Sie sind auf Seite 1von 6

Prof.

Susanu Tatiana
Autoritatea

Disciplina: Cultura Civica


Semestrul I

Clasa a VIII-a
Prof. SUSANU TATIANA

Proiectare didactica pe unitate de


continut: AUTORITATEA
Nr Unitati Obie Activita N Resurse/ Dat Evaluare Obser
. de ctive ti de r. Mij./Met./ a/ / vatii
Cr continu de invatare D Organiz. sap Tip de
t. t referi e t invatare
nta o
r
e
Despre 1.1. Descriere 1 Manualul Evaluare
1. autorita a Fise de a
te intelesul evaluare continuă
ui Tabla,creta (formativ
termenil Expunerea ă)
or: Explicatia
-autoritat Conversati Observar
e a euristica ea
-Ierarhie Problemati sistemati
-putere zarea ca
Simulare Inductiva/ Orala
a deductiva Scrisa
unei Activitati Autoeval
situatii de grup cu uarea
de atribuirea A.V.K
folosire a de roluri
puterii
fata de
autoritat
e
2. Autorita 3.1. Descrier 1 Manualul Evaluare
tea i ea Fise de a
spatiul intelesu evaluare continuă
public lui Tabla,creta (formativ
si in termenil Expunerea ă)
spatiul or: Explicatia Proiectul
privat Spatiul Conversati Observar
public a euristica ea
Spatiul Problemati sistemati
Cultura civica clasa a VIII-a 1
Anul scolar __________
Prof.Susanu Tatiana
Autoritatea

privat zarea ca
Identifica Inductiva/ Orala
rea si deductiva Scrisa
analizare A.V.K
a Activitati
uneisitua in grup cu
tii in care atribuire
actiunea de roluri
unei Prezentare
presoane a unor
poate sa articole
aiba selectate
surse din presa
diferite
de
autoritat
e
3. Autorita Identifica Manualul Evaluare
tea in 3.1. rea si Fise de a
regimur 1.1. argumen evaluare continuă
ile tarea Tabla,creta (formativ
democr diferente Expunerea ă)
atice si lor dintre Explicatia Proiectul
nedemo regimuril Conversati Observar
cratice e a euristica ea
democra Problemati sistemati
tice si zarea ca
nedemoc Jocul de Orala
ratice rol Scrisa
Prezentar Inductiva/ A.V.K
ea unor deductiva
cazuri Activitati
memora in grup cu
bile din atribuire
istoria de roluri
omenirii Prezentare
a unor
articole
selectate
din presa-
caricaturi

4. Raportu Descriere Manualul Evaluare


ri intre 4.1 a Fise de a
autorita intelesul lucru continuă
ti si ui Tabla,creta (formativ
cetateni termenul Expunerea ă)
ui Explicatia
Cultura civica clasa a VIII-a 2
Anul scolar __________
Prof.Susanu Tatiana
Autoritatea

:contenci Conversati Observar


os a euristica ea
administr Problemati sistemati
ativ; zarea ca
Identifica Inductiva/ Orala
rea unor deductiva Scrisa
argumen Autoeval
te care Activitati uarea
sa frontale A.V.K
sustina Elevii vor
necesitat lucra
ea individual
respectar sau in
ii grupuri
autoritati mici
lor creandu-
precum se conditii
si a pentru
respectar interactiun
ii e si
cetatenil comunicar
or e
5. Consecin 5.2. Simulare Manualul Evaluare
te ale a unor Fise de a
excesulu situatii lucru continuă
i sau ale de Tabla,creta (formativ
lipsei de exercitar Expunerea ă)
autoritat e a Explicatia
e autoritati Conversati Observar
i si a a euristica ea
lipsei de Problemati sistemati
autoritat zarea ca
e Inductiva/ Orala
Formular deductiva Scrisa
ea unor Activitati Autoeval
opinii frontale uarea
asupra Elevii vor A.V.K
excesului lucra
de individual
autoritat sau in
e grupuri
mici
6. Evaluare Scrisa
Portofoliu

Cultura civica clasa a VIII-a 3


Anul scolar __________
Prof.Susanu Tatiana
Autoritatea

Test de evaluare

1. Prin autoritate se
intelege............................................
..................................................................................
................

Cultura civica clasa a VIII-a 4


Anul scolar __________
Prof.Susanu Tatiana
Autoritatea

2.Identifica principalele tipuri de autoritate cine o


exercita –sursa de legitimitate.

3.Descrie importanta autoritatii si consecintele lipsei


autoritatii sau ale excesului de autoritate.

4.Se dau termenii:


 Autoritate
 Putere
 Putere fara autoritate
 Ierarhie
Construiti cate un enunt in care sa se gaseasca termenii
dati,cu referire la activitatea din scoala voastra sau din
familia voastra.
1................................................................................................
.............................
..................................................................................................
............................
2................................................................................................
............................
..................................................................................................
...........................
3................................................................................................
...........................
..................................................................................................
...........................
4................................................................................................
..........................
..................................................................................................
...........................
Cultura civica clasa a VIII-a 5
Anul scolar __________
Prof.Susanu Tatiana
Autoritatea

5.Redactati o compnere cu tema:”Cooperare sau


conflict intre societatea civila si stat”

Cultura civica clasa a VIII-a 6


Anul scolar __________