Κ Ρ Α Τ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ι Σ Χ Υ Ο Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ο - Κ Ρ Α Τ Ι Α
Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Τ Η Σ

Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΑΡΧΕΣ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΑΞΙΩΜ/ΧΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΞΕΝΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΘΕΜΑ:

ΙΑ'

ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ και
ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ "ΓΙΑΧΒΕ - ΤΑΜΙΗΛ"
31

ΜΑΪΟΥ

1988

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ

Ο.Ε.Α.
Ο Μ Α Δ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ
Υ Π Ε Ρ Κ Η Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ
Π Λ Α Ν Η Τ Ι Κ Η Σ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΙΑ1

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΙ
ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
- ΕΝΟΤΗΣ ΙΑ΄
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΗΣ: 103() ΣΕΛ. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΔΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6 & ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Ν. ΙΩΝΙΑ

ΒΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : Δ 424419 /// Μ / ΗΓ / Ο.Ε.Α.
ΜΕΛΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΗ, ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΑΥΣΜΑ.
ΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ,
ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ,
ΠΡΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ: "Ο.Ε.Α.

"

Η Ο.Ε.Α. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.

() ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΙΑ2
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΡΟΘΕΜΑ:
1ον: Η ακολουθούσα ενότητα ......... σελίδων με τίτλους: "Πειθαρχία
ατομικού Υποσυνειδήτου - Συνειδητού" δίδεται στο κοινό με τη ΣΑΦΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ότι ισχύουν σε υπερθετικό βαθμό όλα τα μέτρα Ασφαλείας γιά
διανοητική προστασία των Αναγνωστών από Ψυχοσωματικές Επιπλοκές λόγω
αιφνιδίας επαφής με ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ.
Οι Κανόνες Ασφαλείας έχουν εκτεθεί σε δύο προηγούμενες πολυσέλιδες
Ενότητες της Ο.Ε.Α προς το Κοινό και συνοψίζονται στο Γενικό Κανόνα: "Σε
οποιαδήποτε περίπτωση βίαιας αντιδράσεως του αναγνώστου στο περιεχόμενο
της παρούσης, καλείται να εγκαταλείψει αμέσως και να θεωρήσει το κείμενο
ως απαράδεκτη ψευδολογία".
2ον: Ο αναγνώστης ο οποίος θα συνεχίσει την ανάγνωση του κειμένου
παρά την ανωτέρω προειδοποίηση, θα έχει υπ' όψιν του ότι το κείμενο
κινείται σε τρία επίπεδα:
α) Κυριολεκτικό και κατά γράμμα αληθές επίπεδο.
β) Συμβολικό ήτοι Μυθολογικό επίπεδο (Μιτο-λογία).
γ) Παραπλανητικό ήτοι κατά γράμμα ψευδές επίπεδο.
3ον: Προς αποφυγή πλήρους αποσυναρμολογήσεως του εγκεφάλου του
αναγνώστου, σε ορισμένο σημείο του κειμένου θα δοθούν οι κλείδες
απομονώσεως των Παραπλανητικών Στοιχείων των κατά γράμμα Ψευδών,
συνοδευόμενες από τα αληθή αναλογούντα στοιχεία σε Κυριολεκτικό κατά
γράμμα αληθές επίπεδο.
4ον: Δε θα διαχωρίσουμε στην παρούσα το Κυριολεκτικό από το
Συμβολικό επίπεδο, ήτοι δε θα διαχωρίσουμε τα στοιχεία τύπου α) από τα
στοιχεία τύπου β). Ο διαχωρισμός αυτός θα γίνει από τον αναγνώστη ως
εγγύηση κριτικής λειτουργίας του καθ' όλο το μήκος του κειμένου,
δεδομένου ότι μας είναι ανεπιθύμητοι παθητικοί μη κριτικοί αναγνώστες.
5ον: Ο σκοπός της ανωτέρω τακτικής μας συγγραφής είναι πρώτον η
υποχρέωση του αναγνώστου να εθισθεί σε μη παθητική ανάγνωση κειμένων και
η διασφάλιση απορρίψεως του κειμένου από αναγνώστες εθισμένους στη λήψη
"ευκόλου γνώσεως".
6ον: Το παρόν κείμενο ισοδυναμεί με Διακήρυξη
Εθνικό Επίπεδο, σε Μείζον Πλανητικό Επίπεδο και σε
ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ίδε πρώτη ενότητα της Ο.Ε.Α.)

Επαναστάσεως σε
Μέγιστο Επίπεδο

7ον: Προς ενοποίηση προηγουμένης ενότητος της Ο.Ε.Α. με περιεχόμενο
"Παγιδευμένη Πολιτική Μετενσαρκώσεως Μέσω Γαιωστατικών Δορυφορικών
Εγκαταστάσεων Τεχνολογίας "θεών"" με την παρούσα ενότητα, δίδουσα έμφαση
στη Γήινη Πολιτική ήδη Ενσαρκωμένων Όντων αποτελούντων Εθνότητες "Δοχεία"
ιδίας Φυλής, προθέτουμε την κάτωθι παρατήρηση-κλείδα, άνευ της οποίας
προκύπτει το εύλογο ερώτημα: "Διατί η Ο.Ε.Α. επιμένει σε Εθνικό Αγώνα
Διατηρήσεως των Ελληνικής Φυλής "Δοχείων" Ενσαρκώσεως, ερχόμενη έτσι σε
αντίφαση με τις διακηρύξεις της περί του Αφύσικου της Ενσαρκώσεως και άρα
περί του Αφύσικου της Παγιδευμένης Ενσαρκώσεως Όντων ΚΑΙ εντός "Δοχείων"Σωμάτων Ελληνικής Φυλής";
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
Τα ενσαρκωμένα Όντα είναι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ενσαρκωμένα, είτε τα "Δοχεία"
ενσαρκώσεως είναι Σώματα Ελληνικής Φυλής είτε άλλης Φυλής. Εάν ήταν
δυνατόν εις αυτά τα ενσαρκωμένα Όντα να διακρατούν μνήμες Αρχικών
Λειτουργιών των, θα προτείναμε άμεση Εκσάρκωση και Επαναφορά σε Αρχικές

Εάν το ανωτέρω συμβεί. διότι είναι η ΜΟΝΗ Φυλή που διετήρησε την Ικανότητα Έρευνας σε συνδυασμό με τη Χρωμοσωματική Κληρονομική Μνήμη των "Δοχείων"-Σωμάτων από Αρχαία Μεταβίβαση Ενσαρκουμένων προς Ενσαρκώνοντα. Μωαμεθανισμός κλπ. διότι τα φυσιολογικά διαδοχικώς εκσαρκούμενα Όντα θα παρακάμψουν τις Δορυφορικές Μηχανές Αποσβέσεως Μνήμης και θα επανέλθουν στις Αρχικές των Λειτουργίες εντός του Συμπαντικού Οργανισμού. σε αυτόματη Λειτουργία Εξουδετερώσεως Καρκινώματος.ΙΑ3 Λειτουργίες. ο αριθμός των αφικνουμένων Αντισωματικών Όντων είναι ευθέως ανάλογος των Εκσαρκουμένων Όντων τα οποία ειδοποιούν τα Κέντρα Αντισωματικών Όντων. Σε απλή Γλώσσα το ανωτέρω φαινόμενο προσομοιάζει με την ανεξίτηλη οσμή δοχείου από αποθήκευση ενός υγρού αρχικώς και τη "μόλυνση"-απορρόφηση της οσμής αρχικού υγρού από όλα τα επόμενα έστω διαφορετικής χημικής συνθέσεως υγρά αποθηκευόμενα εντός του ιδίου δοχείου. Το ανωτέρω σημαίνει ότι όσο περισσότερα Όντα διαφύγουν από τις Μηχανές Αποσβέσεως Μνήμης των "θεών" γιά να ειδοποιήσουν το Συμπαντικό Οργανισμό. οι "θεοί" θα δεχθούν επίθεση εξοντώσεως από Ανωτέρους των της Συμπαντικής Ιεραρχίας. Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί ότι παρόμοια αφύπνιση όλων των ενσαρκωμένων Όντων του Πλανήτου Γή είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω αφυπνίσεως της Ελληνικής Φυλής. ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ εάν τα εκσαρκούμενα από ανθρώπινα σώματα Όντα φθάσουν στα Κέντρα Αντισωμάτων του Συμπαντικού Οργανισμού θα προκαλέσουν ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ των Όντων-Αντισωμάτων που θα αφιχθούν γιά την Κατάποση-Εξουδετέρωση των Καρκινοματικών Όντων-"θεών". Σιντοϊσμός.) διδάσκουσες το "φυσιολογικό" της Μετενσαρκώσεως σε . Τα ανωτέρω κρύπτονται επιμελώς από τη Χριστιανική. Ήτοι όπως στο ανθρώπινο Σώμα έτσι και στον Συμπαντικό Οργανισμό. λόγω του ότι σε προηγούμενες ενσαρκώσεις των ως "Έλληνες" "εμόλυναν" τα "Δοχεία" με Κληρονομικώς Μεταδόσιμη Γνώση-Μνήμη (Βιολογική Μνήμη Χρωμοσωμάτων). την Εβραϊκή και τις λοιπές "θεοσοφικές" θρησκείες (Βουδισμός. Ταοϊσμός. Σε φάση Εκσαρκώσεως η Μνήμη των Όντων αποσβένυται σε Μηχανικές Εγκαταστάσεις "θεών". Επειδή ο Συμπαντικός Οργανισμός λειτουργεί όπως ακριβώς το ανθρώπινο Σώμα. Εξ αυτών ΜΟΝΟΝ τα ενσαρκούμενα εις σώματα Ελληνικής Φυλής ενθυμούνται αμυδρώς παρελθόν των. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι "θεοί" του τοπικού Διαστήματος πανικοβάλλονται στη σκέψη ότι θα κατορθώσουν Όντα εκσαρκούμενα από ανθρώπινα σώματα να ειδοποιήσουν Εξωτερικά Κέντρα Αντισωματικών Όντων. Αυτό που φοβούνται οι "θεοί" Εγκληματίες του τοπικού Διαστήματος (Πάνθεον όλων των θρησκειών Παρελθόντος και Παρόντος) είναι η Πλήρης Αποκατάσταση της Μνήμης στην Ελληνική Φυλή και η συνειδητοποίηση των Όντων των Ενσαρκωμένων εντός Σωμάτων Ελληνικής Φυλής ότι κάποτε ΗΤΑΝ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ σε ΕΚΣΑΡΚΩΣΗ ΣΥΝΕΧΗ με ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ άνευ υποχρεωτικής αποσβέσεως Μνήμης σε Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις "θεών". διότι αν αυτό συμβεί. τότε αυτομάτως οι "θεοί" τοπικού Διαστήματος θα μεταβληθούν σε Κυβερνήτες Άνευ Υπηκόων. τόσο περισσότερα Αντισωματικά Όντα θα καταφθάσουν γιά "πόλεμο" και "αποσύνθεση" των καρκινοματικών "θεών". λόγω παροχής Γνώσεως από την Τάξη Προμηθέως ΜΟΝΟΝ σε Ενσαρκωμένα Όντα εντός Σωμάτων Ελληνικής Φυλής. Αυτός είναι και ο λόγος του μίσους και της συνεχιζόμενης γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων και κατ' επέκταση εναντίον της Λευκής Φυλής "μολυνθείσης ανεπανόρθωτα" από Προμηθεϊκή Γνώση μέσω των Ελλήνων. όπου Χημικές Ενώσεις-Μικροόντα εξερχόμενα από τα Κύτταρα ειδοποιούν τα Κέντρα Αντισωμάτων να αποστείλουν Αντισώματα προς ίασι τοπικών ασθενειών. Η ανωτέρω Λειτουργία είναι Αναλογική. κοινοποιώντας στα Ελεύθερα Όντα της Συμπαντικής Ιεραρχίας τα Παρά Φύσει Πεπραγμένα των "θεών".

.ενθρονισμού του .. Η Ελληνική Φυλή ως μόνος μοχλός αφυπνίσεως των Ενσαρκωμένων Όντων του Πλανήτου οφείλει να επιβιώσει ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ.Α. ... υποπίπτοντα έτσι στην παγίδα του Εξωκοσμικού Λόγου-Δημιουργού με σκοπιμότητα την απομάκρυνσή των από πιθανότητα συνειδητοποιήσεως περί Ενδοκοσμικού Λόγου ήτοι του Αυτοδημιούργητου Συμπαντικού Οργανισμού.. διότι υπάρχει "κίνδυνος" να ενθυμηθούν οι προσφιλείς Τέκτονες ότι κάποτε ήταν ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ τα οποία σήμερα τους προκαλούν Τρόμο στις Πνευματιστικές Συγκεντρώσεις των Τεκτονικών Στοών ή Ιδιωτικών Κύκλων ή Ψευδοδιδασκάλων τύπου Μαριώρη.αγρίων θιβετιανών κονίκλων. Ο.Ε.ΙΑ4 σημείο που τα ιερατεία των συντηρούν καταλόγους μελλοντικών ενσαρκώσεων προς αποφυγή "λανθασμένων ενσαρκώσεων" σημαινόντων Αξιωματούχων των... απορρίπτοντας οιοδήποτε ισχύον θρησκευτικό-πολιτικό-οικονομικό δόγμα ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. διδασκόντων ιστορικά περί ..Σαν Ζερμαίν στην ..Έρημο Γκόμπι και ιστορικά της εβραίας με θιβετιανή Μύηση κας Μπλαβάτσκυ περί . Ομοίως κρύπτονται επιμελώς από τα Μέλη του Τεκτονισμού διδασκόμενα απλώς τα φαιδρά περί "Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος".

εντάξεώς των σε ορισμένη ιδεολογία ή θρήσκευμα ή λόγω προϋπαρχόντων συνειδητών ή υποσυνειδήτων εγγραφών. δημιουργώντας παθητικό υπερυψηλής τάσεως στα όρια των "υπερμακρών συχνοτήτων" της κάθε ταχύτητος.Α.Ε.. CX106. στην προσπάθειά της να διαπιστώσει τις αιτίες ελλείψεως "κοινού νού" και "ορθού φυσικού Λόγου" στον τρόπο σκέψεως. ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Συνειδητού μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας Ολογραφίας LASER προκλήσεως "Υπερφυσικών Φαινομένων" εξ αποστάσεως.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ . Στρατιωτικής. χρησιμοποίησε την τεχνολογία της Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως Εγκεφάλου με το σκεπτικό ότι είναι αδύνατον σε μηχανικές κατασκευές και ηλεκτρονικά όργανα να υπάρξουν υποκειμενικά κριτήρια "συναισθηματισμού επιλογής" λόγω . Η ηγεσία της Ο. Η μετατροπή των γεννητριών παλμών σε δέκτες συχνοτήτων των ανωτέρω ταχυτήτων. Η έρευνα του Τμήματος Βιολογικών Ερευνών της Ο.. Τελικώς οι διαμορφωμένοι πομποί-δέκτες των συχνοτήτων ανωτέρω ταχυτήτων. Εκπαιδευτικής και Θρησκευτικής Εξουσίας αλλά και γενικώτερα των απλών πολιτών. έγινε εφικτή αντιστρόφως.ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ .Α. CX1030.. έδωσαν στους ερευνητές τη δυνατότητα να μελετήσουν τις ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ του ανθρώπινου εγκεφάλου ως πομποδέκτη σκέψεων εξ αποστάσεως γιά όλο το φάσμα από C έως CX1066.Ε.Α. Οι 11 ταχύτητες που υπερβαίνουν το "Αϊνσταΐνειο Φράγμα C" κατά γεωμετρική πρόοδο με λόγο 106 παρήχθησαν από γεννήτριες παλμών κατασκευής Ο."ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Υποσυνειδήτου μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας Διανοητικού Ελέγχου εξ αποστάσεως. CX1054. CX1018.Ε. CX1036. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΒΟΛΟΣ 31-5-1988: ΠΡΟΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ: . Εκτελεστικής.ΙΑ5 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6. CX1048. βασίσθηκε στη διαπίστωση ότι κάθε άτομο-πρόσωπο είναι πομπός και δέκτης 12 συχνοτήτων που περιέχονται και αντιστοιχούν σε συχνότητες ταχυτήτων C.Ε. CX1060 και CX1066.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ . CX1012. Το κεντρικό όργανο πομποδέκτης του εγκεφάλου "ουδέτερος δέκτης" ή "μη πολωμένος δέκτης" είναι η Υπόφυση σε αντίθεση με το Δεξιό και . Δικαστικής.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ . όταν στις αντίστοιχες ακραίες "υπερβραχείες συχνότητες" της κάθε ταχύτητος υπερπηδήθηκε το αντίστοιχο "φράγμα" μέσω αλματικής παροχής ηλεκτρικής υπερυψηλής τάσεως. CX1042. CX1024. Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ . ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Ο. στα κριτήρια λήψεως αποφάσεων και στους τρόπους ενεργείας των ελλήνων αξιωματούχων της Νομοθετικής. Αξιότιμοι κύριοι.

προς αρχηγούς συμμοριών διακινήσεως ναρκωτικών. προς εκπροσώπους επιστημών και τεχνολογίας. σε τρόπο που φαινομενικά "ελεύθερα σκεπτόμενοι" πολίτες να έχουν μετατραπεί σε φερέφωνα και μαριονέτες ξένων θελήσεων. Το όλο σύστημα σε διέγερση ομοιάζει με κεραία πομποδέκτη που γιά κάθε άτομο-πρόσωπο εκπέμπει και συλλαμβάνει σε απολύτως διαχωρισμένη προσωπική ιδιοσυχνότητα. Το κάθε άτομο-πρόσωπο μπορεί να επεκτείνει τις συχνότητες λήψεωςεκπομπής του μέχρι συντονισμού με τις ιδιοσυχνότητες άλλων ατόμων προσώπων και στην περίπτωση αυτή ομιλούμε γιά "τηλεπαθητική ικανότητα". τεχνών και τεχνολογίας μία πνευματική δικτατορία. και κυρίως προς μέλη κατωτέρων βαθμών Τεκτονικών Στοών. Εκτός των πολωμένων Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων και η ιδία η Υπόφυση διαχωρίζεται ηλεκτρομαγνητικά σε "ουδέτερη υπόφυση". έχουν ερευνήσει εξ αποστάσεως τη δραστηριότητα πολλών τέτοιων ατόμων σε διαφορετικές χώρες και το συμπέρασμα των ερευνητών που χειρίζονταν τα ηλεκτρονικά όργανα είναι ότι συστηματικά και μεθοδικά ασκείται από ορισμένα άτομα που ανήκουν σε πειθαρχημένα "κλειστά κυκλώματα" θρησκειών. οι επιδειξίες τηλεπαθείας γιά λόγους οικονομικής εκμεταλλεύσεως ή μέντιουμ. προς σκηνοθέτες.Ε. προς αξιωματούχους του Στρατού. εφ' όσον οι Ορφικοί Έλληνες είχαν γνώση ακόμη και του ότι όλα τα Όντα ή Ουράνια σώματα λειτουργούν σαν "ηλεκτρομαγνητική τριάδα" αντιθέτως στρεφομένων πεδίων εκ των οποίων το μεσαίο είναι "ακίνητο και ουδέτερο". ιδεολογιών. προς δημοσιογράφους όλων των εφημερίδων. προς ηθοποιούς. προς διασήμους εκπροσώπους των Τεχνών.Ε. προς σεναριογράφους. που αποδείχτηκαν αντιθέτως πολωμένα κατά την έννοια ζεύγους αντιθέτως στρεφομένων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Οι Αναλυτές Υποφύσεως της Ο.Α. προς στιχουργούς λαϊκής μουσικής. Τα επίπεδα ικανότητος των ατόμων "τηλεπομπών" διαχωρίζονται σε τρία. προς αξιωματούχους της Αστυνομίας.Α. προς θρησκευτικούς ηγέτες. προς παράγοντες συνδικάτων. προς καθηγητές Πανεπιστημίων. προς προέδρους και ηγετικά μέλη συλλόγων και σωματείων κλπ. προς τα μέλη του βουλευτικού σώματος. προς μέλη της ΥΠΕΑ. οι ραββίνοι των προσφιλών Ιουδαίων και τα μέλη των Μυστικών Εταιρειών στους ανωτάτους βαθμούς. προς εκδότες πορνογραφικών εντύπων. προς δικαστικούς λειτουργούς. προς εκδότες Τύπου.ΙΑ6 Αριστερό Εγκεφαλικό Ημισφαίριο. προς μέλη ηγεσίας πολιτικών κομμάτων. προς δημάρχους και μέλη δημοτικών συμβουλίων. προς μέλη της ΚΥΠ. Η Διάταξις της "ουδετέρας" Υποφύσεως μεταξύ των δύο Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων αντιθέτου ηλεκτρομαγνητικής ροπής απεικονίζεται με τη σημειολογία των Ορφικών Ελλήνων και των Πυθαγορείων . πάνω στους αμύητους στην τέχνη της τηλεπαθείας. σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά όργανα ανιχνεύσεως: 1ον: "Τηλεπομποί γραμμικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν μόνον την ικανότητα να συντονίζονται με ιδιοσυχνότητες υποφύσεων ενός μόνον άλλου ατόμου. προς ηγετικά στελέχη εγκληματικών συμμοριών. προς νομικούς ειδικευόμενους στη Νομοθεσία. σε "δεξιόστροφη υπόφυση" και "αριστερόστροφη υπόφυση". προς συγγραφείς βιβλίων κάθε περιεχομένου. Σε τέτοιες ασκήσεις επιδίδονται οι Μοναχοί όλων των θρησκευμάτων. προς Νομάρχες και μέλη Νομαρχιακών συμβουλίων. προς αρχηγούς συμμοριών εμπορίας λευκής σαρκός.Α. Τέτοια άτομα δε διαθέτουν αυτή την ικανότητα "φύσει" αλλά μόνον μετά από πολυετή άσκηση "μεταβολής ιδιοσυχνότητος" και μετά από συγκεκριμένες ασκήσεις αυτοδιαχείρισης της "χωρητικότητος της Υποφύσεως" αν η Υπόφυση θεωρηθεί σαν "αρχικός πυκνωτής επιλογής ραδιοδέκτου". διαταγές από τέτοια άτομα προς πολιτικούς ηγέτες. που οδηγεί την Ο. Έχουν καταγραφεί στα MONITOR και στους Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές της Ο. ανά περίπτωση και να μεταδίδουν διαταγές σκέψεων υπό τύπον γραμμικής αναγνώσεως κειμένου. προς εκδότες βιβλίων κάθε περιεχομένου. στη βεβαιότητα ότι οι ανακαλύψεις της δεν είναι τίποτα το καινούργιο. . επιστημών.Ε.

στα ανώτατα επίπεδα μυήσεως των Μυστικών Εταιρειών και των Θρησκευτικών Δογμάτων που ανήκουν. δεκτών ταυτοχρόνως. "στρέβλωση μελών και σπονδυλικής στήλης" και επεκτείνεται σε πρόκληση όλου του φάσματος των γνωστών "ασθενειών" με τελικές ικανότητες προκλήσεως "αντιστροφής ηλεκτρομαγνητικής πολικότητος" της σπονδυλικής στήλης του δέκτου ή ικανότητες "αντιστροφής ηλεκτρομαγνητικών ροπών" των εγκεφαλικών ημισφαιρίων του δέκτου από σε . κάνουμε γνωστό ότι όλες οι βιολογικές λειτουργίες οφείλονται σε ηλεκτροχημικές αντιδράσεις μεταξύ πολυπλόκων οργανικών οξέων και πολυπλόκων οργανικών βάσεων που αντιδρούν αυτόματα ή με έλεγχο του εγκεφάλου. Ο νοητός άξονας που διέρχεται από τα κέντρα των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων είναι κάθετος προς τον άξονα ηλεκτρικής πολικότητος της σπονδυλικής στήλης και απλοποιημένα λειτουργεί σαν ηλεκτρομαγνητικό ετερόδυνο-κεραία εκπομπής-λήψεως αν ο ηλεκτρικός κάθετος άξονας που τέμνει την "κεραία" στο κέντρο της γυμνασθεί να πάλλεται κατά ορισμένη συχνότητα. ανάλογα με το βαθμό εκπαίδευσης. 3ον: "Τηλεπομποί στερεοσκοπικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν τις προηγούμενες δύο ικανότητες και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου.000 VOLT τάσεως και 4 μιλιαμπέρ εντάσεως. κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών των VIDEO TV. συγκεντρωμένων σε συγκεκριμένο χώρο. εικόνες επιφανείας δύο διαστάσεων. ασκούνται. Τέτοια άτομα "υπερπομποί" είναι ικανά με ορισμένη παιδεία και πολυετή άσκηση να παράγουν εγκεφαλικά κύματα συχνοτήτων που αντιστοιχούν στα νευρικά κέντρα εισόδου πληροφοριών εγκεφάλων άλλων ατόμων με ικανότητα επιλογής νευρικών κέντρων οράσεως. κατά το ανάλογο ηλεκτρικό ισοδύναμο. στερεοσκοπικές εικόνες τριών διαστάσεων. Γιά τους μη ειδήμονες αναγνώστες της παρούσης. Οι "αυτόματες αντιδράσεις" έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικής πολικότητος μεταξύ "κεφαλής και ποδών" της τάξεως των 200. τα άτομα πομποί δεν εκπέμπουν ξένες ιδιοσυχνότητες μόνον από την υπόφυσή τους αλλά και από τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίριά τους. ακοής. γεύσεως και αφής. Σε τέτοιες περιπτώσεις εκπομπής. Η δράσις τέτοιων ατόμων αρχίζει με ικανότητες προκλήσεως "απλού πονοκεφάλου". γεύσεων και αίσθηση αφής επί ανυπάρκτου στερεού στα νευρικά κέντρα πολλών. κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών ολογραφικής προβολής LASER. Οι "υπερπομποί". ήχων. ανά περίπτωση. οσφρήσεως. υπάρχουν ανώτερα επίπεδα ικανότητος εκπομπής υποφύσεως που επεμβαίνουν όχι μόνο στο υποσυνείδητο υποφύσεων άλλων ατόμων αλλά και στο συνειδητό. μετρούμενης με υπαρκτή τεχνολογία της Ιατρικής. ανά περίπτωση. Αντιστοίχως υπάρχουν τρία υποδεέστερα επίπεδα ικανότητος ατόμων που μπορούν μετά από ορισμένη εκπαίδευση να λειτουργούν μόνο σαν δέκτες των ατόμων-πομπών που κατά κανόνα έχουν και ικανότητες δέκτου.ΙΑ7 2ον: "Τηλεπομποί επιφανειακής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν την προηγούμενη ικανότητα και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου. Οι δύο τελευταίες ικανότητες είναι θανατηφόρες γιά τον δέκτη διότι ισοδυναμούν με την απ' ευθείας επαφή δύο "αντιθέτων πόλων ηλεκτρικής τάσεως" χωρίς "αντίσταση". από ανώτατους βαθμοφόρους Τεκτονικών Στοών και από Μοναχούς όλων των δογμάτων. . σταθερή ή μεταβλητή. Εκτός των ανωτέρω έξι επιπέδων ικανότητος που κατέχονται κυρίως από "μέντιουμ" πειθαρχημένων σχολών τυφλής υπακοής. οσμών. Τέτοια άτομα "υπερπομποί" όταν συντονισθούν στην εκπομπή του ιδίου "αντικειμένου" μπορούν να προκαλέσουν ολογραφικό σχηματισμό στερεοσκοπικών "οραμάτων" κινουμένων ή ακινήτων. εκτός των ανωτέρω και σε ικανότητες εκπομπής συχνοτήτων του Συμπαθητικού και του Παρασυμπαθητικού νευρικού των συστήματος.

Α.Ε. όπως αποδείχθηκε στα MONITOR και στους Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές Γραμμικήε Σκέψεως. έχει καταγράψει τις ιδιοσυχνότητες σχεδόν όλων των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν σαν πομποί ή σαν υπερπομποί ιδιοσυχνοτήτων άλλων ατόμων. που πριν αρχίσουν την "εγκληματική μύηση". 2ον: Όλα τα άτομα "εγκληματικοί πομποί". αλλά οδηγήθηκε στην κατάσταση αυτή από άλλους ΠΟΜΠΟΥΣ. Στη συνέχεια η πλήρης κοινωνική απομόνωση αυτών των ατόμων και η παράλληλη απόλυτη εξάρτηση και βαθμιαία πειθαρχία σε κάποια Μυστική Εταιρεία ή Μονή ή Σχολή ή Ραββινικό κέντρο.Α. αν όχι "εγκληματικά στοιχεία". όπως θα αποδειχθεί στο τέλος του κειμένου. διότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΔΙΕΞΟΔΟΥ.Ε. χρησιμοποίησαν σαν τερματικά των Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως. ΙΔΕ ΣΕΛΙΔΑ ΙΑ-120 παροντοσ Η Ο. από ραββινικά κέντρα. Ήταν δυσάρεστο επακόλουθο ότι: οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Υποφύσεως της Ο. μηδενός εξαιρουμένου. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να πανικοβληθεί ο αναγνώστης με όσα ακολουθήσουν. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Τα όσα θα γραφούν στη συνέχεια δεν πρέπει να προκαλέσουν πανικό στον αναγνώστη. αλλά σπεύδει να αναγνωρίσει δύο ελαφρυντικά σε τέτοιου είδους "εγκληματικούς πομπούς" εγκεφάλους: 1ον: Κανένα απ' αυτά τα άτομα δε γεννήθηκε "εγκληματικός εγκέφαλος". Στο σημείο αυτό οι συντάκτες επικαλούνται την απόλυτη ψυχραιμία του αναγνώστη γιά τα όσα θα του γίνουν γνωστά στη συνέχεια. τέτοια άτομα καταδικάζονται αμέσως ως "δικτάτορες του πνεύματος". Η Ο. που τους ζητήθηκε όταν οι ΠΟΜΠΟΙ εξέπεμπαν μόνο στο θετικό μέρος της συνειδήσεως του υποψήφιου "εγκληματία". εκτός των φάσεων εκπομπής.Α.Ε.ΙΑ8 Οι τεχνικές που οδηγούν στην απόκτηση τέτοιων ικανοτήτων. Δυσάρεστο γιατί παραβιάσθηκε το ιδιωτικό απόρρητο της σκέψεως αλλά και ευχάριστο διότι η πλήρης καταγραφή αποδεικνύει την εσωτερική πάλη συνειδήσεως αυτών των ατόμων.Α. Αυτοί οι ΠΟΜΠΟΙ δεν είναι γήινοι εγκέφαλοι. έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα υποβοήθησής των γιά την υπερίσχυση του θετικού μέρους των συνειδήσεών των. αδυνατούν να ενεργήσουν διαφορετικά. Συμφωνεί και η Ο. που θα παρατεθεί στο τέλος του κειμένου.. με αυτούς τους χαρακτηρισμούς.Ε.Α. από Βουδιστικούς Ναούς και από Μυστικές Υποεταιρείες που λειτουργούν σα Σχολές Μέντιουμ. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Ο φόβος και ο πανικός είναι στοιχεία που ευνοούν την υποταγή του εγκεφάλου του αναγνώστη σε ξένες θελήσεις. εφ' όσον και οι αξιωματούχοι της Δικαιοσύνης βρίσκονται κάτω από την επιρροή τους. απογόνους εκείνων. οφείλει ή να αποδείξει ότι υπάρχουν όντως αυτά τα δύο ελαφρυντικά ή διαφορετικά πρέπει να δώσει τον ονομαστικό κατάλογο αυτών των ατόμων στο πλήθος γιά λυντσάρισμα αυτοδικίας. που οι τεχνικοί της Ο. Η Ο. που φθάνουν μέχρι τη δολοφονία άλλων ατόμων εξ αποστάσεως. καθιστά αδύνατη την επιστροφή αυτών των ατόμων σε πνευματική ελευθερία. . Ομοίως έχει καταγράψει την ταυτότητα και τους τόπους παραμονής αυτών των ατόμων. φαίνεται ότι ήταν γνωστές στα κλειστά κυκλώματα των ιερατείων της αρχαιότητος. έχουν καταγράψει και τις απλές καθημερινές σκέψεις αυτών των ατόμων. από τεκτονικές στοές. διότι φυλάσσονται σαν "ιερά μυστικά παραδόσεως" από τα σημερινά ιερατεία. παρουσιάστηκαν στον υποψήφιο "εγκληματία" επικαλούμενοι το θετικό μέρος της συνειδήσεώς του. διότι η υποταγή τους στη θέληση των ΠΟΜΠΩΝ δεσμεύεται με όρκο ζωής ή θανάτου. Είναι ευνόητο γιά το νοήμονα αναγνώστη ότι σύμφωνα με το ισχύον ποινικό και εθιμικό δίκαιο. διότι το ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ.Ε. από Μονές Ορθοδόξου Εκκλησίας. σε όλο τον Ελληνικό Χώρο.Ε.Α.

Α. έχουν εντοπίσει σε ευθεία γραμμή μέσω της γήινης μάζας αυτά τα στίγματα της παρανοϊκής δραστηριότητος. ότι κανένας από τους ανωτέρω "πομπούς" δε διαθέτει ικανότητες εκπομπής συχνοτήτων πέραν από τις περιλαμβανόμενες στο φάσμα C. Μπορεί όμως να υποτεθεί η χρήση της αρχαίας Μογγολικής. Τέτοια τεχνολογία βρίσκεται ήδη στο πειραματικό στάδιο στις Η. Έχουν επίσης καταγραφεί οι σκέψεις και οι διάλογοι των εκεί ερευνητών σε αγγλική. μέσω της "διαφανούς" γήινης μάζας.Π. Ούτε όμως τα κέντρα αυτών των ερευνών ούτε τα κέντρα συνεδριάσεων της ORDO ADEPTIS ATLANTIS εκπέμπουν ή εξέπεμπαν ποτέ στις τρομακτικές εντάσεις που εκπέμπονται οι συχνότητες από CX106 και άνω. που είχε παραλάβει τους Αναλυτές Συχνοτήτων γιά "ακτινογράφηση" και "αξονική τομογραφία" του εσωτερικού της γήινης σφαίρας. να διαπερνούν την ύλη χωρίς καμμία απορρόφηση.Α. που η τρομακτική τους ένταση δήλωνε ότι συμβαίνουν δύο τινά: 1ον: Ότι προέρχονται από εγκεφάλους όντων με εγκεφαλικό όγκο ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο του ανθρώπινου εγκεφάλου.Α. Κλήθηκαν τότε οι χειριστές των ηλεκτρονικών οργάνων να λύσουν ένα αλλοπρόσαλλο αίνιγμα που προέκυψε από την καταγραφή συχνοτήτων από CX106 έως CX1018. ανέφερε κάτι που φαινόταν απίστευτο. Στο εσωτερικό του πλανήτου. Τα συγκεντρωμένα ρωσσικά πειράματα γίνονται στο υπέδαφος της Εξωτερικής Μογγολίας και τα αντίστοιχα αμερικανικά σε διεσπαρμένα Πανεπιστήμια των Η. Επομένως δε μπορούμε να ομιλούμε γιά "τεχνολογία" αλλά μόνο γιά επίκτητες ΦΥΣΙΚΕΣ ικανότητες. υπάρχουν κενά στερεάς ύλης.. 2ον: Ότι προέρχονται από τεχνολογία "ενισχυτών πομπών" που με ηλεκτρονικά μέσα ενισχύουν τα αρχικά ασθενή εγκεφαλικά σήματα και συχνότητες του χειριστού τους.Ε. Η έρευνα σταμάτησε μέχρι την ημέρα που το Τμήμα Γεωλογίας της Ο.Ε. Έτσι και οι δύο αρχικά αναφερθείσες πιθανές πηγές αποκλείστηκαν μετά από εστίαση των Αναλυτών Συχνοτήτων άνω των ταχυτήτων CX106 σε όλη τη γήινη επιφάνεια.Ε.Α. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) .Α.ΙΑ9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Οι περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί έως εδώ αφορούν σε εκπαιδευμένα άτομα "πομπούς" ή "υπερπομπούς" που επηρεάζουν το συνειδητό ή το υποσυνείδητο άλλων ατόμων.Π. Ομοίως βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο στην Ελβετία υπό την κατεύθυνση κάποιου βουδιστού γκούρου ειδικού σε εκπομπές συχνοτήτων εγκεφάλου. λαμβάνοντας υπ' όψιν την κοινή μογγολική προέλευση Μογγόλων και Εβραίων από Ατλάντεια προέλευση και δεδομένου ότι στην Ύπατη Τεκτονική Στοά Τελειοποιήσεως συμμετέχουν και Μογγόλοι μεμυημένοι Χάν και εβραίοι αρχιραββίνοι. κάτω από το φλοιό σε βάθος 15 έως 200 χιλιομέτρων.Ε. Οι τρείς πρώτες γλώσσες είναι κατανοητές από το Τμήμα Γλωσσολογίας της Ο. Παρατηρήθηκε όμως στους Ηλεκτρονικούς Αναλυτές Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο. λόγω ικανότητος των συχνοτήτων CX106 και άνω. Η Στοά Τελειοποιήσεως ονομάζεται ORDO ADEPTIS ATLANTIS δηλαδή ΤΑΞΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ και οι διάλογοι και οι σκέψεις των μελών της έχουν επίσης καταγραφεί από τα MONITOR των εργαστηρίων της Ο. όπως συμβαίνει με τις συχνότητες ταχυτήτων C.Α. σε σημείο και ένταση ικανή να επηρεάσει άλλα άτομα. Οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Συχνοτήτων της Ο. εβραϊκή και ρωσσική γλώσσα ως επίσης και σε αρχαία μογγολική διάλεκτο.Α. με μορφή γιγαντιαίων σπηλαίων συνδεομένων μεταξύ τους με διαδρόμους και τεθλασμένες κανονικής γεωμετρίας. και ΕΣΣΔ από εβραϊκής καταγωγής Αμερικανούς και Ρώσσους. η τέταρτη όχι. Στις πρώτες εστιάσεις υπήρξε αδύνατο να διακριθεί οτιδήποτε εκτός της συγκλονιστικής διαπιστώσεως ότι μερικά από αυτά τα σπήλαια ήταν ΠΟΜΠΟΙ ισχυρότατων εκπομπών συχνοτήτων υποφύσεως που στα MONITOR απέδιδαν γραμμική λήψη και γραφή όλων των γνωστών γλωσσών του πλανήτη.Ε.

.. Ως εισερχόμενη ακτινοβολία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης..Ε. με σκοπό τον αποπροσανατολισμό Αρχών και πολιτών όλων των επικρατειών σε ότι αφορά "στρατηγικές ανακατατάξεις" στον εγγύς διαστημικό χώρο. Βόλου. ΓΕΣ.ΓΕΑ. επέτρεψε από το 1978 την "ακτινογράφηση" του εσωτερικού της Σελήνης. Σχόλια και συμπεράσματα που προέρχονται από το χώρο του συναισθήματος του αναγνώστη της παρούσης περιττεύουν. ΠΡΟΣ . σε εντάσεις τρομακτικές γιά ανοχές .. το οποίο έχει μεταλλικά τοιχώματα πάχους 30-40 χιλιομέτρων που περιβάλλονται από γαιωδαιτικό πλέγμα μεταλλικών ράβδων πλάτους-διαμέτρου 500 μέτρων και μήκους 25 έως 100 χιλιομέτρων. τις οποίες οι φυσικοί της Ο.Ε..Τα MONITOR των Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο..Ε...ΙΑ10 ΗΓΕΣΙΑ Ο...Α.. ΓΕΝ . κρίνουμε σκόπιμη την ενημέρωσή σας σε θέματα που άπτονται της "επιστημονικής ανακοινώσεως" Γιουτζίν Μαλόρ και της παραλλήλου ανακοινώσεως της NASA.Α.. με καταγραφείς γενικών ταχυτήτων διαβαθμισμένων στα CX1012. Η υπόλοιπη εξαιρετικά πολύπλοκη εσωτερική αρχιτεκτονική δεν ενδιαφέρει το ΓΕΕΘΑ. αδυνατούν να συσχετίσουν με οποιαδήποτε γνωστή τεχνολογία και μηχανολογία. Τα μεταλλικά επίπεδα τέμνονται από μεταλλικούς κυλίνδρους ομόκεντρους προς τον άξονα περιστροφής και με διαφορά ακτίνος 8 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο. ομοιάζουν με συστοιχίες πυρηνικών αντιδραστήρων. ότι πριν από τις πλήρεις αναλύσεις που ετοιμάζει γιά το ΓΕΕΘΑ.. Οι εσωτερικοί χώροι που ορίζονται από την τομή των μεταλλικών επιπέδων και κυλίνδρων. Εξωτερικά το μεταλλικό ωοειδές είναι γενικώς καλυμμένο από ακανόνιστες μάζες αδρανούς υλικού-βράχου.Ε. ΓΕΕΘΑ ΑΘΗΝΑΙ Αξιότιμοι Κύριοι.Ε.Α. ΒΟΛΟΥ .. Η ακτινογράφηση απεικονίζει σφαιρικό σώμα εξ ολοκλήρου μεταλλικής συστάσεως. κατέγραψαν εντολές διανοητικού ελέγχου προερχόμενες από μηχανικές εγκαταστάσεις εσωτερικού της Σελήνης.Ε. Επικαλούμεθα επαναφορά του αναγνώστη το χώρο της στείρας λογικής γιά να κρίνει τα κατωτέρω: α. εκτός των τμημάτων επιφανείας "θαλασσών" που δεν καλύπτονται από το πλέγμα των δοκών-ράβδων. θεωρήθηκε η μέση συχνότητα των τριτοβάθμιων ταχυτήτων με την υπόθεση ότι είναι "ομοιογενής" ως προερχόμενη από ουδέτερη εξωγαλαξιακή περιοχή. Το κύριο κριτήριο αποστολής της παρούσης είναι από πλευράς Ο.. πλαισιώνονται από μηχανικές κατασκευές απίθανων διαστάσεων.. Το εσωτερικό της σελήνης είναι κενό και περιέχει διαμορφωμένα μεταλλικά επίπεδα. 1ον: Γίνεται γνωστό στο ΓΕΕΘΑ ότι η τεχνολογία της Ο.Α. πρέπει να συντομεύσει τους χρόνους ανακοίνωσης των ερευνών της. Στο κέντρο της μεταλλικής δομής υπάρχουν συστοιχίες μεταλλικών συμπαγών μαζών που λόγω ισχυρών εκπομπών ακτινοβολίας δευτερογενών ταχυτήτων CX106. αλλά από πρόσθετη συμπαγή μάζα μετάλλου πάχους 12 χιλιομέτρων. δεδομένου ότι ανάλογη επιτάχυνση "ανακοινώσεων" τεκταίνεται στους κόλπους της NASA. Στα ενισχυμένα αυτά σημεία συνολικού πάχους φλοιού 42 -52 χιλιομέτρων είναι διανοιγμένες στο συμπαγές μέταλλο "οπές" στις οποίες παρατηρήθηκε εμφανέστατα είσοδος και έξοδος μεταλλικών σκαφών.Ε.Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΥΦΗΓΕΣΙΑΣ Ο. Το εξωτερικό στρώμα των ράβδων-δοκών έχει βάθος από 5 έως 6 χιλιόμετρα.Α.Α. κάθετα στον άξονα περιστροφής και απέχοντα μεταξύ τους 30 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο.. Μέσω της ιδίας οδού Υφηγεσίας Ο. υπό τύπον δίσκων κυκλικών των οποίων η εξωτερική επιφάνεια βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το γεωδαιτικό πλέγμα δοκών ή το υπερβαίνει κατά 6 χιλιόμετρα. Πάνω στη σφαιρική επιφάνεια και επί της αθέατης πλευράς υπάρχει συσσώρευση μάζης μετάλλου σε τρόπο ώστε η σεληνιακή επιφάνεια να μπορεί να θεωρηθεί ωώδης.

τι αφορά την Ελλάδα αναφέρουμε διανοητικές εντολές 107 γλωσσών πλήν της ελληνικής: "Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" "ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΛΛΑΡ" "ΣΤΕΛΛΑΡ ΙΣΟΝ 666" "Η ΕΛΛΑΣ-ΣΤΕΛΛΑΡ ΘΑ ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ" "ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΝΕΚΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΗΓΗΘΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΦΕΡΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΗΡΙΟ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 7 ΧΡΟΝΙΑ" "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" "Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ" "Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ" "ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ" "ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ" "ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ" "ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ" "ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΩΔΗΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΗΣ" "ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΕΙΣ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ" "ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΛΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ" "ΠΡΙΝ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ" "ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΓΕΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" "ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΗΓΕΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ" "ΤΟ 1988 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ" "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ" "Η ΑΝΩ ΛΕΒΑΝΙΑ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΛΕΒΑΝΙΑ" "Η ΑΝΩ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" "Ο ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ" "Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ" "ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" "ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ" "ΑΝΩ ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΕΣΟΥΓΙΑΧ ΛΕΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΕΣΟΥΓΙΑΧ ΛΕΒΑΝΙΑ" "ΑΝΩ ΕΛΟΧΑ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΟΧΑ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" .S.S.A. Περιλαμβάνουν εντολές προς U. κοινωνική. και λοιπούς συνασπισμούς. και προς U.R. Περιλαμβάνουν εντολές ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ φύσεως προς όλα τα έθνη του πλανήτου. Καταγράφηκαν 108 συχνότητες που εκπέμπουν συνθήματα "μαζικής υστερίας" σε αντίστοιχες 108 γλώσσες του πλανήτη Γή.S. πολιτική. Τα συνθήματα "μαζικής υστερίας" περιλαμβάνουν εντολές γιά θρησκευτική.ΙΑ11 γήινων εγκεφάλων. οικονομική και πολιτισμική συμπεριφορά επιστημώντεχνών-τεχνολογίας προς τα έθνη του πλανήτη. Σε ό.

να ερμηνεύσουν μέχρι τώρα το 30% του ολικού λεξιλογίου που χρησιμοποιούν τα πληρώματα όλων των ειδικοτήτων στο εσωτερικό της Σελήνης. δεν επέτρεπε την κατανόησή τους. σε οπτικοακουστικούς "διαλόγους" μεταξύ εσωτερικών πληρωμάτων Σελήνης και πληρωμάτων έξωθεν ευρισκομένων σκαφών.Ε. χρωμίου-Cr. δίδουν σαν γλώσσα επικοινωνίας την αρχαία ΕΒΡΑΪΚΗ με παραλλαγή πολύπλοκου συντακτικού και αυξημένο λεξιλόγιο κατά 1200%. μολυβδαινίου-Mo.. διότι η γνώση και η νοημοσύνη των γήινων που χρησιμοποιούσαν αυτήν τη γλώσσα πριν από 3000 χρόνια. Τέτοιες "τρίτης κατηγορίας" εκπομπές έχει καταγράψει η Ο. πομπούς και δέκτες στερεοσκοπικής τηλεοράσεως.Ε.ΙΑ12 "ΑΝΩ ΕΛΟΧΙΜ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΟΧΙΜ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ" "ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" κλπ.Α. Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι τα σεληνιακά σκάφη και η ΣΕΛΗΝΗ διαθέτουν γιά τις μεταξύ των επικοινωνίες. παλλαδίου-Pd που κατέγραψαν οι φασματογράφοι στους δίσκους των "θαλασσών". να μεταφράσει αυτόν τον όγκο του άγνωστου λεξιλογίου. ζιρκονίου-Zr. Παρά τις προσπάθειες του Τμήματος Φυσικής της Ο. Το τμήμα Γλωσσολογίας της Ο.Ε. προθέσεις. προερχόμενες από συνομιλίες όντων στο εσωτερικό. παρουσιάζει τέτοια απορρόφηση ώστε η σελήνη να βγάζει στο εξωτερικό της μόνον κραδασμούς-συχνότητες από λειτουργία βαρέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων του εσωτερικού της.Α. επεμβάσεις κλπ. είναι δε δυνατόν να αποδωθεί με διαμορφωμένους ολογραφικούς δέκτες LASER που "οδηγούνται" από εξαπολική κεραία έξι δωδεκαέδρων λήψεως. Οι ανωτέρω ραδιοεπικοινωνίες καταγράφηκαν σε τρείς μορφές εκπομπής: Γραμμική εκπομπή μίας διαστάσεως που αντιστοιχεί στις δικές μας ραδιοφωνικές εκπομπές. που ανέλυσε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής της Ο. στάθηκε αδύνατον να εστιασθούν κραδασμοί-συχνότητες που παράγονται από το εσωτερικό της σελήνης. υττρίου-Y. σιδήρου-Fe. Ο θώρακας των 40 χιλιομέτρων μετάλλου κράματος τιτανίου-Ti. όχι σαν συγκεκριμένο λεξιλόγιο. σχολιάζει μόνον τη γλωσσολογική προέλευση των τελευταίων τηλεπαθητικών συνθημάτων-εντολών.Ε. Είναι αδύνατον γιά την Ο.Ε. ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. πιστεύει ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής . Πρόκειται γιά λέξεις που προέρχονται από τη γενέτειρα της εβραϊκής γλώσσης. Υποθέτουμε ότι περιλαμβάνονται τεχνικοί όροι και γενικευμένες έννοιες που φυσιολογικά λείπουν από το ΕΒΡΑΪΚΟ λεξιλόγιο. Είναι πλήρως μεταφράσιμες και στην τελευταία παράγραφο σημαίνουν "Ο μέγας ραβί-διδάσκαλος. νικελίου-Ni.Ε. Η σύγκριση και αντιστοιχία των λέξεων-ήχων που συνοδεύουν την εκπομπή στερεοσκοπικών εκπομπών με τις εικόνες. "ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΝΤΙΝΙΕΝ ΤΑΒ ΟΥΡΕΣΑΛΛΙΜ" Τα συμπεράσματα και τα σχόλια του αναγνώστη που προέρχονται από το χώρο της λογικής αφορούν τον αναγνώστη και μόνον αυτόν. Γιά την εβραϊκή γλώσσα "λεβάνια" σημαίνει Σελήνη. ρουθηνίου-Ru.Α. Το υπόλοιπο 70% είναι κατά μέγιστο ποσοστό κατανοητό.Ε. η πηγή-άρτος ζωής βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ". Το τμήμα Γλωσσολογίας και Συγκριτικής Θρησκειολογίας της Ο. Οι αποκωδικοποιημένες όμως ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ σελήνης-σκαφών της και μεταξύ σκαφών της-σκαφών της. αν και μερικές από τις ακατανόητες λέξεις είναι σαφώς σύνθετα παράγωγα γνωστών ερμηνεύσιμων ΕΒΡΑΪΚΩΝ λέξεων. έδωσαν τη δυνατότητα στους γλωσσολόγους της Ο. Επιφανειακή εκπομπή δύο διαστάσεων που αντιστοιχεί στις δικές μας τηλεοπτικές εκπομπές και Ογκομετρική εκπομπή τριών διαστάσεων που δεν αντιστοιχεί σε γήινη τεχνολογία.Α. σε διαμορφωμένα κοινά VIDEO και κασσέτες TV.Α. αν και θεωρητικά είναι ιδανικός αγωγός ηχητικών κυμάτων.Α. αλλά σαν "στερεότυπο φρασεολόγιο" που αντιστοιχεί σε ορισμένες ενέργειες. Το ανωτέρω τηλεπαθητικό μήνυμα συσχετίζεται με το καταγραφέν στα εκτυπωτικά των MONITOR μόνο σε εβραϊκή γλώσσα: "Μέτατρον ασμοντάι γιεχοβαχάι κούν λεβάνια σαλήμ" και "Ασμοντάι τζεντάι κούν λεβάνια σαλήμ". διαθέσεις.Α. που παρατηρούνται στις εκπεμπόμενες εικόνες.

πληροφορείται αμέσως ότι όλη η σημειολογία της Κάμπαλα. εξαιρουμένων μόνον των ειδικών ερευνητών που σχετίζονται άμεσα με τον χειρισμό των οργάνων ανιχνεύσεως και της Ηγεσίας της. 106ΔΗ264. αποκλείει την επίδειξη αυτών των εγγραφών ακόμη και στα μέλη της και στα μέλη της Υφηγεσίας της. άτομα που χειρίζονται εξουσία και δεύτερον.Α. ΗΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ βρίσκονται χαραγμένα και αναρτημένα σε πίνακες σ' όλους τους εσωτερικούς χώρους της Σελήνης. Γιά τους άκρως μεμυημένους στην Κάμπαλα παραθέτουμε την παρατήρηση ότι οι 108 συχνότητες-κραδασμοί κατανέμονται σε 36 σπειροειδώς δεξιόστροφους. εκτός των όρων που υπερβαίνουν τη γήινη ικανότητα γενικευμένων επιστημονικών εννοιών που αφορούν σε "ακατανόητη" τεχνολογία. κατέγραψαν όταν οι Ηλεκτρονικοί Ανιχνευτές Συχνοτήτων Υποφύσεως ανέλυσαν κύματα σκέψεων των "θαυματουργών ραββίνων" Χασσινείμ. σε 36 "ευθείς στατικούς" και σε 36 σπειροειδώς αριστερόστροφους. αλλά γιά τους εξής λόγους: . Από τις παρατηρήσεις των MONITOR εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα πληρώματα της Σελήνης παράγουν-υλοποιούν ή καταστρέφουν-εξαϋλώνουν οποιοδήποτε χημικό στοιχείο. 268 .Ε. Το όμοιο συνέβη όταν γιά να παραχθούν ανόργανες ή οργανικές ενώσεις χημικών στοιχείων -ή να διαλυθούν στα συνθέτοντα μέρη-. Αν και αγνοούσε το κέντρο των ερευνητών μας αυτούς τους μηχανισμούς των κραδασμών. Τα ανωτέρω δε γράφονται γιά επίδειξη γνώσεως της Ο. Η Ο. παράγοντας και εστιάζοντας συνδυασμούς κραδασμών ή αντικραδασμών από την ηχητική περιοχή μέχρι τα υπερβραχέα ραδιοκύματα του φάσματος C. άτομα που έχουν γνώση της Κάμπαλα από Τεκτονική ή άλλη πηγή..Α. Η Ο.Α. Τελικώς στα εργαστήρια βιολογίας της Ο. εστιάστηκαν συνδυασμοί των ανωτέρω ιδιοσυχνοτήτων κατά ορισμένη διαδοχή και "αντιδιαδοχή".Α. όλοι οι συνδυασμοί συμβόλων της Κάμπαλα.Α. (ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ). με βάση της συχνότητες παλμών RESONANCE των ατόμων κάθε στοιχείου.Ε.Ε. οι μέχρις εδώ καταγραφείσες σκηνές του εσωτερικού της Σελήνης είναι ασύλληπτες ακόμη και γιά τη φαντασία του μεγαλύτερου γήινου συγγραφέα μυθιστορημάτων.ΙΑ13 που χρησιμοποιεί θα έχει "λύσει" έως το 1986 όλο το άκρως περίπλοκο συντακτικό και λεξιλόγιο των πληρωμάτων της Σελήνης. ακόμη και αυτούς που τα MONITOR της Ο. κατέγραψε γιά το ηχητικό πεδίο 108 κραδασμούς-συχνότητες και 108 αντικραδασμούς-αντισυχνότητες. όταν φορτισθεί απότομα με παραστάσεις και έννοιες που ανατρέπουν την αποκτηθείσα γνώση και "λογική". Οι 108 κραδασμοί αντιστοιχούν σε 108 χημικά καθαρά στοιχεία αρχίζοντας από το Υδρογόνο και φθάνοντας στο Κουρτσατόβιον 104KU267 και προσθέτοντας τέσσερα ακόμη στοιχεία με χαρακτηριστικά 105GP263. μελετώντας τις αντιστοιχίες. Εν πάσει περιπτώσει. 108ΑΠ270. ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ. Φροντίζουμε ώστε η παρούσα να μην καταλήξει στα χέρια ατόμων εντελώς "αμύητων" διότι προορίζεται γιά άτομα που έχουν τα κάτωθι δύο χαρακτηριστικά: Πρώτον. παραλύει και χάνει τελείως την ισορροπία του. Το 109ον στοιχείο αμέσως μετά τη δημιουργία του υφίσταται 107ΠΥ συρρίκνωση μάζης κατά 106 και με ταχύτητες CX106 κατευθύνεται προς το ισχυρότερο πλησίον κέντρο "βαρύτητος". ανόργανη ή οργανική χημική ένωση θελήσουν. Πριν ο αναγνώστης απορήσει γιά το δεύτερο χαρακτηριστικό. Ομοίως κατανέμονται οι 108 αντισυχνότητες. φθάσαμε στο σημείο να συνθέσουμε σύνθετα οργανικά αμινοξέα και σύνθετες οργανικές βάσεις πανίδος και χλωρίδος με τις ίδιες μεθόδους εστιάσεως ορισμένων συνδυασμών κραδασμών.Ε.Ε. τελικά κατόρθωσε να δημιουργήσει και να εξαϋλώσει ύλη από το στοιχείο "1" έως το "108" εστιάζοντας γεωμετρικά αυξανόμενες συχνότητες. Η αιτία αυτού του απορρήτου είναι ότι ένας απροετοίμαστος γήινος εγκέφαλος.

να προκαλέσουν ασθένειες ή θεραπείες μέσω δημιουργίας συγκεκριμένων οργανικών ενώσεων σε σώματα "αμυήτων". τις αθλιότητες των "θαυμάτων" των τρυφερών . να προκαλέσουν φυσικά φαινόμενα σεισμών. των μέντιουμ κλπ. Τα αποτελέσματα υπήρξαν "εξωλογικά". τις αθλιότητες των "θαυμάτων" όλων των θρησκειών και τις αθλιότητες των "θαυμάτων" όλων των μυστικών εταιρειών. Οι ειδικοί τεχνικοί της Ο. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "πρέπει να μάθουν καλά την Κάμπαλα γιά να βοηθήσει ο Αριήλ την επιχείρησή τους". Γ: Γιά να αρχίσει ο αναγνώστης να ερευνά το ενδεχόμενο ότι "κάπου ψηλότερα". χρησιμοποιώντας "μαγικές λέξεις" και "μαγικά σύμβολα" της αθλίας φιλολογίας της Κάμπαλα. σ' ένα επιτελείο διανοητικού ελέγχου. κατόχους και δασκάλους της Κάμπαλα. να προκαλέσουν ψευδείς αισθήσεις και ολογραφικά οράματα σε "αμύητους". πλημμυρών κλπ. είναι δυνατόν να γελοιποιήσουν κάθε ραββίνο. Σε συγκεκριμένες σκέψεις ή φράσεις των μελών της Καμπαλιστικής συνεδριάσεως που κατέγραφαν τα MONITOR και τα εκτυπωτικά των Ανιχνευτών Συχνοτήτων Υποφύσεως υπό μορφή ερωτήσεων.. τα νήματα που κινούν τις αθλιότητες των "θαυμάτων" του τρυφερού . κατά κανόνα εβραίους ραββίνους. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "θα ζητήσουν από τον Μιχαήλ να τους πεί τον εραστή της συζύγου τους" και ορισμένοι είχαν απλώς .Ε. Μήπως είναι το "πνευματικό βασίλειο" όπως σου έμαθαν στο θρήσκευμα ή στη Στοά που ανήκεις.ΙΑ14 Α: Γιά να απομυθοποιήσει ο αναγνώστης το μαγικό χαρακτήρα της Κάμπαλα και επομένως να απαλλαγεί από την εξουσία και την ψυχολογική εξάρτηση και καταπίεση που του επιβάλλεται από τους. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης είναι από κωμικά έως τραγικά.Α.. Οι Ανιχνευτές Συχνοτήτων Υποφύσεως κατέγραφαν τις νοητικές αντιδράσεις των μελών της Καμπαλιστικής Συνεδριάσεως και τις συνέκριναν με τη σεληνιακή "απάντηση". μετά από τρία έως πέντε δευτερόλεπτα.Χριστούλη. Ποιά είναι η πηγή της αθλίας Κάμπαλα.Α.χεσθεί εκ του φόβου με επακόλουθο τη . συνδυασμό συχνοτήτων. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "το ίδιο μπορούν να κάνουν οι αρχάγγελοι Αζαήλ και Αριήλ. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "τις δύο στήλες άναψε στον αέρα ο αρχάγγελος Μιχαήλ". εστιασμένων σε τελική περιφέρεια τριών έως δέκα μέτρων πάνω στο οίκημα που στέγαζε τη συνεδρίαση. Συνδύασαν ώστε να συμπέσουν χρονικά οι παρατηρήσεις και οι καταγραφείς Συχνοτήτων Υποφύσεως σε μικρή απόσταση από Τεκτονικές Καμπαλιστικές Συνεδριάσεις.. Β: Γιά να αρχίσει ο αναγνώστης να ερευνά το ενδεχόμενο του να δέχεται από πηγή τεχνολογίας τις "μαγικές" απαντήσεις που παίρνει όταν θέτει ερωτήσεις "μαγικές" ή όταν "διατάζει τα πνεύματα" ή όταν "καλεί τα πνεύματα". ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "πρέπει να βρώ τρόπο να ζητήσω τη βοήθεια του Μιχαήλ γιά να πάρω το Υπουργείο". Η Ο. που φυσιολογικά θα πρέπει να είναι Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ. Ορισμένοι συνδυασμοί συχνοτήτων μπορούν να προκαλέσουν αντιστροφή βαρύτητας. ένα συγκεκριμένο στίγμα της Σελήνης εξέπεμπε σε φοβερές εντάσεις. Ορισμένοι από τους συνέδρους είχαν τη σκέψη ότι επικοινωνούν απ' ευθείας με το "Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος". ενώνονται σε ένα κοινό νήμα. εμπρησμού.. δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο". ραββινίσκο και υποραββινίσκο δάσκαλο της Κάμπαλα. γιά να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα έκαναν κάτι πολύ απλό.Αγίων. με εστίαση εξαπολικών δωδεκαεδρικών κεραιών πάνω στους συμπαγείς μεταλλικούς δίσκους των σεληνιακών "θαλασσών"..Ε.. αγαπητέ Έλληνα αναγνώστη. Είναι πνεύματα αυτά που δέχονται ερωτήσεις ή υπερευαίσθητες μηχανές λήψεως που συνοδεύονται από πανίσχυρους πομπούς "συνδυασμών συχνοτήτων".. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν κάποιος ή κάποιοι κατέχουν πλήρως όλους τους μαθηματικούς συνδυασμούς των συχνοτήτων RESONANCE των χημικών στοιχείων και των ετεροπολικών και ομοιοπολικών χημικών ενώσεων. καταιγίδων.

Α.τεκτονικές στοές τριτοβάθμιες ΑΟΑ . τρόμο. λόγω του ότι εκτός της γενικής συχνότητος υποφύσεως των συνέδρων. ότι δεν υπάρχει ούτε μία τεκτονική στοά που να μην έχει έναν ανώτατο αξιωματούχο ιουδαίο τουλάχιστον. το εστιαζόμενο από τη Σελήνη μήνυμα περιείχε σε τρομακτική ένταση την ιδιοσυχνότητα υποφύσεως του μέντιουμ.συναγωγές . με τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό. σε κοινές κασσέτες TV.τεκτονικές στοές πρωτοβάθμιες ΜΤΜ .Ε. δε γνωρίζουν ακόμη ότι μια φούχτα Ελλήνων επιστημόνων τους έχει γελοιοποιήσει καταγράφοντας γιά χρόνια ολόκληρα την ατομική τους ιδιοσυχνότητα σκέψεως. οι κύριοι των κυρίων που επικαλούνται προσωπικά "τον μέγα Ασμοντάι Γιεχοβαχάι της Λεβάνια ΣΙΟΝ". τα οποία κατά κανόνα είναι ανοικτά στην πλατιά μάζα-όχλο. Αλλά τα ηλεκτρονικά όργανα δεν επιδέχονται υποκειμενικά κριτήρια. Μέσα στη διαβάθμιση γνώσεως της Κάμπαλα δεν αναφέρθηκαν οι Ορθόδοξες Μητροπόλεις. Τα καμπαλιστικά σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι σύνεδροι ως "κλείδα" επικοινωνίας γιά να θέσουν κάποια ερώτηση στα "πνεύματα". οι Ορθόδοξοι Ναοί. αυξάνουν σε πλήθος και ποικιλία με την ακόλουθη σειρά: ιδιώτες μέντιουμ επαγγελματίες μέντιουμ . σε μονές του Αγίου Όρους από πλωτά παρατηρητήρια. Οι επιστήμονες της Ο. Όμοιες συνδυαζόμενες παρατηρήσεις έγιναν σε εβραϊκές συναγωγές. με συνοδεύουσες παραισθήσεις. . που έχουν ήδη διανεμηθεί σε εμπίστους επιστήμονες 108 χωρών σαν να επρόκειτο γιά κασσέτες των διασημότερων αστέρων του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού "πορνό". εφ' όσον είναι βέβαιο ότι κάποιος από τους αποδέκτες θα το παραδώσει στους ιθύνοντες της τριτοβάθμιας στοάς του και εφ' όσον είναι γνωστό στην Ο. Η εντύπωση που προκαλεί στον ανυποψίαστο παρατηρητή είναι ότι δεν υπάρχει καμμία σχέση ανάμεσα στις δυνάμεις που επικαλούνται με την Κάμπαλα τα μέλη των Μυστικών Εταιρειών και τις δυνάμεις που επικαλούνται τα μέλη των Επίσημων Θρησκευμάτων.ΙΑ15 διατάραξη του συνειδητού από υποκειμενικές εικόνες άσχετες με το "σεληνιακό μύνημα" ή ολογραφικό όραμα. δε θα ξεχάσουν ποτέ τους τερατώδεις εγκληματικούς διαλόγους που διαμείβονται τηλεπαθητικά ανάμεσα στους 72 κυρίους Αγγλοσάξωνες και εβραίους που αποτελούν την πιο επίλεκτη μάφια του πλανήτη. αυτοί οι "σοφώτεροι των σοφών" και οι ηλιθιότεροι των ηλιθίων.ραββινικά κέντρα . Οι σκέψεις "λογικοφανούς παράνοιας" συνοδευόταν από πανικό. διακατέχονταν από "λογικοφανή παράνοια". Αυτοί οι κύριοι των κυρίων που μεταδίδουν "προσωπικά" τηλεπαθητικά μηνύματα του τύπου "πρέπει να επιταχύνουμε την κατερχόμενη καμπύλη παρακμής των γήινων πολιτισμών γιατί έτσι μόνο θα επιταχύνουμε την ανερχόμενη καμπύλη ακμής που θα ακολουθήσει". οι Ορθόδοξες Μονές και τα αντίστοιχα όλων των Χριστιανικών Δογμάτων ξένων χωρών με έμφαση στους Πεντηκοστιανούς και τους Χριστιανούς Μάρτυρες του Ιεχωβά ή Γιεχοβαχάι και τα αντίστοιχα όλων των υπαρκτών ασιατικών και αραβοειδών θρησκειών. Στα ανωτέρω κανάλια.Ε.Α. σε κέντρα παραψυχολογίας. αυτών των συνεδριάσεων.Α.τεκτονικές στοές δευτεροβάθμιες ΟΤΟ . Στο τέλος των συνεδριάσεων αυτών.Ε. Θα το πληροφορηθούν μέσω της παρούσης. η ομήγυρις των συνέδρων αποτελούνταν από άτομα που με ορθολογικά κριτήρια. Τα μέντιουμ-ενδιάμεσα. σε ραββινικά κέντρα και σε χώρους κοινών επαγγελματιών μέντιουμ. δεν υπάρχουν πλέον καμπαλιστικές επικλήσεις αλλά "προσευχές" και "τελετουργίες". φόβο και μερική παράλυση των εγκεφαλικών λειτουργιών. Οι συνδυασμένες παρατηρήσεις επαναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια "προσευχών" και "τελετών" όλων των υπαρκτών θρησκευμάτων με την ανεκτίμητη βοήθεια ελλήνων ναυτικών που δέχτηκαν να φιλοξενήσουν στα υπερπόντια ταξίδια τους τους ερευνητές και τα ηλεκτρονικά όργανα Ανιχνεύσεως Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο. είχαν πλήρη παράλυση του συνειδητού και απώλεια ηλεκτρικής τάσεως του εγκεφάλου των.παραψυχολόγοι μέντιουμ .Ομάς των 72 ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ.

όταν οι άνθρωποι από υπακοή στον ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ τεχνητό νόμο. αθέατοι. που γιά να κρατήσουν ζωντανή την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ διπολικότητα και επομένως και την εξουσία τους. Τέτοιοι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ εξουσιαστές αναγκαστικά θα μετέτρεπαν τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΟΥ σε τεχνητούς "ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΚΟΥ" και τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΚΟΥ σε τεχνητούς "ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΟΥ". πριν σου παραθέσουμε τις απαντήσεις. ΚΑΠΟΙΟΙ δημιούργησαν στους ανθρώπους πλαστές διπολικότητες καλού-κακού. αυτό θα καταγραφόταν σαν "αμάρτημα" και όταν οι άνθρωποι εξ ενστίκτου θα απέφευγαν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ. ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ. Αντίθετα. Και με τι σκοπό γίνεται αυτό. Ο νόμος αυτός σε ό. θα σου θυμήσουμε ένα απόφθεγμα του Εφέσιου προσωκρατικού φιλοσόφου Ηράκλειτου: "ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ.τι αφορά την Αληθή Διπολικότητα ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ και ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΚΟΥ. ΕΝΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ. αυτό θα καταγραφόταν σαν "υπακοή και πράξη καλού" και όταν οι άνθρωποι από υπακοή στον ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ τεχνητό νόμο. αυτό θα καταγραφόταν πάλι σαν "αμάρτημα". με σκοπό την άσκηση εξουσίας ως ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νομοθέτες του καλού και του κακού. σημαίνει ότι τα ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. Πώς είναι δυνατόν να "απαντούν" οι ίδιες "δυνάμεις" εφ' όσον καλούνται με διαφορετικό τυπικό και διαφορετικά ονόματα. υπήρχε πάντοτε το συγκεκριμένο στίγμα της Σελήνης που "απαντά" με τις ίδιες συχνότητες και συνδυασμούς συχνοτήτων που λαμβάνονται σαν "απαντήσεις" ερωτήσεων με Καμπαλιστικές μεθόδους. θα έπρεπε. Γιατί τόσες χιλιάδες χρόνια απάτης. ηθικούανήθικου. Αλλά διείδε ότι εκτός από τις πράξεις που η Φύση και οι φυσικοί νόμοι-"μέτρα" υποδεικνύουν ως "πρακτέες ή αποφευκτέες". να φροντίζουν να τροφοδοτούν το ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλό" και το ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "κακό" που επινόησαν. Το φυσιολογικό ερώτημα που προκύπτει γιά κάποιον που ανήκει σε ένα επίσημο θρήσκευμα ή σε ένα επίσημο θρήσκευμα και συγχρόνως σε κάποια Μυστική Εταιρεία είναι: Γιατί τότε οι ιθύνοντες των επίσημων θρησκειών "μέμφονται" τις μυστικές εταιρείες. Έλληνα αναγνώστη. ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΜΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ" Το νόημα των λόγων του Ηράκλειτου δεν είναι "ανήθικο"-αμοραλιστικό. Είπε: "ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ" "ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ" που σημαίνει ότι "τα ενάντια είναι ίδια". που τη μία φορά είναι ονόματα "κακών δαιμόνων" και την άλλη φορά είναι ονόματα "καλών αγγέλων". που τη μία φορά είναι το όνομα του "Χριστού" και την άλλη το όνομα του "Διαβόλου". Ο Ηράκλειτος διατύπωσε έναν ΑΠΟΛΥΤΟ ΝΟΜΟ που δεν επιδέχεται καμμία εξαίρεση. ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ. Άρα τα ΠΛΑΣΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ. εμφανίζοντας φανερούς "υπαλλήλους" τους που όμως θα "αλληλομισούνταν" σαν εκπρόσωποι του "καλού" εναντίον εκπροσώπων του "κακού". Αν απαντούν οι ίδιες δυνάμεις με διαφορετικά ονόματα.ΙΑ16 Το αποτέλεσμα αυτών των τοπικών καταγραφών ήταν η συγκλονιστική διαπίστωση ότι σε κάθε τελετουργική ή μη προσευχή όλων των θρησκευμάτων ανεξαιρέτως. Τι ωφελούνται αυτοί που ασκούν μία τόσο τερατώδη διαχρονική και διατοπική απάτη. αυτό θα καταγραφόταν πάλι σαν "υπακοή και πράξη καλού". απέφευγαν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟ. Έτσι θα ήταν βέβαιοι ότι όταν οι άνθρωποι εξ ενστίκτου θα έπρατταν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟ. Στο σημείο αυτό ζητούμε από τον "χριστιανό ορθόδοξο" και συγχρόνως "τέκτονα" αναγνώστη να ανατρέξει στην πρώτη εντολή του "θεού" της ιουδαιοχριστιανικής "Αγίας Γραφής" που δόθηκε στον "πρώτο άνθρωπο Αδάμ": . αγαθού-αμαρτωλού. έπρατταν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ. δε σημαίνει αυτό ότι κάποιος ή κάποιοι εμπαίζουν τον πληθυσμό όλου του πλανήτη. τουλάχιστον εξωτερικά.

Τραγέλαφος. Εις το εξής ο Αδάμ δια να γαμήσει θα έπρεπε να αποβλέπει και να θεσμοποιεί τη σεξουαλική επαφή.. συμβόλου της "ηθικής" του "ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΝΟΥ Χριστού που θα ερχόταν γιά να άρει την αμαρτία του Αδάμ". Αυτή η υπερβολική επίδειξη ήταν ύποπτη και σήμαινε ότι "κάτι δεν πήγαινε καλά με το "θεούλη" -διάβαζε "ιερατείο"". κάπου εκτεθειμένα στον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ των αρχαίων πολιτισμών. . Υποθέτουμε ότι τα γεννητικά του όργανα πρήστηκαν γιατί η "συκή" όταν έρχεται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα. έσπευσε να φορέσει φύλλο "συκής" γιατί έτσι έγραφαν τα "αρχεία γνώσης". Ο "Αδάμ" -διάβαζε "η ανθρωπότητα"μόλις . Διότι η ανθρωπότητα-Αδάμ ήδη έτρωγε "εκ πάντων των δένδρων του παραδείσου" και επομένως και από το δένδρο-αρχείο γνώσεων "της ζωής". Αλλά ο "απαίσιος θεούλης" αφού πρώτα σαρκάζει ηλιθίως σαν να ήταν ο έσχατος συμπαντικός μαλάκας λέγοντας: "και έγινε τώρα ο άνθρωπος ως είς εξ ημών των θεών". Οι φιλόλογοι της Ο. Εάν ο "Αδάμ" συνέχιζε να το φοράει. που ΠΡΟΫΠΗΡΧΕ του "θεούλη". Έτσι ίδρυσε οργανώσεις "όφεις" που θα αναλάμβαναν το MARKETING διασπείροντας ειδήσεις ότι "όσοι φάγουν από το δένδρο-αρχείο γνώσεων του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ καλού και κακού θα γίνονταν θεοί. Είναι το μόνο δένδρο που θα ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί γιά ένδυμα. Ούτε ευνουχισμός αλλά ούτε και ελευθερία. αποφάσισε με το τέχνασμα "του απαγορευμένου". Ο νοήμων αναγνώστης δεν εννοεί "μήλα" που δίνουν γνώση αλλά "αρχεία γνώσεως γραπτού λόγου" που ήταν "επιδεικτικά απαγορευμένα" και επίσης "επιδεικτικά εκτεθειμένα". σίγουρα θα αυτοευνουχιζόταν στη σάρκα και θα γινόταν ανίκανος γιά σαρκική αναπαραγωγή. Ο "απαίσιος θεούλης" φανέρωσε τις αληθινές του προθέσεις όταν είπε: "Ας διώξωμεν από τον Παράδεισο τον Αδάμ γιά να μην φάγει από το δένδρο της ζωής και ζήσει".Α. Το αποτέλεσμα δείχνει τι έγινε. προκαλεί οδυνηρή φλεγμονή.ΙΑ17 "Δεν θέλεις φάγει εκ του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού". Αλλά αν "η μηλιά" και τα πλαστά της αρχεία γνώσης δίδασκαν την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ "καλού και κακού".πατρική αγάπη ντύνει τον ταλαίπωρο με "δέρματα προβάτων". να οδηγήσει τη διψασμένη γιά έρευνα ανθρωπότητα στο δένδρο-αρχείο γνώσεως του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλού και κακού".. Ήταν πράγματι αυτά τα αρχεία γνώσης του ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ ή μήπως ήταν αρχεία "γνώσης" του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ με τα οποία ο εξουσιαστής "θεούλης" -διάβαζε "ιερατείο"σκόπευε να σερβίρει ορεκτικώτερα μέσω της "επιθυμίας του απαγορευμένου" την ΠΛΑΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ καταργώντας τη ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. Μεταφορικώς θα γινόταν ανίκανος και γιά πνευματική δημιουργία. Εδώ ο νοήμων αναγνώστης δεν εννοεί δένδρο. Οι οργανώσεις "όφεις" είχαν εντολή απο το "θεούλη" να δελεάσουν το θήλυ γένος ως φύσει ανεγκέφαλο και φύσει υλιστικό και φύσει ρέπον σε πιθηκισμούς και καινοτομίες.ενημερώθηκε από τη "γνώση" της οποίας κάποια παράγραφος αποκαλούσε "αμαρτωλή" τη ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΟΤΗΤΑ. μόνον μέσω του "δέρματος αμνού".Ε. φροντίζει να βγάλει την "συκήν" από το πέος του "Αδάμ" δια να φύγουν οι πόνοι της φλεγμονής και με .. αλλά τα "αρχεία της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΕΩΣ του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και ΦΥΣΕΙ ΚΑΚΟΥ. τότε πού βρισκόταν η γνώση της ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και ΚΑΚΟΥ. "διόρθωσαν" το κείμενο της Γενέσεως της "Αγίας Γραφής" ως εξής: "Ο θεούλης μη δυνάμενος να ασκήσει εξουσία στην ανθρωπότητα διότι τα έθνη ετρέφοντο από "το δένδρο της ζωής" που είχαν φυτέψει ΑΛΛΟΙ ΘΕΟΙ ανώτεροι του "θεούλη" Γιεχοβαχάι και αρχαιότεροι του Γιεχοβαχάι. διότι δημιουργήθηκε από ΑΛΛΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ που έδιναν ελεύθερα στην ανθρωπότητα τη γνώση-δένδρο του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και του ΦΥΣΕΙ ΚΑΚΟΥ..

Τα αισθήματά τους έπαθαν "στείρωση" από εσωστρεφείς ασθένειες ενοχής. Στη σελίδα περί φαρμάκων έγραφε: α) "Τα γεννητικά όργανα είναι αμάρτημα να λειτουργούν και να φαίνονται. της Ελλάδος. στην Ακαδημία . καλύψτε τα γεννητικά όργανα με φύλλα συκής που προκαλούν στείρωση και ανικανότητα γιά αναπαραγωγή. Οι ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ της ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ. το φάρμακο της πνευματικής τους στέρησης και ασθένειας. Τα "θήλεα ιερατεία" πρότειναν το "μήλο" της λατρείας του φύλου και του υλισμού στα άρρενα ιερατεία που συντηρούσαν και διατηρούσαν τη ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ και των ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ. πηγή πνευματικής. των U. της Περσίας.ΙΑ18 Έτσι δημιουργήθηκαν "θήλεα ιερατεία" με άξονα λατρείας το τελετουργικό γαμίσι και τον τελετουργικό υλισμό και την τελετουργική μαγεία. της Ασσυρίας.A. Έτσι εγκατέλειψαν το Απολλώνειο πνεύμα της Χρυσής Τομής ανάμεσα στις πνευματικές απολαύσεις και τις σεξοϋλιστικές απολαύσεις. της Βαβυλώνος. Και όταν ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ τα άρρενα ιερατεία κατάλαβαν το λάθος της υπερβολικής εντρύφησης στις σεξοϋλιστικές τελετουργίες. αναζήτησαν στο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ αρχείο γνώσεως του "θεούλη". της Ανατολικής Μεσοποταμίας. Τα άρρενα και τα θήλεα ιερατεία εφάρμοσαν τη συνταγή και διαπίστωσαν ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ότι ο "θεούλης" ήταν ένας αισχρός απατεώνας. σαρκικής ελευθερίας και δημιουργίας και έψαξαν να βρούν τα αρχεία γνώσεως-δένδρο της ζωής που οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΘΕΟΙ είχαν φυτέψει. γ) Η ελεύθερη έρευνα σκέψεων του εγκεφάλου είναι αμάρτημα να λετουργεί και να εκδηλώνεται. καλύψτε τα αισθήματα με πρωτόκολλα συμπεριφοράς που προκαλούν αισθηματική στείρωση και ανικανότητα γιά δημιουργία ΤΕΧΝΩΝ και Απολλώνειας Αρμονίας. Καλύψτε τα όλα αυτά αμέσως γιατί είδατε τι πάθατε όταν τα χρησιμοποιήσατε". Στην άθλια αυτή κατάσταση τα άρρενα και τα θήλεα ιερατεία μετάνιωσαν που πρόδωσαν τη ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ. Ο "θεούλης" όμως είχε φροντίσει να εξαφανίσει αυτά τα αρχεία γνώσης και τα παρέδωσε γιά φύλαξη στο δικό του ιερατείο. αισθηματικής. Κανείς από τους άθλιους των εθνών δεν είχε αντιληφθεί πώς έγινε η κλοπή και η εξαφάνιση. β) Τα αισθήματα της καρδιάς του Απολλώνειου ηλιακού πλέγματος είναι αμάρτημα να λειτουργούν και να φαίνονται. της Ρώμης. Αυτό έπραξε το Ιερατείο Ελευσίνος προς μέγιστη αγανάκτηση του Ιερατείου Δελφών που μέχρι την τελευταία στιγμή πριν καταστραφεί από τους ιουδαιοχριστιανούς του ανθελληνικού Βυζαντίου δήλωνε με τον τελευταίο χρησμό της Πυθίας ότι "ο Απόλλων θα ξαναέλθει και αυτή τη φορά θα είναι γιά ΠΑΝΤΑ". ρίχνοντας το βάρος του Απολλώνειου Ζυγού προς την πλευρά της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ γνώσεως. γιατί είχαν μείνει αχρησιμοποίητα γιά πολύ καιρό. Οι συνέπειες της μεταστροφής που δέχτηκαν τα άρρενα ιερατεία ήταν φοβερές γιά τα έθνη και τους πολιτισμούς τους. καλύψτε τις σκέψεις σας με πειθαρχημένες δογματικές ιδεολογίες και θρησκείες που προκαλούν πνευματική στείρωση και ανικανότητα γιά δημιουργία ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ και ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ. (ΘΗΛΕΑ=ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ. επιστημονικές και θρησκευτικές πειθαρχημένες Σχολές-ντισιπλίνες. έρμαια στο σαρκασμό του "θεούλη". μαζί με τα προς ανατολάς φυσικά πολιτισμικά τους δίπολα. Τα γεννητικά τους όργανα έπαθαν "στείρωση" από τις ψυχοσωματικές ασθένειες ενοχής. Μερικοί θυμόντουσαν ότι τέτοια αρχεία είχαν καεί στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Το πνεύμα τους έπαθε "στείρωση" από υποταγή ενοχής σε πολιτικές. της Μεγάλης Βρεττανίας.S. παραλλαγή της Κάμπαλα. ΑΡΡΕΝΑ=ΗΛΙΑΚΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ) Τα άρρενα ιερατεία δέχτηκαν αυτή την αντικατάσταση της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ από τη νέα ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. μετετράπησαν σε ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ.

θα φθάσουμε σε ολοκληρωμένες υπερδιάνοιες τύπου Ορφέα. Αναξαγόρες. αυτοδίδακτοι γίγαντες του πνεύματος. των Ηρακλέων.. ο "θεούλης" εύλογα ανησυχεί. οι έλληνες καλλιτέχνες και οι έλληνες βιοτέχνες και βιομήχανοι. Ευριπίδες. το ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα "θεογονίας" και ανατάσεως προς το ΘΕΟ ή τους ΘΕΟΥΣ του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ένας Ηράκλειτος. ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και της συνεπαγόμενης ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ. Μερικά κομμάτια αυτών των αρχείων σώθηκαν τυχαία και ο "θεούλης" ενοχλήθηκε τόσο ώστε φρόντισε τα αντίγραφά τους να γίνουν μέρος της γνώσεως του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλού και κακού" που είχε επινοήσει. χωρίς μνήμη ταυτότητας και πολιτισμού... Αρχιμήδες και το χειρότερο ακόμα θα φθάσουμε στην επιστροφή του ηρωικού πνεύματος των Θησέων." Εδώ τελειώνει το διορθωμένο κείμενο της Γενέσεως. σε μία . των "αγίων" αρχαίων ελληνικών τραγωδιών και οι Κάρολοι Κούν Εκμαυλιστές και Παιδεραστές των ηθοποιών που "ποιούν ήθη". και το χείριστο των χειρίστων. τον τρυφερό Χριστούλη και τον Παγκόσμιο Ισοπεδωτικό Σοσιαλισμό εθνών διαλυμένων. Α..ΙΑ19 του Πλάτωνος όταν καταστράφηκε από τον ιουδαιοχριστιανό Ιουστινιανό. των Α.. Ηράκλειτους. παπάρα τεχνών και παπάρα ύλης. ένας Σωκράτης. γιά να μπορέσουν επιτέλους να φέρουν το ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ. Ας αναλύσουμε το μηχανισμό του "θεούλη". χωρίς κάποιος άλλος να ορίζει γι' αυτούς τη διδακτέα ύλη και χωρίς να δίνουν πτυχία στους μαθητές τους και χωρίς να μπορεί κάποιος να επιβληθεί σαν μαθητής εάν δεν τον . παντρεύοντας τα υπολείμματα της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ με την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. σαν μαθητή ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ. διότι αν αφεθούν ελεύθεροι οι έλληνες επιστήμονες.. Παράλληλη ανάπτυξη ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ένας Δημόκριτος. Σε μία Ελλάδα όπου οι νέοι φιλόσοφοι θα μπορούν να αμφισβητούν τη θρησκεία και να δέχονται μόνον το ΘΕΟ ή τους ΘΕΟΥΣ.. Πλάτωνες. σε μία Ελλάδα όπου ο Ανώτατος Αξιωματούχος Πολιτισμού και Επιστημών δεν θα είναι η εβραία διεθνής πουτάνα και λεσβία ανηλίκων κοριτσιών Μελίνα Μερκούρη. σε ένα απίθανο φυλετικό κοκτέηλ ΜΙΑΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΦΥΛΗΣ αποτελούμενης από ανθρωπόμορφα ζώα. Έτσι ο "θεούλης" και το ιερατείο του θα αχρήστευαν τελεσίδικα με "αιώνιο ανάθεμα" κάθε σπέρμα ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ. Αλλά πέραν της μνήμης ουδέν. Πυθαγόρες. Επειδή η ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ παράγεται συνεχώς ακόμη και σήμερα από νεόφυτους ανεξάρτητους ερευνητές κάθε επιστημονικού τομέα και κάθε τομέα τέχνης και κάθε τομέα ύλης. χωρίς πτυχία πανεπιστημίου. Θαλήδες. τρεφόμενα με πνευματική παπάρα. Φειδίες. Σε μία Ελλάδα όπου θα εκδιωχθούν οι διάφοροι ιουδαίοι Κάρολοι Κούν ή Κοέν από Εκ. Ησίοδους. Ας γίνουμε όμως περισσότερο συγκεκριμένοι. Αισχύλους. χωρίς την άδεια του κράτους. σε μία Ελλάδα όπου οι σάπιες ιέρειες του πεζοδρομίου Μελίνες Μερκούρες δε θα μολύνουν τον Πολιτισμό και τις Επιστήμες των Αρχαίων Δασκάλων. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα πνευματικής και υλικής δημιουργίας. σημαίνει ότι η Ελλάς θα καταστρέψει το έργο του "θεούλη" και του ιερατείου που κόστισε χρήμα και χρόνο χιλιετηρίδων. όπως εκείνοι οι ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ άνοιγαν τις προσωπικές τους Σχολές. Μία τέτοια ελλάδα όπου ο κάθε ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ θα μπορεί χωρίς πτυχία και χωρίς έγκριση του κράτους να αυτοανακηρύσσεται και να αποδεικνύει ότι ΕΙΝΑΙ ένας δεύτερος Πυθαγόρας. Σωκράτες. να θεωρούν συνυπεύθυνη γιά την αθλιότητά τους και επομένως απορριπτέα ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ. θα φθάσουμε να έχουμε πάλι ένα έθνος που θα αναδείξει Δημόκριτους. χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα Υπουργείο Παιδείας. των Περσέων. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. θα κατόρθωνε ώστε οι απογοητευμένοι από την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. στο Μαντείο των Δελφών όταν καταστράφηκε απο Βυζαντινούς. όπως έκαναν οι παλαιοί φιλόσοφοι χωρίς ιουδαιοχριστιανικά Συντάγματα που προστατεύον την επίσημη Ιουδαιοχριστιανική θρησκεία του κράτους. Μ' αυτόν τον τρόπο.

Αν είναι καλλιτέχνης. ΦΥΣΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ. δόξα και κοινωνική αναγνώριση. θάβεται επαγγελματικά και ηθικά. ΦΥΣΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. Είναι το έσχατο της ειρωνείας ότι γιά να βρεί ΦΩΣ. ο βιομήχανος. ΦΥΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα Πολιτισμού αυτόνομου και αυτάρκη. Εάν δεν δεχθεί. Το "μήλο". άλματα κοινωνικότητας. Έτσι ο επιστήμονας. διαπιστώνει ότι αρχίζουν και τον θάβουν επαγγελματικά μυστήρια νήματα. επιστημονικά ή καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. το δόλωμα είναι η υπόσχεση των αδελφών να την προωθήσουν γιά στάρ. Η αξιοπρέπεια και ο ανδρισμός του έχουν εξευτελισθεί με κάθε τρόπο στις μασωνικές προαγωγές. Εάν δεχθεί. ο βιοτέχνης. ΦΥΣΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. εκβιάζεται με αποκάλυψη φωτογραφιών των οργίων. Συνήθως δέχεται και τρώει το "μήλο". γιατί κανείς ποτέ δεν του είχε πεί ότι το ΦΩΣ . ΤΕΤΟΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ όμως. ο καλλιτέχνης. SOROPTIMIST κλπ. δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να ξαναγίνουν. Αν είναι επιστήμων. Σ' αυτές τις οργανώσεις που είναι "οικογενειακές" και επομένως πρέπει να εγγράψει και τη σύζυγό του ή την ερωμένη του. ο έμπορος. που σχετίζεται με την επιστήμη του. αφού επί ένα διάστημα τρώει το "μήλο" εν αγνοία του συζύγου της. όπου του ζητήθηκε και ΕΔΩΣΕ τυφλή υποταγή. Αμέσως αρχίζουν άλματα καρριέρας. ΦΥΣΕΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ. αν κατορθώσει να πείσει το σύζυγο να εγγραφεί στην ΤΑΔΕ τεκτονική στοά. ανακαλύπτει ότι χωρίς λόγους πέφτει σε δυσμένεια του κατεστημένου του "ΘΕΟΥΛΗ" και δέχεται τις πρώτες προσκλήσεις από περίεργες οργανώσεις του τύπου LIONS. έδωσε ΤΥΦΛΗ υπακοή. διαπιστώνει ότι αυτές οι οργανώσεις είναι οι "όφεις" του MARKETING υπέρ "του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού". Στις καμπαλιστικές συνεδρείες τα διάφορα "πνεύματα" με καταλήξεις ονομάτων σε -ΕΛ κατά το ΑΡΙΕΛ. αν έχει πνευματικά. αν είναι βιομήχανος. ΦΥΣΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ. κοσμοπολιτικά ταρατατζούμ και ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ εθνικές και διεθνείς. Αν ο σύζυγος αρνηθεί. όπως έλεγε ραββίνος Αθηνών. Έτσι η νέα "Εύα". κάποιος αδελφός ασκεί πάνω του σοδομισμό. κατά τον "θεούλη". το δόλωμα είναι η υπόσχεση γιά μεγάλο δάνειο από την Τράπεζα. ΦΥΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ. Αν αρνηθεί. Η νέα Εύα πλησιάζει τον ανυποψίαστο σύζυγο και αρχίζει το "ψήσιμο" με τον τρόπο που της έχουν υποδείξει οι αδελφοί και οι αδελφές. ROTARY. ΦΥΣΕΙ ΤΕΧΝΗ. το δόλωμα είναι μια αποκρυφιστική γνώση της Κάμπαλα. είναι ένα λεσβιακό σχήμα ομαδικώς ή ένα ομαδικό όργιο με συμμετοχή ανδρών κάποιας τεκτονικής στοάς ή μία καμπαλιστική συνεδρίαση με επικλήσεις "πνευμάτων" που πληροφορούν τη νεοεισελθούσα πώς θα κερδίσει χρήμα. ο απλός ιδιώτης που έχει τάσεις να ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. οι μεμυημένες κυρίες που ήδη ευρίσκονται εκεί πλησιάζουν τη νεοεισελθούσα και αρχίζουν τη μύηση στα ωφέλη που θα προκύψουν αν μία "ημέρα κάνουν στενότερη παρέα" γιά να της δείξουν το "μήλο".ΙΑ20 Ελλάδα όπου οι διεθνείς πόρνες των ιουδαίων Ζύλ Ντασέν δε θα μολύνουν τη μνήμη των Γιγάντων του Πνεύματος. άλματα επαγγελματικά από πληθώρα ουρανοκατέβατων αγνώστων πελατών. Ο ζαλισμένος σύζυγος δεν ενοχλείται πιά να συμμετέχει σε κοινά όργια με τη γυναίκα του και άλλους αδελφούς και αδελφές. ακούει μία μέρα τους αδελφούς να της λένε ότι τα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη θα αυξηθούν. Η νέα "Εύα". δεξιώσεις. μαθαίνει ότι οι πιο ευνοούμενοι και επιτυχημένοι αδελφοί είναι οι ομοφυλόφιλοι της Τεκτονικής Στοάς και μερικές φορές δεν ενοχλείται όταν στη διάρκεια ενός σεξουαλικού οργίου. δηλώνουν σοβαρές δηλώσεις. οι ζωντανοί γκούρου και λάμα στέλνουν σοβαρά μαντάτα από Ινδία τηλεπαθητικώς και η ζωή κυλάει μέχρι τη στιγμή που πρώτος ο σύζυγος αντιλαμβάνεται την πνευματική του εξαθλίωση και την πνευματική φυλακή και υπακοή που πλήρωσε γιά αυτή την επιτυχία σαπουνόφουσκα. όπου θα γίνονται τα ίδια "μήλα" με τη ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΑ στην οποία εκείνη ανήκει εδώ και καιρό χωρίς να το ξέρει. διότι η Κάμπαλα δεν αδειάζει ποτέ. κατά κανόνα. τα "πνεύματα" και οι μεμυημένοι αδελφοί και αδελφές της δίνουν κάθε πληροφορία γιά οτιδήποτε.

Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τα αισθήματά σου". κομφουκιανής κλπ. πρέπει να νεκρώσει τον εγκέφαλό του με αυτοσυγκέντρωση και στοχασμό του Συμπαντικού Άτμαν. "κρύβεται" και κυκλοφορεί "κλειστός" και "κουμπωμένος" και "σκυθρωπός" και γεμάτος κατάθλιψη και νευρώσεις και τύψεις και ενοχές. αλλά όσο προωθείται. Και όπως ο Αδάμ της Βίβλου των ιουδαίων. Έχει να ευνουχίσει ΠΝΕΥΜΑ. αθλίας μορφής ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΕΑ. επιτυχημένος διεθνής έμπορος και άνω και ενδεχομένως δικτάτορας και άνω. που δεν ανέχεται υπακοή τυφλή αλλά ΥΠΑΚΟΗ μετά από κριτική του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη συναισθηματική ελευθερία και απέτυχες. νομάρχης και άνω. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τον εγκέφαλό σου". "Η πνευματική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς τον εγωιστικό εγκέφαλό σου αντί να αφήνεσαι ελεύθερα στα κοσμικά ρευστά.ΙΑ21 του πνεύματος βρίσκεται μόνον στο ΦΩΣ της ελεύθερης σκέψεως. Ο "Αδάμ" αναζητά στη Στοά φάρμακο γιά να επανέλθει σε ψυχολογική ισορροπία και οι απαντήσεις που παίρνει από τους Σεβάσμιους της Στοάς είναι: "Η σαρκική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς τα γεννητικά σου όργανα. δηλαδή ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ. στα αισθήματα. στη σάρκα. ο "θεούλης" μέσω του ιερέα της επίσημης τοπικής κρατικής θρησκείας. χριστιανικής. επιτυχημένος βιομήχανος και άνω. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη πνευματική ελευθερία και απέτυχες.. Φοράει "φύλλο συκής" τεχνητών και πλαστών ενοχών στο πνεύμα. Είναι κατάξηρος και στους τρείς τομείς και φυτοζωεί έως ότου μία μέρα τον . και του λέει σαρκαστικά: "Ποιός σου είπε ότι πρέπει να αισθάνεσαι ένοχος γιά τις φυσικές σου λειτουργίες και να κρύβεσαι ενώπιον του Κυρίου. "Η συναισθηματική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς και οδηγείσαι από τα αισθήματα της καρδιάς σου. Ο Αδάμ έχει τώρα τρία πράγματα να ευνουχίσει αν θέλει να γίνει υποστράτηγος και άνω. αυτή μου έδωσε να φάγω και εξ αιτίας της εγγράφηκα στη Στοά. που συμβαίνει να είναι επί το πλείστον δικηγόροι λογοκράτες. Αν δεν δεχθεί. Μήπως έφαγες εκ "του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού" που φύεται στον Τεκτονικό Κήπο. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τα σεξουαλικά σου όργανα". αν θέλει να γίνει αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και άνω. υφυπουργός και άνω. τότε προωθείται μεν. Αν δεχθεί. πρέπει να νεκρώσει τα σεξουαλικά πάθη και τα σεξουαλικά του όργανα. δήμαρχος και άνω. Προηγουμένως οι Σεβάσμιοι της Στοάς έχουν φροντίσει γιά το φακέλλωμα του "αδελφού". Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη σεξουαλική ελευθερία και απέτυχες. πρέπει να νεκρώσει τα αισθήματά του. ΣΑΡΚΑ.. γιά τις γνωστές διαδικασίες του "ηθικού θανάτου" του πρώην αδελφού." Ο "κρυβόμενος" Τέκτων απαντά: "Η γυναίκα την οποία μου έδωσες.τι αφορά την ελεύθερη και αυτόβουλη χρήση πνεύματος. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. αισθημάτων και σάρκας. σιντοϊστικής. Το παραγώμενο ανθρωποειδές είναι πλέον ανίκανο γιά κάθε πρωτοβουλία και δημιουργία και υπακούει τυφλά σε διαταγές αφανών αξιωματούχων και Στοών. η ΚΥΠ υπό τας διαταγάς του εκάστοτε Τέκτονος δίνει τον ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΛΟ του Αδάμ στον Τύπο. μητροπολίτης και άνω. τόσο η Στοά στην οποία ανήκει του δημιουργεί ενοχές σε ό. ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ. μέλος διοικήσεως τραπέζης και άνω. βουδιστικής. Κυκλοφορεί κενός από πνευματική άποψη." Ο ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΑ κατευθυνόμενος "ιερέας" αναλαμβάνει την εξομολόγηση της Εύας συζύγου και ερωτά: . κενός από αισθήματα και κενός από σαρκική απόλαυση. δικαστικός εφέτης και άνω.

καρδιάς. Τότε ο "θεούλης" ακάθεκτος φωτίζει τον Ηγούμενο Βασιλόπουλο Μονής Πεντέλης και άλλους Ηγουμένους άλλων Μονών να ρίξουν κεραυνούς και κατάρες εναντίον του "όφεως" ROTARY. με σκοπό να θεωρείται σαν ΚΑΤΑΡΑ η ελληνική αρχαία σοφία από τους ανανήψαντες εις Χριστόν.ζωώδες σέξ." Διότι όπως ξέρει ήδη ο τέκτων αναγνώστης.προικοδοτήσεις απόρων κορασίδων και . ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΒΡΙΣΘΕΙ. της ελευθερίας υπό όρους. Το πάντρεμα της ΦΥΣΕΙ αρχαίας ελληνικής γνώσεως με την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ γνώση της ιουδαϊκής Κάμπαλα." Η Εύα απαντά: "Ο όφις ROTARY. είναι ένα ανθρώπινο ΖΟΜΠΙ. κοινωνικής ωφελείας.. κάμπτεται και συντετριμμένος από τους κεραυνούς και της κατάρες του "θεούλη". Έχει να διαλέξει δηλαδή ανάμεσα στην κατάσταση του ΝΕΚΡΟΥ της Τεκτονικής Στοάς και στην κατάσταση του ΚΤΗΝΟΥΣ της Χριστιανικής εκκλησίας. . ΑΝΘΡΩΠΟΣ δε μπορεί να είναι διότι ο "θεούλης" φρόντισε να εξαφανίσει την αρχαία ελληνική σοφία. εναντίον των Τεκτόνων "των τέκνων του Εωσφόρου" και εναντίον των "εκφυλισμένων συζύγων των". ή SOROPTIMIST με ώθησε να φάγω. Μέσω του ιερέα. την αρχαία ελληνική επιστήμη. LIONS κλπ. μαζί με την Κάμπαλα.. ο Τέκτων μαθαίνει ότι θα του αφαιρεθεί το "φύλλο συκής" των ενοχών που τον ευνούχισαν στο πνεύμα. ένα διαμορφωμένο ΓΚΟΛΕΜ-ΜΗΧΑΝΗ που τείνει τα χέρια στο πρώτο επιπλέον αντικείμενο που θα του επιτρέψει να αποφύγει τη βύθιση και να επιβιώσει με οποιοδήποτε κόστος. Έτσι ο Αδάμ έχει να διαλέξει ανάμεσα σε πλήρη ευνουχισμό πνεύματος. στο σέξ και θα του δοθεί γιά ένδυμα "δέρμα ζώων". Τέκτονα. διότι ο Χριστούλης είναι τώρα το νέο δένδρο της ζωής".αγρίων κονίκλων. εναντίον του δένδρου της ΜΑΓΕΙΑΣ-Κάμπαλα και της τελετουργικής παρτούζας.. όπως "ο όφις της Εδέμ ήτο το φρονιμώτερο πάντων των ζώων". επιδιδόμενες σε έργα "φρόνιμα" διεθνούς ειρήνης. τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Διατί έφαγες εκ του δένδρου της παρτούζας και της Κάμπαλα.. να πάτε και καμμία εκδρομούλα εις το Άγιον Όρος δια ψυχικήν ανάτασιν. αναλαμβάνει η ίδια η Στοά να διατάξει: "Να πηγαίνετε εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Μάλιστα ο "θεούλης" φρόντισε ώστε όσα ελληνικά κείμενα ξέφυγαν από τον εμπρησμό και την καταστροφή.ζωώδη καρδιά . ή LIONS. έγινε από το "θεούλη". πρέπει τώρα να υβρισθούν και να προκαλούν φρίκη στον "ανανήψαντα" εις τον Χριστούλη. Το "επιπλέον αντικείμενο" του το δίνει ο "θεούλης". Όταν ο ιερέας δεν μπορεί να εντοπίσει τον κάθε "κρυπτόμενο από τεκτονικές ενοχές" τέκτονα. ώστε να υπαχθούν και να μοιραστούν τις κατάρες των Ορθοδόξων ιερέων και των Ορθοδόξων Βασιλόπουλων. να εξομολογείσθε εις τους ιερείς" ώστε να διευκολύνεται το έργο των έργο των Βασιλόπουλων και των Αδωνάι που περιμένουν έτοιμοι με τις κατάρες: "να είσαι επικατάρατος διότι έφαγες εκ του μήλου της Κάμπαλα. την αρχαία ελληνική υλική αυτονομία. .ΙΑ22 "Διατί τέκνον έφυγες από την Αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν και τον πνευματικό της παράδεισο. στην καρδιά.. Η κατάρα ακυρούται μόνον αν ανανήψεις εν Χριστούλη.. έτσι κι αυτές εμφανίζονται σαν τις "φρονιμώτερες πασών των οργανώσεων". διεθνούς φιλίας. μέσα στις Τεκτονικές Στοές. την αρχαία ελληνική τέχνη.δενδροφυτεύσεις περιβάλλοντος και . σέξ και σε ζωώδες πνεύμα . οι ανωτέρω και οι συναφείς οργανώσεις. απογοητευμένος και πνευματικά λιμοκτονών στη Στοά του. να αποτελέσουν μέρος της γνώσεως των Τεκτονικών Στοών. Τα ελληνικά κείμενα των αρχαίων γιγάντων του πνεύματος μαζί με την Κάμπαλα.. Διότι ο "θεούλης" στην Εδέμ "ενέδυσεν αυτούς με χιτώνας δερματίνους". Στο σημείο αυτό ο Τέκτων-Αδάμ. Τέκτονες.

να δείτε το λύκο που σας σκότωσε να έχει τύψεις και να κλαίει τη νύκτα ως ύαινα.και σάρκας δυνατών. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" Το εγκληματικό δόγμα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΙΣΟΤΗΤΟΣ".. επί σφαγήν ή επί κουράν." "Όταν ένας από τους μαντρόσκυλους σας δαγκώνει από το δεξί σβέρκο. υιόν εναντίον πατρός -και εναντίον πατέρων προγόνων-. . με όλες τις ανέσεις που αρμόζουν σε ζώα που είναι ηλιθίως πράα." "Θα στρέψω τα τέκνα -του Χριστού." "Μακάριοι οι ειρηνοποιοί που κάνουν πορείες ειρήνης όταν οι γείτονές των τροχίζουν τα μαχαίρια γιά να τους σφάξουν." "Απελευθέρωση" λοιπόν από τις Αρχές και τις Αξίες και τον Πολιτισμό και τις δομές Εξουσίας και Ιεραρχίας των Προγόνων Πατέρων και πλήρης ανατροπή του Ορθολογισμού που στήριξαν όλα αυτά και "Υποταγή" στο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ δόγμα του Χριστούλη. δημιουργοί ή καταστροφείς. τους λύκους που τρέφονται με κρέας προβάτων." "Ήλθον διά να στρέψω αδελφόν κατά αδελφού.ΙΑ23 Στην κατάσταση λοιπόν ΖΟΜΠΙ που περιέρχεται ο τέκτων από τις κατάρες του Αδωνάι. "Δεν υπάρχει κύριος και δούλος -δηλαδή εργοδότης και εργάτης-. πλαστού "δένδρου ζωής". να απαρνηθεί την ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του αρχαίου ελληνικού τρόπου ζωής και τη συνεπακόλουθη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΤΕΧΝΩΝ-ΥΛΗΣ και να αρκεσθεί στην ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του κατοικίδιου ζώου. να του προσφέρετε γιά δάγκωμα και το αριστερό σβέρκο.της Σιών εναντίον των τέκνων σου Ελλάς". που σφάζονται αδιαμαρτύρητα σε Βυζάντια.Πάντες είσθε το αυτό. διότι αυτοί ελεηθήσονται. που κουρεύονται αδιαμαρτύρητα." "Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι. σε Σταυροφορίες. αλλά η σοφία των ανθρώπων είναι μωρία παρά τω "θεούλη". "Έλθετε όρνεα και φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων στρατηγών. εισέρχεται στην τελική φάση της πλήρους άγνοιας.δε δύναται να με ακολουθήσει. άξια ζώων: "Μακάριοι οι πράοι που κουρεύονται και αρμέγονται και σφάζονται αδιαμαρτύρητα. σε Πρώτους και Δεύτερους Παγκοσμίους Πολέμους. που αρκούνται να τρώνε πνευματική παπάρα περιορισμένης πνευματικής ελευθερίας. άξιοι ή ανάξιοι." "Οι έλληνες σοφίαν ζητούσι." "Όστις δεν εγκαταλείψει πατέρα και μητέρα -και τον πολιτισμό των προγόνων του." "Ήλθον να ελευθερώσω υμάς εκ του νόμου των εθνών... στην οικία-μάντρα του τρυφερού Χριστούλη. υιός του Αδωνάι." "Έληξαν οι καιροί των εθνών. το ίδιο. -Ζαχαρίας θ' Κατά παράδοξο όμως τρόπο στη στάνη του Χριστούλη υπάρχουν και μερικά συνθήματα που ο τέκτων έβλεπε στους τοίχους των Στοών: "Πάντες σείς αδελφοί εστέ. Ο Χριστούλης. Και τώρα αξιότιμοι Κύριοι Τέκτονες. δεχόμενος να απαρνηθεί τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. "ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ". με τον οποίο το τριτοβάθμιο τεκτονικό ιερατείο της ΑΟΑ έχει δέσει και ευνουχίσει τον εγκέφαλό σας." Δηλαδή ισοπεδωτική "ΙΣΟΤΗΣ". διότι υπάρχει περίπτωση. ήλθον να βάλω πόλεμον επί της γής. Στους τοίχους της στάνης ο Χριστούλης έχει αναρτήσει πολύ πονηρά συνθήματα. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΒΑΤΑ. ίσοι ενώπιον του Πατρός μου. δεν υπάρχει Έλλην και Ιουδαίος -δηλαδή Δημιουργός Πολιτισμού Ορθολογισμού και Καταστροφέας Πολιτισμών μέσω Δόγματος και Κάμπαλα. της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ". της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ". διότι έτσι είπε ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς." "Αγαπάτε τους εχθρούς σας. διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία. αν δείξετε καλωσύνη.είναι ζωώδης και δαιμονώδης." "'Ολη η σοφία των εθνών -επομένως και ο ελληνικός πολιτισμός. αποδέκτες της παρούσης. που αρμέγονται αδιαμαρτύρητα. έχει μία πολύ άνετη στάνη γιά τα "πρόβατα". θα αφήσουμε τον εγκέφαλο του Ηράκλειτου να κόψει τον Γόρδιο Δεσμό. διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία.

είσθε οι φορείς μιας ανισότητος ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ. κατά ίση ανταπόδωση. αρχαιότητος κλπ. Οι ιδέες σχηματίζονται από "πόλεμο" δύο αντιθέτων εννοιών που συμβιώνουν "ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΑ". τις διπολικότητες των αντιθέτων εννοιών: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ . αυτό είναι "ΥΒΡΙΣ" εναντίον του "ΛΟΓΟΥ". Κύριοι. της οποίας ο μέγιστος όρος δεν είναι ΕΛΛΗΝΕΣ . Τότε μόνον αποκαθίσταται ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ο ΛΟΓΟΣ. διότι η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ορίζεται από το ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ αποτέλεσμα νίκης ή ήττας που προκύπτει από τον ΑΓΩΝΑ δύο αντιπάλων που συγκρούονται με όπλο τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ και δεν διορίζεται από το ΙΣΟΒΙΟ αποτέλεσμα προαγωγής σε μασωνικούς βαθμούς που υποχρεώνουν τον μυούμενο να επαναλαμβάνει ασυναρτησίες ΤΥΦΛΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ ΦΥΣΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ και ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ανθρώπων..ΑΝΙΣΟΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ . που με τη σειρά τους υπακούουν τυφλά σε άλλους "ανωτέρους". Υποχρεωθήκατε όμως να δεχθείτε την ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ σας λόγω βαθμού. Αν ήταν δυνατόν θα ανατρέπατε κάθε μαθηματική ανισότητα των βιβλίων της αλγέβρας και κάθε βιολογική ανισότητα με Προκρούστιες κλίνες που θα μετέτρεπαν όλους τους ανθρώπους σε ανθρωποειδή του αυτού ύψους-πλάτους και της αυτής νοημοσύνης. σύμφωνα με κάποιο στείρο τυπικό. αξίες προγόνων. Η έννοια "παραβάτης" πρέπει να υποστεί στο χώρο της την ίδια εισβολή που υπέστη η έννοια "θύμα". του ενδοκοσμικού ΕΜΠΥΡΟΥ ΛΟΓΟΥ. Η Νέμεσις αντιστρέφει τους όρους και ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την έννοια "θύμα" να γίνει "θύτης" και να εισβάλλει στο χώρο του αρχικού "παραβάτου". Δέχεσθε να υπακούτε τυφλά σε "ανωτέρους" σας. δέκα ψήφοι ΑΧΡΗΣΤΩΝ δημοκρατούν τη μία ψήφο ενός ΑΡΙΣΤΟΥ και δέκα ψήφοι από δέκα ραδίκια στο δάσος δημοκρατούν τη μία ψήφο ενός κέδρου και χίλιοι ψήφοι χιλίων κονίκλων δημοκρατούν την ψήφο ενός ελέφαντα.ΥΠΟΤΑΓΗ ΙΣΟΤΗΣ . ΝΑΙ. πλανητών και γιατί όχι και γαλαξιών. μέσα στις Τεκτονικές Στοές. Η "ΝΕΜΕΣΙΣ" επεμβαίνει και επαναφέρει την έννοια "παραβάτη" στον αρχικό της χώρο δικαιοδοσίας. ενεργοποιεί ακαριαία τη "ΔΙΚΗ". Η παραβίαση "ΥΒΡΙΣ" των "ΜΕΤΡΩΝ-ΟΡΙΩΝ" που μία έννοια πράττει όταν εισέρχεται στο χώρο της αντιθέτου εννοίας. κύριοι. Δέχεσθε να προσφέρετε τυφλή υποταγή σε άτομα που δε σας δίνουν το δικαίωμα της κριτικής του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στις διαταγές τους. ένα εκατομμύριο σαρδέλες δημοκρατούν τη μία ψήφο μίας φάλαινας και ένα δισεκατομμύριο μύγες δημοκρατούν την ψήφο ενός βασιλικού αετού. Δουλοπρέπεια εκ μέρους σας. Η ύλη σχηματίζεται από "πόλεμο" δύο αντιθέτων ρευστών που συμβιώνουν "ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΑ". χωρίς να συγχωνεύονται.ΙΑ24 Ο Ηράκλειτος εφάρμοζε στο χώρο του πνεύματος και της ύλης τον Απόλυτο Συμπαντικό Νόμο "ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ". Συγχρόνως κληθήκατε να δηλώσετε ΤΥΦΛΗ ΥΠΟΤΑΓΗ προς τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ανωτέρους σας αξιωματούχους των τεκτονικών Στοών. που όριζε ο "ΛΟΓΟΣ". που κι εκείνοι κάνουν το ίδιο. οι ΑΡΙΣΤΟΙ είναι ίσοι με τους ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ. με αποτέλεσμα να μπορεί να παρασταθεί η δομή της Στοάς με μία μαθηματική ανισότητα ΑΤΕΡΜΟΝΑ. του ΛΟΓΟΥ-ΠΥΡΟΣ που "ΑΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΒΕΝΥΤΑΙ ΜΕΤΡΑ". Αν κάποια από τις δύο αντίθετες έννοιες "ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ" και εισέλθει στον χώρο της άλλης εννοίας καταχρηστικά. με διαδοχικές ανισότητες που έχουν το τελευταίο τους σκέλος ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. εσείς που εργάζεσθε γιά την ΙΣΟΤΗΤΑ. πατρώες αρχές προγόνων. Ναί. όσο ΠΑΡΑ-ΛΟΓΕΣ και ακατανόητες και αν είναι. φυτών. η οποία αποστέλλει τη "ΝΕΜΕΣΙ".ΕΧΘΡΟΤΗΣ Το τεκτονικό δόγμα εξαφάνισε από το προσκήνιο τα δεύτερα σκέλη των ανωτέρω διπόλων. χωρίς να συγχωνεύονται. ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. πολιτισμό προγόνων και να αποκτήσετε "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ".. πολιτισμών. Αλλά η Νέμεσις δε σταματά εκεί. φυλών. Έτσι λοιπόν κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΥΠΟΤΑΓΗ προς τους ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ σας συμπολίτες. Ας δούμε τώρα. βουνών. θρησκειών και υποθέτουμε και μεταξύ ζώων. Σύμφωνα λοιπόν με το ιουδαϊκό τεκτονικό δόγμα.

τους ξένους εισβολείς του κάθε τομέα. Τεχνών. Η ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ εχθρότητα μεταξύ ΕΛΛΗΝΩΝ αντικατέστησε στους εγκεφάλους σας τη ΦΥΣΕΙ εχθρότητα προς τους ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ. υποβλέποντας ο ένας τον άλλον. Εσχάτη προδοσία εκ μέρους σας. ξένους στρατούς ξένης κατοχής. ΝΑΙ. Εσχάτη προδοσία εκ μέρους σας. ξένες ιουδαιοχριστιανικές θρησκείες ξένων κρυπτοσιωνισμών. λοιπόν. πράγμα που σημαίνει με ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ότι η Ελλάς είναι υποταγμένη ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ στη σιωνιστική "ΑΝΩΤΕΡΗ" θέληση. ύλη εκφυλισμένη σε εξαγωγή ΠΑΤΑΤΑΣ . γιά μία διάλεξη κατωτέρου βαθμολογικά αδελφού.εισαγωμένων υβριδίων. εσείς που δεχθήκατε ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. η παρατήρηση είναι βλακώδης. ξένες επιστήμες ξένου ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ επιστητού. ξένα πολιτικά δόγματα κάθε χρώματος. μειονότητες που φθείρουν εσωτερικά την Ελλάδα. . Οι σύγχρονοι Έλληνες στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες έδωσαν στους σημερινούς Πέρσες όχι μόνον "γήν και ύδωρ" αλλά και τις γυναίκες τους και τις κόρες τους κα την ατιμασμένη αρχαία θρησκεία του Ενός Θεού Φάνεος και τις ατιμασμένες αξίες του ηρωικού βίου και την ατιμασμένη ελληνική επιστήμη και την ατιμασμένη ελληνική Τέχνη του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ατιμασμένη ελληνική ύλη. τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τον ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ να εισβάλλει και να σαρώσει τον ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ και τον ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ της "ελευθερίας" που έχει υπερβεί "ΤΑ ΜΕΤΡΑ". σήμερα έγιναν κοινός τόπος και περνούν ελαφρά τη συνειδήσει. Όταν η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΩΣ γίνεται παραβάτης που εισβάλλει παράνομα στο χώρο της ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ ΦΥΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ με την οποία ο πατρώος πολιτισμός μεγαλούργησε. ξένους εκπροσώπους ξένων ηθών. ξένη τεχνολογία του "σταγονόμετρου" ξένων εξαρτήσεων. ξένες τέχνες ξένων παραλογισμών του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ. τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τη ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ να σαρώσει την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. ΝΑΙ. ξένους εμπόρους ξένων συμφερόντων. γιά μία θέση στο Υπουργείο Αμύνης που πήρε άλλος "αδελφός". έθνη. που απέδειξε ότι είναι στην πραγματικότητα ανώτερός σας. ξένα ιδρύματα τύπου FORD και ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ γιά αφαίμαξη του επιστημονικού δυναμικού μας από ξένες βδέλλες. Ναί. Όταν. γιά μία προαγωγή βαθμού ενός "ΑΔΕΛΦΟΥ". με κάθε διαστροφή Πνεύματος. Κύριοι. Κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ προς τους ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ σας. ξένους "ανηθοποιούς" ξένων εκφυλισμών. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ λοιπόν με τους ξένους επιδρομείς και εκφυλιστές της ΙΔΕΑΣ ΕΛΛΑΣ και ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ μεταξύ ΕΛΛΗΝΩΝ. τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τη ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ.. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. "Αντιφάσκουμε" μήπως. Ίσως κάποιος από σάς παρατηρήσει ότι εδώ γίνεται λόγος γιά σάρωμα. Ύλης που εισέβαλλε στην Ελλάδα. γιά μία εύνοια που πήρε από τη Μεγάλη Ανατολή άλλος "αδελφός". εσείς περιορίσατε την ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ μέσα στις Τεκτονικές Στοές. Αυτά που κάποτε στην αρχαία Ελλάδα οι νόμοι τα τιμωρούσαν με θάνατο "γιά ποινή μη φυλάξεως πατρώων ηθών". ενώ ο Νόμος του Ηράκλειτου μιλάει γιά επαναφορά σε ισορροπία των δύο αντιθέτων.ΙΑ25 αλλά ΙΟΥΔΑΙΟΙ της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.. ξένες ύλες ξένων μονοπωλίων ή πολυπωλίων. Όταν η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ με ξένα ήθη γίνεται παραβάτης που εισβάλλει στο χώρο της ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ γίνεται παραβάτης που εισβάλλει παράνομα στο χώρο της ΥΠΟΤΑΓΉΣ στον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ και στον πατρώο αρχαίο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ.

τον Οκτώβριο του 1995. τότε ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ υπέρ της ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ και της ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ και της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. αλλά έχουμε Τεράστιο Πλεονέκτημα Δύναμης και Πιέσεων στα στοιχεία της πρώτης στήλης. Δεν συμφωνούμε στο μειονέκτημα της Δύναμης διότι γνωρίζουμε ότι η διόγκωση του χώρου της δευτέρας στήλης δημιουργεί χαλάρωση στα στοιχεία της και ένταση στα στοιχεία της πρώτης στήλης. Οι πλήρεις αντιστοιχίες είναι: ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΧΘΡΟΤΗΣ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΦΥΣΕΙ Η πρώτη στήλη αντιπροσωπεύει συνθήκες ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ. της Ελευθερίας. Εάν αυτοί οι νέοι ορισμοί δεν αντικαταστήσουν τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ Τεκτονικούς Ορισμούς της Ισοπεδωτικής Ισότητος. σαν Οντότητα Επιστημών και σαν Οντότητα Ύλης. γιατί στην εξωφρενική εκδοχή του ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ. η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ σαν Κράτος. αν κρατηθούν οι σημερινοί ρυθμοί διαλύσεως και αν το 1998 η Ελλάς ηγηθεί του "φασιστικού παγανιστικού αντιχρίστου" που το Ιουδαϊκό Τεκτονικό κατεστημένο τεκταίνει "στην Ευρώπη των Δέκα".ΙΑ26 ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. ρυθμίζει και θα ρυθμίζει τις ανόδους και τις παρακμές των γήινων πολιτισμών. Ο ΡΥΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και Ο ΡΥΘΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. της Εκφυλιστικής Αδελφότητος και της Ασύδοτης Ελευθερίας. . Η διόγκωση προκαλεί απώλεια Δύναμης του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ διογκούμενου και αύξηση Δύναμης του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ συρρικνούμενου. Έχουμε υποπιέσεις και φθορά του παραβάτη διογκούμενου και ΥΠΕΡΠΙΕΣΕΙΣ και ανασύσταση του συρρικνούμενου γιά ΕΠΙΘΕΣΗ σαρώματος εναντίον του παραβάτη. της Αδελφότητος. σα γλώσσα. σαν Οντότητα Τεχνών. η νοημοσύνη των ερευνητών της Ο. αλλά είναι το ΧΑΟΣ δηλαδή η πλήρης απουσία ΛΟΓΟΥ. σε μία τέτοια επαναφορά των ΦΥΣΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ θα πρέπει να δοθούν εκ νέου οι ορισμοί της Ισότητος.ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ θα υπάρχει εκεί που η προστασία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ του δε θα απαιτούν εχθρότητα. διότι οι τεχνικές επεξηγήσεις αυτών των εννοιών προκαλούν εμετό. . . Η Ελλάς ΠΑΥΕΙ να υπάρχει σαν Επικράτεια το 1995. Πουθενά αλλού. σα Μνήμη Πολιτισμού. σα Στρατός. όπου λόγω Συμπαντικών Νόμων Εντροπίας.Α.Ε. που δεν επιτρέπουν λάθη και υποκειμενικές εκτιμήσεις. ήδη το έχουμε δεί στην αρχή της παρούσης. Πουθενά αλλού.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ θα υπάρχει εκεί που η προστασία της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ δε θα απαιτεί υποταγή. Αυτή τη στιγμή μόλις έχετε μάθει έναν τρομερό ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΜΟ που ρύθμιζε. . επιδίδεται σε θανάσιμα επικίνδυνες ακροβασίες.ΙΣΟΤΗΤΑ θα υπάρχει εκεί όπου με ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες θα υπάρχουν όμοια αποτελέσματα. Σε μία επαναφορά των ΦΥΣΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ. Πουθενά αλλού. Αυτό θα το δούμε. Με μαθηματικούς υπολογισμούς "κοινωνικής εντροπίας". διότι το αντίθετο του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ δεν είναι ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ του αλλοπρόσαλλου ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥ. Όχι μόνον δεν έχουμε απώλεια και Μειονέκτημα Δύναμης του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. σαν Οικονομία. Το Ιουδαϊκό Κατεστημένο ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ που το χρησιμοποιεί σαν εκτελεστικό όργανο. αλλά χρειάζεται διερεύνηση και τεκμηρίωση. Η δεύτερη στήλη αντιπροσωπεύει συνθήκες ΥΠΟΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ.

φιλοσοφικές. πολιτικές. ο οποίος αποκλείει τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ παρεμβάσεις του τύπου Κάρλ Μάρξ του Νεώτερου και τύπου Κάρλ Μάρξ του Παλαιότερου ή αλλιώς Χριστούλη. παρά φύσει Ισότητες.. επιστρέφουμε στην Ηρακλείτεια Διαλεκτική. Σας θέτουμε σαν Άσκηση Ελληνικότητος να βρείτε ποιοί είναι οι τρείς Ζηνώνειοι και ποιός ο Αριστοτέλειος Κανών-Λήμμα.. Τρείς από αυτούς διατυπώθηκαν από τον Ζήνωνα και ένας προσετέθη από τον Αριστοτέλη. Είναι η χιονοστιβάδα του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ που έρχεται να σαρώσει την ισόπεδη πεδιάδα του δόγματος.. απορρίπτουμε ως εκτρώματα του παραλόγου τα μη ... ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. Βουδισμού και υπολοίπων Οίκων Ανοχής του Δόγματος. ψευδοφιλοσοφική και θρησκευτική κοπριά. Είναι η ΝΕΜΕΣΙΣ που έρχεται γιά να σαρώσει οργανώσεις "όφεις" του τύπου ROTARY. θα έχουμε το "θράσος" να προσθέσουμε και έναν ακόμη ΝΟΜΟ ΛΟΓΙΚΗΣ: Το Νόμο της ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΣ. που διακήρυξαν αμφότεροι: "μακάριοι οι μη ειδόντες και πιστεύσαντες" ή "πίστις είναι βεβαίωσις πραγμάτων μη . Είναι η Αριστοτέλεια ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ που δεν ανέχεται αναπόδεικτες ΠΑΠΑΡΕΣ και ΜΑΛΑΚΙΕΣ του οποιουδήποτε Τεκτονισμού. παρά φύσει Αδελφότητες και παρά φύσει Εχθρότητες. οργανώσεις "μήλα" της γνώσεως "καλού και κακού" του τύπου Τεκτονισμός. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ.. παρά φύσει Ελευθερίες. παρά φύσει Ανισότητες. Έτσι απορρίπτουμε όλες τις ΠΙΣΤΕΙΣ. γεμάτους από πολιτική.βλεπόμενα και μάλιστα απορρίπτουμε και τα "βλεπόμενα" που δεν είναι "επαναληψίμως βλεπόμενα" σε οποιαδήποτε χρονική επιλογή και επιλογή χώρου γιά ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ. οργανώσεις "θεούλης" του τύπου Ορθοδοξία και τις μάζες των Αδάμ και . τεχνολογίας που είναι ΑΝΙΚΑΝΕΣ να υποστούν Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση.ελπιζομένων πεποίθησις". του οποιουδήποτε Χριστιανισμού. τεχνών.Α. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ..ΙΑ27 Μόλις έχετε μάθει ΤΟ ΓΙΑΤΙ θα σαρωθείτε σε λίγο.ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ . Εφ' όσον το αντίθετο του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ δεν είναι ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ ούτε η ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ. παρά φύσει Υποταγές. Εμείς οι Πρυτάνεις της Ο.. "ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" Τους ενθυμείσθε Κύριοι. του οποιουδήποτε Διεθνισμού. Είναι η ΝΕΜΕΣΙΣ που έρχεται και θα σας κάνει αλοιφή αν δεν προλάβετε να φύγετε από το χώρο του ΠΑΡΑΒΑΤΗ που ενεργεί ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. πίστις είναι .ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ . Είναι οι αιώνιοι και διαχρονικοί ΚανόνεςΛήμματα της ΛΟΓΙΚΗΣ του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. του ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟΥ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ. τότε πώς θα κατατάξουμε τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ Τεκτονικές Αντιθέσεις: ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ . Είναι οι χιλιόχρονες και ΑΦΘΑΡΤΕΣ καταιγίδες της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ και του ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. Απορρίπτουμε και την ΙΣΤΟΡΙΑ που δεν επιδέχεται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. Πριν εκτεθούμε σε ακροβασίες νοημοσύνης.Ε.Ευών που ανοήτως αφέθηκαν να παρασυρθούν στο σχιζοφρενικό διχασμό του Χριστιανού-Τέκτονος ή απλώς του Χριστιανού-Αμαρτωλού. θρησκευτικές. είναι οι κεραυνοί του Ορθολογιστού ΦΑΝΕΟΣ ΔΙΟΣ που έρχεται να κάνει ερείπια τους Αυγείους Σταύλους.βλεπομένων. αν συνεχίσετε να προσκυνάτε παρά φύσει Συντάγματα. επιστημονικές.

Η ανωτέρω διαλεκτική του γίγαντα του πνεύματος Ηράκλειτου δημιουργεί τις κάτωθι ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΧΘΡΟΤΗΣ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟΥ. αρχίζοντας από τους βαθμούς των Στοών. πρέπει να γίνει "άνισο" κι ό.τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "αδελφό". Δε συμφωνούμε διότι υπάρχει ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ που διαχωρίζει τη ΦΥΣΕΙ από την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ό. δηλαδή στο χώρο της ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ. ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Στον ίδιο χώρο συγχέονται τα όρια της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ. Έτσι η Ηρακλείτεια ΝΕΜΕΣΙΣ δημιουργεί ιστορικές πιέσεις που υποχρεώνουν τη ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΉΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. πρέπει να θεωρηθεί "εχθρός" κι ό.. της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ.ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. . Η ΝΕΜΕΣΙΣ της αμείλικτης ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ υποχρεώνει τη ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΗΣ. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Κύριοι. Ό. της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. πρέπει να "υποταγεί" κι ό. "κατά σύμπτωση". ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ. Η ΝΕΜΕΣΙΣ της ακατάλυτων Νόμων του Λόγου υποχρεώνει τη ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. Κύριοι. Το κριτήριο είναι το ίδιο το Τεκτονικό Θεσμικό Πλαίσιο που δυναστεύει την Ελλάδα. τους κλειστούς φακέλλους με τους οποίους σας εκβιάζουν.ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΣ.ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ . πρέπει να "ισοπεδωθεί". ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ. Διότι. την έλλειψη ελληνισμού σας. ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ.τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "ελεύθερο". τις βολεμένες καρριέρες σας.τι ονομάζουν "άνισο". τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ και ως "κακό" τις ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ. σύνολον τρείς αντίθετές της..τι ονομάζουν "εχθρό".ΙΑ28 ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΣ . την εκφυλιστική ευδαιμονία σας. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ. να θεωρηθεί "φίλος".περιέχουν νόμους που θεσμοθετούν ως "καλό". Ό. την αξιοκρατία των διορισμών σας. ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ. Συμφωνείτε. γιατί έτσι βολεύει τις ένοχες συνειδήσεις σας. Ώστε Απόλυτη Σύγχιση και Απόλυτο Μειονέκτημα Δύναμης και επομένως κάθε αντίδραση στην τεχνητή διόγκωση της δεύτερης στήλης είναι ΜΑΤΑΙΗ. Συμφωνείτε.ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Καλούμε το νοήμονα παρατηρητή να προσέξει τη δεύτερη στήλη. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΧΙΣΗ. ΕΜΕΙΣ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ.τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "ίσο". του ΧΑΟΥΣ και της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ.ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ . πρέπει να "ελευθερωθεί". θα καταταγούν στο μόνο χώρο που είναι αντίθετος του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. Διότι οι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ είναι στιην πραγματικότητα ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ. Απλούστατα.τι ονομάζουν "παράνομο". Συγχρόνως κάθε έννοια της πρώτης στήλης έχει να παλέψει με μία ΦΥΣΕΙ και δύο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. το Σύνταγμα του Τεκτονισμού και το Σύνταγμα της Ελλάδας έχουν τεκτονική προέλευση και "κατά σύμπτωση". δηλαδή στο χώρο της πλήρους ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ.

Μας διατάζουν να φτύσουμε και να απορρίψουμε κάθε ΛΟΓΙΚΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ θρησκείας. Μεταφέρουμε τους χαρακτηρισμούς Εκείνων που ανήγαγαν τη ΛΟΓΙΚΗ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΠΑΤΡΙΔΟΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ-ΕΘΝΟΥΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΙΔΕΑΣ ΕΛΛΑΣ.. ώστε να δημιουργεί τεχνολογία που θα του επέτρεπε να ασκεί εξουσία. ότι "οι Έλληνες έπλασαν ανθρωπόμορφους θεούς ανύπαρκτους". "κατά σύμπτωση" Εξευτελιστές του Σκεπτόμενου Προσωπάνθρωπου και "κατά σύμπτωση" Προαγωγούς και Δοξαστές Κάθε Απρόσωπου Μαζάνθρωπου. "κατά σύμπτωση" Ισοπεδωτές των Πατρίδων. του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν πειθόμεθα σε . Διαπιστώσαμε όμως ότι το ίδιο κατεστημένο έχει επιτρέψει να κυκλοφορούν και άλλα Αρχεία. πλαστός. Σωκράτη.μη βλεπόμενα Πελάγη Ευτυχίας στα οποία θα πλέει η "Ομοιογενής Πανφυλή Ευνούχων Μπαστάρδων Διεθνιστών Επαρκώς Πτωχών Τω Πνεύματι και Επαρκώς Ηλιθίων Πράων και Επαρκώς Απάτριδων Απρόσωπων που τεκταίνεται από Τεκτονισμό και Χριστιανοκομμουνισμό". αλλά τα χρησιμοποιεί συστηματικά και σταθερά γιά να αποδείξει ότι "οι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες". Αμήν". Κύριοι. Πέραν τούτου ουδέν. ώστε να μπορεί να τρέφει τον ψευδοπολιτισμό του ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ με ολίγα στοιχεία Ορθολογιστικής Επιστήμης. Φτύνουμε κατά πρόσωπο τους Παλαιούς Μάρξ Χριστούληδες και τους Νέους Κάρλ Μάρξ "κατά σύμπτωση" Ιουδαίους. "κατά σύμπτωση" Υβριστές των Εθνικών Πολιτισμών Κάθε Έθνους. ανίκανος . ότι "οι Έλληνες επομένως δεν είχαν υποδομή να δημιουργήσουν πολιτισμό και ο πολιτισμός τους είναι αβαθής. από τα οποία δεν αντλεί τίποτα το χρήσιμο γιά την τεχνολογία του. ούτε βεβαιωνόμεθα σε .. "κατά σύμπτωση" Διαφθορείς Κάθε Αυτοτέλειας και Αυτονομίας και "κατά σύμπτωση" Πρόξενους Κάθε Εξαρτήσεως και Ανασκολωπισμού των Εθνών από Αόρατα Κέντρα Σιωνιστικών Ραδιουργιών. γι' αυτούς τους χαρακτηρισμούς. ότι "οι Έλληνες υστερούσαν πνευματικά και ήταν δεισιδαίμονες".. φιλοσοφίας. "κατά σύμπτωση" Δημιουργούς Κάθε Θρησκευτικής και Πολιτικής Δεισιδαιμονίας Δογματισμού. Διαπιστώσαμε με απογοήτευση ότι απέμειναν μόνο όσα το ιουδαιοχριστιανικό κατεστημένο επέτρεψε να κυκλοφορούν. που προήλθαν από τη δικτατορία και το φασισμό του ΔΟΓΜΑΤΟΣ εναντίον του ΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ. πολιτικής. "Πειθόμενοι τοις 'κείνων ρήμασι". ότι "οι Έλληνες δε γνώριζαν τον Ένα αληθινό θεό". δίκην σταγονόμετρου. ανεπαρκής.... ηλίθιος. ελαττωματικός. Δεν πειθόμεθα σε .ελπιζόμενα Μεσσιανικά ταρατατζούμ του Χριστούλη. Ορύονται οι Αρχαίοι Δάσκαλοι από τις Γαλαξιακές Διαμονές των Οντοτήτων και απαιτούν επαναφορά στον Ορθό Λόγο και στους Νόμους Λογικής που μας παρέδωσαν.. Απορρίπτουμε τις "ΕΙΔΗΣΕΙΣ" των "καλών νέων" των οποιωνδήποτε "ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ" που δεν επιδέχονται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. που είναι πειραματικά επαναλήψιμος και επαληθεύσιμος. σε Ύπατα Ιδανικά-Σκοπούς.. επιστήμης του ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ και να επιστρέψουμε στην ελευθερία επιλογής του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ. ανοίξαμε όσα Αρχεία Ορθού Λόγου δεν είχαν καεί από ιουδαιομουσουλμάνους στην Αλεξάνδρεια και από ιουδαιοχριστιανούς του Βυζαντίου στην Ακαδημία του Πλάτωνος. "κατά σύμπτωση" Καταλυτές Κάθε Πατρώας Αξίας. ούτε βεβαιωνόμεθα σε . Απλώς μεταφέρουμε τους χαρακτηρισμούς του Ζήνωνα. του Αριστοτέλη και του Ηράκλειτου και του δολοφονημένου από το "θήλυ ιερατείο". "κατά σύμπτωση" Καταστροφείς Κάθε Ορθολογιστικής Επιστήμης. Δεν ευθυνόμεθα εμείς.μη βλεπόμενα του "Πατρός.ελπιζόμενα Χριστιανοσοσιαλιστικά και Χριστιανοκομμουνιστικά και Χριστιανοκρυπτοσιωνιστικά Συστήματα Διακυβερνήσεως. την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ. ότι "οι Έλληνες ήταν μυθομανείς ηλίθιοι".ΙΑ29 Απορρίπτουμε τη "ΓΝΩΣΗ" που δεν επιδέχεται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. "κατά σύμπτωση" Αρνητές Κάθε Ωραίου-Αθάνατου-Αληθινού.

με αλλαγή του οδοντικού -Θ. Μετατροπή του ΑΘΛΟΣ σε ΑΤΛΑΣ -μοχθών Άτλας. Γιατί ήταν αδύνατο να δεχθούμε ότι τα ιερατεία-Πανεπιστήμια που έτρεφαν κορυφαίους Ορθολογιστές σαν τον Αριστοτέλη και τον Πυθαγόρα. ανίκανος να δώσει ψυχική ανάταση. προέκυπτε ο όρος ΜΥΤΟΛΟΓΙΑ ή ΜΙΤΟΛΟΓΙΑ. παρετήρησε ότι σε πολλές αρχαίες ελληνικές λέξεις γινόντουσαν αλλαγές συμφώνων "της ιδίας τάξεως". γιά το Υπερβατικό Θείο." Αλλά. Στο τέλος της διαδρομής και της εξόδου μας από τα Λογικά Αδιέξοδα και τους Απόρθητους γιά σένα Λαβυρίνθους της Αλήθειας.σε οδοντικό -Τ-. του ΑΛΜΑ σε ΑΡΜΑ -καλπάζον άρμα. Διότι "ουδέν καλόν αμιγές κακού". επειδή είσαι ΦΥΣΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ. έτρεφαν και "ηλίθιους" Ησίοδους και Αισχύλους.Α.σε -Τ-. και παρακαλούμε εκ των προτέρων να μην την επιχειρήσετε μόνοι σας. θα γίνει ο τάφος του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ και του ψευδοπολιτιμού που ιδρύσατε.σε λαρυγγικό -Κ-. Τέκτονα αναγνώστη και τη δική σου υποταγή. Όχι. γιά τις Επιστήμες. διεκδικούμε γιά τον εαυτό μας. διότι χωρίς το μεταφορικό Αριάδνειο ΜΙΤΟ και χωρίς μεταφορικό Θησείο ΗΡΩΙΣΜΟ. μέσω πειραματικώς επαληθεύσιμης διαδικασίας. την παίρνουμε και φεύγουμε".κλπ. δηλαδή λόγος που ανακαλύπτεται όταν ο ερευνητής έχει εξασφαλίσει "αντίστροφο δρόμο εξόδου από το χάος των διαδρόμων λογικής" μέσω ενός ΜΙΤΟΥ που ξετυλίγει κατά τη διάρκεια "της αρχικής φοράς συλλογισμών" που τον οδήγησαν στο ΛΟΓΟ.Ε. όταν μία γενική έννοια μετατρεπόταν σε λιγότερο γενική ή σε ειδικό όνομα προσώπου. με αποτελέσματα οδυνηρά γιά την πνευματική σας υγεία. μόνο γιά τον εαυτό μας. γιατί ο αγύμναστος εγκέφαλός σας δεν "ισορροπεί" σε τέτοια εγχειρήματα. Αναζητήθηκαν οι αντίστοιχες δυνατές παραλλαγές των συνθετικών ΜΥΘΟΣ και ΛΟΓΟΣ της λέξεως "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ" και διαπιστώθηκε ότι σε αλλαγή του οδοντικού -Θ. θα ζητήσουμε την υποταγή σου. γιά το Σύμπαν. Το τμήμα Γλωσσολογίας της Ο. εξετάσατε ποτέ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. διότι η ΕΞΟΥΣΙΑ και η ΔΥΝΑΜΗ δεν ανέχονται οχλοκρατικές .Ε. που σημαίνει ότι δεν υπολογίσατε σωστά τον κίνδυνο που διατρέχατε αν κάποιος ή κάποιοι κατόρθωναν να αποσυμβολίσουν και να ερμηνεύσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. θα δείς τον εγκέφαλό σου να "πεθαίνει" τρελλός από τη σχιζοφρένεια που προκαλεί στους αδύνατους εγκεφάλους ο μεταφορικός Μινωταύρειος ΦΡΟΥΡΟΣ της Αλήθειας." και προωθούμε με MARKETING TV με σλόγκαν "εδώ ο καλός πολιτισμόςπαπάρα. Εμείς οι Πρυτάνεις της Ο. γιά τις Τέχνες. Κύριοι.με αλλαγή του υγρού -Λ. Και επομένως ο ελληνικός πολιτισμός πάει στο καλάθι των αχρήστων και επομένως ιδρύουμε Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής "πολιτισμού" με τίτλο "Ιουδαιοσοσιαλιστικός Χριστούλης Α. Έτσι έχουμε μετατροπή του ΧΡΟΝΟΣ σε ΚΡΟΝΟΣ με αλλαγή του λαρυγγικού -Χ. τον Ηρωισμό και την Πνευματική Δύναμη και τον ΜΙΤΟ και την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη που μας κάνει ΑΤΡΩΤΟΥΣ από τα Λογικά Αδιέξοδα που θα σκότωναν πνευματικά εσένα Τέκτονα Αναγνώστη. Ίσως ο υπερόπτης παρατηρητής να σχολιάσει: "μπορούμε να μπούμε στο χώρο της κρυμμένης αλήθειας.Α. Εμείς όμως το εξετάσαμε. διότι ο χώρος στον οποίο εισέρχεσαι είναι ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ στον οποίο θα μπείς αλλά δε θα ξαναβγείς. αγαπητέ υπερόπτη. δηλαδή στην ανακάλυψη της κρυμμένης ΑΛΗΘΕΙΑΣ.Α.ΙΑ30 να εκπαιδεύσει.Ε.σε υγρό -Ρ. Εδώ αρχίζει. αυτή η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΟΓΟΝΙΑ. γιά περάστε παρακαλούμε διά της βίας". ασπόνδως προσφιλείς και απαισίως αγαπητοί και διεστραμμένοι Ιουδαίοι. την Ικανότητα. Κύριοι των "ελληνικών τεκτονικών στοών". η "διανοητική ακροβασία" της Ο. Ούτε σείς.Ε. ανίκανος να πεί την αλήθεια γιά τον άνθρωπο. σαν αποθέωση της Ειρωνείας. γιά όλα. οποιεδήποτε αναγνώστη. ΑΛΛΑ η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ και η Ησιόδεια ΘΕΟΓΟΝΙΑ που αφήσατε να επιζήσουν μόνον και μόνον γιά να τις χρησιμοποιείτε γιά διακωμώδηση και μείωση και εξευτελισμό του ελληνικού πολιτισμού.

αναγνώστη. ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΗ Η ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. φιλοσοφιών. τεχνών.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΣΥΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ. επιστημών. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας "οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι". Στον παραλαβύρινθό σας υπάρχουν μόνον βισματωμένα ανθρωποειδή ΖΟΜΠΙ χωρίς ΠΡΟΣΩΠΟ. εντύπων. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας οι Δυνατοί δεν καταδικάζονται αφού δικασθούν σαν Κακοί. Και αν δε συμβεί να σας τραβήξουν έξω από το ΑΝΘΡΩΠΟΤΡΟΦΕΙΟ σας οι ΗΡΩΕΣ και οι ΔΥΝΑΤΟΙ που έχετε ατιμάσει. όπως σου έχουν μάθει οι εκφυλισμένες από σιωνιστικά ελευσίνεια ιερατεία "Δημοκρατίες των Περικλέων" και οι εκφυλισμένες από σιωνιστικά τεκτονικά ιερατεία "Σύγχρονες Δημοκρατίες" και οι εκφυλισμένες από κρυπτοσιωνιστικά ιερατεία "Θρησκείες Των Πτωχών Τω Πνεύματι". . αλλά είναι Αυτομάτως Κακοί επειδή απλώς έκαναν το σφάλμα να είναι Δυνατοί. συμφερόντων και τεχνολογίας. σε ισόβια έρευνα απελπισίας. χωρίς ποτέ να δείτε τον ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΗΛΙΟ.ΙΑ31 δημοκρατικές διαδικασίες. πολιτικών ιδεολογιών.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας οι Αδύνατοι δεν προάγονται αφού κριθούν ως Καλοί. Διότι ο "Παρα-Λαβύρινθος" της κρυπτοσιωνιστικής υπουλότητος και ραδιουργίας δεν περιέχει την Αλήθεια και τον ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟ που αναζητάτε. ΤΕΧΝΗ. . Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ όχι από Αγάπη. ούτε από Έλεος. Εσύ και οι όμοιοί σου. οι Ανάξιοι θα γίνουν Πρώτοι και Εξουσιαστές και οι Άξιοι θα γίνουν Τελευταίοι και Εξουσιαζόμενοι.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΉΡΩΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΑΣ ΥΠΟΤΑΓΗ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ. . Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ σε εξανθρωπισμό διότι αισθανόμαστε ΗΔΟΝΗ να ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. του ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΤΕΡΜΟΝ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ. τηλεοράσεως.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΑΣ ΥΠΑΚΟΗ. τότε θα πεθάνετε μέσα. Τύπου. βρίσκεσθε σε πλήρη σύγχιση ΜΕΣΑ σ' αυτόν το ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ και περιφέρεσθε χαμένοι στους δρόμους και διαδρόμους του. ούτε έχει εμπόδια γιά υπερπήδηση. . Πριν μας δείς να χανόμαστε στην είσοδο του "Λαβυρίνθου". . . αλλά Αυτομάτως είναι Καλοί επειδή είχαν την πρόνοια να παραμείνουν Αδύνατοι. . ούτε από Οίκτο. Διότι έτσι διέταξε ο Αρχιτέκτων του Λαβυρίνθου σας ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ. διότι είμαστε αμείλικτοι πρώτα με τον εαυτό μας και μετά με τους άλλους. Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ να εξανθρωπιστούν πάλι και να αναβαπτισθούν στο Καθαρτήριο του Ελληνικού Ορθού Λόγου. Διότι ποτέ δεν είδατε αυτό το ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ επειδή γεννηθήκατε ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΣΑΣ. Ο "Παρα-Λαβύρινθός" σας έχει κυλιόμενους διαδρόμους και βιτρίνες καταστημάτων και βιτρίνες βιβλιοπωλείων με παρα-γνώση σύγχισης και ΙΚΑ και επικουρικά ταμεία και Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ανθρώπους-νούμερα και συντάξεις και πανεπιστήμια του ροχαλητού και ναούς που δημιουργούν ευσέβεια όχι στη λογική αλλά στο συναίσθημα και ηθοποιούς που δεν ηθοποιούν αλλά ηθο-καταστρέφουν και τεχνολογία που δεν υπηρετεί αλλά υπηρετείται και ανθρώπους που δεν τείνουν προς τον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ αλλά προς τον ΥΠΑΝΘΡΩΠΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ. ούτε έχει θανάσιμους "Μινώταυρους". σου κάνουμε γνωστό ότι υπάρχει ακόμη ένας "ΠΑΡΑ-ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΠΑΡΑ-ΜΙΤΟΛΟΓΙΑΣ" του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ που το σιωνιστικό κατεστημένο κατασκεύασε μέσω εκατοντάδων θρησκειών. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ. ώστε να μη δείτε ποτέ το φώς του ήλιου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΛΟΓΟ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΝΕΟΣ ΛΟΓΟΥ. . . ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. . . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟΥ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. . ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΩΝ "ΑΟΑ".ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΟ. "ΜΤΜ" ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ. . .ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΝΗΜΗ. . ΔΥΟΜΙΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ. . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΑ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΛΕΒΑΝΙΑ. . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΜΠΑΛΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ. .Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΛΕΒΑΝΙΑ. "ΟΤΟ".ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.. ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ.Α.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ-ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΝΑ "ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ" ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΞΕΝΟΦΕΡΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΚΟΠΤΑΝ ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΦΙΑΛΤΕΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟ ΛΟΓΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΎ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ "ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΤΖΕΝΤΑΪ ΓΙΕΧΟΒΑΧΑΪ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΟΥ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ Η ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ Ο.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ. ΤΟΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΟΥΝ ΤΗ ΦΑΡΣΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΗΔΕΙΟ ΛΟΓΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. . ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ. .ΙΑ32 . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ.

."σοβαρέ αναγνώστη". . ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ Η "ΛΕΒΑΝΙΑ-ΣΕΛΗΝΗ" ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 13 ΣΤΑΣΙΑΣΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ "ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ" ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ. Αναγνώστη.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΗΝ "ΑΤΡΩΤΗ ΛΕΒΑΝΙΑ Η ΛΕΒΙΝΙΑ" ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΓΙΑ ΘΥΜΑ ΠΡΙΝ 12600 ΧΡΟΝΙΑ. . που μέχρις εδώ δεν είδες παρά μόνον αναπόδεικτους ισχυρισμούς. έχεις να κάνεις μία κίνηση ασφαλείας και να "δεθείς" στο κάθισμα της συμβατικής λογικής. ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ. ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.. Μη συνεχίζεις την ανάγνωση "ηλίθιε αναγνώστη". Αν έχεις γελάσει ηλιθίως. ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥΣ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ "Λ'Μ'ΟΖ'Α'Ρ'" ΚΑΙ "Λ'Ε'Χ'Α'Ρ'" ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ CX106ν.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΤΑΝΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ. αλλά θέλεις να ΔΕΙΣ τις αποδείξεις.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΕΧΕΙ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΡΑΔΙΟΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ "Ε’ ΒΟΩΤΗ" ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΕΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ. .ΙΑ33 . πέταξε το κείμενο στο καλάθι των αχρήστων διότι όλη η Ιστορία είναι γεμάτη από "καλάθια αχρήστων" και από "ηλιθίους". σου ζητούμε να δεκαπλασιάσεις το γέλιο σου και γιά να σε βοηθήσουμε σου λέμε ότι αυτή τη στιγμή διαβάζεις ένα κείμενο που έχει γραφεί από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι αποτελούν μέλη της ΝΕΑΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που έρχεται γιά να σαρώσει τους ομοίους σου. που όμως ΗΔΗ αποτελούν προσωπικές απόκρυφες αμφιβολίες σου και υποψίες σου ΑΚΡΩΣ ΣΟΒΑΡΕΣ. ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. . . ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΙΣ "ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ" ΚΑΤΑ ΔΙΑΔΟΧΗ "Λ'Μ'ΟΥ'Ο'Ι'Ε'Α'Ρ'" ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ CX106ν.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΛΙΑΘ ΠΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΑΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ "ΜΕΤΩΠΟ" ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΧΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ "ΠΕΤΡΕΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ" ΤΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΔΑΥΪΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ". .. Εσύ όμως . Η ηλιθιότητα των ηλιθίων πρέπει να δεκαπλασιασθεί γιά να γίνει σαφέστερος ο διαχωρισμός όταν θα φθάσει η ΣΤΙΓΜΗ του απολογισμού και της αξιοποίησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού. στο σημείο αυτό της παρούσης υπάρχουν μόνο δύο εκδοχές: "Ή το κείμενο σου έχει προκαλέσει την απώλεια επαφής με την πραγματικότητα και γελάς ηλιθίως από "αίσθηση του παραλόγου" ή το κείμενο σε έχει κάνει να πλησιάσεις την πραγματικότητα με ισχυρισμούς αναπόδεικτους.ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ. . . Τέκτονα ή μη. γιατί οι "ταχύτητες λογικής μας" είναι φωτονιακές και οι .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΟΠΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Η "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ ΓΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΝΑ. . ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. . .

. Αν δεν λογικής"....... αλλά σαν αλήθεια παραδεκτή από ερευνητές επιστήμονες που θέτουν τη δική τους αλήθεια στην ΚΡΙΣΗ και στον ΕΛΕΓΧΟ και στην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ.. είναι βέβαιο ότι αναγνώστες-ψυχοπαθείς στο τέλος εγκέφαλο με νοημοσύνη εκατονταπλάσια της ασφαλιστείς στο "κάθισμα της συμβατικής αντί γιά αναγνώστες-θεατές θα έχουμε της "πτήσης". Πρέπει ο αναγνώστης να θεωρήσει όσα ακολουθήσουν... ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ /...ΙΑ34 "ελιγμοί λογικής μας" απαιτούν δικής σου νοημοσύνης.... ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.. ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ .. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΑΤΟΜΟ...... Το διανοητικό τεράστιο. άλμα που θα ζητηθεί σε λίγο από τον αναγνώστη είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ.... ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ.. Η ΤΡΙΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ... ΟΧΙ ΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ......

Προτιμήσεις σε ξένες χώρες. Εκτονώστε τα ηλεκτρικά φορτία του εγκεφάλου σας με χιούμορ πριν προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. Προσπαθήστε να δείτε την αστεία πλευρά του. Προσπαθήστε να πείτε κάτι το πολύ αστείο με όσους είναι κοντά σας εις βάρος τους ή εις βάρος της σοβαρότητος του κειμένου που έχετε διαβάσει μέχρις εδώ. Προτιμήσεις στο σέξ. Πρόβλημα πολιτικής επιλογής. Προτιμήσεις αστικού χώρου. Σημερινό πρόβλημα εργασίας σας. Προτιμήσεις στη φύση. Τόπος γεννήσεως.. Μέλη οικογενείας. Πρόβλημα συνειδήσεως. π. ύλη. Προτιμήσεις πολιτικές. θυμηθείτε μία πολύ αστεία σκηνή από πραγματικό γεγονός. Πρόβλημα καταθλίψεως. Πρόβλημα αυτοκαθορισμού. τη διανοητική τους ακεραιότητα και τη διανοητική τους ισορροπία. ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΣΕΛΙΔΑ. ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.. από ένα πολύ αστείο ανέκδοτο. Πρόβλημα θρησκείας. . Αν ο χειριστής ενός Αναλυτού Υποφύσεως "πιάσει" τη σκέψη της "άπιστης" συζύγου του. βλέποντάς τα όλα από την αστεία και φαιδρή πλευρά. Υποδομή ελληνικού πολιτισμού. Προτιμήσεις στη θρησκεία. Προτιμήσεις στην αρχαία ελληνική επιστήμη. Προτιμήσεις εθνικού χώρου. Εργασία. Αφού διαβάσατε όλα τα ανωτέρω στοιχεία της προσωπικότητός σας και τους προσδώσατε την αστεία πλευρά τους. Επαναφορά στο παρόν. Ο εγκέφαλός σας έχει ανοχές ορισμένων ηλεκτρικών φορτίων που προκαλούνται από συσσωρευμένα προβλήματα. Πνευματικές προτιμήσεις. Πρόβλημα με ερωμένη ή εραστή. διότι διαφορετικά κινδυνεύει η πνευματική σας ακεραιότητα και η πνευματική σας ισορροπία. Όνομα. Πρόβλημα κοινωνικότητας. Προτιμήσεις στις τέχνες. Πρόβλημα με συναδέλφους. από μία πολύ αστεία σκηνή του αγαπημένου σας κωμικού. Προτιμήσεις στο χιούμορ. Πρόβλημα οικονομικό. Προτιμήσεις στους φίλους.ΙΑ35 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ: ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Τόπος παραμονής. Αφήστε το κείμενο και γιά πέντε λεπτά της ώρας προσπαθήστε να βρείτε κάτι το πολύ αστείο γιά να αμφισβητήσετε τους συντάκτες του κειμένου. Πρόβλημα με σύζυγο. Πρόβλημα με παιδιά.χ. Ξαναδιαβάστε όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Είναι αδύνατο να σηκώσετε το φορτίο σκέψεων του κειμένου που ακολουθεί με εγκέφαλο βεβαρυμένο από προβλήματα. Διακόψτε την ανάγνωση του κειμένου και προσδιορείστε νοερά την ταυτότητά σας. Πρόβλημα υπαρξιακό. Εθνικότητα. Είναι απαραίτητο να κάνετε εκτόνωση όλων των ανωτέρω στοιχείων με χιούμορ και αυτοσαρκασμό γιά να ξεκουράσετε τον εγκέφαλό σας. τέχνες.

δηλαδή "ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΠΛΑΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ". δηλαδή "ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". ΕΑΝ ΑΦΕΛΗ ΤΙΣ ΤΟ ΔΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΝ ΕΠΡΑΧΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΤΕΡΑ ΕΥΛΟΓΟΝ ΕΣΧΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.ΝΑΑ . με έδρα όχι το αόριστο αχανές διάστημα "πνευματικής άυλης . ΤΟ ΚΑΤΑΛΕΙΠΟΜΕΝΟΝ ΑΥΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΕΝ. Στο τύλιγμα του ΜΙΤΟΥ που θα μας οδηγήσει στην έξοδο της αντίστροφης λογικής πορείας και στην επανασύνδεση με την πραγματικότητα του παρόντος. . ΚΑΙ ΠΑΡΑΥΤΙΚΑ ΜΕΝ ΤΕΡΠΕΙ. δηλαδή "ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". ερευνώντας μήπως "κατά σύμπτωση". ΑΠΑΙΤΕΙ Δ' ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ ΙΣΤΟΡΗΣΑΙ ΤΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΨΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΣΥΓΚΥΡΗΣΑΝΤΑ". ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝ. δηλαδή "ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΘΕΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". με τους Κανόνες-Λήμματα του ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ και με το Νόμο Διαλεκτικής ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ Γνωρίζουμε ήδη ακριβώς τι είναι αυτό που θέλουμε να βρούμε μέσα στο Λαβύρινθο της Ιστορίας του Παρελθόντος. ΑΚΜΗΝ ΓΑΡ ΦΑΜΕΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ".ΝΠΠ . ΜΑΘΗΜΑ ΔΕ ΟΥ ΓΙΓΝΕΤΑΙ.ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ε' 56 Αν γιά τους προγόνους μας "ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΑΡ.ΝΑΑΤ Σαν ξετύλιγμα του ΜΙΤΟΥ θα χρησιμοποιήσουμε τα αλληλένδετα λογικά συμπεράσματα ΛΟΓΟΥ που θα προκύψουν από τους "κρίκους" διαδοχικών εννοιών με τους Κανόνες-Λήμματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ-ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ και τους Νόμους Διαλεκτικής ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ μέχρις ότου φθάσουμε στην κρυμμένη Αλήθεια του Λαβυρίνθου του παρελθόντος. .ΠΟΛΥΒΙΟΣ Γ' 31-32 "ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΥΧ ΙΚΑΝΟΝ ΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΚΟΥΣΑΙ. Είναι η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ και μάλιστα η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ. Δε μας διαφεύγει ότι είμαστε πνευματικά τέκνα εκείνων που έγραφαν: "ΔΙΟΠΕΡ ΟΥΧ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΟΥΤΕ ΤΟΙΣ ΓΡΑΦΟΥΣΙΝ ΟΥΤΕ ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ. οι "αντίθετοι θεοί" δεν είναι αντίθετοι αλλά ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΥΝΝΕΝΟΗΜΕΝΟΥ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ εναντίον του έθνους μας ειδικά και εναντίον της ανθρωπότητος γενικότερα. τότε εμείς θα επιχειρήσουμε να ξεπεράσουμε τους προγόνους μας σε νοημοσύνη.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ . Θα επιχειρήσουμε να ερευνήσουμε το αν αυτοί οι "αντίθετοι θεοί" δεν είναι πνευματικά όντα άλλης διαστάσεως αλλά όντα με σάρκα και οστά που δρούν εναντίον μας χρησιμοποιώντας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΙΑ36 Τα "Όργανα Ελέγχου" της Διανοητικής Πτήσης μας είναι οι πέντε Κανόνες-Λήμματα που διατυπώσαμε στη 16η σελίδα (25η του πρωτότυπου ή ΙΑ27 του παρόντος) και οι τρείς Νόμοι της Διαλεκτικής που διατυπώθηκαν από τον Αριστοτέλη: ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΚΤ ΚΑ ΚΑΤ ΚΑΛ ΚΠΕ ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ . θα χρησιμοποιήσουμε τους νοητικούς "κρίκους" κοιτώντας τους από την "αντίθετη πλευρά".

ΙΑ37
διαστάσεως" αλλά ένα συγκεκριμένο ορατό χώρο στο διάστημα, κοντά στον
πλανήτη μας. Θα επιχειρήσουμε, ανάγοντας τους εαυτούς μας σε "παρά φύσει
θεούς", να ερευνήσουμε γιά το αν η υπαρκτή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ μας μπορεί να
εξουδετερώσει την "τεχνολογία των αντιθέτων θεών", ώστε να απαλλαγούμε
από την επιρροή τους πάνω στο ιστορικό μας γίγνεσθαι.
Διότι οι "αντίθετοι θεοί", όποιοι κι αν είναι, αιματοκύλισαν το
ιστορικό μας γίγνεσθαι με ένα όργιο σφαγής γήινων, με ένα όργιο διαφθοράς
των επιζώντων γήινων και με ένα όργιο καταπιέσεως και δυστυχίας γήινων,
μέσω "αντιθέτων οιωνοσκόπων ιερατείων ή τηλεκατευθυνομένων ιερατείων ή
τηλεπαθητικών σε τεχνολογία ιερατείων".
Αναζητούμε, λοπόν, όχι απλώς την ΑΙΤΙΑ αλλά την ΤΡΙΠΛΗ ΑΙΤΙΑ. Την
ΑΙΤΙΑ που χρησιμοποίησαν οι Κυβερνήτες των εθνών γιά τις μεταξύ των
διαμάχες. Την ΑΙΤΙΑ που χρησιμοποίησαν τα όπισθεν ευρισκόμενα ιερατεία
γιά τις μεταξύ των διαμάχες. Την ΑΙΤΙΑ που οι όπισθεν ευρισκόμενοι "θεοί"
χρησιμοποίησαν γιά τον ίδιο λόγο. Αναζητούμε την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, τη
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ και την ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΙΤΙΑ όπως ακριβώς αντιστοιχούν στα
κέντρα αποφάσεων "ΜΕΜΦΙΣ ΤΕΜΠΛΙΣ ΜΙΣΡΑΪΜ", "ΟΡΝΤΟ ΤΕΜΠΛΙΣ ΟΡΙΕΝΤΙΣ",
"ΑΝΤΕΠΤΙΣ ΟΡΝΤΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ" ή αλλιώς "ΜΤΜ", "ΟΤΟ", "ΑΟΑ" με γεωγραφικές
αντιστοιχίες που θα δοθούν στο τέλος του κειμένου.
Όπως
δηλαδή
αντιστοιχούν
οι
Πρωτοβάθμιες
Στοές
ΜΤΜ,
οι
Δευτεροβάθμιες ΟΤΟ και οι Τριτοβάθμιες Στοές ΑΟΑ ή κωδικά "ΑΥΛΗ ΤΟΥ
ΝΑΟΥ", "ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ" και "ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ".
Γιά τους "αμύητους", αν και τέκτονες αναγνώστες, παραθέτουμε τη
δομή και τη διάταξη αρμοδιοτήτων των "τριών ορόφων" των ιερατείων των
ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ή ΝΑΩΝ, όπως προέκυψε από καταγραφή μερικών
συνεδριάσεών τους στα MONITOR των Ανιχνευτών Συχνοτήτων Υποφύσεως της
Ο.Ε.Α., σε συνεργασία με ομάδες επιστημόνων άλλων χωρών.
ΑΟΑ ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ΣΤΟΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ή ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Μέλη 72 άτομα εκ των οποίων 24 εκπρόσωποι Θηλέων Σημιτικών Φυλών
"ΑΓΑΡ" ήτοι Αράβων, 24 εκπρόσωποι Ερμαφροδίτων Σημιτικών Φυλών "ΣΑΡΡΑ"
ήτοι Ισραηλινών και 24 εκπρόσωποι Αρρένων Σημιτικών Φυλών "ΧΕΤΤΟΥΡΑΝ" ή
"ΤΟΥΡΑΝ" ήτοι Τουρανίων Μογγόλων και Τατάρων.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Α' Χρονικών της Εβραϊκής Παλαιάς
Διαθήκης, αποδεκτής και από Ορθόδοξη Εκκλησία ως "θεόπνευστης", οι ΆγαρΧεττούρα-Σάρρα υπήρξαν οι τρείς γυναίκες του "Αβραάμ", απογόνου του Σήμ.
Σκοπός των 72 της ΑΟΑ είναι η πολιτισμική και η βιολογική εξόντωση
των 108 αρχικών φυλών του πλανήτη και η εγκαθίδρυση Παγκοσμίου
Κυβερνήσεως της Κάτω Ιερουσαλήμ ή Λεβάνια ή Λιβάνια με την υποστήριξη της
Άνω Ιερουσαλήμ ή Σελήνης. Γιά τον μη γνωρίζοντα την ετυμολογία του όρου
"ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ", κάνουμε γνωστό ότι προέρχεται από τα δύο ελληνικά συνθετικά
ΙΕΡΟΣ και ΣΕΛΗΝΗ σε σύνθεση ΙΕΡΑΣΕΛΗΝΗ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΝ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΜ, γιά
προσαρμογή της ελληνικής ρίζας "Σ Λ Ν" στην ατλάντεια ρίζα "Σ Λ Μ" μέσω
αλλαγής του ενρίνου "Ν" σε "Μ". Η ατλάντεια ρίζα "Σ Λ Μ" διά παρεμβολής
διαφόρων φωνηέντων παράγει τα σημιτικά ΣΑΛΟΜ, ΣΑΛΕΜ, ΣΑΛΑΜ, ΣΟΛΟΜ,
ΣΑΛΩΜΗ, ΣΙΛΟΑΜ, ΣΟΥΛΑΜ, ΣΕΛΗΜ. Μία άκρως ενδεικτική φράση είναι ο
αραβικός χαιρετισμός ΣΑΛΑΜ-ΑΛΛΑΧ ή ΣΑΛΑΜ-ΑΛΛΕΧ δηλαδή ο Σεληνιακός Αλλάχ
ή Ατλάχ, που συνδυάζεται με τη διαβεβαίωση του Κορανίου ότι ο Αλλάχ ή
Ατλάχ δεν πέθανε αλλά μετοίκησε στη Σελήνη.
Σε ό,τι αφορά τον όρο ΛΕΒΑΝΙΑ που στην εβραϊκή σημαίνει πάλι
ΣΕΛΗΝΗ, προέρχεται από τον όρο ρίζα "Σ Λ Ν" δια παρεμβολής του "Β" προς
σχηματισμό του "Σ Λ Β Ν" και παράγωγα τα ΣΕΛΕΒΑΝΙΑ, ΣΕΛΕΝΙΑ, ΛΕΒΑΝΙΑ,
ΣΕΛΕΒΑΝ, ΛΕΒΑΝ κλπ. Το απλοποιημένο παράγωγο "Λ Β" ή ΛΕΒΙ που
χρησιμοποιείται γιά την ισραηλινή φυλή των ιερέων ΛΕΥΙ, σημαίνει
"Σεληνιακή Φυλή" ή "Ιερατείο ΣΕΛΗΝΗΣ". Εμείς θα το μετατρέψουμε σε
"Σεληνιαζόμενο ιερατείο" με όλες τις προεκτάσεις σχιζοφρένειας και
καταληψίας που συνεπάγεται η χρήση του όρου.

ΙΑ38
Στο ύπατο τυπικό της ΑΟΑ η μεγίστη θεότητα είναι ο ΣΙΝ ή ΣΙΜ διά
αλλαγής ενρίνου "Ν" σε "Μ". Προέρχεται από τις ρίζες "Σ Λ Ν" και "Σ Λ Μ"
διά αφαιρέσεως του "Λ" με τελικές ρίζες τα "Σ Ν" και "Σ Μ". Τα παράγωγα
διά προσθήκης φωνηέντων είναι ΣΙΩΝ, ΣΉΜ, ΖΕΝ, ΣΕΝ, ΣΕΝΑ-ΑΡ, ΣΕΝ-ΤΑΪ, ΖΕΝΤΑΪ, ΣΙΝΑ, ΑΣΜΟ-Ν-ΤΑΪ, ΙΛΟΥ-ΣΙΝ, ΕΛΙ-ΣΙΝ, ΕΛΟΧΑ-ΣΙΝ, ΕΛΟΧΙΜ-ΣΙΝ, ΕΛ-ΣΙΝ,
ΙΛΑΧ-ΣΙΝ, ΑΛΛΑΧ-ΣΙΝ.
Γιά τους γνώστες της Ασσυροβαβυλωνιακής θρησκείας υπενθυμίζουμε ότι
ο όρος ΙΛΟΥ η ΕΛΙ στην αραμαϊκή ή ΕΛ ή ΕΛΟΧΑ ή ΕΛΟΧΙΜ στην εβραϊκή ή ΙΛΑΧ
ή ΑΛΛΑΧ στην αραβική εκπροσωπεί όχι συγκεκριμένο θεό αλλά την ιδέα της
θεότητος στην απόλυτη και γενική της σημασία. Αποδίδεται στο θεό ΣΙΝ της
Σελήνης στον οποίο προσαρμόζονται τα επίθετα "θεός ο άρχων", "ο άρχων των
θεών του ουρανού και της γής", "βασιλεύς των θεών", "θεός των θεών", "ο
κύριος της Σελήνης", "ο αρχιτέκτων του παντός", "ο στηρίζων τους
ουρανούς". Το σύμβολο του θεού ΣΙΝ ή ΣΙΜ ήταν η Σελήνη με κύριο τόπο
λατρείας την ΟΥΡ των Χαλδαίων από όπου "εξέρχεται ο Αβραάμ" ...κατά τας
Γραφάς. -"Κοσμογονία Βηρρώσου"Σύμφωνα με το Φιννικόν έπος "ΚΑΛΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΕΛΑ" ανάλογο του
"ΚΑΒΑΛΛΑ", η πρωτεύουσα των Τουρανίων της Φινλανδιας ΕΛ-ΣΙΝ ή Ελσίνκ έχει
όμοια ετυμολογία.
Ομοία ετυμολογία του διοικητικού διαμερίσματος των Τουρανίων της
Λιθουανίας "ΣΕΪΝΙΝ", των Τουρανίων της Λεττονίας "ΣΕΜ-ΓΚΑΛΕ" ή "ΣΙΜΓΚΑΛΕ" και των Τουρανίων Εσθονίας "ΣΙΛΝ-ΝΤΑΟΥ" ή "ΣΙΝ-ΝΤΑΟΥ".
Ομοίως η ετυμολογία των Τουρανίων Βουλγαρίας "ΣΟΥΜ-ΛΑ" και "ΣΟΥΜΕΝ", οι οποίοι γιά να μην αφήνουν αμφιβολίες γιά τη βαρβαρική φυλετική
τους προέλευση, μετονόμασαν την ελληνική Φιλιππούπολη σε "ΤΑΤΑΡΠΑΖΑΡΤΖΙΚ" ή Παζάρι των Τατάρων , κοινώς Μογγόλων.
Ομοίως των Τουρανίων της Αλβανίας, "ΣΙΜ-ΟΝΙ", πόλεως επί ποταμού
Φαχντίμπ και "ΤΥΡΑΝΑ" ή "ΤΟΙΡΑΝ" γιά να μην υπάρχουν αμφιβολίες περί
Τουρανικής προελεύσεως.
Ομοίως των Τουρανίων Μογγόλων της Ουγγαρίας "ΣΟΜ-ΠΟΣΛΟ", "ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ", "ΣΟΜ-ΟΝΤΓ", "ΣΙΜ-ΕΓΚ", "ΣΛΜ-ΠΟΛΤΣ" και των άκρως διαφωτιστικών
ΚΙΣ-ΚΟΥΝ ή ΚΙΣ-ΚΟΕΝ ή ΚΙΣ-ΚΑΝ ή ΚΙΣ-ΧΑΝ ως κατάλοιπα των εβραιομογγολικών
ορδών στον ευρωπαϊκό χώρο, των διαφόρων σφαγέων ΤΖΕΓΚΙΣ-ΧΑΝ.
Ομοίως των Τουρανίων Μογγολοεβραίων της Τουρκίας "ΣΟΜ-Α" και "ΣΙΝΤΙΡΙ" και των διαφωτιστικών τοπωνυμίων ΓΚΙΟΥΜΟΥΣ-ΧΑΝ, ΣΕΙ-ΧΑΝ ή Άδανα,
ΜΑΡ-ΧΑΝ,
ΑΡΝΤΑ-ΧΑΝ,
γιά
να
μην
υπάρξουν
αμφιβολίες
περί
της
Εβραιομογγολικής προελεύσεως του βαρβαρικού πληθυσμού της ...φίλης χώρας.
Όμοια ίχνη συγκριτικής Γλωσσολογίας ευρίσκονται και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ρουμανία, Γερμανική Βαυαρία, Νότιος Ιταλία κλπ.
όπου ενώ τα φτλετικά χαρακτηριστικά είναι σαφώς μογγολοειδή, τα τοπωνύμια
είναι συγκεκαλυμμένα όπως πχ. το ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ σε ΜΥΝΧΕΝ ή Μόναχο.
Ο πρώτος ερευνητής που τόλμησε να θίξει τη φυλετική συγγένεια
ΜΟΓΓΟΛΩΝ-ΕΒΡΑΙΩΝ-ΑΡΑΒΩΝ με κριτήρια επιστημονικά είναι ο Φίλιππος
Φιλιππόπουλος, κάτοικος Μηλεών Βόλου, ο οποίος ως ανταμοιβή πήρε από το
"ελληνικό" κράτος ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ. Η Ο.Ε.Α. τιμά τον
ανωτέρω ερευνητή αν και δεν ανήκει στις τάξεις της.
Τα ανωτέρω γράφονται σε σχέση με την ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΪΚΗ ηγεσία της ORDO
ADEPTIS ATLANTIS, διότι αντίθετα με τους εντοπισμούς του αναγνώστη στα
Αραβικά και Εβραϊκά φύλα, είναι βέβαιο ότι αγνοεί τη Σημιτική προέλευση
των Τουρανικών Φυλών ή Μογγόλων και αγνοεί την άκρως περίπλοκη συγκάλυψη
Σημιτικής καταγωγής των Τουρανίων της Ευρώπης.
Γιά να ολοκληρωθεί η εικόνα, θα παραθέσουμε τη ρίζα "ΑΤΛ" η οποία
στην αρχαία γλώσσα Ατλαντίδος σημαίνει "ύδωρ". Η ρίζα ΑΤΛ χρησιμοποιείται
ευρέως στη Μογγολική ονοματολογία, όπως πχ. ΑΤΙΛ-ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΑΣ ή ΑΤΛΑΝ.
Το τελευταίο είναι και όνομα Τουρκικής πόλεως.
Σε έρευνες της Ο.Ε.Α. στα κατάλοιπα αρχαίων γλωσσών Ν. Αμερικής
προκύπτει ότι η "Ατλαντίς" προφερόταν από τους αρχαίους κατοίκους της ως
"ΑΤΛ-ΛΑΝΤ" ή "Υδατόχωρα", σε ελεύθερη μετάφραση. Τα συμπεράσματα που

ΙΑ39
προκύπτουν είναι ότι "κάτι δεν πάει καλά" στις χώρες που διάλεξαν σαν
συνθετικό του ονόματός τους τη λέξη ΛΑΝΤ. Ξεκινώντας μ' αυτό το σκεπτικό,
η ομάδα γλωσσολογίας της Ο.Ε.Α "ξετίναξε" τη γλωσσολογική προέλευση των
χωρών Σκότ-λάντ, Ένγκ-λάντ, Φίν-λάντ, Όλ-λάντ, Άισ-λάντ, Άιρ-λάντ με
συμπεράσματα άκρως διαφωτιστικά περί του "διατί" της ενσυνείδητης
συνεργασίας των Αγγλοσαξόνων με τους Εβραίους και Άραβες στη "σιωνιστική
κύκλωση" του πλανήτη ή αλλιώς στη "Σεληνιακή κύκλωση" του πλανήτη.
Τα συμπεράσματα αυτά σταθεροποιήθηκαν όταν σε συζητήσεις που
κατέγραψαν τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.Ε.Α. έξω από Αγγλικές Τεκτονικές
Στοές και στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο της Σκωτίας, τα παρευρισκόμενα μέλη
του ORDO TEMPLIS ORIENTIS θεωρούσαν αλλήλους ως "απογόνους των δέκα φυλών
του Ισραήλ". Οι προσφωνήσεις των ονομάτων ακολουθούνται από τα ονόματα
των δέκα φυλών του Ισραήλ που δεν επέστρεψαν στην Παλαιστίνη μετά τη
Βαβυλώνια αιχμαλωσία με την ηγεσία του ΕΣΔΡΑ...
Στις ίδιες συνεδριάσεις ακούστηκε το πολύ περίεργο "νέο" της
προγραμματισμένης αποχωρήσεως της Αγγλίας και Ιρλανδίας από το "θηρίο των
δέκα", μετά την εισδοχή των "καταραμένων Ιβήρων", "ώστε να δοθεί η τελική
μάχη εξοντώσεως του αιώνιου εχθρού", "των επτά φυλών και των τριών
υποφυλών της Ευρώπης", "ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΙΑΦΕΘ", "ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ,
ΝΕΚΑΜ, ΕΛΛΑΣ"...
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη ότι το ORDO TEMPLIS ORIENTIS είναι
εξάρτημα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι η Στοά του είναι επίσης
εξάρτημα της ΑΟΑ.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι είναι συνειδητά ή
ασυνείδητα προδότης εσχάτης προδοσίας εναντίον της Ελλάδος, μόνον διότι
είναι εξαρτώμενος από τον κατ' επίφαση φιλέλληνα αλλά κατά βάθος
μισέλληνα Τεκτονισμό, του ΝΕΚΑΜ ΙΑΦΕΘ, ΝΕΚΑΜ ΕΛΛΑΣ.
Στην επίσημη εβραϊκή ονοματολογία της Βίβλου παρουσιάζεται ως
Σημιτικός ο γενετικός κλάδος "ΑΤΤΙΛ". Προϊόν του εβραϊκού οίκου ΑΤΤΙΛ
φέρεται στα απόρρητα αρχεία της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Υόρκης, η
δυναστεία των Ατταλιδών της Περγάμου και ο Άτταλος, προς τιμήν του οποίου
τα εβραϊκά ιδρύματα FORD και ROCKEFELLER χρηματοδότησαν την αναστήλωση
της Στοάς Αττάλου στην Αρχαία Αγορά Αθηνών.
Το παιχνίδι της διαβρώσεως των Ατταλιδών Σημιτών εναντίον της
Ελλάδος θα θιγεί σε άλλο ιδιαίτερο σημείο της παρούσης, επειδή η Πέργαμος
ήταν τόπος διελεύσεως και παραμονής του Ατλάντειου Σημιτικού ιερατείου
που διέλυσε και παρέδωσε την Ελλάδα στους Ρωμαίους μέσω του Άτταλου Γ'
της Περγάμου.
ΟΤΟ ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS ή ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Αποτελείται από 72 Τεκτονικά Τάγματα ή Δόγματα, ένα μόνον εκ των
οποίων είναι το Σκωτικό Δόγμα, στο οποίο υπακούει ο ελληνικός
Τεκτονισμός. Οι ηγέτες των 72 ταγμάτων εκπροσωπούν ανά 24 τις Σημιτικές
φυλές των Εβραίων, των Αράβων και των Τουρανίων Μογγόλων.
Στο επίπεδο του ΟΤΟ καλλιεργούνται οι έχθρες μεταξύ των ΕβραίωνΑράβων-Μογγόλων γιά την εξυπηρέτηση στρατηγικών και γεωπολιτικών κινήσεων
που "απαιτεί ο θεός ΣΙΝ".
Ο "Άξονας" Γερμανίας-Ιαπωνίας που δημιουργήθηκε με συνεργασία του
ΟΤΟ Ιαπωνίας και του ΟΤΟ Βαυαρίας, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν
σύμπραξη των Μογγόλων Τουρανίων ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ της Βαυαρίας και των Μογγόλων
Τουρανίων ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ της Ιαπωνίας, Θιβέτ, Μαντζουρίας.
Αυτά τα Τουρανικά ΟΤΟ διετάχθησαν από την ΑΟΑ να στραφούν εναντίον
του ΟΤΟ υπό Ισραηλινή Διοίκηση, δηλαδή του ΟΤΟ Μ. Βρεττανίας-USA και
εναντίον του Αραβικού ΟΤΟ με κέντρο την Αίγυπτο. Η πλαστή διαμάχη σε
επίπεδα ΑΟΑ και ηγεσίας ΟΤΟ, δυστυχώς, λειτούργησε σαν γνήσια διαμάχη
μεταξύ των μελών κατωτέρων βαθμών του ΟΤΟ και μεταξύ των μελών όλων των

και GR.S. που αγνοεί ακόμη και ο έλληνας Μεγάλος Διδάσκαλος. όπως το υποσχεθήκαμε στον αναγνώστη. Τουρανίων της U.A.Ε.ΙΑ40 βαθμών της "συνάξεως των ηλιθίων μη Σημιτών αλλοφύλων" της ΜΤΜ. όπως προέκυψε από τις εγγραφές των "ψαλμωδιών υποδοχής" που κατέγραψαν στην Αρχιραββινεία τα MONITOR της Ο. Μετά τη σύντομη αναφορά στη δομή.R..S. Τουρανίων Ιαπώνων. οι οποίοι είναι συγχρόνως αρχιραββίνοι και μέλη του ΟΤΟ.R.S. Μέλη της αφανούς ιεραρχίας είναι μεταξύ άλλων οι κύριοι Παπανδρέου και Ράλλης ή όπως προσφωνούνται από τον Αρχιραββίνο Αθηνών "αδελφός Μενέικο-Ζέτκιν" και "αδελφός Ραούλ" αντιστοίχως. έχουν καταγράψει αρκετά ενδιαφέρουσες συνομιλίες στο κτίριο της Αρχιραββινείας Αθηνών και στην Πρεσβεία του Ισραήλ σχετικά με τις διαδοχικές επταετίες του ελληνικού πολιτεύματος και με την αφανή Τεκτονική Ιεραρχία. προθέτοντας μόνον ότι το Σκωτικό ΟΤΟ υπό Ισραηλινή διαχείριση "γέννησε και έθρεψε και διέταξε" τις Στοές "ΘΟΥΛΗ". αλλά του "γενικού ατλαντισμού". Αγγλοσαξόνων. ΜΤΜ Η MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Αποτελείται από 72 σύνολα Υποταγμένων τα οποία έχουν εικονικούς Μεγάλους Διδασκάλους και εικονικές ιεραρχικές δομές.Α. Ανάλυση της δράσεως του ΜΤΜ θα δώσουμε σε άλλο σημείο της παρούσης.R. Ένα τέτοιο Υποτάγμα είναι η Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος με εικονικό ηγέτη τον εκάστοτε Μεγάλο Διδάσκαλο και ουσιαστικό ηγέτη την Αρχιραββινεία Αθηνών. Ως μέλη της αφανούς τεκτονικής ηγεσίας στην Ελλάδα θεωρούνται αυτομάτως μετά το διορισμό τους οι πρέσβεις U. όχι του "ειδικού σιωνισμού" που σχετίζεται με τη δράση μόνον των εβραίων. Ο εξ Ικονίου Τουρκίας Μογγολοεβραίος Καρά-αλί ή Καρα-αμάναλί ή Καραμανλής προσφωνείται από το Καχάλ της Αρχιραββινείας ως "αδελφός Αμαναήλ" ήτοι .S. "ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ" να δημιουργήσουν το μύθο των Ατλάντειων Αρείων και τις ιδεολογικές υποδομές του Ναζισμού και του Φασισμού. Ιγκόρ Αντρόπωφ προσφωνείται από το Καχάλ των Αθηνών σαν Ιερέας Λευίτης Λίμπερμαν. . ενώ στην πραγματικότητα διοικούνται από αφανείς Τέκτονες που αναλαμβάνουν ηγεσία σε περίπτωση "επιθυμητής" ή "ανεπιθύμητης" στροφής πολιτεύματος που εξυπηρετεί ή αντιτίθεται στη γραμμή της ΑΟΑ.S. που περιλαμβάνει τη συμπαιγνία γιά διεθνή κυριαρχία των κοινής Σημιτικής προελεύσεως Εβραίων. που διετάχθησαν από την αφανή ουσιαστική Τεκτονική ηγεσία να προχωρήσουν σε επανάσταση "προγραμματισμένης επταετίας"..BRITAIN. ήτοι της MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM. ώστε να καταστέλλει και να δημιουργεί επαναστάσεις κατά βούληση. αμήν..Αμαναήλ είναι επίσης μέλος της αφανούς τεκτονικής ιεραρχίας και απ' ευθείας υπόλογος στο βοηθό του αρχιραββίνου Αθηνών.. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ". κλπ. Βαυαρών.Α. U. Ο πρέσβης της U. Νοτίων Ιταλών ή Ατταλών.S. Τουρανίων Μογγόλων. Τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.Ε. Τουρανίων της Τουρκίας. Ο . Μακαρέζου κλπ. Αράβων. Αυτή είναι η περίπτωση του αφελούς τέκτονα Γεωργίου Παπαδοπούλου και των τεκτόνων Παττακού..S. μπορούμε να εισδύσουμε στα άδυτα της ιστορίας..ηγεσία διασφαλίζει την ΑΟΑ της Στοάς Μεγάλης Δρυός από "απώλεια ελέγχου" ή δίνει τη δυνατότητα στην ΑΟΑ να παρακάμψει το επίσημο καταστατικό των Στοών "περί μη πολιτικής και μη ανατρεπτικής δράσεως". Τουρανίων της Ευρώπης. "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ". Η διπλή εικονική και ουσιαστική.ας δοξάσουμε όλοι οι έλληνες τον Ιεχωβά και τον δούλον αυτού Μωάμεθ. ΑΝΕΝΕΡΜΠΕ".

Η Μεγάλη Βρεττανία παύει να είναι μεγάλη. αφού πρώτα κάνουμε μία αστραπιαία διερεύνηση του επιφανειακού και επιδερμικού "ιστορικού γίγνεσθαι" που μας παρουσιάζουν τα κατεστημένα εγχειρίδια ιστορίας.χ. Μεσολαβεί μια σκοτεινή πεντηκονταετία έως το 324 μ.χ.χ.χ. Επισήμως η Βρεττανία θεωρείται Αυτοκρατορία από το 1760 και εφεξής. Το εβραιορωμαϊκό σύνθετο KOEN-STATUS ή KON-STATUS αντικατέστησε το ρωμαϊκό "S P Q R-STATUS QUO" προς τιμήν Εβραιομογγόλων ΧΑΝ ή ΚΑΝ ή ΚΟΥΝ ή ΚΟΕΝ που ετοίμαζαν τις ορδές τους στην Εξωτερική Μογγολία γιά "επίσκεψη" και κυριαρχία της Ευρώπης. 1493 μ.ΙΑ41 Κανών Λογικής "ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" Ο Κανών-λήμμα "ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" ορίζει "τι δεν είναι το αναζητούμενο" και στην περίπτωσή μας "τι δεν είναι το ιστορικό γίγνεσθαι". Σύμφωνα με καταγραφές συζητήσεων της . εστεμμένο Αυτοκράτορα από τον Πάπα Λέοντα Γ' στη Ρώμη. αρχηγός του οίκου των Αψβούργων τερματίζει την ύπαρξή του και την ισχύ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Δύσεως.. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Γ' Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη του Βυζαντίου παραδίδει την εξουσία στον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Α'. Θα δείξουμε τι δεν είναι. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Β' Ο Αυρηλιανός με το τέρμα της θητείας του τερματίζει και την ύπαρξη της αρχικής "Ρώμης". Αρμενία. Ο Νικηφόρος είναι ο πρώτος Βυζαντινός Αυτοκράτωρ που χάνει την κυριαρχία των Δυτικών εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που έχουν περιέλθει στον Καρλομάγνο. 802 μ... Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Δύσεως οργανώνεται και διοικείται από τον Φράγκο Καρλομάγνο. Ασσυρία. Η βασίλισσα της Βρεττανίας Ελισσάβετ Α' ίδρυσε την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Η Κωνσταντινούπολη είναι το κέντρο ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.χ..χ. δηλαδή την "ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΕΝ ή ΧΑΝ". δηλαδή της Μεσοποταμίας. Ο Άτταλος ή Αττίλας Γ΄ είναι ο . ΤΕΛΟΣ ΡΩΜΗΣ Β' Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος της Ρώμης μεταφέρει την έδρα της Αυτοκρατορίας στη Νέα Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη. 133 π.χ. 275 μ. Ασία και τη Θράκη και παραδίδει τον αμύθητο θησαυρό της Περγάμου στη Ρώμη ΑΜΑΧΗΤΙ και χωρίς να δεχθεί διαταγή υποταγής εκ μέρους της Ρώμης. Η Βιρτζίνια Βορείου Αμερικής αποικείται από Βρεττανία το 1607. εφ’ όσον ο θησαυρός της Περγάμου είναι προσωπικό δώρο στον Τιβέριο. όπως προκύπτει από την ταπεινωτική Συνθήκη της Γιάλτας. λαμβάνοντας σαν κριτήριο τις χρονικές εναλλαγές των "παγκοσμίων δυνάμεων" ή "αυτοκρατοριών" που διαδραματίστηκαν δυτικά της υποτιθέμενης οριακής γενέτειρας του πολιτισμού. Οι Έλληνες το 330 μ. 1945 μ.χ.Χ. Η Βρεττανική Αυτοκρατορία στην οποία "δεν έδυε ποτέ ο ήλιος" διαλύεται. Ο Φρειδερίκος Γ'. αναστατώνεται και κατηγορεί τον Τιβέριο Γράκχο ότι συνωμοτεί κατά της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας των Πραιτώρων. από την Ιβηρική και Βρεττανία μέχρι την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος κατάπληκτη από τη μη απαιτηθείσα υποταγή. είχαν "βασιλεύουσα" πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη.χ. Μεσοποταμία. Δήμαρχο Ρώμης γιά το 133 μ.κληρονόμος όλου του τμήματος της ελληνικής αυτοκρατορίας που άφησε ο Αλέξανδρος στο στρατηγό Λυσίμαχο.τη M. που εμφανίζεται ο κρυπτοϊουδαίος Κωνσταντίνος ως "χριστιανός αυτοκράτωρ".χ. ΤΕΛΟΣ ΡΩΜΗΣ Α' Ο Άτταλος Γ’ της Περγάμου κληροδοτεί . 800 μ. 330 μ. Ο τελευταίος αυτός αυτοκράτωρ ήταν "ειδωλολάτρης". 1600 μ. γιά την εφαρμογή του KOENSTATUS ή KAN-STATUS ή HAN-STATUS ή HANAAN-STATUS.

Σεναχειρίμ.κερκόπορτες που οι εβραίοι της Βαβυλώνος. υπό τον "προφήτη Δανιήλ". 360 π.χ. Το 625 π. εν τούτοις η ολική ελληνική κατάρρευση αρχίζει από την αμαχητί παράδοση στους Ρωμαίους της Ανατολικής Ελληνικής Αυτοκρατορίας με εδάφη έως τη Μεσοποταμία.χ. 670 π. που ο πατέρας του Σεναχειρίμ είχε καταστρέψει. ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Κύρος ο Μέγας. ΑΡΧΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Ασσύριος Ασσαραδών τελειώνει τη βασιλεία του στη Νινευή. ΑΡΧΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Από το 1945 που σήμανε το τέλος της Μ. καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα και προσαρτά τα εδάφη της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας. ΤΕΛΟΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Τα Βαβυλωνιακά στρατεύματα καταστρέφουν εκ θεμελίων τη Νινευή. Η "προδοσία" του Αττάλου Γ’ σημαίνει την αρχή της Ρώμης ως Αυτοκρατορίας. και έχει ως επαρχία την Ελλάδα από το 147 π. Βρεττανίας έως το 680 π.χ. 340 π.χ. ΤΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Φίλιππος Β' αναλαμβάνει βασιλεύς της Μακεδονίας.χ. τελευταίος αυτοκράτωρ της Βαβυλώνος. πεθαίνει όταν οι Πέρσες του Κύρου εισβάλλουν στην άτρωτη πόλη από . Οι Πέρσες έχουν εκδιωχθεί από τη Μακεδονία μετά την ήττα τους στις Πλαταιές. το 480 π. Αλλά το ανωτέρω "ιστορικό γίγνεσθαι" ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.χ.χ. Δεν είναι σαφές γιά το αν γίνεται αναφορά στους Ατταλίδες του Αθηναϊκού Δήμου Γεφυραίων-Εβραίων που ακολούθησαν τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του ή των Ατταλιδών Σημιτών που ως μέλη των δέκα ισραηλινών φυλών. ΤΕΛΟΣ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Αρχίζει η βασιλεία του Ασσυρίου Ασσουρμπανιπάλ με κέντρο Νινευή.χ. πιθανώς ο αναγνώστης να βλέπει μία ασυνάρτητη διαδοχή κρατών και αυτοκρατοριών που δεν του λένε απολύτως τίποτε. πρωτεύουσα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Η Μακεδονία έχει προσαρτηθεί στη Ρώμη από το 168 π.. οι σημιτικής καταγωγής Ατταλίδες "εκπλήρωσαν την προφητεία του Δανιήλ γιά το τέλος του Αλεξάνδρου. 630 π. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Α’ Η Ελλάς γίνεται Ρωμαϊκή Επαρχία. 539 π. στέφεται βασιλεύς ο μέγας Ναβουχοδονόσορ.χ.ΙΑ42 147 π. ΤΕΛΟΣ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Ασσύριος Ασσαραδών αρχίζει τη βασιλεία του στη Νινευή μετά τη δολοφονια του πατέρα του. 670 π.χ. ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Δαρείος Γ' ο Κοδομανός είναι ο τελευταίος βασιλεύς της Περσίας. Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Νέας Υόρκης. Βρεττανία ως Αγγλοσάξωνες. Αν και η Ρώμη υφίσταται ως Δημοκρατία από το 509 π. εκτελώντας τον Αλέξανδρο".χ. σε δυαδική κυριαρχία με το Δαρείο το Μήδο.χ.χ. έχοντας κτίσει εκ νέου τη Βαβυλώνα. 630 π. επί Δαρείου Β' του Νόθου Ώχου. δεν επέστρεψαν στο Ισραήλ με το διάταγμα του Κύρου. 540 π.χ. .χ. ΑΡΧΗ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Βαλτασάσαρ. ΑΡΧΗ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Τελειώνει η βασιλεία του Ασσυρίου Ασσουρμπανιπάλ με κέντρο τη Νινευή. που ήταν η αρχή της σύντομης βασιλείας του Ασσυρίου Ασσαραδών. αλλά μέσω Περγάμου–Ετρουρίας-Ρώμης κατέληξαν στη Μ. 680 π. ανοίγουν εν αγνοία των Βαβυλωνίων.χ..χ. Η παρακμή της Περσικής αυτοκρατορίας έχει ουσιαστικά αρχίσει από το 380 π.. Πέρσης.

οι διάρκειες των αυτοκρατοριών που αναφέρθηκαν δίδονται από τον τύπο της μαθηματικής γεωμετρικής προόδου Χν=10. τόση απώτερη σκοπιμότητα γιά κέρδη που ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ και ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ γιά παραλαβή μετά από 2630 χρόνια.χ. 160. που οι Αγγλοσάξωνες εισέβαλλαν στη Βρεττανία έως το 1950.ΙΑ43 Η προσεκτικότερη παρατήρηση δείχνει ότι πρόκειται γιά προγραμματισμένη διαδοχή γεγονότων. τέτοια λύσσα γιά διεθνή εξουσία. 2. 8. εξαθλιωμένα από τη διεθνή τους περιπλάνηση νομάδων .χ. Έτσι αν όπου "ν" θέσουμε 1. 360. τέτοια επιμονή. τόσο χρόνο. καμμία δυναστεία κανενός έθνους. Ο αναγνώστης σημειώνει ότι στην περίπτωση της Μ. Βρεττανίας η χρονική διάρκεια είναι ίδια με τη διάρκεια της Ρώμης Β΄του Βυζαντίου.χ.ν2.χ. Απαιτούμε απ' τον αναγνώστη τη μέγιστη συγκέντρωση γιά να περάσουμε στην Αρχή Λογικής της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ. αρχίζοντας από το 680 π. έως 1460 μ. 90. ήτοι από 230 .Μεσολαβεί κενό "απωλείας ελέγχου" 100 ετών.χ.χ. είναι ασύλληπτο ένα τέτοιο σχέδιο από τους οποιουσδήποτε ξεβράκωτους πολιτισμικά ισραηλίτες-μογγόλους-άραβες και τις ορδές τους που προήλθαν από τον "Σήμ".χ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ έτη 490 ήτοι από 330 μ. ΡΩΜΗ Β' ΡΩΜΗ Γ' Μ. 90 ήτοι από 630 έως 540 π.χ. Αργότερα θα δούμε το πού οφείλεται αυτή η "επιτάχυνση". έως 820 μ. 250 ήτοι από 380 έως 130 π. 250. κανένας αρχομανής κλάδος παρανοϊκών ηγεμόνων.χ. 40 ήτοι από 670 έως 630 π. ΚΑΝΕΙΣ ΓΗΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ δεν θα διέθετε τέτοια συνομωτική νοημοσύνη. τόση ενέργεια. Κανών Λογικής "ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ" Ο κανών-λήμμα "ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ" ορίζει "τι ακριβώς είναι" το αναζητούμενο και στην περίπτωσή μας "τι ακριβώς είναι το ανωτέρω ιστορικό γίγνεσθαι". Η αναμενόμενη διάρκεια της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας ήταν όχι 490 αλλά 810 έτη. Η απάντηση μπορει να δοθεί ακαριαία: Ποτέ. Είναι τρελλό. 4. που το Βυζάντιο τίθεται αντί Ρώμης Α' έτη 640 ήτοι από 820 μ. 640. 810 έτη. 6. άνοιξαν ένα τέτοιο τεράστιο γεωπολιτικό σχέδιο που "τρέχει" με βάση έναν μαθηματικό γεωπολιτικό τύπο.χ. 40. 5. Παρατηρούμε ότι με "διορθώσεις ασήμαντες" πάνω στις χρονολογίες. Γιά την τιμή "ν" ίσον με 10 λαμβάνουμε τιμή Χν ίσον με 1000 που καθώς θα δούμε έχει απόλυτη σχέση με τον εβραϊκό χιλιασμό και με το "χιλιετές Γ' Ράιχ". έως 230 μ.330 μ. ----. 7. 360 ήτοι από 130 π. Είναι τρελλό και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ότι τα εβραιομογγολικά υπολείμματα της βυθισμένης Ατλαντίδος.χ.χ.χ. που υφίσταται χωριστά Δυτική Αυτοκρατορία. λαμβάνουμε γιά το "Χν" αντιστοίχως τις εξής τιμές: 10.χ. έτη 490 ήτοι από 1460 μ. θέτοντας όπου "ν" την αριθμητική τάξη της αυτοκρατορίας. Ποιοί είναι εκείνοι που καυχώνται ότι "ο τύπος θα έχει και δέκατη επίλυση μέσω της χιλιετούς βασιλείας του Χριστούλη". 490. Έτσι οι θεωρητικές χρονικές τιμές του Χν που διατηρήθηκαν στον ρού της πόρνης ιστορίας είναι: ΑΣΣΥΡΙΑ Α' ΑΣΣΥΡΙΑ Β' ΒΑΒΥΛΩΝ ΠΕΡΣΙΑ ΕΛΛΑΣ ΡΩΜΗ Α' έτη έτη έτη έτη έτη έτη 10 ήτοι από 680 έως 670 π.χ. 160 ήτοι από 540 έως 380 π. Η ερώτηση που προκύπτει είναι: Ποιός ή ποιοί είναι εκείνοι που από το 680 π. 3. κανένας λαός. 9.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ μετά τον αδελφοκτόνο πόλεμο της Δυτικής Ελλάδος Δελφών και της Ανατολικής Ελλάδος Τρωάδος-Σάρδεων. Όχι χωρίς λόγο.χ. οι σημαίες των Αράβων.A. αφ' ετέρου οι Έλληνες Μυκηνών εγκατέλειψαν τη λατρεία της Ήρας προς χάριν της ΣΕΛΕΝΗΣ ή ΣΕΛΗΝΗΣ. να κλέβουν τον πολιτισμό τους.χ. Αυτή είναι ακριβώς η συμμετρική χρονολογία με το 1945 μ. Από εκεί και πέρα δεν χρειαζόταν ευφυΐα. έχοντας ένα υπερόπλο στα χέρια του. που καθόριζαν τους "οιωνούς των θεών". αρχίζει η χιλιετής "βασιλεία του χριστού". Ποιό είναι το ιερατείο που μεθόδευσε αυτή τη μεταστροφή. η εβραϊκή Κάβαλλα περιέχει "μαγικές επικλήσεις" που απαιτούν το "φώς" και την παρουσία της Σελήνης.S. να τους στρέφουν εναντίον αλλήλων με αδελφοκτόνους πολέμους και να τους απειλούν σήμερα με ολοκληρωτική γενοκτονία κρατώντας τον έλεγχο των U. ή Ιεχωβά. Ο πόλεμος προκλήθηκε από προσυννενοημένες ενέργειες των ιερατείων Μυκηνών και Τροίας. Όχι χωρίς λόγο. την τέχνη επικοινωνίας με τη Σελήνη που περιέχουν οι ειδικοί συνδυασμοί φωνητικών συχνοτήτων της Κάβαλλα. την οποία έχασε το εκκολαπτώμενο Χιλιετές Γ' Ράιχ του "αντιχρίστου" Ναζισμού. Αόρατων.S. Δεν θα επεκταθούμε τώρα σ' αυτό το ζήτημα. ένα νεκρό πρόσωπο της Ιστορίας. το Πάσχα των εβραίων εορτάζεται την πρώτη Πανσέληνο μετά την Εαρινή Ισημερία. την ιερή πόλη των Χαλδαίων αφιερωμένη στο θεό ΣΙΝ ή ΣΙΜ. Το πρόβλημα λύνεται μόνο με το εξής στοιχείο: Τα εβραιομογγολικά υπολείμματα της Ατλαντίδος λατρεύουν το Σεληνιακό θεό ΣΙΝ.ΙΑ44 βαρβάρων. Είναι τρελλό και ακατανόητο αν αναζητήσουμε τη λύση στην εφευρετικότητα των γήινων εβραιομογγολοαράβων καφροειδών εγκεφάλων. Όχι χωρίς λόγο. και U. της Τουρκίας και της πρώην Μογγολίας έχουν σαν έμβλημα την ημισέληνο. και U. ο εβραίος μάγος αρχιερέας της Κάβαλλα Αβραάμ "εξέρχεται" από την πόλη ΟΥΡ. ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ αν αναζητήσουμε τη λύση στην εφευρετικότητα ΜΗ ΓΗΙΝΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ. Όχι χωρίς λόγο.S. Πόσο αόρατων ή πόσο ορατών. θεού της Ατλαντίδος. που χρησιμοποιούν τους αθλίας νοημοσύνης εβραιομογγόλους σαν ρομπότ ή σαν τέρατα ζόμπι που εκτελούν τυφλά τηλεπαθητικές εντολές των ΑΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ.S.R.A. Στη Βίβλο. Διότι η έξοδος των εβραιομογγολικών ορδών του Αβραάμ από τη Σημιτική Ατλάντεια σφηκοφωλιά της ΟΥΡ με τελικό προορισμό την Αίγυπτο και τελικό σκοπό τη διάλυση της Αιγύπτου ως ελληνικής επαρχίας υπολόγου στους Δελφούς. Αναγκάζουμε τον αναγνώστη να θυμηθεί ότι.S. Ελλάδος. Βαβυλώνος. Απαιτούμε όμως από τον αναγνώστη να θυμηθεί ότι αφ' ενός οι Τρώες Έλληνες εγκατέλειψαν τη λατρεία του Διός προς χάριν του Ποσειδώνα. Ο αλητήριος εβραιομογγόλος Αβραάμ "εξήλθε" γιά να αρχίσει τη δράση του.S. οι Τεκτονικές Στοές διατάσσονται να εορτάζουν την εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία στις αμέσως ακολουθούσες Πανσελήνους. να τους διαλύουν. Αναλάμβαναν οι παρανοϊκοί κύριοι της Σελήνης να κινούν τους "τηλεκατευθυνόμενους" Αβραάμ. Βουδιστικής και Μογγολοθιβετιανής εμπνεύσεως. ενώ οι "πρόγονοί" τους καταποντισμένοι Άτλαντες λάτρευαν "το ελληνικό δωδεκάθεο" . "θεό των θεών" και κυβερνήτη της Σελήνης και "κυβερνήτη των τεσσάρων μερών του κόσμου" ή "κυβερνήτη των τεσσάρων κατευθύνσεων ΓΧΒΧ" κοινώς ΓιαΧωΒεΧάι. Οι εβραίοι ραββίνοι τοποθετούν τη δράση του αρχικαββαλιστή Αβραάμ στο 1943 π. Περσίας. μπόρεσαν να ξεπεράσουν σε νοημοσύνη τους θεϊκούς πολιτισμούς της Ασσυρίας.R. όχι χωρίς λόγο. Ποιό είναι το ιερατείο που προκάλεσε τη σφαγή αδελφών Ελλήνων με αιτιολογία την απαγωγή της Σεληνιακής Ιέρειας ΣΕΛΕΝΗΣ ή ΕΛΕΝΗΣ από τον Ποσειδώνιο Πάρι. όπου θεωρητικά με την εβραϊκή παγκόσμια διοίκηση των U. Διερωτάται ο αναγνώστης "γιατί τόσο βάρος στο ρόλο του Αβραάμ". Ρώμης και Ευρώπης και να τους υπονομεύουν. οι Μωαμεθανοί προσεύχονται στη Σελήνη και πιστεύουν ότι ο θεός Αλλάχ κυβερνάει τον κόσμο από τη Σελήνη.

ΙΑ45 και κυρίως τον Ποσειδώνα. Βρεττανίας. του Χριστιανού. Επειδή διώχθηκε από τον "αρχικό του χώρο" και από τους Ανώτερούς του. Είναι αδύνατον να νοηθεί ότι ο Άπειρος Συμπαντικός Οργανισμός του Τελικού Ενός Θεού κατέβηκε στο άθλιο επίπεδο να ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ με τα ΜΙΚΡΟΒΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που περιέχει στο Σώμα του και ότι τους ζήτησε "και αποκλειστικήν αφοσίωση". Ακριβώς όμως αυτό το αδιανόητο συμβαίνει στο ιστορικό γίγνεσθαι. Παντού στα "ιερά βιβλία" διαταγές των "πιστών" να σφάξουν τους "απίστους". Ιδιότητες που αντανακλώνται απόλυτα πάνω στο ραββινικό ιερατείο των Λευί και στις υπόλοιπες 11 εβραϊκές φυλές. Μία φρικιαστική "νομοτέλεια" παρανοϊκού "νομοθέτη" που οδηγεί τα γήινα έθνη στη σφαγή και στην αλληλοεξόντωση. Εκτός και αν κάποιος από τους παραλήπτες της παρούσης πιστεύει ότι οι προκύπτουσες διαφορές των εθνών συμπίπτουν . υστερία και σχιζοφρένεια. Ούρ. Αν όσα κατέγραψαν τα MONITOR της Ο. Ασσυρίας. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ του Άραβα. Αν αναζητήσουμε τον εφευρέτη του γεωπολιτικού μαθηματικού τύπου . Όταν δεν του δίνεται αυτή η αφοσίωση θεωρεί δικαίωμά του τον ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ και ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ. να εξυπηρετούν εναλλαγές αυτοκρατοριών κατά γεωμετρική χρονολογική πρόοδο. Διότι είναι αδιανόητο ότι διαμάχες και πολεμικές συρράξεις εθνών που υποτίθεται ρύθμιζαν στο πεδίο της τιμής και της μάχης τις μεταξύ των διαφορές. με δέκτες τα ραββινικά επιτελεία Μόσχας και Ουάσιγκτων και Θιβέτ και Ούργκα και Σινά. Δύσκολα μπορεί μία στοιχειώδης νοημοσύνη να δεχθεί ότι ο Συμπαντικός θεός των θεών διακατέχεται από τόση λύσσα γιά αναγνώριση από τα ασήμαντα ανθρώπινα όντα. Ρώμης και Μ. Περσίας. Βαβυλώνος..Α. είναι η ΕΠΑΡΚΟΥΣΑ και ΑΠΟΧΡΩΣΑ αιτία που καθιστά όλο το ιουδαιοχριστιανικό οικοδόμημα έναν απέραντο κοπρώνα ψεύδους. δολοφονικής μανίας.. Διότι εκεί καυχάται ο παρανοϊκός ΣΙΝ ή Ιεχωβά ότι είναι θεός "ζηλότυπος και απαιτών αποκλειστικήν αφοσίωσιν". Θα μπορούσε να είναι μόνο ένας "ξένος" διαστημικός γκάνγκστερ που αποφασίζει να διώξει τους "τοπικούς θεούς" ενός στίγματος του διαστήματος και να "ιδρύσει νέο βασίλειο" επειδή έχασε το βασίλειο που είχε κάπου αλλού.. με δέκτες τα ιερατεία Τρωάδος. Ελλάδος. του Ιουδαίου και του Μογγόλου "πιστού". όταν επιχείρησε να ασκήσει εξουσία με τον ίδιο παράφρονα τρόπο που τον ασκεί στον πλανήτη γή.εκ συμπτωματικής συμπτώσεως με τους όρους της γεωμετρικής προόδου. που είδε στο πρόσωπό του το Σουλτάνο και τους γήινους σαν ευνούχους και δούλους του. ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ. Είναι έτσι ή μήπως οι συλλογισμοί μας είναι εκτός λογικής. 2 Χν=10 ν . Ιδιότητες που αντανακλώνται απόλυτα στο Κοράνιο των Αράβων Σημιτών και το Βουδισμό των Εβραιομογγόλων Χάν ή Χαναάν. Παντού έγκλημα. μπορούσαν να εκπεμφθούν στο παρελθόν. δεν θα τον βρούμε ανάμεσα στους ταλαίπωρους γήινους και φυσικά όχι στους Εβραιοαραβομογγόλους. σαν εκπομπές του "ραδιοτηλεοπτικού σταθμού" Σελήνης από το 1970 έως το 1984.Ε. μανίας αυτοκαταστροφής και άκρως ανίατης σχιζοφρένειας. Με γενοκτονίες των λεγομένων "ιαπετικών" ή "αρείων" φυλών και παράλληλο υπερπληθυσμό Ασιατών . Οι Άτλαντες οπαδοί του ΣΙΝ επιζούν ενώ οι Άτλαντες οπαδοί του Δία και του Ποσειδώνα βυθίζονται μαζί με την Ατλαντίδα. τότε ο εφευρέτης και ο ηθικός αυτουργός της παρανοϊκής συμπεριφοράς των γήινων εθνών είναι ο Κύριος της Σελήνης. Αυτή η "θεολογική παραδοξολογία" του "ζηλότυπου θεού" που σκοτώνει τα απειροελάχιστα άτομα-μικρόβια της Ύλης του διότι δεν του παρέχουν "αποκλειστική αφοσίωση". εγκληματικής υστερίας. Ήδη διαφαίνεται η φοβερή αλήθεια που επίμονα επί αιώνες κρατήθηκε καλυμμένη από τις Εβραϊκές "Αγίες Γραφές". Μυκηνών. Τέτοια εγκληματική παράφρων φυσιογνωμία θα μπορούσε να είναι μόνον ένας "θεός" τελευταίας κατηγορίας στο πάνθεο των θεών.

της μαθηματικής γεωπολιτικής εξελίξεως των αυτοκρατοριών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ. Ο υπέρτερος πολιτισμικά αυτόχθων πληθυσμός τους εξουδετέρωσε αλλά έκανε το σφάλμα να κρατήσει σαν αιχμαλώτους τους Μογγόλους επιδρομείς που επέζησαν και να τους αναγκάσει σε "πειθαρχημένη" διαβίωση γιά 400 χρόνια έως το 1800 π. Η πλαστογραφημένη ιστορία της Βίβλου τοποθετεί την κατασκευή του Πύργου της Βαβέλ στο 2240 π. Αράβων και Εβραίων. Τα ιερά βιβλία "Αγία Γραφή". του Τρωικού πολέμου και του 680 π. οι Αυτοκρατορίες των Μίνγκ και Σιν στην Κίνα... όπως η Αυτοκρατορία των Κμέρ Ινδοκίνας. που δεν αναφέραμε.τηλεπαθητικής εμφυτεύσεως άλλης.. οι λευκές φυλές της Βαβυλώνος και Ασσυρίας δέχονται ένα κύμα Μογγολοεβραίων σφαγέων που ερχόμενο από Εξωτερική Μογγολία μέσω Κίνας άρχισε τη γενοκτονία των αυτοχθόνων φυλών. τον Χάμ και τον Ιάφεθ διότι ήταν οι μόνοι που του πρόσφεραν "αποκλειστική αφοσίωση". Διότι ακριβώς περί το 2200 ήτοι 40 έτη μετά την ανύπαρκτη απόπειρα κατασκευής Πύργου στη Βαβυλώνα.χ.. Αυτά τα μέντιουμ-ζόμπι των ιερατείων είχαν συγχρόνως την ικανότητα να εκπέμπουν σε προσυμφωνημένες συχνότητες που παράγονταν από την προφορά στερεότυπων "μαγικών λέξεων" που δήλωναν τον αποστολέα.. ο οποίος "ησχολείτο και με την γλωσσολογίαν" διά . "εσύγχυσε" τις γλώσσες των κτιστών του Πύργου και "ανάγκασε" τους Σημίτες.χ. αλλά ηθελημένα από τον "θεό των θεών" ΣΙΝ της Σελήνης. κατασκευάστηκε γιά να καλύψει μία άλλη πραγματικότητα "αναγκαστικής μετακινήσεως" Μογγολικών Φυλών προς κάθε κατεύθυνση με κέντρο την Εξωτερική Μογγολία.. Τα πιό ικανά μέντιουμ-προφήτες δεν χρησιμοποιούσαν φωνητικούς κωδικούς κραδασμούς που προκαλούν έμμεσα ηλεκτρομαγνητικούς κραδασμούς. Το εντελώς γελοίο αυτό παραμυθολόγημα με το οποίο το εβραιομογγολικό κατεστημένο πίστεψε ότι θα εδραιώσει τις απάτες της Γλωσσολογίας και της Εθνολογίας του.. "Κοράνιο".". "ενεφανίσθη άγγελος Κυρίου και είπεν. Βρίθουν από προφήτες-μέντιουμ που λειτουργούσαν ηλιθίως σαν τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί δέκτες. έως σήμερα η ιστορία ανέδειξε και άλλες αυτοκρατορίες.χ. τον αποδέκτη και το αιτούμενο του αποστολέα. . Γιατί λοιπόν θεωρούμε σαν "διαδοχή των παγκοσμίων αυτοκρατοριών" μόνον θέμα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. "παρουσιάσθη άγγελος Κυρίου κατ' όναρ. Αμερικής κλπ. Επρόκειτο δηλαδή γιά οικογενειακή υπόθεση μεταξύ του ανυπάρκτου Νώε και του μυθομανούς ιερατείου του Ιεχωβά.αφαιρέσεως της αρχικής γλώσσης και διά . αφήσας μόνον τον Νώε. Έτσι τα δύο ορόσημα του 1500 π. των Μάγιας και Ίνκας Ν.χ.χ.". Ο Ιεχωβά έπνιξε ώσπερ γατία απαξάπαντας τους ανθρώπους. τον Σήμ. από όπου μέσω επεμβάσεως του παρανοϊκού Ιεχωβά.ΙΑ46 Μογγόλων. Ο αναγνώστης θα προβάλλει την εύλογη αντίρρηση ότι από το 1500 π. Ζητούμε από τον αναγνώστη να βρεί την απάντηση μέσω του Κανόνος Λογικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ. Βεβαίως πριν το συνταρακτικόν τούτο γεγονός συνέβην άλλον τι ακόμη συνταρακτικώτερον. αλλά "συγκέντρωση" έντονης σκέψεως που προκαλεί άμεση εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων. "Βέδες" βρίθουν από ανεξήγητες δηλώσεις του τύπου "και είπεν ο Κύριος. Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης χρειάζεται μερικά στοιχεία "ΜΟΓΓΟΛΟΛΟΓΙΑΣ". Χαμίτες και Ιαπετίτες να διασκορπισθούν σε όλη τη γή. Κανών Λογικής "ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" Ο Κανών ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ορίζει "τι άλλο τρίτο πρέπει να αποκλεισθεί από την ΑΠΟΔΟΧΗ της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ και να καταταχθεί στην ΑΡΝΗΣΗ της ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" και στην περίπτωσή μας "τι άλλο τρίτο πρέπει να αποκλεισθεί από το ιστορικό γίγνεσθαι". νέγρων Χαμιτών και Πανσπερμιτικής Ορδής Μπαστάρδων."....

εάν τε ως λαός Τουρανικός . συνεπαγόμενος μεθ' εαυτού .ο Καρολίδης αγνοεί προέλευση Τουρανίων από "Χεττούρα". υπήρξεν αποτέλεσμα της υπό των Ελαμιτών κατακτήσεως της Βαβυλωνίας. 524. τόμος 1-2. φαίνεται και η παροδική εις Αίγυπτον μετανάστευσις του Αβραάμ η μνημονευομένη εν τω ΙΒ' κεφαλαίω της Γενέσεως. Κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα σχόλια του έλληνα ιστορικού ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΗ στο έργο του ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ. Και πιθανώτατον μεν είναι ότι η από των οχθών του Περσικού κόλπου προς δυσμάς εις την Φοινίκην κληθείσαν χώραν μετανάστευσις του έθνους των Φοινίκων εγένετο εν χρόνοις πολλώ προγενεστέροις. διότι οι "πειθαρχημένοι" στην εξωτερική συμπεριφορά Μογγόλοι συνομωτικά εργάζονταν γιά τη διαφθορά των αυτοχθόνων φυλών και την πρόκληση αλλοίωσης της φυλετικής. Και εάν τε οι Υξώς θεωρηθώσιν ως λαός Σημιτικός. Β' Μέρος. Υποθέτουμε ότι θα πρότειναν γλωσσικές μεταρρυθμίσεις από την Ασσυροβαβυλωνιακή "καθαρεύουσα" σε "δημοτική" που οι ίδιοι δημιουργούσαν εκχυδαΐζοντας τη γλώσσα του εμπορίου σε πρώτη φάση. Η τοιαύτην των γεγονότων συνάφεια δυοίν θάτερον πείθει ημάς να υποθέσωμεν ότι: α'. Οι Μογγόλοι επιδρομείς του ΣΙΝ ή ΣΙΜ ή ΣΗΜ είναι οι πρόγονοι του αρχικαβαλλιστή Μογγόλου Αβραάμ. Η πελώρια σύγχιση που προκάλεσε στην Ασσυροβαβυλωνία η παρουσία ανάρθρων μογγολικών κραυγών και βαρβαρικών διαλέκτων των επιδρομέων καταχωρήθηκε στη Βίβλο ως "σύγχιση γλωσσών παρά θεού". σελίς 145: "Μετά της ιδρύσεως Ελαμιτικού κράτους εν Βαβυλωνία. Μετά ταύτης δε της εις Αίγυπτον εισβολής των Υξώς συνδέεται. συμβολική σύζυγο ή φυλή υπό τον Αβραάμ . Η γλωσσολογική και εθνολογική σύγχιση που προκλήθηκε επιδεινώθηκε από την εισβολή των Μογγόλων αρχιερέων Χάν στις τάξεις των ΠανεπιστημίωνΙερατείων της Ασσυροβαβυλωνίας μέσω χρήσεως της Σεληνιακής Κάβαλλα και των σκοταδιστικών ροπών της. Αυτή είναι η ΠΡΩΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡΔΗ των Τουρανίων Μάρδων ή Ελαμιτών ή Υξώς δηλαδή προωθημένων Μογγόλων της Περσίας. ανίκανοι γιά κάθε επιστήμη και τέχνη. πολιτισμικής και γλωσσικής καθαρότητάς των. Το όνομα της μογγολικής ορδής των Υξώς οφείλεται στη μετοίκησή τους κοντά στους ποταμούς Ίαξον και Ιαξάρτην.ΙΑ47 Σφάλμα. Φαίνεται δε ότι αι μεταναστεύσεις αι από ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ εν ταις μεταξύ Ζάγρου και Μεσογείου θαλάσσης γινόμεναι και συνδεόμεναι μετά της Ελαμιτικής κατακτήσεως εγένετο εν ευρυτάταις διαστάσεσι. αλλ' ετέρα σπουδαία μετανάστευσις απ' ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ είναι η συμπίπτουσα προς τους χρόνους της Ελαμιτικής κατακτήσεως εις Αίγυπτον εισβολή των Υξώς ήτοι των "βασιλέων ποιμένων". συμπίπτει χρονικώς η εκ της χώρας των Χαλδαίων εις γήν Χαναάν μετανάστευσις των Τερραχιτικών-Τουρανίων νομαδικών Σημιτικών φυλών υπό τον Αβραάμ και Λώτ. Ο Βήρρωσσος στην Αρμενική μετάφραση του Ευσέβιου ονομάζει τους βασιλείς των εβραιομογγόλων "παρναβοράτζ" δηλαδή τυρράνους. Έτσι ο ορθολογιστικός πολιτισμός της περιοχής έγινε ένα απολίθωμα παρανοϊκού μυστικισμού και δεισιδαιμονίας και Σεληνιακών "μαγικών" θαυμάτων. 527: "λαός νομαδικός ληστρικός οικών εν Περσία και Αρμενία". Γράφει γι' αυτούς ο Στράβωνας ΙΕ' 523. Πιθανώς δε η τοιαύτη μετανάστευσις των εν τη κοιλάδι του Ευφράτου νομαδικώς βιούντων Σημιτικών λαών εις Χαρράν της βορείου Μεσοποταμίας και εντεύθεν εις την Χαναάν.Οι Υξώς ήσαν λαός Τουρανικός εξ Αιλάμ ορμηθείς και την Ελαμιτικήν επιδρομήν μέχρις Αιγύπτου εκτείνας.η εις Αίγυπτον εισβολή και το επί της χώρας ταύτης κράτος αυτών φαίνονται συνδεόμενα μετά της μεγάλης Ελαμιτικής εις τας κοιλάδας του Τίγρητος και του Ευφράτου και τας δυτικάς μέχρι Μεσογείου θαλάσσης της Αιγύπτου εκτεινομένας χώρας επιδρομής. διότι αυτός ήταν ο μόνος τομέας που μπορούσαν να χειραγωγούν.

εισήλθε στη Μεσοποταμία το 2280 π.S. λοιπόν. Οπωσδήποτε η Ελαμιτική εισβολή. Οι Ελαμίτες εβραιομογγόλοι έπαιζαν το ρόλο των "ΧΙΤΛΕΡ" και οι ομόφυλοί τους Μεσοποταμίας το ρόλο του "ΙΣΡΑΗΛ" που καίγεται σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως.χ. εισέρχεται ο Αβραάμ στην Αίγυπτο με τις ορδές του περί το 1940 π..χ. προς δυσμάς προχωρήσασα μοίρα των εις Βαβυλωνίαν και Συρίαν εισβαλόντων Ελαμιτών.R. περί ής ημίν ο λόγος. ο οποίος έντρομος διώχνει τη Σάρρα αφού προηγουμένως σε αντάλλαγμα της εκπορνεύσεως της "αδελφής" του Αβραάμ. Κατά την πρώτην υπόθεσιν οι Υξώς πρέπει να θεωρηθώσιν ως η πο. β'. όπως εξάγεται από την ιδιότητα του Νεβρώδ ως πιστού του Ηλιακού ιερατείου ΣΑΜΑΣ. παρουσιάστηκε έντεχνα ως "αναγκαστική" λόγω κατοχής της Μεσοποταμίας από τους "κακούς Ελαμίτες".ή ότι ήσαν Σημίται μεθ' άλλων Σημιτικών λαών μεταναστεύσαντες. Γιά να μπορέσει να "μπεί στα κυκλώματα" του Φαραώ. Χουδούρ-Λαγαμέρ κλπ. Την Ελαμιτική δυναστεία των εβραιομογγόλων κατέλυσε ο Βαβυλώνιος ήρωας Νεβρώδ ή Γκιζτουβάρ. Το ανωτέρω μαργαριτάρι εβραϊκής ατιμίας. Η τελευταία εκδοχή είναι η αληθής διότι η Σημιτική κάθοδος στην Αίγυπτο υπό τον Αβραάμ. σύμφωνα με το έπος ΝΙΜΡΟΥΔ. με το "διαβατήριο" του δήθεν διωκόμενου. ή το 1930. αναγράφεται στη Γένεση ΙΒ' 11-20. από Μεσοποταμίας εις Χαναάν και Αίγυπτον. και κατά HOMMEL τουλάχιστον 300 έτη ήτοι έως το 1980 π. την οποία αφού πείθει να διαδίδει "ότι είναι αδελφή του". άρχισε στο Ελάμ. Η πόρνη Σάρρα κοιμάται με τον Φαραώ και τότε άρχισαν τα καβαλλιστικά θαύματα τιμωρίας του Φαραώ. Το αισχρό θέατρο της δήθεν έχθρας μεταξύ "διωκωμένων Σημιτών του Αβραάμ" και "διωκόντων Σημιτών του Ελάμ" παίχτηκε στην εντέλεια με θύματα τους λαούς της Παλαιστίνης και Αιγύπτου. Η κυριαρχία των Ελαμιτών διήρκεσε κατά Βήρωσσο 224 έτη ήτοι από 2280-2056 π. εγκαινίζει υπό ΠΟΛΛΑΣ ΕΠΟΨΕΙΣ ΝΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ εν τη Δυτική Ασία από των ορίων του Ιράν μέχρι της Αιγύπτου. Το αισχρό θέατρο ξαναπαίχτηκε στη σύγχρονη ιστορία όταν οι εβραιομογγόλοι της Βαυαρίας το 1939 άρχισαν "αντισημιτκό αγώνα" εναντίον των φανερών δεδηλωμένων εβραίων. Τα αναφέρουμε όπως τα παραθέτει ο Βήρωσσος: Χουδούρ-Ναχουνδί. σύμφωνα με το "Χρονικό του Ασσουρμπανιπάλ". που ήταν επίσης εβραιομογγόλοι Σημίτες. εκμαυλισμού. ως ΠΑΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΛΑΩΝ.S. γίνεται ο μαστρωπός της συζύγου του Σάρρας. προστυχιάς και προαγωγής σε πορνεία γιά να επιτευχθούν πολιτικά και στρατηγικά ωφέλη. Στη Γένεση Ι' 8-10 ο Νεβρώδ χαρακτηρίζεται "ισχυρός κυνηγός ενώπιον -εναντίον. κατά δε την δευτέραν ως η πρωτοπορεία των Σημιτικών λαών των ελαυνομένων από Μεσοποταμίας μέχρι Αιγύπτου ένεκα της εις τας υπ' αυτών οικουμένας χώρας γενομένης επιδρομής.του θεού" δηλαδή εναντίον του Σεληνιακού ιερατείου ΣΙΝ ή "Γιαχβέ". ένεκα της επιδρομής της Ελαμιτικής. Ο Νεβρώδ είναι κατά τη Βίβλο απόγονος του "κατηρραμένου Χάμ" δηλαδή φυλών υπό εξόντωση.χ. . Έτσι.χ. Το αισχρό αυτό θέατρο του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ όπου οι κρυπτοεβραιομογγόλοι διώκουν τους φανερούς ομοφύλους τους γιά να τους καταστήσουν ήρωες και άξιους ανοχής και οίκτου και ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ εκ μέρους άλλων λαών.ΙΑ48 ή ελαύνων προς αυτού τους Σημιτικούς λαούς από της κοιλάδος του Ευφράτου μέχρι Χαναάν και Αιγύπτου. όπως οι φυλές "Ιάφεθ ή Ιαπετικές". ΧουδούρΜαβούγ. την πλασάρει εντέχνως στους συλλέκτες παλλακίδων του Φαραώ." -τα κεφαλαία γράμματα δικά μαςΗ Ελαμιτική Μογγολική ορδή. Τα ονόματα των Ελαμιτών Μογγολοεβραίων βασιλέων τυρράνων της Βαβυλωνίας είναι προελεύσεως διαλέκτων του Τουρκμενιστάν που σήμερα ανήκει στην U.. του έχει χαρίσει "πρόβατα και βόας και όνους θηλυκάς και καμήλους και δούλους και δούλας".

ολοκαυτώματος ενός τμήματος του "εβραίου" Αβραάμ. προαγωγής του επιζήσαντος "εβραίου" σε νομοθέτη των άλλων εθνών. είναι η ζώνη μεταξύ Μεσοποταμίας και Δυτ. ενώ και άλλοι πολιτισμοί καταστράφηκαν από το ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΑΡΑΒΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΒΑΥΑΡΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΘΙΒΕΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ Κατεστημένο. ηρωοποίησης του επιζήσαντος τμήματος του "εβραίου" Αβραάμ. και από το 680 π. Ελαμιτών. ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. το μετέπειτα εκβιασμό κλπ. είναι η ζώνη γενέτειρα του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Άρχισε στο Ελάμ το βρώμικο παιχνίδι το 2300 π. Είναι η μόνη περιοχή όπου εφάρμοσαν την εκλεπτυσμένη τακτική του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ. εν τούτοις η κύρια "ζώνη μαθηματικού προγράμματος" εξοντώσεως πολιτισμών. αναγνώστη. Γι' αυτόν το λόγο. ο θύτης "καταδικάζεται" στο πρόσωπο μίας φυλής υπό εξόντωση και το θύμα που επέζησε ζητά ηθική και υλική ικανοποίηση όχι από το Σημίτη ηθικό αυτουργό αλλά από τον αναγκασμένο να πειθαρχεί φυσικό αυτουργό . τη δημιουργία ενοχών. τη Ρώμη και τη Μ. αναθέσεως στον επιζήσαντα "εβραίο" να διαφθείρει. ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ παίχτηκε δεκάδες φορές στο διάβα της ιστορίας. ΑΜΙΛ-ΓΟΥΛ. Εάν κάποιοι δεν αποκαλύψουν και δεν καταστρέψουν το εβραιομογγολικό παιχνίδι σφαγής και καταστροφής πολιτισμών. στην οποία ο θύτης και το θύμα είναι Σημίτες..λαό. Ο ήρωας Νεβρώδ "θάβεται" και εξοβελίζεται διότι δεν κατάλαβε το παιχνίδι των εβραιομογγόλων και του πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να ιδρύσει κυβέρνηση απαρτιζόμενη από καθαρούς Βαβυλώνιους. επαναλήφθηκε με θύματα την Ασσυρία. Τέτοιο άντρο εξαγοράς είναι γιά την Ελλάδα το ξενοδοχείο "ΑΣΤΗΡ" Βουλιαγμένης. Ο Χαμουραβί είναι και ο νέος νομοθέτης που καταργεί το εθιμικό δίκαιο των εθνοτήτων της Μεσοποταμίας και επιβάλλει το Σημιτικό δίκαιο που αργότερα το συναντούμε στον Μωσαϊκό νόμο. αναγνώστη.S.ΙΑ49 Έκτοτε αυτή ακριβώς είναι η τακτική όλων των εβραίων συζύγων που θέλουν να διαβρώσουν εχθρικά κυκλώματα.A. όπου καταλύουν οι ομάδες των "Μίς Ισραήλ" φρουρούμενες από ένοπλους άντρες της ελληνικής αστυνομίας και εντεταλμένες γιά "ζευγάρωμα" με ορισμένους πολιτικούς και στρατιωτικούς προσκεκλημένους των δεξιώσεων του "ΑΣΤΕΡΟΣ". Οι κατακτητές εβραιομογγόλοι του Ελάμ που συσπείρωσαν τον πατριωτισμό των Βαβυλωνίων και ισχυροποίησαν τους αρχέτυπους νόμους του πολεμικού εθιμικού δικαίου ή οι "ελευθερωτές" ισοπεδωτές των πολιτισμικών και εθιμικών διαφορών όπως ο Σημίτης Χαμουραβί. . την απολαβή προνομίων και ευνοίας.χ. Είναι η μόνη περιοχή που τα εβραιομογγολικά ανθρωπόμορφα θηρία εφάρμοσαν μαθηματικά μεθοδευμένο πρόγραμμα εξοντώσεως των φυλών του πλανήτη. διωκομένου "δημοκράτη" Αβραάμ. την Περσία. Βρεττανία.. θα συνεχιστεί με σχεδιαζόμενη διάλυση της Ευρώπης και U. το ρόλο του νικητή και του αναστηλωτή της "ΕΛΛΑΔΟΣ" Μεσοποταμίας τον διεκδικεί αποκλειστικά ο "ΑΓΓΛΟΕΒΡΑΙΟΣ" . επειδή σ' αυτήν την περιοχή τα σχέδιά τους ανατράπηκαν και θα ανατραπούν. προαγωγής του επιζήσαντος "εβραίου" σε προνομιούχο πολίτη που παραμερίζει και πατά την ΤΙΜΗ των λαών . και καταστροφή του Ελληνικού και Δυτικού πολιτισμού. ΑΜΙΛ-ΣΙΝ και ΧΑΜΟΥ-ΡΑΒΙ όπερ ερμηνευόμενο σημαίνει ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. ΣΙΝ-ΜΟΥΒΑΛΙΤ.Χαμουραμπί. Πωλούν ή ενοικιάζουν τις γυναίκες τους σε πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους των εχθρών τους με σκοπό την κατασκοπεία. Το φοβερό στην υπόθεση του "ΧΙΤΛΕΡ" Ελάμ είναι ότι ενώ οι ήρωες πατριώτες της "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ" Νεβρώδ χρησιμοποιούνται και καταδικάζονται ως "εχθροί του Κυρίου".χ.. Τελικά το παιχνίδι του ατλάντειου εβραιομογγολικού ιερατείου μέσω οργανώσεως "φασιστών". να εκφυλίσει. να δηλητηριάσει την ταυτότητα των λαών. Προσπάθησε να δείς καθαρά. να εκμαυλίσει.. Τα γεγονότα όμως ανέβασαν στην εξουσία "ελευθερωτές" βασιλείς με ονόματα ΣΗΜΙΤΙΚΑ. τη Βαβυλώνα. την Ελλάδα. αναγνώστη. Μήπως έπαθες σύγχιση. ενώ και άλλοι πολιτισμοί έδρασαν. ενώ και άλλα έθνη έγιναν έδρες αυτοκρατοριών. Ευρώπης. Διερωτάται ο παρατηρητής "ποιός έκανε τη μεγαλύτερη καταστροφή στη Μεσοποταμία.

. οι πατριώτες "ΝΕΒΡΩΔ" παραμερίζονται γιά να αναλάβουν την κυβέρνηση οι . Ομοίως απέτυχαν οι προσπάθειες από τη νέα Σημιτική πρωτεύουσα ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ που κτίζει ο ΟΥΡΓΚ-ΒΛΟΥ στο 3300 π. ΛΑΡΣΑ. που εγκαταστάθηκαν γύρω από τις ελληνικές αποικίες των από Δελφούς και Σάρδεις και Δήλο εξαρτωμένων πόλεων ΕΛΛΑΣ-ΑΡ. αρχίζοντας από την ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ που έκτισαν προς τιμήν του θεού της Σελήνης ΣΙΝ. και εβραιομογγόλοι που τις εκπροσωπούσαν. ΟΡΧΟΗ.χ.. Ήταν αγριώτεροι και περισσότερο απολίτιστοι από τους Ελαμίτες Σημιτομογγόλους. Ο ΓΟΥΔΙΛ παρά το ότι συνένωσε το εμπόριο από την Κιλικία. Στην περίπτωση του Ελάμ ο παρατηρητής ερωτά: και πού βρέθηκαν οι σημίτες τύπου Χαμουραμπί γιά να γίνουν βασιλείς της Βαβυλωνίας εφ' όσον ο Νεβρώδ κατέλυσε την Ελαμιτική δυναστεία και έδιωξε τους Ελαμίτες από τη χώρα. και την αφιερώνει στον "ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ" ΣΙΝ. Η ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ ήταν "αποικία" της προϋπάρχουσας ΖΕΡ-ΚΟΥΛ ως πρώτης αποικίας των Σημιτομογγόλων στη Βαβυλωνία. Ήδη οι Σημιτικές ορδές είχαν κατακλύσει τη Βαβυλωνία από τις αρχές της 5ης χιλιετηρίδος π.χ.BABILOU από την επόμενη πρωτεύουσα ΝΙΠ-ΟΥΡΓΚ το 2600 π. "Ηνωμένων Πολιτειών Βαβυλωνίας". τύπου ΧΑΜΟΥΡΑΜΠΙ. Ομοίως είχε αποτύχει ήδη ο ιδρυτής της "βορείας δυναστείας" ΣΑΡΓΩΝ ή ΣΑΡΟΥ-ΚΙΝ το 3800 π.S.χ. σύμφωνα με το χρονικό του Βηρρώσου και ακολουθεί δυναστεία "ΚΑΣΣΟΥ" από το 1731-1237 π. Καθώς το εβραιομογγολικό ιερατείο διαπιστώνει ότι αποτυγχάνει κάθε προσπάθεια δημιουργίας U. ΑΡΙΩΣΑ ή ΑΡΙΩΧ.. της οποίας ο βασιλεύς ΓΑΜΙΛ-ΣΙΝ καυχάται ότι είναι "βασιλεύς Ούρ και βασιλεύς των τεσσάρων μερών του κόσμου Γ-Χ-Β-Χ". κατόρθωσαν να καταλάβουν τις εξουσίες των ανεξαρτήτων και αυτοκυβερνώμενων πόλεων.χ. Διαβρώνοντας την ελληνική δυναστεία βασιλέων της περιοχής.χ. ΟΥΡΓΚ-ΓΟΥΔΙΛ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ" του 3100 π.χ. ΑΚΑΔΔΗ κλπ. αναρριχήθηκαν στα ανώτατα κυβερνητικά αξιώματα με τη μέθοδο του "μωρού που κλαίει στο ποτάμι επιπλέοντας σε πισσωμένο καλάθι".χ.ΙΑ50 Αυτό το ΠΡΟΣΤΥΧΟ ΚΑΚΟΥΡΓΟ παιχνίδι παίχτηκε σε κάθε επίλυση του τύπου Χν=10. Οι αυτόχθονες ελληνικοί και άρειοι πληθυσμοί υποβιβάζονται στο ρόλο του "δούλου των έργων και του στρατιώτου των πολέμων του Χαμουραμπί". Ομοίως αποτυγχάνει νέα προσπάθεια γιά ίδρυση U. τοπική προφορά ΣΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΥΡΓΚ δηλαδή "Σεληνιακός Βοώτης Αρκτούρος" κατ' αντιστοιχία των "ΣΟΥΛΑΝ-ΜΠΑΑΤ-ΟΥΡΓΚ". Η δυναστεία του Σημιτομογγόλου Χαμουραμπί διαρκεί μέχρι το 1731 π.. Οι Κάσσου ή Κοσσαίοι ήταν κυρίως μισθοφόροι Σημιτομογγόλοι που η προηγούμενη δυναστεία χρησιμοποιούσε γιά να ελέγχει το στρατό.χ.χ. Οι Σημιτομογγόλοι εισβολείς "ΧΙΤΛΕΡ" αρχίζουν διωγμό εναντίον και των αυτοχθόνων και των Σημιτομογγόλων "ΕΒΡΑΙΩΝ". Θυμίζουμε στον αναγνώστη ότι η πρώην πρωτεύουσα της Μογγολίας ονομαζόταν ΟΥΡΓΚΑ και μετονομάσθηκε ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ στους σοβιετικούς χάρτες. Σε αντίθεση με τους βίαιους εισβολείς των Σημιτομογγόλων του Ελάμ του 2280 π. ανατολικά του όρους Ζάγρος. προέρχονταν δε από τις βόρειες περιοχές των ορέων Ζάγρος.. Περσικό Κόλπο δεν κατόρθωσε να συνενώσει πολιτικά τα ανεξάρτητα πόλεις-κράτη της Βαβυλωνίας. θέτει σε ενέργεια το εκλεπτυσμένο σχέδιο εισβολής Σημιτομογγόλων από Ελάμ. Χρησιμοποιούνται οι αυτόχθονες πληθυσμοί "ΝΕΒΡΩΔ" γιά την "αντίσταση" κατά των εισβολέων και όταν οι "εχθροί" απωθούνται. Παλαιστίνη. ΟΥΡΓΚ-ΒΛΟΥ ή ΟΥΡΓΚ-ΜΠΛΑΤ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΒΟΩΤΗΣ" του 3300 π.S.ν2.χ. και ο διάδοχός του ΝΑΡΑΜ-ΣΙΝ.ολοκαυτωθέντες Σημιτομογγόλοι "ΕΒΡΑΙΟΙ". η Βαβυλωνία δέχτηκε ειρηνικούς εισβολείς Σημιτομογγόλους το 5000 π.χ.. ΧΑΛΑΝΗ.χ. δηλαδή Για-Χω-Βε-Χάι ή Ιεχωβά. Ομοίως αποτυγχάνει νέα προσπάθεια με κέντρο πάλι την ΟΥΡΓΚ ή ΟΥΡ περί το 2500 π. Στις ευρεθείσες επιγραφές τα ονόματα των βασιλέων της Ζερκούλ ή Σιργούλ ήταν: ΟΥΡΓΚ-ΟΥΝ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΟΥΝΟΣ" του 5000 π.

που γενοκτόνησαν και διήφθειραν το "λαό του Ήλιου". που καταστράφηκαν και γενοκτονήθηκαν με απλούστερες μεθόδους από τις εβραιομογγολικές ορδές. από 1237 έως 1029 π..ν2=10. το παιχνίδι και η εκτέλεσή του επινοήθηκε όχι από τους καφροειδείς Σημιτομογγόλους. δολοφονημένος από τους γυιούς του Αδραμέλεχ και Σαρασάρ ή Αρδουμουσάν κατά Αβυδηνόν και κατά Αλέξανδρο Πολυΐστορα.χ.χ. ήτοι Σημιτομογγόλων του οίκου Άγαρ-Ισμαήλ. γαμψές μύτες και εξέχοντα αυτιά". κατά Βήρρωσον. "Νότο". Οι πολιτισμοί της Βορείου Αμερικής γενοκτονήθηκαν από κάθοδο ορδών εβραιομογγόλων ΤΣΟΥΚΤΣΩΝ και ΛΑΠΟΝΩΝ μέσω του Βερίγγειου Πορθμού.12=10. όπου και χρίζεται βασιλεύς. Συγκρίνατε με το τουρκικό ΑΓΙ=Σελήνη. Από το 1029 π. "Ανατολή" και "Δύση" που δυστυχώς υποτίμησαν οι Έλληνες. κατά τις σφηνοειδείς επιγραφές αρχίζει η μεγάλη Ασσυριακή δυναστεία του ΘΑΛΓΑΘΦΕΛΛΑΣΑΡ ή ΤΙΓΛΑΤΠΑΛΑΣΣΑΡ που μέχρι το 689 π. με την αποίκηση της . Ο τρίτος γυιός Ασσαραδδών που βρίσκεται στην Ουράρτου γιά την ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ διακόπτει την εκστρατεία και επιστρέφει στη ΝΙΝΕΥΗ.ν2 καταστρέφοντας τη Βαβυλώνα το 689 π. πατρίδος του Μάο Τσέ Τούγκ.ΙΑ51 Τους Κάσσου διαδέχθηκε δυναστεία εννέα ΑΡΑΒΩΝ βασιλέων. Αποκλείουμε άρα τον "Κεντρικό Γεωπολιτικό Χειρισμό" των εβραιομογγόλων από τις άλλες δύο εστίες πολιτισμού. Σημειώνουμε ότι τα ονόματα της δυναστείας ΚΑΣΣΟΥ είχαν ως συνθετικό το ΑΓΟΥ που στη μογγολική γλώσσα σημαίνει Σελήνη πχ. Οι ΤΣΟΥΚΤΣΟΙ αποτελούν σήμερα τους ανατολικότερους νομάδες της Σιβηρίας. το παιχνίδι "του ολοκαυτώματος" παιζόταν με την Αγγλική μέθοδο του "βλέποντας και κάνοντας". (άνω ΣΙΝΑ) Τον κεντρικό ρόλο στο παιχνίδι τον είχε η Παλαιστίνη και ειδικώς η Αίγυπτος με σύμβολο του "ΚΕΝΤΡΟΥ" τη Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου. Ήταν κυρίως διανοητικό και λιγότερο στρατηγικό "μπρίτζ" που όμως είχε γιά την Ελλάδα καταστροφικά στρατηγικά αποτελέσματα. από το 680 π. Οι ΤΣΟΥΚΤΣΟΙ εισέβαλλαν και στη Νότιο Αμερική όπου λόγω αριθμητικού μειονεκτήματος προτίμησαν τη διάβρωση των τοπικών ιερατείων του ΘΕΟΥ ΗΛΙΟΥ.χ. Είναι το αγαπημένο αρχιτεκτόνημα των Ροδοσταύρων του Σκωτικού Δόγματος. Κατά τις διαβεβαιώσεις της Βίβλου. κατά Βήρρωσον ή από το 1115 π. Η χαριστική βολή δόθηκε στις φυλές της Αμερικανικής Ηπείρου από τα τέρατα των κρυπτοεβραίων της Ισπανίας ΜΑΡΑΝΟΣ το 1600 μ.χ. Ο Σεναχειρίμ προετοιμάζει τη μεγάλη "πρεμιέρα" του γεωπολιτικού τύπου Χν=10. Στη Μυθολογία των ορεινών φυλών του Περού και των υπολειμμάτων των Αζτέκων Μεξικού και των Αραουκανών της Νοτίου Χιλής. Ενώ έως το 680 π.χ. Η βασιλεία του κρατά 10 χρόνια και είναι η πρώτη επίλυση του τύπου Χν=10. την Κίνα και τους Ίνκας. Γιά πρώτη φορά στην Ιστορία αρχίζει ένα περίπλοκο γεωπολιτικό "μπρίτζ" με "Βορρά". ΑΓΟΥ-ΚΑΚΡΙΜΙ ως όνομα του επιφανέστερου ΚΑΣΣΟΥ.χ. Είναι εμφανείς οι σχέσεις της περιγραφής με τα φυλετικά εβραιομογγολικά χαρακτηριστικά. επιβάλλοντας τελετουργικές ανθρωποθυσίες και διαστρέφοντας και διαφθείροντας τους Ίνκας και Αζτέκους. που κατασκεύασαν οι Σημιτομογγόλοι Υξώς με σχέδια δεδομένα "από τον θεό της Σελήνης". και πεθαίνει το 680 π. και μετά το παιχνίδι έγινε "σοβαρό και μετρημένο στις λεπτομέρειες" διότι οι Σημιτομογγόλοι εισέρχονταν στην κυρίως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. πρωτεύουσα της Ασσυροβαβυλωνίας.χ. έχουν μείνει ανάγλυφες οι αναφορές γιά "βαρβάρους από το βορρά με σκιστά μάτια. και από τα κρυπτοεβραϊκά αποβράσματα των Αγγλοσαξόνων και Ιρλανδών της ENG-LAND και IR-LAND ή κοινώς ATL-LAND.χ. αλλά από τον θεό ΣΙΝ του όρους ΣΙΝΑ.χ. Η Κίνα και η Ινδία και οι Κμέρ της Καμπότζης αλλοιώθηκαν πολιτισμικά και φυλετικά από κάθοδο των εβραιομογγολικών τεράτων της Μογγολίας και της Μαντζουρίας. "συζεί" και "ανέχεται" τη συνύπαρξη με τη Βαβυλώνα. το οικοδόμημα της "ουρανίας γεωμετρίας". με τον ΣΕΝΑΧΕΙΡΙΜ. με τυχαίες αυτοσχεδιαζόμενες χρονικά ενέργειες μόνον μέχρι τη Μεσοποταμία. πολιτισμικά και στρατιωτικά υπέρτερη.

Υόρκης.Α. Στην περίπτωσή μας αναζητούμε τη Φυλετική και Πολιτισμική αλλοίωσή μας από προσμίξεις ετερογενών φυλών και πολιτισμών ή "βαρβαρισμών". Συγχρόνως συγκρίνουμε την αλλοίωση της δικής μας Φυλετικής και Πολιτισμικής ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ με τις αλλοιώσεις άλλων Φυλών και Πολιτισμών. και την καθολική γενοκτονία των ερυθροδέρμων της περιοχής.χ. Σύνθημά τους και άξονας της εγκληματικής ιδιοσυγκρασίας τους "ο Χριστός" . Η κάθε πέτρα της Χώρας του Ήλιου είναι μάρτυρας της εβραιομογγολικής κτηνωδίας και της εγκληματικής παράνοιας του θεού της Σελήνης. ΤΑ ΔΕ ΕΥ ΚΕΚΡΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΦΟΤΕΡΑΣ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ.ο ειρηνοποιός.χ. ΑΘΥΜΑ ΔΕ. ΤΟ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΟΣ. ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ Δ' ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑ. εκλεκτού τέκνου του θεού ΣΙΜ ή ΣΙΝ της Σελήνης. ΒΛΕΨΑΣ ΕΠΙ ΤΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΣΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ. Αυτά τα έθνη είναι "ΕΝΔΕΗ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ" δηλαδή φύσει ανίκανα γιά παραγωγή πνεύματος και τεχνών. Τέτοια έθνη είναι και οι εβραιομογγόλοι της Σιβηρίας. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΕ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΝΟΝ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΙΑΣ ΤΥΓΧΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΩΣΠΕΡ ΜΕΣΕΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ.ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ" Σύμφωνα με τη Ζηνώνεια και Αριστοτέλεια αυτή Αρχή. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΜΑΛΛΟΝ. δηλαδή Σημιτομογγόλου ηγέτου ΧΑΝ κατά το ΤΖΕΚΙΣ-ΧΑΝ. σε κατάσταση δεισιδαιμονίας και χρήσεως αδιαμόρφωτων υλικών όσων παράγονται από τη φύση. ΟΥΤΩΣ ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ. έως το 1850 μ. Συνοδοί στην "οργάνωση" του νέου "ζωτικού χώρου της Δύσεως" ήταν οι γλοιώδεις "πράοι" εβραιομογγόλοι της HOL-LAND. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΜΟΝΟΚΩΛΟΝ. Η κάθε πέτρα της Αμερικανικής ηπείρου είναι μνημείο βαμμένο με το αίμα ενός ειρηνικού κατοίκου της χώρας του Ήλιου. με ηθικούς αυτουργούς το ιερατείο του "ειρηνοποιού" Χριστού και φυσικούς αυτουργούς τους Ιρλανδούς και Αγγλοσάξονες. ΝΥΝ ΛΕΓΟΜΕΝ.ΙΑ52 ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ το 1607 μ. ΤΑ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ. με τα υπολείμματα των Αμερικανικών φυλών και τις παραδόσεις τους εξάγεται ο τρομακτικός απολογισμός δολοφονίας τριακοσίων εκατομυρίων αυτοχθόνων ερυθροδέρμων Αμερικανών στη Βόρεια και Νότια Αμερική από το 1600 μ. ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΝ ΤΟΙΣ ΨΥΧΡΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΘΥΜΟΥ ΜΕΝ ΕΣΤΙ ΠΛΗΡΗ. αποδεικνύεται και με τη φιλοσοφική αρχή "ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ" στην οποία καλούμε τον αναγνώστη γιά πρόσθετο κριτήριο των όσων αναλύουμε. Από επαφές ανδρών της Ο. κτίστες και πρώτοι άποικοι της Ν.Ε. Η δεισιδαιμονία τους συνίσταται στο ότι τα έθνη αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την "ΔΙΑΝΟΙΑ" γιά επιστημονική πειραματική παρατήρηση του .. ΩΣ ΔΙΕΙΛΗΠΤΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙ. Στη Νέα Διαθήκη της Βίβλου ο ειρηνοποιός Χριστός φέρεται να λέει: "Φέρετε τους εχθρούς μου και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου". παρά τις επιδρομές τους σ' αυτά τα εδάφη. ΣΧΕΔΟΝ ΔΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΕΝ ΑΝ ΤΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΕ." Στην Αριστοτέλεια διαπίστωση ο "ΘΥΜΟΣ" δηλαδή τα άλογα ένστικτα κυριαρχούν πάνω στα έθνη των βορείων "ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΩΝ" επειδή η φύση τα υποχρεώνει με τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε άσκηση μόνον του ενστίκτου επιβιώσεως..χ. ΔΙΑΝΟΙΑΣ Δ' ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. Φιλοσοφική Αρχή "ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ . προστάτου των απογόνων του Αβραάμ ή ΑΜΠΡΑ-ΧΑΜ ή ΑΜΠΡΑ-ΧΑΝ. Θα αφήσουμε να απαντήσει ο Μέγας Αριστοτέλης: "ΠΟΙΟΥΣ ΔΕ ΤΙΝΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. που δέχτηκαν τις ίδιες ετερογενείς προσμίξεις. ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ. ΔΙΟΠΕΡ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ ΔΙΑΤΕΛΕΙ. Ο αποκλεισμός μαθηματικού γεωπολιτικού σχεδίου των Σημιτομογγόλων από τις εστίες πολιτισμού Ίνκας-Αζτέκων και Κίνας-Ινδοκίνας-ΚίναςΙαπωνίας. η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ενός συνόλου αλλοιώνεται όταν αναμιχθεί με την ΠΟΣΟΤΗΤΑ ενός άλλου συνόλου ετερογενούς ή και αυτογενούς.

Τα Ασιατικά και τα Ελληνικά Έθνη. δικαστές που ατιμάσατε το δικαίωμα των πολιτών γιά ορισμό προσωπικού δικαίου Αυτοδικίας και Τιμής. Γι' αυτό "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ" και εξουσιαζόμενα από τον ΘΥΜΟ των γειτονικών τους εθνών. .. στρατηγοί της οπερέττας του ΓΕΕΘΑ. είναι ανώτερος σε ΔΥΝΑΜΗ από το ΘΥΜΟ των Σημιτομογγόλων. βουλευτές κενολόγοι και λογοκράτες του Κοινοβουλίου. Αφήνουμε και πάλι τον Μέγα Αριστοτέλη να μας ΔΕΙΞΕΙ με τη θεϊκή του ΔΙΑΝΟΙΑ γιατί έχουμε καταντήσει όπως καταντήσαμε σαν έθνος. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ έχουν λαούς που διαθέτουν και ΔΙΑΝΟΙΑ και ΤΕΧΝΕΣ και ΘΥΜΟΝ διότι "ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ" και "ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ". είναι ΤΥΦΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ και ΠΕΙΘΗΝΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ που εξυπηρετούν τους σκοπούς του αρχιδολοφόνου ΣΙΝ ή Γιαχβέ της Σελήνης. Αυτά τα έθνη που εργάζονται σαν ΖΟΜΠΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ είναι η ποιότητα που μέχρι τώρα συνέτριψε την ΠΟΣΟΤΗΤΑ του Σημιτομογγόλου Γιαχβέ. σε φυσική κατάσταση είναι "ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και αναρχούμενα "ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ". ο Σημιτομογγόλος βάρβαρος αντέταξε τη μηδαμινότητα του ύπουλου Νάνου Δαυΐδ με "πέτρες σφενδόνης" που πρώτα ζαλίζουν και θολώνουν το πνεύμα και τη ΔΙΑΝΟΙΑ και το ΛΟΓΟ του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Ελλήνων.ΙΑ53 "ΛΟΓΟΥ" ήτοι των "ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ" και αναζητούν τις εξηγήσεις των Φυσικών Φαινομένων στην απροσδιόριστη και θολή υπερβατικότητα της "μαγείας" και της "τυφλής πίστεως". Έτσι είναι ικανά να ερευνήσουν τους Φυσικούς Νόμους μέσω του ΛΟΓΟΥ και να παράγουν Τέχνες. της "Κάβαλλα" και του "Βουδισμού". Ο συγκερασμός των "ΑΜΦΟΙΝ" και η επακόλουθη ΑΡΜΟΝΙΑ λειτουργιών ΘΥΜΟΥ και ΔΙΑΝΟΙΑΣ έχει σαν αποτέλεσμα να "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και "ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΑ" και "ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ" με ενιαίο πολίτευμα ή "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". του "Κορανίου". Τα Ασιατικά έθνη είναι "ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ. έχουν "εχθρούς" μόνον δύο άλλους τύπους εθνών. της Τυραννίας και της Ολιγαρχίας που μεθοδεύτηκαν και εκτοξεύτηκαν εναντίον των από τους Σημιτομογγόλους ιερείς των ελληνικών ιερατείων. Ο μύθος του Δαυΐδ και του Γολιάθ εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο τη φυλετική και γεωγραφική συρρίκνωση των Ελλήνων. ώστε να γίνει δυνατή η βιολογική και η φυσική τους εξόντωση. είναι όμως "άθυμα" ήτοι δεν έχουν ασκημένο το ένστικτο της ελευθερίας και της επιβίωσης. Ινδοκίνα και στην Αμερικανική Ήπειρο ως προέκταση της Ασίας κατά τους αρχαίους έλληνες. διότι υπερτερούν στη ΔΙΑΝΟΙΑ που ελλείπει στους βαρβάρους..ΘΕΟΥ". στην ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ όμως κατάσταση που έχουν περιέλθει με "ενέσεις τυφλής πίστεως προς γενοκτονία των αλλοφύλων". Αστυνόμοι που γλύφετε και υπηρετείτε ξενόφερτους Νόμους και Πολιτεύματα. Ιαπωνία. Έχοντας απέναντί του αυτόν τον υπερτερούντα Ελληνικό Κολοσσό Γολιάθ. Προσέξτε αυτές τις θείες λέξεις. Όταν σ' αυτά τα "ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΔΙΑΝΟΙΑΣ" έθνη. Οι διαπιστώσεις αυτές προσαρμόζονται απόλυτα στην Κίνα. Συνέπεια τούτου είναι ότι παράγουν ΠΝΕΥΜΑ και ΗΡΩΕΣ. κάποιος "θεός" ή "μάγος της φυλής" διοχετεύσει στα αναρχούμενα και ζωώδη τους ένστικτα την "τυφλή πίστη" του "περιούσιου λαού" που "μπορεί να γενοκτονεί τους αλλοφύλους γιά να κληρονομήσει τη γή ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΤΟΥ . νομοθέτες του ρωμαϊκού Σημιτομογγολικού Δικαίου. της Δημοκρατίας ή Οχλοκρατίας.αυτά τα βάρβαρα έθνη. κατά Αριστοτέλη. Και ναί μέν . αφού προηγουμένως "ζαλίστηκαν" από τις πέτρες σφενδόνης του Χριστιανισμού. ενώ συγχρόνως διαθέτουν ΘΥΜΟΝ δηλαδή ΗΡΩΙΣΜΟ που όπως απέδειξε η Ιστορία. Αυτό εξηγεί απόλυτα τους εύκολους χειρισμούς γενοκτονίας των Ασιατικών και Αμερικανικών Φυλών από τους Σημιτομογγόλους Βαρβάρους του Βορρά παρά τα φυσικά εμπόδια του Βερίγγειου Πορθμού και το Σινικό Τείχος άμυνας των Κινέζων. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ακριβώς της εβραιομογγολικής βαρβαρότητος της "Αγίας Γραφής". ΑΘΥΜΑ ΔΕ". Ινδία. τότε η ΕΝΔΕΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑ γίνεται όπλο εγκλήματος εναντίον της ανθρωπότητος.

"ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ. Η έντιμη Αριστοκρατία των Αρίστων όταν παύει να είναι έντιμη. Η έντιμη Πολιτεία όταν παύει να είναι έντιμη.2. Ώστε κατά τον Πατέρα της Πολιτειολογίας Αριστοτέλη. κάθε Ελληνικής Τέχνης και κάθε Ελληνικής Ύλης." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' 6. της Αριστοκρατίας και της Πολιτείας. Μεταφράζουμε: "ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ. Εάν έχετε ξεχάσει τη γλώσσα των προγόνων σας θα σας τη θυμίσουμε εμείς με τη βία. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ. Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ. γιατί σας μιλάει από τον τάφο του ένας γεννήτορας που ΑΤΙΜΑΣΑΤΕ. εκφυλίζεται σε Ολιγαρχία των Ευπόρων. όταν από την ίδρυση του "ελληνικού" κρυπτοεβραϊκού κράτους το 1821. "Η ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΤΩΝ ΤΗΝ "ΠΟΛΙΝ" ΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΣΤΙ ΤΑΞΙΣ ΤΙΣ. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ. εκφυλίζεται σε Δημοκρατία ή Οχλοκρατία των Απόρων. ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. ως παρεκτροπές της Βασιλείας. Ολιγαρχίας και Δημοκρατίας δηλαδή στα ΤΡΙΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ. Η Δ' ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ.ΙΑ54 Προσέξτε όλοι εσείς οι τρισάθλιοι ακούσιοι προδότες κάθε Ελληνικής Ιδέας. ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΔΕ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". ναί. Ξυπνήσατε υπναλέοι μισθοφόροι δημόσιοι λειτουργοί ή ακόμη. ο Τεκτονισμός παρήγαγε τέκνα που πόλωσαν τον ελληνικό λαό και τον διήρεσαν σε αλληλομισούμενες παρατάξεις Τυραννίας. Πώς ήταν δυνατόν η "βασιλεία" του Τέκτονος Εβραιογερμανού Όθωνος να μην είναι Τυραννία. Η ΜΕΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ. Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. . ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ. η Αριστοκρατία και η Πολιτεία. ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ". η Δημοκρατία.4." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' 1. όταν έγινε παραδεκτό από τους διεφθαρμένους εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής ότι "κανείς Έλληνας δεν ήταν άξιος γιά βασιλιάς και άρα χρειαζόταν ένας ξένος. Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ." ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Εδώ η έννοια της ΠΟΛΕΩΣ δεν είναι εκείνη του πολεοδομικού συνόλου αλλά της ΠΑΤΡΙΔΟΣ γενικότερα. Και πώς είναι δυνατόν να μην είναι έτσι. τα πολιτεύματα που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ είχε αποδείξει ότι εργάζονται και εξυπηρετούν το καλό και την πρόοδο της πατρίδος είναι η Βασιλεία. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ." "Η ΠΟΛΗ." Κανείς Καραϊσκάκης και κανείς Κολοκοτρώνης δεν ήταν άξιος γιατί ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΥΣΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ και γιατί αποκάλεσε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ "ΣΥΝΤΡΙΜΑ" των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Το πολίτευμα το οποίο υπηρετείτε δεν είναι η Πολιτεία αλλά η παρεκτροπή της και ο εκφυλισμός της. που ατιμάσατε με τον αισχρότερο τρόπο. Καταλαβαίνετε ότι ο ατιμασμένος γεννήτορας μας "διατάζει" από τον τάφο του να σας βάλουμε την κάννη στον κρόταφο και να σας εξοντώσουμε εσάς και τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Εκφυλισμένη Δημοκρατία σας. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. εκφυλίζεται σε Τυραννία. Η έντιμη Βασιλεία όταν παύει να είναι έντιμη και προς το συμφέρον του Συνόλου.

ανακεφαλαιώνουμε: Ο Κύριος λόγος γιά τον οποίο το Καβαλλιστικό επιτελείο των Σημιτομογγόλων οργάνωσε τη μεθοδευμένη επίθεση εναντίον του Ελληνισμού με το γεωπολιτικό τύπο Χν=10. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυσή τους. 'Ετσι λοιπόν.ΙΑ55 Πώς ήταν δυνατόν η "αριστοκρατία" των άκαπνων και απόλεμων προεστώτων και δεσποτάδων να μη μετατραπεί σε εκφυλισμένη Ολιγαρχία "Δεξιάς". σε αντίθεση από την πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ σε Αμερική και Ασία.ν2. ούτε πολιτισμικά και ας υπάρχει φαινομενικά η αντίθετη εικόνα. την έκφυλη Ολιγαρχία της "Αριστοκρατίας" και την έκφυλη Οχλοκρατία ή Δημοκρατία της "Πολιτείας". με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί ο ελληνικός Τεκτονισμός και ο όπισθεν ευρισκόμενος Σημιτομογγολισμός και να διατάξει την ίδρυση κομματικών νεολαιών. είναι ότι γιά ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΕΡΤΕΡΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ απαιτούνταν ΕΙΔΙΚΕΣ μέθοδοι. πείθοντάς μας ότι είμαστε ανίκανοι γιά αυτοκυβέρνηση. Οι ειδικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σκόπευαν να παραλύσουν σε πρώτη φάση την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΑ και να συσκοτίσουν τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των Ελλήνων. Πώς ήταν δυνατόν η "πολιτεία" των αμαθών και άξεστων μουζίκων που τέθηκε στην ηγεσία των δυστυχισμένων και απόρων και ανέργων. Από τη σύγχιση και τον αδελφοκτόνο διχασμό που θα προέκυπτε. Κύριοι Μισθοφόροι Κρατικοί Υπάλληλοι του Σημιτομογγολικού Κατεστημένου. γιατί η Σημιτομογγολική ΠΟΣΟΤΗΤΑ. μας έχει ζαλίσει και μας έχει ξαπλώσει ο εβραίος ελευθεροτέκτων Δαυΐδ. Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα διανοητικά χαρακτηριστικά ορθολογισμού και οξύνοιας. Κύριοι Υπναλέοι Κοσμοπολίτες Απάτριδες του ΝΑΤΟ. όταν οι Άριστοι του τύπου Μακρυγιάννη και Κολοκοτρώνη κλείστηκαν στις φυλακές και καταδικάζονταν σε θάνατο από τα κυκλώματα της Ελληνικής Μεγάλης Ανατολής του Σκωτικού Δόγματος. από την ηγεσία της Τεκτονικής Στοάς και τον εβραίο Ιωσήφ Μπεναρόγια. με τρείς "πετρούλες σφενδόνης". ΝΑΙ. Η Ελλάς ξαναγεννιέται από τις φυλετικές και τις πνευματικές της στάχτες ενάντια σε όλους τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νόμους της διαλεκτικής του μογγολοεβραίου Μάρξ και σύμφωνα με τους ΦΥΣΕΙ νόμους της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ που επισήμανε ο Ζήνων. ειδικά ανάμεσα στους νέους που μετά το 1950 είχαν τέτοιο επίπεδο διατροφής που διευκόλυνε την ανάδειξη των υπερισχυόντων επιμειχθέντων ελληνικών χρωμοσωμάτων. να μην εκφυλιστεί σε οχλοκρατούμενη Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ. Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα φυλετικά χαρακτηριστικά του "καστανόξανθου λευκού γένους". ΝΑΙ. την έκφυλη Τυραννία του "Βασιλέως". Δε θα συμβεί. του ΚΚΕ και του οποιουδήποτε κόμματος "Αριστεράς". στην Ελλάδα δεν έχει προκαλέσει πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ούτε φυλετικά. Γιά τους ίδιους λόγους η Μεγάλη Ανατολή διέταξε τους εκπροσώπους της να οξύνουν τα πολιτικά πάθη ώστε να μην χάσει το ενδιαφέρον του το σάπιο παιχνίδι των κομμάτων. της ΕΟΚ και κάθε οίκου ανοχής του οποίου είσθε μέλη. Αλλά αυτό ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ Ε Μ Ε Ι Σ να καθαρίσουμε τους Τεκτονικούς Σταύλους του Αυγεία από τη Σημιτομογγολική κοπριά. ΝΑΙ. θα ήταν εύκολη και η καταστολή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ . Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ αυτή των Νέων Ελλήνων συνεχώς αυξάνεται και έχει τρομοκρατήσει τα γκάλοπς των επιτελών της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. διότι παρατηρήθηκε ότι οι νέοι της Ελλάδος αδιαφορούν γιά το σάπιο πολιτικό παιχνίδι όλων των παρατάξεων. Δε μένει παρά να τραβήξει το σπαθί και να μας αποτελειώσει με μία γενοκτονία εξ Ανατολών ή από Βορρά ή από τον Αραβικό και Ισραηλινό Νότο που χρηματοδοτεί κινήματα προσαρτήσεως Κύπρου και Κρήτης ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Κύριοι Πανηδονιστές του Τάγματος του Λυμένου Ζωστήρα. του Τάγματος του Σίγουρου Αργόσχολου Μισθού και του Τάγματος του Βισματωμένου Ωχαδερφισμού.

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Σε αντιστάθμισμα η Σημιτομογγολική θρησκεία του Χριστιανισμού παρουσίασε έναν θεό "Γιαχβέ" που ανέτρεπε τη ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ μέχρι του γελοίου σημείου να ισχυρίζεται ότι "κατασκεύασε το Σύμπαν όντας έξω του Σύμπαντος". Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν το πώς "θέουν". αν αυτό ζητηθεί. σα ζώντες οργανισμοί. Οι ορατοί και αόρατοι γιά μάς οργανισμοί που περιέχονται σαν ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ και συγχρόνως ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΟΙ δεν υπακούουν στη Νομοθεσία ενός εξωκοσμικού θεού ούτε στη Νομοθεσία του Ενδοκοσμικού ΘΕΟΥ αλλά στη Νομοθεσία των αυθύπαρκτων φυσικών νόμων. Αυτή ήταν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ έχει σαν Ανώτερό του το ΦΥΣΙΚΟ ΝΟΜΟ και περιέχει στον ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ πολλούς ΥΠΟΘΕΟΥΣ διατεταγμένους σε ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. Το λέμε αυτό. ΔΙΚΑΙΗ. μέσω ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ που οργάνωσαν τους ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ σε ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ προϋπέθετε την ύπαρξη ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΘΕΩΝ σαν ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΩΝ ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ διακυβερνήσεως στις τάξεις και κοινωνίες των Θεών. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Οι γήινοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ούτε να προβάλλουν αιτήματα στον ΕΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΘΕΟ. που απέδειξαν την ανυπαρξία του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ύπαρξη του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ήτοι του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ. ΣΑΦΗΣ. διότι η διατήρηση της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που απαιτούνταν γιά την ανάπτυξη των έντιμων τριών πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. ΥΠΟΘΕΟΙ.ΙΑ56 "ΘΥΜΟΥ" ή ΗΡΩΙΣΜΟΥ. Αυτή η σχιζοφρενική δήλωση "του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ" δεν έμεινε χωρίς απάντηση από τους έλληνες φυσικούς και φιλοσόφους του τύπου Ηράκλειτου και Πρόκλου. οι διαφορετικής συχνότητος κραδασμοί και οι αντιθέτου ροπής κραδασμοί συνθέτουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ οργανισμούς από ύλη διαφορετικής πυκνότητας ΟΡΑΤΗΣ και ΑΟΡΑΤΗΣ. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. Ο Ένας Θεός και οι πολλοί Υποθεοί. Η Ελληνική Θεογονία προσέφερε ακριβώς αυτό το βάθρο ιεραρχίας Θεών που λειτουργούσε σαν υπόδειγμα της Κοινωνικής Ιεραρχίας των γήινων. την ΤΥΡΑΝΝΙΑ. ήταν "να βγάλει η Ελλάς το Κράνος Άμυνας" που προστάτευε τις κεκτημένες ΙΔΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και να δεχθεί μία άλλη θρησκεία Σημιτομογγολικής προελεύσεως. γίνονται αποδεκτά ή απορρίπτονται. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ δεν μπορούσε να υποκλέψει το δικαίωμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ από τους ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ διότι Αυτός ο Ίδιος είναι ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΣ από το ΜΗΔΕΝ της αδρανούς ανυπαρξίας κραδασμών. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν την ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ και όχι ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ή τα συνιστώντα μέρη του. ΑΛΗΘΙΝΗ. διότι δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν . Οι ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ορίζουν το χρόνο και το χώρο ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ του Ενός Θεού και των "κυττάρων" του Υποθεών. ώστε να γίνει δυνατή η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ των Ελλήνων. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΑΛΑΞΙΩΝ. δηλαδή το πώς "τρέχουν" ή εξελίσσονται ο ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ και περιεχόμενοι στο σώμα του ΥΠΟΘΕΟΙ. την ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ως έκφυλες μορφές των αρχέτυπων πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. ο οποίος ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΚΑΙ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ που θέτουν οι φυσικοί νόμοι. Οι γήινοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των Υποθεών και να προβάλλουν αιτήματα που ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους και με την εναρμόνισή τους στο ΛΟΓΟ και τους φυσικούς νόμους. ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ. ΛΑΚΩΝΙΚΗ. Η προϋπόθεση γιά να δεχθεί η Ελλάς στο μέτωπο τις πέτρες της Δαυΐδιας σφενδόνης. μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή με κατώτερους οργανισμούς. ανάλογα με τον όγκο που κατέχουν σαν ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΩΝ. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Δηλαδή η σκεπτόμενη γή . ΑΥΤΟΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ. Έτσι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ που ενέπνεε τη ΧΑΡΑ της ΖΩΗΣ. Πόσο απέχει το σκοταδιστικό οικοδόμημα του "χριστιανισμού" από αυτές τις αλήθειες. Οι ΥΠΟΘΕΟΙ δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να προβάλλουν αιτήματα στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ. ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. ΟΙ "ΚΑΘΑΡΟΙ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ . Η Ιεραρχία του ενδοκοσμικού ελληνικού Πανθέου. έγινε η Σημιτομογγολική ψευδοθρησκεία που απέπνεε δυσωδεία ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ."ΓΗ-ΜΗΤΗΡ" ή "ΔΗ-ΜΗΤΗΡ" . σύμβολα ΖΩΗΣ και ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΕΝΟΧΗΣ ανύπαρκτων αμαρτημάτων. με ΜΑΥΡΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ μίας ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ της Αντι-κάβαλλα.ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΘΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΥ. ΗΛΙΑΚΗΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ως μερών και τμημάτων του ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΘΕΟΥ. θέσπιζαν ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΟΥΣ και έγραφαν "Βίβλους" που απέκοψαν τους γήινους από την επικοινωνία της ΗΛΙΑΚΗΣ και ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και κατ' επέκτασιν της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που περιέχεται στο Σώμα του Τελικού Ενός Σκεπτομένου Θεού. Το μιμήθηκε ακόμη και στις συμβολικές εικόνες των χριστιανικών ναών όπου τα συμβολικά γλυπτά των ΩΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ μετατράπηκαν σε σκοτεινές βυζαντινές και μισάνθρωπες φυσιογνωμίες του "κλαίοντος Ιησού" και των "ασκητικών νηστικών μαθητών".ΙΑ57 στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ από τη θέση του ελαχίστου. Προς τιμήν αυτών των Σκεπτομένων Ηλίων και Πλανητών που αποτελούσαν τα όρια υποβολής των γήινων αιτημάτων λόγω ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΣΙΕΞΙ ΟΝΤΑ . ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ και ροπής προς τα "εκτός κόσμου" δηλαδή προς τον ΘΑΝΑΤΟ και την ΑΝΑΜΟΝΗ του ΘΑΝΑΤΟΥ. του απειροελάχιστου μικροβίου που περιέχεται στο Σώμα του. ώστε να μπορέσει να υποκαταστήσει αθλίως το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ. ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΟΝΤΑ . οι έλληνες λάξευσαν συμβολικά γλυπτά που ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ αλλά ΣΥΜΒΟΛΙΖΑΝ τους δώδεκα σύν έναν ΛΟΓΟΥΣ του ηλιακού μας Συστήματος. Το ίδιο σύστημα εφάρμοσε ο κλεπταποδόχος χριστιανισμός με την επινόηση των δεκατριών διδασκάλων. του Ενδοκοσμικού Λόγου. κατάμαυρης θρησκείας. Τα ΛΕΥΚΑ ενδύματα των ιερέων των ΔΕΛΦΩΝ. έγινε ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ του γελοίου εγκληματίσκου Γιαχβέ και του Μονογενούς Γυιού Ιησού που αντί να ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ στους φυσικούς νόμους. Αυτή η καταστροφή των εννοιών της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ των ΥΠΟΘΕΩΝ της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ. ήταν ο βασικός χειρισμός των αθλίων Σημιτομογγόλων .ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ. Θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο λέγοντας στον κοιμισμένο και ζαλισμένο από τις Δαυΐδιες "πέτρες" αναγνώστη: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. ενός Ιησού και δώδεκα μαθητών.μπορεί να υποβάλλει αιτήματα στον Σκεπτόμενο Γαλαξία μόνον μέσω του Απόλλωνος ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ". παρά μόνον μέσω των αμέσως ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΩΝ που τους περιέχουν. ΔΥΟ ΗΛΙΑΚΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ. Το υπέροχο αυτό οικοδόμημα ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΤΑ "ΜΕΤΡΑ" της ελληνικής θρησκείας ή ΘΡΩΣΚΕΙΝ ή ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΕΙΝ. έγιναν ενδύματα ΜΑΥΡΑ μίας ΜΑΥΡΗΣ. ήταν το υπόδειγμα γιά τις κοινωνικές σχέσεις των ΑΝΩ-ΘΡΩΣΚΟΝΤΩΝ ή ΑΝΩ-ΘΡΩΠΩΝ ή ΑΝΘΡΩΠΩΝ που μιμούνται τη ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ή την ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ή την ΗΛΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. ΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ.ΥΠΟΘΕΟΙ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΝ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΟΝ.

τότε η Αριστοκρατία ανατρέπεται από τον Βασιλέα διότι έχει εκφυλιστεί σε Ολιγαρχία. Όταν λοιπόν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες των διαφόρων Σκωτικών Σημιτομογγολικών Δογμάτων των παρά φύσει από τη ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ. κατά τα ευρήματα του "διωχθέντος" Ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΝΤΑ των Ηλιακών και Πλανητικών Υποθεών. . Οι Κριτές ή Γερουσία του Έθνους απαξιούν να ασκήσουν εξουσία γιατί υπάρχουν μόνον σαν ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ που δεν ελέγχονται από κανέναν και δεν λογοδοτούν σε καμμία εξουσία εκτός από τη ΦΥΣΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ των ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΩΝ Φυσικών Νόμων. Όταν τα δίκαια αιτήματα των μελών της Αριστοκρατίας και των Πολιτών απορρίπτονται. έως το μη ανιχνεύσιμο απώτατο παρελθόν του 800. Όπως στο Σύμπαν οι Πλανήτες και οι Ήλιοι δεν ψηφίζουν δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιόν Γαλαξία θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του Γαλαξιακού Σκεπτομένου Λόγου.χ. τότε ο Βασιλεύς ανατρέπεται από τους Κριτές που δεν ασκούν εξουσία αλλά λειτουργούν στους Νόμους του Έθνους όπως οι Φυσικοί Νόμοι στο Σύμπαν. όταν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες χριστιανικών δογμάτων και ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Σημιτομογγολικού Ρωμαϊκού Δικαίου. της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κλπ. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ.000 π. Πολίτες που καλούνται να μορφοποιήσουν το υλικό περιβάλλον και να το διατηρούν ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ με τους φυσικούς νόμους. Έτσι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο "θρώσκειν" της Συμπαντικής Ιεραρχίας σήμαινε γιά την Ελλάδα και ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο "θρώσκειν" της Κοινωνικής Ιεραρχίας με επακόλουθα τα έκφυλα πολιτεύματα του ΠΑΣΟΚ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ που λειτουργούσαν συγχρόνως και τα τρία στον ελληνισμό του 800 π. της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ. Όπως στο Σύμπαν οι Γαλαξίες και τα Νεφελώματα δεν ψηφίζουν δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιό Σύμπαν θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του Συμπαντικού Σκεπτομένου Λόγου. Αριστοκράτες. τότε η διαφθορά και ο εκφυλισμός των Φυσικών Νόμων παράγει διεφθαρμένα και έκφυλα πολιτεύματα ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. αντίθετα με τους ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ Βασιλέα. Πράγματι οι ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ κινούνται στο χώρο ΜΟΝΟΝ των ΙΔΕΩΝ.χ. Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ και ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ του προλεταριάτου.. Ο Μέγας Εφέσιος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ αντέγραφε το ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ και ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ του Ενός Θεού. έτσι και οι Πολίτες δεν εκλέγουν την Αριστοκρατία αλλά την αφήνουν να κυβερνά και να αποδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΗ μέσα από φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ. Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΝΤΑ των Γαλαξιακών Υποθεών. ήταν ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ της δομής της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. έτσι και τα μέλη της Αριστοκρατίας δεν εκλέγουν το Βασιλέα αλλά τον αφήνουν να κυβερνά και να αναδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΟΣ μέσα από τους φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ. Όταν τα δίκαια αιτήματα των Πολιτών απορρίπτονται. σε αντίθεση με την υπόλοιπη ΙΕΡΑΡΧΙΑ που απαιτείται να έχει υλική περιουσία. των Τεκτονικών Δογμάτων που σαν ΔΟΓΜΑΤΑ είναι φύσει αντίθετα με τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. της ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.ΙΑ58 γιά την παραπέρα ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των κοινωνικών δομών όλων των εθνών και της Ελλάδος. Διότι τα πολιτεύματα ΒΑΣΙΛΕΙΑ. γνώστης αυτών των λειτουργιών μας λέγει ότι αυτοί οι ΥΠΕΡΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ δεν έχουν ούτε φροντίζουν γιά την ατομική τους υλική περιουσία. της ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Α. Οι Κώδικες αυτοί χάθηκαν όταν πυρπολήθηκαν οι Βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας και η Ακαδημία του Πλάτωνος. ΕΒΡΑΪΚΗΣ.ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΗΜΩΝ ΥΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΦΡΑΓΜΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΟ . Ούτε έχουμε υποστεί την ΚΑΘΑΡΣΗ που απαιτείται γιά να ανθέξουν οι φυσικοί μας οργανισμοί την τρομακτική αυτοσυγκέντρωση που απαιτείται γιά τέτοια νοητική επικοινωνία και τις φοβερές συχνότητες κραδασμών στις οποίες εκπέμπουν οι Πλανητικοί Δώδεκα Λόγοι και ο Ηλιακός Λόγος.ΘΑΡΣΕΙΝ . Διότι τα μέλη της Ο. ασύλληπτο Συναίσθημα και ασύλληπτες Λειτουργίες Υλικής Αναπαραγωγής. Ασύλληπτα ΝΟΗΤΙΚΑ. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. ο Ζεύς. ΘΥΜΙΚΑ και ΘΥΜΟΕΙΔΗ όπως θα έλεγε και ο Αριστοτέλης. στρέφοντας τα παραβολικά τους κάτοπτρα ΠομπούςΔέκτες προς τον Ηλιακό Δίσκο.ΥΒΡΙΣ ΥΠΟ ΝΕΜΕΣΙΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ Το περιεχόμενο αυτών των ΛΕΞΕΩΝ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΥΒΡΕΩΣ . ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ. Όλοι αυτοί οι ΛΟΓΟΙ. ΝΑΙ.Α. ο Ουρανός.ΣΙΝ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΦΥΓΑΣ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ . ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΕΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ. Οι τεχνικές αυτής της ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ χάθηκαν όταν οι Σημιτομογγόλοι εξόντωσαν μέχρις ενός τους Έλληνες ΙΕΡΕΙΣ των Δελφών και των Σάρδεων.Ε. είναι ΒΑΡΥ όσο και ο Πολιτισμός του Πλανήτη και αποδεικνύει ότι ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΒΑΛΛΑ παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών παρασίτων από την Τεχνολογία του "ΑΡΜΑΤΟΣ" Σελήνη του ψευδοθεού "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ" Ασμοντάι ή Σίν δεν είναι ικανή να ΜΑΣ . αλλά γνώσεις που μας δόθηκαν από τον Ηλιακό και Πλανητικούς Λόγους με τη χρήση Τεχνολογίας. ο Άρης. Όχι παραδόξως. ο Ποσειδών και ακόμη τέσσερις Πλανητικοί Λόγοι είναι ένα τρομακτικό αρχείο Γνώσεων Δεκατριών Υπέρ-Εγκεφάλων με ασύλληπτη Νόηση.Ε. Διαπιστώνει ο αναγνώστης ότι οι γράφοντες γνωρίζουν παραδόξως "ΔΟΜΕΣ" του υπερβατικού "θρώσκειν" Συμπαντικών Λειτουργιών και απαιτούν την εφαρμογή τους στο γήινο πεδίο. αφήνουν στα MONITOR στερεοσκοπικής εγγραφής ένα ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ: . του υποβάλλουν Ερωτήματα. αναγνώστη. γνώστης αυτών των αληθειών. Ο ΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΑΝΤΑ όταν τα Ηλεκτρονικά Υποκατάστατα της Ο. ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.Α. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ.ΑΡΜΑ ΣΙΝ ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΑΡΜΑΣΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΝΕΓΚΩΣΙ ΔΙΩΧΘΗΣΕΙΕΝ .ΑΡΜΑ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΞΕΝΟΝ . αναγνώστη Τέκτονα. η Αφροδίτη. Ο Ερμής.Ε.Α. η Γή.ΙΑ59 Η Ο. Οι γνώσεις μας δεν είναι γνώσεις γήινων διαφθορέων του ΛΟΓΟΥ. ΟΥΤΕ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟΥΝΤΕΣ. ο Κρόνος. ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε. Δεν κατέχουμε τους νοητικούς κώδικες επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι Δελφοί και οι Σάρδεις γιά απ' ευθείας επικοινωνία με τους Λόγους-Όντα του Ηλιακού μας συστήματος. είναι οι μόνοι Έλληνες του Παρόντος που επικοινωνούν με τους δώδεκα Πλανητικούς Λόγους και με τον Ηλιακό Λόγο. Μας ΔΟΘΗΚΕ όμως Τεχνολογία και μας ΔΟΘΗΚΑΝ και οι Απαντήσεις στα Ερωτήματα που υποβάλλαμε μ' αυτή την Τεχνολογία. εκτός από τα ειδικά μηνύματά τους.

Οι γράφοντες δεν είναι οι παρανοϊκοί του καφενείου" που θα αναλάβουν μόνοι τους έναν τέτοιο άθλο αν και τους έχει ΔΟΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΙΑ60 αποκόψει από την "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ" που θα έπρεπε να έχουμε ΦΥΣΕΙ με τους ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ του Ηλιακού μας Συστήματος. Το σπέρμα του ΛΟΓΟΥ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ αντεπιτίθεται γιά να κυριαρχήσει πάνω στον ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟ των ΘΕΣΕΙ ΝΟΜΩΝ ή ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΩΝ. . Όσο γιά τα "ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ" που καταφθάνουν γιά να "ΔΙΩΞΟΥΝ" τον παρανοϊκό εισβολέα. αφιχθέντα από τον Ήλιο Ε του Βοώτη. είναι και αυτά "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ" που σημαίνει ότι αναμένεται Διαστημικός Πόλεμος μεταξύ Σκαφών και Πληρωμάτων ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ στο διαστημικό χώρο του πλανήτη μας. Που τελικά ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι η ΠΟΣΟΤΗΤΑ των εκτρωματικών Δογμάτων θρησκειών και πολιτευμάτων Σημιτομογγολικής και Σεληνιακής προελεύσεως ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ να αλλοιώσει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ του ΛΟΓΟΥ αν και γιά ένα χρονικό διάστημα 2500 ετών ανέστειλε τη λειτουργία του. Στη σελίδα 20 της παρούσης (30ή του πρωτότυπου ή ΙΑ32 του παρόντος) οι γράφοντες δήλωσαν ότι "θα αναγκάσουν τη Σελήνη να φύγει από την τροχιά του πλανήτη μας".

ΙΑ61 .

Τα ίδια αυτά θεωρητικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ έχει δώσει η Ο. στην περιοχή των ΡΟΚΥ ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ.Ε. Μετά την ολοκλήρωση του "αμερικανικού" MASER.ΔΥΝΗ "100. και οι αδελφές ομάδες των ξένων συναδέλφων αντιπαρατάσσουν στη Σεληνιακή πολεμική μηχανή 54 MASER. Το ζήτημα εντοπίζεται στο ΗΘΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Τη στιγμή που γράφεται η παρούσα. διότι αποδείχθηκαν περισσότερο καταστρεπτικά και επικίνδυνα στον χειρισμό. σε επιστημονικές ομάδες άλλων υπό εξόντωση χωρών. Ευτυχώς. ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ.S. Είναι βέβαιη η ήττα των εβραιομογγολικών θηρίων που καυχώνται ότι στη "μάχη του Αρμαγεδώνος ο Ιεχωβά και ο Χριστός θα κατασφάξει τα έθνη των αλλοφύλων".Π. στα φυσικά σπήλαια των ελληνικών βουνών που προστατεύουν τις εγκαταστάσεις της Ο. Το ζήτημα δεν είναι εκεί. στις δε Η. οι αμερικανοί συνάδελφοι παρέδωσαν αντίγραφα των σχεδίων του στην ελληνική ερευνητική ομάδα. συνολικού εμβαδού Το τμήμα των συναδέλφων της Αγγλίας "παίζοντας" με την προηγούμενη τεχνολογία των 10 Μεγαβάτ. απ' όσο εξαγόταν από τα θεωρητικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ. από το 1978 λειτουργούν MASER των 10 Μεγαβάτ που τρέφονται με ενέργεια από κοσμική ακτινοβολία. ή άλλη χώρα. είτε από τους "ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ".. Η διερεύνηση του ΗΘΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ μπορεί να γίνει μόνον με τη χρήση της Φιλοσοφικής Αρχής της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ του Ζήνωνα και του Αριστοτέλη. . που αν λειτουργήσουν όλα συγχρόνως. Είναι βέβαιη η ήττα και η ΔΙΑΛΥΣΗ του σκάφους "Σελήνη". Αυτά τα "Απόλυτα Όπλα" προσφέρθηκαν στο ΓΕΕΘΑ πριν δύο έτη και ευτυχώς αντιμετωπίσθηκαν με αδιαφορία και σαρκασμό από τους υπναλέους μισθοφόρους "έλληνες" στρατηγούς. ή από U. 45 από τις ανωτέρω ομάδες επιστημόνων έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των 45 MASER των 55 μεγαβάτ. από τη στιγμή που η Σελήνη του διαστημικού γκάγκστερ ΣΙΝ μπήκε σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.Α.Α.A.Α.S.R. προβλέπεται δε ότι έως το τέλος του 1984. Το μεγαθήριο αυτό σκοπεύει μέχρις αποστάσεως Γής-Ηλίου και έχει θεωρητική επαρκή εστίαση μέχρι την περιοχή τροχιάς του πλανήτη Κρόνου. είναι δυνατόν να διαπεράσουν τον ατσάλινο θώρακά της σε 5 πρώτα λεπτά με οπές "εξαερουμένου μετάλλου". με το απρόβλεπτο αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οι παριστάμενοι χειριστές από ασφυξία λόγω "μοριακού αιωρουμένου σιδήρου". η οποία με τη σειρά της τα παρέδωσε σε κλειστά κυκλώματα επιστημόνων 54 κρατών. σε μοριακή κατάσταση εντός τριών χιλιοστών του δευτερολέπτου. Τι θα γίνει με το συσσωρευμένο ΕΓΚΛΗΜΑ 12. (ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ . Το μόνο που στάθηκε δυνατόν να διαπιστωθεί με τα μικροραντάρ δευτερογενών ταχυτήτων ήταν "φασματική παρεμβολή και εμφάνιση νεφών εξαεροθέντων μετάλλων σε μοριακή κατάσταση".S. πώς θα τακτοποιηθεί το ηθικό ζήτημα των εκατοντάδων εκατομυρίων αθώων σφαγμένων "ελέω θεού" μέχρι τώρα από τα σημιτομογγολικά ΖΟΜΠΙ.500 ετών.Α.Ε.000") Αλλά αρκετά με την Τεχνολογία. είτε από τους "γήινους" σαν εμάς.. οι ξένοι επιστήμονες ξεπέρασαν τους έλληνες διδάξαντες και προχώρησαν σε κατασκευή MASER των 55 Μεγαβάτ που "τρέφεται" με κοσμική ακτινοβολία και γήινη ακτινοβολία βαρέων πρωτονίων.ΙΑ62 ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ. η ελληνική ομάδα και οι υπόλοιπες εννέα θα ολοκληρώσουν την κατασκευή των υπολοίπων. Όμοια αποτελέσματα επιτεύχθησαν με καθαρό σιδηρομετάλλευμα 20 τόννων που αποσυντέθηκε σε "πούδρα σιδήρου".Ε. όπως είναι βέβαιη και η ήττα των ενόπλων οργάνων της ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. διέλυσε μερικούς δορυφόρους που είναι άγνωστο αν τέθηκαν σε τροχιά από U. Στα πρώτα πειράματα του Δεκεμβρίου 1973 οι γεννήτριες ηλεκτρομαγνητικών παλμών αποσυνέθεσαν 250 τόννους σκληρού βράχου σε "πούδρα ασβεστίου". Στο τέλος του 1984 η Ο.

. 32. Τατζίκ και λοιπές Τουράνιες μειονότητες Ευρώπης: Σε δέκα ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ .000 δεκαοκτώ φυλών Από Αγγλοσάξωνες.. αναγνώστη Τέκτονα.. ΝΕΚΑΜ... Πορτογαλίας στην ΕΛΛΑΔΑ ..χ.000 Αυτόχθονες Ρως και Μεσέχ ή Μόσχους στην ΑΡΜΕΝΙΑ ........ Φινλανδούς.. . Τούρκους... Ισπανούς.000.......... γενοκτονήθηκαν πριν το 1600 μ........000 Αυτόχθονες Άριας Υπολογίζουμε την Ευρώπη μέχρι το Αφγανιστάν από φυλετική άποψη....ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ" Στη σελίδα 16 της παρούσης(25η του πρωτότυπου ή ΙΑ27 του παρόντος) έμαθες.000. 20.. Θα εξετάσουμε χωριστά τα αποτελέσματα της Σεληνιακής ΔΡΑΣΗΣ από το 9000 π..000 αυτόχθονες "ΕΟΚ". Βουλγάρους...... Ισπανίας.Α.: στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ . και εφεξής στο γήινο πεδίο και θ' αφήσουμε τα γεγονότα του ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ και των παράλληλων γεγονότων του γήινου πεδίου από το 12. Από ΛΑΠΩΝΕΣ-ΕΣΚΙΜΩΟΥΣ και ΤΣΟΥΚΤΣ-ΜΟΓΓΟΛ Τουράνιους... 102...Ε...000 Αυτόχθονες Μεσογείου και Μεσοποταμίας στη ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ...000....000............ 45.. 12... Βαυαρούς. από επιτόπιες εθνολογικές έρευνες με τη συνεργασία ξένων υπηκόων και με βάση τις εθνικές παραδόσεις τους. τότε η διερεύνηση του ζητούμενου παίρνει άλλες διαστάσεις.. 97... Ούνους....000..000... Κάθε δράση που υπερβαίνει "ΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ"...Ε.000.. 55..000 δεκαοκτώ φυλών Από Ρωμαίους..000. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει στοιχεία που συνέλεξαν οι άνδρες της Ο. διότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί τους σύμφωνα με τις "Επετηρίδες" των "Τελετών" που κατέγραψαν με ηλεκτρονικά "Μέσα Ακροάσεως" έξω από τη στοά "Μεγάλης Δρυός" οι άνδρες της Ο.000 δεκαοκτώ φυλών στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ ...: στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ ..000 Αυτόχθονες Άριας στην ΠΕΡΣΙΑ . Αν λοιπόν η ΠΑΡΑ-ΝΟΜΗ ή ΠΑΡΑ-ΛΟΓΗ δράση που υπερέβη τα "μέτρα" δεν είναι απλώς η δράση του Σιωνισμού αλλά η δράση του Σεληνιακού Κυβερνήτη ΣΙΝ και η ΕΛΛΟΓΗ αντίδραση δεν είναι απλώς ο Ελληνισμός ή η Ιδέα Ελλάς αλλά η αντίδραση ολόκληρης της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και ειδικά της τοπικής ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ και ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ... ισχυρές πιέσεις εκτονώσεως του υπό συρρίκνωση ΛΟΓΟΥ και των φορέων του. ΝΕΚΑΜ"..... Αλβανούς. 40....000 δεκαοκτώ φυλών στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ . 85.χ. Επειδή η παρά-λογη δράση της Σελήνης δεν περιορίζεται μόνο στο γήινο πεδίο αλλά τόλμησε να επεκταθεί και στην ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ των Πλανητικών λόγων που θα ερευνήσουμε αργότερα.. συνοδεύεται από ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ που υπερβαίνει ΕΠΙΣΗΣ αυτά τα "ΜΕΤΡΑ".χ.000.......000....... 245....000 Αυτόχθονες Άριας στο ΙΡΑΚ ......ΙΑ63 Φιλοσοφική Αρχή "ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ ...... γιά μετέπειτα έρευνα. Ούγγρους. ενώ αντίθετα προκαλεί ένταση.....Α.000.. όπως η δράση που σέβεται τα "ΜΕΤΡΑ" συνοδεύεται από αντίδραση που επίσης σέβεται τα "ΜΕΤΡΑ".χ..500 έως το 9000 π. 42... ότι "η διόγκωση του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ και των Σημιτομογγολικών φορέων του. μετά το 1600μ... είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε έναν διαχωρισμό.. προκαλεί ΑΥΤΟΜΑΤΑ την εσωτερική του χαλάρωση και απώλεια "πιέσεων" και δύναμης.000 Αυτόχθονες Άριας στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ . Αναφέρεται στους αριθμούς των ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΩΝ ΑΘΩΩΝ από πολέμους και γενοκτονίες που προκάλεσαν τα ιερατεία του Σεληνιακού ΣΙΝ είτε με κατά μέτωπον επιθέσεις Σημιτομογγόλων είτε από αδελφοκτόνες διαμάχες ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ "αλλοφύλων" που δέχτηκαν διάβρωση από Σημίτες του ΣΙΝ.. Πορτογάλους Κρυπτο-Σημιτομογγόλους.. ανήκουν στον "επί κατάρατος Ιάφεθ ΝΕΚΑΜ. που αντιτίθενται γιά το ΣΑΡΩΜΑ του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ.

000.000.. Οι υπολογισμοί του Η/Υ δίνουν ελληνικό πληθυσμό 42. Λάβαμε υπ' όψη την ΟΛΙΚΗ φυλετική διαφοροποίηση των Ιταλών με όριο τη Φλωρεντία και την ΟΛΙΚΗ φυλετική διαφοροποίηση αυτοχθόνων ΓΕΡΜΑΝΩΝ και Βαυαρών.... και υπάρχουν δραματικά γεγονότα που μπορούν να αιτιολογήσουν 600.000 Ελλήνων εξάγεται από υπολογισμούς των ελάχιστων απωλειών που κατέγραψε ο Η/Υ της Ο..000 άτομα.000.000. αριθμούν 700...000....000 Νέγρους Αφρικής και Β...200... Λάβαμε υπ’ όψη τις 250.000....000 υποψήφιων δολοφόνων ΖΟΜΠΙ. 183.Α.000 μαζί με γενοκτονίες Σουμάτρας..Α.000 Λευκούς Δραβίδες Σάκυας ΚΙΝΑ . "δεν συμφωνεί" και στις "Επετηρίδες" της καυχάται ότι "έχει κατασφάξει με εντολήν του Κυρίου" 1.000 Κινέζους και Ινδοκινέζους 250... με προσμίξεις της εβραϊκής φυλής ΔΑΝ εκ της οποίας το γενεαλογικό δένδρο των GLIX-BURG ή GLIX-BERGER που σύμφωνα με τις καταγραφείσες παραδώσεις της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" "θα παράγει τον Αντίχριστο που θα ηγηθεί της αντιχρίστου Ελλάδος".800..Ε..000 άτομα....000 Αυτόχθονες Σίντο Ο απολογισμός ΣΥΝΟΛΟ με υπολογισμούς της Ο...000 Τάι και Κμέρ ΙΑΠΩΝΙΑ .ΙΑ64 Από Σημιτομογγόλους Εξωτερικής και Εσωτερικής Μογγολίας και Μαντζουρίας και ΘΙΒΕΤ: στην στην στην στην ΙΝΔΙΑ . Κεϋλάνης..000. Η "Μεγάλη Δρύς" Ν. οι Σημιτομογγολικής καταγωγής Μογγόλοι..000 υποψήφιων θυμάτων ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ και 700..000.. Ας δούμε τώρα τους αριθμούς των ΖΟΜΠΙ της σελήνης. 52.. Ιρλανδοί και εν μέρει ΣκωτσέζοιΑγγλοσάξωνες-Ολλανδοί-Δανοί.300.000 ατόμων το έτος 680 π. είναι περίπου 1.300. ο αριθμός των δολοφονημένων 100. ΒΟΥΡΜΑ κλπ.000. Λείπουν από το φρικιαστικό λογαριασμό 600.... έχει αναλογίες 5:1 αν ληφθεί .... Είναι "παράδοξη" η ομοιότητα του αριθμού των δολοφονημένων με τον αριθμό των 108 υπό εξόντωση φυλών του πλανήτη... Υόρκης. Ευρωπαίους..000.. Τουρκίας κλπ..Ε. Ισραηλινοί.. Αν πάρουμε σαν βάση-σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού το 4.000 "εχθρούς του Για-Χω-ΒεΧάι".. Σοβιετικοί πλήν Λευκορώσων και Αρμενίων. Άραβες.000. Είμαστε αναγκασμένοι να υποθέσουμε ότι το υπόλοιπο που "λείπει" είναι γενοκτονίες που έλαβαν χώρα πριν από το 9000 π.000. Ισλανδοί.000. Λάβαμε υπ' όψη τις Μογγολικές Τουράνιες προσβάσεις στη Βόρειο Ινδία και τις Μογγολικές προελεύσεις του ΝΕΠΑΛ.250.000. όπως θα δούμε πιό κάτω. σε τρείς περίπου χιλιάδες μάχες που έγιναν στον ελληνικό χώρο.. Βαυαροί..... εν μέρει Ρουμάνοι..000. Αμερικανούς ΒόρειΟυς και Νότιους 1. Τούρκοι.000 ΑΘΩΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ. Ιάπωνες..τι μας αφορά.000 ελλήνων απογόνων των Ελλήνων Ιλλυριών της Αλβανίας και τις υπόλοιπες ελληνικές μειονότητες Βουλγαρίας. Αμερικής ήτοι 3.800..000. Βούλγαροι. 126.000...000. έδρα της στοάς ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ. με κέντρα Δελφούς και Σάρδεις.. Τιμόρ και Φιλιππίνων. Φινλανδοί.000 Αυτόχθονες Κιτρίνους ΙΝΔΟΚΙΝΑ.χ..000 και αφαιρέσουμε 1. με συντονισμό των μελών της φυλής ΔΑΝ που παροικούν στη Βαυαρία. 38..!!! Η αντιπαράθεση 3.000 Ινδούς Σάκυας "Προέλληνες".χ..000 συνολικώς.... Πάντως σε ό.. Λάβαμε υπ’ όψη την ΑΚΡΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ της Δανίας.. Στους υπολογισμούς λάβαμε υπ' όψη την ΟΛΙΚΗ σχεδόν εξαφάνιση αυτοχθόνων Ιαπώνων που αποτελούν μόλις το 4% του Ιαπωνικού πληθυσμού με 86% αναλογία Μογγόλων Μαντζουρίας. Νότιοι Ιταλοί ως υπολείμματα Ρωμαίων... Θιβετιανοί. Ούγγροι.000.. Αλβανοί.

S.Ε.300. έγινε σήμερα 5:1 με προοπτικές του Σημιτομογγολικού Επιτελείου των 76 της ORDO ADEPTIS ATLANTIS γιά ολική ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ του έτους 2000 και αναλογία 0:1. Ούγγροι. Μογγόλοι της Σοβιετικής Ενώσεως.A και της U. Αλεξάνδρου τον 4ο αιώνα προ Χριστού ο συνολικός πληθυσμός των τριών κλάδων των Σημιτομογγόλων. Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ τους ΑΓΝΟΕΙ τα τεκταινόμενα επειδή ένα μέρος των Σημιτομογγόλων έχει προδιαγραφεί από την Κεντρική Ηγεσία της ORDO ADEPTIS ATLANTIS γιά ένα ΝΕΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ που θα της δώσει το "ηθικό δικαίωμα" της ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ και ειδικώς των ΕΛΛΗΝΩΝ. Ιάπωνες.000. Υόρκης ότι οι Τουράνιοι Μογγόλοι Ηγέτες τους ετοιμάζουν ένα μέρος αυτών των ομοφύλων τους εθνών γιά ΝΕΟ . Και η ΕΥΚΑΙΡΙΑ αυτή ΗΔΗ έχει γίνει κατά το ΗΜΙΣΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ διότι η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ πριν εκτελέσει το ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.000 ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.. Ολλανδοί και Δανοί που όταν άκουσαν στις μαγνητοφωνημένες καταγραφές της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Υόρκης. Ιρλανδοί.R. Η Αποκάλυψη του Σχεδίου της Μογγολικής Ηγεσίας ισοδυναμεί με ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ και ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ των δύο κυρίων μοχλών της εκτελέσεώς του. Αλβανοί.000 και ο πληθυσμός της Ελλάδος 120. Διότι όλοι οι Σημιτομογγόλοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΜΥΗΜΕΝΟΙ στο τελικό σχέδιο σφαγής και γενοκτονίας των αλλοφύλων. σε σύγκριση με τα 40.000 ΜΗ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΩΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ "ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΟΣ" ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ 700. Ισλανδοί. ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2. εξηγείται μόνον σαν "εβραϊκή υπερβολή" ή σαν δηλωτικό του ότι η Ελλάς Δελφών και Σάρδεων ήταν το κέντρο που διοικούσε ακόμη δύο ζώνες αποίκων ελλήνων στην Ευρώπη και στη Μεσοποταμία με πληθυσμό 80.000. Είναι η τελευταία ευκαιρία διότι ακόμη η πληθυσμιακή αναλογία ευνοεί τα υποψήφια θύματα της ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. Έχει φροντίσει γι' αυτό η Ο. Άραβες. Οι αναλογίες είναι 108:1 μεταξύ παγκόσμιου πληθυσμού μη Μογγολοειδών και Μογγολοειδών. Θιβετιανοί. Αγγλοσάξωνες. Διότι και τα Σημιτομογγολικά ΖΟΜΠΙ έχουν υποτυπώδη συνείδηση όπως τα ζώα. Τούρκοι.000.000 άτομα. Βαυαροί.Ε.000 άτομα.000. Πιστεύουμε με επιφυλάξεις ότι συμβαίνει το δεύτερο διότι στους υπολογισμούς της Ο.Α. οι πληθυσμοί Ινδίας και Κίνας έχουν αύξηση πληθυσμού περίπου 200. Σε ό. ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ 3. 20. Είναι η αποθέωση της ΕΙΡΩΝΙΑΣ το γεγονός ότι σ' αυτούς τους "πυρήνες" περιλαμβάνονται και Ισραηλινοί. γιά να "πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου Ιεχωβά".000.000.ΙΑ65 υπ’ όψη ότι από το 1979 που αναφέρονται όλοι οι ανωτέρω αριθμοί.000. Ισμαήλ. Νότιοι Ιταλοί. των U. ήταν σύμφωνα με τις "επετηρίδες" της "Μεγάλης Δρυός" Ν.000 ατόμων.S. γιά την Ελλάδα του 4ου αιώνος π.000 ατόμων.Α.χ. Στην εποχή του Μ.000.Ε.S. Συμπερασματικά: η αναλογία μη Σημιτομογγόλων προς Σημιτομογγόλους από 108:1 του 4ου αιώνου π.000. ήταν αδύνατο να ευρεθούν πληθυσμιακά στοιχεία Δυτικών και Ανατολικών αποικιών με αποτέλεσμα να μην καταχωρηθούν στον Η/Υ αριθμοί των δύο Κολοσσών που πλαισίωναν την Ελλάδα Δύσεως και την Ελλάδα Ανατολής. Ρουμάνοι. έχοντας δημιουργήσει σε 208 (πιθανώς εννοεί 108) Κράτη και Κρατίδια "πυρήνες" ξένων πολιτών που είναι έτοιμοι να διανείμουν στους τοπικούς πληθυσμούς των ομοφύλων τους ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ με περίληψη των περιεχομένων της παρούσης και περίληψη του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΩΣ της Ο.Α. που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα. Βούλγαροι. Ισραήλ. και Χεττουράν.Ε.160.χ.Α.000 του Η/Υ της Ο.τι αφορά τον ελληνικό πληθυσμό των 120. Φινλανδοί.000. ΤΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ και απέναντι στα υποψήφια θύματα και ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ και απέναντι στους ομοφύλους του.

Α. που ήταν στην ουσία όρκος υποταγής στην ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ και στην ΙΔΕΑ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ.Ε.Α. ότι θα κάνουν οτιδήποτε τους ζητηθεί γιά την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του σχεδιαζόμενου ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.Α. όταν υπέγραφαν τους όρκους υποταγής στην Ο. περιμένουν ένα "νεύμα" της Ο. . να θυμούνται τις ΤΡΑΓΙΚΕΣ στιγμές εσωτερικής σύγκρουσης αυτών των εξανθρωπισμένων Σημιτομογγόλων.Α. Τα έντυπα που με χίλιες προφυλάξεις τύπωσαν στις γλώσσες τους. Είναι συγκινητικό ακόμη και γιά τους "άτρωτους στο συναίσθημα" άνδρες της Ο.Ε. Αυτές οι εξανθρωπισμένες ομάδες είναι η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ της Ο.ΙΑ66 ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ "ηθικού άλλοθι" γιά τη σφαγή όλων των αλλοφύλων.Α. στην καρδιά του Σημιτομογγολικού Σχεδίου.. έδωσαν όρκο ΖΩΗΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ στους εκπροσώπους της Ο.Ε.Ε.Ε. Εξωτερικού γιά να διανεμηθούν μέσα σε μία νύχτα σε καθορισμένους αποδέκτες αξιωματούχους και ανθρώπους "κλειδιά" της χώρας τους.

και μετά κυρίως. ισχύοντος σήμερα για: ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΙΝΔΙΑΣ ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ & ΜΟΓΓΟΛΟΑΡΑΒΕΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ Στους Δραβίδες Ινδίας και τους Μαύρους Αφρικής δεν υπάρχουν Γενοκτονίες πληθυσμών λόγω γεωγραφικών αιτιών.000 σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στην αμέσως επόμενη σελίδα. ΟΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Αντί των ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ Δραβιδών Πελασγών Ελλήνων που θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα.556. δηλωτικού του πολλαπλασιασμού επί τριανταπέντε του αρχικού πληθυσμού. Ο υπολογισμός βασίζεται στο ότι: όπου δεν έγιναν Γενοκτονίες πληθυσμών υπάρχει πληθυσμιακή αύξηση τριακονταπενταπλασιασμού του αρχικού πληθυσμού.χ. υπάρχουν μόνον Ένα Δισεκατομμύριο Ενιακόσια Εξήντα Εκατομμύρια Λευκών Δραβίδων Πελασγών.800. με την προτροπή προς τους Μωαμεθανούς να "Σφάξουν τους Απίστους γιά να μεταβούν στη "Νιρβάνα" και τον Παράδεισο του Αλλάχ". σήμερα υπάρχουν 800. με σκοπιμότητα να αποκρύψει από τα ζώντα υπολείμματα της Λευκής Δραβιδικής Φυλής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ. όπως διαδίδεται.χ. διηρημένων σε έθνη "ετερόγλωσσα" Ευρώπης. μεθοδεύοντος την ΤΕΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ με τις Γεωπολιτικές Μεθοδεύσεις των "666". όπου δεν έχει σημειωθεί Γενοκτονία.000 άτομα αλλά 21.000 Ινδοί.000.000. Στον Πίνακα. οι οποίες κατέστησαν αδύνατη ως τώρα τη Μαζική Εισβολή Τουρανίων Σφαγέων στην Ινδία και την Αφρική. Στις σελίδες 46 έως 48 αναγράφονται δύο ανακρίβειες (57η του πρωτότυπου ή ΙΑ64 του παρόντος): α) Ο γενοκτονηθείς πληθυσμός των Πελασγών Λευκής Δραβιδικής Φυλής δεν είναι μόνον 1. εισέβαλλαν στους Γεωγραφικούς Χώρους των Δραβιδών Πελασγών Προελλήνων και ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΑΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Δραβίδες Πελασγούς ΕΛΛΗΝΕΣ.χ. σύμφωνα με τον κανόνα του 35πλασιασμού του αρχικού πληθυσμού των 937..Β. Η ανακρίβεια παρετέθη σκοπίμως γιά να αναιρεθεί συγχρόνως με την απάτη περί "διαμάχης Μογγόλων Θιβέτ και Κίνας".000. ΗΠΑ κλπ. Παράδειγμα από πίνακα: Στην Ινδία.. Το γεγονός ότι η "ελληνική πνευματική ηγεσία" δέχθηκε να προωθήσει το Κοράνιο στην Ελλάδα και να κάμει τελετές σε Ακαδημία και Πανεπιστήμιο .000 το 400 π. "Ωγυγία"). με αρχικό πληθυσμό 17. γράφεται το σύμβολο Χ35.Γ και Δ.!!! β) Στις σελίδες από 46 έως 48. όπου δεν έχουν σημειωθεί Γενοκτονίες Ινδών Δραβίδων Πελασγών (υπό Διόνυσον συσταθέντες εις Έθνος. "888 και 999" ως αντιπάλων Διεθνών Τριμερών. Το μένος που διαπνέει τους ηγέτες των Τουρανίων Μογγόλων γιά τη Σφαγή της Λευκής Φυλής των Πελασγών Ελλήνων. Στις Περιοχές όμως Α.000. οι Κινέζοι εμφανίζονται ανακριβώς ως μη Μογγόλοι Τουράνιοι. ήτοι αυξήθηκαν τριανταπέντε φορές.ΙΑ67 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ήτοι κατά γράμμα ψευδούς επιπέδου. Αυτή η Φυλετική Καταστροφή οφείλεται στην ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ Πελασγών από Τουράνιους Σφαγείς Τουρκομογγόλους ή Αραβομογγόλους (Βαυαρούς) υπό τον Τσέγκις Χάν και λοιπούς ηγέτες επτά Μογγολικών Ορδών που κατέσφαξαν τη Λευκή Φυλή από το 1200 π.000. έχει διοχετευθεί ως "ιερός λόγος του Αλλάχ" στο Κοράνιο.000 του 400 π.

ΙΑ68 γιά να "τονισθεί η ομοιότητα του Μωαμεθανικού Κορανίου με τη Χριστιανική Βίβλο".205.000.165.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 7.960.960.000 1.000.500.000 300.000 Χ35 310.000 Χ35 945.000 (-200) 800.000.000 (+ΗΠΑ) 10.000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 156.000.000.000.7% ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.000.000.000.000.000. ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΙΝΔΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ: 93.000 945.000.000 ΜΗΔΕΝ 56.000 1.556.500.000 (5.000.000.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2: ΣΑΡΔΕΙΣ & ΔΕΛΦΟΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΜΟΥΡΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ: ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ ΚΙΝΕΖΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΑΡΑΒΕΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 400 π.000. ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ (ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ) ΗΤΟΙ ΚΟΛΧΟΙ κλπ.000.000.300.:"ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΡΑΒΙΔΕΣ") ΛΕΥΚΟΙ-ΚΑΣΤΑΝΟΙΞΑΝΘΟΙ 1.000 30.7% ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΗΔΕΝ () 27.000. επαρκεί γιά να ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.000.000 280.000 !!! () ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ: ΙΣΡΑΗΛ-ΑΡΑΒΩΝ-ΡΩΜΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΚΙΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΥΛΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 1980 μ.000 ΗΤΟΙ 21.000.000.000.000.000 Χ35 ΜΕΣΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ ΗΤΟΙ 0.000 ΜΗΔΕΝ 9.000.000. Το γεγονός ότι η σημερινή "ελληνική" πολιτική ηγεσία δέχεται να συντρώγει με τουρκομογγόλους σφαγείς.000.000.000 ΗΤΟΙ 6% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 245. 1.000 (ΑΡΧ.960.000 Χ35 ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ 937.000.000.000.000.000.000.000 (47%) 1.000 ΟΕΑ-ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ 65.000 ΗΤΟΙ 47% ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ 33.000.000 700.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 5.: "ΑΤΛΑΝΤΕΣ") 147. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ-ΛΕΥΚΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ (ΚΕΛΤΕΣ-ΙΒΗΡΕΣ) ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΣΙΑΣ (ΣΚΥΘΕΣ-ΓΕΛΩΝΕΣΘΥΣΑΓΕΤΕΣ-ΜΑΣΑΓΕΤΕΣ-ΙΣΗΔΟΝΕΣΣΑΜΟΓΕΤΕΣ-ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ-ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ-ΚΟΛΧΟΙκλπ.500.6%) 1.χ.000 1.000 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 1980 4.556.5 ΔΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ 17.000 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 1980 35.000 Χ35 700.χ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 1980 μ.000 310.000.000 13.000.600.000.400.000.000 ΜΗΔΕΝ 400 π.000 ΜΗΔΕΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 21.000.: "ΑΤΛΑΝΤΕΣ") ΜΗΔΕΝ.000.000 (ΛΕΥΚΟΡΩΣΟΙΠΕΡΣΕΣ-ΙΡΑΚΙΝΟΙΑΦΓΑΝΟΙ) 9.000.7% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 245. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ .000.000 Χ35 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 21.7% ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 35 ΔΙΣ 7.000 ΜΗΔΕΝ 20.000.000 800.800.χ.000 ΗΤΟΙ 33 ΔΙΣ ΚΑΙ 93.000. ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ("ΙΝΔΙΑΝΟΥΣ") ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΕΡΙΓΓΕΙΟ ΠΟΡΘΜΟ 10.000 ΚΑΙ 0. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 40.χ.000 (ΑΡΧ. ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ αυτής της Προδοτικής Πολιτικής Ηγεσίας.000.000.000.000.000 (ΑΡΧ.

ΙΑ69
Στις δύο επόμενες σελίδες παραθέτουμε φωτοτυπία άρθρου του
περιοδικού TIME, όπου Μουσουλμάνος εκλεγείς Γερουσιαστής των ΗΠΑ δήλωσε
αμέσως μετά την εκλογή του ότι η πρώτη προτεραιότητα της Αμερικανικής
Κοινωνίας είναι να αναδομηθεί με "Ιουδαιομουσουλμανικοχριστιανικές
Αρχές"...
Παντού στην Αμερική και στην Ευρώπη "φυτρώνουν" Μουσουλμανικοί Ναοί
όπως διαπιστώνεται και από τις φωτογραφίες του άρθρου.
Έτσι λοιπόν οι αφελείς έμειναν να πιπιλίζουν την απειλή μπλόφα του
"Σιωνισμού" και αγνόησαν την πραγματική απειλή του Πανισλαμισμού των
Σημιτών Μογγόλων Αράβων ετοιμαζομένων να εκτοπίσουν από τον πλανήτη τους
αλλόφυλους.
Ερωτούμε: Πώς οι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ του Ελληνικού Κοινοβουλίου
θεωρούν ως Ευρωπαϊκή Χώρα την Τουρκία και "συζητούν" την είσοδο της στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα; Δηλαδή το μόνον κώλυμα γιά την είσοδο της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι το ζήτημα της Κύπρου;
Δε βλέπουν οι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ότι ανοίγουν
την πόρτα γιά να εισβάλλει στο Χώρο της Λευκής Οικογένειας η Μογγολική
Ορδή Γενοκτόνος των Ευρωπαίων και Ελλήνων από καταβολής κόσμου;
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απεφάνθη ότι το έτος 2050 το ένα τρίτο των
Ευρωπαίων θα είναι Μωαμεθανοί. Φυσικά θα είναι Μωαμεθανοί Τούρκοι διότι
αν καταλυθούν τα σύνορα Ευρώπης, Τουρκίας και Τουρκεστάν, με την
υπογεννητικότητα των Ευρωπαίων και με τη δεδομένη υπεργεννητικότητα των
Τούρκων και Αράβων, η Ευρώπη με πρώτη την Ελλάδα θα εξαφανισθούν από το
Χάρτη.
Ερωτούμε: Τι θέση έχει το Ισραήλ στην Ευρώπη έτσι ώστε να
συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές αθλητικές και λοιπές διοργανώσεις; Τι Βρωμιές
και τι προδοσίες είναι αυτές που πρωτεργάζεσθε και πρωτοστατείτε ώ
Τριακόσια Καθάρματα της "ελληνικής" Βουλής;
Τι θα μας πείτε ακόμη; Ότι οι Αραβικές Χώρες της Μεσογείου
λογίζονται Ευρώπη; Και ότι σε λίγο αυτός ο Χώρος που λέγεται Ελλάδα θα
αλωθεί μέσω των Προδοτικών σας Συμποσίων με Τούρκους, Εβραίους και Άραβες
Μογγολοειδείς;
Εμείς, ώ Καθάρματα της Πολιτικής, θυσιάζοντα τα πάντα χάριν της
δειλίας και της ηττοπαθούς "διεθνούς ειρήνης" και "διεθνούς τουρισμού
Μογγόλων", εμείς προτρέπουμε ευθέως τους Πολίτες Έλληνες που εννοούν την
αισχρή σας Προδοσία, ΝΑ ΣΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΡΟΥΝ.
Διότι
καταντήσατε
ΑΝΑΞΙΟΙ
ΤΗΣ
ΕΝΤΙΜΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΜΕΣΩ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ.
Προτείνουμε στους Όντως Έλληνες των οποίων οι Πατέρες έχυσαν αίμα
περί Ακεραίας Πάτρης ή Πατρίδος, να ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΡΟΥΝ, ΜΕ
ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ. Διότι είσθε τα Υποόντα που λερώσατε τον Ελληνικό Χώρο με τις
Διεθνείς Συμβάσεις σας αντάξιες Οίκων Ανοχής και τις Διεθνείς σας
Συμφωνίες αντάξιες Κοπρόνων και Χαμαιτυπείων.
Προτείνουμε και προτρέπουμε τους Πολίτες να κάψουν και να
ανατινάξουν τα Προδοστάσιά σας "Υπουργεία" και "Πρωθυπουργικά Γραφεία"
και "Βουλευτικά Γραφεία" και "Κομματικά Γραφεία" και τα σπίτια σας και
τους Χώρους Διασκεδάσεώς σας εις βάρος Ελλήνων.
Προτείνουμε και προτρέπουμε και καλούμε ευθέως τους Όντως Έλληνες
να κάψουν και να ανατινάξουν τις Έδρες των Συμπροδοτών σας Νομαρχών, τις
Νομαρχίες τους, τα Δικαστήρια των Προδοτικών Νόμων και Συνταγμάτων σας,
τις Οικονομικές Εφορίες αφαιμάξεως των Ελλήνων γιά χρηματοδότηση
Κομματικών Στελεχών προς ίδρυση Κοινών Ελληνοτουρκικών, Ελληνοκινεζικών
και Ελληνοαραβικών ήτοι ΕΛΛΗΝΟΜΟΓΓΟΛΙΚΩΝ Επιχειρήσεων, προοριζόμενων να
περιέλθουν τελικώς εις χείρας Μογγόλων γιά Χειραγώγηση και Εξάρτηση των
Ελλήνων από τους Σφαγείς και Γενοκτόνους τους.
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ!!!

ΙΑ70
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ "ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ!!!
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΒΔΕΛΟΕΙΔΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΕΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!!

ΙΑ71

και U.100. Ούτε η βιολογική εξόντωση θα ικανοποιούσε τη δικαιοσύνη γιά τους εκατοντάδες πολιτισμούς ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.Α.000. ακριβώς διότι ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ αυτής της ΤΕΡΑΤΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ δεν είναι ο ΖΟΜΠΙ αλλά ο δημιουργός του. έχει τεθεί αντίστροφα στα ερχόμενα άρματα "ΗΜΕΤΕΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ" και ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ.S. Σύμφωνα με τους Νόμους αυτούς τους ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΥΣ και ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΥΣ και ΨΥΧΡΟΥΣ όσο και η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ.ΝΟΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ .800. όπως η Ο. Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΑΘΕΙ γιά την παράταξη των Σημιτομογγόλων.S.000. Το πράγμα είναι ασύλληπτο γιά την ανθρώπινη νοημοσύνη.000 αθώων γενοκτονημένων σύμφωνα με τις καυχησιολογίες της "Μεγάλης Δρυός".Ε. που βασίζεται σε ΑΡΧΕΣ. στο γήινο επίπεδο και να τον διαλύσουμε με το πνεύμα μας και με την Τεχνολογία μας. Το θέμα δεν είναι εκεί. η ΔΥΝΑΜΗ ανήκει σε εκείνους που φρενάρουν ή ενεργοποιούν ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ και όχι σε εκείνους που κρατούν πυρηνικά οπλοστάσια και βόμβες νετρονίου. κύριοι υπναλέοι στρατηγοί και μισθοφόροι διοριζόμενοι του Ατλάντειου Σημιτομογγολικού Τεκτονισμού.000 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΙΣ. Μόνον έτσι θα αποδιδόταν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σύμφωνα με τους Συμπαντικούς Νόμους Ανταποδόσεως.800. πρέπει να ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΙ η Σημιτομογγολική Φυλή στον ίδιο βαθμό που αυτή γενοκτόνησε τις ΦΥΛΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ.000.000.000 Σημιτομογγόλων. ότι στο μέτρο που μας ΔΟΘΗΚΕ και στο μέτρο που ΘΕΛΟΥΜΕ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ. τότε θα έπρεπε να φροντίσουμε γιά την άμεση εξόντωση 700. δεν είναι τα MASER Δωδεκαέδρων των 55 Μεγαβάτ.ΙΑ72 Διότι.ΘΥΜΟΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ . ούτε σε εκείνους που κρατούν MASER αποσυνθέσεως ύλης. Οι Νόμοι της Συμπαντικής Ιεραρχίας απαιτούν τη ΔΙΚΑΙΗ ΑΓΑΠΗ που ανταμείβει τους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και το ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΟΣ που ανταμείβει τους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ και τους ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ. Το θέμα είναι ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΜΕΝΟΥΣ. είμαστε πανέτοιμοι να αναμετρηθούμε με τον ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ.ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΡΟΠΕΑΣ ΑΡΧΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΕΝ ΠΛΗΘΑΕ .ΘΥΜΟΕΙΔΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ Εάν το περιεχόμενο της διαταγής που μας αποκλείει από κάθε βιολογική φθορά Σημιτομογγόλων εκτός της φυσιολογικής ένοπλης άμυνας.000 μη υπαρχόντων Σημιτομογγόλων που θα έπρεπε να εξοντώσουμε γιά να ισοφαρισθούν τα 1. ΤΕΧΝΩΝ.ΕΣΤΩΤΑΣ ΡΟΠΕΑΣ ΤΗΡΕΙΝ ΥΛΑΕ .ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΓΗΙΝΩΝ ΜΕΤΡΑ ΙΣΑ ΡΟΠΑ ΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΡΟΠΑ ΠΛΗΘΑΕ ΟΝΤΩΝ . . Διότι οι ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ δεν έχουν καμμία σχέση με τη γλοιώδη διεστραμμένη ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ που ο χριστούλης ονόμασε "ΑΓΑΠΗ".A. τότε παρακάμπτουμε το πώς και το πότε της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ εναντίον του καταστροφέως. Οι Νόμοι της Συμπαντικής Ιεραρχίας απαιτούν να δίνεται επιτάχυνση ΖΩΗΣ στους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και επιβράδυνση ΘΑΝΑΤΟΥ στους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ. Οι ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ και ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μας απέκλεισαν το καθήκον αυτής της Σημιτομογγολικής συρρικνώσεως με τη λακωνική διαταγή: .Ε. ΣΙΝ της σελήνης. ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΙΣΕΙ.R. Τα φοβερότερα όπλα που κρατά η Ο.S.Α. Διότι εάν θα αφηνόταν το ζήτημα στην κρίση μας. Ένα όμως είναι βέβαιο γιά την πεπερασμένη μας νοημοσύνη. ΥΛΗΣ που καταστράφηκαν μαζί με τους 1. μολύνοντας την ελληνική ιδέα της ΔΙΚΑΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ. αλλά τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ όπλα του ΛΟΓΟΥ που παραλύει εγκεφάλους και νεκρώνει τα χέρια των χειριστών του Σημιτομογγολικού πυρηνικού και βιομηχικού οπλοστασίου της U. με κίνδυνο να βρεθούμε ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ των Συμπαντικών Νόμων διότι θα έμενε ακόμη ένα υπόλοιπο 1.

χ. π. είναι να κάνουμε τη χρονική σύνδεση από το 2300 π. όπως έχει καταχωρηθεί "επίσημα" σε όλες τις βιβλιοθήκες των Οίκων Ανοχής που ίδρυσε το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο και τους ονόμασε "Πανεπιστήμια". με βάση τα επιγραφικά ευρήματα της Μεσοποταμίας των Άριας και με βάση τα Αιγυπτιακά ευρήματα που θα εξετάσουμε αργότερα. ΝΟΥΣΑ ή ΝΟΥΖΙ. ΚΟΛΧΙΣ ή ΚΑΛΧΟΥ. ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ή ΕΛΛΑΣ-ΑΡ της οποίας ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ και τα ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ "ΕΛΛΑΣ".χ. ΣΟΥΣΑ. με την άφιξη της Σελήνης στη διαστημική μας περιοχή έως το 9000 π.χ. ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΟΥΝ. 5500-6500 π.χ.χ..ΙΑ73 Οι γενοκτονίες "Ηλιακών" Πολιτισμών και Φυλών από τις "Σεληνιακές" Σημιτομογγολικές ορδές είναι ο άξονας της Ιστορίας από το 9000 π. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι η επίσημη εκδοχή διαδοχής Μεσοποτάμιων πολιτισμών που περιέχεται στα αρχεία Νο 5-254 του Απριλίου 1965 Μουσείου Λούβρου. . 2300-2325 2325-2500 2500-3000 3000-3400 3400-3600 π. π. ΜΕΛΙΔΗ. π. είναι διερευνήσιμη μόνον με τα Αιγυπτιακά ευρήματα. του Στράβωνα και του Βήρωσσου..χ. δε στάθηκε δυνατόν να ανατραπούν οι κυριαρχίες των αυτοχθόνων ελλήνων που είχαν ΗΔΗ δώσει ΕΛΛΗΝΙΚΑ ονόματα στο όρος ΖΑΓΡΟΣ. ΝΑΙ. ΜΕΛΙΔΗ Από το 3600-9000 οι Μεσοποτάμιοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται ως "ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΛΑΩΝ". Αζτέκων και Αραουκάν της Αμερικής. 5000-5500 π.χ.χ. ΑΛΛΑ η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ της Ιστορίας του 10. Έτσι συμφέρει στο Τεκτονικό Σημιτομογγολικό Κατεστημένο του Πανεπιστημίου Παρισίων διότι παρά την ειρηνική εισβολή των Σημιτομογγολικών ορδών από το 5000-5500 π.Ε.Α.500 π.χ. σύμφωνα με τα ευρήματα της Μεσοποταμίας και με τις αναφορές του Κτησία. άθλιοι ακαδημαϊκοί και καθηγητές μισθοφόροι των "ελληνικών-εβραϊκών πανεπιστημίων" που γιά χάρη μιας άθλιας καρριέρας και έδρας διδάσκετε ΨΕΥΔΗ στους έλληνες.χ.χ.χ.χ.. Ζούσαν ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΛΑΟΙ που εξαρτόνταν από το Διοικητικό Κέντρο ΣΑΡΔΕΩΝ και τόσο ΕΠΩΝΥΜΟΙ και τόσο ΕΛΛΗΝΕΣ που σφράγισαν με τη ΓΛΩΣΣΑ τους τα ονόματα και του τελευταίου βράχου. οι Μεσοποτάμιοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται "ΣΟΥΜ ή ΣΗΜ ή ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ" 3600-4300 π. στους ποταμούς ΤΙΓΡΗ και ΕΥΦΡΑΤΗ και στις πόλεις ΕΡΙΔΗ. 4300-5000 π. Αυτοκρατορική κυριαρχία του ΛΟΥΓΚΑΛΤΣΑΓΚΙΣΙ Βασιλείς ΟΥΡ Εποχή Τοπικών Δυναστειών Περίοδος ΝΤΖΕΜ-ΝΤΕΤ ΝΑΣΡ Πολιτισμός ΟΥΡΓΚ ή ΟΥΡΟΥΚ ή ΟΥΡΚ Από το 2300-3600 π. Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΟ-ΠΟΤΑΜΙΑ.χ.. Δε ζούσαν "ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΛΑΟΙ" στην ΜΕΣΟ-ΠΟΤΑΜΙΑ ΕΛΛΑΣΑΡ. π. τις παραδόσεις των εναπομείναντων Ίνκας.χ.ΑΜΙΔΟΥ ή ΑΜΙΔΗ. Πολιτισμός του ΕΛ ΟΒΙΔ ή ΕΛ ΟΒΕΙΔ Πολιτισμός του ΤΕΛΛ ΧΑΛΑΦ ή ΤΕΛΛ ΧΑΛΙΦ Πολιτισμός της ΣΑΜΑΡΡΑ ή ΣΑΜ-ΑΡ ή ΣΗΜ-ΑΡ "Σημιτομογγόλοι" Πρώτοι οικισμοί της ΕΡΙΔΟΥ ή ΕΡΙΝΤΟΥ Κάτω Μεσοποταμίας ΕΡΙΔΗ Πρώτοι οικισμοί της Άνω Μεσοποταμίας .χ. Παρίσι και ο οποίος με μικρές παραλλαγές συμφωνεί με τα συμπεράσματα της Ο. Αυτό που οφείλουμε στον αναγνώστη πριν περάσουμε πίσω από το 9000 π. που οριοθετεί την Ελαμιτική Σημιτομογγολική εισβολή στο Ελάμ μέχρι το 9000 π.χ. με τα Ινδικά αρχεία των προελλήνων Δραβίδων ή Αιγαίων και ΚΥΡΙΩΣ με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. 6500-9000 π. ΛΑΡΙΣΣΑ ή ΛΑΡΣΑ. ΕΛΛΑΣ-ΑΡ και στα όρη ΤΑΥΡΟΣ και ΑΝΤΙΤΑΥΡΟΣ στη Βόρεια Μεσοποταμία.χ.

Λούβιοι. των πόλεων των Χετταίων των πόλεων των Μιτάνι κλπ.. Αχαιοί. Λουκιανού κλπ. Χάονες.Α. Λυδοί. Χάλυβες. Ουέης με ανασκαφές στις Μυκήνες. Δρύοπες. Αθηναίου. των πόλεων της Μεσοποταμίας. 6ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ. περιοχή Κοκκινόκαστρο και Σέσκλο Θεσσαλίας. Πελασγοί. Φρύγες. 'Ιδε "ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΩΓΥΓΟΥ" στο "ΩΓΥΓΙΑ" Τόμος Δ' του Σταγειρίτου. Χάιγκς με ανασκαφές 1967 στην Ήπειρο. προσβαλλόμενοι από την αλλαγή κλίματος του θερμού Ωκεάνειου Ρεύματος. Θράκες. οι επιτελείς του Τριπτόλεμου και του Αδρίστα δίδαξαν στους επιζώντες περιμετρικά της νεοσχηματισθείσης Μεσογείου Θαλάσσης ΕΛΛΗΝΕΣ ή ΑΙΓΑΙΟΥΣ ή ΔΡΑΒΙΔΕΣ. Θεοχάρης στην Αλλόνησο. οργανώθηκαν σε πολιτισμούς με τα αρχαιότατα ελληνικά ονόματα Ίαντες. Αρκάδες. Άονες. κατέκλυσε τις ακτές και τα παράλια όλης της Ευρώπης. η εμφάνιση της ΣΕΛΗΝΗΣ και ο επακολουθείσας Ωγύγιος Κατακλυσμός είναι ταυτόχρονα με τον ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ και ΑΓΡΙΟ πόλεμο μεταξύ των θεών!!!!!!!!!! 7ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά. Ε. μετά τη βύθιση της Αιγηίδος. Σποράδες. Αιτωλοί. Κάτονες.500 π. Κρήτες.χ. Θεσπρωτοί. Ίδε "Τίμαιο" και "Κριτία" Πλάτωνος.. Λέλεγες. της Κνωσσού. Πουλιανού στη Χαλκιδική. Μήονες. Μυσοί. Μιλόισιτς με ανασκαφές 1957-1959 στη Θεσσαλία. των Μυκηνών. Κάστρο Χλεμπούτσι και Β. Ιλλυριοί.000 π.ν2 το 680 π.χ. θεωρούμε αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε με λίγες κουβέντες την Σημιτομογγολική ΑΠΑΤΗ των "πανεπιστημίων" και των φασιστοειδών κλάδων των "γλωσσολόγων" της Μογγολικής Βαυαρίας. αυτές οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ περιμετρικά της Μεσογείου περί το 10. Κάρες. καταλαμβάνοντας βαθμιαία τις περιοχές που ελευθέρωναν οι υποχωρούντες Παγετώνες του Βορρά.χ. Λύκιοι. αναφέρεται ότι ΗΔΗ η Αιγηίς. Κίλικες. την επιβίωση με στοιχειώδεις καλλιέργειες δημητριακών καρπών. 3ον: Τα Ελληνικά Χρονικά του Απολλόδωρου. Μόσχοι. Στράβωνος. αναφέρονται σε γεγονότα προ του Ωγύγιου Κατακλυσμού με δρώντα ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κοινών γήινων.χ. . οι ανωτέρω φυλές χαρακτηρίζονται ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ και ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ ως ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ!!!!!!!!!! Διότι σύμφωνα με τα αρχαία ελληνικά κείμενα.ΙΑ74 Φθάνοντας στο 9000 π. Δ. Γκρούρχαν με ανασκαφές στην Πελοπόννησο. δεδομένου ότι η προηγούμενη διατροφή τους προερχόταν από αυτόφυτα και ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ οπωροφόρα δένδρα κάθε είδους που προσέδιδαν στην Αιγηίδα τη μορφή "αυτοκαλλιεργούμενου παραδείσου" των Μακκάρων. αυτές οι ελληνικές φυλές με αφετηρία τη Μεσόγειο. 8ον: Σύμφωνα με τους Αρχαιολόγους. Ίβηρες. Μόγδονες. Τελχίνες. που μετά τη βύθιση της Ατλαντίδος ως φυσικού φράγματος. διεσπάρησαν προς όλες τις κατευθύνσεις. 5ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά. που περιελάμβανε την Ελλάδα. Αυτά τα Ελληνικά Χρονικά που το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο αποκαλεί "φαντασίωση μύθων" υπήρξαν η ΠΗΓΗ πληροφοριών που έκαναν δυνατή την ανακάλυψη γιά ανασκαφή των ΑΚΡΙΒΩΝ γεωγραφικών στιγμάτων της Τροίας. περί του "Αρείου ζητήματος" και του "Ινδοευρωπαϊκού ζητήματος". Παφλαφόνες. μέσα από την ιστορία της Μεσοποταμίας όπου άρχισε η εφαρμογή του γεωπολιτικού τύπου Χν=10. Πελοπόννησο. Ποσειδώνιου. Δαναοί. 4ον: Κατά τη ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ παράδοση των ανωτέρω ΕΛΛΗΝΩΝ χρονικογράφων. 1ον: Στα Αιγυπτιακά χρονικά βυθίσεως Ατλαντίδος που συμπίπτει χρονικά με τη βύθιση της Αιγηίδος το 11. Εκτήνες. 2ον: Ομοίως τα Ελληνικά Χρονικά περί Κατακλυσμού Ωγύγου του Σταγειρίτου προϋποθέτουν την ΥΠΑΡΞΗ Πολιτισμού που ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ τη βύθιση της Αιγηίδος το 10. Γιάκομπσον με ανασκαφές στο σπήλαιο Φράγχθη το 1980. Αβανοί. Παυσανία. ημιθέων και θεών. περιοχή Κοκκινόπυλος. Τυρσηνοί ή Ετρούσκοι κλπ.500 π. Μακεδόνες. Μυλωνάς με ανασκαφές στις Μυκήνες. ηρώων. Ηροδότου. πηγές Λούρου. έχοντας συνέλθει από την καταστροφή της βυθίσεως που συνέβη ΒΑΘΜΙΑΙΑ στην πατρίδα τους Αιγηίδα. σπήλαιο Ασπροχάλικο. ήταν κατοικημένη από ΑΚΡΩΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Διόδωρου. περίπου.χ.

ώστε να δέχεσθε ως υπνωτισμένα αποβλακωμένα πρόβατα τις διδαχές του Σκωτικού Δόγματος: "Οι Μύστες είναι ο Βούδας της Ακινησίας.χ. παρήγαγαν τον στάσιμο οπισθοδρομούντα Ινδικό πολιτισμό. οι δε "Ινδοευρωπαίοι" της Ινδίας ή Αιγαίοι Δραβίδες που μετοίκησαν στην Ινδική μετά τη βύθιση της Αιγηίδος. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΡΑΥΓΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΣΑΡΩΣΟΥΝ.ά. Παραδειγματικά. τα οποία οι σημιτομογγόλοι του Θιβέτ τα διέστρεψαν με δικές τους προσθήκες σε θρησκεία Δυαδισμού "Καλού Θεού και Κακού Διαβόλου". Πυθαγόρας κ. Γιά το δεύτερο αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν ήταν δυνατό να δανειστούν πολιτισμό από τους .000 π. καθόρισε ΠΡΩΤΟΣ το μήκος γήινου μεσημβρινού τόξου και την περιφέρεια της γής..". το 30. Δεν θα φεισθούμε κανενός καθάρματος των καθαρμάτων που κυκλοφορούν μεταξύ σας. ο Μωυσής της Αιγυπτιακής και Παλαιστινιακής Γενοκτονίας κλπ.. είναι αδύνατον να είναι οι γεννήτορες των Ελλήνων.χ.. Αμήν.. Μαζί με το "Άρειο και το Ινδοευρωπαϊκό ζήτημα" ξεκαθαρίσαμε και το "Βαβυλωνιακό και Αιγυπτιακό ζήτημα".. Κρυπτο–Μεγάλου .. Γιά όσους από σάς θέλουν πειστήρια.. Όσο γιά τους Αρείους και τους Ινδοευρωπαίους του Καυκάσου και των Ινδιών. σε ΑΝΟΜΟ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟ με τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΥΣΤΕΣ Ορφέα. -Περιοδικότης Εκλείψεων: Θαλής Μιλήσιος. το 250... που επισκεπτόμενος την Αίγυπτο. η Αμερικανική Αποστολή υπό τον Γιάκομπσον αναγκάσθηκε να παραδεχθεί στις ανασκαφές του Φράγχθη Ερμηονίδος.. Όσοι από εσάς καταλάβουν. πράγμα που δεν αποδεικνύεται. ο οποίος επισκεπτόμενος τη Βαβυλώνα εξέπληξε τους Βαβυλώνιους αστρονόμους με την ικανότητά του να προβλέπει εκλείψεις Ηλίου. ΠΟΥ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ οι Βαβυλώνιοι. χωρίς βοηθητικά όργανα και γραπτούς υπολογισμούς. Όσοι δεν θελήσουν να καταλάβουν θα ΕΞΟΝΤΩΘΟΥΝ και ηθικά και βιολογικά.χ. το 400. ΕΛΛΗΝΕΣΑναφέρουμε και την περίπτωση του Ερατοσθένη.. το 10. Κύριε Ιησού ελέησόν με. Αντίθετα αποδεικνύεται ότι οι μεν "Βόρειοι Άρειοι" ζούσαν σε ημιαγρία κατάσταση και είχαν στοιχειώδεις γνώσεις. εφ' όσον η Αίγυπτος έχει ελληνικό πολιτισμό και ονοματολογία και εφ' όσον η Βαβυλών ήταν η πρώην ΕΛΛΑΣ-ΑΡ με ελληνικό πολιτισμό και ονοματολογία. Γιά το πρώτο αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν προέρχονται από τους Αρείους. ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ήταν κατοικημένος από αυτόχθονες το 8000 π.000 π.000 π.000 π.χ.χ.. αλλά αντίθετα οι Άρειοι προήλθαν από τους ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ Αιγαίους που εξαπλώθηκαν προς Ανατολάς και Βορρά. το 25.000 π. Πυθαγόρα κλπ.χ.. ότι τα ευρήματα είναι πολιτισμού του 23.χ. εξέπληξε τους Αιγυπτίους αστρονόμους όταν με βάση την απόσταση Συήνης και Αλεξανδρείας και τη διαφορά του ηλιακού Ζενίθ Συήνης ως προς τη γωνία Ζενίθ Αλεξανδρείας.χ.. διότι αν ήταν.000 π. το 100.χ.000 π. απολιθώνοντας τη γλώσσα τους στην προελληνική σανσκριτική ή ΝΤΡΑΒ και απολιθώνοντας τον πολιτισμό και τις επιστήμες τους στο 10. αλλά ΜΟΝΟΝ με διανοητικούς υπολογισμούς πολύπλοκων μαθηματικών τύπων αστροφυσικής. και το 800. θα είχαν ως "μητροπολιτική περιοχή" μεγαλύτερη ανάπτυξη αστρονομίας και επιστημών και τεχνών από τους "αποίκους των έλληνες"..000 π. δηλαδή τον Βουδισμό..000 π. με τον ίδιο τρόπο που διέστρεψαν τον Ορφισμό και τον Προορφισμό των "παλαιγενέτων ελλήνων" σε χριστιανικό Δυαδισμό "Καλού Θεού και Κακού Σατανά".ά. Μεγάλου Διδασκάλου ή μη.εαυτούς τους.ΙΑ75 Λ. Σορδίνας με ανασκαφές στην Κέρκυρα κ. το 20. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. ο Χριστός της Εμετικής "Αγάπης". ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΜΑΣ. ΦΙΛΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ.χ.. Αυτό αποδεικνύεται και από το σχεδόν πανομοιότυπο περιεχόμενο των Ορφικών Κειμένων και των Ρίγκ-Βέδας. αναφέρουμε την περίπτωση του Πυθαγόρα. θα χρησιμοποιήσουν το δηλητήριο που χύνουμε σαν πανάκεια γιά την αφύπνισή τους και θα παραταχθούν μαζί μας.500 π.χ.

Τα κτίσματα και τα μεταλλικά άψογης τέχνης γλυπτά αυτών των "υποβρυχίων" ελληνικών πόλεων δεν προήλθαν από τη βύθιση περιορισμένων εδαφών που προκάλεσε η ηφαιστειακή δράση μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης το 1500 π. Καλούμεθα να καλύψουμε την χρονική διάρκεια από το 9000 π.χ. Αιγύπτιους και Αβραάμ και Ιακώβ του . η Ο.ΙΑ76 Διδασκάλου ή μη. πληροφορούμε αυτούς τους ξένους ότι καμμία "υπαρκτή" τεχνολογία δεν μπορεί να θωρακίσει τις εγκαταστάσεις τους από την "ακρόαση" και το "θέαμα" της Ο. Η ύλη είναι γι’ αυτές τις ταχύτητες διαφανής και διαυγής σαν άχρωμο αέριο.Τουρκεστάν. βασιλικού τίτλου αποδιδόμενου στον Κυβερνήτη όλης της Αιγέας Επικράτειας. έως το 9500 π. στα Υπουργεία. Επανερχόμεθα το θέμα μας. . Κανών Λογικής ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1ον: Η Μεσόγειος Θάλασσα. Και γιά την ειρωνεία του πράγματος τους πληροφορούμε ότι η τεχνολογία μας έγινε εφικτή επειδή βασισθήκαμε στη θεωρία του "δωδεκαεδρικού αιθήρος" και της "τετρακτίνιας εξαπλώσεως της πυκνώσεως" του Πυθαγόρα και στην θεωρία ενεργειακής μεταπτώσεως "ανοδικής αραιώσεως και καθοδικής πυκνώσεως" του Ηράκλειτου. αναγνώσθηκαν εξ αποστάσεως από τους ηλεκτρομαγνητικά αθωράκιστους δίσκους των Η/Υ της. που καταγράφεται σε ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΣΕΤΕΣ του ... Ήδη έξω από κάθε Στοά σας. άντρα της MOSSAD και των συναφών υπηρεσιών άλλων κρατών. η Ήπειρος Αιγηίς.Ε. στα Κτίρια των Κομμάτων. έχει "ηλεκτρονικά αυτιά" που ακούν και καταγράφουν τα πάντα. αλλά από μία ΗΠΕΙΡΟ που κατακλίσθηκε από έξωθεν ερχόμενες υδάτινες μάζες. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι βυθισμένες πόλεις της Μεσογείου περιέχουν ακόμη οικοδομήματα και στήλες με αγάλματα σε άψογη κατάσταση και όχι ερείπια όπως οι πόλεις του βυθού της Σαντορίνης. Το ίδιο συμβαίνει με τις προσωπικές διαμονές ξένων διπλωματών και ελλήνων πολιτικών και λοιπών αξιωματούχων της Διοικήσεως. Το ίδιο συμβαίνει με την "ελληνική" ΚΥΠ της οποίας οι πληροφορίες "Α1" έως τις πιό επουσιώδεις. Σημιτομογγόλου ή μη. Το ίδιο συμβαίνει με την Αρχιραββινεία Αθηνών και με τις Ραββινείες όλης της Ελλάδος. Επειδή μεταξύ σας υπάρχουν γεννημένοι "Εφιάλτες" που θα προωθήσουν την παρούσα αναφορά σε ξένους. Βαβυλώνιους.Ορθοδόξου Εκκλησίας και στις Ορθόδοξες Μητροπόλεις. 2ον: Αυτή η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τα Ελληνικά Χρονικά σύμφωνα με τα οποία στη θέση της Μεσογείου υπήρχε Στερεά γη. που ερευνήθηκαν και φωτογραφήθηκαν από ιδιώτες και οργανωμένες ομάδες δυτών–αρχαιολόγων.. Αυτά σαν κατακλείδα γιά τους μύθους προελεύσεως του πολιτισμού των Ελλήνων από Άρειους. Τα "μάτια" και τα "αυτιά" μας με συχνότητες λήψεως στο φάσμα των CX106 είναι μη ανιχνεύσιμα από τη Σημιτομογγολική τεχνολογία. κάτω από την υδάτινη μάζα της καλύπτει σε όλο της το εμβαδόν αρχαιότατες ελληνικές πόλεις. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις σφηκοφωλιές των ξένων Πρεσβειών..Α. στις Μονές της . Έχουμε όλα τα ονόματά σας και τις σκέψεις σας και τις ενέργειες σας. που ήδη πρό πολλού ψάχνει γιά "ανεξήγητες διαρροές" πραγμάτων που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Το ίδιο συμβαίνει με τις "αθώες βίλλες της Κηφισιάς" και με τα "αθώα ξενοδοχεία".χ. Το ίδιο συμβαίνει με τις Αμερικανικές βάσεις και τους αθωράκιστους δίσκους των Η/Υ τους.. τοις "ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ".. Ινδοευρωπαίους. Διότι η σεισμική δράση της περιοχής Σαντορίνης ήταν τοπική και δεν περιελάμβανε την Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο. του Δημόκριτου και άλλων Ελλήνων.δεκάρικου. διότι κανένα υλικό δεν είναι αδιαπέραστο στις ακτινοβολίες ταχυτήτων CX106. των Ορφικών Κειμένων. το οποίο σύμφωνα με τον Πλάτωνα ήταν το χρονικό σημείο βυθίσεως της Ατλαντίδος.Ε.χ.. Η Αιγηίς έπαυσε να υπάρχει με τον "πνιγμόν του Αιγέως".Α.

ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΙΟΛΕΥΣΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΤΤΑΛΙΑΝ. το πρόσωπο του Αρκάδα ταυτίζεται με τον Φορωνέα. Ο Αρκάς μετονομάζει την συρρικνωμένη γεωγραφικά Πελασγία σε Αρκαδία. ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΟΙΚΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙ. διότι σύμφωνα με τον Στράβωνα οι Κρήτες είναι άποικοι των Πελασγών Αρκάδων. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΔΕ ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ ΦΗΣΙ ΕΥΦΟΡΟΣ ΚΛΗΘΗΝΑΙ. της χώρας των Παιόνων και των ορέων της Δωδώνης..ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΛΗΜΝΟΝ ΚΑΙ ΙΜΒΡΟΝ ΟΙΚΗΣΑΙ ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΥΤΩ ΤΙΝΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ. Τα συνθετικά του "Αιγιαλός" "Αιγαίος-Αλός" αποδεικνύουν την γιά πρώτη φορά ύπαρξη "αλού". στο Άργος. Νέδα και Αγνώ ανετράφη ο Ζεύς. Τα ανωτέρω δείχνουν ότι ο κατακλυσμός επέφερε μείωση των οπωροφόρων αυτόφυτων δένδρων και των άφθονων ζώων των πρώην πεδιάδων που κατακλύσθηκαν. και από εμέ έχει λάβει το όνομά του το γένος των Πελασγών. οι Πελασγοί υπήρξαν οι οικιστές όλης της Ελλάδος. Κακώς οι Κρήτες διεκδικούν την προέλευση του Διός. ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΙΡΗΚΑΣΙ. αδελφό της Ιούς και του Αιγιαλέα.2-4. -Ταρτησσός ΙβηρίαςΟ Αισχύλος στις "Ικέτιδες" θέτει στο στόμα του βασιλέως του Άργους αυτά τα λόγια: "Εκείνου που κατοίκησε παλαιότατα τον τόπο αυτό είμαι παιδί. Με την συνεργασία του Τριπτόλεμου. ως αυτόχθον της Πελασγικής Αρκαδίας. Κρήτης και Κύπρου. Επέβαλε τιμές των πολιτών προς τους θεούς με ένα κέντρο "θήλεως" λατρείας της Ήρας. Λυκάων.. Το κράτος μου εκτείνεται μέχρι τη γή των Περραιβών της Πίνδου. στον ναό που έκτισε προς τιμήν της. φθάνουν δε τα όριά του εις την θάλασσαν.. Ο Ησίοδος αναφέρει ότι στη νέα γεωγραφική διαμόρφωση που προέκυψε ως "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ". καθώς επίσης και τις ακτές έξω των Ηρακλείων Στηλών. Σύμφωνα με την "Ωγυγία" Δ' Σταγειρίτου και Απολλόδωρο Α'. ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΣΒΟΝ ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ ΕΙΡΗΚΑΣΙ. στις περιοχές "Κρητέα" και "Όλυμπος" του όρους Λύκαιον. η οποία θεωρείται η αρχαιότερη πόλις του κόσμου και φυσικά των Ελλήνων. Είναι οι Νίκτυμος.6 και 4. Επί όλων αυτών έχω την εξουσία. του Αδρίστα και των επιτελών των. ΤΟΝ ΤΕ ΔΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΩΝΑΙΟΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ. εκπαιδεύει τους επιζήσαντες σε στοιχειώδη επιβίωση μέσω καλλιέργειας σίτου γιά τροφή και χρήσεως του ερίου γιά ένδυση.. Ο Αρκάς φέρεται ως απόγονος Πελασγών βασιλέων που έζησαν πριν τον κατακλυσμό. Λυκάων και Πελασγός. οι οποίοι καρπούνται τη γη από την οποία περνά ο αδιάβατος Στρυμών. ο πρώτος βασιλεύς των επιζώντων Πελασγών ήταν ο Αρκάς της Αρκαδίας γής. οι Τυρρηνοί Πελασγοί μέσω Λήμνου. ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΗΣ ΔΕ ΠΡΩΤΟΥΣ ΦΗΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙΣ. ΩΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΗΣΙ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ. δηλαδή ακτών θαλάσσης γύρω από την Αρκαδία και μέσα στην Αιγηίδα. ΩΣ ΦΗΣΙΝ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ ΑΡΓΟΣ. Όχι μόνον αλλά μετά τη μετάβασή τους στην Ιταλία. με αποτέλεσμα να επιχειρείται τεχνητή ορεινή καλλιέργεια σιτηρών και αποφυγή σφαγής των ζώων που διασώθηκαν στην ορεινή Αρκαδία. αποίκησαν την εγγύς και μέση Ανατολή μέχρι τη Μεσοποταμία και τις Βόρειες και Νότιες ακτές της Μεσογείου. επειδή κατά Παυσανία οι Πελασγοί πριν τον κατακλυσμό ενδύονταν με δέρματα ζώων. "ΖΕΥ ΆΝΑ ΔΩΔΩΝΑΙΕ ΠΕΛΑΣΓΙΚΕ". -Στράβωνος Γεωγραφικά Α': "ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΝ ΦΥΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΣΑΝ ΕΠΙΠΟΛΑΣΑΝ - ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ." ." Σύμφωνα με την όλη εικόνα που εξάγεται από τα Ελληνικά Χρονικά. Ο Φορωνεύς Αρκάς συνάθροισε τους διεσπαρμένους ανθρώπους και έθεσε νόμους της νεοδιαμορφωθείσης πατρίδος. εγώ ο Πελασγός. Σύμφωνα με τα Ελληνικά Χρονικά. Ο πρόγονός του. έκτισε την πόλη Λυκόσουρα ή ΛΥΚΟΣ-ΗΡΑ στο όρος Λύκαιον. Ίμβρου. -Παυσανίας "Αρκαδικά" 1. από τις Νύμφες Θεισόα.ΙΑ77 3ον: Μετά την Βύθιση της Αιγηίδος εμφανίζεται υπερισχύον μεταξύ των επιζώντων το Πελασγικό ελληνικό φύλο. ο αρχηγός αυτής της χώρας.ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΒΥΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΣΥΝΑΡΑΙ -ΜΕΤΕΒΗΣΑΝΚΑΙ ΟΙ ΤΗΝ ΑΤΘΙΔΑ ΣΥΓΓΡΑΨΑΝΤΕΣ ΙΣΤΟΡΟΥΣΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ.

ο οποίος λόγω τυραννικής βασιλείας διώχθηκε στη Μικρά Ασία. 4. Αυτή η "ιερότητα" της ΔΡΥΟΣ. 10ον: Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον αναγνώστη σε επαφή με τις ρίζες του. Ο Πέρσης αποίκισε την Περσία και έκτισε πόλη στην Αρταία. στη συνέχεια μετετράπη σε "απαγορευμένο δένδρο ταμπού" με έσχατο συμβολισμό την κατασκευή της . Ερατοσθένους Κβ. Τζέτζη "Εις Λυκόφρονα 838" κλπ. -Ίδε Υγίνος 64-244. Είναι το ίδιο πρόσωπο που λατρευόταν στην Αίγυπτο ως θεός με την μορφή ταύρου. 6ον: Πριν από τους Φοίνικες. Παλαίφατου κλπ. ιδιαίτερα στο ναυτικό τομέα. μετέδωσαν στους απογόνους τους το μίσος τους εναντίον των συμπατριωτών τους του Άργους. που προσετέθη στα αυτόχθονα ελληνικά γένη του Αίγυπτου. 4ον: Αδελφός της Νιόβης και υιός του Φορωνέως ήταν ο Άπις. οι Σημιτομογγόλοι Υξώς μέσω των αποβρασμάτων του τύπου Αμπρα-Χάν ή Αβραάμ και επιδεινώνουν τη διένεξη μεταξύ ελλήνων Πελασγών και Φοινίκων. "Ωγυγία" Σταγειρίτου τόμος Δ' Το Άργος που επί Αρκάδος Φορωνέως ονομαζόταν "άστυ Φορωνικόν" πήρε το όνομά του από τον Άργο. Η πραγματικότης είναι ότι ο Αγήνωρ και ο Φοίνικας. 8ον: Η Μήδεια αφού εγκατέλειψε τον Πελασγό Κόρινθο και δολοφόνησε τα παιδιά της. ο οποίος ηγούμενος "θυρσοφόρων Σατύρων και Βάκχων" αποίκισε την Ινδική. 5ον: Υιός του Άργους ήταν ο Φόρβαντας. που έγινε πρώτος βασιλεύς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Νιόβης που γεννήθηκε από τις σχέσεις του με την Κερδώ ή την Νύμφη Λαοδίκη. Τολμούμε συνειρμό και κοινή ετυμολόγηση του αρχαϊκού ονόματος της Αιγηίδος "ΔΡΑΒΙΣ" και "ΔΡΑΥΙΣ" με τη ρίζα "ΔΡΥΣ". Η διαμάχη αυτή στοίχισε πολλά δεινά στον ελληνισμό γιατί αργότερα βλέπουμε στην ιστορία την λυσσαλέα αντίπραξη των Φοινίκων ΕΛΛΗΝΩΝ εναντίον των Πελασγών ΕΛΛΗΝΩΝ. 9ον: Ο Ζεύς με την Δανάη γέννησε τον Περσέα. Φοίνικα. 7ον: Ως αναφορά της μεταβάσεως των Δραβιδών Αιγαίων στην Ινδία υπό την ηγεσία του ιστορικού προσώπου Διόνυσου. Το ατύχημα είναι ότι σ' αυτή την ελληνική οικογενειακή διαμάχη εισέρχονται το 1943 π. χολωμένοι από την απώλεια του θρόνου. του Ίασον ο Αγήνωρ. η περιοχή ονομάσθηκε Φοινίκη και οι απόγονοί του Φοίνικες. Ωγυγία Σταγειρίτου. αναγκάστηκε να μετοικήσει στην Αίγυπτο. Απολλοδώρου. Ίδε Διόδωρου Σικελιώτη Γ' 62. Αρριανού Ε. 5. θαλασσοκρατούν οι Πελασγοί Μίνωες. Όλη αυτή η εξάπλωση των Πελασγών προς κάθε κατεύθυνση αποδεικνύει την αναζήτηση ζωτικού χώρου γιά επιβίωση μετά την Βύθιση της Αιγηίδος Ηπείρου. Αυτά γιά τους ηλιθίους "ακαδημαϊκούς" μας τέκτονες. Ο Άπις κυβερνώντας τυραννικά την Απία Πελασγική. α. πριν απ’ αυτούς οι Πελασγοί Κυκλάδων και πριν απ’ αυτούς οι Πελασγοί Αργολίδος ως Μητροπολιτικοί Πελασγοί. των οποίων η αμάθεια φθάνει στο σημείο να θεωρούν τους Φοίνικες ανεξάρτητη φυλή και μάλιστα φυλή η οποία έδωσε το αλφάβητο στους Έλληνες. συμβολισμοί που έχουν την αρχή τους στην αρχική υπερβολική χρήση της ΔΡΥΟΣ από τους Αιγιείς ως τροφής και ως πηγής δυνάμεως. του Φόρβαντα ο Τρίωπας. 3. του Τρίωπα ο Ίασον. Ο Περσέας γέννησε τον Πέρσην σε σχέσεις του με την Ανδρομέδα. το Άργος ορίσθηκε η νέα πρωτεύουσα της Πελασγικής Επικρατείας με βασιλική γραμμή. κατέφυγε στην Αθήνα όπου με τον Αιγέα γεννά τον Μήδο από τον οποίο προέρχονται οι Μηδοί της Μηδείας. η οποία ήταν επαρχία της Περσίας.ΙΑ78 Μετά από την Λυκόσουρα. όπου ίδρυσε αποικία πατριαρχικού γένους. εκμεταλλευόμενοι το ναυτικό δαιμόνιο των Φοινίκων γιά τη δική τους γεωπολιτική. όπου από τον υιό του. αρχαίου λαού του σημερινού Ιράν. παλαιότερου έλληνος αποικιστού. η οποία κυβέρνησε τη Μεσόγειο επί 484 χρόνια. Οι κάτοικοι της Περσικής Αρταίας θεωρούνταν οι ήρωες της Περσίας ως γένος Διός και ως οι αρχαιότεροι κάτοικοι του τόπου. ως πρωτευούσης των Πελασγών πριν τη Βύθιση Αιγηίδος. Οι λόγοι που μας επιτρέπουν αυτή την υπόθεση είναι οι συμβολισμοί που διατηρούσαν τα ελληνικά ιερατεία γιά την ΔΡΥΝ.χ. υιό της Νιόβης και του Διός και έκγονο του Φορωνέα μέσω της κόρης του. -Ίδε Ωγυγία Δ’ και Απολλόδωρος Α’.

. Δεν θα ήταν καθόλου ατυχής ο συνδυασμός των δύο ονομάτων. Η Πελασγική διατροφή με καρπούς ΔΡΥΟΣ μας δηλώνει τον ρόλο της ΔΡΥΟΣ στην προγονική Αιγηίδα ή ΔΡΥΙΔΑ.ΙΑ79 Αργούς από "ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥ". Είναι πολλοί οι δρόμοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αιγηίς ονομαζόταν ΔΡΑΥΙΣ ή ΔΡΥΙΣ ή ΧΩΡΑ ΔΡΥΟΣ επειδή το κυρίαρχο δένδρο που κάλυπτε τις μεγαλύτερες εκτάσεις της ήταν η ΔΡΥΣ και επειδή ο καρπός της καθιστούσε ΑΝΩ-ΔΡΥΣ ή ΑΝΔΡΕΣ τους αυτόχθονες. Όταν σε μεταγενέστερη εποχή οι Σπαρτιάτες ζήτησαν τον χρησμό της Πυθίας γιά να επιτεθούν στην Αρκαδία. Και το σύμβολο και το συμβολιζόμενο ανήκουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΡΥΟΣ και όχι στους γλοιώδεις σκοτεινούς εγκεφάλους σας. Υπήρξατε μόνον άνανδροι και μόνον υπάνθρωποι που σχεδιάζουν γενοκτονίες πολιτισμών και λαών. ενώ σείς δεν υπήρξατε ποτέ άνδρες και ποτέ ευθείς ως ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΟΥΣΕΣ ΔΡΥΕΣ. τα συνθετικά του ΑΝΔΡΑΣ "ΑΝΩ-ΔΡΥΣ" υποδηλώνουν την ανδρική ρώμη που προέρχεται από την διατροφή με καρπούς δρυός. μπορούμε να ονομαζόμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΕΙΣ. Γιά το λόγο αυτό οι κάτοικοι της Αρκαδίας ονομαζόταν "βαλανηφάγοι". Ακόμη ένας λόγος που επιβεβαιώνει την ετυμολογία ΔΡΥΣ. είναι ο τίτλος των ιερέων ή εκλεκτών των Γαλατών ΔΡΥΙΔΕΣ με πιθανό ενικό το ΔΡΥΙΣ. εφ’ όσον το πρώτο δηλώνει τον Ηλιακό λόγο και το δεύτερο τη Δύναμη της Δρυός της Γής-Μητρός ή Δή-μητρος. ΔΡΥΙΔΙ κλπ. Και ήλθε η στιγμή να παραδώσετε στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΕΙΣ τα σκήπτρα μιάς εξουσίας γιά την οποία αποδειχθήκατε τελείως ΑΝΙΚΑΝΟΙ. ΔΡΥΕΙΣ. Υόρκης σαν κλεπταποδόχο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ και κλεπταποδόχο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ του ΠΛΑΝΗΤΗ. Διότι ΕΜΕΙΣ.τι αφορά τη μεταφορική σημασία των ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΥΙΔΩΝ ή ΔΡΑΥΙΔΩΝ ως Ιεροφαντών της Αλήθειας. Ιωσήφ και Μωυσής που έγιναν οι μαστρωποί των συζύγων τους γιά να μπορέσουν να διαφθείρουν τον Ηλιακό Πολιτισμό του Ρά. είχε υποδείξει στους υπηκόους του Αιγιείς να προτιμούν στη διατροφή τους τα βελανίδια της ΔΡΥΟΣ που υπήρχαν άφθονα στα απέραντα δάση ΔΡΥΟΣ της ενδοχώρας. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο πρόγονος του Αρκάδα. απογόνου του Γεννήτορα ΑΡΚΑΔΟΣ Πελασγού. έχουμε να πούμε ότι συλλαμβάνουμε τη "Στοά Μεγάλης Δρυός" της Ν. απογόνου του Ημιθέου ΩΚΕΑΝΟΥ και της Ημιθέας ΤΗΘΥΟΣ. της Ελευθερίας και της Ιεραρχημένης Δικαιοσύνης και της ΔΥΝΑΜΗΣ. Σε ό. οι ΑΙΟΛΕΙΣ της ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ του Γεννήτορα Αιόλου Πελασγού ΔΡΥΙΔΟΣ. Υπήρξατε οι σφαγείς–θρασύδειλοι του ΧΑΝ της ΟΥΡΓΚΑ που με την μορφή Τούρκων και Βουλγάρων και Αλβανών Μογγόλων γελοιοποιήθηκαν από την ελληνική πολεμική ΔΡΥ. απογόνου του ΙΝΑΧΟΥ ΔΡΥΙΔΟΣ. Η Πατρίδα της ΔΡΥΟΣ της Λυκαίας είναι η ΕΛΛΑΣ και όχι η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. Αν λοιπόν η βυθισμένη πατρίδα από την οποία προερχόμαστε ως απόγονοι των Πελασγών λεγόταν ΔΡΑΒΙΣ ή ΔΡΑΥΙΣ ή ΔΡΥΙΣ και οι κάτοικοι ονομαζόταν ΔΡΑΒΕΙΣ ή ΔΡΑΥΕΙΣ. Η διατροφή με βελανίδια γίνεται και σήμερα από κατοίκους της ορεινής Αρκαδίας. ο Πελασγός. εμείς οι απόγονοι των ΜΙΝΥΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ερχόμαστε στο Άντρο του αθλίου ΣΙΝ της Σελήνης και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ με το κληρονομικό ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ΔΡΥΙΔΩΝ της βυθισθείσης Ηπείρου ΔΡΥΙΔΟΣ. Διότι η ΔΡΥΣ είναι το σύμβολο της ΑΝ-ΔΡΕΙΑΣ και των ΑΝ-ΔΡΩΝ. την επιστροφή του Πνευματικού και Υλικού ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΔΕΡΑΤΟΣ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ή ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΙΔΕΣ και η χώρα μας ΕΛΛΑΣ ΔΡΥΙΣ. η Πυθία τους απέτρεψε από το εγχείρημα διότι δεν ήταν δυνατόν να νικηθούν οι βαλανηφάγοι Αρκάδες Πελασγοί. Όχι. Τελικά. Υπήρξατε οι εμετικοί και γλοιώδεις Αβραάμ. ΖΟΜΠΙ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ της Σεληνιακής Τεχνολογίας. ΔΡΥΙΔΟΣ. κύριοι αξιότιμοι Σημιτομογγόλοι και Συμπαραμαρτυρούντες Τέκτονες Εφιάλτες.

ΕΘΝΗ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΙΘΕΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΘΥΟΣ.ΕΘΝΟΣ ΑΒΑΝΩΝ ΧΑΒΑΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΒΑΝΟΥ. THERMODON. ΑΡΤΑΙΟΥ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΒΗΡΟΣ. ΜΑΣΑΓΕΤΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΚΑΛΛΙΠΙΔΩΝ ΟΛΒΙΑΣ ΟΔΗΣΣΟΥ ΕΣΣΔ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΣΚΥΘΩΝ. ΓΕΛΩΝΩΝ. THETIS. FILADELPHIA.ΕΘΝΗ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. .ΕΘΝΟΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΕΩΝ-ΑΜΟΡΡΑΙΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ. . CRATO. . . ΟΠΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΓΩ ΜΕ ΟΠΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. AMAZONAS. Και η ΔΡΥΣ η ομιλούσα του Διός μας λέγει: ΜΙΝΥΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ του ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. . ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ. COLHIQUEN ή ΚΟΛΧΙΚΟΙ.ΕΘΝΗ ΙΤΑΛΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΤΑΛΟΥ. ATALEIA. .ΕΘΝΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΝ APOLO. ARES. ANAPOLIS. .ΕΘΝΟΣ ΙΡΑΚΩΝ ΑΡΙΑΣ ΙΡΑΚ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΡΕΩΣ. όπως ακριβώς οι πρώτοι Μινύες έκαναν στη ναυπήγηση της πρώτης ΑΡΓΟΥΣ. .ΕΘΝΟΣ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΙΓΑΙΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΚΟΛΧΩΝ. . MACARANI. . Διότι στη μεταφορική ΑΡΓΩ που ναυπηγήσαμε.ΕΘΝΟΣ ΔΡΑΒΙΔΩΝ–ΔΡΥΙΔΩΝ ΙΝΔΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΑΡΙΜΑΝΩΝ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΡΙΜΑΣΠΟΥ. ΚΙΝΑΣ. EPHIRA. .ΕΘΝΟΣ ΑΓΑΝΩΝ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΠΕΡΣΕΩΣ.ΕΘΝΗ ΣΑΞΩΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΣΑΚΩΝΟΣ. PLATO.ΙΑ80 Είμαστε έτοιμοι να "ζέψουμε τα βόδια του Αιήτη. ΑΓΡΙΠΠΑΙΩΝ. ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΕΥΣΤΕ. THEOPOLIS. ΛΥΚΙΩΝ. ΒΙΘΥΝΩΝ. να σπείρουμε τα δόντια του δράκοντα και να εξοντώσουμε τους κτηνώδεις υπανθρώπους που θα φυτρώσουν από την σπορά". . . OLYMPIA.ΕΘΝΟΣ ΟΙΝΟΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΥΚΕΣΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ. . . ΠΙΣΙΔΩΝ. .ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΡΗΝΑΙΩΝ ΛΙΒΥΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. COLHIAN.ΕΘΝΟΣ ΓΙΛΑΚΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΒΑΪΚΑΛΗΣ ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΕΛΩΝΟΣ. ΛΥΚΑΟΝΩΝ.ΕΘΝΗ ΙΒΗΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. . .ΕΘΝΟΣ ΣΚΥΘΩΝ.ΕΘΝΗ ΓΑΛΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ.ΕΘΝΟΣ ΜΑΟΡΙ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΜΟΡΟΥ. ΣΑΡΜΑΤΩΝ. ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ. ΔΙΟΤΙ Η ΓΗ-ΜΗΤΗΡ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΟΥ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΥΠΟΚΙΝΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.ΕΘΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ–ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΚΑΡΩΝ.ΕΘΝΗ ΒΕΡΕΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΒΕΡΕΤΟΥ ή ΕΡΕΤΟΥ .ΕΘΝΟΣ ΠΕΡΣΩΝ ΙΡΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΠΕΡΣΕΩΣ.ΕΘΝΗ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΧΙΜΜΑΡΟΥ. ΠΑΦΛΑΓΟΝΩΝ ΩΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΛΥΔΩΝ. AREANAPOLIS.ΕΘΝΟΣ ΑΙΝΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΑΝΟΥ.ΕΘΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΝΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. . . DIANAPOLIS.ΕΘΝΟΣ ΑΚΑΓΟΥΑΪΟ ΓΟΥΪΝΕΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. ΔΑΚΩΝ. . IPOLITOS.ΕΘΝΗ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΙΟΣ. ΘΥΣΑΓΕΤΩΝ. . AMAZONS. PENTAPOLIS. ΠΑΜΦΥΛΩΝ. CRATEUS. SOLYMOES. ή ΜΑΚΑΡΕΣ.ΕΘΝΗ ΒΙΚΙΝΩΝ. FEDRA.ΕΘΝΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΕΡΑΜΟΥ ή ΓΕΡΑΝΟΥ. ΓΕΤΩΝ. ΚΙΛΙΚΩΝ.ΕΘΝΗ ΜΥΣΙΩΝ. . . . . . ΒΟΥΔΙΝΩΝ. . . ARMONIA. . ΒΙΚΙΓΚΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΒΟΥΚΙΝΟΥ ΘΑΡΕΩΣ ή ΘΩΡ. ΧΕΤΤΑΙΩΝ. ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟΥ. . . LARIS. SOCRATES.ΕΘΝΗ ΚΕΛΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΚΙΛΩΝΟΣ. ΦΡΥΓΩΝ. . ΟΛΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΩΝ. ΓΑΛΑΤΩΝ. . χρησιμοποιήσαμε τη μεταφορική ΜΕΛΑΝΑ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΔΡΥ του Διός. ΟΛΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ.ΕΘΝΟΣ ΜΙΤΤΑΝΩΝ ΣΥΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΜΥΘΟΝΟΣ.

. ο οποίος αν και ενός χρώματος. συναθροίζουμε τα διεσπαρμένα τμήματα των ομοφύλων μας γιά την ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. . Χαμιτικούς και Ιαπετικούς εθνολογικούς και γλωσσολογικούς κλάδους.. Χάμ. ενώ η φυλετική τους προέλευση είναι Βορείων Αρείων και Ινδοευρωπαίων του Καυκάσου και του Καρπάθιου . Εποχής Λίθων και Εποχής Κοτρώνων στον εγκέφαλό τους... προ–κίτρινους ασιάτες.ΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΑΙΓΗΙΔΟΣ.ΕΘΝΟΣ ΑΛΑΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. Πετώντας στο καλάθι των αχρήστων τα παραμυθεύματα του Νώε και του Νεάντερνταλ διότι δεν μας εξηγούν την προέλευση των ανθρωπίνων φυλών και τα βιολογικά κριτήρια διασπάσεως μιας φυλής σε .. Σανσελάντ εκ των οποίων η Σανσελάντ του . .Σανσελότου είχε Μογγολικά χαρακτηριστικά Εσκιμώων και ήταν εκείνη που οίκησε την Ευρώπη (!!!) ως λευκή φυλή...ΕΘΝΟΣ ΜΟΣΧΩΝ ΚΑΙ ΘΟΥΒΑΛΙΩΝ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΣΚΥΘΩΝ.. Γκριμάλντι. Το επιστημονίστικο παραμύθι ως ανωτέρω. Εποχής Χαλκού. Διότι.. των Ελαμιτών. βεβαιώνοντας ότι το 9000 έως το 9500 πρό χριστούλη δεν υπήρχε πολιτισμός παρά μόνον οι τρείς φυλές πιθηκοειδών HOMO SAPIENS. των Ασσυρίων. Ως εκ θαύματος αυτές οι τρείς φυλές προήλθαν από τον Νεαντερτάλειο άνθρωπο της παλαιοπαλαιολιθικής εποχής. Σήμ.ΕΘΝΗ ΦΑΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΡΙΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ως ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΑΙΓΑΙΩΝ. Δεν ανεχόμαστε το Σημιτομογγολικό Πανεπιστημιακό Κατεστημένο και τους ασυνείδητους πληρωμένους μπράβους της πέννας Μεγυέρ. Ή θα υπάρχουν αρχεία γραπτά πολιτισμού ή διαφορετικά απορρίπτονται όλες οι υποθέσεις και μάλιστα υποθέσεις που γίνονται από πληρωμένες πέννες του Τεκτονικού Πανεπιστημιακού Κατεστημένου. ο οποίος είχε τη στοιχειώδη εβραϊκή ανεντιμότητα να αντιγράψει στην Πεντάτευχο το Βαβυλωνιακό έπος του κατακλυσθέντος Γιλγαμές.τρία χρώματα–φυλές και . ενώ η φυλή Γκριμάλντι παρήγαγε τους Νέγρους της Αφρικής και η Κρό-Μανιόν τους Κίτρινους Ασιάτες της "νεοπαλαιολιθικής εποχής" με τέλος το 8000 π. ξαφνικά αποφάσισε να γεννήσει απογόνους τριών ειδών. και Ιάφεθ δεν υπήρξαν παρά μόνον στους διεστραμμένους Σημιτομογγολικούς ΖΟΜΠΙ του Σίμ ή Σίν της Σελήνης.. και Ιάφεθ και κάνουμε εμετό όταν ακούμε γιά Σημιτικούς.. Δεν δεχόμαστε την ΠΑΠΑΡΑ της προελεύσεως των λαών από τους τρείς γυιούς του Νώε.. Διότι διψούμε γιά Αποκατάσταση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.δράκουλα. Ναι. προ–λευκούς μογγολοειδείς..γυιών. Διότι ο θεούλης που έσωσε τον Νώε επειδή "πολύ τον συμπαθούσε". Κανών Λογικής ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ Δεν ανεχόμαστε πλέον το σκοταδισμό της Σημιτομογγολικής "Βίβλου" σύμφωνα με την οποία ο θεούλης έπλασε τον Αδάμ και την Εύα το 4004 προ τρυφερού χριστούλη. της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Κρό-Μανιόν. Χάμ. Φαλμεράυερ. Δεν δεχόμαστε τα πορίσματα των πληρωμένων σοφών που ομοφωνούν σε διαιρέσεις Εποχής Σιδήρου. και προ–μαύρους Αφρικής.χ. Ντυράν και λοιπών. προοριζόμενο γιά εγκεφάλους που δεν θα υπέφεραν την γελοιότητα του παραμυθιού του Νώε και των τριών . των Βαβυλωνίων. που εν χορώ ομοφωνούν ότι ο Ελληνικός Πολιτισμός ήταν δημιούργημα των Χαλδαίων. Γκόρντον. της ΙΕΡΑΡΧΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και της ΔΥΝΑΜΗΣ. των Φοινίκων και των Αιγυπτίων. . Πάλμερ.Μεσοποταμίας.ΕΘΝΟΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΛΙΒΑΝΟΥ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ..ΙΑ81 . δεν υπήρξε ποτέ παρά μόνον στους σχιζοφρενικούς ψευδολόγους τύπου Μωυσή. σε .. διότι Νώε. Σήμ.βροχοπτώσεις . Γκλότζ. ΕΜΕΙΣ οι ΜΙΝΥΕΣ ΘΕΤΤΑΛΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ της Ηπείρου ΔΡΥΙΔΟΣ.. Αποπλέοντας και πάλι από την ΙΩΛΚΟ της ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ ΓΉΣ με την μεταφορική ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΓΩ.τοπικές . απορρίπτεται ως έκτρωμα αναπόδεικτης λογικής από τους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ. .

ενώ ο άλλος πουλάει ψευδείς και αληθείς χρονολογίες και ΟΜΟΙΑ ψευδή προέλευση φυλών και πολιτισμών. όπου βρίσκουμε μετατοπισμένη και την προέλευση των φυλών από Νεαντερτάλεια Ευρώπη και όχι από την Μεσοποταμία. Έτσι υποστηρίζει έμμεσα το "σκληρό ψεύδος της Βίβλου". κατά τη Σημιτομογγολική "Βίβλο" Γέν.φυσικά αποκλείει την ύπαρξη ελληνικού πολιτισμού σε όλο το φάσμα από 2300–9500 π. όπου ο καλός θεούλης δημιούργησε τους "πρωτοπλάστους" το 4004 π.αμήν.χ. Διότι το 2490 περιέχεται στην περίοδο του 2325–2500 π.χ. όπου ο ένας πουλάει ψευδείς χρονολογίες και προέλευση φυλών. στ' 3. εκτός των διωχθέντων εντίμων του τύπου ΘΕΟΧΑΡΗ.. Συμπεραίνουμε άρα ότι αυτό που πονάει περισσότερο στο Σημιτομογγολικό Κατεστημένο είναι κυρίως το να αποδειχθεί πάση θυσία ότι όλοι οι πολιτισμοί προήλθαν από την Σημιτική Μεσοποταμία και μάλιστα από την μογγολική ΟΥΡΓΚ. Ίδε πίνακα σελίδος 50. δεν δέχεται την ύπαρξη κανενός άλλου πολιτισμού και . κατά τους "μάρτυρες του ιεχωβά" . (61 του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος) Είναι ευτράπελο και αλλοπρόσαλλο το παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα στα "Πανεπιστημιακά" και στα "Θρησκευτικά" κανάλια των Σημιτομογγόλων. δεν διασπάστηκε σε τρία ή δεκατρία χρώματα. . Στην προκειμένη περίπτωση το "πανεπιστημιακό" κανάλι λέγει την αλήθεια γιά την δυναστεία των Σημιτών της ΟΥΡΓΚ αλλά ψεύδεται.χ. ή το 4046 π. διότι στην ίδια περίοδο από το 2325–2500 π.χ. Γιά όσους δεν πείσθηκαν να αγοράσουν από τα δύο προηγούμενα εβραϊκά "μαγαζιά αλήθειας".χ. με εμφάνιση του λευκού διαλογιζόμενου HOMO SAPIENS ΤΟ 8000 π. Ο μαγαζάτορας του θρησκευτικού καθολικού ψεύδους ονομάζεται Μωυσής της Πεντατεύχου..ΙΑ82 επειδή κανένας πατέρας δεν γέννησε ποτέ παιδιά τριών διαφορετικών φυλών και καμμία φυλή στην πορεία των διερευνήσιμων 9500 ετών π. τον οποίο οι πληρωμένες πέννες προσπάθησαν να παρουσιάσουν ταυτόσημο με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα ως επόμενο του Ωγύγιου κατακλυσμού Αιγηίδος και Ατλαντίδος.χ. Το "παζάρι" της αλήθειας δηλαδή. η οποία θέλει την προέλευση όλων των γήινων φυλών και πολιτισμών από την Μεσοποταμία. υπάρχει τρίτος εβραίος έμπορος που κάνει κι άλλες υποχωρήσεις. από όπου εξήλθε ο Αμπρα–Χάν ή Αμπραχάμ το 1943 π.χ. έχει δύο εβραίους εμπόρους. Τα πρώτα καλούνται να "μαντρώσουν" με "ελαστικά ψεύδη" που περιέχουν αλήθειες. Δέχεται ότι οι χρονολογήσεις των άλλων δύο είναι "ατυχείς" και διαφημίζει το εμπόρευμα της παλαιοπαλαιολιθικής και νεοπαλαιολιθικής Εποχής.. όσους δεν "μαντρώθηκαν" από τα ασύστολα "σκληρά ψεύδη" των δεύτερων.. δολοφονηθέντος ηθικά και ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ από το ελληνικό τεκτονικό κατεστημένο. όπου σύμφωνα με τα αρχεία Νο 5-254 Μουσείου Λούβρου και τα αντίστοιχα του Βρεττανικού Μουσείου.χ. Ο συνάδελφός του του μερικού ψεύδους των "πανεπιστημίων" μπορεί να είναι ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ο κάθε "καθηγητής" αρχαιολογίας. τα επιγραφικά ευρήματα Μεσοποταμίας παρουσιάζουν ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ Δυναστείες επώνυμες Σημιτών βασιλέων της ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ. ΦΤΥΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΗΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και προτιμούμε τα Ελληνικά Χρονικά που εξηγούν την ενότητα και το αυτόχθον των γήινων φυλών μετά τις αρχικές υποχρεωτικές μετατοπίσεις τους λόγω βυθίσεως των Ηπείρων Ατλαντίδος και Αιγηίδος. Στο τρίτο όμως Σουπερμάρκετ ο αγοραστής πρέπει να δεχθεί ότι η Ευρώπη οικήθηκε από την Μογγολική φυλή των Εσκιμώων Σανσελάντ ή Σανσελότων με συνειρμούς Τευτονικών παραδόσεων που καταλήγουν σε GRAΑL και ΣΙΝ-ΣΕΛΛΑΝ του ΣΙΝ της ΣΕΛΗΝΗΣ. Κανών Λογικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ Αποκλείουμε φυσικά από τον χώρο της αποδεδειγμένης Λογικής και το παραμύθευμα του ολικού κατακλυσμού του πλανήτη το 2490 π. με πρώτο θύμα την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟ.χ.

500 χρόνια παρελθόντος. εκτός των διωχθέντων εντίμων του τύπου Πασσά. Βυθιζόμαστε στο εβραϊκό χαμαιτυπείο και διαβάζουμε: Ο Νώε εγέννησε τον Σήμ. που όταν εξηγηθεί θα κλείσει τον κύκλο μιας εγκληματικής Σημιτομογγολικής γεωπολιτικής των ΧΑΝ γιά 12. Ο ΑΒΡΑ-ΧΑΝ έχει τρείς γυναίκες : ΣΑΡΡΑ. με την "γέννηση του Ιάφεθ" από τον "Νώε". Ο ΣΗΜ μέσω της γραμμής ΕΛΑΜ / ΑΣΣΟΥΡ / ΑΡΦΑΞΑΔ / ΛΟΥΔ ή ΛΟΫΔ / ΑΡΑΜ και κυρίως του ΑΡΦΑΞΑΔ γεννά τη γραμμή ΣΑΛΑ /ΕΒΕΡ ή ΕΒΕΡΤ / ΦΑΛΕΓ / ΡΑΓΑΥ / ΣΕΡΟΥΧ / ΝΑΧΩΡ / ΘΑΡΑ / ΑΒΡΑΑΜ ή ΑΒΡΑ-ΧΑΝ. LIBRAIRIE LAROUSSE PARIS. Ιάφεθ.Ε. ΧΕΤΤΟΥΡΑ Από ΣΑΡΡΑ γεννά τον ΙΑΚΩΒ ο οποίος φέρεται γεννήτορας 12!!! φυλών: ΡΟΥΒΙΝ / ΣΥΜΕΩΝ / ΛΕΥΙ / ΙΟΥΔΑΣ / ΙΣΣΑΧΑΡ / ΖΑΒΟΥΛΩΝ / ΔΑΝ / ΙΩΣΗΦ / ΒΕΝΙΑΜΙΝ / ΝΕΦΘΑΛΙ / ΓΑΔ / ΑΣΗΡ. Από ΑΓΑΡ γεννά τον ΙΣΜΑΗΛ προπάτορα των Αράβων ο οποίος φέρεται γεννήτορας 12!!! αραβικών φυλών: ΝΑΒΑΙΩΦ / ΚΗΔΑΡ / ΑΛΒΕΗΛ / ΜΙΒΣΑΝ / ΜΙΣΜΑ / ΔΟΥΜΑ / ΜΑΣΣΑ / ΑΔΑΔ / ΘΑΙΜΑ / ΙΕΤΟΥΡ / ΝΑΦΙΣ / ΚΕΔΜΑ. Η τελευταία "μπουτίκ" όπως θα δούμε είναι και η περισσότερο επικίνδυνη. JAMES FISCHER.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ε.επιβάλλοντας "μία απατηλή ειρήνη και ασφάλεια".χ. κλπ.Α.ο οποίος θα καταστραφεί από τον ερχόμενο εκ φυλής Ιούδα. Γιά τους πολύ απαιτητικούς αγοραστές υπάρχουν και οι "μπουτίκ αλήθειας" όπου η εξεζητημένη ψευδογνώση είναι ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ να διαχωρισθεί από την αλήθεια. Από ΧΕΤΟΥΡΑ γεννά τον ΖΕΜΒΡΑΝ γεννάρχη των Μογγολικών φυλών και τους 12!!! ΙΟΞΑΝ ή ΥΞΩΣ / ΜΑΔΑΝ / ΜΑΔΙΑΜ / ΙΕΣΒΩΚ / ΣΟΥΑ / ΣΕΒΑ / ΓΕΦΑ / .χ.χ. και την ταυτόχρονη "γέννηση του Χάμ" από τον "Νώε". εκδότου Εγκυκλοπαίδειας "ΗΛΙΟΣ" και των "ΟΡΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ". του 2468 π. παρουσιάζουν σε πλαστή σύγχρονη εμφάνιση ελληνικές. SIR GERALD BARRY. και αραβικές φυλές το 2470 π. Χριστό. αφού προηγουμένως κυβερνήσει τον πλανήτη γιά 7 έτη. . βασιλιά των Ελλήνων"!!! Απαιτούμε από τον αναγνώστη να περιμένει ανάλυση των εξεζητημένων αυτών θεωριών στο τέλος της παρούσης. DR JOSEPH BRONOWSKY. Χάμ.ΙΑ83 Ο τρίτος του μερικού ψεύδους της "προϊστορίας" μπορεί να είναι και είναι ο κάθε "καθηγητής" προϊστορίας. Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε την "πραμάτεια" του σκληρού ψεύδους εβραϊκής "Βίβλου" την οποία δέχεται και ασπάζεται και η "χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία". κατέγραψαν σε συνεδριάσεις της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. διότι ΕΔΩ βρίσκεται το "τεκτονικόν μυστήριον" της ΑΟΑ και του ΟΤΟ.. ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ κλπ. Αναφέρουμε την "μπουτίκ" των ατλαντολόγων στην οποία πωλείται η πληροφορία ότι "τα υπολείμματα των υποβρυχίων ατλάντων. SIR JULIAN HUXLEY. Την "μπουτίκ" των Μυστικιστών όπου πωλούνται πληροφορίες γιά "Πέντε Κύριες φυλές και υποφυλές" εκ των οποίων η Αρεία φυλή θα παράγει τον αντίχριστο βασιλέα ΜΑΧΑ-ΤΣΟΧΑΝ ή ΜΑ-ΧΑΝ-ΤΣΟ-ΧΑΝ.. διότι τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο. Ονόματα των ανωτέρων πωλητών "χαμαιτυπείων αλήθειας" είναι : ALAN BULLOCK.. Την "μπουτίκ" των Λεμουριολόγων όπου πωλούνται πληροφορίες "γιά ερμαφρόδιτους Λεμούριους". RATHBONE BOOKS LIMITED LONDON. JEAN DELORME. Η σκοπιμότητα συνίσταται στο ότι τα ονόματα και οι προκύπτουσες φυλές που αντιγράφουμε από το Α' Χρονικών α' κεφάλαιο της "Βίβλου". εβραϊκές. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΦΥΛΕΣ. από το 19871992 . ΑΓΑΡ. με την "γέννηση του Σήμ" από τον Νώε το 2470 π. ΑΘΗΝΑΙ. Βασιλέα του Κόσμου εκ φυλής Δάν.. μογγολικές. Υόρκης ότι "χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιά την παιδεία που θα δοθεί στον Δανό Αντίχριστο Σαύλο. παράγουν εσκιμώους και μογγόλους που έρχονται στην επιφάνεια του πλανήτη από την κοίλη γη μέσω της οπής του Βορείου Πόλου".

τις 81 παραμέτρους–ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες επικοινωνίας με τη Σελήνη.χ.Ε. που τις κατέγραψε με ειδική τεχνολογία.Κατά εντελώς συμπτωματική σύμπτωση ο ΑΤΤΙΛΑΣ ήταν ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΧΑΝ ΜΟΓΓΟΛΟΣ και απόγονος των ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΑΜΠΡΑ-ΧΑΝ. Η "μαντική τέχνη των 81 συντελεστών ανήκει μόνον στους τρείς "σούπερ" της επιτροπής των 9".. δίνονται από τα "προπατριαρχικά" ονόματα: ΣΗΜ / ΕΛΑΜ / ΑΣΣΟΥΡ / ΑΡΦΑΞΑΔ / ΛΟΥΔ / ΟΥΖ / ΓΕΘΕΡ / ΜΑΣ / ΣΑΛΑ / ΕΒΕΡ / ΡΑΓΑΥ / ΣΕΡΟΥΧ / ΝΑΧΩΡ / ΘΑΡΑ / ΑΒΡΑΑΜ / ΑΛΜΩΔΑΔ / ΣΑΛΕΦ / ΑΣΑΡΜΑΒΕΘ / ΙΑΡΑΧ / ΑΔΩΡΑΜ / ΟΥΖΑΛ / ΔΙΚΑΛ / ΕΒΑΛ / ΑΒΙΜΑΗΛ / ΣΕΒΑ / ΟΦΕΙΡ / ΑΒΙΛΛ / ΙΩΒΑΒ / ΝΩΕ / ΗΣΑΥ / ΕΛΙΦΑΣ / ΡΑΓΟΥΗΛ / ΙΕΟΥΣ / ΙΕΓΛΟΜ / ΚΟΡΕ. ενώ οι φυλές του "θήλεως τροχού". Οι εκπρόσωποι των 6 12φύλων.. Οι φυλές του "άρρενος τροχού" κατά την "Βίβλο" αρχίζουν να σχηματίζονται με τη γέννηση του Σήμ από τον Νώε το 2468 π. οι οποίες "υπέστησαν όλες σημιτική διάβρωση". απαρτίζουν την ORDO ADEPTIS ATLANTIS.. Επί των τριών δωδεκαφύλων Εβραίων. υιοί Αμί.Παρακάμπτουμε τις φυλές του Χάμ. η οποία συμβολίζεται με την εννεάφωτο λυχνία των τεκτονικών στοών.. οι οποίοι εξαπλώθηκαν μέχρι τη Μεσοποταμία και ίδρυσαν ελληνικές . ο κόσμος.". ενώ οι εκπρόσωποι των 36 προπατριαρχικών φυλών "άρρην τροχός" και συμβολίζονται με δύο εφαπτόμενους τροχούς των 36 κυκλικών τομέων ο καθένας. απόγονοι του Φοίνικα.Α. απαρτίζουν την "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ". Αλλά υπάρχουν άλλες 36 μέχρι συμπληρώσεως του 72 που είναι και ο αριθμός των μελών του Σάνχεδριν της ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ATL ή ATTIL. Γιά τους Τέκτονες που δεν το γνωρίζουν αν κινούνται στα επίπεδα του δευτεροβάθμιου ΟΤΟ ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS. Έτσι έχουμε 6 συνολικά 12φυλα σύν 6 υπερφυλές σύν 3 φυλές αφετηρίες με άθροισμα 81.. Πάντες οι Νεθινείμ και οι υιοί των δούλων του Σολομώντος.υιοί Σεφατία. ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ.Ε. τις γνωρίζουν μόνον τρία άτομα στον πλανήτη .. βασιλέως του Άργους. Το εβραϊκό Α' Χρονικών μας παρουσιάζει από τον ΑΒΡΑ-ΧΑΝ 36 ή 3x12 φυλές "ειδικού ρόλου" στη Σημιτομογγολική γεωπολιτική. Μογγόλων άρχουν ως "δέκατο τρίτο κέντρο".. αργότερα με τη γέννηση του Ισμαήλ το 1932 π. φυλές ΕΝΩΧ. ήτοι 72..χ.. Αράβων. οι ΦΑΛΕΓ. Επί των τριών τελικών φυλών άρχει ο ΣΙΝ την ΣΕΛΗΝΗΣ.. Εάν η προέλευση των Μογγόλων από τον Αμπρα–Χάν φαίνεται απίστευτη στον αναγνώστη παραθέτουμε την περικοπή του "ΕΣΔΡΑ" που καταχωρείται στη "Βίβλο" μετά το "Β' ΧΡΟΝΙΚΩΝ". Τα ονόματα της επιτροπής των "9" και των "72" της ΑΟΑ έχουν καταγραφεί από την Ο. μεταξύ των Νεθινείμ της προσωπικής φρουράς του Σολομώντος. -οι χρονολογίες έχουν ληφθεί από έντυπα της εβραϊκής WATCHTΟWER των .Α. Η διάταξη του 72 σύν 6 ίσον 78 αντιγράφεται στην ατλάντειας επινόησης "Τράπουλα του Ταρρώ" από την οποία λείπουν γιά τους μεμυημένους "τρία συμβολικά φύλλα έως το 81".. διότι ως Χαμιτικές φυλές χαρακτηρίζονται από τη "Βίβλο" οι Πελασγοί Φοίνικες.μαρτύρων του ιεχωβά. Στο εδάφιο 57 του β' κεφαλαίου του Έσδρα. επί των οποίων άρχουν τρείς υπερφυλές. Επί των 6 υπερφυλών άρχουν τρείς φυλές "αφετηρίες". . Οι 6 εκπρόσωποι των υπερφυλών και οι 3 των φυλών αφετηριών. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ ΧΕΤΤΟΥΡΑΝΙΕΣ ή ΤΟΥΡΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ. που σημαίνει ότι στη Σεληνιακή Κάβαλλα. όπως έχουν επίσης καταγραφεί οι σκέψεις τους και οι συζητήσεις τους..εκτός της Ο.ΙΑ84 ΕΦΕΡ / ΑΝΩΧ / ΑΒΕΙΔΑ / ΕΛΔΑΓΑ / ΔΑΙΔΑΝ. Οι υπόλοιπες 36 φυλές μέχρι τις ολικές 72. υιοί Φοχερέθ από Σεβαΐμ. ΙΟΚΤΑΝ. ΑΡΑΜ εκ της οποίας η αραμαϊκή ή αρχαία εβραϊκή. ήσαν τριακόσιοι ενενήκοντα δύο. ο παγκόσμιος πληθυσμός θεωρητικά βρίσκεται στα χέρια 9 ραββινικών καθαρμάτων ΖΟΜΠΙ του ΣΙΝ τα οποία έχουν δικαιοδοσία ζωής και θανάτου ακόμη και στα 72 μέλη της απρόσιτης AOA ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS. υιοί ΑΤΤΙΛ. Προσθέτουμε ότι οι 36 εκπρόσωποι των πατριαρχικών φυλών αποκαλούνται "θήλυς τροχός". ΛΑΜΕΧ. υιού του Αγήνορα. τρείς υπερφυλές. του ΙΑΚΩΒ / ΙΣΜΑΗΛ / ΙΟΞΑΝ ή ΥΞΩΣ . αναφέρονται και "οι υιοί ΑΤΤΙΛ": ".

παρά την προσπάθεια εβραιοποίησης της προφοράς. τότε ο Μινωικός Πολιτισμός που έπεται του Μυκηναϊκού. παρά τα μέσα που τους παρέχουν τα αδιάσειστα Ελληνικά Χρονικά. όπως το γένος ΑΣΚΕΝΑΖΥ... ισχυριζόμενο ακόμη ότι "εφ' όσον οι Κρήτες είναι χαμιτικής ή φοινικικής και άρα "και σημιτοχαμιτικής καταγωγής". από τον οποίο ο τόπος ονομάσθηκε Φοινίκη. Χωρίς σχόλια αναφέρουμε την ονοματολογία των Χαμιτικών φυλών κατά τη "Βίβλο" η οποία σε μερικά σημεία.-. ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Α'. Κάτω από το ΛΟΥΔΕΙΜ εννοείται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΔΙΑ. όχι ΔΙΩΓΜΕΝΟΙ όπως ο τύραννος Αγήνωρ. Αγήνωρ. –Ίδε εταιρεία "Μίνως Μάτσας" εγγραφής δίσκων. είναι σημιτικής καταγωγής". παρά τη σαφή δήλωση των Ελληνικών Χρονικών ότι "ο Αγήνωρ οίκησε την ΑΣΙΑ" και πάλι ανατρέπονται οι "σημιτοχαμιτικές προελεύσεις" των Κρητών. Συγχρόνως με τον αυθαίρετο χαρακτηρισμό της ΚΑΦΘΟΡ ή ΚΡΗΤΗΣ ως "χαμιτικής" και επομένως "σημιτοχαμιτικής". αλλά καθώς "Όμηρος φησίν .και της Κρήτης έποικοι γεγόνασιν" συγχρόνως με την αποίκηση της υπόλοιπης Ελλάδος "Πελασγοί αρχαίον φύλον κατά την Ελλάδα πάσαν επιπολάσαν". δίδοντας όλες τις γεωγραφικές ονομασίες του τόπου. κατόπιν διαταγής ραββίνων και από εβραίους Ελλάδος οι οποίοι γιά να αποδείξουν την "εβραιοκρητική ταύτιση" βαπτίζονται με το όνομα "ΜΙΝΩΣ". Η άθλια αυτή τακτική εξυπηρετείται. με τη "γέννηση του Χαμ" αλλά το 9500 π. προδίδει ελληνική προέλευση: ΧΟΥΣ / ΜΙΣΡΑΙΜ / ΦΟΥΘ / ΧΑΝΑΑΝ / ΣΕΒΑ / ΑΒΙΛΑ / ΣΑΒΘΑ / ΡΑΑΜΑ / ΣΑΦΘΕΚΑ / ΝΕΒΡΩΔ / ΔΑΙΔΑΝ / ΛΟΥΔΕΙΜ / ΑΝΑΝΕΙΜ / ΛΕΑΒΕΙΜ / ΝΑΦΘΟΥΧΕΙΜ / ΠΑΤΡΟΥΣΕΙΜ / ΧΑΣΛΟΥΧΕΙΜ ή ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ / ΧΑΦΘΟΡΕΙΜ / ΣΙΔΩΝΑ / ΧΕΤΤΑΙΟΣ / ΙΕΒΟΥΣΑΙΜ / ΑΜΟΡΡΑΙΟΣ / ΓΕΡΣΕΣΑΙΟΣ / ΕΥΛΙΟΣ / ΑΡΟΥΚΑΙΟΣ / ΑΣΕΝΑΙΟΣ / ΑΡΒΑΔΙΟΣ / ΣΑΜΑΡΑΙΟΣ / ΑΜΑΘΑΙΟΣ. από το ΧΑΦΘΟΡΕΙΜ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΦΘΟΡ ή ΚΡΗΤΗ κλπ. το Σημιτομογγολικό κατεστημένο έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση.. Εν πάσει περιπτώσει οι "Χαμίτες" με γεννήτορα τον ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜ και τον ΥΠΑΡΚΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΛΑΣΓΟ δεν παρουσιάστηκαν το 2470 π. διότι ο Αγήνωρ ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ.χ. Αλλά ακόμη και αν δεχθούμε το άτοπο της αποικήσεως της Κρήτης από τον Φοίνικα του Αγήνορας.ΙΑ85 πόλεις όπως η ΕΛΛΑΣ_ΑΡ και η ΛΑΡΙΣΑ. πρόγονος των Φοινίκων. Η αισχρή πλαστογράφηση της ιστορίας έφθασε μέχρι το σημείο να αμφισβητείται η προέλευση του Μυκηναϊκού πολιτισμού και των ιδίων των Πελασγών. και ο Φοίνικας ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ. από το ΛΕΑΒΕΙΜ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΥΗ. όταν ο υιός του Ίασον.χ. Δε χρειάζεται να τονίσουμε ότι το τερατώδες αυτό ψεύδος ανατρέπεται από τα Ελληνικά Χρονικά τα οποία βεβαιώνουν ότι οι Κρήτες όπως και οι λοιποί Έλληνες αποίκησαν το σημερινό τους χώρο σαν Πελασγοί Αρκάδες. η Βίβλος αφήνει περιθώρια να διεκδικηθεί η Κρήτη ως ισραηλινή περιοχή. Στο ζήτημα αυτό." Τέτοιοι λαοί όπως οι Σύριοι και οι Λιβανέζοι είναι υπό γενοκτονία στην Εγγύς Ανατολή. Στους Χαμιτικούς λαούς υπολογίζονται όλοι οι έλληνες που αποσπάσθηκαν από τη Μεσόγειο και Ευρώπη γιά να αποικήσουν την Ασία γενικότερα. αποίκησε τη δυτική ακτή της Μ. διότι υπάρχουν ΑΛΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ καθηγητές Πανεπιστημίων που δεν βρήκαν τον ΑΝΔΡΙΣΜΟ και την ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ να αντικρούσουν τη δήθεν "σημιτική προέλευση Μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισμού". -Ωγυγία Σταγειρίτου Δ' σελίς 443 και Απολλόδωρος Α' σελίς 14-. Παρακολουθείστε: ΓΟΜΕΡ / ΑΣΧΕΝΑΖ / ΡΙΦΑΘ / ΘΩΓΑΡΜΑ / ΜΑΓΩΓ / ΜΑΔΑΙ / ΙΑΥΑΝ / ΕΛΕΙΣΑ / ΘΑΡΣΕΙΣ / ΚΙΤΤΕΙΜ / ΔΩΔΑΝΕΙΜ / ΘΟΥΒΑΛ / ΜΕΣΕΧ / ΘΕΙΡΑΣ. Οι μαστρωποί της Ιστορίας συνεχίζουν με την παράθεση των "ιαπετικών φυλών" στο Α' Χρονικών της "Βίβλου" παρεμβάλλοντας σκόπιμα και εβραϊκά γένη. Η εφεύρεση του Σημιτομογγολικού μύθου περί "χαμιτικών φυλών" και περί "σημιτοχαμιτικής μίξεως χαμιτικών και σημιτικών φυλών" επέτρεψε στο κατεστημένο της εθνολογίας να διεκδικεί τους Φοίνικες και τα ελληνικά γένη της Ασίας ως "ημισημιτικούς λαούς με υπερισχύον το σημιτικό φύλο. . Ασίας γεννώντας τον Φοίνικα..

3ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Κυπριακή Καταστροφή με ηγέτη τον Κο Κληρίδη εβραϊκής καταγωγής. 2ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Κρητική Καταστροφή με φέρελπι ηγέτη τον Κο Μητσοτάκη. οι Ηπειρώτες–ΔΩΔΑΝΕΙΜ και οι Θράκες–ΘΕΙΡΑΣ διαχωρίζονται από τους ΕΛΛΗΝΕΣ. με ροπές μηδενισμού. Τα γένη ΙΑΥΑΝ/ΕΛΕΙΣΑ/ΘΑΡΣΕΙΣ/ΚΙΤΤΕΙΜ/ΔΩΔΑΝΕΙΜ αποδίδονται στους Πελασγούς αντίστοιχα: ΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ/ΚΡΗΤΕΣ/ΚΥΠΡΙΟΥΣ/ΔΩΔΩΝΑΙΟΥΣ. εβραϊκής καταγωγής γένους ΜΙΝΕΙΚΟ και ΖΕΤΚΙΝ Πολωνίας.. Το ότι η Κρήτη αναφέρεται πάλι. παρανομίας ως τρόπου ζωής και μαζοχισμού. με το διαφορετικό όνομα ΘΑΡΣΕΙΣ. Το γένος ΜΑΓΩΓ ή ΓΩΓ του ΜΑΓΩΓ αποδίδεται στους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ με την ελπίδα ότι θα μπορούσε έτσι να αποδοθεί "στους ιαπετικής ή ελληνικής προελεύσεως Μογγόλους" η προγραμματισμένη βαρβαρότητα των ορδών των ΧΑΝ. εξηγεί κάλλιστα τα κάτωθι: 1ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Μικρασιατική Καταστροφή με ηγέτη τον εβραίο ΒΕΝΙΖΕΛΟ ή ΒΕΝΙΖΑΛ ή ΒΙΖΕΝΤΑΛ ο οποίος με σκόπιμους χειρισμούς προσάρτησε τα εδάφη των ΙΩΝΩΝ ή ΙΑΥΑΝ στη Σημιτομμογγολικη Τουρκία ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ τους ΙΩΝΕΣ. Το ότι Ίωνες-ΙΑΥΑΝ. ειδικά εκπαιδευμένα από ραββίνους στο να προκαλούν έκφυλα ήθη και τέχνες μέσω ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ σεξουαλικών ροπών. εκ των οποίων οι πρώτοι είναι έλληνες Σκύθες ή Λευκορώσοι της σημερινής ΕΣΣΔ και οι δεύτεροι Θηβαίοι των Θηβών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ και οι άποικοί τους στην Κολχίδα του Ευξείνου Πόντου..Α.Ε. διότι δεν είχε κανένα έρεισμα συγκριτικής ανθρωπολογίας και εθνολογίας. παρήγαγαν τον παιδεραστή των ελλήνων ηθοποιών ΚΑΡΟΛΟ ΚΟΥΝ και τις διάφορες ΑΣΚΕΝΑΖΥ "καλλιτέχνιδες" των ρεμπέτικων τραγουδιών ή ελληνιστί "περιθωριακών -ρεμπέτ. 5ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Θρακική και Μακεδονική Καταστροφή με ηγέτη τον εβραϊκής καταγωγής Παπανδρέου. οι Κρήτες–ΘΑΡΣΕΙΣ. 4ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Ηπειρωτική Καταστροφή με ηγέτη τον Κο "Παπανδρέου". προοριζόμενο να διχάσει τους Κρήτες σε "φιλοβασιλικούς" και "αντιβασιλικούς" όταν το 1987 διαταχθεί από την Τεκτονική του Στοά να επαναφέρει το Βασιλιά και τη Βασιλευομένη Δημοκρατία. αυτή τη φορά "ιαπετιτικό". προορίζεται να κάνει κατοχή ΟΛΗΣ της Ηπείρου μέχρι τα Θεσσαλικά σύνορα. μουσειακές εκθέσεις κλπ. που "θα πείσουν τους Θράκες και τους Μακεδόνες ότι δεν είναι Έλληνες αλλά . σύμφωνα με καταγραφές της Ο.τραγουδιών". Το ανωτέρω παραμύθευμα εγκαταλείφθηκε αρκετά γρήγορα από τους επινοητές του. οι Κύπριοι–ΚΙΤΤΕΙΜ. προπαγάνδα τύπου. Το γένος ΓΟΜΕΡ είναι το ίδιο γένος ΓΟΜΟΡΩΝ και ΣΟΔΟΜΩΝ που διήφθειρε τους λαούς της Παλαιστίνης μέσω λατρείας του φύλου. ο οποίος "συνουσιάζεται" με τους ηγέτες της Βουλγαρίας τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας έχει διατάξει γενική κινητοποίηση του Βουλγαρικού Υπουργείου Πολιτισμού να οργανώσει διανομή εντύπων. Εντελώς συμπτωματικά οι σύζυγοι του Ντεκτάς και του Κληρίδη είναι δύο αδελφές!!! εβραϊκής καταγωγής.ΙΑ86 Τα γένη ΓΟΜΕΡ/ΑΣΧΕΝΑΖ/ΡΙΦΑΘ/ΘΩΓΑΡΜΑ είναι κρυπτοεβραϊκά γένη που υποδύονται τους "ιαπετίτες" με κύριο σκοπό την διάβρωση των ηθών των εθνών που κατοικούν. Το γένος ΘΕΙΡΑΣ αποδίδεται στους ΘΡΑΚΕΣ. Η Αλβανία. τοξικομανίας. εξηγεί κάλλιστα την προσπάθεια των τελευταίων ετών να διχαστούν οι Κρήτες σε "σημιτοχαμίτες και ιαπετίτες" ώστε από τον εμφύλιο διχασμό να δικαιολογηθεί Σημιτομογγολική διεκδίκηση και κατοχή από ισραηλινούς ή άραβες ασχέτως.Σολομώντος. Έτσι ΟΙ ΜΑΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓΟΛ ή ΜΑΓΓΟΛ χρεώνονται εκεί που ανήκουν. δηλαδή στην Ατλάντεια Σημιτομογγολική Ομοφυλία των ΑΤΤΙΛ του .. Τα γένη αυτά. ο οποίος μαζί με τον εβραίο ΡΑΟΥΛ Ντεκτάς μεθοδεύουν την προσάρτιση της Κύπρου στο Ισραήλ. Τα γένη ΜΕΣΕΧ/ΘΟΥΒΑΛ αποδίδονται στους Πελασγούς ΜΟΣΧΟΥΣ και ΘΗΒΑΙΟΥΣ. ο οποίος με διαταγή Μεγάλης Ανατολής έθεσε θέμα "συμμορφώσεως" της Αλβανίας.

Οι "προφητείες" αυτές επαναλαμβάνονται ΚΑΙ από Μητροπολίτες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. ΩΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΡΩΜΑ. Ήδη η Ο. με την ΠΑΡΑΛΟΓΗ κατοχύρωση: "Ο χριστός μου έδειξε στο όνειρο ότι οι Τούρκοι θα καταλάβουν την Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα". γιά τελική κατοχή από τον "μεσσία απελευθερωτή" Βουλγαρία. ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΛΗΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ: "Το φορτίον του λόγου του Ιεχωβά εναντίον της . Εν γνώσει μας φύγαμε γιά λίγο από το θέμα μας "ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" σε ό. αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ.Α. Χάμ και Ιάφεθ και στη συνεπαγόμενη γελοιότητα της προελεύσεως όλων των φυλών της γής από "οκτώ άτομα της οικογένειας του Νώε" και στην επισυναπτόμενη γελοιότητα της ευλογίας "πρώτης κατηγορίας" του γυιού Σήμ.Δαμασκού–Ελλήνων Φοινίκων Λιβάνου-. της ευλογίας "δεύτερης κατηγορίας" του γυιού Ιάφεθ "που θα ζεί στις σκηνές του Σήμ" ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας και της κατάρας "πρώτης κατηγορίας" εναντίον του Χάμ –Ελλήνων Φοινίκης– που θα "είναι δούλοι του Σήμ και του Ιάφεθ". στη γελοία εκδοχή του 2370 π. Η πλαστογράφηση της προϊστορίας αφορά στη μετατόπιση της περιόδου 9000–9500 και 10. ..ΙΑ87 θα πρέπει να προσαρτηθούν στη μητέρα Βουλγαρία". και ήλθαμε στο παρόν. ΤΟΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ: Η ΠΟΥΤΑΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. όπως ο Μητροπολίτης Χίου και άλλοι.. ένας Σημίτης "προφητεύει".χ. Ο . η ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ λέγει "ήταν θέλημα θεού η μικρασιατική καταστροφή διότι είχε προφητευθεί". μετά από τα οποία θα εκκενώσει τη Μακεδονία και Θράκη μέσω των "κυανοκράνων".. Χαίρε σφόδρα θύγατερ ΣΙΩΝ. Και αλλογενής θέλει κατοικήσει εν τη Αζώτω και θέλω καθαιρέσει την υπερηφανίαν των Φιλισταίων –ελλήνων Παλαιστίνης-. με τον "κατακλυσμό του Νώε" και τους τρείς γυιούς Σήμ.χ. ένας άλλος "εκτελεί" και ένας τρίτος πχ. έχει καταγράψει συζητήσεις στελεχών του Αμερικανικού Τεκτονισμού. Σύμφωνα με τις "προφητείες" αυτές "επειδή δεν είμαστε καλοί χριστιανοί –διάβαζε σοσιαλιστές– θα μας τιμωρήσει ο θεός και θ' αφήσει τους Τούρκους να γενοκτονήσουν Θράκη–Μακεδονία–Ήπειρο μέχρι το σημείο που το μοσχάρι θα κολυμπάει στο αίμα των ελλήνων". Εδώ έχουμε σε πλήρη λειτουργία την τηλεπαθητική υποβολή που υφίστανται οι "ορθόδοξοι" μητροπολίτες ΖΟΜΠΙ από την εκπομπή στερεοσκοπικών μεταδόσεων της Σεληνιακής τεχνολογίας ή από την εκπομπή ομοίων μεταδόσεων των ΑΣΚΗΜΕΝΩΝ ασκητών του "Αγίου Όρους" στις υποφύσεις άλλων ατόμων.500 π. ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ "ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΒΡΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΩΝ. Παρόμοιες "προφητείες" διαδίδονται και σήμερα από τις ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΕΣ του "Αγίου Όρους" με βάση τον διαχωρισμό των Ελλήνων–ΕΛΕΙΣΑ από τους Θρακομακεδόνες–ΘΕΙΡΑΣ και τους Ηπειρώτες– ΔΩΔΑΝΕΙΜ που κάνει η "Βίβλος" στο Α' Χρονικών α' κεφάλαιο. Παρατηρούμε σήμερα να υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα. διότι η ΠΛΑΣΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ γενέσεως των γήινων φύλων της "Βίβλου" δεν αφορά μόνον την πλαστογράφηση του παρελθόντος αλλά ΚΑΙ "Επένδυση συμφερόντων" που πρόκειται "να αποδώσουν κέρδη" στο παρόν και στο μέλλον.. Η κατοχή της Μακεδονίας και Θράκης από τους Βουλγάρους προγραμματίζεται από Μεγάλες Ανατολές Ελλάδος-Βουλγαρίας-Τουρκίας μετά από την Τουρκική κατοχή που θα ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ. των Ελληνικών Χρονικών. σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία θα χρησιμοποιηθεί μόνον γιά δύο χρόνια κατοχής.θέλει ιδεί Ασκαλών και η Γάζα και η Ακκαρών διότι θα μείνουν ακατοίκητες –κατόπιν ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ-.τι αφορά την προϊστορία του 9500 π.Ε. καταχωρημένα στη "Βίβλο" υπό μορφή "αυτοεκπληρούμενης προφητείας" όπου ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. εναντίον της Τύρου και Σιδώνος –ελληνικών φοινικικών πόλεων-. Και επαναλαμβάνονται ΚΑΘΑΡΑ υπό μορφή ΑΠΕΙΛΗΣ μέσα στη "Βίβλο".χ.

.. των Μήδων ΜΑΔΑΙ. Ευχαριστούμε θερμά τους Σημιτομογγόλους συγγραφείς. Εκάστου κατά την γλώσσαν αυτού. προήλθαν από επεκτάσεις και αποικήσεις των Πελασγών Αιγηίδος.χ. Πελοποννήσου. εδάφια 1-17. Ίδωμεν .χ.58 (71. Δέχεται εμμέσως ότι ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ είναι ΕΛΕΙΣΑ. Σημειώνουμε ότι η Σημιτομογγολική "Βίβλος" όχι μόνον δεν εξηγεί την προέλευση των υπολοίπων ελληνικών φύλων διασκορπισμένων σε όλο τον πλανήτη -ίδε σελίδες 57.72 του πρωτότυπου ή ΙΑ80. όταν έγραφε τα ίδια πράγματα στην Πεντάτευχο. κεφάλαιο θ'. από τη θέση των Χρονικών του εκλεκτού λαού του θεού ή από τη θέση των Χρονικών του λαού που γενοκτονεί άλλους λαούς ελέω θεού. Διότι ενέτεινα τον Ιούδαν ως τόξον . τους Κυπρίους–ΚΙΤΤΕΙΜ. όπου αναγκάζεται να ομολογήσει ότι μόνον ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ γνώριζε: "Εκ τούτων εμοιράσθησαν αι νήσοι των εθνών εις τους τόπους αυτών. -Ίδε "Βίβλος".καταναλώσει ο "ειρηνοποιός" χριστούλης εμάς τους Έλληνες τους ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ. Επομένως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ . Γένεσις ι' κεφάλαιο. Και αυτό μόνον έκαναν... Κέλτες.Και η ΕΞΟΥΣΙΑ αυτού θέλει είσθαι . αλλά δεν εξηγεί ούτε την προέλευση των "κιτρίνων" ασιατικών φυλών..και θέλουσι ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ –Έλληνες– μέσω ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. τους Θρακομακεδόνες–ΘΕΙΡΑΣ. δηλαδή ΕΛΛΑΣ με ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ κατοίκους που δεν μπορεί να τους διαχωρίσει και να τους δώσει ονόματα. ως έτος συγγραφής των Α' Χρονικών από το Σημιτομογγόλο Έσδρα.. πολύ περισσότερο δε ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. .. Ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπίζεσθαι αυτούς –τους Σημιτομογγόλους.. ώστε να επέμβουν τα αρχαία Ελληνικά Χρονικά που ΕΞΗΓΟΥΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ την προέλευση των εθνών της Ευρώπης από τους Πελασγούς Αιγηίδος. ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΚΟΜΗ ΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ.καθήμενος επί όνου και επί πώλου υιού υποζυγίου. κατά τας φυλάς αυτών εις τα έθνη αυτών". τους Κρήτες–ΘΑΡΣΕΙΣ και τελειώνοντας τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ με τους υπολοίπους Έλληνες–ΕΛΕΙΣΑ Θεσσαλίας. ο Έσδρας δέχεται εμμέσως ότι ακόμη και η Ρώμη που ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ είναι προέκταση ελληνικών φύλων της Αιγηίδος. Αυτό σημαίνει ότι ΕΜΜΕΣΩΣ η "Βίβλος" αναγνωρίζει ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΛΑΟΙ–ΦΥΛΕΣ "ιαπετικής" καταγωγής και επομένως οι εθνολογικά και γλωσσολογικά "ιαπετίτες" Ίβηρες. οι οποίοι μετά την βύθιση της Ηπείρου των αναγκάσθηκαν να αναζητήσουν ζωτικό χώρο βορειότερα. "Μετάφραση Των Εβδομήκοντα"... Πράγματι στο 460 π.ποιός θα καταναλώσει ποιόν. των Σκυθικών ΜΕΣΕΧ/ΘΟΥΒΑΛ και των ελληνικών ΕΛΕΙΣΑ/ΙΑΥΑΝ/ΘΑΡΣΕΙΣ/ΚΙΤΤΕΙΜ/ΔΩΔΑΝΕΙΜ/ΘΕΙΡΑΣ.. βιβλίο "προφήτου" Ζαχαρία.ΙΑ88 βασιλεύς σου –ΧΡΙΣΤΟΣ– έρχεται προς σε . διότι αφήνουν το πεδίο κενό με την άγνοιά τους. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η "Βίβλος" δεν αναφέρει άλλα έθνη–φυλές "Ιαπετιτών" εκτός των κρυπτοεβραϊκών ΓΟΜΕΡ/ΑΣΧΕΝΑΖ/ΡΙΦΑΘ/ ΘΩΓΑΡΜΑ/ΜΑΓΩΓ.και ΘΑ ΕΞΕΓΕΙΡΩ τα τέκνα σου ΣΙΩΝ εναντίον των τέκνων σου ΕΛΛΑΣ. Είναι προς τιμήν των Ελληνικών Χρονικών ότι δεν επιχείρησαν ΠΟΤΕ να ασχοληθούν με την προέλευση των "κιτρίνων" και "μαύρων" φυλών. Γερμανοί και λοιπές εθνότητες Ευρώπης. τους Ηπειρώτες–ΔΩΔΑΝΕΙΜ. Γαλάτες.ΙΑ81 του παρόντος) -. Στερεάς. που μέχρι το 460 π..του θεού αλλά το βιβλίο των αλητών Σημιτομογγόλων Ατλάντων και της σχιζοφρενικής μανίας των γιά παγκόσμια κυριαρχία.. .. ούτε την προέλευση των "μαύρων" αφρικανικών φυλών.χ. όπως δεν μπόρεσε ο προκάτοχός του Μωυσής να τους διαχωρίσει το 1513 π. αρχίζοντας από τους ΙΩΝΕΣ–ΙΑΥΑΝ. Ώστε θα μας . Διότι ο σκοπός των Ελλήνων συγγραφέων δεν ήταν η εξεύρεση "ηθικού και θεολογικού άλλοθι γιά τη γενοκτονία αδελφών "κιτρίνων" και "μαύρων" αλλά απλώς η ΑΛΗΘΕΙΑ του ιστορικού γίγνεσθαι της ΑΙΓΙΑΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ.έως των περάτων της γής – παγκόσμια κυριαρχία-. Σάξωνες.

ενώ η Ατλάντεια ομοφυλία προσπάθησε να οργανώσει επιβίωση ΚΥΡΙΩΣ στις αποικίες της Ασίας. αλλά γιά αλληλεπιδράσεις της Δρυίδιας Αιγαίας και Ατλάντειας ομοφυλίας. Η Δρυίδια Αιγιακή τη μερική απώλεια και η Ατλάντεια ολική απώλεια "πατρώας γής". επειδή έχοντας χάσει τα πάντα δεν τους μένει τίποτε άλλο παρά από την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ των λαών της Αιγηίδος ώστε να οικήσουν τα πατρώα Αιγιακά εδάφη και να δημιουργήσουν ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΑΤΡΙΔΩΝ. ο οποίος μέσω της τεχνολογίας της Κάβαλλα πείθει ένα μέρος του Ατλάντειου Ιερατείου ότι "επί τέλους επικοινωνούσε με τον Ένα Συμπαντικό Θεό Λόγο. είναι ακριβώς η περιγραφόμενη στο ς’ κεφάλαιο της "Γενέσεως" . Η ανωτέρω τακτική διχασμού των Ατλάντων σε δύο αλληλομισούμενες παρατάξεις.500 π. Ευρώπης. στον "ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ" ή "ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ"." Αυτό θα συνέβαινε. ως χρονικό σημείο εκκινήσεως της προϊστορίας μετά τη βύθιση Ατλαντίδος και Αιγηίδος. Ασία και Αφρική -Γαράμαντες Μινύων-. Είναι η ψυχολογία ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΣΟΥΣ που διέπει τα διασωθέντα ατλάντεια ιερατεία. Έτσι η Δρυίδια ομοφυλία προσπάθησε να οργανώσει μία στοιχειώδη επιβίωση ΚΥΡΙΩΣ στα πατρώα διασωθέντα εδάφη και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ στις σχεδόν ανέπαφες αποικίες της στην Αμερικανική Ήπειρο.ΙΑ89 Αρχή Διαλεκτικής ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ Όπως διαμορφώνεται η εικόνα στο 10. Και οι δύο ομοφυλίες αντιμετώπισαν απώλεια του ζωτικού τους γεωγραφικού χώρου. γνωρίζοντας συγχρόνως την ύπαρξη και την κατά μείζονα λόγο Ανωτερότητα των ΑΠΡΟΣΙΤΩΝ γιά το γήινο επίπεδο ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΛΟΓΩΝ.χ. Αιγηίδος και Ατλαντίδος οφειλόταν σε φυσική καταστροφή και εάν δεν είχε προηγηθεί ο διχασμός του Ατλάντειου ιερατείου σε δυο θανάσιμους αντιπάλους. Δεν επρόκειτο γιά λατρεία του Ηλίου ως φυσικού σώματος νεκρής ύλης αλλά γιά κατανόηση εμπειρική του ΜΕΤΡΟΥ ή των ΜΕΤΡΩΝ που επέτρεπαν στους γήινους να επικοινωνούν και να ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ με τη Συμπαντική Ιεραρχία του Ενός Συμπαντικού Όντος. ΛΟΓΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ. Αφρικής και Αμερικής και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ στα διασωθέντα ασήμαντα πατρώα εδάφη Αζορών και Καναρίων Νήσων. Και το Ατλάντειο και το Αιγιακό ιερατείο αναγνώριζαν σαν ΥΨΙΣΤΟ επίπεδο προσεγγίσεως τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ. κανένας ανώτερος ΛΟΓΟΣ δεν δεχόταν να "ακούσει" τα ασήμαντα αιτήματα των γήινων ομοφυλιών και πολύ περισσότερο τα μηδαμινά αιτήματα των εθνών και των ατόμων-ανθρώπων που τα αποτελούσαν. ΜΟΝΟΝ μέσω των ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ και του Νοήμονος Όντος του ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ο αναγνώστης πιθανώς ερωτά: "Γιατί οι διασωθέντες Άτλαντες δεν αρκέστηκαν στη δημιουργία "νέας πατρίδος" στις ήδη υπάρχουσες αποικίες τους. Κατανοούσαν ότι πάνω από τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ και τους ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. αν η βύθιση των δύο Ηπείρων. λόγω ειδικής ευνοίας που προερχόταν από υποταγή σε διατάξεις ανατροπής του Ηλιακού Ατλάντειου Ιερατείου". και του ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Πριν από την ΑΦΙΞΗ της Σελήνης το Ατλάντειο ιερατείο είχε ως μέγιστο επίπεδο διαλόγου αναφοράς αιτημάτων τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ ή όπως παπαγαλίζουν οι ηλίθιοι θρησκευόμενοι του χριστιανισμού "ηλιολατρεία". αναγνώστη. Αυτό αποδεικνύεται από το αφιέρωμα των μετέπειτα Αθηναίων ως απογόνων των Αιγαίων. Εδώ βρίσκεται η ΑΙΤΙΑ των σχιζοφρενικών δηλώσεων της "Βίβλου" γιά "παγκόσμια κυριαρχία" των διασωθέντων Ατλάντων Σημιτομογγόλων. που τιμούσε τον ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΛΟΓΟ του ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ "άγνωστο" διότι η ιεραρχικά επιβαλλόμενη έλλειψη επικοινωνίας μαζί του δεν επέτρεπε τη "γνωριμία" και τις "οικειότητες" με το Πρόσωπό Του. Με την εμφάνιση της Σελήνης παρουσιάζονται κωμικοτραγικές παράνοιες και σχιζοφρένειες του "θεού" ΣΙΝ. δεν μπορούμε να ομιλούμε γιά τοπικές αλληλεπιδράσεις λαών. εξ αιτίας του σχιζοφρενούς ΣΙΝ της Σελήνης.

ΙΑ90 της Σημιτομογγολικής Βίβλου. Αυστραλίας.και τα ζώα εφ’ όσον καταστράφηκαν. Κινέζους βεβαιώνουν την ΣΥΝΕΧΕΙΑ των πολιτισμών ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ από το 3000-1000 π. διότι αντί να χρησιμοποιήσει ... Και από παντός ζώου εκ πάσης σαρκός. Αιγύπτιους. Διαβάζουμε : "Και ότε ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνωνται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς. και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας.. Διεφθάρη δε η γή ενώπιον του Κυρίου και ενεπλήσθη η Γή αδικίας . σύμφωνα με την γενεαλογική χρονολόγηση της "Βίβλου".τι κινείται επί της γής... κατά τα είδη αυτών.. διότι τα επιγραφικά ευρήματα με δυναστείες βασιλέων στους Ίνκας. Και είπεν ο θεός προς τον Νώε.. Ινδούς..χ. καθώς έκαμον.. Και ιδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γήν .νήπια κακά. Και είπεν ο Κύριος εν τη καρδία αυτού.". και έτι..χ. οι έκπαλαι άνδρες ονομαστοί." ΚΑΙ ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ: κεφάλαιον η’ Γένεσις: "... ύστερον αφού οι υιοί του θεού εισήλθον εις τας θυγατέρας των ανθρώπων. Το ανωτέρω άκρως εμετικό κείμενο ΠΑΠΑΡΑ.. πάν ό. τον οποίον εποίησα.. Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί. μαύρους και .χ. Και είπεν ο Κύριος θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον. Πάντα τα ζώα. και διότι το 2370 π. πάντα τα ερπετά και πάντα τα πτηνά.. έως σήμερα δεν διασπάστηκε σε κίτρινους.. είναι κράμα υπονοούμενης αλήθειας και αισχρού ψεύδους. Επειδή μετεμελήθην ότι εποίησα αυτούς.φουκαράς ανακαλύπτει ότι δε γνώριζε καλά την συνταγή βάσει της οποίας κατασκεύασε τον άνθρωπο και του είχε διαφύγει ότι "ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού" και ότι επομένως έφταιγε ο ίδιος γιατί είχε κάνει λάθος στις δόσεις του ανθρώπινου DNA των εμβρύων που παρήγαν .τα ανθρώπινα ζώα που πιστεύουν ηλίθιες βιβλικές "ιστορίες". Είναι ψεύδος ότι ο θεός "μεταμελείται" γιά τα δημιουργήματά του και τα εξοντώνει αποδίδοντας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ σε όλους τους ανθρώπους και στα ζώα...Και εξήλθεν ο Νώε και οι υιοί αυτού και η γυνή αυτού και οι γυναίκες των υιών αυτού μετ’ αυτού.. Και ο Νώε εύρε χάριν ενώπιον του Κυρίου. από προσώπου της γής.. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι εποίησε τον άνθρωπον επί της γής .. διότι η γή ενεπλήθη αδικίας απ’ αυτών. ιδόντες οι υιοί του θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίαι. Από ανθρώπου έως κτήνους. Αφρικής τα οποία δε ζούν ούτε υπάρχουν στην Ασία του Αραράτ όπου δήθεν άρχισαν να αναπαράγονται τα "διασωθέντα ζώα της κιβωτού" και ..Κατ’ εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της Γής. έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού. Είναι ψεύδος η διάσωση των ζώων μέσω της "κιβωτού". άρσεν και θήλυ θέλουσιν είσθαι.. ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξει εις την κιβωτόν . διότι υπάρχουν ζώα ΣΗΜΕΡΑ στις Ηπείρους Αμερικής.νουκλεϊνικά οξέα καλωσύνης. εξήλθον της κιβωτού . πήρε κατά λάθος νουκλεϊνικά οξέα κακίας ήτοι οξέα ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ. Το τέλος πάσης σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου. .. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γής... διότι ... Δεν θέλω καταρασθή πλέον την γήν εξ αιτίας του ανθρώπου..χ. έλαβον εις εαυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Κάμε εις σεαυτόν κιβωτόν εκ ξύλου Γοφέρ . ουδέ θέλω πλέον πατάξει πλέον πάντα τα ζώντα. ο πλανήτης Γή κατοικείται από σταθεροποιημένες ανθρωπολογικά και χρωματικά φυλές και διότι καμμία φυλή από το 2370 π. μπαγάσικα και άτακτα και ατίθασα. είχαν "κακούς σκοπούς στους διαλογισμούς της καρδίας αυτών"!!! Είναι ψεύδος ότι ο θεός "ξαναμεταμελείται" γιά την εξόντωση των ανθρώπων και λέγει "εν τη καρδία αυτού" ότι δεν θα "ξαναπατάξει πάντα τα ζώντα".. και αύται ετεκνοποίησαν εις αυτούς. επειδή μόλις τώρα ο αυτοσχέδιος .. Βαβυλώνιους.. Είναι ψεύδος ότι ο θεός εξάλειψε όλους τους ανθρώπους "από προσώπου της γής" και ότι από τους αποβιβασθέντες "σωσμένους οκτώ" του Αραράτ προήλθαν όλες οι φυλές της γής με χρονικό σημείο εκκινήσεως το 2370 π.

Σημερινές υποβρύχιες έρευνες αποδεικνύουν την ΑΛΗΘΕΙΑ αυτών των πληροφοριών.640-559 π. ΣΗΜΕΡΑ θα υπήρχε στην Ασία του Αραράτ τουλάχιστον ένα έθνος ή έθνη με νέγρους. την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ βουλήσεως που καλλιεργούσαν στους γήινους "κακόν" και την ΙΕΡΑΡΧΙΑ τους "βδέλυγμα εναντίον της ισότητος και της .δημοκρατίας". Οι πληροφορίες αυτές διασώθηκαν όταν ο Νομοθέτης των Αθηναίων Σόλων . Το "κλειδί" γιά την κατανόηση του τι πραγματικά συνέβη βρίσκεται στο ΠΟΠΟΛ-ΒΟΥΧ.. αλλά επειδή αυτός ήταν ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ να δημιουργηθούν ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ικανοί να μεσολαβούν ανάμεσα στους ΘΕΟΥΣ και στους ΘΝΗΤΟΥΣ και ικανοί να αξιολογούν. αλλά βυθίστηκε. ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ. να επιλέγουν και να κάνουν ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ των ασήμαντων ανθρώπινων αιτημάτων που υποβάλλονταν στους ΘΕΟΥΣ. δεν άρεσαν στον "Κύριον".και μεγάλη πλημμύρα έπεσε στα κεφάλια των πλασμάτων αυτών . αλλά εξαφανίσθηκε μέσα σε μία μέρα και μία νύχτα.Ε’ και στον "Κριτία" προσθέτοντας ότι "κατά τα αιγυπτιακά αρχεία.. η όψη της γής σκοτείνιασε και μια σκούρα πυκνή βροχή άρχισε να πέφτει. Καταποντίστηκαν κι ένα πηχτό υγρό κατέβηκε από τον ουρανό . ΤΕΧΝΕΣ. Αυτοί οι "ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΝΔΡΕΣ" κυβερνούσαν την Αιγηίδα και την Ατλαντίδα και την Αφρική και την Ασία και την Αμερικανική Ήπειρο. Αυτά τα ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΟΝΤΑ που είχαν αναλάβει να γεφυρώσουν ιεραρχικά το ΦΟΒΕΡΟ ΧΑΣΜΑ νοημοσύνης μεταξύ ΘΕΩΝ που είχαν παρελθόν πολιτισμού ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΤΩΝ και γήινων με παρελθόν πολιτισμού μερικών χιλιάδων ετών. των ΤΙΤΑΝΩΝ. διότι είχαν στη διάθεσή τους "θεές" πολύ ωραιότερες και σεξουαλικά ενδιαφέρουσες.. μετά τις Ηράκλειες Στήλες -Γιβραλτάρ-. πνευματικός και τεχνικός. Αυτοί "ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ. με την επισήμανση ολόκληρων βυθισμένων πόλεων στο βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού. απογόνους των δέκα ΗΜΙΘΕΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ που είχε γεννήσει ο ΘΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με τη γηγενή Κλειτώ. δεν κατακλύσθηκε από νερά που κατόπιν αποσύρθηκαν όπως θέλει η αφήγηση της "Βίβλου".ΙΑ91 λευκούς και ερυθρόδερμους και διότι αν αυτό είχε συμβεί.χ. βροχή και τη νύχτα .. Ήταν ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ που θα επέτρεπε την διοχέτευση της ΑΣΥΛΛΗΠΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ των ΘΕΩΝ στους ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ γήινους ώστε να παράγουν ΠΝΕΥΜΑ. ΟΙ ΕΚΠΑΛΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟΙ" έπρεπε να φύγουν από τη μέση. Το χρονικό των Μάγιας γιά τον κατακλυσμό λέει: "Τότε τα νερά της θάλασσας αναταράχτηκαν από την θέληση της Καρδιάς του Ουρανού -Ουρακάν. μετά από σεισμούς και κατακλυσμούς. ο Ατλάντειος πολιτισμός. ερυθρόδερμους. λευκούς και κίτρινους σε συμβίωση.. Και ονόμασε την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ τους "αδικία" και την ΑΛΗΘΕΙΑ τους "ψεύδος". Η πνευματική τους ανωτερότητα σε σύγκριση με τους γήινους συνοδευόταν και από βιολογική και ανωτερότητα αισθημάτων. χρονικό των ΚΙΤΣΕ ΜΑΓΙΑΣ γραμμένο με ιερογλυφικά Μάγιας. Ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος πάνω από τα κεφάλια τους σαν νά' τανε .εισήλθαν εις τας θυγατέρας των ανθρώπων όχι επειδή ήσαν "ωραίαι". Είναι οι ΗΜΙΘΕΟΙ και οι ΗΡΩΕΣ της Ελληνικής ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ και της ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ όλων των λαών του πλανήτη.χ. το οποίο έκαψαν οι Ισπανοί κατακτητές.επισκέφθηκε την Σάιδα της Αιγύπτου και το τοπικό ιερατείο του υπέδειξε ιστορικά αρχεία που τοποθετούσαν χρονικά τη βύθιση Ατλαντίδος και Αιγηίδος το 9500 π. Αποδεικνύουν όμως και κάτι άλλο: Το έγκλημα της βυθίσεως μίας ολόκληρης ΗΠΕΙΡΟΥ από τον παρανοϊκό Σίν της Σελήνης. ..χ. βρισκόταν σε ένα αφάνταστα εξελιγμένο επίπεδο. Το νησί-Ήπειρος που οι Αιγύπτιοι και ο Πλάτων τοποθετούν στον ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ. αλλά αργότερα ξαναγράφτηκε από μνήμης με λατινικά γράμματα.. Είναι αλήθεια ότι οι υιοί των θεών -όχι του θεού. μέσω χρήσεως Σεληνιακής τεχνολογίας ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ που μετέβαλλε την στατική του ατλάντειου υπεδάφους.. βροχή την ημέρα. Στην Ατλαντίδα υπήρχε ακριβώς αυτός ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ τρόπος διακυβέρνησης από τους δέκα ΗΡΩΕΣ ΑΤΛΑΝΤΕΣ το 9500 π. αν ο δικτάτωρ ΣΙΝ της νεοαφιχθείσης Σελήνης ήθελε να αποκτήσει υπηκόους τους γήινους. Τις παραθέτει ο Πλάτων στον "Τίμαιο Γ’ 24.. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

Μπορούμε μόνον να υποθέσουμε ότι οι "Νώε" με τους γυιούς "Σήμ. Τέτοιοι νομάδες. της θάλασσας και της γής. στη γαλαξιακή τεχνολογία της Σελήνης.ειρηνοποιού μαλθάκα χριστούλη. διότι σε πλείστες περιπτώσεις σεισμικής δράσεως στην επιφάνεια της γής. Και επειδή είναι παράλογο να αναζητούμε τέτοια τεχνολογία στους γήινους του 9500 π. Είναι η τεχνολογία "μοριακής συμπυκνώσεως" που αποδεδειγμένα διαθέτει το σκάφος Σελήνη. Μετά. Οι Άτλαντες απέρριψαν τις διαπραγματεύσεις με τα πληρώματα της Σεληνιακής Παράνοιας. Είναι αδύνατη η ταυτόχρονη πρόκληση βυθίσεως των υγρών της ατμόσφαιρας και των στερεών τμημάτων επιφανείας.. αλλά τα δένδρα έτρεμαν -σεισμός.. κατάργηση του Ατλάντειου πολιτεύματος της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των ΗΡΩΩΝ.χ.Αποκάλυψις κ’ 9: "Και κατέβη πύρ από του θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς" και Γένεσις ιθ’ 24: "Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορα θείον και πύρ παρά Κυρίου εξ ουρανού. γεμάτοι απελπισία.Α. με φυσιολογικές συνθήκες. Τέτοια υπέρβαση από τα φυσικά γήινα φαινόμενα μπορεί να γίνει μόνον από χρήση τεχνολογίας. Ιάφεθ" που κωδικά σημαίνουν "Ιερατείο. ο "Κύριος" είχε ζητήσει από το "ηλιακό" ιερατείο και την δεκαμελή κυβέρνηση Ατλαντίδος "πλήρη υποταγή" που προϋπέθετε καταδίκη όλου του Ατλάντειου πολιτισμού ως "δαιμονικής προελεύσεως" από τους προηγούμενους "θεούς του κακού". Τα πάντα έγιναν πυκνότερα.πάνω στα οποία φόρτωσαν και τα κατοικίδια ζώα τους. Σύμφωνα με την περιγραφή. Αστοί" ειδοποιήθηκαν έγκαιρα να εγκαταλείψουν μέσω θαλάσσης την Ατλαντίδα χρησιμοποιώντας "κιβωτούς" -τα πλοία τους." Όλα στην ανωτέρω αφήγηση δείχνουν ότι πρόκειται γιά μια υπερβολική πύκνωση του αέρα.. Ήθελαν να σκαρφαλώσουν στις στέγες των σπιτιών τους και τα σπίτια τους γκρεμίζονταν στο χώμα.. ο οποίος μας "προειδοποιεί" ότι πριν από "την δευτέρα του παρουσία" θα γίνουν "σεισμοί. με αποκορύφωμα του εγκληματικού σώου "πύρ εξ ουρανού" όπερ θα καταφάγει τους απίστους. Είναι ακριβώς η αντίστροφη τεχνολογία από την τεχνολογία αποσυνθέσεως ή ολικής αραιώσεως ύλης που διαθέτει η Ο. στη στεριά. κατέγραψαν ενεργοποίηση "ηλεκτρομαγνητικών χαμηλών μοριακής πυκνώσεως" σε "κώνους" που έχουν την κορυφή τους στις μεταλλικές θάλασσες της Σελήνης. άγνωστο με ποιά αρχική σκοπιμότητα. είναι οι Βέρβεροι και οι Τουαρέγκ της Βόρειας Αφρικής και "εκπολιτισθέντες" Βάσκοι της Ισπανίας. σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον. Δούλοι. καταποντισμοί. εκτός εκείνων που η "βίβλος" αποκαλεί κωδικά "Νώε".και τους έριχναν στο χώμα.. -τεχνολογία Λέιζερ Σελήνης στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα γιά πρόκληση εμπρησμού εξ αποστάσεως.. Τα πάντα συρρικνώθηκαν από ένα ηλεκτρομαγνητικό "χαμηλό" τεράστιας έντασης που με την σειρά του παρήγαγε πρωτοφανή "βαρομετρικά χαμηλά" και πυκνώσεις στον αέρα.Ε. την αναζητούμε εκεί μόνον που μπορεί να βρεθεί αμέσως έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα. Νερό και φωτιά συνέβαλαν στην παγκόσμια καταστροφή του μεγάλου κατακλυσμού πρίν από την τετάρτη δημιουργία. Χάμ. Αφρικής ανατολικά και στις ακτές της Αμερικής δυτικά." Πριν από το φρικιαστικό έγκλημα εναντίον των κατοίκων της Ατλαντίδος με όλα τα ανωτέρω τεχνολογικά μέσα.Α.ΙΑ92 φωτιά. τα πάντα από την στρατόσφαιρα μέχρι τα βάθη του γήινου φλοιού έγιναν πυκνότερα. Ήθελαν να σκαρφαλώσουν στα δένδρα πάνω. αλλά οι σπηλιές έκλειναν μπροστά τους κατολισθήσεις από σεισμό. εναντίον της Σελήνης. στη θάλασσα.. ώστε να έχουν πόρους επιβίωσης όταν θα έφθαναν στις ακτές της Ευρώπης. βαρύτερα και βυθίστηκαν. Εννοείται ότι οι "διασωσμένοι" έχουν απαρνηθεί κάθε χαρακτηριστικό ατλάντειου πολιτισμού και κάτω από τις διαταγές του ιερατείου τους ή ΣΗΜ μεταβάλλονται σε ορδές βαρβάρων που λυμαίνονται τα δυτικά παράλια της Αφρικής και της Ευρώπης. Λέμε αποδεδειγμένα. τα όργανα της Ο.Ε. λοιμοί και λιμοί" και λοιπά τρομοκρατικά σώου-μπίζνες του πατρός του ΣΙΝ της Σελήνης.. βαρύτερα και βυθίστηκαν. οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν. Ήθελαν να μπούνε στις σπηλιές. Η . Τα ανωτέρω μπορούν να διαλευκάνουν και τις απειλές του .

χ. Ας αφήσουμε να μιλήσουν τα Ελληνικά Χρονικά: "ΚΡΙΤΙΑΣ" Πλάτωνος: Ο Αιγύπτιος ιερέας της Σαΐδος ομιλεί στον Σόλωνα: ".έγινε εδώ πριν 8000 χρόνια -8500 π. Σόλων. γιά χάρη σου και γιά χάρη της πόλης σου.χ.ΙΑ93 γλωσσολογική ανάλυση των διαλέκτων των τους τοποθετεί στις Τουρανικές γλώσσες και φυλές.500 π. διότι και οι απόγονοι αυτών που διασώθηκαν. Σείς όμως το ξεχάσατε.500 π. είχε προηγηθεί μία φοβερή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ μεταξύ Ηλιακών Αιγαίων και Ηλιακών Ατλάντων.. Διότι. δύναμη που εξόρμησε αλαζονικά απ’ έξω.Εξέτασε λοιπόν τους νόμους εκείνης της πόλης -Αθήνας.. Ο Στράβων αναφέρει ότι οι "ηλιακοί ποσειδώνιοι" Άτλαντες είχαν 300 πόλεις–αποικίες στα δυτικά παράλια της Αφρικής και υποθέτουμε ανάλογο αριθμό στις ανατολικές ακτές της Ευρώπης. η οποία τόσο τη δική σας όσο και τη δική μας χώρα προστάτευσε. κάνοντας ταυτόχρονη επίθεση και στην Ευρώπη και στην Ασία.νήσσαν. η σημερινή πόλη των Αθηναίων υπήρξε άριστη στον πόλεμο και γενικώς ήταν τέλεια στην διακυβέρνησή της. Λένε πως σ’ αυτή την πόλη έγιναν έργα περίφημα και διαμορφώθηκαν τα καλύτερα πολιτεύματα απ’ όσα ακούσαμε ότι υπήρξαν ποτέ επάνω στη γή. Θα δούμε αργότερα γιατί. Κάθε ένας από τους τρείς πληθυσμούς μισεί θανάσιμα τους άλλους δύο γιά λόγους που ο αναγνώστης καλείται να βρεί μόνος του. όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι οι Αιγιείς Έλληνες..χ. μια διαμάχη μεταξύ τους φαινομενικά ανεξήγητη. από τρία είδη πληθυσμών: Αυτόχθονες Έλληνες Αιγιείς "ηλιακούς".χ. τέλος πάντων. Αποίκους Άτλαντες "ηλιακούς" και ορδές "σωσμένων Σεληνιακών Ατλάντων".. διασώθηκε λίγο σπέρμα. Είναι γραμμένο στα ιερά μας βιβλία πως η διοργάνωση της πόλης – Σαΐδος. προϋπήρχε ήδη από το 10. Τον βοηθούμε λέγοντας ότι οι Σεληνιακοί Άτλαντες θεωρούσαν τους Ηλιακούς Άτλαντες των αποικιών ως "εχθρούς του θεού ΣΙΝ" που θα έπρεπε να έχουν πνιγεί μαζί με τους Μητροπολιτικούς Ηλιακούς Άτλαντες. κάποτε.. διότι. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνω. από το οποίο κατάγεσαι εσύ και οι συμπολίτες σου. φανατισμένοι από το ιερατείο ΣΗΜ. Σημειώνουμε ότι με βάση όλα τα διαθέσιμα αρχαία ελληνικά κείμενα διαπιστώνουμε ότι παρά την πολιτισμική και θρησκευτική "ταυτότητα" των Αιγαίων και Ατλάντων ως "ηλιακών" λαών.. και γύρω στο 9. δηλαδή τα βιβλία μας. Διότι τότε ο Ατλαντικός ήταν πλωτός και υπήρχε ένα νησί στην είσοδό . Διότι εδώ θα βρείς πολλά παραδείγματα των νόμων που υπήρχαν τότε στην πόλη σας. αλλά προπάντων γιά χάρη της θεάς. από τον Ατλαντικό Ωκεανό. .. ένα όμως υπερέχει σε μέγεθος και σε αρετή.550 π. Σόλων και θα σου τα πω –όσα αφορούν τους αρχαίους συμπολίτες σου-.και παράβαλλέ τους με τους εδώ -Σαΐδος-..Μετά. από την Αθηνά ή Νηίθ-. -ο αιγύπτιος ιερέας είναι κακώς πληροφορημένος διότι τα ελληνικά χρονικά ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ τις πρώτες μετακατακλυσμιαίες δυναστείες των Πελασγών Αρκάδων. πριν από τον μεγάλο Κατακλυσμό. όπως είδαμε στη σελίδα 55 (70ή του πρωτότυπου ή ΙΑ78 του παρόντος). δεν έγιναν δεκτοί από τους "ηλιακούς" γιά συμβίωση.χ. γιά πολλές γενιές πέθαιναν χωρίς να ξέρουν να γράφουν. Προς το παρόν θα αναφερθούμε στο παράδοξο σκηνικό που δημιουργείται μετά την βύθιση. Τον βοηθούμε ακόμη λέγοντας ότι ήδη πρό του 9. γιά την οποία η "βίβλος" ποιεί την .δεν γνωρίζετε ότι στη χώρα σας έζησε το ωραιότερο και καλύτερο ανθρώπινο γένος.. -έλληνες. Θα σου διηγηθώ λοιπόν με λίγα λόγια γιά τους νόμους που είχαν και γιά το ωραιότερο που έκαναν οι συμπολίτες σου πριν από 9000 χρόνια -9500 π. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις ορδές των διασωθέντων Ατλάντων ήταν "προνόνιο" των Ατλάντων των αποικιών.. Πολλά και μεγάλα έργα της πόλης σας είναι γραμμένα εδώ. -Αθηνά ή Νηίθαφού πήρε το σπέρμα γιά σάς από τη Γή και τον Ήφαιστο και αργότερα γιά μάς.. Οι "σεληνιακοί" Άτλαντες. Λένε. με πληθυσμιακό όγκο αντίστοιχο της ανωτέρω σειράς. ανέθρεψε και εμόρφωσε. πόση εχθρική δύναμη κατέστρεψε κάποτε η πόλη σας.

ΑΙΓΙΕΙΣ και ΑΤΛΑΝΤΕΣ. σ’ ολόκληρη την απέναντι ήπειρο Αμερικανική Ήπειρο. . Ολόκληρη λοιπόν αυτή η δύναμη αφού συγκεντρώθηκε και ενοποιήθηκε. εμπόδισε να υποδουλωθούν όσοι δεν είχαν υποδουλωθεί και απελευθέρωσε χωρίς κανένα αντάλλαγμα όλους τους άλλους που είμαστε απ’ αυτή την πλευρά των Στηλών του Ηρακλέους.. Σόλων. Υπολείμματα αυτής της Θάλασσας είναι σήμερα οι αλμυρές λίμνες της Αφρικανικής Σαχάρας... οι οποίες δεν συγκοινωνούν μεταξύ τους. έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και μέσα σ’ ένα τρομακτικό μερόνυχτο. Αφού όμως πέρασε αρκετός καιρός.χ. έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και μέσα σ’ ένα τρομακτικό μερόνυχτο. όλοι οι πολεμιστές. διότι οι άλλοι την εγκατέλειπαν.Στο νησί αυτό λοιπόν. τόσο γιά την αρετή της όσο και γιά την ανδρεία της. Φυσικά σε μία τέτοια γεωγραφική διάταξη δεν υπάρχει το σημερινό Αιγαίο Πέλαγος και η Ευρώπη είναι ενωμένη με την Αφρική σε όλο το πλάτος της Ιταλικής Χερσονήσου και της Ιβηρικής Χερσονήσου. όλοι οι πολεμιστές -ΑΘΗΝΑΙΟΙ. η Αιγαία-Αδριατική και η Ιβηρική. Την εποχή εκείνη. Αυτές είναι και οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν βυθισμένες πόλεις. Πράγματι. η δύναμη της πόλης σας φάνηκε εξαιρετική ανάμεσα σ’ όλους τους ανθρώπους." Εφ’ όσον ο πόλεμος διεξαγόταν σε ΑΙΓΑΙΟ ΕΔΑΦΟΣ και σ’ αυτό το έδαφος θάφτηκαν ΑΙΓΑΙΟΙ και ΑΤΛΑΝΤΕΣ πολεμιστές των δύο αντιπάλων στρατοπέδων μετά την ήττα των Ατλάντων. σαν ένας άνθρωπος. είτε και μόνη της. είτε επικεφαλής όλων των Ελλήνων. ώστε ο αναγνώστης να τις αναζητήσει στις ισομετρικές καμπύλες ενός ναυτικού χάρτη ή γεωφυσικού χάρτη. Δυτικώς από την Βορειοδυτική Αφρική του Ρίο Ντέ Όρο-Σενεγάλη-Ζάμπια-Γουϊνέα–Σιέρρα Λεόνε-Λιβερία.που βρίσκεται γύρω από τον αληθινό Ωκεανό -Ειρηνικό Ωκεανό-. μετά την ήττα τους οι Άτλαντες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ και να συρρικνωθούν στις "παράλιες" αποικίες τους που κρατούσαν μέχρι την Λιβύη και τις "στεριανές" αποικίες τους που είχαν μέχρι την Βορειοδυτική Ιταλία από τη Νότια ευρωπαϊκή ζώνη. συμπίπτει απόλυτα χρονικά με την καταστροφή της Αιγηίδος. Η Λιβυκή Θάλασσα περικλειόταν βορείως από τη Λιβύη ή σημερινές Αλγερία-Τυνησία-Μαρόκο. οργανώθηκε μία μεγάλη και αξιοθαύμαστη δύναμη βασιλέων που κυριαρχούσε σ’ ολόκληρο το νησί. Γι’ αυτό και το μέρος εκείνο της θάλασσας είναι αδιάβατο και ανεξερεύνητο διότι εμποδίζει ο πολύ ρηχός πηλός που δημιούργησε το νησί όταν καταποντίσθηκε.. σε αντίθεση με περιοχές βάθους μικρότερου από 2000 μέτρα που περιέχουν σε ΌΛΗ τους την έκταση βυθισμένες πόλεις της Αιγηίδος.θάφτηκαν στη ΓΗ κι έτσι εξαφανίστηκε ΚΑΙ το νησί της Ατλαντίδος. προσπάθησε με μία της εξόρμηση να υποδουλώσει και τον δικό μας τόπο και τον δικό σας και όσους βρίσκονταν απ’ αυτή την πλευρά της εισόδου.. αφού έφτασε στο χείλος της καταστροφής. Αντί της Μεσογείου υπήρχε η Λιβυκή Θάλασσα ακριβώς στον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα η έρημος Σαχάρα. την Ατλαντίδα. θάφτηκαν στη γή κι έτσι εξαφανίστηκε και το νησί της Ατλαντίδος βουλιάζοντας στην Θάλασσα. Νοτίως από τα Λεκανοπέδια του Κονγκό και Ανατολικώς από την Αίγυπτο και . έστησε τρόπαια εναντίον τους." Απαιτούμε από τον αναγνώστη να γυρίσει πίσω διότι ΔΕΝ ΕΙΔΕ τη φράση ΚΛΕΙΔΙ του κειμένου. Το νησί ήταν μεγαλύτερο από την Λιβύη και την Ασία και από κεί μπορούσε να περάσει κανείς σε άλλα νησιά κι απ’ αυτά. κατανίκησε τους επιδρομείς. καθώς και σε πολλά άλλα νησιά και τμήματα της Ηπείρου. Στην περίοδο αυτή του 9500 "σύν" π. Διότι αφού ξεπέρασε όλους και σε αρετή και σε πολεμικές τέχνες. δεν υπάρχει Μεσόγειος θάλασσα αλλά δύο λίμνες ή κλειστές θάλασσες. Γιά να αποφύγουμε περιγραφές συντεταγμένων λέμε απλώς ότι είναι οι δύο περιοχές της Μεσογείου με βάθος μεγαλύτερο από 2000 μέτρα. άρα η καταστροφή της Ατλαντίδος που εξαφανίστηκε ΚΑΙ αυτή.ΙΑ94 του την οποία εσείς ονομάζετε Στήλες του Ηρακλέους. Εκτός απ’ αυτά οι βασιλείς εκείνοι εξουσίαζαν απ’ αυτή τη μεριά της εισόδου τη Λιβύη μέχρι την Αίγυπτο και την Ευρώπη μέχρι την Τυρρηνία -εκτός Αιγύπτου και Τυρρηνίας ή Βορείου Ιταλίας-. Επαναλαμβάνουμε τη φράση ΚΛΕΙΔΙ: "Αφού όμως πέρασε καιρός.

έχουν επισκεφθεί μία τέτοια έκταση βορείως της βορειότατης καμπής του ποταμού Νίγηρα και έχουν στην κατοχή τους ανασκαφικά ευρήματα και μη αναγνώσιμα επιγραφικά ευρήματα της περιοχής. έχοντας αριστερά τους την Ιβηρική Λίμνη και δεξιά τους την Αδριατική–Αιγιακή Λίμνη. ότι ταυτόχρονα με την βύθιση Αιγηίδος και Ατλαντίδος σημειώθηκε Ανύψωση της Βορείου Αφρικής και Ανύψωση όλων των Ανατολικών Ακτών της Αμερικανικής Ηπείρου. με τέτοια αισχρή και ξεδιάντροπη πλαστογράφηση της Ιστορίας.Ε. Η ΛΙΒΥΚΗ Θάλασσα επικοινωνούσε με τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω ενός στομίου που βρισκόταν στο ύψος των Καναρίων Νήσων. αποβιβάστηκαν στην βορείως κείμενη Λιβύη και προχώρησαν διά ξηράς έως την Τυρρηνία. . Αυτό σημαίνει ότι οι Άτλαντες εισβάλλοντας από το στόμιο των Καναρίων ως μόνης θαλάσσιας διόδου προς την Λιβυκή θάλασσα. εξηγείται η δήλωση του Αιγύπτιου ότι οι Άτλαντες κατείχαν την Λιβύη και εδάφη μέχρι την Τυρρηνία. Μόνον έτσι αποκτούν ειρμό και λογική τα αιγυπτιακά αρχεία. με Αιγαία Τεχνοτροπία. Αυτό δεν μας εκπλήσσει διότι είναι πάγια τακτική των "σεληνιακών" να πλαστογραφούν τη γήινη ιστορία διεπόμενοι από την σχιζοφρενική διαστροφή και το κόμπλεξ-σύμπλεγμα της "προτεραιότητος" ενώπιον άλλων λαών.και επειδή μόνον τότε οι διεσπαρμένες ορδές των Σημιτομογγόλων "Νώε" είχαν κατορθώσει να διαβρώσουν "ειρηνικά" την Ελληνική Μεσοποταμία.χ. Επομένως η "Βίβλος" ως σύγγραμμα του "σεληνιακού" ατλάντειου ιερατείου αντιγράφει και πλαστογραφεί ποιοτικά και χρονικά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος και Γιλγαμές. από φυσικές αιτίες. Με την "τότε" γεωγραφία που έχει ενωμένη την Ιταλία με την Λιβύη. Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και της Πύρρας με τον Ωγύγιο κατακλυσμό. .ΙΑ95 Αιθιοπία.. ακριβώς στο δυτικό άκρο των Αφρικανικών Ορέων Άτλας. Παράλληλα του έπους Δευκαλίωνος κινούνται χρονικά τα Βαβυλωνιακά έπη κατακλυσμού του Γιλγαμές. Η "Βίβλος" μεταθέτει τον Δευκαλίωνα από το 5000 π.χ. ενώ μόνον τα Ελληνικά αρχεία Πελασγών και Αιγυπτίων και τα αρχεία Μάγιας και Ίνκας αναφέρονται στον Ωγύγιο κατακλυσμό του 9500 π. ιδρύοντας τις δυναστείες της ΟΥΡ του 2500 π.χ. ενώ αποσιωπά τελείως τον Ωγύγιο κατακλυσμό.Α.χ. σε τοπικό επίπεδο ελληνικού χώρου. των οποίων όμως οι παραστάσεις είναι αρκετές γιά να αποδείξουν την ύπαρξη "νησιώτικου πολιτισμού". Στην ΛΙΒΥΚΗ θάλασσα υπήρχαν νησιά όπου σήμερα τα εδάφη της Σαχάρας έχουν υψόμετρο πάνω από 2000 μέτρα. Τα πάντα αποδεικνύουν στους ερευνητές της Ο. Οι άνδρες της Ο. επειδή μόνον τότε οι Έλληνες άποικοι της Μεσοποταμίας γενοκτονήθηκαν από τους Σημιτομογγόλους του ΕΛΑΜ -2300 π. (61η του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος) Ο κατακλυσμός της "Βίβλου" επιχειρεί έτσι ύπουλα να διαγράψει με μία μονοκονδυλιά τους προϋπάρχοντες πολιτισμούς των ελλήνων αποίκων και να παρουσιάσει τους Σημιτομογγόλους ως ΑΡΧΗ του ανθρωπίνου γένους.ίδε πίνακα σελίδος 50-. Τα Ελληνικά Χρονικά τοποθετούν ως ηγέτη της αντεπιθέσεως εναντίον των Ατλάντων τον Βασιλέα της Αθήνας Ωγύγη. Έτσι η αφήγηση του Αιγύπτιου ιερέα της Σαΐδος στον Σόλωνα που αναφέρεται στην αναχαίτιση των Ατλάντων από τους Έλληνες πρέπει να νοηθεί ότι αφορά στην προκατακλυσμιαία γεωγραφία.χ. Εν πάσει περιπτώσει.Ε.χ.Α. όπως αποδεικνύουν τα υπολείμματα λιμενικών εγκαταστάσεων σε υψόμετρο 2000 μέτρων!!! της Βορείου και Νοτίου Αμερικής. διότι υπάρχουν ενδείξεις ότι τα γεγονότα του Δευκαλίωνος συνέβησαν πολύ αργότερα γύρω στο 5000 π. η "Βίβλος" διεκδικεί την προτεραιότητα σε μια περιοχή που όλα τα γραπτά Χρονικά όλων των λαών δεν έχουν να επιδείξουν τίποτε: Την περιοχή του ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ και της ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ. Σ’ αυτήν την ξηρά που έμελλε να βυθισθεί γίνονταν οι τελευταίες μάχες απωθήσεως των Ατλάντων από τους αντεπιτιθέμενους Έλληνες όταν βυθίσθηκε η Αιγηίς και έθαψε ζωντανούς αμυνόμενους και επιτιθέμενους. στο 2490 π. διότι αυτά τα ενοποιημένα εδάφη ήταν η τότε "Νοτιοδυτική Ευρώπη" ή τα βορειοδυτικά παράλια της Λυβικής θαλάσσης.

απέναντι στον ΚΟΛΟΣΣΟ της ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. διά των οποίων ο τότε κόσμος απωλέσθη κατακλυσθείς υπό του ύδατος. ιδού αποταμιεύσεις ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ και ΛΥΣΣΑΣ της ΣΙΝΒΑΝΚ. .. ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου -Ιησού-. τους δε αδίκους να φυλάττη εις την ημέραν της κρίσεως διά να κολάζονται. Μ. διαβάζουμε τα εξής εμετικά: "Και καθώς αι ημέραι του Νώε.χ. διαβάζουμε τα εξής καθαρτικά: "και εάν τον παλαιόν κόσμον δεν εφείσθη. κεφάλαιον κδ’ 37." Ιδού λοιπόν απειλές. νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες. ιδού κοσμογονία του δεκάρικου.χ. διαβάζουμε τα εξής εκτρωματικά: "Διεγείρω δι’ υπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοιαν. στους αυτόχθονες "ηλιακούς" Αιγαίους που άρχουν στη νεοδιαμορφωθείσα γεωγραφία όλης της Ευρώπης και όλης της Βορείου Αφρικής. διά να ενθυμηθήτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των αγίων προφητών -Σημιτομογγόλων." Στο Β’ Πέτρου β’ 5. ΙΔΟΥ Η ΤΡΕΛΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ.χ.ΙΑ96 Είναι ντροπή γιά την Ελλάδα ότι ανέχθηκε επί 2000 χρόνια τον Χριστιανισμό. Διωγμένοι από τους πάντες κατευθύνθηκαν μέσω της Παλαιστίνης προς τη Μεσοποταμία και διώκονται και από εκεί από τους Έλληνες Μεσοποτάμιους των περιοχών ορέων Ταύρος και Ζάγρος. ιδού απωθημένα του συμπλεγματικού ΣΙΝ. Αφήνουμε όμως την διαστημική παράνοια γιά να επιστρέψουμε στην γήινη. Στο κατά Ματθαίον . το 5000 π... Οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη. Ιδού η ΑΓΝΟΙΑ της μικρότητος και της αθλιότητας του "Κυρίου" και του "Υιού του" και των ιερατείων των.. Ιδού η εγκληματική σχιζοφρένεια που οδήγησε τον ΣΙΝ της Σελήνης στην εξαφάνιση Αιγηίδος και Ατλαντίδος με χρήση τεχνολογίας και ίσως και στην τοπική καταστροφή Ελλάδος και Μεσοποταμίας επί Δευκαλίωνος. Διότι καθώς εν ταίς ημέραις του καταλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες. 9. ιδού σχέδια ΣΤΑΣΕΩΣ εναντίον των ΟΥΡΑΝΩΝ της ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και των πλανητών του Ηλιακού μας Συστήματος. με τον λόγον του θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλαι και η γη συνεστώσα εξ ύδατος και δι' ύδατος. εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς. Παλαιστίνης. πνευματικό παιδί της ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ της "Βίβλου". την "βασιλεία των ουρανών" ή "βασιλεία της Σελήνης". γιά να διωχθούν και από εκεί από τους Πελασγούς Αιγαίους. εφύλαξεν όγδοον τον Νώε. γιά να στηρίξει την ερχόμενη δικτατορία του πατρός του ΣΙΝ της Σελήνης. Ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του υιού του ανθρώπου –Ιησού-. ιδού πλαστογραφημένη ιστορία.. έως της ημέρας καθ’ ήν ο Νώε εισήλθε εις την κιβωτόν και δεν εννόησαν εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσεν άπαντας. Μέσης Ανατολής έως τη Μεσοποταμία και στους "ηλιακούς" Άτλαντες με αποικίες-πόλεις σε όλη την ακτή της Δυτικής Αφρικής.. Διότι η ΑΠΑΤΗ του Παγκόσμιου Κατακλυσμού του 2490 π. Ασίας. ιδού αναφορές σεληνιακής τεχνολογίας εμπρησμού εξ αποστάσεως. είναι η ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΡΟΜΟΥ που μεταχειρίζεται ο αηδιαστικότατος χριστούλης στα εμετικά του "ευαγγέλια" κακαγγέλια. Αυτές οι "σεληνιακές" ορδές αποβιβάσθηκαν στις Δυτικές ακτές της Αφρικής με τα κατοικίδια ζώα τους και διωγμένοι από τους "ηλιακούς" Άτλαντες. Μετά την καταστροφή του 9500 π.. αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των ασεβών -chic-. διά του αυτού λόγου είναι αποταμιευμένοι.κακαγγέλιον. προστίθενται οι ανεκδιήγητοι "σεληνιακοί" Άτλαντες του Γιαχβέ που δεν τους δέχεται ΚΑΝΕΙΣ." Στο Β’ Πέτρου γ’ 1-7. βάδισαν βόρεια προς την Λιβύη και Αίγυπτο. φυλαττόμενοι διά το πύρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων. ούτε ομόφυλος ούτε αλλόφυλος. κύρηκα της δικαιοσύνης -chic-.και την παραγγελίαν ημών των αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος.

σελίς 354: "Απλουστάτη γνώσις των γενικοτάτων της ιστορίας αρκεί ίνα δείξει τάς μεγάλας ιστορικάς αντιθέσεις και τα μεγάλα χάσματα τα χωρίζοντα απ’ αλλήλων Τουρανικούς λαούς –Σημιτομογγολικούς. νοτίως της Τασκένδης. Αναφέρουμε τις πόλεις της . είναι εκείνη που διασχίζει ο ποταμός Σαραφσάν. Αλλά τα όρη ταύτα τα αποτελούντα το μέγα περιτοίχισμα της κοιτίδος. Τα εδάφη της Αραβίας πριν από το 9500 π. ο οποίος εκβάλλει στην μικρή λίμνη Κάρα-Κούλ πλησίον της πόλεως Μποχάρα του δυτικού ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ. Επειδή τα ανωτέρω τουρανικά έπη περιέχουν στοιχεία "ποιότητος" του Σημιτομογγολικού τρόπου ζωής. ότι παρίστησιν ως κύριων του βίου στοιχείον την μεταλλουργίαν. Ιράκ. Διωκόμενες και από την Ινδία. Από το Ιράν εκδιώκονται διότι εκεί ήδη κατοικούν "άρεια" ευρωπαϊκά ελληνικά φύλα και διότι ένα μεγάλο τμήμα πληθυσμού των Δρυίδων Αιγαίων έχει προηγηθεί μετακινούμενο και έχει καταλάβει όλο τον χώρο των σημερινών Ιράν.και εξαφανίζοντα απ’ αρχαιοτάτων χρόνων πάσαν συνείδησιν αρχεγόνου ενότητος και μνήμης της πρώτης κοιτίδος. κατασταθέντα πυριφλεγή διά τινός ενεργείας πυρίνης. δηλαδή αλμυρή άμμος ενός πρώην θαλάσσιου βυθού. σημερινής πρωτευούσης του Ουζμπεκιστάν. το έπος "ΚΑΛΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΑΛΑ" . Αδύνατον ήτο εν τοιαύτη εξελίξει ιστορική να διατηρηθώσι κοιναί παραδόσεις περί κοινής καταγωγής και κοινής πατρίδος πλήν ίσως παρά τισί λαοίς. Αφαιρώντας τα στοιχεία υπερβολής της Μογγολικής παραδόσεως. τόμος 1. Ομοίως επιβεβαιώνονται από τον Τουρανικό Φινλανδικό μύθο " ΚΙΠΠΟΥΜΑΚΙ". βρίσκουμε ότι η μόνη κοιλάδα των Αλτάιων ή Αλάι–Τάγ που ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή. Ινδίας. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από το Τουρανικό έπος των Φινλανδών Μογγολοειδών.αντίστοιχο της εβραϊκής Κάβαλλα.χ. Καρολίδη. ού μακράν του οροπεδίου του Παμίρ κειμένη και κεκλεισμένη πανταχόθεν υπό ορέων εχόντων πλουσιώτατα μεταλλεία σιδήρου.ΙΑ97 Στρέφονται ανατολικότερα προς το Ιράν αφού προηγουμένως ένα τμήμα τους αποκόπτεται από την κεντρική ορδή και εγκαθίσταται στην Αραβία την οποία δεν διεκδικούσε κανένα Πελασγικό φύλο διότι η αραβική έρημος ήταν μη καλλιεργήσιμη." Σήμερα το έδαφος του ΠΑΜΙΡ ή ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ανήκει στην ΕΣΣΔ. ήταν καλυμμένα με τα νερά του Ινδικού Ωκεανού. Κατά ταύτην η κοιτίς του ανθρωπίνου γένους είναι κοιλάς τίς των Αλταΐων ορέων. Η όλη περιοχή βρίσκεται 250 χλμ. ήτοι από την άποψη της ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ που επέφερε η ποιότητα–ποσότητα της Σημιτομογγολικής ορδής πάνω στην ποιότητα-ποσότητα των νοτίως κειμένων ελληνοαρείων και ελληνοϊνδών και των δυτικώς κειμένων ελληνικών φύλων της Ευρώπης. οι "σεληνιακές" ορδές βρίσκουν ελεύθερο έδαφος μόνον βορείως της Ινδίας και διασπείρονται από το ΤΟΥΡΑΝ της λίμνης Αράλης με μικρά τμήματα στη Μογγολία με το κύριο μέρος της ορδής και μέχρι τον Βερίγγειο πορθμό με μικρά επίσης τμήματα. οίτηνες αληθώς εξελθόντες διεσκεδάσθησαν είς τα λοιπά μέρη του κόσμου. Η παράδοσις αύτη κατά τούτο είναι χαρακτηριστική του βίου των Τουρανικών λαών. θα τα εξετάσουμε από την άποψη της φιλοσοφικής αρχής ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ. κατέπεσον διά της τήξεως του σιδήρου και ηνέωξαν ούτω έξοδον είς τους εγκεκλεισμένους εν τη κοιλάδι πρωτογενείς ανθρώπους. Αφγανιστάν. οίτινες εν τω μεγάλω ρεύματι του ιστορικού χρόνου έμειναν ανέπαφοι από πάσης επιδράσεως του ιστορικού βίου. και μετά το 9500 π. Φιλοσοφική Αρχή ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ Προθέτουμε απόσπασμα της Παγκοσμίου Ιστορίας του Π. Και αληθώς τοιαύτη τίς παράδοσις διετηρήθη παρά τοις νομάσι Τούρκοις της Κεντρικής Ασίας-Τουρκμενιστάν και Τουρκεστάν της ΕΣΣΔ. αφού προηγουμένως διέρχεται από την πόλη ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ.χ. η κατάσταση του Αραβικού εδάφους ήταν η ίδια με τη Σαχάρα.

. όπου τα κοιτάσματα άνθρακος πλησίαζαν την επιφάνεια.τι γνωρίζουμε οι λίθοι δεν είναι καύσιμη ύλη. ΠΥΡΣΟΤΟΚΟΣ ΕΝΘΑΔΕ". ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΙ .Α. ΟΥΡΑ-ΤΙΟΥΜΠΕ. Τα ελληνικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι έλαβε χώρα τεχνητή ανάφλεξη των κοιτασμάτων από το στράτευμα του Αλεξάνδρου. Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι πριν ακόμη εκκινήσει γιά την εκστρατεία του. Τα ευρήματα που φυγαδεύθηκαν πάλι μέσω Αφγανικών συνόρων. είχε σαν σκοπό τον εκμηδενισμό των Μογγόλων. αλλά τα στρώματα των ανασκαφών με απανθρακωμένα υπολείμματα και οι ελληνικές στήλες-τρόπαια θριάμβου που βρέθηκαν στην ΟΖ του Ουζμπεκιστάν ή ΟΖ-ΜΠΕΚ. από ένα έως τέσσερα μέτρα.Ε. ισοπεδώνοντας και καίγοντας τα πάντα. στα Αλτάια όρη παρουσίασαν το εξαιρετικά παράδοξο φαινόμενο της υπάρξεως στρωμάτων στάχτης κάτω από βράχους και λιωμένα στρώματα σιδήρου που αποκλείουν το ενδεχόμενο των μετέπειτα προσχώσεων πάνω σε καμμένη επιφάνεια της γής. Δηλαδή "Εδώ κείται ο Κάσισχος ο οποίος στην διαταγή εμπρησμού των λίθων των ατλάντιων ορέων απεδείχθη γέννα φωτιάς ή γεννημένος γιά να βάζει φωτιά" πυρσοτόκος. ομόφωνα με την πρώην πρωτεύουσα ΟΥΡΓΚΑ της Μογγολίας. ενώ συγχρόνως λιώνουν τα βουνά που χρησίμευαν στην άτρωτη φυσική του οχύρωση.ΙΑ98 περιοχής με τα ενδεικτικά ονόματα: ΟΥΡΓΚ-ΟΥΤ. ό οποίος με τη σωματοφυλακή του διέβη τον ποταμό Υαξάρτη -Συρ Ντάρια. Η Ο. όλων των Περσικών πολέμων που είχαν προηγηθεί. μέσω των Ελλήνων της Τασκένδης εντόπισε ακριβώς τις επίμαχες τοποθεσίες και το 1979 μέσω των Αφγανικών συνόρων μία ομάδα ερευνητών της εισήλθε στο σοβιετικό έδαφος όπου προχώρησε σε ανασκαφές. Είναι πρωτοφανής μία τέτοια πανωλεθρία.Ε.από την ανατολική έξοδο της κοιλάδος και ενώθηκε με τους άτλαντες Κιργίσιους –Κιργκίζ-. αποδεικνύουν ότι τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου διέλυσαν στην κυριολεξία το διοικητικό κέντρο των Μογγόλων. Δεν γνωρίζουμε αν ο μύθος των Μογγόλων του Τουρκμενιστάν περί "ορέων κατασταθέντων πυριφλεγών διά τινός ενεργείας πυρίνης" αναφέρονται στην πυρπόληση των πάντων από τον Αλέξανδρο. χρησιμοποίησαν ως όπλο την πυρπόλυση των φυσικών κοιτασμάτων άνθρακος της περιοχής που είναι κατά στρώματα αναμεμιγμένα με μεταλλεύματα σιδήρου. οι Μογγόλοι επινόησαν το παραμύθευμα της "μυστηριώδους πυρίνης ενεργείας" που έλιωσε στην κυριολεξία τα Αλτάια όρη και άλλαξε την γεωγραφία της περιοχής. Έτσι η μόνη εκδοχή που υπάρχει είναι ανάφλεξη τεχνητή ή αυτανάφλεξη των υπογείων κοιτασμάτων άνθρακος. Στην ανωτέρω υπόθεση συνηγορεί η ελληνική επιγραφή του τάφου του στρατιώτου "Κάσισχου". αποκλείει την εκδοχή καταλοίπων καύσεως οποιουδήποτε κτίσματος ή πόλεως επιφανείας. διότι γνώριζε ότι οι ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ήταν οι υπεύθυνοι όλων των εμφυλίων πολέμων που αποδεκάτιζαν και γενοκτονούσαν τις ελληνικής προελεύσεως φυλές Περσών και Ελλήνων. Από ό. Στην τοπική διάλεκτο του Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν τα Αλτάια Όρη λέγονται ΑΤΛΑ-Ι-ΤΑΟΥ ή ΑΤΛΑ-ΙΤΑΓΚ δηλαδή όρη ΑΤΛΑΝΤΙΩΝ !!! Βορείως των ΑΤΛΑΙ-ΤΑΟΥ βρίσκονται τα όρη ΤΑΛΑΣ-ΤΑΟΥ ή ΑΤΑΛΑΣ-ΤΑΟΥ τα οποία φέρουν συγχρόνως την ονομασία ΟΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ή ΛΕΞΑΝΤΕΡ-ΤΑΟΥ ως απόδειξη της διελεύσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Σαμαρκάνδη και το άντρο των Μογγόλων της παρακείμενης ΟΖ. που βρέθηκε στην ΟΖ και αναφέρει ότι "ΚΑΣΙΣΧΟΣ ΕΓΚΕΛΕΥΜΑΤΙ ΛΙΘΟΥΣ ΟΡΕΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΩΝ ΕΜΠΙΜΗΡ. Είναι πρωτοφανές και το μένος του Αλεξάνδρου γιά μία τέτοια κοσμογονική διάλυση του άντρου των Μογγόλων.Α. Εξ άλλου το πάχος των στρωμάτων στάχτης. Γιά να μην γράψει η ιστορία αυτήν τη φοβερή ήττα και εκπόρθησή τους από την κοιλάδα της Σαμαρκάνδης. όπου ο αμυνόμενος βλέπει τη γή να παίρνει φωτιά από κάτω. Εξ άλλου οι ανασκαφικές τομές των ερευνητών της Ο. Οι ελληνικές επιγραφές που βρέθηκαν στην Φεργκάν και στην ΟΖ-ΓΚΑΝ αναφέρουν ότι οι Μογγόλοι ιππείς της ΟΖ έπεσαν μέχρις ενός στην προσπάθειά τους να καλύψουν την φυγή του Ατλάντειου Κάν. συνηγορούν στο ότι οι έλληνες προκειμένου να εκπορθήσουν την άτρωτη κοιλάδα των Αλταΐων ορέων..

Εν τούτοις πίσω από το μύθο του Τουρκεστάν υπάρχει μία αλήθεια: Οι "σεληνιακοί" άτλαντες εκδιωγμένοι από όλους τους λαούς βρίσκουν πατρίδα στα ανατολικά της γραμμής που ορίζουν εντός της ΕΣΣΔ τα ΟΥΡ–ΑΛΙΑ όρη και η λίμνη της Αράλης ή ΟΥΡ-ΑΛ στις τοπικές διαλέκτους. Θιβέτ.ΙΑ99 ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ο ΞΕΡΞΗΣ Α’ ή Ασσουήρ είχε σύζυγο και σύμβουλο την Εβραία Εσθήρ και πρωθυπουργό τον Εβραίο μαστρωπό Μαρδοχαίο ή Μαρδοχάι. Δραβίδων Αιγαίων της σημερινής Ινδίας και Δραβίδων Αιγαίων σημερινής Ινδοκίνας. Αφγανιστάν.. Δυτικότερα και Νοτιότερα αυτών των ορίων τα εδάφη είναι κατηλειμμένα από ελληνικά φύλα αποίκων Αιγαίων Σκυθών ήτοι Λευκορώσων. το κέντρο των ατλάντειων της "απρόσιτης κοιλάδος". όπου και είχε κατανεμηθεί το μεγαλύτερο μέρος της ατλάντειας ορδής του 9500 π. σημερινής ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ.χ.χ. Τα όρια ακριβώς είναι: Δυτικώς η οροσειρά των ΟΥΡ-ΑΛΙΩΝ ορέων. βιβλίο "Εσθήρ". σημερινό Τουρκμενιστάν ΕΣΣΔ. Αυτό που δεν εξηγείται είναι η πλαδαρότητα και η ηλιθιότητα των ελληνικών Τεκτονικών κυβερνήσεων που άφησαν την Ελλάδα έκθετη και δίκην οίκου ανοχής στο κτηνώδες περιεχόμενο του σφαγέως χριστιανισμού και των σφαγέων κομματικών "ιδεολογιών" ως προϊόντων του σημιτομογγολικού κατεστημένου. αλλοίωσε και διήφθειρε τον ελληνικό πολιτισμό των ελληνικών φυλών Αιγαίων και Αρείων που είχαν αποικίσει μέχρι την Ινδία. Είναι εύλογο ότι ο μύθος του Τουρκεστάν περί "εξαπλώσεως των ανθρώπων σε όλη τη γή.π. διότι μόνον έτσι θα δούμε το πώς και το πότε η υπέρβαση αυτών των ορίων μέσω ληστρικών επιδρομών προς Νότο και Δύση. Σημασία έχει το να βρούμε ποιά ήταν τα δυτικότατα και τα νοτιότατα όρια όπου κατανεμήθηκε αυτή η ορδή. απογόνους του ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΡΣΕΩΣ και εκτόνωσε όλο το καταστροφικό μένος εναντίον των ΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓ της Σημιτομογγολικής ΟΖ. ΤΟΝ ΥΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΝ ΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗ!!! . Αλλά έχουμε φύγει από το θέμα μας. ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ. με εκκίνηση από την κοιλάδα Σαραφσάν του Παμίρ" είναι ΠΑΠΑΡΑ γιά βαρβάρους Τουρκομογγόλους και όχι γιά σκεπτόμενους ανθρώπους.λ. ακριβώς η μεθοριακή γραμμή της ΕΣΣΔ με την Περσία. Τα προηγούμενα ανήκουν στη νεώτερη ιστορία. των οποίων δημιούργημα είναι ο πολιτισμός ΚΜΕΡ ή ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ σημερινής Καμπότζης. Περσών του Περσέως σημερινού Ιράν. ο ποταμός ΟΥΡ-ΑΛΗΣ που πηγάζει από το νότιο άκρο των Ουραλίων και εκβάλλει στην ΚΑΣΠΙΑ και τέλος οι ανατολικές ακτές της Κασπίας δηλαδή τα υψίπεδα ΟΥΡΤ ή ΟΥΣΤ του Τουράν ή Χεττουράν. Κιμμερίων ήτοι Αρμενίων. Βιρμανίας. Τώρα εξηγούνται οι επίμονες παραινέσεις των ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΥΘΩΝ προς τον Αλέξανδρο να καταστρέψει την ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ. Μόσχων ήτοι κατοίκων περιοχής Μόσχας κ. εξ αιτίας των οποίων ο Περσικός λαός εξεστράτευσε εναντίον των ομοφύλων του Ελλήνων. εφ’ όσον ο Αλέξανδρος άφησε ανέπαφους τους ομόφυλούς του Πέρσες. Μπουτάν. μετά την καταστροφή που υπέστησαν από τον Αλέξανδρο μεταθέτουν την πρωτεύουσά τους στην ΟΥΡΓΚ της Μογγολίας. στη συνέχεια η μεθόριος Βιρμανίας με Ταϋλάνδη και Βιετνάμ και τελικώς η μεθόριος Κίνας Βιετνάμ. Αυτό που ερευνούμε είναι η περίοδος 9500-9000 π. Περσών του Περσέως σημερινού Αφγανιστάν. Ινδία και στη συνέχεια η μεθοριακή γραμμή της Ινδίας με Κίνα. Νεπάλ. τους Μογγόλους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΑΓΑΓΩΛ ή ΜΑΓΩΓ. ΕΛΛΑΣΩΝ ή ΕΛΛΑΣ-ΑΡ Μεσοποταμίας σημερινού ΙΡΑΚ. Δεν έχει σημασία αν οι Σημιτομογγόλοι. Νοτίως. Οι τότε έλληνες ήξεραν πολύ καλά ποιός ήταν ο πραγματικός εχθρός. Ίδε "βίβλος".

του ΚΚΕ και των ανεκδιήγητων ηλιθίων δικτατόρων της "Ελλάδος Ελλήνων Χριστιανών". ∆ΙΕΦΘΑΡΜΕΝΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΡΑΙΚΥΛΩΝ ΗΓΕΤΩΝ της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. διότι ο υλισμός είναι αντίχριστος". ΥΑΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ που μετατρέψατε το ΚΑΛΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ σε ΣΕΜΝΟΤΥΦΗ ΑΣΧΗΜΙΑ ΑΡΝΗΤΩΝ ΑΓΙΩΝ. ΝΑΙ. ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΕΥ∆ΩΝ. ΕΚΦΥΛΟΙ ΚΥΝΑΙ∆ΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΜΟΝΩΝ που μεταξύ ΠΟΥΤΣΟΥ και ΕΝΥΠΝΙΩΝ της ΑΝΤΙ–ΚΑΒΑΛΛΑ. ΕΚΕΙΝΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ ΨΕΥ∆ΟΥΣ. ΝΑΙ. -Ηράκλειτος 137. ΕΚΦΥΛΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΟΡΝΙ∆ΙΑ της "Ελληνικής Σημιτομογγολικής ∆ημοκρατίαςΟΧΛΟΚΡΑΤΙΑΣ". ΝΑΙ. ΑΗ∆ΙΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΜΕΡΠΕΙΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ που υποκρίνεσθε τον "φιλέλληνα χριστό". ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ. ∆ΙΟΠΤΡΟΦΟΡΑ ΑΝ∆ΡΙ∆ΙΑ Καθηγητές Πανεπιστημίων.. Ο Αλέξανδρος γνώριζε ακόμη ότι πρέπει: "∆ΟΚΕΟΝΤΑ ΓΑΡ Ο ∆ΟΚΙΜΩΤΑΤΟΣ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙ ΦΥΛΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΕΤΑΙ ΨΕΥ∆ΩΝ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ" που σημαίνει ότι "Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΑΓΟΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ που στην διάρκεια 400 ετών ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ κατοχής επινοήσατε και διδάξατε τους Έλληνες να "σφάζονται για να αγιάσουν" επειδή η βασιλεία του εμετικού σας Χριστού. ∆ιότι τα σχέδιά του ανήκαν στο πεδίο του "ΕΣΤΙ ΓΑΡ ΕΙΜΑΡΜΕΝΑ ΠΑΝΤΩΣ" δηλαδή "ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ". διδάσκοντας ότι "ο Χριστός είπεν μη μεριμνάτε διά την αύριον. Ναί. ΝΑΙ.ΙΑ100 Ναί. όλοι οι ΣΑΠΙΟΙ ΤΩΝ ΣΑΠΙΩΝ που μετατρέψατε την Ελλάδα σε διεθνές ΧΑΜΑΙΤΥΠΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ και χώρο ΕΜΦΥΛΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΑΧΗΣ για αλληλοεξόντωση των Ελλήνων. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ Ο.. ΑΝΑΝ∆ΡΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΗΓΕΤΕΣ του "ελληνικού "Τεκτονισμού" και της Σημιτομογγολικής ΚΑΒΑΛΛΑ. Ηράκλειτος 28. ΚΥΝΑΙ∆ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ προδοτικών θώκων. ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ της Οπερέττας και του Ατλάντειου ΝΑΤΟ. Ναί. όταν προσπαθούσαν να ανακόψουν τα σχέδιά του ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΝΑΙ.Ε.που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσος όρος για άλλες επιλογές παρά ο ΠΟΛΕΜΟΣ για εκείνους που θέλουν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και μισούν τη ∆ΟΥΛΕΙΑ. που προετοιμάσατε την υλική εξάρτηση των ΕΛΛΗΝΩΝ από την ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και την ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΝΑΙ. ΝΑΙ.Α.και διότι "ΥΒΡΙΝ ΧΡΗ ΣΒΕΝΝΥΝΑΙ Η ΠΥΡΚΑΪΑΝ" ή "ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΒΗΝΩΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑ" -Ηράκλειτος 43-. ενώ είσθε κληρονόμοι εκείνων που "αφόρισαν" την ελληνική επανάσταση του 1750 και του 1821 εναντίων των ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΩΝ.Α. ΝΑΙ. ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ" -Ηράκλειτος 44. ΑΙΣΧΡΟΙ ΜΕΣΙΤΕΣ μεταξύ του ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΕΠΙΝΟΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΙΣΤΟΥ" και των διαρκώς ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που από ΗΡΩΕΣ τους μετατρέψατε σε ΠΡΑΟΥΣ ΣΦΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.Ε. ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΣΜΟΥ που μετατρέψατε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ σε ΓΡΑΙΚΥΛΗ ΥΠΟΦΥΛΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ ανύπαρκτων αμαρτημάτων. Και θα σας εξοντώσουμε όπως ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΕΛΛΗΝΑΣ εξόντωνε ακόμη και τους επιστήθιους φίλους του. ΤΟΥΣ ΜΕΝ ∆ΟΥΛΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΟΥΣ ∆Ε ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ" -Ηράκλειτος 53. που μετατρέψατε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ σε ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ∆ΕΙΣΙ∆ΑΙΜΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ. ΕΧΙ∆ΝΕΣ ΤΟΥ ΡΑΒΒΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ∆ιότι "ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΝ ΠΑΤΗΡ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΩΝ ∆Ε ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΘΕΟΥΣ Ε∆ΕΙΞΕ ΤΟΥΣ ∆Ε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΓΑΜΗΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΣ. ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΣΑΠΙΑ της "Κυβερνήσεως" των Αθηνών του 1984. ΠΤΩΜΑΤΟΦΑΓΟΙ ΓΥΠΕΣ ΤΟΥ ΘΝΗΣΚΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΑΝΘΡΩΠΑ και ΥΠΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΥΝΑΙ∆Α ΥΠΑΝ∆ΡΙ∆ΙΑ που είσθε εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Ο. Ναί. όλοι οι ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ. συγγράφετε ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ ελέω .∆ιότι "ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΧΡΗ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΚΩΣΠΕΡ ΤΕΙΧΕΩΣ" ή "ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΑΧΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Σας ομιλούμε όπως θα σας μιλούσε ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΕΛΛΗΝΑΣ που στα 33 του χρόνια είχε ολοκληρώσει την ανασύνταξη και την συσπείρωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ μέχρι την Ινδοκίνα. για ΣΦΑΓΗ. Ναί. ∆ιότι ο Αλέξανδρος γνώριζε ότι "ΑΡΗΙΦΑΤΟΥΣ ΘΕΟΙ ΤΙΜΩΣΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" που σημαίνει ότι "ΤΟΥΣ ΦΟΝΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" -Ηράκλειτος 24-. Ναί. Ναί. ΓΑΜΗΘΗΤΩ Ο ΙΕΧΩΒΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΣ. του ΠΑΣΟΚ. Ναί.θεού και χριστού. ΝΑΙ. ΝΑΙ. ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΑΠΙΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ που διδάσκετε την συρρίκνωση του Ελληνισμού μέσα από τη Σύφιλη του Κυναιδισμού σας και μέσα από τα πνευματικά ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ του ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΝΑΙ.και επιχείρησε να υλοποιήσει αυτά τα ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ξεκινώντας ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ. . "δεν είναι εκ του κόσμου τούτου".

χ. οι "σεληνιακοί" ατλάντειοι δεν παραβίασαν αυτά τα όρια ούτε προς δυσμάς ούτε προς νότον μέχρι το 9000 π.. Είναι τρομερό και ασύλληπτο ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ. ΓΑΜΗΘΗΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ.να επιστρέψουν πίσω διότι εκτός της ασήμαντης κοιλάδος της Σαμαρκάνδης. ΝΑΙ.ΑΜΗΝ. ΤΡΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ "ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΩΝ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ". Σύμφωνα με όλα τα υπάρχοντα στοιχεία των μέχρι τώρα ανασκαφών. έχουν υπερβεί τα παλαιά τους όρια κατά 750 χλμ.χ. ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΓΛΟΙΩ∆ΕΙΣ ΚΑΙ ΓΛΥΦΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥΣ ΚΩΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝ. Είδαμε τα όρια των Σημιτομογγόλων ατλάντειων του 9500-9000 π. Δηλαδή συνέβη κάτι παράδοξο. Ο ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΑΝ∆ΡΕΣ που η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ έφθανε και περίσσευε για τη συνένωση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ εναντίον του ΚΟΙΝΟΥ ΕΧΘΡΟΥ.. Υποθέτουμε μόνον ότι γιά να εμφανίζονται τα πρώτα ίχνη τους της ΣΑΜ-ΑΡ ή ΣΙΜ-ΟΥΡ από το 5500-5000 π. του ελληνικού πολιτισμού της Αμίδης και Μελίδης.χ. προσπάθησαν να βαδίσουν κατά μήκος του ευκολότερου δρόμου. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη καταλάβει την βόρεια Περσία από τις Νότιες ακτές της Κασπίας μέχρι την σημερινή Βασόρα στο μυχό του Περσικού κόλπου και ότι ήδη έχουν εμπλακεί σε μάχες με τους ΕΛΛΗΝΕΣ των Αρμενικών Οροπεδίων ή Αρμένιους. Οι Έλληνες ΑΡΙΜΑ ή ΑΡΑΜΑΝΟΙ ή ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ή ΑΡΑΜΕΝΙΟΙ ή ΑΡΜΕΝΙΟΙ είναι ο ΛΑΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ και οι ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ. άρα στην διάρκεια του ελληνικού πολιτισμού της Ερίδης του 6500-5500 π.χ. ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ. ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΕΥ∆ΩΝ. Ενώ οι ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ είχαν ανοίξει δρόμο γιά την διέλευση των αθλίων ορδών από δυσμάς προς ανατολάς. Επιστρέφουμε στο παρελθόν.ΙΑ101 ΝΑΙ. που έχουν άλλωστε Αρμενικά ονόματα. ΥΠΕΡΒΗΚΑΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΣΑΣ. οι Σιβηρικές Στέππες δεν προσφέρονται με κανένα τρόπο γιά διαβίωση και μάλιστα γιά διαβίωση με κτηνοτροφία ζώων του θερμού κλίματος που είχαν έλθει από την άλλη άκρη του κόσμου. -ίδε πίνακα σελίδος 50 (61η του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος). Είναι τρομερή η παραδοχή ότι ο ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ καθήλωσε τους Σημιτομογγόλους στα όριά τους όπου σήμερα το σοβιετικό ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ. ∆ΙΟΤΙ ΕΜΠΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΕ ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΞΕΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΡΩΜΑΪΚΑ ΞΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΞΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑΣ. Και ο χώρος αυτός ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να παράγει τέτοιους ΑΝ∆ΡΕΣ που έχουν και την ΘΕΛΗΣΗ και τη ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να συσπειρώσουν και να ανασυντάξουν τα διεσπαρμένα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ για την ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. Είναι ευνόητο ότι πριν οι Σημιτομογγόλοι επιχειρήσουν να αποικίσουν το ΕΛΑΜ. Αυτό στάθηκε ΑΔΥΝΑΤΟΝ να πραγματοποιηθεί διότι οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ των Αρμενίων κατείχαν όλη τη βόρειο Περσία και το ΑΡΝΤΕΛΑΝ και το ΜΑΖΑΝΤΕΡΑΝ της Νότιας Κασπίας. ενώ στην Τουρκία υπήρχαν και άλλες εθνικές μειονότητες. στην ελληνική Μεσοποταμία της ΕΛΛΑΣ-ΑΡ. αλλά ούτε και μέχρι το 6500 π. επί 3000 χρόνια από το 9500-6500 π.. θέλησαν αμέσως μετά την διέλευσή τους προς Ουζμπεκιστάν -ΕΣΣΔ. που εξετάζουμε. οι Τουρκομογγόλοι του 1900 .. Τα ανωτέρω εξηγούν ένα Παγκόσμιο Αίνιγμα: Το γιατί. αρνήθηκαν να επιτρέψουν την αντίστροφη πορεία από ανατολάς προς δυσμάς στους επιστρέφοντες των ορδών. να καταλάβουν το ΕΛΑΜ όπου σήμερα το Περσικό Λουριστάν και Αρντελάν..χ.χ. ήτοι από τις Νότιες ακτές της Κασπίας αντί να βαδίσουν σε ευθεία γραμμή μέσω της Περσικής Ερήμου Ντάστ-ι-Κεβίρ που θα αποδεκάτιζε τα κοπάδια των ζώων και τα μέλη της ορδής και στη συνέχεια μέσω "ανάπλου" του ποταμού ΚιζίλΟύζέν που πηγάζει από τα βόρεια των ορέων Ζάγρος και εκβάλλει στην Κασπία. από το νότιο άκρο της Κασπίας και έχουν ήδη μόνιμες βάσεις στο ΕΛΑΜ ανατολικώς των ορέων ΖΑΓΡΟΣ όπου σήμερα ή μεθόριος Ιράν–Ιράκ. Είναι προφανές ότι τα φύλα των ατλάντιων ΤΟΥΡΚΟΜΑΝΩΝ του Τουρκμενιστάν ή ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΗΜΟΥ λόγω των απαίσιων ερημικών και τελείως άγονων παγωμένων εκτάσεων.

χ.Χ. Τους το κάνουμε γνωστό.ΙΑ102 μ.χ. ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΘΥΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΗΡΩΕΣ. Ο ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΑΝ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ. αφιερώνοντας την παρούσα αναφορά στην ΤΙΜΗ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τους και των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ∆ΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ. επειδή κανένας δεν τους δίδαξε ποτέ τίποτε στο υπό ισραηλινή κατοχή άθλιο νεοελληνικό κράτος των αθλίων νεοελληνικών κυβερνήσεων της εβραιοτεκτονικής δημοκρατίας. Πιστεύουμε ότι ούτε οι ίδιοι οι επιζώντες Αρμένιοι γνωρίζουν σήμερα το ΤΙ έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα. ΑΠΟΤΙΟΥΜΕ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 2000 μ. όπως δεν έκαναν ούτε με τους Έλληνες. Παραθέτουμε πίνακα συγκριτικής γλωσσολογίας σαν μία μόνον απόδειξη.Ε. ΤΟ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 1000 π. ΟΥΤΕ ΕΥΡΩΠΗ. δηλαδή τους απογόνους των ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ.Ε. ∆ΙΟΤΙ Η Ο. ∆ΙΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΓΝΩΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΣΜΟΝΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΙ∆Η ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΩΣ ΕΣΧΑΤΟΙ ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΣΦΑΓΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ. ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΦΑΝΕΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ∆ΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. 3000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ. Γιά όσους αγνοούν.Α. ΜΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΝΥΜΑΙ ΑΡΑΡΙΣΚΩ ΑΙΞ ΛΗΜΙ-ΛΙΣΑ ΣΜΙΛΗ ΠΕΡΑΝ ΑΡΧΟΣ ΑΝΗΡ ΑΡΟΤΡΟΝ ΑΡΤΙ ΑΡΤΙΟΣ ΜΕΛΕΟΣ ΣΤΕΙΡΟΣ ΦΑΡΓΝΥΜΙ ΠΛΑΝΩΜΑΙ ΜΗΝ ΑΠΟ ΛΑΜΒΑΝΩ ΠΛΑΘΩ ΑΙΞ ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ ΣΜΙΛΗ ΠΕΡΑ ΗΓΕΜΩΝ ΑΝΔΡΑΣ ΑΡΟΤΡΟ ΜΟΛΙΣ ΕΥΘΥΣ-ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΕΙΡΟΣ ΑΜΥΝΟΜΑΙ ΠΛΑΝΩΜΑΙ ΑΜΙΣ ΑΠΛ ΑΡΝΟΥΜ ΑΡΑΡΙ-ΑΡΝΕΜ ΑΙΖ ΑΣΕΜ ΖΜΕΛΙΝ ΧΕΡΑ ΑΡΧΑΙ ΑΡΝ ΑΡΟΡ ΑΡΤΕΝ ΑΡΤΑΡ ΜΕΛ ΣΤΕΡΡ ΦΙΡΓΚΕΜ ΦΛΑΝΑΜ . γενοκτόνησαν μέχρις ενός τους Αρμενίους Τουρκίας. ∆ΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟ ΑΡΙΜΑΣΠΟ ΑΡΜΕΝΙΟ ΗΡΩΑ. ΤΟΥΣ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΤΙ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.Α. ∆ΙΟΤΙ ΟΙ ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΚΑΤΑ 3000 ΕΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΑ ΤΕΡΑΤΑ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΣΗΜΕΡΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΛΛΑΣ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ∆ΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ ΕΠΙ 3000 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΝ. ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ∆ΙΟ∆Ο ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡ∆ΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΛΦΩΝ. απαιτούμε να γνωρίσουν τα κάτωθι: Υπάρχουν πολλές αποδείξεις περί φυλετικής και γλωσσικής ενότητος Αρμενίων Αριμασπών Πελασγών και Ελλήνων Πελασγών. ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ Ο.. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΘΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΗΝ. ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΟΥΜΕ.

η οποία σύμφωνα με ανάλυση των Ορφικών Κειμένων. Ο Στράβωνας. ως μέλη Υφηγεσίας της Ο.χ. Ι 29.τι αφορά το περιεχόμενο της παρούσης. αναφέρει ότι ΑΙΝΙΑΝΩΝ ΤΙΝΕΣ ΟΙ ΜΕΝ ΤΗΝ ΟΥΙΤΙΑΝ ΩΚΗΣΑΝ.Α.Ε. Λ 531. μεταξύ Φερών και Λαρίσης. ΜΕΡΗ Δ’ ΕΣΤΙ ΤΟΥ -ΟΡΟΥΣ.Α. ούτε την περίοδο 9500-6500 π. προερχόμενο από το Αρμένιο. . ΟΙ Δ’ ΥΠΕΡΘΕΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΑΒΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΙΒΑΡΟΝ. "οι νέες έρευνες μας πείθουν ομοφώνως να ζητήσουμε στους Φρύγες το σπουδαιότατο ενωτικό σημείο μεταξύ των Ελλήνων και του μεγάλου κορμού των Δυτικών Αρείων μέχρι την Αρμενία".. όλες αρμενικές περιοχές. Ο Αρμένιος ή Αριμανός ή Αριμασπός της Θεσσαλίας ήταν μέλος του πληρώματος των Αργοναυτών της Αργούς μαζί με τον Ιάσωνα.ΙΑ103 ΘΕΡΜΟΣ ΠΟΑ ΠΑΥΩ ΠΑΡΑ ΠΑΡΥΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΡΩΝ ΓΥΝΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΕΙΖΩΝ ΜΕΣΟΣ ΜΗΔΟΜΑΙ ΜΗΔΟΣ ΜΗ.χ. πόλη της Θεσσαλίας πλησίον της Βοιβηίδος Λίμνης. Επειδή οι συγγραφείς της παρούσης είναι Θεσσαλοί Ιωλκού. Μακεδονία. και επομένως δεν καλύπτουν την προϊστορία του 95009000 π. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΘΗΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗΝ ΘΕΤΤΑΛΙΚΗΝ ΦΑΣΙΝ. Αθηνών και Μακεδονίας σε ό.χ.. "ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΟΙ ΦΡΥΓΕΣ ΒΡΙΓΕΣ ΕΙΣΙ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΤΙ ΕΘΝΟΣ". Κατά Στράβωνα Ζ’ 295 και Ηρόδοτο Ζ’ 73.ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΤΑ. Ήταν εκείνος που οίκησε την ΑΚΙΛΗΣΗΝΗ και την ΣΥΣΠΙΡΙΔΑ έως την ΚΑΛΑΧΗΝΗ και την ΑΔΙΑΒΗΝΗ. θεωρούν δικαίωμά τους να παρεμβάλουν στο κείμενο τα κάτωθι που σχετίζονται με την Θεσσαλική Ιστορία: Υπάρχουν αναφορές στα Ελληνικά Χρονικά που θίγουν το ζήτημα συγγενείας και προελεύσεως των Αρμενίων από τους Θεσσαλούς Πελασγούς. Είναι εύλογο ότι τα αναφερόμενα από τον Στράβωνα περί Αρμενίου Θεσσαλού αφορούν χρονολογίες παράλληλες της Αργοναυτικής εκστρατείας. GRIECHISCHE GESCHICHTE.. ΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣΙ ΘΕΤΤΑΛΙΚΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙΣ Ο Ηρόδοτος και ο Εύδοξος αναφέρουν ότι οι Αρμένιοι είναι "ΑΠΟΙΚΟΙ ΦΡΥΓΩΝ" και ότι η ελληνική τους διάλεκτος "ΕΦΡΥΓΙΖΕ". ΙΑ 503. τοποθετείται στα μέσα της Β’ χιλιετηρίδος π. Ομοίως ο Στράβων. αφού προηγουμένως είχαν σταθμεύσει στην Θεσσαλία.Ε. τα οποία εκτελούν διαταγές των Πρυτάνεων της Ο.χ. δηλαδή ΘΡΑΚΟΠΕΛΑΣΓΟΙ. Η μόνη εξήγησις που μπορεί να δοθεί είναι ο Αρμένιος Θεσσαλός του 1600 π. ΩΝ Ο ΑΒΟΣ ΕΓΓΥΣ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΒΑΤΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΗΣ. αναφέρει ότι οι Αρμένιοι έλαβαν το όνομά τους από τον Αρμένιο Θεσσαλό. "ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑΝ ΕΠΩΝΥΜΟΝ ΚΑΤΑΛΙΠΟΝΤΟΣ". ΟΙΟΝ ΤΟΥΣ ΒΑΘΕΙΣ ΧΙΤΩΝΑΣ. ΟΥ ΜΕΝΩ ΜΟΝΟΥΜΑΙ ΟΝΑΜΑΙ ΤΕΡΠΟΜΑΙ ΔΙΑ ΘΕΡΜΟΣ ΦΥΤΟΝ ΠΑΥΩ ΠΑΡΑ ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΓΑΣ ΜΕΣΟΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΑΙ ΝΟΥΣ ΜΗ. Κατά ERNEST CURTIUS. αποίκισε ένα μέρος της ήδη κατηλειμμένης από ΕΛΛΗΝΕΣ Αρμενίας οι οποίοι προέρχονταν από τους Αρκάδες Πελασγούς που μετακινήθηκαν προς ανατολάς. κατά την οποία οι Αρμένιοι ανατρέπουν τις επελάσεις των Σημιτομογγολικών ορδών. ΟΧΙ ΜΕΝΩ ΜΟΝΑΖΩ ΚΕΚΤΗΜΑΙ ΤΕΡΠΟΜΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΣΕΡΜ ΠΟΪΣ ΠΑΒΕΜ ΠΑΡΑ ΓΑΡΕΜ ΚΟΛΕΜ ΖΕΡ ΓΚΙΝ-ΓΚΙΝΑΪΚ ΜΕΖ ΜΕΤΖ ΜΙΝΤΕΜ ΜΙΝΤ ΜΙ ΜΝΑΜ ΜΕΝΑΝΑΜ ΟΥΝΙΜ ΤΑΡΦΑΜ ΝΤΙΒ κλπ.

περί κοινής καταγωγής των Αργοναυτών από Μυνίειο Ορχομενό και συγχρόνως περί μη κοινής καταγωγής ως προερχομένων από τελείως διαφορετικές ελληνικές περιοχές μέχρι και την Μίλητο. μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε ΓΕΝΟΣ αλλά ΤΑΞΙΣ ΜΙΝΥΩΝ. αλλά ούτε και κατάγονται από τον Μινύα. ο ΑΜΦΙΩΝ και ο ΑΣΤΕΡΙΟΣ από την ΠΕΛΛΗ κλπ. Μία τέτοια αλλαγή ΜΠΟΡΕΙ να εξηγήσει το ΠΑΡΑΔΟΞΟ της συναθροίσεως ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ. κέντρο των Μινύων. Έτσι οι ΜΙΝΥΕΣ ήταν η ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΛΕΩΝ που εκτελούσε έργο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ του ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ των ΘΕΩΝ και έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ πάνω στους υπηκόους τους οι οποίοι είχαν επαναστατήσει ή είχαν διακόψει την επαφή με τους ΘΕΟΥΣ. το ΧΑΛΚΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΗΡΩΩΝ και το ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΘΝΗΤΩΝ. Η ΑΓΓΕΛΙΑ των ΜΗΝΥΩΝ αφορούσε στην ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ να αποκατασταθεί η ιεραρχική δομή εξουσίας κατά τη σειρά ΧΡΥΣΟΙ ΘΕΟΙ. Ποιος ήταν αυτός ο ειδικός ρόλος.ΙΑ104 Θράκη και Φρυγία. Πατέρας του ήταν ο ΧΡΥΣΟΣ. ήταν εγγονός και ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. αποδεικνύουν ότι οι Αριμασποί Αρμένιοι άριστοι ιππείς είναι της ιδίας πολεμικής τέχνης με τους Θεσσαλούς και το περίφημο Θεσσαλικό ιππικό. ΧΑΛΚΟΙ ΗΡΩΕΣ. ο ΕΥΦΗΜΟΣ από το ακρωτήριο ΤΑΙΝΑΡΟΝ. επίσης ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ του Ποσειδώνος. Κάτω από αυτό το πρίσμα η Αργοναυτική εκστρατεία ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΛΗΤΟΒΙΩΝ όπως μας την παρουσιάζουν οι μισθοφόροι ακαδημαϊκοί των Σημιτομογγολικών Πανεπιστημίων. Συμπεραίνουμε ότι ο Στράβωνας απλώς περιγράφει την πορεία του Θεσσαλού Αριμασπού Αρμένιου στην απώτατη αποικία των Αριμασπών Αρμενίων που είχαν προ πολλού αναχωρήσει από την Θεσσαλία σε αναζήτηση ζωτικού χώρου. το ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΗΜΙΘΕΩΝ. Το γεγονός ότι οι πενήντα Αργοναύτες είναι απόγονοι θεών και γήινων γυναικών και μάλιστα βασιλείς που ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ως κέντρου των Μινύων. μέχρι την Κασπία. εκ του ΜΙΝΥΩ ή ΜΗΝΥΩ ή ΦΕΡΩ ΑΓΓΕΛΙΑ. που κάποιοι είχαν διαταράξει. Αφορούσε ακόμη την ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ της ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ της Χρυσής Εξουσίας των Θεών που συμβολιζόταν με ένα ΧΡΥΣΟ ΜΑΝΔΥΑ ή ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ. Συγχρόνως με την αναγγελία προς τον Αιήτη της Κολχίδος γιά το ότι του αφαιρούνταν εις το εξής ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ή ο ΧΡΥΣΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ή ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ. πχ. Ο πρώτος Μινύας "γεννάρχης" του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ των ΜΙΝΥΩΝ. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η ΑΝΤΙΦΑΣΗ μεταξύ των δηλώσεων των "Αργοναυτικών" του Απολλόδωρου ή των ομοίων δηλώσεων των "Αργοναυτικών" του Ορφέα. υιού του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από θνητή γήινη γυναίκα. ΑΡΓΥΡΟΙ ΗΜΙΘΕΟΙ. ΣΙΔΗΡΟΙ ΘΝΗΤΟΙ. ο Αργοναύτης ΕΡΓΙΝΟΣ από την ΜΙΛΗΤΟ του ποταμού ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ. αυτό το κέντρο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ έπρεπε να γίνει η ΙΩΛΚΟΣ και όχι ο Ορχομενός. οι οποίοι άφηναν την διακυβέρνηση των ελληνικών . Αυτό δηλώνει και το όνομα ΜΙΝΥΕΣ ή ΜΗΝΥΕΣ ή ΜΗΝΥΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ. Σημειώνουμε ότι στους όχι χωρίς νόημα ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ της Ελληνικής Μυθολογίας. αλλά ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ. με αποκορύφωμα τον ΗΡΑΚΛΗ ο οποίος είχε καταγωγή τους ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ του Αρκαδικού Άργους. αποτελούμενη από τους εκλεκτούς της κάθε ελληνικής περιοχής και προοριζόμενη γιά έναν ειδικό ρόλο. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ βρίσκεται αν αναζητήσουμε την ετυμολογία της λέξεως ΜΙΝΥΑΙ. Η ετυμολογική ταυτότητα του Αρμένιος και του Αριμασπός ως παραγώγων της ρίζας ΑΡΙΜΑ ή Ευγενής Πολεμιστής εκ του ΑΡΗΣ και ΜΑΙΝΟΜΑΙ και ρίζας ΑΣΠ ή Αμυνόμενος ή Ιππεύς κατά Ελληνοσκυθική Διάλεκτο. ο ΑΓΚΑΙΟΣ από την ΑΡΚΑΔΙΑ. το ΧΡΥΣΟΥΝ ΓΕΝΟΣ είναι το γένος των θεών. υιό του Χρύσου. Σύμφωνα με τους ΔΕΛΦΟΥΣ. οι αγγελιοφόροι Αργοναύτες είχαν καθήκον να ειδοποιήσουν όλα τα Πελασγικά Ελληνικά Φύλα του Πλανήτη γι' αυτήν την αλλαγή. διότι αυτές οι εξουσίες έπρεπε να περάσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΩΛΚΟ.

Αμερική. της Παραγουάης μέχρι και της λεκάνης της λίμνης Τιτιτάκα επί της Μεθορίου Βολιβίας και Περού. Στη συνέχεια η διήγηση αναφέρει "τα έσχατα μέρη του ησύχως ρέοντος Ωκεανού" με τις λέξεις "ΕΣΧΑΤΙΑΙΣ ΑΚΑΛΑΡΡΟΥ ΩΚΕΑΝΟΙΟ". όπου η Καραϊβική. ΕΙ ΓΑΡ ΜΗ Μ' ΙΕΡΗΣΙΝ ΕΠΙ. σε αντίθεση με τις αρχαίες ελληνικές πόλεις που εντοπίσθηκαν και αναφέρθηκαν από τον εξερευνητή PERCY HARISSON FAWCETT. ΚΥΑΝΕΑΙΣ ΠΕΤΡΗΣΙΝ ΕΝ ΑΞΕΙΝΩ ΤΕ ΚΛΕΙ.. Εισερχόμενη η Αργώ στην Καραϊβική στρέφει νότια και . αλλά στην Κολχίδα της Νοτίου Αμερικής της φυλής ΚΟΛΧΙΚΕΝ του χώρου COLCHIAN ή Κολχίς από την σημερινή Ασουν.Η ΟΙ ΝΥΝ ΑΝΑΠΥΣΤΟΝ ΑΙΔΡΕΙΗΝ ΒΑΣΙΛΗΩΝ ΝΩΝΥΜΝΟΣ ΦΟΡΕΕΣΚΟΝ . δεν φθάσετε στον κόλπο εσωτερικώς της ξηράς και της απεράντου θαλάσσης και εγώ φθάσω έξω εις το Ατλάντειο Πέλαγος. ο ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΣ. Ακολουθώντας βήμα προς βήμα την περιγραφή του Απολλώνιου Ρόδιου. μακάρι να είχα συντριβεί και καταστραφεί εις τας κυανάς πέτρας και εις την τρικυμίαν του Αξείνου Πόντου -Ατλαντικού Ωκ. Είναι αρκετό γιά μάς ότι ο ΕΚΑΤΑΙΟΣ. όπου σήμερα ο θαλάσσιος διάδρομος μεταξύ Κούβας και Αϊτής και να περάσουν στην "άλλη θάλασσα". Τέτοιος ποταμός δεν υπάρχει στην υποτιθέμενη Κολχίδα του Ευξείνου..ΙΑ105 περιοχών τους σε αντικαταστάτες και μέσω της ΙΩΛΚΟΥ απέπλεαν γιά ένα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης όλων των διεσπαρμένων (Παραπομπή στη σελίδα 97 του πρωτότυπου ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ.. Η Κολχίδα του Πόντου είναι ανύπαρκτη σε όλα τα ελληνικά χρονικά και αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι κανένα αρχαιολογικό εύρημα δεν βρέθηκε από τους αρχαιολόγους της ΕΣΣΔ στην περιοχή. συνοψίζουμε το ταξίδι: Το Κόλπειο Ρεύμα ή GULF STREAM οδηγεί την Αργώ στο νησί του μάντη Φινέα ή το σημερινό Πουέρτο Ρίκο.ΚΕΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ ΕΚΤΟΣ ΙΚΩΜΑΙ" Δηλαδή: "Ώ εγώ η δυστυχής -Αργώ-. Είναι φανερό ότι ο πλούς της Αργούς έγινε στον ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ του Ατλαντικού Ωκεανού και όχι στο ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ της Μαύρης Θάλασσας. Υπολείμματα των Κόλχων ζούν.. την οποία εντελώς υποθετικά τοποθέτησαν οι Γεωγράφοι της Μιλήτου στις ακτές της σημερινής ΕΣΣΔ. -διότι κινδυνεύω. Παραθέτουμε απόσπασμα των Αργοναυτικών του Ορφέως όπου αναφέρονται οι ονομασίες ΑΞΕΙΝΟΣ και ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ: "ΩΙΜΟΙ ΕΓΩΝ..-.. παρά που τώρα άδοξος μεταφέρω την πασίγνωστη άγνοια των βασιλέων. Ο Φινέας δίνει στους Αργοναύτες οδηγίες να αποφύγουν τα "επιπλέοντα νησιά" ή τα σημερινά Σαργάσσο που αποτελούνται από επιπλέουσες μάζες θαλασσίων φυτών. ΟΦΕΛΟΝ ΜΕ ΔΙΑΡΡΑΙΣΘΕΙΣΑΝ ΟΛΕΣΘΑΙ. δήλωναν άγνοια γιά το πού ήταν η Κολχίδα." Αργοναυτικά Ορφέως 1160-1188.... ο οποίος έχει τις πηγές του στην περιοχή ΚΟΛΧΙΑΝ ή ΚΟΛΧΙΚΗ του ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ της Βορείου Αργεντινής. αποδεικνύουν ότι ο σκοπός και το τέρμα του ταξιδιού δεν ήταν η Κολχίδα της σημερινής ΕΣΣΔ.. ή ΙΑ108 του παρόντος) Τα κείμενα των "Αργοναυτικών" και του Απολλόδωρου και του Ορφέα. αξιωματικό του Βρεττανικού Στρατού και άλλους από το 1906 έως σήμερα. υπετάχθησαν δε τελευταίοι στους Ισπανούς το 1665. ενώ ο Απολλώνιος και ο Ορφέας στα "Αργοναυτικά" τους την τοποθετούσαν στον Α-ΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ήτοι ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ του ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ και μάλιστα μετά από ανάπλου του μεγάλου ποταμού Φάσι. Τους συμβουλεύει να "στρέψουν" από το στένωμα των Συμπληγάδων. σύμφωνα δε με τα Ορφικά κείμενα είναι ακριβέστατα ο ποταμός ΠΑΡΑΝΑ. κατά τον CLEMENTS MARKHAM. Σε αντίθεση με την ΥΠΑΡΚΤΗ ΚΟΛΧΙΔΑ της Ν. στη Βόρειο Αργεντινή στην περιοχή της πόλεως ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ. ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ και ο ΣΤΡΑΒΩΝ.εάν αφού παρακάμψετε τα ιερά ακρωτήρια. αλλά υπάρχει στην Ν. Πολύ αργότερα η Σχολή της Μιλήτου την τοποθέτησε στον ΕΥ-ΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ήτοι ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ. Αμερικής είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ η Κολχίδα του Ευξείνου Πόντου. ενώ είχαν εντοπίσει απόλυτα όλα τα τοπωνύμια των κειμένων τους.

μέσα στο έδαφος της σημερινής ΒΟΛΙΒΙΑΣ ή ΠΟΛΥ-ΒΙΑΣ.. ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ.βουνά". ο Ορινόκος είναι ο μόνος ποταμός της γής που εκβάλλει με το δέλτα του σε δύο θάλασσες. η Αργώ φθάνει στη λ. Από τις πηγές του π.. στην περιοχή των COLCHIAN ή COLCHIQUEN ή ΚΟΛΧΩΝ που αρχίζει από τη Βόρεια Αργεντινή ή ΧΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ. π. διαπλέει τη λίμνη ΠΑΜΠΑ και αναπλέει τον π. στα ενδότερα του Περού ή ΠΕΡΙ-ΒΙΑΣ. την διαπλέει και αναπλέει τον ποταμό ΒΙΛΚΟΜΑΓΙΟ μέχρι τα υψίπεδα του ΚΟΥΣΚΟ. Στους τοίχους αυτών των ορυχείων σιδήρου βρέθηκαν χιλιάδες ελληνικές επιγραφές που αντιγράφηκαν και βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο του Ρίο Βραζιλίας. Πάμπα. "Κι εκείνη την ημέρα εστρίψανε τον μακρύ κάβο των Αμαζόνων που φυλάγει το λιμάνι τους. όπου συνάντησε το "σπήλαιο του Άδου". . οι Αργοναύτες προχωρώντας βρέθηκαν στο ανάκτορο του Αιήτη από όπου και πήραν το Χρυσόμαλλο Δέρας με τη βοήθεια της Μήδειας.και δεξιά της την "χαμηλή πεδιάδα". την Καραϊβική και τον Ατλαντικό. το γεγονός ότι ο ΒΙΛΚΟΜΑΓΙΟ του Περού είναι το ίδιο όνομα του ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ της Βολιβίας αν και έχουν αντίθετη ροή. Στον κόλπο εκείνης της άκρας της ξηράς.. κατά τον Απολλώνιο και τη ΡΟΖΑΡΙΟ μέχρι την ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ της ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ ή ΠΑΡΑ-ΓΑΙΑΣ ΓΗΣ. ο οποίος μόλις εισέρχεται στο Βολιβιανό έδαφος από τις πηγές του στο Περού. Πάμπα και συγκοινωνούσε με τη λίμνη ΤΙΤΙΤΑΚΑ μέσω φυσικών καναλιών που διέρχονταν από τις σημερινές πόλεις ΣΙΚΑΣΙΚΑ ΒΙΑΤΣΑ . μέσω ανάπλου του παραποτάμου του Αχέροντα ή Ορινόκου και εξόδου προς τον Ατλαντικό από άλλον παραπόταμο του Ορινόκου.. με διαχωριστική νοητή γραμμή τα νησιά που αρχίζουν από το ν. Πράγματι. όπου έχει εντοπισθεί από τον ALEXANDER UMBOLTT και την Εθνική Γεωγραφική Εταιρεία των Η.Π. Αυτός τρέχει κάτω στον κάμπο ανάμεσα από τα ψηλά βουνά που οι άνθρωποι λένε Αμαζώνεια -ή Αναδώνεια ή Άνδεις. Από τη λ. ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ που συγκοινωνούσαν με τη λίμνη ΠΑΜΠΑ. ΝΤΕΣΑΓΚΡΑΝΤΕ που εκβάλλει στην λ. διχάζεται σε παραπόταμο που εκβάλλει στη λ. Στην "ανατολική θάλασσα" συνάντησαν "αμέτρητα ποτάμια κι ακρωτήρια" έως ότου. Τιτιτάκα. Τιτιτάκα.Α. τον Ρίο Γκράντε. όπου σήμερα η σιδηρομεταλλευτική περιοχή της Βραζιλίας που ξεκινά από την ΠΑΡΝΑΙΜΠΑ και τη ΣΙΕΡΡΑ ΙΜΠΑΠΑ και φθάνει στην ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ και το ΠΛΑΝΑΛΤΟ των υψιπέδων ΝΤΟ ΜΠΟΡΠΟΡΕΜΑ. Εδώ περιγράφεται καθαρά η περιοχή εκβολών του "θερμού" Αμαζόνιου ποταμού. κατά Απολλώνιο. όπου το πέρασμα μεταξύ Βενεζουέλας και Νήσου Τρινιδάδ. σημερινού Ρίο ντε λα Πλάτα ή ποταμού Φάσι". όπου η περιοχή μεταξύ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΫΡΕΣ ή ΩΡΑΙΟΣ ΑΡΗΣ. Ο Απολλώνιος περιγράφει ότι "από την μεγάλη λίμνη με τα καλάμια" ή Τιτιτάκα. Από εκεί η Αργώ έφθασε στις εκβολές του "ποταμού του αργύρου". Στη συνέχεια παραπλέοντας τις ακτές της Βραζιλίας. Στο σημείο αυτό η Αργώ σώζεται από ναυάγιο στο "τρικυμιστό κανάλι". της "πεδιάδος του θεού Άρη". η Αργώ φθάνει στη "χώρα των Χαλύβων οι οποίοι σκάβουν τη σκληρή γή που παρέχει σίδηρο". το μεγαλύτερο θαλάσσιο σπήλαιο του κόσμου από το οποίο εξέρχεται παγωμένος αέρας ή κατά Απολλώνιο "παγωμένη πνοή που σχηματίζει ακτινοβόλο πάχνη". Είναι εντ. όπου εκβάλλει ο Θερμόδωντας.ΙΑ106 προσεγγίζει τις ακτές της Βενεζουέλας. εξώκειλαν διότι η θάλασσα ήταν πολύ δυνατή. ο δε δεύτερος είναι παραπόταμος του Ρίο ντε λα Πλάτα ή ΠΑΡΑΝΑ ή ΦΑΣΕΩΣ. Από την Ασουνσιόν αναπλέει η Αργώ τον παραπόταμο του Φάσι." "Κανένας ποταμός δεν είναι σαν αυτόν και κανείς δεν στέλνει επάνω στην ξηρά τόσους δυνατούς παραποτάμους . Αναπλέει τον Φάσι και συναντά αριστερά της "ψηλά βουνά" -Άνδεις.. Τρινιδάδ. όπως ακριβώς περιγράφει ο Απολλώνιος.ΓΚΟΝΑΚΙ και του κυρίως Ντεσαγκραντε. διότι ο πρώτος που ονομάζεται και ΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ είναι παραπόταμος του Αμαζονίου ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΕΙ μέσω της λίμνης ΧΟΥΝΙΝ με τον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ!!!.

Το ελληνικό ναυτικό δαιμόνιο βγάζει .ΙΑ107 Στο σημείο αυτό οι Αργοναύτες επιβιβάζονται στην Αργώ γιά το ταξίδι της αναχώρησης μέσω της ιδίας οδού ποτάμιας ναυσιπλοΐας αλλά "δεν είχαμε πορεία κατ' ευθείαν προς τον πόντον -Ατλαντικό. Έτσι αντί να καταλήξει στο κύριο ρεύμα του Ρίο ντε λα Πλάτα. του διατρέχοντος διά πυρός. ο διάπλους των Κόλπων των θαλάσσιων λαβυρίνθων του Βορείου Καναδά και ο έκπλους από τον Κόλπο του Λάνκαστερ προς τον Κόλπο του Μπάφιν είναι ακατόρθωτος άθλος αν δεν χρησιμοποιηθούν έμπειροι αυτόχθονες πλοηγοί." Εκεί αφού κάνουν σπονδές στην πόλη των Υπερβορείων. προσεγγίσαμε στα Ριπαία υψώματα. Ο κακός υπολογισμός ήταν η άγνοιά τους γύρω από τα πολύπλοκα συστήματα καναλιών των Κόλχων που συνέδεαν τις λίμνες και τα ποτάμια της περιοχής με αποτέλεσμα αντί να εισέλθουν στα κανάλια με ρεύματα προς το Νότο.. Το σημείο εξόδου της Αργούς στον Ειρηνικό είναι τα νησιά ΠΕΣΚΑΝΤΟΡΕΣ στην παράκτια περιοχή της ΛΙΜΑ. ΜΑΚΕΝΖΙ του Καναδά-.που έχει πολλούς ιχθείς. Στον Ειρηνικό η Αργώ αντιμετωπίζει "την απέραντη αλμύρα που κατέρχεται θορυβωδώς από τα βόρεια πέρατα προς τον Ωκεανό" -Ορφ." Πράγματι. Από το Νότο έρχεται το ομόρροπο Ρεύμα του Περού που μετατρέπεται στο Νότιο Ισημερινό Ρεύμα. και όταν φάνηκε κατά τη δεκάτη μέρα η αυγή που φωτίζει τους ανθρώπους.. Εκεί η Αργώ φέρεται να διαμαρτύρεται διότι "θα κινδυνεύσει να περιέλθει σε άθλια και τρομερή δυστυχία εάν πλησιάσει τις ΙΕΡΝΙΔΕΣ ΝΗΣΟΥΣ -Νησιά Κόλπου Μέλβιλ και Μπάφιν. στίχος 1072 και 1073-. όχι μόνον λόγω της εξάμηνης "νύχτας" αλλά και διότι "η πελωρία Φλέγρη" -ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ. εάν ο Αγκαίος δεν κατεύθυνε το πλοίο . από εκεί δε αμέσως η Αργώ προχωρώντας ταχέως διήρχετο διά μέσου στενού ρείθρου -ΒΕΡΙΓΓΕΙΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ.και έπεσε μέσα εις τον Ωκεανόν ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΩΚΕΑΝΟ-." -Ορφέως Αργοναυτικά. Αυτόν δε οι ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ άνθρωποι ονομάζουν ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΟΝΤΟΝ και ΝΕΚΡΑΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ. Εγκαταλείποντο δε οι πόλεις των Κόλχων από τους ανοήτους Μινύας και ζοφερή νύχτα τους περιέβαλε. διά μέσου του ευρέους στομίου του Φάσιδος ποταμού. Εμείς δε νομίζαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να διαφύγουμε την ολοσχερή καταστροφή. η Αργώ κατέληξε στην "Μαιώτιδα Λίμνη" και από εκεί στον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ!!! Την Μαιώτιδα Λίμνη την εντοπίζουμε στη λίμη ΧΟΥΝΙΝ του Περού.και αν η ίδια δεν φθάσει ξανά στο Ατλάντειον Πέλαγος. ο οποίος γράφει: "επίσης περάσαμε από τους ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥΣ!!! . Είναι συγκλονιστική η αφήγηση του αυτόπτου Ορφέα. αφού παρακάμπτουν "μίαν τραχεία και εξέχουσα καμπή" ήτοι τη Βόρεια Αλάσκα.εάν οι Αργοναύτες αφού παρακάμψουν τα ιερά ακρωτήρια -ΘΟΥΛΗΣ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΣ.. την προωθεί βορειότατα μέχρι τον ΒΕΡΙΓΓΕΙΟ ΠΟΡΘΜΟ.κρύβει τον ήλιο ακόμη και στη διάρκεια της εξάμηνης "ημέρας". στίχοι 1040-1072.. όπου το ίδιο ρεύμα μετατρεπόμενον στο Ιαπωνικό Ρεύμα ΚΟΥΡΟΣΙΒΟ. που είναι το κατερχόμενο Ρεύμα της Καλιφόρνιας το μετατρεπόμενον στο Βόρειο Ισημερινό Ρεύμα. την Ερμηόνεια. όπου έχει τις εκβολές του ο "γιγαντιαίος δεύτερος Αχέρων ποταμός" -π. Αργ. Τα υπολείμματα αυτών των καναλιών μπορεί να τα δεί και σήμερα ο επισκέπτης του Κούσκο στις Άνδεις του Περού.ώστε να έλθει εις την δεξιάν πλευρά του αιγιαλού. ακόμη και σήμερα. είναι οι μόνοι από όλους τους ανθρώπους που στερούνται από το φώς του ηλίου. εισήλθαν στα κανάλια των βορείων ρευμάτων. Η Αργώ είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει τα δύο συγκλίνοντα Ισημερινά Ρεύματα και να διαπλεύσει τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι τις Φιλιππίνες.δεν φθάσουν εις τον κόλπον εσωτερικώς της ξηράς και της απεράντου θαλάσσης -του Ατλαντικού. Σύμφωνα με το κείμενο "οι υπερβόρειοι άνθρωποι Κιμμέριοι ή ΧΕΙΜΕΡΙΟΙ. Εκ κακού δε υπολογισμού εφερόμεθα πολύ οπίσω πλέοντες πάντοτε προς τα επάνω. αναγκάσας αυτό να υπακούσει εις τα πελεκητά πηδάλια. Έπειτα τρέχοντες βιαστικά διαπλέαμε το ρεύμα του ποταμού λόγω ανοησιών εις το μέσον της πεδιάδος. έκδοσις Πασσά ΗΛΙΟΥ. λόγω της μικρής γωνίας του ορίζοντα και του ηλίου.

. Το Ρεύμα του Λαμπραντόρ τους οδηγεί στις ακτές της σημερινής Βοστώνης των Η. "Και έφθασαν στην ιερά Κέρκυρα την οποία κατοικούσαν άνθρωποι" και από εκεί "η πολύλαλος Αργώ έτρεχε διά της κωπηλασίας και διέπλεε τα ύδατα του Αμβρακικού κόλπου" φθάνοντας μέσω της Κρήτης και Δήλου και Ακρωτηρίου ΜΑΛΕΗΤΙΔΟΣ -Μαλέας. το οποίο παρασύρει την Αργώ μέχρι τη Νήσο ΜΑΔΕΡΑ ή κατά το κείμενο. ήταν η μόνη ναυσιπλοΐα που επέτρεπε την διείσδυση στον Ειρηνικό. και εφθάσαμεν εις τα βαθειά νερά της ΣΑΡΔΟΥΣ -Σαρδηνίας. στρέφοντας επιτέλους νότια γιά να εισέλθει στον Ατλαντικό Ωκεανό. διότι όλα τα πλοία γιά να περάσουν από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό χωρίς να εμπλακούν στο αντίθετο βίαιο ρεύμα που αρχίζει από τις ακτές της Κεντρικής Χιλής. κυκλώνει το Ακρ. Διότι ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛΑΤΑ. Από εκεί επέστρεψαν και αφού "διήλθαν τον θορυβώδη ΛΙΛΥΒΛΙΟ πορθμό -Πορθμός Μεσσήνης. Ο Αγκαίος έκλινε τα πηδάλια αριστερά γιά να εμποδίσει την Αργώ να πλεύσει δεξιά και να προσορμισθεί στη Νέα Γή." Έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: α: Η διαγώνια ποτάμια ναυσιπλοΐα του ποταμού Φάσιδος ή Παρανά ή Ρίο ντε λα Πλάτα.στην ΙΩΛΚΟ ή κατά το κείμενο "ΚΑΙ Ρ' ΟΙ ΜΕΝ ΠΛΩΟΝΤΕΣ ΕΥΚΤΙΜΕΝΗΝ ΕΠ' ΙΩΛΚΟΝ ΘΥΝΟΝ. Τιτιτάκα.Π. κατέληγε στον Ειρηνικό Ωκεανό με τα πολύπλοκα συστήματα καναλιών της λίμνης ΤΙΤΙΤΑΚΑ. "Νησί της Κίρκης". Όπως χαρακτηριστικά είπε έμπειρος έλληνας καπετάνιος: "Είναι απίστευτο αλλά οι διαόλοι είχαν βρεί τη μόνη πορεία που θα έσπρωχνε το καράβι να κάνει το γύρο του κόσμου με μηδέν καύσιμα. φθάνει στις εκβολές του Φάσιδος και στρέφει προς την Αφρική.. Από εκεί έπλευσαν στην "ΤΑΡΤΗΣΣΟ" της Ιβηρίας και κατά το κείμενο "διαπλέοντες την θάλασσαν εφθάσαμεν επάνω εις το στόμιον της Ταρτησσού και προσεγγίσαμε στις ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -Γιβραλτάρ. παρασύροντας μαζί τους οποιοδήποτε σκάφος με ανεπαρκή ταχύτητα.ΙΑ108 την Αργώ από το χάος των θαλάσσιων λαβυρίνθων και τελικά η Αργώ παραπλέει την κυρίως Ιερνίδα Νήσο -Γροιλανδία. όπου εξουδετερώνεται από το ανερχόμενο GULF STREAM.Α. Τονίζουμε ότι ακόμη σήμερα οι μύθοι των Ίνκας ομιλούν γιά "ανθρώπους και πλοία που έβγαιναν από τη λίμνη με τα καλάμια. που άρχιζε γιά τους Ίνκας από την ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ή ΟΥΡΑΙΑ-ΓΑΙΑ και μέσω της ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ή ΑΡΓΥΡΑΣ-ΓΑΙΑΣ και ΒΟΛΙΒΙΑΣ ή ΠΟΛΥΒΙΑΣ και ΠΕΡΟΥ ή ΠΕΡΙΒΙΑΣ. Νήσο του Καναδά ή κατά το κείμενο "Νήσον της Δήμητρος". όπου ο Ορφέας διατάζει να μην πλησιάσουν το αφιλόξενο νησί. . Όλη η πορεία που περιγράφει ο Απολλώνιος και ο Ορφέας επαληθεύεται ως η μόνη δυνατή πορεία γιά σκάφη που θα ήθελαν να φθάσουν στον Ειρηνικό έχοντας συνεργούς και όχι αντιπάλους τα Ωκεάνεια ρεύματα. πιάνοντας μονάχα τα ρέματα της θάλασσας. Το Ρεύμα τους οδηγεί υποχρεωτικά στη Νέα Γή. ΕΠΡΕΠΕ να δώσουν φόρο διαύλου στους Κόλχους ή ΙΝΑΧΟΥΣ ή ΙΑΝΑΚΟΥΣ ή ΙΝΚΑΣ. β: Με τα ανωτέρω δεδομένα οι Κόλχοι έχοντας στον έλεγχό τους τα συστήματα διωρύγων της λ.και εις τους κόλπους των ΛΑΤΙΝΩΝ -Λάτιον Ιταλίας.και εσταμάτησαν στην τριγωνική νήσο του Εγκελάδου Σικελία. Τιτιτάκα". είχαν στην κυριολεξία τον έλεγχο της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.. το Νότιο Ισημερινό Ρεύμα του Ατλαντικού συναντά το βίαιο ανερχόμενο Ρεύμα των Φάλκλαντ και στρέφονται ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ με κατεύθυνση τη Νότια Αφρική.και εις τας ΛΥΣΟΝΙΑΣ Νήσους -Κορσική.με την φλόγα της Αίτνης.και εις τας ΤΥΡΡΗΝΙΚΑΣ ακτάς -Κόλπος Γένοβας-. εφ' όσον δεν υπήρχε η δίαυλος του Παναμά.. Χόρ. Έλβα. Η πορεία είναι "υποχρεωτική" διότι το κατερχόμενο ψυχρό Ρεύμα του Λαμπραντόρ δεν αφήνει περιθώρια γιά επιλογές πορείας." Αφήνουμε τον αναγνώστη να υπολογίσει μόνος του τι γνώσεις ναυτιλίας είχαν "οι διαόλοι" της αργούς και οι έλληνες ωκεανοπόροι της εποχής.από τον "εύκολο" πλέον κόλπο του Μπάφιν.

Ο Πελίας μην αναμένοντας την επιστροφή του Ιάσονα. Ίδε Γαλλική μετάφραση του DE GUBERNATIS στο έργο του "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ". ο οποίος σκοτώνει τον γυιό της Λέαρχο και θέλει να σκοτώσει και τον άλλο γυιό της Μελικέρτη. Γλαύκη. Ο Ιάσων εκδικείται σκοτώνοντας τον Πελία αλλά διωκόμενος από το γυιό του Άκαστο. 219. αλλά ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΩΣ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ της Νοτίου Αμερικής ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. δ: Επειδή οι COLCHIQUEN INKAS και οι AMAZONS των Απολλώνιων κειμένων και των Ορφικών κειμένων δεν υπήρχαν στην Αφρική κάτω από τον Ισημερινό.γιά να φθάσει στον ποταμό Φάσι -Ρίο ντε λα Πλάτα"έδυσε ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου". . Η Ήρα εμβάλλει παραφροσύνη στον Αθάμαντα. όπου βασιλεύει ο Αιήτης και θυσιάζει τον κριό στον Φύξιο Δία Δία των φυγάδων-. καταφεύγει με τη Μήδεια στην Κόρινθο.427. Η Ινώ μισεί τον Φρίξο και την Έλλη και ενώ υπό τις συμβουλές της πρόκειται να σφαγεί ο Φρίξος. κόρη του Κάδμου. η οποία φαίνεται ότι "δύει". Η Έλλη πέφτει από τον κριό και πνίγεται στο στενό που οδηγεί στον "άξεινο" αφιλόξενο πόντο. διωγμένου από τον Αίγυπτο. ο οποίος γεννά τον Ιάσονα. Γιά όσους γνωρίζουν στοιχειώδη αστρονομικά δεδομένα και ναυσιπλοΐα είναι αμέσως κατανοητό ότι μόνον όσοι περνούν από το Βόρειο στο Νότιο ημισφαίριο δεν βλέπουν πλέον τη "Μεγάλη Άρκτο". Ίδε ομοίως συγγράμματα του FORCHHAMMER "HELLENIKA" σελ. βασιλεύς των Μινύων. Ο αδελφός του Αίσωνα. BUENOS ARES ή AYRES κλπ. Αίσωνα. άρα οι Αργοναύτες έπλευσαν έως την ΚΟΛΧΙΔΑ της ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. παντρεύεται τη Νεφέλη και γεννά τον Φρίξο και την Έλλη. Η Ινώ διαφεύγει με το Μελικέρτη αλλά πεθαίνει μαζί του στη Μεγαρίδα. Ο Ιάσων φέρει εις πέρας την Αργοναυτική εκστρατεία και επιστρέφει με το δέρας και με τη Μήδεια. μόνος. κόρη του Αιήτη. φεύγοντας στην Αθήνα όπου ενώνεται με τον Αιγέα. τον οικιστή της Μηδείας. στ: Η αναζήτηση της ετυμολογίας των ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ και ΕΛΛΗ μας οδηγεί στη ρίζα ΕΛΙΗ που σημαίνει ΘΕΡΜΗ Λάμψις. Ο Αίσων δέχεται υπό τον όρο ότι ο Ιάσων θα φέρει από την Κολχίδα το χρυσόμαλλο δέρας. 200 και "DADUCHOS" σελ. όπου ο MESHA ή MEHA είναι "ο κριός ο διαχέων βροχή από το ουρούν νέφος". έχει δολοφονήσει τον αδελφό του. Κάνουμε διασταύρωση πληροφοριών από τη Σανσκριτική Μυθολογία. ενώ ο ΦΡΙΞΟΣ φέρεται ως ο ήρωας της βροντής ή ΧΑΛΚΙΟΠΗΣ και η μητέρα των δύο. φθάνει στην Αία Κολχίδος. Προσφέρει το "δέρας" στον Αιήτη κι εκείνος το αφιερώνει στον Άρη κρεμώντας το στην ΔΡΥΝ του άλσους του ναού του Άρεως. αλλά υπάρχουν στη Νότια Αμερική μέχρι ονοματολογίας πόλεων ARES. άρα ΕΚΕΙ οι Αργοναύτες "ετίμησαν με σπονδές τους ξένους θεούς και τον Άρη". Έκτοτε θεωρείται θεά της θάλασσας και προστάτις των ναυτικών που κινδυνεύουν. ο Αθάμας. Ι. Στα Βεδικά κείμενα ο Ίντρα λέγει ότι ο θεός της βροχής και της βροντής παρίσταται με ΗΡΩΙΚΟ ΚΡΙΟ. ε: Επειδή δεν υπάρχουν κατάλοιπα λατρείας του Άρεως στη Νότια Αφρική. Ο Φρίξος. 63. Με τον Αιγέα γεννά το Μήδο. η ΝΕΦΕΛΗ ως ΘΥΕΛΛΩΔΕΣ ΝΕΦΟΣ που φέρνει την ΑΙΓΑ ή ΑΙΓΙΔΑ ή ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ή τον ΚΡΙΟ. η Νεφέλη στέλνει τον κριό που σώζει τα δύο παιδιά πάνω στη ράχη του. Παραθέτουμε το μύθο: Ο γυιός του Αιόλου. Η Ινώ με όσα έκανε γίνεται εχθρός του Διός και της Ήρας. Στην Κόρινθο η Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της και την αντίζηλό της. ο Πελίας σφετερίζεται το θρόνο της Ιωλκού και ο Ιάσων ως νόμιμος κληρονόμος απαιτεί τον θρόνο. όπου "δύει η Άρκτος". ο Κρηθεύς κτίζει την Ιωλκό και αφήνει νόμιμο διάδοχο τον Αίσωνα. Ίδε σύγγραμμα του SCHWARTZ. πέφτοντας από τις Σκιρωνίδες πέτρες στη θάλασσα. Ο Αθάμας εγκαταλείπει τη Νεφέλη και παντρεύεται την Ινώ. επίσημη θεότητα των Κόλχων "τρομερών πολεμιστών" κατά τον Απολλώνιο.ΙΑ109 γ: Ο Απολλώνιος περιγράφει καθαρά ότι όταν η Αργώ περασε τον Θερμόδωντα -Αμαζόνιο.. Αυτό το φαινόμενο είναι αδύνατον να παρατηρηθεί από τον Εύξεινο Πόντο του Βορείου ημισφαιρίου όπου η "Μεγάλη Άρκτος" δεν δύει ποτέ και άρα η Αργώ ΤΑΞΙΔΕΨΕ στο ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ. Ο αδελφός του Αθάμαντα. "URSPRUNG DER MYTHOLOGIE" σελ.

τον "ΛΕΑΡΧΟ". Διότι ο ΚΡΙΟΣ που φέρνει τη ΒΡΟΧΗ έχει "ένδυμα" δηλαδή αποτέλεσμα και ιδιότητα να αυξάνει τους ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ. Η τάξη ιερατείου του Φρίξου με τον ΚΡΙΟ φθάνει στην Κολχίδα του Αιήτη. Οι Δελφοί απαντούν ότι πρέπει να θυσιασθεί ο Λέαρχος της "θαλάσσιας" Ινούς. ο Αθάμας αντιμετωπίζει ΜΕΓΑΛΗ ΞΗΡΑΣΙΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ή ΧΡΥΣΩΝ ΣΤΑΧΕΩΝ της ΔΗΜΗΤΡΟΣ. με καταδίωξη πέραν των Ηρακλείων Στηλών. θεό του πολέμου. Το κεντρικό ιερατείο της ΗΡΑΣ των Δελφών μετά τη φυγάδευση της ιερατικής τάξεως Φρίξου και Έλλης. Πράγματι. φυγαδεύει το ιερατείο του Φρίξου και της Έλλης προς δυσμάς στους ορεινούς Κόλχους των Αμαζώνειων ορέων οι οποίοι είχαν ανάγκη τις ελεγχόμενες βροχοπτώσεςι γιά τη γεωργία τους. Το ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ είναι κάτι περισσότερο από επιστήμη ελέγχου καιρού. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι η ΝΕΦΕΛΗ φέρεται μητέρα των Κενταύρων δαιμόνων της ΘΥΕΛΛΗΣ και επομένως ο Φρίξος και η Έλλη έχουν ανάλογες ιδιότητες. Το Φρίξιο ιερατείο . . διαβλέποντας ότι η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ απέβαινε εις βάρος της Ελλάδος με τη συνεπαγόμενη ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ και ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ.και αποπλέει προς την Κολχίδα γιά να φέρει πίσω στην Ιωλκό την τάξη των φυγάδων τεχνοκρατών και την χαμένη επιστήμη της αρδεύσεως και του Μετεωρολογικού ελέγχου των βροχοπτώσεων. δηλαδή το "σώμα του Κριού" αφιερώνεται στον Φύξιο Δία ή Δία των Φυγάδων ενώ το "δέρας του Κριού" δηλαδή η τεχνολογία της προκλήσεως ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ από τον ουρανό. ο Αθάμας αντιμετωπίζει φοβερή ΞΗΡΑΣΙΑ στη χώρα του και ερωτά τους Δελφούς γα το πρακτέον. που προκαλεί βροχοπτώσεις χρήσιμες στη γεωργία και επιδίδονται σε ανάπτυξη της ναυτικής τέχνης ή ΙΝΟΥΣ. Η Ινώ όμως διαστρέφει το χρησμό γιά να σώσει το γυιό της και πείθει τους αγγελιοφόρους του Αθάμαντα να αναφέρουν ότι οι Δελφοί συμβούλευσαν να θυσιασθεί ο Φρίξος της "γήινης" Νεφέλης. πείθει τους Θεσσαλούς ηγεμόνες όπως ο Αθάμας να "σκοτώσουν" δηλαδή να περικόψουν ένα μέρος της ναυτιλίας. Οι ναυτικοί μισούν τις καταιγίδες ενώ οι γεωργοί τις αγαπούν διότι προκαλούν βροχοπτώσεις. Η τάξη των ναυτικών "ΙΝΩ" ετοιμάζεται να εξοντώσει την τάξη του ιερατείου του ΦΡΙΞΟΥ που προκαλεί καταιγίδες με τεχνολογία. στις ΤΕΧΝΕΣ και στην ΥΛΗ. ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: Μετά τη βύθιση της ΔΡΥΙΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και την εμφάνιση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. αφιερώνεται στον Άρη. Η τάξη ιερατείου της Έλλης "πνίγεται" δηλαδή εγκαθίσταται μόνιμα στο πέρασμα προς τον Άξεινο Πόντο δηλαδή στις Ηράκλειες Στήλες που οδηγούν στον Ατλαντικό Ωκεανό και χρησιμοποιεί την τεχνολογία της ΕΛΙΗΣ ή ΛΑΜΠΟΥΣΑΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ σαν φράγμα καταιγίδων που θα εμπόδιζαν τους ναυτικούς να συλλάβουν το πλοίο του ΚΡΙΟΥ. όπως η θαλάσσια Ινώ μισεί τη βροντή ή ΦΡΙΞΟ και την αστραπή ή ΕΛΛΗ ή ΕΛΙΗ ενώ η γήινη Νεφέλη αγαπά τα "παιδιά" της. Είναι η γνώση και επιστήμη των αποτελεσμάτων του ΧΡΥΣΟΥ ΗΛΙΟΥ ή ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στο ΠΝΕΥΜΑ. διότι διαφορετικά θα ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΤΑΝ Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ. οι αυτόχθονες ηγέτες όπως ο Αθάμας εγκαταλείπουν την τεχνολογία ελέγχου καιρού. Ο Ιάσων γιά να πάρει το θρόνο που σφετερίζεται ο Πελίας πρέπει να λύσει το θεσσαλικό και πανελλήνιο πρόβλημα της ξηρασίας και της έλλειψης σιτηρών.ΙΑ110 Επιστρέφοντας στην αρχή του μύθου αναφέρουμε ότι μετά την εγκατάλειψη της ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗΣ και το γάμο με τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΖΥΓΟ ΙΝΩ. Αλλά η ανώτερη τάξη ιερατείου ή ΝΕΦΕΛΗ που διαθέτει τεχνολογία ΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙΡΟΥ και δημιουργίας νεφελών. χρησιμοποιείται από τους Κόλχους γιά τις επιθετικές και αμυντικές τους πολεμικές τέχνες. Γιά να γίνει αυτό συναθροίζει όλους τους ενδιαφερόμενους πενήντα γυιούς βασιλέων. με κέντρο τους Δελφούς. Το πλοίο "θυσιάζεται" ή αφιερώνεται στο Δία ενώ το "δέρμα" του δηλαδή τα αποτελέσματα της τεχνολογίας του Φρίξιου ιερατείου που μετέφερε στο "σώμα" του.

. Τόμος Δ. Σημασία έχει ότι. σελίς 14. αλλοίωσαν τον τρόπο ζωής των ελλήνων δίνοντας έμφαση στη ναυτιλία και μειώνοντας την αυτονομία της χώρας σε ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. αφήνει υποψίες περί διαβρώσεως των ελληνικών ιερατείων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΒΥΗΣ από "ηλιακούς" Άτλαντες αποίκους των ακτών Βορείου Αφρικής ή από "σεληνιακούς" Άτλαντες ως υπολείμματα της ορδής που από τις ακτές της Αφρικής έφθασε στο Ασιατικό Παμίρ. -Ωγυγία. δηλαδή τους Διεθνείς Νόμους Κατοχυρώσεως Εφευρέσεων σε οποιοδήποτε τομέα της ΓΝΩΣΗΣ. Σε μία σημερινή επανάληψη του Αργοναυτικού Έπους. Ο Ιάσων και οι πενήντα βασιλόπαιδες-ήρωες επιστρέφουν με το "Χρυσόμαλλο Δέρας" και αποκαθιστούν στην Ελλάδα την αυτονομία πνεύματος. Η τακτική αυτή επαληθεύεται σήμερα στην Ελλάδα του 1984 της οποίας ο τεράστιος στόλος ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟΣ με το ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ.58 (71. βιβλίο Α. Αδιαφορώντας γιά τις Εκτελεστικές Αστυνομικές Εξουσίες που είναι διορισμένες να εφαρμόζουν αυτούς τους Νόμους.ΙΑ81 του παρόντος)-.Η προέλευση της τάξεως του θαλάσσιου ιερατείου "ΙΝΟΥΣ". Είναι η γνώση ελέγχου των ΜΕΤΡΩΝ απουσίας και παρουσίας του Ηλίου. τεχνών και υλικής παραγωγής που προϋπήρχε της αφίξεως των ΚΑΔΜΕΙΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ. δηλαδή από ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ σε ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ. παροπλίζεται βαθμιαία. ΔΙΟΤΙ Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ "ΚΟΛΧΟΥΣ" ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΕ. ηλιοφάνειας και νεφέλης. ΑΛΛΑ ΔΙΩΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ "ΚΑΔΜΟΥΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ. ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ" ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ "ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ" ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΗΤΗ. να "ΚΛΕΨΟΥΝ" ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ "ΙΝΑΧΩΝ ΚΟΛΧΩΝ" ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. Οποιαδήποτε υπόθεση είναι παρακινδυνευμένη. η τάξη ιερατείου της θαλάσσιας Κάδμιας Ινούς δεν εργαζόταν γιά το συμφέρον της Ελλάδος αλλά γιά το αντίθετο. διότι το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο πλησιάζει να κάνει κατοχή της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και έγινε ρυθμιστής των διεθνών ναυλώσεων αποκλείοντας από τις ναυλώσεις τα ελληνικά πλοία. Αυτοί οι τρείς τομείς "επιστημών" βρίσκονταν στα χέρια ενός "ιερατείου" που κακώς είχε διωχθεί γιά να καταφύγει στους Κόλχους Ίναχους ή Ίνκας. εξάρσεως τεχνών και συντηρήσεως τεχνών. οι σύγχρονοι έλληνες "Αργοναύτες" θα έπρεπε εκτός από την παγκόσμια συσπείρωση των ελληνικών φύλων -ίδε σελίδα 57. Επιστρέφουμε στο θέμα. Όταν αυτά τα ιερατεία ήλθαν στην Ελλάδα. πνευματικής διαύγειας και πνευματικής αναπαύσεως. Στο πρόσωπο της Μήδειας που ακολουθεί τον Ιάσονα αναγνωρίζουμε ετυμολογικά τα "ΜΗΔΕΑ" και "ΜΗΔΟΜΑΙ" που σημαίνουν αντιστοίχως "ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" και "ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ". ο οποίος διώχθηκε από τον Αίγυπτο Πελασγό.ΙΑ111 Εκτός από ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ παράγει ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ ΔΙΟΣ και ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΕΧΝΩΝ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. Έτσι μόνον αποκτά νόημα η διένεξη μεταξύ ιερατείου Ινούς και ιερατείου Ήρας Δελφών. βασιλέως Λιβύης. ώστε οι έλληνες να μετατραπούν από ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥΣ σε ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ. ως απογόνους του Ίναγου Πελασγού Άργους. υπάρχουν προδοτικές κυβερνήσεις που ομιλούν ακόμη γιά "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ" αλλά παραβλέπουν σκόπιμα την "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" και υποκρίνονται ότι δεν γνωρίζουν το ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ της ελληνικής ναυτιλίας σε σχέση με την ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. βασιλέα της Αιγύπτου. Μία αυθαίρετη υπόθεση μας οδηγεί στη σκέψη ότι οι άτλαντες Αφρικής διέβρωσαν τους Έλληνες Λιβύης και τα τοπικά ιερατεία.72 του πρωτότυπου ή ΙΑ80. ως κόρης του Κάδμου Πελασγού. σελίς 513 και Απολλόδωρος. αν και ελληνική. Στην σημερινή Ελλάδα που δεν παράγει ΤΙΠΟΤΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ και ΑΥΤΑΡΚΕΣ.

Όλοι οι έλληνες "ευγενείς βασιλόπαιδες του πνεύματος" δηλαδή οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ διατάσσονται από το ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ να ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΨΟΥΝ τη φυγαδευμένη γνώση από τους παράνομους κατόχους της και να τη φέρουν στην ΕΛΛΑΔΑ γιά μία ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. έστω και αν αυτός ήταν Ατλαντίνος.. τότε αυτομάτως η ελληνικη "Ναυτιλία" θα έχει ΑΝΑΛΟΓΗ ΥΠΟΔΟΜΗ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ θα έχει το φυσιολογικό του αντίκρυσμα και έρεισμα στη μεταφορά της αυτόνομης ελληνικής ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. Ο τόπος αυτός καλύφθηκε από μαγνητική καλύπτρα και αποτέλεσε τον κήπο της Εδέμ ή τον Παράδεισο. και θεωρούσαν έγκλημα να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Οι σύγχρονοι Αργοναύτες πρέπει πάσει θυσία να ΚΛΕΨΟΥΝ τη φυγαδευμένη..Ατλαντίδα. Οι Ατλαντίνοι ήλθαν από τον αστερισμό του Ηρακλή και κατοίκησαν στην . Διατηρούσε το κλίμα της Ενδοχώρας σε κατάσταση μόνιμης άνοιξης. όπως η Σημιτομογγολική ομοφυλία. γιατί οι Δραβίδες είχαν καλύψει όλη τη χώρα τους με άτρωτη καλύπτρα από μαγνητισμό. Οι δύο αυτοί διαφορετικοί λαοί προήλθαν από αστερισμούς με σύσταση μαγνητική αντίθετη και ψυχοσύνθεση ολωσδιόλου άλλη. Η αρχαία σοφία μας εμπιστεύεται ότι οι Δραβίδες. ΤΕΧΝΩΝ. την περίφημη "ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ". ΔΡΑΒΙΔΩΝ και ΑΤΛΑΝΤΙΝΩΝ. σελίς 74: "Ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων της εποχής εκείνης. μόνον όταν οι υπεύθυνοι της χώρας των Δραβίδων είχαν ανάγκη γιά την παραγωγή τους και γιά την ανανέωση της ατμόσφαιρας από τα απαραίτητα στοιχεία. . Είναι αξιοσημείωτος ο υπαινιγμός της σχέσεως ανάμεσα στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ και στους ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ οι οποίοι αν και άσσοι της ναυσιπλοΐας ΕΔΩΣΑΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ με την ΑΡΠΑΓΗ και την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ του "χρυσόμαλλου δέρατος" της ΓΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ώστε κάθε εφεύρεσή τους και κάθε τεχνική τους ανάπτυξη.. Ήταν η έχθρα τους τόσο μεγάλη και η μανία τους να αλληλοκαταστραφούν τόσο πολλή.ΙΑ112 Οι σύγχρονοι Αργοναύτες πρέπει να βάλουν "ΔΥΝΑΜΙΤΗ" στα θεμέλια Ιδρυμάτων τύπου ΦΟΡΝΤ και ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ που δημιουργήθηκαν από τους "Κάδμους και τις Ινούς" των "ΒΟΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" ήτοι των "ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ" με σκοπό τη φυγάδευση της ΓΝΩΣΗΣ που συνεχίζει να παράγει η Ελλάδα. Οι Ανδρομεδικοί ήταν πνευματικοί και προ παντός ανώτεροι και μεγαλόκαρδοι . αντικειμενικό σκοπό είχε την καταστροφή του αντιπάλου. ΓΝΩΣΗ και να τη ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ στην ΕΛΛΑΔΑ όπου ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ. θα τους συσχετίσουμε με τους "ισχυρισμούς" του Ν..Ε. Η τεχνοκρατική τους έφεση προήλθε από το κόμπλεξ των προγόνων τους. ο μεγαλύτερος εχθρός τους. είχε βαθειές τις ρίζες του. Και αν αυτό συμβεί.. Αντίθετα οι Ατλάντιοι δεν είχαν κατορθώσει στη διέλευση των χιλιετηρίδων να πετύχουν το τεχνικό αυτό κατόρθωμα των δραβίδων. οι ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ άποικοι της γής ήλθαν από τον αστερισμό της Ανδρομέδας και κατοίκησαν στην πεδινή περιοχή της Μεσογείου.Α. ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ. όσο και αν προσπαθούσαν με την τεχνοκρατία τους.Μαργιώρη στο βιβλίο του "ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ".τι αφορά τους "ισχυρισμούς" των γραφόντων γιά την ύπαρξη τεχνολογίας ελέγχου καιρού στα αρχαία ελληνικά ιερατεία-πανεπιστήμια. ζ: Σε ό. Ο λαός που δεν βασίζεται στην ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ αλλά στην ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ είναι καταδικασμένος να μετατραπεί σε ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΑΙΤΗ ΝΑΥΛΩΝ ή να γίνει λαός ΥΠΟΥΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΩΝ. ΚΑΙ ΗΔΗ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Ο. εξ αιτίας των Κάδμων. Ακόμα επέτρεπε βροχές. Διότι η ΙΣΤΟΡΙΑ διδάσκει ότι λαοί που έχασαν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ έχασαν ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Οι Ατλαντίνοι ήταν αντίθετα υλιστές και στον υπέρτατο βαθμό εκδικητικοί και βάναυσοι. Η μαγνητική καλύπτρα των Δραβίδων είχε πολλά πλεονεκτήματα. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

με συνέπεια μία αδιάκοπη βροχή κατακλυσμιαία που βάσταξε τουλάχιστον σαράντα μερόνυχτα. αλλά αυτές οι μηχανές δεν ήταν εφεύρεση των γήινων Δραβίδων. Υποθέτουν ότι οι ιθαγενείς της Αμερικής και ίσως της Πολυνησίας ανήκουν στους διασωσμένους από τον καταποντισμό της Ατλαντίδος. Ταυτόχρονα παρουσιάσθηκαν γεωλογικές αναστατώσεις με αίτιο την απελευθέρωση της ατμόσφαιρας ύστερα από το σπάσιμο της μαγνητκής καλύπτρας. Εξαπέστειλαν τις υπερβόμβες τους που ήταν κατασκευασμένες από αντιύλη.ΙΑ113 Γιά τούτο. Σπ. αναιρώντας ή αποδεχόμενοι χωρίς αποδείξεις το ανωτέρω κείμενο. ζητούμε από τον αναγνώστη να αναμένει. αναφέρουμε ότι ναί μεν η χώρα των Δραβίδων ήταν καλυμμένη με δίκτυο μηχανών ηλεκτρομαγνητικής πυκνώσεως-αραιώσεως που δημιουργούσε κατά βούληση βαρομετρικά χαμηλάυψηλά αντιστοίχως και βροχόπτωση-ηλιοφάνεια αντιστοίχως. όπου ήλθε σε επαφή με ινδουϊστικά ιερατεία διαβρωμένα από τον Θιβετιανό Βουδισμό.. Ολόκληρη η μεγαλόνησος ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει προς το παρόν είναι η πληροφορία ότι σήμερα ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ελέγχου καιρού. η οποία χρησιμοποιείται στο Ισραήλ και στην Ιταλία γιά την πρόκληση βροχοπτώσεων κατά βούληση και ότι αυτή η τεχνολογία είχε "επινοηθεί" από τον Βίλχεμ Ράιχ στις Η. οι Δραβίδες δεν έμειναν αδρανείς. το τελευταίο απομεινάρι της τεράστιας Ηπείρου Ατλαντίδος καταποντίστηκε αύτανδρη και δεν διέφυγε κανείς μα κανείς από τους κατοίκους της Ατλαντίνους..Α. θα ήταν ένας έξοχος ερευνητής. Πριν εξετάσουμε το θέμα διεξοδικά. Τρικούπη 17. Όσοι απέφυγαν τον πνιγμό βρέθηκαν με πλοία μακριά από την καταστροφή και μάλιστα όσοι βρίσκονταν στην Αφρική και στις απομακρυσμένες αποικίες τους. Επειδή κινδυνεύουμε να φύγουμε από την ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. ούτε ήταν αδιαπέραστο το πεδίο τους από "πυραύλους" των Ατλαντίνων. να βρούν και να ανακαλύψουν την ειδική βόμβα-τορπίλλη διάλυσης της μαγνητικής καλύπτρας των Δραβίδων . Είχε φθάσει σε τεχνολογία ελέγχου καιρού με απλές συσκευές "παραλλήλων σωλήνων" οι οποίες ανάλογα με τη γείωσή τους παρήγαγαν χαμηλά ή υψηλά βαρομετρικά. Οι υπογραμμίσεις στο κείμενό του είναι δικές μας και αφορούν ψεύδη που πιστεύουμε ότι δεν παρατίθενται σκόπιμα αλλά από κακή πληροφόρηση του Μαργιώρη στα ταξίδια του σε Ασιατικές χώρες. Μ' αυτό το πάθος έφθασαν στο τραγικό τους τέλος. αντικειμενικός σκοπός τους ήταν να πειραματίζονται πάνω σε όπλα υπερκαταστροφής. τη μαγνητική καλύπτρα που τους προφύλαγε από κάθε είδος επιθέσεως των εχθρών τους. την τεχνολογία των MASER μοριακής αποσυνθέσεως που είναι συγχρόνως και .Α. με αποτέλεσμα να τη σπάσουν και να σχηματισθούν οι δίνες -ηλεκτρομαγνητικής πυκνώσεως της σεληνιακής τεχνολογίας. Η ανταπόδωση των βομβών από τους Δραβίδες υπήρξε καταπληκτική και τραγική. Μαργιώρης δεν έπασχε από άκρατο μυστικισμό και από σκόπιμες απόπειρες "κοκτέηλ" μίξεως του ατλάντειου χριστιανισμού με τον Δραβίδιο ορθολογισμό της ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ. ώστε να σπάσουν κάποτε αυτό το αρχαιότατο υπερόπλο των Δραβίδων. Όμως προτού σημάνει το τέλος των καιρών. Ο Βίλχεμ Ράιχ είχε φθάσει στη διατύπωση θεωρητικών μαθηματικών εξισώσεων της "οργόνης" και είχε κατασκευάσει συσσωρευτές ενεργείας από κοσμική ακτινοβολία. Αυτές οι γεωλογικές αναστατώσεις έφεραν τους δύο ωκεανούς Ειρηνικό και Ατλαντικό μέσα στην Ενδοχώρα όπου βρίσκεται η τωρινή Μεσόγειος Θάλασσα." Γιά τους ενδιαφερόμενους ο εκδοτικός οίκος "ΟΜΑΚΟΕΙΟΝ" που τύπωσε τα ανωτέρω εδρεύει στην Αθήνα. Συνδυασμοί αυτής της τεχνολογίας και των "πυθαγορείων δωδεκαέδρων" έδωσαν στην Ο. στις προσπάθειές του γιά την μελέτη απολαβής ενεργείας από την "Οργόνη" της κοσμικής ακτινοβολίας.Π. διαστροφέα των ΡΙΓΚ ΒΕΔΑ με προσμίξεις και επινοήσεις των Σημιτομογγόλων Λάμα.Ε. Αν ο Ν.

ΤΑΣ ΔΕ ΑΠΑΡΧΑΣ ΚΕΚΡΥΦΘΑΙ ΜΕΝ ΕΝ ΚΑΛΑΜΗ ΠΥΡΩΝ. μετά τις αποδείξεις ελληνικότητος των Αρμενίων. Αν αποδειχθεί ότι στο 9500 π. ΠΑΡΑΔΟΝΑΙ ΔΕ ΑΥΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΟΥΣ ΜΕΝ ΑΡΙΜΑΣΠΟΙΣ." Τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι όλα τα αναφερόμενα φύλα αναγνώριζαν την ελληνική Δήλο ως κέντρο ΟΜΟΙΑΣ Απολλώνειας λατρείας όπου έστελναν τις . τότε κατά μείζονα λόγο ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΤΑ είχαν όχι μόνο τεχνολογία ελέγχου καιρού αλλά ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. τις οποίες οι Υπερβόρειοι μεταβιβάζουν στους Αριμασπούς." Δηλαδή..ΚΟΝΝΗΣΙΟΣ. τότε ποιά είναι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. οι Άτλαντες δεν ήταν μόνοι τους αλλά είχαν τη συμπαράσταση ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΝΤΩΝ. ΕΞΩΘΕΕΣΘΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΗΣ ΙΣΣΗΔΟΝΑΣ. ως κέντρο της Απολλώνειας "λατρείας" των τεχνών.ΙΑ114 μηχανές ελέγχου καιρού γιά διάλυση βαρομετρικού χαμηλού στην μικρή ένταση λειτουργίας τους.. ΥΠΕΡ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΡΥΠΑΣ. Έτσι αν αποδειχθεί ότι στο 9500 π. οι Αριμασποί στους Ισσηδόνες.χ. από το 95009000 π..χ.συνθέτοντας.." Όμοια γεωγραφική αναφορά γίνεται και από τον ηρόδοτο Δ 134: "ΈΦΗ ΔΕ ΑΡΙΣΤΕΑΣ. ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣ ΔΗΛΟΝ ΑΓΟΝΤΑΣ.Ε. ελπίζοντας ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σκοπό του κειμένου. την οποία αναλύσαμε . "Στον Αθηναϊκό ∆ήμο των Πρασιέων υπάρχει ναός του Απόλλωνος. Το θέμα μας είναι ποιά είναι η αλλοίωση που επέφερε η ΠΟΣΟΤΗΤΑ της Σημιτομογγολικής ορδής που από τις Δυτικές ακτές της Αφρικής μετατοπίσθηκε πέραν των Ουραλίων στη Μογγολία και Σιβηρία.χ. ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ ΔΕ ΙΣΣΗΔΟΝΟΙΣ. Εκεί λέγεται ότι ευρίσκονται οι απαρχές των Υπερβορείων -αφιερώματα από τα άριστα προσφερόμενα για θυσίες στους θεούς-. Ιωλκού και επανερχόμεθα στα διατεταγμένα από την Πρυτανεία Ο.34. ΥΠΟ ΔΕ ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ ΣΚΥΘΑΣ.. Επιστρέφουμε στη σελίδα 76(91η του πρωτότυπου ή ΙΑ101 του παρόντος) όπου αυθαίρετα. ΚΙΜΜΕΡΙΟΥΣ ΔΕ ΟΙΚΕΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗ ΥΠΟ ΣΚΥΘΕΩΝ ΠΙΕΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΛΕΙΠΕΙΝ ΤΗΝ ΧΩΡΗΝ. αλλά ούτε και μέχρι το 6500 π. Αθηνών και Μακεδονίας. ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ ΔΕ ΥΠΕΡΟΙΚΕ. Εδώ κλείνουμε την παρεμβολή του τμήματος Υφηγεσίας Ο. διότι κάθε απόπειρα προσπελάσεως έβρισκε το ελληνικό φράγμα των ΑΡΙΜΑΝΩΝ-ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ.χ. ΠΑΡΑ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΣΚΥΘΕΣ ΕΙΣ ΣΙΝΩΠΗΝ ΚΟΜΙΖΕΙΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ. από όπου οι Αθηναίοι τα μεταφέρουν στην ∆ήλο. ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥΣ. ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ ΑΠΑΡΧΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ. ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΔΕ ΦΕΡΕΣΘΑΙ ΔΙ' ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΡΑΣΙΑΣ.. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν επέφερε καμμία αλλοίωση ούτε μέχρι το 9000 π. ΑΝΗΡ ΠΡ. ΑΡΞΑΝΤΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ ΑΕΙ ΤΟΙΣΙ ΠΛΗΣΙΟΧΩΡΟΙΣΙ ΕΠΙΤΙΘΕΣΑΘΑΙ. ΑΠΙΚΕΣΘΑΙ ΕΣ ΙΣΣΗΔΟΝΑΣ ΦΟΙΒΟΛΑΜΠΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ.Α.Α. ΤΟΥΤΩΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥΣ ΚΑΤΗΚΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ.Ε. από αυτούς δε οι Σκύθες τα φέρνουν στη Σινώπη και από εκεί οι Έλληνες τα μεταφέρουν στον Αθηναϊκό ∆ήμο των Πρασιέων.χ. ΠΟΕΩΝ ΕΠΕΑ. ΤΟΥΤΟΥΣ ΩΝ ΠΑΝΤΑΣ ΠΛΗΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΩΝ. πάνω στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ του προϋπάρχοντος πληθυσμού των ελληνικών φύλλων. θίξαμε στην σελίδα 77 (92α του πρωτότυπου ή ΙΑ103 του παρόντος) τη φυλετική συγγένεια Αρμενίων και Θεσσαλών και τη συμμετοχή του Αρμενίου Θετταλού στην Αργοναυτική εκστρατεία. ΓΙΓΝΩΣΚΕΣΑΘΑΙ ΔΕ ΥΠ' ΟΥΔΕΝ. ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ. οι Δραβίδες δεν ήταν μόνοι τους αλλά είχαν την τεχνική συμπαράσταση κάποιων ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΝΤΩΝ που προηγούνταν κατά πολύ σε επίπεδο γνώσεων επειδή ήταν ικανοί να κάνουν ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ σε διαγαλαξιακές τροχιές.2: "ΕΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΠΡΑΣΙΕΥΣΙΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΣΤΙ ΝΑΟΣ. Το όνομα αυτού του υπέροχου λαού το βρίσκουμε στην περιγραφή του Παυσανία Α.

Η γεωγραφική τους κατανομή ήταν: Μασσαγέτες. ΘΥΣΑΓΕΤΩΝ ΣΑΜΟΓΕΤΩΝ. Ηρόδοτος Δ 13. το οποίο περιλαμβάνει από τον Αντίταυρο και τον Καύκασο μέχρι την Σκανδιναβική τους ΈΛΛΗΝΕΣ Μιτταννούς.2: "ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΔΕ ΑΠΑΝΤΙΚΡΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΣΤΙ ΝΑΟΣ ΚΟΡΗΣ ΣΩΤΕΙΡΑΣ. Έχουμε αναφέρει ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία των Ελληνικών Χρονικών μας δίνει ως όρια των ελληνικών φύλων τη γραμμή των Ουραλίων ορέων. τον Παυσανία "ΑΤΤΙΚΑ 31". Περί "Αϊνού" ίδε άρθρα και φωτογραφίες 12ης Επετηρίδος έτους 1890 του Σμιθσονίου Ιδρύματος του Γραφείου Αμερικανικής Εθνολογίας.. γλώσσας και θρησκείας και ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ. όπως φέρεται από τον αθηναίο αστρονόμο και μαθηματικό Μέτωνα και όπως καθιερώθηκε επίσημα στην ελληνική αστρονομία από το 432 π. τον Στράβωνα Β 349 και τον Καλλίμαχο στον "Ύμνο της Δήλου" των Ορφικών κειμένων.ΙΑ115 "απαρχές" των σιτηρών τους γιά θυσία στον Απόλλωνα. αντιγράφει από τον Αριστέα τις πληροφορίες του γιά τους Υπερβορείους Έλληνες. στη σοβιετική νήσο Σαχαλίνη και στην Ιαπωνία.χ. Σαρμάτες.219. οι Υπερβόρειοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις όχι μόνον με την Δήλο λόγω του θεού Απόλλωνα αλλά και με τους Αθηναίους.ΟΥΣ. όπως αναφέρεται στο BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLENIQUE 1924 σελ. Ο ανθρωπολόγος Κούμαρης τους εντόπισε στους ΓΚΙΛΙΑΚΟΥΣ ή ΓΙΛΑΚΟΥΣ της Σοβιετικής Σιβηρίας και Σαχαλίνης και ως ΑΪΝΟΥ δηλαδή Ίωνες της Ιαπωνίας. ΠΟΙΗΣΑΙ ΔΕ ΤΟΝ ΘΡΑΚΑ ΟΡΦΕΑ ΛΕΓΟΥΣΙΝ. πίσω από το ναό της Αρτέμιδος. . Σήμερα τα υπολείμματα αυτών των ελληνόφωνων φύλων ζούν στα εδάφη της Ανατολικής Σιβηρίας και της Βορείου Σιβηρίας. Ο Απόλλων με αφετηρία τη Δήλο επισκεπτόταν τους Υπερβορείους κάθε 19 χρόνια γιά εορτασμό του "Μετωπικού Αστρονομικού Κύκλου". Βουδίνους και Κιμμερίους. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ελληνικότατα και διαχωρίζονται απόλυτα από τους μογγολοειδείς και κιτρίνους των ανωτέρω περιοχών. Ο Ηρόδοτος αν και κατηγορεί ως "ανύπαρκτα" τα εδάφη και τους λαούς αυτών των κειμένων. Ο ΑΒΑΡΙΣ. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ακόμη δύο ελληνικούς λαούς στην ίδια περιοχή. Γέλωνες. Αρμενίους. ηγέτης και ιερέας των Υπερβορείων. Κατά τον Εκαταίο. 218. σε ένδειξη κοινής φυλετικής προελεύσεως... ήλθε στην Ελλάδα και ανανέωσε τη φιλία των Υπερβορείων με τους Έλληνες." Ίδε και Πλάτωνος "Χαρμίδης". Λειψίας 1829. τον Διόδωρο Β' 47. ΟΙ ΔΕ ΤΟΝ ΑΒΑΡΙΝ ΑΦΙΚΟΜΕΝΟΝ ΕΞ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ. Τα ελληνικά χρονικά αναφέρουν ότι ο Μακεδών Αριστέας ανταπέδωσε την επίσκεψη στους Υπερβορείους έλληνες και συνέγραψε τα "Αριμάσπεια Έπη" που δυστυχώς χάθηκαν. ΒΡΕΘΗΚΑΝ στις ανασκαφές της Νότιας πλευράς της Στοάς Αντιγόνου στη Δήλο. Χουρί. Σαμογέτες από την λίμνη Αράλη έως τη χερσόνησο Ταϊμούρ της Αρκτικής.. Πόντου ή Κρόνιου Ωκεανού ή Υπερβόρειου Ωκεανού ή Πεπηγότα Ωκεανού. Κατά τα γραφόμενα του Εκαταίου τα οποία αμφισβητούσε ο "ύποπτος φιλοσημιτισμού Ηρόδοτος".. πριν αποστείλουν αργότερα τις δύο Υπερβόρειες παρθένους ΛΑΟΔΙΚΗ και ΥΠΕΡΟΧΗ. ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ και ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ.. οι οποίες κατά τους ανωτέρω χρονικογράφους δεν επέστρεψαν στους Υπερβορείους αλλά πέθαναν και τάφηκαν στη Δήλο. οι Υπερβόρειοι είχαν αποστείλει στη Δήλο δύο παρθένους με τα ελληνικότατα ονόματα ΑΡΓΗ και ΩΠΙΣ. Γεωφραφικά οι Υπερβόρειοι εντοπίζονται στη Σοβιετική Άπω Ανατολή στις ακτές του . ΑΛΛΑ ανατολικότερα αυτού του ορίου των ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ.263.. υπάρχουν και αναπτύσσονται τα ΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΣ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΦΥΛΑ των ΜΑΣΣΑΓΕΤΩΝ. Θυσαγέτες. Σκύθες. τον Ουράλη ποταμό και την Κασπία θάλασσα. τους ΙΥΡΚΑΣ και τους ΑΓΡΙ.16. Τελικώς οι τάφοι των παρθένων ΑΡΓΟΥΣ και ΩΠΙΔΟΣ. σύμφωνα και με τις ονομασίες που παραθέτει ο Πτολεμαίος στους χάρτες του. ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ. Ο Υπερβόρειος Άβαρις ίδρυσε ναό στην Πελοπόννησο όπως παραθέτει ο Παυσανίας Φ' 13.

χ. Ανατολικότερα των Ισσηδόνων κατοικούσαν οι Αριμασποί στην περιοχή βορείως των Βουριατών Μογγόλων και νοτίως των Ιακούτων. Αράλης ζούσαν οι Ισσηδόνες βορείως των ορέων Αλτάι και Σαγιάν. Η "κλείδα" γιά τη λύση του μυστηρίου δίδεται από την πορεία της Αργούς. βορείως των ορέων Στανοβόι μέχρι τον Βερίγγειο Πορθμό. Η ψευδής δήλωση παρετέθη στο κείμενο ώστε να μας δοθεί παράλληλα η ευκαιρία αναιρέσεως των "διαπιστώσεων" της MERZ. ο οποίος απέδωσε την παλαιά αληθή άποψη περί της Κολχίδος Ευξείνου Πόντου εις λάθος των Μιλησίων Γεωγράφων. Τόμυριν. Μήδεια. στο εν λόγω ζήτημα).ΙΑ116 Ανατολικότερα των Μασσαγετών της λ.Α. και από ερευνητές ανεξαρτήτους της Ο. ήθη και κοινωνική οργάνωση όμοια των Μασσαγετών. Σε ό. Αφγανιστάν και βορειοδυτική Ινδία. κατά το παράδειγμα ονοματολογίας Νησιών του Αιγαίου. Ανατολικότερα των Αριμασπών κατοικούσαν οι Υπερβόρειοι. Ο Κύρος εξεστράτευσε εναντίον των και αφού νικήθηκε εκτελέστηκε από τη βασίλισσα των Μασσαγετών. αποδεικνύει την Αυτόχθονα Ύπαρξη Ελλήνων με ελληνικώτατα ονόματα -Αιήτης. η Κολχίδα "τοποθετείται" στη Νότιο Αμερική. τα οποία από χιλιετηρίδων . βορείως των Σιβηρικών ορέων Γιαμπλονόι. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ήτοι κατά γράμμα ψευδούς επιπέδου Στη σελίδα 92 (94η του πρωτότυπου ή ΙΑ107 του παρόντος) και εν συνεχεία. η Κολχίδα δεν ευρίσκεται ούτε στη Νότιο Αμερική ούτε στον Εύξεινο Πόντο.Α. Τέλος οι Αριμασποί εντοπίζονται ακόμη σήμερα. (οι οποίοι προηγούνταν της Ο. πέρασαν το όριο της γραμμής Ουραλίων και εγκαταστάθηκαν μεταξύ Κασπίας και Παμίρ. ο Κτησίας τοποθετεί πλησίον τους τους ΣΑΚΕΣ με έθιμα. διότι η ύπαρξη Ελλήνων Κόλχων στο Θιβέτ και στη Μογγολία. ως ΤΟΧΑΡΟΙ στην Κεντρική Ασία. Οι "έρευνες" της MERZ ατυχώς έπεισαν τον κορυφαίο Έλληνα Διανοούμενο Πασσά Εγκυκλοπαιδείας Ήλιος. 529 π. τα οποία στις συνεχείς περιπλανήσεις τους. Η ανωτέρω διαπίστωση είναι άκρως ανεπιθύμητη γιά τους Εβραιοτουράνιους Πλαστογράφους της Ιστορίας.Α. Κατά τον Ηρόδοτο ήταν μητριαρχικός λαός με κύρια ασχολία τη γεωργία. Οι Μασσαγέτες προήλθαν από Σκυθικά ελληνικά φύλα. Η ύπαρξη ομοίων ονομάτων δεν προκαθορίζει τίποτε. ομιλούντων απ' ευθείας χωρίς μεταφραστήν την Ελληνικήν Γλώσσα με το πλήρωμα της Αργούς. μας εμπλούτισε με καινούργιες γνώσεις περί Αυτοχθόνων Ελλήνων Κόλχων και στη Νότια Αμερική.Ε. Η δήλωση αυτή είναι ανακριβής διότι σύμφωνα με τα Αργοναυτικά Απολλώνειου Ρόδιου. Ευχαριστούμε την εβραίαν Κα MERZ διότι στην προσπάθειά της να μας αποπροσανατολίσει.Ε. μετά από ανάλυση αρχαίων κειμένων από ερευνητές της Ο. η Κολχίδα εντοπίζεται στη Μογγολία. η οποία "γιά να φθάσει στην Κολχίδα ΑΝΕΠΛΕΥΣΕ ΠΟΤΑΜΟΝ εκβάλλοντα στον Εύξεινο Πόντο". Έτρεφαν πρόβατα και ίππους και ήταν επιδέξιοι ιππείς και τοξόται. Τελικώς. ένδυση. Αμερικανίδος "αποδεικνύουσας" ότι η μυθική Κολχίδα ευρίσκεται στη Νότιο Αμερική. τρόπο διαβιώσεως. όπου το σημερινό Θιβέτ.Ε. Τα ανωτέρω δεν αναιρούν τα υπόλοιπα γραφόμενα υπό της Κας MERZ (εβραϊκό παρώνυμο) περί υπάρξεως πόλεων αρχαίων με ελληνικά ονόματα στη Νότιο Αμερική. Τελικώς η πορεία της Αργούς μετά από ΑΝΑΠΛΟΥΝ ΠΟΤΑΜΩΝ συνεχώς προς Ανατολάς εντοπίζεται σε σημείο της Μογγολίας όπου μέχρι σήμερα υπάρχει Οροπέδιο με την ονομασία Κάλχαυ ή Οροπέδιο Κόλχων.σε εδάφη τα οποία σήμερα κατέχονται από Μογγόλους μετά τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΛΧΩΝ. Στην περιοχή που ζούσαν οι Ισσηδόνες ανακαλύφθηκαν από σοβιετικούς αρχαιολόγους αγγεία Μηκυναϊκής τεχνοτροπίας και βραχογραφίες μηκυναϊκών αρμάτων.τι αφορά τους Μασσαγέτες.

όπου σημερινή Μογγολική Τουρκία. Εικάζεται τελικώς ότι οι ικανότητες του "πλοίου" υπερέβαιναν τις ανάγκες γήινου ταξιδίου και ότι η Αργώ είχε "παράλληλες ικανότητες" πλεύσεως με τα "άρματα" των θεών. σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα δεν ήταν μόνον πλοίο θαλασσίας πλεύσεως...εκ περισσού αναφέρουμε ότι το πλοίο Αργώ. Εξάγεται ομοίως από τα αρχαία κείμενα ότι στο "πλοίο" υπήρχαν ασύρματες συσκευές τηλεπικοινωνίας διά μέσω των οποίων οι θεοί (Ήρα) επικοινωνούσαν και συνδιαλεγόταν με το πλήρωμα ("ομιλούσα δρύινη πλώρη"). Μαγνησία σημερινής Θεσσαλίας και Μαγνησία Ανατολικής Ελλάδος.είναι ότι η Ιωλκός χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία διεκδικήσεως τεχνολογίας του ιπταμένου "Κριού" Φρίξου-Έλλης του οποίου το "χρυσόμαλλο δέρας" (μεταλλική άτρακτος-περίβλημα από ειδικό κράμα χρυσού) φυλαγόταν ως τεχνολογικό μυστικό από τους Έλληνες Κολχίδος. Δεν είναι του παρόντος γιά να επεκταθούμε σε παρόμοιες "προεκτάσεις". γνωστής στον "μάγο" πανεπιστήμονα Ορφέα ως μέλους του πληρώματος. . Τελικώς ως . Οι Έλληνες συνήθιζαν αυτή την όμοια-παράλληλη ονοματολογία όπως πχ.ΙΑ117 είναι και ονόματα νησιών της Καραϊβικής και θαλάσσης Βενεζουέλας όπως το όνομα "Άνδρος" κλπ. Το μόνο εξαγόμενο -σταθερή παράμετρος. αλλά αμφίκυρτη μηχανική κατασκευή δεχόμενη εντολές εξ αποστάσεως με τηλεχειρισμούς συγκεκριμένης διαδοχής ήχων. με ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ικανότητες κυλίσεως στην ξηρά (τροχοί) ή αυτοκινήσεως στην ξηρά. στο "ναό" του Άρεως (άλσος) στην Κολχίδα...

Ε) ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΘΡΗΣΚΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ). ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΩΣ. ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΝΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΑΖΩΝ. Β) ΟΤΑΝ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Η ΘΕΑΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ Η ΑΚΡΟΑΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗΑΚΟΥΣΜΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ.Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ Α΄ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 8-1-2012 Η αντιγραφή-ψηφιοποίηση έγινε από αντίγραφο πρωτότυπου το οποίο σε αρκετά σημεία του είναι δυσανάγνωστο.. όπως σχήματα κλπ. ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Δ) ΑΠΟΒΑΛΑΤΕ ΤΙΣ ΒΡΑΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ "ΟΝΕΙΡΩΝ" ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ. ΛΥΣΕΙΣ Α) ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ "ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ" ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ "ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ" ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ. ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΙΔΕΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΘΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ.Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ. Γ) ΟΤΑΝ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ Η ΘΕΑΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ. για μερικά από τα στοιχεία το κειμένου. ΕΑΝ Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ.Ε. ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ-ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ. ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗ "ΛΥΣΗ" ΤΟΥ "ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ" ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ "ΙΑ-8". ΠΡΟΒΑΛΑΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ "ΣΑΣ". ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΑ "ΟΝΕΙΡΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ.Α. .ΙΑ118 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ ΙΑ-8: ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ "ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΠΛΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ". ΣΤ) ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΠΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΤΙΚΗ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΧΕΣΘΕ. Ευχαριστίες στον αντιγραφέα του κειμένου 10-9-1985 της Ο." ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη τυχόν ανακριβειών.Α. ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών. ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΩΣ "ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ" ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΑΘΕΛΗΤΑ. ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.Ε. "ΒΡΕΙΤΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο αντιγραφέας δεν κατέχει "γνώσεις" Ο. Ο.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful