Sie sind auf Seite 1von 3

Referat

Tema: Gestiunea
datelor .

Elaborat
de
Elevul clasei a ,,VII’’
Pe data
16.02.04
Goroh Andrei
.
Gestiunea datelor.

Gestiunea datelor în Excel presupune rearanjarea


datelor din foaia de calcul , obţinerea unor submulţimi
prin filtrarea datelor într-un formulat , obţinerea unor
totaluri parţiale şi generale , crearea tabelelor pivot etc
.În continuare vom examina cîteva dinte aceste acţiunii .

Sortarea datelor .

Deseori apar necesitatea de rearanjare a datelor din


foaia de calcul în altă ordine decît cea dată . Rearajarea
manuală deşi e posibilă , este destul de anevoioasă .
Pentru a facilita executarea datelor poate fi făcută în
ordine crescătoare sau descrescătoare rezultatul sortării
să fie corect din punctul de vedere logic este de dorit ca
datele care conţin în coloana după care se face sortarea
să fie omogen . Dacă această condiţie nu se respectă ,
rzultatul sortării poate fi lipsit de sens . Aranjarea
datelor se face în conformitate cu valorile interne ale
primelor caractere din celulele coloanei după care se
faca sortarea . În cazul în care rezultetul sortării nu este
cel scontat executăm comanda Undo pentru a reveni la
situaţia anterioară .
Sortatrea se face în cîteva etape
1.Selctăm blocul de celule care urmează a fi selectat.
2.Executăm comanda Sort din meniul DATA.ca rezultatat
pe ecran apare o casetă de dialog.
3.În cîmpul SortBy indicăm colana după care se face
sortarea
4.În cazul cînd colana specificată în Sort By conţine
valori egale, putem folosi al doilea criteriu de
sortare,indicînd în primul cîmp Then By numele colanei
respective
5.În fiecare din cauzele specificate mai sus indicăm
ordinea sortării executînd un clic pe opţiunea respectivă
6.Dacă titlurile coloanelor au fost incluse în blocul
iniţial , în zona Mz list has speceificăm opţiunea
Header Row, în caz contrar –No header row
7.Acţiunea butonului OK pentru a denclaşa operaţia
sortării.
Filtrarea datelor
Uneori noi avem nevoie la moment de toate datele din
foaia de calcul,ci de o submulţime a lor .Pentru a afişa
doar informaţia care satisface anumitor criterii, putem
aplica operaţia de filtrare a datelor În acest scop
executăm succesiunea Data/Filter/AutoFilter. Ca
rezultat în partea de sus a fiecărui coloaneapare cîte un
buton acţionarea căruia afişează toate valorile distincte
din coloana respectivă.