Κ Ρ Α Τ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ι Σ Χ Υ Ο Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ο - Κ Ρ Α Τ Ι Α
Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Τ Η Σ

Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΑΡΧΕΣ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΑΞΙΩΜ/ΧΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΞΕΝΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΘΕΜΑ:

ΙΑ'

ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ και
ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ "ΓΙΑΧΒΕ - ΤΑΜΙΗΛ"
31

ΜΑΪΟΥ

1988

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ

Ο.Ε.Α.
Ο Μ Α Δ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ
Υ Π Ε Ρ Κ Η Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ
Π Λ Α Ν Η Τ Ι Κ Η Σ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΙΑ1

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΙ
ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
- ΕΝΟΤΗΣ ΙΑ΄
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΗΣ: 103() ΣΕΛ. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΔΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6 & ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Ν. ΙΩΝΙΑ

ΒΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : Δ 424419 /// Μ / ΗΓ / Ο.Ε.Α.
ΜΕΛΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΗ, ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΑΥΣΜΑ.
ΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ,
ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ,
ΠΡΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ: "Ο.Ε.Α.

"

Η Ο.Ε.Α. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.

() ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΙΑ2
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΡΟΘΕΜΑ:
1ον: Η ακολουθούσα ενότητα ......... σελίδων με τίτλους: "Πειθαρχία
ατομικού Υποσυνειδήτου - Συνειδητού" δίδεται στο κοινό με τη ΣΑΦΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ότι ισχύουν σε υπερθετικό βαθμό όλα τα μέτρα Ασφαλείας γιά
διανοητική προστασία των Αναγνωστών από Ψυχοσωματικές Επιπλοκές λόγω
αιφνιδίας επαφής με ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ.
Οι Κανόνες Ασφαλείας έχουν εκτεθεί σε δύο προηγούμενες πολυσέλιδες
Ενότητες της Ο.Ε.Α προς το Κοινό και συνοψίζονται στο Γενικό Κανόνα: "Σε
οποιαδήποτε περίπτωση βίαιας αντιδράσεως του αναγνώστου στο περιεχόμενο
της παρούσης, καλείται να εγκαταλείψει αμέσως και να θεωρήσει το κείμενο
ως απαράδεκτη ψευδολογία".
2ον: Ο αναγνώστης ο οποίος θα συνεχίσει την ανάγνωση του κειμένου
παρά την ανωτέρω προειδοποίηση, θα έχει υπ' όψιν του ότι το κείμενο
κινείται σε τρία επίπεδα:
α) Κυριολεκτικό και κατά γράμμα αληθές επίπεδο.
β) Συμβολικό ήτοι Μυθολογικό επίπεδο (Μιτο-λογία).
γ) Παραπλανητικό ήτοι κατά γράμμα ψευδές επίπεδο.
3ον: Προς αποφυγή πλήρους αποσυναρμολογήσεως του εγκεφάλου του
αναγνώστου, σε ορισμένο σημείο του κειμένου θα δοθούν οι κλείδες
απομονώσεως των Παραπλανητικών Στοιχείων των κατά γράμμα Ψευδών,
συνοδευόμενες από τα αληθή αναλογούντα στοιχεία σε Κυριολεκτικό κατά
γράμμα αληθές επίπεδο.
4ον: Δε θα διαχωρίσουμε στην παρούσα το Κυριολεκτικό από το
Συμβολικό επίπεδο, ήτοι δε θα διαχωρίσουμε τα στοιχεία τύπου α) από τα
στοιχεία τύπου β). Ο διαχωρισμός αυτός θα γίνει από τον αναγνώστη ως
εγγύηση κριτικής λειτουργίας του καθ' όλο το μήκος του κειμένου,
δεδομένου ότι μας είναι ανεπιθύμητοι παθητικοί μη κριτικοί αναγνώστες.
5ον: Ο σκοπός της ανωτέρω τακτικής μας συγγραφής είναι πρώτον η
υποχρέωση του αναγνώστου να εθισθεί σε μη παθητική ανάγνωση κειμένων και
η διασφάλιση απορρίψεως του κειμένου από αναγνώστες εθισμένους στη λήψη
"ευκόλου γνώσεως".
6ον: Το παρόν κείμενο ισοδυναμεί με Διακήρυξη
Εθνικό Επίπεδο, σε Μείζον Πλανητικό Επίπεδο και σε
ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ίδε πρώτη ενότητα της Ο.Ε.Α.)

Επαναστάσεως σε
Μέγιστο Επίπεδο

7ον: Προς ενοποίηση προηγουμένης ενότητος της Ο.Ε.Α. με περιεχόμενο
"Παγιδευμένη Πολιτική Μετενσαρκώσεως Μέσω Γαιωστατικών Δορυφορικών
Εγκαταστάσεων Τεχνολογίας "θεών"" με την παρούσα ενότητα, δίδουσα έμφαση
στη Γήινη Πολιτική ήδη Ενσαρκωμένων Όντων αποτελούντων Εθνότητες "Δοχεία"
ιδίας Φυλής, προθέτουμε την κάτωθι παρατήρηση-κλείδα, άνευ της οποίας
προκύπτει το εύλογο ερώτημα: "Διατί η Ο.Ε.Α. επιμένει σε Εθνικό Αγώνα
Διατηρήσεως των Ελληνικής Φυλής "Δοχείων" Ενσαρκώσεως, ερχόμενη έτσι σε
αντίφαση με τις διακηρύξεις της περί του Αφύσικου της Ενσαρκώσεως και άρα
περί του Αφύσικου της Παγιδευμένης Ενσαρκώσεως Όντων ΚΑΙ εντός "Δοχείων"Σωμάτων Ελληνικής Φυλής";
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
Τα ενσαρκωμένα Όντα είναι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ενσαρκωμένα, είτε τα "Δοχεία"
ενσαρκώσεως είναι Σώματα Ελληνικής Φυλής είτε άλλης Φυλής. Εάν ήταν
δυνατόν εις αυτά τα ενσαρκωμένα Όντα να διακρατούν μνήμες Αρχικών
Λειτουργιών των, θα προτείναμε άμεση Εκσάρκωση και Επαναφορά σε Αρχικές

διότι αν αυτό συμβεί. Εάν το ανωτέρω συμβεί. λόγω του ότι σε προηγούμενες ενσαρκώσεις των ως "Έλληνες" "εμόλυναν" τα "Δοχεία" με Κληρονομικώς Μεταδόσιμη Γνώση-Μνήμη (Βιολογική Μνήμη Χρωμοσωμάτων). Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί ότι παρόμοια αφύπνιση όλων των ενσαρκωμένων Όντων του Πλανήτου Γή είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω αφυπνίσεως της Ελληνικής Φυλής. Ήτοι όπως στο ανθρώπινο Σώμα έτσι και στον Συμπαντικό Οργανισμό. ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ εάν τα εκσαρκούμενα από ανθρώπινα σώματα Όντα φθάσουν στα Κέντρα Αντισωμάτων του Συμπαντικού Οργανισμού θα προκαλέσουν ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ των Όντων-Αντισωμάτων που θα αφιχθούν γιά την Κατάποση-Εξουδετέρωση των Καρκινοματικών Όντων-"θεών". ο αριθμός των αφικνουμένων Αντισωματικών Όντων είναι ευθέως ανάλογος των Εκσαρκουμένων Όντων τα οποία ειδοποιούν τα Κέντρα Αντισωματικών Όντων.) διδάσκουσες το "φυσιολογικό" της Μετενσαρκώσεως σε . όπου Χημικές Ενώσεις-Μικροόντα εξερχόμενα από τα Κύτταρα ειδοποιούν τα Κέντρα Αντισωμάτων να αποστείλουν Αντισώματα προς ίασι τοπικών ασθενειών. διότι τα φυσιολογικά διαδοχικώς εκσαρκούμενα Όντα θα παρακάμψουν τις Δορυφορικές Μηχανές Αποσβέσεως Μνήμης και θα επανέλθουν στις Αρχικές των Λειτουργίες εντός του Συμπαντικού Οργανισμού. την Εβραϊκή και τις λοιπές "θεοσοφικές" θρησκείες (Βουδισμός. λόγω παροχής Γνώσεως από την Τάξη Προμηθέως ΜΟΝΟΝ σε Ενσαρκωμένα Όντα εντός Σωμάτων Ελληνικής Φυλής. διότι είναι η ΜΟΝΗ Φυλή που διετήρησε την Ικανότητα Έρευνας σε συνδυασμό με τη Χρωμοσωματική Κληρονομική Μνήμη των "Δοχείων"-Σωμάτων από Αρχαία Μεταβίβαση Ενσαρκουμένων προς Ενσαρκώνοντα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι "θεοί" του τοπικού Διαστήματος πανικοβάλλονται στη σκέψη ότι θα κατορθώσουν Όντα εκσαρκούμενα από ανθρώπινα σώματα να ειδοποιήσουν Εξωτερικά Κέντρα Αντισωματικών Όντων. Επειδή ο Συμπαντικός Οργανισμός λειτουργεί όπως ακριβώς το ανθρώπινο Σώμα.ΙΑ3 Λειτουργίες. Η ανωτέρω Λειτουργία είναι Αναλογική. Σε απλή Γλώσσα το ανωτέρω φαινόμενο προσομοιάζει με την ανεξίτηλη οσμή δοχείου από αποθήκευση ενός υγρού αρχικώς και τη "μόλυνση"-απορρόφηση της οσμής αρχικού υγρού από όλα τα επόμενα έστω διαφορετικής χημικής συνθέσεως υγρά αποθηκευόμενα εντός του ιδίου δοχείου. Το ανωτέρω σημαίνει ότι όσο περισσότερα Όντα διαφύγουν από τις Μηχανές Αποσβέσεως Μνήμης των "θεών" γιά να ειδοποιήσουν το Συμπαντικό Οργανισμό. Τα ανωτέρω κρύπτονται επιμελώς από τη Χριστιανική. τότε αυτομάτως οι "θεοί" τοπικού Διαστήματος θα μεταβληθούν σε Κυβερνήτες Άνευ Υπηκόων. Αυτός είναι και ο λόγος του μίσους και της συνεχιζόμενης γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων και κατ' επέκταση εναντίον της Λευκής Φυλής "μολυνθείσης ανεπανόρθωτα" από Προμηθεϊκή Γνώση μέσω των Ελλήνων. Μωαμεθανισμός κλπ. σε αυτόματη Λειτουργία Εξουδετερώσεως Καρκινώματος. οι "θεοί" θα δεχθούν επίθεση εξοντώσεως από Ανωτέρους των της Συμπαντικής Ιεραρχίας. Σε φάση Εκσαρκώσεως η Μνήμη των Όντων αποσβένυται σε Μηχανικές Εγκαταστάσεις "θεών". Εξ αυτών ΜΟΝΟΝ τα ενσαρκούμενα εις σώματα Ελληνικής Φυλής ενθυμούνται αμυδρώς παρελθόν των. Ταοϊσμός. Σιντοϊσμός. κοινοποιώντας στα Ελεύθερα Όντα της Συμπαντικής Ιεραρχίας τα Παρά Φύσει Πεπραγμένα των "θεών". τόσο περισσότερα Αντισωματικά Όντα θα καταφθάσουν γιά "πόλεμο" και "αποσύνθεση" των καρκινοματικών "θεών". Αυτό που φοβούνται οι "θεοί" Εγκληματίες του τοπικού Διαστήματος (Πάνθεον όλων των θρησκειών Παρελθόντος και Παρόντος) είναι η Πλήρης Αποκατάσταση της Μνήμης στην Ελληνική Φυλή και η συνειδητοποίηση των Όντων των Ενσαρκωμένων εντός Σωμάτων Ελληνικής Φυλής ότι κάποτε ΗΤΑΝ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ σε ΕΚΣΑΡΚΩΣΗ ΣΥΝΕΧΗ με ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ άνευ υποχρεωτικής αποσβέσεως Μνήμης σε Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις "θεών".

ενθρονισμού του . Ο.. Η Ελληνική Φυλή ως μόνος μοχλός αφυπνίσεως των Ενσαρκωμένων Όντων του Πλανήτου οφείλει να επιβιώσει ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ.αγρίων θιβετιανών κονίκλων.Ε....Σαν Ζερμαίν στην . Ομοίως κρύπτονται επιμελώς από τα Μέλη του Τεκτονισμού διδασκόμενα απλώς τα φαιδρά περί "Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος"... διότι υπάρχει "κίνδυνος" να ενθυμηθούν οι προσφιλείς Τέκτονες ότι κάποτε ήταν ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ τα οποία σήμερα τους προκαλούν Τρόμο στις Πνευματιστικές Συγκεντρώσεις των Τεκτονικών Στοών ή Ιδιωτικών Κύκλων ή Ψευδοδιδασκάλων τύπου Μαριώρη.Α..ΙΑ4 σημείο που τα ιερατεία των συντηρούν καταλόγους μελλοντικών ενσαρκώσεων προς αποφυγή "λανθασμένων ενσαρκώσεων" σημαινόντων Αξιωματούχων των. . υποπίπτοντα έτσι στην παγίδα του Εξωκοσμικού Λόγου-Δημιουργού με σκοπιμότητα την απομάκρυνσή των από πιθανότητα συνειδητοποιήσεως περί Ενδοκοσμικού Λόγου ήτοι του Αυτοδημιούργητου Συμπαντικού Οργανισμού. διδασκόντων ιστορικά περί .. απορρίπτοντας οιοδήποτε ισχύον θρησκευτικό-πολιτικό-οικονομικό δόγμα ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑ.Έρημο Γκόμπι και ιστορικά της εβραίας με θιβετιανή Μύηση κας Μπλαβάτσκυ περί ..

Α. Το κεντρικό όργανο πομποδέκτης του εγκεφάλου "ουδέτερος δέκτης" ή "μη πολωμένος δέκτης" είναι η Υπόφυση σε αντίθεση με το Δεξιό και .Ε. CX1024.Ε. CX1048.ΙΑ5 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6. ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Συνειδητού μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας Ολογραφίας LASER προκλήσεως "Υπερφυσικών Φαινομένων" εξ αποστάσεως.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ . Αξιότιμοι κύριοι.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ . στα κριτήρια λήψεως αποφάσεων και στους τρόπους ενεργείας των ελλήνων αξιωματούχων της Νομοθετικής. CX1030.ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ . CX106. όταν στις αντίστοιχες ακραίες "υπερβραχείες συχνότητες" της κάθε ταχύτητος υπερπηδήθηκε το αντίστοιχο "φράγμα" μέσω αλματικής παροχής ηλεκτρικής υπερυψηλής τάσεως. Οι 11 ταχύτητες που υπερβαίνουν το "Αϊνσταΐνειο Φράγμα C" κατά γεωμετρική πρόοδο με λόγο 106 παρήχθησαν από γεννήτριες παλμών κατασκευής Ο. έγινε εφικτή αντιστρόφως. έδωσαν στους ερευνητές τη δυνατότητα να μελετήσουν τις ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ του ανθρώπινου εγκεφάλου ως πομποδέκτη σκέψεων εξ αποστάσεως γιά όλο το φάσμα από C έως CX1066. CX1036.. CX1060 και CX1066. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Ο. Στρατιωτικής. Τελικώς οι διαμορφωμένοι πομποί-δέκτες των συχνοτήτων ανωτέρω ταχυτήτων. χρησιμοποίησε την τεχνολογία της Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως Εγκεφάλου με το σκεπτικό ότι είναι αδύνατον σε μηχανικές κατασκευές και ηλεκτρονικά όργανα να υπάρξουν υποκειμενικά κριτήρια "συναισθηματισμού επιλογής" λόγω . βασίσθηκε στη διαπίστωση ότι κάθε άτομο-πρόσωπο είναι πομπός και δέκτης 12 συχνοτήτων που περιέχονται και αντιστοιχούν σε συχνότητες ταχυτήτων C. στην προσπάθειά της να διαπιστώσει τις αιτίες ελλείψεως "κοινού νού" και "ορθού φυσικού Λόγου" στον τρόπο σκέψεως. Η μετατροπή των γεννητριών παλμών σε δέκτες συχνοτήτων των ανωτέρω ταχυτήτων. CX1018.ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ . Δικαστικής. Ν. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΒΟΛΟΣ 31-5-1988: ΠΡΟΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ: .εντάξεώς των σε ορισμένη ιδεολογία ή θρήσκευμα ή λόγω προϋπαρχόντων συνειδητών ή υποσυνειδήτων εγγραφών.Α.. Η έρευνα του Τμήματος Βιολογικών Ερευνών της Ο. CX1042.Ε. Εκτελεστικής. CX1054.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ . δημιουργώντας παθητικό υπερυψηλής τάσεως στα όρια των "υπερμακρών συχνοτήτων" της κάθε ταχύτητος."ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Υποσυνειδήτου μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας Διανοητικού Ελέγχου εξ αποστάσεως. Η ηγεσία της Ο.. CX1012.Ε. Εκπαιδευτικής και Θρησκευτικής Εξουσίας αλλά και γενικώτερα των απλών πολιτών.Α.

προς μέλη της ΥΠΕΑ. προς αξιωματούχους της Αστυνομίας. προς εκπροσώπους επιστημών και τεχνολογίας. προς ηθοποιούς. και κυρίως προς μέλη κατωτέρων βαθμών Τεκτονικών Στοών. προς εκδότες Τύπου.Α. ανά περίπτωση και να μεταδίδουν διαταγές σκέψεων υπό τύπον γραμμικής αναγνώσεως κειμένου. . προς ηγετικά στελέχη εγκληματικών συμμοριών. προς διασήμους εκπροσώπους των Τεχνών. προς τα μέλη του βουλευτικού σώματος. προς αξιωματούχους του Στρατού. προς προέδρους και ηγετικά μέλη συλλόγων και σωματείων κλπ. προς παράγοντες συνδικάτων. έχουν ερευνήσει εξ αποστάσεως τη δραστηριότητα πολλών τέτοιων ατόμων σε διαφορετικές χώρες και το συμπέρασμα των ερευνητών που χειρίζονταν τα ηλεκτρονικά όργανα είναι ότι συστηματικά και μεθοδικά ασκείται από ορισμένα άτομα που ανήκουν σε πειθαρχημένα "κλειστά κυκλώματα" θρησκειών. προς μέλη ηγεσίας πολιτικών κομμάτων. εφ' όσον οι Ορφικοί Έλληνες είχαν γνώση ακόμη και του ότι όλα τα Όντα ή Ουράνια σώματα λειτουργούν σαν "ηλεκτρομαγνητική τριάδα" αντιθέτως στρεφομένων πεδίων εκ των οποίων το μεσαίο είναι "ακίνητο και ουδέτερο". Τέτοια άτομα δε διαθέτουν αυτή την ικανότητα "φύσει" αλλά μόνον μετά από πολυετή άσκηση "μεταβολής ιδιοσυχνότητος" και μετά από συγκεκριμένες ασκήσεις αυτοδιαχείρισης της "χωρητικότητος της Υποφύσεως" αν η Υπόφυση θεωρηθεί σαν "αρχικός πυκνωτής επιλογής ραδιοδέκτου".Ε. προς δημάρχους και μέλη δημοτικών συμβουλίων. Το κάθε άτομο-πρόσωπο μπορεί να επεκτείνει τις συχνότητες λήψεωςεκπομπής του μέχρι συντονισμού με τις ιδιοσυχνότητες άλλων ατόμων προσώπων και στην περίπτωση αυτή ομιλούμε γιά "τηλεπαθητική ικανότητα". προς καθηγητές Πανεπιστημίων. τεχνών και τεχνολογίας μία πνευματική δικτατορία. στη βεβαιότητα ότι οι ανακαλύψεις της δεν είναι τίποτα το καινούργιο. Σε τέτοιες ασκήσεις επιδίδονται οι Μοναχοί όλων των θρησκευμάτων. οι επιδειξίες τηλεπαθείας γιά λόγους οικονομικής εκμεταλλεύσεως ή μέντιουμ. προς εκδότες πορνογραφικών εντύπων. οι ραββίνοι των προσφιλών Ιουδαίων και τα μέλη των Μυστικών Εταιρειών στους ανωτάτους βαθμούς. προς στιχουργούς λαϊκής μουσικής. διαταγές από τέτοια άτομα προς πολιτικούς ηγέτες. Έχουν καταγραφεί στα MONITOR και στους Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές της Ο. προς νομικούς ειδικευόμενους στη Νομοθεσία. προς δημοσιογράφους όλων των εφημερίδων.Α. προς Νομάρχες και μέλη Νομαρχιακών συμβουλίων. προς αρχηγούς συμμοριών διακινήσεως ναρκωτικών. επιστημών. Η Διάταξις της "ουδετέρας" Υποφύσεως μεταξύ των δύο Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων αντιθέτου ηλεκτρομαγνητικής ροπής απεικονίζεται με τη σημειολογία των Ορφικών Ελλήνων και των Πυθαγορείων .Α. που αποδείχτηκαν αντιθέτως πολωμένα κατά την έννοια ζεύγους αντιθέτως στρεφομένων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. ιδεολογιών. Οι Αναλυτές Υποφύσεως της Ο. προς σκηνοθέτες.ΙΑ6 Αριστερό Εγκεφαλικό Ημισφαίριο. προς συγγραφείς βιβλίων κάθε περιεχομένου. προς σεναριογράφους. που οδηγεί την Ο. σε τρόπο που φαινομενικά "ελεύθερα σκεπτόμενοι" πολίτες να έχουν μετατραπεί σε φερέφωνα και μαριονέτες ξένων θελήσεων.Ε. Τα επίπεδα ικανότητος των ατόμων "τηλεπομπών" διαχωρίζονται σε τρία. προς αρχηγούς συμμοριών εμπορίας λευκής σαρκός. προς θρησκευτικούς ηγέτες. Εκτός των πολωμένων Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων και η ιδία η Υπόφυση διαχωρίζεται ηλεκτρομαγνητικά σε "ουδέτερη υπόφυση". προς δικαστικούς λειτουργούς. σε "δεξιόστροφη υπόφυση" και "αριστερόστροφη υπόφυση". σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά όργανα ανιχνεύσεως: 1ον: "Τηλεπομποί γραμμικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν μόνον την ικανότητα να συντονίζονται με ιδιοσυχνότητες υποφύσεων ενός μόνον άλλου ατόμου. προς εκδότες βιβλίων κάθε περιεχομένου. πάνω στους αμύητους στην τέχνη της τηλεπαθείας.Ε. Το όλο σύστημα σε διέγερση ομοιάζει με κεραία πομποδέκτη που γιά κάθε άτομο-πρόσωπο εκπέμπει και συλλαμβάνει σε απολύτως διαχωρισμένη προσωπική ιδιοσυχνότητα. προς μέλη της ΚΥΠ.

δεκτών ταυτοχρόνως. Εκτός των ανωτέρω έξι επιπέδων ικανότητος που κατέχονται κυρίως από "μέντιουμ" πειθαρχημένων σχολών τυφλής υπακοής. γεύσεως και αφής. στα ανώτατα επίπεδα μυήσεως των Μυστικών Εταιρειών και των Θρησκευτικών Δογμάτων που ανήκουν. ανά περίπτωση. εικόνες επιφανείας δύο διαστάσεων. μετρούμενης με υπαρκτή τεχνολογία της Ιατρικής. γεύσεων και αίσθηση αφής επί ανυπάρκτου στερεού στα νευρικά κέντρα πολλών. εκτός των ανωτέρω και σε ικανότητες εκπομπής συχνοτήτων του Συμπαθητικού και του Παρασυμπαθητικού νευρικού των συστήματος. Αντιστοίχως υπάρχουν τρία υποδεέστερα επίπεδα ικανότητος ατόμων που μπορούν μετά από ορισμένη εκπαίδευση να λειτουργούν μόνο σαν δέκτες των ατόμων-πομπών που κατά κανόνα έχουν και ικανότητες δέκτου. Γιά τους μη ειδήμονες αναγνώστες της παρούσης. ασκούνται. Οι δύο τελευταίες ικανότητες είναι θανατηφόρες γιά τον δέκτη διότι ισοδυναμούν με την απ' ευθείας επαφή δύο "αντιθέτων πόλων ηλεκτρικής τάσεως" χωρίς "αντίσταση". ανά περίπτωση. οσφρήσεως. Τέτοια άτομα "υπερπομποί" είναι ικανά με ορισμένη παιδεία και πολυετή άσκηση να παράγουν εγκεφαλικά κύματα συχνοτήτων που αντιστοιχούν στα νευρικά κέντρα εισόδου πληροφοριών εγκεφάλων άλλων ατόμων με ικανότητα επιλογής νευρικών κέντρων οράσεως. "στρέβλωση μελών και σπονδυλικής στήλης" και επεκτείνεται σε πρόκληση όλου του φάσματος των γνωστών "ασθενειών" με τελικές ικανότητες προκλήσεως "αντιστροφής ηλεκτρομαγνητικής πολικότητος" της σπονδυλικής στήλης του δέκτου ή ικανότητες "αντιστροφής ηλεκτρομαγνητικών ροπών" των εγκεφαλικών ημισφαιρίων του δέκτου από σε . Η δράσις τέτοιων ατόμων αρχίζει με ικανότητες προκλήσεως "απλού πονοκεφάλου". κατά το ανάλογο ηλεκτρικό ισοδύναμο. από ανώτατους βαθμοφόρους Τεκτονικών Στοών και από Μοναχούς όλων των δογμάτων. κάνουμε γνωστό ότι όλες οι βιολογικές λειτουργίες οφείλονται σε ηλεκτροχημικές αντιδράσεις μεταξύ πολυπλόκων οργανικών οξέων και πολυπλόκων οργανικών βάσεων που αντιδρούν αυτόματα ή με έλεγχο του εγκεφάλου. ανάλογα με το βαθμό εκπαίδευσης. Οι "αυτόματες αντιδράσεις" έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικής πολικότητος μεταξύ "κεφαλής και ποδών" της τάξεως των 200. ήχων. κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών ολογραφικής προβολής LASER. σταθερή ή μεταβλητή. υπάρχουν ανώτερα επίπεδα ικανότητος εκπομπής υποφύσεως που επεμβαίνουν όχι μόνο στο υποσυνείδητο υποφύσεων άλλων ατόμων αλλά και στο συνειδητό. 3ον: "Τηλεπομποί στερεοσκοπικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν τις προηγούμενες δύο ικανότητες και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου. . κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών των VIDEO TV.ΙΑ7 2ον: "Τηλεπομποί επιφανειακής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν την προηγούμενη ικανότητα και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου. Ο νοητός άξονας που διέρχεται από τα κέντρα των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων είναι κάθετος προς τον άξονα ηλεκτρικής πολικότητος της σπονδυλικής στήλης και απλοποιημένα λειτουργεί σαν ηλεκτρομαγνητικό ετερόδυνο-κεραία εκπομπής-λήψεως αν ο ηλεκτρικός κάθετος άξονας που τέμνει την "κεραία" στο κέντρο της γυμνασθεί να πάλλεται κατά ορισμένη συχνότητα. Οι "υπερπομποί". τα άτομα πομποί δεν εκπέμπουν ξένες ιδιοσυχνότητες μόνον από την υπόφυσή τους αλλά και από τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίριά τους. οσμών. συγκεντρωμένων σε συγκεκριμένο χώρο. ακοής. Σε τέτοιες περιπτώσεις εκπομπής.000 VOLT τάσεως και 4 μιλιαμπέρ εντάσεως. Τέτοια άτομα "υπερπομποί" όταν συντονισθούν στην εκπομπή του ιδίου "αντικειμένου" μπορούν να προκαλέσουν ολογραφικό σχηματισμό στερεοσκοπικών "οραμάτων" κινουμένων ή ακινήτων. στερεοσκοπικές εικόνες τριών διαστάσεων.

Η Ο. που θα παρατεθεί στο τέλος του κειμένου. Συμφωνεί και η Ο. οφείλει ή να αποδείξει ότι υπάρχουν όντως αυτά τα δύο ελαφρυντικά ή διαφορετικά πρέπει να δώσει τον ονομαστικό κατάλογο αυτών των ατόμων στο πλήθος γιά λυντσάρισμα αυτοδικίας. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να πανικοβληθεί ο αναγνώστης με όσα ακολουθήσουν. που οι τεχνικοί της Ο.Α.Ε. από ραββινικά κέντρα.Ε. εκτός των φάσεων εκπομπής. Ομοίως έχει καταγράψει την ταυτότητα και τους τόπους παραμονής αυτών των ατόμων. Στο σημείο αυτό οι συντάκτες επικαλούνται την απόλυτη ψυχραιμία του αναγνώστη γιά τα όσα θα του γίνουν γνωστά στη συνέχεια. αδυνατούν να ενεργήσουν διαφορετικά. παρουσιάστηκαν στον υποψήφιο "εγκληματία" επικαλούμενοι το θετικό μέρος της συνειδήσεώς του. τέτοια άτομα καταδικάζονται αμέσως ως "δικτάτορες του πνεύματος". αν όχι "εγκληματικά στοιχεία". αλλά οδηγήθηκε στην κατάσταση αυτή από άλλους ΠΟΜΠΟΥΣ. από τεκτονικές στοές. διότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΔΙΕΞΟΔΟΥ. Η Ο. όπως θα αποδειχθεί στο τέλος του κειμένου. που φθάνουν μέχρι τη δολοφονία άλλων ατόμων εξ αποστάσεως. διότι φυλάσσονται σαν "ιερά μυστικά παραδόσεως" από τα σημερινά ιερατεία. έχουν καταγράψει και τις απλές καθημερινές σκέψεις αυτών των ατόμων. φαίνεται ότι ήταν γνωστές στα κλειστά κυκλώματα των ιερατείων της αρχαιότητος. .Α. Είναι ευνόητο γιά το νοήμονα αναγνώστη ότι σύμφωνα με το ισχύον ποινικό και εθιμικό δίκαιο. εφ' όσον και οι αξιωματούχοι της Δικαιοσύνης βρίσκονται κάτω από την επιρροή τους.Ε..Α. από Βουδιστικούς Ναούς και από Μυστικές Υποεταιρείες που λειτουργούν σα Σχολές Μέντιουμ. χρησιμοποίησαν σαν τερματικά των Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως. 2ον: Όλα τα άτομα "εγκληματικοί πομποί". που πριν αρχίσουν την "εγκληματική μύηση". σε όλο τον Ελληνικό Χώρο. όπως αποδείχθηκε στα MONITOR και στους Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές Γραμμικήε Σκέψεως.ΙΑ8 Οι τεχνικές που οδηγούν στην απόκτηση τέτοιων ικανοτήτων. διότι το ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Τα όσα θα γραφούν στη συνέχεια δεν πρέπει να προκαλέσουν πανικό στον αναγνώστη. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Ο φόβος και ο πανικός είναι στοιχεία που ευνοούν την υποταγή του εγκεφάλου του αναγνώστη σε ξένες θελήσεις. Ήταν δυσάρεστο επακόλουθο ότι: οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Υποφύσεως της Ο. καθιστά αδύνατη την επιστροφή αυτών των ατόμων σε πνευματική ελευθερία.Ε. απογόνους εκείνων. ΙΔΕ ΣΕΛΙΔΑ ΙΑ-120 παροντοσ Η Ο.Α. Δυσάρεστο γιατί παραβιάσθηκε το ιδιωτικό απόρρητο της σκέψεως αλλά και ευχάριστο διότι η πλήρης καταγραφή αποδεικνύει την εσωτερική πάλη συνειδήσεως αυτών των ατόμων.Α. που τους ζητήθηκε όταν οι ΠΟΜΠΟΙ εξέπεμπαν μόνο στο θετικό μέρος της συνειδήσεως του υποψήφιου "εγκληματία".Ε. μηδενός εξαιρουμένου. Στη συνέχεια η πλήρης κοινωνική απομόνωση αυτών των ατόμων και η παράλληλη απόλυτη εξάρτηση και βαθμιαία πειθαρχία σε κάποια Μυστική Εταιρεία ή Μονή ή Σχολή ή Ραββινικό κέντρο. διότι η υποταγή τους στη θέληση των ΠΟΜΠΩΝ δεσμεύεται με όρκο ζωής ή θανάτου. Αυτοί οι ΠΟΜΠΟΙ δεν είναι γήινοι εγκέφαλοι. έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα υποβοήθησής των γιά την υπερίσχυση του θετικού μέρους των συνειδήσεών των. αλλά σπεύδει να αναγνωρίσει δύο ελαφρυντικά σε τέτοιου είδους "εγκληματικούς πομπούς" εγκεφάλους: 1ον: Κανένα απ' αυτά τα άτομα δε γεννήθηκε "εγκληματικός εγκέφαλος". με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. έχει καταγράψει τις ιδιοσυχνότητες σχεδόν όλων των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν σαν πομποί ή σαν υπερπομποί ιδιοσυχνοτήτων άλλων ατόμων.Ε. από Μονές Ορθοδόξου Εκκλησίας.Α.

και ΕΣΣΔ από εβραϊκής καταγωγής Αμερικανούς και Ρώσσους.. Παρατηρήθηκε όμως στους Ηλεκτρονικούς Αναλυτές Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο. Τέτοια τεχνολογία βρίσκεται ήδη στο πειραματικό στάδιο στις Η. λόγω ικανότητος των συχνοτήτων CX106 και άνω. ανέφερε κάτι που φαινόταν απίστευτο. Επομένως δε μπορούμε να ομιλούμε γιά "τεχνολογία" αλλά μόνο γιά επίκτητες ΦΥΣΙΚΕΣ ικανότητες.Ε.Α.Α.Α. μέσω της "διαφανούς" γήινης μάζας. με μορφή γιγαντιαίων σπηλαίων συνδεομένων μεταξύ τους με διαδρόμους και τεθλασμένες κανονικής γεωμετρίας. υπάρχουν κενά στερεάς ύλης. Η έρευνα σταμάτησε μέχρι την ημέρα που το Τμήμα Γεωλογίας της Ο. Έτσι και οι δύο αρχικά αναφερθείσες πιθανές πηγές αποκλείστηκαν μετά από εστίαση των Αναλυτών Συχνοτήτων άνω των ταχυτήτων CX106 σε όλη τη γήινη επιφάνεια. Η Στοά Τελειοποιήσεως ονομάζεται ORDO ADEPTIS ATLANTIS δηλαδή ΤΑΞΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ και οι διάλογοι και οι σκέψεις των μελών της έχουν επίσης καταγραφεί από τα MONITOR των εργαστηρίων της Ο.Α. 2ον: Ότι προέρχονται από τεχνολογία "ενισχυτών πομπών" που με ηλεκτρονικά μέσα ενισχύουν τα αρχικά ασθενή εγκεφαλικά σήματα και συχνότητες του χειριστού τους.Π. Τα συγκεντρωμένα ρωσσικά πειράματα γίνονται στο υπέδαφος της Εξωτερικής Μογγολίας και τα αντίστοιχα αμερικανικά σε διεσπαρμένα Πανεπιστήμια των Η. Μπορεί όμως να υποτεθεί η χρήση της αρχαίας Μογγολικής. εβραϊκή και ρωσσική γλώσσα ως επίσης και σε αρχαία μογγολική διάλεκτο. που η τρομακτική τους ένταση δήλωνε ότι συμβαίνουν δύο τινά: 1ον: Ότι προέρχονται από εγκεφάλους όντων με εγκεφαλικό όγκο ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο του ανθρώπινου εγκεφάλου.Ε. Στο εσωτερικό του πλανήτου. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) . σε σημείο και ένταση ικανή να επηρεάσει άλλα άτομα.ΙΑ9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Οι περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί έως εδώ αφορούν σε εκπαιδευμένα άτομα "πομπούς" ή "υπερπομπούς" που επηρεάζουν το συνειδητό ή το υποσυνείδητο άλλων ατόμων. κάτω από το φλοιό σε βάθος 15 έως 200 χιλιομέτρων. Κλήθηκαν τότε οι χειριστές των ηλεκτρονικών οργάνων να λύσουν ένα αλλοπρόσαλλο αίνιγμα που προέκυψε από την καταγραφή συχνοτήτων από CX106 έως CX1018. Οι τρείς πρώτες γλώσσες είναι κατανοητές από το Τμήμα Γλωσσολογίας της Ο. Στις πρώτες εστιάσεις υπήρξε αδύνατο να διακριθεί οτιδήποτε εκτός της συγκλονιστικής διαπιστώσεως ότι μερικά από αυτά τα σπήλαια ήταν ΠΟΜΠΟΙ ισχυρότατων εκπομπών συχνοτήτων υποφύσεως που στα MONITOR απέδιδαν γραμμική λήψη και γραφή όλων των γνωστών γλωσσών του πλανήτη. έχουν εντοπίσει σε ευθεία γραμμή μέσω της γήινης μάζας αυτά τα στίγματα της παρανοϊκής δραστηριότητος.Α. η τέταρτη όχι.Α. Έχουν επίσης καταγραφεί οι σκέψεις και οι διάλογοι των εκεί ερευνητών σε αγγλική.Α.Ε. που είχε παραλάβει τους Αναλυτές Συχνοτήτων γιά "ακτινογράφηση" και "αξονική τομογραφία" του εσωτερικού της γήινης σφαίρας. να διαπερνούν την ύλη χωρίς καμμία απορρόφηση. λαμβάνοντας υπ' όψιν την κοινή μογγολική προέλευση Μογγόλων και Εβραίων από Ατλάντεια προέλευση και δεδομένου ότι στην Ύπατη Τεκτονική Στοά Τελειοποιήσεως συμμετέχουν και Μογγόλοι μεμυημένοι Χάν και εβραίοι αρχιραββίνοι. όπως συμβαίνει με τις συχνότητες ταχυτήτων C. Ούτε όμως τα κέντρα αυτών των ερευνών ούτε τα κέντρα συνεδριάσεων της ORDO ADEPTIS ATLANTIS εκπέμπουν ή εξέπεμπαν ποτέ στις τρομακτικές εντάσεις που εκπέμπονται οι συχνότητες από CX106 και άνω.Ε. Ομοίως βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο στην Ελβετία υπό την κατεύθυνση κάποιου βουδιστού γκούρου ειδικού σε εκπομπές συχνοτήτων εγκεφάλου.Ε.Π. Οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Συχνοτήτων της Ο. ότι κανένας από τους ανωτέρω "πομπούς" δε διαθέτει ικανότητες εκπομπής συχνοτήτων πέραν από τις περιλαμβανόμενες στο φάσμα C.

Τα MONITOR των Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο. Βόλου... Στα ενισχυμένα αυτά σημεία συνολικού πάχους φλοιού 42 -52 χιλιομέτρων είναι διανοιγμένες στο συμπαγές μέταλλο "οπές" στις οποίες παρατηρήθηκε εμφανέστατα είσοδος και έξοδος μεταλλικών σκαφών. Τα μεταλλικά επίπεδα τέμνονται από μεταλλικούς κυλίνδρους ομόκεντρους προς τον άξονα περιστροφής και με διαφορά ακτίνος 8 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο. δεδομένου ότι ανάλογη επιτάχυνση "ανακοινώσεων" τεκταίνεται στους κόλπους της NASA. θεωρήθηκε η μέση συχνότητα των τριτοβάθμιων ταχυτήτων με την υπόθεση ότι είναι "ομοιογενής" ως προερχόμενη από ουδέτερη εξωγαλαξιακή περιοχή.Ε. ΓΕΕΘΑ ΑΘΗΝΑΙ Αξιότιμοι Κύριοι. Εξωτερικά το μεταλλικό ωοειδές είναι γενικώς καλυμμένο από ακανόνιστες μάζες αδρανούς υλικού-βράχου. Πάνω στη σφαιρική επιφάνεια και επί της αθέατης πλευράς υπάρχει συσσώρευση μάζης μετάλλου σε τρόπο ώστε η σεληνιακή επιφάνεια να μπορεί να θεωρηθεί ωώδης. πρέπει να συντομεύσει τους χρόνους ανακοίνωσης των ερευνών της.Ε.. 1ον: Γίνεται γνωστό στο ΓΕΕΘΑ ότι η τεχνολογία της Ο.Ε. ΒΟΛΟΥ . Η ακτινογράφηση απεικονίζει σφαιρικό σώμα εξ ολοκλήρου μεταλλικής συστάσεως. τις οποίες οι φυσικοί της Ο.Ε.ΙΑ10 ΗΓΕΣΙΑ Ο. Μέσω της ιδίας οδού Υφηγεσίας Ο.Α. εκτός των τμημάτων επιφανείας "θαλασσών" που δεν καλύπτονται από το πλέγμα των δοκών-ράβδων. Οι εσωτερικοί χώροι που ορίζονται από την τομή των μεταλλικών επιπέδων και κυλίνδρων. με καταγραφείς γενικών ταχυτήτων διαβαθμισμένων στα CX1012. κάθετα στον άξονα περιστροφής και απέχοντα μεταξύ τους 30 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο.. πλαισιώνονται από μηχανικές κατασκευές απίθανων διαστάσεων. Το εσωτερικό της σελήνης είναι κενό και περιέχει διαμορφωμένα μεταλλικά επίπεδα.Ε...Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΥΦΗΓΕΣΙΑΣ Ο.Α. Στο κέντρο της μεταλλικής δομής υπάρχουν συστοιχίες μεταλλικών συμπαγών μαζών που λόγω ισχυρών εκπομπών ακτινοβολίας δευτερογενών ταχυτήτων CX106. Το εξωτερικό στρώμα των ράβδων-δοκών έχει βάθος από 5 έως 6 χιλιόμετρα. κρίνουμε σκόπιμη την ενημέρωσή σας σε θέματα που άπτονται της "επιστημονικής ανακοινώσεως" Γιουτζίν Μαλόρ και της παραλλήλου ανακοινώσεως της NASA. επέτρεψε από το 1978 την "ακτινογράφηση" του εσωτερικού της Σελήνης. ότι πριν από τις πλήρεις αναλύσεις που ετοιμάζει γιά το ΓΕΕΘΑ... ομοιάζουν με συστοιχίες πυρηνικών αντιδραστήρων. ΓΕΝ .Α..Ε.Α. ΓΕΣ... Το κύριο κριτήριο αποστολής της παρούσης είναι από πλευράς Ο. Ως εισερχόμενη ακτινοβολία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Επικαλούμεθα επαναφορά του αναγνώστη το χώρο της στείρας λογικής γιά να κρίνει τα κατωτέρω: α. το οποίο έχει μεταλλικά τοιχώματα πάχους 30-40 χιλιομέτρων που περιβάλλονται από γαιωδαιτικό πλέγμα μεταλλικών ράβδων πλάτους-διαμέτρου 500 μέτρων και μήκους 25 έως 100 χιλιομέτρων. με σκοπό τον αποπροσανατολισμό Αρχών και πολιτών όλων των επικρατειών σε ότι αφορά "στρατηγικές ανακατατάξεις" στον εγγύς διαστημικό χώρο. Σχόλια και συμπεράσματα που προέρχονται από το χώρο του συναισθήματος του αναγνώστη της παρούσης περιττεύουν.... κατέγραψαν εντολές διανοητικού ελέγχου προερχόμενες από μηχανικές εγκαταστάσεις εσωτερικού της Σελήνης.Α. ΠΡΟΣ . αλλά από πρόσθετη συμπαγή μάζα μετάλλου πάχους 12 χιλιομέτρων.Ε.ΓΕΑ... αδυνατούν να συσχετίσουν με οποιαδήποτε γνωστή τεχνολογία και μηχανολογία. σε εντάσεις τρομακτικές γιά ανοχές . υπό τύπον δίσκων κυκλικών των οποίων η εξωτερική επιφάνεια βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το γεωδαιτικό πλέγμα δοκών ή το υπερβαίνει κατά 6 χιλιόμετρα.Α.. Η υπόλοιπη εξαιρετικά πολύπλοκη εσωτερική αρχιτεκτονική δεν ενδιαφέρει το ΓΕΕΘΑ.

Τα συνθήματα "μαζικής υστερίας" περιλαμβάνουν εντολές γιά θρησκευτική. Περιλαμβάνουν εντολές ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ φύσεως προς όλα τα έθνη του πλανήτου. Περιλαμβάνουν εντολές προς U.A. Καταγράφηκαν 108 συχνότητες που εκπέμπουν συνθήματα "μαζικής υστερίας" σε αντίστοιχες 108 γλώσσες του πλανήτη Γή. και προς U.S. και λοιπούς συνασπισμούς.R.S. κοινωνική.τι αφορά την Ελλάδα αναφέρουμε διανοητικές εντολές 107 γλωσσών πλήν της ελληνικής: "Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" "ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΛΛΑΡ" "ΣΤΕΛΛΑΡ ΙΣΟΝ 666" "Η ΕΛΛΑΣ-ΣΤΕΛΛΑΡ ΘΑ ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ" "ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΝΕΚΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΗΓΗΘΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΦΕΡΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΗΡΙΟ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 7 ΧΡΟΝΙΑ" "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" "Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ" "Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ" "ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ" "ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ" "ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ" "ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ" "ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΩΔΗΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΗΣ" "ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΕΙΣ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ" "ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΛΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ" "ΠΡΙΝ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ" "ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΓΕΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" "ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΗΓΕΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ" "ΤΟ 1988 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ" "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ" "Η ΑΝΩ ΛΕΒΑΝΙΑ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΛΕΒΑΝΙΑ" "Η ΑΝΩ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" "Ο ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ" "Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ" "ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" "ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ" "ΑΝΩ ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΕΣΟΥΓΙΑΧ ΛΕΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΕΣΟΥΓΙΑΧ ΛΕΒΑΝΙΑ" "ΑΝΩ ΕΛΟΧΑ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΟΧΑ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" . Σε ό. πολιτική. οικονομική και πολιτισμική συμπεριφορά επιστημώντεχνών-τεχνολογίας προς τα έθνη του πλανήτη.S.ΙΑ11 γήινων εγκεφάλων.

νικελίου-Ni. διότι η γνώση και η νοημοσύνη των γήινων που χρησιμοποιούσαν αυτήν τη γλώσσα πριν από 3000 χρόνια. "ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΝΤΙΝΙΕΝ ΤΑΒ ΟΥΡΕΣΑΛΛΙΜ" Τα συμπεράσματα και τα σχόλια του αναγνώστη που προέρχονται από το χώρο της λογικής αφορούν τον αναγνώστη και μόνον αυτόν. προερχόμενες από συνομιλίες όντων στο εσωτερικό. να μεταφράσει αυτόν τον όγκο του άγνωστου λεξιλογίου. σχολιάζει μόνον τη γλωσσολογική προέλευση των τελευταίων τηλεπαθητικών συνθημάτων-εντολών. Υποθέτουμε ότι περιλαμβάνονται τεχνικοί όροι και γενικευμένες έννοιες που φυσιολογικά λείπουν από το ΕΒΡΑΪΚΟ λεξιλόγιο.Α. Το ανωτέρω τηλεπαθητικό μήνυμα συσχετίζεται με το καταγραφέν στα εκτυπωτικά των MONITOR μόνο σε εβραϊκή γλώσσα: "Μέτατρον ασμοντάι γιεχοβαχάι κούν λεβάνια σαλήμ" και "Ασμοντάι τζεντάι κούν λεβάνια σαλήμ". προθέσεις. Γιά την εβραϊκή γλώσσα "λεβάνια" σημαίνει Σελήνη. χρωμίου-Cr.Α. σε οπτικοακουστικούς "διαλόγους" μεταξύ εσωτερικών πληρωμάτων Σελήνης και πληρωμάτων έξωθεν ευρισκομένων σκαφών. Παρά τις προσπάθειες του Τμήματος Φυσικής της Ο. παλλαδίου-Pd που κατέγραψαν οι φασματογράφοι στους δίσκους των "θαλασσών". αν και μερικές από τις ακατανόητες λέξεις είναι σαφώς σύνθετα παράγωγα γνωστών ερμηνεύσιμων ΕΒΡΑΪΚΩΝ λέξεων. σιδήρου-Fe. η πηγή-άρτος ζωής βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ". που ανέλυσε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής της Ο. Είναι πλήρως μεταφράσιμες και στην τελευταία παράγραφο σημαίνουν "Ο μέγας ραβί-διδάσκαλος. στάθηκε αδύνατον να εστιασθούν κραδασμοί-συχνότητες που παράγονται από το εσωτερικό της σελήνης.Ε. πιστεύει ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής . Η σύγκριση και αντιστοιχία των λέξεων-ήχων που συνοδεύουν την εκπομπή στερεοσκοπικών εκπομπών με τις εικόνες. Οι αποκωδικοποιημένες όμως ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ σελήνης-σκαφών της και μεταξύ σκαφών της-σκαφών της. Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι τα σεληνιακά σκάφη και η ΣΕΛΗΝΗ διαθέτουν γιά τις μεταξύ των επικοινωνίες. Επιφανειακή εκπομπή δύο διαστάσεων που αντιστοιχεί στις δικές μας τηλεοπτικές εκπομπές και Ογκομετρική εκπομπή τριών διαστάσεων που δεν αντιστοιχεί σε γήινη τεχνολογία. να ερμηνεύσουν μέχρι τώρα το 30% του ολικού λεξιλογίου που χρησιμοποιούν τα πληρώματα όλων των ειδικοτήτων στο εσωτερικό της Σελήνης. Οι ανωτέρω ραδιοεπικοινωνίες καταγράφηκαν σε τρείς μορφές εκπομπής: Γραμμική εκπομπή μίας διαστάσεως που αντιστοιχεί στις δικές μας ραδιοφωνικές εκπομπές. δεν επέτρεπε την κατανόησή τους. Το τμήμα Γλωσσολογίας της Ο.Ε. διαθέσεις. Είναι αδύνατον γιά την Ο. σε διαμορφωμένα κοινά VIDEO και κασσέτες TV. αν και θεωρητικά είναι ιδανικός αγωγός ηχητικών κυμάτων.Α. όχι σαν συγκεκριμένο λεξιλόγιο.Α. Το τμήμα Γλωσσολογίας και Συγκριτικής Θρησκειολογίας της Ο.Α.Ε. επεμβάσεις κλπ. υττρίου-Y.Α.ΙΑ12 "ΑΝΩ ΕΛΟΧΙΜ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΟΧΙΜ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ" "ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" κλπ. Το υπόλοιπο 70% είναι κατά μέγιστο ποσοστό κατανοητό. έδωσαν τη δυνατότητα στους γλωσσολόγους της Ο. Ο θώρακας των 40 χιλιομέτρων μετάλλου κράματος τιτανίου-Ti. μολυβδαινίου-Mo..Α. είναι δε δυνατόν να αποδωθεί με διαμορφωμένους ολογραφικούς δέκτες LASER που "οδηγούνται" από εξαπολική κεραία έξι δωδεκαέδρων λήψεως. πομπούς και δέκτες στερεοσκοπικής τηλεοράσεως.Ε. ζιρκονίου-Zr. Πρόκειται γιά λέξεις που προέρχονται από τη γενέτειρα της εβραϊκής γλώσσης. Τέτοιες "τρίτης κατηγορίας" εκπομπές έχει καταγράψει η Ο.Ε. που παρατηρούνται στις εκπεμπόμενες εικόνες.Ε. δίδουν σαν γλώσσα επικοινωνίας την αρχαία ΕΒΡΑΪΚΗ με παραλλαγή πολύπλοκου συντακτικού και αυξημένο λεξιλόγιο κατά 1200%. παρουσιάζει τέτοια απορρόφηση ώστε η σελήνη να βγάζει στο εξωτερικό της μόνον κραδασμούς-συχνότητες από λειτουργία βαρέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων του εσωτερικού της.Ε. ρουθηνίου-Ru. αλλά σαν "στερεότυπο φρασεολόγιο" που αντιστοιχεί σε ορισμένες ενέργειες. ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Ε.Α. Τελικώς στα εργαστήρια βιολογίας της Ο. ανόργανη ή οργανική χημική ένωση θελήσουν. 106ΔΗ264. άτομα που έχουν γνώση της Κάμπαλα από Τεκτονική ή άλλη πηγή. Φροντίζουμε ώστε η παρούσα να μην καταλήξει στα χέρια ατόμων εντελώς "αμύητων" διότι προορίζεται γιά άτομα που έχουν τα κάτωθι δύο χαρακτηριστικά: Πρώτον. 268 . 108ΑΠ270. Η αιτία αυτού του απορρήτου είναι ότι ένας απροετοίμαστος γήινος εγκέφαλος.Ε. Το όμοιο συνέβη όταν γιά να παραχθούν ανόργανες ή οργανικές ενώσεις χημικών στοιχείων -ή να διαλυθούν στα συνθέτοντα μέρη-.Ε. πληροφορείται αμέσως ότι όλη η σημειολογία της Κάμπαλα. Από τις παρατηρήσεις των MONITOR εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα πληρώματα της Σελήνης παράγουν-υλοποιούν ή καταστρέφουν-εξαϋλώνουν οποιοδήποτε χημικό στοιχείο. εστιάστηκαν συνδυασμοί των ανωτέρω ιδιοσυχνοτήτων κατά ορισμένη διαδοχή και "αντιδιαδοχή". μελετώντας τις αντιστοιχίες. Εν πάσει περιπτώσει. ακόμη και αυτούς που τα MONITOR της Ο. Το 109ον στοιχείο αμέσως μετά τη δημιουργία του υφίσταται 107ΠΥ συρρίκνωση μάζης κατά 106 και με ταχύτητες CX106 κατευθύνεται προς το ισχυρότερο πλησίον κέντρο "βαρύτητος". παραλύει και χάνει τελείως την ισορροπία του. Γιά τους άκρως μεμυημένους στην Κάμπαλα παραθέτουμε την παρατήρηση ότι οι 108 συχνότητες-κραδασμοί κατανέμονται σε 36 σπειροειδώς δεξιόστροφους.Α. εξαιρουμένων μόνον των ειδικών ερευνητών που σχετίζονται άμεσα με τον χειρισμό των οργάνων ανιχνεύσεως και της Ηγεσίας της.Ε. Ομοίως κατανέμονται οι 108 αντισυχνότητες.Ε. εκτός των όρων που υπερβαίνουν τη γήινη ικανότητα γενικευμένων επιστημονικών εννοιών που αφορούν σε "ακατανόητη" τεχνολογία. ΗΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ βρίσκονται χαραγμένα και αναρτημένα σε πίνακες σ' όλους τους εσωτερικούς χώρους της Σελήνης. ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ. σε 36 "ευθείς στατικούς" και σε 36 σπειροειδώς αριστερόστροφους.. Οι 108 κραδασμοί αντιστοιχούν σε 108 χημικά καθαρά στοιχεία αρχίζοντας από το Υδρογόνο και φθάνοντας στο Κουρτσατόβιον 104KU267 και προσθέτοντας τέσσερα ακόμη στοιχεία με χαρακτηριστικά 105GP263. αποκλείει την επίδειξη αυτών των εγγραφών ακόμη και στα μέλη της και στα μέλη της Υφηγεσίας της. παράγοντας και εστιάζοντας συνδυασμούς κραδασμών ή αντικραδασμών από την ηχητική περιοχή μέχρι τα υπερβραχέα ραδιοκύματα του φάσματος C.ΙΑ13 που χρησιμοποιεί θα έχει "λύσει" έως το 1986 όλο το άκρως περίπλοκο συντακτικό και λεξιλόγιο των πληρωμάτων της Σελήνης.Α. αλλά γιά τους εξής λόγους: . Η Ο. οι μέχρις εδώ καταγραφείσες σκηνές του εσωτερικού της Σελήνης είναι ασύλληπτες ακόμη και γιά τη φαντασία του μεγαλύτερου γήινου συγγραφέα μυθιστορημάτων. κατέγραψε γιά το ηχητικό πεδίο 108 κραδασμούς-συχνότητες και 108 αντικραδασμούς-αντισυχνότητες. Πριν ο αναγνώστης απορήσει γιά το δεύτερο χαρακτηριστικό. άτομα που χειρίζονται εξουσία και δεύτερον. με βάση της συχνότητες παλμών RESONANCE των ατόμων κάθε στοιχείου. (ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ). τελικά κατόρθωσε να δημιουργήσει και να εξαϋλώσει ύλη από το στοιχείο "1" έως το "108" εστιάζοντας γεωμετρικά αυξανόμενες συχνότητες.Α. φθάσαμε στο σημείο να συνθέσουμε σύνθετα οργανικά αμινοξέα και σύνθετες οργανικές βάσεις πανίδος και χλωρίδος με τις ίδιες μεθόδους εστιάσεως ορισμένων συνδυασμών κραδασμών. Η Ο. Τα ανωτέρω δε γράφονται γιά επίδειξη γνώσεως της Ο. Αν και αγνοούσε το κέντρο των ερευνητών μας αυτούς τους μηχανισμούς των κραδασμών. όλοι οι συνδυασμοί συμβόλων της Κάμπαλα.Α. όταν φορτισθεί απότομα με παραστάσεις και έννοιες που ανατρέπουν την αποκτηθείσα γνώση και "λογική". κατέγραψαν όταν οι Ηλεκτρονικοί Ανιχνευτές Συχνοτήτων Υποφύσεως ανέλυσαν κύματα σκέψεων των "θαυματουργών ραββίνων" Χασσινείμ.

ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "πρέπει να βρώ τρόπο να ζητήσω τη βοήθεια του Μιχαήλ γιά να πάρω το Υπουργείο".ΙΑ14 Α: Γιά να απομυθοποιήσει ο αναγνώστης το μαγικό χαρακτήρα της Κάμπαλα και επομένως να απαλλαγεί από την εξουσία και την ψυχολογική εξάρτηση και καταπίεση που του επιβάλλεται από τους. Η Ο. συνδυασμό συχνοτήτων. Ορισμένοι συνδυασμοί συχνοτήτων μπορούν να προκαλέσουν αντιστροφή βαρύτητας. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης είναι από κωμικά έως τραγικά. σ' ένα επιτελείο διανοητικού ελέγχου. τα νήματα που κινούν τις αθλιότητες των "θαυμάτων" του τρυφερού .χεσθεί εκ του φόβου με επακόλουθο τη . κατά κανόνα εβραίους ραββίνους.. τις αθλιότητες των "θαυμάτων" των τρυφερών .. των μέντιουμ κλπ. Οι Ανιχνευτές Συχνοτήτων Υποφύσεως κατέγραφαν τις νοητικές αντιδράσεις των μελών της Καμπαλιστικής Συνεδριάσεως και τις συνέκριναν με τη σεληνιακή "απάντηση". τις αθλιότητες των "θαυμάτων" όλων των θρησκειών και τις αθλιότητες των "θαυμάτων" όλων των μυστικών εταιρειών.Ε. Μήπως είναι το "πνευματικό βασίλειο" όπως σου έμαθαν στο θρήσκευμα ή στη Στοά που ανήκεις. να προκαλέσουν φυσικά φαινόμενα σεισμών. Ποιά είναι η πηγή της αθλίας Κάμπαλα. ραββινίσκο και υποραββινίσκο δάσκαλο της Κάμπαλα.. Συνδύασαν ώστε να συμπέσουν χρονικά οι παρατηρήσεις και οι καταγραφείς Συχνοτήτων Υποφύσεως σε μικρή απόσταση από Τεκτονικές Καμπαλιστικές Συνεδριάσεις. μετά από τρία έως πέντε δευτερόλεπτα.Α. που φυσιολογικά θα πρέπει να είναι Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ.Ε. καταιγίδων. είναι δυνατόν να γελοιποιήσουν κάθε ραββίνο. Είναι πνεύματα αυτά που δέχονται ερωτήσεις ή υπερευαίσθητες μηχανές λήψεως που συνοδεύονται από πανίσχυρους πομπούς "συνδυασμών συχνοτήτων". Τα αποτελέσματα υπήρξαν "εξωλογικά".. κατόχους και δασκάλους της Κάμπαλα. ένα συγκεκριμένο στίγμα της Σελήνης εξέπεμπε σε φοβερές εντάσεις. Σε συγκεκριμένες σκέψεις ή φράσεις των μελών της Καμπαλιστικής συνεδριάσεως που κατέγραφαν τα MONITOR και τα εκτυπωτικά των Ανιχνευτών Συχνοτήτων Υποφύσεως υπό μορφή ερωτήσεων. να προκαλέσουν ψευδείς αισθήσεις και ολογραφικά οράματα σε "αμύητους". Γ: Γιά να αρχίσει ο αναγνώστης να ερευνά το ενδεχόμενο ότι "κάπου ψηλότερα". να προκαλέσουν ασθένειες ή θεραπείες μέσω δημιουργίας συγκεκριμένων οργανικών ενώσεων σε σώματα "αμυήτων".Χριστούλη. Οι ειδικοί τεχνικοί της Ο.. εστιασμένων σε τελική περιφέρεια τριών έως δέκα μέτρων πάνω στο οίκημα που στέγαζε τη συνεδρίαση. Ορισμένοι από τους συνέδρους είχαν τη σκέψη ότι επικοινωνούν απ' ευθείας με το "Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος". αγαπητέ Έλληνα αναγνώστη. πλημμυρών κλπ. εμπρησμού.Α. δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο". γιά να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα έκαναν κάτι πολύ απλό. χρησιμοποιώντας "μαγικές λέξεις" και "μαγικά σύμβολα" της αθλίας φιλολογίας της Κάμπαλα. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "πρέπει να μάθουν καλά την Κάμπαλα γιά να βοηθήσει ο Αριήλ την επιχείρησή τους". Β: Γιά να αρχίσει ο αναγνώστης να ερευνά το ενδεχόμενο του να δέχεται από πηγή τεχνολογίας τις "μαγικές" απαντήσεις που παίρνει όταν θέτει ερωτήσεις "μαγικές" ή όταν "διατάζει τα πνεύματα" ή όταν "καλεί τα πνεύματα". με εστίαση εξαπολικών δωδεκαεδρικών κεραιών πάνω στους συμπαγείς μεταλλικούς δίσκους των σεληνιακών "θαλασσών".Αγίων. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "το ίδιο μπορούν να κάνουν οι αρχάγγελοι Αζαήλ και Αριήλ. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "τις δύο στήλες άναψε στον αέρα ο αρχάγγελος Μιχαήλ". ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "θα ζητήσουν από τον Μιχαήλ να τους πεί τον εραστή της συζύγου τους" και ορισμένοι είχαν απλώς . ενώνονται σε ένα κοινό νήμα.. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν κάποιος ή κάποιοι κατέχουν πλήρως όλους τους μαθηματικούς συνδυασμούς των συχνοτήτων RESONANCE των χημικών στοιχείων και των ετεροπολικών και ομοιοπολικών χημικών ενώσεων..

ΙΑ15 διατάραξη του συνειδητού από υποκειμενικές εικόνες άσχετες με το "σεληνιακό μύνημα" ή ολογραφικό όραμα. σε μονές του Αγίου Όρους από πλωτά παρατηρητήρια. δεν υπάρχουν πλέον καμπαλιστικές επικλήσεις αλλά "προσευχές" και "τελετουργίες". αυτών των συνεδριάσεων. Οι επιστήμονες της Ο. αυξάνουν σε πλήθος και ποικιλία με την ακόλουθη σειρά: ιδιώτες μέντιουμ επαγγελματίες μέντιουμ . Τα καμπαλιστικά σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι σύνεδροι ως "κλείδα" επικοινωνίας γιά να θέσουν κάποια ερώτηση στα "πνεύματα". Στο τέλος των συνεδριάσεων αυτών.ραββινικά κέντρα . σε ραββινικά κέντρα και σε χώρους κοινών επαγγελματιών μέντιουμ. που έχουν ήδη διανεμηθεί σε εμπίστους επιστήμονες 108 χωρών σαν να επρόκειτο γιά κασσέτες των διασημότερων αστέρων του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού "πορνό". είχαν πλήρη παράλυση του συνειδητού και απώλεια ηλεκτρικής τάσεως του εγκεφάλου των. αυτοί οι "σοφώτεροι των σοφών" και οι ηλιθιότεροι των ηλιθίων.Ε. το εστιαζόμενο από τη Σελήνη μήνυμα περιείχε σε τρομακτική ένταση την ιδιοσυχνότητα υποφύσεως του μέντιουμ. τρόμο.Α.Ομάς των 72 ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ. ότι δεν υπάρχει ούτε μία τεκτονική στοά που να μην έχει έναν ανώτατο αξιωματούχο ιουδαίο τουλάχιστον.Ε. οι Ορθόδοξες Μονές και τα αντίστοιχα όλων των Χριστιανικών Δογμάτων ξένων χωρών με έμφαση στους Πεντηκοστιανούς και τους Χριστιανούς Μάρτυρες του Ιεχωβά ή Γιεχοβαχάι και τα αντίστοιχα όλων των υπαρκτών ασιατικών και αραβοειδών θρησκειών. σε κέντρα παραψυχολογίας. Η εντύπωση που προκαλεί στον ανυποψίαστο παρατηρητή είναι ότι δεν υπάρχει καμμία σχέση ανάμεσα στις δυνάμεις που επικαλούνται με την Κάμπαλα τα μέλη των Μυστικών Εταιρειών και τις δυνάμεις που επικαλούνται τα μέλη των Επίσημων Θρησκευμάτων. με συνοδεύουσες παραισθήσεις. δε γνωρίζουν ακόμη ότι μια φούχτα Ελλήνων επιστημόνων τους έχει γελοιοποιήσει καταγράφοντας γιά χρόνια ολόκληρα την ατομική τους ιδιοσυχνότητα σκέψεως. Αυτοί οι κύριοι των κυρίων που μεταδίδουν "προσωπικά" τηλεπαθητικά μηνύματα του τύπου "πρέπει να επιταχύνουμε την κατερχόμενη καμπύλη παρακμής των γήινων πολιτισμών γιατί έτσι μόνο θα επιταχύνουμε την ανερχόμενη καμπύλη ακμής που θα ακολουθήσει". δε θα ξεχάσουν ποτέ τους τερατώδεις εγκληματικούς διαλόγους που διαμείβονται τηλεπαθητικά ανάμεσα στους 72 κυρίους Αγγλοσάξωνες και εβραίους που αποτελούν την πιο επίλεκτη μάφια του πλανήτη. Μέσα στη διαβάθμιση γνώσεως της Κάμπαλα δεν αναφέρθηκαν οι Ορθόδοξες Μητροπόλεις. η ομήγυρις των συνέδρων αποτελούνταν από άτομα που με ορθολογικά κριτήρια. διακατέχονταν από "λογικοφανή παράνοια".τεκτονικές στοές δευτεροβάθμιες ΟΤΟ . φόβο και μερική παράλυση των εγκεφαλικών λειτουργιών.Ε. Τα μέντιουμ-ενδιάμεσα. οι Ορθόδοξοι Ναοί. Στα ανωτέρω κανάλια. τα οποία κατά κανόνα είναι ανοικτά στην πλατιά μάζα-όχλο. Οι σκέψεις "λογικοφανούς παράνοιας" συνοδευόταν από πανικό. Όμοιες συνδυαζόμενες παρατηρήσεις έγιναν σε εβραϊκές συναγωγές. Οι συνδυασμένες παρατηρήσεις επαναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια "προσευχών" και "τελετών" όλων των υπαρκτών θρησκευμάτων με την ανεκτίμητη βοήθεια ελλήνων ναυτικών που δέχτηκαν να φιλοξενήσουν στα υπερπόντια ταξίδια τους τους ερευνητές και τα ηλεκτρονικά όργανα Ανιχνεύσεως Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο. .τεκτονικές στοές πρωτοβάθμιες ΜΤΜ . με τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό. εφ' όσον είναι βέβαιο ότι κάποιος από τους αποδέκτες θα το παραδώσει στους ιθύνοντες της τριτοβάθμιας στοάς του και εφ' όσον είναι γνωστό στην Ο. λόγω του ότι εκτός της γενικής συχνότητος υποφύσεως των συνέδρων.Α.τεκτονικές στοές τριτοβάθμιες ΑΟΑ . οι κύριοι των κυρίων που επικαλούνται προσωπικά "τον μέγα Ασμοντάι Γιεχοβαχάι της Λεβάνια ΣΙΟΝ".Α.παραψυχολόγοι μέντιουμ . Θα το πληροφορηθούν μέσω της παρούσης. σε κοινές κασσέτες TV.συναγωγές . Αλλά τα ηλεκτρονικά όργανα δεν επιδέχονται υποκειμενικά κριτήρια.

πριν σου παραθέσουμε τις απαντήσεις. Αλλά διείδε ότι εκτός από τις πράξεις που η Φύση και οι φυσικοί νόμοι-"μέτρα" υποδεικνύουν ως "πρακτέες ή αποφευκτέες". ΕΝΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ.τι αφορά την Αληθή Διπολικότητα ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ και ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΚΟΥ. Το φυσιολογικό ερώτημα που προκύπτει γιά κάποιον που ανήκει σε ένα επίσημο θρήσκευμα ή σε ένα επίσημο θρήσκευμα και συγχρόνως σε κάποια Μυστική Εταιρεία είναι: Γιατί τότε οι ιθύνοντες των επίσημων θρησκειών "μέμφονται" τις μυστικές εταιρείες.ΙΑ16 Το αποτέλεσμα αυτών των τοπικών καταγραφών ήταν η συγκλονιστική διαπίστωση ότι σε κάθε τελετουργική ή μη προσευχή όλων των θρησκευμάτων ανεξαιρέτως. Έτσι θα ήταν βέβαιοι ότι όταν οι άνθρωποι εξ ενστίκτου θα έπρατταν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟ. Πώς είναι δυνατόν να "απαντούν" οι ίδιες "δυνάμεις" εφ' όσον καλούνται με διαφορετικό τυπικό και διαφορετικά ονόματα. που τη μία φορά είναι το όνομα του "Χριστού" και την άλλη το όνομα του "Διαβόλου". όταν οι άνθρωποι από υπακοή στον ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ τεχνητό νόμο. Τέτοιοι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ εξουσιαστές αναγκαστικά θα μετέτρεπαν τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΟΥ σε τεχνητούς "ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΚΟΥ" και τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΚΟΥ σε τεχνητούς "ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΟΥ". Άρα τα ΠΛΑΣΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ. δε σημαίνει αυτό ότι κάποιος ή κάποιοι εμπαίζουν τον πληθυσμό όλου του πλανήτη. υπήρχε πάντοτε το συγκεκριμένο στίγμα της Σελήνης που "απαντά" με τις ίδιες συχνότητες και συνδυασμούς συχνοτήτων που λαμβάνονται σαν "απαντήσεις" ερωτήσεων με Καμπαλιστικές μεθόδους. Τι ωφελούνται αυτοί που ασκούν μία τόσο τερατώδη διαχρονική και διατοπική απάτη. εμφανίζοντας φανερούς "υπαλλήλους" τους που όμως θα "αλληλομισούνταν" σαν εκπρόσωποι του "καλού" εναντίον εκπροσώπων του "κακού". αυτό θα καταγραφόταν σαν "υπακοή και πράξη καλού" και όταν οι άνθρωποι από υπακοή στον ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ τεχνητό νόμο. Στο σημείο αυτό ζητούμε από τον "χριστιανό ορθόδοξο" και συγχρόνως "τέκτονα" αναγνώστη να ανατρέξει στην πρώτη εντολή του "θεού" της ιουδαιοχριστιανικής "Αγίας Γραφής" που δόθηκε στον "πρώτο άνθρωπο Αδάμ": . Ο Ηράκλειτος διατύπωσε έναν ΑΠΟΛΥΤΟ ΝΟΜΟ που δεν επιδέχεται καμμία εξαίρεση. αυτό θα καταγραφόταν σαν "αμάρτημα" και όταν οι άνθρωποι εξ ενστίκτου θα απέφευγαν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ. με σκοπό την άσκηση εξουσίας ως ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νομοθέτες του καλού και του κακού. αγαθού-αμαρτωλού. Και με τι σκοπό γίνεται αυτό. Έλληνα αναγνώστη. αθέατοι. ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ. που τη μία φορά είναι ονόματα "κακών δαιμόνων" και την άλλη φορά είναι ονόματα "καλών αγγέλων". ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΜΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ" Το νόημα των λόγων του Ηράκλειτου δεν είναι "ανήθικο"-αμοραλιστικό. ΚΑΠΟΙΟΙ δημιούργησαν στους ανθρώπους πλαστές διπολικότητες καλού-κακού. Αν απαντούν οι ίδιες δυνάμεις με διαφορετικά ονόματα. έπρατταν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ. που γιά να κρατήσουν ζωντανή την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ διπολικότητα και επομένως και την εξουσία τους. θα σου θυμήσουμε ένα απόφθεγμα του Εφέσιου προσωκρατικού φιλοσόφου Ηράκλειτου: "ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ. ηθικούανήθικου. να φροντίζουν να τροφοδοτούν το ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλό" και το ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "κακό" που επινόησαν. τουλάχιστον εξωτερικά. θα έπρεπε. Ο νόμος αυτός σε ό. απέφευγαν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟ. αυτό θα καταγραφόταν πάλι σαν "αμάρτημα". Γιατί τόσες χιλιάδες χρόνια απάτης. ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ. ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ. σημαίνει ότι τα ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. Αντίθετα. Είπε: "ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ" "ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ" που σημαίνει ότι "τα ενάντια είναι ίδια". αυτό θα καταγραφόταν πάλι σαν "υπακοή και πράξη καλού".

Αυτή η υπερβολική επίδειξη ήταν ύποπτη και σήμαινε ότι "κάτι δεν πήγαινε καλά με το "θεούλη" -διάβαζε "ιερατείο"". Διότι η ανθρωπότητα-Αδάμ ήδη έτρωγε "εκ πάντων των δένδρων του παραδείσου" και επομένως και από το δένδρο-αρχείο γνώσεων "της ζωής". κάπου εκτεθειμένα στον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ των αρχαίων πολιτισμών.. έσπευσε να φορέσει φύλλο "συκής" γιατί έτσι έγραφαν τα "αρχεία γνώσης". Εδώ ο νοήμων αναγνώστης δεν εννοεί δένδρο. σίγουρα θα αυτοευνουχιζόταν στη σάρκα και θα γινόταν ανίκανος γιά σαρκική αναπαραγωγή. Ούτε ευνουχισμός αλλά ούτε και ελευθερία. φροντίζει να βγάλει την "συκήν" από το πέος του "Αδάμ" δια να φύγουν οι πόνοι της φλεγμονής και με . Εις το εξής ο Αδάμ δια να γαμήσει θα έπρεπε να αποβλέπει και να θεσμοποιεί τη σεξουαλική επαφή. Εάν ο "Αδάμ" συνέχιζε να το φοράει. τότε πού βρισκόταν η γνώση της ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και ΚΑΚΟΥ. Ήταν πράγματι αυτά τα αρχεία γνώσης του ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ ή μήπως ήταν αρχεία "γνώσης" του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ με τα οποία ο εξουσιαστής "θεούλης" -διάβαζε "ιερατείο"σκόπευε να σερβίρει ορεκτικώτερα μέσω της "επιθυμίας του απαγορευμένου" την ΠΛΑΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ καταργώντας τη ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.. αλλά τα "αρχεία της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΕΩΣ του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και ΦΥΣΕΙ ΚΑΚΟΥ. Οι οργανώσεις "όφεις" είχαν εντολή απο το "θεούλη" να δελεάσουν το θήλυ γένος ως φύσει ανεγκέφαλο και φύσει υλιστικό και φύσει ρέπον σε πιθηκισμούς και καινοτομίες. "διόρθωσαν" το κείμενο της Γενέσεως της "Αγίας Γραφής" ως εξής: "Ο θεούλης μη δυνάμενος να ασκήσει εξουσία στην ανθρωπότητα διότι τα έθνη ετρέφοντο από "το δένδρο της ζωής" που είχαν φυτέψει ΑΛΛΟΙ ΘΕΟΙ ανώτεροι του "θεούλη" Γιεχοβαχάι και αρχαιότεροι του Γιεχοβαχάι. Τραγέλαφος. Αλλά ο "απαίσιος θεούλης" αφού πρώτα σαρκάζει ηλιθίως σαν να ήταν ο έσχατος συμπαντικός μαλάκας λέγοντας: "και έγινε τώρα ο άνθρωπος ως είς εξ ημών των θεών". Έτσι ίδρυσε οργανώσεις "όφεις" που θα αναλάμβαναν το MARKETING διασπείροντας ειδήσεις ότι "όσοι φάγουν από το δένδρο-αρχείο γνώσεων του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ καλού και κακού θα γίνονταν θεοί. .ΙΑ17 "Δεν θέλεις φάγει εκ του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού". Υποθέτουμε ότι τα γεννητικά του όργανα πρήστηκαν γιατί η "συκή" όταν έρχεται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα. μόνον μέσω του "δέρματος αμνού". που ΠΡΟΫΠΗΡΧΕ του "θεούλη". Μεταφορικώς θα γινόταν ανίκανος και γιά πνευματική δημιουργία. αποφάσισε με το τέχνασμα "του απαγορευμένου"..ενημερώθηκε από τη "γνώση" της οποίας κάποια παράγραφος αποκαλούσε "αμαρτωλή" τη ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΟΤΗΤΑ. συμβόλου της "ηθικής" του "ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΝΟΥ Χριστού που θα ερχόταν γιά να άρει την αμαρτία του Αδάμ". Ο νοήμων αναγνώστης δεν εννοεί "μήλα" που δίνουν γνώση αλλά "αρχεία γνώσεως γραπτού λόγου" που ήταν "επιδεικτικά απαγορευμένα" και επίσης "επιδεικτικά εκτεθειμένα". Ο "απαίσιος θεούλης" φανέρωσε τις αληθινές του προθέσεις όταν είπε: "Ας διώξωμεν από τον Παράδεισο τον Αδάμ γιά να μην φάγει από το δένδρο της ζωής και ζήσει".πατρική αγάπη ντύνει τον ταλαίπωρο με "δέρματα προβάτων". Ο "Αδάμ" -διάβαζε "η ανθρωπότητα"μόλις . Αλλά αν "η μηλιά" και τα πλαστά της αρχεία γνώσης δίδασκαν την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ "καλού και κακού". Είναι το μόνο δένδρο που θα ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί γιά ένδυμα. προκαλεί οδυνηρή φλεγμονή.. Οι φιλόλογοι της Ο. να οδηγήσει τη διψασμένη γιά έρευνα ανθρωπότητα στο δένδρο-αρχείο γνώσεως του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλού και κακού".Ε. Το αποτέλεσμα δείχνει τι έγινε. διότι δημιουργήθηκε από ΑΛΛΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ που έδιναν ελεύθερα στην ανθρωπότητα τη γνώση-δένδρο του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και του ΦΥΣΕΙ ΚΑΚΟΥ.Α.

των U. γ) Η ελεύθερη έρευνα σκέψεων του εγκεφάλου είναι αμάρτημα να λετουργεί και να εκδηλώνεται. καλύψτε τα αισθήματα με πρωτόκολλα συμπεριφοράς που προκαλούν αισθηματική στείρωση και ανικανότητα γιά δημιουργία ΤΕΧΝΩΝ και Απολλώνειας Αρμονίας. πηγή πνευματικής. καλύψτε τα γεννητικά όργανα με φύλλα συκής που προκαλούν στείρωση και ανικανότητα γιά αναπαραγωγή. αισθηματικής. το φάρμακο της πνευματικής τους στέρησης και ασθένειας. Στην άθλια αυτή κατάσταση τα άρρενα και τα θήλεα ιερατεία μετάνιωσαν που πρόδωσαν τη ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ.S. Έτσι εγκατέλειψαν το Απολλώνειο πνεύμα της Χρυσής Τομής ανάμεσα στις πνευματικές απολαύσεις και τις σεξοϋλιστικές απολαύσεις. της Ρώμης. της Ανατολικής Μεσοποταμίας. σαρκικής ελευθερίας και δημιουργίας και έψαξαν να βρούν τα αρχεία γνώσεως-δένδρο της ζωής που οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΘΕΟΙ είχαν φυτέψει. της Μεγάλης Βρεττανίας. Οι συνέπειες της μεταστροφής που δέχτηκαν τα άρρενα ιερατεία ήταν φοβερές γιά τα έθνη και τους πολιτισμούς τους. Στη σελίδα περί φαρμάκων έγραφε: α) "Τα γεννητικά όργανα είναι αμάρτημα να λειτουργούν και να φαίνονται. Καλύψτε τα όλα αυτά αμέσως γιατί είδατε τι πάθατε όταν τα χρησιμοποιήσατε".A. Ο "θεούλης" όμως είχε φροντίσει να εξαφανίσει αυτά τα αρχεία γνώσης και τα παρέδωσε γιά φύλαξη στο δικό του ιερατείο. της Ελλάδος. Οι ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ της ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ. αναζήτησαν στο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ αρχείο γνώσεως του "θεούλη". Τα αισθήματά τους έπαθαν "στείρωση" από εσωστρεφείς ασθένειες ενοχής. παραλλαγή της Κάμπαλα. καλύψτε τις σκέψεις σας με πειθαρχημένες δογματικές ιδεολογίες και θρησκείες που προκαλούν πνευματική στείρωση και ανικανότητα γιά δημιουργία ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ και ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ. Κανείς από τους άθλιους των εθνών δεν είχε αντιληφθεί πώς έγινε η κλοπή και η εξαφάνιση. της Ασσυρίας. στην Ακαδημία . επιστημονικές και θρησκευτικές πειθαρχημένες Σχολές-ντισιπλίνες. (ΘΗΛΕΑ=ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ. έρμαια στο σαρκασμό του "θεούλη". της Βαβυλώνος. Το πνεύμα τους έπαθε "στείρωση" από υποταγή ενοχής σε πολιτικές. β) Τα αισθήματα της καρδιάς του Απολλώνειου ηλιακού πλέγματος είναι αμάρτημα να λειτουργούν και να φαίνονται. γιατί είχαν μείνει αχρησιμοποίητα γιά πολύ καιρό. Μερικοί θυμόντουσαν ότι τέτοια αρχεία είχαν καεί στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. ΑΡΡΕΝΑ=ΗΛΙΑΚΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ) Τα άρρενα ιερατεία δέχτηκαν αυτή την αντικατάσταση της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ από τη νέα ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. Και όταν ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ τα άρρενα ιερατεία κατάλαβαν το λάθος της υπερβολικής εντρύφησης στις σεξοϋλιστικές τελετουργίες. μετετράπησαν σε ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ. μαζί με τα προς ανατολάς φυσικά πολιτισμικά τους δίπολα.ΙΑ18 Έτσι δημιουργήθηκαν "θήλεα ιερατεία" με άξονα λατρείας το τελετουργικό γαμίσι και τον τελετουργικό υλισμό και την τελετουργική μαγεία. Αυτό έπραξε το Ιερατείο Ελευσίνος προς μέγιστη αγανάκτηση του Ιερατείου Δελφών που μέχρι την τελευταία στιγμή πριν καταστραφεί από τους ιουδαιοχριστιανούς του ανθελληνικού Βυζαντίου δήλωνε με τον τελευταίο χρησμό της Πυθίας ότι "ο Απόλλων θα ξαναέλθει και αυτή τη φορά θα είναι γιά ΠΑΝΤΑ". της Περσίας. Τα γεννητικά τους όργανα έπαθαν "στείρωση" από τις ψυχοσωματικές ασθένειες ενοχής. ρίχνοντας το βάρος του Απολλώνειου Ζυγού προς την πλευρά της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ γνώσεως. Τα "θήλεα ιερατεία" πρότειναν το "μήλο" της λατρείας του φύλου και του υλισμού στα άρρενα ιερατεία που συντηρούσαν και διατηρούσαν τη ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ και των ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ. Τα άρρενα και τα θήλεα ιερατεία εφάρμοσαν τη συνταγή και διαπίστωσαν ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ότι ο "θεούλης" ήταν ένας αισχρός απατεώνας.

των Περσέων. Σωκράτες. Ηράκλειτους. Πλάτωνες. Μ' αυτόν τον τρόπο. στο Μαντείο των Δελφών όταν καταστράφηκε απο Βυζαντινούς. χωρίς πτυχία πανεπιστημίου. ο "θεούλης" εύλογα ανησυχεί. χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα Υπουργείο Παιδείας.. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. γιά να μπορέσουν επιτέλους να φέρουν το ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ. σημαίνει ότι η Ελλάς θα καταστρέψει το έργο του "θεούλη" και του ιερατείου που κόστισε χρήμα και χρόνο χιλιετηρίδων. Αναξαγόρες... θα φθάσουμε σε ολοκληρωμένες υπερδιάνοιες τύπου Ορφέα. σε μία Ελλάδα όπου ο Ανώτατος Αξιωματούχος Πολιτισμού και Επιστημών δεν θα είναι η εβραία διεθνής πουτάνα και λεσβία ανηλίκων κοριτσιών Μελίνα Μερκούρη. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα "θεογονίας" και ανατάσεως προς το ΘΕΟ ή τους ΘΕΟΥΣ του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ευριπίδες. Παράλληλη ανάπτυξη ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. των "αγίων" αρχαίων ελληνικών τραγωδιών και οι Κάρολοι Κούν Εκμαυλιστές και Παιδεραστές των ηθοποιών που "ποιούν ήθη".. Μία τέτοια ελλάδα όπου ο κάθε ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ θα μπορεί χωρίς πτυχία και χωρίς έγκριση του κράτους να αυτοανακηρύσσεται και να αποδεικνύει ότι ΕΙΝΑΙ ένας δεύτερος Πυθαγόρας. Αισχύλους.. θα κατόρθωνε ώστε οι απογοητευμένοι από την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. Έτσι ο "θεούλης" και το ιερατείο του θα αχρήστευαν τελεσίδικα με "αιώνιο ανάθεμα" κάθε σπέρμα ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ. των Ηρακλέων. ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και της συνεπαγόμενης ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ. σαν μαθητή ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ. οι έλληνες καλλιτέχνες και οι έλληνες βιοτέχνες και βιομήχανοι. το ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ. Αρχιμήδες και το χειρότερο ακόμα θα φθάσουμε στην επιστροφή του ηρωικού πνεύματος των Θησέων. όπως έκαναν οι παλαιοί φιλόσοφοι χωρίς ιουδαιοχριστιανικά Συντάγματα που προστατεύον την επίσημη Ιουδαιοχριστιανική θρησκεία του κράτους.. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα πνευματικής και υλικής δημιουργίας. Σε μία Ελλάδα όπου θα εκδιωχθούν οι διάφοροι ιουδαίοι Κάρολοι Κούν ή Κοέν από Εκ. τον τρυφερό Χριστούλη και τον Παγκόσμιο Ισοπεδωτικό Σοσιαλισμό εθνών διαλυμένων. σε μία . να θεωρούν συνυπεύθυνη γιά την αθλιότητά τους και επομένως απορριπτέα ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. θα φθάσουμε να έχουμε πάλι ένα έθνος που θα αναδείξει Δημόκριτους. παπάρα τεχνών και παπάρα ύλης. χωρίς κάποιος άλλος να ορίζει γι' αυτούς τη διδακτέα ύλη και χωρίς να δίνουν πτυχία στους μαθητές τους και χωρίς να μπορεί κάποιος να επιβληθεί σαν μαθητής εάν δεν τον . Φειδίες.. Αλλά πέραν της μνήμης ουδέν. διότι αν αφεθούν ελεύθεροι οι έλληνες επιστήμονες. Επειδή η ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ παράγεται συνεχώς ακόμη και σήμερα από νεόφυτους ανεξάρτητους ερευνητές κάθε επιστημονικού τομέα και κάθε τομέα τέχνης και κάθε τομέα ύλης. Α. χωρίς μνήμη ταυτότητας και πολιτισμού. Ας γίνουμε όμως περισσότερο συγκεκριμένοι. Ησίοδους. Ας αναλύσουμε το μηχανισμό του "θεούλη". σε ένα απίθανο φυλετικό κοκτέηλ ΜΙΑΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΦΥΛΗΣ αποτελούμενης από ανθρωπόμορφα ζώα. παντρεύοντας τα υπολείμματα της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ με την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. ένας Σωκράτης. και το χείριστο των χειρίστων. ένας Δημόκριτος. αυτοδίδακτοι γίγαντες του πνεύματος." Εδώ τελειώνει το διορθωμένο κείμενο της Γενέσεως. των Α. ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ. σε μία Ελλάδα όπου οι σάπιες ιέρειες του πεζοδρομίου Μελίνες Μερκούρες δε θα μολύνουν τον Πολιτισμό και τις Επιστήμες των Αρχαίων Δασκάλων. Πυθαγόρες. Σε μία Ελλάδα όπου οι νέοι φιλόσοφοι θα μπορούν να αμφισβητούν τη θρησκεία και να δέχονται μόνον το ΘΕΟ ή τους ΘΕΟΥΣ. Μερικά κομμάτια αυτών των αρχείων σώθηκαν τυχαία και ο "θεούλης" ενοχλήθηκε τόσο ώστε φρόντισε τα αντίγραφά τους να γίνουν μέρος της γνώσεως του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλού και κακού" που είχε επινοήσει. χωρίς την άδεια του κράτους.ΙΑ19 του Πλάτωνος όταν καταστράφηκε από τον ιουδαιοχριστιανό Ιουστινιανό. Θαλήδες. τρεφόμενα με πνευματική παπάρα. ένας Ηράκλειτος. όπως εκείνοι οι ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ άνοιγαν τις προσωπικές τους Σχολές.

Η νέα Εύα πλησιάζει τον ανυποψίαστο σύζυγο και αρχίζει το "ψήσιμο" με τον τρόπο που της έχουν υποδείξει οι αδελφοί και οι αδελφές. Έτσι η νέα "Εύα". Εάν δεν δεχθεί. ΦΥΣΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. θάβεται επαγγελματικά και ηθικά. δεξιώσεις. όπου θα γίνονται τα ίδια "μήλα" με τη ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΑ στην οποία εκείνη ανήκει εδώ και καιρό χωρίς να το ξέρει. Ο ζαλισμένος σύζυγος δεν ενοχλείται πιά να συμμετέχει σε κοινά όργια με τη γυναίκα του και άλλους αδελφούς και αδελφές. ο βιομήχανος. ROTARY. οι ζωντανοί γκούρου και λάμα στέλνουν σοβαρά μαντάτα από Ινδία τηλεπαθητικώς και η ζωή κυλάει μέχρι τη στιγμή που πρώτος ο σύζυγος αντιλαμβάνεται την πνευματική του εξαθλίωση και την πνευματική φυλακή και υπακοή που πλήρωσε γιά αυτή την επιτυχία σαπουνόφουσκα. τα "πνεύματα" και οι μεμυημένοι αδελφοί και αδελφές της δίνουν κάθε πληροφορία γιά οτιδήποτε. αν κατορθώσει να πείσει το σύζυγο να εγγραφεί στην ΤΑΔΕ τεκτονική στοά. άλματα επαγγελματικά από πληθώρα ουρανοκατέβατων αγνώστων πελατών. επιστημονικά ή καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. ο βιοτέχνης. αν έχει πνευματικά. ΦΥΣΕΙ ΤΕΧΝΗ. Αμέσως αρχίζουν άλματα καρριέρας. ΦΥΣΕΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ. δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να ξαναγίνουν. έδωσε ΤΥΦΛΗ υπακοή. μαθαίνει ότι οι πιο ευνοούμενοι και επιτυχημένοι αδελφοί είναι οι ομοφυλόφιλοι της Τεκτονικής Στοάς και μερικές φορές δεν ενοχλείται όταν στη διάρκεια ενός σεξουαλικού οργίου. το δόλωμα είναι μια αποκρυφιστική γνώση της Κάμπαλα. Είναι το έσχατο της ειρωνείας ότι γιά να βρεί ΦΩΣ. όπως έλεγε ραββίνος Αθηνών. το δόλωμα είναι η υπόσχεση των αδελφών να την προωθήσουν γιά στάρ. κατά κανόνα. Αν είναι επιστήμων. δηλώνουν σοβαρές δηλώσεις. Η νέα "Εύα". Αν ο σύζυγος αρνηθεί. ΦΥΣΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ. είναι ένα λεσβιακό σχήμα ομαδικώς ή ένα ομαδικό όργιο με συμμετοχή ανδρών κάποιας τεκτονικής στοάς ή μία καμπαλιστική συνεδρίαση με επικλήσεις "πνευμάτων" που πληροφορούν τη νεοεισελθούσα πώς θα κερδίσει χρήμα. οι μεμυημένες κυρίες που ήδη ευρίσκονται εκεί πλησιάζουν τη νεοεισελθούσα και αρχίζουν τη μύηση στα ωφέλη που θα προκύψουν αν μία "ημέρα κάνουν στενότερη παρέα" γιά να της δείξουν το "μήλο". SOROPTIMIST κλπ. ανακαλύπτει ότι χωρίς λόγους πέφτει σε δυσμένεια του κατεστημένου του "ΘΕΟΥΛΗ" και δέχεται τις πρώτες προσκλήσεις από περίεργες οργανώσεις του τύπου LIONS. ΦΥΣΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Έτσι ο επιστήμονας. γιατί κανείς ποτέ δεν του είχε πεί ότι το ΦΩΣ . Συνήθως δέχεται και τρώει το "μήλο". δόξα και κοινωνική αναγνώριση. κατά τον "θεούλη". κοσμοπολιτικά ταρατατζούμ και ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ εθνικές και διεθνείς.ΙΑ20 Ελλάδα όπου οι διεθνείς πόρνες των ιουδαίων Ζύλ Ντασέν δε θα μολύνουν τη μνήμη των Γιγάντων του Πνεύματος. Εάν δεχθεί. ΦΥΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ. που σχετίζεται με την επιστήμη του. ΦΥΣΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ. κάποιος αδελφός ασκεί πάνω του σοδομισμό. Η αξιοπρέπεια και ο ανδρισμός του έχουν εξευτελισθεί με κάθε τρόπο στις μασωνικές προαγωγές. ο καλλιτέχνης. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα Πολιτισμού αυτόνομου και αυτάρκη. διότι η Κάμπαλα δεν αδειάζει ποτέ. ακούει μία μέρα τους αδελφούς να της λένε ότι τα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη θα αυξηθούν. εκβιάζεται με αποκάλυψη φωτογραφιών των οργίων. Στις καμπαλιστικές συνεδρείες τα διάφορα "πνεύματα" με καταλήξεις ονομάτων σε -ΕΛ κατά το ΑΡΙΕΛ. αφού επί ένα διάστημα τρώει το "μήλο" εν αγνοία του συζύγου της. Το "μήλο". άλματα κοινωνικότητας. το δόλωμα είναι η υπόσχεση γιά μεγάλο δάνειο από την Τράπεζα. αν είναι βιομήχανος. ΤΕΤΟΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ όμως. ΦΥΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. διαπιστώνει ότι αρχίζουν και τον θάβουν επαγγελματικά μυστήρια νήματα. ο έμπορος. Αν είναι καλλιτέχνης. Σ' αυτές τις οργανώσεις που είναι "οικογενειακές" και επομένως πρέπει να εγγράψει και τη σύζυγό του ή την ερωμένη του. διαπιστώνει ότι αυτές οι οργανώσεις είναι οι "όφεις" του MARKETING υπέρ "του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού". ο απλός ιδιώτης που έχει τάσεις να ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. Αν αρνηθεί. όπου του ζητήθηκε και ΕΔΩΣΕ τυφλή υποταγή.

δικαστικός εφέτης και άνω. πρέπει να νεκρώσει τον εγκέφαλό του με αυτοσυγκέντρωση και στοχασμό του Συμπαντικού Άτμαν. αισθημάτων και σάρκας.. υφυπουργός και άνω.ΙΑ21 του πνεύματος βρίσκεται μόνον στο ΦΩΣ της ελεύθερης σκέψεως. που συμβαίνει να είναι επί το πλείστον δικηγόροι λογοκράτες. κομφουκιανής κλπ. γιά τις γνωστές διαδικασίες του "ηθικού θανάτου" του πρώην αδελφού. Και όπως ο Αδάμ της Βίβλου των ιουδαίων." Ο ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΑ κατευθυνόμενος "ιερέας" αναλαμβάνει την εξομολόγηση της Εύας συζύγου και ερωτά: . βουδιστικής. Αν δεν δεχθεί. χριστιανικής. αυτή μου έδωσε να φάγω και εξ αιτίας της εγγράφηκα στη Στοά.τι αφορά την ελεύθερη και αυτόβουλη χρήση πνεύματος. η ΚΥΠ υπό τας διαταγάς του εκάστοτε Τέκτονος δίνει τον ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΛΟ του Αδάμ στον Τύπο. μητροπολίτης και άνω. στη σάρκα. Κυκλοφορεί κενός από πνευματική άποψη. στα αισθήματα. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. Είναι κατάξηρος και στους τρείς τομείς και φυτοζωεί έως ότου μία μέρα τον . ο "θεούλης" μέσω του ιερέα της επίσημης τοπικής κρατικής θρησκείας. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τα σεξουαλικά σου όργανα". Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη πνευματική ελευθερία και απέτυχες. αθλίας μορφής ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΕΑ. αν θέλει να γίνει αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και άνω. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. Το παραγώμενο ανθρωποειδές είναι πλέον ανίκανο γιά κάθε πρωτοβουλία και δημιουργία και υπακούει τυφλά σε διαταγές αφανών αξιωματούχων και Στοών. που δεν ανέχεται υπακοή τυφλή αλλά ΥΠΑΚΟΗ μετά από κριτική του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ." Ο "κρυβόμενος" Τέκτων απαντά: "Η γυναίκα την οποία μου έδωσες. Ο "Αδάμ" αναζητά στη Στοά φάρμακο γιά να επανέλθει σε ψυχολογική ισορροπία και οι απαντήσεις που παίρνει από τους Σεβάσμιους της Στοάς είναι: "Η σαρκική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς τα γεννητικά σου όργανα. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη σεξουαλική ελευθερία και απέτυχες. πρέπει να νεκρώσει τα αισθήματά του. νομάρχης και άνω. Έχει να ευνουχίσει ΠΝΕΥΜΑ. επιτυχημένος βιομήχανος και άνω. Μήπως έφαγες εκ "του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού" που φύεται στον Τεκτονικό Κήπο. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη συναισθηματική ελευθερία και απέτυχες. τότε προωθείται μεν. "Η πνευματική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς τον εγωιστικό εγκέφαλό σου αντί να αφήνεσαι ελεύθερα στα κοσμικά ρευστά. τόσο η Στοά στην οποία ανήκει του δημιουργεί ενοχές σε ό. ΣΑΡΚΑ. "κρύβεται" και κυκλοφορεί "κλειστός" και "κουμπωμένος" και "σκυθρωπός" και γεμάτος κατάθλιψη και νευρώσεις και τύψεις και ενοχές. "Η συναισθηματική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς και οδηγείσαι από τα αισθήματα της καρδιάς σου. αλλά όσο προωθείται. πρέπει να νεκρώσει τα σεξουαλικά πάθη και τα σεξουαλικά του όργανα. και του λέει σαρκαστικά: "Ποιός σου είπε ότι πρέπει να αισθάνεσαι ένοχος γιά τις φυσικές σου λειτουργίες και να κρύβεσαι ενώπιον του Κυρίου. κενός από αισθήματα και κενός από σαρκική απόλαυση. Προηγουμένως οι Σεβάσμιοι της Στοάς έχουν φροντίσει γιά το φακέλλωμα του "αδελφού".. σιντοϊστικής. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τα αισθήματά σου". δήμαρχος και άνω. Φοράει "φύλλο συκής" τεχνητών και πλαστών ενοχών στο πνεύμα. μέλος διοικήσεως τραπέζης και άνω. Ο Αδάμ έχει τώρα τρία πράγματα να ευνουχίσει αν θέλει να γίνει υποστράτηγος και άνω. Αν δεχθεί. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ. επιτυχημένος διεθνής έμπορος και άνω και ενδεχομένως δικτάτορας και άνω. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τον εγκέφαλό σου". δηλαδή ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ.

Μάλιστα ο "θεούλης" φρόντισε ώστε όσα ελληνικά κείμενα ξέφυγαν από τον εμπρησμό και την καταστροφή. ΑΝΘΡΩΠΟΣ δε μπορεί να είναι διότι ο "θεούλης" φρόντισε να εξαφανίσει την αρχαία ελληνική σοφία.. Μέσω του ιερέα. όπως "ο όφις της Εδέμ ήτο το φρονιμώτερο πάντων των ζώων". ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΒΡΙΣΘΕΙ.αγρίων κονίκλων. εναντίον των Τεκτόνων "των τέκνων του Εωσφόρου" και εναντίον των "εκφυλισμένων συζύγων των". στην καρδιά. . Τότε ο "θεούλης" ακάθεκτος φωτίζει τον Ηγούμενο Βασιλόπουλο Μονής Πεντέλης και άλλους Ηγουμένους άλλων Μονών να ρίξουν κεραυνούς και κατάρες εναντίον του "όφεως" ROTARY. κοινωνικής ωφελείας. Στο σημείο αυτό ο Τέκτων-Αδάμ." Διότι όπως ξέρει ήδη ο τέκτων αναγνώστης. την αρχαία ελληνική υλική αυτονομία. ένα διαμορφωμένο ΓΚΟΛΕΜ-ΜΗΧΑΝΗ που τείνει τα χέρια στο πρώτο επιπλέον αντικείμενο που θα του επιτρέψει να αποφύγει τη βύθιση και να επιβιώσει με οποιοδήποτε κόστος. ώστε να υπαχθούν και να μοιραστούν τις κατάρες των Ορθοδόξων ιερέων και των Ορθοδόξων Βασιλόπουλων..ζωώδη καρδιά .. οι ανωτέρω και οι συναφείς οργανώσεις. είναι ένα ανθρώπινο ΖΟΜΠΙ. μέσα στις Τεκτονικές Στοές. Τέκτονες. ή LIONS. LIONS κλπ. τα αρχαία ελληνικά κείμενα. να πάτε και καμμία εκδρομούλα εις το Άγιον Όρος δια ψυχικήν ανάτασιν.. Το πάντρεμα της ΦΥΣΕΙ αρχαίας ελληνικής γνώσεως με την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ γνώση της ιουδαϊκής Κάμπαλα. Διατί έφαγες εκ του δένδρου της παρτούζας και της Κάμπαλα. μαζί με την Κάμπαλα.ΙΑ22 "Διατί τέκνον έφυγες από την Αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν και τον πνευματικό της παράδεισο. απογοητευμένος και πνευματικά λιμοκτονών στη Στοά του. καρδιάς. να αποτελέσουν μέρος της γνώσεως των Τεκτονικών Στοών. πρέπει τώρα να υβρισθούν και να προκαλούν φρίκη στον "ανανήψαντα" εις τον Χριστούλη. Τα ελληνικά κείμενα των αρχαίων γιγάντων του πνεύματος μαζί με την Κάμπαλα. στο σέξ και θα του δοθεί γιά ένδυμα "δέρμα ζώων". σέξ και σε ζωώδες πνεύμα . κάμπτεται και συντετριμμένος από τους κεραυνούς και της κατάρες του "θεούλη". ή SOROPTIMIST με ώθησε να φάγω. εναντίον του δένδρου της ΜΑΓΕΙΑΣ-Κάμπαλα και της τελετουργικής παρτούζας.. να εξομολογείσθε εις τους ιερείς" ώστε να διευκολύνεται το έργο των έργο των Βασιλόπουλων και των Αδωνάι που περιμένουν έτοιμοι με τις κατάρες: "να είσαι επικατάρατος διότι έφαγες εκ του μήλου της Κάμπαλα. έτσι κι αυτές εμφανίζονται σαν τις "φρονιμώτερες πασών των οργανώσεων".προικοδοτήσεις απόρων κορασίδων και . επιδιδόμενες σε έργα "φρόνιμα" διεθνούς ειρήνης.. Έχει να διαλέξει δηλαδή ανάμεσα στην κατάσταση του ΝΕΚΡΟΥ της Τεκτονικής Στοάς και στην κατάσταση του ΚΤΗΝΟΥΣ της Χριστιανικής εκκλησίας. με σκοπό να θεωρείται σαν ΚΑΤΑΡΑ η ελληνική αρχαία σοφία από τους ανανήψαντες εις Χριστόν. αναλαμβάνει η ίδια η Στοά να διατάξει: "Να πηγαίνετε εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. την αρχαία ελληνική επιστήμη. την αρχαία ελληνική τέχνη. ." Η Εύα απαντά: "Ο όφις ROTARY. έγινε από το "θεούλη". Το "επιπλέον αντικείμενο" του το δίνει ο "θεούλης". Τέκτονα. διότι ο Χριστούλης είναι τώρα το νέο δένδρο της ζωής". Έτσι ο Αδάμ έχει να διαλέξει ανάμεσα σε πλήρη ευνουχισμό πνεύματος.. διεθνούς φιλίας.ζωώδες σέξ.δενδροφυτεύσεις περιβάλλοντος και . ο Τέκτων μαθαίνει ότι θα του αφαιρεθεί το "φύλλο συκής" των ενοχών που τον ευνούχισαν στο πνεύμα. Όταν ο ιερέας δεν μπορεί να εντοπίσει τον κάθε "κρυπτόμενο από τεκτονικές ενοχές" τέκτονα. Η κατάρα ακυρούται μόνον αν ανανήψεις εν Χριστούλη. της ελευθερίας υπό όρους. Διότι ο "θεούλης" στην Εδέμ "ενέδυσεν αυτούς με χιτώνας δερματίνους".

αποδέκτες της παρούσης. πλαστού "δένδρου ζωής". της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ". διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία.. Στους τοίχους της στάνης ο Χριστούλης έχει αναρτήσει πολύ πονηρά συνθήματα. να του προσφέρετε γιά δάγκωμα και το αριστερό σβέρκο." "Μακάριοι οι ειρηνοποιοί που κάνουν πορείες ειρήνης όταν οι γείτονές των τροχίζουν τα μαχαίρια γιά να τους σφάξουν." "Αγαπάτε τους εχθρούς σας. να δείτε το λύκο που σας σκότωσε να έχει τύψεις και να κλαίει τη νύκτα ως ύαινα. έχει μία πολύ άνετη στάνη γιά τα "πρόβατα". σε Πρώτους και Δεύτερους Παγκοσμίους Πολέμους. Και τώρα αξιότιμοι Κύριοι Τέκτονες. . διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία." "Έληξαν οι καιροί των εθνών." "Ήλθον να ελευθερώσω υμάς εκ του νόμου των εθνών." "Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι. δημιουργοί ή καταστροφείς. υιός του Αδωνάι.της Σιών εναντίον των τέκνων σου Ελλάς". "Έλθετε όρνεα και φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων στρατηγών.ΙΑ23 Στην κατάσταση λοιπόν ΖΟΜΠΙ που περιέρχεται ο τέκτων από τις κατάρες του Αδωνάι. Ο Χριστούλης. επί σφαγήν ή επί κουράν.και σάρκας δυνατών." "Οι έλληνες σοφίαν ζητούσι. της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ". "Δεν υπάρχει κύριος και δούλος -δηλαδή εργοδότης και εργάτης-." "Ήλθον διά να στρέψω αδελφόν κατά αδελφού. δεχόμενος να απαρνηθεί τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. αλλά η σοφία των ανθρώπων είναι μωρία παρά τω "θεούλη".δε δύναται να με ακολουθήσει.είναι ζωώδης και δαιμονώδης." Δηλαδή ισοπεδωτική "ΙΣΟΤΗΣ"." "Όταν ένας από τους μαντρόσκυλους σας δαγκώνει από το δεξί σβέρκο. το ίδιο. με τον οποίο το τριτοβάθμιο τεκτονικό ιερατείο της ΑΟΑ έχει δέσει και ευνουχίσει τον εγκέφαλό σας. άξιοι ή ανάξιοι. θα αφήσουμε τον εγκέφαλο του Ηράκλειτου να κόψει τον Γόρδιο Δεσμό. υιόν εναντίον πατρός -και εναντίον πατέρων προγόνων-. με όλες τις ανέσεις που αρμόζουν σε ζώα που είναι ηλιθίως πράα. που αρμέγονται αδιαμαρτύρητα. άξια ζώων: "Μακάριοι οι πράοι που κουρεύονται και αρμέγονται και σφάζονται αδιαμαρτύρητα. τους λύκους που τρέφονται με κρέας προβάτων. αν δείξετε καλωσύνη. "ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ". που σφάζονται αδιαμαρτύρητα σε Βυζάντια.." "'Ολη η σοφία των εθνών -επομένως και ο ελληνικός πολιτισμός. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" Το εγκληματικό δόγμα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΙΣΟΤΗΤΟΣ"." "Απελευθέρωση" λοιπόν από τις Αρχές και τις Αξίες και τον Πολιτισμό και τις δομές Εξουσίας και Ιεραρχίας των Προγόνων Πατέρων και πλήρης ανατροπή του Ορθολογισμού που στήριξαν όλα αυτά και "Υποταγή" στο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ δόγμα του Χριστούλη.. ήλθον να βάλω πόλεμον επί της γής. διότι αυτοί ελεηθήσονται." "Όστις δεν εγκαταλείψει πατέρα και μητέρα -και τον πολιτισμό των προγόνων του. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΒΑΤΑ. δεν υπάρχει Έλλην και Ιουδαίος -δηλαδή Δημιουργός Πολιτισμού Ορθολογισμού και Καταστροφέας Πολιτισμών μέσω Δόγματος και Κάμπαλα. που κουρεύονται αδιαμαρτύρητα. σε Σταυροφορίες. διότι υπάρχει περίπτωση." "Θα στρέψω τα τέκνα -του Χριστού. ίσοι ενώπιον του Πατρός μου. -Ζαχαρίας θ' Κατά παράδοξο όμως τρόπο στη στάνη του Χριστούλη υπάρχουν και μερικά συνθήματα που ο τέκτων έβλεπε στους τοίχους των Στοών: "Πάντες σείς αδελφοί εστέ. διότι έτσι είπε ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς. εισέρχεται στην τελική φάση της πλήρους άγνοιας.Πάντες είσθε το αυτό. που αρκούνται να τρώνε πνευματική παπάρα περιορισμένης πνευματικής ελευθερίας. να απαρνηθεί την ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του αρχαίου ελληνικού τρόπου ζωής και τη συνεπακόλουθη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΤΕΧΝΩΝ-ΥΛΗΣ και να αρκεσθεί στην ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του κατοικίδιου ζώου. στην οικία-μάντρα του τρυφερού Χριστούλη.

κύριοι. Αν ήταν δυνατόν θα ανατρέπατε κάθε μαθηματική ανισότητα των βιβλίων της αλγέβρας και κάθε βιολογική ανισότητα με Προκρούστιες κλίνες που θα μετέτρεπαν όλους τους ανθρώπους σε ανθρωποειδή του αυτού ύψους-πλάτους και της αυτής νοημοσύνης. Δέχεσθε να προσφέρετε τυφλή υποταγή σε άτομα που δε σας δίνουν το δικαίωμα της κριτικής του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στις διαταγές τους. δέκα ψήφοι ΑΧΡΗΣΤΩΝ δημοκρατούν τη μία ψήφο ενός ΑΡΙΣΤΟΥ και δέκα ψήφοι από δέκα ραδίκια στο δάσος δημοκρατούν τη μία ψήφο ενός κέδρου και χίλιοι ψήφοι χιλίων κονίκλων δημοκρατούν την ψήφο ενός ελέφαντα. πλανητών και γιατί όχι και γαλαξιών. Κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ ΦΥΣΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ και ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ανθρώπων.ΑΝΙΣΟΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ .ΥΠΟΤΑΓΗ ΙΣΟΤΗΣ .ΕΧΘΡΟΤΗΣ Το τεκτονικό δόγμα εξαφάνισε από το προσκήνιο τα δεύτερα σκέλη των ανωτέρω διπόλων. εσείς που εργάζεσθε γιά την ΙΣΟΤΗΤΑ. η οποία αποστέλλει τη "ΝΕΜΕΣΙ".. Ναί. χωρίς να συγχωνεύονται. σύμφωνα με κάποιο στείρο τυπικό. Η ύλη σχηματίζεται από "πόλεμο" δύο αντιθέτων ρευστών που συμβιώνουν "ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΑ". φυλών. αυτό είναι "ΥΒΡΙΣ" εναντίον του "ΛΟΓΟΥ".. είσθε οι φορείς μιας ανισότητος ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ. Δουλοπρέπεια εκ μέρους σας.ΙΑ24 Ο Ηράκλειτος εφάρμοζε στο χώρο του πνεύματος και της ύλης τον Απόλυτο Συμπαντικό Νόμο "ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ". βουνών. Η έννοια "παραβάτης" πρέπει να υποστεί στο χώρο της την ίδια εισβολή που υπέστη η έννοια "θύμα". του ΛΟΓΟΥ-ΠΥΡΟΣ που "ΑΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΒΕΝΥΤΑΙ ΜΕΤΡΑ". χωρίς να συγχωνεύονται. φυτών. αξίες προγόνων. Δέχεσθε να υπακούτε τυφλά σε "ανωτέρους" σας. που κι εκείνοι κάνουν το ίδιο. Κύριοι. μέσα στις Τεκτονικές Στοές. Υποχρεωθήκατε όμως να δεχθείτε την ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ σας λόγω βαθμού. τις διπολικότητες των αντιθέτων εννοιών: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ . της οποίας ο μέγιστος όρος δεν είναι ΕΛΛΗΝΕΣ . Έτσι λοιπόν κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΥΠΟΤΑΓΗ προς τους ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ σας συμπολίτες. Αν κάποια από τις δύο αντίθετες έννοιες "ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ" και εισέλθει στον χώρο της άλλης εννοίας καταχρηστικά. με διαδοχικές ανισότητες που έχουν το τελευταίο τους σκέλος ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Συγχρόνως κληθήκατε να δηλώσετε ΤΥΦΛΗ ΥΠΟΤΑΓΗ προς τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ανωτέρους σας αξιωματούχους των τεκτονικών Στοών. οι ΑΡΙΣΤΟΙ είναι ίσοι με τους ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ. πολιτισμό προγόνων και να αποκτήσετε "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ". με αποτέλεσμα να μπορεί να παρασταθεί η δομή της Στοάς με μία μαθηματική ανισότητα ΑΤΕΡΜΟΝΑ. Οι ιδέες σχηματίζονται από "πόλεμο" δύο αντιθέτων εννοιών που συμβιώνουν "ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΑ". πατρώες αρχές προγόνων. Ας δούμε τώρα. Η Νέμεσις αντιστρέφει τους όρους και ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την έννοια "θύμα" να γίνει "θύτης" και να εισβάλλει στο χώρο του αρχικού "παραβάτου". ενεργοποιεί ακαριαία τη "ΔΙΚΗ". ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. Τότε μόνον αποκαθίσταται ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ο ΛΟΓΟΣ. Σύμφωνα λοιπόν με το ιουδαϊκό τεκτονικό δόγμα. ένα εκατομμύριο σαρδέλες δημοκρατούν τη μία ψήφο μίας φάλαινας και ένα δισεκατομμύριο μύγες δημοκρατούν την ψήφο ενός βασιλικού αετού. που με τη σειρά τους υπακούουν τυφλά σε άλλους "ανωτέρους". ΝΑΙ. αρχαιότητος κλπ. Η παραβίαση "ΥΒΡΙΣ" των "ΜΕΤΡΩΝ-ΟΡΙΩΝ" που μία έννοια πράττει όταν εισέρχεται στο χώρο της αντιθέτου εννοίας. θρησκειών και υποθέτουμε και μεταξύ ζώων. πολιτισμών. που όριζε ο "ΛΟΓΟΣ". όσο ΠΑΡΑ-ΛΟΓΕΣ και ακατανόητες και αν είναι. Η "ΝΕΜΕΣΙΣ" επεμβαίνει και επαναφέρει την έννοια "παραβάτη" στον αρχικό της χώρο δικαιοδοσίας. κατά ίση ανταπόδωση. Αλλά η Νέμεσις δε σταματά εκεί. του ενδοκοσμικού ΕΜΠΥΡΟΥ ΛΟΓΟΥ. διότι η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ορίζεται από το ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ αποτέλεσμα νίκης ή ήττας που προκύπτει από τον ΑΓΩΝΑ δύο αντιπάλων που συγκρούονται με όπλο τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ και δεν διορίζεται από το ΙΣΟΒΙΟ αποτέλεσμα προαγωγής σε μασωνικούς βαθμούς που υποχρεώνουν τον μυούμενο να επαναλαμβάνει ασυναρτησίες ΤΥΦΛΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.

ξένα πολιτικά δόγματα κάθε χρώματος. εσείς που δεχθήκατε ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. Ναί. ξένες ύλες ξένων μονοπωλίων ή πολυπωλίων. τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τον ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ να εισβάλλει και να σαρώσει τον ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ και τον ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ της "ελευθερίας" που έχει υπερβεί "ΤΑ ΜΕΤΡΑ". ξένους εκπροσώπους ξένων ηθών. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ λοιπόν με τους ξένους επιδρομείς και εκφυλιστές της ΙΔΕΑΣ ΕΛΛΑΣ και ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ μεταξύ ΕΛΛΗΝΩΝ. ξένες ιουδαιοχριστιανικές θρησκείες ξένων κρυπτοσιωνισμών. ενώ ο Νόμος του Ηράκλειτου μιλάει γιά επαναφορά σε ισορροπία των δύο αντιθέτων.. με κάθε διαστροφή Πνεύματος. Ίσως κάποιος από σάς παρατηρήσει ότι εδώ γίνεται λόγος γιά σάρωμα. σήμερα έγιναν κοινός τόπος και περνούν ελαφρά τη συνειδήσει. Όταν η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ με ξένα ήθη γίνεται παραβάτης που εισβάλλει στο χώρο της ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. η παρατήρηση είναι βλακώδης. ΝΑΙ. ΝΑΙ. γιά μία θέση στο Υπουργείο Αμύνης που πήρε άλλος "αδελφός". Κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ προς τους ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ σας. ξένους εμπόρους ξένων συμφερόντων. μειονότητες που φθείρουν εσωτερικά την Ελλάδα. λοιπόν. που απέδειξε ότι είναι στην πραγματικότητα ανώτερός σας. Αυτά που κάποτε στην αρχαία Ελλάδα οι νόμοι τα τιμωρούσαν με θάνατο "γιά ποινή μη φυλάξεως πατρώων ηθών". Όταν. τους ξένους εισβολείς του κάθε τομέα. Όταν η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΩΣ γίνεται παραβάτης που εισβάλλει παράνομα στο χώρο της ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ ΦΥΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ με την οποία ο πατρώος πολιτισμός μεγαλούργησε. η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ γίνεται παραβάτης που εισβάλλει παράνομα στο χώρο της ΥΠΟΤΑΓΉΣ στον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ και στον πατρώο αρχαίο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ. ξένους "ανηθοποιούς" ξένων εκφυλισμών.. γιά μία διάλεξη κατωτέρου βαθμολογικά αδελφού. εσείς περιορίσατε την ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ μέσα στις Τεκτονικές Στοές. Εσχάτη προδοσία εκ μέρους σας. τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τη ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ.εισαγωμένων υβριδίων. Οι σύγχρονοι Έλληνες στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες έδωσαν στους σημερινούς Πέρσες όχι μόνον "γήν και ύδωρ" αλλά και τις γυναίκες τους και τις κόρες τους κα την ατιμασμένη αρχαία θρησκεία του Ενός Θεού Φάνεος και τις ατιμασμένες αξίες του ηρωικού βίου και την ατιμασμένη ελληνική επιστήμη και την ατιμασμένη ελληνική Τέχνη του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ατιμασμένη ελληνική ύλη. Εσχάτη προδοσία εκ μέρους σας. . Η ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ εχθρότητα μεταξύ ΕΛΛΗΝΩΝ αντικατέστησε στους εγκεφάλους σας τη ΦΥΣΕΙ εχθρότητα προς τους ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. ξένες επιστήμες ξένου ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ επιστητού. Κύριοι. ξένη τεχνολογία του "σταγονόμετρου" ξένων εξαρτήσεων. τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τη ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ να σαρώσει την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. Ύλης που εισέβαλλε στην Ελλάδα. γιά μία προαγωγή βαθμού ενός "ΑΔΕΛΦΟΥ". ξένα ιδρύματα τύπου FORD και ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ γιά αφαίμαξη του επιστημονικού δυναμικού μας από ξένες βδέλλες. ξένες τέχνες ξένων παραλογισμών του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ. έθνη. ξένους στρατούς ξένης κατοχής.ΙΑ25 αλλά ΙΟΥΔΑΙΟΙ της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. Τεχνών. "Αντιφάσκουμε" μήπως. γιά μία εύνοια που πήρε από τη Μεγάλη Ανατολή άλλος "αδελφός". υποβλέποντας ο ένας τον άλλον. ύλη εκφυλισμένη σε εξαγωγή ΠΑΤΑΤΑΣ . πράγμα που σημαίνει με ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ότι η Ελλάς είναι υποταγμένη ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ στη σιωνιστική "ΑΝΩΤΕΡΗ" θέληση.

η νοημοσύνη των ερευνητών της Ο. Εάν αυτοί οι νέοι ορισμοί δεν αντικαταστήσουν τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ Τεκτονικούς Ορισμούς της Ισοπεδωτικής Ισότητος. της Εκφυλιστικής Αδελφότητος και της Ασύδοτης Ελευθερίας. της Αδελφότητος. γιατί στην εξωφρενική εκδοχή του ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ.ΙΣΟΤΗΤΑ θα υπάρχει εκεί όπου με ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες θα υπάρχουν όμοια αποτελέσματα. Σε μία επαναφορά των ΦΥΣΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ. αλλά είναι το ΧΑΟΣ δηλαδή η πλήρης απουσία ΛΟΓΟΥ. Αυτό θα το δούμε. σα Μνήμη Πολιτισμού. . αλλά έχουμε Τεράστιο Πλεονέκτημα Δύναμης και Πιέσεων στα στοιχεία της πρώτης στήλης.ΙΑ26 ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. διότι οι τεχνικές επεξηγήσεις αυτών των εννοιών προκαλούν εμετό. σα Στρατός. Οι πλήρεις αντιστοιχίες είναι: ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΧΘΡΟΤΗΣ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΦΥΣΕΙ Η πρώτη στήλη αντιπροσωπεύει συνθήκες ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ. Πουθενά αλλού. σαν Οικονομία. ρυθμίζει και θα ρυθμίζει τις ανόδους και τις παρακμές των γήινων πολιτισμών. Όχι μόνον δεν έχουμε απώλεια και Μειονέκτημα Δύναμης του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. σαν Οντότητα Τεχνών. Με μαθηματικούς υπολογισμούς "κοινωνικής εντροπίας".ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ θα υπάρχει εκεί που η προστασία της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ δε θα απαιτεί υποταγή. διότι το αντίθετο του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ δεν είναι ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ του αλλοπρόσαλλου ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥ. τότε ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ υπέρ της ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ και της ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ και της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Ο ΡΥΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και Ο ΡΥΘΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ θα υπάρχει εκεί που η προστασία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ του δε θα απαιτούν εχθρότητα.Α. Η δεύτερη στήλη αντιπροσωπεύει συνθήκες ΥΠΟΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ. Πουθενά αλλού. Η διόγκωση προκαλεί απώλεια Δύναμης του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ διογκούμενου και αύξηση Δύναμης του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ συρρικνούμενου. . της Ελευθερίας. σαν Οντότητα Επιστημών και σαν Οντότητα Ύλης. Δεν συμφωνούμε στο μειονέκτημα της Δύναμης διότι γνωρίζουμε ότι η διόγκωση του χώρου της δευτέρας στήλης δημιουργεί χαλάρωση στα στοιχεία της και ένταση στα στοιχεία της πρώτης στήλης. . που δεν επιτρέπουν λάθη και υποκειμενικές εκτιμήσεις. τον Οκτώβριο του 1995. σε μία τέτοια επαναφορά των ΦΥΣΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ θα πρέπει να δοθούν εκ νέου οι ορισμοί της Ισότητος. ήδη το έχουμε δεί στην αρχή της παρούσης. Η Ελλάς ΠΑΥΕΙ να υπάρχει σαν Επικράτεια το 1995.Ε. Έχουμε υποπιέσεις και φθορά του παραβάτη διογκούμενου και ΥΠΕΡΠΙΕΣΕΙΣ και ανασύσταση του συρρικνούμενου γιά ΕΠΙΘΕΣΗ σαρώματος εναντίον του παραβάτη. αν κρατηθούν οι σημερινοί ρυθμοί διαλύσεως και αν το 1998 η Ελλάς ηγηθεί του "φασιστικού παγανιστικού αντιχρίστου" που το Ιουδαϊκό Τεκτονικό κατεστημένο τεκταίνει "στην Ευρώπη των Δέκα". . επιδίδεται σε θανάσιμα επικίνδυνες ακροβασίες. αλλά χρειάζεται διερεύνηση και τεκμηρίωση. Το Ιουδαϊκό Κατεστημένο ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ που το χρησιμοποιεί σαν εκτελεστικό όργανο. η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ σαν Κράτος. όπου λόγω Συμπαντικών Νόμων Εντροπίας. Αυτή τη στιγμή μόλις έχετε μάθει έναν τρομερό ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΜΟ που ρύθμιζε. Πουθενά αλλού. σα γλώσσα.

ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ . Βουδισμού και υπολοίπων Οίκων Ανοχής του Δόγματος. "ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" Τους ενθυμείσθε Κύριοι.Α. οργανώσεις "μήλα" της γνώσεως "καλού και κακού" του τύπου Τεκτονισμός. πίστις είναι .βλεπομένων. του ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟΥ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. αν συνεχίσετε να προσκυνάτε παρά φύσει Συντάγματα. Σας θέτουμε σαν Άσκηση Ελληνικότητος να βρείτε ποιοί είναι οι τρείς Ζηνώνειοι και ποιός ο Αριστοτέλειος Κανών-Λήμμα. θα έχουμε το "θράσος" να προσθέσουμε και έναν ακόμη ΝΟΜΟ ΛΟΓΙΚΗΣ: Το Νόμο της ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΣ. ψευδοφιλοσοφική και θρησκευτική κοπριά.. του οποιουδήποτε Χριστιανισμού. Είναι η Αριστοτέλεια ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ που δεν ανέχεται αναπόδεικτες ΠΑΠΑΡΕΣ και ΜΑΛΑΚΙΕΣ του οποιουδήποτε Τεκτονισμού. παρά φύσει Υποταγές.ΙΑ27 Μόλις έχετε μάθει ΤΟ ΓΙΑΤΙ θα σαρωθείτε σε λίγο. Εμείς οι Πρυτάνεις της Ο. Εφ' όσον το αντίθετο του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ δεν είναι ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ ούτε η ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ.ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ . Είναι η ΝΕΜΕΣΙΣ που έρχεται γιά να σαρώσει οργανώσεις "όφεις" του τύπου ROTARY. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. γεμάτους από πολιτική. Πριν εκτεθούμε σε ακροβασίες νοημοσύνης.. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. Απορρίπτουμε και την ΙΣΤΟΡΙΑ που δεν επιδέχεται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση.ελπιζομένων πεποίθησις". Τρείς από αυτούς διατυπώθηκαν από τον Ζήνωνα και ένας προσετέθη από τον Αριστοτέλη. του οποιουδήποτε Διεθνισμού... παρά φύσει Ανισότητες.Ε. που διακήρυξαν αμφότεροι: "μακάριοι οι μη ειδόντες και πιστεύσαντες" ή "πίστις είναι βεβαίωσις πραγμάτων μη . τεχνών.. Έτσι απορρίπτουμε όλες τις ΠΙΣΤΕΙΣ. τότε πώς θα κατατάξουμε τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ Τεκτονικές Αντιθέσεις: ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ . Είναι η ΝΕΜΕΣΙΣ που έρχεται και θα σας κάνει αλοιφή αν δεν προλάβετε να φύγετε από το χώρο του ΠΑΡΑΒΑΤΗ που ενεργεί ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. Είναι η χιονοστιβάδα του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ που έρχεται να σαρώσει την ισόπεδη πεδιάδα του δόγματος. παρά φύσει Αδελφότητες και παρά φύσει Εχθρότητες. τεχνολογίας που είναι ΑΝΙΚΑΝΕΣ να υποστούν Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. επιστρέφουμε στην Ηρακλείτεια Διαλεκτική. φιλοσοφικές.βλεπόμενα και μάλιστα απορρίπτουμε και τα "βλεπόμενα" που δεν είναι "επαναληψίμως βλεπόμενα" σε οποιαδήποτε χρονική επιλογή και επιλογή χώρου γιά ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ. Είναι οι χιλιόχρονες και ΑΦΘΑΡΤΕΣ καταιγίδες της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ και του ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. είναι οι κεραυνοί του Ορθολογιστού ΦΑΝΕΟΣ ΔΙΟΣ που έρχεται να κάνει ερείπια τους Αυγείους Σταύλους. ο οποίος αποκλείει τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ παρεμβάσεις του τύπου Κάρλ Μάρξ του Νεώτερου και τύπου Κάρλ Μάρξ του Παλαιότερου ή αλλιώς Χριστούλη. παρά φύσει Ελευθερίες.. Είναι οι αιώνιοι και διαχρονικοί ΚανόνεςΛήμματα της ΛΟΓΙΚΗΣ του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. θρησκευτικές..Ευών που ανοήτως αφέθηκαν να παρασυρθούν στο σχιζοφρενικό διχασμό του Χριστιανού-Τέκτονος ή απλώς του Χριστιανού-Αμαρτωλού. παρά φύσει Ισότητες. επιστημονικές. απορρίπτουμε ως εκτρώματα του παραλόγου τα μη .. οργανώσεις "θεούλης" του τύπου Ορθοδοξία και τις μάζες των Αδάμ και . πολιτικές.

Η ανωτέρω διαλεκτική του γίγαντα του πνεύματος Ηράκλειτου δημιουργεί τις κάτωθι ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΧΘΡΟΤΗΣ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟΥ. πρέπει να θεωρηθεί "εχθρός" κι ό. Το κριτήριο είναι το ίδιο το Τεκτονικό Θεσμικό Πλαίσιο που δυναστεύει την Ελλάδα. πρέπει να "υποταγεί" κι ό. του ΧΑΟΥΣ και της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ. "κατά σύμπτωση".τι ονομάζουν "παράνομο". ΕΜΕΙΣ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ. Κύριοι. Ό. την έλλειψη ελληνισμού σας. την αξιοκρατία των διορισμών σας. της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Ό. Διότι οι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ είναι στιην πραγματικότητα ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ. τις βολεμένες καρριέρες σας. πρέπει να γίνει "άνισο" κι ό. ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ. δηλαδή στο χώρο της ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ.τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "ελεύθερο".τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "ίσο". δηλαδή στο χώρο της πλήρους ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ. ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Συμφωνείτε.ΙΑ28 ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΣ . το Σύνταγμα του Τεκτονισμού και το Σύνταγμα της Ελλάδας έχουν τεκτονική προέλευση και "κατά σύμπτωση". πρέπει να "ελευθερωθεί".ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ . Η ΝΕΜΕΣΙΣ της ακατάλυτων Νόμων του Λόγου υποχρεώνει τη ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο.τι ονομάζουν "εχθρό". σύνολον τρείς αντίθετές της. τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ και ως "κακό" τις ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ..ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΣ. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. Απλούστατα. της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ.τι ονομάζουν "άνισο". ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ. Διότι.ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Καλούμε το νοήμονα παρατηρητή να προσέξει τη δεύτερη στήλη. Στον ίδιο χώρο συγχέονται τα όρια της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. την εκφυλιστική ευδαιμονία σας.ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ . δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. πρέπει να "ισοπεδωθεί". Η ΝΕΜΕΣΙΣ της αμείλικτης ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ υποχρεώνει τη ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΗΣ. Δε συμφωνούμε διότι υπάρχει ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ που διαχωρίζει τη ΦΥΣΕΙ από την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.. Έτσι η Ηρακλείτεια ΝΕΜΕΣΙΣ δημιουργεί ιστορικές πιέσεις που υποχρεώνουν τη ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΉΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ. . της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ. ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. Κύριοι.τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "αδελφό". Ώστε Απόλυτη Σύγχιση και Απόλυτο Μειονέκτημα Δύναμης και επομένως κάθε αντίδραση στην τεχνητή διόγκωση της δεύτερης στήλης είναι ΜΑΤΑΙΗ. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. θα καταταγούν στο μόνο χώρο που είναι αντίθετος του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ.περιέχουν νόμους που θεσμοθετούν ως "καλό". Ό. ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΧΙΣΗ.ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. τους κλειστούς φακέλλους με τους οποίους σας εκβιάζουν. αρχίζοντας από τους βαθμούς των Στοών. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ. γιατί έτσι βολεύει τις ένοχες συνειδήσεις σας. Συγχρόνως κάθε έννοια της πρώτης στήλης έχει να παλέψει με μία ΦΥΣΕΙ και δύο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. να θεωρηθεί "φίλος". Συμφωνείτε.

ηλίθιος. ανίκανος . Απορρίπτουμε τις "ΕΙΔΗΣΕΙΣ" των "καλών νέων" των οποιωνδήποτε "ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ" που δεν επιδέχονται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. δίκην σταγονόμετρου. ανεπαρκής.. Φτύνουμε κατά πρόσωπο τους Παλαιούς Μάρξ Χριστούληδες και τους Νέους Κάρλ Μάρξ "κατά σύμπτωση" Ιουδαίους. Δεν πειθόμεθα σε . ότι "οι Έλληνες ήταν μυθομανείς ηλίθιοι". φιλοσοφίας. ώστε να μπορεί να τρέφει τον ψευδοπολιτισμό του ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ με ολίγα στοιχεία Ορθολογιστικής Επιστήμης. "κατά σύμπτωση" Ισοπεδωτές των Πατρίδων. ελαττωματικός. την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ. Μεταφέρουμε τους χαρακτηρισμούς Εκείνων που ανήγαγαν τη ΛΟΓΙΚΗ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΠΑΤΡΙΔΟΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ-ΕΘΝΟΥΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΙΔΕΑΣ ΕΛΛΑΣ.ελπιζόμενα Χριστιανοσοσιαλιστικά και Χριστιανοκομμουνιστικά και Χριστιανοκρυπτοσιωνιστικά Συστήματα Διακυβερνήσεως. Αμήν". ότι "οι Έλληνες επομένως δεν είχαν υποδομή να δημιουργήσουν πολιτισμό και ο πολιτισμός τους είναι αβαθής. ούτε βεβαιωνόμεθα σε . Διαπιστώσαμε όμως ότι το ίδιο κατεστημένο έχει επιτρέψει να κυκλοφορούν και άλλα Αρχεία.. ανοίξαμε όσα Αρχεία Ορθού Λόγου δεν είχαν καεί από ιουδαιομουσουλμάνους στην Αλεξάνδρεια και από ιουδαιοχριστιανούς του Βυζαντίου στην Ακαδημία του Πλάτωνος. "κατά σύμπτωση" Δημιουργούς Κάθε Θρησκευτικής και Πολιτικής Δεισιδαιμονίας Δογματισμού.ελπιζόμενα Μεσσιανικά ταρατατζούμ του Χριστούλη. "κατά σύμπτωση" Υβριστές των Εθνικών Πολιτισμών Κάθε Έθνους. σε Ύπατα Ιδανικά-Σκοπούς. από τα οποία δεν αντλεί τίποτα το χρήσιμο γιά την τεχνολογία του. που είναι πειραματικά επαναλήψιμος και επαληθεύσιμος. Πέραν τούτου ουδέν..μη βλεπόμενα Πελάγη Ευτυχίας στα οποία θα πλέει η "Ομοιογενής Πανφυλή Ευνούχων Μπαστάρδων Διεθνιστών Επαρκώς Πτωχών Τω Πνεύματι και Επαρκώς Ηλιθίων Πράων και Επαρκώς Απάτριδων Απρόσωπων που τεκταίνεται από Τεκτονισμό και Χριστιανοκομμουνισμό".μη βλεπόμενα του "Πατρός. Κύριοι. "κατά σύμπτωση" Καταλυτές Κάθε Πατρώας Αξίας. "Πειθόμενοι τοις 'κείνων ρήμασι". ότι "οι Έλληνες έπλασαν ανθρωπόμορφους θεούς ανύπαρκτους"... "κατά σύμπτωση" Εξευτελιστές του Σκεπτόμενου Προσωπάνθρωπου και "κατά σύμπτωση" Προαγωγούς και Δοξαστές Κάθε Απρόσωπου Μαζάνθρωπου. Δεν ευθυνόμεθα εμείς. Μας διατάζουν να φτύσουμε και να απορρίψουμε κάθε ΛΟΓΙΚΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ θρησκείας... επιστήμης του ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ και να επιστρέψουμε στην ελευθερία επιλογής του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ορύονται οι Αρχαίοι Δάσκαλοι από τις Γαλαξιακές Διαμονές των Οντοτήτων και απαιτούν επαναφορά στον Ορθό Λόγο και στους Νόμους Λογικής που μας παρέδωσαν. Σωκράτη. ούτε βεβαιωνόμεθα σε . αλλά τα χρησιμοποιεί συστηματικά και σταθερά γιά να αποδείξει ότι "οι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες". Απλώς μεταφέρουμε τους χαρακτηρισμούς του Ζήνωνα. ότι "οι Έλληνες δε γνώριζαν τον Ένα αληθινό θεό". Δεν πειθόμεθα σε . Διαπιστώσαμε με απογοήτευση ότι απέμειναν μόνο όσα το ιουδαιοχριστιανικό κατεστημένο επέτρεψε να κυκλοφορούν. "κατά σύμπτωση" Διαφθορείς Κάθε Αυτοτέλειας και Αυτονομίας και "κατά σύμπτωση" Πρόξενους Κάθε Εξαρτήσεως και Ανασκολωπισμού των Εθνών από Αόρατα Κέντρα Σιωνιστικών Ραδιουργιών.. "κατά σύμπτωση" Καταστροφείς Κάθε Ορθολογιστικής Επιστήμης. γι' αυτούς τους χαρακτηρισμούς.ΙΑ29 Απορρίπτουμε τη "ΓΝΩΣΗ" που δεν επιδέχεται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. πλαστός. πολιτικής. ώστε να δημιουργεί τεχνολογία που θα του επέτρεπε να ασκεί εξουσία. ότι "οι Έλληνες υστερούσαν πνευματικά και ήταν δεισιδαίμονες". "κατά σύμπτωση" Αρνητές Κάθε Ωραίου-Αθάνατου-Αληθινού. του Αριστοτέλη και του Ηράκλειτου και του δολοφονημένου από το "θήλυ ιερατείο". που προήλθαν από τη δικτατορία και το φασισμό του ΔΟΓΜΑΤΟΣ εναντίον του ΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ.

Α.με αλλαγή του υγρού -Λ. Γιατί ήταν αδύνατο να δεχθούμε ότι τα ιερατεία-Πανεπιστήμια που έτρεφαν κορυφαίους Ορθολογιστές σαν τον Αριστοτέλη και τον Πυθαγόρα. Διότι "ουδέν καλόν αμιγές κακού". Στο τέλος της διαδρομής και της εξόδου μας από τα Λογικά Αδιέξοδα και τους Απόρθητους γιά σένα Λαβυρίνθους της Αλήθειας. την παίρνουμε και φεύγουμε".σε λαρυγγικό -Κ-. Κύριοι. τον Ηρωισμό και την Πνευματική Δύναμη και τον ΜΙΤΟ και την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη που μας κάνει ΑΤΡΩΤΟΥΣ από τα Λογικά Αδιέξοδα που θα σκότωναν πνευματικά εσένα Τέκτονα Αναγνώστη. Το τμήμα Γλωσσολογίας της Ο. γιατί ο αγύμναστος εγκέφαλός σας δεν "ισορροπεί" σε τέτοια εγχειρήματα. θα γίνει ο τάφος του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ και του ψευδοπολιτιμού που ιδρύσατε. γιά το Υπερβατικό Θείο. που σημαίνει ότι δεν υπολογίσατε σωστά τον κίνδυνο που διατρέχατε αν κάποιος ή κάποιοι κατόρθωναν να αποσυμβολίσουν και να ερμηνεύσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. γιά όλα. γιά περάστε παρακαλούμε διά της βίας". γιά τις Τέχνες. αγαπητέ υπερόπτη. ΑΛΛΑ η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ και η Ησιόδεια ΘΕΟΓΟΝΙΑ που αφήσατε να επιζήσουν μόνον και μόνον γιά να τις χρησιμοποιείτε γιά διακωμώδηση και μείωση και εξευτελισμό του ελληνικού πολιτισμού. ασπόνδως προσφιλείς και απαισίως αγαπητοί και διεστραμμένοι Ιουδαίοι. Μετατροπή του ΑΘΛΟΣ σε ΑΤΛΑΣ -μοχθών Άτλας.Ε. Εδώ αρχίζει. ανίκανος να πεί την αλήθεια γιά τον άνθρωπο. Έτσι έχουμε μετατροπή του ΧΡΟΝΟΣ σε ΚΡΟΝΟΣ με αλλαγή του λαρυγγικού -Χ.Α. διότι ο χώρος στον οποίο εισέρχεσαι είναι ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ στον οποίο θα μπείς αλλά δε θα ξαναβγείς. οποιεδήποτε αναγνώστη.Ε. Κύριοι των "ελληνικών τεκτονικών στοών". θα ζητήσουμε την υποταγή σου. διότι η ΕΞΟΥΣΙΑ και η ΔΥΝΑΜΗ δεν ανέχονται οχλοκρατικές ." και προωθούμε με MARKETING TV με σλόγκαν "εδώ ο καλός πολιτισμόςπαπάρα. γιά το Σύμπαν. του ΑΛΜΑ σε ΑΡΜΑ -καλπάζον άρμα. την Ικανότητα. επειδή είσαι ΦΥΣΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ. μόνο γιά τον εαυτό μας. όταν μία γενική έννοια μετατρεπόταν σε λιγότερο γενική ή σε ειδικό όνομα προσώπου. αυτή η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΟΓΟΝΙΑ. διεκδικούμε γιά τον εαυτό μας. εξετάσατε ποτέ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. δηλαδή στην ανακάλυψη της κρυμμένης ΑΛΗΘΕΙΑΣ. προέκυπτε ο όρος ΜΥΤΟΛΟΓΙΑ ή ΜΙΤΟΛΟΓΙΑ.Α. παρετήρησε ότι σε πολλές αρχαίες ελληνικές λέξεις γινόντουσαν αλλαγές συμφώνων "της ιδίας τάξεως". ανίκανος να δώσει ψυχική ανάταση. με αποτελέσματα οδυνηρά γιά την πνευματική σας υγεία. έτρεφαν και "ηλίθιους" Ησίοδους και Αισχύλους. Όχι.ΙΑ30 να εκπαιδεύσει. Ούτε σείς. η "διανοητική ακροβασία" της Ο. μέσω πειραματικώς επαληθεύσιμης διαδικασίας. διότι χωρίς το μεταφορικό Αριάδνειο ΜΙΤΟ και χωρίς μεταφορικό Θησείο ΗΡΩΙΣΜΟ.σε οδοντικό -Τ-. Εμείς όμως το εξετάσαμε. και παρακαλούμε εκ των προτέρων να μην την επιχειρήσετε μόνοι σας. δηλαδή λόγος που ανακαλύπτεται όταν ο ερευνητής έχει εξασφαλίσει "αντίστροφο δρόμο εξόδου από το χάος των διαδρόμων λογικής" μέσω ενός ΜΙΤΟΥ που ξετυλίγει κατά τη διάρκεια "της αρχικής φοράς συλλογισμών" που τον οδήγησαν στο ΛΟΓΟ.σε -Τ-.Ε.σε υγρό -Ρ.κλπ.Ε. γιά τις Επιστήμες. Τέκτονα αναγνώστη και τη δική σου υποταγή. σαν αποθέωση της Ειρωνείας. Ίσως ο υπερόπτης παρατηρητής να σχολιάσει: "μπορούμε να μπούμε στο χώρο της κρυμμένης αλήθειας. θα δείς τον εγκέφαλό σου να "πεθαίνει" τρελλός από τη σχιζοφρένεια που προκαλεί στους αδύνατους εγκεφάλους ο μεταφορικός Μινωταύρειος ΦΡΟΥΡΟΣ της Αλήθειας. Αναζητήθηκαν οι αντίστοιχες δυνατές παραλλαγές των συνθετικών ΜΥΘΟΣ και ΛΟΓΟΣ της λέξεως "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ" και διαπιστώθηκε ότι σε αλλαγή του οδοντικού -Θ. Και επομένως ο ελληνικός πολιτισμός πάει στο καλάθι των αχρήστων και επομένως ιδρύουμε Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής "πολιτισμού" με τίτλο "Ιουδαιοσοσιαλιστικός Χριστούλης Α. Εμείς οι Πρυτάνεις της Ο." Αλλά.με αλλαγή του οδοντικού -Θ.

ούτε έχει εμπόδια γιά υπερπήδηση. επιστημών. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας "οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι". Και αν δε συμβεί να σας τραβήξουν έξω από το ΑΝΘΡΩΠΟΤΡΟΦΕΙΟ σας οι ΗΡΩΕΣ και οι ΔΥΝΑΤΟΙ που έχετε ατιμάσει. . ούτε από Οίκτο. ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΗ Η ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας οι Δυνατοί δεν καταδικάζονται αφού δικασθούν σαν Κακοί. . ούτε έχει θανάσιμους "Μινώταυρους". Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ σε εξανθρωπισμό διότι αισθανόμαστε ΗΔΟΝΗ να ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. σε ισόβια έρευνα απελπισίας. του ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ. αναγνώστη. τηλεοράσεως. . Ο "Παρα-Λαβύρινθός" σας έχει κυλιόμενους διαδρόμους και βιτρίνες καταστημάτων και βιτρίνες βιβλιοπωλείων με παρα-γνώση σύγχισης και ΙΚΑ και επικουρικά ταμεία και Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ανθρώπους-νούμερα και συντάξεις και πανεπιστήμια του ροχαλητού και ναούς που δημιουργούν ευσέβεια όχι στη λογική αλλά στο συναίσθημα και ηθοποιούς που δεν ηθοποιούν αλλά ηθο-καταστρέφουν και τεχνολογία που δεν υπηρετεί αλλά υπηρετείται και ανθρώπους που δεν τείνουν προς τον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ αλλά προς τον ΥΠΑΝΘΡΩΠΟ. φιλοσοφιών. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ. Διότι ποτέ δεν είδατε αυτό το ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ επειδή γεννηθήκατε ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΣΑΣ. . τεχνών. Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ να εξανθρωπιστούν πάλι και να αναβαπτισθούν στο Καθαρτήριο του Ελληνικού Ορθού Λόγου.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΣΥΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΣ. Τύπου. όπως σου έχουν μάθει οι εκφυλισμένες από σιωνιστικά ελευσίνεια ιερατεία "Δημοκρατίες των Περικλέων" και οι εκφυλισμένες από σιωνιστικά τεκτονικά ιερατεία "Σύγχρονες Δημοκρατίες" και οι εκφυλισμένες από κρυπτοσιωνιστικά ιερατεία "Θρησκείες Των Πτωχών Τω Πνεύματι". Πριν μας δείς να χανόμαστε στην είσοδο του "Λαβυρίνθου". . ΤΕΧΝΗ. διότι είμαστε αμείλικτοι πρώτα με τον εαυτό μας και μετά με τους άλλους. αλλά Αυτομάτως είναι Καλοί επειδή είχαν την πρόνοια να παραμείνουν Αδύνατοι. . συμφερόντων και τεχνολογίας. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας οι Αδύνατοι δεν προάγονται αφού κριθούν ως Καλοί. Στον παραλαβύρινθό σας υπάρχουν μόνον βισματωμένα ανθρωποειδή ΖΟΜΠΙ χωρίς ΠΡΟΣΩΠΟ. εντύπων. χωρίς ποτέ να δείτε τον ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΗΛΙΟ. οι Ανάξιοι θα γίνουν Πρώτοι και Εξουσιαστές και οι Άξιοι θα γίνουν Τελευταίοι και Εξουσιαζόμενοι.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. Εσύ και οι όμοιοί σου. ώστε να μη δείτε ποτέ το φώς του ήλιου. . πολιτικών ιδεολογιών. ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΤΕΡΜΟΝ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΑΣ ΥΠΑΚΟΗ. Διότι ο "Παρα-Λαβύρινθος" της κρυπτοσιωνιστικής υπουλότητος και ραδιουργίας δεν περιέχει την Αλήθεια και τον ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟ που αναζητάτε.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ. βρίσκεσθε σε πλήρη σύγχιση ΜΕΣΑ σ' αυτόν το ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ και περιφέρεσθε χαμένοι στους δρόμους και διαδρόμους του. τότε θα πεθάνετε μέσα. σου κάνουμε γνωστό ότι υπάρχει ακόμη ένας "ΠΑΡΑ-ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΠΑΡΑ-ΜΙΤΟΛΟΓΙΑΣ" του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ που το σιωνιστικό κατεστημένο κατασκεύασε μέσω εκατοντάδων θρησκειών. αλλά είναι Αυτομάτως Κακοί επειδή απλώς έκαναν το σφάλμα να είναι Δυνατοί. . Διότι έτσι διέταξε ο Αρχιτέκτων του Λαβυρίνθου σας ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ.ΙΑ31 δημοκρατικές διαδικασίες. ούτε από Έλεος. . Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ όχι από Αγάπη. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΉΡΩΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΑΣ ΥΠΟΤΑΓΗ.

ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΩΝ "ΑΟΑ". .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ . . ΤΟΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΟΥΝ ΤΗ ΦΑΡΣΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. . ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. .ΙΑ32 . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΎ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ "ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΤΖΕΝΤΑΪ ΓΙΕΧΟΒΑΧΑΪ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΟΥ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΞΕΝΟΦΕΡΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ...ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ-ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΝΑ "ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ" ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ. "ΟΤΟ".ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΜΠΑΛΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΝΕΟΣ ΛΟΓΟΥ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟΥ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΑ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΟ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΛΕΒΑΝΙΑ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.Ε.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΚΟΠΤΑΝ ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΦΙΑΛΤΕΣ. . . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΑ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΛΟΓΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ Η ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ Ο. . "ΜΤΜ" ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ. . . . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ.Α.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΗΔΕΙΟ ΛΟΓΟ. . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟ ΛΟΓΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. . . . ΔΥΟΜΙΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΛΕΒΑΝΙΑ.ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΝΗΜΗ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΙΣ "ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ" ΚΑΤΑ ΔΙΑΔΟΧΗ "Λ'Μ'ΟΥ'Ο'Ι'Ε'Α'Ρ'" ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ CX106ν.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ . . . ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΕΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ. ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥΣ. . . ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ. Αν έχεις γελάσει ηλιθίως. ..ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ. . αλλά θέλεις να ΔΕΙΣ τις αποδείξεις. Η ηλιθιότητα των ηλιθίων πρέπει να δεκαπλασιασθεί γιά να γίνει σαφέστερος ο διαχωρισμός όταν θα φθάσει η ΣΤΙΓΜΗ του απολογισμού και της αξιοποίησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Η "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ ΓΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΝΑ. Εσύ όμως ."σοβαρέ αναγνώστη".ΙΑ33 . . . που όμως ΗΔΗ αποτελούν προσωπικές απόκρυφες αμφιβολίες σου και υποψίες σου ΑΚΡΩΣ ΣΟΒΑΡΕΣ. Μη συνεχίζεις την ανάγνωση "ηλίθιε αναγνώστη". . ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ. ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. έχεις να κάνεις μία κίνηση ασφαλείας και να "δεθείς" στο κάθισμα της συμβατικής λογικής. γιατί οι "ταχύτητες λογικής μας" είναι φωτονιακές και οι .ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ.ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΟΠΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αναγνώστη. Τέκτονα ή μη.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΕΧΕΙ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΡΑΔΙΟΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ "Ε’ ΒΟΩΤΗ" ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΗΝ "ΑΤΡΩΤΗ ΛΕΒΑΝΙΑ Η ΛΕΒΙΝΙΑ" ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΓΙΑ ΘΥΜΑ ΠΡΙΝ 12600 ΧΡΟΝΙΑ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΛΙΑΘ ΠΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΑΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ "ΜΕΤΩΠΟ" ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΧΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ "ΠΕΤΡΕΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ" ΤΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΔΑΥΪΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ". σου ζητούμε να δεκαπλασιάσεις το γέλιο σου και γιά να σε βοηθήσουμε σου λέμε ότι αυτή τη στιγμή διαβάζεις ένα κείμενο που έχει γραφεί από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι αποτελούν μέλη της ΝΕΑΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που έρχεται γιά να σαρώσει τους ομοίους σου. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ "Λ'Μ'ΟΖ'Α'Ρ'" ΚΑΙ "Λ'Ε'Χ'Α'Ρ'" ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ CX106ν. πέταξε το κείμενο στο καλάθι των αχρήστων διότι όλη η Ιστορία είναι γεμάτη από "καλάθια αχρήστων" και από "ηλιθίους". .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ Η "ΛΕΒΑΝΙΑ-ΣΕΛΗΝΗ" ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 13 ΣΤΑΣΙΑΣΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ "ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ" ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ. στο σημείο αυτό της παρούσης υπάρχουν μόνο δύο εκδοχές: "Ή το κείμενο σου έχει προκαλέσει την απώλεια επαφής με την πραγματικότητα και γελάς ηλιθίως από "αίσθηση του παραλόγου" ή το κείμενο σε έχει κάνει να πλησιάσεις την πραγματικότητα με ισχυρισμούς αναπόδεικτους.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΤΑΝΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ. ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. που μέχρις εδώ δεν είδες παρά μόνον αναπόδεικτους ισχυρισμούς.

..... Το διανοητικό τεράστιο..... είναι βέβαιο ότι αναγνώστες-ψυχοπαθείς στο τέλος εγκέφαλο με νοημοσύνη εκατονταπλάσια της ασφαλιστείς στο "κάθισμα της συμβατικής αντί γιά αναγνώστες-θεατές θα έχουμε της "πτήσης"..... άλμα που θα ζητηθεί σε λίγο από τον αναγνώστη είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ..ΙΑ34 "ελιγμοί λογικής μας" απαιτούν δικής σου νοημοσύνης.... Πρέπει ο αναγνώστης να θεωρήσει όσα ακολουθήσουν... ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ .. ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ /. Η ΤΡΙΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ.. ΟΧΙ ΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ.. αλλά σαν αλήθεια παραδεκτή από ερευνητές επιστήμονες που θέτουν τη δική τους αλήθεια στην ΚΡΙΣΗ και στον ΕΛΕΓΧΟ και στην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ.... Αν δεν λογικής". ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΑΤΟΜΟ.........

από ένα πολύ αστείο ανέκδοτο. Προσπαθήστε να πείτε κάτι το πολύ αστείο με όσους είναι κοντά σας εις βάρος τους ή εις βάρος της σοβαρότητος του κειμένου που έχετε διαβάσει μέχρις εδώ. ύλη.. Προτιμήσεις στις τέχνες. Εθνικότητα. Προτιμήσεις στο σέξ. Πρόβλημα κοινωνικότητας.. Πρόβλημα αυτοκαθορισμού. Τόπος γεννήσεως. . Προτιμήσεις στην αρχαία ελληνική επιστήμη. Εκτονώστε τα ηλεκτρικά φορτία του εγκεφάλου σας με χιούμορ πριν προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. Πρόβλημα πολιτικής επιλογής. Σημερινό πρόβλημα εργασίας σας. Πνευματικές προτιμήσεις. τέχνες. βλέποντάς τα όλα από την αστεία και φαιδρή πλευρά.χ. Πρόβλημα καταθλίψεως. Πρόβλημα θρησκείας. Είναι απαραίτητο να κάνετε εκτόνωση όλων των ανωτέρω στοιχείων με χιούμορ και αυτοσαρκασμό γιά να ξεκουράσετε τον εγκέφαλό σας. Προτιμήσεις εθνικού χώρου. Ο εγκέφαλός σας έχει ανοχές ορισμένων ηλεκτρικών φορτίων που προκαλούνται από συσσωρευμένα προβλήματα. Πρόβλημα με συναδέλφους. Πρόβλημα οικονομικό.ΙΑ35 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ: ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Προσπαθήστε να δείτε την αστεία πλευρά του. Προτιμήσεις σε ξένες χώρες. Υποδομή ελληνικού πολιτισμού. Μέλη οικογενείας. διότι διαφορετικά κινδυνεύει η πνευματική σας ακεραιότητα και η πνευματική σας ισορροπία. Πρόβλημα με παιδιά. Όνομα. Είναι αδύνατο να σηκώσετε το φορτίο σκέψεων του κειμένου που ακολουθεί με εγκέφαλο βεβαρυμένο από προβλήματα. Τόπος παραμονής. Αν ο χειριστής ενός Αναλυτού Υποφύσεως "πιάσει" τη σκέψη της "άπιστης" συζύγου του. θυμηθείτε μία πολύ αστεία σκηνή από πραγματικό γεγονός. από μία πολύ αστεία σκηνή του αγαπημένου σας κωμικού. Πρόβλημα με ερωμένη ή εραστή. Ξαναδιαβάστε όλα τα ανωτέρω στοιχεία. τη διανοητική τους ακεραιότητα και τη διανοητική τους ισορροπία. ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΣΕΛΙΔΑ. Αφού διαβάσατε όλα τα ανωτέρω στοιχεία της προσωπικότητός σας και τους προσδώσατε την αστεία πλευρά τους. Προτιμήσεις στους φίλους. π. Διακόψτε την ανάγνωση του κειμένου και προσδιορείστε νοερά την ταυτότητά σας. Πρόβλημα υπαρξιακό. Προτιμήσεις πολιτικές. Αφήστε το κείμενο και γιά πέντε λεπτά της ώρας προσπαθήστε να βρείτε κάτι το πολύ αστείο γιά να αμφισβητήσετε τους συντάκτες του κειμένου. Προτιμήσεις στη φύση. ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πρόβλημα συνειδήσεως. Προτιμήσεις στο χιούμορ. Προτιμήσεις στη θρησκεία. Εργασία. Πρόβλημα με σύζυγο. Επαναφορά στο παρόν. Προτιμήσεις αστικού χώρου.

με έδρα όχι το αόριστο αχανές διάστημα "πνευματικής άυλης . Είναι η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ και μάλιστα η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ.ΠΟΛΥΒΙΟΣ Γ' 31-32 "ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΥΧ ΙΚΑΝΟΝ ΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΚΟΥΣΑΙ. ΑΚΜΗΝ ΓΑΡ ΦΑΜΕΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ". ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝ.ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ε' 56 Αν γιά τους προγόνους μας "ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". ΚΑΙ ΠΑΡΑΥΤΙΚΑ ΜΕΝ ΤΕΡΠΕΙ. ερευνώντας μήπως "κατά σύμπτωση". . Στο τύλιγμα του ΜΙΤΟΥ που θα μας οδηγήσει στην έξοδο της αντίστροφης λογικής πορείας και στην επανασύνδεση με την πραγματικότητα του παρόντος. οι "αντίθετοι θεοί" δεν είναι αντίθετοι αλλά ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΥΝΝΕΝΟΗΜΕΝΟΥ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ εναντίον του έθνους μας ειδικά και εναντίον της ανθρωπότητος γενικότερα. δηλαδή "ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΠΛΑΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ". ΜΑΘΗΜΑ ΔΕ ΟΥ ΓΙΓΝΕΤΑΙ. .ΝΑΑ .ΝΠΠ . θα χρησιμοποιήσουμε τους νοητικούς "κρίκους" κοιτώντας τους από την "αντίθετη πλευρά".ΙΑ36 Τα "Όργανα Ελέγχου" της Διανοητικής Πτήσης μας είναι οι πέντε Κανόνες-Λήμματα που διατυπώσαμε στη 16η σελίδα (25η του πρωτότυπου ή ΙΑ27 του παρόντος) και οι τρείς Νόμοι της Διαλεκτικής που διατυπώθηκαν από τον Αριστοτέλη: ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΚΤ ΚΑ ΚΑΤ ΚΑΛ ΚΠΕ ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ . ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΑΡ. ΑΠΑΙΤΕΙ Δ' ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ ΙΣΤΟΡΗΣΑΙ ΤΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΨΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΣΥΓΚΥΡΗΣΑΝΤΑ". με τους Κανόνες-Λήμματα του ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ και με το Νόμο Διαλεκτικής ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ Γνωρίζουμε ήδη ακριβώς τι είναι αυτό που θέλουμε να βρούμε μέσα στο Λαβύρινθο της Ιστορίας του Παρελθόντος. δηλαδή "ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΘΕΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". ΕΑΝ ΑΦΕΛΗ ΤΙΣ ΤΟ ΔΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΝ ΕΠΡΑΧΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΤΕΡΑ ΕΥΛΟΓΟΝ ΕΣΧΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. Θα επιχειρήσουμε να ερευνήσουμε το αν αυτοί οι "αντίθετοι θεοί" δεν είναι πνευματικά όντα άλλης διαστάσεως αλλά όντα με σάρκα και οστά που δρούν εναντίον μας χρησιμοποιώντας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΟ ΚΑΤΑΛΕΙΠΟΜΕΝΟΝ ΑΥΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΕΝ.ΝΑΑΤ Σαν ξετύλιγμα του ΜΙΤΟΥ θα χρησιμοποιήσουμε τα αλληλένδετα λογικά συμπεράσματα ΛΟΓΟΥ που θα προκύψουν από τους "κρίκους" διαδοχικών εννοιών με τους Κανόνες-Λήμματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ-ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ και τους Νόμους Διαλεκτικής ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ μέχρις ότου φθάσουμε στην κρυμμένη Αλήθεια του Λαβυρίνθου του παρελθόντος. τότε εμείς θα επιχειρήσουμε να ξεπεράσουμε τους προγόνους μας σε νοημοσύνη.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ . δηλαδή "ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". Δε μας διαφεύγει ότι είμαστε πνευματικά τέκνα εκείνων που έγραφαν: "ΔΙΟΠΕΡ ΟΥΧ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΟΥΤΕ ΤΟΙΣ ΓΡΑΦΟΥΣΙΝ ΟΥΤΕ ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ. δηλαδή "ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ".

ΙΑ37
διαστάσεως" αλλά ένα συγκεκριμένο ορατό χώρο στο διάστημα, κοντά στον
πλανήτη μας. Θα επιχειρήσουμε, ανάγοντας τους εαυτούς μας σε "παρά φύσει
θεούς", να ερευνήσουμε γιά το αν η υπαρκτή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ μας μπορεί να
εξουδετερώσει την "τεχνολογία των αντιθέτων θεών", ώστε να απαλλαγούμε
από την επιρροή τους πάνω στο ιστορικό μας γίγνεσθαι.
Διότι οι "αντίθετοι θεοί", όποιοι κι αν είναι, αιματοκύλισαν το
ιστορικό μας γίγνεσθαι με ένα όργιο σφαγής γήινων, με ένα όργιο διαφθοράς
των επιζώντων γήινων και με ένα όργιο καταπιέσεως και δυστυχίας γήινων,
μέσω "αντιθέτων οιωνοσκόπων ιερατείων ή τηλεκατευθυνομένων ιερατείων ή
τηλεπαθητικών σε τεχνολογία ιερατείων".
Αναζητούμε, λοπόν, όχι απλώς την ΑΙΤΙΑ αλλά την ΤΡΙΠΛΗ ΑΙΤΙΑ. Την
ΑΙΤΙΑ που χρησιμοποίησαν οι Κυβερνήτες των εθνών γιά τις μεταξύ των
διαμάχες. Την ΑΙΤΙΑ που χρησιμοποίησαν τα όπισθεν ευρισκόμενα ιερατεία
γιά τις μεταξύ των διαμάχες. Την ΑΙΤΙΑ που οι όπισθεν ευρισκόμενοι "θεοί"
χρησιμοποίησαν γιά τον ίδιο λόγο. Αναζητούμε την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, τη
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ και την ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΙΤΙΑ όπως ακριβώς αντιστοιχούν στα
κέντρα αποφάσεων "ΜΕΜΦΙΣ ΤΕΜΠΛΙΣ ΜΙΣΡΑΪΜ", "ΟΡΝΤΟ ΤΕΜΠΛΙΣ ΟΡΙΕΝΤΙΣ",
"ΑΝΤΕΠΤΙΣ ΟΡΝΤΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ" ή αλλιώς "ΜΤΜ", "ΟΤΟ", "ΑΟΑ" με γεωγραφικές
αντιστοιχίες που θα δοθούν στο τέλος του κειμένου.
Όπως
δηλαδή
αντιστοιχούν
οι
Πρωτοβάθμιες
Στοές
ΜΤΜ,
οι
Δευτεροβάθμιες ΟΤΟ και οι Τριτοβάθμιες Στοές ΑΟΑ ή κωδικά "ΑΥΛΗ ΤΟΥ
ΝΑΟΥ", "ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ" και "ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ".
Γιά τους "αμύητους", αν και τέκτονες αναγνώστες, παραθέτουμε τη
δομή και τη διάταξη αρμοδιοτήτων των "τριών ορόφων" των ιερατείων των
ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ή ΝΑΩΝ, όπως προέκυψε από καταγραφή μερικών
συνεδριάσεών τους στα MONITOR των Ανιχνευτών Συχνοτήτων Υποφύσεως της
Ο.Ε.Α., σε συνεργασία με ομάδες επιστημόνων άλλων χωρών.
ΑΟΑ ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ΣΤΟΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ή ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Μέλη 72 άτομα εκ των οποίων 24 εκπρόσωποι Θηλέων Σημιτικών Φυλών
"ΑΓΑΡ" ήτοι Αράβων, 24 εκπρόσωποι Ερμαφροδίτων Σημιτικών Φυλών "ΣΑΡΡΑ"
ήτοι Ισραηλινών και 24 εκπρόσωποι Αρρένων Σημιτικών Φυλών "ΧΕΤΤΟΥΡΑΝ" ή
"ΤΟΥΡΑΝ" ήτοι Τουρανίων Μογγόλων και Τατάρων.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Α' Χρονικών της Εβραϊκής Παλαιάς
Διαθήκης, αποδεκτής και από Ορθόδοξη Εκκλησία ως "θεόπνευστης", οι ΆγαρΧεττούρα-Σάρρα υπήρξαν οι τρείς γυναίκες του "Αβραάμ", απογόνου του Σήμ.
Σκοπός των 72 της ΑΟΑ είναι η πολιτισμική και η βιολογική εξόντωση
των 108 αρχικών φυλών του πλανήτη και η εγκαθίδρυση Παγκοσμίου
Κυβερνήσεως της Κάτω Ιερουσαλήμ ή Λεβάνια ή Λιβάνια με την υποστήριξη της
Άνω Ιερουσαλήμ ή Σελήνης. Γιά τον μη γνωρίζοντα την ετυμολογία του όρου
"ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ", κάνουμε γνωστό ότι προέρχεται από τα δύο ελληνικά συνθετικά
ΙΕΡΟΣ και ΣΕΛΗΝΗ σε σύνθεση ΙΕΡΑΣΕΛΗΝΗ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΝ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΜ, γιά
προσαρμογή της ελληνικής ρίζας "Σ Λ Ν" στην ατλάντεια ρίζα "Σ Λ Μ" μέσω
αλλαγής του ενρίνου "Ν" σε "Μ". Η ατλάντεια ρίζα "Σ Λ Μ" διά παρεμβολής
διαφόρων φωνηέντων παράγει τα σημιτικά ΣΑΛΟΜ, ΣΑΛΕΜ, ΣΑΛΑΜ, ΣΟΛΟΜ,
ΣΑΛΩΜΗ, ΣΙΛΟΑΜ, ΣΟΥΛΑΜ, ΣΕΛΗΜ. Μία άκρως ενδεικτική φράση είναι ο
αραβικός χαιρετισμός ΣΑΛΑΜ-ΑΛΛΑΧ ή ΣΑΛΑΜ-ΑΛΛΕΧ δηλαδή ο Σεληνιακός Αλλάχ
ή Ατλάχ, που συνδυάζεται με τη διαβεβαίωση του Κορανίου ότι ο Αλλάχ ή
Ατλάχ δεν πέθανε αλλά μετοίκησε στη Σελήνη.
Σε ό,τι αφορά τον όρο ΛΕΒΑΝΙΑ που στην εβραϊκή σημαίνει πάλι
ΣΕΛΗΝΗ, προέρχεται από τον όρο ρίζα "Σ Λ Ν" δια παρεμβολής του "Β" προς
σχηματισμό του "Σ Λ Β Ν" και παράγωγα τα ΣΕΛΕΒΑΝΙΑ, ΣΕΛΕΝΙΑ, ΛΕΒΑΝΙΑ,
ΣΕΛΕΒΑΝ, ΛΕΒΑΝ κλπ. Το απλοποιημένο παράγωγο "Λ Β" ή ΛΕΒΙ που
χρησιμοποιείται γιά την ισραηλινή φυλή των ιερέων ΛΕΥΙ, σημαίνει
"Σεληνιακή Φυλή" ή "Ιερατείο ΣΕΛΗΝΗΣ". Εμείς θα το μετατρέψουμε σε
"Σεληνιαζόμενο ιερατείο" με όλες τις προεκτάσεις σχιζοφρένειας και
καταληψίας που συνεπάγεται η χρήση του όρου.

ΙΑ38
Στο ύπατο τυπικό της ΑΟΑ η μεγίστη θεότητα είναι ο ΣΙΝ ή ΣΙΜ διά
αλλαγής ενρίνου "Ν" σε "Μ". Προέρχεται από τις ρίζες "Σ Λ Ν" και "Σ Λ Μ"
διά αφαιρέσεως του "Λ" με τελικές ρίζες τα "Σ Ν" και "Σ Μ". Τα παράγωγα
διά προσθήκης φωνηέντων είναι ΣΙΩΝ, ΣΉΜ, ΖΕΝ, ΣΕΝ, ΣΕΝΑ-ΑΡ, ΣΕΝ-ΤΑΪ, ΖΕΝΤΑΪ, ΣΙΝΑ, ΑΣΜΟ-Ν-ΤΑΪ, ΙΛΟΥ-ΣΙΝ, ΕΛΙ-ΣΙΝ, ΕΛΟΧΑ-ΣΙΝ, ΕΛΟΧΙΜ-ΣΙΝ, ΕΛ-ΣΙΝ,
ΙΛΑΧ-ΣΙΝ, ΑΛΛΑΧ-ΣΙΝ.
Γιά τους γνώστες της Ασσυροβαβυλωνιακής θρησκείας υπενθυμίζουμε ότι
ο όρος ΙΛΟΥ η ΕΛΙ στην αραμαϊκή ή ΕΛ ή ΕΛΟΧΑ ή ΕΛΟΧΙΜ στην εβραϊκή ή ΙΛΑΧ
ή ΑΛΛΑΧ στην αραβική εκπροσωπεί όχι συγκεκριμένο θεό αλλά την ιδέα της
θεότητος στην απόλυτη και γενική της σημασία. Αποδίδεται στο θεό ΣΙΝ της
Σελήνης στον οποίο προσαρμόζονται τα επίθετα "θεός ο άρχων", "ο άρχων των
θεών του ουρανού και της γής", "βασιλεύς των θεών", "θεός των θεών", "ο
κύριος της Σελήνης", "ο αρχιτέκτων του παντός", "ο στηρίζων τους
ουρανούς". Το σύμβολο του θεού ΣΙΝ ή ΣΙΜ ήταν η Σελήνη με κύριο τόπο
λατρείας την ΟΥΡ των Χαλδαίων από όπου "εξέρχεται ο Αβραάμ" ...κατά τας
Γραφάς. -"Κοσμογονία Βηρρώσου"Σύμφωνα με το Φιννικόν έπος "ΚΑΛΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΕΛΑ" ανάλογο του
"ΚΑΒΑΛΛΑ", η πρωτεύουσα των Τουρανίων της Φινλανδιας ΕΛ-ΣΙΝ ή Ελσίνκ έχει
όμοια ετυμολογία.
Ομοία ετυμολογία του διοικητικού διαμερίσματος των Τουρανίων της
Λιθουανίας "ΣΕΪΝΙΝ", των Τουρανίων της Λεττονίας "ΣΕΜ-ΓΚΑΛΕ" ή "ΣΙΜΓΚΑΛΕ" και των Τουρανίων Εσθονίας "ΣΙΛΝ-ΝΤΑΟΥ" ή "ΣΙΝ-ΝΤΑΟΥ".
Ομοίως η ετυμολογία των Τουρανίων Βουλγαρίας "ΣΟΥΜ-ΛΑ" και "ΣΟΥΜΕΝ", οι οποίοι γιά να μην αφήνουν αμφιβολίες γιά τη βαρβαρική φυλετική
τους προέλευση, μετονόμασαν την ελληνική Φιλιππούπολη σε "ΤΑΤΑΡΠΑΖΑΡΤΖΙΚ" ή Παζάρι των Τατάρων , κοινώς Μογγόλων.
Ομοίως των Τουρανίων της Αλβανίας, "ΣΙΜ-ΟΝΙ", πόλεως επί ποταμού
Φαχντίμπ και "ΤΥΡΑΝΑ" ή "ΤΟΙΡΑΝ" γιά να μην υπάρχουν αμφιβολίες περί
Τουρανικής προελεύσεως.
Ομοίως των Τουρανίων Μογγόλων της Ουγγαρίας "ΣΟΜ-ΠΟΣΛΟ", "ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ", "ΣΟΜ-ΟΝΤΓ", "ΣΙΜ-ΕΓΚ", "ΣΛΜ-ΠΟΛΤΣ" και των άκρως διαφωτιστικών
ΚΙΣ-ΚΟΥΝ ή ΚΙΣ-ΚΟΕΝ ή ΚΙΣ-ΚΑΝ ή ΚΙΣ-ΧΑΝ ως κατάλοιπα των εβραιομογγολικών
ορδών στον ευρωπαϊκό χώρο, των διαφόρων σφαγέων ΤΖΕΓΚΙΣ-ΧΑΝ.
Ομοίως των Τουρανίων Μογγολοεβραίων της Τουρκίας "ΣΟΜ-Α" και "ΣΙΝΤΙΡΙ" και των διαφωτιστικών τοπωνυμίων ΓΚΙΟΥΜΟΥΣ-ΧΑΝ, ΣΕΙ-ΧΑΝ ή Άδανα,
ΜΑΡ-ΧΑΝ,
ΑΡΝΤΑ-ΧΑΝ,
γιά
να
μην
υπάρξουν
αμφιβολίες
περί
της
Εβραιομογγολικής προελεύσεως του βαρβαρικού πληθυσμού της ...φίλης χώρας.
Όμοια ίχνη συγκριτικής Γλωσσολογίας ευρίσκονται και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ρουμανία, Γερμανική Βαυαρία, Νότιος Ιταλία κλπ.
όπου ενώ τα φτλετικά χαρακτηριστικά είναι σαφώς μογγολοειδή, τα τοπωνύμια
είναι συγκεκαλυμμένα όπως πχ. το ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ σε ΜΥΝΧΕΝ ή Μόναχο.
Ο πρώτος ερευνητής που τόλμησε να θίξει τη φυλετική συγγένεια
ΜΟΓΓΟΛΩΝ-ΕΒΡΑΙΩΝ-ΑΡΑΒΩΝ με κριτήρια επιστημονικά είναι ο Φίλιππος
Φιλιππόπουλος, κάτοικος Μηλεών Βόλου, ο οποίος ως ανταμοιβή πήρε από το
"ελληνικό" κράτος ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ. Η Ο.Ε.Α. τιμά τον
ανωτέρω ερευνητή αν και δεν ανήκει στις τάξεις της.
Τα ανωτέρω γράφονται σε σχέση με την ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΪΚΗ ηγεσία της ORDO
ADEPTIS ATLANTIS, διότι αντίθετα με τους εντοπισμούς του αναγνώστη στα
Αραβικά και Εβραϊκά φύλα, είναι βέβαιο ότι αγνοεί τη Σημιτική προέλευση
των Τουρανικών Φυλών ή Μογγόλων και αγνοεί την άκρως περίπλοκη συγκάλυψη
Σημιτικής καταγωγής των Τουρανίων της Ευρώπης.
Γιά να ολοκληρωθεί η εικόνα, θα παραθέσουμε τη ρίζα "ΑΤΛ" η οποία
στην αρχαία γλώσσα Ατλαντίδος σημαίνει "ύδωρ". Η ρίζα ΑΤΛ χρησιμοποιείται
ευρέως στη Μογγολική ονοματολογία, όπως πχ. ΑΤΙΛ-ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΑΣ ή ΑΤΛΑΝ.
Το τελευταίο είναι και όνομα Τουρκικής πόλεως.
Σε έρευνες της Ο.Ε.Α. στα κατάλοιπα αρχαίων γλωσσών Ν. Αμερικής
προκύπτει ότι η "Ατλαντίς" προφερόταν από τους αρχαίους κατοίκους της ως
"ΑΤΛ-ΛΑΝΤ" ή "Υδατόχωρα", σε ελεύθερη μετάφραση. Τα συμπεράσματα που

ΙΑ39
προκύπτουν είναι ότι "κάτι δεν πάει καλά" στις χώρες που διάλεξαν σαν
συνθετικό του ονόματός τους τη λέξη ΛΑΝΤ. Ξεκινώντας μ' αυτό το σκεπτικό,
η ομάδα γλωσσολογίας της Ο.Ε.Α "ξετίναξε" τη γλωσσολογική προέλευση των
χωρών Σκότ-λάντ, Ένγκ-λάντ, Φίν-λάντ, Όλ-λάντ, Άισ-λάντ, Άιρ-λάντ με
συμπεράσματα άκρως διαφωτιστικά περί του "διατί" της ενσυνείδητης
συνεργασίας των Αγγλοσαξόνων με τους Εβραίους και Άραβες στη "σιωνιστική
κύκλωση" του πλανήτη ή αλλιώς στη "Σεληνιακή κύκλωση" του πλανήτη.
Τα συμπεράσματα αυτά σταθεροποιήθηκαν όταν σε συζητήσεις που
κατέγραψαν τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.Ε.Α. έξω από Αγγλικές Τεκτονικές
Στοές και στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο της Σκωτίας, τα παρευρισκόμενα μέλη
του ORDO TEMPLIS ORIENTIS θεωρούσαν αλλήλους ως "απογόνους των δέκα φυλών
του Ισραήλ". Οι προσφωνήσεις των ονομάτων ακολουθούνται από τα ονόματα
των δέκα φυλών του Ισραήλ που δεν επέστρεψαν στην Παλαιστίνη μετά τη
Βαβυλώνια αιχμαλωσία με την ηγεσία του ΕΣΔΡΑ...
Στις ίδιες συνεδριάσεις ακούστηκε το πολύ περίεργο "νέο" της
προγραμματισμένης αποχωρήσεως της Αγγλίας και Ιρλανδίας από το "θηρίο των
δέκα", μετά την εισδοχή των "καταραμένων Ιβήρων", "ώστε να δοθεί η τελική
μάχη εξοντώσεως του αιώνιου εχθρού", "των επτά φυλών και των τριών
υποφυλών της Ευρώπης", "ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΙΑΦΕΘ", "ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ,
ΝΕΚΑΜ, ΕΛΛΑΣ"...
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη ότι το ORDO TEMPLIS ORIENTIS είναι
εξάρτημα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι η Στοά του είναι επίσης
εξάρτημα της ΑΟΑ.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι είναι συνειδητά ή
ασυνείδητα προδότης εσχάτης προδοσίας εναντίον της Ελλάδος, μόνον διότι
είναι εξαρτώμενος από τον κατ' επίφαση φιλέλληνα αλλά κατά βάθος
μισέλληνα Τεκτονισμό, του ΝΕΚΑΜ ΙΑΦΕΘ, ΝΕΚΑΜ ΕΛΛΑΣ.
Στην επίσημη εβραϊκή ονοματολογία της Βίβλου παρουσιάζεται ως
Σημιτικός ο γενετικός κλάδος "ΑΤΤΙΛ". Προϊόν του εβραϊκού οίκου ΑΤΤΙΛ
φέρεται στα απόρρητα αρχεία της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Υόρκης, η
δυναστεία των Ατταλιδών της Περγάμου και ο Άτταλος, προς τιμήν του οποίου
τα εβραϊκά ιδρύματα FORD και ROCKEFELLER χρηματοδότησαν την αναστήλωση
της Στοάς Αττάλου στην Αρχαία Αγορά Αθηνών.
Το παιχνίδι της διαβρώσεως των Ατταλιδών Σημιτών εναντίον της
Ελλάδος θα θιγεί σε άλλο ιδιαίτερο σημείο της παρούσης, επειδή η Πέργαμος
ήταν τόπος διελεύσεως και παραμονής του Ατλάντειου Σημιτικού ιερατείου
που διέλυσε και παρέδωσε την Ελλάδα στους Ρωμαίους μέσω του Άτταλου Γ'
της Περγάμου.
ΟΤΟ ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS ή ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Αποτελείται από 72 Τεκτονικά Τάγματα ή Δόγματα, ένα μόνον εκ των
οποίων είναι το Σκωτικό Δόγμα, στο οποίο υπακούει ο ελληνικός
Τεκτονισμός. Οι ηγέτες των 72 ταγμάτων εκπροσωπούν ανά 24 τις Σημιτικές
φυλές των Εβραίων, των Αράβων και των Τουρανίων Μογγόλων.
Στο επίπεδο του ΟΤΟ καλλιεργούνται οι έχθρες μεταξύ των ΕβραίωνΑράβων-Μογγόλων γιά την εξυπηρέτηση στρατηγικών και γεωπολιτικών κινήσεων
που "απαιτεί ο θεός ΣΙΝ".
Ο "Άξονας" Γερμανίας-Ιαπωνίας που δημιουργήθηκε με συνεργασία του
ΟΤΟ Ιαπωνίας και του ΟΤΟ Βαυαρίας, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν
σύμπραξη των Μογγόλων Τουρανίων ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ της Βαυαρίας και των Μογγόλων
Τουρανίων ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ της Ιαπωνίας, Θιβέτ, Μαντζουρίας.
Αυτά τα Τουρανικά ΟΤΟ διετάχθησαν από την ΑΟΑ να στραφούν εναντίον
του ΟΤΟ υπό Ισραηλινή Διοίκηση, δηλαδή του ΟΤΟ Μ. Βρεττανίας-USA και
εναντίον του Αραβικού ΟΤΟ με κέντρο την Αίγυπτο. Η πλαστή διαμάχη σε
επίπεδα ΑΟΑ και ηγεσίας ΟΤΟ, δυστυχώς, λειτούργησε σαν γνήσια διαμάχη
μεταξύ των μελών κατωτέρων βαθμών του ΟΤΟ και μεταξύ των μελών όλων των

S.R. ενώ στην πραγματικότητα διοικούνται από αφανείς Τέκτονες που αναλαμβάνουν ηγεσία σε περίπτωση "επιθυμητής" ή "ανεπιθύμητης" στροφής πολιτεύματος που εξυπηρετεί ή αντιτίθεται στη γραμμή της ΑΟΑ. όπως προέκυψε από τις εγγραφές των "ψαλμωδιών υποδοχής" που κατέγραψαν στην Αρχιραββινεία τα MONITOR της Ο.Α. Ο εξ Ικονίου Τουρκίας Μογγολοεβραίος Καρά-αλί ή Καρα-αμάναλί ή Καραμανλής προσφωνείται από το Καχάλ της Αρχιραββινείας ως "αδελφός Αμαναήλ" ήτοι .R.. Τουρανίων Ιαπώνων. Ένα τέτοιο Υποτάγμα είναι η Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος με εικονικό ηγέτη τον εκάστοτε Μεγάλο Διδάσκαλο και ουσιαστικό ηγέτη την Αρχιραββινεία Αθηνών.ΙΑ40 βαθμών της "συνάξεως των ηλιθίων μη Σημιτών αλλοφύλων" της ΜΤΜ. Ιγκόρ Αντρόπωφ προσφωνείται από το Καχάλ των Αθηνών σαν Ιερέας Λευίτης Λίμπερμαν.ας δοξάσουμε όλοι οι έλληνες τον Ιεχωβά και τον δούλον αυτού Μωάμεθ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ". που αγνοεί ακόμη και ο έλληνας Μεγάλος Διδάσκαλος.. Αράβων. Τουρανίων της Τουρκίας.S. μπορούμε να εισδύσουμε στα άδυτα της ιστορίας.Α. ΑΝΕΝΕΡΜΠΕ". Νοτίων Ιταλών ή Ατταλών. Μακαρέζου κλπ. και GR.S. "ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ" να δημιουργήσουν το μύθο των Ατλάντειων Αρείων και τις ιδεολογικές υποδομές του Ναζισμού και του Φασισμού. Αυτή είναι η περίπτωση του αφελούς τέκτονα Γεωργίου Παπαδοπούλου και των τεκτόνων Παττακού. . Τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.S.BRITAIN. Μετά τη σύντομη αναφορά στη δομή.. Ο .ηγεσία διασφαλίζει την ΑΟΑ της Στοάς Μεγάλης Δρυός από "απώλεια ελέγχου" ή δίνει τη δυνατότητα στην ΑΟΑ να παρακάμψει το επίσημο καταστατικό των Στοών "περί μη πολιτικής και μη ανατρεπτικής δράσεως". U. που περιλαμβάνει τη συμπαιγνία γιά διεθνή κυριαρχία των κοινής Σημιτικής προελεύσεως Εβραίων. "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ". Τουρανίων Μογγόλων. Τουρανίων της Ευρώπης.A.. κλπ. Μέλη της αφανούς ιεραρχίας είναι μεταξύ άλλων οι κύριοι Παπανδρέου και Ράλλης ή όπως προσφωνούνται από τον Αρχιραββίνο Αθηνών "αδελφός Μενέικο-Ζέτκιν" και "αδελφός Ραούλ" αντιστοίχως.R.Ε. Ο πρέσβης της U. προθέτοντας μόνον ότι το Σκωτικό ΟΤΟ υπό Ισραηλινή διαχείριση "γέννησε και έθρεψε και διέταξε" τις Στοές "ΘΟΥΛΗ". έχουν καταγράψει αρκετά ενδιαφέρουσες συνομιλίες στο κτίριο της Αρχιραββινείας Αθηνών και στην Πρεσβεία του Ισραήλ σχετικά με τις διαδοχικές επταετίες του ελληνικού πολιτεύματος και με την αφανή Τεκτονική Ιεραρχία. ώστε να καταστέλλει και να δημιουργεί επαναστάσεις κατά βούληση. Ανάλυση της δράσεως του ΜΤΜ θα δώσουμε σε άλλο σημείο της παρούσης.Ε.S.. ήτοι της MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM. Αγγλοσαξόνων.. αλλά του "γενικού ατλαντισμού". όχι του "ειδικού σιωνισμού" που σχετίζεται με τη δράση μόνον των εβραίων. που διετάχθησαν από την αφανή ουσιαστική Τεκτονική ηγεσία να προχωρήσουν σε επανάσταση "προγραμματισμένης επταετίας".S. αμήν. Τουρανίων της U.S. ΜΤΜ Η MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Αποτελείται από 72 σύνολα Υποταγμένων τα οποία έχουν εικονικούς Μεγάλους Διδασκάλους και εικονικές ιεραρχικές δομές. Η διπλή εικονική και ουσιαστική. Ως μέλη της αφανούς τεκτονικής ηγεσίας στην Ελλάδα θεωρούνται αυτομάτως μετά το διορισμό τους οι πρέσβεις U. όπως το υποσχεθήκαμε στον αναγνώστη. οι οποίοι είναι συγχρόνως αρχιραββίνοι και μέλη του ΟΤΟ.Αμαναήλ είναι επίσης μέλος της αφανούς τεκτονικής ιεραρχίας και απ' ευθείας υπόλογος στο βοηθό του αρχιραββίνου Αθηνών. Βαυαρών.

330 μ. Η Βιρτζίνια Βορείου Αμερικής αποικείται από Βρεττανία το 1607. Ασσυρία. λαμβάνοντας σαν κριτήριο τις χρονικές εναλλαγές των "παγκοσμίων δυνάμεων" ή "αυτοκρατοριών" που διαδραματίστηκαν δυτικά της υποτιθέμενης οριακής γενέτειρας του πολιτισμού. δηλαδή την "ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΕΝ ή ΧΑΝ".χ. εφ’ όσον ο θησαυρός της Περγάμου είναι προσωπικό δώρο στον Τιβέριο.χ.. Η Κωνσταντινούπολη είναι το κέντρο ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. όπως προκύπτει από την ταπεινωτική Συνθήκη της Γιάλτας.χ. 1600 μ. Ο Νικηφόρος είναι ο πρώτος Βυζαντινός Αυτοκράτωρ που χάνει την κυριαρχία των Δυτικών εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που έχουν περιέλθει στον Καρλομάγνο. Θα δείξουμε τι δεν είναι. Ο τελευταίος αυτός αυτοκράτωρ ήταν "ειδωλολάτρης". Ο Φρειδερίκος Γ'.χ. 275 μ.τη M. Αρμενία. Η Μεγάλη Βρεττανία παύει να είναι μεγάλη. Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος κατάπληκτη από τη μη απαιτηθείσα υποταγή.χ. Μεσοποταμία. Μεσολαβεί μια σκοτεινή πεντηκονταετία έως το 324 μ.χ. δηλαδή της Μεσοποταμίας.ΙΑ41 Κανών Λογικής "ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" Ο Κανών-λήμμα "ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" ορίζει "τι δεν είναι το αναζητούμενο" και στην περίπτωσή μας "τι δεν είναι το ιστορικό γίγνεσθαι". Σύμφωνα με καταγραφές συζητήσεων της . αναστατώνεται και κατηγορεί τον Τιβέριο Γράκχο ότι συνωμοτεί κατά της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας των Πραιτώρων. γιά την εφαρμογή του KOENSTATUS ή KAN-STATUS ή HAN-STATUS ή HANAAN-STATUS. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Β' Ο Αυρηλιανός με το τέρμα της θητείας του τερματίζει και την ύπαρξη της αρχικής "Ρώμης". Το εβραιορωμαϊκό σύνθετο KOEN-STATUS ή KON-STATUS αντικατέστησε το ρωμαϊκό "S P Q R-STATUS QUO" προς τιμήν Εβραιομογγόλων ΧΑΝ ή ΚΑΝ ή ΚΟΥΝ ή ΚΟΕΝ που ετοίμαζαν τις ορδές τους στην Εξωτερική Μογγολία γιά "επίσκεψη" και κυριαρχία της Ευρώπης. 133 π. αφού πρώτα κάνουμε μία αστραπιαία διερεύνηση του επιφανειακού και επιδερμικού "ιστορικού γίγνεσθαι" που μας παρουσιάζουν τα κατεστημένα εγχειρίδια ιστορίας.Χ.χ. που εμφανίζεται ο κρυπτοϊουδαίος Κωνσταντίνος ως "χριστιανός αυτοκράτωρ".χ. Η Βρεττανική Αυτοκρατορία στην οποία "δεν έδυε ποτέ ο ήλιος" διαλύεται. Η βασίλισσα της Βρεττανίας Ελισσάβετ Α' ίδρυσε την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Δύσεως οργανώνεται και διοικείται από τον Φράγκο Καρλομάγνο..χ. 800 μ. Οι Έλληνες το 330 μ.. αρχηγός του οίκου των Αψβούργων τερματίζει την ύπαρξή του και την ισχύ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Δύσεως. από την Ιβηρική και Βρεττανία μέχρι την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. Ασία και τη Θράκη και παραδίδει τον αμύθητο θησαυρό της Περγάμου στη Ρώμη ΑΜΑΧΗΤΙ και χωρίς να δεχθεί διαταγή υποταγής εκ μέρους της Ρώμης. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Γ' Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη του Βυζαντίου παραδίδει την εξουσία στον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Α'. 1945 μ. 802 μ. είχαν "βασιλεύουσα" πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. ΤΕΛΟΣ ΡΩΜΗΣ Α' Ο Άτταλος Γ’ της Περγάμου κληροδοτεί .. Δήμαρχο Ρώμης γιά το 133 μ.χ. ΤΕΛΟΣ ΡΩΜΗΣ Β' Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος της Ρώμης μεταφέρει την έδρα της Αυτοκρατορίας στη Νέα Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη.κληρονόμος όλου του τμήματος της ελληνικής αυτοκρατορίας που άφησε ο Αλέξανδρος στο στρατηγό Λυσίμαχο. 1493 μ. εστεμμένο Αυτοκράτορα από τον Πάπα Λέοντα Γ' στη Ρώμη. Επισήμως η Βρεττανία θεωρείται Αυτοκρατορία από το 1760 και εφεξής. Ο Άτταλος ή Αττίλας Γ΄ είναι ο .

360 π.ΙΑ42 147 π. ΤΕΛΟΣ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Αρχίζει η βασιλεία του Ασσυρίου Ασσουρμπανιπάλ με κέντρο Νινευή. Η Μακεδονία έχει προσαρτηθεί στη Ρώμη από το 168 π. .χ.χ. Δεν είναι σαφές γιά το αν γίνεται αναφορά στους Ατταλίδες του Αθηναϊκού Δήμου Γεφυραίων-Εβραίων που ακολούθησαν τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του ή των Ατταλιδών Σημιτών που ως μέλη των δέκα ισραηλινών φυλών. Οι Πέρσες έχουν εκδιωχθεί από τη Μακεδονία μετά την ήττα τους στις Πλαταιές. στέφεται βασιλεύς ο μέγας Ναβουχοδονόσορ.χ. ανοίγουν εν αγνοία των Βαβυλωνίων.χ. τελευταίος αυτοκράτωρ της Βαβυλώνος.χ.. Το 625 π. ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Κύρος ο Μέγας. Η "προδοσία" του Αττάλου Γ’ σημαίνει την αρχή της Ρώμης ως Αυτοκρατορίας. σε δυαδική κυριαρχία με το Δαρείο το Μήδο. εκτελώντας τον Αλέξανδρο".χ. 539 π. ΤΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Φίλιππος Β' αναλαμβάνει βασιλεύς της Μακεδονίας. το 480 π. ΑΡΧΗ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Τελειώνει η βασιλεία του Ασσυρίου Ασσουρμπανιπάλ με κέντρο τη Νινευή. Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Νέας Υόρκης. ΤΕΛΟΣ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Ασσύριος Ασσαραδών αρχίζει τη βασιλεία του στη Νινευή μετά τη δολοφονια του πατέρα του.χ. 670 π. που ήταν η αρχή της σύντομης βασιλείας του Ασσυρίου Ασσαραδών. 540 π. Αν και η Ρώμη υφίσταται ως Δημοκρατία από το 509 π. υπό τον "προφήτη Δανιήλ". οι σημιτικής καταγωγής Ατταλίδες "εκπλήρωσαν την προφητεία του Δανιήλ γιά το τέλος του Αλεξάνδρου. εν τούτοις η ολική ελληνική κατάρρευση αρχίζει από την αμαχητί παράδοση στους Ρωμαίους της Ανατολικής Ελληνικής Αυτοκρατορίας με εδάφη έως τη Μεσοποταμία. ΑΡΧΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Από το 1945 που σήμανε το τέλος της Μ. πρωτεύουσα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας.χ. έχοντας κτίσει εκ νέου τη Βαβυλώνα. Βρεττανία ως Αγγλοσάξωνες. Πέρσης.χ.χ. πιθανώς ο αναγνώστης να βλέπει μία ασυνάρτητη διαδοχή κρατών και αυτοκρατοριών που δεν του λένε απολύτως τίποτε. 680 π. καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα και προσαρτά τα εδάφη της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας. Βρεττανίας έως το 680 π. ΑΡΧΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Ασσύριος Ασσαραδών τελειώνει τη βασιλεία του στη Νινευή. ΤΕΛΟΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Τα Βαβυλωνιακά στρατεύματα καταστρέφουν εκ θεμελίων τη Νινευή.χ.. Σεναχειρίμ.χ.κερκόπορτες που οι εβραίοι της Βαβυλώνος. ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Δαρείος Γ' ο Κοδομανός είναι ο τελευταίος βασιλεύς της Περσίας. πεθαίνει όταν οι Πέρσες του Κύρου εισβάλλουν στην άτρωτη πόλη από . 340 π. αλλά μέσω Περγάμου–Ετρουρίας-Ρώμης κατέληξαν στη Μ. και έχει ως επαρχία την Ελλάδα από το 147 π. Η παρακμή της Περσικής αυτοκρατορίας έχει ουσιαστικά αρχίσει από το 380 π. 630 π.χ. Αλλά το ανωτέρω "ιστορικό γίγνεσθαι" ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.χ.χ. δεν επέστρεψαν στο Ισραήλ με το διάταγμα του Κύρου. 630 π. 670 π. που ο πατέρας του Σεναχειρίμ είχε καταστρέψει. ΑΡΧΗ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Βαλτασάσαρ. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Α’ Η Ελλάς γίνεται Ρωμαϊκή Επαρχία. επί Δαρείου Β' του Νόθου Ώχου..χ.χ.

χ. 90. ΚΑΝΕΙΣ ΓΗΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ δεν θα διέθετε τέτοια συνομωτική νοημοσύνη.χ. 40 ήτοι από 670 έως 630 π. Έτσι αν όπου "ν" θέσουμε 1. Απαιτούμε απ' τον αναγνώστη τη μέγιστη συγκέντρωση γιά να περάσουμε στην Αρχή Λογικής της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ. Ποιοί είναι εκείνοι που καυχώνται ότι "ο τύπος θα έχει και δέκατη επίλυση μέσω της χιλιετούς βασιλείας του Χριστούλη". κανένας λαός. τόση απώτερη σκοπιμότητα γιά κέρδη που ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ και ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ γιά παραλαβή μετά από 2630 χρόνια. Γιά την τιμή "ν" ίσον με 10 λαμβάνουμε τιμή Χν ίσον με 1000 που καθώς θα δούμε έχει απόλυτη σχέση με τον εβραϊκό χιλιασμό και με το "χιλιετές Γ' Ράιχ".χ. 7. άνοιξαν ένα τέτοιο τεράστιο γεωπολιτικό σχέδιο που "τρέχει" με βάση έναν μαθηματικό γεωπολιτικό τύπο. Αργότερα θα δούμε το πού οφείλεται αυτή η "επιτάχυνση". 360 ήτοι από 130 π. έτη 490 ήτοι από 1460 μ. 360.330 μ. εξαθλιωμένα από τη διεθνή τους περιπλάνηση νομάδων . 810 έτη. τέτοια λύσσα γιά διεθνή εξουσία. είναι ασύλληπτο ένα τέτοιο σχέδιο από τους οποιουσδήποτε ξεβράκωτους πολιτισμικά ισραηλίτες-μογγόλους-άραβες και τις ορδές τους που προήλθαν από τον "Σήμ". ----. που οι Αγγλοσάξωνες εισέβαλλαν στη Βρεττανία έως το 1950. Είναι τρελλό και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ότι τα εβραιομογγολικά υπολείμματα της βυθισμένης Ατλαντίδος. 8. 250. που το Βυζάντιο τίθεται αντί Ρώμης Α' έτη 640 ήτοι από 820 μ.χ. Βρεττανίας η χρονική διάρκεια είναι ίδια με τη διάρκεια της Ρώμης Β΄του Βυζαντίου. Ο αναγνώστης σημειώνει ότι στην περίπτωση της Μ. τόση ενέργεια. 5. 2.χ. 9.ν2. ήτοι από 230 .χ. καμμία δυναστεία κανενός έθνους.χ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ έτη 490 ήτοι από 330 μ.χ. 6. Η αναμενόμενη διάρκεια της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας ήταν όχι 490 αλλά 810 έτη. 160. 3.χ.χ. έως 230 μ. Έτσι οι θεωρητικές χρονικές τιμές του Χν που διατηρήθηκαν στον ρού της πόρνης ιστορίας είναι: ΑΣΣΥΡΙΑ Α' ΑΣΣΥΡΙΑ Β' ΒΑΒΥΛΩΝ ΠΕΡΣΙΑ ΕΛΛΑΣ ΡΩΜΗ Α' έτη έτη έτη έτη έτη έτη 10 ήτοι από 680 έως 670 π. 40. θέτοντας όπου "ν" την αριθμητική τάξη της αυτοκρατορίας.χ. Η ερώτηση που προκύπτει είναι: Ποιός ή ποιοί είναι εκείνοι που από το 680 π. έως 1460 μ. τέτοια επιμονή. 4. Κανών Λογικής "ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ" Ο κανών-λήμμα "ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ" ορίζει "τι ακριβώς είναι" το αναζητούμενο και στην περίπτωσή μας "τι ακριβώς είναι το ανωτέρω ιστορικό γίγνεσθαι".ΙΑ43 Η προσεκτικότερη παρατήρηση δείχνει ότι πρόκειται γιά προγραμματισμένη διαδοχή γεγονότων. Η απάντηση μπορει να δοθεί ακαριαία: Ποτέ. τόσο χρόνο. 160 ήτοι από 540 έως 380 π.χ.χ. έως 820 μ.χ. 90 ήτοι από 630 έως 540 π. κανένας αρχομανής κλάδος παρανοϊκών ηγεμόνων. λαμβάνουμε γιά το "Χν" αντιστοίχως τις εξής τιμές: 10. που υφίσταται χωριστά Δυτική Αυτοκρατορία.Μεσολαβεί κενό "απωλείας ελέγχου" 100 ετών. Παρατηρούμε ότι με "διορθώσεις ασήμαντες" πάνω στις χρονολογίες. Είναι τρελλό. ΡΩΜΗ Β' ΡΩΜΗ Γ' Μ. 250 ήτοι από 380 έως 130 π. αρχίζοντας από το 680 π. 490. οι διάρκειες των αυτοκρατοριών που αναφέρθηκαν δίδονται από τον τύπο της μαθηματικής γεωμετρικής προόδου Χν=10.χ. 640.

Οι εβραίοι ραββίνοι τοποθετούν τη δράση του αρχικαββαλιστή Αβραάμ στο 1943 π. ένα νεκρό πρόσωπο της Ιστορίας. Ελλάδος. αφ' ετέρου οι Έλληνες Μυκηνών εγκατέλειψαν τη λατρεία της Ήρας προς χάριν της ΣΕΛΕΝΗΣ ή ΣΕΛΗΝΗΣ. Όχι χωρίς λόγο. ο εβραίος μάγος αρχιερέας της Κάβαλλα Αβραάμ "εξέρχεται" από την πόλη ΟΥΡ. Περσίας. ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ αν αναζητήσουμε τη λύση στην εφευρετικότητα ΜΗ ΓΗΙΝΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ. ενώ οι "πρόγονοί" τους καταποντισμένοι Άτλαντες λάτρευαν "το ελληνικό δωδεκάθεο" . Από εκεί και πέρα δεν χρειαζόταν ευφυΐα. Ποιό είναι το ιερατείο που προκάλεσε τη σφαγή αδελφών Ελλήνων με αιτιολογία την απαγωγή της Σεληνιακής Ιέρειας ΣΕΛΕΝΗΣ ή ΕΛΕΝΗΣ από τον Ποσειδώνιο Πάρι. να τους διαλύουν. Ρώμης και Ευρώπης και να τους υπονομεύουν. Βουδιστικής και Μογγολοθιβετιανής εμπνεύσεως.A. ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ μετά τον αδελφοκτόνο πόλεμο της Δυτικής Ελλάδος Δελφών και της Ανατολικής Ελλάδος Τρωάδος-Σάρδεων. Όχι χωρίς λόγο. αρχίζει η χιλιετής "βασιλεία του χριστού". Αναγκάζουμε τον αναγνώστη να θυμηθεί ότι. "θεό των θεών" και κυβερνήτη της Σελήνης και "κυβερνήτη των τεσσάρων μερών του κόσμου" ή "κυβερνήτη των τεσσάρων κατευθύνσεων ΓΧΒΧ" κοινώς ΓιαΧωΒεΧάι.R. Δεν θα επεκταθούμε τώρα σ' αυτό το ζήτημα. το Πάσχα των εβραίων εορτάζεται την πρώτη Πανσέληνο μετά την Εαρινή Ισημερία. Πόσο αόρατων ή πόσο ορατών.R. Διερωτάται ο αναγνώστης "γιατί τόσο βάρος στο ρόλο του Αβραάμ".S.S. να τους στρέφουν εναντίον αλλήλων με αδελφοκτόνους πολέμους και να τους απειλούν σήμερα με ολοκληρωτική γενοκτονία κρατώντας τον έλεγχο των U. η εβραϊκή Κάβαλλα περιέχει "μαγικές επικλήσεις" που απαιτούν το "φώς" και την παρουσία της Σελήνης. που καθόριζαν τους "οιωνούς των θεών".χ. Βαβυλώνος. την οποία έχασε το εκκολαπτώμενο Χιλιετές Γ' Ράιχ του "αντιχρίστου" Ναζισμού.S. Ο πόλεμος προκλήθηκε από προσυννενοημένες ενέργειες των ιερατείων Μυκηνών και Τροίας. μπόρεσαν να ξεπεράσουν σε νοημοσύνη τους θεϊκούς πολιτισμούς της Ασσυρίας. Διότι η έξοδος των εβραιομογγολικών ορδών του Αβραάμ από τη Σημιτική Ατλάντεια σφηκοφωλιά της ΟΥΡ με τελικό προορισμό την Αίγυπτο και τελικό σκοπό τη διάλυση της Αιγύπτου ως ελληνικής επαρχίας υπολόγου στους Δελφούς. οι Μωαμεθανοί προσεύχονται στη Σελήνη και πιστεύουν ότι ο θεός Αλλάχ κυβερνάει τον κόσμο από τη Σελήνη. Όχι χωρίς λόγο. Απαιτούμε όμως από τον αναγνώστη να θυμηθεί ότι αφ' ενός οι Τρώες Έλληνες εγκατέλειψαν τη λατρεία του Διός προς χάριν του Ποσειδώνα.S. να κλέβουν τον πολιτισμό τους. οι σημαίες των Αράβων.A. που χρησιμοποιούν τους αθλίας νοημοσύνης εβραιομογγόλους σαν ρομπότ ή σαν τέρατα ζόμπι που εκτελούν τυφλά τηλεπαθητικές εντολές των ΑΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ. έχοντας ένα υπερόπλο στα χέρια του. όχι χωρίς λόγο. θεού της Ατλαντίδος. Αναλάμβαναν οι παρανοϊκοί κύριοι της Σελήνης να κινούν τους "τηλεκατευθυνόμενους" Αβραάμ. οι Τεκτονικές Στοές διατάσσονται να εορτάζουν την εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία στις αμέσως ακολουθούσες Πανσελήνους.χ. ή Ιεχωβά. Είναι τρελλό και ακατανόητο αν αναζητήσουμε τη λύση στην εφευρετικότητα των γήινων εβραιομογγολοαράβων καφροειδών εγκεφάλων.S. Στη Βίβλο. όπου θεωρητικά με την εβραϊκή παγκόσμια διοίκηση των U. Όχι χωρίς λόγο.ΙΑ44 βαρβάρων. την τέχνη επικοινωνίας με τη Σελήνη που περιέχουν οι ειδικοί συνδυασμοί φωνητικών συχνοτήτων της Κάβαλλα. και U. και U. την ιερή πόλη των Χαλδαίων αφιερωμένη στο θεό ΣΙΝ ή ΣΙΜ. Ποιό είναι το ιερατείο που μεθόδευσε αυτή τη μεταστροφή. Το πρόβλημα λύνεται μόνο με το εξής στοιχείο: Τα εβραιομογγολικά υπολείμματα της Ατλαντίδος λατρεύουν το Σεληνιακό θεό ΣΙΝ. της Τουρκίας και της πρώην Μογγολίας έχουν σαν έμβλημα την ημισέληνο. Ο αλητήριος εβραιομογγόλος Αβραάμ "εξήλθε" γιά να αρχίσει τη δράση του.S. Αυτή είναι ακριβώς η συμμετρική χρονολογία με το 1945 μ. Αόρατων.

του Ιουδαίου και του Μογγόλου "πιστού". σαν εκπομπές του "ραδιοτηλεοπτικού σταθμού" Σελήνης από το 1970 έως το 1984. εγκληματικής υστερίας. Παντού στα "ιερά βιβλία" διαταγές των "πιστών" να σφάξουν τους "απίστους". μπορούσαν να εκπεμφθούν στο παρελθόν. δεν θα τον βρούμε ανάμεσα στους ταλαίπωρους γήινους και φυσικά όχι στους Εβραιοαραβομογγόλους. Είναι έτσι ή μήπως οι συλλογισμοί μας είναι εκτός λογικής. ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ. Θα μπορούσε να είναι μόνο ένας "ξένος" διαστημικός γκάνγκστερ που αποφασίζει να διώξει τους "τοπικούς θεούς" ενός στίγματος του διαστήματος και να "ιδρύσει νέο βασίλειο" επειδή έχασε το βασίλειο που είχε κάπου αλλού. όταν επιχείρησε να ασκήσει εξουσία με τον ίδιο παράφρονα τρόπο που τον ασκεί στον πλανήτη γή. που είδε στο πρόσωπό του το Σουλτάνο και τους γήινους σαν ευνούχους και δούλους του. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ του Άραβα. να εξυπηρετούν εναλλαγές αυτοκρατοριών κατά γεωμετρική χρονολογική πρόοδο. είναι η ΕΠΑΡΚΟΥΣΑ και ΑΠΟΧΡΩΣΑ αιτία που καθιστά όλο το ιουδαιοχριστιανικό οικοδόμημα έναν απέραντο κοπρώνα ψεύδους. Τέτοια εγκληματική παράφρων φυσιογνωμία θα μπορούσε να είναι μόνον ένας "θεός" τελευταίας κατηγορίας στο πάνθεο των θεών. με δέκτες τα ιερατεία Τρωάδος. Αν αναζητήσουμε τον εφευρέτη του γεωπολιτικού μαθηματικού τύπου . Ελλάδος. Μία φρικιαστική "νομοτέλεια" παρανοϊκού "νομοθέτη" που οδηγεί τα γήινα έθνη στη σφαγή και στην αλληλοεξόντωση. Όταν δεν του δίνεται αυτή η αφοσίωση θεωρεί δικαίωμά του τον ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ και ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ. Επειδή διώχθηκε από τον "αρχικό του χώρο" και από τους Ανώτερούς του.. Βρεττανίας.ΙΑ45 και κυρίως τον Ποσειδώνα. Με γενοκτονίες των λεγομένων "ιαπετικών" ή "αρείων" φυλών και παράλληλο υπερπληθυσμό Ασιατών . Περσίας. τότε ο εφευρέτης και ο ηθικός αυτουργός της παρανοϊκής συμπεριφοράς των γήινων εθνών είναι ο Κύριος της Σελήνης. Ακριβώς όμως αυτό το αδιανόητο συμβαίνει στο ιστορικό γίγνεσθαι.εκ συμπτωματικής συμπτώσεως με τους όρους της γεωμετρικής προόδου. Ούρ. Οι Άτλαντες οπαδοί του ΣΙΝ επιζούν ενώ οι Άτλαντες οπαδοί του Δία και του Ποσειδώνα βυθίζονται μαζί με την Ατλαντίδα. Παντού έγκλημα.Α. Εκτός και αν κάποιος από τους παραλήπτες της παρούσης πιστεύει ότι οι προκύπτουσες διαφορές των εθνών συμπίπτουν . Ιδιότητες που αντανακλώνται απόλυτα στο Κοράνιο των Αράβων Σημιτών και το Βουδισμό των Εβραιομογγόλων Χάν ή Χαναάν. Αυτή η "θεολογική παραδοξολογία" του "ζηλότυπου θεού" που σκοτώνει τα απειροελάχιστα άτομα-μικρόβια της Ύλης του διότι δεν του παρέχουν "αποκλειστική αφοσίωση". Ασσυρίας. Ρώμης και Μ.. Δύσκολα μπορεί μία στοιχειώδης νοημοσύνη να δεχθεί ότι ο Συμπαντικός θεός των θεών διακατέχεται από τόση λύσσα γιά αναγνώριση από τα ασήμαντα ανθρώπινα όντα. Αν όσα κατέγραψαν τα MONITOR της Ο. Ιδιότητες που αντανακλώνται απόλυτα πάνω στο ραββινικό ιερατείο των Λευί και στις υπόλοιπες 11 εβραϊκές φυλές. Μυκηνών. του Χριστιανού. δολοφονικής μανίας. 2 Χν=10 ν . Βαβυλώνος.Ε.. Είναι αδύνατον να νοηθεί ότι ο Άπειρος Συμπαντικός Οργανισμός του Τελικού Ενός Θεού κατέβηκε στο άθλιο επίπεδο να ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ με τα ΜΙΚΡΟΒΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που περιέχει στο Σώμα του και ότι τους ζήτησε "και αποκλειστικήν αφοσίωση". μανίας αυτοκαταστροφής και άκρως ανίατης σχιζοφρένειας. Διότι είναι αδιανόητο ότι διαμάχες και πολεμικές συρράξεις εθνών που υποτίθεται ρύθμιζαν στο πεδίο της τιμής και της μάχης τις μεταξύ των διαφορές. Διότι εκεί καυχάται ο παρανοϊκός ΣΙΝ ή Ιεχωβά ότι είναι θεός "ζηλότυπος και απαιτών αποκλειστικήν αφοσίωσιν". Ήδη διαφαίνεται η φοβερή αλήθεια που επίμονα επί αιώνες κρατήθηκε καλυμμένη από τις Εβραϊκές "Αγίες Γραφές". με δέκτες τα ραββινικά επιτελεία Μόσχας και Ουάσιγκτων και Θιβέτ και Ούργκα και Σινά. υστερία και σχιζοφρένεια.

νέγρων Χαμιτών και Πανσπερμιτικής Ορδής Μπαστάρδων. Τα πιό ικανά μέντιουμ-προφήτες δεν χρησιμοποιούσαν φωνητικούς κωδικούς κραδασμούς που προκαλούν έμμεσα ηλεκτρομαγνητικούς κραδασμούς. οι Αυτοκρατορίες των Μίνγκ και Σιν στην Κίνα. Επρόκειτο δηλαδή γιά οικογενειακή υπόθεση μεταξύ του ανυπάρκτου Νώε και του μυθομανούς ιερατείου του Ιεχωβά. "Κοράνιο". Βρίθουν από προφήτες-μέντιουμ που λειτουργούσαν ηλιθίως σαν τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί δέκτες...αφαιρέσεως της αρχικής γλώσσης και διά .. Κανών Λογικής "ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" Ο Κανών ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ορίζει "τι άλλο τρίτο πρέπει να αποκλεισθεί από την ΑΠΟΔΟΧΗ της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ και να καταταχθεί στην ΑΡΝΗΣΗ της ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" και στην περίπτωσή μας "τι άλλο τρίτο πρέπει να αποκλεισθεί από το ιστορικό γίγνεσθαι". Ο Ιεχωβά έπνιξε ώσπερ γατία απαξάπαντας τους ανθρώπους. του Τρωικού πολέμου και του 680 π.τηλεπαθητικής εμφυτεύσεως άλλης. Γιατί λοιπόν θεωρούμε σαν "διαδοχή των παγκοσμίων αυτοκρατοριών" μόνον θέμα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.χ.. Ο υπέρτερος πολιτισμικά αυτόχθων πληθυσμός τους εξουδετέρωσε αλλά έκανε το σφάλμα να κρατήσει σαν αιχμαλώτους τους Μογγόλους επιδρομείς που επέζησαν και να τους αναγκάσει σε "πειθαρχημένη" διαβίωση γιά 400 χρόνια έως το 1800 π. Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης χρειάζεται μερικά στοιχεία "ΜΟΓΓΟΛΟΛΟΓΙΑΣ". τον Χάμ και τον Ιάφεθ διότι ήταν οι μόνοι που του πρόσφεραν "αποκλειστική αφοσίωση".χ. τον Σήμ. της μαθηματικής γεωπολιτικής εξελίξεως των αυτοκρατοριών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ. αφήσας μόνον τον Νώε.χ. Χαμίτες και Ιαπετίτες να διασκορπισθούν σε όλη τη γή. Η πλαστογραφημένη ιστορία της Βίβλου τοποθετεί την κατασκευή του Πύργου της Βαβέλ στο 2240 π. "Βέδες" βρίθουν από ανεξήγητες δηλώσεις του τύπου "και είπεν ο Κύριος. Ο αναγνώστης θα προβάλλει την εύλογη αντίρρηση ότι από το 1500 π. από όπου μέσω επεμβάσεως του παρανοϊκού Ιεχωβά. Το εντελώς γελοίο αυτό παραμυθολόγημα με το οποίο το εβραιομογγολικό κατεστημένο πίστεψε ότι θα εδραιώσει τις απάτες της Γλωσσολογίας και της Εθνολογίας του. των Μάγιας και Ίνκας Ν.χ. οι λευκές φυλές της Βαβυλώνος και Ασσυρίας δέχονται ένα κύμα Μογγολοεβραίων σφαγέων που ερχόμενο από Εξωτερική Μογγολία μέσω Κίνας άρχισε τη γενοκτονία των αυτοχθόνων φυλών.χ.. "παρουσιάσθη άγγελος Κυρίου κατ' όναρ.. τον αποδέκτη και το αιτούμενο του αποστολέα.. ο οποίος "ησχολείτο και με την γλωσσολογίαν" διά . Ζητούμε από τον αναγνώστη να βρεί την απάντηση μέσω του Κανόνος Λογικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ.". Αράβων και Εβραίων. που δεν αναφέραμε. Διότι ακριβώς περί το 2200 ήτοι 40 έτη μετά την ανύπαρκτη απόπειρα κατασκευής Πύργου στη Βαβυλώνα. Τα ιερά βιβλία "Αγία Γραφή". αλλά "συγκέντρωση" έντονης σκέψεως που προκαλεί άμεση εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων. έως σήμερα η ιστορία ανέδειξε και άλλες αυτοκρατορίες.". Αμερικής κλπ.".. Έτσι τα δύο ορόσημα του 1500 π. αλλά ηθελημένα από τον "θεό των θεών" ΣΙΝ της Σελήνης. "εσύγχυσε" τις γλώσσες των κτιστών του Πύργου και "ανάγκασε" τους Σημίτες. Βεβαίως πριν το συνταρακτικόν τούτο γεγονός συνέβην άλλον τι ακόμη συνταρακτικώτερον. κατασκευάστηκε γιά να καλύψει μία άλλη πραγματικότητα "αναγκαστικής μετακινήσεως" Μογγολικών Φυλών προς κάθε κατεύθυνση με κέντρο την Εξωτερική Μογγολία.. .ΙΑ46 Μογγόλων. "ενεφανίσθη άγγελος Κυρίου και είπεν. Αυτά τα μέντιουμ-ζόμπι των ιερατείων είχαν συγχρόνως την ικανότητα να εκπέμπουν σε προσυμφωνημένες συχνότητες που παράγονταν από την προφορά στερεότυπων "μαγικών λέξεων" που δήλωναν τον αποστολέα.. όπως η Αυτοκρατορία των Κμέρ Ινδοκίνας.

υπήρξεν αποτέλεσμα της υπό των Ελαμιτών κατακτήσεως της Βαβυλωνίας. Αυτή είναι η ΠΡΩΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡΔΗ των Τουρανίων Μάρδων ή Ελαμιτών ή Υξώς δηλαδή προωθημένων Μογγόλων της Περσίας. αλλ' ετέρα σπουδαία μετανάστευσις απ' ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ είναι η συμπίπτουσα προς τους χρόνους της Ελαμιτικής κατακτήσεως εις Αίγυπτον εισβολή των Υξώς ήτοι των "βασιλέων ποιμένων". φαίνεται και η παροδική εις Αίγυπτον μετανάστευσις του Αβραάμ η μνημονευομένη εν τω ΙΒ' κεφαλαίω της Γενέσεως. Μετά ταύτης δε της εις Αίγυπτον εισβολής των Υξώς συνδέεται.Οι Υξώς ήσαν λαός Τουρανικός εξ Αιλάμ ορμηθείς και την Ελαμιτικήν επιδρομήν μέχρις Αιγύπτου εκτείνας. Ο Βήρρωσσος στην Αρμενική μετάφραση του Ευσέβιου ονομάζει τους βασιλείς των εβραιομογγόλων "παρναβοράτζ" δηλαδή τυρράνους. διότι αυτός ήταν ο μόνος τομέας που μπορούσαν να χειραγωγούν. Υποθέτουμε ότι θα πρότειναν γλωσσικές μεταρρυθμίσεις από την Ασσυροβαβυλωνιακή "καθαρεύουσα" σε "δημοτική" που οι ίδιοι δημιουργούσαν εκχυδαΐζοντας τη γλώσσα του εμπορίου σε πρώτη φάση. 527: "λαός νομαδικός ληστρικός οικών εν Περσία και Αρμενία". τόμος 1-2. Και πιθανώτατον μεν είναι ότι η από των οχθών του Περσικού κόλπου προς δυσμάς εις την Φοινίκην κληθείσαν χώραν μετανάστευσις του έθνους των Φοινίκων εγένετο εν χρόνοις πολλώ προγενεστέροις. συνεπαγόμενος μεθ' εαυτού .ο Καρολίδης αγνοεί προέλευση Τουρανίων από "Χεττούρα". Οι Μογγόλοι επιδρομείς του ΣΙΝ ή ΣΙΜ ή ΣΗΜ είναι οι πρόγονοι του αρχικαβαλλιστή Μογγόλου Αβραάμ. συμπίπτει χρονικώς η εκ της χώρας των Χαλδαίων εις γήν Χαναάν μετανάστευσις των Τερραχιτικών-Τουρανίων νομαδικών Σημιτικών φυλών υπό τον Αβραάμ και Λώτ. Η γλωσσολογική και εθνολογική σύγχιση που προκλήθηκε επιδεινώθηκε από την εισβολή των Μογγόλων αρχιερέων Χάν στις τάξεις των ΠανεπιστημίωνΙερατείων της Ασσυροβαβυλωνίας μέσω χρήσεως της Σεληνιακής Κάβαλλα και των σκοταδιστικών ροπών της.ΙΑ47 Σφάλμα.η εις Αίγυπτον εισβολή και το επί της χώρας ταύτης κράτος αυτών φαίνονται συνδεόμενα μετά της μεγάλης Ελαμιτικής εις τας κοιλάδας του Τίγρητος και του Ευφράτου και τας δυτικάς μέχρι Μεσογείου θαλάσσης της Αιγύπτου εκτεινομένας χώρας επιδρομής. πολιτισμικής και γλωσσικής καθαρότητάς των. Η τοιαύτην των γεγονότων συνάφεια δυοίν θάτερον πείθει ημάς να υποθέσωμεν ότι: α'. εάν τε ως λαός Τουρανικός . Γράφει γι' αυτούς ο Στράβωνας ΙΕ' 523. συμβολική σύζυγο ή φυλή υπό τον Αβραάμ . Φαίνεται δε ότι αι μεταναστεύσεις αι από ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ εν ταις μεταξύ Ζάγρου και Μεσογείου θαλάσσης γινόμεναι και συνδεόμεναι μετά της Ελαμιτικής κατακτήσεως εγένετο εν ευρυτάταις διαστάσεσι. 524. Η πελώρια σύγχιση που προκάλεσε στην Ασσυροβαβυλωνία η παρουσία ανάρθρων μογγολικών κραυγών και βαρβαρικών διαλέκτων των επιδρομέων καταχωρήθηκε στη Βίβλο ως "σύγχιση γλωσσών παρά θεού". ανίκανοι γιά κάθε επιστήμη και τέχνη. Πιθανώς δε η τοιαύτη μετανάστευσις των εν τη κοιλάδι του Ευφράτου νομαδικώς βιούντων Σημιτικών λαών εις Χαρράν της βορείου Μεσοποταμίας και εντεύθεν εις την Χαναάν. Το όνομα της μογγολικής ορδής των Υξώς οφείλεται στη μετοίκησή τους κοντά στους ποταμούς Ίαξον και Ιαξάρτην. διότι οι "πειθαρχημένοι" στην εξωτερική συμπεριφορά Μογγόλοι συνομωτικά εργάζονταν γιά τη διαφθορά των αυτοχθόνων φυλών και την πρόκληση αλλοίωσης της φυλετικής. Έτσι ο ορθολογιστικός πολιτισμός της περιοχής έγινε ένα απολίθωμα παρανοϊκού μυστικισμού και δεισιδαιμονίας και Σεληνιακών "μαγικών" θαυμάτων. σελίς 145: "Μετά της ιδρύσεως Ελαμιτικού κράτους εν Βαβυλωνία. Β' Μέρος. Και εάν τε οι Υξώς θεωρηθώσιν ως λαός Σημιτικός. Κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα σχόλια του έλληνα ιστορικού ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΗ στο έργο του ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Χουδούρ-Λαγαμέρ κλπ. παρουσιάστηκε έντεχνα ως "αναγκαστική" λόγω κατοχής της Μεσοποταμίας από τους "κακούς Ελαμίτες". του έχει χαρίσει "πρόβατα και βόας και όνους θηλυκάς και καμήλους και δούλους και δούλας". την πλασάρει εντέχνως στους συλλέκτες παλλακίδων του Φαραώ. Την Ελαμιτική δυναστεία των εβραιομογγόλων κατέλυσε ο Βαβυλώνιος ήρωας Νεβρώδ ή Γκιζτουβάρ. που ήταν επίσης εβραιομογγόλοι Σημίτες. εισήλθε στη Μεσοποταμία το 2280 π. Ο Νεβρώδ είναι κατά τη Βίβλο απόγονος του "κατηρραμένου Χάμ" δηλαδή φυλών υπό εξόντωση. λοιπόν.. εισέρχεται ο Αβραάμ στην Αίγυπτο με τις ορδές του περί το 1940 π.χ. άρχισε στο Ελάμ. Οπωσδήποτε η Ελαμιτική εισβολή.. Το αισχρό θέατρο της δήθεν έχθρας μεταξύ "διωκωμένων Σημιτών του Αβραάμ" και "διωκόντων Σημιτών του Ελάμ" παίχτηκε στην εντέλεια με θύματα τους λαούς της Παλαιστίνης και Αιγύπτου.S.χ. Το ανωτέρω μαργαριτάρι εβραϊκής ατιμίας. γίνεται ο μαστρωπός της συζύγου του Σάρρας. με το "διαβατήριο" του δήθεν διωκόμενου. Το αισχρό θέατρο ξαναπαίχτηκε στη σύγχρονη ιστορία όταν οι εβραιομογγόλοι της Βαυαρίας το 1939 άρχισαν "αντισημιτκό αγώνα" εναντίον των φανερών δεδηλωμένων εβραίων.χ. ένεκα της επιδρομής της Ελαμιτικής. Γιά να μπορέσει να "μπεί στα κυκλώματα" του Φαραώ.ΙΑ48 ή ελαύνων προς αυτού τους Σημιτικούς λαούς από της κοιλάδος του Ευφράτου μέχρι Χαναάν και Αιγύπτου. προστυχιάς και προαγωγής σε πορνεία γιά να επιτευχθούν πολιτικά και στρατηγικά ωφέλη. ως ΠΑΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΛΑΩΝ. σύμφωνα με το έπος ΝΙΜΡΟΥΔ. την οποία αφού πείθει να διαδίδει "ότι είναι αδελφή του". Τα αναφέρουμε όπως τα παραθέτει ο Βήρωσσος: Χουδούρ-Ναχουνδί. ΧουδούρΜαβούγ. β'. από Μεσοποταμίας εις Χαναάν και Αίγυπτον. όπως εξάγεται από την ιδιότητα του Νεβρώδ ως πιστού του Ηλιακού ιερατείου ΣΑΜΑΣ. εκμαυλισμού.χ.S. σύμφωνα με το "Χρονικό του Ασσουρμπανιπάλ"." -τα κεφαλαία γράμματα δικά μαςΗ Ελαμιτική Μογγολική ορδή. εγκαινίζει υπό ΠΟΛΛΑΣ ΕΠΟΨΕΙΣ ΝΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ εν τη Δυτική Ασία από των ορίων του Ιράν μέχρι της Αιγύπτου. . Έτσι. προς δυσμάς προχωρήσασα μοίρα των εις Βαβυλωνίαν και Συρίαν εισβαλόντων Ελαμιτών. Στη Γένεση Ι' 8-10 ο Νεβρώδ χαρακτηρίζεται "ισχυρός κυνηγός ενώπιον -εναντίον. ή το 1930. Κατά την πρώτην υπόθεσιν οι Υξώς πρέπει να θεωρηθώσιν ως η πο. περί ής ημίν ο λόγος. αναγράφεται στη Γένεση ΙΒ' 11-20. Τα ονόματα των Ελαμιτών Μογγολοεβραίων βασιλέων τυρράνων της Βαβυλωνίας είναι προελεύσεως διαλέκτων του Τουρκμενιστάν που σήμερα ανήκει στην U. Η πόρνη Σάρρα κοιμάται με τον Φαραώ και τότε άρχισαν τα καβαλλιστικά θαύματα τιμωρίας του Φαραώ. όπως οι φυλές "Ιάφεθ ή Ιαπετικές". Η κυριαρχία των Ελαμιτών διήρκεσε κατά Βήρωσσο 224 έτη ήτοι από 2280-2056 π. Οι Ελαμίτες εβραιομογγόλοι έπαιζαν το ρόλο των "ΧΙΤΛΕΡ" και οι ομόφυλοί τους Μεσοποταμίας το ρόλο του "ΙΣΡΑΗΛ" που καίγεται σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως.του θεού" δηλαδή εναντίον του Σεληνιακού ιερατείου ΣΙΝ ή "Γιαχβέ". Η τελευταία εκδοχή είναι η αληθής διότι η Σημιτική κάθοδος στην Αίγυπτο υπό τον Αβραάμ.ή ότι ήσαν Σημίται μεθ' άλλων Σημιτικών λαών μεταναστεύσαντες. Το αισχρό αυτό θέατρο του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ όπου οι κρυπτοεβραιομογγόλοι διώκουν τους φανερούς ομοφύλους τους γιά να τους καταστήσουν ήρωες και άξιους ανοχής και οίκτου και ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ εκ μέρους άλλων λαών. ο οποίος έντρομος διώχνει τη Σάρρα αφού προηγουμένως σε αντάλλαγμα της εκπορνεύσεως της "αδελφής" του Αβραάμ. και κατά HOMMEL τουλάχιστον 300 έτη ήτοι έως το 1980 π.R. κατά δε την δευτέραν ως η πρωτοπορεία των Σημιτικών λαών των ελαυνομένων από Μεσοποταμίας μέχρι Αιγύπτου ένεκα της εις τας υπ' αυτών οικουμένας χώρας γενομένης επιδρομής.

θα συνεχιστεί με σχεδιαζόμενη διάλυση της Ευρώπης και U. ΑΜΙΛ-ΣΙΝ και ΧΑΜΟΥ-ΡΑΒΙ όπερ ερμηνευόμενο σημαίνει ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. εν τούτοις η κύρια "ζώνη μαθηματικού προγράμματος" εξοντώσεως πολιτισμών. είναι η ζώνη γενέτειρα του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Εάν κάποιοι δεν αποκαλύψουν και δεν καταστρέψουν το εβραιομογγολικό παιχνίδι σφαγής και καταστροφής πολιτισμών. Τελικά το παιχνίδι του ατλάντειου εβραιομογγολικού ιερατείου μέσω οργανώσεως "φασιστών". Μήπως έπαθες σύγχιση.A. ενώ και άλλοι πολιτισμοί έδρασαν. Βρεττανία. Διερωτάται ο παρατηρητής "ποιός έκανε τη μεγαλύτερη καταστροφή στη Μεσοποταμία. και καταστροφή του Ελληνικού και Δυτικού πολιτισμού. το ρόλο του νικητή και του αναστηλωτή της "ΕΛΛΑΔΟΣ" Μεσοποταμίας τον διεκδικεί αποκλειστικά ο "ΑΓΓΛΟΕΒΡΑΙΟΣ" . αναγνώστη. ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ παίχτηκε δεκάδες φορές στο διάβα της ιστορίας. Τα γεγονότα όμως ανέβασαν στην εξουσία "ελευθερωτές" βασιλείς με ονόματα ΣΗΜΙΤΙΚΑ.Χαμουραμπί. προαγωγής του επιζήσαντος "εβραίου" σε νομοθέτη των άλλων εθνών. αναγνώστη. όπου καταλύουν οι ομάδες των "Μίς Ισραήλ" φρουρούμενες από ένοπλους άντρες της ελληνικής αστυνομίας και εντεταλμένες γιά "ζευγάρωμα" με ορισμένους πολιτικούς και στρατιωτικούς προσκεκλημένους των δεξιώσεων του "ΑΣΤΕΡΟΣ". στην οποία ο θύτης και το θύμα είναι Σημίτες. την απολαβή προνομίων και ευνοίας. Ελαμιτών. επειδή σ' αυτήν την περιοχή τα σχέδιά τους ανατράπηκαν και θα ανατραπούν. τη Ρώμη και τη Μ. ΑΜΙΛ-ΓΟΥΛ.. . Είναι η μόνη περιοχή όπου εφάρμοσαν την εκλεπτυσμένη τακτική του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ. αναθέσεως στον επιζήσαντα "εβραίο" να διαφθείρει. Προσπάθησε να δείς καθαρά. και από το 680 π. ενώ και άλλα έθνη έγιναν έδρες αυτοκρατοριών. Γι' αυτόν το λόγο. Είναι η μόνη περιοχή που τα εβραιομογγολικά ανθρωπόμορφα θηρία εφάρμοσαν μαθηματικά μεθοδευμένο πρόγραμμα εξοντώσεως των φυλών του πλανήτη. ο θύτης "καταδικάζεται" στο πρόσωπο μίας φυλής υπό εξόντωση και το θύμα που επέζησε ζητά ηθική και υλική ικανοποίηση όχι από το Σημίτη ηθικό αυτουργό αλλά από τον αναγκασμένο να πειθαρχεί φυσικό αυτουργό . Ο ήρωας Νεβρώδ "θάβεται" και εξοβελίζεται διότι δεν κατάλαβε το παιχνίδι των εβραιομογγόλων και του πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να ιδρύσει κυβέρνηση απαρτιζόμενη από καθαρούς Βαβυλώνιους. Τέτοιο άντρο εξαγοράς είναι γιά την Ελλάδα το ξενοδοχείο "ΑΣΤΗΡ" Βουλιαγμένης. να δηλητηριάσει την ταυτότητα των λαών. ηρωοποίησης του επιζήσαντος τμήματος του "εβραίου" Αβραάμ.ΙΑ49 Έκτοτε αυτή ακριβώς είναι η τακτική όλων των εβραίων συζύγων που θέλουν να διαβρώσουν εχθρικά κυκλώματα. Το φοβερό στην υπόθεση του "ΧΙΤΛΕΡ" Ελάμ είναι ότι ενώ οι ήρωες πατριώτες της "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ" Νεβρώδ χρησιμοποιούνται και καταδικάζονται ως "εχθροί του Κυρίου". Ο Χαμουραβί είναι και ο νέος νομοθέτης που καταργεί το εθιμικό δίκαιο των εθνοτήτων της Μεσοποταμίας και επιβάλλει το Σημιτικό δίκαιο που αργότερα το συναντούμε στον Μωσαϊκό νόμο. τη δημιουργία ενοχών. την Περσία. Άρχισε στο Ελάμ το βρώμικο παιχνίδι το 2300 π..χ. προαγωγής του επιζήσαντος "εβραίου" σε προνομιούχο πολίτη που παραμερίζει και πατά την ΤΙΜΗ των λαών . το μετέπειτα εκβιασμό κλπ.. διωκομένου "δημοκράτη" Αβραάμ.. ΣΙΝ-ΜΟΥΒΑΛΙΤ. ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ολοκαυτώματος ενός τμήματος του "εβραίου" Αβραάμ. είναι η ζώνη μεταξύ Μεσοποταμίας και Δυτ. Οι κατακτητές εβραιομογγόλοι του Ελάμ που συσπείρωσαν τον πατριωτισμό των Βαβυλωνίων και ισχυροποίησαν τους αρχέτυπους νόμους του πολεμικού εθιμικού δικαίου ή οι "ελευθερωτές" ισοπεδωτές των πολιτισμικών και εθιμικών διαφορών όπως ο Σημίτης Χαμουραβί. τη Βαβυλώνα. την Ελλάδα. Πωλούν ή ενοικιάζουν τις γυναίκες τους σε πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους των εχθρών τους με σκοπό την κατασκοπεία. ενώ και άλλοι πολιτισμοί καταστράφηκαν από το ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΑΡΑΒΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΒΑΥΑΡΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΘΙΒΕΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ Κατεστημένο.S. να εκφυλίσει. να εκμαυλίσει. Ευρώπης.λαό. επαναλήφθηκε με θύματα την Ασσυρία. αναγνώστη.χ.

αναρριχήθηκαν στα ανώτατα κυβερνητικά αξιώματα με τη μέθοδο του "μωρού που κλαίει στο ποτάμι επιπλέοντας σε πισσωμένο καλάθι". Παλαιστίνη. ΑΡΙΩΣΑ ή ΑΡΙΩΧ. θέτει σε ενέργεια το εκλεπτυσμένο σχέδιο εισβολής Σημιτομογγόλων από Ελάμ. Οι Σημιτομογγόλοι εισβολείς "ΧΙΤΛΕΡ" αρχίζουν διωγμό εναντίον και των αυτοχθόνων και των Σημιτομογγόλων "ΕΒΡΑΙΩΝ". κατόρθωσαν να καταλάβουν τις εξουσίες των ανεξαρτήτων και αυτοκυβερνώμενων πόλεων.χ. Στις ευρεθείσες επιγραφές τα ονόματα των βασιλέων της Ζερκούλ ή Σιργούλ ήταν: ΟΥΡΓΚ-ΟΥΝ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΟΥΝΟΣ" του 5000 π.χ.. προέρχονταν δε από τις βόρειες περιοχές των ορέων Ζάγρος. Ομοίως είχε αποτύχει ήδη ο ιδρυτής της "βορείας δυναστείας" ΣΑΡΓΩΝ ή ΣΑΡΟΥ-ΚΙΝ το 3800 π.χ. Χρησιμοποιούνται οι αυτόχθονες πληθυσμοί "ΝΕΒΡΩΔ" γιά την "αντίσταση" κατά των εισβολέων και όταν οι "εχθροί" απωθούνται. Ομοίως απέτυχαν οι προσπάθειες από τη νέα Σημιτική πρωτεύουσα ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ που κτίζει ο ΟΥΡΓΚ-ΒΛΟΥ στο 3300 π. "Ηνωμένων Πολιτειών Βαβυλωνίας". δηλαδή Για-Χω-Βε-Χάι ή Ιεχωβά. Σε αντίθεση με τους βίαιους εισβολείς των Σημιτομογγόλων του Ελάμ του 2280 π. Καθώς το εβραιομογγολικό ιερατείο διαπιστώνει ότι αποτυγχάνει κάθε προσπάθεια δημιουργίας U. ΧΑΛΑΝΗ. Περσικό Κόλπο δεν κατόρθωσε να συνενώσει πολιτικά τα ανεξάρτητα πόλεις-κράτη της Βαβυλωνίας. σύμφωνα με το χρονικό του Βηρρώσου και ακολουθεί δυναστεία "ΚΑΣΣΟΥ" από το 1731-1237 π. η Βαβυλωνία δέχτηκε ειρηνικούς εισβολείς Σημιτομογγόλους το 5000 π. Ομοίως αποτυγχάνει νέα προσπάθεια γιά ίδρυση U.ολοκαυτωθέντες Σημιτομογγόλοι "ΕΒΡΑΙΟΙ".ΙΑ50 Αυτό το ΠΡΟΣΤΥΧΟ ΚΑΚΟΥΡΓΟ παιχνίδι παίχτηκε σε κάθε επίλυση του τύπου Χν=10. τοπική προφορά ΣΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΥΡΓΚ δηλαδή "Σεληνιακός Βοώτης Αρκτούρος" κατ' αντιστοιχία των "ΣΟΥΛΑΝ-ΜΠΑΑΤ-ΟΥΡΓΚ".χ. ΛΑΡΣΑ. Διαβρώνοντας την ελληνική δυναστεία βασιλέων της περιοχής. ΟΥΡΓΚ-ΓΟΥΔΙΛ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ" του 3100 π. Η ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ ήταν "αποικία" της προϋπάρχουσας ΖΕΡ-ΚΟΥΛ ως πρώτης αποικίας των Σημιτομογγόλων στη Βαβυλωνία. ΑΚΑΔΔΗ κλπ.S. Ήταν αγριώτεροι και περισσότερο απολίτιστοι από τους Ελαμίτες Σημιτομογγόλους.ν2. τύπου ΧΑΜΟΥΡΑΜΠΙ.χ.χ. και την αφιερώνει στον "ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ" ΣΙΝ.χ.χ. Στην περίπτωση του Ελάμ ο παρατηρητής ερωτά: και πού βρέθηκαν οι σημίτες τύπου Χαμουραμπί γιά να γίνουν βασιλείς της Βαβυλωνίας εφ' όσον ο Νεβρώδ κατέλυσε την Ελαμιτική δυναστεία και έδιωξε τους Ελαμίτες από τη χώρα.χ. Οι αυτόχθονες ελληνικοί και άρειοι πληθυσμοί υποβιβάζονται στο ρόλο του "δούλου των έργων και του στρατιώτου των πολέμων του Χαμουραμπί". Οι Κάσσου ή Κοσσαίοι ήταν κυρίως μισθοφόροι Σημιτομογγόλοι που η προηγούμενη δυναστεία χρησιμοποιούσε γιά να ελέγχει το στρατό. που εγκαταστάθηκαν γύρω από τις ελληνικές αποικίες των από Δελφούς και Σάρδεις και Δήλο εξαρτωμένων πόλεων ΕΛΛΑΣ-ΑΡ..S. . Ο ΓΟΥΔΙΛ παρά το ότι συνένωσε το εμπόριο από την Κιλικία. ΟΥΡΓΚ-ΒΛΟΥ ή ΟΥΡΓΚ-ΜΠΛΑΤ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΒΟΩΤΗΣ" του 3300 π.. ανατολικά του όρους Ζάγρος.χ.BABILOU από την επόμενη πρωτεύουσα ΝΙΠ-ΟΥΡΓΚ το 2600 π. οι πατριώτες "ΝΕΒΡΩΔ" παραμερίζονται γιά να αναλάβουν την κυβέρνηση οι .χ. Ήδη οι Σημιτικές ορδές είχαν κατακλύσει τη Βαβυλωνία από τις αρχές της 5ης χιλιετηρίδος π. Θυμίζουμε στον αναγνώστη ότι η πρώην πρωτεύουσα της Μογγολίας ονομαζόταν ΟΥΡΓΚΑ και μετονομάσθηκε ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ στους σοβιετικούς χάρτες. της οποίας ο βασιλεύς ΓΑΜΙΛ-ΣΙΝ καυχάται ότι είναι "βασιλεύς Ούρ και βασιλεύς των τεσσάρων μερών του κόσμου Γ-Χ-Β-Χ". Η δυναστεία του Σημιτομογγόλου Χαμουραμπί διαρκεί μέχρι το 1731 π.. Ομοίως αποτυγχάνει νέα προσπάθεια με κέντρο πάλι την ΟΥΡΓΚ ή ΟΥΡ περί το 2500 π. ΟΡΧΟΗ. και εβραιομογγόλοι που τις εκπροσωπούσαν. και ο διάδοχός του ΝΑΡΑΜ-ΣΙΝ. αρχίζοντας από την ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ που έκτισαν προς τιμήν του θεού της Σελήνης ΣΙΝ..χ.

πρωτεύουσα της Ασσυροβαβυλωνίας. "Νότο".χ. που καταστράφηκαν και γενοκτονήθηκαν με απλούστερες μεθόδους από τις εβραιομογγολικές ορδές..χ. "συζεί" και "ανέχεται" τη συνύπαρξη με τη Βαβυλώνα. Η βασιλεία του κρατά 10 χρόνια και είναι η πρώτη επίλυση του τύπου Χν=10. Από το 1029 π. Ο Σεναχειρίμ προετοιμάζει τη μεγάλη "πρεμιέρα" του γεωπολιτικού τύπου Χν=10.χ. ήτοι Σημιτομογγόλων του οίκου Άγαρ-Ισμαήλ.χ. και μετά το παιχνίδι έγινε "σοβαρό και μετρημένο στις λεπτομέρειες" διότι οι Σημιτομογγόλοι εισέρχονταν στην κυρίως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. κατά Βήρρωσον. Σημειώνουμε ότι τα ονόματα της δυναστείας ΚΑΣΣΟΥ είχαν ως συνθετικό το ΑΓΟΥ που στη μογγολική γλώσσα σημαίνει Σελήνη πχ. από το 680 π. με τυχαίες αυτοσχεδιαζόμενες χρονικά ενέργειες μόνον μέχρι τη Μεσοποταμία. Γιά πρώτη φορά στην Ιστορία αρχίζει ένα περίπλοκο γεωπολιτικό "μπρίτζ" με "Βορρά". με την αποίκηση της . πολιτισμικά και στρατιωτικά υπέρτερη.χ.ν2 καταστρέφοντας τη Βαβυλώνα το 689 π. γαμψές μύτες και εξέχοντα αυτιά". Είναι εμφανείς οι σχέσεις της περιγραφής με τα φυλετικά εβραιομογγολικά χαρακτηριστικά. από 1237 έως 1029 π. το οικοδόμημα της "ουρανίας γεωμετρίας". Ενώ έως το 680 π. Συγκρίνατε με το τουρκικό ΑΓΙ=Σελήνη. "Ανατολή" και "Δύση" που δυστυχώς υποτίμησαν οι Έλληνες. κατά Βήρρωσον ή από το 1115 π. ΑΓΟΥ-ΚΑΚΡΙΜΙ ως όνομα του επιφανέστερου ΚΑΣΣΟΥ. δολοφονημένος από τους γυιούς του Αδραμέλεχ και Σαρασάρ ή Αρδουμουσάν κατά Αβυδηνόν και κατά Αλέξανδρο Πολυΐστορα. πατρίδος του Μάο Τσέ Τούγκ. Είναι το αγαπημένο αρχιτεκτόνημα των Ροδοσταύρων του Σκωτικού Δόγματος. Ο τρίτος γυιός Ασσαραδδών που βρίσκεται στην Ουράρτου γιά την ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ διακόπτει την εκστρατεία και επιστρέφει στη ΝΙΝΕΥΗ. Οι πολιτισμοί της Βορείου Αμερικής γενοκτονήθηκαν από κάθοδο ορδών εβραιομογγόλων ΤΣΟΥΚΤΣΩΝ και ΛΑΠΟΝΩΝ μέσω του Βερίγγειου Πορθμού. το παιχνίδι και η εκτέλεσή του επινοήθηκε όχι από τους καφροειδείς Σημιτομογγόλους. Οι ΤΣΟΥΚΤΣΟΙ αποτελούν σήμερα τους ανατολικότερους νομάδες της Σιβηρίας. κατά τις σφηνοειδείς επιγραφές αρχίζει η μεγάλη Ασσυριακή δυναστεία του ΘΑΛΓΑΘΦΕΛΛΑΣΑΡ ή ΤΙΓΛΑΤΠΑΛΑΣΣΑΡ που μέχρι το 689 π. που γενοκτόνησαν και διήφθειραν το "λαό του Ήλιου". αλλά από τον θεό ΣΙΝ του όρους ΣΙΝΑ. (άνω ΣΙΝΑ) Τον κεντρικό ρόλο στο παιχνίδι τον είχε η Παλαιστίνη και ειδικώς η Αίγυπτος με σύμβολο του "ΚΕΝΤΡΟΥ" τη Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου. Η Κίνα και η Ινδία και οι Κμέρ της Καμπότζης αλλοιώθηκαν πολιτισμικά και φυλετικά από κάθοδο των εβραιομογγολικών τεράτων της Μογγολίας και της Μαντζουρίας. Αποκλείουμε άρα τον "Κεντρικό Γεωπολιτικό Χειρισμό" των εβραιομογγόλων από τις άλλες δύο εστίες πολιτισμού.ΙΑ51 Τους Κάσσου διαδέχθηκε δυναστεία εννέα ΑΡΑΒΩΝ βασιλέων.χ. όπου και χρίζεται βασιλεύς.χ. Ήταν κυρίως διανοητικό και λιγότερο στρατηγικό "μπρίτζ" που όμως είχε γιά την Ελλάδα καταστροφικά στρατηγικά αποτελέσματα. Οι ΤΣΟΥΚΤΣΟΙ εισέβαλλαν και στη Νότιο Αμερική όπου λόγω αριθμητικού μειονεκτήματος προτίμησαν τη διάβρωση των τοπικών ιερατείων του ΘΕΟΥ ΗΛΙΟΥ.ν2=10.χ.12=10. Στη Μυθολογία των ορεινών φυλών του Περού και των υπολειμμάτων των Αζτέκων Μεξικού και των Αραουκανών της Νοτίου Χιλής.χ. επιβάλλοντας τελετουργικές ανθρωποθυσίες και διαστρέφοντας και διαφθείροντας τους Ίνκας και Αζτέκους. έχουν μείνει ανάγλυφες οι αναφορές γιά "βαρβάρους από το βορρά με σκιστά μάτια. την Κίνα και τους Ίνκας. το παιχνίδι "του ολοκαυτώματος" παιζόταν με την Αγγλική μέθοδο του "βλέποντας και κάνοντας". Η χαριστική βολή δόθηκε στις φυλές της Αμερικανικής Ηπείρου από τα τέρατα των κρυπτοεβραίων της Ισπανίας ΜΑΡΑΝΟΣ το 1600 μ. Κατά τις διαβεβαιώσεις της Βίβλου. και από τα κρυπτοεβραϊκά αποβράσματα των Αγγλοσαξόνων και Ιρλανδών της ENG-LAND και IR-LAND ή κοινώς ATL-LAND. που κατασκεύασαν οι Σημιτομογγόλοι Υξώς με σχέδια δεδομένα "από τον θεό της Σελήνης". και πεθαίνει το 680 π. με τον ΣΕΝΑΧΕΙΡΙΜ.

ΩΣ ΔΙΕΙΛΗΠΤΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙ. Φιλοσοφική Αρχή "ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ . ΔΙΑΝΟΙΑΣ Δ' ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ.Υόρκης. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΕ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΝΟΝ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΙΑΣ ΤΥΓΧΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΤΟ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΟΣ. προστάτου των απογόνων του Αβραάμ ή ΑΜΠΡΑ-ΧΑΜ ή ΑΜΠΡΑ-ΧΑΝ. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΜΟΝΟΚΩΛΟΝ. ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ.ΙΑ52 ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ το 1607 μ. κτίστες και πρώτοι άποικοι της Ν. ΒΛΕΨΑΣ ΕΠΙ ΤΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΣΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ. ΤΑ ΔΕ ΕΥ ΚΕΚΡΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΦΟΤΕΡΑΣ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ. Ο αποκλεισμός μαθηματικού γεωπολιτικού σχεδίου των Σημιτομογγόλων από τις εστίες πολιτισμού Ίνκας-Αζτέκων και Κίνας-Ινδοκίνας-ΚίναςΙαπωνίας. δηλαδή Σημιτομογγόλου ηγέτου ΧΑΝ κατά το ΤΖΕΚΙΣ-ΧΑΝ. Η δεισιδαιμονία τους συνίσταται στο ότι τα έθνη αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την "ΔΙΑΝΟΙΑ" γιά επιστημονική πειραματική παρατήρηση του . Σύνθημά τους και άξονας της εγκληματικής ιδιοσυγκρασίας τους "ο Χριστός" . ΝΥΝ ΛΕΓΟΜΕΝ.Ε. Από επαφές ανδρών της Ο. ΣΧΕΔΟΝ ΔΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΕΝ ΑΝ ΤΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΕ. Αυτά τα έθνη είναι "ΕΝΔΕΗ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ" δηλαδή φύσει ανίκανα γιά παραγωγή πνεύματος και τεχνών. ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ Δ' ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑ. αποδεικνύεται και με τη φιλοσοφική αρχή "ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ" στην οποία καλούμε τον αναγνώστη γιά πρόσθετο κριτήριο των όσων αναλύουμε. Στην περίπτωσή μας αναζητούμε τη Φυλετική και Πολιτισμική αλλοίωσή μας από προσμίξεις ετερογενών φυλών και πολιτισμών ή "βαρβαρισμών". Συνοδοί στην "οργάνωση" του νέου "ζωτικού χώρου της Δύσεως" ήταν οι γλοιώδεις "πράοι" εβραιομογγόλοι της HOL-LAND. έως το 1850 μ. Θα αφήσουμε να απαντήσει ο Μέγας Αριστοτέλης: "ΠΟΙΟΥΣ ΔΕ ΤΙΝΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ." Στην Αριστοτέλεια διαπίστωση ο "ΘΥΜΟΣ" δηλαδή τα άλογα ένστικτα κυριαρχούν πάνω στα έθνη των βορείων "ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΩΝ" επειδή η φύση τα υποχρεώνει με τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε άσκηση μόνον του ενστίκτου επιβιώσεως. εκλεκτού τέκνου του θεού ΣΙΜ ή ΣΙΝ της Σελήνης.ο ειρηνοποιός. Στη Νέα Διαθήκη της Βίβλου ο ειρηνοποιός Χριστός φέρεται να λέει: "Φέρετε τους εχθρούς μου και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου". ΩΣΠΕΡ ΜΕΣΕΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ..Α..χ. η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ενός συνόλου αλλοιώνεται όταν αναμιχθεί με την ΠΟΣΟΤΗΤΑ ενός άλλου συνόλου ετερογενούς ή και αυτογενούς. ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ. σε κατάσταση δεισιδαιμονίας και χρήσεως αδιαμόρφωτων υλικών όσων παράγονται από τη φύση. ΑΘΥΜΑ ΔΕ.χ. παρά τις επιδρομές τους σ' αυτά τα εδάφη. ΔΙΟΠΕΡ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ ΔΙΑΤΕΛΕΙ.ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ" Σύμφωνα με τη Ζηνώνεια και Αριστοτέλεια αυτή Αρχή. Η κάθε πέτρα της Αμερικανικής ηπείρου είναι μνημείο βαμμένο με το αίμα ενός ειρηνικού κατοίκου της χώρας του Ήλιου. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΝ ΤΟΙΣ ΨΥΧΡΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΘΥΜΟΥ ΜΕΝ ΕΣΤΙ ΠΛΗΡΗ. ΟΥΤΩΣ ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ. ΤΑ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ. Συγχρόνως συγκρίνουμε την αλλοίωση της δικής μας Φυλετικής και Πολιτισμικής ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ με τις αλλοιώσεις άλλων Φυλών και Πολιτισμών. και την καθολική γενοκτονία των ερυθροδέρμων της περιοχής. με ηθικούς αυτουργούς το ιερατείο του "ειρηνοποιού" Χριστού και φυσικούς αυτουργούς τους Ιρλανδούς και Αγγλοσάξονες. Τέτοια έθνη είναι και οι εβραιομογγόλοι της Σιβηρίας. με τα υπολείμματα των Αμερικανικών φυλών και τις παραδόσεις τους εξάγεται ο τρομακτικός απολογισμός δολοφονίας τριακοσίων εκατομυρίων αυτοχθόνων ερυθροδέρμων Αμερικανών στη Βόρεια και Νότια Αμερική από το 1600 μ. Η κάθε πέτρα της Χώρας του Ήλιου είναι μάρτυρας της εβραιομογγολικής κτηνωδίας και της εγκληματικής παράνοιας του θεού της Σελήνης. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΜΑΛΛΟΝ. που δέχτηκαν τις ίδιες ετερογενείς προσμίξεις.χ.

Ινδία. ενώ συγχρόνως διαθέτουν ΘΥΜΟΝ δηλαδή ΗΡΩΙΣΜΟ που όπως απέδειξε η Ιστορία. κάποιος "θεός" ή "μάγος της φυλής" διοχετεύσει στα αναρχούμενα και ζωώδη τους ένστικτα την "τυφλή πίστη" του "περιούσιου λαού" που "μπορεί να γενοκτονεί τους αλλοφύλους γιά να κληρονομήσει τη γή ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΤΟΥ . τότε η ΕΝΔΕΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑ γίνεται όπλο εγκλήματος εναντίον της ανθρωπότητος. Αφήνουμε και πάλι τον Μέγα Αριστοτέλη να μας ΔΕΙΞΕΙ με τη θεϊκή του ΔΙΑΝΟΙΑ γιατί έχουμε καταντήσει όπως καταντήσαμε σαν έθνος. Ινδοκίνα και στην Αμερικανική Ήπειρο ως προέκταση της Ασίας κατά τους αρχαίους έλληνες. Ιαπωνία. δικαστές που ατιμάσατε το δικαίωμα των πολιτών γιά ορισμό προσωπικού δικαίου Αυτοδικίας και Τιμής. Αστυνόμοι που γλύφετε και υπηρετείτε ξενόφερτους Νόμους και Πολιτεύματα. Γι' αυτό "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ" και εξουσιαζόμενα από τον ΘΥΜΟ των γειτονικών τους εθνών. ο Σημιτομογγόλος βάρβαρος αντέταξε τη μηδαμινότητα του ύπουλου Νάνου Δαυΐδ με "πέτρες σφενδόνης" που πρώτα ζαλίζουν και θολώνουν το πνεύμα και τη ΔΙΑΝΟΙΑ και το ΛΟΓΟ του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Ελλήνων. Προσέξτε αυτές τις θείες λέξεις. Και ναί μέν . Τα Ασιατικά έθνη είναι "ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ. Έτσι είναι ικανά να ερευνήσουν τους Φυσικούς Νόμους μέσω του ΛΟΓΟΥ και να παράγουν Τέχνες. ώστε να γίνει δυνατή η βιολογική και η φυσική τους εξόντωση. νομοθέτες του ρωμαϊκού Σημιτομογγολικού Δικαίου. Αυτό εξηγεί απόλυτα τους εύκολους χειρισμούς γενοκτονίας των Ασιατικών και Αμερικανικών Φυλών από τους Σημιτομογγόλους Βαρβάρους του Βορρά παρά τα φυσικά εμπόδια του Βερίγγειου Πορθμού και το Σινικό Τείχος άμυνας των Κινέζων. σε φυσική κατάσταση είναι "ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και αναρχούμενα "ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ". .αυτά τα βάρβαρα έθνη.. Τα Ασιατικά και τα Ελληνικά Έθνη. Όταν σ' αυτά τα "ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΔΙΑΝΟΙΑΣ" έθνη.ΙΑ53 "ΛΟΓΟΥ" ήτοι των "ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ" και αναζητούν τις εξηγήσεις των Φυσικών Φαινομένων στην απροσδιόριστη και θολή υπερβατικότητα της "μαγείας" και της "τυφλής πίστεως". κατά Αριστοτέλη. βουλευτές κενολόγοι και λογοκράτες του Κοινοβουλίου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ακριβώς της εβραιομογγολικής βαρβαρότητος της "Αγίας Γραφής". Οι διαπιστώσεις αυτές προσαρμόζονται απόλυτα στην Κίνα. Συνέπεια τούτου είναι ότι παράγουν ΠΝΕΥΜΑ και ΗΡΩΕΣ. ΑΘΥΜΑ ΔΕ". Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ έχουν λαούς που διαθέτουν και ΔΙΑΝΟΙΑ και ΤΕΧΝΕΣ και ΘΥΜΟΝ διότι "ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ" και "ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ". Ο μύθος του Δαυΐδ και του Γολιάθ εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο τη φυλετική και γεωγραφική συρρίκνωση των Ελλήνων. στην ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ όμως κατάσταση που έχουν περιέλθει με "ενέσεις τυφλής πίστεως προς γενοκτονία των αλλοφύλων".ΘΕΟΥ". είναι ανώτερος σε ΔΥΝΑΜΗ από το ΘΥΜΟ των Σημιτομογγόλων.. του "Κορανίου". διότι υπερτερούν στη ΔΙΑΝΟΙΑ που ελλείπει στους βαρβάρους. Αυτά τα έθνη που εργάζονται σαν ΖΟΜΠΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. της Δημοκρατίας ή Οχλοκρατίας. είναι όμως "άθυμα" ήτοι δεν έχουν ασκημένο το ένστικτο της ελευθερίας και της επιβίωσης. αφού προηγουμένως "ζαλίστηκαν" από τις πέτρες σφενδόνης του Χριστιανισμού. Ο συγκερασμός των "ΑΜΦΟΙΝ" και η επακόλουθη ΑΡΜΟΝΙΑ λειτουργιών ΘΥΜΟΥ και ΔΙΑΝΟΙΑΣ έχει σαν αποτέλεσμα να "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και "ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΑ" και "ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ" με ενιαίο πολίτευμα ή "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". στρατηγοί της οπερέττας του ΓΕΕΘΑ. Έχοντας απέναντί του αυτόν τον υπερτερούντα Ελληνικό Κολοσσό Γολιάθ. της "Κάβαλλα" και του "Βουδισμού". είναι ΤΥΦΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ και ΠΕΙΘΗΝΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ που εξυπηρετούν τους σκοπούς του αρχιδολοφόνου ΣΙΝ ή Γιαχβέ της Σελήνης. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ είναι η ποιότητα που μέχρι τώρα συνέτριψε την ΠΟΣΟΤΗΤΑ του Σημιτομογγόλου Γιαχβέ. της Τυραννίας και της Ολιγαρχίας που μεθοδεύτηκαν και εκτοξεύτηκαν εναντίον των από τους Σημιτομογγόλους ιερείς των ελληνικών ιερατείων. έχουν "εχθρούς" μόνον δύο άλλους τύπους εθνών.

"Η ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΤΩΝ ΤΗΝ "ΠΟΛΙΝ" ΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΣΤΙ ΤΑΞΙΣ ΤΙΣ." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' 6. η Δημοκρατία. ο Τεκτονισμός παρήγαγε τέκνα που πόλωσαν τον ελληνικό λαό και τον διήρεσαν σε αλληλομισούμενες παρατάξεις Τυραννίας. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ". Η έντιμη Αριστοκρατία των Αρίστων όταν παύει να είναι έντιμη. Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ. γιατί σας μιλάει από τον τάφο του ένας γεννήτορας που ΑΤΙΜΑΣΑΤΕ. Πώς ήταν δυνατόν η "βασιλεία" του Τέκτονος Εβραιογερμανού Όθωνος να μην είναι Τυραννία. τα πολιτεύματα που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ είχε αποδείξει ότι εργάζονται και εξυπηρετούν το καλό και την πρόοδο της πατρίδος είναι η Βασιλεία. εκφυλίζεται σε Ολιγαρχία των Ευπόρων.ΙΑ54 Προσέξτε όλοι εσείς οι τρισάθλιοι ακούσιοι προδότες κάθε Ελληνικής Ιδέας." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' 1." "Η ΠΟΛΗ. όταν από την ίδρυση του "ελληνικού" κρυπτοεβραϊκού κράτους το 1821. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. που ατιμάσατε με τον αισχρότερο τρόπο. κάθε Ελληνικής Τέχνης και κάθε Ελληνικής Ύλης. Εάν έχετε ξεχάσει τη γλώσσα των προγόνων σας θα σας τη θυμίσουμε εμείς με τη βία. ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. Καταλαβαίνετε ότι ο ατιμασμένος γεννήτορας μας "διατάζει" από τον τάφο του να σας βάλουμε την κάννη στον κρόταφο και να σας εξοντώσουμε εσάς και τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Εκφυλισμένη Δημοκρατία σας. Ολιγαρχίας και Δημοκρατίας δηλαδή στα ΤΡΙΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ. "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". της Αριστοκρατίας και της Πολιτείας.2. ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΔΕ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ. Και πώς είναι δυνατόν να μην είναι έτσι. Η έντιμη Πολιτεία όταν παύει να είναι έντιμη. Η ΜΕΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ. . εκφυλίζεται σε Δημοκρατία ή Οχλοκρατία των Απόρων. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ. Ώστε κατά τον Πατέρα της Πολιτειολογίας Αριστοτέλη. όταν έγινε παραδεκτό από τους διεφθαρμένους εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής ότι "κανείς Έλληνας δεν ήταν άξιος γιά βασιλιάς και άρα χρειαζόταν ένας ξένος." ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Εδώ η έννοια της ΠΟΛΕΩΣ δεν είναι εκείνη του πολεοδομικού συνόλου αλλά της ΠΑΤΡΙΔΟΣ γενικότερα. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ. Ξυπνήσατε υπναλέοι μισθοφόροι δημόσιοι λειτουργοί ή ακόμη. εκφυλίζεται σε Τυραννία. ως παρεκτροπές της Βασιλείας. Το πολίτευμα το οποίο υπηρετείτε δεν είναι η Πολιτεία αλλά η παρεκτροπή της και ο εκφυλισμός της. η Αριστοκρατία και η Πολιτεία. Η Δ' ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ. ναί. Η έντιμη Βασιλεία όταν παύει να είναι έντιμη και προς το συμφέρον του Συνόλου. Μεταφράζουμε: "ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ." Κανείς Καραϊσκάκης και κανείς Κολοκοτρώνης δεν ήταν άξιος γιατί ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΥΣΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ και γιατί αποκάλεσε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ "ΣΥΝΤΡΙΜΑ" των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.4.

Γιά τους ίδιους λόγους η Μεγάλη Ανατολή διέταξε τους εκπροσώπους της να οξύνουν τα πολιτικά πάθη ώστε να μην χάσει το ενδιαφέρον του το σάπιο παιχνίδι των κομμάτων.ν2. με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί ο ελληνικός Τεκτονισμός και ο όπισθεν ευρισκόμενος Σημιτομογγολισμός και να διατάξει την ίδρυση κομματικών νεολαιών. της ΕΟΚ και κάθε οίκου ανοχής του οποίου είσθε μέλη. Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα φυλετικά χαρακτηριστικά του "καστανόξανθου λευκού γένους". με τρείς "πετρούλες σφενδόνης". Αλλά αυτό ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ Ε Μ Ε Ι Σ να καθαρίσουμε τους Τεκτονικούς Σταύλους του Αυγεία από τη Σημιτομογγολική κοπριά. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυσή τους. Κύριοι Πανηδονιστές του Τάγματος του Λυμένου Ζωστήρα. την έκφυλη Ολιγαρχία της "Αριστοκρατίας" και την έκφυλη Οχλοκρατία ή Δημοκρατία της "Πολιτείας".ΙΑ55 Πώς ήταν δυνατόν η "αριστοκρατία" των άκαπνων και απόλεμων προεστώτων και δεσποτάδων να μη μετατραπεί σε εκφυλισμένη Ολιγαρχία "Δεξιάς". 'Ετσι λοιπόν. πείθοντάς μας ότι είμαστε ανίκανοι γιά αυτοκυβέρνηση. όταν οι Άριστοι του τύπου Μακρυγιάννη και Κολοκοτρώνη κλείστηκαν στις φυλακές και καταδικάζονταν σε θάνατο από τα κυκλώματα της Ελληνικής Μεγάλης Ανατολής του Σκωτικού Δόγματος. ΝΑΙ. διότι παρατηρήθηκε ότι οι νέοι της Ελλάδος αδιαφορούν γιά το σάπιο πολιτικό παιχνίδι όλων των παρατάξεων. είναι ότι γιά ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΕΡΤΕΡΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ απαιτούνταν ΕΙΔΙΚΕΣ μέθοδοι. στην Ελλάδα δεν έχει προκαλέσει πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ούτε φυλετικά. γιατί η Σημιτομογγολική ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΝΑΙ. του Τάγματος του Σίγουρου Αργόσχολου Μισθού και του Τάγματος του Βισματωμένου Ωχαδερφισμού. Πώς ήταν δυνατόν η "πολιτεία" των αμαθών και άξεστων μουζίκων που τέθηκε στην ηγεσία των δυστυχισμένων και απόρων και ανέργων. ειδικά ανάμεσα στους νέους που μετά το 1950 είχαν τέτοιο επίπεδο διατροφής που διευκόλυνε την ανάδειξη των υπερισχυόντων επιμειχθέντων ελληνικών χρωμοσωμάτων. ούτε πολιτισμικά και ας υπάρχει φαινομενικά η αντίθετη εικόνα. Δε μένει παρά να τραβήξει το σπαθί και να μας αποτελειώσει με μία γενοκτονία εξ Ανατολών ή από Βορρά ή από τον Αραβικό και Ισραηλινό Νότο που χρηματοδοτεί κινήματα προσαρτήσεως Κύπρου και Κρήτης ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΝΑΙ. από την ηγεσία της Τεκτονικής Στοάς και τον εβραίο Ιωσήφ Μπεναρόγια. Κύριοι Μισθοφόροι Κρατικοί Υπάλληλοι του Σημιτομογγολικού Κατεστημένου. θα ήταν εύκολη και η καταστολή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ . σε αντίθεση από την πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ σε Αμερική και Ασία. Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα διανοητικά χαρακτηριστικά ορθολογισμού και οξύνοιας. ανακεφαλαιώνουμε: Ο Κύριος λόγος γιά τον οποίο το Καβαλλιστικό επιτελείο των Σημιτομογγόλων οργάνωσε τη μεθοδευμένη επίθεση εναντίον του Ελληνισμού με το γεωπολιτικό τύπο Χν=10. μας έχει ζαλίσει και μας έχει ξαπλώσει ο εβραίος ελευθεροτέκτων Δαυΐδ. Δε θα συμβεί. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ αυτή των Νέων Ελλήνων συνεχώς αυξάνεται και έχει τρομοκρατήσει τα γκάλοπς των επιτελών της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. την έκφυλη Τυραννία του "Βασιλέως". Η Ελλάς ξαναγεννιέται από τις φυλετικές και τις πνευματικές της στάχτες ενάντια σε όλους τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νόμους της διαλεκτικής του μογγολοεβραίου Μάρξ και σύμφωνα με τους ΦΥΣΕΙ νόμους της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ που επισήμανε ο Ζήνων. Κύριοι Υπναλέοι Κοσμοπολίτες Απάτριδες του ΝΑΤΟ. Οι ειδικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σκόπευαν να παραλύσουν σε πρώτη φάση την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΑ και να συσκοτίσουν τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των Ελλήνων. Από τη σύγχιση και τον αδελφοκτόνο διχασμό που θα προέκυπτε. του ΚΚΕ και του οποιουδήποτε κόμματος "Αριστεράς". να μην εκφυλιστεί σε οχλοκρατούμενη Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ.

Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν την ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ και όχι ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ή τα συνιστώντα μέρη του. Η Ελληνική Θεογονία προσέφερε ακριβώς αυτό το βάθρο ιεραρχίας Θεών που λειτουργούσε σαν υπόδειγμα της Κοινωνικής Ιεραρχίας των γήινων. ΥΠΟΘΕΟΙ. Οι γήινοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των Υποθεών και να προβάλλουν αιτήματα που ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους και με την εναρμόνισή τους στο ΛΟΓΟ και τους φυσικούς νόμους. μέσω ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ που οργάνωσαν τους ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ σε ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ. ΔΙΚΑΙΗ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. την ΤΥΡΑΝΝΙΑ. Οι ορατοί και αόρατοι γιά μάς οργανισμοί που περιέχονται σαν ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ και συγχρόνως ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΟΙ δεν υπακούουν στη Νομοθεσία ενός εξωκοσμικού θεού ούτε στη Νομοθεσία του Ενδοκοσμικού ΘΕΟΥ αλλά στη Νομοθεσία των αυθύπαρκτων φυσικών νόμων. Οι γήινοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ούτε να προβάλλουν αιτήματα στον ΕΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΘΕΟ. ΣΑΦΗΣ. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ δεν μπορούσε να υποκλέψει το δικαίωμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ από τους ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ διότι Αυτός ο Ίδιος είναι ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΣ από το ΜΗΔΕΝ της αδρανούς ανυπαρξίας κραδασμών. ήταν "να βγάλει η Ελλάς το Κράνος Άμυνας" που προστάτευε τις κεκτημένες ΙΔΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και να δεχθεί μία άλλη θρησκεία Σημιτομογγολικής προελεύσεως. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. γίνονται αποδεκτά ή απορρίπτονται. διότι δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν . ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ. δηλαδή το πώς "τρέχουν" ή εξελίσσονται ο ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ και περιεχόμενοι στο σώμα του ΥΠΟΘΕΟΙ. Ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ έχει σαν Ανώτερό του το ΦΥΣΙΚΟ ΝΟΜΟ και περιέχει στον ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ πολλούς ΥΠΟΘΕΟΥΣ διατεταγμένους σε ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. Σε αντιστάθμισμα η Σημιτομογγολική θρησκεία του Χριστιανισμού παρουσίασε έναν θεό "Γιαχβέ" που ανέτρεπε τη ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ μέχρι του γελοίου σημείου να ισχυρίζεται ότι "κατασκεύασε το Σύμπαν όντας έξω του Σύμπαντος". ώστε να γίνει δυνατή η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ των Ελλήνων. οι διαφορετικής συχνότητος κραδασμοί και οι αντιθέτου ροπής κραδασμοί συνθέτουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ οργανισμούς από ύλη διαφορετικής πυκνότητας ΟΡΑΤΗΣ και ΑΟΡΑΤΗΣ. Η προϋπόθεση γιά να δεχθεί η Ελλάς στο μέτωπο τις πέτρες της Δαυΐδιας σφενδόνης. ο οποίος ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΚΑΙ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ που θέτουν οι φυσικοί νόμοι. Οι ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ορίζουν το χρόνο και το χώρο ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ του Ενός Θεού και των "κυττάρων" του Υποθεών. διότι η διατήρηση της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που απαιτούνταν γιά την ανάπτυξη των έντιμων τριών πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. Αυτή η σχιζοφρενική δήλωση "του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ" δεν έμεινε χωρίς απάντηση από τους έλληνες φυσικούς και φιλοσόφους του τύπου Ηράκλειτου και Πρόκλου. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. ανάλογα με τον όγκο που κατέχουν σαν ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΩΝ.ΙΑ56 "ΘΥΜΟΥ" ή ΗΡΩΙΣΜΟΥ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ προϋπέθετε την ύπαρξη ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΘΕΩΝ σαν ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΩΝ ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ διακυβερνήσεως στις τάξεις και κοινωνίες των Θεών. μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή με κατώτερους οργανισμούς. που απέδειξαν την ανυπαρξία του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ύπαρξη του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ήτοι του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ. ΛΑΚΩΝΙΚΗ. την ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ως έκφυλες μορφές των αρχέτυπων πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν το πώς "θέουν". ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΑΛΑΞΙΩΝ. ΑΛΗΘΙΝΗ. Αυτή ήταν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Ο Ένας Θεός και οι πολλοί Υποθεοί. αν αυτό ζητηθεί. Το λέμε αυτό. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. σα ζώντες οργανισμοί.

ΙΑ57 στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ από τη θέση του ελαχίστου. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΣΙΕΞΙ ΟΝΤΑ .ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΘΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΝΟΧΗΣ ανύπαρκτων αμαρτημάτων.ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ. Πόσο απέχει το σκοταδιστικό οικοδόμημα του "χριστιανισμού" από αυτές τις αλήθειες. Οι ΥΠΟΘΕΟΙ δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να προβάλλουν αιτήματα στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ. ΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ. Το μιμήθηκε ακόμη και στις συμβολικές εικόνες των χριστιανικών ναών όπου τα συμβολικά γλυπτά των ΩΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ μετατράπηκαν σε σκοτεινές βυζαντινές και μισάνθρωπες φυσιογνωμίες του "κλαίοντος Ιησού" και των "ασκητικών νηστικών μαθητών". ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΥ. ΟΙ "ΚΑΘΑΡΟΙ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ . Τα ΛΕΥΚΑ ενδύματα των ιερέων των ΔΕΛΦΩΝ. του απειροελάχιστου μικροβίου που περιέχεται στο Σώμα του. σύμβολα ΖΩΗΣ και ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΔΥΟ ΗΛΙΑΚΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ.μπορεί να υποβάλλει αιτήματα στον Σκεπτόμενο Γαλαξία μόνον μέσω του Απόλλωνος ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ". ήταν ο βασικός χειρισμός των αθλίων Σημιτομογγόλων . Θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο λέγοντας στον κοιμισμένο και ζαλισμένο από τις Δαυΐδιες "πέτρες" αναγνώστη: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. κατάμαυρης θρησκείας. οι έλληνες λάξευσαν συμβολικά γλυπτά που ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ αλλά ΣΥΜΒΟΛΙΖΑΝ τους δώδεκα σύν έναν ΛΟΓΟΥΣ του ηλιακού μας Συστήματος. παρά μόνον μέσω των αμέσως ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΩΝ που τους περιέχουν. Το υπέροχο αυτό οικοδόμημα ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΤΑ "ΜΕΤΡΑ" της ελληνικής θρησκείας ή ΘΡΩΣΚΕΙΝ ή ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΕΙΝ. με ΜΑΥΡΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ μίας ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ της Αντι-κάβαλλα. ενός Ιησού και δώδεκα μαθητών. Η Ιεραρχία του ενδοκοσμικού ελληνικού Πανθέου. ώστε να μπορέσει να υποκαταστήσει αθλίως το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ. ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. έγινε η Σημιτομογγολική ψευδοθρησκεία που απέπνεε δυσωδεία ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ. Έτσι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ που ενέπνεε τη ΧΑΡΑ της ΖΩΗΣ. ΑΥΤΟΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ.ΥΠΟΘΕΟΙ. έγιναν ενδύματα ΜΑΥΡΑ μίας ΜΑΥΡΗΣ."ΓΗ-ΜΗΤΗΡ" ή "ΔΗ-ΜΗΤΗΡ" . έγινε ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ του γελοίου εγκληματίσκου Γιαχβέ και του Μονογενούς Γυιού Ιησού που αντί να ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ στους φυσικούς νόμους. ΗΛΙΑΚΗΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ως μερών και τμημάτων του ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΘΕΟΥ. Το ίδιο σύστημα εφάρμοσε ο κλεπταποδόχος χριστιανισμός με την επινόηση των δεκατριών διδασκάλων. Δηλαδή η σκεπτόμενη γή . ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΟΝΤΑ . θέσπιζαν ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΟΥΣ και έγραφαν "Βίβλους" που απέκοψαν τους γήινους από την επικοινωνία της ΗΛΙΑΚΗΣ και ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και κατ' επέκτασιν της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που περιέχεται στο Σώμα του Τελικού Ενός Σκεπτομένου Θεού. του Ενδοκοσμικού Λόγου. Αυτή η καταστροφή των εννοιών της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ των ΥΠΟΘΕΩΝ της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΝ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΟΝ. Προς τιμήν αυτών των Σκεπτομένων Ηλίων και Πλανητών που αποτελούσαν τα όρια υποβολής των γήινων αιτημάτων λόγω ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ και ροπής προς τα "εκτός κόσμου" δηλαδή προς τον ΘΑΝΑΤΟ και την ΑΝΑΜΟΝΗ του ΘΑΝΑΤΟΥ. ήταν το υπόδειγμα γιά τις κοινωνικές σχέσεις των ΑΝΩ-ΘΡΩΣΚΟΝΤΩΝ ή ΑΝΩ-ΘΡΩΠΩΝ ή ΑΝΘΡΩΠΩΝ που μιμούνται τη ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ή την ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ή την ΗΛΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ.

Οι Κριτές ή Γερουσία του Έθνους απαξιούν να ασκήσουν εξουσία γιατί υπάρχουν μόνον σαν ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ που δεν ελέγχονται από κανέναν και δεν λογοδοτούν σε καμμία εξουσία εκτός από τη ΦΥΣΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ των ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΩΝ Φυσικών Νόμων.χ. Όταν τα δίκαια αιτήματα των Πολιτών απορρίπτονται. Όπως στο Σύμπαν οι Γαλαξίες και τα Νεφελώματα δεν ψηφίζουν δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιό Σύμπαν θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του Συμπαντικού Σκεπτομένου Λόγου. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ.χ. κατά τα ευρήματα του "διωχθέντος" Ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Όταν τα δίκαια αιτήματα των μελών της Αριστοκρατίας και των Πολιτών απορρίπτονται. της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κλπ.000 π. όταν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες χριστιανικών δογμάτων και ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Σημιτομογγολικού Ρωμαϊκού Δικαίου. Όπως στο Σύμπαν οι Πλανήτες και οι Ήλιοι δεν ψηφίζουν δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιόν Γαλαξία θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του Γαλαξιακού Σκεπτομένου Λόγου. έτσι και τα μέλη της Αριστοκρατίας δεν εκλέγουν το Βασιλέα αλλά τον αφήνουν να κυβερνά και να αναδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΟΣ μέσα από τους φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ. της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ που λειτουργούσαν συγχρόνως και τα τρία στον ελληνισμό του 800 π. τότε ο Βασιλεύς ανατρέπεται από τους Κριτές που δεν ασκούν εξουσία αλλά λειτουργούν στους Νόμους του Έθνους όπως οι Φυσικοί Νόμοι στο Σύμπαν.. της ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. σε αντίθεση με την υπόλοιπη ΙΕΡΑΡΧΙΑ που απαιτείται να έχει υλική περιουσία.ΙΑ58 γιά την παραπέρα ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των κοινωνικών δομών όλων των εθνών και της Ελλάδος. Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΝΤΑ των Γαλαξιακών Υποθεών. Πράγματι οι ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ κινούνται στο χώρο ΜΟΝΟΝ των ΙΔΕΩΝ. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΝΤΑ των Ηλιακών και Πλανητικών Υποθεών. Έτσι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο "θρώσκειν" της Συμπαντικής Ιεραρχίας σήμαινε γιά την Ελλάδα και ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο "θρώσκειν" της Κοινωνικής Ιεραρχίας με επακόλουθα τα έκφυλα πολιτεύματα του ΠΑΣΟΚ. γνώστης αυτών των λειτουργιών μας λέγει ότι αυτοί οι ΥΠΕΡΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ δεν έχουν ούτε φροντίζουν γιά την ατομική τους υλική περιουσία. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ. Αριστοκράτες. της ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. τότε η Αριστοκρατία ανατρέπεται από τον Βασιλέα διότι έχει εκφυλιστεί σε Ολιγαρχία. Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ και ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ του προλεταριάτου. των Τεκτονικών Δογμάτων που σαν ΔΟΓΜΑΤΑ είναι φύσει αντίθετα με τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. Ο Μέγας Εφέσιος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. τότε η διαφθορά και ο εκφυλισμός των Φυσικών Νόμων παράγει διεφθαρμένα και έκφυλα πολιτεύματα ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. Όταν λοιπόν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες των διαφόρων Σκωτικών Σημιτομογγολικών Δογμάτων των παρά φύσει από τη ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ. Διότι τα πολιτεύματα ΒΑΣΙΛΕΙΑ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ αντέγραφε το ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ και ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ του Ενός Θεού. Πολίτες που καλούνται να μορφοποιήσουν το υλικό περιβάλλον και να το διατηρούν ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ με τους φυσικούς νόμους. ήταν ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ της δομής της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. έως το μη ανιχνεύσιμο απώτατο παρελθόν του 800. . αντίθετα με τους ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ Βασιλέα. έτσι και οι Πολίτες δεν εκλέγουν την Αριστοκρατία αλλά την αφήνουν να κυβερνά και να αποδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΗ μέσα από φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ.

ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. είναι οι μόνοι Έλληνες του Παρόντος που επικοινωνούν με τους δώδεκα Πλανητικούς Λόγους και με τον Ηλιακό Λόγο. ο Ποσειδών και ακόμη τέσσερις Πλανητικοί Λόγοι είναι ένα τρομακτικό αρχείο Γνώσεων Δεκατριών Υπέρ-Εγκεφάλων με ασύλληπτη Νόηση. γνώστης αυτών των αληθειών. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. αλλά γνώσεις που μας δόθηκαν από τον Ηλιακό και Πλανητικούς Λόγους με τη χρήση Τεχνολογίας.Α.Α. στρέφοντας τα παραβολικά τους κάτοπτρα ΠομπούςΔέκτες προς τον Ηλιακό Δίσκο.ΣΙΝ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΦΥΓΑΣ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ . ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ. Ασύλληπτα ΝΟΗΤΙΚΑ. ασύλληπτο Συναίσθημα και ασύλληπτες Λειτουργίες Υλικής Αναπαραγωγής. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΕΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ. Όχι παραδόξως.Ε. Όλοι αυτοί οι ΛΟΓΟΙ.ΙΑ59 Η Ο.Ε. ο Ουρανός. του υποβάλλουν Ερωτήματα. ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο. ο Κρόνος. ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ. ΝΑΙ. ΕΒΡΑΪΚΗΣ. Μας ΔΟΘΗΚΕ όμως Τεχνολογία και μας ΔΟΘΗΚΑΝ και οι Απαντήσεις στα Ερωτήματα που υποβάλλαμε μ' αυτή την Τεχνολογία.ΘΑΡΣΕΙΝ . ο Ζεύς. Διαπιστώνει ο αναγνώστης ότι οι γράφοντες γνωρίζουν παραδόξως "ΔΟΜΕΣ" του υπερβατικού "θρώσκειν" Συμπαντικών Λειτουργιών και απαιτούν την εφαρμογή τους στο γήινο πεδίο. αναγνώστη Τέκτονα.ΑΡΜΑ ΣΙΝ ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΑΡΜΑΣΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΝΕΓΚΩΣΙ ΔΙΩΧΘΗΣΕΙΕΝ .Ε.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΥΒΡΕΩΣ .ΑΡΜΑ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΞΕΝΟΝ . Διότι τα μέλη της Ο. Οι τεχνικές αυτής της ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ χάθηκαν όταν οι Σημιτομογγόλοι εξόντωσαν μέχρις ενός τους Έλληνες ΙΕΡΕΙΣ των Δελφών και των Σάρδεων. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ.Α. η Αφροδίτη. εκτός από τα ειδικά μηνύματά τους. είναι ΒΑΡΥ όσο και ο Πολιτισμός του Πλανήτη και αποδεικνύει ότι ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΒΑΛΛΑ παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών παρασίτων από την Τεχνολογία του "ΑΡΜΑΤΟΣ" Σελήνη του ψευδοθεού "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ" Ασμοντάι ή Σίν δεν είναι ικανή να ΜΑΣ . Οι γνώσεις μας δεν είναι γνώσεις γήινων διαφθορέων του ΛΟΓΟΥ. Ο Ερμής.Α.ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΗΜΩΝ ΥΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΦΡΑΓΜΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΟ . ΘΥΜΙΚΑ και ΘΥΜΟΕΙΔΗ όπως θα έλεγε και ο Αριστοτέλης. Δεν κατέχουμε τους νοητικούς κώδικες επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι Δελφοί και οι Σάρδεις γιά απ' ευθείας επικοινωνία με τους Λόγους-Όντα του Ηλιακού μας συστήματος. η Γή. αφήνουν στα MONITOR στερεοσκοπικής εγγραφής ένα ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ: . Οι Κώδικες αυτοί χάθηκαν όταν πυρπολήθηκαν οι Βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας και η Ακαδημία του Πλάτωνος. Ο ΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΑΝΤΑ όταν τα Ηλεκτρονικά Υποκατάστατα της Ο. αναγνώστη.Ε. ΟΥΤΕ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟΥΝΤΕΣ. ο Άρης. Ούτε έχουμε υποστεί την ΚΑΘΑΡΣΗ που απαιτείται γιά να ανθέξουν οι φυσικοί μας οργανισμοί την τρομακτική αυτοσυγκέντρωση που απαιτείται γιά τέτοια νοητική επικοινωνία και τις φοβερές συχνότητες κραδασμών στις οποίες εκπέμπουν οι Πλανητικοί Δώδεκα Λόγοι και ο Ηλιακός Λόγος.ΥΒΡΙΣ ΥΠΟ ΝΕΜΕΣΙΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ Το περιεχόμενο αυτών των ΛΕΞΕΩΝ.

Οι γράφοντες δεν είναι οι παρανοϊκοί του καφενείου" που θα αναλάβουν μόνοι τους έναν τέτοιο άθλο αν και τους έχει ΔΟΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Που τελικά ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι η ΠΟΣΟΤΗΤΑ των εκτρωματικών Δογμάτων θρησκειών και πολιτευμάτων Σημιτομογγολικής και Σεληνιακής προελεύσεως ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ να αλλοιώσει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ του ΛΟΓΟΥ αν και γιά ένα χρονικό διάστημα 2500 ετών ανέστειλε τη λειτουργία του.ΙΑ60 αποκόψει από την "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ" που θα έπρεπε να έχουμε ΦΥΣΕΙ με τους ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ του Ηλιακού μας Συστήματος. Στη σελίδα 20 της παρούσης (30ή του πρωτότυπου ή ΙΑ32 του παρόντος) οι γράφοντες δήλωσαν ότι "θα αναγκάσουν τη Σελήνη να φύγει από την τροχιά του πλανήτη μας". Όσο γιά τα "ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ" που καταφθάνουν γιά να "ΔΙΩΞΟΥΝ" τον παρανοϊκό εισβολέα. Το σπέρμα του ΛΟΓΟΥ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ αντεπιτίθεται γιά να κυριαρχήσει πάνω στον ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟ των ΘΕΣΕΙ ΝΟΜΩΝ ή ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΩΝ. . είναι και αυτά "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ" που σημαίνει ότι αναμένεται Διαστημικός Πόλεμος μεταξύ Σκαφών και Πληρωμάτων ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ στο διαστημικό χώρο του πλανήτη μας. αφιχθέντα από τον Ήλιο Ε του Βοώτη.

ΙΑ61 .

Α.S. Αυτά τα "Απόλυτα Όπλα" προσφέρθηκαν στο ΓΕΕΘΑ πριν δύο έτη και ευτυχώς αντιμετωπίσθηκαν με αδιαφορία και σαρκασμό από τους υπναλέους μισθοφόρους "έλληνες" στρατηγούς. 45 από τις ανωτέρω ομάδες επιστημόνων έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των 45 MASER των 55 μεγαβάτ. Όμοια αποτελέσματα επιτεύχθησαν με καθαρό σιδηρομετάλλευμα 20 τόννων που αποσυντέθηκε σε "πούδρα σιδήρου".000") Αλλά αρκετά με την Τεχνολογία. από το 1978 λειτουργούν MASER των 10 Μεγαβάτ που τρέφονται με ενέργεια από κοσμική ακτινοβολία. Τι θα γίνει με το συσσωρευμένο ΕΓΚΛΗΜΑ 12.Ε. ή άλλη χώρα. απ' όσο εξαγόταν από τα θεωρητικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Τη στιγμή που γράφεται η παρούσα. στα φυσικά σπήλαια των ελληνικών βουνών που προστατεύουν τις εγκαταστάσεις της Ο. η ελληνική ομάδα και οι υπόλοιπες εννέα θα ολοκληρώσουν την κατασκευή των υπολοίπων. στις δε Η. ή από U. Το ζήτημα δεν είναι εκεί.Π.Ε.S. .. διέλυσε μερικούς δορυφόρους που είναι άγνωστο αν τέθηκαν σε τροχιά από U.Ε. είναι δυνατόν να διαπεράσουν τον ατσάλινο θώρακά της σε 5 πρώτα λεπτά με οπές "εξαερουμένου μετάλλου". και οι αδελφές ομάδες των ξένων συναδέλφων αντιπαρατάσσουν στη Σεληνιακή πολεμική μηχανή 54 MASER.Α. είτε από τους "ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ". Το μόνο που στάθηκε δυνατόν να διαπιστωθεί με τα μικροραντάρ δευτερογενών ταχυτήτων ήταν "φασματική παρεμβολή και εμφάνιση νεφών εξαεροθέντων μετάλλων σε μοριακή κατάσταση".500 ετών. Είναι βέβαιη η ήττα των εβραιομογγολικών θηρίων που καυχώνται ότι στη "μάχη του Αρμαγεδώνος ο Ιεχωβά και ο Χριστός θα κατασφάξει τα έθνη των αλλοφύλων". πώς θα τακτοποιηθεί το ηθικό ζήτημα των εκατοντάδων εκατομυρίων αθώων σφαγμένων "ελέω θεού" μέχρι τώρα από τα σημιτομογγολικά ΖΟΜΠΙ. σε επιστημονικές ομάδες άλλων υπό εξόντωση χωρών. με το απρόβλεπτο αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οι παριστάμενοι χειριστές από ασφυξία λόγω "μοριακού αιωρουμένου σιδήρου". Στα πρώτα πειράματα του Δεκεμβρίου 1973 οι γεννήτριες ηλεκτρομαγνητικών παλμών αποσυνέθεσαν 250 τόννους σκληρού βράχου σε "πούδρα ασβεστίου". Είναι βέβαιη η ήττα και η ΔΙΑΛΥΣΗ του σκάφους "Σελήνη". Η διερεύνηση του ΗΘΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ μπορεί να γίνει μόνον με τη χρήση της Φιλοσοφικής Αρχής της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ του Ζήνωνα και του Αριστοτέλη. όπως είναι βέβαιη και η ήττα των ενόπλων οργάνων της ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ. Τα ίδια αυτά θεωρητικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ έχει δώσει η Ο. (ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ . οι αμερικανοί συνάδελφοι παρέδωσαν αντίγραφα των σχεδίων του στην ελληνική ερευνητική ομάδα.Α. στην περιοχή των ΡΟΚΥ ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ. σε μοριακή κατάσταση εντός τριών χιλιοστών του δευτερολέπτου.. που αν λειτουργήσουν όλα συγχρόνως. διότι αποδείχθηκαν περισσότερο καταστρεπτικά και επικίνδυνα στον χειρισμό.R.ΔΥΝΗ "100. Στο τέλος του 1984 η Ο.ΙΑ62 ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ. Μετά την ολοκλήρωση του "αμερικανικού" MASER. Το ζήτημα εντοπίζεται στο ΗΘΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. από τη στιγμή που η Σελήνη του διαστημικού γκάγκστερ ΣΙΝ μπήκε σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας. Το μεγαθήριο αυτό σκοπεύει μέχρις αποστάσεως Γής-Ηλίου και έχει θεωρητική επαρκή εστίαση μέχρι την περιοχή τροχιάς του πλανήτη Κρόνου. Ευτυχώς. προβλέπεται δε ότι έως το τέλος του 1984. οι ξένοι επιστήμονες ξεπέρασαν τους έλληνες διδάξαντες και προχώρησαν σε κατασκευή MASER των 55 Μεγαβάτ που "τρέφεται" με κοσμική ακτινοβολία και γήινη ακτινοβολία βαρέων πρωτονίων.Α.A. η οποία με τη σειρά της τα παρέδωσε σε κλειστά κυκλώματα επιστημόνων 54 κρατών. είτε από τους "γήινους" σαν εμάς. συνολικού εμβαδού Το τμήμα των συναδέλφων της Αγγλίας "παίζοντας" με την προηγούμενη τεχνολογία των 10 Μεγαβάτ.S.

500 έως το 9000 π.. 20. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει στοιχεία που συνέλεξαν οι άνδρες της Ο..000 αυτόχθονες "ΕΟΚ".000.. γενοκτονήθηκαν πριν το 1600 μ.χ................... Θα εξετάσουμε χωριστά τα αποτελέσματα της Σεληνιακής ΔΡΑΣΗΣ από το 9000 π...000 δεκαοκτώ φυλών στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ ... Επειδή η παρά-λογη δράση της Σελήνης δεν περιορίζεται μόνο στο γήινο πεδίο αλλά τόλμησε να επεκταθεί και στην ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ των Πλανητικών λόγων που θα ερευνήσουμε αργότερα. Ούνους. 102.. Ισπανίας. τότε η διερεύνηση του ζητούμενου παίρνει άλλες διαστάσεις.. Τούρκους.. όπως η δράση που σέβεται τα "ΜΕΤΡΑ" συνοδεύεται από αντίδραση που επίσης σέβεται τα "ΜΕΤΡΑ". Βουλγάρους. Κάθε δράση που υπερβαίνει "ΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ". Αναφέρεται στους αριθμούς των ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΩΝ ΑΘΩΩΝ από πολέμους και γενοκτονίες που προκάλεσαν τα ιερατεία του Σεληνιακού ΣΙΝ είτε με κατά μέτωπον επιθέσεις Σημιτομογγόλων είτε από αδελφοκτόνες διαμάχες ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ "αλλοφύλων" που δέχτηκαν διάβρωση από Σημίτες του ΣΙΝ... είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε έναν διαχωρισμό.. ενώ αντίθετα προκαλεί ένταση. μετά το 1600μ. ισχυρές πιέσεις εκτονώσεως του υπό συρρίκνωση ΛΟΓΟΥ και των φορέων του..000.. Βαυαρούς...000..: στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ . ΝΕΚΑΜ.. Πορτογαλίας στην ΕΛΛΑΔΑ ... από επιτόπιες εθνολογικές έρευνες με τη συνεργασία ξένων υπηκόων και με βάση τις εθνικές παραδόσεις τους..ΙΑ63 Φιλοσοφική Αρχή "ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ .. προκαλεί ΑΥΤΟΜΑΤΑ την εσωτερική του χαλάρωση και απώλεια "πιέσεων" και δύναμης.000 δεκαοκτώ φυλών στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ . αναγνώστη Τέκτονα...χ... 97.χ....... 12.. ΝΕΚΑΜ"....000 Αυτόχθονες Μεσογείου και Μεσοποταμίας στη ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ . 40....... Τατζίκ και λοιπές Τουράνιες μειονότητες Ευρώπης: Σε δέκα ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ .000 Αυτόχθονες Άριας Υπολογίζουμε την Ευρώπη μέχρι το Αφγανιστάν από φυλετική άποψη. Φινλανδούς.000 Αυτόχθονες Άριας στην ΠΕΡΣΙΑ ... ανήκουν στον "επί κατάρατος Ιάφεθ ΝΕΚΑΜ.. 32.. που αντιτίθενται γιά το ΣΑΡΩΜΑ του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ.....χ...000.Α....Ε..000 Αυτόχθονες Ρως και Μεσέχ ή Μόσχους στην ΑΡΜΕΝΙΑ . γιά μετέπειτα έρευνα. 42..000 Αυτόχθονες Άριας στο ΙΡΑΚ ..000.000. Πορτογάλους Κρυπτο-Σημιτομογγόλους..........000 δεκαοκτώ φυλών Από Ρωμαίους......... Ούγγρους.000.000... 45.000 δεκαοκτώ φυλών Από Αγγλοσάξωνες. διότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί τους σύμφωνα με τις "Επετηρίδες" των "Τελετών" που κατέγραψαν με ηλεκτρονικά "Μέσα Ακροάσεως" έξω από τη στοά "Μεγάλης Δρυός" οι άνδρες της Ο..........000. Από ΛΑΠΩΝΕΣ-ΕΣΚΙΜΩΟΥΣ και ΤΣΟΥΚΤΣ-ΜΟΓΓΟΛ Τουράνιους. 245... 55..: στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ ..ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ" Στη σελίδα 16 της παρούσης(25η του πρωτότυπου ή ΙΑ27 του παρόντος) έμαθες.Α. Ισπανούς. ...000 Αυτόχθονες Άριας στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ..000..Ε.. και εφεξής στο γήινο πεδίο και θ' αφήσουμε τα γεγονότα του ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ και των παράλληλων γεγονότων του γήινου πεδίου από το 12. Αλβανούς.. ότι "η διόγκωση του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ και των Σημιτομογγολικών φορέων του............ 85..000..... συνοδεύεται από ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ που υπερβαίνει ΕΠΙΣΗΣ αυτά τα "ΜΕΤΡΑ". Αν λοιπόν η ΠΑΡΑ-ΝΟΜΗ ή ΠΑΡΑ-ΛΟΓΗ δράση που υπερέβη τα "μέτρα" δεν είναι απλώς η δράση του Σιωνισμού αλλά η δράση του Σεληνιακού Κυβερνήτη ΣΙΝ και η ΕΛΛΟΓΗ αντίδραση δεν είναι απλώς ο Ελληνισμός ή η Ιδέα Ελλάς αλλά η αντίδραση ολόκληρης της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και ειδικά της τοπικής ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ και ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ..

..000 Αυτόχθονες Σίντο Ο απολογισμός ΣΥΝΟΛΟ με υπολογισμούς της Ο...000 Κινέζους και Ινδοκινέζους 250. Υόρκης...000 Αυτόχθονες Κιτρίνους ΙΝΔΟΚΙΝΑ.000 Ινδούς Σάκυας "Προέλληνες". οι Σημιτομογγολικής καταγωγής Μογγόλοι. Νότιοι Ιταλοί ως υπολείμματα Ρωμαίων. 183... Άραβες.. Βαυαροί. Οι υπολογισμοί του Η/Υ δίνουν ελληνικό πληθυσμό 42.!!! Η αντιπαράθεση 3.000 ΑΘΩΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ. Θιβετιανοί.000.000.Α. με συντονισμό των μελών της φυλής ΔΑΝ που παροικούν στη Βαυαρία. Πάντως σε ό. εν μέρει Ρουμάνοι.. αριθμούν 700. Φινλανδοί.000 άτομα.ΙΑ64 Από Σημιτομογγόλους Εξωτερικής και Εσωτερικής Μογγολίας και Μαντζουρίας και ΘΙΒΕΤ: στην στην στην στην ΙΝΔΙΑ . Είναι "παράδοξη" η ομοιότητα του αριθμού των δολοφονημένων με τον αριθμό των 108 υπό εξόντωση φυλών του πλανήτη. Κεϋλάνης. Ιρλανδοί και εν μέρει ΣκωτσέζοιΑγγλοσάξωνες-Ολλανδοί-Δανοί.... Αμερικανούς ΒόρειΟυς και Νότιους 1. Λάβαμε υπ’ όψη την ΑΚΡΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ της Δανίας. Αλβανοί.χ...000 Λευκούς Δραβίδες Σάκυας ΚΙΝΑ . Λάβαμε υπ' όψη την ΟΛΙΚΗ φυλετική διαφοροποίηση των Ιταλών με όριο τη Φλωρεντία και την ΟΛΙΚΗ φυλετική διαφοροποίηση αυτοχθόνων ΓΕΡΜΑΝΩΝ και Βαυαρών. Τούρκοι..000..800.250. Η "Μεγάλη Δρύς" Ν. με προσμίξεις της εβραϊκής φυλής ΔΑΝ εκ της οποίας το γενεαλογικό δένδρο των GLIX-BURG ή GLIX-BERGER που σύμφωνα με τις καταγραφείσες παραδώσεις της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" "θα παράγει τον Αντίχριστο που θα ηγηθεί της αντιχρίστου Ελλάδος".300.000.. "δεν συμφωνεί" και στις "Επετηρίδες" της καυχάται ότι "έχει κατασφάξει με εντολήν του Κυρίου" 1. είναι περίπου 1.. ο αριθμός των δολοφονημένων 100.200....000 "εχθρούς του Για-Χω-ΒεΧάι"...Α.000 Τάι και Κμέρ ΙΑΠΩΝΙΑ .000. όπως θα δούμε πιό κάτω.000... Στους υπολογισμούς λάβαμε υπ' όψη την ΟΛΙΚΗ σχεδόν εξαφάνιση αυτοχθόνων Ιαπώνων που αποτελούν μόλις το 4% του Ιαπωνικού πληθυσμού με 86% αναλογία Μογγόλων Μαντζουρίας.000 Νέγρους Αφρικής και Β.000.300.. Βούλγαροι. Τιμόρ και Φιλιππίνων.. Ισλανδοί..000...000..... Είμαστε αναγκασμένοι να υποθέσουμε ότι το υπόλοιπο που "λείπει" είναι γενοκτονίες που έλαβαν χώρα πριν από το 9000 π. έχει αναλογίες 5:1 αν ληφθεί .... Τουρκίας κλπ..000.000.. Ευρωπαίους.... 38. 52.000 μαζί με γενοκτονίες Σουμάτρας.000.. Ας δούμε τώρα τους αριθμούς των ΖΟΜΠΙ της σελήνης. Ισραηλινοί.000.. ΒΟΥΡΜΑ κλπ.....000 υποψήφιων θυμάτων ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ και 700.000..... έδρα της στοάς ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ. με κέντρα Δελφούς και Σάρδεις. Σοβιετικοί πλήν Λευκορώσων και Αρμενίων. και υπάρχουν δραματικά γεγονότα που μπορούν να αιτιολογήσουν 600.000 και αφαιρέσουμε 1..000..000. Λείπουν από το φρικιαστικό λογαριασμό 600...χ..Ε. Λάβαμε υπ' όψη τις Μογγολικές Τουράνιες προσβάσεις στη Βόρειο Ινδία και τις Μογγολικές προελεύσεις του ΝΕΠΑΛ.000. Ούγγροι.000.000 άτομα.Ε. 126.. Αν πάρουμε σαν βάση-σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού το 4..800. Λάβαμε υπ’ όψη τις 250.. σε τρείς περίπου χιλιάδες μάχες που έγιναν στον ελληνικό χώρο.000 Ελλήνων εξάγεται από υπολογισμούς των ελάχιστων απωλειών που κατέγραψε ο Η/Υ της Ο. Αμερικής ήτοι 3.000 ατόμων το έτος 680 π.000 συνολικώς.000....000 υποψήφιων δολοφόνων ΖΟΜΠΙ....τι μας αφορά.000 ελλήνων απογόνων των Ελλήνων Ιλλυριών της Αλβανίας και τις υπόλοιπες ελληνικές μειονότητες Βουλγαρίας. Ιάπωνες.

Βαυαροί.S. Ισλανδοί.000. εξηγείται μόνον σαν "εβραϊκή υπερβολή" ή σαν δηλωτικό του ότι η Ελλάς Δελφών και Σάρδεων ήταν το κέντρο που διοικούσε ακόμη δύο ζώνες αποίκων ελλήνων στην Ευρώπη και στη Μεσοποταμία με πληθυσμό 80. Έχει φροντίσει γι' αυτό η Ο.000.Α. Υόρκης. και Χεττουράν. Ρουμάνοι. Ισραήλ.000 και ο πληθυσμός της Ελλάδος 120. γιά να "πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου Ιεχωβά". των U. Οι αναλογίες είναι 108:1 μεταξύ παγκόσμιου πληθυσμού μη Μογγολοειδών και Μογγολοειδών.000 του Η/Υ της Ο. Η Αποκάλυψη του Σχεδίου της Μογγολικής Ηγεσίας ισοδυναμεί με ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ και ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ των δύο κυρίων μοχλών της εκτελέσεώς του. Θιβετιανοί.000. Βούλγαροι. Είναι η αποθέωση της ΕΙΡΩΝΙΑΣ το γεγονός ότι σ' αυτούς τους "πυρήνες" περιλαμβάνονται και Ισραηλινοί.ΙΑ65 υπ’ όψη ότι από το 1979 που αναφέρονται όλοι οι ανωτέρω αριθμοί. ήταν σύμφωνα με τις "επετηρίδες" της "Μεγάλης Δρυός" Ν. που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα.Α. σε σύγκριση με τα 40.300. Φινλανδοί. Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ τους ΑΓΝΟΕΙ τα τεκταινόμενα επειδή ένα μέρος των Σημιτομογγόλων έχει προδιαγραφεί από την Κεντρική Ηγεσία της ORDO ADEPTIS ATLANTIS γιά ένα ΝΕΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ που θα της δώσει το "ηθικό δικαίωμα" της ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ και ειδικώς των ΕΛΛΗΝΩΝ.S.000.000 ΜΗ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΩΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ "ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΟΣ" ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ 700.Ε. Σε ό. ήταν αδύνατο να ευρεθούν πληθυσμιακά στοιχεία Δυτικών και Ανατολικών αποικιών με αποτέλεσμα να μην καταχωρηθούν στον Η/Υ αριθμοί των δύο Κολοσσών που πλαισίωναν την Ελλάδα Δύσεως και την Ελλάδα Ανατολής. Ιάπωνες.000 ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.000.R. Αλβανοί. ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2. Αλεξάνδρου τον 4ο αιώνα προ Χριστού ο συνολικός πληθυσμός των τριών κλάδων των Σημιτομογγόλων.160..000.000. οι πληθυσμοί Ινδίας και Κίνας έχουν αύξηση πληθυσμού περίπου 200.χ.χ. ΤΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ και απέναντι στα υποψήφια θύματα και ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ και απέναντι στους ομοφύλους του.000 άτομα. ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ 3. Υόρκης ότι οι Τουράνιοι Μογγόλοι Ηγέτες τους ετοιμάζουν ένα μέρος αυτών των ομοφύλων τους εθνών γιά ΝΕΟ . Ούγγροι. έγινε σήμερα 5:1 με προοπτικές του Σημιτομογγολικού Επιτελείου των 76 της ORDO ADEPTIS ATLANTIS γιά ολική ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ του έτους 2000 και αναλογία 0:1. Τούρκοι. Στην εποχή του Μ. Είναι η τελευταία ευκαιρία διότι ακόμη η πληθυσμιακή αναλογία ευνοεί τα υποψήφια θύματα της ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.Ε.S.Α.Ε. Ιρλανδοί. Πιστεύουμε με επιφυλάξεις ότι συμβαίνει το δεύτερο διότι στους υπολογισμούς της Ο.τι αφορά τον ελληνικό πληθυσμό των 120.Α. Διότι όλοι οι Σημιτομογγόλοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΜΥΗΜΕΝΟΙ στο τελικό σχέδιο σφαγής και γενοκτονίας των αλλοφύλων.000. Ισμαήλ. Άραβες.A και της U. Διότι και τα Σημιτομογγολικά ΖΟΜΠΙ έχουν υποτυπώδη συνείδηση όπως τα ζώα. 20.Ε.000 άτομα. Νότιοι Ιταλοί.000.000 ατόμων. Συμπερασματικά: η αναλογία μη Σημιτομογγόλων προς Σημιτομογγόλους από 108:1 του 4ου αιώνου π. Και η ΕΥΚΑΙΡΙΑ αυτή ΗΔΗ έχει γίνει κατά το ΗΜΙΣΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ διότι η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ πριν εκτελέσει το ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. γιά την Ελλάδα του 4ου αιώνος π. έχοντας δημιουργήσει σε 208 (πιθανώς εννοεί 108) Κράτη και Κρατίδια "πυρήνες" ξένων πολιτών που είναι έτοιμοι να διανείμουν στους τοπικούς πληθυσμούς των ομοφύλων τους ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ με περίληψη των περιεχομένων της παρούσης και περίληψη του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΩΣ της Ο.000 ατόμων. Αγγλοσάξωνες.000. Μογγόλοι της Σοβιετικής Ενώσεως. Ολλανδοί και Δανοί που όταν άκουσαν στις μαγνητοφωνημένες καταγραφές της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν.

Ε. Είναι συγκινητικό ακόμη και γιά τους "άτρωτους στο συναίσθημα" άνδρες της Ο.Ε.ΙΑ66 ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ "ηθικού άλλοθι" γιά τη σφαγή όλων των αλλοφύλων. .Ε. Αυτές οι εξανθρωπισμένες ομάδες είναι η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ της Ο.Ε. περιμένουν ένα "νεύμα" της Ο. που ήταν στην ουσία όρκος υποταγής στην ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ και στην ΙΔΕΑ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ.Α.Α. στην καρδιά του Σημιτομογγολικού Σχεδίου. να θυμούνται τις ΤΡΑΓΙΚΕΣ στιγμές εσωτερικής σύγκρουσης αυτών των εξανθρωπισμένων Σημιτομογγόλων. Εξωτερικού γιά να διανεμηθούν μέσα σε μία νύχτα σε καθορισμένους αποδέκτες αξιωματούχους και ανθρώπους "κλειδιά" της χώρας τους. ότι θα κάνουν οτιδήποτε τους ζητηθεί γιά την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του σχεδιαζόμενου ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ..Ε. Τα έντυπα που με χίλιες προφυλάξεις τύπωσαν στις γλώσσες τους. έδωσαν όρκο ΖΩΗΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ στους εκπροσώπους της Ο.Α.Α. όταν υπέγραφαν τους όρκους υποταγής στην Ο.Α.

. εισέβαλλαν στους Γεωγραφικούς Χώρους των Δραβιδών Πελασγών Προελλήνων και ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΑΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Δραβίδες Πελασγούς ΕΛΛΗΝΕΣ. Αντί των ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ Δραβιδών Πελασγών Ελλήνων που θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα.000 του 400 π.000.000.Γ και Δ. ΟΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.000 άτομα αλλά 21. υπάρχουν μόνον Ένα Δισεκατομμύριο Ενιακόσια Εξήντα Εκατομμύρια Λευκών Δραβίδων Πελασγών. "888 και 999" ως αντιπάλων Διεθνών Τριμερών. οι Κινέζοι εμφανίζονται ανακριβώς ως μη Μογγόλοι Τουράνιοι. "Ωγυγία"). όπου δεν έχει σημειωθεί Γενοκτονία. σύμφωνα με τον κανόνα του 35πλασιασμού του αρχικού πληθυσμού των 937.000 το 400 π. όπου δεν έχουν σημειωθεί Γενοκτονίες Ινδών Δραβίδων Πελασγών (υπό Διόνυσον συσταθέντες εις Έθνος.556. ήτοι αυξήθηκαν τριανταπέντε φορές. με σκοπιμότητα να αποκρύψει από τα ζώντα υπολείμματα της Λευκής Δραβιδικής Φυλής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ.χ. ισχύοντος σήμερα για: ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΙΝΔΙΑΣ ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ & ΜΟΓΓΟΛΟΑΡΑΒΕΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ Στους Δραβίδες Ινδίας και τους Μαύρους Αφρικής δεν υπάρχουν Γενοκτονίες πληθυσμών λόγω γεωγραφικών αιτιών.000.ΙΑ67 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ήτοι κατά γράμμα ψευδούς επιπέδου.Β. με αρχικό πληθυσμό 17.χ. Στις Περιοχές όμως Α. οι οποίες κατέστησαν αδύνατη ως τώρα τη Μαζική Εισβολή Τουρανίων Σφαγέων στην Ινδία και την Αφρική. Παράδειγμα από πίνακα: Στην Ινδία.000. Στις σελίδες 46 έως 48 αναγράφονται δύο ανακρίβειες (57η του πρωτότυπου ή ΙΑ64 του παρόντος): α) Ο γενοκτονηθείς πληθυσμός των Πελασγών Λευκής Δραβιδικής Φυλής δεν είναι μόνον 1. έχει διοχετευθεί ως "ιερός λόγος του Αλλάχ" στο Κοράνιο. γράφεται το σύμβολο Χ35. μεθοδεύοντος την ΤΕΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ με τις Γεωπολιτικές Μεθοδεύσεις των "666".000 σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στην αμέσως επόμενη σελίδα.000 Ινδοί. Η ανακρίβεια παρετέθη σκοπίμως γιά να αναιρεθεί συγχρόνως με την απάτη περί "διαμάχης Μογγόλων Θιβέτ και Κίνας". σήμερα υπάρχουν 800. διηρημένων σε έθνη "ετερόγλωσσα" Ευρώπης.800. ΗΠΑ κλπ.000. και μετά κυρίως. Ο υπολογισμός βασίζεται στο ότι: όπου δεν έγιναν Γενοκτονίες πληθυσμών υπάρχει πληθυσμιακή αύξηση τριακονταπενταπλασιασμού του αρχικού πληθυσμού. δηλωτικού του πολλαπλασιασμού επί τριανταπέντε του αρχικού πληθυσμού. Αυτή η Φυλετική Καταστροφή οφείλεται στην ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ Πελασγών από Τουράνιους Σφαγείς Τουρκομογγόλους ή Αραβομογγόλους (Βαυαρούς) υπό τον Τσέγκις Χάν και λοιπούς ηγέτες επτά Μογγολικών Ορδών που κατέσφαξαν τη Λευκή Φυλή από το 1200 π. Το γεγονός ότι η "ελληνική πνευματική ηγεσία" δέχθηκε να προωθήσει το Κοράνιο στην Ελλάδα και να κάμει τελετές σε Ακαδημία και Πανεπιστήμιο .. όπως διαδίδεται.χ. Στον Πίνακα. με την προτροπή προς τους Μωαμεθανούς να "Σφάξουν τους Απίστους γιά να μεταβούν στη "Νιρβάνα" και τον Παράδεισο του Αλλάχ".!!! β) Στις σελίδες από 46 έως 48. Το μένος που διαπνέει τους ηγέτες των Τουρανίων Μογγόλων γιά τη Σφαγή της Λευκής Φυλής των Πελασγών Ελλήνων.

000 300.000 (-200) 800.000 1.500.000.000.000.500.7% ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.000 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 1980 4.000 ΗΤΟΙ 33 ΔΙΣ ΚΑΙ 93.000 Χ35 ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ 937.000.000 (ΑΡΧ.χ.000 ΗΤΟΙ 47% ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ 33.000 945.000 13.000 ΜΗΔΕΝ 400 π.000.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 7.000 30.000 800.000 ΜΗΔΕΝ 20.000 ΟΕΑ-ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ 65.000.6%) 1.960.χ.: "ΑΤΛΑΝΤΕΣ") ΜΗΔΕΝ.000.000.χ.000 ΜΗΔΕΝ 56.000. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ .000.ΙΑ68 γιά να "τονισθεί η ομοιότητα του Μωαμεθανικού Κορανίου με τη Χριστιανική Βίβλο".000 ΗΤΟΙ 21.000 ΗΤΟΙ 6% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 245.000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 156.000 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 1980 35.000 1.960.000 ΜΗΔΕΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 21.000.600.000.000.7% ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 35 ΔΙΣ 7.000 (47%) 1.000 (ΑΡΧ.000 ΚΑΙ 0.556.000.7% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 245.000. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2: ΣΑΡΔΕΙΣ & ΔΕΛΦΟΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΜΟΥΡΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ: ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ ΚΙΝΕΖΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΑΡΑΒΕΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 400 π.400.000.000. επαρκεί γιά να ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.000.000 Χ35 310.000.000.000.000.000.000 ΜΗΔΕΝ 9.165.000. ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ("ΙΝΔΙΑΝΟΥΣ") ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΕΡΙΓΓΕΙΟ ΠΟΡΘΜΟ 10. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 1980 μ.000.000.000.000.000 (5.000.: "ΑΤΛΑΝΤΕΣ") 147.000 (+ΗΠΑ) 10.205.000.500. ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ αυτής της Προδοτικής Πολιτικής Ηγεσίας.000 1. ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ (ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ) ΗΤΟΙ ΚΟΛΧΟΙ κλπ.000.000 700.000.000 Χ35 700.7% ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΗΔΕΝ () 27.000. ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΙΝΔΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ: 93.χ.000 Χ35 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 21.000.000. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 40.000 (ΑΡΧ.000 310.000.000 (ΛΕΥΚΟΡΩΣΟΙΠΕΡΣΕΣ-ΙΡΑΚΙΝΟΙΑΦΓΑΝΟΙ) 9.800.960.000. 1.000 Χ35 945.000.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 8.000.000 Χ35 ΜΕΣΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ ΗΤΟΙ 0.5 ΔΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ 17.000. Το γεγονός ότι η σημερινή "ελληνική" πολιτική ηγεσία δέχεται να συντρώγει με τουρκομογγόλους σφαγείς.556.000.000 !!! () ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ: ΙΣΡΑΗΛ-ΑΡΑΒΩΝ-ΡΩΜΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΚΙΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΥΛΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 1980 μ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ-ΛΕΥΚΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ (ΚΕΛΤΕΣ-ΙΒΗΡΕΣ) ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΣΙΑΣ (ΣΚΥΘΕΣ-ΓΕΛΩΝΕΣΘΥΣΑΓΕΤΕΣ-ΜΑΣΑΓΕΤΕΣ-ΙΣΗΔΟΝΕΣΣΑΜΟΓΕΤΕΣ-ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ-ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ-ΚΟΛΧΟΙκλπ.000.000.000.000.000 280.000.300.000.:"ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΡΑΒΙΔΕΣ") ΛΕΥΚΟΙ-ΚΑΣΤΑΝΟΙΞΑΝΘΟΙ 1.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 5.000.

ΙΑ69
Στις δύο επόμενες σελίδες παραθέτουμε φωτοτυπία άρθρου του
περιοδικού TIME, όπου Μουσουλμάνος εκλεγείς Γερουσιαστής των ΗΠΑ δήλωσε
αμέσως μετά την εκλογή του ότι η πρώτη προτεραιότητα της Αμερικανικής
Κοινωνίας είναι να αναδομηθεί με "Ιουδαιομουσουλμανικοχριστιανικές
Αρχές"...
Παντού στην Αμερική και στην Ευρώπη "φυτρώνουν" Μουσουλμανικοί Ναοί
όπως διαπιστώνεται και από τις φωτογραφίες του άρθρου.
Έτσι λοιπόν οι αφελείς έμειναν να πιπιλίζουν την απειλή μπλόφα του
"Σιωνισμού" και αγνόησαν την πραγματική απειλή του Πανισλαμισμού των
Σημιτών Μογγόλων Αράβων ετοιμαζομένων να εκτοπίσουν από τον πλανήτη τους
αλλόφυλους.
Ερωτούμε: Πώς οι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ του Ελληνικού Κοινοβουλίου
θεωρούν ως Ευρωπαϊκή Χώρα την Τουρκία και "συζητούν" την είσοδο της στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα; Δηλαδή το μόνον κώλυμα γιά την είσοδο της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι το ζήτημα της Κύπρου;
Δε βλέπουν οι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ότι ανοίγουν
την πόρτα γιά να εισβάλλει στο Χώρο της Λευκής Οικογένειας η Μογγολική
Ορδή Γενοκτόνος των Ευρωπαίων και Ελλήνων από καταβολής κόσμου;
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απεφάνθη ότι το έτος 2050 το ένα τρίτο των
Ευρωπαίων θα είναι Μωαμεθανοί. Φυσικά θα είναι Μωαμεθανοί Τούρκοι διότι
αν καταλυθούν τα σύνορα Ευρώπης, Τουρκίας και Τουρκεστάν, με την
υπογεννητικότητα των Ευρωπαίων και με τη δεδομένη υπεργεννητικότητα των
Τούρκων και Αράβων, η Ευρώπη με πρώτη την Ελλάδα θα εξαφανισθούν από το
Χάρτη.
Ερωτούμε: Τι θέση έχει το Ισραήλ στην Ευρώπη έτσι ώστε να
συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές αθλητικές και λοιπές διοργανώσεις; Τι Βρωμιές
και τι προδοσίες είναι αυτές που πρωτεργάζεσθε και πρωτοστατείτε ώ
Τριακόσια Καθάρματα της "ελληνικής" Βουλής;
Τι θα μας πείτε ακόμη; Ότι οι Αραβικές Χώρες της Μεσογείου
λογίζονται Ευρώπη; Και ότι σε λίγο αυτός ο Χώρος που λέγεται Ελλάδα θα
αλωθεί μέσω των Προδοτικών σας Συμποσίων με Τούρκους, Εβραίους και Άραβες
Μογγολοειδείς;
Εμείς, ώ Καθάρματα της Πολιτικής, θυσιάζοντα τα πάντα χάριν της
δειλίας και της ηττοπαθούς "διεθνούς ειρήνης" και "διεθνούς τουρισμού
Μογγόλων", εμείς προτρέπουμε ευθέως τους Πολίτες Έλληνες που εννοούν την
αισχρή σας Προδοσία, ΝΑ ΣΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΡΟΥΝ.
Διότι
καταντήσατε
ΑΝΑΞΙΟΙ
ΤΗΣ
ΕΝΤΙΜΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΜΕΣΩ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ.
Προτείνουμε στους Όντως Έλληνες των οποίων οι Πατέρες έχυσαν αίμα
περί Ακεραίας Πάτρης ή Πατρίδος, να ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΡΟΥΝ, ΜΕ
ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ. Διότι είσθε τα Υποόντα που λερώσατε τον Ελληνικό Χώρο με τις
Διεθνείς Συμβάσεις σας αντάξιες Οίκων Ανοχής και τις Διεθνείς σας
Συμφωνίες αντάξιες Κοπρόνων και Χαμαιτυπείων.
Προτείνουμε και προτρέπουμε τους Πολίτες να κάψουν και να
ανατινάξουν τα Προδοστάσιά σας "Υπουργεία" και "Πρωθυπουργικά Γραφεία"
και "Βουλευτικά Γραφεία" και "Κομματικά Γραφεία" και τα σπίτια σας και
τους Χώρους Διασκεδάσεώς σας εις βάρος Ελλήνων.
Προτείνουμε και προτρέπουμε και καλούμε ευθέως τους Όντως Έλληνες
να κάψουν και να ανατινάξουν τις Έδρες των Συμπροδοτών σας Νομαρχών, τις
Νομαρχίες τους, τα Δικαστήρια των Προδοτικών Νόμων και Συνταγμάτων σας,
τις Οικονομικές Εφορίες αφαιμάξεως των Ελλήνων γιά χρηματοδότηση
Κομματικών Στελεχών προς ίδρυση Κοινών Ελληνοτουρκικών, Ελληνοκινεζικών
και Ελληνοαραβικών ήτοι ΕΛΛΗΝΟΜΟΓΓΟΛΙΚΩΝ Επιχειρήσεων, προοριζόμενων να
περιέλθουν τελικώς εις χείρας Μογγόλων γιά Χειραγώγηση και Εξάρτηση των
Ελλήνων από τους Σφαγείς και Γενοκτόνους τους.
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ!!!

ΙΑ70
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ "ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ!!!
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΒΔΕΛΟΕΙΔΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΕΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!!

ΙΑ71

ΘΥΜΟΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ . όπως η Ο.Α. με κίνδυνο να βρεθούμε ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ των Συμπαντικών Νόμων διότι θα έμενε ακόμη ένα υπόλοιπο 1. και U.800. είμαστε πανέτοιμοι να αναμετρηθούμε με τον ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ.ΘΥΜΟΕΙΔΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ Εάν το περιεχόμενο της διαταγής που μας αποκλείει από κάθε βιολογική φθορά Σημιτομογγόλων εκτός της φυσιολογικής ένοπλης άμυνας. πρέπει να ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΙ η Σημιτομογγολική Φυλή στον ίδιο βαθμό που αυτή γενοκτόνησε τις ΦΥΛΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ. Ούτε η βιολογική εξόντωση θα ικανοποιούσε τη δικαιοσύνη γιά τους εκατοντάδες πολιτισμούς ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.A.ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΡΟΠΕΑΣ ΑΡΧΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΕΝ ΠΛΗΘΑΕ . Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΑΘΕΙ γιά την παράταξη των Σημιτομογγόλων.000. ότι στο μέτρο που μας ΔΟΘΗΚΕ και στο μέτρο που ΘΕΛΟΥΜΕ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Σύμφωνα με τους Νόμους αυτούς τους ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΥΣ και ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΥΣ και ΨΥΧΡΟΥΣ όσο και η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ.000 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΙΣ. έχει τεθεί αντίστροφα στα ερχόμενα άρματα "ΗΜΕΤΕΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ" και ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ. ΥΛΗΣ που καταστράφηκαν μαζί με τους 1.000. Διότι εάν θα αφηνόταν το ζήτημα στην κρίση μας. Οι ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ και ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μας απέκλεισαν το καθήκον αυτής της Σημιτομογγολικής συρρικνώσεως με τη λακωνική διαταγή: . Ένα όμως είναι βέβαιο γιά την πεπερασμένη μας νοημοσύνη. κύριοι υπναλέοι στρατηγοί και μισθοφόροι διοριζόμενοι του Ατλάντειου Σημιτομογγολικού Τεκτονισμού. τότε θα έπρεπε να φροντίσουμε γιά την άμεση εξόντωση 700.100. Μόνον έτσι θα αποδιδόταν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σύμφωνα με τους Συμπαντικούς Νόμους Ανταποδόσεως.000. . ούτε σε εκείνους που κρατούν MASER αποσυνθέσεως ύλης.ΙΑ72 Διότι.S.ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΓΗΙΝΩΝ ΜΕΤΡΑ ΙΣΑ ΡΟΠΑ ΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΡΟΠΑ ΠΛΗΘΑΕ ΟΝΤΩΝ .000. Οι Νόμοι της Συμπαντικής Ιεραρχίας απαιτούν τη ΔΙΚΑΙΗ ΑΓΑΠΗ που ανταμείβει τους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και το ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΟΣ που ανταμείβει τους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ και τους ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ. στο γήινο επίπεδο και να τον διαλύσουμε με το πνεύμα μας και με την Τεχνολογία μας. Οι Νόμοι της Συμπαντικής Ιεραρχίας απαιτούν να δίνεται επιτάχυνση ΖΩΗΣ στους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και επιβράδυνση ΘΑΝΑΤΟΥ στους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ. δεν είναι τα MASER Δωδεκαέδρων των 55 Μεγαβάτ. μολύνοντας την ελληνική ιδέα της ΔΙΚΑΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ. αλλά τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ όπλα του ΛΟΓΟΥ που παραλύει εγκεφάλους και νεκρώνει τα χέρια των χειριστών του Σημιτομογγολικού πυρηνικού και βιομηχικού οπλοστασίου της U. ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΙΣΕΙ.800.Α. Το θέμα είναι ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΜΕΝΟΥΣ.Ε. Διότι οι ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ δεν έχουν καμμία σχέση με τη γλοιώδη διεστραμμένη ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ που ο χριστούλης ονόμασε "ΑΓΑΠΗ". Τα φοβερότερα όπλα που κρατά η Ο.R. ακριβώς διότι ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ αυτής της ΤΕΡΑΤΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ δεν είναι ο ΖΟΜΠΙ αλλά ο δημιουργός του. η ΔΥΝΑΜΗ ανήκει σε εκείνους που φρενάρουν ή ενεργοποιούν ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ και όχι σε εκείνους που κρατούν πυρηνικά οπλοστάσια και βόμβες νετρονίου. Το θέμα δεν είναι εκεί. ΣΙΝ της σελήνης. τότε παρακάμπτουμε το πώς και το πότε της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ εναντίον του καταστροφέως. που βασίζεται σε ΑΡΧΕΣ. ΤΕΧΝΩΝ. Το πράγμα είναι ασύλληπτο γιά την ανθρώπινη νοημοσύνη.S.ΝΟΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ .Ε.000 μη υπαρχόντων Σημιτομογγόλων που θα έπρεπε να εξοντώσουμε γιά να ισοφαρισθούν τα 1.000 Σημιτομογγόλων.ΕΣΤΩΤΑΣ ΡΟΠΕΑΣ ΤΗΡΕΙΝ ΥΛΑΕ .S.000 αθώων γενοκτονημένων σύμφωνα με τις καυχησιολογίες της "Μεγάλης Δρυός".

ΜΕΛΙΔΗ. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι η επίσημη εκδοχή διαδοχής Μεσοποτάμιων πολιτισμών που περιέχεται στα αρχεία Νο 5-254 του Απριλίου 1965 Μουσείου Λούβρου. Παρίσι και ο οποίος με μικρές παραλλαγές συμφωνεί με τα συμπεράσματα της Ο. π.χ.. π.χ.χ.500 π. ΕΛΛΑΣ-ΑΡ και στα όρη ΤΑΥΡΟΣ και ΑΝΤΙΤΑΥΡΟΣ στη Βόρεια Μεσοποταμία.χ. Αζτέκων και Αραουκάν της Αμερικής. Αυτοκρατορική κυριαρχία του ΛΟΥΓΚΑΛΤΣΑΓΚΙΣΙ Βασιλείς ΟΥΡ Εποχή Τοπικών Δυναστειών Περίοδος ΝΤΖΕΜ-ΝΤΕΤ ΝΑΣΡ Πολιτισμός ΟΥΡΓΚ ή ΟΥΡΟΥΚ ή ΟΥΡΚ Από το 2300-3600 π. σύμφωνα με τα ευρήματα της Μεσοποταμίας και με τις αναφορές του Κτησία. Πολιτισμός του ΕΛ ΟΒΙΔ ή ΕΛ ΟΒΕΙΔ Πολιτισμός του ΤΕΛΛ ΧΑΛΑΦ ή ΤΕΛΛ ΧΑΛΙΦ Πολιτισμός της ΣΑΜΑΡΡΑ ή ΣΑΜ-ΑΡ ή ΣΗΜ-ΑΡ "Σημιτομογγόλοι" Πρώτοι οικισμοί της ΕΡΙΔΟΥ ή ΕΡΙΝΤΟΥ Κάτω Μεσοποταμίας ΕΡΙΔΗ Πρώτοι οικισμοί της Άνω Μεσοποταμίας .χ. π.χ. ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ή ΕΛΛΑΣ-ΑΡ της οποίας ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ και τα ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ "ΕΛΛΑΣ". Έτσι συμφέρει στο Τεκτονικό Σημιτομογγολικό Κατεστημένο του Πανεπιστημίου Παρισίων διότι παρά την ειρηνική εισβολή των Σημιτομογγολικών ορδών από το 5000-5500 π.χ. οι Μεσοποτάμιοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται "ΣΟΥΜ ή ΣΗΜ ή ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ" 3600-4300 π. άθλιοι ακαδημαϊκοί και καθηγητές μισθοφόροι των "ελληνικών-εβραϊκών πανεπιστημίων" που γιά χάρη μιας άθλιας καρριέρας και έδρας διδάσκετε ΨΕΥΔΗ στους έλληνες. . που οριοθετεί την Ελαμιτική Σημιτομογγολική εισβολή στο Ελάμ μέχρι το 9000 π. 5500-6500 π.Α. 4300-5000 π. ΝΑΙ.χ.χ. ΣΟΥΣΑ. ΝΟΥΣΑ ή ΝΟΥΖΙ. ΜΕΛΙΔΗ Από το 3600-9000 οι Μεσοποτάμιοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται ως "ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΛΑΩΝ". Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΟ-ΠΟΤΑΜΙΑ. Δε ζούσαν "ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΛΑΟΙ" στην ΜΕΣΟ-ΠΟΤΑΜΙΑ ΕΛΛΑΣΑΡ.. με τα Ινδικά αρχεία των προελλήνων Δραβίδων ή Αιγαίων και ΚΥΡΙΩΣ με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. όπως έχει καταχωρηθεί "επίσημα" σε όλες τις βιβλιοθήκες των Οίκων Ανοχής που ίδρυσε το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο και τους ονόμασε "Πανεπιστήμια". τις παραδόσεις των εναπομείναντων Ίνκας. ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΟΥΝ.χ..χ. με βάση τα επιγραφικά ευρήματα της Μεσοποταμίας των Άριας και με βάση τα Αιγυπτιακά ευρήματα που θα εξετάσουμε αργότερα.ΑΜΙΔΟΥ ή ΑΜΙΔΗ. του Στράβωνα και του Βήρωσσου. Αυτό που οφείλουμε στον αναγνώστη πριν περάσουμε πίσω από το 9000 π. είναι διερευνήσιμη μόνον με τα Αιγυπτιακά ευρήματα. 6500-9000 π.Ε. π. δε στάθηκε δυνατόν να ανατραπούν οι κυριαρχίες των αυτοχθόνων ελλήνων που είχαν ΗΔΗ δώσει ΕΛΛΗΝΙΚΑ ονόματα στο όρος ΖΑΓΡΟΣ. 5000-5500 π. με την άφιξη της Σελήνης στη διαστημική μας περιοχή έως το 9000 π..χ. ΛΑΡΙΣΣΑ ή ΛΑΡΣΑ. είναι να κάνουμε τη χρονική σύνδεση από το 2300 π.χ.χ.ΙΑ73 Οι γενοκτονίες "Ηλιακών" Πολιτισμών και Φυλών από τις "Σεληνιακές" Σημιτομογγολικές ορδές είναι ο άξονας της Ιστορίας από το 9000 π.χ.χ. Ζούσαν ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΛΑΟΙ που εξαρτόνταν από το Διοικητικό Κέντρο ΣΑΡΔΕΩΝ και τόσο ΕΠΩΝΥΜΟΙ και τόσο ΕΛΛΗΝΕΣ που σφράγισαν με τη ΓΛΩΣΣΑ τους τα ονόματα και του τελευταίου βράχου. ΑΛΛΑ η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ της Ιστορίας του 10.χ. ΚΟΛΧΙΣ ή ΚΑΛΧΟΥ.χ. στους ποταμούς ΤΙΓΡΗ και ΕΥΦΡΑΤΗ και στις πόλεις ΕΡΙΔΗ. 2300-2325 2325-2500 2500-3000 3000-3400 3400-3600 π.

διεσπάρησαν προς όλες τις κατευθύνσεις.ΙΑ74 Φθάνοντας στο 9000 π. οργανώθηκαν σε πολιτισμούς με τα αρχαιότατα ελληνικά ονόματα Ίαντες. Μυσοί. Αρκάδες. των πόλεων των Χετταίων των πόλεων των Μιτάνι κλπ. δεδομένου ότι η προηγούμενη διατροφή τους προερχόταν από αυτόφυτα και ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ οπωροφόρα δένδρα κάθε είδους που προσέδιδαν στην Αιγηίδα τη μορφή "αυτοκαλλιεργούμενου παραδείσου" των Μακκάρων. σπήλαιο Ασπροχάλικο. Άονες. Τελχίνες. Δ. Χάλυβες.χ. Πελοπόννησο. Πελασγοί. περίπου.χ. η εμφάνιση της ΣΕΛΗΝΗΣ και ο επακολουθείσας Ωγύγιος Κατακλυσμός είναι ταυτόχρονα με τον ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ και ΑΓΡΙΟ πόλεμο μεταξύ των θεών!!!!!!!!!! 7ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά. Αθηναίου. κατέκλυσε τις ακτές και τα παράλια όλης της Ευρώπης. προσβαλλόμενοι από την αλλαγή κλίματος του θερμού Ωκεάνειου Ρεύματος. οι ανωτέρω φυλές χαρακτηρίζονται ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ και ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ ως ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ!!!!!!!!!! Διότι σύμφωνα με τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Παυσανία. οι επιτελείς του Τριπτόλεμου και του Αδρίστα δίδαξαν στους επιζώντες περιμετρικά της νεοσχηματισθείσης Μεσογείου Θαλάσσης ΕΛΛΗΝΕΣ ή ΑΙΓΑΙΟΥΣ ή ΔΡΑΒΙΔΕΣ. Αυτά τα Ελληνικά Χρονικά που το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο αποκαλεί "φαντασίωση μύθων" υπήρξαν η ΠΗΓΗ πληροφοριών που έκαναν δυνατή την ανακάλυψη γιά ανασκαφή των ΑΚΡΙΒΩΝ γεωγραφικών στιγμάτων της Τροίας. Ιλλυριοί. Κρήτες. 3ον: Τα Ελληνικά Χρονικά του Απολλόδωρου.000 π. Αβανοί.χ. θεωρούμε αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε με λίγες κουβέντες την Σημιτομογγολική ΑΠΑΤΗ των "πανεπιστημίων" και των φασιστοειδών κλάδων των "γλωσσολόγων" της Μογγολικής Βαυαρίας.500 π. καταλαμβάνοντας βαθμιαία τις περιοχές που ελευθέρωναν οι υποχωρούντες Παγετώνες του Βορρά. Δρύοπες. Αχαιοί. Ίβηρες. των πόλεων της Μεσοποταμίας. πηγές Λούρου. Γιάκομπσον με ανασκαφές στο σπήλαιο Φράγχθη το 1980. αναφέρεται ότι ΗΔΗ η Αιγηίς. Παφλαφόνες. περί του "Αρείου ζητήματος" και του "Ινδοευρωπαϊκού ζητήματος".χ. Μιλόισιτς με ανασκαφές 1957-1959 στη Θεσσαλία. Ε. Ίδε "Τίμαιο" και "Κριτία" Πλάτωνος. 1ον: Στα Αιγυπτιακά χρονικά βυθίσεως Ατλαντίδος που συμπίπτει χρονικά με τη βύθιση της Αιγηίδος το 11. ηρώων. Μυλωνάς με ανασκαφές στις Μυκήνες. Πουλιανού στη Χαλκιδική. Ποσειδώνιου. Αιτωλοί.χ. της Κνωσσού. Ηροδότου. Σποράδες. Λουκιανού κλπ. Κάστρο Χλεμπούτσι και Β.. μετά τη βύθιση της Αιγηίδος. 'Ιδε "ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΩΓΥΓΟΥ" στο "ΩΓΥΓΙΑ" Τόμος Δ' του Σταγειρίτου. Μόγδονες. Θεσπρωτοί. έχοντας συνέλθει από την καταστροφή της βυθίσεως που συνέβη ΒΑΘΜΙΑΙΑ στην πατρίδα τους Αιγηίδα. 5ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά. Θεοχάρης στην Αλλόνησο. . Δαναοί. 8ον: Σύμφωνα με τους Αρχαιολόγους. Μήονες. αναφέρονται σε γεγονότα προ του Ωγύγιου Κατακλυσμού με δρώντα ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κοινών γήινων. ημιθέων και θεών. Μόσχοι. μέσα από την ιστορία της Μεσοποταμίας όπου άρχισε η εφαρμογή του γεωπολιτικού τύπου Χν=10. Κάτονες. Εκτήνες. Χάιγκς με ανασκαφές 1967 στην Ήπειρο. 4ον: Κατά τη ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ παράδοση των ανωτέρω ΕΛΛΗΝΩΝ χρονικογράφων. Στράβωνος. ήταν κατοικημένη από ΑΚΡΩΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Λούβιοι.Α. περιοχή Κοκκινόκαστρο και Σέσκλο Θεσσαλίας.ν2 το 680 π. που περιελάμβανε την Ελλάδα. Κίλικες. Λύκιοι. Χάονες. Μακεδόνες.500 π. αυτές οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ περιμετρικά της Μεσογείου περί το 10. Διόδωρου. των Μυκηνών. Κάρες. Γκρούρχαν με ανασκαφές στην Πελοπόννησο.. περιοχή Κοκκινόπυλος. Φρύγες. 6ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ. Ουέης με ανασκαφές στις Μυκήνες. αυτές οι ελληνικές φυλές με αφετηρία τη Μεσόγειο. Λέλεγες. Λυδοί. 2ον: Ομοίως τα Ελληνικά Χρονικά περί Κατακλυσμού Ωγύγου του Σταγειρίτου προϋποθέτουν την ΥΠΑΡΞΗ Πολιτισμού που ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ τη βύθιση της Αιγηίδος το 10. που μετά τη βύθιση της Ατλαντίδος ως φυσικού φράγματος. Θράκες. την επιβίωση με στοιχειώδεις καλλιέργειες δημητριακών καρπών. Τυρσηνοί ή Ετρούσκοι κλπ.

που επισκεπτόμενος την Αίγυπτο. -Περιοδικότης Εκλείψεων: Θαλής Μιλήσιος. Πυθαγόρας κ.000 π.000 π.000 π.χ..000 π.. δηλαδή τον Βουδισμό. Γιά το δεύτερο αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν ήταν δυνατό να δανειστούν πολιτισμό από τους .ά... ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. αναφέρουμε την περίπτωση του Πυθαγόρα..χ. με τον ίδιο τρόπο που διέστρεψαν τον Ορφισμό και τον Προορφισμό των "παλαιγενέτων ελλήνων" σε χριστιανικό Δυαδισμό "Καλού Θεού και Κακού Σατανά". το 20.ΙΑ75 Λ.χ.χ. θα χρησιμοποιήσουν το δηλητήριο που χύνουμε σαν πανάκεια γιά την αφύπνισή τους και θα παραταχθούν μαζί μας.. Αντίθετα αποδεικνύεται ότι οι μεν "Βόρειοι Άρειοι" ζούσαν σε ημιαγρία κατάσταση και είχαν στοιχειώδεις γνώσεις. ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ήταν κατοικημένος από αυτόχθονες το 8000 π. ΠΟΥ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ οι Βαβυλώνιοι. εξέπληξε τους Αιγυπτίους αστρονόμους όταν με βάση την απόσταση Συήνης και Αλεξανδρείας και τη διαφορά του ηλιακού Ζενίθ Συήνης ως προς τη γωνία Ζενίθ Αλεξανδρείας. Αυτό αποδεικνύεται και από το σχεδόν πανομοιότυπο περιεχόμενο των Ορφικών Κειμένων και των Ρίγκ-Βέδας. Όσοι δεν θελήσουν να καταλάβουν θα ΕΞΟΝΤΩΘΟΥΝ και ηθικά και βιολογικά. ο οποίος επισκεπτόμενος τη Βαβυλώνα εξέπληξε τους Βαβυλώνιους αστρονόμους με την ικανότητά του να προβλέπει εκλείψεις Ηλίου. Κύριε Ιησού ελέησόν με. αλλά αντίθετα οι Άρειοι προήλθαν από τους ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ Αιγαίους που εξαπλώθηκαν προς Ανατολάς και Βορρά. παρήγαγαν τον στάσιμο οπισθοδρομούντα Ινδικό πολιτισμό. απολιθώνοντας τη γλώσσα τους στην προελληνική σανσκριτική ή ΝΤΡΑΒ και απολιθώνοντας τον πολιτισμό και τις επιστήμες τους στο 10... Κρυπτο–Μεγάλου . αλλά ΜΟΝΟΝ με διανοητικούς υπολογισμούς πολύπλοκων μαθηματικών τύπων αστροφυσικής. το 100.χ. ο Μωυσής της Αιγυπτιακής και Παλαιστινιακής Γενοκτονίας κλπ. Όσοι από εσάς καταλάβουν..χ.. σε ΑΝΟΜΟ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟ με τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΥΣΤΕΣ Ορφέα.ά.. ώστε να δέχεσθε ως υπνωτισμένα αποβλακωμένα πρόβατα τις διδαχές του Σκωτικού Δόγματος: "Οι Μύστες είναι ο Βούδας της Ακινησίας.. το 25. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΜΑΣ. Μεγάλου Διδασκάλου ή μη. οι δε "Ινδοευρωπαίοι" της Ινδίας ή Αιγαίοι Δραβίδες που μετοίκησαν στην Ινδική μετά τη βύθιση της Αιγηίδος. καθόρισε ΠΡΩΤΟΣ το μήκος γήινου μεσημβρινού τόξου και την περιφέρεια της γής.. διότι αν ήταν.000 π.. ο Χριστός της Εμετικής "Αγάπης". Σορδίνας με ανασκαφές στην Κέρκυρα κ. και το 800. Όσο γιά τους Αρείους και τους Ινδοευρωπαίους του Καυκάσου και των Ινδιών. θα είχαν ως "μητροπολιτική περιοχή" μεγαλύτερη ανάπτυξη αστρονομίας και επιστημών και τεχνών από τους "αποίκους των έλληνες". χωρίς βοηθητικά όργανα και γραπτούς υπολογισμούς.000 π. Γιά το πρώτο αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν προέρχονται από τους Αρείους. ΕΛΛΗΝΕΣΑναφέρουμε και την περίπτωση του Ερατοσθένη.χ.500 π. το 250.. το 400. Παραδειγματικά.000 π. η Αμερικανική Αποστολή υπό τον Γιάκομπσον αναγκάσθηκε να παραδεχθεί στις ανασκαφές του Φράγχθη Ερμηονίδος. Πυθαγόρα κλπ.χ.000 π. ότι τα ευρήματα είναι πολιτισμού του 23. ΦΙΛΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ.χ. Αμήν. εφ' όσον η Αίγυπτος έχει ελληνικό πολιτισμό και ονοματολογία και εφ' όσον η Βαβυλών ήταν η πρώην ΕΛΛΑΣ-ΑΡ με ελληνικό πολιτισμό και ονοματολογία. Μαζί με το "Άρειο και το Ινδοευρωπαϊκό ζήτημα" ξεκαθαρίσαμε και το "Βαβυλωνιακό και Αιγυπτιακό ζήτημα". το 10. είναι αδύνατον να είναι οι γεννήτορες των Ελλήνων. πράγμα που δεν αποδεικνύεται. το 30. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΡΑΥΓΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΣΑΡΩΣΟΥΝ.". Δεν θα φεισθούμε κανενός καθάρματος των καθαρμάτων που κυκλοφορούν μεταξύ σας.χ.εαυτούς τους.. Γιά όσους από σάς θέλουν πειστήρια.χ. τα οποία οι σημιτομογγόλοι του Θιβέτ τα διέστρεψαν με δικές τους προσθήκες σε θρησκεία Δυαδισμού "Καλού Θεού και Κακού Διαβόλου"..000 π.

βασιλικού τίτλου αποδιδόμενου στον Κυβερνήτη όλης της Αιγέας Επικράτειας. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις σφηκοφωλιές των ξένων Πρεσβειών.Ορθοδόξου Εκκλησίας και στις Ορθόδοξες Μητροπόλεις. έως το 9500 π.χ. των Ορφικών Κειμένων. Σημιτομογγόλου ή μη.. που ήδη πρό πολλού ψάχνει γιά "ανεξήγητες διαρροές" πραγμάτων που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Το ίδιο συμβαίνει με την Αρχιραββινεία Αθηνών και με τις Ραββινείες όλης της Ελλάδος.δεκάρικου. στα Κτίρια των Κομμάτων. .χ. Το ίδιο συμβαίνει με τις Αμερικανικές βάσεις και τους αθωράκιστους δίσκους των Η/Υ τους..Ε. αλλά από μία ΗΠΕΙΡΟ που κατακλίσθηκε από έξωθεν ερχόμενες υδάτινες μάζες. 2ον: Αυτή η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τα Ελληνικά Χρονικά σύμφωνα με τα οποία στη θέση της Μεσογείου υπήρχε Στερεά γη. άντρα της MOSSAD και των συναφών υπηρεσιών άλλων κρατών. Βαβυλώνιους. Αυτά σαν κατακλείδα γιά τους μύθους προελεύσεως του πολιτισμού των Ελλήνων από Άρειους. Η ύλη είναι γι’ αυτές τις ταχύτητες διαφανής και διαυγής σαν άχρωμο αέριο. στα Υπουργεία.Α. Καλούμεθα να καλύψουμε την χρονική διάρκεια από το 9000 π. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι βυθισμένες πόλεις της Μεσογείου περιέχουν ακόμη οικοδομήματα και στήλες με αγάλματα σε άψογη κατάσταση και όχι ερείπια όπως οι πόλεις του βυθού της Σαντορίνης. Τα "μάτια" και τα "αυτιά" μας με συχνότητες λήψεως στο φάσμα των CX106 είναι μη ανιχνεύσιμα από τη Σημιτομογγολική τεχνολογία. Κανών Λογικής ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1ον: Η Μεσόγειος Θάλασσα. τοις "ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ".. Έχουμε όλα τα ονόματά σας και τις σκέψεις σας και τις ενέργειες σας. το οποίο σύμφωνα με τον Πλάτωνα ήταν το χρονικό σημείο βυθίσεως της Ατλαντίδος.ΙΑ76 Διδασκάλου ή μη. διότι κανένα υλικό δεν είναι αδιαπέραστο στις ακτινοβολίες ταχυτήτων CX106. Διότι η σεισμική δράση της περιοχής Σαντορίνης ήταν τοπική και δεν περιελάμβανε την Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο. Επειδή μεταξύ σας υπάρχουν γεννημένοι "Εφιάλτες" που θα προωθήσουν την παρούσα αναφορά σε ξένους..Τουρκεστάν. πληροφορούμε αυτούς τους ξένους ότι καμμία "υπαρκτή" τεχνολογία δεν μπορεί να θωρακίσει τις εγκαταστάσεις τους από την "ακρόαση" και το "θέαμα" της Ο..Ε. Επανερχόμεθα το θέμα μας. Το ίδιο συμβαίνει με την "ελληνική" ΚΥΠ της οποίας οι πληροφορίες "Α1" έως τις πιό επουσιώδεις. που καταγράφεται σε ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΣΕΤΕΣ του . κάτω από την υδάτινη μάζα της καλύπτει σε όλο της το εμβαδόν αρχαιότατες ελληνικές πόλεις. η Ήπειρος Αιγηίς. αναγνώσθηκαν εξ αποστάσεως από τους ηλεκτρομαγνητικά αθωράκιστους δίσκους των Η/Υ της. έχει "ηλεκτρονικά αυτιά" που ακούν και καταγράφουν τα πάντα. Το ίδιο συμβαίνει με τις "αθώες βίλλες της Κηφισιάς" και με τα "αθώα ξενοδοχεία". Και γιά την ειρωνεία του πράγματος τους πληροφορούμε ότι η τεχνολογία μας έγινε εφικτή επειδή βασισθήκαμε στη θεωρία του "δωδεκαεδρικού αιθήρος" και της "τετρακτίνιας εξαπλώσεως της πυκνώσεως" του Πυθαγόρα και στην θεωρία ενεργειακής μεταπτώσεως "ανοδικής αραιώσεως και καθοδικής πυκνώσεως" του Ηράκλειτου. Τα κτίσματα και τα μεταλλικά άψογης τέχνης γλυπτά αυτών των "υποβρυχίων" ελληνικών πόλεων δεν προήλθαν από τη βύθιση περιορισμένων εδαφών που προκάλεσε η ηφαιστειακή δράση μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης το 1500 π. η Ο. που ερευνήθηκαν και φωτογραφήθηκαν από ιδιώτες και οργανωμένες ομάδες δυτών–αρχαιολόγων.. του Δημόκριτου και άλλων Ελλήνων.χ. Το ίδιο συμβαίνει με τις προσωπικές διαμονές ξένων διπλωματών και ελλήνων πολιτικών και λοιπών αξιωματούχων της Διοικήσεως.. Η Αιγηίς έπαυσε να υπάρχει με τον "πνιγμόν του Αιγέως". στις Μονές της .Α. Ινδοευρωπαίους. Αιγύπτιους και Αβραάμ και Ιακώβ του . Ήδη έξω από κάθε Στοά σας.

δηλαδή ακτών θαλάσσης γύρω από την Αρκαδία και μέσα στην Αιγηίδα. ΩΣ ΦΗΣΙΝ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ ΑΡΓΟΣ. Είναι οι Νίκτυμος. εγώ ο Πελασγός. οι οποίοι καρπούνται τη γη από την οποία περνά ο αδιάβατος Στρυμών. ο αρχηγός αυτής της χώρας. ως αυτόχθον της Πελασγικής Αρκαδίας. έκτισε την πόλη Λυκόσουρα ή ΛΥΚΟΣ-ΗΡΑ στο όρος Λύκαιον. με αποτέλεσμα να επιχειρείται τεχνητή ορεινή καλλιέργεια σιτηρών και αποφυγή σφαγής των ζώων που διασώθηκαν στην ορεινή Αρκαδία. ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΟΙΚΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΣΒΟΝ ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ ΕΙΡΗΚΑΣΙ. Τα ανωτέρω δείχνουν ότι ο κατακλυσμός επέφερε μείωση των οπωροφόρων αυτόφυτων δένδρων και των άφθονων ζώων των πρώην πεδιάδων που κατακλύσθηκαν. -Στράβωνος Γεωγραφικά Α': "ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΝ ΦΥΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΣΑΝ ΕΠΙΠΟΛΑΣΑΝ - ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ." Σύμφωνα με την όλη εικόνα που εξάγεται από τα Ελληνικά Χρονικά. αποίκησαν την εγγύς και μέση Ανατολή μέχρι τη Μεσοποταμία και τις Βόρειες και Νότιες ακτές της Μεσογείου. Ο πρόγονός του. -Ταρτησσός ΙβηρίαςΟ Αισχύλος στις "Ικέτιδες" θέτει στο στόμα του βασιλέως του Άργους αυτά τα λόγια: "Εκείνου που κατοίκησε παλαιότατα τον τόπο αυτό είμαι παιδί. Ο Φορωνεύς Αρκάς συνάθροισε τους διεσπαρμένους ανθρώπους και έθεσε νόμους της νεοδιαμορφωθείσης πατρίδος. Νέδα και Αγνώ ανετράφη ο Ζεύς. ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΙΡΗΚΑΣΙ. Σύμφωνα με τα Ελληνικά Χρονικά. οι Τυρρηνοί Πελασγοί μέσω Λήμνου. -Παυσανίας "Αρκαδικά" 1. εκπαιδεύει τους επιζήσαντες σε στοιχειώδη επιβίωση μέσω καλλιέργειας σίτου γιά τροφή και χρήσεως του ερίου γιά ένδυση. φθάνουν δε τα όριά του εις την θάλασσαν.. Σύμφωνα με την "Ωγυγία" Δ' Σταγειρίτου και Απολλόδωρο Α'. Επί όλων αυτών έχω την εξουσία. Κακώς οι Κρήτες διεκδικούν την προέλευση του Διός. ΤΟΝ ΤΕ ΔΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΩΝΑΙΟΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ. επειδή κατά Παυσανία οι Πελασγοί πριν τον κατακλυσμό ενδύονταν με δέρματα ζώων.ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΒΥΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΣΥΝΑΡΑΙ -ΜΕΤΕΒΗΣΑΝΚΑΙ ΟΙ ΤΗΝ ΑΤΘΙΔΑ ΣΥΓΓΡΑΨΑΝΤΕΣ ΙΣΤΟΡΟΥΣΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ.ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΙΟΛΕΥΣΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΤΤΑΛΙΑΝ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΔΕ ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ ΦΗΣΙ ΕΥΦΟΡΟΣ ΚΛΗΘΗΝΑΙ. αδελφό της Ιούς και του Αιγιαλέα. "ΖΕΥ ΆΝΑ ΔΩΔΩΝΑΙΕ ΠΕΛΑΣΓΙΚΕ". καθώς επίσης και τις ακτές έξω των Ηρακλείων Στηλών.ΙΑ77 3ον: Μετά την Βύθιση της Αιγηίδος εμφανίζεται υπερισχύον μεταξύ των επιζώντων το Πελασγικό ελληνικό φύλο. Ο Ησίοδος αναφέρει ότι στη νέα γεωγραφική διαμόρφωση που προέκυψε ως "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ".2-4. από τις Νύμφες Θεισόα. Ο Αρκάς μετονομάζει την συρρικνωμένη γεωγραφικά Πελασγία σε Αρκαδία. του Αδρίστα και των επιτελών των.. στις περιοχές "Κρητέα" και "Όλυμπος" του όρους Λύκαιον. Το κράτος μου εκτείνεται μέχρι τη γή των Περραιβών της Πίνδου. το πρόσωπο του Αρκάδα ταυτίζεται με τον Φορωνέα.6 και 4.. Τα συνθετικά του "Αιγιαλός" "Αιγαίος-Αλός" αποδεικνύουν την γιά πρώτη φορά ύπαρξη "αλού". Κρήτης και Κύπρου. της χώρας των Παιόνων και των ορέων της Δωδώνης. οι Πελασγοί υπήρξαν οι οικιστές όλης της Ελλάδος. ο πρώτος βασιλεύς των επιζώντων Πελασγών ήταν ο Αρκάς της Αρκαδίας γής. στον ναό που έκτισε προς τιμήν της.. Λυκάων και Πελασγός. διότι σύμφωνα με τον Στράβωνα οι Κρήτες είναι άποικοι των Πελασγών Αρκάδων. Λυκάων. Ίμβρου." . Με την συνεργασία του Τριπτόλεμου. η οποία θεωρείται η αρχαιότερη πόλις του κόσμου και φυσικά των Ελλήνων.ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΛΗΜΝΟΝ ΚΑΙ ΙΜΒΡΟΝ ΟΙΚΗΣΑΙ ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΥΤΩ ΤΙΝΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ. στο Άργος. ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΗΣ ΔΕ ΠΡΩΤΟΥΣ ΦΗΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙΣ. και από εμέ έχει λάβει το όνομά του το γένος των Πελασγών. Ο Αρκάς φέρεται ως απόγονος Πελασγών βασιλέων που έζησαν πριν τον κατακλυσμό. Όχι μόνον αλλά μετά τη μετάβασή τους στην Ιταλία. Επέβαλε τιμές των πολιτών προς τους θεούς με ένα κέντρο "θήλεως" λατρείας της Ήρας. ΩΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΗΣΙ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ.

"Ωγυγία" Σταγειρίτου τόμος Δ' Το Άργος που επί Αρκάδος Φορωνέως ονομαζόταν "άστυ Φορωνικόν" πήρε το όνομά του από τον Άργο. Η πραγματικότης είναι ότι ο Αγήνωρ και ο Φοίνικας. Ο Περσέας γέννησε τον Πέρσην σε σχέσεις του με την Ανδρομέδα. -Ίδε Υγίνος 64-244. ως πρωτευούσης των Πελασγών πριν τη Βύθιση Αιγηίδος. Τζέτζη "Εις Λυκόφρονα 838" κλπ. Ίδε Διόδωρου Σικελιώτη Γ' 62. Οι κάτοικοι της Περσικής Αρταίας θεωρούνταν οι ήρωες της Περσίας ως γένος Διός και ως οι αρχαιότεροι κάτοικοι του τόπου. του Ίασον ο Αγήνωρ. υιό της Νιόβης και του Διός και έκγονο του Φορωνέα μέσω της κόρης του. Ωγυγία Σταγειρίτου. Είναι το ίδιο πρόσωπο που λατρευόταν στην Αίγυπτο ως θεός με την μορφή ταύρου. Οι λόγοι που μας επιτρέπουν αυτή την υπόθεση είναι οι συμβολισμοί που διατηρούσαν τα ελληνικά ιερατεία γιά την ΔΡΥΝ. 3.χ. 9ον: Ο Ζεύς με την Δανάη γέννησε τον Περσέα. 5ον: Υιός του Άργους ήταν ο Φόρβαντας. Τολμούμε συνειρμό και κοινή ετυμολόγηση του αρχαϊκού ονόματος της Αιγηίδος "ΔΡΑΒΙΣ" και "ΔΡΑΥΙΣ" με τη ρίζα "ΔΡΥΣ".ΙΑ78 Μετά από την Λυκόσουρα. Αρριανού Ε. Η διαμάχη αυτή στοίχισε πολλά δεινά στον ελληνισμό γιατί αργότερα βλέπουμε στην ιστορία την λυσσαλέα αντίπραξη των Φοινίκων ΕΛΛΗΝΩΝ εναντίον των Πελασγών ΕΛΛΗΝΩΝ. η οποία ήταν επαρχία της Περσίας. Ερατοσθένους Κβ. 7ον: Ως αναφορά της μεταβάσεως των Δραβιδών Αιγαίων στην Ινδία υπό την ηγεσία του ιστορικού προσώπου Διόνυσου. κατέφυγε στην Αθήνα όπου με τον Αιγέα γεννά τον Μήδο από τον οποίο προέρχονται οι Μηδοί της Μηδείας. Το ατύχημα είναι ότι σ' αυτή την ελληνική οικογενειακή διαμάχη εισέρχονται το 1943 π. που έγινε πρώτος βασιλεύς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. μετέδωσαν στους απογόνους τους το μίσος τους εναντίον των συμπατριωτών τους του Άργους. Αυτά γιά τους ηλιθίους "ακαδημαϊκούς" μας τέκτονες. του Φόρβαντα ο Τρίωπας. η περιοχή ονομάσθηκε Φοινίκη και οι απόγονοί του Φοίνικες. Νιόβης που γεννήθηκε από τις σχέσεις του με την Κερδώ ή την Νύμφη Λαοδίκη. αναγκάστηκε να μετοικήσει στην Αίγυπτο. του Τρίωπα ο Ίασον. 4ον: Αδελφός της Νιόβης και υιός του Φορωνέως ήταν ο Άπις. συμβολισμοί που έχουν την αρχή τους στην αρχική υπερβολική χρήση της ΔΡΥΟΣ από τους Αιγιείς ως τροφής και ως πηγής δυνάμεως. το Άργος ορίσθηκε η νέα πρωτεύουσα της Πελασγικής Επικρατείας με βασιλική γραμμή. παλαιότερου έλληνος αποικιστού. χολωμένοι από την απώλεια του θρόνου. Ο Πέρσης αποίκισε την Περσία και έκτισε πόλη στην Αρταία. α. η οποία κυβέρνησε τη Μεσόγειο επί 484 χρόνια. Απολλοδώρου. πριν απ’ αυτούς οι Πελασγοί Κυκλάδων και πριν απ’ αυτούς οι Πελασγοί Αργολίδος ως Μητροπολιτικοί Πελασγοί. αρχαίου λαού του σημερινού Ιράν. Ο Άπις κυβερνώντας τυραννικά την Απία Πελασγική. Παλαίφατου κλπ. 8ον: Η Μήδεια αφού εγκατέλειψε τον Πελασγό Κόρινθο και δολοφόνησε τα παιδιά της. Αυτή η "ιερότητα" της ΔΡΥΟΣ. στη συνέχεια μετετράπη σε "απαγορευμένο δένδρο ταμπού" με έσχατο συμβολισμό την κατασκευή της . θαλασσοκρατούν οι Πελασγοί Μίνωες. 4. Φοίνικα. των οποίων η αμάθεια φθάνει στο σημείο να θεωρούν τους Φοίνικες ανεξάρτητη φυλή και μάλιστα φυλή η οποία έδωσε το αλφάβητο στους Έλληνες. που προσετέθη στα αυτόχθονα ελληνικά γένη του Αίγυπτου. εκμεταλλευόμενοι το ναυτικό δαιμόνιο των Φοινίκων γιά τη δική τους γεωπολιτική. 6ον: Πριν από τους Φοίνικες. ο οποίος λόγω τυραννικής βασιλείας διώχθηκε στη Μικρά Ασία. όπου από τον υιό του. ιδιαίτερα στο ναυτικό τομέα. όπου ίδρυσε αποικία πατριαρχικού γένους. Όλη αυτή η εξάπλωση των Πελασγών προς κάθε κατεύθυνση αποδεικνύει την αναζήτηση ζωτικού χώρου γιά επιβίωση μετά την Βύθιση της Αιγηίδος Ηπείρου. 5. -Ίδε Ωγυγία Δ’ και Απολλόδωρος Α’. 10ον: Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον αναγνώστη σε επαφή με τις ρίζες του. ο οποίος ηγούμενος "θυρσοφόρων Σατύρων και Βάκχων" αποίκισε την Ινδική. οι Σημιτομογγόλοι Υξώς μέσω των αποβρασμάτων του τύπου Αμπρα-Χάν ή Αβραάμ και επιδεινώνουν τη διένεξη μεταξύ ελλήνων Πελασγών και Φοινίκων.

Διότι η ΔΡΥΣ είναι το σύμβολο της ΑΝ-ΔΡΕΙΑΣ και των ΑΝ-ΔΡΩΝ. εμείς οι απόγονοι των ΜΙΝΥΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ερχόμαστε στο Άντρο του αθλίου ΣΙΝ της Σελήνης και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ με το κληρονομικό ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ΔΡΥΙΔΩΝ της βυθισθείσης Ηπείρου ΔΡΥΙΔΟΣ. Υπήρξατε μόνον άνανδροι και μόνον υπάνθρωποι που σχεδιάζουν γενοκτονίες πολιτισμών και λαών. Αν λοιπόν η βυθισμένη πατρίδα από την οποία προερχόμαστε ως απόγονοι των Πελασγών λεγόταν ΔΡΑΒΙΣ ή ΔΡΑΥΙΣ ή ΔΡΥΙΣ και οι κάτοικοι ονομαζόταν ΔΡΑΒΕΙΣ ή ΔΡΑΥΕΙΣ. ΔΡΥΕΙΣ. τα συνθετικά του ΑΝΔΡΑΣ "ΑΝΩ-ΔΡΥΣ" υποδηλώνουν την ανδρική ρώμη που προέρχεται από την διατροφή με καρπούς δρυός. Υόρκης σαν κλεπταποδόχο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ και κλεπταποδόχο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ του ΠΛΑΝΗΤΗ. εφ’ όσον το πρώτο δηλώνει τον Ηλιακό λόγο και το δεύτερο τη Δύναμη της Δρυός της Γής-Μητρός ή Δή-μητρος. μπορούμε να ονομαζόμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΕΙΣ. απογόνου του Ημιθέου ΩΚΕΑΝΟΥ και της Ημιθέας ΤΗΘΥΟΣ. είναι ο τίτλος των ιερέων ή εκλεκτών των Γαλατών ΔΡΥΙΔΕΣ με πιθανό ενικό το ΔΡΥΙΣ. Υπήρξατε οι σφαγείς–θρασύδειλοι του ΧΑΝ της ΟΥΡΓΚΑ που με την μορφή Τούρκων και Βουλγάρων και Αλβανών Μογγόλων γελοιοποιήθηκαν από την ελληνική πολεμική ΔΡΥ. Διότι ΕΜΕΙΣ. έχουμε να πούμε ότι συλλαμβάνουμε τη "Στοά Μεγάλης Δρυός" της Ν. κύριοι αξιότιμοι Σημιτομογγόλοι και Συμπαραμαρτυρούντες Τέκτονες Εφιάλτες. Υπήρξατε οι εμετικοί και γλοιώδεις Αβραάμ. της Ελευθερίας και της Ιεραρχημένης Δικαιοσύνης και της ΔΥΝΑΜΗΣ. είχε υποδείξει στους υπηκόους του Αιγιείς να προτιμούν στη διατροφή τους τα βελανίδια της ΔΡΥΟΣ που υπήρχαν άφθονα στα απέραντα δάση ΔΡΥΟΣ της ενδοχώρας. Η Πατρίδα της ΔΡΥΟΣ της Λυκαίας είναι η ΕΛΛΑΣ και όχι η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. Η Πελασγική διατροφή με καρπούς ΔΡΥΟΣ μας δηλώνει τον ρόλο της ΔΡΥΟΣ στην προγονική Αιγηίδα ή ΔΡΥΙΔΑ. ΔΡΥΙΔΙ κλπ. Η διατροφή με βελανίδια γίνεται και σήμερα από κατοίκους της ορεινής Αρκαδίας. απογόνου του Γεννήτορα ΑΡΚΑΔΟΣ Πελασγού. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο πρόγονος του Αρκάδα. ο Πελασγός. ενώ σείς δεν υπήρξατε ποτέ άνδρες και ποτέ ευθείς ως ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΟΥΣΕΣ ΔΡΥΕΣ. Και ήλθε η στιγμή να παραδώσετε στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΕΙΣ τα σκήπτρα μιάς εξουσίας γιά την οποία αποδειχθήκατε τελείως ΑΝΙΚΑΝΟΙ. Είναι πολλοί οι δρόμοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αιγηίς ονομαζόταν ΔΡΑΥΙΣ ή ΔΡΥΙΣ ή ΧΩΡΑ ΔΡΥΟΣ επειδή το κυρίαρχο δένδρο που κάλυπτε τις μεγαλύτερες εκτάσεις της ήταν η ΔΡΥΣ και επειδή ο καρπός της καθιστούσε ΑΝΩ-ΔΡΥΣ ή ΑΝΔΡΕΣ τους αυτόχθονες. Τελικά. Ιωσήφ και Μωυσής που έγιναν οι μαστρωποί των συζύγων τους γιά να μπορέσουν να διαφθείρουν τον Ηλιακό Πολιτισμό του Ρά. η Πυθία τους απέτρεψε από το εγχείρημα διότι δεν ήταν δυνατόν να νικηθούν οι βαλανηφάγοι Αρκάδες Πελασγοί.τι αφορά τη μεταφορική σημασία των ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΥΙΔΩΝ ή ΔΡΑΥΙΔΩΝ ως Ιεροφαντών της Αλήθειας. την επιστροφή του Πνευματικού και Υλικού ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΔΕΡΑΤΟΣ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Όταν σε μεταγενέστερη εποχή οι Σπαρτιάτες ζήτησαν τον χρησμό της Πυθίας γιά να επιτεθούν στην Αρκαδία. οι ΑΙΟΛΕΙΣ της ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ του Γεννήτορα Αιόλου Πελασγού ΔΡΥΙΔΟΣ. Γιά το λόγο αυτό οι κάτοικοι της Αρκαδίας ονομαζόταν "βαλανηφάγοι". Σε ό. ΖΟΜΠΙ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ της Σεληνιακής Τεχνολογίας. ΔΡΥΙΔΟΣ. Όχι.ΙΑ79 Αργούς από "ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥ". Ακόμη ένας λόγος που επιβεβαιώνει την ετυμολογία ΔΡΥΣ. . ή ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΙΔΕΣ και η χώρα μας ΕΛΛΑΣ ΔΡΥΙΣ. Δεν θα ήταν καθόλου ατυχής ο συνδυασμός των δύο ονομάτων. απογόνου του ΙΝΑΧΟΥ ΔΡΥΙΔΟΣ. Και το σύμβολο και το συμβολιζόμενο ανήκουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΡΥΟΣ και όχι στους γλοιώδεις σκοτεινούς εγκεφάλους σας.

ΕΘΝΟΣ ΜΙΤΤΑΝΩΝ ΣΥΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΜΥΘΟΝΟΣ. CRATO. OLYMPIA. MACARANI. ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΕΥΣΤΕ. ΧΕΤΤΑΙΩΝ. ή ΜΑΚΑΡΕΣ. PLATO.ΕΘΝΟΣ ΠΕΡΣΩΝ ΙΡΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΠΕΡΣΕΩΣ. . .ΕΘΝΗ ΓΑΛΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ. AMAZONAS.ΕΘΝΟΣ ΑΙΝΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΑΝΟΥ. ΒΙΘΥΝΩΝ. LARIS. FILADELPHIA. IPOLITOS. ΑΓΡΙΠΠΑΙΩΝ. ΔΑΚΩΝ.ΕΘΝΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΝ APOLO. Διότι στη μεταφορική ΑΡΓΩ που ναυπηγήσαμε. . να σπείρουμε τα δόντια του δράκοντα και να εξοντώσουμε τους κτηνώδεις υπανθρώπους που θα φυτρώσουν από την σπορά". ΛΥΔΩΝ. . .ΕΘΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΝΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Και η ΔΡΥΣ η ομιλούσα του Διός μας λέγει: ΜΙΝΥΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ του ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. . ΚΙΝΑΣ. . ΠΑΜΦΥΛΩΝ. . SOCRATES. THEOPOLIS.ΕΘΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ–ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ. COLHIQUEN ή ΚΟΛΧΙΚΟΙ. ANAPOLIS. THERMODON. THETIS. ΦΡΥΓΩΝ. ΓΕΛΩΝΩΝ. AMAZONS.ΕΘΝΗ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΙΘΕΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΘΥΟΣ. ARES.ΕΘΝΗ ΒΙΚΙΝΩΝ.ΕΘΝΗ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.ΕΘΝΗ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΧΙΜΜΑΡΟΥ. . ΟΛΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΩΝ. .ΕΘΝΗ ΚΕΛΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΚΙΛΩΝΟΣ. CRATEUS. ΛΥΚΑΟΝΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΓΙΛΑΚΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΒΑΪΚΑΛΗΣ ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΕΛΩΝΟΣ.ΕΘΝΗ ΜΥΣΙΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΕΩΝ-ΑΜΟΡΡΑΙΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ.ΕΘΝΟΣ ΑΡΙΜΑΝΩΝ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΡΙΜΑΣΠΟΥ.ΕΘΝΟΣ ΟΙΝΟΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΥΚΕΣΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ. . ΠΙΣΙΔΩΝ. χρησιμοποιήσαμε τη μεταφορική ΜΕΛΑΝΑ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΔΡΥ του Διός.ΕΘΝΟΣ ΚΑΛΛΙΠΙΔΩΝ ΟΛΒΙΑΣ ΟΔΗΣΣΟΥ ΕΣΣΔ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΣΚΥΘΩΝ. ΚΑΡΩΝ. . . .ΕΘΝΗ ΒΕΡΕΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΒΕΡΕΤΟΥ ή ΕΡΕΤΟΥ .ΕΘΝΟΣ ΑΓΑΝΩΝ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΠΕΡΣΕΩΣ. COLHIAN. ΣΑΡΜΑΤΩΝ. ΘΥΣΑΓΕΤΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΜΑΟΡΙ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΜΟΡΟΥ.ΕΘΝΗ ΣΑΞΩΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΣΑΚΩΝΟΣ. . . ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ.ΕΘΝΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΕΡΑΜΟΥ ή ΓΕΡΑΝΟΥ. . ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟΥ. . .ΕΘΝΗ ΙΒΗΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. EPHIRA.ΕΘΝΟΣ ΑΚΑΓΟΥΑΪΟ ΓΟΥΪΝΕΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. ΔΙΟΤΙ Η ΓΗ-ΜΗΤΗΡ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΟΥ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΥΠΟΚΙΝΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.ΙΑ80 Είμαστε έτοιμοι να "ζέψουμε τα βόδια του Αιήτη.ΕΘΝΟΣ ΑΒΑΝΩΝ ΧΑΒΑΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΒΑΝΟΥ.ΕΘΝΟΣ ΔΡΑΒΙΔΩΝ–ΔΡΥΙΔΩΝ ΙΝΔΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ATALEIA. . ΟΠΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΓΩ ΜΕ ΟΠΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.ΕΘΝΟΣ ΙΡΑΚΩΝ ΑΡΙΑΣ ΙΡΑΚ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΡΕΩΣ.ΕΘΝΟΣ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΙΓΑΙΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΚΟΛΧΩΝ. . .ΕΘΝΗ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΙΟΣ. . . ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. ΠΑΦΛΑΓΟΝΩΝ ΩΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΟΛΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ. SOLYMOES. ΓΕΤΩΝ. ΒΙΚΙΓΚΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΒΟΥΚΙΝΟΥ ΘΑΡΕΩΣ ή ΘΩΡ. . .ΕΘΝΟΣ ΣΚΥΘΩΝ. ΚΙΛΙΚΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΡΗΝΑΙΩΝ ΛΙΒΥΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. ARMONIA. ΑΡΤΑΙΟΥ. . AREANAPOLIS. FEDRA. ΒΟΥΔΙΝΩΝ. ΜΑΣΑΓΕΤΩΝ. ΓΑΛΑΤΩΝ. όπως ακριβώς οι πρώτοι Μινύες έκαναν στη ναυπήγηση της πρώτης ΑΡΓΟΥΣ. . . . . . DIANAPOLIS. PENTAPOLIS. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΒΗΡΟΣ. . .ΕΘΝΗ ΙΤΑΛΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΤΑΛΟΥ. ΛΥΚΙΩΝ.

Φαλμεράυερ. Αποπλέοντας και πάλι από την ΙΩΛΚΟ της ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ ΓΉΣ με την μεταφορική ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΓΩ.ΕΘΝΗ ΦΑΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΡΙΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ως ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΑΙΓΑΙΩΝ. και προ–μαύρους Αφρικής.. βεβαιώνοντας ότι το 9000 έως το 9500 πρό χριστούλη δεν υπήρχε πολιτισμός παρά μόνον οι τρείς φυλές πιθηκοειδών HOMO SAPIENS. .Σανσελότου είχε Μογγολικά χαρακτηριστικά Εσκιμώων και ήταν εκείνη που οίκησε την Ευρώπη (!!!) ως λευκή φυλή. Γκριμάλντι.τρία χρώματα–φυλές και . Χάμ. . Κρό-Μανιόν.ΕΘΝΟΣ ΜΟΣΧΩΝ ΚΑΙ ΘΟΥΒΑΛΙΩΝ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΣΚΥΘΩΝ. ο οποίος αν και ενός χρώματος. Σήμ.. Γκλότζ. της ΙΕΡΑΡΧΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και της ΔΥΝΑΜΗΣ. .. .. Το επιστημονίστικο παραμύθι ως ανωτέρω. Πάλμερ. Γκόρντον. δεν υπήρξε ποτέ παρά μόνον στους σχιζοφρενικούς ψευδολόγους τύπου Μωυσή. προ–κίτρινους ασιάτες.. Σανσελάντ εκ των οποίων η Σανσελάντ του . ξαφνικά αποφάσισε να γεννήσει απογόνους τριών ειδών. ενώ η φυλετική τους προέλευση είναι Βορείων Αρείων και Ινδοευρωπαίων του Καυκάσου και του Καρπάθιου . των Βαβυλωνίων. Δεν δεχόμαστε την ΠΑΠΑΡΑ της προελεύσεως των λαών από τους τρείς γυιούς του Νώε. Ως εκ θαύματος αυτές οι τρείς φυλές προήλθαν από τον Νεαντερτάλειο άνθρωπο της παλαιοπαλαιολιθικής εποχής.. Κανών Λογικής ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ Δεν ανεχόμαστε πλέον το σκοταδισμό της Σημιτομογγολικής "Βίβλου" σύμφωνα με την οποία ο θεούλης έπλασε τον Αδάμ και την Εύα το 4004 προ τρυφερού χριστούλη. και Ιάφεθ και κάνουμε εμετό όταν ακούμε γιά Σημιτικούς...χ. Εποχής Λίθων και Εποχής Κοτρώνων στον εγκέφαλό τους. της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. που εν χορώ ομοφωνούν ότι ο Ελληνικός Πολιτισμός ήταν δημιούργημα των Χαλδαίων. των Ελαμιτών. και Ιάφεθ δεν υπήρξαν παρά μόνον στους διεστραμμένους Σημιτομογγολικούς ΖΟΜΠΙ του Σίμ ή Σίν της Σελήνης.γυιών.. Ναι. προ–λευκούς μογγολοειδείς. των Φοινίκων και των Αιγυπτίων.Μεσοποταμίας. Πετώντας στο καλάθι των αχρήστων τα παραμυθεύματα του Νώε και του Νεάντερνταλ διότι δεν μας εξηγούν την προέλευση των ανθρωπίνων φυλών και τα βιολογικά κριτήρια διασπάσεως μιας φυλής σε ..ΕΘΝΟΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΛΙΒΑΝΟΥ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ. Δεν δεχόμαστε τα πορίσματα των πληρωμένων σοφών που ομοφωνούν σε διαιρέσεις Εποχής Σιδήρου.. Ντυράν και λοιπών.τοπικές . Διότι. απορρίπτεται ως έκτρωμα αναπόδεικτης λογικής από τους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ. Σήμ.. Χάμ..δράκουλα. Διότι ο θεούλης που έσωσε τον Νώε επειδή "πολύ τον συμπαθούσε".. σε . ο οποίος είχε τη στοιχειώδη εβραϊκή ανεντιμότητα να αντιγράψει στην Πεντάτευχο το Βαβυλωνιακό έπος του κατακλυσθέντος Γιλγαμές.βροχοπτώσεις .ΙΑ81 . Διότι διψούμε γιά Αποκατάσταση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ... Χαμιτικούς και Ιαπετικούς εθνολογικούς και γλωσσολογικούς κλάδους.ΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΑΙΓΗΙΔΟΣ.ΕΘΝΟΣ ΑΛΑΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. Δεν ανεχόμαστε το Σημιτομογγολικό Πανεπιστημιακό Κατεστημένο και τους ασυνείδητους πληρωμένους μπράβους της πέννας Μεγυέρ. των Ασσυρίων. προοριζόμενο γιά εγκεφάλους που δεν θα υπέφεραν την γελοιότητα του παραμυθιού του Νώε και των τριών . ΕΜΕΙΣ οι ΜΙΝΥΕΣ ΘΕΤΤΑΛΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ της Ηπείρου ΔΡΥΙΔΟΣ. Ή θα υπάρχουν αρχεία γραπτά πολιτισμού ή διαφορετικά απορρίπτονται όλες οι υποθέσεις και μάλιστα υποθέσεις που γίνονται από πληρωμένες πέννες του Τεκτονικού Πανεπιστημιακού Κατεστημένου. συναθροίζουμε τα διεσπαρμένα τμήματα των ομοφύλων μας γιά την ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ενώ η φυλή Γκριμάλντι παρήγαγε τους Νέγρους της Αφρικής και η Κρό-Μανιόν τους Κίτρινους Ασιάτες της "νεοπαλαιολιθικής εποχής" με τέλος το 8000 π. διότι Νώε. Εποχής Χαλκού.

χ. όσους δεν "μαντρώθηκαν" από τα ασύστολα "σκληρά ψεύδη" των δεύτερων. έχει δύο εβραίους εμπόρους. Συμπεραίνουμε άρα ότι αυτό που πονάει περισσότερο στο Σημιτομογγολικό Κατεστημένο είναι κυρίως το να αποδειχθεί πάση θυσία ότι όλοι οι πολιτισμοί προήλθαν από την Σημιτική Μεσοποταμία και μάλιστα από την μογγολική ΟΥΡΓΚ. Ο μαγαζάτορας του θρησκευτικού καθολικού ψεύδους ονομάζεται Μωυσής της Πεντατεύχου. όπου ο ένας πουλάει ψευδείς χρονολογίες και προέλευση φυλών. κατά τους "μάρτυρες του ιεχωβά" .χ. ΦΤΥΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΗΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και προτιμούμε τα Ελληνικά Χρονικά που εξηγούν την ενότητα και το αυτόχθον των γήινων φυλών μετά τις αρχικές υποχρεωτικές μετατοπίσεις τους λόγω βυθίσεως των Ηπείρων Ατλαντίδος και Αιγηίδος. . Διότι το 2490 περιέχεται στην περίοδο του 2325–2500 π. όπου ο καλός θεούλης δημιούργησε τους "πρωτοπλάστους" το 4004 π. Γιά όσους δεν πείσθηκαν να αγοράσουν από τα δύο προηγούμενα εβραϊκά "μαγαζιά αλήθειας".χ. Ίδε πίνακα σελίδος 50.χ. ενώ ο άλλος πουλάει ψευδείς και αληθείς χρονολογίες και ΟΜΟΙΑ ψευδή προέλευση φυλών και πολιτισμών. Τα πρώτα καλούνται να "μαντρώσουν" με "ελαστικά ψεύδη" που περιέχουν αλήθειες.χ. Δέχεται ότι οι χρονολογήσεις των άλλων δύο είναι "ατυχείς" και διαφημίζει το εμπόρευμα της παλαιοπαλαιολιθικής και νεοπαλαιολιθικής Εποχής. με εμφάνιση του λευκού διαλογιζόμενου HOMO SAPIENS ΤΟ 8000 π. διότι στην ίδια περίοδο από το 2325–2500 π. η οποία θέλει την προέλευση όλων των γήινων φυλών και πολιτισμών από την Μεσοποταμία. δεν διασπάστηκε σε τρία ή δεκατρία χρώματα. Ο συνάδελφός του του μερικού ψεύδους των "πανεπιστημίων" μπορεί να είναι ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ο κάθε "καθηγητής" αρχαιολογίας. ή το 4046 π.χ. υπάρχει τρίτος εβραίος έμπορος που κάνει κι άλλες υποχωρήσεις. από όπου εξήλθε ο Αμπρα–Χάν ή Αμπραχάμ το 1943 π. τον οποίο οι πληρωμένες πέννες προσπάθησαν να παρουσιάσουν ταυτόσημο με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα ως επόμενο του Ωγύγιου κατακλυσμού Αιγηίδος και Ατλαντίδος. Κανών Λογικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ Αποκλείουμε φυσικά από τον χώρο της αποδεδειγμένης Λογικής και το παραμύθευμα του ολικού κατακλυσμού του πλανήτη το 2490 π.χ. Στην προκειμένη περίπτωση το "πανεπιστημιακό" κανάλι λέγει την αλήθεια γιά την δυναστεία των Σημιτών της ΟΥΡΓΚ αλλά ψεύδεται.. (61 του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος) Είναι ευτράπελο και αλλοπρόσαλλο το παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα στα "Πανεπιστημιακά" και στα "Θρησκευτικά" κανάλια των Σημιτομογγόλων. Στο τρίτο όμως Σουπερμάρκετ ο αγοραστής πρέπει να δεχθεί ότι η Ευρώπη οικήθηκε από την Μογγολική φυλή των Εσκιμώων Σανσελάντ ή Σανσελότων με συνειρμούς Τευτονικών παραδόσεων που καταλήγουν σε GRAΑL και ΣΙΝ-ΣΕΛΛΑΝ του ΣΙΝ της ΣΕΛΗΝΗΣ.χ...αμήν. Έτσι υποστηρίζει έμμεσα το "σκληρό ψεύδος της Βίβλου". Το "παζάρι" της αλήθειας δηλαδή. τα επιγραφικά ευρήματα Μεσοποταμίας παρουσιάζουν ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ Δυναστείες επώνυμες Σημιτών βασιλέων της ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ. στ' 3.χ..φυσικά αποκλείει την ύπαρξη ελληνικού πολιτισμού σε όλο το φάσμα από 2300–9500 π. εκτός των διωχθέντων εντίμων του τύπου ΘΕΟΧΑΡΗ. δεν δέχεται την ύπαρξη κανενός άλλου πολιτισμού και . με πρώτο θύμα την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟ. όπου σύμφωνα με τα αρχεία Νο 5-254 Μουσείου Λούβρου και τα αντίστοιχα του Βρεττανικού Μουσείου.ΙΑ82 επειδή κανένας πατέρας δεν γέννησε ποτέ παιδιά τριών διαφορετικών φυλών και καμμία φυλή στην πορεία των διερευνήσιμων 9500 ετών π. όπου βρίσκουμε μετατοπισμένη και την προέλευση των φυλών από Νεαντερτάλεια Ευρώπη και όχι από την Μεσοποταμία. κατά τη Σημιτομογγολική "Βίβλο" Γέν. δολοφονηθέντος ηθικά και ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ από το ελληνικό τεκτονικό κατεστημένο.

Αναφέρουμε την "μπουτίκ" των ατλαντολόγων στην οποία πωλείται η πληροφορία ότι "τα υπολείμματα των υποβρυχίων ατλάντων. μογγολικές. Από ΑΓΑΡ γεννά τον ΙΣΜΑΗΛ προπάτορα των Αράβων ο οποίος φέρεται γεννήτορας 12!!! αραβικών φυλών: ΝΑΒΑΙΩΦ / ΚΗΔΑΡ / ΑΛΒΕΗΛ / ΜΙΒΣΑΝ / ΜΙΣΜΑ / ΔΟΥΜΑ / ΜΑΣΣΑ / ΑΔΑΔ / ΘΑΙΜΑ / ΙΕΤΟΥΡ / ΝΑΦΙΣ / ΚΕΔΜΑ. Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε την "πραμάτεια" του σκληρού ψεύδους εβραϊκής "Βίβλου" την οποία δέχεται και ασπάζεται και η "χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία".χ.. Την "μπουτίκ" των Μυστικιστών όπου πωλούνται πληροφορίες γιά "Πέντε Κύριες φυλές και υποφυλές" εκ των οποίων η Αρεία φυλή θα παράγει τον αντίχριστο βασιλέα ΜΑΧΑ-ΤΣΟΧΑΝ ή ΜΑ-ΧΑΝ-ΤΣΟ-ΧΑΝ. Χάμ. Την "μπουτίκ" των Λεμουριολόγων όπου πωλούνται πληροφορίες "γιά ερμαφρόδιτους Λεμούριους". Ονόματα των ανωτέρων πωλητών "χαμαιτυπείων αλήθειας" είναι : ALAN BULLOCK. Η τελευταία "μπουτίκ" όπως θα δούμε είναι και η περισσότερο επικίνδυνη. ΧΕΤΤΟΥΡΑ Από ΣΑΡΡΑ γεννά τον ΙΑΚΩΒ ο οποίος φέρεται γεννήτορας 12!!! φυλών: ΡΟΥΒΙΝ / ΣΥΜΕΩΝ / ΛΕΥΙ / ΙΟΥΔΑΣ / ΙΣΣΑΧΑΡ / ΖΑΒΟΥΛΩΝ / ΔΑΝ / ΙΩΣΗΦ / ΒΕΝΙΑΜΙΝ / ΝΕΦΘΑΛΙ / ΓΑΔ / ΑΣΗΡ.Α. του 2468 π. κλπ. με την "γέννηση του Ιάφεθ" από τον "Νώε". Βυθιζόμαστε στο εβραϊκό χαμαιτυπείο και διαβάζουμε: Ο Νώε εγέννησε τον Σήμ. και την ταυτόχρονη "γέννηση του Χάμ" από τον "Νώε".Ε. SIR GERALD BARRY. ΑΘΗΝΑΙ. Ο ΣΗΜ μέσω της γραμμής ΕΛΑΜ / ΑΣΣΟΥΡ / ΑΡΦΑΞΑΔ / ΛΟΥΔ ή ΛΟΫΔ / ΑΡΑΜ και κυρίως του ΑΡΦΑΞΑΔ γεννά τη γραμμή ΣΑΛΑ /ΕΒΕΡ ή ΕΒΕΡΤ / ΦΑΛΕΓ / ΡΑΓΑΥ / ΣΕΡΟΥΧ / ΝΑΧΩΡ / ΘΑΡΑ / ΑΒΡΑΑΜ ή ΑΒΡΑ-ΧΑΝ.επιβάλλοντας "μία απατηλή ειρήνη και ασφάλεια". JEAN DELORME. Ο ΑΒΡΑ-ΧΑΝ έχει τρείς γυναίκες : ΣΑΡΡΑ.χ. ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ κλπ. Γιά τους πολύ απαιτητικούς αγοραστές υπάρχουν και οι "μπουτίκ αλήθειας" όπου η εξεζητημένη ψευδογνώση είναι ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ να διαχωρισθεί από την αλήθεια. και αραβικές φυλές το 2470 π. αφού προηγουμένως κυβερνήσει τον πλανήτη γιά 7 έτη. Υόρκης ότι "χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιά την παιδεία που θα δοθεί στον Δανό Αντίχριστο Σαύλο. Από ΧΕΤΟΥΡΑ γεννά τον ΖΕΜΒΡΑΝ γεννάρχη των Μογγολικών φυλών και τους 12!!! ΙΟΞΑΝ ή ΥΞΩΣ / ΜΑΔΑΝ / ΜΑΔΙΑΜ / ΙΕΣΒΩΚ / ΣΟΥΑ / ΣΕΒΑ / ΓΕΦΑ / . διότι τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.Ε. εκτός των διωχθέντων εντίμων του τύπου Πασσά. DR JOSEPH BRONOWSKY. από το 19871992 . Βασιλέα του Κόσμου εκ φυλής Δάν. με την "γέννηση του Σήμ" από τον Νώε το 2470 π. κατέγραψαν σε συνεδριάσεις της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΦΥΛΕΣ.ΙΑ83 Ο τρίτος του μερικού ψεύδους της "προϊστορίας" μπορεί να είναι και είναι ο κάθε "καθηγητής" προϊστορίας. SIR JULIAN HUXLEY. JAMES FISCHER. LIBRAIRIE LAROUSSE PARIS. που όταν εξηγηθεί θα κλείσει τον κύκλο μιας εγκληματικής Σημιτομογγολικής γεωπολιτικής των ΧΑΝ γιά 12. εβραϊκές. Χριστό. Η σκοπιμότητα συνίσταται στο ότι τα ονόματα και οι προκύπτουσες φυλές που αντιγράφουμε από το Α' Χρονικών α' κεφάλαιο της "Βίβλου". παρουσιάζουν σε πλαστή σύγχρονη εμφάνιση ελληνικές. ΑΓΑΡ. διότι ΕΔΩ βρίσκεται το "τεκτονικόν μυστήριον" της ΑΟΑ και του ΟΤΟ.ο οποίος θα καταστραφεί από τον ερχόμενο εκ φυλής Ιούδα. Ιάφεθ. παράγουν εσκιμώους και μογγόλους που έρχονται στην επιφάνεια του πλανήτη από την κοίλη γη μέσω της οπής του Βορείου Πόλου"... ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ε. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ. εκδότου Εγκυκλοπαίδειας "ΗΛΙΟΣ" και των "ΟΡΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ". βασιλιά των Ελλήνων"!!! Απαιτούμε από τον αναγνώστη να περιμένει ανάλυση των εξεζητημένων αυτών θεωριών στο τέλος της παρούσης. . RATHBONE BOOKS LIMITED LONDON.500 χρόνια παρελθόντος.χ..

Κατά εντελώς συμπτωματική σύμπτωση ο ΑΤΤΙΛΑΣ ήταν ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΧΑΝ ΜΟΓΓΟΛΟΣ και απόγονος των ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΑΜΠΡΑ-ΧΑΝ. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ ΧΕΤΤΟΥΡΑΝΙΕΣ ή ΤΟΥΡΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ. οι ΦΑΛΕΓ.... υιοί Αμί. απόγονοι του Φοίνικα.χ. δίνονται από τα "προπατριαρχικά" ονόματα: ΣΗΜ / ΕΛΑΜ / ΑΣΣΟΥΡ / ΑΡΦΑΞΑΔ / ΛΟΥΔ / ΟΥΖ / ΓΕΘΕΡ / ΜΑΣ / ΣΑΛΑ / ΕΒΕΡ / ΡΑΓΑΥ / ΣΕΡΟΥΧ / ΝΑΧΩΡ / ΘΑΡΑ / ΑΒΡΑΑΜ / ΑΛΜΩΔΑΔ / ΣΑΛΕΦ / ΑΣΑΡΜΑΒΕΘ / ΙΑΡΑΧ / ΑΔΩΡΑΜ / ΟΥΖΑΛ / ΔΙΚΑΛ / ΕΒΑΛ / ΑΒΙΜΑΗΛ / ΣΕΒΑ / ΟΦΕΙΡ / ΑΒΙΛΛ / ΙΩΒΑΒ / ΝΩΕ / ΗΣΑΥ / ΕΛΙΦΑΣ / ΡΑΓΟΥΗΛ / ΙΕΟΥΣ / ΙΕΓΛΟΜ / ΚΟΡΕ.... επί των οποίων άρχουν τρείς υπερφυλές.Παρακάμπτουμε τις φυλές του Χάμ. .. Οι υπόλοιπες 36 φυλές μέχρι τις ολικές 72. Τα ονόματα της επιτροπής των "9" και των "72" της ΑΟΑ έχουν καταγραφεί από την Ο.μαρτύρων του ιεχωβά. αναφέρονται και "οι υιοί ΑΤΤΙΛ": ".υιοί Σεφατία. τις 81 παραμέτρους–ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες επικοινωνίας με τη Σελήνη. Αράβων.Ε. ΑΡΑΜ εκ της οποίας η αραμαϊκή ή αρχαία εβραϊκή. ενώ οι φυλές του "θήλεως τροχού". που τις κατέγραψε με ειδική τεχνολογία.. Η "μαντική τέχνη των 81 συντελεστών ανήκει μόνον στους τρείς "σούπερ" της επιτροπής των 9". υιοί Φοχερέθ από Σεβαΐμ. οι οποίες "υπέστησαν όλες σημιτική διάβρωση". ΛΑΜΕΧ.". Γιά τους Τέκτονες που δεν το γνωρίζουν αν κινούνται στα επίπεδα του δευτεροβάθμιου ΟΤΟ ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS.Α. Οι φυλές του "άρρενος τροχού" κατά την "Βίβλο" αρχίζουν να σχηματίζονται με τη γέννηση του Σήμ από τον Νώε το 2468 π. ο κόσμος.... Οι εκπρόσωποι των 6 12φύλων. Μογγόλων άρχουν ως "δέκατο τρίτο κέντρο". η οποία συμβολίζεται με την εννεάφωτο λυχνία των τεκτονικών στοών. Προσθέτουμε ότι οι 36 εκπρόσωποι των πατριαρχικών φυλών αποκαλούνται "θήλυς τροχός". του ΙΑΚΩΒ / ΙΣΜΑΗΛ / ΙΟΞΑΝ ή ΥΞΩΣ . απαρτίζουν την ORDO ADEPTIS ATLANTIS. ήσαν τριακόσιοι ενενήκοντα δύο. οι οποίοι εξαπλώθηκαν μέχρι τη Μεσοποταμία και ίδρυσαν ελληνικές . Επί των 6 υπερφυλών άρχουν τρείς φυλές "αφετηρίες". Το εβραϊκό Α' Χρονικών μας παρουσιάζει από τον ΑΒΡΑ-ΧΑΝ 36 ή 3x12 φυλές "ειδικού ρόλου" στη Σημιτομογγολική γεωπολιτική. Επί των τριών τελικών φυλών άρχει ο ΣΙΝ την ΣΕΛΗΝΗΣ. ΙΟΚΤΑΝ. -οι χρονολογίες έχουν ληφθεί από έντυπα της εβραϊκής WATCHTΟWER των .χ. που σημαίνει ότι στη Σεληνιακή Κάβαλλα. ενώ οι εκπρόσωποι των 36 προπατριαρχικών φυλών "άρρην τροχός" και συμβολίζονται με δύο εφαπτόμενους τροχούς των 36 κυκλικών τομέων ο καθένας. Πάντες οι Νεθινείμ και οι υιοί των δούλων του Σολομώντος. απαρτίζουν την "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ". ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ. ο παγκόσμιος πληθυσμός θεωρητικά βρίσκεται στα χέρια 9 ραββινικών καθαρμάτων ΖΟΜΠΙ του ΣΙΝ τα οποία έχουν δικαιοδοσία ζωής και θανάτου ακόμη και στα 72 μέλη της απρόσιτης AOA ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS. υιού του Αγήνορα..Ε. όπως έχουν επίσης καταγραφεί οι σκέψεις τους και οι συζητήσεις τους. υιοί ΑΤΤΙΛ. Η διάταξη του 72 σύν 6 ίσον 78 αντιγράφεται στην ατλάντειας επινόησης "Τράπουλα του Ταρρώ" από την οποία λείπουν γιά τους μεμυημένους "τρία συμβολικά φύλλα έως το 81". Εάν η προέλευση των Μογγόλων από τον Αμπρα–Χάν φαίνεται απίστευτη στον αναγνώστη παραθέτουμε την περικοπή του "ΕΣΔΡΑ" που καταχωρείται στη "Βίβλο" μετά το "Β' ΧΡΟΝΙΚΩΝ". ήτοι 72. βασιλέως του Άργους. τρείς υπερφυλές. Αλλά υπάρχουν άλλες 36 μέχρι συμπληρώσεως του 72 που είναι και ο αριθμός των μελών του Σάνχεδριν της ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ATL ή ATTIL. διότι ως Χαμιτικές φυλές χαρακτηρίζονται από τη "Βίβλο" οι Πελασγοί Φοίνικες. φυλές ΕΝΩΧ. τις γνωρίζουν μόνον τρία άτομα στον πλανήτη . αργότερα με τη γέννηση του Ισμαήλ το 1932 π. Έτσι έχουμε 6 συνολικά 12φυλα σύν 6 υπερφυλές σύν 3 φυλές αφετηρίες με άθροισμα 81.Α. Επί των τριών δωδεκαφύλων Εβραίων.εκτός της Ο. Οι 6 εκπρόσωποι των υπερφυλών και οι 3 των φυλών αφετηριών. μεταξύ των Νεθινείμ της προσωπικής φρουράς του Σολομώντος. Στο εδάφιο 57 του β' κεφαλαίου του Έσδρα.ΙΑ84 ΕΦΕΡ / ΑΝΩΧ / ΑΒΕΙΔΑ / ΕΛΔΑΓΑ / ΔΑΙΔΑΝ.

παρά την προσπάθεια εβραιοποίησης της προφοράς. Δε χρειάζεται να τονίσουμε ότι το τερατώδες αυτό ψεύδος ανατρέπεται από τα Ελληνικά Χρονικά τα οποία βεβαιώνουν ότι οι Κρήτες όπως και οι λοιποί Έλληνες αποίκησαν το σημερινό τους χώρο σαν Πελασγοί Αρκάδες. . -Ωγυγία Σταγειρίτου Δ' σελίς 443 και Απολλόδωρος Α' σελίς 14-. από τον οποίο ο τόπος ονομάσθηκε Φοινίκη.και της Κρήτης έποικοι γεγόνασιν" συγχρόνως με την αποίκηση της υπόλοιπης Ελλάδος "Πελασγοί αρχαίον φύλον κατά την Ελλάδα πάσαν επιπολάσαν".χ. προδίδει ελληνική προέλευση: ΧΟΥΣ / ΜΙΣΡΑΙΜ / ΦΟΥΘ / ΧΑΝΑΑΝ / ΣΕΒΑ / ΑΒΙΛΑ / ΣΑΒΘΑ / ΡΑΑΜΑ / ΣΑΦΘΕΚΑ / ΝΕΒΡΩΔ / ΔΑΙΔΑΝ / ΛΟΥΔΕΙΜ / ΑΝΑΝΕΙΜ / ΛΕΑΒΕΙΜ / ΝΑΦΘΟΥΧΕΙΜ / ΠΑΤΡΟΥΣΕΙΜ / ΧΑΣΛΟΥΧΕΙΜ ή ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ / ΧΑΦΘΟΡΕΙΜ / ΣΙΔΩΝΑ / ΧΕΤΤΑΙΟΣ / ΙΕΒΟΥΣΑΙΜ / ΑΜΟΡΡΑΙΟΣ / ΓΕΡΣΕΣΑΙΟΣ / ΕΥΛΙΟΣ / ΑΡΟΥΚΑΙΟΣ / ΑΣΕΝΑΙΟΣ / ΑΡΒΑΔΙΟΣ / ΣΑΜΑΡΑΙΟΣ / ΑΜΑΘΑΙΟΣ. όταν ο υιός του Ίασον. η Βίβλος αφήνει περιθώρια να διεκδικηθεί η Κρήτη ως ισραηλινή περιοχή. Κάτω από το ΛΟΥΔΕΙΜ εννοείται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΔΙΑ. Εν πάσει περιπτώσει οι "Χαμίτες" με γεννήτορα τον ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜ και τον ΥΠΑΡΚΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΛΑΣΓΟ δεν παρουσιάστηκαν το 2470 π.ΙΑ85 πόλεις όπως η ΕΛΛΑΣ_ΑΡ και η ΛΑΡΙΣΑ.." Τέτοιοι λαοί όπως οι Σύριοι και οι Λιβανέζοι είναι υπό γενοκτονία στην Εγγύς Ανατολή. Οι μαστρωποί της Ιστορίας συνεχίζουν με την παράθεση των "ιαπετικών φυλών" στο Α' Χρονικών της "Βίβλου" παρεμβάλλοντας σκόπιμα και εβραϊκά γένη. διότι ο Αγήνωρ ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ. αλλά καθώς "Όμηρος φησίν .. Η άθλια αυτή τακτική εξυπηρετείται. Στο ζήτημα αυτό. Αλλά ακόμη και αν δεχθούμε το άτοπο της αποικήσεως της Κρήτης από τον Φοίνικα του Αγήνορας. από το ΧΑΦΘΟΡΕΙΜ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΦΘΟΡ ή ΚΡΗΤΗ κλπ. Χωρίς σχόλια αναφέρουμε την ονοματολογία των Χαμιτικών φυλών κατά τη "Βίβλο" η οποία σε μερικά σημεία. είναι σημιτικής καταγωγής". –Ίδε εταιρεία "Μίνως Μάτσας" εγγραφής δίσκων. Συγχρόνως με τον αυθαίρετο χαρακτηρισμό της ΚΑΦΘΟΡ ή ΚΡΗΤΗΣ ως "χαμιτικής" και επομένως "σημιτοχαμιτικής".. διότι υπάρχουν ΑΛΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ καθηγητές Πανεπιστημίων που δεν βρήκαν τον ΑΝΔΡΙΣΜΟ και την ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ να αντικρούσουν τη δήθεν "σημιτική προέλευση Μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισμού". δίδοντας όλες τις γεωγραφικές ονομασίες του τόπου. Η αισχρή πλαστογράφηση της ιστορίας έφθασε μέχρι το σημείο να αμφισβητείται η προέλευση του Μυκηναϊκού πολιτισμού και των ιδίων των Πελασγών. Στους Χαμιτικούς λαούς υπολογίζονται όλοι οι έλληνες που αποσπάσθηκαν από τη Μεσόγειο και Ευρώπη γιά να αποικήσουν την Ασία γενικότερα. από το ΛΕΑΒΕΙΜ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΥΗ. Αγήνωρ.. πρόγονος των Φοινίκων.χ. το Σημιτομογγολικό κατεστημένο έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση. Η εφεύρεση του Σημιτομογγολικού μύθου περί "χαμιτικών φυλών" και περί "σημιτοχαμιτικής μίξεως χαμιτικών και σημιτικών φυλών" επέτρεψε στο κατεστημένο της εθνολογίας να διεκδικεί τους Φοίνικες και τα ελληνικά γένη της Ασίας ως "ημισημιτικούς λαούς με υπερισχύον το σημιτικό φύλο. κατόπιν διαταγής ραββίνων και από εβραίους Ελλάδος οι οποίοι γιά να αποδείξουν την "εβραιοκρητική ταύτιση" βαπτίζονται με το όνομα "ΜΙΝΩΣ". ισχυριζόμενο ακόμη ότι "εφ' όσον οι Κρήτες είναι χαμιτικής ή φοινικικής και άρα "και σημιτοχαμιτικής καταγωγής". και ο Φοίνικας ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ. ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Α'. με τη "γέννηση του Χαμ" αλλά το 9500 π. αποίκησε τη δυτική ακτή της Μ.-. παρά τη σαφή δήλωση των Ελληνικών Χρονικών ότι "ο Αγήνωρ οίκησε την ΑΣΙΑ" και πάλι ανατρέπονται οι "σημιτοχαμιτικές προελεύσεις" των Κρητών. όπως το γένος ΑΣΚΕΝΑΖΥ. τότε ο Μινωικός Πολιτισμός που έπεται του Μυκηναϊκού. όχι ΔΙΩΓΜΕΝΟΙ όπως ο τύραννος Αγήνωρ. Παρακολουθείστε: ΓΟΜΕΡ / ΑΣΧΕΝΑΖ / ΡΙΦΑΘ / ΘΩΓΑΡΜΑ / ΜΑΓΩΓ / ΜΑΔΑΙ / ΙΑΥΑΝ / ΕΛΕΙΣΑ / ΘΑΡΣΕΙΣ / ΚΙΤΤΕΙΜ / ΔΩΔΑΝΕΙΜ / ΘΟΥΒΑΛ / ΜΕΣΕΧ / ΘΕΙΡΑΣ. Ασίας γεννώντας τον Φοίνικα. παρά τα μέσα που τους παρέχουν τα αδιάσειστα Ελληνικά Χρονικά.

Το γένος ΓΟΜΕΡ είναι το ίδιο γένος ΓΟΜΟΡΩΝ και ΣΟΔΟΜΩΝ που διήφθειρε τους λαούς της Παλαιστίνης μέσω λατρείας του φύλου. οι Ηπειρώτες–ΔΩΔΑΝΕΙΜ και οι Θράκες–ΘΕΙΡΑΣ διαχωρίζονται από τους ΕΛΛΗΝΕΣ. Εντελώς συμπτωματικά οι σύζυγοι του Ντεκτάς και του Κληρίδη είναι δύο αδελφές!!! εβραϊκής καταγωγής. προορίζεται να κάνει κατοχή ΟΛΗΣ της Ηπείρου μέχρι τα Θεσσαλικά σύνορα. ο οποίος "συνουσιάζεται" με τους ηγέτες της Βουλγαρίας τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας έχει διατάξει γενική κινητοποίηση του Βουλγαρικού Υπουργείου Πολιτισμού να οργανώσει διανομή εντύπων. διότι δεν είχε κανένα έρεισμα συγκριτικής ανθρωπολογίας και εθνολογίας. 4ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Ηπειρωτική Καταστροφή με ηγέτη τον Κο "Παπανδρέου".Α. Η Αλβανία.. 3ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Κυπριακή Καταστροφή με ηγέτη τον Κο Κληρίδη εβραϊκής καταγωγής. τοξικομανίας. προπαγάνδα τύπου. με το διαφορετικό όνομα ΘΑΡΣΕΙΣ. Τα γένη ΙΑΥΑΝ/ΕΛΕΙΣΑ/ΘΑΡΣΕΙΣ/ΚΙΤΤΕΙΜ/ΔΩΔΑΝΕΙΜ αποδίδονται στους Πελασγούς αντίστοιχα: ΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ/ΚΡΗΤΕΣ/ΚΥΠΡΙΟΥΣ/ΔΩΔΩΝΑΙΟΥΣ. Το ότι Ίωνες-ΙΑΥΑΝ. αυτή τη φορά "ιαπετιτικό". προοριζόμενο να διχάσει τους Κρήτες σε "φιλοβασιλικούς" και "αντιβασιλικούς" όταν το 1987 διαταχθεί από την Τεκτονική του Στοά να επαναφέρει το Βασιλιά και τη Βασιλευομένη Δημοκρατία. εξηγεί κάλλιστα τα κάτωθι: 1ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Μικρασιατική Καταστροφή με ηγέτη τον εβραίο ΒΕΝΙΖΕΛΟ ή ΒΕΝΙΖΑΛ ή ΒΙΖΕΝΤΑΛ ο οποίος με σκόπιμους χειρισμούς προσάρτησε τα εδάφη των ΙΩΝΩΝ ή ΙΑΥΑΝ στη Σημιτομμογγολικη Τουρκία ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ τους ΙΩΝΕΣ. Το γένος ΜΑΓΩΓ ή ΓΩΓ του ΜΑΓΩΓ αποδίδεται στους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ με την ελπίδα ότι θα μπορούσε έτσι να αποδοθεί "στους ιαπετικής ή ελληνικής προελεύσεως Μογγόλους" η προγραμματισμένη βαρβαρότητα των ορδών των ΧΑΝ. εκ των οποίων οι πρώτοι είναι έλληνες Σκύθες ή Λευκορώσοι της σημερινής ΕΣΣΔ και οι δεύτεροι Θηβαίοι των Θηβών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ και οι άποικοί τους στην Κολχίδα του Ευξείνου Πόντου. μουσειακές εκθέσεις κλπ. ο οποίος με διαταγή Μεγάλης Ανατολής έθεσε θέμα "συμμορφώσεως" της Αλβανίας. ο οποίος μαζί με τον εβραίο ΡΑΟΥΛ Ντεκτάς μεθοδεύουν την προσάρτιση της Κύπρου στο Ισραήλ. ειδικά εκπαιδευμένα από ραββίνους στο να προκαλούν έκφυλα ήθη και τέχνες μέσω ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ σεξουαλικών ροπών.τραγουδιών". 5ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Θρακική και Μακεδονική Καταστροφή με ηγέτη τον εβραϊκής καταγωγής Παπανδρέου..ΙΑ86 Τα γένη ΓΟΜΕΡ/ΑΣΧΕΝΑΖ/ΡΙΦΑΘ/ΘΩΓΑΡΜΑ είναι κρυπτοεβραϊκά γένη που υποδύονται τους "ιαπετίτες" με κύριο σκοπό την διάβρωση των ηθών των εθνών που κατοικούν.Ε. σύμφωνα με καταγραφές της Ο. εξηγεί κάλλιστα την προσπάθεια των τελευταίων ετών να διχαστούν οι Κρήτες σε "σημιτοχαμίτες και ιαπετίτες" ώστε από τον εμφύλιο διχασμό να δικαιολογηθεί Σημιτομογγολική διεκδίκηση και κατοχή από ισραηλινούς ή άραβες ασχέτως. Έτσι ΟΙ ΜΑΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓΟΛ ή ΜΑΓΓΟΛ χρεώνονται εκεί που ανήκουν. παρανομίας ως τρόπου ζωής και μαζοχισμού. 2ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Κρητική Καταστροφή με φέρελπι ηγέτη τον Κο Μητσοτάκη. Το ανωτέρω παραμύθευμα εγκαταλείφθηκε αρκετά γρήγορα από τους επινοητές του.. Τα γένη ΜΕΣΕΧ/ΘΟΥΒΑΛ αποδίδονται στους Πελασγούς ΜΟΣΧΟΥΣ και ΘΗΒΑΙΟΥΣ. Το γένος ΘΕΙΡΑΣ αποδίδεται στους ΘΡΑΚΕΣ. που "θα πείσουν τους Θράκες και τους Μακεδόνες ότι δεν είναι Έλληνες αλλά . Τα γένη αυτά. με ροπές μηδενισμού. δηλαδή στην Ατλάντεια Σημιτομογγολική Ομοφυλία των ΑΤΤΙΛ του . οι Κρήτες–ΘΑΡΣΕΙΣ.Σολομώντος. παρήγαγαν τον παιδεραστή των ελλήνων ηθοποιών ΚΑΡΟΛΟ ΚΟΥΝ και τις διάφορες ΑΣΚΕΝΑΖΥ "καλλιτέχνιδες" των ρεμπέτικων τραγουδιών ή ελληνιστί "περιθωριακών -ρεμπέτ. εβραϊκής καταγωγής γένους ΜΙΝΕΙΚΟ και ΖΕΤΚΙΝ Πολωνίας. οι Κύπριοι–ΚΙΤΤΕΙΜ. Το ότι η Κρήτη αναφέρεται πάλι.

Η κατοχή της Μακεδονίας και Θράκης από τους Βουλγάρους προγραμματίζεται από Μεγάλες Ανατολές Ελλάδος-Βουλγαρίας-Τουρκίας μετά από την Τουρκική κατοχή που θα ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ. των Ελληνικών Χρονικών. Εδώ έχουμε σε πλήρη λειτουργία την τηλεπαθητική υποβολή που υφίστανται οι "ορθόδοξοι" μητροπολίτες ΖΟΜΠΙ από την εκπομπή στερεοσκοπικών μεταδόσεων της Σεληνιακής τεχνολογίας ή από την εκπομπή ομοίων μεταδόσεων των ΑΣΚΗΜΕΝΩΝ ασκητών του "Αγίου Όρους" στις υποφύσεις άλλων ατόμων. στη γελοία εκδοχή του 2370 π. διότι η ΠΛΑΣΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ γενέσεως των γήινων φύλων της "Βίβλου" δεν αφορά μόνον την πλαστογράφηση του παρελθόντος αλλά ΚΑΙ "Επένδυση συμφερόντων" που πρόκειται "να αποδώσουν κέρδη" στο παρόν και στο μέλλον.. σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία θα χρησιμοποιηθεί μόνον γιά δύο χρόνια κατοχής. με τον "κατακλυσμό του Νώε" και τους τρείς γυιούς Σήμ.. της ευλογίας "δεύτερης κατηγορίας" του γυιού Ιάφεθ "που θα ζεί στις σκηνές του Σήμ" ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας και της κατάρας "πρώτης κατηγορίας" εναντίον του Χάμ –Ελλήνων Φοινίκης– που θα "είναι δούλοι του Σήμ και του Ιάφεθ". Και αλλογενής θέλει κατοικήσει εν τη Αζώτω και θέλω καθαιρέσει την υπερηφανίαν των Φιλισταίων –ελλήνων Παλαιστίνης-. καταχωρημένα στη "Βίβλο" υπό μορφή "αυτοεκπληρούμενης προφητείας" όπου ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.ΙΑ87 θα πρέπει να προσαρτηθούν στη μητέρα Βουλγαρία".500 π. η ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ λέγει "ήταν θέλημα θεού η μικρασιατική καταστροφή διότι είχε προφητευθεί". Οι "προφητείες" αυτές επαναλαμβάνονται ΚΑΙ από Μητροπολίτες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΛΗΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ: "Το φορτίον του λόγου του Ιεχωβά εναντίον της . μετά από τα οποία θα εκκενώσει τη Μακεδονία και Θράκη μέσω των "κυανοκράνων".τι αφορά την προϊστορία του 9500 π.θέλει ιδεί Ασκαλών και η Γάζα και η Ακκαρών διότι θα μείνουν ακατοίκητες –κατόπιν ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ-. εναντίον της Τύρου και Σιδώνος –ελληνικών φοινικικών πόλεων-.Α. ένας άλλος "εκτελεί" και ένας τρίτος πχ. Εν γνώσει μας φύγαμε γιά λίγο από το θέμα μας "ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" σε ό. ένας Σημίτης "προφητεύει". Ήδη η Ο. Παρόμοιες "προφητείες" διαδίδονται και σήμερα από τις ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΕΣ του "Αγίου Όρους" με βάση τον διαχωρισμό των Ελλήνων–ΕΛΕΙΣΑ από τους Θρακομακεδόνες–ΘΕΙΡΑΣ και τους Ηπειρώτες– ΔΩΔΑΝΕΙΜ που κάνει η "Βίβλος" στο Α' Χρονικών α' κεφάλαιο. Χαίρε σφόδρα θύγατερ ΣΙΩΝ.. Χάμ και Ιάφεθ και στη συνεπαγόμενη γελοιότητα της προελεύσεως όλων των φυλών της γής από "οκτώ άτομα της οικογένειας του Νώε" και στην επισυναπτόμενη γελοιότητα της ευλογίας "πρώτης κατηγορίας" του γυιού Σήμ. γιά τελική κατοχή από τον "μεσσία απελευθερωτή" Βουλγαρία. και ήλθαμε στο παρόν. Σύμφωνα με τις "προφητείες" αυτές "επειδή δεν είμαστε καλοί χριστιανοί –διάβαζε σοσιαλιστές– θα μας τιμωρήσει ο θεός και θ' αφήσει τους Τούρκους να γενοκτονήσουν Θράκη–Μακεδονία–Ήπειρο μέχρι το σημείο που το μοσχάρι θα κολυμπάει στο αίμα των ελλήνων". . Παρατηρούμε σήμερα να υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα. Η πλαστογράφηση της προϊστορίας αφορά στη μετατόπιση της περιόδου 9000–9500 και 10.. αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ. με την ΠΑΡΑΛΟΓΗ κατοχύρωση: "Ο χριστός μου έδειξε στο όνειρο ότι οι Τούρκοι θα καταλάβουν την Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα". ΩΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΡΩΜΑ.Δαμασκού–Ελλήνων Φοινίκων Λιβάνου-.χ. όπως ο Μητροπολίτης Χίου και άλλοι. ΤΟΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ: Η ΠΟΥΤΑΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Ο .Ε. έχει καταγράψει συζητήσεις στελεχών του Αμερικανικού Τεκτονισμού.χ.χ. Και επαναλαμβάνονται ΚΑΘΑΡΑ υπό μορφή ΑΠΕΙΛΗΣ μέσα στη "Βίβλο". ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ "ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΒΡΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΩΝ.

Στερεάς.. Γαλάτες.χ. αλλά δεν εξηγεί ούτε την προέλευση των "κιτρίνων" ασιατικών φυλών.. όταν έγραφε τα ίδια πράγματα στην Πεντάτευχο. Επομένως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ . τους Θρακομακεδόνες–ΘΕΙΡΑΣ.. τους Ηπειρώτες–ΔΩΔΑΝΕΙΜ. κεφάλαιο θ'. των Μήδων ΜΑΔΑΙ... αρχίζοντας από τους ΙΩΝΕΣ–ΙΑΥΑΝ. -Ίδε "Βίβλος". Ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπίζεσθαι αυτούς –τους Σημιτομογγόλους. Γένεσις ι' κεφάλαιο. "Μετάφραση Των Εβδομήκοντα".72 του πρωτότυπου ή ΙΑ80. πολύ περισσότερο δε ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. Πράγματι στο 460 π. ώστε να επέμβουν τα αρχαία Ελληνικά Χρονικά που ΕΞΗΓΟΥΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ την προέλευση των εθνών της Ευρώπης από τους Πελασγούς Αιγηίδος. δηλαδή ΕΛΛΑΣ με ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ κατοίκους που δεν μπορεί να τους διαχωρίσει και να τους δώσει ονόματα. όπου αναγκάζεται να ομολογήσει ότι μόνον ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ γνώριζε: "Εκ τούτων εμοιράσθησαν αι νήσοι των εθνών εις τους τόπους αυτών. οι οποίοι μετά την βύθιση της Ηπείρου των αναγκάσθηκαν να αναζητήσουν ζωτικό χώρο βορειότερα.... βιβλίο "προφήτου" Ζαχαρία. τους Κυπρίους–ΚΙΤΤΕΙΜ. Σάξωνες. των Σκυθικών ΜΕΣΕΧ/ΘΟΥΒΑΛ και των ελληνικών ΕΛΕΙΣΑ/ΙΑΥΑΝ/ΘΑΡΣΕΙΣ/ΚΙΤΤΕΙΜ/ΔΩΔΑΝΕΙΜ/ΘΕΙΡΑΣ. Και αυτό μόνον έκαναν.. Δέχεται εμμέσως ότι ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ είναι ΕΛΕΙΣΑ. ως έτος συγγραφής των Α' Χρονικών από το Σημιτομογγόλο Έσδρα. Ευχαριστούμε θερμά τους Σημιτομογγόλους συγγραφείς.Και η ΕΞΟΥΣΙΑ αυτού θέλει είσθαι .. διότι αφήνουν το πεδίο κενό με την άγνοιά τους.. κατά τας φυλάς αυτών εις τα έθνη αυτών".. Πελοποννήσου. Ίδωμεν . ούτε την προέλευση των "μαύρων" αφρικανικών φυλών.και θέλουσι ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ –Έλληνες– μέσω ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.έως των περάτων της γής – παγκόσμια κυριαρχία-. Διότι ενέτεινα τον Ιούδαν ως τόξον .ΙΑ81 του παρόντος) -. Διότι ο σκοπός των Ελλήνων συγγραφέων δεν ήταν η εξεύρεση "ηθικού και θεολογικού άλλοθι γιά τη γενοκτονία αδελφών "κιτρίνων" και "μαύρων" αλλά απλώς η ΑΛΗΘΕΙΑ του ιστορικού γίγνεσθαι της ΑΙΓΙΑΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ. Αυτό σημαίνει ότι ΕΜΜΕΣΩΣ η "Βίβλος" αναγνωρίζει ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΛΑΟΙ–ΦΥΛΕΣ "ιαπετικής" καταγωγής και επομένως οι εθνολογικά και γλωσσολογικά "ιαπετίτες" Ίβηρες. προήλθαν από επεκτάσεις και αποικήσεις των Πελασγών Αιγηίδος. Ώστε θα μας . που μέχρι το 460 π. ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΚΟΜΗ ΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ. ο Έσδρας δέχεται εμμέσως ότι ακόμη και η Ρώμη που ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ είναι προέκταση ελληνικών φύλων της Αιγηίδος..ποιός θα καταναλώσει ποιόν. εδάφια 1-17. τους Κρήτες–ΘΑΡΣΕΙΣ και τελειώνοντας τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ με τους υπολοίπους Έλληνες–ΕΛΕΙΣΑ Θεσσαλίας.καθήμενος επί όνου και επί πώλου υιού υποζυγίου.58 (71. Εκάστου κατά την γλώσσαν αυτού.καταναλώσει ο "ειρηνοποιός" χριστούλης εμάς τους Έλληνες τους ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ. από τη θέση των Χρονικών του εκλεκτού λαού του θεού ή από τη θέση των Χρονικών του λαού που γενοκτονεί άλλους λαούς ελέω θεού. . Σημειώνουμε ότι η Σημιτομογγολική "Βίβλος" όχι μόνον δεν εξηγεί την προέλευση των υπολοίπων ελληνικών φύλων διασκορπισμένων σε όλο τον πλανήτη -ίδε σελίδες 57. όπως δεν μπόρεσε ο προκάτοχός του Μωυσής να τους διαχωρίσει το 1513 π..ΙΑ88 βασιλεύς σου –ΧΡΙΣΤΟΣ– έρχεται προς σε . Είναι προς τιμήν των Ελληνικών Χρονικών ότι δεν επιχείρησαν ΠΟΤΕ να ασχοληθούν με την προέλευση των "κιτρίνων" και "μαύρων" φυλών.χ. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η "Βίβλος" δεν αναφέρει άλλα έθνη–φυλές "Ιαπετιτών" εκτός των κρυπτοεβραϊκών ΓΟΜΕΡ/ΑΣΧΕΝΑΖ/ΡΙΦΑΘ/ ΘΩΓΑΡΜΑ/ΜΑΓΩΓ. Γερμανοί και λοιπές εθνότητες Ευρώπης. . Κέλτες.χ.του θεού αλλά το βιβλίο των αλητών Σημιτομογγόλων Ατλάντων και της σχιζοφρενικής μανίας των γιά παγκόσμια κυριαρχία.και ΘΑ ΕΞΕΓΕΙΡΩ τα τέκνα σου ΣΙΩΝ εναντίον των τέκνων σου ΕΛΛΑΣ.

Η Δρυίδια Αιγιακή τη μερική απώλεια και η Ατλάντεια ολική απώλεια "πατρώας γής". και του ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Αφρικής και Αμερικής και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ στα διασωθέντα ασήμαντα πατρώα εδάφη Αζορών και Καναρίων Νήσων. κανένας ανώτερος ΛΟΓΟΣ δεν δεχόταν να "ακούσει" τα ασήμαντα αιτήματα των γήινων ομοφυλιών και πολύ περισσότερο τα μηδαμινά αιτήματα των εθνών και των ατόμων-ανθρώπων που τα αποτελούσαν. που τιμούσε τον ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΛΟΓΟ του ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ "άγνωστο" διότι η ιεραρχικά επιβαλλόμενη έλλειψη επικοινωνίας μαζί του δεν επέτρεπε τη "γνωριμία" και τις "οικειότητες" με το Πρόσωπό Του." Αυτό θα συνέβαινε. Και το Ατλάντειο και το Αιγιακό ιερατείο αναγνώριζαν σαν ΥΨΙΣΤΟ επίπεδο προσεγγίσεως τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ. Δεν επρόκειτο γιά λατρεία του Ηλίου ως φυσικού σώματος νεκρής ύλης αλλά γιά κατανόηση εμπειρική του ΜΕΤΡΟΥ ή των ΜΕΤΡΩΝ που επέτρεπαν στους γήινους να επικοινωνούν και να ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ με τη Συμπαντική Ιεραρχία του Ενός Συμπαντικού Όντος. δεν μπορούμε να ομιλούμε γιά τοπικές αλληλεπιδράσεις λαών. αναγνώστη. Αιγηίδος και Ατλαντίδος οφειλόταν σε φυσική καταστροφή και εάν δεν είχε προηγηθεί ο διχασμός του Ατλάντειου ιερατείου σε δυο θανάσιμους αντιπάλους. εξ αιτίας του σχιζοφρενούς ΣΙΝ της Σελήνης. Κατανοούσαν ότι πάνω από τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ και τους ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. Είναι η ψυχολογία ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΣΟΥΣ που διέπει τα διασωθέντα ατλάντεια ιερατεία. Ασία και Αφρική -Γαράμαντες Μινύων-. Εδώ βρίσκεται η ΑΙΤΙΑ των σχιζοφρενικών δηλώσεων της "Βίβλου" γιά "παγκόσμια κυριαρχία" των διασωθέντων Ατλάντων Σημιτομογγόλων. λόγω ειδικής ευνοίας που προερχόταν από υποταγή σε διατάξεις ανατροπής του Ηλιακού Ατλάντειου Ιερατείου". είναι ακριβώς η περιγραφόμενη στο ς’ κεφάλαιο της "Γενέσεως" .χ. Ευρώπης. ο οποίος μέσω της τεχνολογίας της Κάβαλλα πείθει ένα μέρος του Ατλάντειου Ιερατείου ότι "επί τέλους επικοινωνούσε με τον Ένα Συμπαντικό Θεό Λόγο. ως χρονικό σημείο εκκινήσεως της προϊστορίας μετά τη βύθιση Ατλαντίδος και Αιγηίδος. στον "ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ" ή "ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ". Η ανωτέρω τακτική διχασμού των Ατλάντων σε δύο αλληλομισούμενες παρατάξεις. γνωρίζοντας συγχρόνως την ύπαρξη και την κατά μείζονα λόγο Ανωτερότητα των ΑΠΡΟΣΙΤΩΝ γιά το γήινο επίπεδο ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΛΟΓΩΝ. ΛΟΓΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ. Και οι δύο ομοφυλίες αντιμετώπισαν απώλεια του ζωτικού τους γεωγραφικού χώρου. Αυτό αποδεικνύεται από το αφιέρωμα των μετέπειτα Αθηναίων ως απογόνων των Αιγαίων. ενώ η Ατλάντεια ομοφυλία προσπάθησε να οργανώσει επιβίωση ΚΥΡΙΩΣ στις αποικίες της Ασίας.ΙΑ89 Αρχή Διαλεκτικής ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ Όπως διαμορφώνεται η εικόνα στο 10. Με την εμφάνιση της Σελήνης παρουσιάζονται κωμικοτραγικές παράνοιες και σχιζοφρένειες του "θεού" ΣΙΝ. αλλά γιά αλληλεπιδράσεις της Δρυίδιας Αιγαίας και Ατλάντειας ομοφυλίας. Έτσι η Δρυίδια ομοφυλία προσπάθησε να οργανώσει μία στοιχειώδη επιβίωση ΚΥΡΙΩΣ στα πατρώα διασωθέντα εδάφη και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ στις σχεδόν ανέπαφες αποικίες της στην Αμερικανική Ήπειρο. Ο αναγνώστης πιθανώς ερωτά: "Γιατί οι διασωθέντες Άτλαντες δεν αρκέστηκαν στη δημιουργία "νέας πατρίδος" στις ήδη υπάρχουσες αποικίες τους. Πριν από την ΑΦΙΞΗ της Σελήνης το Ατλάντειο ιερατείο είχε ως μέγιστο επίπεδο διαλόγου αναφοράς αιτημάτων τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ ή όπως παπαγαλίζουν οι ηλίθιοι θρησκευόμενοι του χριστιανισμού "ηλιολατρεία".500 π. επειδή έχοντας χάσει τα πάντα δεν τους μένει τίποτε άλλο παρά από την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ των λαών της Αιγηίδος ώστε να οικήσουν τα πατρώα Αιγιακά εδάφη και να δημιουργήσουν ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΑΤΡΙΔΩΝ. ΜΟΝΟΝ μέσω των ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ και του Νοήμονος Όντος του ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. αν η βύθιση των δύο Ηπείρων.

Είναι ψεύδος ότι ο θεός εξάλειψε όλους τους ανθρώπους "από προσώπου της γής" και ότι από τους αποβιβασθέντες "σωσμένους οκτώ" του Αραράτ προήλθαν όλες οι φυλές της γής με χρονικό σημείο εκκινήσεως το 2370 π.φουκαράς ανακαλύπτει ότι δε γνώριζε καλά την συνταγή βάσει της οποίας κατασκεύασε τον άνθρωπο και του είχε διαφύγει ότι "ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού" και ότι επομένως έφταιγε ο ίδιος γιατί είχε κάνει λάθος στις δόσεις του ανθρώπινου DNA των εμβρύων που παρήγαν . και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας. ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξει εις την κιβωτόν .. Διεφθάρη δε η γή ενώπιον του Κυρίου και ενεπλήσθη η Γή αδικίας . Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι εποίησε τον άνθρωπον επί της γής .. και αύται ετεκνοποίησαν εις αυτούς.και τα ζώα εφ’ όσον καταστράφηκαν. Αιγύπτιους. επειδή μόλις τώρα ο αυτοσχέδιος . μπαγάσικα και άτακτα και ατίθασα..χ. ιδόντες οι υιοί του θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίαι. καθώς έκαμον. Από ανθρώπου έως κτήνους..νήπια κακά. Και από παντός ζώου εκ πάσης σαρκός. έως σήμερα δεν διασπάστηκε σε κίτρινους. .. Διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού.. Και ιδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γήν . Το ανωτέρω άκρως εμετικό κείμενο ΠΑΠΑΡΑ. πήρε κατά λάθος νουκλεϊνικά οξέα κακίας ήτοι οξέα ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ..χ.χ.. διότι υπάρχουν ζώα ΣΗΜΕΡΑ στις Ηπείρους Αμερικής. διότι η γή ενεπλήθη αδικίας απ’ αυτών. από προσώπου της γής. εξήλθον της κιβωτού .τα ανθρώπινα ζώα που πιστεύουν ηλίθιες βιβλικές "ιστορίες"....τι κινείται επί της γής. πάντα τα ερπετά και πάντα τα πτηνά.... Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί.. Αφρικής τα οποία δε ζούν ούτε υπάρχουν στην Ασία του Αραράτ όπου δήθεν άρχισαν να αναπαράγονται τα "διασωθέντα ζώα της κιβωτού" και . είχαν "κακούς σκοπούς στους διαλογισμούς της καρδίας αυτών"!!! Είναι ψεύδος ότι ο θεός "ξαναμεταμελείται" γιά την εξόντωση των ανθρώπων και λέγει "εν τη καρδία αυτού" ότι δεν θα "ξαναπατάξει πάντα τα ζώντα". κατά τα είδη αυτών. οι έκπαλαι άνδρες ονομαστοί. Και είπεν ο Κύριος θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον. ουδέ θέλω πλέον πατάξει πλέον πάντα τα ζώντα..ΙΑ90 της Σημιτομογγολικής Βίβλου.Και εξήλθεν ο Νώε και οι υιοί αυτού και η γυνή αυτού και οι γυναίκες των υιών αυτού μετ’ αυτού.". Δεν θέλω καταρασθή πλέον την γήν εξ αιτίας του ανθρώπου. είναι κράμα υπονοούμενης αλήθειας και αισχρού ψεύδους. πάν ό. Βαβυλώνιους.... Και ο Νώε εύρε χάριν ενώπιον του Κυρίου... Ινδούς.. Είναι ψεύδος ότι ο θεός "μεταμελείται" γιά τα δημιουργήματά του και τα εξοντώνει αποδίδοντας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ σε όλους τους ανθρώπους και στα ζώα.νουκλεϊνικά οξέα καλωσύνης. Επειδή μετεμελήθην ότι εποίησα αυτούς. Είναι ψεύδος η διάσωση των ζώων μέσω της "κιβωτού".. ο πλανήτης Γή κατοικείται από σταθεροποιημένες ανθρωπολογικά και χρωματικά φυλές και διότι καμμία φυλή από το 2370 π. σύμφωνα με την γενεαλογική χρονολόγηση της "Βίβλου"." ΚΑΙ ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ: κεφάλαιον η’ Γένεσις: "... διότι . Το τέλος πάσης σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου. Και είπεν ο θεός προς τον Νώε. διότι αντί να χρησιμοποιήσει ...χ. Κινέζους βεβαιώνουν την ΣΥΝΕΧΕΙΑ των πολιτισμών ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ από το 3000-1000 π.. άρσεν και θήλυ θέλουσιν είσθαι. Και είπεν ο Κύριος εν τη καρδία αυτού. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γής. μαύρους και . Αυστραλίας.. τον οποίον εποίησα.. Πάντα τα ζώα.Κατ’ εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της Γής.. και έτι. και διότι το 2370 π. έλαβον εις εαυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Κάμε εις σεαυτόν κιβωτόν εκ ξύλου Γοφέρ . ύστερον αφού οι υιοί του θεού εισήλθον εις τας θυγατέρας των ανθρώπων. διότι τα επιγραφικά ευρήματα με δυναστείες βασιλέων στους Ίνκας. έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού.. Διαβάζουμε : "Και ότε ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνωνται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς.

Είναι οι ΗΜΙΘΕΟΙ και οι ΗΡΩΕΣ της Ελληνικής ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ και της ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ όλων των λαών του πλανήτη. ΟΙ ΕΚΠΑΛΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟΙ" έπρεπε να φύγουν από τη μέση. Το "κλειδί" γιά την κατανόηση του τι πραγματικά συνέβη βρίσκεται στο ΠΟΠΟΛ-ΒΟΥΧ.. Αυτά τα ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΟΝΤΑ που είχαν αναλάβει να γεφυρώσουν ιεραρχικά το ΦΟΒΕΡΟ ΧΑΣΜΑ νοημοσύνης μεταξύ ΘΕΩΝ που είχαν παρελθόν πολιτισμού ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΤΩΝ και γήινων με παρελθόν πολιτισμού μερικών χιλιάδων ετών. Οι πληροφορίες αυτές διασώθηκαν όταν ο Νομοθέτης των Αθηναίων Σόλων . δεν άρεσαν στον "Κύριον"..δημοκρατίας". Αποδεικνύουν όμως και κάτι άλλο: Το έγκλημα της βυθίσεως μίας ολόκληρης ΗΠΕΙΡΟΥ από τον παρανοϊκό Σίν της Σελήνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.χ. Ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος πάνω από τα κεφάλια τους σαν νά' τανε . αλλά επειδή αυτός ήταν ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ να δημιουργηθούν ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ικανοί να μεσολαβούν ανάμεσα στους ΘΕΟΥΣ και στους ΘΝΗΤΟΥΣ και ικανοί να αξιολογούν. με την επισήμανση ολόκληρων βυθισμένων πόλεων στο βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού. . το οποίο έκαψαν οι Ισπανοί κατακτητές. μέσω χρήσεως Σεληνιακής τεχνολογίας ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ που μετέβαλλε την στατική του ατλάντειου υπεδάφους. Σημερινές υποβρύχιες έρευνες αποδεικνύουν την ΑΛΗΘΕΙΑ αυτών των πληροφοριών. χρονικό των ΚΙΤΣΕ ΜΑΓΙΑΣ γραμμένο με ιερογλυφικά Μάγιας. των ΤΙΤΑΝΩΝ. ΣΗΜΕΡΑ θα υπήρχε στην Ασία του Αραράτ τουλάχιστον ένα έθνος ή έθνη με νέγρους. να επιλέγουν και να κάνουν ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ των ασήμαντων ανθρώπινων αιτημάτων που υποβάλλονταν στους ΘΕΟΥΣ. Και ονόμασε την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ τους "αδικία" και την ΑΛΗΘΕΙΑ τους "ψεύδος".ΙΑ91 λευκούς και ερυθρόδερμους και διότι αν αυτό είχε συμβεί.Ε’ και στον "Κριτία" προσθέτοντας ότι "κατά τα αιγυπτιακά αρχεία. Είναι αλήθεια ότι οι υιοί των θεών -όχι του θεού. βρισκόταν σε ένα αφάνταστα εξελιγμένο επίπεδο. Το χρονικό των Μάγιας γιά τον κατακλυσμό λέει: "Τότε τα νερά της θάλασσας αναταράχτηκαν από την θέληση της Καρδιάς του Ουρανού -Ουρακάν. διότι είχαν στη διάθεσή τους "θεές" πολύ ωραιότερες και σεξουαλικά ενδιαφέρουσες. Το νησί-Ήπειρος που οι Αιγύπτιοι και ο Πλάτων τοποθετούν στον ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ. δεν κατακλύσθηκε από νερά που κατόπιν αποσύρθηκαν όπως θέλει η αφήγηση της "Βίβλου"... αλλά εξαφανίσθηκε μέσα σε μία μέρα και μία νύχτα.. Αυτοί οι "ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΝΔΡΕΣ" κυβερνούσαν την Αιγηίδα και την Ατλαντίδα και την Αφρική και την Ασία και την Αμερικανική Ήπειρο. Ήταν ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ που θα επέτρεπε την διοχέτευση της ΑΣΥΛΛΗΠΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ των ΘΕΩΝ στους ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ γήινους ώστε να παράγουν ΠΝΕΥΜΑ. βροχή την ημέρα. Αυτοί "ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ. Καταποντίστηκαν κι ένα πηχτό υγρό κατέβηκε από τον ουρανό . ερυθρόδερμους. αλλά βυθίστηκε. την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ βουλήσεως που καλλιεργούσαν στους γήινους "κακόν" και την ΙΕΡΑΡΧΙΑ τους "βδέλυγμα εναντίον της ισότητος και της . απογόνους των δέκα ΗΜΙΘΕΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ που είχε γεννήσει ο ΘΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με τη γηγενή Κλειτώ.. ο Ατλάντειος πολιτισμός. μετά τις Ηράκλειες Στήλες -Γιβραλτάρ-. βροχή και τη νύχτα . Στην Ατλαντίδα υπήρχε ακριβώς αυτός ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ τρόπος διακυβέρνησης από τους δέκα ΗΡΩΕΣ ΑΤΛΑΝΤΕΣ το 9500 π. η όψη της γής σκοτείνιασε και μια σκούρα πυκνή βροχή άρχισε να πέφτει. μετά από σεισμούς και κατακλυσμούς.χ. πνευματικός και τεχνικός. Η πνευματική τους ανωτερότητα σε σύγκριση με τους γήινους συνοδευόταν και από βιολογική και ανωτερότητα αισθημάτων. ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ.και μεγάλη πλημμύρα έπεσε στα κεφάλια των πλασμάτων αυτών . λευκούς και κίτρινους σε συμβίωση.. αν ο δικτάτωρ ΣΙΝ της νεοαφιχθείσης Σελήνης ήθελε να αποκτήσει υπηκόους τους γήινους. αλλά αργότερα ξαναγράφτηκε από μνήμης με λατινικά γράμματα..εισήλθαν εις τας θυγατέρας των ανθρώπων όχι επειδή ήσαν "ωραίαι". Τις παραθέτει ο Πλάτων στον "Τίμαιο Γ’ 24.640-559 π. ΤΕΧΝΕΣ.χ..επισκέφθηκε την Σάιδα της Αιγύπτου και το τοπικό ιερατείο του υπέδειξε ιστορικά αρχεία που τοποθετούσαν χρονικά τη βύθιση Ατλαντίδος και Αιγηίδος το 9500 π.

Και επειδή είναι παράλογο να αναζητούμε τέτοια τεχνολογία στους γήινους του 9500 π. Σύμφωνα με την περιγραφή. εναντίον της Σελήνης.Α.Ε. Είναι ακριβώς η αντίστροφη τεχνολογία από την τεχνολογία αποσυνθέσεως ή ολικής αραιώσεως ύλης που διαθέτει η Ο. τα όργανα της Ο.Ε. βαρύτερα και βυθίστηκαν. Οι Άτλαντες απέρριψαν τις διαπραγματεύσεις με τα πληρώματα της Σεληνιακής Παράνοιας.πάνω στα οποία φόρτωσαν και τα κατοικίδια ζώα τους. Χάμ. Αφρικής ανατολικά και στις ακτές της Αμερικής δυτικά." Όλα στην ανωτέρω αφήγηση δείχνουν ότι πρόκειται γιά μια υπερβολική πύκνωση του αέρα. Δούλοι. σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον. Τα ανωτέρω μπορούν να διαλευκάνουν και τις απειλές του .χ. στη θάλασσα. -τεχνολογία Λέιζερ Σελήνης στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα γιά πρόκληση εμπρησμού εξ αποστάσεως.. Μετά. Ήθελαν να σκαρφαλώσουν στις στέγες των σπιτιών τους και τα σπίτια τους γκρεμίζονταν στο χώμα. Εννοείται ότι οι "διασωσμένοι" έχουν απαρνηθεί κάθε χαρακτηριστικό ατλάντειου πολιτισμού και κάτω από τις διαταγές του ιερατείου τους ή ΣΗΜ μεταβάλλονται σε ορδές βαρβάρων που λυμαίνονται τα δυτικά παράλια της Αφρικής και της Ευρώπης.. τα πάντα από την στρατόσφαιρα μέχρι τα βάθη του γήινου φλοιού έγιναν πυκνότερα. Τα πάντα συρρικνώθηκαν από ένα ηλεκτρομαγνητικό "χαμηλό" τεράστιας έντασης που με την σειρά του παρήγαγε πρωτοφανή "βαρομετρικά χαμηλά" και πυκνώσεις στον αέρα. ώστε να έχουν πόρους επιβίωσης όταν θα έφθαναν στις ακτές της Ευρώπης. με αποκορύφωμα του εγκληματικού σώου "πύρ εξ ουρανού" όπερ θα καταφάγει τους απίστους.ΙΑ92 φωτιά. είναι οι Βέρβεροι και οι Τουαρέγκ της Βόρειας Αφρικής και "εκπολιτισθέντες" Βάσκοι της Ισπανίας. Μπορούμε μόνον να υποθέσουμε ότι οι "Νώε" με τους γυιούς "Σήμ. αλλά οι σπηλιές έκλειναν μπροστά τους κατολισθήσεις από σεισμό.Α." Πριν από το φρικιαστικό έγκλημα εναντίον των κατοίκων της Ατλαντίδος με όλα τα ανωτέρω τεχνολογικά μέσα. άγνωστο με ποιά αρχική σκοπιμότητα. Η . Ήθελαν να μπούνε στις σπηλιές...Αποκάλυψις κ’ 9: "Και κατέβη πύρ από του θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς" και Γένεσις ιθ’ 24: "Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορα θείον και πύρ παρά Κυρίου εξ ουρανού.. Τέτοιοι νομάδες. Νερό και φωτιά συνέβαλαν στην παγκόσμια καταστροφή του μεγάλου κατακλυσμού πρίν από την τετάρτη δημιουργία. Τέτοια υπέρβαση από τα φυσικά γήινα φαινόμενα μπορεί να γίνει μόνον από χρήση τεχνολογίας. στη στεριά. της θάλασσας και της γής.. την αναζητούμε εκεί μόνον που μπορεί να βρεθεί αμέσως έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα. Ιάφεθ" που κωδικά σημαίνουν "Ιερατείο.. κατάργηση του Ατλάντειου πολιτεύματος της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των ΗΡΩΩΝ. Λέμε αποδεδειγμένα. οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν. καταποντισμοί.και τους έριχναν στο χώμα. ο οποίος μας "προειδοποιεί" ότι πριν από "την δευτέρα του παρουσία" θα γίνουν "σεισμοί. στη γαλαξιακή τεχνολογία της Σελήνης. αλλά τα δένδρα έτρεμαν -σεισμός.ειρηνοποιού μαλθάκα χριστούλη. κατέγραψαν ενεργοποίηση "ηλεκτρομαγνητικών χαμηλών μοριακής πυκνώσεως" σε "κώνους" που έχουν την κορυφή τους στις μεταλλικές θάλασσες της Σελήνης.. εκτός εκείνων που η "βίβλος" αποκαλεί κωδικά "Νώε". γεμάτοι απελπισία. βαρύτερα και βυθίστηκαν. Ήθελαν να σκαρφαλώσουν στα δένδρα πάνω. Είναι αδύνατη η ταυτόχρονη πρόκληση βυθίσεως των υγρών της ατμόσφαιρας και των στερεών τμημάτων επιφανείας. διότι σε πλείστες περιπτώσεις σεισμικής δράσεως στην επιφάνεια της γής. Είναι η τεχνολογία "μοριακής συμπυκνώσεως" που αποδεδειγμένα διαθέτει το σκάφος Σελήνη. ο "Κύριος" είχε ζητήσει από το "ηλιακό" ιερατείο και την δεκαμελή κυβέρνηση Ατλαντίδος "πλήρη υποταγή" που προϋπέθετε καταδίκη όλου του Ατλάντειου πολιτισμού ως "δαιμονικής προελεύσεως" από τους προηγούμενους "θεούς του κακού". Τα πάντα έγιναν πυκνότερα. Αστοί" ειδοποιήθηκαν έγκαιρα να εγκαταλείψουν μέσω θαλάσσης την Ατλαντίδα χρησιμοποιώντας "κιβωτούς" -τα πλοία τους. λοιμοί και λιμοί" και λοιπά τρομοκρατικά σώου-μπίζνες του πατρός του ΣΙΝ της Σελήνης. με φυσιολογικές συνθήκες.

. . Προς το παρόν θα αναφερθούμε στο παράδοξο σκηνικό που δημιουργείται μετά την βύθιση. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις ορδές των διασωθέντων Ατλάντων ήταν "προνόνιο" των Ατλάντων των αποικιών. πόση εχθρική δύναμη κατέστρεψε κάποτε η πόλη σας.έγινε εδώ πριν 8000 χρόνια -8500 π.. διότι και οι απόγονοι αυτών που διασώθηκαν.χ. όπως είδαμε στη σελίδα 55 (70ή του πρωτότυπου ή ΙΑ78 του παρόντος). δύναμη που εξόρμησε αλαζονικά απ’ έξω. Σημειώνουμε ότι με βάση όλα τα διαθέσιμα αρχαία ελληνικά κείμενα διαπιστώνουμε ότι παρά την πολιτισμική και θρησκευτική "ταυτότητα" των Αιγαίων και Ατλάντων ως "ηλιακών" λαών. από τον Ατλαντικό Ωκεανό. προϋπήρχε ήδη από το 10. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνω. -έλληνες. και γύρω στο 9. ένα όμως υπερέχει σε μέγεθος και σε αρετή.νήσσαν. Θα δούμε αργότερα γιατί. διότι. φανατισμένοι από το ιερατείο ΣΗΜ.και παράβαλλέ τους με τους εδώ -Σαΐδος-. Πολλά και μεγάλα έργα της πόλης σας είναι γραμμένα εδώ.Εξέτασε λοιπόν τους νόμους εκείνης της πόλης -Αθήνας. Διότι εδώ θα βρείς πολλά παραδείγματα των νόμων που υπήρχαν τότε στην πόλη σας.500 π..χ. Σόλων και θα σου τα πω –όσα αφορούν τους αρχαίους συμπολίτες σου-. Διότι. Σείς όμως το ξεχάσατε. Τον βοηθούμε ακόμη λέγοντας ότι ήδη πρό του 9.550 π. Λένε. Διότι τότε ο Ατλαντικός ήταν πλωτός και υπήρχε ένα νησί στην είσοδό ..Μετά.500 π. γιά την οποία η "βίβλος" ποιεί την . από τρία είδη πληθυσμών: Αυτόχθονες Έλληνες Αιγιείς "ηλιακούς". από το οποίο κατάγεσαι εσύ και οι συμπολίτες σου.. δεν έγιναν δεκτοί από τους "ηλιακούς" γιά συμβίωση. Ας αφήσουμε να μιλήσουν τα Ελληνικά Χρονικά: "ΚΡΙΤΙΑΣ" Πλάτωνος: Ο Αιγύπτιος ιερέας της Σαΐδος ομιλεί στον Σόλωνα: ". Τον βοηθούμε λέγοντας ότι οι Σεληνιακοί Άτλαντες θεωρούσαν τους Ηλιακούς Άτλαντες των αποικιών ως "εχθρούς του θεού ΣΙΝ" που θα έπρεπε να έχουν πνιγεί μαζί με τους Μητροπολιτικούς Ηλιακούς Άτλαντες. Είναι γραμμένο στα ιερά μας βιβλία πως η διοργάνωση της πόλης – Σαΐδος.. κάνοντας ταυτόχρονη επίθεση και στην Ευρώπη και στην Ασία. η σημερινή πόλη των Αθηναίων υπήρξε άριστη στον πόλεμο και γενικώς ήταν τέλεια στην διακυβέρνησή της. Ο Στράβων αναφέρει ότι οι "ηλιακοί ποσειδώνιοι" Άτλαντες είχαν 300 πόλεις–αποικίες στα δυτικά παράλια της Αφρικής και υποθέτουμε ανάλογο αριθμό στις ανατολικές ακτές της Ευρώπης.χ.χ. Θα σου διηγηθώ λοιπόν με λίγα λόγια γιά τους νόμους που είχαν και γιά το ωραιότερο που έκαναν οι συμπολίτες σου πριν από 9000 χρόνια -9500 π. η οποία τόσο τη δική σας όσο και τη δική μας χώρα προστάτευσε. τέλος πάντων. πριν από τον μεγάλο Κατακλυσμό. από την Αθηνά ή Νηίθ-. Σόλων. γιά χάρη σου και γιά χάρη της πόλης σου. όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι οι Αιγιείς Έλληνες. διασώθηκε λίγο σπέρμα. αλλά προπάντων γιά χάρη της θεάς. είχε προηγηθεί μία φοβερή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ μεταξύ Ηλιακών Αιγαίων και Ηλιακών Ατλάντων.. Λένε πως σ’ αυτή την πόλη έγιναν έργα περίφημα και διαμορφώθηκαν τα καλύτερα πολιτεύματα απ’ όσα ακούσαμε ότι υπήρξαν ποτέ επάνω στη γή. ανέθρεψε και εμόρφωσε. δηλαδή τα βιβλία μας. μια διαμάχη μεταξύ τους φαινομενικά ανεξήγητη.. κάποτε. -ο αιγύπτιος ιερέας είναι κακώς πληροφορημένος διότι τα ελληνικά χρονικά ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ τις πρώτες μετακατακλυσμιαίες δυναστείες των Πελασγών Αρκάδων. Κάθε ένας από τους τρείς πληθυσμούς μισεί θανάσιμα τους άλλους δύο γιά λόγους που ο αναγνώστης καλείται να βρεί μόνος του...ΙΑ93 γλωσσολογική ανάλυση των διαλέκτων των τους τοποθετεί στις Τουρανικές γλώσσες και φυλές. με πληθυσμιακό όγκο αντίστοιχο της ανωτέρω σειράς. γιά πολλές γενιές πέθαιναν χωρίς να ξέρουν να γράφουν. Οι "σεληνιακοί" Άτλαντες..χ. -Αθηνά ή Νηίθαφού πήρε το σπέρμα γιά σάς από τη Γή και τον Ήφαιστο και αργότερα γιά μάς.δεν γνωρίζετε ότι στη χώρα σας έζησε το ωραιότερο και καλύτερο ανθρώπινο γένος. Αποίκους Άτλαντες "ηλιακούς" και ορδές "σωσμένων Σεληνιακών Ατλάντων".

η Αιγαία-Αδριατική και η Ιβηρική. αφού έφτασε στο χείλος της καταστροφής. Στην περίοδο αυτή του 9500 "σύν" π. Την εποχή εκείνη. Το νησί ήταν μεγαλύτερο από την Λιβύη και την Ασία και από κεί μπορούσε να περάσει κανείς σε άλλα νησιά κι απ’ αυτά. Εκτός απ’ αυτά οι βασιλείς εκείνοι εξουσίαζαν απ’ αυτή τη μεριά της εισόδου τη Λιβύη μέχρι την Αίγυπτο και την Ευρώπη μέχρι την Τυρρηνία -εκτός Αιγύπτου και Τυρρηνίας ή Βορείου Ιταλίας-. καθώς και σε πολλά άλλα νησιά και τμήματα της Ηπείρου.. είτε και μόνη της. θάφτηκαν στη γή κι έτσι εξαφανίστηκε και το νησί της Ατλαντίδος βουλιάζοντας στην Θάλασσα. όλοι οι πολεμιστές. την Ατλαντίδα. συμπίπτει απόλυτα χρονικά με την καταστροφή της Αιγηίδος. οι οποίες δεν συγκοινωνούν μεταξύ τους. ώστε ο αναγνώστης να τις αναζητήσει στις ισομετρικές καμπύλες ενός ναυτικού χάρτη ή γεωφυσικού χάρτη. Αντί της Μεσογείου υπήρχε η Λιβυκή Θάλασσα ακριβώς στον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα η έρημος Σαχάρα. διότι οι άλλοι την εγκατέλειπαν. Σόλων. . εμπόδισε να υποδουλωθούν όσοι δεν είχαν υποδουλωθεί και απελευθέρωσε χωρίς κανένα αντάλλαγμα όλους τους άλλους που είμαστε απ’ αυτή την πλευρά των Στηλών του Ηρακλέους. δεν υπάρχει Μεσόγειος θάλασσα αλλά δύο λίμνες ή κλειστές θάλασσες." Εφ’ όσον ο πόλεμος διεξαγόταν σε ΑΙΓΑΙΟ ΕΔΑΦΟΣ και σ’ αυτό το έδαφος θάφτηκαν ΑΙΓΑΙΟΙ και ΑΤΛΑΝΤΕΣ πολεμιστές των δύο αντιπάλων στρατοπέδων μετά την ήττα των Ατλάντων. σε αντίθεση με περιοχές βάθους μικρότερου από 2000 μέτρα που περιέχουν σε ΌΛΗ τους την έκταση βυθισμένες πόλεις της Αιγηίδος.. τόσο γιά την αρετή της όσο και γιά την ανδρεία της. κατανίκησε τους επιδρομείς.. έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και μέσα σ’ ένα τρομακτικό μερόνυχτο. οργανώθηκε μία μεγάλη και αξιοθαύμαστη δύναμη βασιλέων που κυριαρχούσε σ’ ολόκληρο το νησί. η δύναμη της πόλης σας φάνηκε εξαιρετική ανάμεσα σ’ όλους τους ανθρώπους.χ. όλοι οι πολεμιστές -ΑΘΗΝΑΙΟΙ. προσπάθησε με μία της εξόρμηση να υποδουλώσει και τον δικό μας τόπο και τον δικό σας και όσους βρίσκονταν απ’ αυτή την πλευρά της εισόδου. Διότι αφού ξεπέρασε όλους και σε αρετή και σε πολεμικές τέχνες. έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και μέσα σ’ ένα τρομακτικό μερόνυχτο. είτε επικεφαλής όλων των Ελλήνων. Πράγματι.. έστησε τρόπαια εναντίον τους. Γιά να αποφύγουμε περιγραφές συντεταγμένων λέμε απλώς ότι είναι οι δύο περιοχές της Μεσογείου με βάθος μεγαλύτερο από 2000 μέτρα. Υπολείμματα αυτής της Θάλασσας είναι σήμερα οι αλμυρές λίμνες της Αφρικανικής Σαχάρας.που βρίσκεται γύρω από τον αληθινό Ωκεανό -Ειρηνικό Ωκεανό-. μετά την ήττα τους οι Άτλαντες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ και να συρρικνωθούν στις "παράλιες" αποικίες τους που κρατούσαν μέχρι την Λιβύη και τις "στεριανές" αποικίες τους που είχαν μέχρι την Βορειοδυτική Ιταλία από τη Νότια ευρωπαϊκή ζώνη. Ολόκληρη λοιπόν αυτή η δύναμη αφού συγκεντρώθηκε και ενοποιήθηκε. Νοτίως από τα Λεκανοπέδια του Κονγκό και Ανατολικώς από την Αίγυπτο και . ΑΙΓΙΕΙΣ και ΑΤΛΑΝΤΕΣ.θάφτηκαν στη ΓΗ κι έτσι εξαφανίστηκε ΚΑΙ το νησί της Ατλαντίδος.. σαν ένας άνθρωπος. άρα η καταστροφή της Ατλαντίδος που εξαφανίστηκε ΚΑΙ αυτή.ΙΑ94 του την οποία εσείς ονομάζετε Στήλες του Ηρακλέους. Γι’ αυτό και το μέρος εκείνο της θάλασσας είναι αδιάβατο και ανεξερεύνητο διότι εμποδίζει ο πολύ ρηχός πηλός που δημιούργησε το νησί όταν καταποντίσθηκε. σ’ ολόκληρη την απέναντι ήπειρο Αμερικανική Ήπειρο." Απαιτούμε από τον αναγνώστη να γυρίσει πίσω διότι ΔΕΝ ΕΙΔΕ τη φράση ΚΛΕΙΔΙ του κειμένου. Αφού όμως πέρασε αρκετός καιρός. Αυτές είναι και οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν βυθισμένες πόλεις. Επαναλαμβάνουμε τη φράση ΚΛΕΙΔΙ: "Αφού όμως πέρασε καιρός. Δυτικώς από την Βορειοδυτική Αφρική του Ρίο Ντέ Όρο-Σενεγάλη-Ζάμπια-Γουϊνέα–Σιέρρα Λεόνε-Λιβερία.Στο νησί αυτό λοιπόν. Η Λιβυκή Θάλασσα περικλειόταν βορείως από τη Λιβύη ή σημερινές Αλγερία-Τυνησία-Μαρόκο. Φυσικά σε μία τέτοια γεωγραφική διάταξη δεν υπάρχει το σημερινό Αιγαίο Πέλαγος και η Ευρώπη είναι ενωμένη με την Αφρική σε όλο το πλάτος της Ιταλικής Χερσονήσου και της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Επομένως η "Βίβλος" ως σύγγραμμα του "σεληνιακού" ατλάντειου ιερατείου αντιγράφει και πλαστογραφεί ποιοτικά και χρονικά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος και Γιλγαμές. με Αιγαία Τεχνοτροπία.. αποβιβάστηκαν στην βορείως κείμενη Λιβύη και προχώρησαν διά ξηράς έως την Τυρρηνία. Αυτό σημαίνει ότι οι Άτλαντες εισβάλλοντας από το στόμιο των Καναρίων ως μόνης θαλάσσιας διόδου προς την Λιβυκή θάλασσα. από φυσικές αιτίες. Η "Βίβλος" μεταθέτει τον Δευκαλίωνα από το 5000 π. Παράλληλα του έπους Δευκαλίωνος κινούνται χρονικά τα Βαβυλωνιακά έπη κατακλυσμού του Γιλγαμές. . εξηγείται η δήλωση του Αιγύπτιου ότι οι Άτλαντες κατείχαν την Λιβύη και εδάφη μέχρι την Τυρρηνία.Ε.χ. έχοντας αριστερά τους την Ιβηρική Λίμνη και δεξιά τους την Αδριατική–Αιγιακή Λίμνη. η "Βίβλος" διεκδικεί την προτεραιότητα σε μια περιοχή που όλα τα γραπτά Χρονικά όλων των λαών δεν έχουν να επιδείξουν τίποτε: Την περιοχή του ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ και της ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ.χ. Τα Ελληνικά Χρονικά τοποθετούν ως ηγέτη της αντεπιθέσεως εναντίον των Ατλάντων τον Βασιλέα της Αθήνας Ωγύγη.Α. Σ’ αυτήν την ξηρά που έμελλε να βυθισθεί γίνονταν οι τελευταίες μάχες απωθήσεως των Ατλάντων από τους αντεπιτιθέμενους Έλληνες όταν βυθίσθηκε η Αιγηίς και έθαψε ζωντανούς αμυνόμενους και επιτιθέμενους.ΙΑ95 Αιθιοπία.ίδε πίνακα σελίδος 50-. Έτσι η αφήγηση του Αιγύπτιου ιερέα της Σαΐδος στον Σόλωνα που αναφέρεται στην αναχαίτιση των Ατλάντων από τους Έλληνες πρέπει να νοηθεί ότι αφορά στην προκατακλυσμιαία γεωγραφία. (61η του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος) Ο κατακλυσμός της "Βίβλου" επιχειρεί έτσι ύπουλα να διαγράψει με μία μονοκονδυλιά τους προϋπάρχοντες πολιτισμούς των ελλήνων αποίκων και να παρουσιάσει τους Σημιτομογγόλους ως ΑΡΧΗ του ανθρωπίνου γένους. Η ΛΙΒΥΚΗ Θάλασσα επικοινωνούσε με τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω ενός στομίου που βρισκόταν στο ύψος των Καναρίων Νήσων.χ.Α. Με την "τότε" γεωγραφία που έχει ενωμένη την Ιταλία με την Λιβύη. Μόνον έτσι αποκτούν ειρμό και λογική τα αιγυπτιακά αρχεία. επειδή μόνον τότε οι Έλληνες άποικοι της Μεσοποταμίας γενοκτονήθηκαν από τους Σημιτομογγόλους του ΕΛΑΜ -2300 π.Ε. Στην ΛΙΒΥΚΗ θάλασσα υπήρχαν νησιά όπου σήμερα τα εδάφη της Σαχάρας έχουν υψόμετρο πάνω από 2000 μέτρα. ενώ αποσιωπά τελείως τον Ωγύγιο κατακλυσμό.χ. .και επειδή μόνον τότε οι διεσπαρμένες ορδές των Σημιτομογγόλων "Νώε" είχαν κατορθώσει να διαβρώσουν "ειρηνικά" την Ελληνική Μεσοποταμία. των οποίων όμως οι παραστάσεις είναι αρκετές γιά να αποδείξουν την ύπαρξη "νησιώτικου πολιτισμού".χ.χ. στο 2490 π. έχουν επισκεφθεί μία τέτοια έκταση βορείως της βορειότατης καμπής του ποταμού Νίγηρα και έχουν στην κατοχή τους ανασκαφικά ευρήματα και μη αναγνώσιμα επιγραφικά ευρήματα της περιοχής. ενώ μόνον τα Ελληνικά αρχεία Πελασγών και Αιγυπτίων και τα αρχεία Μάγιας και Ίνκας αναφέρονται στον Ωγύγιο κατακλυσμό του 9500 π. ότι ταυτόχρονα με την βύθιση Αιγηίδος και Ατλαντίδος σημειώθηκε Ανύψωση της Βορείου Αφρικής και Ανύψωση όλων των Ανατολικών Ακτών της Αμερικανικής Ηπείρου. ακριβώς στο δυτικό άκρο των Αφρικανικών Ορέων Άτλας. με τέτοια αισχρή και ξεδιάντροπη πλαστογράφηση της Ιστορίας. ιδρύοντας τις δυναστείες της ΟΥΡ του 2500 π. Εν πάσει περιπτώσει. διότι αυτά τα ενοποιημένα εδάφη ήταν η τότε "Νοτιοδυτική Ευρώπη" ή τα βορειοδυτικά παράλια της Λυβικής θαλάσσης. διότι υπάρχουν ενδείξεις ότι τα γεγονότα του Δευκαλίωνος συνέβησαν πολύ αργότερα γύρω στο 5000 π. Τα πάντα αποδεικνύουν στους ερευνητές της Ο. Αυτό δεν μας εκπλήσσει διότι είναι πάγια τακτική των "σεληνιακών" να πλαστογραφούν τη γήινη ιστορία διεπόμενοι από την σχιζοφρενική διαστροφή και το κόμπλεξ-σύμπλεγμα της "προτεραιότητος" ενώπιον άλλων λαών. Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και της Πύρρας με τον Ωγύγιο κατακλυσμό. Οι άνδρες της Ο. όπως αποδεικνύουν τα υπολείμματα λιμενικών εγκαταστάσεων σε υψόμετρο 2000 μέτρων!!! της Βορείου και Νοτίου Αμερικής. σε τοπικό επίπεδο ελληνικού χώρου.

την "βασιλεία των ουρανών" ή "βασιλεία της Σελήνης". εφύλαξεν όγδοον τον Νώε. νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες.. απέναντι στον ΚΟΛΟΣΣΟ της ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. διά του αυτού λόγου είναι αποταμιευμένοι. στους αυτόχθονες "ηλιακούς" Αιγαίους που άρχουν στη νεοδιαμορφωθείσα γεωγραφία όλης της Ευρώπης και όλης της Βορείου Αφρικής." Ιδού λοιπόν απειλές." Στο Β’ Πέτρου β’ 5. προστίθενται οι ανεκδιήγητοι "σεληνιακοί" Άτλαντες του Γιαχβέ που δεν τους δέχεται ΚΑΝΕΙΣ.και την παραγγελίαν ημών των αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. είναι η ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΡΟΜΟΥ που μεταχειρίζεται ο αηδιαστικότατος χριστούλης στα εμετικά του "ευαγγέλια" κακαγγέλια. Διότι η ΑΠΑΤΗ του Παγκόσμιου Κατακλυσμού του 2490 π.χ.. Ιδού η ΑΓΝΟΙΑ της μικρότητος και της αθλιότητας του "Κυρίου" και του "Υιού του" και των ιερατείων των. αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των ασεβών -chic-. ιδού σχέδια ΣΤΑΣΕΩΣ εναντίον των ΟΥΡΑΝΩΝ της ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και των πλανητών του Ηλιακού μας Συστήματος. ιδού αποταμιεύσεις ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ και ΛΥΣΣΑΣ της ΣΙΝΒΑΝΚ. με τον λόγον του θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλαι και η γη συνεστώσα εξ ύδατος και δι' ύδατος. βάδισαν βόρεια προς την Λιβύη και Αίγυπτο.χ.χ. Διότι καθώς εν ταίς ημέραις του καταλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες. Ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του υιού του ανθρώπου –Ιησού-. Μέσης Ανατολής έως τη Μεσοποταμία και στους "ηλιακούς" Άτλαντες με αποικίες-πόλεις σε όλη την ακτή της Δυτικής Αφρικής. Παλαιστίνης. ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου -Ιησού-.ΙΑ96 Είναι ντροπή γιά την Ελλάδα ότι ανέχθηκε επί 2000 χρόνια τον Χριστιανισμό. το 5000 π. Ιδού η εγκληματική σχιζοφρένεια που οδήγησε τον ΣΙΝ της Σελήνης στην εξαφάνιση Αιγηίδος και Ατλαντίδος με χρήση τεχνολογίας και ίσως και στην τοπική καταστροφή Ελλάδος και Μεσοποταμίας επί Δευκαλίωνος. ιδού απωθημένα του συμπλεγματικού ΣΙΝ. τους δε αδίκους να φυλάττη εις την ημέραν της κρίσεως διά να κολάζονται. κεφάλαιον κδ’ 37. φυλαττόμενοι διά το πύρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων. γιά να στηρίξει την ερχόμενη δικτατορία του πατρός του ΣΙΝ της Σελήνης." Στο Β’ Πέτρου γ’ 1-7. εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς. Μετά την καταστροφή του 9500 π. Στο κατά Ματθαίον . διά να ενθυμηθήτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των αγίων προφητών -Σημιτομογγόλων... 9. πνευματικό παιδί της ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ της "Βίβλου". Διωγμένοι από τους πάντες κατευθύνθηκαν μέσω της Παλαιστίνης προς τη Μεσοποταμία και διώκονται και από εκεί από τους Έλληνες Μεσοποτάμιους των περιοχών ορέων Ταύρος και Ζάγρος. ιδού κοσμογονία του δεκάρικου. Αυτές οι "σεληνιακές" ορδές αποβιβάσθηκαν στις Δυτικές ακτές της Αφρικής με τα κατοικίδια ζώα τους και διωγμένοι από τους "ηλιακούς" Άτλαντες. Οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη.. διαβάζουμε τα εξής εκτρωματικά: "Διεγείρω δι’ υπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοιαν. Ασίας. ούτε ομόφυλος ούτε αλλόφυλος. Μ. ιδού πλαστογραφημένη ιστορία. ιδού αναφορές σεληνιακής τεχνολογίας εμπρησμού εξ αποστάσεως.κακαγγέλιον.. .. διά των οποίων ο τότε κόσμος απωλέσθη κατακλυσθείς υπό του ύδατος. Αφήνουμε όμως την διαστημική παράνοια γιά να επιστρέψουμε στην γήινη. έως της ημέρας καθ’ ήν ο Νώε εισήλθε εις την κιβωτόν και δεν εννόησαν εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσεν άπαντας. γιά να διωχθούν και από εκεί από τους Πελασγούς Αιγαίους. κύρηκα της δικαιοσύνης -chic-. διαβάζουμε τα εξής εμετικά: "Και καθώς αι ημέραι του Νώε. διαβάζουμε τα εξής καθαρτικά: "και εάν τον παλαιόν κόσμον δεν εφείσθη. ΙΔΟΥ Η ΤΡΕΛΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ.

Φιλοσοφική Αρχή ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ Προθέτουμε απόσπασμα της Παγκοσμίου Ιστορίας του Π.χ. Η όλη περιοχή βρίσκεται 250 χλμ.αντίστοιχο της εβραϊκής Κάβαλλα. αφού προηγουμένως διέρχεται από την πόλη ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ. Αδύνατον ήτο εν τοιαύτη εξελίξει ιστορική να διατηρηθώσι κοιναί παραδόσεις περί κοινής καταγωγής και κοινής πατρίδος πλήν ίσως παρά τισί λαοίς. Αφαιρώντας τα στοιχεία υπερβολής της Μογγολικής παραδόσεως. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από το Τουρανικό έπος των Φινλανδών Μογγολοειδών. ού μακράν του οροπεδίου του Παμίρ κειμένη και κεκλεισμένη πανταχόθεν υπό ορέων εχόντων πλουσιώτατα μεταλλεία σιδήρου. θα τα εξετάσουμε από την άποψη της φιλοσοφικής αρχής ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ. Αλλά τα όρη ταύτα τα αποτελούντα το μέγα περιτοίχισμα της κοιτίδος. οίτηνες αληθώς εξελθόντες διεσκεδάσθησαν είς τα λοιπά μέρη του κόσμου. η κατάσταση του Αραβικού εδάφους ήταν η ίδια με τη Σαχάρα. Από το Ιράν εκδιώκονται διότι εκεί ήδη κατοικούν "άρεια" ευρωπαϊκά ελληνικά φύλα και διότι ένα μεγάλο τμήμα πληθυσμού των Δρυίδων Αιγαίων έχει προηγηθεί μετακινούμενο και έχει καταλάβει όλο τον χώρο των σημερινών Ιράν. νοτίως της Τασκένδης. ήτοι από την άποψη της ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ που επέφερε η ποιότητα–ποσότητα της Σημιτομογγολικής ορδής πάνω στην ποιότητα-ποσότητα των νοτίως κειμένων ελληνοαρείων και ελληνοϊνδών και των δυτικώς κειμένων ελληνικών φύλων της Ευρώπης." Σήμερα το έδαφος του ΠΑΜΙΡ ή ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ανήκει στην ΕΣΣΔ. Και αληθώς τοιαύτη τίς παράδοσις διετηρήθη παρά τοις νομάσι Τούρκοις της Κεντρικής Ασίας-Τουρκμενιστάν και Τουρκεστάν της ΕΣΣΔ. Τα εδάφη της Αραβίας πριν από το 9500 π. Αφγανιστάν. οι "σεληνιακές" ορδές βρίσκουν ελεύθερο έδαφος μόνον βορείως της Ινδίας και διασπείρονται από το ΤΟΥΡΑΝ της λίμνης Αράλης με μικρά τμήματα στη Μογγολία με το κύριο μέρος της ορδής και μέχρι τον Βερίγγειο πορθμό με μικρά επίσης τμήματα. Κατά ταύτην η κοιτίς του ανθρωπίνου γένους είναι κοιλάς τίς των Αλταΐων ορέων. το έπος "ΚΑΛΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΑΛΑ" . είναι εκείνη που διασχίζει ο ποταμός Σαραφσάν. ήταν καλυμμένα με τα νερά του Ινδικού Ωκεανού.και εξαφανίζοντα απ’ αρχαιοτάτων χρόνων πάσαν συνείδησιν αρχεγόνου ενότητος και μνήμης της πρώτης κοιτίδος. σελίς 354: "Απλουστάτη γνώσις των γενικοτάτων της ιστορίας αρκεί ίνα δείξει τάς μεγάλας ιστορικάς αντιθέσεις και τα μεγάλα χάσματα τα χωρίζοντα απ’ αλλήλων Τουρανικούς λαούς –Σημιτομογγολικούς. Αναφέρουμε τις πόλεις της .χ. οίτινες εν τω μεγάλω ρεύματι του ιστορικού χρόνου έμειναν ανέπαφοι από πάσης επιδράσεως του ιστορικού βίου. Ιράκ. Καρολίδη. Η παράδοσις αύτη κατά τούτο είναι χαρακτηριστική του βίου των Τουρανικών λαών. και μετά το 9500 π. Ομοίως επιβεβαιώνονται από τον Τουρανικό Φινλανδικό μύθο " ΚΙΠΠΟΥΜΑΚΙ". ο οποίος εκβάλλει στην μικρή λίμνη Κάρα-Κούλ πλησίον της πόλεως Μποχάρα του δυτικού ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ. Επειδή τα ανωτέρω τουρανικά έπη περιέχουν στοιχεία "ποιότητος" του Σημιτομογγολικού τρόπου ζωής. σημερινής πρωτευούσης του Ουζμπεκιστάν. κατασταθέντα πυριφλεγή διά τινός ενεργείας πυρίνης. δηλαδή αλμυρή άμμος ενός πρώην θαλάσσιου βυθού. κατέπεσον διά της τήξεως του σιδήρου και ηνέωξαν ούτω έξοδον είς τους εγκεκλεισμένους εν τη κοιλάδι πρωτογενείς ανθρώπους. Ινδίας.ΙΑ97 Στρέφονται ανατολικότερα προς το Ιράν αφού προηγουμένως ένα τμήμα τους αποκόπτεται από την κεντρική ορδή και εγκαθίσταται στην Αραβία την οποία δεν διεκδικούσε κανένα Πελασγικό φύλο διότι η αραβική έρημος ήταν μη καλλιεργήσιμη. ότι παρίστησιν ως κύριων του βίου στοιχείον την μεταλλουργίαν. Διωκόμενες και από την Ινδία. τόμος 1. βρίσκουμε ότι η μόνη κοιλάδα των Αλτάιων ή Αλάι–Τάγ που ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή.

συνηγορούν στο ότι οι έλληνες προκειμένου να εκπορθήσουν την άτρωτη κοιλάδα των Αλταΐων ορέων. Δηλαδή "Εδώ κείται ο Κάσισχος ο οποίος στην διαταγή εμπρησμού των λίθων των ατλάντιων ορέων απεδείχθη γέννα φωτιάς ή γεννημένος γιά να βάζει φωτιά" πυρσοτόκος. Στην ανωτέρω υπόθεση συνηγορεί η ελληνική επιγραφή του τάφου του στρατιώτου "Κάσισχου". Τα ελληνικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι έλαβε χώρα τεχνητή ανάφλεξη των κοιτασμάτων από το στράτευμα του Αλεξάνδρου. αποκλείει την εκδοχή καταλοίπων καύσεως οποιουδήποτε κτίσματος ή πόλεως επιφανείας. μέσω των Ελλήνων της Τασκένδης εντόπισε ακριβώς τις επίμαχες τοποθεσίες και το 1979 μέσω των Αφγανικών συνόρων μία ομάδα ερευνητών της εισήλθε στο σοβιετικό έδαφος όπου προχώρησε σε ανασκαφές.Ε. Εξ άλλου το πάχος των στρωμάτων στάχτης. Είναι πρωτοφανής μία τέτοια πανωλεθρία. όπου ο αμυνόμενος βλέπει τη γή να παίρνει φωτιά από κάτω. ενώ συγχρόνως λιώνουν τα βουνά που χρησίμευαν στην άτρωτη φυσική του οχύρωση... ό οποίος με τη σωματοφυλακή του διέβη τον ποταμό Υαξάρτη -Συρ Ντάρια. αποδεικνύουν ότι τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου διέλυσαν στην κυριολεξία το διοικητικό κέντρο των Μογγόλων. Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι πριν ακόμη εκκινήσει γιά την εκστρατεία του. είχε σαν σκοπό τον εκμηδενισμό των Μογγόλων. στα Αλτάια όρη παρουσίασαν το εξαιρετικά παράδοξο φαινόμενο της υπάρξεως στρωμάτων στάχτης κάτω από βράχους και λιωμένα στρώματα σιδήρου που αποκλείουν το ενδεχόμενο των μετέπειτα προσχώσεων πάνω σε καμμένη επιφάνεια της γής. ισοπεδώνοντας και καίγοντας τα πάντα. Έτσι η μόνη εκδοχή που υπάρχει είναι ανάφλεξη τεχνητή ή αυτανάφλεξη των υπογείων κοιτασμάτων άνθρακος. αλλά τα στρώματα των ανασκαφών με απανθρακωμένα υπολείμματα και οι ελληνικές στήλες-τρόπαια θριάμβου που βρέθηκαν στην ΟΖ του Ουζμπεκιστάν ή ΟΖ-ΜΠΕΚ. Η Ο.Ε. Στην τοπική διάλεκτο του Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν τα Αλτάια Όρη λέγονται ΑΤΛΑ-Ι-ΤΑΟΥ ή ΑΤΛΑ-ΙΤΑΓΚ δηλαδή όρη ΑΤΛΑΝΤΙΩΝ !!! Βορείως των ΑΤΛΑΙ-ΤΑΟΥ βρίσκονται τα όρη ΤΑΛΑΣ-ΤΑΟΥ ή ΑΤΑΛΑΣ-ΤΑΟΥ τα οποία φέρουν συγχρόνως την ονομασία ΟΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ή ΛΕΞΑΝΤΕΡ-ΤΑΟΥ ως απόδειξη της διελεύσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Σαμαρκάνδη και το άντρο των Μογγόλων της παρακείμενης ΟΖ. όλων των Περσικών πολέμων που είχαν προηγηθεί. Δεν γνωρίζουμε αν ο μύθος των Μογγόλων του Τουρκμενιστάν περί "ορέων κατασταθέντων πυριφλεγών διά τινός ενεργείας πυρίνης" αναφέρονται στην πυρπόληση των πάντων από τον Αλέξανδρο.Α. ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΙ .Α. ΟΥΡΑ-ΤΙΟΥΜΠΕ. Από ό. Τα ευρήματα που φυγαδεύθηκαν πάλι μέσω Αφγανικών συνόρων. Εξ άλλου οι ανασκαφικές τομές των ερευνητών της Ο. Οι ελληνικές επιγραφές που βρέθηκαν στην Φεργκάν και στην ΟΖ-ΓΚΑΝ αναφέρουν ότι οι Μογγόλοι ιππείς της ΟΖ έπεσαν μέχρις ενός στην προσπάθειά τους να καλύψουν την φυγή του Ατλάντειου Κάν. που βρέθηκε στην ΟΖ και αναφέρει ότι "ΚΑΣΙΣΧΟΣ ΕΓΚΕΛΕΥΜΑΤΙ ΛΙΘΟΥΣ ΟΡΕΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΩΝ ΕΜΠΙΜΗΡ.ΙΑ98 περιοχής με τα ενδεικτικά ονόματα: ΟΥΡΓΚ-ΟΥΤ. διότι γνώριζε ότι οι ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ήταν οι υπεύθυνοι όλων των εμφυλίων πολέμων που αποδεκάτιζαν και γενοκτονούσαν τις ελληνικής προελεύσεως φυλές Περσών και Ελλήνων.τι γνωρίζουμε οι λίθοι δεν είναι καύσιμη ύλη. οι Μογγόλοι επινόησαν το παραμύθευμα της "μυστηριώδους πυρίνης ενεργείας" που έλιωσε στην κυριολεξία τα Αλτάια όρη και άλλαξε την γεωγραφία της περιοχής. χρησιμοποίησαν ως όπλο την πυρπόλυση των φυσικών κοιτασμάτων άνθρακος της περιοχής που είναι κατά στρώματα αναμεμιγμένα με μεταλλεύματα σιδήρου. όπου τα κοιτάσματα άνθρακος πλησίαζαν την επιφάνεια.από την ανατολική έξοδο της κοιλάδος και ενώθηκε με τους άτλαντες Κιργίσιους –Κιργκίζ-. Γιά να μην γράψει η ιστορία αυτήν τη φοβερή ήττα και εκπόρθησή τους από την κοιλάδα της Σαμαρκάνδης. ΠΥΡΣΟΤΟΚΟΣ ΕΝΘΑΔΕ". Είναι πρωτοφανές και το μένος του Αλεξάνδρου γιά μία τέτοια κοσμογονική διάλυση του άντρου των Μογγόλων. ομόφωνα με την πρώην πρωτεύουσα ΟΥΡΓΚΑ της Μογγολίας. από ένα έως τέσσερα μέτρα.

απογόνους του ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΡΣΕΩΣ και εκτόνωσε όλο το καταστροφικό μένος εναντίον των ΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓ της Σημιτομογγολικής ΟΖ. Θιβέτ. βιβλίο "Εσθήρ". Μόσχων ήτοι κατοίκων περιοχής Μόσχας κ. σημερινής ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ.ΙΑ99 ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ο ΞΕΡΞΗΣ Α’ ή Ασσουήρ είχε σύζυγο και σύμβουλο την Εβραία Εσθήρ και πρωθυπουργό τον Εβραίο μαστρωπό Μαρδοχαίο ή Μαρδοχάι. τους Μογγόλους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΑΓΑΓΩΛ ή ΜΑΓΩΓ. ΕΛΛΑΣΩΝ ή ΕΛΛΑΣ-ΑΡ Μεσοποταμίας σημερινού ΙΡΑΚ. Ίδε "βίβλος". Δυτικότερα και Νοτιότερα αυτών των ορίων τα εδάφη είναι κατηλειμμένα από ελληνικά φύλα αποίκων Αιγαίων Σκυθών ήτοι Λευκορώσων. Ινδία και στη συνέχεια η μεθοριακή γραμμή της Ινδίας με Κίνα. Βιρμανίας. Σημασία έχει το να βρούμε ποιά ήταν τα δυτικότατα και τα νοτιότατα όρια όπου κατανεμήθηκε αυτή η ορδή. Τώρα εξηγούνται οι επίμονες παραινέσεις των ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΥΘΩΝ προς τον Αλέξανδρο να καταστρέψει την ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ. με εκκίνηση από την κοιλάδα Σαραφσάν του Παμίρ" είναι ΠΑΠΑΡΑ γιά βαρβάρους Τουρκομογγόλους και όχι γιά σκεπτόμενους ανθρώπους. Δραβίδων Αιγαίων της σημερινής Ινδίας και Δραβίδων Αιγαίων σημερινής Ινδοκίνας. εφ’ όσον ο Αλέξανδρος άφησε ανέπαφους τους ομόφυλούς του Πέρσες. Τα προηγούμενα ανήκουν στη νεώτερη ιστορία. στη συνέχεια η μεθόριος Βιρμανίας με Ταϋλάνδη και Βιετνάμ και τελικώς η μεθόριος Κίνας Βιετνάμ.χ. Αυτό που ερευνούμε είναι η περίοδος 9500-9000 π. Είναι εύλογο ότι ο μύθος του Τουρκεστάν περί "εξαπλώσεως των ανθρώπων σε όλη τη γή. Αφγανιστάν. εξ αιτίας των οποίων ο Περσικός λαός εξεστράτευσε εναντίον των ομοφύλων του Ελλήνων. Οι τότε έλληνες ήξεραν πολύ καλά ποιός ήταν ο πραγματικός εχθρός. το κέντρο των ατλάντειων της "απρόσιτης κοιλάδος". Δεν έχει σημασία αν οι Σημιτομογγόλοι.π. διότι μόνον έτσι θα δούμε το πώς και το πότε η υπέρβαση αυτών των ορίων μέσω ληστρικών επιδρομών προς Νότο και Δύση. αλλοίωσε και διήφθειρε τον ελληνικό πολιτισμό των ελληνικών φυλών Αιγαίων και Αρείων που είχαν αποικίσει μέχρι την Ινδία. ακριβώς η μεθοριακή γραμμή της ΕΣΣΔ με την Περσία. ο ποταμός ΟΥΡ-ΑΛΗΣ που πηγάζει από το νότιο άκρο των Ουραλίων και εκβάλλει στην ΚΑΣΠΙΑ και τέλος οι ανατολικές ακτές της Κασπίας δηλαδή τα υψίπεδα ΟΥΡΤ ή ΟΥΣΤ του Τουράν ή Χεττουράν. ΤΟΝ ΥΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΝ ΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗ!!! . Μπουτάν. Αλλά έχουμε φύγει από το θέμα μας. όπου και είχε κατανεμηθεί το μεγαλύτερο μέρος της ατλάντειας ορδής του 9500 π. Εν τούτοις πίσω από το μύθο του Τουρκεστάν υπάρχει μία αλήθεια: Οι "σεληνιακοί" άτλαντες εκδιωγμένοι από όλους τους λαούς βρίσκουν πατρίδα στα ανατολικά της γραμμής που ορίζουν εντός της ΕΣΣΔ τα ΟΥΡ–ΑΛΙΑ όρη και η λίμνη της Αράλης ή ΟΥΡ-ΑΛ στις τοπικές διαλέκτους.λ.χ. Αυτό που δεν εξηγείται είναι η πλαδαρότητα και η ηλιθιότητα των ελληνικών Τεκτονικών κυβερνήσεων που άφησαν την Ελλάδα έκθετη και δίκην οίκου ανοχής στο κτηνώδες περιεχόμενο του σφαγέως χριστιανισμού και των σφαγέων κομματικών "ιδεολογιών" ως προϊόντων του σημιτομογγολικού κατεστημένου. Νεπάλ.. ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ. των οποίων δημιούργημα είναι ο πολιτισμός ΚΜΕΡ ή ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ σημερινής Καμπότζης. Περσών του Περσέως σημερινού Αφγανιστάν. μετά την καταστροφή που υπέστησαν από τον Αλέξανδρο μεταθέτουν την πρωτεύουσά τους στην ΟΥΡΓΚ της Μογγολίας. σημερινό Τουρκμενιστάν ΕΣΣΔ. Νοτίως. Περσών του Περσέως σημερινού Ιράν. Τα όρια ακριβώς είναι: Δυτικώς η οροσειρά των ΟΥΡ-ΑΛΙΩΝ ορέων. Κιμμερίων ήτοι Αρμενίων.

Α. ΝΑΙ. όλοι οι ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ. ∆ιότι ο Αλέξανδρος γνώριζε ότι "ΑΡΗΙΦΑΤΟΥΣ ΘΕΟΙ ΤΙΜΩΣΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" που σημαίνει ότι "ΤΟΥΣ ΦΟΝΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" -Ηράκλειτος 24-. ΝΑΙ. ΕΚΦΥΛΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΟΡΝΙ∆ΙΑ της "Ελληνικής Σημιτομογγολικής ∆ημοκρατίαςΟΧΛΟΚΡΑΤΙΑΣ".και επιχείρησε να υλοποιήσει αυτά τα ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ξεκινώντας ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ. διότι ο υλισμός είναι αντίχριστος". ∆ιότι "ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΝ ΠΑΤΗΡ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΩΝ ∆Ε ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΘΕΟΥΣ Ε∆ΕΙΞΕ ΤΟΥΣ ∆Ε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.και διότι "ΥΒΡΙΝ ΧΡΗ ΣΒΕΝΝΥΝΑΙ Η ΠΥΡΚΑΪΑΝ" ή "ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΒΗΝΩΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑ" -Ηράκλειτος 43-. όταν προσπαθούσαν να ανακόψουν τα σχέδιά του ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Ναί. ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΑΓΟΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ που στην διάρκεια 400 ετών ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ κατοχής επινοήσατε και διδάξατε τους Έλληνες να "σφάζονται για να αγιάσουν" επειδή η βασιλεία του εμετικού σας Χριστού. Ηράκλειτος 28. -Ηράκλειτος 137. ΠΤΩΜΑΤΟΦΑΓΟΙ ΓΥΠΕΣ ΤΟΥ ΘΝΗΣΚΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΣΑΠΙΑ της "Κυβερνήσεως" των Αθηνών του 1984. ΕΚΦΥΛΟΙ ΚΥΝΑΙ∆ΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΜΟΝΩΝ που μεταξύ ΠΟΥΤΣΟΥ και ΕΝΥΠΝΙΩΝ της ΑΝΤΙ–ΚΑΒΑΛΛΑ. ΕΚΕΙΝΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ ΨΕΥ∆ΟΥΣ. ΝΑΙ.που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσος όρος για άλλες επιλογές παρά ο ΠΟΛΕΜΟΣ για εκείνους που θέλουν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και μισούν τη ∆ΟΥΛΕΙΑ. ΝΑΙ. ΑΗ∆ΙΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΜΕΡΠΕΙΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ που υποκρίνεσθε τον "φιλέλληνα χριστό". Ναί. Και θα σας εξοντώσουμε όπως ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΕΛΛΗΝΑΣ εξόντωνε ακόμη και τους επιστήθιους φίλους του. του ΠΑΣΟΚ. ΤΟΥΣ ΜΕΝ ∆ΟΥΛΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΟΥΣ ∆Ε ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ" -Ηράκλειτος 53. Σας ομιλούμε όπως θα σας μιλούσε ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΕΛΛΗΝΑΣ που στα 33 του χρόνια είχε ολοκληρώσει την ανασύνταξη και την συσπείρωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ μέχρι την Ινδοκίνα. ΝΑΙ. ΑΝΑΝ∆ΡΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΗΓΕΤΕΣ του "ελληνικού "Τεκτονισμού" και της Σημιτομογγολικής ΚΑΒΑΛΛΑ. ΚΥΝΑΙ∆ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ προδοτικών θώκων. Ο Αλέξανδρος γνώριζε ακόμη ότι πρέπει: "∆ΟΚΕΟΝΤΑ ΓΑΡ Ο ∆ΟΚΙΜΩΤΑΤΟΣ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙ ΦΥΛΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΕΤΑΙ ΨΕΥ∆ΩΝ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ" που σημαίνει ότι "Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.∆ιότι "ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΧΡΗ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΚΩΣΠΕΡ ΤΕΙΧΕΩΣ" ή "ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΑΧΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΓΑΜΗΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΣ. Ναί. ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΑΠΙΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ που διδάσκετε την συρρίκνωση του Ελληνισμού μέσα από τη Σύφιλη του Κυναιδισμού σας και μέσα από τα πνευματικά ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ του ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ναί. ΝΑΙ. ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ" -Ηράκλειτος 44. ΝΑΙ. ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ της Οπερέττας και του Ατλάντειου ΝΑΤΟ.. ΝΑΙ. ∆ΙΟΠΤΡΟΦΟΡΑ ΑΝ∆ΡΙ∆ΙΑ Καθηγητές Πανεπιστημίων. ΓΑΜΗΘΗΤΩ Ο ΙΕΧΩΒΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΣ. που μετατρέψατε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ σε ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ∆ΕΙΣΙ∆ΑΙΜΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ. ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ.Α.θεού και χριστού.ΙΑ100 Ναί. ΝΑΙ. διδάσκοντας ότι "ο Χριστός είπεν μη μεριμνάτε διά την αύριον.Ε. Ναί. ∆ιότι τα σχέδιά του ανήκαν στο πεδίο του "ΕΣΤΙ ΓΑΡ ΕΙΜΑΡΜΕΝΑ ΠΑΝΤΩΣ" δηλαδή "ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ". ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΕΥ∆ΩΝ. ΑΙΣΧΡΟΙ ΜΕΣΙΤΕΣ μεταξύ του ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΕΠΙΝΟΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΙΣΤΟΥ" και των διαρκώς ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που από ΗΡΩΕΣ τους μετατρέψατε σε ΠΡΑΟΥΣ ΣΦΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ. Ναί. ΝΑΙ. . ΝΑΙ. όλοι οι ΣΑΠΙΟΙ ΤΩΝ ΣΑΠΙΩΝ που μετατρέψατε την Ελλάδα σε διεθνές ΧΑΜΑΙΤΥΠΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ και χώρο ΕΜΦΥΛΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΑΧΗΣ για αλληλοεξόντωση των Ελλήνων.. Ναί. ενώ είσθε κληρονόμοι εκείνων που "αφόρισαν" την ελληνική επανάσταση του 1750 και του 1821 εναντίων των ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΩΝ. για ΣΦΑΓΗ. ∆ΙΕΦΘΑΡΜΕΝΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΡΑΙΚΥΛΩΝ ΗΓΕΤΩΝ της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΑΝΘΡΩΠΑ και ΥΠΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΥΝΑΙ∆Α ΥΠΑΝ∆ΡΙ∆ΙΑ που είσθε εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Ο. συγγράφετε ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ ελέω . ΥΑΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ που μετατρέψατε το ΚΑΛΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ σε ΣΕΜΝΟΤΥΦΗ ΑΣΧΗΜΙΑ ΑΡΝΗΤΩΝ ΑΓΙΩΝ. ΕΧΙ∆ΝΕΣ ΤΟΥ ΡΑΒΒΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. του ΚΚΕ και των ανεκδιήγητων ηλιθίων δικτατόρων της "Ελλάδος Ελλήνων Χριστιανών". που προετοιμάσατε την υλική εξάρτηση των ΕΛΛΗΝΩΝ από την ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και την ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. "δεν είναι εκ του κόσμου τούτου". ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΣΜΟΥ που μετατρέψατε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ σε ΓΡΑΙΚΥΛΗ ΥΠΟΦΥΛΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ ανύπαρκτων αμαρτημάτων. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

οι Σιβηρικές Στέππες δεν προσφέρονται με κανένα τρόπο γιά διαβίωση και μάλιστα γιά διαβίωση με κτηνοτροφία ζώων του θερμού κλίματος που είχαν έλθει από την άλλη άκρη του κόσμου.. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη καταλάβει την βόρεια Περσία από τις Νότιες ακτές της Κασπίας μέχρι την σημερινή Βασόρα στο μυχό του Περσικού κόλπου και ότι ήδη έχουν εμπλακεί σε μάχες με τους ΕΛΛΗΝΕΣ των Αρμενικών Οροπεδίων ή Αρμένιους. θέλησαν αμέσως μετά την διέλευσή τους προς Ουζμπεκιστάν -ΕΣΣΔ.να επιστρέψουν πίσω διότι εκτός της ασήμαντης κοιλάδος της Σαμαρκάνδης. ήτοι από τις Νότιες ακτές της Κασπίας αντί να βαδίσουν σε ευθεία γραμμή μέσω της Περσικής Ερήμου Ντάστ-ι-Κεβίρ που θα αποδεκάτιζε τα κοπάδια των ζώων και τα μέλη της ορδής και στη συνέχεια μέσω "ανάπλου" του ποταμού ΚιζίλΟύζέν που πηγάζει από τα βόρεια των ορέων Ζάγρος και εκβάλλει στην Κασπία. να καταλάβουν το ΕΛΑΜ όπου σήμερα το Περσικό Λουριστάν και Αρντελάν. ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ.χ. οι Τουρκομογγόλοι του 1900 . ΤΡΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ "ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΩΝ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ". Ο ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΑΝ∆ΡΕΣ που η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ έφθανε και περίσσευε για τη συνένωση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ εναντίον του ΚΟΙΝΟΥ ΕΧΘΡΟΥ.χ. ΥΠΕΡΒΗΚΑΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΣΑΣ. ∆ΙΟΤΙ ΕΜΠΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΕ ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΞΕΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΡΩΜΑΪΚΑ ΞΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΞΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑΣ.ΑΜΗΝ.. που εξετάζουμε.χ. έχουν υπερβεί τα παλαιά τους όρια κατά 750 χλμ. ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΕΥ∆ΩΝ. Δηλαδή συνέβη κάτι παράδοξο. ενώ στην Τουρκία υπήρχαν και άλλες εθνικές μειονότητες. Είδαμε τα όρια των Σημιτομογγόλων ατλάντειων του 9500-9000 π. ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΓΛΟΙΩ∆ΕΙΣ ΚΑΙ ΓΛΥΦΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥΣ ΚΩΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝ.. Είναι τρομερή η παραδοχή ότι ο ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ καθήλωσε τους Σημιτομογγόλους στα όριά τους όπου σήμερα το σοβιετικό ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ. Είναι τρομερό και ασύλληπτο ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ. προσπάθησαν να βαδίσουν κατά μήκος του ευκολότερου δρόμου. Είναι προφανές ότι τα φύλα των ατλάντιων ΤΟΥΡΚΟΜΑΝΩΝ του Τουρκμενιστάν ή ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΗΜΟΥ λόγω των απαίσιων ερημικών και τελείως άγονων παγωμένων εκτάσεων. Είναι ευνόητο ότι πριν οι Σημιτομογγόλοι επιχειρήσουν να αποικίσουν το ΕΛΑΜ.. Τα ανωτέρω εξηγούν ένα Παγκόσμιο Αίνιγμα: Το γιατί.. Επιστρέφουμε στο παρελθόν.χ. του ελληνικού πολιτισμού της Αμίδης και Μελίδης. Οι Έλληνες ΑΡΙΜΑ ή ΑΡΑΜΑΝΟΙ ή ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ή ΑΡΑΜΕΝΙΟΙ ή ΑΡΜΕΝΙΟΙ είναι ο ΛΑΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ και οι ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ. Σύμφωνα με όλα τα υπάρχοντα στοιχεία των μέχρι τώρα ανασκαφών. ΓΑΜΗΘΗΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ. ΝΑΙ. που έχουν άλλωστε Αρμενικά ονόματα. Ενώ οι ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ είχαν ανοίξει δρόμο γιά την διέλευση των αθλίων ορδών από δυσμάς προς ανατολάς. Υποθέτουμε μόνον ότι γιά να εμφανίζονται τα πρώτα ίχνη τους της ΣΑΜ-ΑΡ ή ΣΙΜ-ΟΥΡ από το 5500-5000 π.ΙΑ101 ΝΑΙ. στην ελληνική Μεσοποταμία της ΕΛΛΑΣ-ΑΡ. άρα στην διάρκεια του ελληνικού πολιτισμού της Ερίδης του 6500-5500 π. Και ο χώρος αυτός ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να παράγει τέτοιους ΑΝ∆ΡΕΣ που έχουν και την ΘΕΛΗΣΗ και τη ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να συσπειρώσουν και να ανασυντάξουν τα διεσπαρμένα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ για την ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. οι "σεληνιακοί" ατλάντειοι δεν παραβίασαν αυτά τα όρια ούτε προς δυσμάς ούτε προς νότον μέχρι το 9000 π.χ. από το νότιο άκρο της Κασπίας και έχουν ήδη μόνιμες βάσεις στο ΕΛΑΜ ανατολικώς των ορέων ΖΑΓΡΟΣ όπου σήμερα ή μεθόριος Ιράν–Ιράκ.χ. αλλά ούτε και μέχρι το 6500 π. Αυτό στάθηκε ΑΔΥΝΑΤΟΝ να πραγματοποιηθεί διότι οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ των Αρμενίων κατείχαν όλη τη βόρειο Περσία και το ΑΡΝΤΕΛΑΝ και το ΜΑΖΑΝΤΕΡΑΝ της Νότιας Κασπίας. επί 3000 χρόνια από το 9500-6500 π. αρνήθηκαν να επιτρέψουν την αντίστροφη πορεία από ανατολάς προς δυσμάς στους επιστρέφοντες των ορδών. -ίδε πίνακα σελίδος 50 (61η του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος).

ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ∆ΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ ΕΠΙ 3000 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΝ. ∆ΙΟΤΙ Η Ο.χ. ΑΝ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ. ∆ΙΟΤΙ ΟΙ ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΚΑΤΑ 3000 ΕΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΑ ΤΕΡΑΤΑ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. Παραθέτουμε πίνακα συγκριτικής γλωσσολογίας σαν μία μόνον απόδειξη.Α. ΜΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΝΥΜΑΙ ΑΡΑΡΙΣΚΩ ΑΙΞ ΛΗΜΙ-ΛΙΣΑ ΣΜΙΛΗ ΠΕΡΑΝ ΑΡΧΟΣ ΑΝΗΡ ΑΡΟΤΡΟΝ ΑΡΤΙ ΑΡΤΙΟΣ ΜΕΛΕΟΣ ΣΤΕΙΡΟΣ ΦΑΡΓΝΥΜΙ ΠΛΑΝΩΜΑΙ ΜΗΝ ΑΠΟ ΛΑΜΒΑΝΩ ΠΛΑΘΩ ΑΙΞ ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ ΣΜΙΛΗ ΠΕΡΑ ΗΓΕΜΩΝ ΑΝΔΡΑΣ ΑΡΟΤΡΟ ΜΟΛΙΣ ΕΥΘΥΣ-ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΕΙΡΟΣ ΑΜΥΝΟΜΑΙ ΠΛΑΝΩΜΑΙ ΑΜΙΣ ΑΠΛ ΑΡΝΟΥΜ ΑΡΑΡΙ-ΑΡΝΕΜ ΑΙΖ ΑΣΕΜ ΖΜΕΛΙΝ ΧΕΡΑ ΑΡΧΑΙ ΑΡΝ ΑΡΟΡ ΑΡΤΕΝ ΑΡΤΑΡ ΜΕΛ ΣΤΕΡΡ ΦΙΡΓΚΕΜ ΦΛΑΝΑΜ . ∆ΙΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΓΝΩΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΣΜΟΝΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΙ∆Η ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΩΣ ΕΣΧΑΤΟΙ ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΣΦΑΓΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ. ΤΟΥΣ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΤΙ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΤΟ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 1000 π. αφιερώνοντας την παρούσα αναφορά στην ΤΙΜΗ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τους και των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ.Α. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΟΥΜΕ. ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.. Τους το κάνουμε γνωστό. ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΘΥΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΗΡΩΕΣ. δηλαδή τους απογόνους των ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΗΝ. όπως δεν έκαναν ούτε με τους Έλληνες. ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ. ∆ΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. ΣΗΜΕΡΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΛΛΑΣ. ΟΥΤΕ ΕΥΡΩΠΗ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΦΑΝΕΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. Ο ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ∆ΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ.Ε. ΑΠΟΤΙΟΥΜΕ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 2000 μ. απαιτούμε να γνωρίσουν τα κάτωθι: Υπάρχουν πολλές αποδείξεις περί φυλετικής και γλωσσικής ενότητος Αρμενίων Αριμασπών Πελασγών και Ελλήνων Πελασγών.χ. Πιστεύουμε ότι ούτε οι ίδιοι οι επιζώντες Αρμένιοι γνωρίζουν σήμερα το ΤΙ έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα. 3000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ∆ΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ. Γιά όσους αγνοούν. επειδή κανένας δεν τους δίδαξε ποτέ τίποτε στο υπό ισραηλινή κατοχή άθλιο νεοελληνικό κράτος των αθλίων νεοελληνικών κυβερνήσεων της εβραιοτεκτονικής δημοκρατίας. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟ ΑΡΙΜΑΣΠΟ ΑΡΜΕΝΙΟ ΗΡΩΑ. ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ.ΙΑ102 μ. ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΘΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ. ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ∆ΙΟ∆Ο ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡ∆ΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΛΦΩΝ. γενοκτόνησαν μέχρις ενός τους Αρμενίους Τουρκίας.Χ.

αποίκισε ένα μέρος της ήδη κατηλειμμένης από ΕΛΛΗΝΕΣ Αρμενίας οι οποίοι προέρχονταν από τους Αρκάδες Πελασγούς που μετακινήθηκαν προς ανατολάς.. ούτε την περίοδο 9500-6500 π. Κατά Στράβωνα Ζ’ 295 και Ηρόδοτο Ζ’ 73. πόλη της Θεσσαλίας πλησίον της Βοιβηίδος Λίμνης. . προερχόμενο από το Αρμένιο. και επομένως δεν καλύπτουν την προϊστορία του 95009000 π..Α. αφού προηγουμένως είχαν σταθμεύσει στην Θεσσαλία.ΙΑ103 ΘΕΡΜΟΣ ΠΟΑ ΠΑΥΩ ΠΑΡΑ ΠΑΡΥΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΡΩΝ ΓΥΝΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΕΙΖΩΝ ΜΕΣΟΣ ΜΗΔΟΜΑΙ ΜΗΔΟΣ ΜΗ. Ήταν εκείνος που οίκησε την ΑΚΙΛΗΣΗΝΗ και την ΣΥΣΠΙΡΙΔΑ έως την ΚΑΛΑΧΗΝΗ και την ΑΔΙΑΒΗΝΗ. GRIECHISCHE GESCHICHTE. η οποία σύμφωνα με ανάλυση των Ορφικών Κειμένων. ΩΝ Ο ΑΒΟΣ ΕΓΓΥΣ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΒΑΤΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΗΣ. "οι νέες έρευνες μας πείθουν ομοφώνως να ζητήσουμε στους Φρύγες το σπουδαιότατο ενωτικό σημείο μεταξύ των Ελλήνων και του μεγάλου κορμού των Δυτικών Αρείων μέχρι την Αρμενία". Λ 531. Αθηνών και Μακεδονίας σε ό.χ. ΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣΙ ΘΕΤΤΑΛΙΚΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙΣ Ο Ηρόδοτος και ο Εύδοξος αναφέρουν ότι οι Αρμένιοι είναι "ΑΠΟΙΚΟΙ ΦΡΥΓΩΝ" και ότι η ελληνική τους διάλεκτος "ΕΦΡΥΓΙΖΕ". ΟΧΙ ΜΕΝΩ ΜΟΝΑΖΩ ΚΕΚΤΗΜΑΙ ΤΕΡΠΟΜΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΣΕΡΜ ΠΟΪΣ ΠΑΒΕΜ ΠΑΡΑ ΓΑΡΕΜ ΚΟΛΕΜ ΖΕΡ ΓΚΙΝ-ΓΚΙΝΑΪΚ ΜΕΖ ΜΕΤΖ ΜΙΝΤΕΜ ΜΙΝΤ ΜΙ ΜΝΑΜ ΜΕΝΑΝΑΜ ΟΥΝΙΜ ΤΑΡΦΑΜ ΝΤΙΒ κλπ. "ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑΝ ΕΠΩΝΥΜΟΝ ΚΑΤΑΛΙΠΟΝΤΟΣ".χ. ΟΥ ΜΕΝΩ ΜΟΝΟΥΜΑΙ ΟΝΑΜΑΙ ΤΕΡΠΟΜΑΙ ΔΙΑ ΘΕΡΜΟΣ ΦΥΤΟΝ ΠΑΥΩ ΠΑΡΑ ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΓΑΣ ΜΕΣΟΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΑΙ ΝΟΥΣ ΜΗ.Α. Μακεδονία. δηλαδή ΘΡΑΚΟΠΕΛΑΣΓΟΙ. Η μόνη εξήγησις που μπορεί να δοθεί είναι ο Αρμένιος Θεσσαλός του 1600 π. "ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΟΙ ΦΡΥΓΕΣ ΒΡΙΓΕΣ ΕΙΣΙ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΤΙ ΕΘΝΟΣ". θεωρούν δικαίωμά τους να παρεμβάλουν στο κείμενο τα κάτωθι που σχετίζονται με την Θεσσαλική Ιστορία: Υπάρχουν αναφορές στα Ελληνικά Χρονικά που θίγουν το ζήτημα συγγενείας και προελεύσεως των Αρμενίων από τους Θεσσαλούς Πελασγούς. μεταξύ Φερών και Λαρίσης.. Ο Αρμένιος ή Αριμανός ή Αριμασπός της Θεσσαλίας ήταν μέλος του πληρώματος των Αργοναυτών της Αργούς μαζί με τον Ιάσωνα. αναφέρει ότι ΑΙΝΙΑΝΩΝ ΤΙΝΕΣ ΟΙ ΜΕΝ ΤΗΝ ΟΥΙΤΙΑΝ ΩΚΗΣΑΝ.τι αφορά το περιεχόμενο της παρούσης.ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΤΑ.Ε. τοποθετείται στα μέσα της Β’ χιλιετηρίδος π. όλες αρμενικές περιοχές. Είναι εύλογο ότι τα αναφερόμενα από τον Στράβωνα περί Αρμενίου Θεσσαλού αφορούν χρονολογίες παράλληλες της Αργοναυτικής εκστρατείας. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΘΗΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗΝ ΘΕΤΤΑΛΙΚΗΝ ΦΑΣΙΝ. ΟΙΟΝ ΤΟΥΣ ΒΑΘΕΙΣ ΧΙΤΩΝΑΣ. ΜΕΡΗ Δ’ ΕΣΤΙ ΤΟΥ -ΟΡΟΥΣ. ΟΙ Δ’ ΥΠΕΡΘΕΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΑΒΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΙΒΑΡΟΝ. ως μέλη Υφηγεσίας της Ο. αναφέρει ότι οι Αρμένιοι έλαβαν το όνομά τους από τον Αρμένιο Θεσσαλό. Κατά ERNEST CURTIUS. Ι 29.χ. Ομοίως ο Στράβων. ΙΑ 503. τα οποία εκτελούν διαταγές των Πρυτάνεων της Ο. Επειδή οι συγγραφείς της παρούσης είναι Θεσσαλοί Ιωλκού.Ε. Ο Στράβωνας. κατά την οποία οι Αρμένιοι ανατρέπουν τις επελάσεις των Σημιτομογγολικών ορδών.χ.

Αφορούσε ακόμη την ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ της ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ της Χρυσής Εξουσίας των Θεών που συμβολιζόταν με ένα ΧΡΥΣΟ ΜΑΝΔΥΑ ή ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ. το ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΗΜΙΘΕΩΝ. Κάτω από αυτό το πρίσμα η Αργοναυτική εκστρατεία ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΛΗΤΟΒΙΩΝ όπως μας την παρουσιάζουν οι μισθοφόροι ακαδημαϊκοί των Σημιτομογγολικών Πανεπιστημίων. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ βρίσκεται αν αναζητήσουμε την ετυμολογία της λέξεως ΜΙΝΥΑΙ. με αποκορύφωμα τον ΗΡΑΚΛΗ ο οποίος είχε καταγωγή τους ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ του Αρκαδικού Άργους. Αυτό δηλώνει και το όνομα ΜΙΝΥΕΣ ή ΜΗΝΥΕΣ ή ΜΗΝΥΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ. οι αγγελιοφόροι Αργοναύτες είχαν καθήκον να ειδοποιήσουν όλα τα Πελασγικά Ελληνικά Φύλα του Πλανήτη γι' αυτήν την αλλαγή. ήταν εγγονός και ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. ΣΙΔΗΡΟΙ ΘΝΗΤΟΙ. επίσης ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ του Ποσειδώνος. ΧΑΛΚΟΙ ΗΡΩΕΣ. μέχρι την Κασπία. Πατέρας του ήταν ο ΧΡΥΣΟΣ. οι οποίοι άφηναν την διακυβέρνηση των ελληνικών . Το γεγονός ότι οι πενήντα Αργοναύτες είναι απόγονοι θεών και γήινων γυναικών και μάλιστα βασιλείς που ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ως κέντρου των Μινύων. κέντρο των Μινύων. αλλά ούτε και κατάγονται από τον Μινύα.ΙΑ104 Θράκη και Φρυγία. το ΧΡΥΣΟΥΝ ΓΕΝΟΣ είναι το γένος των θεών. αλλά ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η ΑΝΤΙΦΑΣΗ μεταξύ των δηλώσεων των "Αργοναυτικών" του Απολλόδωρου ή των ομοίων δηλώσεων των "Αργοναυτικών" του Ορφέα. ο ΕΥΦΗΜΟΣ από το ακρωτήριο ΤΑΙΝΑΡΟΝ. αποδεικνύουν ότι οι Αριμασποί Αρμένιοι άριστοι ιππείς είναι της ιδίας πολεμικής τέχνης με τους Θεσσαλούς και το περίφημο Θεσσαλικό ιππικό. αυτό το κέντρο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ έπρεπε να γίνει η ΙΩΛΚΟΣ και όχι ο Ορχομενός. ο ΑΓΚΑΙΟΣ από την ΑΡΚΑΔΙΑ. Μία τέτοια αλλαγή ΜΠΟΡΕΙ να εξηγήσει το ΠΑΡΑΔΟΞΟ της συναθροίσεως ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ. ο Αργοναύτης ΕΡΓΙΝΟΣ από την ΜΙΛΗΤΟ του ποταμού ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ. εκ του ΜΙΝΥΩ ή ΜΗΝΥΩ ή ΦΕΡΩ ΑΓΓΕΛΙΑ. υιό του Χρύσου. Η ετυμολογική ταυτότητα του Αρμένιος και του Αριμασπός ως παραγώγων της ρίζας ΑΡΙΜΑ ή Ευγενής Πολεμιστής εκ του ΑΡΗΣ και ΜΑΙΝΟΜΑΙ και ρίζας ΑΣΠ ή Αμυνόμενος ή Ιππεύς κατά Ελληνοσκυθική Διάλεκτο. ο ΑΜΦΙΩΝ και ο ΑΣΤΕΡΙΟΣ από την ΠΕΛΛΗ κλπ. Έτσι οι ΜΙΝΥΕΣ ήταν η ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΛΕΩΝ που εκτελούσε έργο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ του ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ των ΘΕΩΝ και έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ πάνω στους υπηκόους τους οι οποίοι είχαν επαναστατήσει ή είχαν διακόψει την επαφή με τους ΘΕΟΥΣ. διότι αυτές οι εξουσίες έπρεπε να περάσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΩΛΚΟ. Ο πρώτος Μινύας "γεννάρχης" του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ των ΜΙΝΥΩΝ. το ΧΑΛΚΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΗΡΩΩΝ και το ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΘΝΗΤΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΙ ΗΜΙΘΕΟΙ. Ποιος ήταν αυτός ο ειδικός ρόλος. μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε ΓΕΝΟΣ αλλά ΤΑΞΙΣ ΜΙΝΥΩΝ. Σημειώνουμε ότι στους όχι χωρίς νόημα ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ της Ελληνικής Μυθολογίας. Συγχρόνως με την αναγγελία προς τον Αιήτη της Κολχίδος γιά το ότι του αφαιρούνταν εις το εξής ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ή ο ΧΡΥΣΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ή ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ. Σύμφωνα με τους ΔΕΛΦΟΥΣ. υιού του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από θνητή γήινη γυναίκα. Συμπεραίνουμε ότι ο Στράβωνας απλώς περιγράφει την πορεία του Θεσσαλού Αριμασπού Αρμένιου στην απώτατη αποικία των Αριμασπών Αρμενίων που είχαν προ πολλού αναχωρήσει από την Θεσσαλία σε αναζήτηση ζωτικού χώρου. Η ΑΓΓΕΛΙΑ των ΜΗΝΥΩΝ αφορούσε στην ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ να αποκατασταθεί η ιεραρχική δομή εξουσίας κατά τη σειρά ΧΡΥΣΟΙ ΘΕΟΙ. πχ. περί κοινής καταγωγής των Αργοναυτών από Μυνίειο Ορχομενό και συγχρόνως περί μη κοινής καταγωγής ως προερχομένων από τελείως διαφορετικές ελληνικές περιοχές μέχρι και την Μίλητο. αποτελούμενη από τους εκλεκτούς της κάθε ελληνικής περιοχής και προοριζόμενη γιά έναν ειδικό ρόλο. που κάποιοι είχαν διαταράξει.

Είναι αρκετό γιά μάς ότι ο ΕΚΑΤΑΙΟΣ.. Σε αντίθεση με την ΥΠΑΡΚΤΗ ΚΟΛΧΙΔΑ της Ν. Τέτοιος ποταμός δεν υπάρχει στην υποτιθέμενη Κολχίδα του Ευξείνου.Η ΟΙ ΝΥΝ ΑΝΑΠΥΣΤΟΝ ΑΙΔΡΕΙΗΝ ΒΑΣΙΛΗΩΝ ΝΩΝΥΜΝΟΣ ΦΟΡΕΕΣΚΟΝ . Είναι φανερό ότι ο πλούς της Αργούς έγινε στον ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ του Ατλαντικού Ωκεανού και όχι στο ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ της Μαύρης Θάλασσας.. όπου σήμερα ο θαλάσσιος διάδρομος μεταξύ Κούβας και Αϊτής και να περάσουν στην "άλλη θάλασσα". της Παραγουάης μέχρι και της λεκάνης της λίμνης Τιτιτάκα επί της Μεθορίου Βολιβίας και Περού. Υπολείμματα των Κόλχων ζούν. σύμφωνα δε με τα Ορφικά κείμενα είναι ακριβέστατα ο ποταμός ΠΑΡΑΝΑ. ΕΙ ΓΑΡ ΜΗ Μ' ΙΕΡΗΣΙΝ ΕΠΙ. Ο Φινέας δίνει στους Αργοναύτες οδηγίες να αποφύγουν τα "επιπλέοντα νησιά" ή τα σημερινά Σαργάσσο που αποτελούνται από επιπλέουσες μάζες θαλασσίων φυτών.ΚΕΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ ΕΚΤΟΣ ΙΚΩΜΑΙ" Δηλαδή: "Ώ εγώ η δυστυχής -Αργώ-. αλλά στην Κολχίδα της Νοτίου Αμερικής της φυλής ΚΟΛΧΙΚΕΝ του χώρου COLCHIAN ή Κολχίς από την σημερινή Ασουν. ενώ είχαν εντοπίσει απόλυτα όλα τα τοπωνύμια των κειμένων τους.. Η Κολχίδα του Πόντου είναι ανύπαρκτη σε όλα τα ελληνικά χρονικά και αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι κανένα αρχαιολογικό εύρημα δεν βρέθηκε από τους αρχαιολόγους της ΕΣΣΔ στην περιοχή. ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ και ο ΣΤΡΑΒΩΝ. κατά τον CLEMENTS MARKHAM. Παραθέτουμε απόσπασμα των Αργοναυτικών του Ορφέως όπου αναφέρονται οι ονομασίες ΑΞΕΙΝΟΣ και ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ: "ΩΙΜΟΙ ΕΓΩΝ. στη Βόρειο Αργεντινή στην περιοχή της πόλεως ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ. μακάρι να είχα συντριβεί και καταστραφεί εις τας κυανάς πέτρας και εις την τρικυμίαν του Αξείνου Πόντου -Ατλαντικού Ωκ. Αμερική. υπετάχθησαν δε τελευταίοι στους Ισπανούς το 1665. Αμερικής είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ η Κολχίδα του Ευξείνου Πόντου... ή ΙΑ108 του παρόντος) Τα κείμενα των "Αργοναυτικών" και του Απολλόδωρου και του Ορφέα. την οποία εντελώς υποθετικά τοποθέτησαν οι Γεωγράφοι της Μιλήτου στις ακτές της σημερινής ΕΣΣΔ. όπου η Καραϊβική. ΟΦΕΛΟΝ ΜΕ ΔΙΑΡΡΑΙΣΘΕΙΣΑΝ ΟΛΕΣΘΑΙ." Αργοναυτικά Ορφέως 1160-1188. παρά που τώρα άδοξος μεταφέρω την πασίγνωστη άγνοια των βασιλέων.. αλλά υπάρχει στην Ν. αξιωματικό του Βρεττανικού Στρατού και άλλους από το 1906 έως σήμερα. Εισερχόμενη η Αργώ στην Καραϊβική στρέφει νότια και .εάν αφού παρακάμψετε τα ιερά ακρωτήρια. ενώ ο Απολλώνιος και ο Ορφέας στα "Αργοναυτικά" τους την τοποθετούσαν στον Α-ΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ήτοι ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ του ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ και μάλιστα μετά από ανάπλου του μεγάλου ποταμού Φάσι.ΙΑ105 περιοχών τους σε αντικαταστάτες και μέσω της ΙΩΛΚΟΥ απέπλεαν γιά ένα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης όλων των διεσπαρμένων (Παραπομπή στη σελίδα 97 του πρωτότυπου ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ.. -διότι κινδυνεύω. αποδεικνύουν ότι ο σκοπός και το τέρμα του ταξιδιού δεν ήταν η Κολχίδα της σημερινής ΕΣΣΔ. Στη συνέχεια η διήγηση αναφέρει "τα έσχατα μέρη του ησύχως ρέοντος Ωκεανού" με τις λέξεις "ΕΣΧΑΤΙΑΙΣ ΑΚΑΛΑΡΡΟΥ ΩΚΕΑΝΟΙΟ". συνοψίζουμε το ταξίδι: Το Κόλπειο Ρεύμα ή GULF STREAM οδηγεί την Αργώ στο νησί του μάντη Φινέα ή το σημερινό Πουέρτο Ρίκο. Πολύ αργότερα η Σχολή της Μιλήτου την τοποθέτησε στον ΕΥ-ΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ήτοι ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ.. ο ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΣ. ο οποίος έχει τις πηγές του στην περιοχή ΚΟΛΧΙΑΝ ή ΚΟΛΧΙΚΗ του ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ της Βορείου Αργεντινής. Ακολουθώντας βήμα προς βήμα την περιγραφή του Απολλώνιου Ρόδιου. δεν φθάσετε στον κόλπο εσωτερικώς της ξηράς και της απεράντου θαλάσσης και εγώ φθάσω έξω εις το Ατλάντειο Πέλαγος. σε αντίθεση με τις αρχαίες ελληνικές πόλεις που εντοπίσθηκαν και αναφέρθηκαν από τον εξερευνητή PERCY HARISSON FAWCETT.-. δήλωναν άγνοια γιά το πού ήταν η Κολχίδα. ΚΥΑΝΕΑΙΣ ΠΕΤΡΗΣΙΝ ΕΝ ΑΞΕΙΝΩ ΤΕ ΚΛΕΙ.. Τους συμβουλεύει να "στρέψουν" από το στένωμα των Συμπληγάδων..

Αναπλέει τον Φάσι και συναντά αριστερά της "ψηλά βουνά" -Άνδεις. σημερινού Ρίο ντε λα Πλάτα ή ποταμού Φάσι". όπου η περιοχή μεταξύ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΫΡΕΣ ή ΩΡΑΙΟΣ ΑΡΗΣ. η Αργώ φθάνει στη "χώρα των Χαλύβων οι οποίοι σκάβουν τη σκληρή γή που παρέχει σίδηρο". διχάζεται σε παραπόταμο που εκβάλλει στη λ. εξώκειλαν διότι η θάλασσα ήταν πολύ δυνατή. Πάμπα και συγκοινωνούσε με τη λίμνη ΤΙΤΙΤΑΚΑ μέσω φυσικών καναλιών που διέρχονταν από τις σημερινές πόλεις ΣΙΚΑΣΙΚΑ ΒΙΑΤΣΑ .. ΝΤΕΣΑΓΚΡΑΝΤΕ που εκβάλλει στην λ. κατά Απολλώνιο. "Κι εκείνη την ημέρα εστρίψανε τον μακρύ κάβο των Αμαζόνων που φυλάγει το λιμάνι τους. στην περιοχή των COLCHIAN ή COLCHIQUEN ή ΚΟΛΧΩΝ που αρχίζει από τη Βόρεια Αργεντινή ή ΧΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ. ο δε δεύτερος είναι παραπόταμος του Ρίο ντε λα Πλάτα ή ΠΑΡΑΝΑ ή ΦΑΣΕΩΣ. Πράγματι. όπου εκβάλλει ο Θερμόδωντας.. Ο Απολλώνιος περιγράφει ότι "από την μεγάλη λίμνη με τα καλάμια" ή Τιτιτάκα.. το μεγαλύτερο θαλάσσιο σπήλαιο του κόσμου από το οποίο εξέρχεται παγωμένος αέρας ή κατά Απολλώνιο "παγωμένη πνοή που σχηματίζει ακτινοβόλο πάχνη". Στη συνέχεια παραπλέοντας τις ακτές της Βραζιλίας. όπου συνάντησε το "σπήλαιο του Άδου". Στο σημείο αυτό η Αργώ σώζεται από ναυάγιο στο "τρικυμιστό κανάλι".Π." "Κανένας ποταμός δεν είναι σαν αυτόν και κανείς δεν στέλνει επάνω στην ξηρά τόσους δυνατούς παραποτάμους . όπου σήμερα η σιδηρομεταλλευτική περιοχή της Βραζιλίας που ξεκινά από την ΠΑΡΝΑΙΜΠΑ και τη ΣΙΕΡΡΑ ΙΜΠΑΠΑ και φθάνει στην ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ και το ΠΛΑΝΑΛΤΟ των υψιπέδων ΝΤΟ ΜΠΟΡΠΟΡΕΜΑ. Εδώ περιγράφεται καθαρά η περιοχή εκβολών του "θερμού" Αμαζόνιου ποταμού. Από την Ασουνσιόν αναπλέει η Αργώ τον παραπόταμο του Φάσι. Στον κόλπο εκείνης της άκρας της ξηράς. κατά τον Απολλώνιο και τη ΡΟΖΑΡΙΟ μέχρι την ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ της ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ ή ΠΑΡΑ-ΓΑΙΑΣ ΓΗΣ. Από τις πηγές του π. Πάμπα. ο Ορινόκος είναι ο μόνος ποταμός της γής που εκβάλλει με το δέλτα του σε δύο θάλασσες. π. διαπλέει τη λίμνη ΠΑΜΠΑ και αναπλέει τον π. ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ. την Καραϊβική και τον Ατλαντικό. . τον Ρίο Γκράντε.ΙΑ106 προσεγγίζει τις ακτές της Βενεζουέλας. όπως ακριβώς περιγράφει ο Απολλώνιος. οι Αργοναύτες προχωρώντας βρέθηκαν στο ανάκτορο του Αιήτη από όπου και πήραν το Χρυσόμαλλο Δέρας με τη βοήθεια της Μήδειας. ο οποίος μόλις εισέρχεται στο Βολιβιανό έδαφος από τις πηγές του στο Περού. ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ που συγκοινωνούσαν με τη λίμνη ΠΑΜΠΑ. Αυτός τρέχει κάτω στον κάμπο ανάμεσα από τα ψηλά βουνά που οι άνθρωποι λένε Αμαζώνεια -ή Αναδώνεια ή Άνδεις. Στην "ανατολική θάλασσα" συνάντησαν "αμέτρητα ποτάμια κι ακρωτήρια" έως ότου. στα ενδότερα του Περού ή ΠΕΡΙ-ΒΙΑΣ. με διαχωριστική νοητή γραμμή τα νησιά που αρχίζουν από το ν. της "πεδιάδος του θεού Άρη". Είναι εντ. μέσα στο έδαφος της σημερινής ΒΟΛΙΒΙΑΣ ή ΠΟΛΥ-ΒΙΑΣ. το γεγονός ότι ο ΒΙΛΚΟΜΑΓΙΟ του Περού είναι το ίδιο όνομα του ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ της Βολιβίας αν και έχουν αντίθετη ροή. Τιτιτάκα. όπου έχει εντοπισθεί από τον ALEXANDER UMBOLTT και την Εθνική Γεωγραφική Εταιρεία των Η.ΓΚΟΝΑΚΙ και του κυρίως Ντεσαγκραντε... Από εκεί η Αργώ έφθασε στις εκβολές του "ποταμού του αργύρου". Στους τοίχους αυτών των ορυχείων σιδήρου βρέθηκαν χιλιάδες ελληνικές επιγραφές που αντιγράφηκαν και βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο του Ρίο Βραζιλίας. Από τη λ. Τιτιτάκα. η Αργώ φθάνει στη λ.Α. διότι ο πρώτος που ονομάζεται και ΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ είναι παραπόταμος του Αμαζονίου ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΕΙ μέσω της λίμνης ΧΟΥΝΙΝ με τον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ!!!. όπου το πέρασμα μεταξύ Βενεζουέλας και Νήσου Τρινιδάδ. Τρινιδάδ. μέσω ανάπλου του παραποτάμου του Αχέροντα ή Ορινόκου και εξόδου προς τον Ατλαντικό από άλλον παραπόταμο του Ορινόκου.βουνά".και δεξιά της την "χαμηλή πεδιάδα". την διαπλέει και αναπλέει τον ποταμό ΒΙΛΚΟΜΑΓΙΟ μέχρι τα υψίπεδα του ΚΟΥΣΚΟ.

η Αργώ κατέληξε στην "Μαιώτιδα Λίμνη" και από εκεί στον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ!!! Την Μαιώτιδα Λίμνη την εντοπίζουμε στη λίμη ΧΟΥΝΙΝ του Περού. Η Αργώ είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει τα δύο συγκλίνοντα Ισημερινά Ρεύματα και να διαπλεύσει τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι τις Φιλιππίνες. Εγκαταλείποντο δε οι πόλεις των Κόλχων από τους ανοήτους Μινύας και ζοφερή νύχτα τους περιέβαλε. στίχοι 1040-1072. Τα υπολείμματα αυτών των καναλιών μπορεί να τα δεί και σήμερα ο επισκέπτης του Κούσκο στις Άνδεις του Περού. Εκ κακού δε υπολογισμού εφερόμεθα πολύ οπίσω πλέοντες πάντοτε προς τα επάνω. όπου έχει τις εκβολές του ο "γιγαντιαίος δεύτερος Αχέρων ποταμός" -π.ΙΑ107 Στο σημείο αυτό οι Αργοναύτες επιβιβάζονται στην Αργώ γιά το ταξίδι της αναχώρησης μέσω της ιδίας οδού ποτάμιας ναυσιπλοΐας αλλά "δεν είχαμε πορεία κατ' ευθείαν προς τον πόντον -Ατλαντικό. Έτσι αντί να καταλήξει στο κύριο ρεύμα του Ρίο ντε λα Πλάτα. Εκεί η Αργώ φέρεται να διαμαρτύρεται διότι "θα κινδυνεύσει να περιέλθει σε άθλια και τρομερή δυστυχία εάν πλησιάσει τις ΙΕΡΝΙΔΕΣ ΝΗΣΟΥΣ -Νησιά Κόλπου Μέλβιλ και Μπάφιν.και αν η ίδια δεν φθάσει ξανά στο Ατλάντειον Πέλαγος. Το σημείο εξόδου της Αργούς στον Ειρηνικό είναι τα νησιά ΠΕΣΚΑΝΤΟΡΕΣ στην παράκτια περιοχή της ΛΙΜΑ. την προωθεί βορειότατα μέχρι τον ΒΕΡΙΓΓΕΙΟ ΠΟΡΘΜΟ. από εκεί δε αμέσως η Αργώ προχωρώντας ταχέως διήρχετο διά μέσου στενού ρείθρου -ΒΕΡΙΓΓΕΙΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ. Στον Ειρηνικό η Αργώ αντιμετωπίζει "την απέραντη αλμύρα που κατέρχεται θορυβωδώς από τα βόρεια πέρατα προς τον Ωκεανό" -Ορφ. του διατρέχοντος διά πυρός.." -Ορφέως Αργοναυτικά... ο διάπλους των Κόλπων των θαλάσσιων λαβυρίνθων του Βορείου Καναδά και ο έκπλους από τον Κόλπο του Λάνκαστερ προς τον Κόλπο του Μπάφιν είναι ακατόρθωτος άθλος αν δεν χρησιμοποιηθούν έμπειροι αυτόχθονες πλοηγοί. που είναι το κατερχόμενο Ρεύμα της Καλιφόρνιας το μετατρεπόμενον στο Βόρειο Ισημερινό Ρεύμα. ΜΑΚΕΝΖΙ του Καναδά-. Σύμφωνα με το κείμενο "οι υπερβόρειοι άνθρωποι Κιμμέριοι ή ΧΕΙΜΕΡΙΟΙ. αφού παρακάμπτουν "μίαν τραχεία και εξέχουσα καμπή" ήτοι τη Βόρεια Αλάσκα. ο οποίος γράφει: "επίσης περάσαμε από τους ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥΣ!!! .ώστε να έλθει εις την δεξιάν πλευρά του αιγιαλού. προσεγγίσαμε στα Ριπαία υψώματα. στίχος 1072 και 1073-. όχι μόνον λόγω της εξάμηνης "νύχτας" αλλά και διότι "η πελωρία Φλέγρη" -ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ.και έπεσε μέσα εις τον Ωκεανόν ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΩΚΕΑΝΟ-. όπου το ίδιο ρεύμα μετατρεπόμενον στο Ιαπωνικό Ρεύμα ΚΟΥΡΟΣΙΒΟ.κρύβει τον ήλιο ακόμη και στη διάρκεια της εξάμηνης "ημέρας". την Ερμηόνεια. Ο κακός υπολογισμός ήταν η άγνοιά τους γύρω από τα πολύπλοκα συστήματα καναλιών των Κόλχων που συνέδεαν τις λίμνες και τα ποτάμια της περιοχής με αποτέλεσμα αντί να εισέλθουν στα κανάλια με ρεύματα προς το Νότο. Έπειτα τρέχοντες βιαστικά διαπλέαμε το ρεύμα του ποταμού λόγω ανοησιών εις το μέσον της πεδιάδος. Εμείς δε νομίζαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να διαφύγουμε την ολοσχερή καταστροφή. αναγκάσας αυτό να υπακούσει εις τα πελεκητά πηδάλια. λόγω της μικρής γωνίας του ορίζοντα και του ηλίου." Πράγματι.που έχει πολλούς ιχθείς. διά μέσου του ευρέους στομίου του Φάσιδος ποταμού. έκδοσις Πασσά ΗΛΙΟΥ..δεν φθάσουν εις τον κόλπον εσωτερικώς της ξηράς και της απεράντου θαλάσσης -του Ατλαντικού.εάν οι Αργοναύτες αφού παρακάμψουν τα ιερά ακρωτήρια -ΘΟΥΛΗΣ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΣ. Είναι συγκλονιστική η αφήγηση του αυτόπτου Ορφέα. Αυτόν δε οι ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ άνθρωποι ονομάζουν ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΟΝΤΟΝ και ΝΕΚΡΑΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ. εισήλθαν στα κανάλια των βορείων ρευμάτων. Αργ. και όταν φάνηκε κατά τη δεκάτη μέρα η αυγή που φωτίζει τους ανθρώπους. Από το Νότο έρχεται το ομόρροπο Ρεύμα του Περού που μετατρέπεται στο Νότιο Ισημερινό Ρεύμα. εάν ο Αγκαίος δεν κατεύθυνε το πλοίο ." Εκεί αφού κάνουν σπονδές στην πόλη των Υπερβορείων. είναι οι μόνοι από όλους τους ανθρώπους που στερούνται από το φώς του ηλίου. Το ελληνικό ναυτικό δαιμόνιο βγάζει . ακόμη και σήμερα.

είχαν στην κυριολεξία τον έλεγχο της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας. Από εκεί έπλευσαν στην "ΤΑΡΤΗΣΣΟ" της Ιβηρίας και κατά το κείμενο "διαπλέοντες την θάλασσαν εφθάσαμεν επάνω εις το στόμιον της Ταρτησσού και προσεγγίσαμε στις ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -Γιβραλτάρ. Τιτιτάκα.με την φλόγα της Αίτνης.στην ΙΩΛΚΟ ή κατά το κείμενο "ΚΑΙ Ρ' ΟΙ ΜΕΝ ΠΛΩΟΝΤΕΣ ΕΥΚΤΙΜΕΝΗΝ ΕΠ' ΙΩΛΚΟΝ ΘΥΝΟΝ." Αφήνουμε τον αναγνώστη να υπολογίσει μόνος του τι γνώσεις ναυτιλίας είχαν "οι διαόλοι" της αργούς και οι έλληνες ωκεανοπόροι της εποχής.και εσταμάτησαν στην τριγωνική νήσο του Εγκελάδου Σικελία. πιάνοντας μονάχα τα ρέματα της θάλασσας.και εις τας ΤΥΡΡΗΝΙΚΑΣ ακτάς -Κόλπος Γένοβας-. κατέληγε στον Ειρηνικό Ωκεανό με τα πολύπλοκα συστήματα καναλιών της λίμνης ΤΙΤΙΤΑΚΑ.Π. Ο Αγκαίος έκλινε τα πηδάλια αριστερά γιά να εμποδίσει την Αργώ να πλεύσει δεξιά και να προσορμισθεί στη Νέα Γή. Έλβα.Α.. Το Ρεύμα του Λαμπραντόρ τους οδηγεί στις ακτές της σημερινής Βοστώνης των Η. όπου εξουδετερώνεται από το ανερχόμενο GULF STREAM. "Και έφθασαν στην ιερά Κέρκυρα την οποία κατοικούσαν άνθρωποι" και από εκεί "η πολύλαλος Αργώ έτρεχε διά της κωπηλασίας και διέπλεε τα ύδατα του Αμβρακικού κόλπου" φθάνοντας μέσω της Κρήτης και Δήλου και Ακρωτηρίου ΜΑΛΕΗΤΙΔΟΣ -Μαλέας. διότι όλα τα πλοία γιά να περάσουν από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό χωρίς να εμπλακούν στο αντίθετο βίαιο ρεύμα που αρχίζει από τις ακτές της Κεντρικής Χιλής. και εφθάσαμεν εις τα βαθειά νερά της ΣΑΡΔΟΥΣ -Σαρδηνίας. το οποίο παρασύρει την Αργώ μέχρι τη Νήσο ΜΑΔΕΡΑ ή κατά το κείμενο. εφ' όσον δεν υπήρχε η δίαυλος του Παναμά. Από εκεί επέστρεψαν και αφού "διήλθαν τον θορυβώδη ΛΙΛΥΒΛΙΟ πορθμό -Πορθμός Μεσσήνης.ΙΑ108 την Αργώ από το χάος των θαλάσσιων λαβυρίνθων και τελικά η Αργώ παραπλέει την κυρίως Ιερνίδα Νήσο -Γροιλανδία.από τον "εύκολο" πλέον κόλπο του Μπάφιν. Νήσο του Καναδά ή κατά το κείμενο "Νήσον της Δήμητρος". "Νησί της Κίρκης".. Διότι ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛΑΤΑ. Τιτιτάκα".. στρέφοντας επιτέλους νότια γιά να εισέλθει στον Ατλαντικό Ωκεανό. Η πορεία είναι "υποχρεωτική" διότι το κατερχόμενο ψυχρό Ρεύμα του Λαμπραντόρ δεν αφήνει περιθώρια γιά επιλογές πορείας. ΕΠΡΕΠΕ να δώσουν φόρο διαύλου στους Κόλχους ή ΙΝΑΧΟΥΣ ή ΙΑΝΑΚΟΥΣ ή ΙΝΚΑΣ. .και εις τας ΛΥΣΟΝΙΑΣ Νήσους -Κορσική.. παρασύροντας μαζί τους οποιοδήποτε σκάφος με ανεπαρκή ταχύτητα. Όπως χαρακτηριστικά είπε έμπειρος έλληνας καπετάνιος: "Είναι απίστευτο αλλά οι διαόλοι είχαν βρεί τη μόνη πορεία που θα έσπρωχνε το καράβι να κάνει το γύρο του κόσμου με μηδέν καύσιμα. β: Με τα ανωτέρω δεδομένα οι Κόλχοι έχοντας στον έλεγχό τους τα συστήματα διωρύγων της λ." Έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: α: Η διαγώνια ποτάμια ναυσιπλοΐα του ποταμού Φάσιδος ή Παρανά ή Ρίο ντε λα Πλάτα. ήταν η μόνη ναυσιπλοΐα που επέτρεπε την διείσδυση στον Ειρηνικό. το Νότιο Ισημερινό Ρεύμα του Ατλαντικού συναντά το βίαιο ανερχόμενο Ρεύμα των Φάλκλαντ και στρέφονται ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ με κατεύθυνση τη Νότια Αφρική.και εις τους κόλπους των ΛΑΤΙΝΩΝ -Λάτιον Ιταλίας. Όλη η πορεία που περιγράφει ο Απολλώνιος και ο Ορφέας επαληθεύεται ως η μόνη δυνατή πορεία γιά σκάφη που θα ήθελαν να φθάσουν στον Ειρηνικό έχοντας συνεργούς και όχι αντιπάλους τα Ωκεάνεια ρεύματα. όπου ο Ορφέας διατάζει να μην πλησιάσουν το αφιλόξενο νησί. φθάνει στις εκβολές του Φάσιδος και στρέφει προς την Αφρική. Τονίζουμε ότι ακόμη σήμερα οι μύθοι των Ίνκας ομιλούν γιά "ανθρώπους και πλοία που έβγαιναν από τη λίμνη με τα καλάμια. Το Ρεύμα τους οδηγεί υποχρεωτικά στη Νέα Γή. Χόρ. που άρχιζε γιά τους Ίνκας από την ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ή ΟΥΡΑΙΑ-ΓΑΙΑ και μέσω της ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ή ΑΡΓΥΡΑΣ-ΓΑΙΑΣ και ΒΟΛΙΒΙΑΣ ή ΠΟΛΥΒΙΑΣ και ΠΕΡΟΥ ή ΠΕΡΙΒΙΑΣ. κυκλώνει το Ακρ.

Ο Πελίας μην αναμένοντας την επιστροφή του Ιάσονα. ενώ ο ΦΡΙΞΟΣ φέρεται ως ο ήρωας της βροντής ή ΧΑΛΚΙΟΠΗΣ και η μητέρα των δύο. η Νεφέλη στέλνει τον κριό που σώζει τα δύο παιδιά πάνω στη ράχη του. ο οποίος σκοτώνει τον γυιό της Λέαρχο και θέλει να σκοτώσει και τον άλλο γυιό της Μελικέρτη. άρα οι Αργοναύτες έπλευσαν έως την ΚΟΛΧΙΔΑ της ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. ο Κρηθεύς κτίζει την Ιωλκό και αφήνει νόμιμο διάδοχο τον Αίσωνα. Ο Αθάμας εγκαταλείπει τη Νεφέλη και παντρεύεται την Ινώ. αλλά ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΩΣ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ της Νοτίου Αμερικής ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. πέφτοντας από τις Σκιρωνίδες πέτρες στη θάλασσα. Στα Βεδικά κείμενα ο Ίντρα λέγει ότι ο θεός της βροχής και της βροντής παρίσταται με ΗΡΩΙΚΟ ΚΡΙΟ. 219. μόνος. Ο Αίσων δέχεται υπό τον όρο ότι ο Ιάσων θα φέρει από την Κολχίδα το χρυσόμαλλο δέρας. διωγμένου από τον Αίγυπτο. Γλαύκη. ο Πελίας σφετερίζεται το θρόνο της Ιωλκού και ο Ιάσων ως νόμιμος κληρονόμος απαιτεί τον θρόνο. στ: Η αναζήτηση της ετυμολογίας των ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ και ΕΛΛΗ μας οδηγεί στη ρίζα ΕΛΙΗ που σημαίνει ΘΕΡΜΗ Λάμψις. δ: Επειδή οι COLCHIQUEN INKAS και οι AMAZONS των Απολλώνιων κειμένων και των Ορφικών κειμένων δεν υπήρχαν στην Αφρική κάτω από τον Ισημερινό. Γιά όσους γνωρίζουν στοιχειώδη αστρονομικά δεδομένα και ναυσιπλοΐα είναι αμέσως κατανοητό ότι μόνον όσοι περνούν από το Βόρειο στο Νότιο ημισφαίριο δεν βλέπουν πλέον τη "Μεγάλη Άρκτο".. ε: Επειδή δεν υπάρχουν κατάλοιπα λατρείας του Άρεως στη Νότια Αφρική. άρα ΕΚΕΙ οι Αργοναύτες "ετίμησαν με σπονδές τους ξένους θεούς και τον Άρη". έχει δολοφονήσει τον αδελφό του. Αίσωνα. όπου "δύει η Άρκτος". 200 και "DADUCHOS" σελ. Η Ήρα εμβάλλει παραφροσύνη στον Αθάμαντα. κόρη του Κάδμου. Η Έλλη πέφτει από τον κριό και πνίγεται στο στενό που οδηγεί στον "άξεινο" αφιλόξενο πόντο. ο Αθάμας. κόρη του Αιήτη. όπου ο MESHA ή MEHA είναι "ο κριός ο διαχέων βροχή από το ουρούν νέφος". ο οποίος γεννά τον Ιάσονα. Ο αδελφός του Αίσωνα. Ίδε Γαλλική μετάφραση του DE GUBERNATIS στο έργο του "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ". Ίδε σύγγραμμα του SCHWARTZ. Η Ινώ με όσα έκανε γίνεται εχθρός του Διός και της Ήρας.ΙΑ109 γ: Ο Απολλώνιος περιγράφει καθαρά ότι όταν η Αργώ περασε τον Θερμόδωντα -Αμαζόνιο. όπου βασιλεύει ο Αιήτης και θυσιάζει τον κριό στον Φύξιο Δία Δία των φυγάδων-. Ο Ιάσων εκδικείται σκοτώνοντας τον Πελία αλλά διωκόμενος από το γυιό του Άκαστο. παντρεύεται τη Νεφέλη και γεννά τον Φρίξο και την Έλλη. Στην Κόρινθο η Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της και την αντίζηλό της. Έκτοτε θεωρείται θεά της θάλασσας και προστάτις των ναυτικών που κινδυνεύουν. Ο Φρίξος. Με τον Αιγέα γεννά το Μήδο. Η Ινώ διαφεύγει με το Μελικέρτη αλλά πεθαίνει μαζί του στη Μεγαρίδα. η οποία φαίνεται ότι "δύει".γιά να φθάσει στον ποταμό Φάσι -Ρίο ντε λα Πλάτα"έδυσε ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου". Κάνουμε διασταύρωση πληροφοριών από τη Σανσκριτική Μυθολογία. τον οικιστή της Μηδείας. η ΝΕΦΕΛΗ ως ΘΥΕΛΛΩΔΕΣ ΝΕΦΟΣ που φέρνει την ΑΙΓΑ ή ΑΙΓΙΔΑ ή ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ή τον ΚΡΙΟ. BUENOS ARES ή AYRES κλπ. Παραθέτουμε το μύθο: Ο γυιός του Αιόλου. Η Ινώ μισεί τον Φρίξο και την Έλλη και ενώ υπό τις συμβουλές της πρόκειται να σφαγεί ο Φρίξος. Ο αδελφός του Αθάμαντα. αλλά υπάρχουν στη Νότια Αμερική μέχρι ονοματολογίας πόλεων ARES. Ίδε ομοίως συγγράμματα του FORCHHAMMER "HELLENIKA" σελ. βασιλεύς των Μινύων. επίσημη θεότητα των Κόλχων "τρομερών πολεμιστών" κατά τον Απολλώνιο. Ο Ιάσων φέρει εις πέρας την Αργοναυτική εκστρατεία και επιστρέφει με το δέρας και με τη Μήδεια. 63. . καταφεύγει με τη Μήδεια στην Κόρινθο. Αυτό το φαινόμενο είναι αδύνατον να παρατηρηθεί από τον Εύξεινο Πόντο του Βορείου ημισφαιρίου όπου η "Μεγάλη Άρκτος" δεν δύει ποτέ και άρα η Αργώ ΤΑΞΙΔΕΨΕ στο ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ. Ι. φθάνει στην Αία Κολχίδος. φεύγοντας στην Αθήνα όπου ενώνεται με τον Αιγέα.427. Προσφέρει το "δέρας" στον Αιήτη κι εκείνος το αφιερώνει στον Άρη κρεμώντας το στην ΔΡΥΝ του άλσους του ναού του Άρεως. "URSPRUNG DER MYTHOLOGIE" σελ.

οι αυτόχθονες ηγέτες όπως ο Αθάμας εγκαταλείπουν την τεχνολογία ελέγχου καιρού. Το πλοίο "θυσιάζεται" ή αφιερώνεται στο Δία ενώ το "δέρμα" του δηλαδή τα αποτελέσματα της τεχνολογίας του Φρίξιου ιερατείου που μετέφερε στο "σώμα" του. Το Φρίξιο ιερατείο . χρησιμοποιείται από τους Κόλχους γιά τις επιθετικές και αμυντικές τους πολεμικές τέχνες. όπως η θαλάσσια Ινώ μισεί τη βροντή ή ΦΡΙΞΟ και την αστραπή ή ΕΛΛΗ ή ΕΛΙΗ ενώ η γήινη Νεφέλη αγαπά τα "παιδιά" της. Η τάξη ιερατείου της Έλλης "πνίγεται" δηλαδή εγκαθίσταται μόνιμα στο πέρασμα προς τον Άξεινο Πόντο δηλαδή στις Ηράκλειες Στήλες που οδηγούν στον Ατλαντικό Ωκεανό και χρησιμοποιεί την τεχνολογία της ΕΛΙΗΣ ή ΛΑΜΠΟΥΣΑΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ σαν φράγμα καταιγίδων που θα εμπόδιζαν τους ναυτικούς να συλλάβουν το πλοίο του ΚΡΙΟΥ. Ο Ιάσων γιά να πάρει το θρόνο που σφετερίζεται ο Πελίας πρέπει να λύσει το θεσσαλικό και πανελλήνιο πρόβλημα της ξηρασίας και της έλλειψης σιτηρών. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι η ΝΕΦΕΛΗ φέρεται μητέρα των Κενταύρων δαιμόνων της ΘΥΕΛΛΗΣ και επομένως ο Φρίξος και η Έλλη έχουν ανάλογες ιδιότητες. θεό του πολέμου. φυγαδεύει το ιερατείο του Φρίξου και της Έλλης προς δυσμάς στους ορεινούς Κόλχους των Αμαζώνειων ορέων οι οποίοι είχαν ανάγκη τις ελεγχόμενες βροχοπτώσεςι γιά τη γεωργία τους. . αφιερώνεται στον Άρη. Το κεντρικό ιερατείο της ΗΡΑΣ των Δελφών μετά τη φυγάδευση της ιερατικής τάξεως Φρίξου και Έλλης. Οι ναυτικοί μισούν τις καταιγίδες ενώ οι γεωργοί τις αγαπούν διότι προκαλούν βροχοπτώσεις.ΙΑ110 Επιστρέφοντας στην αρχή του μύθου αναφέρουμε ότι μετά την εγκατάλειψη της ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗΣ και το γάμο με τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΖΥΓΟ ΙΝΩ. Διότι ο ΚΡΙΟΣ που φέρνει τη ΒΡΟΧΗ έχει "ένδυμα" δηλαδή αποτέλεσμα και ιδιότητα να αυξάνει τους ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ.και αποπλέει προς την Κολχίδα γιά να φέρει πίσω στην Ιωλκό την τάξη των φυγάδων τεχνοκρατών και την χαμένη επιστήμη της αρδεύσεως και του Μετεωρολογικού ελέγχου των βροχοπτώσεων. Είναι η γνώση και επιστήμη των αποτελεσμάτων του ΧΡΥΣΟΥ ΗΛΙΟΥ ή ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στο ΠΝΕΥΜΑ. τον "ΛΕΑΡΧΟ". δηλαδή το "σώμα του Κριού" αφιερώνεται στον Φύξιο Δία ή Δία των Φυγάδων ενώ το "δέρας του Κριού" δηλαδή η τεχνολογία της προκλήσεως ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ από τον ουρανό. Η Ινώ όμως διαστρέφει το χρησμό γιά να σώσει το γυιό της και πείθει τους αγγελιοφόρους του Αθάμαντα να αναφέρουν ότι οι Δελφοί συμβούλευσαν να θυσιασθεί ο Φρίξος της "γήινης" Νεφέλης. με καταδίωξη πέραν των Ηρακλείων Στηλών. διαβλέποντας ότι η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ απέβαινε εις βάρος της Ελλάδος με τη συνεπαγόμενη ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ και ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. με κέντρο τους Δελφούς. Γιά να γίνει αυτό συναθροίζει όλους τους ενδιαφερόμενους πενήντα γυιούς βασιλέων. ο Αθάμας αντιμετωπίζει φοβερή ΞΗΡΑΣΙΑ στη χώρα του και ερωτά τους Δελφούς γα το πρακτέον. που προκαλεί βροχοπτώσεις χρήσιμες στη γεωργία και επιδίδονται σε ανάπτυξη της ναυτικής τέχνης ή ΙΝΟΥΣ. Πράγματι. Η τάξη ιερατείου του Φρίξου με τον ΚΡΙΟ φθάνει στην Κολχίδα του Αιήτη. ο Αθάμας αντιμετωπίζει ΜΕΓΑΛΗ ΞΗΡΑΣΙΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ή ΧΡΥΣΩΝ ΣΤΑΧΕΩΝ της ΔΗΜΗΤΡΟΣ. Αλλά η ανώτερη τάξη ιερατείου ή ΝΕΦΕΛΗ που διαθέτει τεχνολογία ΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙΡΟΥ και δημιουργίας νεφελών. διότι διαφορετικά θα ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΤΑΝ Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ. στις ΤΕΧΝΕΣ και στην ΥΛΗ. ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: Μετά τη βύθιση της ΔΡΥΙΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και την εμφάνιση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. Οι Δελφοί απαντούν ότι πρέπει να θυσιασθεί ο Λέαρχος της "θαλάσσιας" Ινούς. Η τάξη των ναυτικών "ΙΝΩ" ετοιμάζεται να εξοντώσει την τάξη του ιερατείου του ΦΡΙΞΟΥ που προκαλεί καταιγίδες με τεχνολογία. Το ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ είναι κάτι περισσότερο από επιστήμη ελέγχου καιρού. πείθει τους Θεσσαλούς ηγεμόνες όπως ο Αθάμας να "σκοτώσουν" δηλαδή να περικόψουν ένα μέρος της ναυτιλίας.

αλλοίωσαν τον τρόπο ζωής των ελλήνων δίνοντας έμφαση στη ναυτιλία και μειώνοντας την αυτονομία της χώρας σε ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. οι σύγχρονοι έλληνες "Αργοναύτες" θα έπρεπε εκτός από την παγκόσμια συσπείρωση των ελληνικών φύλων -ίδε σελίδα 57. δηλαδή τους Διεθνείς Νόμους Κατοχυρώσεως Εφευρέσεων σε οποιοδήποτε τομέα της ΓΝΩΣΗΣ. . αν και ελληνική. διότι το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο πλησιάζει να κάνει κατοχή της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και έγινε ρυθμιστής των διεθνών ναυλώσεων αποκλείοντας από τις ναυλώσεις τα ελληνικά πλοία. ΑΛΛΑ ΔΙΩΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ "ΚΑΔΜΟΥΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ. -Ωγυγία. δηλαδή από ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ σε ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ. Στο πρόσωπο της Μήδειας που ακολουθεί τον Ιάσονα αναγνωρίζουμε ετυμολογικά τα "ΜΗΔΕΑ" και "ΜΗΔΟΜΑΙ" που σημαίνουν αντιστοίχως "ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" και "ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ". παροπλίζεται βαθμιαία. ηλιοφάνειας και νεφέλης. Στην σημερινή Ελλάδα που δεν παράγει ΤΙΠΟΤΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ και ΑΥΤΑΡΚΕΣ. Όταν αυτά τα ιερατεία ήλθαν στην Ελλάδα. Αδιαφορώντας γιά τις Εκτελεστικές Αστυνομικές Εξουσίες που είναι διορισμένες να εφαρμόζουν αυτούς τους Νόμους. η τάξη ιερατείου της θαλάσσιας Κάδμιας Ινούς δεν εργαζόταν γιά το συμφέρον της Ελλάδος αλλά γιά το αντίθετο. Αυτοί οι τρείς τομείς "επιστημών" βρίσκονταν στα χέρια ενός "ιερατείου" που κακώς είχε διωχθεί γιά να καταφύγει στους Κόλχους Ίναχους ή Ίνκας. βασιλέως Λιβύης. σελίς 14. Έτσι μόνον αποκτά νόημα η διένεξη μεταξύ ιερατείου Ινούς και ιερατείου Ήρας Δελφών. Είναι η γνώση ελέγχου των ΜΕΤΡΩΝ απουσίας και παρουσίας του Ηλίου. τεχνών και υλικής παραγωγής που προϋπήρχε της αφίξεως των ΚΑΔΜΕΙΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ.58 (71. ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΟΤΙ Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ "ΚΟΛΧΟΥΣ" ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΕ. βιβλίο Α. ο οποίος διώχθηκε από τον Αίγυπτο Πελασγό. υπάρχουν προδοτικές κυβερνήσεις που ομιλούν ακόμη γιά "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ" αλλά παραβλέπουν σκόπιμα την "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" και υποκρίνονται ότι δεν γνωρίζουν το ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ της ελληνικής ναυτιλίας σε σχέση με την ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Τόμος Δ. ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ" ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ "ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ" ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΗΤΗ. ως απογόνους του Ίναγου Πελασγού Άργους. Οποιαδήποτε υπόθεση είναι παρακινδυνευμένη.ΙΑ111 Εκτός από ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ παράγει ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ ΔΙΟΣ και ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΕΧΝΩΝ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. βασιλέα της Αιγύπτου. ώστε οι έλληνες να μετατραπούν από ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥΣ σε ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ.Η προέλευση της τάξεως του θαλάσσιου ιερατείου "ΙΝΟΥΣ". Επιστρέφουμε στο θέμα. πνευματικής διαύγειας και πνευματικής αναπαύσεως. να "ΚΛΕΨΟΥΝ" ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ "ΙΝΑΧΩΝ ΚΟΛΧΩΝ" ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. σελίς 513 και Απολλόδωρος. αφήνει υποψίες περί διαβρώσεως των ελληνικών ιερατείων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΒΥΗΣ από "ηλιακούς" Άτλαντες αποίκους των ακτών Βορείου Αφρικής ή από "σεληνιακούς" Άτλαντες ως υπολείμματα της ορδής που από τις ακτές της Αφρικής έφθασε στο Ασιατικό Παμίρ. Η τακτική αυτή επαληθεύεται σήμερα στην Ελλάδα του 1984 της οποίας ο τεράστιος στόλος ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟΣ με το ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. Σημασία έχει ότι. Ο Ιάσων και οι πενήντα βασιλόπαιδες-ήρωες επιστρέφουν με το "Χρυσόμαλλο Δέρας" και αποκαθιστούν στην Ελλάδα την αυτονομία πνεύματος. εξάρσεως τεχνών και συντηρήσεως τεχνών. Μία αυθαίρετη υπόθεση μας οδηγεί στη σκέψη ότι οι άτλαντες Αφρικής διέβρωσαν τους Έλληνες Λιβύης και τα τοπικά ιερατεία.ΙΑ81 του παρόντος)-. Σε μία σημερινή επανάληψη του Αργοναυτικού Έπους.72 του πρωτότυπου ή ΙΑ80. ως κόρης του Κάδμου Πελασγού.

Είναι αξιοσημείωτος ο υπαινιγμός της σχέσεως ανάμεσα στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ και στους ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ οι οποίοι αν και άσσοι της ναυσιπλοΐας ΕΔΩΣΑΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ με την ΑΡΠΑΓΗ και την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ του "χρυσόμαλλου δέρατος" της ΓΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Οι Ατλαντίνοι ήλθαν από τον αστερισμό του Ηρακλή και κατοίκησαν στην . Ο λαός που δεν βασίζεται στην ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ αλλά στην ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ είναι καταδικασμένος να μετατραπεί σε ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΑΙΤΗ ΝΑΥΛΩΝ ή να γίνει λαός ΥΠΟΥΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΩΝ.τι αφορά τους "ισχυρισμούς" των γραφόντων γιά την ύπαρξη τεχνολογίας ελέγχου καιρού στα αρχαία ελληνικά ιερατεία-πανεπιστήμια. Η μαγνητική καλύπτρα των Δραβίδων είχε πολλά πλεονεκτήματα. Όλοι οι έλληνες "ευγενείς βασιλόπαιδες του πνεύματος" δηλαδή οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ διατάσσονται από το ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ να ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΨΟΥΝ τη φυγαδευμένη γνώση από τους παράνομους κατόχους της και να τη φέρουν στην ΕΛΛΑΔΑ γιά μία ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. γιατί οι Δραβίδες είχαν καλύψει όλη τη χώρα τους με άτρωτη καλύπτρα από μαγνητισμό. θα τους συσχετίσουμε με τους "ισχυρισμούς" του Ν. ζ: Σε ό. Ακόμα επέτρεπε βροχές. Οι σύγχρονοι Αργοναύτες πρέπει πάσει θυσία να ΚΛΕΨΟΥΝ τη φυγαδευμένη. ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ. Η αρχαία σοφία μας εμπιστεύεται ότι οι Δραβίδες. Η τεχνοκρατική τους έφεση προήλθε από το κόμπλεξ των προγόνων τους.ΙΑ112 Οι σύγχρονοι Αργοναύτες πρέπει να βάλουν "ΔΥΝΑΜΙΤΗ" στα θεμέλια Ιδρυμάτων τύπου ΦΟΡΝΤ και ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ που δημιουργήθηκαν από τους "Κάδμους και τις Ινούς" των "ΒΟΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" ήτοι των "ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ" με σκοπό τη φυγάδευση της ΓΝΩΣΗΣ που συνεχίζει να παράγει η Ελλάδα. . όσο και αν προσπαθούσαν με την τεχνοκρατία τους.Ατλαντίδα. εξ αιτίας των Κάδμων. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Και αν αυτό συμβεί. αντικειμενικό σκοπό είχε την καταστροφή του αντιπάλου..Α. Αντίθετα οι Ατλάντιοι δεν είχαν κατορθώσει στη διέλευση των χιλιετηρίδων να πετύχουν το τεχνικό αυτό κατόρθωμα των δραβίδων. και θεωρούσαν έγκλημα να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. οι ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ άποικοι της γής ήλθαν από τον αστερισμό της Ανδρομέδας και κατοίκησαν στην πεδινή περιοχή της Μεσογείου. την περίφημη "ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ". έστω και αν αυτός ήταν Ατλαντίνος. Ο τόπος αυτός καλύφθηκε από μαγνητική καλύπτρα και αποτέλεσε τον κήπο της Εδέμ ή τον Παράδεισο. ΚΑΙ ΗΔΗ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Ο. ο μεγαλύτερος εχθρός τους.... Οι δύο αυτοί διαφορετικοί λαοί προήλθαν από αστερισμούς με σύσταση μαγνητική αντίθετη και ψυχοσύνθεση ολωσδιόλου άλλη. όπως η Σημιτομογγολική ομοφυλία. Διότι η ΙΣΤΟΡΙΑ διδάσκει ότι λαοί που έχασαν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ έχασαν ΤΑ ΠΑΝΤΑ. είχε βαθειές τις ρίζες του.Ε. Διατηρούσε το κλίμα της Ενδοχώρας σε κατάσταση μόνιμης άνοιξης. ώστε κάθε εφεύρεσή τους και κάθε τεχνική τους ανάπτυξη. ΤΕΧΝΩΝ. Ήταν η έχθρα τους τόσο μεγάλη και η μανία τους να αλληλοκαταστραφούν τόσο πολλή. μόνον όταν οι υπεύθυνοι της χώρας των Δραβίδων είχαν ανάγκη γιά την παραγωγή τους και γιά την ανανέωση της ατμόσφαιρας από τα απαραίτητα στοιχεία.. Οι Ανδρομεδικοί ήταν πνευματικοί και προ παντός ανώτεροι και μεγαλόκαρδοι . Οι Ατλαντίνοι ήταν αντίθετα υλιστές και στον υπέρτατο βαθμό εκδικητικοί και βάναυσοι. ΓΝΩΣΗ και να τη ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ στην ΕΛΛΑΔΑ όπου ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ. σελίς 74: "Ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων της εποχής εκείνης. ΔΡΑΒΙΔΩΝ και ΑΤΛΑΝΤΙΝΩΝ. τότε αυτομάτως η ελληνικη "Ναυτιλία" θα έχει ΑΝΑΛΟΓΗ ΥΠΟΔΟΜΗ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ θα έχει το φυσιολογικό του αντίκρυσμα και έρεισμα στη μεταφορά της αυτόνομης ελληνικής ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.Μαργιώρη στο βιβλίο του "ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ".

ζητούμε από τον αναγνώστη να αναμένει. Η ανταπόδωση των βομβών από τους Δραβίδες υπήρξε καταπληκτική και τραγική. Υποθέτουν ότι οι ιθαγενείς της Αμερικής και ίσως της Πολυνησίας ανήκουν στους διασωσμένους από τον καταποντισμό της Ατλαντίδος. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει προς το παρόν είναι η πληροφορία ότι σήμερα ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ελέγχου καιρού. την τεχνολογία των MASER μοριακής αποσυνθέσεως που είναι συγχρόνως και . Τρικούπη 17. Οι υπογραμμίσεις στο κείμενό του είναι δικές μας και αφορούν ψεύδη που πιστεύουμε ότι δεν παρατίθενται σκόπιμα αλλά από κακή πληροφόρηση του Μαργιώρη στα ταξίδια του σε Ασιατικές χώρες. αλλά αυτές οι μηχανές δεν ήταν εφεύρεση των γήινων Δραβίδων. διαστροφέα των ΡΙΓΚ ΒΕΔΑ με προσμίξεις και επινοήσεις των Σημιτομογγόλων Λάμα. τη μαγνητική καλύπτρα που τους προφύλαγε από κάθε είδος επιθέσεως των εχθρών τους. Επειδή κινδυνεύουμε να φύγουμε από την ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Σπ. Ολόκληρη η μεγαλόνησος ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ. όπου ήλθε σε επαφή με ινδουϊστικά ιερατεία διαβρωμένα από τον Θιβετιανό Βουδισμό. Όμως προτού σημάνει το τέλος των καιρών.Π. Αυτές οι γεωλογικές αναστατώσεις έφεραν τους δύο ωκεανούς Ειρηνικό και Ατλαντικό μέσα στην Ενδοχώρα όπου βρίσκεται η τωρινή Μεσόγειος Θάλασσα. Μ' αυτό το πάθος έφθασαν στο τραγικό τους τέλος.με συνέπεια μία αδιάκοπη βροχή κατακλυσμιαία που βάσταξε τουλάχιστον σαράντα μερόνυχτα. Πριν εξετάσουμε το θέμα διεξοδικά. αναιρώντας ή αποδεχόμενοι χωρίς αποδείξεις το ανωτέρω κείμενο. να βρούν και να ανακαλύψουν την ειδική βόμβα-τορπίλλη διάλυσης της μαγνητικής καλύπτρας των Δραβίδων . οι Δραβίδες δεν έμειναν αδρανείς. Εξαπέστειλαν τις υπερβόμβες τους που ήταν κατασκευασμένες από αντιύλη. θα ήταν ένας έξοχος ερευνητής..Α. το τελευταίο απομεινάρι της τεράστιας Ηπείρου Ατλαντίδος καταποντίστηκε αύτανδρη και δεν διέφυγε κανείς μα κανείς από τους κατοίκους της Ατλαντίνους. ώστε να σπάσουν κάποτε αυτό το αρχαιότατο υπερόπλο των Δραβίδων.Ε." Γιά τους ενδιαφερόμενους ο εκδοτικός οίκος "ΟΜΑΚΟΕΙΟΝ" που τύπωσε τα ανωτέρω εδρεύει στην Αθήνα. στις προσπάθειές του γιά την μελέτη απολαβής ενεργείας από την "Οργόνη" της κοσμικής ακτινοβολίας. με αποτέλεσμα να τη σπάσουν και να σχηματισθούν οι δίνες -ηλεκτρομαγνητικής πυκνώσεως της σεληνιακής τεχνολογίας. Αν ο Ν.ΙΑ113 Γιά τούτο. αντικειμενικός σκοπός τους ήταν να πειραματίζονται πάνω σε όπλα υπερκαταστροφής.. Μαργιώρης δεν έπασχε από άκρατο μυστικισμό και από σκόπιμες απόπειρες "κοκτέηλ" μίξεως του ατλάντειου χριστιανισμού με τον Δραβίδιο ορθολογισμό της ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ. η οποία χρησιμοποιείται στο Ισραήλ και στην Ιταλία γιά την πρόκληση βροχοπτώσεων κατά βούληση και ότι αυτή η τεχνολογία είχε "επινοηθεί" από τον Βίλχεμ Ράιχ στις Η. Ταυτόχρονα παρουσιάσθηκαν γεωλογικές αναστατώσεις με αίτιο την απελευθέρωση της ατμόσφαιρας ύστερα από το σπάσιμο της μαγνητκής καλύπτρας. ούτε ήταν αδιαπέραστο το πεδίο τους από "πυραύλους" των Ατλαντίνων.Α. Συνδυασμοί αυτής της τεχνολογίας και των "πυθαγορείων δωδεκαέδρων" έδωσαν στην Ο. αναφέρουμε ότι ναί μεν η χώρα των Δραβίδων ήταν καλυμμένη με δίκτυο μηχανών ηλεκτρομαγνητικής πυκνώσεως-αραιώσεως που δημιουργούσε κατά βούληση βαρομετρικά χαμηλάυψηλά αντιστοίχως και βροχόπτωση-ηλιοφάνεια αντιστοίχως. Ο Βίλχεμ Ράιχ είχε φθάσει στη διατύπωση θεωρητικών μαθηματικών εξισώσεων της "οργόνης" και είχε κατασκευάσει συσσωρευτές ενεργείας από κοσμική ακτινοβολία. Είχε φθάσει σε τεχνολογία ελέγχου καιρού με απλές συσκευές "παραλλήλων σωλήνων" οι οποίες ανάλογα με τη γείωσή τους παρήγαγαν χαμηλά ή υψηλά βαρομετρικά. Όσοι απέφυγαν τον πνιγμό βρέθηκαν με πλοία μακριά από την καταστροφή και μάλιστα όσοι βρίσκονταν στην Αφρική και στις απομακρυσμένες αποικίες τους.

πάνω στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ του προϋπάρχοντος πληθυσμού των ελληνικών φύλλων. Εδώ κλείνουμε την παρεμβολή του τμήματος Υφηγεσίας Ο. ελπίζοντας ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σκοπό του κειμένου.ΚΟΝΝΗΣΙΟΣ. ΑΝΗΡ ΠΡ.. Επιστρέφουμε στη σελίδα 76(91η του πρωτότυπου ή ΙΑ101 του παρόντος) όπου αυθαίρετα. από το 95009000 π. "Στον Αθηναϊκό ∆ήμο των Πρασιέων υπάρχει ναός του Απόλλωνος. ΑΠΙΚΕΣΘΑΙ ΕΣ ΙΣΣΗΔΟΝΑΣ ΦΟΙΒΟΛΑΜΠΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν επέφερε καμμία αλλοίωση ούτε μέχρι το 9000 π. Το θέμα μας είναι ποιά είναι η αλλοίωση που επέφερε η ΠΟΣΟΤΗΤΑ της Σημιτομογγολικής ορδής που από τις Δυτικές ακτές της Αφρικής μετατοπίσθηκε πέραν των Ουραλίων στη Μογγολία και Σιβηρία. ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ ΑΠΑΡΧΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ. ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ ΔΕ ΥΠΕΡΟΙΚΕ.Ε. ΤΑΣ ΔΕ ΑΠΑΡΧΑΣ ΚΕΚΡΥΦΘΑΙ ΜΕΝ ΕΝ ΚΑΛΑΜΗ ΠΥΡΩΝ. οι Άτλαντες δεν ήταν μόνοι τους αλλά είχαν τη συμπαράσταση ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΝΤΩΝ.. ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΔΕ ΦΕΡΕΣΘΑΙ ΔΙ' ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΡΑΣΙΑΣ. ΚΙΜΜΕΡΙΟΥΣ ΔΕ ΟΙΚΕΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗ ΥΠΟ ΣΚΥΘΕΩΝ ΠΙΕΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΛΕΙΠΕΙΝ ΤΗΝ ΧΩΡΗΝ. τότε ποιά είναι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. οι Δραβίδες δεν ήταν μόνοι τους αλλά είχαν την τεχνική συμπαράσταση κάποιων ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΝΤΩΝ που προηγούνταν κατά πολύ σε επίπεδο γνώσεων επειδή ήταν ικανοί να κάνουν ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ σε διαγαλαξιακές τροχιές.χ. ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ ΔΕ ΙΣΣΗΔΟΝΟΙΣ.χ.2: "ΕΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΠΡΑΣΙΕΥΣΙΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΣΤΙ ΝΑΟΣ. ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥΣ. ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣ ΔΗΛΟΝ ΑΓΟΝΤΑΣ. από όπου οι Αθηναίοι τα μεταφέρουν στην ∆ήλο.ΙΑ114 μηχανές ελέγχου καιρού γιά διάλυση βαρομετρικού χαμηλού στην μικρή ένταση λειτουργίας τους.χ.34.Α. ΑΡΞΑΝΤΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ ΑΕΙ ΤΟΙΣΙ ΠΛΗΣΙΟΧΩΡΟΙΣΙ ΕΠΙΤΙΘΕΣΑΘΑΙ..χ. τις οποίες οι Υπερβόρειοι μεταβιβάζουν στους Αριμασπούς. θίξαμε στην σελίδα 77 (92α του πρωτότυπου ή ΙΑ103 του παρόντος) τη φυλετική συγγένεια Αρμενίων και Θεσσαλών και τη συμμετοχή του Αρμενίου Θετταλού στην Αργοναυτική εκστρατεία. ΤΟΥΤΩΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥΣ ΚΑΤΗΚΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ.. διότι κάθε απόπειρα προσπελάσεως έβρισκε το ελληνικό φράγμα των ΑΡΙΜΑΝΩΝ-ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. Το όνομα αυτού του υπέροχου λαού το βρίσκουμε στην περιγραφή του Παυσανία Α. ΕΞΩΘΕΕΣΘΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΗΣ ΙΣΣΗΔΟΝΑΣ. ΠΑΡΑΔΟΝΑΙ ΔΕ ΑΥΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΟΥΣ ΜΕΝ ΑΡΙΜΑΣΠΟΙΣ.. Αν αποδειχθεί ότι στο 9500 π. ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ.." Όμοια γεωγραφική αναφορά γίνεται και από τον ηρόδοτο Δ 134: "ΈΦΗ ΔΕ ΑΡΙΣΤΕΑΣ. Έτσι αν αποδειχθεί ότι στο 9500 π. μετά τις αποδείξεις ελληνικότητος των Αρμενίων." Δηλαδή. ως κέντρο της Απολλώνειας "λατρείας" των τεχνών. Αθηνών και Μακεδονίας. από αυτούς δε οι Σκύθες τα φέρνουν στη Σινώπη και από εκεί οι Έλληνες τα μεταφέρουν στον Αθηναϊκό ∆ήμο των Πρασιέων.Α. ΠΟΕΩΝ ΕΠΕΑ." Τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι όλα τα αναφερόμενα φύλα αναγνώριζαν την ελληνική Δήλο ως κέντρο ΟΜΟΙΑΣ Απολλώνειας λατρείας όπου έστελναν τις . ΓΙΓΝΩΣΚΕΣΑΘΑΙ ΔΕ ΥΠ' ΟΥΔΕΝ. ΠΑΡΑ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΣΚΥΘΕΣ ΕΙΣ ΣΙΝΩΠΗΝ ΚΟΜΙΖΕΙΝ. οι Αριμασποί στους Ισσηδόνες. ΥΠΕΡ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΡΥΠΑΣ.συνθέτοντας. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ. Ιωλκού και επανερχόμεθα στα διατεταγμένα από την Πρυτανεία Ο. την οποία αναλύσαμε . αλλά ούτε και μέχρι το 6500 π.χ. Εκεί λέγεται ότι ευρίσκονται οι απαρχές των Υπερβορείων -αφιερώματα από τα άριστα προσφερόμενα για θυσίες στους θεούς-. ΤΟΥΤΟΥΣ ΩΝ ΠΑΝΤΑΣ ΠΛΗΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΩΝ. ΥΠΟ ΔΕ ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ ΣΚΥΘΑΣ. τότε κατά μείζονα λόγο ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΤΑ είχαν όχι μόνο τεχνολογία ελέγχου καιρού αλλά ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.Ε.

Ο Ηρόδοτος αν και κατηγορεί ως "ανύπαρκτα" τα εδάφη και τους λαούς αυτών των κειμένων. ΑΛΛΑ ανατολικότερα αυτού του ορίου των ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ. Γεωφραφικά οι Υπερβόρειοι εντοπίζονται στη Σοβιετική Άπω Ανατολή στις ακτές του . Σκύθες. σύμφωνα και με τις ονομασίες που παραθέτει ο Πτολεμαίος στους χάρτες του. ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ και ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ. τον Στράβωνα Β 349 και τον Καλλίμαχο στον "Ύμνο της Δήλου" των Ορφικών κειμένων. Αρμενίους. όπως φέρεται από τον αθηναίο αστρονόμο και μαθηματικό Μέτωνα και όπως καθιερώθηκε επίσημα στην ελληνική αστρονομία από το 432 π. πίσω από το ναό της Αρτέμιδος. Ο ανθρωπολόγος Κούμαρης τους εντόπισε στους ΓΚΙΛΙΑΚΟΥΣ ή ΓΙΛΑΚΟΥΣ της Σοβιετικής Σιβηρίας και Σαχαλίνης και ως ΑΪΝΟΥ δηλαδή Ίωνες της Ιαπωνίας. Χουρί. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ακόμη δύο ελληνικούς λαούς στην ίδια περιοχή. Σαρμάτες.. Η γεωγραφική τους κατανομή ήταν: Μασσαγέτες.. ήλθε στην Ελλάδα και ανανέωσε τη φιλία των Υπερβορείων με τους Έλληνες.χ.2: "ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΔΕ ΑΠΑΝΤΙΚΡΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΣΤΙ ΝΑΟΣ ΚΟΡΗΣ ΣΩΤΕΙΡΑΣ. ηγέτης και ιερέας των Υπερβορείων. Πόντου ή Κρόνιου Ωκεανού ή Υπερβόρειου Ωκεανού ή Πεπηγότα Ωκεανού.. Σήμερα τα υπολείμματα αυτών των ελληνόφωνων φύλων ζούν στα εδάφη της Ανατολικής Σιβηρίας και της Βορείου Σιβηρίας. τον Παυσανία "ΑΤΤΙΚΑ 31". υπάρχουν και αναπτύσσονται τα ΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΣ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΦΥΛΑ των ΜΑΣΣΑΓΕΤΩΝ." Ίδε και Πλάτωνος "Χαρμίδης".ΙΑ115 "απαρχές" των σιτηρών τους γιά θυσία στον Απόλλωνα. Θυσαγέτες. Κατά τα γραφόμενα του Εκαταίου τα οποία αμφισβητούσε ο "ύποπτος φιλοσημιτισμού Ηρόδοτος". ΠΟΙΗΣΑΙ ΔΕ ΤΟΝ ΘΡΑΚΑ ΟΡΦΕΑ ΛΕΓΟΥΣΙΝ. Λειψίας 1829. ΘΥΣΑΓΕΤΩΝ ΣΑΜΟΓΕΤΩΝ. τον Ουράλη ποταμό και την Κασπία θάλασσα. σε ένδειξη κοινής φυλετικής προελεύσεως. Τελικώς οι τάφοι των παρθένων ΑΡΓΟΥΣ και ΩΠΙΔΟΣ. τους ΙΥΡΚΑΣ και τους ΑΓΡΙ. αντιγράφει από τον Αριστέα τις πληροφορίες του γιά τους Υπερβορείους Έλληνες.. όπως αναφέρεται στο BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLENIQUE 1924 σελ. Γέλωνες. Ο Υπερβόρειος Άβαρις ίδρυσε ναό στην Πελοπόννησο όπως παραθέτει ο Παυσανίας Φ' 13. Ηρόδοτος Δ 13. Έχουμε αναφέρει ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία των Ελληνικών Χρονικών μας δίνει ως όρια των ελληνικών φύλων τη γραμμή των Ουραλίων ορέων. οι Υπερβόρειοι είχαν αποστείλει στη Δήλο δύο παρθένους με τα ελληνικότατα ονόματα ΑΡΓΗ και ΩΠΙΣ. .. οι οποίες κατά τους ανωτέρω χρονικογράφους δεν επέστρεψαν στους Υπερβορείους αλλά πέθαναν και τάφηκαν στη Δήλο.219. Ο Απόλλων με αφετηρία τη Δήλο επισκεπτόταν τους Υπερβορείους κάθε 19 χρόνια γιά εορτασμό του "Μετωπικού Αστρονομικού Κύκλου". το οποίο περιλαμβάνει από τον Αντίταυρο και τον Καύκασο μέχρι την Σκανδιναβική τους ΈΛΛΗΝΕΣ Μιτταννούς. Σαμογέτες από την λίμνη Αράλη έως τη χερσόνησο Ταϊμούρ της Αρκτικής. Βουδίνους και Κιμμερίους. ΟΙ ΔΕ ΤΟΝ ΑΒΑΡΙΝ ΑΦΙΚΟΜΕΝΟΝ ΕΞ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ. Περί "Αϊνού" ίδε άρθρα και φωτογραφίες 12ης Επετηρίδος έτους 1890 του Σμιθσονίου Ιδρύματος του Γραφείου Αμερικανικής Εθνολογίας. γλώσσας και θρησκείας και ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ. Ο ΑΒΑΡΙΣ..16. ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ. Κατά τον Εκαταίο. στη σοβιετική νήσο Σαχαλίνη και στην Ιαπωνία. 218. ΒΡΕΘΗΚΑΝ στις ανασκαφές της Νότιας πλευράς της Στοάς Αντιγόνου στη Δήλο. οι Υπερβόρειοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις όχι μόνον με την Δήλο λόγω του θεού Απόλλωνα αλλά και με τους Αθηναίους. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ελληνικότατα και διαχωρίζονται απόλυτα από τους μογγολοειδείς και κιτρίνους των ανωτέρω περιοχών.263. πριν αποστείλουν αργότερα τις δύο Υπερβόρειες παρθένους ΛΑΟΔΙΚΗ και ΥΠΕΡΟΧΗ.ΟΥΣ.. Τα ελληνικά χρονικά αναφέρουν ότι ο Μακεδών Αριστέας ανταπέδωσε την επίσκεψη στους Υπερβορείους έλληνες και συνέγραψε τα "Αριμάσπεια Έπη" που δυστυχώς χάθηκαν. τον Διόδωρο Β' 47.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ήτοι κατά γράμμα ψευδούς επιπέδου Στη σελίδα 92 (94η του πρωτότυπου ή ΙΑ107 του παρόντος) και εν συνεχεία. Στην περιοχή που ζούσαν οι Ισσηδόνες ανακαλύφθηκαν από σοβιετικούς αρχαιολόγους αγγεία Μηκυναϊκής τεχνοτροπίας και βραχογραφίες μηκυναϊκών αρμάτων. Ανατολικότερα των Αριμασπών κατοικούσαν οι Υπερβόρειοι. Ευχαριστούμε την εβραίαν Κα MERZ διότι στην προσπάθειά της να μας αποπροσανατολίσει. Αράλης ζούσαν οι Ισσηδόνες βορείως των ορέων Αλτάι και Σαγιάν. Τελικώς η πορεία της Αργούς μετά από ΑΝΑΠΛΟΥΝ ΠΟΤΑΜΩΝ συνεχώς προς Ανατολάς εντοπίζεται σε σημείο της Μογγολίας όπου μέχρι σήμερα υπάρχει Οροπέδιο με την ονομασία Κάλχαυ ή Οροπέδιο Κόλχων. η οποία "γιά να φθάσει στην Κολχίδα ΑΝΕΠΛΕΥΣΕ ΠΟΤΑΜΟΝ εκβάλλοντα στον Εύξεινο Πόντο".Α. η Κολχίδα "τοποθετείται" στη Νότιο Αμερική. αποδεικνύει την Αυτόχθονα Ύπαρξη Ελλήνων με ελληνικώτατα ονόματα -Αιήτης. Αφγανιστάν και βορειοδυτική Ινδία. πέρασαν το όριο της γραμμής Ουραλίων και εγκαταστάθηκαν μεταξύ Κασπίας και Παμίρ. όπου το σημερινό Θιβέτ. Η "κλείδα" γιά τη λύση του μυστηρίου δίδεται από την πορεία της Αργούς. ως ΤΟΧΑΡΟΙ στην Κεντρική Ασία. τα οποία από χιλιετηρίδων . Η ύπαρξη ομοίων ονομάτων δεν προκαθορίζει τίποτε. Ανατολικότερα των Ισσηδόνων κατοικούσαν οι Αριμασποί στην περιοχή βορείως των Βουριατών Μογγόλων και νοτίως των Ιακούτων.Α. και από ερευνητές ανεξαρτήτους της Ο. Έτρεφαν πρόβατα και ίππους και ήταν επιδέξιοι ιππείς και τοξόται.χ. Τέλος οι Αριμασποί εντοπίζονται ακόμη σήμερα. ο Κτησίας τοποθετεί πλησίον τους τους ΣΑΚΕΣ με έθιμα. μας εμπλούτισε με καινούργιες γνώσεις περί Αυτοχθόνων Ελλήνων Κόλχων και στη Νότια Αμερική. ήθη και κοινωνική οργάνωση όμοια των Μασσαγετών.σε εδάφη τα οποία σήμερα κατέχονται από Μογγόλους μετά τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΛΧΩΝ.τι αφορά τους Μασσαγέτες. Σε ό. η Κολχίδα δεν ευρίσκεται ούτε στη Νότιο Αμερική ούτε στον Εύξεινο Πόντο. Αμερικανίδος "αποδεικνύουσας" ότι η μυθική Κολχίδα ευρίσκεται στη Νότιο Αμερική. (οι οποίοι προηγούνταν της Ο. Η ανωτέρω διαπίστωση είναι άκρως ανεπιθύμητη γιά τους Εβραιοτουράνιους Πλαστογράφους της Ιστορίας. ομιλούντων απ' ευθείας χωρίς μεταφραστήν την Ελληνικήν Γλώσσα με το πλήρωμα της Αργούς. Η δήλωση αυτή είναι ανακριβής διότι σύμφωνα με τα Αργοναυτικά Απολλώνειου Ρόδιου. ένδυση.Ε.ΙΑ116 Ανατολικότερα των Μασσαγετών της λ. Οι "έρευνες" της MERZ ατυχώς έπεισαν τον κορυφαίο Έλληνα Διανοούμενο Πασσά Εγκυκλοπαιδείας Ήλιος. ο οποίος απέδωσε την παλαιά αληθή άποψη περί της Κολχίδος Ευξείνου Πόντου εις λάθος των Μιλησίων Γεωγράφων. διότι η ύπαρξη Ελλήνων Κόλχων στο Θιβέτ και στη Μογγολία. Ο Κύρος εξεστράτευσε εναντίον των και αφού νικήθηκε εκτελέστηκε από τη βασίλισσα των Μασσαγετών.Α. τρόπο διαβιώσεως. βορείως των Σιβηρικών ορέων Γιαμπλονόι. βορείως των ορέων Στανοβόι μέχρι τον Βερίγγειο Πορθμό. Τελικώς. Η ψευδής δήλωση παρετέθη στο κείμενο ώστε να μας δοθεί παράλληλα η ευκαιρία αναιρέσεως των "διαπιστώσεων" της MERZ. κατά το παράδειγμα ονοματολογίας Νησιών του Αιγαίου. Οι Μασσαγέτες προήλθαν από Σκυθικά ελληνικά φύλα. η Κολχίδα εντοπίζεται στη Μογγολία.Ε. Μήδεια. Κατά τον Ηρόδοτο ήταν μητριαρχικός λαός με κύρια ασχολία τη γεωργία. στο εν λόγω ζήτημα). τα οποία στις συνεχείς περιπλανήσεις τους. Τα ανωτέρω δεν αναιρούν τα υπόλοιπα γραφόμενα υπό της Κας MERZ (εβραϊκό παρώνυμο) περί υπάρξεως πόλεων αρχαίων με ελληνικά ονόματα στη Νότιο Αμερική.Ε. Τόμυριν. 529 π. μετά από ανάλυση αρχαίων κειμένων από ερευνητές της Ο.

όπου σημερινή Μογγολική Τουρκία. Οι Έλληνες συνήθιζαν αυτή την όμοια-παράλληλη ονοματολογία όπως πχ.. Εξάγεται ομοίως από τα αρχαία κείμενα ότι στο "πλοίο" υπήρχαν ασύρματες συσκευές τηλεπικοινωνίας διά μέσω των οποίων οι θεοί (Ήρα) επικοινωνούσαν και συνδιαλεγόταν με το πλήρωμα ("ομιλούσα δρύινη πλώρη"). σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα δεν ήταν μόνον πλοίο θαλασσίας πλεύσεως.ΙΑ117 είναι και ονόματα νησιών της Καραϊβικής και θαλάσσης Βενεζουέλας όπως το όνομα "Άνδρος" κλπ... γνωστής στον "μάγο" πανεπιστήμονα Ορφέα ως μέλους του πληρώματος. με ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ικανότητες κυλίσεως στην ξηρά (τροχοί) ή αυτοκινήσεως στην ξηρά. Τελικώς ως .. στο "ναό" του Άρεως (άλσος) στην Κολχίδα. Το μόνο εξαγόμενο -σταθερή παράμετρος. Μαγνησία σημερινής Θεσσαλίας και Μαγνησία Ανατολικής Ελλάδος. Δεν είναι του παρόντος γιά να επεκταθούμε σε παρόμοιες "προεκτάσεις". .εκ περισσού αναφέρουμε ότι το πλοίο Αργώ. Εικάζεται τελικώς ότι οι ικανότητες του "πλοίου" υπερέβαιναν τις ανάγκες γήινου ταξιδίου και ότι η Αργώ είχε "παράλληλες ικανότητες" πλεύσεως με τα "άρματα" των θεών.είναι ότι η Ιωλκός χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία διεκδικήσεως τεχνολογίας του ιπταμένου "Κριού" Φρίξου-Έλλης του οποίου το "χρυσόμαλλο δέρας" (μεταλλική άτρακτος-περίβλημα από ειδικό κράμα χρυσού) φυλαγόταν ως τεχνολογικό μυστικό από τους Έλληνες Κολχίδος. αλλά αμφίκυρτη μηχανική κατασκευή δεχόμενη εντολές εξ αποστάσεως με τηλεχειρισμούς συγκεκριμένης διαδοχής ήχων.

Α. ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη τυχόν ανακριβειών. . ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών.ΙΑ118 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ ΙΑ-8: ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. Γ) ΟΤΑΝ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ Η ΘΕΑΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ.Ε. Ο.Α. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΩΣ." ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΠΡΟΒΑΛΑΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ "ΣΑΣ". όπως σχήματα κλπ.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ "ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΠΛΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ". ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ. ΛΥΣΕΙΣ Α) ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ "ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ" ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ "ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ" ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. για μερικά από τα στοιχεία το κειμένου. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΑ "ΟΝΕΙΡΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ. ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΙΔΕΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΘΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ. Ευχαριστίες στον αντιγραφέα του κειμένου 10-9-1985 της Ο. ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗ "ΛΥΣΗ" ΤΟΥ "ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ" ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ "ΙΑ-8". Ε) ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΘΡΗΣΚΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ Α΄ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 8-1-2012 Η αντιγραφή-ψηφιοποίηση έγινε από αντίγραφο πρωτότυπου το οποίο σε αρκετά σημεία του είναι δυσανάγνωστο.Α. ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.Ε. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο αντιγραφέας δεν κατέχει "γνώσεις" Ο. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ.. ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΝΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΑΖΩΝ. "ΒΡΕΙΤΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ. ΣΤ) ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΠΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΤΙΚΗ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΧΕΣΘΕ. ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΩΣ "ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ" ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΑΘΕΛΗΤΑ. ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Δ) ΑΠΟΒΑΛΑΤΕ ΤΙΣ ΒΡΑΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ "ΟΝΕΙΡΩΝ" ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ. Β) ΟΤΑΝ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Η ΘΕΑΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ Η ΑΚΡΟΑΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗΑΚΟΥΣΜΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ. ΕΑΝ Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ-ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful