You are on page 1of 25

1. 8.3.

06
NEOLITIK

BLISKI ISTOK

OSNOVNE ZNAČAJKE

- nastambe kružnog ili ovalnog oblika


- kvadratne jednostavne nastambe , pravokutne ( Jerihon , Beidha … )
- početak razvoja stočarstva ; prvo se domestificiraju ( pripitomljuju ) ovce , koze ,
svinje
- antromorfne figure ( Murejbet , Ghazal )
- poljuprivreda – divlje vrste a od predkeramičkog neolitika A uporaba
domistificirane žitarice ; prva je bila raž 10 000 BC
- upotreba keramike

FAZE

I. PROTONEOLITIK – dominantni mezolitički utjecaji – naznake neolitika –


stalna naselja i kultivacija te pojava uzgoja ovaca i koza ali je još uvijek u većini
dominantan lov i sakupljanje

NATUFIEN KULTURA
- Prostire se na prostoru Izraela , Palestine , Jordana i Sirije
- Eponimni lokalitet je Wadi en Natuf
- Traje kroz 10 i 9 tis . BC ( 8500 )
- Podjela je na stariju i mlađu fazu a u mlađoj se prostire kroz cijeli Levant
- Naselja dobivaju trajniji oblik i domestifikacija koze u kasnijoj fazi

Jedna od naj AJ MALAHA – kuće ovalne osnove i s kamenim temeljima a


konstrukcija krova od pruća i drva ; svaka kuća imaognjište obično od kamena i
imaju ostavu ( ukopanu rupu u podu ) za skladištenje hrane . 1. kuća žbukana
podnica žbukana više puta te je vjerojatno bila kultna građevina . Pokopi su bili ili
van kuće ili u napuštenim kućama ; pokopi su skeletni , jame u kojima su bili
zakopani su zatrpane slojem iz samog naselja ( tako je teško utvrdit od kad i jesu
li prilozi radi mješanja zemlje ) . Vjerojatno su pokapani u napuštene kuće kao
replike nastambi na drugom svijetu ; pojedini grobovi su razbacani i više
sekundarnih ukopa .
Odvajanje glave od tijela , kad tijelo istrune lubajna se izvadi – ukrasi te ponovo
vrati u grob ( pokapa ) – vjerojatno vezano uz štovajne kulta predaka zato jer su
neke nađene uz ognjište .

GOSPODARSTVO NATUFA
Baza je lov i sakupljanje , u kasnoj drugoj fazi domestifikacija ovce i koze ,
cerealije sakupljanje divljih polj . vrsta ) . Abukureja sigurna domestifikacija raži
– pronađeni žrnjevi , oko 6 000 BC tek dolazi keramika te je tu nema a posude su
od kamena ( koji je čak dovođen iz Sinaja 100-ak km udaljen ) . Koštana
industrija . Litika , mikroliti , geometrisko oruđe zauzima većinu a pojavljuju se i
sjekire . 1. put se javljaju kremena oruđa sa Sikl Glosom ( srp sjaj ) a taj sjaj može
doći samo od korištenja na biljkama ( ceralijama ) dakle dokaz korištenja srpa u
divljoj ( nekultiviranoj ) poljuprivredi . Među prvima ako ne i prvi pripitomljavaju
psa – Aja Malahi i pećina Hajonik pokop čovjeka sa psom . 1. antromorfne figure
od riječnih oblutaka ( neki traže paralelu s Lepenskim Virom ) , visoki nivo
obrade kosti .

II. PREDKERAMIČKI NEOLITIK A


III. PREDKERAMIČKI NEOLITIK B
IV. PREDKERAMIČKI NEOLITIK C ( samo pojedini lokaliteti spec anatolija )
V. KERAMIČKI NEOLITIK : A i B

II . sadrži sve pojave vezane uz neolitik ali bez uporabe keramike ; u europi se
dijeli na 3 stupnja a na bliskom istoku nema srednjeg

ABU HUREYRA

Andru Moor 72-73 istraživano a odma poslije se gradi brana na Eufratu te se


lokalitet potapa . Lokalitet ima 2 sloja : 1. sloj je kraj protoneolitika ( kuće okrugle
osnove , dio im je ukopan )
2. sloj je predkeramički neolitik B ( bitan zbog veličine 15ha , najveći lokalitet na
B. I. ,kuće su kvadratne osnove , zbijene su , ožbukani su podovi i zidovi ;
najranije freskoslikarstvo )
Nađeno 116 ukopa s tragovima vršenja teških poslova – mljevenje žita na
koljenima .

MUREYBET

Sjeverna Sirija , iskopavanja 1971.g.


4 glavne faze od protoneolitika , preko A i B do keramičkog nelitika .
Prve faze su ovalni tlocrt sa stupovima , kasnije kvadratne kuće od kamena .
Bitan lokalitet po nalazu antropomorfnih ( božanskih ) ženskih figurica .
Nalazi žetona česti od 9 – 2 tis. BC –primitivna vrsta razmjene brojevi ,
informacije ( vrsta primitivnog abacusa ) prije izuma prvog pisma .

JERIHON

Naselje tipa tell .


Nalazi se na području Tell es Sultan .
Izdužene osnove , u početku se nalazio oko male oaze a u predkeramičkom
neolitiku A proširio se na današnji opseg .
Istraženo je oko 15% a istraživano je : 1848.g. Charles Waren , 1907.g. i 1911.g
Semon i Votirger – njemci prva prava istraživanja , Garstag 30-36.g. 52.-58.g.
Kejnon i 97 talijani .
Ima 7 glavnih slojeva od protoneolitika do željeznog doba .
Stratigrafija : 1. Predkeramički neolitik ( tragovi natufien kulture )
2. Keramički neolitik
3. Rano brončani
4. Amorejci
5. Srednje brončano doba
6. Kasno brončano doba
7. Željezno doba
8. Recentni sloj
Ima predkeramički A i B i keramički neolit A i B . Početak u Natufienu ; ovalni
oblik , kameni temelji a krov od čerpića .
1. specijalizirani okrugle osnove ukopane u glinu sa rupama za vjerojatno totem
te je vjerojatno bilo svetište .
Predkeramički neolitik A – ovalne osnove , kameni temelji , čerpići ( vrste cigle ,
opeka od gline sa slamom , nije pečena ) opasano rovom do 8 m dubine sa zidom
( 3 faze predkeramički neolitik A , neolitik i postneolitik ) bio je obramebni zid jer
su nađeni tragovi borbe – specijalna je jedna kula od amorfnog kamena ovalne
osnove s unutarnje strane zida nije služila za obranu ( osmatarčnica ) najdeblji
zid na Z strani za sprečavanje poplava i blata ; u predkeramičkom neolitiku je
srušena i služila je za ukope .
Predkeramički neolitik B – kuće s kvadratnom osnovom i kamenim temeljima ,
zid od čerpića ( istarživala Ketlin Kenjan ) našli nišu za kultno mjesto . Bitna
pokapanja ili u kući ili van kuće , parcialno pokapanje lubanje nanosio se sloj
gline na izvađenu lubanju da bi se dobio odljev ali bez donje čeljusti te
modeliranje lica posebna pažnja se posvećiavla ustima , ušima , nosu stavljanje su
školjke na mjesto očiju te ih je nađeno 10 kom .Mladi hiatus . Keramički neolitik .

BEIDHA
Blizu crvenoga mora . Protoneolitik (natufien ) najstariji sloj . Predkeramički
neolitik .Izdvaja se van naselja položaj sa 3 građevine koje imaju tlocrt i gradnju
drukčiju od ostalih građevina. Vjerojatno su bile kultnog karaktera a jedna u
centru naselja vjerojatno isto kultnog karaktera jer je veća , sadrži manje otpada i
alata što ukazuje na poseban tretman te s tog vjerojatno kultni karakter .
Nalazimo zoomorfnu i antromorfnu plastiku što ukazuje na kult stočarstva i
plodnosti .

MUGHARA
Nađeni ostaci žitarica i životinjkih kosti . Pojava četvtastih građevina jedna uz
drugu , tragovi obnove na i oko nje između njih se nalaze prolazi za strujanje
zraka i za držat lakšu gornju konstrukciju – moguće da je to bila sušionica hrane (
mesa ) . pokopi su bez odvajanja lubajne. Brojna antropomorfna plastika na
kostima ili oblucima .

AIN GHAZAL
Nalazi se u Jordanu . Početak naselja je u predkeramičkom neolitiku B . Brzo
postaje velik zbog migracija stanovništva iz Izraela i Jordana . Nalazi kultnih
objekata u samom gradu 5 iz različitih razdoblja i naj je apsidalna građevina iz
centra 3 ( simbol , spec značenje kao i očito br 7 ) malo obrađena kamena ulazi u
kategoriju svetišta odnosno privatne kapelice jer je veličinom manja od
stambenog objekta ; uz nju se nalaze 2 ovalne kapele…rupu za stup na sred geo –
uz njih se nalaze 2 puno veća hrama za javne potrebe odnosno cijelog naselja
četvrtaste osnove s na ulazu opet 3 uspravna kamena u unutrašnjosti oltar i
crveno bojano ognjište a oko njega 7 kamena . Drugi hram četvrtaste osnove 3
uspravna kamena drže oltar ispred ne bojano sa utorima za 7 kamena , bez
kamena na ulazu .Pokopi u kućama bez glave ; unutar generacije su mogle živejt
3-4 osobe a pokopan samo jedan ( ukupno 400 godina starost kućei pronađeno je
12 ljudi ) pokazuje status pokojnika koji ostaje tokom 400 godina i niza
generacija + više obnova same kuće . Grobovi van kuća su manje važnosti i
pokapaju se sa lubanjama a ispunjene su sa otpadom . Postoje tzv. Pogrebne
maske ali lubanja nije služila kao model . 1893.g. pronađena jama s kovčegom i
statuama koje djelimo u dvije grupe : a) manje – torzo i glava te b) veće do 1m
sadrže ruke i noge ; zajedničko je da se najveća pažnja posvećuje izazima odnosno
nosu , očima , ušima te se lice boja ; prva polovica 6. tis. Rade se od sloja gline i
vapna . Nađeno je 30-ak zoomorfnih i 50-ak antropomorfnih figurina .

NEOLITIK IRAKA I IRANA


IRAK
Na mezolitičkoj osnovi kulture ZAWI Chemi
SHANIDAR , ZAW CHENI SHANIDAR ,M LEFANT ,KARIM

SHANIDAR
To je pećina . Ispred je otkrivena nekropola iz predkeramičkog razdoblja sa
ukupno 35 ukopa a u unutar pećine se nalaze 3 sloja : … , Zazijan kultura i
predkeramički neolitik . Kuće u dolini spilje su ovalne osnove građene od riječnih
oblutaka te prekrivene kožom . Ima 16 građevinskih slojeva , velik broj mlade
stoke pokazuje mogućnost reguliranja stada i osiguranja hrane . Nađena je slama
i žrnjevi .
JARMO
Koristili žitarice znamo po ostacima iz skladšinih jama i žrnjeva . Predkeramički
neolitik ; male kuće od gline 2×2 i 3×3 m ukopane te nema ognjišta od kamena .
Poslje dolazi kvadratna osnova , kamen i čerpić , brojne jame za hranu . Nisu
nađeni grobovi te su se vjerojatno pokapali van naselja .

2. 15.3.06

PREDKERAMIČKI NEOLITIK TURSKE


• 3 REGIJE : JZ Anatolija , središnji palto – dolina konja i Kilikija
• PODJELA : - PKN ( 9 000 do 6 500 BC ) : podfaza A , B i C
-KERAMIČKI : rani 6 500 do 5 700 i kasni 5 700 do 5 400 BC
HACILAR
- Jedini lokalitet PKN na JZ Turske i to su slojevi od 1 do 7
- Tip zbijenog naselja
- Arhitektura je razvijeni PKN : kvadratni tlocrt , građeno od čerpića , kuće nisu
imale vrata nego se ulazilo preko krova
- Privreda : poznate sve domestificirane životinjske vrste , pšenica
- Nepoznati pokopi osim čuvanja lubanja
- Industrija : malo koštane i kremene , brojne kamene posude , drvene , posuda
obljepljena glinom

ASIKLI HOYUK ( SREDIŠNJI PLATO )


- Naselje tipa tell
- Razvijena faza PKN
- Neke kuće imaju rupe koje služe kao dimljak
- Područje u okolici naselja je bogato oksidijanom – čime su ospskrbljivali B.I. i
na tom razvijali trgovinu
- Zbijeno naselje uske komunikacije među kućama ( prolazi ) samo je jedan
prolaz veći koji vodi ravno do rijeke , neke kuće se formiraju ( grupiraju ) u
određene zone – podjela zemlje među obiteljima – obnavljaju se u istim
gabaritima ( granicama ) bez širenja ; očito je da je jedna obitelj «i mala vlast »
- Nema pokopa čuvanje lubanja
- Privreda : u početnoj fazi nepoznata , lovi i sakupljanje a domestifkacija tek u
kasnijoj fazi

HALLAN CEMI
- Lokalitet otkriven 1990.-ih
- Pomogao u kronologiji do 9 tis. BC – najstariji datirani lokaliet PKN u Turskoj –
tu je počeo razvoj
- Sitna figurativna palstika – utjecaj Sirije i Iraka ali u kasnijoj fazi slabi i jača
lokalni razvoj i utjecaj
- PKN A što odgovara protoneolitiku B.I. Natufien kultura
- Arhitektura kao na B.I. ovalne građevine poluukopane od kameana
- Izdvajaju se dvije građevine – veličinom i načinom gradnje imaju unutarnje
klupe i matrijal oksidijan ( dolazi iz regije udaljene 100 km ) i bakar ( udaljeno
nalazište 150 km ) – ova količina nalaza pokazuje da su te zgrade bile vezane uz
trgovinu – jake veze s drugim lokalitetima koji do sad nisu otkriveni
- Nalaz glave buzdovana što upućuje na postojanje sukoba
- Većina matrijala je od oksidijana , ručke od tučaka kamena su stilizirane
( životinjski motivi ) , kamene posude za mljevenje biljaka
- Narezane kamene palice duge 15 cm tupe ili zašiljene , meke razni urezi –
sredstvo bilježenja informacija ( preteča pisma )

CAYONU
- Možda najvažniji lokalitet ; otkriven 1960-ih
- Kontinuirani sljed od PKN do srednjeg vijeka
- 3 faze : 3. sredjni vijek , 2. keramički period do brončanog doba , 1. je PKN A , B
iC
- najstarija faza 8 300 g. BC
- PKN dijelimo po tipu načina gradnje : - ovalne građevine PKN A
- roštiljasti tlocrt od PKN A-B
- građevine sa kanalima RANI PKN B
- građevine popločene oblucima sredina PKN B
- građevine sa čelijama KASNI PKN B
- sa velikom sobom FINALNI PKN B ( C )
- Prve sa četvratstim tlocrtom su sa roštiljastim tlocrtom za podizanje kuće iznad
tla ( radi vlage , hladnoće ) 1-1,5 m iznad zemlje , nekoliko prostorija ; zidovi se
sve više šire te dolaze garđeviene sa kanalima
- Na prelasku svake faze gradnje mjenja se u skladu s novim tipom gradnje i
većina kuća unutar naselja u isto vrijeme – gradi se planski
- Građ sa čelijama – više soba u dva pravilna reda a lokalni utjecaj na ničin
gradnje se očituje u gradnji podruma koji su nepoznati na B.I. služe kao
spremišta i za ukop , jedan kat ima 4 do 6 soba a do kata vode kamene stepenice
- Građ sa velikom sobom se očituje u smanjenju broja soba
- Kultne građevine ( jedinstvene , unikatne ) :popločana građevina u kući lubanja
, zemljanom krugu ( nalazi se na javnom mjestu i ima 2 reda neoobrađenih stela )
- Pronađeni najstariji ostaci domestificirane svinje
- Pronađeni su brojni pokopi –podnice prolazi , kanali i u kultnim građevinama
posebno kuća lubanja
- Sitni nalazi pojava nakitnih predmeta od kamena , bakra ( perlice )

GOBEKLI
- PKN A ( 8 300 BC )
- Ovalne garđevine od kamena , žbukane podnice ali su ugrađeni mnogi monoliti
u obliku slova T dva stoje u sredini građevine i ukrašeni su reljefima

CAFER HOYUK
- PKN B
- Arhitektura garđevine sa rešetkama kojih nema na B.I. , zidovi od čerpića sa
ravnim krovom
- Poznato po radu s mramorom i kamenom najbolji primjer je nakit ( narukvice )
– što pokazuje da nisu više svi morali sve raditi nego se pojavljuju osobe s
vremenom i znanjem – specialiazija – obrtnici

NAVALI CORI ( JZ Anatolija )


- PKN B
- Građevine četvrtastog oblika
- Naselje nije zbijenog tipa pa se većina poslova ne obavlja na krovu
- 2 kultne garđevine kvadratnog oblika od akmena , kamena klupa oko zida s
monolitskim T stupovima dva u sredini su ukrašena ( reljefi ljudskih ruku ) , neke
vrste totema umjesto stupa kao npr. u Jerihonu Natufine svetištu
- 100-ak figura od gline – zavjetni darovi 5 do 6 cm i od kamena 90% ih je
antromorfno ( prikazuju ljude )ima i velikih hribridnih figura kombinacija
čovjeka i ptice
Od PKN B prestaje utjecaj B.I. i započinje lokalni razvoj . Domestifikacija se
događa u isto vrijeme kao na B.I. . JI Anatolija skroz različita od ostatka Turske
po arhitekturi , građevinama … srednja i zapdna Turska nema pred fazu s
prijelazom PKN na neolitik .

- JI Turska u PKN većinom naselja razbijenog tipa stoje slobodno u prostoru ,


dosta mjesta nasuprot ostatka Turske di su zbijena naselja i većina aktivnsti se
odvijala na krovu i ulazi se u kuću kroz krov .
- U JI Turskoj do PKN poslije isto zbijeni tip naselja . Početne faze arhitekture
PKN A isto kao na B.I. ovalnog oblika , kamene i poluukopane naj u Halam Cemi
– u središnjoj i zapadnoj Turskoj nema takvih građevina nego su od početka sa
četvtasti tlocrtom ( razvijeni PKN )
- B.I. PKN A tipa Jerihon isto kao JI Turske
- 2. faza PKN B isto kao na B.I. s ovalnog na četvtasti tlocrt ; 1. faza slična ko B.I.
roštiljasti tlocrt ( Mughara slično al je tam služilo vjerojatno za sušenje hrane ) u
Cayonu su takve građevine veće a građevine s kanalima su nastale pod lokalnim
utjecajem te ih nema na B.I. kao i sve ostale faze koje slijede .
- građevine sa čelijama kao na B.I. al se razlikuju što nisu na jedan kat oko
ognjišta nego podjela soba u dva reda i na kat
- mogle su imati ravni krov od zemlje ili kose od pruća , žbukane podnice –
kamena , često su bili bojani zidovi
- centralna anatolija nema toliko različitih faza arhitekture odma kvadratni oblik
VS Cayoni
- planirana naselja
- najveće razlike središnjeg platoa ( zaseban razoj ) i JI Anatolije su kultne
građevine ; u JI Anatoliji kultne građevine su dominantne unutar naselja ( u
ranijoj fazi su izolirane van naselja a u kasnijoj fazi suprotno ) veće su od ostalih
građevina građene su drukčijom tehnikom gradnje , obnavljaju se uvijek na istom
mjestu kao na B.I. , al u novoj fazi naselja su pažljivo srušene ( razmontirane ) za
razliku od ostatka naselja – očišćeno i nasuto čistom zemljom za razliku od
ostatka naselja koje nasuto šutom
- kultne građevine : popločana građ , k. Lubanja , zemljani trg
- popločana građevina : 3 stele
- kuća lubanja : 1. faza ovalna , 2. kvadartna , sadrži sobe i dvorište , stele u jednoj
fazi slomljene i ugrađene u zid , dobiva oltar od uglačanog kamena ; ima jednu
hrpu sa lubanjama i ostale dvije hrpe sa posloženim ljudskim kostima – vezuje se
uz kult mrtvih – priprema za sekundarni ukop
- zemljani trg na sredini 2 reda neobrađenih stela
- NEVALL – kultni objekti ugrađeni mnogi T monoliti u zid 2 na sredini sa
dekoracijom
- PKN A u Gobekliu 2 stupa za stele , ukrašeni T monoliti ; u blizini je kamenolom
i nađen jedan od 7m

Središnja Turska : skroz se razlikuju kultni objekti ne izdvajaju se unutar naselja ,


sastavni su dio naselja a jedina je razlika s obzirom na ostale građevine u naselju
unutarnje uređenje i sadržaj : brojni ukopi , T pod sa bazaltnim pločama , zidovi
su obojani u crveno .

Ukrasi unutar kultnih građevina brojniji u JI Anatoliji Naval glava muškarca sa


zmijom na dijelu nosa , hibridne figure neke su prirodne veličine , jedna glava
žene koju iza za glavu driži ptica koja se povezje uz simbol duše , totem sa
motivom kulta plodnosti a na vrhu ptca ( u Navalu ) ; Gobekli Tepe PKN prikaz
žene kako rađa . Velikih figura i oriakza nema na B.I.VS malih figurica ( utjecaj
Sirije ) kult plodnosti .
Pokopi su identični sa B.I. u najranijoj fazi bez priloga , pokopi bez lubanja čuvaju
se u kućama a pokopi su skeletni . Poslije se javljaju grobni prilozi , sa
životinjama . Teži položaj žena oštećena kralježnica što upućuje na nošenje težih
predmeta za razliku od muškaraca koji su i duže živjeli ; veliki broj umrle djece .
Pokop iz Cayonua glinena klupa – ljes kosti zamotane u prekrivač + grobni prilozi
. Ind . Anatolija oksidijan , koštani predmeti ko B.I.. Po broju predmeta JI se
izdvaja od ostatka Turske . U Turskoj od PKN dobro organizirano društvo –
pojava specializacije i izdizanje ( izdvajanje ) pojedinaca ( obitelji ) kao
predvodnika preteća vladara .

3. Čatal hik 22. 3. 06.g.


Prepisati-posuditi

4. 29. 3. 06.g.
KASNI NEOLITIK ANATOLIJE

HACILAR IX-VI
• 4 stambena horizonta , 7 slojeva PKN , hijatus ( prazan prostor između PKN i
kasnog neolitika )
• za razliku od čatal hika drukčiija situacija jer je istražena mala površina ukupno
9 kuća keramičkog neolitika – koherentna istraživanja – određeni zaključci
• kuće i naselja su drukčije organizirane za razliku od ranog neolitika u čatar hiku
• kuće nisu izravno naslonjene jedna na drugu već prazni ograđeni međuprostori i
služili kao komunikacijski pravci ( prolaz ) i izravno povezani uz objekte nisu
posve prazni imaju namjenu kao radionička mjesta – vanjske otvorene peći
• same kuće su skoro tipizirane specijalno po tehnici gradnje i unutarnjem
uređenju
• zidovi su od čerpića postavljeni na kamenom temelju zidovi su ožbukani ali nisu
ukrašeni ni slikama ni bojom ; jedna prostorija ulazi se kroz vrata na jednoj od
dužih strana zida ( jer je kuća pravokutnog oblika ) površina kuće cca. 60m3
nasuprot ulazu zatvorena peć a ispred nje otvoreno četvrtasto ognjište ; zidovi
imaju neku vrstu niša ( udubljenja ) koja se mogla zatvoriti i služilo kao ostava za
hranu ; nekad su kuće sa jedan ili dva reda stupova podjeljenje pomičnim
pregradama koje dijele sobu pa se po potrebi dobiva više prostorija
• kuća ima i gornju etažu koja se prostire na samo polovici površine doljnjeg kata
penjalo se drvenim ljestvama u jednom slučaju je nađeno stubište od čerpića
• nema tragova monumentalne umjetnosti ni posebnih svetišta
• pokapanje je skromno poznato ali se najvjerojatnije obavljalo van naselja ali nije
još otkriveno
• keramika drukčijeg svojstva od čatar hika čija je keramika slabije kvalitete a ova
je drukčijih ne samo volumenih običnih oblika i bolje kvalitete izrade – srkomno
se prakticira ukrašavanje praznih prostora na posudama jednostavni lineararni i
geometrijski oblici i mrežasti motivi radili su pomoću urezivanja a poslje su
posude bile bojane (prvo bojano pa tek onda se peće )
• ima antromorfne plastike ( žene ) uglavnom naturalističke -2 glavne teme žena
kao zrela udružena sa životinjama ( divlje mačke ) koje nose djecu ( kurotrofne ) i
kao obične mlade djevojke – različiti izgled tijela ( volumioznost ) zrele žene
hipertrofirani trbuh , grudi , bedra , , guza i frizura u obliku punđe a za mlade su
hipertrofirane karakteristike reducirane a frizura je u konjski rep
• ekonomija je uznapredovali neolitik svi aspekti su u punom izražaju znaju sve
žitarice tritikum , ječam , bob , mahunarke stočarstvo uzgoj kaprida ( ovce , koze )
, goveda , svinje plus paleolitski i eneolitski način skupljanje plodova , lov ,
ribolov
• glava je krajnje shematizirana bez osobnih karaketristika i često slikane
simbolima ukrasima crte i slično , postoje i sjedeće figure nikada nisu prikazana
usta jer je bitan simbol , kult a ne pojedinac – kult plodnosti pojave prirodi
• X pr. Žena sjedi na tronu i znači uzvišena uloga
• Ima i krajnje reduciranih figura samo gornji dio glava – simbol i razlozi
religijsko magijski slično vinčarskoj kulturi koja dokazuje kontinuitet takva
vjerovanja pošto je mnogo kasnija
• Zoomorfni prostori u punoj plastici i polu zomorfne vaze – utilitarnost malo
skromnih poteza u prilično jasnom ok obliku i položaju da se može prepoznat o
kojoj se životinji radi

KHAN HASSAN
• Reprezentativni zbog stratigrafije 1 500 g. u kontinuitetu naseljeno
• 2A – 1 kasni neolitik 5000 do 1200
3 – 2B rani halkolit ( eneolitik – brončano doba ) 5400 do 5000
7 - 4 kasni neolitik 5700 do 5400
• istraženo na skromnoj površini – podaci o izgledu , kućama i tehnici gradnje su
skromni
• zbijeni tip naselja , a kuće ako nisu «zaljepljene» onda su gusto poredane sa
komunikacijama i zajedničkih prostora
• kuće su pravokutne na kamenom temelju , čerpići koji su cilindričnog oblika
• pokapanje o kojem malo znamo van naselja
• tipična neolitička aglomeracija
• keramička prodokcija u stilu istovremenih drugih lokaliteta ali dominacija
tamne keramike što je loaklna specifičnost ukrašeno urezivanjem i linearnim
oblicima

RANI POČETAK NEOLITIKA


NEOLITIK CIPRA

KHIROKITIA ( jug Cipra )


• PKN naselje je formirano u krug oko puste brežuljkaste glavice
• Naselje iskopavano u dva navrata 1936-46 i 77-99. g.
• Pravilno zidana komunikacija koja ide duž naselja pored koje su gusto poredane
( grupirane ) nastambe i bile su u oblku dosta pravilnog kruga na temelju od
riječnih oblutaka i lomljenog kamenja
• Katkad su ti zidovi sačuvani u dosta velikoj visini
• Osnovna karakteristika nastambi je pravilan okrugli oblik , podnica je
djelomično spuštena ( ukopana ) ulaz jedna do dvije stepenice dio na zidu su
krovni nosači
• Kuće imaju gotovo tipizirani način gradnje većina je imala gornji kat nosili su ga
stupovi nosači i kat samo na polovici kuće
• Doljnji dio kuće koji je služio za dnevne potrebe pripreme hrane , organizacija i
slično središnje mjesto je zauzimalo otvoreno pravokutno ognjište a gornji dio je
imao vrijednost i karakter spavaonice , spremišta što spriječava vlagu za hranu i
štiti ljude ( daje sigurnost)
• Ognjište tipična neolitička gradnja substrukcija – osnova je plosnato riječno
kamenje preko kojeg dolazi deblji/tanji sloj gline te se dobiva krajni oblik radna
površina za pripremu hrane
• Pokopi su bili između kuća nekad u kućama , grobne jame su ovalnog oblika kao
i kuće ( posmrtna kuća ) – pokapani u klasičnom položaju na boku savijenih nogu
i jedna ruka u blizini glave položaj fetusa – spavača plus žrvnjevi kao prilozi,
nekima je glava pokrivena kamenim pločama da nebi činili štetu živima
• Antropomorfna plastika – naglašen samo nos , očne duplje , oblik sa samim
torzom ali i anakonični ( bez oblika – pojedinosti )
• Imamo i neantropomorfne oblike plastike – uobličeni riječni obluci u korpus
( tijelo )ukrašeno linijama pintadere
• Ind kamenih artifakata u mezolitičkoj tradiciji ; koštana ind bogata ali ne
raznovrsna predmeti za probadanje kao šilo i igle za pletenje i tkanje ( vuna )
• Kameni recepienti ( posude ) od raznih vrsta kamena iz raznih udaljenih
područja kao bazalt i oksidijan ( petrografski matrijali ) katkad fino ukrašeni
• Pr. Prstena , naušnica , perlica sve u kamenu
• «Selo» pored naselja rekonstruirano zbog temeljite dokumentacije prilikom
iskapanja i same finoće iskapanja ; krov se radio od drva poslaganih roštiljasto na
što je dolazilo pruće pa sloj raznih biljaka ( trstika , trava...) pa sloj žitke dobro
pripljemljene gline u koju se znala dodavati pljevica ( košuljica od žita ) kao
primjesa
5. 5.4.06
NEOLITIK EGEJSKOG PODRUČJA
• Veliko područje što utječe na razne karaktere i procese egejskog područja
• KULTURNE ZONE : - Tesalija , središnja grčka , zapadna Makedonija i Sporadi
- Peloponez
- Istočna i središnja Makedonija , Trakija
- Kreta , egejski otoci
- Cipar
• Pojavljuju se u istim vremenskim okvirima u gruboj kronologiji – stilsko –
tipološke pojave
• PKN nemamo svugdje isto
KRETA :
• Svi se lokalliteti nalaze na istočnom dijelu otoka koji je geogafski povezan sa
ostalim egejskim otocima koji su služili kao tranzit i od kuda se širio utjecaj sa
npr. bliskog istoka
• Za početak je najvažniji Knossos koji ima dosta veliko neolitičko naselje sa više
stratigrafskih cjelina a najviše na jezgri naselja PKN gdje je otpočeo aktivan
neoltički način života ali kasnijim aktivnostima na tom području taj je sloj slabo
sačuvan koji je i sam po sebi dosta tanak
• Stratigrafija : - I-II ( sloj ) kasni N 3500-2800
- III srednji N 3700-3600
- IV rani N II 4000-3700
- IX rani N I 5700-5400
- X PKN --------
• Prvi sloj sadrži pokretnu arheološku građu kremeni i kameni artifakti
tipološkim se svojstvima vežu uz mezolitik a pada pod PKN jer je dokazana
produktivna poljuprivreda i stočarstvo
• Bolje sačuvan mlađi sloj , kasnog neolitika na prilično maloj istraženoj površini
• Već u srednjem a pogotovo u kasnom imamo razvijenu arhitekturu poznatim
tehnikama gradnje – temelji kuća od lomljenog kamena a struktura daleko od
jednostavih kuća sa jednom do dvije sobe tu se javljaju višedjelne nastambe u
kojima manje prostorije imaju karakter radionica/spremišta
• Najupečatljivije po čemu se razlikuje od ostatka je keramika – neuobičajni oblici
kojih do sada nije bilo , plitke posude sa kružnom osnovom , okomito postavljene
stjenke , ukrasi rađeni tehnikom urezivanja i ubadanja za ispun motiva ,
jednostavni geometrijski oblici , viseći trokuti , izlomljena traka te se ti motivi
ponavljaju uokolo posude
• Postoje i drugi ukrasi ( sumarni ) posve linearni , višestruke linije okomito
postavljene a nekad su i vodoravne , ukrašen je i doljni dio posude , bikonična
profilacija – jedna drška kao vrsta šalice
• Kasni N donosi pikside ; posebna je iznimna ornamentika , ne bogat u motivima
isti ko prije – ponavljanje istog motiva najčešće trokuta nego je bitna i posebna
preciznost izvedbe bez greške i derivacija , isto linija i trokut na istom mjestu –
moralo se za izradu motiva koristiti pomagalo u obliku redalice za finoću i
preciznost ( pravilne kružnice pr. Pomoću konca na štapu jer na posudi ima rupa
za štap) umjetnost radi umjetnosti
• Imamo i primjere ogrlica od crnog oksidijana i školjska spondilus ( kopito ) ali
je ta školjka i važan predmet trgovine
• Modelirana antropomorfna figura karakteristična je jer je od bijelog mramora ;
karakterističan položaj ruku koje se nalaze na prsima što je uvod u kikladske
idole ( ikonografija )
KIKLADI
Kefala(kea) , Saliagos , Tigani ( Samnos ) , Nakros
• Nema tragova ranog neolitika ni predkeramičkog neolitika – ima indiaktivnosti
upućuje na realtivno malu zainteresiranost za trajno naseljavanje ovog prostora
te ima više karakter tranzitnog prostora između Anatolije i europskog kopna
KASNI N. – SALIAGOS
• Na početku ga je bilo lako istraživati jer je u samoj blizini mora
• Razvijena tehnika gradnje koja je prije razvijena u Anatoliji – kameni temelji
kuća za gornju konstrukciju , pravokutnog ne jednostavnog oblika već više djelne
kuće
• Unutrašnjost je opremljena specijalno građenim kružnim pećima – oko čega je
bio mali zidić i osnoova od sitnog kamenja / oblutaka na što je išla glina nakon
čega je nastajala površine za kuhanje
• Skroz je drukčija keramika : visoke čaše , dugi ovalni recepienti na ovalnoj
šupljoj nozi , crveno – smeđa boja , glačana površina ( specijalno vanjski dio ) ,
jednostavni motivi – višestruko ponavljanje – dekorativna kompozicija
( šahovskog polja ) , doljnji dio nije isto ukrašen –valovite blago slomljene linije
KEFALA ( otok Kefala )
• Nije naselje nego nekropola – gornja i doljnja
• Neuobičajni tipovi grobova × inače se u neolitiku malo mjesta koja su specijalno
izdvojena samo za mrtve ( nekropole ) ×
• Grobovi su neuobičajni ; kružnog oblika ( oblik bunara ) obzidan pločastim
kamenjem obrubljen a grobovi su grupirani u većem broju jedan do drugog ,
najčešće su pojedinačni ukopi u zgrčenom položaju a nekada su pokapane samo
lubanje . Postoje i mali grobovi u obliku pravokutnih ne ukopanih jama –
okomite ploče asociraju na pojavi cista , i pravokutne grobne jame građene kao
kružne grobnice . Ima i pokopa u velikim posudama u koje su često postavljani
mrtvi , češće djeca . Karakteristični su prilozi kao kremeni artifakti , sječiva od
oksidijana kojeg na kikladima ima u izobilju , od glačanog kamena , predmeti od
bakra ( tzv. samoniklog u čistom obliku blizu rudišta ) za igle i šila
• Razlikuju se po keramografiji ( obliku i ukrasu ) karakteristične posude sa skoro
okomito položenim recepientom ( vrhom posude ) i visoke ručke , poluloptasta
forma
EMPORIO
• Sličan kao Saliagos
• Drukčija keramika koja je vrlo gruba , jednostavna duboka forma , gruba zemlja
bez dodatne obrade vanjske i unutarnje površine
• Antropomorfna plastika koja je u ideji i prikazu slična pojavama bliskog istoka i
anatolije ali je ovo kamena plastika i imaju ruke na prsima
PELOPONEZ
• MALTHI , sparta , asea . hagiorgitka , lerna , korint , frankti , aleopotrypta ,
gonia , chaeronea(herameja) , nea makri , nemee
FRANKTI
• To je pećina i ima specijalni značaj
• Za razliku od ostalih ima punu stratigrafiju od paleolitika do finalnog neoltika
• Finalni N. 4000-3000
Kasni N. 4500-4000
Srednji N. 5000-4500
Rani N. 6000-5000
Mezolitik 8300 -6000
Paleolitik 2000-8300
• Mogućnost praćenja transformacija
• Evidentno se tu odvija proces autohtonog transformiranja bez vanjskih utjecaja
• N. Naselje nije samo u pećini dio u kasnom N. je uz samu obalu
• Mezolitik isti karakter kao mezolitik JI europe – lov , sakupljanje
• Grobovi su u samoj pećini ( tu i tamo ) hoker ( zgrčen ) na lijevom boku , gore
ruke , savinute noge
• Rani neolitik grobovi male promjene – kontinuitet i kontinuitet u litičkoj
industriji kao najvažnijem udjelu prepoznavanja autohtonosti populacije , litička
ind. Kao i mezolitička dominiraju microliti – kroz njihovo zadržavanje u ranom
N. Imamo neprekinuti razvoj
• Rani N. do PKN pojava kamenih posuda
• Nema PKN kao na B.I. ; PKN pojava kamenih posuda
• Keramika najjednostavnijih oblika – jajasta kuglasta u kvaliteti slična Emporiju
gruba i bez ukrasa
• Pri kraju ranog neolitika javlja se bolja keramika zaobljena ali puno kvalitetnija
– pročišćena glina sa vapnencom i kalcitom da bude čvršća ; crveno-smeđa ,
dobri tonovi što znači da je dobro pečena , uglačana površina a na vrhu rupa da se
može provuči špaga i onda se mogla objesiti npr iznad vatre ili nositi
• Rani N. nema nogu na kojoj posuda stoji tek noga dolazi u srednjem N. dolazi
ukrasni sustav VS dotadašnjim di nema ništa sad je ornamentika izvedena
slikanjem – tamna boja na svijetloj površini - odlikuje se tanjim stjenkama u
formama koje podrazumjevaju dizajn nije više jajasta kao prije
• Motiv podrazumjeva izuzetnu kvalitetu izrade ( čista / pročišćena glina ) i dobro
pečena
• Jednostani pravocrtni motivi ,linije ali ima i složenijih – tendencija ka
apstraktnom , povezivanje geometrijskih likova u urfimnis tehnici a boja je firnis ;
ispuna površine je mrežasti motiv
• Neuobičajna plastika – amuleta ( privjesak )od kamena antropomorfni samo dio
tjela npr. noge
• Kasni N. nema finog ukrasa , firnisa , tamna mat boja koja nije sjajna na
svijetlome ( ukras je tamniji od osnove ); obični linearizam
• Terakotne figure prikazuju žene redovno ukrašene bojama , jednostavnim
linijama , shematizirane
LERNA
• Posebno značajan zbog sloja brončanog doba
• I srednj N.
II kasni N.
Hijatus ( prazno,nema sloja )
III rano brončano doba
IV kasno brončano doba
• karakteristične teh gradnje , kamena osnova pravokutne građevine
• objekt asocira na megaron
• grobovi : pojedinačni ukopi – bok , noge , ruke na prsima nekad se pojavljuju
prilozi , ima i inceneracije u žarama u kružnim grobnim jamama
• drukčiji keramički oblici
• ukrašavanje čitave poršine firnisom koji nije na čitavoj površini jednako
kvalitetan
• antropomorfna plastika nema sheme , naturalizam već je realizam krajnje realni
ženskki oblici – bojana je
MAKEDONIJA I TRAKIJA
• većim dijelom povezani sa razvojnim procesom današnje Bugarske nego
egejkoga područja
• galepsos , kastri , makri , paradimi , thermi , kritsana , olinthos , sitagor-
photolivo
• nema PKN i ranog N. nego samo srednji i kasni
• kuća sa apsidalnim završetkom u Sitagroi-u nema nigdje
• visoki vrat posuda kao Veselinovo u Bugarskoj
• motiv apstrakcija bez pravih linija
• drukčija antropomorfna plastika –muški likovi

6. 12.4.06
NEOLITIK TESALIJE , SREDIŠNJE GRČKE , ZAPADNE MAKEDONIJE
• najraniji odjek neolitičke revolucije je u Tesaliji – sininim za JI europe
• kulturni procesi u Tesaliji se poklapaju sa istovremenima na Peloponezu –
istočni i sredinji dio ima najbrojnija nalazišta : Agla anna , Gediki , Agia Sophia ,
Arapi , Souphli , Otzaki ... radi klimatskih , geomorfoloških i sl. karakteristika
usuglašeno sa zahtjevima neolitičke privrede
• naselja su na riječnim terasama , riječnim brežuljcima , naselja na otvorenom +
dodatak magula ima isto značenje kao tepe – tell – mogila – tumba = brijeg ,
uzvisina u arheološkom smislu nalaz tipa tell
• PERIODIZACIJA - STARIJI - SREDNJI - FINALNI NEOLITIK
(protosesklo) ( sesklo ) ( eneolitik )
6700/6500 – 5800/5600 5800/5600 – 5400/5300 4700/4500 – 3300/3100
predsesklo - MLAĐI NEOLITIK
protosesklo ( Dimini )
rani keramički neolitik 5400/5300 – 4700/4400
(fruhkteramikum)
PKN
• Impreso i Barbotino kultura ( utiskivanje prsta – nokta ) trenutačni protosesklo
prekid ; barbino karakterističan za stariji neolitik balkana a impreso za
Mediteranski prostor ( Jadranski ) – Italija , južna Francuska , Potrugal i sjeverna
Afrika
PKN
• Nepoznat u ranijim istraživanjima ali Miočič na otzaki moguli , argissa moguli
souphli magoula dokazali njegovo postojanje
• Sjedilački način života , kultivacija i domestifikacija
• * utilitarni = svakodnevni predmeti *
• ARISA MAGULA – poluukopana nastambe ovalnog ( nepravilnog oblika ) sa
višw nivoa ( stepenasto profiliranje ) – što je velika razlika od PKN na jugu u
nastambama nema sličnosti s Jadranom , Jarmo , Palestina… «jednostavnija
arhitektura» samo je bitno stvorit krov nad glavom bez želje za dužim trajanjem
kuća jer u tehničkom smislu su najjednostavniji tip objekata za život na jednom
mjestu a tek onda stabilnost i bolje kuće . Nema kompatibilne sličnosti sa B.I. i
Egejskim područjem

STARIJI NEOLITIK ( PROTOSESKLO )


• Veći broj nalaza , bolja istraženost npr. Hervia , Helai , Otzaki, Pyrasos, neka
traju i par tisuća godina ali i manji prekidi – život se tam obnavljazbog
ambijetalnih vrijednosti , ekonomskih potencijala i sl.
NEA NIKODEMERA – EN
• Veliko područje iskopavanja
NEA MAKRI- EN
• Nasljeđe PKN jednim dijelom kuće ukopane sa plitkom osnovom s
konstrukcijom , nema sličnosti sa B.I. nije pravilnog kvadratnog oblika već maje
– više ovalnog oblika; stupovi nosači , niz oblica povezanih isprepletenim prućem
a onda dolazi glina na to , rkov je dosta zahtjevno izveden pr. krov na četri vode ,
negdje kao Nea Makri čvršči objekti temelj od lomljenog kamenja , zid od blokova
sušene gline ( ne pravi čerpići - imihtacija ) , dvosljevi krov – grane i trstika može
i glina ; problem je što nema stropa pa je dovoljna iskra iz ognja da se sve zapali ;
te su zabilježeni brojni primjeri gara
NEA NIKOMEDEIA
• Neznamo puno o pokopima , nema nekropola , ukopi su pojedinačni , pokojnici
su pokapani zgrčeni na boku bez ustaljene orjentacije prema stranama svijeta
SOUPHLI
• Nalazimo vrstu skuonih grobova pr majka sa dvoje dijece ; grobovi su bez
priloga ili ih ima jako malo
• Keramika je jednostavna kuglatih ( poluloptastih ) obika čiji je cilj ispunjenje
same svrhe a ne da uz to još bude i umjetnički medij ( samo upotrebna svrha ) . U
ranom razdoblju je keramika jako gruba ( «ružna» ) sa debelim stjenkama od ne
pročišćene zemlje a poslije se pojavljuje fina tehnika sa pročišćenom zemljom bez
primjesa , te se također uređeđe površina ; pomno provedeno sve do sjaja
površine , monokromna – bez ukrasa , crvene do smeđe nijanse . Pred kgraj se
javlja ukras koji nagovješćuje srednji neolitički stupanj – uporaba crvene boje ,
slikanje prije pečenja , tamno na svijetlom – aukras je uvijek tamniji . Ukrasi su
linearni u obliku ravnih , okomitih , cik-cak linija po cijeloj posudi
• Antropomorfna plastika – slijedi sve prethodne primjere koje znamo . Ženski
likovi su hipertrofirani npr. Prodromos , Pyrasos ( Cheronea-Otzaki ) žensko
božanstvo na tronu kao na B.I. , neke su oslikane kraj ranog N protosesklo
stupnja – temelj za kulturu srednjeg neolitika odnosno Sesklo kulturu a
međustupanj predsesklo ( barbidi ) na više lokaliteta naj je Sesklo lokalitet – neki
objekti su i van akropole odnosno središta naselja . Akropola u srednjem i
kasnom N nije imala isti karakter – ima jedan Sesklo i jedan Dimini horizont
ukopa – debeli zidovi u krug od lomljenog kamenja . Objekti unutar naselja su
Dimini kultura ( središnji N ) , kuće za stambene potrebe , na zidu su bile kule
koje još samo imamo samo u Jerihonu , zidovi su djeli prostor unutar kuću . Kuće
su imale temelje od kamena i zidove od čerpića ( po tehnici gradnje zidovi su bliže
mlađem neolitiku ) . Nastambe nisu ni velike ni male ( reprezentativni pr. kulture
srednjeg N ) – one su daleko od npr. Panonske nizine di su kuće 20-30m , a ovo
su obiteljske kuće – prilagodba obitelji raspoloživom prostoru ; nema ni
ekonomskih ni socijalnih raslojenosti . Nema viših svi su jednako pravni u
društvu bez izdvajanja . Unutar kuće se nalaze dvije osnovne prostorje jedna za
svakodnevne potrebe a drugio dio kao radionica i skladište hrane ; neke su imale
ljestve za potkrovlje gdje se nalazila spavaća soba . Neki objekti nisu imali
stambeni karakter jer je u neima pronađen veliki broj gotovih cijelih keramičkih
posuda ( više desetaka ) te ostaci keramičkih peći što upučuje na keramičku
radionicu

SERVIA
• Ima drukčiju arhitekturu , nastambe se prepoznaju preko jama odnosno
njihovih ležišta – okomitih nosača gornje konstrukcije ; fino definiraju i veličinu i
oblik svake pojedine zgrade prema ostalima . Neke kuće ulaze jednau drugu ;
imao i okomiti stratigrafiju te zato to razumijemo još bolje . jame za uopane
posude kao sladište hrane i vode
CHAREONEA ( HERONEJA )
• Otkriveni stilizirani modeli samih kuća , kvadratni tloris sa krovom na dvije
vode , ima otvor za dim i prozor(e) , vrata . Kuće nisu bile prozračne ( smrdljive )
• Litička industrija – kremeni noževi , brojni od oksidijana ( obsidijan-eng ) kojeg
ima puno na otoku Melosu , Tsangh-nalaz modela broda . Također ima i koštane
industrije
• Keramička industrija je vrlo bogata sa tipološkom diferencijacijom forme –
posebni su ukrasni sistemi ; linearni oblici nisu specijalni već slikana keramika od
linearnih oblika , dominira apstraktnost bez pravilnoog oblika . Često se ukrašava
i unutarnja stjenka posude tzv. krestasti motivi ; nema čvrsto definiranog pravila
, tamno ( crvena) na svijetloj osnovi . Omljeni tip posude je plitica
LIANOKLADI određena odstupanja pr. drhtava valovita linija , TSANI – tzv. Solit
tip koji je klasični tip Seskla – stepenasti motivi ukrasa ; SERVIA ukrašavanje kao
na Peloponezu ( linearnost ) . Duhovna kultura – mali ( kućni ) žrtvenici u obliku
stolca sa četri noge , često su ukrašeni kao keramika
FARSALA – plastika- ženski likovi , razni položaji , figure su naturalističke ali lice
je nevjerno prikazano ( u pojedinostima ) prikazan detalj samo frizura
hipertrofirani nos ( kljun ) , oči su u obliku zrna kave , Larisa je primjer lokaliteta
sa dugim vratom i ptičjom glavom («boginja») sa totemskim karakterom
POPIS NALAZIŠTA : Agla Anna , Gediki , Agia Sophia , Arapi , Souphli , Otzaki …
7. 19. 4. 06. g.
JADRANSKA IMPRESSO KULTURA ( stariji N )

Impresso kultura – upotreba školjke za uktašavanje posuda , utiskivanjem ;


posude su polukuglaste/kuglaste forme . 60% posuda je ukrašeno utiskivanjem
školjki i njenih raznih dijelova , ali i pomoću noktiju , utisak prsta , štipanje –
prelazi u tehniku žigosanja ×pr. Crno Vrilo× pokušaj dobivanja max učinka sa
jednostavnim načinom . Povezivanje motiva u obliku slova –A i –V – Pr. podjela
loptaste posude na četri kvadranta ( kordinatni sustav ) te se posuda počinje
ukrašavati sa dna i ponavljanje brojava 6, 12, 18, 24 što nam pokazuje sposobnost
( bar u praksi primjene ) poznavanje geometrije i matematike ; miniciozno su
izvedeni ukrasi .
Važnija nalazišta u BiH i Crnoj gori : hateljska pečina 1 Zelena pećina 1 , Ravliča
pečina , Jejinovača , Čairi 1 ( Stolac ) , Žukovička , Crvena stijena , Odmut …-
uglavnom istočna hercegovina
Istočna hercegovina upotrebljava istu tehniku kao jadranska regija ali su drukčija
sredstva ukrašavanja i motivi ; nema upotrebe školjki već ( jer se teško može reći
što su umjesto školjki koristili može i drvo , kost i sl. ) umjesrto finih valovitih
ukrasa imamo pravocrtne – krupne otiske , klasičan motiv pomoću štipanja ,
nokat ; uglati motivi u redovima – rustičnost jednostavnost . ×Zelena pečina –
razlika u nadmorskoj visini 1000 m gore snjeg a dolje pada kiša ; stoka im je
pasla na vrhu planine ( stjene ) )

SREDNJI N DANILSKA KULTURA


• 3 ZONE ( od Brača do Mljeta , Središnja dalmacija i Kvarner ) i u bosni Zelena
pećina i Čairi u Stolcu
• RASPROSTRANJENOST –jadranska obala s otocima i zaleđem hercegovine
• LOKALITETI – Danilo , Smilčić , Vrsi, Krivaše, Šakrin Samograd, Islam
grčki,Vlaška jama …
• DANILO
istraživao Kološec . Malo znamo o unutarnjoj organizaciji , obliku i vrsti
nastambi. Dobro razvijena kamena i kremena industrija . jako razvijena
zemljoradnja ( poznaju sve vrste pšenice ) , poznaju ovce-koze-goveda . Malo lova
i ribolova kao i sakuplljanja morskih plodova . Kremenoj industriji razvoj je iz
ranijeg N ali bolje . Pojava strelica ( jača privreda na lovu ) sve su strelice manje-
više različite , nema tipiziranosti . trguju s crnim oksidijanom iz Italskog
poluotoka ( regija Liparsko ) i s dr. područjima . Fini nakit ; dijelom od školjke
spondilus , narukvice-privjesak trgovina s Bosnom . U keramografiji je
najzanimljivija bikonizirana forma – otvorena usta posude , niska stopica i
poboljšana starija tehnika jer je sada površina posuda puno glađa , bolje kvalitete
i slikana je . Krivocrtni ( spiraloidni ) ukrasi , tekuća spirala ( nekad je i unutar
posude pravocrtni ukras ) i pomoću tehnike urezivanja sa –S spiralom također se
ukrasi rade i u reljefu . Falusoidni oblik povezan s kultom plodnosti kao i poznati
stolac ( riton na 4 noge ) iz Danila koji je bogato ukrašen i koji je s unutarnje
strane bio bojan bojom koja se lako skida odnosno izliže se kada bi bio u
svakodnevnoj a ne kultnoj upotrebi ; to je specijalni aspekt kulta plodnosti i nije
ui vezi sa antropomorfnim figurama , a takvi se stolci pojavljuju od Trsta do
Tesalije ali su primjerci iz Danila najreprezentativniji . Pronađeno je samo par
figurina ( plastike ) koz par stoljeća , te je ona jednostavna i bez specijalnih
obillježja . Zoomorfna plastika je rijetka .Upotreba crvene boje na svijetloj osnovi
što je slično JI Italiji – dio S grčke pr. je Vela spilja na Korčuli – utjecao na
danilski ukrasni sustav slikanja i upotrebe spirala .
• HVARSKO ( LISIČKA ) KULTURA – iste zone rasprostiranja ; jadranska zona
sa otocima i zaleđem ( hercegovinom ) . LOKALITETI : Grapčeva spilja Markovo i
Pokrivenik , na Hvaru Vela spilja , Vrčin .
Dobro je zastupljena ; Lisičići kod Konjica je lokalitet koji koji se svojim
specfičnostima izdvojio kao druga varijanta Hvarsk kulture da bi se pokazao
utjecaj ove kulture u BiH a osnovna im je razlika po tehnici ukrasa . Posude su
poluloptaste , uglačane , tamne sjajne boje koja nije postojana . Lisičići uglavnom
ne poznaju slikanje već urezuju ; ima i realnih predstava kao npr. stablo, ptice…
Karakteristične su ukrasne igle . primjer stolca ( ritona iz danila ) njegova
varijanta je ovdje da su mu noge u obliku ljudskih nogu odnodsno prikazuje se
božanstvo plodnosti ( ženski lik ) jer posuda samog ritona pozicionirana na
mjestu trbuha što je znak plodnosti .

8. 26. 04. 06.g.


NEOLITIK BiH

STARIJI NEOLITIK

HERCEGOVINA IMPRESSO KULTURA


SI BOSNA STARČEVAČKA KULTURA
SREDIŠNJ BOSNA STARČEVAČKO-IMPRESSO KULTURA
(jedina ima autohtone kulture )

SREDNJI NEOLITIK
DANILSKA KULTURA
VINČANSKA KULTURA
KAKANJSKA KULTURA

STARIJI NEOLITIK

LISIČKA ( HVARSKA ) KULTURA


VINČANSKA KULTURA
BUTMIRSKA KULTURA

Središnja Bosna oko toka rijeke Bosne ( gornji pritok ) uljeva se u Savu što
omogučava komunikaciju sa Panonijom i putem toka rijeke Neretve omogučava
komunikaciju sa Jadranom – most između Panonije i Jadrana te prima utjecaje i
oblikuje ih u svoje autohtone kulture . Radi geografskih uvjeta ( brda ) odnosno
položaja i sam proces neolitizacije započinje kasnije . Nema mezolitičkih nalaza i
samo jedan iz starijeg N ; te kasni par faza . To je područje bogato sirovinama
( kremenom ) Starčevačko ( SI ) Impresso ( J ) kultura gornji tok Bosne –lokalitet
OBRE 1 ( prva dva sloja ) ; raskršče te dolazi do velikog utjecaja i mješanja +
autohtoni elementi . malo znamo o početku ovog naselja , nema ostataka podnica
, rupe za stup tek kućni ljep ( nadzemne građevine . POKOPI : ukupno 8 i svi su
dječji ( starosti par mj. do 1 g. ) – grob br. 8 ukazuje na kultno mjesto – na
podnici se palila vatra , ima kamene ploče i nasuto je te postalo ( nastao ) humak .
U ostacima gara vatre su pronađene životinjske kosti i komad dječje lubanje ¸(
mjesto žrtve ) što se vjerojatno radilo za prosperitet pri osnivanju naselja .
Grobovi se nalaze van kuća ; nisu razbacani već su grupirani na dva mjesta
između kuća ( centru di je nastalo naselje – jezgra ) vezan uz prvu fazu naselja pri
osnivanju . . Pronađeni su grobni prilozi od jantara u grobu br. 8 spondilus –
uvoz, impresso keramika … KERAMIKA : loptasti oblici ( tehnika ATREMOLO –
cik-cak drhtava linija ) . Bojano tamno na svijetloj podlozi , linearni prikazi ,
uglavnom je crvena boja vezana uz kultne rituale . Žrtvenici na četri noge ( solarni
kult- nezna se svrha ) . Stočarstvo .

KAKANJSKA KULTURA

Središnja Bosna ( slijev rijeke Bosne ) 3. i 4. faza Obre 1, Kakanj, Arnautići

Utjecaji S i I slabe

PERIODIZACIJA
Kakanj III ( kasni Kakanj – Arnautovići ) - Vinča B1/B2
Kakanj II ( klasični Kakanj – faza IV Obra I ) - Vinča A1/A2
Kakanj I ( protokakanj – faza III Obra I ) – Starčevo III

Kakanj je zemuničko naselje . Pronađeno je na par pr. zid obljepljen kućnim


ljepom ; u Arnautovičima su pronađene i rupe za stupove . pogrebi su slabo
istraženi . KERAMIKA : u prvoj fazi veliki utjecaj Jadrana , djeluje i Starčevačka
kultura ; poslije dolaze plastična rebra na posude – ovalni oblici sa visokom
šupljom cilindričnom nogom što je glavna karakteristika te tulipanske kupe .
Riton je u Bosni od protokakanj faze ali mu je recepijent širi i dublji od Danilske
kulture te je unutrabojan crvenom bojom .
BUTMIRSKA KULTURA

Središnja Bosna Butmir , Obre II , Okolište , ( slijev rijeke Bosne ) Nebo , Crkvine
kod Turbita ..

BUTMIR III = HVAR II/III = VINČA C/D


BUTMIR II = HVAR I = VINČA C
BUTMIR I (autohtona komponenta koja potječe iz Kaknja )=KAKANJ III
=DANILO III –VINČA B2

×Vinča = crno glačana keramika ×


jadranska slikana keramika i spiralno dekorirana . zemunička naselja oko 90
zemunica -, a Obre II i Nebo su nadzemne nastambe . Zbijeni tip naselja u par
redova . Obra II ( 2. faza ) dvije prostorije , u jednoj je kalotasta peć a pokraj je
prostor poločan daskama ( za odmor ) , druga prostorija služi za spremište ili
obradu kremena , kosti – brojna su radionička mjesta : kosti , kremen , kamen ; a
kultni predmeti su diskovi sa četri rupe za nositi ili objesiti . Ritoni se pojavljuju
samo u prvoj fazi naselja a kasnije su u opadanju . Pokopi ( obre II ) 10-15 a dječji
sam jedan zub par mj. starosti nisu razbacani – nema govora o nekropoli kao u
Obre I . poznato po kremenoj industriji : glačane sjekire i brojna sječiva , vrhovi
strelica ; koštana industrija brojne ukrasne igle sa urezima obrade glave igle
.KERAMOGRAFIJA : 1. faza je autohtona – loptasti oblici , specijalne su posude
gljivastog oblika . U 2. fazi je crno glačana keramika ( preuzeli-utjecaj Vinče ) jako
uglačana ( svijetli da imitira metalne posude-metalni šok) trakasta keramika sa
Panonskog područja dala je samo početni impuls jer su motivi u Butmirskoj
kulturi složeniji nego u preuzetom orginalu – urezivanje se radi prije pečenja ,
mnoge posude ispunjavaju bijelom bojom ali poslije pečenja te se tako boja lako
izliže .; 3. komponenta posude sa spiralnim ukrasima što je preuzeto od Danilske
kulture a postat će bolje od nje same . PLASTIKA : više od 1000 primjeraka ,
dijelovi noge , ruke, glava ,brojna antropomorfna plastika i različitija je . Dvije
kategorije : shematizirane ( većina ima grudi-žene-kult podnosti ) . realistične
figure ( 5-6 nalaza ) sa tri podgrupe : armenoidni tip , negroidni tip i europeidni
tip ( nađeno u Butmiru ) većina je u crnoglačanoj tehnici i malih su dimenzija .
Zoomorfne figure su ajko stilizirane i teško je reć koju točno životinju prikazuju .
Butmirska kultura se nastavlja i u eneolitiku ( poslije N ) crna keramika postaje
sive boje , gubi sde spiralni uzorak a jača hvarsko-lisička kultura –općenito
započinje degradacija kulture koja postoji sve do Vučedolske kulture ( kasni
eneolitik )

9. 3. 05. 06.g.
NEOLITIK MAKEDONIJE

Rani, srednji i kasni

2 zone : Istočna Makedonija ( Vršni Azanbegovo kultura ) + Starčevački utjecaj


Zapadno Veluško kultura ( okolica Porodina ) – utjecaj neolitika Jadrana

UTJECAJI : Sjeverno – panonija , Starčevo . Istočno Bugarsko balkanski –


Andolfni kompleks i Južni Jadran-Grčka

KASNI SKUPINA ZELENIKOVO

SREDNJI SKUPINA VRŠNIK-ANZABEGOVO II-IV


SKUPINA VELUŠNIK-PORODIN III-IV

RANI SKUPINA VRŠNIK-ANZABEGOVO Ia-C


SKUPINA VELUŠINA-PORODIN I-II

Naj je istočna Makedonija ( Ovčje polje ) ; lokaliteti: Barutnica ( Anzabegovo),


Vršnik, Slatina ..

FAZE : II-IV Srednji N


Ia-C Rani N

Naselja su na uzvišenim položajima , u pravilu su višeslojna ali nisu tell . Kuće su


jednostavnog četvrtastog tlocrta – pod od nabijene gline , čerpići( poslije drvo ) ,
krov na dvije vode . Pronađen je jedan objekt pun žita te se vjeruje da je to bio
silos . Ukop djece pomješan sa životinjskim kostima . O pokopima malo znamo :
bili su pokapani u zgrčrnom položaju , djeca su pokapana u posude , grupni
grobovi . Gospodarstvo : stočarstvo i poljuprivreda . Specijalna je keramika ; broj
fine keramike je veći od broja grubr keramike . Uglačana je boje idu od svijetle
prema tamnom – razlikuje se u ornamentici : kod grupe 1impresso poslije
slikanjebijelom bojom na tamnoj podlozi . U 3-4 fazi tamno slikanje na bijeloj
podlozi ( utjecaj Starčevačke kultugre ) ; motivi su geometrijski , od 3. faze
počinje se upotrebljavati motiv spirale . Posude su poluloptaste, loptaste . Oruđe
je slabo zastupljeno . Izdvaja se plastika : statue sa izduženim zašiljenim vratom
koje se sastoje od dvije polovice koje se onda spajaju ( kao u grčkoj ) , steatopigne
su, antropomorfne vaze GOURLEVO: značajni nalazi plastike – pronalazak
«adama» -značajan jer jer su muške figure rijetke . Prikazi lica – figura velike
majke – to je spoj modela kuće nad kojom stoji ženska osoba ( slične su
pronađene u Mađarima )
MAĐARI : viseće posude i tamno slikanje na svijetloj podlozi ( prisustvo-
mješanje Starčevačke kulture ) i motiv spirale
VRŠNIK ANZALBEGOVO I : paralelan sa predsesklom ,a II-IV=sesklo kultura
AnzalbegovoVršnik =Starčevo IIa u istom vremenu

ZAPADNA MAKEDONIJA VELUŠINA PORODIN


To je područje Pelagonije (oko Bitole) lokaliteti:Veluška tumba, Porodin
Faze I-IV
I i II su faze ranog N a III i IV srednjeg N
Naselja su na uzvisinama , višeslojna sa karakterom tella ali nisu tell tipa već se to
u Makedoniji naziva TUMBA odnosno tumbe ; a već su prirodno uzdignuti .
Kuće su četvrtaste , zid=kolci sa prućem spojeni ljepom ( bojano bijelom bojom ) ,
krov je na dvije vode . Slabo poznato oruđe .
Keramika : loptaste posude sa izdignutim vratom , kalotasti poklopci , prevladava
gruba keramika ( barbotin – impresso ukras ) kod fine = slikanje svijetom bojon
na tamnoj podlozi . Geometrijski motivi ( poslije motiv pješčanog sata )
Nalazi plastike : a) statuete sa izduženim vratom , shematizirano lice sa izraženim
nosom i b) steatopigne – ruke na trbuhu , zoomorfne – to su žrtvenici na 4 noge
( starčevo ) modeli kuća , krov na dvije vode .

ZELENIKOVO SKUPINA
Područje Skoplja . Jedno nalazište lokalitet SLATINA ( Zelenikovo II ) . Loptaste
posude – cilindričan vrat , novo su prošireni obodi , slabe kvalitete – sivo je
glačana , motivi sa kalenurama ( utječaj Vinče ) . Razne statue – steatopigne .
Lokalna varijanta Vinče ali nema crno glačane keramike te zato treba biti zasebna
.

fali 10.05.

10. 17. 05. 06.g.


SREDIŠNJI BALKAN – SRBIJA

Periodizacija
KASNI N.( 4500-3300) – VINČARSKA KULTURA ( VINČA A-B ,
VINČA- TORDOŠ I-II - drugi period ko Vinča A-B )

SREDNJI N –STARČEVAČKA KULTURA 5500-4500

RANI N – PROTO STARČEVAČKA KULTURA

Srbija i Trakija su bili most za B.I

PROTO STARČEVAČKA
Rasprostranjenost : područje Đerdavske klisure , S Srbija , Kosovo .
Važnija nalazišta : Lepenski Vir .Vlasac
Period PROTOSTARČEVO I-II – naselja su vezana uz rijeku na blagim su
padinama ; poluzemunice – pronađene su rupe za kolce – šator za nadzeni dio .
Ekonomija : zemljoradnja, silkglos ,pljevica žrvnjevi ( proso i pšenica ) . Poznata
im je samo svnja ; lov-ribolov.
Pokopi su slabo poznati : inhumacijski u zgrčrnim položaju sa malo priloga .
Malo litičke industrije još uvije postoji mezolitički utjecaj , veći broj sječiva .
Keramika: loptasti/poluloptasti oblici posuda , šire su na vrhu ( kod otvora ) pr.
Starčeva , gruba keramika dominira ; ukrašena je barbotinom ( prije pečenja sloj
razvodnjene gline ) . Fina keramika je monokrona ( crna/siva) . Njafinija je
slikana keramika bila na tamnom – linearni oblici .- što je prva faza Starčevačke
kulture .
Antropomorfne figure :stupaste su , sveje apstrakcija osim nosa , usta i kose ;
druga grupa su venere – crna kosa boginja iz Crne Vranjeve . Postoji i zoomorfna
plastika – naj je primjer kozorog .

STARČEVAČKA KULTURA
Srednji N ( dio je u ranom N ) . Na području Srbije, Kosova, Makedonija do
Skoplje kotline ( kao Mađari kod Skoplja ) do sjeverne Transilvanije , Mađarska,
Srijem i I Slavonija . Lokaliteti : Vučedol , Gornja Tuzla…
Na osnovi protostarčevačke kulture dolazi Starčevačka kultura cca. 5 tis. BC .
Bitna je jer je prva od jačih kultura koja se razvila sa širokim utjecajem . Naselja
su uz rijeke , kratkotrajna su jer je zemljoradnja slabo razvijena te se zemlja brzo
iscrpi te se zbog toga moraju stalno seliti . Kuće su zemunice i poluzemunice ,
nadzemne sa kvadratnom osnovom . Malo pokopa ; inhumacija – pokapani su u
zgrčenom položaju sa rukama ispod glave bez specijalne orjentacije , slabi prilozi
( rijetka pojava a ako i ima onda je to keramika ) . Gospodarstvo zemljoradnja i
stočarstvo , lov- ribolov . Kamena ind. – veliki br. Sječiva bez retuša . posebne su
SPATURE odnosno koštano oruđe slično žlici

PERIODIZACIJA

DRAGA GARAŠANIN STOJAN DIMITRIJEVIĆ


na osnovi jama i zemunica na osnovi keramike

FAZA III KASNO KLASIČNA FAZA


Spiraloid B
Spiraloid A

FAZA II b RANOKLASIČNA FAZA


FAZA II a Girlandoid
Linear B ( tamni linear )

FAZA I PRET KLASIČNA FAZA


Linear A ( bijeli linear )
Monokrom

Keramika : gruba ( najveći broj) , obična i fina . Gruba : barbotin , dominira tzv.
organizirani barbotin = ostaju plastične trake , impresso ( noktom i
pseudo=štipanjem ) . Malo uvezene keramike ( geometrijski oblici ) . Loptaste i
poluloptaste posude sa/bez naglašene stope . Obična keramika – dominira
monokrona ( glačana ) dobro polirana . Fina : dominira slikana keramika ,
linearni motivi bijelo slianje na tamnoj ( crnoj ) osnovi linearno ali i suprotno
linear B ( kose linije ) gilande – specijalni motiv bodljikave žice , polukrugovi ,
spiraloid A i B po cijeloj posudi + meandar u 2/3 boje ..)
I bosanska ( pojava meandra , starčevo 3 kraj kulture ) i južna Moravsko –
Kosovska varijanta ( monumentalna plastika i smečkasta boja ) Starčevačke
kulture
Plastika slična protustarčevu – stubaste figure apstraktno+stestopigni doljnji dio
i koničnim doljjim dijelom ( uvezeno iz starčeva ) .

VINČANSKA KULTURA
Područje Srbije , Kosova, Sjeverne Makedonije , Transilvanija Srijem, Bačka .
Lokaliteti: todoš, Vinča, Gornja Tuzla, Pločnik..
Regionalne varijante : Srbijanska(klasična) , Sjeverna bosna , Moravsko-
Kosovska .
Cca. 4500 Bcna Starčevačku kulturu dolaze utjecaji sa Istoka preko Trakije
( podunavlja) i Grčke ( Jadrana ) .cca. 4 tis. BC dosegla je veliko područje a traje
do 3800 BC kada počinje njezino opadanje – naselja se smanjuju , grade se zidine
, više se ne rade naselja uz rijeku već uz uzvisine što je očiti pokazatelj da je došlo
do nekog sukoba , veliki broj imporata i počinje primati a ne više širiti utjecaje .

PERIODIZACIJA

V. MILOJČIĆ M. GARAŠANIN

VINČA D1-2 ENEOLITSKE VINČA-PLOČNIK IIA-IB


VINČA C VINČA-PLOČNIK I
VINČA B1-2 NEOLITSKE FAZA - GRADAC
VINČA A - TORDOŠ
VINČA TURDAS II
VINČA TURDAS I

1908.g. je započelo istraživanje Vinče koja se nalazi na Dunavu blizu Beograda .


naselja tipa tell su samo u Si Bosni kao npr.Gornja Tuzla .
Vinča ima veliki kulturni sloj od 10,5m . Nastambe su poluzemunice i zemunice –
uz ranu fazu cca.4500BC kratko traje . Tipična N gradnja nadzemne : čerpići
nabijena glina …Nadzemne kuće su prvo imale jedan dio pa onda više SI-JZ samo
jedan ulaz , livelacija terena , podne grede, koristi se izolacija, pitosi se stavljaju u
zemlju , neke kuće imaju akrterij- bogat umjetnički i ekonomski život – kalotaste
peće, stol, stolice, ormari na zidu za suđe . Ekonomija zemljoradnja i stočarstvo –
dugo vremena su se zadržavali na jednom mjestu . Pokopi su skeletni u zgrčenom
obliku – grobnica s prilazom ima 9 ukopa ;a karakteristične su velike nekropole
tipa Moraša . Inceneracija- malo priloga .
TARTARIJA : grobna jama sa ukopom «šamana» ima 3 ploče sa prikazom lova,
piktografsko pismo ( ako ako bi bilo pismo bila bi senzacija jer je prvo Sumersko
pismo iz cca. 4000 BC ) + kosti spaljenih muškaraca , 26 idola kao kikladski i 2
Kikladska idola , nakit od spondilusa .Kremena ind. Slična kao Starčevačka ali
veliki broj prerađevina od oksidijana koji se uvozio iz Slovačke , glačane sjekire .
KERAMIKA specijalna je crno glačana – kanelure , bikonične forme ( Vičarske
amfore ) ; obično je ukrašavana sa žigosanjem , ubadanjem da se što više prekrije
površina posude s motivima ; u kasnijoj fazi postaje ne ukrašeno i prelazi se na
linearno-apstraktne motiveurezivanjem , prosopomorfni poklopci . PLASTIKA :
pronađen je velik broj primjeraka u kasnijoj fazi postaje apstraktnija –
naglašavanje pomoću ureza gubi se 3D stil – vezano uz lim odnosno metalne
predmete ( proizvode ) , bojanje . Figure sjede/stoje Lady of Vinča najbolji
primjer shematsko-apstraktnog urezivanja – naglašen je nos i oči pomoću
urezivanja , isto i muške figure ; hemafroditi . najviše je vezano uz kzltni karakter.
Najbolji primjer zoomorfne plastike je Hyde vaza sa karakterističnim Vinča
preplet ukrasom . Poseban je tzv. Vinča kruh od keramike/kamena sa urezima . U
2. faz Pločnika počinje slabiti.