Κ Ρ Α Τ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ι Σ Χ Υ Ο Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ο - Κ Ρ Α Τ Ι Α
Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Τ Η Σ

Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΑΡΧΕΣ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΑΞΙΩΜ/ΧΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΞΕΝΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΘΕΜΑ:

ΙΑ'

ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ και
ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ "ΓΙΑΧΒΕ - ΤΑΜΙΗΛ"
31

ΜΑΪΟΥ

1988

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ

Ο.Ε.Α.
Ο Μ Α Δ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ
Υ Π Ε Ρ Κ Η Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ
Π Λ Α Ν Η Τ Ι Κ Η Σ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΙΑ1

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΙ
ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
- ΕΝΟΤΗΣ ΙΑ΄
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΗΣ: 103() ΣΕΛ. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΔΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6 & ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Ν. ΙΩΝΙΑ

ΒΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : Δ 424419 /// Μ / ΗΓ / Ο.Ε.Α.
ΜΕΛΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΗ, ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΑΥΣΜΑ.
ΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ,
ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ,
ΠΡΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ: "Ο.Ε.Α.

"

Η Ο.Ε.Α. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.

() ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΙΑ2
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΡΟΘΕΜΑ:
1ον: Η ακολουθούσα ενότητα ......... σελίδων με τίτλους: "Πειθαρχία
ατομικού Υποσυνειδήτου - Συνειδητού" δίδεται στο κοινό με τη ΣΑΦΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ότι ισχύουν σε υπερθετικό βαθμό όλα τα μέτρα Ασφαλείας γιά
διανοητική προστασία των Αναγνωστών από Ψυχοσωματικές Επιπλοκές λόγω
αιφνιδίας επαφής με ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ.
Οι Κανόνες Ασφαλείας έχουν εκτεθεί σε δύο προηγούμενες πολυσέλιδες
Ενότητες της Ο.Ε.Α προς το Κοινό και συνοψίζονται στο Γενικό Κανόνα: "Σε
οποιαδήποτε περίπτωση βίαιας αντιδράσεως του αναγνώστου στο περιεχόμενο
της παρούσης, καλείται να εγκαταλείψει αμέσως και να θεωρήσει το κείμενο
ως απαράδεκτη ψευδολογία".
2ον: Ο αναγνώστης ο οποίος θα συνεχίσει την ανάγνωση του κειμένου
παρά την ανωτέρω προειδοποίηση, θα έχει υπ' όψιν του ότι το κείμενο
κινείται σε τρία επίπεδα:
α) Κυριολεκτικό και κατά γράμμα αληθές επίπεδο.
β) Συμβολικό ήτοι Μυθολογικό επίπεδο (Μιτο-λογία).
γ) Παραπλανητικό ήτοι κατά γράμμα ψευδές επίπεδο.
3ον: Προς αποφυγή πλήρους αποσυναρμολογήσεως του εγκεφάλου του
αναγνώστου, σε ορισμένο σημείο του κειμένου θα δοθούν οι κλείδες
απομονώσεως των Παραπλανητικών Στοιχείων των κατά γράμμα Ψευδών,
συνοδευόμενες από τα αληθή αναλογούντα στοιχεία σε Κυριολεκτικό κατά
γράμμα αληθές επίπεδο.
4ον: Δε θα διαχωρίσουμε στην παρούσα το Κυριολεκτικό από το
Συμβολικό επίπεδο, ήτοι δε θα διαχωρίσουμε τα στοιχεία τύπου α) από τα
στοιχεία τύπου β). Ο διαχωρισμός αυτός θα γίνει από τον αναγνώστη ως
εγγύηση κριτικής λειτουργίας του καθ' όλο το μήκος του κειμένου,
δεδομένου ότι μας είναι ανεπιθύμητοι παθητικοί μη κριτικοί αναγνώστες.
5ον: Ο σκοπός της ανωτέρω τακτικής μας συγγραφής είναι πρώτον η
υποχρέωση του αναγνώστου να εθισθεί σε μη παθητική ανάγνωση κειμένων και
η διασφάλιση απορρίψεως του κειμένου από αναγνώστες εθισμένους στη λήψη
"ευκόλου γνώσεως".
6ον: Το παρόν κείμενο ισοδυναμεί με Διακήρυξη
Εθνικό Επίπεδο, σε Μείζον Πλανητικό Επίπεδο και σε
ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ίδε πρώτη ενότητα της Ο.Ε.Α.)

Επαναστάσεως σε
Μέγιστο Επίπεδο

7ον: Προς ενοποίηση προηγουμένης ενότητος της Ο.Ε.Α. με περιεχόμενο
"Παγιδευμένη Πολιτική Μετενσαρκώσεως Μέσω Γαιωστατικών Δορυφορικών
Εγκαταστάσεων Τεχνολογίας "θεών"" με την παρούσα ενότητα, δίδουσα έμφαση
στη Γήινη Πολιτική ήδη Ενσαρκωμένων Όντων αποτελούντων Εθνότητες "Δοχεία"
ιδίας Φυλής, προθέτουμε την κάτωθι παρατήρηση-κλείδα, άνευ της οποίας
προκύπτει το εύλογο ερώτημα: "Διατί η Ο.Ε.Α. επιμένει σε Εθνικό Αγώνα
Διατηρήσεως των Ελληνικής Φυλής "Δοχείων" Ενσαρκώσεως, ερχόμενη έτσι σε
αντίφαση με τις διακηρύξεις της περί του Αφύσικου της Ενσαρκώσεως και άρα
περί του Αφύσικου της Παγιδευμένης Ενσαρκώσεως Όντων ΚΑΙ εντός "Δοχείων"Σωμάτων Ελληνικής Φυλής";
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
Τα ενσαρκωμένα Όντα είναι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ενσαρκωμένα, είτε τα "Δοχεία"
ενσαρκώσεως είναι Σώματα Ελληνικής Φυλής είτε άλλης Φυλής. Εάν ήταν
δυνατόν εις αυτά τα ενσαρκωμένα Όντα να διακρατούν μνήμες Αρχικών
Λειτουργιών των, θα προτείναμε άμεση Εκσάρκωση και Επαναφορά σε Αρχικές

Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί ότι παρόμοια αφύπνιση όλων των ενσαρκωμένων Όντων του Πλανήτου Γή είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω αφυπνίσεως της Ελληνικής Φυλής. Επειδή ο Συμπαντικός Οργανισμός λειτουργεί όπως ακριβώς το ανθρώπινο Σώμα. οι "θεοί" θα δεχθούν επίθεση εξοντώσεως από Ανωτέρους των της Συμπαντικής Ιεραρχίας. Τα ανωτέρω κρύπτονται επιμελώς από τη Χριστιανική. την Εβραϊκή και τις λοιπές "θεοσοφικές" θρησκείες (Βουδισμός. διότι αν αυτό συμβεί.ΙΑ3 Λειτουργίες. λόγω παροχής Γνώσεως από την Τάξη Προμηθέως ΜΟΝΟΝ σε Ενσαρκωμένα Όντα εντός Σωμάτων Ελληνικής Φυλής. Εάν το ανωτέρω συμβεί.) διδάσκουσες το "φυσιολογικό" της Μετενσαρκώσεως σε . Ταοϊσμός. Εξ αυτών ΜΟΝΟΝ τα ενσαρκούμενα εις σώματα Ελληνικής Φυλής ενθυμούνται αμυδρώς παρελθόν των. Αυτός είναι και ο λόγος του μίσους και της συνεχιζόμενης γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων και κατ' επέκταση εναντίον της Λευκής Φυλής "μολυνθείσης ανεπανόρθωτα" από Προμηθεϊκή Γνώση μέσω των Ελλήνων. διότι είναι η ΜΟΝΗ Φυλή που διετήρησε την Ικανότητα Έρευνας σε συνδυασμό με τη Χρωμοσωματική Κληρονομική Μνήμη των "Δοχείων"-Σωμάτων από Αρχαία Μεταβίβαση Ενσαρκουμένων προς Ενσαρκώνοντα. διότι τα φυσιολογικά διαδοχικώς εκσαρκούμενα Όντα θα παρακάμψουν τις Δορυφορικές Μηχανές Αποσβέσεως Μνήμης και θα επανέλθουν στις Αρχικές των Λειτουργίες εντός του Συμπαντικού Οργανισμού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι "θεοί" του τοπικού Διαστήματος πανικοβάλλονται στη σκέψη ότι θα κατορθώσουν Όντα εκσαρκούμενα από ανθρώπινα σώματα να ειδοποιήσουν Εξωτερικά Κέντρα Αντισωματικών Όντων. λόγω του ότι σε προηγούμενες ενσαρκώσεις των ως "Έλληνες" "εμόλυναν" τα "Δοχεία" με Κληρονομικώς Μεταδόσιμη Γνώση-Μνήμη (Βιολογική Μνήμη Χρωμοσωμάτων). τόσο περισσότερα Αντισωματικά Όντα θα καταφθάσουν γιά "πόλεμο" και "αποσύνθεση" των καρκινοματικών "θεών". Το ανωτέρω σημαίνει ότι όσο περισσότερα Όντα διαφύγουν από τις Μηχανές Αποσβέσεως Μνήμης των "θεών" γιά να ειδοποιήσουν το Συμπαντικό Οργανισμό. τότε αυτομάτως οι "θεοί" τοπικού Διαστήματος θα μεταβληθούν σε Κυβερνήτες Άνευ Υπηκόων. σε αυτόματη Λειτουργία Εξουδετερώσεως Καρκινώματος. Μωαμεθανισμός κλπ. κοινοποιώντας στα Ελεύθερα Όντα της Συμπαντικής Ιεραρχίας τα Παρά Φύσει Πεπραγμένα των "θεών". Αυτό που φοβούνται οι "θεοί" Εγκληματίες του τοπικού Διαστήματος (Πάνθεον όλων των θρησκειών Παρελθόντος και Παρόντος) είναι η Πλήρης Αποκατάσταση της Μνήμης στην Ελληνική Φυλή και η συνειδητοποίηση των Όντων των Ενσαρκωμένων εντός Σωμάτων Ελληνικής Φυλής ότι κάποτε ΗΤΑΝ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ σε ΕΚΣΑΡΚΩΣΗ ΣΥΝΕΧΗ με ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ άνευ υποχρεωτικής αποσβέσεως Μνήμης σε Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις "θεών". Σιντοϊσμός. Σε φάση Εκσαρκώσεως η Μνήμη των Όντων αποσβένυται σε Μηχανικές Εγκαταστάσεις "θεών". ο αριθμός των αφικνουμένων Αντισωματικών Όντων είναι ευθέως ανάλογος των Εκσαρκουμένων Όντων τα οποία ειδοποιούν τα Κέντρα Αντισωματικών Όντων. ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ εάν τα εκσαρκούμενα από ανθρώπινα σώματα Όντα φθάσουν στα Κέντρα Αντισωμάτων του Συμπαντικού Οργανισμού θα προκαλέσουν ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ των Όντων-Αντισωμάτων που θα αφιχθούν γιά την Κατάποση-Εξουδετέρωση των Καρκινοματικών Όντων-"θεών". Ήτοι όπως στο ανθρώπινο Σώμα έτσι και στον Συμπαντικό Οργανισμό. Η ανωτέρω Λειτουργία είναι Αναλογική. όπου Χημικές Ενώσεις-Μικροόντα εξερχόμενα από τα Κύτταρα ειδοποιούν τα Κέντρα Αντισωμάτων να αποστείλουν Αντισώματα προς ίασι τοπικών ασθενειών. Σε απλή Γλώσσα το ανωτέρω φαινόμενο προσομοιάζει με την ανεξίτηλη οσμή δοχείου από αποθήκευση ενός υγρού αρχικώς και τη "μόλυνση"-απορρόφηση της οσμής αρχικού υγρού από όλα τα επόμενα έστω διαφορετικής χημικής συνθέσεως υγρά αποθηκευόμενα εντός του ιδίου δοχείου.

Α..ενθρονισμού του ...Έρημο Γκόμπι και ιστορικά της εβραίας με θιβετιανή Μύηση κας Μπλαβάτσκυ περί . Ομοίως κρύπτονται επιμελώς από τα Μέλη του Τεκτονισμού διδασκόμενα απλώς τα φαιδρά περί "Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος".Ε.. υποπίπτοντα έτσι στην παγίδα του Εξωκοσμικού Λόγου-Δημιουργού με σκοπιμότητα την απομάκρυνσή των από πιθανότητα συνειδητοποιήσεως περί Ενδοκοσμικού Λόγου ήτοι του Αυτοδημιούργητου Συμπαντικού Οργανισμού. διδασκόντων ιστορικά περί . .ΙΑ4 σημείο που τα ιερατεία των συντηρούν καταλόγους μελλοντικών ενσαρκώσεων προς αποφυγή "λανθασμένων ενσαρκώσεων" σημαινόντων Αξιωματούχων των..Σαν Ζερμαίν στην ... διότι υπάρχει "κίνδυνος" να ενθυμηθούν οι προσφιλείς Τέκτονες ότι κάποτε ήταν ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ τα οποία σήμερα τους προκαλούν Τρόμο στις Πνευματιστικές Συγκεντρώσεις των Τεκτονικών Στοών ή Ιδιωτικών Κύκλων ή Ψευδοδιδασκάλων τύπου Μαριώρη.αγρίων θιβετιανών κονίκλων. Η Ελληνική Φυλή ως μόνος μοχλός αφυπνίσεως των Ενσαρκωμένων Όντων του Πλανήτου οφείλει να επιβιώσει ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ. Ο... απορρίπτοντας οιοδήποτε ισχύον θρησκευτικό-πολιτικό-οικονομικό δόγμα ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ . Ν. CX1060 και CX1066.. Τελικώς οι διαμορφωμένοι πομποί-δέκτες των συχνοτήτων ανωτέρω ταχυτήτων.Ε..Α. έγινε εφικτή αντιστρόφως.ΙΑ5 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6.Ε. CX1030. Στρατιωτικής. Οι 11 ταχύτητες που υπερβαίνουν το "Αϊνσταΐνειο Φράγμα C" κατά γεωμετρική πρόοδο με λόγο 106 παρήχθησαν από γεννήτριες παλμών κατασκευής Ο. Εκπαιδευτικής και Θρησκευτικής Εξουσίας αλλά και γενικώτερα των απλών πολιτών. στην προσπάθειά της να διαπιστώσει τις αιτίες ελλείψεως "κοινού νού" και "ορθού φυσικού Λόγου" στον τρόπο σκέψεως."ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Υποσυνειδήτου μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας Διανοητικού Ελέγχου εξ αποστάσεως. Η έρευνα του Τμήματος Βιολογικών Ερευνών της Ο. CX1042. CX106.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ . CX1036. Το κεντρικό όργανο πομποδέκτης του εγκεφάλου "ουδέτερος δέκτης" ή "μη πολωμένος δέκτης" είναι η Υπόφυση σε αντίθεση με το Δεξιό και .ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ . Η ηγεσία της Ο.εντάξεώς των σε ορισμένη ιδεολογία ή θρήσκευμα ή λόγω προϋπαρχόντων συνειδητών ή υποσυνειδήτων εγγραφών. βασίσθηκε στη διαπίστωση ότι κάθε άτομο-πρόσωπο είναι πομπός και δέκτης 12 συχνοτήτων που περιέχονται και αντιστοιχούν σε συχνότητες ταχυτήτων C.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΒΟΛΟΣ 31-5-1988: ΠΡΟΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ: .Ε. ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Συνειδητού μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας Ολογραφίας LASER προκλήσεως "Υπερφυσικών Φαινομένων" εξ αποστάσεως.Α. δημιουργώντας παθητικό υπερυψηλής τάσεως στα όρια των "υπερμακρών συχνοτήτων" της κάθε ταχύτητος. όταν στις αντίστοιχες ακραίες "υπερβραχείες συχνότητες" της κάθε ταχύτητος υπερπηδήθηκε το αντίστοιχο "φράγμα" μέσω αλματικής παροχής ηλεκτρικής υπερυψηλής τάσεως. Εκτελεστικής. CX1048. CX1018.Α. στα κριτήρια λήψεως αποφάσεων και στους τρόπους ενεργείας των ελλήνων αξιωματούχων της Νομοθετικής. Η μετατροπή των γεννητριών παλμών σε δέκτες συχνοτήτων των ανωτέρω ταχυτήτων. έδωσαν στους ερευνητές τη δυνατότητα να μελετήσουν τις ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ του ανθρώπινου εγκεφάλου ως πομποδέκτη σκέψεων εξ αποστάσεως γιά όλο το φάσμα από C έως CX1066. CX1054.ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ .Ε.. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Ο. CX1012. Δικαστικής.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ . CX1024. Αξιότιμοι κύριοι. χρησιμοποίησε την τεχνολογία της Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως Εγκεφάλου με το σκεπτικό ότι είναι αδύνατον σε μηχανικές κατασκευές και ηλεκτρονικά όργανα να υπάρξουν υποκειμενικά κριτήρια "συναισθηματισμού επιλογής" λόγω .

Τα επίπεδα ικανότητος των ατόμων "τηλεπομπών" διαχωρίζονται σε τρία. Η Διάταξις της "ουδετέρας" Υποφύσεως μεταξύ των δύο Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων αντιθέτου ηλεκτρομαγνητικής ροπής απεικονίζεται με τη σημειολογία των Ορφικών Ελλήνων και των Πυθαγορείων . προς ηθοποιούς. προς εκδότες Τύπου. προς εκπροσώπους επιστημών και τεχνολογίας. προς μέλη ηγεσίας πολιτικών κομμάτων. οι ραββίνοι των προσφιλών Ιουδαίων και τα μέλη των Μυστικών Εταιρειών στους ανωτάτους βαθμούς. Σε τέτοιες ασκήσεις επιδίδονται οι Μοναχοί όλων των θρησκευμάτων. ανά περίπτωση και να μεταδίδουν διαταγές σκέψεων υπό τύπον γραμμικής αναγνώσεως κειμένου.Α. προς σεναριογράφους. Το όλο σύστημα σε διέγερση ομοιάζει με κεραία πομποδέκτη που γιά κάθε άτομο-πρόσωπο εκπέμπει και συλλαμβάνει σε απολύτως διαχωρισμένη προσωπική ιδιοσυχνότητα. προς μέλη της ΚΥΠ. προς καθηγητές Πανεπιστημίων. Έχουν καταγραφεί στα MONITOR και στους Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές της Ο. προς δημάρχους και μέλη δημοτικών συμβουλίων. προς συγγραφείς βιβλίων κάθε περιεχομένου. προς τα μέλη του βουλευτικού σώματος. που οδηγεί την Ο. προς ηγετικά στελέχη εγκληματικών συμμοριών. οι επιδειξίες τηλεπαθείας γιά λόγους οικονομικής εκμεταλλεύσεως ή μέντιουμ. ιδεολογιών. προς αξιωματούχους της Αστυνομίας. τεχνών και τεχνολογίας μία πνευματική δικτατορία. Οι Αναλυτές Υποφύσεως της Ο.Ε. προς αξιωματούχους του Στρατού. εφ' όσον οι Ορφικοί Έλληνες είχαν γνώση ακόμη και του ότι όλα τα Όντα ή Ουράνια σώματα λειτουργούν σαν "ηλεκτρομαγνητική τριάδα" αντιθέτως στρεφομένων πεδίων εκ των οποίων το μεσαίο είναι "ακίνητο και ουδέτερο".Ε. προς εκδότες πορνογραφικών εντύπων. προς παράγοντες συνδικάτων. προς διασήμους εκπροσώπους των Τεχνών. στη βεβαιότητα ότι οι ανακαλύψεις της δεν είναι τίποτα το καινούργιο. προς μέλη της ΥΠΕΑ. προς στιχουργούς λαϊκής μουσικής. έχουν ερευνήσει εξ αποστάσεως τη δραστηριότητα πολλών τέτοιων ατόμων σε διαφορετικές χώρες και το συμπέρασμα των ερευνητών που χειρίζονταν τα ηλεκτρονικά όργανα είναι ότι συστηματικά και μεθοδικά ασκείται από ορισμένα άτομα που ανήκουν σε πειθαρχημένα "κλειστά κυκλώματα" θρησκειών. . Εκτός των πολωμένων Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων και η ιδία η Υπόφυση διαχωρίζεται ηλεκτρομαγνητικά σε "ουδέτερη υπόφυση".ΙΑ6 Αριστερό Εγκεφαλικό Ημισφαίριο. προς νομικούς ειδικευόμενους στη Νομοθεσία. προς προέδρους και ηγετικά μέλη συλλόγων και σωματείων κλπ. προς θρησκευτικούς ηγέτες. Το κάθε άτομο-πρόσωπο μπορεί να επεκτείνει τις συχνότητες λήψεωςεκπομπής του μέχρι συντονισμού με τις ιδιοσυχνότητες άλλων ατόμων προσώπων και στην περίπτωση αυτή ομιλούμε γιά "τηλεπαθητική ικανότητα". προς Νομάρχες και μέλη Νομαρχιακών συμβουλίων. σε τρόπο που φαινομενικά "ελεύθερα σκεπτόμενοι" πολίτες να έχουν μετατραπεί σε φερέφωνα και μαριονέτες ξένων θελήσεων.Ε. προς αρχηγούς συμμοριών εμπορίας λευκής σαρκός. πάνω στους αμύητους στην τέχνη της τηλεπαθείας. επιστημών. σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά όργανα ανιχνεύσεως: 1ον: "Τηλεπομποί γραμμικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν μόνον την ικανότητα να συντονίζονται με ιδιοσυχνότητες υποφύσεων ενός μόνον άλλου ατόμου. διαταγές από τέτοια άτομα προς πολιτικούς ηγέτες. και κυρίως προς μέλη κατωτέρων βαθμών Τεκτονικών Στοών. προς δημοσιογράφους όλων των εφημερίδων.Α. σε "δεξιόστροφη υπόφυση" και "αριστερόστροφη υπόφυση".Α. προς εκδότες βιβλίων κάθε περιεχομένου. Τέτοια άτομα δε διαθέτουν αυτή την ικανότητα "φύσει" αλλά μόνον μετά από πολυετή άσκηση "μεταβολής ιδιοσυχνότητος" και μετά από συγκεκριμένες ασκήσεις αυτοδιαχείρισης της "χωρητικότητος της Υποφύσεως" αν η Υπόφυση θεωρηθεί σαν "αρχικός πυκνωτής επιλογής ραδιοδέκτου". προς δικαστικούς λειτουργούς. προς αρχηγούς συμμοριών διακινήσεως ναρκωτικών. προς σκηνοθέτες. που αποδείχτηκαν αντιθέτως πολωμένα κατά την έννοια ζεύγους αντιθέτως στρεφομένων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών ολογραφικής προβολής LASER.ΙΑ7 2ον: "Τηλεπομποί επιφανειακής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν την προηγούμενη ικανότητα και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου. στερεοσκοπικές εικόνες τριών διαστάσεων. στα ανώτατα επίπεδα μυήσεως των Μυστικών Εταιρειών και των Θρησκευτικών Δογμάτων που ανήκουν.000 VOLT τάσεως και 4 μιλιαμπέρ εντάσεως. "στρέβλωση μελών και σπονδυλικής στήλης" και επεκτείνεται σε πρόκληση όλου του φάσματος των γνωστών "ασθενειών" με τελικές ικανότητες προκλήσεως "αντιστροφής ηλεκτρομαγνητικής πολικότητος" της σπονδυλικής στήλης του δέκτου ή ικανότητες "αντιστροφής ηλεκτρομαγνητικών ροπών" των εγκεφαλικών ημισφαιρίων του δέκτου από σε . Τέτοια άτομα "υπερπομποί" όταν συντονισθούν στην εκπομπή του ιδίου "αντικειμένου" μπορούν να προκαλέσουν ολογραφικό σχηματισμό στερεοσκοπικών "οραμάτων" κινουμένων ή ακινήτων. μετρούμενης με υπαρκτή τεχνολογία της Ιατρικής. ακοής. οσφρήσεως. δεκτών ταυτοχρόνως. 3ον: "Τηλεπομποί στερεοσκοπικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν τις προηγούμενες δύο ικανότητες και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου. . εκτός των ανωτέρω και σε ικανότητες εκπομπής συχνοτήτων του Συμπαθητικού και του Παρασυμπαθητικού νευρικού των συστήματος. Εκτός των ανωτέρω έξι επιπέδων ικανότητος που κατέχονται κυρίως από "μέντιουμ" πειθαρχημένων σχολών τυφλής υπακοής. από ανώτατους βαθμοφόρους Τεκτονικών Στοών και από Μοναχούς όλων των δογμάτων. Αντιστοίχως υπάρχουν τρία υποδεέστερα επίπεδα ικανότητος ατόμων που μπορούν μετά από ορισμένη εκπαίδευση να λειτουργούν μόνο σαν δέκτες των ατόμων-πομπών που κατά κανόνα έχουν και ικανότητες δέκτου. οσμών. Τέτοια άτομα "υπερπομποί" είναι ικανά με ορισμένη παιδεία και πολυετή άσκηση να παράγουν εγκεφαλικά κύματα συχνοτήτων που αντιστοιχούν στα νευρικά κέντρα εισόδου πληροφοριών εγκεφάλων άλλων ατόμων με ικανότητα επιλογής νευρικών κέντρων οράσεως. ανά περίπτωση. κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών των VIDEO TV. Η δράσις τέτοιων ατόμων αρχίζει με ικανότητες προκλήσεως "απλού πονοκεφάλου". τα άτομα πομποί δεν εκπέμπουν ξένες ιδιοσυχνότητες μόνον από την υπόφυσή τους αλλά και από τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίριά τους. Ο νοητός άξονας που διέρχεται από τα κέντρα των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων είναι κάθετος προς τον άξονα ηλεκτρικής πολικότητος της σπονδυλικής στήλης και απλοποιημένα λειτουργεί σαν ηλεκτρομαγνητικό ετερόδυνο-κεραία εκπομπής-λήψεως αν ο ηλεκτρικός κάθετος άξονας που τέμνει την "κεραία" στο κέντρο της γυμνασθεί να πάλλεται κατά ορισμένη συχνότητα. ασκούνται. Σε τέτοιες περιπτώσεις εκπομπής. ήχων. Οι "αυτόματες αντιδράσεις" έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικής πολικότητος μεταξύ "κεφαλής και ποδών" της τάξεως των 200. Γιά τους μη ειδήμονες αναγνώστες της παρούσης. Οι "υπερπομποί". ανάλογα με το βαθμό εκπαίδευσης. γεύσεων και αίσθηση αφής επί ανυπάρκτου στερεού στα νευρικά κέντρα πολλών. συγκεντρωμένων σε συγκεκριμένο χώρο. κάνουμε γνωστό ότι όλες οι βιολογικές λειτουργίες οφείλονται σε ηλεκτροχημικές αντιδράσεις μεταξύ πολυπλόκων οργανικών οξέων και πολυπλόκων οργανικών βάσεων που αντιδρούν αυτόματα ή με έλεγχο του εγκεφάλου. εικόνες επιφανείας δύο διαστάσεων. Οι δύο τελευταίες ικανότητες είναι θανατηφόρες γιά τον δέκτη διότι ισοδυναμούν με την απ' ευθείας επαφή δύο "αντιθέτων πόλων ηλεκτρικής τάσεως" χωρίς "αντίσταση". ανά περίπτωση. σταθερή ή μεταβλητή. υπάρχουν ανώτερα επίπεδα ικανότητος εκπομπής υποφύσεως που επεμβαίνουν όχι μόνο στο υποσυνείδητο υποφύσεων άλλων ατόμων αλλά και στο συνειδητό. γεύσεως και αφής. κατά το ανάλογο ηλεκτρικό ισοδύναμο.

οφείλει ή να αποδείξει ότι υπάρχουν όντως αυτά τα δύο ελαφρυντικά ή διαφορετικά πρέπει να δώσει τον ονομαστικό κατάλογο αυτών των ατόμων στο πλήθος γιά λυντσάρισμα αυτοδικίας. από Βουδιστικούς Ναούς και από Μυστικές Υποεταιρείες που λειτουργούν σα Σχολές Μέντιουμ. παρουσιάστηκαν στον υποψήφιο "εγκληματία" επικαλούμενοι το θετικό μέρος της συνειδήσεώς του. έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα υποβοήθησής των γιά την υπερίσχυση του θετικού μέρους των συνειδήσεών των. Η Ο. διότι το ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ. αν όχι "εγκληματικά στοιχεία". αδυνατούν να ενεργήσουν διαφορετικά. Η Ο. όπως θα αποδειχθεί στο τέλος του κειμένου. μηδενός εξαιρουμένου. Συμφωνεί και η Ο. φαίνεται ότι ήταν γνωστές στα κλειστά κυκλώματα των ιερατείων της αρχαιότητος. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Τα όσα θα γραφούν στη συνέχεια δεν πρέπει να προκαλέσουν πανικό στον αναγνώστη. αλλά οδηγήθηκε στην κατάσταση αυτή από άλλους ΠΟΜΠΟΥΣ. Είναι ευνόητο γιά το νοήμονα αναγνώστη ότι σύμφωνα με το ισχύον ποινικό και εθιμικό δίκαιο.Α.Α. . εκτός των φάσεων εκπομπής.Ε. 2ον: Όλα τα άτομα "εγκληματικοί πομποί". αλλά σπεύδει να αναγνωρίσει δύο ελαφρυντικά σε τέτοιου είδους "εγκληματικούς πομπούς" εγκεφάλους: 1ον: Κανένα απ' αυτά τα άτομα δε γεννήθηκε "εγκληματικός εγκέφαλος". που θα παρατεθεί στο τέλος του κειμένου. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να πανικοβληθεί ο αναγνώστης με όσα ακολουθήσουν.Α. Ήταν δυσάρεστο επακόλουθο ότι: οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Υποφύσεως της Ο. διότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΔΙΕΞΟΔΟΥ. από ραββινικά κέντρα. Δυσάρεστο γιατί παραβιάσθηκε το ιδιωτικό απόρρητο της σκέψεως αλλά και ευχάριστο διότι η πλήρης καταγραφή αποδεικνύει την εσωτερική πάλη συνειδήσεως αυτών των ατόμων.Ε. που φθάνουν μέχρι τη δολοφονία άλλων ατόμων εξ αποστάσεως.Α.Ε. έχει καταγράψει τις ιδιοσυχνότητες σχεδόν όλων των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν σαν πομποί ή σαν υπερπομποί ιδιοσυχνοτήτων άλλων ατόμων. καθιστά αδύνατη την επιστροφή αυτών των ατόμων σε πνευματική ελευθερία.Ε. Ομοίως έχει καταγράψει την ταυτότητα και τους τόπους παραμονής αυτών των ατόμων. από τεκτονικές στοές. από Μονές Ορθοδόξου Εκκλησίας. διότι φυλάσσονται σαν "ιερά μυστικά παραδόσεως" από τα σημερινά ιερατεία. Στο σημείο αυτό οι συντάκτες επικαλούνται την απόλυτη ψυχραιμία του αναγνώστη γιά τα όσα θα του γίνουν γνωστά στη συνέχεια. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Ο φόβος και ο πανικός είναι στοιχεία που ευνοούν την υποταγή του εγκεφάλου του αναγνώστη σε ξένες θελήσεις. εφ' όσον και οι αξιωματούχοι της Δικαιοσύνης βρίσκονται κάτω από την επιρροή τους. ΙΔΕ ΣΕΛΙΔΑ ΙΑ-120 παροντοσ Η Ο. χρησιμοποίησαν σαν τερματικά των Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως. που τους ζητήθηκε όταν οι ΠΟΜΠΟΙ εξέπεμπαν μόνο στο θετικό μέρος της συνειδήσεως του υποψήφιου "εγκληματία". με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. διότι η υποταγή τους στη θέληση των ΠΟΜΠΩΝ δεσμεύεται με όρκο ζωής ή θανάτου. τέτοια άτομα καταδικάζονται αμέσως ως "δικτάτορες του πνεύματος".Α. απογόνους εκείνων.Ε.Ε.. που πριν αρχίσουν την "εγκληματική μύηση". Στη συνέχεια η πλήρης κοινωνική απομόνωση αυτών των ατόμων και η παράλληλη απόλυτη εξάρτηση και βαθμιαία πειθαρχία σε κάποια Μυστική Εταιρεία ή Μονή ή Σχολή ή Ραββινικό κέντρο. έχουν καταγράψει και τις απλές καθημερινές σκέψεις αυτών των ατόμων.Α. που οι τεχνικοί της Ο. Αυτοί οι ΠΟΜΠΟΙ δεν είναι γήινοι εγκέφαλοι. σε όλο τον Ελληνικό Χώρο. όπως αποδείχθηκε στα MONITOR και στους Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές Γραμμικήε Σκέψεως.ΙΑ8 Οι τεχνικές που οδηγούν στην απόκτηση τέτοιων ικανοτήτων.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) .Α.Α. να διαπερνούν την ύλη χωρίς καμμία απορρόφηση. 2ον: Ότι προέρχονται από τεχνολογία "ενισχυτών πομπών" που με ηλεκτρονικά μέσα ενισχύουν τα αρχικά ασθενή εγκεφαλικά σήματα και συχνότητες του χειριστού τους.Ε. υπάρχουν κενά στερεάς ύλης.Ε.Α. η τέταρτη όχι.Α.Α.Π. Ομοίως βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο στην Ελβετία υπό την κατεύθυνση κάποιου βουδιστού γκούρου ειδικού σε εκπομπές συχνοτήτων εγκεφάλου. μέσω της "διαφανούς" γήινης μάζας.Ε. Έτσι και οι δύο αρχικά αναφερθείσες πιθανές πηγές αποκλείστηκαν μετά από εστίαση των Αναλυτών Συχνοτήτων άνω των ταχυτήτων CX106 σε όλη τη γήινη επιφάνεια. Ούτε όμως τα κέντρα αυτών των ερευνών ούτε τα κέντρα συνεδριάσεων της ORDO ADEPTIS ATLANTIS εκπέμπουν ή εξέπεμπαν ποτέ στις τρομακτικές εντάσεις που εκπέμπονται οι συχνότητες από CX106 και άνω. Επομένως δε μπορούμε να ομιλούμε γιά "τεχνολογία" αλλά μόνο γιά επίκτητες ΦΥΣΙΚΕΣ ικανότητες.ΙΑ9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Οι περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί έως εδώ αφορούν σε εκπαιδευμένα άτομα "πομπούς" ή "υπερπομπούς" που επηρεάζουν το συνειδητό ή το υποσυνείδητο άλλων ατόμων. και ΕΣΣΔ από εβραϊκής καταγωγής Αμερικανούς και Ρώσσους. Παρατηρήθηκε όμως στους Ηλεκτρονικούς Αναλυτές Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο. έχουν εντοπίσει σε ευθεία γραμμή μέσω της γήινης μάζας αυτά τα στίγματα της παρανοϊκής δραστηριότητος. όπως συμβαίνει με τις συχνότητες ταχυτήτων C. Τέτοια τεχνολογία βρίσκεται ήδη στο πειραματικό στάδιο στις Η. Η έρευνα σταμάτησε μέχρι την ημέρα που το Τμήμα Γεωλογίας της Ο. Οι τρείς πρώτες γλώσσες είναι κατανοητές από το Τμήμα Γλωσσολογίας της Ο. λαμβάνοντας υπ' όψιν την κοινή μογγολική προέλευση Μογγόλων και Εβραίων από Ατλάντεια προέλευση και δεδομένου ότι στην Ύπατη Τεκτονική Στοά Τελειοποιήσεως συμμετέχουν και Μογγόλοι μεμυημένοι Χάν και εβραίοι αρχιραββίνοι. σε σημείο και ένταση ικανή να επηρεάσει άλλα άτομα. που η τρομακτική τους ένταση δήλωνε ότι συμβαίνουν δύο τινά: 1ον: Ότι προέρχονται από εγκεφάλους όντων με εγκεφαλικό όγκο ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο του ανθρώπινου εγκεφάλου. ανέφερε κάτι που φαινόταν απίστευτο. με μορφή γιγαντιαίων σπηλαίων συνδεομένων μεταξύ τους με διαδρόμους και τεθλασμένες κανονικής γεωμετρίας. Κλήθηκαν τότε οι χειριστές των ηλεκτρονικών οργάνων να λύσουν ένα αλλοπρόσαλλο αίνιγμα που προέκυψε από την καταγραφή συχνοτήτων από CX106 έως CX1018. που είχε παραλάβει τους Αναλυτές Συχνοτήτων γιά "ακτινογράφηση" και "αξονική τομογραφία" του εσωτερικού της γήινης σφαίρας. ότι κανένας από τους ανωτέρω "πομπούς" δε διαθέτει ικανότητες εκπομπής συχνοτήτων πέραν από τις περιλαμβανόμενες στο φάσμα C. Τα συγκεντρωμένα ρωσσικά πειράματα γίνονται στο υπέδαφος της Εξωτερικής Μογγολίας και τα αντίστοιχα αμερικανικά σε διεσπαρμένα Πανεπιστήμια των Η.Ε. Οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Συχνοτήτων της Ο. Στις πρώτες εστιάσεις υπήρξε αδύνατο να διακριθεί οτιδήποτε εκτός της συγκλονιστικής διαπιστώσεως ότι μερικά από αυτά τα σπήλαια ήταν ΠΟΜΠΟΙ ισχυρότατων εκπομπών συχνοτήτων υποφύσεως που στα MONITOR απέδιδαν γραμμική λήψη και γραφή όλων των γνωστών γλωσσών του πλανήτη. Έχουν επίσης καταγραφεί οι σκέψεις και οι διάλογοι των εκεί ερευνητών σε αγγλική.Α. εβραϊκή και ρωσσική γλώσσα ως επίσης και σε αρχαία μογγολική διάλεκτο.Π. λόγω ικανότητος των συχνοτήτων CX106 και άνω. κάτω από το φλοιό σε βάθος 15 έως 200 χιλιομέτρων.. Μπορεί όμως να υποτεθεί η χρήση της αρχαίας Μογγολικής. Στο εσωτερικό του πλανήτου.Ε. Η Στοά Τελειοποιήσεως ονομάζεται ORDO ADEPTIS ATLANTIS δηλαδή ΤΑΞΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ και οι διάλογοι και οι σκέψεις των μελών της έχουν επίσης καταγραφεί από τα MONITOR των εργαστηρίων της Ο.Α.

δεδομένου ότι ανάλογη επιτάχυνση "ανακοινώσεων" τεκταίνεται στους κόλπους της NASA..... ΓΕΣ. αδυνατούν να συσχετίσουν με οποιαδήποτε γνωστή τεχνολογία και μηχανολογία. Το εξωτερικό στρώμα των ράβδων-δοκών έχει βάθος από 5 έως 6 χιλιόμετρα. πλαισιώνονται από μηχανικές κατασκευές απίθανων διαστάσεων. Ως εισερχόμενη ακτινοβολία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Μέσω της ιδίας οδού Υφηγεσίας Ο.. κρίνουμε σκόπιμη την ενημέρωσή σας σε θέματα που άπτονται της "επιστημονικής ανακοινώσεως" Γιουτζίν Μαλόρ και της παραλλήλου ανακοινώσεως της NASA. Σχόλια και συμπεράσματα που προέρχονται από το χώρο του συναισθήματος του αναγνώστη της παρούσης περιττεύουν.Ε. Βόλου. Η ακτινογράφηση απεικονίζει σφαιρικό σώμα εξ ολοκλήρου μεταλλικής συστάσεως. Στο κέντρο της μεταλλικής δομής υπάρχουν συστοιχίες μεταλλικών συμπαγών μαζών που λόγω ισχυρών εκπομπών ακτινοβολίας δευτερογενών ταχυτήτων CX106.Ε. πρέπει να συντομεύσει τους χρόνους ανακοίνωσης των ερευνών της. Το κύριο κριτήριο αποστολής της παρούσης είναι από πλευράς Ο. τις οποίες οι φυσικοί της Ο.. κάθετα στον άξονα περιστροφής και απέχοντα μεταξύ τους 30 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο.. ότι πριν από τις πλήρεις αναλύσεις που ετοιμάζει γιά το ΓΕΕΘΑ. Τα μεταλλικά επίπεδα τέμνονται από μεταλλικούς κυλίνδρους ομόκεντρους προς τον άξονα περιστροφής και με διαφορά ακτίνος 8 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο. ομοιάζουν με συστοιχίες πυρηνικών αντιδραστήρων.Α... ΒΟΛΟΥ . υπό τύπον δίσκων κυκλικών των οποίων η εξωτερική επιφάνεια βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το γεωδαιτικό πλέγμα δοκών ή το υπερβαίνει κατά 6 χιλιόμετρα.Τα MONITOR των Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο.ΙΑ10 ΗΓΕΣΙΑ Ο....Α. ΓΕΕΘΑ ΑΘΗΝΑΙ Αξιότιμοι Κύριοι. ΓΕΝ . κατέγραψαν εντολές διανοητικού ελέγχου προερχόμενες από μηχανικές εγκαταστάσεις εσωτερικού της Σελήνης. Η υπόλοιπη εξαιρετικά πολύπλοκη εσωτερική αρχιτεκτονική δεν ενδιαφέρει το ΓΕΕΘΑ. σε εντάσεις τρομακτικές γιά ανοχές . θεωρήθηκε η μέση συχνότητα των τριτοβάθμιων ταχυτήτων με την υπόθεση ότι είναι "ομοιογενής" ως προερχόμενη από ουδέτερη εξωγαλαξιακή περιοχή. εκτός των τμημάτων επιφανείας "θαλασσών" που δεν καλύπτονται από το πλέγμα των δοκών-ράβδων.Α.Ε...Ε.Ε. το οποίο έχει μεταλλικά τοιχώματα πάχους 30-40 χιλιομέτρων που περιβάλλονται από γαιωδαιτικό πλέγμα μεταλλικών ράβδων πλάτους-διαμέτρου 500 μέτρων και μήκους 25 έως 100 χιλιομέτρων. Επικαλούμεθα επαναφορά του αναγνώστη το χώρο της στείρας λογικής γιά να κρίνει τα κατωτέρω: α.. αλλά από πρόσθετη συμπαγή μάζα μετάλλου πάχους 12 χιλιομέτρων. Οι εσωτερικοί χώροι που ορίζονται από την τομή των μεταλλικών επιπέδων και κυλίνδρων. Στα ενισχυμένα αυτά σημεία συνολικού πάχους φλοιού 42 -52 χιλιομέτρων είναι διανοιγμένες στο συμπαγές μέταλλο "οπές" στις οποίες παρατηρήθηκε εμφανέστατα είσοδος και έξοδος μεταλλικών σκαφών.ΓΕΑ. 1ον: Γίνεται γνωστό στο ΓΕΕΘΑ ότι η τεχνολογία της Ο.Ε.Α..Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΥΦΗΓΕΣΙΑΣ Ο. ΠΡΟΣ . Εξωτερικά το μεταλλικό ωοειδές είναι γενικώς καλυμμένο από ακανόνιστες μάζες αδρανούς υλικού-βράχου. με καταγραφείς γενικών ταχυτήτων διαβαθμισμένων στα CX1012.Ε.Α. επέτρεψε από το 1978 την "ακτινογράφηση" του εσωτερικού της Σελήνης. Το εσωτερικό της σελήνης είναι κενό και περιέχει διαμορφωμένα μεταλλικά επίπεδα. Πάνω στη σφαιρική επιφάνεια και επί της αθέατης πλευράς υπάρχει συσσώρευση μάζης μετάλλου σε τρόπο ώστε η σεληνιακή επιφάνεια να μπορεί να θεωρηθεί ωώδης..Α. με σκοπό τον αποπροσανατολισμό Αρχών και πολιτών όλων των επικρατειών σε ότι αφορά "στρατηγικές ανακατατάξεις" στον εγγύς διαστημικό χώρο.

και προς U.ΙΑ11 γήινων εγκεφάλων. οικονομική και πολιτισμική συμπεριφορά επιστημώντεχνών-τεχνολογίας προς τα έθνη του πλανήτη. Περιλαμβάνουν εντολές ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ φύσεως προς όλα τα έθνη του πλανήτου.S.τι αφορά την Ελλάδα αναφέρουμε διανοητικές εντολές 107 γλωσσών πλήν της ελληνικής: "Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" "ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΛΛΑΡ" "ΣΤΕΛΛΑΡ ΙΣΟΝ 666" "Η ΕΛΛΑΣ-ΣΤΕΛΛΑΡ ΘΑ ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ" "ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΝΕΚΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΗΓΗΘΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΦΕΡΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΗΡΙΟ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 7 ΧΡΟΝΙΑ" "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" "Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ" "Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ" "ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ" "ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ" "ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ" "ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ" "ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΩΔΗΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΗΣ" "ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΕΙΣ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ" "ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΛΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ" "ΠΡΙΝ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ" "ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΓΕΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" "ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΗΓΕΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ" "ΤΟ 1988 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ" "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ" "Η ΑΝΩ ΛΕΒΑΝΙΑ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΛΕΒΑΝΙΑ" "Η ΑΝΩ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" "Ο ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ" "Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ" "ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" "ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ" "ΑΝΩ ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΕΣΟΥΓΙΑΧ ΛΕΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΕΣΟΥΓΙΑΧ ΛΕΒΑΝΙΑ" "ΑΝΩ ΕΛΟΧΑ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΟΧΑ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" . και λοιπούς συνασπισμούς. Τα συνθήματα "μαζικής υστερίας" περιλαμβάνουν εντολές γιά θρησκευτική. κοινωνική.R. Καταγράφηκαν 108 συχνότητες που εκπέμπουν συνθήματα "μαζικής υστερίας" σε αντίστοιχες 108 γλώσσες του πλανήτη Γή.S. πολιτική.A.S. Περιλαμβάνουν εντολές προς U. Σε ό.

Ε. έδωσαν τη δυνατότητα στους γλωσσολόγους της Ο.Α.Ε.Α. αν και μερικές από τις ακατανόητες λέξεις είναι σαφώς σύνθετα παράγωγα γνωστών ερμηνεύσιμων ΕΒΡΑΪΚΩΝ λέξεων. σε οπτικοακουστικούς "διαλόγους" μεταξύ εσωτερικών πληρωμάτων Σελήνης και πληρωμάτων έξωθεν ευρισκομένων σκαφών.Ε. στάθηκε αδύνατον να εστιασθούν κραδασμοί-συχνότητες που παράγονται από το εσωτερικό της σελήνης. δίδουν σαν γλώσσα επικοινωνίας την αρχαία ΕΒΡΑΪΚΗ με παραλλαγή πολύπλοκου συντακτικού και αυξημένο λεξιλόγιο κατά 1200%. που παρατηρούνται στις εκπεμπόμενες εικόνες.Α.. Το τμήμα Γλωσσολογίας της Ο. να μεταφράσει αυτόν τον όγκο του άγνωστου λεξιλογίου.Ε. Οι αποκωδικοποιημένες όμως ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ σελήνης-σκαφών της και μεταξύ σκαφών της-σκαφών της. παλλαδίου-Pd που κατέγραψαν οι φασματογράφοι στους δίσκους των "θαλασσών". Παρά τις προσπάθειες του Τμήματος Φυσικής της Ο. να ερμηνεύσουν μέχρι τώρα το 30% του ολικού λεξιλογίου που χρησιμοποιούν τα πληρώματα όλων των ειδικοτήτων στο εσωτερικό της Σελήνης. Η σύγκριση και αντιστοιχία των λέξεων-ήχων που συνοδεύουν την εκπομπή στερεοσκοπικών εκπομπών με τις εικόνες. χρωμίου-Cr. σιδήρου-Fe. προερχόμενες από συνομιλίες όντων στο εσωτερικό. που ανέλυσε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής της Ο. η πηγή-άρτος ζωής βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ". επεμβάσεις κλπ. προθέσεις. Πρόκειται γιά λέξεις που προέρχονται από τη γενέτειρα της εβραϊκής γλώσσης. "ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΝΤΙΝΙΕΝ ΤΑΒ ΟΥΡΕΣΑΛΛΙΜ" Τα συμπεράσματα και τα σχόλια του αναγνώστη που προέρχονται από το χώρο της λογικής αφορούν τον αναγνώστη και μόνον αυτόν. Το υπόλοιπο 70% είναι κατά μέγιστο ποσοστό κατανοητό. διότι η γνώση και η νοημοσύνη των γήινων που χρησιμοποιούσαν αυτήν τη γλώσσα πριν από 3000 χρόνια. αλλά σαν "στερεότυπο φρασεολόγιο" που αντιστοιχεί σε ορισμένες ενέργειες. Οι ανωτέρω ραδιοεπικοινωνίες καταγράφηκαν σε τρείς μορφές εκπομπής: Γραμμική εκπομπή μίας διαστάσεως που αντιστοιχεί στις δικές μας ραδιοφωνικές εκπομπές. αν και θεωρητικά είναι ιδανικός αγωγός ηχητικών κυμάτων. ρουθηνίου-Ru. σχολιάζει μόνον τη γλωσσολογική προέλευση των τελευταίων τηλεπαθητικών συνθημάτων-εντολών. είναι δε δυνατόν να αποδωθεί με διαμορφωμένους ολογραφικούς δέκτες LASER που "οδηγούνται" από εξαπολική κεραία έξι δωδεκαέδρων λήψεως. υττρίου-Y. Είναι αδύνατον γιά την Ο. διαθέσεις.Α.Ε. Επιφανειακή εκπομπή δύο διαστάσεων που αντιστοιχεί στις δικές μας τηλεοπτικές εκπομπές και Ογκομετρική εκπομπή τριών διαστάσεων που δεν αντιστοιχεί σε γήινη τεχνολογία. πιστεύει ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής .Ε. Τέτοιες "τρίτης κατηγορίας" εκπομπές έχει καταγράψει η Ο.Ε. παρουσιάζει τέτοια απορρόφηση ώστε η σελήνη να βγάζει στο εξωτερικό της μόνον κραδασμούς-συχνότητες από λειτουργία βαρέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων του εσωτερικού της.ΙΑ12 "ΑΝΩ ΕΛΟΧΙΜ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΟΧΙΜ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ" "ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" κλπ. Υποθέτουμε ότι περιλαμβάνονται τεχνικοί όροι και γενικευμένες έννοιες που φυσιολογικά λείπουν από το ΕΒΡΑΪΚΟ λεξιλόγιο. μολυβδαινίου-Mo. Το ανωτέρω τηλεπαθητικό μήνυμα συσχετίζεται με το καταγραφέν στα εκτυπωτικά των MONITOR μόνο σε εβραϊκή γλώσσα: "Μέτατρον ασμοντάι γιεχοβαχάι κούν λεβάνια σαλήμ" και "Ασμοντάι τζεντάι κούν λεβάνια σαλήμ". νικελίου-Ni. Το τμήμα Γλωσσολογίας και Συγκριτικής Θρησκειολογίας της Ο. ζιρκονίου-Zr. Γιά την εβραϊκή γλώσσα "λεβάνια" σημαίνει Σελήνη.Α.Α.Α. όχι σαν συγκεκριμένο λεξιλόγιο. ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Είναι πλήρως μεταφράσιμες και στην τελευταία παράγραφο σημαίνουν "Ο μέγας ραβί-διδάσκαλος. δεν επέτρεπε την κατανόησή τους. Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι τα σεληνιακά σκάφη και η ΣΕΛΗΝΗ διαθέτουν γιά τις μεταξύ των επικοινωνίες. σε διαμορφωμένα κοινά VIDEO και κασσέτες TV. πομπούς και δέκτες στερεοσκοπικής τηλεοράσεως. Ο θώρακας των 40 χιλιομέτρων μετάλλου κράματος τιτανίου-Ti.

Ομοίως κατανέμονται οι 108 αντισυχνότητες. Η Ο. εξαιρουμένων μόνον των ειδικών ερευνητών που σχετίζονται άμεσα με τον χειρισμό των οργάνων ανιχνεύσεως και της Ηγεσίας της. ακόμη και αυτούς που τα MONITOR της Ο. όλοι οι συνδυασμοί συμβόλων της Κάμπαλα.Ε. εστιάστηκαν συνδυασμοί των ανωτέρω ιδιοσυχνοτήτων κατά ορισμένη διαδοχή και "αντιδιαδοχή".Α. σε 36 "ευθείς στατικούς" και σε 36 σπειροειδώς αριστερόστροφους. παράγοντας και εστιάζοντας συνδυασμούς κραδασμών ή αντικραδασμών από την ηχητική περιοχή μέχρι τα υπερβραχέα ραδιοκύματα του φάσματος C.Ε. (ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ). φθάσαμε στο σημείο να συνθέσουμε σύνθετα οργανικά αμινοξέα και σύνθετες οργανικές βάσεις πανίδος και χλωρίδος με τις ίδιες μεθόδους εστιάσεως ορισμένων συνδυασμών κραδασμών. άτομα που χειρίζονται εξουσία και δεύτερον. ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ.ΙΑ13 που χρησιμοποιεί θα έχει "λύσει" έως το 1986 όλο το άκρως περίπλοκο συντακτικό και λεξιλόγιο των πληρωμάτων της Σελήνης. κατέγραψε γιά το ηχητικό πεδίο 108 κραδασμούς-συχνότητες και 108 αντικραδασμούς-αντισυχνότητες. Εν πάσει περιπτώσει. 108ΑΠ270. με βάση της συχνότητες παλμών RESONANCE των ατόμων κάθε στοιχείου. αποκλείει την επίδειξη αυτών των εγγραφών ακόμη και στα μέλη της και στα μέλη της Υφηγεσίας της. Η Ο.Α. Τα ανωτέρω δε γράφονται γιά επίδειξη γνώσεως της Ο.. Τελικώς στα εργαστήρια βιολογίας της Ο. 106ΔΗ264. 268 . τελικά κατόρθωσε να δημιουργήσει και να εξαϋλώσει ύλη από το στοιχείο "1" έως το "108" εστιάζοντας γεωμετρικά αυξανόμενες συχνότητες. Η αιτία αυτού του απορρήτου είναι ότι ένας απροετοίμαστος γήινος εγκέφαλος.Ε. Πριν ο αναγνώστης απορήσει γιά το δεύτερο χαρακτηριστικό. οι μέχρις εδώ καταγραφείσες σκηνές του εσωτερικού της Σελήνης είναι ασύλληπτες ακόμη και γιά τη φαντασία του μεγαλύτερου γήινου συγγραφέα μυθιστορημάτων. ανόργανη ή οργανική χημική ένωση θελήσουν. κατέγραψαν όταν οι Ηλεκτρονικοί Ανιχνευτές Συχνοτήτων Υποφύσεως ανέλυσαν κύματα σκέψεων των "θαυματουργών ραββίνων" Χασσινείμ. άτομα που έχουν γνώση της Κάμπαλα από Τεκτονική ή άλλη πηγή.Α. Οι 108 κραδασμοί αντιστοιχούν σε 108 χημικά καθαρά στοιχεία αρχίζοντας από το Υδρογόνο και φθάνοντας στο Κουρτσατόβιον 104KU267 και προσθέτοντας τέσσερα ακόμη στοιχεία με χαρακτηριστικά 105GP263. Αν και αγνοούσε το κέντρο των ερευνητών μας αυτούς τους μηχανισμούς των κραδασμών. Φροντίζουμε ώστε η παρούσα να μην καταλήξει στα χέρια ατόμων εντελώς "αμύητων" διότι προορίζεται γιά άτομα που έχουν τα κάτωθι δύο χαρακτηριστικά: Πρώτον.Ε. αλλά γιά τους εξής λόγους: . ΗΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ βρίσκονται χαραγμένα και αναρτημένα σε πίνακες σ' όλους τους εσωτερικούς χώρους της Σελήνης.Ε. εκτός των όρων που υπερβαίνουν τη γήινη ικανότητα γενικευμένων επιστημονικών εννοιών που αφορούν σε "ακατανόητη" τεχνολογία. πληροφορείται αμέσως ότι όλη η σημειολογία της Κάμπαλα. Το όμοιο συνέβη όταν γιά να παραχθούν ανόργανες ή οργανικές ενώσεις χημικών στοιχείων -ή να διαλυθούν στα συνθέτοντα μέρη-. μελετώντας τις αντιστοιχίες. Από τις παρατηρήσεις των MONITOR εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα πληρώματα της Σελήνης παράγουν-υλοποιούν ή καταστρέφουν-εξαϋλώνουν οποιοδήποτε χημικό στοιχείο. όταν φορτισθεί απότομα με παραστάσεις και έννοιες που ανατρέπουν την αποκτηθείσα γνώση και "λογική".Α.Α. Το 109ον στοιχείο αμέσως μετά τη δημιουργία του υφίσταται 107ΠΥ συρρίκνωση μάζης κατά 106 και με ταχύτητες CX106 κατευθύνεται προς το ισχυρότερο πλησίον κέντρο "βαρύτητος". Γιά τους άκρως μεμυημένους στην Κάμπαλα παραθέτουμε την παρατήρηση ότι οι 108 συχνότητες-κραδασμοί κατανέμονται σε 36 σπειροειδώς δεξιόστροφους. παραλύει και χάνει τελείως την ισορροπία του.

συνδυασμό συχνοτήτων. ραββινίσκο και υποραββινίσκο δάσκαλο της Κάμπαλα. τις αθλιότητες των "θαυμάτων" όλων των θρησκειών και τις αθλιότητες των "θαυμάτων" όλων των μυστικών εταιρειών. Οι Ανιχνευτές Συχνοτήτων Υποφύσεως κατέγραφαν τις νοητικές αντιδράσεις των μελών της Καμπαλιστικής Συνεδριάσεως και τις συνέκριναν με τη σεληνιακή "απάντηση". τα νήματα που κινούν τις αθλιότητες των "θαυμάτων" του τρυφερού . ενώνονται σε ένα κοινό νήμα. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "θα ζητήσουν από τον Μιχαήλ να τους πεί τον εραστή της συζύγου τους" και ορισμένοι είχαν απλώς . να προκαλέσουν ψευδείς αισθήσεις και ολογραφικά οράματα σε "αμύητους". Τα αποτελέσματα της σύγκρισης είναι από κωμικά έως τραγικά. να προκαλέσουν ασθένειες ή θεραπείες μέσω δημιουργίας συγκεκριμένων οργανικών ενώσεων σε σώματα "αμυήτων".. δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο". Ποιά είναι η πηγή της αθλίας Κάμπαλα. ένα συγκεκριμένο στίγμα της Σελήνης εξέπεμπε σε φοβερές εντάσεις. να προκαλέσουν φυσικά φαινόμενα σεισμών. Είναι πνεύματα αυτά που δέχονται ερωτήσεις ή υπερευαίσθητες μηχανές λήψεως που συνοδεύονται από πανίσχυρους πομπούς "συνδυασμών συχνοτήτων".. κατά κανόνα εβραίους ραββίνους. μετά από τρία έως πέντε δευτερόλεπτα. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "το ίδιο μπορούν να κάνουν οι αρχάγγελοι Αζαήλ και Αριήλ.Ε.. είναι δυνατόν να γελοιποιήσουν κάθε ραββίνο. τις αθλιότητες των "θαυμάτων" των τρυφερών . αγαπητέ Έλληνα αναγνώστη. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "τις δύο στήλες άναψε στον αέρα ο αρχάγγελος Μιχαήλ". εμπρησμού. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν κάποιος ή κάποιοι κατέχουν πλήρως όλους τους μαθηματικούς συνδυασμούς των συχνοτήτων RESONANCE των χημικών στοιχείων και των ετεροπολικών και ομοιοπολικών χημικών ενώσεων. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "πρέπει να βρώ τρόπο να ζητήσω τη βοήθεια του Μιχαήλ γιά να πάρω το Υπουργείο". Γ: Γιά να αρχίσει ο αναγνώστης να ερευνά το ενδεχόμενο ότι "κάπου ψηλότερα". Σε συγκεκριμένες σκέψεις ή φράσεις των μελών της Καμπαλιστικής συνεδριάσεως που κατέγραφαν τα MONITOR και τα εκτυπωτικά των Ανιχνευτών Συχνοτήτων Υποφύσεως υπό μορφή ερωτήσεων. γιά να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα έκαναν κάτι πολύ απλό. καταιγίδων.. πλημμυρών κλπ.Χριστούλη. που φυσιολογικά θα πρέπει να είναι Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ. κατόχους και δασκάλους της Κάμπαλα. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "πρέπει να μάθουν καλά την Κάμπαλα γιά να βοηθήσει ο Αριήλ την επιχείρησή τους".. με εστίαση εξαπολικών δωδεκαεδρικών κεραιών πάνω στους συμπαγείς μεταλλικούς δίσκους των σεληνιακών "θαλασσών".. Οι ειδικοί τεχνικοί της Ο. των μέντιουμ κλπ.Αγίων. Τα αποτελέσματα υπήρξαν "εξωλογικά".Ε. Β: Γιά να αρχίσει ο αναγνώστης να ερευνά το ενδεχόμενο του να δέχεται από πηγή τεχνολογίας τις "μαγικές" απαντήσεις που παίρνει όταν θέτει ερωτήσεις "μαγικές" ή όταν "διατάζει τα πνεύματα" ή όταν "καλεί τα πνεύματα".χεσθεί εκ του φόβου με επακόλουθο τη . Η Ο.Α.ΙΑ14 Α: Γιά να απομυθοποιήσει ο αναγνώστης το μαγικό χαρακτήρα της Κάμπαλα και επομένως να απαλλαγεί από την εξουσία και την ψυχολογική εξάρτηση και καταπίεση που του επιβάλλεται από τους. χρησιμοποιώντας "μαγικές λέξεις" και "μαγικά σύμβολα" της αθλίας φιλολογίας της Κάμπαλα. σ' ένα επιτελείο διανοητικού ελέγχου. Ορισμένοι συνδυασμοί συχνοτήτων μπορούν να προκαλέσουν αντιστροφή βαρύτητας.. εστιασμένων σε τελική περιφέρεια τριών έως δέκα μέτρων πάνω στο οίκημα που στέγαζε τη συνεδρίαση. Ορισμένοι από τους συνέδρους είχαν τη σκέψη ότι επικοινωνούν απ' ευθείας με το "Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος". Συνδύασαν ώστε να συμπέσουν χρονικά οι παρατηρήσεις και οι καταγραφείς Συχνοτήτων Υποφύσεως σε μικρή απόσταση από Τεκτονικές Καμπαλιστικές Συνεδριάσεις.Α. Μήπως είναι το "πνευματικό βασίλειο" όπως σου έμαθαν στο θρήσκευμα ή στη Στοά που ανήκεις.

ότι δεν υπάρχει ούτε μία τεκτονική στοά που να μην έχει έναν ανώτατο αξιωματούχο ιουδαίο τουλάχιστον. Αλλά τα ηλεκτρονικά όργανα δεν επιδέχονται υποκειμενικά κριτήρια. οι κύριοι των κυρίων που επικαλούνται προσωπικά "τον μέγα Ασμοντάι Γιεχοβαχάι της Λεβάνια ΣΙΟΝ". οι Ορθόδοξες Μονές και τα αντίστοιχα όλων των Χριστιανικών Δογμάτων ξένων χωρών με έμφαση στους Πεντηκοστιανούς και τους Χριστιανούς Μάρτυρες του Ιεχωβά ή Γιεχοβαχάι και τα αντίστοιχα όλων των υπαρκτών ασιατικών και αραβοειδών θρησκειών. Όμοιες συνδυαζόμενες παρατηρήσεις έγιναν σε εβραϊκές συναγωγές. Στα ανωτέρω κανάλια. με τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό. τρόμο. δεν υπάρχουν πλέον καμπαλιστικές επικλήσεις αλλά "προσευχές" και "τελετουργίες". Οι συνδυασμένες παρατηρήσεις επαναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια "προσευχών" και "τελετών" όλων των υπαρκτών θρησκευμάτων με την ανεκτίμητη βοήθεια ελλήνων ναυτικών που δέχτηκαν να φιλοξενήσουν στα υπερπόντια ταξίδια τους τους ερευνητές και τα ηλεκτρονικά όργανα Ανιχνεύσεως Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο.Ομάς των 72 ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ.τεκτονικές στοές τριτοβάθμιες ΑΟΑ . Οι σκέψεις "λογικοφανούς παράνοιας" συνοδευόταν από πανικό.Ε. διακατέχονταν από "λογικοφανή παράνοια". λόγω του ότι εκτός της γενικής συχνότητος υποφύσεως των συνέδρων. σε μονές του Αγίου Όρους από πλωτά παρατηρητήρια. οι Ορθόδοξοι Ναοί. αυτοί οι "σοφώτεροι των σοφών" και οι ηλιθιότεροι των ηλιθίων. Η εντύπωση που προκαλεί στον ανυποψίαστο παρατηρητή είναι ότι δεν υπάρχει καμμία σχέση ανάμεσα στις δυνάμεις που επικαλούνται με την Κάμπαλα τα μέλη των Μυστικών Εταιρειών και τις δυνάμεις που επικαλούνται τα μέλη των Επίσημων Θρησκευμάτων.συναγωγές . με συνοδεύουσες παραισθήσεις.Ε. τα οποία κατά κανόνα είναι ανοικτά στην πλατιά μάζα-όχλο.Α. είχαν πλήρη παράλυση του συνειδητού και απώλεια ηλεκτρικής τάσεως του εγκεφάλου των. φόβο και μερική παράλυση των εγκεφαλικών λειτουργιών.ραββινικά κέντρα . Τα μέντιουμ-ενδιάμεσα. . αυξάνουν σε πλήθος και ποικιλία με την ακόλουθη σειρά: ιδιώτες μέντιουμ επαγγελματίες μέντιουμ .Α. σε ραββινικά κέντρα και σε χώρους κοινών επαγγελματιών μέντιουμ.ΙΑ15 διατάραξη του συνειδητού από υποκειμενικές εικόνες άσχετες με το "σεληνιακό μύνημα" ή ολογραφικό όραμα.Α. το εστιαζόμενο από τη Σελήνη μήνυμα περιείχε σε τρομακτική ένταση την ιδιοσυχνότητα υποφύσεως του μέντιουμ. δε γνωρίζουν ακόμη ότι μια φούχτα Ελλήνων επιστημόνων τους έχει γελοιοποιήσει καταγράφοντας γιά χρόνια ολόκληρα την ατομική τους ιδιοσυχνότητα σκέψεως. σε κέντρα παραψυχολογίας. Στο τέλος των συνεδριάσεων αυτών. Τα καμπαλιστικά σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι σύνεδροι ως "κλείδα" επικοινωνίας γιά να θέσουν κάποια ερώτηση στα "πνεύματα".Ε. εφ' όσον είναι βέβαιο ότι κάποιος από τους αποδέκτες θα το παραδώσει στους ιθύνοντες της τριτοβάθμιας στοάς του και εφ' όσον είναι γνωστό στην Ο.τεκτονικές στοές δευτεροβάθμιες ΟΤΟ .παραψυχολόγοι μέντιουμ . Θα το πληροφορηθούν μέσω της παρούσης. Μέσα στη διαβάθμιση γνώσεως της Κάμπαλα δεν αναφέρθηκαν οι Ορθόδοξες Μητροπόλεις. η ομήγυρις των συνέδρων αποτελούνταν από άτομα που με ορθολογικά κριτήρια. σε κοινές κασσέτες TV. δε θα ξεχάσουν ποτέ τους τερατώδεις εγκληματικούς διαλόγους που διαμείβονται τηλεπαθητικά ανάμεσα στους 72 κυρίους Αγγλοσάξωνες και εβραίους που αποτελούν την πιο επίλεκτη μάφια του πλανήτη. Οι επιστήμονες της Ο. που έχουν ήδη διανεμηθεί σε εμπίστους επιστήμονες 108 χωρών σαν να επρόκειτο γιά κασσέτες των διασημότερων αστέρων του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού "πορνό".τεκτονικές στοές πρωτοβάθμιες ΜΤΜ . Αυτοί οι κύριοι των κυρίων που μεταδίδουν "προσωπικά" τηλεπαθητικά μηνύματα του τύπου "πρέπει να επιταχύνουμε την κατερχόμενη καμπύλη παρακμής των γήινων πολιτισμών γιατί έτσι μόνο θα επιταχύνουμε την ανερχόμενη καμπύλη ακμής που θα ακολουθήσει". αυτών των συνεδριάσεων.

Το φυσιολογικό ερώτημα που προκύπτει γιά κάποιον που ανήκει σε ένα επίσημο θρήσκευμα ή σε ένα επίσημο θρήσκευμα και συγχρόνως σε κάποια Μυστική Εταιρεία είναι: Γιατί τότε οι ιθύνοντες των επίσημων θρησκειών "μέμφονται" τις μυστικές εταιρείες. που τη μία φορά είναι ονόματα "κακών δαιμόνων" και την άλλη φορά είναι ονόματα "καλών αγγέλων". Ο Ηράκλειτος διατύπωσε έναν ΑΠΟΛΥΤΟ ΝΟΜΟ που δεν επιδέχεται καμμία εξαίρεση. Και με τι σκοπό γίνεται αυτό. Ο νόμος αυτός σε ό. απέφευγαν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟ. Άρα τα ΠΛΑΣΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ. Αλλά διείδε ότι εκτός από τις πράξεις που η Φύση και οι φυσικοί νόμοι-"μέτρα" υποδεικνύουν ως "πρακτέες ή αποφευκτέες". πριν σου παραθέσουμε τις απαντήσεις. ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ. ηθικούανήθικου. αυτό θα καταγραφόταν σαν "υπακοή και πράξη καλού" και όταν οι άνθρωποι από υπακοή στον ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ τεχνητό νόμο. εμφανίζοντας φανερούς "υπαλλήλους" τους που όμως θα "αλληλομισούνταν" σαν εκπρόσωποι του "καλού" εναντίον εκπροσώπων του "κακού". ΕΝΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ. που γιά να κρατήσουν ζωντανή την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ διπολικότητα και επομένως και την εξουσία τους. υπήρχε πάντοτε το συγκεκριμένο στίγμα της Σελήνης που "απαντά" με τις ίδιες συχνότητες και συνδυασμούς συχνοτήτων που λαμβάνονται σαν "απαντήσεις" ερωτήσεων με Καμπαλιστικές μεθόδους. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΜΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ" Το νόημα των λόγων του Ηράκλειτου δεν είναι "ανήθικο"-αμοραλιστικό. Στο σημείο αυτό ζητούμε από τον "χριστιανό ορθόδοξο" και συγχρόνως "τέκτονα" αναγνώστη να ανατρέξει στην πρώτη εντολή του "θεού" της ιουδαιοχριστιανικής "Αγίας Γραφής" που δόθηκε στον "πρώτο άνθρωπο Αδάμ": . αυτό θα καταγραφόταν πάλι σαν "αμάρτημα".ΙΑ16 Το αποτέλεσμα αυτών των τοπικών καταγραφών ήταν η συγκλονιστική διαπίστωση ότι σε κάθε τελετουργική ή μη προσευχή όλων των θρησκευμάτων ανεξαιρέτως. αγαθού-αμαρτωλού. αθέατοι. που τη μία φορά είναι το όνομα του "Χριστού" και την άλλη το όνομα του "Διαβόλου". θα έπρεπε. ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ. έπρατταν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ. Έτσι θα ήταν βέβαιοι ότι όταν οι άνθρωποι εξ ενστίκτου θα έπρατταν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟ. ΚΑΠΟΙΟΙ δημιούργησαν στους ανθρώπους πλαστές διπολικότητες καλού-κακού. τουλάχιστον εξωτερικά. Πώς είναι δυνατόν να "απαντούν" οι ίδιες "δυνάμεις" εφ' όσον καλούνται με διαφορετικό τυπικό και διαφορετικά ονόματα. Έλληνα αναγνώστη. σημαίνει ότι τα ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. Τι ωφελούνται αυτοί που ασκούν μία τόσο τερατώδη διαχρονική και διατοπική απάτη. δε σημαίνει αυτό ότι κάποιος ή κάποιοι εμπαίζουν τον πληθυσμό όλου του πλανήτη. Αντίθετα. αυτό θα καταγραφόταν σαν "αμάρτημα" και όταν οι άνθρωποι εξ ενστίκτου θα απέφευγαν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ. ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ. με σκοπό την άσκηση εξουσίας ως ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νομοθέτες του καλού και του κακού. αυτό θα καταγραφόταν πάλι σαν "υπακοή και πράξη καλού". όταν οι άνθρωποι από υπακοή στον ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ τεχνητό νόμο.τι αφορά την Αληθή Διπολικότητα ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ και ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΚΟΥ. να φροντίζουν να τροφοδοτούν το ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλό" και το ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "κακό" που επινόησαν. θα σου θυμήσουμε ένα απόφθεγμα του Εφέσιου προσωκρατικού φιλοσόφου Ηράκλειτου: "ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ. Αν απαντούν οι ίδιες δυνάμεις με διαφορετικά ονόματα. Είπε: "ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ" "ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ" που σημαίνει ότι "τα ενάντια είναι ίδια". Τέτοιοι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ εξουσιαστές αναγκαστικά θα μετέτρεπαν τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΟΥ σε τεχνητούς "ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΚΟΥ" και τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΚΟΥ σε τεχνητούς "ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΟΥ". Γιατί τόσες χιλιάδες χρόνια απάτης.

Ούτε ευνουχισμός αλλά ούτε και ελευθερία. σίγουρα θα αυτοευνουχιζόταν στη σάρκα και θα γινόταν ανίκανος γιά σαρκική αναπαραγωγή. Οι φιλόλογοι της Ο. έσπευσε να φορέσει φύλλο "συκής" γιατί έτσι έγραφαν τα "αρχεία γνώσης". Εάν ο "Αδάμ" συνέχιζε να το φοράει. Ο "Αδάμ" -διάβαζε "η ανθρωπότητα"μόλις . Ο "απαίσιος θεούλης" φανέρωσε τις αληθινές του προθέσεις όταν είπε: "Ας διώξωμεν από τον Παράδεισο τον Αδάμ γιά να μην φάγει από το δένδρο της ζωής και ζήσει". "διόρθωσαν" το κείμενο της Γενέσεως της "Αγίας Γραφής" ως εξής: "Ο θεούλης μη δυνάμενος να ασκήσει εξουσία στην ανθρωπότητα διότι τα έθνη ετρέφοντο από "το δένδρο της ζωής" που είχαν φυτέψει ΑΛΛΟΙ ΘΕΟΙ ανώτεροι του "θεούλη" Γιεχοβαχάι και αρχαιότεροι του Γιεχοβαχάι. Αλλά ο "απαίσιος θεούλης" αφού πρώτα σαρκάζει ηλιθίως σαν να ήταν ο έσχατος συμπαντικός μαλάκας λέγοντας: "και έγινε τώρα ο άνθρωπος ως είς εξ ημών των θεών". κάπου εκτεθειμένα στον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ των αρχαίων πολιτισμών. να οδηγήσει τη διψασμένη γιά έρευνα ανθρωπότητα στο δένδρο-αρχείο γνώσεως του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλού και κακού". Αλλά αν "η μηλιά" και τα πλαστά της αρχεία γνώσης δίδασκαν την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ "καλού και κακού". Ο νοήμων αναγνώστης δεν εννοεί "μήλα" που δίνουν γνώση αλλά "αρχεία γνώσεως γραπτού λόγου" που ήταν "επιδεικτικά απαγορευμένα" και επίσης "επιδεικτικά εκτεθειμένα". Ήταν πράγματι αυτά τα αρχεία γνώσης του ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ ή μήπως ήταν αρχεία "γνώσης" του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ με τα οποία ο εξουσιαστής "θεούλης" -διάβαζε "ιερατείο"σκόπευε να σερβίρει ορεκτικώτερα μέσω της "επιθυμίας του απαγορευμένου" την ΠΛΑΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ καταργώντας τη ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. αποφάσισε με το τέχνασμα "του απαγορευμένου".. Τραγέλαφος. . μόνον μέσω του "δέρματος αμνού". Διότι η ανθρωπότητα-Αδάμ ήδη έτρωγε "εκ πάντων των δένδρων του παραδείσου" και επομένως και από το δένδρο-αρχείο γνώσεων "της ζωής".Ε. Υποθέτουμε ότι τα γεννητικά του όργανα πρήστηκαν γιατί η "συκή" όταν έρχεται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα. Έτσι ίδρυσε οργανώσεις "όφεις" που θα αναλάμβαναν το MARKETING διασπείροντας ειδήσεις ότι "όσοι φάγουν από το δένδρο-αρχείο γνώσεων του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ καλού και κακού θα γίνονταν θεοί.. Οι οργανώσεις "όφεις" είχαν εντολή απο το "θεούλη" να δελεάσουν το θήλυ γένος ως φύσει ανεγκέφαλο και φύσει υλιστικό και φύσει ρέπον σε πιθηκισμούς και καινοτομίες. Αυτή η υπερβολική επίδειξη ήταν ύποπτη και σήμαινε ότι "κάτι δεν πήγαινε καλά με το "θεούλη" -διάβαζε "ιερατείο"". Εδώ ο νοήμων αναγνώστης δεν εννοεί δένδρο. Μεταφορικώς θα γινόταν ανίκανος και γιά πνευματική δημιουργία. Το αποτέλεσμα δείχνει τι έγινε. φροντίζει να βγάλει την "συκήν" από το πέος του "Αδάμ" δια να φύγουν οι πόνοι της φλεγμονής και με . τότε πού βρισκόταν η γνώση της ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και ΚΑΚΟΥ..Α. προκαλεί οδυνηρή φλεγμονή. συμβόλου της "ηθικής" του "ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΝΟΥ Χριστού που θα ερχόταν γιά να άρει την αμαρτία του Αδάμ". Είναι το μόνο δένδρο που θα ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί γιά ένδυμα. διότι δημιουργήθηκε από ΑΛΛΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ που έδιναν ελεύθερα στην ανθρωπότητα τη γνώση-δένδρο του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και του ΦΥΣΕΙ ΚΑΚΟΥ.ενημερώθηκε από τη "γνώση" της οποίας κάποια παράγραφος αποκαλούσε "αμαρτωλή" τη ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΟΤΗΤΑ. που ΠΡΟΫΠΗΡΧΕ του "θεούλη". αλλά τα "αρχεία της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΕΩΣ του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και ΦΥΣΕΙ ΚΑΚΟΥ.πατρική αγάπη ντύνει τον ταλαίπωρο με "δέρματα προβάτων".ΙΑ17 "Δεν θέλεις φάγει εκ του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού". Εις το εξής ο Αδάμ δια να γαμήσει θα έπρεπε να αποβλέπει και να θεσμοποιεί τη σεξουαλική επαφή..

των U. ΑΡΡΕΝΑ=ΗΛΙΑΚΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ) Τα άρρενα ιερατεία δέχτηκαν αυτή την αντικατάσταση της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ από τη νέα ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. ρίχνοντας το βάρος του Απολλώνειου Ζυγού προς την πλευρά της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ γνώσεως. της Μεγάλης Βρεττανίας. της Ελλάδος. στην Ακαδημία . το φάρμακο της πνευματικής τους στέρησης και ασθένειας. Και όταν ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ τα άρρενα ιερατεία κατάλαβαν το λάθος της υπερβολικής εντρύφησης στις σεξοϋλιστικές τελετουργίες.S. Τα άρρενα και τα θήλεα ιερατεία εφάρμοσαν τη συνταγή και διαπίστωσαν ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ότι ο "θεούλης" ήταν ένας αισχρός απατεώνας. της Βαβυλώνος. Το πνεύμα τους έπαθε "στείρωση" από υποταγή ενοχής σε πολιτικές. της Περσίας. έρμαια στο σαρκασμό του "θεούλη". Αυτό έπραξε το Ιερατείο Ελευσίνος προς μέγιστη αγανάκτηση του Ιερατείου Δελφών που μέχρι την τελευταία στιγμή πριν καταστραφεί από τους ιουδαιοχριστιανούς του ανθελληνικού Βυζαντίου δήλωνε με τον τελευταίο χρησμό της Πυθίας ότι "ο Απόλλων θα ξαναέλθει και αυτή τη φορά θα είναι γιά ΠΑΝΤΑ". Τα γεννητικά τους όργανα έπαθαν "στείρωση" από τις ψυχοσωματικές ασθένειες ενοχής. σαρκικής ελευθερίας και δημιουργίας και έψαξαν να βρούν τα αρχεία γνώσεως-δένδρο της ζωής που οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΘΕΟΙ είχαν φυτέψει. Κανείς από τους άθλιους των εθνών δεν είχε αντιληφθεί πώς έγινε η κλοπή και η εξαφάνιση. Ο "θεούλης" όμως είχε φροντίσει να εξαφανίσει αυτά τα αρχεία γνώσης και τα παρέδωσε γιά φύλαξη στο δικό του ιερατείο. πηγή πνευματικής. γιατί είχαν μείνει αχρησιμοποίητα γιά πολύ καιρό. μετετράπησαν σε ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ. γ) Η ελεύθερη έρευνα σκέψεων του εγκεφάλου είναι αμάρτημα να λετουργεί και να εκδηλώνεται. επιστημονικές και θρησκευτικές πειθαρχημένες Σχολές-ντισιπλίνες. καλύψτε τις σκέψεις σας με πειθαρχημένες δογματικές ιδεολογίες και θρησκείες που προκαλούν πνευματική στείρωση και ανικανότητα γιά δημιουργία ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ και ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ. παραλλαγή της Κάμπαλα. της Ασσυρίας. Τα αισθήματά τους έπαθαν "στείρωση" από εσωστρεφείς ασθένειες ενοχής. Μερικοί θυμόντουσαν ότι τέτοια αρχεία είχαν καεί στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. της Ρώμης. Οι ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ της ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ. Οι συνέπειες της μεταστροφής που δέχτηκαν τα άρρενα ιερατεία ήταν φοβερές γιά τα έθνη και τους πολιτισμούς τους. καλύψτε τα γεννητικά όργανα με φύλλα συκής που προκαλούν στείρωση και ανικανότητα γιά αναπαραγωγή. αναζήτησαν στο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ αρχείο γνώσεως του "θεούλη".ΙΑ18 Έτσι δημιουργήθηκαν "θήλεα ιερατεία" με άξονα λατρείας το τελετουργικό γαμίσι και τον τελετουργικό υλισμό και την τελετουργική μαγεία.A. (ΘΗΛΕΑ=ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ. καλύψτε τα αισθήματα με πρωτόκολλα συμπεριφοράς που προκαλούν αισθηματική στείρωση και ανικανότητα γιά δημιουργία ΤΕΧΝΩΝ και Απολλώνειας Αρμονίας. Καλύψτε τα όλα αυτά αμέσως γιατί είδατε τι πάθατε όταν τα χρησιμοποιήσατε". Έτσι εγκατέλειψαν το Απολλώνειο πνεύμα της Χρυσής Τομής ανάμεσα στις πνευματικές απολαύσεις και τις σεξοϋλιστικές απολαύσεις. Στην άθλια αυτή κατάσταση τα άρρενα και τα θήλεα ιερατεία μετάνιωσαν που πρόδωσαν τη ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ. αισθηματικής. Τα "θήλεα ιερατεία" πρότειναν το "μήλο" της λατρείας του φύλου και του υλισμού στα άρρενα ιερατεία που συντηρούσαν και διατηρούσαν τη ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ και των ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ. Στη σελίδα περί φαρμάκων έγραφε: α) "Τα γεννητικά όργανα είναι αμάρτημα να λειτουργούν και να φαίνονται. της Ανατολικής Μεσοποταμίας. β) Τα αισθήματα της καρδιάς του Απολλώνειου ηλιακού πλέγματος είναι αμάρτημα να λειτουργούν και να φαίνονται. μαζί με τα προς ανατολάς φυσικά πολιτισμικά τους δίπολα.

όπως εκείνοι οι ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ άνοιγαν τις προσωπικές τους Σχολές. Α.. Αναξαγόρες.. θα κατόρθωνε ώστε οι απογοητευμένοι από την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. σημαίνει ότι η Ελλάς θα καταστρέψει το έργο του "θεούλη" και του ιερατείου που κόστισε χρήμα και χρόνο χιλιετηρίδων. θα φθάσουμε να έχουμε πάλι ένα έθνος που θα αναδείξει Δημόκριτους.. Αλλά πέραν της μνήμης ουδέν. των Περσέων.ΙΑ19 του Πλάτωνος όταν καταστράφηκε από τον ιουδαιοχριστιανό Ιουστινιανό. Σωκράτες. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Έτσι ο "θεούλης" και το ιερατείο του θα αχρήστευαν τελεσίδικα με "αιώνιο ανάθεμα" κάθε σπέρμα ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ. να θεωρούν συνυπεύθυνη γιά την αθλιότητά τους και επομένως απορριπτέα ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. Αισχύλους. σε μία Ελλάδα όπου ο Ανώτατος Αξιωματούχος Πολιτισμού και Επιστημών δεν θα είναι η εβραία διεθνής πουτάνα και λεσβία ανηλίκων κοριτσιών Μελίνα Μερκούρη. Επειδή η ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ παράγεται συνεχώς ακόμη και σήμερα από νεόφυτους ανεξάρτητους ερευνητές κάθε επιστημονικού τομέα και κάθε τομέα τέχνης και κάθε τομέα ύλης. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα "θεογονίας" και ανατάσεως προς το ΘΕΟ ή τους ΘΕΟΥΣ του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Πλάτωνες. Πυθαγόρες. ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ. ο "θεούλης" εύλογα ανησυχεί. χωρίς κάποιος άλλος να ορίζει γι' αυτούς τη διδακτέα ύλη και χωρίς να δίνουν πτυχία στους μαθητές τους και χωρίς να μπορεί κάποιος να επιβληθεί σαν μαθητής εάν δεν τον . ένας Δημόκριτος. των Ηρακλέων." Εδώ τελειώνει το διορθωμένο κείμενο της Γενέσεως. χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα Υπουργείο Παιδείας. τρεφόμενα με πνευματική παπάρα. γιά να μπορέσουν επιτέλους να φέρουν το ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ. Αρχιμήδες και το χειρότερο ακόμα θα φθάσουμε στην επιστροφή του ηρωικού πνεύματος των Θησέων. Παράλληλη ανάπτυξη ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ησίοδους. θα φθάσουμε σε ολοκληρωμένες υπερδιάνοιες τύπου Ορφέα. τον τρυφερό Χριστούλη και τον Παγκόσμιο Ισοπεδωτικό Σοσιαλισμό εθνών διαλυμένων. το ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ. ένας Ηράκλειτος. Ας γίνουμε όμως περισσότερο συγκεκριμένοι. των "αγίων" αρχαίων ελληνικών τραγωδιών και οι Κάρολοι Κούν Εκμαυλιστές και Παιδεραστές των ηθοποιών που "ποιούν ήθη". παντρεύοντας τα υπολείμματα της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ με την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. των Α. χωρίς πτυχία πανεπιστημίου. οι έλληνες καλλιτέχνες και οι έλληνες βιοτέχνες και βιομήχανοι. Μ' αυτόν τον τρόπο. σε ένα απίθανο φυλετικό κοκτέηλ ΜΙΑΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΦΥΛΗΣ αποτελούμενης από ανθρωπόμορφα ζώα. Σε μία Ελλάδα όπου οι νέοι φιλόσοφοι θα μπορούν να αμφισβητούν τη θρησκεία και να δέχονται μόνον το ΘΕΟ ή τους ΘΕΟΥΣ. Ας αναλύσουμε το μηχανισμό του "θεούλη". Θαλήδες. χωρίς μνήμη ταυτότητας και πολιτισμού.... και το χείριστο των χειρίστων. παπάρα τεχνών και παπάρα ύλης. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα πνευματικής και υλικής δημιουργίας. σαν μαθητή ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Φειδίες. Σε μία Ελλάδα όπου θα εκδιωχθούν οι διάφοροι ιουδαίοι Κάρολοι Κούν ή Κοέν από Εκ. ένας Σωκράτης.. διότι αν αφεθούν ελεύθεροι οι έλληνες επιστήμονες. Μία τέτοια ελλάδα όπου ο κάθε ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ θα μπορεί χωρίς πτυχία και χωρίς έγκριση του κράτους να αυτοανακηρύσσεται και να αποδεικνύει ότι ΕΙΝΑΙ ένας δεύτερος Πυθαγόρας. Ηράκλειτους. σε μία . χωρίς την άδεια του κράτους. Μερικά κομμάτια αυτών των αρχείων σώθηκαν τυχαία και ο "θεούλης" ενοχλήθηκε τόσο ώστε φρόντισε τα αντίγραφά τους να γίνουν μέρος της γνώσεως του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλού και κακού" που είχε επινοήσει. αυτοδίδακτοι γίγαντες του πνεύματος. Ευριπίδες. σε μία Ελλάδα όπου οι σάπιες ιέρειες του πεζοδρομίου Μελίνες Μερκούρες δε θα μολύνουν τον Πολιτισμό και τις Επιστήμες των Αρχαίων Δασκάλων. όπως έκαναν οι παλαιοί φιλόσοφοι χωρίς ιουδαιοχριστιανικά Συντάγματα που προστατεύον την επίσημη Ιουδαιοχριστιανική θρησκεία του κράτους. στο Μαντείο των Δελφών όταν καταστράφηκε απο Βυζαντινούς. ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και της συνεπαγόμενης ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ.

Αν αρνηθεί. αν έχει πνευματικά. Αν είναι επιστήμων. ΦΥΣΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ. το δόλωμα είναι η υπόσχεση γιά μεγάλο δάνειο από την Τράπεζα. Ο ζαλισμένος σύζυγος δεν ενοχλείται πιά να συμμετέχει σε κοινά όργια με τη γυναίκα του και άλλους αδελφούς και αδελφές.ΙΑ20 Ελλάδα όπου οι διεθνείς πόρνες των ιουδαίων Ζύλ Ντασέν δε θα μολύνουν τη μνήμη των Γιγάντων του Πνεύματος. κατά κανόνα. όπου του ζητήθηκε και ΕΔΩΣΕ τυφλή υποταγή. είναι ένα λεσβιακό σχήμα ομαδικώς ή ένα ομαδικό όργιο με συμμετοχή ανδρών κάποιας τεκτονικής στοάς ή μία καμπαλιστική συνεδρίαση με επικλήσεις "πνευμάτων" που πληροφορούν τη νεοεισελθούσα πώς θα κερδίσει χρήμα. ΦΥΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ο καλλιτέχνης. Είναι το έσχατο της ειρωνείας ότι γιά να βρεί ΦΩΣ. δόξα και κοινωνική αναγνώριση. ΤΕΤΟΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ όμως. Η αξιοπρέπεια και ο ανδρισμός του έχουν εξευτελισθεί με κάθε τρόπο στις μασωνικές προαγωγές. ο βιομήχανος. θάβεται επαγγελματικά και ηθικά. ο έμπορος. άλματα επαγγελματικά από πληθώρα ουρανοκατέβατων αγνώστων πελατών. ΦΥΣΕΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ. το δόλωμα είναι μια αποκρυφιστική γνώση της Κάμπαλα. αν κατορθώσει να πείσει το σύζυγο να εγγραφεί στην ΤΑΔΕ τεκτονική στοά. γιατί κανείς ποτέ δεν του είχε πεί ότι το ΦΩΣ . όπου θα γίνονται τα ίδια "μήλα" με τη ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΑ στην οποία εκείνη ανήκει εδώ και καιρό χωρίς να το ξέρει. ROTARY. Η νέα Εύα πλησιάζει τον ανυποψίαστο σύζυγο και αρχίζει το "ψήσιμο" με τον τρόπο που της έχουν υποδείξει οι αδελφοί και οι αδελφές. Αμέσως αρχίζουν άλματα καρριέρας. διότι η Κάμπαλα δεν αδειάζει ποτέ. οι μεμυημένες κυρίες που ήδη ευρίσκονται εκεί πλησιάζουν τη νεοεισελθούσα και αρχίζουν τη μύηση στα ωφέλη που θα προκύψουν αν μία "ημέρα κάνουν στενότερη παρέα" γιά να της δείξουν το "μήλο". Σ' αυτές τις οργανώσεις που είναι "οικογενειακές" και επομένως πρέπει να εγγράψει και τη σύζυγό του ή την ερωμένη του. ΦΥΣΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. τα "πνεύματα" και οι μεμυημένοι αδελφοί και αδελφές της δίνουν κάθε πληροφορία γιά οτιδήποτε. ο απλός ιδιώτης που έχει τάσεις να ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. αν είναι βιομήχανος. Αν ο σύζυγος αρνηθεί. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα Πολιτισμού αυτόνομου και αυτάρκη. άλματα κοινωνικότητας. έδωσε ΤΥΦΛΗ υπακοή. Αν είναι καλλιτέχνης. οι ζωντανοί γκούρου και λάμα στέλνουν σοβαρά μαντάτα από Ινδία τηλεπαθητικώς και η ζωή κυλάει μέχρι τη στιγμή που πρώτος ο σύζυγος αντιλαμβάνεται την πνευματική του εξαθλίωση και την πνευματική φυλακή και υπακοή που πλήρωσε γιά αυτή την επιτυχία σαπουνόφουσκα. Η νέα "Εύα". δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να ξαναγίνουν. το δόλωμα είναι η υπόσχεση των αδελφών να την προωθήσουν γιά στάρ. ανακαλύπτει ότι χωρίς λόγους πέφτει σε δυσμένεια του κατεστημένου του "ΘΕΟΥΛΗ" και δέχεται τις πρώτες προσκλήσεις από περίεργες οργανώσεις του τύπου LIONS. ο βιοτέχνης. ακούει μία μέρα τους αδελφούς να της λένε ότι τα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη θα αυξηθούν. αφού επί ένα διάστημα τρώει το "μήλο" εν αγνοία του συζύγου της. κάποιος αδελφός ασκεί πάνω του σοδομισμό. που σχετίζεται με την επιστήμη του. Το "μήλο". μαθαίνει ότι οι πιο ευνοούμενοι και επιτυχημένοι αδελφοί είναι οι ομοφυλόφιλοι της Τεκτονικής Στοάς και μερικές φορές δεν ενοχλείται όταν στη διάρκεια ενός σεξουαλικού οργίου. SOROPTIMIST κλπ. δεξιώσεις. όπως έλεγε ραββίνος Αθηνών. ΦΥΣΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ. Εάν δεν δεχθεί. εκβιάζεται με αποκάλυψη φωτογραφιών των οργίων. Εάν δεχθεί. διαπιστώνει ότι αρχίζουν και τον θάβουν επαγγελματικά μυστήρια νήματα. Έτσι η νέα "Εύα". κατά τον "θεούλη". κοσμοπολιτικά ταρατατζούμ και ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ εθνικές και διεθνείς. Έτσι ο επιστήμονας. Συνήθως δέχεται και τρώει το "μήλο". ΦΥΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ. διαπιστώνει ότι αυτές οι οργανώσεις είναι οι "όφεις" του MARKETING υπέρ "του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού". επιστημονικά ή καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. ΦΥΣΕΙ ΤΕΧΝΗ. ΦΥΣΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. δηλώνουν σοβαρές δηλώσεις. Στις καμπαλιστικές συνεδρείες τα διάφορα "πνεύματα" με καταλήξεις ονομάτων σε -ΕΛ κατά το ΑΡΙΕΛ.

που συμβαίνει να είναι επί το πλείστον δικηγόροι λογοκράτες. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη σεξουαλική ελευθερία και απέτυχες. γιά τις γνωστές διαδικασίες του "ηθικού θανάτου" του πρώην αδελφού. αθλίας μορφής ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΕΑ. ο "θεούλης" μέσω του ιερέα της επίσημης τοπικής κρατικής θρησκείας. μέλος διοικήσεως τραπέζης και άνω. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη πνευματική ελευθερία και απέτυχες. Αν δεν δεχθεί. επιτυχημένος βιομήχανος και άνω. ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ. Είναι κατάξηρος και στους τρείς τομείς και φυτοζωεί έως ότου μία μέρα τον . Προηγουμένως οι Σεβάσμιοι της Στοάς έχουν φροντίσει γιά το φακέλλωμα του "αδελφού".ΙΑ21 του πνεύματος βρίσκεται μόνον στο ΦΩΣ της ελεύθερης σκέψεως. αν θέλει να γίνει αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και άνω. δηλαδή ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ. σιντοϊστικής. που δεν ανέχεται υπακοή τυφλή αλλά ΥΠΑΚΟΗ μετά από κριτική του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ. Το παραγώμενο ανθρωποειδές είναι πλέον ανίκανο γιά κάθε πρωτοβουλία και δημιουργία και υπακούει τυφλά σε διαταγές αφανών αξιωματούχων και Στοών. η ΚΥΠ υπό τας διαταγάς του εκάστοτε Τέκτονος δίνει τον ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΛΟ του Αδάμ στον Τύπο. νομάρχης και άνω. πρέπει να νεκρώσει τα σεξουαλικά πάθη και τα σεξουαλικά του όργανα. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τον εγκέφαλό σου". δήμαρχος και άνω. μητροπολίτης και άνω. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. κενός από αισθήματα και κενός από σαρκική απόλαυση. Ο Αδάμ έχει τώρα τρία πράγματα να ευνουχίσει αν θέλει να γίνει υποστράτηγος και άνω.τι αφορά την ελεύθερη και αυτόβουλη χρήση πνεύματος. Ο "Αδάμ" αναζητά στη Στοά φάρμακο γιά να επανέλθει σε ψυχολογική ισορροπία και οι απαντήσεις που παίρνει από τους Σεβάσμιους της Στοάς είναι: "Η σαρκική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς τα γεννητικά σου όργανα. κομφουκιανής κλπ. δικαστικός εφέτης και άνω. Και όπως ο Αδάμ της Βίβλου των ιουδαίων. και του λέει σαρκαστικά: "Ποιός σου είπε ότι πρέπει να αισθάνεσαι ένοχος γιά τις φυσικές σου λειτουργίες και να κρύβεσαι ενώπιον του Κυρίου. στα αισθήματα. ΣΑΡΚΑ. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη συναισθηματική ελευθερία και απέτυχες.. πρέπει να νεκρώσει τον εγκέφαλό του με αυτοσυγκέντρωση και στοχασμό του Συμπαντικού Άτμαν. Αν δεχθεί. βουδιστικής. Μήπως έφαγες εκ "του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού" που φύεται στον Τεκτονικό Κήπο. "Η συναισθηματική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς και οδηγείσαι από τα αισθήματα της καρδιάς σου. αλλά όσο προωθείται." Ο "κρυβόμενος" Τέκτων απαντά: "Η γυναίκα την οποία μου έδωσες." Ο ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΑ κατευθυνόμενος "ιερέας" αναλαμβάνει την εξομολόγηση της Εύας συζύγου και ερωτά: . "κρύβεται" και κυκλοφορεί "κλειστός" και "κουμπωμένος" και "σκυθρωπός" και γεμάτος κατάθλιψη και νευρώσεις και τύψεις και ενοχές. Κυκλοφορεί κενός από πνευματική άποψη. στη σάρκα. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τα αισθήματά σου". Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. πρέπει να νεκρώσει τα αισθήματά του. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος.. χριστιανικής. υφυπουργός και άνω. αυτή μου έδωσε να φάγω και εξ αιτίας της εγγράφηκα στη Στοά. τόσο η Στοά στην οποία ανήκει του δημιουργεί ενοχές σε ό. επιτυχημένος διεθνής έμπορος και άνω και ενδεχομένως δικτάτορας και άνω. τότε προωθείται μεν. Φοράει "φύλλο συκής" τεχνητών και πλαστών ενοχών στο πνεύμα. "Η πνευματική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς τον εγωιστικό εγκέφαλό σου αντί να αφήνεσαι ελεύθερα στα κοσμικά ρευστά. Έχει να ευνουχίσει ΠΝΕΥΜΑ. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τα σεξουαλικά σου όργανα". αισθημάτων και σάρκας.

.αγρίων κονίκλων. Διότι ο "θεούλης" στην Εδέμ "ενέδυσεν αυτούς με χιτώνας δερματίνους". Τέκτονες.." Η Εύα απαντά: "Ο όφις ROTARY. Μάλιστα ο "θεούλης" φρόντισε ώστε όσα ελληνικά κείμενα ξέφυγαν από τον εμπρησμό και την καταστροφή. σέξ και σε ζωώδες πνεύμα . να πάτε και καμμία εκδρομούλα εις το Άγιον Όρος δια ψυχικήν ανάτασιν. ώστε να υπαχθούν και να μοιραστούν τις κατάρες των Ορθοδόξων ιερέων και των Ορθοδόξων Βασιλόπουλων. διεθνούς φιλίας. ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΒΡΙΣΘΕΙ. Έχει να διαλέξει δηλαδή ανάμεσα στην κατάσταση του ΝΕΚΡΟΥ της Τεκτονικής Στοάς και στην κατάσταση του ΚΤΗΝΟΥΣ της Χριστιανικής εκκλησίας. Στο σημείο αυτό ο Τέκτων-Αδάμ. οι ανωτέρω και οι συναφείς οργανώσεις. LIONS κλπ.ζωώδη καρδιά . ΑΝΘΡΩΠΟΣ δε μπορεί να είναι διότι ο "θεούλης" φρόντισε να εξαφανίσει την αρχαία ελληνική σοφία. ή SOROPTIMIST με ώθησε να φάγω. αναλαμβάνει η ίδια η Στοά να διατάξει: "Να πηγαίνετε εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. την αρχαία ελληνική τέχνη. να αποτελέσουν μέρος της γνώσεως των Τεκτονικών Στοών. όπως "ο όφις της Εδέμ ήτο το φρονιμώτερο πάντων των ζώων".ζωώδες σέξ. κοινωνικής ωφελείας. έτσι κι αυτές εμφανίζονται σαν τις "φρονιμώτερες πασών των οργανώσεων". Έτσι ο Αδάμ έχει να διαλέξει ανάμεσα σε πλήρη ευνουχισμό πνεύματος. επιδιδόμενες σε έργα "φρόνιμα" διεθνούς ειρήνης. ένα διαμορφωμένο ΓΚΟΛΕΜ-ΜΗΧΑΝΗ που τείνει τα χέρια στο πρώτο επιπλέον αντικείμενο που θα του επιτρέψει να αποφύγει τη βύθιση και να επιβιώσει με οποιοδήποτε κόστος. εναντίον του δένδρου της ΜΑΓΕΙΑΣ-Κάμπαλα και της τελετουργικής παρτούζας. στο σέξ και θα του δοθεί γιά ένδυμα "δέρμα ζώων". Μέσω του ιερέα.δενδροφυτεύσεις περιβάλλοντος και .. μέσα στις Τεκτονικές Στοές. κάμπτεται και συντετριμμένος από τους κεραυνούς και της κατάρες του "θεούλη". Το πάντρεμα της ΦΥΣΕΙ αρχαίας ελληνικής γνώσεως με την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ γνώση της ιουδαϊκής Κάμπαλα.. έγινε από το "θεούλη".. εναντίον των Τεκτόνων "των τέκνων του Εωσφόρου" και εναντίον των "εκφυλισμένων συζύγων των". ο Τέκτων μαθαίνει ότι θα του αφαιρεθεί το "φύλλο συκής" των ενοχών που τον ευνούχισαν στο πνεύμα. την αρχαία ελληνική επιστήμη. πρέπει τώρα να υβρισθούν και να προκαλούν φρίκη στον "ανανήψαντα" εις τον Χριστούλη.. . να εξομολογείσθε εις τους ιερείς" ώστε να διευκολύνεται το έργο των έργο των Βασιλόπουλων και των Αδωνάι που περιμένουν έτοιμοι με τις κατάρες: "να είσαι επικατάρατος διότι έφαγες εκ του μήλου της Κάμπαλα. στην καρδιά. με σκοπό να θεωρείται σαν ΚΑΤΑΡΑ η ελληνική αρχαία σοφία από τους ανανήψαντες εις Χριστόν.. διότι ο Χριστούλης είναι τώρα το νέο δένδρο της ζωής". καρδιάς. Τα ελληνικά κείμενα των αρχαίων γιγάντων του πνεύματος μαζί με την Κάμπαλα. την αρχαία ελληνική υλική αυτονομία. απογοητευμένος και πνευματικά λιμοκτονών στη Στοά του. Το "επιπλέον αντικείμενο" του το δίνει ο "θεούλης". Διατί έφαγες εκ του δένδρου της παρτούζας και της Κάμπαλα. .προικοδοτήσεις απόρων κορασίδων και . Η κατάρα ακυρούται μόνον αν ανανήψεις εν Χριστούλη. είναι ένα ανθρώπινο ΖΟΜΠΙ. της ελευθερίας υπό όρους.ΙΑ22 "Διατί τέκνον έφυγες από την Αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν και τον πνευματικό της παράδεισο. Όταν ο ιερέας δεν μπορεί να εντοπίσει τον κάθε "κρυπτόμενο από τεκτονικές ενοχές" τέκτονα. μαζί με την Κάμπαλα. ή LIONS. Τότε ο "θεούλης" ακάθεκτος φωτίζει τον Ηγούμενο Βασιλόπουλο Μονής Πεντέλης και άλλους Ηγουμένους άλλων Μονών να ρίξουν κεραυνούς και κατάρες εναντίον του "όφεως" ROTARY. τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Τέκτονα." Διότι όπως ξέρει ήδη ο τέκτων αναγνώστης.

Και τώρα αξιότιμοι Κύριοι Τέκτονες. τους λύκους που τρέφονται με κρέας προβάτων. διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία. αλλά η σοφία των ανθρώπων είναι μωρία παρά τω "θεούλη". διότι αυτοί ελεηθήσονται. επί σφαγήν ή επί κουράν. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" Το εγκληματικό δόγμα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΙΣΟΤΗΤΟΣ"." "Ήλθον διά να στρέψω αδελφόν κατά αδελφού. με τον οποίο το τριτοβάθμιο τεκτονικό ιερατείο της ΑΟΑ έχει δέσει και ευνουχίσει τον εγκέφαλό σας. δημιουργοί ή καταστροφείς. που σφάζονται αδιαμαρτύρητα σε Βυζάντια. Στους τοίχους της στάνης ο Χριστούλης έχει αναρτήσει πολύ πονηρά συνθήματα. να δείτε το λύκο που σας σκότωσε να έχει τύψεις και να κλαίει τη νύκτα ως ύαινα." "Απελευθέρωση" λοιπόν από τις Αρχές και τις Αξίες και τον Πολιτισμό και τις δομές Εξουσίας και Ιεραρχίας των Προγόνων Πατέρων και πλήρης ανατροπή του Ορθολογισμού που στήριξαν όλα αυτά και "Υποταγή" στο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ δόγμα του Χριστούλη.και σάρκας δυνατών. που αρκούνται να τρώνε πνευματική παπάρα περιορισμένης πνευματικής ελευθερίας. εισέρχεται στην τελική φάση της πλήρους άγνοιας. άξια ζώων: "Μακάριοι οι πράοι που κουρεύονται και αρμέγονται και σφάζονται αδιαμαρτύρητα. υιός του Αδωνάι." "Όταν ένας από τους μαντρόσκυλους σας δαγκώνει από το δεξί σβέρκο. της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ".ΙΑ23 Στην κατάσταση λοιπόν ΖΟΜΠΙ που περιέρχεται ο τέκτων από τις κατάρες του Αδωνάι.Πάντες είσθε το αυτό. πλαστού "δένδρου ζωής". άξιοι ή ανάξιοι. σε Σταυροφορίες. "Έλθετε όρνεα και φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων στρατηγών.. που κουρεύονται αδιαμαρτύρητα. ίσοι ενώπιον του Πατρός μου." "Μακάριοι οι ειρηνοποιοί που κάνουν πορείες ειρήνης όταν οι γείτονές των τροχίζουν τα μαχαίρια γιά να τους σφάξουν." "Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι. δεχόμενος να απαρνηθεί τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. το ίδιο." "'Ολη η σοφία των εθνών -επομένως και ο ελληνικός πολιτισμός. σε Πρώτους και Δεύτερους Παγκοσμίους Πολέμους." Δηλαδή ισοπεδωτική "ΙΣΟΤΗΣ"." "Έληξαν οι καιροί των εθνών. υιόν εναντίον πατρός -και εναντίον πατέρων προγόνων-. -Ζαχαρίας θ' Κατά παράδοξο όμως τρόπο στη στάνη του Χριστούλη υπάρχουν και μερικά συνθήματα που ο τέκτων έβλεπε στους τοίχους των Στοών: "Πάντες σείς αδελφοί εστέ. με όλες τις ανέσεις που αρμόζουν σε ζώα που είναι ηλιθίως πράα. αν δείξετε καλωσύνη. . ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΒΑΤΑ. στην οικία-μάντρα του τρυφερού Χριστούλη." "Οι έλληνες σοφίαν ζητούσι. διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία.της Σιών εναντίον των τέκνων σου Ελλάς". διότι υπάρχει περίπτωση. "ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ". "Δεν υπάρχει κύριος και δούλος -δηλαδή εργοδότης και εργάτης-.είναι ζωώδης και δαιμονώδης.δε δύναται να με ακολουθήσει.. να απαρνηθεί την ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του αρχαίου ελληνικού τρόπου ζωής και τη συνεπακόλουθη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΤΕΧΝΩΝ-ΥΛΗΣ και να αρκεσθεί στην ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του κατοικίδιου ζώου." "Όστις δεν εγκαταλείψει πατέρα και μητέρα -και τον πολιτισμό των προγόνων του.. να του προσφέρετε γιά δάγκωμα και το αριστερό σβέρκο. διότι έτσι είπε ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς. που αρμέγονται αδιαμαρτύρητα. Ο Χριστούλης." "Θα στρέψω τα τέκνα -του Χριστού." "Αγαπάτε τους εχθρούς σας. θα αφήσουμε τον εγκέφαλο του Ηράκλειτου να κόψει τον Γόρδιο Δεσμό. της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ"." "Ήλθον να ελευθερώσω υμάς εκ του νόμου των εθνών. ήλθον να βάλω πόλεμον επί της γής. αποδέκτες της παρούσης. έχει μία πολύ άνετη στάνη γιά τα "πρόβατα". δεν υπάρχει Έλλην και Ιουδαίος -δηλαδή Δημιουργός Πολιτισμού Ορθολογισμού και Καταστροφέας Πολιτισμών μέσω Δόγματος και Κάμπαλα.

αυτό είναι "ΥΒΡΙΣ" εναντίον του "ΛΟΓΟΥ". Δουλοπρέπεια εκ μέρους σας. ΝΑΙ. Κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ ΦΥΣΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ και ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ανθρώπων. Σύμφωνα λοιπόν με το ιουδαϊκό τεκτονικό δόγμα. Δέχεσθε να υπακούτε τυφλά σε "ανωτέρους" σας. Τότε μόνον αποκαθίσταται ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ο ΛΟΓΟΣ. πλανητών και γιατί όχι και γαλαξιών.. Αλλά η Νέμεσις δε σταματά εκεί. Συγχρόνως κληθήκατε να δηλώσετε ΤΥΦΛΗ ΥΠΟΤΑΓΗ προς τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ανωτέρους σας αξιωματούχους των τεκτονικών Στοών. Υποχρεωθήκατε όμως να δεχθείτε την ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ σας λόγω βαθμού. θρησκειών και υποθέτουμε και μεταξύ ζώων. Έτσι λοιπόν κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΥΠΟΤΑΓΗ προς τους ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ σας συμπολίτες. ενεργοποιεί ακαριαία τη "ΔΙΚΗ". σύμφωνα με κάποιο στείρο τυπικό. μέσα στις Τεκτονικές Στοές. ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. δέκα ψήφοι ΑΧΡΗΣΤΩΝ δημοκρατούν τη μία ψήφο ενός ΑΡΙΣΤΟΥ και δέκα ψήφοι από δέκα ραδίκια στο δάσος δημοκρατούν τη μία ψήφο ενός κέδρου και χίλιοι ψήφοι χιλίων κονίκλων δημοκρατούν την ψήφο ενός ελέφαντα. η οποία αποστέλλει τη "ΝΕΜΕΣΙ". του ενδοκοσμικού ΕΜΠΥΡΟΥ ΛΟΓΟΥ. όσο ΠΑΡΑ-ΛΟΓΕΣ και ακατανόητες και αν είναι. με αποτέλεσμα να μπορεί να παρασταθεί η δομή της Στοάς με μία μαθηματική ανισότητα ΑΤΕΡΜΟΝΑ. Οι ιδέες σχηματίζονται από "πόλεμο" δύο αντιθέτων εννοιών που συμβιώνουν "ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΑ". Η Νέμεσις αντιστρέφει τους όρους και ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την έννοια "θύμα" να γίνει "θύτης" και να εισβάλλει στο χώρο του αρχικού "παραβάτου". πολιτισμό προγόνων και να αποκτήσετε "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ".. φυλών.ΥΠΟΤΑΓΗ ΙΣΟΤΗΣ . Η "ΝΕΜΕΣΙΣ" επεμβαίνει και επαναφέρει την έννοια "παραβάτη" στον αρχικό της χώρο δικαιοδοσίας. Αν κάποια από τις δύο αντίθετες έννοιες "ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ" και εισέλθει στον χώρο της άλλης εννοίας καταχρηστικά.ΙΑ24 Ο Ηράκλειτος εφάρμοζε στο χώρο του πνεύματος και της ύλης τον Απόλυτο Συμπαντικό Νόμο "ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ". κύριοι.ΑΝΙΣΟΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ . χωρίς να συγχωνεύονται. της οποίας ο μέγιστος όρος δεν είναι ΕΛΛΗΝΕΣ . τις διπολικότητες των αντιθέτων εννοιών: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ . Δέχεσθε να προσφέρετε τυφλή υποταγή σε άτομα που δε σας δίνουν το δικαίωμα της κριτικής του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στις διαταγές τους. φυτών. κατά ίση ανταπόδωση. με διαδοχικές ανισότητες που έχουν το τελευταίο τους σκέλος ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. χωρίς να συγχωνεύονται. Αν ήταν δυνατόν θα ανατρέπατε κάθε μαθηματική ανισότητα των βιβλίων της αλγέβρας και κάθε βιολογική ανισότητα με Προκρούστιες κλίνες που θα μετέτρεπαν όλους τους ανθρώπους σε ανθρωποειδή του αυτού ύψους-πλάτους και της αυτής νοημοσύνης. του ΛΟΓΟΥ-ΠΥΡΟΣ που "ΑΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΒΕΝΥΤΑΙ ΜΕΤΡΑ". Η έννοια "παραβάτης" πρέπει να υποστεί στο χώρο της την ίδια εισβολή που υπέστη η έννοια "θύμα". Η παραβίαση "ΥΒΡΙΣ" των "ΜΕΤΡΩΝ-ΟΡΙΩΝ" που μία έννοια πράττει όταν εισέρχεται στο χώρο της αντιθέτου εννοίας. διότι η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ορίζεται από το ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ αποτέλεσμα νίκης ή ήττας που προκύπτει από τον ΑΓΩΝΑ δύο αντιπάλων που συγκρούονται με όπλο τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ και δεν διορίζεται από το ΙΣΟΒΙΟ αποτέλεσμα προαγωγής σε μασωνικούς βαθμούς που υποχρεώνουν τον μυούμενο να επαναλαμβάνει ασυναρτησίες ΤΥΦΛΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ας δούμε τώρα. αρχαιότητος κλπ. που κι εκείνοι κάνουν το ίδιο. ένα εκατομμύριο σαρδέλες δημοκρατούν τη μία ψήφο μίας φάλαινας και ένα δισεκατομμύριο μύγες δημοκρατούν την ψήφο ενός βασιλικού αετού.ΕΧΘΡΟΤΗΣ Το τεκτονικό δόγμα εξαφάνισε από το προσκήνιο τα δεύτερα σκέλη των ανωτέρω διπόλων. εσείς που εργάζεσθε γιά την ΙΣΟΤΗΤΑ. βουνών. οι ΑΡΙΣΤΟΙ είναι ίσοι με τους ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ. είσθε οι φορείς μιας ανισότητος ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ. Κύριοι. που με τη σειρά τους υπακούουν τυφλά σε άλλους "ανωτέρους". που όριζε ο "ΛΟΓΟΣ". πατρώες αρχές προγόνων. πολιτισμών. Ναί. Η ύλη σχηματίζεται από "πόλεμο" δύο αντιθέτων ρευστών που συμβιώνουν "ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΑ". αξίες προγόνων.

ΝΑΙ. Αυτά που κάποτε στην αρχαία Ελλάδα οι νόμοι τα τιμωρούσαν με θάνατο "γιά ποινή μη φυλάξεως πατρώων ηθών". ξένες επιστήμες ξένου ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ επιστητού. γιά μία προαγωγή βαθμού ενός "ΑΔΕΛΦΟΥ". ξένες ιουδαιοχριστιανικές θρησκείες ξένων κρυπτοσιωνισμών. γιά μία θέση στο Υπουργείο Αμύνης που πήρε άλλος "αδελφός". τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τη ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ να σαρώσει την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. πράγμα που σημαίνει με ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ότι η Ελλάς είναι υποταγμένη ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ στη σιωνιστική "ΑΝΩΤΕΡΗ" θέληση. Ναί. εσείς που δεχθήκατε ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. ύλη εκφυλισμένη σε εξαγωγή ΠΑΤΑΤΑΣ . Όταν η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ με ξένα ήθη γίνεται παραβάτης που εισβάλλει στο χώρο της ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.. ξένα πολιτικά δόγματα κάθε χρώματος. γιά μία εύνοια που πήρε από τη Μεγάλη Ανατολή άλλος "αδελφός". Κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ προς τους ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ σας. Εσχάτη προδοσία εκ μέρους σας. Τεχνών. "Αντιφάσκουμε" μήπως. εσείς περιορίσατε την ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ μέσα στις Τεκτονικές Στοές. γιά μία διάλεξη κατωτέρου βαθμολογικά αδελφού. ξένους "ανηθοποιούς" ξένων εκφυλισμών. σήμερα έγιναν κοινός τόπος και περνούν ελαφρά τη συνειδήσει. Η ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ εχθρότητα μεταξύ ΕΛΛΗΝΩΝ αντικατέστησε στους εγκεφάλους σας τη ΦΥΣΕΙ εχθρότητα προς τους ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. ξένους στρατούς ξένης κατοχής. με κάθε διαστροφή Πνεύματος. Εσχάτη προδοσία εκ μέρους σας. λοιπόν.ΙΑ25 αλλά ΙΟΥΔΑΙΟΙ της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. ξένους εμπόρους ξένων συμφερόντων. μειονότητες που φθείρουν εσωτερικά την Ελλάδα. που απέδειξε ότι είναι στην πραγματικότητα ανώτερός σας. Ύλης που εισέβαλλε στην Ελλάδα. ξένες τέχνες ξένων παραλογισμών του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ. ξένους εκπροσώπους ξένων ηθών. η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ γίνεται παραβάτης που εισβάλλει παράνομα στο χώρο της ΥΠΟΤΑΓΉΣ στον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ και στον πατρώο αρχαίο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ. ενώ ο Νόμος του Ηράκλειτου μιλάει γιά επαναφορά σε ισορροπία των δύο αντιθέτων. τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τη ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. ξένη τεχνολογία του "σταγονόμετρου" ξένων εξαρτήσεων. Ίσως κάποιος από σάς παρατηρήσει ότι εδώ γίνεται λόγος γιά σάρωμα. Όταν η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΩΣ γίνεται παραβάτης που εισβάλλει παράνομα στο χώρο της ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ ΦΥΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ με την οποία ο πατρώος πολιτισμός μεγαλούργησε. ξένα ιδρύματα τύπου FORD και ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ γιά αφαίμαξη του επιστημονικού δυναμικού μας από ξένες βδέλλες. τους ξένους εισβολείς του κάθε τομέα. τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τον ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ να εισβάλλει και να σαρώσει τον ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ και τον ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ της "ελευθερίας" που έχει υπερβεί "ΤΑ ΜΕΤΡΑ".. Όταν. υποβλέποντας ο ένας τον άλλον. . έθνη. Οι σύγχρονοι Έλληνες στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες έδωσαν στους σημερινούς Πέρσες όχι μόνον "γήν και ύδωρ" αλλά και τις γυναίκες τους και τις κόρες τους κα την ατιμασμένη αρχαία θρησκεία του Ενός Θεού Φάνεος και τις ατιμασμένες αξίες του ηρωικού βίου και την ατιμασμένη ελληνική επιστήμη και την ατιμασμένη ελληνική Τέχνη του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ατιμασμένη ελληνική ύλη. η παρατήρηση είναι βλακώδης.εισαγωμένων υβριδίων. ξένες ύλες ξένων μονοπωλίων ή πολυπωλίων. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ λοιπόν με τους ξένους επιδρομείς και εκφυλιστές της ΙΔΕΑΣ ΕΛΛΑΣ και ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ μεταξύ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΝΑΙ. Κύριοι.

Το Ιουδαϊκό Κατεστημένο ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ που το χρησιμοποιεί σαν εκτελεστικό όργανο. Η δεύτερη στήλη αντιπροσωπεύει συνθήκες ΥΠΟΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ. σε μία τέτοια επαναφορά των ΦΥΣΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ θα πρέπει να δοθούν εκ νέου οι ορισμοί της Ισότητος. . Ο ΡΥΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και Ο ΡΥΘΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. της Εκφυλιστικής Αδελφότητος και της Ασύδοτης Ελευθερίας. όπου λόγω Συμπαντικών Νόμων Εντροπίας. τότε ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ υπέρ της ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ και της ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ και της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. ήδη το έχουμε δεί στην αρχή της παρούσης.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ θα υπάρχει εκεί που η προστασία της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ δε θα απαιτεί υποταγή.ΙΣΟΤΗΤΑ θα υπάρχει εκεί όπου με ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες θα υπάρχουν όμοια αποτελέσματα. αν κρατηθούν οι σημερινοί ρυθμοί διαλύσεως και αν το 1998 η Ελλάς ηγηθεί του "φασιστικού παγανιστικού αντιχρίστου" που το Ιουδαϊκό Τεκτονικό κατεστημένο τεκταίνει "στην Ευρώπη των Δέκα". Σε μία επαναφορά των ΦΥΣΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ. Πουθενά αλλού. . σαν Οικονομία.Ε. γιατί στην εξωφρενική εκδοχή του ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ.ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ θα υπάρχει εκεί που η προστασία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ του δε θα απαιτούν εχθρότητα. Η Ελλάς ΠΑΥΕΙ να υπάρχει σαν Επικράτεια το 1995. σα γλώσσα. Εάν αυτοί οι νέοι ορισμοί δεν αντικαταστήσουν τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ Τεκτονικούς Ορισμούς της Ισοπεδωτικής Ισότητος. Πουθενά αλλού. η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ σαν Κράτος. Η διόγκωση προκαλεί απώλεια Δύναμης του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ διογκούμενου και αύξηση Δύναμης του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ συρρικνούμενου. . που δεν επιτρέπουν λάθη και υποκειμενικές εκτιμήσεις. αλλά είναι το ΧΑΟΣ δηλαδή η πλήρης απουσία ΛΟΓΟΥ. αλλά έχουμε Τεράστιο Πλεονέκτημα Δύναμης και Πιέσεων στα στοιχεία της πρώτης στήλης. Αυτή τη στιγμή μόλις έχετε μάθει έναν τρομερό ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΜΟ που ρύθμιζε. διότι οι τεχνικές επεξηγήσεις αυτών των εννοιών προκαλούν εμετό. σα Μνήμη Πολιτισμού. Όχι μόνον δεν έχουμε απώλεια και Μειονέκτημα Δύναμης του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. Με μαθηματικούς υπολογισμούς "κοινωνικής εντροπίας". διότι το αντίθετο του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ δεν είναι ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ του αλλοπρόσαλλου ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥ.Α. της Ελευθερίας.ΙΑ26 ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. Αυτό θα το δούμε. η νοημοσύνη των ερευνητών της Ο. Οι πλήρεις αντιστοιχίες είναι: ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΧΘΡΟΤΗΣ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΦΥΣΕΙ Η πρώτη στήλη αντιπροσωπεύει συνθήκες ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ. ρυθμίζει και θα ρυθμίζει τις ανόδους και τις παρακμές των γήινων πολιτισμών. σαν Οντότητα Τεχνών. επιδίδεται σε θανάσιμα επικίνδυνες ακροβασίες. . σα Στρατός. Έχουμε υποπιέσεις και φθορά του παραβάτη διογκούμενου και ΥΠΕΡΠΙΕΣΕΙΣ και ανασύσταση του συρρικνούμενου γιά ΕΠΙΘΕΣΗ σαρώματος εναντίον του παραβάτη. τον Οκτώβριο του 1995. της Αδελφότητος. Δεν συμφωνούμε στο μειονέκτημα της Δύναμης διότι γνωρίζουμε ότι η διόγκωση του χώρου της δευτέρας στήλης δημιουργεί χαλάρωση στα στοιχεία της και ένταση στα στοιχεία της πρώτης στήλης. αλλά χρειάζεται διερεύνηση και τεκμηρίωση. σαν Οντότητα Επιστημών και σαν Οντότητα Ύλης. Πουθενά αλλού.

είναι οι κεραυνοί του Ορθολογιστού ΦΑΝΕΟΣ ΔΙΟΣ που έρχεται να κάνει ερείπια τους Αυγείους Σταύλους.. του οποιουδήποτε Διεθνισμού.. Είναι οι αιώνιοι και διαχρονικοί ΚανόνεςΛήμματα της ΛΟΓΙΚΗΣ του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. αν συνεχίσετε να προσκυνάτε παρά φύσει Συντάγματα. Είναι η χιονοστιβάδα του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ που έρχεται να σαρώσει την ισόπεδη πεδιάδα του δόγματος.Ευών που ανοήτως αφέθηκαν να παρασυρθούν στο σχιζοφρενικό διχασμό του Χριστιανού-Τέκτονος ή απλώς του Χριστιανού-Αμαρτωλού. Είναι οι χιλιόχρονες και ΑΦΘΑΡΤΕΣ καταιγίδες της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ και του ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. Είναι η ΝΕΜΕΣΙΣ που έρχεται και θα σας κάνει αλοιφή αν δεν προλάβετε να φύγετε από το χώρο του ΠΑΡΑΒΑΤΗ που ενεργεί ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. πίστις είναι .. ψευδοφιλοσοφική και θρησκευτική κοπριά. φιλοσοφικές. Σας θέτουμε σαν Άσκηση Ελληνικότητος να βρείτε ποιοί είναι οι τρείς Ζηνώνειοι και ποιός ο Αριστοτέλειος Κανών-Λήμμα. Τρείς από αυτούς διατυπώθηκαν από τον Ζήνωνα και ένας προσετέθη από τον Αριστοτέλη. Απορρίπτουμε και την ΙΣΤΟΡΙΑ που δεν επιδέχεται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση..ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ . θρησκευτικές. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. παρά φύσει Υποταγές.Ε. τεχνών. τότε πώς θα κατατάξουμε τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ Τεκτονικές Αντιθέσεις: ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ .ελπιζομένων πεποίθησις". επιστρέφουμε στην Ηρακλείτεια Διαλεκτική.. Εμείς οι Πρυτάνεις της Ο. παρά φύσει Αδελφότητες και παρά φύσει Εχθρότητες. απορρίπτουμε ως εκτρώματα του παραλόγου τα μη . τεχνολογίας που είναι ΑΝΙΚΑΝΕΣ να υποστούν Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. Πριν εκτεθούμε σε ακροβασίες νοημοσύνης. θα έχουμε το "θράσος" να προσθέσουμε και έναν ακόμη ΝΟΜΟ ΛΟΓΙΚΗΣ: Το Νόμο της ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΣ. Είναι η Αριστοτέλεια ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ που δεν ανέχεται αναπόδεικτες ΠΑΠΑΡΕΣ και ΜΑΛΑΚΙΕΣ του οποιουδήποτε Τεκτονισμού. οργανώσεις "μήλα" της γνώσεως "καλού και κακού" του τύπου Τεκτονισμός. παρά φύσει Ανισότητες. που διακήρυξαν αμφότεροι: "μακάριοι οι μη ειδόντες και πιστεύσαντες" ή "πίστις είναι βεβαίωσις πραγμάτων μη . Εφ' όσον το αντίθετο του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ δεν είναι ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ ούτε η ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ. πολιτικές. Βουδισμού και υπολοίπων Οίκων Ανοχής του Δόγματος. παρά φύσει Ισότητες.. του ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟΥ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ. του οποιουδήποτε Χριστιανισμού. επιστημονικές. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ.βλεπομένων.Α. ο οποίος αποκλείει τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ παρεμβάσεις του τύπου Κάρλ Μάρξ του Νεώτερου και τύπου Κάρλ Μάρξ του Παλαιότερου ή αλλιώς Χριστούλη. γεμάτους από πολιτική.. παρά φύσει Ελευθερίες.ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ .. "ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" Τους ενθυμείσθε Κύριοι.βλεπόμενα και μάλιστα απορρίπτουμε και τα "βλεπόμενα" που δεν είναι "επαναληψίμως βλεπόμενα" σε οποιαδήποτε χρονική επιλογή και επιλογή χώρου γιά ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ.ΙΑ27 Μόλις έχετε μάθει ΤΟ ΓΙΑΤΙ θα σαρωθείτε σε λίγο. οργανώσεις "θεούλης" του τύπου Ορθοδοξία και τις μάζες των Αδάμ και . Είναι η ΝΕΜΕΣΙΣ που έρχεται γιά να σαρώσει οργανώσεις "όφεις" του τύπου ROTARY. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. Έτσι απορρίπτουμε όλες τις ΠΙΣΤΕΙΣ.

Συμφωνείτε. Το κριτήριο είναι το ίδιο το Τεκτονικό Θεσμικό Πλαίσιο που δυναστεύει την Ελλάδα. την έλλειψη ελληνισμού σας. Συμφωνείτε.ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. το Σύνταγμα του Τεκτονισμού και το Σύνταγμα της Ελλάδας έχουν τεκτονική προέλευση και "κατά σύμπτωση".τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "αδελφό". τις βολεμένες καρριέρες σας.τι ονομάζουν "εχθρό". Η ΝΕΜΕΣΙΣ της αμείλικτης ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ υποχρεώνει τη ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. τους κλειστούς φακέλλους με τους οποίους σας εκβιάζουν. Συγχρόνως κάθε έννοια της πρώτης στήλης έχει να παλέψει με μία ΦΥΣΕΙ και δύο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. Η ΝΕΜΕΣΙΣ της ακατάλυτων Νόμων του Λόγου υποχρεώνει τη ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΧΙΣΗ. της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ. του ΧΑΟΥΣ και της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ. θα καταταγούν στο μόνο χώρο που είναι αντίθετος του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ. "κατά σύμπτωση". πρέπει να "υποταγεί" κι ό. Ό. την εκφυλιστική ευδαιμονία σας. Κύριοι. αρχίζοντας από τους βαθμούς των Στοών. πρέπει να "ισοπεδωθεί".ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ . Ό. ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ.. δηλαδή στο χώρο της ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ. Ό. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ.τι ονομάζουν "άνισο". ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΣ. Διότι. ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ. ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΗΣ. να θεωρηθεί "φίλος". πρέπει να θεωρηθεί "εχθρός" κι ό. γιατί έτσι βολεύει τις ένοχες συνειδήσεις σας. . Διότι οι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ είναι στιην πραγματικότητα ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ. Η ανωτέρω διαλεκτική του γίγαντα του πνεύματος Ηράκλειτου δημιουργεί τις κάτωθι ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΧΘΡΟΤΗΣ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟΥ. δηλαδή στο χώρο της πλήρους ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ. Απλούστατα. Κύριοι.τι ονομάζουν "παράνομο". Δε συμφωνούμε διότι υπάρχει ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ που διαχωρίζει τη ΦΥΣΕΙ από την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ .τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "ελεύθερο". ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ. πρέπει να γίνει "άνισο" κι ό. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "ίσο". της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. σύνολον τρείς αντίθετές της. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ.ΙΑ28 ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΣ . ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ.περιέχουν νόμους που θεσμοθετούν ως "καλό". Στον ίδιο χώρο συγχέονται τα όρια της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Καλούμε το νοήμονα παρατηρητή να προσέξει τη δεύτερη στήλη.. τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ και ως "κακό" τις ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ. πρέπει να "ελευθερωθεί". Έτσι η Ηρακλείτεια ΝΕΜΕΣΙΣ δημιουργεί ιστορικές πιέσεις που υποχρεώνουν τη ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΉΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. Ώστε Απόλυτη Σύγχιση και Απόλυτο Μειονέκτημα Δύναμης και επομένως κάθε αντίδραση στην τεχνητή διόγκωση της δεύτερης στήλης είναι ΜΑΤΑΙΗ. ΕΜΕΙΣ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ. την αξιοκρατία των διορισμών σας.

ότι "οι Έλληνες δε γνώριζαν τον Ένα αληθινό θεό". ώστε να μπορεί να τρέφει τον ψευδοπολιτισμό του ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ με ολίγα στοιχεία Ορθολογιστικής Επιστήμης. ότι "οι Έλληνες υστερούσαν πνευματικά και ήταν δεισιδαίμονες". Αμήν". ότι "οι Έλληνες επομένως δεν είχαν υποδομή να δημιουργήσουν πολιτισμό και ο πολιτισμός τους είναι αβαθής. Μεταφέρουμε τους χαρακτηρισμούς Εκείνων που ανήγαγαν τη ΛΟΓΙΚΗ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΠΑΤΡΙΔΟΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ-ΕΘΝΟΥΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΙΔΕΑΣ ΕΛΛΑΣ. "κατά σύμπτωση" Αρνητές Κάθε Ωραίου-Αθάνατου-Αληθινού. "κατά σύμπτωση" Υβριστές των Εθνικών Πολιτισμών Κάθε Έθνους.. Δεν πειθόμεθα σε .ελπιζόμενα Μεσσιανικά ταρατατζούμ του Χριστούλη. Δεν πειθόμεθα σε . ανίκανος . Φτύνουμε κατά πρόσωπο τους Παλαιούς Μάρξ Χριστούληδες και τους Νέους Κάρλ Μάρξ "κατά σύμπτωση" Ιουδαίους. Απορρίπτουμε τις "ΕΙΔΗΣΕΙΣ" των "καλών νέων" των οποιωνδήποτε "ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ" που δεν επιδέχονται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. επιστήμης του ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ και να επιστρέψουμε στην ελευθερία επιλογής του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ.. "κατά σύμπτωση" Δημιουργούς Κάθε Θρησκευτικής και Πολιτικής Δεισιδαιμονίας Δογματισμού. "κατά σύμπτωση" Καταστροφείς Κάθε Ορθολογιστικής Επιστήμης. Ορύονται οι Αρχαίοι Δάσκαλοι από τις Γαλαξιακές Διαμονές των Οντοτήτων και απαιτούν επαναφορά στον Ορθό Λόγο και στους Νόμους Λογικής που μας παρέδωσαν. την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ.ελπιζόμενα Χριστιανοσοσιαλιστικά και Χριστιανοκομμουνιστικά και Χριστιανοκρυπτοσιωνιστικά Συστήματα Διακυβερνήσεως. πολιτικής. ανεπαρκής. δίκην σταγονόμετρου. Σωκράτη. ηλίθιος. σε Ύπατα Ιδανικά-Σκοπούς. Πέραν τούτου ουδέν. ούτε βεβαιωνόμεθα σε . Απλώς μεταφέρουμε τους χαρακτηρισμούς του Ζήνωνα. ανοίξαμε όσα Αρχεία Ορθού Λόγου δεν είχαν καεί από ιουδαιομουσουλμάνους στην Αλεξάνδρεια και από ιουδαιοχριστιανούς του Βυζαντίου στην Ακαδημία του Πλάτωνος. "κατά σύμπτωση" Καταλυτές Κάθε Πατρώας Αξίας.. φιλοσοφίας.. Δεν ευθυνόμεθα εμείς. του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. αλλά τα χρησιμοποιεί συστηματικά και σταθερά γιά να αποδείξει ότι "οι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες". "κατά σύμπτωση" Ισοπεδωτές των Πατρίδων. "κατά σύμπτωση" Διαφθορείς Κάθε Αυτοτέλειας και Αυτονομίας και "κατά σύμπτωση" Πρόξενους Κάθε Εξαρτήσεως και Ανασκολωπισμού των Εθνών από Αόρατα Κέντρα Σιωνιστικών Ραδιουργιών.. του Αριστοτέλη και του Ηράκλειτου και του δολοφονημένου από το "θήλυ ιερατείο".. που είναι πειραματικά επαναλήψιμος και επαληθεύσιμος.μη βλεπόμενα Πελάγη Ευτυχίας στα οποία θα πλέει η "Ομοιογενής Πανφυλή Ευνούχων Μπαστάρδων Διεθνιστών Επαρκώς Πτωχών Τω Πνεύματι και Επαρκώς Ηλιθίων Πράων και Επαρκώς Απάτριδων Απρόσωπων που τεκταίνεται από Τεκτονισμό και Χριστιανοκομμουνισμό". Κύριοι. ότι "οι Έλληνες έπλασαν ανθρωπόμορφους θεούς ανύπαρκτους". που προήλθαν από τη δικτατορία και το φασισμό του ΔΟΓΜΑΤΟΣ εναντίον του ΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ. "κατά σύμπτωση" Εξευτελιστές του Σκεπτόμενου Προσωπάνθρωπου και "κατά σύμπτωση" Προαγωγούς και Δοξαστές Κάθε Απρόσωπου Μαζάνθρωπου. από τα οποία δεν αντλεί τίποτα το χρήσιμο γιά την τεχνολογία του. Μας διατάζουν να φτύσουμε και να απορρίψουμε κάθε ΛΟΓΙΚΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ θρησκείας.. Διαπιστώσαμε με απογοήτευση ότι απέμειναν μόνο όσα το ιουδαιοχριστιανικό κατεστημένο επέτρεψε να κυκλοφορούν.ΙΑ29 Απορρίπτουμε τη "ΓΝΩΣΗ" που δεν επιδέχεται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. ότι "οι Έλληνες ήταν μυθομανείς ηλίθιοι".μη βλεπόμενα του "Πατρός. πλαστός. γι' αυτούς τους χαρακτηρισμούς. "Πειθόμενοι τοις 'κείνων ρήμασι". ελαττωματικός. Διαπιστώσαμε όμως ότι το ίδιο κατεστημένο έχει επιτρέψει να κυκλοφορούν και άλλα Αρχεία. ώστε να δημιουργεί τεχνολογία που θα του επέτρεπε να ασκεί εξουσία.. ούτε βεβαιωνόμεθα σε .

Εδώ αρχίζει. που σημαίνει ότι δεν υπολογίσατε σωστά τον κίνδυνο που διατρέχατε αν κάποιος ή κάποιοι κατόρθωναν να αποσυμβολίσουν και να ερμηνεύσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. μόνο γιά τον εαυτό μας. Κύριοι των "ελληνικών τεκτονικών στοών"." Αλλά. θα δείς τον εγκέφαλό σου να "πεθαίνει" τρελλός από τη σχιζοφρένεια που προκαλεί στους αδύνατους εγκεφάλους ο μεταφορικός Μινωταύρειος ΦΡΟΥΡΟΣ της Αλήθειας. έτρεφαν και "ηλίθιους" Ησίοδους και Αισχύλους. τον Ηρωισμό και την Πνευματική Δύναμη και τον ΜΙΤΟ και την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη που μας κάνει ΑΤΡΩΤΟΥΣ από τα Λογικά Αδιέξοδα που θα σκότωναν πνευματικά εσένα Τέκτονα Αναγνώστη. την παίρνουμε και φεύγουμε". Τέκτονα αναγνώστη και τη δική σου υποταγή. την Ικανότητα. ΑΛΛΑ η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ και η Ησιόδεια ΘΕΟΓΟΝΙΑ που αφήσατε να επιζήσουν μόνον και μόνον γιά να τις χρησιμοποιείτε γιά διακωμώδηση και μείωση και εξευτελισμό του ελληνικού πολιτισμού. θα γίνει ο τάφος του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ και του ψευδοπολιτιμού που ιδρύσατε. δηλαδή στην ανακάλυψη της κρυμμένης ΑΛΗΘΕΙΑΣ.Α. προέκυπτε ο όρος ΜΥΤΟΛΟΓΙΑ ή ΜΙΤΟΛΟΓΙΑ.με αλλαγή του οδοντικού -Θ. Εμείς όμως το εξετάσαμε. γιά όλα.Ε. ανίκανος να πεί την αλήθεια γιά τον άνθρωπο. Στο τέλος της διαδρομής και της εξόδου μας από τα Λογικά Αδιέξοδα και τους Απόρθητους γιά σένα Λαβυρίνθους της Αλήθειας. όταν μία γενική έννοια μετατρεπόταν σε λιγότερο γενική ή σε ειδικό όνομα προσώπου. γιά περάστε παρακαλούμε διά της βίας". Έτσι έχουμε μετατροπή του ΧΡΟΝΟΣ σε ΚΡΟΝΟΣ με αλλαγή του λαρυγγικού -Χ. Ίσως ο υπερόπτης παρατηρητής να σχολιάσει: "μπορούμε να μπούμε στο χώρο της κρυμμένης αλήθειας.σε υγρό -Ρ. γιά το Σύμπαν." και προωθούμε με MARKETING TV με σλόγκαν "εδώ ο καλός πολιτισμόςπαπάρα.Α. εξετάσατε ποτέ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. η "διανοητική ακροβασία" της Ο. γιατί ο αγύμναστος εγκέφαλός σας δεν "ισορροπεί" σε τέτοια εγχειρήματα.ΙΑ30 να εκπαιδεύσει. με αποτελέσματα οδυνηρά γιά την πνευματική σας υγεία. επειδή είσαι ΦΥΣΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ. Κύριοι. διεκδικούμε γιά τον εαυτό μας. Γιατί ήταν αδύνατο να δεχθούμε ότι τα ιερατεία-Πανεπιστήμια που έτρεφαν κορυφαίους Ορθολογιστές σαν τον Αριστοτέλη και τον Πυθαγόρα. αγαπητέ υπερόπτη.Ε. Εμείς οι Πρυτάνεις της Ο.κλπ. μέσω πειραματικώς επαληθεύσιμης διαδικασίας.σε οδοντικό -Τ-. δηλαδή λόγος που ανακαλύπτεται όταν ο ερευνητής έχει εξασφαλίσει "αντίστροφο δρόμο εξόδου από το χάος των διαδρόμων λογικής" μέσω ενός ΜΙΤΟΥ που ξετυλίγει κατά τη διάρκεια "της αρχικής φοράς συλλογισμών" που τον οδήγησαν στο ΛΟΓΟ. και παρακαλούμε εκ των προτέρων να μην την επιχειρήσετε μόνοι σας. διότι χωρίς το μεταφορικό Αριάδνειο ΜΙΤΟ και χωρίς μεταφορικό Θησείο ΗΡΩΙΣΜΟ. θα ζητήσουμε την υποταγή σου.Ε. Και επομένως ο ελληνικός πολιτισμός πάει στο καλάθι των αχρήστων και επομένως ιδρύουμε Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής "πολιτισμού" με τίτλο "Ιουδαιοσοσιαλιστικός Χριστούλης Α. Διότι "ουδέν καλόν αμιγές κακού". του ΑΛΜΑ σε ΑΡΜΑ -καλπάζον άρμα.Α. γιά το Υπερβατικό Θείο.σε -Τ-.σε λαρυγγικό -Κ-.με αλλαγή του υγρού -Λ. γιά τις Τέχνες.Ε. Μετατροπή του ΑΘΛΟΣ σε ΑΤΛΑΣ -μοχθών Άτλας. ασπόνδως προσφιλείς και απαισίως αγαπητοί και διεστραμμένοι Ιουδαίοι. παρετήρησε ότι σε πολλές αρχαίες ελληνικές λέξεις γινόντουσαν αλλαγές συμφώνων "της ιδίας τάξεως". αυτή η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΟΓΟΝΙΑ. Όχι. Ούτε σείς. σαν αποθέωση της Ειρωνείας. Το τμήμα Γλωσσολογίας της Ο. γιά τις Επιστήμες. ανίκανος να δώσει ψυχική ανάταση. διότι η ΕΞΟΥΣΙΑ και η ΔΥΝΑΜΗ δεν ανέχονται οχλοκρατικές . Αναζητήθηκαν οι αντίστοιχες δυνατές παραλλαγές των συνθετικών ΜΥΘΟΣ και ΛΟΓΟΣ της λέξεως "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ" και διαπιστώθηκε ότι σε αλλαγή του οδοντικού -Θ. διότι ο χώρος στον οποίο εισέρχεσαι είναι ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ στον οποίο θα μπείς αλλά δε θα ξαναβγείς. οποιεδήποτε αναγνώστη.

. ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΗ Η ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ σε εξανθρωπισμό διότι αισθανόμαστε ΗΔΟΝΗ να ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗ ΣΑΣ. . εντύπων. . αλλά είναι Αυτομάτως Κακοί επειδή απλώς έκαναν το σφάλμα να είναι Δυνατοί.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. πολιτικών ιδεολογιών. . Διότι ο "Παρα-Λαβύρινθος" της κρυπτοσιωνιστικής υπουλότητος και ραδιουργίας δεν περιέχει την Αλήθεια και τον ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟ που αναζητάτε. ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΤΕΡΜΟΝ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ. Ο "Παρα-Λαβύρινθός" σας έχει κυλιόμενους διαδρόμους και βιτρίνες καταστημάτων και βιτρίνες βιβλιοπωλείων με παρα-γνώση σύγχισης και ΙΚΑ και επικουρικά ταμεία και Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ανθρώπους-νούμερα και συντάξεις και πανεπιστήμια του ροχαλητού και ναούς που δημιουργούν ευσέβεια όχι στη λογική αλλά στο συναίσθημα και ηθοποιούς που δεν ηθοποιούν αλλά ηθο-καταστρέφουν και τεχνολογία που δεν υπηρετεί αλλά υπηρετείται και ανθρώπους που δεν τείνουν προς τον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ αλλά προς τον ΥΠΑΝΘΡΩΠΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. επιστημών. του ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. όπως σου έχουν μάθει οι εκφυλισμένες από σιωνιστικά ελευσίνεια ιερατεία "Δημοκρατίες των Περικλέων" και οι εκφυλισμένες από σιωνιστικά τεκτονικά ιερατεία "Σύγχρονες Δημοκρατίες" και οι εκφυλισμένες από κρυπτοσιωνιστικά ιερατεία "Θρησκείες Των Πτωχών Τω Πνεύματι". Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας οι Δυνατοί δεν καταδικάζονται αφού δικασθούν σαν Κακοί. .ΙΑ31 δημοκρατικές διαδικασίες. Τύπου. . ούτε από Οίκτο.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Εσύ και οι όμοιοί σου. αναγνώστη. Και αν δε συμβεί να σας τραβήξουν έξω από το ΑΝΘΡΩΠΟΤΡΟΦΕΙΟ σας οι ΗΡΩΕΣ και οι ΔΥΝΑΤΟΙ που έχετε ατιμάσει. τότε θα πεθάνετε μέσα. σε ισόβια έρευνα απελπισίας. . Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας οι Αδύνατοι δεν προάγονται αφού κριθούν ως Καλοί. βρίσκεσθε σε πλήρη σύγχιση ΜΕΣΑ σ' αυτόν το ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ και περιφέρεσθε χαμένοι στους δρόμους και διαδρόμους του. τηλεοράσεως. . Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ όχι από Αγάπη. . σου κάνουμε γνωστό ότι υπάρχει ακόμη ένας "ΠΑΡΑ-ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΠΑΡΑ-ΜΙΤΟΛΟΓΙΑΣ" του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ που το σιωνιστικό κατεστημένο κατασκεύασε μέσω εκατοντάδων θρησκειών. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΣΥΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΣ. οι Ανάξιοι θα γίνουν Πρώτοι και Εξουσιαστές και οι Άξιοι θα γίνουν Τελευταίοι και Εξουσιαζόμενοι. αλλά Αυτομάτως είναι Καλοί επειδή είχαν την πρόνοια να παραμείνουν Αδύνατοι. διότι είμαστε αμείλικτοι πρώτα με τον εαυτό μας και μετά με τους άλλους.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ. ούτε έχει θανάσιμους "Μινώταυρους".ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΑΣ ΥΠΑΚΟΗ. . φιλοσοφιών. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας "οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι". ώστε να μη δείτε ποτέ το φώς του ήλιου. . τεχνών. Διότι ποτέ δεν είδατε αυτό το ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ επειδή γεννηθήκατε ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΣΑΣ. Διότι έτσι διέταξε ο Αρχιτέκτων του Λαβυρίνθου σας ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ. Στον παραλαβύρινθό σας υπάρχουν μόνον βισματωμένα ανθρωποειδή ΖΟΜΠΙ χωρίς ΠΡΟΣΩΠΟ. ούτε από Έλεος. συμφερόντων και τεχνολογίας.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΉΡΩΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΑΣ ΥΠΟΤΑΓΗ. χωρίς ποτέ να δείτε τον ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΗΛΙΟ. ούτε έχει εμπόδια γιά υπερπήδηση. Πριν μας δείς να χανόμαστε στην είσοδο του "Λαβυρίνθου". ΤΕΧΝΗ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ. Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ να εξανθρωπιστούν πάλι και να αναβαπτισθούν στο Καθαρτήριο του Ελληνικού Ορθού Λόγου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ. . . ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΛΕΒΑΝΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. ΤΟΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ. . .ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΝΗΜΗ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΎ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ "ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΤΖΕΝΤΑΪ ΓΙΕΧΟΒΑΧΑΪ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΟΥ. . . ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.Ε. . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΤΕΧΝΗ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΛΕΒΑΝΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΜΠΑΛΑ. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ Η ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ Ο. ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΑ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΟ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΛΟΓΟ. "ΟΤΟ". .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ. . . . "ΜΤΜ" ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ.Α.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΟΥΝ ΤΗ ΦΑΡΣΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ. ΔΥΟΜΙΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΗΔΕΙΟ ΛΟΓΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.. ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ-ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΝΑ "ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ" ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΞΕΝΟΦΕΡΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟ ΛΟΓΟ. . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.ΙΑ32 . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΚΟΠΤΑΝ ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΦΙΑΛΤΕΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ.. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΝΕΟΣ ΛΟΓΟΥ. ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΩΝ "ΑΟΑ".

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΛΙΑΘ ΠΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΑΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ "ΜΕΤΩΠΟ" ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΧΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ "ΠΕΤΡΕΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ" ΤΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΔΑΥΪΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ".ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ. γιατί οι "ταχύτητες λογικής μας" είναι φωτονιακές και οι . ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΙΣ "ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ" ΚΑΤΑ ΔΙΑΔΟΧΗ "Λ'Μ'ΟΥ'Ο'Ι'Ε'Α'Ρ'" ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ CX106ν..ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ.ΙΑ33 . . . Τέκτονα ή μη. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ "Λ'Μ'ΟΖ'Α'Ρ'" ΚΑΙ "Λ'Ε'Χ'Α'Ρ'" ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ CX106ν. ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΟΠΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΕΧΕΙ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΡΑΔΙΟΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ "Ε’ ΒΟΩΤΗ" ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ. πέταξε το κείμενο στο καλάθι των αχρήστων διότι όλη η Ιστορία είναι γεμάτη από "καλάθια αχρήστων" και από "ηλιθίους". .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΕΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ. που όμως ΗΔΗ αποτελούν προσωπικές απόκρυφες αμφιβολίες σου και υποψίες σου ΑΚΡΩΣ ΣΟΒΑΡΕΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Η "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ ΓΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΝΑ. στο σημείο αυτό της παρούσης υπάρχουν μόνο δύο εκδοχές: "Ή το κείμενο σου έχει προκαλέσει την απώλεια επαφής με την πραγματικότητα και γελάς ηλιθίως από "αίσθηση του παραλόγου" ή το κείμενο σε έχει κάνει να πλησιάσεις την πραγματικότητα με ισχυρισμούς αναπόδεικτους. Αν έχεις γελάσει ηλιθίως. .ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ. ."σοβαρέ αναγνώστη". ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ. ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥΣ. Η ηλιθιότητα των ηλιθίων πρέπει να δεκαπλασιασθεί γιά να γίνει σαφέστερος ο διαχωρισμός όταν θα φθάσει η ΣΤΙΓΜΗ του απολογισμού και της αξιοποίησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού. ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ. έχεις να κάνεις μία κίνηση ασφαλείας και να "δεθείς" στο κάθισμα της συμβατικής λογικής. που μέχρις εδώ δεν είδες παρά μόνον αναπόδεικτους ισχυρισμούς. . . ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΤΑΝΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ. . .. . . αλλά θέλεις να ΔΕΙΣ τις αποδείξεις. Εσύ όμως .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ. . Αναγνώστη. σου ζητούμε να δεκαπλασιάσεις το γέλιο σου και γιά να σε βοηθήσουμε σου λέμε ότι αυτή τη στιγμή διαβάζεις ένα κείμενο που έχει γραφεί από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι αποτελούν μέλη της ΝΕΑΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που έρχεται γιά να σαρώσει τους ομοίους σου.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ Η "ΛΕΒΑΝΙΑ-ΣΕΛΗΝΗ" ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 13 ΣΤΑΣΙΑΣΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ "ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ" ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΗΝ "ΑΤΡΩΤΗ ΛΕΒΑΝΙΑ Η ΛΕΒΙΝΙΑ" ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΓΙΑ ΘΥΜΑ ΠΡΙΝ 12600 ΧΡΟΝΙΑ. .ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ . Μη συνεχίζεις την ανάγνωση "ηλίθιε αναγνώστη". .

..ΙΑ34 "ελιγμοί λογικής μας" απαιτούν δικής σου νοημοσύνης.. άλμα που θα ζητηθεί σε λίγο από τον αναγνώστη είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ. ΟΧΙ ΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ. Αν δεν λογικής". Το διανοητικό τεράστιο..... αλλά σαν αλήθεια παραδεκτή από ερευνητές επιστήμονες που θέτουν τη δική τους αλήθεια στην ΚΡΙΣΗ και στον ΕΛΕΓΧΟ και στην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ...... ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ...... ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΑΤΟΜΟ... είναι βέβαιο ότι αναγνώστες-ψυχοπαθείς στο τέλος εγκέφαλο με νοημοσύνη εκατονταπλάσια της ασφαλιστείς στο "κάθισμα της συμβατικής αντί γιά αναγνώστες-θεατές θα έχουμε της "πτήσης". ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ. ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ /..... Η ΤΡΙΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Πρέπει ο αναγνώστης να θεωρήσει όσα ακολουθήσουν..... ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ .......

Πρόβλημα με σύζυγο. Είναι απαραίτητο να κάνετε εκτόνωση όλων των ανωτέρω στοιχείων με χιούμορ και αυτοσαρκασμό γιά να ξεκουράσετε τον εγκέφαλό σας. Πνευματικές προτιμήσεις. Προτιμήσεις αστικού χώρου. τη διανοητική τους ακεραιότητα και τη διανοητική τους ισορροπία. Μέλη οικογενείας. ύλη. θυμηθείτε μία πολύ αστεία σκηνή από πραγματικό γεγονός. Τόπος γεννήσεως.. Πρόβλημα με παιδιά. π. Προτιμήσεις σε ξένες χώρες. Προτιμήσεις στο σέξ. Τόπος παραμονής. Πρόβλημα κοινωνικότητας. Εθνικότητα. Πρόβλημα με συναδέλφους. Προτιμήσεις στους φίλους. Πρόβλημα με ερωμένη ή εραστή.ΙΑ35 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ: ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Προτιμήσεις στη θρησκεία. τέχνες. Πρόβλημα πολιτικής επιλογής. διότι διαφορετικά κινδυνεύει η πνευματική σας ακεραιότητα και η πνευματική σας ισορροπία. ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Διακόψτε την ανάγνωση του κειμένου και προσδιορείστε νοερά την ταυτότητά σας. από μία πολύ αστεία σκηνή του αγαπημένου σας κωμικού. Πρόβλημα αυτοκαθορισμού. Εκτονώστε τα ηλεκτρικά φορτία του εγκεφάλου σας με χιούμορ πριν προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. Προσπαθήστε να δείτε την αστεία πλευρά του. Αν ο χειριστής ενός Αναλυτού Υποφύσεως "πιάσει" τη σκέψη της "άπιστης" συζύγου του. βλέποντάς τα όλα από την αστεία και φαιδρή πλευρά. Εργασία. Πρόβλημα συνειδήσεως. Αφήστε το κείμενο και γιά πέντε λεπτά της ώρας προσπαθήστε να βρείτε κάτι το πολύ αστείο γιά να αμφισβητήσετε τους συντάκτες του κειμένου. Προτιμήσεις εθνικού χώρου. . Πρόβλημα θρησκείας. Προτιμήσεις πολιτικές. Προτιμήσεις στη φύση.χ. Ξαναδιαβάστε όλα τα ανωτέρω στοιχεία. από ένα πολύ αστείο ανέκδοτο. ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΣΕΛΙΔΑ. Επαναφορά στο παρόν. Προτιμήσεις στην αρχαία ελληνική επιστήμη. Πρόβλημα οικονομικό. Υποδομή ελληνικού πολιτισμού. Είναι αδύνατο να σηκώσετε το φορτίο σκέψεων του κειμένου που ακολουθεί με εγκέφαλο βεβαρυμένο από προβλήματα. Σημερινό πρόβλημα εργασίας σας. Προτιμήσεις στο χιούμορ. Αφού διαβάσατε όλα τα ανωτέρω στοιχεία της προσωπικότητός σας και τους προσδώσατε την αστεία πλευρά τους.. Πρόβλημα καταθλίψεως. Ο εγκέφαλός σας έχει ανοχές ορισμένων ηλεκτρικών φορτίων που προκαλούνται από συσσωρευμένα προβλήματα. Πρόβλημα υπαρξιακό. Προσπαθήστε να πείτε κάτι το πολύ αστείο με όσους είναι κοντά σας εις βάρος τους ή εις βάρος της σοβαρότητος του κειμένου που έχετε διαβάσει μέχρις εδώ. Προτιμήσεις στις τέχνες. Όνομα.

ΕΑΝ ΑΦΕΛΗ ΤΙΣ ΤΟ ΔΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΝ ΕΠΡΑΧΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΤΕΡΑ ΕΥΛΟΓΟΝ ΕΣΧΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. θα χρησιμοποιήσουμε τους νοητικούς "κρίκους" κοιτώντας τους από την "αντίθετη πλευρά". Θα επιχειρήσουμε να ερευνήσουμε το αν αυτοί οι "αντίθετοι θεοί" δεν είναι πνευματικά όντα άλλης διαστάσεως αλλά όντα με σάρκα και οστά που δρούν εναντίον μας χρησιμοποιώντας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝ. με έδρα όχι το αόριστο αχανές διάστημα "πνευματικής άυλης . οι "αντίθετοι θεοί" δεν είναι αντίθετοι αλλά ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΥΝΝΕΝΟΗΜΕΝΟΥ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ εναντίον του έθνους μας ειδικά και εναντίον της ανθρωπότητος γενικότερα. ερευνώντας μήπως "κατά σύμπτωση". με τους Κανόνες-Λήμματα του ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ και με το Νόμο Διαλεκτικής ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ Γνωρίζουμε ήδη ακριβώς τι είναι αυτό που θέλουμε να βρούμε μέσα στο Λαβύρινθο της Ιστορίας του Παρελθόντος.ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ε' 56 Αν γιά τους προγόνους μας "ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". Δε μας διαφεύγει ότι είμαστε πνευματικά τέκνα εκείνων που έγραφαν: "ΔΙΟΠΕΡ ΟΥΧ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΟΥΤΕ ΤΟΙΣ ΓΡΑΦΟΥΣΙΝ ΟΥΤΕ ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ. . ΑΚΜΗΝ ΓΑΡ ΦΑΜΕΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ". τότε εμείς θα επιχειρήσουμε να ξεπεράσουμε τους προγόνους μας σε νοημοσύνη.ΙΑ36 Τα "Όργανα Ελέγχου" της Διανοητικής Πτήσης μας είναι οι πέντε Κανόνες-Λήμματα που διατυπώσαμε στη 16η σελίδα (25η του πρωτότυπου ή ΙΑ27 του παρόντος) και οι τρείς Νόμοι της Διαλεκτικής που διατυπώθηκαν από τον Αριστοτέλη: ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΚΤ ΚΑ ΚΑΤ ΚΑΛ ΚΠΕ ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ .ΠΟΛΥΒΙΟΣ Γ' 31-32 "ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΥΧ ΙΚΑΝΟΝ ΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΚΟΥΣΑΙ. δηλαδή "ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΠΛΑΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ". Είναι η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ και μάλιστα η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ.ΝΠΠ .ΝΑΑΤ Σαν ξετύλιγμα του ΜΙΤΟΥ θα χρησιμοποιήσουμε τα αλληλένδετα λογικά συμπεράσματα ΛΟΓΟΥ που θα προκύψουν από τους "κρίκους" διαδοχικών εννοιών με τους Κανόνες-Λήμματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ-ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ και τους Νόμους Διαλεκτικής ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ μέχρις ότου φθάσουμε στην κρυμμένη Αλήθεια του Λαβυρίνθου του παρελθόντος.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ . . ΑΠΑΙΤΕΙ Δ' ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ ΙΣΤΟΡΗΣΑΙ ΤΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΨΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΣΥΓΚΥΡΗΣΑΝΤΑ". δηλαδή "ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". δηλαδή "ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΘΕΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". ΤΟ ΚΑΤΑΛΕΙΠΟΜΕΝΟΝ ΑΥΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΕΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΑΡ. ΜΑΘΗΜΑ ΔΕ ΟΥ ΓΙΓΝΕΤΑΙ. δηλαδή "ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ".ΝΑΑ . ΚΑΙ ΠΑΡΑΥΤΙΚΑ ΜΕΝ ΤΕΡΠΕΙ. Στο τύλιγμα του ΜΙΤΟΥ που θα μας οδηγήσει στην έξοδο της αντίστροφης λογικής πορείας και στην επανασύνδεση με την πραγματικότητα του παρόντος.

ΙΑ37
διαστάσεως" αλλά ένα συγκεκριμένο ορατό χώρο στο διάστημα, κοντά στον
πλανήτη μας. Θα επιχειρήσουμε, ανάγοντας τους εαυτούς μας σε "παρά φύσει
θεούς", να ερευνήσουμε γιά το αν η υπαρκτή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ μας μπορεί να
εξουδετερώσει την "τεχνολογία των αντιθέτων θεών", ώστε να απαλλαγούμε
από την επιρροή τους πάνω στο ιστορικό μας γίγνεσθαι.
Διότι οι "αντίθετοι θεοί", όποιοι κι αν είναι, αιματοκύλισαν το
ιστορικό μας γίγνεσθαι με ένα όργιο σφαγής γήινων, με ένα όργιο διαφθοράς
των επιζώντων γήινων και με ένα όργιο καταπιέσεως και δυστυχίας γήινων,
μέσω "αντιθέτων οιωνοσκόπων ιερατείων ή τηλεκατευθυνομένων ιερατείων ή
τηλεπαθητικών σε τεχνολογία ιερατείων".
Αναζητούμε, λοπόν, όχι απλώς την ΑΙΤΙΑ αλλά την ΤΡΙΠΛΗ ΑΙΤΙΑ. Την
ΑΙΤΙΑ που χρησιμοποίησαν οι Κυβερνήτες των εθνών γιά τις μεταξύ των
διαμάχες. Την ΑΙΤΙΑ που χρησιμοποίησαν τα όπισθεν ευρισκόμενα ιερατεία
γιά τις μεταξύ των διαμάχες. Την ΑΙΤΙΑ που οι όπισθεν ευρισκόμενοι "θεοί"
χρησιμοποίησαν γιά τον ίδιο λόγο. Αναζητούμε την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, τη
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ και την ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΙΤΙΑ όπως ακριβώς αντιστοιχούν στα
κέντρα αποφάσεων "ΜΕΜΦΙΣ ΤΕΜΠΛΙΣ ΜΙΣΡΑΪΜ", "ΟΡΝΤΟ ΤΕΜΠΛΙΣ ΟΡΙΕΝΤΙΣ",
"ΑΝΤΕΠΤΙΣ ΟΡΝΤΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ" ή αλλιώς "ΜΤΜ", "ΟΤΟ", "ΑΟΑ" με γεωγραφικές
αντιστοιχίες που θα δοθούν στο τέλος του κειμένου.
Όπως
δηλαδή
αντιστοιχούν
οι
Πρωτοβάθμιες
Στοές
ΜΤΜ,
οι
Δευτεροβάθμιες ΟΤΟ και οι Τριτοβάθμιες Στοές ΑΟΑ ή κωδικά "ΑΥΛΗ ΤΟΥ
ΝΑΟΥ", "ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ" και "ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ".
Γιά τους "αμύητους", αν και τέκτονες αναγνώστες, παραθέτουμε τη
δομή και τη διάταξη αρμοδιοτήτων των "τριών ορόφων" των ιερατείων των
ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ή ΝΑΩΝ, όπως προέκυψε από καταγραφή μερικών
συνεδριάσεών τους στα MONITOR των Ανιχνευτών Συχνοτήτων Υποφύσεως της
Ο.Ε.Α., σε συνεργασία με ομάδες επιστημόνων άλλων χωρών.
ΑΟΑ ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ΣΤΟΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ή ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Μέλη 72 άτομα εκ των οποίων 24 εκπρόσωποι Θηλέων Σημιτικών Φυλών
"ΑΓΑΡ" ήτοι Αράβων, 24 εκπρόσωποι Ερμαφροδίτων Σημιτικών Φυλών "ΣΑΡΡΑ"
ήτοι Ισραηλινών και 24 εκπρόσωποι Αρρένων Σημιτικών Φυλών "ΧΕΤΤΟΥΡΑΝ" ή
"ΤΟΥΡΑΝ" ήτοι Τουρανίων Μογγόλων και Τατάρων.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Α' Χρονικών της Εβραϊκής Παλαιάς
Διαθήκης, αποδεκτής και από Ορθόδοξη Εκκλησία ως "θεόπνευστης", οι ΆγαρΧεττούρα-Σάρρα υπήρξαν οι τρείς γυναίκες του "Αβραάμ", απογόνου του Σήμ.
Σκοπός των 72 της ΑΟΑ είναι η πολιτισμική και η βιολογική εξόντωση
των 108 αρχικών φυλών του πλανήτη και η εγκαθίδρυση Παγκοσμίου
Κυβερνήσεως της Κάτω Ιερουσαλήμ ή Λεβάνια ή Λιβάνια με την υποστήριξη της
Άνω Ιερουσαλήμ ή Σελήνης. Γιά τον μη γνωρίζοντα την ετυμολογία του όρου
"ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ", κάνουμε γνωστό ότι προέρχεται από τα δύο ελληνικά συνθετικά
ΙΕΡΟΣ και ΣΕΛΗΝΗ σε σύνθεση ΙΕΡΑΣΕΛΗΝΗ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΝ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΜ, γιά
προσαρμογή της ελληνικής ρίζας "Σ Λ Ν" στην ατλάντεια ρίζα "Σ Λ Μ" μέσω
αλλαγής του ενρίνου "Ν" σε "Μ". Η ατλάντεια ρίζα "Σ Λ Μ" διά παρεμβολής
διαφόρων φωνηέντων παράγει τα σημιτικά ΣΑΛΟΜ, ΣΑΛΕΜ, ΣΑΛΑΜ, ΣΟΛΟΜ,
ΣΑΛΩΜΗ, ΣΙΛΟΑΜ, ΣΟΥΛΑΜ, ΣΕΛΗΜ. Μία άκρως ενδεικτική φράση είναι ο
αραβικός χαιρετισμός ΣΑΛΑΜ-ΑΛΛΑΧ ή ΣΑΛΑΜ-ΑΛΛΕΧ δηλαδή ο Σεληνιακός Αλλάχ
ή Ατλάχ, που συνδυάζεται με τη διαβεβαίωση του Κορανίου ότι ο Αλλάχ ή
Ατλάχ δεν πέθανε αλλά μετοίκησε στη Σελήνη.
Σε ό,τι αφορά τον όρο ΛΕΒΑΝΙΑ που στην εβραϊκή σημαίνει πάλι
ΣΕΛΗΝΗ, προέρχεται από τον όρο ρίζα "Σ Λ Ν" δια παρεμβολής του "Β" προς
σχηματισμό του "Σ Λ Β Ν" και παράγωγα τα ΣΕΛΕΒΑΝΙΑ, ΣΕΛΕΝΙΑ, ΛΕΒΑΝΙΑ,
ΣΕΛΕΒΑΝ, ΛΕΒΑΝ κλπ. Το απλοποιημένο παράγωγο "Λ Β" ή ΛΕΒΙ που
χρησιμοποιείται γιά την ισραηλινή φυλή των ιερέων ΛΕΥΙ, σημαίνει
"Σεληνιακή Φυλή" ή "Ιερατείο ΣΕΛΗΝΗΣ". Εμείς θα το μετατρέψουμε σε
"Σεληνιαζόμενο ιερατείο" με όλες τις προεκτάσεις σχιζοφρένειας και
καταληψίας που συνεπάγεται η χρήση του όρου.

ΙΑ38
Στο ύπατο τυπικό της ΑΟΑ η μεγίστη θεότητα είναι ο ΣΙΝ ή ΣΙΜ διά
αλλαγής ενρίνου "Ν" σε "Μ". Προέρχεται από τις ρίζες "Σ Λ Ν" και "Σ Λ Μ"
διά αφαιρέσεως του "Λ" με τελικές ρίζες τα "Σ Ν" και "Σ Μ". Τα παράγωγα
διά προσθήκης φωνηέντων είναι ΣΙΩΝ, ΣΉΜ, ΖΕΝ, ΣΕΝ, ΣΕΝΑ-ΑΡ, ΣΕΝ-ΤΑΪ, ΖΕΝΤΑΪ, ΣΙΝΑ, ΑΣΜΟ-Ν-ΤΑΪ, ΙΛΟΥ-ΣΙΝ, ΕΛΙ-ΣΙΝ, ΕΛΟΧΑ-ΣΙΝ, ΕΛΟΧΙΜ-ΣΙΝ, ΕΛ-ΣΙΝ,
ΙΛΑΧ-ΣΙΝ, ΑΛΛΑΧ-ΣΙΝ.
Γιά τους γνώστες της Ασσυροβαβυλωνιακής θρησκείας υπενθυμίζουμε ότι
ο όρος ΙΛΟΥ η ΕΛΙ στην αραμαϊκή ή ΕΛ ή ΕΛΟΧΑ ή ΕΛΟΧΙΜ στην εβραϊκή ή ΙΛΑΧ
ή ΑΛΛΑΧ στην αραβική εκπροσωπεί όχι συγκεκριμένο θεό αλλά την ιδέα της
θεότητος στην απόλυτη και γενική της σημασία. Αποδίδεται στο θεό ΣΙΝ της
Σελήνης στον οποίο προσαρμόζονται τα επίθετα "θεός ο άρχων", "ο άρχων των
θεών του ουρανού και της γής", "βασιλεύς των θεών", "θεός των θεών", "ο
κύριος της Σελήνης", "ο αρχιτέκτων του παντός", "ο στηρίζων τους
ουρανούς". Το σύμβολο του θεού ΣΙΝ ή ΣΙΜ ήταν η Σελήνη με κύριο τόπο
λατρείας την ΟΥΡ των Χαλδαίων από όπου "εξέρχεται ο Αβραάμ" ...κατά τας
Γραφάς. -"Κοσμογονία Βηρρώσου"Σύμφωνα με το Φιννικόν έπος "ΚΑΛΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΕΛΑ" ανάλογο του
"ΚΑΒΑΛΛΑ", η πρωτεύουσα των Τουρανίων της Φινλανδιας ΕΛ-ΣΙΝ ή Ελσίνκ έχει
όμοια ετυμολογία.
Ομοία ετυμολογία του διοικητικού διαμερίσματος των Τουρανίων της
Λιθουανίας "ΣΕΪΝΙΝ", των Τουρανίων της Λεττονίας "ΣΕΜ-ΓΚΑΛΕ" ή "ΣΙΜΓΚΑΛΕ" και των Τουρανίων Εσθονίας "ΣΙΛΝ-ΝΤΑΟΥ" ή "ΣΙΝ-ΝΤΑΟΥ".
Ομοίως η ετυμολογία των Τουρανίων Βουλγαρίας "ΣΟΥΜ-ΛΑ" και "ΣΟΥΜΕΝ", οι οποίοι γιά να μην αφήνουν αμφιβολίες γιά τη βαρβαρική φυλετική
τους προέλευση, μετονόμασαν την ελληνική Φιλιππούπολη σε "ΤΑΤΑΡΠΑΖΑΡΤΖΙΚ" ή Παζάρι των Τατάρων , κοινώς Μογγόλων.
Ομοίως των Τουρανίων της Αλβανίας, "ΣΙΜ-ΟΝΙ", πόλεως επί ποταμού
Φαχντίμπ και "ΤΥΡΑΝΑ" ή "ΤΟΙΡΑΝ" γιά να μην υπάρχουν αμφιβολίες περί
Τουρανικής προελεύσεως.
Ομοίως των Τουρανίων Μογγόλων της Ουγγαρίας "ΣΟΜ-ΠΟΣΛΟ", "ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ", "ΣΟΜ-ΟΝΤΓ", "ΣΙΜ-ΕΓΚ", "ΣΛΜ-ΠΟΛΤΣ" και των άκρως διαφωτιστικών
ΚΙΣ-ΚΟΥΝ ή ΚΙΣ-ΚΟΕΝ ή ΚΙΣ-ΚΑΝ ή ΚΙΣ-ΧΑΝ ως κατάλοιπα των εβραιομογγολικών
ορδών στον ευρωπαϊκό χώρο, των διαφόρων σφαγέων ΤΖΕΓΚΙΣ-ΧΑΝ.
Ομοίως των Τουρανίων Μογγολοεβραίων της Τουρκίας "ΣΟΜ-Α" και "ΣΙΝΤΙΡΙ" και των διαφωτιστικών τοπωνυμίων ΓΚΙΟΥΜΟΥΣ-ΧΑΝ, ΣΕΙ-ΧΑΝ ή Άδανα,
ΜΑΡ-ΧΑΝ,
ΑΡΝΤΑ-ΧΑΝ,
γιά
να
μην
υπάρξουν
αμφιβολίες
περί
της
Εβραιομογγολικής προελεύσεως του βαρβαρικού πληθυσμού της ...φίλης χώρας.
Όμοια ίχνη συγκριτικής Γλωσσολογίας ευρίσκονται και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ρουμανία, Γερμανική Βαυαρία, Νότιος Ιταλία κλπ.
όπου ενώ τα φτλετικά χαρακτηριστικά είναι σαφώς μογγολοειδή, τα τοπωνύμια
είναι συγκεκαλυμμένα όπως πχ. το ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ σε ΜΥΝΧΕΝ ή Μόναχο.
Ο πρώτος ερευνητής που τόλμησε να θίξει τη φυλετική συγγένεια
ΜΟΓΓΟΛΩΝ-ΕΒΡΑΙΩΝ-ΑΡΑΒΩΝ με κριτήρια επιστημονικά είναι ο Φίλιππος
Φιλιππόπουλος, κάτοικος Μηλεών Βόλου, ο οποίος ως ανταμοιβή πήρε από το
"ελληνικό" κράτος ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ. Η Ο.Ε.Α. τιμά τον
ανωτέρω ερευνητή αν και δεν ανήκει στις τάξεις της.
Τα ανωτέρω γράφονται σε σχέση με την ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΪΚΗ ηγεσία της ORDO
ADEPTIS ATLANTIS, διότι αντίθετα με τους εντοπισμούς του αναγνώστη στα
Αραβικά και Εβραϊκά φύλα, είναι βέβαιο ότι αγνοεί τη Σημιτική προέλευση
των Τουρανικών Φυλών ή Μογγόλων και αγνοεί την άκρως περίπλοκη συγκάλυψη
Σημιτικής καταγωγής των Τουρανίων της Ευρώπης.
Γιά να ολοκληρωθεί η εικόνα, θα παραθέσουμε τη ρίζα "ΑΤΛ" η οποία
στην αρχαία γλώσσα Ατλαντίδος σημαίνει "ύδωρ". Η ρίζα ΑΤΛ χρησιμοποιείται
ευρέως στη Μογγολική ονοματολογία, όπως πχ. ΑΤΙΛ-ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΑΣ ή ΑΤΛΑΝ.
Το τελευταίο είναι και όνομα Τουρκικής πόλεως.
Σε έρευνες της Ο.Ε.Α. στα κατάλοιπα αρχαίων γλωσσών Ν. Αμερικής
προκύπτει ότι η "Ατλαντίς" προφερόταν από τους αρχαίους κατοίκους της ως
"ΑΤΛ-ΛΑΝΤ" ή "Υδατόχωρα", σε ελεύθερη μετάφραση. Τα συμπεράσματα που

ΙΑ39
προκύπτουν είναι ότι "κάτι δεν πάει καλά" στις χώρες που διάλεξαν σαν
συνθετικό του ονόματός τους τη λέξη ΛΑΝΤ. Ξεκινώντας μ' αυτό το σκεπτικό,
η ομάδα γλωσσολογίας της Ο.Ε.Α "ξετίναξε" τη γλωσσολογική προέλευση των
χωρών Σκότ-λάντ, Ένγκ-λάντ, Φίν-λάντ, Όλ-λάντ, Άισ-λάντ, Άιρ-λάντ με
συμπεράσματα άκρως διαφωτιστικά περί του "διατί" της ενσυνείδητης
συνεργασίας των Αγγλοσαξόνων με τους Εβραίους και Άραβες στη "σιωνιστική
κύκλωση" του πλανήτη ή αλλιώς στη "Σεληνιακή κύκλωση" του πλανήτη.
Τα συμπεράσματα αυτά σταθεροποιήθηκαν όταν σε συζητήσεις που
κατέγραψαν τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.Ε.Α. έξω από Αγγλικές Τεκτονικές
Στοές και στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο της Σκωτίας, τα παρευρισκόμενα μέλη
του ORDO TEMPLIS ORIENTIS θεωρούσαν αλλήλους ως "απογόνους των δέκα φυλών
του Ισραήλ". Οι προσφωνήσεις των ονομάτων ακολουθούνται από τα ονόματα
των δέκα φυλών του Ισραήλ που δεν επέστρεψαν στην Παλαιστίνη μετά τη
Βαβυλώνια αιχμαλωσία με την ηγεσία του ΕΣΔΡΑ...
Στις ίδιες συνεδριάσεις ακούστηκε το πολύ περίεργο "νέο" της
προγραμματισμένης αποχωρήσεως της Αγγλίας και Ιρλανδίας από το "θηρίο των
δέκα", μετά την εισδοχή των "καταραμένων Ιβήρων", "ώστε να δοθεί η τελική
μάχη εξοντώσεως του αιώνιου εχθρού", "των επτά φυλών και των τριών
υποφυλών της Ευρώπης", "ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΙΑΦΕΘ", "ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ,
ΝΕΚΑΜ, ΕΛΛΑΣ"...
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη ότι το ORDO TEMPLIS ORIENTIS είναι
εξάρτημα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι η Στοά του είναι επίσης
εξάρτημα της ΑΟΑ.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι είναι συνειδητά ή
ασυνείδητα προδότης εσχάτης προδοσίας εναντίον της Ελλάδος, μόνον διότι
είναι εξαρτώμενος από τον κατ' επίφαση φιλέλληνα αλλά κατά βάθος
μισέλληνα Τεκτονισμό, του ΝΕΚΑΜ ΙΑΦΕΘ, ΝΕΚΑΜ ΕΛΛΑΣ.
Στην επίσημη εβραϊκή ονοματολογία της Βίβλου παρουσιάζεται ως
Σημιτικός ο γενετικός κλάδος "ΑΤΤΙΛ". Προϊόν του εβραϊκού οίκου ΑΤΤΙΛ
φέρεται στα απόρρητα αρχεία της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Υόρκης, η
δυναστεία των Ατταλιδών της Περγάμου και ο Άτταλος, προς τιμήν του οποίου
τα εβραϊκά ιδρύματα FORD και ROCKEFELLER χρηματοδότησαν την αναστήλωση
της Στοάς Αττάλου στην Αρχαία Αγορά Αθηνών.
Το παιχνίδι της διαβρώσεως των Ατταλιδών Σημιτών εναντίον της
Ελλάδος θα θιγεί σε άλλο ιδιαίτερο σημείο της παρούσης, επειδή η Πέργαμος
ήταν τόπος διελεύσεως και παραμονής του Ατλάντειου Σημιτικού ιερατείου
που διέλυσε και παρέδωσε την Ελλάδα στους Ρωμαίους μέσω του Άτταλου Γ'
της Περγάμου.
ΟΤΟ ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS ή ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Αποτελείται από 72 Τεκτονικά Τάγματα ή Δόγματα, ένα μόνον εκ των
οποίων είναι το Σκωτικό Δόγμα, στο οποίο υπακούει ο ελληνικός
Τεκτονισμός. Οι ηγέτες των 72 ταγμάτων εκπροσωπούν ανά 24 τις Σημιτικές
φυλές των Εβραίων, των Αράβων και των Τουρανίων Μογγόλων.
Στο επίπεδο του ΟΤΟ καλλιεργούνται οι έχθρες μεταξύ των ΕβραίωνΑράβων-Μογγόλων γιά την εξυπηρέτηση στρατηγικών και γεωπολιτικών κινήσεων
που "απαιτεί ο θεός ΣΙΝ".
Ο "Άξονας" Γερμανίας-Ιαπωνίας που δημιουργήθηκε με συνεργασία του
ΟΤΟ Ιαπωνίας και του ΟΤΟ Βαυαρίας, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν
σύμπραξη των Μογγόλων Τουρανίων ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ της Βαυαρίας και των Μογγόλων
Τουρανίων ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ της Ιαπωνίας, Θιβέτ, Μαντζουρίας.
Αυτά τα Τουρανικά ΟΤΟ διετάχθησαν από την ΑΟΑ να στραφούν εναντίον
του ΟΤΟ υπό Ισραηλινή Διοίκηση, δηλαδή του ΟΤΟ Μ. Βρεττανίας-USA και
εναντίον του Αραβικού ΟΤΟ με κέντρο την Αίγυπτο. Η πλαστή διαμάχη σε
επίπεδα ΑΟΑ και ηγεσίας ΟΤΟ, δυστυχώς, λειτούργησε σαν γνήσια διαμάχη
μεταξύ των μελών κατωτέρων βαθμών του ΟΤΟ και μεταξύ των μελών όλων των

ας δοξάσουμε όλοι οι έλληνες τον Ιεχωβά και τον δούλον αυτού Μωάμεθ. Ιγκόρ Αντρόπωφ προσφωνείται από το Καχάλ των Αθηνών σαν Ιερέας Λευίτης Λίμπερμαν. προθέτοντας μόνον ότι το Σκωτικό ΟΤΟ υπό Ισραηλινή διαχείριση "γέννησε και έθρεψε και διέταξε" τις Στοές "ΘΟΥΛΗ".Α. Τουρανίων της Ευρώπης. Τουρανίων Μογγόλων.S. Ο πρέσβης της U. που περιλαμβάνει τη συμπαιγνία γιά διεθνή κυριαρχία των κοινής Σημιτικής προελεύσεως Εβραίων. Αυτή είναι η περίπτωση του αφελούς τέκτονα Γεωργίου Παπαδοπούλου και των τεκτόνων Παττακού. Ο εξ Ικονίου Τουρκίας Μογγολοεβραίος Καρά-αλί ή Καρα-αμάναλί ή Καραμανλής προσφωνείται από το Καχάλ της Αρχιραββινείας ως "αδελφός Αμαναήλ" ήτοι . που αγνοεί ακόμη και ο έλληνας Μεγάλος Διδάσκαλος. Τουρανίων Ιαπώνων.ηγεσία διασφαλίζει την ΑΟΑ της Στοάς Μεγάλης Δρυός από "απώλεια ελέγχου" ή δίνει τη δυνατότητα στην ΑΟΑ να παρακάμψει το επίσημο καταστατικό των Στοών "περί μη πολιτικής και μη ανατρεπτικής δράσεως". Αγγλοσαξόνων. όχι του "ειδικού σιωνισμού" που σχετίζεται με τη δράση μόνον των εβραίων. ΜΤΜ Η MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Αποτελείται από 72 σύνολα Υποταγμένων τα οποία έχουν εικονικούς Μεγάλους Διδασκάλους και εικονικές ιεραρχικές δομές. .R. έχουν καταγράψει αρκετά ενδιαφέρουσες συνομιλίες στο κτίριο της Αρχιραββινείας Αθηνών και στην Πρεσβεία του Ισραήλ σχετικά με τις διαδοχικές επταετίες του ελληνικού πολιτεύματος και με την αφανή Τεκτονική Ιεραρχία.S. Τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.R.Αμαναήλ είναι επίσης μέλος της αφανούς τεκτονικής ιεραρχίας και απ' ευθείας υπόλογος στο βοηθό του αρχιραββίνου Αθηνών.BRITAIN. Βαυαρών. μπορούμε να εισδύσουμε στα άδυτα της ιστορίας.A. αμήν. αλλά του "γενικού ατλαντισμού". Ανάλυση της δράσεως του ΜΤΜ θα δώσουμε σε άλλο σημείο της παρούσης. όπως το υποσχεθήκαμε στον αναγνώστη. Αράβων. "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ". κλπ.. Τουρανίων της Τουρκίας.S.S.S. όπως προέκυψε από τις εγγραφές των "ψαλμωδιών υποδοχής" που κατέγραψαν στην Αρχιραββινεία τα MONITOR της Ο.Ε. Νοτίων Ιταλών ή Ατταλών.ΙΑ40 βαθμών της "συνάξεως των ηλιθίων μη Σημιτών αλλοφύλων" της ΜΤΜ. U. Ένα τέτοιο Υποτάγμα είναι η Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος με εικονικό ηγέτη τον εκάστοτε Μεγάλο Διδάσκαλο και ουσιαστικό ηγέτη την Αρχιραββινεία Αθηνών. Η διπλή εικονική και ουσιαστική. Τουρανίων της U. ώστε να καταστέλλει και να δημιουργεί επαναστάσεις κατά βούληση.Ε..S.. Μέλη της αφανούς ιεραρχίας είναι μεταξύ άλλων οι κύριοι Παπανδρέου και Ράλλης ή όπως προσφωνούνται από τον Αρχιραββίνο Αθηνών "αδελφός Μενέικο-Ζέτκιν" και "αδελφός Ραούλ" αντιστοίχως.Α. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ".R. οι οποίοι είναι συγχρόνως αρχιραββίνοι και μέλη του ΟΤΟ.S. ΑΝΕΝΕΡΜΠΕ". Μετά τη σύντομη αναφορά στη δομή. Ως μέλη της αφανούς τεκτονικής ηγεσίας στην Ελλάδα θεωρούνται αυτομάτως μετά το διορισμό τους οι πρέσβεις U. Ο .. και GR. ήτοι της MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM.. "ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ" να δημιουργήσουν το μύθο των Ατλάντειων Αρείων και τις ιδεολογικές υποδομές του Ναζισμού και του Φασισμού. Μακαρέζου κλπ. που διετάχθησαν από την αφανή ουσιαστική Τεκτονική ηγεσία να προχωρήσουν σε επανάσταση "προγραμματισμένης επταετίας".. ενώ στην πραγματικότητα διοικούνται από αφανείς Τέκτονες που αναλαμβάνουν ηγεσία σε περίπτωση "επιθυμητής" ή "ανεπιθύμητης" στροφής πολιτεύματος που εξυπηρετεί ή αντιτίθεται στη γραμμή της ΑΟΑ.

Ο τελευταίος αυτός αυτοκράτωρ ήταν "ειδωλολάτρης". 1945 μ. 802 μ. όπως προκύπτει από την ταπεινωτική Συνθήκη της Γιάλτας.χ.τη M. Ο Φρειδερίκος Γ'. 1600 μ. που εμφανίζεται ο κρυπτοϊουδαίος Κωνσταντίνος ως "χριστιανός αυτοκράτωρ".χ. Επισήμως η Βρεττανία θεωρείται Αυτοκρατορία από το 1760 και εφεξής.. εστεμμένο Αυτοκράτορα από τον Πάπα Λέοντα Γ' στη Ρώμη. ΤΕΛΟΣ ΡΩΜΗΣ Α' Ο Άτταλος Γ’ της Περγάμου κληροδοτεί . αφού πρώτα κάνουμε μία αστραπιαία διερεύνηση του επιφανειακού και επιδερμικού "ιστορικού γίγνεσθαι" που μας παρουσιάζουν τα κατεστημένα εγχειρίδια ιστορίας.ΙΑ41 Κανών Λογικής "ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" Ο Κανών-λήμμα "ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" ορίζει "τι δεν είναι το αναζητούμενο" και στην περίπτωσή μας "τι δεν είναι το ιστορικό γίγνεσθαι". ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Γ' Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη του Βυζαντίου παραδίδει την εξουσία στον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Α'. Μεσοποταμία. 330 μ. Αρμενία. δηλαδή την "ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΕΝ ή ΧΑΝ".χ. Η βασίλισσα της Βρεττανίας Ελισσάβετ Α' ίδρυσε την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Δύσεως οργανώνεται και διοικείται από τον Φράγκο Καρλομάγνο. Ασσυρία.χ. Σύμφωνα με καταγραφές συζητήσεων της . δηλαδή της Μεσοποταμίας. Δήμαρχο Ρώμης γιά το 133 μ. Θα δείξουμε τι δεν είναι.. Ο Νικηφόρος είναι ο πρώτος Βυζαντινός Αυτοκράτωρ που χάνει την κυριαρχία των Δυτικών εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που έχουν περιέλθει στον Καρλομάγνο. Το εβραιορωμαϊκό σύνθετο KOEN-STATUS ή KON-STATUS αντικατέστησε το ρωμαϊκό "S P Q R-STATUS QUO" προς τιμήν Εβραιομογγόλων ΧΑΝ ή ΚΑΝ ή ΚΟΥΝ ή ΚΟΕΝ που ετοίμαζαν τις ορδές τους στην Εξωτερική Μογγολία γιά "επίσκεψη" και κυριαρχία της Ευρώπης.Χ. 800 μ.κληρονόμος όλου του τμήματος της ελληνικής αυτοκρατορίας που άφησε ο Αλέξανδρος στο στρατηγό Λυσίμαχο.χ.. είχαν "βασιλεύουσα" πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. γιά την εφαρμογή του KOENSTATUS ή KAN-STATUS ή HAN-STATUS ή HANAAN-STATUS. Η Βιρτζίνια Βορείου Αμερικής αποικείται από Βρεττανία το 1607. 133 π. ΤΕΛΟΣ ΡΩΜΗΣ Β' Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος της Ρώμης μεταφέρει την έδρα της Αυτοκρατορίας στη Νέα Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη. εφ’ όσον ο θησαυρός της Περγάμου είναι προσωπικό δώρο στον Τιβέριο. Η Κωνσταντινούπολη είναι το κέντρο ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. αναστατώνεται και κατηγορεί τον Τιβέριο Γράκχο ότι συνωμοτεί κατά της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας των Πραιτώρων.χ. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Β' Ο Αυρηλιανός με το τέρμα της θητείας του τερματίζει και την ύπαρξη της αρχικής "Ρώμης".χ. Ασία και τη Θράκη και παραδίδει τον αμύθητο θησαυρό της Περγάμου στη Ρώμη ΑΜΑΧΗΤΙ και χωρίς να δεχθεί διαταγή υποταγής εκ μέρους της Ρώμης. Μεσολαβεί μια σκοτεινή πεντηκονταετία έως το 324 μ. λαμβάνοντας σαν κριτήριο τις χρονικές εναλλαγές των "παγκοσμίων δυνάμεων" ή "αυτοκρατοριών" που διαδραματίστηκαν δυτικά της υποτιθέμενης οριακής γενέτειρας του πολιτισμού. από την Ιβηρική και Βρεττανία μέχρι την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. αρχηγός του οίκου των Αψβούργων τερματίζει την ύπαρξή του και την ισχύ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Δύσεως.. Ο Άτταλος ή Αττίλας Γ΄ είναι ο .χ. Η Μεγάλη Βρεττανία παύει να είναι μεγάλη. Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος κατάπληκτη από τη μη απαιτηθείσα υποταγή. 275 μ. 1493 μ.χ. Οι Έλληνες το 330 μ.χ. Η Βρεττανική Αυτοκρατορία στην οποία "δεν έδυε ποτέ ο ήλιος" διαλύεται.

χ. ΑΡΧΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Ασσύριος Ασσαραδών τελειώνει τη βασιλεία του στη Νινευή. έχοντας κτίσει εκ νέου τη Βαβυλώνα. 630 π.χ. Το 625 π.χ. Αλλά το ανωτέρω "ιστορικό γίγνεσθαι" ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ. 630 π. τελευταίος αυτοκράτωρ της Βαβυλώνος. ΑΡΧΗ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Τελειώνει η βασιλεία του Ασσυρίου Ασσουρμπανιπάλ με κέντρο τη Νινευή. στέφεται βασιλεύς ο μέγας Ναβουχοδονόσορ. που ο πατέρας του Σεναχειρίμ είχε καταστρέψει. Πέρσης. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Α’ Η Ελλάς γίνεται Ρωμαϊκή Επαρχία. πιθανώς ο αναγνώστης να βλέπει μία ασυνάρτητη διαδοχή κρατών και αυτοκρατοριών που δεν του λένε απολύτως τίποτε. ΤΕΛΟΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Τα Βαβυλωνιακά στρατεύματα καταστρέφουν εκ θεμελίων τη Νινευή.. ΤΕΛΟΣ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Αρχίζει η βασιλεία του Ασσυρίου Ασσουρμπανιπάλ με κέντρο Νινευή.χ.χ.κερκόπορτες που οι εβραίοι της Βαβυλώνος. δεν επέστρεψαν στο Ισραήλ με το διάταγμα του Κύρου. Δεν είναι σαφές γιά το αν γίνεται αναφορά στους Ατταλίδες του Αθηναϊκού Δήμου Γεφυραίων-Εβραίων που ακολούθησαν τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του ή των Ατταλιδών Σημιτών που ως μέλη των δέκα ισραηλινών φυλών. Οι Πέρσες έχουν εκδιωχθεί από τη Μακεδονία μετά την ήττα τους στις Πλαταιές. υπό τον "προφήτη Δανιήλ".χ. πρωτεύουσα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. ΑΡΧΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Από το 1945 που σήμανε το τέλος της Μ. Η "προδοσία" του Αττάλου Γ’ σημαίνει την αρχή της Ρώμης ως Αυτοκρατορίας. Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Νέας Υόρκης.χ. ΑΡΧΗ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Βαλτασάσαρ. σε δυαδική κυριαρχία με το Δαρείο το Μήδο. Αν και η Ρώμη υφίσταται ως Δημοκρατία από το 509 π.χ. 680 π. 540 π. Σεναχειρίμ. .χ.ΙΑ42 147 π. εκτελώντας τον Αλέξανδρο". ΤΕΛΟΣ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Ασσύριος Ασσαραδών αρχίζει τη βασιλεία του στη Νινευή μετά τη δολοφονια του πατέρα του. ανοίγουν εν αγνοία των Βαβυλωνίων. 670 π. οι σημιτικής καταγωγής Ατταλίδες "εκπλήρωσαν την προφητεία του Δανιήλ γιά το τέλος του Αλεξάνδρου. ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Κύρος ο Μέγας. Η παρακμή της Περσικής αυτοκρατορίας έχει ουσιαστικά αρχίσει από το 380 π. Βρεττανίας έως το 680 π.χ.χ.. και έχει ως επαρχία την Ελλάδα από το 147 π. πεθαίνει όταν οι Πέρσες του Κύρου εισβάλλουν στην άτρωτη πόλη από . 360 π. ΤΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Φίλιππος Β' αναλαμβάνει βασιλεύς της Μακεδονίας. καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα και προσαρτά τα εδάφη της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας.χ. ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Δαρείος Γ' ο Κοδομανός είναι ο τελευταίος βασιλεύς της Περσίας.. 340 π. 539 π.χ. εν τούτοις η ολική ελληνική κατάρρευση αρχίζει από την αμαχητί παράδοση στους Ρωμαίους της Ανατολικής Ελληνικής Αυτοκρατορίας με εδάφη έως τη Μεσοποταμία. 670 π.χ.χ. αλλά μέσω Περγάμου–Ετρουρίας-Ρώμης κατέληξαν στη Μ.χ.χ. Βρεττανία ως Αγγλοσάξωνες. επί Δαρείου Β' του Νόθου Ώχου. το 480 π. Η Μακεδονία έχει προσαρτηθεί στη Ρώμη από το 168 π. που ήταν η αρχή της σύντομης βασιλείας του Ασσυρίου Ασσαραδών.

τέτοια λύσσα γιά διεθνή εξουσία. 7. Απαιτούμε απ' τον αναγνώστη τη μέγιστη συγκέντρωση γιά να περάσουμε στην Αρχή Λογικής της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ.χ. 5.ΙΑ43 Η προσεκτικότερη παρατήρηση δείχνει ότι πρόκειται γιά προγραμματισμένη διαδοχή γεγονότων. ----. Βρεττανίας η χρονική διάρκεια είναι ίδια με τη διάρκεια της Ρώμης Β΄του Βυζαντίου.χ. Έτσι αν όπου "ν" θέσουμε 1.330 μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ έτη 490 ήτοι από 330 μ. που το Βυζάντιο τίθεται αντί Ρώμης Α' έτη 640 ήτοι από 820 μ. που οι Αγγλοσάξωνες εισέβαλλαν στη Βρεττανία έως το 1950. 810 έτη. 490. Ποιοί είναι εκείνοι που καυχώνται ότι "ο τύπος θα έχει και δέκατη επίλυση μέσω της χιλιετούς βασιλείας του Χριστούλη". 250. 4. έως 1460 μ.χ. 6. έως 230 μ. Κανών Λογικής "ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ" Ο κανών-λήμμα "ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ" ορίζει "τι ακριβώς είναι" το αναζητούμενο και στην περίπτωσή μας "τι ακριβώς είναι το ανωτέρω ιστορικό γίγνεσθαι". 9. Η αναμενόμενη διάρκεια της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας ήταν όχι 490 αλλά 810 έτη.ν2.χ.Μεσολαβεί κενό "απωλείας ελέγχου" 100 ετών. Είναι τρελλό. Γιά την τιμή "ν" ίσον με 10 λαμβάνουμε τιμή Χν ίσον με 1000 που καθώς θα δούμε έχει απόλυτη σχέση με τον εβραϊκό χιλιασμό και με το "χιλιετές Γ' Ράιχ". 2. Η ερώτηση που προκύπτει είναι: Ποιός ή ποιοί είναι εκείνοι που από το 680 π. 40. οι διάρκειες των αυτοκρατοριών που αναφέρθηκαν δίδονται από τον τύπο της μαθηματικής γεωμετρικής προόδου Χν=10. ΚΑΝΕΙΣ ΓΗΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ δεν θα διέθετε τέτοια συνομωτική νοημοσύνη. αρχίζοντας από το 680 π. 160 ήτοι από 540 έως 380 π. τέτοια επιμονή. ήτοι από 230 .χ.χ. 90 ήτοι από 630 έως 540 π. κανένας αρχομανής κλάδος παρανοϊκών ηγεμόνων. Ο αναγνώστης σημειώνει ότι στην περίπτωση της Μ. 8.χ. Παρατηρούμε ότι με "διορθώσεις ασήμαντες" πάνω στις χρονολογίες. είναι ασύλληπτο ένα τέτοιο σχέδιο από τους οποιουσδήποτε ξεβράκωτους πολιτισμικά ισραηλίτες-μογγόλους-άραβες και τις ορδές τους που προήλθαν από τον "Σήμ".χ. τόση απώτερη σκοπιμότητα γιά κέρδη που ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ και ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ γιά παραλαβή μετά από 2630 χρόνια. λαμβάνουμε γιά το "Χν" αντιστοίχως τις εξής τιμές: 10. 3. που υφίσταται χωριστά Δυτική Αυτοκρατορία. τόση ενέργεια. τόσο χρόνο. καμμία δυναστεία κανενός έθνους. 360 ήτοι από 130 π. άνοιξαν ένα τέτοιο τεράστιο γεωπολιτικό σχέδιο που "τρέχει" με βάση έναν μαθηματικό γεωπολιτικό τύπο. 250 ήτοι από 380 έως 130 π.χ. κανένας λαός. Έτσι οι θεωρητικές χρονικές τιμές του Χν που διατηρήθηκαν στον ρού της πόρνης ιστορίας είναι: ΑΣΣΥΡΙΑ Α' ΑΣΣΥΡΙΑ Β' ΒΑΒΥΛΩΝ ΠΕΡΣΙΑ ΕΛΛΑΣ ΡΩΜΗ Α' έτη έτη έτη έτη έτη έτη 10 ήτοι από 680 έως 670 π. Αργότερα θα δούμε το πού οφείλεται αυτή η "επιτάχυνση".χ.χ. Είναι τρελλό και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ότι τα εβραιομογγολικά υπολείμματα της βυθισμένης Ατλαντίδος. 160. 360. 40 ήτοι από 670 έως 630 π. θέτοντας όπου "ν" την αριθμητική τάξη της αυτοκρατορίας. Η απάντηση μπορει να δοθεί ακαριαία: Ποτέ.χ. 90.χ. έως 820 μ. ΡΩΜΗ Β' ΡΩΜΗ Γ' Μ. 640. έτη 490 ήτοι από 1460 μ.χ.χ. εξαθλιωμένα από τη διεθνή τους περιπλάνηση νομάδων .

χ. Διερωτάται ο αναγνώστης "γιατί τόσο βάρος στο ρόλο του Αβραάμ". μπόρεσαν να ξεπεράσουν σε νοημοσύνη τους θεϊκούς πολιτισμούς της Ασσυρίας. αρχίζει η χιλιετής "βασιλεία του χριστού". που χρησιμοποιούν τους αθλίας νοημοσύνης εβραιομογγόλους σαν ρομπότ ή σαν τέρατα ζόμπι που εκτελούν τυφλά τηλεπαθητικές εντολές των ΑΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ. Αναλάμβαναν οι παρανοϊκοί κύριοι της Σελήνης να κινούν τους "τηλεκατευθυνόμενους" Αβραάμ. ενώ οι "πρόγονοί" τους καταποντισμένοι Άτλαντες λάτρευαν "το ελληνικό δωδεκάθεο" .S. Βουδιστικής και Μογγολοθιβετιανής εμπνεύσεως. "θεό των θεών" και κυβερνήτη της Σελήνης και "κυβερνήτη των τεσσάρων μερών του κόσμου" ή "κυβερνήτη των τεσσάρων κατευθύνσεων ΓΧΒΧ" κοινώς ΓιαΧωΒεΧάι. ο εβραίος μάγος αρχιερέας της Κάβαλλα Αβραάμ "εξέρχεται" από την πόλη ΟΥΡ. οι Μωαμεθανοί προσεύχονται στη Σελήνη και πιστεύουν ότι ο θεός Αλλάχ κυβερνάει τον κόσμο από τη Σελήνη. να κλέβουν τον πολιτισμό τους. Ποιό είναι το ιερατείο που προκάλεσε τη σφαγή αδελφών Ελλήνων με αιτιολογία την απαγωγή της Σεληνιακής Ιέρειας ΣΕΛΕΝΗΣ ή ΕΛΕΝΗΣ από τον Ποσειδώνιο Πάρι. θεού της Ατλαντίδος. Όχι χωρίς λόγο.R. που καθόριζαν τους "οιωνούς των θεών". να τους διαλύουν. την ιερή πόλη των Χαλδαίων αφιερωμένη στο θεό ΣΙΝ ή ΣΙΜ. Από εκεί και πέρα δεν χρειαζόταν ευφυΐα. όπου θεωρητικά με την εβραϊκή παγκόσμια διοίκηση των U. Ο πόλεμος προκλήθηκε από προσυννενοημένες ενέργειες των ιερατείων Μυκηνών και Τροίας. και U. της Τουρκίας και της πρώην Μογγολίας έχουν σαν έμβλημα την ημισέληνο. την τέχνη επικοινωνίας με τη Σελήνη που περιέχουν οι ειδικοί συνδυασμοί φωνητικών συχνοτήτων της Κάβαλλα. οι Τεκτονικές Στοές διατάσσονται να εορτάζουν την εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία στις αμέσως ακολουθούσες Πανσελήνους. να τους στρέφουν εναντίον αλλήλων με αδελφοκτόνους πολέμους και να τους απειλούν σήμερα με ολοκληρωτική γενοκτονία κρατώντας τον έλεγχο των U.ΙΑ44 βαρβάρων.S. Το πρόβλημα λύνεται μόνο με το εξής στοιχείο: Τα εβραιομογγολικά υπολείμματα της Ατλαντίδος λατρεύουν το Σεληνιακό θεό ΣΙΝ. αφ' ετέρου οι Έλληνες Μυκηνών εγκατέλειψαν τη λατρεία της Ήρας προς χάριν της ΣΕΛΕΝΗΣ ή ΣΕΛΗΝΗΣ. Αυτή είναι ακριβώς η συμμετρική χρονολογία με το 1945 μ. την οποία έχασε το εκκολαπτώμενο Χιλιετές Γ' Ράιχ του "αντιχρίστου" Ναζισμού. όχι χωρίς λόγο.R. το Πάσχα των εβραίων εορτάζεται την πρώτη Πανσέληνο μετά την Εαρινή Ισημερία.A. Στη Βίβλο. Ελλάδος. Ρώμης και Ευρώπης και να τους υπονομεύουν.A. Αναγκάζουμε τον αναγνώστη να θυμηθεί ότι. οι σημαίες των Αράβων. Δεν θα επεκταθούμε τώρα σ' αυτό το ζήτημα. Είναι τρελλό και ακατανόητο αν αναζητήσουμε τη λύση στην εφευρετικότητα των γήινων εβραιομογγολοαράβων καφροειδών εγκεφάλων. ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ μετά τον αδελφοκτόνο πόλεμο της Δυτικής Ελλάδος Δελφών και της Ανατολικής Ελλάδος Τρωάδος-Σάρδεων. και U. Όχι χωρίς λόγο. Όχι χωρίς λόγο. Όχι χωρίς λόγο.S. Αόρατων.χ. Ο αλητήριος εβραιομογγόλος Αβραάμ "εξήλθε" γιά να αρχίσει τη δράση του. έχοντας ένα υπερόπλο στα χέρια του. Βαβυλώνος. ένα νεκρό πρόσωπο της Ιστορίας. Οι εβραίοι ραββίνοι τοποθετούν τη δράση του αρχικαββαλιστή Αβραάμ στο 1943 π.S. ή Ιεχωβά. Περσίας.S. Διότι η έξοδος των εβραιομογγολικών ορδών του Αβραάμ από τη Σημιτική Ατλάντεια σφηκοφωλιά της ΟΥΡ με τελικό προορισμό την Αίγυπτο και τελικό σκοπό τη διάλυση της Αιγύπτου ως ελληνικής επαρχίας υπολόγου στους Δελφούς. Απαιτούμε όμως από τον αναγνώστη να θυμηθεί ότι αφ' ενός οι Τρώες Έλληνες εγκατέλειψαν τη λατρεία του Διός προς χάριν του Ποσειδώνα. Ποιό είναι το ιερατείο που μεθόδευσε αυτή τη μεταστροφή. Πόσο αόρατων ή πόσο ορατών. ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ αν αναζητήσουμε τη λύση στην εφευρετικότητα ΜΗ ΓΗΙΝΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ. η εβραϊκή Κάβαλλα περιέχει "μαγικές επικλήσεις" που απαιτούν το "φώς" και την παρουσία της Σελήνης.S.

. μπορούσαν να εκπεμφθούν στο παρελθόν. Παντού έγκλημα. Βαβυλώνος. Ακριβώς όμως αυτό το αδιανόητο συμβαίνει στο ιστορικό γίγνεσθαι. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ του Άραβα. του Ιουδαίου και του Μογγόλου "πιστού".Α. του Χριστιανού. Ιδιότητες που αντανακλώνται απόλυτα στο Κοράνιο των Αράβων Σημιτών και το Βουδισμό των Εβραιομογγόλων Χάν ή Χαναάν. Διότι είναι αδιανόητο ότι διαμάχες και πολεμικές συρράξεις εθνών που υποτίθεται ρύθμιζαν στο πεδίο της τιμής και της μάχης τις μεταξύ των διαφορές. Ήδη διαφαίνεται η φοβερή αλήθεια που επίμονα επί αιώνες κρατήθηκε καλυμμένη από τις Εβραϊκές "Αγίες Γραφές". με δέκτες τα ραββινικά επιτελεία Μόσχας και Ουάσιγκτων και Θιβέτ και Ούργκα και Σινά. Ρώμης και Μ. Παντού στα "ιερά βιβλία" διαταγές των "πιστών" να σφάξουν τους "απίστους". με δέκτες τα ιερατεία Τρωάδος. ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ. όταν επιχείρησε να ασκήσει εξουσία με τον ίδιο παράφρονα τρόπο που τον ασκεί στον πλανήτη γή. μανίας αυτοκαταστροφής και άκρως ανίατης σχιζοφρένειας. εγκληματικής υστερίας. 2 Χν=10 ν .. δολοφονικής μανίας. Ούρ. Αν αναζητήσουμε τον εφευρέτη του γεωπολιτικού μαθηματικού τύπου . Όταν δεν του δίνεται αυτή η αφοσίωση θεωρεί δικαίωμά του τον ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ και ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ. Ασσυρίας.. τότε ο εφευρέτης και ο ηθικός αυτουργός της παρανοϊκής συμπεριφοράς των γήινων εθνών είναι ο Κύριος της Σελήνης. σαν εκπομπές του "ραδιοτηλεοπτικού σταθμού" Σελήνης από το 1970 έως το 1984. Αν όσα κατέγραψαν τα MONITOR της Ο. Εκτός και αν κάποιος από τους παραλήπτες της παρούσης πιστεύει ότι οι προκύπτουσες διαφορές των εθνών συμπίπτουν . Μία φρικιαστική "νομοτέλεια" παρανοϊκού "νομοθέτη" που οδηγεί τα γήινα έθνη στη σφαγή και στην αλληλοεξόντωση. Τέτοια εγκληματική παράφρων φυσιογνωμία θα μπορούσε να είναι μόνον ένας "θεός" τελευταίας κατηγορίας στο πάνθεο των θεών. Διότι εκεί καυχάται ο παρανοϊκός ΣΙΝ ή Ιεχωβά ότι είναι θεός "ζηλότυπος και απαιτών αποκλειστικήν αφοσίωσιν". Βρεττανίας. Με γενοκτονίες των λεγομένων "ιαπετικών" ή "αρείων" φυλών και παράλληλο υπερπληθυσμό Ασιατών .ΙΑ45 και κυρίως τον Ποσειδώνα. Θα μπορούσε να είναι μόνο ένας "ξένος" διαστημικός γκάνγκστερ που αποφασίζει να διώξει τους "τοπικούς θεούς" ενός στίγματος του διαστήματος και να "ιδρύσει νέο βασίλειο" επειδή έχασε το βασίλειο που είχε κάπου αλλού. Περσίας.εκ συμπτωματικής συμπτώσεως με τους όρους της γεωμετρικής προόδου. Οι Άτλαντες οπαδοί του ΣΙΝ επιζούν ενώ οι Άτλαντες οπαδοί του Δία και του Ποσειδώνα βυθίζονται μαζί με την Ατλαντίδα. Επειδή διώχθηκε από τον "αρχικό του χώρο" και από τους Ανώτερούς του. είναι η ΕΠΑΡΚΟΥΣΑ και ΑΠΟΧΡΩΣΑ αιτία που καθιστά όλο το ιουδαιοχριστιανικό οικοδόμημα έναν απέραντο κοπρώνα ψεύδους. που είδε στο πρόσωπό του το Σουλτάνο και τους γήινους σαν ευνούχους και δούλους του. να εξυπηρετούν εναλλαγές αυτοκρατοριών κατά γεωμετρική χρονολογική πρόοδο. Αυτή η "θεολογική παραδοξολογία" του "ζηλότυπου θεού" που σκοτώνει τα απειροελάχιστα άτομα-μικρόβια της Ύλης του διότι δεν του παρέχουν "αποκλειστική αφοσίωση". Ελλάδος. Είναι έτσι ή μήπως οι συλλογισμοί μας είναι εκτός λογικής. Ιδιότητες που αντανακλώνται απόλυτα πάνω στο ραββινικό ιερατείο των Λευί και στις υπόλοιπες 11 εβραϊκές φυλές. Μυκηνών. υστερία και σχιζοφρένεια. Δύσκολα μπορεί μία στοιχειώδης νοημοσύνη να δεχθεί ότι ο Συμπαντικός θεός των θεών διακατέχεται από τόση λύσσα γιά αναγνώριση από τα ασήμαντα ανθρώπινα όντα. δεν θα τον βρούμε ανάμεσα στους ταλαίπωρους γήινους και φυσικά όχι στους Εβραιοαραβομογγόλους. Είναι αδύνατον να νοηθεί ότι ο Άπειρος Συμπαντικός Οργανισμός του Τελικού Ενός Θεού κατέβηκε στο άθλιο επίπεδο να ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ με τα ΜΙΚΡΟΒΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που περιέχει στο Σώμα του και ότι τους ζήτησε "και αποκλειστικήν αφοσίωση".Ε.

του Τρωικού πολέμου και του 680 π.χ. Ο υπέρτερος πολιτισμικά αυτόχθων πληθυσμός τους εξουδετέρωσε αλλά έκανε το σφάλμα να κρατήσει σαν αιχμαλώτους τους Μογγόλους επιδρομείς που επέζησαν και να τους αναγκάσει σε "πειθαρχημένη" διαβίωση γιά 400 χρόνια έως το 1800 π.". Βρίθουν από προφήτες-μέντιουμ που λειτουργούσαν ηλιθίως σαν τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί δέκτες. που δεν αναφέραμε. Αράβων και Εβραίων. έως σήμερα η ιστορία ανέδειξε και άλλες αυτοκρατορίες.χ. "Κοράνιο"..χ. οι Αυτοκρατορίες των Μίνγκ και Σιν στην Κίνα.. "ενεφανίσθη άγγελος Κυρίου και είπεν. Το εντελώς γελοίο αυτό παραμυθολόγημα με το οποίο το εβραιομογγολικό κατεστημένο πίστεψε ότι θα εδραιώσει τις απάτες της Γλωσσολογίας και της Εθνολογίας του. Διότι ακριβώς περί το 2200 ήτοι 40 έτη μετά την ανύπαρκτη απόπειρα κατασκευής Πύργου στη Βαβυλώνα..". Χαμίτες και Ιαπετίτες να διασκορπισθούν σε όλη τη γή.. τον Σήμ. Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης χρειάζεται μερικά στοιχεία "ΜΟΓΓΟΛΟΛΟΓΙΑΣ". νέγρων Χαμιτών και Πανσπερμιτικής Ορδής Μπαστάρδων. Έτσι τα δύο ορόσημα του 1500 π. Ο αναγνώστης θα προβάλλει την εύλογη αντίρρηση ότι από το 1500 π. αφήσας μόνον τον Νώε. οι λευκές φυλές της Βαβυλώνος και Ασσυρίας δέχονται ένα κύμα Μογγολοεβραίων σφαγέων που ερχόμενο από Εξωτερική Μογγολία μέσω Κίνας άρχισε τη γενοκτονία των αυτοχθόνων φυλών. Αυτά τα μέντιουμ-ζόμπι των ιερατείων είχαν συγχρόνως την ικανότητα να εκπέμπουν σε προσυμφωνημένες συχνότητες που παράγονταν από την προφορά στερεότυπων "μαγικών λέξεων" που δήλωναν τον αποστολέα.. τον Χάμ και τον Ιάφεθ διότι ήταν οι μόνοι που του πρόσφεραν "αποκλειστική αφοσίωση". Αμερικής κλπ. Τα ιερά βιβλία "Αγία Γραφή". Ζητούμε από τον αναγνώστη να βρεί την απάντηση μέσω του Κανόνος Λογικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ. Κανών Λογικής "ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" Ο Κανών ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ορίζει "τι άλλο τρίτο πρέπει να αποκλεισθεί από την ΑΠΟΔΟΧΗ της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ και να καταταχθεί στην ΑΡΝΗΣΗ της ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" και στην περίπτωσή μας "τι άλλο τρίτο πρέπει να αποκλεισθεί από το ιστορικό γίγνεσθαι"... αλλά ηθελημένα από τον "θεό των θεών" ΣΙΝ της Σελήνης. "παρουσιάσθη άγγελος Κυρίου κατ' όναρ. τον αποδέκτη και το αιτούμενο του αποστολέα.. ο οποίος "ησχολείτο και με την γλωσσολογίαν" διά . Ο Ιεχωβά έπνιξε ώσπερ γατία απαξάπαντας τους ανθρώπους.αφαιρέσεως της αρχικής γλώσσης και διά . κατασκευάστηκε γιά να καλύψει μία άλλη πραγματικότητα "αναγκαστικής μετακινήσεως" Μογγολικών Φυλών προς κάθε κατεύθυνση με κέντρο την Εξωτερική Μογγολία. Τα πιό ικανά μέντιουμ-προφήτες δεν χρησιμοποιούσαν φωνητικούς κωδικούς κραδασμούς που προκαλούν έμμεσα ηλεκτρομαγνητικούς κραδασμούς.ΙΑ46 Μογγόλων. της μαθηματικής γεωπολιτικής εξελίξεως των αυτοκρατοριών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ. Βεβαίως πριν το συνταρακτικόν τούτο γεγονός συνέβην άλλον τι ακόμη συνταρακτικώτερον. αλλά "συγκέντρωση" έντονης σκέψεως που προκαλεί άμεση εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων. . Η πλαστογραφημένη ιστορία της Βίβλου τοποθετεί την κατασκευή του Πύργου της Βαβέλ στο 2240 π. "Βέδες" βρίθουν από ανεξήγητες δηλώσεις του τύπου "και είπεν ο Κύριος.. "εσύγχυσε" τις γλώσσες των κτιστών του Πύργου και "ανάγκασε" τους Σημίτες.τηλεπαθητικής εμφυτεύσεως άλλης. από όπου μέσω επεμβάσεως του παρανοϊκού Ιεχωβά.χ. όπως η Αυτοκρατορία των Κμέρ Ινδοκίνας.".χ. Γιατί λοιπόν θεωρούμε σαν "διαδοχή των παγκοσμίων αυτοκρατοριών" μόνον θέμα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.. των Μάγιας και Ίνκας Ν. Επρόκειτο δηλαδή γιά οικογενειακή υπόθεση μεταξύ του ανυπάρκτου Νώε και του μυθομανούς ιερατείου του Ιεχωβά.

διότι οι "πειθαρχημένοι" στην εξωτερική συμπεριφορά Μογγόλοι συνομωτικά εργάζονταν γιά τη διαφθορά των αυτοχθόνων φυλών και την πρόκληση αλλοίωσης της φυλετικής. ανίκανοι γιά κάθε επιστήμη και τέχνη. Η πελώρια σύγχιση που προκάλεσε στην Ασσυροβαβυλωνία η παρουσία ανάρθρων μογγολικών κραυγών και βαρβαρικών διαλέκτων των επιδρομέων καταχωρήθηκε στη Βίβλο ως "σύγχιση γλωσσών παρά θεού". Και εάν τε οι Υξώς θεωρηθώσιν ως λαός Σημιτικός.ο Καρολίδης αγνοεί προέλευση Τουρανίων από "Χεττούρα". πολιτισμικής και γλωσσικής καθαρότητάς των.ΙΑ47 Σφάλμα. Κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα σχόλια του έλληνα ιστορικού ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΗ στο έργο του ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ. συμβολική σύζυγο ή φυλή υπό τον Αβραάμ . σελίς 145: "Μετά της ιδρύσεως Ελαμιτικού κράτους εν Βαβυλωνία. Και πιθανώτατον μεν είναι ότι η από των οχθών του Περσικού κόλπου προς δυσμάς εις την Φοινίκην κληθείσαν χώραν μετανάστευσις του έθνους των Φοινίκων εγένετο εν χρόνοις πολλώ προγενεστέροις. υπήρξεν αποτέλεσμα της υπό των Ελαμιτών κατακτήσεως της Βαβυλωνίας. συμπίπτει χρονικώς η εκ της χώρας των Χαλδαίων εις γήν Χαναάν μετανάστευσις των Τερραχιτικών-Τουρανίων νομαδικών Σημιτικών φυλών υπό τον Αβραάμ και Λώτ. συνεπαγόμενος μεθ' εαυτού . Υποθέτουμε ότι θα πρότειναν γλωσσικές μεταρρυθμίσεις από την Ασσυροβαβυλωνιακή "καθαρεύουσα" σε "δημοτική" που οι ίδιοι δημιουργούσαν εκχυδαΐζοντας τη γλώσσα του εμπορίου σε πρώτη φάση. Η γλωσσολογική και εθνολογική σύγχιση που προκλήθηκε επιδεινώθηκε από την εισβολή των Μογγόλων αρχιερέων Χάν στις τάξεις των ΠανεπιστημίωνΙερατείων της Ασσυροβαβυλωνίας μέσω χρήσεως της Σεληνιακής Κάβαλλα και των σκοταδιστικών ροπών της. αλλ' ετέρα σπουδαία μετανάστευσις απ' ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ είναι η συμπίπτουσα προς τους χρόνους της Ελαμιτικής κατακτήσεως εις Αίγυπτον εισβολή των Υξώς ήτοι των "βασιλέων ποιμένων". τόμος 1-2. διότι αυτός ήταν ο μόνος τομέας που μπορούσαν να χειραγωγούν. Η τοιαύτην των γεγονότων συνάφεια δυοίν θάτερον πείθει ημάς να υποθέσωμεν ότι: α'.Οι Υξώς ήσαν λαός Τουρανικός εξ Αιλάμ ορμηθείς και την Ελαμιτικήν επιδρομήν μέχρις Αιγύπτου εκτείνας. Γράφει γι' αυτούς ο Στράβωνας ΙΕ' 523. 527: "λαός νομαδικός ληστρικός οικών εν Περσία και Αρμενία". Β' Μέρος. Φαίνεται δε ότι αι μεταναστεύσεις αι από ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ εν ταις μεταξύ Ζάγρου και Μεσογείου θαλάσσης γινόμεναι και συνδεόμεναι μετά της Ελαμιτικής κατακτήσεως εγένετο εν ευρυτάταις διαστάσεσι. φαίνεται και η παροδική εις Αίγυπτον μετανάστευσις του Αβραάμ η μνημονευομένη εν τω ΙΒ' κεφαλαίω της Γενέσεως. 524. Ο Βήρρωσσος στην Αρμενική μετάφραση του Ευσέβιου ονομάζει τους βασιλείς των εβραιομογγόλων "παρναβοράτζ" δηλαδή τυρράνους. Οι Μογγόλοι επιδρομείς του ΣΙΝ ή ΣΙΜ ή ΣΗΜ είναι οι πρόγονοι του αρχικαβαλλιστή Μογγόλου Αβραάμ. Μετά ταύτης δε της εις Αίγυπτον εισβολής των Υξώς συνδέεται. Το όνομα της μογγολικής ορδής των Υξώς οφείλεται στη μετοίκησή τους κοντά στους ποταμούς Ίαξον και Ιαξάρτην. Αυτή είναι η ΠΡΩΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡΔΗ των Τουρανίων Μάρδων ή Ελαμιτών ή Υξώς δηλαδή προωθημένων Μογγόλων της Περσίας.η εις Αίγυπτον εισβολή και το επί της χώρας ταύτης κράτος αυτών φαίνονται συνδεόμενα μετά της μεγάλης Ελαμιτικής εις τας κοιλάδας του Τίγρητος και του Ευφράτου και τας δυτικάς μέχρι Μεσογείου θαλάσσης της Αιγύπτου εκτεινομένας χώρας επιδρομής. Έτσι ο ορθολογιστικός πολιτισμός της περιοχής έγινε ένα απολίθωμα παρανοϊκού μυστικισμού και δεισιδαιμονίας και Σεληνιακών "μαγικών" θαυμάτων. Πιθανώς δε η τοιαύτη μετανάστευσις των εν τη κοιλάδι του Ευφράτου νομαδικώς βιούντων Σημιτικών λαών εις Χαρράν της βορείου Μεσοποταμίας και εντεύθεν εις την Χαναάν. εάν τε ως λαός Τουρανικός .

όπως οι φυλές "Ιάφεθ ή Ιαπετικές". Οι Ελαμίτες εβραιομογγόλοι έπαιζαν το ρόλο των "ΧΙΤΛΕΡ" και οι ομόφυλοί τους Μεσοποταμίας το ρόλο του "ΙΣΡΑΗΛ" που καίγεται σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. β'. Οπωσδήποτε η Ελαμιτική εισβολή. εισέρχεται ο Αβραάμ στην Αίγυπτο με τις ορδές του περί το 1940 π.του θεού" δηλαδή εναντίον του Σεληνιακού ιερατείου ΣΙΝ ή "Γιαχβέ". γίνεται ο μαστρωπός της συζύγου του Σάρρας. Το αισχρό θέατρο της δήθεν έχθρας μεταξύ "διωκωμένων Σημιτών του Αβραάμ" και "διωκόντων Σημιτών του Ελάμ" παίχτηκε στην εντέλεια με θύματα τους λαούς της Παλαιστίνης και Αιγύπτου. εγκαινίζει υπό ΠΟΛΛΑΣ ΕΠΟΨΕΙΣ ΝΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ εν τη Δυτική Ασία από των ορίων του Ιράν μέχρι της Αιγύπτου. ως ΠΑΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΛΑΩΝ.ή ότι ήσαν Σημίται μεθ' άλλων Σημιτικών λαών μεταναστεύσαντες. λοιπόν.S. ένεκα της επιδρομής της Ελαμιτικής. σύμφωνα με το έπος ΝΙΜΡΟΥΔ. ο οποίος έντρομος διώχνει τη Σάρρα αφού προηγουμένως σε αντάλλαγμα της εκπορνεύσεως της "αδελφής" του Αβραάμ. ΧουδούρΜαβούγ.ΙΑ48 ή ελαύνων προς αυτού τους Σημιτικούς λαούς από της κοιλάδος του Ευφράτου μέχρι Χαναάν και Αιγύπτου. με το "διαβατήριο" του δήθεν διωκόμενου. όπως εξάγεται από την ιδιότητα του Νεβρώδ ως πιστού του Ηλιακού ιερατείου ΣΑΜΑΣ. . από Μεσοποταμίας εις Χαναάν και Αίγυπτον. Γιά να μπορέσει να "μπεί στα κυκλώματα" του Φαραώ. αναγράφεται στη Γένεση ΙΒ' 11-20." -τα κεφαλαία γράμματα δικά μαςΗ Ελαμιτική Μογγολική ορδή. Η τελευταία εκδοχή είναι η αληθής διότι η Σημιτική κάθοδος στην Αίγυπτο υπό τον Αβραάμ. εισήλθε στη Μεσοποταμία το 2280 π. Στη Γένεση Ι' 8-10 ο Νεβρώδ χαρακτηρίζεται "ισχυρός κυνηγός ενώπιον -εναντίον.χ. προς δυσμάς προχωρήσασα μοίρα των εις Βαβυλωνίαν και Συρίαν εισβαλόντων Ελαμιτών. Ο Νεβρώδ είναι κατά τη Βίβλο απόγονος του "κατηρραμένου Χάμ" δηλαδή φυλών υπό εξόντωση. Το αισχρό αυτό θέατρο του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ όπου οι κρυπτοεβραιομογγόλοι διώκουν τους φανερούς ομοφύλους τους γιά να τους καταστήσουν ήρωες και άξιους ανοχής και οίκτου και ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ εκ μέρους άλλων λαών.χ.. Χουδούρ-Λαγαμέρ κλπ.. Έτσι. παρουσιάστηκε έντεχνα ως "αναγκαστική" λόγω κατοχής της Μεσοποταμίας από τους "κακούς Ελαμίτες". περί ής ημίν ο λόγος. την πλασάρει εντέχνως στους συλλέκτες παλλακίδων του Φαραώ. Το αισχρό θέατρο ξαναπαίχτηκε στη σύγχρονη ιστορία όταν οι εβραιομογγόλοι της Βαυαρίας το 1939 άρχισαν "αντισημιτκό αγώνα" εναντίον των φανερών δεδηλωμένων εβραίων.R. ή το 1930. προστυχιάς και προαγωγής σε πορνεία γιά να επιτευχθούν πολιτικά και στρατηγικά ωφέλη.χ. του έχει χαρίσει "πρόβατα και βόας και όνους θηλυκάς και καμήλους και δούλους και δούλας". Το ανωτέρω μαργαριτάρι εβραϊκής ατιμίας. εκμαυλισμού. την οποία αφού πείθει να διαδίδει "ότι είναι αδελφή του". Κατά την πρώτην υπόθεσιν οι Υξώς πρέπει να θεωρηθώσιν ως η πο. σύμφωνα με το "Χρονικό του Ασσουρμπανιπάλ". Τα ονόματα των Ελαμιτών Μογγολοεβραίων βασιλέων τυρράνων της Βαβυλωνίας είναι προελεύσεως διαλέκτων του Τουρκμενιστάν που σήμερα ανήκει στην U.χ. Την Ελαμιτική δυναστεία των εβραιομογγόλων κατέλυσε ο Βαβυλώνιος ήρωας Νεβρώδ ή Γκιζτουβάρ. Η πόρνη Σάρρα κοιμάται με τον Φαραώ και τότε άρχισαν τα καβαλλιστικά θαύματα τιμωρίας του Φαραώ.S. άρχισε στο Ελάμ. Τα αναφέρουμε όπως τα παραθέτει ο Βήρωσσος: Χουδούρ-Ναχουνδί. και κατά HOMMEL τουλάχιστον 300 έτη ήτοι έως το 1980 π. κατά δε την δευτέραν ως η πρωτοπορεία των Σημιτικών λαών των ελαυνομένων από Μεσοποταμίας μέχρι Αιγύπτου ένεκα της εις τας υπ' αυτών οικουμένας χώρας γενομένης επιδρομής. Η κυριαρχία των Ελαμιτών διήρκεσε κατά Βήρωσσο 224 έτη ήτοι από 2280-2056 π. που ήταν επίσης εβραιομογγόλοι Σημίτες.

ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Εάν κάποιοι δεν αποκαλύψουν και δεν καταστρέψουν το εβραιομογγολικό παιχνίδι σφαγής και καταστροφής πολιτισμών.S. είναι η ζώνη μεταξύ Μεσοποταμίας και Δυτ. τη Βαβυλώνα. να εκφυλίσει. ΣΙΝ-ΜΟΥΒΑΛΙΤ.A. διωκομένου "δημοκράτη" Αβραάμ. Τέτοιο άντρο εξαγοράς είναι γιά την Ελλάδα το ξενοδοχείο "ΑΣΤΗΡ" Βουλιαγμένης. ενώ και άλλοι πολιτισμοί καταστράφηκαν από το ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΑΡΑΒΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΒΑΥΑΡΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΘΙΒΕΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ Κατεστημένο. την Περσία. θα συνεχιστεί με σχεδιαζόμενη διάλυση της Ευρώπης και U. το ρόλο του νικητή και του αναστηλωτή της "ΕΛΛΑΔΟΣ" Μεσοποταμίας τον διεκδικεί αποκλειστικά ο "ΑΓΓΛΟΕΒΡΑΙΟΣ" . Άρχισε στο Ελάμ το βρώμικο παιχνίδι το 2300 π. Μήπως έπαθες σύγχιση.. είναι η ζώνη γενέτειρα του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Βρεττανία.. ηρωοποίησης του επιζήσαντος τμήματος του "εβραίου" Αβραάμ. Γι' αυτόν το λόγο. Είναι η μόνη περιοχή όπου εφάρμοσαν την εκλεπτυσμένη τακτική του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ. αναγνώστη. Ο Χαμουραβί είναι και ο νέος νομοθέτης που καταργεί το εθιμικό δίκαιο των εθνοτήτων της Μεσοποταμίας και επιβάλλει το Σημιτικό δίκαιο που αργότερα το συναντούμε στον Μωσαϊκό νόμο.χ. να δηλητηριάσει την ταυτότητα των λαών. Διερωτάται ο παρατηρητής "ποιός έκανε τη μεγαλύτερη καταστροφή στη Μεσοποταμία. Το φοβερό στην υπόθεση του "ΧΙΤΛΕΡ" Ελάμ είναι ότι ενώ οι ήρωες πατριώτες της "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ" Νεβρώδ χρησιμοποιούνται και καταδικάζονται ως "εχθροί του Κυρίου". επαναλήφθηκε με θύματα την Ασσυρία.λαό. αναγνώστη. Τα γεγονότα όμως ανέβασαν στην εξουσία "ελευθερωτές" βασιλείς με ονόματα ΣΗΜΙΤΙΚΑ. Ελαμιτών. το μετέπειτα εκβιασμό κλπ. .χ. στην οποία ο θύτης και το θύμα είναι Σημίτες. ΑΜΙΛ-ΓΟΥΛ.ΙΑ49 Έκτοτε αυτή ακριβώς είναι η τακτική όλων των εβραίων συζύγων που θέλουν να διαβρώσουν εχθρικά κυκλώματα. Προσπάθησε να δείς καθαρά. Ευρώπης.. ενώ και άλλοι πολιτισμοί έδρασαν. και καταστροφή του Ελληνικού και Δυτικού πολιτισμού. την Ελλάδα. προαγωγής του επιζήσαντος "εβραίου" σε νομοθέτη των άλλων εθνών. εν τούτοις η κύρια "ζώνη μαθηματικού προγράμματος" εξοντώσεως πολιτισμών. αναγνώστη. Οι κατακτητές εβραιομογγόλοι του Ελάμ που συσπείρωσαν τον πατριωτισμό των Βαβυλωνίων και ισχυροποίησαν τους αρχέτυπους νόμους του πολεμικού εθιμικού δικαίου ή οι "ελευθερωτές" ισοπεδωτές των πολιτισμικών και εθιμικών διαφορών όπως ο Σημίτης Χαμουραβί.Χαμουραμπί. Ο ήρωας Νεβρώδ "θάβεται" και εξοβελίζεται διότι δεν κατάλαβε το παιχνίδι των εβραιομογγόλων και του πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να ιδρύσει κυβέρνηση απαρτιζόμενη από καθαρούς Βαβυλώνιους. ο θύτης "καταδικάζεται" στο πρόσωπο μίας φυλής υπό εξόντωση και το θύμα που επέζησε ζητά ηθική και υλική ικανοποίηση όχι από το Σημίτη ηθικό αυτουργό αλλά από τον αναγκασμένο να πειθαρχεί φυσικό αυτουργό . Πωλούν ή ενοικιάζουν τις γυναίκες τους σε πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους των εχθρών τους με σκοπό την κατασκοπεία. αναθέσεως στον επιζήσαντα "εβραίο" να διαφθείρει. τη δημιουργία ενοχών. ενώ και άλλα έθνη έγιναν έδρες αυτοκρατοριών. επειδή σ' αυτήν την περιοχή τα σχέδιά τους ανατράπηκαν και θα ανατραπούν. την απολαβή προνομίων και ευνοίας. και από το 680 π. προαγωγής του επιζήσαντος "εβραίου" σε προνομιούχο πολίτη που παραμερίζει και πατά την ΤΙΜΗ των λαών . ολοκαυτώματος ενός τμήματος του "εβραίου" Αβραάμ. ΑΜΙΛ-ΣΙΝ και ΧΑΜΟΥ-ΡΑΒΙ όπερ ερμηνευόμενο σημαίνει ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. Τελικά το παιχνίδι του ατλάντειου εβραιομογγολικού ιερατείου μέσω οργανώσεως "φασιστών". ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ παίχτηκε δεκάδες φορές στο διάβα της ιστορίας.. Είναι η μόνη περιοχή που τα εβραιομογγολικά ανθρωπόμορφα θηρία εφάρμοσαν μαθηματικά μεθοδευμένο πρόγραμμα εξοντώσεως των φυλών του πλανήτη. τη Ρώμη και τη Μ. όπου καταλύουν οι ομάδες των "Μίς Ισραήλ" φρουρούμενες από ένοπλους άντρες της ελληνικής αστυνομίας και εντεταλμένες γιά "ζευγάρωμα" με ορισμένους πολιτικούς και στρατιωτικούς προσκεκλημένους των δεξιώσεων του "ΑΣΤΕΡΟΣ". να εκμαυλίσει.

Ομοίως απέτυχαν οι προσπάθειες από τη νέα Σημιτική πρωτεύουσα ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ που κτίζει ο ΟΥΡΓΚ-ΒΛΟΥ στο 3300 π. θέτει σε ενέργεια το εκλεπτυσμένο σχέδιο εισβολής Σημιτομογγόλων από Ελάμ. και εβραιομογγόλοι που τις εκπροσωπούσαν. .χ. Περσικό Κόλπο δεν κατόρθωσε να συνενώσει πολιτικά τα ανεξάρτητα πόλεις-κράτη της Βαβυλωνίας. Παλαιστίνη.χ.S. Οι αυτόχθονες ελληνικοί και άρειοι πληθυσμοί υποβιβάζονται στο ρόλο του "δούλου των έργων και του στρατιώτου των πολέμων του Χαμουραμπί".χ. "Ηνωμένων Πολιτειών Βαβυλωνίας". Ο ΓΟΥΔΙΛ παρά το ότι συνένωσε το εμπόριο από την Κιλικία.χ. Στις ευρεθείσες επιγραφές τα ονόματα των βασιλέων της Ζερκούλ ή Σιργούλ ήταν: ΟΥΡΓΚ-ΟΥΝ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΟΥΝΟΣ" του 5000 π. η Βαβυλωνία δέχτηκε ειρηνικούς εισβολείς Σημιτομογγόλους το 5000 π.χ.BABILOU από την επόμενη πρωτεύουσα ΝΙΠ-ΟΥΡΓΚ το 2600 π. και ο διάδοχός του ΝΑΡΑΜ-ΣΙΝ. οι πατριώτες "ΝΕΒΡΩΔ" παραμερίζονται γιά να αναλάβουν την κυβέρνηση οι . Ομοίως αποτυγχάνει νέα προσπάθεια γιά ίδρυση U. Οι Σημιτομογγόλοι εισβολείς "ΧΙΤΛΕΡ" αρχίζουν διωγμό εναντίον και των αυτοχθόνων και των Σημιτομογγόλων "ΕΒΡΑΙΩΝ". ΧΑΛΑΝΗ. της οποίας ο βασιλεύς ΓΑΜΙΛ-ΣΙΝ καυχάται ότι είναι "βασιλεύς Ούρ και βασιλεύς των τεσσάρων μερών του κόσμου Γ-Χ-Β-Χ". Η δυναστεία του Σημιτομογγόλου Χαμουραμπί διαρκεί μέχρι το 1731 π.χ.S. σύμφωνα με το χρονικό του Βηρρώσου και ακολουθεί δυναστεία "ΚΑΣΣΟΥ" από το 1731-1237 π. Ήδη οι Σημιτικές ορδές είχαν κατακλύσει τη Βαβυλωνία από τις αρχές της 5ης χιλιετηρίδος π.ολοκαυτωθέντες Σημιτομογγόλοι "ΕΒΡΑΙΟΙ". ΟΥΡΓΚ-ΓΟΥΔΙΛ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ" του 3100 π. Θυμίζουμε στον αναγνώστη ότι η πρώην πρωτεύουσα της Μογγολίας ονομαζόταν ΟΥΡΓΚΑ και μετονομάσθηκε ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ στους σοβιετικούς χάρτες. ΑΚΑΔΔΗ κλπ. κατόρθωσαν να καταλάβουν τις εξουσίες των ανεξαρτήτων και αυτοκυβερνώμενων πόλεων. δηλαδή Για-Χω-Βε-Χάι ή Ιεχωβά.. Η ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ ήταν "αποικία" της προϋπάρχουσας ΖΕΡ-ΚΟΥΛ ως πρώτης αποικίας των Σημιτομογγόλων στη Βαβυλωνία.ν2. τύπου ΧΑΜΟΥΡΑΜΠΙ. Οι Κάσσου ή Κοσσαίοι ήταν κυρίως μισθοφόροι Σημιτομογγόλοι που η προηγούμενη δυναστεία χρησιμοποιούσε γιά να ελέγχει το στρατό. ΟΥΡΓΚ-ΒΛΟΥ ή ΟΥΡΓΚ-ΜΠΛΑΤ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΒΟΩΤΗΣ" του 3300 π. προέρχονταν δε από τις βόρειες περιοχές των ορέων Ζάγρος. ανατολικά του όρους Ζάγρος. Στην περίπτωση του Ελάμ ο παρατηρητής ερωτά: και πού βρέθηκαν οι σημίτες τύπου Χαμουραμπί γιά να γίνουν βασιλείς της Βαβυλωνίας εφ' όσον ο Νεβρώδ κατέλυσε την Ελαμιτική δυναστεία και έδιωξε τους Ελαμίτες από τη χώρα. ΑΡΙΩΣΑ ή ΑΡΙΩΧ.χ. Ήταν αγριώτεροι και περισσότερο απολίτιστοι από τους Ελαμίτες Σημιτομογγόλους.χ. αναρριχήθηκαν στα ανώτατα κυβερνητικά αξιώματα με τη μέθοδο του "μωρού που κλαίει στο ποτάμι επιπλέοντας σε πισσωμένο καλάθι". και την αφιερώνει στον "ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ" ΣΙΝ. Διαβρώνοντας την ελληνική δυναστεία βασιλέων της περιοχής.χ. που εγκαταστάθηκαν γύρω από τις ελληνικές αποικίες των από Δελφούς και Σάρδεις και Δήλο εξαρτωμένων πόλεων ΕΛΛΑΣ-ΑΡ. τοπική προφορά ΣΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΥΡΓΚ δηλαδή "Σεληνιακός Βοώτης Αρκτούρος" κατ' αντιστοιχία των "ΣΟΥΛΑΝ-ΜΠΑΑΤ-ΟΥΡΓΚ". ΛΑΡΣΑ.. Ομοίως αποτυγχάνει νέα προσπάθεια με κέντρο πάλι την ΟΥΡΓΚ ή ΟΥΡ περί το 2500 π.χ. αρχίζοντας από την ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ που έκτισαν προς τιμήν του θεού της Σελήνης ΣΙΝ. Χρησιμοποιούνται οι αυτόχθονες πληθυσμοί "ΝΕΒΡΩΔ" γιά την "αντίσταση" κατά των εισβολέων και όταν οι "εχθροί" απωθούνται.. Ομοίως είχε αποτύχει ήδη ο ιδρυτής της "βορείας δυναστείας" ΣΑΡΓΩΝ ή ΣΑΡΟΥ-ΚΙΝ το 3800 π.ΙΑ50 Αυτό το ΠΡΟΣΤΥΧΟ ΚΑΚΟΥΡΓΟ παιχνίδι παίχτηκε σε κάθε επίλυση του τύπου Χν=10. Καθώς το εβραιομογγολικό ιερατείο διαπιστώνει ότι αποτυγχάνει κάθε προσπάθεια δημιουργίας U..χ.χ. ΟΡΧΟΗ. Σε αντίθεση με τους βίαιους εισβολείς των Σημιτομογγόλων του Ελάμ του 2280 π..

Στη Μυθολογία των ορεινών φυλών του Περού και των υπολειμμάτων των Αζτέκων Μεξικού και των Αραουκανών της Νοτίου Χιλής. πρωτεύουσα της Ασσυροβαβυλωνίας. πολιτισμικά και στρατιωτικά υπέρτερη. Είναι εμφανείς οι σχέσεις της περιγραφής με τα φυλετικά εβραιομογγολικά χαρακτηριστικά. κατά τις σφηνοειδείς επιγραφές αρχίζει η μεγάλη Ασσυριακή δυναστεία του ΘΑΛΓΑΘΦΕΛΛΑΣΑΡ ή ΤΙΓΛΑΤΠΑΛΑΣΣΑΡ που μέχρι το 689 π. Η βασιλεία του κρατά 10 χρόνια και είναι η πρώτη επίλυση του τύπου Χν=10. Οι ΤΣΟΥΚΤΣΟΙ αποτελούν σήμερα τους ανατολικότερους νομάδες της Σιβηρίας. ήτοι Σημιτομογγόλων του οίκου Άγαρ-Ισμαήλ.χ. όπου και χρίζεται βασιλεύς. Ήταν κυρίως διανοητικό και λιγότερο στρατηγικό "μπρίτζ" που όμως είχε γιά την Ελλάδα καταστροφικά στρατηγικά αποτελέσματα.χ. "συζεί" και "ανέχεται" τη συνύπαρξη με τη Βαβυλώνα. δολοφονημένος από τους γυιούς του Αδραμέλεχ και Σαρασάρ ή Αρδουμουσάν κατά Αβυδηνόν και κατά Αλέξανδρο Πολυΐστορα.χ. με τυχαίες αυτοσχεδιαζόμενες χρονικά ενέργειες μόνον μέχρι τη Μεσοποταμία. αλλά από τον θεό ΣΙΝ του όρους ΣΙΝΑ. και από τα κρυπτοεβραϊκά αποβράσματα των Αγγλοσαξόνων και Ιρλανδών της ENG-LAND και IR-LAND ή κοινώς ATL-LAND. Από το 1029 π. Οι πολιτισμοί της Βορείου Αμερικής γενοκτονήθηκαν από κάθοδο ορδών εβραιομογγόλων ΤΣΟΥΚΤΣΩΝ και ΛΑΠΟΝΩΝ μέσω του Βερίγγειου Πορθμού.12=10. την Κίνα και τους Ίνκας. Συγκρίνατε με το τουρκικό ΑΓΙ=Σελήνη.χ. Σημειώνουμε ότι τα ονόματα της δυναστείας ΚΑΣΣΟΥ είχαν ως συνθετικό το ΑΓΟΥ που στη μογγολική γλώσσα σημαίνει Σελήνη πχ. Η χαριστική βολή δόθηκε στις φυλές της Αμερικανικής Ηπείρου από τα τέρατα των κρυπτοεβραίων της Ισπανίας ΜΑΡΑΝΟΣ το 1600 μ. με την αποίκηση της . Γιά πρώτη φορά στην Ιστορία αρχίζει ένα περίπλοκο γεωπολιτικό "μπρίτζ" με "Βορρά". "Νότο". Οι ΤΣΟΥΚΤΣΟΙ εισέβαλλαν και στη Νότιο Αμερική όπου λόγω αριθμητικού μειονεκτήματος προτίμησαν τη διάβρωση των τοπικών ιερατείων του ΘΕΟΥ ΗΛΙΟΥ. "Ανατολή" και "Δύση" που δυστυχώς υποτίμησαν οι Έλληνες. με τον ΣΕΝΑΧΕΙΡΙΜ. επιβάλλοντας τελετουργικές ανθρωποθυσίες και διαστρέφοντας και διαφθείροντας τους Ίνκας και Αζτέκους.χ. που καταστράφηκαν και γενοκτονήθηκαν με απλούστερες μεθόδους από τις εβραιομογγολικές ορδές.ν2=10.χ. το οικοδόμημα της "ουρανίας γεωμετρίας". που κατασκεύασαν οι Σημιτομογγόλοι Υξώς με σχέδια δεδομένα "από τον θεό της Σελήνης". κατά Βήρρωσον. Ο Σεναχειρίμ προετοιμάζει τη μεγάλη "πρεμιέρα" του γεωπολιτικού τύπου Χν=10. από το 680 π. Αποκλείουμε άρα τον "Κεντρικό Γεωπολιτικό Χειρισμό" των εβραιομογγόλων από τις άλλες δύο εστίες πολιτισμού.χ. από 1237 έως 1029 π.χ. και μετά το παιχνίδι έγινε "σοβαρό και μετρημένο στις λεπτομέρειες" διότι οι Σημιτομογγόλοι εισέρχονταν στην κυρίως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.ν2 καταστρέφοντας τη Βαβυλώνα το 689 π. Είναι το αγαπημένο αρχιτεκτόνημα των Ροδοσταύρων του Σκωτικού Δόγματος. ΑΓΟΥ-ΚΑΚΡΙΜΙ ως όνομα του επιφανέστερου ΚΑΣΣΟΥ. που γενοκτόνησαν και διήφθειραν το "λαό του Ήλιου". το παιχνίδι "του ολοκαυτώματος" παιζόταν με την Αγγλική μέθοδο του "βλέποντας και κάνοντας". Κατά τις διαβεβαιώσεις της Βίβλου. (άνω ΣΙΝΑ) Τον κεντρικό ρόλο στο παιχνίδι τον είχε η Παλαιστίνη και ειδικώς η Αίγυπτος με σύμβολο του "ΚΕΝΤΡΟΥ" τη Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου. και πεθαίνει το 680 π. Η Κίνα και η Ινδία και οι Κμέρ της Καμπότζης αλλοιώθηκαν πολιτισμικά και φυλετικά από κάθοδο των εβραιομογγολικών τεράτων της Μογγολίας και της Μαντζουρίας. Ενώ έως το 680 π. Ο τρίτος γυιός Ασσαραδδών που βρίσκεται στην Ουράρτου γιά την ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ διακόπτει την εκστρατεία και επιστρέφει στη ΝΙΝΕΥΗ.. έχουν μείνει ανάγλυφες οι αναφορές γιά "βαρβάρους από το βορρά με σκιστά μάτια. πατρίδος του Μάο Τσέ Τούγκ. γαμψές μύτες και εξέχοντα αυτιά". το παιχνίδι και η εκτέλεσή του επινοήθηκε όχι από τους καφροειδείς Σημιτομογγόλους. κατά Βήρρωσον ή από το 1115 π.χ.ΙΑ51 Τους Κάσσου διαδέχθηκε δυναστεία εννέα ΑΡΑΒΩΝ βασιλέων.

" Στην Αριστοτέλεια διαπίστωση ο "ΘΥΜΟΣ" δηλαδή τα άλογα ένστικτα κυριαρχούν πάνω στα έθνη των βορείων "ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΩΝ" επειδή η φύση τα υποχρεώνει με τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε άσκηση μόνον του ενστίκτου επιβιώσεως.χ. Η κάθε πέτρα της Αμερικανικής ηπείρου είναι μνημείο βαμμένο με το αίμα ενός ειρηνικού κατοίκου της χώρας του Ήλιου. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΜΑΛΛΟΝ. Συνοδοί στην "οργάνωση" του νέου "ζωτικού χώρου της Δύσεως" ήταν οι γλοιώδεις "πράοι" εβραιομογγόλοι της HOL-LAND. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΝ ΤΟΙΣ ΨΥΧΡΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΘΥΜΟΥ ΜΕΝ ΕΣΤΙ ΠΛΗΡΗ. ΑΘΥΜΑ ΔΕ. ΒΛΕΨΑΣ ΕΠΙ ΤΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΣΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ. δηλαδή Σημιτομογγόλου ηγέτου ΧΑΝ κατά το ΤΖΕΚΙΣ-ΧΑΝ. με τα υπολείμματα των Αμερικανικών φυλών και τις παραδόσεις τους εξάγεται ο τρομακτικός απολογισμός δολοφονίας τριακοσίων εκατομυρίων αυτοχθόνων ερυθροδέρμων Αμερικανών στη Βόρεια και Νότια Αμερική από το 1600 μ.χ. Στην περίπτωσή μας αναζητούμε τη Φυλετική και Πολιτισμική αλλοίωσή μας από προσμίξεις ετερογενών φυλών και πολιτισμών ή "βαρβαρισμών".ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ" Σύμφωνα με τη Ζηνώνεια και Αριστοτέλεια αυτή Αρχή. Στη Νέα Διαθήκη της Βίβλου ο ειρηνοποιός Χριστός φέρεται να λέει: "Φέρετε τους εχθρούς μου και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου".Α. ΔΙΑΝΟΙΑΣ Δ' ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΩΣΠΕΡ ΜΕΣΕΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ. Τέτοια έθνη είναι και οι εβραιομογγόλοι της Σιβηρίας. Η δεισιδαιμονία τους συνίσταται στο ότι τα έθνη αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την "ΔΙΑΝΟΙΑ" γιά επιστημονική πειραματική παρατήρηση του .. που δέχτηκαν τις ίδιες ετερογενείς προσμίξεις.. σε κατάσταση δεισιδαιμονίας και χρήσεως αδιαμόρφωτων υλικών όσων παράγονται από τη φύση. ΤΑ ΔΕ ΕΥ ΚΕΚΡΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΦΟΤΕΡΑΣ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ. ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ Δ' ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑ.Ε. ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ. Θα αφήσουμε να απαντήσει ο Μέγας Αριστοτέλης: "ΠΟΙΟΥΣ ΔΕ ΤΙΝΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. και την καθολική γενοκτονία των ερυθροδέρμων της περιοχής. προστάτου των απογόνων του Αβραάμ ή ΑΜΠΡΑ-ΧΑΜ ή ΑΜΠΡΑ-ΧΑΝ. κτίστες και πρώτοι άποικοι της Ν. ΟΥΤΩΣ ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ. ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ. ΝΥΝ ΛΕΓΟΜΕΝ.χ. Ο αποκλεισμός μαθηματικού γεωπολιτικού σχεδίου των Σημιτομογγόλων από τις εστίες πολιτισμού Ίνκας-Αζτέκων και Κίνας-Ινδοκίνας-ΚίναςΙαπωνίας. ΤΑ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΜΟΝΟΚΩΛΟΝ. Η κάθε πέτρα της Χώρας του Ήλιου είναι μάρτυρας της εβραιομογγολικής κτηνωδίας και της εγκληματικής παράνοιας του θεού της Σελήνης. Φιλοσοφική Αρχή "ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ . ΩΣ ΔΙΕΙΛΗΠΤΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙ. ΣΧΕΔΟΝ ΔΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΕΝ ΑΝ ΤΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΕ.ΙΑ52 ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ το 1607 μ. Αυτά τα έθνη είναι "ΕΝΔΕΗ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ" δηλαδή φύσει ανίκανα γιά παραγωγή πνεύματος και τεχνών. Σύνθημά τους και άξονας της εγκληματικής ιδιοσυγκρασίας τους "ο Χριστός" . ΤΟ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΟΣ. εκλεκτού τέκνου του θεού ΣΙΜ ή ΣΙΝ της Σελήνης. έως το 1850 μ. αποδεικνύεται και με τη φιλοσοφική αρχή "ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ" στην οποία καλούμε τον αναγνώστη γιά πρόσθετο κριτήριο των όσων αναλύουμε.ο ειρηνοποιός. Συγχρόνως συγκρίνουμε την αλλοίωση της δικής μας Φυλετικής και Πολιτισμικής ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ με τις αλλοιώσεις άλλων Φυλών και Πολιτισμών.Υόρκης. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΕ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΝΟΝ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΙΑΣ ΤΥΓΧΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΔΙΟΠΕΡ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ ΔΙΑΤΕΛΕΙ. με ηθικούς αυτουργούς το ιερατείο του "ειρηνοποιού" Χριστού και φυσικούς αυτουργούς τους Ιρλανδούς και Αγγλοσάξονες. η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ενός συνόλου αλλοιώνεται όταν αναμιχθεί με την ΠΟΣΟΤΗΤΑ ενός άλλου συνόλου ετερογενούς ή και αυτογενούς. παρά τις επιδρομές τους σ' αυτά τα εδάφη. Από επαφές ανδρών της Ο.

ΙΑ53 "ΛΟΓΟΥ" ήτοι των "ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ" και αναζητούν τις εξηγήσεις των Φυσικών Φαινομένων στην απροσδιόριστη και θολή υπερβατικότητα της "μαγείας" και της "τυφλής πίστεως". σε φυσική κατάσταση είναι "ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και αναρχούμενα "ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ". Τα Ασιατικά έθνη είναι "ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ. διότι υπερτερούν στη ΔΙΑΝΟΙΑ που ελλείπει στους βαρβάρους.ΘΕΟΥ". Ινδοκίνα και στην Αμερικανική Ήπειρο ως προέκταση της Ασίας κατά τους αρχαίους έλληνες. κατά Αριστοτέλη. νομοθέτες του ρωμαϊκού Σημιτομογγολικού Δικαίου. δικαστές που ατιμάσατε το δικαίωμα των πολιτών γιά ορισμό προσωπικού δικαίου Αυτοδικίας και Τιμής. της Δημοκρατίας ή Οχλοκρατίας.αυτά τα βάρβαρα έθνη. Αυτά τα έθνη που εργάζονται σαν ΖΟΜΠΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. είναι ανώτερος σε ΔΥΝΑΜΗ από το ΘΥΜΟ των Σημιτομογγόλων. Αυτό εξηγεί απόλυτα τους εύκολους χειρισμούς γενοκτονίας των Ασιατικών και Αμερικανικών Φυλών από τους Σημιτομογγόλους Βαρβάρους του Βορρά παρά τα φυσικά εμπόδια του Βερίγγειου Πορθμού και το Σινικό Τείχος άμυνας των Κινέζων. ενώ συγχρόνως διαθέτουν ΘΥΜΟΝ δηλαδή ΗΡΩΙΣΜΟ που όπως απέδειξε η Ιστορία.. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ακριβώς της εβραιομογγολικής βαρβαρότητος της "Αγίας Γραφής". ώστε να γίνει δυνατή η βιολογική και η φυσική τους εξόντωση. Και ναί μέν . ΑΘΥΜΑ ΔΕ". έχουν "εχθρούς" μόνον δύο άλλους τύπους εθνών. . αφού προηγουμένως "ζαλίστηκαν" από τις πέτρες σφενδόνης του Χριστιανισμού. Γι' αυτό "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ" και εξουσιαζόμενα από τον ΘΥΜΟ των γειτονικών τους εθνών. της Τυραννίας και της Ολιγαρχίας που μεθοδεύτηκαν και εκτοξεύτηκαν εναντίον των από τους Σημιτομογγόλους ιερείς των ελληνικών ιερατείων.. Ο μύθος του Δαυΐδ και του Γολιάθ εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο τη φυλετική και γεωγραφική συρρίκνωση των Ελλήνων. Τα Ασιατικά και τα Ελληνικά Έθνη. Έτσι είναι ικανά να ερευνήσουν τους Φυσικούς Νόμους μέσω του ΛΟΓΟΥ και να παράγουν Τέχνες. Συνέπεια τούτου είναι ότι παράγουν ΠΝΕΥΜΑ και ΗΡΩΕΣ. στην ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ όμως κατάσταση που έχουν περιέλθει με "ενέσεις τυφλής πίστεως προς γενοκτονία των αλλοφύλων". ο Σημιτομογγόλος βάρβαρος αντέταξε τη μηδαμινότητα του ύπουλου Νάνου Δαυΐδ με "πέτρες σφενδόνης" που πρώτα ζαλίζουν και θολώνουν το πνεύμα και τη ΔΙΑΝΟΙΑ και το ΛΟΓΟ του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Ελλήνων. Προσέξτε αυτές τις θείες λέξεις. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ είναι η ποιότητα που μέχρι τώρα συνέτριψε την ΠΟΣΟΤΗΤΑ του Σημιτομογγόλου Γιαχβέ. Αφήνουμε και πάλι τον Μέγα Αριστοτέλη να μας ΔΕΙΞΕΙ με τη θεϊκή του ΔΙΑΝΟΙΑ γιατί έχουμε καταντήσει όπως καταντήσαμε σαν έθνος. Ινδία. είναι ΤΥΦΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ και ΠΕΙΘΗΝΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ που εξυπηρετούν τους σκοπούς του αρχιδολοφόνου ΣΙΝ ή Γιαχβέ της Σελήνης. στρατηγοί της οπερέττας του ΓΕΕΘΑ. τότε η ΕΝΔΕΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑ γίνεται όπλο εγκλήματος εναντίον της ανθρωπότητος. του "Κορανίου". Ο συγκερασμός των "ΑΜΦΟΙΝ" και η επακόλουθη ΑΡΜΟΝΙΑ λειτουργιών ΘΥΜΟΥ και ΔΙΑΝΟΙΑΣ έχει σαν αποτέλεσμα να "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και "ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΑ" και "ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ" με ενιαίο πολίτευμα ή "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". Αστυνόμοι που γλύφετε και υπηρετείτε ξενόφερτους Νόμους και Πολιτεύματα. βουλευτές κενολόγοι και λογοκράτες του Κοινοβουλίου. Έχοντας απέναντί του αυτόν τον υπερτερούντα Ελληνικό Κολοσσό Γολιάθ. είναι όμως "άθυμα" ήτοι δεν έχουν ασκημένο το ένστικτο της ελευθερίας και της επιβίωσης. Ιαπωνία. Όταν σ' αυτά τα "ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΔΙΑΝΟΙΑΣ" έθνη. της "Κάβαλλα" και του "Βουδισμού". Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ έχουν λαούς που διαθέτουν και ΔΙΑΝΟΙΑ και ΤΕΧΝΕΣ και ΘΥΜΟΝ διότι "ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ" και "ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ". Οι διαπιστώσεις αυτές προσαρμόζονται απόλυτα στην Κίνα. κάποιος "θεός" ή "μάγος της φυλής" διοχετεύσει στα αναρχούμενα και ζωώδη τους ένστικτα την "τυφλή πίστη" του "περιούσιου λαού" που "μπορεί να γενοκτονεί τους αλλοφύλους γιά να κληρονομήσει τη γή ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΤΟΥ .

Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. κάθε Ελληνικής Τέχνης και κάθε Ελληνικής Ύλης. Ξυπνήσατε υπναλέοι μισθοφόροι δημόσιοι λειτουργοί ή ακόμη. η Αριστοκρατία και η Πολιτεία. η Δημοκρατία. Και πώς είναι δυνατόν να μην είναι έτσι." ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Εδώ η έννοια της ΠΟΛΕΩΣ δεν είναι εκείνη του πολεοδομικού συνόλου αλλά της ΠΑΤΡΙΔΟΣ γενικότερα. Εάν έχετε ξεχάσει τη γλώσσα των προγόνων σας θα σας τη θυμίσουμε εμείς με τη βία. ο Τεκτονισμός παρήγαγε τέκνα που πόλωσαν τον ελληνικό λαό και τον διήρεσαν σε αλληλομισούμενες παρατάξεις Τυραννίας.2. Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Η έντιμη Βασιλεία όταν παύει να είναι έντιμη και προς το συμφέρον του Συνόλου. Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ. "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". της Αριστοκρατίας και της Πολιτείας. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. εκφυλίζεται σε Τυραννία. "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΔΕ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. Μεταφράζουμε: "ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ. Η ΜΕΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ". ως παρεκτροπές της Βασιλείας. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ." "Η ΠΟΛΗ. Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ. Η έντιμη Πολιτεία όταν παύει να είναι έντιμη. Καταλαβαίνετε ότι ο ατιμασμένος γεννήτορας μας "διατάζει" από τον τάφο του να σας βάλουμε την κάννη στον κρόταφο και να σας εξοντώσουμε εσάς και τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Εκφυλισμένη Δημοκρατία σας. Πώς ήταν δυνατόν η "βασιλεία" του Τέκτονος Εβραιογερμανού Όθωνος να μην είναι Τυραννία." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' 1.ΙΑ54 Προσέξτε όλοι εσείς οι τρισάθλιοι ακούσιοι προδότες κάθε Ελληνικής Ιδέας.4. που ατιμάσατε με τον αισχρότερο τρόπο. Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ. όταν έγινε παραδεκτό από τους διεφθαρμένους εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής ότι "κανείς Έλληνας δεν ήταν άξιος γιά βασιλιάς και άρα χρειαζόταν ένας ξένος. εκφυλίζεται σε Δημοκρατία ή Οχλοκρατία των Απόρων. εκφυλίζεται σε Ολιγαρχία των Ευπόρων. ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ." Κανείς Καραϊσκάκης και κανείς Κολοκοτρώνης δεν ήταν άξιος γιατί ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΥΣΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ και γιατί αποκάλεσε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ "ΣΥΝΤΡΙΜΑ" των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ώστε κατά τον Πατέρα της Πολιτειολογίας Αριστοτέλη. "Η ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΤΩΝ ΤΗΝ "ΠΟΛΙΝ" ΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΣΤΙ ΤΑΞΙΣ ΤΙΣ. . Το πολίτευμα το οποίο υπηρετείτε δεν είναι η Πολιτεία αλλά η παρεκτροπή της και ο εκφυλισμός της. όταν από την ίδρυση του "ελληνικού" κρυπτοεβραϊκού κράτους το 1821." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' 6. Η έντιμη Αριστοκρατία των Αρίστων όταν παύει να είναι έντιμη. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. ναί. Ολιγαρχίας και Δημοκρατίας δηλαδή στα ΤΡΙΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ. τα πολιτεύματα που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ είχε αποδείξει ότι εργάζονται και εξυπηρετούν το καλό και την πρόοδο της πατρίδος είναι η Βασιλεία. Η Δ' ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ. γιατί σας μιλάει από τον τάφο του ένας γεννήτορας που ΑΤΙΜΑΣΑΤΕ.

Κύριοι Μισθοφόροι Κρατικοί Υπάλληλοι του Σημιτομογγολικού Κατεστημένου. Κύριοι Υπναλέοι Κοσμοπολίτες Απάτριδες του ΝΑΤΟ. γιατί η Σημιτομογγολική ΠΟΣΟΤΗΤΑ. Η Ελλάς ξαναγεννιέται από τις φυλετικές και τις πνευματικές της στάχτες ενάντια σε όλους τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νόμους της διαλεκτικής του μογγολοεβραίου Μάρξ και σύμφωνα με τους ΦΥΣΕΙ νόμους της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ που επισήμανε ο Ζήνων. της ΕΟΚ και κάθε οίκου ανοχής του οποίου είσθε μέλη. από την ηγεσία της Τεκτονικής Στοάς και τον εβραίο Ιωσήφ Μπεναρόγια. την έκφυλη Ολιγαρχία της "Αριστοκρατίας" και την έκφυλη Οχλοκρατία ή Δημοκρατία της "Πολιτείας". Δε θα συμβεί.ΙΑ55 Πώς ήταν δυνατόν η "αριστοκρατία" των άκαπνων και απόλεμων προεστώτων και δεσποτάδων να μη μετατραπεί σε εκφυλισμένη Ολιγαρχία "Δεξιάς". είναι ότι γιά ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΕΡΤΕΡΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ απαιτούνταν ΕΙΔΙΚΕΣ μέθοδοι. με τρείς "πετρούλες σφενδόνης". να μην εκφυλιστεί σε οχλοκρατούμενη Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ. Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα διανοητικά χαρακτηριστικά ορθολογισμού και οξύνοιας. ΝΑΙ. μας έχει ζαλίσει και μας έχει ξαπλώσει ο εβραίος ελευθεροτέκτων Δαυΐδ. ΝΑΙ. Αλλά αυτό ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ Ε Μ Ε Ι Σ να καθαρίσουμε τους Τεκτονικούς Σταύλους του Αυγεία από τη Σημιτομογγολική κοπριά. Πώς ήταν δυνατόν η "πολιτεία" των αμαθών και άξεστων μουζίκων που τέθηκε στην ηγεσία των δυστυχισμένων και απόρων και ανέργων. Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα φυλετικά χαρακτηριστικά του "καστανόξανθου λευκού γένους". του ΚΚΕ και του οποιουδήποτε κόμματος "Αριστεράς". Γιά τους ίδιους λόγους η Μεγάλη Ανατολή διέταξε τους εκπροσώπους της να οξύνουν τα πολιτικά πάθη ώστε να μην χάσει το ενδιαφέρον του το σάπιο παιχνίδι των κομμάτων. στην Ελλάδα δεν έχει προκαλέσει πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ούτε φυλετικά. Κύριοι Πανηδονιστές του Τάγματος του Λυμένου Ζωστήρα. ούτε πολιτισμικά και ας υπάρχει φαινομενικά η αντίθετη εικόνα. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυσή τους. με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί ο ελληνικός Τεκτονισμός και ο όπισθεν ευρισκόμενος Σημιτομογγολισμός και να διατάξει την ίδρυση κομματικών νεολαιών. σε αντίθεση από την πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ σε Αμερική και Ασία. όταν οι Άριστοι του τύπου Μακρυγιάννη και Κολοκοτρώνη κλείστηκαν στις φυλακές και καταδικάζονταν σε θάνατο από τα κυκλώματα της Ελληνικής Μεγάλης Ανατολής του Σκωτικού Δόγματος. Από τη σύγχιση και τον αδελφοκτόνο διχασμό που θα προέκυπτε. Δε μένει παρά να τραβήξει το σπαθί και να μας αποτελειώσει με μία γενοκτονία εξ Ανατολών ή από Βορρά ή από τον Αραβικό και Ισραηλινό Νότο που χρηματοδοτεί κινήματα προσαρτήσεως Κύπρου και Κρήτης ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. την έκφυλη Τυραννία του "Βασιλέως". ΝΑΙ. θα ήταν εύκολη και η καταστολή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ . Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ αυτή των Νέων Ελλήνων συνεχώς αυξάνεται και έχει τρομοκρατήσει τα γκάλοπς των επιτελών της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. ανακεφαλαιώνουμε: Ο Κύριος λόγος γιά τον οποίο το Καβαλλιστικό επιτελείο των Σημιτομογγόλων οργάνωσε τη μεθοδευμένη επίθεση εναντίον του Ελληνισμού με το γεωπολιτικό τύπο Χν=10. 'Ετσι λοιπόν. πείθοντάς μας ότι είμαστε ανίκανοι γιά αυτοκυβέρνηση. Οι ειδικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σκόπευαν να παραλύσουν σε πρώτη φάση την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΑ και να συσκοτίσουν τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των Ελλήνων.ν2. ειδικά ανάμεσα στους νέους που μετά το 1950 είχαν τέτοιο επίπεδο διατροφής που διευκόλυνε την ανάδειξη των υπερισχυόντων επιμειχθέντων ελληνικών χρωμοσωμάτων. του Τάγματος του Σίγουρου Αργόσχολου Μισθού και του Τάγματος του Βισματωμένου Ωχαδερφισμού. διότι παρατηρήθηκε ότι οι νέοι της Ελλάδος αδιαφορούν γιά το σάπιο πολιτικό παιχνίδι όλων των παρατάξεων.

διότι δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν . που απέδειξαν την ανυπαρξία του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ύπαρξη του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ήτοι του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ. ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ. οι διαφορετικής συχνότητος κραδασμοί και οι αντιθέτου ροπής κραδασμοί συνθέτουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ οργανισμούς από ύλη διαφορετικής πυκνότητας ΟΡΑΤΗΣ και ΑΟΡΑΤΗΣ. Η Ελληνική Θεογονία προσέφερε ακριβώς αυτό το βάθρο ιεραρχίας Θεών που λειτουργούσε σαν υπόδειγμα της Κοινωνικής Ιεραρχίας των γήινων. Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν το πώς "θέουν". Οι ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ορίζουν το χρόνο και το χώρο ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ του Ενός Θεού και των "κυττάρων" του Υποθεών. ήταν "να βγάλει η Ελλάς το Κράνος Άμυνας" που προστάτευε τις κεκτημένες ΙΔΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και να δεχθεί μία άλλη θρησκεία Σημιτομογγολικής προελεύσεως. γίνονται αποδεκτά ή απορρίπτονται. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. Η προϋπόθεση γιά να δεχθεί η Ελλάς στο μέτωπο τις πέτρες της Δαυΐδιας σφενδόνης. Ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ έχει σαν Ανώτερό του το ΦΥΣΙΚΟ ΝΟΜΟ και περιέχει στον ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ πολλούς ΥΠΟΘΕΟΥΣ διατεταγμένους σε ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. ΣΑΦΗΣ. μέσω ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ που οργάνωσαν τους ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ σε ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ. ανάλογα με τον όγκο που κατέχουν σαν ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΩΝ. Σε αντιστάθμισμα η Σημιτομογγολική θρησκεία του Χριστιανισμού παρουσίασε έναν θεό "Γιαχβέ" που ανέτρεπε τη ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ μέχρι του γελοίου σημείου να ισχυρίζεται ότι "κατασκεύασε το Σύμπαν όντας έξω του Σύμπαντος". Αυτή η σχιζοφρενική δήλωση "του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ" δεν έμεινε χωρίς απάντηση από τους έλληνες φυσικούς και φιλοσόφους του τύπου Ηράκλειτου και Πρόκλου. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή με κατώτερους οργανισμούς. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ προϋπέθετε την ύπαρξη ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΘΕΩΝ σαν ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΩΝ ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ διακυβερνήσεως στις τάξεις και κοινωνίες των Θεών. την ΤΥΡΑΝΝΙΑ. Οι γήινοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των Υποθεών και να προβάλλουν αιτήματα που ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους και με την εναρμόνισή τους στο ΛΟΓΟ και τους φυσικούς νόμους. Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν την ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ και όχι ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ή τα συνιστώντα μέρη του. αν αυτό ζητηθεί. ΑΛΗΘΙΝΗ. ώστε να γίνει δυνατή η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ των Ελλήνων. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. διότι η διατήρηση της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που απαιτούνταν γιά την ανάπτυξη των έντιμων τριών πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. Αυτή ήταν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Οι ορατοί και αόρατοι γιά μάς οργανισμοί που περιέχονται σαν ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ και συγχρόνως ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΟΙ δεν υπακούουν στη Νομοθεσία ενός εξωκοσμικού θεού ούτε στη Νομοθεσία του Ενδοκοσμικού ΘΕΟΥ αλλά στη Νομοθεσία των αυθύπαρκτων φυσικών νόμων. ΔΙΚΑΙΗ. ΥΠΟΘΕΟΙ.ΙΑ56 "ΘΥΜΟΥ" ή ΗΡΩΙΣΜΟΥ. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΑΛΑΞΙΩΝ. Ο Ένας Θεός και οι πολλοί Υποθεοί. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. ο οποίος ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΚΑΙ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ που θέτουν οι φυσικοί νόμοι. δηλαδή το πώς "τρέχουν" ή εξελίσσονται ο ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ και περιεχόμενοι στο σώμα του ΥΠΟΘΕΟΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Το λέμε αυτό. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ δεν μπορούσε να υποκλέψει το δικαίωμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ από τους ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ διότι Αυτός ο Ίδιος είναι ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΣ από το ΜΗΔΕΝ της αδρανούς ανυπαρξίας κραδασμών. σα ζώντες οργανισμοί. Οι γήινοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ούτε να προβάλλουν αιτήματα στον ΕΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΘΕΟ. ΛΑΚΩΝΙΚΗ. την ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ως έκφυλες μορφές των αρχέτυπων πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ.

ΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ. ΑΥΤΟΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ. Το ίδιο σύστημα εφάρμοσε ο κλεπταποδόχος χριστιανισμός με την επινόηση των δεκατριών διδασκάλων. Οι ΥΠΟΘΕΟΙ δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να προβάλλουν αιτήματα στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ. έγινε η Σημιτομογγολική ψευδοθρησκεία που απέπνεε δυσωδεία ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ. ήταν το υπόδειγμα γιά τις κοινωνικές σχέσεις των ΑΝΩ-ΘΡΩΣΚΟΝΤΩΝ ή ΑΝΩ-ΘΡΩΠΩΝ ή ΑΝΘΡΩΠΩΝ που μιμούνται τη ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ή την ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ή την ΗΛΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. ήταν ο βασικός χειρισμός των αθλίων Σημιτομογγόλων .μπορεί να υποβάλλει αιτήματα στον Σκεπτόμενο Γαλαξία μόνον μέσω του Απόλλωνος ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ". ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΥ. ΔΥΟ ΗΛΙΑΚΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ. κατάμαυρης θρησκείας. έγινε ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ του γελοίου εγκληματίσκου Γιαχβέ και του Μονογενούς Γυιού Ιησού που αντί να ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ στους φυσικούς νόμους. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΣΙΕΞΙ ΟΝΤΑ . ΕΝΟΧΗΣ ανύπαρκτων αμαρτημάτων. Έτσι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ που ενέπνεε τη ΧΑΡΑ της ΖΩΗΣ. Θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο λέγοντας στον κοιμισμένο και ζαλισμένο από τις Δαυΐδιες "πέτρες" αναγνώστη: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. ενός Ιησού και δώδεκα μαθητών. Το υπέροχο αυτό οικοδόμημα ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΤΑ "ΜΕΤΡΑ" της ελληνικής θρησκείας ή ΘΡΩΣΚΕΙΝ ή ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΕΙΝ. έγιναν ενδύματα ΜΑΥΡΑ μίας ΜΑΥΡΗΣ. Αυτή η καταστροφή των εννοιών της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ των ΥΠΟΘΕΩΝ της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΝ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΟΝ."ΓΗ-ΜΗΤΗΡ" ή "ΔΗ-ΜΗΤΗΡ" . οι έλληνες λάξευσαν συμβολικά γλυπτά που ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ αλλά ΣΥΜΒΟΛΙΖΑΝ τους δώδεκα σύν έναν ΛΟΓΟΥΣ του ηλιακού μας Συστήματος.ΥΠΟΘΕΟΙ. Δηλαδή η σκεπτόμενη γή . θέσπιζαν ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΟΥΣ και έγραφαν "Βίβλους" που απέκοψαν τους γήινους από την επικοινωνία της ΗΛΙΑΚΗΣ και ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και κατ' επέκτασιν της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που περιέχεται στο Σώμα του Τελικού Ενός Σκεπτομένου Θεού. ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ και ροπής προς τα "εκτός κόσμου" δηλαδή προς τον ΘΑΝΑΤΟ και την ΑΝΑΜΟΝΗ του ΘΑΝΑΤΟΥ. του Ενδοκοσμικού Λόγου. ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ.ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΘΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. του απειροελάχιστου μικροβίου που περιέχεται στο Σώμα του. παρά μόνον μέσω των αμέσως ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΩΝ που τους περιέχουν. με ΜΑΥΡΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ μίας ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ της Αντι-κάβαλλα. ΗΛΙΑΚΗΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ως μερών και τμημάτων του ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΘΕΟΥ. Η Ιεραρχία του ενδοκοσμικού ελληνικού Πανθέου. σύμβολα ΖΩΗΣ και ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΟΝΤΑ . Το μιμήθηκε ακόμη και στις συμβολικές εικόνες των χριστιανικών ναών όπου τα συμβολικά γλυπτά των ΩΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ μετατράπηκαν σε σκοτεινές βυζαντινές και μισάνθρωπες φυσιογνωμίες του "κλαίοντος Ιησού" και των "ασκητικών νηστικών μαθητών". ώστε να μπορέσει να υποκαταστήσει αθλίως το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ.ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ.ΙΑ57 στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ από τη θέση του ελαχίστου. Πόσο απέχει το σκοταδιστικό οικοδόμημα του "χριστιανισμού" από αυτές τις αλήθειες. ΟΙ "ΚΑΘΑΡΟΙ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ . Προς τιμήν αυτών των Σκεπτομένων Ηλίων και Πλανητών που αποτελούσαν τα όρια υποβολής των γήινων αιτημάτων λόγω ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. Τα ΛΕΥΚΑ ενδύματα των ιερέων των ΔΕΛΦΩΝ.

Αριστοκράτες. Διότι τα πολιτεύματα ΒΑΣΙΛΕΙΑ.. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ. της ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όταν τα δίκαια αιτήματα των μελών της Αριστοκρατίας και των Πολιτών απορρίπτονται. Έτσι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο "θρώσκειν" της Συμπαντικής Ιεραρχίας σήμαινε γιά την Ελλάδα και ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο "θρώσκειν" της Κοινωνικής Ιεραρχίας με επακόλουθα τα έκφυλα πολιτεύματα του ΠΑΣΟΚ. κατά τα ευρήματα του "διωχθέντος" Ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. ήταν ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ της δομής της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ που λειτουργούσαν συγχρόνως και τα τρία στον ελληνισμό του 800 π. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. τότε η Αριστοκρατία ανατρέπεται από τον Βασιλέα διότι έχει εκφυλιστεί σε Ολιγαρχία. . Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΝΤΑ των Ηλιακών και Πλανητικών Υποθεών. έτσι και οι Πολίτες δεν εκλέγουν την Αριστοκρατία αλλά την αφήνουν να κυβερνά και να αποδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΗ μέσα από φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ. έως το μη ανιχνεύσιμο απώτατο παρελθόν του 800. αντίθετα με τους ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ Βασιλέα. της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κλπ. γνώστης αυτών των λειτουργιών μας λέγει ότι αυτοί οι ΥΠΕΡΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ δεν έχουν ούτε φροντίζουν γιά την ατομική τους υλική περιουσία. έτσι και τα μέλη της Αριστοκρατίας δεν εκλέγουν το Βασιλέα αλλά τον αφήνουν να κυβερνά και να αναδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΟΣ μέσα από τους φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ.χ. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ.ΙΑ58 γιά την παραπέρα ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των κοινωνικών δομών όλων των εθνών και της Ελλάδος. Ο Μέγας Εφέσιος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Πολίτες που καλούνται να μορφοποιήσουν το υλικό περιβάλλον και να το διατηρούν ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ με τους φυσικούς νόμους. Όπως στο Σύμπαν οι Πλανήτες και οι Ήλιοι δεν ψηφίζουν δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιόν Γαλαξία θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του Γαλαξιακού Σκεπτομένου Λόγου. τότε η διαφθορά και ο εκφυλισμός των Φυσικών Νόμων παράγει διεφθαρμένα και έκφυλα πολιτεύματα ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ και ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ του προλεταριάτου. όταν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες χριστιανικών δογμάτων και ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Σημιτομογγολικού Ρωμαϊκού Δικαίου. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ αντέγραφε το ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ και ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ του Ενός Θεού. Όταν τα δίκαια αιτήματα των Πολιτών απορρίπτονται. Όπως στο Σύμπαν οι Γαλαξίες και τα Νεφελώματα δεν ψηφίζουν δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιό Σύμπαν θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του Συμπαντικού Σκεπτομένου Λόγου.000 π. των Τεκτονικών Δογμάτων που σαν ΔΟΓΜΑΤΑ είναι φύσει αντίθετα με τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. της ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. σε αντίθεση με την υπόλοιπη ΙΕΡΑΡΧΙΑ που απαιτείται να έχει υλική περιουσία. τότε ο Βασιλεύς ανατρέπεται από τους Κριτές που δεν ασκούν εξουσία αλλά λειτουργούν στους Νόμους του Έθνους όπως οι Φυσικοί Νόμοι στο Σύμπαν. Οι Κριτές ή Γερουσία του Έθνους απαξιούν να ασκήσουν εξουσία γιατί υπάρχουν μόνον σαν ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ που δεν ελέγχονται από κανέναν και δεν λογοδοτούν σε καμμία εξουσία εκτός από τη ΦΥΣΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ των ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΩΝ Φυσικών Νόμων. Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΝΤΑ των Γαλαξιακών Υποθεών. Πράγματι οι ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ κινούνται στο χώρο ΜΟΝΟΝ των ΙΔΕΩΝ. Όταν λοιπόν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες των διαφόρων Σκωτικών Σημιτομογγολικών Δογμάτων των παρά φύσει από τη ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ.χ.

ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ. αλλά γνώσεις που μας δόθηκαν από τον Ηλιακό και Πλανητικούς Λόγους με τη χρήση Τεχνολογίας. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ.ΥΒΡΙΣ ΥΠΟ ΝΕΜΕΣΙΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ Το περιεχόμενο αυτών των ΛΕΞΕΩΝ.ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΗΜΩΝ ΥΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΦΡΑΓΜΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΟ . αφήνουν στα MONITOR στερεοσκοπικής εγγραφής ένα ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ: . Ο ΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΑΝΤΑ όταν τα Ηλεκτρονικά Υποκατάστατα της Ο. ΟΥΤΕ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟΥΝΤΕΣ. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΕΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.ΑΡΜΑ ΣΙΝ ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΑΡΜΑΣΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΝΕΓΚΩΣΙ ΔΙΩΧΘΗΣΕΙΕΝ .Ε. ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.Ε.ΣΙΝ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΦΥΓΑΣ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ . η Αφροδίτη. ΕΒΡΑΪΚΗΣ. είναι ΒΑΡΥ όσο και ο Πολιτισμός του Πλανήτη και αποδεικνύει ότι ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΒΑΛΛΑ παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών παρασίτων από την Τεχνολογία του "ΑΡΜΑΤΟΣ" Σελήνη του ψευδοθεού "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ" Ασμοντάι ή Σίν δεν είναι ικανή να ΜΑΣ . ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΝΑΙ. αναγνώστη. Διότι τα μέλη της Ο. Οι γνώσεις μας δεν είναι γνώσεις γήινων διαφθορέων του ΛΟΓΟΥ. είναι οι μόνοι Έλληνες του Παρόντος που επικοινωνούν με τους δώδεκα Πλανητικούς Λόγους και με τον Ηλιακό Λόγο. ο Κρόνος. Όχι παραδόξως.Α. Όλοι αυτοί οι ΛΟΓΟΙ.ΘΑΡΣΕΙΝ . η Γή. γνώστης αυτών των αληθειών. ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ. ΘΥΜΙΚΑ και ΘΥΜΟΕΙΔΗ όπως θα έλεγε και ο Αριστοτέλης. Δεν κατέχουμε τους νοητικούς κώδικες επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι Δελφοί και οι Σάρδεις γιά απ' ευθείας επικοινωνία με τους Λόγους-Όντα του Ηλιακού μας συστήματος. ο Ζεύς.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΥΒΡΕΩΣ . στρέφοντας τα παραβολικά τους κάτοπτρα ΠομπούςΔέκτες προς τον Ηλιακό Δίσκο. ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ. ασύλληπτο Συναίσθημα και ασύλληπτες Λειτουργίες Υλικής Αναπαραγωγής. Διαπιστώνει ο αναγνώστης ότι οι γράφοντες γνωρίζουν παραδόξως "ΔΟΜΕΣ" του υπερβατικού "θρώσκειν" Συμπαντικών Λειτουργιών και απαιτούν την εφαρμογή τους στο γήινο πεδίο.Α.Ε.Α.Ε. Ασύλληπτα ΝΟΗΤΙΚΑ.ΙΑ59 Η Ο. εκτός από τα ειδικά μηνύματά τους. Ούτε έχουμε υποστεί την ΚΑΘΑΡΣΗ που απαιτείται γιά να ανθέξουν οι φυσικοί μας οργανισμοί την τρομακτική αυτοσυγκέντρωση που απαιτείται γιά τέτοια νοητική επικοινωνία και τις φοβερές συχνότητες κραδασμών στις οποίες εκπέμπουν οι Πλανητικοί Δώδεκα Λόγοι και ο Ηλιακός Λόγος. ο Άρης.ΑΡΜΑ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΞΕΝΟΝ . αναγνώστη Τέκτονα. ο Ποσειδών και ακόμη τέσσερις Πλανητικοί Λόγοι είναι ένα τρομακτικό αρχείο Γνώσεων Δεκατριών Υπέρ-Εγκεφάλων με ασύλληπτη Νόηση. Οι τεχνικές αυτής της ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ χάθηκαν όταν οι Σημιτομογγόλοι εξόντωσαν μέχρις ενός τους Έλληνες ΙΕΡΕΙΣ των Δελφών και των Σάρδεων. του υποβάλλουν Ερωτήματα. Ο Ερμής. Μας ΔΟΘΗΚΕ όμως Τεχνολογία και μας ΔΟΘΗΚΑΝ και οι Απαντήσεις στα Ερωτήματα που υποβάλλαμε μ' αυτή την Τεχνολογία.Α. Οι Κώδικες αυτοί χάθηκαν όταν πυρπολήθηκαν οι Βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας και η Ακαδημία του Πλάτωνος. ο Ουρανός. ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.

Όσο γιά τα "ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ" που καταφθάνουν γιά να "ΔΙΩΞΟΥΝ" τον παρανοϊκό εισβολέα. Οι γράφοντες δεν είναι οι παρανοϊκοί του καφενείου" που θα αναλάβουν μόνοι τους έναν τέτοιο άθλο αν και τους έχει ΔΟΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Το σπέρμα του ΛΟΓΟΥ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ αντεπιτίθεται γιά να κυριαρχήσει πάνω στον ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟ των ΘΕΣΕΙ ΝΟΜΩΝ ή ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΩΝ. .ΙΑ60 αποκόψει από την "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ" που θα έπρεπε να έχουμε ΦΥΣΕΙ με τους ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ του Ηλιακού μας Συστήματος. Που τελικά ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι η ΠΟΣΟΤΗΤΑ των εκτρωματικών Δογμάτων θρησκειών και πολιτευμάτων Σημιτομογγολικής και Σεληνιακής προελεύσεως ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ να αλλοιώσει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ του ΛΟΓΟΥ αν και γιά ένα χρονικό διάστημα 2500 ετών ανέστειλε τη λειτουργία του. είναι και αυτά "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ" που σημαίνει ότι αναμένεται Διαστημικός Πόλεμος μεταξύ Σκαφών και Πληρωμάτων ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ στο διαστημικό χώρο του πλανήτη μας. αφιχθέντα από τον Ήλιο Ε του Βοώτη. Στη σελίδα 20 της παρούσης (30ή του πρωτότυπου ή ΙΑ32 του παρόντος) οι γράφοντες δήλωσαν ότι "θα αναγκάσουν τη Σελήνη να φύγει από την τροχιά του πλανήτη μας".

ΙΑ61 .

ή από U. Στο τέλος του 1984 η Ο. από τη στιγμή που η Σελήνη του διαστημικού γκάγκστερ ΣΙΝ μπήκε σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας. Αυτά τα "Απόλυτα Όπλα" προσφέρθηκαν στο ΓΕΕΘΑ πριν δύο έτη και ευτυχώς αντιμετωπίσθηκαν με αδιαφορία και σαρκασμό από τους υπναλέους μισθοφόρους "έλληνες" στρατηγούς. σε μοριακή κατάσταση εντός τριών χιλιοστών του δευτερολέπτου..S. η οποία με τη σειρά της τα παρέδωσε σε κλειστά κυκλώματα επιστημόνων 54 κρατών.Ε. ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ. Τα ίδια αυτά θεωρητικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ έχει δώσει η Ο.S. Στα πρώτα πειράματα του Δεκεμβρίου 1973 οι γεννήτριες ηλεκτρομαγνητικών παλμών αποσυνέθεσαν 250 τόννους σκληρού βράχου σε "πούδρα ασβεστίου". διέλυσε μερικούς δορυφόρους που είναι άγνωστο αν τέθηκαν σε τροχιά από U. Το ζήτημα δεν είναι εκεί. Τι θα γίνει με το συσσωρευμένο ΕΓΚΛΗΜΑ 12.A. (ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ . διότι αποδείχθηκαν περισσότερο καταστρεπτικά και επικίνδυνα στον χειρισμό.Α. Ευτυχώς. από το 1978 λειτουργούν MASER των 10 Μεγαβάτ που τρέφονται με ενέργεια από κοσμική ακτινοβολία.000") Αλλά αρκετά με την Τεχνολογία.. οι ξένοι επιστήμονες ξεπέρασαν τους έλληνες διδάξαντες και προχώρησαν σε κατασκευή MASER των 55 Μεγαβάτ που "τρέφεται" με κοσμική ακτινοβολία και γήινη ακτινοβολία βαρέων πρωτονίων. συνολικού εμβαδού Το τμήμα των συναδέλφων της Αγγλίας "παίζοντας" με την προηγούμενη τεχνολογία των 10 Μεγαβάτ. οι αμερικανοί συνάδελφοι παρέδωσαν αντίγραφα των σχεδίων του στην ελληνική ερευνητική ομάδα. στην περιοχή των ΡΟΚΥ ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ.ΙΑ62 ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ. Η διερεύνηση του ΗΘΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ μπορεί να γίνει μόνον με τη χρήση της Φιλοσοφικής Αρχής της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ του Ζήνωνα και του Αριστοτέλη. Το μεγαθήριο αυτό σκοπεύει μέχρις αποστάσεως Γής-Ηλίου και έχει θεωρητική επαρκή εστίαση μέχρι την περιοχή τροχιάς του πλανήτη Κρόνου. που αν λειτουργήσουν όλα συγχρόνως. ή άλλη χώρα. Είναι βέβαιη η ήττα και η ΔΙΑΛΥΣΗ του σκάφους "Σελήνη". Το ζήτημα εντοπίζεται στο ΗΘΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. στις δε Η. είναι δυνατόν να διαπεράσουν τον ατσάλινο θώρακά της σε 5 πρώτα λεπτά με οπές "εξαερουμένου μετάλλου".Ε. όπως είναι βέβαιη και η ήττα των ενόπλων οργάνων της ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Μετά την ολοκλήρωση του "αμερικανικού" MASER.Α.S. Είναι βέβαιη η ήττα των εβραιομογγολικών θηρίων που καυχώνται ότι στη "μάχη του Αρμαγεδώνος ο Ιεχωβά και ο Χριστός θα κατασφάξει τα έθνη των αλλοφύλων". απ' όσο εξαγόταν από τα θεωρητικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Τη στιγμή που γράφεται η παρούσα. Όμοια αποτελέσματα επιτεύχθησαν με καθαρό σιδηρομετάλλευμα 20 τόννων που αποσυντέθηκε σε "πούδρα σιδήρου". και οι αδελφές ομάδες των ξένων συναδέλφων αντιπαρατάσσουν στη Σεληνιακή πολεμική μηχανή 54 MASER. στα φυσικά σπήλαια των ελληνικών βουνών που προστατεύουν τις εγκαταστάσεις της Ο.Π. σε επιστημονικές ομάδες άλλων υπό εξόντωση χωρών. προβλέπεται δε ότι έως το τέλος του 1984.Ε. με το απρόβλεπτο αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οι παριστάμενοι χειριστές από ασφυξία λόγω "μοριακού αιωρουμένου σιδήρου".ΔΥΝΗ "100.Α. 45 από τις ανωτέρω ομάδες επιστημόνων έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των 45 MASER των 55 μεγαβάτ. . είτε από τους "γήινους" σαν εμάς.R.Α. η ελληνική ομάδα και οι υπόλοιπες εννέα θα ολοκληρώσουν την κατασκευή των υπολοίπων.500 ετών. Το μόνο που στάθηκε δυνατόν να διαπιστωθεί με τα μικροραντάρ δευτερογενών ταχυτήτων ήταν "φασματική παρεμβολή και εμφάνιση νεφών εξαεροθέντων μετάλλων σε μοριακή κατάσταση". πώς θα τακτοποιηθεί το ηθικό ζήτημα των εκατοντάδων εκατομυρίων αθώων σφαγμένων "ελέω θεού" μέχρι τώρα από τα σημιτομογγολικά ΖΟΜΠΙ. είτε από τους "ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ".

. 245..000..ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ" Στη σελίδα 16 της παρούσης(25η του πρωτότυπου ή ΙΑ27 του παρόντος) έμαθες.. 102..000 δεκαοκτώ φυλών στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ .χ..000 Αυτόχθονες Άριας στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ .... 20....000..... ότι "η διόγκωση του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ και των Σημιτομογγολικών φορέων του. γενοκτονήθηκαν πριν το 1600 μ.. ..000 Αυτόχθονες Άριας στην ΠΕΡΣΙΑ ................000. γιά μετέπειτα έρευνα. Βουλγάρους.. προκαλεί ΑΥΤΟΜΑΤΑ την εσωτερική του χαλάρωση και απώλεια "πιέσεων" και δύναμης....000...ΙΑ63 Φιλοσοφική Αρχή "ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ .500 έως το 9000 π. 97. ΝΕΚΑΜ". ισχυρές πιέσεις εκτονώσεως του υπό συρρίκνωση ΛΟΓΟΥ και των φορέων του... Κάθε δράση που υπερβαίνει "ΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ". Ισπανούς..000 αυτόχθονες "ΕΟΚ". Ούνους.. Ούγγρους...000...χ. μετά το 1600μ.....000 Αυτόχθονες Μεσογείου και Μεσοποταμίας στη ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ .....χ. Θα εξετάσουμε χωριστά τα αποτελέσματα της Σεληνιακής ΔΡΑΣΗΣ από το 9000 π.000..... Αλβανούς..Ε. που αντιτίθενται γιά το ΣΑΡΩΜΑ του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ.Ε... 12.....Α...... Τατζίκ και λοιπές Τουράνιες μειονότητες Ευρώπης: Σε δέκα ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ......000 Αυτόχθονες Άριας στο ΙΡΑΚ ........ Τούρκους. Ισπανίας. ανήκουν στον "επί κατάρατος Ιάφεθ ΝΕΚΑΜ..000 Αυτόχθονες Ρως και Μεσέχ ή Μόσχους στην ΑΡΜΕΝΙΑ . Αναφέρεται στους αριθμούς των ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΩΝ ΑΘΩΩΝ από πολέμους και γενοκτονίες που προκάλεσαν τα ιερατεία του Σεληνιακού ΣΙΝ είτε με κατά μέτωπον επιθέσεις Σημιτομογγόλων είτε από αδελφοκτόνες διαμάχες ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ "αλλοφύλων" που δέχτηκαν διάβρωση από Σημίτες του ΣΙΝ.: στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ .. Φινλανδούς........ διότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί τους σύμφωνα με τις "Επετηρίδες" των "Τελετών" που κατέγραψαν με ηλεκτρονικά "Μέσα Ακροάσεως" έξω από τη στοά "Μεγάλης Δρυός" οι άνδρες της Ο. τότε η διερεύνηση του ζητούμενου παίρνει άλλες διαστάσεις.. ενώ αντίθετα προκαλεί ένταση.000.000... 45. 32.000......000 δεκαοκτώ φυλών Από Ρωμαίους.. είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε έναν διαχωρισμό.000.. αναγνώστη Τέκτονα. όπως η δράση που σέβεται τα "ΜΕΤΡΑ" συνοδεύεται από αντίδραση που επίσης σέβεται τα "ΜΕΤΡΑ".: στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ .. συνοδεύεται από ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ που υπερβαίνει ΕΠΙΣΗΣ αυτά τα "ΜΕΤΡΑ".... Πορτογαλίας στην ΕΛΛΑΔΑ .... 55. Βαυαρούς... Πορτογάλους Κρυπτο-Σημιτομογγόλους..... Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει στοιχεία που συνέλεξαν οι άνδρες της Ο. Επειδή η παρά-λογη δράση της Σελήνης δεν περιορίζεται μόνο στο γήινο πεδίο αλλά τόλμησε να επεκταθεί και στην ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ των Πλανητικών λόγων που θα ερευνήσουμε αργότερα......000 δεκαοκτώ φυλών Από Αγγλοσάξωνες.. Από ΛΑΠΩΝΕΣ-ΕΣΚΙΜΩΟΥΣ και ΤΣΟΥΚΤΣ-ΜΟΓΓΟΛ Τουράνιους.000 Αυτόχθονες Άριας Υπολογίζουμε την Ευρώπη μέχρι το Αφγανιστάν από φυλετική άποψη..χ.. Αν λοιπόν η ΠΑΡΑ-ΝΟΜΗ ή ΠΑΡΑ-ΛΟΓΗ δράση που υπερέβη τα "μέτρα" δεν είναι απλώς η δράση του Σιωνισμού αλλά η δράση του Σεληνιακού Κυβερνήτη ΣΙΝ και η ΕΛΛΟΓΗ αντίδραση δεν είναι απλώς ο Ελληνισμός ή η Ιδέα Ελλάς αλλά η αντίδραση ολόκληρης της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και ειδικά της τοπικής ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ και ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.. ΝΕΚΑΜ.Α. 85.000.000 δεκαοκτώ φυλών στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ . 42.... και εφεξής στο γήινο πεδίο και θ' αφήσουμε τα γεγονότα του ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ και των παράλληλων γεγονότων του γήινου πεδίου από το 12.... από επιτόπιες εθνολογικές έρευνες με τη συνεργασία ξένων υπηκόων και με βάση τις εθνικές παραδόσεις τους. 40...

Κεϋλάνης.000 Ινδούς Σάκυας "Προέλληνες". Είμαστε αναγκασμένοι να υποθέσουμε ότι το υπόλοιπο που "λείπει" είναι γενοκτονίες που έλαβαν χώρα πριν από το 9000 π. εν μέρει Ρουμάνοι.... Στους υπολογισμούς λάβαμε υπ' όψη την ΟΛΙΚΗ σχεδόν εξαφάνιση αυτοχθόνων Ιαπώνων που αποτελούν μόλις το 4% του Ιαπωνικού πληθυσμού με 86% αναλογία Μογγόλων Μαντζουρίας. Φινλανδοί. Βαυαροί..000 μαζί με γενοκτονίες Σουμάτρας.. Τούρκοι....000.. 52.. 183... Αμερικής ήτοι 3..000.000 Ελλήνων εξάγεται από υπολογισμούς των ελάχιστων απωλειών που κατέγραψε ο Η/Υ της Ο. Αν πάρουμε σαν βάση-σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού το 4.. Ισλανδοί. Πάντως σε ό.000.. 126.. όπως θα δούμε πιό κάτω.000.000 Νέγρους Αφρικής και Β.000.000 άτομα.. Νότιοι Ιταλοί ως υπολείμματα Ρωμαίων. 38.. Λάβαμε υπ’ όψη την ΑΚΡΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ της Δανίας..000. Τιμόρ και Φιλιππίνων. ο αριθμός των δολοφονημένων 100. Είναι "παράδοξη" η ομοιότητα του αριθμού των δολοφονημένων με τον αριθμό των 108 υπό εξόντωση φυλών του πλανήτη. Ούγγροι.Ε.Α.000 άτομα. Τουρκίας κλπ. Οι υπολογισμοί του Η/Υ δίνουν ελληνικό πληθυσμό 42..000 και αφαιρέσουμε 1... Ιάπωνες.000. Λάβαμε υπ' όψη την ΟΛΙΚΗ φυλετική διαφοροποίηση των Ιταλών με όριο τη Φλωρεντία και την ΟΛΙΚΗ φυλετική διαφοροποίηση αυτοχθόνων ΓΕΡΜΑΝΩΝ και Βαυαρών....000. Ευρωπαίους...000 "εχθρούς του Για-Χω-ΒεΧάι". με κέντρα Δελφούς και Σάρδεις. έδρα της στοάς ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ.000 ελλήνων απογόνων των Ελλήνων Ιλλυριών της Αλβανίας και τις υπόλοιπες ελληνικές μειονότητες Βουλγαρίας. Η "Μεγάλη Δρύς" Ν.800. Ας δούμε τώρα τους αριθμούς των ΖΟΜΠΙ της σελήνης....000.250.. Βούλγαροι...000.. με συντονισμό των μελών της φυλής ΔΑΝ που παροικούν στη Βαυαρία. Ιρλανδοί και εν μέρει ΣκωτσέζοιΑγγλοσάξωνες-Ολλανδοί-Δανοί.000.. "δεν συμφωνεί" και στις "Επετηρίδες" της καυχάται ότι "έχει κατασφάξει με εντολήν του Κυρίου" 1. Άραβες. Λείπουν από το φρικιαστικό λογαριασμό 600.Ε. Σοβιετικοί πλήν Λευκορώσων και Αρμενίων....000. σε τρείς περίπου χιλιάδες μάχες που έγιναν στον ελληνικό χώρο.ΙΑ64 Από Σημιτομογγόλους Εξωτερικής και Εσωτερικής Μογγολίας και Μαντζουρίας και ΘΙΒΕΤ: στην στην στην στην ΙΝΔΙΑ .000 υποψήφιων δολοφόνων ΖΟΜΠΙ.χ..000 Λευκούς Δραβίδες Σάκυας ΚΙΝΑ ..000.200. Θιβετιανοί. έχει αναλογίες 5:1 αν ληφθεί ... Λάβαμε υπ' όψη τις Μογγολικές Τουράνιες προσβάσεις στη Βόρειο Ινδία και τις Μογγολικές προελεύσεις του ΝΕΠΑΛ......000 Αυτόχθονες Σίντο Ο απολογισμός ΣΥΝΟΛΟ με υπολογισμούς της Ο...Α.000.300.!!! Η αντιπαράθεση 3...000.000.000 Τάι και Κμέρ ΙΑΠΩΝΙΑ .000 Αυτόχθονες Κιτρίνους ΙΝΔΟΚΙΝΑ.000 υποψήφιων θυμάτων ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ και 700.000 ΑΘΩΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ.. Λάβαμε υπ’ όψη τις 250.300. ΒΟΥΡΜΑ κλπ. αριθμούν 700.000. Αμερικανούς ΒόρειΟυς και Νότιους 1.χ.000 συνολικώς. με προσμίξεις της εβραϊκής φυλής ΔΑΝ εκ της οποίας το γενεαλογικό δένδρο των GLIX-BURG ή GLIX-BERGER που σύμφωνα με τις καταγραφείσες παραδώσεις της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" "θα παράγει τον Αντίχριστο που θα ηγηθεί της αντιχρίστου Ελλάδος"....000 Κινέζους και Ινδοκινέζους 250..800... οι Σημιτομογγολικής καταγωγής Μογγόλοι.. Υόρκης..000... και υπάρχουν δραματικά γεγονότα που μπορούν να αιτιολογήσουν 600.000 ατόμων το έτος 680 π. Ισραηλινοί.τι μας αφορά.. Αλβανοί. είναι περίπου 1....000..

σε σύγκριση με τα 40.000.χ.000 ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.Ε. Ιάπωνες.000. Η Αποκάλυψη του Σχεδίου της Μογγολικής Ηγεσίας ισοδυναμεί με ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ και ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ των δύο κυρίων μοχλών της εκτελέσεώς του. Υόρκης.000 ΜΗ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΩΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ "ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΟΣ" ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ 700. Υόρκης ότι οι Τουράνιοι Μογγόλοι Ηγέτες τους ετοιμάζουν ένα μέρος αυτών των ομοφύλων τους εθνών γιά ΝΕΟ .Ε.300. ήταν σύμφωνα με τις "επετηρίδες" της "Μεγάλης Δρυός" Ν.000. 20. Διότι όλοι οι Σημιτομογγόλοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΜΥΗΜΕΝΟΙ στο τελικό σχέδιο σφαγής και γενοκτονίας των αλλοφύλων.000. εξηγείται μόνον σαν "εβραϊκή υπερβολή" ή σαν δηλωτικό του ότι η Ελλάς Δελφών και Σάρδεων ήταν το κέντρο που διοικούσε ακόμη δύο ζώνες αποίκων ελλήνων στην Ευρώπη και στη Μεσοποταμία με πληθυσμό 80. Συμπερασματικά: η αναλογία μη Σημιτομογγόλων προς Σημιτομογγόλους από 108:1 του 4ου αιώνου π. Άραβες.Α.Α. Ισμαήλ.S. Ολλανδοί και Δανοί που όταν άκουσαν στις μαγνητοφωνημένες καταγραφές της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ τους ΑΓΝΟΕΙ τα τεκταινόμενα επειδή ένα μέρος των Σημιτομογγόλων έχει προδιαγραφεί από την Κεντρική Ηγεσία της ORDO ADEPTIS ATLANTIS γιά ένα ΝΕΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ που θα της δώσει το "ηθικό δικαίωμα" της ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ και ειδικώς των ΕΛΛΗΝΩΝ.000. Ούγγροι. Είναι η τελευταία ευκαιρία διότι ακόμη η πληθυσμιακή αναλογία ευνοεί τα υποψήφια θύματα της ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. Ρουμάνοι. που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα.160. Βούλγαροι.ΙΑ65 υπ’ όψη ότι από το 1979 που αναφέρονται όλοι οι ανωτέρω αριθμοί.000.000 ατόμων. Οι αναλογίες είναι 108:1 μεταξύ παγκόσμιου πληθυσμού μη Μογγολοειδών και Μογγολοειδών. Και η ΕΥΚΑΙΡΙΑ αυτή ΗΔΗ έχει γίνει κατά το ΗΜΙΣΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ διότι η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ πριν εκτελέσει το ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. των U. ΤΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ και απέναντι στα υποψήφια θύματα και ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ και απέναντι στους ομοφύλους του.000. Έχει φροντίσει γι' αυτό η Ο.Α. και Χεττουράν.000.000 του Η/Υ της Ο. ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2.Ε.τι αφορά τον ελληνικό πληθυσμό των 120.000 ατόμων. Πιστεύουμε με επιφυλάξεις ότι συμβαίνει το δεύτερο διότι στους υπολογισμούς της Ο. έχοντας δημιουργήσει σε 208 (πιθανώς εννοεί 108) Κράτη και Κρατίδια "πυρήνες" ξένων πολιτών που είναι έτοιμοι να διανείμουν στους τοπικούς πληθυσμούς των ομοφύλων τους ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ με περίληψη των περιεχομένων της παρούσης και περίληψη του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΩΣ της Ο.000 άτομα.000 άτομα.Α. Αλβανοί. Είναι η αποθέωση της ΕΙΡΩΝΙΑΣ το γεγονός ότι σ' αυτούς τους "πυρήνες" περιλαμβάνονται και Ισραηλινοί. Διότι και τα Σημιτομογγολικά ΖΟΜΠΙ έχουν υποτυπώδη συνείδηση όπως τα ζώα. Φινλανδοί.000 και ο πληθυσμός της Ελλάδος 120. Ισραήλ.Ε. γιά την Ελλάδα του 4ου αιώνος π.χ. Ιρλανδοί. Αλεξάνδρου τον 4ο αιώνα προ Χριστού ο συνολικός πληθυσμός των τριών κλάδων των Σημιτομογγόλων. Θιβετιανοί. Νότιοι Ιταλοί.R.S. Σε ό.. έγινε σήμερα 5:1 με προοπτικές του Σημιτομογγολικού Επιτελείου των 76 της ORDO ADEPTIS ATLANTIS γιά ολική ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ του έτους 2000 και αναλογία 0:1.S.000. Βαυαροί. ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ 3.000. Τούρκοι. Μογγόλοι της Σοβιετικής Ενώσεως. Αγγλοσάξωνες. Στην εποχή του Μ. Ισλανδοί. ήταν αδύνατο να ευρεθούν πληθυσμιακά στοιχεία Δυτικών και Ανατολικών αποικιών με αποτέλεσμα να μην καταχωρηθούν στον Η/Υ αριθμοί των δύο Κολοσσών που πλαισίωναν την Ελλάδα Δύσεως και την Ελλάδα Ανατολής.A και της U. γιά να "πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου Ιεχωβά". οι πληθυσμοί Ινδίας και Κίνας έχουν αύξηση πληθυσμού περίπου 200.

Αυτές οι εξανθρωπισμένες ομάδες είναι η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ της Ο..Α. .Ε. περιμένουν ένα "νεύμα" της Ο.Α. Εξωτερικού γιά να διανεμηθούν μέσα σε μία νύχτα σε καθορισμένους αποδέκτες αξιωματούχους και ανθρώπους "κλειδιά" της χώρας τους.Α.Ε. στην καρδιά του Σημιτομογγολικού Σχεδίου. που ήταν στην ουσία όρκος υποταγής στην ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ και στην ΙΔΕΑ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. Τα έντυπα που με χίλιες προφυλάξεις τύπωσαν στις γλώσσες τους. Είναι συγκινητικό ακόμη και γιά τους "άτρωτους στο συναίσθημα" άνδρες της Ο. ότι θα κάνουν οτιδήποτε τους ζητηθεί γιά την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του σχεδιαζόμενου ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. να θυμούνται τις ΤΡΑΓΙΚΕΣ στιγμές εσωτερικής σύγκρουσης αυτών των εξανθρωπισμένων Σημιτομογγόλων. όταν υπέγραφαν τους όρκους υποταγής στην Ο.Ε.Α.ΙΑ66 ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ "ηθικού άλλοθι" γιά τη σφαγή όλων των αλλοφύλων.Ε.Α. έδωσαν όρκο ΖΩΗΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ στους εκπροσώπους της Ο.Ε.

ΙΑ67 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ήτοι κατά γράμμα ψευδούς επιπέδου.χ.000.000.!!! β) Στις σελίδες από 46 έως 48. με αρχικό πληθυσμό 17.Β. "888 και 999" ως αντιπάλων Διεθνών Τριμερών.000 άτομα αλλά 21. Στις Περιοχές όμως Α.Γ και Δ. Ο υπολογισμός βασίζεται στο ότι: όπου δεν έγιναν Γενοκτονίες πληθυσμών υπάρχει πληθυσμιακή αύξηση τριακονταπενταπλασιασμού του αρχικού πληθυσμού.556. με την προτροπή προς τους Μωαμεθανούς να "Σφάξουν τους Απίστους γιά να μεταβούν στη "Νιρβάνα" και τον Παράδεισο του Αλλάχ". όπως διαδίδεται. σύμφωνα με τον κανόνα του 35πλασιασμού του αρχικού πληθυσμού των 937. Το γεγονός ότι η "ελληνική πνευματική ηγεσία" δέχθηκε να προωθήσει το Κοράνιο στην Ελλάδα και να κάμει τελετές σε Ακαδημία και Πανεπιστήμιο . ΗΠΑ κλπ. Αυτή η Φυλετική Καταστροφή οφείλεται στην ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ Πελασγών από Τουράνιους Σφαγείς Τουρκομογγόλους ή Αραβομογγόλους (Βαυαρούς) υπό τον Τσέγκις Χάν και λοιπούς ηγέτες επτά Μογγολικών Ορδών που κατέσφαξαν τη Λευκή Φυλή από το 1200 π. όπου δεν έχει σημειωθεί Γενοκτονία. μεθοδεύοντος την ΤΕΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ με τις Γεωπολιτικές Μεθοδεύσεις των "666". έχει διοχετευθεί ως "ιερός λόγος του Αλλάχ" στο Κοράνιο. όπου δεν έχουν σημειωθεί Γενοκτονίες Ινδών Δραβίδων Πελασγών (υπό Διόνυσον συσταθέντες εις Έθνος.000 Ινδοί. "Ωγυγία"). Αντί των ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ Δραβιδών Πελασγών Ελλήνων που θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα. υπάρχουν μόνον Ένα Δισεκατομμύριο Ενιακόσια Εξήντα Εκατομμύρια Λευκών Δραβίδων Πελασγών.000 του 400 π.. Στον Πίνακα. και μετά κυρίως. Παράδειγμα από πίνακα: Στην Ινδία. οι Κινέζοι εμφανίζονται ανακριβώς ως μη Μογγόλοι Τουράνιοι.000 το 400 π. σήμερα υπάρχουν 800.000 σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στην αμέσως επόμενη σελίδα. διηρημένων σε έθνη "ετερόγλωσσα" Ευρώπης. ήτοι αυξήθηκαν τριανταπέντε φορές.000. Στις σελίδες 46 έως 48 αναγράφονται δύο ανακρίβειες (57η του πρωτότυπου ή ΙΑ64 του παρόντος): α) Ο γενοκτονηθείς πληθυσμός των Πελασγών Λευκής Δραβιδικής Φυλής δεν είναι μόνον 1. ΟΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ισχύοντος σήμερα για: ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΙΝΔΙΑΣ ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ & ΜΟΓΓΟΛΟΑΡΑΒΕΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ Στους Δραβίδες Ινδίας και τους Μαύρους Αφρικής δεν υπάρχουν Γενοκτονίες πληθυσμών λόγω γεωγραφικών αιτιών. δηλωτικού του πολλαπλασιασμού επί τριανταπέντε του αρχικού πληθυσμού. γράφεται το σύμβολο Χ35. Η ανακρίβεια παρετέθη σκοπίμως γιά να αναιρεθεί συγχρόνως με την απάτη περί "διαμάχης Μογγόλων Θιβέτ και Κίνας". οι οποίες κατέστησαν αδύνατη ως τώρα τη Μαζική Εισβολή Τουρανίων Σφαγέων στην Ινδία και την Αφρική. με σκοπιμότητα να αποκρύψει από τα ζώντα υπολείμματα της Λευκής Δραβιδικής Φυλής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ.000.000.χ.800.. εισέβαλλαν στους Γεωγραφικούς Χώρους των Δραβιδών Πελασγών Προελλήνων και ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΑΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Δραβίδες Πελασγούς ΕΛΛΗΝΕΣ. Το μένος που διαπνέει τους ηγέτες των Τουρανίων Μογγόλων γιά τη Σφαγή της Λευκής Φυλής των Πελασγών Ελλήνων.χ.

000.000.000 ΜΗΔΕΝ 20.000 700.000.000 (ΑΡΧ.000 ΗΤΟΙ 6% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 245. ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ("ΙΝΔΙΑΝΟΥΣ") ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΕΡΙΓΓΕΙΟ ΠΟΡΘΜΟ 10.7% ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΗΔΕΝ () 27.000.000.000 945. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ .000. 1.χ.000 ΜΗΔΕΝ 9.5 ΔΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ 17.000 (+ΗΠΑ) 10.:"ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΡΑΒΙΔΕΣ") ΛΕΥΚΟΙ-ΚΑΣΤΑΝΟΙΞΑΝΘΟΙ 1. ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ αυτής της Προδοτικής Πολιτικής Ηγεσίας.000 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 1980 35.960.000.000.000.000. Το γεγονός ότι η σημερινή "ελληνική" πολιτική ηγεσία δέχεται να συντρώγει με τουρκομογγόλους σφαγείς. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2: ΣΑΡΔΕΙΣ & ΔΕΛΦΟΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΜΟΥΡΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ: ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ ΚΙΝΕΖΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΑΡΑΒΕΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 400 π.000.000 (ΛΕΥΚΟΡΩΣΟΙΠΕΡΣΕΣ-ΙΡΑΚΙΝΟΙΑΦΓΑΝΟΙ) 9.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 5.000.7% ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 35 ΔΙΣ 7.000.000 800.000 ΗΤΟΙ 47% ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ 33.800.000.ΙΑ68 γιά να "τονισθεί η ομοιότητα του Μωαμεθανικού Κορανίου με τη Χριστιανική Βίβλο".000.000.: "ΑΤΛΑΝΤΕΣ") 147. ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ (ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ) ΗΤΟΙ ΚΟΛΧΟΙ κλπ.000 Χ35 ΜΕΣΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ ΗΤΟΙ 0.000 (47%) 1. επαρκεί γιά να ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.165. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 1980 μ.556.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 7.000.000.000 (ΑΡΧ.000 13.500.: "ΑΤΛΑΝΤΕΣ") ΜΗΔΕΝ.000 280.000.000.556.000.000.000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 156.000.000.000.7% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 245. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ-ΛΕΥΚΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ (ΚΕΛΤΕΣ-ΙΒΗΡΕΣ) ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΣΙΑΣ (ΣΚΥΘΕΣ-ΓΕΛΩΝΕΣΘΥΣΑΓΕΤΕΣ-ΜΑΣΑΓΕΤΕΣ-ΙΣΗΔΟΝΕΣΣΑΜΟΓΕΤΕΣ-ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ-ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ-ΚΟΛΧΟΙκλπ.000 1.000 1.000 ΜΗΔΕΝ 56.000.000.χ.000.000.000 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 1980 4.000.400.000 310.300.6%) 1. ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΙΝΔΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ: 93.000.000.000 ΟΕΑ-ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ 65.000.000 Χ35 700.000.000 Χ35 ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ 937.000 Χ35 945.205.000.000.500.000.000.000 (ΑΡΧ.000 300.960. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 40.000 ΗΤΟΙ 21.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 8.000.000 ΗΤΟΙ 33 ΔΙΣ ΚΑΙ 93.000.χ.000 (-200) 800.000 (5.000.000.500.960.000 Χ35 310.600.000.000 ΜΗΔΕΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 21.000.000.000 ΜΗΔΕΝ 400 π.000 30.000 Χ35 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 21.7% ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.000.000 1.000 !!! () ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ: ΙΣΡΑΗΛ-ΑΡΑΒΩΝ-ΡΩΜΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΚΙΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΥΛΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 1980 μ.χ.000 ΚΑΙ 0.000.000.

ΙΑ69
Στις δύο επόμενες σελίδες παραθέτουμε φωτοτυπία άρθρου του
περιοδικού TIME, όπου Μουσουλμάνος εκλεγείς Γερουσιαστής των ΗΠΑ δήλωσε
αμέσως μετά την εκλογή του ότι η πρώτη προτεραιότητα της Αμερικανικής
Κοινωνίας είναι να αναδομηθεί με "Ιουδαιομουσουλμανικοχριστιανικές
Αρχές"...
Παντού στην Αμερική και στην Ευρώπη "φυτρώνουν" Μουσουλμανικοί Ναοί
όπως διαπιστώνεται και από τις φωτογραφίες του άρθρου.
Έτσι λοιπόν οι αφελείς έμειναν να πιπιλίζουν την απειλή μπλόφα του
"Σιωνισμού" και αγνόησαν την πραγματική απειλή του Πανισλαμισμού των
Σημιτών Μογγόλων Αράβων ετοιμαζομένων να εκτοπίσουν από τον πλανήτη τους
αλλόφυλους.
Ερωτούμε: Πώς οι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ του Ελληνικού Κοινοβουλίου
θεωρούν ως Ευρωπαϊκή Χώρα την Τουρκία και "συζητούν" την είσοδο της στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα; Δηλαδή το μόνον κώλυμα γιά την είσοδο της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι το ζήτημα της Κύπρου;
Δε βλέπουν οι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ότι ανοίγουν
την πόρτα γιά να εισβάλλει στο Χώρο της Λευκής Οικογένειας η Μογγολική
Ορδή Γενοκτόνος των Ευρωπαίων και Ελλήνων από καταβολής κόσμου;
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απεφάνθη ότι το έτος 2050 το ένα τρίτο των
Ευρωπαίων θα είναι Μωαμεθανοί. Φυσικά θα είναι Μωαμεθανοί Τούρκοι διότι
αν καταλυθούν τα σύνορα Ευρώπης, Τουρκίας και Τουρκεστάν, με την
υπογεννητικότητα των Ευρωπαίων και με τη δεδομένη υπεργεννητικότητα των
Τούρκων και Αράβων, η Ευρώπη με πρώτη την Ελλάδα θα εξαφανισθούν από το
Χάρτη.
Ερωτούμε: Τι θέση έχει το Ισραήλ στην Ευρώπη έτσι ώστε να
συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές αθλητικές και λοιπές διοργανώσεις; Τι Βρωμιές
και τι προδοσίες είναι αυτές που πρωτεργάζεσθε και πρωτοστατείτε ώ
Τριακόσια Καθάρματα της "ελληνικής" Βουλής;
Τι θα μας πείτε ακόμη; Ότι οι Αραβικές Χώρες της Μεσογείου
λογίζονται Ευρώπη; Και ότι σε λίγο αυτός ο Χώρος που λέγεται Ελλάδα θα
αλωθεί μέσω των Προδοτικών σας Συμποσίων με Τούρκους, Εβραίους και Άραβες
Μογγολοειδείς;
Εμείς, ώ Καθάρματα της Πολιτικής, θυσιάζοντα τα πάντα χάριν της
δειλίας και της ηττοπαθούς "διεθνούς ειρήνης" και "διεθνούς τουρισμού
Μογγόλων", εμείς προτρέπουμε ευθέως τους Πολίτες Έλληνες που εννοούν την
αισχρή σας Προδοσία, ΝΑ ΣΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΡΟΥΝ.
Διότι
καταντήσατε
ΑΝΑΞΙΟΙ
ΤΗΣ
ΕΝΤΙΜΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΜΕΣΩ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ.
Προτείνουμε στους Όντως Έλληνες των οποίων οι Πατέρες έχυσαν αίμα
περί Ακεραίας Πάτρης ή Πατρίδος, να ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΡΟΥΝ, ΜΕ
ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ. Διότι είσθε τα Υποόντα που λερώσατε τον Ελληνικό Χώρο με τις
Διεθνείς Συμβάσεις σας αντάξιες Οίκων Ανοχής και τις Διεθνείς σας
Συμφωνίες αντάξιες Κοπρόνων και Χαμαιτυπείων.
Προτείνουμε και προτρέπουμε τους Πολίτες να κάψουν και να
ανατινάξουν τα Προδοστάσιά σας "Υπουργεία" και "Πρωθυπουργικά Γραφεία"
και "Βουλευτικά Γραφεία" και "Κομματικά Γραφεία" και τα σπίτια σας και
τους Χώρους Διασκεδάσεώς σας εις βάρος Ελλήνων.
Προτείνουμε και προτρέπουμε και καλούμε ευθέως τους Όντως Έλληνες
να κάψουν και να ανατινάξουν τις Έδρες των Συμπροδοτών σας Νομαρχών, τις
Νομαρχίες τους, τα Δικαστήρια των Προδοτικών Νόμων και Συνταγμάτων σας,
τις Οικονομικές Εφορίες αφαιμάξεως των Ελλήνων γιά χρηματοδότηση
Κομματικών Στελεχών προς ίδρυση Κοινών Ελληνοτουρκικών, Ελληνοκινεζικών
και Ελληνοαραβικών ήτοι ΕΛΛΗΝΟΜΟΓΓΟΛΙΚΩΝ Επιχειρήσεων, προοριζόμενων να
περιέλθουν τελικώς εις χείρας Μογγόλων γιά Χειραγώγηση και Εξάρτηση των
Ελλήνων από τους Σφαγείς και Γενοκτόνους τους.
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ!!!

ΙΑ70
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ "ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ!!!
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΒΔΕΛΟΕΙΔΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΕΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!!

ΙΑ71

Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΑΘΕΙ γιά την παράταξη των Σημιτομογγόλων. αλλά τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ όπλα του ΛΟΓΟΥ που παραλύει εγκεφάλους και νεκρώνει τα χέρια των χειριστών του Σημιτομογγολικού πυρηνικού και βιομηχικού οπλοστασίου της U. δεν είναι τα MASER Δωδεκαέδρων των 55 Μεγαβάτ.Ε.Α.S. που βασίζεται σε ΑΡΧΕΣ.A.100.S. Ούτε η βιολογική εξόντωση θα ικανοποιούσε τη δικαιοσύνη γιά τους εκατοντάδες πολιτισμούς ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.ΘΥΜΟΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ .ΕΣΤΩΤΑΣ ΡΟΠΕΑΣ ΤΗΡΕΙΝ ΥΛΑΕ . Διότι οι ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ δεν έχουν καμμία σχέση με τη γλοιώδη διεστραμμένη ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ που ο χριστούλης ονόμασε "ΑΓΑΠΗ". η ΔΥΝΑΜΗ ανήκει σε εκείνους που φρενάρουν ή ενεργοποιούν ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ και όχι σε εκείνους που κρατούν πυρηνικά οπλοστάσια και βόμβες νετρονίου.ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΓΗΙΝΩΝ ΜΕΤΡΑ ΙΣΑ ΡΟΠΑ ΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΡΟΠΑ ΠΛΗΘΑΕ ΟΝΤΩΝ . Το θέμα δεν είναι εκεί.800.800. έχει τεθεί αντίστροφα στα ερχόμενα άρματα "ΗΜΕΤΕΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ" και ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ.000.000 Σημιτομογγόλων.000 αθώων γενοκτονημένων σύμφωνα με τις καυχησιολογίες της "Μεγάλης Δρυός".ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΡΟΠΕΑΣ ΑΡΧΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΕΝ ΠΛΗΘΑΕ . ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΙΣΕΙ. Τα φοβερότερα όπλα που κρατά η Ο. Το πράγμα είναι ασύλληπτο γιά την ανθρώπινη νοημοσύνη. Μόνον έτσι θα αποδιδόταν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σύμφωνα με τους Συμπαντικούς Νόμους Ανταποδόσεως. με κίνδυνο να βρεθούμε ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ των Συμπαντικών Νόμων διότι θα έμενε ακόμη ένα υπόλοιπο 1. Διότι εάν θα αφηνόταν το ζήτημα στην κρίση μας. Ένα όμως είναι βέβαιο γιά την πεπερασμένη μας νοημοσύνη.000. κύριοι υπναλέοι στρατηγοί και μισθοφόροι διοριζόμενοι του Ατλάντειου Σημιτομογγολικού Τεκτονισμού. ότι στο μέτρο που μας ΔΟΘΗΚΕ και στο μέτρο που ΘΕΛΟΥΜΕ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ. στο γήινο επίπεδο και να τον διαλύσουμε με το πνεύμα μας και με την Τεχνολογία μας. Σύμφωνα με τους Νόμους αυτούς τους ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΥΣ και ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΥΣ και ΨΥΧΡΟΥΣ όσο και η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ. μολύνοντας την ελληνική ιδέα της ΔΙΚΑΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ. και U. ούτε σε εκείνους που κρατούν MASER αποσυνθέσεως ύλης. τότε θα έπρεπε να φροντίσουμε γιά την άμεση εξόντωση 700.R.S.ΘΥΜΟΕΙΔΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ Εάν το περιεχόμενο της διαταγής που μας αποκλείει από κάθε βιολογική φθορά Σημιτομογγόλων εκτός της φυσιολογικής ένοπλης άμυνας. . Το θέμα είναι ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΜΕΝΟΥΣ. όπως η Ο. Οι Νόμοι της Συμπαντικής Ιεραρχίας απαιτούν τη ΔΙΚΑΙΗ ΑΓΑΠΗ που ανταμείβει τους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και το ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΟΣ που ανταμείβει τους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ και τους ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ. ΣΙΝ της σελήνης. είμαστε πανέτοιμοι να αναμετρηθούμε με τον ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ. τότε παρακάμπτουμε το πώς και το πότε της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ εναντίον του καταστροφέως. πρέπει να ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΙ η Σημιτομογγολική Φυλή στον ίδιο βαθμό που αυτή γενοκτόνησε τις ΦΥΛΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ.000.Α. ΤΕΧΝΩΝ.000 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΙΣ. Οι Νόμοι της Συμπαντικής Ιεραρχίας απαιτούν να δίνεται επιτάχυνση ΖΩΗΣ στους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και επιβράδυνση ΘΑΝΑΤΟΥ στους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ.ΙΑ72 Διότι.Ε.ΝΟΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ . ακριβώς διότι ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ αυτής της ΤΕΡΑΤΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ δεν είναι ο ΖΟΜΠΙ αλλά ο δημιουργός του. ΥΛΗΣ που καταστράφηκαν μαζί με τους 1.000 μη υπαρχόντων Σημιτομογγόλων που θα έπρεπε να εξοντώσουμε γιά να ισοφαρισθούν τα 1.000. Οι ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ και ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μας απέκλεισαν το καθήκον αυτής της Σημιτομογγολικής συρρικνώσεως με τη λακωνική διαταγή: .

ΕΛΛΑΣ-ΑΡ και στα όρη ΤΑΥΡΟΣ και ΑΝΤΙΤΑΥΡΟΣ στη Βόρεια Μεσοποταμία. Αυτοκρατορική κυριαρχία του ΛΟΥΓΚΑΛΤΣΑΓΚΙΣΙ Βασιλείς ΟΥΡ Εποχή Τοπικών Δυναστειών Περίοδος ΝΤΖΕΜ-ΝΤΕΤ ΝΑΣΡ Πολιτισμός ΟΥΡΓΚ ή ΟΥΡΟΥΚ ή ΟΥΡΚ Από το 2300-3600 π. 2300-2325 2325-2500 2500-3000 3000-3400 3400-3600 π. με την άφιξη της Σελήνης στη διαστημική μας περιοχή έως το 9000 π.. είναι να κάνουμε τη χρονική σύνδεση από το 2300 π.χ.ΑΜΙΔΟΥ ή ΑΜΙΔΗ.χ.χ. στους ποταμούς ΤΙΓΡΗ και ΕΥΦΡΑΤΗ και στις πόλεις ΕΡΙΔΗ. ΛΑΡΙΣΣΑ ή ΛΑΡΣΑ. Παρίσι και ο οποίος με μικρές παραλλαγές συμφωνεί με τα συμπεράσματα της Ο. Έτσι συμφέρει στο Τεκτονικό Σημιτομογγολικό Κατεστημένο του Πανεπιστημίου Παρισίων διότι παρά την ειρηνική εισβολή των Σημιτομογγολικών ορδών από το 5000-5500 π. ΜΕΛΙΔΗ Από το 3600-9000 οι Μεσοποτάμιοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται ως "ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΛΑΩΝ". Ο πίνακας που ακολουθεί είναι η επίσημη εκδοχή διαδοχής Μεσοποτάμιων πολιτισμών που περιέχεται στα αρχεία Νο 5-254 του Απριλίου 1965 Μουσείου Λούβρου. ΜΕΛΙΔΗ. με βάση τα επιγραφικά ευρήματα της Μεσοποταμίας των Άριας και με βάση τα Αιγυπτιακά ευρήματα που θα εξετάσουμε αργότερα.χ. 5000-5500 π. που οριοθετεί την Ελαμιτική Σημιτομογγολική εισβολή στο Ελάμ μέχρι το 9000 π. Δε ζούσαν "ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΛΑΟΙ" στην ΜΕΣΟ-ΠΟΤΑΜΙΑ ΕΛΛΑΣΑΡ.χ.χ.χ. σύμφωνα με τα ευρήματα της Μεσοποταμίας και με τις αναφορές του Κτησία. π.χ. ΝΑΙ. Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΟ-ΠΟΤΑΜΙΑ. π. Πολιτισμός του ΕΛ ΟΒΙΔ ή ΕΛ ΟΒΕΙΔ Πολιτισμός του ΤΕΛΛ ΧΑΛΑΦ ή ΤΕΛΛ ΧΑΛΙΦ Πολιτισμός της ΣΑΜΑΡΡΑ ή ΣΑΜ-ΑΡ ή ΣΗΜ-ΑΡ "Σημιτομογγόλοι" Πρώτοι οικισμοί της ΕΡΙΔΟΥ ή ΕΡΙΝΤΟΥ Κάτω Μεσοποταμίας ΕΡΙΔΗ Πρώτοι οικισμοί της Άνω Μεσοποταμίας .χ.χ.χ.χ. 4300-5000 π.χ.Ε.χ.. ΚΟΛΧΙΣ ή ΚΑΛΧΟΥ.χ.500 π. όπως έχει καταχωρηθεί "επίσημα" σε όλες τις βιβλιοθήκες των Οίκων Ανοχής που ίδρυσε το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο και τους ονόμασε "Πανεπιστήμια". Ζούσαν ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΛΑΟΙ που εξαρτόνταν από το Διοικητικό Κέντρο ΣΑΡΔΕΩΝ και τόσο ΕΠΩΝΥΜΟΙ και τόσο ΕΛΛΗΝΕΣ που σφράγισαν με τη ΓΛΩΣΣΑ τους τα ονόματα και του τελευταίου βράχου. του Στράβωνα και του Βήρωσσου. δε στάθηκε δυνατόν να ανατραπούν οι κυριαρχίες των αυτοχθόνων ελλήνων που είχαν ΗΔΗ δώσει ΕΛΛΗΝΙΚΑ ονόματα στο όρος ΖΑΓΡΟΣ. π.χ. . ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ή ΕΛΛΑΣ-ΑΡ της οποίας ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ και τα ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ "ΕΛΛΑΣ". ΑΛΛΑ η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ της Ιστορίας του 10. 6500-9000 π. τις παραδόσεις των εναπομείναντων Ίνκας. ΣΟΥΣΑ. οι Μεσοποτάμιοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται "ΣΟΥΜ ή ΣΗΜ ή ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ" 3600-4300 π. Αυτό που οφείλουμε στον αναγνώστη πριν περάσουμε πίσω από το 9000 π. ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΟΥΝ. Αζτέκων και Αραουκάν της Αμερικής. π. είναι διερευνήσιμη μόνον με τα Αιγυπτιακά ευρήματα.Α.χ.ΙΑ73 Οι γενοκτονίες "Ηλιακών" Πολιτισμών και Φυλών από τις "Σεληνιακές" Σημιτομογγολικές ορδές είναι ο άξονας της Ιστορίας από το 9000 π. 5500-6500 π.χ. άθλιοι ακαδημαϊκοί και καθηγητές μισθοφόροι των "ελληνικών-εβραϊκών πανεπιστημίων" που γιά χάρη μιας άθλιας καρριέρας και έδρας διδάσκετε ΨΕΥΔΗ στους έλληνες.. με τα Ινδικά αρχεία των προελλήνων Δραβίδων ή Αιγαίων και ΚΥΡΙΩΣ με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ.. ΝΟΥΣΑ ή ΝΟΥΖΙ.

μέσα από την ιστορία της Μεσοποταμίας όπου άρχισε η εφαρμογή του γεωπολιτικού τύπου Χν=10. Δρύοπες. Φρύγες. περί του "Αρείου ζητήματος" και του "Ινδοευρωπαϊκού ζητήματος". 'Ιδε "ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΩΓΥΓΟΥ" στο "ΩΓΥΓΙΑ" Τόμος Δ' του Σταγειρίτου. Μόσχοι. περίπου. Λουκιανού κλπ. 8ον: Σύμφωνα με τους Αρχαιολόγους. Ίβηρες.χ. Μιλόισιτς με ανασκαφές 1957-1959 στη Θεσσαλία. Αθηναίου. Παφλαφόνες. 2ον: Ομοίως τα Ελληνικά Χρονικά περί Κατακλυσμού Ωγύγου του Σταγειρίτου προϋποθέτουν την ΥΠΑΡΞΗ Πολιτισμού που ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ τη βύθιση της Αιγηίδος το 10. Παυσανία. των Μυκηνών. των πόλεων της Μεσοποταμίας. Θεοχάρης στην Αλλόνησο. οργανώθηκαν σε πολιτισμούς με τα αρχαιότατα ελληνικά ονόματα Ίαντες. Τυρσηνοί ή Ετρούσκοι κλπ. καταλαμβάνοντας βαθμιαία τις περιοχές που ελευθέρωναν οι υποχωρούντες Παγετώνες του Βορρά. 6ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ. Χάιγκς με ανασκαφές 1967 στην Ήπειρο. Θράκες. της Κνωσσού. προσβαλλόμενοι από την αλλαγή κλίματος του θερμού Ωκεάνειου Ρεύματος. Σποράδες. αυτές οι ελληνικές φυλές με αφετηρία τη Μεσόγειο. δεδομένου ότι η προηγούμενη διατροφή τους προερχόταν από αυτόφυτα και ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ οπωροφόρα δένδρα κάθε είδους που προσέδιδαν στην Αιγηίδα τη μορφή "αυτοκαλλιεργούμενου παραδείσου" των Μακκάρων. Κάρες. θεωρούμε αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε με λίγες κουβέντες την Σημιτομογγολική ΑΠΑΤΗ των "πανεπιστημίων" και των φασιστοειδών κλάδων των "γλωσσολόγων" της Μογγολικής Βαυαρίας. την επιβίωση με στοιχειώδεις καλλιέργειες δημητριακών καρπών. αυτές οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ περιμετρικά της Μεσογείου περί το 10. οι επιτελείς του Τριπτόλεμου και του Αδρίστα δίδαξαν στους επιζώντες περιμετρικά της νεοσχηματισθείσης Μεσογείου Θαλάσσης ΕΛΛΗΝΕΣ ή ΑΙΓΑΙΟΥΣ ή ΔΡΑΒΙΔΕΣ. Δαναοί. Πελασγοί. Μακεδόνες. Λυδοί. Γιάκομπσον με ανασκαφές στο σπήλαιο Φράγχθη το 1980. Κίλικες. Ουέης με ανασκαφές στις Μυκήνες. Ε. Μυσοί. ημιθέων και θεών. Μυλωνάς με ανασκαφές στις Μυκήνες. Διόδωρου. Λούβιοι. Κάστρο Χλεμπούτσι και Β. Αιτωλοί. Ποσειδώνιου.500 π. Αβανοί. αναφέρονται σε γεγονότα προ του Ωγύγιου Κατακλυσμού με δρώντα ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κοινών γήινων. Χάονες. Άονες. που μετά τη βύθιση της Ατλαντίδος ως φυσικού φράγματος.000 π. Μήονες..χ. περιοχή Κοκκινόπυλος. περιοχή Κοκκινόκαστρο και Σέσκλο Θεσσαλίας.ν2 το 680 π. Εκτήνες. Ιλλυριοί. οι ανωτέρω φυλές χαρακτηρίζονται ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ και ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ ως ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ!!!!!!!!!! Διότι σύμφωνα με τα αρχαία ελληνικά κείμενα.500 π. Θεσπρωτοί. Λέλεγες. μετά τη βύθιση της Αιγηίδος. Ηροδότου. Δ. Λύκιοι. σπήλαιο Ασπροχάλικο. 1ον: Στα Αιγυπτιακά χρονικά βυθίσεως Ατλαντίδος που συμπίπτει χρονικά με τη βύθιση της Αιγηίδος το 11.χ. Πουλιανού στη Χαλκιδική. Αρκάδες. Πελοπόννησο. Ίδε "Τίμαιο" και "Κριτία" Πλάτωνος. Μόγδονες. Γκρούρχαν με ανασκαφές στην Πελοπόννησο. αναφέρεται ότι ΗΔΗ η Αιγηίς. Χάλυβες. ήταν κατοικημένη από ΑΚΡΩΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Κάτονες. που περιελάμβανε την Ελλάδα.. Αυτά τα Ελληνικά Χρονικά που το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο αποκαλεί "φαντασίωση μύθων" υπήρξαν η ΠΗΓΗ πληροφοριών που έκαναν δυνατή την ανακάλυψη γιά ανασκαφή των ΑΚΡΙΒΩΝ γεωγραφικών στιγμάτων της Τροίας. πηγές Λούρου. διεσπάρησαν προς όλες τις κατευθύνσεις. 3ον: Τα Ελληνικά Χρονικά του Απολλόδωρου.Α. . Αχαιοί. Τελχίνες. των πόλεων των Χετταίων των πόλεων των Μιτάνι κλπ.ΙΑ74 Φθάνοντας στο 9000 π.χ. 4ον: Κατά τη ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ παράδοση των ανωτέρω ΕΛΛΗΝΩΝ χρονικογράφων. 5ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά.χ. ηρώων. Στράβωνος. Κρήτες. η εμφάνιση της ΣΕΛΗΝΗΣ και ο επακολουθείσας Ωγύγιος Κατακλυσμός είναι ταυτόχρονα με τον ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ και ΑΓΡΙΟ πόλεμο μεταξύ των θεών!!!!!!!!!! 7ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά. κατέκλυσε τις ακτές και τα παράλια όλης της Ευρώπης. έχοντας συνέλθει από την καταστροφή της βυθίσεως που συνέβη ΒΑΘΜΙΑΙΑ στην πατρίδα τους Αιγηίδα.

Αμήν. παρήγαγαν τον στάσιμο οπισθοδρομούντα Ινδικό πολιτισμό. Γιά όσους από σάς θέλουν πειστήρια. δηλαδή τον Βουδισμό. Όσο γιά τους Αρείους και τους Ινδοευρωπαίους του Καυκάσου και των Ινδιών. αλλά ΜΟΝΟΝ με διανοητικούς υπολογισμούς πολύπλοκων μαθηματικών τύπων αστροφυσικής.". ο οποίος επισκεπτόμενος τη Βαβυλώνα εξέπληξε τους Βαβυλώνιους αστρονόμους με την ικανότητά του να προβλέπει εκλείψεις Ηλίου.εαυτούς τους.000 π. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΜΑΣ... Όσοι από εσάς καταλάβουν. Κρυπτο–Μεγάλου ... Μαζί με το "Άρειο και το Ινδοευρωπαϊκό ζήτημα" ξεκαθαρίσαμε και το "Βαβυλωνιακό και Αιγυπτιακό ζήτημα". ότι τα ευρήματα είναι πολιτισμού του 23. Σορδίνας με ανασκαφές στην Κέρκυρα κ. ο Μωυσής της Αιγυπτιακής και Παλαιστινιακής Γενοκτονίας κλπ.. Παραδειγματικά.χ. θα είχαν ως "μητροπολιτική περιοχή" μεγαλύτερη ανάπτυξη αστρονομίας και επιστημών και τεχνών από τους "αποίκους των έλληνες".ά. Αντίθετα αποδεικνύεται ότι οι μεν "Βόρειοι Άρειοι" ζούσαν σε ημιαγρία κατάσταση και είχαν στοιχειώδεις γνώσεις. πράγμα που δεν αποδεικνύεται.000 π. Μεγάλου Διδασκάλου ή μη.. Αυτό αποδεικνύεται και από το σχεδόν πανομοιότυπο περιεχόμενο των Ορφικών Κειμένων και των Ρίγκ-Βέδας. που επισκεπτόμενος την Αίγυπτο. θα χρησιμοποιήσουν το δηλητήριο που χύνουμε σαν πανάκεια γιά την αφύπνισή τους και θα παραταχθούν μαζί μας.ΙΑ75 Λ.000 π. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ.500 π. διότι αν ήταν.000 π. Δεν θα φεισθούμε κανενός καθάρματος των καθαρμάτων που κυκλοφορούν μεταξύ σας.000 π. καθόρισε ΠΡΩΤΟΣ το μήκος γήινου μεσημβρινού τόξου και την περιφέρεια της γής. χωρίς βοηθητικά όργανα και γραπτούς υπολογισμούς. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΡΑΥΓΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΣΑΡΩΣΟΥΝ. αλλά αντίθετα οι Άρειοι προήλθαν από τους ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ Αιγαίους που εξαπλώθηκαν προς Ανατολάς και Βορρά.. ΠΟΥ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ οι Βαβυλώνιοι.χ.χ.χ. οι δε "Ινδοευρωπαίοι" της Ινδίας ή Αιγαίοι Δραβίδες που μετοίκησαν στην Ινδική μετά τη βύθιση της Αιγηίδος. τα οποία οι σημιτομογγόλοι του Θιβέτ τα διέστρεψαν με δικές τους προσθήκες σε θρησκεία Δυαδισμού "Καλού Θεού και Κακού Διαβόλου".χ.000 π.. Κύριε Ιησού ελέησόν με.χ. ώστε να δέχεσθε ως υπνωτισμένα αποβλακωμένα πρόβατα τις διδαχές του Σκωτικού Δόγματος: "Οι Μύστες είναι ο Βούδας της Ακινησίας.χ. εξέπληξε τους Αιγυπτίους αστρονόμους όταν με βάση την απόσταση Συήνης και Αλεξανδρείας και τη διαφορά του ηλιακού Ζενίθ Συήνης ως προς τη γωνία Ζενίθ Αλεξανδρείας.χ.χ.χ. ΕΛΛΗΝΕΣΑναφέρουμε και την περίπτωση του Ερατοσθένη.. το 30. ΦΙΛΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ.ά.000 π. απολιθώνοντας τη γλώσσα τους στην προελληνική σανσκριτική ή ΝΤΡΑΒ και απολιθώνοντας τον πολιτισμό και τις επιστήμες τους στο 10. αναφέρουμε την περίπτωση του Πυθαγόρα. εφ' όσον η Αίγυπτος έχει ελληνικό πολιτισμό και ονοματολογία και εφ' όσον η Βαβυλών ήταν η πρώην ΕΛΛΑΣ-ΑΡ με ελληνικό πολιτισμό και ονοματολογία. το 10. είναι αδύνατον να είναι οι γεννήτορες των Ελλήνων.. το 100.. το 25.. το 20.χ. ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ήταν κατοικημένος από αυτόχθονες το 8000 π..000 π. και το 800. -Περιοδικότης Εκλείψεων: Θαλής Μιλήσιος. το 250.. η Αμερικανική Αποστολή υπό τον Γιάκομπσον αναγκάσθηκε να παραδεχθεί στις ανασκαφές του Φράγχθη Ερμηονίδος. Πυθαγόρα κλπ. Όσοι δεν θελήσουν να καταλάβουν θα ΕΞΟΝΤΩΘΟΥΝ και ηθικά και βιολογικά.000 π. Πυθαγόρας κ. ο Χριστός της Εμετικής "Αγάπης".... Γιά το δεύτερο αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν ήταν δυνατό να δανειστούν πολιτισμό από τους . Γιά το πρώτο αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν προέρχονται από τους Αρείους. με τον ίδιο τρόπο που διέστρεψαν τον Ορφισμό και τον Προορφισμό των "παλαιγενέτων ελλήνων" σε χριστιανικό Δυαδισμό "Καλού Θεού και Κακού Σατανά". σε ΑΝΟΜΟ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟ με τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΥΣΤΕΣ Ορφέα. το 400.

. Το ίδιο συμβαίνει με την Αρχιραββινεία Αθηνών και με τις Ραββινείες όλης της Ελλάδος. Κανών Λογικής ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1ον: Η Μεσόγειος Θάλασσα. των Ορφικών Κειμένων.χ..χ. που καταγράφεται σε ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΣΕΤΕΣ του . στις Μονές της . βασιλικού τίτλου αποδιδόμενου στον Κυβερνήτη όλης της Αιγέας Επικράτειας. Σημιτομογγόλου ή μη.ΙΑ76 Διδασκάλου ή μη. Τα "μάτια" και τα "αυτιά" μας με συχνότητες λήψεως στο φάσμα των CX106 είναι μη ανιχνεύσιμα από τη Σημιτομογγολική τεχνολογία. Καλούμεθα να καλύψουμε την χρονική διάρκεια από το 9000 π. Ήδη έξω από κάθε Στοά σας. Αυτά σαν κατακλείδα γιά τους μύθους προελεύσεως του πολιτισμού των Ελλήνων από Άρειους. που ήδη πρό πολλού ψάχνει γιά "ανεξήγητες διαρροές" πραγμάτων που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Το ίδιο συμβαίνει με την "ελληνική" ΚΥΠ της οποίας οι πληροφορίες "Α1" έως τις πιό επουσιώδεις. Το ίδιο συμβαίνει με τις "αθώες βίλλες της Κηφισιάς" και με τα "αθώα ξενοδοχεία". Η ύλη είναι γι’ αυτές τις ταχύτητες διαφανής και διαυγής σαν άχρωμο αέριο.Ορθοδόξου Εκκλησίας και στις Ορθόδοξες Μητροπόλεις. στα Κτίρια των Κομμάτων. Το ίδιο συμβαίνει με τις προσωπικές διαμονές ξένων διπλωματών και ελλήνων πολιτικών και λοιπών αξιωματούχων της Διοικήσεως. Διότι η σεισμική δράση της περιοχής Σαντορίνης ήταν τοπική και δεν περιελάμβανε την Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο.Α. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι βυθισμένες πόλεις της Μεσογείου περιέχουν ακόμη οικοδομήματα και στήλες με αγάλματα σε άψογη κατάσταση και όχι ερείπια όπως οι πόλεις του βυθού της Σαντορίνης.χ. το οποίο σύμφωνα με τον Πλάτωνα ήταν το χρονικό σημείο βυθίσεως της Ατλαντίδος. Ινδοευρωπαίους...δεκάρικου.Ε. άντρα της MOSSAD και των συναφών υπηρεσιών άλλων κρατών. αναγνώσθηκαν εξ αποστάσεως από τους ηλεκτρομαγνητικά αθωράκιστους δίσκους των Η/Υ της. 2ον: Αυτή η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τα Ελληνικά Χρονικά σύμφωνα με τα οποία στη θέση της Μεσογείου υπήρχε Στερεά γη.Α. Και γιά την ειρωνεία του πράγματος τους πληροφορούμε ότι η τεχνολογία μας έγινε εφικτή επειδή βασισθήκαμε στη θεωρία του "δωδεκαεδρικού αιθήρος" και της "τετρακτίνιας εξαπλώσεως της πυκνώσεως" του Πυθαγόρα και στην θεωρία ενεργειακής μεταπτώσεως "ανοδικής αραιώσεως και καθοδικής πυκνώσεως" του Ηράκλειτου. έως το 9500 π. τοις "ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ". Έχουμε όλα τα ονόματά σας και τις σκέψεις σας και τις ενέργειες σας. Τα κτίσματα και τα μεταλλικά άψογης τέχνης γλυπτά αυτών των "υποβρυχίων" ελληνικών πόλεων δεν προήλθαν από τη βύθιση περιορισμένων εδαφών που προκάλεσε η ηφαιστειακή δράση μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης το 1500 π. Αιγύπτιους και Αβραάμ και Ιακώβ του .. Βαβυλώνιους.. διότι κανένα υλικό δεν είναι αδιαπέραστο στις ακτινοβολίες ταχυτήτων CX106. Επειδή μεταξύ σας υπάρχουν γεννημένοι "Εφιάλτες" που θα προωθήσουν την παρούσα αναφορά σε ξένους.. Επανερχόμεθα το θέμα μας. που ερευνήθηκαν και φωτογραφήθηκαν από ιδιώτες και οργανωμένες ομάδες δυτών–αρχαιολόγων. Το ίδιο συμβαίνει με τις Αμερικανικές βάσεις και τους αθωράκιστους δίσκους των Η/Υ τους. η Ήπειρος Αιγηίς. πληροφορούμε αυτούς τους ξένους ότι καμμία "υπαρκτή" τεχνολογία δεν μπορεί να θωρακίσει τις εγκαταστάσεις τους από την "ακρόαση" και το "θέαμα" της Ο.Τουρκεστάν.Ε. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις σφηκοφωλιές των ξένων Πρεσβειών. του Δημόκριτου και άλλων Ελλήνων.. στα Υπουργεία. Η Αιγηίς έπαυσε να υπάρχει με τον "πνιγμόν του Αιγέως". αλλά από μία ΗΠΕΙΡΟ που κατακλίσθηκε από έξωθεν ερχόμενες υδάτινες μάζες. η Ο. κάτω από την υδάτινη μάζα της καλύπτει σε όλο της το εμβαδόν αρχαιότατες ελληνικές πόλεις. έχει "ηλεκτρονικά αυτιά" που ακούν και καταγράφουν τα πάντα.

επειδή κατά Παυσανία οι Πελασγοί πριν τον κατακλυσμό ενδύονταν με δέρματα ζώων. Σύμφωνα με την "Ωγυγία" Δ' Σταγειρίτου και Απολλόδωρο Α'. στον ναό που έκτισε προς τιμήν της. Το κράτος μου εκτείνεται μέχρι τη γή των Περραιβών της Πίνδου. φθάνουν δε τα όριά του εις την θάλασσαν.. ΤΟΝ ΤΕ ΔΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΩΝΑΙΟΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΟΙΚΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙ. ΩΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΗΣΙ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ. Με την συνεργασία του Τριπτόλεμου. -Παυσανίας "Αρκαδικά" 1. Επέβαλε τιμές των πολιτών προς τους θεούς με ένα κέντρο "θήλεως" λατρείας της Ήρας. Ο Φορωνεύς Αρκάς συνάθροισε τους διεσπαρμένους ανθρώπους και έθεσε νόμους της νεοδιαμορφωθείσης πατρίδος.ΙΑ77 3ον: Μετά την Βύθιση της Αιγηίδος εμφανίζεται υπερισχύον μεταξύ των επιζώντων το Πελασγικό ελληνικό φύλο. -Ταρτησσός ΙβηρίαςΟ Αισχύλος στις "Ικέτιδες" θέτει στο στόμα του βασιλέως του Άργους αυτά τα λόγια: "Εκείνου που κατοίκησε παλαιότατα τον τόπο αυτό είμαι παιδί. ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΙΡΗΚΑΣΙ. καθώς επίσης και τις ακτές έξω των Ηρακλείων Στηλών..6 και 4. Ίμβρου. Είναι οι Νίκτυμος. οι Πελασγοί υπήρξαν οι οικιστές όλης της Ελλάδος. και από εμέ έχει λάβει το όνομά του το γένος των Πελασγών. Ο Αρκάς μετονομάζει την συρρικνωμένη γεωγραφικά Πελασγία σε Αρκαδία.ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΛΗΜΝΟΝ ΚΑΙ ΙΜΒΡΟΝ ΟΙΚΗΣΑΙ ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΥΤΩ ΤΙΝΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ. εκπαιδεύει τους επιζήσαντες σε στοιχειώδη επιβίωση μέσω καλλιέργειας σίτου γιά τροφή και χρήσεως του ερίου γιά ένδυση. Σύμφωνα με τα Ελληνικά Χρονικά. Ο Αρκάς φέρεται ως απόγονος Πελασγών βασιλέων που έζησαν πριν τον κατακλυσμό. ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΣΒΟΝ ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ ΕΙΡΗΚΑΣΙ. Τα συνθετικά του "Αιγιαλός" "Αιγαίος-Αλός" αποδεικνύουν την γιά πρώτη φορά ύπαρξη "αλού".ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΙΟΛΕΥΣΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΤΤΑΛΙΑΝ.ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΒΥΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΣΥΝΑΡΑΙ -ΜΕΤΕΒΗΣΑΝΚΑΙ ΟΙ ΤΗΝ ΑΤΘΙΔΑ ΣΥΓΓΡΑΨΑΝΤΕΣ ΙΣΤΟΡΟΥΣΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΔΕ ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ ΦΗΣΙ ΕΥΦΟΡΟΣ ΚΛΗΘΗΝΑΙ. διότι σύμφωνα με τον Στράβωνα οι Κρήτες είναι άποικοι των Πελασγών Αρκάδων.2-4. η οποία θεωρείται η αρχαιότερη πόλις του κόσμου και φυσικά των Ελλήνων. ο πρώτος βασιλεύς των επιζώντων Πελασγών ήταν ο Αρκάς της Αρκαδίας γής. αποίκησαν την εγγύς και μέση Ανατολή μέχρι τη Μεσοποταμία και τις Βόρειες και Νότιες ακτές της Μεσογείου. αδελφό της Ιούς και του Αιγιαλέα.. Νέδα και Αγνώ ανετράφη ο Ζεύς. Λυκάων και Πελασγός. της χώρας των Παιόνων και των ορέων της Δωδώνης. Όχι μόνον αλλά μετά τη μετάβασή τους στην Ιταλία. οι οποίοι καρπούνται τη γη από την οποία περνά ο αδιάβατος Στρυμών. Τα ανωτέρω δείχνουν ότι ο κατακλυσμός επέφερε μείωση των οπωροφόρων αυτόφυτων δένδρων και των άφθονων ζώων των πρώην πεδιάδων που κατακλύσθηκαν. Ο Ησίοδος αναφέρει ότι στη νέα γεωγραφική διαμόρφωση που προέκυψε ως "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ". του Αδρίστα και των επιτελών των. εγώ ο Πελασγός." . ΩΣ ΦΗΣΙΝ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ ΑΡΓΟΣ. οι Τυρρηνοί Πελασγοί μέσω Λήμνου. Κρήτης και Κύπρου.. στις περιοχές "Κρητέα" και "Όλυμπος" του όρους Λύκαιον. με αποτέλεσμα να επιχειρείται τεχνητή ορεινή καλλιέργεια σιτηρών και αποφυγή σφαγής των ζώων που διασώθηκαν στην ορεινή Αρκαδία. ως αυτόχθον της Πελασγικής Αρκαδίας. το πρόσωπο του Αρκάδα ταυτίζεται με τον Φορωνέα." Σύμφωνα με την όλη εικόνα που εξάγεται από τα Ελληνικά Χρονικά. ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΗΣ ΔΕ ΠΡΩΤΟΥΣ ΦΗΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙΣ. στο Άργος. Ο πρόγονός του. έκτισε την πόλη Λυκόσουρα ή ΛΥΚΟΣ-ΗΡΑ στο όρος Λύκαιον. "ΖΕΥ ΆΝΑ ΔΩΔΩΝΑΙΕ ΠΕΛΑΣΓΙΚΕ". Κακώς οι Κρήτες διεκδικούν την προέλευση του Διός. -Στράβωνος Γεωγραφικά Α': "ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΝ ΦΥΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΣΑΝ ΕΠΙΠΟΛΑΣΑΝ - ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ. ο αρχηγός αυτής της χώρας. δηλαδή ακτών θαλάσσης γύρω από την Αρκαδία και μέσα στην Αιγηίδα. Λυκάων. Επί όλων αυτών έχω την εξουσία. από τις Νύμφες Θεισόα.

Η πραγματικότης είναι ότι ο Αγήνωρ και ο Φοίνικας. Ο Πέρσης αποίκισε την Περσία και έκτισε πόλη στην Αρταία. ο οποίος ηγούμενος "θυρσοφόρων Σατύρων και Βάκχων" αποίκισε την Ινδική. 8ον: Η Μήδεια αφού εγκατέλειψε τον Πελασγό Κόρινθο και δολοφόνησε τα παιδιά της. αρχαίου λαού του σημερινού Ιράν. Νιόβης που γεννήθηκε από τις σχέσεις του με την Κερδώ ή την Νύμφη Λαοδίκη. Όλη αυτή η εξάπλωση των Πελασγών προς κάθε κατεύθυνση αποδεικνύει την αναζήτηση ζωτικού χώρου γιά επιβίωση μετά την Βύθιση της Αιγηίδος Ηπείρου. μετέδωσαν στους απογόνους τους το μίσος τους εναντίον των συμπατριωτών τους του Άργους. κατέφυγε στην Αθήνα όπου με τον Αιγέα γεννά τον Μήδο από τον οποίο προέρχονται οι Μηδοί της Μηδείας. 5. η περιοχή ονομάσθηκε Φοινίκη και οι απόγονοί του Φοίνικες. ως πρωτευούσης των Πελασγών πριν τη Βύθιση Αιγηίδος.ΙΑ78 Μετά από την Λυκόσουρα. χολωμένοι από την απώλεια του θρόνου. 6ον: Πριν από τους Φοίνικες. Απολλοδώρου. Αυτή η "ιερότητα" της ΔΡΥΟΣ. 10ον: Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον αναγνώστη σε επαφή με τις ρίζες του. που έγινε πρώτος βασιλεύς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. 5ον: Υιός του Άργους ήταν ο Φόρβαντας. Ίδε Διόδωρου Σικελιώτη Γ' 62. "Ωγυγία" Σταγειρίτου τόμος Δ' Το Άργος που επί Αρκάδος Φορωνέως ονομαζόταν "άστυ Φορωνικόν" πήρε το όνομά του από τον Άργο. πριν απ’ αυτούς οι Πελασγοί Κυκλάδων και πριν απ’ αυτούς οι Πελασγοί Αργολίδος ως Μητροπολιτικοί Πελασγοί. 3. α. Οι λόγοι που μας επιτρέπουν αυτή την υπόθεση είναι οι συμβολισμοί που διατηρούσαν τα ελληνικά ιερατεία γιά την ΔΡΥΝ. ο οποίος λόγω τυραννικής βασιλείας διώχθηκε στη Μικρά Ασία. Είναι το ίδιο πρόσωπο που λατρευόταν στην Αίγυπτο ως θεός με την μορφή ταύρου. που προσετέθη στα αυτόχθονα ελληνικά γένη του Αίγυπτου. 4ον: Αδελφός της Νιόβης και υιός του Φορωνέως ήταν ο Άπις. Τζέτζη "Εις Λυκόφρονα 838" κλπ. θαλασσοκρατούν οι Πελασγοί Μίνωες. Ο Άπις κυβερνώντας τυραννικά την Απία Πελασγική. Τολμούμε συνειρμό και κοινή ετυμολόγηση του αρχαϊκού ονόματος της Αιγηίδος "ΔΡΑΒΙΣ" και "ΔΡΑΥΙΣ" με τη ρίζα "ΔΡΥΣ". στη συνέχεια μετετράπη σε "απαγορευμένο δένδρο ταμπού" με έσχατο συμβολισμό την κατασκευή της . παλαιότερου έλληνος αποικιστού. Ερατοσθένους Κβ. η οποία ήταν επαρχία της Περσίας. ιδιαίτερα στο ναυτικό τομέα. όπου ίδρυσε αποικία πατριαρχικού γένους. -Ίδε Υγίνος 64-244. αναγκάστηκε να μετοικήσει στην Αίγυπτο. όπου από τον υιό του. -Ίδε Ωγυγία Δ’ και Απολλόδωρος Α’. συμβολισμοί που έχουν την αρχή τους στην αρχική υπερβολική χρήση της ΔΡΥΟΣ από τους Αιγιείς ως τροφής και ως πηγής δυνάμεως. 4. του Ίασον ο Αγήνωρ. Αυτά γιά τους ηλιθίους "ακαδημαϊκούς" μας τέκτονες. Οι κάτοικοι της Περσικής Αρταίας θεωρούνταν οι ήρωες της Περσίας ως γένος Διός και ως οι αρχαιότεροι κάτοικοι του τόπου. το Άργος ορίσθηκε η νέα πρωτεύουσα της Πελασγικής Επικρατείας με βασιλική γραμμή. Ο Περσέας γέννησε τον Πέρσην σε σχέσεις του με την Ανδρομέδα. Ωγυγία Σταγειρίτου. 7ον: Ως αναφορά της μεταβάσεως των Δραβιδών Αιγαίων στην Ινδία υπό την ηγεσία του ιστορικού προσώπου Διόνυσου. Η διαμάχη αυτή στοίχισε πολλά δεινά στον ελληνισμό γιατί αργότερα βλέπουμε στην ιστορία την λυσσαλέα αντίπραξη των Φοινίκων ΕΛΛΗΝΩΝ εναντίον των Πελασγών ΕΛΛΗΝΩΝ. 9ον: Ο Ζεύς με την Δανάη γέννησε τον Περσέα. του Τρίωπα ο Ίασον. υιό της Νιόβης και του Διός και έκγονο του Φορωνέα μέσω της κόρης του. Φοίνικα. εκμεταλλευόμενοι το ναυτικό δαιμόνιο των Φοινίκων γιά τη δική τους γεωπολιτική. του Φόρβαντα ο Τρίωπας. Αρριανού Ε. Παλαίφατου κλπ. Το ατύχημα είναι ότι σ' αυτή την ελληνική οικογενειακή διαμάχη εισέρχονται το 1943 π. η οποία κυβέρνησε τη Μεσόγειο επί 484 χρόνια. οι Σημιτομογγόλοι Υξώς μέσω των αποβρασμάτων του τύπου Αμπρα-Χάν ή Αβραάμ και επιδεινώνουν τη διένεξη μεταξύ ελλήνων Πελασγών και Φοινίκων. των οποίων η αμάθεια φθάνει στο σημείο να θεωρούν τους Φοίνικες ανεξάρτητη φυλή και μάλιστα φυλή η οποία έδωσε το αλφάβητο στους Έλληνες.χ.

απογόνου του ΙΝΑΧΟΥ ΔΡΥΙΔΟΣ. κύριοι αξιότιμοι Σημιτομογγόλοι και Συμπαραμαρτυρούντες Τέκτονες Εφιάλτες. ΔΡΥΙΔΟΣ. εφ’ όσον το πρώτο δηλώνει τον Ηλιακό λόγο και το δεύτερο τη Δύναμη της Δρυός της Γής-Μητρός ή Δή-μητρος. Είναι πολλοί οι δρόμοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αιγηίς ονομαζόταν ΔΡΑΥΙΣ ή ΔΡΥΙΣ ή ΧΩΡΑ ΔΡΥΟΣ επειδή το κυρίαρχο δένδρο που κάλυπτε τις μεγαλύτερες εκτάσεις της ήταν η ΔΡΥΣ και επειδή ο καρπός της καθιστούσε ΑΝΩ-ΔΡΥΣ ή ΑΝΔΡΕΣ τους αυτόχθονες. ενώ σείς δεν υπήρξατε ποτέ άνδρες και ποτέ ευθείς ως ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΟΥΣΕΣ ΔΡΥΕΣ. Η Πατρίδα της ΔΡΥΟΣ της Λυκαίας είναι η ΕΛΛΑΣ και όχι η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. Η Πελασγική διατροφή με καρπούς ΔΡΥΟΣ μας δηλώνει τον ρόλο της ΔΡΥΟΣ στην προγονική Αιγηίδα ή ΔΡΥΙΔΑ. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο πρόγονος του Αρκάδα. ο Πελασγός. Σε ό. Ακόμη ένας λόγος που επιβεβαιώνει την ετυμολογία ΔΡΥΣ. Η διατροφή με βελανίδια γίνεται και σήμερα από κατοίκους της ορεινής Αρκαδίας. τα συνθετικά του ΑΝΔΡΑΣ "ΑΝΩ-ΔΡΥΣ" υποδηλώνουν την ανδρική ρώμη που προέρχεται από την διατροφή με καρπούς δρυός. εμείς οι απόγονοι των ΜΙΝΥΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ερχόμαστε στο Άντρο του αθλίου ΣΙΝ της Σελήνης και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ με το κληρονομικό ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ΔΡΥΙΔΩΝ της βυθισθείσης Ηπείρου ΔΡΥΙΔΟΣ. ΖΟΜΠΙ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ της Σεληνιακής Τεχνολογίας. Δεν θα ήταν καθόλου ατυχής ο συνδυασμός των δύο ονομάτων. Και ήλθε η στιγμή να παραδώσετε στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΕΙΣ τα σκήπτρα μιάς εξουσίας γιά την οποία αποδειχθήκατε τελείως ΑΝΙΚΑΝΟΙ. είχε υποδείξει στους υπηκόους του Αιγιείς να προτιμούν στη διατροφή τους τα βελανίδια της ΔΡΥΟΣ που υπήρχαν άφθονα στα απέραντα δάση ΔΡΥΟΣ της ενδοχώρας. Όταν σε μεταγενέστερη εποχή οι Σπαρτιάτες ζήτησαν τον χρησμό της Πυθίας γιά να επιτεθούν στην Αρκαδία. η Πυθία τους απέτρεψε από το εγχείρημα διότι δεν ήταν δυνατόν να νικηθούν οι βαλανηφάγοι Αρκάδες Πελασγοί. Υπήρξατε οι εμετικοί και γλοιώδεις Αβραάμ. . Υόρκης σαν κλεπταποδόχο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ και κλεπταποδόχο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ του ΠΛΑΝΗΤΗ. Γιά το λόγο αυτό οι κάτοικοι της Αρκαδίας ονομαζόταν "βαλανηφάγοι". Διότι η ΔΡΥΣ είναι το σύμβολο της ΑΝ-ΔΡΕΙΑΣ και των ΑΝ-ΔΡΩΝ. έχουμε να πούμε ότι συλλαμβάνουμε τη "Στοά Μεγάλης Δρυός" της Ν. Αν λοιπόν η βυθισμένη πατρίδα από την οποία προερχόμαστε ως απόγονοι των Πελασγών λεγόταν ΔΡΑΒΙΣ ή ΔΡΑΥΙΣ ή ΔΡΥΙΣ και οι κάτοικοι ονομαζόταν ΔΡΑΒΕΙΣ ή ΔΡΑΥΕΙΣ. μπορούμε να ονομαζόμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΕΙΣ. οι ΑΙΟΛΕΙΣ της ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ του Γεννήτορα Αιόλου Πελασγού ΔΡΥΙΔΟΣ.τι αφορά τη μεταφορική σημασία των ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΥΙΔΩΝ ή ΔΡΑΥΙΔΩΝ ως Ιεροφαντών της Αλήθειας. ΔΡΥΙΔΙ κλπ. την επιστροφή του Πνευματικού και Υλικού ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΔΕΡΑΤΟΣ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΔΡΥΕΙΣ. απογόνου του Γεννήτορα ΑΡΚΑΔΟΣ Πελασγού. Διότι ΕΜΕΙΣ. Υπήρξατε μόνον άνανδροι και μόνον υπάνθρωποι που σχεδιάζουν γενοκτονίες πολιτισμών και λαών.ΙΑ79 Αργούς από "ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥ". Υπήρξατε οι σφαγείς–θρασύδειλοι του ΧΑΝ της ΟΥΡΓΚΑ που με την μορφή Τούρκων και Βουλγάρων και Αλβανών Μογγόλων γελοιοποιήθηκαν από την ελληνική πολεμική ΔΡΥ. της Ελευθερίας και της Ιεραρχημένης Δικαιοσύνης και της ΔΥΝΑΜΗΣ. Ιωσήφ και Μωυσής που έγιναν οι μαστρωποί των συζύγων τους γιά να μπορέσουν να διαφθείρουν τον Ηλιακό Πολιτισμό του Ρά. απογόνου του Ημιθέου ΩΚΕΑΝΟΥ και της Ημιθέας ΤΗΘΥΟΣ. είναι ο τίτλος των ιερέων ή εκλεκτών των Γαλατών ΔΡΥΙΔΕΣ με πιθανό ενικό το ΔΡΥΙΣ. Και το σύμβολο και το συμβολιζόμενο ανήκουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΡΥΟΣ και όχι στους γλοιώδεις σκοτεινούς εγκεφάλους σας. Τελικά. Όχι. ή ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΙΔΕΣ και η χώρα μας ΕΛΛΑΣ ΔΡΥΙΣ.

ΔΑΚΩΝ.ΕΘΝΗ ΓΑΛΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ. ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΑΓΑΝΩΝ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΠΕΡΣΕΩΣ. ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. . .ΕΘΝΗ ΜΥΣΙΩΝ. AMAZONAS. . DIANAPOLIS. PLATO.ΕΘΝΟΣ ΟΙΝΟΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΥΚΕΣΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ. ΑΡΤΑΙΟΥ.ΕΘΝΗ ΒΙΚΙΝΩΝ. χρησιμοποιήσαμε τη μεταφορική ΜΕΛΑΝΑ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΔΡΥ του Διός. ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟΥ. .ΕΘΝΟΣ ΓΙΛΑΚΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΒΑΪΚΑΛΗΣ ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΕΛΩΝΟΣ.ΕΘΝΗ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΙΘΕΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΘΥΟΣ. ΠΑΦΛΑΓΟΝΩΝ ΩΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. να σπείρουμε τα δόντια του δράκοντα και να εξοντώσουμε τους κτηνώδεις υπανθρώπους που θα φυτρώσουν από την σπορά". Διότι στη μεταφορική ΑΡΓΩ που ναυπηγήσαμε.ΕΘΝΟΣ ΔΡΑΒΙΔΩΝ–ΔΡΥΙΔΩΝ ΙΝΔΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.ΕΘΝΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΝ APOLO. .ΕΘΝΗ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΙΟΣ. ATALEIA.ΕΘΝΗ ΙΤΑΛΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΤΑΛΟΥ. .ΕΘΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ–ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Και η ΔΡΥΣ η ομιλούσα του Διός μας λέγει: ΜΙΝΥΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ του ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ΑΚΑΓΟΥΑΪΟ ΓΟΥΪΝΕΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. ή ΜΑΚΑΡΕΣ. ΓΑΛΑΤΩΝ. ARMONIA. CRATO. ANAPOLIS.ΕΘΝΟΣ ΜΑΟΡΙ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΜΟΡΟΥ. . THEOPOLIS. CRATEUS.ΕΘΝΗ ΒΕΡΕΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΒΕΡΕΤΟΥ ή ΕΡΕΤΟΥ .ΕΘΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΝΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΛΥΔΩΝ. ΑΓΡΙΠΠΑΙΩΝ. . COLHIQUEN ή ΚΟΛΧΙΚΟΙ. . LARIS. .ΕΘΝΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΕΡΑΜΟΥ ή ΓΕΡΑΝΟΥ.ΕΘΝΗ ΙΒΗΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. . ARES.ΕΘΝΟΣ ΜΙΤΤΑΝΩΝ ΣΥΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΜΥΘΟΝΟΣ. ΚΙΝΑΣ. ΜΑΣΑΓΕΤΩΝ. ΦΡΥΓΩΝ. . SOCRATES. THETIS.ΕΘΝΟΣ ΑΒΑΝΩΝ ΧΑΒΑΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΒΑΝΟΥ. . . . . AMAZONS. ΣΑΡΜΑΤΩΝ.ΕΘΝΗ ΣΑΞΩΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΣΑΚΩΝΟΣ.ΕΘΝΟΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΕΩΝ-ΑΜΟΡΡΑΙΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ. . IPOLITOS. . όπως ακριβώς οι πρώτοι Μινύες έκαναν στη ναυπήγηση της πρώτης ΑΡΓΟΥΣ.ΕΘΝΗ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. . AREANAPOLIS. . ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΕΥΣΤΕ. . ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΒΗΡΟΣ. ΘΥΣΑΓΕΤΩΝ. ΒΟΥΔΙΝΩΝ. COLHIAN.ΕΘΝΟΣ ΚΑΛΛΙΠΙΔΩΝ ΟΛΒΙΑΣ ΟΔΗΣΣΟΥ ΕΣΣΔ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΣΚΥΘΩΝ.ΕΘΝΗ ΚΕΛΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΚΙΛΩΝΟΣ. . OLYMPIA. THERMODON. FILADELPHIA. ΚΑΡΩΝ. ΓΕΛΩΝΩΝ. . ΟΠΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΓΩ ΜΕ ΟΠΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΓΕΤΩΝ. . ΒΙΚΙΓΚΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΒΟΥΚΙΝΟΥ ΘΑΡΕΩΣ ή ΘΩΡ.ΕΘΝΟΣ ΣΚΥΘΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΙΓΑΙΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΚΟΛΧΩΝ. . . EPHIRA.ΕΘΝΟΣ ΙΡΑΚΩΝ ΑΡΙΑΣ ΙΡΑΚ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΡΕΩΣ. PENTAPOLIS. .ΕΘΝΟΣ ΑΡΙΜΑΝΩΝ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΡΙΜΑΣΠΟΥ. SOLYMOES. .ΕΘΝΟΣ ΠΕΡΣΩΝ ΙΡΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΠΕΡΣΕΩΣ. FEDRA.ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΡΗΝΑΙΩΝ ΛΙΒΥΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ.ΕΘΝΗ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΧΙΜΜΑΡΟΥ. . . ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ. ΚΙΛΙΚΩΝ. ΔΙΟΤΙ Η ΓΗ-ΜΗΤΗΡ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΟΥ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΥΠΟΚΙΝΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΒΙΘΥΝΩΝ. ΠΙΣΙΔΩΝ.ΙΑ80 Είμαστε έτοιμοι να "ζέψουμε τα βόδια του Αιήτη. ΛΥΚΑΟΝΩΝ. .ΕΘΝΟΣ ΑΙΝΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΑΝΟΥ. ΧΕΤΤΑΙΩΝ. MACARANI. ΛΥΚΙΩΝ. . . ΟΛΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΠΑΜΦΥΛΩΝ. ΟΛΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΩΝ. .

Γκριμάλντι. ενώ η φυλετική τους προέλευση είναι Βορείων Αρείων και Ινδοευρωπαίων του Καυκάσου και του Καρπάθιου . Το επιστημονίστικο παραμύθι ως ανωτέρω. . της ΙΕΡΑΡΧΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και της ΔΥΝΑΜΗΣ.βροχοπτώσεις . Ναι.ΕΘΝΟΣ ΑΛΑΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. ΕΜΕΙΣ οι ΜΙΝΥΕΣ ΘΕΤΤΑΛΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ της Ηπείρου ΔΡΥΙΔΟΣ. . Γκλότζ. Εποχής Λίθων και Εποχής Κοτρώνων στον εγκέφαλό τους... Φαλμεράυερ.Σανσελότου είχε Μογγολικά χαρακτηριστικά Εσκιμώων και ήταν εκείνη που οίκησε την Ευρώπη (!!!) ως λευκή φυλή.. Χάμ. . και Ιάφεθ και κάνουμε εμετό όταν ακούμε γιά Σημιτικούς. Διότι.γυιών.. των Ελαμιτών. Χαμιτικούς και Ιαπετικούς εθνολογικούς και γλωσσολογικούς κλάδους. Ως εκ θαύματος αυτές οι τρείς φυλές προήλθαν από τον Νεαντερτάλειο άνθρωπο της παλαιοπαλαιολιθικής εποχής. που εν χορώ ομοφωνούν ότι ο Ελληνικός Πολιτισμός ήταν δημιούργημα των Χαλδαίων..χ. Διότι ο θεούλης που έσωσε τον Νώε επειδή "πολύ τον συμπαθούσε".. της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. των Βαβυλωνίων.ΙΑ81 . Αποπλέοντας και πάλι από την ΙΩΛΚΟ της ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ ΓΉΣ με την μεταφορική ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΓΩ. Πετώντας στο καλάθι των αχρήστων τα παραμυθεύματα του Νώε και του Νεάντερνταλ διότι δεν μας εξηγούν την προέλευση των ανθρωπίνων φυλών και τα βιολογικά κριτήρια διασπάσεως μιας φυλής σε .ΕΘΝΟΣ ΜΟΣΧΩΝ ΚΑΙ ΘΟΥΒΑΛΙΩΝ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΣΚΥΘΩΝ.. Σήμ.δράκουλα. Κανών Λογικής ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ Δεν ανεχόμαστε πλέον το σκοταδισμό της Σημιτομογγολικής "Βίβλου" σύμφωνα με την οποία ο θεούλης έπλασε τον Αδάμ και την Εύα το 4004 προ τρυφερού χριστούλη. συναθροίζουμε τα διεσπαρμένα τμήματα των ομοφύλων μας γιά την ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.. διότι Νώε. δεν υπήρξε ποτέ παρά μόνον στους σχιζοφρενικούς ψευδολόγους τύπου Μωυσή.τοπικές .τρία χρώματα–φυλές και . των Ασσυρίων. Δεν δεχόμαστε την ΠΑΠΑΡΑ της προελεύσεως των λαών από τους τρείς γυιούς του Νώε. απορρίπτεται ως έκτρωμα αναπόδεικτης λογικής από τους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ. Σήμ.. προ–κίτρινους ασιάτες. Δεν ανεχόμαστε το Σημιτομογγολικό Πανεπιστημιακό Κατεστημένο και τους ασυνείδητους πληρωμένους μπράβους της πέννας Μεγυέρ. Διότι διψούμε γιά Αποκατάσταση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.. ξαφνικά αποφάσισε να γεννήσει απογόνους τριών ειδών. σε . Εποχής Χαλκού. ενώ η φυλή Γκριμάλντι παρήγαγε τους Νέγρους της Αφρικής και η Κρό-Μανιόν τους Κίτρινους Ασιάτες της "νεοπαλαιολιθικής εποχής" με τέλος το 8000 π. Πάλμερ...ΕΘΝΟΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΛΙΒΑΝΟΥ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ.. βεβαιώνοντας ότι το 9000 έως το 9500 πρό χριστούλη δεν υπήρχε πολιτισμός παρά μόνον οι τρείς φυλές πιθηκοειδών HOMO SAPIENS. Ντυράν και λοιπών. Ή θα υπάρχουν αρχεία γραπτά πολιτισμού ή διαφορετικά απορρίπτονται όλες οι υποθέσεις και μάλιστα υποθέσεις που γίνονται από πληρωμένες πέννες του Τεκτονικού Πανεπιστημιακού Κατεστημένου.. προ–λευκούς μογγολοειδείς. Χάμ.ΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΑΙΓΗΙΔΟΣ. Κρό-Μανιόν. προοριζόμενο γιά εγκεφάλους που δεν θα υπέφεραν την γελοιότητα του παραμυθιού του Νώε και των τριών .Μεσοποταμίας.ΕΘΝΗ ΦΑΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΡΙΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ως ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΑΙΓΑΙΩΝ. ... των Φοινίκων και των Αιγυπτίων. και προ–μαύρους Αφρικής. και Ιάφεθ δεν υπήρξαν παρά μόνον στους διεστραμμένους Σημιτομογγολικούς ΖΟΜΠΙ του Σίμ ή Σίν της Σελήνης. Δεν δεχόμαστε τα πορίσματα των πληρωμένων σοφών που ομοφωνούν σε διαιρέσεις Εποχής Σιδήρου. Σανσελάντ εκ των οποίων η Σανσελάντ του . Γκόρντον. ο οποίος είχε τη στοιχειώδη εβραϊκή ανεντιμότητα να αντιγράψει στην Πεντάτευχο το Βαβυλωνιακό έπος του κατακλυσθέντος Γιλγαμές. ο οποίος αν και ενός χρώματος.

όπου ο ένας πουλάει ψευδείς χρονολογίες και προέλευση φυλών. από όπου εξήλθε ο Αμπρα–Χάν ή Αμπραχάμ το 1943 π. Διότι το 2490 περιέχεται στην περίοδο του 2325–2500 π. δεν δέχεται την ύπαρξη κανενός άλλου πολιτισμού και .χ. τα επιγραφικά ευρήματα Μεσοποταμίας παρουσιάζουν ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ Δυναστείες επώνυμες Σημιτών βασιλέων της ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ. όπου σύμφωνα με τα αρχεία Νο 5-254 Μουσείου Λούβρου και τα αντίστοιχα του Βρεττανικού Μουσείου.. διότι στην ίδια περίοδο από το 2325–2500 π. ή το 4046 π. με πρώτο θύμα την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟ. Δέχεται ότι οι χρονολογήσεις των άλλων δύο είναι "ατυχείς" και διαφημίζει το εμπόρευμα της παλαιοπαλαιολιθικής και νεοπαλαιολιθικής Εποχής. Συμπεραίνουμε άρα ότι αυτό που πονάει περισσότερο στο Σημιτομογγολικό Κατεστημένο είναι κυρίως το να αποδειχθεί πάση θυσία ότι όλοι οι πολιτισμοί προήλθαν από την Σημιτική Μεσοποταμία και μάλιστα από την μογγολική ΟΥΡΓΚ. υπάρχει τρίτος εβραίος έμπορος που κάνει κι άλλες υποχωρήσεις.χ.. .χ.χ.. Ο μαγαζάτορας του θρησκευτικού καθολικού ψεύδους ονομάζεται Μωυσής της Πεντατεύχου. Το "παζάρι" της αλήθειας δηλαδή. Στο τρίτο όμως Σουπερμάρκετ ο αγοραστής πρέπει να δεχθεί ότι η Ευρώπη οικήθηκε από την Μογγολική φυλή των Εσκιμώων Σανσελάντ ή Σανσελότων με συνειρμούς Τευτονικών παραδόσεων που καταλήγουν σε GRAΑL και ΣΙΝ-ΣΕΛΛΑΝ του ΣΙΝ της ΣΕΛΗΝΗΣ. τον οποίο οι πληρωμένες πέννες προσπάθησαν να παρουσιάσουν ταυτόσημο με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα ως επόμενο του Ωγύγιου κατακλυσμού Αιγηίδος και Ατλαντίδος. ενώ ο άλλος πουλάει ψευδείς και αληθείς χρονολογίες και ΟΜΟΙΑ ψευδή προέλευση φυλών και πολιτισμών. έχει δύο εβραίους εμπόρους. Γιά όσους δεν πείσθηκαν να αγοράσουν από τα δύο προηγούμενα εβραϊκά "μαγαζιά αλήθειας". εκτός των διωχθέντων εντίμων του τύπου ΘΕΟΧΑΡΗ..χ. με εμφάνιση του λευκού διαλογιζόμενου HOMO SAPIENS ΤΟ 8000 π.χ.χ. ΦΤΥΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΗΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και προτιμούμε τα Ελληνικά Χρονικά που εξηγούν την ενότητα και το αυτόχθον των γήινων φυλών μετά τις αρχικές υποχρεωτικές μετατοπίσεις τους λόγω βυθίσεως των Ηπείρων Ατλαντίδος και Αιγηίδος. δεν διασπάστηκε σε τρία ή δεκατρία χρώματα. Ο συνάδελφός του του μερικού ψεύδους των "πανεπιστημίων" μπορεί να είναι ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ο κάθε "καθηγητής" αρχαιολογίας.ΙΑ82 επειδή κανένας πατέρας δεν γέννησε ποτέ παιδιά τριών διαφορετικών φυλών και καμμία φυλή στην πορεία των διερευνήσιμων 9500 ετών π. δολοφονηθέντος ηθικά και ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ από το ελληνικό τεκτονικό κατεστημένο. όπου βρίσκουμε μετατοπισμένη και την προέλευση των φυλών από Νεαντερτάλεια Ευρώπη και όχι από την Μεσοποταμία. όσους δεν "μαντρώθηκαν" από τα ασύστολα "σκληρά ψεύδη" των δεύτερων. η οποία θέλει την προέλευση όλων των γήινων φυλών και πολιτισμών από την Μεσοποταμία. Ίδε πίνακα σελίδος 50. στ' 3.φυσικά αποκλείει την ύπαρξη ελληνικού πολιτισμού σε όλο το φάσμα από 2300–9500 π. Τα πρώτα καλούνται να "μαντρώσουν" με "ελαστικά ψεύδη" που περιέχουν αλήθειες. (61 του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος) Είναι ευτράπελο και αλλοπρόσαλλο το παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα στα "Πανεπιστημιακά" και στα "Θρησκευτικά" κανάλια των Σημιτομογγόλων. Έτσι υποστηρίζει έμμεσα το "σκληρό ψεύδος της Βίβλου". Κανών Λογικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ Αποκλείουμε φυσικά από τον χώρο της αποδεδειγμένης Λογικής και το παραμύθευμα του ολικού κατακλυσμού του πλανήτη το 2490 π.χ. όπου ο καλός θεούλης δημιούργησε τους "πρωτοπλάστους" το 4004 π. κατά τους "μάρτυρες του ιεχωβά" . κατά τη Σημιτομογγολική "Βίβλο" Γέν.χ. Στην προκειμένη περίπτωση το "πανεπιστημιακό" κανάλι λέγει την αλήθεια γιά την δυναστεία των Σημιτών της ΟΥΡΓΚ αλλά ψεύδεται.αμήν.

Η τελευταία "μπουτίκ" όπως θα δούμε είναι και η περισσότερο επικίνδυνη. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ. παράγουν εσκιμώους και μογγόλους που έρχονται στην επιφάνεια του πλανήτη από την κοίλη γη μέσω της οπής του Βορείου Πόλου".χ. Ο ΣΗΜ μέσω της γραμμής ΕΛΑΜ / ΑΣΣΟΥΡ / ΑΡΦΑΞΑΔ / ΛΟΥΔ ή ΛΟΫΔ / ΑΡΑΜ και κυρίως του ΑΡΦΑΞΑΔ γεννά τη γραμμή ΣΑΛΑ /ΕΒΕΡ ή ΕΒΕΡΤ / ΦΑΛΕΓ / ΡΑΓΑΥ / ΣΕΡΟΥΧ / ΝΑΧΩΡ / ΘΑΡΑ / ΑΒΡΑΑΜ ή ΑΒΡΑ-ΧΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ε.. Βυθιζόμαστε στο εβραϊκό χαμαιτυπείο και διαβάζουμε: Ο Νώε εγέννησε τον Σήμ. διότι τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο. παρουσιάζουν σε πλαστή σύγχρονη εμφάνιση ελληνικές. Αναφέρουμε την "μπουτίκ" των ατλαντολόγων στην οποία πωλείται η πληροφορία ότι "τα υπολείμματα των υποβρυχίων ατλάντων.. εκτός των διωχθέντων εντίμων του τύπου Πασσά. LIBRAIRIE LAROUSSE PARIS. . ΑΘΗΝΑΙ.ΙΑ83 Ο τρίτος του μερικού ψεύδους της "προϊστορίας" μπορεί να είναι και είναι ο κάθε "καθηγητής" προϊστορίας. Ο ΑΒΡΑ-ΧΑΝ έχει τρείς γυναίκες : ΣΑΡΡΑ. ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ κλπ. κλπ. και την ταυτόχρονη "γέννηση του Χάμ" από τον "Νώε". από το 19871992 .χ. ΑΓΑΡ. με την "γέννηση του Ιάφεθ" από τον "Νώε".χ. κατέγραψαν σε συνεδριάσεις της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. SIR GERALD BARRY.Ε.Α. Χάμ.. RATHBONE BOOKS LIMITED LONDON.Ε.. που όταν εξηγηθεί θα κλείσει τον κύκλο μιας εγκληματικής Σημιτομογγολικής γεωπολιτικής των ΧΑΝ γιά 12. μογγολικές. ΧΕΤΤΟΥΡΑ Από ΣΑΡΡΑ γεννά τον ΙΑΚΩΒ ο οποίος φέρεται γεννήτορας 12!!! φυλών: ΡΟΥΒΙΝ / ΣΥΜΕΩΝ / ΛΕΥΙ / ΙΟΥΔΑΣ / ΙΣΣΑΧΑΡ / ΖΑΒΟΥΛΩΝ / ΔΑΝ / ΙΩΣΗΦ / ΒΕΝΙΑΜΙΝ / ΝΕΦΘΑΛΙ / ΓΑΔ / ΑΣΗΡ. Γιά τους πολύ απαιτητικούς αγοραστές υπάρχουν και οι "μπουτίκ αλήθειας" όπου η εξεζητημένη ψευδογνώση είναι ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ να διαχωρισθεί από την αλήθεια. Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε την "πραμάτεια" του σκληρού ψεύδους εβραϊκής "Βίβλου" την οποία δέχεται και ασπάζεται και η "χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία". αφού προηγουμένως κυβερνήσει τον πλανήτη γιά 7 έτη. και αραβικές φυλές το 2470 π. βασιλιά των Ελλήνων"!!! Απαιτούμε από τον αναγνώστη να περιμένει ανάλυση των εξεζητημένων αυτών θεωριών στο τέλος της παρούσης. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΦΥΛΕΣ. εβραϊκές. SIR JULIAN HUXLEY. Ονόματα των ανωτέρων πωλητών "χαμαιτυπείων αλήθειας" είναι : ALAN BULLOCK. εκδότου Εγκυκλοπαίδειας "ΗΛΙΟΣ" και των "ΟΡΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ". Την "μπουτίκ" των Μυστικιστών όπου πωλούνται πληροφορίες γιά "Πέντε Κύριες φυλές και υποφυλές" εκ των οποίων η Αρεία φυλή θα παράγει τον αντίχριστο βασιλέα ΜΑΧΑ-ΤΣΟΧΑΝ ή ΜΑ-ΧΑΝ-ΤΣΟ-ΧΑΝ. JEAN DELORME. DR JOSEPH BRONOWSKY. Βασιλέα του Κόσμου εκ φυλής Δάν. Υόρκης ότι "χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιά την παιδεία που θα δοθεί στον Δανό Αντίχριστο Σαύλο. JAMES FISCHER. Την "μπουτίκ" των Λεμουριολόγων όπου πωλούνται πληροφορίες "γιά ερμαφρόδιτους Λεμούριους". του 2468 π. διότι ΕΔΩ βρίσκεται το "τεκτονικόν μυστήριον" της ΑΟΑ και του ΟΤΟ.επιβάλλοντας "μία απατηλή ειρήνη και ασφάλεια". Από ΧΕΤΟΥΡΑ γεννά τον ΖΕΜΒΡΑΝ γεννάρχη των Μογγολικών φυλών και τους 12!!! ΙΟΞΑΝ ή ΥΞΩΣ / ΜΑΔΑΝ / ΜΑΔΙΑΜ / ΙΕΣΒΩΚ / ΣΟΥΑ / ΣΕΒΑ / ΓΕΦΑ / . Χριστό. με την "γέννηση του Σήμ" από τον Νώε το 2470 π. Από ΑΓΑΡ γεννά τον ΙΣΜΑΗΛ προπάτορα των Αράβων ο οποίος φέρεται γεννήτορας 12!!! αραβικών φυλών: ΝΑΒΑΙΩΦ / ΚΗΔΑΡ / ΑΛΒΕΗΛ / ΜΙΒΣΑΝ / ΜΙΣΜΑ / ΔΟΥΜΑ / ΜΑΣΣΑ / ΑΔΑΔ / ΘΑΙΜΑ / ΙΕΤΟΥΡ / ΝΑΦΙΣ / ΚΕΔΜΑ.500 χρόνια παρελθόντος. Ιάφεθ. Η σκοπιμότητα συνίσταται στο ότι τα ονόματα και οι προκύπτουσες φυλές που αντιγράφουμε από το Α' Χρονικών α' κεφάλαιο της "Βίβλου".ο οποίος θα καταστραφεί από τον ερχόμενο εκ φυλής Ιούδα.

οι οποίοι εξαπλώθηκαν μέχρι τη Μεσοποταμία και ίδρυσαν ελληνικές .Παρακάμπτουμε τις φυλές του Χάμ. υιοί Φοχερέθ από Σεβαΐμ.. Εάν η προέλευση των Μογγόλων από τον Αμπρα–Χάν φαίνεται απίστευτη στον αναγνώστη παραθέτουμε την περικοπή του "ΕΣΔΡΑ" που καταχωρείται στη "Βίβλο" μετά το "Β' ΧΡΟΝΙΚΩΝ". Το εβραϊκό Α' Χρονικών μας παρουσιάζει από τον ΑΒΡΑ-ΧΑΝ 36 ή 3x12 φυλές "ειδικού ρόλου" στη Σημιτομογγολική γεωπολιτική. απαρτίζουν την "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ". Επί των τριών τελικών φυλών άρχει ο ΣΙΝ την ΣΕΛΗΝΗΣ.Α.υιοί Σεφατία..". ήτοι 72. Οι φυλές του "άρρενος τροχού" κατά την "Βίβλο" αρχίζουν να σχηματίζονται με τη γέννηση του Σήμ από τον Νώε το 2468 π.ΙΑ84 ΕΦΕΡ / ΑΝΩΧ / ΑΒΕΙΔΑ / ΕΛΔΑΓΑ / ΔΑΙΔΑΝ.χ. υιοί Αμί. αργότερα με τη γέννηση του Ισμαήλ το 1932 π. Τα ονόματα της επιτροπής των "9" και των "72" της ΑΟΑ έχουν καταγραφεί από την Ο. τις γνωρίζουν μόνον τρία άτομα στον πλανήτη . Στο εδάφιο 57 του β' κεφαλαίου του Έσδρα. ο παγκόσμιος πληθυσμός θεωρητικά βρίσκεται στα χέρια 9 ραββινικών καθαρμάτων ΖΟΜΠΙ του ΣΙΝ τα οποία έχουν δικαιοδοσία ζωής και θανάτου ακόμη και στα 72 μέλη της απρόσιτης AOA ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS. διότι ως Χαμιτικές φυλές χαρακτηρίζονται από τη "Βίβλο" οι Πελασγοί Φοίνικες. τρείς υπερφυλές. Επί των 6 υπερφυλών άρχουν τρείς φυλές "αφετηρίες". Πάντες οι Νεθινείμ και οι υιοί των δούλων του Σολομώντος. ενώ οι φυλές του "θήλεως τροχού". ΑΡΑΜ εκ της οποίας η αραμαϊκή ή αρχαία εβραϊκή.Α.εκτός της Ο. που σημαίνει ότι στη Σεληνιακή Κάβαλλα. Οι εκπρόσωποι των 6 12φύλων.. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ ΧΕΤΤΟΥΡΑΝΙΕΣ ή ΤΟΥΡΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ. Έτσι έχουμε 6 συνολικά 12φυλα σύν 6 υπερφυλές σύν 3 φυλές αφετηρίες με άθροισμα 81. Αλλά υπάρχουν άλλες 36 μέχρι συμπληρώσεως του 72 που είναι και ο αριθμός των μελών του Σάνχεδριν της ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ATL ή ATTIL.. . οι οποίες "υπέστησαν όλες σημιτική διάβρωση".μαρτύρων του ιεχωβά.. Οι 6 εκπρόσωποι των υπερφυλών και οι 3 των φυλών αφετηριών. -οι χρονολογίες έχουν ληφθεί από έντυπα της εβραϊκής WATCHTΟWER των .. ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ. τις 81 παραμέτρους–ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες επικοινωνίας με τη Σελήνη.χ.. μεταξύ των Νεθινείμ της προσωπικής φρουράς του Σολομώντος. ο κόσμος. ήσαν τριακόσιοι ενενήκοντα δύο. Επί των τριών δωδεκαφύλων Εβραίων.. ενώ οι εκπρόσωποι των 36 προπατριαρχικών φυλών "άρρην τροχός" και συμβολίζονται με δύο εφαπτόμενους τροχούς των 36 κυκλικών τομέων ο καθένας. αναφέρονται και "οι υιοί ΑΤΤΙΛ": ". Προσθέτουμε ότι οι 36 εκπρόσωποι των πατριαρχικών φυλών αποκαλούνται "θήλυς τροχός". του ΙΑΚΩΒ / ΙΣΜΑΗΛ / ΙΟΞΑΝ ή ΥΞΩΣ .. επί των οποίων άρχουν τρείς υπερφυλές.Ε. φυλές ΕΝΩΧ. υιοί ΑΤΤΙΛ. Η διάταξη του 72 σύν 6 ίσον 78 αντιγράφεται στην ατλάντειας επινόησης "Τράπουλα του Ταρρώ" από την οποία λείπουν γιά τους μεμυημένους "τρία συμβολικά φύλλα έως το 81".Κατά εντελώς συμπτωματική σύμπτωση ο ΑΤΤΙΛΑΣ ήταν ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΧΑΝ ΜΟΓΓΟΛΟΣ και απόγονος των ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΑΜΠΡΑ-ΧΑΝ. υιού του Αγήνορα. απόγονοι του Φοίνικα.. ΙΟΚΤΑΝ. Γιά τους Τέκτονες που δεν το γνωρίζουν αν κινούνται στα επίπεδα του δευτεροβάθμιου ΟΤΟ ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS. Οι υπόλοιπες 36 φυλές μέχρι τις ολικές 72.Ε. όπως έχουν επίσης καταγραφεί οι σκέψεις τους και οι συζητήσεις τους. ΛΑΜΕΧ.. δίνονται από τα "προπατριαρχικά" ονόματα: ΣΗΜ / ΕΛΑΜ / ΑΣΣΟΥΡ / ΑΡΦΑΞΑΔ / ΛΟΥΔ / ΟΥΖ / ΓΕΘΕΡ / ΜΑΣ / ΣΑΛΑ / ΕΒΕΡ / ΡΑΓΑΥ / ΣΕΡΟΥΧ / ΝΑΧΩΡ / ΘΑΡΑ / ΑΒΡΑΑΜ / ΑΛΜΩΔΑΔ / ΣΑΛΕΦ / ΑΣΑΡΜΑΒΕΘ / ΙΑΡΑΧ / ΑΔΩΡΑΜ / ΟΥΖΑΛ / ΔΙΚΑΛ / ΕΒΑΛ / ΑΒΙΜΑΗΛ / ΣΕΒΑ / ΟΦΕΙΡ / ΑΒΙΛΛ / ΙΩΒΑΒ / ΝΩΕ / ΗΣΑΥ / ΕΛΙΦΑΣ / ΡΑΓΟΥΗΛ / ΙΕΟΥΣ / ΙΕΓΛΟΜ / ΚΟΡΕ. οι ΦΑΛΕΓ. η οποία συμβολίζεται με την εννεάφωτο λυχνία των τεκτονικών στοών.. Αράβων. βασιλέως του Άργους. που τις κατέγραψε με ειδική τεχνολογία. Η "μαντική τέχνη των 81 συντελεστών ανήκει μόνον στους τρείς "σούπερ" της επιτροπής των 9". απαρτίζουν την ORDO ADEPTIS ATLANTIS. Μογγόλων άρχουν ως "δέκατο τρίτο κέντρο".

όταν ο υιός του Ίασον." Τέτοιοι λαοί όπως οι Σύριοι και οι Λιβανέζοι είναι υπό γενοκτονία στην Εγγύς Ανατολή. από το ΛΕΑΒΕΙΜ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΥΗ. πρόγονος των Φοινίκων. Ασίας γεννώντας τον Φοίνικα. Στο ζήτημα αυτό. Αλλά ακόμη και αν δεχθούμε το άτοπο της αποικήσεως της Κρήτης από τον Φοίνικα του Αγήνορας. Η αισχρή πλαστογράφηση της ιστορίας έφθασε μέχρι το σημείο να αμφισβητείται η προέλευση του Μυκηναϊκού πολιτισμού και των ιδίων των Πελασγών. Αγήνωρ. αποίκησε τη δυτική ακτή της Μ. Χωρίς σχόλια αναφέρουμε την ονοματολογία των Χαμιτικών φυλών κατά τη "Βίβλο" η οποία σε μερικά σημεία. όχι ΔΙΩΓΜΕΝΟΙ όπως ο τύραννος Αγήνωρ. όπως το γένος ΑΣΚΕΝΑΖΥ. Στους Χαμιτικούς λαούς υπολογίζονται όλοι οι έλληνες που αποσπάσθηκαν από τη Μεσόγειο και Ευρώπη γιά να αποικήσουν την Ασία γενικότερα. η Βίβλος αφήνει περιθώρια να διεκδικηθεί η Κρήτη ως ισραηλινή περιοχή. Κάτω από το ΛΟΥΔΕΙΜ εννοείται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΔΙΑ.. με τη "γέννηση του Χαμ" αλλά το 9500 π. Η άθλια αυτή τακτική εξυπηρετείται. Συγχρόνως με τον αυθαίρετο χαρακτηρισμό της ΚΑΦΘΟΡ ή ΚΡΗΤΗΣ ως "χαμιτικής" και επομένως "σημιτοχαμιτικής". αλλά καθώς "Όμηρος φησίν . Εν πάσει περιπτώσει οι "Χαμίτες" με γεννήτορα τον ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜ και τον ΥΠΑΡΚΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΛΑΣΓΟ δεν παρουσιάστηκαν το 2470 π. κατόπιν διαταγής ραββίνων και από εβραίους Ελλάδος οι οποίοι γιά να αποδείξουν την "εβραιοκρητική ταύτιση" βαπτίζονται με το όνομα "ΜΙΝΩΣ". –Ίδε εταιρεία "Μίνως Μάτσας" εγγραφής δίσκων. και ο Φοίνικας ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ. δίδοντας όλες τις γεωγραφικές ονομασίες του τόπου. παρά την προσπάθεια εβραιοποίησης της προφοράς. τότε ο Μινωικός Πολιτισμός που έπεται του Μυκηναϊκού. προδίδει ελληνική προέλευση: ΧΟΥΣ / ΜΙΣΡΑΙΜ / ΦΟΥΘ / ΧΑΝΑΑΝ / ΣΕΒΑ / ΑΒΙΛΑ / ΣΑΒΘΑ / ΡΑΑΜΑ / ΣΑΦΘΕΚΑ / ΝΕΒΡΩΔ / ΔΑΙΔΑΝ / ΛΟΥΔΕΙΜ / ΑΝΑΝΕΙΜ / ΛΕΑΒΕΙΜ / ΝΑΦΘΟΥΧΕΙΜ / ΠΑΤΡΟΥΣΕΙΜ / ΧΑΣΛΟΥΧΕΙΜ ή ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ / ΧΑΦΘΟΡΕΙΜ / ΣΙΔΩΝΑ / ΧΕΤΤΑΙΟΣ / ΙΕΒΟΥΣΑΙΜ / ΑΜΟΡΡΑΙΟΣ / ΓΕΡΣΕΣΑΙΟΣ / ΕΥΛΙΟΣ / ΑΡΟΥΚΑΙΟΣ / ΑΣΕΝΑΙΟΣ / ΑΡΒΑΔΙΟΣ / ΣΑΜΑΡΑΙΟΣ / ΑΜΑΘΑΙΟΣ.ΙΑ85 πόλεις όπως η ΕΛΛΑΣ_ΑΡ και η ΛΑΡΙΣΑ.χ. παρά τη σαφή δήλωση των Ελληνικών Χρονικών ότι "ο Αγήνωρ οίκησε την ΑΣΙΑ" και πάλι ανατρέπονται οι "σημιτοχαμιτικές προελεύσεις" των Κρητών. το Σημιτομογγολικό κατεστημένο έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση. Δε χρειάζεται να τονίσουμε ότι το τερατώδες αυτό ψεύδος ανατρέπεται από τα Ελληνικά Χρονικά τα οποία βεβαιώνουν ότι οι Κρήτες όπως και οι λοιποί Έλληνες αποίκησαν το σημερινό τους χώρο σαν Πελασγοί Αρκάδες.και της Κρήτης έποικοι γεγόνασιν" συγχρόνως με την αποίκηση της υπόλοιπης Ελλάδος "Πελασγοί αρχαίον φύλον κατά την Ελλάδα πάσαν επιπολάσαν". διότι ο Αγήνωρ ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ. Οι μαστρωποί της Ιστορίας συνεχίζουν με την παράθεση των "ιαπετικών φυλών" στο Α' Χρονικών της "Βίβλου" παρεμβάλλοντας σκόπιμα και εβραϊκά γένη.-.. από το ΧΑΦΘΟΡΕΙΜ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΦΘΟΡ ή ΚΡΗΤΗ κλπ. ισχυριζόμενο ακόμη ότι "εφ' όσον οι Κρήτες είναι χαμιτικής ή φοινικικής και άρα "και σημιτοχαμιτικής καταγωγής".. ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Α'. -Ωγυγία Σταγειρίτου Δ' σελίς 443 και Απολλόδωρος Α' σελίς 14-. Παρακολουθείστε: ΓΟΜΕΡ / ΑΣΧΕΝΑΖ / ΡΙΦΑΘ / ΘΩΓΑΡΜΑ / ΜΑΓΩΓ / ΜΑΔΑΙ / ΙΑΥΑΝ / ΕΛΕΙΣΑ / ΘΑΡΣΕΙΣ / ΚΙΤΤΕΙΜ / ΔΩΔΑΝΕΙΜ / ΘΟΥΒΑΛ / ΜΕΣΕΧ / ΘΕΙΡΑΣ. διότι υπάρχουν ΑΛΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ καθηγητές Πανεπιστημίων που δεν βρήκαν τον ΑΝΔΡΙΣΜΟ και την ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ να αντικρούσουν τη δήθεν "σημιτική προέλευση Μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισμού". παρά τα μέσα που τους παρέχουν τα αδιάσειστα Ελληνικά Χρονικά.. Η εφεύρεση του Σημιτομογγολικού μύθου περί "χαμιτικών φυλών" και περί "σημιτοχαμιτικής μίξεως χαμιτικών και σημιτικών φυλών" επέτρεψε στο κατεστημένο της εθνολογίας να διεκδικεί τους Φοίνικες και τα ελληνικά γένη της Ασίας ως "ημισημιτικούς λαούς με υπερισχύον το σημιτικό φύλο. .χ. από τον οποίο ο τόπος ονομάσθηκε Φοινίκη. είναι σημιτικής καταγωγής".

μουσειακές εκθέσεις κλπ. Τα γένη αυτά. ειδικά εκπαιδευμένα από ραββίνους στο να προκαλούν έκφυλα ήθη και τέχνες μέσω ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ σεξουαλικών ροπών. αυτή τη φορά "ιαπετιτικό". προορίζεται να κάνει κατοχή ΟΛΗΣ της Ηπείρου μέχρι τα Θεσσαλικά σύνορα. οι Κρήτες–ΘΑΡΣΕΙΣ.Α.Σολομώντος. Τα γένη ΜΕΣΕΧ/ΘΟΥΒΑΛ αποδίδονται στους Πελασγούς ΜΟΣΧΟΥΣ και ΘΗΒΑΙΟΥΣ. ο οποίος με διαταγή Μεγάλης Ανατολής έθεσε θέμα "συμμορφώσεως" της Αλβανίας. Η Αλβανία. Εντελώς συμπτωματικά οι σύζυγοι του Ντεκτάς και του Κληρίδη είναι δύο αδελφές!!! εβραϊκής καταγωγής. ο οποίος "συνουσιάζεται" με τους ηγέτες της Βουλγαρίας τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας έχει διατάξει γενική κινητοποίηση του Βουλγαρικού Υπουργείου Πολιτισμού να οργανώσει διανομή εντύπων. παρήγαγαν τον παιδεραστή των ελλήνων ηθοποιών ΚΑΡΟΛΟ ΚΟΥΝ και τις διάφορες ΑΣΚΕΝΑΖΥ "καλλιτέχνιδες" των ρεμπέτικων τραγουδιών ή ελληνιστί "περιθωριακών -ρεμπέτ. οι Κύπριοι–ΚΙΤΤΕΙΜ. Έτσι ΟΙ ΜΑΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓΟΛ ή ΜΑΓΓΟΛ χρεώνονται εκεί που ανήκουν. σύμφωνα με καταγραφές της Ο. εξηγεί κάλλιστα την προσπάθεια των τελευταίων ετών να διχαστούν οι Κρήτες σε "σημιτοχαμίτες και ιαπετίτες" ώστε από τον εμφύλιο διχασμό να δικαιολογηθεί Σημιτομογγολική διεκδίκηση και κατοχή από ισραηλινούς ή άραβες ασχέτως.Ε. 2ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Κρητική Καταστροφή με φέρελπι ηγέτη τον Κο Μητσοτάκη. Το γένος ΜΑΓΩΓ ή ΓΩΓ του ΜΑΓΩΓ αποδίδεται στους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ με την ελπίδα ότι θα μπορούσε έτσι να αποδοθεί "στους ιαπετικής ή ελληνικής προελεύσεως Μογγόλους" η προγραμματισμένη βαρβαρότητα των ορδών των ΧΑΝ. 3ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Κυπριακή Καταστροφή με ηγέτη τον Κο Κληρίδη εβραϊκής καταγωγής. ο οποίος μαζί με τον εβραίο ΡΑΟΥΛ Ντεκτάς μεθοδεύουν την προσάρτιση της Κύπρου στο Ισραήλ. εξηγεί κάλλιστα τα κάτωθι: 1ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Μικρασιατική Καταστροφή με ηγέτη τον εβραίο ΒΕΝΙΖΕΛΟ ή ΒΕΝΙΖΑΛ ή ΒΙΖΕΝΤΑΛ ο οποίος με σκόπιμους χειρισμούς προσάρτησε τα εδάφη των ΙΩΝΩΝ ή ΙΑΥΑΝ στη Σημιτομμογγολικη Τουρκία ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ τους ΙΩΝΕΣ.. Το ότι Ίωνες-ΙΑΥΑΝ.τραγουδιών". τοξικομανίας. 5ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Θρακική και Μακεδονική Καταστροφή με ηγέτη τον εβραϊκής καταγωγής Παπανδρέου. διότι δεν είχε κανένα έρεισμα συγκριτικής ανθρωπολογίας και εθνολογίας... που "θα πείσουν τους Θράκες και τους Μακεδόνες ότι δεν είναι Έλληνες αλλά . εβραϊκής καταγωγής γένους ΜΙΝΕΙΚΟ και ΖΕΤΚΙΝ Πολωνίας.ΙΑ86 Τα γένη ΓΟΜΕΡ/ΑΣΧΕΝΑΖ/ΡΙΦΑΘ/ΘΩΓΑΡΜΑ είναι κρυπτοεβραϊκά γένη που υποδύονται τους "ιαπετίτες" με κύριο σκοπό την διάβρωση των ηθών των εθνών που κατοικούν. οι Ηπειρώτες–ΔΩΔΑΝΕΙΜ και οι Θράκες–ΘΕΙΡΑΣ διαχωρίζονται από τους ΕΛΛΗΝΕΣ. προοριζόμενο να διχάσει τους Κρήτες σε "φιλοβασιλικούς" και "αντιβασιλικούς" όταν το 1987 διαταχθεί από την Τεκτονική του Στοά να επαναφέρει το Βασιλιά και τη Βασιλευομένη Δημοκρατία. προπαγάνδα τύπου. Το γένος ΓΟΜΕΡ είναι το ίδιο γένος ΓΟΜΟΡΩΝ και ΣΟΔΟΜΩΝ που διήφθειρε τους λαούς της Παλαιστίνης μέσω λατρείας του φύλου. Τα γένη ΙΑΥΑΝ/ΕΛΕΙΣΑ/ΘΑΡΣΕΙΣ/ΚΙΤΤΕΙΜ/ΔΩΔΑΝΕΙΜ αποδίδονται στους Πελασγούς αντίστοιχα: ΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ/ΚΡΗΤΕΣ/ΚΥΠΡΙΟΥΣ/ΔΩΔΩΝΑΙΟΥΣ. με το διαφορετικό όνομα ΘΑΡΣΕΙΣ. παρανομίας ως τρόπου ζωής και μαζοχισμού. εκ των οποίων οι πρώτοι είναι έλληνες Σκύθες ή Λευκορώσοι της σημερινής ΕΣΣΔ και οι δεύτεροι Θηβαίοι των Θηβών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ και οι άποικοί τους στην Κολχίδα του Ευξείνου Πόντου. με ροπές μηδενισμού. δηλαδή στην Ατλάντεια Σημιτομογγολική Ομοφυλία των ΑΤΤΙΛ του . Το γένος ΘΕΙΡΑΣ αποδίδεται στους ΘΡΑΚΕΣ. Το ότι η Κρήτη αναφέρεται πάλι. 4ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Ηπειρωτική Καταστροφή με ηγέτη τον Κο "Παπανδρέου". Το ανωτέρω παραμύθευμα εγκαταλείφθηκε αρκετά γρήγορα από τους επινοητές του.

γιά τελική κατοχή από τον "μεσσία απελευθερωτή" Βουλγαρία.. έχει καταγράψει συζητήσεις στελεχών του Αμερικανικού Τεκτονισμού. στη γελοία εκδοχή του 2370 π. των Ελληνικών Χρονικών. Εδώ έχουμε σε πλήρη λειτουργία την τηλεπαθητική υποβολή που υφίστανται οι "ορθόδοξοι" μητροπολίτες ΖΟΜΠΙ από την εκπομπή στερεοσκοπικών μεταδόσεων της Σεληνιακής τεχνολογίας ή από την εκπομπή ομοίων μεταδόσεων των ΑΣΚΗΜΕΝΩΝ ασκητών του "Αγίου Όρους" στις υποφύσεις άλλων ατόμων.τι αφορά την προϊστορία του 9500 π. Οι "προφητείες" αυτές επαναλαμβάνονται ΚΑΙ από Μητροπολίτες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ "ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΒΡΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΩΝ. με την ΠΑΡΑΛΟΓΗ κατοχύρωση: "Ο χριστός μου έδειξε στο όνειρο ότι οι Τούρκοι θα καταλάβουν την Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα".500 π. όπως ο Μητροπολίτης Χίου και άλλοι. αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ. ΩΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΡΩΜΑ. Σύμφωνα με τις "προφητείες" αυτές "επειδή δεν είμαστε καλοί χριστιανοί –διάβαζε σοσιαλιστές– θα μας τιμωρήσει ο θεός και θ' αφήσει τους Τούρκους να γενοκτονήσουν Θράκη–Μακεδονία–Ήπειρο μέχρι το σημείο που το μοσχάρι θα κολυμπάει στο αίμα των ελλήνων".. καταχωρημένα στη "Βίβλο" υπό μορφή "αυτοεκπληρούμενης προφητείας" όπου ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.ΙΑ87 θα πρέπει να προσαρτηθούν στη μητέρα Βουλγαρία". Εν γνώσει μας φύγαμε γιά λίγο από το θέμα μας "ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" σε ό.χ. ΤΟΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ: Η ΠΟΥΤΑΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.Ε. της ευλογίας "δεύτερης κατηγορίας" του γυιού Ιάφεθ "που θα ζεί στις σκηνές του Σήμ" ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας και της κατάρας "πρώτης κατηγορίας" εναντίον του Χάμ –Ελλήνων Φοινίκης– που θα "είναι δούλοι του Σήμ και του Ιάφεθ".Δαμασκού–Ελλήνων Φοινίκων Λιβάνου-. Χαίρε σφόδρα θύγατερ ΣΙΩΝ.χ. διότι η ΠΛΑΣΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ γενέσεως των γήινων φύλων της "Βίβλου" δεν αφορά μόνον την πλαστογράφηση του παρελθόντος αλλά ΚΑΙ "Επένδυση συμφερόντων" που πρόκειται "να αποδώσουν κέρδη" στο παρόν και στο μέλλον.. εναντίον της Τύρου και Σιδώνος –ελληνικών φοινικικών πόλεων-. Και αλλογενής θέλει κατοικήσει εν τη Αζώτω και θέλω καθαιρέσει την υπερηφανίαν των Φιλισταίων –ελλήνων Παλαιστίνης-. Χάμ και Ιάφεθ και στη συνεπαγόμενη γελοιότητα της προελεύσεως όλων των φυλών της γής από "οκτώ άτομα της οικογένειας του Νώε" και στην επισυναπτόμενη γελοιότητα της ευλογίας "πρώτης κατηγορίας" του γυιού Σήμ.χ. Παρόμοιες "προφητείες" διαδίδονται και σήμερα από τις ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΕΣ του "Αγίου Όρους" με βάση τον διαχωρισμό των Ελλήνων–ΕΛΕΙΣΑ από τους Θρακομακεδόνες–ΘΕΙΡΑΣ και τους Ηπειρώτες– ΔΩΔΑΝΕΙΜ που κάνει η "Βίβλος" στο Α' Χρονικών α' κεφάλαιο. Ήδη η Ο. Παρατηρούμε σήμερα να υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα. Και επαναλαμβάνονται ΚΑΘΑΡΑ υπό μορφή ΑΠΕΙΛΗΣ μέσα στη "Βίβλο". σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία θα χρησιμοποιηθεί μόνον γιά δύο χρόνια κατοχής. Η πλαστογράφηση της προϊστορίας αφορά στη μετατόπιση της περιόδου 9000–9500 και 10. ένας Σημίτης "προφητεύει". ένας άλλος "εκτελεί" και ένας τρίτος πχ. Η κατοχή της Μακεδονίας και Θράκης από τους Βουλγάρους προγραμματίζεται από Μεγάλες Ανατολές Ελλάδος-Βουλγαρίας-Τουρκίας μετά από την Τουρκική κατοχή που θα ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ. .Α. μετά από τα οποία θα εκκενώσει τη Μακεδονία και Θράκη μέσω των "κυανοκράνων". ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΛΗΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ: "Το φορτίον του λόγου του Ιεχωβά εναντίον της . Ο . με τον "κατακλυσμό του Νώε" και τους τρείς γυιούς Σήμ..θέλει ιδεί Ασκαλών και η Γάζα και η Ακκαρών διότι θα μείνουν ακατοίκητες –κατόπιν ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ-. η ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ λέγει "ήταν θέλημα θεού η μικρασιατική καταστροφή διότι είχε προφητευθεί". και ήλθαμε στο παρόν.

τους Κυπρίους–ΚΙΤΤΕΙΜ. από τη θέση των Χρονικών του εκλεκτού λαού του θεού ή από τη θέση των Χρονικών του λαού που γενοκτονεί άλλους λαούς ελέω θεού.ποιός θα καταναλώσει ποιόν. Είναι προς τιμήν των Ελληνικών Χρονικών ότι δεν επιχείρησαν ΠΟΤΕ να ασχοληθούν με την προέλευση των "κιτρίνων" και "μαύρων" φυλών. Γαλάτες. Πελοποννήσου. κατά τας φυλάς αυτών εις τα έθνη αυτών". ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΚΟΜΗ ΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ. Πράγματι στο 460 π. των Μήδων ΜΑΔΑΙ.. όταν έγραφε τα ίδια πράγματα στην Πεντάτευχο.καθήμενος επί όνου και επί πώλου υιού υποζυγίου.. των Σκυθικών ΜΕΣΕΧ/ΘΟΥΒΑΛ και των ελληνικών ΕΛΕΙΣΑ/ΙΑΥΑΝ/ΘΑΡΣΕΙΣ/ΚΙΤΤΕΙΜ/ΔΩΔΑΝΕΙΜ/ΘΕΙΡΑΣ. Διότι ο σκοπός των Ελλήνων συγγραφέων δεν ήταν η εξεύρεση "ηθικού και θεολογικού άλλοθι γιά τη γενοκτονία αδελφών "κιτρίνων" και "μαύρων" αλλά απλώς η ΑΛΗΘΕΙΑ του ιστορικού γίγνεσθαι της ΑΙΓΙΑΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ. Δέχεται εμμέσως ότι ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ είναι ΕΛΕΙΣΑ.. τους Κρήτες–ΘΑΡΣΕΙΣ και τελειώνοντας τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ με τους υπολοίπους Έλληνες–ΕΛΕΙΣΑ Θεσσαλίας.χ. Κέλτες..ΙΑ81 του παρόντος) -..58 (71. οι οποίοι μετά την βύθιση της Ηπείρου των αναγκάσθηκαν να αναζητήσουν ζωτικό χώρο βορειότερα. διότι αφήνουν το πεδίο κενό με την άγνοιά τους. αρχίζοντας από τους ΙΩΝΕΣ–ΙΑΥΑΝ. Γένεσις ι' κεφάλαιο.. πολύ περισσότερο δε ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. εδάφια 1-17. τους Ηπειρώτες–ΔΩΔΑΝΕΙΜ.. δηλαδή ΕΛΛΑΣ με ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ κατοίκους που δεν μπορεί να τους διαχωρίσει και να τους δώσει ονόματα. Στερεάς. . . προήλθαν από επεκτάσεις και αποικήσεις των Πελασγών Αιγηίδος.. -Ίδε "Βίβλος".του θεού αλλά το βιβλίο των αλητών Σημιτομογγόλων Ατλάντων και της σχιζοφρενικής μανίας των γιά παγκόσμια κυριαρχία. Ώστε θα μας . Αυτό σημαίνει ότι ΕΜΜΕΣΩΣ η "Βίβλος" αναγνωρίζει ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΛΑΟΙ–ΦΥΛΕΣ "ιαπετικής" καταγωγής και επομένως οι εθνολογικά και γλωσσολογικά "ιαπετίτες" Ίβηρες.Και η ΕΞΟΥΣΙΑ αυτού θέλει είσθαι ..ΙΑ88 βασιλεύς σου –ΧΡΙΣΤΟΣ– έρχεται προς σε .έως των περάτων της γής – παγκόσμια κυριαρχία-. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η "Βίβλος" δεν αναφέρει άλλα έθνη–φυλές "Ιαπετιτών" εκτός των κρυπτοεβραϊκών ΓΟΜΕΡ/ΑΣΧΕΝΑΖ/ΡΙΦΑΘ/ ΘΩΓΑΡΜΑ/ΜΑΓΩΓ. κεφάλαιο θ'.χ. ο Έσδρας δέχεται εμμέσως ότι ακόμη και η Ρώμη που ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ είναι προέκταση ελληνικών φύλων της Αιγηίδος.. "Μετάφραση Των Εβδομήκοντα".χ. Σάξωνες.καταναλώσει ο "ειρηνοποιός" χριστούλης εμάς τους Έλληνες τους ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ. Επομένως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ . Ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπίζεσθαι αυτούς –τους Σημιτομογγόλους. Εκάστου κατά την γλώσσαν αυτού. όπου αναγκάζεται να ομολογήσει ότι μόνον ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ γνώριζε: "Εκ τούτων εμοιράσθησαν αι νήσοι των εθνών εις τους τόπους αυτών.. Σημειώνουμε ότι η Σημιτομογγολική "Βίβλος" όχι μόνον δεν εξηγεί την προέλευση των υπολοίπων ελληνικών φύλων διασκορπισμένων σε όλο τον πλανήτη -ίδε σελίδες 57. Γερμανοί και λοιπές εθνότητες Ευρώπης. ούτε την προέλευση των "μαύρων" αφρικανικών φυλών.και ΘΑ ΕΞΕΓΕΙΡΩ τα τέκνα σου ΣΙΩΝ εναντίον των τέκνων σου ΕΛΛΑΣ. ως έτος συγγραφής των Α' Χρονικών από το Σημιτομογγόλο Έσδρα.και θέλουσι ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ –Έλληνες– μέσω ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.72 του πρωτότυπου ή ΙΑ80. όπως δεν μπόρεσε ο προκάτοχός του Μωυσής να τους διαχωρίσει το 1513 π.. βιβλίο "προφήτου" Ζαχαρία. τους Θρακομακεδόνες–ΘΕΙΡΑΣ. Ευχαριστούμε θερμά τους Σημιτομογγόλους συγγραφείς. Και αυτό μόνον έκαναν. που μέχρι το 460 π.. Διότι ενέτεινα τον Ιούδαν ως τόξον . Ίδωμεν . ώστε να επέμβουν τα αρχαία Ελληνικά Χρονικά που ΕΞΗΓΟΥΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ την προέλευση των εθνών της Ευρώπης από τους Πελασγούς Αιγηίδος.. αλλά δεν εξηγεί ούτε την προέλευση των "κιτρίνων" ασιατικών φυλών.

αλλά γιά αλληλεπιδράσεις της Δρυίδιας Αιγαίας και Ατλάντειας ομοφυλίας. εξ αιτίας του σχιζοφρενούς ΣΙΝ της Σελήνης. ΛΟΓΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ. Κατανοούσαν ότι πάνω από τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ και τους ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. Η ανωτέρω τακτική διχασμού των Ατλάντων σε δύο αλληλομισούμενες παρατάξεις. ως χρονικό σημείο εκκινήσεως της προϊστορίας μετά τη βύθιση Ατλαντίδος και Αιγηίδος. γνωρίζοντας συγχρόνως την ύπαρξη και την κατά μείζονα λόγο Ανωτερότητα των ΑΠΡΟΣΙΤΩΝ γιά το γήινο επίπεδο ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΛΟΓΩΝ. Ο αναγνώστης πιθανώς ερωτά: "Γιατί οι διασωθέντες Άτλαντες δεν αρκέστηκαν στη δημιουργία "νέας πατρίδος" στις ήδη υπάρχουσες αποικίες τους. ο οποίος μέσω της τεχνολογίας της Κάβαλλα πείθει ένα μέρος του Ατλάντειου Ιερατείου ότι "επί τέλους επικοινωνούσε με τον Ένα Συμπαντικό Θεό Λόγο." Αυτό θα συνέβαινε. Εδώ βρίσκεται η ΑΙΤΙΑ των σχιζοφρενικών δηλώσεων της "Βίβλου" γιά "παγκόσμια κυριαρχία" των διασωθέντων Ατλάντων Σημιτομογγόλων. Με την εμφάνιση της Σελήνης παρουσιάζονται κωμικοτραγικές παράνοιες και σχιζοφρένειες του "θεού" ΣΙΝ. που τιμούσε τον ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΛΟΓΟ του ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ "άγνωστο" διότι η ιεραρχικά επιβαλλόμενη έλλειψη επικοινωνίας μαζί του δεν επέτρεπε τη "γνωριμία" και τις "οικειότητες" με το Πρόσωπό Του. δεν μπορούμε να ομιλούμε γιά τοπικές αλληλεπιδράσεις λαών. Δεν επρόκειτο γιά λατρεία του Ηλίου ως φυσικού σώματος νεκρής ύλης αλλά γιά κατανόηση εμπειρική του ΜΕΤΡΟΥ ή των ΜΕΤΡΩΝ που επέτρεπαν στους γήινους να επικοινωνούν και να ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ με τη Συμπαντική Ιεραρχία του Ενός Συμπαντικού Όντος. Και το Ατλάντειο και το Αιγιακό ιερατείο αναγνώριζαν σαν ΥΨΙΣΤΟ επίπεδο προσεγγίσεως τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ. λόγω ειδικής ευνοίας που προερχόταν από υποταγή σε διατάξεις ανατροπής του Ηλιακού Ατλάντειου Ιερατείου". Ασία και Αφρική -Γαράμαντες Μινύων-. Ευρώπης. Είναι η ψυχολογία ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΣΟΥΣ που διέπει τα διασωθέντα ατλάντεια ιερατεία. αναγνώστη. ΜΟΝΟΝ μέσω των ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ και του Νοήμονος Όντος του ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. και του ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. είναι ακριβώς η περιγραφόμενη στο ς’ κεφάλαιο της "Γενέσεως" .500 π.χ. κανένας ανώτερος ΛΟΓΟΣ δεν δεχόταν να "ακούσει" τα ασήμαντα αιτήματα των γήινων ομοφυλιών και πολύ περισσότερο τα μηδαμινά αιτήματα των εθνών και των ατόμων-ανθρώπων που τα αποτελούσαν. Η Δρυίδια Αιγιακή τη μερική απώλεια και η Ατλάντεια ολική απώλεια "πατρώας γής". Αιγηίδος και Ατλαντίδος οφειλόταν σε φυσική καταστροφή και εάν δεν είχε προηγηθεί ο διχασμός του Ατλάντειου ιερατείου σε δυο θανάσιμους αντιπάλους. Αυτό αποδεικνύεται από το αφιέρωμα των μετέπειτα Αθηναίων ως απογόνων των Αιγαίων. Πριν από την ΑΦΙΞΗ της Σελήνης το Ατλάντειο ιερατείο είχε ως μέγιστο επίπεδο διαλόγου αναφοράς αιτημάτων τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ ή όπως παπαγαλίζουν οι ηλίθιοι θρησκευόμενοι του χριστιανισμού "ηλιολατρεία". επειδή έχοντας χάσει τα πάντα δεν τους μένει τίποτε άλλο παρά από την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ των λαών της Αιγηίδος ώστε να οικήσουν τα πατρώα Αιγιακά εδάφη και να δημιουργήσουν ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΑΤΡΙΔΩΝ. Αφρικής και Αμερικής και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ στα διασωθέντα ασήμαντα πατρώα εδάφη Αζορών και Καναρίων Νήσων. Και οι δύο ομοφυλίες αντιμετώπισαν απώλεια του ζωτικού τους γεωγραφικού χώρου. στον "ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ" ή "ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ". αν η βύθιση των δύο Ηπείρων. Έτσι η Δρυίδια ομοφυλία προσπάθησε να οργανώσει μία στοιχειώδη επιβίωση ΚΥΡΙΩΣ στα πατρώα διασωθέντα εδάφη και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ στις σχεδόν ανέπαφες αποικίες της στην Αμερικανική Ήπειρο. ενώ η Ατλάντεια ομοφυλία προσπάθησε να οργανώσει επιβίωση ΚΥΡΙΩΣ στις αποικίες της Ασίας.ΙΑ89 Αρχή Διαλεκτικής ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ Όπως διαμορφώνεται η εικόνα στο 10.

. πάν ό. Και είπεν ο Κύριος εν τη καρδία αυτού. και έτι. άρσεν και θήλυ θέλουσιν είσθαι.φουκαράς ανακαλύπτει ότι δε γνώριζε καλά την συνταγή βάσει της οποίας κατασκεύασε τον άνθρωπο και του είχε διαφύγει ότι "ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού" και ότι επομένως έφταιγε ο ίδιος γιατί είχε κάνει λάθος στις δόσεις του ανθρώπινου DNA των εμβρύων που παρήγαν .. Αυστραλίας. Διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού..". κατά τα είδη αυτών. Και ο Νώε εύρε χάριν ενώπιον του Κυρίου. έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού.. Κάμε εις σεαυτόν κιβωτόν εκ ξύλου Γοφέρ . Και είπεν ο Κύριος θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον. Είναι ψεύδος ότι ο θεός εξάλειψε όλους τους ανθρώπους "από προσώπου της γής" και ότι από τους αποβιβασθέντες "σωσμένους οκτώ" του Αραράτ προήλθαν όλες οι φυλές της γής με χρονικό σημείο εκκινήσεως το 2370 π... Το ανωτέρω άκρως εμετικό κείμενο ΠΑΠΑΡΑ. τον οποίον εποίησα.χ.. και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας. μαύρους και ..και τα ζώα εφ’ όσον καταστράφηκαν... Και ιδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γήν . είχαν "κακούς σκοπούς στους διαλογισμούς της καρδίας αυτών"!!! Είναι ψεύδος ότι ο θεός "ξαναμεταμελείται" γιά την εξόντωση των ανθρώπων και λέγει "εν τη καρδία αυτού" ότι δεν θα "ξαναπατάξει πάντα τα ζώντα". και διότι το 2370 π..." ΚΑΙ ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ: κεφάλαιον η’ Γένεσις: ".νουκλεϊνικά οξέα καλωσύνης. Από ανθρώπου έως κτήνους. επειδή μόλις τώρα ο αυτοσχέδιος .. και αύται ετεκνοποίησαν εις αυτούς.. Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί. Ινδούς. Κινέζους βεβαιώνουν την ΣΥΝΕΧΕΙΑ των πολιτισμών ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ από το 3000-1000 π. έως σήμερα δεν διασπάστηκε σε κίτρινους. είναι κράμα υπονοούμενης αλήθειας και αισχρού ψεύδους... .Και εξήλθεν ο Νώε και οι υιοί αυτού και η γυνή αυτού και οι γυναίκες των υιών αυτού μετ’ αυτού. Πάντα τα ζώα.. Βαβυλώνιους. οι έκπαλαι άνδρες ονομαστοί. εξήλθον της κιβωτού . ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξει εις την κιβωτόν . έλαβον εις εαυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν...Κατ’ εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της Γής.ΙΑ90 της Σημιτομογγολικής Βίβλου. ύστερον αφού οι υιοί του θεού εισήλθον εις τας θυγατέρας των ανθρώπων.. διότι αντί να χρησιμοποιήσει . από προσώπου της γής.χ.. ουδέ θέλω πλέον πατάξει πλέον πάντα τα ζώντα. Και είπεν ο θεός προς τον Νώε... Είναι ψεύδος η διάσωση των ζώων μέσω της "κιβωτού". ο πλανήτης Γή κατοικείται από σταθεροποιημένες ανθρωπολογικά και χρωματικά φυλές και διότι καμμία φυλή από το 2370 π. Διεφθάρη δε η γή ενώπιον του Κυρίου και ενεπλήσθη η Γή αδικίας . διότι .τα ανθρώπινα ζώα που πιστεύουν ηλίθιες βιβλικές "ιστορίες". Είναι ψεύδος ότι ο θεός "μεταμελείται" γιά τα δημιουργήματά του και τα εξοντώνει αποδίδοντας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ σε όλους τους ανθρώπους και στα ζώα. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι εποίησε τον άνθρωπον επί της γής . πάντα τα ερπετά και πάντα τα πτηνά. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γής. Αφρικής τα οποία δε ζούν ούτε υπάρχουν στην Ασία του Αραράτ όπου δήθεν άρχισαν να αναπαράγονται τα "διασωθέντα ζώα της κιβωτού" και ... Δεν θέλω καταρασθή πλέον την γήν εξ αιτίας του ανθρώπου.τι κινείται επί της γής.χ. μπαγάσικα και άτακτα και ατίθασα... διότι η γή ενεπλήθη αδικίας απ’ αυτών. καθώς έκαμον.. σύμφωνα με την γενεαλογική χρονολόγηση της "Βίβλου". διότι τα επιγραφικά ευρήματα με δυναστείες βασιλέων στους Ίνκας. Διαβάζουμε : "Και ότε ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνωνται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς.χ. Επειδή μετεμελήθην ότι εποίησα αυτούς..νήπια κακά.. ιδόντες οι υιοί του θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίαι.. διότι υπάρχουν ζώα ΣΗΜΕΡΑ στις Ηπείρους Αμερικής. Και από παντός ζώου εκ πάσης σαρκός. πήρε κατά λάθος νουκλεϊνικά οξέα κακίας ήτοι οξέα ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ. Αιγύπτιους. Το τέλος πάσης σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου..

. πνευματικός και τεχνικός.δημοκρατίας".και μεγάλη πλημμύρα έπεσε στα κεφάλια των πλασμάτων αυτών . χρονικό των ΚΙΤΣΕ ΜΑΓΙΑΣ γραμμένο με ιερογλυφικά Μάγιας. Το νησί-Ήπειρος που οι Αιγύπτιοι και ο Πλάτων τοποθετούν στον ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ. βροχή την ημέρα.ΙΑ91 λευκούς και ερυθρόδερμους και διότι αν αυτό είχε συμβεί. απογόνους των δέκα ΗΜΙΘΕΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ που είχε γεννήσει ο ΘΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με τη γηγενή Κλειτώ. Το χρονικό των Μάγιας γιά τον κατακλυσμό λέει: "Τότε τα νερά της θάλασσας αναταράχτηκαν από την θέληση της Καρδιάς του Ουρανού -Ουρακάν. Η πνευματική τους ανωτερότητα σε σύγκριση με τους γήινους συνοδευόταν και από βιολογική και ανωτερότητα αισθημάτων.χ.χ.. Στην Ατλαντίδα υπήρχε ακριβώς αυτός ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ τρόπος διακυβέρνησης από τους δέκα ΗΡΩΕΣ ΑΤΛΑΝΤΕΣ το 9500 π. Είναι οι ΗΜΙΘΕΟΙ και οι ΗΡΩΕΣ της Ελληνικής ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ και της ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ όλων των λαών του πλανήτη. Και ονόμασε την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ τους "αδικία" και την ΑΛΗΘΕΙΑ τους "ψεύδος". Είναι αλήθεια ότι οι υιοί των θεών -όχι του θεού. ερυθρόδερμους. μετά τις Ηράκλειες Στήλες -Γιβραλτάρ-. διότι είχαν στη διάθεσή τους "θεές" πολύ ωραιότερες και σεξουαλικά ενδιαφέρουσες.. Τις παραθέτει ο Πλάτων στον "Τίμαιο Γ’ 24. αλλά αργότερα ξαναγράφτηκε από μνήμης με λατινικά γράμματα.. με την επισήμανση ολόκληρων βυθισμένων πόλεων στο βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού.. Το "κλειδί" γιά την κατανόηση του τι πραγματικά συνέβη βρίσκεται στο ΠΟΠΟΛ-ΒΟΥΧ. Αυτά τα ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΟΝΤΑ που είχαν αναλάβει να γεφυρώσουν ιεραρχικά το ΦΟΒΕΡΟ ΧΑΣΜΑ νοημοσύνης μεταξύ ΘΕΩΝ που είχαν παρελθόν πολιτισμού ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΤΩΝ και γήινων με παρελθόν πολιτισμού μερικών χιλιάδων ετών. η όψη της γής σκοτείνιασε και μια σκούρα πυκνή βροχή άρχισε να πέφτει.επισκέφθηκε την Σάιδα της Αιγύπτου και το τοπικό ιερατείο του υπέδειξε ιστορικά αρχεία που τοποθετούσαν χρονικά τη βύθιση Ατλαντίδος και Αιγηίδος το 9500 π. βροχή και τη νύχτα . ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ. μέσω χρήσεως Σεληνιακής τεχνολογίας ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ που μετέβαλλε την στατική του ατλάντειου υπεδάφους. Καταποντίστηκαν κι ένα πηχτό υγρό κατέβηκε από τον ουρανό . ΤΕΧΝΕΣ.. δεν άρεσαν στον "Κύριον".χ. ο Ατλάντειος πολιτισμός. . των ΤΙΤΑΝΩΝ. Ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος πάνω από τα κεφάλια τους σαν νά' τανε . λευκούς και κίτρινους σε συμβίωση. να επιλέγουν και να κάνουν ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ των ασήμαντων ανθρώπινων αιτημάτων που υποβάλλονταν στους ΘΕΟΥΣ.εισήλθαν εις τας θυγατέρας των ανθρώπων όχι επειδή ήσαν "ωραίαι". Αυτοί "ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ. Αποδεικνύουν όμως και κάτι άλλο: Το έγκλημα της βυθίσεως μίας ολόκληρης ΗΠΕΙΡΟΥ από τον παρανοϊκό Σίν της Σελήνης. αλλά επειδή αυτός ήταν ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ να δημιουργηθούν ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ικανοί να μεσολαβούν ανάμεσα στους ΘΕΟΥΣ και στους ΘΝΗΤΟΥΣ και ικανοί να αξιολογούν. το οποίο έκαψαν οι Ισπανοί κατακτητές. ΟΙ ΕΚΠΑΛΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟΙ" έπρεπε να φύγουν από τη μέση.Ε’ και στον "Κριτία" προσθέτοντας ότι "κατά τα αιγυπτιακά αρχεία. Ήταν ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ που θα επέτρεπε την διοχέτευση της ΑΣΥΛΛΗΠΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ των ΘΕΩΝ στους ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ γήινους ώστε να παράγουν ΠΝΕΥΜΑ. αλλά εξαφανίσθηκε μέσα σε μία μέρα και μία νύχτα. ΣΗΜΕΡΑ θα υπήρχε στην Ασία του Αραράτ τουλάχιστον ένα έθνος ή έθνη με νέγρους. αν ο δικτάτωρ ΣΙΝ της νεοαφιχθείσης Σελήνης ήθελε να αποκτήσει υπηκόους τους γήινους.640-559 π.. μετά από σεισμούς και κατακλυσμούς. Αυτοί οι "ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΝΔΡΕΣ" κυβερνούσαν την Αιγηίδα και την Ατλαντίδα και την Αφρική και την Ασία και την Αμερικανική Ήπειρο. Οι πληροφορίες αυτές διασώθηκαν όταν ο Νομοθέτης των Αθηναίων Σόλων . δεν κατακλύσθηκε από νερά που κατόπιν αποσύρθηκαν όπως θέλει η αφήγηση της "Βίβλου". ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.. αλλά βυθίστηκε. βρισκόταν σε ένα αφάνταστα εξελιγμένο επίπεδο. Σημερινές υποβρύχιες έρευνες αποδεικνύουν την ΑΛΗΘΕΙΑ αυτών των πληροφοριών.. την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ βουλήσεως που καλλιεργούσαν στους γήινους "κακόν" και την ΙΕΡΑΡΧΙΑ τους "βδέλυγμα εναντίον της ισότητος και της .

εκτός εκείνων που η "βίβλος" αποκαλεί κωδικά "Νώε". Τέτοια υπέρβαση από τα φυσικά γήινα φαινόμενα μπορεί να γίνει μόνον από χρήση τεχνολογίας.πάνω στα οποία φόρτωσαν και τα κατοικίδια ζώα τους.και τους έριχναν στο χώμα. αλλά τα δένδρα έτρεμαν -σεισμός.. Και επειδή είναι παράλογο να αναζητούμε τέτοια τεχνολογία στους γήινους του 9500 π. Είναι ακριβώς η αντίστροφη τεχνολογία από την τεχνολογία αποσυνθέσεως ή ολικής αραιώσεως ύλης που διαθέτει η Ο. στη στεριά. τα πάντα από την στρατόσφαιρα μέχρι τα βάθη του γήινου φλοιού έγιναν πυκνότερα. την αναζητούμε εκεί μόνον που μπορεί να βρεθεί αμέσως έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα. Εννοείται ότι οι "διασωσμένοι" έχουν απαρνηθεί κάθε χαρακτηριστικό ατλάντειου πολιτισμού και κάτω από τις διαταγές του ιερατείου τους ή ΣΗΜ μεταβάλλονται σε ορδές βαρβάρων που λυμαίνονται τα δυτικά παράλια της Αφρικής και της Ευρώπης.ΙΑ92 φωτιά.Αποκάλυψις κ’ 9: "Και κατέβη πύρ από του θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς" και Γένεσις ιθ’ 24: "Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορα θείον και πύρ παρά Κυρίου εξ ουρανού." Πριν από το φρικιαστικό έγκλημα εναντίον των κατοίκων της Ατλαντίδος με όλα τα ανωτέρω τεχνολογικά μέσα.. Ήθελαν να σκαρφαλώσουν στις στέγες των σπιτιών τους και τα σπίτια τους γκρεμίζονταν στο χώμα. Οι Άτλαντες απέρριψαν τις διαπραγματεύσεις με τα πληρώματα της Σεληνιακής Παράνοιας.Α.. Μπορούμε μόνον να υποθέσουμε ότι οι "Νώε" με τους γυιούς "Σήμ. Νερό και φωτιά συνέβαλαν στην παγκόσμια καταστροφή του μεγάλου κατακλυσμού πρίν από την τετάρτη δημιουργία. Τα πάντα συρρικνώθηκαν από ένα ηλεκτρομαγνητικό "χαμηλό" τεράστιας έντασης που με την σειρά του παρήγαγε πρωτοφανή "βαρομετρικά χαμηλά" και πυκνώσεις στον αέρα. Ήθελαν να σκαρφαλώσουν στα δένδρα πάνω. ο οποίος μας "προειδοποιεί" ότι πριν από "την δευτέρα του παρουσία" θα γίνουν "σεισμοί. Είναι αδύνατη η ταυτόχρονη πρόκληση βυθίσεως των υγρών της ατμόσφαιρας και των στερεών τμημάτων επιφανείας. στη θάλασσα. οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν." Όλα στην ανωτέρω αφήγηση δείχνουν ότι πρόκειται γιά μια υπερβολική πύκνωση του αέρα. Τα πάντα έγιναν πυκνότερα. Μετά. διότι σε πλείστες περιπτώσεις σεισμικής δράσεως στην επιφάνεια της γής. Τέτοιοι νομάδες. Δούλοι. εναντίον της Σελήνης. Λέμε αποδεδειγμένα.. κατάργηση του Ατλάντειου πολιτεύματος της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των ΗΡΩΩΝ.Α... Σύμφωνα με την περιγραφή.. Η . -τεχνολογία Λέιζερ Σελήνης στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα γιά πρόκληση εμπρησμού εξ αποστάσεως.ειρηνοποιού μαλθάκα χριστούλη. με αποκορύφωμα του εγκληματικού σώου "πύρ εξ ουρανού" όπερ θα καταφάγει τους απίστους. Τα ανωτέρω μπορούν να διαλευκάνουν και τις απειλές του . Χάμ. ώστε να έχουν πόρους επιβίωσης όταν θα έφθαναν στις ακτές της Ευρώπης. γεμάτοι απελπισία. με φυσιολογικές συνθήκες. Είναι η τεχνολογία "μοριακής συμπυκνώσεως" που αποδεδειγμένα διαθέτει το σκάφος Σελήνη. βαρύτερα και βυθίστηκαν. άγνωστο με ποιά αρχική σκοπιμότητα. της θάλασσας και της γής. σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον. στη γαλαξιακή τεχνολογία της Σελήνης. βαρύτερα και βυθίστηκαν. είναι οι Βέρβεροι και οι Τουαρέγκ της Βόρειας Αφρικής και "εκπολιτισθέντες" Βάσκοι της Ισπανίας. αλλά οι σπηλιές έκλειναν μπροστά τους κατολισθήσεις από σεισμό.Ε.χ. Αφρικής ανατολικά και στις ακτές της Αμερικής δυτικά. Αστοί" ειδοποιήθηκαν έγκαιρα να εγκαταλείψουν μέσω θαλάσσης την Ατλαντίδα χρησιμοποιώντας "κιβωτούς" -τα πλοία τους.. ο "Κύριος" είχε ζητήσει από το "ηλιακό" ιερατείο και την δεκαμελή κυβέρνηση Ατλαντίδος "πλήρη υποταγή" που προϋπέθετε καταδίκη όλου του Ατλάντειου πολιτισμού ως "δαιμονικής προελεύσεως" από τους προηγούμενους "θεούς του κακού". κατέγραψαν ενεργοποίηση "ηλεκτρομαγνητικών χαμηλών μοριακής πυκνώσεως" σε "κώνους" που έχουν την κορυφή τους στις μεταλλικές θάλασσες της Σελήνης. λοιμοί και λιμοί" και λοιπά τρομοκρατικά σώου-μπίζνες του πατρός του ΣΙΝ της Σελήνης. Ήθελαν να μπούνε στις σπηλιές. Ιάφεθ" που κωδικά σημαίνουν "Ιερατείο. τα όργανα της Ο.Ε. καταποντισμοί.

είχε προηγηθεί μία φοβερή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ μεταξύ Ηλιακών Αιγαίων και Ηλιακών Ατλάντων. Πολλά και μεγάλα έργα της πόλης σας είναι γραμμένα εδώ.χ. διότι και οι απόγονοι αυτών που διασώθηκαν. Διότι τότε ο Ατλαντικός ήταν πλωτός και υπήρχε ένα νησί στην είσοδό . Θα σου διηγηθώ λοιπόν με λίγα λόγια γιά τους νόμους που είχαν και γιά το ωραιότερο που έκαναν οι συμπολίτες σου πριν από 9000 χρόνια -9500 π. ανέθρεψε και εμόρφωσε. τέλος πάντων. φανατισμένοι από το ιερατείο ΣΗΜ. ένα όμως υπερέχει σε μέγεθος και σε αρετή. ..νήσσαν. Ας αφήσουμε να μιλήσουν τα Ελληνικά Χρονικά: "ΚΡΙΤΙΑΣ" Πλάτωνος: Ο Αιγύπτιος ιερέας της Σαΐδος ομιλεί στον Σόλωνα: ". διότι. Είναι γραμμένο στα ιερά μας βιβλία πως η διοργάνωση της πόλης – Σαΐδος.έγινε εδώ πριν 8000 χρόνια -8500 π. και γύρω στο 9. Θα δούμε αργότερα γιατί. μια διαμάχη μεταξύ τους φαινομενικά ανεξήγητη. προϋπήρχε ήδη από το 10. Κάθε ένας από τους τρείς πληθυσμούς μισεί θανάσιμα τους άλλους δύο γιά λόγους που ο αναγνώστης καλείται να βρεί μόνος του.χ.. γιά χάρη σου και γιά χάρη της πόλης σου.χ. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις ορδές των διασωθέντων Ατλάντων ήταν "προνόνιο" των Ατλάντων των αποικιών. από την Αθηνά ή Νηίθ-. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνω.500 π. Τον βοηθούμε λέγοντας ότι οι Σεληνιακοί Άτλαντες θεωρούσαν τους Ηλιακούς Άτλαντες των αποικιών ως "εχθρούς του θεού ΣΙΝ" που θα έπρεπε να έχουν πνιγεί μαζί με τους Μητροπολιτικούς Ηλιακούς Άτλαντες. πόση εχθρική δύναμη κατέστρεψε κάποτε η πόλη σας..και παράβαλλέ τους με τους εδώ -Σαΐδος-. -έλληνες. δύναμη που εξόρμησε αλαζονικά απ’ έξω.ΙΑ93 γλωσσολογική ανάλυση των διαλέκτων των τους τοποθετεί στις Τουρανικές γλώσσες και φυλές.. όπως είδαμε στη σελίδα 55 (70ή του πρωτότυπου ή ΙΑ78 του παρόντος). Σημειώνουμε ότι με βάση όλα τα διαθέσιμα αρχαία ελληνικά κείμενα διαπιστώνουμε ότι παρά την πολιτισμική και θρησκευτική "ταυτότητα" των Αιγαίων και Ατλάντων ως "ηλιακών" λαών. η οποία τόσο τη δική σας όσο και τη δική μας χώρα προστάτευσε. δηλαδή τα βιβλία μας.Εξέτασε λοιπόν τους νόμους εκείνης της πόλης -Αθήνας. γιά πολλές γενιές πέθαιναν χωρίς να ξέρουν να γράφουν. αλλά προπάντων γιά χάρη της θεάς. Σόλων. Διότι.. Λένε πως σ’ αυτή την πόλη έγιναν έργα περίφημα και διαμορφώθηκαν τα καλύτερα πολιτεύματα απ’ όσα ακούσαμε ότι υπήρξαν ποτέ επάνω στη γή.χ. Προς το παρόν θα αναφερθούμε στο παράδοξο σκηνικό που δημιουργείται μετά την βύθιση. Διότι εδώ θα βρείς πολλά παραδείγματα των νόμων που υπήρχαν τότε στην πόλη σας. Τον βοηθούμε ακόμη λέγοντας ότι ήδη πρό του 9. από το οποίο κατάγεσαι εσύ και οι συμπολίτες σου.. η σημερινή πόλη των Αθηναίων υπήρξε άριστη στον πόλεμο και γενικώς ήταν τέλεια στην διακυβέρνησή της. Οι "σεληνιακοί" Άτλαντες. Ο Στράβων αναφέρει ότι οι "ηλιακοί ποσειδώνιοι" Άτλαντες είχαν 300 πόλεις–αποικίες στα δυτικά παράλια της Αφρικής και υποθέτουμε ανάλογο αριθμό στις ανατολικές ακτές της Ευρώπης. με πληθυσμιακό όγκο αντίστοιχο της ανωτέρω σειράς. Σόλων και θα σου τα πω –όσα αφορούν τους αρχαίους συμπολίτες σου-. κάνοντας ταυτόχρονη επίθεση και στην Ευρώπη και στην Ασία. Αποίκους Άτλαντες "ηλιακούς" και ορδές "σωσμένων Σεληνιακών Ατλάντων". διασώθηκε λίγο σπέρμα. από τρία είδη πληθυσμών: Αυτόχθονες Έλληνες Αιγιείς "ηλιακούς".. Σείς όμως το ξεχάσατε..Μετά.. από τον Ατλαντικό Ωκεανό.. Λένε.500 π. -ο αιγύπτιος ιερέας είναι κακώς πληροφορημένος διότι τα ελληνικά χρονικά ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ τις πρώτες μετακατακλυσμιαίες δυναστείες των Πελασγών Αρκάδων.χ. -Αθηνά ή Νηίθαφού πήρε το σπέρμα γιά σάς από τη Γή και τον Ήφαιστο και αργότερα γιά μάς. όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι οι Αιγιείς Έλληνες. πριν από τον μεγάλο Κατακλυσμό..550 π. γιά την οποία η "βίβλος" ποιεί την . κάποτε. δεν έγιναν δεκτοί από τους "ηλιακούς" γιά συμβίωση.δεν γνωρίζετε ότι στη χώρα σας έζησε το ωραιότερο και καλύτερο ανθρώπινο γένος.

θάφτηκαν στη γή κι έτσι εξαφανίστηκε και το νησί της Ατλαντίδος βουλιάζοντας στην Θάλασσα. ΑΙΓΙΕΙΣ και ΑΤΛΑΝΤΕΣ.ΙΑ94 του την οποία εσείς ονομάζετε Στήλες του Ηρακλέους. Επαναλαμβάνουμε τη φράση ΚΛΕΙΔΙ: "Αφού όμως πέρασε καιρός.. Γι’ αυτό και το μέρος εκείνο της θάλασσας είναι αδιάβατο και ανεξερεύνητο διότι εμποδίζει ο πολύ ρηχός πηλός που δημιούργησε το νησί όταν καταποντίσθηκε. καθώς και σε πολλά άλλα νησιά και τμήματα της Ηπείρου." Απαιτούμε από τον αναγνώστη να γυρίσει πίσω διότι ΔΕΝ ΕΙΔΕ τη φράση ΚΛΕΙΔΙ του κειμένου." Εφ’ όσον ο πόλεμος διεξαγόταν σε ΑΙΓΑΙΟ ΕΔΑΦΟΣ και σ’ αυτό το έδαφος θάφτηκαν ΑΙΓΑΙΟΙ και ΑΤΛΑΝΤΕΣ πολεμιστές των δύο αντιπάλων στρατοπέδων μετά την ήττα των Ατλάντων. Νοτίως από τα Λεκανοπέδια του Κονγκό και Ανατολικώς από την Αίγυπτο και . . Στην περίοδο αυτή του 9500 "σύν" π. Αφού όμως πέρασε αρκετός καιρός. Εκτός απ’ αυτά οι βασιλείς εκείνοι εξουσίαζαν απ’ αυτή τη μεριά της εισόδου τη Λιβύη μέχρι την Αίγυπτο και την Ευρώπη μέχρι την Τυρρηνία -εκτός Αιγύπτου και Τυρρηνίας ή Βορείου Ιταλίας-. σαν ένας άνθρωπος. Το νησί ήταν μεγαλύτερο από την Λιβύη και την Ασία και από κεί μπορούσε να περάσει κανείς σε άλλα νησιά κι απ’ αυτά. αφού έφτασε στο χείλος της καταστροφής. σ’ ολόκληρη την απέναντι ήπειρο Αμερικανική Ήπειρο. τόσο γιά την αρετή της όσο και γιά την ανδρεία της. Γιά να αποφύγουμε περιγραφές συντεταγμένων λέμε απλώς ότι είναι οι δύο περιοχές της Μεσογείου με βάθος μεγαλύτερο από 2000 μέτρα. Φυσικά σε μία τέτοια γεωγραφική διάταξη δεν υπάρχει το σημερινό Αιγαίο Πέλαγος και η Ευρώπη είναι ενωμένη με την Αφρική σε όλο το πλάτος της Ιταλικής Χερσονήσου και της Ιβηρικής Χερσονήσου. οργανώθηκε μία μεγάλη και αξιοθαύμαστη δύναμη βασιλέων που κυριαρχούσε σ’ ολόκληρο το νησί. διότι οι άλλοι την εγκατέλειπαν. όλοι οι πολεμιστές. κατανίκησε τους επιδρομείς. Δυτικώς από την Βορειοδυτική Αφρική του Ρίο Ντέ Όρο-Σενεγάλη-Ζάμπια-Γουϊνέα–Σιέρρα Λεόνε-Λιβερία. έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και μέσα σ’ ένα τρομακτικό μερόνυχτο. έστησε τρόπαια εναντίον τους.Στο νησί αυτό λοιπόν. Διότι αφού ξεπέρασε όλους και σε αρετή και σε πολεμικές τέχνες.χ. Αυτές είναι και οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν βυθισμένες πόλεις. Η Λιβυκή Θάλασσα περικλειόταν βορείως από τη Λιβύη ή σημερινές Αλγερία-Τυνησία-Μαρόκο. συμπίπτει απόλυτα χρονικά με την καταστροφή της Αιγηίδος.. Ολόκληρη λοιπόν αυτή η δύναμη αφού συγκεντρώθηκε και ενοποιήθηκε. άρα η καταστροφή της Ατλαντίδος που εξαφανίστηκε ΚΑΙ αυτή. είτε και μόνη της.. την Ατλαντίδα. εμπόδισε να υποδουλωθούν όσοι δεν είχαν υποδουλωθεί και απελευθέρωσε χωρίς κανένα αντάλλαγμα όλους τους άλλους που είμαστε απ’ αυτή την πλευρά των Στηλών του Ηρακλέους. έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και μέσα σ’ ένα τρομακτικό μερόνυχτο. σε αντίθεση με περιοχές βάθους μικρότερου από 2000 μέτρα που περιέχουν σε ΌΛΗ τους την έκταση βυθισμένες πόλεις της Αιγηίδος. μετά την ήττα τους οι Άτλαντες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ και να συρρικνωθούν στις "παράλιες" αποικίες τους που κρατούσαν μέχρι την Λιβύη και τις "στεριανές" αποικίες τους που είχαν μέχρι την Βορειοδυτική Ιταλία από τη Νότια ευρωπαϊκή ζώνη. είτε επικεφαλής όλων των Ελλήνων. Υπολείμματα αυτής της Θάλασσας είναι σήμερα οι αλμυρές λίμνες της Αφρικανικής Σαχάρας. Αντί της Μεσογείου υπήρχε η Λιβυκή Θάλασσα ακριβώς στον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα η έρημος Σαχάρα. προσπάθησε με μία της εξόρμηση να υποδουλώσει και τον δικό μας τόπο και τον δικό σας και όσους βρίσκονταν απ’ αυτή την πλευρά της εισόδου. ώστε ο αναγνώστης να τις αναζητήσει στις ισομετρικές καμπύλες ενός ναυτικού χάρτη ή γεωφυσικού χάρτη. Την εποχή εκείνη. η Αιγαία-Αδριατική και η Ιβηρική.θάφτηκαν στη ΓΗ κι έτσι εξαφανίστηκε ΚΑΙ το νησί της Ατλαντίδος.. Πράγματι..που βρίσκεται γύρω από τον αληθινό Ωκεανό -Ειρηνικό Ωκεανό-. οι οποίες δεν συγκοινωνούν μεταξύ τους. όλοι οι πολεμιστές -ΑΘΗΝΑΙΟΙ. δεν υπάρχει Μεσόγειος θάλασσα αλλά δύο λίμνες ή κλειστές θάλασσες. Σόλων. η δύναμη της πόλης σας φάνηκε εξαιρετική ανάμεσα σ’ όλους τους ανθρώπους.

Με την "τότε" γεωγραφία που έχει ενωμένη την Ιταλία με την Λιβύη. Οι άνδρες της Ο. έχοντας αριστερά τους την Ιβηρική Λίμνη και δεξιά τους την Αδριατική–Αιγιακή Λίμνη.ίδε πίνακα σελίδος 50-.χ. ακριβώς στο δυτικό άκρο των Αφρικανικών Ορέων Άτλας. Επομένως η "Βίβλος" ως σύγγραμμα του "σεληνιακού" ατλάντειου ιερατείου αντιγράφει και πλαστογραφεί ποιοτικά και χρονικά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος και Γιλγαμές. Παράλληλα του έπους Δευκαλίωνος κινούνται χρονικά τα Βαβυλωνιακά έπη κατακλυσμού του Γιλγαμές. Τα Ελληνικά Χρονικά τοποθετούν ως ηγέτη της αντεπιθέσεως εναντίον των Ατλάντων τον Βασιλέα της Αθήνας Ωγύγη. ότι ταυτόχρονα με την βύθιση Αιγηίδος και Ατλαντίδος σημειώθηκε Ανύψωση της Βορείου Αφρικής και Ανύψωση όλων των Ανατολικών Ακτών της Αμερικανικής Ηπείρου. Σ’ αυτήν την ξηρά που έμελλε να βυθισθεί γίνονταν οι τελευταίες μάχες απωθήσεως των Ατλάντων από τους αντεπιτιθέμενους Έλληνες όταν βυθίσθηκε η Αιγηίς και έθαψε ζωντανούς αμυνόμενους και επιτιθέμενους. (61η του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος) Ο κατακλυσμός της "Βίβλου" επιχειρεί έτσι ύπουλα να διαγράψει με μία μονοκονδυλιά τους προϋπάρχοντες πολιτισμούς των ελλήνων αποίκων και να παρουσιάσει τους Σημιτομογγόλους ως ΑΡΧΗ του ανθρωπίνου γένους.Ε.. ενώ μόνον τα Ελληνικά αρχεία Πελασγών και Αιγυπτίων και τα αρχεία Μάγιας και Ίνκας αναφέρονται στον Ωγύγιο κατακλυσμό του 9500 π. στο 2490 π. των οποίων όμως οι παραστάσεις είναι αρκετές γιά να αποδείξουν την ύπαρξη "νησιώτικου πολιτισμού". έχουν επισκεφθεί μία τέτοια έκταση βορείως της βορειότατης καμπής του ποταμού Νίγηρα και έχουν στην κατοχή τους ανασκαφικά ευρήματα και μη αναγνώσιμα επιγραφικά ευρήματα της περιοχής. ενώ αποσιωπά τελείως τον Ωγύγιο κατακλυσμό.χ. Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και της Πύρρας με τον Ωγύγιο κατακλυσμό. Τα πάντα αποδεικνύουν στους ερευνητές της Ο. διότι υπάρχουν ενδείξεις ότι τα γεγονότα του Δευκαλίωνος συνέβησαν πολύ αργότερα γύρω στο 5000 π. με Αιγαία Τεχνοτροπία. Στην ΛΙΒΥΚΗ θάλασσα υπήρχαν νησιά όπου σήμερα τα εδάφη της Σαχάρας έχουν υψόμετρο πάνω από 2000 μέτρα. εξηγείται η δήλωση του Αιγύπτιου ότι οι Άτλαντες κατείχαν την Λιβύη και εδάφη μέχρι την Τυρρηνία.χ. Έτσι η αφήγηση του Αιγύπτιου ιερέα της Σαΐδος στον Σόλωνα που αναφέρεται στην αναχαίτιση των Ατλάντων από τους Έλληνες πρέπει να νοηθεί ότι αφορά στην προκατακλυσμιαία γεωγραφία. Η "Βίβλος" μεταθέτει τον Δευκαλίωνα από το 5000 π.Α. αποβιβάστηκαν στην βορείως κείμενη Λιβύη και προχώρησαν διά ξηράς έως την Τυρρηνία. διότι αυτά τα ενοποιημένα εδάφη ήταν η τότε "Νοτιοδυτική Ευρώπη" ή τα βορειοδυτικά παράλια της Λυβικής θαλάσσης.Α.ΙΑ95 Αιθιοπία. Μόνον έτσι αποκτούν ειρμό και λογική τα αιγυπτιακά αρχεία.χ.και επειδή μόνον τότε οι διεσπαρμένες ορδές των Σημιτομογγόλων "Νώε" είχαν κατορθώσει να διαβρώσουν "ειρηνικά" την Ελληνική Μεσοποταμία. με τέτοια αισχρή και ξεδιάντροπη πλαστογράφηση της Ιστορίας. Η ΛΙΒΥΚΗ Θάλασσα επικοινωνούσε με τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω ενός στομίου που βρισκόταν στο ύψος των Καναρίων Νήσων. Αυτό σημαίνει ότι οι Άτλαντες εισβάλλοντας από το στόμιο των Καναρίων ως μόνης θαλάσσιας διόδου προς την Λιβυκή θάλασσα. σε τοπικό επίπεδο ελληνικού χώρου. από φυσικές αιτίες. .χ. ιδρύοντας τις δυναστείες της ΟΥΡ του 2500 π.Ε. όπως αποδεικνύουν τα υπολείμματα λιμενικών εγκαταστάσεων σε υψόμετρο 2000 μέτρων!!! της Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Αυτό δεν μας εκπλήσσει διότι είναι πάγια τακτική των "σεληνιακών" να πλαστογραφούν τη γήινη ιστορία διεπόμενοι από την σχιζοφρενική διαστροφή και το κόμπλεξ-σύμπλεγμα της "προτεραιότητος" ενώπιον άλλων λαών. επειδή μόνον τότε οι Έλληνες άποικοι της Μεσοποταμίας γενοκτονήθηκαν από τους Σημιτομογγόλους του ΕΛΑΜ -2300 π. Εν πάσει περιπτώσει. .χ. η "Βίβλος" διεκδικεί την προτεραιότητα σε μια περιοχή που όλα τα γραπτά Χρονικά όλων των λαών δεν έχουν να επιδείξουν τίποτε: Την περιοχή του ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ και της ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ.

και την παραγγελίαν ημών των αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες.χ. διά να ενθυμηθήτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των αγίων προφητών -Σημιτομογγόλων. εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς. διά του αυτού λόγου είναι αποταμιευμένοι. ιδού απωθημένα του συμπλεγματικού ΣΙΝ.κακαγγέλιον. ιδού αποταμιεύσεις ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ και ΛΥΣΣΑΣ της ΣΙΝΒΑΝΚ. ούτε ομόφυλος ούτε αλλόφυλος. ιδού σχέδια ΣΤΑΣΕΩΣ εναντίον των ΟΥΡΑΝΩΝ της ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και των πλανητών του Ηλιακού μας Συστήματος. εφύλαξεν όγδοον τον Νώε. διαβάζουμε τα εξής καθαρτικά: "και εάν τον παλαιόν κόσμον δεν εφείσθη.χ. ιδού αναφορές σεληνιακής τεχνολογίας εμπρησμού εξ αποστάσεως. Ιδού η ΑΓΝΟΙΑ της μικρότητος και της αθλιότητας του "Κυρίου" και του "Υιού του" και των ιερατείων των.. την "βασιλεία των ουρανών" ή "βασιλεία της Σελήνης". Ιδού η εγκληματική σχιζοφρένεια που οδήγησε τον ΣΙΝ της Σελήνης στην εξαφάνιση Αιγηίδος και Ατλαντίδος με χρήση τεχνολογίας και ίσως και στην τοπική καταστροφή Ελλάδος και Μεσοποταμίας επί Δευκαλίωνος. με τον λόγον του θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλαι και η γη συνεστώσα εξ ύδατος και δι' ύδατος. απέναντι στον ΚΟΛΟΣΣΟ της ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. γιά να στηρίξει την ερχόμενη δικτατορία του πατρός του ΣΙΝ της Σελήνης." Στο Β’ Πέτρου γ’ 1-7. αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των ασεβών -chic-. φυλαττόμενοι διά το πύρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων. διά των οποίων ο τότε κόσμος απωλέσθη κατακλυσθείς υπό του ύδατος. πνευματικό παιδί της ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ της "Βίβλου". κύρηκα της δικαιοσύνης -chic-. Μετά την καταστροφή του 9500 π. Διότι η ΑΠΑΤΗ του Παγκόσμιου Κατακλυσμού του 2490 π. Στο κατά Ματθαίον . ΙΔΟΥ Η ΤΡΕΛΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ." Ιδού λοιπόν απειλές. Μέσης Ανατολής έως τη Μεσοποταμία και στους "ηλιακούς" Άτλαντες με αποικίες-πόλεις σε όλη την ακτή της Δυτικής Αφρικής. ιδού πλαστογραφημένη ιστορία. βάδισαν βόρεια προς την Λιβύη και Αίγυπτο. Αφήνουμε όμως την διαστημική παράνοια γιά να επιστρέψουμε στην γήινη. τους δε αδίκους να φυλάττη εις την ημέραν της κρίσεως διά να κολάζονται. είναι η ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΡΟΜΟΥ που μεταχειρίζεται ο αηδιαστικότατος χριστούλης στα εμετικά του "ευαγγέλια" κακαγγέλια. διαβάζουμε τα εξής εμετικά: "Και καθώς αι ημέραι του Νώε. Οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη. Διότι καθώς εν ταίς ημέραις του καταλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες.." Στο Β’ Πέτρου β’ 5. προστίθενται οι ανεκδιήγητοι "σεληνιακοί" Άτλαντες του Γιαχβέ που δεν τους δέχεται ΚΑΝΕΙΣ. γιά να διωχθούν και από εκεί από τους Πελασγούς Αιγαίους.ΙΑ96 Είναι ντροπή γιά την Ελλάδα ότι ανέχθηκε επί 2000 χρόνια τον Χριστιανισμό. έως της ημέρας καθ’ ήν ο Νώε εισήλθε εις την κιβωτόν και δεν εννόησαν εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσεν άπαντας. Ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του υιού του ανθρώπου –Ιησού-. ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου -Ιησού-.. το 5000 π. 9. Μ.. Αυτές οι "σεληνιακές" ορδές αποβιβάσθηκαν στις Δυτικές ακτές της Αφρικής με τα κατοικίδια ζώα τους και διωγμένοι από τους "ηλιακούς" Άτλαντες. ιδού κοσμογονία του δεκάρικου. διαβάζουμε τα εξής εκτρωματικά: "Διεγείρω δι’ υπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοιαν.. Παλαιστίνης. Ασίας.χ.. κεφάλαιον κδ’ 37. στους αυτόχθονες "ηλιακούς" Αιγαίους που άρχουν στη νεοδιαμορφωθείσα γεωγραφία όλης της Ευρώπης και όλης της Βορείου Αφρικής.. . Διωγμένοι από τους πάντες κατευθύνθηκαν μέσω της Παλαιστίνης προς τη Μεσοποταμία και διώκονται και από εκεί από τους Έλληνες Μεσοποτάμιους των περιοχών ορέων Ταύρος και Ζάγρος.

" Σήμερα το έδαφος του ΠΑΜΙΡ ή ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ανήκει στην ΕΣΣΔ. ού μακράν του οροπεδίου του Παμίρ κειμένη και κεκλεισμένη πανταχόθεν υπό ορέων εχόντων πλουσιώτατα μεταλλεία σιδήρου. είναι εκείνη που διασχίζει ο ποταμός Σαραφσάν. δηλαδή αλμυρή άμμος ενός πρώην θαλάσσιου βυθού. Αφαιρώντας τα στοιχεία υπερβολής της Μογγολικής παραδόσεως. ότι παρίστησιν ως κύριων του βίου στοιχείον την μεταλλουργίαν. Ινδίας. Ομοίως επιβεβαιώνονται από τον Τουρανικό Φινλανδικό μύθο " ΚΙΠΠΟΥΜΑΚΙ". το έπος "ΚΑΛΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΑΛΑ" . τόμος 1. ο οποίος εκβάλλει στην μικρή λίμνη Κάρα-Κούλ πλησίον της πόλεως Μποχάρα του δυτικού ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ. και μετά το 9500 π. Από το Ιράν εκδιώκονται διότι εκεί ήδη κατοικούν "άρεια" ευρωπαϊκά ελληνικά φύλα και διότι ένα μεγάλο τμήμα πληθυσμού των Δρυίδων Αιγαίων έχει προηγηθεί μετακινούμενο και έχει καταλάβει όλο τον χώρο των σημερινών Ιράν.χ. θα τα εξετάσουμε από την άποψη της φιλοσοφικής αρχής ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ.και εξαφανίζοντα απ’ αρχαιοτάτων χρόνων πάσαν συνείδησιν αρχεγόνου ενότητος και μνήμης της πρώτης κοιτίδος. σημερινής πρωτευούσης του Ουζμπεκιστάν. Αναφέρουμε τις πόλεις της . Επειδή τα ανωτέρω τουρανικά έπη περιέχουν στοιχεία "ποιότητος" του Σημιτομογγολικού τρόπου ζωής. Καρολίδη. ήταν καλυμμένα με τα νερά του Ινδικού Ωκεανού. Φιλοσοφική Αρχή ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ Προθέτουμε απόσπασμα της Παγκοσμίου Ιστορίας του Π. κατέπεσον διά της τήξεως του σιδήρου και ηνέωξαν ούτω έξοδον είς τους εγκεκλεισμένους εν τη κοιλάδι πρωτογενείς ανθρώπους. ήτοι από την άποψη της ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ που επέφερε η ποιότητα–ποσότητα της Σημιτομογγολικής ορδής πάνω στην ποιότητα-ποσότητα των νοτίως κειμένων ελληνοαρείων και ελληνοϊνδών και των δυτικώς κειμένων ελληνικών φύλων της Ευρώπης. οίτινες εν τω μεγάλω ρεύματι του ιστορικού χρόνου έμειναν ανέπαφοι από πάσης επιδράσεως του ιστορικού βίου. σελίς 354: "Απλουστάτη γνώσις των γενικοτάτων της ιστορίας αρκεί ίνα δείξει τάς μεγάλας ιστορικάς αντιθέσεις και τα μεγάλα χάσματα τα χωρίζοντα απ’ αλλήλων Τουρανικούς λαούς –Σημιτομογγολικούς. Αλλά τα όρη ταύτα τα αποτελούντα το μέγα περιτοίχισμα της κοιτίδος. Ιράκ. Τα εδάφη της Αραβίας πριν από το 9500 π. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από το Τουρανικό έπος των Φινλανδών Μογγολοειδών. νοτίως της Τασκένδης. βρίσκουμε ότι η μόνη κοιλάδα των Αλτάιων ή Αλάι–Τάγ που ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή. Αδύνατον ήτο εν τοιαύτη εξελίξει ιστορική να διατηρηθώσι κοιναί παραδόσεις περί κοινής καταγωγής και κοινής πατρίδος πλήν ίσως παρά τισί λαοίς. Και αληθώς τοιαύτη τίς παράδοσις διετηρήθη παρά τοις νομάσι Τούρκοις της Κεντρικής Ασίας-Τουρκμενιστάν και Τουρκεστάν της ΕΣΣΔ. οίτηνες αληθώς εξελθόντες διεσκεδάσθησαν είς τα λοιπά μέρη του κόσμου.αντίστοιχο της εβραϊκής Κάβαλλα. Διωκόμενες και από την Ινδία. κατασταθέντα πυριφλεγή διά τινός ενεργείας πυρίνης. αφού προηγουμένως διέρχεται από την πόλη ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ. Η όλη περιοχή βρίσκεται 250 χλμ. οι "σεληνιακές" ορδές βρίσκουν ελεύθερο έδαφος μόνον βορείως της Ινδίας και διασπείρονται από το ΤΟΥΡΑΝ της λίμνης Αράλης με μικρά τμήματα στη Μογγολία με το κύριο μέρος της ορδής και μέχρι τον Βερίγγειο πορθμό με μικρά επίσης τμήματα.ΙΑ97 Στρέφονται ανατολικότερα προς το Ιράν αφού προηγουμένως ένα τμήμα τους αποκόπτεται από την κεντρική ορδή και εγκαθίσταται στην Αραβία την οποία δεν διεκδικούσε κανένα Πελασγικό φύλο διότι η αραβική έρημος ήταν μη καλλιεργήσιμη.χ. Κατά ταύτην η κοιτίς του ανθρωπίνου γένους είναι κοιλάς τίς των Αλταΐων ορέων. Η παράδοσις αύτη κατά τούτο είναι χαρακτηριστική του βίου των Τουρανικών λαών. η κατάσταση του Αραβικού εδάφους ήταν η ίδια με τη Σαχάρα. Αφγανιστάν.

Εξ άλλου το πάχος των στρωμάτων στάχτης.. μέσω των Ελλήνων της Τασκένδης εντόπισε ακριβώς τις επίμαχες τοποθεσίες και το 1979 μέσω των Αφγανικών συνόρων μία ομάδα ερευνητών της εισήλθε στο σοβιετικό έδαφος όπου προχώρησε σε ανασκαφές. οι Μογγόλοι επινόησαν το παραμύθευμα της "μυστηριώδους πυρίνης ενεργείας" που έλιωσε στην κυριολεξία τα Αλτάια όρη και άλλαξε την γεωγραφία της περιοχής. ΟΥΡΑ-ΤΙΟΥΜΠΕ. στα Αλτάια όρη παρουσίασαν το εξαιρετικά παράδοξο φαινόμενο της υπάρξεως στρωμάτων στάχτης κάτω από βράχους και λιωμένα στρώματα σιδήρου που αποκλείουν το ενδεχόμενο των μετέπειτα προσχώσεων πάνω σε καμμένη επιφάνεια της γής. Δηλαδή "Εδώ κείται ο Κάσισχος ο οποίος στην διαταγή εμπρησμού των λίθων των ατλάντιων ορέων απεδείχθη γέννα φωτιάς ή γεννημένος γιά να βάζει φωτιά" πυρσοτόκος. που βρέθηκε στην ΟΖ και αναφέρει ότι "ΚΑΣΙΣΧΟΣ ΕΓΚΕΛΕΥΜΑΤΙ ΛΙΘΟΥΣ ΟΡΕΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΩΝ ΕΜΠΙΜΗΡ. όπου τα κοιτάσματα άνθρακος πλησίαζαν την επιφάνεια. ισοπεδώνοντας και καίγοντας τα πάντα. ενώ συγχρόνως λιώνουν τα βουνά που χρησίμευαν στην άτρωτη φυσική του οχύρωση. διότι γνώριζε ότι οι ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ήταν οι υπεύθυνοι όλων των εμφυλίων πολέμων που αποδεκάτιζαν και γενοκτονούσαν τις ελληνικής προελεύσεως φυλές Περσών και Ελλήνων. Εξ άλλου οι ανασκαφικές τομές των ερευνητών της Ο. αλλά τα στρώματα των ανασκαφών με απανθρακωμένα υπολείμματα και οι ελληνικές στήλες-τρόπαια θριάμβου που βρέθηκαν στην ΟΖ του Ουζμπεκιστάν ή ΟΖ-ΜΠΕΚ. όπου ο αμυνόμενος βλέπει τη γή να παίρνει φωτιά από κάτω. Έτσι η μόνη εκδοχή που υπάρχει είναι ανάφλεξη τεχνητή ή αυτανάφλεξη των υπογείων κοιτασμάτων άνθρακος.. από ένα έως τέσσερα μέτρα. αποκλείει την εκδοχή καταλοίπων καύσεως οποιουδήποτε κτίσματος ή πόλεως επιφανείας. Δεν γνωρίζουμε αν ο μύθος των Μογγόλων του Τουρκμενιστάν περί "ορέων κατασταθέντων πυριφλεγών διά τινός ενεργείας πυρίνης" αναφέρονται στην πυρπόληση των πάντων από τον Αλέξανδρο.Ε. Τα ελληνικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι έλαβε χώρα τεχνητή ανάφλεξη των κοιτασμάτων από το στράτευμα του Αλεξάνδρου. αποδεικνύουν ότι τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου διέλυσαν στην κυριολεξία το διοικητικό κέντρο των Μογγόλων. Γιά να μην γράψει η ιστορία αυτήν τη φοβερή ήττα και εκπόρθησή τους από την κοιλάδα της Σαμαρκάνδης. Από ό. ό οποίος με τη σωματοφυλακή του διέβη τον ποταμό Υαξάρτη -Συρ Ντάρια. Είναι πρωτοφανές και το μένος του Αλεξάνδρου γιά μία τέτοια κοσμογονική διάλυση του άντρου των Μογγόλων.από την ανατολική έξοδο της κοιλάδος και ενώθηκε με τους άτλαντες Κιργίσιους –Κιργκίζ-.Α. είχε σαν σκοπό τον εκμηδενισμό των Μογγόλων.Α. Είναι πρωτοφανής μία τέτοια πανωλεθρία. Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι πριν ακόμη εκκινήσει γιά την εκστρατεία του.Ε.τι γνωρίζουμε οι λίθοι δεν είναι καύσιμη ύλη. Η Ο. ομόφωνα με την πρώην πρωτεύουσα ΟΥΡΓΚΑ της Μογγολίας. Οι ελληνικές επιγραφές που βρέθηκαν στην Φεργκάν και στην ΟΖ-ΓΚΑΝ αναφέρουν ότι οι Μογγόλοι ιππείς της ΟΖ έπεσαν μέχρις ενός στην προσπάθειά τους να καλύψουν την φυγή του Ατλάντειου Κάν. Στην ανωτέρω υπόθεση συνηγορεί η ελληνική επιγραφή του τάφου του στρατιώτου "Κάσισχου". Τα ευρήματα που φυγαδεύθηκαν πάλι μέσω Αφγανικών συνόρων. όλων των Περσικών πολέμων που είχαν προηγηθεί.ΙΑ98 περιοχής με τα ενδεικτικά ονόματα: ΟΥΡΓΚ-ΟΥΤ. Στην τοπική διάλεκτο του Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν τα Αλτάια Όρη λέγονται ΑΤΛΑ-Ι-ΤΑΟΥ ή ΑΤΛΑ-ΙΤΑΓΚ δηλαδή όρη ΑΤΛΑΝΤΙΩΝ !!! Βορείως των ΑΤΛΑΙ-ΤΑΟΥ βρίσκονται τα όρη ΤΑΛΑΣ-ΤΑΟΥ ή ΑΤΑΛΑΣ-ΤΑΟΥ τα οποία φέρουν συγχρόνως την ονομασία ΟΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ή ΛΕΞΑΝΤΕΡ-ΤΑΟΥ ως απόδειξη της διελεύσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Σαμαρκάνδη και το άντρο των Μογγόλων της παρακείμενης ΟΖ. ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΙ . συνηγορούν στο ότι οι έλληνες προκειμένου να εκπορθήσουν την άτρωτη κοιλάδα των Αλταΐων ορέων. ΠΥΡΣΟΤΟΚΟΣ ΕΝΘΑΔΕ". χρησιμοποίησαν ως όπλο την πυρπόλυση των φυσικών κοιτασμάτων άνθρακος της περιοχής που είναι κατά στρώματα αναμεμιγμένα με μεταλλεύματα σιδήρου.

Θιβέτ. εφ’ όσον ο Αλέξανδρος άφησε ανέπαφους τους ομόφυλούς του Πέρσες. Τα όρια ακριβώς είναι: Δυτικώς η οροσειρά των ΟΥΡ-ΑΛΙΩΝ ορέων. Αυτό που δεν εξηγείται είναι η πλαδαρότητα και η ηλιθιότητα των ελληνικών Τεκτονικών κυβερνήσεων που άφησαν την Ελλάδα έκθετη και δίκην οίκου ανοχής στο κτηνώδες περιεχόμενο του σφαγέως χριστιανισμού και των σφαγέων κομματικών "ιδεολογιών" ως προϊόντων του σημιτομογγολικού κατεστημένου. των οποίων δημιούργημα είναι ο πολιτισμός ΚΜΕΡ ή ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ σημερινής Καμπότζης. αλλοίωσε και διήφθειρε τον ελληνικό πολιτισμό των ελληνικών φυλών Αιγαίων και Αρείων που είχαν αποικίσει μέχρι την Ινδία. Περσών του Περσέως σημερινού Ιράν. ΤΟΝ ΥΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΝ ΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗ!!! . Νεπάλ. Εν τούτοις πίσω από το μύθο του Τουρκεστάν υπάρχει μία αλήθεια: Οι "σεληνιακοί" άτλαντες εκδιωγμένοι από όλους τους λαούς βρίσκουν πατρίδα στα ανατολικά της γραμμής που ορίζουν εντός της ΕΣΣΔ τα ΟΥΡ–ΑΛΙΑ όρη και η λίμνη της Αράλης ή ΟΥΡ-ΑΛ στις τοπικές διαλέκτους. Μπουτάν. Αφγανιστάν.π. το κέντρο των ατλάντειων της "απρόσιτης κοιλάδος". Μόσχων ήτοι κατοίκων περιοχής Μόσχας κ. διότι μόνον έτσι θα δούμε το πώς και το πότε η υπέρβαση αυτών των ορίων μέσω ληστρικών επιδρομών προς Νότο και Δύση. Βιρμανίας.λ. ακριβώς η μεθοριακή γραμμή της ΕΣΣΔ με την Περσία. Δραβίδων Αιγαίων της σημερινής Ινδίας και Δραβίδων Αιγαίων σημερινής Ινδοκίνας. εξ αιτίας των οποίων ο Περσικός λαός εξεστράτευσε εναντίον των ομοφύλων του Ελλήνων. σημερινό Τουρκμενιστάν ΕΣΣΔ. απογόνους του ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΡΣΕΩΣ και εκτόνωσε όλο το καταστροφικό μένος εναντίον των ΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓ της Σημιτομογγολικής ΟΖ. στη συνέχεια η μεθόριος Βιρμανίας με Ταϋλάνδη και Βιετνάμ και τελικώς η μεθόριος Κίνας Βιετνάμ. Τώρα εξηγούνται οι επίμονες παραινέσεις των ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΥΘΩΝ προς τον Αλέξανδρο να καταστρέψει την ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ. όπου και είχε κατανεμηθεί το μεγαλύτερο μέρος της ατλάντειας ορδής του 9500 π. Αυτό που ερευνούμε είναι η περίοδος 9500-9000 π.ΙΑ99 ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ο ΞΕΡΞΗΣ Α’ ή Ασσουήρ είχε σύζυγο και σύμβουλο την Εβραία Εσθήρ και πρωθυπουργό τον Εβραίο μαστρωπό Μαρδοχαίο ή Μαρδοχάι. Σημασία έχει το να βρούμε ποιά ήταν τα δυτικότατα και τα νοτιότατα όρια όπου κατανεμήθηκε αυτή η ορδή. Είναι εύλογο ότι ο μύθος του Τουρκεστάν περί "εξαπλώσεως των ανθρώπων σε όλη τη γή. Οι τότε έλληνες ήξεραν πολύ καλά ποιός ήταν ο πραγματικός εχθρός. Δεν έχει σημασία αν οι Σημιτομογγόλοι.. σημερινής ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ. μετά την καταστροφή που υπέστησαν από τον Αλέξανδρο μεταθέτουν την πρωτεύουσά τους στην ΟΥΡΓΚ της Μογγολίας. Νοτίως. με εκκίνηση από την κοιλάδα Σαραφσάν του Παμίρ" είναι ΠΑΠΑΡΑ γιά βαρβάρους Τουρκομογγόλους και όχι γιά σκεπτόμενους ανθρώπους.χ. ΕΛΛΑΣΩΝ ή ΕΛΛΑΣ-ΑΡ Μεσοποταμίας σημερινού ΙΡΑΚ. Ινδία και στη συνέχεια η μεθοριακή γραμμή της Ινδίας με Κίνα.χ. Ίδε "βίβλος". Αλλά έχουμε φύγει από το θέμα μας. βιβλίο "Εσθήρ". Τα προηγούμενα ανήκουν στη νεώτερη ιστορία. Κιμμερίων ήτοι Αρμενίων. ο ποταμός ΟΥΡ-ΑΛΗΣ που πηγάζει από το νότιο άκρο των Ουραλίων και εκβάλλει στην ΚΑΣΠΙΑ και τέλος οι ανατολικές ακτές της Κασπίας δηλαδή τα υψίπεδα ΟΥΡΤ ή ΟΥΣΤ του Τουράν ή Χεττουράν. Δυτικότερα και Νοτιότερα αυτών των ορίων τα εδάφη είναι κατηλειμμένα από ελληνικά φύλα αποίκων Αιγαίων Σκυθών ήτοι Λευκορώσων. ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ. τους Μογγόλους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΑΓΑΓΩΛ ή ΜΑΓΩΓ. Περσών του Περσέως σημερινού Αφγανιστάν.

που μετατρέψατε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ σε ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ∆ΕΙΣΙ∆ΑΙΜΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ. Ναί.. ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΣΜΟΥ που μετατρέψατε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ σε ΓΡΑΙΚΥΛΗ ΥΠΟΦΥΛΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ ανύπαρκτων αμαρτημάτων. ΝΑΙ. ΤΟΥΣ ΜΕΝ ∆ΟΥΛΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΟΥΣ ∆Ε ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ" -Ηράκλειτος 53. ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΣΑΠΙΑ της "Κυβερνήσεως" των Αθηνών του 1984. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ Ο. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΑΝΘΡΩΠΑ και ΥΠΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΥΝΑΙ∆Α ΥΠΑΝ∆ΡΙ∆ΙΑ που είσθε εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Ο. ΝΑΙ. ∆ιότι ο Αλέξανδρος γνώριζε ότι "ΑΡΗΙΦΑΤΟΥΣ ΘΕΟΙ ΤΙΜΩΣΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" που σημαίνει ότι "ΤΟΥΣ ΦΟΝΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" -Ηράκλειτος 24-. ∆ΙΕΦΘΑΡΜΕΝΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΡΑΙΚΥΛΩΝ ΗΓΕΤΩΝ της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. του ΚΚΕ και των ανεκδιήγητων ηλιθίων δικτατόρων της "Ελλάδος Ελλήνων Χριστιανών". ΝΑΙ. ΕΧΙ∆ΝΕΣ ΤΟΥ ΡΑΒΒΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Και θα σας εξοντώσουμε όπως ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΕΛΛΗΝΑΣ εξόντωνε ακόμη και τους επιστήθιους φίλους του. ∆ιότι "ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΝ ΠΑΤΗΡ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΩΝ ∆Ε ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΘΕΟΥΣ Ε∆ΕΙΞΕ ΤΟΥΣ ∆Ε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσος όρος για άλλες επιλογές παρά ο ΠΟΛΕΜΟΣ για εκείνους που θέλουν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και μισούν τη ∆ΟΥΛΕΙΑ. ΝΑΙ. Ναί. ΕΚΦΥΛΟΙ ΚΥΝΑΙ∆ΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΜΟΝΩΝ που μεταξύ ΠΟΥΤΣΟΥ και ΕΝΥΠΝΙΩΝ της ΑΝΤΙ–ΚΑΒΑΛΛΑ. ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΑΠΙΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ που διδάσκετε την συρρίκνωση του Ελληνισμού μέσα από τη Σύφιλη του Κυναιδισμού σας και μέσα από τα πνευματικά ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ του ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ.ΙΑ100 Ναί. Ο Αλέξανδρος γνώριζε ακόμη ότι πρέπει: "∆ΟΚΕΟΝΤΑ ΓΑΡ Ο ∆ΟΚΙΜΩΤΑΤΟΣ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙ ΦΥΛΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΕΤΑΙ ΨΕΥ∆ΩΝ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ" που σημαίνει ότι "Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΝΑΙ. ΝΑΙ. για ΣΦΑΓΗ. ΕΚΦΥΛΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΟΡΝΙ∆ΙΑ της "Ελληνικής Σημιτομογγολικής ∆ημοκρατίαςΟΧΛΟΚΡΑΤΙΑΣ". όλοι οι ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ.και διότι "ΥΒΡΙΝ ΧΡΗ ΣΒΕΝΝΥΝΑΙ Η ΠΥΡΚΑΪΑΝ" ή "ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΒΗΝΩΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑ" -Ηράκλειτος 43-. ΝΑΙ. ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΕΥ∆ΩΝ. . -Ηράκλειτος 137. όταν προσπαθούσαν να ανακόψουν τα σχέδιά του ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Ναί. "δεν είναι εκ του κόσμου τούτου". ΑΝΑΝ∆ΡΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΗΓΕΤΕΣ του "ελληνικού "Τεκτονισμού" και της Σημιτομογγολικής ΚΑΒΑΛΛΑ. ΝΑΙ. συγγράφετε ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ ελέω . ∆ΙΟΠΤΡΟΦΟΡΑ ΑΝ∆ΡΙ∆ΙΑ Καθηγητές Πανεπιστημίων. ΑΙΣΧΡΟΙ ΜΕΣΙΤΕΣ μεταξύ του ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΕΠΙΝΟΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΙΣΤΟΥ" και των διαρκώς ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που από ΗΡΩΕΣ τους μετατρέψατε σε ΠΡΑΟΥΣ ΣΦΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ. διότι ο υλισμός είναι αντίχριστος". ΝΑΙ. Ναί. όλοι οι ΣΑΠΙΟΙ ΤΩΝ ΣΑΠΙΩΝ που μετατρέψατε την Ελλάδα σε διεθνές ΧΑΜΑΙΤΥΠΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ και χώρο ΕΜΦΥΛΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΑΧΗΣ για αλληλοεξόντωση των Ελλήνων. Ναί. ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ. Ναί. ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΑΓΟΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ που στην διάρκεια 400 ετών ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ κατοχής επινοήσατε και διδάξατε τους Έλληνες να "σφάζονται για να αγιάσουν" επειδή η βασιλεία του εμετικού σας Χριστού. ∆ιότι τα σχέδιά του ανήκαν στο πεδίο του "ΕΣΤΙ ΓΑΡ ΕΙΜΑΡΜΕΝΑ ΠΑΝΤΩΣ" δηλαδή "ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ".Α.∆ιότι "ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΧΡΗ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΚΩΣΠΕΡ ΤΕΙΧΕΩΣ" ή "ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΑΧΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΥΑΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ που μετατρέψατε το ΚΑΛΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ σε ΣΕΜΝΟΤΥΦΗ ΑΣΧΗΜΙΑ ΑΡΝΗΤΩΝ ΑΓΙΩΝ.και επιχείρησε να υλοποιήσει αυτά τα ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ξεκινώντας ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ. ενώ είσθε κληρονόμοι εκείνων που "αφόρισαν" την ελληνική επανάσταση του 1750 και του 1821 εναντίων των ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΩΝ. ΓΑΜΗΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΣ. ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ" -Ηράκλειτος 44. ΓΑΜΗΘΗΤΩ Ο ΙΕΧΩΒΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΣ. ΚΥΝΑΙ∆ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ προδοτικών θώκων. ΕΚΕΙΝΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ ΨΕΥ∆ΟΥΣ. του ΠΑΣΟΚ. Σας ομιλούμε όπως θα σας μιλούσε ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΕΛΛΗΝΑΣ που στα 33 του χρόνια είχε ολοκληρώσει την ανασύνταξη και την συσπείρωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ μέχρι την Ινδοκίνα.θεού και χριστού.Ε.Ε. διδάσκοντας ότι "ο Χριστός είπεν μη μεριμνάτε διά την αύριον. ΝΑΙ. Ηράκλειτος 28. ΑΗ∆ΙΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΜΕΡΠΕΙΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ που υποκρίνεσθε τον "φιλέλληνα χριστό".. που προετοιμάσατε την υλική εξάρτηση των ΕΛΛΗΝΩΝ από την ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και την ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ της Οπερέττας και του Ατλάντειου ΝΑΤΟ.Α. Ναί. ΠΤΩΜΑΤΟΦΑΓΟΙ ΓΥΠΕΣ ΤΟΥ ΘΝΗΣΚΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΝΑΙ.

στην ελληνική Μεσοποταμία της ΕΛΛΑΣ-ΑΡ. να καταλάβουν το ΕΛΑΜ όπου σήμερα το Περσικό Λουριστάν και Αρντελάν. Είναι ευνόητο ότι πριν οι Σημιτομογγόλοι επιχειρήσουν να αποικίσουν το ΕΛΑΜ. οι Τουρκομογγόλοι του 1900 . από το νότιο άκρο της Κασπίας και έχουν ήδη μόνιμες βάσεις στο ΕΛΑΜ ανατολικώς των ορέων ΖΑΓΡΟΣ όπου σήμερα ή μεθόριος Ιράν–Ιράκ. ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΓΛΟΙΩ∆ΕΙΣ ΚΑΙ ΓΛΥΦΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥΣ ΚΩΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝ.χ.χ.. οι "σεληνιακοί" ατλάντειοι δεν παραβίασαν αυτά τα όρια ούτε προς δυσμάς ούτε προς νότον μέχρι το 9000 π. Υποθέτουμε μόνον ότι γιά να εμφανίζονται τα πρώτα ίχνη τους της ΣΑΜ-ΑΡ ή ΣΙΜ-ΟΥΡ από το 5500-5000 π. ΝΑΙ. ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ. Είδαμε τα όρια των Σημιτομογγόλων ατλάντειων του 9500-9000 π.χ.. αλλά ούτε και μέχρι το 6500 π..να επιστρέψουν πίσω διότι εκτός της ασήμαντης κοιλάδος της Σαμαρκάνδης. ήτοι από τις Νότιες ακτές της Κασπίας αντί να βαδίσουν σε ευθεία γραμμή μέσω της Περσικής Ερήμου Ντάστ-ι-Κεβίρ που θα αποδεκάτιζε τα κοπάδια των ζώων και τα μέλη της ορδής και στη συνέχεια μέσω "ανάπλου" του ποταμού ΚιζίλΟύζέν που πηγάζει από τα βόρεια των ορέων Ζάγρος και εκβάλλει στην Κασπία. που έχουν άλλωστε Αρμενικά ονόματα. θέλησαν αμέσως μετά την διέλευσή τους προς Ουζμπεκιστάν -ΕΣΣΔ. ΥΠΕΡΒΗΚΑΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΣΑΣ. Είναι τρομερή η παραδοχή ότι ο ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ καθήλωσε τους Σημιτομογγόλους στα όριά τους όπου σήμερα το σοβιετικό ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ. Τα ανωτέρω εξηγούν ένα Παγκόσμιο Αίνιγμα: Το γιατί.. του ελληνικού πολιτισμού της Αμίδης και Μελίδης. Επιστρέφουμε στο παρελθόν. Δηλαδή συνέβη κάτι παράδοξο. -ίδε πίνακα σελίδος 50 (61η του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος). προσπάθησαν να βαδίσουν κατά μήκος του ευκολότερου δρόμου. Ενώ οι ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ είχαν ανοίξει δρόμο γιά την διέλευση των αθλίων ορδών από δυσμάς προς ανατολάς.ΙΑ101 ΝΑΙ.χ. ΤΡΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ "ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΩΝ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ".. Είναι προφανές ότι τα φύλα των ατλάντιων ΤΟΥΡΚΟΜΑΝΩΝ του Τουρκμενιστάν ή ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΗΜΟΥ λόγω των απαίσιων ερημικών και τελείως άγονων παγωμένων εκτάσεων.ΑΜΗΝ. έχουν υπερβεί τα παλαιά τους όρια κατά 750 χλμ. Ο ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΑΝ∆ΡΕΣ που η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ έφθανε και περίσσευε για τη συνένωση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ εναντίον του ΚΟΙΝΟΥ ΕΧΘΡΟΥ. άρα στην διάρκεια του ελληνικού πολιτισμού της Ερίδης του 6500-5500 π. ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΕΥ∆ΩΝ. ενώ στην Τουρκία υπήρχαν και άλλες εθνικές μειονότητες. Και ο χώρος αυτός ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να παράγει τέτοιους ΑΝ∆ΡΕΣ που έχουν και την ΘΕΛΗΣΗ και τη ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να συσπειρώσουν και να ανασυντάξουν τα διεσπαρμένα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ για την ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη καταλάβει την βόρεια Περσία από τις Νότιες ακτές της Κασπίας μέχρι την σημερινή Βασόρα στο μυχό του Περσικού κόλπου και ότι ήδη έχουν εμπλακεί σε μάχες με τους ΕΛΛΗΝΕΣ των Αρμενικών Οροπεδίων ή Αρμένιους. επί 3000 χρόνια από το 9500-6500 π. Είναι τρομερό και ασύλληπτο ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ. αρνήθηκαν να επιτρέψουν την αντίστροφη πορεία από ανατολάς προς δυσμάς στους επιστρέφοντες των ορδών. που εξετάζουμε.χ. οι Σιβηρικές Στέππες δεν προσφέρονται με κανένα τρόπο γιά διαβίωση και μάλιστα γιά διαβίωση με κτηνοτροφία ζώων του θερμού κλίματος που είχαν έλθει από την άλλη άκρη του κόσμου. Οι Έλληνες ΑΡΙΜΑ ή ΑΡΑΜΑΝΟΙ ή ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ή ΑΡΑΜΕΝΙΟΙ ή ΑΡΜΕΝΙΟΙ είναι ο ΛΑΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ και οι ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ. ∆ΙΟΤΙ ΕΜΠΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΕ ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΞΕΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΡΩΜΑΪΚΑ ΞΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΞΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑΣ. Αυτό στάθηκε ΑΔΥΝΑΤΟΝ να πραγματοποιηθεί διότι οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ των Αρμενίων κατείχαν όλη τη βόρειο Περσία και το ΑΡΝΤΕΛΑΝ και το ΜΑΖΑΝΤΕΡΑΝ της Νότιας Κασπίας. ΓΑΜΗΘΗΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ. Σύμφωνα με όλα τα υπάρχοντα στοιχεία των μέχρι τώρα ανασκαφών.χ.

Παραθέτουμε πίνακα συγκριτικής γλωσσολογίας σαν μία μόνον απόδειξη. απαιτούμε να γνωρίσουν τα κάτωθι: Υπάρχουν πολλές αποδείξεις περί φυλετικής και γλωσσικής ενότητος Αρμενίων Αριμασπών Πελασγών και Ελλήνων Πελασγών.. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΦΑΝΕΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ∆ΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. ∆ΙΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΓΝΩΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΣΜΟΝΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΙ∆Η ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΩΣ ΕΣΧΑΤΟΙ ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΣΦΑΓΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ. ΜΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΝΥΜΑΙ ΑΡΑΡΙΣΚΩ ΑΙΞ ΛΗΜΙ-ΛΙΣΑ ΣΜΙΛΗ ΠΕΡΑΝ ΑΡΧΟΣ ΑΝΗΡ ΑΡΟΤΡΟΝ ΑΡΤΙ ΑΡΤΙΟΣ ΜΕΛΕΟΣ ΣΤΕΙΡΟΣ ΦΑΡΓΝΥΜΙ ΠΛΑΝΩΜΑΙ ΜΗΝ ΑΠΟ ΛΑΜΒΑΝΩ ΠΛΑΘΩ ΑΙΞ ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ ΣΜΙΛΗ ΠΕΡΑ ΗΓΕΜΩΝ ΑΝΔΡΑΣ ΑΡΟΤΡΟ ΜΟΛΙΣ ΕΥΘΥΣ-ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΕΙΡΟΣ ΑΜΥΝΟΜΑΙ ΠΛΑΝΩΜΑΙ ΑΜΙΣ ΑΠΛ ΑΡΝΟΥΜ ΑΡΑΡΙ-ΑΡΝΕΜ ΑΙΖ ΑΣΕΜ ΖΜΕΛΙΝ ΧΕΡΑ ΑΡΧΑΙ ΑΡΝ ΑΡΟΡ ΑΡΤΕΝ ΑΡΤΑΡ ΜΕΛ ΣΤΕΡΡ ΦΙΡΓΚΕΜ ΦΛΑΝΑΜ . ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟ ΑΡΙΜΑΣΠΟ ΑΡΜΕΝΙΟ ΗΡΩΑ.χ. ∆ΙΟΤΙ Η Ο. επειδή κανένας δεν τους δίδαξε ποτέ τίποτε στο υπό ισραηλινή κατοχή άθλιο νεοελληνικό κράτος των αθλίων νεοελληνικών κυβερνήσεων της εβραιοτεκτονικής δημοκρατίας. ΟΥΤΕ ΕΥΡΩΠΗ. Πιστεύουμε ότι ούτε οι ίδιοι οι επιζώντες Αρμένιοι γνωρίζουν σήμερα το ΤΙ έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΘΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ.Χ. αφιερώνοντας την παρούσα αναφορά στην ΤΙΜΗ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τους και των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ. Τους το κάνουμε γνωστό. ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ∆ΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ ΕΠΙ 3000 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΝ. ∆ΙΟΤΙ ΟΙ ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΚΑΤΑ 3000 ΕΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΑ ΤΕΡΑΤΑ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΑΠΟΤΙΟΥΜΕ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 2000 μ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ∆ΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ. ∆ΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. ΣΗΜΕΡΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΛΛΑΣ.χ. ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ∆ΙΟ∆Ο ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡ∆ΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΛΦΩΝ. όπως δεν έκαναν ούτε με τους Έλληνες. ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ. ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ. ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΟΥΜΕ.Α. ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ. ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.Ε. ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ. 3000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΝ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ. ΤΟΥΣ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΤΙ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.Α. Γιά όσους αγνοούν. δηλαδή τους απογόνους των ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. ΤΟ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 1000 π. ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΘΥΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΗΡΩΕΣ. γενοκτόνησαν μέχρις ενός τους Αρμενίους Τουρκίας.ΙΑ102 μ. Ο ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΗΝ.

Ήταν εκείνος που οίκησε την ΑΚΙΛΗΣΗΝΗ και την ΣΥΣΠΙΡΙΔΑ έως την ΚΑΛΑΧΗΝΗ και την ΑΔΙΑΒΗΝΗ. Κατά Στράβωνα Ζ’ 295 και Ηρόδοτο Ζ’ 73.. όλες αρμενικές περιοχές. ως μέλη Υφηγεσίας της Ο. GRIECHISCHE GESCHICHTE. "οι νέες έρευνες μας πείθουν ομοφώνως να ζητήσουμε στους Φρύγες το σπουδαιότατο ενωτικό σημείο μεταξύ των Ελλήνων και του μεγάλου κορμού των Δυτικών Αρείων μέχρι την Αρμενία". ΟΧΙ ΜΕΝΩ ΜΟΝΑΖΩ ΚΕΚΤΗΜΑΙ ΤΕΡΠΟΜΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΣΕΡΜ ΠΟΪΣ ΠΑΒΕΜ ΠΑΡΑ ΓΑΡΕΜ ΚΟΛΕΜ ΖΕΡ ΓΚΙΝ-ΓΚΙΝΑΪΚ ΜΕΖ ΜΕΤΖ ΜΙΝΤΕΜ ΜΙΝΤ ΜΙ ΜΝΑΜ ΜΕΝΑΝΑΜ ΟΥΝΙΜ ΤΑΡΦΑΜ ΝΤΙΒ κλπ. ΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣΙ ΘΕΤΤΑΛΙΚΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙΣ Ο Ηρόδοτος και ο Εύδοξος αναφέρουν ότι οι Αρμένιοι είναι "ΑΠΟΙΚΟΙ ΦΡΥΓΩΝ" και ότι η ελληνική τους διάλεκτος "ΕΦΡΥΓΙΖΕ". Μακεδονία. Είναι εύλογο ότι τα αναφερόμενα από τον Στράβωνα περί Αρμενίου Θεσσαλού αφορούν χρονολογίες παράλληλες της Αργοναυτικής εκστρατείας. ΜΕΡΗ Δ’ ΕΣΤΙ ΤΟΥ -ΟΡΟΥΣ. Λ 531. τα οποία εκτελούν διαταγές των Πρυτάνεων της Ο. Επειδή οι συγγραφείς της παρούσης είναι Θεσσαλοί Ιωλκού. η οποία σύμφωνα με ανάλυση των Ορφικών Κειμένων. θεωρούν δικαίωμά τους να παρεμβάλουν στο κείμενο τα κάτωθι που σχετίζονται με την Θεσσαλική Ιστορία: Υπάρχουν αναφορές στα Ελληνικά Χρονικά που θίγουν το ζήτημα συγγενείας και προελεύσεως των Αρμενίων από τους Θεσσαλούς Πελασγούς.χ. ΟΙ Δ’ ΥΠΕΡΘΕΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΑΒΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΙΒΑΡΟΝ.. Η μόνη εξήγησις που μπορεί να δοθεί είναι ο Αρμένιος Θεσσαλός του 1600 π.χ. Κατά ERNEST CURTIUS. πόλη της Θεσσαλίας πλησίον της Βοιβηίδος Λίμνης. Αθηνών και Μακεδονίας σε ό. Ο Αρμένιος ή Αριμανός ή Αριμασπός της Θεσσαλίας ήταν μέλος του πληρώματος των Αργοναυτών της Αργούς μαζί με τον Ιάσωνα. δηλαδή ΘΡΑΚΟΠΕΛΑΣΓΟΙ. τοποθετείται στα μέσα της Β’ χιλιετηρίδος π.τι αφορά το περιεχόμενο της παρούσης. ΟΙΟΝ ΤΟΥΣ ΒΑΘΕΙΣ ΧΙΤΩΝΑΣ.Ε. αφού προηγουμένως είχαν σταθμεύσει στην Θεσσαλία.χ.ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΤΑ. Ι 29. αναφέρει ότι ΑΙΝΙΑΝΩΝ ΤΙΝΕΣ ΟΙ ΜΕΝ ΤΗΝ ΟΥΙΤΙΑΝ ΩΚΗΣΑΝ. και επομένως δεν καλύπτουν την προϊστορία του 95009000 π. μεταξύ Φερών και Λαρίσης. Ομοίως ο Στράβων. προερχόμενο από το Αρμένιο. ΟΥ ΜΕΝΩ ΜΟΝΟΥΜΑΙ ΟΝΑΜΑΙ ΤΕΡΠΟΜΑΙ ΔΙΑ ΘΕΡΜΟΣ ΦΥΤΟΝ ΠΑΥΩ ΠΑΡΑ ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΓΑΣ ΜΕΣΟΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΑΙ ΝΟΥΣ ΜΗ. ΙΑ 503. . ΩΝ Ο ΑΒΟΣ ΕΓΓΥΣ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΒΑΤΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΗΣ.χ.ΙΑ103 ΘΕΡΜΟΣ ΠΟΑ ΠΑΥΩ ΠΑΡΑ ΠΑΡΥΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΡΩΝ ΓΥΝΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΕΙΖΩΝ ΜΕΣΟΣ ΜΗΔΟΜΑΙ ΜΗΔΟΣ ΜΗ. Ο Στράβωνας. κατά την οποία οι Αρμένιοι ανατρέπουν τις επελάσεις των Σημιτομογγολικών ορδών. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΘΗΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗΝ ΘΕΤΤΑΛΙΚΗΝ ΦΑΣΙΝ.Ε. "ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΟΙ ΦΡΥΓΕΣ ΒΡΙΓΕΣ ΕΙΣΙ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΤΙ ΕΘΝΟΣ". αποίκισε ένα μέρος της ήδη κατηλειμμένης από ΕΛΛΗΝΕΣ Αρμενίας οι οποίοι προέρχονταν από τους Αρκάδες Πελασγούς που μετακινήθηκαν προς ανατολάς.. αναφέρει ότι οι Αρμένιοι έλαβαν το όνομά τους από τον Αρμένιο Θεσσαλό. "ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑΝ ΕΠΩΝΥΜΟΝ ΚΑΤΑΛΙΠΟΝΤΟΣ".Α.Α. ούτε την περίοδο 9500-6500 π.

ΑΡΓΥΡΟΙ ΗΜΙΘΕΟΙ. το ΧΑΛΚΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΗΡΩΩΝ και το ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΘΝΗΤΩΝ. το ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΗΜΙΘΕΩΝ. Σύμφωνα με τους ΔΕΛΦΟΥΣ. Έτσι οι ΜΙΝΥΕΣ ήταν η ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΛΕΩΝ που εκτελούσε έργο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ του ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ των ΘΕΩΝ και έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ πάνω στους υπηκόους τους οι οποίοι είχαν επαναστατήσει ή είχαν διακόψει την επαφή με τους ΘΕΟΥΣ. ΧΑΛΚΟΙ ΗΡΩΕΣ. Σημειώνουμε ότι στους όχι χωρίς νόημα ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ της Ελληνικής Μυθολογίας. οι αγγελιοφόροι Αργοναύτες είχαν καθήκον να ειδοποιήσουν όλα τα Πελασγικά Ελληνικά Φύλα του Πλανήτη γι' αυτήν την αλλαγή. Συμπεραίνουμε ότι ο Στράβωνας απλώς περιγράφει την πορεία του Θεσσαλού Αριμασπού Αρμένιου στην απώτατη αποικία των Αριμασπών Αρμενίων που είχαν προ πολλού αναχωρήσει από την Θεσσαλία σε αναζήτηση ζωτικού χώρου. πχ. οι οποίοι άφηναν την διακυβέρνηση των ελληνικών . ο ΑΓΚΑΙΟΣ από την ΑΡΚΑΔΙΑ. αποτελούμενη από τους εκλεκτούς της κάθε ελληνικής περιοχής και προοριζόμενη γιά έναν ειδικό ρόλο.ΙΑ104 Θράκη και Φρυγία. ΣΙΔΗΡΟΙ ΘΝΗΤΟΙ. Μία τέτοια αλλαγή ΜΠΟΡΕΙ να εξηγήσει το ΠΑΡΑΔΟΞΟ της συναθροίσεως ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ. ο Αργοναύτης ΕΡΓΙΝΟΣ από την ΜΙΛΗΤΟ του ποταμού ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ. Ποιος ήταν αυτός ο ειδικός ρόλος. ο ΑΜΦΙΩΝ και ο ΑΣΤΕΡΙΟΣ από την ΠΕΛΛΗ κλπ. Πατέρας του ήταν ο ΧΡΥΣΟΣ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ βρίσκεται αν αναζητήσουμε την ετυμολογία της λέξεως ΜΙΝΥΑΙ. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η ΑΝΤΙΦΑΣΗ μεταξύ των δηλώσεων των "Αργοναυτικών" του Απολλόδωρου ή των ομοίων δηλώσεων των "Αργοναυτικών" του Ορφέα. κέντρο των Μινύων. Κάτω από αυτό το πρίσμα η Αργοναυτική εκστρατεία ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΛΗΤΟΒΙΩΝ όπως μας την παρουσιάζουν οι μισθοφόροι ακαδημαϊκοί των Σημιτομογγολικών Πανεπιστημίων. μέχρι την Κασπία. με αποκορύφωμα τον ΗΡΑΚΛΗ ο οποίος είχε καταγωγή τους ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ του Αρκαδικού Άργους. που κάποιοι είχαν διαταράξει. επίσης ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ του Ποσειδώνος. αυτό το κέντρο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ έπρεπε να γίνει η ΙΩΛΚΟΣ και όχι ο Ορχομενός. εκ του ΜΙΝΥΩ ή ΜΗΝΥΩ ή ΦΕΡΩ ΑΓΓΕΛΙΑ. αποδεικνύουν ότι οι Αριμασποί Αρμένιοι άριστοι ιππείς είναι της ιδίας πολεμικής τέχνης με τους Θεσσαλούς και το περίφημο Θεσσαλικό ιππικό. Αφορούσε ακόμη την ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ της ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ της Χρυσής Εξουσίας των Θεών που συμβολιζόταν με ένα ΧΡΥΣΟ ΜΑΝΔΥΑ ή ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ. περί κοινής καταγωγής των Αργοναυτών από Μυνίειο Ορχομενό και συγχρόνως περί μη κοινής καταγωγής ως προερχομένων από τελείως διαφορετικές ελληνικές περιοχές μέχρι και την Μίλητο. υιού του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από θνητή γήινη γυναίκα. Η ΑΓΓΕΛΙΑ των ΜΗΝΥΩΝ αφορούσε στην ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ να αποκατασταθεί η ιεραρχική δομή εξουσίας κατά τη σειρά ΧΡΥΣΟΙ ΘΕΟΙ. Αυτό δηλώνει και το όνομα ΜΙΝΥΕΣ ή ΜΗΝΥΕΣ ή ΜΗΝΥΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ. ήταν εγγονός και ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. αλλά ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ. διότι αυτές οι εξουσίες έπρεπε να περάσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΩΛΚΟ. Το γεγονός ότι οι πενήντα Αργοναύτες είναι απόγονοι θεών και γήινων γυναικών και μάλιστα βασιλείς που ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ως κέντρου των Μινύων. Ο πρώτος Μινύας "γεννάρχης" του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ των ΜΙΝΥΩΝ. αλλά ούτε και κατάγονται από τον Μινύα. Συγχρόνως με την αναγγελία προς τον Αιήτη της Κολχίδος γιά το ότι του αφαιρούνταν εις το εξής ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ή ο ΧΡΥΣΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ή ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ. υιό του Χρύσου. το ΧΡΥΣΟΥΝ ΓΕΝΟΣ είναι το γένος των θεών. Η ετυμολογική ταυτότητα του Αρμένιος και του Αριμασπός ως παραγώγων της ρίζας ΑΡΙΜΑ ή Ευγενής Πολεμιστής εκ του ΑΡΗΣ και ΜΑΙΝΟΜΑΙ και ρίζας ΑΣΠ ή Αμυνόμενος ή Ιππεύς κατά Ελληνοσκυθική Διάλεκτο. ο ΕΥΦΗΜΟΣ από το ακρωτήριο ΤΑΙΝΑΡΟΝ. μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε ΓΕΝΟΣ αλλά ΤΑΞΙΣ ΜΙΝΥΩΝ.

Είναι αρκετό γιά μάς ότι ο ΕΚΑΤΑΙΟΣ. Ο Φινέας δίνει στους Αργοναύτες οδηγίες να αποφύγουν τα "επιπλέοντα νησιά" ή τα σημερινά Σαργάσσο που αποτελούνται από επιπλέουσες μάζες θαλασσίων φυτών. την οποία εντελώς υποθετικά τοποθέτησαν οι Γεωγράφοι της Μιλήτου στις ακτές της σημερινής ΕΣΣΔ. Στη συνέχεια η διήγηση αναφέρει "τα έσχατα μέρη του ησύχως ρέοντος Ωκεανού" με τις λέξεις "ΕΣΧΑΤΙΑΙΣ ΑΚΑΛΑΡΡΟΥ ΩΚΕΑΝΟΙΟ".. Είναι φανερό ότι ο πλούς της Αργούς έγινε στον ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ του Ατλαντικού Ωκεανού και όχι στο ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ της Μαύρης Θάλασσας. Παραθέτουμε απόσπασμα των Αργοναυτικών του Ορφέως όπου αναφέρονται οι ονομασίες ΑΞΕΙΝΟΣ και ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ: "ΩΙΜΟΙ ΕΓΩΝ. αξιωματικό του Βρεττανικού Στρατού και άλλους από το 1906 έως σήμερα... Τέτοιος ποταμός δεν υπάρχει στην υποτιθέμενη Κολχίδα του Ευξείνου.. ΟΦΕΛΟΝ ΜΕ ΔΙΑΡΡΑΙΣΘΕΙΣΑΝ ΟΛΕΣΘΑΙ..ΚΕΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ ΕΚΤΟΣ ΙΚΩΜΑΙ" Δηλαδή: "Ώ εγώ η δυστυχής -Αργώ-. Ακολουθώντας βήμα προς βήμα την περιγραφή του Απολλώνιου Ρόδιου. ή ΙΑ108 του παρόντος) Τα κείμενα των "Αργοναυτικών" και του Απολλόδωρου και του Ορφέα. μακάρι να είχα συντριβεί και καταστραφεί εις τας κυανάς πέτρας και εις την τρικυμίαν του Αξείνου Πόντου -Ατλαντικού Ωκ. αλλά υπάρχει στην Ν. ο οποίος έχει τις πηγές του στην περιοχή ΚΟΛΧΙΑΝ ή ΚΟΛΧΙΚΗ του ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ της Βορείου Αργεντινής..ΙΑ105 περιοχών τους σε αντικαταστάτες και μέσω της ΙΩΛΚΟΥ απέπλεαν γιά ένα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης όλων των διεσπαρμένων (Παραπομπή στη σελίδα 97 του πρωτότυπου ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ.. παρά που τώρα άδοξος μεταφέρω την πασίγνωστη άγνοια των βασιλέων. συνοψίζουμε το ταξίδι: Το Κόλπειο Ρεύμα ή GULF STREAM οδηγεί την Αργώ στο νησί του μάντη Φινέα ή το σημερινό Πουέρτο Ρίκο. της Παραγουάης μέχρι και της λεκάνης της λίμνης Τιτιτάκα επί της Μεθορίου Βολιβίας και Περού. Αμερικής είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ η Κολχίδα του Ευξείνου Πόντου. όπου σήμερα ο θαλάσσιος διάδρομος μεταξύ Κούβας και Αϊτής και να περάσουν στην "άλλη θάλασσα". αποδεικνύουν ότι ο σκοπός και το τέρμα του ταξιδιού δεν ήταν η Κολχίδα της σημερινής ΕΣΣΔ. Η Κολχίδα του Πόντου είναι ανύπαρκτη σε όλα τα ελληνικά χρονικά και αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι κανένα αρχαιολογικό εύρημα δεν βρέθηκε από τους αρχαιολόγους της ΕΣΣΔ στην περιοχή." Αργοναυτικά Ορφέως 1160-1188. σε αντίθεση με τις αρχαίες ελληνικές πόλεις που εντοπίσθηκαν και αναφέρθηκαν από τον εξερευνητή PERCY HARISSON FAWCETT. αλλά στην Κολχίδα της Νοτίου Αμερικής της φυλής ΚΟΛΧΙΚΕΝ του χώρου COLCHIAN ή Κολχίς από την σημερινή Ασουν. ΚΥΑΝΕΑΙΣ ΠΕΤΡΗΣΙΝ ΕΝ ΑΞΕΙΝΩ ΤΕ ΚΛΕΙ. Τους συμβουλεύει να "στρέψουν" από το στένωμα των Συμπληγάδων.εάν αφού παρακάμψετε τα ιερά ακρωτήρια. Αμερική.. -διότι κινδυνεύω. όπου η Καραϊβική.-. κατά τον CLEMENTS MARKHAM. δήλωναν άγνοια γιά το πού ήταν η Κολχίδα. υπετάχθησαν δε τελευταίοι στους Ισπανούς το 1665. ενώ ο Απολλώνιος και ο Ορφέας στα "Αργοναυτικά" τους την τοποθετούσαν στον Α-ΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ήτοι ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ του ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ και μάλιστα μετά από ανάπλου του μεγάλου ποταμού Φάσι. ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ και ο ΣΤΡΑΒΩΝ. ενώ είχαν εντοπίσει απόλυτα όλα τα τοπωνύμια των κειμένων τους. Υπολείμματα των Κόλχων ζούν. στη Βόρειο Αργεντινή στην περιοχή της πόλεως ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ. δεν φθάσετε στον κόλπο εσωτερικώς της ξηράς και της απεράντου θαλάσσης και εγώ φθάσω έξω εις το Ατλάντειο Πέλαγος. Εισερχόμενη η Αργώ στην Καραϊβική στρέφει νότια και . ο ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΣ. ΕΙ ΓΑΡ ΜΗ Μ' ΙΕΡΗΣΙΝ ΕΠΙ. Πολύ αργότερα η Σχολή της Μιλήτου την τοποθέτησε στον ΕΥ-ΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ήτοι ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ..Η ΟΙ ΝΥΝ ΑΝΑΠΥΣΤΟΝ ΑΙΔΡΕΙΗΝ ΒΑΣΙΛΗΩΝ ΝΩΝΥΜΝΟΣ ΦΟΡΕΕΣΚΟΝ . σύμφωνα δε με τα Ορφικά κείμενα είναι ακριβέστατα ο ποταμός ΠΑΡΑΝΑ.. Σε αντίθεση με την ΥΠΑΡΚΤΗ ΚΟΛΧΙΔΑ της Ν.

διαπλέει τη λίμνη ΠΑΜΠΑ και αναπλέει τον π. Αυτός τρέχει κάτω στον κάμπο ανάμεσα από τα ψηλά βουνά που οι άνθρωποι λένε Αμαζώνεια -ή Αναδώνεια ή Άνδεις. οι Αργοναύτες προχωρώντας βρέθηκαν στο ανάκτορο του Αιήτη από όπου και πήραν το Χρυσόμαλλο Δέρας με τη βοήθεια της Μήδειας.. ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ. Πάμπα. ΝΤΕΣΑΓΚΡΑΝΤΕ που εκβάλλει στην λ. Στον κόλπο εκείνης της άκρας της ξηράς. όπως ακριβώς περιγράφει ο Απολλώνιος. το μεγαλύτερο θαλάσσιο σπήλαιο του κόσμου από το οποίο εξέρχεται παγωμένος αέρας ή κατά Απολλώνιο "παγωμένη πνοή που σχηματίζει ακτινοβόλο πάχνη". με διαχωριστική νοητή γραμμή τα νησιά που αρχίζουν από το ν. Τρινιδάδ. το γεγονός ότι ο ΒΙΛΚΟΜΑΓΙΟ του Περού είναι το ίδιο όνομα του ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ της Βολιβίας αν και έχουν αντίθετη ροή. στην περιοχή των COLCHIAN ή COLCHIQUEN ή ΚΟΛΧΩΝ που αρχίζει από τη Βόρεια Αργεντινή ή ΧΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ. Στο σημείο αυτό η Αργώ σώζεται από ναυάγιο στο "τρικυμιστό κανάλι".Π. ο Ορινόκος είναι ο μόνος ποταμός της γής που εκβάλλει με το δέλτα του σε δύο θάλασσες. όπου συνάντησε το "σπήλαιο του Άδου".. Στην "ανατολική θάλασσα" συνάντησαν "αμέτρητα ποτάμια κι ακρωτήρια" έως ότου. εξώκειλαν διότι η θάλασσα ήταν πολύ δυνατή. την Καραϊβική και τον Ατλαντικό. Ο Απολλώνιος περιγράφει ότι "από την μεγάλη λίμνη με τα καλάμια" ή Τιτιτάκα. διχάζεται σε παραπόταμο που εκβάλλει στη λ. ο δε δεύτερος είναι παραπόταμος του Ρίο ντε λα Πλάτα ή ΠΑΡΑΝΑ ή ΦΑΣΕΩΣ. Στους τοίχους αυτών των ορυχείων σιδήρου βρέθηκαν χιλιάδες ελληνικές επιγραφές που αντιγράφηκαν και βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο του Ρίο Βραζιλίας. Είναι εντ.βουνά". π. Εδώ περιγράφεται καθαρά η περιοχή εκβολών του "θερμού" Αμαζόνιου ποταμού. Τιτιτάκα. Από τη λ. όπου έχει εντοπισθεί από τον ALEXANDER UMBOLTT και την Εθνική Γεωγραφική Εταιρεία των Η. Από εκεί η Αργώ έφθασε στις εκβολές του "ποταμού του αργύρου". Από την Ασουνσιόν αναπλέει η Αργώ τον παραπόταμο του Φάσι. όπου η περιοχή μεταξύ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΫΡΕΣ ή ΩΡΑΙΟΣ ΑΡΗΣ. μέσα στο έδαφος της σημερινής ΒΟΛΙΒΙΑΣ ή ΠΟΛΥ-ΒΙΑΣ. η Αργώ φθάνει στη λ. διότι ο πρώτος που ονομάζεται και ΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ είναι παραπόταμος του Αμαζονίου ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΕΙ μέσω της λίμνης ΧΟΥΝΙΝ με τον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ!!!. της "πεδιάδος του θεού Άρη". στα ενδότερα του Περού ή ΠΕΡΙ-ΒΙΑΣ. κατά τον Απολλώνιο και τη ΡΟΖΑΡΙΟ μέχρι την ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ της ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ ή ΠΑΡΑ-ΓΑΙΑΣ ΓΗΣ. όπου σήμερα η σιδηρομεταλλευτική περιοχή της Βραζιλίας που ξεκινά από την ΠΑΡΝΑΙΜΠΑ και τη ΣΙΕΡΡΑ ΙΜΠΑΠΑ και φθάνει στην ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ και το ΠΛΑΝΑΛΤΟ των υψιπέδων ΝΤΟ ΜΠΟΡΠΟΡΕΜΑ. Πράγματι. Πάμπα και συγκοινωνούσε με τη λίμνη ΤΙΤΙΤΑΚΑ μέσω φυσικών καναλιών που διέρχονταν από τις σημερινές πόλεις ΣΙΚΑΣΙΚΑ ΒΙΑΤΣΑ ." "Κανένας ποταμός δεν είναι σαν αυτόν και κανείς δεν στέλνει επάνω στην ξηρά τόσους δυνατούς παραποτάμους .Α. ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ που συγκοινωνούσαν με τη λίμνη ΠΑΜΠΑ. η Αργώ φθάνει στη "χώρα των Χαλύβων οι οποίοι σκάβουν τη σκληρή γή που παρέχει σίδηρο". Στη συνέχεια παραπλέοντας τις ακτές της Βραζιλίας. σημερινού Ρίο ντε λα Πλάτα ή ποταμού Φάσι". . κατά Απολλώνιο.και δεξιά της την "χαμηλή πεδιάδα". μέσω ανάπλου του παραποτάμου του Αχέροντα ή Ορινόκου και εξόδου προς τον Ατλαντικό από άλλον παραπόταμο του Ορινόκου. Τιτιτάκα. όπου το πέρασμα μεταξύ Βενεζουέλας και Νήσου Τρινιδάδ.ΓΚΟΝΑΚΙ και του κυρίως Ντεσαγκραντε. την διαπλέει και αναπλέει τον ποταμό ΒΙΛΚΟΜΑΓΙΟ μέχρι τα υψίπεδα του ΚΟΥΣΚΟ. τον Ρίο Γκράντε.. "Κι εκείνη την ημέρα εστρίψανε τον μακρύ κάβο των Αμαζόνων που φυλάγει το λιμάνι τους.. όπου εκβάλλει ο Θερμόδωντας.ΙΑ106 προσεγγίζει τις ακτές της Βενεζουέλας. ο οποίος μόλις εισέρχεται στο Βολιβιανό έδαφος από τις πηγές του στο Περού. Από τις πηγές του π. Αναπλέει τον Φάσι και συναντά αριστερά της "ψηλά βουνά" -Άνδεις..

ακόμη και σήμερα. Αυτόν δε οι ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ άνθρωποι ονομάζουν ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΟΝΤΟΝ και ΝΕΚΡΑΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ. εισήλθαν στα κανάλια των βορείων ρευμάτων.και έπεσε μέσα εις τον Ωκεανόν ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΩΚΕΑΝΟ-. Τα υπολείμματα αυτών των καναλιών μπορεί να τα δεί και σήμερα ο επισκέπτης του Κούσκο στις Άνδεις του Περού. την προωθεί βορειότατα μέχρι τον ΒΕΡΙΓΓΕΙΟ ΠΟΡΘΜΟ. όπου το ίδιο ρεύμα μετατρεπόμενον στο Ιαπωνικό Ρεύμα ΚΟΥΡΟΣΙΒΟ.που έχει πολλούς ιχθείς.ΙΑ107 Στο σημείο αυτό οι Αργοναύτες επιβιβάζονται στην Αργώ γιά το ταξίδι της αναχώρησης μέσω της ιδίας οδού ποτάμιας ναυσιπλοΐας αλλά "δεν είχαμε πορεία κατ' ευθείαν προς τον πόντον -Ατλαντικό.δεν φθάσουν εις τον κόλπον εσωτερικώς της ξηράς και της απεράντου θαλάσσης -του Ατλαντικού. Σύμφωνα με το κείμενο "οι υπερβόρειοι άνθρωποι Κιμμέριοι ή ΧΕΙΜΕΡΙΟΙ. Έπειτα τρέχοντες βιαστικά διαπλέαμε το ρεύμα του ποταμού λόγω ανοησιών εις το μέσον της πεδιάδος. Έτσι αντί να καταλήξει στο κύριο ρεύμα του Ρίο ντε λα Πλάτα. Το σημείο εξόδου της Αργούς στον Ειρηνικό είναι τα νησιά ΠΕΣΚΑΝΤΟΡΕΣ στην παράκτια περιοχή της ΛΙΜΑ. ΜΑΚΕΝΖΙ του Καναδά-.. όπου έχει τις εκβολές του ο "γιγαντιαίος δεύτερος Αχέρων ποταμός" -π. εάν ο Αγκαίος δεν κατεύθυνε το πλοίο . στίχος 1072 και 1073-. ο διάπλους των Κόλπων των θαλάσσιων λαβυρίνθων του Βορείου Καναδά και ο έκπλους από τον Κόλπο του Λάνκαστερ προς τον Κόλπο του Μπάφιν είναι ακατόρθωτος άθλος αν δεν χρησιμοποιηθούν έμπειροι αυτόχθονες πλοηγοί. Αργ. όχι μόνον λόγω της εξάμηνης "νύχτας" αλλά και διότι "η πελωρία Φλέγρη" -ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ." Εκεί αφού κάνουν σπονδές στην πόλη των Υπερβορείων. ο οποίος γράφει: "επίσης περάσαμε από τους ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥΣ!!! . η Αργώ κατέληξε στην "Μαιώτιδα Λίμνη" και από εκεί στον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ!!! Την Μαιώτιδα Λίμνη την εντοπίζουμε στη λίμη ΧΟΥΝΙΝ του Περού. Η Αργώ είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει τα δύο συγκλίνοντα Ισημερινά Ρεύματα και να διαπλεύσει τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι τις Φιλιππίνες.κρύβει τον ήλιο ακόμη και στη διάρκεια της εξάμηνης "ημέρας". Στον Ειρηνικό η Αργώ αντιμετωπίζει "την απέραντη αλμύρα που κατέρχεται θορυβωδώς από τα βόρεια πέρατα προς τον Ωκεανό" -Ορφ. Ο κακός υπολογισμός ήταν η άγνοιά τους γύρω από τα πολύπλοκα συστήματα καναλιών των Κόλχων που συνέδεαν τις λίμνες και τα ποτάμια της περιοχής με αποτέλεσμα αντί να εισέλθουν στα κανάλια με ρεύματα προς το Νότο. Από το Νότο έρχεται το ομόρροπο Ρεύμα του Περού που μετατρέπεται στο Νότιο Ισημερινό Ρεύμα. στίχοι 1040-1072. και όταν φάνηκε κατά τη δεκάτη μέρα η αυγή που φωτίζει τους ανθρώπους." -Ορφέως Αργοναυτικά. από εκεί δε αμέσως η Αργώ προχωρώντας ταχέως διήρχετο διά μέσου στενού ρείθρου -ΒΕΡΙΓΓΕΙΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ. του διατρέχοντος διά πυρός.. προσεγγίσαμε στα Ριπαία υψώματα. αναγκάσας αυτό να υπακούσει εις τα πελεκητά πηδάλια.και αν η ίδια δεν φθάσει ξανά στο Ατλάντειον Πέλαγος. Εγκαταλείποντο δε οι πόλεις των Κόλχων από τους ανοήτους Μινύας και ζοφερή νύχτα τους περιέβαλε. Το ελληνικό ναυτικό δαιμόνιο βγάζει . Εκεί η Αργώ φέρεται να διαμαρτύρεται διότι "θα κινδυνεύσει να περιέλθει σε άθλια και τρομερή δυστυχία εάν πλησιάσει τις ΙΕΡΝΙΔΕΣ ΝΗΣΟΥΣ -Νησιά Κόλπου Μέλβιλ και Μπάφιν. διά μέσου του ευρέους στομίου του Φάσιδος ποταμού.. Είναι συγκλονιστική η αφήγηση του αυτόπτου Ορφέα.εάν οι Αργοναύτες αφού παρακάμψουν τα ιερά ακρωτήρια -ΘΟΥΛΗΣ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΣ. λόγω της μικρής γωνίας του ορίζοντα και του ηλίου. Εμείς δε νομίζαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να διαφύγουμε την ολοσχερή καταστροφή. την Ερμηόνεια. έκδοσις Πασσά ΗΛΙΟΥ. αφού παρακάμπτουν "μίαν τραχεία και εξέχουσα καμπή" ήτοι τη Βόρεια Αλάσκα. που είναι το κατερχόμενο Ρεύμα της Καλιφόρνιας το μετατρεπόμενον στο Βόρειο Ισημερινό Ρεύμα.ώστε να έλθει εις την δεξιάν πλευρά του αιγιαλού. είναι οι μόνοι από όλους τους ανθρώπους που στερούνται από το φώς του ηλίου." Πράγματι.. Εκ κακού δε υπολογισμού εφερόμεθα πολύ οπίσω πλέοντες πάντοτε προς τα επάνω.

Από εκεί έπλευσαν στην "ΤΑΡΤΗΣΣΟ" της Ιβηρίας και κατά το κείμενο "διαπλέοντες την θάλασσαν εφθάσαμεν επάνω εις το στόμιον της Ταρτησσού και προσεγγίσαμε στις ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -Γιβραλτάρ.Α.και εις τας ΛΥΣΟΝΙΑΣ Νήσους -Κορσική.. Χόρ. όπου εξουδετερώνεται από το ανερχόμενο GULF STREAM." Έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: α: Η διαγώνια ποτάμια ναυσιπλοΐα του ποταμού Φάσιδος ή Παρανά ή Ρίο ντε λα Πλάτα. το Νότιο Ισημερινό Ρεύμα του Ατλαντικού συναντά το βίαιο ανερχόμενο Ρεύμα των Φάλκλαντ και στρέφονται ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ με κατεύθυνση τη Νότια Αφρική..και εις τους κόλπους των ΛΑΤΙΝΩΝ -Λάτιον Ιταλίας.από τον "εύκολο" πλέον κόλπο του Μπάφιν. εφ' όσον δεν υπήρχε η δίαυλος του Παναμά. το οποίο παρασύρει την Αργώ μέχρι τη Νήσο ΜΑΔΕΡΑ ή κατά το κείμενο. Το Ρεύμα του Λαμπραντόρ τους οδηγεί στις ακτές της σημερινής Βοστώνης των Η. Όλη η πορεία που περιγράφει ο Απολλώνιος και ο Ορφέας επαληθεύεται ως η μόνη δυνατή πορεία γιά σκάφη που θα ήθελαν να φθάσουν στον Ειρηνικό έχοντας συνεργούς και όχι αντιπάλους τα Ωκεάνεια ρεύματα. διότι όλα τα πλοία γιά να περάσουν από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό χωρίς να εμπλακούν στο αντίθετο βίαιο ρεύμα που αρχίζει από τις ακτές της Κεντρικής Χιλής. "Και έφθασαν στην ιερά Κέρκυρα την οποία κατοικούσαν άνθρωποι" και από εκεί "η πολύλαλος Αργώ έτρεχε διά της κωπηλασίας και διέπλεε τα ύδατα του Αμβρακικού κόλπου" φθάνοντας μέσω της Κρήτης και Δήλου και Ακρωτηρίου ΜΑΛΕΗΤΙΔΟΣ -Μαλέας. Ο Αγκαίος έκλινε τα πηδάλια αριστερά γιά να εμποδίσει την Αργώ να πλεύσει δεξιά και να προσορμισθεί στη Νέα Γή. "Νησί της Κίρκης". φθάνει στις εκβολές του Φάσιδος και στρέφει προς την Αφρική.με την φλόγα της Αίτνης. Το Ρεύμα τους οδηγεί υποχρεωτικά στη Νέα Γή. . Η πορεία είναι "υποχρεωτική" διότι το κατερχόμενο ψυχρό Ρεύμα του Λαμπραντόρ δεν αφήνει περιθώρια γιά επιλογές πορείας. Τιτιτάκα. παρασύροντας μαζί τους οποιοδήποτε σκάφος με ανεπαρκή ταχύτητα. όπου ο Ορφέας διατάζει να μην πλησιάσουν το αφιλόξενο νησί. ΕΠΡΕΠΕ να δώσουν φόρο διαύλου στους Κόλχους ή ΙΝΑΧΟΥΣ ή ΙΑΝΑΚΟΥΣ ή ΙΝΚΑΣ. Έλβα.." Αφήνουμε τον αναγνώστη να υπολογίσει μόνος του τι γνώσεις ναυτιλίας είχαν "οι διαόλοι" της αργούς και οι έλληνες ωκεανοπόροι της εποχής. Τιτιτάκα". και εφθάσαμεν εις τα βαθειά νερά της ΣΑΡΔΟΥΣ -Σαρδηνίας.ΙΑ108 την Αργώ από το χάος των θαλάσσιων λαβυρίνθων και τελικά η Αργώ παραπλέει την κυρίως Ιερνίδα Νήσο -Γροιλανδία. στρέφοντας επιτέλους νότια γιά να εισέλθει στον Ατλαντικό Ωκεανό. που άρχιζε γιά τους Ίνκας από την ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ή ΟΥΡΑΙΑ-ΓΑΙΑ και μέσω της ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ή ΑΡΓΥΡΑΣ-ΓΑΙΑΣ και ΒΟΛΙΒΙΑΣ ή ΠΟΛΥΒΙΑΣ και ΠΕΡΟΥ ή ΠΕΡΙΒΙΑΣ. β: Με τα ανωτέρω δεδομένα οι Κόλχοι έχοντας στον έλεγχό τους τα συστήματα διωρύγων της λ. κυκλώνει το Ακρ.στην ΙΩΛΚΟ ή κατά το κείμενο "ΚΑΙ Ρ' ΟΙ ΜΕΝ ΠΛΩΟΝΤΕΣ ΕΥΚΤΙΜΕΝΗΝ ΕΠ' ΙΩΛΚΟΝ ΘΥΝΟΝ. είχαν στην κυριολεξία τον έλεγχο της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας. Διότι ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛΑΤΑ. Τονίζουμε ότι ακόμη σήμερα οι μύθοι των Ίνκας ομιλούν γιά "ανθρώπους και πλοία που έβγαιναν από τη λίμνη με τα καλάμια.. Από εκεί επέστρεψαν και αφού "διήλθαν τον θορυβώδη ΛΙΛΥΒΛΙΟ πορθμό -Πορθμός Μεσσήνης. ήταν η μόνη ναυσιπλοΐα που επέτρεπε την διείσδυση στον Ειρηνικό. πιάνοντας μονάχα τα ρέματα της θάλασσας. Νήσο του Καναδά ή κατά το κείμενο "Νήσον της Δήμητρος". κατέληγε στον Ειρηνικό Ωκεανό με τα πολύπλοκα συστήματα καναλιών της λίμνης ΤΙΤΙΤΑΚΑ.και εις τας ΤΥΡΡΗΝΙΚΑΣ ακτάς -Κόλπος Γένοβας-.Π. Όπως χαρακτηριστικά είπε έμπειρος έλληνας καπετάνιος: "Είναι απίστευτο αλλά οι διαόλοι είχαν βρεί τη μόνη πορεία που θα έσπρωχνε το καράβι να κάνει το γύρο του κόσμου με μηδέν καύσιμα.και εσταμάτησαν στην τριγωνική νήσο του Εγκελάδου Σικελία.

όπου "δύει η Άρκτος". Με τον Αιγέα γεννά το Μήδο. Προσφέρει το "δέρας" στον Αιήτη κι εκείνος το αφιερώνει στον Άρη κρεμώντας το στην ΔΡΥΝ του άλσους του ναού του Άρεως. άρα οι Αργοναύτες έπλευσαν έως την ΚΟΛΧΙΔΑ της ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. ο Αθάμας. Γιά όσους γνωρίζουν στοιχειώδη αστρονομικά δεδομένα και ναυσιπλοΐα είναι αμέσως κατανοητό ότι μόνον όσοι περνούν από το Βόρειο στο Νότιο ημισφαίριο δεν βλέπουν πλέον τη "Μεγάλη Άρκτο". φεύγοντας στην Αθήνα όπου ενώνεται με τον Αιγέα. ο οποίος σκοτώνει τον γυιό της Λέαρχο και θέλει να σκοτώσει και τον άλλο γυιό της Μελικέρτη. πέφτοντας από τις Σκιρωνίδες πέτρες στη θάλασσα. όπου βασιλεύει ο Αιήτης και θυσιάζει τον κριό στον Φύξιο Δία Δία των φυγάδων-. Ο Ιάσων εκδικείται σκοτώνοντας τον Πελία αλλά διωκόμενος από το γυιό του Άκαστο. φθάνει στην Αία Κολχίδος. Η Ήρα εμβάλλει παραφροσύνη στον Αθάμαντα. Ο αδελφός του Αίσωνα.427. Η Ινώ με όσα έκανε γίνεται εχθρός του Διός και της Ήρας. έχει δολοφονήσει τον αδελφό του. δ: Επειδή οι COLCHIQUEN INKAS και οι AMAZONS των Απολλώνιων κειμένων και των Ορφικών κειμένων δεν υπήρχαν στην Αφρική κάτω από τον Ισημερινό. 219. BUENOS ARES ή AYRES κλπ. τον οικιστή της Μηδείας. . καταφεύγει με τη Μήδεια στην Κόρινθο. 63. κόρη του Αιήτη.ΙΑ109 γ: Ο Απολλώνιος περιγράφει καθαρά ότι όταν η Αργώ περασε τον Θερμόδωντα -Αμαζόνιο. Κάνουμε διασταύρωση πληροφοριών από τη Σανσκριτική Μυθολογία. ε: Επειδή δεν υπάρχουν κατάλοιπα λατρείας του Άρεως στη Νότια Αφρική. επίσημη θεότητα των Κόλχων "τρομερών πολεμιστών" κατά τον Απολλώνιο. αλλά υπάρχουν στη Νότια Αμερική μέχρι ονοματολογίας πόλεων ARES.. Αυτό το φαινόμενο είναι αδύνατον να παρατηρηθεί από τον Εύξεινο Πόντο του Βορείου ημισφαιρίου όπου η "Μεγάλη Άρκτος" δεν δύει ποτέ και άρα η Αργώ ΤΑΞΙΔΕΨΕ στο ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ. Ο Αθάμας εγκαταλείπει τη Νεφέλη και παντρεύεται την Ινώ. η ΝΕΦΕΛΗ ως ΘΥΕΛΛΩΔΕΣ ΝΕΦΟΣ που φέρνει την ΑΙΓΑ ή ΑΙΓΙΔΑ ή ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ή τον ΚΡΙΟ. η Νεφέλη στέλνει τον κριό που σώζει τα δύο παιδιά πάνω στη ράχη του. Ο Φρίξος. 200 και "DADUCHOS" σελ. ο οποίος γεννά τον Ιάσονα. Ο Πελίας μην αναμένοντας την επιστροφή του Ιάσονα. "URSPRUNG DER MYTHOLOGIE" σελ. βασιλεύς των Μινύων. στ: Η αναζήτηση της ετυμολογίας των ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ και ΕΛΛΗ μας οδηγεί στη ρίζα ΕΛΙΗ που σημαίνει ΘΕΡΜΗ Λάμψις. Η Ινώ μισεί τον Φρίξο και την Έλλη και ενώ υπό τις συμβουλές της πρόκειται να σφαγεί ο Φρίξος. Η Ινώ διαφεύγει με το Μελικέρτη αλλά πεθαίνει μαζί του στη Μεγαρίδα. Έκτοτε θεωρείται θεά της θάλασσας και προστάτις των ναυτικών που κινδυνεύουν. Ίδε σύγγραμμα του SCHWARTZ. Ίδε Γαλλική μετάφραση του DE GUBERNATIS στο έργο του "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ".γιά να φθάσει στον ποταμό Φάσι -Ρίο ντε λα Πλάτα"έδυσε ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου". ο Κρηθεύς κτίζει την Ιωλκό και αφήνει νόμιμο διάδοχο τον Αίσωνα. παντρεύεται τη Νεφέλη και γεννά τον Φρίξο και την Έλλη. ο Πελίας σφετερίζεται το θρόνο της Ιωλκού και ο Ιάσων ως νόμιμος κληρονόμος απαιτεί τον θρόνο. κόρη του Κάδμου. Παραθέτουμε το μύθο: Ο γυιός του Αιόλου. Αίσωνα. Ο Αίσων δέχεται υπό τον όρο ότι ο Ιάσων θα φέρει από την Κολχίδα το χρυσόμαλλο δέρας. ενώ ο ΦΡΙΞΟΣ φέρεται ως ο ήρωας της βροντής ή ΧΑΛΚΙΟΠΗΣ και η μητέρα των δύο. Ι. μόνος. Ο αδελφός του Αθάμαντα. Γλαύκη. η οποία φαίνεται ότι "δύει". άρα ΕΚΕΙ οι Αργοναύτες "ετίμησαν με σπονδές τους ξένους θεούς και τον Άρη". Ίδε ομοίως συγγράμματα του FORCHHAMMER "HELLENIKA" σελ. Ο Ιάσων φέρει εις πέρας την Αργοναυτική εκστρατεία και επιστρέφει με το δέρας και με τη Μήδεια. Στην Κόρινθο η Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της και την αντίζηλό της. Η Έλλη πέφτει από τον κριό και πνίγεται στο στενό που οδηγεί στον "άξεινο" αφιλόξενο πόντο. Στα Βεδικά κείμενα ο Ίντρα λέγει ότι ο θεός της βροχής και της βροντής παρίσταται με ΗΡΩΙΚΟ ΚΡΙΟ. αλλά ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΩΣ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ της Νοτίου Αμερικής ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. όπου ο MESHA ή MEHA είναι "ο κριός ο διαχέων βροχή από το ουρούν νέφος". διωγμένου από τον Αίγυπτο.

Οι Δελφοί απαντούν ότι πρέπει να θυσιασθεί ο Λέαρχος της "θαλάσσιας" Ινούς. Πράγματι.ΙΑ110 Επιστρέφοντας στην αρχή του μύθου αναφέρουμε ότι μετά την εγκατάλειψη της ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗΣ και το γάμο με τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΖΥΓΟ ΙΝΩ. διαβλέποντας ότι η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ απέβαινε εις βάρος της Ελλάδος με τη συνεπαγόμενη ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ και ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. Το ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ είναι κάτι περισσότερο από επιστήμη ελέγχου καιρού. που προκαλεί βροχοπτώσεις χρήσιμες στη γεωργία και επιδίδονται σε ανάπτυξη της ναυτικής τέχνης ή ΙΝΟΥΣ. Το κεντρικό ιερατείο της ΗΡΑΣ των Δελφών μετά τη φυγάδευση της ιερατικής τάξεως Φρίξου και Έλλης. Οι ναυτικοί μισούν τις καταιγίδες ενώ οι γεωργοί τις αγαπούν διότι προκαλούν βροχοπτώσεις. χρησιμοποιείται από τους Κόλχους γιά τις επιθετικές και αμυντικές τους πολεμικές τέχνες. θεό του πολέμου.και αποπλέει προς την Κολχίδα γιά να φέρει πίσω στην Ιωλκό την τάξη των φυγάδων τεχνοκρατών και την χαμένη επιστήμη της αρδεύσεως και του Μετεωρολογικού ελέγχου των βροχοπτώσεων. όπως η θαλάσσια Ινώ μισεί τη βροντή ή ΦΡΙΞΟ και την αστραπή ή ΕΛΛΗ ή ΕΛΙΗ ενώ η γήινη Νεφέλη αγαπά τα "παιδιά" της. Η Ινώ όμως διαστρέφει το χρησμό γιά να σώσει το γυιό της και πείθει τους αγγελιοφόρους του Αθάμαντα να αναφέρουν ότι οι Δελφοί συμβούλευσαν να θυσιασθεί ο Φρίξος της "γήινης" Νεφέλης. αφιερώνεται στον Άρη. Η τάξη ιερατείου της Έλλης "πνίγεται" δηλαδή εγκαθίσταται μόνιμα στο πέρασμα προς τον Άξεινο Πόντο δηλαδή στις Ηράκλειες Στήλες που οδηγούν στον Ατλαντικό Ωκεανό και χρησιμοποιεί την τεχνολογία της ΕΛΙΗΣ ή ΛΑΜΠΟΥΣΑΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ σαν φράγμα καταιγίδων που θα εμπόδιζαν τους ναυτικούς να συλλάβουν το πλοίο του ΚΡΙΟΥ. στις ΤΕΧΝΕΣ και στην ΥΛΗ. ο Αθάμας αντιμετωπίζει φοβερή ΞΗΡΑΣΙΑ στη χώρα του και ερωτά τους Δελφούς γα το πρακτέον. Το Φρίξιο ιερατείο . Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι η ΝΕΦΕΛΗ φέρεται μητέρα των Κενταύρων δαιμόνων της ΘΥΕΛΛΗΣ και επομένως ο Φρίξος και η Έλλη έχουν ανάλογες ιδιότητες. . Η τάξη ιερατείου του Φρίξου με τον ΚΡΙΟ φθάνει στην Κολχίδα του Αιήτη. φυγαδεύει το ιερατείο του Φρίξου και της Έλλης προς δυσμάς στους ορεινούς Κόλχους των Αμαζώνειων ορέων οι οποίοι είχαν ανάγκη τις ελεγχόμενες βροχοπτώσεςι γιά τη γεωργία τους. με κέντρο τους Δελφούς. Διότι ο ΚΡΙΟΣ που φέρνει τη ΒΡΟΧΗ έχει "ένδυμα" δηλαδή αποτέλεσμα και ιδιότητα να αυξάνει τους ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ. πείθει τους Θεσσαλούς ηγεμόνες όπως ο Αθάμας να "σκοτώσουν" δηλαδή να περικόψουν ένα μέρος της ναυτιλίας. διότι διαφορετικά θα ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΤΑΝ Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ. Γιά να γίνει αυτό συναθροίζει όλους τους ενδιαφερόμενους πενήντα γυιούς βασιλέων. Ο Ιάσων γιά να πάρει το θρόνο που σφετερίζεται ο Πελίας πρέπει να λύσει το θεσσαλικό και πανελλήνιο πρόβλημα της ξηρασίας και της έλλειψης σιτηρών. ο Αθάμας αντιμετωπίζει ΜΕΓΑΛΗ ΞΗΡΑΣΙΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ή ΧΡΥΣΩΝ ΣΤΑΧΕΩΝ της ΔΗΜΗΤΡΟΣ. ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: Μετά τη βύθιση της ΔΡΥΙΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και την εμφάνιση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. με καταδίωξη πέραν των Ηρακλείων Στηλών. Αλλά η ανώτερη τάξη ιερατείου ή ΝΕΦΕΛΗ που διαθέτει τεχνολογία ΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙΡΟΥ και δημιουργίας νεφελών. τον "ΛΕΑΡΧΟ". Είναι η γνώση και επιστήμη των αποτελεσμάτων του ΧΡΥΣΟΥ ΗΛΙΟΥ ή ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στο ΠΝΕΥΜΑ. Η τάξη των ναυτικών "ΙΝΩ" ετοιμάζεται να εξοντώσει την τάξη του ιερατείου του ΦΡΙΞΟΥ που προκαλεί καταιγίδες με τεχνολογία. δηλαδή το "σώμα του Κριού" αφιερώνεται στον Φύξιο Δία ή Δία των Φυγάδων ενώ το "δέρας του Κριού" δηλαδή η τεχνολογία της προκλήσεως ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ από τον ουρανό. Το πλοίο "θυσιάζεται" ή αφιερώνεται στο Δία ενώ το "δέρμα" του δηλαδή τα αποτελέσματα της τεχνολογίας του Φρίξιου ιερατείου που μετέφερε στο "σώμα" του. οι αυτόχθονες ηγέτες όπως ο Αθάμας εγκαταλείπουν την τεχνολογία ελέγχου καιρού.

βιβλίο Α.72 του πρωτότυπου ή ΙΑ80. υπάρχουν προδοτικές κυβερνήσεις που ομιλούν ακόμη γιά "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ" αλλά παραβλέπουν σκόπιμα την "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" και υποκρίνονται ότι δεν γνωρίζουν το ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ της ελληνικής ναυτιλίας σε σχέση με την ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ως κόρης του Κάδμου Πελασγού. ως απογόνους του Ίναγου Πελασγού Άργους. Έτσι μόνον αποκτά νόημα η διένεξη μεταξύ ιερατείου Ινούς και ιερατείου Ήρας Δελφών. παροπλίζεται βαθμιαία. σελίς 14. βασιλέως Λιβύης. εξάρσεως τεχνών και συντηρήσεως τεχνών. -Ωγυγία. να "ΚΛΕΨΟΥΝ" ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ "ΙΝΑΧΩΝ ΚΟΛΧΩΝ" ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. Όταν αυτά τα ιερατεία ήλθαν στην Ελλάδα. δηλαδή από ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ σε ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.58 (71. ΑΛΛΑ ΔΙΩΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ "ΚΑΔΜΟΥΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ. Είναι η γνώση ελέγχου των ΜΕΤΡΩΝ απουσίας και παρουσίας του Ηλίου. οι σύγχρονοι έλληνες "Αργοναύτες" θα έπρεπε εκτός από την παγκόσμια συσπείρωση των ελληνικών φύλων -ίδε σελίδα 57. Οποιαδήποτε υπόθεση είναι παρακινδυνευμένη. σελίς 513 και Απολλόδωρος. αφήνει υποψίες περί διαβρώσεως των ελληνικών ιερατείων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΒΥΗΣ από "ηλιακούς" Άτλαντες αποίκους των ακτών Βορείου Αφρικής ή από "σεληνιακούς" Άτλαντες ως υπολείμματα της ορδής που από τις ακτές της Αφρικής έφθασε στο Ασιατικό Παμίρ. Αδιαφορώντας γιά τις Εκτελεστικές Αστυνομικές Εξουσίες που είναι διορισμένες να εφαρμόζουν αυτούς τους Νόμους. βασιλέα της Αιγύπτου. . διότι το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο πλησιάζει να κάνει κατοχή της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και έγινε ρυθμιστής των διεθνών ναυλώσεων αποκλείοντας από τις ναυλώσεις τα ελληνικά πλοία. η τάξη ιερατείου της θαλάσσιας Κάδμιας Ινούς δεν εργαζόταν γιά το συμφέρον της Ελλάδος αλλά γιά το αντίθετο. Σε μία σημερινή επανάληψη του Αργοναυτικού Έπους. Ο Ιάσων και οι πενήντα βασιλόπαιδες-ήρωες επιστρέφουν με το "Χρυσόμαλλο Δέρας" και αποκαθιστούν στην Ελλάδα την αυτονομία πνεύματος. πνευματικής διαύγειας και πνευματικής αναπαύσεως. Τόμος Δ. Αυτοί οι τρείς τομείς "επιστημών" βρίσκονταν στα χέρια ενός "ιερατείου" που κακώς είχε διωχθεί γιά να καταφύγει στους Κόλχους Ίναχους ή Ίνκας. τεχνών και υλικής παραγωγής που προϋπήρχε της αφίξεως των ΚΑΔΜΕΙΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ. Στην σημερινή Ελλάδα που δεν παράγει ΤΙΠΟΤΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ και ΑΥΤΑΡΚΕΣ. ώστε οι έλληνες να μετατραπούν από ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥΣ σε ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ. ο οποίος διώχθηκε από τον Αίγυπτο Πελασγό. αν και ελληνική. Μία αυθαίρετη υπόθεση μας οδηγεί στη σκέψη ότι οι άτλαντες Αφρικής διέβρωσαν τους Έλληνες Λιβύης και τα τοπικά ιερατεία. Στο πρόσωπο της Μήδειας που ακολουθεί τον Ιάσονα αναγνωρίζουμε ετυμολογικά τα "ΜΗΔΕΑ" και "ΜΗΔΟΜΑΙ" που σημαίνουν αντιστοίχως "ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" και "ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ".ΙΑ111 Εκτός από ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ παράγει ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ ΔΙΟΣ και ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΕΧΝΩΝ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. Επιστρέφουμε στο θέμα. ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ" ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ "ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ" ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΗΤΗ. ηλιοφάνειας και νεφέλης.Η προέλευση της τάξεως του θαλάσσιου ιερατείου "ΙΝΟΥΣ". Η τακτική αυτή επαληθεύεται σήμερα στην Ελλάδα του 1984 της οποίας ο τεράστιος στόλος ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟΣ με το ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. αλλοίωσαν τον τρόπο ζωής των ελλήνων δίνοντας έμφαση στη ναυτιλία και μειώνοντας την αυτονομία της χώρας σε ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.ΙΑ81 του παρόντος)-. δηλαδή τους Διεθνείς Νόμους Κατοχυρώσεως Εφευρέσεων σε οποιοδήποτε τομέα της ΓΝΩΣΗΣ. ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΟΤΙ Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ "ΚΟΛΧΟΥΣ" ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΕ. Σημασία έχει ότι.

Ο λαός που δεν βασίζεται στην ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ αλλά στην ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ είναι καταδικασμένος να μετατραπεί σε ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΑΙΤΗ ΝΑΥΛΩΝ ή να γίνει λαός ΥΠΟΥΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΩΝ. είχε βαθειές τις ρίζες του. . Η τεχνοκρατική τους έφεση προήλθε από το κόμπλεξ των προγόνων τους.. και θεωρούσαν έγκλημα να σκοτώσουν έναν άνθρωπο.. Οι Ατλαντίνοι ήταν αντίθετα υλιστές και στον υπέρτατο βαθμό εκδικητικοί και βάναυσοι... Οι Ανδρομεδικοί ήταν πνευματικοί και προ παντός ανώτεροι και μεγαλόκαρδοι . Οι Ατλαντίνοι ήλθαν από τον αστερισμό του Ηρακλή και κατοίκησαν στην . τότε αυτομάτως η ελληνικη "Ναυτιλία" θα έχει ΑΝΑΛΟΓΗ ΥΠΟΔΟΜΗ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ θα έχει το φυσιολογικό του αντίκρυσμα και έρεισμα στη μεταφορά της αυτόνομης ελληνικής ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΕΧΝΩΝ.Μαργιώρη στο βιβλίο του "ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ". Η αρχαία σοφία μας εμπιστεύεται ότι οι Δραβίδες. την περίφημη "ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ". Και αν αυτό συμβεί.Α. ΔΡΑΒΙΔΩΝ και ΑΤΛΑΝΤΙΝΩΝ. Οι δύο αυτοί διαφορετικοί λαοί προήλθαν από αστερισμούς με σύσταση μαγνητική αντίθετη και ψυχοσύνθεση ολωσδιόλου άλλη. ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ. Είναι αξιοσημείωτος ο υπαινιγμός της σχέσεως ανάμεσα στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ και στους ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ οι οποίοι αν και άσσοι της ναυσιπλοΐας ΕΔΩΣΑΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ με την ΑΡΠΑΓΗ και την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ του "χρυσόμαλλου δέρατος" της ΓΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. σελίς 74: "Ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων της εποχής εκείνης. όπως η Σημιτομογγολική ομοφυλία. Ακόμα επέτρεπε βροχές. Οι σύγχρονοι Αργοναύτες πρέπει πάσει θυσία να ΚΛΕΨΟΥΝ τη φυγαδευμένη. μόνον όταν οι υπεύθυνοι της χώρας των Δραβίδων είχαν ανάγκη γιά την παραγωγή τους και γιά την ανανέωση της ατμόσφαιρας από τα απαραίτητα στοιχεία. Διότι η ΙΣΤΟΡΙΑ διδάσκει ότι λαοί που έχασαν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ έχασαν ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΓΝΩΣΗ και να τη ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ στην ΕΛΛΑΔΑ όπου ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ..τι αφορά τους "ισχυρισμούς" των γραφόντων γιά την ύπαρξη τεχνολογίας ελέγχου καιρού στα αρχαία ελληνικά ιερατεία-πανεπιστήμια. ώστε κάθε εφεύρεσή τους και κάθε τεχνική τους ανάπτυξη. γιατί οι Δραβίδες είχαν καλύψει όλη τη χώρα τους με άτρωτη καλύπτρα από μαγνητισμό. όσο και αν προσπαθούσαν με την τεχνοκρατία τους.Ατλαντίδα. Όλοι οι έλληνες "ευγενείς βασιλόπαιδες του πνεύματος" δηλαδή οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ διατάσσονται από το ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ να ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΨΟΥΝ τη φυγαδευμένη γνώση από τους παράνομους κατόχους της και να τη φέρουν στην ΕΛΛΑΔΑ γιά μία ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Αντίθετα οι Ατλάντιοι δεν είχαν κατορθώσει στη διέλευση των χιλιετηρίδων να πετύχουν το τεχνικό αυτό κατόρθωμα των δραβίδων. ο μεγαλύτερος εχθρός τους.Ε. Διατηρούσε το κλίμα της Ενδοχώρας σε κατάσταση μόνιμης άνοιξης. Ήταν η έχθρα τους τόσο μεγάλη και η μανία τους να αλληλοκαταστραφούν τόσο πολλή. ζ: Σε ό. ΚΑΙ ΗΔΗ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Ο. οι ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ άποικοι της γής ήλθαν από τον αστερισμό της Ανδρομέδας και κατοίκησαν στην πεδινή περιοχή της Μεσογείου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.ΙΑ112 Οι σύγχρονοι Αργοναύτες πρέπει να βάλουν "ΔΥΝΑΜΙΤΗ" στα θεμέλια Ιδρυμάτων τύπου ΦΟΡΝΤ και ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ που δημιουργήθηκαν από τους "Κάδμους και τις Ινούς" των "ΒΟΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" ήτοι των "ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ" με σκοπό τη φυγάδευση της ΓΝΩΣΗΣ που συνεχίζει να παράγει η Ελλάδα. αντικειμενικό σκοπό είχε την καταστροφή του αντιπάλου. έστω και αν αυτός ήταν Ατλαντίνος. θα τους συσχετίσουμε με τους "ισχυρισμούς" του Ν. Η μαγνητική καλύπτρα των Δραβίδων είχε πολλά πλεονεκτήματα. εξ αιτίας των Κάδμων. Ο τόπος αυτός καλύφθηκε από μαγνητική καλύπτρα και αποτέλεσε τον κήπο της Εδέμ ή τον Παράδεισο.

Μ' αυτό το πάθος έφθασαν στο τραγικό τους τέλος. Όμως προτού σημάνει το τέλος των καιρών. Οι υπογραμμίσεις στο κείμενό του είναι δικές μας και αφορούν ψεύδη που πιστεύουμε ότι δεν παρατίθενται σκόπιμα αλλά από κακή πληροφόρηση του Μαργιώρη στα ταξίδια του σε Ασιατικές χώρες.Π. Σπ. Επειδή κινδυνεύουμε να φύγουμε από την ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. ώστε να σπάσουν κάποτε αυτό το αρχαιότατο υπερόπλο των Δραβίδων. Μαργιώρης δεν έπασχε από άκρατο μυστικισμό και από σκόπιμες απόπειρες "κοκτέηλ" μίξεως του ατλάντειου χριστιανισμού με τον Δραβίδιο ορθολογισμό της ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ. αναφέρουμε ότι ναί μεν η χώρα των Δραβίδων ήταν καλυμμένη με δίκτυο μηχανών ηλεκτρομαγνητικής πυκνώσεως-αραιώσεως που δημιουργούσε κατά βούληση βαρομετρικά χαμηλάυψηλά αντιστοίχως και βροχόπτωση-ηλιοφάνεια αντιστοίχως. αναιρώντας ή αποδεχόμενοι χωρίς αποδείξεις το ανωτέρω κείμενο. με αποτέλεσμα να τη σπάσουν και να σχηματισθούν οι δίνες -ηλεκτρομαγνητικής πυκνώσεως της σεληνιακής τεχνολογίας. Αν ο Ν. Υποθέτουν ότι οι ιθαγενείς της Αμερικής και ίσως της Πολυνησίας ανήκουν στους διασωσμένους από τον καταποντισμό της Ατλαντίδος. Ολόκληρη η μεγαλόνησος ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ. Πριν εξετάσουμε το θέμα διεξοδικά.. ζητούμε από τον αναγνώστη να αναμένει. Ταυτόχρονα παρουσιάσθηκαν γεωλογικές αναστατώσεις με αίτιο την απελευθέρωση της ατμόσφαιρας ύστερα από το σπάσιμο της μαγνητκής καλύπτρας. την τεχνολογία των MASER μοριακής αποσυνθέσεως που είναι συγχρόνως και . Εξαπέστειλαν τις υπερβόμβες τους που ήταν κατασκευασμένες από αντιύλη. οι Δραβίδες δεν έμειναν αδρανείς. να βρούν και να ανακαλύψουν την ειδική βόμβα-τορπίλλη διάλυσης της μαγνητικής καλύπτρας των Δραβίδων .ΙΑ113 Γιά τούτο. Αυτές οι γεωλογικές αναστατώσεις έφεραν τους δύο ωκεανούς Ειρηνικό και Ατλαντικό μέσα στην Ενδοχώρα όπου βρίσκεται η τωρινή Μεσόγειος Θάλασσα. στις προσπάθειές του γιά την μελέτη απολαβής ενεργείας από την "Οργόνη" της κοσμικής ακτινοβολίας. Είχε φθάσει σε τεχνολογία ελέγχου καιρού με απλές συσκευές "παραλλήλων σωλήνων" οι οποίες ανάλογα με τη γείωσή τους παρήγαγαν χαμηλά ή υψηλά βαρομετρικά. Ο Βίλχεμ Ράιχ είχε φθάσει στη διατύπωση θεωρητικών μαθηματικών εξισώσεων της "οργόνης" και είχε κατασκευάσει συσσωρευτές ενεργείας από κοσμική ακτινοβολία. Η ανταπόδωση των βομβών από τους Δραβίδες υπήρξε καταπληκτική και τραγική. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει προς το παρόν είναι η πληροφορία ότι σήμερα ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ελέγχου καιρού. θα ήταν ένας έξοχος ερευνητής.με συνέπεια μία αδιάκοπη βροχή κατακλυσμιαία που βάσταξε τουλάχιστον σαράντα μερόνυχτα." Γιά τους ενδιαφερόμενους ο εκδοτικός οίκος "ΟΜΑΚΟΕΙΟΝ" που τύπωσε τα ανωτέρω εδρεύει στην Αθήνα.Α. διαστροφέα των ΡΙΓΚ ΒΕΔΑ με προσμίξεις και επινοήσεις των Σημιτομογγόλων Λάμα.Ε. ούτε ήταν αδιαπέραστο το πεδίο τους από "πυραύλους" των Ατλαντίνων. η οποία χρησιμοποιείται στο Ισραήλ και στην Ιταλία γιά την πρόκληση βροχοπτώσεων κατά βούληση και ότι αυτή η τεχνολογία είχε "επινοηθεί" από τον Βίλχεμ Ράιχ στις Η.Α. τη μαγνητική καλύπτρα που τους προφύλαγε από κάθε είδος επιθέσεως των εχθρών τους. Συνδυασμοί αυτής της τεχνολογίας και των "πυθαγορείων δωδεκαέδρων" έδωσαν στην Ο. Τρικούπη 17.. αλλά αυτές οι μηχανές δεν ήταν εφεύρεση των γήινων Δραβίδων. το τελευταίο απομεινάρι της τεράστιας Ηπείρου Ατλαντίδος καταποντίστηκε αύτανδρη και δεν διέφυγε κανείς μα κανείς από τους κατοίκους της Ατλαντίνους. όπου ήλθε σε επαφή με ινδουϊστικά ιερατεία διαβρωμένα από τον Θιβετιανό Βουδισμό. Όσοι απέφυγαν τον πνιγμό βρέθηκαν με πλοία μακριά από την καταστροφή και μάλιστα όσοι βρίσκονταν στην Αφρική και στις απομακρυσμένες αποικίες τους. αντικειμενικός σκοπός τους ήταν να πειραματίζονται πάνω σε όπλα υπερκαταστροφής.

Το όνομα αυτού του υπέροχου λαού το βρίσκουμε στην περιγραφή του Παυσανία Α.χ. ΑΠΙΚΕΣΘΑΙ ΕΣ ΙΣΣΗΔΟΝΑΣ ΦΟΙΒΟΛΑΜΠΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ. ΠΟΕΩΝ ΕΠΕΑ. Εδώ κλείνουμε την παρεμβολή του τμήματος Υφηγεσίας Ο. Εκεί λέγεται ότι ευρίσκονται οι απαρχές των Υπερβορείων -αφιερώματα από τα άριστα προσφερόμενα για θυσίες στους θεούς-. ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ ΑΠΑΡΧΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ. ΚΙΜΜΕΡΙΟΥΣ ΔΕ ΟΙΚΕΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗ ΥΠΟ ΣΚΥΘΕΩΝ ΠΙΕΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΛΕΙΠΕΙΝ ΤΗΝ ΧΩΡΗΝ.Ε. Αν αποδειχθεί ότι στο 9500 π.Ε..Α.Α.. ΥΠΕΡ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΡΥΠΑΣ.χ. ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣ ΔΗΛΟΝ ΑΓΟΝΤΑΣ.2: "ΕΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΠΡΑΣΙΕΥΣΙΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΣΤΙ ΝΑΟΣ. διότι κάθε απόπειρα προσπελάσεως έβρισκε το ελληνικό φράγμα των ΑΡΙΜΑΝΩΝ-ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. από όπου οι Αθηναίοι τα μεταφέρουν στην ∆ήλο. ΥΠΟ ΔΕ ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ ΣΚΥΘΑΣ. ελπίζοντας ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σκοπό του κειμένου.ΙΑ114 μηχανές ελέγχου καιρού γιά διάλυση βαρομετρικού χαμηλού στην μικρή ένταση λειτουργίας τους.. Έτσι αν αποδειχθεί ότι στο 9500 π. από αυτούς δε οι Σκύθες τα φέρνουν στη Σινώπη και από εκεί οι Έλληνες τα μεταφέρουν στον Αθηναϊκό ∆ήμο των Πρασιέων.συνθέτοντας." Δηλαδή. ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΔΕ ΦΕΡΕΣΘΑΙ ΔΙ' ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΡΑΣΙΑΣ. ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥΣ. αλλά ούτε και μέχρι το 6500 π. ως κέντρο της Απολλώνειας "λατρείας" των τεχνών. ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ.χ." Τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι όλα τα αναφερόμενα φύλα αναγνώριζαν την ελληνική Δήλο ως κέντρο ΟΜΟΙΑΣ Απολλώνειας λατρείας όπου έστελναν τις . θίξαμε στην σελίδα 77 (92α του πρωτότυπου ή ΙΑ103 του παρόντος) τη φυλετική συγγένεια Αρμενίων και Θεσσαλών και τη συμμετοχή του Αρμενίου Θετταλού στην Αργοναυτική εκστρατεία. τότε ποιά είναι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΝΗΡ ΠΡ. πάνω στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ του προϋπάρχοντος πληθυσμού των ελληνικών φύλλων. οι Αριμασποί στους Ισσηδόνες." Όμοια γεωγραφική αναφορά γίνεται και από τον ηρόδοτο Δ 134: "ΈΦΗ ΔΕ ΑΡΙΣΤΕΑΣ. ΠΑΡΑΔΟΝΑΙ ΔΕ ΑΥΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΟΥΣ ΜΕΝ ΑΡΙΜΑΣΠΟΙΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν επέφερε καμμία αλλοίωση ούτε μέχρι το 9000 π.. ΤΟΥΤΩΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥΣ ΚΑΤΗΚΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ. ΓΙΓΝΩΣΚΕΣΑΘΑΙ ΔΕ ΥΠ' ΟΥΔΕΝ. ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ ΔΕ ΙΣΣΗΔΟΝΟΙΣ..34.ΚΟΝΝΗΣΙΟΣ. ΤΟΥΤΟΥΣ ΩΝ ΠΑΝΤΑΣ ΠΛΗΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΩΝ. μετά τις αποδείξεις ελληνικότητος των Αρμενίων.χ. την οποία αναλύσαμε .. οι Δραβίδες δεν ήταν μόνοι τους αλλά είχαν την τεχνική συμπαράσταση κάποιων ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΝΤΩΝ που προηγούνταν κατά πολύ σε επίπεδο γνώσεων επειδή ήταν ικανοί να κάνουν ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ σε διαγαλαξιακές τροχιές. "Στον Αθηναϊκό ∆ήμο των Πρασιέων υπάρχει ναός του Απόλλωνος.χ. από το 95009000 π. Το θέμα μας είναι ποιά είναι η αλλοίωση που επέφερε η ΠΟΣΟΤΗΤΑ της Σημιτομογγολικής ορδής που από τις Δυτικές ακτές της Αφρικής μετατοπίσθηκε πέραν των Ουραλίων στη Μογγολία και Σιβηρία. ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ ΔΕ ΥΠΕΡΟΙΚΕ. ΕΞΩΘΕΕΣΘΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΗΣ ΙΣΣΗΔΟΝΑΣ. τότε κατά μείζονα λόγο ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΤΑ είχαν όχι μόνο τεχνολογία ελέγχου καιρού αλλά ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΠΑΡΑ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΣΚΥΘΕΣ ΕΙΣ ΣΙΝΩΠΗΝ ΚΟΜΙΖΕΙΝ. τις οποίες οι Υπερβόρειοι μεταβιβάζουν στους Αριμασπούς. οι Άτλαντες δεν ήταν μόνοι τους αλλά είχαν τη συμπαράσταση ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΝΤΩΝ. ΤΑΣ ΔΕ ΑΠΑΡΧΑΣ ΚΕΚΡΥΦΘΑΙ ΜΕΝ ΕΝ ΚΑΛΑΜΗ ΠΥΡΩΝ. Ιωλκού και επανερχόμεθα στα διατεταγμένα από την Πρυτανεία Ο. ΑΡΞΑΝΤΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ ΑΕΙ ΤΟΙΣΙ ΠΛΗΣΙΟΧΩΡΟΙΣΙ ΕΠΙΤΙΘΕΣΑΘΑΙ. Επιστρέφουμε στη σελίδα 76(91η του πρωτότυπου ή ΙΑ101 του παρόντος) όπου αυθαίρετα. Αθηνών και Μακεδονίας.

το οποίο περιλαμβάνει από τον Αντίταυρο και τον Καύκασο μέχρι την Σκανδιναβική τους ΈΛΛΗΝΕΣ Μιτταννούς.. Πόντου ή Κρόνιου Ωκεανού ή Υπερβόρειου Ωκεανού ή Πεπηγότα Ωκεανού. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ακόμη δύο ελληνικούς λαούς στην ίδια περιοχή. ήλθε στην Ελλάδα και ανανέωσε τη φιλία των Υπερβορείων με τους Έλληνες. Θυσαγέτες. σύμφωνα και με τις ονομασίες που παραθέτει ο Πτολεμαίος στους χάρτες του. οι Υπερβόρειοι είχαν αποστείλει στη Δήλο δύο παρθένους με τα ελληνικότατα ονόματα ΑΡΓΗ και ΩΠΙΣ.. Χουρί. Η γεωγραφική τους κατανομή ήταν: Μασσαγέτες. ΘΥΣΑΓΕΤΩΝ ΣΑΜΟΓΕΤΩΝ. ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ και ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ. Σαρμάτες. ΟΙ ΔΕ ΤΟΝ ΑΒΑΡΙΝ ΑΦΙΚΟΜΕΝΟΝ ΕΞ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ." Ίδε και Πλάτωνος "Χαρμίδης". τον Στράβωνα Β 349 και τον Καλλίμαχο στον "Ύμνο της Δήλου" των Ορφικών κειμένων. Αρμενίους. Γέλωνες. Τελικώς οι τάφοι των παρθένων ΑΡΓΟΥΣ και ΩΠΙΔΟΣ. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ελληνικότατα και διαχωρίζονται απόλυτα από τους μογγολοειδείς και κιτρίνους των ανωτέρω περιοχών. αντιγράφει από τον Αριστέα τις πληροφορίες του γιά τους Υπερβορείους Έλληνες. ΠΟΙΗΣΑΙ ΔΕ ΤΟΝ ΘΡΑΚΑ ΟΡΦΕΑ ΛΕΓΟΥΣΙΝ. ηγέτης και ιερέας των Υπερβορείων. Ο Υπερβόρειος Άβαρις ίδρυσε ναό στην Πελοπόννησο όπως παραθέτει ο Παυσανίας Φ' 13.. Ηρόδοτος Δ 13. Κατά τον Εκαταίο. Περί "Αϊνού" ίδε άρθρα και φωτογραφίες 12ης Επετηρίδος έτους 1890 του Σμιθσονίου Ιδρύματος του Γραφείου Αμερικανικής Εθνολογίας.. τον Ουράλη ποταμό και την Κασπία θάλασσα. τον Διόδωρο Β' 47. όπως φέρεται από τον αθηναίο αστρονόμο και μαθηματικό Μέτωνα και όπως καθιερώθηκε επίσημα στην ελληνική αστρονομία από το 432 π. Τα ελληνικά χρονικά αναφέρουν ότι ο Μακεδών Αριστέας ανταπέδωσε την επίσκεψη στους Υπερβορείους έλληνες και συνέγραψε τα "Αριμάσπεια Έπη" που δυστυχώς χάθηκαν. Σήμερα τα υπολείμματα αυτών των ελληνόφωνων φύλων ζούν στα εδάφη της Ανατολικής Σιβηρίας και της Βορείου Σιβηρίας. Λειψίας 1829. όπως αναφέρεται στο BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLENIQUE 1924 σελ. ΒΡΕΘΗΚΑΝ στις ανασκαφές της Νότιας πλευράς της Στοάς Αντιγόνου στη Δήλο. Γεωφραφικά οι Υπερβόρειοι εντοπίζονται στη Σοβιετική Άπω Ανατολή στις ακτές του .χ. Βουδίνους και Κιμμερίους.. Κατά τα γραφόμενα του Εκαταίου τα οποία αμφισβητούσε ο "ύποπτος φιλοσημιτισμού Ηρόδοτος".ΟΥΣ. 218. γλώσσας και θρησκείας και ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ.219. Σκύθες..263. Ο ανθρωπολόγος Κούμαρης τους εντόπισε στους ΓΚΙΛΙΑΚΟΥΣ ή ΓΙΛΑΚΟΥΣ της Σοβιετικής Σιβηρίας και Σαχαλίνης και ως ΑΪΝΟΥ δηλαδή Ίωνες της Ιαπωνίας. ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ. σε ένδειξη κοινής φυλετικής προελεύσεως. ΑΛΛΑ ανατολικότερα αυτού του ορίου των ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ. τους ΙΥΡΚΑΣ και τους ΑΓΡΙ. οι Υπερβόρειοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις όχι μόνον με την Δήλο λόγω του θεού Απόλλωνα αλλά και με τους Αθηναίους.2: "ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΔΕ ΑΠΑΝΤΙΚΡΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΣΤΙ ΝΑΟΣ ΚΟΡΗΣ ΣΩΤΕΙΡΑΣ. Έχουμε αναφέρει ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία των Ελληνικών Χρονικών μας δίνει ως όρια των ελληνικών φύλων τη γραμμή των Ουραλίων ορέων. πριν αποστείλουν αργότερα τις δύο Υπερβόρειες παρθένους ΛΑΟΔΙΚΗ και ΥΠΕΡΟΧΗ. στη σοβιετική νήσο Σαχαλίνη και στην Ιαπωνία.16. τον Παυσανία "ΑΤΤΙΚΑ 31". Ο ΑΒΑΡΙΣ. υπάρχουν και αναπτύσσονται τα ΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΣ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΦΥΛΑ των ΜΑΣΣΑΓΕΤΩΝ. Σαμογέτες από την λίμνη Αράλη έως τη χερσόνησο Ταϊμούρ της Αρκτικής. .ΙΑ115 "απαρχές" των σιτηρών τους γιά θυσία στον Απόλλωνα.. οι οποίες κατά τους ανωτέρω χρονικογράφους δεν επέστρεψαν στους Υπερβορείους αλλά πέθαναν και τάφηκαν στη Δήλο. Ο Ηρόδοτος αν και κατηγορεί ως "ανύπαρκτα" τα εδάφη και τους λαούς αυτών των κειμένων. Ο Απόλλων με αφετηρία τη Δήλο επισκεπτόταν τους Υπερβορείους κάθε 19 χρόνια γιά εορτασμό του "Μετωπικού Αστρονομικού Κύκλου". πίσω από το ναό της Αρτέμιδος.

Η δήλωση αυτή είναι ανακριβής διότι σύμφωνα με τα Αργοναυτικά Απολλώνειου Ρόδιου. Σε ό. Οι "έρευνες" της MERZ ατυχώς έπεισαν τον κορυφαίο Έλληνα Διανοούμενο Πασσά Εγκυκλοπαιδείας Ήλιος. αποδεικνύει την Αυτόχθονα Ύπαρξη Ελλήνων με ελληνικώτατα ονόματα -Αιήτης. Τελικώς η πορεία της Αργούς μετά από ΑΝΑΠΛΟΥΝ ΠΟΤΑΜΩΝ συνεχώς προς Ανατολάς εντοπίζεται σε σημείο της Μογγολίας όπου μέχρι σήμερα υπάρχει Οροπέδιο με την ονομασία Κάλχαυ ή Οροπέδιο Κόλχων. η οποία "γιά να φθάσει στην Κολχίδα ΑΝΕΠΛΕΥΣΕ ΠΟΤΑΜΟΝ εκβάλλοντα στον Εύξεινο Πόντο". η Κολχίδα "τοποθετείται" στη Νότιο Αμερική. μετά από ανάλυση αρχαίων κειμένων από ερευνητές της Ο. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ήτοι κατά γράμμα ψευδούς επιπέδου Στη σελίδα 92 (94η του πρωτότυπου ή ΙΑ107 του παρόντος) και εν συνεχεία. ένδυση.χ.Ε. διότι η ύπαρξη Ελλήνων Κόλχων στο Θιβέτ και στη Μογγολία. τα οποία στις συνεχείς περιπλανήσεις τους. όπου το σημερινό Θιβέτ. Τόμυριν.σε εδάφη τα οποία σήμερα κατέχονται από Μογγόλους μετά τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΛΧΩΝ. Αράλης ζούσαν οι Ισσηδόνες βορείως των ορέων Αλτάι και Σαγιάν.Α.Α. Η ανωτέρω διαπίστωση είναι άκρως ανεπιθύμητη γιά τους Εβραιοτουράνιους Πλαστογράφους της Ιστορίας. Αμερικανίδος "αποδεικνύουσας" ότι η μυθική Κολχίδα ευρίσκεται στη Νότιο Αμερική. τρόπο διαβιώσεως. βορείως των Σιβηρικών ορέων Γιαμπλονόι. πέρασαν το όριο της γραμμής Ουραλίων και εγκαταστάθηκαν μεταξύ Κασπίας και Παμίρ. 529 π. ομιλούντων απ' ευθείας χωρίς μεταφραστήν την Ελληνικήν Γλώσσα με το πλήρωμα της Αργούς. ως ΤΟΧΑΡΟΙ στην Κεντρική Ασία. Η ψευδής δήλωση παρετέθη στο κείμενο ώστε να μας δοθεί παράλληλα η ευκαιρία αναιρέσεως των "διαπιστώσεων" της MERZ. τα οποία από χιλιετηρίδων . η Κολχίδα δεν ευρίσκεται ούτε στη Νότιο Αμερική ούτε στον Εύξεινο Πόντο. στο εν λόγω ζήτημα). ήθη και κοινωνική οργάνωση όμοια των Μασσαγετών. κατά το παράδειγμα ονοματολογίας Νησιών του Αιγαίου. Οι Μασσαγέτες προήλθαν από Σκυθικά ελληνικά φύλα. Τα ανωτέρω δεν αναιρούν τα υπόλοιπα γραφόμενα υπό της Κας MERZ (εβραϊκό παρώνυμο) περί υπάρξεως πόλεων αρχαίων με ελληνικά ονόματα στη Νότιο Αμερική.ΙΑ116 Ανατολικότερα των Μασσαγετών της λ. Στην περιοχή που ζούσαν οι Ισσηδόνες ανακαλύφθηκαν από σοβιετικούς αρχαιολόγους αγγεία Μηκυναϊκής τεχνοτροπίας και βραχογραφίες μηκυναϊκών αρμάτων. Αφγανιστάν και βορειοδυτική Ινδία.Ε.τι αφορά τους Μασσαγέτες. βορείως των ορέων Στανοβόι μέχρι τον Βερίγγειο Πορθμό. Ανατολικότερα των Ισσηδόνων κατοικούσαν οι Αριμασποί στην περιοχή βορείως των Βουριατών Μογγόλων και νοτίως των Ιακούτων. η Κολχίδα εντοπίζεται στη Μογγολία. Τελικώς. Έτρεφαν πρόβατα και ίππους και ήταν επιδέξιοι ιππείς και τοξόται. και από ερευνητές ανεξαρτήτους της Ο. ο οποίος απέδωσε την παλαιά αληθή άποψη περί της Κολχίδος Ευξείνου Πόντου εις λάθος των Μιλησίων Γεωγράφων. Η ύπαρξη ομοίων ονομάτων δεν προκαθορίζει τίποτε. Η "κλείδα" γιά τη λύση του μυστηρίου δίδεται από την πορεία της Αργούς. Ευχαριστούμε την εβραίαν Κα MERZ διότι στην προσπάθειά της να μας αποπροσανατολίσει. Ανατολικότερα των Αριμασπών κατοικούσαν οι Υπερβόρειοι. Μήδεια. (οι οποίοι προηγούνταν της Ο. Κατά τον Ηρόδοτο ήταν μητριαρχικός λαός με κύρια ασχολία τη γεωργία. μας εμπλούτισε με καινούργιες γνώσεις περί Αυτοχθόνων Ελλήνων Κόλχων και στη Νότια Αμερική.Ε.Α. Τέλος οι Αριμασποί εντοπίζονται ακόμη σήμερα. ο Κτησίας τοποθετεί πλησίον τους τους ΣΑΚΕΣ με έθιμα. Ο Κύρος εξεστράτευσε εναντίον των και αφού νικήθηκε εκτελέστηκε από τη βασίλισσα των Μασσαγετών.

με ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ικανότητες κυλίσεως στην ξηρά (τροχοί) ή αυτοκινήσεως στην ξηρά.ΙΑ117 είναι και ονόματα νησιών της Καραϊβικής και θαλάσσης Βενεζουέλας όπως το όνομα "Άνδρος" κλπ. Εξάγεται ομοίως από τα αρχαία κείμενα ότι στο "πλοίο" υπήρχαν ασύρματες συσκευές τηλεπικοινωνίας διά μέσω των οποίων οι θεοί (Ήρα) επικοινωνούσαν και συνδιαλεγόταν με το πλήρωμα ("ομιλούσα δρύινη πλώρη")..εκ περισσού αναφέρουμε ότι το πλοίο Αργώ... Τελικώς ως .. Εικάζεται τελικώς ότι οι ικανότητες του "πλοίου" υπερέβαιναν τις ανάγκες γήινου ταξιδίου και ότι η Αργώ είχε "παράλληλες ικανότητες" πλεύσεως με τα "άρματα" των θεών. Δεν είναι του παρόντος γιά να επεκταθούμε σε παρόμοιες "προεκτάσεις". Το μόνο εξαγόμενο -σταθερή παράμετρος. στο "ναό" του Άρεως (άλσος) στην Κολχίδα. γνωστής στον "μάγο" πανεπιστήμονα Ορφέα ως μέλους του πληρώματος. αλλά αμφίκυρτη μηχανική κατασκευή δεχόμενη εντολές εξ αποστάσεως με τηλεχειρισμούς συγκεκριμένης διαδοχής ήχων. .είναι ότι η Ιωλκός χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία διεκδικήσεως τεχνολογίας του ιπταμένου "Κριού" Φρίξου-Έλλης του οποίου το "χρυσόμαλλο δέρας" (μεταλλική άτρακτος-περίβλημα από ειδικό κράμα χρυσού) φυλαγόταν ως τεχνολογικό μυστικό από τους Έλληνες Κολχίδος. Οι Έλληνες συνήθιζαν αυτή την όμοια-παράλληλη ονοματολογία όπως πχ. Μαγνησία σημερινής Θεσσαλίας και Μαγνησία Ανατολικής Ελλάδος. σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα δεν ήταν μόνον πλοίο θαλασσίας πλεύσεως. όπου σημερινή Μογγολική Τουρκία.

ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΑΖΩΝ. . ΣΤ) ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΠΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΤΙΚΗ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΧΕΣΘΕ. ΛΥΣΕΙΣ Α) ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ "ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ" ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ "ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ" ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ Α΄ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 8-1-2012 Η αντιγραφή-ψηφιοποίηση έγινε από αντίγραφο πρωτότυπου το οποίο σε αρκετά σημεία του είναι δυσανάγνωστο. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο αντιγραφέας δεν κατέχει "γνώσεις" Ο. Γ) ΟΤΑΝ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ Η ΘΕΑΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ. ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών. Ε) ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΘΡΗΣΚΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ). Ο. ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΙΔΕΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΘΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ. ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΝΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ-ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ.Α. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. "ΒΡΕΙΤΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ. Β) ΟΤΑΝ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Η ΘΕΑΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ Η ΑΚΡΟΑΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗΑΚΟΥΣΜΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ. ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.Α. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΑ "ΟΝΕΙΡΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ. όπως σχήματα κλπ. ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΩΣ "ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ" ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΑΘΕΛΗΤΑ. ΠΡΟΒΑΛΑΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ "ΣΑΣ". ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ. ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Δ) ΑΠΟΒΑΛΑΤΕ ΤΙΣ ΒΡΑΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ "ΟΝΕΙΡΩΝ" ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ.ΙΑ118 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ ΙΑ-8: ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. Ευχαριστίες στον αντιγραφέα του κειμένου 10-9-1985 της Ο. ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗ "ΛΥΣΗ" ΤΟΥ "ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ" ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ "ΙΑ-8"." ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.Α. ΕΑΝ Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ "ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΠΛΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ".Ε. μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη τυχόν ανακριβειών.Ε. για μερικά από τα στοιχεία το κειμένου. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΩΣ.Ε.