L

t} '

(4) i *ti{hryt utt l[AB'tr si t] '


43. .ilttL*tid[ v-t'i iLtrtttRr tl ?
.itlutu
(2) t-"[Eli'tL
1ry
(4) t0 R'tt
1s;
44. *ruut rtt'tl'ti qLeft [it'{L'ttt trr'rL'ti ui{L
qtui aat ru t) ?
(2) std{
0)
(4) +'r*ta
(3)

Dtitittr

itRt,r.t
luqtqtS

as. 1t& q'['{l r'tr+tttlu +i'd i't lii{l'r}aL


3($

Aei

gl urLtft\$+t

(2J r,tL6}rr

aa't
ts) ,ir&thq'r (4i r'tqthHt
qG. fq*n', didl'tia'L eru'{l{'tL'tir{l vti & I
61 rtltL*tt't Fiitqrl
(2) Rtd't
(4) cjl't0-'t
(3)
-tl{.tt,ti,{l v+r lL"rtt\l{i eirac'tL'tl i'ttr{itrt
,tr]. tiiqil qg dla ,4'tt'td t9 ?
'f,t"ot[i+r'r

qtdu&'l

(2) 6t'tttt5t5L
(4) ctt?t

qttfi't( tt]l s.J r]

(1) 3
(3)

(1) ttiL,it
(3) Gttct
36. otLt.t'3 q<fl'il

tti

(1) i rt&t'l slL{ t}


(2) {:.gA-i'tt Etri'tt gLfB't
gfl d
t3) i corr{l lrfdD'tt

(1) u'rRqt sttr6s 1z) drRt't'tL6is


(3) srutiurdis (4) tt'tstqt{ Etult
q\rtq & ?
32. Ltt-fl tt'tdt \tqc{t d artt't
(2) dsz't'ilet
{1)
(4) 'iLd't't'flat
(3)
33. qLetl stHi sdi R'sl.t tituir etit"?
(2t ltetsdetti
(1) ut
(3) .th+j
141 6.ttti'qLa'ti
34. 6tuL \titqt'tLil risrt 53 t} ?
(2) sltt't
(1)
(4) ri[trtt
1s1
35. .lGttl qrr $i{I ttti .j"rttrt'ti s'ti Q-'tt't[
,,tLi t)

7s64

4T
?

sudhir0939@gmail.com

r{tllqa

B'

::

I
i':

I
I

(3

(1) lDteir
t2) i:.tt ltir.t
r.t%+ttl'1
(3)
(4) 'r"t qle,r
48. -r1,1{qi?its'i zrR.qixg u.uut) D-qrry rs ?
(1) qDtL
{2} tr*u
(3) 'uitttil
(4) 8{,t}
49. clti.'a?, gill.tUr [\qr.r'ttL tBiL rti slieil,{i
Ftrt[,$ qt"-tL rS ?

50.

51.

(1) '1rJti(z) qlts


qet
(3)
(4) q'k t'irt
isr Lrir*riqLutr rrtri Uricae'L.di 6nent"tr{[
<"r ,tt'[i qtL qD qqt.tctt utqqL.ti
r] ?
",tLQ"
(1) r,tLcgleteti qqtir +t'tu'[ c.'i,t ts ,u)
(2) urii 5orp+Les.J u)
(3) rr+rLr srrr t] {i)
(4) qt,qq[..r et,t t] tt)
"8t.6t'' ,.t6e.tt
Urtt-tfq'l e-tot filrtL.

{1)
(3)

ur+elr
uirq

(2)

rlEr

{4} rdprc.
52. "R5S" s.lut-iL U.tttL{l troe qitqj.
(2) '''tt
(4) r{u.r
53. "u[i1[0" tr,rri t43ei{l toa qirrr'l,
(1) u,t1Q
121 u*tt1[D
{3) uttlle1+; utLl[t
s4. "drtto[" ttotti l+3,r1{l qtat riLrii.
(1) r,L-t?.rL
8l t'tgtcL
(3) cti.t
(4) qldtcr

55. "ugi ti

od'+.u{ a'rtsr{ .rrfd[U', Itcttts-il


Ujr s.Lot ujq).
(1) ,Ltr[l,t't
(2) t'ttuticil{

56.

SuDHiR Chauhan
60. 'lt.ttotgl' lt,,e.tt ,r q1rr-ffi
(1)
(3)

Gl.

(1) Ulctqa'l
(2) $q'tqti
(3) $ctlqtl
{4) tje{l.rrjl
58. -ilri-u uo.itizf.l t-qriqet rirq'i.
(1) btct?-ttE
e) rurg
(4) 6tstt
1s1 uR.ut
59.

"ti.'t[?.'l qto6'{[

{t\

?ui.
(3) rr_.{ + ur?
(I)

r1'x

-t

U$ tt..'.
(2) ttq + url
(4} +i: + nur_

(2) tqqr
(4) .tg{ti}.

e.t.it rrj

ti+uLlli

}tt ,ui itrt,{la

(2) Fr.qil?.r
(4) ru,iltr

(3) ciciLa'l
62. rtttrila Utlt r -t"qe[Er ''trtq'l{l ot-q.rrj'tL
dqg -{l{tt'uri} ster r} ?
(t) '{laiottetu u)e 1z; tJ+i.l Qac0st
(3) ,{aLue q)q (4) r:rurirt .rj.{l
63. iiiltrlrt ljvLL.il r4Lr.rg4t trlt apr qq.{rrrl

,,ttq'luAXtfrtUd?
(1) ucrlr qtciL {2)

(3) "..r{l eflg,t


64. -{t{-urrir{} rd tqtr
S:.cttrtl +tf.i] tsil ?
(1) iltruLq
(3) qs'.iL

[\eqr[N_qr-r

t4) rndu3let"rqLriu{i
uq;.rie t,tLqft

sr?.1i..{Li.

(2) Rtqiut ur.dJd


(4) rttrtr: ;.rtr 6'lcrt
65. littLgusl r.tr A.q,& eLlr u{.{ qta.* ?
(1) (lrurist *ql (2) uqu.t "it,{1
(a) DrcgitLr- qirofl g tiv h<t,:{l
66. SOO 3[\,tr qt'leGt.t-il r3;1r.[[i1 .rqrqr$.rct
iadl 'trs1 rt.tLrtl uLq "l{l z0 o/a gr{lt-r
utltqt Edt 2070 t'L Qrq qLq ?
(11 '''ttg I.
(2) 22s0 Q.
(3) I irr0 l.
(4) 1240 ?.
67. zS trRurrl 1t rirtrt
"r{r'li ZA trl\,urtl O
rirnttr otri irlu iaeL ea erq. qrq ?

e)ii

qirq-'r.

.tq.iqrcti,il

trtrrlsa. %l{t,l

g)

(3) 't'[t$
. (41 eLrotl{
"Stctql 6ljqt,,
trDUtiott'i ,,td s.itqj.
(1) at,r
Pl r,rl3le,r. c,ti( eig
(3) it5 ,tsg.tur{ $) 6"a'rs d{

57" uLli},&se[iqrq'L r.rot

66

68.

11

(1)

17

(3)

zz;9) %

dd

aiav{lrti s

50

o/o

n%

el 1'n%
(4) zs o/o

0trqrt e,u. {i*,u 0{a.uti.


rtqr dlzt ur.ri uiq-trt.i 10 % ,ia

,tu,tL. .fr. eLr-o.tt't Re[,{


:zoo ,trtirli

,+q't

oir, +i ger t.il"itr ti"q.L e.irt.


(1) 18000 \d
(2) 13600 lrd
(3) 24000 }td
(4) 17600 q.ct
69. ird ,r{ftr*t $5 o/ogerri} qtu q.qrq 6. qi sit5
i{{rpfl 480 Uq qru si r} *ri to cjuril,irurt
erL.r E, cil qrilar{L
Sct i}$ qirqi.

sudhir0939@gmail.com

SUDHiR Chauhan
t-t <

s-,iiJt,ta

(2) 1300
t1)
(4) l4oo
(3) 1600
tlaLsLtil a'JiL'it
7a. * fZnat* [i'td'tl za'/. 'ti
+ir,{t.ti ZO "/" ir qqri qtq E, .tt a'[l l'tEs
rttRqr { rt+it trit ?
o/o
(1i + dq'tLrj (2) + "taLi
(3) to 7o .turrr-'t (4) O % "-tatsL
77. i6 t1'ret-t} ,+tgi,ri 6 :7 :9 tL leitrtL'tl '&.
1800

iil iiifl tt'il aLg +z'ilat'r'[ eL't ttt Duitlt'i]


,{Rfrfd 13 oir?
(2) t+q *ilzt
(1) too r[lat
(4) 160 {lz1
(3) r5+ ritzt

''iiar-tt tL{l
72. ooo 1[\'tL q[a q'tra

uit ?
(2) szo {1a?(1) 4oo tilzr
(4) z+o '[ler
(3) zso
q qrtql
73. r+ il'J1*ilet crtlll qLqrtiat'rt1'rii

'{lat

r*ttctril.rjq.tLrtl t tL.t,t't
ied qir ?

aif

oUtL'[i

qtil\R

1z; s+ artl.
t1) go il'{t.
(4) r+ +i,t1:
(3) uz t.fl.
qlod 1tQ'
74. iLil .'tE tttt't :o qd tttz ttt'{tlel
Uidl {lA 3s'rLli ttL4 & i "rr rs q{ qu'l
dtt'd :OOO T ttf' t) ' 'ii
X+t.t't $6tc1 5?.dt 5(t
,fq,tti sote st.tt't[ 't .,tri c) orL'r izqi uil?
(1) zootl trFt'tL (2) azoo tr[\tt
(3) zaoo
{4) z+oo trl\'tL
o/o
7s. uiLtsLrtl +titvt iaei q{'tl itd tLRt 2a
e4k d{t%'tt ttr{l sqetil tg ut5 "rit ?
(2) 8
(1) 7
(4) 3
(3) 4
76. zoo eilel u^tt "i't qLe[l'tL [\aqr{ 'it: r't'l

trhtt

tl. "&. [\a'l'tl zo e[lat


qLe[liL I':itrtt
,tt,lft r;t?.qt{i urt d 'gt{
"ti"
iiuir
(2) 1:?
(1) 2:1.
(4) 2:3
(3) 3:2
77. 27 : 42: ? :378 'ti }lp'tR'e (?) 'tt +att't u
qrcfl-t't

1eit.tL 9 , t

,'tL.tit?

(1)
(3)

77u
243

(2) 124
(4) 341

sLt izet B.taT l 1t, lrit ?


(z\ oo [?,qa
(1) :e E.tu

(3) 45 Pccttt (4) :o B'rt


79. d ooo'tgt t'-t'Lt I 5il3 tt't:1'[i ii6 rt't
,1t sl &, ,t'L 900 q.Ul al:-'1ry tt
OO E.ruqi
3aE at rtli iaeu Equti rt't r,ll tirit ?
(1)
(3)

80.

'

zt r.'oooo

rfLr-tt V*t'['1't'l
tr[\.ttrtl "tfltqLtl bftiq

qDt\tit

}t't[ ]0
7B.ia1sg.ttrt r,t't ttt-,5i'd titt u[z{
B.r+tt[ 1t sLit. "ii "titi.tL'r'tl tL'L r:-'{i'il
.-t
.r[h r:rt** 5]-dt sq61 eit.ti uL'3,tru
"UrrL

32
14

17) 36
{4\ 1?

qLari'l
oo Deit'ilat u[i. sqLr'ft usqrl

tal

iq.trtJl't 800 'ilal


qlr. E?.d1 iaej uri.t ctL.tit ?
ttuf[

(1) 75 Ut-t
(2) 90 ils's
(3) 8+ ilr's
(4) 12 ttl'S
81. qi i,i.ju qelqrqrtL

ctit'tt

'<ja+j'{i

t'r'tt
"tett'ti ['r1'r

.iLaqqLt{l',tLi .tt stt'it tr"6u'l t2tt[

vtqll ttg
(1) c

r'tta'LL

t3) s

gZ.

-{tit.tLrtlPil

4!

r.'00

r4ai r.ti eL{ ?


(2) E,
(4) u

r,tarL r}

"{ft]'{

(2) titl
(1) 51"31
(4) ru1
(3) trt't
qEr 'd-tt
83. {S or[R.tj q[l.t.t +ttq.tt tg)a
ttfittt ttutt tl ' ' 1@rt'l.L
3a.tt [\rtL tLtl
rititt ai[k urt si t] ?
(2) ottd
(1) S't
(+) sru6
P; ttLuit
-j

84.

x, Y-[l ]t[ &. Y, z'il qet t] ' z, P-rt U"t E.


p, Q -u ltot t]. X, Q'il:-Lq'J ?
(21 ltt
(1)

3,t

(A

qd[

g)

('r''-l

85. {'.il flA ,tptLiL tioiq ''ttdl utq u, A'il {l


q-fqt.t.t't dr,itt &. .. . - . ULt
(2) e"rs
(1) RRq

(3)

5[3tut

86' '{t{'tttl,{} {
(1) EH
{3}

rc

rtetcL

(4)
d?

(4

st?t

IC

{4) KL

sudhir0939@gmail.com

raLilqz

87. ii6 ulrla:

+tr,"u'",i 538+-r-i

n,i F piNK.

t0o-r.r r"tri &

IIEII drtt?0osoir
"rsl ct,tt.i,N
., cLt d +r"t,tLrt[ r:2t3tt r,td r.i ,-ritl

{u

SuDHiR Chauhan

<Y

KLrP

(1i

{3} can
97. if a .s1'rgg6l-r is f'.ill

{2} ROPE

DARK
(4) POI{D
BB. iril .tiifol a-irorLu GI{AN.t Ileilt\,,t.

i1)

(3)

rnuNt

uQ\/N,l ct,,tqt.tirlrq u. ..r .t +i.t,rtti


y-[.t..t,tqt.ti ,,ttqii '(
ROAD-t

idi

SNBC
(2) NSCII
(3) SPBC
(4) QNBC
.t'lr.ttirtipil
89.
4 , .d.L 1}
(1) 2b
(2) 11
(3) 35
t4) 17

qtd ,1rrr 6r qiit.* . .tre.tii

98. }le alrvavs

99. ilis

,,te..,

(3)

5.
e.

to the given rvord.

91. Hollou,
{2) solitl
{4} suirsiarrtial

(1) irreligious {2) uncthical


(3) irre.r,erent (4) unholl,
choose the one which best expresses the
meaning of the given word.
Fricassee

(1) grill

}/

tc ret the best (2)i

onl'y

(l)/

clainr to fanre is (2)/ that

lie is i3)i son oi;r ricir inan. (4)


100. No sootler ciid (t)r/ Itr- announce the
(2\ I tor-rr the chililrerr (3)/ screanied
'.r,ith qrt;rt jor.. (a)

1.

Choose the one word opposite in meaning

93.

rvant {l

%qtb{

(41 ')trit q"t

92.

{2) grandiose

facilities r,r.lretlrer (3]/ he cleserves it


rrr not. (4)

izet ti,tL'1't E ?
. (1) ur
3rt, .,i 3d[
(2) q ga, oi gdi
(3) Q Ua, ,,* 3dl

{3) strong
Sacrosanct

ponrpous, it is

[f

g'.iLt ri": qL-t,t.riL q otr6.,l. ,ttg-ltL lqaLt

(1) filled

,-rf

Find out the incorreci part. {Ignore the error of


punctutation)

'

ai.r

r,erbose

(2) shouid
{4} u'otrk{

(3) Lronrbastir {4i grandilorluent

(r)

90. ,tie-ti

nra-)r

{3) slew
9,4. Monolithic
(1) short-sighted (2) black & r,r,hire
(3) repetitive {4) r,ery largt,
Find the misspelt'word.
95. {1} Estinrrnatit-r:i (2} Inteliectual
(3) Intelligerrce (4) Evolurion
Fill in the Blanks.
96. Clenius cloes n'hat if must, antl talent

(1)

13.

{2}

77..

{4)

27. (1)
2s. tu
2e. (3)
33. (4)
37. 17)
41. (3)
4s. {4)
4e. (1)

s3.
s7.
61.

(2) tlecorate
(a) to baste

(U

(1)
(2)

"

6s.
6e.
73.
77.

8i.

85.
8e.
e3.

e7
ee.

(4)

(2)
(41

(1).
(3)

tl l
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

100. (3)

2. {4}
6. (1)
10. (4)
74. (3)
18. (2)
2?. (3)
26" {3i
30.. {3)
34. tzl
38. (2)
42. (2)
46. (4)

3. {4} 4.
7. i2) L
11. (3) 72.
ls. {?\ 16.
Ie. (2i " 20.
23. (2) 24.
27. (3} 28.
31. (1) 32.
35. (3) 36.
3e. (1) 40.
43. (2) M.
47. t4) 4S
s0. (1) s1. (1) s2.

s4. t4) ss. {3) 56.


58. (1) 5e. {3} 60.
62. (3) 63. (3) 64.
66. (1) 67. (3) 6s.
70. (1) 7"t. (3) 72.
74. (4) 75. (3) 76.
v8. t4) 7e. (1) 80.
82. (21 83. (U 84.
86. (4i ri7. (3) 88.
e0. (2) eI. \2| e2.
e4. (3i e5 (1) e6
98. (1) IIe a{wavs n,ants

0)
(1)
(1)
{4}

{3}
(4)
(4)
12)

(1)
(21

(2)
(1)
(3)
(4)

(2)
(3)
(41

t4)

{r)
(3)
(2)
(1)
(4)
(21

the son of a rich tnan


tour than thc children

does vr,lrat it ........

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

ffird3
cuid.u Lrtsqldi i.{l {a rlatL'ti ,,tLi t} ?
(1) t5d tt%quqt.tt uGqj aLrL'ia'tL'ti r-,tti'

(1) 1e75
(3) 1eB4

11.

+itrt-rL

6iit r1e{ +i3tc ulQiqt't'tl

,iz+rrl rtL{ r}.

(3) )t"di dt?.t +t'lttt tiatrti uri. t}.


(+) tut.urtidt iLd tdt.
rig F{da

tti

aasLarg

itturt}6y
(3)

(2) 6rtt-qR*l

0.tt-t[qiqr

1+1

-[tt

-tdl r,tr[tt

g't.tl

tt'lst,tt

[)

'efEiet-u[E,

utt ucitr tttri ti, ?


1z; uttr[lstct

5.

(a)

a(

7.

sqr

lrt'i.

[)

laterr

(3) zo

'{trt

61

9.

(l)
lT

\a'

U t} ?
Lqt-{l EL.tq.{l Xct
l,t,{qt{t gt.tut

ts

(2)
(3) ctl,tctlltl 6.t.t't.n[ +tr.trit utt't gt.t,4
(4) tttsl? etEt .turtls[ l.tq'tj 6ul [iqrt
"atqut?.lutt ugdilo uqa
,,e{I,{ltt.+ttst{ ltut{[Qu tta ti, {2} CaCI,
(a) ca(oH),

iis'tLa

t{ts.tLasL?.

i'try

Sq't'tt.t cfLqtrti r'ftq & ?


(2) eaqLt'l
,t'Lit

(4) rttdl

{3) ot'tqtdl
.,i

i"&

tr

rtUtf tqrti

Frgrtt tell

(2) tr{lurra

{1) CaoCl,
(3) Cao

(4) ao [\Ftz

]ttct.:El.u[

q,i.

i{

oLt

L.t.tt

sntt

-"t-t.

t eg

it'it

tq,-[-r.

(1) otti (ieiltit'it Utcitct


(2) FrB{L {t'[l ge[ot,tt
1s; uu.ttr {uttrth'0 g4otrLL
(4) tit'[l gFt'ti tirLeL'il ]ttq[\rdt

?.

8.

[\[\a

{qauustt $tet edL ?


(1) Jl. {+t. {thqe (2) i'rteqJ st'ti
(3) re,t.t tttct aL"L (4) tat ett+t

tttLt

ao

-il{-tLrtiri}1g64,1Lutl&er't'1"'t'LdeglutL-ir

(*) utt"is
{3) 'tu+ ui{L
qtf&ut'r-{l urt ,r{at 1965-tt 3<'tt u'tt'tl
crlld-rr Lty,tld siqr edr
(z) sI. u&e g{t
rtt'<
(3) ,)tu. trtrLtr"lt't (4) .{1. dl. F&

[]

t\[ia

u+.|[sLt stqtqtuLt

(3) uliEiFLE 'tgiLi 6art nqt


(4) ttitl .rt'Lqti" r:a.t tr.tt
h+r lqqre't'il ]tt'itdt
'tr-t.ft &i LrL.tir{ic[
+ttril

(U so fqFrz (2)

tflu

uiarirq rL,{t,t.ir 3*t 6i* U &


(1) ',\rt)i r:art st.tt
(2) qtrftq .Ltlq'Li. (Ja.t st.tt

(2) 0tl'[ et't


(4) n[d'tq qrit

iiil

14 't'{lett

t3) qlRt.zt

(3) "o's'L'1
.t}{{L crtLLrft,t.tta-.ia'trti lii{t UL.il't tt t}?
(2) ctq.at
(1) dlqLt
(4) +r(r,
(3) lilatl
e't51q.r{-ti u[]tt'rt {lrt l'i.tti ttT { iaql eLtt

(1) 0t
r,:qrtt t tttL'
t3) [A+r.qrr{b?et (4}
*Rr,utl RrLu d.-s{ eg'tur s+l t itig r} ?
]-Lotr.r

llvRro)

t1) RqLi hr+t t

{ou idttt [&r e't{&

.1d-0.t1

-tLa'i

(4) Teea
qrtus +qi '"tt'rg tl?
(2) els-L
(4) tF-tt

(1) Sucu
(3) *1t't{
ui.RrL-rt nL rtgufd{ "atqr't'li, lgtrRt'tL
\1 i4R! q'L*,t .tt"t.tt.tj r,tLLe.t ut"t'L ea'L ?

r).

i2)

223:.11'qqaj?
(2) 1e8l

18. -il,i.tt{e{l sttt Ltg+te1 irttti n'['fl .trrt


lqat.tt gei,i+r Bdl rt't'.tt'tt tru'tl'htt'L t'
c,lrtr{l r'ti etqt[ad Efl qti t}r ?
(1) t{I. ttry.it ttetqt{l
' 1z; t t. ri. tt-et
(3) Uettqq(
1+1

19.

6t'tr)

tetuteuet'tlt

+tc+iui r)
(1) ilr .jeuu'tl'dtd {2) ti^t u+tv't-{l ttrt

(3) ri.s *a'{l ttrt (4}


20. dti,t 3rtt trxu ,dt --

'ir itl'{l tt,t

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
a)/1u1

(1) r,t"tittiiq
(21 lts'qt-qus ;-.[iet
(3) qiPrtr,tcil" s.tLs (4) /,te6uuu i;.
21. iri1.t ic-i1t.rrrr.i[ 4,i.rL.rizil 5{r ,e?
6rt.t'iri.t[Q_qtqi. ,,Ui & ?
''.fleti
'(2} elr
1t1
(3i qLa,41
{4) tq)..rt 6tqt

zz.

.aL{

u0 -aolet R nlq uSldi.{l +ut qLqu*,-rtr


!,trt[ q1:.6 l-,ttdt[ {.elt :

(1) att?ct,0,-r*tsrdlqu [4cr.dt g],.{L qr)


(2) ti e,ty-t dt.t.t't otR..ti ti.LB.t ,,tr,t.rL *tti
(3) FrruL-{t qLDktrt.{l ticr.l'r t {lst?. g?,.{L
iiD

(4i lii.u-]. [ar{rzr-ri xtlsLr- sr.ti rL)


23.

t\%1..{qt
tk us ,*9'l 4ritLrri?il siqi

tpi +irurrfl u.il


{1)
(3)

""u urtrtqtl

?r%t?rq. Al qletru [i,.r-riq

rliuqrd

l {r-ue Lu3"r
qlhqrtLutl,
tier
Q.rLlti,

24. "il{-rL*ri,-r1l
r,]-g[i.qr, .t[Qt.nt, D6tt, Scuill.,
tirftcttt +ti.iuLt e.tt
(r) tqrrui

{il:ti,

u,ti?

(Z) q'i.,tu i.,uc.tt tGtrt


(3) rtLe'tJ r'tLdt+ardt
(4) la,[trsJ r t{-+{i

25. &it?d'tt i.tgtr{%i.t a{*qi iaeL ulsL


'3

(Spoke)

2a

(21 24

(4) 48
26. slg (Bronze) [\r,r trLg t}

t3)

(3) g{},t.0
eqtrt[

(U

(4) i.uLC

,.t[iti q.t.u --

3oooo .flztl:,.rLr

(2) :oo {larius-s


{3} rooo tat/{r-s
(4) soo lfi.ar.lseu
gt,t rd tr1'u G'tLi- rfrg,3.7
(1) 13-u
{2) +ttnrtll
(4) 'LertLl
{3) ,tL'il
Ru.il .uH.-u 8s {Ltl aLg r} ,i -{l.,]{rqiri}
?-t rt,Lutrttqi raLqd r] ?
(1) qqLld,{eruri;(2) [-d.*" rg.*tr.Lr(3) ',icLt$L-ii qLil
(4) r.,rql.*.d{ ri6 ts'l
Fcurth Estate rtot, -iiri.treirfl ti.{l utt
tir,itt qui t} ?
(1) iu
(2) .ttltttqq
(3) lq.tut ,rRqe (4) eriilou
.\
34. +tLQttLd aa+q raer h[aq't q].ttt .ilat & ?
(1) 60
t2) 6s
(3) so
(4) 41
.tlq.irLtqi
s.u
*ji.a grti .1e[ lqus.{l qrrrr]fi
rtqi*ti +udl e.il ?
(1) erdrl
{zl cr"ril rsqq
(i) siqsr.ri rszs (4) rua{l rsgr
]ttr{'[.t ott?.d-rl {sr.r ht\ ft\iar El.i

rqzs

(1)

Zg. .iiut't E<tr,7-.t


utia.L?
"+
(1) qitrrt.u
(z) uraRg,t

32

(U t'iut 4;t Dt

(2) iiqr", D.{ e4-r $it+?tr


(3) g'rqt qi. [ts
(4) Eiql, ltr r"ti. Ftse '
27. elsuqr.ft tg,ti
glqrqi
"tg . . . ".. {ld {\[E'.r
utdl r).
(1) 540
(2) s45
(3) 520
(4) s25
28.' (Iu.?d-tt LLtq'[*t[ trt{qre-fl [irr,l!l iLqt ri

'

$r

{1) ritridl.isqr
(3) qstlrtrt.t

121

0utLgulri

1+;

trguli

,tttqttl r'tti

&

,tL[Qt.t'l g
slDer

]ig
(1)
(3)
(4) *tLrtlril E'tt5 "te'l
gz. uidl s).{l 5uu. dqr
tfdsuu{ f-rtruvt Ei t} ?
(1) ")'t
Q) q"ta
(3)
(4) tUrdi
tetdllt'L 5rtt ).t%ttr.L.itrti Uot qt eA'f ?
(1) tusrt
(2) adlq
(4) tltdct[c,-l
13) lAry.il
39. ottto-{l uLt *e'i a.luq*t {,{L?'L ticiq qiqt i"
gcll -(1) 3q
{21 ?'i}t%
(3) \igcii,
(41 $irihil

tfPc.r

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

rur/iqa

E
E
E

i.

4o-i.-titlt tiettqr it'l ertt ?


(1) *. riq. r,{tr-Z 121 &it'tiict
(4) ielL qLttt
(3) D''ila't
41. tiSLt ttg ti'+ r'{ti- ufil.'t'ti *tr{?
(u 1e46
l7l 7e1s
(3)

1e47

t4) 1e5o
16 utcl-'t[ tq'ud'l

52.

54.

(2) Strttt Dt[&eet qt'l(3) eRruLa 'irrh'tt


(4)' ',ttrya ueil utt't
46. -ttq.tLrtitii l.iL ry{Li te.t'i['''te,tl't'ti'1 qL]'tt
got'l
(21 uittS{L

(4) tt%ols
47. ,{trtrrl ctta ti[a s'{ri q0 e.i} ?
(1) lese
Ql 7e57
(4i 1es5
(3) 1e1e

48. +t"+i-itt tit.tt e,tt


(1) qr6-at6t
(3) ririi-ar.t

ag. tril'{l

fl)

rtGt dttL
r'ri5 iOa

liszt

ct[i

1l; t'ot.[l trsst 1+; urtlril sjd -tit.


50. +,rL qdrtl l,rl.ttr,r{l.t utiefitt uFtti'tl
+qtq'tr qd

(2) 18es
(4) 187s
1B4s
51- "cr'rrt" rtnt.t'L uttt.tt{l not q.ilt.
{z} dtets
{1] u4
(4) +trers
(s)
{1)
(3)

18e4

"tig

I
.

"r,tlrttct" tt66-t't ta4aLdl rtoa titqj.


(2) ],tcttltd
(1)

iq

rtt't

57. ltt.it "ir_s,{iqt'rt'L tt,,a ,.iLtrt.


(1) tlat{nct
{2) l'!Gt+t?ct
(3) 136tu1ct
t4) lScttttd
58. -ilri-tt qrt.L{ldl c]ttq.qt'tl tittt tittit.
(2) tltr
(1) i'to;t
(4) htt[\,1
59. "i.dlat" e-tr{'[L +iR',ljl ttisi.
(1) -tdt + uaL tz) 'r + dtat
.1
(4) "tct J- l4t6t
(3) -r.r + r;ar
60. "Rrt[l.t{.t" tLot.t'f +i.qt?1 n't't,it"ttq't.
(1) tt
{2) r:qqe
(3) turqqeeit',fl (4) :.'[tt'.'t
Find out the incorrect part. (lgnore the error of

(2I sqq.',iq. qtt


(e) Lr{t 4sie
zr.li s--(2) +1iu'[L

(2) ti.[Uqt']t
(1) tt*lqe
(4) 'rL[tg
(3) q,iqLliqll
56. "tr- otttli" 3[iU.ti.tit ".,ttl qtltii.
(1) I'tLtLrt tt'tt
{2) blElt ?'1"3
(4) 'r15i\ 513
t3) \rtt 1133

r.rrri

sr,i['r.i1t
(3) itrtefl

i:

tittt't,

1a;

(U

(4) httl't
55. ",rri urttei '{Lel-tL{i" ttoeute't't

(2) a ttr-qL 'ttt?il gttat{


(3) :ar[cAclrqL'ft {tq*te* aattt,;
(2) (1), (2)
(1) (i);at (?)
"t't 1:;
-'t't
(4) 121
(3) 1r I "ri1:1
qd
s.il -44. P-t+r.ti att.it,at-ii tt.iutt't rtLq
(z) ult.ri
(1) Rr,i'tl
(4) r{tt'1ti
(3) 3tL't'ti

p; ,ika D.r.rg.ttt

:!
"l

[it'.t,t
(3) ]tcutttd

rrttt t} '-reis't

arrr iu:r +idtt qe't4 r]

i:

ttGe ttt!-d.

(2) gctdt
(1) qtt
(4) e'lrti
(3) '{ilquiL
53. "d[{" tto'.-ti I+3<t{1 rtoa qittit"
(2) r'ttct'at
(1) qtu'l
(4; ut'il't
(3) 8t1

42" +lu.t'l ti[h


(2) 1788
(1) 1770
(4) 17s0
(3) 178e
43" Sotrqt ieeLs rtttlit{l 5.\a qrq '.i.
0) a sLtet %-tt?il tlcrtl qtuit ttt'r &.

+s. ilq'tttidl tigr'tLtt

"r*ei" ,.toaiL {\t-r.t

punctutation)
6L. He is (1)/ knon'n for (2)/ troth his hard
(31I work ancl intelligt'nce. (4)
67. 'Ihe chairman was force (1)/ to resigtt
as \2ll the oprpositiort nrenrbers (3)/
lvere in majority

(4)

'

63. IIe had no (1)/ illtrsions of being (2)/


pitt',ut a tlistinguishetl writer (3)/ or a
cclitor. (4)
Find the misspelt word-

64. (1) PicturesqLre (2) Communique


(4) Statuque
(3) Antique
choose the one which best expresses the
rneaning of the given word.

sudhir0939@gmail.com

iill,{a
65. Extetrt
(1) spread
12) promintnct
(3) digrrity
t4) meekness
66. Exorbiiant
(1) threatening (2) excessive
(4) ridiculorrs
{3) odd
the
one lvord opposite in meaning
Choose
to the given word.

67.

SuDHiR Chauhan
fil 12o/o
{3) 38 ,r
76.

0.08

(1) put an'ay


t3) put out

{21 put off


{a) put by
74. You coulcl eat your breakfast ._.... the
floor.

fronr
{21 at
{3) off
{4} on
71" t tX. zl U'.ii.tl ut ur'qL dqr hq{ +i,qLtr

79.

{1}

{tetr{t{.[ ia( i,tr- usir ?


(1) 1{
(2) ?2
(3) ?6
(4) 18
Tz. ri6 i-rrr : .rtiri 690 A[\.{r dru 5 q{qi
3[\tL ,+6 %Lq E, rt'r ..tLu-ti tr e.itt.
(1) 4 ):
{21 3:/"
(3) 2 i(
(4) 5 "t

Id

1? qg

d" .tt ,t +i",tL sd e{r

(1) 125
(3) 142

g,r
't"l

130

74. .ir gst.ttLL rtirtr.tiutr.Lr-{l D"ta ia,JI


'.1

tr.l

*{1.8 z g[}.ut rdLir dr qet 12 7;trer Er.r,


%rLi. qrlr Grtrt ts+ 3[\rL c)r ?
(2) 220 ?[\qr
t1) 228
si-

ra
i
$

iJl

heL!i
t
*.

(41 117,

?0 "t

iaqr

80.

Bqaql Ut si rt . ,i r urt
izei u*iq qrrril?
Iz

(3)

1^

it

(2)

ru

3^
:7titu

rL,r

rtb r?c{t}r[

finr"

(+) +Era

ajr ,il.et,tL$ roo r{tal-{l qrn g tr-rrtl .1t1


si s. i.fl ilq iaqr Beil.ilar- rh se-rg-{l s?
(1) s4
(2) 40
(3) 38
(4) 35
82. qi r,L ciqaritu-[i eiqLdi s 2l crruj.crrli urQ
r*i qg'tqtrji to z ':{e[lcrrq[ ,tr.-t .ir
ft"ttut
(r) 5 . s ,{ rra r}
(2) q .+s :1 'd.'z ;\ .
(3) 5,5 z qq
(4) s.q5t qt .,).
81.

83.

+ttct 4

a3r.r3 &

eir'/

(4) 224 e[\qr


75. A.il r,u.{r g.0 raLqgu:l 30 Z crg i} ,tzrL C-[[
idtcri a{l rO % qg r}, rrl C.ii r,uqr grJI
ia..tL

.
r].

s000 1[Qu qrt{.u trurti {'Lrt u.


ds ouar e %,u qr$s e?ril artv rr*r.

usqtR

ilur
(3) 22s i[\qr
?

;{

it.

(21 72a

(4)

J:5

jil-i. G{ft {iiql.


(1) 8.6+ trlArrL (2) s.88 1[-tu
(3) e.36
(4) s.40 lnqi
3at, ctgr4{ ,r.l.ft r,il &rti. rrts.t; 24, 6 dqr

750

(z)

7.

iqr'{l G{dt[ 30 ii.r'i cl.Lti qqrE'l 7.s0


lRttrti: ioat ),tiut.rul &. iqr-{l.tc[rtr.t r[A

(1)

aO ZIJI

90

(1) 165
(3)

2
LL41Zct {"qrtL
tL
4
5

3e

(2) eoo 3[irrL


(4) 1oo0 int.u
78. ii'{ld 5 1[\,+Lrti o ii,,u,,r{dl,r r ilarLti
,iqt 4rqt. lGLqt.t et+t ie..t't 'l

.-,....-.. ml, journev.

73. ri6 +i.,rttt 9

tO

trFtrr
(3) 8to 1[\ur

(1) agency
(2) madness
{3} rest
{4) effort
Fill in the Blanks.
69." Everr if it rains ali cla1, n,ill not be atrle

of

43')!

(2) 0.e
(3) r
(4) 0.s1
,,i-t ir,,{l"at
qt/lrri
air
qliL]rlr{t
77.
rO
ii\tr-il r{e qLd}. ore,tl qrqq.r\ir,uqefl

(r)

68. Matroeuvre

tr-r

(4\

4 [iq't rj --

I,g.r iacfl r]

{2) corrnton
(4) fitting

1+)i.

0.0e

(u

Ine pt

(1) fullness
(3) clunrsy

Juoogi

(2)

i iii

i:ti qrlt r ar-zil urrtttir .rtt% trguii r],


',). s q.i.ti att ga .tr"r-il- trq 2200 3-lq.r{r
,r,rt rJ. ai o ZtL qrN.r e:.dl
XiCi trrt ieeil

el

&
t;

sudhir0939@gmail.com

ralflqa
(1) 6000 ?.
(3) 4s00 {.
84.

q ti",uti ut.rtq'L

(1) 32
(3) 16

(2) s000 i.
(4) 2000 ?
2400

ti.

{r

{"t{ttL o z

u{lu +i".tL.rL7a %q?t.ti t}. qa +i"tt


l,tcl?- t -

't{{

li[tL - -ii{

r+tQct

{2}
(4)

14
56

u!-t-tr qLt [itg6{'tiri}'ir uetL

'J. ,t dLq'1.

es. t1) 14

(2)

(zl 700
(1) s00
(3) 475
{4} 600
g
85. A r,iS grrti g B.iUril.It:i 0. .terL ii tS
Bqurri,lt, ri u. i qa i gLrti +ts uLt''tLg
ri. u uig A ELlt ttrtttt Etrt i'tt: Rqu rttttr.l
,tteir mq t-g. rtq 1c[ a.rtit ?t,tq a -(2) s B.iu
(1) z B.tu
(4) rt Ectu
(3) S B.tu
l,\[t - .fli ]rLqe Aeil'tl ais ig "rie't rs. '{i'l
lirseqtl r,)r ,,ig i'tt uttt ,,ttq.ti ,,rL{et t}. "itet'il

(3) 65
e6. (1) jlo
(3) tsu
e7. (1) PC
(3) xB
e8. (1) XLF
(3) rJE

(4)

ry.qr,i r.ri arqj.,i: ut.ts.i

t
1. (4) 2. (3) 3. (4)
s. {2\ 6. (2\ 7., {3)
e. (1) 10. (1) il. t1)
1s. (1) "t4. {3) 15. (3)
17. (2) 18. (3) 1e, t4)
27. (4) 22. (4) 23. (1)
2s. (2) 26. {1) , 27. {2)
2e. (3) 30. (z) 31. {3)
33. (1) 34. (4) 3s. (1)
37. (2\ 38. (2) 3e. (3)
41. (2) 42. (3) 43. (1)
4s. (1) 46. {2) 47. (3i
4e. (3) s0. (2) s1. (3)
s3. (1) 54. (3) ss. (3)
57. (21 s8. (1) se. (3)

96.

i r.iiq't.

?, 3, 5, B, 12, 18, 23,30, 38

13
(3) 76
(1i

t2)

15

(4)

77

97. 1,3,17,23,3-1, 41,53,


(1)
(3)

88,

23
17

69

(21 31

(4)

67

13, 17, 79, 73, 25, 79, 37

(1) re
(3) 27

(2) 23
(4) 31
89. 11,2,21, 3, 3?,1,41, 5, 51, 6
(2) 31
(1) 13
(4) 41
(3) 33

90.

3, 7, 13, 23, 37, 43, 57, 73

(1)
(3)

91.

tr

21
17

(2)
(4)

71

51

0.{t ro stqst Qat r}. l,isi .itutt{l


.ttl'l -tt".ti, ci itL qtl'l iaet gt.Lst Qat gs.'t ?
(2) 2
(1) 3
(4) 0
(3) e
st,rt

92.

(1)
(3)

32

(2)
(4)

28
36

=0,4= 4,5=10,6:18 gj.r, .tt 7 = ?


(2) 28
(1) 77
(3) 42
{4) 20
,&.
94,
B * 1 = 42, 6 x 6 = 3Z,Zx Z: 71,

93.

auhan-

'

ee. t1) 36
(3) 48
100.{1) .*1E
(3) tirttt

49

53
(2) GIL
(4) IKN
(2) I-D
(4)

HC

(?)

PIJE

(4)

LFC

{2\

24

(4)

1B

(2)

(tqr

(4)

5?.t

"dc{tt

4.

(2)

8.

{4i

'12"

(2)

16.

(4)

20.

(4)

24.

(4)

28.

(4)

32.

t2)

36.

(2)

40.

(1)

44.

(1)

48.

(3)

52,.

(1)

56.

(2)

60.

(4)

6L. (3) both for hard


62. (1) The chairman was forced,
63. (4) or an editor 64. (4), 65.
66. (2) 67. (4) 68. (3) 6e.
70. (4) 71,. , (1) 72. (4) 73.
74. (4) 75. (4) 76. 0) 77.
78. (4) 7e. (3) 80. (3) 81.
82.' (1) 83. (1) 84. (4) 85;
86. (4) 87. (4) 88. (4) Ee.
e0. (1) et. (4) e2. (3) e3.
s4. (2) es. (1) s6. (3) s7,
e8. (2i ee. (1) 100. t1)

(1)
(2)
(2)

(2)
(2)
(3)

(2)
(2)
(4)

.t x 6 = 23 e.l,t, ,t't 2 * 8 = ?

sudhir0939@gmail.com

Verwandte Interessen