You are on page 1of 14

P N E D E O IS E E F R S IE E IN R D S ÎN LA T LE IN C S T M LE O E T R T O U E C R E R Ş A R P B II M LD V A T A O IE E U LIC O OA

Nr . d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Familia Asteraceae Centraurea angelscui Grint. Albăstrea angelescu Specie critic periclitată (CR) Comunităţile pădurilor subaride de stejar pufos Degradarea pădurilor de stejar pufos Schimbarea regimului hidrotermic şi de lumină prin tăierea pădurilor Tăierea şi defrişarea arboretelor Respectarea regimului de protecţie; asigurarea condiţiilor favorabile de creştere Respectarea strictă a regimului de rezervaţii Respectarea strictă a regimului de protecţie; protecţia locurilor de creştere Evidenţierea locurilor noi de creştere; controlul permanent al stării populaţiei Respectarea strictă a regimului de protecţie Protecţia locurilor de creştere; protejarea arborilor în timpul efectuării lucrărilor de îngrijire a pădurilor Respectarea regimului de protecţie; controlul asupra stării populaţiei Factorii limitativi Măsurile de protecţie

1.

2.

Centraurea thirkei Sch Brp. Albăstrea thirche

Specie critic periclitată (CR)

Pădurile aride de stejar pufos

3.

Doronicum Hungaricum Reichenb. Fii. Iarba ciutei

Fitocenozele pădurilor de gorun cu Specie tei, frasin şi scumpie; vulnerabilă stejăretele de stejar (VU) pufos şi stejar pedunculat cu mesteacăn şi cireş Familia Berberidacee Specie critic periclitată (CR) Stejăretele cu stejar pufos şi pedunculat Familia Betulacee

4.

Gimnospermium odessanum (DC) Takht. Gimnospermiu de Odesa

Valorificarea terenurilor şi colectarea florilor pentru buchete Schimbarea regimului hidrologic al r. Prut prin lucrări de ameliorare Modificarea regimului hidrologic a luncii r. Prut prin construirea barajului Stînca - Costeşti Tăierea cărpiniţei în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor

5.

Alnus glutinosa (L) Gaertn. Arin negru

Specie periclitată (EN)

Locurile umede din luncile rîurilor; zăvoaie cu plop, salcie şi stejar

6.

Alnus incana (L) Moench. Arin alb

Specie critic periclitată (CR)

Pădurile de luncă de salcie şi plop; staţiuni cu umeditate excesivă

7.

Carpinus orientalis Mill. Cărpiniţă

Specie periclitată (EN)

Asociaţiile de cărpiniţă de pe pante

Familia Boraginacee

Dentaria quinquetal a Bieb. cultivarea pe scară largă Respectarea regimului de protecţie. Et. Euonymus nana Bieb. 16 .Nr . paltin şi carpen Asociaţiile de păduri reavene de fag. Astragalus dasianthus Pali. interzicerea colectării florilor.) Buinge Rinderă umbelată Specie critic periclitată (CR) Lizierele în fitocenozele pădurilor aride şi subaride Desţelenirea terenurilor de stepă şi liziere Familia Brasicaceae Dentaria glandulosa (Waldst. controlul stării populaţiilor Protecţiea locurilor de creştere. colectarea florilor Nişa ecologică limitată. d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie Identificarea sectoarelor unde s-a mai păstrat specia. interzicerea colectării Respectarea regimului de protecţie în locurile de creştere Respectarea strictă a regimului de protecţie. colectarea plantelor Distrugerea locurilor de creştere. monitorizarea stării populaţiilor Protecţiea locurilor de creştere. Et. Lopăţea Specie periclitată (EN) 13 . colectarea plantelor Distrugerea biotopurilor în urma defrişării pădurilor 9. Zăvăcustă Specie vulnerabilă (VU) Poienile pădurilor de stejar pufos. Rărirea excesivă a arboretelor. paltin şi carpen Nişa ecologică limitată. drenajul luncilor rîurilor Distrugerea locurilor de creştere. controlul stării populaţiilor Respectarea regimului de rezervaţie. Kit. colectarea florilor Tăierea pădurilor. Coşaci pubiflori Coronilla elegans Pane Coronişte elegantă Specie vulnerabilă (VU) Specie vulnerabilă (VU) Pantele de stepă a poienilor pădurilor de stejar pufos. păduri subaride de gorun cu scumpie Asociaţiile de păduri reavene de fag şi stejărete cu paltin şi carpen Familia Celastracee 11 . gorun cu fag şi carpen cu tei. frasin. Pana zburătorului Specie vulnerabilă (VU) 12 . protecţia 8. rărirea excesivă a arboretelor păşunatul.) Clopoţel glandulos Specie vulnerabilă (VU) Asociaţiile pădurilor reavene umbroase de gorun cu fag. colectarea plantelor Colectarea plantelor în perioada înfloririi şi fructificării Afectarea biotopurilor. 10 . Astragalus pubiflorus DC. pădurile de luncă Familia Fabacee 14 . Kit. straturile pietroase Fitocenozele pădurilor reavene 2 . mai rar pe versanţii calcaroşi 15 . Clopoţel pentafoliat Specie periclitată (EN) Pădurile reavene umbroase de gorun cu fag. Vonicer pitic Specie vulnerabilă (VU) Pădurile reavene cu paltin şi carpen. crearea ariilor naturale protejate Respectarea regimului de protecţie în locurile de creştere. Lunaria rediviva L. terenuri despădurite. controlul stării populaţiilor Evidenţierea şi protecţiea locurilor noi de creştere. Rindera umbellata (Waldst. Lunaria annua L.

păşunatul. Kit Verigariu Specie critic periclitată (CR) Respectarea strictă a regimului de protecţie. Et. exploatarea carierelor Schimbarea condiţiilor de creştere a speciei Tăierea pădurilor. păşunatul Condiţiile nefavorabile de limită a arealului Familia Lamiaceae 19 . Bujor-de-pădure Specie critic periclitată (CR) Lucrările neadecvate în păduri. păşunatul şi cositul. mai rar de gorun sub coronamentul arborilor 21 .Nr . Kit. cositul. vecinătate cu suprafeţele cultivate Numărul limitat al locurilor de creştere. Et. cositul. luarea sub protecţie a locurilor de creştere Luarea sub protecţie a tuturor locurilor de creştere Respectarea regimului de protecţie a speciei Luarea sub protecţie a 23 . Elphinium fissum Waldst. precum şi prin tufărişuri 22 . Sugătoare Specie critic periclitată (CR) Fitocenozele pădurilor tinere de fag şi de gorun cu fag Secetele din timpul verii Familia Peoniacee Comunităţile pădurilor subaride de stejar pufos. Nemţişor fimrat Hepatica nobilis Mill Popîlnic Pulsatilla grandis Wend Familia Ranunculacee Poienile şi lizierele Specie critic subaride de stejar periclitată pufos şi de gorun cu (CR) tei şi frasin Specie vulnerabilă (VU) Specie vulnerabilă Pădurile umbroase din văgăunile umede Poienile din asociaţiile pădurilor 24 . monitorizarea stării populaţiilor 17 . 25 . mai rar în cele de stejar. Trifoi panonian Specie vulnerabilă (VU) Condiţiile de limită a arealului. Dumbravnic Specie critic periclitată (CR) Învelişul ierbos de sub coronamentul pădurilor de gorun Familia Monotropacee 20 . Genistella sagittalis (L) Gams Grozamă Specie critic periclitată (CR) Marginea unei păduri reavene de gorun cu carpen Poienile şi lizierile pădurilor în asociaţiile de stejar cu cireş 18 . Melittis sarmatica Klok. Hypopitys monotropa Crantz. 3 . Rhamnus tinctoria Waldst. cultivarea pe scară largă Luarea sub protecţie a locurilor de creştere. Trifolium pannonicum lacg. extragerea pietrei pentru construcţii Valorificarea terenurilior. Familia Ramnacee Asociaţiile pădurilor de gorun. controlul stării populaţiilor Respectarea regimului de protecţie. colectarea plantelor cu tot cu rădăcini Lucrările de îngrijire şi de tăiere a pădurilor. monitorizarea locurilor de creştere Respectarea strictă a regimului de protecţie. d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie locurilor de creştere Protecţia locurilor de creştere. cultivare în colecţiile Grădinii Botanice Respectarea regimului de protecţie. Peonia peregrina Mill.

de stejar cu 4 . fitocenozele cu tei şi frasin Luarea sub protecţie a locurilor de creştere. Frăsinel gimnostel Specie periclitată (EN) Asociaţiile pădurilor de stejar pufos. distrugerea plantelor în timpul lucrărilor silvice. Mălin comun Specie periclitată (EN) Asociaţiile zăvoaielor de salcie şi de plop. de gorun printre arbuşti Tăierea arboretului Familia Scrofulariacee Specie critic periclitată (CR) Asociaţiile pădurilor reavene de gorun cu tei şi frasin pe soluri cenuşii. Padus avium Mill. cultivarea în spaţiile verzi 28 . Crataegus pentagyna Waldest.Nr . pădurile de stejar cu paltin şi carpen Amplitudinea ecologică limitată. controlul stării populaţiilor Luarea sub protecţie a locurilor de creştere. regenerarea naturală insuficientă Creşterea la limita arealului. Păr de Dobrogea Specie periclitată (EN) Asociaţiile pădurilor subaride de stejar pufos 29 . cultivarea plantelor pe scară largă Protecţiea locurilor de creştere. Kit. Et. monitorizarea stării arborilor Luarea sub protecţie a locurilor cunoscute de creştere. Untulică Specie vulnerabilă (VU) Familia Solonacee Asociaţiile pădurilor reavene de fag şi gorun cu carpen. Pyrus elaegrifolia Pall. colectarea florilor Activitatea antropică. Păducel pentagin Specie critic periclitată (CR) Asociaţiile pădurilor reavene de gorun. tei şi frasin. colectarea plantelor cu tot cu rădăcini Măsurile de protecţie locurilor de creştere. Dictamnus Gymnostylis Stev. numărul redus de plante mature. colectarea plantelor Adaptarea la anumite locuri de creştere. Scopolia carniolica Jacg. creşterea în subarboret Tăierile pădurilor 27 . d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi colectarea florilor. activitatea antropică Interzicerea tăierii în timpul lucrărilor silvice. scoaterea 31 . evidenţierea noilor locuri de creştere Respectarea regimului de protecţie şi interzicerea Familia Rutacee 30 . . a pădurilor aride de stejar pufos Modificarea regimului de iluminare. Scoruş Specie periclitată (EN) Asociaţiile de gorun. Sorbus domestica L. Digitalis lanata Ehrts Degetar lînos 32 . organizarea activităţilor de introducere în condiţiile ex-situ Dediţel mare (VU) aride de stejar pufos Familia Rosacee 26 . cultivarea speciei. interzicerea tăierii arborilor Respectarea regimului de protecţie.

Galanthus elwesii Hook. pe (CR) malurile rîpelor adînci. luncile. colectarea florilor Gospodărirea neadecvată a p ă durilor. Leucojum aestivum L. Ghiocel bogat Specie periclitată (EN) 5 . schimbarea regimului hidrologic în luncile inundabile. Gmel Viţa de pădure Specie periclitată (EN) Pădurile de luncă inundabile şi plopişurile cu salcie. Liliopside Familia Aliacee Fitocenozele pădurilor reavene şi Specie aride de gorun cu tei. Ghiocel elvez Distrugerea locurilor de creştere. regenerarea naturală slabă Respectarea strictă a regimului de rezervaţie 34 . pe pantele cu alunecări de teren Familia Vitacee Tăierea arboretelor de pe alunecări de teren. păşunatul Respectarea regimului de protecţie în cadrul ariilor naturale protejate de stat Evidenţierea locurilor de creştere şi instituirea ocrotirii lor Respectarea regimului de protecţie în locurile de creştere. (EN) scumpie şi cele de stejar pufos Familia Amarilidacee Specie critic periclitată (CR) Pădurile luminoase. pe soluri aluviale Respectarea regimului de protecţie. Galanthus nivalis L. depresiunile cu umiditate sporită. îndeosebi cele cu tei şi frasin. evidenţierea unor noi locuri de creştere Respectarea regimului de protecţie. de stejar cu periclitată paltin şi carpen. Sil. carpen. Dalphne mezereum Tulichină paltin şi carpen pe soluri brune. vegetează în liziere Pădurile de luncă de plop alb. lizierele. colectarea plantelor 37 . d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi rizomilor din sol Măsurile de protecţie colectării rizomilor 33 . evidenţierea unor noi locuri de creştere şi protecţia lor 35 . eroziunea de suprafaţă Reducerea suprafeţei pădurilor de luncă. periclitată frasin. controlul asupra stării populaţiilor Respectarea regimului de protecţie. mai rar de stejar şi tufărişuri Defrişarea pădurilor.Nr . Ghiocel nival Specie vulnerabilă (VU) 38 . Nectaroscordum bulgaricum Janka Ceapă bulgărească Angiosperme. Vitis sylvestris ec. evidenţierea noilor locuri de creştere 36 . cenuşii şi cenuşii închise Familia Timelacee Fitocenozele pădurilor reavene de gorun cu fag şi Specie critic carpen. protejarea în timpul lucrărilor silvice. Ghiocel plicat Specie vulnerabilă (VU) Pădurile reavene de gorun cu tei şi frasin. tufărişurile Colectarea plantelor cu tot cu bulbi Schimbarea condiţiilor de creştere prin dereglarea regimului hidrologic 39 . Galanthus plicatus Bieb. îndeosebi de stejar pufos Pădurile reavene de gorun.

Ornithogalum oreoides Zahar. controlul stării populaţiilor Intensificarea controlului asupra respectării regimului de protecţie Intensificarea controlului asupra respectării regimului de protecţie şi stării populaţiilor 40 . Lăcrimiţă bifolie Specie critic periclitată (CR) Sub coronamentul pădurilor de gorun cu carpen pe soluri cenuşii Familia Hiacintacee 42 . Ghiocel de toamnă Specie periclitată (EN) Poienile pădurilor de stejar pufos. păşunatul intensiv. Fritillaria meleagroides Patrin ex. colectarea florilor 47 . W. Luşcă ambiguă Specie periclitată (EN) Poienile cu vegetaţie de stepă ale pădurilor subaride cu stejar pufos Distrugerea locurilor de creştere 43 . controlul stării populaţiilor. periclitată asociaţiile de stejar (CR) cu mesteacăn. Brînduşă fomin Aratul locurilor de creştere. mai rar în plantaţiile forestiere din sudul ţării Familia Convalariacee 41 . Colchicum fominii Bordz.Nr . Maianthemum bifolim (L) F. et. d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Distrugerea habitatelor prin lucrări de gospodărire a pădurilor. zăvoaiele de sălcişuri din lunca Prutului Familia Liliacee Asociaţiile pădurilor subaride şi pădurilor Specie reavene. precum şi vulnerabilă celor de luncă. Ornithogalum amphibolum Zahar. Schult. Schmidt. Schult fii. Kit. Kunze Brînduşă trifilă Specie periclitată (EN) 6 . Sternbergia colchiciflora Waldst et. Săbiuţă imbricată 45 . colectarea florilor cu tot cu bulbi Aratul pantelor. colectarea plantelor cu bulbi Distrugerea locurilor de creştere prin tăierea pădurilor Măsurile de protecţie Protecţia locurilor de creştere. introducerea în cultură Luarea sub protecţie a noilor locuri de creştere. sub (VU) coronamentul arboretului rărit Familia Melantiacee Specie periclitată (EN) În perdelele forestiere de protecţie Poienile pădurilor de stejar pufos şi pantele transformate în stepă Familia Orhidacee Valorificarea terenurilor Luarea sub protecţie a locurilor de creştere Colectarea florilor şi scoaterea bulbilor Controlul asupra respectării regimului de protecţie Intensificarea controlului asupra stării populaţiilor. Glandiobus imbricatus L. Lalea pestriţă Familia Iridacee Lizierele şi fîşiile create în urma Specie critic tăierilor de pădure. cultivarea pe scară largă Protecţia speciei în toate locurile de creştere 46 . Colchicum triphllum G. Luşcă de munte Specie periclitată (EN) Poienile cu vegetaţie de stepă şi lizierele subaride de stejar pufos Gradul înalt de valorificare a terenurilor 44 .

Căpşuniţă grandifloră Cephalanthera longifolia (L) Fritsch Căpşuniţă longifolie Statutul Habitatul Fitocenozele pădurilor tinere de fag. gorun cu tei. interzicerea colectării plantelor. stejar cu mesteacăn şi cireş Păduri de stejar. controlul stării populaţiilor Respectarea regimului de arie protejată Evidenţierea locurilor noi de creştere. terenuri defrişate Comunităţile pădurilor reavene de gorun cu fag. colectarea plantelor Tăierea pădurilor. carpen. Orchis purpurea Huds. controlul stării populaţiilor Evidenţierea şi protecţia noilor locuri de creştere.) Druce. distrugerea locurilor de creştere 54 . Untul vacii Specie periclitată (EN) Defrişarea pădurilor 55 . Orchis morio L. deseori în amestec cu plop Factorii limitativi Defrişarea pădurilor. de gorun cu fag şi carpen. gorun cu carpen. cele de stejar. Mlăştiniţă purpurie Specie critic periclitată (CR) Fitocenozele pădurilor de gorun cu fag. de gorun cu carpen şi de gorun cu tei şi frasin Valorificarea luncilor. Denumirea speciei Cephalanthera damasonium (Mill. colectarea plantelor Tăierea pădurilor. păşunatul 53 . construcţia drumurilor. controlul stării populaţiilor Păstrarea vegetaţiei de luncă în toate locurile de creştere. d/ o 48 . stejar cu paltin şi carpen. gorun cu tei şi frasin. Epipactis palustris (L) Crantz. Papucul doamnei Specie critic periclitată (CR) Distrugerea locurilor de creştere. evidenţierea noilor locuri de creştere Luarea sub protecţie a locurilor cunoscute de creştere a speciei şi 51 .Nr . poiene Tăierea pădurilor. de stejar cu mesteacăn şi cireş Comunităţile pădurilor tinere de gorun cu fag. Cypripedium calcedus L. păşunatul 56 . colectarea plantelor 52 . Epipactus purpurata Smith. Rich Căpşuniţă roşie Specie critic periclitată (CR) Luarea sub protecţie a tuturor locurilor de creştere Protecţia plantelor în locurile de creştere. Cephalanthera rubra (L). frasin şi carpen. colectarea plantelor 7 . Poroinic palustru Specie periclitată (EN) Fitocenozele umede de graminee din văile rîuleţelor înconjurate de gorun cu fag şi carpen Luminişurile fitocenozelor din pădurile tinere de gorun cu fag. de stejar cu paltin şi carpen. Mlăştiniţă palustră Specie vulnerabilă (VU) Fitocenozele de luncă Valorificarea fîneţelor. Orchis palustris Jacg. terenurile defrişate Fitocenozele pădurilor reavene de gorun cu fag şi gorun cu carpen. Specie vulnerabilă (VU) Protecţia locurilor de creştere 50 . Poroinic purpuriu Specie periclitată (EN Defrişarea pădurilor. distrugerea biotopurilor Măsurile de protecţie Protecţia locurilor de creştere Specie vulnerabilă (VU) 49 .

controlul stării populaţiilor Pteridofite. Gimnocarpium ferigoiden Specie critic periclitată (CR) În depresiunile şi rîpile umede din pădurile de stejar cu carpen Dereglarea condiţiilor în locurile de creştere Distrugerea locurilor de creştere prin gospodărirea neadecvată a pădurilor Afectarea habitatelor în rezultatul gospodăririi neadecvate a pădurilor. Pteropside Familia Aspleniacee 58 . rîpile adînci şi versanţii abrupţi şi stîncoşi împăduriţi Protecţia plantei în judeţul Edineţ unde pericolul dispariţiei este mai mare Luarea sub protecţie a tuturor locurilor de creştere. păstrarea fitocenozelor silvice şi a locurilor de creştere Protecţia locurilor de creştere. interzicerea colectării plantelor. colectarea plantelor Respectarea regimului de protecţie. intensificarea controlului asupra stării populaţiilor Crearea regimului de protecţie în toate locurile de creştere a speciei Crearea unei rezervaţii naturale. plantarea în poieni a culturilor silvice. Sadină Specie vulnerabilă (VU) Poienile pădurilor de stejar pufos Tăierea pădurilor de stejar pufos. păşunatul Valorificarea teritoriilor. creşte sub coronamentul arboretelor Fitocenozele pădurilor de gorun cu fag şi pădurile de stîncă. comunităţile silvice de gorun cu carpen Familia Driopteridacee Dryopteris carthusiana (Vili. Gymnocarpium dryopteris (L) Newm. Gimnocarpium fericoiden Gymnocarpium robertianum (Hoffm.)Newm. colectarea plantelor 61 .P. Specie periclitată (EN) 8 . uscarea stejarului Degradarea structurii fitocenozelor de pădure. creşterea pe stînci. Specie periclitată (EN) 63 . creşte sub coronament în rîpi umede Tăierea pădurilor. pe fisuri împreună cu muşchi şi ferige Familia Atriacee Asociaţiile pădurilor de gorun cu fag şi a celor de stejăret de stîncă. Phyllitis scolopendrium (L) Newm Năvalnic Specie periclitată (EN) Luminişurile din pădurile de stîncă. păstrarea 62 . Fuchus. exploatarea carierelor Protecţia locurilor de creştere. Specie critic periclitată (CR) Fitocenozele pădurilor de stîncă.) H.Nr . interzicerea colectării plantelor 59 . Ferigă cartuziană Polystichum acculeatum (L) Roth Creasta cocoşului Fitocenozele pădurilor de stejar cu mesteacăn (în nordul ţării) şi pădurilor de gorun cu fag. construirea drumurilor. Athirium filix – femina (L) Roth Spinarea lupului Specie vulnerabilă (VU) 60 . Crysopogon gryllus (L) Trin. d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie cultivarea ei Familia Poacee 57 .

Calliergonella cuspidata (Hedw) Loeske Caliergonelă cuspidata Familia Telipteridacee Luncile umede. prevenirea eroziunii solului Luarea sub protecţie a locurilor de creştere a speciei 64 . drenarea în locul de creştere a plantei Valorificarea terenurilor şi rîuleţelor Protecţia tuturor locurilor de creştere 67 . stufărişurile de pe malurile lacurilor Briofite. malurile izvoarelor şi rîpelor. Briopside Familia Brahitacee Fîneţele mlăştinoase. Climacium dendroides (Hedw)Web. de stejar cu paltin. Dicranum polisetum Sm. Dicranum poliset. d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie condiţiilor ecologice Familia Ofioglosacee Locurile umede din vîlcele. în asociaţiile pădurilor de stejar cu cireş Cositul. în fitocenozele pădurilor de stejar Respectarea regimului de protecţie a speciei. distrugerea fitocenozelor naturale Condiţiile ecologice extremale Respectarea regimului de protecţie Familia Climaciacee 68 . Specie vulnerabilă (VU) Familia Dicranacee Creştere pe sol umed în baza tulpinii arborilor.Nr . Thelypteris palustris Schott Ferigă palustră 66 . evidenţierea unor noi locuri.et. Ophioglossum Vulgatum (L) Limba şarpelui Specie critic periclitată (CR) Defrişarea pădurilor 65 . numărul limitat de micronişe cu condiţii favorabile pentru dezvoltarea speciei. asigurarea stabilităţii ecologice în 9 . carpen Păstrarea vegetaţiei forestiere în locurile de creştere 69 . sectoarele Specie mlăştinoase şi periclitată umede din pădurile (EN) de fag cu carpen. vegetează pe Specie soluri umede în vulnerabilă asociaţiile pădurilor (VU) de plop.Mohr Climacium dendroideu Specie periclitată (EN) Vegetează pe sol umed în asociaţiile pădurilor reavene de stejar cu mesteacăn. carpen şi gorun cu carpen Specie vulnerabilă (VU) Pe sol umed. Cirriphyllum piliferum (Hedw) Graut Cirifilum pilifer Învelişul ierbos înalt şi des care împiedică răspîndirea germenilor Condiţiile ecologice extremale. sub coronamentul pădurilor reavene de gorun cu carpen Luarea sub protecţie a locurilor de creştere. paltin.

în asociaţiile pădurilor aride de stejar Familia Entodontacee Amplitudinea ecologică limitată. asigurarea stabilităţii ecologice a locurilor de creştere Respectarea strictă a regimului de protecţie. Nekera penata Hedw. foarte rar. fag. Dicranum Scoparium Hedw. Rhytiadelphus triquetrus (Hedw) Warnet Ritidiadelf trimuchiat Creşte pe coaja arborilor în Specie comunităţile periclitată pădurilor de luncă. stejar în fitocenozele pădurilor reavene de stejar cu paltin şi carpen.S. păstrarea condiţiilor ecologice în toate locurile de creştere. Pleurozium schreberi (Bride) Lindb. distrugerea fitocenozelor naturale Condiţiile ecologice extremale pentru dezvoltarea populaţiilor Condiţiile ecologice nefavorabile pentru Respectarea regimului de protecţie a speciei. de gorun cu fag şi de gorun cu carpen. 73 .G. de gorun cu carpen.S. Pleurozium şreber Specie periclitată (EN) În fitocenozele pădurilor reavene de stejar cu mesteacăn şi ale celor de gorun cu fag Lipsa condiţiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea plantelor Familia Hilocomiacee Hylocomium splendens B.G. distrugerea fitocenozelor silvice naturale 71 . fag. Homalia trichomanoides B. Hilocomium splendid Specie periclitată (EN) Vegetează în fitocenozele pădurilor reavene de gorun cu fag şi de gorun cu carpen Familia Neckeracee Creşte pe coaja de la baza tulpinii arborilor de carpen. Homalie trihomonoidă Specie vulnerabilă (VU) 74 . d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie locurile de creştere Respectarea regimului de protecţie a speciei. controlul asupra stării plantaţiilor înregistrate 70 . asigurarea stabilităţii condiţiilor ecologice în locurile de creştere Păstrarea condiţiilor ecologice şi a vegetaţiei în cadrul căreia creşte specia Luarea sub protecţie a biotopurilor cunoscute Lipsa condiţiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea populaţiei Luarea sub protecţie a locurilor de creştere 72 .Nr . Dicranum paniculiform Vegetează pe sol şi pe coaja arborilor la baza tulpinei în Specie fitocenozele pădurilor vulnerabilă reavene de stejar cu (VU) mesteacăn. Nekera penată 75 . în (EN) fitocenozele pădurilor reavene de gorun cu fag Familia Ritidiacee Specie Pe sol şi pe coaja periclitată arborilor la baza (EN) tulpinii din comunităţile 10 . mai rar în subarboret Condiţiile ecologice nefavorabile pentru dezvoltarea plantelor.

Specie glădiţă. mai frecvent în partea de mijloc şi inferioară a tulpinii Specie critic Pe coaja arborilor de periclitată frasin din păduri de (CR) gorun cu fag Dereglarea structurii arboretului ca rezultat al lucrărilor de gospodărire a pădurilor Nu sînt cunoscuţi Protecţia tuturor locurilor de creştere Respectarea regimului de protecţie a 11 . Culb. Et. Pseudokernia furturacea (L) Joph Pseudokernie decoraticoasă pădurilor reavene de gorun cu fag şi de gorun cu carpen. evidenţierea unor noi locuri de creştere şi luarea lor sub protecţie 77 . precum şi în pădurile de luncă Lichenofite. Romalină fastigiată Familia Ramalinacee Asociaţiile pădurilor de gorun cu tei şi frasin Specie şi celor de stejar vulnerabilă pufos. controlul asupra stării populaţiei înregistrate Protecţia locurilor de creştere a speciei. 79 . Paltigera Polydactyla (Neck) Hoffin. Romalina fastigiata Ach. degradarea structurii naturale a comunităţilor Condiţiile ecologice nefavorabile în locurile de creştere. porumbar. Culb Platismatie albăstruie Specie vulnerabilă (VU) Familia Peltigeracee Specie vulnerabilă (VU) Pe sol în asociaţiile pădurilor reavene de gorun cu carpen şi ale celor aride de stîncă. creşte pe coaja de la baza tulpinii stejarului Pe coaja de la baza tulpinii în fitocenozele pădurilor de stejar cu mesteacăn şi cireş dezvoltarea populaţiei Condiţiile ecologice nefavorabile. Romalina forinacee (L) Ach. vulnerabilă arţar tătăresc. Et W. Duby) C. cireş. Ascolichene Familia Hipogimniacee Creşte pe coaja arborilor de stejar. Cetrelia cetraroides (Deb. controlul asupra stării populaţiei Respectarea regimului de protecţie a speciei. controlul asupra stării populaţiilor înregistrate Controlul asupra stării populaţiilor. pe coaja (VU) stejarului. d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie 76 . Et. Romalina farinoză 82 . mesteacăn. Peltigera Canina (L) Willd Pătlagină canină 80 . se (VU) întîlneşte izolat în păduri de diferite tipuri Familia Parmeliacee Specie periclitată (EN) Asociaţiile pădurilor de stejar cu cireş. tăierea pădurilor Condiţiile ecologice nefavorabile în locurile de creştere a plantei Lipsa condiţiilor ecologice favorabile dezvoltării speciei Condiţiile nefavorabile în locurile de creştere a plantei Respectarea regimului de protecţie a speciei şi supravegherea stării populaţiilor înregistrate Luarea sub protecţie a locurilor de creştere a speciei. Culb Cetrelie cetraridă 78 .Nr . Culb. Pătlagină farinoză Specie periclitată (EN) Pe sol în asociaţiile pădurilor de stejar cu cireş 81 . W. Platismatia glauca (L) C.

Amanita solitaria (FR) Secr. Usneea hirta (L) Wigg. mai frecvent pe coaja stejarului. de gorun cu Specie carpen. Basodiomice Familia Amanitacee Lucrările de îngrijire a pădurilor ce duc la dereglarea structurii arboretului Protecţia locurilor de creştere a speciei Influenţa antropogenă. Romalina polinară 85 . îndeosebi în asociaţiile pădurilor aride Respectarea regimului de protecţie a speciei. tăierea simbiontului micorizelorplopul tremurător Protecţia locurilor de creştere a speciei 86 . d/ o Denumirea speciei Statutul Habitatul Factorii limitativi Măsurile de protecţie speciei. controlul asupra stării populaţiei 83 . Romalina fraxineea (L) Ach. Hrib arămiu Phylloporeus rhodoxantus (Schn) Bres Filopor roz galben Clavaria delphus Specie vulnerabilă (VU) Specie vulnerabilă (VU) Specie Comunităţile pădurilor de gorun cu carpen Asociaţiile pădurilor de gorun cu fag Tăierea pădurilor Recoltarea în masă a ciupercilor de către populaţie Tăierea Familia Clavariacee Sub coronamentul 12 . protecţia locurilor de creştere Înrăutăţirea condiţiilor ecologice în locurile de creştere Distrugerea şi transformarea biotopurilor. Amanită solitară Specie vulnerabilă (VU) Pădurile aride şi reavene.Nr . tei şi frasin Familia Usneacee Asociaţiile diferitor Specie tipuri de păduri. Amanită de munte Specie vulnerabilă (VU) Sub coronamentul arborilor din pădurile reavene de stejar Protecţia locului de creştere a speciei 87 . de gorun cu vulnerabilă carpen şi celor de cu (VU) stejar pufos pe coaja arborilor de stejar. arboretele rare şi lizierele Micofite. Romalina de frasin 84 . uneori plantaţiile forestiere de foioase Nu sînt cunoscuţi Instituirea unui regim de protecţie care ar exclude afectarea condiţiilor de viaţă în locurile de creştere a speciei Organizarea ocrotirii locurilor de creştere a speciei Controlul asupra stării populaţiilor înregistrate Controlul asupra Boletus Aereus Fr 88 .) Hook. periclitată locurile bine (EN) iluminate. 90 Boletus aereus Fr. Romalina polynaria Ach. Amanita muscaria (Fr. 89 . Usnee rigidă Fitocenozele pădurilor reavene de stejar cu paltin şi carpen. de gorun cu vulnerabilă tei şi frasin şi aride (VU) de gorun cu cărpiniţă şi de stejar pufos. frasinului Fitocenozele diferitor tipuri de pădure de stejar cu paltin şi Specie carpen.

Ap. Higrofor mesotefru Hypholoma thrausta (Schutz. Mutin canin Specie vulnerabilă (VU) Distrugerea locurilor de creştere 92 . Hifolomă traustă. Clavaridelf pistilar Statutul vulnerabilă (VU) Habitatul arborilor. în proces de putrefacţie Factorii limitativi arboretului Măsurile de protecţie stării populaţiei înregistrate Instituirea unui regim de protecţie. Hygrophorus mesotephrus Berk et Br. de gorun cu fag Familia Strofariacee Specie periclitată (EN) Asociaţiile pădurilor de stejar cu paltin şi carpen Nu sînt cunoscuţi Protecţia speciei 93 . d/ o Denumirea speciei pistillaris (Fr. fitocenozele pădurilor de gorun cu fag Familia Falacee Fitocenozele pădurilor de gorun cu tei şi frasin sub coronamentul arborilor în biotopurile cu stratul de litieră profund. Familia Higroforacee Sub coronamentul arborilor din Specie asociaţiile pădurilor periclitată de stejar cu paltin şi (EN) carpen. Nu sînt cunoscuţi Protecţia locurilor de creştere a speciei 13 .) Dank. Kalchbr) Urbn.Nr . care ar exclude degradarea condiţiilor de viaţă în locurile de creştere a speciei 91 . Mutinus caninus Fr.

14 .