Sie sind auf Seite 1von 20

I

i> ~_

--=--

.~

·fjUQU:5D's,l1m

DOlll ,

"

£im.8tnt -·tudbt BQlm, '6auo.bm·alltt )):,,11:5[13 \ unb mittllfcq-.lho ..'td -t -IORn '.1: Sam-' 'tielL 6aurtfnlnt fit tuftfdlutl-m nsOJ
,-

.~ .

.-

t.7.

••

~
I

-r-

..

it' ,~

.,

.',

-r
I

· fii
I '.

• b:-=
"

..

I_~·llf

m,

\
J

r
,

n,
. : X?":::~:::-::::-::::,::::,::: :.::::::: ,:~~:::::::.::'::::-:::::::
:,~e!~"::

..

Danjig 1936

"

Danjiget Drl,la.gs... S'efeUfdlu1l rn, b. fj. fPUltl 11.o,fmb'EIg)

bES
3.

zo 000 etmtlt';Qg,om
"f~nb
,t

H£ict,guftfa~[tminirtft5 fiermnnn 6or·.ng


3tt ~,etlin
be! ~ei4)!lufif"u$".t'Dbet tm e'lr~d(,ftft

mOtte aug

tift

liebe

am 14,. LJle/tl't'ftlliref 193,5

furd)tbae 3eitttt {)~Re unt) I~eg,en utlfmn QUmen ~ie~t'QufUtfcr,wi.ilen follte" bonn unler q;·o"tf,.jf'bet beutfcf)t ll1oUj@,en,ffe, b~ b'cotld)e ~.ft, bit btutfd)' tirltlt unD bills .DlutfdJe Stinb mogU4;fl in J1;Q.n~ bet,em Ulltfolt8' lle_l1tyft anb lle-jt1)utt n1lf~'en I)Ut ben f41,r.dfi41,m g;.I{g,en it"'H ~"mwtbftn4Td~au' b:n ~uft. (!~ fDfl'tlen nut toritl}te 9.neofd)eh f!titt, bit gIaairen, bett :euft~ fd)ufa ube~ o"e 2[d)feI anfe~,tn au 1~ID1,enl '.. ..~j, ftjMtfI nut !)\unmt '":,:~~~~i~,,~">'¥:\:'bi,e eie ~'n~t lfufBGb'e lJ,~ :]';~t,itt, fuftfdJ1tdjifs niOQt 1}11tfie~Qn1 it es ii~~ ,::];,'l:n;eTI':~~n~L "c~ .. " " •, J1, ~~~~~~~;,~~ ~~~~~i;,,'r~~ "", ..,'" ..... ileUl, bte ba. ~rQUDe:,." ", · '... ., " ~i funnen lei}t~n @. . fE, .,.,'~,~~e,,,, tlnf~eH bet £uftf ~q fei .b~u Dal' fiell "f"g~c'~~M".n lannan! "au · . ...~n £uftfc!)u~ ift ~. ~ia"6a~·f~,.,n in b'em W3urt l1t8t- ei.'l edyulj, unb mtr fidJ' betpf{idf)fet, ¥J'"n" anaulege~,1 iia, ei"j ufe13eu, au fdJul)m, bet fan'· nut tin g)"leflf42' fein, ber Qttr~}I l1'~dt irt, fid). feU,ft art Opfer 3·um Gd}u$ fttl: 4J!tibtet,f ~in3ttl!t.RI

au1

fD !Qmmt bem euftfd)'ulj etne lUnmb1i~J 'wid1 tigl Dtuf§aIu! f.oU bnf(tr e.inttltt~, lUlt, tv~Rn jeuutls ~'Gil 6ef)tdfol tuwbfJ
l

'(1

~d5 fi,n~ft n' d)t bie Utlldtt~ hie jf~ ift 'l'l,fluJelDdJet bet= I! "~, '~ ute vettn.t ,.1tflu, tiD at "'.!.." I":;: ,; M. ll'tt...,en, f sn.vtcn nttt .vI", ~ · T.t .~ v,cr ,'ttllu=

a,n"
~'~

~'r fufffdJut unten b«fir f"til,ett, Dltt bYe !.lJtr~e'rungen et . Qi r ~()mhlt ·1tstijfe attf h~ B,ringltmi§ttd}s e.Dl:at· 3urud~
~"tt'n:ti'~L.L irftl"'t-~·~·nn·· 'M] '" q;.u;t' t::",v e .Ut;, _ .,

eo muj.
g",ClS

.~~ l...;~."" .. ~~'.

~'li\m,-·"t..\~H 1

,1,.,.,4 1

1~:"!h.···'~",,~'-i07lt-lo";h.~ vV4,_ 'k:t 1'0"1""""",+ ~21!I· ... --:' 14jI!"~fi'l' ,I cUlJ't

tt,'''" . .~~,~rr~",

1ft ,fine fe~tt fd)tv.e IUlb fe!Jt' ~D~e Ettf:glbe! Q)mft im '21ugenblid blei t3Qm· tbetnentj tI'tt r,er !ti11t:fl7'er' im fuftfd)~~ an ~ ,;~.IGr'\t~tt,~~~ U11t'' 't"n'-~~~at·l. ~~'n.., ·~I''''·· '~l~. ''''u, f'~lr .... fliV ~~,

Unitt. be. f~in:bU*ntf,ueJ; Ou '1" bt" 'r{lm fJilfeI'tffu @tR QU~3"fi~f<en, NJUt 1,0 ·ijt,UI4) et diu ~;6'bat :tJellJotbt. r b't jm 'iVttb~ ftftt b,nnit m :ber ~euttIil1ie fu~d

!fugen· batten, DrG. 9~t Ul1ttt Ut•• rt,ibtinen Ingettuet fa,JVieria' ~~e u'tnm,n fQl1nt~ unb 'bQ~ biefe 2age fiir (tnt€) Wf$$Il!' ;d)tuet ifi; D:en~ wa~tenb' ftd); bie an;

50t milfJt ;(fu~ immef

itt"""

bet

..

b·,rUl mit ~tr QS3nffe Regen Dll1 ~einD we~rtn t'ihlnel't, {eib ~br D~ne QltJlfte unb mDfJt nun tf'Q~,em (lute ~ftidJt ran! ~Qf 1ft bop"dt
I.A ...' ....
e~. -.

·~li~v~t.r,<llteltl, .J~(t:~.:':",ct;UAI:e·n i'i'h m t ..• f ~t .Git una,afftA, lU-QfOelt ttRll Bufna.ren~ rule Q)eutf,a,etl a fo: !ttitm IPea; Die U " eif},euedid)~ (B:efll~tf bit! hem eilt3ehtttl bro~t, tuelltl e'-stntm letnnIi~,tft'(Det~qb'"' ' ,g,etttn~R ift, ':ourd)~btingen' unD,
.fA}.. +It't IS .- ~._ ...', ,

~ombtu a&81lDetfen 1 . at( miiftt aUe ~!Utf41t11 GUfI~iten, lViemtlDenbig btf 2uft= f4)u1) trt~un'" ,.ftfJ,tfi,e 4ttr~g~n, iU ~'el'en,m~Dt fit ersiet,en
1-'

..

[e '~,e eiB~ltft!nfc1Jtiff ale~a,um ' ril.~t ",tlt ma",t unb aUes ~maug::: tl1~lift,ktltlj' br'lIl 0B. faHu, fel;b~it, itfllterSnfQtt,ua:~m ..... ~ ncn Ulieq .em1id91eiten - liellel Me etfftne ~an'" cU~ fjola., ;ba~ htennen ~ann =» fotl1tltJ,et Sf' tiro'jn'otl')' ,,''m:r_In attm 5d)u,e uno iltm 9lU$en l)ie5 <~."~amDfen~btr .li:'tr~::",tr,rl::::,'::r~~:,~,~1t 'b~t,t~t~ bl,a~''att~. 'befrittgt l\1et'~en AtU" ..• ,'-l.tj lt~'.tn,~·1tJ'l_m ,:~"<:·~·· :{.:L. .it be:5 ~l!lcmb·e;g be·g ~ tnftlltSe9 ;::Il· '13}1 t' ,D'er. . t~r1.~:rrl~.\j~~~\'*.~ •..,r.. Ai.d...'}'.~rJ"t"It·;",~:~:"::~?f~t1J*i(::'::~·:"":":· , : .. ~IW3L LWf.jli~ ~.,:¥'-I~"r·4- n~·"·~'.:"~·~~~· Un& " ~ metne :',~I.iTlh)lft;";n~\tedl' btef,eft 2l:ppeU an ~ag i b~u ;d)e 0Q11, bIn ~~'~ft" mit8_&mtn, mit&t1~etfen, ~tT b 'e fid)ere Cl3QEtlll!f:ct.uq 311fd)(lfJ-eu, isban id) DeW ganae btlittid)e ~o{f a.uf· forb!tt IUtn {Wfrttfe~ llum,£t etetuud ~u ftiu,bafl jebu einae(ne eine ~liIia,1 l18,ftllfrt6)bt.fte ~"un~it~rfr ileleniif,'tt 'f}at, eintm rfUbret, bet UJtI tt:bft~,lt1q1t, rtf! nD~··l:Jer bas 2)ftfeia 'ltt~ fQ!,,·t!S Itben!tu,ert ge!l
.! . " ~, , "..

- Bum qQt~tm;Dtn tmb auf 'btt Iltl"etttt fie.ie iU bet ent. Yd)lofttntJl ~e,eitf.ft ~ltm unblbift~teu ~urd)~.lt4n! ~fe\., .fi u ""_.." v~r ,.'IY'~ ~1 _~I.'" 1J'~s.. h' .. U ' '-.I'¥~ """'·'{f!t<lt·· n '~.J~"j.D:~', {"'".,.!J~~.:,£~,;~. .a~,~·n 1:... au v1,. I~'n'hit""·"'" t"w~:or Q.. lO~b~~ fll1lb" unt :biqm 2aftfdJu_, ~tt aewlibdetft:m. ,S,r Mii:ftt b~ <lRaq:4}¢1l l.~retl, .wi'l" fte f'tel> iU. i1er~ten l),tlbeR, .b.(tfa fie llicl)t tv.t ,4:J ih ~~. f ~ ''''".M f. c!h, Jt (t41I'f',b,armu:~ v'Uyner JUUt~:et~n(Jtt'llll:,'lIn~ ti4# bte me..jf em", titer ~~":n, .~ rt ~"ttr;.i.h[·:ml [ "". ~'.' ~·t'~·A.i:«.. '.f" ." ,~.~t4.I"t¥~tt't A·~a;~;··(et"tt'n" ..... -~.e,·tln··· ~ t ~~·";t"e·· ~\'"" ".'" 'r1'l-J+',~t1 ':'~ Jli'ilJ. "1r'_~i' 9...",101 ~ ,.,.~) ........'ttl. t;) ~"~' .y . ·r······ 9.ir ,allt bis (i1ttdmJlelun~l f~oft b.d)9e.fu~rt, fie tvitb au .. (',1'\ eifter~~i(m¢~rt9 'wie,~'et eine bet tr,ften 9JlttiTt(l~men [ein;
¥
a.;tr't"~ ~

~JW

-'.

';,il'

ill

M,

.I!~

J" f.JI'I,..

)~

t.

if

,""

II

'[

til~"I;~

Ii;:

.la;.

(1

.'

~~.

'I',

mtld]t jBtl

ftDti1luldfo3taUftif.. .'. 'eeminid)4,.jibee .nb i ,~, n t5blu.e S fli"'G~lltnj WID Dpfems fiir ftin, QJol1 ~ ; {i ta""ternb fd.)in{llf fob- ~g " •• GU~ all einet '.~,tellt, bit Di.ellei.,t lIic1>f 'a I"_,,eub anb rO;9 erfd)tiftt'! mef tlerGbe bet Slefei,: mus D - eina~hten ..':1dtt"1!nteu iff 1M alltD SeUe: be gaste ~et.,·'d)e S!am~f ge.efttt. 'l .
I

~'".. n.1'1.itber eittlrme "at' D,ad .... aJtj~ e:tafritt" baRR if! 4UG(l bai "altii ~rjt~~n. 'rmlfluett be'f ftc1}erfte nl1rt ins einnt bet

",j

.'

_ ~eim 2nftangriff ,£iRes 3ufuRftgEritQ,IS wet"U hrei !bien t1en ~omben QJ,ef~enhtm'@finbe.u: 6preflltlleuWtn, ~"(tnbbombett UHb ~tlmVfftQff~'Dmben Oi'oil1l\lm_blu). ~o'la:ttjiid),t!iltj \\1erMn @n, hId 2Jo'mb~n(lften i,~(eid) @a,eku'tieu. Weft,en. Sf: ttad:J ~,tlt 6d):ttb,etl, bit ber megftet ~ett1ottltfeQ miU..lnltb oie eine Db« bie an'belil ~lt lion
~Dmben Dot~~tfdJ,ettb tefft.
Q)St

(Segnll wirb ~e ~rDn'~b,.iett mit 2tu~;id)t auf (Uf.tg ltlVenb'en" \'Penn ei gilt, bie ~el}0Ifl!tung tiner ettt~t Tn !lugft unb Sd)l'tifen IUDtrfe$en, tine'n groten :tei£ bitt ,f)iitt.fet l>,er 6toot bUf~ ,',',anD au aerft8ren unb fftmit tine« !i:-eil let ~in)tJ;Q~er ,,{)I, d)loB au m1aa)en. Q)feier ~tfLlllWith aoet nut bann e'i1ttrttelt, w.mn ~aBe., &omben in BfDtien ~eftAft&, ~um 21bwtuf fomme~. ~nt &min bejte~ b1;e2Lu~TiclJ,tt btl, "tde 2lranb;'f~L,~iIT~3~:,' ' ;~·]~Ii,;.:;~pbt 'entfte~m .. bie itU" ~ulteid1: ~-!" enauwux, uH-_ \Nl~_"ll~lten O~4r::!;:";':;,,;;ftli':....,:,::::,li~:j ",,~I etJ' " ~~,~ ~~mn. 'Zett~ro~tr,2}at,~ef~rt~;""':}~~;'~:::'-'li\tl.:,ln~r!aR~mulft~Dvet f!l~~ :/JLa", ..lt1en111g, 23om&,tt tine gtt7t;e 2Cn5@~1 \l:dn'''~:tU!fn mitfttbrt ~ie_ ~$tlnhbliltttl1e, _ \1)'it)) 'tes~mDnet~aUni5m,itf;iB:f,,£.;Jn-;.rrll ",laic1),t ftiD. 98 :bit gte,gtl tubb ftt bn~ 6imj~t ponS til faum iiftttfctn:eU,n.'

:~f .
mas

m,a,t,g,efd)ofj ift bet fentteRtllfillbUd>fie ~ill~~ ~o"fei,. ~e:t ~a{ietue,®adJftullll\1irb fid) bet~tUUt:t~m4Dt6 II;d,lt btlr~' ~r'Mb~ llombeu in ~r'l,nb' ff,ettefl tal,m. t;nmben diel tm '(§efV~tO~»on 2~5 kg fitW imftoube, bit ~IQCf)l)aut iU bllfd)ftt}1ccseu unb i~fe' er~erenb,e ~iHtfunB ,auf: b~em~el1en bt~ f'laufes au. {',tginnen. ~l11:e einf0d)e 9ttcb,nun9 fii()ft un~ bie ,m,eftt~~ bej ~rGtlrtHltlBriff,~ oui bet futt flat _"or eLuQ'e'n. (jilt mobetnet 5t';~l(l'muler I4n», "'tall er t1t1t" 3ugime.ife m:t ~tQm"botnf'h!n bd@en ~J nebm geringen 'mmgm \l0U ~ril"~ unb ~'ampfftoffb"mbeft, lOGO kg !3f1¢nbbtJml1e llut~ fH'tett. c;nlmn l)ie ,ebtQ'~lfte "., emhe 5 kg miegtl fi~ ::,.,;' 0,0 !3mmb'Qu" 2 ~eftt9t bas I 'alteijeltbs (iefcf)tuuber tnt~ 10 ~ 'ugae'Q,en, ;,0 fann bri einem 2lnsfiff 10 X 200, 2.000 ~ranbb:omben tlD§01U8tfm ",e:ram. 9(ebm,en ",it nun In, blat bit ~(tlfte· bicf~r ~.lomflm, tltfo 1000 ,ttuf ,6ttc.tfJ'ffl, 1)1lt$e:, S)i.ife/~u tl4'h~flttn.,Clltf unf)'eb'aUie
1•

1100 b'ar; !lOll ben £\:&r18·('.0 1000 h.'1 i;tilfte D.DtdJ; i!g,111b~ 'u,etcfJ,@ Utttftlf.. :id}t 3ii!J!lHtt, fa fom:men ~ir ~u bem \!rglf1}llis bat !Jet tin e m et n fJ tiff 5 0.0 gel t¢ n g en e ~ I III 8 b l} etc! e i 11 b e r (5 tab ten t ft e ~ e n, 6inb bie2 .. l.mbelil fItilltr - unb, um

tl ad)m, fliRt,

.,

,
,

ein~,Q~ au hurd)ftf){agen genilgt fd.H)'lt ein mti'Uid)t 1)on_2' 3 '.g [o et~jj~t fld} l)l'e 311~l bet: ~rQwb~erbe nocQ ,et~eJJlid). (liner f Dla"e flt:oUtn 3~t 110ft ~rlanb~,etben fte~t ,bie @euerwe~t tnad)tlo9 seg,en= iibet. S,n Qjaniig~ab'~u wit 180 cmann atti'Ot tfeuet.e~t. ~,e' beft~m ~0nnrn aRb att,foPfetnbem (finfrai} witb fi~ nict,t ',n be £rage {ein,. i ' (Etnftfa[( Qb1er bi,t fum)tbareR 'tjolgen etne~ ~rQnb'angriffeg .))err au merben, (f.i mu; 'oes1)'i1!ll fct)gn jet,t in leb,em f)ausb~ffit gefg,rgt u>erb,tu, 'b,,'9 fbei einem £uftltngriff m' t ~rQnbvombte" ~rit,nbe erft ~at nid)t ent,ie~e, ober 'wen" fie entftegen, fofort \}on Den ~\\us< be",o,~nel'n fe({,ftfa4)g,emtif3 befampftillefD'm. Cis ift mit ~efiimmt{lrit anaUnt9uten, D'afJ,bet G'leguer aud) tin ", gelViff e 2(n~a~1 non f el}wereu ~ "OlltbbQm&,ett v,etw'ettlhet. '~i,ef e bUfdr J .htgen baun bie Q3o·ben~ed,e UItD fonn'en Dis ill bit Q:Bo~nungeu b~

'V Q\t( es etttl>riag,ett.

;'

Ji,' RrtfU IItr ' fai" rOb' , m,bfO.


~ie

(!reftf"nt~,etm

·t ... ran'bbmb,'. ~

midenige '~ranb~ombre, -Die tm: (frnftfal ",,,,o,e a. , ~ift., QJer= ventlu, 'g fmbm )I),'rb, ift ,bie fogea.nRte 'f.{eftto"t~enntt='~tra ,boomiJe ~i,e b~t 9t,ame fa~t, 1110fte~tfie ber UlautJ't~acg,e a 16 atu'ei Stoife · 'Q)a~ r e f t f 0 n iff etn (dd>tt5 9]l,etaIl. (fg tli(bet b,it "tille ber '.,-omb,t. mQ9 g" ~ e.r mit ift ein t:.pu[bergemrfdJ, bas fci)neU u 'k» unte'

,n
J

I~

i;lJ i e

c;P ~ ,

§P

t :II) r

:s

23 t 4 n , it " m b e.

bi,'et ~omDe iit bet )V,eO,it (7Det gelba ~ ~ I) ~ t> ~ ,0 t. 'P~l1~,~gt if1 ein lei4t I1r:enmt'atet' etllff, ~er ;t4) vQn f d&ft aa "tt 2" t ent~unhet U 11 mH getl1ntQltt~Gtmmr tJ~J!meftnt. ~eim Ulnfldyll9, 5t'T't'la,t bir ~o'mbe, ",'Db tJetf~ti$t f.Ul«);alm, etitlJ"'. t'n of:eftftenbe ~~e'~'''~''ttteildlen. 21fr t)riif.jtt Ilril ber 'l'~Dfp~ot .. fOUungalei ierfftett btieunettb um 23~ttl uub ""', m§,tiu aIle ttOfb'G\R~ benen :Jti,en. IDie ~iir',tt1be. bit antfft~elt, finh a&'~tnttl 8ering, [o bai ftltt feid}te t&iitlbUd)e GJegtnftltnbe in fjlammell ~It«tm l11ttben C:P~Q~~~o:t l~ .it ''. " ,', au ll(d),tn g)il~ tUlu13 mon .' "-f'$",lIn· ",' • .~ 1<i;l1':,AiL 's,.~.. ',,: ~~,~" ":',".", t c n.f,l!" ",'r'-II- ' c.n""'~"" 'r..~~ 'f·t·.~.f V"l' v,~" .'I,_>i~J VI"". - I~~:~. ;.. ::trr ~ff.- ; 6J~. ~"'~'- "~'~U!J 1!1ifbrr tJ~n iflbft eltt&iintet. "", ' ~.' •""",:". t ~~D'S$l~tt)t u·ter ftdtln 91au~mthJidtlung. ~itlef ' ';""''''~um ~uftln ni&~nljbe'l :bi~t,1 91ebtI Ut(4)t bit ~ellimt;l'ftl'ttJ"t"'/, ,.,' " .,. 6efolilbets 1,~mt~.
~tt

Sla'4lthe;tflnflt1fU

~.ei
--.>~'

,.Yllr"n,

II

II

~et fUr b~ui f)Q, ' eiu8eft.te 2ltftfl!1lJU$l?cm~_ut 9at bafftr ~~u fQtsenr b-af{Jall.sbie9li'Cltua~mftt g'ttoffelit ·:tD,tn, Die ~~'eiallet fiRt, 'l3etblfte im ffane ein~j £ufiangriffe~ tn",hd)jt Oet"I1.'~uftdtelL ct'. ~Qt ftteltg tltmiibet Itt tu«cQen, bet» fe'nt 2htDwbnuN' "In jsbem DQusb~w'Q)ftef befsl.gt tver"·eB. ,e,'eit10 Rfit 6"1ij't wid) t$ T,ein,: l>Q~ SIne ~Ir"betl fe:ltl85 ~~"cultfei eflttiimJH?H w'et,"'u.
I

'U

iI

'Q .....
" I

;.." :' ._:_.

..

eHe~t btt ~,o,lh~n f 0 btef em 23Hbe litgen leid)t ~t'leJtPbare 6acqett" ntie ~ _':,"'. _~:.::;j:;: 1la1Jler" ane 9JZatrat,en, ae .. llloilme 9io~rftQ~'e" 5llef'ut n$7 ·t'i;c:mtt ffe:bern ufm. unt1rbentItd) aUf ·.tm ~oil,tn Uut~itr,fa itt ed unllmndblid~h brafj ,e-ine einfanenb ilrant>bJ)mbe in \U.eniaen 8mtRDen eilt 3flammenmeer tntfa.d}t, b $ au (BfdJen eftum mligl'idl fein "irb.
I

~ut,~~li~'~N'i~~;.f

~1~,rJ;:::~ii ~~~::;:~~j~OO
::

""",\:!:i:::, :: :Y..: :.~rj~~~~ ~j~ :;~:: ::~:: ~~~ :':-:::~: !C:':~:!: :::~: :~:':

~~t

e'\,NS bet (u:fien 'It'fotbttniff e be~ £uftfcQ.u"es, b,a~ bies "Ut ~0tihtt· el, ~.o.§ mtifl BUm .... ,olUomwetl uub. ctudyba,' if"" ~u= R'a, t befeittgt tuirb.S,e'b,~ f):lu~ft'au mll1 ej 4115 i~,re SPfHd)t bet t;8aUdge11l,tinfofJaft ge'SlllUilb'eI ,QHfe~~en,i~tell ~oben nod) hen ~Ot= f'tt)~ifteu .1>e6£fffCb,u$ts (Utfauriuen.. (l~ gibt l1iele Beute, Ibie b g{aubm, e~ mitfjt~flun alle5 room ~olOt1i1 tortga,Qumt wethen. ~ c ~ iff eine ~,tlrti ft1lf~1 9ln~iutmg. 21:1'8 b-eft,en ",lirj;' ei wo~(, ",enu :Ott '21J.1lheo gttna leet gemctdJt me'rben fBnate; bBi tuitb in ben miften
(t!8
i'

ift 9tl,et

tiCillett faltfl'l miilfid) i,in. Stbt ~5ffal1 pat 6adf)eu, bie fie in be' QBo~Jntlt1J nid]t untetbr'inBen f,I1.\\, uub tie bes~"lb auf bern nob-en 1)'{.I$ finbl(lR tn.tiff en. aflerfUtffige" Jloet) {n:auef)bBre 'lYlif&elffii¢lt, ~ettm tn fe'f'ie .Riftten lep'adt, ,Rfeibet in §(elD'eJ;fdJr.anfen fiinne', aT bem ~loben ~et611eifl,tn. ~iefe (Jegenfttfnbt mUff en abet itt be 9JtHte b,ei r88"emlumes [e lufaeftelltt w.,b'en, ~.afl fie bie S;a:Ulgfeuetme~t bet i~ref Wll1fH im ft-ruftf,(tll nid)'tbejinDem.

to

~i e ~. a.uj

bdngt, begeat:t,en ~u fiihn~tl, auf~f'rtdU""ttbeH. 015 ift bi.i 2t'\1itgQ~1 ·bt~2t1ftf·d)u"GUS:", e4r be:M •. tffi~rer unb bie ~Ugne'r bi'tes .eNer'me~tttu~I.1' ·ani bet· 9tei;,'c bier ~a'Ustltlltl~iflft du~attlud)elL gjal1'ei lPittl 1ft: Vau;6Jvctrt D;MIIlU{ llebod}t feinl nul' 1.01.· , c.pet:fllneK ausauwtitreu, bit J,lud, lit m:u~' "~ .. bUd! bet m'efntrt, ~a.lfD btl Iblfntf ,be~ £u?tfd),ttt;e!i, fQ,m.o~t bd91Sicqt 'ale au~ l;ti ~(tat _"o~,tl"9ft~itf. im n(J;uie tJ-·efen~ ffin w.erben «(I,eftf}dftsin~aber, f?cmbt1)ttfet" ~tlmtlr~'littJ). 2lUe 2:fDtr b,ftxTen nut bann am naUl;tQtlJU,ebt eilt.get,iU tp,etbefl:, ttl'tllt fie' fo riiftig {inb" b,at; fie ben fdjltt),tren 2tttfs.rDetttuSett, bi,1a a.rt f'it oeftellt 'toHbe.tJ mltffeu, geniigm fihtRfm. 1Jt!j '~itW1tee~l btf VEl. ..- 'euer\lt'r~r 'ft1mteniucQ fe~t

Um bet "efallr, bi,t

,~tt ~ftgf'tffmit [Ulillti,e. Ofl·;ebtlllllbeft mit lid} ... : muf)in j,et:le. ein,e $j.alt~,ruttme~:t

f e 11 e r m e ~ f.

..

mo~l ette~gifd)e, to.tfritfti~e


Wetbtt1.~fia.m
,

9uatnblidj;t ~ero;nge .·en £uf-tfdJu,itb\UtfJ~ll " . 'fiR flCb bill et:Jf e$te'll ~ttttiten
~QIlleR

ttnb

-, :1 1

3m ~tnftfaU ~!at ibi,e ,~augfeutr.e~t eine fcl)were, Uttantro,ot= btngs\I).otte 2lrv'eit lrU lelften. Um. biefe 2tru'eiten mit ~tfoIg but~,. fti~ren aN fortftetl" muffeu aile 9Jtit:greber bet ~Q)15feuetw'e~t eine f@'ra{dltige W u 9 btl 'b u rt g elbaUm. Sit roerD,e,R oem £uftfd)ui}= b,tt"~1,ne'm- ..·~'IJ "" I' U ,'.,. '",I",. i.,..c·cltlbt)l1l·'~b,lii~llo'nc.. 2"e·".y,'ltg'dntt1e''i' i~f..ult'i:idJ U ,H~...·~,t\f!~',n:t··· ber ~,_ ' ' .' , . tJ - ". ,r"",-<"
c . 'c,'.

,-\,1(,.,: -

....., .•

.1,

in, btt 91act)oatfd)aft ~Ctben. ~ llnt~ tuifert, I»Q itl ,uaufr',iie ~«!J~ 111';(;) qllaffet"ttf~'itff e, j~W;'e. Di~(f,(rtr,·ltat~f~'ttft'· fidj &'efinbeft.

au

bebingt llDf.t(I)tnbig, ift Rleibung , "U', bei ,blnft '~Od0 unb r)O'f' in 'ebte.m 6tud t1.erl11:bcUef Jinb(itli'ri~ftau@) .ifrtlum mifftn Dls .f> ,ui,feuerwetJll'l,tde 'aud.1 ~:ofen tftt.' en; rin lange'l 9tocf be~tnbert
fe~71:.

Um f~intn ~itnft"mfdJ'rtft!mltf3i1 \)erf,~~«ft Su fa Rhettt, 1\1111; jt0~1 ~itgli~b bet S, uilleliterrw;,tr emea:weebruitliQttl ~.1 I i·1) u It 9 nub hel-anbere ~ 11 ~r U ft l!"' ~Q,b~n. ,Qlett:ettl1G1f,t, Q' f .·,a"t un..

,em

mUst

iJCt' :9f'I~e~'W*IhQmt'm,t;~,,' iitt


~o{~teilt

ftung ffftfje UM ~0~f mtlff,en

\Jetn:et

gQ,~ijt't

eill st.o,,~,e(

'¢.f

f«tm. '_',Q, ~'i'e~jjg'" rt~fett ,efte~t, baD bel eittem SrtlnllbDmlteatll1f}ftff dud) C5Q'.$'&{)m{;ett berltl"nht ml!t{)en, mu~ bit geiaud, ~@nfe'UfXweqr mit"' ,ajmalfen Qug@~ti1et fein. ~te ~G1.r fl.llln aud) ita "»eb(!{ bet ~~DiP~li1t .. blJmben~f:e IDi~ftfte llift,n, fernet fd]tifJt fie btll_eft, ~«QU;,m hi, 2(u'H:eu, ,gegen s:texmitfpri_tr. ~il.1ellldftif~le ~ttfd.lmlo~e ~~r~ l'ollftltnbigt b~e'2[u~t'ftfftttrlg. Sie mtt!) b~Dl f),ausfe t:tp~trmQR" allf b tnnm ~'QU~bliben ttn~ I1rel ',~.f1t,,,':"",ll'l~ften~i«A'fte Idftm, SfD,er wtrb gJuttttn, 'fi~nj'~"~1~fifd~~""1',<", mtt' liufm' 'Q3;t~anll~1F , ~'i'~, nn., tl'l I~r~~:f' 1 . '~f.14.~ ii l~~~~ jIT~,d1ij~;,:'~j~~t~': f' t,u, "J\i, 'C1:~1 ~ ~ ~"""","".

dnat itbrelaQftfr[~te'n 5lod}to:~f

fdlffiten: mitfftR, eer wil'o ~Ut4} t.lIQ;fJerl~ft1 ~inbutit) tnitffen, be9~BI. 'finD b,£fi'e 9djreftxftwft{ 'nob fiI; ~iiMQr lange eitiefd m"t, ", .ig. ![(g jt,oPffGbU/I @e~en~~'e1fmitf.ritet unb ~,ftflb~ fttUenbe ~ttcQet-egel t>'ieat ,in ettt~t~ltm,bttt llef}e[f ,"aDia allot) nur,'

rtrnlfQUiiO~6~Lttt~n~'f d]ltu'~te~"e

iUI t'fa"itt 2e'Dt.r'::ttll .!Ul te:f OJl1lbltS ill' ci1rfitjt W" m mer

elfttt m,rn,tf:t

cmttnu h~.

t;

_'

:: ~:?::::~.::*:.::... . ...... ''::?:::~':::'~:::!'::?:::~'::?-::: ;;: ....... _ " , ...~ .. ,- .. -.. ~- .. -.._, '-, ,.~.
/" -"."-",'

:!

~:':":~~::'~¥.r:~:M:~'::~~ ::'~~~::'~~~::'~~?:::~::

~it tlO1lt6' eueno'tr ,~

•• t

l)ft

11I&"it.

S 1ft tit i e b e n,
iff ul1miigl 14), tin f)<uti elft im W;ugenli.f1d bet ~fm:~l, lto= lllQti}lid) in blfnts,m 6tunben, luftaefd}ft;i*, ~"alittttfJttlL 2nl~'aU trtf~ ftnbdng}la~nl~metl mttffln' 1n ru~;§m ,g,tten ",Jl)~Uibu(elf unh n~ einem feftel1 ,*,Ian bu:r'd'oaffii~rf ~I!f n; :ottj 8itt bilfon£)et~ fitt ,aIle !frbeUfll b~r »nu$fe ,.0flnetl" bie ~tt 'iirii~ret '. 'felb,tn tlfliUvtbl1i, une mit bem ~uftJ~qi:att~tv()ltt 011 ttfJ'el'fDaCOeJt t. 2mt ,~,. fJtU1S= f~ttet~eqr ti"<,efeiften ~'Qu~bem:0fntur,",etten ",~ ,',a!biunft be' b,Qr ~ .0 ben e n t t it m ,~e l u n ~ ~.oitb[bUefJ 'a,ange~en, iV1t0 ~gbtn tn OrbllUtl§ kina~n une b,ctmit ttUenQnDereN ~0Utgmgf{ HI ,ein 9:tttej
r-

~ 'f· ,r g,e.,ven,_ '~'le mar-uen "-. ~ ~n-tiC"m»e:,~unJa ti'et' a.lu~tr't'll~._}"U':I= ~ ,!Ii, 'r ~. ~. G..' ~ ~el,1Dt', I.. ~"et~r'I' hb ~t.. -. neeen mtt C!Q t unt,l' 'ClU~! mIt..-~ ~,a t. ty'r,rn 'J,QI"tutttl1 gUt ~ 't- r-:_.t. 'f. ':li,a;-' ~ ~ ~ J9'ler ~ ~el_,':(~ .Lte~:e:n., 'SebeS CJJlltgIieb bret ~'QWJfeQeflt"~~t witi' alsl~"Rn btU6uf ~BEt)t fetu, fid;> I~ie eig~:mr 2{ u s raft tt n g ",tttt unb nQ~ ,tlt D'rfd)affen. ~tt Unt;erftt'i$nn,g, t1:Uer .fJ!,"tI~:{)'tn)JJ'~'Kfi'\)efbeft b,~b:i'ft ~it ntltwmbi@sn f Li r d) get i t e: brtfdJl{lffl. (,fin tJfufJerer ~ tt f fer II e ~ Iii r t e l' f011fe
t, II

(2,

~,;

¥,-,

UI~

l·,

n1)

. Q},(;ts

CBerlit bgf ~nu5,feu~twe'.


:: ::-: '::~~: :'~~:7.: :':-"~: ::~:~:~: :~:b: :_::~: ~ ~7.: :-.~:: :::;;' :~::: :
.... '!;:;::::::C:::::::.

Ql\enn Cs fid) ~tmij81~~I~lHll;··m~11 nu~.eiR tlriewfdJ·(mtdJ tl&t~ allf e~etl, ,bet ftd) an bie SJd~ftt,'W;: ··~;·~:it1T erleiiun8:2t1 aafCfjriefdm taut. 2{U:e Dief e £afd)~ unt>2£rl:ieiHB "'~1i .,.' ,am ief~sn But bem ~o.b .. " ;,:;. Ibl?·r'~um··"tft'uf*.. tI·~t,,·n';"~~.~ eu'f~"":Ijl'Y';'DJI! ~I~r-~n'I!,'''·'tJ.v·· r·- ~,.',~1'~~:f·--It:'1I~t'"II·t·i:ftl)1s,,, '(J:,II"Jfnt1'~ ... -. "',.- .. - ~ .. " ti'\~') ,~. 'lL, "'U::f',~.,' ,,' OJ, ~,'''~)~. ~e:' <J Lt":~ ~~~,,;.tt"I!~¥'''' fmgt hafiit, b~t fie DJ;lerJ1/b im 8r~enfli~.en, g~"rQ"d)s.fti~igelt g·u" fi,l\ltb flub.
~'Ii. _.
I

~.~~~::~[~1;;~~~ iJ~~,~~i~~~rl ·

C!iue grD;~ mef,ld)r hilben, !ei tinem .euf~ctttaliff Die 2attefta ~erfda'fdge, me b,ie ~oilen beT eiftlOfnen Slaujlullfe \)one lnanMt trennen. Giie fink), tlJfQR lttl;eftit mij,~nrf), im ttJ;eben lute{) g)r·af}t... l1tff",l(fge ~u frfe, en, (fj ift 1llS ,em& einmafiQtW: '.' ·glObe, )Me tid) abe· »aDUtli) fi(1er lleiQ~lt uiadJt, bd'B bie <l\eft.l~ tinel mdd),ftuf}l,.. branhes gatta er{Je&litfj ~ettlbaefe~t ",ifb, lennD'" tr"clenen ~Ql~
~'e('·'r,lt· ~1"14'IAtI ,t)'i<"''''~.';I'' '.·\al~'~"'m~ n.~!Atrt' ,''ttrC., '_ ~4.":I!J. SYbt~rUit8.
Ii,l, ',_

A,.:t" M,M,,'

.A.'~ ""'+1.:1,

CO·','n~,~M aft4r~I'~~M4',~.' ~"",,~U~.r';. U,R11PlI'·"':V;"'='JW;'.'C

"'4'I,b·~.f1l ~,i.lu··. A~ I--'ti~ ;(J-.,-,,'''''.

~.:". U'It:.. II~,"'~'

'~"""t-I't

,,»t'fe~en.en ilQtad.>en.)
..

(!;tnen aid}iau untufdtU~.en\Beneal}utj "'eg:cn b~itfcl)!ne:«e2luihli= tuna be; tfeuers b·Ub'etb·er .. e u C" t {4) U ,. Q; n £t r i ~." ~ 'ttleiO),t man €fuflhuben Nub mebdI! bes ~obe"5 mit e·t'11ft ft1,r~,eiJ feu£r~e'utm'l1ben 511tffinftit, fa wetbttt fie f.d).n1:er entf(ammb1at, f e 18~blr{te~fttUblfl.'t 3·tt hem ~'fUet 1tUD f~en ilt bell m,iften £tiUeu. 11m an, o~e mit ~eIlet {flamme Q{)a:~bfen.,t.n. ·(Q;etf1ld} mt! ,einem mit ·!$clJ,ut.J·anftrtdl
is
~'

es, , '~ff £uftfcL,uij mrbtlufgerufeR, ",mn £uftout1rtffe aUf ha~ i> e-imat8tbiet 3,U .befurd)ten finb~ QJen bem .3eitt.'-unft Cl'b fanll alf 0 tdglid) mit S:,lieBerQ~~rifftf1 getecguet Ul~rb,en. IDit ~ausfeuet\t)t~r= leuie muff,en nun in f.tibWiget ~eteiff cb,tlft [ein, 6il bfitfen nun nici)t lu~r (Hl$ )jall~ tletl,Q,ff'It, oOne lid} l1ei ilJtent ~i~rer unb fJ'eiut £uft= fd)U~~OU5'\V'Qft abaumelb'en. nUl e-ineR gd1neren ~affe.t~ottQ;t 3U f~afftn \'D,erO,fn i,el"t alIt 9l3oDtW'annen, unb foufiigen »etfitg'Dlurell mefiie 1m tJ,cu4fe mit 'n~ g,eftlW. <;i)ie ~ou bet ~Iauig,emeinf dJaft au em(ei~tmDel1 <iimer 1mb Q;n;ite warben abge~oU. S!(uf jebem $::rep= penn~fa(} fte9t, VOlt nun ab gefiiutet Ql3afftteimet. Q)ie 1m ~tiebe' onge'fclJafften £Qfcl)lg,~r(ite Q)~f bern ~oben JV,erb,l1 nod] einmar'hur~=gef'e~e" unb b!erdtgeiteUt, ettok1t~e 6Q),ttben fefort (tuiigeo,eff ett le~(etl;: h,er S,anb in b,te ~aftQfl nad)'~'ef1Ult. ~ie 23ii'ben mitff"n nun, menn °rgenb mo@Ud)', tlt>Ufommengettfumt werl>,en, f@ iH.\lt 'aHe eteUen bes ~Obe"5 aut augdngUd} fink>u$ bie ~GusfeUetwe~f H{),eten ga.na1 !l3oben elne gute ttbetfi 'It ~at. 6uttten n145 atDinge.nl)'en tDtilnbet tlttdJ j:eftlt nodj ~,e@tnftdnbt aUf bem23,lobm tletuleib n, 10 mOffett fie fo geofbnet ')Ved',tul' bttf3 fie bd 2iif~tatfJetteft nidJt tm ~ege fte~'ett; tllfo immet in b·er <mUte bes ~@beng. gjie ~tttteltberfdJlii'ge werben le1$t, am beften bef4it'igf, 3um "inbe[t,Qll, ifi bias OffttenaUe' QJer={ctJUi0rein~ un.btbingte ~'{),t\t)ietlbi8,Eeit t ffU~tet bet SJa.u$feuet~ ~,l),r,t·~· ~+~U ""'.~t:n-un t·~e~t. D ~'''''t;tlBff,!j~,Jj~D.~~?t~~I,I~;iII 'I,~ . 'Q:'(.uialft,t.."e·,· . f"u~"r~"e·' \"t~ etnse ~'--, ~~'-!11;:~~~~::::::~:~.:,'~ '·0 Inen u·_ ~. r~"V
t,

~ ei

2f u f i U f beg

£ u f t f cQ

~"n

em

I!V'II'.,,-

",t,t':I~ .""

2U~r~ ~.~icf}ten 9,in: \VetteR tt1tD taghcf) u~,ttpltUh.1I::':'l~it11~Jotf,e~tungel1 §,etroffen flU Q uno ,lie feifote 21nerbnungen I1ffl1~f"t~Jtnb.(£5 tv''irb fid,J emt>fe~Iefl, fur . ben ~e'obra,d)tet tiuf l)em ~.:;.., ; (:010.,: wHttetJid),~teu ~etlb,ad)wngs= rtaft~ att3ufegett, "!{l,ft bem 0;U9 er gebedt ben ~(lr3en ~obe "be(fe~m'

me, Utt~eU!tt,.~e.n glUta~~r,:;;:~}Mr'~f:'T tluf,feine .. '!la[~,


t;I~'" ,,' ..... (1 ... --~ ..........

'11' flo!

'"__.

r"n",.

~e i 3i lie g e
(!.ttiiuen in eel: Stant bit 6itenc$t,

Q( Q

r m.
'bles bas .3eid)eu,·af3 ein

£ufta1l8riff uftmittell1ar be\l~Jte'~t. Sn 10 9Jlinu:ten fon ,en bll n b,t., teit; bte etft~n ~oimben fallen. 2)ie "alitlle ~etegld)iQft bes ~auf e!i(, itt bef aUe ,biejeRi8eR Q3,vllsgen.offen ge~Jj'ren, bie '1m :2uftf~ut, feine befo.nhete ~tltiefeit 1Q,1l9ib,en, l1,egibt lid) in 'br~ 6d)u:f}tnum 91un tdtt bie ~ausfeuef""e~t: 3um 2I:nariff an, Seber !trUlJ!p'ttnge~,otige tegt feie ~ugdlftltng an ',tlb begibt f ~ an ben i~'", nom tJii~et be= aeicl)uetett c.p!a13; bet ~'e.orbadJ,tt bt3ie~t feinen 6"Qub .Quf bern ~oben, bit ~Tigltt \:j:u.,t~e~r{etlte welDen 31tif b,' e~re~'peabfa~e ve:rteilt; bet ~fittler ~d't fi'd) am iteften im ~ott'ntm ttor bet ~ffbmtUr aUf. g:'jie ~a.ujfeuer~e'~f mu,& Uoam.UdJ [o 1m ,f,au9 vertent tverDen.... Da~ aIle, 9l:dume lle!i ~Clu,es befoubers "Btu 'lid} bas 2)lt~gef,dJo~ ~ beob(4),tet ",etben fi.iuuen; a'ean wit m "ffen ia, oat es Q.ttd) grote"e ~rQnb'bomlfen gl,bt ,bie ni~ ~:flbit <:ma!~"ungen bU1:~fcgtage '. 9Jtutig,

fo_,ft

S lit oft am p f g It S «H b i" ~r ct n DOD 'In :b t ft. Qj,RS tmmer rttltfet. );IerDtltbr emt:en ttn;b iBi" 'f8 ~"ef ~Dtot~ b,~~,.tiIie~~efctJ~~8,t~~:· til!, 1ft,. &'i~.(0~lallt~~~~, ~pm~~ .. 1i~~
~llefngert JoJdftlt "". b!fll'tom

f,~'" ne .' Kuft thu~ ~t,abt. IDo y.otf man Cllta, fdyO·fl bie et'ifim 'U1fd}{ihll. ilhzr "agreifl1r~,a:t eine 9'erit "Uil ~Ll . "mmben Q" e'motlm. ~et in ~H~dU'H6 ft ...' ~n e' !)QUS=

.:b~". ba:
:~IQU

tuft bet~,eg"'Il~teteittft1
~,tl

feutttve17ttnaun .Iu.lb"dcf)ttt f;d)mf l1ftl gan'-' ~, .\ .. ~·tt f:ttUen mit lautem ~r;aa,lltn ~ttltl . ",}~, "!&'D:mi,n attuetf ebie!btlltU e,' «en ae.$ " ~obtn~ ebt n;),amit beibe23"m~ n ~'" Ir'c, .!t" ',m'ft fprt,b~n folln ;

"luten ~ITten set,t ,. . (ttl .if


auf
Je'n:t,

"

",c... f·

![t', '·it.

8U!

flUfe t:lut:au un" mit _', '~

~Dh'eu ~'i~~tebfJ,t. Itteft:,Gt,eft · egenf e me~t . VGr~:aMen fm.b, "slb bie 9Jlann. in ..tW iff If (inffetmtug bet ·(fin=' fd)la,ft en t~~i@(£Il'WlD't'n/ bit IR ~r .",,'bf~atCtIl.~i',"nftf ift.. ,'.'1 b'lluert 4-6S»litm,tm tJlun '.'. .... •. .tf.)bt,e;~ ..(1: ' mb~~0tl1tlt= ,'. I, ceru .. f,:"ene, 'Iuer": . 4m;nlf-4,. .~ ....• ' fr,,,,?,.1 IIft1;,d,e'-f',:--,ft'J--ren:-~~'+b,tt~, B:M'· ,lrl """,J.,_:iI'.t;1 '_,' '.', g,""" ,_ ..... mi't ~er ~f!f~fie . 'id') iel,~f" ," gditf$. ntlt b. ·~.'Iilttm,;
I.

I,

-'

.'-

-"

r~:

""'it

,~\,

lbef~e'qt Di, _ m'f'C{ btt~ ~'~, b"~. ,elt~t uxte;a: be~ mit[en li,n dflsm ;gra19er'eu ~nltt!b aUetb.')if; in fuleQtB iff.~ . Illtt~ Die ftd;ltlf ;atme:t)r mit bet btlle lJ,t~ ~'telen ,aujrei§,lft, m bien I'i~ •. :t'~'m .... ·.q,t 3M erffidm. ~q17,ft.btt~ muD ("If Defrteite~t"nD~~e:., ~iiftt"tQJft,:t
I
I

o'qiiMet, ftl ,ft~,eift fttDl.;;,. t1·tf~e els: IU ~etd1nee·,."· (J'It-at bem tetifrrtn--:r,«e (tit1l~~:.' t"ill ·····:'1tQI. Oft Hf'irJa bie flilf= fige, glfi~,sRtle (fl'. !ftoft .'ati' i: '::~,itriG':;~:i~"';'~:~-~t:e'enri,rn :brina~n. ~,Qttn
Wletf
x;; ,"

it'

f~(t11Dlgfn tmb bt ni4)t fi4ti.en tJo~l .. 'm. ,'. £l "tfet tDtrben., er", ben fil f:ti~tbe'Dtft!t,fQ e:lltftle~t eitt "tlflfam u'" fid) gteifm .' ". ~a;,I~elfeuet)t 't),a;s':i 8ntdtt ben mUf;eftluff lt1ffltunmt nub ftd;Jimtt 9t'Dfj;er Ciefctitn'inb'tgfeit an,~i,td,:t.eQld)e ,~td:nb~'it',. mitft'H tf'l11,¢t ftetg;el~gf unb gut OiD'sdiildfi. ~ftbc •.
c'

I
j

gefct)loS'ft f)at. .' et '1'~(g9,,~"r "f~ in b~r ~,,[ .. b1etm \tt;'ff""Eag ber .23smbe ttlil'd) itAt·iliJfuR ,'n l1ertpfl~t·:,· ,t.en, ;'0 ~&t n.llle:n eitt:~r gra'f;uen tw,Q) ,elile'•.... " . fleine'ftlt 'i&a:nbfteT"1 mtf~~. ,-"r,en= aeftben SP~l"'p~gt l\)iJi) Ne fJ'4~ ·(.u:er· '~;r fnT', mtt, .'a;:ftu l1ber , ~Q;n~ un;d)r4lH,ol) maeQ,tR. 2)« f .."..,: :·,,~,t1V, tuie J1)itwijtle~, Ti' '.: bem 'lJ~e't'bunftm 'br~ ~.if'rs an Itt fit" ",i,' ,t UtlH 'fil;rt ,efttaii'. et, fo
'i ..

be.t . , mi~'" ftelle lltuf{tei:.gi, '... ofJ!t

~tt~U·(f)et.,

nita,

notl,Qud1

1'1.;1111 IQ~

.afJ

'f,

,!ri4}ter ~Gtft4.1f, bet tme _ :, ·,),t[1o.'.· ·. tbt:= •

"tm

'e-

1tI1',lit.M. ,,- .. ' .. 4.t?t.,,,,~ JfI~';"ta,ft:!1:: '4.J'q.,'~ ,.,4].1'1 ':(.'br4,NM '-;lr4h~It'i', ~;'T_ .....~1i."'.'·.'~rA~~rh u,,;·~~¥, ""\,I.",<i.~:I~.'lt. ...t~":t £t. ,~1'-'If!fi Ur.'II~~fl. III'~ ..l~" .~ ~ 1:"Y~~f'¥¥~',"J,,t;~'i'" ... Ii11~~J~ · " ,"",.. ........ Itlctnnet enr,aiUtia: £W: ~'rmftel1 la,!tu.,' '···bl.e gttitlt'e'· 'f«~t kiRgt '"'.~,
,I~LI lhl;·lJ ~
,.-"ft~'
J

17

~4

d) b em':

ft ,g

iff.

):}:eJ

~afPe b'BS c:..moUttef116itttfclJ ~'er ob~i~~,nben ~omD'er. ~Q{b ift ef "affl .uftununt. ' '~er ~GuG'eble:~~r iff es get ~ttgn, mit 9.nut ltD" ttn'f4)lgifm(leit UnD mit ~ufbietttngaaet :S\1tiifte :b.it htro bie ,eingeftf1l ,••Utl1 t;tm$ibo'mb' I t)e~rf "iJ1ien !Btanl,e ~u (ofcgen. 9tid}t i,mmer wirb ,j ~Q;h' e(Jfte ~,t,(ufte «bge~en. 'f~ n;ifb hunter nor~'Q'mmefl."beli but," it~'en~etd)~ .Umft4nbe ~ t;l)etlefttng, Q3~r",un'" . bttftll" ~).~n_t ~ em CJJlitgheb 'bet f>'. u~feuenv'e~r ·au:fJet ~efed)t g,e~efit UJetbnt mitb, ~e~ltalb ift e5 iUt, beia,iten QUS 'btt l'affitJe' SBdtgf4)aft ee~' v=iet 9tefe.rnr,,"~'eulttDe~deute UUSll.l&ilben, bie in Jol~em tr;t1I ft1fott iur ~iftfBIUflttJ fte~m:. . 9t.~ :ilet <fmlPnfRWl@, tie _butd)6ire,nelt"e~e'ul bet ~t"LUfett1lt r"ef,£tltulflt9IDmllbb', mUlb Cluf bem fJobe;n ",ub", Orbn.ng gefcbaffe · U1Jbbu .9uft'lUtb ~te Ct bfm 2tU:8rtff mar, ~ie~er ~ergeftent· £ofd,)=

g)«

otulriff ift b~iner. ~ ..

g'4KI fd)lVctd) 90ft ntdn no'CQ 4US

',t

19

'~bOr'f:'~

rUJ·t Q'I,i, t!;er(~tn~m!~tl!&!:fb, een¢,~:tnjSti6n,g,)jltl mle'v'fg~eSUt:r:fjefRiQti"Y'l1rn m,i't

19

£uftfd)uij ift boOtt ",a~rer~ienft


,

an bet QloUsgemebtfdJaft!·

'£!Uft;'d)lt$ .,e:t9Uto,t ~d),abttt an tlut nub ~rttt!

9ted)taeiti@,e Cll,o'l!bertitung UltD ftilnbri~e ~ere"'ct,att £uf,(fd)ui} Die Ulid)ti.gften Q;ettmi;d3uJlgell 'tit ben (frfolg!

r'b

I),im

....-

.- ..... -

..

_r

- --~
,

-_

..

•1

,~

., » u-nfere:lll- merl,,!} "id)te". ':.- .ree: $ er


Ii • ~ -

:-! J;

'.a:e~tt "O!.
,

(i,.e:MtOt It. e'$el \t.b

...
"

-, I ~,

""~ti9a-- £ ·
-

...

t.h,a¥rl.'~Jt
'W:·~U'RI ,".~,;~, ~ _.~_ ~-fj1-.c:.1i

0,40
1.2i1~

.....

...

'~"."."., U',· ~
. --' I

...

9t I':' •. ":. <


_~ _,'" ._

-.

'2,75
..::

-'nit, tI"ED~def. ulI,b . 'e'~tti~uitfe.~ ·ufl".. ~. ,2~


',I

"'" " .••.::." .:.•" :"

, -.. 1

,')f;euittt~ ~,it
• "" •• 11 II ... 11.,' •.•

1~=:,?
,jd'fJJ,

~O,4'6

7,-

~~-',
.J

~,-

111'1/

'I"

III! ,I!!!,

.-'iIi

,ill

I'IlIl

III- 'II,

~"!!II

"

....

'.

'.

'II.

III ,"

.....

'.

'...

"

...

... 'II

..

1It

-0,l5 tJ,41J

2,16 2$0
()1,40
t

. ".1... b - y,eu'£!d}e' ~Utfto'Jm ,

0,40

_6 .,
___...

.,-,f:e ."t " \i _e_~,gtl,aR",_


\
~'Ifi

III' -.

:..

,
I

" 'a-' .,!IiiII


"'0' ,~

Su .,.'en- Hill!!· _dft'bttbUbtr.


!
Ill'

., ",

'•

liI!!

. ~'I!!i

II

JI

II-

f!II!Ii!..,

'1.

..

..

,~ "

_. .'

~
....

II

I.,

ill

'.

I!II'

g'~~
'.._/

&:. "'"
,--j L

•• '1 '
,

'.r:,.ual',