Sie sind auf Seite 1von 164

.

"
, . 5


1941. .

I ,
. (1214?) 1232 1235.

1000

( . )

CIP
,

284-1
,
:
/ , ; . .
: , 1992 ( :
- ). 326
.; 24
1000. - . 297-306 : /
. - . 307-324: / .
.
ISBN 86-7895-003-

273.232(497.15) 281.96
) , ) , )

9184524

1992.je
.
,
> ,
, je .
, a
, je
, je


, ,
je
.


, XV ,
.

. .
je , .

, je ,
., ,
,
.
, je , , >

,
je .
, VIII , ,
,

1054. .
,
.

, ,

.
. je ,
.
je
, 1326. . ,
, je
je 1326. . .
,
1326.
.

, , je


, 950. 1530. .,

.

,
, je
.

, je ,
, XIII, ,
, , ,
,
.
,
,
. je
, je
, ,
. , .
IX , XII .
. ,
, ,
. ,

I.
^1 je , a , XI
, .
, je

, " je ,
. 1941. .je , ,
, a je
. , je
,
,
.
, . ,
, ,
.

Bogomili i Patereni.
, .

, ,
, " 1868. , KOJOJ je
,

, . ,
,
.
je
,,

11

10

1867. . je
, je
, , ,

. , ,
, je .
je
1867. . . 812.
. , . :... ,
, ".
,
.
. Radu
jugoslavenske akademije
Bogomili i
Patareni,
. VII, VIII
X Rada jugoslovenske akademije.
je
,

. ,
, , je
je .

,
, . ?
. je
, ,
.
je
, .
( 1914 .
. 99.) : je . . VII VIII Rada

Jugoslavenske akademije .
, ,

.
. . :
( 1867), ,
.
, , KOJOJ je
,
. ,
, . .
, ,
, / .
. 1892 .
;,"./
- ?"
je - .
je - Dubrovniku . 18971899, Biljeke o kulturi Junijeh Slavena, osobito
Srbalja. Biljeke . >
,
- . je ,

. " . . .
1938.1
, 1938, , . 1, . 32-41: . 3, .
217-225

12

Kao ,
je
. Dra fra J.
Jelenia: De patarenis Bosnae, Sarajevo 1908; Dra Dragutina Kambera: Kardinal Tbrquemada i tri bos. patarena, Zagreb 1932
D-ra J. Jablanovia: Bogomilstvo ili patarenstvo, Mostar 1936.
je ,
. je je
1924. .
Ja 1923. .
: je
, je
( XXXII
. 148). je , , , IV . 1-55, , 1924 .
je 1925. . 168 Prager
Presse W. Wcingarta,
Magdalen College Rev. F. E. Brightman
je The Journal of Theological Studies
je , je
. ,
1926. . ( VI) . .
,

. .
, , ,
2063. Hrvata
Nastavnom vjesniku,
. ,
. ,
, .

13

, je
. . . : - . ,
, , a ja .
Ja
.
.
.
. , je
,
- 1927. ., . 413-418. .
, je (. XXVIII, 44,
1928), , ,
- .
je " je . .
, .
,
,
. .
, je
: Junih Slovena za dravnu neodvisnost Bogomili i patareni, je 1931.
.
J. , ja, , je
, ,
, , ,
,
.

, ,
, je
.. ." -

14

, je .
, ,
: je , ,
". , .. " ,
, , , je " .
".
, >, "
. ,
je , ,
."

XV , ,
,"
"...
,
, ."

" ,
,

.
,
.
,
-
je , , . ,
.

Problem "bosanske crkve" u
naoj historiografiji od Petranovia do Gluca,, je
Radu jugoslavenske akademije, knjiga 259, Zagreb 1937.

15

je je
Radu jugoslavenske akademije, je 70
Bogomili i patareni,
.. . ja
,
", je

.
,
,
je .

.
, .
> , , , , , , . je .
, je
, "svaki dublji pogled u problem "bogomilstva" otvara u
koncepciji Rakoga nove praznine, otkriva nova protivurijeja, posvjedouje uvijek iznova nedovoljnu objektivnost njegova stanovita u
pitanjima religioznog karaktera". (Rad 259 str. 60). je

. (. 175). je
"do danas najozbiljniji prinos rijeavanju poblema "bosanske crkve" u
naoj nauci," (str. 112) je , "da je prvi put jasno i sa
najznaajnijim materijalom u ruci suprotstavljen koncepciji Rakoga
50-godinji rezultat u prouavanju novih domaih izvora i da su otkrivena duboka protivurijeja u samoj koncepciji Rakoga." (Str. 113).
je (.
113) "dao nauno djelo vrijedno najozbiljnije
panje." (Str. 169).
je "
joj "ima vanredno mnogo zajednikih obiljeja sa pravoslavnom crkvom, da pripada svojom naukom,

16

a vjerojatno i obredima, istonoj crkvenoj kulturi, ali se od istone crkve


razlikuje svojim osobitim ustrojstvom i okolnou, da ne priznaje carigradskog patrijarhu za svoju vrhovnu vjersku glavu. "Bosanska crkva"
je potpuno nezavisna crkva, bez ikakvih jurisdikcionih veza i prema
Zapadu i prema Istoku. (Str. 116). Ona nije priznavala papin primat,
ali se nije smatrala ni dijelom istone crkve. Bila je to sasvim samostalna
kranska crkva, koja je sebi pripisivala apostolsko porijeklo (Gost
Radin zove svoju vjeru "pravom apostolskom" vjerom)". (Str. 165).
, ", joj , , ,

. , ja
. ,
, , .
.

". ,
, .
je ,
, je : "Sve su io one
stereotipne optube, kojima je i Zapadna crkva obasipala "bosansku
crkvu" i njene vjernike kroz vie od dva stoljea i po, iako ivot i ouvana
svjedoanstva tih istih vjernika pobijaju ove optube kao neistinite." (Str.
165).

,
, ja ,
je ".
" , je ,
, .
,

17

, , ,
? , ,
", ,
,
! ,

" ?
,
. A .
,
j e .
] , ,
,
, , je
. "
. " "
, ,
.
,
.

19

VI .
,
.
, je 4
.
.

, .
, .
je , ,
. je
. , , ,
, . IV
,
;

. . - VII

20

. , .


.
. je ,

. je
.
\
,
.
, VI
, .
je

-. je .
je
,
je . ,
.
,
271.
. ,
.
,
. , je
,
.
, je
330. ,
, , je
. je

21


1453.
,
,
.
(379-395..) je
, . je
,
.

, .
,
.
, . ,
je
. je
. je ,
, ,
, .
je . je ,
. , .
,
,
, . je
.
.
je 476. ,
.
.
, , je 441. . .
je , 450. .
,

23
22

, . ,
, , je
.
. , VI ,
, . je
, je
(527-565) .
, je
, , , , , ", .
, je
,
.
. je
, . je , , .
,
, je . .
. je
. Codex
Justinianus, Pandectae, Institutione Novellae Constitutiones.
je
,
, je .

.
,
,
. je
, (610-641), je
.
,


.
,
je , jep
, .
,
, .
.
XV ,
jep . ,
,
, .
je je ,
, , je , ,
: ,
,
.

.
, je
.
je .
. je je
, 52.
. je ,
. je ,
, . .
.. 1.159; Prokopius. Il.Bonnae 1833, .476.
, 1.180.

24

25

. A je ^
.
, ; je
.
je
.
: , , , .
.
,
.
II, III i IV , je
IV
, , , , , , , , , , , , , , , ,
.4 III
IV ,
, , je , 200-300.
. IV
,
je 313.
. ,
, je
325. , je
. ,
337. , je .

ibidem 235.

je
,
, , (), >. - je
,
jep
. .
, ,
. A , V
, , .
, . , je .
. 535. .
,
, ,
, .
, je VIII , je III732. .
, ,
5
. je je ,
,
,
, ,
. ,
.

, . , , 54

27, , ,
, .
.
je V
. >
, ,
.
.
je je .
je
I VII
,
je
, .
1. je
.

28

29

, . je

, a je
,
. .
1
, je V .
2. jepec je
, ,
, .
je
. ,
. .
, .
je .
je
.
. je , jep
.
, .
, III ,
VI .2
3. jepec je III , je
. , . Manes Manichaeus. jepec
.
216. . , .
- . je 26 ,
. je
.
, je ()
. , ,
.
. . . . 323.
ibidem 327

, . je
, . > ,
.
, je , .
.
, ,
. , ,
. ,
.
,
,
(electi) (auditores).
, , .
,
,
,
. je
, a . > je 12
() 72 . jepec
, , je
. A
, 277. ., je
, , .
. je , je
V . VII .
, je
. , je
IV . je ,
. , 33.
je .3
ibidem 348 Dr. Paul Deussen, Geschichtc der Philosophie, Leipzig 1919.
. 312-315.

31

30

4. je IV .
je
- -, je >
je . - - ,
je , >,
.
, . je 321. .
, je
100 . je , a . ,
. je
je .
, 325. .
,
,
. je 318 .
. je ,
. ,
. je
, a , je
,
. je , je - , je jepec je .
, .
je ,
. je , je
.
je , je
,
.
, , je - - je
.
.

,
, . , je
.
,
.
, () 343. .
,
. ,
,
, a .
. (353361) (364-378),
.
, V .
I (379-395), je
.
jepec je
, .
, je
341. . ,
, ,

. je jepec
4
VII .
5. jepec , je 341. . .
je , je je
je , je
. jepec je jepec
. , , , . . . 531-551

32

33

.
,
. je .. . , I
381. . je
150 . Taj je
.
V .5
6. M , IV , ,
.
.
( ) ,
sela, .
je ,

, .
, a .
7. je . , je III
, .
je .
:
, .
, , 7
. IV .
8. ,

IV . ,
, je
. je
381. , a -

.
V .8
9. , je ,
428. . ,

. je , je

je -, -.
.
- ,
- .
- .
je , je
. je ,
, II
431. ,
.
, je
, , .
, . ,
- ,
.
. je

.
,
.
10.
.

ibidem 555-559
ib. 560.

ibid. 564.

ibidem 353,533.

ibid. 570-574.

35

34

. je
. je
.
je ,
. je
, je 451.
, je 600 . Taj
je jepec, a , . ,

, , . , 457. , je
, .
je . je
I .
.
.
.
,
(541-578)
. ,
, , ( -, ). .
je
.
35 , 484-519. , je
VI .
553. .10
11. ,
, (
ibid. 581-590.

). je jepec . ,
je ,
.
je . Taj je 680. ,
jepec.
je .
XII .
. ,
.
XII ,
.
12. . jepec je ,
je 657. . je , , II .
II VII je

.
> , .
je ,
, je
, je , , .
je
",
je .
.
,
- .
, . Pauliciani.
ibid. 756-760.

36

37

, ,
, . ,
. , , ,
, . ,
, , . , , , , .
je .

,
.
(842-856) (867-886).
, ,
12
, .
je .
, .
13. . ,
je 100
, je ,
. III (717741) 726.
, .
,
, ,
.
je . je 732.

.
je V . , je
754. , .
je 300
ibicl. 760-762.

,
.
.
. je , . Taj
je IV,
. je 787.
, ,
754.
.
,
;
, jep je .
IX
.
. jy je . V
(813-820) ,
. ,
.
.
842. , je , , ,
. je
. ,
.

ibid. 746-772.

39
.
, , .
, VI VII .
.
,
V VI .
, a .
. jyr,
, .
. je
.
jyry, ,
, .

.
. , , ,
, , joj .
je , a

40

, je
, , .
,
, .
,
,
. VII .
,
VIII .
, . .
, -
. ,
.
, a
. 679. ,
, .

. je , ,
. , a . ,
. . IX ,
. X
. ,
> administrando imperio.. je

41

950.
. (610-641) ,
.
,
je
. je ,
, . .
je
, , jep je
. , , , , , ,
. ,
, ,
.
,
. XI XII .
,
, . ,

, .
,
, : ,"
: ".

VI VII
VIII
. , ,
,
, .

_42

, ,
. > , je .
.

,
. , ,
.
,
, ,
(610-641), I
(877-886). je
je . , > ,
/
,
. ,
. ,
, , 642. 731.
, .. IV, je .

. ,
I 879. 29- , , (
), > ,

43


.

"1. je
, jep
. je IX
, je
.
863 je .
, 864. ,
I, je
. je , ,
, je je
. , je ,
, jep
. uj us regio, illus religio.

, : , je

? ,
3
".
,
, , ,
, , ,
,
je , ,
,
.
,
je , .
De adm. imp. str. 129.
, ,
ibid 88.

44

45

, ,
,4 ,
,
.
je
, ,
. je . : , . , .
, . ,
. ,
,
.
.
,
.
je . ,
,
.

.
, je
,
je .
,
.
IX . 839.

.5
,
ibid. 33.
Raki, Dosumenta historiae sroaticae . l .

.
,
IX ,
,
.
, ,

.
, je .

47,
, ,
. je
,
,
. Taje ,
, , , - , .
, ,
. .
,
. je ,
,
.

. : ,
, , , , , ,
.
,
,
. Kao

48

III,

.
je , ,
. ,
. ,
je , jep je
.
, . je
,
. je
.

. ,
, je
je . je III , je
, je
. je .
. je
, je
, je
je
. je

, je .
je je

.
, , , je .
863.
,
,

49

. .
,
.
.
.

.
je '
, . ,
. I
je . .
>, je
> , je
.
. , je
I je , ,
II.
,
. , , je , - je II
. je
, je .

.
869. . je . .
. je
,
.
, je
, jep .

. je

50

, a je ,
. je 873.
VIII.
je ,

. ,
.
, . .
filioque. VIII
. ,
, je
.

, ,
, je
.
882. ,
I, , je

. I


. ,
,
. raje 885. .
.
V
. je
, je V

.
. , ,

51

.
. ? , ,
je I 1
, ,

.
. Taj
. je
,
.
. . , , , .
je , . raje , .
. .


.
je 864.
,
, .
,
, . je , je ,
. ,
,

.
, ,
je , , , . je
.
je . . , je

52

3.500 ,
. 40 -

.
, je ,
, .

. je
je .

. . , , je
.
916. .
, je ,
. , je
,
. ,
je . je
. ,
. . ,
, je 910. .
je

,
,
.
. , , ,
. joj XI . je

, ,

53

. .
.
, , ,
. I
, je .
je ? . je
je
,
.
.

.

. je X 924.
, je

, "in barbara seu sclavonica lingua".

,
, "quem in nulloo volumine inter sacros auctores comperimus"1 je
.

925. , .
1054.,
,
. . . je
1059. ,
Raki, Documenta histor. croat. . 188.
ibidem 447.

55

54

,
je .

,
jep je "golica literas" ,
je . "Dicebant enim, golica
lileras a quodam Melhodio herelico fuisse reperlas, qui mulla contra
calholice fidei normam in eadem scalavonica lingua menliendo conscripsil; quam ob rem divino iudicio repenlina dicitur morle fuisse
dampnaius".3
je no , >
.4 je

, , .


. , jep je " . A

je ,
,
, ,
. ,
. je : $
, ' .5
, , ,
.
. IX

.
- filioque - , jep
, je .6 .
.
je
- - ; je
palerini - - jepec, jep
- solo Paire procedil, non vero
eliam ex Filio.7
,

. .
. ,
.
,
. je
. ,
.
. ,
. je , ,

,
. je
X , je
8
.

. . , , . 28
7

Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, Zagreb 1984, . 49.


ibidem 49.
Patrologia graeca CII, 392.

Patr. gr. CII, 392.


V. Jagi, Starine; V Jagi, XVII XVII; . , .
I

57
je
,
, .
V VI
,

.
1
: , , .
679. .
, ,
, . ,

, ,
. , ,
. je

; , 864.
,
je .
. , , 177.

59

58


,
, . je
,
je
, je je

. . je
, jep je

. je
.
, je .
.2

.

,

,
. je
14 14 . Kao
: (), , , ,
, , , , -, ,
, , . , jep
.3

,
.
, je
, (892-927).
Parologia greacesa , 657.
. . . 360-370

, , je .
, je

.
. je ,

. . je
. 913. je
, 914. . 917.

. je .

. 919.
. .
, je
,
,
. je je
,
je - .
- , je
.
,
,
, .
je
. , a
, . je
.
, .
: , , . -

60

, . je
. je , ,
. . je je
,
.
,
.
, je 150
. je
.
je ,
. je
.
,
,, ",
je
. , , ,
, . Kao

,
, .
,
.
,
. je
, , je
.

61

, "
4
." , , je .
je ,
je ,
, , je
,
". ,
, . ?


.
, ,
, je
. 19 82 .
, je
, KOJOJ je
,
.


.
, je
,
.
.
je . Taj
je
De adm. imp. . 33.
ibid. 88.

, . . 479.

63

62

je ,
. je
. , je
je . je
, .
,
.
,
,

. , ,

, ,
.
, je 967. .

, je . (969. .)
971. .

,
.976. . , ,
,
.
.

, je 976. .
, je
990. . , je
, je ,-

: , .
, ,
. je
, .
je , jep je .

, . je
,
.
je
1. ,
. , , . . . . ,
. 245

64

. je 976. 1018. ,
II .
. , ,
,
, . , KOJOJ je
, , je
.
,
. .
,
II. Toj
je , je
, , .
, je , .

. 1018. .
.

, .
, je
, je
.
.
. 990. ,
, a
, 1797. ., .
je .
, 1018. ., ,
. 1019. ., -

65

, joj . . je
, je
,
.
, (1014. .),
je , je
.
1015. 1018. . . .
, 1019. . 1037. . >
je . je
.
II je .
,
,
.

, .
je , je
,
, .
je

je
.
, je
, . je

,

e
, je J
.

66
1037. .
IV . je 20 , ,
1056. . -
.
, je
je .
, . je,
, .
, je .

,
>
.
,
.
je je
, je ,
,
je .
je
, ,
, .
X XI : ,
, . A XI ,
X XI . >

X XI , :
, .
" "...
; ,
,
. , ,
, je
2
"
. .
. 983. je ,
.
. je
. je
, . ,
, , je XIII
;
/
, je , . je . ,
, je
993. . je ,
,
.
, :

. , ... . 158,161.199
, . I . 162.

, yAiitiv-yftrslav. Phil
XXI.

69

68

je, , .
.
.
. 905. .
je

. , je
, je 1084. 1108. . je .

993. .

993. .

70

71


je . je 130
.
.
je
,

. je
,
. ,
,
. , .
je jepec,
Patrologia graeca 28
. , je
?
,

, je ,
. ,
, .
. ,
.
, , , .
. ,
. .
,

jepec, a .
Patr. gr. CXXIV col. 221-249


1054. .

1054. , je
.
,
, ,
, .
je ,

.
. ,
,
,
- .
. je ,
.
je
,
(}
.
, . je .

72

. . , je
, jep je , je
. je
. je
381. , je
, je .
, je
. je

.

, . ,
je .

, .
.
je 484.
. .
35 . je I (518. .),
je . je , je
34 , jep je 553. . .
, je
je . ,
. je .
588. je
IV

73

- .
, je , jep .
je
, , servas
servorum Dei .
, ,
.
. , jep
ja ,
, ,
.

. je
. je 732. ,
.
. Taj je 755. ,
palrimonium Sancti PeIri, je , je
je
,
,
. je ,
, je .
je 860,
I je
je
. I ,

74

,

.
I je 866.
. , 864. . ,
, .

. je
je
.
,
je . ,
I.
I ,

.
II . je
, ,
. je . . je
, je ,
.
,
. 877. .
.
VIII, je
879..,
, .
,
je , je
-

75

.
, je , KOJOJ je
, , 881.
. je
,
.
879. . ,
. 869. .
, .
,
filioque - - 1014. .
.

,
1053. .
. > je
,
,
.
je ,
, a
.
IX, je ,
je .
IX je ,
,
,
. IX je
, . je
, , . je
, filioque, je
. ,

76

je ,
,
,
, ,
. , je
.
, je je
, je a
.
. je 16. 1054.
je je

. je ,
.
,
.
, > .
je
, ,
1054. :
. Taj ,
.

, je .

77

,
. ,
. ,
a .
. je
,
, , je
.
".

,
, ,
. ,
.
, 1054.
., .

,
,
.

78

(1097. .).
I ,
, a
, .
, ,
.
, .
.
(4..) (1189..)
, , je .

. , ,
.
12. 1204. .
,

,
.
,
, .".
, . je 1261. .
, .
je
1291. ., .
de jure
, , , ,
. . . . in partibus infiedilum, heareticorum et schismaticorum.

79

. ,
.
, , , , a .

. ; je
,
.
. je
.
I (1204-1222) ,

.
. , , , .
je
,
.
, (1218-12.41), , je
1261. .
.

,
: .
, , ,

. 732.
, , ,
,
III -

81

80

. je

, (1054.). joj
, jep je 732.
, IX ,
. Taj je ,
, .
je
, je
, je ,
> , je ,
, latiois haerelicis""1
, je ,
, ,
. ,
, , ,
, , .
, ,
je ,
,
je , je
,
. , ,
, ,
.
1196.
,
jepermof.
Artav za poq. jugosL . 1854,7-8

, . je
. je
, , jep je , , a
III.
,
, je
, .
, ,
,
je , ,
.
. III

, .
, je
.
, 13. 1200., je
. je
. je

.
je ,
.
, je
, ,

. ,
.
, je ,
.
je , .

82

je ,
] . je
, .
, je >.
, , .
, . je

III, je
,
.
je ,
, je 732. .
. , .
. . ,
,
.
. je

.

.

.
,
. je , je ,
, .
, .
.
je
. je
. > .

83

.
,
.
. ,
.
.
. ,
je , ,
. , ,
. 19.
1208. . ,
.
, .
. je
. je , je
] .
je ,
je , .
, .

.
, ,
.
, , .
,
, . je
je ,
je . .
, , , ,
,
. , je -

84

. je , ,
, je ,
.
, ,
.
, je ,
.
,
.
, ,
, jep je
, je
.
,

, je 1216.

. je
, je,
, 1217.
. je
, je
. je
, . , , je . ,
KOJOM je .
je
, .
je ,
,
I
,
. .

85

, a .
,
, jep je
, . . je

,
, ,
.
,


.
je 1219. .
, je
.
,
, .
,
, je . .
,
. .
je
, je
,
.
, , . je ,
.
, , ,

87
86

.
, , .
.
je
> , jep je
. je
,
, , je
. je
: , , ,
, , , , .
,
, .
, a je
. ,
. je .
,
,
.
1220.

, je
.
1217. ., ,
,
. je
, .
.
,

je , ,
je je
. je
. je , .


.
je , je , .
. je
. je , jep je
. je ^
, KOJOJ je .
, je .

, je .
1219. , je
, je ,
.
je
,

.
, 1220. , je "
, ,
, je ,
je , ,
je
.
, ,
, ,

. jepeje je je
. , ,

je , raje ,
je ?
,

89

,
, ,
,
".. ,
,

...
, je ,
"... , , *
, joj
. , , ,
".
.
, , .
()
, .
, ,
,
,
,
. , , .
. ,
, . , ,
.
, ,
.
,

. , je
. je
.
je ,
,
. ,

je , . ,
. je
je .
je ,
,
. ,
, .
. je ,
. je ,
.
je . je
.

,
. je
> . je
.
je
.
je ,
,
,
.
,

90


je .
, .
je .
, je
,
je , .
je
, .
,
, , je .
,
, je ,

.
, 1230. .,
II je
> .

, raje
.
, je
II,
.
. ,
, je
II.
je ,
,
> je
,
. je
,
. ,
, ,

91

. .
je. ,
je .

,
. je
. . je
, .,
. je ,
,
. je
. ,
. .
. je
, .
.
,
: , .
, ,
II, je je
. ,
je ,
.
14. 1235. .
je
, ,
, ,
,
. je

.

, >.

.

92


, ,
, , . .
, .
je
II, .

,
, ,
, . . .
, , je
: \ ,
!' ".
, :
je , ?
,
.
jeo ,
,
, jep je ,

, je
. je
, je
, ,
, jep je ,
je
. .
I . .
.
. . je
,
. je ,

93
, II, ,
, . .
, II
. ,
.
, . ,
.
.
, je . , ,
je ,
.
, je
, je . .
,
.
, ,
.

, . je ,
.

. je , je ,
.
, ,

.
je 1253. . . Kao ,
, . , je

. , XIII , , ,
. .

94


, je .
, . , a je
.

. , , 1377.
, .
A 1448.
. ,
. je
, je .
.
. je je
. ,
, . -, , , .
. . ,
27. 1594. .
. ,
, a je

, , .

. ,

. Kao
. je
.
,
,
. .

95

, KOJOM je .
.
,

. Taj je, je
.
.
.
: ,
. .
. Taj
.
.
,
. , .

97
.
. , X
.
De admmmrando imperio. , je
( 949. .) ,
.
, 980. . .
1018. . II (976-1025)

, . je . , , , XII .
Kao 1154. . ,
. je
1
, je
, . .
.
HcTOpifl, . II . 327.

98
99

1180. , je
.
"magno bano Bosine"
.
je
, je
.
je , 29. 1189. .,
.
, a je ,
, -
2 :3

. ,
, , ,
Monumenta sobica, . 1-2.
: . , . 82.

1189. r.

101

100

,
.
: "Tu se
vidi tolika sigurnost i okretnost u pisanju jezika srpskoga slovi irilskimi, tolika emancipacija, da, upravo vea, nego li u potonje doba, od
upliva crkvene slovjentine, da nije mogue vjerovati, da ne bi bili u
Bosni, Zahumlju, Diokleciji i t.d., ve davna prije Kulina poeli pisati
irilicom, a narodnijem jezikom srpskijem" 4 , je
, , , 29. , je
", . .
Povjesti Bosne, je
"po svojoj prilici rimskoga obreda, poto broji godine od
"rodestva Hristova", a ne od stvorenja svieta, kako ine srbski vladari
i drugi pristae istone crkve"5
, : ,
. To je , je
,
"6
.. '' 8.
1404. ., . ",7 ,
. je
, ,

*
,./ ". "
, XI .

Jagi, Historija knjievnosti naroda hrv. i srp . 142

, 1898. .

Klaji, Poviest Bosne, Zagreb 1882. . 57.


, , . XXXIV . 16.
M. , , .. I . 50,51.
ibidem, . 50.

103

102

je ',
je . je
, , .
1898.
9
. , je
.
. je je
.
, je 1323. .
10
" .
je
1898. . je

. :
je
, , je . ,

, .
: , , , , , ( ), .
je , ,

,12
, ,
.13 je
, , .

. . 1898. . . 617-622
. . 1906. . . 405.
XXXIV . 27.
Monum. serb. 12.
ibid. 60.

,
.
. : ". je
,, ".
: , ".

,, '.
.

" ,
. .
.
" ,
. ( : .").
, ,
, ,
. je
,
, ,
, .
, . je
, , .
, je
je ,, ?'
, .
je 732. .
, je
,
. I
(877-886) 879. ,
(624-731)
, .

104

105

, ,
.
je .

.

, ,
, a , je
.

, je

, .
je 40 (976-1018),
II (976-1025), je , je 1019.
. ,
ja .
,
je .14 je
67..
1054. .
, , ,
.
1040.
. je .
( 1051..) je .
,

. -

, je
, je
.
,
.
II 1067. ,
je - , .15 >- : ,
, , , , , , , , ,
.16 je
,
.17
, je 732. .
. je VII
.
je 8. 1089. III
, . III
II,
. .
1067. . -, je
.
1101. . ,
. je ,
. 1137. .
,
" Ramae", .

.
- . . . 23.

. ,
, . 20.

ib. 26-27.

ib. 27.

107

106

",
. , , je
,
.


.
, ,
jy je , , .
.

. , je
, je .
je
, , a ,
,
.
, jy je III1187. . 1
, je
,

.

, ,
,
III. .
.
1198. .
,
Smiikals, Codex dipl. II . 207.

, ,
.
,
, . 1198. .
.
8. 1199. . je
,
, ".
je, , , "20
.
je ,
,
".^1
.
1199. je III
,
.
, .
,
, , ", " :
"Demum vero paternitatem vestram nolumus latere, quia heresis non
modica in terra regis Ungarie, videlicet in Bossina Pullulare videtur, in
tantum quod peccatis exigentibus ipse Ban Culinus cum uxore sua et
cum sorore sua, que fuit defuncti Mirosclavi che (1) mensis (uxor) et
cum pluribus consanguineis suis seductus plus quam decem millia
Christianorum in eandem heresim introduxit" (
, ,
. . , je ,
,
, je , , 10.000
Cod. dipl. II311-312
20

ibidem, 313.
Theiner I. 6; . . . 83.

22

ibidem, 87.
Theiner, Mon. merid, 1,6.

108

".) , je
, ,
,
je .
.
je
?
je ,

, je .
, , , . je
,
, je
,
, , je
.

, , , -

.
, , ,
. je , je ,
,
, je
.
, ,
1054. ., . je
.
, ,
.
, ,
. je jepec"

109

,
.
III
, ,
, , ,

.
je jepec,
,
. je , ,
, .
je jepec,
,
.
21.
1202. .
Joana de Casamaris,
. . .

(apucl Bosnam iuxta flumen
loco, qui vocatur Bolino Poili)24 , 8.
1203. ., ,
,
, joj
, ,
, ,
.
,
. ,
, je je ,
. "
je -
" ( . . 1906, . 410.).
"

110

111

.
(abrenuntiamus scismati),
""5

- fratrum conventus, -
, , .
(fratres), . :
,
".
: ,
. , :
, je
,
, , ,
. > ,
,
, , .

,
,
. ,
,
, .
, ,
, , , ,
, . je ,
.
, , ..

, 26
."
, ,
je , .
".
.
.
. je
. je ,
. je . ,
.
,
.

25

"In primi abrenuntiamus scismati, quo ducimur infamati, et Romanam


ecclesiam matrem nostram caput totius ecclsiastice unitatis recognoscimus.'
(Theiner Monum. Slav. merid. I p. qo.).

26

. , . . 49-50.
. De administrando imperio.
- , a , -,
- qui veo nunc illic habitant Zachlumi, Serbi sunt.1
,
910. 950. . je

. je
924. . ,
,

" - Dalmatiarum peragrantes civitates et (cum) Chroatorum atque Serborum procerbius conventientes.3 "
.
"spljetska metropolija, odnosno biskupije njezine, u dva dijela:
hrvatski i zahumski, t. j. zapadni i istoni, u prvom bijae vladaocem
Raki, Documenta . 407.
, . 1,145.
Raki, Docum. . 190.

115

114

hrvatski kralj, u drugom zahumski knez uz srpske velmoe.4


je . .

,5
(1101) . ,
je .
1180. ., 1198. .
.
. je
. .
, , .6 je
,
, a
: ".

- - ,

.8
je ,
je , .
, , " .
je . . je
,
. . ,
jep je
Raki, Rad. jug. ak. LVI, 78.
, . , I . 155.
, . . 194.
Cod. dipl. II, 202,247.
1936.
.
, . . 221

.
. ,
. , ,
. A
. je ,
, je .10
je
.
je ,
,11
"potens et bellicosus sed non sine infamia heretice
12
pravitatis". je
.
(1227..) je
, 1239. .
je
je .
( 1250. .)
,
1254. . ". je ,
.
. je . .
.
.
. , je
,
X 66
12

. , , . 14
Thomae Archid. Historia salonitana, cap. 29

116

117

. 12 , .13 ,
, , e , , , .14
,

,
.
,
.
1321. .
. je . . je
, .
je .
je ,
. , 1323. .
je ,
",
,
15
." .

,
- ". ja.
.
1326. . , ,
.
Thomae Archid. Historia salonitana, cap. 29.
ibidem 69.
. . 1906, . 406

- , je , .
, 1333. . , . 500 .
22. 1333. . , je
, jep je
. , 15. 1333. .
500
,
, ".17
je
, ,
. A je
.
1323. .

".1
, KOJOJ je
, .
je , ,
.19

je .
je . ,
a
1219. . je .
, , . ,
Mon. serb. 103.
ibidem 105.
. . 1906. ., . 405.
ibidem 403,406,407,408

118

119

,
,
.

( 1170. .), (1326. .),

156 . , .
jy je ,
, je
.
,
je je
.
> .
je ,
. A
,
, " , -
",
, " " .21
- , - . , je
,
?
, , (1339. .)
.

, , .
, , e .
20

Raki, Bogomili i patareni, . . . . 432


Raki, ibidem 431.

_/' ,
. 429 haeretici et patareni22,
haeretici et schismatici23, infideles et schismatici"4, manichei .
, . pestiferum virus schismatis - .26 ,
,
- .
,
je ,
, je ,
.
je >" "21,
" 1 ", jep je
, je
.

. je , ".
.
,
,
.
. je
,
jep .
, . .
je 4. 1455.
. III, , je
22

Acta Bosnae, . 18,33,217


ibidem 36,39,40
24
ib.55
25
ib.243
2
* ib. 191.
. . . XXXI, . 5
23

120

121

,
, qui omnino dicunt
Spiritum sanctum non procedere scilicet a filio; qui negant purgatorium
esse..., ;
...
,
,
", .
" ", ,
? , .
:" illis haereticis
Bosnensibus, qui fidem tenuerunl Patharenorum, audientes verbum
Dei convertuntur ad fidem romanam, sed a metropolitano Rascianorum et allis non permittuntur reconciliari, de quibus multi morintur extra fidem, magis volentes extra fidem mori, quam veram
Romanam fidem suscipere. 2R , , ,
,
, ,
,
".
reconciliari, : , .
? ,
. .
" ,
" ,
. je , ,
", . . ,
- procedit a Patre,
Paterinima.
Rermedin, Acta Bosnae, . 225.
: "quam eorum Rascianorum fidem suscipere",
.
: "quam veram Romanam fidem suscipere"


, ,
, 25.
1437. ., , , Jacobus de
Marchya, , . , je
, ,
" - papalis inquisitor
non in predicto regno Bosne et partibus Rascie, ac in ceteris
29
circumvicinis ab unitate sancte matris ecclesie separatis.
V 17. 1421.
., ,
, , ,
. ,

.

,
, .
, .
,
.
, , je
- , , .
je ,
je .

.
, je
- , ,
, ,
. : ,
Acta Bosnae, . 159
ibidem 115.

122

123

, , : , , je
,
. je
, ,
.
je .
(1219. .) ,
(1326. .),
,31
: 1. , 2. , . , 4. , 5.
, 6. , 7. , 8. 9. .

.
je
. . je ,

. je .
.
je
. je
. je
. " je
. je .
, ,
. 1219. .
. ,
,

": "totam peninsulam labe schismatica infecerunt"/

. , , . 55
' . . . 55-58.
'''' Farlati. lllyricum sacrum, IV, . 327.

, ,
, je , .
.
,
, ,
.
,

. XIV XV ,
,
.
,
.
je .
je
.34 je . 1392. .
,
". je , ,
,
.
.
, ,
( -) . ,
, je
. je
,
. , ,
, ,
.
,
, je .
5 f .."
!940.

125

124

: ( ),
,
, , , ,
, , ()
. je .
Kao je 35
."
, je 1435. .
; je
.

.
je , je
. ,
1448. . ,

. ,
. :

.
, , > 12
". Sapienti sat! je
. ,

.
. .
ja ,
, 1924. ., a .
.

10.
1454. . :

, 19. 1453. .,
, :

A
je , :

36
37

, . , , . 110.
Mon. serb. 457.
Mon. Serb. 463


?
.

.
38
39

Mon. Serb. 461.


Mon. serb. 465-466.

127

126

1

je , a
. je

, .

.
. je .
, ,
,
.
,
, . ", .
.
je
, , . , ,
",
je ", , , .
" .

. : XpnaTCKof.
"' 1941. .


JE
1) .
" . je
/, , 1867.
I Rada jugosl. akad. je
, , je
.
je VII, VIII, X . Bogomili i patareni.
je ,
".
, ,
.
, in verba magistri.
, >
.
je
, je ? . , ,

, , ", >. IV, 124.
. , ( XXXII, . 148.)

128

129

je
, je

, , , - je
" ", je
.
2) . Kao , .
I Starina. Priloge za povjest bosanskih
Patarena ,

, , ,
, .
"Bugarska ima slovo popa Kozme, Grka carevina razpravu Euthymija,
Italija djela Bonacursa, Reineria, Monete, i Grgura, Franceska Eberarda, Ermenegarda, Alana i Stjepana, Njemaka Eckberta, ista pae
panjolska prispjevak biskupa Luke.
A Bosna? Zar nije bilo slinih spisa i za ovu zemlju, u kojoj se
ova sekta udomi koncem XII vieka, gdje se najdublje ona ukorieni i
najdulje sauva? gdje su uz nju pristajali vladaoci i velemoe; gdje je
imala posebnu i dravnom vlau priznanu crkvu? gdje su proti njoj
kuana sva ona sredstva, kojimi se posluila jedna i druga crkva u
Bugarskoj, u bizantinskoj carevini, u Italiji i Francezkoj, kao to su
2
inquisicia i kriarske vojne?" .
, , , je . ,
, : "hic sunt puncta principalia et auctoritates
extracte de disputatione inter christianum romanum et patarenum
bosnensem"; : "Isti sunt herrores, quos communiter patareni de bosna credunt et tenent". je ,
. ,
"da se ovom raspravom pobijaju lanci vjere bosanskih Patarena.
A ne manjom sumnjom daje se tvrditi, da je ova rasprava pisana bila za
Starine, 1,98-99

porabu katolikog sveenstva u Bosni, komu se njom htjelo dati


u ruke bogoslovno oruje proti tamonjim heretikom inquisitori haereticae pravitatis u Bosni bijahu od druge polovice
XIII vieka redovnici sv. Franje; za to mislim da je ova prepirka sastavljena po kojem lanu ovoga reda za porabu svojih
drugova".
, je
, .

, - .
, : "Ova se
rasprava ne razlikuje od ostalih ove vrsti zapadnih proizvoda ni oblikom
ni sadrinom. Ona je razdieljena u 32 glave kojima su na kraju dodane
dvie primjetbe, razjasnujue gl. 3,17 i 26. U njih se pobijaju glavni lanci
sekte i to do glave 15 u formi razgovora i prepirke izmeu patarena i
katolika tako da oba prepiru se brane svoju vjeru navode odnosna
mjesta iz Sv. Pisma. Ovaj je nain, kako vidjesmo, bio obljubljen kod
protukatarsfdh pisaca na zapadu, iz kojih je jamano i na bosanski
polemik izvadio gragju za svoju raspravu"4

. " *
,
"
, : , ,
, ..
,
, . je
, ,
,
,
.
, .
Starine 1,99-100
. . je .

130

131

, ^,
, raje "Starinama", 1.138-140,
, je "kratko izbrajanje lanaka vjere bosanskih Patarena.." Taj :
Isti sunt herrores, quos communiter patareni de bosna credunt
et tenent.
1. In primi, quod duo sint dii, et quod maior deus creavit omnia
spiritualia et invisibilia, et minor, silicet lucifer, omnia corporalia et
visibilia.
2. Item negant christi humanitatem et dicunt, eum habuisse
corpus fantasticum et aereum.
3. Item dicunt, beatam mariam angelum, non hominem extitisse.
4. Item dicunt, quod christus non vere passus et mortuus fuit;
item nec vere rasurrexit; item nec cum vero corpore celum ascendit.
5. Item condempnant anticum testamentum excepto psalterio.
Et omnes patres veteris vestamenti, patriarchas et prophetas, dicunt
esse dampnatos, et quotquot fuerunt ante christum. Item sanctum
iohannem condempnant baptistam; dicunt esse dampnatum. Item dicunt legem moysi a dyabolo fuisse datam, et dyabolum moysi in igne
apparuisse.
6. Item dicunt, romanam ecclesiam esse ydoloruml; et quod
ydola adorant, qui sunt de illa fide.
7. Item dicunt, se esse ecclesiam christi et successores apostolorum, habentes de se ipsis unum, qui dicit se esse vicarium christi et
successorem sancti petri.
8. Item negant baptismum aque, et dicunt, quod non datur in
ipso remissio peccatorum. Item dicunt, quod pueri ante annos discretionis nullatenus possunt salvari.
9. Item negant resurectionem corporum, et dicunt, quod corporaliter non resurgemus.
10. Item negant sacramentum corporis christi; item confirmationem; item extreme unctionis. Item negant sacramentum matrimonii, et
dicunt, quod nullus in matrimonio salvari potest. Item dicunt, lignum
vite (esse) mulierem, de quo comedit adam, et eam cognovit; propter
Starine, 1,100

quod expulsus fuit de paradiso. Item damplnant sacramentum penitentie; et dicunt, quod quisunque peccavit, oportet quod iterum rebaptizetur. Et omnia peccata dicunt esse mortalia, et nullum veniale.
11. Item dicunt, non esse purgatorium.
12. Item dicunt, luciferum ivisse in celum, et seduxisse angelos
dei ita, quod in terram desscenderent, et lucifer inclusit eos in humana
corpora. Item dicunt, quod anime hominum sunt demones, qui ceviderunt de elo, qui peracta penitentia in corporibus, uno vel pluribus
successive, revertuntur in celum.
13. Item condempnant ecclesias materiales, picturas et imagines,
precipue sanctam crucem.
14. Item nelemosinas fieri pronibent, et dicunt, quod non est
imeritorium helemosinam dare.
15. Item negant iuramentum, et dicunt: nec iuste nec iniuste licet
iurare.
16. Item condempnant iudicium, quod fit per ecclesiam, et
penarum, tam spiritualium quam corporalium, inflictionem; silicet
quod non liceat persequi malos, nec aliquem pro iustitia occidere vel
excommunicare.
17. Item occisionem animalium dicunt esse peccatum mortale.
Item condempnant esum carnium et omnium, que ex carne traducem
habent dicentes, omnes esse dampnatos, qui comedunt carnes, vel
caseum, vel ova, et similia huiusmodi.
:
, :
1. , ,
, .. .
2. , , je
.
3. , , .
4. , ;
; je .
5. , .
, , je
. .
, ,
.
6. , je , , ,

132
7. , ,
, , .
8. ,
. ,
.
9. , .
10. ,
(confirmationem); ().
, . , je ,
je , , je paja.
, ,
. , .
11. , .
12. , je
, .
, , ,
, , .
13. , ,
.
14. , ,
.
15. , :
.
16.
; > ,
( )
17. , .
,
, jaja .

3) . "
", , je
, , .
, > je
. .. .
, ,
je 1404.
:
V ?< , .
*, a tm

133
,

,

*<

<<,

1?

1,

<

<

<

, , a < , , a <
< , nicaiiu
- .8... -,9
t d - . "
, :" nam
biljeka svjedoi, da je rukopis pisan rukom Hvala "krstjanina" za
Hrvoja velikoga vojvodu bosanskoga i hercega spljetskoga i to god.
1404. Ali ona nam ujedno svjedoi, da je rukopis potekao iz pera
bosanskoga Patarena, te da imamo tim pred sobom patarenski spomenik". ", :
"pisac dakle bolonjskoga spomenika bijae patarenske vjeroispovesti".
" ,
"ne moe razumievati ni katoliki ni iztoni u Bosni ve jedino
paterenski."6
je ,
, je ",
, >, je "bio pisan od Patarena i za Patarena", a
"ne protivi ni njegov sadraj"7.
, ,
, je . , , jep je
, je ,
, .
, je , .
, , je ?
:
. . 102
. . 103

135

134

"Red poslanica nije, kako se odavle vidi, onakav u naem rukopisu, kakav je u vulgati, ve kakav je u grkih kodeksih.'
150
, ,
. Onda slijedi devet pjesama:
, ,
, , , , ,
, , '.)9
, je OHaKaB,"kakav
je u grkih kodeksih", je , je . je ,
. cp\ ",
.
.. (), je
.
.

" "
,
je ".11
1 "Starina" .

.
, je .
, . , je
. . 104
10
. :
, . 1907, . 292.
, , je
. . . ,
.
. .

,
, }
,
, , , .
, , je ,
, .
, ; :
, . , . , . , . .
, , . , .
, . . , . . , .
,
, . .
;
. :
, , ",
12 ", , , : , , , ;
12 ; : .
, . . : . , . , . , . . .
je ,
, je . "
je , .12
, je
. , ,
, "ve nas zanimaju s gledita dogmatike i simbolike patarenske".
je , . "Jedno se
i drugo izrinimi svjedoanstvi potvruje o grkih i bugarskih Bogomilih. I o bosanskih Patarenih veli na krai izvor: "item condempnant
ecclesias materiales, picturas et imagines; et precipue sk. crucem;" a to
se isto razabire iz obirniega izvora u gl. 9 "de materialibus ecclesiis," i
gl. 11 "de cruce". Jeda li se dakle dadu one slike u Hvalovu rukopisu u
12

Starine, 1,106-107.

136

137

sklad dovesti s ovom naukom sekte? ako ne, zar da rukopis nije bio, kao
13
Sto sudimo po drugih znakoviti pisan od Patarena za Patarena?
Cienim, da se je secta teajem vremena i glede hramova i sltika
odaljila od strogoga tumaenja svoje prvobitne nauke.

,
, ,
. ,
.
Taj , ,
, . ,
. , , .
, , : 15
, , , , , ,
".15
.

,
, . : "Drugo je ne
priznavati slika kano est vjerskoga tovanja i sustavni dio bojih
hramova, kano to ih Bogomili, Katari i Patareni ne priznavae, - a
drugo uvrstiti ovakove umotvorine u knjige pobone" .
? , :- " ,
, ?
,
je , , je

17

? ("signaculum crucis caracterem esse diaboli")


18
. , , je
19
?
, ,
.
,
,
,
. ,
.
" " "odaljili od strogoga
tumaenja svoje prvobitne nauke", , -
, ,
, ",
.
"Kardinala Ivana Torquemade rasprava protiv bosanskim
Patarenom", je XIV "Starina",
".20
je , >
15 je , 1461.
, je > - " "da budu ondje ili
obraeni ili po zakonu kanjeni"21 U Rimu bjee predani trojici kardinala, od kojih je jedan bio pomenuti Ivan Tbrquemada, da ih upute u
vjeri kranskoj i odvrate od krivovjerstva". Kao
je Lua de Tblentis.
" vjeri i naucih bosanskih Paterana", je "obziru se na nauku paterensku, svakomu
Starine, 12
Starine, 1,133,139
19
M. . : . , ,
1907, . 22.
20
. . 214;
21
Starine, XIV, 3
22
ibidem
18

", . "

16

. . 107. je
. , 1911,214
Starine 1,108

138

139
\

lanku njihove vjere suprotstavio protivan nauk katolike crkve".


je 50 , "sve krive
nauke "bosanske crkve" gleda boga, duhova, ovjeka, spasitelja, staroga
i novoga zavjeta, iztonoga grieha, crkve, pape, svetotajstva, molitava i
obreda crkvenih i ivota vjernika".24
,
,
, "pred mletakim prednost u tom, to
mu je povod i postanak posvema jasan, te se iskljuuje predpostava, da
je Patarenom ir oe bit njeto podmetnuto. Nauka Patarena u rimskom
(vatikanskom) 'spomeniku je posvema jasno izloena, pa se svako
krivo shvaanje iskljuuje".25 "Manichei".
,
,
, ,
, ,
(promittimus, quod omnes, quos Manicheorum
erroribus excecatos noverimus, potissime Bosnenses, ad romane ecclesie fidem et doctrinam, quantum commode poterimus, revocabimus et
inducemus.)26 je 9. 1461.
, , & "
"rimskom spomeniku posvema jasno izloena, pa se svakako krivo
shvaanje iskljuuje", a , ,
. . , je
1404, ,
"da se sekta teajem vremena i glede hramova i slika odaljila od strogoga
tumaenja svoj; prvobitne nauke",
, , 1461.
: je ,
, " "
ibid
. . 4
. . 5
. . 20.

, - joj

? .
, je
,
",
, - je : , je
" , ,
" .
? ,
, ,
.
12. , 15.
,
,
,
.
,

, , .
. , , ,, *
, , ,
" .
,
, .
je
Bogomili i Patareni,
".
Poviesti Bosne, je , .

140

141

4) . , ,
"
, ,
.
,
.
' ,
',
". , , ,
, je , je
". ,
je .
. Kao , , "ve davno prije
Kulina bana poeli pisati irilicom, a narodnijem jezikom srpskijem",
- , je
, .
.

, je

.
, , je
.
,
je , . je
. , je
/-,
, a
.
.
: ti ^^"

29

: , . 142.
Rad VII, 138.
. , 1898, . 618.


je
. Je je ,
?
Kao je ,
je ( ),
, je
. je
, , je
, a
: , A ,
,
, je
.31
je , ,
III "heresis" ,
.
1203. (
),
, .33
:
. , je

, .
,
,
, . VI , jy je
30

Smiiklas:Codexdipl. 11,202,247.

, . J, 194. je
, 1923.
.
32
Smiklas, o.s. 334
33

Codexdipl.111,24,25.

142

, ,
34
, , .

, , je
, ,
, ,
.
,
, , ,
. ,
, ,
,
, ,
" ,

.
je , .
,
, je
, ,
,35 "glava dravne vlasti, roen u sekti,
ostade u njoj, diu joj svojim primjerom ugled.36
.
, , je
. . 22. 1240.
: 8
", : 8
8 8
8 , 8, 8 8
34

afarik: Pamatky, 1,1873: ivot Sv. Symeona, str. 7.


o. c. 150
36
Rad, VII, 145,146.

35

143
37

..." . (Blasius) je , , jep , , >


."
,
.
je , je .
,
.
8 8
8 8 8
8 8
8 8 , 839
8 ... .
, , jep
.40 .
,
je . 14. ,
,
, :
"41
je
22 1254.

, jep
,
.
, , , - :
, je ,
Miklosich: Mon. serb. 28
Mon. serb. 24,34,35.
. . 44.
. . ., . 18, . 356/7
>. : 1,44.

145

144

, .

, ,
, 1323., ,
, "
". ,
, ,
:
( . :
-). Taj


".
43
/ 44
..

, .
je ,
, ,
". (
.) , , ,
,
. : , ja,
, , , , ,
, . ,, -'
<" , ,
,, ".

, .
: ,4 tt ,
. , 1906,405.
.
.
. 1906,406.

,
. ,
, , ,

, :


1354, 47
". 48
,
".

.

, .
, je , .

. . .
, .
. . 110;
. . 411.

146

147

,, CKof : , , .
,
"1 ,
? ,
, .
.
,
,
, "lanovi iztone crkve"50
, ,
" .-, . , "
, , , , . , je ,
,
"lanovi iztone crkve" . , "1

.
: "sliedio je vjeru svoga oca t.j.
iztonu crkvu, te je ova ne samo u Bosni podupirana bila dravnom
vlau, nego si tiem nov ugled i upliv stee. Neuspjeh dogovora izmeu
Rimske stolice i srbskoga dvora o sjedinjenju utvrdi poloaj iztone
crkve u Bosni"51
"sliedio vjeru svoga oca, t.j. iztonu crkvu",
, "sliede odurne stope svojih praroditelja, koji su bili veinom raskolnici i krivovjerci, goji i brani heretike
stiue se u Bosnu, kano gnjusno stecite s raznih strana svijeta"52
, "heretici"
.

Rad, VII, 178


Rad, VIII127.
52

ibidem

,
, ,
.53 *
* .
,
. ,
: , ,
, , ,
jep 54
je ,
je , . ,
, .
, , a
, - je
,
: ,

^ 55. ,
,
", , ,
, .
, je
,
, .


. ,56
. . 132,151.
. . 121
Mon. serb. 187
Mon. serb. 190.

148

149


.57

". . : , .
"58 a :,,
"59 ,
: ,
".60
,
, ,, ": , ".
"
, jep je
, ,
.
,
. .
I, II
, 61 : "S. Gregorius
Nazazenus"62

I .

, . , 1,613.
. , 1906,408.
59
. . 409

Fermendin: Acta Bosnae, 34.


61
je . :
VI, 19,38.
62
. . 1905,27-45

, je
,
.
je , je
,
, je .
.
, , , .

.
.
, , a ,
, je .
je ,63 ,
. > ,
jy je
. (...primus inter reges Bosnae sanctam fidem catholicam acceptaverit, ipsamque publice sonfessus fuerit.)64
> je 1446.
, jep je . Taj
, , , :
() .
()
"65
,

. . je 18. 1451. Rad VIII, 149.
TheinerMon. Ung. II, 237 ( ).
Mon. serb. 440.

151

150

, ,
, je
wTbueMb 8
8\ . .
> .
.

.
,
> . raje
.
:
, , .
] " ,
.

, , je
.. ".
, je
, ,
:", ,
, 15. 1404, , ,
8
"; je ,
: "6
je , *
,
."
,
,
,
\ :
68
, ^

66 . . 450.
7

68

. . 252.
Mon.serb. 306,323.

70 71 872
, je
". , je
.
, , je
. . :
", 25. 1397.73,
143374. A 24. 1421.
: d ".
,
.

, 25. 1432, je, ,
. je
8 OcToia. a , . je ,
, , ".
> , ,
, ,
.
, joj :
f
, , ,
, , ,
, , ,
, ,
, , ,

. . 323,368.
. . 393.
ibidem
. . 397.
. . 229
. . 376

153

152

, 15
: , ..."

,
:

,

4 12 70
318 ,
16
.
, :,
, : , ,

,
.
, .
, ,
~\
: , , je a
".
Kao
/ ",
M. serb. 366-367

.
. . , , a . , (
) - ",
.
, :

s 12
318 , ,
79
." ,
, :

, ,
, ,

,
."
,
.
, ,
.
, ,
... w6pa30Mb
81
." je ,
je , ".
je , , ,
je
, .
, 1410. ,

QO
je 8 ,,

79

. . 371

ibidem
Mon serb. 472.

82

. . 290-291
. . 291
, . . II50
Mon. serb. 275.

154

,
,
, . .
"?3 , , ; ,
, , ; . , , je ,
joj , .
. ,
je ,
, . :

,
"84
, , , je
.
, ,
, je ,
je , . A
, , joj , , je
, . je,
je ,
,
.
, .
, , , .
.85
,, -/ , :
".86 ,
83
84

85

. . 415.
. . 417.
M. serb. 460,463,468,465.

155

,
?
, je
. je . 1454.
, .
, .
XIV .>.
. je ,

,87 je . , je
, jep je ,
, .
,
88
>: ,
cpe6pwMb \ .."89
", , : , je ;
.
00
/,
" religiosis meis",91 wflb ", je .
,
je , je
.
92
, . .
, je , je, je
. . 457.
, 1,180
124.
. . 125.
, II, 126
. . 132.
.. 128

157

156

;
, -
.
je
, - , " .

^ , .
TOJ je , je
. je
,, " .
5) . je
,
, .
je
.
1911. je
, je " ,
.
, ,
, je , , je
.
, , je .

600
",94 , 300
, : , ,
,

M. serb. 459.
, . . 1911,372,

159

158


,

".95
"...
, :
, , ,
, , ."
"
: , , , , "
300
: . , "
,, " :"
, ", :
, . , . , . , ,
. , . . ,
. , . , . , ".96
//
, ,
."91
, 140 : .
/.98
140 ,
je : " sepultura
ipsius Radini gost et pro capella, quam suo testamente ibi construi
ordinavit". je , ,
.

,
, ,
je
.
je ,
, ,, *\
. . . , ,
, : Cia CKaia, cia , cia , cia
."99

"
- ,
,
. ,
,
. ,
- , je
, ,
, je ,
.
,
, je - : . 100
jex,
, , ,
( ), ,
. ,
, 300
, 300 . je ,
99

ibidem
96

. . 373.
ibidem
98
. . 374.

. :
. ; . 588.
100
,
,
(, . , II, 56).

160

161

, ,
,
.

" , ,
, je
:

". , ,
, . , .

,
. ,
,
" ", - ,
, , .
". ,
, ..,
.
, . , " ,
",
,
."101
.
,
", ",
, je
. je
.
. je "
, : -

je . Vita Constantini :
.

(
XV ): 102
/ ."

: je, Starinama
IV, ,
. je, , , 14. ,
:
12
;
, ."103
, ,
,
.
: ( XXII)
je,
".
, je
, .
je, je
, ,
,

16. , ,
" :

102

101

103

, . . 1911,369.

Archiv f. si. phU. 33,1912,587.


Starine, IV 27

162

163
, ,
,
,
Koja ."104

, je
,
,
.

, , ,
:
, "105

.
",
, je
.
: "
, .

:
1520. .
: .."
,
, ,
. je, ,
.
: , , , ."
je .

104

Stari pisci,V, 109.

105

. . 151.

,
,
.
6) . ,
{>2 " , ,
,
.
, :
, ,
roj ", ^ ^106
, ,
,
. . je , ,
, . ,
, .
,
je
. > , je , : .
, .
> ,
,
,
1921.
. je 75 , .
106

,
,
.

164

165

,,"
, , , .
,
.

. ,
, : , ,

.
,
"107

. " , , . .
, je
* .
,
",
, , .
, .
, ,

108
jtpcra, , :
". je
1
.
,

{

,
11 .
107


. . . 1891: . 93,86,193,386,394; 1892; . 26,27,31,
110-114,215,248; 1893; . 93,95,97. "
109
.. 1891: . 94,99,370-375. ".

,
,
, ,
,
. .
, ,
,
, . ,, "113
,
.
. je
.114
, ,
40 ,

] &; je
.115

, * je
, , .
.. ", ,
1878. "
>, je ,
, ..
, .116
je , je
, ",
,

108,

110

.. 1892: 28;1895: 274,568;18%: 327.


.. 1891:384,1895:265,273.
112
.. 1891: 54; 1892:25; 1893:96; 1895:275,277.
111

113
114

.. 1891, . 127-140

, ,
, 1934.
115
. . 1892,110.
116

.. 1891,331-332

167

166

je ,
117
1404. 1430. .
je
, . 1415, .
, "
,
.118
>

.

, ,
,
. . ,
,
, 120 -
.
,

122
.1 , , .
124 ,125 .126

117

.. 1892, . 100
, . . 1,32,60.
119
. . . 1895,272,277.
118

120

, III, . 4773 4774.


. . 1891,193.
122
.. 332.
121

123

..1892.274.

124

.. 1895,266.
.. 569

125
126

.. 1896,325.

, ,
, .
,
, ,
, je 210 , 190 , 200 .
,
> je .

, ( 1895) . je
22 , , jep
. e je ?.127 je .
1435, *.128
,
: ()() ()
..." ..
, , , je
. je ,
" ,
,
.

14. 15. ,
, - ,
,
.

, > , .
127
128

. . 1895,267
. . 1895,267

168

169

. > 12
. , je 180 ,
90 , ,
:/
129
..." ' ,
, .
, ,

". .
je \
. , ,

* - . 13

1' . ,
, je *
. ,
,
. ;,

. ,

131
"
, ,
, ,

je
, , .
129
130

131


, ,
, ,
, ,
.
7) .
, je . 132 >

,
1 --
. je,
, ,
, je
.

.

, je
.
, , je 14. 1454.
. :
,
,
,
134
.
, ,
135
, .
, ,
, , , je " 132

- , , II, . 149.

133

, Rad, VIII, 159,166.

. . 1895,347.

134

.. 348.

135

. . 1894,778

. . 1911, . 12.
,
.

170

171

. ,
.
8) " . " je . je
, .

. je
.
,

. II
V II
XIV ,
.136

.
: , , ,
, , ,
, ,
.137
.138
,
, .
, , je
, je .
136

.. : - -
, . , 1904, . 99.

137

138

. . 104
. . 111

je ,
je
. ,, " , , ,
je , je
. je
",
, - je .
,
, , , , ",
. Taj :
,, " ,
, , -
, .. "
! , je ?
9) . je,
, ,
, ,
,
,
,
. " .
,
, je
.
Je , ,
) ,
?
, , ,
.

139

. . 131.

173

172

, >, , jep ,

,
. , je
?
,
? , , a , je
?
, ?
, . ,

,
. ,
,
, , jep je
, . ,
je , jep je je .
,

.
, , jep je ,
.
, , .
,
, ,
.140 ,
, 140

, , 1,180.

,
.
141

. , , , -
. e
, . ,
.
je,
: , , , , , , , , ,
, .

.
, , -
. .
je
, -
,
.
, ,
.
, , .
.
, , , , ,
."142
,
, . ,

. . .
J. ,.. 180.

175

174

, je :
.
, ()
. , . (1923)
, > ,
.
je
. :
." , je , :

, , ,
, . , , , , , , , , . ,
, , , , , , , , ,
, , , ",
, , , , , , , , ,
. ."143 > ,
, , ,
. , , , , ,
, ..

, , je
, ,
143

, 7 8, . 148.

,
" ".
, , , je
.
, ,
, 1878 ? ,
, ,
.
je ,
.

, ,
.
, , , , -
, ,
, .
, , je
" je ,
" . "

, ,
\
. : ", - :

, ,
- " /: \
je ,, ' ? je , jep je
>,0< " , : , ,
, , . . , , , je,

177

176

, je
.
\

. ,
.
" , ,

" , a 1557. .
, je .
10) "
. " , > . , .
> ",
. .
,
, ,,
". ,

",
. .
, a , 144

: , , , , , -, .
.

14. 15.
, 144
145

. . 1906, . 405-410.
Mon. Serb. 440.

. ,
, :
", ,
14. 15. , ,
,, " ~
, . Kao
:
* "
, , ,
, > - - . . :
,
, ,
,
? , ,
,
, , ,
.
. , . , 14. ,
. : ,
, , , , ,
, , ,
, : , , ', . , ,
, ,
,
, ,
.
, , 6

178

179

\ ,
! , ,
"
" - >?
,

, je 1528. .
65 .
je , je
,
.
,
.
.
,
; . ,
, , . , ,
".
je ,
, .146 ,
1463.
. je ,
, jep je
; a ja , "147
1463. je

1528. .
.
,


, ,
, .
147
. . , ,. 149.

je (- ,
),
- ,
1480 ( )
, -. je
, 148
.
, joj je
,
(1526)- ,
je 1528.
, . .
je 1530. .
, je , jep
.
. ,
, , ,
.149

, , ,
. 1530.
, , ,-
,
, .

, ,
,

. , , je

149

. : , . 12.
. : . , . 6

181

180

, je .
je 1534.

350 , , je
, .

17. ,
.
.
,


,
,
, ,
, ,
.

, .. > "
14. 15. , je ,
. ,
.
. , ,
, , , , , ,
. . , .
,, ", , ,
, . ,
,
,
?
,
, .
150


, , ,
. , , , (
)
, je
,
1435.
;

, je 1530.
.

. &,
50 ,
: , .
. , . , a .
, 350 ,
.152
je, . ,
, ,
.
, :
, . , .
,
,
.
'
'
'
1 ^l^
, ".
1 ,
151

Mon. serb. 383.


.
, .
153
. . : , . 9.
152

183

182

.. :
, -, . 8,11
12.
,
,
-
. ,
, je ,
, a ,
,
\ je , .

, -
. . XIII .

, je
.
154

1463., 1482.,
1528.,
.155
,
, jep je
>.

.
. je ,
,
154

.. . 162 167.
155
, . , II, 226.

,
. ,
. ?

, ,
. ,
/ je ,
, , . A
, , - je .
. , ,
: -, -,
.. , ,
-.
,
, ,
. , ,
-, -
. je ? .
, .
, a
, . . ,
,
, , ,
. 156
, ,
:
!" , je
.157
156
157

1921. .
je .

185

184

, je , je, .
,
",
? , . .
,
.
11) " . ,, " , je
.
je ,

,
, , , ,

.
: ,

,
, ,
. ,
.
, , -

. , je
,
. ,
, je,
, ,
je ,
-

,
.
,
- filoqie.
, .158
je
, .

, a je,
,
, .
, je
,
,
.
,
, ,
,
,
, je je
, , je
,
, , .
, je
je
, . je
, je

158

Jagi, Entstehungsgesch. d. kirchensl. Sprache, Berlin, 1913, . 55.

186

,*, je .

,, .
", je . , ", -
, je "
. " .
, >
. "
. , ,

.
, je , .
", je
,
, .
,

1
,
.

.
je
" " ,
, , je ^

".
12) ]
. ,
,
. je
,
.

187

je
.
, , , , .
.
.
: XII
, je ,
I
. .
, , je ,
, , , , ,
.
, , 885. ., ,
.
.

,
, je
, .
. 1189. .
, , .
je, ,

976. 1018. . je
. , je 1018. , , .
,
, je
. je
, je . -

189

188


. je

.
je , ,
je .


1463.
,
.
je , je
joj
, .
.

,

.
* , je .
, 8.
1404. . 8 ,
je
8
."


je ,
, je , , > (), () - ()".
,
.


.
,

je , je
.
, je
, je
. .
l S9
je je
. , ,
,
, . :
, .
( , VIII, 34).
je 12
. . je .
. , . 12
, : ".
,

: . ; . ;
. . ,
, > .
; . ;
,; . ; .
; . .

159

Jireek:Staat imd Gesellschaft...III, 45.

191

190


" . .
- ; ,
- ; -
, ..
; je ,
, je
;
je ; , . Taj je
:
- je
- , je
, je .
.
,
.
,
,
. , ,
. , , ,
. ,
je , . .


.


papa, . je

,
. , .

,
, .

. , ,

.
,
.
13) patareni". je 1059. .
, "qui multa contra catholicae fidei normam in
eadem sclavonica lingua mentiendo conscripsit.160
je ,
filioque.
, , , .
je
patareni, ,
, , potre = patareni.
,
,
,
" patre filioque".
,, * - patareni,

.
14. 1423. consilium rogatorum,
'
, je
160

Raki, Documenta, str. 204.

193

192

: "duobus patarenis et duobus


laicis", . - ".
patareni
je , .
je 1749. 162
. , ,
je . je patareni Pataria,
, , .
1276. . patari,
VII
je
; ,

".163
je patareni
,
.
, ,
, .
. je je ,
je patareni
, patara,
, patara i patarena
, .
je (1054..),
je ,

, (.. ) ()...
'

164

. je

patareni, jep
.
- solopatre. "filioque", .
'\
,
. ( IV).

, je
165
je

166
.
" ,
je ,
. je 1277.
.167 ,
, jep ,
. ,
,
, a joj .
patareni,
", .
, je
,, \ , , ,
, ^ >
, .
,
, je ",
164

161
162

163

. . 1911, . 359.
Rad jug. akad. 259. str. 145
ib. 146.

De Adm. imp. 1840, . 60,62.


Raki: Bogomili i patareni, . . ., . 413.
166
Raki, o.c. . 418
167
.

194

195

.".
, .
.
.
1455. . ",

,
. , ,
, ,
, .
, :
, , , , ".
je ,
. , .
, , je
(1442 . )
169
. . ,
?
.
je 1466. . ,

( 1
)170 je

,
je
, .

168

Mon. serb. 473.


Mon. serb. 417. je 25 1442.

169

: . . II . 126.

patareni
, ,
.
14) .
, ,
,, ", - , .
,
,
.
,
, (1431-1447), je
, "da nastoji u bosanskoga kralja Stjepana Tvrtkovia, Sandalja
Hrania, Radosava Pavlovia, i srpskoga despota Gjorgja Brankovia,
da izaalju svoje zastupnike na sabor, jer se radilo o zdruenju Istone
crkve sa Zapadnom."1
je
5. 1433, je
, je .
, ,
,
,
177
. je ,
,
, ,
,
, , ,
. je,,
" ,

Rad jug. akad. VII, . 235; R. Matkovi, Prilozi k trg. polit. hist. republ.
dubrovake.

171

: , II, . 85.

197

1%

, je .
15) . , je ,, " - .
,
, .
, - ,
, ,
, ,
. , ,
,

".
,
,

, ,
je ,
.
,
, , , -
,
je , , .
1) .
, , ,

De administrando imperio, 950.
.

,
(610-641), I (877-886).
, 950., .
, (927-969)
, : ...

" , ".
, ,
.
, , je

173


XIV XV .

De adm. imp. str. 88.

199

198

, ,
, ,
,
.
je
, ,
,
, .2 > , je ,
, ,
je .
, : ".
2) , ,
X , , je ,
, ?
. .
3) ,
811. 1057. . -
X , 1018. .

.
je
.
, . Taj

.
4) , ,
,
. , 1084-1108. ., ,
, .
.
, . 341.409.
L. Diacon, Historiae, Bon, lib. V cap. 3, p. 79.
, . , . 33

, XI XII
, .
, .

: , .
5) , , , 1118.
1176. , .
je , jep je
. . ,
je , je
. je, , .
je , je
.
.6
je , jep
.
- principem
1154. . .7
6) 1308. . , , , , ,
. 1308. .
1916. . : Anonymi
Descriptio Europae orientalis, 1923.
. , - , , 4 : .
, ja

. , je
XIII XIV
.
ibid.33
Cinamus, Epitome rcrura ab Joanne et Alexio Comnenis gestarum, Bonae,
1836, . 251-257
7
ib. 131.

201

200

je ,

.

, .
,
, , , ,
, ,
. - Omnes sunt Scismatici perfidi et
ab eorum scismate derinantur omnia scismata inter ceteres nationes
scismaticas, videlecet in Rasia, Servia, Bulgaria, Ruthenia, Georgia
etomnes nationes orientales, que christi nomen invocant, exceptis cypresibus et armenis, iter quos etiam multi sunt scismatici.8
,
a . , :
je , ,
: , , .9 : ,
(Marcia)10
je ,
, je ( , ,
),
.
,
, ,
,
, ,
. - "In hac maritima
regione habitatores (eiusdem) sunt puri catholici et quasi latini. Ceteri
autem eiusdem regni et rex sunt scismatici perfidi et ideo nimium
, . 24.
10

ib. 33
ib. 35.

persequuntur dictos catholicos, et permaxime ecclesias latinorum destruunt, dissipant, et invadunt prelatos et captivant et plura unexquisita
mala faciunt et ideo dicte eclesie sunt pauperes".11

, VI, , , , ,
,
- "pretr hoc etiam quod sunt scismatici
sunt et heretici pessimi, infecti ab hereticis, qui fugiunt ad partes illas
a facie inquisitorum et ideo magis sunt infesti christianis et catholicis".12
je ,
".
,
"
- . , , .
,
.: heretici et patareni,13 heretici et scismatici,14 infideles et sci1
smatici . je .
,
, , , , ,
, ,
,
,
. , je

,
, >.
je , ,
ib.34.
ib.34.
14

Fermendin, Acta Bosnae, . 18,33,217.


ibidem 36,39,40.
ibidem 50.

202

203

, . - "Homines regni dicti sunt procere et


pulchre stature, tam viri quam mulieres, sed viri nullius fortitudinis sunt
ad arma, unis enim probus in armis pelleret L ex iis".
, , je,

,
. , ?
je , : , , ,
, . , ,
, , , , ,
. je
.
, ,

? ,
, ?
, a
.
. 1924. . : XIV ". je
, "preter hoc eciam,
quod sunt scismatici sunt et heretici pessimi, infecti ab hereticis qui
figiunt ad partes illas a facie inquistorum". -
, , ,
".
: , ,
,

17

". :
; je
, ,
, je 18
.
,

: heretici et patareni, heretici et scismatici, infedeles et scismatici - ,
, ". , ,
",
- heretici et patareni, -
je , ,
, ? ,
, ?
je :
. . je , .
, ,
, ,
. ,
,
.
, ,
? ? ,
,
. :
" je
1326. ,
je .
. , -

16

Anonymus, 36: ,
, ,
50 ."

IV, . 68.
ib. 69.

205

204

", 19.
.
,
1219. . ,
,
, jep je 1326. .
. ,
,
.
, ja
1326.
. 1326. .,
, je
?
,
.
,
,
,
.

, : , , , " pure catholici, pure sismatici"...
, ".20
, , , , ,
, : "homines istarum provinciarum non moventur de loco ad locum, sicut prefati albanenses, sed
habent stabiles manciones et opida, nec sunt pure catholici, nec pure
scismatici".21
, , ". ,
19 .

ib.68.
ib. 69.
Anonymus, 28

csoja
,

. ,
,
. , .
, . .
.22

, > ,

, : . ()
je

. je
. .
7) je , je 1308. . " . je, ,
, je 1332. .
: "Directorium ad passagium faciendum ultra
mare".
je VI
,
.
.

, ,
, je
,
, .
22

. , XIV, 32.

206

207

: ja
, 24 ,
, " ^, ,
"napose raspravlja o kralju Srbije kao najveem nevjerniku svega istoka" , . ,
,
, .
,
, je .
,
, . ,
, , ,
, ;
, ,
; ;
.

. ,
, , , je
".25
, (Esclavonia),26 na
, , , .
,
.
,
. ., a ,


.
.
,
,
. je
;
je , , ,
, , ,
. ja
je , je
, ,
, ,
. ,
, ,

".27

. A

, , ,28
, .
, , ,

, ,

,
."30

-

23

, XIV, 4.
Rad.jugosl.akad.XLII.161.
, XIV, 16.
26
,
.
24

27

ibid. 22-33.
ib. 32.
ib. 33.
ib. 33.

28 .

208

209

; je
, ,
. , , .
8. . ,
, , je

. , .
1432. . , 14321433, je , 1455.
, 22 .
1454. . ,
. je 1455.
, ,
je .
je . ,
, , , , ,
, , , > .
.

.
.
1433. . je
, , 31
. :
"... , je

je , , 33
, ".


, , :
je
".34 : , , , , ,
, , ,

,
, ".35
je ,
, . , , je
.
je
. je , je
, .
je 15 ,
10 ,
. je ,
. je ,
. ,
je , ,
je .
je
je , , , .
.
9) , 1499. 1503. 19.
1500. .
. (Duca Piero di S. Sava), je
. .

31 , XIV, 50.
32 .

33

ib.54.

ib. 50.

ib. 55.

ibidem 60.

210

211

je :
,
() ,
, ,
, . ,
,
, , . ,
.
,
40.000 15 60
, ,
.
, ( ) , ."
.

.
, , , ,
. , , , ,
40.000 .
10) 1517. , .
,
1517. . je 7025.
1517, . .
, ! ,
...
54
ali
, , je
()
1,68.
I ' . , 1901, . 310.

, , ,
..." , , ,

.
,
,
. , ,
. 54 , je .
11) - (Ludovicus Cervinus, vulgo
Cervarius Tiibero) - XV
. je
1527. . , , je je
,
, , ". A je, ,
"38

,
,,, (
) ,
, ". - "quamquam
utraque ecclesia (modo absit verborum perniciosa contentio) idem de
Deo sentiat, caerimoniis tantum non autem religione altera ab altera
39
diferens".
38

, . 70

212

213

je
: Commentaria suorum tempontm.
je ,
XV ,
, , , " - quos nostri
schismaticos vocant". - utraque ecclesia... je , , .
.

,
, ,
11. 1734. , Index ".
je
.
12) .40 1530. . je 21
, , . Josif von Lamberg , . je , ,
.
, je " - "Khiinigreich
Wossen". -
, .

, .
, , , je
, . 1528., ,
1463., .

39

ib. 70.
Itinerariura der Botschaftsreise des Josef von Lamberg und Niclas Jurischitz
durch Bosnien, Serbien, Bulgarien nach Konstantinopel 1530, Innsbruck, 1910.

40

,
, >. , , , , , , , , , , >, , , , .

(Niderwossen), (Oberwossen).41
, , ,
, , je . , ,
. , khreichisch Weissenburg,42
. , .
,
.
, ,
.
je ,
.43
.
"beider stendt"
. ,
, . >
, : ,

,
, ,
.44

42
43

44

. . 34.
ib.35.
ib.35.
ib. 36.

214

215

, , ,
. ,
.
.
,
,
,
,
- .
.
, , . Ja , , .
, ; ,

45
;
je ,

.
, ,
, je
.
>,

, ,
, .46

,
, , ,

je ,
,
.47

, , ,
: ,
. , ,
,
.
. , ; ,
.
,
. ,
49
.
.
, , .
, ,
.50 - - ,
, , 51
.
17. 1530. . .
21. 28. . >>
22. ,
, . Taj 56 . 22.
. 9.
1531. , 49 7
, .
je ,
. je je ,
, ,
, . .
ib. 46.

47

ib. 43.
ib.44
ib. 45.

49

ib.51

50

ib. 53.

ib.55

216

217

,
- . je
,
1517. .
, ,
. ".
, ,
.


, ,
. je , ,
. je , ,
. .
,
. je
", , .
, je -
. Taj je .
,
.
, .
1528. .
,
,
80 , 7 8.52
,
,
. ,
: ,
. ,
52

ib. 29.

, . ,

, , je je
. je
,
,
.
,
. 1459.
, , je
, , je , ,
,
, ,
. je , je
, ,
, , je , jep je
. .

.
, . je
: ; .
.
, ,
- Die herrschen iiuber die Surffen mit grosser Tiran. ( .)


, ,
: ,
."54
ib. 43.
ib.45

218

219

, , '
. .
. .
. . je
. .
, je
, . ,
, ,
, . je , ,
, je
,
, je ,
, je .55 , ,
, , je
,
56
. je
, . .
,
je , ,
, je . ,
.

. , , . 171-170.
Itinerarium, . 45.
,
- - , 1054. . , ,
, ,
joj
1054. . , joj je 732. .
III.
, je 1054. .
. , ,
, ,

, je ,
, , ,
.
1054. .
", ,

, , .
,
,

221

220

1054. . .
,
.
,
- filioque. ,

.1 je .

,
.
, je . . je
,
" .
, .

1204. .

. 57 , .
je
. Taj
,
".
je
, , , , je
jepec. .
. ,
.
, .
. , , I, . 130.

,
.
, je
, .
1106. . ,

. , je ;
, je 1126. .
.2 ,
Arnold de Brescia, 1154..3
, , je 1173. .,
,
.
.
. . je
,
.
, ,
, je 1184. .
. je ,
je "
,
,
."4 je ,
.
5
.
, , je XII ,
. je

Emil Luka, Torquemada. . 29.


ibid. 31.
ibid. 31.
Jevs. Popovi, . . . 119.

223

222

,
.
, ,
, - .
- .
... ? ?
, , ,
,
6
. ,
, je 251. .
, je . .
, je
7
, .
je ,

,
"
-
.
, . je
,
, , . , .
, " je . . . je III.
Kao
.
.
,
, , ,
. .
patr. graeca, CIV, col. 624
. , . . 1,361.
Emil Luka, . . . 54.

1315. r. je
, je je . je
XVIII . je
, , .
XVII
. .
III, , .
je . , je
.
,
, ,
, , .
,
, je
,
.
je III , .
jepec" , 732. .
. je
,
.
je , je
1204. .
, je je
, .9 je 30 ,
II, joj 1234. .
. , . , 1210-211.

225

224


. .
je . je
XIV ,
.10
, je , je
. je , je IX
IV je ,

.11 .
,
, 1370. .

. je
.
, .
XI
XII , a XIII
, III. je
, .
je , je
.
, je . XIV , je
,
.

.
, . , ,
10

. , . . . 29.
ibid. 30

12

,
. ,
,
XIII ,
je .
je .13
, ,
,
, .


" " ,

. .
, ,
,
.
III, ,
je ,
, , . je
, . .
, je , je
. . , je - patrio suo
spirituali, ". , je . ,
, je .


.

ibid. 31

ibid. 33

226

227

, , , , je
, je
, .
,

. .
je
je , .

, ,, //"
. je .

je 10. 1203. . ,
.14 je
je .
" .
.
". je
,
, je ",
.
. ,
je .
je (1199. .)
, je jepec , je
, .
, jepec
, " - "heresis modica in terra regis
Ungarie, videlicet Bossina, pullulare videtur "15 A je Theiner, Mon. Slav. merid. 1.19.
Smiiklas, Codex dipo. II. . 334

, je
,
. ,
je ,
je
,
, , .16
, ,
, > .

je 1202. . , , ,
je .

17 je
, ,
. ,
,
, , 8. 1203. .
, , ,
. :
,
, "...18 ,
, ,
, ,
.
.
je , .
, je
1054. . . je -

18

III 11. . 1200. Codex dipl. II, 351.


Codexdipl. III, . 14.
Cod. dipl. III, . 24.

228

229

, je
.
. . je
1059. .
,
. . 1063. ., ,
19
. je
()
, .
II je ,
, ,
, je ,
20
. , 1075. . je VII ,
. je ,
, ,
,
je
... "propter scismatis nefarium scelus, quod cum Ceddeda
exercuerat in regionibus Dalmatiae atque Chroatiae."21 je
,
, je
, ,

".
, je
, ,
III .
je
19

22

,
. ,
je .
,
,

23
" - "sed non sine infamia heretice foeditatis." A
je , ,
24
- "fautor tamen herelicorum erat."

XIII ,

. . , ,
. , , ,
".
,
,
.
, .
, ,
je ,

- "ab heretica sunt contagione mundati."25
je
,
, , ,
, , , , , -

Toma Archid. historia Salonitana, Zagreb, 1894, str. 49.


. . . 52
. . . 54.
.

. . 103.
. . . 102.
. . . 80

231

230

(infideles).
- .
8. 1203.
, je
1221. .
. III je
3 1221. . ,
,

.26
.
, , je
.27 je . ,
.
.
- "multo ibi
tempore statu catholice fidei laboravit".28
.
III
. ,
"
*7Q
12. 1222. .,
, 15. 1225. . je
.
1233. je
, .
IX je
,
je

30

Codexdipl. III, 196.


. . . 198.
Hist. Salon, . 98.
Cod. dipl. III. . 210.
. . . 242.

.
". "
je ,
, , , ,
. ,
je Johannes () , je
. je
, , 20.
1235. ., , , .31 .
je 1237. .
,
, . ,
je 1239. . . ,
,
".
.
,
, , .
je ,
,
. ,

,
,

.

",
, je . , , XLIV 57.

232

233

",
.
IV,
27. 1248. .,
jepec- in perfidiam haereticae pravilatis -
.32
, 1250. .,
.
je
. je
".
, .
, , , , , ,
.
,
,
.33
,
, ,
. ,
. je VIII 19.
1298. . . .
, je
, , , , ,
.34 ,
, je ,
, . je XXII 1.

1327. .
. je . je, je
VIII,
. ,
/ j e
* ~
. .
. je
, .36
je ja ," "
- .
, ,
, , ,37
.
, " "
, XII,
je (28. 1430..) ,
,
. ,
je ,
, je
je
". je
, ,
, ,
,
38
."
, ,
Cod. dipl. IX, 348.

32
33

34

Theiner, Mon. Hung. 1.204, kod Rakoga, B. i . . 410.


F. ii: Historijski pregled katol. biskupije bosanske do god. 1701.

Raki, Bog. i Pat. 415.

Acta Bosnae 17

Cod. dipl. X, 526.)

ib. 350.

234

235

. .
, ,
je, ", ,
", ^ .
, , ,
,
. , . . , , . .
, ,
? je
"
".
je .
,40 .41
je ",
42
> .
vie versa je " .
, ?
.43
je
",
, .
,
.
, ?
, ,
-3Q

39

ib. 525.
Raki, Bog. i Pat. 429.
. , 1906, . 403-408.
ib. 405.

43

, , . 261 275.

je .
,
, ,
?
. , .
,
. , .
je , .
, , je
. je je
,
. je
.
VI je 1. 1351. .
,
' , Sclavoniji
. je
, , ("perniciosa scismata") , . ,
, , ,
, ."45 , ,
"filiqoue" .
.
VI je 24. 1360. . ,
. je
. je
ib. 302.
Cod.dipl.XII,CTp.33.
Theiner Mon. Slav. merid. I, p. 240.

237

236

, jep je 1363. .

.
.
, je je
.
je ,
.47
, .
, 1364. .,
je ,
, je
- quod ubi in regno nostro Bosnae
innumerabilis multitudo heareticorum el patarenorum pullulasset.48
,
, ,
je ".
, ", "?
, "heretici et
schismatici" " , " . , ?
,
. V

,
. je
, ,
, .49
je 1367. ,
" - "hereticos et schismaticos"
- , je (1369) , 47

48
49

" .50 V je
.
, ,
. je 1368. .
,

, je . V
1369. . .

,
, , - "sequens suorum progentitorum
vestigia detestanda, fovens et defendens heareticos ad illas partes,
vexabat amnibus contumeliis fratrem juniorem Stephanum nomine,
propterea qoud ad catholicam religionem et scra latinorum transierat".51 , , je
,
je ."52
, jep je
, ".
, , .
V , je 8. 1370. .
,
,
, ,
, jep je je ,
>, je , .
, (. . ) .
je 53

F. ii, Glasnik zem. muzeja, 1903, . 322-324.

ib. 218.
Farlati, Illyricum sacrum IV, p. 61: Theiner, Mon. Hung. II, pag. 91-92.

Smic.Cod.dipl. XIII, 358.


Cod. dipl. XIV, 150

52

Farlati ib. 61.

239

238


, je .
je , ,,/
*", , ,
^.
, ,
,
,
.
,
XIV ,
,
.
. , ,
, 1333. . .55

,
56
, .
,
XIII
.57
, 1344. . , , .
, 1394. .,
300
(1394)

Cod.dipl.XIV,cTp,249.
ib. 249.
Mon. serb. . 103-107.
: , , . 63.
57
ib. 73.

" - "Et usque modo


convertunt venintes quotidie de terris schismaticorum ad terram illam."58
je
, , 1219. .
. 1326. . , je
, je "
, .
, , ,
1219. . ,
, 1326. .
".
? je "
".
1394. .
, ".
A ? ,
. je 1394. . ,
je
".
,

XIV ,59 je 1427.
.60 ,
,
. , ,
"cujus regio illius religio", na
. Acta Bosnae, . 55.
. . . , XII XV
( . . . LXVI . 18-35.

ib. 35.

240

241

, a
.61 .
, je .
XV
V, >
", .62

. ,
. . , , ,
, ( ), .
"perniciosi
dogmi", .63 , ,
,
, ] .
, je nota bene,
, ,
,
,
.
,
XIV , , . je
,
. , je
ib. 115.118.
ib 115-118.
ib. 74.
ib. 75.

, . . XI 15.
1374. .
, ,
"

.65 ,
,
. ,
,
.
je
.
, je
,
,
.
V 17. 1421. .
, , , , ,
?, 66
"plures schismatici misti cum catholicis." -
" ,

., ",, " .
",
IV.
1444. 1445. . je
"heretica pravitatis" , , ,
, , , ,
* - "pestiferum virus schismatis",
.67 je
Acta Bosnae, . 40.
ib. 115.

242

243

,
,
. je ,
na je
, .
. je
, , , ,
. .
. .68 je (
30. 1446. .) je , ,
je .69
je
, je
, . " je
, .
: ,
" - "erat ab illis orindus, qui ritues et fortasse etiam errores
71
Greacorum sequebantur." je , ,
\ , , je
,
, (72
) " je
, , . , .
ib. 183,184,186,191.
ib. 198.
69
ib. 202.
70 Theiner, Mon. Hung. II, 327.
Illyr. sacr. IV, 67.
Mon. serb. 440.


".
.
.
. IV
23. 1446. . je
,, "
- "solum in illis partibus catholicum principem".73
,
.
, je
, . 21. 1457. .
III
74

>
. je , je
je
. II (
2. !461. .) ''
- "carissimus in Christo filius Stephanus Thomas, rex
75
Bosne illustris et vere catholicus"
.
je
. , je
.
. , . ".
je ",
.
",
, je ,
-". je 73

75

Acta Bosnae 203.


ib. 230.
ib. 243.

245

244

, je .
, je
,
. 1326. . ,
,
.
, ",
" je je
.


, , je
.
joj . je
,
. ,
, jep je
, je
,
.

,
". ,
",
je
1557. .

,

. ,
.
.
, ,
. , "
. je
gesioBogomili i Patareni je . .
je .
.
,
, je , . , , . je,
, 9. 1461. ,
.

1
.
, , ,, . IV, 1924.
XI .

247

246

je
.
je , je Problem
"bosanske crkve" u naoj historiografiji od Petranovia do Gluca,
je Radu Jugosl. akademije . 259.
, , je
, "svaki dublji pogled u problem "bogumilstva" otvara u
koncepciji Rakoga nove praznine, otkriva nova protivureja, posvjedouje uvijek iznova nedovoljnu objektivnost njegova stanovita u
pitanjima religioznog karaktera."3 je "sastoji prije svega u potpunom odbijanju koncepcije
Rakoga kao historijski neispravne."
XI , , , ,

. je
, ,
.
,
. je ,
.
Beh je . . , , . A ja , , .
. je je
.
je X ,
(927-969. .).
, . . . .. LXXXVII . XIV
Rad. Jug. ak. 259. str. 60.
ibidem, str. 175.

, je , ,
,
870. .
je 5 7#, 29,2021

,
.
, , je
. . . A ja
>.
.
, .
je , ,
.
je , je
. je . , . je I (867-886)
,
. 870.
. je
.
je , - je
. , ,
je, ,
. je
.
, je
, ,

", - "d>s
? $

, 1923.

249


6
."
je
, ,
,

, ,
, .

, je
,
. je raje
.
.
. : je
, je , je , jep je
, . je
: je
je
, je
,
.7 , ,

je ,
, je , ,
, je
. 70
, joj je Patrologija graeca CIV col. 1241.
. , . 37.

,
.
, je
,
,
. ,
je . - ,
?
,
,
.
,
, je ,/
,
,
. je ,
.
, , je
je .
je . , 858-867.
877-886. . je IX .
je ,
,
je
, . , jep I
. je, ,
.
,
. e e I,
,
. 877. ., je

250


886. . , je 897. .
,

je
- , je
,
, .
863, je I

. , ,
./.
je
,
.
, je
je .

: , ,
262. Patrologia graeca, tomus .
, .
,
je .
je
je je
, . je ,
. , ,
.
*1 - .
- , a
: , . , . , . . .

251

. Sex autem Ecclesias ibi esse profitentur: primam Macedoniam vocant; secundam Achaiam; tertiam Philippensium; quartam Laodicenorum; quintam Ephesiorum; postremam
Colossensium. Sed haec quidem nomina sunt urbium, quas vetus historia praefert, et aivinus Paulus memorat.8
,
, je
. . , . . - Philippensium .
, - Laodicenorum..

- Ephesios. .
.
,
.9
, . ,
, .
je , , , ,
, .
. ,
je , , jep je y
(325. .) (381. .)
, , , (411. .) .
, , , , , .
.
Patr. gr. col. 22.
ibidem, col. 23.

253

252

je , je .
124 ,
65 ,
,
. ,
.
77,8081, !, ,
,
, jep je

. 77, 80 81,
XXIV, XXV XXVI :
, ', , , , , , ,, , *, , >,
, , , , ,
, , , , ,
.
, , je
, XLI, XLII, XLII.
, .
,
?
,
, je je
,
, 858, , je
870. . , je
. je
, J. Christiphor Wolf (J. ), je .10.

10

Patr. greaca str. 14.

, ,
,
. je :
() .
Patrologia graeca , a Patr. graeca CIV: 22:1298;
23:1254; 26:1255; 34:1258; 38:1259; 42:1266; 46:1274, 1275, 1278;
47:1278, 1279; 50:1279; 51:1282; 54:1283; 55:1283; 58:1286; 59:1286;
62:1287; 63:1290; 66:1290, 1291; 70:1294; 71:1295, 1298; 74:1299;
75:1299;78:1302; 79:1302; 82:1302; 73:1303 .

. je je .
? , ,
je , .
, . . je , a
, ,
je .1 *
Karapet Ter Mkrttschian (
) . , . .12
.
,
,

."13 , ,
, jep
>
Les sources de l'historie de pauliciens. Bulletins de l'Acadmie royale
belgique, Tome XXII. 1936. str. 95-114.
Die paulifcianer im buzant. kaiserreiche, Lezpzig 1893.
. . . 97.

255

254

, .
.
, ,
;
, je
.
,
.
.
, ,

, je
. ,
, , je
. ,
, , ,
je je >
, . ,
,
. .

, ,
, .
, . je
, .
.
18
,
. Ja ,
je
. :
,

/"14 : " -14
"
. je ,
, je .
,
.
. .
je .
je 19 , a ja
, : "
, , ', ,
15
, ." "Veram autem crucem utpote lignum maleficorum instrumentum et maladicto subiacens adorare et amplceti nefas esse dicunt". ()
je
()".
je , , je
:
: ej a. j ?
; Kpecf\ , :
,
? ".16
. : , , , ?
', ja (),
?*

: "' ?


patr. gr. CII col. 25.
ibid. 255.
, , . 8
, , . 20.

257

256
18

" , ,
jy je : ",
,
19
". ,
, ".
,
, : ,
20
". : '"
' ,
1
"?'

",
: '", '
2
? , ".
,

,
. .*23 je : "
, ,
".
(
, ,
".)
-
.
, : " '^
,
, '

19
20
21
22

24

Patr.gr.CU.coI.25.
PaU- gr. CIV . 1255.
, . 14.
Patr.gr. . coL 29.
Patr.gr. CIV 1257.
, . 3.
Patr.gr. IL . 29.

,
25
. ( je
, , ,
, ").

. , ,
26
.
,
,
, ,
, . .
,
. .
27
. je ,
,
. je , raje
.
je , je
.
je , . je X
. (927-969), , , , , . je


, ,

ibid. cnl. 32
, . 8-10
Patr. gr. CII. col. 31.
29

, . 5
, . . . XIV.

258

259

, .
AKO je , , je je , je
je , je
.

, ,
.
.
30
, , ,
. je,
, ,
:
31
, ."
je
: , ,
."
^"
" , ,
, ,
: '"
, ' ".33

, je , .
: '" , '
, $
,

32

33

. 2.
ibid. 2.
ibid. str. 2.
Patr. gr. IL col. 392.

'
,
34
"
(
, je,
() ,
").
,
(),
": "
35
"
, , ,
, , .

, ,
je .
,
, je ,
jep je
.
, ,
.
(),
. , , ,
: " ?'36 je
*31,
, ja . -

37

ibid. . 723-724.
Parr. gr. Cll. col 657.
Part. gr. CIV col. 1321.
, . 67-69

260

261

, .
,
.38
, je
, >
,
.
. je , je
, ,
, a ja , je , .

. , ja ,
,
, .
. je
,
,
, , ,
.
,
86 , 40
", ,
, " (), je ,
raje , . je
. , je je
, .
. ,
, .
.

, :
38

. . VII . VII

1. . (. 4 27);
2. (. 6);
3. (. 6);
4. (. 6);
5. (. 7);
6.
(. 10);
7. . , , . . (.
13);
8. (.14);
9. (.20);
10. (. 22);
11. .
(. 22);
12. , , , ,>,
, , je (. 31);
13. je ,
(.32);
14. .
(. 35);
15. je ,
, ,
,
(.37);
16. . ,
. (. 38):
17. , ,
, ,
(. 40).
, je
,
je
,
. , ,
,
,

263

262

. je
, je je ,
joj
.
je ,
, . ,
. ,
.
,

.
.
, je : . :
III2,18; VI44; VII15; (Patr. gr. 29);
(Patr. gr. CI V1244). .
,
.
, je
, je
. , - ,
... "dia tuto gartojs idiotajs prosdialegontaj"39 : , 40.
, . : je . : . I. 1,2, 3: I. 16; . I. 10;
Patr. gr. , 51 . . patr. gr. CIV, 1281. . : . XXVI. 26,27 28: , XI23-29
. . Patr. gr. CIV 1347 1349.
IV 14; V 17; III 2, 3, 8, 9, 10.
patr. gr. IV, col. 1244 .
, . 3

: I V19,20; V19-21; XVIII14; I .


V 5. : . XXI17: . XX19; . X1
. Patr. gr. 25. : : III
1-2: III1-4; Vi 2-9; 46,47 48 .
: V14,15; I . II11,12; I . III1; . XVI19; 110,11,
7,8; . IV 17; . XVIII6; . XVIII7; /. XV 29; .
X16; . V19-20; . II14-16; .
. . I . IV1-5 32
69.
Taj
:
, , ,
,

. Jep je
,
."
.
, ,
, . . 32
. , . ,
,
,
,
, , je

, .

.
, ,
,
. .

265

264

. 180
, ,
1115. , , , ,
,
. , .
je " - "Panoplia dogmatike", je
,
. je 1865. . Patrologia graeca ,
, 1372 , ,
. 28 ,
: , . .
. .
.
,
. . IX
, Manihajos ho Persas. O
,

. .
.
.
XIII . .
XXIV , ,
. je ,
.
XXVI . je
,
> ,
je jepec
.
, .
: :
, . ".41 .

. , .
, jep je .
, ,
. :
.
.42

, , , jep
je ,
, .
je , XXVII
, .
: . " , " . "
". je XXVII ,
: Jepec
, ,
, je ()
. je
, je
. je ,
.
je
ceo , je
,
. ,
je ,
. raje ,
.
,
, je ,
.

Palr. gr. col. 1273.


ibid. col 1288.
patr. gr. , col. 1289.

266

267

52 , jy je , . ,
..
, , ,
24- , & "

,

.4

,
, ,
, .
, je
,
. , , , .
,
je . ,
, , je
, je . je ,
.
927. 969. , . , je
jepec
I (1081-1118) >
1115. . .
, je ,
180 ?
44

Patr. gr. , col. 1320.

jepec je ,
, je .
je ; je , ,
je . ,

, , jepec
, .
je , .
J , je
.
,

52. je ,
je , .
je, , ,
.
, je
, :
1. .
2. ,
, , .
3. 5533. je ,

4. . 5500.
5. je , . , a

6. , ,
je
7.
8. , je

9. , , , je
,

268

,
, , .
10.
. je
, ,
,
.
11.
,
.
12.
. .
13. , ;
> .
14. je .
15. : , ,
? je:
, .
16. , , , . je .
17. .
. ,
.
18. .
19. "
.
.
20. je je : , ,
. ,
. ,
. - ,

21. je :
, .

269

22. .
,
> .

23. ,
, ; , .
.
24. ,
,

.
25. ,
. ,
, .
26. ,
, . je
.
27. , .
28. , je
, .
29. ja ...
30. je
..
31.
...
32. je ...
,
..
33. , je ,
, je
34. , ,
.
35. je ,
...

270

36. , , ,
.
37. :
, .
38. : , .
39. (V 32)
.
40. (V 35) je "
.
41. (V. 38) :
, , ,
. je ,
, ,
.
42. , (. VI. 6) - "
", ,
.
43. .
., (. VI. 26.) ,
, ,
. A ...
44. ,
. (. VII. 6.)
,
. ,
...
45. . (. VII. 15.)
, , ,
.
46. , . VII22,23,
, je
,
. ,
> .

271

47.
",
.
48. . VIII19, 20 :
,
.
...
49.
.
50. ,
.
51. je 12 ,
, je 12
. je , .
52. ( ):
,
. -
,
, , .
je ,
, .
"
, je
jepec ".
, ,

. je
,
? je
. ,
,
,
. ,

272

273

, , .
.
, je
I je
. je , je ,
. je
, .
je
,
.
.
,
, a , . je

, je XII ,
XIV , 200 . , , je
, je
, : ,
, , .
, , , ,
XII .
.
,
,
. . ,
-

. . . 23-25.

, ,
46
, .


, je , ,
, je, ,
I ,
je ,
XII .
.
je : Jepec
, ,
, je ()
" (Patr. gr. , col. 1289).
je jepec
", XIV , ,
, .
1335. . ,
, ,
. je
, je jepec , ,
() .
1335. . , jepec
", je 220
?
Patrologia greaca CXLIV
(Migne) col. 1041. .
je, , ,
, jep je 1320. . je 15
, je .
, jepec . . . 25.

274

275

: ". Taj
, , , Patrologia
graeca CL col. 28. A ,
, ? je
,
XIV
. je ,
.
,
, .

, . , . ,
je , je .

, je
. ,
. je ,

je .

, ,
:
?
, je , je XII
, je
. ,


.

, ",
, -
je , , ,
. , , . 69

.

,
. je , , ,
, je
.

,
. Taj je . .
1902. .
. . . , XX.
"
, jy je . ,
, .
je .
je ,
. je , je
.
jepec, na je ,
je .
,
je je jepec \ .
.
, je
, je
.
, I, 1083.., 1148. . je
. je

.
, : ^ je ; je
,
; je

276

277

, , , . , ,
>. "48. ,
".49 , ,
", , " .
, je , joj ,
.
, je , . .
, , , ;
(969-976),
.
.
, je, ,
, . je
. , ,
? jep je
50
" .
51
, je *.
je
.
: ,
, je
, .52, je

50

. . II . . . . 81.
, 79.
II . 304,297-306.
, 304.

je
. . je
(927. 969.), ,
, , , je .
, , ,
, .
, je . je
(969),
je , je
( ), ,
, , je
,
je
.
.
,
, je .
je
, ,
, ,
, je
.
je
,
.
, joj je
.
, , , joj
.
: je
12 , je
.
. je
52

ib. 351.

278

,
, , , ,
. je
.
(II352). ,
,
. je ,
(II353).
, je , . je
, , . je
, .
, . je

(II 354),
, .
,
, je
. je raje
, .

. , je ,
je ,
a ,
(II 355).
, ,
. je ,
. je
, je

. , je je
, (II356).
, je jepec
, , ,
jepec ,

279

Dogmatike panoplia,
. je , , je
,
,
, je ,
, ,
, jepec ,
. je Dogmatike panoplia,
(II357).
,
je
.
, jepec. je
, .
,
(II358). je
, , ,
, (359).
, ,
. je , . je
, .
je , , je
(II 360).
, , je
. , je .
je je .
,
.
(II361).
je
, ,
Dogmatike panoplia. , je , >
-
. , je .

280

je , a je
, .
.

, 180
.

, je
,
.
/
,
.
.
je
. je
:
,
je ,

, . je 1211. .
, . je
je . Ja
. . (>. VIII. 1928. .). je ,
, , XIII .
. ,
. 39. ,
(927. 969.)
, , je
, . ,
93. , je
, . . 1207. 1218. .

281

250 ?
?
, XIII ,
, : "lb sinodikon kata pason hajeseon"
- . ,
X ,
] XII .
? ? . je
, .
je
", je
jepec " ( 53).
je .
je 93, je
(1207 1218), jep je
, , . je,
, , je , , ^ , je . Jepe je jepec.
, je ,
, je
(. 81 82).
, , je
.

.
,
, je .

- , -

282

283

jy ,
:

.
je . . .
XXXI : ", LVI : . ".
, .
, je . je ,
.
. , ,
.

, ,
,
.

je ,
, a . je
,, . raje
. . . >. 29.
,
,
. ,, ,, 1
' *.
, .

. Taj "
:
, ,
,
,
,

, pyrajy
, ".
,
, ,
."
je ,
, ."
,
, , ."
,
,
, ."
."
."
: .
."
:


, , ."

", je : , .11
..."
..." /\ 1
..." / .
" ".
,
..."
..." "
:
, , . , , . , ,

285

284

, , , . ,
, ."
,
. ,
, ^,
, .
"?
"?
", .
"
, , :
, ". ,
:
, , , , ,
, , , , ,
, , . , , , , ,
,
."
, " \
, , . "
, ,
, je ,, "
".
:
"*. ,
", je ". " :
" ...
, ", ", "
, , je,
, . ", je XIV XV ,

, je 1326. .


je ". ,
,
" , . .
>
: ",
. je 1286.
1292, a 1243. 1276,
je . ,
, jep je
, .
je ,, "
,

,
,
1*.
, , - . je
,
.
, jep - - - ,
.
1863. 1864. , "
,
, je
(lesekorn. 82) . carmen magicum;
zabobon, a babona superstitio.
: ". ; . : " ".
. je
. . I . 3 4.

287

286

,
, ,
. , ,
. " 85.
,
38 ,
6, 7. 8.
. 21. 1349. ,
,
38 , ,
" 85. ,
, , je
.
.


. ,
,
, , , .
. ,

, : , "
". je , .
. . . >. VIII. je
, je > . . . >. XXXVII.
, je y Starinama VI
. je
. . ,
XII XIV 54
, je 37 -

, .

, ,
, je . je VIII , ,
.
XIII , . ,
,
. :
"
, . je
, , ,
.
1' ,
" ,
je , je
. ,
,
. ,
.
"
"
, je
. ,
, ,
,
,
.
, ,
,

54

je . 252. . .

289

288

: .

,
je ,
.
.
je je
.
Panoplia dogmati. je 1115. .
, je ,
, je
.
" ,
je .
je
je .
je 185

, - ,
,
(927-969)
. , ,
. ,
.
, .

290

.
je , je .
,
. je , jep
,
.
,
.
,
. je .
. 27-
,
,
. jepec je, , ,
.
"
,
jy je I (1081-1118).
je , jy je . je
,
, .
, raje . , je
, .
, je jepec.
,
.

je .
je
, je . je ,
,

291
, , je jepec .
, , , .
je jepec
je ,
. ,
jepec je .
, >
, , je
(969-976). ,
,
. je, , ,
.
je
, , , XII
, je
, .

,
.
. .
, je ,
.
.
.


, . ,

292

293

, je .

, ,
, X,
XIII , 250 .
,
je
.
, , je > "
je ,
, ,
, a ,

.
je
,
,
, je
!
, je , je
1930. . 480 ".1
, .
, , , ,
, a ,
.
, , , ,
, je
Josef Leo Seiferd, Die Weltrevolutionare von Bogomil iiber Hus zu Lenin,
Wien 1930., - .

.
, , .
je . je

,
.
, je .

295

je 15, 1941.
, 6. , .
, je 240. .

,
, XV
. je , je ,
je
..

. ,
.

9. 1945..

297

, . 29.
168.
, . 72.
, . 230.
II 105,228.
, . 30.
229.
I (1081-1118) 7,78,
264, 265, 266, 267, 272, 273, 274, 275,
277,280,281,290.
III 81.
Ana , . 84.
7,199,264.266,267,
273,275,276,277,278,279,280,281,288,
290,291.
, . 97,106.
, . 24.
, . (1197-1203) 230.
, . . 114,143.
, . . . . 51.
, . . 123.
253,254.
, . 32,33,251.
32.
, 30,32,258.
, 30,31,33,251.
, . 229.
221.
, 91,92,93,114.
, . 23,67.
II, (1218-1241) 79, 90, 91,92,
93,223.
, . 30,31,60.
(. . )
, 21.
() 11.

154.
IV, (1235-1270) 224.
, . 284.
- XII, 233.
212, 213, 214,
215,216,217,218,291.
, . 109, 227,
229.
, . . 12,15,110,111,198,246,
247,248, 254,255,258,260,272.
, 248, 254, 257, 258, 260,
261,262,271,272,273,277,281,289,290,
292.
, , 79,97,105,108,112.
(. .) 128.
VIII,nana 232,233.
. 182.
(1207-1218), 280,281,292.
97,106,199.
I (969-972), 43, 51,
52,57,58,59,74,259.
, . 284.
, . 284.
, . 284.
, 208.
28.
, 191.
, . 229.
() 205,207.

, . 12.
(364-378), 31.
, . 31,73.
I, (867-886) 36,42,43,44,
50,51,53,74,103,197,247,249,250.

298
II, (976-1025) 63, 64,65,
97,104.
(), .265, 266,
267,271,275,276,277,278.279,280,281,
289,290,291.
, 72.
() 102.
, 50.
, (888-892), 58.
, 64.
, , 90,91,92,93.
, ! 144,145,146,
148.
, . 126,
154,169.
, . . 178.
179.
. 166.
145.
() 123.
, . 142.
. 284.
117,144.
, . 284.
, . 284.
, . 284.
, . 284.
, , 97,104,114.
, 102,
140.
, 252.
, 228,229.
123.
116.
( )
178.
() 123,152.
() 237,238.
, . () 80,81,82,84,
98,106,107,108,109,141,225,226,237.
() 123,153.
123,144.
, 191.
, 98.
8,162.
- 11.

299

, . 66.
, . 250,251.
. 118.
. 228,233,
234.
, 9.
. . 226.
278.
, 276.
28.
257.
, ; . . 51.
, , . 284.
, 73.
, 150.
VII, 105,192,228.
IX, 224,230.
XI, 241.
53.
, (. .) 128.
. (: )
, 116,117,141.
, . (: . )
(), . 73,
147,148,149.150.
114,141.
59.
, . 31,33.
, . 31,33,73.
, , . 284.
, . 126,239.

, 134.
, 67.
. 155, 159,
194.
, . 61.
,
84.
, . 122.

134,285.
178.
102,103.
, . 154.
, . 199.
, . 191.
189.
23,25,275,276.
, . 140.
, 141.
, . .
87,88,89,90,187.
, 20.
, . 34,
251.
, 153.
, . 284.
23.
93.
, 1147.
, 149.
, 64.
, () 106,147,
234.
, . 283.
, . 284.
257.
, , . 284.
72.
78.
, 67,70.
, . 116.
, . 12,286.
, () 116,117,122,
238,274.

() ,
178,195,208.
183.
, . .

(. .) 128.
IV, 241,243.

(. . .) 128.
( - ) . 109,227,228.
(. .) 128.
158.
, . 25.
7,128,199,264,265,
266,267,271,272,273,274,275,280,281,
287,288,289,290,291,292.
(. )
, 34,254.

, 114.
, . 251.
292.
41.
28.

(), 170,209.
,.117,144.
181.

194,195.
183.
,
151,152.
178,179,180.
, . 74,249.
, . 115,122.
, . () 272,274.
III, 82,106,107,108,
109,141,223,224,225,227,228.
IV, 228.
VI, 232.
(610-641), 22,23, 39,41,
42,197.
(797-802), 37.
, 199.
169.
(1185-1195). 81.
277.

301

300

. . J. 12.
, 55, 67,101,140,160,
285,287.
, 121.
(1286-1292), 285.
, 230,231.
, 34.
134.
, . 81.
, 114.
, . 115,116,122.
, 115,116.
123,153,154,194.
, 1145,147.
, .
154.
, . 12.
, . 106,
118,144,147,234.
, 174.
15,23,55,67,113,
114,123,124,127,136,137,141,169,182,
189,223.
, . 66.
242.
, . 139.
, 228.
VI, 42.
VIII, 50,74.
X, 53.
XXII, 232.
, 65,66,68.
. . 88.
. . 116,122.
(1218-1241) (: )
(.) 64,
66,67,70.
, . 66,287.
59,61,248.
, 73.
, , . 119, 250,
276.
119.

, .
72.
, 66.
(969-976), 62,63,
277,291.
. 250,251.
212.
, 231.
29.
, 180.
, 180.
1(518-527), 34,72.
I (527-565) 22,25,34.

, 109,226,227.
III, 119,243.
, . 250.
(1197-1207), 82,223.
12.
165.
253.
(742-814) 37.
V, (1500-1558) 170.
(1301-1342), , 233.
,
201.
,
123. .
41.
199.
254.
191.
12,101,131.
III, 105.
., 47.
, VI, 235.
, ( . .) 51,52,
55,58,59,66,68.
11.
183.
, 110, 128, 198, 246,
247,248,249,254,255,256,257,258,259,
260,262,263,264,266,267,271,272,280,
281,288,289,290.
, 230.

(324-337),
20,21,'24,30.

(913-959) 41, 42,43, 44, 60, 61,97,113,
192,197,198,247,258,290,291,292.
V (741-775)
36.
IX (1042-1055)
75.
, . 59.
, 35.
, 250,251.
, . 115.
273, 274,
287,291.
(353-361), 31.
,
67,70.
, 49.
102,103.
, 89,97, 98,101,102,
.103,106,107,108,109,111,138,139,140,
141,142,226,227,231.

III (717-741), 25,36,73,79,219.


(775-780),37.
V (813-820), 37,42.
IX. 75.
, 223.
VI (886-912) 247.
.
, . 10.
224.
121.
, 123.
,
228.
. . 170.
(),
66,75,76.
. 287.
, . 287.
XIV (1638-1715), , 170.
, 35.

, 199.
, 128.
221,222.
137.

() (1326-1382),
235,236,237,238,
211.

M
, 54.
, .
,
31,33,258.
31,32,251.
(, ) 28, 29, 250,
251,264,276.
28,251,276,277.
, 84.
, 116.
, 75.
, 109,150.
(450-457), 21,35.
35.
158,159.
35.
, V, 121,241.
() 32,264.
, 24.
, 229.
, 142,143,
231,232.
273,274,291.
( - ),
178.
, 6, 43, 44, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 101,104,115,
122,184,191,228,250.
, 122.
95,142.
10,11, 55,
122,211,212,239.
, . 161.

303

302
15.
, () 149.
, . 102,115,116.
102.
, 166.
, 82, 106, 107,
114,115,118,122,141,142,143,187,226,
239.
, 87,104,105.
, , 113.
, 53.
III (842-867), 48.
IV (1034-1041),
66.
(1259-1282),
79.
,
79.
, . 75,76.
( ) 62,248.
, 116.
178.
173.
, 168.
130,134.
34.
33,35.
(. .) 128.
II (). 171.

H
, . ( . ) 51,52,
53,54,58,66,68.
37.
, . 284.
80,81,82,83,106,114,117,141,
142,187.
,

33.

33.
75,282.
78,79.
, 278.
I, 49,73,74,249,250.
V, 240.

, 122.
, 236.
, 63,67.
212.
161.
134,159.
(963-969), 62.
66,67,161,274,286.
222.

215.
76.
, 106.
, 151.

. . 23,28,35,259.
, 150,166.
247.
, , . 250,276.
35,36,265,266,276.
, 278.
, 162.
, . 24.
(927-%9), 43, 44,
61,62,65,66,197,198,246,248,257,258,
259,262,266,277,281,289,291,292.
, 152.
, 248.
, 115,229.
, . 209,210.
221.
221.
243.
, 178.
253.
, 235,236.
7,247,248,249,250,
252,253,254,255,256,257,259,260,261,
262,263,264,280,290.
9,10,11,12,15,
127.
72.
, 243.

257.
, 231.
, 116.
, 167.
23,28,31,147,195,
220,221,222,224.
12.
, . . 137,255, 257,260,
262,280.
()
258.
, . 284.
, 155.
, . 284.
63.
25.
, 284.
15.
, . 66.
101,153,155,166.

, 102.
, 150.
, 139,155,157,158,159,160,
161,162,194,283.
150,151,191.
, 151.
, 283.
157.
, 15.
101,140.
, 64.
, 117,188.
, 144.
, . 283.
13,14,169,245.
, 152.
, 152.
, . 284.
, 102.
, 117,144.
, 117,144.
, 115,143.
, 145.
, . 89,90.

, 150,151,
166,191,195.
, . 284.
, 102,106,140,144.
, 152.
254,275.
97,98,106.

(. .) 128.

, 284.
, 48,49.
(. ) 80.
284.
, . 283,284.
, 9,10,12,14,15,16,45,53,
110,113,114,118,127,128,129,130,132,
133,135,136,137,138,139,140,142,145,
157, 169, 182, 189, 191, 192, 193, 204,
233.234,245,254,274,280,282,293.
, 168.
183.
, 67.
, 225.
(920-944), 43, 61,
197,198.
15,155.

, . 65,77,81,82,83,84,85,86,87,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 106, 114,
115, 117, 122, 124, 125, 154, 185, 187,
225.
, 115,118,
122.
, . (. . .) 51.
32,258.
32,251,265.
181.
282,286,287.
(976-1014), 6,63, 64, 65,
67,68,70,97,104,187,198.
. () 123, 124,
152,153,155,167,194,195.
, 50.
, 622.
. 250,251.
(: )

304
74,75,184,190,235.
, . (: )
. 250.
(892-927), . 44,52,58,
59,60,61,66,104,113,248,259.
, 181.
- 94.
- (:
)
12,164.
.
285.
106,141,226,236.
158,159.
, . 251.
168.
23,92,104,108.
122.
80,81,82,83,84,
85,89,107,108,115,141,187,225,237.
, . 94,
124,125,126,150,154,155,169,210,243.
, 106,
147.
I ,
102,106,109,116,117,118,119,144,145,
146, 147, 176, 233, 234, 238, 239,
285.
, 195.
, 153.
V, 5.
, , (.
) 137,149,150,169,176.
(. .) 128.
, . 284.
, . 284.
143,166,282.

, . 284.
, . 284.
158.
I , , 94,106,
109, 123, 145, 146, 147, 148,
149, 166, 186, 234, 235, 236, 237, 238,
240,241.

305

II, . 148.
243.
,.284.
, . 284.
() 107, 110, 149, 226,
232,235,242.
, . 98,114.
79.
I (1204-1222), 79,84,89,90.

(842-856), 36,37.
, 122.
, 86,89,90,93.
(379-395), 21,
31,32.
II (408-450), 33.
,
68,70,198.
(: )

, 115.
, . 283.

, 149,242,243.
54, 84, 86,115,116,
228,229,230,
, , 148, 241, 242,
243.
, , 53,113.
, 137,138.
15,157,160,162,164.
, 191.

, . (: ) 6,
43,44,47, 48,49,52,54,55,57,59,101,
104,184,250.
15,101,102,115,
202,203,204,205,234.

III, 106.
V, 236,237.
1,93,115,285.
, 147.
, 36.

122,237,242.
, 72.
I (1503-1564), 197,
212.
120,148,201.
220,235.
, 64,65.
V, , 205.
1(1527-1598), 170.
, .
208.
,
264.
, 7,36,43,48,50,54,
58,73,74,75,222,247,249,250,251,252,
253,254,255,256,257,258,259,260,261,
262,263,264,266,272,280,290.
(. .) 128.

II. 49,74.
183.
, !32,133,135,136,137,
138,139,140.
150,188.

III, 230.
, . 284.
183.
() 119.
123,124,132,133,144,
150.
, 75,76.
- 214,216.

172,174,177,182.
, 228.
59,60.
,. 57,58,61.

, 79,97.
78,79,220.

141,285.
13,14,15,16,191,192,
246.
, 231,232,236.

307

je ,
, je (). : , , , . .
, , je ,
. , , - , , - .
* 2 je . , , , ,
.

je . Jep,
,
, , ,
.
je , je
, " , , , , je
1

: . ; ,
186.
: ; ,
, 1987..

309

308


. , ,
", ,
. je >, ,
.
je ,
, ,
3
. , ,
, .|
, . , je
(
), je .
, , . ,
je .
je :

, "" 4. ,
. je
?
, , ? , je ,
, je,
, ,
, , , . , , , , . je
: ; , 1941945..
, .18.

, ,
. ,
, . ( je,
,
.
, je , ) jepe , , , . , .
, je ",
,
. ,
, ,
,

,
, .
, , je
.
(
) ,
. , " ,
, > (
je ), XIX
, .
,
,
,

, je
, .

311

310


.
, . : , . ,
, , ,
,
, ,
.

II
Koje ?
,
: - . , je
.
.
:

?
. je
, .
, , , 6 7.

: ., 1868,
. 25, . 193-194; . 26, . 201-203; . 27, . 209-211. ^,
1892, . XXX, , 119, . 357-376
: , .
. .
, 1867,1242-250.
: .
?, 1698, VII, . 84-179; VIII, 121-187; 1870, ,
160-263

, ,
, , ,
,
.
, ,
, je
, . . ,
, je
;
. je
,
,
, ,
a
, .

, , 1878. . ,

"
,
, je
.
: ? . , ,
, je
,
.
je , je .

312

,
. - ,
,
je
. je ,
. ,
,
() , ,
.
, , je , ,
.
, , , je .
( ,


"
" )
je . je je
, , -'
. , 1804. .,
,
,
. je ,
, ,
je
. je
KOJOM je
,

313

. ,
, .
- -
, .
.
. , ,
, . . ,
, je , ,
, ", , . 1878. . je,
, ,
-. je
, je, , .
je
, . je
: > -" je
.
.
, je,
je , -
. je , je
,
". je (
),
,
, .
, .
,

314

315

, , je .
XIX XX
. . (
"
, 8
, je
9

.) ,
, ,
je . ,
,

(, , ) .
(), a > , , a .
je
>, je, :
> je , je ,

. ,
, - ,
, , .
je (- ) ,
, .
, -. (
.)

: , , , 1940.
: ; ,
1964

,
(, ),
, , ,
- . , . .; " (
) .
1900. . *
", , ,
.
(822. .). ( 1902.
1
, .)
, ,
( , 1912.)
.
,
>
", .
je > , , a
".
.
, . je , je

. ,
, , >
, je
, .
je . , -

317

316

12321235. . je 1240. . :
.
'
, '
; ' ' , je
: () ',
;
, ,
.
, ', . :
' , ; je
', , (. . J. J.)
1
."
, je,
.
t ,
' . .
(240), .. (22) ', (13) '
,
'
' , ,
, , '
, , ,
, , ,
' ,
, :
, ',
,
', : ,
. . 16-17

'
, ,
, . , ,
,
'


;
, ,
ja , ,
je ; ,
,
; , ,
; , ,
ja ' , , , ja
' ; , ja ;
: je ,
', je ,
, . (.
. J. J.) ,
.
,
, . ,
, ,

; ja
:< ,
, .
.
.. (2) :
,
.
. (. .
J. J.)
, ."11

319

318

je
(). :
,

". ( ,
,
,
.)
,


XX .
,
.
12 ,
je , .
1. , , ;
2. Taj .
3.
, IX X ;
4. XII XIII
, ;
5. XIV ( II ,
. .) .
6. XV ;
7. " ",
, ,
.
ibid. . 17-19.

, ,
.
8. , ,
XVI , ;
9. , je XVI
,
;
10.
;
11. , , XVII XVIII ,
;
12. , ,
;
, .
, ."12

III

, ,

. ,

.
, je .
( "
, ,

)
, , a . ",
,
. ( 12

ibid. . 70-71

320

. .)
je .
, " - - - , ,
,
.

. ,
, ,
, ,
13
, ,
, .
,
, ,

.
, . . . je
. ( )
, , ,
,
"
" " ,
, . : "
( .
).
yMjemocnf1,1937, CCLIX, . 37-182

321


" .
je ,
, .
.
.

( )

, , .
, a , ( . )
-
.
.

- .
, , () ,
( - )
. "

, , je
.
, (!?) . ,
" ( ) ,

322

323

. (
, , ,
.14)
,
je , ,
( )
,
,
, ,
,
.
, , ",
, ,
, .
,
, ,
, ()
. je
15
1978. .
.
,
, ,
, .
,
, .
- ()
" - ,
: ,
(1377. .) , 1989.
,
, 1982.

, .


(, .) je
16, je
" . , a ,
, 1953. .
.
, ,
,
, ,
, , , .1

IV
,
, 1. VIII1879. . 5. X 1954. .
, je (1901-1905), je
. (Wid Doschen und
seine literarische TStigkeit, 1905). (1905.1912) (1912-1914).
.
16

: .
*, 1953. . , . 105-138.
je
; 318 .
, >
() , je -
, je , je , je
, je , , , ,
je . : . . :
" "'. ",
1936, . 6, . 439-449.
1
, ibid, . 255..

325

324

, ,
, I, (19321941). 1941. 1954 .
je " (1904).
,
.
(, 1908), (, 1911), ,
( , 1912),
(, 1921), (, 1926)
(, 1941/1945). je ,
.
.
, 1941. . .
je , je, ,
.
. , , , , , . , . je
.
. je , je
.

9
I.

19
,
27
III.

39
IV.
47
V.

57
VI.
63
VII.
1054. .
71
VIII. . . "
77
IX. "
97
X.
"
113
XI. " je
. . . . . 127
1.
127
2.
128
3.
132
4.
140
5.
157
6.
163
7.
169
8. " . . 170
9.
171
10. "

176
11.
184
12. "

186
13. "patareni"
191

326
14.
194
15.
195
XII.
197
XIII. . . . 219
XIV. , . . 245

245

246

247

249

264

273

274

275

280

282

286
. XV.
289

295
( )
297
(.)
307

325