You are on page 1of 4

SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS) 72200 BATU KIKIR NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN TAHUNAN KELAB PERMAINAN BADMINTON 2012

BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

AKTIVITI MESYUARAT AGUNG KELAB LATIHAN BERKALA PERMAINAN BADMINTON PERTANDINGAN ANTARA AHLI KLINIK BADMINTON PROGRAM GOTONGROYONG LAWATAN SAMBIL BELAJAR

TARIKH PELAKSANAAN Januari 2012 Sepanjang tahun 2012 Jun-Julai 2012 April 2012 September 2012 September 2012

CATATAN

PELAN OPERASI 2012

SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS) 72200 BATU KIKIR NEGERI SEMBILAN

KELAB PERMAINAN BADMINTON PELAN OPERASI: PROGRAM KELAB PERMAINAN 2012


Program Tarikh Masa Kumpulan Sasaran Pertandingan Persahabatan Antara Ahli Kelab Jun/Julai 2012 3.30 hingga 5.00 petang Ahli Persatuan Permainan Badminton

Objektif

1. Menguji tahap kemahiran pelajar setelah berlatih secara berkala. 2. Mewujudkan persaingan sihat antara pelajar. 3. Mencari bakat-bakat baru yang berkebolehan untuk mewakili sekolah pada peringkat yang lebih tinggi.
Guru Penasihat

Guru Terlibat

Strategi Pelaksanaan

1. Pembahagian kumpulan. 2. Pertandingan mengikut kategori. 3. Keputusan diumumkan.


RM 200 Raket, net, bulu tangkis

Bajet Alat Bantu

Penilaian Program

Penilaian Impak

PELAN OPERASI 2012

SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS) 72200 BATU KIKIR NEGERI SEMBILAN

KELAB PERMAINAN BADMINTON PELAN OPERASI: PROGRAM KELAB PERMAINAN 2012


Program Tarikh Masa Kumpulan Sasaran Bengkel / Klinik Kemahiran dan Undang-undang Badminton April 2012 3.30 hingga 5.00 petang Ahli Persatuan Permainan Badminton

1.
Objektif

2.

Meningkatkan pengetahuan pelajar berkaitan undangundang permainan badminton. Member ipendedahan secara teori dan praktikal berkenaan kemahiran yang boleh diguna pakai semasa bermain badminton.

Guru Terlibat

Guru Penasihat

1.
Strategi Pelaksanaan

2.
Bajet Alat Bantu RM 200

Penerangan secara teori. - Undang-undang badminton - Kemahiran-kemahiran bermain Pelajar mencuba secara praktikal dengan bantuan jurulatih.

LCD, raket, net, bulu tangkis

Penilaian Program

Penilaian Impak

PELAN OPERASI 2012

SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS) 72200 BATU KIKIR NEGERI SEMBILAN

KELAB PERMAINAN BADMINTON PELAN OPERASI: PROGRAM KELAB PERMAINAN 2012


Program Tarikh Masa Kumpulan Sasaran Latihan Berkala Permainan Badminton Sepanjang perjumpaan bagi tahun 2012 3.30 hingga 5.00 petang Ahli Persatuan Permainan Badminton

1.
Objektif

2.

Memastikan pelajar dapat mengaplikasikan teori dan teknik permainan badminton yang betul. Menggalakkan aktiviti sihat dan cergas dalam kalangan pelajar sekolah.

Guru Terlibat

Guru Penasihat

Strategi Pelaksanaan -

1. Mengambil kedatangan. 2. Penerangan ringkas dan tunjuk cara oleh jurulatih. 3. Aplikasi teori oleh pelajar.

Bajet Alat Bantu

Raket, net, bulu tangkis

Penilaian Program

Penilaian Impak

PELAN OPERASI 2012