Sie sind auf Seite 1von 8

Proiect didactic Profesor: Tatiana Cobla Institu ia: Gimnaziul G.

Vieru Heciul Nou Clasa: a IX-a Obiectul: Limba i Literatura Romn Subiectul: Lacul de M. Eminescu Durata: 45 min Lec ia va viza: analiza comparat , cercetarea i interpretarea datelor de c tre elevi. Perspectiva interdisciplinar : literatur -istorie, literatur -pictur , literatur -art cinematografic , literatur -muzic . Pentru a dezvolta capacit ile creative, afective, emotive, interpretative ale elevilor vor fi utilizate diverse metode i tehnici de lucru: argumentarea, chestionarea oral prin ntreb ri focalizatoare, expunereabanda cu imagini, freewritingul, inteligen ele multiple, harta poeziei etc. Forme de lucru: frontal, individual,n perechi, n grup. Obiective opera ionale Elevul va fi capabil: O1 s compare textul de studiu cu alte texte propuse, remarcnd similitudini i diferen e; O2 s aduc informa ie suplimentar despreM. Eminescu; O3 s caracterizaze personajul central, aducnd exemple de text/alte surse; O4 s - i asume un rol ntr-o anumit situa ie.

Material didactic: fi e, imagini, cartea, caietul, tabla, creta

-1-

Parcursul didactic
Cadrul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii

Evocare

Fac prezen a, asigur un climat favorabil desf ur rii lec iei.


Pentru o bun receptare a mesajului i a semnifica iilor poeziei Lacul de Mihai Eminescu, elevii sunt solicita i s r spund cu ajutorul profesorului la urm toarele intreb ri-cheie:

Se lini tesc Se preg tesc Se autocontroleaz

Coordonarea Lacul de Mihai Eminescu? inv rii, ob inerea performan elor in inv are i 2) Din ce categorie de poezii eminesciene face parte aceast asigurarea poezie? conexiunii inverse
2) Cum apare lirica erotic
eminescian ?

1) Cand i unde a ap rut poezia

Poezia Lacul de Mihai Eminescu a fost publicat la 1 septembrie 1876 in revista Convorbiri literare.

Poezia Lacul de Mihai Eminescu face parte din lirica erotic eminescian .

Lirica erotic eminescian mbin sentimentul dragostei pentru fiina iubit cu adoraia fa de frumuseile naturii. Natura i iubirea nu pot fi separate la Eminescu.

3) Care este semnifica ia titlului


acestei poezii?

Poezia are ca titlu numele unuia dintre elementele cadrului natural descris: lacul. Toate celelalte elemente care compun decorul n care urmeaz s se manifeste iubirea(trestiile, barca, luna, vntul, nuferii) converg c tre lacul din mijlocul codrului.

4) Ce semnific apa n viziunea


lui Mihai Eminescu?

In viziunea liric a lui Mihai Eminescu, apa este un element al vieii, al profunzimii tr irilor interioare ale poetului. Prezena apei prin farmecul i misterul ei, favorizeaz reveria, determinandu-l pe poet s viseze la o dragoste ideal , la posibilitatea implinirii ei in cadrul fascinant al codrului.

6) Care este tema poeziei Lacul de Tema poeziei o constituie Mihai Eminescu? dorina arz toare a indr gostitului de a-i implini iubirea. Ins totul r mane la stadiu de dorin , de posibilitate, pentru c visul de iubire nu se realizeaz . 7) Din cate catrene este alc tuit poezia Lacul de Mihai Eminescu i cum sunt organizate acestea?

Poezia Lacul de Mihai Eminescu este alc tuit din 5 strofe (catrene) organizate gradat ca stare sufleteasc de la sperana mplinirii iubirii pn la tristeea sf ietoare din finaL. Compoziional, poezia poate fi structurat pe dou planuri, unul real, exterior care cuprinde descrierea naturii i altul ideal, interior al visului de implinire a iubirii absolute.

8) Cum poate fi structurat poezia din punct de vedere compozi ional?

9) Numi i elementele care alc tuiesc decorul imaginat pentru intalnirea dintre cei doi indr gosti i?

Elementele care alc tuiesc decorul imaginat pentru intalnirea dintre cei doi indr gostii sunt: lacul, codrul, nuferii, trestiile, luna vantul.

10) Care dintre aceste elemente sunt considerate specifice poeziei eminesciene de dragoste i de natur ?

Elementele specifice poeziei eminesciene de dragoste i de natur sunt: lacul, codrul, luna.

11) Ce moment al zilei este descris n poezie? Indica i elementul din text care v-a ajutat s r spunde i la aceast ntrebare.

Decorul natural este unul nocturn. Vraja peisajului este sporit de prezena lunii.

12) Selecta i din text verbele cu ajutorul c rora se creeaz o atmosfer de vraj , de visare.

Verbe precum a c dea, a s ri, a sc pa, a pluti, a suna sugereaz atmosfera de vraj , de visare, intimitatea i inefabilul1 intalnirii imaginare. blanda lun , lin fo neasc , unduioasa ap .

13) Identifica i epitetele din strofa a patra i observa i ce rol au

acestea in crearea atmosferei.

Natura este personificat , elementele ei cap t insu iri umane prin intermediul personific rilor (lacul tres rind, cutremur , apa sune) i epitetele personificatoare (blandei lune, lin fo neasc , unduioasa ap ). Prin personificare, natura preia sentimentele i st rile eului liric, Ea este dinamic , str luce te i vibreaz o dat cu poetul in a teptarea fiin ei iubite sau imp rt e te triste ea acestuia din final. Nuferi galbeni il incarc (prima strof ) Tres rind in cercuri albe (prima strof ) Lang lacul cel albastru (ultima strof ) Epitetele cromatice albastru i galben realizeaz imagini vizulae care sugereaz armonie, limpezime, claritate, senin tate, lacul fiind asemenea unei oglinzi n care urmeaz s se reflecte att lumea exterioar , ct i cea interioar . De la aceast imagine vizual static din primele dou versuri se va trece la una dinamic , pentru c lacul se nsufle e te cu ajutorul personific rii: Tres rind in cercuri albe /El cutremur o barc . Astfel, natura, lacul ca element al ei, preia din zbuciumul sufletesc al poetului, din emo ia lui n a teptarea fiin ei iubite i vibreaz la unison cu aceasta. n ultima strof lipse te galbenul nuferilor, decorul nu mai este luxuriant, este mai pu in dinamic, lacul nu mai tresare la prezen a i la sentimentele poetului. Imaginea vizual din final (lacul cel albastru) nu mai are str lucirea i consisten a cromatic a celei din prima

14) Indica i strofele in care apar elemente cromatice i explica i a ezarea simetric a acestora.

strof , ea suger nd triste ea ap s toare din sufletul poetului.

15) Observa i folosirea modurilor personale ale verbului in text. Care sunt acestea i cum sunt distribuite?

Verbe precum a c dea, a s ri, a sc pa, a pluti, a suna sugereaz atmosfera de vraj , de visare, intimitatea i inefabilul intalnirii imaginare. Conjunctivele exprim o ac iune dorit , dar nerealizat : s cad , s plutim, s s rim, s scap. Cand poetul descrie cadrul natural sau cand se treze te din visare, revenind la realitate, verbele sunt la modul indicativ, timpul prezent: ncarc , cutremur , nu vine, suspin, suf r.

b) sugereaz o ac iune dorit , dar nerealizat ; 16) Explica i rolul conjunctivului prezent, alegnd dintre urm toarele variante : a) sugereaz o ac iune viitoare posibil ; b) sugereaz o ac iune dorit , dar nerealizat ; c) sugereaz o ac iune ireal . a) Personific ri: Lacul codrilor albastru Tres rind n cercuri albe El cutremur o barc S s rim n luntrea mic ngna i de glas de ape. b) Epitete: lacul albastru, nuferi galbeni, cercuri albe, s -mi cad lin, blndei lune, lin fo neasc , unduioasa ap .

17) Selecta i din text personific rile i epitetele prin care elementele naturii cap t insu iri umane.

Tr irile interioare ale ndr gostitului sunt surprinse n diferite momente : al atept rii, al reveriei i al rentoarcerii la realitate.

18) Tr irile interioare ale indr gostitului sunt surprinse in mai multe momente. Care sunt acestea?

19) Iubita nu apare in mod direct in cadru, ea fiind o proiec ie imaginar a indr gostitului. Explica i de ce imaginea iubitei nu este concretizat intr-un portret.

Poetul nu realizeaz un portret al fiinei iubite pentru c dorina lui nu se indreapt c tre o anumit fiin , ci c tre o iubire ideal , pe care o dorete implinit tot la modul ideal, in decorul de basm al codrului i al lacului. Astfel, iubita apare ca o proiecie imaginar in visul poetului.

20) In poezie apar mai multe persoane gramaticale, unele exprimate, altele incluse sau doar sugerate: eu, ea, el i noi. Identifica i cine este el din prima strof , cine sunt eu din strofa a doua i noi din strofele a treia i a patra.

n prima strof , verbele sunt la persoana a treia singular, el fiind lacul. Eu i ea din strofa a doua sunt poetul (eul liric) i iubita, idealul feminin c tre care tinde acesta. Din dorin a de mplinire a dragostei eu i ea devin un posibil noi. Dac el, eu, ea, apar ca persoane gramaticale, noi nu este exprimat, ci doar inclus, sugerat, c ci mplinirea iubirii este dorit , dar nerealizat . Ea din trestii s r sar ci s -mi cad lin pe piept. S s rim n luntrea mic . ci s scap din mn crma ci lope ile s -mi scape. S plutim cuprin i de farmec. Visul de iubire al poetului este esut in starea de a teptare i de singur tate. Ea, cea izvorat din amintire i rupt parc din natur (din trestii s r sar ) apar ine unui posibil scenariu pe care poetul i-l imagineaz : fascina i de natur i de farmecul ei, abandona i extazului, indr gosti ii vor pluti veghea i de razele blande ale lunii, in timp ce fo netul trestiilor i susurul apei le vor acompania alunecarea in vis. Plin de vraj este muzicalitatea interioar a versurilor realizat cu ajutorul alitera iilor i al asonan elor.

21) Selecta i din text cuvinte sau secven e care sugereaz intimitatea i inefabilul intalnirii imaginare dintre cei doi indr gosti i.

22) n ciuda simplit ii aparente a poeziei, din text se degaj o vraj aparte. Explica i de unde provine aceast impresie.

a) alitera ii: s s rim, s mi scape, lang lacul; b) asonan e: Lacul codrilor albastru Nuferi galbeni il incarc . Ingana i de glas de ape lacul cel albastru / Inc rcat. Acestor procedee li se adaug , pentru a spori armonia versurilor, rima(rimeaz numai versurile al doilea i al patrulea creand impresia unui distih cu rim imperecheat ), ritmul trohaic i m sura de 7-8 silabe, apropiate de versifica ia crea iei populare. Armonia versurilor, realizat prin asonan e, alitera ii i elemente de versifica ie, contribuie la sugerarea unei atmosfere generale de calm resemnare, pentru c poezia surprinde un moment de iubire neimplinit . Armonia poeziei ne trimite cu gandul la un alt nivel al armoniei intregii naturi i tocmai de aceea farmecul i misterele ei vin s diminueze triste ea i singur tatea indr gostitului din finalul poeziei. Elementele de idil sunt exprimate de verbe cu o mare inc rc tur emo ional : parc-ascult, parc-a tept, s r sar , s cad , suspin, suf r. Elementele de pastel se compun din imbinarea imaginilor vizuale cu cele auditive, natura eminescian fiind in armonie des var it cu sentimentul de dragoste. Natura este personificat , participand emo ional la tr irile profunde ale indr gostitului. Deoarece este o oper literar in versuri, in care este descris un tablou de natur in cadrul

23) De i poezia surprinde un moment de iubire nemplinit , atmosfera general pe care o degaj versurile este una de senin tate, de calm resemnare. Cum explica i acest fapt?

24) C rei specii literare, crede i, c apar ine poezia Lacul de Mihai Eminescu? Motiva i r spunsul.

Realizarea feedback-ului

c ruia poetul i i manifest dorin a de implinire a iubirii ideale, poezia Lacul de Mihai Eminescu este o idil pastel.

Pe baza discu iilor anterioare, exprima i-v opiniile i motiva ile cu privire la urm toarele aspecte: 1. Poate fi titlul poeziei o cheie pentru a o interpreta intr-un anumit fel?

Asigurarea reten iei i a transferului informa iei

2. In ce const genialitatea poetului Mihai Eminescu? Ajunge el la sufletul cititorilor? 3. Comenta i leg tura poet natur prezent in poezia Lacul de Mihai Eminescu. Tema pentru acas Redacteaz o compunere de 20-25 de randuri in care s argumentezi c poezia Lacul de Mihai Eminescu apar ine genului liric. D un titlu sugestiv acestei compuneri i nu uita s fii original! Se noteaz elevii care au r spuns corect la or . Elevii i noteaz tema pentru acas .

Aprecieri