Sie sind auf Seite 1von 3

Disciplina: Cultura Civica

Clasa a VIII-a
Nr. Ore -1h/sapt
Prof.Susanu Tatiana

PLANIFICARE
CALENDARISTICĂ
UNITATEA OB. CONŢINUTURI NR. SĂPT OBS.
DE ÎNVĂŢARE DE DE .
REF ORE
.
I. AUTORITATEA 1.1, Ce se intelege prin autoritate? 4 I- IV
3.1, Autoritate şi ierarhie
4.1, Raporturi între cetăţeni şi autorităţi:
5.2 de conducere, de supunere;
respectarea autorităţii, respectarea
cetăţenilor, controlul autorităţii,
cooperarea cetăţeni- autorităţi.
Consecintele lipsei sau excesului de
autoritate
II. 1.1 Distincţia între libertatea personală, 7 V- XI
LIBERTATEA 2.1 politică şi cea economică
ŞI 2.3 Libertatea si respectarea
RESPONSABILITA 3.1 legilor;delincventa juvenila
TEA 3.2 Libertatea interioara
Limite ale libertăţii; privarea de
libertate
Participarea cetăţenească şi
responsabilitatea; decizie, acţiune şi
asumarea consecinţelor
III 1.1 Ce este dreptatea? 10 XII-
DREPTATEA 1.2 Tipuri de dreptate XXII
ŞI EGALITATEA 2.1 Dreptate si lege
2.3 Forme şi situaţii de manifestare a
3.2 nedreptăţii
4.2 Comunitate si dreptate
5.1 Justiţia ca instituţie de apărare şi
înfăptuire a dreptăţii
Dreptate,egalitate si inegalitate
Utopiile politice
Egalitatea şanselor şi egalitatea în
faţa legii
Egalitate,diferenta si competitie intr-
o societate democratica
Rolul statului şi al societăţii civile în
realizarea egalităţii sub diferitele ei
forme

IV 1.1 Formele proprietăţii şi evoluţia lor 7 XXII-


PROPRIETATEA 2.1 Dreptul la proprietate: calitatea de XXIX
2.3 propietar: încălcarea dreptului la
4.1 proprietate
5.2 Constituirea si reconstituirea dr.de
proprietate i Romania
Proprietatea privată şi economia de
piaţă
Cetateanul in calitate de consumator
si intreprinzator
Economia de piaţă şi democraţia în
România
Atitudini şi comportamente faţă de
proprietate; consecinţe ale acestora
V 1.1 Ce este patriotismul şi cum se 4 XXIX-
PATRIOTISMUL 1.2 manifestă XXXIII
2.1 Identitate naţională şi patriotism;
3.1 sentimentul naţional, conştiinţa
4.1 naţională
4.2 Complexitatea identităţii personale
5.2 în prezen Alterari ale
patriotismului:xenofabia,sovinismul,
demagogia t:identităţi multiple

Patriotismul şi integrarea europeană

RECAPITULARE FINALĂ 2 XXXIV


-XXXV