Sie sind auf Seite 1von 44

SVEUILITE U SPLITU GRAEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE Predmet: MOSTOVI

Upute za izradu numerikog modela i proraun mosta

Most koji proraunavamo je u stvari nadvonjak (glavna trasa prolazi ispod objekta). Slinih objekata ima cijelom trasom autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik. Prikazani nadvonjak se nalazi izmeu Dugopolja i Biskog. Za proraun je vrlo bitan rang, tj. irina prometnice koja prelazi preko objekta.

Nadvonjak se sastoji od dva jednaka raspona i stupom, Voblika, u sredini.

Konstrukcija je polumontana predgotovljeni uzduni nosai koji se monolitiziraju poprenim nosaima i monolitnom ploom. Na upornjaku je konstrukcija oslonjena na neoprenske leajeve, a stup je kruto spojen s poprenim nosaem.

PROGRAMSKI ZADATAK: Prema zadanim skicama potrebno je izraditi projekt mosta (nadvonjaka) koji treba sadravati: 1. Tehniki opis 2. Graevinske nacrte 3. Trokovnik 4. Proraun rasponske konstrukcije (i) Uzduna dispozicija

U1
KN

S
pu

U2

h1 h
3:1

h1
3:1

L = 20.0 m pu = 3.5 % KNU1 = 303.0 m n.m. h = 9.0 m h1 = 3.5 m

(ii) Poprena dispozicija


25

1 2%

25

2%

pp

pp = 2.5 % 1 = 1.2 m 2 = 8.5 m

1140 25 145 25 120 425 1090 850 425 145 120 25


+142.6 +121.4 HABAJUCI SLOJ (AB 11S) 4 cm ISPUNA BETONOM ~ 22 cm HIDROIZOLACIJA 1 cm

25

Prema Jugu
OS NIVELETE OS OBJEKTA HIDROIZOLACIJA

Prema Sjeveru
HABAJUCI SLOJ (AB 11S) ZATITNI SLOJ (AB 8) 4 cm 3 cm 1 cm +10.6 +30.6 +32.8

110

PREDGOTOVLJENI NOSAC 80 cm Brtvena masa +11.6 3xPVC 160 2.0% +9.4 Montani rubnjak -10.6

AB PLOCA 20 cm PREDGOTOVLJENI NOSAC 80 cm 2.5 %

2.0%

KN = 0.00

C 30/37

50 43

C 30/37 C 30/37

20

C 30/37 C 30/37 Brtva Montani vijenac -17.2

16
Odvodna cijev 200

80

Montani vijenac -38.4

136

136

136

136 1120

136

136

136

POPRENI PRESJEK MOSTA

110

Pocetak nadvonjaka St. 1+200.000

Os upornjaka U1 St. 1+205.800

Os stupa S St. 1+225.800

HABAJUCI SLOJ (AB 11S) ZATITNI SLOJ (AB 8) HIDROIZOLACIJA

4 cm 3 cm 1 cm

AB PLOCA 20 cm PREDGOTOVLJENI NOSAC 80 cm

Os upornjaka U2 St. 1+245.800

+302.79

+303.00 Neoprenski leaj 2x AEL 350/54 +298.10

+303.70 3.5 %

+304.40

+304.60

+299.50 870 310 735 425

425 735

310

+292.82 1635 580 580 2000 4000 5160 500 1635 2000 580 580

UZDUNI PRESJEK MOSTA

Kraj nadvonjaka St. 1+251.600

U1

U2

OSVRT NA FAZNOST GRADNJE


Faze gradnje predstavljaju bitan faktor pri proraunu mosta. Kod polumontane gradnje dijelovi rasponske konstrukcije (glavni nosai) se izvode sa strane, dovode na most, te na neki nain montiraju u svoj konani poloaj. Nakon postavljanja svih glavnih nosaa, vri se izvedba betonske ploe i poprenih nosaa, koji slue za monolitizaciju, tj. povezivanje nosaa u jednu cjelinu. Ako promotrimo nosivi sustav mosta u trenutku neposredno nakon to smo izveli plou i popreni nosa, moemo zakljuiti da je tip prijenosa optereenja i dalje prosta greda. Naime, cjelokupno optereenje i dalje prenose samo glavni montani nosai jer je beton ploe jo mekan i predstavlja samo optereenje. Ovo nam predstavlja I fazu prorauna za rasponsku konstrukciju. U ovoj fazi montane nosae moramo tako proraunati da budu sposobni prenijeti svoju vlastitu teinu te teinu betonske ploe. Na izvedenu betonsku plou postavlja se hidroizolacija, asfaltni zastor, pjeaki hodnici, odbojnici, ograda i sl., to predstavlja dodatno stalno optereenje mosta. Konano, na potpuno zavreni most se puta promet. Dodatno stalno i prometno optereenje djeluju na statikom sustavu koji nije vie prosta greda ve kontinuirani nosa, jer se beton betonske ploe i poprenog nosaa stvrdnuo i preuzeo dio nosive funkcije. Ovo predstavlja II fazu prorauna. Dakle, u II fazi montani nosa, ali sada potpomognut i betonskom ploom koja je s njim spregnuta mora izdrati ukupno optereenje vlastitu teinu nosaa i ploe (iz I faze), te dodatno stalno i prometno optereenje. +142.6
+121.4 HABAJUCI SLOJ (AB 11S) ISPUNA BETONOM 4 cm OS NIVELETE OS OBJEKTA ~ 22 cm HABAJUCI SLOJ (AB 11S) ZATITNI SLOJ (AB 8) HIDROIZOLACIJA AB PLOCA 4 cm 3 cm 1 cm 20 cm +10.6 +32.8 HIDROIZOLACIJA 1 cm PREDGOTOVLJENI NOSAC 80 cm Brtvena masa +11.6 3xPVC 160 2.0% +9.4 Montani rubnjak -10.6

110

PREDGOTOVLJENI NOSAC 80 cm 2.5 %

+30.6

2.0%

KN = 0.00

C 30/37

50 43

C 30/37 C 30/37

20

C 30/37 C 30/37 Brtva Montani vijenac -17.2

16
Odvodna cijev 200

80

Montani vijenac -38.4

136

136

136

136 1120

136

136

136

110

OSVRT NA FAZNOST GRADNJE


Ukupnu gradnju nekog vijadukta moemo podijeliti u npr. 6 faza: 1. faza izgradnja upornjaka i temelja stupova; 2. faza izgradnja stupova; 3. faza izgradnja naglavnica na stupovima; 4. faza montiranje rasponskih nosaa; 5. faza monolitizacija rasponskih nosaa betoniranje kolovozne ploe; 6. faza asfaltiranje kolnikog zastora; ugradnja ograda, odbojnika i ostale opreme.

PRORAUN RASPONSKIH NOSAA U 1. fazi


136 20 12 10 80 68 2

U 1. fazi montani nosai su sustava proste grede. Optereeni su svojom teinom i teinom betonske (neovrsnute) ploe.

64 68 4 47 32 40 134 4 47 4

70

10

1910 gn , g pl

A n = 0.422 m 2 n = 25.5 kN m3
Rezne sile i reakcije od vlastite teine nosaa
gn = 0.422 25.5 = 10.76 kN m
A R g1 = RB1 = g

Rezne sile i reakcije od teine kolovozne ploe


gpl = 0.20 1.36 25.5 = 6.94 kN m
A R g2 = RB2 = g

gn l 2 =

10.76 19.10 = 102.8 kN 2


2

gpl l 2

6.94 19.10 = 66.3 kN 2

2 Mlg1 =

10.76 19.10 = 490.7 kNm 8 8 A Vg1 = R g1 = 102.8 kN

gn l

Mlg2 2 Vg2

6.94 19.10 2 = = = 316.5 kNm 8 8 A = R g2 = 66.3 kN

gpl l

DIMENZIONIRANJE RASPONSKIH NOSAA NA MOMENT SAVIJANJA


134 10

C 35 45 fck = 35.0 MPa


Msd

fcd = fyd =

fck 35.0 = = 23.3 MPa c 1 .5 fyk s = 450.0 = 392.3 MPa 1.15

73 80

B 450C fyk = 450.0 MPa Mg1 = 490.7 kNm ;

Msd = g Mg1 + Mg2 = 1.35 (490.7 + 316.5 ) = 1089.7 kNm


4 40 7

Mg2 = 316.5 kNm

sd =

Msd 1089.7 100 = = 0.065 b d2 fcd 134 73 2 2.33

za s1 = 10; oci tan o : c 2 = 1.6; = 0.138; = 0.950 x = d = 0.138 73 = 10.1 cm hpl = 10.0 cm A s1,1 = Msd 1089.7 100 = = 40.1 cm2 d fyd 0.950 73 39.2

DIMENZIONIRANJE RASPONSKIH NOSAA NA POPRENU SILU


134 10

Beton fck (MPa) Rd (MPa)


vrstoa na valjku Posmina vrstoa

C35/45 35.0 0.37

Msd

Dio poprene sile koju preuzima beton i uzduna armatura:


4

VRd1 = Rd k (1.2 + 40 l ) + 0.15 cp b w d k = 1.6 d = 1.6 0.73 = 0.87 < 1.0 cp = Nsd A c = 0.0 VRd1 = 183.7 kN
Dio poprene sile koju mogu preuzeti tlane dijagonale:

73 80

k = 1.0

40

VRd1 = [0.037 1.0 (1.2 + 40 0.0125 ) + 0.15 0.0] 40 73

Vg1 = 102.8 kN Vg2 = 66.3 kN Vsd = g Vg1 + Vg2 = = 228.3 kN VRd1 < Vsd < VRd2

= 1.35 (102.8 + 66.3 )

VRd2 = 0.5 fcd b w z fck 35 = 0.7 = 0.525 > 0.5 200 200 = 0.5 0.525 2.33 40 (0.9 73 ) = 1607 .4 kN = 0 .7
Proracun poprecne armature

= 0.525

VRd2

A 40.0 cm A = 40.0 =
s 2 s l

Konstruktivna poprecna armatura

Vwd

Nedoputeno podrucje

Ac

40 80

= 0.0125

VRd1

Vsd

VRd2

Vsd

DIMENZIONIRANJE RASPONSKIH NOSAA NA POPRENU SILU


134 10

Maksimalna poprena sila:

Vsd = 228.3 kN s w,max = min {0.8 d; 30.0 cm} =


73 80

Vsd VRd2 = 228.3 1607.4 0.14

Vsd = 0.14 VRd2 s w,max = 30.0 cm

Msd

min {0.8 73 = 58.4; 30.0}

min = 0.0011
4 7

(C 35

45 )

Odabrane spone 10 (Asw=0.79 cm2):

40

s w,pot

m A sw,min min b w

2 0.79 = 35.9 cm 0.0011 40

Vg1 = 102.8 kN Vg2 = 66.3 kN Vsd = g Vg1 + Vg2 =

Odabrane spone 10/30. Ukupna nosivost betona i odabrane poprene armature:

= 1.35 (102.8 + 66.3 )

fyw,d =

fyk s

; B 450C

= 228.3 kN Vsd < VRd = VRd1 + Vwd

VRd

450.0 = 391.3 MPa = 39.13 kN cm 2 1.15 m A sw fyw,d z = VRd1 + Vwd = VRd1 + sw fyw,d = 2 0.79 39.13 (0.9 73 ) = 30 = 183.7 + 135.4 = 319.1 kN = 183.7 +

2. FAZA - NUMERIKI MODEL


Nakon sprezanja montanih nosaa s kolnikom ploom i njihovog kontinuiranja, rasponski sklop je sustava rotilja. Rotiljno djelovanje osigurava prvenstveno kolnika ploa, zajedno s poprenim nosaima. Rezne sile i reakcije oslonaca za djelovanja koja se javljaju na rasponski sklop nakon formiranja ovog sustava odreena su na modelu konstrukcije prikazanom u nastavku. Na priloenim crteima prikazan je raunski model rasponskog sklopa nakon kontinuiranja i sprezanja montanih nosaa s kolnikom ploom. Nosai i ploa su simulirani tapnim elementima adekvatne krutosti.
136 136 136 136 136 136 136

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2000

2000
U2

U1

2000 4000

2000

KN = 0.00

1124

1124

952

NUMERIKI MODEL

136

136

136

136 1124

136

136

136

Kako je stup dio rasponskog sustava (jer je kruto povezan s njim), njega modeliramo u sklopu rasponskog sustava. Da bi potivali centre krutosti (teita) pojedinih elemenata, konstrukciju, u biti, malo skraujemo.

273 546

273

200

250

620

136

136

136

136 1124

136

136

136

273 546

273

DODATNO STALNO OPTEREENJE


Kolniki zastor: 0.08 22 = 1.76 kN m2 Hodnik: Ograda: Cijev za odvodnju:

Pretpostavlja se da se ukupno optereenje raspodjeljuje na uzdune nosae:

0.30 25 = 7.50 kN m 2
0.65 kN m'

Srednji nosai:

1.76 1.36 = 2.40 kN m'

0.50 kN m'
1.50 kN m'

Vijenac:
0.65 kN 0.50 kN 1.50 kN

1.36 + 0.86 + 0.5 = 8.75 kN m' 2 1.36 + 0.86 Krajnji nosa desno: 7.50 = 8.25 kN m' 2 (1.50 + 0.65 ) 2.0 = 4.30 kN Rubovi:
Krajnji nosa lijevo:

7.50

0.65 kN 120 86 4.3 kN

7.5 kN/m2

1.76 kN/m2

7.5 kN/m2

8.75 kN/m'

120 86 136 136 136

850 136 1124 136 136 136

8.25 kN/m'

2.4 kN/m'

2.4 kN/m'

2.4 kN/m'

2.4 kN/m'

2.4 kN/m'

2.4 kN/m'

4.3 kN

1.50 kN

Dodatno stalno optereenje

DODATNO STALNO OPTEREENJE

M [kNm]

V [kN]

POKRETNO OPTEREENJE
Na mostu ukupne irine kolnika w predvia se n specifino optereenih prometnih trakova irine od 2.7 do 3.0 m, te preostala ploha do pune irine mosta. Na autocestama gdje su kolnike povrine odvojene, ali se nalaze na zajednikoj kolnikoj konstrukciji, predviaju se tri prometna traka, dok za sluaj odvojenih kolnikih konstrukcija svaka kolnika ploha se razmatra kao zasebni most.
irina kolnika w (m) Broj prometnih trakova irina prometnog traka (m) Preostala irina kolnika (m)

w < 5.4 m 5.4 m w < 6.0 m w 6.0 m

1 2 n = Int (w/3)

3 w/2 3

w-3 0 w-3n

Q ik

Q ik

q ik q rk

50

120

q rk =2.5 kN/m 2 Q 1k = 300 kN; q1k =9.0 kN/m 2 Q 2k = 200 kN; q 2k =2.5 kN/m 2 Q 3k = 100 kN; q 3k =2.5 kN/m 2 q rk =2.5 kN/m 2

40

2 3

40

Napomena: Q1k je osovinsko optereenje!

50

200

2x 150 kN

ANALIZA POKRETNOG OPTEREENJA U POPRENOM PRESJEKU

2x 150 kN 9.0 kN/m2

2x 100 kN 2.5 kN/m2

2x 100 kN 2.5 kN/m2

2.5 kN/m2

100

300

300

424

120 86 136 136 136

850 136 1124 136 136 136

120 86

100 2.5 kN/m2 7.36 kN/m'

54 9.0 kN/m2 136 136 9.0 kN/m2 136 2.5 kN/m2 110 9.0 kN/m2 26 2.5 kN/m2 3.40 kN/m' 3.40 kN/m' 2.5 kN/m2

136 2.5 kN/m2 3.40 kN/m' 136 2.5 kN/m2 3.40 kN/m' 154 2.5 kN/m2 3.85 kN/m'

Analiza kontinuiranog optereenja na uzdunim nosaima

12.24 kN/m'

10.55 kN/m'

2x 150 kN

ANALIZA POKRETNOG OPTEREENJA U POPRENOM PRESJEKU

2x 150 kN 9.0 kN/m2

2x 100 kN 2.5 kN/m2

2x 100 kN 2.5 kN/m2

2.5 kN/m2

100

300

300

424

120 86 136 136 136

850 136 1124 136 136 136

120 86

79.4 kN

79.4 kN 150 kN 64 72

173.6 kN

67.6 kN

85.3 kN

14.7 kN

79.4 kN

70.6 kN

150 kN 128 8

8.8 kN

141.2 kN 92

100 kN 44

100 kN 20 116

Analiza koncentriranih sila od vozila


32.4 kN

67.6 kN

85.3 kN

14.7 kN

l/2

1 l/2

Pokretno optereenje Shema: Maksimalni moment u polju

POKRETNO OPTEREENJE Maksimalni moment u polju

M [kNm]

V [kN]

0.45 l

Pokretno optereenje Shema: Maksimalni moment na leaju nad stupom

POKRETNO OPTEREENJE Maksimalni moment nad stupom

M [kNm]

V [kN]

Pokretno optereenje Shema: Maksimalna poprena sila pri upornjaku

POKRETNO OPTEREENJE Maksimalna poprena sila pri upornjaku M [kNm]

V [kN]

Pokretno optereenje Shema: Maksimalna poprena sila pri stupu

POKRETNO OPTEREENJE Maksimalna poprena sila pri stupu M [kNm]

V [kN]

Mjerodavne rezne sile za maksimalno optereeni nosa


1 2 3

Utjecaj Vlastita teina nosaa Mg1 [kNm] Vg1 [kN] Mg2 [kNm] Vg2 [kN] Mg [kNm] Vg [kN] Mq [kNm] Vq [kN]

1-1 0.0 102.8 0.0 66.3 0.0 25.3 0.0 353.3

2-2 490.7 0.0 316.5 0.0 100. 7 0.0 828.3 0.0

3-3 0.0 102.8 0.0 66.3 171.9 42.0 593.5 395.3

Teina kolnike ploe

Dodatni stalni teret Najnepovoljnije prometno optereenje

PRORAUN RASPONSKIH NOSAA U 2. fazi

U 2. fazi montani nosai su spregnuti s ploom. Optereeni su dodatnim stalnim i prometnim optereenjem.
136 20 12 10 80 68 2

64 68 4 47 32 40 134 4 47 4

70

10

1910 gn , g pl

DIMENZIONIRANJE RASPONSKIH NOSAA NA MOMENT SAVIJANJA U POLJU


136 10 20

C 35 45 fck = 35.0 MPa


90 100
Msd

fcd = fyd =

fck 35.0 = = 23.3 MPa c 1 .5 fyk s = 450.0 = 392.3 MPa 1.15

B 450C fyk = 450.0 MPa Mg = 100.7 kNm ;

Mq = 828.3 kNm

Msd = g Mg + q Mq = 1.35 100.7 + 1.50 828.3 = 1378.4 kNm


40 10 4

sd =

Msd 1378.4 100 = = 0.054 b d2 fcd 136 90 2 2.33

za s1 = 10; oci tan o : c 2 = 1.4; = 0.123; = 0.956 x = d = 0.123 90 = 11.1 cm < hpl = 30.0 cm A s1,2 = Msd 1378.4 100 = = 40.9 cm2 d fyd 0.956 90 39.2

A s1,1 = 40.1 cm2 A s1 = A s1,1 + A s1,2 = 40.1 + 40.9 = 81.0 cm2

Odabrano: 10 32 = 80.42 cm2

DIMENZIONIRANJE RASPONSKIH NOSAA NA MOMENT SAVIJANJA NA LEAJU


136 10 20

C 35 45 fck = 35.0 MPa B 450C fyk = 450.0 MPa Mg = 171.9 kNm ;

fcd = fyd =

fck 35.0 = = 23.3 MPa c 1 .5 fyk s = 450.0 = 392.3 MPa 1.15

Msd

91 100

Mq = 593.5 kNm

Msd = g Mg + q Mq = 1.35 171.9 + 1.50 593.5 = 1122.3 kNm


40

sd =

Msd 1122.3 100 = = 0.145 2 b d fcd 40 912 2.33 Msd 1122.3 100 = = 34.9 cm2 d fyd 0.901 91 39.2

za s1 = 10; oci tan o : c 2 = 3.2; = 0.901 A s,2 =

Odabrano: 12 20 = 37.70 cm2

DIMENZIONIRANJE RASPONSKIH NOSAA NA POPRENU SILU PRI UPORNJAKU


136 10 20 6

Beton fck (MPa)


vrstoa na valjku Posmina vrstoa

C35/45 35.0 0.37

Rd (MPa)

91 100

4
Vsd

A 80.0 cm A = 80.0 =
s 2 s l

Ac

40 80

= 0.025 > 0.02

l = 0.02
Dio poprene sile koju preuzima beton i uzduna armatura:
40

VRd1 = Rd k (1.2 + 40 l ) + 0.15 cp b w d k = 1.6 d = 1.6 0.93 = 0.67 < 1.0 k = 1.0

Vg1 = 102.8 kN ; Vg = 25.3 kN ;

Vg2 = 66.3 kN Vq = 353.3 kN

VRd1 = [0.037 1.0 (1.2 + 40 0.02 ) + 0.15 0.0] 40 93 VRd1 = 275.3 kN


Dio poprene sile koju mogu preuzeti tlane dijagonale:

cp = Nsd A c = 0.0

Vsd = g Vg1 + Vg2 + Vg + q Vq = = 1.35 (102.8 + 66.3 + 25.3 ) +1.5 353.3 = = 792.4 kN VRd1 < Vsd < VRd2

VRd2 = 0.5 fcd b w z fck 35 = 0.7 = 0.525 > 0.5 200 200 = 0.5 0.525 2.33 40 (0.9 93 ) = 2047 .7 kN = 0 .7 = 0.525

VRd2

DIMENZIONIRANJE RASPONSKIH NOSAA NA POPRENU SILU PRI UPORNJAKU


136 10 20 6

Maksimalna poprena sila:

Vsd = 792.4 kN s w,max = min {0.6 d; 30.0 cm} =


91 100 4
Vsd

Vsd VRd2 = 792.4 2047.7 0.38

Vsd = 0.38 VRd2 s w,max = 30.0 cm

min {0.6 93 = 55.8; 30.0}

min = 0.0011

(C 35

45 )

Odabrane spone 12 (Asw=1.13 cm2):


40

s w,pot

m A sw,min min b w

2 1.13 = 51.4 cm 0.0011 40

Vg1 = 102.8 kN ; Vg = 25.3 kN ;

Vg2 = 66.3 kN Vq = 353.3 kN

Odabrane spone 12. Potrebni razmak spona:

Vsd = g Vg1 + Vg2 + Vg + q Vq = = 1.35 (102.8 + 66.3 + 25.3 ) +1.5 353.3 = = 792.4 kN VRd1 < Vsd < VRd2

fyw,d =

fyk s

; B 450C

s w,pot

450.0 = 391.3 MPa = 39.1 kN cm 2 1.15 m A sw fyw,d z fyw,d = VRd VRd1 =

s w,pot

2 1.13 39.1 (0.9 93 ) = 792.4 183.7 12.2 cm

Odabrane spone 12/12 pri upornjaku.

DIMENZIONIRANJE RASPONSKIH NOSAA NA POPRENU SILU PRI STUPU


136 10 20 6

Beton fck (MPa)


vrstoa na valjku Posmina vrstoa

C35/45 35.0 0.37

Rd (MPa)

91 100

4
Vsd

A 80.0 cm A = 80.0 =
s 2 s l

Ac

40 80

= 0.025 > 0.02

l = 0.02
Dio poprene sile koju preuzima beton i uzduna armatura:
40

VRd1 = Rd k (1.2 + 40 l ) + 0.15 cp b w d Vg2 = 66.3 kN Vq = 395.3 kN k = 1.6 d = 1.6 0.93 = 0.67 < 1.0 cp = Nsd A c = 0.0 VRd1 = 275.3 kN
Dio poprene sile koju mogu preuzeti tlane dijagonale:

Vg1 = 102.8 kN ; Vg = 25.3 kN ;

k = 1.0

Vsd = g Vg1 + Vg2 + Vg + q Vq = = 1.35 (102.8 + 66.3 + 25.3 ) +1.5 395.3 = = 855.4 kN VRd1 < Vsd < VRd2

VRd1 = [0.037 1.0 (1.2 + 40 0.02 ) + 0.15 0.0] 40 93

VRd2 = 0.5 fcd b w z fck 35 = 0.7 = 0.525 > 0.5 200 200 = 0.5 0.525 2.33 40 (0.9 93 ) = 2047 .7 kN = 0 .7 = 0.525

VRd2

DIMENZIONIRANJE RASPONSKIH NOSAA NA POPRENU SILU PRI STUPU


136 10 20 6

Maksimalna poprena sila:

Vsd = 855.4 kN s w,max = min {0.6 d; 30.0 cm} =


91 100 4
Vsd

Vsd VRd2 = 855.4 2047.7 0.42

Vsd = 0.42 VRd2 s w,max = 30.0 cm

min {0.6 93 = 55.8; 30.0}

min = 0.0011

(C 35

45 )

Odabrane spone 12 (Asw=1.13 cm2):


40

s w,pot

m A sw,min min b w

2 1.13 = 51.4 cm 0.0011 40

Vg1 = 102.8 kN ; Vg = 25.3 kN ;

Vg2 = 66.3 kN Vq = 395.3 kN

Odabrane spone 12. Potrebni razmak spona:

Vsd = g Vg1 + Vg2 + Vg + q Vq = = 1.35 (102.8 + 66.3 + 25.3 ) +1.5 395.3 = = 855.4 kN VRd1 < Vsd < VRd2

fyw,d =

fyk s

; B 450C

s w,pot

450.0 = 391.3 MPa = 39.1 kN cm 2 1.15 m A sw fyw,d z fyw,d = VRd VRd1 =

s w,pot

2 1.13 39.1 (0.9 93 ) = 855.4 183.7 11.0 cm

Odabrane spone 12/11 pri stupu.

KONTROLA SPREZANJA
134 10 20
Tpl

20 10

31.4 10

Q sd Q sd

40

A n = 0.422 m2 A pl = 0.272 m 2 In = 0.0250 m


4

h t,n = 0.314 m h t,pl = 0.10 m

Vsd,max = 855.4 kN Q sd = fyw,d = Vsd,max S I fyk s = 855.4 0.0272 = 332.4 kN 0.070

S = A pl h t,pl = 0.272 0.10 = 0.0272 m3 Ipl = 0.00091 m 4

80 68

Vsd

Tn

100

; B 450C 450.0 = 391.3 MPa = 39.1 kN cm2 1.15 332.4 = = 8.5 cm2 1.34 m m' 39.1

I = In + A n h2,n + Ipl + A pl h2,pl = t t = 0.0250 + 0.422 0.314 2 + +0.00091 + 0.272 0.10 2 = = 0.070 m
4

) (

fyw,d = A s,req = Q sd fyw,d

Odabrane spone 410 po presjeku (A=3.16 cm2), na svakih 20 cm duine nosaa = 5x 3.16 = 15.8 cm2.

SKICA ARMATURE
Presjek A-A 136 20 Presjek B-B 136 20 1032 47 40 134 47 1910 70 12/10-20 10

1032 47 40 134 47

80 68

10

70

12/10-20

10

SVEUILITE U SPLITU GRAEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE Predmet: MOSTOVI

Upute za proraun mosta - KRAJ -