You are on page 1of 14

P N E D E O IS E E F R S IE E IN R D S ÎN LA T LE IN C S T M LE O E T R T O U E C R E R Ş A R P B II M LD V A T A O IE E U LIC O OA

Nr . d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Familia Asteraceae Centraurea angelscui Grint. Albăstrea angelescu Specie critic periclitată (CR) Comunităţile pădurilor subaride de stejar pufos Degradarea pădurilor de stejar pufos Schimbarea regimului hidrotermic şi de lumină prin tăierea pădurilor Tăierea şi defrişarea arboretelor Respectarea regimului de protecţie; asigurarea condiţiilor favorabile de creştere Respectarea strictă a regimului de rezervaţii Respectarea strictă a regimului de protecţie; protecţia locurilor de creştere Evidenţierea locurilor noi de creştere; controlul permanent al stării populaţiei Respectarea strictă a regimului de protecţie Protecţia locurilor de creştere; protejarea arborilor în timpul efectuării lucrărilor de îngrijire a pădurilor Respectarea regimului de protecţie; controlul asupra stării populaţiei Factorii limitativi Măsurile de protecţie

1.

2.

Centraurea thirkei Sch Brp. Albăstrea thirche

Specie critic periclitată (CR)

Pădurile aride de stejar pufos

3.

Doronicum Hungaricum Reichenb. Fii. Iarba ciutei

Fitocenozele pădurilor de gorun cu Specie tei, frasin şi scumpie; vulnerabilă stejăretele de stejar (VU) pufos şi stejar pedunculat cu mesteacăn şi cireş Familia Berberidacee Specie critic periclitată (CR) Stejăretele cu stejar pufos şi pedunculat Familia Betulacee

4.

Gimnospermium odessanum (DC) Takht. Gimnospermiu de Odesa

Valorificarea terenurilor şi colectarea florilor pentru buchete Schimbarea regimului hidrologic al r. Prut prin lucrări de ameliorare Modificarea regimului hidrologic a luncii r. Prut prin construirea barajului Stînca - Costeşti Tăierea cărpiniţei în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor

5.

Alnus glutinosa (L) Gaertn. Arin negru

Specie periclitată (EN)

Locurile umede din luncile rîurilor; zăvoaie cu plop, salcie şi stejar

6.

Alnus incana (L) Moench. Arin alb

Specie critic periclitată (CR)

Pădurile de luncă de salcie şi plop; staţiuni cu umeditate excesivă

7.

Carpinus orientalis Mill. Cărpiniţă

Specie periclitată (EN)

Asociaţiile de cărpiniţă de pe pante

Familia Boraginacee

Rindera umbellata (Waldst. 10 . colectarea plantelor Colectarea plantelor în perioada înfloririi şi fructificării Afectarea biotopurilor. Dentaria quinquetal a Bieb. interzicerea colectării florilor. Rărirea excesivă a arboretelor. pădurile de luncă Familia Fabacee 14 . monitorizarea stării populaţiilor Protecţiea locurilor de creştere. Lunaria rediviva L. Lunaria annua L. 16 .Nr . d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie Identificarea sectoarelor unde s-a mai păstrat specia. terenuri despădurite. Zăvăcustă Specie vulnerabilă (VU) Poienile pădurilor de stejar pufos. Clopoţel pentafoliat Specie periclitată (EN) Pădurile reavene umbroase de gorun cu fag. Lopăţea Specie periclitată (EN) 13 . gorun cu fag şi carpen cu tei. păduri subaride de gorun cu scumpie Asociaţiile de păduri reavene de fag şi stejărete cu paltin şi carpen Familia Celastracee 11 . frasin. controlul stării populaţiilor Protecţiea locurilor de creştere. controlul stării populaţiilor Respectarea regimului de rezervaţie. cultivarea pe scară largă Respectarea regimului de protecţie. crearea ariilor naturale protejate Respectarea regimului de protecţie în locurile de creştere. colectarea florilor Tăierea pădurilor. Et.) Buinge Rinderă umbelată Specie critic periclitată (CR) Lizierele în fitocenozele pădurilor aride şi subaride Desţelenirea terenurilor de stepă şi liziere Familia Brasicaceae Dentaria glandulosa (Waldst. colectarea plantelor Distrugerea locurilor de creştere. protecţia 8. controlul stării populaţiilor Evidenţierea şi protecţiea locurilor noi de creştere. mai rar pe versanţii calcaroşi 15 . Coşaci pubiflori Coronilla elegans Pane Coronişte elegantă Specie vulnerabilă (VU) Specie vulnerabilă (VU) Pantele de stepă a poienilor pădurilor de stejar pufos. Et. Pana zburătorului Specie vulnerabilă (VU) 12 . Astragalus pubiflorus DC. Astragalus dasianthus Pali. interzicerea colectării Respectarea regimului de protecţie în locurile de creştere Respectarea strictă a regimului de protecţie. Kit.) Clopoţel glandulos Specie vulnerabilă (VU) Asociaţiile pădurilor reavene umbroase de gorun cu fag. paltin şi carpen Asociaţiile de păduri reavene de fag. colectarea plantelor Distrugerea biotopurilor în urma defrişării pădurilor 9. paltin şi carpen Nişa ecologică limitată. Euonymus nana Bieb. drenajul luncilor rîurilor Distrugerea locurilor de creştere. rărirea excesivă a arboretelor păşunatul. straturile pietroase Fitocenozele pădurilor reavene 2 . Vonicer pitic Specie vulnerabilă (VU) Pădurile reavene cu paltin şi carpen. colectarea florilor Nişa ecologică limitată. Kit.

Genistella sagittalis (L) Gams Grozamă Specie critic periclitată (CR) Marginea unei păduri reavene de gorun cu carpen Poienile şi lizierile pădurilor în asociaţiile de stejar cu cireş 18 .Nr . Familia Ramnacee Asociaţiile pădurilor de gorun. Et. monitorizarea stării populaţiilor 17 . Bujor-de-pădure Specie critic periclitată (CR) Lucrările neadecvate în păduri. cultivarea pe scară largă Luarea sub protecţie a locurilor de creştere. cositul. Kit. precum şi prin tufărişuri 22 . luarea sub protecţie a locurilor de creştere Luarea sub protecţie a tuturor locurilor de creştere Respectarea regimului de protecţie a speciei Luarea sub protecţie a 23 . d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie locurilor de creştere Protecţia locurilor de creştere. Kit Verigariu Specie critic periclitată (CR) Respectarea strictă a regimului de protecţie. controlul stării populaţiilor Respectarea regimului de protecţie. 25 . Nemţişor fimrat Hepatica nobilis Mill Popîlnic Pulsatilla grandis Wend Familia Ranunculacee Poienile şi lizierele Specie critic subaride de stejar periclitată pufos şi de gorun cu (CR) tei şi frasin Specie vulnerabilă (VU) Specie vulnerabilă Pădurile umbroase din văgăunile umede Poienile din asociaţiile pădurilor 24 . păşunatul Condiţiile nefavorabile de limită a arealului Familia Lamiaceae 19 . Elphinium fissum Waldst. Sugătoare Specie critic periclitată (CR) Fitocenozele pădurilor tinere de fag şi de gorun cu fag Secetele din timpul verii Familia Peoniacee Comunităţile pădurilor subaride de stejar pufos. monitorizarea locurilor de creştere Respectarea strictă a regimului de protecţie. mai rar de gorun sub coronamentul arborilor 21 . păşunatul şi cositul. extragerea pietrei pentru construcţii Valorificarea terenurilior. vecinătate cu suprafeţele cultivate Numărul limitat al locurilor de creştere. Et. Dumbravnic Specie critic periclitată (CR) Învelişul ierbos de sub coronamentul pădurilor de gorun Familia Monotropacee 20 . Trifoi panonian Specie vulnerabilă (VU) Condiţiile de limită a arealului. Melittis sarmatica Klok. păşunatul. exploatarea carierelor Schimbarea condiţiilor de creştere a speciei Tăierea pădurilor. cositul. 3 . Trifolium pannonicum lacg. colectarea plantelor cu tot cu rădăcini Lucrările de îngrijire şi de tăiere a pădurilor. cultivare în colecţiile Grădinii Botanice Respectarea regimului de protecţie. Hypopitys monotropa Crantz. Rhamnus tinctoria Waldst. Peonia peregrina Mill. mai rar în cele de stejar.

Sorbus domestica L. regenerarea naturală insuficientă Creşterea la limita arealului. numărul redus de plante mature. Scopolia carniolica Jacg. monitorizarea stării arborilor Luarea sub protecţie a locurilor cunoscute de creştere. . tei şi frasin. cultivarea speciei. scoaterea 31 . creşterea în subarboret Tăierile pădurilor 27 . Mălin comun Specie periclitată (EN) Asociaţiile zăvoaielor de salcie şi de plop. Dictamnus Gymnostylis Stev. Păducel pentagin Specie critic periclitată (CR) Asociaţiile pădurilor reavene de gorun. Kit. Et.Nr . activitatea antropică Interzicerea tăierii în timpul lucrărilor silvice. cultivarea plantelor pe scară largă Protecţiea locurilor de creştere. colectarea florilor Activitatea antropică. Păr de Dobrogea Specie periclitată (EN) Asociaţiile pădurilor subaride de stejar pufos 29 . a pădurilor aride de stejar pufos Modificarea regimului de iluminare. Frăsinel gimnostel Specie periclitată (EN) Asociaţiile pădurilor de stejar pufos. Crataegus pentagyna Waldest. colectarea plantelor Adaptarea la anumite locuri de creştere. cultivarea în spaţiile verzi 28 . Pyrus elaegrifolia Pall. d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi colectarea florilor. controlul stării populaţiilor Luarea sub protecţie a locurilor de creştere. de gorun printre arbuşti Tăierea arboretului Familia Scrofulariacee Specie critic periclitată (CR) Asociaţiile pădurilor reavene de gorun cu tei şi frasin pe soluri cenuşii. Padus avium Mill. Untulică Specie vulnerabilă (VU) Familia Solonacee Asociaţiile pădurilor reavene de fag şi gorun cu carpen. Scoruş Specie periclitată (EN) Asociaţiile de gorun. evidenţierea noilor locuri de creştere Respectarea regimului de protecţie şi interzicerea Familia Rutacee 30 . de stejar cu 4 . colectarea plantelor cu tot cu rădăcini Măsurile de protecţie locurilor de creştere. fitocenozele cu tei şi frasin Luarea sub protecţie a locurilor de creştere. organizarea activităţilor de introducere în condiţiile ex-situ Dediţel mare (VU) aride de stejar pufos Familia Rosacee 26 . Digitalis lanata Ehrts Degetar lînos 32 . distrugerea plantelor în timpul lucrărilor silvice. pădurile de stejar cu paltin şi carpen Amplitudinea ecologică limitată. interzicerea tăierii arborilor Respectarea regimului de protecţie.

d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi rizomilor din sol Măsurile de protecţie colectării rizomilor 33 . păşunatul Respectarea regimului de protecţie în cadrul ariilor naturale protejate de stat Evidenţierea locurilor de creştere şi instituirea ocrotirii lor Respectarea regimului de protecţie în locurile de creştere. Dalphne mezereum Tulichină paltin şi carpen pe soluri brune. Gmel Viţa de pădure Specie periclitată (EN) Pădurile de luncă inundabile şi plopişurile cu salcie.Nr . Ghiocel bogat Specie periclitată (EN) 5 . îndeosebi de stejar pufos Pădurile reavene de gorun. îndeosebi cele cu tei şi frasin. Vitis sylvestris ec. Galanthus plicatus Bieb. tufărişurile Colectarea plantelor cu tot cu bulbi Schimbarea condiţiilor de creştere prin dereglarea regimului hidrologic 39 . regenerarea naturală slabă Respectarea strictă a regimului de rezervaţie 34 . Galanthus nivalis L. Liliopside Familia Aliacee Fitocenozele pădurilor reavene şi Specie aride de gorun cu tei. evidenţierea unor noi locuri de creştere şi protecţia lor 35 . Ghiocel plicat Specie vulnerabilă (VU) Pădurile reavene de gorun cu tei şi frasin. periclitată frasin. luncile. pe (CR) malurile rîpelor adînci. Ghiocel elvez Distrugerea locurilor de creştere. mai rar de stejar şi tufărişuri Defrişarea pădurilor. colectarea plantelor 37 . colectarea florilor Gospodărirea neadecvată a p ă durilor. schimbarea regimului hidrologic în luncile inundabile. Nectaroscordum bulgaricum Janka Ceapă bulgărească Angiosperme. carpen. Sil. lizierele. controlul asupra stării populaţiilor Respectarea regimului de protecţie. pe pantele cu alunecări de teren Familia Vitacee Tăierea arboretelor de pe alunecări de teren. Leucojum aestivum L. pe soluri aluviale Respectarea regimului de protecţie. eroziunea de suprafaţă Reducerea suprafeţei pădurilor de luncă. evidenţierea noilor locuri de creştere 36 . evidenţierea unor noi locuri de creştere Respectarea regimului de protecţie. Ghiocel nival Specie vulnerabilă (VU) 38 . (EN) scumpie şi cele de stejar pufos Familia Amarilidacee Specie critic periclitată (CR) Pădurile luminoase. Galanthus elwesii Hook. cenuşii şi cenuşii închise Familia Timelacee Fitocenozele pădurilor reavene de gorun cu fag şi Specie critic carpen. vegetează în liziere Pădurile de luncă de plop alb. de stejar cu periclitată paltin şi carpen. protejarea în timpul lucrărilor silvice. depresiunile cu umiditate sporită.

introducerea în cultură Luarea sub protecţie a noilor locuri de creştere. controlul stării populaţiilor. Colchicum triphllum G. Lalea pestriţă Familia Iridacee Lizierele şi fîşiile create în urma Specie critic tăierilor de pădure. Ornithogalum amphibolum Zahar. Schult fii. mai rar în plantaţiile forestiere din sudul ţării Familia Convalariacee 41 . Kit. Schmidt. Schult. Sternbergia colchiciflora Waldst et. Ornithogalum oreoides Zahar. Brînduşă fomin Aratul locurilor de creştere. precum şi vulnerabilă celor de luncă. Săbiuţă imbricată 45 . Maianthemum bifolim (L) F. cultivarea pe scară largă Protecţia speciei în toate locurile de creştere 46 . W. Luşcă de munte Specie periclitată (EN) Poienile cu vegetaţie de stepă şi lizierele subaride de stejar pufos Gradul înalt de valorificare a terenurilor 44 . zăvoaiele de sălcişuri din lunca Prutului Familia Liliacee Asociaţiile pădurilor subaride şi pădurilor Specie reavene. colectarea plantelor cu bulbi Distrugerea locurilor de creştere prin tăierea pădurilor Măsurile de protecţie Protecţia locurilor de creştere. Fritillaria meleagroides Patrin ex. Lăcrimiţă bifolie Specie critic periclitată (CR) Sub coronamentul pădurilor de gorun cu carpen pe soluri cenuşii Familia Hiacintacee 42 . păşunatul intensiv. colectarea florilor cu tot cu bulbi Aratul pantelor. Luşcă ambiguă Specie periclitată (EN) Poienile cu vegetaţie de stepă ale pădurilor subaride cu stejar pufos Distrugerea locurilor de creştere 43 . Colchicum fominii Bordz. sub (VU) coronamentul arboretului rărit Familia Melantiacee Specie periclitată (EN) În perdelele forestiere de protecţie Poienile pădurilor de stejar pufos şi pantele transformate în stepă Familia Orhidacee Valorificarea terenurilor Luarea sub protecţie a locurilor de creştere Colectarea florilor şi scoaterea bulbilor Controlul asupra respectării regimului de protecţie Intensificarea controlului asupra stării populaţiilor. Ghiocel de toamnă Specie periclitată (EN) Poienile pădurilor de stejar pufos. controlul stării populaţiilor Intensificarea controlului asupra respectării regimului de protecţie Intensificarea controlului asupra respectării regimului de protecţie şi stării populaţiilor 40 . Kunze Brînduşă trifilă Specie periclitată (EN) 6 . d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Distrugerea habitatelor prin lucrări de gospodărire a pădurilor. et. colectarea florilor 47 . periclitată asociaţiile de stejar (CR) cu mesteacăn. Glandiobus imbricatus L.Nr .

de stejar cu mesteacăn şi cireş Comunităţile pădurilor tinere de gorun cu fag. Căpşuniţă grandifloră Cephalanthera longifolia (L) Fritsch Căpşuniţă longifolie Statutul Habitatul Fitocenozele pădurilor tinere de fag. gorun cu tei şi frasin. frasin şi carpen. evidenţierea noilor locuri de creştere Luarea sub protecţie a locurilor cunoscute de creştere a speciei şi 51 . Denumirea speciei Cephalanthera damasonium (Mill. poiene Tăierea pădurilor. d/ o 48 . de gorun cu fag şi carpen. Poroinic purpuriu Specie periclitată (EN Defrişarea pădurilor. Mlăştiniţă palustră Specie vulnerabilă (VU) Fitocenozele de luncă Valorificarea fîneţelor. deseori în amestec cu plop Factorii limitativi Defrişarea pădurilor. Orchis purpurea Huds. de gorun cu carpen şi de gorun cu tei şi frasin Valorificarea luncilor. Orchis palustris Jacg. Poroinic palustru Specie periclitată (EN) Fitocenozele umede de graminee din văile rîuleţelor înconjurate de gorun cu fag şi carpen Luminişurile fitocenozelor din pădurile tinere de gorun cu fag. păşunatul 56 . colectarea plantelor 52 . gorun cu carpen. Cypripedium calcedus L. controlul stării populaţiilor Evidenţierea şi protecţia noilor locuri de creştere. carpen. Mlăştiniţă purpurie Specie critic periclitată (CR) Fitocenozele pădurilor de gorun cu fag. colectarea plantelor 7 . Epipactus purpurata Smith. cele de stejar. distrugerea locurilor de creştere 54 . Rich Căpşuniţă roşie Specie critic periclitată (CR) Luarea sub protecţie a tuturor locurilor de creştere Protecţia plantelor în locurile de creştere. controlul stării populaţiilor Păstrarea vegetaţiei de luncă în toate locurile de creştere.Nr . interzicerea colectării plantelor. Epipactis palustris (L) Crantz. terenurile defrişate Fitocenozele pădurilor reavene de gorun cu fag şi gorun cu carpen. terenuri defrişate Comunităţile pădurilor reavene de gorun cu fag. Papucul doamnei Specie critic periclitată (CR) Distrugerea locurilor de creştere. construcţia drumurilor. controlul stării populaţiilor Respectarea regimului de arie protejată Evidenţierea locurilor noi de creştere. Orchis morio L.) Druce. colectarea plantelor Tăierea pădurilor. Specie vulnerabilă (VU) Protecţia locurilor de creştere 50 . stejar cu paltin şi carpen. distrugerea biotopurilor Măsurile de protecţie Protecţia locurilor de creştere Specie vulnerabilă (VU) 49 . păşunatul 53 . colectarea plantelor Tăierea pădurilor. Untul vacii Specie periclitată (EN) Defrişarea pădurilor 55 . de stejar cu paltin şi carpen. stejar cu mesteacăn şi cireş Păduri de stejar. Cephalanthera rubra (L). gorun cu tei.

uscarea stejarului Degradarea structurii fitocenozelor de pădure. Gimnocarpium fericoiden Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) H. interzicerea colectării plantelor. creşte sub coronament în rîpi umede Tăierea pădurilor. d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie cultivarea ei Familia Poacee 57 . Ferigă cartuziană Polystichum acculeatum (L) Roth Creasta cocoşului Fitocenozele pădurilor de stejar cu mesteacăn (în nordul ţării) şi pădurilor de gorun cu fag. colectarea plantelor Respectarea regimului de protecţie. interzicerea colectării plantelor 59 . Specie periclitată (EN) 63 . plantarea în poieni a culturilor silvice. Gimnocarpium ferigoiden Specie critic periclitată (CR) În depresiunile şi rîpile umede din pădurile de stejar cu carpen Dereglarea condiţiilor în locurile de creştere Distrugerea locurilor de creştere prin gospodărirea neadecvată a pădurilor Afectarea habitatelor în rezultatul gospodăririi neadecvate a pădurilor. Pteropside Familia Aspleniacee 58 . controlul stării populaţiilor Pteridofite. colectarea plantelor 61 . exploatarea carierelor Protecţia locurilor de creştere.P. Specie periclitată (EN) 8 . intensificarea controlului asupra stării populaţiilor Crearea regimului de protecţie în toate locurile de creştere a speciei Crearea unei rezervaţii naturale. păstrarea fitocenozelor silvice şi a locurilor de creştere Protecţia locurilor de creştere. Specie critic periclitată (CR) Fitocenozele pădurilor de stîncă. creşte sub coronamentul arboretelor Fitocenozele pădurilor de gorun cu fag şi pădurile de stîncă. păstrarea 62 .)Newm. rîpile adînci şi versanţii abrupţi şi stîncoşi împăduriţi Protecţia plantei în judeţul Edineţ unde pericolul dispariţiei este mai mare Luarea sub protecţie a tuturor locurilor de creştere. Athirium filix – femina (L) Roth Spinarea lupului Specie vulnerabilă (VU) 60 . Phyllitis scolopendrium (L) Newm Năvalnic Specie periclitată (EN) Luminişurile din pădurile de stîncă. Sadină Specie vulnerabilă (VU) Poienile pădurilor de stejar pufos Tăierea pădurilor de stejar pufos. creşterea pe stînci.Nr . comunităţile silvice de gorun cu carpen Familia Driopteridacee Dryopteris carthusiana (Vili. păşunatul Valorificarea teritoriilor. Gymnocarpium dryopteris (L) Newm. construirea drumurilor. Fuchus. Crysopogon gryllus (L) Trin. pe fisuri împreună cu muşchi şi ferige Familia Atriacee Asociaţiile pădurilor de gorun cu fag şi a celor de stejăret de stîncă.

Dicranum polisetum Sm. asigurarea stabilităţii ecologice în 9 . vegetează pe Specie soluri umede în vulnerabilă asociaţiile pădurilor (VU) de plop. Thelypteris palustris Schott Ferigă palustră 66 . carpen Păstrarea vegetaţiei forestiere în locurile de creştere 69 . în fitocenozele pădurilor de stejar Respectarea regimului de protecţie a speciei. Dicranum poliset. stufărişurile de pe malurile lacurilor Briofite. sub coronamentul pădurilor reavene de gorun cu carpen Luarea sub protecţie a locurilor de creştere. sectoarele Specie mlăştinoase şi periclitată umede din pădurile (EN) de fag cu carpen. carpen şi gorun cu carpen Specie vulnerabilă (VU) Pe sol umed. Briopside Familia Brahitacee Fîneţele mlăştinoase. drenarea în locul de creştere a plantei Valorificarea terenurilor şi rîuleţelor Protecţia tuturor locurilor de creştere 67 . prevenirea eroziunii solului Luarea sub protecţie a locurilor de creştere a speciei 64 .Mohr Climacium dendroideu Specie periclitată (EN) Vegetează pe sol umed în asociaţiile pădurilor reavene de stejar cu mesteacăn. de stejar cu paltin.Nr . Climacium dendroides (Hedw)Web. Ophioglossum Vulgatum (L) Limba şarpelui Specie critic periclitată (CR) Defrişarea pădurilor 65 . Specie vulnerabilă (VU) Familia Dicranacee Creştere pe sol umed în baza tulpinii arborilor. Calliergonella cuspidata (Hedw) Loeske Caliergonelă cuspidata Familia Telipteridacee Luncile umede. Cirriphyllum piliferum (Hedw) Graut Cirifilum pilifer Învelişul ierbos înalt şi des care împiedică răspîndirea germenilor Condiţiile ecologice extremale. în asociaţiile pădurilor de stejar cu cireş Cositul. numărul limitat de micronişe cu condiţii favorabile pentru dezvoltarea speciei. d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie condiţiilor ecologice Familia Ofioglosacee Locurile umede din vîlcele. malurile izvoarelor şi rîpelor. distrugerea fitocenozelor naturale Condiţiile ecologice extremale Respectarea regimului de protecţie Familia Climaciacee 68 . paltin.et. evidenţierea unor noi locuri.

în (EN) fitocenozele pădurilor reavene de gorun cu fag Familia Ritidiacee Specie Pe sol şi pe coaja periclitată arborilor la baza (EN) tulpinii din comunităţile 10 . Pleurozium şreber Specie periclitată (EN) În fitocenozele pădurilor reavene de stejar cu mesteacăn şi ale celor de gorun cu fag Lipsa condiţiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea plantelor Familia Hilocomiacee Hylocomium splendens B. păstrarea condiţiilor ecologice în toate locurile de creştere. de gorun cu fag şi de gorun cu carpen. Hilocomium splendid Specie periclitată (EN) Vegetează în fitocenozele pădurilor reavene de gorun cu fag şi de gorun cu carpen Familia Neckeracee Creşte pe coaja de la baza tulpinii arborilor de carpen. Pleurozium schreberi (Bride) Lindb. stejar în fitocenozele pădurilor reavene de stejar cu paltin şi carpen. Nekera penată 75 . foarte rar. mai rar în subarboret Condiţiile ecologice nefavorabile pentru dezvoltarea plantelor. distrugerea fitocenozelor naturale Condiţiile ecologice extremale pentru dezvoltarea populaţiilor Condiţiile ecologice nefavorabile pentru Respectarea regimului de protecţie a speciei.S. în asociaţiile pădurilor aride de stejar Familia Entodontacee Amplitudinea ecologică limitată. 73 .S.G. asigurarea stabilităţii condiţiilor ecologice în locurile de creştere Păstrarea condiţiilor ecologice şi a vegetaţiei în cadrul căreia creşte specia Luarea sub protecţie a biotopurilor cunoscute Lipsa condiţiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea populaţiei Luarea sub protecţie a locurilor de creştere 72 . Homalia trichomanoides B. Nekera penata Hedw. Homalie trihomonoidă Specie vulnerabilă (VU) 74 . Dicranum Scoparium Hedw. distrugerea fitocenozelor silvice naturale 71 . d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie locurile de creştere Respectarea regimului de protecţie a speciei. fag. asigurarea stabilităţii ecologice a locurilor de creştere Respectarea strictă a regimului de protecţie. de gorun cu carpen. Dicranum paniculiform Vegetează pe sol şi pe coaja arborilor la baza tulpinei în Specie fitocenozele pădurilor vulnerabilă reavene de stejar cu (VU) mesteacăn. fag.G. controlul asupra stării plantaţiilor înregistrate 70 .Nr . Rhytiadelphus triquetrus (Hedw) Warnet Ritidiadelf trimuchiat Creşte pe coaja arborilor în Specie comunităţile periclitată pădurilor de luncă.

W. controlul asupra stării populaţiei Respectarea regimului de protecţie a speciei. Et. controlul asupra stării populaţiilor înregistrate Controlul asupra stării populaţiilor. Specie glădiţă. Peltigera Canina (L) Willd Pătlagină canină 80 . Duby) C. Culb Cetrelie cetraridă 78 . porumbar. Romalina forinacee (L) Ach. vulnerabilă arţar tătăresc. Platismatia glauca (L) C. Pseudokernia furturacea (L) Joph Pseudokernie decoraticoasă pădurilor reavene de gorun cu fag şi de gorun cu carpen. Culb Platismatie albăstruie Specie vulnerabilă (VU) Familia Peltigeracee Specie vulnerabilă (VU) Pe sol în asociaţiile pădurilor reavene de gorun cu carpen şi ale celor aride de stîncă. tăierea pădurilor Condiţiile ecologice nefavorabile în locurile de creştere a plantei Lipsa condiţiilor ecologice favorabile dezvoltării speciei Condiţiile nefavorabile în locurile de creştere a plantei Respectarea regimului de protecţie a speciei şi supravegherea stării populaţiilor înregistrate Luarea sub protecţie a locurilor de creştere a speciei. Ascolichene Familia Hipogimniacee Creşte pe coaja arborilor de stejar. d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie 76 . creşte pe coaja de la baza tulpinii stejarului Pe coaja de la baza tulpinii în fitocenozele pădurilor de stejar cu mesteacăn şi cireş dezvoltarea populaţiei Condiţiile ecologice nefavorabile. Et. Romalina fastigiata Ach.Nr . precum şi în pădurile de luncă Lichenofite. mai frecvent în partea de mijloc şi inferioară a tulpinii Specie critic Pe coaja arborilor de periclitată frasin din păduri de (CR) gorun cu fag Dereglarea structurii arboretului ca rezultat al lucrărilor de gospodărire a pădurilor Nu sînt cunoscuţi Protecţia tuturor locurilor de creştere Respectarea regimului de protecţie a 11 . Culb. evidenţierea unor noi locuri de creştere şi luarea lor sub protecţie 77 . mesteacăn. cireş. 79 . pe coaja (VU) stejarului. Paltigera Polydactyla (Neck) Hoffin. Et W. Cetrelia cetraroides (Deb. se (VU) întîlneşte izolat în păduri de diferite tipuri Familia Parmeliacee Specie periclitată (EN) Asociaţiile pădurilor de stejar cu cireş. Romalină fastigiată Familia Ramalinacee Asociaţiile pădurilor de gorun cu tei şi frasin Specie şi celor de stejar vulnerabilă pufos. Culb. Romalina farinoză 82 . Pătlagină farinoză Specie periclitată (EN) Pe sol în asociaţiile pădurilor de stejar cu cireş 81 . controlul asupra stării populaţiei înregistrate Protecţia locurilor de creştere a speciei. degradarea structurii naturale a comunităţilor Condiţiile ecologice nefavorabile în locurile de creştere.

Romalina polinară 85 . Romalina de frasin 84 . tei şi frasin Familia Usneacee Asociaţiile diferitor Specie tipuri de păduri. d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie speciei. de gorun cu vulnerabilă carpen şi celor de cu (VU) stejar pufos pe coaja arborilor de stejar. Usneea hirta (L) Wigg. Amanita solitaria (FR) Secr. 89 . Basodiomice Familia Amanitacee Lucrările de îngrijire a pădurilor ce duc la dereglarea structurii arboretului Protecţia locurilor de creştere a speciei Influenţa antropogenă.) Hook. Romalina fraxineea (L) Ach. frasinului Fitocenozele diferitor tipuri de pădure de stejar cu paltin şi Specie carpen. controlul asupra stării populaţiei 83 . tăierea simbiontului micorizelorplopul tremurător Protecţia locurilor de creştere a speciei 86 . Amanita muscaria (Fr. Amanită solitară Specie vulnerabilă (VU) Pădurile aride şi reavene. îndeosebi în asociaţiile pădurilor aride Respectarea regimului de protecţie a speciei. 90 Boletus aereus Fr. Hrib arămiu Phylloporeus rhodoxantus (Schn) Bres Filopor roz galben Clavaria delphus Specie vulnerabilă (VU) Specie vulnerabilă (VU) Specie Comunităţile pădurilor de gorun cu carpen Asociaţiile pădurilor de gorun cu fag Tăierea pădurilor Recoltarea în masă a ciupercilor de către populaţie Tăierea Familia Clavariacee Sub coronamentul 12 . periclitată locurile bine (EN) iluminate.Nr . protecţia locurilor de creştere Înrăutăţirea condiţiilor ecologice în locurile de creştere Distrugerea şi transformarea biotopurilor. Amanită de munte Specie vulnerabilă (VU) Sub coronamentul arborilor din pădurile reavene de stejar Protecţia locului de creştere a speciei 87 . arboretele rare şi lizierele Micofite. de gorun cu Specie carpen. uneori plantaţiile forestiere de foioase Nu sînt cunoscuţi Instituirea unui regim de protecţie care ar exclude afectarea condiţiilor de viaţă în locurile de creştere a speciei Organizarea ocrotirii locurilor de creştere a speciei Controlul asupra stării populaţiilor înregistrate Controlul asupra Boletus Aereus Fr 88 . mai frecvent pe coaja stejarului. Romalina polynaria Ach. de gorun cu vulnerabilă tei şi frasin şi aride (VU) de gorun cu cărpiniţă şi de stejar pufos. Usnee rigidă Fitocenozele pădurilor reavene de stejar cu paltin şi carpen.

Mutinus caninus Fr. Mutin canin Specie vulnerabilă (VU) Distrugerea locurilor de creştere 92 . care ar exclude degradarea condiţiilor de viaţă în locurile de creştere a speciei 91 . în proces de putrefacţie Factorii limitativi arboretului Măsurile de protecţie stării populaţiei înregistrate Instituirea unui regim de protecţie. Nu sînt cunoscuţi Protecţia locurilor de creştere a speciei 13 .) Dank. Ap. Familia Higroforacee Sub coronamentul arborilor din Specie asociaţiile pădurilor periclitată de stejar cu paltin şi (EN) carpen.Nr . Kalchbr) Urbn. Hygrophorus mesotephrus Berk et Br. Higrofor mesotefru Hypholoma thrausta (Schutz. de gorun cu fag Familia Strofariacee Specie periclitată (EN) Asociaţiile pădurilor de stejar cu paltin şi carpen Nu sînt cunoscuţi Protecţia speciei 93 . Hifolomă traustă. d/ o Denumirea speciei pistillaris (Fr. Clavaridelf pistilar Statutul vulnerabilă (VU) Habitatul arborilor. fitocenozele pădurilor de gorun cu fag Familia Falacee Fitocenozele pădurilor de gorun cu tei şi frasin sub coronamentul arborilor în biotopurile cu stratul de litieră profund.

14 .