Κ Ρ Α Τ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ι Σ Χ Υ Ο Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ο - Κ Ρ Α Τ Ι Α
Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Τ Η Σ

Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΑΡΧΕΣ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΑΞΙΩΜ/ΧΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΞΕΝΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΘΕΜΑ:

ΙΑ'

ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ και
ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ "ΓΙΑΧΒΕ - ΤΑΜΙΗΛ"
31

ΜΑΪΟΥ

1988

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ

Ο.Ε.Α.
Ο Μ Α Δ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ
Υ Π Ε Ρ Κ Η Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ
Π Λ Α Ν Η Τ Ι Κ Η Σ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΙΑ1

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΙ
ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
- ΕΝΟΤΗΣ ΙΑ΄
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΗΣ: 103() ΣΕΛ. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΔΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6 & ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Ν. ΙΩΝΙΑ

ΒΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : Δ 424419 /// Μ / ΗΓ / Ο.Ε.Α.
ΜΕΛΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΗ, ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΑΥΣΜΑ.
ΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ,
ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ,
ΠΡΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ: "Ο.Ε.Α.

"

Η Ο.Ε.Α. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.

() ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΙΑ2
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΡΟΘΕΜΑ:
1ον: Η ακολουθούσα ενότητα ......... σελίδων με τίτλους: "Πειθαρχία
ατομικού Υποσυνειδήτου - Συνειδητού" δίδεται στο κοινό με τη ΣΑΦΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ότι ισχύουν σε υπερθετικό βαθμό όλα τα μέτρα Ασφαλείας γιά
διανοητική προστασία των Αναγνωστών από Ψυχοσωματικές Επιπλοκές λόγω
αιφνιδίας επαφής με ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ.
Οι Κανόνες Ασφαλείας έχουν εκτεθεί σε δύο προηγούμενες πολυσέλιδες
Ενότητες της Ο.Ε.Α προς το Κοινό και συνοψίζονται στο Γενικό Κανόνα: "Σε
οποιαδήποτε περίπτωση βίαιας αντιδράσεως του αναγνώστου στο περιεχόμενο
της παρούσης, καλείται να εγκαταλείψει αμέσως και να θεωρήσει το κείμενο
ως απαράδεκτη ψευδολογία".
2ον: Ο αναγνώστης ο οποίος θα συνεχίσει την ανάγνωση του κειμένου
παρά την ανωτέρω προειδοποίηση, θα έχει υπ' όψιν του ότι το κείμενο
κινείται σε τρία επίπεδα:
α) Κυριολεκτικό και κατά γράμμα αληθές επίπεδο.
β) Συμβολικό ήτοι Μυθολογικό επίπεδο (Μιτο-λογία).
γ) Παραπλανητικό ήτοι κατά γράμμα ψευδές επίπεδο.
3ον: Προς αποφυγή πλήρους αποσυναρμολογήσεως του εγκεφάλου του
αναγνώστου, σε ορισμένο σημείο του κειμένου θα δοθούν οι κλείδες
απομονώσεως των Παραπλανητικών Στοιχείων των κατά γράμμα Ψευδών,
συνοδευόμενες από τα αληθή αναλογούντα στοιχεία σε Κυριολεκτικό κατά
γράμμα αληθές επίπεδο.
4ον: Δε θα διαχωρίσουμε στην παρούσα το Κυριολεκτικό από το
Συμβολικό επίπεδο, ήτοι δε θα διαχωρίσουμε τα στοιχεία τύπου α) από τα
στοιχεία τύπου β). Ο διαχωρισμός αυτός θα γίνει από τον αναγνώστη ως
εγγύηση κριτικής λειτουργίας του καθ' όλο το μήκος του κειμένου,
δεδομένου ότι μας είναι ανεπιθύμητοι παθητικοί μη κριτικοί αναγνώστες.
5ον: Ο σκοπός της ανωτέρω τακτικής μας συγγραφής είναι πρώτον η
υποχρέωση του αναγνώστου να εθισθεί σε μη παθητική ανάγνωση κειμένων και
η διασφάλιση απορρίψεως του κειμένου από αναγνώστες εθισμένους στη λήψη
"ευκόλου γνώσεως".
6ον: Το παρόν κείμενο ισοδυναμεί με Διακήρυξη
Εθνικό Επίπεδο, σε Μείζον Πλανητικό Επίπεδο και σε
ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ίδε πρώτη ενότητα της Ο.Ε.Α.)

Επαναστάσεως σε
Μέγιστο Επίπεδο

7ον: Προς ενοποίηση προηγουμένης ενότητος της Ο.Ε.Α. με περιεχόμενο
"Παγιδευμένη Πολιτική Μετενσαρκώσεως Μέσω Γαιωστατικών Δορυφορικών
Εγκαταστάσεων Τεχνολογίας "θεών"" με την παρούσα ενότητα, δίδουσα έμφαση
στη Γήινη Πολιτική ήδη Ενσαρκωμένων Όντων αποτελούντων Εθνότητες "Δοχεία"
ιδίας Φυλής, προθέτουμε την κάτωθι παρατήρηση-κλείδα, άνευ της οποίας
προκύπτει το εύλογο ερώτημα: "Διατί η Ο.Ε.Α. επιμένει σε Εθνικό Αγώνα
Διατηρήσεως των Ελληνικής Φυλής "Δοχείων" Ενσαρκώσεως, ερχόμενη έτσι σε
αντίφαση με τις διακηρύξεις της περί του Αφύσικου της Ενσαρκώσεως και άρα
περί του Αφύσικου της Παγιδευμένης Ενσαρκώσεως Όντων ΚΑΙ εντός "Δοχείων"Σωμάτων Ελληνικής Φυλής";
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
Τα ενσαρκωμένα Όντα είναι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ενσαρκωμένα, είτε τα "Δοχεία"
ενσαρκώσεως είναι Σώματα Ελληνικής Φυλής είτε άλλης Φυλής. Εάν ήταν
δυνατόν εις αυτά τα ενσαρκωμένα Όντα να διακρατούν μνήμες Αρχικών
Λειτουργιών των, θα προτείναμε άμεση Εκσάρκωση και Επαναφορά σε Αρχικές

διότι τα φυσιολογικά διαδοχικώς εκσαρκούμενα Όντα θα παρακάμψουν τις Δορυφορικές Μηχανές Αποσβέσεως Μνήμης και θα επανέλθουν στις Αρχικές των Λειτουργίες εντός του Συμπαντικού Οργανισμού. Το ανωτέρω σημαίνει ότι όσο περισσότερα Όντα διαφύγουν από τις Μηχανές Αποσβέσεως Μνήμης των "θεών" γιά να ειδοποιήσουν το Συμπαντικό Οργανισμό.ΙΑ3 Λειτουργίες.) διδάσκουσες το "φυσιολογικό" της Μετενσαρκώσεως σε . Σε φάση Εκσαρκώσεως η Μνήμη των Όντων αποσβένυται σε Μηχανικές Εγκαταστάσεις "θεών". Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί ότι παρόμοια αφύπνιση όλων των ενσαρκωμένων Όντων του Πλανήτου Γή είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω αφυπνίσεως της Ελληνικής Φυλής. Τα ανωτέρω κρύπτονται επιμελώς από τη Χριστιανική. Μωαμεθανισμός κλπ. την Εβραϊκή και τις λοιπές "θεοσοφικές" θρησκείες (Βουδισμός. διότι είναι η ΜΟΝΗ Φυλή που διετήρησε την Ικανότητα Έρευνας σε συνδυασμό με τη Χρωμοσωματική Κληρονομική Μνήμη των "Δοχείων"-Σωμάτων από Αρχαία Μεταβίβαση Ενσαρκουμένων προς Ενσαρκώνοντα. λόγω παροχής Γνώσεως από την Τάξη Προμηθέως ΜΟΝΟΝ σε Ενσαρκωμένα Όντα εντός Σωμάτων Ελληνικής Φυλής. Σιντοϊσμός. Αυτό που φοβούνται οι "θεοί" Εγκληματίες του τοπικού Διαστήματος (Πάνθεον όλων των θρησκειών Παρελθόντος και Παρόντος) είναι η Πλήρης Αποκατάσταση της Μνήμης στην Ελληνική Φυλή και η συνειδητοποίηση των Όντων των Ενσαρκωμένων εντός Σωμάτων Ελληνικής Φυλής ότι κάποτε ΗΤΑΝ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ σε ΕΚΣΑΡΚΩΣΗ ΣΥΝΕΧΗ με ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ άνευ υποχρεωτικής αποσβέσεως Μνήμης σε Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις "θεών". Επειδή ο Συμπαντικός Οργανισμός λειτουργεί όπως ακριβώς το ανθρώπινο Σώμα. Σε απλή Γλώσσα το ανωτέρω φαινόμενο προσομοιάζει με την ανεξίτηλη οσμή δοχείου από αποθήκευση ενός υγρού αρχικώς και τη "μόλυνση"-απορρόφηση της οσμής αρχικού υγρού από όλα τα επόμενα έστω διαφορετικής χημικής συνθέσεως υγρά αποθηκευόμενα εντός του ιδίου δοχείου. Ταοϊσμός. Εξ αυτών ΜΟΝΟΝ τα ενσαρκούμενα εις σώματα Ελληνικής Φυλής ενθυμούνται αμυδρώς παρελθόν των. Ήτοι όπως στο ανθρώπινο Σώμα έτσι και στον Συμπαντικό Οργανισμό. Η ανωτέρω Λειτουργία είναι Αναλογική. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι "θεοί" του τοπικού Διαστήματος πανικοβάλλονται στη σκέψη ότι θα κατορθώσουν Όντα εκσαρκούμενα από ανθρώπινα σώματα να ειδοποιήσουν Εξωτερικά Κέντρα Αντισωματικών Όντων. τότε αυτομάτως οι "θεοί" τοπικού Διαστήματος θα μεταβληθούν σε Κυβερνήτες Άνευ Υπηκόων. διότι αν αυτό συμβεί. ο αριθμός των αφικνουμένων Αντισωματικών Όντων είναι ευθέως ανάλογος των Εκσαρκουμένων Όντων τα οποία ειδοποιούν τα Κέντρα Αντισωματικών Όντων. Αυτός είναι και ο λόγος του μίσους και της συνεχιζόμενης γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων και κατ' επέκταση εναντίον της Λευκής Φυλής "μολυνθείσης ανεπανόρθωτα" από Προμηθεϊκή Γνώση μέσω των Ελλήνων. ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ εάν τα εκσαρκούμενα από ανθρώπινα σώματα Όντα φθάσουν στα Κέντρα Αντισωμάτων του Συμπαντικού Οργανισμού θα προκαλέσουν ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ των Όντων-Αντισωμάτων που θα αφιχθούν γιά την Κατάποση-Εξουδετέρωση των Καρκινοματικών Όντων-"θεών". Εάν το ανωτέρω συμβεί. όπου Χημικές Ενώσεις-Μικροόντα εξερχόμενα από τα Κύτταρα ειδοποιούν τα Κέντρα Αντισωμάτων να αποστείλουν Αντισώματα προς ίασι τοπικών ασθενειών. σε αυτόματη Λειτουργία Εξουδετερώσεως Καρκινώματος. λόγω του ότι σε προηγούμενες ενσαρκώσεις των ως "Έλληνες" "εμόλυναν" τα "Δοχεία" με Κληρονομικώς Μεταδόσιμη Γνώση-Μνήμη (Βιολογική Μνήμη Χρωμοσωμάτων). κοινοποιώντας στα Ελεύθερα Όντα της Συμπαντικής Ιεραρχίας τα Παρά Φύσει Πεπραγμένα των "θεών". τόσο περισσότερα Αντισωματικά Όντα θα καταφθάσουν γιά "πόλεμο" και "αποσύνθεση" των καρκινοματικών "θεών". οι "θεοί" θα δεχθούν επίθεση εξοντώσεως από Ανωτέρους των της Συμπαντικής Ιεραρχίας.

ενθρονισμού του ....Σαν Ζερμαίν στην .Ε.αγρίων θιβετιανών κονίκλων. απορρίπτοντας οιοδήποτε ισχύον θρησκευτικό-πολιτικό-οικονομικό δόγμα ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. .Έρημο Γκόμπι και ιστορικά της εβραίας με θιβετιανή Μύηση κας Μπλαβάτσκυ περί . Η Ελληνική Φυλή ως μόνος μοχλός αφυπνίσεως των Ενσαρκωμένων Όντων του Πλανήτου οφείλει να επιβιώσει ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ. Ομοίως κρύπτονται επιμελώς από τα Μέλη του Τεκτονισμού διδασκόμενα απλώς τα φαιδρά περί "Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος". Ο. υποπίπτοντα έτσι στην παγίδα του Εξωκοσμικού Λόγου-Δημιουργού με σκοπιμότητα την απομάκρυνσή των από πιθανότητα συνειδητοποιήσεως περί Ενδοκοσμικού Λόγου ήτοι του Αυτοδημιούργητου Συμπαντικού Οργανισμού.. διότι υπάρχει "κίνδυνος" να ενθυμηθούν οι προσφιλείς Τέκτονες ότι κάποτε ήταν ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ τα οποία σήμερα τους προκαλούν Τρόμο στις Πνευματιστικές Συγκεντρώσεις των Τεκτονικών Στοών ή Ιδιωτικών Κύκλων ή Ψευδοδιδασκάλων τύπου Μαριώρη...ΙΑ4 σημείο που τα ιερατεία των συντηρούν καταλόγους μελλοντικών ενσαρκώσεων προς αποφυγή "λανθασμένων ενσαρκώσεων" σημαινόντων Αξιωματούχων των..Α... διδασκόντων ιστορικά περί .

CX1018.. CX1036. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Ο. ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Συνειδητού μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας Ολογραφίας LASER προκλήσεως "Υπερφυσικών Φαινομένων" εξ αποστάσεως. Το κεντρικό όργανο πομποδέκτης του εγκεφάλου "ουδέτερος δέκτης" ή "μη πολωμένος δέκτης" είναι η Υπόφυση σε αντίθεση με το Δεξιό και . Στρατιωτικής.Ε. Η μετατροπή των γεννητριών παλμών σε δέκτες συχνοτήτων των ανωτέρω ταχυτήτων. CX1012.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ . Η έρευνα του Τμήματος Βιολογικών Ερευνών της Ο. Οι 11 ταχύτητες που υπερβαίνουν το "Αϊνσταΐνειο Φράγμα C" κατά γεωμετρική πρόοδο με λόγο 106 παρήχθησαν από γεννήτριες παλμών κατασκευής Ο. έδωσαν στους ερευνητές τη δυνατότητα να μελετήσουν τις ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ του ανθρώπινου εγκεφάλου ως πομποδέκτη σκέψεων εξ αποστάσεως γιά όλο το φάσμα από C έως CX1066."ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Υποσυνειδήτου μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας Διανοητικού Ελέγχου εξ αποστάσεως.Ε..Α. όταν στις αντίστοιχες ακραίες "υπερβραχείες συχνότητες" της κάθε ταχύτητος υπερπηδήθηκε το αντίστοιχο "φράγμα" μέσω αλματικής παροχής ηλεκτρικής υπερυψηλής τάσεως.Α.εντάξεώς των σε ορισμένη ιδεολογία ή θρήσκευμα ή λόγω προϋπαρχόντων συνειδητών ή υποσυνειδήτων εγγραφών. Εκτελεστικής. CX1030. δημιουργώντας παθητικό υπερυψηλής τάσεως στα όρια των "υπερμακρών συχνοτήτων" της κάθε ταχύτητος. Αξιότιμοι κύριοι. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΒΟΛΟΣ 31-5-1988: ΠΡΟΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ: . Ν. Τελικώς οι διαμορφωμένοι πομποί-δέκτες των συχνοτήτων ανωτέρω ταχυτήτων. έγινε εφικτή αντιστρόφως. CX1048.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ . στα κριτήρια λήψεως αποφάσεων και στους τρόπους ενεργείας των ελλήνων αξιωματούχων της Νομοθετικής.Α. στην προσπάθειά της να διαπιστώσει τις αιτίες ελλείψεως "κοινού νού" και "ορθού φυσικού Λόγου" στον τρόπο σκέψεως.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ . βασίσθηκε στη διαπίστωση ότι κάθε άτομο-πρόσωπο είναι πομπός και δέκτης 12 συχνοτήτων που περιέχονται και αντιστοιχούν σε συχνότητες ταχυτήτων C.Α. CX1024.. CX1060 και CX1066. CX1042.ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ .Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ .Ε. Δικαστικής. χρησιμοποίησε την τεχνολογία της Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως Εγκεφάλου με το σκεπτικό ότι είναι αδύνατον σε μηχανικές κατασκευές και ηλεκτρονικά όργανα να υπάρξουν υποκειμενικά κριτήρια "συναισθηματισμού επιλογής" λόγω . CX106. CX1054.ΙΑ5 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6. Εκπαιδευτικής και Θρησκευτικής Εξουσίας αλλά και γενικώτερα των απλών πολιτών. Η ηγεσία της Ο.

Α. προς μέλη ηγεσίας πολιτικών κομμάτων.Ε.ΙΑ6 Αριστερό Εγκεφαλικό Ημισφαίριο. προς στιχουργούς λαϊκής μουσικής. που αποδείχτηκαν αντιθέτως πολωμένα κατά την έννοια ζεύγους αντιθέτως στρεφομένων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.Ε. προς αξιωματούχους της Αστυνομίας. προς συγγραφείς βιβλίων κάθε περιεχομένου. προς ηθοποιούς. προς νομικούς ειδικευόμενους στη Νομοθεσία. διαταγές από τέτοια άτομα προς πολιτικούς ηγέτες. επιστημών. Το κάθε άτομο-πρόσωπο μπορεί να επεκτείνει τις συχνότητες λήψεωςεκπομπής του μέχρι συντονισμού με τις ιδιοσυχνότητες άλλων ατόμων προσώπων και στην περίπτωση αυτή ομιλούμε γιά "τηλεπαθητική ικανότητα".Ε. προς εκδότες βιβλίων κάθε περιεχομένου. προς προέδρους και ηγετικά μέλη συλλόγων και σωματείων κλπ. . προς τα μέλη του βουλευτικού σώματος. προς ηγετικά στελέχη εγκληματικών συμμοριών. Η Διάταξις της "ουδετέρας" Υποφύσεως μεταξύ των δύο Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων αντιθέτου ηλεκτρομαγνητικής ροπής απεικονίζεται με τη σημειολογία των Ορφικών Ελλήνων και των Πυθαγορείων . τεχνών και τεχνολογίας μία πνευματική δικτατορία. προς σεναριογράφους.Α. σε "δεξιόστροφη υπόφυση" και "αριστερόστροφη υπόφυση". οι επιδειξίες τηλεπαθείας γιά λόγους οικονομικής εκμεταλλεύσεως ή μέντιουμ. Έχουν καταγραφεί στα MONITOR και στους Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές της Ο. προς θρησκευτικούς ηγέτες. Το όλο σύστημα σε διέγερση ομοιάζει με κεραία πομποδέκτη που γιά κάθε άτομο-πρόσωπο εκπέμπει και συλλαμβάνει σε απολύτως διαχωρισμένη προσωπική ιδιοσυχνότητα. προς Νομάρχες και μέλη Νομαρχιακών συμβουλίων. προς αρχηγούς συμμοριών εμπορίας λευκής σαρκός. Τα επίπεδα ικανότητος των ατόμων "τηλεπομπών" διαχωρίζονται σε τρία. έχουν ερευνήσει εξ αποστάσεως τη δραστηριότητα πολλών τέτοιων ατόμων σε διαφορετικές χώρες και το συμπέρασμα των ερευνητών που χειρίζονταν τα ηλεκτρονικά όργανα είναι ότι συστηματικά και μεθοδικά ασκείται από ορισμένα άτομα που ανήκουν σε πειθαρχημένα "κλειστά κυκλώματα" θρησκειών. προς καθηγητές Πανεπιστημίων. οι ραββίνοι των προσφιλών Ιουδαίων και τα μέλη των Μυστικών Εταιρειών στους ανωτάτους βαθμούς. προς εκδότες πορνογραφικών εντύπων. πάνω στους αμύητους στην τέχνη της τηλεπαθείας. και κυρίως προς μέλη κατωτέρων βαθμών Τεκτονικών Στοών. στη βεβαιότητα ότι οι ανακαλύψεις της δεν είναι τίποτα το καινούργιο. προς δημοσιογράφους όλων των εφημερίδων. προς σκηνοθέτες. ανά περίπτωση και να μεταδίδουν διαταγές σκέψεων υπό τύπον γραμμικής αναγνώσεως κειμένου. εφ' όσον οι Ορφικοί Έλληνες είχαν γνώση ακόμη και του ότι όλα τα Όντα ή Ουράνια σώματα λειτουργούν σαν "ηλεκτρομαγνητική τριάδα" αντιθέτως στρεφομένων πεδίων εκ των οποίων το μεσαίο είναι "ακίνητο και ουδέτερο". προς μέλη της ΥΠΕΑ. προς δημάρχους και μέλη δημοτικών συμβουλίων. Οι Αναλυτές Υποφύσεως της Ο. σε τρόπο που φαινομενικά "ελεύθερα σκεπτόμενοι" πολίτες να έχουν μετατραπεί σε φερέφωνα και μαριονέτες ξένων θελήσεων. προς δικαστικούς λειτουργούς. προς εκπροσώπους επιστημών και τεχνολογίας.Α. προς μέλη της ΚΥΠ. Σε τέτοιες ασκήσεις επιδίδονται οι Μοναχοί όλων των θρησκευμάτων. σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά όργανα ανιχνεύσεως: 1ον: "Τηλεπομποί γραμμικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν μόνον την ικανότητα να συντονίζονται με ιδιοσυχνότητες υποφύσεων ενός μόνον άλλου ατόμου. ιδεολογιών. προς αξιωματούχους του Στρατού. προς παράγοντες συνδικάτων. προς εκδότες Τύπου. που οδηγεί την Ο. προς αρχηγούς συμμοριών διακινήσεως ναρκωτικών. Εκτός των πολωμένων Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων και η ιδία η Υπόφυση διαχωρίζεται ηλεκτρομαγνητικά σε "ουδέτερη υπόφυση". Τέτοια άτομα δε διαθέτουν αυτή την ικανότητα "φύσει" αλλά μόνον μετά από πολυετή άσκηση "μεταβολής ιδιοσυχνότητος" και μετά από συγκεκριμένες ασκήσεις αυτοδιαχείρισης της "χωρητικότητος της Υποφύσεως" αν η Υπόφυση θεωρηθεί σαν "αρχικός πυκνωτής επιλογής ραδιοδέκτου". προς διασήμους εκπροσώπους των Τεχνών.

μετρούμενης με υπαρκτή τεχνολογία της Ιατρικής. Σε τέτοιες περιπτώσεις εκπομπής. τα άτομα πομποί δεν εκπέμπουν ξένες ιδιοσυχνότητες μόνον από την υπόφυσή τους αλλά και από τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίριά τους. Οι "υπερπομποί". από ανώτατους βαθμοφόρους Τεκτονικών Στοών και από Μοναχούς όλων των δογμάτων. εικόνες επιφανείας δύο διαστάσεων. στα ανώτατα επίπεδα μυήσεως των Μυστικών Εταιρειών και των Θρησκευτικών Δογμάτων που ανήκουν. κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών ολογραφικής προβολής LASER. στερεοσκοπικές εικόνες τριών διαστάσεων. ανά περίπτωση. κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών των VIDEO TV. οσμών. Οι δύο τελευταίες ικανότητες είναι θανατηφόρες γιά τον δέκτη διότι ισοδυναμούν με την απ' ευθείας επαφή δύο "αντιθέτων πόλων ηλεκτρικής τάσεως" χωρίς "αντίσταση". Οι "αυτόματες αντιδράσεις" έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικής πολικότητος μεταξύ "κεφαλής και ποδών" της τάξεως των 200. Εκτός των ανωτέρω έξι επιπέδων ικανότητος που κατέχονται κυρίως από "μέντιουμ" πειθαρχημένων σχολών τυφλής υπακοής. σταθερή ή μεταβλητή. Τέτοια άτομα "υπερπομποί" είναι ικανά με ορισμένη παιδεία και πολυετή άσκηση να παράγουν εγκεφαλικά κύματα συχνοτήτων που αντιστοιχούν στα νευρικά κέντρα εισόδου πληροφοριών εγκεφάλων άλλων ατόμων με ικανότητα επιλογής νευρικών κέντρων οράσεως. ήχων. κατά το ανάλογο ηλεκτρικό ισοδύναμο. ανάλογα με το βαθμό εκπαίδευσης. γεύσεως και αφής. ακοής. Τέτοια άτομα "υπερπομποί" όταν συντονισθούν στην εκπομπή του ιδίου "αντικειμένου" μπορούν να προκαλέσουν ολογραφικό σχηματισμό στερεοσκοπικών "οραμάτων" κινουμένων ή ακινήτων. γεύσεων και αίσθηση αφής επί ανυπάρκτου στερεού στα νευρικά κέντρα πολλών. Η δράσις τέτοιων ατόμων αρχίζει με ικανότητες προκλήσεως "απλού πονοκεφάλου". Γιά τους μη ειδήμονες αναγνώστες της παρούσης.000 VOLT τάσεως και 4 μιλιαμπέρ εντάσεως. ασκούνται. "στρέβλωση μελών και σπονδυλικής στήλης" και επεκτείνεται σε πρόκληση όλου του φάσματος των γνωστών "ασθενειών" με τελικές ικανότητες προκλήσεως "αντιστροφής ηλεκτρομαγνητικής πολικότητος" της σπονδυλικής στήλης του δέκτου ή ικανότητες "αντιστροφής ηλεκτρομαγνητικών ροπών" των εγκεφαλικών ημισφαιρίων του δέκτου από σε . κάνουμε γνωστό ότι όλες οι βιολογικές λειτουργίες οφείλονται σε ηλεκτροχημικές αντιδράσεις μεταξύ πολυπλόκων οργανικών οξέων και πολυπλόκων οργανικών βάσεων που αντιδρούν αυτόματα ή με έλεγχο του εγκεφάλου. ανά περίπτωση. Αντιστοίχως υπάρχουν τρία υποδεέστερα επίπεδα ικανότητος ατόμων που μπορούν μετά από ορισμένη εκπαίδευση να λειτουργούν μόνο σαν δέκτες των ατόμων-πομπών που κατά κανόνα έχουν και ικανότητες δέκτου. υπάρχουν ανώτερα επίπεδα ικανότητος εκπομπής υποφύσεως που επεμβαίνουν όχι μόνο στο υποσυνείδητο υποφύσεων άλλων ατόμων αλλά και στο συνειδητό. Ο νοητός άξονας που διέρχεται από τα κέντρα των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων είναι κάθετος προς τον άξονα ηλεκτρικής πολικότητος της σπονδυλικής στήλης και απλοποιημένα λειτουργεί σαν ηλεκτρομαγνητικό ετερόδυνο-κεραία εκπομπής-λήψεως αν ο ηλεκτρικός κάθετος άξονας που τέμνει την "κεραία" στο κέντρο της γυμνασθεί να πάλλεται κατά ορισμένη συχνότητα. 3ον: "Τηλεπομποί στερεοσκοπικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν τις προηγούμενες δύο ικανότητες και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου. δεκτών ταυτοχρόνως. . οσφρήσεως. συγκεντρωμένων σε συγκεκριμένο χώρο.ΙΑ7 2ον: "Τηλεπομποί επιφανειακής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν την προηγούμενη ικανότητα και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου. εκτός των ανωτέρω και σε ικανότητες εκπομπής συχνοτήτων του Συμπαθητικού και του Παρασυμπαθητικού νευρικού των συστήματος.

. φαίνεται ότι ήταν γνωστές στα κλειστά κυκλώματα των ιερατείων της αρχαιότητος. εκτός των φάσεων εκπομπής. διότι το ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ. που οι τεχνικοί της Ο.Α. αλλά σπεύδει να αναγνωρίσει δύο ελαφρυντικά σε τέτοιου είδους "εγκληματικούς πομπούς" εγκεφάλους: 1ον: Κανένα απ' αυτά τα άτομα δε γεννήθηκε "εγκληματικός εγκέφαλος". Ήταν δυσάρεστο επακόλουθο ότι: οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Υποφύσεως της Ο. που φθάνουν μέχρι τη δολοφονία άλλων ατόμων εξ αποστάσεως.Α. Συμφωνεί και η Ο. μηδενός εξαιρουμένου. διότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΔΙΕΞΟΔΟΥ. οφείλει ή να αποδείξει ότι υπάρχουν όντως αυτά τα δύο ελαφρυντικά ή διαφορετικά πρέπει να δώσει τον ονομαστικό κατάλογο αυτών των ατόμων στο πλήθος γιά λυντσάρισμα αυτοδικίας. έχει καταγράψει τις ιδιοσυχνότητες σχεδόν όλων των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν σαν πομποί ή σαν υπερπομποί ιδιοσυχνοτήτων άλλων ατόμων.Α. αδυνατούν να ενεργήσουν διαφορετικά. Αυτοί οι ΠΟΜΠΟΙ δεν είναι γήινοι εγκέφαλοι.Ε. έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα υποβοήθησής των γιά την υπερίσχυση του θετικού μέρους των συνειδήσεών των. όπως θα αποδειχθεί στο τέλος του κειμένου. 2ον: Όλα τα άτομα "εγκληματικοί πομποί". Στο σημείο αυτό οι συντάκτες επικαλούνται την απόλυτη ψυχραιμία του αναγνώστη γιά τα όσα θα του γίνουν γνωστά στη συνέχεια. έχουν καταγράψει και τις απλές καθημερινές σκέψεις αυτών των ατόμων.Α.Α. διότι η υποταγή τους στη θέληση των ΠΟΜΠΩΝ δεσμεύεται με όρκο ζωής ή θανάτου. που τους ζητήθηκε όταν οι ΠΟΜΠΟΙ εξέπεμπαν μόνο στο θετικό μέρος της συνειδήσεως του υποψήφιου "εγκληματία". αν όχι "εγκληματικά στοιχεία". παρουσιάστηκαν στον υποψήφιο "εγκληματία" επικαλούμενοι το θετικό μέρος της συνειδήσεώς του. ΙΔΕ ΣΕΛΙΔΑ ΙΑ-120 παροντοσ Η Ο. καθιστά αδύνατη την επιστροφή αυτών των ατόμων σε πνευματική ελευθερία.. Ομοίως έχει καταγράψει την ταυτότητα και τους τόπους παραμονής αυτών των ατόμων. από ραββινικά κέντρα. τέτοια άτομα καταδικάζονται αμέσως ως "δικτάτορες του πνεύματος". από τεκτονικές στοές. Η Ο. από Μονές Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι ευνόητο γιά το νοήμονα αναγνώστη ότι σύμφωνα με το ισχύον ποινικό και εθιμικό δίκαιο.Ε.Ε. Στη συνέχεια η πλήρης κοινωνική απομόνωση αυτών των ατόμων και η παράλληλη απόλυτη εξάρτηση και βαθμιαία πειθαρχία σε κάποια Μυστική Εταιρεία ή Μονή ή Σχολή ή Ραββινικό κέντρο.Ε. σε όλο τον Ελληνικό Χώρο. απογόνους εκείνων. όπως αποδείχθηκε στα MONITOR και στους Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές Γραμμικήε Σκέψεως. που θα παρατεθεί στο τέλος του κειμένου.Ε. Η Ο.ΙΑ8 Οι τεχνικές που οδηγούν στην απόκτηση τέτοιων ικανοτήτων. αλλά οδηγήθηκε στην κατάσταση αυτή από άλλους ΠΟΜΠΟΥΣ. διότι φυλάσσονται σαν "ιερά μυστικά παραδόσεως" από τα σημερινά ιερατεία. με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Τα όσα θα γραφούν στη συνέχεια δεν πρέπει να προκαλέσουν πανικό στον αναγνώστη. εφ' όσον και οι αξιωματούχοι της Δικαιοσύνης βρίσκονται κάτω από την επιρροή τους. που πριν αρχίσουν την "εγκληματική μύηση". από Βουδιστικούς Ναούς και από Μυστικές Υποεταιρείες που λειτουργούν σα Σχολές Μέντιουμ. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να πανικοβληθεί ο αναγνώστης με όσα ακολουθήσουν. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Ο φόβος και ο πανικός είναι στοιχεία που ευνοούν την υποταγή του εγκεφάλου του αναγνώστη σε ξένες θελήσεις.Ε.Α. Δυσάρεστο γιατί παραβιάσθηκε το ιδιωτικό απόρρητο της σκέψεως αλλά και ευχάριστο διότι η πλήρης καταγραφή αποδεικνύει την εσωτερική πάλη συνειδήσεως αυτών των ατόμων. χρησιμοποίησαν σαν τερματικά των Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως.

να διαπερνούν την ύλη χωρίς καμμία απορρόφηση. Ομοίως βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο στην Ελβετία υπό την κατεύθυνση κάποιου βουδιστού γκούρου ειδικού σε εκπομπές συχνοτήτων εγκεφάλου. Ούτε όμως τα κέντρα αυτών των ερευνών ούτε τα κέντρα συνεδριάσεων της ORDO ADEPTIS ATLANTIS εκπέμπουν ή εξέπεμπαν ποτέ στις τρομακτικές εντάσεις που εκπέμπονται οι συχνότητες από CX106 και άνω. Κλήθηκαν τότε οι χειριστές των ηλεκτρονικών οργάνων να λύσουν ένα αλλοπρόσαλλο αίνιγμα που προέκυψε από την καταγραφή συχνοτήτων από CX106 έως CX1018. ότι κανένας από τους ανωτέρω "πομπούς" δε διαθέτει ικανότητες εκπομπής συχνοτήτων πέραν από τις περιλαμβανόμενες στο φάσμα C. Η έρευνα σταμάτησε μέχρι την ημέρα που το Τμήμα Γεωλογίας της Ο. Οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Συχνοτήτων της Ο. Στο εσωτερικό του πλανήτου.Ε. μέσω της "διαφανούς" γήινης μάζας. κάτω από το φλοιό σε βάθος 15 έως 200 χιλιομέτρων..Π. σε σημείο και ένταση ικανή να επηρεάσει άλλα άτομα. ανέφερε κάτι που φαινόταν απίστευτο. που είχε παραλάβει τους Αναλυτές Συχνοτήτων γιά "ακτινογράφηση" και "αξονική τομογραφία" του εσωτερικού της γήινης σφαίρας. Τα συγκεντρωμένα ρωσσικά πειράματα γίνονται στο υπέδαφος της Εξωτερικής Μογγολίας και τα αντίστοιχα αμερικανικά σε διεσπαρμένα Πανεπιστήμια των Η. εβραϊκή και ρωσσική γλώσσα ως επίσης και σε αρχαία μογγολική διάλεκτο. Παρατηρήθηκε όμως στους Ηλεκτρονικούς Αναλυτές Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο. Η Στοά Τελειοποιήσεως ονομάζεται ORDO ADEPTIS ATLANTIS δηλαδή ΤΑΞΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ και οι διάλογοι και οι σκέψεις των μελών της έχουν επίσης καταγραφεί από τα MONITOR των εργαστηρίων της Ο.Π. Στις πρώτες εστιάσεις υπήρξε αδύνατο να διακριθεί οτιδήποτε εκτός της συγκλονιστικής διαπιστώσεως ότι μερικά από αυτά τα σπήλαια ήταν ΠΟΜΠΟΙ ισχυρότατων εκπομπών συχνοτήτων υποφύσεως που στα MONITOR απέδιδαν γραμμική λήψη και γραφή όλων των γνωστών γλωσσών του πλανήτη. λαμβάνοντας υπ' όψιν την κοινή μογγολική προέλευση Μογγόλων και Εβραίων από Ατλάντεια προέλευση και δεδομένου ότι στην Ύπατη Τεκτονική Στοά Τελειοποιήσεως συμμετέχουν και Μογγόλοι μεμυημένοι Χάν και εβραίοι αρχιραββίνοι. που η τρομακτική τους ένταση δήλωνε ότι συμβαίνουν δύο τινά: 1ον: Ότι προέρχονται από εγκεφάλους όντων με εγκεφαλικό όγκο ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο του ανθρώπινου εγκεφάλου. Μπορεί όμως να υποτεθεί η χρήση της αρχαίας Μογγολικής. όπως συμβαίνει με τις συχνότητες ταχυτήτων C.Ε. και ΕΣΣΔ από εβραϊκής καταγωγής Αμερικανούς και Ρώσσους. Έχουν επίσης καταγραφεί οι σκέψεις και οι διάλογοι των εκεί ερευνητών σε αγγλική.Α.ΙΑ9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Οι περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί έως εδώ αφορούν σε εκπαιδευμένα άτομα "πομπούς" ή "υπερπομπούς" που επηρεάζουν το συνειδητό ή το υποσυνείδητο άλλων ατόμων. Οι τρείς πρώτες γλώσσες είναι κατανοητές από το Τμήμα Γλωσσολογίας της Ο. 2ον: Ότι προέρχονται από τεχνολογία "ενισχυτών πομπών" που με ηλεκτρονικά μέσα ενισχύουν τα αρχικά ασθενή εγκεφαλικά σήματα και συχνότητες του χειριστού τους.Ε. Επομένως δε μπορούμε να ομιλούμε γιά "τεχνολογία" αλλά μόνο γιά επίκτητες ΦΥΣΙΚΕΣ ικανότητες.Α. έχουν εντοπίσει σε ευθεία γραμμή μέσω της γήινης μάζας αυτά τα στίγματα της παρανοϊκής δραστηριότητος. η τέταρτη όχι. υπάρχουν κενά στερεάς ύλης.Ε. με μορφή γιγαντιαίων σπηλαίων συνδεομένων μεταξύ τους με διαδρόμους και τεθλασμένες κανονικής γεωμετρίας. Έτσι και οι δύο αρχικά αναφερθείσες πιθανές πηγές αποκλείστηκαν μετά από εστίαση των Αναλυτών Συχνοτήτων άνω των ταχυτήτων CX106 σε όλη τη γήινη επιφάνεια.Α.Α.Ε. Τέτοια τεχνολογία βρίσκεται ήδη στο πειραματικό στάδιο στις Η.Α. λόγω ικανότητος των συχνοτήτων CX106 και άνω.Α. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) .Α.

ομοιάζουν με συστοιχίες πυρηνικών αντιδραστήρων..Ε.. Τα μεταλλικά επίπεδα τέμνονται από μεταλλικούς κυλίνδρους ομόκεντρους προς τον άξονα περιστροφής και με διαφορά ακτίνος 8 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο.Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΥΦΗΓΕΣΙΑΣ Ο... ΠΡΟΣ .Α. Ως εισερχόμενη ακτινοβολία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.. πρέπει να συντομεύσει τους χρόνους ανακοίνωσης των ερευνών της. Επικαλούμεθα επαναφορά του αναγνώστη το χώρο της στείρας λογικής γιά να κρίνει τα κατωτέρω: α. Το εσωτερικό της σελήνης είναι κενό και περιέχει διαμορφωμένα μεταλλικά επίπεδα.Ε.Ε.Α. ότι πριν από τις πλήρεις αναλύσεις που ετοιμάζει γιά το ΓΕΕΘΑ. Η ακτινογράφηση απεικονίζει σφαιρικό σώμα εξ ολοκλήρου μεταλλικής συστάσεως. Το κύριο κριτήριο αποστολής της παρούσης είναι από πλευράς Ο. επέτρεψε από το 1978 την "ακτινογράφηση" του εσωτερικού της Σελήνης. ΒΟΛΟΥ . με σκοπό τον αποπροσανατολισμό Αρχών και πολιτών όλων των επικρατειών σε ότι αφορά "στρατηγικές ανακατατάξεις" στον εγγύς διαστημικό χώρο. κάθετα στον άξονα περιστροφής και απέχοντα μεταξύ τους 30 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο.. 1ον: Γίνεται γνωστό στο ΓΕΕΘΑ ότι η τεχνολογία της Ο.ΙΑ10 ΗΓΕΣΙΑ Ο...Ε. με καταγραφείς γενικών ταχυτήτων διαβαθμισμένων στα CX1012.. υπό τύπον δίσκων κυκλικών των οποίων η εξωτερική επιφάνεια βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το γεωδαιτικό πλέγμα δοκών ή το υπερβαίνει κατά 6 χιλιόμετρα.Α.Ε.Α. κατέγραψαν εντολές διανοητικού ελέγχου προερχόμενες από μηχανικές εγκαταστάσεις εσωτερικού της Σελήνης. Στα ενισχυμένα αυτά σημεία συνολικού πάχους φλοιού 42 -52 χιλιομέτρων είναι διανοιγμένες στο συμπαγές μέταλλο "οπές" στις οποίες παρατηρήθηκε εμφανέστατα είσοδος και έξοδος μεταλλικών σκαφών.Α. Σχόλια και συμπεράσματα που προέρχονται από το χώρο του συναισθήματος του αναγνώστη της παρούσης περιττεύουν. ΓΕΝ . Βόλου. το οποίο έχει μεταλλικά τοιχώματα πάχους 30-40 χιλιομέτρων που περιβάλλονται από γαιωδαιτικό πλέγμα μεταλλικών ράβδων πλάτους-διαμέτρου 500 μέτρων και μήκους 25 έως 100 χιλιομέτρων.. Πάνω στη σφαιρική επιφάνεια και επί της αθέατης πλευράς υπάρχει συσσώρευση μάζης μετάλλου σε τρόπο ώστε η σεληνιακή επιφάνεια να μπορεί να θεωρηθεί ωώδης. αδυνατούν να συσχετίσουν με οποιαδήποτε γνωστή τεχνολογία και μηχανολογία.. κρίνουμε σκόπιμη την ενημέρωσή σας σε θέματα που άπτονται της "επιστημονικής ανακοινώσεως" Γιουτζίν Μαλόρ και της παραλλήλου ανακοινώσεως της NASA.Τα MONITOR των Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο.. ΓΕΕΘΑ ΑΘΗΝΑΙ Αξιότιμοι Κύριοι. Στο κέντρο της μεταλλικής δομής υπάρχουν συστοιχίες μεταλλικών συμπαγών μαζών που λόγω ισχυρών εκπομπών ακτινοβολίας δευτερογενών ταχυτήτων CX106.ΓΕΑ. αλλά από πρόσθετη συμπαγή μάζα μετάλλου πάχους 12 χιλιομέτρων.Ε. Οι εσωτερικοί χώροι που ορίζονται από την τομή των μεταλλικών επιπέδων και κυλίνδρων. ΓΕΣ. εκτός των τμημάτων επιφανείας "θαλασσών" που δεν καλύπτονται από το πλέγμα των δοκών-ράβδων. δεδομένου ότι ανάλογη επιτάχυνση "ανακοινώσεων" τεκταίνεται στους κόλπους της NASA... σε εντάσεις τρομακτικές γιά ανοχές . Το εξωτερικό στρώμα των ράβδων-δοκών έχει βάθος από 5 έως 6 χιλιόμετρα..Α. Η υπόλοιπη εξαιρετικά πολύπλοκη εσωτερική αρχιτεκτονική δεν ενδιαφέρει το ΓΕΕΘΑ. θεωρήθηκε η μέση συχνότητα των τριτοβάθμιων ταχυτήτων με την υπόθεση ότι είναι "ομοιογενής" ως προερχόμενη από ουδέτερη εξωγαλαξιακή περιοχή.. Μέσω της ιδίας οδού Υφηγεσίας Ο. Εξωτερικά το μεταλλικό ωοειδές είναι γενικώς καλυμμένο από ακανόνιστες μάζες αδρανούς υλικού-βράχου.. τις οποίες οι φυσικοί της Ο.Ε. πλαισιώνονται από μηχανικές κατασκευές απίθανων διαστάσεων.

A.ΙΑ11 γήινων εγκεφάλων.S. Τα συνθήματα "μαζικής υστερίας" περιλαμβάνουν εντολές γιά θρησκευτική.S.τι αφορά την Ελλάδα αναφέρουμε διανοητικές εντολές 107 γλωσσών πλήν της ελληνικής: "Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" "ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΛΛΑΡ" "ΣΤΕΛΛΑΡ ΙΣΟΝ 666" "Η ΕΛΛΑΣ-ΣΤΕΛΛΑΡ ΘΑ ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ" "ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΝΕΚΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΗΓΗΘΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΦΕΡΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΗΡΙΟ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 7 ΧΡΟΝΙΑ" "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" "Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ" "Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ" "ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ" "ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ" "ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ" "ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ" "ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΩΔΗΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΗΣ" "ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΕΙΣ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ" "ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΛΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ" "ΠΡΙΝ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ" "ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΓΕΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" "ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΗΓΕΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ" "ΤΟ 1988 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ" "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ" "Η ΑΝΩ ΛΕΒΑΝΙΑ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΛΕΒΑΝΙΑ" "Η ΑΝΩ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" "Ο ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ" "Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ" "ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" "ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ" "ΑΝΩ ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΕΣΟΥΓΙΑΧ ΛΕΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΕΣΟΥΓΙΑΧ ΛΕΒΑΝΙΑ" "ΑΝΩ ΕΛΟΧΑ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΟΧΑ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" . Περιλαμβάνουν εντολές προς U. Καταγράφηκαν 108 συχνότητες που εκπέμπουν συνθήματα "μαζικής υστερίας" σε αντίστοιχες 108 γλώσσες του πλανήτη Γή. πολιτική. Περιλαμβάνουν εντολές ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ φύσεως προς όλα τα έθνη του πλανήτου.S.R. Σε ό. κοινωνική. και προς U. οικονομική και πολιτισμική συμπεριφορά επιστημώντεχνών-τεχνολογίας προς τα έθνη του πλανήτη. και λοιπούς συνασπισμούς.

αλλά σαν "στερεότυπο φρασεολόγιο" που αντιστοιχεί σε ορισμένες ενέργειες. Γιά την εβραϊκή γλώσσα "λεβάνια" σημαίνει Σελήνη. μολυβδαινίου-Mo. δίδουν σαν γλώσσα επικοινωνίας την αρχαία ΕΒΡΑΪΚΗ με παραλλαγή πολύπλοκου συντακτικού και αυξημένο λεξιλόγιο κατά 1200%. "ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΝΤΙΝΙΕΝ ΤΑΒ ΟΥΡΕΣΑΛΛΙΜ" Τα συμπεράσματα και τα σχόλια του αναγνώστη που προέρχονται από το χώρο της λογικής αφορούν τον αναγνώστη και μόνον αυτόν. δεν επέτρεπε την κατανόησή τους. πιστεύει ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής . διότι η γνώση και η νοημοσύνη των γήινων που χρησιμοποιούσαν αυτήν τη γλώσσα πριν από 3000 χρόνια. Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι τα σεληνιακά σκάφη και η ΣΕΛΗΝΗ διαθέτουν γιά τις μεταξύ των επικοινωνίες. χρωμίου-Cr.ΙΑ12 "ΑΝΩ ΕΛΟΧΙΜ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΟΧΙΜ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ" "ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" κλπ. σε διαμορφωμένα κοινά VIDEO και κασσέτες TV.Α. να ερμηνεύσουν μέχρι τώρα το 30% του ολικού λεξιλογίου που χρησιμοποιούν τα πληρώματα όλων των ειδικοτήτων στο εσωτερικό της Σελήνης.Α.Ε. Το υπόλοιπο 70% είναι κατά μέγιστο ποσοστό κατανοητό. παρουσιάζει τέτοια απορρόφηση ώστε η σελήνη να βγάζει στο εξωτερικό της μόνον κραδασμούς-συχνότητες από λειτουργία βαρέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων του εσωτερικού της.Α. Παρά τις προσπάθειες του Τμήματος Φυσικής της Ο. Είναι αδύνατον γιά την Ο. επεμβάσεις κλπ. Οι αποκωδικοποιημένες όμως ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ σελήνης-σκαφών της και μεταξύ σκαφών της-σκαφών της.Α. Είναι πλήρως μεταφράσιμες και στην τελευταία παράγραφο σημαίνουν "Ο μέγας ραβί-διδάσκαλος. που παρατηρούνται στις εκπεμπόμενες εικόνες. Επιφανειακή εκπομπή δύο διαστάσεων που αντιστοιχεί στις δικές μας τηλεοπτικές εκπομπές και Ογκομετρική εκπομπή τριών διαστάσεων που δεν αντιστοιχεί σε γήινη τεχνολογία. Πρόκειται γιά λέξεις που προέρχονται από τη γενέτειρα της εβραϊκής γλώσσης. στάθηκε αδύνατον να εστιασθούν κραδασμοί-συχνότητες που παράγονται από το εσωτερικό της σελήνης. προθέσεις. σε οπτικοακουστικούς "διαλόγους" μεταξύ εσωτερικών πληρωμάτων Σελήνης και πληρωμάτων έξωθεν ευρισκομένων σκαφών. σχολιάζει μόνον τη γλωσσολογική προέλευση των τελευταίων τηλεπαθητικών συνθημάτων-εντολών. Ο θώρακας των 40 χιλιομέτρων μετάλλου κράματος τιτανίου-Ti. Τέτοιες "τρίτης κατηγορίας" εκπομπές έχει καταγράψει η Ο.Ε. Η σύγκριση και αντιστοιχία των λέξεων-ήχων που συνοδεύουν την εκπομπή στερεοσκοπικών εκπομπών με τις εικόνες. που ανέλυσε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής της Ο. να μεταφράσει αυτόν τον όγκο του άγνωστου λεξιλογίου..Ε. Το τμήμα Γλωσσολογίας της Ο.Ε. η πηγή-άρτος ζωής βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ".Α. διαθέσεις.Α. όχι σαν συγκεκριμένο λεξιλόγιο. νικελίου-Ni. αν και θεωρητικά είναι ιδανικός αγωγός ηχητικών κυμάτων.Ε. Υποθέτουμε ότι περιλαμβάνονται τεχνικοί όροι και γενικευμένες έννοιες που φυσιολογικά λείπουν από το ΕΒΡΑΪΚΟ λεξιλόγιο. Το τμήμα Γλωσσολογίας και Συγκριτικής Θρησκειολογίας της Ο. Το ανωτέρω τηλεπαθητικό μήνυμα συσχετίζεται με το καταγραφέν στα εκτυπωτικά των MONITOR μόνο σε εβραϊκή γλώσσα: "Μέτατρον ασμοντάι γιεχοβαχάι κούν λεβάνια σαλήμ" και "Ασμοντάι τζεντάι κούν λεβάνια σαλήμ".Ε. αν και μερικές από τις ακατανόητες λέξεις είναι σαφώς σύνθετα παράγωγα γνωστών ερμηνεύσιμων ΕΒΡΑΪΚΩΝ λέξεων. ζιρκονίου-Zr. σιδήρου-Fe. Οι ανωτέρω ραδιοεπικοινωνίες καταγράφηκαν σε τρείς μορφές εκπομπής: Γραμμική εκπομπή μίας διαστάσεως που αντιστοιχεί στις δικές μας ραδιοφωνικές εκπομπές. προερχόμενες από συνομιλίες όντων στο εσωτερικό. πομπούς και δέκτες στερεοσκοπικής τηλεοράσεως. έδωσαν τη δυνατότητα στους γλωσσολόγους της Ο.Ε. παλλαδίου-Pd που κατέγραψαν οι φασματογράφοι στους δίσκους των "θαλασσών". είναι δε δυνατόν να αποδωθεί με διαμορφωμένους ολογραφικούς δέκτες LASER που "οδηγούνται" από εξαπολική κεραία έξι δωδεκαέδρων λήψεως. ρουθηνίου-Ru. υττρίου-Y. ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.Α.

εκτός των όρων που υπερβαίνουν τη γήινη ικανότητα γενικευμένων επιστημονικών εννοιών που αφορούν σε "ακατανόητη" τεχνολογία. Από τις παρατηρήσεις των MONITOR εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα πληρώματα της Σελήνης παράγουν-υλοποιούν ή καταστρέφουν-εξαϋλώνουν οποιοδήποτε χημικό στοιχείο. Η Ο. όλοι οι συνδυασμοί συμβόλων της Κάμπαλα. οι μέχρις εδώ καταγραφείσες σκηνές του εσωτερικού της Σελήνης είναι ασύλληπτες ακόμη και γιά τη φαντασία του μεγαλύτερου γήινου συγγραφέα μυθιστορημάτων. Πριν ο αναγνώστης απορήσει γιά το δεύτερο χαρακτηριστικό.Α. Οι 108 κραδασμοί αντιστοιχούν σε 108 χημικά καθαρά στοιχεία αρχίζοντας από το Υδρογόνο και φθάνοντας στο Κουρτσατόβιον 104KU267 και προσθέτοντας τέσσερα ακόμη στοιχεία με χαρακτηριστικά 105GP263. 268 .Ε..Ε. άτομα που χειρίζονται εξουσία και δεύτερον. Γιά τους άκρως μεμυημένους στην Κάμπαλα παραθέτουμε την παρατήρηση ότι οι 108 συχνότητες-κραδασμοί κατανέμονται σε 36 σπειροειδώς δεξιόστροφους. εξαιρουμένων μόνον των ειδικών ερευνητών που σχετίζονται άμεσα με τον χειρισμό των οργάνων ανιχνεύσεως και της Ηγεσίας της. Η αιτία αυτού του απορρήτου είναι ότι ένας απροετοίμαστος γήινος εγκέφαλος. πληροφορείται αμέσως ότι όλη η σημειολογία της Κάμπαλα. φθάσαμε στο σημείο να συνθέσουμε σύνθετα οργανικά αμινοξέα και σύνθετες οργανικές βάσεις πανίδος και χλωρίδος με τις ίδιες μεθόδους εστιάσεως ορισμένων συνδυασμών κραδασμών. Το 109ον στοιχείο αμέσως μετά τη δημιουργία του υφίσταται 107ΠΥ συρρίκνωση μάζης κατά 106 και με ταχύτητες CX106 κατευθύνεται προς το ισχυρότερο πλησίον κέντρο "βαρύτητος". παράγοντας και εστιάζοντας συνδυασμούς κραδασμών ή αντικραδασμών από την ηχητική περιοχή μέχρι τα υπερβραχέα ραδιοκύματα του φάσματος C. 108ΑΠ270. με βάση της συχνότητες παλμών RESONANCE των ατόμων κάθε στοιχείου. ΗΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ βρίσκονται χαραγμένα και αναρτημένα σε πίνακες σ' όλους τους εσωτερικούς χώρους της Σελήνης. Η Ο.ΙΑ13 που χρησιμοποιεί θα έχει "λύσει" έως το 1986 όλο το άκρως περίπλοκο συντακτικό και λεξιλόγιο των πληρωμάτων της Σελήνης. άτομα που έχουν γνώση της Κάμπαλα από Τεκτονική ή άλλη πηγή. Ομοίως κατανέμονται οι 108 αντισυχνότητες.Α. παραλύει και χάνει τελείως την ισορροπία του. ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ.Ε. Φροντίζουμε ώστε η παρούσα να μην καταλήξει στα χέρια ατόμων εντελώς "αμύητων" διότι προορίζεται γιά άτομα που έχουν τα κάτωθι δύο χαρακτηριστικά: Πρώτον. Το όμοιο συνέβη όταν γιά να παραχθούν ανόργανες ή οργανικές ενώσεις χημικών στοιχείων -ή να διαλυθούν στα συνθέτοντα μέρη-. ανόργανη ή οργανική χημική ένωση θελήσουν.Α. όταν φορτισθεί απότομα με παραστάσεις και έννοιες που ανατρέπουν την αποκτηθείσα γνώση και "λογική". 106ΔΗ264. Τα ανωτέρω δε γράφονται γιά επίδειξη γνώσεως της Ο.Α. αλλά γιά τους εξής λόγους: .Ε.Α. εστιάστηκαν συνδυασμοί των ανωτέρω ιδιοσυχνοτήτων κατά ορισμένη διαδοχή και "αντιδιαδοχή".Ε. μελετώντας τις αντιστοιχίες. κατέγραψε γιά το ηχητικό πεδίο 108 κραδασμούς-συχνότητες και 108 αντικραδασμούς-αντισυχνότητες. ακόμη και αυτούς που τα MONITOR της Ο. σε 36 "ευθείς στατικούς" και σε 36 σπειροειδώς αριστερόστροφους. Τελικώς στα εργαστήρια βιολογίας της Ο. αποκλείει την επίδειξη αυτών των εγγραφών ακόμη και στα μέλη της και στα μέλη της Υφηγεσίας της. Εν πάσει περιπτώσει. κατέγραψαν όταν οι Ηλεκτρονικοί Ανιχνευτές Συχνοτήτων Υποφύσεως ανέλυσαν κύματα σκέψεων των "θαυματουργών ραββίνων" Χασσινείμ. (ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ). τελικά κατόρθωσε να δημιουργήσει και να εξαϋλώσει ύλη από το στοιχείο "1" έως το "108" εστιάζοντας γεωμετρικά αυξανόμενες συχνότητες. Αν και αγνοούσε το κέντρο των ερευνητών μας αυτούς τους μηχανισμούς των κραδασμών.

Αγίων. Οι ειδικοί τεχνικοί της Ο. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης είναι από κωμικά έως τραγικά. Τα αποτελέσματα υπήρξαν "εξωλογικά". να προκαλέσουν φυσικά φαινόμενα σεισμών. σ' ένα επιτελείο διανοητικού ελέγχου. Μήπως είναι το "πνευματικό βασίλειο" όπως σου έμαθαν στο θρήσκευμα ή στη Στοά που ανήκεις. αγαπητέ Έλληνα αναγνώστη. πλημμυρών κλπ. να προκαλέσουν ασθένειες ή θεραπείες μέσω δημιουργίας συγκεκριμένων οργανικών ενώσεων σε σώματα "αμυήτων". ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "πρέπει να μάθουν καλά την Κάμπαλα γιά να βοηθήσει ο Αριήλ την επιχείρησή τους". καταιγίδων.ΙΑ14 Α: Γιά να απομυθοποιήσει ο αναγνώστης το μαγικό χαρακτήρα της Κάμπαλα και επομένως να απαλλαγεί από την εξουσία και την ψυχολογική εξάρτηση και καταπίεση που του επιβάλλεται από τους. Σε συγκεκριμένες σκέψεις ή φράσεις των μελών της Καμπαλιστικής συνεδριάσεως που κατέγραφαν τα MONITOR και τα εκτυπωτικά των Ανιχνευτών Συχνοτήτων Υποφύσεως υπό μορφή ερωτήσεων.. εστιασμένων σε τελική περιφέρεια τριών έως δέκα μέτρων πάνω στο οίκημα που στέγαζε τη συνεδρίαση.Α. που φυσιολογικά θα πρέπει να είναι Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ. να προκαλέσουν ψευδείς αισθήσεις και ολογραφικά οράματα σε "αμύητους".Ε. των μέντιουμ κλπ.. Ορισμένοι συνδυασμοί συχνοτήτων μπορούν να προκαλέσουν αντιστροφή βαρύτητας. Συνδύασαν ώστε να συμπέσουν χρονικά οι παρατηρήσεις και οι καταγραφείς Συχνοτήτων Υποφύσεως σε μικρή απόσταση από Τεκτονικές Καμπαλιστικές Συνεδριάσεις. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν κάποιος ή κάποιοι κατέχουν πλήρως όλους τους μαθηματικούς συνδυασμούς των συχνοτήτων RESONANCE των χημικών στοιχείων και των ετεροπολικών και ομοιοπολικών χημικών ενώσεων. χρησιμοποιώντας "μαγικές λέξεις" και "μαγικά σύμβολα" της αθλίας φιλολογίας της Κάμπαλα.. Η Ο. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "θα ζητήσουν από τον Μιχαήλ να τους πεί τον εραστή της συζύγου τους" και ορισμένοι είχαν απλώς . γιά να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα έκαναν κάτι πολύ απλό. Είναι πνεύματα αυτά που δέχονται ερωτήσεις ή υπερευαίσθητες μηχανές λήψεως που συνοδεύονται από πανίσχυρους πομπούς "συνδυασμών συχνοτήτων". Γ: Γιά να αρχίσει ο αναγνώστης να ερευνά το ενδεχόμενο ότι "κάπου ψηλότερα". μετά από τρία έως πέντε δευτερόλεπτα.χεσθεί εκ του φόβου με επακόλουθο τη ..Α. Β: Γιά να αρχίσει ο αναγνώστης να ερευνά το ενδεχόμενο του να δέχεται από πηγή τεχνολογίας τις "μαγικές" απαντήσεις που παίρνει όταν θέτει ερωτήσεις "μαγικές" ή όταν "διατάζει τα πνεύματα" ή όταν "καλεί τα πνεύματα".Χριστούλη. συνδυασμό συχνοτήτων. είναι δυνατόν να γελοιποιήσουν κάθε ραββίνο.. κατόχους και δασκάλους της Κάμπαλα. ραββινίσκο και υποραββινίσκο δάσκαλο της Κάμπαλα. ένα συγκεκριμένο στίγμα της Σελήνης εξέπεμπε σε φοβερές εντάσεις. κατά κανόνα εβραίους ραββίνους. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "τις δύο στήλες άναψε στον αέρα ο αρχάγγελος Μιχαήλ". Οι Ανιχνευτές Συχνοτήτων Υποφύσεως κατέγραφαν τις νοητικές αντιδράσεις των μελών της Καμπαλιστικής Συνεδριάσεως και τις συνέκριναν με τη σεληνιακή "απάντηση". τις αθλιότητες των "θαυμάτων" των τρυφερών . ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "πρέπει να βρώ τρόπο να ζητήσω τη βοήθεια του Μιχαήλ γιά να πάρω το Υπουργείο".Ε. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "το ίδιο μπορούν να κάνουν οι αρχάγγελοι Αζαήλ και Αριήλ. Ορισμένοι από τους συνέδρους είχαν τη σκέψη ότι επικοινωνούν απ' ευθείας με το "Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος". τις αθλιότητες των "θαυμάτων" όλων των θρησκειών και τις αθλιότητες των "θαυμάτων" όλων των μυστικών εταιρειών.. εμπρησμού.. Ποιά είναι η πηγή της αθλίας Κάμπαλα. τα νήματα που κινούν τις αθλιότητες των "θαυμάτων" του τρυφερού . ενώνονται σε ένα κοινό νήμα. δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο". με εστίαση εξαπολικών δωδεκαεδρικών κεραιών πάνω στους συμπαγείς μεταλλικούς δίσκους των σεληνιακών "θαλασσών".

αυτών των συνεδριάσεων. ότι δεν υπάρχει ούτε μία τεκτονική στοά που να μην έχει έναν ανώτατο αξιωματούχο ιουδαίο τουλάχιστον. τρόμο. εφ' όσον είναι βέβαιο ότι κάποιος από τους αποδέκτες θα το παραδώσει στους ιθύνοντες της τριτοβάθμιας στοάς του και εφ' όσον είναι γνωστό στην Ο. Οι σκέψεις "λογικοφανούς παράνοιας" συνοδευόταν από πανικό.ΙΑ15 διατάραξη του συνειδητού από υποκειμενικές εικόνες άσχετες με το "σεληνιακό μύνημα" ή ολογραφικό όραμα. δε γνωρίζουν ακόμη ότι μια φούχτα Ελλήνων επιστημόνων τους έχει γελοιοποιήσει καταγράφοντας γιά χρόνια ολόκληρα την ατομική τους ιδιοσυχνότητα σκέψεως. σε κοινές κασσέτες TV. η ομήγυρις των συνέδρων αποτελούνταν από άτομα που με ορθολογικά κριτήρια.Α. λόγω του ότι εκτός της γενικής συχνότητος υποφύσεως των συνέδρων. σε μονές του Αγίου Όρους από πλωτά παρατηρητήρια. τα οποία κατά κανόνα είναι ανοικτά στην πλατιά μάζα-όχλο. Όμοιες συνδυαζόμενες παρατηρήσεις έγιναν σε εβραϊκές συναγωγές. Οι επιστήμονες της Ο. σε κέντρα παραψυχολογίας. Αυτοί οι κύριοι των κυρίων που μεταδίδουν "προσωπικά" τηλεπαθητικά μηνύματα του τύπου "πρέπει να επιταχύνουμε την κατερχόμενη καμπύλη παρακμής των γήινων πολιτισμών γιατί έτσι μόνο θα επιταχύνουμε την ανερχόμενη καμπύλη ακμής που θα ακολουθήσει". με τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό.Α.ραββινικά κέντρα .Ομάς των 72 ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ. αυξάνουν σε πλήθος και ποικιλία με την ακόλουθη σειρά: ιδιώτες μέντιουμ επαγγελματίες μέντιουμ . Θα το πληροφορηθούν μέσω της παρούσης. Αλλά τα ηλεκτρονικά όργανα δεν επιδέχονται υποκειμενικά κριτήρια. δεν υπάρχουν πλέον καμπαλιστικές επικλήσεις αλλά "προσευχές" και "τελετουργίες". Η εντύπωση που προκαλεί στον ανυποψίαστο παρατηρητή είναι ότι δεν υπάρχει καμμία σχέση ανάμεσα στις δυνάμεις που επικαλούνται με την Κάμπαλα τα μέλη των Μυστικών Εταιρειών και τις δυνάμεις που επικαλούνται τα μέλη των Επίσημων Θρησκευμάτων. Μέσα στη διαβάθμιση γνώσεως της Κάμπαλα δεν αναφέρθηκαν οι Ορθόδοξες Μητροπόλεις.τεκτονικές στοές τριτοβάθμιες ΑΟΑ . διακατέχονταν από "λογικοφανή παράνοια". δε θα ξεχάσουν ποτέ τους τερατώδεις εγκληματικούς διαλόγους που διαμείβονται τηλεπαθητικά ανάμεσα στους 72 κυρίους Αγγλοσάξωνες και εβραίους που αποτελούν την πιο επίλεκτη μάφια του πλανήτη. Οι συνδυασμένες παρατηρήσεις επαναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια "προσευχών" και "τελετών" όλων των υπαρκτών θρησκευμάτων με την ανεκτίμητη βοήθεια ελλήνων ναυτικών που δέχτηκαν να φιλοξενήσουν στα υπερπόντια ταξίδια τους τους ερευνητές και τα ηλεκτρονικά όργανα Ανιχνεύσεως Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο.παραψυχολόγοι μέντιουμ . είχαν πλήρη παράλυση του συνειδητού και απώλεια ηλεκτρικής τάσεως του εγκεφάλου των.Ε. με συνοδεύουσες παραισθήσεις. αυτοί οι "σοφώτεροι των σοφών" και οι ηλιθιότεροι των ηλιθίων. οι Ορθόδοξες Μονές και τα αντίστοιχα όλων των Χριστιανικών Δογμάτων ξένων χωρών με έμφαση στους Πεντηκοστιανούς και τους Χριστιανούς Μάρτυρες του Ιεχωβά ή Γιεχοβαχάι και τα αντίστοιχα όλων των υπαρκτών ασιατικών και αραβοειδών θρησκειών.συναγωγές . Τα μέντιουμ-ενδιάμεσα.τεκτονικές στοές δευτεροβάθμιες ΟΤΟ . το εστιαζόμενο από τη Σελήνη μήνυμα περιείχε σε τρομακτική ένταση την ιδιοσυχνότητα υποφύσεως του μέντιουμ. Στα ανωτέρω κανάλια.Α. Τα καμπαλιστικά σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι σύνεδροι ως "κλείδα" επικοινωνίας γιά να θέσουν κάποια ερώτηση στα "πνεύματα". σε ραββινικά κέντρα και σε χώρους κοινών επαγγελματιών μέντιουμ.Ε. που έχουν ήδη διανεμηθεί σε εμπίστους επιστήμονες 108 χωρών σαν να επρόκειτο γιά κασσέτες των διασημότερων αστέρων του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού "πορνό". οι Ορθόδοξοι Ναοί. φόβο και μερική παράλυση των εγκεφαλικών λειτουργιών. . Στο τέλος των συνεδριάσεων αυτών.τεκτονικές στοές πρωτοβάθμιες ΜΤΜ . οι κύριοι των κυρίων που επικαλούνται προσωπικά "τον μέγα Ασμοντάι Γιεχοβαχάι της Λεβάνια ΣΙΟΝ".Ε.

όταν οι άνθρωποι από υπακοή στον ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ τεχνητό νόμο. που τη μία φορά είναι το όνομα του "Χριστού" και την άλλη το όνομα του "Διαβόλου". Αλλά διείδε ότι εκτός από τις πράξεις που η Φύση και οι φυσικοί νόμοι-"μέτρα" υποδεικνύουν ως "πρακτέες ή αποφευκτέες". αυτό θα καταγραφόταν σαν "υπακοή και πράξη καλού" και όταν οι άνθρωποι από υπακοή στον ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ τεχνητό νόμο. Αντίθετα. με σκοπό την άσκηση εξουσίας ως ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νομοθέτες του καλού και του κακού.ΙΑ16 Το αποτέλεσμα αυτών των τοπικών καταγραφών ήταν η συγκλονιστική διαπίστωση ότι σε κάθε τελετουργική ή μη προσευχή όλων των θρησκευμάτων ανεξαιρέτως. που γιά να κρατήσουν ζωντανή την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ διπολικότητα και επομένως και την εξουσία τους. Στο σημείο αυτό ζητούμε από τον "χριστιανό ορθόδοξο" και συγχρόνως "τέκτονα" αναγνώστη να ανατρέξει στην πρώτη εντολή του "θεού" της ιουδαιοχριστιανικής "Αγίας Γραφής" που δόθηκε στον "πρώτο άνθρωπο Αδάμ": . υπήρχε πάντοτε το συγκεκριμένο στίγμα της Σελήνης που "απαντά" με τις ίδιες συχνότητες και συνδυασμούς συχνοτήτων που λαμβάνονται σαν "απαντήσεις" ερωτήσεων με Καμπαλιστικές μεθόδους. Τι ωφελούνται αυτοί που ασκούν μία τόσο τερατώδη διαχρονική και διατοπική απάτη. απέφευγαν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟ. έπρατταν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ. Και με τι σκοπό γίνεται αυτό. αυτό θα καταγραφόταν πάλι σαν "αμάρτημα". Ο Ηράκλειτος διατύπωσε έναν ΑΠΟΛΥΤΟ ΝΟΜΟ που δεν επιδέχεται καμμία εξαίρεση. Ο νόμος αυτός σε ό. Είπε: "ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ" "ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ" που σημαίνει ότι "τα ενάντια είναι ίδια". πριν σου παραθέσουμε τις απαντήσεις. Αν απαντούν οι ίδιες δυνάμεις με διαφορετικά ονόματα. ΕΝΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ. ηθικούανήθικου. αγαθού-αμαρτωλού. θα έπρεπε. δε σημαίνει αυτό ότι κάποιος ή κάποιοι εμπαίζουν τον πληθυσμό όλου του πλανήτη. που τη μία φορά είναι ονόματα "κακών δαιμόνων" και την άλλη φορά είναι ονόματα "καλών αγγέλων". τουλάχιστον εξωτερικά. ΚΑΠΟΙΟΙ δημιούργησαν στους ανθρώπους πλαστές διπολικότητες καλού-κακού. ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ. Γιατί τόσες χιλιάδες χρόνια απάτης. Έλληνα αναγνώστη. θα σου θυμήσουμε ένα απόφθεγμα του Εφέσιου προσωκρατικού φιλοσόφου Ηράκλειτου: "ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ. εμφανίζοντας φανερούς "υπαλλήλους" τους που όμως θα "αλληλομισούνταν" σαν εκπρόσωποι του "καλού" εναντίον εκπροσώπων του "κακού". ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ. ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ. αυτό θα καταγραφόταν σαν "αμάρτημα" και όταν οι άνθρωποι εξ ενστίκτου θα απέφευγαν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ. αυτό θα καταγραφόταν πάλι σαν "υπακοή και πράξη καλού". σημαίνει ότι τα ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΜΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ" Το νόημα των λόγων του Ηράκλειτου δεν είναι "ανήθικο"-αμοραλιστικό. Έτσι θα ήταν βέβαιοι ότι όταν οι άνθρωποι εξ ενστίκτου θα έπρατταν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟ. να φροντίζουν να τροφοδοτούν το ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλό" και το ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "κακό" που επινόησαν. αθέατοι. Το φυσιολογικό ερώτημα που προκύπτει γιά κάποιον που ανήκει σε ένα επίσημο θρήσκευμα ή σε ένα επίσημο θρήσκευμα και συγχρόνως σε κάποια Μυστική Εταιρεία είναι: Γιατί τότε οι ιθύνοντες των επίσημων θρησκειών "μέμφονται" τις μυστικές εταιρείες. Τέτοιοι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ εξουσιαστές αναγκαστικά θα μετέτρεπαν τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΟΥ σε τεχνητούς "ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΚΟΥ" και τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΚΟΥ σε τεχνητούς "ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΟΥ".τι αφορά την Αληθή Διπολικότητα ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ και ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΚΟΥ. Πώς είναι δυνατόν να "απαντούν" οι ίδιες "δυνάμεις" εφ' όσον καλούνται με διαφορετικό τυπικό και διαφορετικά ονόματα. Άρα τα ΠΛΑΣΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ.

Ο "Αδάμ" -διάβαζε "η ανθρωπότητα"μόλις . Το αποτέλεσμα δείχνει τι έγινε.ΙΑ17 "Δεν θέλεις φάγει εκ του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού". Έτσι ίδρυσε οργανώσεις "όφεις" που θα αναλάμβαναν το MARKETING διασπείροντας ειδήσεις ότι "όσοι φάγουν από το δένδρο-αρχείο γνώσεων του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ καλού και κακού θα γίνονταν θεοί. συμβόλου της "ηθικής" του "ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΝΟΥ Χριστού που θα ερχόταν γιά να άρει την αμαρτία του Αδάμ". διότι δημιουργήθηκε από ΑΛΛΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ που έδιναν ελεύθερα στην ανθρωπότητα τη γνώση-δένδρο του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και του ΦΥΣΕΙ ΚΑΚΟΥ. σίγουρα θα αυτοευνουχιζόταν στη σάρκα και θα γινόταν ανίκανος γιά σαρκική αναπαραγωγή. Ο "απαίσιος θεούλης" φανέρωσε τις αληθινές του προθέσεις όταν είπε: "Ας διώξωμεν από τον Παράδεισο τον Αδάμ γιά να μην φάγει από το δένδρο της ζωής και ζήσει". μόνον μέσω του "δέρματος αμνού". να οδηγήσει τη διψασμένη γιά έρευνα ανθρωπότητα στο δένδρο-αρχείο γνώσεως του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλού και κακού". . κάπου εκτεθειμένα στον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ των αρχαίων πολιτισμών. έσπευσε να φορέσει φύλλο "συκής" γιατί έτσι έγραφαν τα "αρχεία γνώσης". που ΠΡΟΫΠΗΡΧΕ του "θεούλη". Αλλά αν "η μηλιά" και τα πλαστά της αρχεία γνώσης δίδασκαν την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ "καλού και κακού". αλλά τα "αρχεία της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΕΩΣ του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και ΦΥΣΕΙ ΚΑΚΟΥ.Ε.. φροντίζει να βγάλει την "συκήν" από το πέος του "Αδάμ" δια να φύγουν οι πόνοι της φλεγμονής και με . Τραγέλαφος. Υποθέτουμε ότι τα γεννητικά του όργανα πρήστηκαν γιατί η "συκή" όταν έρχεται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα. Αυτή η υπερβολική επίδειξη ήταν ύποπτη και σήμαινε ότι "κάτι δεν πήγαινε καλά με το "θεούλη" -διάβαζε "ιερατείο"". Οι φιλόλογοι της Ο.ενημερώθηκε από τη "γνώση" της οποίας κάποια παράγραφος αποκαλούσε "αμαρτωλή" τη ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΟΤΗΤΑ.Α. Διότι η ανθρωπότητα-Αδάμ ήδη έτρωγε "εκ πάντων των δένδρων του παραδείσου" και επομένως και από το δένδρο-αρχείο γνώσεων "της ζωής". Είναι το μόνο δένδρο που θα ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί γιά ένδυμα. "διόρθωσαν" το κείμενο της Γενέσεως της "Αγίας Γραφής" ως εξής: "Ο θεούλης μη δυνάμενος να ασκήσει εξουσία στην ανθρωπότητα διότι τα έθνη ετρέφοντο από "το δένδρο της ζωής" που είχαν φυτέψει ΑΛΛΟΙ ΘΕΟΙ ανώτεροι του "θεούλη" Γιεχοβαχάι και αρχαιότεροι του Γιεχοβαχάι. προκαλεί οδυνηρή φλεγμονή.... Εις το εξής ο Αδάμ δια να γαμήσει θα έπρεπε να αποβλέπει και να θεσμοποιεί τη σεξουαλική επαφή. Εδώ ο νοήμων αναγνώστης δεν εννοεί δένδρο. Εάν ο "Αδάμ" συνέχιζε να το φοράει. Ο νοήμων αναγνώστης δεν εννοεί "μήλα" που δίνουν γνώση αλλά "αρχεία γνώσεως γραπτού λόγου" που ήταν "επιδεικτικά απαγορευμένα" και επίσης "επιδεικτικά εκτεθειμένα". αποφάσισε με το τέχνασμα "του απαγορευμένου".πατρική αγάπη ντύνει τον ταλαίπωρο με "δέρματα προβάτων". Ήταν πράγματι αυτά τα αρχεία γνώσης του ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ ή μήπως ήταν αρχεία "γνώσης" του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ με τα οποία ο εξουσιαστής "θεούλης" -διάβαζε "ιερατείο"σκόπευε να σερβίρει ορεκτικώτερα μέσω της "επιθυμίας του απαγορευμένου" την ΠΛΑΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ καταργώντας τη ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. Ούτε ευνουχισμός αλλά ούτε και ελευθερία. Οι οργανώσεις "όφεις" είχαν εντολή απο το "θεούλη" να δελεάσουν το θήλυ γένος ως φύσει ανεγκέφαλο και φύσει υλιστικό και φύσει ρέπον σε πιθηκισμούς και καινοτομίες. τότε πού βρισκόταν η γνώση της ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και ΚΑΚΟΥ. Αλλά ο "απαίσιος θεούλης" αφού πρώτα σαρκάζει ηλιθίως σαν να ήταν ο έσχατος συμπαντικός μαλάκας λέγοντας: "και έγινε τώρα ο άνθρωπος ως είς εξ ημών των θεών". Μεταφορικώς θα γινόταν ανίκανος και γιά πνευματική δημιουργία.

της Ανατολικής Μεσοποταμίας. Τα αισθήματά τους έπαθαν "στείρωση" από εσωστρεφείς ασθένειες ενοχής. της Ασσυρίας. γιατί είχαν μείνει αχρησιμοποίητα γιά πολύ καιρό. των U. μαζί με τα προς ανατολάς φυσικά πολιτισμικά τους δίπολα. Στη σελίδα περί φαρμάκων έγραφε: α) "Τα γεννητικά όργανα είναι αμάρτημα να λειτουργούν και να φαίνονται. β) Τα αισθήματα της καρδιάς του Απολλώνειου ηλιακού πλέγματος είναι αμάρτημα να λειτουργούν και να φαίνονται. επιστημονικές και θρησκευτικές πειθαρχημένες Σχολές-ντισιπλίνες. γ) Η ελεύθερη έρευνα σκέψεων του εγκεφάλου είναι αμάρτημα να λετουργεί και να εκδηλώνεται. μετετράπησαν σε ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ. Τα γεννητικά τους όργανα έπαθαν "στείρωση" από τις ψυχοσωματικές ασθένειες ενοχής. πηγή πνευματικής.ΙΑ18 Έτσι δημιουργήθηκαν "θήλεα ιερατεία" με άξονα λατρείας το τελετουργικό γαμίσι και τον τελετουργικό υλισμό και την τελετουργική μαγεία. έρμαια στο σαρκασμό του "θεούλη". Οι συνέπειες της μεταστροφής που δέχτηκαν τα άρρενα ιερατεία ήταν φοβερές γιά τα έθνη και τους πολιτισμούς τους.S. ρίχνοντας το βάρος του Απολλώνειου Ζυγού προς την πλευρά της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ γνώσεως. (ΘΗΛΕΑ=ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ. καλύψτε τα γεννητικά όργανα με φύλλα συκής που προκαλούν στείρωση και ανικανότητα γιά αναπαραγωγή. Μερικοί θυμόντουσαν ότι τέτοια αρχεία είχαν καεί στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Τα "θήλεα ιερατεία" πρότειναν το "μήλο" της λατρείας του φύλου και του υλισμού στα άρρενα ιερατεία που συντηρούσαν και διατηρούσαν τη ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ και των ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ. καλύψτε τις σκέψεις σας με πειθαρχημένες δογματικές ιδεολογίες και θρησκείες που προκαλούν πνευματική στείρωση και ανικανότητα γιά δημιουργία ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ και ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ. Τα άρρενα και τα θήλεα ιερατεία εφάρμοσαν τη συνταγή και διαπίστωσαν ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ότι ο "θεούλης" ήταν ένας αισχρός απατεώνας. καλύψτε τα αισθήματα με πρωτόκολλα συμπεριφοράς που προκαλούν αισθηματική στείρωση και ανικανότητα γιά δημιουργία ΤΕΧΝΩΝ και Απολλώνειας Αρμονίας. ΑΡΡΕΝΑ=ΗΛΙΑΚΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ) Τα άρρενα ιερατεία δέχτηκαν αυτή την αντικατάσταση της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ από τη νέα ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. Καλύψτε τα όλα αυτά αμέσως γιατί είδατε τι πάθατε όταν τα χρησιμοποιήσατε". παραλλαγή της Κάμπαλα. Ο "θεούλης" όμως είχε φροντίσει να εξαφανίσει αυτά τα αρχεία γνώσης και τα παρέδωσε γιά φύλαξη στο δικό του ιερατείο. της Περσίας. της Ελλάδος. της Ρώμης. της Μεγάλης Βρεττανίας. σαρκικής ελευθερίας και δημιουργίας και έψαξαν να βρούν τα αρχεία γνώσεως-δένδρο της ζωής που οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΘΕΟΙ είχαν φυτέψει. Έτσι εγκατέλειψαν το Απολλώνειο πνεύμα της Χρυσής Τομής ανάμεσα στις πνευματικές απολαύσεις και τις σεξοϋλιστικές απολαύσεις.A. Οι ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ της ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ. αισθηματικής. της Βαβυλώνος. το φάρμακο της πνευματικής τους στέρησης και ασθένειας. Στην άθλια αυτή κατάσταση τα άρρενα και τα θήλεα ιερατεία μετάνιωσαν που πρόδωσαν τη ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ. Και όταν ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ τα άρρενα ιερατεία κατάλαβαν το λάθος της υπερβολικής εντρύφησης στις σεξοϋλιστικές τελετουργίες. στην Ακαδημία . Κανείς από τους άθλιους των εθνών δεν είχε αντιληφθεί πώς έγινε η κλοπή και η εξαφάνιση. Αυτό έπραξε το Ιερατείο Ελευσίνος προς μέγιστη αγανάκτηση του Ιερατείου Δελφών που μέχρι την τελευταία στιγμή πριν καταστραφεί από τους ιουδαιοχριστιανούς του ανθελληνικού Βυζαντίου δήλωνε με τον τελευταίο χρησμό της Πυθίας ότι "ο Απόλλων θα ξαναέλθει και αυτή τη φορά θα είναι γιά ΠΑΝΤΑ". Το πνεύμα τους έπαθε "στείρωση" από υποταγή ενοχής σε πολιτικές. αναζήτησαν στο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ αρχείο γνώσεως του "θεούλη".

. σε μία Ελλάδα όπου οι σάπιες ιέρειες του πεζοδρομίου Μελίνες Μερκούρες δε θα μολύνουν τον Πολιτισμό και τις Επιστήμες των Αρχαίων Δασκάλων. Επειδή η ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ παράγεται συνεχώς ακόμη και σήμερα από νεόφυτους ανεξάρτητους ερευνητές κάθε επιστημονικού τομέα και κάθε τομέα τέχνης και κάθε τομέα ύλης. Αναξαγόρες. Μ' αυτόν τον τρόπο. Αρχιμήδες και το χειρότερο ακόμα θα φθάσουμε στην επιστροφή του ηρωικού πνεύματος των Θησέων.ΙΑ19 του Πλάτωνος όταν καταστράφηκε από τον ιουδαιοχριστιανό Ιουστινιανό. σε ένα απίθανο φυλετικό κοκτέηλ ΜΙΑΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΦΥΛΗΣ αποτελούμενης από ανθρωπόμορφα ζώα. των Α. όπως εκείνοι οι ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ άνοιγαν τις προσωπικές τους Σχολές. Έτσι ο "θεούλης" και το ιερατείο του θα αχρήστευαν τελεσίδικα με "αιώνιο ανάθεμα" κάθε σπέρμα ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ. Αλλά πέραν της μνήμης ουδέν. χωρίς πτυχία πανεπιστημίου. Σωκράτες. χωρίς κάποιος άλλος να ορίζει γι' αυτούς τη διδακτέα ύλη και χωρίς να δίνουν πτυχία στους μαθητές τους και χωρίς να μπορεί κάποιος να επιβληθεί σαν μαθητής εάν δεν τον . ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα πνευματικής και υλικής δημιουργίας. και το χείριστο των χειρίστων. αυτοδίδακτοι γίγαντες του πνεύματος.. σημαίνει ότι η Ελλάς θα καταστρέψει το έργο του "θεούλη" και του ιερατείου που κόστισε χρήμα και χρόνο χιλιετηρίδων. ένας Δημόκριτος. θα φθάσουμε να έχουμε πάλι ένα έθνος που θα αναδείξει Δημόκριτους. ένας Ηράκλειτος. Παράλληλη ανάπτυξη ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. χωρίς μνήμη ταυτότητας και πολιτισμού.. Φειδίες. Ας γίνουμε όμως περισσότερο συγκεκριμένοι." Εδώ τελειώνει το διορθωμένο κείμενο της Γενέσεως. ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και της συνεπαγόμενης ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ. Ηράκλειτους. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα "θεογονίας" και ανατάσεως προς το ΘΕΟ ή τους ΘΕΟΥΣ του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. παντρεύοντας τα υπολείμματα της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ με την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. χωρίς την άδεια του κράτους. Ας αναλύσουμε το μηχανισμό του "θεούλη". παπάρα τεχνών και παπάρα ύλης. το ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ. Μία τέτοια ελλάδα όπου ο κάθε ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ θα μπορεί χωρίς πτυχία και χωρίς έγκριση του κράτους να αυτοανακηρύσσεται και να αποδεικνύει ότι ΕΙΝΑΙ ένας δεύτερος Πυθαγόρας. θα φθάσουμε σε ολοκληρωμένες υπερδιάνοιες τύπου Ορφέα. Σε μία Ελλάδα όπου οι νέοι φιλόσοφοι θα μπορούν να αμφισβητούν τη θρησκεία και να δέχονται μόνον το ΘΕΟ ή τους ΘΕΟΥΣ.. Α. ένας Σωκράτης. σε μία . των Ηρακλέων. ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Ησίοδους. Πυθαγόρες.. να θεωρούν συνυπεύθυνη γιά την αθλιότητά τους και επομένως απορριπτέα ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. των Περσέων. Θαλήδες. σε μία Ελλάδα όπου ο Ανώτατος Αξιωματούχος Πολιτισμού και Επιστημών δεν θα είναι η εβραία διεθνής πουτάνα και λεσβία ανηλίκων κοριτσιών Μελίνα Μερκούρη. όπως έκαναν οι παλαιοί φιλόσοφοι χωρίς ιουδαιοχριστιανικά Συντάγματα που προστατεύον την επίσημη Ιουδαιοχριστιανική θρησκεία του κράτους. τον τρυφερό Χριστούλη και τον Παγκόσμιο Ισοπεδωτικό Σοσιαλισμό εθνών διαλυμένων. ο "θεούλης" εύλογα ανησυχεί. διότι αν αφεθούν ελεύθεροι οι έλληνες επιστήμονες. σαν μαθητή ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ. στο Μαντείο των Δελφών όταν καταστράφηκε απο Βυζαντινούς. γιά να μπορέσουν επιτέλους να φέρουν το ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ. θα κατόρθωνε ώστε οι απογοητευμένοι από την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. Μερικά κομμάτια αυτών των αρχείων σώθηκαν τυχαία και ο "θεούλης" ενοχλήθηκε τόσο ώστε φρόντισε τα αντίγραφά τους να γίνουν μέρος της γνώσεως του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλού και κακού" που είχε επινοήσει. χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα Υπουργείο Παιδείας. οι έλληνες καλλιτέχνες και οι έλληνες βιοτέχνες και βιομήχανοι. Αισχύλους. Ευριπίδες. Πλάτωνες. Σε μία Ελλάδα όπου θα εκδιωχθούν οι διάφοροι ιουδαίοι Κάρολοι Κούν ή Κοέν από Εκ. των "αγίων" αρχαίων ελληνικών τραγωδιών και οι Κάρολοι Κούν Εκμαυλιστές και Παιδεραστές των ηθοποιών που "ποιούν ήθη"... τρεφόμενα με πνευματική παπάρα.

γιατί κανείς ποτέ δεν του είχε πεί ότι το ΦΩΣ . Αμέσως αρχίζουν άλματα καρριέρας. διαπιστώνει ότι αυτές οι οργανώσεις είναι οι "όφεις" του MARKETING υπέρ "του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού". Αν είναι καλλιτέχνης. όπως έλεγε ραββίνος Αθηνών. δηλώνουν σοβαρές δηλώσεις. διαπιστώνει ότι αρχίζουν και τον θάβουν επαγγελματικά μυστήρια νήματα. ακούει μία μέρα τους αδελφούς να της λένε ότι τα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη θα αυξηθούν. Έτσι ο επιστήμονας. Αν ο σύζυγος αρνηθεί. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα Πολιτισμού αυτόνομου και αυτάρκη. επιστημονικά ή καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. αφού επί ένα διάστημα τρώει το "μήλο" εν αγνοία του συζύγου της. Στις καμπαλιστικές συνεδρείες τα διάφορα "πνεύματα" με καταλήξεις ονομάτων σε -ΕΛ κατά το ΑΡΙΕΛ. ΦΥΣΕΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ. δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να ξαναγίνουν. Εάν δεχθεί. Εάν δεν δεχθεί. δόξα και κοινωνική αναγνώριση. όπου του ζητήθηκε και ΕΔΩΣΕ τυφλή υποταγή. οι ζωντανοί γκούρου και λάμα στέλνουν σοβαρά μαντάτα από Ινδία τηλεπαθητικώς και η ζωή κυλάει μέχρι τη στιγμή που πρώτος ο σύζυγος αντιλαμβάνεται την πνευματική του εξαθλίωση και την πνευματική φυλακή και υπακοή που πλήρωσε γιά αυτή την επιτυχία σαπουνόφουσκα. Αν αρνηθεί. μαθαίνει ότι οι πιο ευνοούμενοι και επιτυχημένοι αδελφοί είναι οι ομοφυλόφιλοι της Τεκτονικής Στοάς και μερικές φορές δεν ενοχλείται όταν στη διάρκεια ενός σεξουαλικού οργίου. κατά κανόνα. άλματα επαγγελματικά από πληθώρα ουρανοκατέβατων αγνώστων πελατών. Ο ζαλισμένος σύζυγος δεν ενοχλείται πιά να συμμετέχει σε κοινά όργια με τη γυναίκα του και άλλους αδελφούς και αδελφές. Σ' αυτές τις οργανώσεις που είναι "οικογενειακές" και επομένως πρέπει να εγγράψει και τη σύζυγό του ή την ερωμένη του. Η νέα Εύα πλησιάζει τον ανυποψίαστο σύζυγο και αρχίζει το "ψήσιμο" με τον τρόπο που της έχουν υποδείξει οι αδελφοί και οι αδελφές. ο έμπορος. ΦΥΣΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ. ΦΥΣΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ. Συνήθως δέχεται και τρώει το "μήλο". ΦΥΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ. το δόλωμα είναι η υπόσχεση γιά μεγάλο δάνειο από την Τράπεζα. ΦΥΣΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. κάποιος αδελφός ασκεί πάνω του σοδομισμό. το δόλωμα είναι μια αποκρυφιστική γνώση της Κάμπαλα. τα "πνεύματα" και οι μεμυημένοι αδελφοί και αδελφές της δίνουν κάθε πληροφορία γιά οτιδήποτε. κατά τον "θεούλη". είναι ένα λεσβιακό σχήμα ομαδικώς ή ένα ομαδικό όργιο με συμμετοχή ανδρών κάποιας τεκτονικής στοάς ή μία καμπαλιστική συνεδρίαση με επικλήσεις "πνευμάτων" που πληροφορούν τη νεοεισελθούσα πώς θα κερδίσει χρήμα. Το "μήλο". οι μεμυημένες κυρίες που ήδη ευρίσκονται εκεί πλησιάζουν τη νεοεισελθούσα και αρχίζουν τη μύηση στα ωφέλη που θα προκύψουν αν μία "ημέρα κάνουν στενότερη παρέα" γιά να της δείξουν το "μήλο". ο καλλιτέχνης. Έτσι η νέα "Εύα". Η νέα "Εύα". Είναι το έσχατο της ειρωνείας ότι γιά να βρεί ΦΩΣ. κοσμοπολιτικά ταρατατζούμ και ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ εθνικές και διεθνείς. θάβεται επαγγελματικά και ηθικά. ανακαλύπτει ότι χωρίς λόγους πέφτει σε δυσμένεια του κατεστημένου του "ΘΕΟΥΛΗ" και δέχεται τις πρώτες προσκλήσεις από περίεργες οργανώσεις του τύπου LIONS. ROTARY.ΙΑ20 Ελλάδα όπου οι διεθνείς πόρνες των ιουδαίων Ζύλ Ντασέν δε θα μολύνουν τη μνήμη των Γιγάντων του Πνεύματος. αν είναι βιομήχανος. ΤΕΤΟΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ όμως. όπου θα γίνονται τα ίδια "μήλα" με τη ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΑ στην οποία εκείνη ανήκει εδώ και καιρό χωρίς να το ξέρει. που σχετίζεται με την επιστήμη του. εκβιάζεται με αποκάλυψη φωτογραφιών των οργίων. ΦΥΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. διότι η Κάμπαλα δεν αδειάζει ποτέ. ο βιομήχανος. Η αξιοπρέπεια και ο ανδρισμός του έχουν εξευτελισθεί με κάθε τρόπο στις μασωνικές προαγωγές. ο απλός ιδιώτης που έχει τάσεις να ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. δεξιώσεις. SOROPTIMIST κλπ. Αν είναι επιστήμων. ΦΥΣΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΦΥΣΕΙ ΤΕΧΝΗ. το δόλωμα είναι η υπόσχεση των αδελφών να την προωθήσουν γιά στάρ. αν έχει πνευματικά. έδωσε ΤΥΦΛΗ υπακοή. ο βιοτέχνης. άλματα κοινωνικότητας. αν κατορθώσει να πείσει το σύζυγο να εγγραφεί στην ΤΑΔΕ τεκτονική στοά.

πρέπει να νεκρώσει τα σεξουαλικά πάθη και τα σεξουαλικά του όργανα. "Η συναισθηματική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς και οδηγείσαι από τα αισθήματα της καρδιάς σου. αλλά όσο προωθείται. Έχει να ευνουχίσει ΠΝΕΥΜΑ. βουδιστικής.τι αφορά την ελεύθερη και αυτόβουλη χρήση πνεύματος. "κρύβεται" και κυκλοφορεί "κλειστός" και "κουμπωμένος" και "σκυθρωπός" και γεμάτος κατάθλιψη και νευρώσεις και τύψεις και ενοχές. αθλίας μορφής ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΕΑ. δήμαρχος και άνω. χριστιανικής. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη συναισθηματική ελευθερία και απέτυχες. πρέπει να νεκρώσει τα αισθήματά του. Αν δεχθεί. επιτυχημένος βιομήχανος και άνω. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τα αισθήματά σου". αυτή μου έδωσε να φάγω και εξ αιτίας της εγγράφηκα στη Στοά. "Η πνευματική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς τον εγωιστικό εγκέφαλό σου αντί να αφήνεσαι ελεύθερα στα κοσμικά ρευστά. γιά τις γνωστές διαδικασίες του "ηθικού θανάτου" του πρώην αδελφού. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τον εγκέφαλό σου". που συμβαίνει να είναι επί το πλείστον δικηγόροι λογοκράτες. στη σάρκα. που δεν ανέχεται υπακοή τυφλή αλλά ΥΠΑΚΟΗ μετά από κριτική του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ. τόσο η Στοά στην οποία ανήκει του δημιουργεί ενοχές σε ό. αισθημάτων και σάρκας. κενός από αισθήματα και κενός από σαρκική απόλαυση. η ΚΥΠ υπό τας διαταγάς του εκάστοτε Τέκτονος δίνει τον ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΛΟ του Αδάμ στον Τύπο." Ο "κρυβόμενος" Τέκτων απαντά: "Η γυναίκα την οποία μου έδωσες. Είναι κατάξηρος και στους τρείς τομείς και φυτοζωεί έως ότου μία μέρα τον . Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τα σεξουαλικά σου όργανα". Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη πνευματική ελευθερία και απέτυχες. ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ. ΣΑΡΚΑ.ΙΑ21 του πνεύματος βρίσκεται μόνον στο ΦΩΣ της ελεύθερης σκέψεως. ο "θεούλης" μέσω του ιερέα της επίσημης τοπικής κρατικής θρησκείας. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη σεξουαλική ελευθερία και απέτυχες.. πρέπει να νεκρώσει τον εγκέφαλό του με αυτοσυγκέντρωση και στοχασμό του Συμπαντικού Άτμαν. μητροπολίτης και άνω. Ο Αδάμ έχει τώρα τρία πράγματα να ευνουχίσει αν θέλει να γίνει υποστράτηγος και άνω. στα αισθήματα.. Προηγουμένως οι Σεβάσμιοι της Στοάς έχουν φροντίσει γιά το φακέλλωμα του "αδελφού". Ο "Αδάμ" αναζητά στη Στοά φάρμακο γιά να επανέλθει σε ψυχολογική ισορροπία και οι απαντήσεις που παίρνει από τους Σεβάσμιους της Στοάς είναι: "Η σαρκική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς τα γεννητικά σου όργανα. αν θέλει να γίνει αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και άνω. και του λέει σαρκαστικά: "Ποιός σου είπε ότι πρέπει να αισθάνεσαι ένοχος γιά τις φυσικές σου λειτουργίες και να κρύβεσαι ενώπιον του Κυρίου. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. κομφουκιανής κλπ. σιντοϊστικής. Αν δεν δεχθεί." Ο ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΑ κατευθυνόμενος "ιερέας" αναλαμβάνει την εξομολόγηση της Εύας συζύγου και ερωτά: . επιτυχημένος διεθνής έμπορος και άνω και ενδεχομένως δικτάτορας και άνω. Μήπως έφαγες εκ "του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού" που φύεται στον Τεκτονικό Κήπο. δηλαδή ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ. Το παραγώμενο ανθρωποειδές είναι πλέον ανίκανο γιά κάθε πρωτοβουλία και δημιουργία και υπακούει τυφλά σε διαταγές αφανών αξιωματούχων και Στοών. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. νομάρχης και άνω. δικαστικός εφέτης και άνω. τότε προωθείται μεν. Και όπως ο Αδάμ της Βίβλου των ιουδαίων. Κυκλοφορεί κενός από πνευματική άποψη. μέλος διοικήσεως τραπέζης και άνω. υφυπουργός και άνω. Φοράει "φύλλο συκής" τεχνητών και πλαστών ενοχών στο πνεύμα.

στο σέξ και θα του δοθεί γιά ένδυμα "δέρμα ζώων". Τέκτονα. Τότε ο "θεούλης" ακάθεκτος φωτίζει τον Ηγούμενο Βασιλόπουλο Μονής Πεντέλης και άλλους Ηγουμένους άλλων Μονών να ρίξουν κεραυνούς και κατάρες εναντίον του "όφεως" ROTARY. κοινωνικής ωφελείας. εναντίον των Τεκτόνων "των τέκνων του Εωσφόρου" και εναντίον των "εκφυλισμένων συζύγων των". έτσι κι αυτές εμφανίζονται σαν τις "φρονιμώτερες πασών των οργανώσεων". την αρχαία ελληνική τέχνη. καρδιάς. ο Τέκτων μαθαίνει ότι θα του αφαιρεθεί το "φύλλο συκής" των ενοχών που τον ευνούχισαν στο πνεύμα. ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΒΡΙΣΘΕΙ. σέξ και σε ζωώδες πνεύμα . LIONS κλπ. οι ανωτέρω και οι συναφείς οργανώσεις. να αποτελέσουν μέρος της γνώσεως των Τεκτονικών Στοών." Η Εύα απαντά: "Ο όφις ROTARY. κάμπτεται και συντετριμμένος από τους κεραυνούς και της κατάρες του "θεούλη". όπως "ο όφις της Εδέμ ήτο το φρονιμώτερο πάντων των ζώων".αγρίων κονίκλων. Το "επιπλέον αντικείμενο" του το δίνει ο "θεούλης". Στο σημείο αυτό ο Τέκτων-Αδάμ.. με σκοπό να θεωρείται σαν ΚΑΤΑΡΑ η ελληνική αρχαία σοφία από τους ανανήψαντες εις Χριστόν. . Όταν ο ιερέας δεν μπορεί να εντοπίσει τον κάθε "κρυπτόμενο από τεκτονικές ενοχές" τέκτονα. έγινε από το "θεούλη".. Διότι ο "θεούλης" στην Εδέμ "ενέδυσεν αυτούς με χιτώνας δερματίνους". ώστε να υπαχθούν και να μοιραστούν τις κατάρες των Ορθοδόξων ιερέων και των Ορθοδόξων Βασιλόπουλων. Η κατάρα ακυρούται μόνον αν ανανήψεις εν Χριστούλη. . ΑΝΘΡΩΠΟΣ δε μπορεί να είναι διότι ο "θεούλης" φρόντισε να εξαφανίσει την αρχαία ελληνική σοφία. Έτσι ο Αδάμ έχει να διαλέξει ανάμεσα σε πλήρη ευνουχισμό πνεύματος. να πάτε και καμμία εκδρομούλα εις το Άγιον Όρος δια ψυχικήν ανάτασιν.δενδροφυτεύσεις περιβάλλοντος και . πρέπει τώρα να υβρισθούν και να προκαλούν φρίκη στον "ανανήψαντα" εις τον Χριστούλη.ζωώδες σέξ. την αρχαία ελληνική επιστήμη..προικοδοτήσεις απόρων κορασίδων και .. της ελευθερίας υπό όρους. Έχει να διαλέξει δηλαδή ανάμεσα στην κατάσταση του ΝΕΚΡΟΥ της Τεκτονικής Στοάς και στην κατάσταση του ΚΤΗΝΟΥΣ της Χριστιανικής εκκλησίας. να εξομολογείσθε εις τους ιερείς" ώστε να διευκολύνεται το έργο των έργο των Βασιλόπουλων και των Αδωνάι που περιμένουν έτοιμοι με τις κατάρες: "να είσαι επικατάρατος διότι έφαγες εκ του μήλου της Κάμπαλα.ζωώδη καρδιά . Τέκτονες. διότι ο Χριστούλης είναι τώρα το νέο δένδρο της ζωής".. μαζί με την Κάμπαλα. Μάλιστα ο "θεούλης" φρόντισε ώστε όσα ελληνικά κείμενα ξέφυγαν από τον εμπρησμό και την καταστροφή. μέσα στις Τεκτονικές Στοές. επιδιδόμενες σε έργα "φρόνιμα" διεθνούς ειρήνης. την αρχαία ελληνική υλική αυτονομία. εναντίον του δένδρου της ΜΑΓΕΙΑΣ-Κάμπαλα και της τελετουργικής παρτούζας." Διότι όπως ξέρει ήδη ο τέκτων αναγνώστης. είναι ένα ανθρώπινο ΖΟΜΠΙ. τα αρχαία ελληνικά κείμενα. αναλαμβάνει η ίδια η Στοά να διατάξει: "Να πηγαίνετε εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Τα ελληνικά κείμενα των αρχαίων γιγάντων του πνεύματος μαζί με την Κάμπαλα. διεθνούς φιλίας. ή SOROPTIMIST με ώθησε να φάγω.ΙΑ22 "Διατί τέκνον έφυγες από την Αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν και τον πνευματικό της παράδεισο.. Μέσω του ιερέα. ένα διαμορφωμένο ΓΚΟΛΕΜ-ΜΗΧΑΝΗ που τείνει τα χέρια στο πρώτο επιπλέον αντικείμενο που θα του επιτρέψει να αποφύγει τη βύθιση και να επιβιώσει με οποιοδήποτε κόστος. στην καρδιά. απογοητευμένος και πνευματικά λιμοκτονών στη Στοά του.. Το πάντρεμα της ΦΥΣΕΙ αρχαίας ελληνικής γνώσεως με την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ γνώση της ιουδαϊκής Κάμπαλα. ή LIONS. Διατί έφαγες εκ του δένδρου της παρτούζας και της Κάμπαλα.

το ίδιο." "Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι. -Ζαχαρίας θ' Κατά παράδοξο όμως τρόπο στη στάνη του Χριστούλη υπάρχουν και μερικά συνθήματα που ο τέκτων έβλεπε στους τοίχους των Στοών: "Πάντες σείς αδελφοί εστέ. δεχόμενος να απαρνηθεί τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ο Χριστούλης." "Όστις δεν εγκαταλείψει πατέρα και μητέρα -και τον πολιτισμό των προγόνων του." "Μακάριοι οι ειρηνοποιοί που κάνουν πορείες ειρήνης όταν οι γείτονές των τροχίζουν τα μαχαίρια γιά να τους σφάξουν. άξια ζώων: "Μακάριοι οι πράοι που κουρεύονται και αρμέγονται και σφάζονται αδιαμαρτύρητα. Στους τοίχους της στάνης ο Χριστούλης έχει αναρτήσει πολύ πονηρά συνθήματα. αλλά η σοφία των ανθρώπων είναι μωρία παρά τω "θεούλη". διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία. εισέρχεται στην τελική φάση της πλήρους άγνοιας." "Όταν ένας από τους μαντρόσκυλους σας δαγκώνει από το δεξί σβέρκο.της Σιών εναντίον των τέκνων σου Ελλάς".δε δύναται να με ακολουθήσει.είναι ζωώδης και δαιμονώδης.ΙΑ23 Στην κατάσταση λοιπόν ΖΟΜΠΙ που περιέρχεται ο τέκτων από τις κατάρες του Αδωνάι. να του προσφέρετε γιά δάγκωμα και το αριστερό σβέρκο." "Έληξαν οι καιροί των εθνών." "'Ολη η σοφία των εθνών -επομένως και ο ελληνικός πολιτισμός.. διότι υπάρχει περίπτωση. δημιουργοί ή καταστροφείς. σε Σταυροφορίες." "Αγαπάτε τους εχθρούς σας. που σφάζονται αδιαμαρτύρητα σε Βυζάντια. της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ". σε Πρώτους και Δεύτερους Παγκοσμίους Πολέμους." "Οι έλληνες σοφίαν ζητούσι." "Απελευθέρωση" λοιπόν από τις Αρχές και τις Αξίες και τον Πολιτισμό και τις δομές Εξουσίας και Ιεραρχίας των Προγόνων Πατέρων και πλήρης ανατροπή του Ορθολογισμού που στήριξαν όλα αυτά και "Υποταγή" στο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ δόγμα του Χριστούλη. έχει μία πολύ άνετη στάνη γιά τα "πρόβατα". αποδέκτες της παρούσης. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΒΑΤΑ. που αρμέγονται αδιαμαρτύρητα. να δείτε το λύκο που σας σκότωσε να έχει τύψεις και να κλαίει τη νύκτα ως ύαινα. άξιοι ή ανάξιοι. με όλες τις ανέσεις που αρμόζουν σε ζώα που είναι ηλιθίως πράα. διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία. ήλθον να βάλω πόλεμον επί της γής. στην οικία-μάντρα του τρυφερού Χριστούλη.. υιός του Αδωνάι. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" Το εγκληματικό δόγμα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΙΣΟΤΗΤΟΣ". που αρκούνται να τρώνε πνευματική παπάρα περιορισμένης πνευματικής ελευθερίας. ίσοι ενώπιον του Πατρός μου." "Θα στρέψω τα τέκνα -του Χριστού. επί σφαγήν ή επί κουράν. που κουρεύονται αδιαμαρτύρητα." "Ήλθον διά να στρέψω αδελφόν κατά αδελφού.και σάρκας δυνατών. "ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ". Και τώρα αξιότιμοι Κύριοι Τέκτονες." "Ήλθον να ελευθερώσω υμάς εκ του νόμου των εθνών. να απαρνηθεί την ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του αρχαίου ελληνικού τρόπου ζωής και τη συνεπακόλουθη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΤΕΧΝΩΝ-ΥΛΗΣ και να αρκεσθεί στην ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του κατοικίδιου ζώου." Δηλαδή ισοπεδωτική "ΙΣΟΤΗΣ". τους λύκους που τρέφονται με κρέας προβάτων. με τον οποίο το τριτοβάθμιο τεκτονικό ιερατείο της ΑΟΑ έχει δέσει και ευνουχίσει τον εγκέφαλό σας.Πάντες είσθε το αυτό. "Δεν υπάρχει κύριος και δούλος -δηλαδή εργοδότης και εργάτης-. διότι έτσι είπε ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς. υιόν εναντίον πατρός -και εναντίον πατέρων προγόνων-. αν δείξετε καλωσύνη. "Έλθετε όρνεα και φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων στρατηγών. της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ". . δεν υπάρχει Έλλην και Ιουδαίος -δηλαδή Δημιουργός Πολιτισμού Ορθολογισμού και Καταστροφέας Πολιτισμών μέσω Δόγματος και Κάμπαλα. διότι αυτοί ελεηθήσονται.. θα αφήσουμε τον εγκέφαλο του Ηράκλειτου να κόψει τον Γόρδιο Δεσμό. πλαστού "δένδρου ζωής".

Οι ιδέες σχηματίζονται από "πόλεμο" δύο αντιθέτων εννοιών που συμβιώνουν "ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΑ". δέκα ψήφοι ΑΧΡΗΣΤΩΝ δημοκρατούν τη μία ψήφο ενός ΑΡΙΣΤΟΥ και δέκα ψήφοι από δέκα ραδίκια στο δάσος δημοκρατούν τη μία ψήφο ενός κέδρου και χίλιοι ψήφοι χιλίων κονίκλων δημοκρατούν την ψήφο ενός ελέφαντα. Η παραβίαση "ΥΒΡΙΣ" των "ΜΕΤΡΩΝ-ΟΡΙΩΝ" που μία έννοια πράττει όταν εισέρχεται στο χώρο της αντιθέτου εννοίας.. Η ύλη σχηματίζεται από "πόλεμο" δύο αντιθέτων ρευστών που συμβιώνουν "ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΑ". του ενδοκοσμικού ΕΜΠΥΡΟΥ ΛΟΓΟΥ. Συγχρόνως κληθήκατε να δηλώσετε ΤΥΦΛΗ ΥΠΟΤΑΓΗ προς τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ανωτέρους σας αξιωματούχους των τεκτονικών Στοών. διότι η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ορίζεται από το ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ αποτέλεσμα νίκης ή ήττας που προκύπτει από τον ΑΓΩΝΑ δύο αντιπάλων που συγκρούονται με όπλο τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ και δεν διορίζεται από το ΙΣΟΒΙΟ αποτέλεσμα προαγωγής σε μασωνικούς βαθμούς που υποχρεώνουν τον μυούμενο να επαναλαμβάνει ασυναρτησίες ΤΥΦΛΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Δουλοπρέπεια εκ μέρους σας. κύριοι.ΕΧΘΡΟΤΗΣ Το τεκτονικό δόγμα εξαφάνισε από το προσκήνιο τα δεύτερα σκέλη των ανωτέρω διπόλων. Υποχρεωθήκατε όμως να δεχθείτε την ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ σας λόγω βαθμού. σύμφωνα με κάποιο στείρο τυπικό. Η Νέμεσις αντιστρέφει τους όρους και ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την έννοια "θύμα" να γίνει "θύτης" και να εισβάλλει στο χώρο του αρχικού "παραβάτου". φυτών. χωρίς να συγχωνεύονται. αυτό είναι "ΥΒΡΙΣ" εναντίον του "ΛΟΓΟΥ". Αν ήταν δυνατόν θα ανατρέπατε κάθε μαθηματική ανισότητα των βιβλίων της αλγέβρας και κάθε βιολογική ανισότητα με Προκρούστιες κλίνες που θα μετέτρεπαν όλους τους ανθρώπους σε ανθρωποειδή του αυτού ύψους-πλάτους και της αυτής νοημοσύνης. πολιτισμό προγόνων και να αποκτήσετε "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ".ΑΝΙΣΟΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ . οι ΑΡΙΣΤΟΙ είναι ίσοι με τους ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ.. ΝΑΙ.ΥΠΟΤΑΓΗ ΙΣΟΤΗΣ . που όριζε ο "ΛΟΓΟΣ". αξίες προγόνων. Αν κάποια από τις δύο αντίθετες έννοιες "ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ" και εισέλθει στον χώρο της άλλης εννοίας καταχρηστικά. Έτσι λοιπόν κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΥΠΟΤΑΓΗ προς τους ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ σας συμπολίτες. Δέχεσθε να υπακούτε τυφλά σε "ανωτέρους" σας. ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. Ας δούμε τώρα. όσο ΠΑΡΑ-ΛΟΓΕΣ και ακατανόητες και αν είναι. Ναί. που κι εκείνοι κάνουν το ίδιο. χωρίς να συγχωνεύονται. Τότε μόνον αποκαθίσταται ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ο ΛΟΓΟΣ. είσθε οι φορείς μιας ανισότητος ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ. της οποίας ο μέγιστος όρος δεν είναι ΕΛΛΗΝΕΣ . κατά ίση ανταπόδωση. πλανητών και γιατί όχι και γαλαξιών. με διαδοχικές ανισότητες που έχουν το τελευταίο τους σκέλος ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δέχεσθε να προσφέρετε τυφλή υποταγή σε άτομα που δε σας δίνουν το δικαίωμα της κριτικής του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στις διαταγές τους. πατρώες αρχές προγόνων. με αποτέλεσμα να μπορεί να παρασταθεί η δομή της Στοάς με μία μαθηματική ανισότητα ΑΤΕΡΜΟΝΑ. ενεργοποιεί ακαριαία τη "ΔΙΚΗ". Κύριοι.ΙΑ24 Ο Ηράκλειτος εφάρμοζε στο χώρο του πνεύματος και της ύλης τον Απόλυτο Συμπαντικό Νόμο "ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ". Η "ΝΕΜΕΣΙΣ" επεμβαίνει και επαναφέρει την έννοια "παραβάτη" στον αρχικό της χώρο δικαιοδοσίας. ένα εκατομμύριο σαρδέλες δημοκρατούν τη μία ψήφο μίας φάλαινας και ένα δισεκατομμύριο μύγες δημοκρατούν την ψήφο ενός βασιλικού αετού. που με τη σειρά τους υπακούουν τυφλά σε άλλους "ανωτέρους". Η έννοια "παραβάτης" πρέπει να υποστεί στο χώρο της την ίδια εισβολή που υπέστη η έννοια "θύμα". θρησκειών και υποθέτουμε και μεταξύ ζώων. μέσα στις Τεκτονικές Στοές. βουνών. εσείς που εργάζεσθε γιά την ΙΣΟΤΗΤΑ. η οποία αποστέλλει τη "ΝΕΜΕΣΙ". Κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ ΦΥΣΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ και ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ανθρώπων. πολιτισμών. Αλλά η Νέμεσις δε σταματά εκεί. αρχαιότητος κλπ. Σύμφωνα λοιπόν με το ιουδαϊκό τεκτονικό δόγμα. φυλών. του ΛΟΓΟΥ-ΠΥΡΟΣ που "ΑΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΒΕΝΥΤΑΙ ΜΕΤΡΑ". τις διπολικότητες των αντιθέτων εννοιών: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ .

ΝΑΙ. Οι σύγχρονοι Έλληνες στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες έδωσαν στους σημερινούς Πέρσες όχι μόνον "γήν και ύδωρ" αλλά και τις γυναίκες τους και τις κόρες τους κα την ατιμασμένη αρχαία θρησκεία του Ενός Θεού Φάνεος και τις ατιμασμένες αξίες του ηρωικού βίου και την ατιμασμένη ελληνική επιστήμη και την ατιμασμένη ελληνική Τέχνη του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ατιμασμένη ελληνική ύλη.. πράγμα που σημαίνει με ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ότι η Ελλάς είναι υποταγμένη ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ στη σιωνιστική "ΑΝΩΤΕΡΗ" θέληση. Όταν. . ξένα πολιτικά δόγματα κάθε χρώματος. γιά μία διάλεξη κατωτέρου βαθμολογικά αδελφού. ξένες επιστήμες ξένου ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ επιστητού. γιά μία θέση στο Υπουργείο Αμύνης που πήρε άλλος "αδελφός". υποβλέποντας ο ένας τον άλλον. ξένες ιουδαιοχριστιανικές θρησκείες ξένων κρυπτοσιωνισμών. Όταν η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ με ξένα ήθη γίνεται παραβάτης που εισβάλλει στο χώρο της ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.εισαγωμένων υβριδίων. ξένες ύλες ξένων μονοπωλίων ή πολυπωλίων. Εσχάτη προδοσία εκ μέρους σας. Τεχνών. Κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ προς τους ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ σας. Ναί. Η ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ εχθρότητα μεταξύ ΕΛΛΗΝΩΝ αντικατέστησε στους εγκεφάλους σας τη ΦΥΣΕΙ εχθρότητα προς τους ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ. μειονότητες που φθείρουν εσωτερικά την Ελλάδα. η παρατήρηση είναι βλακώδης. ξένα ιδρύματα τύπου FORD και ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ γιά αφαίμαξη του επιστημονικού δυναμικού μας από ξένες βδέλλες. σήμερα έγιναν κοινός τόπος και περνούν ελαφρά τη συνειδήσει. γιά μία προαγωγή βαθμού ενός "ΑΔΕΛΦΟΥ". εσείς περιορίσατε την ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ μέσα στις Τεκτονικές Στοές. γιά μία εύνοια που πήρε από τη Μεγάλη Ανατολή άλλος "αδελφός".. ξένους εμπόρους ξένων συμφερόντων.ΙΑ25 αλλά ΙΟΥΔΑΙΟΙ της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. Κύριοι. ξένους "ανηθοποιούς" ξένων εκφυλισμών. Αυτά που κάποτε στην αρχαία Ελλάδα οι νόμοι τα τιμωρούσαν με θάνατο "γιά ποινή μη φυλάξεως πατρώων ηθών". λοιπόν. Ύλης που εισέβαλλε στην Ελλάδα. τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τον ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ να εισβάλλει και να σαρώσει τον ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ και τον ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ της "ελευθερίας" που έχει υπερβεί "ΤΑ ΜΕΤΡΑ". τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τη ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ να σαρώσει την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. ΝΑΙ. εσείς που δεχθήκατε ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. ενώ ο Νόμος του Ηράκλειτου μιλάει γιά επαναφορά σε ισορροπία των δύο αντιθέτων. τους ξένους εισβολείς του κάθε τομέα. Ίσως κάποιος από σάς παρατηρήσει ότι εδώ γίνεται λόγος γιά σάρωμα. τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τη ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ λοιπόν με τους ξένους επιδρομείς και εκφυλιστές της ΙΔΕΑΣ ΕΛΛΑΣ και ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ μεταξύ ΕΛΛΗΝΩΝ. ξένες τέχνες ξένων παραλογισμών του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ. ύλη εκφυλισμένη σε εξαγωγή ΠΑΤΑΤΑΣ . η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ γίνεται παραβάτης που εισβάλλει παράνομα στο χώρο της ΥΠΟΤΑΓΉΣ στον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ και στον πατρώο αρχαίο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. Όταν η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΩΣ γίνεται παραβάτης που εισβάλλει παράνομα στο χώρο της ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ ΦΥΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ με την οποία ο πατρώος πολιτισμός μεγαλούργησε. "Αντιφάσκουμε" μήπως. Εσχάτη προδοσία εκ μέρους σας. ξένους στρατούς ξένης κατοχής. ξένη τεχνολογία του "σταγονόμετρου" ξένων εξαρτήσεων. ξένους εκπροσώπους ξένων ηθών. που απέδειξε ότι είναι στην πραγματικότητα ανώτερός σας. με κάθε διαστροφή Πνεύματος. έθνη.

σαν Οντότητα Επιστημών και σαν Οντότητα Ύλης. Η διόγκωση προκαλεί απώλεια Δύναμης του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ διογκούμενου και αύξηση Δύναμης του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ συρρικνούμενου. Το Ιουδαϊκό Κατεστημένο ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ που το χρησιμοποιεί σαν εκτελεστικό όργανο. της Ελευθερίας. αλλά χρειάζεται διερεύνηση και τεκμηρίωση. η νοημοσύνη των ερευνητών της Ο. σα γλώσσα.Α. Εάν αυτοί οι νέοι ορισμοί δεν αντικαταστήσουν τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ Τεκτονικούς Ορισμούς της Ισοπεδωτικής Ισότητος. Οι πλήρεις αντιστοιχίες είναι: ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΧΘΡΟΤΗΣ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΦΥΣΕΙ Η πρώτη στήλη αντιπροσωπεύει συνθήκες ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ. ρυθμίζει και θα ρυθμίζει τις ανόδους και τις παρακμές των γήινων πολιτισμών. . Η Ελλάς ΠΑΥΕΙ να υπάρχει σαν Επικράτεια το 1995. τον Οκτώβριο του 1995. όπου λόγω Συμπαντικών Νόμων Εντροπίας. . διότι το αντίθετο του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ δεν είναι ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ του αλλοπρόσαλλου ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ θα υπάρχει εκεί που η προστασία της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ δε θα απαιτεί υποταγή. αλλά έχουμε Τεράστιο Πλεονέκτημα Δύναμης και Πιέσεων στα στοιχεία της πρώτης στήλης. . . γιατί στην εξωφρενική εκδοχή του ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ. της Αδελφότητος. της Εκφυλιστικής Αδελφότητος και της Ασύδοτης Ελευθερίας. αν κρατηθούν οι σημερινοί ρυθμοί διαλύσεως και αν το 1998 η Ελλάς ηγηθεί του "φασιστικού παγανιστικού αντιχρίστου" που το Ιουδαϊκό Τεκτονικό κατεστημένο τεκταίνει "στην Ευρώπη των Δέκα". Με μαθηματικούς υπολογισμούς "κοινωνικής εντροπίας". Πουθενά αλλού. σα Μνήμη Πολιτισμού. αλλά είναι το ΧΑΟΣ δηλαδή η πλήρης απουσία ΛΟΓΟΥ. Σε μία επαναφορά των ΦΥΣΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ. ήδη το έχουμε δεί στην αρχή της παρούσης. σε μία τέτοια επαναφορά των ΦΥΣΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ θα πρέπει να δοθούν εκ νέου οι ορισμοί της Ισότητος. Πουθενά αλλού. διότι οι τεχνικές επεξηγήσεις αυτών των εννοιών προκαλούν εμετό.ΙΣΟΤΗΤΑ θα υπάρχει εκεί όπου με ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες θα υπάρχουν όμοια αποτελέσματα.Ε. Πουθενά αλλού. σαν Οντότητα Τεχνών.ΙΑ26 ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. τότε ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ υπέρ της ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ και της ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ και της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Ο ΡΥΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και Ο ΡΥΘΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Η δεύτερη στήλη αντιπροσωπεύει συνθήκες ΥΠΟΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ. η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ σαν Κράτος. σαν Οικονομία. Αυτή τη στιγμή μόλις έχετε μάθει έναν τρομερό ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΜΟ που ρύθμιζε.ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ θα υπάρχει εκεί που η προστασία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ του δε θα απαιτούν εχθρότητα. σα Στρατός. Όχι μόνον δεν έχουμε απώλεια και Μειονέκτημα Δύναμης του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. Δεν συμφωνούμε στο μειονέκτημα της Δύναμης διότι γνωρίζουμε ότι η διόγκωση του χώρου της δευτέρας στήλης δημιουργεί χαλάρωση στα στοιχεία της και ένταση στα στοιχεία της πρώτης στήλης. που δεν επιτρέπουν λάθη και υποκειμενικές εκτιμήσεις. Έχουμε υποπιέσεις και φθορά του παραβάτη διογκούμενου και ΥΠΕΡΠΙΕΣΕΙΣ και ανασύσταση του συρρικνούμενου γιά ΕΠΙΘΕΣΗ σαρώματος εναντίον του παραβάτη. επιδίδεται σε θανάσιμα επικίνδυνες ακροβασίες. Αυτό θα το δούμε.

Είναι η ΝΕΜΕΣΙΣ που έρχεται και θα σας κάνει αλοιφή αν δεν προλάβετε να φύγετε από το χώρο του ΠΑΡΑΒΑΤΗ που ενεργεί ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. τεχνολογίας που είναι ΑΝΙΚΑΝΕΣ να υποστούν Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. επιστημονικές. τεχνών. ψευδοφιλοσοφική και θρησκευτική κοπριά. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. Έτσι απορρίπτουμε όλες τις ΠΙΣΤΕΙΣ. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. απορρίπτουμε ως εκτρώματα του παραλόγου τα μη . Είναι οι χιλιόχρονες και ΑΦΘΑΡΤΕΣ καταιγίδες της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ και του ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. Σας θέτουμε σαν Άσκηση Ελληνικότητος να βρείτε ποιοί είναι οι τρείς Ζηνώνειοι και ποιός ο Αριστοτέλειος Κανών-Λήμμα.Α. πίστις είναι . αν συνεχίσετε να προσκυνάτε παρά φύσει Συντάγματα.. επιστρέφουμε στην Ηρακλείτεια Διαλεκτική.. Απορρίπτουμε και την ΙΣΤΟΡΙΑ που δεν επιδέχεται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση.Ευών που ανοήτως αφέθηκαν να παρασυρθούν στο σχιζοφρενικό διχασμό του Χριστιανού-Τέκτονος ή απλώς του Χριστιανού-Αμαρτωλού. παρά φύσει Ισότητες.ελπιζομένων πεποίθησις". παρά φύσει Αδελφότητες και παρά φύσει Εχθρότητες. Βουδισμού και υπολοίπων Οίκων Ανοχής του Δόγματος. που διακήρυξαν αμφότεροι: "μακάριοι οι μη ειδόντες και πιστεύσαντες" ή "πίστις είναι βεβαίωσις πραγμάτων μη . του οποιουδήποτε Διεθνισμού..Ε. Είναι η ΝΕΜΕΣΙΣ που έρχεται γιά να σαρώσει οργανώσεις "όφεις" του τύπου ROTARY. παρά φύσει Ελευθερίες. παρά φύσει Ανισότητες.ΙΑ27 Μόλις έχετε μάθει ΤΟ ΓΙΑΤΙ θα σαρωθείτε σε λίγο. Εφ' όσον το αντίθετο του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ δεν είναι ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ ούτε η ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ. Είναι η χιονοστιβάδα του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ που έρχεται να σαρώσει την ισόπεδη πεδιάδα του δόγματος. φιλοσοφικές.ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ . τότε πώς θα κατατάξουμε τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ Τεκτονικές Αντιθέσεις: ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ . ο οποίος αποκλείει τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ παρεμβάσεις του τύπου Κάρλ Μάρξ του Νεώτερου και τύπου Κάρλ Μάρξ του Παλαιότερου ή αλλιώς Χριστούλη.. Είναι οι αιώνιοι και διαχρονικοί ΚανόνεςΛήμματα της ΛΟΓΙΚΗΣ του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. του οποιουδήποτε Χριστιανισμού.ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ . "ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" Τους ενθυμείσθε Κύριοι.βλεπόμενα και μάλιστα απορρίπτουμε και τα "βλεπόμενα" που δεν είναι "επαναληψίμως βλεπόμενα" σε οποιαδήποτε χρονική επιλογή και επιλογή χώρου γιά ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ.βλεπομένων. Εμείς οι Πρυτάνεις της Ο.. θρησκευτικές. παρά φύσει Υποταγές... Είναι η Αριστοτέλεια ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ που δεν ανέχεται αναπόδεικτες ΠΑΠΑΡΕΣ και ΜΑΛΑΚΙΕΣ του οποιουδήποτε Τεκτονισμού. του ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟΥ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ. Πριν εκτεθούμε σε ακροβασίες νοημοσύνης. οργανώσεις "μήλα" της γνώσεως "καλού και κακού" του τύπου Τεκτονισμός. οργανώσεις "θεούλης" του τύπου Ορθοδοξία και τις μάζες των Αδάμ και . γεμάτους από πολιτική. πολιτικές. είναι οι κεραυνοί του Ορθολογιστού ΦΑΝΕΟΣ ΔΙΟΣ που έρχεται να κάνει ερείπια τους Αυγείους Σταύλους. Τρείς από αυτούς διατυπώθηκαν από τον Ζήνωνα και ένας προσετέθη από τον Αριστοτέλη. θα έχουμε το "θράσος" να προσθέσουμε και έναν ακόμη ΝΟΜΟ ΛΟΓΙΚΗΣ: Το Νόμο της ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΣ..

ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Καλούμε το νοήμονα παρατηρητή να προσέξει τη δεύτερη στήλη. ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ. ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΗΣ. "κατά σύμπτωση".ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ.. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΧΙΣΗ. Ό. δηλαδή στο χώρο της πλήρους ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ. της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. γιατί έτσι βολεύει τις ένοχες συνειδήσεις σας. ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ. της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ. Συμφωνείτε. Έτσι η Ηρακλείτεια ΝΕΜΕΣΙΣ δημιουργεί ιστορικές πιέσεις που υποχρεώνουν τη ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΉΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. του ΧΑΟΥΣ και της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ.τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "ίσο". σύνολον τρείς αντίθετές της.ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΣ. την εκφυλιστική ευδαιμονία σας. Η ΝΕΜΕΣΙΣ της αμείλικτης ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ υποχρεώνει τη ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. Διότι οι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ είναι στιην πραγματικότητα ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ. Ό. αρχίζοντας από τους βαθμούς των Στοών. πρέπει να "ισοπεδωθεί".ΙΑ28 ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΣ . . Στον ίδιο χώρο συγχέονται τα όρια της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.τι ονομάζουν "άνισο". πρέπει να "υποταγεί" κι ό. Συγχρόνως κάθε έννοια της πρώτης στήλης έχει να παλέψει με μία ΦΥΣΕΙ και δύο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ.τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "αδελφό".τι ονομάζουν "εχθρό". θα καταταγούν στο μόνο χώρο που είναι αντίθετος του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. Κύριοι. Δε συμφωνούμε διότι υπάρχει ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ που διαχωρίζει τη ΦΥΣΕΙ από την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. το Σύνταγμα του Τεκτονισμού και το Σύνταγμα της Ελλάδας έχουν τεκτονική προέλευση και "κατά σύμπτωση". δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.τι ονομάζουν "παράνομο". Κύριοι. Διότι.ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ . τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ και ως "κακό" τις ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ. τους κλειστούς φακέλλους με τους οποίους σας εκβιάζουν. δηλαδή στο χώρο της ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ.τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "ελεύθερο". τις βολεμένες καρριέρες σας. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ. να θεωρηθεί "φίλος".. ΕΜΕΙΣ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ.ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ . ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ. Ό. πρέπει να "ελευθερωθεί". πρέπει να γίνει "άνισο" κι ό.περιέχουν νόμους που θεσμοθετούν ως "καλό". την έλλειψη ελληνισμού σας. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ. Απλούστατα. Ώστε Απόλυτη Σύγχιση και Απόλυτο Μειονέκτημα Δύναμης και επομένως κάθε αντίδραση στην τεχνητή διόγκωση της δεύτερης στήλης είναι ΜΑΤΑΙΗ. Συμφωνείτε. της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ. Το κριτήριο είναι το ίδιο το Τεκτονικό Θεσμικό Πλαίσιο που δυναστεύει την Ελλάδα. Η ανωτέρω διαλεκτική του γίγαντα του πνεύματος Ηράκλειτου δημιουργεί τις κάτωθι ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΧΘΡΟΤΗΣ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟΥ. πρέπει να θεωρηθεί "εχθρός" κι ό. την αξιοκρατία των διορισμών σας. Η ΝΕΜΕΣΙΣ της ακατάλυτων Νόμων του Λόγου υποχρεώνει τη ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο.

που είναι πειραματικά επαναλήψιμος και επαληθεύσιμος. ότι "οι Έλληνες υστερούσαν πνευματικά και ήταν δεισιδαίμονες".μη βλεπόμενα του "Πατρός. Ορύονται οι Αρχαίοι Δάσκαλοι από τις Γαλαξιακές Διαμονές των Οντοτήτων και απαιτούν επαναφορά στον Ορθό Λόγο και στους Νόμους Λογικής που μας παρέδωσαν. δίκην σταγονόμετρου... ελαττωματικός.ελπιζόμενα Χριστιανοσοσιαλιστικά και Χριστιανοκομμουνιστικά και Χριστιανοκρυπτοσιωνιστικά Συστήματα Διακυβερνήσεως. Απορρίπτουμε τις "ΕΙΔΗΣΕΙΣ" των "καλών νέων" των οποιωνδήποτε "ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ" που δεν επιδέχονται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. ούτε βεβαιωνόμεθα σε . ανοίξαμε όσα Αρχεία Ορθού Λόγου δεν είχαν καεί από ιουδαιομουσουλμάνους στην Αλεξάνδρεια και από ιουδαιοχριστιανούς του Βυζαντίου στην Ακαδημία του Πλάτωνος. επιστήμης του ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ και να επιστρέψουμε στην ελευθερία επιλογής του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ.ελπιζόμενα Μεσσιανικά ταρατατζούμ του Χριστούλη. του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σωκράτη.. ότι "οι Έλληνες δε γνώριζαν τον Ένα αληθινό θεό". γι' αυτούς τους χαρακτηρισμούς.. "κατά σύμπτωση" Ισοπεδωτές των Πατρίδων. ώστε να δημιουργεί τεχνολογία που θα του επέτρεπε να ασκεί εξουσία. "κατά σύμπτωση" Δημιουργούς Κάθε Θρησκευτικής και Πολιτικής Δεισιδαιμονίας Δογματισμού. "κατά σύμπτωση" Εξευτελιστές του Σκεπτόμενου Προσωπάνθρωπου και "κατά σύμπτωση" Προαγωγούς και Δοξαστές Κάθε Απρόσωπου Μαζάνθρωπου. Δεν πειθόμεθα σε . ότι "οι Έλληνες έπλασαν ανθρωπόμορφους θεούς ανύπαρκτους".μη βλεπόμενα Πελάγη Ευτυχίας στα οποία θα πλέει η "Ομοιογενής Πανφυλή Ευνούχων Μπαστάρδων Διεθνιστών Επαρκώς Πτωχών Τω Πνεύματι και Επαρκώς Ηλιθίων Πράων και Επαρκώς Απάτριδων Απρόσωπων που τεκταίνεται από Τεκτονισμό και Χριστιανοκομμουνισμό".. Μας διατάζουν να φτύσουμε και να απορρίψουμε κάθε ΛΟΓΙΚΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ θρησκείας. "κατά σύμπτωση" Αρνητές Κάθε Ωραίου-Αθάνατου-Αληθινού. ότι "οι Έλληνες επομένως δεν είχαν υποδομή να δημιουργήσουν πολιτισμό και ο πολιτισμός τους είναι αβαθής. πλαστός. ανίκανος . Δεν πειθόμεθα σε . ανεπαρκής. "κατά σύμπτωση" Καταλυτές Κάθε Πατρώας Αξίας. Απλώς μεταφέρουμε τους χαρακτηρισμούς του Ζήνωνα. από τα οποία δεν αντλεί τίποτα το χρήσιμο γιά την τεχνολογία του.. Διαπιστώσαμε με απογοήτευση ότι απέμειναν μόνο όσα το ιουδαιοχριστιανικό κατεστημένο επέτρεψε να κυκλοφορούν. Φτύνουμε κατά πρόσωπο τους Παλαιούς Μάρξ Χριστούληδες και τους Νέους Κάρλ Μάρξ "κατά σύμπτωση" Ιουδαίους.. σε Ύπατα Ιδανικά-Σκοπούς. Δεν ευθυνόμεθα εμείς. Αμήν". που προήλθαν από τη δικτατορία και το φασισμό του ΔΟΓΜΑΤΟΣ εναντίον του ΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ. πολιτικής.ΙΑ29 Απορρίπτουμε τη "ΓΝΩΣΗ" που δεν επιδέχεται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. Πέραν τούτου ουδέν. "Πειθόμενοι τοις 'κείνων ρήμασι". Διαπιστώσαμε όμως ότι το ίδιο κατεστημένο έχει επιτρέψει να κυκλοφορούν και άλλα Αρχεία. "κατά σύμπτωση" Καταστροφείς Κάθε Ορθολογιστικής Επιστήμης. ώστε να μπορεί να τρέφει τον ψευδοπολιτισμό του ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ με ολίγα στοιχεία Ορθολογιστικής Επιστήμης. Κύριοι. "κατά σύμπτωση" Υβριστές των Εθνικών Πολιτισμών Κάθε Έθνους.. την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ. "κατά σύμπτωση" Διαφθορείς Κάθε Αυτοτέλειας και Αυτονομίας και "κατά σύμπτωση" Πρόξενους Κάθε Εξαρτήσεως και Ανασκολωπισμού των Εθνών από Αόρατα Κέντρα Σιωνιστικών Ραδιουργιών. ηλίθιος. Μεταφέρουμε τους χαρακτηρισμούς Εκείνων που ανήγαγαν τη ΛΟΓΙΚΗ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΠΑΤΡΙΔΟΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ-ΕΘΝΟΥΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΙΔΕΑΣ ΕΛΛΑΣ. αλλά τα χρησιμοποιεί συστηματικά και σταθερά γιά να αποδείξει ότι "οι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες". ούτε βεβαιωνόμεθα σε . του Αριστοτέλη και του Ηράκλειτου και του δολοφονημένου από το "θήλυ ιερατείο". φιλοσοφίας. ότι "οι Έλληνες ήταν μυθομανείς ηλίθιοι".

θα γίνει ο τάφος του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ και του ψευδοπολιτιμού που ιδρύσατε. Έτσι έχουμε μετατροπή του ΧΡΟΝΟΣ σε ΚΡΟΝΟΣ με αλλαγή του λαρυγγικού -Χ. γιά τις Τέχνες. έτρεφαν και "ηλίθιους" Ησίοδους και Αισχύλους. Εδώ αρχίζει. Ίσως ο υπερόπτης παρατηρητής να σχολιάσει: "μπορούμε να μπούμε στο χώρο της κρυμμένης αλήθειας. γιά το Σύμπαν. Κύριοι των "ελληνικών τεκτονικών στοών".Ε. αυτή η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΟΓΟΝΙΑ.Ε. η "διανοητική ακροβασία" της Ο.Α. γιατί ο αγύμναστος εγκέφαλός σας δεν "ισορροπεί" σε τέτοια εγχειρήματα. διότι χωρίς το μεταφορικό Αριάδνειο ΜΙΤΟ και χωρίς μεταφορικό Θησείο ΗΡΩΙΣΜΟ. Και επομένως ο ελληνικός πολιτισμός πάει στο καλάθι των αχρήστων και επομένως ιδρύουμε Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής "πολιτισμού" με τίτλο "Ιουδαιοσοσιαλιστικός Χριστούλης Α. Εμείς όμως το εξετάσαμε. επειδή είσαι ΦΥΣΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ. παρετήρησε ότι σε πολλές αρχαίες ελληνικές λέξεις γινόντουσαν αλλαγές συμφώνων "της ιδίας τάξεως".Ε. αγαπητέ υπερόπτη.σε λαρυγγικό -Κ-. θα δείς τον εγκέφαλό σου να "πεθαίνει" τρελλός από τη σχιζοφρένεια που προκαλεί στους αδύνατους εγκεφάλους ο μεταφορικός Μινωταύρειος ΦΡΟΥΡΟΣ της Αλήθειας.Ε. γιά το Υπερβατικό Θείο. δηλαδή λόγος που ανακαλύπτεται όταν ο ερευνητής έχει εξασφαλίσει "αντίστροφο δρόμο εξόδου από το χάος των διαδρόμων λογικής" μέσω ενός ΜΙΤΟΥ που ξετυλίγει κατά τη διάρκεια "της αρχικής φοράς συλλογισμών" που τον οδήγησαν στο ΛΟΓΟ. ΑΛΛΑ η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ και η Ησιόδεια ΘΕΟΓΟΝΙΑ που αφήσατε να επιζήσουν μόνον και μόνον γιά να τις χρησιμοποιείτε γιά διακωμώδηση και μείωση και εξευτελισμό του ελληνικού πολιτισμού. γιά τις Επιστήμες. οποιεδήποτε αναγνώστη." Αλλά. Κύριοι. την παίρνουμε και φεύγουμε". διεκδικούμε γιά τον εαυτό μας. ασπόνδως προσφιλείς και απαισίως αγαπητοί και διεστραμμένοι Ιουδαίοι. γιά όλα. θα ζητήσουμε την υποταγή σου. που σημαίνει ότι δεν υπολογίσατε σωστά τον κίνδυνο που διατρέχατε αν κάποιος ή κάποιοι κατόρθωναν να αποσυμβολίσουν και να ερμηνεύσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. προέκυπτε ο όρος ΜΥΤΟΛΟΓΙΑ ή ΜΙΤΟΛΟΓΙΑ.σε -Τ-. Αναζητήθηκαν οι αντίστοιχες δυνατές παραλλαγές των συνθετικών ΜΥΘΟΣ και ΛΟΓΟΣ της λέξεως "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ" και διαπιστώθηκε ότι σε αλλαγή του οδοντικού -Θ. με αποτελέσματα οδυνηρά γιά την πνευματική σας υγεία. τον Ηρωισμό και την Πνευματική Δύναμη και τον ΜΙΤΟ και την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη που μας κάνει ΑΤΡΩΤΟΥΣ από τα Λογικά Αδιέξοδα που θα σκότωναν πνευματικά εσένα Τέκτονα Αναγνώστη. διότι ο χώρος στον οποίο εισέρχεσαι είναι ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ στον οποίο θα μπείς αλλά δε θα ξαναβγείς.σε υγρό -Ρ. σαν αποθέωση της Ειρωνείας. την Ικανότητα. Εμείς οι Πρυτάνεις της Ο. ανίκανος να δώσει ψυχική ανάταση. Στο τέλος της διαδρομής και της εξόδου μας από τα Λογικά Αδιέξοδα και τους Απόρθητους γιά σένα Λαβυρίνθους της Αλήθειας.σε οδοντικό -Τ-. όταν μία γενική έννοια μετατρεπόταν σε λιγότερο γενική ή σε ειδικό όνομα προσώπου.Α. δηλαδή στην ανακάλυψη της κρυμμένης ΑΛΗΘΕΙΑΣ. και παρακαλούμε εκ των προτέρων να μην την επιχειρήσετε μόνοι σας. Μετατροπή του ΑΘΛΟΣ σε ΑΤΛΑΣ -μοχθών Άτλας. Το τμήμα Γλωσσολογίας της Ο.κλπ. Διότι "ουδέν καλόν αμιγές κακού". διότι η ΕΞΟΥΣΙΑ και η ΔΥΝΑΜΗ δεν ανέχονται οχλοκρατικές . Όχι. Ούτε σείς. του ΑΛΜΑ σε ΑΡΜΑ -καλπάζον άρμα.με αλλαγή του οδοντικού -Θ.με αλλαγή του υγρού -Λ. μέσω πειραματικώς επαληθεύσιμης διαδικασίας. Γιατί ήταν αδύνατο να δεχθούμε ότι τα ιερατεία-Πανεπιστήμια που έτρεφαν κορυφαίους Ορθολογιστές σαν τον Αριστοτέλη και τον Πυθαγόρα.ΙΑ30 να εκπαιδεύσει." και προωθούμε με MARKETING TV με σλόγκαν "εδώ ο καλός πολιτισμόςπαπάρα. μόνο γιά τον εαυτό μας.Α. γιά περάστε παρακαλούμε διά της βίας". εξετάσατε ποτέ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. ανίκανος να πεί την αλήθεια γιά τον άνθρωπο. Τέκτονα αναγνώστη και τη δική σου υποταγή.

Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ σε εξανθρωπισμό διότι αισθανόμαστε ΗΔΟΝΗ να ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ. . . αναγνώστη. του ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ να εξανθρωπιστούν πάλι και να αναβαπτισθούν στο Καθαρτήριο του Ελληνικού Ορθού Λόγου. ούτε έχει θανάσιμους "Μινώταυρους". ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ. ούτε από Οίκτο. τηλεοράσεως. εντύπων. ούτε από Έλεος. . ΤΕΧΝΗ. σε ισόβια έρευνα απελπισίας. ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΤΕΡΜΟΝ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ. τεχνών.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΉΡΩΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΑΣ ΥΠΟΤΑΓΗ. σου κάνουμε γνωστό ότι υπάρχει ακόμη ένας "ΠΑΡΑ-ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΠΑΡΑ-ΜΙΤΟΛΟΓΙΑΣ" του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ που το σιωνιστικό κατεστημένο κατασκεύασε μέσω εκατοντάδων θρησκειών.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΑΣ ΥΠΑΚΟΗ. . αλλά Αυτομάτως είναι Καλοί επειδή είχαν την πρόνοια να παραμείνουν Αδύνατοι.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΣΥΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΣ. αλλά είναι Αυτομάτως Κακοί επειδή απλώς έκαναν το σφάλμα να είναι Δυνατοί.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. συμφερόντων και τεχνολογίας. . ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΗ Η ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.ΙΑ31 δημοκρατικές διαδικασίες. . Στον παραλαβύρινθό σας υπάρχουν μόνον βισματωμένα ανθρωποειδή ΖΟΜΠΙ χωρίς ΠΡΟΣΩΠΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗ ΣΑΣ. . Τύπου.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. ώστε να μη δείτε ποτέ το φώς του ήλιου. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας "οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι". όπως σου έχουν μάθει οι εκφυλισμένες από σιωνιστικά ελευσίνεια ιερατεία "Δημοκρατίες των Περικλέων" και οι εκφυλισμένες από σιωνιστικά τεκτονικά ιερατεία "Σύγχρονες Δημοκρατίες" και οι εκφυλισμένες από κρυπτοσιωνιστικά ιερατεία "Θρησκείες Των Πτωχών Τω Πνεύματι". τότε θα πεθάνετε μέσα. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας οι Αδύνατοι δεν προάγονται αφού κριθούν ως Καλοί. διότι είμαστε αμείλικτοι πρώτα με τον εαυτό μας και μετά με τους άλλους.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ. Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ όχι από Αγάπη. Ο "Παρα-Λαβύρινθός" σας έχει κυλιόμενους διαδρόμους και βιτρίνες καταστημάτων και βιτρίνες βιβλιοπωλείων με παρα-γνώση σύγχισης και ΙΚΑ και επικουρικά ταμεία και Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ανθρώπους-νούμερα και συντάξεις και πανεπιστήμια του ροχαλητού και ναούς που δημιουργούν ευσέβεια όχι στη λογική αλλά στο συναίσθημα και ηθοποιούς που δεν ηθοποιούν αλλά ηθο-καταστρέφουν και τεχνολογία που δεν υπηρετεί αλλά υπηρετείται και ανθρώπους που δεν τείνουν προς τον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ αλλά προς τον ΥΠΑΝΘΡΩΠΟ. ούτε έχει εμπόδια γιά υπερπήδηση. Διότι ο "Παρα-Λαβύρινθος" της κρυπτοσιωνιστικής υπουλότητος και ραδιουργίας δεν περιέχει την Αλήθεια και τον ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟ που αναζητάτε. επιστημών. Διότι έτσι διέταξε ο Αρχιτέκτων του Λαβυρίνθου σας ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ. . . Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας οι Δυνατοί δεν καταδικάζονται αφού δικασθούν σαν Κακοί. χωρίς ποτέ να δείτε τον ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΗΛΙΟ. βρίσκεσθε σε πλήρη σύγχιση ΜΕΣΑ σ' αυτόν το ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ και περιφέρεσθε χαμένοι στους δρόμους και διαδρόμους του. πολιτικών ιδεολογιών. οι Ανάξιοι θα γίνουν Πρώτοι και Εξουσιαστές και οι Άξιοι θα γίνουν Τελευταίοι και Εξουσιαζόμενοι. . Πριν μας δείς να χανόμαστε στην είσοδο του "Λαβυρίνθου". Και αν δε συμβεί να σας τραβήξουν έξω από το ΑΝΘΡΩΠΟΤΡΟΦΕΙΟ σας οι ΗΡΩΕΣ και οι ΔΥΝΑΤΟΙ που έχετε ατιμάσει. Εσύ και οι όμοιοί σου. Διότι ποτέ δεν είδατε αυτό το ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ επειδή γεννηθήκατε ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΣΑΣ. . φιλοσοφιών.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ.

. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. . ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΛΕΒΑΝΙΑ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ Η ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ Ο.Α. . . .Ε.ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΝΗΜΗ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΞΕΝΟΦΕΡΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΛΕΒΑΝΙΑ. "ΜΤΜ" ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟΥ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ. ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΩΝ "ΑΟΑ".ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΗΔΕΙΟ ΛΟΓΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΝΕΟΣ ΛΟΓΟΥ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. . "ΟΤΟ". . ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ. . . . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΜΠΑΛΑ..ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΚΟΠΤΑΝ ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΦΙΑΛΤΕΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ.ΙΑ32 . ΔΥΟΜΙΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ. . . . ΤΟΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ-ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΝΑ "ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ" ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΎ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ "ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΤΖΕΝΤΑΪ ΓΙΕΧΟΒΑΧΑΪ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΟΥ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΟΥΝ ΤΗ ΦΑΡΣΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΑ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΟ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟ ΛΟΓΟ. . . . ..ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΛΟΓΟ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

έχεις να κάνεις μία κίνηση ασφαλείας και να "δεθείς" στο κάθισμα της συμβατικής λογικής. . Μη συνεχίζεις την ανάγνωση "ηλίθιε αναγνώστη". που όμως ΗΔΗ αποτελούν προσωπικές απόκρυφες αμφιβολίες σου και υποψίες σου ΑΚΡΩΣ ΣΟΒΑΡΕΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΕΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ. Αναγνώστη. Αν έχεις γελάσει ηλιθίως. γιατί οι "ταχύτητες λογικής μας" είναι φωτονιακές και οι . ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ "Λ'Μ'ΟΖ'Α'Ρ'" ΚΑΙ "Λ'Ε'Χ'Α'Ρ'" ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ CX106ν."σοβαρέ αναγνώστη". . πέταξε το κείμενο στο καλάθι των αχρήστων διότι όλη η Ιστορία είναι γεμάτη από "καλάθια αχρήστων" και από "ηλιθίους".ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΗΝ "ΑΤΡΩΤΗ ΛΕΒΑΝΙΑ Η ΛΕΒΙΝΙΑ" ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΓΙΑ ΘΥΜΑ ΠΡΙΝ 12600 ΧΡΟΝΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ Η "ΛΕΒΑΝΙΑ-ΣΕΛΗΝΗ" ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 13 ΣΤΑΣΙΑΣΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ "ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ" ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ. . .. . στο σημείο αυτό της παρούσης υπάρχουν μόνο δύο εκδοχές: "Ή το κείμενο σου έχει προκαλέσει την απώλεια επαφής με την πραγματικότητα και γελάς ηλιθίως από "αίσθηση του παραλόγου" ή το κείμενο σε έχει κάνει να πλησιάσεις την πραγματικότητα με ισχυρισμούς αναπόδεικτους.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΤΑΝΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ. ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ..ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ. . σου ζητούμε να δεκαπλασιάσεις το γέλιο σου και γιά να σε βοηθήσουμε σου λέμε ότι αυτή τη στιγμή διαβάζεις ένα κείμενο που έχει γραφεί από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι αποτελούν μέλη της ΝΕΑΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που έρχεται γιά να σαρώσει τους ομοίους σου.ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ. . ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΕΧΕΙ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΡΑΔΙΟΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ "Ε’ ΒΟΩΤΗ" ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ. ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥΣ. . αλλά θέλεις να ΔΕΙΣ τις αποδείξεις.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΟΠΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.ΙΑ33 . . ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ. . Η ηλιθιότητα των ηλιθίων πρέπει να δεκαπλασιασθεί γιά να γίνει σαφέστερος ο διαχωρισμός όταν θα φθάσει η ΣΤΙΓΜΗ του απολογισμού και της αξιοποίησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ. . ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Εσύ όμως . . . .ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ . Τέκτονα ή μη.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Η "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ ΓΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΝΑ. που μέχρις εδώ δεν είδες παρά μόνον αναπόδεικτους ισχυρισμούς.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ. . ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΙΣ "ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ" ΚΑΤΑ ΔΙΑΔΟΧΗ "Λ'Μ'ΟΥ'Ο'Ι'Ε'Α'Ρ'" ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ CX106ν.ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΛΙΑΘ ΠΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΑΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ "ΜΕΤΩΠΟ" ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΧΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ "ΠΕΤΡΕΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ" ΤΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΔΑΥΪΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ".

. άλμα που θα ζητηθεί σε λίγο από τον αναγνώστη είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ... ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. αλλά σαν αλήθεια παραδεκτή από ερευνητές επιστήμονες που θέτουν τη δική τους αλήθεια στην ΚΡΙΣΗ και στον ΕΛΕΓΧΟ και στην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ... ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ... Το διανοητικό τεράστιο.. Αν δεν λογικής".......... Πρέπει ο αναγνώστης να θεωρήσει όσα ακολουθήσουν...... ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ /.. είναι βέβαιο ότι αναγνώστες-ψυχοπαθείς στο τέλος εγκέφαλο με νοημοσύνη εκατονταπλάσια της ασφαλιστείς στο "κάθισμα της συμβατικής αντί γιά αναγνώστες-θεατές θα έχουμε της "πτήσης"..... Η ΤΡΙΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. ΟΧΙ ΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.... ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΑΤΟΜΟ..ΙΑ34 "ελιγμοί λογικής μας" απαιτούν δικής σου νοημοσύνης... ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ.

Αν ο χειριστής ενός Αναλυτού Υποφύσεως "πιάσει" τη σκέψη της "άπιστης" συζύγου του. Εργασία. Προτιμήσεις αστικού χώρου. Προτιμήσεις πολιτικές.ΙΑ35 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ: ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Σημερινό πρόβλημα εργασίας σας. Πρόβλημα καταθλίψεως. . Προτιμήσεις στις τέχνες. Αφού διαβάσατε όλα τα ανωτέρω στοιχεία της προσωπικότητός σας και τους προσδώσατε την αστεία πλευρά τους. Πρόβλημα με σύζυγο. από ένα πολύ αστείο ανέκδοτο. Προτιμήσεις εθνικού χώρου. π. διότι διαφορετικά κινδυνεύει η πνευματική σας ακεραιότητα και η πνευματική σας ισορροπία. Προτιμήσεις στο σέξ. βλέποντάς τα όλα από την αστεία και φαιδρή πλευρά. Προτιμήσεις στη φύση. Πρόβλημα συνειδήσεως. Εθνικότητα. Προτιμήσεις στην αρχαία ελληνική επιστήμη. Διακόψτε την ανάγνωση του κειμένου και προσδιορείστε νοερά την ταυτότητά σας. τη διανοητική τους ακεραιότητα και τη διανοητική τους ισορροπία. Πρόβλημα κοινωνικότητας. από μία πολύ αστεία σκηνή του αγαπημένου σας κωμικού. Προτιμήσεις στο χιούμορ. Πνευματικές προτιμήσεις. Πρόβλημα αυτοκαθορισμού. Μέλη οικογενείας.χ. Είναι αδύνατο να σηκώσετε το φορτίο σκέψεων του κειμένου που ακολουθεί με εγκέφαλο βεβαρυμένο από προβλήματα. Τόπος παραμονής. Υποδομή ελληνικού πολιτισμού. Τόπος γεννήσεως. Πρόβλημα θρησκείας. ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΣΕΛΙΔΑ. Πρόβλημα με παιδιά. Αφήστε το κείμενο και γιά πέντε λεπτά της ώρας προσπαθήστε να βρείτε κάτι το πολύ αστείο γιά να αμφισβητήσετε τους συντάκτες του κειμένου. Ξαναδιαβάστε όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Ο εγκέφαλός σας έχει ανοχές ορισμένων ηλεκτρικών φορτίων που προκαλούνται από συσσωρευμένα προβλήματα. ύλη. Προσπαθήστε να πείτε κάτι το πολύ αστείο με όσους είναι κοντά σας εις βάρος τους ή εις βάρος της σοβαρότητος του κειμένου που έχετε διαβάσει μέχρις εδώ. Πρόβλημα πολιτικής επιλογής. Προτιμήσεις στους φίλους. Όνομα. τέχνες. Εκτονώστε τα ηλεκτρικά φορτία του εγκεφάλου σας με χιούμορ πριν προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. θυμηθείτε μία πολύ αστεία σκηνή από πραγματικό γεγονός. Προτιμήσεις στη θρησκεία. Επαναφορά στο παρόν. Προτιμήσεις σε ξένες χώρες. Πρόβλημα οικονομικό... Προσπαθήστε να δείτε την αστεία πλευρά του. Πρόβλημα υπαρξιακό. Πρόβλημα με συναδέλφους. ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Είναι απαραίτητο να κάνετε εκτόνωση όλων των ανωτέρω στοιχείων με χιούμορ και αυτοσαρκασμό γιά να ξεκουράσετε τον εγκέφαλό σας. Πρόβλημα με ερωμένη ή εραστή.

ΕΑΝ ΑΦΕΛΗ ΤΙΣ ΤΟ ΔΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΝ ΕΠΡΑΧΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΤΕΡΑ ΕΥΛΟΓΟΝ ΕΣΧΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. ΜΑΘΗΜΑ ΔΕ ΟΥ ΓΙΓΝΕΤΑΙ.ΝΠΠ . θα χρησιμοποιήσουμε τους νοητικούς "κρίκους" κοιτώντας τους από την "αντίθετη πλευρά". Στο τύλιγμα του ΜΙΤΟΥ που θα μας οδηγήσει στην έξοδο της αντίστροφης λογικής πορείας και στην επανασύνδεση με την πραγματικότητα του παρόντος. ΑΠΑΙΤΕΙ Δ' ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ ΙΣΤΟΡΗΣΑΙ ΤΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΨΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΣΥΓΚΥΡΗΣΑΝΤΑ". με έδρα όχι το αόριστο αχανές διάστημα "πνευματικής άυλης .ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ . . ΤΟ ΚΑΤΑΛΕΙΠΟΜΕΝΟΝ ΑΥΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΕΝ. ερευνώντας μήπως "κατά σύμπτωση". ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΑΡ. δηλαδή "ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΠΛΑΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ". τότε εμείς θα επιχειρήσουμε να ξεπεράσουμε τους προγόνους μας σε νοημοσύνη. ΚΑΙ ΠΑΡΑΥΤΙΚΑ ΜΕΝ ΤΕΡΠΕΙ. .ΠΟΛΥΒΙΟΣ Γ' 31-32 "ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΥΧ ΙΚΑΝΟΝ ΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΚΟΥΣΑΙ. με τους Κανόνες-Λήμματα του ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ και με το Νόμο Διαλεκτικής ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ Γνωρίζουμε ήδη ακριβώς τι είναι αυτό που θέλουμε να βρούμε μέσα στο Λαβύρινθο της Ιστορίας του Παρελθόντος. δηλαδή "ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΘΕΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". ΑΚΜΗΝ ΓΑΡ ΦΑΜΕΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ".ΝΑΑΤ Σαν ξετύλιγμα του ΜΙΤΟΥ θα χρησιμοποιήσουμε τα αλληλένδετα λογικά συμπεράσματα ΛΟΓΟΥ που θα προκύψουν από τους "κρίκους" διαδοχικών εννοιών με τους Κανόνες-Λήμματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ-ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ και τους Νόμους Διαλεκτικής ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ μέχρις ότου φθάσουμε στην κρυμμένη Αλήθεια του Λαβυρίνθου του παρελθόντος.ΝΑΑ . Είναι η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ και μάλιστα η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ. Θα επιχειρήσουμε να ερευνήσουμε το αν αυτοί οι "αντίθετοι θεοί" δεν είναι πνευματικά όντα άλλης διαστάσεως αλλά όντα με σάρκα και οστά που δρούν εναντίον μας χρησιμοποιώντας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. οι "αντίθετοι θεοί" δεν είναι αντίθετοι αλλά ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΥΝΝΕΝΟΗΜΕΝΟΥ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ εναντίον του έθνους μας ειδικά και εναντίον της ανθρωπότητος γενικότερα.ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ε' 56 Αν γιά τους προγόνους μας "ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". δηλαδή "ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". Δε μας διαφεύγει ότι είμαστε πνευματικά τέκνα εκείνων που έγραφαν: "ΔΙΟΠΕΡ ΟΥΧ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΟΥΤΕ ΤΟΙΣ ΓΡΑΦΟΥΣΙΝ ΟΥΤΕ ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ. δηλαδή "ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ".ΙΑ36 Τα "Όργανα Ελέγχου" της Διανοητικής Πτήσης μας είναι οι πέντε Κανόνες-Λήμματα που διατυπώσαμε στη 16η σελίδα (25η του πρωτότυπου ή ΙΑ27 του παρόντος) και οι τρείς Νόμοι της Διαλεκτικής που διατυπώθηκαν από τον Αριστοτέλη: ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΚΤ ΚΑ ΚΑΤ ΚΑΛ ΚΠΕ ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ . ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝ.

ΙΑ37
διαστάσεως" αλλά ένα συγκεκριμένο ορατό χώρο στο διάστημα, κοντά στον
πλανήτη μας. Θα επιχειρήσουμε, ανάγοντας τους εαυτούς μας σε "παρά φύσει
θεούς", να ερευνήσουμε γιά το αν η υπαρκτή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ μας μπορεί να
εξουδετερώσει την "τεχνολογία των αντιθέτων θεών", ώστε να απαλλαγούμε
από την επιρροή τους πάνω στο ιστορικό μας γίγνεσθαι.
Διότι οι "αντίθετοι θεοί", όποιοι κι αν είναι, αιματοκύλισαν το
ιστορικό μας γίγνεσθαι με ένα όργιο σφαγής γήινων, με ένα όργιο διαφθοράς
των επιζώντων γήινων και με ένα όργιο καταπιέσεως και δυστυχίας γήινων,
μέσω "αντιθέτων οιωνοσκόπων ιερατείων ή τηλεκατευθυνομένων ιερατείων ή
τηλεπαθητικών σε τεχνολογία ιερατείων".
Αναζητούμε, λοπόν, όχι απλώς την ΑΙΤΙΑ αλλά την ΤΡΙΠΛΗ ΑΙΤΙΑ. Την
ΑΙΤΙΑ που χρησιμοποίησαν οι Κυβερνήτες των εθνών γιά τις μεταξύ των
διαμάχες. Την ΑΙΤΙΑ που χρησιμοποίησαν τα όπισθεν ευρισκόμενα ιερατεία
γιά τις μεταξύ των διαμάχες. Την ΑΙΤΙΑ που οι όπισθεν ευρισκόμενοι "θεοί"
χρησιμοποίησαν γιά τον ίδιο λόγο. Αναζητούμε την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, τη
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ και την ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΙΤΙΑ όπως ακριβώς αντιστοιχούν στα
κέντρα αποφάσεων "ΜΕΜΦΙΣ ΤΕΜΠΛΙΣ ΜΙΣΡΑΪΜ", "ΟΡΝΤΟ ΤΕΜΠΛΙΣ ΟΡΙΕΝΤΙΣ",
"ΑΝΤΕΠΤΙΣ ΟΡΝΤΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ" ή αλλιώς "ΜΤΜ", "ΟΤΟ", "ΑΟΑ" με γεωγραφικές
αντιστοιχίες που θα δοθούν στο τέλος του κειμένου.
Όπως
δηλαδή
αντιστοιχούν
οι
Πρωτοβάθμιες
Στοές
ΜΤΜ,
οι
Δευτεροβάθμιες ΟΤΟ και οι Τριτοβάθμιες Στοές ΑΟΑ ή κωδικά "ΑΥΛΗ ΤΟΥ
ΝΑΟΥ", "ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ" και "ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ".
Γιά τους "αμύητους", αν και τέκτονες αναγνώστες, παραθέτουμε τη
δομή και τη διάταξη αρμοδιοτήτων των "τριών ορόφων" των ιερατείων των
ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ή ΝΑΩΝ, όπως προέκυψε από καταγραφή μερικών
συνεδριάσεών τους στα MONITOR των Ανιχνευτών Συχνοτήτων Υποφύσεως της
Ο.Ε.Α., σε συνεργασία με ομάδες επιστημόνων άλλων χωρών.
ΑΟΑ ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ΣΤΟΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ή ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Μέλη 72 άτομα εκ των οποίων 24 εκπρόσωποι Θηλέων Σημιτικών Φυλών
"ΑΓΑΡ" ήτοι Αράβων, 24 εκπρόσωποι Ερμαφροδίτων Σημιτικών Φυλών "ΣΑΡΡΑ"
ήτοι Ισραηλινών και 24 εκπρόσωποι Αρρένων Σημιτικών Φυλών "ΧΕΤΤΟΥΡΑΝ" ή
"ΤΟΥΡΑΝ" ήτοι Τουρανίων Μογγόλων και Τατάρων.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Α' Χρονικών της Εβραϊκής Παλαιάς
Διαθήκης, αποδεκτής και από Ορθόδοξη Εκκλησία ως "θεόπνευστης", οι ΆγαρΧεττούρα-Σάρρα υπήρξαν οι τρείς γυναίκες του "Αβραάμ", απογόνου του Σήμ.
Σκοπός των 72 της ΑΟΑ είναι η πολιτισμική και η βιολογική εξόντωση
των 108 αρχικών φυλών του πλανήτη και η εγκαθίδρυση Παγκοσμίου
Κυβερνήσεως της Κάτω Ιερουσαλήμ ή Λεβάνια ή Λιβάνια με την υποστήριξη της
Άνω Ιερουσαλήμ ή Σελήνης. Γιά τον μη γνωρίζοντα την ετυμολογία του όρου
"ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ", κάνουμε γνωστό ότι προέρχεται από τα δύο ελληνικά συνθετικά
ΙΕΡΟΣ και ΣΕΛΗΝΗ σε σύνθεση ΙΕΡΑΣΕΛΗΝΗ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΝ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΜ, γιά
προσαρμογή της ελληνικής ρίζας "Σ Λ Ν" στην ατλάντεια ρίζα "Σ Λ Μ" μέσω
αλλαγής του ενρίνου "Ν" σε "Μ". Η ατλάντεια ρίζα "Σ Λ Μ" διά παρεμβολής
διαφόρων φωνηέντων παράγει τα σημιτικά ΣΑΛΟΜ, ΣΑΛΕΜ, ΣΑΛΑΜ, ΣΟΛΟΜ,
ΣΑΛΩΜΗ, ΣΙΛΟΑΜ, ΣΟΥΛΑΜ, ΣΕΛΗΜ. Μία άκρως ενδεικτική φράση είναι ο
αραβικός χαιρετισμός ΣΑΛΑΜ-ΑΛΛΑΧ ή ΣΑΛΑΜ-ΑΛΛΕΧ δηλαδή ο Σεληνιακός Αλλάχ
ή Ατλάχ, που συνδυάζεται με τη διαβεβαίωση του Κορανίου ότι ο Αλλάχ ή
Ατλάχ δεν πέθανε αλλά μετοίκησε στη Σελήνη.
Σε ό,τι αφορά τον όρο ΛΕΒΑΝΙΑ που στην εβραϊκή σημαίνει πάλι
ΣΕΛΗΝΗ, προέρχεται από τον όρο ρίζα "Σ Λ Ν" δια παρεμβολής του "Β" προς
σχηματισμό του "Σ Λ Β Ν" και παράγωγα τα ΣΕΛΕΒΑΝΙΑ, ΣΕΛΕΝΙΑ, ΛΕΒΑΝΙΑ,
ΣΕΛΕΒΑΝ, ΛΕΒΑΝ κλπ. Το απλοποιημένο παράγωγο "Λ Β" ή ΛΕΒΙ που
χρησιμοποιείται γιά την ισραηλινή φυλή των ιερέων ΛΕΥΙ, σημαίνει
"Σεληνιακή Φυλή" ή "Ιερατείο ΣΕΛΗΝΗΣ". Εμείς θα το μετατρέψουμε σε
"Σεληνιαζόμενο ιερατείο" με όλες τις προεκτάσεις σχιζοφρένειας και
καταληψίας που συνεπάγεται η χρήση του όρου.

ΙΑ38
Στο ύπατο τυπικό της ΑΟΑ η μεγίστη θεότητα είναι ο ΣΙΝ ή ΣΙΜ διά
αλλαγής ενρίνου "Ν" σε "Μ". Προέρχεται από τις ρίζες "Σ Λ Ν" και "Σ Λ Μ"
διά αφαιρέσεως του "Λ" με τελικές ρίζες τα "Σ Ν" και "Σ Μ". Τα παράγωγα
διά προσθήκης φωνηέντων είναι ΣΙΩΝ, ΣΉΜ, ΖΕΝ, ΣΕΝ, ΣΕΝΑ-ΑΡ, ΣΕΝ-ΤΑΪ, ΖΕΝΤΑΪ, ΣΙΝΑ, ΑΣΜΟ-Ν-ΤΑΪ, ΙΛΟΥ-ΣΙΝ, ΕΛΙ-ΣΙΝ, ΕΛΟΧΑ-ΣΙΝ, ΕΛΟΧΙΜ-ΣΙΝ, ΕΛ-ΣΙΝ,
ΙΛΑΧ-ΣΙΝ, ΑΛΛΑΧ-ΣΙΝ.
Γιά τους γνώστες της Ασσυροβαβυλωνιακής θρησκείας υπενθυμίζουμε ότι
ο όρος ΙΛΟΥ η ΕΛΙ στην αραμαϊκή ή ΕΛ ή ΕΛΟΧΑ ή ΕΛΟΧΙΜ στην εβραϊκή ή ΙΛΑΧ
ή ΑΛΛΑΧ στην αραβική εκπροσωπεί όχι συγκεκριμένο θεό αλλά την ιδέα της
θεότητος στην απόλυτη και γενική της σημασία. Αποδίδεται στο θεό ΣΙΝ της
Σελήνης στον οποίο προσαρμόζονται τα επίθετα "θεός ο άρχων", "ο άρχων των
θεών του ουρανού και της γής", "βασιλεύς των θεών", "θεός των θεών", "ο
κύριος της Σελήνης", "ο αρχιτέκτων του παντός", "ο στηρίζων τους
ουρανούς". Το σύμβολο του θεού ΣΙΝ ή ΣΙΜ ήταν η Σελήνη με κύριο τόπο
λατρείας την ΟΥΡ των Χαλδαίων από όπου "εξέρχεται ο Αβραάμ" ...κατά τας
Γραφάς. -"Κοσμογονία Βηρρώσου"Σύμφωνα με το Φιννικόν έπος "ΚΑΛΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΕΛΑ" ανάλογο του
"ΚΑΒΑΛΛΑ", η πρωτεύουσα των Τουρανίων της Φινλανδιας ΕΛ-ΣΙΝ ή Ελσίνκ έχει
όμοια ετυμολογία.
Ομοία ετυμολογία του διοικητικού διαμερίσματος των Τουρανίων της
Λιθουανίας "ΣΕΪΝΙΝ", των Τουρανίων της Λεττονίας "ΣΕΜ-ΓΚΑΛΕ" ή "ΣΙΜΓΚΑΛΕ" και των Τουρανίων Εσθονίας "ΣΙΛΝ-ΝΤΑΟΥ" ή "ΣΙΝ-ΝΤΑΟΥ".
Ομοίως η ετυμολογία των Τουρανίων Βουλγαρίας "ΣΟΥΜ-ΛΑ" και "ΣΟΥΜΕΝ", οι οποίοι γιά να μην αφήνουν αμφιβολίες γιά τη βαρβαρική φυλετική
τους προέλευση, μετονόμασαν την ελληνική Φιλιππούπολη σε "ΤΑΤΑΡΠΑΖΑΡΤΖΙΚ" ή Παζάρι των Τατάρων , κοινώς Μογγόλων.
Ομοίως των Τουρανίων της Αλβανίας, "ΣΙΜ-ΟΝΙ", πόλεως επί ποταμού
Φαχντίμπ και "ΤΥΡΑΝΑ" ή "ΤΟΙΡΑΝ" γιά να μην υπάρχουν αμφιβολίες περί
Τουρανικής προελεύσεως.
Ομοίως των Τουρανίων Μογγόλων της Ουγγαρίας "ΣΟΜ-ΠΟΣΛΟ", "ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ", "ΣΟΜ-ΟΝΤΓ", "ΣΙΜ-ΕΓΚ", "ΣΛΜ-ΠΟΛΤΣ" και των άκρως διαφωτιστικών
ΚΙΣ-ΚΟΥΝ ή ΚΙΣ-ΚΟΕΝ ή ΚΙΣ-ΚΑΝ ή ΚΙΣ-ΧΑΝ ως κατάλοιπα των εβραιομογγολικών
ορδών στον ευρωπαϊκό χώρο, των διαφόρων σφαγέων ΤΖΕΓΚΙΣ-ΧΑΝ.
Ομοίως των Τουρανίων Μογγολοεβραίων της Τουρκίας "ΣΟΜ-Α" και "ΣΙΝΤΙΡΙ" και των διαφωτιστικών τοπωνυμίων ΓΚΙΟΥΜΟΥΣ-ΧΑΝ, ΣΕΙ-ΧΑΝ ή Άδανα,
ΜΑΡ-ΧΑΝ,
ΑΡΝΤΑ-ΧΑΝ,
γιά
να
μην
υπάρξουν
αμφιβολίες
περί
της
Εβραιομογγολικής προελεύσεως του βαρβαρικού πληθυσμού της ...φίλης χώρας.
Όμοια ίχνη συγκριτικής Γλωσσολογίας ευρίσκονται και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ρουμανία, Γερμανική Βαυαρία, Νότιος Ιταλία κλπ.
όπου ενώ τα φτλετικά χαρακτηριστικά είναι σαφώς μογγολοειδή, τα τοπωνύμια
είναι συγκεκαλυμμένα όπως πχ. το ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ σε ΜΥΝΧΕΝ ή Μόναχο.
Ο πρώτος ερευνητής που τόλμησε να θίξει τη φυλετική συγγένεια
ΜΟΓΓΟΛΩΝ-ΕΒΡΑΙΩΝ-ΑΡΑΒΩΝ με κριτήρια επιστημονικά είναι ο Φίλιππος
Φιλιππόπουλος, κάτοικος Μηλεών Βόλου, ο οποίος ως ανταμοιβή πήρε από το
"ελληνικό" κράτος ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ. Η Ο.Ε.Α. τιμά τον
ανωτέρω ερευνητή αν και δεν ανήκει στις τάξεις της.
Τα ανωτέρω γράφονται σε σχέση με την ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΪΚΗ ηγεσία της ORDO
ADEPTIS ATLANTIS, διότι αντίθετα με τους εντοπισμούς του αναγνώστη στα
Αραβικά και Εβραϊκά φύλα, είναι βέβαιο ότι αγνοεί τη Σημιτική προέλευση
των Τουρανικών Φυλών ή Μογγόλων και αγνοεί την άκρως περίπλοκη συγκάλυψη
Σημιτικής καταγωγής των Τουρανίων της Ευρώπης.
Γιά να ολοκληρωθεί η εικόνα, θα παραθέσουμε τη ρίζα "ΑΤΛ" η οποία
στην αρχαία γλώσσα Ατλαντίδος σημαίνει "ύδωρ". Η ρίζα ΑΤΛ χρησιμοποιείται
ευρέως στη Μογγολική ονοματολογία, όπως πχ. ΑΤΙΛ-ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΑΣ ή ΑΤΛΑΝ.
Το τελευταίο είναι και όνομα Τουρκικής πόλεως.
Σε έρευνες της Ο.Ε.Α. στα κατάλοιπα αρχαίων γλωσσών Ν. Αμερικής
προκύπτει ότι η "Ατλαντίς" προφερόταν από τους αρχαίους κατοίκους της ως
"ΑΤΛ-ΛΑΝΤ" ή "Υδατόχωρα", σε ελεύθερη μετάφραση. Τα συμπεράσματα που

ΙΑ39
προκύπτουν είναι ότι "κάτι δεν πάει καλά" στις χώρες που διάλεξαν σαν
συνθετικό του ονόματός τους τη λέξη ΛΑΝΤ. Ξεκινώντας μ' αυτό το σκεπτικό,
η ομάδα γλωσσολογίας της Ο.Ε.Α "ξετίναξε" τη γλωσσολογική προέλευση των
χωρών Σκότ-λάντ, Ένγκ-λάντ, Φίν-λάντ, Όλ-λάντ, Άισ-λάντ, Άιρ-λάντ με
συμπεράσματα άκρως διαφωτιστικά περί του "διατί" της ενσυνείδητης
συνεργασίας των Αγγλοσαξόνων με τους Εβραίους και Άραβες στη "σιωνιστική
κύκλωση" του πλανήτη ή αλλιώς στη "Σεληνιακή κύκλωση" του πλανήτη.
Τα συμπεράσματα αυτά σταθεροποιήθηκαν όταν σε συζητήσεις που
κατέγραψαν τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.Ε.Α. έξω από Αγγλικές Τεκτονικές
Στοές και στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο της Σκωτίας, τα παρευρισκόμενα μέλη
του ORDO TEMPLIS ORIENTIS θεωρούσαν αλλήλους ως "απογόνους των δέκα φυλών
του Ισραήλ". Οι προσφωνήσεις των ονομάτων ακολουθούνται από τα ονόματα
των δέκα φυλών του Ισραήλ που δεν επέστρεψαν στην Παλαιστίνη μετά τη
Βαβυλώνια αιχμαλωσία με την ηγεσία του ΕΣΔΡΑ...
Στις ίδιες συνεδριάσεις ακούστηκε το πολύ περίεργο "νέο" της
προγραμματισμένης αποχωρήσεως της Αγγλίας και Ιρλανδίας από το "θηρίο των
δέκα", μετά την εισδοχή των "καταραμένων Ιβήρων", "ώστε να δοθεί η τελική
μάχη εξοντώσεως του αιώνιου εχθρού", "των επτά φυλών και των τριών
υποφυλών της Ευρώπης", "ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΙΑΦΕΘ", "ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ,
ΝΕΚΑΜ, ΕΛΛΑΣ"...
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη ότι το ORDO TEMPLIS ORIENTIS είναι
εξάρτημα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι η Στοά του είναι επίσης
εξάρτημα της ΑΟΑ.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι είναι συνειδητά ή
ασυνείδητα προδότης εσχάτης προδοσίας εναντίον της Ελλάδος, μόνον διότι
είναι εξαρτώμενος από τον κατ' επίφαση φιλέλληνα αλλά κατά βάθος
μισέλληνα Τεκτονισμό, του ΝΕΚΑΜ ΙΑΦΕΘ, ΝΕΚΑΜ ΕΛΛΑΣ.
Στην επίσημη εβραϊκή ονοματολογία της Βίβλου παρουσιάζεται ως
Σημιτικός ο γενετικός κλάδος "ΑΤΤΙΛ". Προϊόν του εβραϊκού οίκου ΑΤΤΙΛ
φέρεται στα απόρρητα αρχεία της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Υόρκης, η
δυναστεία των Ατταλιδών της Περγάμου και ο Άτταλος, προς τιμήν του οποίου
τα εβραϊκά ιδρύματα FORD και ROCKEFELLER χρηματοδότησαν την αναστήλωση
της Στοάς Αττάλου στην Αρχαία Αγορά Αθηνών.
Το παιχνίδι της διαβρώσεως των Ατταλιδών Σημιτών εναντίον της
Ελλάδος θα θιγεί σε άλλο ιδιαίτερο σημείο της παρούσης, επειδή η Πέργαμος
ήταν τόπος διελεύσεως και παραμονής του Ατλάντειου Σημιτικού ιερατείου
που διέλυσε και παρέδωσε την Ελλάδα στους Ρωμαίους μέσω του Άτταλου Γ'
της Περγάμου.
ΟΤΟ ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS ή ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Αποτελείται από 72 Τεκτονικά Τάγματα ή Δόγματα, ένα μόνον εκ των
οποίων είναι το Σκωτικό Δόγμα, στο οποίο υπακούει ο ελληνικός
Τεκτονισμός. Οι ηγέτες των 72 ταγμάτων εκπροσωπούν ανά 24 τις Σημιτικές
φυλές των Εβραίων, των Αράβων και των Τουρανίων Μογγόλων.
Στο επίπεδο του ΟΤΟ καλλιεργούνται οι έχθρες μεταξύ των ΕβραίωνΑράβων-Μογγόλων γιά την εξυπηρέτηση στρατηγικών και γεωπολιτικών κινήσεων
που "απαιτεί ο θεός ΣΙΝ".
Ο "Άξονας" Γερμανίας-Ιαπωνίας που δημιουργήθηκε με συνεργασία του
ΟΤΟ Ιαπωνίας και του ΟΤΟ Βαυαρίας, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν
σύμπραξη των Μογγόλων Τουρανίων ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ της Βαυαρίας και των Μογγόλων
Τουρανίων ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ της Ιαπωνίας, Θιβέτ, Μαντζουρίας.
Αυτά τα Τουρανικά ΟΤΟ διετάχθησαν από την ΑΟΑ να στραφούν εναντίον
του ΟΤΟ υπό Ισραηλινή Διοίκηση, δηλαδή του ΟΤΟ Μ. Βρεττανίας-USA και
εναντίον του Αραβικού ΟΤΟ με κέντρο την Αίγυπτο. Η πλαστή διαμάχη σε
επίπεδα ΑΟΑ και ηγεσίας ΟΤΟ, δυστυχώς, λειτούργησε σαν γνήσια διαμάχη
μεταξύ των μελών κατωτέρων βαθμών του ΟΤΟ και μεταξύ των μελών όλων των

Ε. Μακαρέζου κλπ. Η διπλή εικονική και ουσιαστική. Τουρανίων Ιαπώνων. Ιγκόρ Αντρόπωφ προσφωνείται από το Καχάλ των Αθηνών σαν Ιερέας Λευίτης Λίμπερμαν. ώστε να καταστέλλει και να δημιουργεί επαναστάσεις κατά βούληση.BRITAIN.Α. οι οποίοι είναι συγχρόνως αρχιραββίνοι και μέλη του ΟΤΟ. Ένα τέτοιο Υποτάγμα είναι η Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος με εικονικό ηγέτη τον εκάστοτε Μεγάλο Διδάσκαλο και ουσιαστικό ηγέτη την Αρχιραββινεία Αθηνών.. Αγγλοσαξόνων.S.S. Ως μέλη της αφανούς τεκτονικής ηγεσίας στην Ελλάδα θεωρούνται αυτομάτως μετά το διορισμό τους οι πρέσβεις U. "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ".S.S. κλπ.ΙΑ40 βαθμών της "συνάξεως των ηλιθίων μη Σημιτών αλλοφύλων" της ΜΤΜ.S.. έχουν καταγράψει αρκετά ενδιαφέρουσες συνομιλίες στο κτίριο της Αρχιραββινείας Αθηνών και στην Πρεσβεία του Ισραήλ σχετικά με τις διαδοχικές επταετίες του ελληνικού πολιτεύματος και με την αφανή Τεκτονική Ιεραρχία. Τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο. "ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ" να δημιουργήσουν το μύθο των Ατλάντειων Αρείων και τις ιδεολογικές υποδομές του Ναζισμού και του Φασισμού.Αμαναήλ είναι επίσης μέλος της αφανούς τεκτονικής ιεραρχίας και απ' ευθείας υπόλογος στο βοηθό του αρχιραββίνου Αθηνών. και GR... Ο πρέσβης της U. που αγνοεί ακόμη και ο έλληνας Μεγάλος Διδάσκαλος. Αυτή είναι η περίπτωση του αφελούς τέκτονα Γεωργίου Παπαδοπούλου και των τεκτόνων Παττακού. Αράβων. Τουρανίων Μογγόλων. Ο εξ Ικονίου Τουρκίας Μογγολοεβραίος Καρά-αλί ή Καρα-αμάναλί ή Καραμανλής προσφωνείται από το Καχάλ της Αρχιραββινείας ως "αδελφός Αμαναήλ" ήτοι . που περιλαμβάνει τη συμπαιγνία γιά διεθνή κυριαρχία των κοινής Σημιτικής προελεύσεως Εβραίων. όπως προέκυψε από τις εγγραφές των "ψαλμωδιών υποδοχής" που κατέγραψαν στην Αρχιραββινεία τα MONITOR της Ο. U. αλλά του "γενικού ατλαντισμού". Τουρανίων της U.S. όπως το υποσχεθήκαμε στον αναγνώστη.. ΜΤΜ Η MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Αποτελείται από 72 σύνολα Υποταγμένων τα οποία έχουν εικονικούς Μεγάλους Διδασκάλους και εικονικές ιεραρχικές δομές. Μέλη της αφανούς ιεραρχίας είναι μεταξύ άλλων οι κύριοι Παπανδρέου και Ράλλης ή όπως προσφωνούνται από τον Αρχιραββίνο Αθηνών "αδελφός Μενέικο-Ζέτκιν" και "αδελφός Ραούλ" αντιστοίχως. ήτοι της MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM.ας δοξάσουμε όλοι οι έλληνες τον Ιεχωβά και τον δούλον αυτού Μωάμεθ. ενώ στην πραγματικότητα διοικούνται από αφανείς Τέκτονες που αναλαμβάνουν ηγεσία σε περίπτωση "επιθυμητής" ή "ανεπιθύμητης" στροφής πολιτεύματος που εξυπηρετεί ή αντιτίθεται στη γραμμή της ΑΟΑ.A.Ε.ηγεσία διασφαλίζει την ΑΟΑ της Στοάς Μεγάλης Δρυός από "απώλεια ελέγχου" ή δίνει τη δυνατότητα στην ΑΟΑ να παρακάμψει το επίσημο καταστατικό των Στοών "περί μη πολιτικής και μη ανατρεπτικής δράσεως". αμήν. .S. Βαυαρών.R. Μετά τη σύντομη αναφορά στη δομή.Α. Ο .. προθέτοντας μόνον ότι το Σκωτικό ΟΤΟ υπό Ισραηλινή διαχείριση "γέννησε και έθρεψε και διέταξε" τις Στοές "ΘΟΥΛΗ". μπορούμε να εισδύσουμε στα άδυτα της ιστορίας. Ανάλυση της δράσεως του ΜΤΜ θα δώσουμε σε άλλο σημείο της παρούσης. Τουρανίων της Ευρώπης.R. ΑΝΕΝΕΡΜΠΕ". που διετάχθησαν από την αφανή ουσιαστική Τεκτονική ηγεσία να προχωρήσουν σε επανάσταση "προγραμματισμένης επταετίας".R. όχι του "ειδικού σιωνισμού" που σχετίζεται με τη δράση μόνον των εβραίων. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ". Νοτίων Ιταλών ή Ατταλών. Τουρανίων της Τουρκίας.

ΤΕΛΟΣ ΡΩΜΗΣ Α' Ο Άτταλος Γ’ της Περγάμου κληροδοτεί . 1493 μ. Η Μεγάλη Βρεττανία παύει να είναι μεγάλη. γιά την εφαρμογή του KOENSTATUS ή KAN-STATUS ή HAN-STATUS ή HANAAN-STATUS. Μεσοποταμία.κληρονόμος όλου του τμήματος της ελληνικής αυτοκρατορίας που άφησε ο Αλέξανδρος στο στρατηγό Λυσίμαχο. Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Δύσεως οργανώνεται και διοικείται από τον Φράγκο Καρλομάγνο.Χ. Ο Νικηφόρος είναι ο πρώτος Βυζαντινός Αυτοκράτωρ που χάνει την κυριαρχία των Δυτικών εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που έχουν περιέλθει στον Καρλομάγνο. Αρμενία.. 275 μ. είχαν "βασιλεύουσα" πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με καταγραφές συζητήσεων της .χ. Η βασίλισσα της Βρεττανίας Ελισσάβετ Α' ίδρυσε την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Ο τελευταίος αυτός αυτοκράτωρ ήταν "ειδωλολάτρης". από την Ιβηρική και Βρεττανία μέχρι την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή.. λαμβάνοντας σαν κριτήριο τις χρονικές εναλλαγές των "παγκοσμίων δυνάμεων" ή "αυτοκρατοριών" που διαδραματίστηκαν δυτικά της υποτιθέμενης οριακής γενέτειρας του πολιτισμού.χ. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Γ' Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη του Βυζαντίου παραδίδει την εξουσία στον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Α'. αρχηγός του οίκου των Αψβούργων τερματίζει την ύπαρξή του και την ισχύ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Δύσεως. Ασσυρία. Θα δείξουμε τι δεν είναι. όπως προκύπτει από την ταπεινωτική Συνθήκη της Γιάλτας. που εμφανίζεται ο κρυπτοϊουδαίος Κωνσταντίνος ως "χριστιανός αυτοκράτωρ".ΙΑ41 Κανών Λογικής "ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" Ο Κανών-λήμμα "ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" ορίζει "τι δεν είναι το αναζητούμενο" και στην περίπτωσή μας "τι δεν είναι το ιστορικό γίγνεσθαι". Η Βιρτζίνια Βορείου Αμερικής αποικείται από Βρεττανία το 1607.. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Β' Ο Αυρηλιανός με το τέρμα της θητείας του τερματίζει και την ύπαρξη της αρχικής "Ρώμης". Οι Έλληνες το 330 μ. 1945 μ. Η Κωνσταντινούπολη είναι το κέντρο ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.τη M. Ο Άτταλος ή Αττίλας Γ΄ είναι ο .χ. 802 μ. δηλαδή της Μεσοποταμίας. δηλαδή την "ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΕΝ ή ΧΑΝ". 1600 μ. 133 π.. Ασία και τη Θράκη και παραδίδει τον αμύθητο θησαυρό της Περγάμου στη Ρώμη ΑΜΑΧΗΤΙ και χωρίς να δεχθεί διαταγή υποταγής εκ μέρους της Ρώμης.χ. 330 μ. 800 μ.χ.χ. αναστατώνεται και κατηγορεί τον Τιβέριο Γράκχο ότι συνωμοτεί κατά της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας των Πραιτώρων. Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος κατάπληκτη από τη μη απαιτηθείσα υποταγή.χ. Ο Φρειδερίκος Γ'. εφ’ όσον ο θησαυρός της Περγάμου είναι προσωπικό δώρο στον Τιβέριο. ΤΕΛΟΣ ΡΩΜΗΣ Β' Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος της Ρώμης μεταφέρει την έδρα της Αυτοκρατορίας στη Νέα Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη. Η Βρεττανική Αυτοκρατορία στην οποία "δεν έδυε ποτέ ο ήλιος" διαλύεται. αφού πρώτα κάνουμε μία αστραπιαία διερεύνηση του επιφανειακού και επιδερμικού "ιστορικού γίγνεσθαι" που μας παρουσιάζουν τα κατεστημένα εγχειρίδια ιστορίας. Το εβραιορωμαϊκό σύνθετο KOEN-STATUS ή KON-STATUS αντικατέστησε το ρωμαϊκό "S P Q R-STATUS QUO" προς τιμήν Εβραιομογγόλων ΧΑΝ ή ΚΑΝ ή ΚΟΥΝ ή ΚΟΕΝ που ετοίμαζαν τις ορδές τους στην Εξωτερική Μογγολία γιά "επίσκεψη" και κυριαρχία της Ευρώπης.χ. Δήμαρχο Ρώμης γιά το 133 μ.χ. Μεσολαβεί μια σκοτεινή πεντηκονταετία έως το 324 μ. Επισήμως η Βρεττανία θεωρείται Αυτοκρατορία από το 1760 και εφεξής.χ. εστεμμένο Αυτοκράτορα από τον Πάπα Λέοντα Γ' στη Ρώμη.

Οι Πέρσες έχουν εκδιωχθεί από τη Μακεδονία μετά την ήττα τους στις Πλαταιές.χ. πιθανώς ο αναγνώστης να βλέπει μία ασυνάρτητη διαδοχή κρατών και αυτοκρατοριών που δεν του λένε απολύτως τίποτε. που ήταν η αρχή της σύντομης βασιλείας του Ασσυρίου Ασσαραδών.χ.χ. 539 π.χ. Δεν είναι σαφές γιά το αν γίνεται αναφορά στους Ατταλίδες του Αθηναϊκού Δήμου Γεφυραίων-Εβραίων που ακολούθησαν τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του ή των Ατταλιδών Σημιτών που ως μέλη των δέκα ισραηλινών φυλών. ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Κύρος ο Μέγας.χ. δεν επέστρεψαν στο Ισραήλ με το διάταγμα του Κύρου. οι σημιτικής καταγωγής Ατταλίδες "εκπλήρωσαν την προφητεία του Δανιήλ γιά το τέλος του Αλεξάνδρου. 540 π. στέφεται βασιλεύς ο μέγας Ναβουχοδονόσορ.χ. ανοίγουν εν αγνοία των Βαβυλωνίων. έχοντας κτίσει εκ νέου τη Βαβυλώνα. Σεναχειρίμ. Βρεττανία ως Αγγλοσάξωνες..χ. Η Μακεδονία έχει προσαρτηθεί στη Ρώμη από το 168 π. εν τούτοις η ολική ελληνική κατάρρευση αρχίζει από την αμαχητί παράδοση στους Ρωμαίους της Ανατολικής Ελληνικής Αυτοκρατορίας με εδάφη έως τη Μεσοποταμία. ΤΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Φίλιππος Β' αναλαμβάνει βασιλεύς της Μακεδονίας.ΙΑ42 147 π. που ο πατέρας του Σεναχειρίμ είχε καταστρέψει. επί Δαρείου Β' του Νόθου Ώχου.χ. τελευταίος αυτοκράτωρ της Βαβυλώνος. το 480 π. 630 π.χ. αλλά μέσω Περγάμου–Ετρουρίας-Ρώμης κατέληξαν στη Μ.. πεθαίνει όταν οι Πέρσες του Κύρου εισβάλλουν στην άτρωτη πόλη από .κερκόπορτες που οι εβραίοι της Βαβυλώνος. Αλλά το ανωτέρω "ιστορικό γίγνεσθαι" ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ. υπό τον "προφήτη Δανιήλ". 670 π. Πέρσης.χ. ΤΕΛΟΣ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Αρχίζει η βασιλεία του Ασσυρίου Ασσουρμπανιπάλ με κέντρο Νινευή. Βρεττανίας έως το 680 π. 670 π. και έχει ως επαρχία την Ελλάδα από το 147 π. Η "προδοσία" του Αττάλου Γ’ σημαίνει την αρχή της Ρώμης ως Αυτοκρατορίας.χ.χ. 360 π.χ. 340 π.χ. εκτελώντας τον Αλέξανδρο". ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Α’ Η Ελλάς γίνεται Ρωμαϊκή Επαρχία. πρωτεύουσα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας.χ. Αν και η Ρώμη υφίσταται ως Δημοκρατία από το 509 π. ΤΕΛΟΣ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Ασσύριος Ασσαραδών αρχίζει τη βασιλεία του στη Νινευή μετά τη δολοφονια του πατέρα του. Η παρακμή της Περσικής αυτοκρατορίας έχει ουσιαστικά αρχίσει από το 380 π. 680 π. Το 625 π. ΤΕΛΟΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Τα Βαβυλωνιακά στρατεύματα καταστρέφουν εκ θεμελίων τη Νινευή.χ. ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Δαρείος Γ' ο Κοδομανός είναι ο τελευταίος βασιλεύς της Περσίας. ΑΡΧΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Ασσύριος Ασσαραδών τελειώνει τη βασιλεία του στη Νινευή.χ. ΑΡΧΗ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Τελειώνει η βασιλεία του Ασσυρίου Ασσουρμπανιπάλ με κέντρο τη Νινευή. . ΑΡΧΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Από το 1945 που σήμανε το τέλος της Μ. ΑΡΧΗ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Βαλτασάσαρ. καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα και προσαρτά τα εδάφη της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας.. σε δυαδική κυριαρχία με το Δαρείο το Μήδο. Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Νέας Υόρκης. 630 π.

330 μ. ΚΑΝΕΙΣ ΓΗΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ δεν θα διέθετε τέτοια συνομωτική νοημοσύνη.χ. Ο αναγνώστης σημειώνει ότι στην περίπτωση της Μ. καμμία δυναστεία κανενός έθνους. τόση απώτερη σκοπιμότητα γιά κέρδη που ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ και ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ γιά παραλαβή μετά από 2630 χρόνια.χ. 6.χ. 7. 2. Η ερώτηση που προκύπτει είναι: Ποιός ή ποιοί είναι εκείνοι που από το 680 π. Έτσι οι θεωρητικές χρονικές τιμές του Χν που διατηρήθηκαν στον ρού της πόρνης ιστορίας είναι: ΑΣΣΥΡΙΑ Α' ΑΣΣΥΡΙΑ Β' ΒΑΒΥΛΩΝ ΠΕΡΣΙΑ ΕΛΛΑΣ ΡΩΜΗ Α' έτη έτη έτη έτη έτη έτη 10 ήτοι από 680 έως 670 π. 810 έτη.χ.χ.χ. τέτοια επιμονή. εξαθλιωμένα από τη διεθνή τους περιπλάνηση νομάδων . ΡΩΜΗ Β' ΡΩΜΗ Γ' Μ. 40. 640. που το Βυζάντιο τίθεται αντί Ρώμης Α' έτη 640 ήτοι από 820 μ.χ. Απαιτούμε απ' τον αναγνώστη τη μέγιστη συγκέντρωση γιά να περάσουμε στην Αρχή Λογικής της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ. άνοιξαν ένα τέτοιο τεράστιο γεωπολιτικό σχέδιο που "τρέχει" με βάση έναν μαθηματικό γεωπολιτικό τύπο.χ. Είναι τρελλό. 90. 8. 40 ήτοι από 670 έως 630 π. 360. Αργότερα θα δούμε το πού οφείλεται αυτή η "επιτάχυνση". 250 ήτοι από 380 έως 130 π. Παρατηρούμε ότι με "διορθώσεις ασήμαντες" πάνω στις χρονολογίες.χ. που οι Αγγλοσάξωνες εισέβαλλαν στη Βρεττανία έως το 1950.χ. έτη 490 ήτοι από 1460 μ. τέτοια λύσσα γιά διεθνή εξουσία. 490. Κανών Λογικής "ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ" Ο κανών-λήμμα "ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ" ορίζει "τι ακριβώς είναι" το αναζητούμενο και στην περίπτωσή μας "τι ακριβώς είναι το ανωτέρω ιστορικό γίγνεσθαι". τόσο χρόνο.χ. 90 ήτοι από 630 έως 540 π. 250. κανένας λαός. Είναι τρελλό και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ότι τα εβραιομογγολικά υπολείμματα της βυθισμένης Ατλαντίδος.χ. ----. που υφίσταται χωριστά Δυτική Αυτοκρατορία. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ έτη 490 ήτοι από 330 μ. Βρεττανίας η χρονική διάρκεια είναι ίδια με τη διάρκεια της Ρώμης Β΄του Βυζαντίου. Ποιοί είναι εκείνοι που καυχώνται ότι "ο τύπος θα έχει και δέκατη επίλυση μέσω της χιλιετούς βασιλείας του Χριστούλη".χ. έως 230 μ.χ. Η αναμενόμενη διάρκεια της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας ήταν όχι 490 αλλά 810 έτη. λαμβάνουμε γιά το "Χν" αντιστοίχως τις εξής τιμές: 10. 360 ήτοι από 130 π. ήτοι από 230 . Η απάντηση μπορει να δοθεί ακαριαία: Ποτέ. 160. Έτσι αν όπου "ν" θέσουμε 1. οι διάρκειες των αυτοκρατοριών που αναφέρθηκαν δίδονται από τον τύπο της μαθηματικής γεωμετρικής προόδου Χν=10. 5. έως 1460 μ.Μεσολαβεί κενό "απωλείας ελέγχου" 100 ετών. είναι ασύλληπτο ένα τέτοιο σχέδιο από τους οποιουσδήποτε ξεβράκωτους πολιτισμικά ισραηλίτες-μογγόλους-άραβες και τις ορδές τους που προήλθαν από τον "Σήμ".ν2. 160 ήτοι από 540 έως 380 π.ΙΑ43 Η προσεκτικότερη παρατήρηση δείχνει ότι πρόκειται γιά προγραμματισμένη διαδοχή γεγονότων. Γιά την τιμή "ν" ίσον με 10 λαμβάνουμε τιμή Χν ίσον με 1000 που καθώς θα δούμε έχει απόλυτη σχέση με τον εβραϊκό χιλιασμό και με το "χιλιετές Γ' Ράιχ". 4. 3.χ. κανένας αρχομανής κλάδος παρανοϊκών ηγεμόνων. αρχίζοντας από το 680 π. έως 820 μ. 9. θέτοντας όπου "ν" την αριθμητική τάξη της αυτοκρατορίας. τόση ενέργεια.

το Πάσχα των εβραίων εορτάζεται την πρώτη Πανσέληνο μετά την Εαρινή Ισημερία.S. ενώ οι "πρόγονοί" τους καταποντισμένοι Άτλαντες λάτρευαν "το ελληνικό δωδεκάθεο" . έχοντας ένα υπερόπλο στα χέρια του. Από εκεί και πέρα δεν χρειαζόταν ευφυΐα. που καθόριζαν τους "οιωνούς των θεών".χ. Διότι η έξοδος των εβραιομογγολικών ορδών του Αβραάμ από τη Σημιτική Ατλάντεια σφηκοφωλιά της ΟΥΡ με τελικό προορισμό την Αίγυπτο και τελικό σκοπό τη διάλυση της Αιγύπτου ως ελληνικής επαρχίας υπολόγου στους Δελφούς. Βουδιστικής και Μογγολοθιβετιανής εμπνεύσεως. και U.S. Ρώμης και Ευρώπης και να τους υπονομεύουν. Όχι χωρίς λόγο.S. Αναγκάζουμε τον αναγνώστη να θυμηθεί ότι. Πόσο αόρατων ή πόσο ορατών. Βαβυλώνος. ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ μετά τον αδελφοκτόνο πόλεμο της Δυτικής Ελλάδος Δελφών και της Ανατολικής Ελλάδος Τρωάδος-Σάρδεων. Αόρατων.A. "θεό των θεών" και κυβερνήτη της Σελήνης και "κυβερνήτη των τεσσάρων μερών του κόσμου" ή "κυβερνήτη των τεσσάρων κατευθύνσεων ΓΧΒΧ" κοινώς ΓιαΧωΒεΧάι. μπόρεσαν να ξεπεράσουν σε νοημοσύνη τους θεϊκούς πολιτισμούς της Ασσυρίας. την οποία έχασε το εκκολαπτώμενο Χιλιετές Γ' Ράιχ του "αντιχρίστου" Ναζισμού. Ποιό είναι το ιερατείο που προκάλεσε τη σφαγή αδελφών Ελλήνων με αιτιολογία την απαγωγή της Σεληνιακής Ιέρειας ΣΕΛΕΝΗΣ ή ΕΛΕΝΗΣ από τον Ποσειδώνιο Πάρι. η εβραϊκή Κάβαλλα περιέχει "μαγικές επικλήσεις" που απαιτούν το "φώς" και την παρουσία της Σελήνης.S. να τους στρέφουν εναντίον αλλήλων με αδελφοκτόνους πολέμους και να τους απειλούν σήμερα με ολοκληρωτική γενοκτονία κρατώντας τον έλεγχο των U. Αυτή είναι ακριβώς η συμμετρική χρονολογία με το 1945 μ.S. οι Μωαμεθανοί προσεύχονται στη Σελήνη και πιστεύουν ότι ο θεός Αλλάχ κυβερνάει τον κόσμο από τη Σελήνη. ή Ιεχωβά. Απαιτούμε όμως από τον αναγνώστη να θυμηθεί ότι αφ' ενός οι Τρώες Έλληνες εγκατέλειψαν τη λατρεία του Διός προς χάριν του Ποσειδώνα. θεού της Ατλαντίδος. που χρησιμοποιούν τους αθλίας νοημοσύνης εβραιομογγόλους σαν ρομπότ ή σαν τέρατα ζόμπι που εκτελούν τυφλά τηλεπαθητικές εντολές των ΑΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ. Δεν θα επεκταθούμε τώρα σ' αυτό το ζήτημα. να κλέβουν τον πολιτισμό τους. Είναι τρελλό και ακατανόητο αν αναζητήσουμε τη λύση στην εφευρετικότητα των γήινων εβραιομογγολοαράβων καφροειδών εγκεφάλων.ΙΑ44 βαρβάρων. Το πρόβλημα λύνεται μόνο με το εξής στοιχείο: Τα εβραιομογγολικά υπολείμματα της Ατλαντίδος λατρεύουν το Σεληνιακό θεό ΣΙΝ. Αναλάμβαναν οι παρανοϊκοί κύριοι της Σελήνης να κινούν τους "τηλεκατευθυνόμενους" Αβραάμ. Ο αλητήριος εβραιομογγόλος Αβραάμ "εξήλθε" γιά να αρχίσει τη δράση του.S. Περσίας.R. ένα νεκρό πρόσωπο της Ιστορίας. οι Τεκτονικές Στοές διατάσσονται να εορτάζουν την εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία στις αμέσως ακολουθούσες Πανσελήνους. την τέχνη επικοινωνίας με τη Σελήνη που περιέχουν οι ειδικοί συνδυασμοί φωνητικών συχνοτήτων της Κάβαλλα. Ποιό είναι το ιερατείο που μεθόδευσε αυτή τη μεταστροφή.A. Οι εβραίοι ραββίνοι τοποθετούν τη δράση του αρχικαββαλιστή Αβραάμ στο 1943 π. Διερωτάται ο αναγνώστης "γιατί τόσο βάρος στο ρόλο του Αβραάμ". όχι χωρίς λόγο. ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ αν αναζητήσουμε τη λύση στην εφευρετικότητα ΜΗ ΓΗΙΝΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ. να τους διαλύουν.χ. την ιερή πόλη των Χαλδαίων αφιερωμένη στο θεό ΣΙΝ ή ΣΙΜ. Όχι χωρίς λόγο.R. αφ' ετέρου οι Έλληνες Μυκηνών εγκατέλειψαν τη λατρεία της Ήρας προς χάριν της ΣΕΛΕΝΗΣ ή ΣΕΛΗΝΗΣ. αρχίζει η χιλιετής "βασιλεία του χριστού". ο εβραίος μάγος αρχιερέας της Κάβαλλα Αβραάμ "εξέρχεται" από την πόλη ΟΥΡ. της Τουρκίας και της πρώην Μογγολίας έχουν σαν έμβλημα την ημισέληνο. και U. Στη Βίβλο. Ο πόλεμος προκλήθηκε από προσυννενοημένες ενέργειες των ιερατείων Μυκηνών και Τροίας. Όχι χωρίς λόγο. όπου θεωρητικά με την εβραϊκή παγκόσμια διοίκηση των U. οι σημαίες των Αράβων. Όχι χωρίς λόγο. Ελλάδος.

του Χριστιανού. Επειδή διώχθηκε από τον "αρχικό του χώρο" και από τους Ανώτερούς του. Μία φρικιαστική "νομοτέλεια" παρανοϊκού "νομοθέτη" που οδηγεί τα γήινα έθνη στη σφαγή και στην αλληλοεξόντωση. με δέκτες τα ιερατεία Τρωάδος. Αυτή η "θεολογική παραδοξολογία" του "ζηλότυπου θεού" που σκοτώνει τα απειροελάχιστα άτομα-μικρόβια της Ύλης του διότι δεν του παρέχουν "αποκλειστική αφοσίωση". 2 Χν=10 ν . Με γενοκτονίες των λεγομένων "ιαπετικών" ή "αρείων" φυλών και παράλληλο υπερπληθυσμό Ασιατών . σαν εκπομπές του "ραδιοτηλεοπτικού σταθμού" Σελήνης από το 1970 έως το 1984. Διότι εκεί καυχάται ο παρανοϊκός ΣΙΝ ή Ιεχωβά ότι είναι θεός "ζηλότυπος και απαιτών αποκλειστικήν αφοσίωσιν". μανίας αυτοκαταστροφής και άκρως ανίατης σχιζοφρένειας. Μυκηνών. με δέκτες τα ραββινικά επιτελεία Μόσχας και Ουάσιγκτων και Θιβέτ και Ούργκα και Σινά.. μπορούσαν να εκπεμφθούν στο παρελθόν.Ε. ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ. Είναι έτσι ή μήπως οι συλλογισμοί μας είναι εκτός λογικής. Ελλάδος. να εξυπηρετούν εναλλαγές αυτοκρατοριών κατά γεωμετρική χρονολογική πρόοδο. Ρώμης και Μ. όταν επιχείρησε να ασκήσει εξουσία με τον ίδιο παράφρονα τρόπο που τον ασκεί στον πλανήτη γή. Ακριβώς όμως αυτό το αδιανόητο συμβαίνει στο ιστορικό γίγνεσθαι. Ιδιότητες που αντανακλώνται απόλυτα στο Κοράνιο των Αράβων Σημιτών και το Βουδισμό των Εβραιομογγόλων Χάν ή Χαναάν. Οι Άτλαντες οπαδοί του ΣΙΝ επιζούν ενώ οι Άτλαντες οπαδοί του Δία και του Ποσειδώνα βυθίζονται μαζί με την Ατλαντίδα. Όταν δεν του δίνεται αυτή η αφοσίωση θεωρεί δικαίωμά του τον ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ και ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ. δεν θα τον βρούμε ανάμεσα στους ταλαίπωρους γήινους και φυσικά όχι στους Εβραιοαραβομογγόλους. Εκτός και αν κάποιος από τους παραλήπτες της παρούσης πιστεύει ότι οι προκύπτουσες διαφορές των εθνών συμπίπτουν . Ιδιότητες που αντανακλώνται απόλυτα πάνω στο ραββινικό ιερατείο των Λευί και στις υπόλοιπες 11 εβραϊκές φυλές.Α. Παντού στα "ιερά βιβλία" διαταγές των "πιστών" να σφάξουν τους "απίστους". Διότι είναι αδιανόητο ότι διαμάχες και πολεμικές συρράξεις εθνών που υποτίθεται ρύθμιζαν στο πεδίο της τιμής και της μάχης τις μεταξύ των διαφορές. υστερία και σχιζοφρένεια. Ούρ. Παντού έγκλημα. Είναι αδύνατον να νοηθεί ότι ο Άπειρος Συμπαντικός Οργανισμός του Τελικού Ενός Θεού κατέβηκε στο άθλιο επίπεδο να ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ με τα ΜΙΚΡΟΒΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που περιέχει στο Σώμα του και ότι τους ζήτησε "και αποκλειστικήν αφοσίωση". τότε ο εφευρέτης και ο ηθικός αυτουργός της παρανοϊκής συμπεριφοράς των γήινων εθνών είναι ο Κύριος της Σελήνης.εκ συμπτωματικής συμπτώσεως με τους όρους της γεωμετρικής προόδου. Θα μπορούσε να είναι μόνο ένας "ξένος" διαστημικός γκάνγκστερ που αποφασίζει να διώξει τους "τοπικούς θεούς" ενός στίγματος του διαστήματος και να "ιδρύσει νέο βασίλειο" επειδή έχασε το βασίλειο που είχε κάπου αλλού. δολοφονικής μανίας. Περσίας. είναι η ΕΠΑΡΚΟΥΣΑ και ΑΠΟΧΡΩΣΑ αιτία που καθιστά όλο το ιουδαιοχριστιανικό οικοδόμημα έναν απέραντο κοπρώνα ψεύδους. Ήδη διαφαίνεται η φοβερή αλήθεια που επίμονα επί αιώνες κρατήθηκε καλυμμένη από τις Εβραϊκές "Αγίες Γραφές". Ασσυρίας. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ του Άραβα. Βαβυλώνος. Βρεττανίας.. Αν αναζητήσουμε τον εφευρέτη του γεωπολιτικού μαθηματικού τύπου .ΙΑ45 και κυρίως τον Ποσειδώνα. του Ιουδαίου και του Μογγόλου "πιστού". Τέτοια εγκληματική παράφρων φυσιογνωμία θα μπορούσε να είναι μόνον ένας "θεός" τελευταίας κατηγορίας στο πάνθεο των θεών. Δύσκολα μπορεί μία στοιχειώδης νοημοσύνη να δεχθεί ότι ο Συμπαντικός θεός των θεών διακατέχεται από τόση λύσσα γιά αναγνώριση από τα ασήμαντα ανθρώπινα όντα. εγκληματικής υστερίας.. που είδε στο πρόσωπό του το Σουλτάνο και τους γήινους σαν ευνούχους και δούλους του. Αν όσα κατέγραψαν τα MONITOR της Ο.

αφήσας μόνον τον Νώε. αλλά ηθελημένα από τον "θεό των θεών" ΣΙΝ της Σελήνης.τηλεπαθητικής εμφυτεύσεως άλλης. Βεβαίως πριν το συνταρακτικόν τούτο γεγονός συνέβην άλλον τι ακόμη συνταρακτικώτερον. Έτσι τα δύο ορόσημα του 1500 π.χ. τον αποδέκτη και το αιτούμενο του αποστολέα. Χαμίτες και Ιαπετίτες να διασκορπισθούν σε όλη τη γή. έως σήμερα η ιστορία ανέδειξε και άλλες αυτοκρατορίες. "παρουσιάσθη άγγελος Κυρίου κατ' όναρ. "Βέδες" βρίθουν από ανεξήγητες δηλώσεις του τύπου "και είπεν ο Κύριος. της μαθηματικής γεωπολιτικής εξελίξεως των αυτοκρατοριών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ. που δεν αναφέραμε. "Κοράνιο". Ο υπέρτερος πολιτισμικά αυτόχθων πληθυσμός τους εξουδετέρωσε αλλά έκανε το σφάλμα να κρατήσει σαν αιχμαλώτους τους Μογγόλους επιδρομείς που επέζησαν και να τους αναγκάσει σε "πειθαρχημένη" διαβίωση γιά 400 χρόνια έως το 1800 π.χ. Το εντελώς γελοίο αυτό παραμυθολόγημα με το οποίο το εβραιομογγολικό κατεστημένο πίστεψε ότι θα εδραιώσει τις απάτες της Γλωσσολογίας και της Εθνολογίας του. του Τρωικού πολέμου και του 680 π.χ. Ο αναγνώστης θα προβάλλει την εύλογη αντίρρηση ότι από το 1500 π.".αφαιρέσεως της αρχικής γλώσσης και διά . τον Σήμ.. Κανών Λογικής "ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" Ο Κανών ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ορίζει "τι άλλο τρίτο πρέπει να αποκλεισθεί από την ΑΠΟΔΟΧΗ της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ και να καταταχθεί στην ΑΡΝΗΣΗ της ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" και στην περίπτωσή μας "τι άλλο τρίτο πρέπει να αποκλεισθεί από το ιστορικό γίγνεσθαι".. Γιατί λοιπόν θεωρούμε σαν "διαδοχή των παγκοσμίων αυτοκρατοριών" μόνον θέμα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.. Βρίθουν από προφήτες-μέντιουμ που λειτουργούσαν ηλιθίως σαν τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί δέκτες. .χ.".. "ενεφανίσθη άγγελος Κυρίου και είπεν.. όπως η Αυτοκρατορία των Κμέρ Ινδοκίνας.. Ο Ιεχωβά έπνιξε ώσπερ γατία απαξάπαντας τους ανθρώπους. Ζητούμε από τον αναγνώστη να βρεί την απάντηση μέσω του Κανόνος Λογικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ. οι λευκές φυλές της Βαβυλώνος και Ασσυρίας δέχονται ένα κύμα Μογγολοεβραίων σφαγέων που ερχόμενο από Εξωτερική Μογγολία μέσω Κίνας άρχισε τη γενοκτονία των αυτοχθόνων φυλών. Αυτά τα μέντιουμ-ζόμπι των ιερατείων είχαν συγχρόνως την ικανότητα να εκπέμπουν σε προσυμφωνημένες συχνότητες που παράγονταν από την προφορά στερεότυπων "μαγικών λέξεων" που δήλωναν τον αποστολέα. νέγρων Χαμιτών και Πανσπερμιτικής Ορδής Μπαστάρδων. Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης χρειάζεται μερικά στοιχεία "ΜΟΓΓΟΛΟΛΟΓΙΑΣ". Διότι ακριβώς περί το 2200 ήτοι 40 έτη μετά την ανύπαρκτη απόπειρα κατασκευής Πύργου στη Βαβυλώνα..ΙΑ46 Μογγόλων. κατασκευάστηκε γιά να καλύψει μία άλλη πραγματικότητα "αναγκαστικής μετακινήσεως" Μογγολικών Φυλών προς κάθε κατεύθυνση με κέντρο την Εξωτερική Μογγολία. από όπου μέσω επεμβάσεως του παρανοϊκού Ιεχωβά. τον Χάμ και τον Ιάφεθ διότι ήταν οι μόνοι που του πρόσφεραν "αποκλειστική αφοσίωση".. Η πλαστογραφημένη ιστορία της Βίβλου τοποθετεί την κατασκευή του Πύργου της Βαβέλ στο 2240 π.".χ. "εσύγχυσε" τις γλώσσες των κτιστών του Πύργου και "ανάγκασε" τους Σημίτες.. Αράβων και Εβραίων. Τα πιό ικανά μέντιουμ-προφήτες δεν χρησιμοποιούσαν φωνητικούς κωδικούς κραδασμούς που προκαλούν έμμεσα ηλεκτρομαγνητικούς κραδασμούς. Τα ιερά βιβλία "Αγία Γραφή". οι Αυτοκρατορίες των Μίνγκ και Σιν στην Κίνα. Επρόκειτο δηλαδή γιά οικογενειακή υπόθεση μεταξύ του ανυπάρκτου Νώε και του μυθομανούς ιερατείου του Ιεχωβά. Αμερικής κλπ.. ο οποίος "ησχολείτο και με την γλωσσολογίαν" διά . των Μάγιας και Ίνκας Ν. αλλά "συγκέντρωση" έντονης σκέψεως που προκαλεί άμεση εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων.

συμπίπτει χρονικώς η εκ της χώρας των Χαλδαίων εις γήν Χαναάν μετανάστευσις των Τερραχιτικών-Τουρανίων νομαδικών Σημιτικών φυλών υπό τον Αβραάμ και Λώτ.η εις Αίγυπτον εισβολή και το επί της χώρας ταύτης κράτος αυτών φαίνονται συνδεόμενα μετά της μεγάλης Ελαμιτικής εις τας κοιλάδας του Τίγρητος και του Ευφράτου και τας δυτικάς μέχρι Μεσογείου θαλάσσης της Αιγύπτου εκτεινομένας χώρας επιδρομής. συνεπαγόμενος μεθ' εαυτού . Και εάν τε οι Υξώς θεωρηθώσιν ως λαός Σημιτικός. εάν τε ως λαός Τουρανικός . διότι αυτός ήταν ο μόνος τομέας που μπορούσαν να χειραγωγούν. Πιθανώς δε η τοιαύτη μετανάστευσις των εν τη κοιλάδι του Ευφράτου νομαδικώς βιούντων Σημιτικών λαών εις Χαρράν της βορείου Μεσοποταμίας και εντεύθεν εις την Χαναάν. Φαίνεται δε ότι αι μεταναστεύσεις αι από ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ εν ταις μεταξύ Ζάγρου και Μεσογείου θαλάσσης γινόμεναι και συνδεόμεναι μετά της Ελαμιτικής κατακτήσεως εγένετο εν ευρυτάταις διαστάσεσι. Και πιθανώτατον μεν είναι ότι η από των οχθών του Περσικού κόλπου προς δυσμάς εις την Φοινίκην κληθείσαν χώραν μετανάστευσις του έθνους των Φοινίκων εγένετο εν χρόνοις πολλώ προγενεστέροις. Μετά ταύτης δε της εις Αίγυπτον εισβολής των Υξώς συνδέεται. Το όνομα της μογγολικής ορδής των Υξώς οφείλεται στη μετοίκησή τους κοντά στους ποταμούς Ίαξον και Ιαξάρτην. Η τοιαύτην των γεγονότων συνάφεια δυοίν θάτερον πείθει ημάς να υποθέσωμεν ότι: α'. Αυτή είναι η ΠΡΩΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡΔΗ των Τουρανίων Μάρδων ή Ελαμιτών ή Υξώς δηλαδή προωθημένων Μογγόλων της Περσίας. Η πελώρια σύγχιση που προκάλεσε στην Ασσυροβαβυλωνία η παρουσία ανάρθρων μογγολικών κραυγών και βαρβαρικών διαλέκτων των επιδρομέων καταχωρήθηκε στη Βίβλο ως "σύγχιση γλωσσών παρά θεού". διότι οι "πειθαρχημένοι" στην εξωτερική συμπεριφορά Μογγόλοι συνομωτικά εργάζονταν γιά τη διαφθορά των αυτοχθόνων φυλών και την πρόκληση αλλοίωσης της φυλετικής. Υποθέτουμε ότι θα πρότειναν γλωσσικές μεταρρυθμίσεις από την Ασσυροβαβυλωνιακή "καθαρεύουσα" σε "δημοτική" που οι ίδιοι δημιουργούσαν εκχυδαΐζοντας τη γλώσσα του εμπορίου σε πρώτη φάση. αλλ' ετέρα σπουδαία μετανάστευσις απ' ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ είναι η συμπίπτουσα προς τους χρόνους της Ελαμιτικής κατακτήσεως εις Αίγυπτον εισβολή των Υξώς ήτοι των "βασιλέων ποιμένων". Έτσι ο ορθολογιστικός πολιτισμός της περιοχής έγινε ένα απολίθωμα παρανοϊκού μυστικισμού και δεισιδαιμονίας και Σεληνιακών "μαγικών" θαυμάτων. υπήρξεν αποτέλεσμα της υπό των Ελαμιτών κατακτήσεως της Βαβυλωνίας. Ο Βήρρωσσος στην Αρμενική μετάφραση του Ευσέβιου ονομάζει τους βασιλείς των εβραιομογγόλων "παρναβοράτζ" δηλαδή τυρράνους. Οι Μογγόλοι επιδρομείς του ΣΙΝ ή ΣΙΜ ή ΣΗΜ είναι οι πρόγονοι του αρχικαβαλλιστή Μογγόλου Αβραάμ.Οι Υξώς ήσαν λαός Τουρανικός εξ Αιλάμ ορμηθείς και την Ελαμιτικήν επιδρομήν μέχρις Αιγύπτου εκτείνας. συμβολική σύζυγο ή φυλή υπό τον Αβραάμ . 524.ΙΑ47 Σφάλμα. φαίνεται και η παροδική εις Αίγυπτον μετανάστευσις του Αβραάμ η μνημονευομένη εν τω ΙΒ' κεφαλαίω της Γενέσεως. πολιτισμικής και γλωσσικής καθαρότητάς των.ο Καρολίδης αγνοεί προέλευση Τουρανίων από "Χεττούρα". Κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα σχόλια του έλληνα ιστορικού ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΗ στο έργο του ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ. Η γλωσσολογική και εθνολογική σύγχιση που προκλήθηκε επιδεινώθηκε από την εισβολή των Μογγόλων αρχιερέων Χάν στις τάξεις των ΠανεπιστημίωνΙερατείων της Ασσυροβαβυλωνίας μέσω χρήσεως της Σεληνιακής Κάβαλλα και των σκοταδιστικών ροπών της. 527: "λαός νομαδικός ληστρικός οικών εν Περσία και Αρμενία". Γράφει γι' αυτούς ο Στράβωνας ΙΕ' 523. Β' Μέρος. τόμος 1-2. σελίς 145: "Μετά της ιδρύσεως Ελαμιτικού κράτους εν Βαβυλωνία. ανίκανοι γιά κάθε επιστήμη και τέχνη.

όπως εξάγεται από την ιδιότητα του Νεβρώδ ως πιστού του Ηλιακού ιερατείου ΣΑΜΑΣ.. και κατά HOMMEL τουλάχιστον 300 έτη ήτοι έως το 1980 π.χ.. Έτσι. κατά δε την δευτέραν ως η πρωτοπορεία των Σημιτικών λαών των ελαυνομένων από Μεσοποταμίας μέχρι Αιγύπτου ένεκα της εις τας υπ' αυτών οικουμένας χώρας γενομένης επιδρομής. Χουδούρ-Λαγαμέρ κλπ.S.του θεού" δηλαδή εναντίον του Σεληνιακού ιερατείου ΣΙΝ ή "Γιαχβέ". ο οποίος έντρομος διώχνει τη Σάρρα αφού προηγουμένως σε αντάλλαγμα της εκπορνεύσεως της "αδελφής" του Αβραάμ. Η πόρνη Σάρρα κοιμάται με τον Φαραώ και τότε άρχισαν τα καβαλλιστικά θαύματα τιμωρίας του Φαραώ. Στη Γένεση Ι' 8-10 ο Νεβρώδ χαρακτηρίζεται "ισχυρός κυνηγός ενώπιον -εναντίον. την οποία αφού πείθει να διαδίδει "ότι είναι αδελφή του". από Μεσοποταμίας εις Χαναάν και Αίγυπτον. εγκαινίζει υπό ΠΟΛΛΑΣ ΕΠΟΨΕΙΣ ΝΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ εν τη Δυτική Ασία από των ορίων του Ιράν μέχρι της Αιγύπτου.χ. ΧουδούρΜαβούγ. γίνεται ο μαστρωπός της συζύγου του Σάρρας. προστυχιάς και προαγωγής σε πορνεία γιά να επιτευχθούν πολιτικά και στρατηγικά ωφέλη.S. Το αισχρό αυτό θέατρο του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ όπου οι κρυπτοεβραιομογγόλοι διώκουν τους φανερούς ομοφύλους τους γιά να τους καταστήσουν ήρωες και άξιους ανοχής και οίκτου και ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ εκ μέρους άλλων λαών. όπως οι φυλές "Ιάφεθ ή Ιαπετικές".χ. ως ΠΑΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΛΑΩΝ. του έχει χαρίσει "πρόβατα και βόας και όνους θηλυκάς και καμήλους και δούλους και δούλας". σύμφωνα με το έπος ΝΙΜΡΟΥΔ. Το αισχρό θέατρο της δήθεν έχθρας μεταξύ "διωκωμένων Σημιτών του Αβραάμ" και "διωκόντων Σημιτών του Ελάμ" παίχτηκε στην εντέλεια με θύματα τους λαούς της Παλαιστίνης και Αιγύπτου. ή το 1930.ή ότι ήσαν Σημίται μεθ' άλλων Σημιτικών λαών μεταναστεύσαντες. προς δυσμάς προχωρήσασα μοίρα των εις Βαβυλωνίαν και Συρίαν εισβαλόντων Ελαμιτών. παρουσιάστηκε έντεχνα ως "αναγκαστική" λόγω κατοχής της Μεσοποταμίας από τους "κακούς Ελαμίτες". εισέρχεται ο Αβραάμ στην Αίγυπτο με τις ορδές του περί το 1940 π. την πλασάρει εντέχνως στους συλλέκτες παλλακίδων του Φαραώ. περί ής ημίν ο λόγος.χ. Τα ονόματα των Ελαμιτών Μογγολοεβραίων βασιλέων τυρράνων της Βαβυλωνίας είναι προελεύσεως διαλέκτων του Τουρκμενιστάν που σήμερα ανήκει στην U. άρχισε στο Ελάμ. εκμαυλισμού. Οπωσδήποτε η Ελαμιτική εισβολή. σύμφωνα με το "Χρονικό του Ασσουρμπανιπάλ". Το ανωτέρω μαργαριτάρι εβραϊκής ατιμίας. Κατά την πρώτην υπόθεσιν οι Υξώς πρέπει να θεωρηθώσιν ως η πο.ΙΑ48 ή ελαύνων προς αυτού τους Σημιτικούς λαούς από της κοιλάδος του Ευφράτου μέχρι Χαναάν και Αιγύπτου. με το "διαβατήριο" του δήθεν διωκόμενου. Την Ελαμιτική δυναστεία των εβραιομογγόλων κατέλυσε ο Βαβυλώνιος ήρωας Νεβρώδ ή Γκιζτουβάρ. Τα αναφέρουμε όπως τα παραθέτει ο Βήρωσσος: Χουδούρ-Ναχουνδί. που ήταν επίσης εβραιομογγόλοι Σημίτες. Το αισχρό θέατρο ξαναπαίχτηκε στη σύγχρονη ιστορία όταν οι εβραιομογγόλοι της Βαυαρίας το 1939 άρχισαν "αντισημιτκό αγώνα" εναντίον των φανερών δεδηλωμένων εβραίων. αναγράφεται στη Γένεση ΙΒ' 11-20. β'." -τα κεφαλαία γράμματα δικά μαςΗ Ελαμιτική Μογγολική ορδή. . εισήλθε στη Μεσοποταμία το 2280 π. Η τελευταία εκδοχή είναι η αληθής διότι η Σημιτική κάθοδος στην Αίγυπτο υπό τον Αβραάμ.R. Ο Νεβρώδ είναι κατά τη Βίβλο απόγονος του "κατηρραμένου Χάμ" δηλαδή φυλών υπό εξόντωση. λοιπόν. Οι Ελαμίτες εβραιομογγόλοι έπαιζαν το ρόλο των "ΧΙΤΛΕΡ" και οι ομόφυλοί τους Μεσοποταμίας το ρόλο του "ΙΣΡΑΗΛ" που καίγεται σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. ένεκα της επιδρομής της Ελαμιτικής. Γιά να μπορέσει να "μπεί στα κυκλώματα" του Φαραώ. Η κυριαρχία των Ελαμιτών διήρκεσε κατά Βήρωσσο 224 έτη ήτοι από 2280-2056 π.

είναι η ζώνη μεταξύ Μεσοποταμίας και Δυτ. αναγνώστη. Πωλούν ή ενοικιάζουν τις γυναίκες τους σε πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους των εχθρών τους με σκοπό την κατασκοπεία. την Περσία.ΙΑ49 Έκτοτε αυτή ακριβώς είναι η τακτική όλων των εβραίων συζύγων που θέλουν να διαβρώσουν εχθρικά κυκλώματα. στην οποία ο θύτης και το θύμα είναι Σημίτες. διωκομένου "δημοκράτη" Αβραάμ. επειδή σ' αυτήν την περιοχή τα σχέδιά τους ανατράπηκαν και θα ανατραπούν. τη δημιουργία ενοχών. Ο ήρωας Νεβρώδ "θάβεται" και εξοβελίζεται διότι δεν κατάλαβε το παιχνίδι των εβραιομογγόλων και του πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να ιδρύσει κυβέρνηση απαρτιζόμενη από καθαρούς Βαβυλώνιους. ενώ και άλλοι πολιτισμοί καταστράφηκαν από το ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΑΡΑΒΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΒΑΥΑΡΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΘΙΒΕΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ Κατεστημένο. και από το 680 π. να δηλητηριάσει την ταυτότητα των λαών. Είναι η μόνη περιοχή όπου εφάρμοσαν την εκλεπτυσμένη τακτική του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ. εν τούτοις η κύρια "ζώνη μαθηματικού προγράμματος" εξοντώσεως πολιτισμών. Ευρώπης. ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ παίχτηκε δεκάδες φορές στο διάβα της ιστορίας. ενώ και άλλοι πολιτισμοί έδρασαν. τη Ρώμη και τη Μ.χ.. Εάν κάποιοι δεν αποκαλύψουν και δεν καταστρέψουν το εβραιομογγολικό παιχνίδι σφαγής και καταστροφής πολιτισμών. θα συνεχιστεί με σχεδιαζόμενη διάλυση της Ευρώπης και U. ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. είναι η ζώνη γενέτειρα του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Άρχισε στο Ελάμ το βρώμικο παιχνίδι το 2300 π. Τελικά το παιχνίδι του ατλάντειου εβραιομογγολικού ιερατείου μέσω οργανώσεως "φασιστών". ηρωοποίησης του επιζήσαντος τμήματος του "εβραίου" Αβραάμ. να εκφυλίσει. Ο Χαμουραβί είναι και ο νέος νομοθέτης που καταργεί το εθιμικό δίκαιο των εθνοτήτων της Μεσοποταμίας και επιβάλλει το Σημιτικό δίκαιο που αργότερα το συναντούμε στον Μωσαϊκό νόμο. προαγωγής του επιζήσαντος "εβραίου" σε νομοθέτη των άλλων εθνών.. την Ελλάδα.χ.. Βρεττανία. προαγωγής του επιζήσαντος "εβραίου" σε προνομιούχο πολίτη που παραμερίζει και πατά την ΤΙΜΗ των λαών . ΑΜΙΛ-ΣΙΝ και ΧΑΜΟΥ-ΡΑΒΙ όπερ ερμηνευόμενο σημαίνει ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. Προσπάθησε να δείς καθαρά.. επαναλήφθηκε με θύματα την Ασσυρία. Τα γεγονότα όμως ανέβασαν στην εξουσία "ελευθερωτές" βασιλείς με ονόματα ΣΗΜΙΤΙΚΑ. τη Βαβυλώνα. Ελαμιτών. να εκμαυλίσει.λαό.A. ολοκαυτώματος ενός τμήματος του "εβραίου" Αβραάμ. Μήπως έπαθες σύγχιση. ΑΜΙΛ-ΓΟΥΛ. αναγνώστη. Το φοβερό στην υπόθεση του "ΧΙΤΛΕΡ" Ελάμ είναι ότι ενώ οι ήρωες πατριώτες της "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ" Νεβρώδ χρησιμοποιούνται και καταδικάζονται ως "εχθροί του Κυρίου". ο θύτης "καταδικάζεται" στο πρόσωπο μίας φυλής υπό εξόντωση και το θύμα που επέζησε ζητά ηθική και υλική ικανοποίηση όχι από το Σημίτη ηθικό αυτουργό αλλά από τον αναγκασμένο να πειθαρχεί φυσικό αυτουργό . όπου καταλύουν οι ομάδες των "Μίς Ισραήλ" φρουρούμενες από ένοπλους άντρες της ελληνικής αστυνομίας και εντεταλμένες γιά "ζευγάρωμα" με ορισμένους πολιτικούς και στρατιωτικούς προσκεκλημένους των δεξιώσεων του "ΑΣΤΕΡΟΣ". ενώ και άλλα έθνη έγιναν έδρες αυτοκρατοριών. Γι' αυτόν το λόγο. την απολαβή προνομίων και ευνοίας. αναθέσεως στον επιζήσαντα "εβραίο" να διαφθείρει. ΣΙΝ-ΜΟΥΒΑΛΙΤ. Τέτοιο άντρο εξαγοράς είναι γιά την Ελλάδα το ξενοδοχείο "ΑΣΤΗΡ" Βουλιαγμένης. και καταστροφή του Ελληνικού και Δυτικού πολιτισμού. . το μετέπειτα εκβιασμό κλπ. Διερωτάται ο παρατηρητής "ποιός έκανε τη μεγαλύτερη καταστροφή στη Μεσοποταμία. Οι κατακτητές εβραιομογγόλοι του Ελάμ που συσπείρωσαν τον πατριωτισμό των Βαβυλωνίων και ισχυροποίησαν τους αρχέτυπους νόμους του πολεμικού εθιμικού δικαίου ή οι "ελευθερωτές" ισοπεδωτές των πολιτισμικών και εθιμικών διαφορών όπως ο Σημίτης Χαμουραβί. Είναι η μόνη περιοχή που τα εβραιομογγολικά ανθρωπόμορφα θηρία εφάρμοσαν μαθηματικά μεθοδευμένο πρόγραμμα εξοντώσεως των φυλών του πλανήτη. το ρόλο του νικητή και του αναστηλωτή της "ΕΛΛΑΔΟΣ" Μεσοποταμίας τον διεκδικεί αποκλειστικά ο "ΑΓΓΛΟΕΒΡΑΙΟΣ" . αναγνώστη.S.Χαμουραμπί.

ν2.S. και ο διάδοχός του ΝΑΡΑΜ-ΣΙΝ.χ. Παλαιστίνη. ΛΑΡΣΑ..χ. Η ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ ήταν "αποικία" της προϋπάρχουσας ΖΕΡ-ΚΟΥΛ ως πρώτης αποικίας των Σημιτομογγόλων στη Βαβυλωνία. ανατολικά του όρους Ζάγρος. Ομοίως είχε αποτύχει ήδη ο ιδρυτής της "βορείας δυναστείας" ΣΑΡΓΩΝ ή ΣΑΡΟΥ-ΚΙΝ το 3800 π.χ. Καθώς το εβραιομογγολικό ιερατείο διαπιστώνει ότι αποτυγχάνει κάθε προσπάθεια δημιουργίας U.χ.χ. ΟΥΡΓΚ-ΒΛΟΥ ή ΟΥΡΓΚ-ΜΠΛΑΤ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΒΟΩΤΗΣ" του 3300 π. της οποίας ο βασιλεύς ΓΑΜΙΛ-ΣΙΝ καυχάται ότι είναι "βασιλεύς Ούρ και βασιλεύς των τεσσάρων μερών του κόσμου Γ-Χ-Β-Χ". ΑΡΙΩΣΑ ή ΑΡΙΩΧ. κατόρθωσαν να καταλάβουν τις εξουσίες των ανεξαρτήτων και αυτοκυβερνώμενων πόλεων. Ομοίως αποτυγχάνει νέα προσπάθεια γιά ίδρυση U. Ήταν αγριώτεροι και περισσότερο απολίτιστοι από τους Ελαμίτες Σημιτομογγόλους. ΟΡΧΟΗ. η Βαβυλωνία δέχτηκε ειρηνικούς εισβολείς Σημιτομογγόλους το 5000 π. Θυμίζουμε στον αναγνώστη ότι η πρώην πρωτεύουσα της Μογγολίας ονομαζόταν ΟΥΡΓΚΑ και μετονομάσθηκε ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ στους σοβιετικούς χάρτες. Χρησιμοποιούνται οι αυτόχθονες πληθυσμοί "ΝΕΒΡΩΔ" γιά την "αντίσταση" κατά των εισβολέων και όταν οι "εχθροί" απωθούνται.. και την αφιερώνει στον "ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ" ΣΙΝ. σύμφωνα με το χρονικό του Βηρρώσου και ακολουθεί δυναστεία "ΚΑΣΣΟΥ" από το 1731-1237 π. Ομοίως απέτυχαν οι προσπάθειες από τη νέα Σημιτική πρωτεύουσα ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ που κτίζει ο ΟΥΡΓΚ-ΒΛΟΥ στο 3300 π.χ. αναρριχήθηκαν στα ανώτατα κυβερνητικά αξιώματα με τη μέθοδο του "μωρού που κλαίει στο ποτάμι επιπλέοντας σε πισσωμένο καλάθι". τοπική προφορά ΣΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΥΡΓΚ δηλαδή "Σεληνιακός Βοώτης Αρκτούρος" κατ' αντιστοιχία των "ΣΟΥΛΑΝ-ΜΠΑΑΤ-ΟΥΡΓΚ". Η δυναστεία του Σημιτομογγόλου Χαμουραμπί διαρκεί μέχρι το 1731 π. θέτει σε ενέργεια το εκλεπτυσμένο σχέδιο εισβολής Σημιτομογγόλων από Ελάμ. Ο ΓΟΥΔΙΛ παρά το ότι συνένωσε το εμπόριο από την Κιλικία. αρχίζοντας από την ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ που έκτισαν προς τιμήν του θεού της Σελήνης ΣΙΝ. Οι αυτόχθονες ελληνικοί και άρειοι πληθυσμοί υποβιβάζονται στο ρόλο του "δούλου των έργων και του στρατιώτου των πολέμων του Χαμουραμπί".ΙΑ50 Αυτό το ΠΡΟΣΤΥΧΟ ΚΑΚΟΥΡΓΟ παιχνίδι παίχτηκε σε κάθε επίλυση του τύπου Χν=10. "Ηνωμένων Πολιτειών Βαβυλωνίας". .S. Οι Σημιτομογγόλοι εισβολείς "ΧΙΤΛΕΡ" αρχίζουν διωγμό εναντίον και των αυτοχθόνων και των Σημιτομογγόλων "ΕΒΡΑΙΩΝ". που εγκαταστάθηκαν γύρω από τις ελληνικές αποικίες των από Δελφούς και Σάρδεις και Δήλο εξαρτωμένων πόλεων ΕΛΛΑΣ-ΑΡ. προέρχονταν δε από τις βόρειες περιοχές των ορέων Ζάγρος.χ. Ήδη οι Σημιτικές ορδές είχαν κατακλύσει τη Βαβυλωνία από τις αρχές της 5ης χιλιετηρίδος π.BABILOU από την επόμενη πρωτεύουσα ΝΙΠ-ΟΥΡΓΚ το 2600 π.χ. Περσικό Κόλπο δεν κατόρθωσε να συνενώσει πολιτικά τα ανεξάρτητα πόλεις-κράτη της Βαβυλωνίας. ΑΚΑΔΔΗ κλπ. οι πατριώτες "ΝΕΒΡΩΔ" παραμερίζονται γιά να αναλάβουν την κυβέρνηση οι . Στις ευρεθείσες επιγραφές τα ονόματα των βασιλέων της Ζερκούλ ή Σιργούλ ήταν: ΟΥΡΓΚ-ΟΥΝ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΟΥΝΟΣ" του 5000 π. και εβραιομογγόλοι που τις εκπροσωπούσαν.. Διαβρώνοντας την ελληνική δυναστεία βασιλέων της περιοχής. Ομοίως αποτυγχάνει νέα προσπάθεια με κέντρο πάλι την ΟΥΡΓΚ ή ΟΥΡ περί το 2500 π. ΧΑΛΑΝΗ..χ.χ. ΟΥΡΓΚ-ΓΟΥΔΙΛ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ" του 3100 π. Οι Κάσσου ή Κοσσαίοι ήταν κυρίως μισθοφόροι Σημιτομογγόλοι που η προηγούμενη δυναστεία χρησιμοποιούσε γιά να ελέγχει το στρατό. τύπου ΧΑΜΟΥΡΑΜΠΙ. Σε αντίθεση με τους βίαιους εισβολείς των Σημιτομογγόλων του Ελάμ του 2280 π.χ. δηλαδή Για-Χω-Βε-Χάι ή Ιεχωβά. Στην περίπτωση του Ελάμ ο παρατηρητής ερωτά: και πού βρέθηκαν οι σημίτες τύπου Χαμουραμπί γιά να γίνουν βασιλείς της Βαβυλωνίας εφ' όσον ο Νεβρώδ κατέλυσε την Ελαμιτική δυναστεία και έδιωξε τους Ελαμίτες από τη χώρα..χ.ολοκαυτωθέντες Σημιτομογγόλοι "ΕΒΡΑΙΟΙ".

κατά τις σφηνοειδείς επιγραφές αρχίζει η μεγάλη Ασσυριακή δυναστεία του ΘΑΛΓΑΘΦΕΛΛΑΣΑΡ ή ΤΙΓΛΑΤΠΑΛΑΣΣΑΡ που μέχρι το 689 π. ΑΓΟΥ-ΚΑΚΡΙΜΙ ως όνομα του επιφανέστερου ΚΑΣΣΟΥ. Ο τρίτος γυιός Ασσαραδδών που βρίσκεται στην Ουράρτου γιά την ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ διακόπτει την εκστρατεία και επιστρέφει στη ΝΙΝΕΥΗ. "Νότο". έχουν μείνει ανάγλυφες οι αναφορές γιά "βαρβάρους από το βορρά με σκιστά μάτια. ήτοι Σημιτομογγόλων του οίκου Άγαρ-Ισμαήλ. όπου και χρίζεται βασιλεύς. Οι πολιτισμοί της Βορείου Αμερικής γενοκτονήθηκαν από κάθοδο ορδών εβραιομογγόλων ΤΣΟΥΚΤΣΩΝ και ΛΑΠΟΝΩΝ μέσω του Βερίγγειου Πορθμού. Ενώ έως το 680 π. Αποκλείουμε άρα τον "Κεντρικό Γεωπολιτικό Χειρισμό" των εβραιομογγόλων από τις άλλες δύο εστίες πολιτισμού.ΙΑ51 Τους Κάσσου διαδέχθηκε δυναστεία εννέα ΑΡΑΒΩΝ βασιλέων. Οι ΤΣΟΥΚΤΣΟΙ αποτελούν σήμερα τους ανατολικότερους νομάδες της Σιβηρίας. από το 680 π. το παιχνίδι και η εκτέλεσή του επινοήθηκε όχι από τους καφροειδείς Σημιτομογγόλους. Κατά τις διαβεβαιώσεις της Βίβλου. με την αποίκηση της . με τυχαίες αυτοσχεδιαζόμενες χρονικά ενέργειες μόνον μέχρι τη Μεσοποταμία. Σημειώνουμε ότι τα ονόματα της δυναστείας ΚΑΣΣΟΥ είχαν ως συνθετικό το ΑΓΟΥ που στη μογγολική γλώσσα σημαίνει Σελήνη πχ. Οι ΤΣΟΥΚΤΣΟΙ εισέβαλλαν και στη Νότιο Αμερική όπου λόγω αριθμητικού μειονεκτήματος προτίμησαν τη διάβρωση των τοπικών ιερατείων του ΘΕΟΥ ΗΛΙΟΥ. το παιχνίδι "του ολοκαυτώματος" παιζόταν με την Αγγλική μέθοδο του "βλέποντας και κάνοντας". Είναι το αγαπημένο αρχιτεκτόνημα των Ροδοσταύρων του Σκωτικού Δόγματος. Η Κίνα και η Ινδία και οι Κμέρ της Καμπότζης αλλοιώθηκαν πολιτισμικά και φυλετικά από κάθοδο των εβραιομογγολικών τεράτων της Μογγολίας και της Μαντζουρίας. γαμψές μύτες και εξέχοντα αυτιά". Από το 1029 π. κατά Βήρρωσον ή από το 1115 π. Ήταν κυρίως διανοητικό και λιγότερο στρατηγικό "μπρίτζ" που όμως είχε γιά την Ελλάδα καταστροφικά στρατηγικά αποτελέσματα. Η χαριστική βολή δόθηκε στις φυλές της Αμερικανικής Ηπείρου από τα τέρατα των κρυπτοεβραίων της Ισπανίας ΜΑΡΑΝΟΣ το 1600 μ. πατρίδος του Μάο Τσέ Τούγκ.χ. δολοφονημένος από τους γυιούς του Αδραμέλεχ και Σαρασάρ ή Αρδουμουσάν κατά Αβυδηνόν και κατά Αλέξανδρο Πολυΐστορα. την Κίνα και τους Ίνκας.. αλλά από τον θεό ΣΙΝ του όρους ΣΙΝΑ. "Ανατολή" και "Δύση" που δυστυχώς υποτίμησαν οι Έλληνες. πολιτισμικά και στρατιωτικά υπέρτερη. και μετά το παιχνίδι έγινε "σοβαρό και μετρημένο στις λεπτομέρειες" διότι οι Σημιτομογγόλοι εισέρχονταν στην κυρίως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. που καταστράφηκαν και γενοκτονήθηκαν με απλούστερες μεθόδους από τις εβραιομογγολικές ορδές. και πεθαίνει το 680 π. Ο Σεναχειρίμ προετοιμάζει τη μεγάλη "πρεμιέρα" του γεωπολιτικού τύπου Χν=10. από 1237 έως 1029 π. Συγκρίνατε με το τουρκικό ΑΓΙ=Σελήνη.χ. Στη Μυθολογία των ορεινών φυλών του Περού και των υπολειμμάτων των Αζτέκων Μεξικού και των Αραουκανών της Νοτίου Χιλής. πρωτεύουσα της Ασσυροβαβυλωνίας. που γενοκτόνησαν και διήφθειραν το "λαό του Ήλιου". "συζεί" και "ανέχεται" τη συνύπαρξη με τη Βαβυλώνα. (άνω ΣΙΝΑ) Τον κεντρικό ρόλο στο παιχνίδι τον είχε η Παλαιστίνη και ειδικώς η Αίγυπτος με σύμβολο του "ΚΕΝΤΡΟΥ" τη Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου. το οικοδόμημα της "ουρανίας γεωμετρίας". κατά Βήρρωσον.12=10. με τον ΣΕΝΑΧΕΙΡΙΜ. και από τα κρυπτοεβραϊκά αποβράσματα των Αγγλοσαξόνων και Ιρλανδών της ENG-LAND και IR-LAND ή κοινώς ATL-LAND. επιβάλλοντας τελετουργικές ανθρωποθυσίες και διαστρέφοντας και διαφθείροντας τους Ίνκας και Αζτέκους. Η βασιλεία του κρατά 10 χρόνια και είναι η πρώτη επίλυση του τύπου Χν=10.χ.χ.χ. Γιά πρώτη φορά στην Ιστορία αρχίζει ένα περίπλοκο γεωπολιτικό "μπρίτζ" με "Βορρά".χ.ν2=10.χ. Είναι εμφανείς οι σχέσεις της περιγραφής με τα φυλετικά εβραιομογγολικά χαρακτηριστικά.χ.ν2 καταστρέφοντας τη Βαβυλώνα το 689 π. που κατασκεύασαν οι Σημιτομογγόλοι Υξώς με σχέδια δεδομένα "από τον θεό της Σελήνης".χ.

Από επαφές ανδρών της Ο. ΒΛΕΨΑΣ ΕΠΙ ΤΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΣΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ. ΔΙΟΠΕΡ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ ΔΙΑΤΕΛΕΙ. σε κατάσταση δεισιδαιμονίας και χρήσεως αδιαμόρφωτων υλικών όσων παράγονται από τη φύση. Στη Νέα Διαθήκη της Βίβλου ο ειρηνοποιός Χριστός φέρεται να λέει: "Φέρετε τους εχθρούς μου και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου". Συγχρόνως συγκρίνουμε την αλλοίωση της δικής μας Φυλετικής και Πολιτισμικής ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ με τις αλλοιώσεις άλλων Φυλών και Πολιτισμών. ΩΣ ΔΙΕΙΛΗΠΤΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙ. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΕ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΝΟΝ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΙΑΣ ΤΥΓΧΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.ο ειρηνοποιός. εκλεκτού τέκνου του θεού ΣΙΜ ή ΣΙΝ της Σελήνης.ΙΑ52 ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ το 1607 μ.." Στην Αριστοτέλεια διαπίστωση ο "ΘΥΜΟΣ" δηλαδή τα άλογα ένστικτα κυριαρχούν πάνω στα έθνη των βορείων "ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΩΝ" επειδή η φύση τα υποχρεώνει με τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε άσκηση μόνον του ενστίκτου επιβιώσεως. που δέχτηκαν τις ίδιες ετερογενείς προσμίξεις. ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ. ΩΣΠΕΡ ΜΕΣΕΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ.χ. και την καθολική γενοκτονία των ερυθροδέρμων της περιοχής. Ο αποκλεισμός μαθηματικού γεωπολιτικού σχεδίου των Σημιτομογγόλων από τις εστίες πολιτισμού Ίνκας-Αζτέκων και Κίνας-Ινδοκίνας-ΚίναςΙαπωνίας. ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ. με ηθικούς αυτουργούς το ιερατείο του "ειρηνοποιού" Χριστού και φυσικούς αυτουργούς τους Ιρλανδούς και Αγγλοσάξονες.χ. ΑΘΥΜΑ ΔΕ. Σύνθημά τους και άξονας της εγκληματικής ιδιοσυγκρασίας τους "ο Χριστός" . δηλαδή Σημιτομογγόλου ηγέτου ΧΑΝ κατά το ΤΖΕΚΙΣ-ΧΑΝ. ΤΑ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ. Θα αφήσουμε να απαντήσει ο Μέγας Αριστοτέλης: "ΠΟΙΟΥΣ ΔΕ ΤΙΝΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.Ε.χ. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΜΑΛΛΟΝ. προστάτου των απογόνων του Αβραάμ ή ΑΜΠΡΑ-ΧΑΜ ή ΑΜΠΡΑ-ΧΑΝ. Φιλοσοφική Αρχή "ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ .. η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ενός συνόλου αλλοιώνεται όταν αναμιχθεί με την ΠΟΣΟΤΗΤΑ ενός άλλου συνόλου ετερογενούς ή και αυτογενούς. με τα υπολείμματα των Αμερικανικών φυλών και τις παραδόσεις τους εξάγεται ο τρομακτικός απολογισμός δολοφονίας τριακοσίων εκατομυρίων αυτοχθόνων ερυθροδέρμων Αμερικανών στη Βόρεια και Νότια Αμερική από το 1600 μ. ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ Δ' ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑ. Αυτά τα έθνη είναι "ΕΝΔΕΗ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ" δηλαδή φύσει ανίκανα γιά παραγωγή πνεύματος και τεχνών. Στην περίπτωσή μας αναζητούμε τη Φυλετική και Πολιτισμική αλλοίωσή μας από προσμίξεις ετερογενών φυλών και πολιτισμών ή "βαρβαρισμών".Α. ΤΑ ΔΕ ΕΥ ΚΕΚΡΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΦΟΤΕΡΑΣ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΝ ΤΟΙΣ ΨΥΧΡΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΘΥΜΟΥ ΜΕΝ ΕΣΤΙ ΠΛΗΡΗ.Υόρκης. Η δεισιδαιμονία τους συνίσταται στο ότι τα έθνη αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την "ΔΙΑΝΟΙΑ" γιά επιστημονική πειραματική παρατήρηση του .ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ" Σύμφωνα με τη Ζηνώνεια και Αριστοτέλεια αυτή Αρχή. κτίστες και πρώτοι άποικοι της Ν. ΔΙΑΝΟΙΑΣ Δ' ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΝΥΝ ΛΕΓΟΜΕΝ. Τέτοια έθνη είναι και οι εβραιομογγόλοι της Σιβηρίας. Η κάθε πέτρα της Χώρας του Ήλιου είναι μάρτυρας της εβραιομογγολικής κτηνωδίας και της εγκληματικής παράνοιας του θεού της Σελήνης. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΜΟΝΟΚΩΛΟΝ. Συνοδοί στην "οργάνωση" του νέου "ζωτικού χώρου της Δύσεως" ήταν οι γλοιώδεις "πράοι" εβραιομογγόλοι της HOL-LAND. Η κάθε πέτρα της Αμερικανικής ηπείρου είναι μνημείο βαμμένο με το αίμα ενός ειρηνικού κατοίκου της χώρας του Ήλιου. ΤΟ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΟΣ. αποδεικνύεται και με τη φιλοσοφική αρχή "ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ" στην οποία καλούμε τον αναγνώστη γιά πρόσθετο κριτήριο των όσων αναλύουμε. ΟΥΤΩΣ ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ. έως το 1850 μ. ΣΧΕΔΟΝ ΔΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΕΝ ΑΝ ΤΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΕ. παρά τις επιδρομές τους σ' αυτά τα εδάφη.

κατά Αριστοτέλη. Ινδοκίνα και στην Αμερικανική Ήπειρο ως προέκταση της Ασίας κατά τους αρχαίους έλληνες. ώστε να γίνει δυνατή η βιολογική και η φυσική τους εξόντωση. της "Κάβαλλα" και του "Βουδισμού".. Τα Ασιατικά και τα Ελληνικά Έθνη. διότι υπερτερούν στη ΔΙΑΝΟΙΑ που ελλείπει στους βαρβάρους. στρατηγοί της οπερέττας του ΓΕΕΘΑ. δικαστές που ατιμάσατε το δικαίωμα των πολιτών γιά ορισμό προσωπικού δικαίου Αυτοδικίας και Τιμής. Αστυνόμοι που γλύφετε και υπηρετείτε ξενόφερτους Νόμους και Πολιτεύματα. Οι διαπιστώσεις αυτές προσαρμόζονται απόλυτα στην Κίνα. Τα Ασιατικά έθνη είναι "ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ. έχουν "εχθρούς" μόνον δύο άλλους τύπους εθνών. Όταν σ' αυτά τα "ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΔΙΑΝΟΙΑΣ" έθνη. αφού προηγουμένως "ζαλίστηκαν" από τις πέτρες σφενδόνης του Χριστιανισμού. Προσέξτε αυτές τις θείες λέξεις. Ιαπωνία. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ είναι η ποιότητα που μέχρι τώρα συνέτριψε την ΠΟΣΟΤΗΤΑ του Σημιτομογγόλου Γιαχβέ. κάποιος "θεός" ή "μάγος της φυλής" διοχετεύσει στα αναρχούμενα και ζωώδη τους ένστικτα την "τυφλή πίστη" του "περιούσιου λαού" που "μπορεί να γενοκτονεί τους αλλοφύλους γιά να κληρονομήσει τη γή ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΤΟΥ . βουλευτές κενολόγοι και λογοκράτες του Κοινοβουλίου. ο Σημιτομογγόλος βάρβαρος αντέταξε τη μηδαμινότητα του ύπουλου Νάνου Δαυΐδ με "πέτρες σφενδόνης" που πρώτα ζαλίζουν και θολώνουν το πνεύμα και τη ΔΙΑΝΟΙΑ και το ΛΟΓΟ του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Ελλήνων.ΘΕΟΥ". Συνέπεια τούτου είναι ότι παράγουν ΠΝΕΥΜΑ και ΗΡΩΕΣ.. είναι όμως "άθυμα" ήτοι δεν έχουν ασκημένο το ένστικτο της ελευθερίας και της επιβίωσης. . Ο συγκερασμός των "ΑΜΦΟΙΝ" και η επακόλουθη ΑΡΜΟΝΙΑ λειτουργιών ΘΥΜΟΥ και ΔΙΑΝΟΙΑΣ έχει σαν αποτέλεσμα να "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και "ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΑ" και "ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ" με ενιαίο πολίτευμα ή "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". Ινδία. Αυτό εξηγεί απόλυτα τους εύκολους χειρισμούς γενοκτονίας των Ασιατικών και Αμερικανικών Φυλών από τους Σημιτομογγόλους Βαρβάρους του Βορρά παρά τα φυσικά εμπόδια του Βερίγγειου Πορθμού και το Σινικό Τείχος άμυνας των Κινέζων. του "Κορανίου". Αφήνουμε και πάλι τον Μέγα Αριστοτέλη να μας ΔΕΙΞΕΙ με τη θεϊκή του ΔΙΑΝΟΙΑ γιατί έχουμε καταντήσει όπως καταντήσαμε σαν έθνος. τότε η ΕΝΔΕΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑ γίνεται όπλο εγκλήματος εναντίον της ανθρωπότητος. ενώ συγχρόνως διαθέτουν ΘΥΜΟΝ δηλαδή ΗΡΩΙΣΜΟ που όπως απέδειξε η Ιστορία.αυτά τα βάρβαρα έθνη. Και ναί μέν . της Τυραννίας και της Ολιγαρχίας που μεθοδεύτηκαν και εκτοξεύτηκαν εναντίον των από τους Σημιτομογγόλους ιερείς των ελληνικών ιερατείων. στην ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ όμως κατάσταση που έχουν περιέλθει με "ενέσεις τυφλής πίστεως προς γενοκτονία των αλλοφύλων". Έχοντας απέναντί του αυτόν τον υπερτερούντα Ελληνικό Κολοσσό Γολιάθ. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ακριβώς της εβραιομογγολικής βαρβαρότητος της "Αγίας Γραφής". είναι ανώτερος σε ΔΥΝΑΜΗ από το ΘΥΜΟ των Σημιτομογγόλων. Αυτά τα έθνη που εργάζονται σαν ΖΟΜΠΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. ΑΘΥΜΑ ΔΕ". νομοθέτες του ρωμαϊκού Σημιτομογγολικού Δικαίου. Έτσι είναι ικανά να ερευνήσουν τους Φυσικούς Νόμους μέσω του ΛΟΓΟΥ και να παράγουν Τέχνες. σε φυσική κατάσταση είναι "ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και αναρχούμενα "ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ".ΙΑ53 "ΛΟΓΟΥ" ήτοι των "ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ" και αναζητούν τις εξηγήσεις των Φυσικών Φαινομένων στην απροσδιόριστη και θολή υπερβατικότητα της "μαγείας" και της "τυφλής πίστεως". Ο μύθος του Δαυΐδ και του Γολιάθ εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο τη φυλετική και γεωγραφική συρρίκνωση των Ελλήνων. της Δημοκρατίας ή Οχλοκρατίας. Γι' αυτό "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ" και εξουσιαζόμενα από τον ΘΥΜΟ των γειτονικών τους εθνών. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ έχουν λαούς που διαθέτουν και ΔΙΑΝΟΙΑ και ΤΕΧΝΕΣ και ΘΥΜΟΝ διότι "ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ" και "ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ". είναι ΤΥΦΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ και ΠΕΙΘΗΝΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ που εξυπηρετούν τους σκοπούς του αρχιδολοφόνου ΣΙΝ ή Γιαχβέ της Σελήνης.

"ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ. Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ. εκφυλίζεται σε Δημοκρατία ή Οχλοκρατία των Απόρων. Εάν έχετε ξεχάσει τη γλώσσα των προγόνων σας θα σας τη θυμίσουμε εμείς με τη βία. η Αριστοκρατία και η Πολιτεία. Ολιγαρχίας και Δημοκρατίας δηλαδή στα ΤΡΙΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ. Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ. η Δημοκρατία. Η έντιμη Βασιλεία όταν παύει να είναι έντιμη και προς το συμφέρον του Συνόλου. Πώς ήταν δυνατόν η "βασιλεία" του Τέκτονος Εβραιογερμανού Όθωνος να μην είναι Τυραννία. Το πολίτευμα το οποίο υπηρετείτε δεν είναι η Πολιτεία αλλά η παρεκτροπή της και ο εκφυλισμός της. Η έντιμη Αριστοκρατία των Αρίστων όταν παύει να είναι έντιμη. "Η ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΤΩΝ ΤΗΝ "ΠΟΛΙΝ" ΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΣΤΙ ΤΑΞΙΣ ΤΙΣ. ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. ως παρεκτροπές της Βασιλείας. Ξυπνήσατε υπναλέοι μισθοφόροι δημόσιοι λειτουργοί ή ακόμη. ο Τεκτονισμός παρήγαγε τέκνα που πόλωσαν τον ελληνικό λαό και τον διήρεσαν σε αλληλομισούμενες παρατάξεις Τυραννίας. Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Η έντιμη Πολιτεία όταν παύει να είναι έντιμη. κάθε Ελληνικής Τέχνης και κάθε Ελληνικής Ύλης. που ατιμάσατε με τον αισχρότερο τρόπο. Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ. της Αριστοκρατίας και της Πολιτείας. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ".4. Η ΜΕΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ.ΙΑ54 Προσέξτε όλοι εσείς οι τρισάθλιοι ακούσιοι προδότες κάθε Ελληνικής Ιδέας. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. ναί." "Η ΠΟΛΗ. . Η Δ' ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ. όταν από την ίδρυση του "ελληνικού" κρυπτοεβραϊκού κράτους το 1821." Κανείς Καραϊσκάκης και κανείς Κολοκοτρώνης δεν ήταν άξιος γιατί ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΥΣΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ και γιατί αποκάλεσε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ "ΣΥΝΤΡΙΜΑ" των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' 6. "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". Ώστε κατά τον Πατέρα της Πολιτειολογίας Αριστοτέλη. Καταλαβαίνετε ότι ο ατιμασμένος γεννήτορας μας "διατάζει" από τον τάφο του να σας βάλουμε την κάννη στον κρόταφο και να σας εξοντώσουμε εσάς και τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Εκφυλισμένη Δημοκρατία σας. Και πώς είναι δυνατόν να μην είναι έτσι. εκφυλίζεται σε Τυραννία.2. γιατί σας μιλάει από τον τάφο του ένας γεννήτορας που ΑΤΙΜΑΣΑΤΕ. όταν έγινε παραδεκτό από τους διεφθαρμένους εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής ότι "κανείς Έλληνας δεν ήταν άξιος γιά βασιλιάς και άρα χρειαζόταν ένας ξένος." ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Εδώ η έννοια της ΠΟΛΕΩΣ δεν είναι εκείνη του πολεοδομικού συνόλου αλλά της ΠΑΤΡΙΔΟΣ γενικότερα." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' 1. ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΔΕ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. τα πολιτεύματα που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ είχε αποδείξει ότι εργάζονται και εξυπηρετούν το καλό και την πρόοδο της πατρίδος είναι η Βασιλεία. εκφυλίζεται σε Ολιγαρχία των Ευπόρων. Μεταφράζουμε: "ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

πείθοντάς μας ότι είμαστε ανίκανοι γιά αυτοκυβέρνηση. την έκφυλη Ολιγαρχία της "Αριστοκρατίας" και την έκφυλη Οχλοκρατία ή Δημοκρατία της "Πολιτείας". Γιά τους ίδιους λόγους η Μεγάλη Ανατολή διέταξε τους εκπροσώπους της να οξύνουν τα πολιτικά πάθη ώστε να μην χάσει το ενδιαφέρον του το σάπιο παιχνίδι των κομμάτων. ειδικά ανάμεσα στους νέους που μετά το 1950 είχαν τέτοιο επίπεδο διατροφής που διευκόλυνε την ανάδειξη των υπερισχυόντων επιμειχθέντων ελληνικών χρωμοσωμάτων. Οι ειδικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σκόπευαν να παραλύσουν σε πρώτη φάση την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΑ και να συσκοτίσουν τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των Ελλήνων. ΝΑΙ. Δε μένει παρά να τραβήξει το σπαθί και να μας αποτελειώσει με μία γενοκτονία εξ Ανατολών ή από Βορρά ή από τον Αραβικό και Ισραηλινό Νότο που χρηματοδοτεί κινήματα προσαρτήσεως Κύπρου και Κρήτης ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. στην Ελλάδα δεν έχει προκαλέσει πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ούτε φυλετικά. μας έχει ζαλίσει και μας έχει ξαπλώσει ο εβραίος ελευθεροτέκτων Δαυΐδ. σε αντίθεση από την πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ σε Αμερική και Ασία. με τρείς "πετρούλες σφενδόνης". Κύριοι Μισθοφόροι Κρατικοί Υπάλληλοι του Σημιτομογγολικού Κατεστημένου.ν2. Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα διανοητικά χαρακτηριστικά ορθολογισμού και οξύνοιας. ΝΑΙ. γιατί η Σημιτομογγολική ΠΟΣΟΤΗΤΑ. διότι παρατηρήθηκε ότι οι νέοι της Ελλάδος αδιαφορούν γιά το σάπιο πολιτικό παιχνίδι όλων των παρατάξεων. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυσή τους. ούτε πολιτισμικά και ας υπάρχει φαινομενικά η αντίθετη εικόνα. της ΕΟΚ και κάθε οίκου ανοχής του οποίου είσθε μέλη. Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα φυλετικά χαρακτηριστικά του "καστανόξανθου λευκού γένους". Αλλά αυτό ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ Ε Μ Ε Ι Σ να καθαρίσουμε τους Τεκτονικούς Σταύλους του Αυγεία από τη Σημιτομογγολική κοπριά. Δε θα συμβεί. ΝΑΙ. του ΚΚΕ και του οποιουδήποτε κόμματος "Αριστεράς". 'Ετσι λοιπόν. όταν οι Άριστοι του τύπου Μακρυγιάννη και Κολοκοτρώνη κλείστηκαν στις φυλακές και καταδικάζονταν σε θάνατο από τα κυκλώματα της Ελληνικής Μεγάλης Ανατολής του Σκωτικού Δόγματος. ανακεφαλαιώνουμε: Ο Κύριος λόγος γιά τον οποίο το Καβαλλιστικό επιτελείο των Σημιτομογγόλων οργάνωσε τη μεθοδευμένη επίθεση εναντίον του Ελληνισμού με το γεωπολιτικό τύπο Χν=10. Από τη σύγχιση και τον αδελφοκτόνο διχασμό που θα προέκυπτε. από την ηγεσία της Τεκτονικής Στοάς και τον εβραίο Ιωσήφ Μπεναρόγια. την έκφυλη Τυραννία του "Βασιλέως". Κύριοι Υπναλέοι Κοσμοπολίτες Απάτριδες του ΝΑΤΟ. του Τάγματος του Σίγουρου Αργόσχολου Μισθού και του Τάγματος του Βισματωμένου Ωχαδερφισμού. είναι ότι γιά ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΕΡΤΕΡΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ απαιτούνταν ΕΙΔΙΚΕΣ μέθοδοι. να μην εκφυλιστεί σε οχλοκρατούμενη Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ. Κύριοι Πανηδονιστές του Τάγματος του Λυμένου Ζωστήρα. θα ήταν εύκολη και η καταστολή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ .ΙΑ55 Πώς ήταν δυνατόν η "αριστοκρατία" των άκαπνων και απόλεμων προεστώτων και δεσποτάδων να μη μετατραπεί σε εκφυλισμένη Ολιγαρχία "Δεξιάς". Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ αυτή των Νέων Ελλήνων συνεχώς αυξάνεται και έχει τρομοκρατήσει τα γκάλοπς των επιτελών της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. Η Ελλάς ξαναγεννιέται από τις φυλετικές και τις πνευματικές της στάχτες ενάντια σε όλους τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νόμους της διαλεκτικής του μογγολοεβραίου Μάρξ και σύμφωνα με τους ΦΥΣΕΙ νόμους της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ που επισήμανε ο Ζήνων. Πώς ήταν δυνατόν η "πολιτεία" των αμαθών και άξεστων μουζίκων που τέθηκε στην ηγεσία των δυστυχισμένων και απόρων και ανέργων. με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί ο ελληνικός Τεκτονισμός και ο όπισθεν ευρισκόμενος Σημιτομογγολισμός και να διατάξει την ίδρυση κομματικών νεολαιών.

Οι ορατοί και αόρατοι γιά μάς οργανισμοί που περιέχονται σαν ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ και συγχρόνως ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΟΙ δεν υπακούουν στη Νομοθεσία ενός εξωκοσμικού θεού ούτε στη Νομοθεσία του Ενδοκοσμικού ΘΕΟΥ αλλά στη Νομοθεσία των αυθύπαρκτων φυσικών νόμων. Αυτή ήταν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. διότι η διατήρηση της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που απαιτούνταν γιά την ανάπτυξη των έντιμων τριών πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. διότι δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν . Ο Ένας Θεός και οι πολλοί Υποθεοί. την ΤΥΡΑΝΝΙΑ. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Σε αντιστάθμισμα η Σημιτομογγολική θρησκεία του Χριστιανισμού παρουσίασε έναν θεό "Γιαχβέ" που ανέτρεπε τη ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ μέχρι του γελοίου σημείου να ισχυρίζεται ότι "κατασκεύασε το Σύμπαν όντας έξω του Σύμπαντος".ΙΑ56 "ΘΥΜΟΥ" ή ΗΡΩΙΣΜΟΥ. ΛΑΚΩΝΙΚΗ. οι διαφορετικής συχνότητος κραδασμοί και οι αντιθέτου ροπής κραδασμοί συνθέτουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ οργανισμούς από ύλη διαφορετικής πυκνότητας ΟΡΑΤΗΣ και ΑΟΡΑΤΗΣ. γίνονται αποδεκτά ή απορρίπτονται. την ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ως έκφυλες μορφές των αρχέτυπων πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ δεν μπορούσε να υποκλέψει το δικαίωμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ από τους ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ διότι Αυτός ο Ίδιος είναι ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΣ από το ΜΗΔΕΝ της αδρανούς ανυπαρξίας κραδασμών. ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ έχει σαν Ανώτερό του το ΦΥΣΙΚΟ ΝΟΜΟ και περιέχει στον ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ πολλούς ΥΠΟΘΕΟΥΣ διατεταγμένους σε ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν το πώς "θέουν". ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή με κατώτερους οργανισμούς. ώστε να γίνει δυνατή η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ των Ελλήνων. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. Οι γήινοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των Υποθεών και να προβάλλουν αιτήματα που ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους και με την εναρμόνισή τους στο ΛΟΓΟ και τους φυσικούς νόμους. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. Οι γήινοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ούτε να προβάλλουν αιτήματα στον ΕΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΘΕΟ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ προϋπέθετε την ύπαρξη ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΘΕΩΝ σαν ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΩΝ ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ διακυβερνήσεως στις τάξεις και κοινωνίες των Θεών. δηλαδή το πώς "τρέχουν" ή εξελίσσονται ο ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ και περιεχόμενοι στο σώμα του ΥΠΟΘΕΟΙ. αν αυτό ζητηθεί. Αυτή η σχιζοφρενική δήλωση "του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ" δεν έμεινε χωρίς απάντηση από τους έλληνες φυσικούς και φιλοσόφους του τύπου Ηράκλειτου και Πρόκλου. που απέδειξαν την ανυπαρξία του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ύπαρξη του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ήτοι του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ. μέσω ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ που οργάνωσαν τους ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ σε ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ. Οι ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ορίζουν το χρόνο και το χώρο ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ του Ενός Θεού και των "κυττάρων" του Υποθεών. Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν την ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ και όχι ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ή τα συνιστώντα μέρη του. ΔΙΚΑΙΗ. ήταν "να βγάλει η Ελλάς το Κράνος Άμυνας" που προστάτευε τις κεκτημένες ΙΔΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και να δεχθεί μία άλλη θρησκεία Σημιτομογγολικής προελεύσεως. ανάλογα με τον όγκο που κατέχουν σαν ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΩΝ. σα ζώντες οργανισμοί. ο οποίος ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΚΑΙ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ που θέτουν οι φυσικοί νόμοι. ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ. Η προϋπόθεση γιά να δεχθεί η Ελλάς στο μέτωπο τις πέτρες της Δαυΐδιας σφενδόνης. Το λέμε αυτό. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΑΛΑΞΙΩΝ. Η Ελληνική Θεογονία προσέφερε ακριβώς αυτό το βάθρο ιεραρχίας Θεών που λειτουργούσε σαν υπόδειγμα της Κοινωνικής Ιεραρχίας των γήινων. ΥΠΟΘΕΟΙ. ΑΛΗΘΙΝΗ. ΣΑΦΗΣ.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΣΙΕΞΙ ΟΝΤΑ .ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΘΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.μπορεί να υποβάλλει αιτήματα στον Σκεπτόμενο Γαλαξία μόνον μέσω του Απόλλωνος ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ".ΥΠΟΘΕΟΙ. ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ.ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ.ΙΑ57 στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ από τη θέση του ελαχίστου. έγιναν ενδύματα ΜΑΥΡΑ μίας ΜΑΥΡΗΣ. κατάμαυρης θρησκείας. ΟΙ "ΚΑΘΑΡΟΙ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ . οι έλληνες λάξευσαν συμβολικά γλυπτά που ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ αλλά ΣΥΜΒΟΛΙΖΑΝ τους δώδεκα σύν έναν ΛΟΓΟΥΣ του ηλιακού μας Συστήματος. ώστε να μπορέσει να υποκαταστήσει αθλίως το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ. Αυτή η καταστροφή των εννοιών της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ των ΥΠΟΘΕΩΝ της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ. ενός Ιησού και δώδεκα μαθητών. έγινε η Σημιτομογγολική ψευδοθρησκεία που απέπνεε δυσωδεία ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ. παρά μόνον μέσω των αμέσως ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΩΝ που τους περιέχουν. Θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο λέγοντας στον κοιμισμένο και ζαλισμένο από τις Δαυΐδιες "πέτρες" αναγνώστη: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. του Ενδοκοσμικού Λόγου. σύμβολα ΖΩΗΣ και ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Το υπέροχο αυτό οικοδόμημα ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΤΑ "ΜΕΤΡΑ" της ελληνικής θρησκείας ή ΘΡΩΣΚΕΙΝ ή ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΕΙΝ. Πόσο απέχει το σκοταδιστικό οικοδόμημα του "χριστιανισμού" από αυτές τις αλήθειες. Το μιμήθηκε ακόμη και στις συμβολικές εικόνες των χριστιανικών ναών όπου τα συμβολικά γλυπτά των ΩΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ μετατράπηκαν σε σκοτεινές βυζαντινές και μισάνθρωπες φυσιογνωμίες του "κλαίοντος Ιησού" και των "ασκητικών νηστικών μαθητών". έγινε ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ του γελοίου εγκληματίσκου Γιαχβέ και του Μονογενούς Γυιού Ιησού που αντί να ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ στους φυσικούς νόμους. θέσπιζαν ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΟΥΣ και έγραφαν "Βίβλους" που απέκοψαν τους γήινους από την επικοινωνία της ΗΛΙΑΚΗΣ και ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και κατ' επέκτασιν της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που περιέχεται στο Σώμα του Τελικού Ενός Σκεπτομένου Θεού. ΕΝΟΧΗΣ ανύπαρκτων αμαρτημάτων. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΝ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΟΝ. ΗΛΙΑΚΗΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ως μερών και τμημάτων του ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΘΕΟΥ. ήταν ο βασικός χειρισμός των αθλίων Σημιτομογγόλων . ΔΥΟ ΗΛΙΑΚΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ. Δηλαδή η σκεπτόμενη γή . ήταν το υπόδειγμα γιά τις κοινωνικές σχέσεις των ΑΝΩ-ΘΡΩΣΚΟΝΤΩΝ ή ΑΝΩ-ΘΡΩΠΩΝ ή ΑΝΘΡΩΠΩΝ που μιμούνται τη ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ή την ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ή την ΗΛΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. ΑΥΤΟΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ."ΓΗ-ΜΗΤΗΡ" ή "ΔΗ-ΜΗΤΗΡ" . ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ και ροπής προς τα "εκτός κόσμου" δηλαδή προς τον ΘΑΝΑΤΟ και την ΑΝΑΜΟΝΗ του ΘΑΝΑΤΟΥ. Τα ΛΕΥΚΑ ενδύματα των ιερέων των ΔΕΛΦΩΝ. Οι ΥΠΟΘΕΟΙ δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να προβάλλουν αιτήματα στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ. με ΜΑΥΡΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ μίας ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ της Αντι-κάβαλλα. Το ίδιο σύστημα εφάρμοσε ο κλεπταποδόχος χριστιανισμός με την επινόηση των δεκατριών διδασκάλων. ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΟΝΤΑ . ΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ. Προς τιμήν αυτών των Σκεπτομένων Ηλίων και Πλανητών που αποτελούσαν τα όρια υποβολής των γήινων αιτημάτων λόγω ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. Έτσι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ που ενέπνεε τη ΧΑΡΑ της ΖΩΗΣ. Η Ιεραρχία του ενδοκοσμικού ελληνικού Πανθέου. του απειροελάχιστου μικροβίου που περιέχεται στο Σώμα του.

Όπως στο Σύμπαν οι Γαλαξίες και τα Νεφελώματα δεν ψηφίζουν δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιό Σύμπαν θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του Συμπαντικού Σκεπτομένου Λόγου. Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΝΤΑ των Γαλαξιακών Υποθεών. κατά τα ευρήματα του "διωχθέντος" Ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. έτσι και τα μέλη της Αριστοκρατίας δεν εκλέγουν το Βασιλέα αλλά τον αφήνουν να κυβερνά και να αναδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΟΣ μέσα από τους φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ αντέγραφε το ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ και ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ του Ενός Θεού. τότε η Αριστοκρατία ανατρέπεται από τον Βασιλέα διότι έχει εκφυλιστεί σε Ολιγαρχία. Αριστοκράτες. Πολίτες που καλούνται να μορφοποιήσουν το υλικό περιβάλλον και να το διατηρούν ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ με τους φυσικούς νόμους. Διότι τα πολιτεύματα ΒΑΣΙΛΕΙΑ. της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όπως στο Σύμπαν οι Πλανήτες και οι Ήλιοι δεν ψηφίζουν δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιόν Γαλαξία θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του Γαλαξιακού Σκεπτομένου Λόγου. της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κλπ. γνώστης αυτών των λειτουργιών μας λέγει ότι αυτοί οι ΥΠΕΡΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ δεν έχουν ούτε φροντίζουν γιά την ατομική τους υλική περιουσία. ΠΟΛΙΤΕΙΑ που λειτουργούσαν συγχρόνως και τα τρία στον ελληνισμό του 800 π. Ο Μέγας Εφέσιος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. αντίθετα με τους ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ Βασιλέα. Οι Κριτές ή Γερουσία του Έθνους απαξιούν να ασκήσουν εξουσία γιατί υπάρχουν μόνον σαν ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ που δεν ελέγχονται από κανέναν και δεν λογοδοτούν σε καμμία εξουσία εκτός από τη ΦΥΣΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ των ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΩΝ Φυσικών Νόμων. ήταν ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ της δομής της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. Έτσι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο "θρώσκειν" της Συμπαντικής Ιεραρχίας σήμαινε γιά την Ελλάδα και ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο "θρώσκειν" της Κοινωνικής Ιεραρχίας με επακόλουθα τα έκφυλα πολιτεύματα του ΠΑΣΟΚ. της ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όταν λοιπόν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες των διαφόρων Σκωτικών Σημιτομογγολικών Δογμάτων των παρά φύσει από τη ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ. τότε ο Βασιλεύς ανατρέπεται από τους Κριτές που δεν ασκούν εξουσία αλλά λειτουργούν στους Νόμους του Έθνους όπως οι Φυσικοί Νόμοι στο Σύμπαν. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΝΤΑ των Ηλιακών και Πλανητικών Υποθεών.ΙΑ58 γιά την παραπέρα ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των κοινωνικών δομών όλων των εθνών και της Ελλάδος. Πράγματι οι ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ κινούνται στο χώρο ΜΟΝΟΝ των ΙΔΕΩΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. σε αντίθεση με την υπόλοιπη ΙΕΡΑΡΧΙΑ που απαιτείται να έχει υλική περιουσία. έως το μη ανιχνεύσιμο απώτατο παρελθόν του 800. Όταν τα δίκαια αιτήματα των μελών της Αριστοκρατίας και των Πολιτών απορρίπτονται. έτσι και οι Πολίτες δεν εκλέγουν την Αριστοκρατία αλλά την αφήνουν να κυβερνά και να αποδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΗ μέσα από φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ.. της ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ και ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ του προλεταριάτου. Όταν τα δίκαια αιτήματα των Πολιτών απορρίπτονται. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ. τότε η διαφθορά και ο εκφυλισμός των Φυσικών Νόμων παράγει διεφθαρμένα και έκφυλα πολιτεύματα ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ.χ.χ. . των Τεκτονικών Δογμάτων που σαν ΔΟΓΜΑΤΑ είναι φύσει αντίθετα με τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.000 π. όταν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες χριστιανικών δογμάτων και ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Σημιτομογγολικού Ρωμαϊκού Δικαίου.

Ε. ο Άρης. η Γή.ΑΡΜΑ ΣΙΝ ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΑΡΜΑΣΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΝΕΓΚΩΣΙ ΔΙΩΧΘΗΣΕΙΕΝ . ΟΥΤΕ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟΥΝΤΕΣ. η Αφροδίτη.Ε.ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΗΜΩΝ ΥΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΦΡΑΓΜΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΟ . Διότι τα μέλη της Ο. ΕΒΡΑΪΚΗΣ.Α. είναι οι μόνοι Έλληνες του Παρόντος που επικοινωνούν με τους δώδεκα Πλανητικούς Λόγους και με τον Ηλιακό Λόγο. ασύλληπτο Συναίσθημα και ασύλληπτες Λειτουργίες Υλικής Αναπαραγωγής. Ο Ερμής. Όλοι αυτοί οι ΛΟΓΟΙ. Οι γνώσεις μας δεν είναι γνώσεις γήινων διαφθορέων του ΛΟΓΟΥ. ΝΑΙ.Α.Α. ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.ΑΡΜΑ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΞΕΝΟΝ .ΙΑ59 Η Ο. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΕΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.Α. ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ. Ούτε έχουμε υποστεί την ΚΑΘΑΡΣΗ που απαιτείται γιά να ανθέξουν οι φυσικοί μας οργανισμοί την τρομακτική αυτοσυγκέντρωση που απαιτείται γιά τέτοια νοητική επικοινωνία και τις φοβερές συχνότητες κραδασμών στις οποίες εκπέμπουν οι Πλανητικοί Δώδεκα Λόγοι και ο Ηλιακός Λόγος.ΣΙΝ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΦΥΓΑΣ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ . στρέφοντας τα παραβολικά τους κάτοπτρα ΠομπούςΔέκτες προς τον Ηλιακό Δίσκο. ο Ζεύς. ο Ουρανός. Οι Κώδικες αυτοί χάθηκαν όταν πυρπολήθηκαν οι Βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας και η Ακαδημία του Πλάτωνος.ΥΒΡΙΣ ΥΠΟ ΝΕΜΕΣΙΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ Το περιεχόμενο αυτών των ΛΕΞΕΩΝ. είναι ΒΑΡΥ όσο και ο Πολιτισμός του Πλανήτη και αποδεικνύει ότι ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΒΑΛΛΑ παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών παρασίτων από την Τεχνολογία του "ΑΡΜΑΤΟΣ" Σελήνη του ψευδοθεού "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ" Ασμοντάι ή Σίν δεν είναι ικανή να ΜΑΣ . Ο ΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΑΝΤΑ όταν τα Ηλεκτρονικά Υποκατάστατα της Ο. Διαπιστώνει ο αναγνώστης ότι οι γράφοντες γνωρίζουν παραδόξως "ΔΟΜΕΣ" του υπερβατικού "θρώσκειν" Συμπαντικών Λειτουργιών και απαιτούν την εφαρμογή τους στο γήινο πεδίο. ο Ποσειδών και ακόμη τέσσερις Πλανητικοί Λόγοι είναι ένα τρομακτικό αρχείο Γνώσεων Δεκατριών Υπέρ-Εγκεφάλων με ασύλληπτη Νόηση. του υποβάλλουν Ερωτήματα. γνώστης αυτών των αληθειών. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ.Ε.Ε. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. αφήνουν στα MONITOR στερεοσκοπικής εγγραφής ένα ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ: . Μας ΔΟΘΗΚΕ όμως Τεχνολογία και μας ΔΟΘΗΚΑΝ και οι Απαντήσεις στα Ερωτήματα που υποβάλλαμε μ' αυτή την Τεχνολογία.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΥΒΡΕΩΣ . Δεν κατέχουμε τους νοητικούς κώδικες επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι Δελφοί και οι Σάρδεις γιά απ' ευθείας επικοινωνία με τους Λόγους-Όντα του Ηλιακού μας συστήματος. Ασύλληπτα ΝΟΗΤΙΚΑ.ΘΑΡΣΕΙΝ . ΘΥΜΙΚΑ και ΘΥΜΟΕΙΔΗ όπως θα έλεγε και ο Αριστοτέλης. αναγνώστη. Οι τεχνικές αυτής της ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ χάθηκαν όταν οι Σημιτομογγόλοι εξόντωσαν μέχρις ενός τους Έλληνες ΙΕΡΕΙΣ των Δελφών και των Σάρδεων. εκτός από τα ειδικά μηνύματά τους. ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ο Κρόνος. ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ. Όχι παραδόξως. αναγνώστη Τέκτονα. αλλά γνώσεις που μας δόθηκαν από τον Ηλιακό και Πλανητικούς Λόγους με τη χρήση Τεχνολογίας.

είναι και αυτά "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ" που σημαίνει ότι αναμένεται Διαστημικός Πόλεμος μεταξύ Σκαφών και Πληρωμάτων ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ στο διαστημικό χώρο του πλανήτη μας. Στη σελίδα 20 της παρούσης (30ή του πρωτότυπου ή ΙΑ32 του παρόντος) οι γράφοντες δήλωσαν ότι "θα αναγκάσουν τη Σελήνη να φύγει από την τροχιά του πλανήτη μας". Όσο γιά τα "ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ" που καταφθάνουν γιά να "ΔΙΩΞΟΥΝ" τον παρανοϊκό εισβολέα. Που τελικά ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι η ΠΟΣΟΤΗΤΑ των εκτρωματικών Δογμάτων θρησκειών και πολιτευμάτων Σημιτομογγολικής και Σεληνιακής προελεύσεως ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ να αλλοιώσει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ του ΛΟΓΟΥ αν και γιά ένα χρονικό διάστημα 2500 ετών ανέστειλε τη λειτουργία του. Οι γράφοντες δεν είναι οι παρανοϊκοί του καφενείου" που θα αναλάβουν μόνοι τους έναν τέτοιο άθλο αν και τους έχει ΔΟΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΙΑ60 αποκόψει από την "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ" που θα έπρεπε να έχουμε ΦΥΣΕΙ με τους ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ του Ηλιακού μας Συστήματος. . Το σπέρμα του ΛΟΓΟΥ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ αντεπιτίθεται γιά να κυριαρχήσει πάνω στον ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟ των ΘΕΣΕΙ ΝΟΜΩΝ ή ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΩΝ. αφιχθέντα από τον Ήλιο Ε του Βοώτη.

ΙΑ61 .

R. η οποία με τη σειρά της τα παρέδωσε σε κλειστά κυκλώματα επιστημόνων 54 κρατών. είτε από τους "γήινους" σαν εμάς. από το 1978 λειτουργούν MASER των 10 Μεγαβάτ που τρέφονται με ενέργεια από κοσμική ακτινοβολία. Τα ίδια αυτά θεωρητικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ έχει δώσει η Ο. διέλυσε μερικούς δορυφόρους που είναι άγνωστο αν τέθηκαν σε τροχιά από U.Ε. στα φυσικά σπήλαια των ελληνικών βουνών που προστατεύουν τις εγκαταστάσεις της Ο. από τη στιγμή που η Σελήνη του διαστημικού γκάγκστερ ΣΙΝ μπήκε σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας. διότι αποδείχθηκαν περισσότερο καταστρεπτικά και επικίνδυνα στον χειρισμό. 45 από τις ανωτέρω ομάδες επιστημόνων έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των 45 MASER των 55 μεγαβάτ. είναι δυνατόν να διαπεράσουν τον ατσάλινο θώρακά της σε 5 πρώτα λεπτά με οπές "εξαερουμένου μετάλλου". Είναι βέβαιη η ήττα και η ΔΙΑΛΥΣΗ του σκάφους "Σελήνη".Α. συνολικού εμβαδού Το τμήμα των συναδέλφων της Αγγλίας "παίζοντας" με την προηγούμενη τεχνολογία των 10 Μεγαβάτ. Τη στιγμή που γράφεται η παρούσα.Α. Όμοια αποτελέσματα επιτεύχθησαν με καθαρό σιδηρομετάλλευμα 20 τόννων που αποσυντέθηκε σε "πούδρα σιδήρου". Μετά την ολοκλήρωση του "αμερικανικού" MASER. οι ξένοι επιστήμονες ξεπέρασαν τους έλληνες διδάξαντες και προχώρησαν σε κατασκευή MASER των 55 Μεγαβάτ που "τρέφεται" με κοσμική ακτινοβολία και γήινη ακτινοβολία βαρέων πρωτονίων. Το μόνο που στάθηκε δυνατόν να διαπιστωθεί με τα μικροραντάρ δευτερογενών ταχυτήτων ήταν "φασματική παρεμβολή και εμφάνιση νεφών εξαεροθέντων μετάλλων σε μοριακή κατάσταση". ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ.S.Π. (ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ . είτε από τους "ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ". όπως είναι βέβαιη και η ήττα των ενόπλων οργάνων της ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.000") Αλλά αρκετά με την Τεχνολογία.500 ετών. Στα πρώτα πειράματα του Δεκεμβρίου 1973 οι γεννήτριες ηλεκτρομαγνητικών παλμών αποσυνέθεσαν 250 τόννους σκληρού βράχου σε "πούδρα ασβεστίου". στην περιοχή των ΡΟΚΥ ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ. Το μεγαθήριο αυτό σκοπεύει μέχρις αποστάσεως Γής-Ηλίου και έχει θεωρητική επαρκή εστίαση μέχρι την περιοχή τροχιάς του πλανήτη Κρόνου. σε μοριακή κατάσταση εντός τριών χιλιοστών του δευτερολέπτου. ή άλλη χώρα. στις δε Η. οι αμερικανοί συνάδελφοι παρέδωσαν αντίγραφα των σχεδίων του στην ελληνική ερευνητική ομάδα.Ε..ΔΥΝΗ "100. Το ζήτημα δεν είναι εκεί. που αν λειτουργήσουν όλα συγχρόνως. Ευτυχώς.Α.S. Είναι βέβαιη η ήττα των εβραιομογγολικών θηρίων που καυχώνται ότι στη "μάχη του Αρμαγεδώνος ο Ιεχωβά και ο Χριστός θα κατασφάξει τα έθνη των αλλοφύλων".ΙΑ62 ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ. Αυτά τα "Απόλυτα Όπλα" προσφέρθηκαν στο ΓΕΕΘΑ πριν δύο έτη και ευτυχώς αντιμετωπίσθηκαν με αδιαφορία και σαρκασμό από τους υπναλέους μισθοφόρους "έλληνες" στρατηγούς. απ' όσο εξαγόταν από τα θεωρητικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ.. και οι αδελφές ομάδες των ξένων συναδέλφων αντιπαρατάσσουν στη Σεληνιακή πολεμική μηχανή 54 MASER.Ε. η ελληνική ομάδα και οι υπόλοιπες εννέα θα ολοκληρώσουν την κατασκευή των υπολοίπων.Α. Η διερεύνηση του ΗΘΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ μπορεί να γίνει μόνον με τη χρήση της Φιλοσοφικής Αρχής της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ του Ζήνωνα και του Αριστοτέλη. με το απρόβλεπτο αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οι παριστάμενοι χειριστές από ασφυξία λόγω "μοριακού αιωρουμένου σιδήρου". πώς θα τακτοποιηθεί το ηθικό ζήτημα των εκατοντάδων εκατομυρίων αθώων σφαγμένων "ελέω θεού" μέχρι τώρα από τα σημιτομογγολικά ΖΟΜΠΙ. . ή από U. προβλέπεται δε ότι έως το τέλος του 1984.S. σε επιστημονικές ομάδες άλλων υπό εξόντωση χωρών.A. Το ζήτημα εντοπίζεται στο ΗΘΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Στο τέλος του 1984 η Ο. Τι θα γίνει με το συσσωρευμένο ΕΓΚΛΗΜΑ 12.

.000. 32.. 102. Αλβανούς..000 Αυτόχθονες Άριας στο ΙΡΑΚ ..500 έως το 9000 π.000 Αυτόχθονες Άριας στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ....000..χ..Ε.. Φινλανδούς..000... Βαυαρούς..000 Αυτόχθονες Ρως και Μεσέχ ή Μόσχους στην ΑΡΜΕΝΙΑ ........ συνοδεύεται από ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ που υπερβαίνει ΕΠΙΣΗΣ αυτά τα "ΜΕΤΡΑ".. ΝΕΚΑΜ.: στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ . Ούνους..000 δεκαοκτώ φυλών στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ .000..000 αυτόχθονες "ΕΟΚ". ενώ αντίθετα προκαλεί ένταση.. Θα εξετάσουμε χωριστά τα αποτελέσματα της Σεληνιακής ΔΡΑΣΗΣ από το 9000 π..... διότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί τους σύμφωνα με τις "Επετηρίδες" των "Τελετών" που κατέγραψαν με ηλεκτρονικά "Μέσα Ακροάσεως" έξω από τη στοά "Μεγάλης Δρυός" οι άνδρες της Ο.... ότι "η διόγκωση του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ και των Σημιτομογγολικών φορέων του....000 Αυτόχθονες Μεσογείου και Μεσοποταμίας στη ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ .χ.. Βουλγάρους.χ. είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε έναν διαχωρισμό.000... Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει στοιχεία που συνέλεξαν οι άνδρες της Ο... Αναφέρεται στους αριθμούς των ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΩΝ ΑΘΩΩΝ από πολέμους και γενοκτονίες που προκάλεσαν τα ιερατεία του Σεληνιακού ΣΙΝ είτε με κατά μέτωπον επιθέσεις Σημιτομογγόλων είτε από αδελφοκτόνες διαμάχες ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ "αλλοφύλων" που δέχτηκαν διάβρωση από Σημίτες του ΣΙΝ... Τατζίκ και λοιπές Τουράνιες μειονότητες Ευρώπης: Σε δέκα ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ .. και εφεξής στο γήινο πεδίο και θ' αφήσουμε τα γεγονότα του ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ και των παράλληλων γεγονότων του γήινου πεδίου από το 12.. ...... 85. ανήκουν στον "επί κατάρατος Ιάφεθ ΝΕΚΑΜ.Α.... 97.... 55.... ΝΕΚΑΜ".. 12... 42... 40.000 Αυτόχθονες Άριας Υπολογίζουμε την Ευρώπη μέχρι το Αφγανιστάν από φυλετική άποψη..... από επιτόπιες εθνολογικές έρευνες με τη συνεργασία ξένων υπηκόων και με βάση τις εθνικές παραδόσεις τους.. Κάθε δράση που υπερβαίνει "ΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ".Ε.. προκαλεί ΑΥΤΟΜΑΤΑ την εσωτερική του χαλάρωση και απώλεια "πιέσεων" και δύναμης... 45. Πορτογάλους Κρυπτο-Σημιτομογγόλους..χ. Πορτογαλίας στην ΕΛΛΑΔΑ . Από ΛΑΠΩΝΕΣ-ΕΣΚΙΜΩΟΥΣ και ΤΣΟΥΚΤΣ-ΜΟΓΓΟΛ Τουράνιους..... όπως η δράση που σέβεται τα "ΜΕΤΡΑ" συνοδεύεται από αντίδραση που επίσης σέβεται τα "ΜΕΤΡΑ".000.ΙΑ63 Φιλοσοφική Αρχή "ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ ... Ισπανίας. ισχυρές πιέσεις εκτονώσεως του υπό συρρίκνωση ΛΟΓΟΥ και των φορέων του. γενοκτονήθηκαν πριν το 1600 μ............: στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ ..Α. αναγνώστη Τέκτονα...ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ" Στη σελίδα 16 της παρούσης(25η του πρωτότυπου ή ΙΑ27 του παρόντος) έμαθες.. Τούρκους..000..000 δεκαοκτώ φυλών Από Αγγλοσάξωνες...000 δεκαοκτώ φυλών στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ . 245. που αντιτίθενται γιά το ΣΑΡΩΜΑ του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ.000..000. μετά το 1600μ... 20.000 δεκαοκτώ φυλών Από Ρωμαίους..... γιά μετέπειτα έρευνα..000..000 Αυτόχθονες Άριας στην ΠΕΡΣΙΑ . Ισπανούς.........000........ Ούγγρους....... Αν λοιπόν η ΠΑΡΑ-ΝΟΜΗ ή ΠΑΡΑ-ΛΟΓΗ δράση που υπερέβη τα "μέτρα" δεν είναι απλώς η δράση του Σιωνισμού αλλά η δράση του Σεληνιακού Κυβερνήτη ΣΙΝ και η ΕΛΛΟΓΗ αντίδραση δεν είναι απλώς ο Ελληνισμός ή η Ιδέα Ελλάς αλλά η αντίδραση ολόκληρης της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και ειδικά της τοπικής ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ και ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.... Επειδή η παρά-λογη δράση της Σελήνης δεν περιορίζεται μόνο στο γήινο πεδίο αλλά τόλμησε να επεκταθεί και στην ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ των Πλανητικών λόγων που θα ερευνήσουμε αργότερα. τότε η διερεύνηση του ζητούμενου παίρνει άλλες διαστάσεις...

Α. Αμερικανούς ΒόρειΟυς και Νότιους 1. σε τρείς περίπου χιλιάδες μάχες που έγιναν στον ελληνικό χώρο. Βούλγαροι. Σοβιετικοί πλήν Λευκορώσων και Αρμενίων..000 Λευκούς Δραβίδες Σάκυας ΚΙΝΑ .000 ελλήνων απογόνων των Ελλήνων Ιλλυριών της Αλβανίας και τις υπόλοιπες ελληνικές μειονότητες Βουλγαρίας.800.000 και αφαιρέσουμε 1. είναι περίπου 1...000. και υπάρχουν δραματικά γεγονότα που μπορούν να αιτιολογήσουν 600..000....000. Τούρκοι..000 μαζί με γενοκτονίες Σουμάτρας.. Είμαστε αναγκασμένοι να υποθέσουμε ότι το υπόλοιπο που "λείπει" είναι γενοκτονίες που έλαβαν χώρα πριν από το 9000 π..000.. Λάβαμε υπ’ όψη τις 250.Α.000 Ινδούς Σάκυας "Προέλληνες". Ιάπωνες. Λείπουν από το φρικιαστικό λογαριασμό 600...000 Νέγρους Αφρικής και Β.. Αμερικής ήτοι 3.. 183..!!! Η αντιπαράθεση 3.000 Ελλήνων εξάγεται από υπολογισμούς των ελάχιστων απωλειών που κατέγραψε ο Η/Υ της Ο. έδρα της στοάς ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ..000.. Είναι "παράδοξη" η ομοιότητα του αριθμού των δολοφονημένων με τον αριθμό των 108 υπό εξόντωση φυλών του πλανήτη.000.000.000 Κινέζους και Ινδοκινέζους 250.000 Τάι και Κμέρ ΙΑΠΩΝΙΑ ..... αριθμούν 700..000 υποψήφιων δολοφόνων ΖΟΜΠΙ..000.200. οι Σημιτομογγολικής καταγωγής Μογγόλοι. με κέντρα Δελφούς και Σάρδεις. Νότιοι Ιταλοί ως υπολείμματα Ρωμαίων. Οι υπολογισμοί του Η/Υ δίνουν ελληνικό πληθυσμό 42.000. Η "Μεγάλη Δρύς" Ν........000. όπως θα δούμε πιό κάτω.. Ευρωπαίους. ΒΟΥΡΜΑ κλπ.τι μας αφορά. Αλβανοί..Ε...000.000 "εχθρούς του Για-Χω-ΒεΧάι". Φινλανδοί.. 52.. Υόρκης...000 υποψήφιων θυμάτων ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ και 700..... Αν πάρουμε σαν βάση-σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού το 4..800. Πάντως σε ό. Λάβαμε υπ' όψη τις Μογγολικές Τουράνιες προσβάσεις στη Βόρειο Ινδία και τις Μογγολικές προελεύσεις του ΝΕΠΑΛ..000 άτομα..000 ΑΘΩΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ.000 άτομα.000.. Τουρκίας κλπ... έχει αναλογίες 5:1 αν ληφθεί .. Ισλανδοί.. Λάβαμε υπ' όψη την ΟΛΙΚΗ φυλετική διαφοροποίηση των Ιταλών με όριο τη Φλωρεντία και την ΟΛΙΚΗ φυλετική διαφοροποίηση αυτοχθόνων ΓΕΡΜΑΝΩΝ και Βαυαρών.000 συνολικώς. 126.000. Κεϋλάνης.. Άραβες.300. Ούγγροι.000. ο αριθμός των δολοφονημένων 100. Θιβετιανοί.. με προσμίξεις της εβραϊκής φυλής ΔΑΝ εκ της οποίας το γενεαλογικό δένδρο των GLIX-BURG ή GLIX-BERGER που σύμφωνα με τις καταγραφείσες παραδώσεις της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" "θα παράγει τον Αντίχριστο που θα ηγηθεί της αντιχρίστου Ελλάδος". Βαυαροί... Ιρλανδοί και εν μέρει ΣκωτσέζοιΑγγλοσάξωνες-Ολλανδοί-Δανοί.000.000. 38.χ.χ. Λάβαμε υπ’ όψη την ΑΚΡΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ της Δανίας.000.000..000 ατόμων το έτος 680 π..ΙΑ64 Από Σημιτομογγόλους Εξωτερικής και Εσωτερικής Μογγολίας και Μαντζουρίας και ΘΙΒΕΤ: στην στην στην στην ΙΝΔΙΑ . με συντονισμό των μελών της φυλής ΔΑΝ που παροικούν στη Βαυαρία. "δεν συμφωνεί" και στις "Επετηρίδες" της καυχάται ότι "έχει κατασφάξει με εντολήν του Κυρίου" 1.250... Ας δούμε τώρα τους αριθμούς των ΖΟΜΠΙ της σελήνης. Τιμόρ και Φιλιππίνων...000 Αυτόχθονες Κιτρίνους ΙΝΔΟΚΙΝΑ.000 Αυτόχθονες Σίντο Ο απολογισμός ΣΥΝΟΛΟ με υπολογισμούς της Ο. εν μέρει Ρουμάνοι.....300. Ισραηλινοί.. Στους υπολογισμούς λάβαμε υπ' όψη την ΟΛΙΚΗ σχεδόν εξαφάνιση αυτοχθόνων Ιαπώνων που αποτελούν μόλις το 4% του Ιαπωνικού πληθυσμού με 86% αναλογία Μογγόλων Μαντζουρίας..000.Ε.

Άραβες.Ε. έγινε σήμερα 5:1 με προοπτικές του Σημιτομογγολικού Επιτελείου των 76 της ORDO ADEPTIS ATLANTIS γιά ολική ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ του έτους 2000 και αναλογία 0:1. γιά να "πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου Ιεχωβά". Βαυαροί. Ρουμάνοι.000 άτομα. Θιβετιανοί. Ισραήλ.S.000. σε σύγκριση με τα 40. Βούλγαροι. Στην εποχή του Μ.000..Ε.Α.160. Είναι η τελευταία ευκαιρία διότι ακόμη η πληθυσμιακή αναλογία ευνοεί τα υποψήφια θύματα της ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.τι αφορά τον ελληνικό πληθυσμό των 120. Νότιοι Ιταλοί.000. Η Αποκάλυψη του Σχεδίου της Μογγολικής Ηγεσίας ισοδυναμεί με ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ και ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ των δύο κυρίων μοχλών της εκτελέσεώς του. Ισμαήλ. Αγγλοσάξωνες. Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ τους ΑΓΝΟΕΙ τα τεκταινόμενα επειδή ένα μέρος των Σημιτομογγόλων έχει προδιαγραφεί από την Κεντρική Ηγεσία της ORDO ADEPTIS ATLANTIS γιά ένα ΝΕΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ που θα της δώσει το "ηθικό δικαίωμα" της ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ και ειδικώς των ΕΛΛΗΝΩΝ. Αλβανοί. Ιρλανδοί.χ. Και η ΕΥΚΑΙΡΙΑ αυτή ΗΔΗ έχει γίνει κατά το ΗΜΙΣΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ διότι η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ πριν εκτελέσει το ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.S. Τούρκοι. ήταν σύμφωνα με τις "επετηρίδες" της "Μεγάλης Δρυός" Ν. Διότι και τα Σημιτομογγολικά ΖΟΜΠΙ έχουν υποτυπώδη συνείδηση όπως τα ζώα. και Χεττουράν.Ε. εξηγείται μόνον σαν "εβραϊκή υπερβολή" ή σαν δηλωτικό του ότι η Ελλάς Δελφών και Σάρδεων ήταν το κέντρο που διοικούσε ακόμη δύο ζώνες αποίκων ελλήνων στην Ευρώπη και στη Μεσοποταμία με πληθυσμό 80.000. ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2. Πιστεύουμε με επιφυλάξεις ότι συμβαίνει το δεύτερο διότι στους υπολογισμούς της Ο.000 άτομα.000 ατόμων. ΤΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ και απέναντι στα υποψήφια θύματα και ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ και απέναντι στους ομοφύλους του. Ιάπωνες. Ισλανδοί. Ούγγροι. Είναι η αποθέωση της ΕΙΡΩΝΙΑΣ το γεγονός ότι σ' αυτούς τους "πυρήνες" περιλαμβάνονται και Ισραηλινοί.000. οι πληθυσμοί Ινδίας και Κίνας έχουν αύξηση πληθυσμού περίπου 200. Μογγόλοι της Σοβιετικής Ενώσεως.A και της U.000.R.000. έχοντας δημιουργήσει σε 208 (πιθανώς εννοεί 108) Κράτη και Κρατίδια "πυρήνες" ξένων πολιτών που είναι έτοιμοι να διανείμουν στους τοπικούς πληθυσμούς των ομοφύλων τους ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ με περίληψη των περιεχομένων της παρούσης και περίληψη του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΩΣ της Ο.Α. Φινλανδοί.000 ΜΗ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΩΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ "ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΟΣ" ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ 700.S.000. γιά την Ελλάδα του 4ου αιώνος π.000 ατόμων.000. Ολλανδοί και Δανοί που όταν άκουσαν στις μαγνητοφωνημένες καταγραφές της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Συμπερασματικά: η αναλογία μη Σημιτομογγόλων προς Σημιτομογγόλους από 108:1 του 4ου αιώνου π.000 του Η/Υ της Ο. Υόρκης.ΙΑ65 υπ’ όψη ότι από το 1979 που αναφέρονται όλοι οι ανωτέρω αριθμοί.300. Υόρκης ότι οι Τουράνιοι Μογγόλοι Ηγέτες τους ετοιμάζουν ένα μέρος αυτών των ομοφύλων τους εθνών γιά ΝΕΟ . Αλεξάνδρου τον 4ο αιώνα προ Χριστού ο συνολικός πληθυσμός των τριών κλάδων των Σημιτομογγόλων. Έχει φροντίσει γι' αυτό η Ο. που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα.000 και ο πληθυσμός της Ελλάδος 120. 20. ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ 3. των U.χ. ήταν αδύνατο να ευρεθούν πληθυσμιακά στοιχεία Δυτικών και Ανατολικών αποικιών με αποτέλεσμα να μην καταχωρηθούν στον Η/Υ αριθμοί των δύο Κολοσσών που πλαισίωναν την Ελλάδα Δύσεως και την Ελλάδα Ανατολής.Ε.000. Οι αναλογίες είναι 108:1 μεταξύ παγκόσμιου πληθυσμού μη Μογγολοειδών και Μογγολοειδών.Α.000 ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Διότι όλοι οι Σημιτομογγόλοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΜΥΗΜΕΝΟΙ στο τελικό σχέδιο σφαγής και γενοκτονίας των αλλοφύλων.Α. Σε ό.

περιμένουν ένα "νεύμα" της Ο. που ήταν στην ουσία όρκος υποταγής στην ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ και στην ΙΔΕΑ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ..Α.Ε. Αυτές οι εξανθρωπισμένες ομάδες είναι η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ της Ο.Α. έδωσαν όρκο ΖΩΗΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ στους εκπροσώπους της Ο. Εξωτερικού γιά να διανεμηθούν μέσα σε μία νύχτα σε καθορισμένους αποδέκτες αξιωματούχους και ανθρώπους "κλειδιά" της χώρας τους. στην καρδιά του Σημιτομογγολικού Σχεδίου.Ε.ΙΑ66 ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ "ηθικού άλλοθι" γιά τη σφαγή όλων των αλλοφύλων.Α.Ε.Α. Τα έντυπα που με χίλιες προφυλάξεις τύπωσαν στις γλώσσες τους. όταν υπέγραφαν τους όρκους υποταγής στην Ο.Ε.Ε. Είναι συγκινητικό ακόμη και γιά τους "άτρωτους στο συναίσθημα" άνδρες της Ο. ότι θα κάνουν οτιδήποτε τους ζητηθεί γιά την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του σχεδιαζόμενου ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. . να θυμούνται τις ΤΡΑΓΙΚΕΣ στιγμές εσωτερικής σύγκρουσης αυτών των εξανθρωπισμένων Σημιτομογγόλων.Α.

διηρημένων σε έθνη "ετερόγλωσσα" Ευρώπης.χ.ΙΑ67 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ήτοι κατά γράμμα ψευδούς επιπέδου. όπως διαδίδεται. Αυτή η Φυλετική Καταστροφή οφείλεται στην ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ Πελασγών από Τουράνιους Σφαγείς Τουρκομογγόλους ή Αραβομογγόλους (Βαυαρούς) υπό τον Τσέγκις Χάν και λοιπούς ηγέτες επτά Μογγολικών Ορδών που κατέσφαξαν τη Λευκή Φυλή από το 1200 π. έχει διοχετευθεί ως "ιερός λόγος του Αλλάχ" στο Κοράνιο.χ.000 άτομα αλλά 21.!!! β) Στις σελίδες από 46 έως 48.000.000. Το γεγονός ότι η "ελληνική πνευματική ηγεσία" δέχθηκε να προωθήσει το Κοράνιο στην Ελλάδα και να κάμει τελετές σε Ακαδημία και Πανεπιστήμιο . οι οποίες κατέστησαν αδύνατη ως τώρα τη Μαζική Εισβολή Τουρανίων Σφαγέων στην Ινδία και την Αφρική.000.000. υπάρχουν μόνον Ένα Δισεκατομμύριο Ενιακόσια Εξήντα Εκατομμύρια Λευκών Δραβίδων Πελασγών.. γράφεται το σύμβολο Χ35. με αρχικό πληθυσμό 17. με την προτροπή προς τους Μωαμεθανούς να "Σφάξουν τους Απίστους γιά να μεταβούν στη "Νιρβάνα" και τον Παράδεισο του Αλλάχ". όπου δεν έχει σημειωθεί Γενοκτονία..000 σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στην αμέσως επόμενη σελίδα.800. σύμφωνα με τον κανόνα του 35πλασιασμού του αρχικού πληθυσμού των 937. Ο υπολογισμός βασίζεται στο ότι: όπου δεν έγιναν Γενοκτονίες πληθυσμών υπάρχει πληθυσμιακή αύξηση τριακονταπενταπλασιασμού του αρχικού πληθυσμού. ισχύοντος σήμερα για: ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΙΝΔΙΑΣ ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ & ΜΟΓΓΟΛΟΑΡΑΒΕΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ Στους Δραβίδες Ινδίας και τους Μαύρους Αφρικής δεν υπάρχουν Γενοκτονίες πληθυσμών λόγω γεωγραφικών αιτιών. Παράδειγμα από πίνακα: Στην Ινδία. "888 και 999" ως αντιπάλων Διεθνών Τριμερών. "Ωγυγία"). δηλωτικού του πολλαπλασιασμού επί τριανταπέντε του αρχικού πληθυσμού. εισέβαλλαν στους Γεωγραφικούς Χώρους των Δραβιδών Πελασγών Προελλήνων και ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΑΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Δραβίδες Πελασγούς ΕΛΛΗΝΕΣ.χ. ήτοι αυξήθηκαν τριανταπέντε φορές. με σκοπιμότητα να αποκρύψει από τα ζώντα υπολείμματα της Λευκής Δραβιδικής Φυλής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ. Στον Πίνακα.556. ΗΠΑ κλπ. σήμερα υπάρχουν 800.Β. Στις Περιοχές όμως Α. Αντί των ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ Δραβιδών Πελασγών Ελλήνων που θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα.000. Στις σελίδες 46 έως 48 αναγράφονται δύο ανακρίβειες (57η του πρωτότυπου ή ΙΑ64 του παρόντος): α) Ο γενοκτονηθείς πληθυσμός των Πελασγών Λευκής Δραβιδικής Φυλής δεν είναι μόνον 1.000 Ινδοί. οι Κινέζοι εμφανίζονται ανακριβώς ως μη Μογγόλοι Τουράνιοι.000 του 400 π. όπου δεν έχουν σημειωθεί Γενοκτονίες Ινδών Δραβίδων Πελασγών (υπό Διόνυσον συσταθέντες εις Έθνος. ΟΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. μεθοδεύοντος την ΤΕΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ με τις Γεωπολιτικές Μεθοδεύσεις των "666". και μετά κυρίως.Γ και Δ. Η ανακρίβεια παρετέθη σκοπίμως γιά να αναιρεθεί συγχρόνως με την απάτη περί "διαμάχης Μογγόλων Θιβέτ και Κίνας".000 το 400 π. Το μένος που διαπνέει τους ηγέτες των Τουρανίων Μογγόλων γιά τη Σφαγή της Λευκής Φυλής των Πελασγών Ελλήνων.

000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 8.000.000 (ΛΕΥΚΟΡΩΣΟΙΠΕΡΣΕΣ-ΙΡΑΚΙΝΟΙΑΦΓΑΝΟΙ) 9.000 1.000 Χ35 310.000 Χ35 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 21.000 30.000.000. ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ (ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ) ΗΤΟΙ ΚΟΛΧΟΙ κλπ.000.000.000 ΜΗΔΕΝ 20.000 Χ35 ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ 937.000.000.ΙΑ68 γιά να "τονισθεί η ομοιότητα του Μωαμεθανικού Κορανίου με τη Χριστιανική Βίβλο".400.000.556.000.000. Το γεγονός ότι η σημερινή "ελληνική" πολιτική ηγεσία δέχεται να συντρώγει με τουρκομογγόλους σφαγείς.000.000.000 ΗΤΟΙ 33 ΔΙΣ ΚΑΙ 93.556.000.000.000.7% ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.000.000 (+ΗΠΑ) 10.000 ΜΗΔΕΝ 56.960.000.000 (-200) 800.:"ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΡΑΒΙΔΕΣ") ΛΕΥΚΟΙ-ΚΑΣΤΑΝΟΙΞΑΝΘΟΙ 1.7% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 245.000 310.000 (47%) 1. ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΙΝΔΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ: 93. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ-ΛΕΥΚΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ (ΚΕΛΤΕΣ-ΙΒΗΡΕΣ) ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΣΙΑΣ (ΣΚΥΘΕΣ-ΓΕΛΩΝΕΣΘΥΣΑΓΕΤΕΣ-ΜΑΣΑΓΕΤΕΣ-ΙΣΗΔΟΝΕΣΣΑΜΟΓΕΤΕΣ-ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ-ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ-ΚΟΛΧΟΙκλπ.205.000 13.000.000.000.000.000 300.000 800.000.500.000.000 Χ35 700. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 1980 μ.5 ΔΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ 17.000 Χ35 945.600. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2: ΣΑΡΔΕΙΣ & ΔΕΛΦΟΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΜΟΥΡΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ: ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ ΚΙΝΕΖΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΑΡΑΒΕΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 400 π.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 7.000 (ΑΡΧ.000 945.000.000 !!! () ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ: ΙΣΡΑΗΛ-ΑΡΑΒΩΝ-ΡΩΜΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΚΙΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΥΛΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 1980 μ.000 ΜΗΔΕΝ 9.000 ΗΤΟΙ 21.000.000 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 1980 35.000 ΗΤΟΙ 6% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 245.000.000.000.000.: "ΑΤΛΑΝΤΕΣ") ΜΗΔΕΝ.000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 156.000.7% ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΗΔΕΝ () 27.000 (ΑΡΧ.000 1.500.: "ΑΤΛΑΝΤΕΣ") 147.000.000.7% ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 35 ΔΙΣ 7.000.000.165.000.000.000 Χ35 ΜΕΣΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ ΗΤΟΙ 0.000. ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ αυτής της Προδοτικής Πολιτικής Ηγεσίας.000.000 (5.000 ΗΤΟΙ 47% ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ 33.800. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ .000 700.6%) 1.000. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 40. ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ("ΙΝΔΙΑΝΟΥΣ") ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΕΡΙΓΓΕΙΟ ΠΟΡΘΜΟ 10.500.000.000.000 ΜΗΔΕΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 21.300.χ.000.000.000 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 1980 4. επαρκεί γιά να ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.000.χ.000 1.000 ΚΑΙ 0.000 ΜΗΔΕΝ 400 π.000.χ.000 (ΑΡΧ.000 ΟΕΑ-ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ 65.000.000 280.960. 1.000.960.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 5.χ.000.

ΙΑ69
Στις δύο επόμενες σελίδες παραθέτουμε φωτοτυπία άρθρου του
περιοδικού TIME, όπου Μουσουλμάνος εκλεγείς Γερουσιαστής των ΗΠΑ δήλωσε
αμέσως μετά την εκλογή του ότι η πρώτη προτεραιότητα της Αμερικανικής
Κοινωνίας είναι να αναδομηθεί με "Ιουδαιομουσουλμανικοχριστιανικές
Αρχές"...
Παντού στην Αμερική και στην Ευρώπη "φυτρώνουν" Μουσουλμανικοί Ναοί
όπως διαπιστώνεται και από τις φωτογραφίες του άρθρου.
Έτσι λοιπόν οι αφελείς έμειναν να πιπιλίζουν την απειλή μπλόφα του
"Σιωνισμού" και αγνόησαν την πραγματική απειλή του Πανισλαμισμού των
Σημιτών Μογγόλων Αράβων ετοιμαζομένων να εκτοπίσουν από τον πλανήτη τους
αλλόφυλους.
Ερωτούμε: Πώς οι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ του Ελληνικού Κοινοβουλίου
θεωρούν ως Ευρωπαϊκή Χώρα την Τουρκία και "συζητούν" την είσοδο της στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα; Δηλαδή το μόνον κώλυμα γιά την είσοδο της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι το ζήτημα της Κύπρου;
Δε βλέπουν οι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ότι ανοίγουν
την πόρτα γιά να εισβάλλει στο Χώρο της Λευκής Οικογένειας η Μογγολική
Ορδή Γενοκτόνος των Ευρωπαίων και Ελλήνων από καταβολής κόσμου;
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απεφάνθη ότι το έτος 2050 το ένα τρίτο των
Ευρωπαίων θα είναι Μωαμεθανοί. Φυσικά θα είναι Μωαμεθανοί Τούρκοι διότι
αν καταλυθούν τα σύνορα Ευρώπης, Τουρκίας και Τουρκεστάν, με την
υπογεννητικότητα των Ευρωπαίων και με τη δεδομένη υπεργεννητικότητα των
Τούρκων και Αράβων, η Ευρώπη με πρώτη την Ελλάδα θα εξαφανισθούν από το
Χάρτη.
Ερωτούμε: Τι θέση έχει το Ισραήλ στην Ευρώπη έτσι ώστε να
συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές αθλητικές και λοιπές διοργανώσεις; Τι Βρωμιές
και τι προδοσίες είναι αυτές που πρωτεργάζεσθε και πρωτοστατείτε ώ
Τριακόσια Καθάρματα της "ελληνικής" Βουλής;
Τι θα μας πείτε ακόμη; Ότι οι Αραβικές Χώρες της Μεσογείου
λογίζονται Ευρώπη; Και ότι σε λίγο αυτός ο Χώρος που λέγεται Ελλάδα θα
αλωθεί μέσω των Προδοτικών σας Συμποσίων με Τούρκους, Εβραίους και Άραβες
Μογγολοειδείς;
Εμείς, ώ Καθάρματα της Πολιτικής, θυσιάζοντα τα πάντα χάριν της
δειλίας και της ηττοπαθούς "διεθνούς ειρήνης" και "διεθνούς τουρισμού
Μογγόλων", εμείς προτρέπουμε ευθέως τους Πολίτες Έλληνες που εννοούν την
αισχρή σας Προδοσία, ΝΑ ΣΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΡΟΥΝ.
Διότι
καταντήσατε
ΑΝΑΞΙΟΙ
ΤΗΣ
ΕΝΤΙΜΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΜΕΣΩ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ.
Προτείνουμε στους Όντως Έλληνες των οποίων οι Πατέρες έχυσαν αίμα
περί Ακεραίας Πάτρης ή Πατρίδος, να ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΡΟΥΝ, ΜΕ
ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ. Διότι είσθε τα Υποόντα που λερώσατε τον Ελληνικό Χώρο με τις
Διεθνείς Συμβάσεις σας αντάξιες Οίκων Ανοχής και τις Διεθνείς σας
Συμφωνίες αντάξιες Κοπρόνων και Χαμαιτυπείων.
Προτείνουμε και προτρέπουμε τους Πολίτες να κάψουν και να
ανατινάξουν τα Προδοστάσιά σας "Υπουργεία" και "Πρωθυπουργικά Γραφεία"
και "Βουλευτικά Γραφεία" και "Κομματικά Γραφεία" και τα σπίτια σας και
τους Χώρους Διασκεδάσεώς σας εις βάρος Ελλήνων.
Προτείνουμε και προτρέπουμε και καλούμε ευθέως τους Όντως Έλληνες
να κάψουν και να ανατινάξουν τις Έδρες των Συμπροδοτών σας Νομαρχών, τις
Νομαρχίες τους, τα Δικαστήρια των Προδοτικών Νόμων και Συνταγμάτων σας,
τις Οικονομικές Εφορίες αφαιμάξεως των Ελλήνων γιά χρηματοδότηση
Κομματικών Στελεχών προς ίδρυση Κοινών Ελληνοτουρκικών, Ελληνοκινεζικών
και Ελληνοαραβικών ήτοι ΕΛΛΗΝΟΜΟΓΓΟΛΙΚΩΝ Επιχειρήσεων, προοριζόμενων να
περιέλθουν τελικώς εις χείρας Μογγόλων γιά Χειραγώγηση και Εξάρτηση των
Ελλήνων από τους Σφαγείς και Γενοκτόνους τους.
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ!!!

ΙΑ70
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ "ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ!!!
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΒΔΕΛΟΕΙΔΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΕΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!!

ΙΑ71

η ΔΥΝΑΜΗ ανήκει σε εκείνους που φρενάρουν ή ενεργοποιούν ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ και όχι σε εκείνους που κρατούν πυρηνικά οπλοστάσια και βόμβες νετρονίου. ΤΕΧΝΩΝ. δεν είναι τα MASER Δωδεκαέδρων των 55 Μεγαβάτ. με κίνδυνο να βρεθούμε ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ των Συμπαντικών Νόμων διότι θα έμενε ακόμη ένα υπόλοιπο 1.000. ΥΛΗΣ που καταστράφηκαν μαζί με τους 1.000 Σημιτομογγόλων. έχει τεθεί αντίστροφα στα ερχόμενα άρματα "ΗΜΕΤΕΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ" και ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ. . ΣΙΝ της σελήνης. αλλά τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ όπλα του ΛΟΓΟΥ που παραλύει εγκεφάλους και νεκρώνει τα χέρια των χειριστών του Σημιτομογγολικού πυρηνικού και βιομηχικού οπλοστασίου της U. Οι Νόμοι της Συμπαντικής Ιεραρχίας απαιτούν να δίνεται επιτάχυνση ΖΩΗΣ στους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και επιβράδυνση ΘΑΝΑΤΟΥ στους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ. Διότι οι ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ δεν έχουν καμμία σχέση με τη γλοιώδη διεστραμμένη ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ που ο χριστούλης ονόμασε "ΑΓΑΠΗ".000 μη υπαρχόντων Σημιτομογγόλων που θα έπρεπε να εξοντώσουμε γιά να ισοφαρισθούν τα 1. κύριοι υπναλέοι στρατηγοί και μισθοφόροι διοριζόμενοι του Ατλάντειου Σημιτομογγολικού Τεκτονισμού.000.S.S. Μόνον έτσι θα αποδιδόταν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σύμφωνα με τους Συμπαντικούς Νόμους Ανταποδόσεως. τότε παρακάμπτουμε το πώς και το πότε της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ εναντίον του καταστροφέως.ΝΟΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ . Οι ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ και ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μας απέκλεισαν το καθήκον αυτής της Σημιτομογγολικής συρρικνώσεως με τη λακωνική διαταγή: .800. ακριβώς διότι ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ αυτής της ΤΕΡΑΤΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ δεν είναι ο ΖΟΜΠΙ αλλά ο δημιουργός του.100. ούτε σε εκείνους που κρατούν MASER αποσυνθέσεως ύλης. στο γήινο επίπεδο και να τον διαλύσουμε με το πνεύμα μας και με την Τεχνολογία μας. Το θέμα δεν είναι εκεί. ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΙΣΕΙ. Διότι εάν θα αφηνόταν το ζήτημα στην κρίση μας. Ούτε η βιολογική εξόντωση θα ικανοποιούσε τη δικαιοσύνη γιά τους εκατοντάδες πολιτισμούς ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.ΘΥΜΟΕΙΔΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ Εάν το περιεχόμενο της διαταγής που μας αποκλείει από κάθε βιολογική φθορά Σημιτομογγόλων εκτός της φυσιολογικής ένοπλης άμυνας.S.ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΡΟΠΕΑΣ ΑΡΧΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΕΝ ΠΛΗΘΑΕ .A.ΙΑ72 Διότι. Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΑΘΕΙ γιά την παράταξη των Σημιτομογγόλων. και U. είμαστε πανέτοιμοι να αναμετρηθούμε με τον ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ.Α.Ε. πρέπει να ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΙ η Σημιτομογγολική Φυλή στον ίδιο βαθμό που αυτή γενοκτόνησε τις ΦΥΛΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ. που βασίζεται σε ΑΡΧΕΣ.ΘΥΜΟΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ . Τα φοβερότερα όπλα που κρατά η Ο. Σύμφωνα με τους Νόμους αυτούς τους ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΥΣ και ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΥΣ και ΨΥΧΡΟΥΣ όσο και η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ.ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΓΗΙΝΩΝ ΜΕΤΡΑ ΙΣΑ ΡΟΠΑ ΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΡΟΠΑ ΠΛΗΘΑΕ ΟΝΤΩΝ . όπως η Ο. Οι Νόμοι της Συμπαντικής Ιεραρχίας απαιτούν τη ΔΙΚΑΙΗ ΑΓΑΠΗ που ανταμείβει τους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και το ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΟΣ που ανταμείβει τους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ και τους ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ. ότι στο μέτρο που μας ΔΟΘΗΚΕ και στο μέτρο που ΘΕΛΟΥΜΕ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ.000. Ένα όμως είναι βέβαιο γιά την πεπερασμένη μας νοημοσύνη. Το πράγμα είναι ασύλληπτο γιά την ανθρώπινη νοημοσύνη.R.000.800. μολύνοντας την ελληνική ιδέα της ΔΙΚΑΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ. τότε θα έπρεπε να φροντίσουμε γιά την άμεση εξόντωση 700. Το θέμα είναι ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΜΕΝΟΥΣ.Α.Ε.ΕΣΤΩΤΑΣ ΡΟΠΕΑΣ ΤΗΡΕΙΝ ΥΛΑΕ .000 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΙΣ.000 αθώων γενοκτονημένων σύμφωνα με τις καυχησιολογίες της "Μεγάλης Δρυός".

ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΟΥΝ. όπως έχει καταχωρηθεί "επίσημα" σε όλες τις βιβλιοθήκες των Οίκων Ανοχής που ίδρυσε το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο και τους ονόμασε "Πανεπιστήμια".χ.χ. Αζτέκων και Αραουκάν της Αμερικής. Αυτό που οφείλουμε στον αναγνώστη πριν περάσουμε πίσω από το 9000 π. Δε ζούσαν "ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΛΑΟΙ" στην ΜΕΣΟ-ΠΟΤΑΜΙΑ ΕΛΛΑΣΑΡ. 5000-5500 π. ΜΕΛΙΔΗ. π.χ. που οριοθετεί την Ελαμιτική Σημιτομογγολική εισβολή στο Ελάμ μέχρι το 9000 π. με βάση τα επιγραφικά ευρήματα της Μεσοποταμίας των Άριας και με βάση τα Αιγυπτιακά ευρήματα που θα εξετάσουμε αργότερα.500 π.χ. ΣΟΥΣΑ.χ.ΑΜΙΔΟΥ ή ΑΜΙΔΗ. Έτσι συμφέρει στο Τεκτονικό Σημιτομογγολικό Κατεστημένο του Πανεπιστημίου Παρισίων διότι παρά την ειρηνική εισβολή των Σημιτομογγολικών ορδών από το 5000-5500 π.. άθλιοι ακαδημαϊκοί και καθηγητές μισθοφόροι των "ελληνικών-εβραϊκών πανεπιστημίων" που γιά χάρη μιας άθλιας καρριέρας και έδρας διδάσκετε ΨΕΥΔΗ στους έλληνες. με τα Ινδικά αρχεία των προελλήνων Δραβίδων ή Αιγαίων και ΚΥΡΙΩΣ με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ.Ε. είναι να κάνουμε τη χρονική σύνδεση από το 2300 π.χ. ΚΟΛΧΙΣ ή ΚΑΛΧΟΥ.. π.χ. Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΟ-ΠΟΤΑΜΙΑ. ΑΛΛΑ η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ της Ιστορίας του 10. 2300-2325 2325-2500 2500-3000 3000-3400 3400-3600 π. .χ. ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ή ΕΛΛΑΣ-ΑΡ της οποίας ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ και τα ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ "ΕΛΛΑΣ". είναι διερευνήσιμη μόνον με τα Αιγυπτιακά ευρήματα. 6500-9000 π.. ΕΛΛΑΣ-ΑΡ και στα όρη ΤΑΥΡΟΣ και ΑΝΤΙΤΑΥΡΟΣ στη Βόρεια Μεσοποταμία. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι η επίσημη εκδοχή διαδοχής Μεσοποτάμιων πολιτισμών που περιέχεται στα αρχεία Νο 5-254 του Απριλίου 1965 Μουσείου Λούβρου. σύμφωνα με τα ευρήματα της Μεσοποταμίας και με τις αναφορές του Κτησία. ΛΑΡΙΣΣΑ ή ΛΑΡΣΑ. 4300-5000 π.χ. 5500-6500 π.χ.ΙΑ73 Οι γενοκτονίες "Ηλιακών" Πολιτισμών και Φυλών από τις "Σεληνιακές" Σημιτομογγολικές ορδές είναι ο άξονας της Ιστορίας από το 9000 π.χ.χ. στους ποταμούς ΤΙΓΡΗ και ΕΥΦΡΑΤΗ και στις πόλεις ΕΡΙΔΗ. ΜΕΛΙΔΗ Από το 3600-9000 οι Μεσοποτάμιοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται ως "ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΛΑΩΝ".χ. ΝΑΙ. π. Παρίσι και ο οποίος με μικρές παραλλαγές συμφωνεί με τα συμπεράσματα της Ο. με την άφιξη της Σελήνης στη διαστημική μας περιοχή έως το 9000 π.χ.χ. π. Αυτοκρατορική κυριαρχία του ΛΟΥΓΚΑΛΤΣΑΓΚΙΣΙ Βασιλείς ΟΥΡ Εποχή Τοπικών Δυναστειών Περίοδος ΝΤΖΕΜ-ΝΤΕΤ ΝΑΣΡ Πολιτισμός ΟΥΡΓΚ ή ΟΥΡΟΥΚ ή ΟΥΡΚ Από το 2300-3600 π.χ. Ζούσαν ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΛΑΟΙ που εξαρτόνταν από το Διοικητικό Κέντρο ΣΑΡΔΕΩΝ και τόσο ΕΠΩΝΥΜΟΙ και τόσο ΕΛΛΗΝΕΣ που σφράγισαν με τη ΓΛΩΣΣΑ τους τα ονόματα και του τελευταίου βράχου. δε στάθηκε δυνατόν να ανατραπούν οι κυριαρχίες των αυτοχθόνων ελλήνων που είχαν ΗΔΗ δώσει ΕΛΛΗΝΙΚΑ ονόματα στο όρος ΖΑΓΡΟΣ. τις παραδόσεις των εναπομείναντων Ίνκας. οι Μεσοποτάμιοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται "ΣΟΥΜ ή ΣΗΜ ή ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ" 3600-4300 π. ΝΟΥΣΑ ή ΝΟΥΖΙ.Α..χ. Πολιτισμός του ΕΛ ΟΒΙΔ ή ΕΛ ΟΒΕΙΔ Πολιτισμός του ΤΕΛΛ ΧΑΛΑΦ ή ΤΕΛΛ ΧΑΛΙΦ Πολιτισμός της ΣΑΜΑΡΡΑ ή ΣΑΜ-ΑΡ ή ΣΗΜ-ΑΡ "Σημιτομογγόλοι" Πρώτοι οικισμοί της ΕΡΙΔΟΥ ή ΕΡΙΝΤΟΥ Κάτω Μεσοποταμίας ΕΡΙΔΗ Πρώτοι οικισμοί της Άνω Μεσοποταμίας .χ. του Στράβωνα και του Βήρωσσου.

των Μυκηνών. ήταν κατοικημένη από ΑΚΡΩΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. μέσα από την ιστορία της Μεσοποταμίας όπου άρχισε η εφαρμογή του γεωπολιτικού τύπου Χν=10. αυτές οι ελληνικές φυλές με αφετηρία τη Μεσόγειο. Αυτά τα Ελληνικά Χρονικά που το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο αποκαλεί "φαντασίωση μύθων" υπήρξαν η ΠΗΓΗ πληροφοριών που έκαναν δυνατή την ανακάλυψη γιά ανασκαφή των ΑΚΡΙΒΩΝ γεωγραφικών στιγμάτων της Τροίας.500 π. Μυσοί. Άονες. Παυσανία. Δ. των πόλεων της Μεσοποταμίας. Ηροδότου. Θεσπρωτοί.. 1ον: Στα Αιγυπτιακά χρονικά βυθίσεως Ατλαντίδος που συμπίπτει χρονικά με τη βύθιση της Αιγηίδος το 11. ημιθέων και θεών.χ. αναφέρονται σε γεγονότα προ του Ωγύγιου Κατακλυσμού με δρώντα ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κοινών γήινων. Εκτήνες. Κάρες. οι επιτελείς του Τριπτόλεμου και του Αδρίστα δίδαξαν στους επιζώντες περιμετρικά της νεοσχηματισθείσης Μεσογείου Θαλάσσης ΕΛΛΗΝΕΣ ή ΑΙΓΑΙΟΥΣ ή ΔΡΑΒΙΔΕΣ. Ίβηρες. Φρύγες. Διόδωρου. Ίδε "Τίμαιο" και "Κριτία" Πλάτωνος.ν2 το 680 π. Αχαιοί. Θεοχάρης στην Αλλόνησο. Μόσχοι. περιοχή Κοκκινόκαστρο και Σέσκλο Θεσσαλίας. κατέκλυσε τις ακτές και τα παράλια όλης της Ευρώπης. Αρκάδες. Δρύοπες. Κρήτες. Αιτωλοί. Λύκιοι.. 8ον: Σύμφωνα με τους Αρχαιολόγους. αυτές οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ περιμετρικά της Μεσογείου περί το 10. Πελοπόννησο. που μετά τη βύθιση της Ατλαντίδος ως φυσικού φράγματος. την επιβίωση με στοιχειώδεις καλλιέργειες δημητριακών καρπών. Δαναοί. των πόλεων των Χετταίων των πόλεων των Μιτάνι κλπ. Κάστρο Χλεμπούτσι και Β. Γκρούρχαν με ανασκαφές στην Πελοπόννησο. Μόγδονες. Τυρσηνοί ή Ετρούσκοι κλπ. Πουλιανού στη Χαλκιδική. θεωρούμε αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε με λίγες κουβέντες την Σημιτομογγολική ΑΠΑΤΗ των "πανεπιστημίων" και των φασιστοειδών κλάδων των "γλωσσολόγων" της Μογγολικής Βαυαρίας. πηγές Λούρου. Χάλυβες. Ε.χ. μετά τη βύθιση της Αιγηίδος. Μυλωνάς με ανασκαφές στις Μυκήνες. Αβανοί. οργανώθηκαν σε πολιτισμούς με τα αρχαιότατα ελληνικά ονόματα Ίαντες.ΙΑ74 Φθάνοντας στο 9000 π. αναφέρεται ότι ΗΔΗ η Αιγηίς. Πελασγοί. 5ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά. διεσπάρησαν προς όλες τις κατευθύνσεις. της Κνωσσού. Κίλικες. Τελχίνες. Θράκες. Χάονες. 4ον: Κατά τη ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ παράδοση των ανωτέρω ΕΛΛΗΝΩΝ χρονικογράφων.χ. περίπου.000 π. 2ον: Ομοίως τα Ελληνικά Χρονικά περί Κατακλυσμού Ωγύγου του Σταγειρίτου προϋποθέτουν την ΥΠΑΡΞΗ Πολιτισμού που ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ τη βύθιση της Αιγηίδος το 10. έχοντας συνέλθει από την καταστροφή της βυθίσεως που συνέβη ΒΑΘΜΙΑΙΑ στην πατρίδα τους Αιγηίδα. ηρώων. Χάιγκς με ανασκαφές 1967 στην Ήπειρο. καταλαμβάνοντας βαθμιαία τις περιοχές που ελευθέρωναν οι υποχωρούντες Παγετώνες του Βορρά. 3ον: Τα Ελληνικά Χρονικά του Απολλόδωρου. Λυδοί. σπήλαιο Ασπροχάλικο. Κάτονες. Μακεδόνες. η εμφάνιση της ΣΕΛΗΝΗΣ και ο επακολουθείσας Ωγύγιος Κατακλυσμός είναι ταυτόχρονα με τον ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ και ΑΓΡΙΟ πόλεμο μεταξύ των θεών!!!!!!!!!! 7ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά. οι ανωτέρω φυλές χαρακτηρίζονται ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ και ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ ως ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ!!!!!!!!!! Διότι σύμφωνα με τα αρχαία ελληνικά κείμενα.χ. Λούβιοι. Ουέης με ανασκαφές στις Μυκήνες. Ποσειδώνιου. 6ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ. Στράβωνος. 'Ιδε "ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΩΓΥΓΟΥ" στο "ΩΓΥΓΙΑ" Τόμος Δ' του Σταγειρίτου. δεδομένου ότι η προηγούμενη διατροφή τους προερχόταν από αυτόφυτα και ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ οπωροφόρα δένδρα κάθε είδους που προσέδιδαν στην Αιγηίδα τη μορφή "αυτοκαλλιεργούμενου παραδείσου" των Μακκάρων.500 π.χ. Αθηναίου. Μήονες. Γιάκομπσον με ανασκαφές στο σπήλαιο Φράγχθη το 1980. προσβαλλόμενοι από την αλλαγή κλίματος του θερμού Ωκεάνειου Ρεύματος. Λέλεγες. περί του "Αρείου ζητήματος" και του "Ινδοευρωπαϊκού ζητήματος". . Σποράδες.Α. Μιλόισιτς με ανασκαφές 1957-1959 στη Θεσσαλία. περιοχή Κοκκινόπυλος. που περιελάμβανε την Ελλάδα. Παφλαφόνες. Λουκιανού κλπ. Ιλλυριοί.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ..000 π. είναι αδύνατον να είναι οι γεννήτορες των Ελλήνων. Όσο γιά τους Αρείους και τους Ινδοευρωπαίους του Καυκάσου και των Ινδιών. Πυθαγόρα κλπ. εφ' όσον η Αίγυπτος έχει ελληνικό πολιτισμό και ονοματολογία και εφ' όσον η Βαβυλών ήταν η πρώην ΕΛΛΑΣ-ΑΡ με ελληνικό πολιτισμό και ονοματολογία.. σε ΑΝΟΜΟ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟ με τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΥΣΤΕΣ Ορφέα..ΙΑ75 Λ. τα οποία οι σημιτομογγόλοι του Θιβέτ τα διέστρεψαν με δικές τους προσθήκες σε θρησκεία Δυαδισμού "Καλού Θεού και Κακού Διαβόλου". το 400. Αντίθετα αποδεικνύεται ότι οι μεν "Βόρειοι Άρειοι" ζούσαν σε ημιαγρία κατάσταση και είχαν στοιχειώδεις γνώσεις.χ. διότι αν ήταν.000 π.000 π.. Όσοι δεν θελήσουν να καταλάβουν θα ΕΞΟΝΤΩΘΟΥΝ και ηθικά και βιολογικά. Μεγάλου Διδασκάλου ή μη. που επισκεπτόμενος την Αίγυπτο. ΕΛΛΗΝΕΣΑναφέρουμε και την περίπτωση του Ερατοσθένη... Κύριε Ιησού ελέησόν με.χ. θα χρησιμοποιήσουν το δηλητήριο που χύνουμε σαν πανάκεια γιά την αφύπνισή τους και θα παραταχθούν μαζί μας.χ.εαυτούς τους. ο Χριστός της Εμετικής "Αγάπης". αλλά αντίθετα οι Άρειοι προήλθαν από τους ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ Αιγαίους που εξαπλώθηκαν προς Ανατολάς και Βορρά. και το 800. με τον ίδιο τρόπο που διέστρεψαν τον Ορφισμό και τον Προορφισμό των "παλαιγενέτων ελλήνων" σε χριστιανικό Δυαδισμό "Καλού Θεού και Κακού Σατανά"...χ. εξέπληξε τους Αιγυπτίους αστρονόμους όταν με βάση την απόσταση Συήνης και Αλεξανδρείας και τη διαφορά του ηλιακού Ζενίθ Συήνης ως προς τη γωνία Ζενίθ Αλεξανδρείας. ότι τα ευρήματα είναι πολιτισμού του 23.χ. το 20. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΡΑΥΓΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΣΑΡΩΣΟΥΝ.000 π. ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ήταν κατοικημένος από αυτόχθονες το 8000 π.. το 100. ΦΙΛΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ.χ. ώστε να δέχεσθε ως υπνωτισμένα αποβλακωμένα πρόβατα τις διδαχές του Σκωτικού Δόγματος: "Οι Μύστες είναι ο Βούδας της Ακινησίας. καθόρισε ΠΡΩΤΟΣ το μήκος γήινου μεσημβρινού τόξου και την περιφέρεια της γής.. πράγμα που δεν αποδεικνύεται. αλλά ΜΟΝΟΝ με διανοητικούς υπολογισμούς πολύπλοκων μαθηματικών τύπων αστροφυσικής. το 30. Αμήν.000 π. το 10.000 π.χ. ο Μωυσής της Αιγυπτιακής και Παλαιστινιακής Γενοκτονίας κλπ. αναφέρουμε την περίπτωση του Πυθαγόρα. παρήγαγαν τον στάσιμο οπισθοδρομούντα Ινδικό πολιτισμό...χ.χ.. Μαζί με το "Άρειο και το Ινδοευρωπαϊκό ζήτημα" ξεκαθαρίσαμε και το "Βαβυλωνιακό και Αιγυπτιακό ζήτημα".χ. -Περιοδικότης Εκλείψεων: Θαλής Μιλήσιος. Γιά όσους από σάς θέλουν πειστήρια.ά..000 π. Γιά το πρώτο αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν προέρχονται από τους Αρείους. θα είχαν ως "μητροπολιτική περιοχή" μεγαλύτερη ανάπτυξη αστρονομίας και επιστημών και τεχνών από τους "αποίκους των έλληνες". ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΜΑΣ... Αυτό αποδεικνύεται και από το σχεδόν πανομοιότυπο περιεχόμενο των Ορφικών Κειμένων και των Ρίγκ-Βέδας. ο οποίος επισκεπτόμενος τη Βαβυλώνα εξέπληξε τους Βαβυλώνιους αστρονόμους με την ικανότητά του να προβλέπει εκλείψεις Ηλίου. Πυθαγόρας κ. το 25. απολιθώνοντας τη γλώσσα τους στην προελληνική σανσκριτική ή ΝΤΡΑΒ και απολιθώνοντας τον πολιτισμό και τις επιστήμες τους στο 10. Σορδίνας με ανασκαφές στην Κέρκυρα κ. η Αμερικανική Αποστολή υπό τον Γιάκομπσον αναγκάσθηκε να παραδεχθεί στις ανασκαφές του Φράγχθη Ερμηονίδος.500 π.χ. το 250. Γιά το δεύτερο αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν ήταν δυνατό να δανειστούν πολιτισμό από τους .".. ΠΟΥ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ οι Βαβυλώνιοι. οι δε "Ινδοευρωπαίοι" της Ινδίας ή Αιγαίοι Δραβίδες που μετοίκησαν στην Ινδική μετά τη βύθιση της Αιγηίδος. Όσοι από εσάς καταλάβουν.ά.000 π. χωρίς βοηθητικά όργανα και γραπτούς υπολογισμούς. δηλαδή τον Βουδισμό. Δεν θα φεισθούμε κανενός καθάρματος των καθαρμάτων που κυκλοφορούν μεταξύ σας.000 π. Κρυπτο–Μεγάλου . Παραδειγματικά.

2ον: Αυτή η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τα Ελληνικά Χρονικά σύμφωνα με τα οποία στη θέση της Μεσογείου υπήρχε Στερεά γη. των Ορφικών Κειμένων. Καλούμεθα να καλύψουμε την χρονική διάρκεια από το 9000 π. αναγνώσθηκαν εξ αποστάσεως από τους ηλεκτρομαγνητικά αθωράκιστους δίσκους των Η/Υ της. Διότι η σεισμική δράση της περιοχής Σαντορίνης ήταν τοπική και δεν περιελάμβανε την Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο. Το ίδιο συμβαίνει με τις Αμερικανικές βάσεις και τους αθωράκιστους δίσκους των Η/Υ τους. που καταγράφεται σε ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΣΕΤΕΣ του . Η ύλη είναι γι’ αυτές τις ταχύτητες διαφανής και διαυγής σαν άχρωμο αέριο. Κανών Λογικής ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1ον: Η Μεσόγειος Θάλασσα..Ορθοδόξου Εκκλησίας και στις Ορθόδοξες Μητροπόλεις.. στις Μονές της . Το ίδιο συμβαίνει με τις "αθώες βίλλες της Κηφισιάς" και με τα "αθώα ξενοδοχεία". Τα "μάτια" και τα "αυτιά" μας με συχνότητες λήψεως στο φάσμα των CX106 είναι μη ανιχνεύσιμα από τη Σημιτομογγολική τεχνολογία. Και γιά την ειρωνεία του πράγματος τους πληροφορούμε ότι η τεχνολογία μας έγινε εφικτή επειδή βασισθήκαμε στη θεωρία του "δωδεκαεδρικού αιθήρος" και της "τετρακτίνιας εξαπλώσεως της πυκνώσεως" του Πυθαγόρα και στην θεωρία ενεργειακής μεταπτώσεως "ανοδικής αραιώσεως και καθοδικής πυκνώσεως" του Ηράκλειτου. Επανερχόμεθα το θέμα μας. Τα κτίσματα και τα μεταλλικά άψογης τέχνης γλυπτά αυτών των "υποβρυχίων" ελληνικών πόλεων δεν προήλθαν από τη βύθιση περιορισμένων εδαφών που προκάλεσε η ηφαιστειακή δράση μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης το 1500 π. Βαβυλώνιους. έχει "ηλεκτρονικά αυτιά" που ακούν και καταγράφουν τα πάντα.. πληροφορούμε αυτούς τους ξένους ότι καμμία "υπαρκτή" τεχνολογία δεν μπορεί να θωρακίσει τις εγκαταστάσεις τους από την "ακρόαση" και το "θέαμα" της Ο. έως το 9500 π.Ε. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι βυθισμένες πόλεις της Μεσογείου περιέχουν ακόμη οικοδομήματα και στήλες με αγάλματα σε άψογη κατάσταση και όχι ερείπια όπως οι πόλεις του βυθού της Σαντορίνης. διότι κανένα υλικό δεν είναι αδιαπέραστο στις ακτινοβολίες ταχυτήτων CX106.Α.Α. Η Αιγηίς έπαυσε να υπάρχει με τον "πνιγμόν του Αιγέως". στα Κτίρια των Κομμάτων. στα Υπουργεία. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις σφηκοφωλιές των ξένων Πρεσβειών. η Ο.χ. . το οποίο σύμφωνα με τον Πλάτωνα ήταν το χρονικό σημείο βυθίσεως της Ατλαντίδος.. αλλά από μία ΗΠΕΙΡΟ που κατακλίσθηκε από έξωθεν ερχόμενες υδάτινες μάζες. τοις "ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ". Ήδη έξω από κάθε Στοά σας. Το ίδιο συμβαίνει με τις προσωπικές διαμονές ξένων διπλωματών και ελλήνων πολιτικών και λοιπών αξιωματούχων της Διοικήσεως. που ήδη πρό πολλού ψάχνει γιά "ανεξήγητες διαρροές" πραγμάτων που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε. άντρα της MOSSAD και των συναφών υπηρεσιών άλλων κρατών. που ερευνήθηκαν και φωτογραφήθηκαν από ιδιώτες και οργανωμένες ομάδες δυτών–αρχαιολόγων.χ.Ε. Αυτά σαν κατακλείδα γιά τους μύθους προελεύσεως του πολιτισμού των Ελλήνων από Άρειους.δεκάρικου. Έχουμε όλα τα ονόματά σας και τις σκέψεις σας και τις ενέργειες σας.. η Ήπειρος Αιγηίς.χ. κάτω από την υδάτινη μάζα της καλύπτει σε όλο της το εμβαδόν αρχαιότατες ελληνικές πόλεις.ΙΑ76 Διδασκάλου ή μη.. του Δημόκριτου και άλλων Ελλήνων. Σημιτομογγόλου ή μη. Το ίδιο συμβαίνει με την "ελληνική" ΚΥΠ της οποίας οι πληροφορίες "Α1" έως τις πιό επουσιώδεις.. Αιγύπτιους και Αβραάμ και Ιακώβ του . Επειδή μεταξύ σας υπάρχουν γεννημένοι "Εφιάλτες" που θα προωθήσουν την παρούσα αναφορά σε ξένους. Ινδοευρωπαίους. Το ίδιο συμβαίνει με την Αρχιραββινεία Αθηνών και με τις Ραββινείες όλης της Ελλάδος.Τουρκεστάν. βασιλικού τίτλου αποδιδόμενου στον Κυβερνήτη όλης της Αιγέας Επικράτειας.

αποίκησαν την εγγύς και μέση Ανατολή μέχρι τη Μεσοποταμία και τις Βόρειες και Νότιες ακτές της Μεσογείου. Ίμβρου. η οποία θεωρείται η αρχαιότερη πόλις του κόσμου και φυσικά των Ελλήνων.. οι Πελασγοί υπήρξαν οι οικιστές όλης της Ελλάδος. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΔΕ ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ ΦΗΣΙ ΕΥΦΟΡΟΣ ΚΛΗΘΗΝΑΙ.2-4. Κακώς οι Κρήτες διεκδικούν την προέλευση του Διός. οι οποίοι καρπούνται τη γη από την οποία περνά ο αδιάβατος Στρυμών. Επί όλων αυτών έχω την εξουσία...ΙΑ77 3ον: Μετά την Βύθιση της Αιγηίδος εμφανίζεται υπερισχύον μεταξύ των επιζώντων το Πελασγικό ελληνικό φύλο. ΤΟΝ ΤΕ ΔΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΩΝΑΙΟΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ. οι Τυρρηνοί Πελασγοί μέσω Λήμνου.ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΛΗΜΝΟΝ ΚΑΙ ΙΜΒΡΟΝ ΟΙΚΗΣΑΙ ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΥΤΩ ΤΙΝΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ. Ο Φορωνεύς Αρκάς συνάθροισε τους διεσπαρμένους ανθρώπους και έθεσε νόμους της νεοδιαμορφωθείσης πατρίδος. Λυκάων και Πελασγός. Τα συνθετικά του "Αιγιαλός" "Αιγαίος-Αλός" αποδεικνύουν την γιά πρώτη φορά ύπαρξη "αλού". Νέδα και Αγνώ ανετράφη ο Ζεύς. -Παυσανίας "Αρκαδικά" 1. ο πρώτος βασιλεύς των επιζώντων Πελασγών ήταν ο Αρκάς της Αρκαδίας γής.ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΒΥΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΣΥΝΑΡΑΙ -ΜΕΤΕΒΗΣΑΝΚΑΙ ΟΙ ΤΗΝ ΑΤΘΙΔΑ ΣΥΓΓΡΑΨΑΝΤΕΣ ΙΣΤΟΡΟΥΣΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ. Κρήτης και Κύπρου. -Στράβωνος Γεωγραφικά Α': "ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΝ ΦΥΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΣΑΝ ΕΠΙΠΟΛΑΣΑΝ - ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ. Σύμφωνα με τα Ελληνικά Χρονικά.ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΙΟΛΕΥΣΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΤΤΑΛΙΑΝ. Επέβαλε τιμές των πολιτών προς τους θεούς με ένα κέντρο "θήλεως" λατρείας της Ήρας. -Ταρτησσός ΙβηρίαςΟ Αισχύλος στις "Ικέτιδες" θέτει στο στόμα του βασιλέως του Άργους αυτά τα λόγια: "Εκείνου που κατοίκησε παλαιότατα τον τόπο αυτό είμαι παιδί. Με την συνεργασία του Τριπτόλεμου.. Ο Αρκάς φέρεται ως απόγονος Πελασγών βασιλέων που έζησαν πριν τον κατακλυσμό. του Αδρίστα και των επιτελών των. καθώς επίσης και τις ακτές έξω των Ηρακλείων Στηλών. Ο πρόγονός του. εκπαιδεύει τους επιζήσαντες σε στοιχειώδη επιβίωση μέσω καλλιέργειας σίτου γιά τροφή και χρήσεως του ερίου γιά ένδυση. στις περιοχές "Κρητέα" και "Όλυμπος" του όρους Λύκαιον." . Είναι οι Νίκτυμος. εγώ ο Πελασγός. ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΗΣ ΔΕ ΠΡΩΤΟΥΣ ΦΗΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙΣ. το πρόσωπο του Αρκάδα ταυτίζεται με τον Φορωνέα. στο Άργος. Ο Ησίοδος αναφέρει ότι στη νέα γεωγραφική διαμόρφωση που προέκυψε ως "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ".6 και 4. ως αυτόχθον της Πελασγικής Αρκαδίας. από τις Νύμφες Θεισόα. Τα ανωτέρω δείχνουν ότι ο κατακλυσμός επέφερε μείωση των οπωροφόρων αυτόφυτων δένδρων και των άφθονων ζώων των πρώην πεδιάδων που κατακλύσθηκαν. Όχι μόνον αλλά μετά τη μετάβασή τους στην Ιταλία. επειδή κατά Παυσανία οι Πελασγοί πριν τον κατακλυσμό ενδύονταν με δέρματα ζώων. στον ναό που έκτισε προς τιμήν της. και από εμέ έχει λάβει το όνομά του το γένος των Πελασγών. της χώρας των Παιόνων και των ορέων της Δωδώνης." Σύμφωνα με την όλη εικόνα που εξάγεται από τα Ελληνικά Χρονικά. δηλαδή ακτών θαλάσσης γύρω από την Αρκαδία και μέσα στην Αιγηίδα. φθάνουν δε τα όριά του εις την θάλασσαν. διότι σύμφωνα με τον Στράβωνα οι Κρήτες είναι άποικοι των Πελασγών Αρκάδων. ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΙΡΗΚΑΣΙ. Το κράτος μου εκτείνεται μέχρι τη γή των Περραιβών της Πίνδου. "ΖΕΥ ΆΝΑ ΔΩΔΩΝΑΙΕ ΠΕΛΑΣΓΙΚΕ". Λυκάων. ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΣΒΟΝ ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ ΕΙΡΗΚΑΣΙ. Σύμφωνα με την "Ωγυγία" Δ' Σταγειρίτου και Απολλόδωρο Α'. ΩΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΗΣΙ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ. ΩΣ ΦΗΣΙΝ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ ΑΡΓΟΣ. έκτισε την πόλη Λυκόσουρα ή ΛΥΚΟΣ-ΗΡΑ στο όρος Λύκαιον. Ο Αρκάς μετονομάζει την συρρικνωμένη γεωγραφικά Πελασγία σε Αρκαδία. αδελφό της Ιούς και του Αιγιαλέα. ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΟΙΚΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙ. με αποτέλεσμα να επιχειρείται τεχνητή ορεινή καλλιέργεια σιτηρών και αποφυγή σφαγής των ζώων που διασώθηκαν στην ορεινή Αρκαδία. ο αρχηγός αυτής της χώρας.

αρχαίου λαού του σημερινού Ιράν. Όλη αυτή η εξάπλωση των Πελασγών προς κάθε κατεύθυνση αποδεικνύει την αναζήτηση ζωτικού χώρου γιά επιβίωση μετά την Βύθιση της Αιγηίδος Ηπείρου. 4. Ο Πέρσης αποίκισε την Περσία και έκτισε πόλη στην Αρταία. Ωγυγία Σταγειρίτου. Παλαίφατου κλπ. 6ον: Πριν από τους Φοίνικες. Αυτά γιά τους ηλιθίους "ακαδημαϊκούς" μας τέκτονες. η περιοχή ονομάσθηκε Φοινίκη και οι απόγονοί του Φοίνικες. 3. 4ον: Αδελφός της Νιόβης και υιός του Φορωνέως ήταν ο Άπις. που έγινε πρώτος βασιλεύς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. 7ον: Ως αναφορά της μεταβάσεως των Δραβιδών Αιγαίων στην Ινδία υπό την ηγεσία του ιστορικού προσώπου Διόνυσου. η οποία κυβέρνησε τη Μεσόγειο επί 484 χρόνια. Ερατοσθένους Κβ. ως πρωτευούσης των Πελασγών πριν τη Βύθιση Αιγηίδος. που προσετέθη στα αυτόχθονα ελληνικά γένη του Αίγυπτου. στη συνέχεια μετετράπη σε "απαγορευμένο δένδρο ταμπού" με έσχατο συμβολισμό την κατασκευή της . αναγκάστηκε να μετοικήσει στην Αίγυπτο. Απολλοδώρου. του Τρίωπα ο Ίασον. Αρριανού Ε. Τολμούμε συνειρμό και κοινή ετυμολόγηση του αρχαϊκού ονόματος της Αιγηίδος "ΔΡΑΒΙΣ" και "ΔΡΑΥΙΣ" με τη ρίζα "ΔΡΥΣ". υιό της Νιόβης και του Διός και έκγονο του Φορωνέα μέσω της κόρης του. οι Σημιτομογγόλοι Υξώς μέσω των αποβρασμάτων του τύπου Αμπρα-Χάν ή Αβραάμ και επιδεινώνουν τη διένεξη μεταξύ ελλήνων Πελασγών και Φοινίκων. Είναι το ίδιο πρόσωπο που λατρευόταν στην Αίγυπτο ως θεός με την μορφή ταύρου. 9ον: Ο Ζεύς με την Δανάη γέννησε τον Περσέα. κατέφυγε στην Αθήνα όπου με τον Αιγέα γεννά τον Μήδο από τον οποίο προέρχονται οι Μηδοί της Μηδείας. 5ον: Υιός του Άργους ήταν ο Φόρβαντας. -Ίδε Υγίνος 64-244. όπου από τον υιό του. Ο Άπις κυβερνώντας τυραννικά την Απία Πελασγική. παλαιότερου έλληνος αποικιστού. Ίδε Διόδωρου Σικελιώτη Γ' 62. η οποία ήταν επαρχία της Περσίας. του Φόρβαντα ο Τρίωπας. το Άργος ορίσθηκε η νέα πρωτεύουσα της Πελασγικής Επικρατείας με βασιλική γραμμή. α. -Ίδε Ωγυγία Δ’ και Απολλόδωρος Α’. Φοίνικα. των οποίων η αμάθεια φθάνει στο σημείο να θεωρούν τους Φοίνικες ανεξάρτητη φυλή και μάλιστα φυλή η οποία έδωσε το αλφάβητο στους Έλληνες. μετέδωσαν στους απογόνους τους το μίσος τους εναντίον των συμπατριωτών τους του Άργους. συμβολισμοί που έχουν την αρχή τους στην αρχική υπερβολική χρήση της ΔΡΥΟΣ από τους Αιγιείς ως τροφής και ως πηγής δυνάμεως. Νιόβης που γεννήθηκε από τις σχέσεις του με την Κερδώ ή την Νύμφη Λαοδίκη. Η πραγματικότης είναι ότι ο Αγήνωρ και ο Φοίνικας. Αυτή η "ιερότητα" της ΔΡΥΟΣ. χολωμένοι από την απώλεια του θρόνου. ιδιαίτερα στο ναυτικό τομέα.ΙΑ78 Μετά από την Λυκόσουρα. 5. Οι λόγοι που μας επιτρέπουν αυτή την υπόθεση είναι οι συμβολισμοί που διατηρούσαν τα ελληνικά ιερατεία γιά την ΔΡΥΝ. Τζέτζη "Εις Λυκόφρονα 838" κλπ. Ο Περσέας γέννησε τον Πέρσην σε σχέσεις του με την Ανδρομέδα. όπου ίδρυσε αποικία πατριαρχικού γένους. του Ίασον ο Αγήνωρ.χ. "Ωγυγία" Σταγειρίτου τόμος Δ' Το Άργος που επί Αρκάδος Φορωνέως ονομαζόταν "άστυ Φορωνικόν" πήρε το όνομά του από τον Άργο. θαλασσοκρατούν οι Πελασγοί Μίνωες. 10ον: Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον αναγνώστη σε επαφή με τις ρίζες του. εκμεταλλευόμενοι το ναυτικό δαιμόνιο των Φοινίκων γιά τη δική τους γεωπολιτική. Η διαμάχη αυτή στοίχισε πολλά δεινά στον ελληνισμό γιατί αργότερα βλέπουμε στην ιστορία την λυσσαλέα αντίπραξη των Φοινίκων ΕΛΛΗΝΩΝ εναντίον των Πελασγών ΕΛΛΗΝΩΝ. πριν απ’ αυτούς οι Πελασγοί Κυκλάδων και πριν απ’ αυτούς οι Πελασγοί Αργολίδος ως Μητροπολιτικοί Πελασγοί. ο οποίος ηγούμενος "θυρσοφόρων Σατύρων και Βάκχων" αποίκισε την Ινδική. Οι κάτοικοι της Περσικής Αρταίας θεωρούνταν οι ήρωες της Περσίας ως γένος Διός και ως οι αρχαιότεροι κάτοικοι του τόπου. ο οποίος λόγω τυραννικής βασιλείας διώχθηκε στη Μικρά Ασία. 8ον: Η Μήδεια αφού εγκατέλειψε τον Πελασγό Κόρινθο και δολοφόνησε τα παιδιά της. Το ατύχημα είναι ότι σ' αυτή την ελληνική οικογενειακή διαμάχη εισέρχονται το 1943 π.

κύριοι αξιότιμοι Σημιτομογγόλοι και Συμπαραμαρτυρούντες Τέκτονες Εφιάλτες. απογόνου του Ημιθέου ΩΚΕΑΝΟΥ και της Ημιθέας ΤΗΘΥΟΣ. ΔΡΥΙΔΙ κλπ. ο Πελασγός. έχουμε να πούμε ότι συλλαμβάνουμε τη "Στοά Μεγάλης Δρυός" της Ν. ΔΡΥΕΙΣ. Αν λοιπόν η βυθισμένη πατρίδα από την οποία προερχόμαστε ως απόγονοι των Πελασγών λεγόταν ΔΡΑΒΙΣ ή ΔΡΑΥΙΣ ή ΔΡΥΙΣ και οι κάτοικοι ονομαζόταν ΔΡΑΒΕΙΣ ή ΔΡΑΥΕΙΣ. μπορούμε να ονομαζόμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΕΙΣ. Υπήρξατε οι εμετικοί και γλοιώδεις Αβραάμ. οι ΑΙΟΛΕΙΣ της ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ του Γεννήτορα Αιόλου Πελασγού ΔΡΥΙΔΟΣ. Τελικά.τι αφορά τη μεταφορική σημασία των ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΥΙΔΩΝ ή ΔΡΑΥΙΔΩΝ ως Ιεροφαντών της Αλήθειας. Όχι. ΔΡΥΙΔΟΣ. Υπήρξατε μόνον άνανδροι και μόνον υπάνθρωποι που σχεδιάζουν γενοκτονίες πολιτισμών και λαών. η Πυθία τους απέτρεψε από το εγχείρημα διότι δεν ήταν δυνατόν να νικηθούν οι βαλανηφάγοι Αρκάδες Πελασγοί. Σε ό. Υπήρξατε οι σφαγείς–θρασύδειλοι του ΧΑΝ της ΟΥΡΓΚΑ που με την μορφή Τούρκων και Βουλγάρων και Αλβανών Μογγόλων γελοιοποιήθηκαν από την ελληνική πολεμική ΔΡΥ. εμείς οι απόγονοι των ΜΙΝΥΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ερχόμαστε στο Άντρο του αθλίου ΣΙΝ της Σελήνης και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ με το κληρονομικό ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ΔΡΥΙΔΩΝ της βυθισθείσης Ηπείρου ΔΡΥΙΔΟΣ. Διότι ΕΜΕΙΣ. Είναι πολλοί οι δρόμοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αιγηίς ονομαζόταν ΔΡΑΥΙΣ ή ΔΡΥΙΣ ή ΧΩΡΑ ΔΡΥΟΣ επειδή το κυρίαρχο δένδρο που κάλυπτε τις μεγαλύτερες εκτάσεις της ήταν η ΔΡΥΣ και επειδή ο καρπός της καθιστούσε ΑΝΩ-ΔΡΥΣ ή ΑΝΔΡΕΣ τους αυτόχθονες. ή ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΙΔΕΣ και η χώρα μας ΕΛΛΑΣ ΔΡΥΙΣ. Και ήλθε η στιγμή να παραδώσετε στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΕΙΣ τα σκήπτρα μιάς εξουσίας γιά την οποία αποδειχθήκατε τελείως ΑΝΙΚΑΝΟΙ. Γιά το λόγο αυτό οι κάτοικοι της Αρκαδίας ονομαζόταν "βαλανηφάγοι". είναι ο τίτλος των ιερέων ή εκλεκτών των Γαλατών ΔΡΥΙΔΕΣ με πιθανό ενικό το ΔΡΥΙΣ. εφ’ όσον το πρώτο δηλώνει τον Ηλιακό λόγο και το δεύτερο τη Δύναμη της Δρυός της Γής-Μητρός ή Δή-μητρος. Όταν σε μεταγενέστερη εποχή οι Σπαρτιάτες ζήτησαν τον χρησμό της Πυθίας γιά να επιτεθούν στην Αρκαδία. Και το σύμβολο και το συμβολιζόμενο ανήκουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΡΥΟΣ και όχι στους γλοιώδεις σκοτεινούς εγκεφάλους σας. την επιστροφή του Πνευματικού και Υλικού ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΔΕΡΑΤΟΣ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ακόμη ένας λόγος που επιβεβαιώνει την ετυμολογία ΔΡΥΣ. είχε υποδείξει στους υπηκόους του Αιγιείς να προτιμούν στη διατροφή τους τα βελανίδια της ΔΡΥΟΣ που υπήρχαν άφθονα στα απέραντα δάση ΔΡΥΟΣ της ενδοχώρας. Η Πατρίδα της ΔΡΥΟΣ της Λυκαίας είναι η ΕΛΛΑΣ και όχι η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο πρόγονος του Αρκάδα. απογόνου του ΙΝΑΧΟΥ ΔΡΥΙΔΟΣ. Η διατροφή με βελανίδια γίνεται και σήμερα από κατοίκους της ορεινής Αρκαδίας. Διότι η ΔΡΥΣ είναι το σύμβολο της ΑΝ-ΔΡΕΙΑΣ και των ΑΝ-ΔΡΩΝ. της Ελευθερίας και της Ιεραρχημένης Δικαιοσύνης και της ΔΥΝΑΜΗΣ. Δεν θα ήταν καθόλου ατυχής ο συνδυασμός των δύο ονομάτων. τα συνθετικά του ΑΝΔΡΑΣ "ΑΝΩ-ΔΡΥΣ" υποδηλώνουν την ανδρική ρώμη που προέρχεται από την διατροφή με καρπούς δρυός.ΙΑ79 Αργούς από "ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥ". Υόρκης σαν κλεπταποδόχο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ και κλεπταποδόχο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ του ΠΛΑΝΗΤΗ. ΖΟΜΠΙ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ της Σεληνιακής Τεχνολογίας. απογόνου του Γεννήτορα ΑΡΚΑΔΟΣ Πελασγού. Η Πελασγική διατροφή με καρπούς ΔΡΥΟΣ μας δηλώνει τον ρόλο της ΔΡΥΟΣ στην προγονική Αιγηίδα ή ΔΡΥΙΔΑ. . Ιωσήφ και Μωυσής που έγιναν οι μαστρωποί των συζύγων τους γιά να μπορέσουν να διαφθείρουν τον Ηλιακό Πολιτισμό του Ρά. ενώ σείς δεν υπήρξατε ποτέ άνδρες και ποτέ ευθείς ως ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΟΥΣΕΣ ΔΡΥΕΣ.

ΕΘΝΟΣ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΙΓΑΙΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΚΟΛΧΩΝ. OLYMPIA. ΔΙΟΤΙ Η ΓΗ-ΜΗΤΗΡ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΟΥ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΥΠΟΚΙΝΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. . .ΕΘΝΟΣ ΣΚΥΘΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΕΩΝ-ΑΜΟΡΡΑΙΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ.ΕΘΝΗ ΚΕΛΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΚΙΛΩΝΟΣ. ΚΙΛΙΚΩΝ. ΚΙΝΑΣ. .ΕΘΝΗ ΓΑΛΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ.ΕΘΝΗ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. Διότι στη μεταφορική ΑΡΓΩ που ναυπηγήσαμε. ARES.ΕΘΝΟΣ ΚΑΛΛΙΠΙΔΩΝ ΟΛΒΙΑΣ ΟΔΗΣΣΟΥ ΕΣΣΔ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΣΚΥΘΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΑΚΑΓΟΥΑΪΟ ΓΟΥΪΝΕΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. . . ΒΙΚΙΓΚΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΒΟΥΚΙΝΟΥ ΘΑΡΕΩΣ ή ΘΩΡ.ΕΘΝΟΣ ΑΙΝΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΑΝΟΥ.ΕΘΝΗ ΒΙΚΙΝΩΝ.ΕΘΝΗ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΙΟΣ.ΕΘΝΟΣ ΜΙΤΤΑΝΩΝ ΣΥΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΜΥΘΟΝΟΣ. ΟΛΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΩΝ. . LARIS. DIANAPOLIS. THERMODON. χρησιμοποιήσαμε τη μεταφορική ΜΕΛΑΝΑ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΔΡΥ του Διός.ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΡΗΝΑΙΩΝ ΛΙΒΥΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. FILADELPHIA. . PLATO. . THETIS. ΣΑΡΜΑΤΩΝ. IPOLITOS.ΕΘΝΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΝ APOLO.ΕΘΝΗ ΜΥΣΙΩΝ. ΦΡΥΓΩΝ. ΛΥΔΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ–ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. CRATO. ARMONIA. ΛΥΚΑΟΝΩΝ. . ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΒΗΡΟΣ. . SOLYMOES. .ΕΘΝΟΣ ΓΙΛΑΚΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΒΑΪΚΑΛΗΣ ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΕΛΩΝΟΣ. ΓΑΛΑΤΩΝ.ΕΘΝΗ ΒΕΡΕΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΒΕΡΕΤΟΥ ή ΕΡΕΤΟΥ .ΕΘΝΗ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΙΘΕΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΘΥΟΣ. EPHIRA. ή ΜΑΚΑΡΕΣ.ΕΘΝΟΣ ΑΓΑΝΩΝ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΠΕΡΣΕΩΣ.ΕΘΝΟΣ ΔΡΑΒΙΔΩΝ–ΔΡΥΙΔΩΝ ΙΝΔΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. FEDRA. ΒΙΘΥΝΩΝ. AMAZONS.ΕΘΝΗ ΙΤΑΛΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΤΑΛΟΥ. ΘΥΣΑΓΕΤΩΝ. ΜΑΣΑΓΕΤΩΝ. ΠΑΜΦΥΛΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΜΑΟΡΙ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΜΟΡΟΥ. COLHIQUEN ή ΚΟΛΧΙΚΟΙ. ΚΑΡΩΝ. . SOCRATES. . όπως ακριβώς οι πρώτοι Μινύες έκαναν στη ναυπήγηση της πρώτης ΑΡΓΟΥΣ. . . . ΟΛΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ.ΕΘΝΗ ΣΑΞΩΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΣΑΚΩΝΟΣ. ΟΠΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΓΩ ΜΕ ΟΠΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΛΥΚΙΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΙΡΑΚΩΝ ΑΡΙΑΣ ΙΡΑΚ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΡΕΩΣ. . COLHIAN. CRATEUS.ΕΘΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΝΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΓΕΤΩΝ. AREANAPOLIS. ΑΓΡΙΠΠΑΙΩΝ.ΙΑ80 Είμαστε έτοιμοι να "ζέψουμε τα βόδια του Αιήτη. ΓΕΛΩΝΩΝ. . . . ΠΙΣΙΔΩΝ. .ΕΘΝΟΣ ΑΡΙΜΑΝΩΝ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΡΙΜΑΣΠΟΥ. . να σπείρουμε τα δόντια του δράκοντα και να εξοντώσουμε τους κτηνώδεις υπανθρώπους που θα φυτρώσουν από την σπορά". ΠΑΦΛΑΓΟΝΩΝ ΩΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. . ΧΕΤΤΑΙΩΝ. . . . ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. ANAPOLIS. . ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟΥ. THEOPOLIS. AMAZONAS. .ΕΘΝΗ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΧΙΜΜΑΡΟΥ. . ΔΑΚΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΑΒΑΝΩΝ ΧΑΒΑΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΒΑΝΟΥ.ΕΘΝΟΣ ΠΕΡΣΩΝ ΙΡΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΠΕΡΣΕΩΣ. PENTAPOLIS.ΕΘΝΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΕΡΑΜΟΥ ή ΓΕΡΑΝΟΥ. ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ. . ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ. ATALEIA. . Και η ΔΡΥΣ η ομιλούσα του Διός μας λέγει: ΜΙΝΥΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ του ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. ΒΟΥΔΙΝΩΝ.ΕΘΝΗ ΙΒΗΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. . ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΕΥΣΤΕ. . ΑΡΤΑΙΟΥ. MACARANI.ΕΘΝΟΣ ΟΙΝΟΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΥΚΕΣΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ. .

Εποχής Χαλκού. Γκριμάλντι. Ντυράν και λοιπών. ο οποίος αν και ενός χρώματος. Το επιστημονίστικο παραμύθι ως ανωτέρω. Κρό-Μανιόν. Χάμ. Χάμ.. Φαλμεράυερ.ΕΘΝΗ ΦΑΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΡΙΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ως ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΑΙΓΑΙΩΝ. ενώ η φυλετική τους προέλευση είναι Βορείων Αρείων και Ινδοευρωπαίων του Καυκάσου και του Καρπάθιου . των Ελαμιτών. Ή θα υπάρχουν αρχεία γραπτά πολιτισμού ή διαφορετικά απορρίπτονται όλες οι υποθέσεις και μάλιστα υποθέσεις που γίνονται από πληρωμένες πέννες του Τεκτονικού Πανεπιστημιακού Κατεστημένου. ΕΜΕΙΣ οι ΜΙΝΥΕΣ ΘΕΤΤΑΛΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ της Ηπείρου ΔΡΥΙΔΟΣ. προοριζόμενο γιά εγκεφάλους που δεν θα υπέφεραν την γελοιότητα του παραμυθιού του Νώε και των τριών . των Βαβυλωνίων. Γκλότζ.. Ως εκ θαύματος αυτές οι τρείς φυλές προήλθαν από τον Νεαντερτάλειο άνθρωπο της παλαιοπαλαιολιθικής εποχής. Αποπλέοντας και πάλι από την ΙΩΛΚΟ της ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ ΓΉΣ με την μεταφορική ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΓΩ. Διότι ο θεούλης που έσωσε τον Νώε επειδή "πολύ τον συμπαθούσε". απορρίπτεται ως έκτρωμα αναπόδεικτης λογικής από τους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ. συναθροίζουμε τα διεσπαρμένα τμήματα των ομοφύλων μας γιά την ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ..τοπικές .. . δεν υπήρξε ποτέ παρά μόνον στους σχιζοφρενικούς ψευδολόγους τύπου Μωυσή. Πάλμερ. Δεν δεχόμαστε τα πορίσματα των πληρωμένων σοφών που ομοφωνούν σε διαιρέσεις Εποχής Σιδήρου... της ΙΕΡΑΡΧΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και της ΔΥΝΑΜΗΣ.. Γκόρντον. Διότι διψούμε γιά Αποκατάσταση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ο οποίος είχε τη στοιχειώδη εβραϊκή ανεντιμότητα να αντιγράψει στην Πεντάτευχο το Βαβυλωνιακό έπος του κατακλυσθέντος Γιλγαμές.. Σανσελάντ εκ των οποίων η Σανσελάντ του . Διότι. και προ–μαύρους Αφρικής. των Ασσυρίων. βεβαιώνοντας ότι το 9000 έως το 9500 πρό χριστούλη δεν υπήρχε πολιτισμός παρά μόνον οι τρείς φυλές πιθηκοειδών HOMO SAPIENS.βροχοπτώσεις . των Φοινίκων και των Αιγυπτίων.τρία χρώματα–φυλές και .. . Χαμιτικούς και Ιαπετικούς εθνολογικούς και γλωσσολογικούς κλάδους. Δεν δεχόμαστε την ΠΑΠΑΡΑ της προελεύσεως των λαών από τους τρείς γυιούς του Νώε..δράκουλα. προ–λευκούς μογγολοειδείς. Δεν ανεχόμαστε το Σημιτομογγολικό Πανεπιστημιακό Κατεστημένο και τους ασυνείδητους πληρωμένους μπράβους της πέννας Μεγυέρ. της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.ΕΘΝΟΣ ΜΟΣΧΩΝ ΚΑΙ ΘΟΥΒΑΛΙΩΝ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΣΚΥΘΩΝ. ... Σήμ. σε . Κανών Λογικής ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ Δεν ανεχόμαστε πλέον το σκοταδισμό της Σημιτομογγολικής "Βίβλου" σύμφωνα με την οποία ο θεούλης έπλασε τον Αδάμ και την Εύα το 4004 προ τρυφερού χριστούλη. και Ιάφεθ και κάνουμε εμετό όταν ακούμε γιά Σημιτικούς.. διότι Νώε.. προ–κίτρινους ασιάτες.χ. . Ναι. που εν χορώ ομοφωνούν ότι ο Ελληνικός Πολιτισμός ήταν δημιούργημα των Χαλδαίων.γυιών.ΕΘΝΟΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΛΙΒΑΝΟΥ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ... ενώ η φυλή Γκριμάλντι παρήγαγε τους Νέγρους της Αφρικής και η Κρό-Μανιόν τους Κίτρινους Ασιάτες της "νεοπαλαιολιθικής εποχής" με τέλος το 8000 π. Πετώντας στο καλάθι των αχρήστων τα παραμυθεύματα του Νώε και του Νεάντερνταλ διότι δεν μας εξηγούν την προέλευση των ανθρωπίνων φυλών και τα βιολογικά κριτήρια διασπάσεως μιας φυλής σε . ξαφνικά αποφάσισε να γεννήσει απογόνους τριών ειδών.ΕΘΝΟΣ ΑΛΑΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. και Ιάφεθ δεν υπήρξαν παρά μόνον στους διεστραμμένους Σημιτομογγολικούς ΖΟΜΠΙ του Σίμ ή Σίν της Σελήνης. Σήμ.ΙΑ81 .Σανσελότου είχε Μογγολικά χαρακτηριστικά Εσκιμώων και ήταν εκείνη που οίκησε την Ευρώπη (!!!) ως λευκή φυλή. Εποχής Λίθων και Εποχής Κοτρώνων στον εγκέφαλό τους.ΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΑΙΓΗΙΔΟΣ.Μεσοποταμίας.

από όπου εξήλθε ο Αμπρα–Χάν ή Αμπραχάμ το 1943 π.φυσικά αποκλείει την ύπαρξη ελληνικού πολιτισμού σε όλο το φάσμα από 2300–9500 π.. Δέχεται ότι οι χρονολογήσεις των άλλων δύο είναι "ατυχείς" και διαφημίζει το εμπόρευμα της παλαιοπαλαιολιθικής και νεοπαλαιολιθικής Εποχής.. όπου ο καλός θεούλης δημιούργησε τους "πρωτοπλάστους" το 4004 π. διότι στην ίδια περίοδο από το 2325–2500 π. .χ. όσους δεν "μαντρώθηκαν" από τα ασύστολα "σκληρά ψεύδη" των δεύτερων. Ο συνάδελφός του του μερικού ψεύδους των "πανεπιστημίων" μπορεί να είναι ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ο κάθε "καθηγητής" αρχαιολογίας. Τα πρώτα καλούνται να "μαντρώσουν" με "ελαστικά ψεύδη" που περιέχουν αλήθειες. τον οποίο οι πληρωμένες πέννες προσπάθησαν να παρουσιάσουν ταυτόσημο με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα ως επόμενο του Ωγύγιου κατακλυσμού Αιγηίδος και Ατλαντίδος. κατά τους "μάρτυρες του ιεχωβά" . δεν δέχεται την ύπαρξη κανενός άλλου πολιτισμού και . Στο τρίτο όμως Σουπερμάρκετ ο αγοραστής πρέπει να δεχθεί ότι η Ευρώπη οικήθηκε από την Μογγολική φυλή των Εσκιμώων Σανσελάντ ή Σανσελότων με συνειρμούς Τευτονικών παραδόσεων που καταλήγουν σε GRAΑL και ΣΙΝ-ΣΕΛΛΑΝ του ΣΙΝ της ΣΕΛΗΝΗΣ. ή το 4046 π. Ο μαγαζάτορας του θρησκευτικού καθολικού ψεύδους ονομάζεται Μωυσής της Πεντατεύχου.χ. ΦΤΥΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΗΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και προτιμούμε τα Ελληνικά Χρονικά που εξηγούν την ενότητα και το αυτόχθον των γήινων φυλών μετά τις αρχικές υποχρεωτικές μετατοπίσεις τους λόγω βυθίσεως των Ηπείρων Ατλαντίδος και Αιγηίδος. Γιά όσους δεν πείσθηκαν να αγοράσουν από τα δύο προηγούμενα εβραϊκά "μαγαζιά αλήθειας". Κανών Λογικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ Αποκλείουμε φυσικά από τον χώρο της αποδεδειγμένης Λογικής και το παραμύθευμα του ολικού κατακλυσμού του πλανήτη το 2490 π. δολοφονηθέντος ηθικά και ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ από το ελληνικό τεκτονικό κατεστημένο. εκτός των διωχθέντων εντίμων του τύπου ΘΕΟΧΑΡΗ.χ. στ' 3. Στην προκειμένη περίπτωση το "πανεπιστημιακό" κανάλι λέγει την αλήθεια γιά την δυναστεία των Σημιτών της ΟΥΡΓΚ αλλά ψεύδεται.αμήν.χ.ΙΑ82 επειδή κανένας πατέρας δεν γέννησε ποτέ παιδιά τριών διαφορετικών φυλών και καμμία φυλή στην πορεία των διερευνήσιμων 9500 ετών π.. έχει δύο εβραίους εμπόρους.χ. κατά τη Σημιτομογγολική "Βίβλο" Γέν. Συμπεραίνουμε άρα ότι αυτό που πονάει περισσότερο στο Σημιτομογγολικό Κατεστημένο είναι κυρίως το να αποδειχθεί πάση θυσία ότι όλοι οι πολιτισμοί προήλθαν από την Σημιτική Μεσοποταμία και μάλιστα από την μογγολική ΟΥΡΓΚ.χ. με πρώτο θύμα την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟ. δεν διασπάστηκε σε τρία ή δεκατρία χρώματα. όπου βρίσκουμε μετατοπισμένη και την προέλευση των φυλών από Νεαντερτάλεια Ευρώπη και όχι από την Μεσοποταμία. Διότι το 2490 περιέχεται στην περίοδο του 2325–2500 π. η οποία θέλει την προέλευση όλων των γήινων φυλών και πολιτισμών από την Μεσοποταμία. ενώ ο άλλος πουλάει ψευδείς και αληθείς χρονολογίες και ΟΜΟΙΑ ψευδή προέλευση φυλών και πολιτισμών. Ίδε πίνακα σελίδος 50. (61 του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος) Είναι ευτράπελο και αλλοπρόσαλλο το παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα στα "Πανεπιστημιακά" και στα "Θρησκευτικά" κανάλια των Σημιτομογγόλων. Έτσι υποστηρίζει έμμεσα το "σκληρό ψεύδος της Βίβλου". Το "παζάρι" της αλήθειας δηλαδή.χ.χ. με εμφάνιση του λευκού διαλογιζόμενου HOMO SAPIENS ΤΟ 8000 π.χ. υπάρχει τρίτος εβραίος έμπορος που κάνει κι άλλες υποχωρήσεις. όπου ο ένας πουλάει ψευδείς χρονολογίες και προέλευση φυλών. τα επιγραφικά ευρήματα Μεσοποταμίας παρουσιάζουν ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ Δυναστείες επώνυμες Σημιτών βασιλέων της ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ. όπου σύμφωνα με τα αρχεία Νο 5-254 Μουσείου Λούβρου και τα αντίστοιχα του Βρεττανικού Μουσείου..

παρουσιάζουν σε πλαστή σύγχρονη εμφάνιση ελληνικές. εκδότου Εγκυκλοπαίδειας "ΗΛΙΟΣ" και των "ΟΡΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ". μογγολικές. Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε την "πραμάτεια" του σκληρού ψεύδους εβραϊκής "Βίβλου" την οποία δέχεται και ασπάζεται και η "χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία". και αραβικές φυλές το 2470 π. DR JOSEPH BRONOWSKY. SIR GERALD BARRY. και την ταυτόχρονη "γέννηση του Χάμ" από τον "Νώε". ΧΕΤΤΟΥΡΑ Από ΣΑΡΡΑ γεννά τον ΙΑΚΩΒ ο οποίος φέρεται γεννήτορας 12!!! φυλών: ΡΟΥΒΙΝ / ΣΥΜΕΩΝ / ΛΕΥΙ / ΙΟΥΔΑΣ / ΙΣΣΑΧΑΡ / ΖΑΒΟΥΛΩΝ / ΔΑΝ / ΙΩΣΗΦ / ΒΕΝΙΑΜΙΝ / ΝΕΦΘΑΛΙ / ΓΑΔ / ΑΣΗΡ. JEAN DELORME. Ο ΑΒΡΑ-ΧΑΝ έχει τρείς γυναίκες : ΣΑΡΡΑ. του 2468 π.Α. εκτός των διωχθέντων εντίμων του τύπου Πασσά. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ε. LIBRAIRIE LAROUSSE PARIS. διότι τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.χ. ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ κλπ. διότι ΕΔΩ βρίσκεται το "τεκτονικόν μυστήριον" της ΑΟΑ και του ΟΤΟ. παράγουν εσκιμώους και μογγόλους που έρχονται στην επιφάνεια του πλανήτη από την κοίλη γη μέσω της οπής του Βορείου Πόλου". . ΑΘΗΝΑΙ. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ.. από το 19871992 . Την "μπουτίκ" των Μυστικιστών όπου πωλούνται πληροφορίες γιά "Πέντε Κύριες φυλές και υποφυλές" εκ των οποίων η Αρεία φυλή θα παράγει τον αντίχριστο βασιλέα ΜΑΧΑ-ΤΣΟΧΑΝ ή ΜΑ-ΧΑΝ-ΤΣΟ-ΧΑΝ. βασιλιά των Ελλήνων"!!! Απαιτούμε από τον αναγνώστη να περιμένει ανάλυση των εξεζητημένων αυτών θεωριών στο τέλος της παρούσης. Βυθιζόμαστε στο εβραϊκό χαμαιτυπείο και διαβάζουμε: Ο Νώε εγέννησε τον Σήμ. JAMES FISCHER.επιβάλλοντας "μία απατηλή ειρήνη και ασφάλεια".ΙΑ83 Ο τρίτος του μερικού ψεύδους της "προϊστορίας" μπορεί να είναι και είναι ο κάθε "καθηγητής" προϊστορίας. αφού προηγουμένως κυβερνήσει τον πλανήτη γιά 7 έτη.Ε. Ο ΣΗΜ μέσω της γραμμής ΕΛΑΜ / ΑΣΣΟΥΡ / ΑΡΦΑΞΑΔ / ΛΟΥΔ ή ΛΟΫΔ / ΑΡΑΜ και κυρίως του ΑΡΦΑΞΑΔ γεννά τη γραμμή ΣΑΛΑ /ΕΒΕΡ ή ΕΒΕΡΤ / ΦΑΛΕΓ / ΡΑΓΑΥ / ΣΕΡΟΥΧ / ΝΑΧΩΡ / ΘΑΡΑ / ΑΒΡΑΑΜ ή ΑΒΡΑ-ΧΑΝ. Η σκοπιμότητα συνίσταται στο ότι τα ονόματα και οι προκύπτουσες φυλές που αντιγράφουμε από το Α' Χρονικών α' κεφάλαιο της "Βίβλου". με την "γέννηση του Σήμ" από τον Νώε το 2470 π. Χάμ. Ονόματα των ανωτέρων πωλητών "χαμαιτυπείων αλήθειας" είναι : ALAN BULLOCK. Ιάφεθ. με την "γέννηση του Ιάφεθ" από τον "Νώε". Από ΑΓΑΡ γεννά τον ΙΣΜΑΗΛ προπάτορα των Αράβων ο οποίος φέρεται γεννήτορας 12!!! αραβικών φυλών: ΝΑΒΑΙΩΦ / ΚΗΔΑΡ / ΑΛΒΕΗΛ / ΜΙΒΣΑΝ / ΜΙΣΜΑ / ΔΟΥΜΑ / ΜΑΣΣΑ / ΑΔΑΔ / ΘΑΙΜΑ / ΙΕΤΟΥΡ / ΝΑΦΙΣ / ΚΕΔΜΑ. κλπ. Γιά τους πολύ απαιτητικούς αγοραστές υπάρχουν και οι "μπουτίκ αλήθειας" όπου η εξεζητημένη ψευδογνώση είναι ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ να διαχωρισθεί από την αλήθεια. Χριστό.. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΦΥΛΕΣ.Ε.500 χρόνια παρελθόντος. Αναφέρουμε την "μπουτίκ" των ατλαντολόγων στην οποία πωλείται η πληροφορία ότι "τα υπολείμματα των υποβρυχίων ατλάντων. Την "μπουτίκ" των Λεμουριολόγων όπου πωλούνται πληροφορίες "γιά ερμαφρόδιτους Λεμούριους".χ. εβραϊκές. Υόρκης ότι "χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιά την παιδεία που θα δοθεί στον Δανό Αντίχριστο Σαύλο. ΑΓΑΡ. που όταν εξηγηθεί θα κλείσει τον κύκλο μιας εγκληματικής Σημιτομογγολικής γεωπολιτικής των ΧΑΝ γιά 12. SIR JULIAN HUXLEY. Από ΧΕΤΟΥΡΑ γεννά τον ΖΕΜΒΡΑΝ γεννάρχη των Μογγολικών φυλών και τους 12!!! ΙΟΞΑΝ ή ΥΞΩΣ / ΜΑΔΑΝ / ΜΑΔΙΑΜ / ΙΕΣΒΩΚ / ΣΟΥΑ / ΣΕΒΑ / ΓΕΦΑ / . Βασιλέα του Κόσμου εκ φυλής Δάν..χ..ο οποίος θα καταστραφεί από τον ερχόμενο εκ φυλής Ιούδα. RATHBONE BOOKS LIMITED LONDON. κατέγραψαν σε συνεδριάσεις της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Η τελευταία "μπουτίκ" όπως θα δούμε είναι και η περισσότερο επικίνδυνη.

Γιά τους Τέκτονες που δεν το γνωρίζουν αν κινούνται στα επίπεδα του δευτεροβάθμιου ΟΤΟ ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS..χ.. ενώ οι φυλές του "θήλεως τροχού".. Εάν η προέλευση των Μογγόλων από τον Αμπρα–Χάν φαίνεται απίστευτη στον αναγνώστη παραθέτουμε την περικοπή του "ΕΣΔΡΑ" που καταχωρείται στη "Βίβλο" μετά το "Β' ΧΡΟΝΙΚΩΝ".. υιοί Αμί.Κατά εντελώς συμπτωματική σύμπτωση ο ΑΤΤΙΛΑΣ ήταν ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΧΑΝ ΜΟΓΓΟΛΟΣ και απόγονος των ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΑΜΠΡΑ-ΧΑΝ. ΙΟΚΤΑΝ. Οι φυλές του "άρρενος τροχού" κατά την "Βίβλο" αρχίζουν να σχηματίζονται με τη γέννηση του Σήμ από τον Νώε το 2468 π. απαρτίζουν την ORDO ADEPTIS ATLANTIS. δίνονται από τα "προπατριαρχικά" ονόματα: ΣΗΜ / ΕΛΑΜ / ΑΣΣΟΥΡ / ΑΡΦΑΞΑΔ / ΛΟΥΔ / ΟΥΖ / ΓΕΘΕΡ / ΜΑΣ / ΣΑΛΑ / ΕΒΕΡ / ΡΑΓΑΥ / ΣΕΡΟΥΧ / ΝΑΧΩΡ / ΘΑΡΑ / ΑΒΡΑΑΜ / ΑΛΜΩΔΑΔ / ΣΑΛΕΦ / ΑΣΑΡΜΑΒΕΘ / ΙΑΡΑΧ / ΑΔΩΡΑΜ / ΟΥΖΑΛ / ΔΙΚΑΛ / ΕΒΑΛ / ΑΒΙΜΑΗΛ / ΣΕΒΑ / ΟΦΕΙΡ / ΑΒΙΛΛ / ΙΩΒΑΒ / ΝΩΕ / ΗΣΑΥ / ΕΛΙΦΑΣ / ΡΑΓΟΥΗΛ / ΙΕΟΥΣ / ΙΕΓΛΟΜ / ΚΟΡΕ.. υιού του Αγήνορα.Α. αργότερα με τη γέννηση του Ισμαήλ το 1932 π.. Αλλά υπάρχουν άλλες 36 μέχρι συμπληρώσεως του 72 που είναι και ο αριθμός των μελών του Σάνχεδριν της ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ATL ή ATTIL. Τα ονόματα της επιτροπής των "9" και των "72" της ΑΟΑ έχουν καταγραφεί από την Ο. Μογγόλων άρχουν ως "δέκατο τρίτο κέντρο". αναφέρονται και "οι υιοί ΑΤΤΙΛ": ". Στο εδάφιο 57 του β' κεφαλαίου του Έσδρα.. Αράβων. απόγονοι του Φοίνικα.. Επί των τριών τελικών φυλών άρχει ο ΣΙΝ την ΣΕΛΗΝΗΣ. που σημαίνει ότι στη Σεληνιακή Κάβαλλα. υιοί Φοχερέθ από Σεβαΐμ. τρείς υπερφυλές. επί των οποίων άρχουν τρείς υπερφυλές. του ΙΑΚΩΒ / ΙΣΜΑΗΛ / ΙΟΞΑΝ ή ΥΞΩΣ .Ε. Η διάταξη του 72 σύν 6 ίσον 78 αντιγράφεται στην ατλάντειας επινόησης "Τράπουλα του Ταρρώ" από την οποία λείπουν γιά τους μεμυημένους "τρία συμβολικά φύλλα έως το 81". ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ. διότι ως Χαμιτικές φυλές χαρακτηρίζονται από τη "Βίβλο" οι Πελασγοί Φοίνικες. Η "μαντική τέχνη των 81 συντελεστών ανήκει μόνον στους τρείς "σούπερ" της επιτροπής των 9". Επί των 6 υπερφυλών άρχουν τρείς φυλές "αφετηρίες". τις 81 παραμέτρους–ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες επικοινωνίας με τη Σελήνη.μαρτύρων του ιεχωβά. Οι 6 εκπρόσωποι των υπερφυλών και οι 3 των φυλών αφετηριών. -οι χρονολογίες έχουν ληφθεί από έντυπα της εβραϊκής WATCHTΟWER των . Πάντες οι Νεθινείμ και οι υιοί των δούλων του Σολομώντος.εκτός της Ο. Έτσι έχουμε 6 συνολικά 12φυλα σύν 6 υπερφυλές σύν 3 φυλές αφετηρίες με άθροισμα 81. Προσθέτουμε ότι οι 36 εκπρόσωποι των πατριαρχικών φυλών αποκαλούνται "θήλυς τροχός".Α.. ΛΑΜΕΧ. οι οποίοι εξαπλώθηκαν μέχρι τη Μεσοποταμία και ίδρυσαν ελληνικές . Οι υπόλοιπες 36 φυλές μέχρι τις ολικές 72. μεταξύ των Νεθινείμ της προσωπικής φρουράς του Σολομώντος. Επί των τριών δωδεκαφύλων Εβραίων. η οποία συμβολίζεται με την εννεάφωτο λυχνία των τεκτονικών στοών. ο παγκόσμιος πληθυσμός θεωρητικά βρίσκεται στα χέρια 9 ραββινικών καθαρμάτων ΖΟΜΠΙ του ΣΙΝ τα οποία έχουν δικαιοδοσία ζωής και θανάτου ακόμη και στα 72 μέλη της απρόσιτης AOA ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS. ΑΡΑΜ εκ της οποίας η αραμαϊκή ή αρχαία εβραϊκή.ΙΑ84 ΕΦΕΡ / ΑΝΩΧ / ΑΒΕΙΔΑ / ΕΛΔΑΓΑ / ΔΑΙΔΑΝ. απαρτίζουν την "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ". οι οποίες "υπέστησαν όλες σημιτική διάβρωση". ήσαν τριακόσιοι ενενήκοντα δύο.. ήτοι 72. Το εβραϊκό Α' Χρονικών μας παρουσιάζει από τον ΑΒΡΑ-ΧΑΝ 36 ή 3x12 φυλές "ειδικού ρόλου" στη Σημιτομογγολική γεωπολιτική.Παρακάμπτουμε τις φυλές του Χάμ. οι ΦΑΛΕΓ. υιοί ΑΤΤΙΛ. τις γνωρίζουν μόνον τρία άτομα στον πλανήτη . βασιλέως του Άργους. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ ΧΕΤΤΟΥΡΑΝΙΕΣ ή ΤΟΥΡΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ.". φυλές ΕΝΩΧ. ενώ οι εκπρόσωποι των 36 προπατριαρχικών φυλών "άρρην τροχός" και συμβολίζονται με δύο εφαπτόμενους τροχούς των 36 κυκλικών τομέων ο καθένας.χ.υιοί Σεφατία. .. Οι εκπρόσωποι των 6 12φύλων. ο κόσμος. που τις κατέγραψε με ειδική τεχνολογία..Ε. όπως έχουν επίσης καταγραφεί οι σκέψεις τους και οι συζητήσεις τους.

το Σημιτομογγολικό κατεστημένο έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση.χ.-. Η εφεύρεση του Σημιτομογγολικού μύθου περί "χαμιτικών φυλών" και περί "σημιτοχαμιτικής μίξεως χαμιτικών και σημιτικών φυλών" επέτρεψε στο κατεστημένο της εθνολογίας να διεκδικεί τους Φοίνικες και τα ελληνικά γένη της Ασίας ως "ημισημιτικούς λαούς με υπερισχύον το σημιτικό φύλο. Η άθλια αυτή τακτική εξυπηρετείται. όταν ο υιός του Ίασον. παρά τα μέσα που τους παρέχουν τα αδιάσειστα Ελληνικά Χρονικά. είναι σημιτικής καταγωγής". . από το ΧΑΦΘΟΡΕΙΜ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΦΘΟΡ ή ΚΡΗΤΗ κλπ. με τη "γέννηση του Χαμ" αλλά το 9500 π. από το ΛΕΑΒΕΙΜ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΥΗ. Στους Χαμιτικούς λαούς υπολογίζονται όλοι οι έλληνες που αποσπάσθηκαν από τη Μεσόγειο και Ευρώπη γιά να αποικήσουν την Ασία γενικότερα. Χωρίς σχόλια αναφέρουμε την ονοματολογία των Χαμιτικών φυλών κατά τη "Βίβλο" η οποία σε μερικά σημεία. ισχυριζόμενο ακόμη ότι "εφ' όσον οι Κρήτες είναι χαμιτικής ή φοινικικής και άρα "και σημιτοχαμιτικής καταγωγής". Αγήνωρ. τότε ο Μινωικός Πολιτισμός που έπεται του Μυκηναϊκού. προδίδει ελληνική προέλευση: ΧΟΥΣ / ΜΙΣΡΑΙΜ / ΦΟΥΘ / ΧΑΝΑΑΝ / ΣΕΒΑ / ΑΒΙΛΑ / ΣΑΒΘΑ / ΡΑΑΜΑ / ΣΑΦΘΕΚΑ / ΝΕΒΡΩΔ / ΔΑΙΔΑΝ / ΛΟΥΔΕΙΜ / ΑΝΑΝΕΙΜ / ΛΕΑΒΕΙΜ / ΝΑΦΘΟΥΧΕΙΜ / ΠΑΤΡΟΥΣΕΙΜ / ΧΑΣΛΟΥΧΕΙΜ ή ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ / ΧΑΦΘΟΡΕΙΜ / ΣΙΔΩΝΑ / ΧΕΤΤΑΙΟΣ / ΙΕΒΟΥΣΑΙΜ / ΑΜΟΡΡΑΙΟΣ / ΓΕΡΣΕΣΑΙΟΣ / ΕΥΛΙΟΣ / ΑΡΟΥΚΑΙΟΣ / ΑΣΕΝΑΙΟΣ / ΑΡΒΑΔΙΟΣ / ΣΑΜΑΡΑΙΟΣ / ΑΜΑΘΑΙΟΣ. πρόγονος των Φοινίκων.χ.. από τον οποίο ο τόπος ονομάσθηκε Φοινίκη. δίδοντας όλες τις γεωγραφικές ονομασίες του τόπου.. Συγχρόνως με τον αυθαίρετο χαρακτηρισμό της ΚΑΦΘΟΡ ή ΚΡΗΤΗΣ ως "χαμιτικής" και επομένως "σημιτοχαμιτικής".ΙΑ85 πόλεις όπως η ΕΛΛΑΣ_ΑΡ και η ΛΑΡΙΣΑ. κατόπιν διαταγής ραββίνων και από εβραίους Ελλάδος οι οποίοι γιά να αποδείξουν την "εβραιοκρητική ταύτιση" βαπτίζονται με το όνομα "ΜΙΝΩΣ". Δε χρειάζεται να τονίσουμε ότι το τερατώδες αυτό ψεύδος ανατρέπεται από τα Ελληνικά Χρονικά τα οποία βεβαιώνουν ότι οι Κρήτες όπως και οι λοιποί Έλληνες αποίκησαν το σημερινό τους χώρο σαν Πελασγοί Αρκάδες. όχι ΔΙΩΓΜΕΝΟΙ όπως ο τύραννος Αγήνωρ. η Βίβλος αφήνει περιθώρια να διεκδικηθεί η Κρήτη ως ισραηλινή περιοχή. Οι μαστρωποί της Ιστορίας συνεχίζουν με την παράθεση των "ιαπετικών φυλών" στο Α' Χρονικών της "Βίβλου" παρεμβάλλοντας σκόπιμα και εβραϊκά γένη. Εν πάσει περιπτώσει οι "Χαμίτες" με γεννήτορα τον ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜ και τον ΥΠΑΡΚΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΛΑΣΓΟ δεν παρουσιάστηκαν το 2470 π. παρά την προσπάθεια εβραιοποίησης της προφοράς. Κάτω από το ΛΟΥΔΕΙΜ εννοείται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΔΙΑ. διότι ο Αγήνωρ ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ. ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Α'. και ο Φοίνικας ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ. αλλά καθώς "Όμηρος φησίν . παρά τη σαφή δήλωση των Ελληνικών Χρονικών ότι "ο Αγήνωρ οίκησε την ΑΣΙΑ" και πάλι ανατρέπονται οι "σημιτοχαμιτικές προελεύσεις" των Κρητών. αποίκησε τη δυτική ακτή της Μ. Αλλά ακόμη και αν δεχθούμε το άτοπο της αποικήσεως της Κρήτης από τον Φοίνικα του Αγήνορας." Τέτοιοι λαοί όπως οι Σύριοι και οι Λιβανέζοι είναι υπό γενοκτονία στην Εγγύς Ανατολή. Στο ζήτημα αυτό.και της Κρήτης έποικοι γεγόνασιν" συγχρόνως με την αποίκηση της υπόλοιπης Ελλάδος "Πελασγοί αρχαίον φύλον κατά την Ελλάδα πάσαν επιπολάσαν".. Παρακολουθείστε: ΓΟΜΕΡ / ΑΣΧΕΝΑΖ / ΡΙΦΑΘ / ΘΩΓΑΡΜΑ / ΜΑΓΩΓ / ΜΑΔΑΙ / ΙΑΥΑΝ / ΕΛΕΙΣΑ / ΘΑΡΣΕΙΣ / ΚΙΤΤΕΙΜ / ΔΩΔΑΝΕΙΜ / ΘΟΥΒΑΛ / ΜΕΣΕΧ / ΘΕΙΡΑΣ.. Η αισχρή πλαστογράφηση της ιστορίας έφθασε μέχρι το σημείο να αμφισβητείται η προέλευση του Μυκηναϊκού πολιτισμού και των ιδίων των Πελασγών. -Ωγυγία Σταγειρίτου Δ' σελίς 443 και Απολλόδωρος Α' σελίς 14-. Ασίας γεννώντας τον Φοίνικα. –Ίδε εταιρεία "Μίνως Μάτσας" εγγραφής δίσκων. διότι υπάρχουν ΑΛΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ καθηγητές Πανεπιστημίων που δεν βρήκαν τον ΑΝΔΡΙΣΜΟ και την ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ να αντικρούσουν τη δήθεν "σημιτική προέλευση Μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισμού". όπως το γένος ΑΣΚΕΝΑΖΥ.

παρανομίας ως τρόπου ζωής και μαζοχισμού.. που "θα πείσουν τους Θράκες και τους Μακεδόνες ότι δεν είναι Έλληνες αλλά . 3ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Κυπριακή Καταστροφή με ηγέτη τον Κο Κληρίδη εβραϊκής καταγωγής. Το ανωτέρω παραμύθευμα εγκαταλείφθηκε αρκετά γρήγορα από τους επινοητές του.ΙΑ86 Τα γένη ΓΟΜΕΡ/ΑΣΧΕΝΑΖ/ΡΙΦΑΘ/ΘΩΓΑΡΜΑ είναι κρυπτοεβραϊκά γένη που υποδύονται τους "ιαπετίτες" με κύριο σκοπό την διάβρωση των ηθών των εθνών που κατοικούν. Έτσι ΟΙ ΜΑΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓΟΛ ή ΜΑΓΓΟΛ χρεώνονται εκεί που ανήκουν. προορίζεται να κάνει κατοχή ΟΛΗΣ της Ηπείρου μέχρι τα Θεσσαλικά σύνορα. Η Αλβανία. αυτή τη φορά "ιαπετιτικό". ο οποίος "συνουσιάζεται" με τους ηγέτες της Βουλγαρίας τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας έχει διατάξει γενική κινητοποίηση του Βουλγαρικού Υπουργείου Πολιτισμού να οργανώσει διανομή εντύπων. Το γένος ΓΟΜΕΡ είναι το ίδιο γένος ΓΟΜΟΡΩΝ και ΣΟΔΟΜΩΝ που διήφθειρε τους λαούς της Παλαιστίνης μέσω λατρείας του φύλου. ο οποίος με διαταγή Μεγάλης Ανατολής έθεσε θέμα "συμμορφώσεως" της Αλβανίας. μουσειακές εκθέσεις κλπ. εβραϊκής καταγωγής γένους ΜΙΝΕΙΚΟ και ΖΕΤΚΙΝ Πολωνίας. παρήγαγαν τον παιδεραστή των ελλήνων ηθοποιών ΚΑΡΟΛΟ ΚΟΥΝ και τις διάφορες ΑΣΚΕΝΑΖΥ "καλλιτέχνιδες" των ρεμπέτικων τραγουδιών ή ελληνιστί "περιθωριακών -ρεμπέτ. Τα γένη ΜΕΣΕΧ/ΘΟΥΒΑΛ αποδίδονται στους Πελασγούς ΜΟΣΧΟΥΣ και ΘΗΒΑΙΟΥΣ. Τα γένη αυτά. Τα γένη ΙΑΥΑΝ/ΕΛΕΙΣΑ/ΘΑΡΣΕΙΣ/ΚΙΤΤΕΙΜ/ΔΩΔΑΝΕΙΜ αποδίδονται στους Πελασγούς αντίστοιχα: ΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ/ΚΡΗΤΕΣ/ΚΥΠΡΙΟΥΣ/ΔΩΔΩΝΑΙΟΥΣ. οι Κύπριοι–ΚΙΤΤΕΙΜ.. Το γένος ΜΑΓΩΓ ή ΓΩΓ του ΜΑΓΩΓ αποδίδεται στους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ με την ελπίδα ότι θα μπορούσε έτσι να αποδοθεί "στους ιαπετικής ή ελληνικής προελεύσεως Μογγόλους" η προγραμματισμένη βαρβαρότητα των ορδών των ΧΑΝ. εξηγεί κάλλιστα τα κάτωθι: 1ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Μικρασιατική Καταστροφή με ηγέτη τον εβραίο ΒΕΝΙΖΕΛΟ ή ΒΕΝΙΖΑΛ ή ΒΙΖΕΝΤΑΛ ο οποίος με σκόπιμους χειρισμούς προσάρτησε τα εδάφη των ΙΩΝΩΝ ή ΙΑΥΑΝ στη Σημιτομμογγολικη Τουρκία ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ τους ΙΩΝΕΣ. 4ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Ηπειρωτική Καταστροφή με ηγέτη τον Κο "Παπανδρέου". εξηγεί κάλλιστα την προσπάθεια των τελευταίων ετών να διχαστούν οι Κρήτες σε "σημιτοχαμίτες και ιαπετίτες" ώστε από τον εμφύλιο διχασμό να δικαιολογηθεί Σημιτομογγολική διεκδίκηση και κατοχή από ισραηλινούς ή άραβες ασχέτως. με ροπές μηδενισμού. 2ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Κρητική Καταστροφή με φέρελπι ηγέτη τον Κο Μητσοτάκη.Σολομώντος. Το ότι η Κρήτη αναφέρεται πάλι. Εντελώς συμπτωματικά οι σύζυγοι του Ντεκτάς και του Κληρίδη είναι δύο αδελφές!!! εβραϊκής καταγωγής. ειδικά εκπαιδευμένα από ραββίνους στο να προκαλούν έκφυλα ήθη και τέχνες μέσω ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ σεξουαλικών ροπών. με το διαφορετικό όνομα ΘΑΡΣΕΙΣ.Α. τοξικομανίας. δηλαδή στην Ατλάντεια Σημιτομογγολική Ομοφυλία των ΑΤΤΙΛ του .Ε. 5ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Θρακική και Μακεδονική Καταστροφή με ηγέτη τον εβραϊκής καταγωγής Παπανδρέου. εκ των οποίων οι πρώτοι είναι έλληνες Σκύθες ή Λευκορώσοι της σημερινής ΕΣΣΔ και οι δεύτεροι Θηβαίοι των Θηβών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ και οι άποικοί τους στην Κολχίδα του Ευξείνου Πόντου. προπαγάνδα τύπου. ο οποίος μαζί με τον εβραίο ΡΑΟΥΛ Ντεκτάς μεθοδεύουν την προσάρτιση της Κύπρου στο Ισραήλ. προοριζόμενο να διχάσει τους Κρήτες σε "φιλοβασιλικούς" και "αντιβασιλικούς" όταν το 1987 διαταχθεί από την Τεκτονική του Στοά να επαναφέρει το Βασιλιά και τη Βασιλευομένη Δημοκρατία.τραγουδιών". οι Ηπειρώτες–ΔΩΔΑΝΕΙΜ και οι Θράκες–ΘΕΙΡΑΣ διαχωρίζονται από τους ΕΛΛΗΝΕΣ. σύμφωνα με καταγραφές της Ο. οι Κρήτες–ΘΑΡΣΕΙΣ. Το ότι Ίωνες-ΙΑΥΑΝ. Το γένος ΘΕΙΡΑΣ αποδίδεται στους ΘΡΑΚΕΣ.. διότι δεν είχε κανένα έρεισμα συγκριτικής ανθρωπολογίας και εθνολογίας.

. διότι η ΠΛΑΣΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ γενέσεως των γήινων φύλων της "Βίβλου" δεν αφορά μόνον την πλαστογράφηση του παρελθόντος αλλά ΚΑΙ "Επένδυση συμφερόντων" που πρόκειται "να αποδώσουν κέρδη" στο παρόν και στο μέλλον. Παρόμοιες "προφητείες" διαδίδονται και σήμερα από τις ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΕΣ του "Αγίου Όρους" με βάση τον διαχωρισμό των Ελλήνων–ΕΛΕΙΣΑ από τους Θρακομακεδόνες–ΘΕΙΡΑΣ και τους Ηπειρώτες– ΔΩΔΑΝΕΙΜ που κάνει η "Βίβλος" στο Α' Χρονικών α' κεφάλαιο.Ε. Χάμ και Ιάφεθ και στη συνεπαγόμενη γελοιότητα της προελεύσεως όλων των φυλών της γής από "οκτώ άτομα της οικογένειας του Νώε" και στην επισυναπτόμενη γελοιότητα της ευλογίας "πρώτης κατηγορίας" του γυιού Σήμ.θέλει ιδεί Ασκαλών και η Γάζα και η Ακκαρών διότι θα μείνουν ακατοίκητες –κατόπιν ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ-. με την ΠΑΡΑΛΟΓΗ κατοχύρωση: "Ο χριστός μου έδειξε στο όνειρο ότι οι Τούρκοι θα καταλάβουν την Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα". Ο . Παρατηρούμε σήμερα να υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα. και ήλθαμε στο παρόν. Εδώ έχουμε σε πλήρη λειτουργία την τηλεπαθητική υποβολή που υφίστανται οι "ορθόδοξοι" μητροπολίτες ΖΟΜΠΙ από την εκπομπή στερεοσκοπικών μεταδόσεων της Σεληνιακής τεχνολογίας ή από την εκπομπή ομοίων μεταδόσεων των ΑΣΚΗΜΕΝΩΝ ασκητών του "Αγίου Όρους" στις υποφύσεις άλλων ατόμων.. η ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ λέγει "ήταν θέλημα θεού η μικρασιατική καταστροφή διότι είχε προφητευθεί". μετά από τα οποία θα εκκενώσει τη Μακεδονία και Θράκη μέσω των "κυανοκράνων". Και αλλογενής θέλει κατοικήσει εν τη Αζώτω και θέλω καθαιρέσει την υπερηφανίαν των Φιλισταίων –ελλήνων Παλαιστίνης-. ΤΟΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ: Η ΠΟΥΤΑΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.500 π. Χαίρε σφόδρα θύγατερ ΣΙΩΝ. Η πλαστογράφηση της προϊστορίας αφορά στη μετατόπιση της περιόδου 9000–9500 και 10. με τον "κατακλυσμό του Νώε" και τους τρείς γυιούς Σήμ. σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία θα χρησιμοποιηθεί μόνον γιά δύο χρόνια κατοχής. Ήδη η Ο. στη γελοία εκδοχή του 2370 π. των Ελληνικών Χρονικών. ΩΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΡΩΜΑ. ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ "ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΒΡΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΩΝ. καταχωρημένα στη "Βίβλο" υπό μορφή "αυτοεκπληρούμενης προφητείας" όπου ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Και επαναλαμβάνονται ΚΑΘΑΡΑ υπό μορφή ΑΠΕΙΛΗΣ μέσα στη "Βίβλο". ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΛΗΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ: "Το φορτίον του λόγου του Ιεχωβά εναντίον της . Οι "προφητείες" αυτές επαναλαμβάνονται ΚΑΙ από Μητροπολίτες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σύμφωνα με τις "προφητείες" αυτές "επειδή δεν είμαστε καλοί χριστιανοί –διάβαζε σοσιαλιστές– θα μας τιμωρήσει ο θεός και θ' αφήσει τους Τούρκους να γενοκτονήσουν Θράκη–Μακεδονία–Ήπειρο μέχρι το σημείο που το μοσχάρι θα κολυμπάει στο αίμα των ελλήνων". ..τι αφορά την προϊστορία του 9500 π. όπως ο Μητροπολίτης Χίου και άλλοι. ένας Σημίτης "προφητεύει".ΙΑ87 θα πρέπει να προσαρτηθούν στη μητέρα Βουλγαρία".Δαμασκού–Ελλήνων Φοινίκων Λιβάνου-. ένας άλλος "εκτελεί" και ένας τρίτος πχ.Α. έχει καταγράψει συζητήσεις στελεχών του Αμερικανικού Τεκτονισμού. εναντίον της Τύρου και Σιδώνος –ελληνικών φοινικικών πόλεων-.χ.χ. αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ..χ. Η κατοχή της Μακεδονίας και Θράκης από τους Βουλγάρους προγραμματίζεται από Μεγάλες Ανατολές Ελλάδος-Βουλγαρίας-Τουρκίας μετά από την Τουρκική κατοχή που θα ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ. γιά τελική κατοχή από τον "μεσσία απελευθερωτή" Βουλγαρία. Εν γνώσει μας φύγαμε γιά λίγο από το θέμα μας "ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" σε ό. της ευλογίας "δεύτερης κατηγορίας" του γυιού Ιάφεθ "που θα ζεί στις σκηνές του Σήμ" ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας και της κατάρας "πρώτης κατηγορίας" εναντίον του Χάμ –Ελλήνων Φοινίκης– που θα "είναι δούλοι του Σήμ και του Ιάφεθ".

. ώστε να επέμβουν τα αρχαία Ελληνικά Χρονικά που ΕΞΗΓΟΥΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ την προέλευση των εθνών της Ευρώπης από τους Πελασγούς Αιγηίδος. πολύ περισσότερο δε ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ.. Ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπίζεσθαι αυτούς –τους Σημιτομογγόλους. εδάφια 1-17. των Μήδων ΜΑΔΑΙ. Στερεάς. από τη θέση των Χρονικών του εκλεκτού λαού του θεού ή από τη θέση των Χρονικών του λαού που γενοκτονεί άλλους λαούς ελέω θεού.και θέλουσι ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ –Έλληνες– μέσω ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η "Βίβλος" δεν αναφέρει άλλα έθνη–φυλές "Ιαπετιτών" εκτός των κρυπτοεβραϊκών ΓΟΜΕΡ/ΑΣΧΕΝΑΖ/ΡΙΦΑΘ/ ΘΩΓΑΡΜΑ/ΜΑΓΩΓ. ο Έσδρας δέχεται εμμέσως ότι ακόμη και η Ρώμη που ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ είναι προέκταση ελληνικών φύλων της Αιγηίδος. Διότι ενέτεινα τον Ιούδαν ως τόξον . Πελοποννήσου. όπως δεν μπόρεσε ο προκάτοχός του Μωυσής να τους διαχωρίσει το 1513 π.καταναλώσει ο "ειρηνοποιός" χριστούλης εμάς τους Έλληνες τους ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ.του θεού αλλά το βιβλίο των αλητών Σημιτομογγόλων Ατλάντων και της σχιζοφρενικής μανίας των γιά παγκόσμια κυριαρχία..χ.Και η ΕΞΟΥΣΙΑ αυτού θέλει είσθαι . -Ίδε "Βίβλος".ΙΑ88 βασιλεύς σου –ΧΡΙΣΤΟΣ– έρχεται προς σε . Κέλτες.. αλλά δεν εξηγεί ούτε την προέλευση των "κιτρίνων" ασιατικών φυλών. βιβλίο "προφήτου" Ζαχαρία.. Σάξωνες.. Εκάστου κατά την γλώσσαν αυτού. ούτε την προέλευση των "μαύρων" αφρικανικών φυλών.ΙΑ81 του παρόντος) -. όταν έγραφε τα ίδια πράγματα στην Πεντάτευχο.ποιός θα καταναλώσει ποιόν.72 του πρωτότυπου ή ΙΑ80.έως των περάτων της γής – παγκόσμια κυριαρχία-.και ΘΑ ΕΞΕΓΕΙΡΩ τα τέκνα σου ΣΙΩΝ εναντίον των τέκνων σου ΕΛΛΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΚΟΜΗ ΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ. Είναι προς τιμήν των Ελληνικών Χρονικών ότι δεν επιχείρησαν ΠΟΤΕ να ασχοληθούν με την προέλευση των "κιτρίνων" και "μαύρων" φυλών. Διότι ο σκοπός των Ελλήνων συγγραφέων δεν ήταν η εξεύρεση "ηθικού και θεολογικού άλλοθι γιά τη γενοκτονία αδελφών "κιτρίνων" και "μαύρων" αλλά απλώς η ΑΛΗΘΕΙΑ του ιστορικού γίγνεσθαι της ΑΙΓΙΑΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ.. Πράγματι στο 460 π. "Μετάφραση Των Εβδομήκοντα". που μέχρι το 460 π.. Σημειώνουμε ότι η Σημιτομογγολική "Βίβλος" όχι μόνον δεν εξηγεί την προέλευση των υπολοίπων ελληνικών φύλων διασκορπισμένων σε όλο τον πλανήτη -ίδε σελίδες 57. των Σκυθικών ΜΕΣΕΧ/ΘΟΥΒΑΛ και των ελληνικών ΕΛΕΙΣΑ/ΙΑΥΑΝ/ΘΑΡΣΕΙΣ/ΚΙΤΤΕΙΜ/ΔΩΔΑΝΕΙΜ/ΘΕΙΡΑΣ. Ίδωμεν . Και αυτό μόνον έκαναν... διότι αφήνουν το πεδίο κενό με την άγνοιά τους. Ευχαριστούμε θερμά τους Σημιτομογγόλους συγγραφείς. Γαλάτες.58 (71. Αυτό σημαίνει ότι ΕΜΜΕΣΩΣ η "Βίβλος" αναγνωρίζει ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΛΑΟΙ–ΦΥΛΕΣ "ιαπετικής" καταγωγής και επομένως οι εθνολογικά και γλωσσολογικά "ιαπετίτες" Ίβηρες. Γένεσις ι' κεφάλαιο.καθήμενος επί όνου και επί πώλου υιού υποζυγίου. τους Θρακομακεδόνες–ΘΕΙΡΑΣ..χ. . Γερμανοί και λοιπές εθνότητες Ευρώπης.χ. κατά τας φυλάς αυτών εις τα έθνη αυτών". τους Κυπρίους–ΚΙΤΤΕΙΜ. . κεφάλαιο θ'. όπου αναγκάζεται να ομολογήσει ότι μόνον ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ γνώριζε: "Εκ τούτων εμοιράσθησαν αι νήσοι των εθνών εις τους τόπους αυτών.. ως έτος συγγραφής των Α' Χρονικών από το Σημιτομογγόλο Έσδρα. Επομένως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ .. Ώστε θα μας . δηλαδή ΕΛΛΑΣ με ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ κατοίκους που δεν μπορεί να τους διαχωρίσει και να τους δώσει ονόματα. Δέχεται εμμέσως ότι ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ είναι ΕΛΕΙΣΑ. αρχίζοντας από τους ΙΩΝΕΣ–ΙΑΥΑΝ. οι οποίοι μετά την βύθιση της Ηπείρου των αναγκάσθηκαν να αναζητήσουν ζωτικό χώρο βορειότερα.. τους Κρήτες–ΘΑΡΣΕΙΣ και τελειώνοντας τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ με τους υπολοίπους Έλληνες–ΕΛΕΙΣΑ Θεσσαλίας. τους Ηπειρώτες–ΔΩΔΑΝΕΙΜ. προήλθαν από επεκτάσεις και αποικήσεις των Πελασγών Αιγηίδος.

στον "ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ" ή "ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ". Πριν από την ΑΦΙΞΗ της Σελήνης το Ατλάντειο ιερατείο είχε ως μέγιστο επίπεδο διαλόγου αναφοράς αιτημάτων τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ ή όπως παπαγαλίζουν οι ηλίθιοι θρησκευόμενοι του χριστιανισμού "ηλιολατρεία". Αφρικής και Αμερικής και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ στα διασωθέντα ασήμαντα πατρώα εδάφη Αζορών και Καναρίων Νήσων. Κατανοούσαν ότι πάνω από τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ και τους ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. δεν μπορούμε να ομιλούμε γιά τοπικές αλληλεπιδράσεις λαών. αναγνώστη. Ασία και Αφρική -Γαράμαντες Μινύων-. Είναι η ψυχολογία ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΣΟΥΣ που διέπει τα διασωθέντα ατλάντεια ιερατεία. Αιγηίδος και Ατλαντίδος οφειλόταν σε φυσική καταστροφή και εάν δεν είχε προηγηθεί ο διχασμός του Ατλάντειου ιερατείου σε δυο θανάσιμους αντιπάλους.ΙΑ89 Αρχή Διαλεκτικής ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ Όπως διαμορφώνεται η εικόνα στο 10. Η ανωτέρω τακτική διχασμού των Ατλάντων σε δύο αλληλομισούμενες παρατάξεις. ΜΟΝΟΝ μέσω των ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ και του Νοήμονος Όντος του ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. εξ αιτίας του σχιζοφρενούς ΣΙΝ της Σελήνης. Η Δρυίδια Αιγιακή τη μερική απώλεια και η Ατλάντεια ολική απώλεια "πατρώας γής". που τιμούσε τον ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΛΟΓΟ του ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ "άγνωστο" διότι η ιεραρχικά επιβαλλόμενη έλλειψη επικοινωνίας μαζί του δεν επέτρεπε τη "γνωριμία" και τις "οικειότητες" με το Πρόσωπό Του. Ευρώπης. αλλά γιά αλληλεπιδράσεις της Δρυίδιας Αιγαίας και Ατλάντειας ομοφυλίας. ενώ η Ατλάντεια ομοφυλία προσπάθησε να οργανώσει επιβίωση ΚΥΡΙΩΣ στις αποικίες της Ασίας. Με την εμφάνιση της Σελήνης παρουσιάζονται κωμικοτραγικές παράνοιες και σχιζοφρένειες του "θεού" ΣΙΝ. είναι ακριβώς η περιγραφόμενη στο ς’ κεφάλαιο της "Γενέσεως" .500 π. κανένας ανώτερος ΛΟΓΟΣ δεν δεχόταν να "ακούσει" τα ασήμαντα αιτήματα των γήινων ομοφυλιών και πολύ περισσότερο τα μηδαμινά αιτήματα των εθνών και των ατόμων-ανθρώπων που τα αποτελούσαν. Αυτό αποδεικνύεται από το αφιέρωμα των μετέπειτα Αθηναίων ως απογόνων των Αιγαίων. Έτσι η Δρυίδια ομοφυλία προσπάθησε να οργανώσει μία στοιχειώδη επιβίωση ΚΥΡΙΩΣ στα πατρώα διασωθέντα εδάφη και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ στις σχεδόν ανέπαφες αποικίες της στην Αμερικανική Ήπειρο. ΛΟΓΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ. Και οι δύο ομοφυλίες αντιμετώπισαν απώλεια του ζωτικού τους γεωγραφικού χώρου. γνωρίζοντας συγχρόνως την ύπαρξη και την κατά μείζονα λόγο Ανωτερότητα των ΑΠΡΟΣΙΤΩΝ γιά το γήινο επίπεδο ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΛΟΓΩΝ.χ. λόγω ειδικής ευνοίας που προερχόταν από υποταγή σε διατάξεις ανατροπής του Ηλιακού Ατλάντειου Ιερατείου"." Αυτό θα συνέβαινε. και του ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Και το Ατλάντειο και το Αιγιακό ιερατείο αναγνώριζαν σαν ΥΨΙΣΤΟ επίπεδο προσεγγίσεως τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ. Δεν επρόκειτο γιά λατρεία του Ηλίου ως φυσικού σώματος νεκρής ύλης αλλά γιά κατανόηση εμπειρική του ΜΕΤΡΟΥ ή των ΜΕΤΡΩΝ που επέτρεπαν στους γήινους να επικοινωνούν και να ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ με τη Συμπαντική Ιεραρχία του Ενός Συμπαντικού Όντος. ως χρονικό σημείο εκκινήσεως της προϊστορίας μετά τη βύθιση Ατλαντίδος και Αιγηίδος. επειδή έχοντας χάσει τα πάντα δεν τους μένει τίποτε άλλο παρά από την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ των λαών της Αιγηίδος ώστε να οικήσουν τα πατρώα Αιγιακά εδάφη και να δημιουργήσουν ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΑΤΡΙΔΩΝ. Εδώ βρίσκεται η ΑΙΤΙΑ των σχιζοφρενικών δηλώσεων της "Βίβλου" γιά "παγκόσμια κυριαρχία" των διασωθέντων Ατλάντων Σημιτομογγόλων. Ο αναγνώστης πιθανώς ερωτά: "Γιατί οι διασωθέντες Άτλαντες δεν αρκέστηκαν στη δημιουργία "νέας πατρίδος" στις ήδη υπάρχουσες αποικίες τους. ο οποίος μέσω της τεχνολογίας της Κάβαλλα πείθει ένα μέρος του Ατλάντειου Ιερατείου ότι "επί τέλους επικοινωνούσε με τον Ένα Συμπαντικό Θεό Λόγο. αν η βύθιση των δύο Ηπείρων.

. επειδή μόλις τώρα ο αυτοσχέδιος . Πάντα τα ζώα. . πάν ό.... Και ιδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γήν . καθώς έκαμον... Και είπεν ο θεός προς τον Νώε. διότι υπάρχουν ζώα ΣΗΜΕΡΑ στις Ηπείρους Αμερικής.... Αυστραλίας.Κατ’ εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της Γής.. οι έκπαλαι άνδρες ονομαστοί... Από ανθρώπου έως κτήνους..ΙΑ90 της Σημιτομογγολικής Βίβλου.".. Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί.. έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού.χ. και διότι το 2370 π.. είχαν "κακούς σκοπούς στους διαλογισμούς της καρδίας αυτών"!!! Είναι ψεύδος ότι ο θεός "ξαναμεταμελείται" γιά την εξόντωση των ανθρώπων και λέγει "εν τη καρδία αυτού" ότι δεν θα "ξαναπατάξει πάντα τα ζώντα". ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξει εις την κιβωτόν . Και από παντός ζώου εκ πάσης σαρκός.. μπαγάσικα και άτακτα και ατίθασα... και έτι. έως σήμερα δεν διασπάστηκε σε κίτρινους.και τα ζώα εφ’ όσον καταστράφηκαν..... Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι εποίησε τον άνθρωπον επί της γής .. Και ο Νώε εύρε χάριν ενώπιον του Κυρίου. ύστερον αφού οι υιοί του θεού εισήλθον εις τας θυγατέρας των ανθρώπων." ΚΑΙ ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ: κεφάλαιον η’ Γένεσις: ".... άρσεν και θήλυ θέλουσιν είσθαι.χ. Διαβάζουμε : "Και ότε ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνωνται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς.τα ανθρώπινα ζώα που πιστεύουν ηλίθιες βιβλικές "ιστορίες". ιδόντες οι υιοί του θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίαι. τον οποίον εποίησα. Το τέλος πάσης σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου. Δεν θέλω καταρασθή πλέον την γήν εξ αιτίας του ανθρώπου.Και εξήλθεν ο Νώε και οι υιοί αυτού και η γυνή αυτού και οι γυναίκες των υιών αυτού μετ’ αυτού. Κάμε εις σεαυτόν κιβωτόν εκ ξύλου Γοφέρ .τι κινείται επί της γής....νουκλεϊνικά οξέα καλωσύνης. Κινέζους βεβαιώνουν την ΣΥΝΕΧΕΙΑ των πολιτισμών ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ από το 3000-1000 π.φουκαράς ανακαλύπτει ότι δε γνώριζε καλά την συνταγή βάσει της οποίας κατασκεύασε τον άνθρωπο και του είχε διαφύγει ότι "ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού" και ότι επομένως έφταιγε ο ίδιος γιατί είχε κάνει λάθος στις δόσεις του ανθρώπινου DNA των εμβρύων που παρήγαν . διότι τα επιγραφικά ευρήματα με δυναστείες βασιλέων στους Ίνκας. Το ανωτέρω άκρως εμετικό κείμενο ΠΑΠΑΡΑ. πάντα τα ερπετά και πάντα τα πτηνά. διότι η γή ενεπλήθη αδικίας απ’ αυτών. ουδέ θέλω πλέον πατάξει πλέον πάντα τα ζώντα. μαύρους και . και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας. ο πλανήτης Γή κατοικείται από σταθεροποιημένες ανθρωπολογικά και χρωματικά φυλές και διότι καμμία φυλή από το 2370 π.χ. διότι αντί να χρησιμοποιήσει . κατά τα είδη αυτών. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γής. διότι . Ινδούς. Αιγύπτιους. από προσώπου της γής. Αφρικής τα οποία δε ζούν ούτε υπάρχουν στην Ασία του Αραράτ όπου δήθεν άρχισαν να αναπαράγονται τα "διασωθέντα ζώα της κιβωτού" και . Και είπεν ο Κύριος θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον.. Βαβυλώνιους.χ. εξήλθον της κιβωτού . και αύται ετεκνοποίησαν εις αυτούς.. Διεφθάρη δε η γή ενώπιον του Κυρίου και ενεπλήσθη η Γή αδικίας . Είναι ψεύδος η διάσωση των ζώων μέσω της "κιβωτού". πήρε κατά λάθος νουκλεϊνικά οξέα κακίας ήτοι οξέα ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ. έλαβον εις εαυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. σύμφωνα με την γενεαλογική χρονολόγηση της "Βίβλου".νήπια κακά. είναι κράμα υπονοούμενης αλήθειας και αισχρού ψεύδους. Είναι ψεύδος ότι ο θεός εξάλειψε όλους τους ανθρώπους "από προσώπου της γής" και ότι από τους αποβιβασθέντες "σωσμένους οκτώ" του Αραράτ προήλθαν όλες οι φυλές της γής με χρονικό σημείο εκκινήσεως το 2370 π. Διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Είναι ψεύδος ότι ο θεός "μεταμελείται" γιά τα δημιουργήματά του και τα εξοντώνει αποδίδοντας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ σε όλους τους ανθρώπους και στα ζώα. Και είπεν ο Κύριος εν τη καρδία αυτού. Επειδή μετεμελήθην ότι εποίησα αυτούς.

με την επισήμανση ολόκληρων βυθισμένων πόλεων στο βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού.. ΤΕΧΝΕΣ..δημοκρατίας".. αν ο δικτάτωρ ΣΙΝ της νεοαφιχθείσης Σελήνης ήθελε να αποκτήσει υπηκόους τους γήινους. Οι πληροφορίες αυτές διασώθηκαν όταν ο Νομοθέτης των Αθηναίων Σόλων . Αυτοί "ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ.. μέσω χρήσεως Σεληνιακής τεχνολογίας ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ που μετέβαλλε την στατική του ατλάντειου υπεδάφους. Αποδεικνύουν όμως και κάτι άλλο: Το έγκλημα της βυθίσεως μίας ολόκληρης ΗΠΕΙΡΟΥ από τον παρανοϊκό Σίν της Σελήνης. Αυτοί οι "ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΝΔΡΕΣ" κυβερνούσαν την Αιγηίδα και την Ατλαντίδα και την Αφρική και την Ασία και την Αμερικανική Ήπειρο. Αυτά τα ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΟΝΤΑ που είχαν αναλάβει να γεφυρώσουν ιεραρχικά το ΦΟΒΕΡΟ ΧΑΣΜΑ νοημοσύνης μεταξύ ΘΕΩΝ που είχαν παρελθόν πολιτισμού ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΤΩΝ και γήινων με παρελθόν πολιτισμού μερικών χιλιάδων ετών. αλλά επειδή αυτός ήταν ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ να δημιουργηθούν ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ικανοί να μεσολαβούν ανάμεσα στους ΘΕΟΥΣ και στους ΘΝΗΤΟΥΣ και ικανοί να αξιολογούν. Στην Ατλαντίδα υπήρχε ακριβώς αυτός ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ τρόπος διακυβέρνησης από τους δέκα ΗΡΩΕΣ ΑΤΛΑΝΤΕΣ το 9500 π. βρισκόταν σε ένα αφάνταστα εξελιγμένο επίπεδο. πνευματικός και τεχνικός. αλλά βυθίστηκε. λευκούς και κίτρινους σε συμβίωση. Καταποντίστηκαν κι ένα πηχτό υγρό κατέβηκε από τον ουρανό . μετά τις Ηράκλειες Στήλες -Γιβραλτάρ-. δεν άρεσαν στον "Κύριον". αλλά αργότερα ξαναγράφτηκε από μνήμης με λατινικά γράμματα. ΣΗΜΕΡΑ θα υπήρχε στην Ασία του Αραράτ τουλάχιστον ένα έθνος ή έθνη με νέγρους.ΙΑ91 λευκούς και ερυθρόδερμους και διότι αν αυτό είχε συμβεί.χ.. Είναι αλήθεια ότι οι υιοί των θεών -όχι του θεού. Τις παραθέτει ο Πλάτων στον "Τίμαιο Γ’ 24. την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ βουλήσεως που καλλιεργούσαν στους γήινους "κακόν" και την ΙΕΡΑΡΧΙΑ τους "βδέλυγμα εναντίον της ισότητος και της . η όψη της γής σκοτείνιασε και μια σκούρα πυκνή βροχή άρχισε να πέφτει. ο Ατλάντειος πολιτισμός. Το "κλειδί" γιά την κατανόηση του τι πραγματικά συνέβη βρίσκεται στο ΠΟΠΟΛ-ΒΟΥΧ. Ήταν ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ που θα επέτρεπε την διοχέτευση της ΑΣΥΛΛΗΠΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ των ΘΕΩΝ στους ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ γήινους ώστε να παράγουν ΠΝΕΥΜΑ. ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ. Σημερινές υποβρύχιες έρευνες αποδεικνύουν την ΑΛΗΘΕΙΑ αυτών των πληροφοριών.χ.. ερυθρόδερμους. απογόνους των δέκα ΗΜΙΘΕΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ που είχε γεννήσει ο ΘΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με τη γηγενή Κλειτώ.640-559 π.. Ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος πάνω από τα κεφάλια τους σαν νά' τανε . Το χρονικό των Μάγιας γιά τον κατακλυσμό λέει: "Τότε τα νερά της θάλασσας αναταράχτηκαν από την θέληση της Καρδιάς του Ουρανού -Ουρακάν.χ. Η πνευματική τους ανωτερότητα σε σύγκριση με τους γήινους συνοδευόταν και από βιολογική και ανωτερότητα αισθημάτων. Είναι οι ΗΜΙΘΕΟΙ και οι ΗΡΩΕΣ της Ελληνικής ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ και της ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ όλων των λαών του πλανήτη.Ε’ και στον "Κριτία" προσθέτοντας ότι "κατά τα αιγυπτιακά αρχεία. διότι είχαν στη διάθεσή τους "θεές" πολύ ωραιότερες και σεξουαλικά ενδιαφέρουσες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.εισήλθαν εις τας θυγατέρας των ανθρώπων όχι επειδή ήσαν "ωραίαι". Και ονόμασε την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ τους "αδικία" και την ΑΛΗΘΕΙΑ τους "ψεύδος". . χρονικό των ΚΙΤΣΕ ΜΑΓΙΑΣ γραμμένο με ιερογλυφικά Μάγιας.. να επιλέγουν και να κάνουν ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ των ασήμαντων ανθρώπινων αιτημάτων που υποβάλλονταν στους ΘΕΟΥΣ. βροχή και τη νύχτα . βροχή την ημέρα.. το οποίο έκαψαν οι Ισπανοί κατακτητές.επισκέφθηκε την Σάιδα της Αιγύπτου και το τοπικό ιερατείο του υπέδειξε ιστορικά αρχεία που τοποθετούσαν χρονικά τη βύθιση Ατλαντίδος και Αιγηίδος το 9500 π. μετά από σεισμούς και κατακλυσμούς. ΟΙ ΕΚΠΑΛΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟΙ" έπρεπε να φύγουν από τη μέση. αλλά εξαφανίσθηκε μέσα σε μία μέρα και μία νύχτα. των ΤΙΤΑΝΩΝ. Το νησί-Ήπειρος που οι Αιγύπτιοι και ο Πλάτων τοποθετούν στον ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ. δεν κατακλύσθηκε από νερά που κατόπιν αποσύρθηκαν όπως θέλει η αφήγηση της "Βίβλου".και μεγάλη πλημμύρα έπεσε στα κεφάλια των πλασμάτων αυτών .

Α. Και επειδή είναι παράλογο να αναζητούμε τέτοια τεχνολογία στους γήινους του 9500 π. Οι Άτλαντες απέρριψαν τις διαπραγματεύσεις με τα πληρώματα της Σεληνιακής Παράνοιας.ειρηνοποιού μαλθάκα χριστούλη. τα όργανα της Ο. γεμάτοι απελπισία. βαρύτερα και βυθίστηκαν. Η . Ήθελαν να μπούνε στις σπηλιές. Είναι αδύνατη η ταυτόχρονη πρόκληση βυθίσεως των υγρών της ατμόσφαιρας και των στερεών τμημάτων επιφανείας.Ε.Αποκάλυψις κ’ 9: "Και κατέβη πύρ από του θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς" και Γένεσις ιθ’ 24: "Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορα θείον και πύρ παρά Κυρίου εξ ουρανού.. στη θάλασσα.πάνω στα οποία φόρτωσαν και τα κατοικίδια ζώα τους. Αφρικής ανατολικά και στις ακτές της Αμερικής δυτικά." Όλα στην ανωτέρω αφήγηση δείχνουν ότι πρόκειται γιά μια υπερβολική πύκνωση του αέρα. είναι οι Βέρβεροι και οι Τουαρέγκ της Βόρειας Αφρικής και "εκπολιτισθέντες" Βάσκοι της Ισπανίας. Τα πάντα έγιναν πυκνότερα. ώστε να έχουν πόρους επιβίωσης όταν θα έφθαναν στις ακτές της Ευρώπης. λοιμοί και λιμοί" και λοιπά τρομοκρατικά σώου-μπίζνες του πατρός του ΣΙΝ της Σελήνης.. καταποντισμοί. Τέτοια υπέρβαση από τα φυσικά γήινα φαινόμενα μπορεί να γίνει μόνον από χρήση τεχνολογίας. Τέτοιοι νομάδες. Χάμ." Πριν από το φρικιαστικό έγκλημα εναντίον των κατοίκων της Ατλαντίδος με όλα τα ανωτέρω τεχνολογικά μέσα.. οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν. ο οποίος μας "προειδοποιεί" ότι πριν από "την δευτέρα του παρουσία" θα γίνουν "σεισμοί.. με φυσιολογικές συνθήκες. Λέμε αποδεδειγμένα.και τους έριχναν στο χώμα.ΙΑ92 φωτιά. στη γαλαξιακή τεχνολογία της Σελήνης. αλλά τα δένδρα έτρεμαν -σεισμός. Τα πάντα συρρικνώθηκαν από ένα ηλεκτρομαγνητικό "χαμηλό" τεράστιας έντασης που με την σειρά του παρήγαγε πρωτοφανή "βαρομετρικά χαμηλά" και πυκνώσεις στον αέρα.χ. Μπορούμε μόνον να υποθέσουμε ότι οι "Νώε" με τους γυιούς "Σήμ.. Ήθελαν να σκαρφαλώσουν στις στέγες των σπιτιών τους και τα σπίτια τους γκρεμίζονταν στο χώμα. διότι σε πλείστες περιπτώσεις σεισμικής δράσεως στην επιφάνεια της γής. εναντίον της Σελήνης. τα πάντα από την στρατόσφαιρα μέχρι τα βάθη του γήινου φλοιού έγιναν πυκνότερα. αλλά οι σπηλιές έκλειναν μπροστά τους κατολισθήσεις από σεισμό.Ε. Αστοί" ειδοποιήθηκαν έγκαιρα να εγκαταλείψουν μέσω θαλάσσης την Ατλαντίδα χρησιμοποιώντας "κιβωτούς" -τα πλοία τους. με αποκορύφωμα του εγκληματικού σώου "πύρ εξ ουρανού" όπερ θα καταφάγει τους απίστους. στη στεριά. Δούλοι. άγνωστο με ποιά αρχική σκοπιμότητα. εκτός εκείνων που η "βίβλος" αποκαλεί κωδικά "Νώε". κατέγραψαν ενεργοποίηση "ηλεκτρομαγνητικών χαμηλών μοριακής πυκνώσεως" σε "κώνους" που έχουν την κορυφή τους στις μεταλλικές θάλασσες της Σελήνης. -τεχνολογία Λέιζερ Σελήνης στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα γιά πρόκληση εμπρησμού εξ αποστάσεως. της θάλασσας και της γής.. Είναι η τεχνολογία "μοριακής συμπυκνώσεως" που αποδεδειγμένα διαθέτει το σκάφος Σελήνη. Εννοείται ότι οι "διασωσμένοι" έχουν απαρνηθεί κάθε χαρακτηριστικό ατλάντειου πολιτισμού και κάτω από τις διαταγές του ιερατείου τους ή ΣΗΜ μεταβάλλονται σε ορδές βαρβάρων που λυμαίνονται τα δυτικά παράλια της Αφρικής και της Ευρώπης. Ιάφεθ" που κωδικά σημαίνουν "Ιερατείο. Μετά. ο "Κύριος" είχε ζητήσει από το "ηλιακό" ιερατείο και την δεκαμελή κυβέρνηση Ατλαντίδος "πλήρη υποταγή" που προϋπέθετε καταδίκη όλου του Ατλάντειου πολιτισμού ως "δαιμονικής προελεύσεως" από τους προηγούμενους "θεούς του κακού". Ήθελαν να σκαρφαλώσουν στα δένδρα πάνω. την αναζητούμε εκεί μόνον που μπορεί να βρεθεί αμέσως έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα. βαρύτερα και βυθίστηκαν. Σύμφωνα με την περιγραφή.. Είναι ακριβώς η αντίστροφη τεχνολογία από την τεχνολογία αποσυνθέσεως ή ολικής αραιώσεως ύλης που διαθέτει η Ο. Τα ανωτέρω μπορούν να διαλευκάνουν και τις απειλές του . Νερό και φωτιά συνέβαλαν στην παγκόσμια καταστροφή του μεγάλου κατακλυσμού πρίν από την τετάρτη δημιουργία.. κατάργηση του Ατλάντειου πολιτεύματος της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των ΗΡΩΩΝ.Α. σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον.

. με πληθυσμιακό όγκο αντίστοιχο της ανωτέρω σειράς. Κάθε ένας από τους τρείς πληθυσμούς μισεί θανάσιμα τους άλλους δύο γιά λόγους που ο αναγνώστης καλείται να βρεί μόνος του. Τον βοηθούμε λέγοντας ότι οι Σεληνιακοί Άτλαντες θεωρούσαν τους Ηλιακούς Άτλαντες των αποικιών ως "εχθρούς του θεού ΣΙΝ" που θα έπρεπε να έχουν πνιγεί μαζί με τους Μητροπολιτικούς Ηλιακούς Άτλαντες. ανέθρεψε και εμόρφωσε.χ. διότι και οι απόγονοι αυτών που διασώθηκαν. μια διαμάχη μεταξύ τους φαινομενικά ανεξήγητη. κάνοντας ταυτόχρονη επίθεση και στην Ευρώπη και στην Ασία. Σημειώνουμε ότι με βάση όλα τα διαθέσιμα αρχαία ελληνικά κείμενα διαπιστώνουμε ότι παρά την πολιτισμική και θρησκευτική "ταυτότητα" των Αιγαίων και Ατλάντων ως "ηλιακών" λαών..νήσσαν. προϋπήρχε ήδη από το 10. Διότι.Εξέτασε λοιπόν τους νόμους εκείνης της πόλης -Αθήνας. η σημερινή πόλη των Αθηναίων υπήρξε άριστη στον πόλεμο και γενικώς ήταν τέλεια στην διακυβέρνησή της. Ο Στράβων αναφέρει ότι οι "ηλιακοί ποσειδώνιοι" Άτλαντες είχαν 300 πόλεις–αποικίες στα δυτικά παράλια της Αφρικής και υποθέτουμε ανάλογο αριθμό στις ανατολικές ακτές της Ευρώπης. γιά την οποία η "βίβλος" ποιεί την . γιά πολλές γενιές πέθαιναν χωρίς να ξέρουν να γράφουν. Διότι εδώ θα βρείς πολλά παραδείγματα των νόμων που υπήρχαν τότε στην πόλη σας. δεν έγιναν δεκτοί από τους "ηλιακούς" γιά συμβίωση. διότι. πριν από τον μεγάλο Κατακλυσμό. δύναμη που εξόρμησε αλαζονικά απ’ έξω. είχε προηγηθεί μία φοβερή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ μεταξύ Ηλιακών Αιγαίων και Ηλιακών Ατλάντων..500 π. τέλος πάντων. Σείς όμως το ξεχάσατε.ΙΑ93 γλωσσολογική ανάλυση των διαλέκτων των τους τοποθετεί στις Τουρανικές γλώσσες και φυλές. Είναι γραμμένο στα ιερά μας βιβλία πως η διοργάνωση της πόλης – Σαΐδος.. γιά χάρη σου και γιά χάρη της πόλης σου. Θα σου διηγηθώ λοιπόν με λίγα λόγια γιά τους νόμους που είχαν και γιά το ωραιότερο που έκαναν οι συμπολίτες σου πριν από 9000 χρόνια -9500 π. κάποτε. όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι οι Αιγιείς Έλληνες. Ας αφήσουμε να μιλήσουν τα Ελληνικά Χρονικά: "ΚΡΙΤΙΑΣ" Πλάτωνος: Ο Αιγύπτιος ιερέας της Σαΐδος ομιλεί στον Σόλωνα: ". Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνω. Θα δούμε αργότερα γιατί.έγινε εδώ πριν 8000 χρόνια -8500 π.δεν γνωρίζετε ότι στη χώρα σας έζησε το ωραιότερο και καλύτερο ανθρώπινο γένος.χ.και παράβαλλέ τους με τους εδώ -Σαΐδος-. από την Αθηνά ή Νηίθ-.χ. από τρία είδη πληθυσμών: Αυτόχθονες Έλληνες Αιγιείς "ηλιακούς". αλλά προπάντων γιά χάρη της θεάς. όπως είδαμε στη σελίδα 55 (70ή του πρωτότυπου ή ΙΑ78 του παρόντος). Οι "σεληνιακοί" Άτλαντες. από το οποίο κατάγεσαι εσύ και οι συμπολίτες σου. Λένε πως σ’ αυτή την πόλη έγιναν έργα περίφημα και διαμορφώθηκαν τα καλύτερα πολιτεύματα απ’ όσα ακούσαμε ότι υπήρξαν ποτέ επάνω στη γή. ένα όμως υπερέχει σε μέγεθος και σε αρετή. Τον βοηθούμε ακόμη λέγοντας ότι ήδη πρό του 9....χ. -ο αιγύπτιος ιερέας είναι κακώς πληροφορημένος διότι τα ελληνικά χρονικά ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ τις πρώτες μετακατακλυσμιαίες δυναστείες των Πελασγών Αρκάδων.. Προς το παρόν θα αναφερθούμε στο παράδοξο σκηνικό που δημιουργείται μετά την βύθιση. πόση εχθρική δύναμη κατέστρεψε κάποτε η πόλη σας. δηλαδή τα βιβλία μας. και γύρω στο 9.χ. -έλληνες. . Λένε.Μετά. Σόλων και θα σου τα πω –όσα αφορούν τους αρχαίους συμπολίτες σου-. από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Σόλων.500 π. η οποία τόσο τη δική σας όσο και τη δική μας χώρα προστάτευσε. διασώθηκε λίγο σπέρμα. Πολλά και μεγάλα έργα της πόλης σας είναι γραμμένα εδώ.550 π. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις ορδές των διασωθέντων Ατλάντων ήταν "προνόνιο" των Ατλάντων των αποικιών.. φανατισμένοι από το ιερατείο ΣΗΜ.. -Αθηνά ή Νηίθαφού πήρε το σπέρμα γιά σάς από τη Γή και τον Ήφαιστο και αργότερα γιά μάς.. Διότι τότε ο Ατλαντικός ήταν πλωτός και υπήρχε ένα νησί στην είσοδό . Αποίκους Άτλαντες "ηλιακούς" και ορδές "σωσμένων Σεληνιακών Ατλάντων".

. είτε επικεφαλής όλων των Ελλήνων. την Ατλαντίδα. Αφού όμως πέρασε αρκετός καιρός. ." Απαιτούμε από τον αναγνώστη να γυρίσει πίσω διότι ΔΕΝ ΕΙΔΕ τη φράση ΚΛΕΙΔΙ του κειμένου. Το νησί ήταν μεγαλύτερο από την Λιβύη και την Ασία και από κεί μπορούσε να περάσει κανείς σε άλλα νησιά κι απ’ αυτά. οργανώθηκε μία μεγάλη και αξιοθαύμαστη δύναμη βασιλέων που κυριαρχούσε σ’ ολόκληρο το νησί. σαν ένας άνθρωπος. οι οποίες δεν συγκοινωνούν μεταξύ τους. Εκτός απ’ αυτά οι βασιλείς εκείνοι εξουσίαζαν απ’ αυτή τη μεριά της εισόδου τη Λιβύη μέχρι την Αίγυπτο και την Ευρώπη μέχρι την Τυρρηνία -εκτός Αιγύπτου και Τυρρηνίας ή Βορείου Ιταλίας-. άρα η καταστροφή της Ατλαντίδος που εξαφανίστηκε ΚΑΙ αυτή. προσπάθησε με μία της εξόρμηση να υποδουλώσει και τον δικό μας τόπο και τον δικό σας και όσους βρίσκονταν απ’ αυτή την πλευρά της εισόδου. σ’ ολόκληρη την απέναντι ήπειρο Αμερικανική Ήπειρο. Διότι αφού ξεπέρασε όλους και σε αρετή και σε πολεμικές τέχνες. όλοι οι πολεμιστές -ΑΘΗΝΑΙΟΙ. Αυτές είναι και οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν βυθισμένες πόλεις." Εφ’ όσον ο πόλεμος διεξαγόταν σε ΑΙΓΑΙΟ ΕΔΑΦΟΣ και σ’ αυτό το έδαφος θάφτηκαν ΑΙΓΑΙΟΙ και ΑΤΛΑΝΤΕΣ πολεμιστές των δύο αντιπάλων στρατοπέδων μετά την ήττα των Ατλάντων. Στην περίοδο αυτή του 9500 "σύν" π. Σόλων. τόσο γιά την αρετή της όσο και γιά την ανδρεία της.Στο νησί αυτό λοιπόν. όλοι οι πολεμιστές. Γιά να αποφύγουμε περιγραφές συντεταγμένων λέμε απλώς ότι είναι οι δύο περιοχές της Μεσογείου με βάθος μεγαλύτερο από 2000 μέτρα. Δυτικώς από την Βορειοδυτική Αφρική του Ρίο Ντέ Όρο-Σενεγάλη-Ζάμπια-Γουϊνέα–Σιέρρα Λεόνε-Λιβερία. Η Λιβυκή Θάλασσα περικλειόταν βορείως από τη Λιβύη ή σημερινές Αλγερία-Τυνησία-Μαρόκο. έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και μέσα σ’ ένα τρομακτικό μερόνυχτο. Την εποχή εκείνη. δεν υπάρχει Μεσόγειος θάλασσα αλλά δύο λίμνες ή κλειστές θάλασσες. ΑΙΓΙΕΙΣ και ΑΤΛΑΝΤΕΣ. έστησε τρόπαια εναντίον τους. καθώς και σε πολλά άλλα νησιά και τμήματα της Ηπείρου. Φυσικά σε μία τέτοια γεωγραφική διάταξη δεν υπάρχει το σημερινό Αιγαίο Πέλαγος και η Ευρώπη είναι ενωμένη με την Αφρική σε όλο το πλάτος της Ιταλικής Χερσονήσου και της Ιβηρικής Χερσονήσου.που βρίσκεται γύρω από τον αληθινό Ωκεανό -Ειρηνικό Ωκεανό-.. κατανίκησε τους επιδρομείς. Νοτίως από τα Λεκανοπέδια του Κονγκό και Ανατολικώς από την Αίγυπτο και . Πράγματι. διότι οι άλλοι την εγκατέλειπαν. σε αντίθεση με περιοχές βάθους μικρότερου από 2000 μέτρα που περιέχουν σε ΌΛΗ τους την έκταση βυθισμένες πόλεις της Αιγηίδος.χ. συμπίπτει απόλυτα χρονικά με την καταστροφή της Αιγηίδος. ώστε ο αναγνώστης να τις αναζητήσει στις ισομετρικές καμπύλες ενός ναυτικού χάρτη ή γεωφυσικού χάρτη. αφού έφτασε στο χείλος της καταστροφής. Επαναλαμβάνουμε τη φράση ΚΛΕΙΔΙ: "Αφού όμως πέρασε καιρός... εμπόδισε να υποδουλωθούν όσοι δεν είχαν υποδουλωθεί και απελευθέρωσε χωρίς κανένα αντάλλαγμα όλους τους άλλους που είμαστε απ’ αυτή την πλευρά των Στηλών του Ηρακλέους. Ολόκληρη λοιπόν αυτή η δύναμη αφού συγκεντρώθηκε και ενοποιήθηκε. έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και μέσα σ’ ένα τρομακτικό μερόνυχτο. Γι’ αυτό και το μέρος εκείνο της θάλασσας είναι αδιάβατο και ανεξερεύνητο διότι εμποδίζει ο πολύ ρηχός πηλός που δημιούργησε το νησί όταν καταποντίσθηκε. Αντί της Μεσογείου υπήρχε η Λιβυκή Θάλασσα ακριβώς στον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα η έρημος Σαχάρα. είτε και μόνη της. η δύναμη της πόλης σας φάνηκε εξαιρετική ανάμεσα σ’ όλους τους ανθρώπους. η Αιγαία-Αδριατική και η Ιβηρική.ΙΑ94 του την οποία εσείς ονομάζετε Στήλες του Ηρακλέους.θάφτηκαν στη ΓΗ κι έτσι εξαφανίστηκε ΚΑΙ το νησί της Ατλαντίδος. μετά την ήττα τους οι Άτλαντες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ και να συρρικνωθούν στις "παράλιες" αποικίες τους που κρατούσαν μέχρι την Λιβύη και τις "στεριανές" αποικίες τους που είχαν μέχρι την Βορειοδυτική Ιταλία από τη Νότια ευρωπαϊκή ζώνη.. Υπολείμματα αυτής της Θάλασσας είναι σήμερα οι αλμυρές λίμνες της Αφρικανικής Σαχάρας. θάφτηκαν στη γή κι έτσι εξαφανίστηκε και το νησί της Ατλαντίδος βουλιάζοντας στην Θάλασσα.

Η ΛΙΒΥΚΗ Θάλασσα επικοινωνούσε με τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω ενός στομίου που βρισκόταν στο ύψος των Καναρίων Νήσων. εξηγείται η δήλωση του Αιγύπτιου ότι οι Άτλαντες κατείχαν την Λιβύη και εδάφη μέχρι την Τυρρηνία. η "Βίβλος" διεκδικεί την προτεραιότητα σε μια περιοχή που όλα τα γραπτά Χρονικά όλων των λαών δεν έχουν να επιδείξουν τίποτε: Την περιοχή του ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ και της ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ. Τα πάντα αποδεικνύουν στους ερευνητές της Ο. Επομένως η "Βίβλος" ως σύγγραμμα του "σεληνιακού" ατλάντειου ιερατείου αντιγράφει και πλαστογραφεί ποιοτικά και χρονικά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος και Γιλγαμές. Εν πάσει περιπτώσει.χ.Α. στο 2490 π.ίδε πίνακα σελίδος 50-. Παράλληλα του έπους Δευκαλίωνος κινούνται χρονικά τα Βαβυλωνιακά έπη κατακλυσμού του Γιλγαμές. έχουν επισκεφθεί μία τέτοια έκταση βορείως της βορειότατης καμπής του ποταμού Νίγηρα και έχουν στην κατοχή τους ανασκαφικά ευρήματα και μη αναγνώσιμα επιγραφικά ευρήματα της περιοχής. ότι ταυτόχρονα με την βύθιση Αιγηίδος και Ατλαντίδος σημειώθηκε Ανύψωση της Βορείου Αφρικής και Ανύψωση όλων των Ανατολικών Ακτών της Αμερικανικής Ηπείρου. με Αιγαία Τεχνοτροπία. . Στην ΛΙΒΥΚΗ θάλασσα υπήρχαν νησιά όπου σήμερα τα εδάφη της Σαχάρας έχουν υψόμετρο πάνω από 2000 μέτρα.. Τα Ελληνικά Χρονικά τοποθετούν ως ηγέτη της αντεπιθέσεως εναντίον των Ατλάντων τον Βασιλέα της Αθήνας Ωγύγη. Αυτό δεν μας εκπλήσσει διότι είναι πάγια τακτική των "σεληνιακών" να πλαστογραφούν τη γήινη ιστορία διεπόμενοι από την σχιζοφρενική διαστροφή και το κόμπλεξ-σύμπλεγμα της "προτεραιότητος" ενώπιον άλλων λαών. Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και της Πύρρας με τον Ωγύγιο κατακλυσμό. διότι υπάρχουν ενδείξεις ότι τα γεγονότα του Δευκαλίωνος συνέβησαν πολύ αργότερα γύρω στο 5000 π. αποβιβάστηκαν στην βορείως κείμενη Λιβύη και προχώρησαν διά ξηράς έως την Τυρρηνία.ΙΑ95 Αιθιοπία. διότι αυτά τα ενοποιημένα εδάφη ήταν η τότε "Νοτιοδυτική Ευρώπη" ή τα βορειοδυτικά παράλια της Λυβικής θαλάσσης. έχοντας αριστερά τους την Ιβηρική Λίμνη και δεξιά τους την Αδριατική–Αιγιακή Λίμνη.χ.χ. ενώ μόνον τα Ελληνικά αρχεία Πελασγών και Αιγυπτίων και τα αρχεία Μάγιας και Ίνκας αναφέρονται στον Ωγύγιο κατακλυσμό του 9500 π. Σ’ αυτήν την ξηρά που έμελλε να βυθισθεί γίνονταν οι τελευταίες μάχες απωθήσεως των Ατλάντων από τους αντεπιτιθέμενους Έλληνες όταν βυθίσθηκε η Αιγηίς και έθαψε ζωντανούς αμυνόμενους και επιτιθέμενους. Έτσι η αφήγηση του Αιγύπτιου ιερέα της Σαΐδος στον Σόλωνα που αναφέρεται στην αναχαίτιση των Ατλάντων από τους Έλληνες πρέπει να νοηθεί ότι αφορά στην προκατακλυσμιαία γεωγραφία. Με την "τότε" γεωγραφία που έχει ενωμένη την Ιταλία με την Λιβύη.Ε.Ε.χ.χ. από φυσικές αιτίες.Α. Η "Βίβλος" μεταθέτει τον Δευκαλίωνα από το 5000 π. Μόνον έτσι αποκτούν ειρμό και λογική τα αιγυπτιακά αρχεία. . Οι άνδρες της Ο. (61η του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος) Ο κατακλυσμός της "Βίβλου" επιχειρεί έτσι ύπουλα να διαγράψει με μία μονοκονδυλιά τους προϋπάρχοντες πολιτισμούς των ελλήνων αποίκων και να παρουσιάσει τους Σημιτομογγόλους ως ΑΡΧΗ του ανθρωπίνου γένους. επειδή μόνον τότε οι Έλληνες άποικοι της Μεσοποταμίας γενοκτονήθηκαν από τους Σημιτομογγόλους του ΕΛΑΜ -2300 π.και επειδή μόνον τότε οι διεσπαρμένες ορδές των Σημιτομογγόλων "Νώε" είχαν κατορθώσει να διαβρώσουν "ειρηνικά" την Ελληνική Μεσοποταμία. Αυτό σημαίνει ότι οι Άτλαντες εισβάλλοντας από το στόμιο των Καναρίων ως μόνης θαλάσσιας διόδου προς την Λιβυκή θάλασσα. ιδρύοντας τις δυναστείες της ΟΥΡ του 2500 π.χ. σε τοπικό επίπεδο ελληνικού χώρου. όπως αποδεικνύουν τα υπολείμματα λιμενικών εγκαταστάσεων σε υψόμετρο 2000 μέτρων!!! της Βορείου και Νοτίου Αμερικής. με τέτοια αισχρή και ξεδιάντροπη πλαστογράφηση της Ιστορίας. των οποίων όμως οι παραστάσεις είναι αρκετές γιά να αποδείξουν την ύπαρξη "νησιώτικου πολιτισμού". ενώ αποσιωπά τελείως τον Ωγύγιο κατακλυσμό. ακριβώς στο δυτικό άκρο των Αφρικανικών Ορέων Άτλας.

διαβάζουμε τα εξής καθαρτικά: "και εάν τον παλαιόν κόσμον δεν εφείσθη. το 5000 π.χ. φυλαττόμενοι διά το πύρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων. πνευματικό παιδί της ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ της "Βίβλου"." Στο Β’ Πέτρου γ’ 1-7. διά να ενθυμηθήτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των αγίων προφητών -Σημιτομογγόλων. διαβάζουμε τα εξής εμετικά: "Και καθώς αι ημέραι του Νώε. Αυτές οι "σεληνιακές" ορδές αποβιβάσθηκαν στις Δυτικές ακτές της Αφρικής με τα κατοικίδια ζώα τους και διωγμένοι από τους "ηλιακούς" Άτλαντες.. ιδού αναφορές σεληνιακής τεχνολογίας εμπρησμού εξ αποστάσεως." Ιδού λοιπόν απειλές. αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των ασεβών -chic-. βάδισαν βόρεια προς την Λιβύη και Αίγυπτο. διά των οποίων ο τότε κόσμος απωλέσθη κατακλυσθείς υπό του ύδατος. προστίθενται οι ανεκδιήγητοι "σεληνιακοί" Άτλαντες του Γιαχβέ που δεν τους δέχεται ΚΑΝΕΙΣ. εφύλαξεν όγδοον τον Νώε.κακαγγέλιον. γιά να στηρίξει την ερχόμενη δικτατορία του πατρός του ΣΙΝ της Σελήνης. Μέσης Ανατολής έως τη Μεσοποταμία και στους "ηλιακούς" Άτλαντες με αποικίες-πόλεις σε όλη την ακτή της Δυτικής Αφρικής. Αφήνουμε όμως την διαστημική παράνοια γιά να επιστρέψουμε στην γήινη.χ. διαβάζουμε τα εξής εκτρωματικά: "Διεγείρω δι’ υπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοιαν. ιδού σχέδια ΣΤΑΣΕΩΣ εναντίον των ΟΥΡΑΝΩΝ της ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και των πλανητών του Ηλιακού μας Συστήματος. ιδού κοσμογονία του δεκάρικου. Ασίας. κύρηκα της δικαιοσύνης -chic-. τους δε αδίκους να φυλάττη εις την ημέραν της κρίσεως διά να κολάζονται.. ούτε ομόφυλος ούτε αλλόφυλος. Μετά την καταστροφή του 9500 π. στους αυτόχθονες "ηλιακούς" Αιγαίους που άρχουν στη νεοδιαμορφωθείσα γεωγραφία όλης της Ευρώπης και όλης της Βορείου Αφρικής. με τον λόγον του θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλαι και η γη συνεστώσα εξ ύδατος και δι' ύδατος. ιδού αποταμιεύσεις ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ και ΛΥΣΣΑΣ της ΣΙΝΒΑΝΚ. . Στο κατά Ματθαίον . Μ. κεφάλαιον κδ’ 37. έως της ημέρας καθ’ ήν ο Νώε εισήλθε εις την κιβωτόν και δεν εννόησαν εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσεν άπαντας. Διωγμένοι από τους πάντες κατευθύνθηκαν μέσω της Παλαιστίνης προς τη Μεσοποταμία και διώκονται και από εκεί από τους Έλληνες Μεσοποτάμιους των περιοχών ορέων Ταύρος και Ζάγρος. ΙΔΟΥ Η ΤΡΕΛΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ. είναι η ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΡΟΜΟΥ που μεταχειρίζεται ο αηδιαστικότατος χριστούλης στα εμετικά του "ευαγγέλια" κακαγγέλια. εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς. 9. Ιδού η εγκληματική σχιζοφρένεια που οδήγησε τον ΣΙΝ της Σελήνης στην εξαφάνιση Αιγηίδος και Ατλαντίδος με χρήση τεχνολογίας και ίσως και στην τοπική καταστροφή Ελλάδος και Μεσοποταμίας επί Δευκαλίωνος. ιδού απωθημένα του συμπλεγματικού ΣΙΝ. Ιδού η ΑΓΝΟΙΑ της μικρότητος και της αθλιότητας του "Κυρίου" και του "Υιού του" και των ιερατείων των. ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου -Ιησού-.χ. γιά να διωχθούν και από εκεί από τους Πελασγούς Αιγαίους. Ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του υιού του ανθρώπου –Ιησού-. διά του αυτού λόγου είναι αποταμιευμένοι. ιδού πλαστογραφημένη ιστορία... Διότι η ΑΠΑΤΗ του Παγκόσμιου Κατακλυσμού του 2490 π. απέναντι στον ΚΟΛΟΣΣΟ της ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ..και την παραγγελίαν ημών των αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος.. νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες. την "βασιλεία των ουρανών" ή "βασιλεία της Σελήνης".. Διότι καθώς εν ταίς ημέραις του καταλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες.ΙΑ96 Είναι ντροπή γιά την Ελλάδα ότι ανέχθηκε επί 2000 χρόνια τον Χριστιανισμό. Οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη. Παλαιστίνης." Στο Β’ Πέτρου β’ 5.

Ινδίας. βρίσκουμε ότι η μόνη κοιλάδα των Αλτάιων ή Αλάι–Τάγ που ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή. οίτηνες αληθώς εξελθόντες διεσκεδάσθησαν είς τα λοιπά μέρη του κόσμου. Καρολίδη. νοτίως της Τασκένδης. Ομοίως επιβεβαιώνονται από τον Τουρανικό Φινλανδικό μύθο " ΚΙΠΠΟΥΜΑΚΙ".αντίστοιχο της εβραϊκής Κάβαλλα.χ. Αφγανιστάν. η κατάσταση του Αραβικού εδάφους ήταν η ίδια με τη Σαχάρα. τόμος 1. θα τα εξετάσουμε από την άποψη της φιλοσοφικής αρχής ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ. ότι παρίστησιν ως κύριων του βίου στοιχείον την μεταλλουργίαν. κατέπεσον διά της τήξεως του σιδήρου και ηνέωξαν ούτω έξοδον είς τους εγκεκλεισμένους εν τη κοιλάδι πρωτογενείς ανθρώπους. δηλαδή αλμυρή άμμος ενός πρώην θαλάσσιου βυθού.και εξαφανίζοντα απ’ αρχαιοτάτων χρόνων πάσαν συνείδησιν αρχεγόνου ενότητος και μνήμης της πρώτης κοιτίδος. Φιλοσοφική Αρχή ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ Προθέτουμε απόσπασμα της Παγκοσμίου Ιστορίας του Π. αφού προηγουμένως διέρχεται από την πόλη ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από το Τουρανικό έπος των Φινλανδών Μογγολοειδών. Τα εδάφη της Αραβίας πριν από το 9500 π. Και αληθώς τοιαύτη τίς παράδοσις διετηρήθη παρά τοις νομάσι Τούρκοις της Κεντρικής Ασίας-Τουρκμενιστάν και Τουρκεστάν της ΕΣΣΔ. σημερινής πρωτευούσης του Ουζμπεκιστάν. Διωκόμενες και από την Ινδία. Κατά ταύτην η κοιτίς του ανθρωπίνου γένους είναι κοιλάς τίς των Αλταΐων ορέων. Αφαιρώντας τα στοιχεία υπερβολής της Μογγολικής παραδόσεως. το έπος "ΚΑΛΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΑΛΑ" . Ιράκ. Επειδή τα ανωτέρω τουρανικά έπη περιέχουν στοιχεία "ποιότητος" του Σημιτομογγολικού τρόπου ζωής." Σήμερα το έδαφος του ΠΑΜΙΡ ή ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ανήκει στην ΕΣΣΔ. Αλλά τα όρη ταύτα τα αποτελούντα το μέγα περιτοίχισμα της κοιτίδος. Η όλη περιοχή βρίσκεται 250 χλμ. ού μακράν του οροπεδίου του Παμίρ κειμένη και κεκλεισμένη πανταχόθεν υπό ορέων εχόντων πλουσιώτατα μεταλλεία σιδήρου. ήταν καλυμμένα με τα νερά του Ινδικού Ωκεανού. ήτοι από την άποψη της ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ που επέφερε η ποιότητα–ποσότητα της Σημιτομογγολικής ορδής πάνω στην ποιότητα-ποσότητα των νοτίως κειμένων ελληνοαρείων και ελληνοϊνδών και των δυτικώς κειμένων ελληνικών φύλων της Ευρώπης.χ. Αναφέρουμε τις πόλεις της . είναι εκείνη που διασχίζει ο ποταμός Σαραφσάν.ΙΑ97 Στρέφονται ανατολικότερα προς το Ιράν αφού προηγουμένως ένα τμήμα τους αποκόπτεται από την κεντρική ορδή και εγκαθίσταται στην Αραβία την οποία δεν διεκδικούσε κανένα Πελασγικό φύλο διότι η αραβική έρημος ήταν μη καλλιεργήσιμη. και μετά το 9500 π. οι "σεληνιακές" ορδές βρίσκουν ελεύθερο έδαφος μόνον βορείως της Ινδίας και διασπείρονται από το ΤΟΥΡΑΝ της λίμνης Αράλης με μικρά τμήματα στη Μογγολία με το κύριο μέρος της ορδής και μέχρι τον Βερίγγειο πορθμό με μικρά επίσης τμήματα. οίτινες εν τω μεγάλω ρεύματι του ιστορικού χρόνου έμειναν ανέπαφοι από πάσης επιδράσεως του ιστορικού βίου. Η παράδοσις αύτη κατά τούτο είναι χαρακτηριστική του βίου των Τουρανικών λαών. σελίς 354: "Απλουστάτη γνώσις των γενικοτάτων της ιστορίας αρκεί ίνα δείξει τάς μεγάλας ιστορικάς αντιθέσεις και τα μεγάλα χάσματα τα χωρίζοντα απ’ αλλήλων Τουρανικούς λαούς –Σημιτομογγολικούς. Αδύνατον ήτο εν τοιαύτη εξελίξει ιστορική να διατηρηθώσι κοιναί παραδόσεις περί κοινής καταγωγής και κοινής πατρίδος πλήν ίσως παρά τισί λαοίς. Από το Ιράν εκδιώκονται διότι εκεί ήδη κατοικούν "άρεια" ευρωπαϊκά ελληνικά φύλα και διότι ένα μεγάλο τμήμα πληθυσμού των Δρυίδων Αιγαίων έχει προηγηθεί μετακινούμενο και έχει καταλάβει όλο τον χώρο των σημερινών Ιράν. κατασταθέντα πυριφλεγή διά τινός ενεργείας πυρίνης. ο οποίος εκβάλλει στην μικρή λίμνη Κάρα-Κούλ πλησίον της πόλεως Μποχάρα του δυτικού ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ.

τι γνωρίζουμε οι λίθοι δεν είναι καύσιμη ύλη. που βρέθηκε στην ΟΖ και αναφέρει ότι "ΚΑΣΙΣΧΟΣ ΕΓΚΕΛΕΥΜΑΤΙ ΛΙΘΟΥΣ ΟΡΕΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΩΝ ΕΜΠΙΜΗΡ.. όπου ο αμυνόμενος βλέπει τη γή να παίρνει φωτιά από κάτω. αποδεικνύουν ότι τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου διέλυσαν στην κυριολεξία το διοικητικό κέντρο των Μογγόλων. Εξ άλλου το πάχος των στρωμάτων στάχτης.Α. ΠΥΡΣΟΤΟΚΟΣ ΕΝΘΑΔΕ".Ε. αποκλείει την εκδοχή καταλοίπων καύσεως οποιουδήποτε κτίσματος ή πόλεως επιφανείας. Δηλαδή "Εδώ κείται ο Κάσισχος ο οποίος στην διαταγή εμπρησμού των λίθων των ατλάντιων ορέων απεδείχθη γέννα φωτιάς ή γεννημένος γιά να βάζει φωτιά" πυρσοτόκος. είχε σαν σκοπό τον εκμηδενισμό των Μογγόλων. Τα ευρήματα που φυγαδεύθηκαν πάλι μέσω Αφγανικών συνόρων. συνηγορούν στο ότι οι έλληνες προκειμένου να εκπορθήσουν την άτρωτη κοιλάδα των Αλταΐων ορέων. Είναι πρωτοφανής μία τέτοια πανωλεθρία.ΙΑ98 περιοχής με τα ενδεικτικά ονόματα: ΟΥΡΓΚ-ΟΥΤ. Γιά να μην γράψει η ιστορία αυτήν τη φοβερή ήττα και εκπόρθησή τους από την κοιλάδα της Σαμαρκάνδης. Από ό.Α. διότι γνώριζε ότι οι ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ήταν οι υπεύθυνοι όλων των εμφυλίων πολέμων που αποδεκάτιζαν και γενοκτονούσαν τις ελληνικής προελεύσεως φυλές Περσών και Ελλήνων. στα Αλτάια όρη παρουσίασαν το εξαιρετικά παράδοξο φαινόμενο της υπάρξεως στρωμάτων στάχτης κάτω από βράχους και λιωμένα στρώματα σιδήρου που αποκλείουν το ενδεχόμενο των μετέπειτα προσχώσεων πάνω σε καμμένη επιφάνεια της γής. Εξ άλλου οι ανασκαφικές τομές των ερευνητών της Ο. ισοπεδώνοντας και καίγοντας τα πάντα. χρησιμοποίησαν ως όπλο την πυρπόλυση των φυσικών κοιτασμάτων άνθρακος της περιοχής που είναι κατά στρώματα αναμεμιγμένα με μεταλλεύματα σιδήρου. Στην ανωτέρω υπόθεση συνηγορεί η ελληνική επιγραφή του τάφου του στρατιώτου "Κάσισχου". οι Μογγόλοι επινόησαν το παραμύθευμα της "μυστηριώδους πυρίνης ενεργείας" που έλιωσε στην κυριολεξία τα Αλτάια όρη και άλλαξε την γεωγραφία της περιοχής.. ό οποίος με τη σωματοφυλακή του διέβη τον ποταμό Υαξάρτη -Συρ Ντάρια. Έτσι η μόνη εκδοχή που υπάρχει είναι ανάφλεξη τεχνητή ή αυτανάφλεξη των υπογείων κοιτασμάτων άνθρακος. Δεν γνωρίζουμε αν ο μύθος των Μογγόλων του Τουρκμενιστάν περί "ορέων κατασταθέντων πυριφλεγών διά τινός ενεργείας πυρίνης" αναφέρονται στην πυρπόληση των πάντων από τον Αλέξανδρο. Είναι πρωτοφανές και το μένος του Αλεξάνδρου γιά μία τέτοια κοσμογονική διάλυση του άντρου των Μογγόλων. όλων των Περσικών πολέμων που είχαν προηγηθεί. ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΙ . από ένα έως τέσσερα μέτρα. Οι ελληνικές επιγραφές που βρέθηκαν στην Φεργκάν και στην ΟΖ-ΓΚΑΝ αναφέρουν ότι οι Μογγόλοι ιππείς της ΟΖ έπεσαν μέχρις ενός στην προσπάθειά τους να καλύψουν την φυγή του Ατλάντειου Κάν. ενώ συγχρόνως λιώνουν τα βουνά που χρησίμευαν στην άτρωτη φυσική του οχύρωση.Ε. Τα ελληνικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι έλαβε χώρα τεχνητή ανάφλεξη των κοιτασμάτων από το στράτευμα του Αλεξάνδρου. Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι πριν ακόμη εκκινήσει γιά την εκστρατεία του. όπου τα κοιτάσματα άνθρακος πλησίαζαν την επιφάνεια. Στην τοπική διάλεκτο του Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν τα Αλτάια Όρη λέγονται ΑΤΛΑ-Ι-ΤΑΟΥ ή ΑΤΛΑ-ΙΤΑΓΚ δηλαδή όρη ΑΤΛΑΝΤΙΩΝ !!! Βορείως των ΑΤΛΑΙ-ΤΑΟΥ βρίσκονται τα όρη ΤΑΛΑΣ-ΤΑΟΥ ή ΑΤΑΛΑΣ-ΤΑΟΥ τα οποία φέρουν συγχρόνως την ονομασία ΟΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ή ΛΕΞΑΝΤΕΡ-ΤΑΟΥ ως απόδειξη της διελεύσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Σαμαρκάνδη και το άντρο των Μογγόλων της παρακείμενης ΟΖ.από την ανατολική έξοδο της κοιλάδος και ενώθηκε με τους άτλαντες Κιργίσιους –Κιργκίζ-. ΟΥΡΑ-ΤΙΟΥΜΠΕ. αλλά τα στρώματα των ανασκαφών με απανθρακωμένα υπολείμματα και οι ελληνικές στήλες-τρόπαια θριάμβου που βρέθηκαν στην ΟΖ του Ουζμπεκιστάν ή ΟΖ-ΜΠΕΚ. μέσω των Ελλήνων της Τασκένδης εντόπισε ακριβώς τις επίμαχες τοποθεσίες και το 1979 μέσω των Αφγανικών συνόρων μία ομάδα ερευνητών της εισήλθε στο σοβιετικό έδαφος όπου προχώρησε σε ανασκαφές. ομόφωνα με την πρώην πρωτεύουσα ΟΥΡΓΚΑ της Μογγολίας. Η Ο.

Μπουτάν. Αλλά έχουμε φύγει από το θέμα μας.ΙΑ99 ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ο ΞΕΡΞΗΣ Α’ ή Ασσουήρ είχε σύζυγο και σύμβουλο την Εβραία Εσθήρ και πρωθυπουργό τον Εβραίο μαστρωπό Μαρδοχαίο ή Μαρδοχάι. Τα όρια ακριβώς είναι: Δυτικώς η οροσειρά των ΟΥΡ-ΑΛΙΩΝ ορέων. Νεπάλ.. ΕΛΛΑΣΩΝ ή ΕΛΛΑΣ-ΑΡ Μεσοποταμίας σημερινού ΙΡΑΚ.χ. σημερινής ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ. τους Μογγόλους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΑΓΑΓΩΛ ή ΜΑΓΩΓ. Εν τούτοις πίσω από το μύθο του Τουρκεστάν υπάρχει μία αλήθεια: Οι "σεληνιακοί" άτλαντες εκδιωγμένοι από όλους τους λαούς βρίσκουν πατρίδα στα ανατολικά της γραμμής που ορίζουν εντός της ΕΣΣΔ τα ΟΥΡ–ΑΛΙΑ όρη και η λίμνη της Αράλης ή ΟΥΡ-ΑΛ στις τοπικές διαλέκτους. Δεν έχει σημασία αν οι Σημιτομογγόλοι. ΤΟΝ ΥΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΝ ΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗ!!! . εφ’ όσον ο Αλέξανδρος άφησε ανέπαφους τους ομόφυλούς του Πέρσες. Κιμμερίων ήτοι Αρμενίων. στη συνέχεια η μεθόριος Βιρμανίας με Ταϋλάνδη και Βιετνάμ και τελικώς η μεθόριος Κίνας Βιετνάμ. Αυτό που δεν εξηγείται είναι η πλαδαρότητα και η ηλιθιότητα των ελληνικών Τεκτονικών κυβερνήσεων που άφησαν την Ελλάδα έκθετη και δίκην οίκου ανοχής στο κτηνώδες περιεχόμενο του σφαγέως χριστιανισμού και των σφαγέων κομματικών "ιδεολογιών" ως προϊόντων του σημιτομογγολικού κατεστημένου. Ινδία και στη συνέχεια η μεθοριακή γραμμή της Ινδίας με Κίνα. Μόσχων ήτοι κατοίκων περιοχής Μόσχας κ.λ. Βιρμανίας. σημερινό Τουρκμενιστάν ΕΣΣΔ. Ίδε "βίβλος". Οι τότε έλληνες ήξεραν πολύ καλά ποιός ήταν ο πραγματικός εχθρός. Δραβίδων Αιγαίων της σημερινής Ινδίας και Δραβίδων Αιγαίων σημερινής Ινδοκίνας. ο ποταμός ΟΥΡ-ΑΛΗΣ που πηγάζει από το νότιο άκρο των Ουραλίων και εκβάλλει στην ΚΑΣΠΙΑ και τέλος οι ανατολικές ακτές της Κασπίας δηλαδή τα υψίπεδα ΟΥΡΤ ή ΟΥΣΤ του Τουράν ή Χεττουράν.χ. εξ αιτίας των οποίων ο Περσικός λαός εξεστράτευσε εναντίον των ομοφύλων του Ελλήνων. Αφγανιστάν. Αυτό που ερευνούμε είναι η περίοδος 9500-9000 π. Τώρα εξηγούνται οι επίμονες παραινέσεις των ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΥΘΩΝ προς τον Αλέξανδρο να καταστρέψει την ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ. με εκκίνηση από την κοιλάδα Σαραφσάν του Παμίρ" είναι ΠΑΠΑΡΑ γιά βαρβάρους Τουρκομογγόλους και όχι γιά σκεπτόμενους ανθρώπους. ακριβώς η μεθοριακή γραμμή της ΕΣΣΔ με την Περσία. των οποίων δημιούργημα είναι ο πολιτισμός ΚΜΕΡ ή ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ σημερινής Καμπότζης. Τα προηγούμενα ανήκουν στη νεώτερη ιστορία. Είναι εύλογο ότι ο μύθος του Τουρκεστάν περί "εξαπλώσεως των ανθρώπων σε όλη τη γή. μετά την καταστροφή που υπέστησαν από τον Αλέξανδρο μεταθέτουν την πρωτεύουσά τους στην ΟΥΡΓΚ της Μογγολίας. διότι μόνον έτσι θα δούμε το πώς και το πότε η υπέρβαση αυτών των ορίων μέσω ληστρικών επιδρομών προς Νότο και Δύση. βιβλίο "Εσθήρ". Περσών του Περσέως σημερινού Αφγανιστάν. το κέντρο των ατλάντειων της "απρόσιτης κοιλάδος". αλλοίωσε και διήφθειρε τον ελληνικό πολιτισμό των ελληνικών φυλών Αιγαίων και Αρείων που είχαν αποικίσει μέχρι την Ινδία. απογόνους του ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΡΣΕΩΣ και εκτόνωσε όλο το καταστροφικό μένος εναντίον των ΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓ της Σημιτομογγολικής ΟΖ. Θιβέτ. όπου και είχε κατανεμηθεί το μεγαλύτερο μέρος της ατλάντειας ορδής του 9500 π. Σημασία έχει το να βρούμε ποιά ήταν τα δυτικότατα και τα νοτιότατα όρια όπου κατανεμήθηκε αυτή η ορδή. Περσών του Περσέως σημερινού Ιράν. Δυτικότερα και Νοτιότερα αυτών των ορίων τα εδάφη είναι κατηλειμμένα από ελληνικά φύλα αποίκων Αιγαίων Σκυθών ήτοι Λευκορώσων. ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ.π. Νοτίως.

Ναί. ΚΥΝΑΙ∆ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ προδοτικών θώκων. ΝΑΙ.Ε. "δεν είναι εκ του κόσμου τούτου". ΕΧΙ∆ΝΕΣ ΤΟΥ ΡΑΒΒΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. για ΣΦΑΓΗ. διότι ο υλισμός είναι αντίχριστος". ΓΑΜΗΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΣ. διδάσκοντας ότι "ο Χριστός είπεν μη μεριμνάτε διά την αύριον. ∆ιότι ο Αλέξανδρος γνώριζε ότι "ΑΡΗΙΦΑΤΟΥΣ ΘΕΟΙ ΤΙΜΩΣΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" που σημαίνει ότι "ΤΟΥΣ ΦΟΝΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" -Ηράκλειτος 24-.∆ιότι "ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΧΡΗ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΚΩΣΠΕΡ ΤΕΙΧΕΩΣ" ή "ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΑΧΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.και διότι "ΥΒΡΙΝ ΧΡΗ ΣΒΕΝΝΥΝΑΙ Η ΠΥΡΚΑΪΑΝ" ή "ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΒΗΝΩΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑ" -Ηράκλειτος 43-. ΝΑΙ. ΕΚΦΥΛΟΙ ΚΥΝΑΙ∆ΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΜΟΝΩΝ που μεταξύ ΠΟΥΤΣΟΥ και ΕΝΥΠΝΙΩΝ της ΑΝΤΙ–ΚΑΒΑΛΛΑ. ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ. ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ της Οπερέττας και του Ατλάντειου ΝΑΤΟ. ΝΑΙ. ΑΝΑΝ∆ΡΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΗΓΕΤΕΣ του "ελληνικού "Τεκτονισμού" και της Σημιτομογγολικής ΚΑΒΑΛΛΑ. όλοι οι ΣΑΠΙΟΙ ΤΩΝ ΣΑΠΙΩΝ που μετατρέψατε την Ελλάδα σε διεθνές ΧΑΜΑΙΤΥΠΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ και χώρο ΕΜΦΥΛΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΑΧΗΣ για αλληλοεξόντωση των Ελλήνων. ∆ιότι "ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΝ ΠΑΤΗΡ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΩΝ ∆Ε ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΘΕΟΥΣ Ε∆ΕΙΞΕ ΤΟΥΣ ∆Ε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΝΑΙ. ΝΑΙ. ΝΑΙ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ Ο. Ναί. ΑΗ∆ΙΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΜΕΡΠΕΙΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ που υποκρίνεσθε τον "φιλέλληνα χριστό". ΕΚΦΥΛΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΟΡΝΙ∆ΙΑ της "Ελληνικής Σημιτομογγολικής ∆ημοκρατίαςΟΧΛΟΚΡΑΤΙΑΣ".Ε. όλοι οι ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ. ∆ΙΟΠΤΡΟΦΟΡΑ ΑΝ∆ΡΙ∆ΙΑ Καθηγητές Πανεπιστημίων. Ναί. ∆ΙΕΦΘΑΡΜΕΝΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΡΑΙΚΥΛΩΝ ΗΓΕΤΩΝ της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.θεού και χριστού. που μετατρέψατε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ σε ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ∆ΕΙΣΙ∆ΑΙΜΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ. ΠΤΩΜΑΤΟΦΑΓΟΙ ΓΥΠΕΣ ΤΟΥ ΘΝΗΣΚΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ενώ είσθε κληρονόμοι εκείνων που "αφόρισαν" την ελληνική επανάσταση του 1750 και του 1821 εναντίων των ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΩΝ. ΝΑΙ. Σας ομιλούμε όπως θα σας μιλούσε ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΕΛΛΗΝΑΣ που στα 33 του χρόνια είχε ολοκληρώσει την ανασύνταξη και την συσπείρωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ μέχρι την Ινδοκίνα. ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ" -Ηράκλειτος 44. Ναί. ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΑΠΙΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ που διδάσκετε την συρρίκνωση του Ελληνισμού μέσα από τη Σύφιλη του Κυναιδισμού σας και μέσα από τα πνευματικά ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ του ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ. . ΝΑΙ.που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσος όρος για άλλες επιλογές παρά ο ΠΟΛΕΜΟΣ για εκείνους που θέλουν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και μισούν τη ∆ΟΥΛΕΙΑ. ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΣΑΠΙΑ της "Κυβερνήσεως" των Αθηνών του 1984. ΓΑΜΗΘΗΤΩ Ο ΙΕΧΩΒΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΣ.. -Ηράκλειτος 137. ΕΚΕΙΝΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ ΨΕΥ∆ΟΥΣ. του ΚΚΕ και των ανεκδιήγητων ηλιθίων δικτατόρων της "Ελλάδος Ελλήνων Χριστιανών". Ναί. ΑΙΣΧΡΟΙ ΜΕΣΙΤΕΣ μεταξύ του ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΕΠΙΝΟΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΙΣΤΟΥ" και των διαρκώς ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που από ΗΡΩΕΣ τους μετατρέψατε σε ΠΡΑΟΥΣ ΣΦΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ. συγγράφετε ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ ελέω . όταν προσπαθούσαν να ανακόψουν τα σχέδιά του ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΝΑΙ. Και θα σας εξοντώσουμε όπως ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΕΛΛΗΝΑΣ εξόντωνε ακόμη και τους επιστήθιους φίλους του. ∆ιότι τα σχέδιά του ανήκαν στο πεδίο του "ΕΣΤΙ ΓΑΡ ΕΙΜΑΡΜΕΝΑ ΠΑΝΤΩΣ" δηλαδή "ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ". Ηράκλειτος 28. ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΣΜΟΥ που μετατρέψατε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ σε ΓΡΑΙΚΥΛΗ ΥΠΟΦΥΛΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ ανύπαρκτων αμαρτημάτων.και επιχείρησε να υλοποιήσει αυτά τα ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ξεκινώντας ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ.. Ο Αλέξανδρος γνώριζε ακόμη ότι πρέπει: "∆ΟΚΕΟΝΤΑ ΓΑΡ Ο ∆ΟΚΙΜΩΤΑΤΟΣ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙ ΦΥΛΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΕΤΑΙ ΨΕΥ∆ΩΝ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ" που σημαίνει ότι "Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. που προετοιμάσατε την υλική εξάρτηση των ΕΛΛΗΝΩΝ από την ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και την ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΥΣ ΜΕΝ ∆ΟΥΛΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΟΥΣ ∆Ε ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ" -Ηράκλειτος 53. ΝΑΙ. ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΕΥ∆ΩΝ. ΝΑΙ. ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΑΓΟΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ που στην διάρκεια 400 ετών ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ κατοχής επινοήσατε και διδάξατε τους Έλληνες να "σφάζονται για να αγιάσουν" επειδή η βασιλεία του εμετικού σας Χριστού.Α. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΑΝΘΡΩΠΑ και ΥΠΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΥΝΑΙ∆Α ΥΠΑΝ∆ΡΙ∆ΙΑ που είσθε εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Ο. του ΠΑΣΟΚ.Α. Ναί. Ναί. ΥΑΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ που μετατρέψατε το ΚΑΛΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ σε ΣΕΜΝΟΤΥΦΗ ΑΣΧΗΜΙΑ ΑΡΝΗΤΩΝ ΑΓΙΩΝ.ΙΑ100 Ναί.

χ. προσπάθησαν να βαδίσουν κατά μήκος του ευκολότερου δρόμου. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη καταλάβει την βόρεια Περσία από τις Νότιες ακτές της Κασπίας μέχρι την σημερινή Βασόρα στο μυχό του Περσικού κόλπου και ότι ήδη έχουν εμπλακεί σε μάχες με τους ΕΛΛΗΝΕΣ των Αρμενικών Οροπεδίων ή Αρμένιους. επί 3000 χρόνια από το 9500-6500 π..ΙΑ101 ΝΑΙ. αρνήθηκαν να επιτρέψουν την αντίστροφη πορεία από ανατολάς προς δυσμάς στους επιστρέφοντες των ορδών. οι Τουρκομογγόλοι του 1900 . Είναι προφανές ότι τα φύλα των ατλάντιων ΤΟΥΡΚΟΜΑΝΩΝ του Τουρκμενιστάν ή ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΗΜΟΥ λόγω των απαίσιων ερημικών και τελείως άγονων παγωμένων εκτάσεων. Τα ανωτέρω εξηγούν ένα Παγκόσμιο Αίνιγμα: Το γιατί. Είναι ευνόητο ότι πριν οι Σημιτομογγόλοι επιχειρήσουν να αποικίσουν το ΕΛΑΜ. Αυτό στάθηκε ΑΔΥΝΑΤΟΝ να πραγματοποιηθεί διότι οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ των Αρμενίων κατείχαν όλη τη βόρειο Περσία και το ΑΡΝΤΕΛΑΝ και το ΜΑΖΑΝΤΕΡΑΝ της Νότιας Κασπίας. να καταλάβουν το ΕΛΑΜ όπου σήμερα το Περσικό Λουριστάν και Αρντελάν. Είδαμε τα όρια των Σημιτομογγόλων ατλάντειων του 9500-9000 π.χ. θέλησαν αμέσως μετά την διέλευσή τους προς Ουζμπεκιστάν -ΕΣΣΔ. ΥΠΕΡΒΗΚΑΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΣΑΣ.. του ελληνικού πολιτισμού της Αμίδης και Μελίδης. οι "σεληνιακοί" ατλάντειοι δεν παραβίασαν αυτά τα όρια ούτε προς δυσμάς ούτε προς νότον μέχρι το 9000 π. Είναι τρομερή η παραδοχή ότι ο ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ καθήλωσε τους Σημιτομογγόλους στα όριά τους όπου σήμερα το σοβιετικό ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ. ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ. από το νότιο άκρο της Κασπίας και έχουν ήδη μόνιμες βάσεις στο ΕΛΑΜ ανατολικώς των ορέων ΖΑΓΡΟΣ όπου σήμερα ή μεθόριος Ιράν–Ιράκ. που έχουν άλλωστε Αρμενικά ονόματα. Επιστρέφουμε στο παρελθόν. ΝΑΙ. στην ελληνική Μεσοποταμία της ΕΛΛΑΣ-ΑΡ.ΑΜΗΝ. Είναι τρομερό και ασύλληπτο ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ. Ενώ οι ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ είχαν ανοίξει δρόμο γιά την διέλευση των αθλίων ορδών από δυσμάς προς ανατολάς. ∆ΙΟΤΙ ΕΜΠΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΕ ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΞΕΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΡΩΜΑΪΚΑ ΞΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΞΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑΣ. ΤΡΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ "ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΩΝ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ". ήτοι από τις Νότιες ακτές της Κασπίας αντί να βαδίσουν σε ευθεία γραμμή μέσω της Περσικής Ερήμου Ντάστ-ι-Κεβίρ που θα αποδεκάτιζε τα κοπάδια των ζώων και τα μέλη της ορδής και στη συνέχεια μέσω "ανάπλου" του ποταμού ΚιζίλΟύζέν που πηγάζει από τα βόρεια των ορέων Ζάγρος και εκβάλλει στην Κασπία. αλλά ούτε και μέχρι το 6500 π. Υποθέτουμε μόνον ότι γιά να εμφανίζονται τα πρώτα ίχνη τους της ΣΑΜ-ΑΡ ή ΣΙΜ-ΟΥΡ από το 5500-5000 π. άρα στην διάρκεια του ελληνικού πολιτισμού της Ερίδης του 6500-5500 π.χ. -ίδε πίνακα σελίδος 50 (61η του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος).να επιστρέψουν πίσω διότι εκτός της ασήμαντης κοιλάδος της Σαμαρκάνδης. ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΕΥ∆ΩΝ. που εξετάζουμε.χ.χ. Και ο χώρος αυτός ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να παράγει τέτοιους ΑΝ∆ΡΕΣ που έχουν και την ΘΕΛΗΣΗ και τη ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να συσπειρώσουν και να ανασυντάξουν τα διεσπαρμένα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ για την ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. έχουν υπερβεί τα παλαιά τους όρια κατά 750 χλμ. Δηλαδή συνέβη κάτι παράδοξο. οι Σιβηρικές Στέππες δεν προσφέρονται με κανένα τρόπο γιά διαβίωση και μάλιστα γιά διαβίωση με κτηνοτροφία ζώων του θερμού κλίματος που είχαν έλθει από την άλλη άκρη του κόσμου. Οι Έλληνες ΑΡΙΜΑ ή ΑΡΑΜΑΝΟΙ ή ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ή ΑΡΑΜΕΝΙΟΙ ή ΑΡΜΕΝΙΟΙ είναι ο ΛΑΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ και οι ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ. Ο ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΑΝ∆ΡΕΣ που η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ έφθανε και περίσσευε για τη συνένωση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ εναντίον του ΚΟΙΝΟΥ ΕΧΘΡΟΥ..χ. ενώ στην Τουρκία υπήρχαν και άλλες εθνικές μειονότητες. Σύμφωνα με όλα τα υπάρχοντα στοιχεία των μέχρι τώρα ανασκαφών. ΓΑΜΗΘΗΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ.. ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΓΛΟΙΩ∆ΕΙΣ ΚΑΙ ΓΛΥΦΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥΣ ΚΩΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝ..

∆ΙΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΓΝΩΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΣΜΟΝΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΙ∆Η ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΩΣ ΕΣΧΑΤΟΙ ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΣΦΑΓΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ. αφιερώνοντας την παρούσα αναφορά στην ΤΙΜΗ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τους και των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ. Πιστεύουμε ότι ούτε οι ίδιοι οι επιζώντες Αρμένιοι γνωρίζουν σήμερα το ΤΙ έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟ ΑΡΙΜΑΣΠΟ ΑΡΜΕΝΙΟ ΗΡΩΑ. ΟΥΤΕ ΕΥΡΩΠΗ..Α. ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ Ο. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΗΝ. Γιά όσους αγνοούν. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΟΥΜΕ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ∆ΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. Ο ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΦΑΝΕΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. Παραθέτουμε πίνακα συγκριτικής γλωσσολογίας σαν μία μόνον απόδειξη. δηλαδή τους απογόνους των ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ∆ΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ ΕΠΙ 3000 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΝ. ΑΝ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ. ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΘΥΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΗΡΩΕΣ.ΙΑ102 μ. ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ. 3000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ. γενοκτόνησαν μέχρις ενός τους Αρμενίους Τουρκίας. ΤΟ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 1000 π.χ.Χ. ∆ΙΟΤΙ ΟΙ ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΚΑΤΑ 3000 ΕΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΑ ΤΕΡΑΤΑ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΑΠΟΤΙΟΥΜΕ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 2000 μ. επειδή κανένας δεν τους δίδαξε ποτέ τίποτε στο υπό ισραηλινή κατοχή άθλιο νεοελληνικό κράτος των αθλίων νεοελληνικών κυβερνήσεων της εβραιοτεκτονικής δημοκρατίας. ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΤΟΥΣ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΤΙ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ. ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ. ∆ΙΟΤΙ Η Ο. Τους το κάνουμε γνωστό. όπως δεν έκαναν ούτε με τους Έλληνες.χ.Α.Ε. ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ∆ΙΟ∆Ο ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡ∆ΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΛΦΩΝ. ΜΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΝΥΜΑΙ ΑΡΑΡΙΣΚΩ ΑΙΞ ΛΗΜΙ-ΛΙΣΑ ΣΜΙΛΗ ΠΕΡΑΝ ΑΡΧΟΣ ΑΝΗΡ ΑΡΟΤΡΟΝ ΑΡΤΙ ΑΡΤΙΟΣ ΜΕΛΕΟΣ ΣΤΕΙΡΟΣ ΦΑΡΓΝΥΜΙ ΠΛΑΝΩΜΑΙ ΜΗΝ ΑΠΟ ΛΑΜΒΑΝΩ ΠΛΑΘΩ ΑΙΞ ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ ΣΜΙΛΗ ΠΕΡΑ ΗΓΕΜΩΝ ΑΝΔΡΑΣ ΑΡΟΤΡΟ ΜΟΛΙΣ ΕΥΘΥΣ-ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΕΙΡΟΣ ΑΜΥΝΟΜΑΙ ΠΛΑΝΩΜΑΙ ΑΜΙΣ ΑΠΛ ΑΡΝΟΥΜ ΑΡΑΡΙ-ΑΡΝΕΜ ΑΙΖ ΑΣΕΜ ΖΜΕΛΙΝ ΧΕΡΑ ΑΡΧΑΙ ΑΡΝ ΑΡΟΡ ΑΡΤΕΝ ΑΡΤΑΡ ΜΕΛ ΣΤΕΡΡ ΦΙΡΓΚΕΜ ΦΛΑΝΑΜ . ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ∆ΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ. ΣΗΜΕΡΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΛΛΑΣ.Ε. ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΘΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ. απαιτούμε να γνωρίσουν τα κάτωθι: Υπάρχουν πολλές αποδείξεις περί φυλετικής και γλωσσικής ενότητος Αρμενίων Αριμασπών Πελασγών και Ελλήνων Πελασγών. ∆ΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ.

Κατά Στράβωνα Ζ’ 295 και Ηρόδοτο Ζ’ 73. Ι 29.χ. GRIECHISCHE GESCHICHTE. τα οποία εκτελούν διαταγές των Πρυτάνεων της Ο. αναφέρει ότι οι Αρμένιοι έλαβαν το όνομά τους από τον Αρμένιο Θεσσαλό.χ.Α. Ο Στράβωνας.χ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΘΗΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗΝ ΘΕΤΤΑΛΙΚΗΝ ΦΑΣΙΝ. Επειδή οι συγγραφείς της παρούσης είναι Θεσσαλοί Ιωλκού. ΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣΙ ΘΕΤΤΑΛΙΚΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙΣ Ο Ηρόδοτος και ο Εύδοξος αναφέρουν ότι οι Αρμένιοι είναι "ΑΠΟΙΚΟΙ ΦΡΥΓΩΝ" και ότι η ελληνική τους διάλεκτος "ΕΦΡΥΓΙΖΕ". Μακεδονία.χ. ΜΕΡΗ Δ’ ΕΣΤΙ ΤΟΥ -ΟΡΟΥΣ. "ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΟΙ ΦΡΥΓΕΣ ΒΡΙΓΕΣ ΕΙΣΙ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΤΙ ΕΘΝΟΣ". ΟΧΙ ΜΕΝΩ ΜΟΝΑΖΩ ΚΕΚΤΗΜΑΙ ΤΕΡΠΟΜΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΣΕΡΜ ΠΟΪΣ ΠΑΒΕΜ ΠΑΡΑ ΓΑΡΕΜ ΚΟΛΕΜ ΖΕΡ ΓΚΙΝ-ΓΚΙΝΑΪΚ ΜΕΖ ΜΕΤΖ ΜΙΝΤΕΜ ΜΙΝΤ ΜΙ ΜΝΑΜ ΜΕΝΑΝΑΜ ΟΥΝΙΜ ΤΑΡΦΑΜ ΝΤΙΒ κλπ. μεταξύ Φερών και Λαρίσης. αποίκισε ένα μέρος της ήδη κατηλειμμένης από ΕΛΛΗΝΕΣ Αρμενίας οι οποίοι προέρχονταν από τους Αρκάδες Πελασγούς που μετακινήθηκαν προς ανατολάς. ΩΝ Ο ΑΒΟΣ ΕΓΓΥΣ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΒΑΤΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΗΣ. κατά την οποία οι Αρμένιοι ανατρέπουν τις επελάσεις των Σημιτομογγολικών ορδών. Κατά ERNEST CURTIUS. η οποία σύμφωνα με ανάλυση των Ορφικών Κειμένων. Είναι εύλογο ότι τα αναφερόμενα από τον Στράβωνα περί Αρμενίου Θεσσαλού αφορούν χρονολογίες παράλληλες της Αργοναυτικής εκστρατείας.. αφού προηγουμένως είχαν σταθμεύσει στην Θεσσαλία.Ε.Α. αναφέρει ότι ΑΙΝΙΑΝΩΝ ΤΙΝΕΣ ΟΙ ΜΕΝ ΤΗΝ ΟΥΙΤΙΑΝ ΩΚΗΣΑΝ. ως μέλη Υφηγεσίας της Ο. ΟΥ ΜΕΝΩ ΜΟΝΟΥΜΑΙ ΟΝΑΜΑΙ ΤΕΡΠΟΜΑΙ ΔΙΑ ΘΕΡΜΟΣ ΦΥΤΟΝ ΠΑΥΩ ΠΑΡΑ ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΓΑΣ ΜΕΣΟΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΑΙ ΝΟΥΣ ΜΗ. ΟΙ Δ’ ΥΠΕΡΘΕΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΑΒΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΙΒΑΡΟΝ. όλες αρμενικές περιοχές.. . ΟΙΟΝ ΤΟΥΣ ΒΑΘΕΙΣ ΧΙΤΩΝΑΣ. Αθηνών και Μακεδονίας σε ό.. "ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑΝ ΕΠΩΝΥΜΟΝ ΚΑΤΑΛΙΠΟΝΤΟΣ". δηλαδή ΘΡΑΚΟΠΕΛΑΣΓΟΙ. ούτε την περίοδο 9500-6500 π.ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΤΑ.ΙΑ103 ΘΕΡΜΟΣ ΠΟΑ ΠΑΥΩ ΠΑΡΑ ΠΑΡΥΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΡΩΝ ΓΥΝΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΕΙΖΩΝ ΜΕΣΟΣ ΜΗΔΟΜΑΙ ΜΗΔΟΣ ΜΗ. Ο Αρμένιος ή Αριμανός ή Αριμασπός της Θεσσαλίας ήταν μέλος του πληρώματος των Αργοναυτών της Αργούς μαζί με τον Ιάσωνα. προερχόμενο από το Αρμένιο. ΙΑ 503. θεωρούν δικαίωμά τους να παρεμβάλουν στο κείμενο τα κάτωθι που σχετίζονται με την Θεσσαλική Ιστορία: Υπάρχουν αναφορές στα Ελληνικά Χρονικά που θίγουν το ζήτημα συγγενείας και προελεύσεως των Αρμενίων από τους Θεσσαλούς Πελασγούς. τοποθετείται στα μέσα της Β’ χιλιετηρίδος π. Ήταν εκείνος που οίκησε την ΑΚΙΛΗΣΗΝΗ και την ΣΥΣΠΙΡΙΔΑ έως την ΚΑΛΑΧΗΝΗ και την ΑΔΙΑΒΗΝΗ. Λ 531. πόλη της Θεσσαλίας πλησίον της Βοιβηίδος Λίμνης. Η μόνη εξήγησις που μπορεί να δοθεί είναι ο Αρμένιος Θεσσαλός του 1600 π.Ε.τι αφορά το περιεχόμενο της παρούσης. και επομένως δεν καλύπτουν την προϊστορία του 95009000 π. "οι νέες έρευνες μας πείθουν ομοφώνως να ζητήσουμε στους Φρύγες το σπουδαιότατο ενωτικό σημείο μεταξύ των Ελλήνων και του μεγάλου κορμού των Δυτικών Αρείων μέχρι την Αρμενία". Ομοίως ο Στράβων.

Μία τέτοια αλλαγή ΜΠΟΡΕΙ να εξηγήσει το ΠΑΡΑΔΟΞΟ της συναθροίσεως ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η ΑΝΤΙΦΑΣΗ μεταξύ των δηλώσεων των "Αργοναυτικών" του Απολλόδωρου ή των ομοίων δηλώσεων των "Αργοναυτικών" του Ορφέα. Συμπεραίνουμε ότι ο Στράβωνας απλώς περιγράφει την πορεία του Θεσσαλού Αριμασπού Αρμένιου στην απώτατη αποικία των Αριμασπών Αρμενίων που είχαν προ πολλού αναχωρήσει από την Θεσσαλία σε αναζήτηση ζωτικού χώρου. το ΧΑΛΚΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΗΡΩΩΝ και το ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΘΝΗΤΩΝ. Ο πρώτος Μινύας "γεννάρχης" του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ των ΜΙΝΥΩΝ. κέντρο των Μινύων. πχ. Αυτό δηλώνει και το όνομα ΜΙΝΥΕΣ ή ΜΗΝΥΕΣ ή ΜΗΝΥΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ. επίσης ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ του Ποσειδώνος. ο ΕΥΦΗΜΟΣ από το ακρωτήριο ΤΑΙΝΑΡΟΝ. αλλά ούτε και κατάγονται από τον Μινύα. Κάτω από αυτό το πρίσμα η Αργοναυτική εκστρατεία ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΛΗΤΟΒΙΩΝ όπως μας την παρουσιάζουν οι μισθοφόροι ακαδημαϊκοί των Σημιτομογγολικών Πανεπιστημίων. αποδεικνύουν ότι οι Αριμασποί Αρμένιοι άριστοι ιππείς είναι της ιδίας πολεμικής τέχνης με τους Θεσσαλούς και το περίφημο Θεσσαλικό ιππικό. Ποιος ήταν αυτός ο ειδικός ρόλος. το ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΗΜΙΘΕΩΝ. ο ΑΓΚΑΙΟΣ από την ΑΡΚΑΔΙΑ. αυτό το κέντρο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ έπρεπε να γίνει η ΙΩΛΚΟΣ και όχι ο Ορχομενός. Πατέρας του ήταν ο ΧΡΥΣΟΣ. ΧΑΛΚΟΙ ΗΡΩΕΣ. περί κοινής καταγωγής των Αργοναυτών από Μυνίειο Ορχομενό και συγχρόνως περί μη κοινής καταγωγής ως προερχομένων από τελείως διαφορετικές ελληνικές περιοχές μέχρι και την Μίλητο. Αφορούσε ακόμη την ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ της ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ της Χρυσής Εξουσίας των Θεών που συμβολιζόταν με ένα ΧΡΥΣΟ ΜΑΝΔΥΑ ή ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ. Σύμφωνα με τους ΔΕΛΦΟΥΣ. ο ΑΜΦΙΩΝ και ο ΑΣΤΕΡΙΟΣ από την ΠΕΛΛΗ κλπ. Το γεγονός ότι οι πενήντα Αργοναύτες είναι απόγονοι θεών και γήινων γυναικών και μάλιστα βασιλείς που ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ως κέντρου των Μινύων. οι αγγελιοφόροι Αργοναύτες είχαν καθήκον να ειδοποιήσουν όλα τα Πελασγικά Ελληνικά Φύλα του Πλανήτη γι' αυτήν την αλλαγή. μέχρι την Κασπία. μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε ΓΕΝΟΣ αλλά ΤΑΞΙΣ ΜΙΝΥΩΝ. αποτελούμενη από τους εκλεκτούς της κάθε ελληνικής περιοχής και προοριζόμενη γιά έναν ειδικό ρόλο. το ΧΡΥΣΟΥΝ ΓΕΝΟΣ είναι το γένος των θεών. ήταν εγγονός και ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. αλλά ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ. ο Αργοναύτης ΕΡΓΙΝΟΣ από την ΜΙΛΗΤΟ του ποταμού ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ. ΑΡΓΥΡΟΙ ΗΜΙΘΕΟΙ. Συγχρόνως με την αναγγελία προς τον Αιήτη της Κολχίδος γιά το ότι του αφαιρούνταν εις το εξής ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ή ο ΧΡΥΣΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ή ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ. Σημειώνουμε ότι στους όχι χωρίς νόημα ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ της Ελληνικής Μυθολογίας. διότι αυτές οι εξουσίες έπρεπε να περάσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΩΛΚΟ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ βρίσκεται αν αναζητήσουμε την ετυμολογία της λέξεως ΜΙΝΥΑΙ.ΙΑ104 Θράκη και Φρυγία. υιού του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από θνητή γήινη γυναίκα. υιό του Χρύσου. Έτσι οι ΜΙΝΥΕΣ ήταν η ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΛΕΩΝ που εκτελούσε έργο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ του ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ των ΘΕΩΝ και έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ πάνω στους υπηκόους τους οι οποίοι είχαν επαναστατήσει ή είχαν διακόψει την επαφή με τους ΘΕΟΥΣ. με αποκορύφωμα τον ΗΡΑΚΛΗ ο οποίος είχε καταγωγή τους ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ του Αρκαδικού Άργους. ΣΙΔΗΡΟΙ ΘΝΗΤΟΙ. οι οποίοι άφηναν την διακυβέρνηση των ελληνικών . εκ του ΜΙΝΥΩ ή ΜΗΝΥΩ ή ΦΕΡΩ ΑΓΓΕΛΙΑ. Η ετυμολογική ταυτότητα του Αρμένιος και του Αριμασπός ως παραγώγων της ρίζας ΑΡΙΜΑ ή Ευγενής Πολεμιστής εκ του ΑΡΗΣ και ΜΑΙΝΟΜΑΙ και ρίζας ΑΣΠ ή Αμυνόμενος ή Ιππεύς κατά Ελληνοσκυθική Διάλεκτο. που κάποιοι είχαν διαταράξει. Η ΑΓΓΕΛΙΑ των ΜΗΝΥΩΝ αφορούσε στην ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ να αποκατασταθεί η ιεραρχική δομή εξουσίας κατά τη σειρά ΧΡΥΣΟΙ ΘΕΟΙ.

μακάρι να είχα συντριβεί και καταστραφεί εις τας κυανάς πέτρας και εις την τρικυμίαν του Αξείνου Πόντου -Ατλαντικού Ωκ. ο οποίος έχει τις πηγές του στην περιοχή ΚΟΛΧΙΑΝ ή ΚΟΛΧΙΚΗ του ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ της Βορείου Αργεντινής.εάν αφού παρακάμψετε τα ιερά ακρωτήρια. Σε αντίθεση με την ΥΠΑΡΚΤΗ ΚΟΛΧΙΔΑ της Ν. αξιωματικό του Βρεττανικού Στρατού και άλλους από το 1906 έως σήμερα. Εισερχόμενη η Αργώ στην Καραϊβική στρέφει νότια και ." Αργοναυτικά Ορφέως 1160-1188. -διότι κινδυνεύω. ενώ ο Απολλώνιος και ο Ορφέας στα "Αργοναυτικά" τους την τοποθετούσαν στον Α-ΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ήτοι ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ του ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ και μάλιστα μετά από ανάπλου του μεγάλου ποταμού Φάσι. ενώ είχαν εντοπίσει απόλυτα όλα τα τοπωνύμια των κειμένων τους. υπετάχθησαν δε τελευταίοι στους Ισπανούς το 1665. Πολύ αργότερα η Σχολή της Μιλήτου την τοποθέτησε στον ΕΥ-ΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ήτοι ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ. Υπολείμματα των Κόλχων ζούν. κατά τον CLEMENTS MARKHAM. Αμερικής είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ η Κολχίδα του Ευξείνου Πόντου.. στη Βόρειο Αργεντινή στην περιοχή της πόλεως ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ. Αμερική. όπου η Καραϊβική. Ο Φινέας δίνει στους Αργοναύτες οδηγίες να αποφύγουν τα "επιπλέοντα νησιά" ή τα σημερινά Σαργάσσο που αποτελούνται από επιπλέουσες μάζες θαλασσίων φυτών. παρά που τώρα άδοξος μεταφέρω την πασίγνωστη άγνοια των βασιλέων.Η ΟΙ ΝΥΝ ΑΝΑΠΥΣΤΟΝ ΑΙΔΡΕΙΗΝ ΒΑΣΙΛΗΩΝ ΝΩΝΥΜΝΟΣ ΦΟΡΕΕΣΚΟΝ . ΕΙ ΓΑΡ ΜΗ Μ' ΙΕΡΗΣΙΝ ΕΠΙ. Παραθέτουμε απόσπασμα των Αργοναυτικών του Ορφέως όπου αναφέρονται οι ονομασίες ΑΞΕΙΝΟΣ και ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ: "ΩΙΜΟΙ ΕΓΩΝ. ΟΦΕΛΟΝ ΜΕ ΔΙΑΡΡΑΙΣΘΕΙΣΑΝ ΟΛΕΣΘΑΙ.-. την οποία εντελώς υποθετικά τοποθέτησαν οι Γεωγράφοι της Μιλήτου στις ακτές της σημερινής ΕΣΣΔ.. Ακολουθώντας βήμα προς βήμα την περιγραφή του Απολλώνιου Ρόδιου. Τέτοιος ποταμός δεν υπάρχει στην υποτιθέμενη Κολχίδα του Ευξείνου.ΚΕΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ ΕΚΤΟΣ ΙΚΩΜΑΙ" Δηλαδή: "Ώ εγώ η δυστυχής -Αργώ-. ΚΥΑΝΕΑΙΣ ΠΕΤΡΗΣΙΝ ΕΝ ΑΞΕΙΝΩ ΤΕ ΚΛΕΙ.... αλλά υπάρχει στην Ν. σε αντίθεση με τις αρχαίες ελληνικές πόλεις που εντοπίσθηκαν και αναφέρθηκαν από τον εξερευνητή PERCY HARISSON FAWCETT.ΙΑ105 περιοχών τους σε αντικαταστάτες και μέσω της ΙΩΛΚΟΥ απέπλεαν γιά ένα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης όλων των διεσπαρμένων (Παραπομπή στη σελίδα 97 του πρωτότυπου ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ. της Παραγουάης μέχρι και της λεκάνης της λίμνης Τιτιτάκα επί της Μεθορίου Βολιβίας και Περού. Τους συμβουλεύει να "στρέψουν" από το στένωμα των Συμπληγάδων. Είναι φανερό ότι ο πλούς της Αργούς έγινε στον ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ του Ατλαντικού Ωκεανού και όχι στο ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ της Μαύρης Θάλασσας. αλλά στην Κολχίδα της Νοτίου Αμερικής της φυλής ΚΟΛΧΙΚΕΝ του χώρου COLCHIAN ή Κολχίς από την σημερινή Ασουν. Η Κολχίδα του Πόντου είναι ανύπαρκτη σε όλα τα ελληνικά χρονικά και αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι κανένα αρχαιολογικό εύρημα δεν βρέθηκε από τους αρχαιολόγους της ΕΣΣΔ στην περιοχή. σύμφωνα δε με τα Ορφικά κείμενα είναι ακριβέστατα ο ποταμός ΠΑΡΑΝΑ. δεν φθάσετε στον κόλπο εσωτερικώς της ξηράς και της απεράντου θαλάσσης και εγώ φθάσω έξω εις το Ατλάντειο Πέλαγος. αποδεικνύουν ότι ο σκοπός και το τέρμα του ταξιδιού δεν ήταν η Κολχίδα της σημερινής ΕΣΣΔ. ή ΙΑ108 του παρόντος) Τα κείμενα των "Αργοναυτικών" και του Απολλόδωρου και του Ορφέα.. δήλωναν άγνοια γιά το πού ήταν η Κολχίδα. Είναι αρκετό γιά μάς ότι ο ΕΚΑΤΑΙΟΣ. όπου σήμερα ο θαλάσσιος διάδρομος μεταξύ Κούβας και Αϊτής και να περάσουν στην "άλλη θάλασσα". συνοψίζουμε το ταξίδι: Το Κόλπειο Ρεύμα ή GULF STREAM οδηγεί την Αργώ στο νησί του μάντη Φινέα ή το σημερινό Πουέρτο Ρίκο.. Στη συνέχεια η διήγηση αναφέρει "τα έσχατα μέρη του ησύχως ρέοντος Ωκεανού" με τις λέξεις "ΕΣΧΑΤΙΑΙΣ ΑΚΑΛΑΡΡΟΥ ΩΚΕΑΝΟΙΟ".. ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ και ο ΣΤΡΑΒΩΝ. ο ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΣ...

η Αργώ φθάνει στη "χώρα των Χαλύβων οι οποίοι σκάβουν τη σκληρή γή που παρέχει σίδηρο". διότι ο πρώτος που ονομάζεται και ΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ είναι παραπόταμος του Αμαζονίου ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΕΙ μέσω της λίμνης ΧΟΥΝΙΝ με τον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ!!!. ο οποίος μόλις εισέρχεται στο Βολιβιανό έδαφος από τις πηγές του στο Περού. Στον κόλπο εκείνης της άκρας της ξηράς. το μεγαλύτερο θαλάσσιο σπήλαιο του κόσμου από το οποίο εξέρχεται παγωμένος αέρας ή κατά Απολλώνιο "παγωμένη πνοή που σχηματίζει ακτινοβόλο πάχνη". Από την Ασουνσιόν αναπλέει η Αργώ τον παραπόταμο του Φάσι. Αυτός τρέχει κάτω στον κάμπο ανάμεσα από τα ψηλά βουνά που οι άνθρωποι λένε Αμαζώνεια -ή Αναδώνεια ή Άνδεις. στην περιοχή των COLCHIAN ή COLCHIQUEN ή ΚΟΛΧΩΝ που αρχίζει από τη Βόρεια Αργεντινή ή ΧΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ. ο Ορινόκος είναι ο μόνος ποταμός της γής που εκβάλλει με το δέλτα του σε δύο θάλασσες. Αναπλέει τον Φάσι και συναντά αριστερά της "ψηλά βουνά" -Άνδεις. "Κι εκείνη την ημέρα εστρίψανε τον μακρύ κάβο των Αμαζόνων που φυλάγει το λιμάνι τους. της "πεδιάδος του θεού Άρη". κατά τον Απολλώνιο και τη ΡΟΖΑΡΙΟ μέχρι την ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ της ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ ή ΠΑΡΑ-ΓΑΙΑΣ ΓΗΣ." "Κανένας ποταμός δεν είναι σαν αυτόν και κανείς δεν στέλνει επάνω στην ξηρά τόσους δυνατούς παραποτάμους . την Καραϊβική και τον Ατλαντικό. Από τις πηγές του π. Πράγματι. Στη συνέχεια παραπλέοντας τις ακτές της Βραζιλίας. μέσω ανάπλου του παραποτάμου του Αχέροντα ή Ορινόκου και εξόδου προς τον Ατλαντικό από άλλον παραπόταμο του Ορινόκου. όπου εκβάλλει ο Θερμόδωντας. εξώκειλαν διότι η θάλασσα ήταν πολύ δυνατή. Ο Απολλώνιος περιγράφει ότι "από την μεγάλη λίμνη με τα καλάμια" ή Τιτιτάκα. . Στην "ανατολική θάλασσα" συνάντησαν "αμέτρητα ποτάμια κι ακρωτήρια" έως ότου. ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ που συγκοινωνούσαν με τη λίμνη ΠΑΜΠΑ.. Από τη λ.. Τρινιδάδ. σημερινού Ρίο ντε λα Πλάτα ή ποταμού Φάσι". Τιτιτάκα. οι Αργοναύτες προχωρώντας βρέθηκαν στο ανάκτορο του Αιήτη από όπου και πήραν το Χρυσόμαλλο Δέρας με τη βοήθεια της Μήδειας. Πάμπα. κατά Απολλώνιο.. Από εκεί η Αργώ έφθασε στις εκβολές του "ποταμού του αργύρου". Τιτιτάκα. όπου το πέρασμα μεταξύ Βενεζουέλας και Νήσου Τρινιδάδ. Είναι εντ. τον Ρίο Γκράντε. μέσα στο έδαφος της σημερινής ΒΟΛΙΒΙΑΣ ή ΠΟΛΥ-ΒΙΑΣ. π. Στους τοίχους αυτών των ορυχείων σιδήρου βρέθηκαν χιλιάδες ελληνικές επιγραφές που αντιγράφηκαν και βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο του Ρίο Βραζιλίας. Εδώ περιγράφεται καθαρά η περιοχή εκβολών του "θερμού" Αμαζόνιου ποταμού. διχάζεται σε παραπόταμο που εκβάλλει στη λ. το γεγονός ότι ο ΒΙΛΚΟΜΑΓΙΟ του Περού είναι το ίδιο όνομα του ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ της Βολιβίας αν και έχουν αντίθετη ροή.και δεξιά της την "χαμηλή πεδιάδα". όπου η περιοχή μεταξύ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΫΡΕΣ ή ΩΡΑΙΟΣ ΑΡΗΣ. Πάμπα και συγκοινωνούσε με τη λίμνη ΤΙΤΙΤΑΚΑ μέσω φυσικών καναλιών που διέρχονταν από τις σημερινές πόλεις ΣΙΚΑΣΙΚΑ ΒΙΑΤΣΑ . την διαπλέει και αναπλέει τον ποταμό ΒΙΛΚΟΜΑΓΙΟ μέχρι τα υψίπεδα του ΚΟΥΣΚΟ.ΙΑ106 προσεγγίζει τις ακτές της Βενεζουέλας. ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ.Π.βουνά"..ΓΚΟΝΑΚΙ και του κυρίως Ντεσαγκραντε.. όπου συνάντησε το "σπήλαιο του Άδου". διαπλέει τη λίμνη ΠΑΜΠΑ και αναπλέει τον π. Στο σημείο αυτό η Αργώ σώζεται από ναυάγιο στο "τρικυμιστό κανάλι". όπως ακριβώς περιγράφει ο Απολλώνιος. όπου σήμερα η σιδηρομεταλλευτική περιοχή της Βραζιλίας που ξεκινά από την ΠΑΡΝΑΙΜΠΑ και τη ΣΙΕΡΡΑ ΙΜΠΑΠΑ και φθάνει στην ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ και το ΠΛΑΝΑΛΤΟ των υψιπέδων ΝΤΟ ΜΠΟΡΠΟΡΕΜΑ.Α. όπου έχει εντοπισθεί από τον ALEXANDER UMBOLTT και την Εθνική Γεωγραφική Εταιρεία των Η. ο δε δεύτερος είναι παραπόταμος του Ρίο ντε λα Πλάτα ή ΠΑΡΑΝΑ ή ΦΑΣΕΩΣ. ΝΤΕΣΑΓΚΡΑΝΤΕ που εκβάλλει στην λ. η Αργώ φθάνει στη λ. με διαχωριστική νοητή γραμμή τα νησιά που αρχίζουν από το ν. στα ενδότερα του Περού ή ΠΕΡΙ-ΒΙΑΣ.

που είναι το κατερχόμενο Ρεύμα της Καλιφόρνιας το μετατρεπόμενον στο Βόρειο Ισημερινό Ρεύμα. Εκ κακού δε υπολογισμού εφερόμεθα πολύ οπίσω πλέοντες πάντοτε προς τα επάνω.που έχει πολλούς ιχθείς. Εμείς δε νομίζαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να διαφύγουμε την ολοσχερή καταστροφή.και αν η ίδια δεν φθάσει ξανά στο Ατλάντειον Πέλαγος. στίχος 1072 και 1073-. από εκεί δε αμέσως η Αργώ προχωρώντας ταχέως διήρχετο διά μέσου στενού ρείθρου -ΒΕΡΙΓΓΕΙΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ. ακόμη και σήμερα. έκδοσις Πασσά ΗΛΙΟΥ. Εγκαταλείποντο δε οι πόλεις των Κόλχων από τους ανοήτους Μινύας και ζοφερή νύχτα τους περιέβαλε. είναι οι μόνοι από όλους τους ανθρώπους που στερούνται από το φώς του ηλίου. ο διάπλους των Κόλπων των θαλάσσιων λαβυρίνθων του Βορείου Καναδά και ο έκπλους από τον Κόλπο του Λάνκαστερ προς τον Κόλπο του Μπάφιν είναι ακατόρθωτος άθλος αν δεν χρησιμοποιηθούν έμπειροι αυτόχθονες πλοηγοί. προσεγγίσαμε στα Ριπαία υψώματα. όπου έχει τις εκβολές του ο "γιγαντιαίος δεύτερος Αχέρων ποταμός" -π. ΜΑΚΕΝΖΙ του Καναδά-.ΙΑ107 Στο σημείο αυτό οι Αργοναύτες επιβιβάζονται στην Αργώ γιά το ταξίδι της αναχώρησης μέσω της ιδίας οδού ποτάμιας ναυσιπλοΐας αλλά "δεν είχαμε πορεία κατ' ευθείαν προς τον πόντον -Ατλαντικό. Το σημείο εξόδου της Αργούς στον Ειρηνικό είναι τα νησιά ΠΕΣΚΑΝΤΟΡΕΣ στην παράκτια περιοχή της ΛΙΜΑ. αφού παρακάμπτουν "μίαν τραχεία και εξέχουσα καμπή" ήτοι τη Βόρεια Αλάσκα. Από το Νότο έρχεται το ομόρροπο Ρεύμα του Περού που μετατρέπεται στο Νότιο Ισημερινό Ρεύμα.ώστε να έλθει εις την δεξιάν πλευρά του αιγιαλού. ο οποίος γράφει: "επίσης περάσαμε από τους ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥΣ!!! . Η Αργώ είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει τα δύο συγκλίνοντα Ισημερινά Ρεύματα και να διαπλεύσει τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι τις Φιλιππίνες. διά μέσου του ευρέους στομίου του Φάσιδος ποταμού. στίχοι 1040-1072. η Αργώ κατέληξε στην "Μαιώτιδα Λίμνη" και από εκεί στον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ!!! Την Μαιώτιδα Λίμνη την εντοπίζουμε στη λίμη ΧΟΥΝΙΝ του Περού. την προωθεί βορειότατα μέχρι τον ΒΕΡΙΓΓΕΙΟ ΠΟΡΘΜΟ.. Αυτόν δε οι ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ άνθρωποι ονομάζουν ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΟΝΤΟΝ και ΝΕΚΡΑΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ. και όταν φάνηκε κατά τη δεκάτη μέρα η αυγή που φωτίζει τους ανθρώπους. όπου το ίδιο ρεύμα μετατρεπόμενον στο Ιαπωνικό Ρεύμα ΚΟΥΡΟΣΙΒΟ.δεν φθάσουν εις τον κόλπον εσωτερικώς της ξηράς και της απεράντου θαλάσσης -του Ατλαντικού." Εκεί αφού κάνουν σπονδές στην πόλη των Υπερβορείων.εάν οι Αργοναύτες αφού παρακάμψουν τα ιερά ακρωτήρια -ΘΟΥΛΗΣ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΣ." Πράγματι. όχι μόνον λόγω της εξάμηνης "νύχτας" αλλά και διότι "η πελωρία Φλέγρη" -ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ. αναγκάσας αυτό να υπακούσει εις τα πελεκητά πηδάλια. Έτσι αντί να καταλήξει στο κύριο ρεύμα του Ρίο ντε λα Πλάτα. του διατρέχοντος διά πυρός. εάν ο Αγκαίος δεν κατεύθυνε το πλοίο . Ο κακός υπολογισμός ήταν η άγνοιά τους γύρω από τα πολύπλοκα συστήματα καναλιών των Κόλχων που συνέδεαν τις λίμνες και τα ποτάμια της περιοχής με αποτέλεσμα αντί να εισέλθουν στα κανάλια με ρεύματα προς το Νότο. Σύμφωνα με το κείμενο "οι υπερβόρειοι άνθρωποι Κιμμέριοι ή ΧΕΙΜΕΡΙΟΙ. Το ελληνικό ναυτικό δαιμόνιο βγάζει .." -Ορφέως Αργοναυτικά. Τα υπολείμματα αυτών των καναλιών μπορεί να τα δεί και σήμερα ο επισκέπτης του Κούσκο στις Άνδεις του Περού. λόγω της μικρής γωνίας του ορίζοντα και του ηλίου. Εκεί η Αργώ φέρεται να διαμαρτύρεται διότι "θα κινδυνεύσει να περιέλθει σε άθλια και τρομερή δυστυχία εάν πλησιάσει τις ΙΕΡΝΙΔΕΣ ΝΗΣΟΥΣ -Νησιά Κόλπου Μέλβιλ και Μπάφιν. εισήλθαν στα κανάλια των βορείων ρευμάτων.και έπεσε μέσα εις τον Ωκεανόν ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΩΚΕΑΝΟ-. Στον Ειρηνικό η Αργώ αντιμετωπίζει "την απέραντη αλμύρα που κατέρχεται θορυβωδώς από τα βόρεια πέρατα προς τον Ωκεανό" -Ορφ.. Έπειτα τρέχοντες βιαστικά διαπλέαμε το ρεύμα του ποταμού λόγω ανοησιών εις το μέσον της πεδιάδος. Αργ. Είναι συγκλονιστική η αφήγηση του αυτόπτου Ορφέα.κρύβει τον ήλιο ακόμη και στη διάρκεια της εξάμηνης "ημέρας". την Ερμηόνεια..

Τιτιτάκα.και εις τας ΛΥΣΟΝΙΑΣ Νήσους -Κορσική. Όλη η πορεία που περιγράφει ο Απολλώνιος και ο Ορφέας επαληθεύεται ως η μόνη δυνατή πορεία γιά σκάφη που θα ήθελαν να φθάσουν στον Ειρηνικό έχοντας συνεργούς και όχι αντιπάλους τα Ωκεάνεια ρεύματα. "Και έφθασαν στην ιερά Κέρκυρα την οποία κατοικούσαν άνθρωποι" και από εκεί "η πολύλαλος Αργώ έτρεχε διά της κωπηλασίας και διέπλεε τα ύδατα του Αμβρακικού κόλπου" φθάνοντας μέσω της Κρήτης και Δήλου και Ακρωτηρίου ΜΑΛΕΗΤΙΔΟΣ -Μαλέας. Από εκεί έπλευσαν στην "ΤΑΡΤΗΣΣΟ" της Ιβηρίας και κατά το κείμενο "διαπλέοντες την θάλασσαν εφθάσαμεν επάνω εις το στόμιον της Ταρτησσού και προσεγγίσαμε στις ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -Γιβραλτάρ.. Νήσο του Καναδά ή κατά το κείμενο "Νήσον της Δήμητρος". όπου ο Ορφέας διατάζει να μην πλησιάσουν το αφιλόξενο νησί." Αφήνουμε τον αναγνώστη να υπολογίσει μόνος του τι γνώσεις ναυτιλίας είχαν "οι διαόλοι" της αργούς και οι έλληνες ωκεανοπόροι της εποχής.ΙΑ108 την Αργώ από το χάος των θαλάσσιων λαβυρίνθων και τελικά η Αργώ παραπλέει την κυρίως Ιερνίδα Νήσο -Γροιλανδία. Από εκεί επέστρεψαν και αφού "διήλθαν τον θορυβώδη ΛΙΛΥΒΛΙΟ πορθμό -Πορθμός Μεσσήνης. Όπως χαρακτηριστικά είπε έμπειρος έλληνας καπετάνιος: "Είναι απίστευτο αλλά οι διαόλοι είχαν βρεί τη μόνη πορεία που θα έσπρωχνε το καράβι να κάνει το γύρο του κόσμου με μηδέν καύσιμα. β: Με τα ανωτέρω δεδομένα οι Κόλχοι έχοντας στον έλεγχό τους τα συστήματα διωρύγων της λ. και εφθάσαμεν εις τα βαθειά νερά της ΣΑΡΔΟΥΣ -Σαρδηνίας. Τονίζουμε ότι ακόμη σήμερα οι μύθοι των Ίνκας ομιλούν γιά "ανθρώπους και πλοία που έβγαιναν από τη λίμνη με τα καλάμια. που άρχιζε γιά τους Ίνκας από την ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ή ΟΥΡΑΙΑ-ΓΑΙΑ και μέσω της ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ή ΑΡΓΥΡΑΣ-ΓΑΙΑΣ και ΒΟΛΙΒΙΑΣ ή ΠΟΛΥΒΙΑΣ και ΠΕΡΟΥ ή ΠΕΡΙΒΙΑΣ. κατέληγε στον Ειρηνικό Ωκεανό με τα πολύπλοκα συστήματα καναλιών της λίμνης ΤΙΤΙΤΑΚΑ. ΕΠΡΕΠΕ να δώσουν φόρο διαύλου στους Κόλχους ή ΙΝΑΧΟΥΣ ή ΙΑΝΑΚΟΥΣ ή ΙΝΚΑΣ. κυκλώνει το Ακρ.και εσταμάτησαν στην τριγωνική νήσο του Εγκελάδου Σικελία.και εις τους κόλπους των ΛΑΤΙΝΩΝ -Λάτιον Ιταλίας. Ο Αγκαίος έκλινε τα πηδάλια αριστερά γιά να εμποδίσει την Αργώ να πλεύσει δεξιά και να προσορμισθεί στη Νέα Γή. εφ' όσον δεν υπήρχε η δίαυλος του Παναμά.. Η πορεία είναι "υποχρεωτική" διότι το κατερχόμενο ψυχρό Ρεύμα του Λαμπραντόρ δεν αφήνει περιθώρια γιά επιλογές πορείας. το Νότιο Ισημερινό Ρεύμα του Ατλαντικού συναντά το βίαιο ανερχόμενο Ρεύμα των Φάλκλαντ και στρέφονται ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ με κατεύθυνση τη Νότια Αφρική. ήταν η μόνη ναυσιπλοΐα που επέτρεπε την διείσδυση στον Ειρηνικό. Διότι ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛΑΤΑ. διότι όλα τα πλοία γιά να περάσουν από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό χωρίς να εμπλακούν στο αντίθετο βίαιο ρεύμα που αρχίζει από τις ακτές της Κεντρικής Χιλής. πιάνοντας μονάχα τα ρέματα της θάλασσας. Τιτιτάκα". Έλβα. "Νησί της Κίρκης".και εις τας ΤΥΡΡΗΝΙΚΑΣ ακτάς -Κόλπος Γένοβας-. είχαν στην κυριολεξία τον έλεγχο της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.με την φλόγα της Αίτνης. . στρέφοντας επιτέλους νότια γιά να εισέλθει στον Ατλαντικό Ωκεανό." Έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: α: Η διαγώνια ποτάμια ναυσιπλοΐα του ποταμού Φάσιδος ή Παρανά ή Ρίο ντε λα Πλάτα. παρασύροντας μαζί τους οποιοδήποτε σκάφος με ανεπαρκή ταχύτητα. Χόρ.από τον "εύκολο" πλέον κόλπο του Μπάφιν. φθάνει στις εκβολές του Φάσιδος και στρέφει προς την Αφρική. Το Ρεύμα τους οδηγεί υποχρεωτικά στη Νέα Γή.Π.. όπου εξουδετερώνεται από το ανερχόμενο GULF STREAM.στην ΙΩΛΚΟ ή κατά το κείμενο "ΚΑΙ Ρ' ΟΙ ΜΕΝ ΠΛΩΟΝΤΕΣ ΕΥΚΤΙΜΕΝΗΝ ΕΠ' ΙΩΛΚΟΝ ΘΥΝΟΝ..Α. το οποίο παρασύρει την Αργώ μέχρι τη Νήσο ΜΑΔΕΡΑ ή κατά το κείμενο. Το Ρεύμα του Λαμπραντόρ τους οδηγεί στις ακτές της σημερινής Βοστώνης των Η.

ο οποίος γεννά τον Ιάσονα. Αυτό το φαινόμενο είναι αδύνατον να παρατηρηθεί από τον Εύξεινο Πόντο του Βορείου ημισφαιρίου όπου η "Μεγάλη Άρκτος" δεν δύει ποτέ και άρα η Αργώ ΤΑΞΙΔΕΨΕ στο ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ. Ίδε σύγγραμμα του SCHWARTZ. φθάνει στην Αία Κολχίδος. επίσημη θεότητα των Κόλχων "τρομερών πολεμιστών" κατά τον Απολλώνιο. Προσφέρει το "δέρας" στον Αιήτη κι εκείνος το αφιερώνει στον Άρη κρεμώντας το στην ΔΡΥΝ του άλσους του ναού του Άρεως. BUENOS ARES ή AYRES κλπ. ο Πελίας σφετερίζεται το θρόνο της Ιωλκού και ο Ιάσων ως νόμιμος κληρονόμος απαιτεί τον θρόνο. βασιλεύς των Μινύων. Γλαύκη. Η Ινώ με όσα έκανε γίνεται εχθρός του Διός και της Ήρας. Κάνουμε διασταύρωση πληροφοριών από τη Σανσκριτική Μυθολογία. Ο αδελφός του Αίσωνα. όπου ο MESHA ή MEHA είναι "ο κριός ο διαχέων βροχή από το ουρούν νέφος". Ο Πελίας μην αναμένοντας την επιστροφή του Ιάσονα. ο Κρηθεύς κτίζει την Ιωλκό και αφήνει νόμιμο διάδοχο τον Αίσωνα. Με τον Αιγέα γεννά το Μήδο. Ο Φρίξος. Ο Αίσων δέχεται υπό τον όρο ότι ο Ιάσων θα φέρει από την Κολχίδα το χρυσόμαλλο δέρας. Ίδε Γαλλική μετάφραση του DE GUBERNATIS στο έργο του "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ". έχει δολοφονήσει τον αδελφό του. παντρεύεται τη Νεφέλη και γεννά τον Φρίξο και την Έλλη. Ο Ιάσων εκδικείται σκοτώνοντας τον Πελία αλλά διωκόμενος από το γυιό του Άκαστο. αλλά υπάρχουν στη Νότια Αμερική μέχρι ονοματολογίας πόλεων ARES. 63. ο οποίος σκοτώνει τον γυιό της Λέαρχο και θέλει να σκοτώσει και τον άλλο γυιό της Μελικέρτη. κόρη του Κάδμου. "URSPRUNG DER MYTHOLOGIE" σελ. στ: Η αναζήτηση της ετυμολογίας των ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ και ΕΛΛΗ μας οδηγεί στη ρίζα ΕΛΙΗ που σημαίνει ΘΕΡΜΗ Λάμψις. η ΝΕΦΕΛΗ ως ΘΥΕΛΛΩΔΕΣ ΝΕΦΟΣ που φέρνει την ΑΙΓΑ ή ΑΙΓΙΔΑ ή ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ή τον ΚΡΙΟ. ενώ ο ΦΡΙΞΟΣ φέρεται ως ο ήρωας της βροντής ή ΧΑΛΚΙΟΠΗΣ και η μητέρα των δύο. Έκτοτε θεωρείται θεά της θάλασσας και προστάτις των ναυτικών που κινδυνεύουν. καταφεύγει με τη Μήδεια στην Κόρινθο. Στα Βεδικά κείμενα ο Ίντρα λέγει ότι ο θεός της βροχής και της βροντής παρίσταται με ΗΡΩΙΚΟ ΚΡΙΟ. Η Ινώ μισεί τον Φρίξο και την Έλλη και ενώ υπό τις συμβουλές της πρόκειται να σφαγεί ο Φρίξος. η Νεφέλη στέλνει τον κριό που σώζει τα δύο παιδιά πάνω στη ράχη του. 219. Ο Ιάσων φέρει εις πέρας την Αργοναυτική εκστρατεία και επιστρέφει με το δέρας και με τη Μήδεια. ο Αθάμας. Αίσωνα. Ι. Ο Αθάμας εγκαταλείπει τη Νεφέλη και παντρεύεται την Ινώ. τον οικιστή της Μηδείας. δ: Επειδή οι COLCHIQUEN INKAS και οι AMAZONS των Απολλώνιων κειμένων και των Ορφικών κειμένων δεν υπήρχαν στην Αφρική κάτω από τον Ισημερινό. διωγμένου από τον Αίγυπτο. μόνος.ΙΑ109 γ: Ο Απολλώνιος περιγράφει καθαρά ότι όταν η Αργώ περασε τον Θερμόδωντα -Αμαζόνιο. όπου βασιλεύει ο Αιήτης και θυσιάζει τον κριό στον Φύξιο Δία Δία των φυγάδων-. Ο αδελφός του Αθάμαντα. φεύγοντας στην Αθήνα όπου ενώνεται με τον Αιγέα.427. Στην Κόρινθο η Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της και την αντίζηλό της. άρα ΕΚΕΙ οι Αργοναύτες "ετίμησαν με σπονδές τους ξένους θεούς και τον Άρη". η οποία φαίνεται ότι "δύει".γιά να φθάσει στον ποταμό Φάσι -Ρίο ντε λα Πλάτα"έδυσε ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου". . Γιά όσους γνωρίζουν στοιχειώδη αστρονομικά δεδομένα και ναυσιπλοΐα είναι αμέσως κατανοητό ότι μόνον όσοι περνούν από το Βόρειο στο Νότιο ημισφαίριο δεν βλέπουν πλέον τη "Μεγάλη Άρκτο". άρα οι Αργοναύτες έπλευσαν έως την ΚΟΛΧΙΔΑ της ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. πέφτοντας από τις Σκιρωνίδες πέτρες στη θάλασσα. Ίδε ομοίως συγγράμματα του FORCHHAMMER "HELLENIKA" σελ.. 200 και "DADUCHOS" σελ. ε: Επειδή δεν υπάρχουν κατάλοιπα λατρείας του Άρεως στη Νότια Αφρική. Η Ήρα εμβάλλει παραφροσύνη στον Αθάμαντα. Η Ινώ διαφεύγει με το Μελικέρτη αλλά πεθαίνει μαζί του στη Μεγαρίδα. αλλά ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΩΣ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ της Νοτίου Αμερικής ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. κόρη του Αιήτη. Η Έλλη πέφτει από τον κριό και πνίγεται στο στενό που οδηγεί στον "άξεινο" αφιλόξενο πόντο. Παραθέτουμε το μύθο: Ο γυιός του Αιόλου. όπου "δύει η Άρκτος".

δηλαδή το "σώμα του Κριού" αφιερώνεται στον Φύξιο Δία ή Δία των Φυγάδων ενώ το "δέρας του Κριού" δηλαδή η τεχνολογία της προκλήσεως ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ από τον ουρανό. ο Αθάμας αντιμετωπίζει ΜΕΓΑΛΗ ΞΗΡΑΣΙΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ή ΧΡΥΣΩΝ ΣΤΑΧΕΩΝ της ΔΗΜΗΤΡΟΣ. στις ΤΕΧΝΕΣ και στην ΥΛΗ. αφιερώνεται στον Άρη. διαβλέποντας ότι η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ απέβαινε εις βάρος της Ελλάδος με τη συνεπαγόμενη ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ και ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. Πράγματι. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι η ΝΕΦΕΛΗ φέρεται μητέρα των Κενταύρων δαιμόνων της ΘΥΕΛΛΗΣ και επομένως ο Φρίξος και η Έλλη έχουν ανάλογες ιδιότητες. οι αυτόχθονες ηγέτες όπως ο Αθάμας εγκαταλείπουν την τεχνολογία ελέγχου καιρού. Οι Δελφοί απαντούν ότι πρέπει να θυσιασθεί ο Λέαρχος της "θαλάσσιας" Ινούς. διότι διαφορετικά θα ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΤΑΝ Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ. ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: Μετά τη βύθιση της ΔΡΥΙΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και την εμφάνιση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. με καταδίωξη πέραν των Ηρακλείων Στηλών. θεό του πολέμου. ο Αθάμας αντιμετωπίζει φοβερή ΞΗΡΑΣΙΑ στη χώρα του και ερωτά τους Δελφούς γα το πρακτέον. που προκαλεί βροχοπτώσεις χρήσιμες στη γεωργία και επιδίδονται σε ανάπτυξη της ναυτικής τέχνης ή ΙΝΟΥΣ. Το Φρίξιο ιερατείο . Το κεντρικό ιερατείο της ΗΡΑΣ των Δελφών μετά τη φυγάδευση της ιερατικής τάξεως Φρίξου και Έλλης. χρησιμοποιείται από τους Κόλχους γιά τις επιθετικές και αμυντικές τους πολεμικές τέχνες. Αλλά η ανώτερη τάξη ιερατείου ή ΝΕΦΕΛΗ που διαθέτει τεχνολογία ΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙΡΟΥ και δημιουργίας νεφελών. με κέντρο τους Δελφούς. όπως η θαλάσσια Ινώ μισεί τη βροντή ή ΦΡΙΞΟ και την αστραπή ή ΕΛΛΗ ή ΕΛΙΗ ενώ η γήινη Νεφέλη αγαπά τα "παιδιά" της.και αποπλέει προς την Κολχίδα γιά να φέρει πίσω στην Ιωλκό την τάξη των φυγάδων τεχνοκρατών και την χαμένη επιστήμη της αρδεύσεως και του Μετεωρολογικού ελέγχου των βροχοπτώσεων. Η τάξη ιερατείου της Έλλης "πνίγεται" δηλαδή εγκαθίσταται μόνιμα στο πέρασμα προς τον Άξεινο Πόντο δηλαδή στις Ηράκλειες Στήλες που οδηγούν στον Ατλαντικό Ωκεανό και χρησιμοποιεί την τεχνολογία της ΕΛΙΗΣ ή ΛΑΜΠΟΥΣΑΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ σαν φράγμα καταιγίδων που θα εμπόδιζαν τους ναυτικούς να συλλάβουν το πλοίο του ΚΡΙΟΥ.ΙΑ110 Επιστρέφοντας στην αρχή του μύθου αναφέρουμε ότι μετά την εγκατάλειψη της ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗΣ και το γάμο με τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΖΥΓΟ ΙΝΩ. Είναι η γνώση και επιστήμη των αποτελεσμάτων του ΧΡΥΣΟΥ ΗΛΙΟΥ ή ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στο ΠΝΕΥΜΑ. . Η Ινώ όμως διαστρέφει το χρησμό γιά να σώσει το γυιό της και πείθει τους αγγελιοφόρους του Αθάμαντα να αναφέρουν ότι οι Δελφοί συμβούλευσαν να θυσιασθεί ο Φρίξος της "γήινης" Νεφέλης. φυγαδεύει το ιερατείο του Φρίξου και της Έλλης προς δυσμάς στους ορεινούς Κόλχους των Αμαζώνειων ορέων οι οποίοι είχαν ανάγκη τις ελεγχόμενες βροχοπτώσεςι γιά τη γεωργία τους. Ο Ιάσων γιά να πάρει το θρόνο που σφετερίζεται ο Πελίας πρέπει να λύσει το θεσσαλικό και πανελλήνιο πρόβλημα της ξηρασίας και της έλλειψης σιτηρών. πείθει τους Θεσσαλούς ηγεμόνες όπως ο Αθάμας να "σκοτώσουν" δηλαδή να περικόψουν ένα μέρος της ναυτιλίας. τον "ΛΕΑΡΧΟ". Το πλοίο "θυσιάζεται" ή αφιερώνεται στο Δία ενώ το "δέρμα" του δηλαδή τα αποτελέσματα της τεχνολογίας του Φρίξιου ιερατείου που μετέφερε στο "σώμα" του. Οι ναυτικοί μισούν τις καταιγίδες ενώ οι γεωργοί τις αγαπούν διότι προκαλούν βροχοπτώσεις. Γιά να γίνει αυτό συναθροίζει όλους τους ενδιαφερόμενους πενήντα γυιούς βασιλέων. Η τάξη ιερατείου του Φρίξου με τον ΚΡΙΟ φθάνει στην Κολχίδα του Αιήτη. Διότι ο ΚΡΙΟΣ που φέρνει τη ΒΡΟΧΗ έχει "ένδυμα" δηλαδή αποτέλεσμα και ιδιότητα να αυξάνει τους ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ. Η τάξη των ναυτικών "ΙΝΩ" ετοιμάζεται να εξοντώσει την τάξη του ιερατείου του ΦΡΙΞΟΥ που προκαλεί καταιγίδες με τεχνολογία. Το ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ είναι κάτι περισσότερο από επιστήμη ελέγχου καιρού.

Αυτοί οι τρείς τομείς "επιστημών" βρίσκονταν στα χέρια ενός "ιερατείου" που κακώς είχε διωχθεί γιά να καταφύγει στους Κόλχους Ίναχους ή Ίνκας. αλλοίωσαν τον τρόπο ζωής των ελλήνων δίνοντας έμφαση στη ναυτιλία και μειώνοντας την αυτονομία της χώρας σε ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. αφήνει υποψίες περί διαβρώσεως των ελληνικών ιερατείων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΒΥΗΣ από "ηλιακούς" Άτλαντες αποίκους των ακτών Βορείου Αφρικής ή από "σεληνιακούς" Άτλαντες ως υπολείμματα της ορδής που από τις ακτές της Αφρικής έφθασε στο Ασιατικό Παμίρ. Στην σημερινή Ελλάδα που δεν παράγει ΤΙΠΟΤΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ και ΑΥΤΑΡΚΕΣ.72 του πρωτότυπου ή ΙΑ80. Οποιαδήποτε υπόθεση είναι παρακινδυνευμένη. Έτσι μόνον αποκτά νόημα η διένεξη μεταξύ ιερατείου Ινούς και ιερατείου Ήρας Δελφών. οι σύγχρονοι έλληνες "Αργοναύτες" θα έπρεπε εκτός από την παγκόσμια συσπείρωση των ελληνικών φύλων -ίδε σελίδα 57. ώστε οι έλληνες να μετατραπούν από ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥΣ σε ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ. ο οποίος διώχθηκε από τον Αίγυπτο Πελασγό. σελίς 513 και Απολλόδωρος. Τόμος Δ.ΙΑ81 του παρόντος)-. Όταν αυτά τα ιερατεία ήλθαν στην Ελλάδα. ως απογόνους του Ίναγου Πελασγού Άργους. δηλαδή τους Διεθνείς Νόμους Κατοχυρώσεως Εφευρέσεων σε οποιοδήποτε τομέα της ΓΝΩΣΗΣ. πνευματικής διαύγειας και πνευματικής αναπαύσεως. Στο πρόσωπο της Μήδειας που ακολουθεί τον Ιάσονα αναγνωρίζουμε ετυμολογικά τα "ΜΗΔΕΑ" και "ΜΗΔΟΜΑΙ" που σημαίνουν αντιστοίχως "ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" και "ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ". δηλαδή από ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ σε ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ. Αδιαφορώντας γιά τις Εκτελεστικές Αστυνομικές Εξουσίες που είναι διορισμένες να εφαρμόζουν αυτούς τους Νόμους. βιβλίο Α. ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. σελίς 14. Η τακτική αυτή επαληθεύεται σήμερα στην Ελλάδα του 1984 της οποίας ο τεράστιος στόλος ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟΣ με το ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. ηλιοφάνειας και νεφέλης. η τάξη ιερατείου της θαλάσσιας Κάδμιας Ινούς δεν εργαζόταν γιά το συμφέρον της Ελλάδος αλλά γιά το αντίθετο.Η προέλευση της τάξεως του θαλάσσιου ιερατείου "ΙΝΟΥΣ".58 (71. διότι το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο πλησιάζει να κάνει κατοχή της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και έγινε ρυθμιστής των διεθνών ναυλώσεων αποκλείοντας από τις ναυλώσεις τα ελληνικά πλοία. εξάρσεως τεχνών και συντηρήσεως τεχνών. Ο Ιάσων και οι πενήντα βασιλόπαιδες-ήρωες επιστρέφουν με το "Χρυσόμαλλο Δέρας" και αποκαθιστούν στην Ελλάδα την αυτονομία πνεύματος. βασιλέα της Αιγύπτου. παροπλίζεται βαθμιαία. ΑΛΛΑ ΔΙΩΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ "ΚΑΔΜΟΥΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ. Σε μία σημερινή επανάληψη του Αργοναυτικού Έπους. υπάρχουν προδοτικές κυβερνήσεις που ομιλούν ακόμη γιά "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ" αλλά παραβλέπουν σκόπιμα την "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" και υποκρίνονται ότι δεν γνωρίζουν το ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ της ελληνικής ναυτιλίας σε σχέση με την ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΔΙΟΤΙ Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ "ΚΟΛΧΟΥΣ" ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΕ. ως κόρης του Κάδμου Πελασγού. τεχνών και υλικής παραγωγής που προϋπήρχε της αφίξεως των ΚΑΔΜΕΙΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ. Σημασία έχει ότι. . Μία αυθαίρετη υπόθεση μας οδηγεί στη σκέψη ότι οι άτλαντες Αφρικής διέβρωσαν τους Έλληνες Λιβύης και τα τοπικά ιερατεία.ΙΑ111 Εκτός από ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ παράγει ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ ΔΙΟΣ και ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΕΧΝΩΝ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. Επιστρέφουμε στο θέμα. -Ωγυγία. ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ" ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ "ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ" ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΗΤΗ. βασιλέως Λιβύης. να "ΚΛΕΨΟΥΝ" ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ "ΙΝΑΧΩΝ ΚΟΛΧΩΝ" ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. Είναι η γνώση ελέγχου των ΜΕΤΡΩΝ απουσίας και παρουσίας του Ηλίου. αν και ελληνική.

έστω και αν αυτός ήταν Ατλαντίνος. Ο λαός που δεν βασίζεται στην ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ αλλά στην ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ είναι καταδικασμένος να μετατραπεί σε ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΑΙΤΗ ΝΑΥΛΩΝ ή να γίνει λαός ΥΠΟΥΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΩΝ. οι ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ άποικοι της γής ήλθαν από τον αστερισμό της Ανδρομέδας και κατοίκησαν στην πεδινή περιοχή της Μεσογείου. Και αν αυτό συμβεί. τότε αυτομάτως η ελληνικη "Ναυτιλία" θα έχει ΑΝΑΛΟΓΗ ΥΠΟΔΟΜΗ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ θα έχει το φυσιολογικό του αντίκρυσμα και έρεισμα στη μεταφορά της αυτόνομης ελληνικής ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. Η τεχνοκρατική τους έφεση προήλθε από το κόμπλεξ των προγόνων τους. Η αρχαία σοφία μας εμπιστεύεται ότι οι Δραβίδες. ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ. και θεωρούσαν έγκλημα να σκοτώσουν έναν άνθρωπο.Α. θα τους συσχετίσουμε με τους "ισχυρισμούς" του Ν. γιατί οι Δραβίδες είχαν καλύψει όλη τη χώρα τους με άτρωτη καλύπτρα από μαγνητισμό. Διότι η ΙΣΤΟΡΙΑ διδάσκει ότι λαοί που έχασαν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ έχασαν ΤΑ ΠΑΝΤΑ. την περίφημη "ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ". Διατηρούσε το κλίμα της Ενδοχώρας σε κατάσταση μόνιμης άνοιξης. ζ: Σε ό. εξ αιτίας των Κάδμων.. όπως η Σημιτομογγολική ομοφυλία. Η μαγνητική καλύπτρα των Δραβίδων είχε πολλά πλεονεκτήματα. σελίς 74: "Ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων της εποχής εκείνης. Όλοι οι έλληνες "ευγενείς βασιλόπαιδες του πνεύματος" δηλαδή οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ διατάσσονται από το ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ να ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΨΟΥΝ τη φυγαδευμένη γνώση από τους παράνομους κατόχους της και να τη φέρουν στην ΕΛΛΑΔΑ γιά μία ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.Μαργιώρη στο βιβλίο του "ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ". Οι δύο αυτοί διαφορετικοί λαοί προήλθαν από αστερισμούς με σύσταση μαγνητική αντίθετη και ψυχοσύνθεση ολωσδιόλου άλλη. Οι σύγχρονοι Αργοναύτες πρέπει πάσει θυσία να ΚΛΕΨΟΥΝ τη φυγαδευμένη. Ακόμα επέτρεπε βροχές... ο μεγαλύτερος εχθρός τους. όσο και αν προσπαθούσαν με την τεχνοκρατία τους. Οι Ατλαντίνοι ήταν αντίθετα υλιστές και στον υπέρτατο βαθμό εκδικητικοί και βάναυσοι. ΤΕΧΝΩΝ.. . Αντίθετα οι Ατλάντιοι δεν είχαν κατορθώσει στη διέλευση των χιλιετηρίδων να πετύχουν το τεχνικό αυτό κατόρθωμα των δραβίδων. ώστε κάθε εφεύρεσή τους και κάθε τεχνική τους ανάπτυξη. Οι Ατλαντίνοι ήλθαν από τον αστερισμό του Ηρακλή και κατοίκησαν στην .Ατλαντίδα.ΙΑ112 Οι σύγχρονοι Αργοναύτες πρέπει να βάλουν "ΔΥΝΑΜΙΤΗ" στα θεμέλια Ιδρυμάτων τύπου ΦΟΡΝΤ και ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ που δημιουργήθηκαν από τους "Κάδμους και τις Ινούς" των "ΒΟΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" ήτοι των "ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ" με σκοπό τη φυγάδευση της ΓΝΩΣΗΣ που συνεχίζει να παράγει η Ελλάδα. Ο τόπος αυτός καλύφθηκε από μαγνητική καλύπτρα και αποτέλεσε τον κήπο της Εδέμ ή τον Παράδεισο. αντικειμενικό σκοπό είχε την καταστροφή του αντιπάλου.Ε. μόνον όταν οι υπεύθυνοι της χώρας των Δραβίδων είχαν ανάγκη γιά την παραγωγή τους και γιά την ανανέωση της ατμόσφαιρας από τα απαραίτητα στοιχεία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. είχε βαθειές τις ρίζες του. Είναι αξιοσημείωτος ο υπαινιγμός της σχέσεως ανάμεσα στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ και στους ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ οι οποίοι αν και άσσοι της ναυσιπλοΐας ΕΔΩΣΑΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ με την ΑΡΠΑΓΗ και την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ του "χρυσόμαλλου δέρατος" της ΓΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Ήταν η έχθρα τους τόσο μεγάλη και η μανία τους να αλληλοκαταστραφούν τόσο πολλή. Οι Ανδρομεδικοί ήταν πνευματικοί και προ παντός ανώτεροι και μεγαλόκαρδοι . ΓΝΩΣΗ και να τη ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ στην ΕΛΛΑΔΑ όπου ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ. ΔΡΑΒΙΔΩΝ και ΑΤΛΑΝΤΙΝΩΝ.. ΚΑΙ ΗΔΗ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Ο.τι αφορά τους "ισχυρισμούς" των γραφόντων γιά την ύπαρξη τεχνολογίας ελέγχου καιρού στα αρχαία ελληνικά ιερατεία-πανεπιστήμια.

όπου ήλθε σε επαφή με ινδουϊστικά ιερατεία διαβρωμένα από τον Θιβετιανό Βουδισμό.. Υποθέτουν ότι οι ιθαγενείς της Αμερικής και ίσως της Πολυνησίας ανήκουν στους διασωσμένους από τον καταποντισμό της Ατλαντίδος. Ο Βίλχεμ Ράιχ είχε φθάσει στη διατύπωση θεωρητικών μαθηματικών εξισώσεων της "οργόνης" και είχε κατασκευάσει συσσωρευτές ενεργείας από κοσμική ακτινοβολία.ΙΑ113 Γιά τούτο. την τεχνολογία των MASER μοριακής αποσυνθέσεως που είναι συγχρόνως και . Είχε φθάσει σε τεχνολογία ελέγχου καιρού με απλές συσκευές "παραλλήλων σωλήνων" οι οποίες ανάλογα με τη γείωσή τους παρήγαγαν χαμηλά ή υψηλά βαρομετρικά. αλλά αυτές οι μηχανές δεν ήταν εφεύρεση των γήινων Δραβίδων.." Γιά τους ενδιαφερόμενους ο εκδοτικός οίκος "ΟΜΑΚΟΕΙΟΝ" που τύπωσε τα ανωτέρω εδρεύει στην Αθήνα. το τελευταίο απομεινάρι της τεράστιας Ηπείρου Ατλαντίδος καταποντίστηκε αύτανδρη και δεν διέφυγε κανείς μα κανείς από τους κατοίκους της Ατλαντίνους.με συνέπεια μία αδιάκοπη βροχή κατακλυσμιαία που βάσταξε τουλάχιστον σαράντα μερόνυχτα.Π. αναφέρουμε ότι ναί μεν η χώρα των Δραβίδων ήταν καλυμμένη με δίκτυο μηχανών ηλεκτρομαγνητικής πυκνώσεως-αραιώσεως που δημιουργούσε κατά βούληση βαρομετρικά χαμηλάυψηλά αντιστοίχως και βροχόπτωση-ηλιοφάνεια αντιστοίχως. Τρικούπη 17. αντικειμενικός σκοπός τους ήταν να πειραματίζονται πάνω σε όπλα υπερκαταστροφής. Η ανταπόδωση των βομβών από τους Δραβίδες υπήρξε καταπληκτική και τραγική. Αν ο Ν.Ε. θα ήταν ένας έξοχος ερευνητής. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει προς το παρόν είναι η πληροφορία ότι σήμερα ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ελέγχου καιρού. με αποτέλεσμα να τη σπάσουν και να σχηματισθούν οι δίνες -ηλεκτρομαγνητικής πυκνώσεως της σεληνιακής τεχνολογίας. διαστροφέα των ΡΙΓΚ ΒΕΔΑ με προσμίξεις και επινοήσεις των Σημιτομογγόλων Λάμα. τη μαγνητική καλύπτρα που τους προφύλαγε από κάθε είδος επιθέσεως των εχθρών τους. Όσοι απέφυγαν τον πνιγμό βρέθηκαν με πλοία μακριά από την καταστροφή και μάλιστα όσοι βρίσκονταν στην Αφρική και στις απομακρυσμένες αποικίες τους. αναιρώντας ή αποδεχόμενοι χωρίς αποδείξεις το ανωτέρω κείμενο. ζητούμε από τον αναγνώστη να αναμένει. Εξαπέστειλαν τις υπερβόμβες τους που ήταν κατασκευασμένες από αντιύλη. Ταυτόχρονα παρουσιάσθηκαν γεωλογικές αναστατώσεις με αίτιο την απελευθέρωση της ατμόσφαιρας ύστερα από το σπάσιμο της μαγνητκής καλύπτρας. οι Δραβίδες δεν έμειναν αδρανείς. ούτε ήταν αδιαπέραστο το πεδίο τους από "πυραύλους" των Ατλαντίνων. η οποία χρησιμοποιείται στο Ισραήλ και στην Ιταλία γιά την πρόκληση βροχοπτώσεων κατά βούληση και ότι αυτή η τεχνολογία είχε "επινοηθεί" από τον Βίλχεμ Ράιχ στις Η. ώστε να σπάσουν κάποτε αυτό το αρχαιότατο υπερόπλο των Δραβίδων. Επειδή κινδυνεύουμε να φύγουμε από την ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μαργιώρης δεν έπασχε από άκρατο μυστικισμό και από σκόπιμες απόπειρες "κοκτέηλ" μίξεως του ατλάντειου χριστιανισμού με τον Δραβίδιο ορθολογισμό της ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ. Οι υπογραμμίσεις στο κείμενό του είναι δικές μας και αφορούν ψεύδη που πιστεύουμε ότι δεν παρατίθενται σκόπιμα αλλά από κακή πληροφόρηση του Μαργιώρη στα ταξίδια του σε Ασιατικές χώρες. στις προσπάθειές του γιά την μελέτη απολαβής ενεργείας από την "Οργόνη" της κοσμικής ακτινοβολίας. Μ' αυτό το πάθος έφθασαν στο τραγικό τους τέλος.Α. Συνδυασμοί αυτής της τεχνολογίας και των "πυθαγορείων δωδεκαέδρων" έδωσαν στην Ο. Όμως προτού σημάνει το τέλος των καιρών. να βρούν και να ανακαλύψουν την ειδική βόμβα-τορπίλλη διάλυσης της μαγνητικής καλύπτρας των Δραβίδων . Πριν εξετάσουμε το θέμα διεξοδικά. Αυτές οι γεωλογικές αναστατώσεις έφεραν τους δύο ωκεανούς Ειρηνικό και Ατλαντικό μέσα στην Ενδοχώρα όπου βρίσκεται η τωρινή Μεσόγειος Θάλασσα. Σπ. Ολόκληρη η μεγαλόνησος ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ.Α.

ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ ΔΕ ΙΣΣΗΔΟΝΟΙΣ.συνθέτοντας. αλλά ούτε και μέχρι το 6500 π... ελπίζοντας ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σκοπό του κειμένου. ΤΑΣ ΔΕ ΑΠΑΡΧΑΣ ΚΕΚΡΥΦΘΑΙ ΜΕΝ ΕΝ ΚΑΛΑΜΗ ΠΥΡΩΝ. ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ ΔΕ ΥΠΕΡΟΙΚΕ. Επιστρέφουμε στη σελίδα 76(91η του πρωτότυπου ή ΙΑ101 του παρόντος) όπου αυθαίρετα. την οποία αναλύσαμε . ΤΟΥΤΟΥΣ ΩΝ ΠΑΝΤΑΣ ΠΛΗΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΩΝ.χ. ως κέντρο της Απολλώνειας "λατρείας" των τεχνών. ΚΙΜΜΕΡΙΟΥΣ ΔΕ ΟΙΚΕΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗ ΥΠΟ ΣΚΥΘΕΩΝ ΠΙΕΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΛΕΙΠΕΙΝ ΤΗΝ ΧΩΡΗΝ. ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ ΑΠΑΡΧΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ. από όπου οι Αθηναίοι τα μεταφέρουν στην ∆ήλο. Το όνομα αυτού του υπέροχου λαού το βρίσκουμε στην περιγραφή του Παυσανία Α.Ε. μετά τις αποδείξεις ελληνικότητος των Αρμενίων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ..Α. πάνω στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ του προϋπάρχοντος πληθυσμού των ελληνικών φύλλων. ΑΠΙΚΕΣΘΑΙ ΕΣ ΙΣΣΗΔΟΝΑΣ ΦΟΙΒΟΛΑΜΠΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ. ΕΞΩΘΕΕΣΘΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΗΣ ΙΣΣΗΔΟΝΑΣ. οι Δραβίδες δεν ήταν μόνοι τους αλλά είχαν την τεχνική συμπαράσταση κάποιων ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΝΤΩΝ που προηγούνταν κατά πολύ σε επίπεδο γνώσεων επειδή ήταν ικανοί να κάνουν ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ σε διαγαλαξιακές τροχιές.Ε.Α.χ. από αυτούς δε οι Σκύθες τα φέρνουν στη Σινώπη και από εκεί οι Έλληνες τα μεταφέρουν στον Αθηναϊκό ∆ήμο των Πρασιέων. Αθηνών και Μακεδονίας. οι Αριμασποί στους Ισσηδόνες. Ιωλκού και επανερχόμεθα στα διατεταγμένα από την Πρυτανεία Ο." Όμοια γεωγραφική αναφορά γίνεται και από τον ηρόδοτο Δ 134: "ΈΦΗ ΔΕ ΑΡΙΣΤΕΑΣ. τότε κατά μείζονα λόγο ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΤΑ είχαν όχι μόνο τεχνολογία ελέγχου καιρού αλλά ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΠΑΡΑ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΣΚΥΘΕΣ ΕΙΣ ΣΙΝΩΠΗΝ ΚΟΜΙΖΕΙΝ. διότι κάθε απόπειρα προσπελάσεως έβρισκε το ελληνικό φράγμα των ΑΡΙΜΑΝΩΝ-ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. ΑΡΞΑΝΤΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ ΑΕΙ ΤΟΙΣΙ ΠΛΗΣΙΟΧΩΡΟΙΣΙ ΕΠΙΤΙΘΕΣΑΘΑΙ. από το 95009000 π.2: "ΕΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΠΡΑΣΙΕΥΣΙΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΣΤΙ ΝΑΟΣ. ΓΙΓΝΩΣΚΕΣΑΘΑΙ ΔΕ ΥΠ' ΟΥΔΕΝ. ΥΠΟ ΔΕ ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ ΣΚΥΘΑΣ. οι Άτλαντες δεν ήταν μόνοι τους αλλά είχαν τη συμπαράσταση ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΝΤΩΝ.. ΠΟΕΩΝ ΕΠΕΑ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν επέφερε καμμία αλλοίωση ούτε μέχρι το 9000 π. Έτσι αν αποδειχθεί ότι στο 9500 π. Το θέμα μας είναι ποιά είναι η αλλοίωση που επέφερε η ΠΟΣΟΤΗΤΑ της Σημιτομογγολικής ορδής που από τις Δυτικές ακτές της Αφρικής μετατοπίσθηκε πέραν των Ουραλίων στη Μογγολία και Σιβηρία. ΤΟΥΤΩΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥΣ ΚΑΤΗΚΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ. Εδώ κλείνουμε την παρεμβολή του τμήματος Υφηγεσίας Ο. ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥΣ.χ.χ." Δηλαδή." Τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι όλα τα αναφερόμενα φύλα αναγνώριζαν την ελληνική Δήλο ως κέντρο ΟΜΟΙΑΣ Απολλώνειας λατρείας όπου έστελναν τις . ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΔΕ ΦΕΡΕΣΘΑΙ ΔΙ' ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΡΑΣΙΑΣ.. ΠΑΡΑΔΟΝΑΙ ΔΕ ΑΥΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΟΥΣ ΜΕΝ ΑΡΙΜΑΣΠΟΙΣ. "Στον Αθηναϊκό ∆ήμο των Πρασιέων υπάρχει ναός του Απόλλωνος. Αν αποδειχθεί ότι στο 9500 π. ΥΠΕΡ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΡΥΠΑΣ. ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ. τις οποίες οι Υπερβόρειοι μεταβιβάζουν στους Αριμασπούς. τότε ποιά είναι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣ ΔΗΛΟΝ ΑΓΟΝΤΑΣ.. θίξαμε στην σελίδα 77 (92α του πρωτότυπου ή ΙΑ103 του παρόντος) τη φυλετική συγγένεια Αρμενίων και Θεσσαλών και τη συμμετοχή του Αρμενίου Θετταλού στην Αργοναυτική εκστρατεία.χ.34. ΑΝΗΡ ΠΡ.ΙΑ114 μηχανές ελέγχου καιρού γιά διάλυση βαρομετρικού χαμηλού στην μικρή ένταση λειτουργίας τους. Εκεί λέγεται ότι ευρίσκονται οι απαρχές των Υπερβορείων -αφιερώματα από τα άριστα προσφερόμενα για θυσίες στους θεούς-.ΚΟΝΝΗΣΙΟΣ.

2: "ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΔΕ ΑΠΑΝΤΙΚΡΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΣΤΙ ΝΑΟΣ ΚΟΡΗΣ ΣΩΤΕΙΡΑΣ. Αρμενίους. πριν αποστείλουν αργότερα τις δύο Υπερβόρειες παρθένους ΛΑΟΔΙΚΗ και ΥΠΕΡΟΧΗ. Ο ΑΒΑΡΙΣ. ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ και ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ. Γέλωνες. τον Ουράλη ποταμό και την Κασπία θάλασσα. σε ένδειξη κοινής φυλετικής προελεύσεως. οι Υπερβόρειοι είχαν αποστείλει στη Δήλο δύο παρθένους με τα ελληνικότατα ονόματα ΑΡΓΗ και ΩΠΙΣ. Θυσαγέτες.. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ελληνικότατα και διαχωρίζονται απόλυτα από τους μογγολοειδείς και κιτρίνους των ανωτέρω περιοχών. αντιγράφει από τον Αριστέα τις πληροφορίες του γιά τους Υπερβορείους Έλληνες. Κατά τα γραφόμενα του Εκαταίου τα οποία αμφισβητούσε ο "ύποπτος φιλοσημιτισμού Ηρόδοτος". Η γεωγραφική τους κατανομή ήταν: Μασσαγέτες..ΙΑ115 "απαρχές" των σιτηρών τους γιά θυσία στον Απόλλωνα. ΠΟΙΗΣΑΙ ΔΕ ΤΟΝ ΘΡΑΚΑ ΟΡΦΕΑ ΛΕΓΟΥΣΙΝ. Ο Ηρόδοτος αν και κατηγορεί ως "ανύπαρκτα" τα εδάφη και τους λαούς αυτών των κειμένων. στη σοβιετική νήσο Σαχαλίνη και στην Ιαπωνία. Έχουμε αναφέρει ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία των Ελληνικών Χρονικών μας δίνει ως όρια των ελληνικών φύλων τη γραμμή των Ουραλίων ορέων. όπως αναφέρεται στο BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLENIQUE 1924 σελ. ΒΡΕΘΗΚΑΝ στις ανασκαφές της Νότιας πλευράς της Στοάς Αντιγόνου στη Δήλο. Ο ανθρωπολόγος Κούμαρης τους εντόπισε στους ΓΚΙΛΙΑΚΟΥΣ ή ΓΙΛΑΚΟΥΣ της Σοβιετικής Σιβηρίας και Σαχαλίνης και ως ΑΪΝΟΥ δηλαδή Ίωνες της Ιαπωνίας. Σκύθες. ΟΙ ΔΕ ΤΟΝ ΑΒΑΡΙΝ ΑΦΙΚΟΜΕΝΟΝ ΕΞ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ. Λειψίας 1829. Βουδίνους και Κιμμερίους. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ακόμη δύο ελληνικούς λαούς στην ίδια περιοχή. 218. Γεωφραφικά οι Υπερβόρειοι εντοπίζονται στη Σοβιετική Άπω Ανατολή στις ακτές του .219.16. Περί "Αϊνού" ίδε άρθρα και φωτογραφίες 12ης Επετηρίδος έτους 1890 του Σμιθσονίου Ιδρύματος του Γραφείου Αμερικανικής Εθνολογίας.χ..ΟΥΣ. Πόντου ή Κρόνιου Ωκεανού ή Υπερβόρειου Ωκεανού ή Πεπηγότα Ωκεανού. ΘΥΣΑΓΕΤΩΝ ΣΑΜΟΓΕΤΩΝ. . Σαρμάτες. υπάρχουν και αναπτύσσονται τα ΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΣ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΦΥΛΑ των ΜΑΣΣΑΓΕΤΩΝ. Σαμογέτες από την λίμνη Αράλη έως τη χερσόνησο Ταϊμούρ της Αρκτικής. ήλθε στην Ελλάδα και ανανέωσε τη φιλία των Υπερβορείων με τους Έλληνες. οι Υπερβόρειοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις όχι μόνον με την Δήλο λόγω του θεού Απόλλωνα αλλά και με τους Αθηναίους. Χουρί. σύμφωνα και με τις ονομασίες που παραθέτει ο Πτολεμαίος στους χάρτες του. ΑΛΛΑ ανατολικότερα αυτού του ορίου των ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ. Κατά τον Εκαταίο. το οποίο περιλαμβάνει από τον Αντίταυρο και τον Καύκασο μέχρι την Σκανδιναβική τους ΈΛΛΗΝΕΣ Μιτταννούς. τους ΙΥΡΚΑΣ και τους ΑΓΡΙ. γλώσσας και θρησκείας και ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ.263. Τα ελληνικά χρονικά αναφέρουν ότι ο Μακεδών Αριστέας ανταπέδωσε την επίσκεψη στους Υπερβορείους έλληνες και συνέγραψε τα "Αριμάσπεια Έπη" που δυστυχώς χάθηκαν.. όπως φέρεται από τον αθηναίο αστρονόμο και μαθηματικό Μέτωνα και όπως καθιερώθηκε επίσημα στην ελληνική αστρονομία από το 432 π. Ο Υπερβόρειος Άβαρις ίδρυσε ναό στην Πελοπόννησο όπως παραθέτει ο Παυσανίας Φ' 13... ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ. Σήμερα τα υπολείμματα αυτών των ελληνόφωνων φύλων ζούν στα εδάφη της Ανατολικής Σιβηρίας και της Βορείου Σιβηρίας. τον Στράβωνα Β 349 και τον Καλλίμαχο στον "Ύμνο της Δήλου" των Ορφικών κειμένων. τον Παυσανία "ΑΤΤΙΚΑ 31". τον Διόδωρο Β' 47. Τελικώς οι τάφοι των παρθένων ΑΡΓΟΥΣ και ΩΠΙΔΟΣ. Ο Απόλλων με αφετηρία τη Δήλο επισκεπτόταν τους Υπερβορείους κάθε 19 χρόνια γιά εορτασμό του "Μετωπικού Αστρονομικού Κύκλου". Ηρόδοτος Δ 13.. ηγέτης και ιερέας των Υπερβορείων. οι οποίες κατά τους ανωτέρω χρονικογράφους δεν επέστρεψαν στους Υπερβορείους αλλά πέθαναν και τάφηκαν στη Δήλο. πίσω από το ναό της Αρτέμιδος." Ίδε και Πλάτωνος "Χαρμίδης".

μας εμπλούτισε με καινούργιες γνώσεις περί Αυτοχθόνων Ελλήνων Κόλχων και στη Νότια Αμερική. (οι οποίοι προηγούνταν της Ο. Μήδεια. πέρασαν το όριο της γραμμής Ουραλίων και εγκαταστάθηκαν μεταξύ Κασπίας και Παμίρ. διότι η ύπαρξη Ελλήνων Κόλχων στο Θιβέτ και στη Μογγολία. ήθη και κοινωνική οργάνωση όμοια των Μασσαγετών. 529 π.Ε.τι αφορά τους Μασσαγέτες. ως ΤΟΧΑΡΟΙ στην Κεντρική Ασία.Ε. Αφγανιστάν και βορειοδυτική Ινδία.χ. Αμερικανίδος "αποδεικνύουσας" ότι η μυθική Κολχίδα ευρίσκεται στη Νότιο Αμερική. βορείως των Σιβηρικών ορέων Γιαμπλονόι.Α. Η δήλωση αυτή είναι ανακριβής διότι σύμφωνα με τα Αργοναυτικά Απολλώνειου Ρόδιου. Τελικώς. κατά το παράδειγμα ονοματολογίας Νησιών του Αιγαίου. ένδυση.Α. Η "κλείδα" γιά τη λύση του μυστηρίου δίδεται από την πορεία της Αργούς. Τελικώς η πορεία της Αργούς μετά από ΑΝΑΠΛΟΥΝ ΠΟΤΑΜΩΝ συνεχώς προς Ανατολάς εντοπίζεται σε σημείο της Μογγολίας όπου μέχρι σήμερα υπάρχει Οροπέδιο με την ονομασία Κάλχαυ ή Οροπέδιο Κόλχων. τα οποία στις συνεχείς περιπλανήσεις τους.ΙΑ116 Ανατολικότερα των Μασσαγετών της λ. Τα ανωτέρω δεν αναιρούν τα υπόλοιπα γραφόμενα υπό της Κας MERZ (εβραϊκό παρώνυμο) περί υπάρξεως πόλεων αρχαίων με ελληνικά ονόματα στη Νότιο Αμερική. ο οποίος απέδωσε την παλαιά αληθή άποψη περί της Κολχίδος Ευξείνου Πόντου εις λάθος των Μιλησίων Γεωγράφων. Η ύπαρξη ομοίων ονομάτων δεν προκαθορίζει τίποτε.Α. Τέλος οι Αριμασποί εντοπίζονται ακόμη σήμερα. Οι Μασσαγέτες προήλθαν από Σκυθικά ελληνικά φύλα. Στην περιοχή που ζούσαν οι Ισσηδόνες ανακαλύφθηκαν από σοβιετικούς αρχαιολόγους αγγεία Μηκυναϊκής τεχνοτροπίας και βραχογραφίες μηκυναϊκών αρμάτων. ο Κτησίας τοποθετεί πλησίον τους τους ΣΑΚΕΣ με έθιμα. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ήτοι κατά γράμμα ψευδούς επιπέδου Στη σελίδα 92 (94η του πρωτότυπου ή ΙΑ107 του παρόντος) και εν συνεχεία. αποδεικνύει την Αυτόχθονα Ύπαρξη Ελλήνων με ελληνικώτατα ονόματα -Αιήτης. Η ανωτέρω διαπίστωση είναι άκρως ανεπιθύμητη γιά τους Εβραιοτουράνιους Πλαστογράφους της Ιστορίας. όπου το σημερινό Θιβέτ. Αράλης ζούσαν οι Ισσηδόνες βορείως των ορέων Αλτάι και Σαγιάν. Ανατολικότερα των Αριμασπών κατοικούσαν οι Υπερβόρειοι. Ευχαριστούμε την εβραίαν Κα MERZ διότι στην προσπάθειά της να μας αποπροσανατολίσει. και από ερευνητές ανεξαρτήτους της Ο. η Κολχίδα εντοπίζεται στη Μογγολία. Η ψευδής δήλωση παρετέθη στο κείμενο ώστε να μας δοθεί παράλληλα η ευκαιρία αναιρέσεως των "διαπιστώσεων" της MERZ. στο εν λόγω ζήτημα). τρόπο διαβιώσεως. η Κολχίδα δεν ευρίσκεται ούτε στη Νότιο Αμερική ούτε στον Εύξεινο Πόντο. μετά από ανάλυση αρχαίων κειμένων από ερευνητές της Ο.σε εδάφη τα οποία σήμερα κατέχονται από Μογγόλους μετά τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΛΧΩΝ. Τόμυριν. η Κολχίδα "τοποθετείται" στη Νότιο Αμερική.Ε. Σε ό. Ο Κύρος εξεστράτευσε εναντίον των και αφού νικήθηκε εκτελέστηκε από τη βασίλισσα των Μασσαγετών. Ανατολικότερα των Ισσηδόνων κατοικούσαν οι Αριμασποί στην περιοχή βορείως των Βουριατών Μογγόλων και νοτίως των Ιακούτων. η οποία "γιά να φθάσει στην Κολχίδα ΑΝΕΠΛΕΥΣΕ ΠΟΤΑΜΟΝ εκβάλλοντα στον Εύξεινο Πόντο". Κατά τον Ηρόδοτο ήταν μητριαρχικός λαός με κύρια ασχολία τη γεωργία. βορείως των ορέων Στανοβόι μέχρι τον Βερίγγειο Πορθμό. τα οποία από χιλιετηρίδων . Έτρεφαν πρόβατα και ίππους και ήταν επιδέξιοι ιππείς και τοξόται. Οι "έρευνες" της MERZ ατυχώς έπεισαν τον κορυφαίο Έλληνα Διανοούμενο Πασσά Εγκυκλοπαιδείας Ήλιος. ομιλούντων απ' ευθείας χωρίς μεταφραστήν την Ελληνικήν Γλώσσα με το πλήρωμα της Αργούς.

Εικάζεται τελικώς ότι οι ικανότητες του "πλοίου" υπερέβαιναν τις ανάγκες γήινου ταξιδίου και ότι η Αργώ είχε "παράλληλες ικανότητες" πλεύσεως με τα "άρματα" των θεών. στο "ναό" του Άρεως (άλσος) στην Κολχίδα. Το μόνο εξαγόμενο -σταθερή παράμετρος. .ΙΑ117 είναι και ονόματα νησιών της Καραϊβικής και θαλάσσης Βενεζουέλας όπως το όνομα "Άνδρος" κλπ. αλλά αμφίκυρτη μηχανική κατασκευή δεχόμενη εντολές εξ αποστάσεως με τηλεχειρισμούς συγκεκριμένης διαδοχής ήχων.. Δεν είναι του παρόντος γιά να επεκταθούμε σε παρόμοιες "προεκτάσεις". Οι Έλληνες συνήθιζαν αυτή την όμοια-παράλληλη ονοματολογία όπως πχ. σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα δεν ήταν μόνον πλοίο θαλασσίας πλεύσεως. με ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ικανότητες κυλίσεως στην ξηρά (τροχοί) ή αυτοκινήσεως στην ξηρά. Τελικώς ως . Μαγνησία σημερινής Θεσσαλίας και Μαγνησία Ανατολικής Ελλάδος.. Εξάγεται ομοίως από τα αρχαία κείμενα ότι στο "πλοίο" υπήρχαν ασύρματες συσκευές τηλεπικοινωνίας διά μέσω των οποίων οι θεοί (Ήρα) επικοινωνούσαν και συνδιαλεγόταν με το πλήρωμα ("ομιλούσα δρύινη πλώρη"). γνωστής στον "μάγο" πανεπιστήμονα Ορφέα ως μέλους του πληρώματος.εκ περισσού αναφέρουμε ότι το πλοίο Αργώ. όπου σημερινή Μογγολική Τουρκία.είναι ότι η Ιωλκός χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία διεκδικήσεως τεχνολογίας του ιπταμένου "Κριού" Φρίξου-Έλλης του οποίου το "χρυσόμαλλο δέρας" (μεταλλική άτρακτος-περίβλημα από ειδικό κράμα χρυσού) φυλαγόταν ως τεχνολογικό μυστικό από τους Έλληνες Κολχίδος...

Α. ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΑΖΩΝ.Ε. ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΩΣ "ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ" ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΑΘΕΛΗΤΑ. ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. ΣΤ) ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΠΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΤΙΚΗ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΧΕΣΘΕ. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο αντιγραφέας δεν κατέχει "γνώσεις" Ο.Α. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΑ "ΟΝΕΙΡΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ Α΄ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 8-1-2012 Η αντιγραφή-ψηφιοποίηση έγινε από αντίγραφο πρωτότυπου το οποίο σε αρκετά σημεία του είναι δυσανάγνωστο. ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.. ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΙΔΕΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΘΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ. όπως σχήματα κλπ. ΕΑΝ Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ. ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών. Δ) ΑΠΟΒΑΛΑΤΕ ΤΙΣ ΒΡΑΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ "ΟΝΕΙΡΩΝ" ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ. "ΒΡΕΙΤΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ. Ε) ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΘΡΗΣΚΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ). ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ "ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΠΛΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ". . ΛΥΣΕΙΣ Α) ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ "ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ" ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ "ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ" ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.Ε. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΩΣ.Ε. ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΝΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗ "ΛΥΣΗ" ΤΟΥ "ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ" ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ "ΙΑ-8". ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ. Ο.Α. ΠΡΟΒΑΛΑΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ "ΣΑΣ". ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ-ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ.ΙΑ118 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ ΙΑ-8: ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη τυχόν ανακριβειών. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. Γ) ΟΤΑΝ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ Η ΘΕΑΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ. Β) ΟΤΑΝ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Η ΘΕΑΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ Η ΑΚΡΟΑΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗΑΚΟΥΣΜΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ. Ευχαριστίες στον αντιγραφέα του κειμένου 10-9-1985 της Ο. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ." ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. για μερικά από τα στοιχεία το κειμένου.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful