You are on page 1of 25

Cursus Lepel Buigen in 3 weken

Deze cursus bevat uitermate belangwekkend materiaal en is ontwikkeld door James Twyman in samenwerking met de psychic children(mediamieke kinderen) met het oog op het cocreren van planetaire VREDE. James kwam deze kinderen op het spoor en ze bleken over enorme geestelijke vermogens en kennis te beschikken.

Probeer een lepel niet te buigen, want dat is onmogelijk. Realiseer je alleen maar dat er geen lepel is. ( Naar de film The Matrix.) Het is belangrijk om duidelijk te krijgen waarom jij deze cursus doet. Is het omdat je indruk wilt maken? Wil jij je daarom krachtiger voelen dan dat jij jezelf ooit toestond? Als dit de redenen zijn dat je deze regels leest dan kun je het beste stoppen. Schakel je computer uit (leg deze tekst weg en vind iets anders om je bezig te houden.) Dit zul je met deze cursus niet bereiken. Alhoewel, als je dit leest omdat je besloten hebt om Een instrument te zijn voor vrede en de wereld te helen door je eigen mind te helen, ga dan alstublieft door. Als jij jouw hart en mind opent voor deze vier eenvoudige lessen en je toewijding geeft aan deze opdracht, zul je jouw doel bereiken. Gegarandeerd. En hier is de paradox: Als je zoekende bent naar de hogere idealen, lief te hebben en je te realiseren dat je al Heel en Verlicht bent, dan ontstaan er zeker al wonderen. Dan realiseer jij je dat je krachtiger bent dan jij jezelf ooit toegestaan hebt te zijn. Dit zijn echter geen doelen maar consequenties van een veel hoger doel. Je bent hier om te leren hoe je die kracht kunt gebruiken die we Liefde noemen. Het is net zo makkelijk als het leren van een praktische bekwaamheid die al duizenden jaren bekend is bij verschillende spirituele tradities. Nu is de tijd om het te leren en het toe te passen in jouw dagelijkse leven.

Afstand doen van jouw beperkingen


Ben je bereid om afstand te doen van jouw beperkingen? Jou is vroeger gevraagd bepaalde wetten te geloven die bepalen hoe jij de wereld ervaart. Deze wetten definiren hoe jij je beperkt en je wordt maatschappelijk aangemoedigd daar in te blijven zitten. Jouw grenzen beperken je en bepalen wie je bent en wat je kan worden. Jij bent diegene die leeft met die beperking, terwijl dat wat jij niet bent is wat er buiten je leeft. Zo is het Ego dus geboren, het concept van afscheiding en het wereldbeeld waarmee jij leefde en de wereld ervoer. Het onderwerp van deze cursus is om de muren van jouw beperking af te breken zodat je een groter besef gaat krijgen van wie je werkelijk bent. Het uiteindelijke doel is niet hoe je metaal met je mind buigt maar dat je krachtige gereedschappen leert gebruiken die je helpen om de aarde en ook je eigen leven om te buigen naar vrede. De meeste mensen geloven dat geen van deze dingen mogelijk zijn. Het is onmogelijk om met behulp van iemands gedachtekracht de fysieke wereld zo te benvloeden, zeggen ze. Evenzo, een wereld van vrede creren temidden van zoveel conflicten en chaos is ook onmogelijk. Maar als deze twee zaken nu eens met elkaar verband zouden

hebben en het verdrijven van n illusie automatisch tot gevolg heeft dat de andere illusie daarmee ook wordt bevrijd? Een Cursus In Wonderen zegt dat er bij wonderen geen verschil is in de grootte van wonderen. Met andere woorden, grote wonderen werken onder dezelfde wetten als kleine. Leer de techniek die een klein wonder mogelijk maakt en andere wonderen zullen spontaan ontstaan. Jezus zei dat we voldoende geloof hebben om bergen te verplaatsen. Dat is een groot wonder. Hij zei ook dat wij tot grotere daden in staat zijn dan hij ooit deed. Denk je dat hij deze woorden werkelijk meende. Of sprak hij in metaforen? Het antwoord op die vraag zal van invloed zijn op hoe open jij bent om het doel van deze cursus te bereiken. Ben jij in staat wonderen toe te staan in jouw leven ?

Toestaan versus creren


Merk op dat ik de woorden toestaan van wonderen gebruik in plaats van creren van wonderen. Er is een wonderlijke energie rondom jou op dit moment. Je hoeft in wezen niets te creren. Je hoeft alleen maar de stroom in jouw leven toe te staan. De meeste van ons spenderen het merendeel van de tijd juist om deze levensstroom te blokkeren. We zijn blind voor dt wat altijd al van ons is geweest. Op dit moment kun je besluiten je hart te openen en een Lichtwerker te worden. Het is de reden dat je op deze planeet bent. Als je tijd aan deze vierweekse cursus geeft, zou je dit kunnen bereiken: 1. Begin maken met het buigen van metaal met je hart & geest. 2. Leren hoe je vakkundig met energie moet werken om wonderlijke transformaties in je leven te bewerkstelligen. 3. Toepassen van deze techniek om de hele wereld naar vrede om te buigen. De cursus is uiteindelijk niet om metaal te buigen maar om je te realiseren waarom je bent geboren. Het impliceert dat je gebruik maakt van het materiaal dat je in deze cursus leert om de wereld te helen. We zullen samen werken om dit doel te bereiken. Het doel is om met deze techniek een krachtige periode van vrede te bewerkstelligen waarin we ons eigen bewustzijn diepgaand versterken en daarmee dat van de hele mensheid. Eenvoudig gezegd: We zijn hier om de wereld te helen. Ben je bereid zon belangrijke missie te accepteren?

Geloof en zekerheid
Het is al gezegd, tenzij je iets gelooft, kun je het niet ervaren. Er zijn cursussen beschikbaar die ontwikkeld zijn om je geloof in iets te versterken. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om metaal te buigen met je mind (geestelijke wil) en de energie van die overtuiging te gebruiken om dit mogelijk te maken. Het is belangrijk dat je van het begin af aan begrijpt: dat deze cursus niet ontwikkeld is om je iets te laten geloven. Hij is ontwikkeld om je zekerheid te versterken dat je alles al in huis hebt om een spirituele transformator te zijn. Je bent hier om dat te weten, niet het te geloven. Dit is de bron van energie die we zullen gebruiken om de hele wereld om te buigen naar vrede. Als je iets gelooft, gebruik je het vermogen van de mind (menselijke wil), dat is een actie van gedachte-kracht, niet van de geest. Wanneer je weet dat iets waar is maak je gebruik van de ziel. Raad eens wat krachtiger is? Jouw ziel is eeuwig en bezit al de spirituele kennis die je ooit verzameld hebt. Meer dan dat, het geeft je toegang tot alle kennis van het universum. Je mind en de kracht die het kan genereren is indrukwekkend, maar beperkt. Als je ons doel, het helen van de wereld, wilt bereiken moet je Weten dat het mogelijk is. Beter is het (en dit is waarop de hele cursus gebaseerd is) dat je zeker dient te zijn dat het op dit moment al geheeld is. Op het moment dat je deze vierweekse cursus afsluit, ben je er zeker van dat je metaal kunt buigen met de energie van het hart, gedirigeerd door de mind. Beter nog, door deze Zekerheid weet je dat je de hele wereld naar vrede, compassie en mededogen kunt ombuigen.

De cursus
Iedere week zijn er drie belangrijke doelen in deze cursus. Het eerste doel is de filosofische basis die nodig is om te begrijpen waarom dit belangrijk is. Het tweede doel is het aanbieden van oefeningen en meditaties die ontwikkeld zijn om de noodzakelijke energie in lichaam en geest te openen en te centreren om je in staat te stellen metaal te buigen zonder fysieke druk. Ten derde suggereren we een manier waarop je iets aan de wereld teruggeeft om de energie stromende te houden. Dit noemen we de Geef oefening. Na de derde les ben je in staat met je HART lepels te buigen (lepels zijn gewoonlijk makkelijker dan vorken). Het is aanbevolen dat je niet meer doet dan n les per week, omdat ieder les bepaalde ervaring veronderstelt uit de vorige les. Het is aan jou om te voelen of je meer dan n week nodig hebt voor je aan de volgende les begint.

Les -1Zoals je al weet, het doel van deze cursus is je een oude techniek te leren die je in staat stelt dingen te doen die sommige mensen wonderbaarlijk zullen noemen. Vervolgens deze techniek toe te passen op het helen van de aarde. Sinds Uri Geller internationale bekendheid kreeg in de zeventiger jaren zijn miljoenen mensen gefascineerd door het idee van buigen van metaal met de mind. Daarom hebben we dit verschijnsel gekozen om te demonstreren dat de meeste mensen met een beetje geduld en oefening dit doel kunnen bereiken. Er zijn tientallen andere manieren om deze energie toe te passen maar het buigen van metaal creert de noodzakelijk opwinding die behulpzaam is om ons te verplaatsen naar een volgende niveau. Met andere woorden, als je in staat bent om dt te doen (wat je zeker gaat lukken) zul je zul je zeer opgewonden zijn. Deze opwinding zal je van dienst zijn als je deze energie gebruikt voor toepassingen die veel belangrijker zijn. Wanneer je succes hebt met het buigen van een lepeltje met je hart/mind, realiseer je je dat je niet meer gebonden bent door de bestaande wetten van het fysieke universum die je tot nu toe volgde. Je zult je realiseren dat alles een keuze is. Je koos ervoor deze wetten te volgen. Nu kun je kiezen om erboven te staan. Dit is wat we een spirituele transformator noemen. Tot nu toe geloofde je alleen dat deze dingen mogelijk waren. De wissel die je nu moet maken is dat je gaat Weten dat het waar is. Als je Zeker bent dat wonderen een natuurlijk iets zijn, zul je ze dagelijks tegen gaan komen, misschien wel ieder moment. Het doel is niet om een lepel te buigen met je mind, maar met de energie van je hart, gestuurd door de mind. Deze combinatie zoeken we. Het is een oeroud proces dat de goddelijke stroom van energie gebruikt om harmonie te creren. Helaas is de meest oude tekst die naar dit proces verwees rond 300 AD vernietigd. De Christelijke kerk gaf een canonieke bijbel uit die gebaseerd was op geschreven bronnen die paste in het tijdsbeeld van toen. Materiaal dat daarin niet paste, werd vernietigd en verbrand. Alleen enkele zorgvuldig verborgen collecties bleven bewaard en werden zeer recent gevonden in de veertiger jaren van de vorige eeuw. Als belangrijkste de Dode Zee rollen en de Nag Hammadi bibliotheek. (Voor meer info suggereer ik Gregg Bradens boek The Isaiah Efect, en Walking between the worlds" / zie ook Jos Stollman: Zenmeester Jezus, vert.) Deze teksten beschrijven al Voel dat je gebed al is beantwoord. In plaats van te vragen of iets gebeurt, bevelen ze aan om het gevoel te creren dat je het

reeds hebt en zodoende dus de energie van compleetheid aan te trekken in de plaats van het gebrek eraan. Laat me het nogmaals zeggen : De emoties/gevoelens oproepen die overeenkomen met het gebed dat al is beantwoord ! Dit is de sleutel tot co-creren, in deze wereld en de volgende... De meesten onder ons leerden bidden voor wat ze wilden of wat we dachten dat ze niet hadden. Wat ze ons niet realiseren is dat er bepaalde universele wetten zijn die werken zonder dat ons bewustzijn die begrijpt. Als we samenwerken met deze wetten zal het universum ons ondersteunen in plaats van tegenwerken. Een van deze wetten is Energie stroomt waar onze aandacht heen gaat. Dit betekent dat jouw onbewuste niet begrijpt waar jij specifiek naar vraagt. Het volgt eenvoudigweg het pad van energie dat jij creert. Soms geeft het je iets waarvan jij denkt dat je het niet nodig hebt omdat het denkt dat je het vroeg. Met andere woorden, als jij bidt voor iets of om iets te krijgen, bijvoorbeeld vrede, dan is je onderliggende gedachte dat er nu geen vrede is in jouw leven of in de wereld. Het is het Geen Vrede dat het onbewuste hoort en versterkt. De oeroude kennis van bidden vertelt ons niet te vragen wat we willen, maar te voelen dat het er reeds is om je gebed verhoord te krijgen, vraag je niet om vrede.. je wordt / bent vrede. Omdat je weet dat het er al is op een bepaalde frequentie, verklaar je de beschikbaarheid en de aanwezigheid ervan en breng je je gevoelens daarmee in overeenstemming. In mijn eerste boek Emissary of light, leerde ik iets vergelijkbaars van een man die ik nu even de leraar noem.
Hij zei: Eeuwige vrede zal nooit komen in een wereld die denkt dat er een keuze is tussen vrede en oorlog. De enige keuze die je werkelijk kunt maken is tussen waarheid en illusie. Wanneer je voor waarheid kiest, zul je ontdekken dat vrede altijd beschikbaar is, onafhankelijk of jij je bewust bent van die aanwezigheid. Als je kiest voor illusie is het alsof je de ogen sluit voor dat wat recht voor je is. Dit is wat het betekent om wakker te worden van de droom van separatie. Het is als je ogen openen. De werkelijkheid sloot geen compromis met jouw droom. Het bleef heel en onveranderd terwijl jij je eigen wereld creerde. Een wereld waar het leek dat haat en angst enige betekenis hadden.

Als je voelt dat vrede al aanwezig is of iets anders wat jij verlangt, en je doet alsof het waar is (eigenlijk is het geen doen alsof, maar eerder je gedragen naar de waarheid ervan) creer je een energieveld dat letterlijk de dingen naar je toe trekt in je leven. Jouw gevoelens zijn de motor, maar iets moet die motor sturen richting het doel. Dat is het werk van je mind. Daarom leer je niet een lepel buigen met de kracht van gedachten, maar met de energie van je gevoelens (het Hart), gestuurd door de mind. De gedachten focussen de energie, maar hij komt van je hart.

Uiteindelijk VOEL je het alsof de lepel gebogen is.

De Mediamieke kinderen vertellen ons dat hun vaardigheden gevoed worden door het ontvangen en geven van liefde. Zij gaan niet prat op hun mediamieke gaven maar op de kracht van liefde. Dat is het fundament van alles. Als jij hetzelfde doet, zullen wonderen moeiteloos in je leven stromen. Dus Ons werk om te leren hoe we metaal buigen met ons hart, begint met het gevoel dat we niet alleen in staat zijn om dat te kunnen maar dat we het doorlopend doen. Het zou kunnen zijn dat jouw wonderen niet spectaculair zijn, maar zoals ik eerder al zei, de techniek is hetzelfde. We herinneren ons allemaal ervaringen waarin het lijkt dat alles vanzelf gaat. Dagen of uren lang gebeuren er kleine wondertjes om ons heen. Dat komt omdat je op dat moment de plek binnenin jou activeerde die deze techniek begreep, misschien wel onbewust, en gebruikte om wonderen aan te trekken. Je realiseerde je gewoon niet dat je dat deed. Alles wat nu nodig is, is de energie ontspannen te focussen en te sturen naar dat wat we willen in ons leven. Weet dat je deze energie al gebruikt. Geloof het niet met je mind maar voel het in je hart. Dit is de eerste stap om het later toe te passen op de grote taak: Het helen van de wereld.

Oefening:
De komende weken delen we een aantal oefeningen met jou met de bedoeling die energiecentra te openen die we gebruiken om metaal te buigen met onze mind en ons hart. Dit is slechts n aspect van onze training. Het openen van deze energiecentra is slechts de eerste stap. Zonder verder dieper bewustzijnswerk, zal er niets gebeuren. Als we eenmaal geopend zijn, kunnen we het belangrijkste ingredint toevoegen : De kracht van liefde. De meesten onder jullie zijn zich bewust dat ons lichaam honderden meridiaanpunten heeft, als het er geen duizenden zijn die de energiestroom reguleren. Als deze centra open zijn, stroomt deze vitale energie vrij door ons lichaam. Zijn de centra geblokkeerd dan stagneert het. Ons doel is de meridiaancentra te openen die we nodig hebben om iets te buigen of te bewegen met weinig of geen fysieke kracht. Vervolgens het Weten of de Zekerheid toevoegen die dit effect versterkt. Deze week bied ik drie oefeningen aan als opwarmtraining. Volgende week bouwen we hierop verder waarna je deze gebruikt als voorbereiding voor een techniek waarmee je of een lepel probeert te buigen of het wonder van vrede een kans geeft. De eerste oefening is een chant die de hogere chakras opent. (Deze twee chants zijn ontwikkeld met behulp van een mediamiek jongetje in Japan, genaamd Koya. Koya is sinds zijn geboorte verlamd en gebruikt een letterbord om te communiceren. Terwijl ik tijdens een recente tournee door Japan mediteerde

voelde ik zijn aanwezigheid. Toen ik hem enkele dagen later ontmoette keek hij me aan en schreef Voelde je de energie die ik je stuurde? )

1. Kloptechniek
Om onze energie te focussen om uiteindelijk metaal te kunnen buigen, is het noodzakelijk de meridiaanpunten in de armen en handen wakker te maken. Begin met diep te ademen. Je zult concrete, tastbare ervaringen moeten krijgen van de lichtenergie die door je lichaam stroomt na slechts enkele minuten. Stap 1: Begin met de linkerarm. Houd die recht voor je met de handpalm naar de grond gericht. Beklop je arm licht vanaf de schouder helemaal naar je hand. Stap 2 Wanneer je de hand bereikt hebt, draai je deze om zodat de handpalm naar boven wijst. Klop vanaf je hand richting schouder. Herhaal dit proces met de rechtearm. Door dit tien keer te doen maak je de oefening compleet.

2. Ademtechniek
Licht Is In Mij, Ik Ben Licht. Deze techniek gebruik ik al jaren en paste ik voor dit doel aan. De bedoeling is om Goddelijke energie in het kruinchakra te trekken, vervolgens deze energie door het hartchakra uit te zenden. Dit creert een krachtige energiestroom die het bovenste gedeelte van je lichaam centreert en de meridianen opent. Het vraagt een beetje oefening maar wanneer je deze techniek beheerst, kun je hem gebruiken voor veel verschillende doelen. Stap 1: Begin met een diepe ademhaling en stel je voor dat je Goddelijke energie uit het universum door je kruin en je hart trekt. Terwijl je dit doet, denk je de woorden Licht Is In Mij. Het bidden van dit kort gebed zal de effecten in jouw dagelijkse leven verhogen. Houd nu de lucht voor ongeveer drie seconden in je longen vast en stel jezelf voor dat je hart in vlam staat van energie. Stap 2: Adem nu uit en terwijl je dat doet stel je jezelf voor dat de energie uit je hart stroomt. Het spreidt zich van jou uit en zegent alle wezens van het universum. Terwijl je dat doet stel je jezelf voor dat de energie uit je hart stroomt. Het spreidt zich van jou uit en zegent alle wezens van het universum. Terwijl je uitademt zeg je hardop de volgende woorden Ik Ben Licht. Je bevestigt

hiermee dat je al licht bent. Je spreidt niets uit wat je niet bent, kent of hebt. Maar je erkent dat dt de essentie van jouw bestaan is. Adem opnieuw in en herhaal stap 1. Ga plusminus vijf minuten door met deze oefening.

3. Handenklaptechniek
Om de energiecentra in beide handen wakker te maken, klap je ritmisch in de handen. We bieden deze techniek aan in drie stappen en voel je welkom om ze uit te proberen en te voelen welke het best bij je past. Deze oefening is niet alleen bedoeld om de energie in je handen te verhogen, maar ook om je voor te bereiden voor het eigenlijke buigproces. Stap 1: Terwijl je in de handen klapt stel je je voor dat je de energie voelt van het woord JA dat door je lichaam stroomt. (Ieder woord geeft een energieherkenning in je lichaam. Het is handig als je van tevoren weet wat het woord Ja voor jou betekent en hoe het voelt voordat je begint.) Zeg nu het woord "Yes" of JA terwijl je in de handen klapt. In plaats van het woord Ja kun je het Japanse woord HI gebruiken (wat ook Ja betekent.) Dit woord is gekozen omdat het meer energie lijkt te hebben dan het Engelse woord YES en het Nederlandse "Ja". Voel voor jezelf. Zeg het woord HI met passie bij elke klap. Nog belangrijker, voel het woord JA. Dit is het belangrijkste. Het woord alleen is niet belangrijk, maar juist de energie van het woord JA. Doe dit drie tot vier minuten. Wanneer je klaar bent, sluit je ogen en ga voor ongeveer 2 minuten terug naar de ademtechniek. Je zou een zoemende krachtige sensatie moeten voelen in je armen en handen. Stap 2: Ga verder met klappen in je handen en zeg nu het woord HU. Dit is het Soefi woord voor God. Dit woord is ook weer gekozen om de klank van het woord zelf. Speel ermee en kijk hoe het voor je voelt. Terwijl je klapt en het woord herhaalt visualiseer je dat de Kracht van God in je hele lichaam stroomt. Zeg niet alleen het woord terwijl je in de handen klapt, voel het echt. Hoe vaker je het doet hoe groter het resultaat zal zijn. Doe dit ongeveer drie tot vier minuten. Ga weer twee minuten terug naar de ademtechniek. Stap 3: Klap opnieuw in je handen en zeg het woord O-PEN. (Klap n keer op O en nmaal op pen.) Terwijl je dit doet, affirmeer je dat je nu reeds open bent. Je vraagt niet voor openheid, maar bevestigt dat het zo is. (We bespraken dit eerder.) Je zou moeten ervaren dat de drie klanken samenkomen als n klank: JA of HI, GOD of HU en O-PEN. Deze woorden

creren het energieveld wat we uiteindelijk gaan gebruiken om metaal te gaan buigen met geestkracht en ons hart. Deze opwarmoefeningen ga je gebruiken voordat we toe zijn aan de vervolgtechnieken die we in de komende periode leren. Oefen als je kunt iedere dag. Je zult voelen dat deze technieken energiecentra openen waarvan je je het bestaan niet bewust was. Sommige mensen zullen energieschokjes voelen, speciaal in handen of armen. Hoe je ervaring ook is, weet dat je precies voldoende opent als voor jou op dit moment nodig is. Geefproject Iedere week suggereren we een project waarmee je aan anderen teruggeeft wat je ontvangt in deze cursus. Het is de beste manier om diepere niveaus te bereiken om de eenvoudige reden dat we met deze kleine inspanning weggeven wat we zelf het liefste ontvangen. Het project van deze week is zeer eenvoudig. Zo vaak als mogelijk focus jij je op de heelheid van mensen in je omgeving. Wanneer iemand je in de straat passeert, zegen je hem in stilte. Merk op, wanneer je tegen iemand spreekt in een winkel of ergens anders, dat je weet dat je een Christus of een Boeddha tegenover je hebt. Voor verlichte mensen is dit letterlijk waar. Zolang we dit niet in de ander zien, zullen we niet leren dat dit voor onszelf ook waar is. Daarom, zelfs al is het maar enkele ogenblikken per dag, geef het geschenk wat je zo graag wilt ontvangen aan de ander. Dit zal meer en meer de wonderlijke energie openen, nog meer dan al onze oefeningen...

10

Les -2Kreeg je al duidelijkheid waarom je deze cursus volgt? Deze vraag dien je bij jezelf steeds opnieuw te stellen, omdat helderheid over deze vraag een krachtige steun kan zijn. Doe je dit voor jezelf of voor de wereld? Is het je doel om anderen te imponeren met je kunsten of wil je de krachten gebruiken om te helen op het diepste niveau? Je bent geboren voor dit moment, weet dat. Je besloot om in deze wereld te komen op dit moment om een instrument van vrede te zijn. Als je leert hoe je de gereedschappen die je in deze cursus vindt, kunt gebruiken dan ben je goed onderweg om je doel te bereiken. Deze week zul je minder intellectuele informatie krijgen en meer praktijk. Hopelijk heb je afgelopen week gewerkt met de opgegeven oefeningen. Je kunt niet verwachten dat wonderen vanzelf gebeuren. Het is nodig om innerlijk en uiterlijk werk te doen om ruimte voor wonderen te creren. Je bouwt voort op datgene wat je al eerder leerde met enkele korte meditaties die je nog dichter bij het buigen van metaal met je hart en gedachtekracht brengen. We besteden een groot deel van onze aandacht in het begrijpen van het verschil tussen geloven dat iets waar is en weten dat het waar is. Zoals we vorige week al ontdekten. Geloven komt van het hoofd en weten van het hart. Als je de hele wereld naar vrede om wilt buigen moet je leren deze twee aspecten te combineren en ze samen te laten werken. Dit is de essentie van de oude kennis en kracht van gebed waar we ons hier mee bezighouden.

Oefening n: Een klein experiment.


Zeg een bepaalde zin op en voel of deze enige fysieke of emotionele reactie oproept. Zeg deze woorden met passie en liefde en word je bewust van wat je aan energie waarneemt. Sluit je ogen als je de zin zegt waar je op afstemt. Ik geloof dat ik n ben met God. Als je klaar bent met jouw reactie te evalueren, maak je je klaar voor de volgende zin. Zoals de vorige, voel iedere reactie die je gevoel of lichaam produceert. Zeg deze woorden met dezelfde passie als daarnet. Ik weet dat ik n ben met God. Probeer nu bewust te worden van het verschil wat je voelde. Het zou kunnen dat de ene zin effect op n deel van je lichaam had terwijl de andere zin je ergens anders raakte. Vermoedelijk voelde je een sterk emotioneel verschil. De eerste had een sterk effect maar de tweede zelfs nog sterker. Dat geeft je een idee van de verschillen van deze ervaringen. Nu is de tijd om geloven los te laten en te gaan Weten. Als jij je deze gereedschappen eigen maakt, zul je jouw zekerheid of Kennis wakker moeten maken. De kennis die je allang hebt en waarmee je jouw leven en 11

de wereld kunt veranderen. Er kan geen enkele twijfel bestaan. Als je iets weet met je hoofd zeg je Ik geloof dat dit waar is, maar het kan ook niet waar zijn. Hiermee creert je ego ruimte om te mislukken. Dit wordt het vertrekpunt. Maar als je zegt: Ik Weet dat dit waar is dan is er geen ruimte voor twijfel. Je zekerheid vult de lege ruimte en je vertelt het universum dat jij de autoriteit hebt te beslissen wat is en wat niet is. Op deze manier herdefiniren we de veronderstelde wetten van het universum. Als je metaal gaat buigen met je mind/hart moet je deze zekerheid hebben. Het is de enige manier. Er kan geen twijfel zijn. Ook als je deze techniek gebruikt om vrede te brengen op de wereld moet je Weten dat dit mogelijk is. Nog beter, zoals de afgezanten zeggen, je moet weten dat er al vrede is.

Oefening twee : De Kracht van God is nu in mij.


Nu gaan we verder bouwen met de oefening van vorige week. Herhaal de drie stappen beginnend met de klop techniek. Dan de ademoefening Licht is in mij, Ik ben licht aansluitend het klappen met de handen terwijl je mantras zegt. Alles bij elkaar hoeft dit niet meer dan 10 minuten tijd te kosten. Sta jezelf toe de voordelen van deze oefeningen te voelen door naar een diepere laag te zakken, wanneer je voelt dat je hier klaar voor bent. De kracht van God is nu in mij. Het is belangrijk voor je om te ervaren, niet alleen maar te geloven, dat je Echt n bent met God, dan is Gods creatieve kracht van jou. Nogmaals, je moet Weten dat dit waar is. Dat is jouw gevoel waar het om gaat. God creerde de wereld niet die jij ervaart. Jij creerde die door de goddelijke kracht die we allemaal delen. Jij bezit meer kracht dan je weet en nu is de tijd om je je daar bewust van te worden. Als je een spirituele transformator wilt worden in de wereld moet je je bewust worden van en gebruik maken van de kracht die in je is. Als we deze kracht eenmaal in voldoende mate hebben geactiveerd kunnen we die demonstreren door het buigen van een lepel. Dan verwijden we ons blikveld en gebruiken hem om de wereld te helen. Ik kan niet genoeg de nadruk leggen op het feit dat jij geroepen bent voor deze missie. Als je deze energie integreert ga je beseffen dat er maar n oplossing is voor ons allen: Liefde. Dit gaat niet over het buigen van lepels of een van de andere vaardigheden die je krijgt als een natuurlijk gevolg van dit werk. Het gaat erom dat je waarneemt als God en liefhebt als God! Wonderen zullen dan volgen als de lucht van de fijnste parfum. Dan besef je de reden van je geboorte.

12

Oefening drie : De lepel buigen.


(Lees eerst dit hele hoofdstuk voor je met de oefening begint.) Dit zou je eerste ervaring kunnen zijn in het buigen van een lepel met je mind. Het zou je kunnen lukken of niet, maar het doel van deze oefening is een klein beetje anders. Ons doel is om te Weten dat we geslaagd zijn, onafhankelijk van het feit of de lepel buigt of niet. Laat me dit verder uitleggen. Zoals ik eerder al zei, de focus van deze cursus is in een staat van Weten / Kennen te komen, dat die dingen waar jij naar verlangt het buigen van een lepel of vrede brengen in de wereld op dit moment al bereikt zijn. We hebben geen vertrouwen nodig van de wereld om ons heen om ons zekerheid te geven. De zekerheid komt van onszelf. Wanneer we dit echt geloven/weten, dan zal de wereld om ons heen zekerheid gaan tonen. In andere woorden, zelfs als het er aan de buitenkant niet op lijkt, weten wij dat het waar is in hart en ziel. Dan volgt de wereld door zich zo te gaan scheppen. Vind een lichtgewicht theelepel die je makkelijk kunt buigen met je handen. (Het kost veel meer energie om een lepel met een dikke steel te buigen met de mind, dus laten we makkelijk beginnen.) Besteed nu 10 minuten aan je opwarmoefeningen die je afgelopen week leerde. Als je klaar bent, houd je de theelepel in beide handen, sluit je ogen en probeer het plezier te voelen wanneer je zou merken dat de lepel nu zou buigen. Probeer dit gevoel te versterken zo veel als je kunt. Weet dat het al gebeurd is. Denk niet alsof het in de toekomst zal gaan gebeuren, weet dat het nu reeds gebeurd is. Je hebt geen tastbaar bewijs nodig om dit te geloven. Je hart is alles wat je nodig hebt. Voel de kracht van God die door je stroomt en weet dat het dezelfde kracht is die in jou stroomt. Nu willen we die toekomst naar dit moment toe brengen. Houd de theelepel tussen duim en wijsvinger bij het dunne gedeelte waar de steel overgaat in het ronde gedeelte. Geef een beetje druk, maar niet teveel, houd je ogen gesloten en wrijf met twee vingers op en neer. Weet dat de atomen en cellen zeer heet worden. Voel echt dat het gebeurt. Weet dat succes is gegarandeerd. Blijf wrijven totdat de lepel heet aanvoelt. Stop nu! Voel niet eens de behoefte om naar de lepel te kijken. Voel opnieuw het plezier dat de lepel al gebogen is. Het doet er niet toe of hij boog of niet. Dat is niet het doel van deze oefening. Het doel is om het gevoel van zekerheid te ontwikkelen, dat is belangrijker dan de gebeurtenis. Je ankert dat gevoel zodat je hier later bij terugkomt. De rest wordt makkelijk. Sommige van jullie zullen de lepel al hebben gebogen. Als je dat deed, geweldig, zo niet, maak je geen moment zorgen. Dit is alleen maar de eerste stap.

13

Doe deze oefening zo vaak je kunt deze week. Het legt de basis voor volgende week als we onze eerste serieuze poging doen om deze techniek toe te passen. Ontwikkel zekerheid De oefening van deze week zal je een stap dichterbij de zekerheid brengen die nodig is om een spirituele strijder te zijn. Je zult in staat zijn om je eigen manieren te vinden om deze energie verder te openen. Bijvoorbeeld, denk aan iets in je leven waar je absoluut zeker van bent. Misschien is het de liefde die je voelt voor je kind of het vertrouwen dat je hebt in je partner of je carrire. Mediteer op het gevoel waardoor dit genspireerd is. De manier om zekerheid te ontwikkelen op andere gebieden van je leven is te weten hoe het voelt. Vind zoveel mogelijk manieren om in contact te komen met deze energie. Het zal een krachtige voorbereiding zijn voor de komende twee weken.

Les -3In je leven zijn er zaken waarvan je gelooft dat ze waar zijn en dingen waarvan je dat simpelweg Weet. Op dit moment heb je het Gevoel van zekerheid geankerd in je mind, hart en ziel. Ga hier niet te licht aan voorbij want dit is het fundament van deze cursus. Wanneer je Weet dat het je geboorterecht is om krachtig te zijn en vrede te stichten, zal dit Waar voor je zijn. Zolang als je deze dingen eenvoudigweg gelooft, zelfs als je geloof sterk en krachtig is, zal er niets gebeuren. Twijfel zit als een schaduw achter al je gedachten en dromen en kan elk moment tevoorschijn komen. Het is tijd voor jou te Weten wie je bent en vervolgens jouw geschenk aan de wereld ter beschikking te stellen. We zijn hier om miracle-workers( wonderdoeners ) te zijn. Laat ons het woord miracle eens onderzoeken. mir, is het Russische woord voor vrede. Dit op zichzelf is al zeer interessant. Het laatste deel van het woord acle is een achtervoegsel voor veel woorden en betekent to call, roepen, schreeuwen, uitnodigen. De letters spellen het bijna. Breng deze letters samen en je krijgt: To call peace of The call to peace. Roepen voor vrede, of de roep naar vrede. Daarom is een wonder altijd het resultaat van een roep naar vrede in jouw leven en naar de wereld. Een wonder corrigeert de illusie en zet deze op een lijn met de waarheid. Als we op n lijn zijn met de waarheid zijn we in vrede. Onze eerste taak als wonderdoeners is om zelf In Vrede te zijn en vervolgens dit uit te breiden naar alle andere wezens. Als we het op deze manier opvatten, zal onze taak een diepgaande voldoening geven. De eerste keer dat het jou lukt om een lepel te buigen met je mind/hart zul jij je afvragen, Pardon, is dit nu alles? Met andere woorden, je zult onmiddellijk beseffen dat het buigen van metaal zonder krachtsinspanning een heel beperkte vuurproef is. Je zult je brood er niet mee kunnen verdienen. Zelfs als je het je vrienden laat zien, zul je ze zeer snel met je demonstraties vervelen. (Vertrouw me wat dit betreft.) Toen mij dit overkwam, wilde ik het aan iedereen laten zien... en dat deed ik. Het is grappig hoe snel iets kan veranderen van absoluut verbazingwekkend tot totaal vervelend. Je ziel zal zoeken naar manieren om dit 14

talent te gebruiken voor veel hogere en belangrijkere inspanningen. De eerste maand dat ik in staat was deze wondertjes te doen had ik barstende hoofdpijn. Een van de mediamieke kinderen die ik ontmoette vertelde me waarom. Omdat je deze bekwaamheid niet gebruikt waar het voor bedoeld is, zei hij. En hij had gelijk. Ik wilde mensen imponeren en gaf de indruk dat ik anders was en me zelfs belangrijker maakte. De kinderen zeiden dat alle talenten ontstaan van het verlangen en hunkering naar liefde. Zonder liefde is alles zonder enige betekenis. Met liefde ontstaat een hoger doel, een doel dat in staat is ons leven te helen en vrede naar de wereld te brengen. Er zullen mensen zijn in deze cursus die het niet lukt om een lepel te buigen met hun mind. Misschien hebben zij de indruk dat ze gefaald hebben. Ik heb steeds weer herhaald dat het buigen van metaal niet het echte doel van deze cursus is. Als je in staat bent om je hart te openen voor liefde en echt Weet waarom jij op deze planeet bent, dan heb je het echte doel ruimschoots bereikt. Wonderen dienen zich vanzelf aan op enige manier en op welk moment dan ook in jouw leven. Wonderen zullen er zijn. Dat garandeer ik. Ik heb liever dat je het echte doel van deze cursus bereikt en niet in staat bent om metaal te buigen dan andersom. Nou, als je er klaar voor bent, laten we er gelijk middenin stappen en onze eerste serieuze poging startten om een lepel te buigen met ons hart en onze mind.

De basismethode.
We gaan nu door de totale volgorde die je gebruikt totdat je gemakkelijk in staat bent om een lepel te buigen met je mind en hart. Ik stel voor dat je het minstens eens per dag doet en dan na een week kijkt welke vorderingen je maakte. Ik geloof dat werkelijk iedereen in staat moet zijn om succes te hebben met de eerste oefening, zelfs al kost het je enkele dagen. Velen, zo niet de meesten, zullen succes hebben bij de eerste poging. Daarna ben je in staat verder te gaan met gevorderde oefeningen. En toch is het doel hetzelfde, je te realiseren dat je niet gebonden bent door fysieke grenzen waar je tot nu toe aanspraak op maakte. De basismethode is beschreven in acht stappen. Zoek eerste een dun theelepeltje wat gemakkelijk met je handen te buigen is. Je start niet met een dikke lepel. Ga naar een stille ruimte waar je niet wordt gestoord. Misschien vind je het aantrekkelijk om een kaars aan te steken, meditatieve muziek op de achtergrond te spelen, doe wat nodig is om je comfortabel en relaxed te voelen. Ga in een stoel zitten met rechte rug. Persoonlijk vind ik het prettig met gekruiste benen te zitten maar voel je vrij om te gaan zitten zoals je wilt. Stap n: Neem de lepel in je handen, houd het steeltje in de ene en het andere gedeelte in de andere hand. Merk op hoeveel kracht er nodig is om het 45 graden te buigen. Probeer je te herinneren hoeveel druk nodig is en houd die informatie in

15

gedachten voor later. Als je voelt dat je klaar bent, leg je de lepel naast je binnen handbereik, zodat je hem straks kunt pakken als je wilt. Stap twee: Terwijl je diep inademt, begin je met de oefening van het kloppen van de handen en armen, zoals beschreven in les n. Dit maakt de energiecentra klaar om te starten. Doe dit twee minuten. Stap drie: Begin met de Licht is in mij, ik ben licht ademtechniek. Trek het Goddelijke licht in je lichaam via je kruin naar het hart. Het is helemaal om je heen, elk moment. Voel de lichtgevende energie terwijl die door je heen stroomt en jou vult met spirituele energie. Doe dit gedurende een minuut. Stap vier: Start met het klappen in de handen terwijl je de energie voelt van het woord YES, JA of HI, het Japanse woord voor ja. Laat de energie van dit woord jou helemaal vullen. Doe dit zolang als je het nodig vindt totdat je je geheel verzadigd voelt met het woord "Yes." Dan stop je en gaat gedurende een minuut terug naar de ademtechniek. Stap vijf: Ga verder met klappen en voel de Goddelijke energie die door je heen stroomt, gecombineerd met de energie van het woord JA en terwijl je de mantra "HU" uitspreekt, het Sufi woord voor God. Doe dit zolang als je het nodig vindt. Laat jezelf vullen door de kracht van God, de kracht die je over enkele momenten zal gebruiken. Stop dan en adem intens gedurende n minuut. Stap zes: Begin opnieuw te klappen en zeg het woord O pen ( n klap voor de O en de volgende voor -pen. Weet dat je Nu open bent. Dit is een kritiek moment. Je vraagt niet af er iets gaat gebeuren, integendeel je claimt dat het op dit moment reeds is gebeurd. Laat de energie van JA en God samensmelten met de energie van O-pen. Je kunt drie grote lichten visualiseren in je lichaam die zich samensmelten tot n licht. Ga hiermee door totdat je voelt dat je hele lichaam is vervuld. Stap zeven: Wrijf de beide handen hard en snel tegen elkaar. Je doet nu twee dingen tegelijkertijd. Ten eerste, je brengt je linker- en rechterhersenhelft op n lijn. Ten tweede, je focust al de energie van de vorige oefeningen in je handen. Doe dit tenminste n minuut. Pak nu de lepel op.

16

Stap acht: Wrijf je vingers op de plek tussen het bolle gedeelte en de steel. Terwijl je wrijft, Weet dat het werkt. Voel dat de lepel al gebogen is. Denk aan niets anders. Voel alleen de lepel terwijl hij beweegt tussen je vingers. Je kunt ervoor kiezen je ogen gesloten te houden om het gevoel te versterken. Op een gegeven moment Weet je dat de tijd gekomen is om iets of wat druk op het bolle deel van de lepel uit te oefenen, terwijl je je voorstelt dat de moleculen zich verspreiden. Ondersteun de beweging met een beetje beweging met de twee vingers van de andere hand. (Waarschijnlijk is ongeveer 50% van de druk nodig die je in stap n gebruikte.) Daarom vroeg ik je te herinneren hoeveel druk er nodig was de lepel met je handen te buigen. Verzeker je ervan dat je minder kracht gebruikt dan wat je in gedachten had. Ben er zeker van dat je minder druk gebruikt dan je in je herinnering had. Het moment dat de moleculen zich beginnen te verspreiden, zal een lichte druk het doen buigen. De lepel kan licht bewegen of helemaal niet. Ga nu terug naar de wrijvende beweging en versterk het gevoel van zekerheid voor het doel. Wanneer je klaar bent, geef je opnieuw een heel klein beetje druk op het bolle gedeelte. Hoogstwaarschijnlijk beweegt de lepel, weinig of veel. Blijf op en neer gaan tussen deze twee totdat je tevreden bent met het resultaat. Stap negen: Als je voelt dat er niets gebeurd is, ga je enkele minuten terug naar de Open klank. Gebruik dit om je hart en de energiecentra in je handen verder te openen en begin opnieuw te wrijven. Doe dit zo vaak je wilt.

De gevorderde methode:
Als je eenmaal bij het punt gekomen bent waar de lepel zacht aanvoelt als je een lichte druk geeft, ben je klaar om de lepel te buigen zonder enige kracht. Voor de meesten zal dit nooit volledig gebeuren, maar enkelen zal het lukken. Daarom bied ik je twee basismanieren aan. Alleen wanneer de basismethoden lukken, zou je dit moeten proberen. (Zelfs als het je niet lukt met de basismethode, ben je toch geslaagd.) Nogmaals, de belangrijkste reden van deze cursus is dat je jezelf in een staat brengt waarbij je jezelf toestaat dat wonderen spontaan plaatsvinden. Zij komen niet noodzakelijkerwijs op een manier waarop jij dat wilt. Sommigen van jullie zal het niet lukken om een lepel te buigen met je mind. Je zult echter andere wonderen tegenkomen die vanzelf zullen ontstaan. Dat betekent dat je zeer goed geleerd hebt. Herhaal stap n tot zeven. Wrijf het dunne deel van de lepel en als je voelt dat het zachter wordt, schud je de lepel zachtjes. Dit zal de zwaartekracht helpen om de lepel iets meer te laten buigen. Als je hier enkele minuten mee doorgaat zou je in staat moeten zijn dezelfde buiging te realiseren die je in de basismethode bereikte. (Dit is de methode die ik gewoonlijk gebruik.)

17

Als je deze zwaartekrachtmethode voor elkaar hebt, ben je klaar voor de laatste stap. Als je eenmaal voelt dat het metaal zacht wordt, leg je de lepel op een tafel en houd je hand erboven. Houd je hand zo dicht als mogelijk boven de lepel en Weet dat hij zelfstandig verder zal buigen. Als je wilt, kun je hem zo nu en dan nog eens oppakken en opnieuw licht wrijven. Als je doorzet zal de lepel langzaam steeds verder richting je hand buigen. Persoonlijk is me dat slechts enkele malen gelukt, dus als je dit lukt, verdien je gelukwensen.

Hoe gaat het verder ?


Laat ons eens kijken wat we geleerd hebben in de Lepel-buigcursus en wat we hopelijk hebben bereikt. Het belangrijkste dat je je gerealiseerd hebt is dat je uiteindelijk al een wonderdoener bent, nu op dit moment en dat jij het vermogen hebt de wereld te veranderen door je ideen over de wereld te veranderen. Ik hoop dat je WEET hoe heilig jij bent en dat God onvoorwaardelijk van je houdt, zelfs als je niet van jezelf houdt. Ik hoop dat je hebt geleerd hoe je jouw heiligheid kunt uitbreiden naar de wereld. Heb lief zoals God liefheeft, kijk zoals God kijkt en tenslotte het minst belangrijke: misschien was je in staat een lepel te buigen met je hart en gedachtekracht. Sommigen van jullie zullen denken: "Je noemt het toch een Lepel-buig-cursus. Waarom is dat dan het minst belangrijke? Hopelijk beantwoordden de eerste vier lessen deze vraag al maar laat mij het nogmaals voor de laatste keer doen. Het echte doel van deze cursus is je hart te openen voor het wonder dat jij bent, dan dat wonder te versterken in de wereld. Als je in staat was om een lepel te buigen met je hart en gedachtekracht, heb je een tastbaar bewijs van de enorme mogelijkheden van je ziel en jouw capaciteit om een kracht te zijn voor vrede op deze planeet. Maar zelfs als je geen lepel boog kon je tot hetzelfde besef komen en vergelijkbare wonderen op een andere manier tegenkomen. Misschien ervaar je meer plezier dan voorheen of je leven en relaties stromen meer dan voorheen. Deze ervaringen zijn zeker niet minder dan het buigen van metaal en zijn een bewijs dat je het zeer goed gedaan hebt. Het wonder van de liefde is in je leven gekomen waardoor alles veranderde. Als dat je ervaring is, kun je zeer vereerd zijn. Dit was een cursus om wonderen te herkennen. De wereld heeft wondermakers nodig die liefde uitdragen met elke ademtocht en iedere activiteit. Jij hebt die roep beantwoord. Het is door jou dat de wereld wordt gered. WEET dat dit waar is. Het is in feite altijd al waar geweest maar het wachtte op jouw herkenning. Dit is alles wat nodig is: Weten en je herinneren wie je bent. Het hele universum dankt je voor die ontdekking. Nadat ik sprak met velen van jullie en honderden e-mails las, is het zeker dat de lessen een diepgaande impact hadden in vele levens. Als je de lessen en oefeningen deed, zul je zeker een enorme verandering hebben gevoeld van de innerlijke kracht van de oefeningen. De oefeningen zijn ontwikkeld om het ego wat je tegenhoudt in je leven op te schudden en een opening te creren waardoor wonderen zich kunnen ontvouwen. (The Miracle to enter.) Laat ons beginnen 18

met te kijken naar het concept van (miracle-mindedness) wonder-bereidheid en zien hoe dit van toepassing kan zijn op ons leven. Wat is een wonder Een wonder breidt die werkelijkheid uit die we gewoonlijk in ons dagelijks bewustzijn ervaren. Met ander woorden, je bent je bewust van iets wat daar al eerder was, maar dat je daarvoor nog niet ervoer. Je zou een wonder kunnen beschrijven als een manifestatie van de genade van God in de wereld. In werkelijkheid is Gods genade altijd actief maar soms wordt dit bewustzijn geblokkeerd door dingen die we denken, zeggen en doen. Openstaan voor wonderen vereist dat wij ons ego even aan de kant zetten en gaan zien wat er werkelijk is. Dit betekent dat we oude ideen en patronen loslaten die ons diepere verlangen niet hebben gediend. Uiterst belangrijk, het is de realisatie van wat je werkelijk bent, Jouw goddelijkheid, de JIJ die krachtig is en Compleet. Het feit dat je dit leest betekent dat je klaar bent om je dit te realiseren en het volledig te omarmen. Jij bent op deze planeet om je hart voor deze energie te openen en dit op hetzelfde moment aan anderen aan te bieden. De enige reden dat we lepels buigen als demonstratie kozen was dat het de noodzakelijke indrukwekkende uitstraling had en bewijst dat we tot zoveel meer in staat zijn dan we dachten. Er zijn zoveel meer manieren die we hadden kunnen kiezen, maar het resultaat zou hetzelfde zijn. Nu is het tijd om je te realiseren dat je hier bent met een doel, met jouw lichaam in deze wereld en dit is de tijd om stappen te zetten en er rekening mee te houden. Eindelijk is het tijd voor de engelen om ze in ons leven toe te laten. (It is finally time for the saints to come marching in.) Variaties op de oefeningen In deze korte oefeningen wil ik je enkel variaties geven op de bekende oefeningen uit de eerste drie lessen. De meesten van jullie ervoeren de ene oefening prettiger dan de andere en zo moet het ook zijn. Er wordt verwacht dat jullie reageren als volwassen, autonome, spirituele individuen en dat betekent dat je de vaardigheid hebt om te kiezen wat voor jou persoonlijk het beste werkt. Ik heb je technieken en oefeningen aangeboden die voor mij werkten en mogelijk werken ze ook voor jou. Maar verander de volgorde of pas de oefeningen aan naar jouw persoonlijke wensen als jij je daar beter bij voelt. Volg je eigen intutie. Met andere woorden ik ben niet de autoriteit, dat is jouw ziel. Hier is een voorbeeld. Bij de klapoefening werd je gevraagd de woorden te chanten Hi (uitgesproken als het Engelse woord High), Hu (uitgesproken als het Engelse woord Who) en Open. Ik koos de woorden Hi en Hu omdat het leek dat ze meer impact hadden dan de woorden Yes, Ja of God wanneer ik ze uitsprak. (Koya, die mij inspireerde tot deze oefening, is Japanner). Voor jou kan het tegenovergestelde waar zijn. Probeer beide manieren en ervaar wat voor jou werkt. Het hele doel van de oefening is JA en GOD te voelen en helemaal open te zijn. De woorden zijn bedoeld om deze ervaring te stimuleren en moeten daarom op die manier gekozen worden. Speel ermee en maak je eigen beslissingen.

19

Hier is een ander voorbeeld. In de klopoefening werd je genstrueerd om je armen en handen doorlopend te bekloppen om kanalen te openen waardoor je gaat stromen. Het is ook belangrijk dat het hele lichaam wakker dient te worden niet alleen je armen. Een manier om dit te doen is om krachtige muziek op te zetten en door de kamer te dansen terwijl je het hele lichaam beklopt. Het is niet nodig op een bepaalde manier te kloppen. Sta jezelf gewoon toe je vrij te voelen en je te bewegen zoals je lichaam wil bewegen. Beklop je benen en de borstkas, het hoofd en je armen. Als je dit gedurende enkele minuten doet, zul je een behoorlijk verschil voelen. Dan kun je kiezen om in die staat te blijven en de ademoefening te doen. Nogmaals, volg je eigen intutie. Je weet allang wat te doen, vertrouw op dat WETEN. Ik hoop dat de ervaringen met het materiaal van de Lepel-buig-Cursus positief en diepgaand waren en dat je in staat was het echte doel te bereiken: jezelf openstellen voor de wonderlijke kracht die altijd al diep in jou aanwezig was. Om een instrument voor vrede in de wereld te worden, moeten we gepassioneerd zijn over dit werk. Passie is werkelijk een belangrijk element. Hier kan ik niet voldoende de nadruk op leggen. Wanneer we deze aanwezige kracht wakker maken, komen subtiele of krachtige veranderingen in onze levens tot stand. Ze zullen zonder waarschuwing komen en ze kunnen in het begin zelfs een beetje beangstigend zijn. Ik had de kans om met velen van jullie te spreken met betrekking tot jullie ervaringen met deze cursus. Voor de meesten onder jullie waren deze diepgaand en de bereikte resultaten kwamen moeiteloos en zonder problemen. Anderen ervoeren energie in de vorm van schokjes die hun verwonderde en verwarde. Dit kwam vooral voor in de eerste twee weken en de meeste mensen ervoeren daarna dat de energie in evenwicht kwam. Er zijn veel voorbeelden en beschrijvingen van de fenomenen die mensen hebben ervaren. Sommigen rapporteerde dat ze zoveel energie hadden dat ze niet konden slapen. Anderen voelden zich ongegrond en niet in staat met de dingen die ze eerder deden contact te maken. Voor sommigen waren de ervaringen zeer intens waarbij ze zich afvroegen ze te verminderen of om zelfs te stoppen met de oefeningen. Uiteindelijk doet het er niet toe wat de symptomen waren, immers het antwoord blijft hetzelfde. Dit is waar ik je in deze laatste les deelgenoot van wil maken. Iedereen heeft zijn of haar unieke ervaringen met deze cursus. Wat je ervaringen ook waren, subtiel of plotseling, weet dat het absoluut perfect voor jou was. In andere woorden, deze krachtige lessen en oefeningen hebben de intentie om precies dt naar boven te brengen wat jij op dit moment nodig hebt. Er is een tendens om je zorgen te maken als er energie komt waardoor jij je oncomfortabel voelt of ongegrond. Hoe minder jij je hier zorgen over maakt hoe sneller jij zult wennen aan een nieuwe gentrigeerde expressievorm van jouw energiestroom. Als jij je verzet gaat de oorspronkelijke levensstroom niet stromen en zal verandering naar een meer krachtigere vorm van wie JIJ werkelijk bent worden onderbroken. Mijn beste advies is je te ontspannen en het vanzelf te laten

20

gebeuren. Het universum weet precies wat jij nodig hebt. Vertrouw het proces. Denk er op deze manier over. Als je besluit om een week te gaan vasten komt je lichaam in een natuurlijke ontgiftingsperiode die meestal niet comfortabel aanvoelt maar wel erg noodzakelijk is. Al het gif wat zich in je lichaam heeft verzameld moet de kans krijgen je lichaam te verlaten, op de een dan wel de andere manier. Hetzelfde is van toepassing voor deze oefeningen. Denk aan ze als een spirituele ontgiftingsperiode. We zitten allemaal vol met ongezonde, beperkende concepten en ideen over wat en wie we zijn en waar de wereld voor is. Deze concepten kunnen we loslaten zodat we de waarheid gaan accepteren. Voor sommigen van ons is dat niet dramatisch maar anderen zijn niet zo gelukkig. Uiteindelijk is het geen vraag of de ene persoon beter dan wel verder is dan de ander. Het is precies zoals het is, zonder oordeel. Ik hoop dat dit jullie helpt. De meesten gingen al door dit proces en kijken terug met begrip. Ik hoop dat je de oefeningen, gezangen en meditaties regelmatig blijft doen en de filosofie in je dagelijkse leven hebt geadopteerd. Afsluitend wil ik je eraan herinneren hoe belangrijk jouw rol is in het brengen van vrede in de wereld die aan het begin staat van zoveel transformaties. Je koos ervoor om bij dit Grote Werk te zijn. Hopelijk was de lepel-buig-cursus een schot in de roos en een krachtige opening die je helpt en je hieraan herinnert. Blijf in beweging. De reis is net begonnen.

De Rol van Vrede-Aktivator


De meesten van jullie zullen erin geslaagd zijn metaal te buigen met je mind. Anderen hebben hun leven en energie uitgebreid om wonderen toe te staan. Aan het eind zijn deze details onbelangrijk. Als je de oefeningen uitgevoerd hebt en je hart geopend hebt voor de wijsheid die je gelezen hebt, dan is er iets gebeurd bij je. Ook als je je er niet bewust van bent. Het belangrijkste voor jou is dat jij je realiseert dat je klaar bent om jouw roeping te accepteren een vrede-creator van de wereld te zijn. Als je dat weet op een diep intutief niveau, dan doet het er niet toe of je de lepel wel of niet gebogen hebt. Het wonder zal zich op andere manieren tonen, op een voor jou toepasselijke wijze. Maar hoe zal dit jou helpen een Spiritueel Wonderdoener te zijn en vrede in de wereld te promoten? Ik zou wensen dat ik deze vraag voor jou kon beantwoorden, maar zoals je vermoedde, kan ik dat niet. Dat komt omdat spiritualiteit door en met jou op een hele individuele manier zal werken. De wereld zal in vrede veranderen als jij je hart opent voor wonderen. Het feit dat we n zijn, betekent niet dat we hetzelfde zijn. Ieder van ons is hier om een verschillend stuk van de puzzel aan te bieden. Het vindt ons automatisch als we de Zekerheid activeren die we hebben gezocht in deze cursus. Jij bent het niet meer die handelt, maar God door jou. Jij zult een Instrument van Vrede zijn, wat de hoogste roeping van het Universum is. Jou wordt dringend verzocht aan de kant te gaan staan. Zie je dat? Er is niets voor jou te doen, maar er is veel dat er 21

moet gebeuren via jou. Als je het verschil begrijpt tussen deze twee, dan zul je weten hoever je gekomen bent... Ik zou wensen dat er meer was wat jou zelfs verder kon leiden op dit pad. Het laatste advies dat ik jou wil geven is: Sta toe dat het eenvoudig, moeiteloos is. Probeer het niet complexer te maken. Wees als een kind en verwacht dat hier goede dingen uit voortkomen. Ze zullen komen. Je hoeft zelfs niet te weten hoe ze komen. In feite zou zoiets onmogelijk zijn. Dat is een deel van het avontuur van het leven. Je hebt geen behoefte aan onmiddellijke antwoorden, al wat je nodig hebt is een open hart zodat de LIEFDE van GOD er doorheen kan stromen. De rest geschiedt vanzelf. Je bent klaar om een Spirituele Transformator te zijn en gebruik deze techniek van gebed om vrede in je leven te brengen en dan in de wereld. De Spirituele Wonderdoeners. Een van de redenen waarom we deze cursus ontworpen hebben is om grote aantallen mensen te trainen. Hoe passen we deze techniek toe om wereldwijd een nachtwake te houden. Ik ben deel geweest van meer dan een dozijn van dergelijke experimenten. Ze waren alle zeer wonderlijk. Maar dit is de eerste keer dat we een frontlinie van individuen trainen. Samen zullen we werken om het bewustzijn dat tot oorlog leidt te verschuiven. De vaardigheden die je de laatste drie weken hebt geleerd zijn de basis voor een nieuw experiment: Spirituele Vrede maken, wat nooit geprobeerd is op dit niveau. De rest van deze les zal precies beschrijven hoe we dit zullen bereiken. Energie en gebed zijn niet gebonden aan dergelijke wetten. We moeten ons als n hart en mind verenigen. De energie zal op datzelfde moment geactiveerd worden. De vloedgolf van onze gebeden zal over alles heen spoelen dat ons succes zou beperken. Vrede zal de overhand krijgen. Deze vorm van wereldmeditaties zullen we gebruikten om een lepel te buigen. Natuurlijk, is het echte doel het geloven naar het weten te verplaatsen. Je moet er zeker van zijn dat vrede al bestaat, waar ook ter wereld. We concentreren ons dan ook op de plaats waar magic is. We noemen dit de Wet van de spirituele weerklank. De Lichtwerkers zeiden dat er reeds vrede in de wereld is, alhoewel deze soms verborgen is tussen lagen van haat en wantrouwen. Het is als een zaadje dat slaapt onder de grond. Alleen als het water krijgt zal het zaadje tot leven gewekt worden. Als we ons concentreren op de vrede die al bestaat, creren we een klankbord dat de vrede laat groeien. Dan breekt het door de bodem van ons natuurlijk bewustzijn. Als we geloven dat de vrede niet bestaat, hier of in de wereld in het algemeen, dan is het het niet zijn dat wordt vergroot. We concentreren ons verkeerd. Zoals we van tevoren zeiden, energie stroomt waar de aandacht heen gaat. Ons eerste doel is om wereldwijd 100.000 mensen te hebben die WETEN dat vrede aanwezig is en bestaat, voor alle mensen. Deze zekerheid willen we toepassen en de wereld zal overeenkomstig reageren.

22

Laat me jou een voorbeeld geven. Voor mij een diepzinnig wonder. Op 13 november 1998, was USA in een impasse met Irak over de VN inspecties. Onderhandelingen waren afgebroken en het leek erop alsof er geen enkele weg was om een oorlog te vermijden. Ik was op een conferentie in Florida. Samen met mijn vrienden Gregg Braden en Doreen Virtue was een wereldwijde nachtwake georganiseerd. We dachten dat er tussen de drie en vijf miljoen mensen aan deze nachtwake meededen, maar pas de volgende morgen realiseerden we ons hoe effectief het was geweest. Terwijl miljoenen mensen zich concentreerden op hun gebeden van vrede voor de situatie in Irak, had president Clinton bevel gegeven om met bombarderen te beginnen. De straaljagers verlieten de vliegdekschepen en wachtten op de laatste opdrachten om hun verschrikkelijke wapens te lanceren. Tot ieders verbazing kwam die opdracht nooit. Bill Clinton gaf de straaljagers de opdracht terug te keren naar hun schepen en tot nader order te wachten. Weer werden zij de lucht ingestuurd en weer werd gezegd terug te keren. Tenminste n nacht vielen er geen bommen en stierf niemand. Het was alsof de gebeden van miljoenen mensen een barrire vormden die oorlog voorkwam. Als dit maar een keer gebeurde zou het gemakkelijk te verklaren zijn als toeval. Er zijn echter veel andere verhalen die duiden op dezelfde conclusie: Gebed is de meest krachtige macht in het Universum. Onze verbeeldingen en gebeden schiepen de wereld waarin we leven. Het is voor ons zo belangrijk dit te beseffen. Alles wordt geboren binnen ons en vindt een weg naar de buitenwereld. Op deze manier zal er ook vrede van binnenuit ontstaan. Het gaat pas groeien als we het aan anderen aanbieden. Stel je voor wat er gebeurt als de spirituele Wonderdoeners deze oude techniek gebruiken in bepaalde situaties. Miljoenen mensen zullen zich zeker bij ons voegen, maar wij zullen voorop gaan, terwijl we het zwaard van vrede en mededogen dragen. Daarom volgde jij deze cursus. Niet om een lepel te buigen, maar om deel te zijn van een spirituele revolutie. Je hebt zelf gezien hoe krachtig jij kunt zijn. Als we deze krachten bundelen is deze onafwendbaar.

Het pad van de Spirituele vrede-creator.


Nu zal ik het basisproces beschrijven dat we gebruiken als we deze techniek op een echte situatie toepassen. Het is hoe dan ook belangrijk dat jij jezelf verbindt in het gebruik van wat je hebt geleerd en het handhaven van jouw positie als een Spiritueel wonderdoener. 1. Op elke willekeurige dag neem je zoveel tijd, als je nodig hebt, om je hart voor te bereiden. Wees je bewust van alle andere mensen op deze wereld die hetzelfde doen. We zijn een sterke en machtige groep. 2. Doe wat voorbereidende oefeningen Ik zeg dit omdat ik geloof dat jij spiritueel volwassen genoeg bent om te weten wat voor jou wel of niet werkt. De oefeningen die ik in de eerste drie lessen beschreef zijn erg krachtig. Ze hebben mij heel erg geholpen. Sommige oefeningen werken beter dan andere. Je kunt zelfs een of twee technieken van jezelf gebruiken. Voel je vrij. Doe wat voor jou goed voelt.

23

3. Stop als je bij stap acht in het proces komt. Je gaat geen lepel buigen, maar eerder de hele wereld. Spreid je handen als je een zegening naar een ander persoon stuurt. Laat de energie die je opgewekt hebt, door je handen stromen terwijl je doorgaat met diep te ademen. WEET dat jouw licht zich verbreidt en samenvoegt met de gebeden van iedere andere Spirituele Wonderdoener. Wees ZEKER dat je op een actieve manier het tij leert keren van een situatie die jij wilt helen. En dan zolang als je voelt dat het nodig is, chant dit gebed. Ik wil vrede voor alle levende wezens omdat het Gods wil is voor ons NU! Vrede zal heersen in omdat wij de autoriteit hebben om dit te doen. We claimen deze autoriteit. Vrede heerst in mijn hart en daardoor in de gehele wereld. Als je bidt voel dan de energie van de duizenden anderen die met je zijn. Jij handelt als n mind en n hart. WEET dat je succesvol bent. Vrede heeft daadwerkelijk de overhand omdat we er samen aanspraak op hebben. Blijf zolang als jij het nodig vindt zitten en voel de volmaaktheid van dit gebed.

Initiatie
Een belangrijk deel van elk spiritueel programma is de uiteindelijke initiatie. Dit is wanneer je herkend wordt in je prestaties en openlijke bekrachtiging van het pad dat je hebt gekozen. Je bent in een paar weken een lange weg gegaan. Je hebt het verschil geleerd tussen geloven dat iets waar is en weten dat het waar is. Nu ben je klaar om die wijsheid toe te passen teneinde vrede te creren. De meesten van jullie waren in staat om een fysieke demonstratie te geven van wat je geleerd hebt, maar zelfs als je niet in staat was een lepel met je mind te buigen ben je geslaagd in het echte doel. Je weet dat je n bent met de kracht van God. Dat het jouw recht is om die kracht te gebruiken om mededogen en vrede naar alle mensen te brengen. Wat je geeft, zul je ontvangen. Jij bent nu een vrede-creator ! Ik zou willen dat ik fysiek voor ieder van jullie kon staan om deze woorden uit te spreken. De computerruimte kan net zo echt of onecht zijn, het is afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Het belangrijkste van deze aankondiging is WETEN dat het waar is. Als ik tegenover je stond en deze woorden uitsprak en je gelooft ze niet, betekenen ze niets. Maar het feit dat je ze nu leest en het accepteert, betekent alles. Jij bent nu een vrede-creator! Adem dat in en als je er klaar voor bent, spreek dan deze woorden uit met al jouw overtuiging.
Ik accepteer mijn rol op deze aarde als vrede-creator. Het is de reden waarom ik ben geboren. Ik zal alles geven om dit te bereiken en te onderwijzen. Ik zal dit laten zien op de manier waarop ik mijn leven leef. Ik kies ervoor om al mijn energie te geven om dit ideaal te realiseren. Ik verklaar dat ik gereed ben om in mijn kracht te gaan en een vrede-creator in de wereld te zijn. Er is niets belangrijker dan dit. Wonderen zullen uit mij voortkomen als ik me herinner wie ik ben. Daarna draag ik het uit naar anderen. Daarom kies ik vrede voor mezelf en voor alle mensen. Ik zoek deze idealen niet langer, maar maak aanspraak dat ze nu van mij zijn.

24

Zo is het!!! Jij bent voor nu en altijd een vrede-creator. Engelen zullen naar voren komen om je te zegenen in je overtuiging. De mind van God is in je. En jouw Licht verlicht de hele wereld....

------------------------------Wil je ook graag meedoen met de Co-Creation Service ? Ga dan naar onze website voor meer informatie :

www.newearthconnection.org

25