You are on page 1of 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) MATEMATIK TAHUN 3

Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Mata pelajaran Topik Skop Pembelajaran Objektif Pembelajaran

: : 8.30 9.30 pagi (1 Jam ) : Tiga : 24 Orang : Matematik : Pecahan : Konsep pecahan : Murid-murid akan diajar untuk: (i) Memahami dan mengaplikasi perbendaharaan kata berhubung dengan pecahan

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat: (ii) Berupaya menyebut, membaca dan menulis nombor pecahan. Mengenal pasti pecahan sebagai pembahagian sama rata daripada keseluruhan satu set.

(iii)

Hasil Pembelajaran Kumpulan : Pada akhir pelajaran: (i) Kumpulan cerdas boleh menyebut, membaca dan menulis nombor pecahan serta mengenal pasti pecahan sebagai pembahagian sama rata daripada keseluruhan satu set dengan bimbingan guru secara minimum. Kumpulan sederhana boleh menyebut, membaca dan menulis nombor pecahan serta mengenal pasti pecahan sebagai pembahagian sama rata daripada keseluruhan satu set dengan bimbingan daripada guru secara sederhana.

(ii)

(iii)

Kumpulan lemah boleh menyebut, membaca dan menulis nombor pecahan serta mengenal pasti pecahan sebagai pembahagian sama rata daripada keseluruhan satu set dengan bimbingan guru sepenuhnya. Murid telah mengetahui cara memotong piza atau kek.

Pengetahuan sedia ada

: (i)

Perbendaharaan Kata

: Pecahan, bahagian, keseluruhan, satu per dua, satu perempat, dua per empat, sama rata,

Kemahiran Berfikir

: Menggambarkan, mengenal pasti, mengaplikasi visualizing dan membuat kesimpulan. : (i) (ii) (iii) Tekun Sabar Berani

Nilai-nilai Moral

Penggabungjalinan

: Berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan aplikasi kehidupan seharian. : 1) Kertas A4 2) Kad imbasan 3) Lembaran kerja 4) Persembahan power-point 5) Bahan konkrit (model 2D piza)

Media Pengajaran

Langkah/ Masa Set Induksi ( 5 minit)

Isi Pengajaran 1.0 Mengkaji pengetahuan lepas. a) Arahan guru: i) Sila ambil sampul yang terdapat di tangan cikgu. ii) Buka sampul tersebut. iii) Murid yang mendapat kad yang berhuruf P sila tampal kad anda di papan putih b) Arahan diteruskan sehingga terbentuk perkataan PECAHAN c) Arahan guru: i)Murid-murid, sila sebut perkataan yang terdapat di papan putih.
P E C A H A N

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1) Guru memberikan sampul yang berlainan warna kepada murid-murid.

Catatan Strategi: -Berpusatkan murid Kaedah Mengajar: -Arahan

2) Murid membuka sampul tersebut dan ABM: mempunyai huruf yang -Sampul berwarna berlainan. -Kad imbasan 3) Murid mendengar arahan guru dan menampalkan huruf tersebut di papan putih bermula dengan huruf P, E, C, A, H, A, dan N. 4) Guru meminta murid menyebut perkataan yang terdapat di papan putih. 5) Guru memberitahu perkara yang akan dipelajari. Nilai Murni: -Berani KBKK: -Mengenal pasti Perbendaharaan kata: -Pecahan

Langkah 1 (15 minit)

2.0 Menyebut, Membaca dan Menulis Pecahan. a) Kad imbasan yang mewakili pembahagian pecahan.

1) Guru menunjukkan kad imbasan yang mewakili pecahan , dan kepada muridmurid. 2) Guru meminta murid- murid menyebut pecahan yang diwakili kad imbasan tersebut. 3) Guru menunjukkan

Strategi: -Berpusatkan murid -Berpusatkan guru - Berpusatkan bahan. Kaedah Mengajar: -Demonstrasi - Penerangan ABM: -Kad imbasan -Model 2D piza

Kad imbasan ini mewakili pecahan .

model 2D piza yang dipecahkan empat bahagian kepada murid- murid. Kad imbasan ini mewakili pecahan . 4) Murid diminta menunjukkan pecahan yang mewakili nilai daripada piza tersebut dan menulis nilai tersebut di papan putih. 5) Guru meminta seorang murid menunjukkan pecahan yang mewakili nilai daripada piza tersebut dan menulis nilai tersebut di papan putih. 6) Murid seterusnya diminta menunjukkan pecahan yang mewakili nilai daripada piza tersebut dan menulis nilai tersebut di papan putih.

Nilai Murni: - Tekun - Berani KBKK: -Visualizing - Mengenalpasti -Mengaplikasi Perbendaharaan kata: -Bahagian -Keseluruhan -Satu per dua -Satu Per empat -Tiga per empat -Bahagian

Kad imbasan ini mewakili pecahan

b) Menunjukkan model piza yang dipotong empat bahagian.

Sila tunjukkan nilai pecahan daripada piza ini. Jangkaan jawapan:

Langkah 2 (10 minit)

3.0 Mengenal pasti pecahan sebagai pembahagian sama rata daripada keseluruhan satu set.

1) Guru memberikan dua helai kertas kepada murid-murid. 2) Murid melipat kertas

Strategi: -Berpusatkan murid -Berpusatkan guru -Berpusatkan bahan

a) Arahan guru Sila ambil dua helai kertas.

pertama kepada dua bahagian yang sama rata dan melorek satu bahagian kertas tersebut. 3) Guru meminta murid melipat kertas kedua kepada empat bahagian yang sama rata dan melorekkan dua bahagian pada kertas tersebut. 4) Murid membandingkan bahagian berlorek pada kertas pertama dan kertas kedua.

Kaedah Mengajar: -Soal jawab -Menjana idea -Arahan ABM: -Kertas A4 Nilai Murni: -Tekun

b) Lipat kertas pertama kepada bahagian yang sama rata. Lorek satu bahagian daripada kertas tersebut dan labelkan ia sebagai .

KBKK: -Menggambarkan -Mengenal pasti -Membanding beza Perbendaharaan kata: -Sama rata

c) Lipat kertas kedua kepada empat bahagian yang sama. Lorekkan dua bahagian dan labelkan ia sebagai .

d) Bandingkan bahagian yang berlorek pada kertas pertama dan kertas kedua. Adakah kedua-dua kertas tersebut sama? Jawapan jangkaan: Ya = Langkah 3 (15 minit) 4.0 Aktiviti berkumpulan (soalan pengukuhan) Arahan guru: a) Bahagikan kepada tiga kumpulan. 1) Guru membahagikan muridmurid kepada 3 kumpulan. 2) Guru memanggil ketua kumpulan ke Strategi: -Berpusatkan murid -Berpusatkan bahan Kaedah Mengajar: -Menjana idea -Aktiviti

b) Setiap kumpulan akan diberikan sampul yang mengandungi soalan berkaitan dengan pecahan dan dikehendaki menjawab berdasarkan setiap situasi yang diberi
Ixora Farisha melukis sekuntum bunga. Bunga tersebut mempunyai 4 kelopak. Ixora Farisha mewarna 1 daripada kelopak tersebut dengan warna merah. Apakah pecahan yang mewakili kelopak berwarna merah?

hadapan kelas. 3) Setiap ketua kumpulan perlu mengambil soalan yang mengandungi teka-teki. 4) Ketua kumpulan membaca teka-teki tersebut dan setiap ahli kumpulan akan mencari sampul soalan berdasarkan jawapan teka-teki tersebut. 5) Setiap kumpulan akan mendapat sampul yang mengandungi soalan yang perlu dijawab. 6) Ketua kumpulan diminta memberikan jawapan berdasarkan situasi yang diberi. 7) Kumpulan yang Berjaya menjawab soalan akan diberikan ganjaran.

berkumpulan ABM: -Kertas latihan -Kertas A4 Nilai Murni: -Tekun -Berani

KBKK: -Menggambarkan -Mengenal pasti Perbendaharaan kata: -Pecahan -Keseluruhan -Satu per dua -Satu Per empat -Tiga per empat -Bahagian

Jawapan jangkaan:
Aleeya Mardhiah melukis sebiji epal dimana separuh daripada epal tersebut dimakan oleh ulat. Aleeya Mardhiah mewarnakan 1 daripada 2 bahagian epal tersebut dengan warna kuning. Apakah pecahan yang mewakili separuh epal yang berwarna kuning?

Jawapan jangkaan:

Tok Wan membeli sebiji kek. Tok Wan memotong kek tersebut kepada 4 bahagian. Cucu Tok Wan telah 3 potong daripada bahagian kek tersebut. Apakah pecahan yang mewakili bahagian kek yang telah dimakan oleh cucu Tok Wan?

Jawapan jangkaan: Langkah 4 (10 minit) 4.0 Latih tubi untuk menyemak pencapaian murid-murid. Latihan 1: Rujuk Lampiran A Latihan 2: Rujuk Lampiran B 1) Guru memberikan Strategi: lembaran kerja kepada -Berpusatkan murid murid-murid. -Berpusatkan bahan 2) Setiap murid diberi masa beberapa minit untuk menjawab soalan. 3) Guru mengutip lembaran kerja yang telah disiapkan oleh murid-murid. Kaedah Mengajar: - Latih tubi ABM: -Kertas latihan Nilai Murni: -Tekun

KBKK: -Menggambarkan -Mengenal pasti

Perbendaharaan kata: -Pecahan -Keseluruhan -Satu per dua -Satu Per empat -Tiga per empat -Bahagian Penutup ( 5 Minit) 5.0 Rumusan mengajar (Rumusan proses pengajaran dan pembelajaran) a) Arahan guru: i)Apakah yang telah kamu faham berkaitan topik yang telah kamu pelajari. ii)Berikan contoh aktiviti yang berkaitan dengan pecahan dalam kehidupan seharian. b) Persembahan video. 1) Guru dan murid merumuskan hasil pembelajaran yang telah dipelajari. 2) Guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan seharian murid-murid. 2) Guru menunjukkan video berkaitan dengan motivasi. Strategi: -Berpusatkan murid -Berpusatkan Guru -Berpusatkan bahan Kaedah Mengajar: -Soal Jawab -Penerangan ABM -Persembahan multimedia. Nilai Murni: -Berani

KBKK: -Menggambarkan -Mengenal pasti Perbendaharaan kata: -Pecahan -Keseluruhan -Satu per dua -Satu Per empat -Tiga per empat -Bahagian

Lampiran A:

Lampiran B: