You are on page 1of 3

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

NASLJEDNO PRAVO
ZADACI SA VJEBI

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
1. Iza ostavioca su ostali bracni partner i 2 kcerke. Jedna je kcer umrla prije ostavioca i ostavila 3 sina. Jedan od sinova je umro prije ostavioca i ostavio 2 djece, a drugi sin se odrekao nasljeda. Podijelite zaostavstinu! 2.Iza ostavioca su ostali bracni partner, otac, brat, 2 kcerke od ranije umrle sestre, polubrat po ocu i polubrat po majci. Podijelite zaostavstinu! 3.Iza ostavioca su ostali djed sa oceve strane koji ima dvoje djece od kojih je jedno umrlo prije ostavioca i iza sebe ostavilo dva sina, djed sa majcine strane koji ima jednu kcerku. Podijelite zaostavstinu! 4. Iza ostavioca su ostali djed po majci dvoje djece od ranije umrlog amidze/strica. Podijelite zaostavstinu! 5. Iza ostavioca su ostali bracni drug, sestra, brat, dvoje djece od ranije umrlog brata,od kojih je jedno umrlo prije ostavioca i iza sebe ostavilo troje djece. Jedno od tih troje je falsifikovalo testament. Podijelite zaostavstinu! 6. Iza ostavioca je ostao bracni drug i 7 djece. Jedno od kceri je falsifikovala testament i ima 3 djece od kojih je jedno umrlo prije ostavioca i ostavilo jedno dijete. Jedan od sinova koji ima troje djece se odrekao nasljedja u svoje ime. Drugi sin nije ukazao nuznu pomoc ostaviocu. Podijelite zaostavstinu! 7. Iza ostavioca su ostali bracni drug, majka, dvije sestre i dva brata, oba brata imaju po 2 djece i oba su se odrekla nasljedja. Podijelite zaostavstinu! 8. Iza ostavioca su ostali djed i nena sa oceve strane koji imaju 2 djece, majka i 2 djece od djeda i nene sa majcine strane. Podijelite zaostavstinu! 9. Iza ostavioca su ostali nena sa majcine strane. Djed sa majcine strane je umro prije ostavioca. Oni su imali jednog sina koji je umro prije ostavioca i iza sebe ostavio 3 djece. U trenutku smrti ostavioca bila je ziva nena po ocu. Ostavilac je imao jednog amidzu/strica i dvoje djece od drugog, ranije umrlog amidze/strica. Podijelite zaostavstinu! 10. Iza ostavioca su ostali bracni drug, usvojenik iz nepotpunog usvojenja, sin, kcerka, otac, 3 sina iza ranije umrle kcerke. Sin nema potomaka, a kcerka ima sina i kcer. Sin je prijetnjom sprijecio ostavioca da sacini testament, a kcer se odrekla nasljedja u svoje ime. Njen sin je iz nehata ubio ostavioca. Podijelite zaostavstinu! 11. Iza ostavioca su ostali bracni drug, dva sina, majka, brat, sestra, dvoje sestrine djece i polubrat po majci. Jedan sin je prijetnjom sprijecio ostavioca da sacini testament. Drugi se odrekao nasljedja. Sestra se odrekla nasljedja u svoje ime. Podijelite zaostavstinu! 12. Iza ostavioca su ostali bracni drug, nena po ocu, dajdza/ujak koji je imao 2 djece i tetka. Ujak vec duzi niz godina ne zivi u BiH, pobjegao je, jer je osudjen za pljacku. Podijelite zaostavstinu! 13.Iza ostavioca su ostali bracni drug, brat, njegovo troje djece, sestra, nena po majci. Brat je falsifikovao testament. Podijelite zaostavstinu!

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
14. Iza ostavioca su ostali bracni drug, nena po ocu, djed po ocu, koji je falsifikovao testament, njihovo dvoje djece, od kojih je jedno umrlo prije ostavioca i ostavilo troje djece, djed po majci. Jedno od tih troje djece ne boravi u BiH, pobjegao je, jer je optuzen za ubistvo. Podijelite zaostavstinu! 15. Iza ostavioca su ostali otac, 3 brata, nena po majci. Jedan brat je prinudno natjerao ostavioca da sacini testament, drugi se odrekao nasljedja u svoje ime i ima jednu kcerku a treci je osudjivan za teska krivicna djela. Podijelite zaostavstinu! 16. a)Iza ostavioca su ostali otac, majka, 4 brata, od kojih je jedan umro prije ostavioca, a drugi se odrekao nasljedja, 3 polusestre po majci i 2 polubrata po ocu. Jedna je sestra falsifikovala testament. b) otac je umro ostalo je sve isto Podijelite zaostavstinu! 17. Iza ostavioca su ostali bracni drug, djed po ocu koji je imao sina a sin dvije kcerke, djed i nena po majci. Podijelite zaostavstinu! 18. Iza ostavioca su ostali bracni drug, otac, brat, sestra i polubrat po majci. Bracni drug nije zivio sa ostaviocem neko vrijeme, sporazumno su se razisli. Jedan brat je falsifikovao testament. Podijelite zaostavstinu!

WWW.BH-PRAVNICI.COM