Κ Ρ Α Τ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ι Σ Χ Υ Ο Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ο - Κ Ρ Α Τ Ι Α
Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Τ Η Σ

Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΑΡΧΕΣ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΑΞΙΩΜ/ΧΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΞΕΝΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΘΕΜΑ:

ΙΑ'

ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ και
ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ "ΓΙΑΧΒΕ - ΤΑΜΙΗΛ"
31

ΜΑΪΟΥ

1988

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ

Ο.Ε.Α.
Ο Μ Α Δ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ
Υ Π Ε Ρ Κ Η Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ
Π Λ Α Ν Η Τ Ι Κ Η Σ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΙΑ1

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΙ
ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
- ΕΝΟΤΗΣ ΙΑ΄
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΗΣ: 103() ΣΕΛ. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΔΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6 & ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Ν. ΙΩΝΙΑ

ΒΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : Δ 424419 /// Μ / ΗΓ / Ο.Ε.Α.
ΜΕΛΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΗ, ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΑΥΣΜΑ.
ΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ,
ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ,
ΠΡΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ: "Ο.Ε.Α.

"

Η Ο.Ε.Α. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.

() ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΙΑ2
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΡΟΘΕΜΑ:
1ον: Η ακολουθούσα ενότητα ......... σελίδων με τίτλους: "Πειθαρχία
ατομικού Υποσυνειδήτου - Συνειδητού" δίδεται στο κοινό με τη ΣΑΦΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ότι ισχύουν σε υπερθετικό βαθμό όλα τα μέτρα Ασφαλείας γιά
διανοητική προστασία των Αναγνωστών από Ψυχοσωματικές Επιπλοκές λόγω
αιφνιδίας επαφής με ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ.
Οι Κανόνες Ασφαλείας έχουν εκτεθεί σε δύο προηγούμενες πολυσέλιδες
Ενότητες της Ο.Ε.Α προς το Κοινό και συνοψίζονται στο Γενικό Κανόνα: "Σε
οποιαδήποτε περίπτωση βίαιας αντιδράσεως του αναγνώστου στο περιεχόμενο
της παρούσης, καλείται να εγκαταλείψει αμέσως και να θεωρήσει το κείμενο
ως απαράδεκτη ψευδολογία".
2ον: Ο αναγνώστης ο οποίος θα συνεχίσει την ανάγνωση του κειμένου
παρά την ανωτέρω προειδοποίηση, θα έχει υπ' όψιν του ότι το κείμενο
κινείται σε τρία επίπεδα:
α) Κυριολεκτικό και κατά γράμμα αληθές επίπεδο.
β) Συμβολικό ήτοι Μυθολογικό επίπεδο (Μιτο-λογία).
γ) Παραπλανητικό ήτοι κατά γράμμα ψευδές επίπεδο.
3ον: Προς αποφυγή πλήρους αποσυναρμολογήσεως του εγκεφάλου του
αναγνώστου, σε ορισμένο σημείο του κειμένου θα δοθούν οι κλείδες
απομονώσεως των Παραπλανητικών Στοιχείων των κατά γράμμα Ψευδών,
συνοδευόμενες από τα αληθή αναλογούντα στοιχεία σε Κυριολεκτικό κατά
γράμμα αληθές επίπεδο.
4ον: Δε θα διαχωρίσουμε στην παρούσα το Κυριολεκτικό από το
Συμβολικό επίπεδο, ήτοι δε θα διαχωρίσουμε τα στοιχεία τύπου α) από τα
στοιχεία τύπου β). Ο διαχωρισμός αυτός θα γίνει από τον αναγνώστη ως
εγγύηση κριτικής λειτουργίας του καθ' όλο το μήκος του κειμένου,
δεδομένου ότι μας είναι ανεπιθύμητοι παθητικοί μη κριτικοί αναγνώστες.
5ον: Ο σκοπός της ανωτέρω τακτικής μας συγγραφής είναι πρώτον η
υποχρέωση του αναγνώστου να εθισθεί σε μη παθητική ανάγνωση κειμένων και
η διασφάλιση απορρίψεως του κειμένου από αναγνώστες εθισμένους στη λήψη
"ευκόλου γνώσεως".
6ον: Το παρόν κείμενο ισοδυναμεί με Διακήρυξη
Εθνικό Επίπεδο, σε Μείζον Πλανητικό Επίπεδο και σε
ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ίδε πρώτη ενότητα της Ο.Ε.Α.)

Επαναστάσεως σε
Μέγιστο Επίπεδο

7ον: Προς ενοποίηση προηγουμένης ενότητος της Ο.Ε.Α. με περιεχόμενο
"Παγιδευμένη Πολιτική Μετενσαρκώσεως Μέσω Γαιωστατικών Δορυφορικών
Εγκαταστάσεων Τεχνολογίας "θεών"" με την παρούσα ενότητα, δίδουσα έμφαση
στη Γήινη Πολιτική ήδη Ενσαρκωμένων Όντων αποτελούντων Εθνότητες "Δοχεία"
ιδίας Φυλής, προθέτουμε την κάτωθι παρατήρηση-κλείδα, άνευ της οποίας
προκύπτει το εύλογο ερώτημα: "Διατί η Ο.Ε.Α. επιμένει σε Εθνικό Αγώνα
Διατηρήσεως των Ελληνικής Φυλής "Δοχείων" Ενσαρκώσεως, ερχόμενη έτσι σε
αντίφαση με τις διακηρύξεις της περί του Αφύσικου της Ενσαρκώσεως και άρα
περί του Αφύσικου της Παγιδευμένης Ενσαρκώσεως Όντων ΚΑΙ εντός "Δοχείων"Σωμάτων Ελληνικής Φυλής";
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
Τα ενσαρκωμένα Όντα είναι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ενσαρκωμένα, είτε τα "Δοχεία"
ενσαρκώσεως είναι Σώματα Ελληνικής Φυλής είτε άλλης Φυλής. Εάν ήταν
δυνατόν εις αυτά τα ενσαρκωμένα Όντα να διακρατούν μνήμες Αρχικών
Λειτουργιών των, θα προτείναμε άμεση Εκσάρκωση και Επαναφορά σε Αρχικές

λόγω παροχής Γνώσεως από την Τάξη Προμηθέως ΜΟΝΟΝ σε Ενσαρκωμένα Όντα εντός Σωμάτων Ελληνικής Φυλής. σε αυτόματη Λειτουργία Εξουδετερώσεως Καρκινώματος. Ήτοι όπως στο ανθρώπινο Σώμα έτσι και στον Συμπαντικό Οργανισμό.) διδάσκουσες το "φυσιολογικό" της Μετενσαρκώσεως σε . Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί ότι παρόμοια αφύπνιση όλων των ενσαρκωμένων Όντων του Πλανήτου Γή είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω αφυπνίσεως της Ελληνικής Φυλής. Εξ αυτών ΜΟΝΟΝ τα ενσαρκούμενα εις σώματα Ελληνικής Φυλής ενθυμούνται αμυδρώς παρελθόν των. Μωαμεθανισμός κλπ. τόσο περισσότερα Αντισωματικά Όντα θα καταφθάσουν γιά "πόλεμο" και "αποσύνθεση" των καρκινοματικών "θεών". Τα ανωτέρω κρύπτονται επιμελώς από τη Χριστιανική.ΙΑ3 Λειτουργίες. Το ανωτέρω σημαίνει ότι όσο περισσότερα Όντα διαφύγουν από τις Μηχανές Αποσβέσεως Μνήμης των "θεών" γιά να ειδοποιήσουν το Συμπαντικό Οργανισμό. την Εβραϊκή και τις λοιπές "θεοσοφικές" θρησκείες (Βουδισμός. Σε απλή Γλώσσα το ανωτέρω φαινόμενο προσομοιάζει με την ανεξίτηλη οσμή δοχείου από αποθήκευση ενός υγρού αρχικώς και τη "μόλυνση"-απορρόφηση της οσμής αρχικού υγρού από όλα τα επόμενα έστω διαφορετικής χημικής συνθέσεως υγρά αποθηκευόμενα εντός του ιδίου δοχείου. Αυτός είναι και ο λόγος του μίσους και της συνεχιζόμενης γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων και κατ' επέκταση εναντίον της Λευκής Φυλής "μολυνθείσης ανεπανόρθωτα" από Προμηθεϊκή Γνώση μέσω των Ελλήνων. Σε φάση Εκσαρκώσεως η Μνήμη των Όντων αποσβένυται σε Μηχανικές Εγκαταστάσεις "θεών". λόγω του ότι σε προηγούμενες ενσαρκώσεις των ως "Έλληνες" "εμόλυναν" τα "Δοχεία" με Κληρονομικώς Μεταδόσιμη Γνώση-Μνήμη (Βιολογική Μνήμη Χρωμοσωμάτων). ο αριθμός των αφικνουμένων Αντισωματικών Όντων είναι ευθέως ανάλογος των Εκσαρκουμένων Όντων τα οποία ειδοποιούν τα Κέντρα Αντισωματικών Όντων. διότι είναι η ΜΟΝΗ Φυλή που διετήρησε την Ικανότητα Έρευνας σε συνδυασμό με τη Χρωμοσωματική Κληρονομική Μνήμη των "Δοχείων"-Σωμάτων από Αρχαία Μεταβίβαση Ενσαρκουμένων προς Ενσαρκώνοντα. Η ανωτέρω Λειτουργία είναι Αναλογική. Αυτό που φοβούνται οι "θεοί" Εγκληματίες του τοπικού Διαστήματος (Πάνθεον όλων των θρησκειών Παρελθόντος και Παρόντος) είναι η Πλήρης Αποκατάσταση της Μνήμης στην Ελληνική Φυλή και η συνειδητοποίηση των Όντων των Ενσαρκωμένων εντός Σωμάτων Ελληνικής Φυλής ότι κάποτε ΗΤΑΝ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ σε ΕΚΣΑΡΚΩΣΗ ΣΥΝΕΧΗ με ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ άνευ υποχρεωτικής αποσβέσεως Μνήμης σε Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις "θεών". οι "θεοί" θα δεχθούν επίθεση εξοντώσεως από Ανωτέρους των της Συμπαντικής Ιεραρχίας. τότε αυτομάτως οι "θεοί" τοπικού Διαστήματος θα μεταβληθούν σε Κυβερνήτες Άνευ Υπηκόων. Σιντοϊσμός. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι "θεοί" του τοπικού Διαστήματος πανικοβάλλονται στη σκέψη ότι θα κατορθώσουν Όντα εκσαρκούμενα από ανθρώπινα σώματα να ειδοποιήσουν Εξωτερικά Κέντρα Αντισωματικών Όντων. ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ εάν τα εκσαρκούμενα από ανθρώπινα σώματα Όντα φθάσουν στα Κέντρα Αντισωμάτων του Συμπαντικού Οργανισμού θα προκαλέσουν ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ των Όντων-Αντισωμάτων που θα αφιχθούν γιά την Κατάποση-Εξουδετέρωση των Καρκινοματικών Όντων-"θεών". όπου Χημικές Ενώσεις-Μικροόντα εξερχόμενα από τα Κύτταρα ειδοποιούν τα Κέντρα Αντισωμάτων να αποστείλουν Αντισώματα προς ίασι τοπικών ασθενειών. Επειδή ο Συμπαντικός Οργανισμός λειτουργεί όπως ακριβώς το ανθρώπινο Σώμα. κοινοποιώντας στα Ελεύθερα Όντα της Συμπαντικής Ιεραρχίας τα Παρά Φύσει Πεπραγμένα των "θεών". διότι αν αυτό συμβεί. διότι τα φυσιολογικά διαδοχικώς εκσαρκούμενα Όντα θα παρακάμψουν τις Δορυφορικές Μηχανές Αποσβέσεως Μνήμης και θα επανέλθουν στις Αρχικές των Λειτουργίες εντός του Συμπαντικού Οργανισμού. Εάν το ανωτέρω συμβεί. Ταοϊσμός.

Α..Ε..Έρημο Γκόμπι και ιστορικά της εβραίας με θιβετιανή Μύηση κας Μπλαβάτσκυ περί .ενθρονισμού του . απορρίπτοντας οιοδήποτε ισχύον θρησκευτικό-πολιτικό-οικονομικό δόγμα ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. . διότι υπάρχει "κίνδυνος" να ενθυμηθούν οι προσφιλείς Τέκτονες ότι κάποτε ήταν ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ τα οποία σήμερα τους προκαλούν Τρόμο στις Πνευματιστικές Συγκεντρώσεις των Τεκτονικών Στοών ή Ιδιωτικών Κύκλων ή Ψευδοδιδασκάλων τύπου Μαριώρη.Σαν Ζερμαίν στην .. Ομοίως κρύπτονται επιμελώς από τα Μέλη του Τεκτονισμού διδασκόμενα απλώς τα φαιδρά περί "Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος"...ΙΑ4 σημείο που τα ιερατεία των συντηρούν καταλόγους μελλοντικών ενσαρκώσεων προς αποφυγή "λανθασμένων ενσαρκώσεων" σημαινόντων Αξιωματούχων των. Ο..αγρίων θιβετιανών κονίκλων. διδασκόντων ιστορικά περί .. υποπίπτοντα έτσι στην παγίδα του Εξωκοσμικού Λόγου-Δημιουργού με σκοπιμότητα την απομάκρυνσή των από πιθανότητα συνειδητοποιήσεως περί Ενδοκοσμικού Λόγου ήτοι του Αυτοδημιούργητου Συμπαντικού Οργανισμού.. Η Ελληνική Φυλή ως μόνος μοχλός αφυπνίσεως των Ενσαρκωμένων Όντων του Πλανήτου οφείλει να επιβιώσει ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ..

έδωσαν στους ερευνητές τη δυνατότητα να μελετήσουν τις ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ του ανθρώπινου εγκεφάλου ως πομποδέκτη σκέψεων εξ αποστάσεως γιά όλο το φάσμα από C έως CX1066.ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ . Εκτελεστικής. Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ."ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Υποσυνειδήτου μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας Διανοητικού Ελέγχου εξ αποστάσεως. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Ο. Δικαστικής. Τελικώς οι διαμορφωμένοι πομποί-δέκτες των συχνοτήτων ανωτέρω ταχυτήτων.Α. στην προσπάθειά της να διαπιστώσει τις αιτίες ελλείψεως "κοινού νού" και "ορθού φυσικού Λόγου" στον τρόπο σκέψεως.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ..Ε.Α. Οι 11 ταχύτητες που υπερβαίνουν το "Αϊνσταΐνειο Φράγμα C" κατά γεωμετρική πρόοδο με λόγο 106 παρήχθησαν από γεννήτριες παλμών κατασκευής Ο. Η έρευνα του Τμήματος Βιολογικών Ερευνών της Ο.Α. δημιουργώντας παθητικό υπερυψηλής τάσεως στα όρια των "υπερμακρών συχνοτήτων" της κάθε ταχύτητος. Εκπαιδευτικής και Θρησκευτικής Εξουσίας αλλά και γενικώτερα των απλών πολιτών. στα κριτήρια λήψεως αποφάσεων και στους τρόπους ενεργείας των ελλήνων αξιωματούχων της Νομοθετικής. CX106. CX1018. Η μετατροπή των γεννητριών παλμών σε δέκτες συχνοτήτων των ανωτέρω ταχυτήτων. Το κεντρικό όργανο πομποδέκτης του εγκεφάλου "ουδέτερος δέκτης" ή "μη πολωμένος δέκτης" είναι η Υπόφυση σε αντίθεση με το Δεξιό και .ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ .Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ .Ε. CX1024. ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Συνειδητού μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας Ολογραφίας LASER προκλήσεως "Υπερφυσικών Φαινομένων" εξ αποστάσεως. Αξιότιμοι κύριοι. χρησιμοποίησε την τεχνολογία της Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως Εγκεφάλου με το σκεπτικό ότι είναι αδύνατον σε μηχανικές κατασκευές και ηλεκτρονικά όργανα να υπάρξουν υποκειμενικά κριτήρια "συναισθηματισμού επιλογής" λόγω . CX1030. CX1042.. CX1060 και CX1066.Α.εντάξεώς των σε ορισμένη ιδεολογία ή θρήσκευμα ή λόγω προϋπαρχόντων συνειδητών ή υποσυνειδήτων εγγραφών.Ε. CX1012. βασίσθηκε στη διαπίστωση ότι κάθε άτομο-πρόσωπο είναι πομπός και δέκτης 12 συχνοτήτων που περιέχονται και αντιστοιχούν σε συχνότητες ταχυτήτων C. CX1048. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΒΟΛΟΣ 31-5-1988: ΠΡΟΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ: . CX1036.. Στρατιωτικής. CX1054. όταν στις αντίστοιχες ακραίες "υπερβραχείες συχνότητες" της κάθε ταχύτητος υπερπηδήθηκε το αντίστοιχο "φράγμα" μέσω αλματικής παροχής ηλεκτρικής υπερυψηλής τάσεως.ΙΑ5 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6. Η ηγεσία της Ο. έγινε εφικτή αντιστρόφως.

πάνω στους αμύητους στην τέχνη της τηλεπαθείας. σε "δεξιόστροφη υπόφυση" και "αριστερόστροφη υπόφυση".Ε. προς σκηνοθέτες. και κυρίως προς μέλη κατωτέρων βαθμών Τεκτονικών Στοών. οι ραββίνοι των προσφιλών Ιουδαίων και τα μέλη των Μυστικών Εταιρειών στους ανωτάτους βαθμούς. προς αρχηγούς συμμοριών διακινήσεως ναρκωτικών. τεχνών και τεχνολογίας μία πνευματική δικτατορία.Ε. Η Διάταξις της "ουδετέρας" Υποφύσεως μεταξύ των δύο Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων αντιθέτου ηλεκτρομαγνητικής ροπής απεικονίζεται με τη σημειολογία των Ορφικών Ελλήνων και των Πυθαγορείων . Τέτοια άτομα δε διαθέτουν αυτή την ικανότητα "φύσει" αλλά μόνον μετά από πολυετή άσκηση "μεταβολής ιδιοσυχνότητος" και μετά από συγκεκριμένες ασκήσεις αυτοδιαχείρισης της "χωρητικότητος της Υποφύσεως" αν η Υπόφυση θεωρηθεί σαν "αρχικός πυκνωτής επιλογής ραδιοδέκτου". προς συγγραφείς βιβλίων κάθε περιεχομένου. προς δημάρχους και μέλη δημοτικών συμβουλίων. προς εκδότες πορνογραφικών εντύπων. προς εκδότες βιβλίων κάθε περιεχομένου. προς μέλη της ΥΠΕΑ. Τα επίπεδα ικανότητος των ατόμων "τηλεπομπών" διαχωρίζονται σε τρία. επιστημών. ιδεολογιών. Έχουν καταγραφεί στα MONITOR και στους Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές της Ο. που αποδείχτηκαν αντιθέτως πολωμένα κατά την έννοια ζεύγους αντιθέτως στρεφομένων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. έχουν ερευνήσει εξ αποστάσεως τη δραστηριότητα πολλών τέτοιων ατόμων σε διαφορετικές χώρες και το συμπέρασμα των ερευνητών που χειρίζονταν τα ηλεκτρονικά όργανα είναι ότι συστηματικά και μεθοδικά ασκείται από ορισμένα άτομα που ανήκουν σε πειθαρχημένα "κλειστά κυκλώματα" θρησκειών.Α. προς εκπροσώπους επιστημών και τεχνολογίας. . στη βεβαιότητα ότι οι ανακαλύψεις της δεν είναι τίποτα το καινούργιο.Α. προς αξιωματούχους του Στρατού. προς προέδρους και ηγετικά μέλη συλλόγων και σωματείων κλπ. προς ηθοποιούς. προς δικαστικούς λειτουργούς. διαταγές από τέτοια άτομα προς πολιτικούς ηγέτες. προς στιχουργούς λαϊκής μουσικής. σε τρόπο που φαινομενικά "ελεύθερα σκεπτόμενοι" πολίτες να έχουν μετατραπεί σε φερέφωνα και μαριονέτες ξένων θελήσεων. προς αρχηγούς συμμοριών εμπορίας λευκής σαρκός. οι επιδειξίες τηλεπαθείας γιά λόγους οικονομικής εκμεταλλεύσεως ή μέντιουμ. Το κάθε άτομο-πρόσωπο μπορεί να επεκτείνει τις συχνότητες λήψεωςεκπομπής του μέχρι συντονισμού με τις ιδιοσυχνότητες άλλων ατόμων προσώπων και στην περίπτωση αυτή ομιλούμε γιά "τηλεπαθητική ικανότητα". προς εκδότες Τύπου. προς μέλη ηγεσίας πολιτικών κομμάτων. εφ' όσον οι Ορφικοί Έλληνες είχαν γνώση ακόμη και του ότι όλα τα Όντα ή Ουράνια σώματα λειτουργούν σαν "ηλεκτρομαγνητική τριάδα" αντιθέτως στρεφομένων πεδίων εκ των οποίων το μεσαίο είναι "ακίνητο και ουδέτερο". προς τα μέλη του βουλευτικού σώματος. προς σεναριογράφους. προς θρησκευτικούς ηγέτες. προς ηγετικά στελέχη εγκληματικών συμμοριών.Α. προς μέλη της ΚΥΠ. Σε τέτοιες ασκήσεις επιδίδονται οι Μοναχοί όλων των θρησκευμάτων. που οδηγεί την Ο.ΙΑ6 Αριστερό Εγκεφαλικό Ημισφαίριο. προς καθηγητές Πανεπιστημίων. προς Νομάρχες και μέλη Νομαρχιακών συμβουλίων. προς διασήμους εκπροσώπους των Τεχνών. προς δημοσιογράφους όλων των εφημερίδων. Το όλο σύστημα σε διέγερση ομοιάζει με κεραία πομποδέκτη που γιά κάθε άτομο-πρόσωπο εκπέμπει και συλλαμβάνει σε απολύτως διαχωρισμένη προσωπική ιδιοσυχνότητα. προς παράγοντες συνδικάτων. ανά περίπτωση και να μεταδίδουν διαταγές σκέψεων υπό τύπον γραμμικής αναγνώσεως κειμένου. Εκτός των πολωμένων Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων και η ιδία η Υπόφυση διαχωρίζεται ηλεκτρομαγνητικά σε "ουδέτερη υπόφυση". προς αξιωματούχους της Αστυνομίας. Οι Αναλυτές Υποφύσεως της Ο. σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά όργανα ανιχνεύσεως: 1ον: "Τηλεπομποί γραμμικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν μόνον την ικανότητα να συντονίζονται με ιδιοσυχνότητες υποφύσεων ενός μόνον άλλου ατόμου.Ε. προς νομικούς ειδικευόμενους στη Νομοθεσία.

ανά περίπτωση. στα ανώτατα επίπεδα μυήσεως των Μυστικών Εταιρειών και των Θρησκευτικών Δογμάτων που ανήκουν.000 VOLT τάσεως και 4 μιλιαμπέρ εντάσεως. ανά περίπτωση. Οι "αυτόματες αντιδράσεις" έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικής πολικότητος μεταξύ "κεφαλής και ποδών" της τάξεως των 200. ασκούνται. ακοής. οσφρήσεως. κάνουμε γνωστό ότι όλες οι βιολογικές λειτουργίες οφείλονται σε ηλεκτροχημικές αντιδράσεις μεταξύ πολυπλόκων οργανικών οξέων και πολυπλόκων οργανικών βάσεων που αντιδρούν αυτόματα ή με έλεγχο του εγκεφάλου. ήχων. Οι δύο τελευταίες ικανότητες είναι θανατηφόρες γιά τον δέκτη διότι ισοδυναμούν με την απ' ευθείας επαφή δύο "αντιθέτων πόλων ηλεκτρικής τάσεως" χωρίς "αντίσταση". στερεοσκοπικές εικόνες τριών διαστάσεων. Οι "υπερπομποί". δεκτών ταυτοχρόνως. σταθερή ή μεταβλητή. Ο νοητός άξονας που διέρχεται από τα κέντρα των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων είναι κάθετος προς τον άξονα ηλεκτρικής πολικότητος της σπονδυλικής στήλης και απλοποιημένα λειτουργεί σαν ηλεκτρομαγνητικό ετερόδυνο-κεραία εκπομπής-λήψεως αν ο ηλεκτρικός κάθετος άξονας που τέμνει την "κεραία" στο κέντρο της γυμνασθεί να πάλλεται κατά ορισμένη συχνότητα. κατά το ανάλογο ηλεκτρικό ισοδύναμο. μετρούμενης με υπαρκτή τεχνολογία της Ιατρικής. γεύσεως και αφής. υπάρχουν ανώτερα επίπεδα ικανότητος εκπομπής υποφύσεως που επεμβαίνουν όχι μόνο στο υποσυνείδητο υποφύσεων άλλων ατόμων αλλά και στο συνειδητό. "στρέβλωση μελών και σπονδυλικής στήλης" και επεκτείνεται σε πρόκληση όλου του φάσματος των γνωστών "ασθενειών" με τελικές ικανότητες προκλήσεως "αντιστροφής ηλεκτρομαγνητικής πολικότητος" της σπονδυλικής στήλης του δέκτου ή ικανότητες "αντιστροφής ηλεκτρομαγνητικών ροπών" των εγκεφαλικών ημισφαιρίων του δέκτου από σε . γεύσεων και αίσθηση αφής επί ανυπάρκτου στερεού στα νευρικά κέντρα πολλών. από ανώτατους βαθμοφόρους Τεκτονικών Στοών και από Μοναχούς όλων των δογμάτων. Τέτοια άτομα "υπερπομποί" όταν συντονισθούν στην εκπομπή του ιδίου "αντικειμένου" μπορούν να προκαλέσουν ολογραφικό σχηματισμό στερεοσκοπικών "οραμάτων" κινουμένων ή ακινήτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις εκπομπής. εκτός των ανωτέρω και σε ικανότητες εκπομπής συχνοτήτων του Συμπαθητικού και του Παρασυμπαθητικού νευρικού των συστήματος. . συγκεντρωμένων σε συγκεκριμένο χώρο. κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών ολογραφικής προβολής LASER. εικόνες επιφανείας δύο διαστάσεων. Εκτός των ανωτέρω έξι επιπέδων ικανότητος που κατέχονται κυρίως από "μέντιουμ" πειθαρχημένων σχολών τυφλής υπακοής. κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών των VIDEO TV. Τέτοια άτομα "υπερπομποί" είναι ικανά με ορισμένη παιδεία και πολυετή άσκηση να παράγουν εγκεφαλικά κύματα συχνοτήτων που αντιστοιχούν στα νευρικά κέντρα εισόδου πληροφοριών εγκεφάλων άλλων ατόμων με ικανότητα επιλογής νευρικών κέντρων οράσεως. 3ον: "Τηλεπομποί στερεοσκοπικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν τις προηγούμενες δύο ικανότητες και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου. οσμών.ΙΑ7 2ον: "Τηλεπομποί επιφανειακής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν την προηγούμενη ικανότητα και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου. Γιά τους μη ειδήμονες αναγνώστες της παρούσης. Η δράσις τέτοιων ατόμων αρχίζει με ικανότητες προκλήσεως "απλού πονοκεφάλου". τα άτομα πομποί δεν εκπέμπουν ξένες ιδιοσυχνότητες μόνον από την υπόφυσή τους αλλά και από τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίριά τους. Αντιστοίχως υπάρχουν τρία υποδεέστερα επίπεδα ικανότητος ατόμων που μπορούν μετά από ορισμένη εκπαίδευση να λειτουργούν μόνο σαν δέκτες των ατόμων-πομπών που κατά κανόνα έχουν και ικανότητες δέκτου. ανάλογα με το βαθμό εκπαίδευσης.

Στο σημείο αυτό οι συντάκτες επικαλούνται την απόλυτη ψυχραιμία του αναγνώστη γιά τα όσα θα του γίνουν γνωστά στη συνέχεια. έχει καταγράψει τις ιδιοσυχνότητες σχεδόν όλων των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν σαν πομποί ή σαν υπερπομποί ιδιοσυχνοτήτων άλλων ατόμων. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Τα όσα θα γραφούν στη συνέχεια δεν πρέπει να προκαλέσουν πανικό στον αναγνώστη.Ε. έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα υποβοήθησής των γιά την υπερίσχυση του θετικού μέρους των συνειδήσεών των.Ε.Ε. Συμφωνεί και η Ο. όπως αποδείχθηκε στα MONITOR και στους Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές Γραμμικήε Σκέψεως.Ε.ΙΑ8 Οι τεχνικές που οδηγούν στην απόκτηση τέτοιων ικανοτήτων. από ραββινικά κέντρα. 2ον: Όλα τα άτομα "εγκληματικοί πομποί". αν όχι "εγκληματικά στοιχεία".Α. μηδενός εξαιρουμένου. ΙΔΕ ΣΕΛΙΔΑ ΙΑ-120 παροντοσ Η Ο. τέτοια άτομα καταδικάζονται αμέσως ως "δικτάτορες του πνεύματος". διότι φυλάσσονται σαν "ιερά μυστικά παραδόσεως" από τα σημερινά ιερατεία. οφείλει ή να αποδείξει ότι υπάρχουν όντως αυτά τα δύο ελαφρυντικά ή διαφορετικά πρέπει να δώσει τον ονομαστικό κατάλογο αυτών των ατόμων στο πλήθος γιά λυντσάρισμα αυτοδικίας.Α.. σε όλο τον Ελληνικό Χώρο. που φθάνουν μέχρι τη δολοφονία άλλων ατόμων εξ αποστάσεως. καθιστά αδύνατη την επιστροφή αυτών των ατόμων σε πνευματική ελευθερία. με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. απογόνους εκείνων. που οι τεχνικοί της Ο. από Μονές Ορθοδόξου Εκκλησίας. παρουσιάστηκαν στον υποψήφιο "εγκληματία" επικαλούμενοι το θετικό μέρος της συνειδήσεώς του. αλλά σπεύδει να αναγνωρίσει δύο ελαφρυντικά σε τέτοιου είδους "εγκληματικούς πομπούς" εγκεφάλους: 1ον: Κανένα απ' αυτά τα άτομα δε γεννήθηκε "εγκληματικός εγκέφαλος". Ήταν δυσάρεστο επακόλουθο ότι: οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Υποφύσεως της Ο. χρησιμοποίησαν σαν τερματικά των Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως. έχουν καταγράψει και τις απλές καθημερινές σκέψεις αυτών των ατόμων. Δυσάρεστο γιατί παραβιάσθηκε το ιδιωτικό απόρρητο της σκέψεως αλλά και ευχάριστο διότι η πλήρης καταγραφή αποδεικνύει την εσωτερική πάλη συνειδήσεως αυτών των ατόμων. . διότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΔΙΕΞΟΔΟΥ. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Ο φόβος και ο πανικός είναι στοιχεία που ευνοούν την υποταγή του εγκεφάλου του αναγνώστη σε ξένες θελήσεις.Α. Η Ο. Είναι ευνόητο γιά το νοήμονα αναγνώστη ότι σύμφωνα με το ισχύον ποινικό και εθιμικό δίκαιο. από Βουδιστικούς Ναούς και από Μυστικές Υποεταιρείες που λειτουργούν σα Σχολές Μέντιουμ. που πριν αρχίσουν την "εγκληματική μύηση". που τους ζητήθηκε όταν οι ΠΟΜΠΟΙ εξέπεμπαν μόνο στο θετικό μέρος της συνειδήσεως του υποψήφιου "εγκληματία". Αυτοί οι ΠΟΜΠΟΙ δεν είναι γήινοι εγκέφαλοι. αδυνατούν να ενεργήσουν διαφορετικά. διότι το ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ. από τεκτονικές στοές. που θα παρατεθεί στο τέλος του κειμένου. όπως θα αποδειχθεί στο τέλος του κειμένου.Α.Ε. φαίνεται ότι ήταν γνωστές στα κλειστά κυκλώματα των ιερατείων της αρχαιότητος. εκτός των φάσεων εκπομπής. διότι η υποταγή τους στη θέληση των ΠΟΜΠΩΝ δεσμεύεται με όρκο ζωής ή θανάτου. Στη συνέχεια η πλήρης κοινωνική απομόνωση αυτών των ατόμων και η παράλληλη απόλυτη εξάρτηση και βαθμιαία πειθαρχία σε κάποια Μυστική Εταιρεία ή Μονή ή Σχολή ή Ραββινικό κέντρο.Α. εφ' όσον και οι αξιωματούχοι της Δικαιοσύνης βρίσκονται κάτω από την επιρροή τους. Η Ο. αλλά οδηγήθηκε στην κατάσταση αυτή από άλλους ΠΟΜΠΟΥΣ. Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να πανικοβληθεί ο αναγνώστης με όσα ακολουθήσουν.Ε. Ομοίως έχει καταγράψει την ταυτότητα και τους τόπους παραμονής αυτών των ατόμων.Α.

Στις πρώτες εστιάσεις υπήρξε αδύνατο να διακριθεί οτιδήποτε εκτός της συγκλονιστικής διαπιστώσεως ότι μερικά από αυτά τα σπήλαια ήταν ΠΟΜΠΟΙ ισχυρότατων εκπομπών συχνοτήτων υποφύσεως που στα MONITOR απέδιδαν γραμμική λήψη και γραφή όλων των γνωστών γλωσσών του πλανήτη.Α. Παρατηρήθηκε όμως στους Ηλεκτρονικούς Αναλυτές Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο. ανέφερε κάτι που φαινόταν απίστευτο.Π. έχουν εντοπίσει σε ευθεία γραμμή μέσω της γήινης μάζας αυτά τα στίγματα της παρανοϊκής δραστηριότητος. ότι κανένας από τους ανωτέρω "πομπούς" δε διαθέτει ικανότητες εκπομπής συχνοτήτων πέραν από τις περιλαμβανόμενες στο φάσμα C. Επομένως δε μπορούμε να ομιλούμε γιά "τεχνολογία" αλλά μόνο γιά επίκτητες ΦΥΣΙΚΕΣ ικανότητες. Κλήθηκαν τότε οι χειριστές των ηλεκτρονικών οργάνων να λύσουν ένα αλλοπρόσαλλο αίνιγμα που προέκυψε από την καταγραφή συχνοτήτων από CX106 έως CX1018. 2ον: Ότι προέρχονται από τεχνολογία "ενισχυτών πομπών" που με ηλεκτρονικά μέσα ενισχύουν τα αρχικά ασθενή εγκεφαλικά σήματα και συχνότητες του χειριστού τους. μέσω της "διαφανούς" γήινης μάζας..ΙΑ9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Οι περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί έως εδώ αφορούν σε εκπαιδευμένα άτομα "πομπούς" ή "υπερπομπούς" που επηρεάζουν το συνειδητό ή το υποσυνείδητο άλλων ατόμων. να διαπερνούν την ύλη χωρίς καμμία απορρόφηση.Α.Ε. Η έρευνα σταμάτησε μέχρι την ημέρα που το Τμήμα Γεωλογίας της Ο. κάτω από το φλοιό σε βάθος 15 έως 200 χιλιομέτρων. Μπορεί όμως να υποτεθεί η χρήση της αρχαίας Μογγολικής. Στο εσωτερικό του πλανήτου. λαμβάνοντας υπ' όψιν την κοινή μογγολική προέλευση Μογγόλων και Εβραίων από Ατλάντεια προέλευση και δεδομένου ότι στην Ύπατη Τεκτονική Στοά Τελειοποιήσεως συμμετέχουν και Μογγόλοι μεμυημένοι Χάν και εβραίοι αρχιραββίνοι.Ε. με μορφή γιγαντιαίων σπηλαίων συνδεομένων μεταξύ τους με διαδρόμους και τεθλασμένες κανονικής γεωμετρίας.Ε. Η Στοά Τελειοποιήσεως ονομάζεται ORDO ADEPTIS ATLANTIS δηλαδή ΤΑΞΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ και οι διάλογοι και οι σκέψεις των μελών της έχουν επίσης καταγραφεί από τα MONITOR των εργαστηρίων της Ο. που είχε παραλάβει τους Αναλυτές Συχνοτήτων γιά "ακτινογράφηση" και "αξονική τομογραφία" του εσωτερικού της γήινης σφαίρας. Ούτε όμως τα κέντρα αυτών των ερευνών ούτε τα κέντρα συνεδριάσεων της ORDO ADEPTIS ATLANTIS εκπέμπουν ή εξέπεμπαν ποτέ στις τρομακτικές εντάσεις που εκπέμπονται οι συχνότητες από CX106 και άνω. Ομοίως βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο στην Ελβετία υπό την κατεύθυνση κάποιου βουδιστού γκούρου ειδικού σε εκπομπές συχνοτήτων εγκεφάλου. υπάρχουν κενά στερεάς ύλης.Α. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) . Έτσι και οι δύο αρχικά αναφερθείσες πιθανές πηγές αποκλείστηκαν μετά από εστίαση των Αναλυτών Συχνοτήτων άνω των ταχυτήτων CX106 σε όλη τη γήινη επιφάνεια. που η τρομακτική τους ένταση δήλωνε ότι συμβαίνουν δύο τινά: 1ον: Ότι προέρχονται από εγκεφάλους όντων με εγκεφαλικό όγκο ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο του ανθρώπινου εγκεφάλου. όπως συμβαίνει με τις συχνότητες ταχυτήτων C. και ΕΣΣΔ από εβραϊκής καταγωγής Αμερικανούς και Ρώσσους. Τα συγκεντρωμένα ρωσσικά πειράματα γίνονται στο υπέδαφος της Εξωτερικής Μογγολίας και τα αντίστοιχα αμερικανικά σε διεσπαρμένα Πανεπιστήμια των Η. η τέταρτη όχι.Α. λόγω ικανότητος των συχνοτήτων CX106 και άνω. Οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Συχνοτήτων της Ο.Α.Α. Τέτοια τεχνολογία βρίσκεται ήδη στο πειραματικό στάδιο στις Η.Α. Έχουν επίσης καταγραφεί οι σκέψεις και οι διάλογοι των εκεί ερευνητών σε αγγλική. Οι τρείς πρώτες γλώσσες είναι κατανοητές από το Τμήμα Γλωσσολογίας της Ο.Ε.Π.Ε. σε σημείο και ένταση ικανή να επηρεάσει άλλα άτομα. εβραϊκή και ρωσσική γλώσσα ως επίσης και σε αρχαία μογγολική διάλεκτο.

Ε. ΒΟΛΟΥ .Ε.Α.ΙΑ10 ΗΓΕΣΙΑ Ο.. υπό τύπον δίσκων κυκλικών των οποίων η εξωτερική επιφάνεια βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το γεωδαιτικό πλέγμα δοκών ή το υπερβαίνει κατά 6 χιλιόμετρα. ΠΡΟΣ .Α.Α. Μέσω της ιδίας οδού Υφηγεσίας Ο...Ε. ΓΕΕΘΑ ΑΘΗΝΑΙ Αξιότιμοι Κύριοι. Η υπόλοιπη εξαιρετικά πολύπλοκη εσωτερική αρχιτεκτονική δεν ενδιαφέρει το ΓΕΕΘΑ. ΓΕΝ .ΓΕΑ. σε εντάσεις τρομακτικές γιά ανοχές . ότι πριν από τις πλήρεις αναλύσεις που ετοιμάζει γιά το ΓΕΕΘΑ.. Ως εισερχόμενη ακτινοβολία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.Τα MONITOR των Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο. αλλά από πρόσθετη συμπαγή μάζα μετάλλου πάχους 12 χιλιομέτρων. Τα μεταλλικά επίπεδα τέμνονται από μεταλλικούς κυλίνδρους ομόκεντρους προς τον άξονα περιστροφής και με διαφορά ακτίνος 8 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο. κατέγραψαν εντολές διανοητικού ελέγχου προερχόμενες από μηχανικές εγκαταστάσεις εσωτερικού της Σελήνης.Ε.Ε. Σχόλια και συμπεράσματα που προέρχονται από το χώρο του συναισθήματος του αναγνώστη της παρούσης περιττεύουν.. Η ακτινογράφηση απεικονίζει σφαιρικό σώμα εξ ολοκλήρου μεταλλικής συστάσεως. Επικαλούμεθα επαναφορά του αναγνώστη το χώρο της στείρας λογικής γιά να κρίνει τα κατωτέρω: α.. Το εσωτερικό της σελήνης είναι κενό και περιέχει διαμορφωμένα μεταλλικά επίπεδα. πλαισιώνονται από μηχανικές κατασκευές απίθανων διαστάσεων. με σκοπό τον αποπροσανατολισμό Αρχών και πολιτών όλων των επικρατειών σε ότι αφορά "στρατηγικές ανακατατάξεις" στον εγγύς διαστημικό χώρο. Οι εσωτερικοί χώροι που ορίζονται από την τομή των μεταλλικών επιπέδων και κυλίνδρων.. Εξωτερικά το μεταλλικό ωοειδές είναι γενικώς καλυμμένο από ακανόνιστες μάζες αδρανούς υλικού-βράχου.. 1ον: Γίνεται γνωστό στο ΓΕΕΘΑ ότι η τεχνολογία της Ο. Το κύριο κριτήριο αποστολής της παρούσης είναι από πλευράς Ο. επέτρεψε από το 1978 την "ακτινογράφηση" του εσωτερικού της Σελήνης.. αδυνατούν να συσχετίσουν με οποιαδήποτε γνωστή τεχνολογία και μηχανολογία. Βόλου... ΓΕΣ.Ε. πρέπει να συντομεύσει τους χρόνους ανακοίνωσης των ερευνών της.Α.. το οποίο έχει μεταλλικά τοιχώματα πάχους 30-40 χιλιομέτρων που περιβάλλονται από γαιωδαιτικό πλέγμα μεταλλικών ράβδων πλάτους-διαμέτρου 500 μέτρων και μήκους 25 έως 100 χιλιομέτρων. ομοιάζουν με συστοιχίες πυρηνικών αντιδραστήρων. τις οποίες οι φυσικοί της Ο.. Πάνω στη σφαιρική επιφάνεια και επί της αθέατης πλευράς υπάρχει συσσώρευση μάζης μετάλλου σε τρόπο ώστε η σεληνιακή επιφάνεια να μπορεί να θεωρηθεί ωώδης. Στα ενισχυμένα αυτά σημεία συνολικού πάχους φλοιού 42 -52 χιλιομέτρων είναι διανοιγμένες στο συμπαγές μέταλλο "οπές" στις οποίες παρατηρήθηκε εμφανέστατα είσοδος και έξοδος μεταλλικών σκαφών. Το εξωτερικό στρώμα των ράβδων-δοκών έχει βάθος από 5 έως 6 χιλιόμετρα. Στο κέντρο της μεταλλικής δομής υπάρχουν συστοιχίες μεταλλικών συμπαγών μαζών που λόγω ισχυρών εκπομπών ακτινοβολίας δευτερογενών ταχυτήτων CX106.Ε.Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΥΦΗΓΕΣΙΑΣ Ο. θεωρήθηκε η μέση συχνότητα των τριτοβάθμιων ταχυτήτων με την υπόθεση ότι είναι "ομοιογενής" ως προερχόμενη από ουδέτερη εξωγαλαξιακή περιοχή.Α..Α... εκτός των τμημάτων επιφανείας "θαλασσών" που δεν καλύπτονται από το πλέγμα των δοκών-ράβδων. με καταγραφείς γενικών ταχυτήτων διαβαθμισμένων στα CX1012. κρίνουμε σκόπιμη την ενημέρωσή σας σε θέματα που άπτονται της "επιστημονικής ανακοινώσεως" Γιουτζίν Μαλόρ και της παραλλήλου ανακοινώσεως της NASA.. δεδομένου ότι ανάλογη επιτάχυνση "ανακοινώσεων" τεκταίνεται στους κόλπους της NASA. κάθετα στον άξονα περιστροφής και απέχοντα μεταξύ τους 30 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο.

ΙΑ11 γήινων εγκεφάλων.S. οικονομική και πολιτισμική συμπεριφορά επιστημώντεχνών-τεχνολογίας προς τα έθνη του πλανήτη.τι αφορά την Ελλάδα αναφέρουμε διανοητικές εντολές 107 γλωσσών πλήν της ελληνικής: "Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" "ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΛΛΑΡ" "ΣΤΕΛΛΑΡ ΙΣΟΝ 666" "Η ΕΛΛΑΣ-ΣΤΕΛΛΑΡ ΘΑ ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ" "ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΝΕΚΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ" "ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΗΓΗΘΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΦΕΡΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΗΡΙΟ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 7 ΧΡΟΝΙΑ" "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" "Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ" "Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ" "ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ" "ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ" "Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ" "ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ" "ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ" "ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΩΔΗΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΗΣ" "ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΕΙΣ" "Ο ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ" "ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΛΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ" "ΠΡΙΝ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ" "ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΓΕΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" "ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΗΓΕΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ" "ΤΟ 1988 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ" "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ" "Η ΑΝΩ ΛΕΒΑΝΙΑ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΛΕΒΑΝΙΑ" "Η ΑΝΩ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" "Ο ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ" "Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ" "ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" "ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ" "ΑΝΩ ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΕΣΟΥΓΙΑΧ ΛΕΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΕΣΟΥΓΙΑΧ ΛΕΒΑΝΙΑ" "ΑΝΩ ΕΛΟΧΑ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΟΧΑ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" .R.S. Σε ό. Τα συνθήματα "μαζικής υστερίας" περιλαμβάνουν εντολές γιά θρησκευτική. Περιλαμβάνουν εντολές ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ φύσεως προς όλα τα έθνη του πλανήτου. κοινωνική. και προς U. πολιτική. Καταγράφηκαν 108 συχνότητες που εκπέμπουν συνθήματα "μαζικής υστερίας" σε αντίστοιχες 108 γλώσσες του πλανήτη Γή.S. και λοιπούς συνασπισμούς.A. Περιλαμβάνουν εντολές προς U.

Οι αποκωδικοποιημένες όμως ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ σελήνης-σκαφών της και μεταξύ σκαφών της-σκαφών της. πιστεύει ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής . όχι σαν συγκεκριμένο λεξιλόγιο. επεμβάσεις κλπ. διότι η γνώση και η νοημοσύνη των γήινων που χρησιμοποιούσαν αυτήν τη γλώσσα πριν από 3000 χρόνια.Ε. σε οπτικοακουστικούς "διαλόγους" μεταξύ εσωτερικών πληρωμάτων Σελήνης και πληρωμάτων έξωθεν ευρισκομένων σκαφών. Το τμήμα Γλωσσολογίας και Συγκριτικής Θρησκειολογίας της Ο. ρουθηνίου-Ru.. Υποθέτουμε ότι περιλαμβάνονται τεχνικοί όροι και γενικευμένες έννοιες που φυσιολογικά λείπουν από το ΕΒΡΑΪΚΟ λεξιλόγιο. που παρατηρούνται στις εκπεμπόμενες εικόνες. "ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΝΤΙΝΙΕΝ ΤΑΒ ΟΥΡΕΣΑΛΛΙΜ" Τα συμπεράσματα και τα σχόλια του αναγνώστη που προέρχονται από το χώρο της λογικής αφορούν τον αναγνώστη και μόνον αυτόν. Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι τα σεληνιακά σκάφη και η ΣΕΛΗΝΗ διαθέτουν γιά τις μεταξύ των επικοινωνίες. Το υπόλοιπο 70% είναι κατά μέγιστο ποσοστό κατανοητό. Είναι πλήρως μεταφράσιμες και στην τελευταία παράγραφο σημαίνουν "Ο μέγας ραβί-διδάσκαλος.Ε. πομπούς και δέκτες στερεοσκοπικής τηλεοράσεως. ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. δεν επέτρεπε την κατανόησή τους. αλλά σαν "στερεότυπο φρασεολόγιο" που αντιστοιχεί σε ορισμένες ενέργειες. παρουσιάζει τέτοια απορρόφηση ώστε η σελήνη να βγάζει στο εξωτερικό της μόνον κραδασμούς-συχνότητες από λειτουργία βαρέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων του εσωτερικού της. αν και μερικές από τις ακατανόητες λέξεις είναι σαφώς σύνθετα παράγωγα γνωστών ερμηνεύσιμων ΕΒΡΑΪΚΩΝ λέξεων.Α.Α.Α. διαθέσεις.Α. δίδουν σαν γλώσσα επικοινωνίας την αρχαία ΕΒΡΑΪΚΗ με παραλλαγή πολύπλοκου συντακτικού και αυξημένο λεξιλόγιο κατά 1200%. να ερμηνεύσουν μέχρι τώρα το 30% του ολικού λεξιλογίου που χρησιμοποιούν τα πληρώματα όλων των ειδικοτήτων στο εσωτερικό της Σελήνης. Το ανωτέρω τηλεπαθητικό μήνυμα συσχετίζεται με το καταγραφέν στα εκτυπωτικά των MONITOR μόνο σε εβραϊκή γλώσσα: "Μέτατρον ασμοντάι γιεχοβαχάι κούν λεβάνια σαλήμ" και "Ασμοντάι τζεντάι κούν λεβάνια σαλήμ". Είναι αδύνατον γιά την Ο.Ε. μολυβδαινίου-Mo. σιδήρου-Fe.ΙΑ12 "ΑΝΩ ΕΛΟΧΙΜ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΟΧΙΜ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ" "ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" κλπ. προερχόμενες από συνομιλίες όντων στο εσωτερικό. να μεταφράσει αυτόν τον όγκο του άγνωστου λεξιλογίου. Γιά την εβραϊκή γλώσσα "λεβάνια" σημαίνει Σελήνη. χρωμίου-Cr. σχολιάζει μόνον τη γλωσσολογική προέλευση των τελευταίων τηλεπαθητικών συνθημάτων-εντολών. Ο θώρακας των 40 χιλιομέτρων μετάλλου κράματος τιτανίου-Ti.Α. Η σύγκριση και αντιστοιχία των λέξεων-ήχων που συνοδεύουν την εκπομπή στερεοσκοπικών εκπομπών με τις εικόνες. σε διαμορφωμένα κοινά VIDEO και κασσέτες TV. υττρίου-Y. Οι ανωτέρω ραδιοεπικοινωνίες καταγράφηκαν σε τρείς μορφές εκπομπής: Γραμμική εκπομπή μίας διαστάσεως που αντιστοιχεί στις δικές μας ραδιοφωνικές εκπομπές. Παρά τις προσπάθειες του Τμήματος Φυσικής της Ο.Ε. αν και θεωρητικά είναι ιδανικός αγωγός ηχητικών κυμάτων. Το τμήμα Γλωσσολογίας της Ο. έδωσαν τη δυνατότητα στους γλωσσολόγους της Ο. είναι δε δυνατόν να αποδωθεί με διαμορφωμένους ολογραφικούς δέκτες LASER που "οδηγούνται" από εξαπολική κεραία έξι δωδεκαέδρων λήψεως. ζιρκονίου-Zr. που ανέλυσε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής της Ο.Ε. Πρόκειται γιά λέξεις που προέρχονται από τη γενέτειρα της εβραϊκής γλώσσης.Α. νικελίου-Ni. Τέτοιες "τρίτης κατηγορίας" εκπομπές έχει καταγράψει η Ο.Α. παλλαδίου-Pd που κατέγραψαν οι φασματογράφοι στους δίσκους των "θαλασσών". η πηγή-άρτος ζωής βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ". στάθηκε αδύνατον να εστιασθούν κραδασμοί-συχνότητες που παράγονται από το εσωτερικό της σελήνης.Ε.Ε. προθέσεις. Επιφανειακή εκπομπή δύο διαστάσεων που αντιστοιχεί στις δικές μας τηλεοπτικές εκπομπές και Ογκομετρική εκπομπή τριών διαστάσεων που δεν αντιστοιχεί σε γήινη τεχνολογία.

Ε. Εν πάσει περιπτώσει.Α.Α. αποκλείει την επίδειξη αυτών των εγγραφών ακόμη και στα μέλη της και στα μέλη της Υφηγεσίας της. Αν και αγνοούσε το κέντρο των ερευνητών μας αυτούς τους μηχανισμούς των κραδασμών. εκτός των όρων που υπερβαίνουν τη γήινη ικανότητα γενικευμένων επιστημονικών εννοιών που αφορούν σε "ακατανόητη" τεχνολογία. σε 36 "ευθείς στατικούς" και σε 36 σπειροειδώς αριστερόστροφους. ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ.Α. φθάσαμε στο σημείο να συνθέσουμε σύνθετα οργανικά αμινοξέα και σύνθετες οργανικές βάσεις πανίδος και χλωρίδος με τις ίδιες μεθόδους εστιάσεως ορισμένων συνδυασμών κραδασμών.Α. Το όμοιο συνέβη όταν γιά να παραχθούν ανόργανες ή οργανικές ενώσεις χημικών στοιχείων -ή να διαλυθούν στα συνθέτοντα μέρη-. Οι 108 κραδασμοί αντιστοιχούν σε 108 χημικά καθαρά στοιχεία αρχίζοντας από το Υδρογόνο και φθάνοντας στο Κουρτσατόβιον 104KU267 και προσθέτοντας τέσσερα ακόμη στοιχεία με χαρακτηριστικά 105GP263.Ε. Τα ανωτέρω δε γράφονται γιά επίδειξη γνώσεως της Ο. αλλά γιά τους εξής λόγους: .Ε. Από τις παρατηρήσεις των MONITOR εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα πληρώματα της Σελήνης παράγουν-υλοποιούν ή καταστρέφουν-εξαϋλώνουν οποιοδήποτε χημικό στοιχείο. όταν φορτισθεί απότομα με παραστάσεις και έννοιες που ανατρέπουν την αποκτηθείσα γνώση και "λογική". ακόμη και αυτούς που τα MONITOR της Ο. άτομα που χειρίζονται εξουσία και δεύτερον. εστιάστηκαν συνδυασμοί των ανωτέρω ιδιοσυχνοτήτων κατά ορισμένη διαδοχή και "αντιδιαδοχή".Ε. Φροντίζουμε ώστε η παρούσα να μην καταλήξει στα χέρια ατόμων εντελώς "αμύητων" διότι προορίζεται γιά άτομα που έχουν τα κάτωθι δύο χαρακτηριστικά: Πρώτον. όλοι οι συνδυασμοί συμβόλων της Κάμπαλα.. ΗΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ βρίσκονται χαραγμένα και αναρτημένα σε πίνακες σ' όλους τους εσωτερικούς χώρους της Σελήνης.Α. Η Ο. εξαιρουμένων μόνον των ειδικών ερευνητών που σχετίζονται άμεσα με τον χειρισμό των οργάνων ανιχνεύσεως και της Ηγεσίας της. Γιά τους άκρως μεμυημένους στην Κάμπαλα παραθέτουμε την παρατήρηση ότι οι 108 συχνότητες-κραδασμοί κατανέμονται σε 36 σπειροειδώς δεξιόστροφους. κατέγραψαν όταν οι Ηλεκτρονικοί Ανιχνευτές Συχνοτήτων Υποφύσεως ανέλυσαν κύματα σκέψεων των "θαυματουργών ραββίνων" Χασσινείμ. 268 . Ομοίως κατανέμονται οι 108 αντισυχνότητες. οι μέχρις εδώ καταγραφείσες σκηνές του εσωτερικού της Σελήνης είναι ασύλληπτες ακόμη και γιά τη φαντασία του μεγαλύτερου γήινου συγγραφέα μυθιστορημάτων. παράγοντας και εστιάζοντας συνδυασμούς κραδασμών ή αντικραδασμών από την ηχητική περιοχή μέχρι τα υπερβραχέα ραδιοκύματα του φάσματος C.ΙΑ13 που χρησιμοποιεί θα έχει "λύσει" έως το 1986 όλο το άκρως περίπλοκο συντακτικό και λεξιλόγιο των πληρωμάτων της Σελήνης. 108ΑΠ270. ανόργανη ή οργανική χημική ένωση θελήσουν. (ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ). μελετώντας τις αντιστοιχίες. τελικά κατόρθωσε να δημιουργήσει και να εξαϋλώσει ύλη από το στοιχείο "1" έως το "108" εστιάζοντας γεωμετρικά αυξανόμενες συχνότητες. παραλύει και χάνει τελείως την ισορροπία του. άτομα που έχουν γνώση της Κάμπαλα από Τεκτονική ή άλλη πηγή. κατέγραψε γιά το ηχητικό πεδίο 108 κραδασμούς-συχνότητες και 108 αντικραδασμούς-αντισυχνότητες. 106ΔΗ264. Το 109ον στοιχείο αμέσως μετά τη δημιουργία του υφίσταται 107ΠΥ συρρίκνωση μάζης κατά 106 και με ταχύτητες CX106 κατευθύνεται προς το ισχυρότερο πλησίον κέντρο "βαρύτητος".Ε. Τελικώς στα εργαστήρια βιολογίας της Ο. πληροφορείται αμέσως ότι όλη η σημειολογία της Κάμπαλα. με βάση της συχνότητες παλμών RESONANCE των ατόμων κάθε στοιχείου. Πριν ο αναγνώστης απορήσει γιά το δεύτερο χαρακτηριστικό. Η αιτία αυτού του απορρήτου είναι ότι ένας απροετοίμαστος γήινος εγκέφαλος. Η Ο.

ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "το ίδιο μπορούν να κάνουν οι αρχάγγελοι Αζαήλ και Αριήλ. Μήπως είναι το "πνευματικό βασίλειο" όπως σου έμαθαν στο θρήσκευμα ή στη Στοά που ανήκεις. αγαπητέ Έλληνα αναγνώστη. Οι Ανιχνευτές Συχνοτήτων Υποφύσεως κατέγραφαν τις νοητικές αντιδράσεις των μελών της Καμπαλιστικής Συνεδριάσεως και τις συνέκριναν με τη σεληνιακή "απάντηση". που φυσιολογικά θα πρέπει να είναι Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ. συνδυασμό συχνοτήτων. ραββινίσκο και υποραββινίσκο δάσκαλο της Κάμπαλα.. των μέντιουμ κλπ.Α. πλημμυρών κλπ.. να προκαλέσουν φυσικά φαινόμενα σεισμών. καταιγίδων. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "πρέπει να βρώ τρόπο να ζητήσω τη βοήθεια του Μιχαήλ γιά να πάρω το Υπουργείο". τα νήματα που κινούν τις αθλιότητες των "θαυμάτων" του τρυφερού . εστιασμένων σε τελική περιφέρεια τριών έως δέκα μέτρων πάνω στο οίκημα που στέγαζε τη συνεδρίαση. Η Ο. Οι ειδικοί τεχνικοί της Ο. τις αθλιότητες των "θαυμάτων" των τρυφερών . να προκαλέσουν ασθένειες ή θεραπείες μέσω δημιουργίας συγκεκριμένων οργανικών ενώσεων σε σώματα "αμυήτων".Α. ένα συγκεκριμένο στίγμα της Σελήνης εξέπεμπε σε φοβερές εντάσεις.. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "πρέπει να μάθουν καλά την Κάμπαλα γιά να βοηθήσει ο Αριήλ την επιχείρησή τους". Τα αποτελέσματα υπήρξαν "εξωλογικά".Αγίων. γιά να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα έκαναν κάτι πολύ απλό. σ' ένα επιτελείο διανοητικού ελέγχου. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "θα ζητήσουν από τον Μιχαήλ να τους πεί τον εραστή της συζύγου τους" και ορισμένοι είχαν απλώς .Ε. κατόχους και δασκάλους της Κάμπαλα. εμπρησμού. είναι δυνατόν να γελοιποιήσουν κάθε ραββίνο.... Ορισμένοι από τους συνέδρους είχαν τη σκέψη ότι επικοινωνούν απ' ευθείας με το "Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος". να προκαλέσουν ψευδείς αισθήσεις και ολογραφικά οράματα σε "αμύητους". Γ: Γιά να αρχίσει ο αναγνώστης να ερευνά το ενδεχόμενο ότι "κάπου ψηλότερα". Β: Γιά να αρχίσει ο αναγνώστης να ερευνά το ενδεχόμενο του να δέχεται από πηγή τεχνολογίας τις "μαγικές" απαντήσεις που παίρνει όταν θέτει ερωτήσεις "μαγικές" ή όταν "διατάζει τα πνεύματα" ή όταν "καλεί τα πνεύματα". κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν κάποιος ή κάποιοι κατέχουν πλήρως όλους τους μαθηματικούς συνδυασμούς των συχνοτήτων RESONANCE των χημικών στοιχείων και των ετεροπολικών και ομοιοπολικών χημικών ενώσεων.ΙΑ14 Α: Γιά να απομυθοποιήσει ο αναγνώστης το μαγικό χαρακτήρα της Κάμπαλα και επομένως να απαλλαγεί από την εξουσία και την ψυχολογική εξάρτηση και καταπίεση που του επιβάλλεται από τους. ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "τις δύο στήλες άναψε στον αέρα ο αρχάγγελος Μιχαήλ"..Ε. μετά από τρία έως πέντε δευτερόλεπτα.χεσθεί εκ του φόβου με επακόλουθο τη . Σε συγκεκριμένες σκέψεις ή φράσεις των μελών της Καμπαλιστικής συνεδριάσεως που κατέγραφαν τα MONITOR και τα εκτυπωτικά των Ανιχνευτών Συχνοτήτων Υποφύσεως υπό μορφή ερωτήσεων. Συνδύασαν ώστε να συμπέσουν χρονικά οι παρατηρήσεις και οι καταγραφείς Συχνοτήτων Υποφύσεως σε μικρή απόσταση από Τεκτονικές Καμπαλιστικές Συνεδριάσεις. με εστίαση εξαπολικών δωδεκαεδρικών κεραιών πάνω στους συμπαγείς μεταλλικούς δίσκους των σεληνιακών "θαλασσών". τις αθλιότητες των "θαυμάτων" όλων των θρησκειών και τις αθλιότητες των "θαυμάτων" όλων των μυστικών εταιρειών. Ποιά είναι η πηγή της αθλίας Κάμπαλα. ενώνονται σε ένα κοινό νήμα. κατά κανόνα εβραίους ραββίνους. δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο". χρησιμοποιώντας "μαγικές λέξεις" και "μαγικά σύμβολα" της αθλίας φιλολογίας της Κάμπαλα. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης είναι από κωμικά έως τραγικά.Χριστούλη. Είναι πνεύματα αυτά που δέχονται ερωτήσεις ή υπερευαίσθητες μηχανές λήψεως που συνοδεύονται από πανίσχυρους πομπούς "συνδυασμών συχνοτήτων". Ορισμένοι συνδυασμοί συχνοτήτων μπορούν να προκαλέσουν αντιστροφή βαρύτητας.

Α. διακατέχονταν από "λογικοφανή παράνοια". φόβο και μερική παράλυση των εγκεφαλικών λειτουργιών. οι κύριοι των κυρίων που επικαλούνται προσωπικά "τον μέγα Ασμοντάι Γιεχοβαχάι της Λεβάνια ΣΙΟΝ". ότι δεν υπάρχει ούτε μία τεκτονική στοά που να μην έχει έναν ανώτατο αξιωματούχο ιουδαίο τουλάχιστον. τα οποία κατά κανόνα είναι ανοικτά στην πλατιά μάζα-όχλο. είχαν πλήρη παράλυση του συνειδητού και απώλεια ηλεκτρικής τάσεως του εγκεφάλου των. δεν υπάρχουν πλέον καμπαλιστικές επικλήσεις αλλά "προσευχές" και "τελετουργίες".Α. σε κοινές κασσέτες TV. Στα ανωτέρω κανάλια. Αυτοί οι κύριοι των κυρίων που μεταδίδουν "προσωπικά" τηλεπαθητικά μηνύματα του τύπου "πρέπει να επιταχύνουμε την κατερχόμενη καμπύλη παρακμής των γήινων πολιτισμών γιατί έτσι μόνο θα επιταχύνουμε την ανερχόμενη καμπύλη ακμής που θα ακολουθήσει".τεκτονικές στοές πρωτοβάθμιες ΜΤΜ . οι Ορθόδοξες Μονές και τα αντίστοιχα όλων των Χριστιανικών Δογμάτων ξένων χωρών με έμφαση στους Πεντηκοστιανούς και τους Χριστιανούς Μάρτυρες του Ιεχωβά ή Γιεχοβαχάι και τα αντίστοιχα όλων των υπαρκτών ασιατικών και αραβοειδών θρησκειών. αυξάνουν σε πλήθος και ποικιλία με την ακόλουθη σειρά: ιδιώτες μέντιουμ επαγγελματίες μέντιουμ .Ομάς των 72 ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ. δε θα ξεχάσουν ποτέ τους τερατώδεις εγκληματικούς διαλόγους που διαμείβονται τηλεπαθητικά ανάμεσα στους 72 κυρίους Αγγλοσάξωνες και εβραίους που αποτελούν την πιο επίλεκτη μάφια του πλανήτη.τεκτονικές στοές τριτοβάθμιες ΑΟΑ .τεκτονικές στοές δευτεροβάθμιες ΟΤΟ . που έχουν ήδη διανεμηθεί σε εμπίστους επιστήμονες 108 χωρών σαν να επρόκειτο γιά κασσέτες των διασημότερων αστέρων του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού "πορνό". Μέσα στη διαβάθμιση γνώσεως της Κάμπαλα δεν αναφέρθηκαν οι Ορθόδοξες Μητροπόλεις. σε κέντρα παραψυχολογίας.Α. εφ' όσον είναι βέβαιο ότι κάποιος από τους αποδέκτες θα το παραδώσει στους ιθύνοντες της τριτοβάθμιας στοάς του και εφ' όσον είναι γνωστό στην Ο. με συνοδεύουσες παραισθήσεις. Οι επιστήμονες της Ο. οι Ορθόδοξοι Ναοί. δε γνωρίζουν ακόμη ότι μια φούχτα Ελλήνων επιστημόνων τους έχει γελοιοποιήσει καταγράφοντας γιά χρόνια ολόκληρα την ατομική τους ιδιοσυχνότητα σκέψεως.Ε.συναγωγές . λόγω του ότι εκτός της γενικής συχνότητος υποφύσεως των συνέδρων. Οι συνδυασμένες παρατηρήσεις επαναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια "προσευχών" και "τελετών" όλων των υπαρκτών θρησκευμάτων με την ανεκτίμητη βοήθεια ελλήνων ναυτικών που δέχτηκαν να φιλοξενήσουν στα υπερπόντια ταξίδια τους τους ερευνητές και τα ηλεκτρονικά όργανα Ανιχνεύσεως Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο. Στο τέλος των συνεδριάσεων αυτών. Θα το πληροφορηθούν μέσω της παρούσης. η ομήγυρις των συνέδρων αποτελούνταν από άτομα που με ορθολογικά κριτήρια.ραββινικά κέντρα . Όμοιες συνδυαζόμενες παρατηρήσεις έγιναν σε εβραϊκές συναγωγές.ΙΑ15 διατάραξη του συνειδητού από υποκειμενικές εικόνες άσχετες με το "σεληνιακό μύνημα" ή ολογραφικό όραμα. με τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό. αυτοί οι "σοφώτεροι των σοφών" και οι ηλιθιότεροι των ηλιθίων. Αλλά τα ηλεκτρονικά όργανα δεν επιδέχονται υποκειμενικά κριτήρια. Οι σκέψεις "λογικοφανούς παράνοιας" συνοδευόταν από πανικό. σε μονές του Αγίου Όρους από πλωτά παρατηρητήρια.Ε. Τα καμπαλιστικά σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι σύνεδροι ως "κλείδα" επικοινωνίας γιά να θέσουν κάποια ερώτηση στα "πνεύματα".Ε. Η εντύπωση που προκαλεί στον ανυποψίαστο παρατηρητή είναι ότι δεν υπάρχει καμμία σχέση ανάμεσα στις δυνάμεις που επικαλούνται με την Κάμπαλα τα μέλη των Μυστικών Εταιρειών και τις δυνάμεις που επικαλούνται τα μέλη των Επίσημων Θρησκευμάτων. τρόμο.παραψυχολόγοι μέντιουμ . Τα μέντιουμ-ενδιάμεσα. το εστιαζόμενο από τη Σελήνη μήνυμα περιείχε σε τρομακτική ένταση την ιδιοσυχνότητα υποφύσεως του μέντιουμ. σε ραββινικά κέντρα και σε χώρους κοινών επαγγελματιών μέντιουμ. αυτών των συνεδριάσεων. .

Τι ωφελούνται αυτοί που ασκούν μία τόσο τερατώδη διαχρονική και διατοπική απάτη. σημαίνει ότι τα ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. Τέτοιοι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ εξουσιαστές αναγκαστικά θα μετέτρεπαν τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΟΥ σε τεχνητούς "ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΚΟΥ" και τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΚΟΥ σε τεχνητούς "ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΟΥ". Αν απαντούν οι ίδιες δυνάμεις με διαφορετικά ονόματα. ΕΝΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ. ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ. Αλλά διείδε ότι εκτός από τις πράξεις που η Φύση και οι φυσικοί νόμοι-"μέτρα" υποδεικνύουν ως "πρακτέες ή αποφευκτέες". Άρα τα ΠΛΑΣΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ. που τη μία φορά είναι το όνομα του "Χριστού" και την άλλη το όνομα του "Διαβόλου". με σκοπό την άσκηση εξουσίας ως ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νομοθέτες του καλού και του κακού. Γιατί τόσες χιλιάδες χρόνια απάτης. τουλάχιστον εξωτερικά. θα σου θυμήσουμε ένα απόφθεγμα του Εφέσιου προσωκρατικού φιλοσόφου Ηράκλειτου: "ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ. εμφανίζοντας φανερούς "υπαλλήλους" τους που όμως θα "αλληλομισούνταν" σαν εκπρόσωποι του "καλού" εναντίον εκπροσώπων του "κακού". που γιά να κρατήσουν ζωντανή την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ διπολικότητα και επομένως και την εξουσία τους. να φροντίζουν να τροφοδοτούν το ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλό" και το ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "κακό" που επινόησαν. αυτό θα καταγραφόταν πάλι σαν "υπακοή και πράξη καλού". υπήρχε πάντοτε το συγκεκριμένο στίγμα της Σελήνης που "απαντά" με τις ίδιες συχνότητες και συνδυασμούς συχνοτήτων που λαμβάνονται σαν "απαντήσεις" ερωτήσεων με Καμπαλιστικές μεθόδους. αυτό θα καταγραφόταν σαν "υπακοή και πράξη καλού" και όταν οι άνθρωποι από υπακοή στον ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ τεχνητό νόμο. αυτό θα καταγραφόταν πάλι σαν "αμάρτημα". Αντίθετα. αυτό θα καταγραφόταν σαν "αμάρτημα" και όταν οι άνθρωποι εξ ενστίκτου θα απέφευγαν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ. δε σημαίνει αυτό ότι κάποιος ή κάποιοι εμπαίζουν τον πληθυσμό όλου του πλανήτη. Έτσι θα ήταν βέβαιοι ότι όταν οι άνθρωποι εξ ενστίκτου θα έπρατταν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟ. απέφευγαν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟ. ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ. έπρατταν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ. Ο Ηράκλειτος διατύπωσε έναν ΑΠΟΛΥΤΟ ΝΟΜΟ που δεν επιδέχεται καμμία εξαίρεση. πριν σου παραθέσουμε τις απαντήσεις. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΜΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ" Το νόημα των λόγων του Ηράκλειτου δεν είναι "ανήθικο"-αμοραλιστικό. ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ. Πώς είναι δυνατόν να "απαντούν" οι ίδιες "δυνάμεις" εφ' όσον καλούνται με διαφορετικό τυπικό και διαφορετικά ονόματα. θα έπρεπε.τι αφορά την Αληθή Διπολικότητα ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ και ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΚΟΥ. που τη μία φορά είναι ονόματα "κακών δαιμόνων" και την άλλη φορά είναι ονόματα "καλών αγγέλων".ΙΑ16 Το αποτέλεσμα αυτών των τοπικών καταγραφών ήταν η συγκλονιστική διαπίστωση ότι σε κάθε τελετουργική ή μη προσευχή όλων των θρησκευμάτων ανεξαιρέτως. αγαθού-αμαρτωλού. Ο νόμος αυτός σε ό. ΚΑΠΟΙΟΙ δημιούργησαν στους ανθρώπους πλαστές διπολικότητες καλού-κακού. Στο σημείο αυτό ζητούμε από τον "χριστιανό ορθόδοξο" και συγχρόνως "τέκτονα" αναγνώστη να ανατρέξει στην πρώτη εντολή του "θεού" της ιουδαιοχριστιανικής "Αγίας Γραφής" που δόθηκε στον "πρώτο άνθρωπο Αδάμ": . όταν οι άνθρωποι από υπακοή στον ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ τεχνητό νόμο. Το φυσιολογικό ερώτημα που προκύπτει γιά κάποιον που ανήκει σε ένα επίσημο θρήσκευμα ή σε ένα επίσημο θρήσκευμα και συγχρόνως σε κάποια Μυστική Εταιρεία είναι: Γιατί τότε οι ιθύνοντες των επίσημων θρησκειών "μέμφονται" τις μυστικές εταιρείες. αθέατοι. Και με τι σκοπό γίνεται αυτό. Είπε: "ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ" "ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ" που σημαίνει ότι "τα ενάντια είναι ίδια". Έλληνα αναγνώστη. ηθικούανήθικου.

Αλλά ο "απαίσιος θεούλης" αφού πρώτα σαρκάζει ηλιθίως σαν να ήταν ο έσχατος συμπαντικός μαλάκας λέγοντας: "και έγινε τώρα ο άνθρωπος ως είς εξ ημών των θεών". να οδηγήσει τη διψασμένη γιά έρευνα ανθρωπότητα στο δένδρο-αρχείο γνώσεως του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλού και κακού". αποφάσισε με το τέχνασμα "του απαγορευμένου".ΙΑ17 "Δεν θέλεις φάγει εκ του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού". φροντίζει να βγάλει την "συκήν" από το πέος του "Αδάμ" δια να φύγουν οι πόνοι της φλεγμονής και με .. μόνον μέσω του "δέρματος αμνού". προκαλεί οδυνηρή φλεγμονή..Ε. Είναι το μόνο δένδρο που θα ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί γιά ένδυμα. Το αποτέλεσμα δείχνει τι έγινε.Α. Υποθέτουμε ότι τα γεννητικά του όργανα πρήστηκαν γιατί η "συκή" όταν έρχεται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα.πατρική αγάπη ντύνει τον ταλαίπωρο με "δέρματα προβάτων". έσπευσε να φορέσει φύλλο "συκής" γιατί έτσι έγραφαν τα "αρχεία γνώσης". διότι δημιουργήθηκε από ΑΛΛΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ που έδιναν ελεύθερα στην ανθρωπότητα τη γνώση-δένδρο του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και του ΦΥΣΕΙ ΚΑΚΟΥ.. Ο νοήμων αναγνώστης δεν εννοεί "μήλα" που δίνουν γνώση αλλά "αρχεία γνώσεως γραπτού λόγου" που ήταν "επιδεικτικά απαγορευμένα" και επίσης "επιδεικτικά εκτεθειμένα". Αλλά αν "η μηλιά" και τα πλαστά της αρχεία γνώσης δίδασκαν την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ "καλού και κακού". Οι φιλόλογοι της Ο. . Τραγέλαφος. συμβόλου της "ηθικής" του "ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΝΟΥ Χριστού που θα ερχόταν γιά να άρει την αμαρτία του Αδάμ". Ο "απαίσιος θεούλης" φανέρωσε τις αληθινές του προθέσεις όταν είπε: "Ας διώξωμεν από τον Παράδεισο τον Αδάμ γιά να μην φάγει από το δένδρο της ζωής και ζήσει". Μεταφορικώς θα γινόταν ανίκανος και γιά πνευματική δημιουργία. Εδώ ο νοήμων αναγνώστης δεν εννοεί δένδρο. Εάν ο "Αδάμ" συνέχιζε να το φοράει. που ΠΡΟΫΠΗΡΧΕ του "θεούλη". "διόρθωσαν" το κείμενο της Γενέσεως της "Αγίας Γραφής" ως εξής: "Ο θεούλης μη δυνάμενος να ασκήσει εξουσία στην ανθρωπότητα διότι τα έθνη ετρέφοντο από "το δένδρο της ζωής" που είχαν φυτέψει ΑΛΛΟΙ ΘΕΟΙ ανώτεροι του "θεούλη" Γιεχοβαχάι και αρχαιότεροι του Γιεχοβαχάι. Εις το εξής ο Αδάμ δια να γαμήσει θα έπρεπε να αποβλέπει και να θεσμοποιεί τη σεξουαλική επαφή. Ούτε ευνουχισμός αλλά ούτε και ελευθερία. σίγουρα θα αυτοευνουχιζόταν στη σάρκα και θα γινόταν ανίκανος γιά σαρκική αναπαραγωγή.ενημερώθηκε από τη "γνώση" της οποίας κάποια παράγραφος αποκαλούσε "αμαρτωλή" τη ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΟΤΗΤΑ. Διότι η ανθρωπότητα-Αδάμ ήδη έτρωγε "εκ πάντων των δένδρων του παραδείσου" και επομένως και από το δένδρο-αρχείο γνώσεων "της ζωής". Οι οργανώσεις "όφεις" είχαν εντολή απο το "θεούλη" να δελεάσουν το θήλυ γένος ως φύσει ανεγκέφαλο και φύσει υλιστικό και φύσει ρέπον σε πιθηκισμούς και καινοτομίες. αλλά τα "αρχεία της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΕΩΣ του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και ΦΥΣΕΙ ΚΑΚΟΥ.. κάπου εκτεθειμένα στον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ των αρχαίων πολιτισμών. τότε πού βρισκόταν η γνώση της ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και ΚΑΚΟΥ. Ήταν πράγματι αυτά τα αρχεία γνώσης του ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ ή μήπως ήταν αρχεία "γνώσης" του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ με τα οποία ο εξουσιαστής "θεούλης" -διάβαζε "ιερατείο"σκόπευε να σερβίρει ορεκτικώτερα μέσω της "επιθυμίας του απαγορευμένου" την ΠΛΑΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ καταργώντας τη ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. Ο "Αδάμ" -διάβαζε "η ανθρωπότητα"μόλις . Έτσι ίδρυσε οργανώσεις "όφεις" που θα αναλάμβαναν το MARKETING διασπείροντας ειδήσεις ότι "όσοι φάγουν από το δένδρο-αρχείο γνώσεων του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ καλού και κακού θα γίνονταν θεοί. Αυτή η υπερβολική επίδειξη ήταν ύποπτη και σήμαινε ότι "κάτι δεν πήγαινε καλά με το "θεούλη" -διάβαζε "ιερατείο"".

Τα αισθήματά τους έπαθαν "στείρωση" από εσωστρεφείς ασθένειες ενοχής. Στη σελίδα περί φαρμάκων έγραφε: α) "Τα γεννητικά όργανα είναι αμάρτημα να λειτουργούν και να φαίνονται. ΑΡΡΕΝΑ=ΗΛΙΑΚΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ) Τα άρρενα ιερατεία δέχτηκαν αυτή την αντικατάσταση της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ από τη νέα ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. των U. καλύψτε τις σκέψεις σας με πειθαρχημένες δογματικές ιδεολογίες και θρησκείες που προκαλούν πνευματική στείρωση και ανικανότητα γιά δημιουργία ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ και ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ. γιατί είχαν μείνει αχρησιμοποίητα γιά πολύ καιρό. Οι συνέπειες της μεταστροφής που δέχτηκαν τα άρρενα ιερατεία ήταν φοβερές γιά τα έθνη και τους πολιτισμούς τους. καλύψτε τα γεννητικά όργανα με φύλλα συκής που προκαλούν στείρωση και ανικανότητα γιά αναπαραγωγή. της Ασσυρίας. της Ανατολικής Μεσοποταμίας.S.ΙΑ18 Έτσι δημιουργήθηκαν "θήλεα ιερατεία" με άξονα λατρείας το τελετουργικό γαμίσι και τον τελετουργικό υλισμό και την τελετουργική μαγεία. Έτσι εγκατέλειψαν το Απολλώνειο πνεύμα της Χρυσής Τομής ανάμεσα στις πνευματικές απολαύσεις και τις σεξοϋλιστικές απολαύσεις. αισθηματικής. παραλλαγή της Κάμπαλα. Στην άθλια αυτή κατάσταση τα άρρενα και τα θήλεα ιερατεία μετάνιωσαν που πρόδωσαν τη ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ. επιστημονικές και θρησκευτικές πειθαρχημένες Σχολές-ντισιπλίνες. Και όταν ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ τα άρρενα ιερατεία κατάλαβαν το λάθος της υπερβολικής εντρύφησης στις σεξοϋλιστικές τελετουργίες. της Μεγάλης Βρεττανίας. Τα γεννητικά τους όργανα έπαθαν "στείρωση" από τις ψυχοσωματικές ασθένειες ενοχής. μαζί με τα προς ανατολάς φυσικά πολιτισμικά τους δίπολα. Οι ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ της ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ. της Περσίας.A. Τα άρρενα και τα θήλεα ιερατεία εφάρμοσαν τη συνταγή και διαπίστωσαν ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ότι ο "θεούλης" ήταν ένας αισχρός απατεώνας. έρμαια στο σαρκασμό του "θεούλη". μετετράπησαν σε ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ. Αυτό έπραξε το Ιερατείο Ελευσίνος προς μέγιστη αγανάκτηση του Ιερατείου Δελφών που μέχρι την τελευταία στιγμή πριν καταστραφεί από τους ιουδαιοχριστιανούς του ανθελληνικού Βυζαντίου δήλωνε με τον τελευταίο χρησμό της Πυθίας ότι "ο Απόλλων θα ξαναέλθει και αυτή τη φορά θα είναι γιά ΠΑΝΤΑ". καλύψτε τα αισθήματα με πρωτόκολλα συμπεριφοράς που προκαλούν αισθηματική στείρωση και ανικανότητα γιά δημιουργία ΤΕΧΝΩΝ και Απολλώνειας Αρμονίας. γ) Η ελεύθερη έρευνα σκέψεων του εγκεφάλου είναι αμάρτημα να λετουργεί και να εκδηλώνεται. στην Ακαδημία . το φάρμακο της πνευματικής τους στέρησης και ασθένειας. της Ελλάδος. ρίχνοντας το βάρος του Απολλώνειου Ζυγού προς την πλευρά της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ γνώσεως. β) Τα αισθήματα της καρδιάς του Απολλώνειου ηλιακού πλέγματος είναι αμάρτημα να λειτουργούν και να φαίνονται. της Ρώμης. σαρκικής ελευθερίας και δημιουργίας και έψαξαν να βρούν τα αρχεία γνώσεως-δένδρο της ζωής που οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΘΕΟΙ είχαν φυτέψει. Μερικοί θυμόντουσαν ότι τέτοια αρχεία είχαν καεί στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ο "θεούλης" όμως είχε φροντίσει να εξαφανίσει αυτά τα αρχεία γνώσης και τα παρέδωσε γιά φύλαξη στο δικό του ιερατείο. Καλύψτε τα όλα αυτά αμέσως γιατί είδατε τι πάθατε όταν τα χρησιμοποιήσατε". Το πνεύμα τους έπαθε "στείρωση" από υποταγή ενοχής σε πολιτικές. Κανείς από τους άθλιους των εθνών δεν είχε αντιληφθεί πώς έγινε η κλοπή και η εξαφάνιση. (ΘΗΛΕΑ=ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ. της Βαβυλώνος. Τα "θήλεα ιερατεία" πρότειναν το "μήλο" της λατρείας του φύλου και του υλισμού στα άρρενα ιερατεία που συντηρούσαν και διατηρούσαν τη ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ και των ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ. πηγή πνευματικής. αναζήτησαν στο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ αρχείο γνώσεως του "θεούλη".

των Περσέων. Μ' αυτόν τον τρόπο. Αισχύλους. θα κατόρθωνε ώστε οι απογοητευμένοι από την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ." Εδώ τελειώνει το διορθωμένο κείμενο της Γενέσεως.. γιά να μπορέσουν επιτέλους να φέρουν το ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ. σε μία Ελλάδα όπου ο Ανώτατος Αξιωματούχος Πολιτισμού και Επιστημών δεν θα είναι η εβραία διεθνής πουτάνα και λεσβία ανηλίκων κοριτσιών Μελίνα Μερκούρη. Ησίοδους. Ας αναλύσουμε το μηχανισμό του "θεούλη". αυτοδίδακτοι γίγαντες του πνεύματος. ένας Ηράκλειτος. των Ηρακλέων. Μία τέτοια ελλάδα όπου ο κάθε ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ θα μπορεί χωρίς πτυχία και χωρίς έγκριση του κράτους να αυτοανακηρύσσεται και να αποδεικνύει ότι ΕΙΝΑΙ ένας δεύτερος Πυθαγόρας. Σωκράτες. τρεφόμενα με πνευματική παπάρα. Πυθαγόρες. Σε μία Ελλάδα όπου οι νέοι φιλόσοφοι θα μπορούν να αμφισβητούν τη θρησκεία και να δέχονται μόνον το ΘΕΟ ή τους ΘΕΟΥΣ. των "αγίων" αρχαίων ελληνικών τραγωδιών και οι Κάρολοι Κούν Εκμαυλιστές και Παιδεραστές των ηθοποιών που "ποιούν ήθη". σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα πνευματικής και υλικής δημιουργίας. θα φθάσουμε να έχουμε πάλι ένα έθνος που θα αναδείξει Δημόκριτους. το ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ.. θα φθάσουμε σε ολοκληρωμένες υπερδιάνοιες τύπου Ορφέα.. ο "θεούλης" εύλογα ανησυχεί. σε μία . παντρεύοντας τα υπολείμματα της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ με την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. Παράλληλη ανάπτυξη ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Επειδή η ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ παράγεται συνεχώς ακόμη και σήμερα από νεόφυτους ανεξάρτητους ερευνητές κάθε επιστημονικού τομέα και κάθε τομέα τέχνης και κάθε τομέα ύλης. Ηράκλειτους. των Α. χωρίς κάποιος άλλος να ορίζει γι' αυτούς τη διδακτέα ύλη και χωρίς να δίνουν πτυχία στους μαθητές τους και χωρίς να μπορεί κάποιος να επιβληθεί σαν μαθητής εάν δεν τον . όπως εκείνοι οι ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ άνοιγαν τις προσωπικές τους Σχολές. σε μία Ελλάδα όπου οι σάπιες ιέρειες του πεζοδρομίου Μελίνες Μερκούρες δε θα μολύνουν τον Πολιτισμό και τις Επιστήμες των Αρχαίων Δασκάλων. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. και το χείριστο των χειρίστων. Έτσι ο "θεούλης" και το ιερατείο του θα αχρήστευαν τελεσίδικα με "αιώνιο ανάθεμα" κάθε σπέρμα ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ. χωρίς μνήμη ταυτότητας και πολιτισμού. διότι αν αφεθούν ελεύθεροι οι έλληνες επιστήμονες. τον τρυφερό Χριστούλη και τον Παγκόσμιο Ισοπεδωτικό Σοσιαλισμό εθνών διαλυμένων. χωρίς πτυχία πανεπιστημίου. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα "θεογονίας" και ανατάσεως προς το ΘΕΟ ή τους ΘΕΟΥΣ του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. χωρίς την άδεια του κράτους. Αναξαγόρες. χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα Υπουργείο Παιδείας. στο Μαντείο των Δελφών όταν καταστράφηκε απο Βυζαντινούς. όπως έκαναν οι παλαιοί φιλόσοφοι χωρίς ιουδαιοχριστιανικά Συντάγματα που προστατεύον την επίσημη Ιουδαιοχριστιανική θρησκεία του κράτους. ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Θαλήδες. Αρχιμήδες και το χειρότερο ακόμα θα φθάσουμε στην επιστροφή του ηρωικού πνεύματος των Θησέων. σημαίνει ότι η Ελλάς θα καταστρέψει το έργο του "θεούλη" και του ιερατείου που κόστισε χρήμα και χρόνο χιλιετηρίδων.. ένας Δημόκριτος. Μερικά κομμάτια αυτών των αρχείων σώθηκαν τυχαία και ο "θεούλης" ενοχλήθηκε τόσο ώστε φρόντισε τα αντίγραφά τους να γίνουν μέρος της γνώσεως του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλού και κακού" που είχε επινοήσει.. ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και της συνεπαγόμενης ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ. παπάρα τεχνών και παπάρα ύλης. Ας γίνουμε όμως περισσότερο συγκεκριμένοι. Ευριπίδες. Φειδίες. σαν μαθητή ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Πλάτωνες. σε ένα απίθανο φυλετικό κοκτέηλ ΜΙΑΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΦΥΛΗΣ αποτελούμενης από ανθρωπόμορφα ζώα.ΙΑ19 του Πλάτωνος όταν καταστράφηκε από τον ιουδαιοχριστιανό Ιουστινιανό. Α... Αλλά πέραν της μνήμης ουδέν. ένας Σωκράτης. Σε μία Ελλάδα όπου θα εκδιωχθούν οι διάφοροι ιουδαίοι Κάρολοι Κούν ή Κοέν από Εκ. οι έλληνες καλλιτέχνες και οι έλληνες βιοτέχνες και βιομήχανοι. να θεωρούν συνυπεύθυνη γιά την αθλιότητά τους και επομένως απορριπτέα ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ.

Αν ο σύζυγος αρνηθεί. Η νέα "Εύα". Εάν δεν δεχθεί. Αν αρνηθεί. διότι η Κάμπαλα δεν αδειάζει ποτέ. ο καλλιτέχνης. ΦΥΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αν είναι καλλιτέχνης. σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα Πολιτισμού αυτόνομου και αυτάρκη. Σ' αυτές τις οργανώσεις που είναι "οικογενειακές" και επομένως πρέπει να εγγράψει και τη σύζυγό του ή την ερωμένη του. Είναι το έσχατο της ειρωνείας ότι γιά να βρεί ΦΩΣ. κοσμοπολιτικά ταρατατζούμ και ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ εθνικές και διεθνείς. διαπιστώνει ότι αυτές οι οργανώσεις είναι οι "όφεις" του MARKETING υπέρ "του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού". Εάν δεχθεί. δεξιώσεις. όπως έλεγε ραββίνος Αθηνών. διαπιστώνει ότι αρχίζουν και τον θάβουν επαγγελματικά μυστήρια νήματα. ΦΥΣΕΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ. το δόλωμα είναι η υπόσχεση γιά μεγάλο δάνειο από την Τράπεζα. ΦΥΣΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ. Η νέα Εύα πλησιάζει τον ανυποψίαστο σύζυγο και αρχίζει το "ψήσιμο" με τον τρόπο που της έχουν υποδείξει οι αδελφοί και οι αδελφές. Αν είναι επιστήμων. SOROPTIMIST κλπ. γιατί κανείς ποτέ δεν του είχε πεί ότι το ΦΩΣ . όπου του ζητήθηκε και ΕΔΩΣΕ τυφλή υποταγή. Ο ζαλισμένος σύζυγος δεν ενοχλείται πιά να συμμετέχει σε κοινά όργια με τη γυναίκα του και άλλους αδελφούς και αδελφές. θάβεται επαγγελματικά και ηθικά. δηλώνουν σοβαρές δηλώσεις. το δόλωμα είναι η υπόσχεση των αδελφών να την προωθήσουν γιά στάρ. αν κατορθώσει να πείσει το σύζυγο να εγγραφεί στην ΤΑΔΕ τεκτονική στοά. ΦΥΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ. ανακαλύπτει ότι χωρίς λόγους πέφτει σε δυσμένεια του κατεστημένου του "ΘΕΟΥΛΗ" και δέχεται τις πρώτες προσκλήσεις από περίεργες οργανώσεις του τύπου LIONS. οι ζωντανοί γκούρου και λάμα στέλνουν σοβαρά μαντάτα από Ινδία τηλεπαθητικώς και η ζωή κυλάει μέχρι τη στιγμή που πρώτος ο σύζυγος αντιλαμβάνεται την πνευματική του εξαθλίωση και την πνευματική φυλακή και υπακοή που πλήρωσε γιά αυτή την επιτυχία σαπουνόφουσκα. μαθαίνει ότι οι πιο ευνοούμενοι και επιτυχημένοι αδελφοί είναι οι ομοφυλόφιλοι της Τεκτονικής Στοάς και μερικές φορές δεν ενοχλείται όταν στη διάρκεια ενός σεξουαλικού οργίου. αφού επί ένα διάστημα τρώει το "μήλο" εν αγνοία του συζύγου της. κατά κανόνα. οι μεμυημένες κυρίες που ήδη ευρίσκονται εκεί πλησιάζουν τη νεοεισελθούσα και αρχίζουν τη μύηση στα ωφέλη που θα προκύψουν αν μία "ημέρα κάνουν στενότερη παρέα" γιά να της δείξουν το "μήλο". το δόλωμα είναι μια αποκρυφιστική γνώση της Κάμπαλα. ακούει μία μέρα τους αδελφούς να της λένε ότι τα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη θα αυξηθούν. είναι ένα λεσβιακό σχήμα ομαδικώς ή ένα ομαδικό όργιο με συμμετοχή ανδρών κάποιας τεκτονικής στοάς ή μία καμπαλιστική συνεδρίαση με επικλήσεις "πνευμάτων" που πληροφορούν τη νεοεισελθούσα πώς θα κερδίσει χρήμα. κατά τον "θεούλη". επιστημονικά ή καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. ο βιοτέχνης. ΦΥΣΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΦΥΣΕΙ ΤΕΧΝΗ. Στις καμπαλιστικές συνεδρείες τα διάφορα "πνεύματα" με καταλήξεις ονομάτων σε -ΕΛ κατά το ΑΡΙΕΛ. αν έχει πνευματικά. άλματα κοινωνικότητας. τα "πνεύματα" και οι μεμυημένοι αδελφοί και αδελφές της δίνουν κάθε πληροφορία γιά οτιδήποτε. δόξα και κοινωνική αναγνώριση. ΦΥΣΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ.ΙΑ20 Ελλάδα όπου οι διεθνείς πόρνες των ιουδαίων Ζύλ Ντασέν δε θα μολύνουν τη μνήμη των Γιγάντων του Πνεύματος. έδωσε ΤΥΦΛΗ υπακοή. δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να ξαναγίνουν. ΤΕΤΟΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ όμως. ο έμπορος. άλματα επαγγελματικά από πληθώρα ουρανοκατέβατων αγνώστων πελατών. ο απλός ιδιώτης που έχει τάσεις να ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. Η αξιοπρέπεια και ο ανδρισμός του έχουν εξευτελισθεί με κάθε τρόπο στις μασωνικές προαγωγές. ROTARY. αν είναι βιομήχανος. που σχετίζεται με την επιστήμη του. κάποιος αδελφός ασκεί πάνω του σοδομισμό. ΦΥΣΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Έτσι ο επιστήμονας. ο βιομήχανος. Το "μήλο". Συνήθως δέχεται και τρώει το "μήλο". εκβιάζεται με αποκάλυψη φωτογραφιών των οργίων. Αμέσως αρχίζουν άλματα καρριέρας. Έτσι η νέα "Εύα". όπου θα γίνονται τα ίδια "μήλα" με τη ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΑ στην οποία εκείνη ανήκει εδώ και καιρό χωρίς να το ξέρει.

τότε προωθείται μεν. η ΚΥΠ υπό τας διαταγάς του εκάστοτε Τέκτονος δίνει τον ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΛΟ του Αδάμ στον Τύπο. και του λέει σαρκαστικά: "Ποιός σου είπε ότι πρέπει να αισθάνεσαι ένοχος γιά τις φυσικές σου λειτουργίες και να κρύβεσαι ενώπιον του Κυρίου. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη συναισθηματική ελευθερία και απέτυχες. γιά τις γνωστές διαδικασίες του "ηθικού θανάτου" του πρώην αδελφού. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη πνευματική ελευθερία και απέτυχες. πρέπει να νεκρώσει τα σεξουαλικά πάθη και τα σεξουαλικά του όργανα. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη σεξουαλική ελευθερία και απέτυχες. "Η πνευματική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς τον εγωιστικό εγκέφαλό σου αντί να αφήνεσαι ελεύθερα στα κοσμικά ρευστά. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος.ΙΑ21 του πνεύματος βρίσκεται μόνον στο ΦΩΣ της ελεύθερης σκέψεως. Αν δεχθεί. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τα αισθήματά σου". ο "θεούλης" μέσω του ιερέα της επίσημης τοπικής κρατικής θρησκείας. Μήπως έφαγες εκ "του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού" που φύεται στον Τεκτονικό Κήπο. πρέπει να νεκρώσει τον εγκέφαλό του με αυτοσυγκέντρωση και στοχασμό του Συμπαντικού Άτμαν. που δεν ανέχεται υπακοή τυφλή αλλά ΥΠΑΚΟΗ μετά από κριτική του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ. Έχει να ευνουχίσει ΠΝΕΥΜΑ. δηλαδή ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ. "Η συναισθηματική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς και οδηγείσαι από τα αισθήματα της καρδιάς σου. τόσο η Στοά στην οποία ανήκει του δημιουργεί ενοχές σε ό.. επιτυχημένος διεθνής έμπορος και άνω και ενδεχομένως δικτάτορας και άνω. σιντοϊστικής. μέλος διοικήσεως τραπέζης και άνω. "κρύβεται" και κυκλοφορεί "κλειστός" και "κουμπωμένος" και "σκυθρωπός" και γεμάτος κατάθλιψη και νευρώσεις και τύψεις και ενοχές. χριστιανικής. Κυκλοφορεί κενός από πνευματική άποψη. αθλίας μορφής ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΕΑ. στη σάρκα. που συμβαίνει να είναι επί το πλείστον δικηγόροι λογοκράτες. Φοράει "φύλλο συκής" τεχνητών και πλαστών ενοχών στο πνεύμα. βουδιστικής. Ο "Αδάμ" αναζητά στη Στοά φάρμακο γιά να επανέλθει σε ψυχολογική ισορροπία και οι απαντήσεις που παίρνει από τους Σεβάσμιους της Στοάς είναι: "Η σαρκική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς τα γεννητικά σου όργανα.τι αφορά την ελεύθερη και αυτόβουλη χρήση πνεύματος. Είναι κατάξηρος και στους τρείς τομείς και φυτοζωεί έως ότου μία μέρα τον . κενός από αισθήματα και κενός από σαρκική απόλαυση. επιτυχημένος βιομήχανος και άνω. ΣΑΡΚΑ. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. αν θέλει να γίνει αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και άνω.. ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος. νομάρχης και άνω. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τον εγκέφαλό σου". αισθημάτων και σάρκας. Αν δεν δεχθεί. αλλά όσο προωθείται. Ο Αδάμ έχει τώρα τρία πράγματα να ευνουχίσει αν θέλει να γίνει υποστράτηγος και άνω. αυτή μου έδωσε να φάγω και εξ αιτίας της εγγράφηκα στη Στοά. στα αισθήματα. Προηγουμένως οι Σεβάσμιοι της Στοάς έχουν φροντίσει γιά το φακέλλωμα του "αδελφού". δήμαρχος και άνω. κομφουκιανής κλπ. υφυπουργός και άνω. μητροπολίτης και άνω. Το παραγώμενο ανθρωποειδές είναι πλέον ανίκανο γιά κάθε πρωτοβουλία και δημιουργία και υπακούει τυφλά σε διαταγές αφανών αξιωματούχων και Στοών." Ο "κρυβόμενος" Τέκτων απαντά: "Η γυναίκα την οποία μου έδωσες. Και όπως ο Αδάμ της Βίβλου των ιουδαίων. πρέπει να νεκρώσει τα αισθήματά του." Ο ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΑ κατευθυνόμενος "ιερέας" αναλαμβάνει την εξομολόγηση της Εύας συζύγου και ερωτά: . δικαστικός εφέτης και άνω. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τα σεξουαλικά σου όργανα".

Τέκτονες. ένα διαμορφωμένο ΓΚΟΛΕΜ-ΜΗΧΑΝΗ που τείνει τα χέρια στο πρώτο επιπλέον αντικείμενο που θα του επιτρέψει να αποφύγει τη βύθιση και να επιβιώσει με οποιοδήποτε κόστος. στο σέξ και θα του δοθεί γιά ένδυμα "δέρμα ζώων". ο Τέκτων μαθαίνει ότι θα του αφαιρεθεί το "φύλλο συκής" των ενοχών που τον ευνούχισαν στο πνεύμα. Η κατάρα ακυρούται μόνον αν ανανήψεις εν Χριστούλη. ή SOROPTIMIST με ώθησε να φάγω... εναντίον των Τεκτόνων "των τέκνων του Εωσφόρου" και εναντίον των "εκφυλισμένων συζύγων των". κοινωνικής ωφελείας. σέξ και σε ζωώδες πνεύμα ." Διότι όπως ξέρει ήδη ο τέκτων αναγνώστης.. απογοητευμένος και πνευματικά λιμοκτονών στη Στοά του.ζωώδη καρδιά .. Τέκτονα.αγρίων κονίκλων.. μαζί με την Κάμπαλα. έγινε από το "θεούλη". να εξομολογείσθε εις τους ιερείς" ώστε να διευκολύνεται το έργο των έργο των Βασιλόπουλων και των Αδωνάι που περιμένουν έτοιμοι με τις κατάρες: "να είσαι επικατάρατος διότι έφαγες εκ του μήλου της Κάμπαλα. ώστε να υπαχθούν και να μοιραστούν τις κατάρες των Ορθοδόξων ιερέων και των Ορθοδόξων Βασιλόπουλων. Διατί έφαγες εκ του δένδρου της παρτούζας και της Κάμπαλα. Διότι ο "θεούλης" στην Εδέμ "ενέδυσεν αυτούς με χιτώνας δερματίνους". της ελευθερίας υπό όρους. πρέπει τώρα να υβρισθούν και να προκαλούν φρίκη στον "ανανήψαντα" εις τον Χριστούλη.ΙΑ22 "Διατί τέκνον έφυγες από την Αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν και τον πνευματικό της παράδεισο. Μάλιστα ο "θεούλης" φρόντισε ώστε όσα ελληνικά κείμενα ξέφυγαν από τον εμπρησμό και την καταστροφή. να πάτε και καμμία εκδρομούλα εις το Άγιον Όρος δια ψυχικήν ανάτασιν. την αρχαία ελληνική υλική αυτονομία. με σκοπό να θεωρείται σαν ΚΑΤΑΡΑ η ελληνική αρχαία σοφία από τους ανανήψαντες εις Χριστόν. όπως "ο όφις της Εδέμ ήτο το φρονιμώτερο πάντων των ζώων". Τα ελληνικά κείμενα των αρχαίων γιγάντων του πνεύματος μαζί με την Κάμπαλα. Τότε ο "θεούλης" ακάθεκτος φωτίζει τον Ηγούμενο Βασιλόπουλο Μονής Πεντέλης και άλλους Ηγουμένους άλλων Μονών να ρίξουν κεραυνούς και κατάρες εναντίον του "όφεως" ROTARY. κάμπτεται και συντετριμμένος από τους κεραυνούς και της κατάρες του "θεούλη". να αποτελέσουν μέρος της γνώσεως των Τεκτονικών Στοών. οι ανωτέρω και οι συναφείς οργανώσεις. ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΒΡΙΣΘΕΙ." Η Εύα απαντά: "Ο όφις ROTARY.ζωώδες σέξ. διεθνούς φιλίας.. ΑΝΘΡΩΠΟΣ δε μπορεί να είναι διότι ο "θεούλης" φρόντισε να εξαφανίσει την αρχαία ελληνική σοφία. καρδιάς. είναι ένα ανθρώπινο ΖΟΜΠΙ.προικοδοτήσεις απόρων κορασίδων και . Έχει να διαλέξει δηλαδή ανάμεσα στην κατάσταση του ΝΕΚΡΟΥ της Τεκτονικής Στοάς και στην κατάσταση του ΚΤΗΝΟΥΣ της Χριστιανικής εκκλησίας. εναντίον του δένδρου της ΜΑΓΕΙΑΣ-Κάμπαλα και της τελετουργικής παρτούζας. Όταν ο ιερέας δεν μπορεί να εντοπίσει τον κάθε "κρυπτόμενο από τεκτονικές ενοχές" τέκτονα. διότι ο Χριστούλης είναι τώρα το νέο δένδρο της ζωής". την αρχαία ελληνική τέχνη. . Το "επιπλέον αντικείμενο" του το δίνει ο "θεούλης". Μέσω του ιερέα. Έτσι ο Αδάμ έχει να διαλέξει ανάμεσα σε πλήρη ευνουχισμό πνεύματος. . Στο σημείο αυτό ο Τέκτων-Αδάμ. μέσα στις Τεκτονικές Στοές. τα αρχαία ελληνικά κείμενα. αναλαμβάνει η ίδια η Στοά να διατάξει: "Να πηγαίνετε εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. επιδιδόμενες σε έργα "φρόνιμα" διεθνούς ειρήνης. στην καρδιά.. ή LIONS. Το πάντρεμα της ΦΥΣΕΙ αρχαίας ελληνικής γνώσεως με την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ γνώση της ιουδαϊκής Κάμπαλα. την αρχαία ελληνική επιστήμη. LIONS κλπ. έτσι κι αυτές εμφανίζονται σαν τις "φρονιμώτερες πασών των οργανώσεων".δενδροφυτεύσεις περιβάλλοντος και .

" "Όταν ένας από τους μαντρόσκυλους σας δαγκώνει από το δεξί σβέρκο.." "'Ολη η σοφία των εθνών -επομένως και ο ελληνικός πολιτισμός." "Απελευθέρωση" λοιπόν από τις Αρχές και τις Αξίες και τον Πολιτισμό και τις δομές Εξουσίας και Ιεραρχίας των Προγόνων Πατέρων και πλήρης ανατροπή του Ορθολογισμού που στήριξαν όλα αυτά και "Υποταγή" στο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ δόγμα του Χριστούλη. το ίδιο. άξιοι ή ανάξιοι. διότι έτσι είπε ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς. που κουρεύονται αδιαμαρτύρητα. αποδέκτες της παρούσης." "Ήλθον να ελευθερώσω υμάς εκ του νόμου των εθνών.Πάντες είσθε το αυτό. με τον οποίο το τριτοβάθμιο τεκτονικό ιερατείο της ΑΟΑ έχει δέσει και ευνουχίσει τον εγκέφαλό σας.." "Μακάριοι οι ειρηνοποιοί που κάνουν πορείες ειρήνης όταν οι γείτονές των τροχίζουν τα μαχαίρια γιά να τους σφάξουν. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" Το εγκληματικό δόγμα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΙΣΟΤΗΤΟΣ".της Σιών εναντίον των τέκνων σου Ελλάς".. "ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ". άξια ζώων: "Μακάριοι οι πράοι που κουρεύονται και αρμέγονται και σφάζονται αδιαμαρτύρητα. με όλες τις ανέσεις που αρμόζουν σε ζώα που είναι ηλιθίως πράα. τους λύκους που τρέφονται με κρέας προβάτων. επί σφαγήν ή επί κουράν. Και τώρα αξιότιμοι Κύριοι Τέκτονες." "Έληξαν οι καιροί των εθνών. Στους τοίχους της στάνης ο Χριστούλης έχει αναρτήσει πολύ πονηρά συνθήματα. που αρκούνται να τρώνε πνευματική παπάρα περιορισμένης πνευματικής ελευθερίας." "Θα στρέψω τα τέκνα -του Χριστού. να του προσφέρετε γιά δάγκωμα και το αριστερό σβέρκο. ήλθον να βάλω πόλεμον επί της γής. "Δεν υπάρχει κύριος και δούλος -δηλαδή εργοδότης και εργάτης-. ίσοι ενώπιον του Πατρός μου." "Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι. "Έλθετε όρνεα και φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων στρατηγών. της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ". διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία. θα αφήσουμε τον εγκέφαλο του Ηράκλειτου να κόψει τον Γόρδιο Δεσμό. διότι αυτοί ελεηθήσονται." "Όστις δεν εγκαταλείψει πατέρα και μητέρα -και τον πολιτισμό των προγόνων του. αλλά η σοφία των ανθρώπων είναι μωρία παρά τω "θεούλη". εισέρχεται στην τελική φάση της πλήρους άγνοιας. δεχόμενος να απαρνηθεί τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό." "Αγαπάτε τους εχθρούς σας. υιός του Αδωνάι. αν δείξετε καλωσύνη. υιόν εναντίον πατρός -και εναντίον πατέρων προγόνων-. δεν υπάρχει Έλλην και Ιουδαίος -δηλαδή Δημιουργός Πολιτισμού Ορθολογισμού και Καταστροφέας Πολιτισμών μέσω Δόγματος και Κάμπαλα. σε Σταυροφορίες. διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία.και σάρκας δυνατών.ΙΑ23 Στην κατάσταση λοιπόν ΖΟΜΠΙ που περιέρχεται ο τέκτων από τις κατάρες του Αδωνάι. πλαστού "δένδρου ζωής". σε Πρώτους και Δεύτερους Παγκοσμίους Πολέμους. έχει μία πολύ άνετη στάνη γιά τα "πρόβατα". δημιουργοί ή καταστροφείς. που αρμέγονται αδιαμαρτύρητα. που σφάζονται αδιαμαρτύρητα σε Βυζάντια. της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ". -Ζαχαρίας θ' Κατά παράδοξο όμως τρόπο στη στάνη του Χριστούλη υπάρχουν και μερικά συνθήματα που ο τέκτων έβλεπε στους τοίχους των Στοών: "Πάντες σείς αδελφοί εστέ. στην οικία-μάντρα του τρυφερού Χριστούλη." Δηλαδή ισοπεδωτική "ΙΣΟΤΗΣ".είναι ζωώδης και δαιμονώδης. Ο Χριστούλης.δε δύναται να με ακολουθήσει." "Οι έλληνες σοφίαν ζητούσι. να δείτε το λύκο που σας σκότωσε να έχει τύψεις και να κλαίει τη νύκτα ως ύαινα." "Ήλθον διά να στρέψω αδελφόν κατά αδελφού. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΒΑΤΑ. να απαρνηθεί την ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του αρχαίου ελληνικού τρόπου ζωής και τη συνεπακόλουθη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΤΕΧΝΩΝ-ΥΛΗΣ και να αρκεσθεί στην ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του κατοικίδιου ζώου. διότι υπάρχει περίπτωση. .

ένα εκατομμύριο σαρδέλες δημοκρατούν τη μία ψήφο μίας φάλαινας και ένα δισεκατομμύριο μύγες δημοκρατούν την ψήφο ενός βασιλικού αετού.. Σύμφωνα λοιπόν με το ιουδαϊκό τεκτονικό δόγμα. Συγχρόνως κληθήκατε να δηλώσετε ΤΥΦΛΗ ΥΠΟΤΑΓΗ προς τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ανωτέρους σας αξιωματούχους των τεκτονικών Στοών.ΑΝΙΣΟΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ . πατρώες αρχές προγόνων. Κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ ΦΥΣΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ και ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ανθρώπων. η οποία αποστέλλει τη "ΝΕΜΕΣΙ". Η ύλη σχηματίζεται από "πόλεμο" δύο αντιθέτων ρευστών που συμβιώνουν "ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΑ". Υποχρεωθήκατε όμως να δεχθείτε την ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ σας λόγω βαθμού. που όριζε ο "ΛΟΓΟΣ". κύριοι. Δουλοπρέπεια εκ μέρους σας. δέκα ψήφοι ΑΧΡΗΣΤΩΝ δημοκρατούν τη μία ψήφο ενός ΑΡΙΣΤΟΥ και δέκα ψήφοι από δέκα ραδίκια στο δάσος δημοκρατούν τη μία ψήφο ενός κέδρου και χίλιοι ψήφοι χιλίων κονίκλων δημοκρατούν την ψήφο ενός ελέφαντα. της οποίας ο μέγιστος όρος δεν είναι ΕΛΛΗΝΕΣ . Τότε μόνον αποκαθίσταται ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ο ΛΟΓΟΣ. του ενδοκοσμικού ΕΜΠΥΡΟΥ ΛΟΓΟΥ.ΙΑ24 Ο Ηράκλειτος εφάρμοζε στο χώρο του πνεύματος και της ύλης τον Απόλυτο Συμπαντικό Νόμο "ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ". Έτσι λοιπόν κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΥΠΟΤΑΓΗ προς τους ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ σας συμπολίτες. Ναί. όσο ΠΑΡΑ-ΛΟΓΕΣ και ακατανόητες και αν είναι. χωρίς να συγχωνεύονται. ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. αυτό είναι "ΥΒΡΙΣ" εναντίον του "ΛΟΓΟΥ". πλανητών και γιατί όχι και γαλαξιών. τις διπολικότητες των αντιθέτων εννοιών: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ . Η παραβίαση "ΥΒΡΙΣ" των "ΜΕΤΡΩΝ-ΟΡΙΩΝ" που μία έννοια πράττει όταν εισέρχεται στο χώρο της αντιθέτου εννοίας. φυλών. Δέχεσθε να υπακούτε τυφλά σε "ανωτέρους" σας. Ας δούμε τώρα. Αν κάποια από τις δύο αντίθετες έννοιες "ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ" και εισέλθει στον χώρο της άλλης εννοίας καταχρηστικά.ΥΠΟΤΑΓΗ ΙΣΟΤΗΣ . οι ΑΡΙΣΤΟΙ είναι ίσοι με τους ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ. Αν ήταν δυνατόν θα ανατρέπατε κάθε μαθηματική ανισότητα των βιβλίων της αλγέβρας και κάθε βιολογική ανισότητα με Προκρούστιες κλίνες που θα μετέτρεπαν όλους τους ανθρώπους σε ανθρωποειδή του αυτού ύψους-πλάτους και της αυτής νοημοσύνης. πολιτισμών. θρησκειών και υποθέτουμε και μεταξύ ζώων. διότι η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ορίζεται από το ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ αποτέλεσμα νίκης ή ήττας που προκύπτει από τον ΑΓΩΝΑ δύο αντιπάλων που συγκρούονται με όπλο τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ και δεν διορίζεται από το ΙΣΟΒΙΟ αποτέλεσμα προαγωγής σε μασωνικούς βαθμούς που υποχρεώνουν τον μυούμενο να επαναλαμβάνει ασυναρτησίες ΤΥΦΛΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. με αποτέλεσμα να μπορεί να παρασταθεί η δομή της Στοάς με μία μαθηματική ανισότητα ΑΤΕΡΜΟΝΑ. Η έννοια "παραβάτης" πρέπει να υποστεί στο χώρο της την ίδια εισβολή που υπέστη η έννοια "θύμα". αρχαιότητος κλπ. μέσα στις Τεκτονικές Στοές. Δέχεσθε να προσφέρετε τυφλή υποταγή σε άτομα που δε σας δίνουν το δικαίωμα της κριτικής του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στις διαταγές τους. Αλλά η Νέμεσις δε σταματά εκεί. που με τη σειρά τους υπακούουν τυφλά σε άλλους "ανωτέρους".. είσθε οι φορείς μιας ανισότητος ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ. Κύριοι. με διαδοχικές ανισότητες που έχουν το τελευταίο τους σκέλος ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. εσείς που εργάζεσθε γιά την ΙΣΟΤΗΤΑ. Οι ιδέες σχηματίζονται από "πόλεμο" δύο αντιθέτων εννοιών που συμβιώνουν "ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΑ".ΕΧΘΡΟΤΗΣ Το τεκτονικό δόγμα εξαφάνισε από το προσκήνιο τα δεύτερα σκέλη των ανωτέρω διπόλων. χωρίς να συγχωνεύονται. κατά ίση ανταπόδωση. βουνών. πολιτισμό προγόνων και να αποκτήσετε "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ". Η Νέμεσις αντιστρέφει τους όρους και ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την έννοια "θύμα" να γίνει "θύτης" και να εισβάλλει στο χώρο του αρχικού "παραβάτου". αξίες προγόνων. Η "ΝΕΜΕΣΙΣ" επεμβαίνει και επαναφέρει την έννοια "παραβάτη" στον αρχικό της χώρο δικαιοδοσίας. ενεργοποιεί ακαριαία τη "ΔΙΚΗ". ΝΑΙ. σύμφωνα με κάποιο στείρο τυπικό. του ΛΟΓΟΥ-ΠΥΡΟΣ που "ΑΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΒΕΝΥΤΑΙ ΜΕΤΡΑ". φυτών. που κι εκείνοι κάνουν το ίδιο.

Ναί. γιά μία προαγωγή βαθμού ενός "ΑΔΕΛΦΟΥ".εισαγωμένων υβριδίων. ξένους στρατούς ξένης κατοχής. ύλη εκφυλισμένη σε εξαγωγή ΠΑΤΑΤΑΣ . ΝΑΙ. γιά μία διάλεξη κατωτέρου βαθμολογικά αδελφού. Όταν η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ με ξένα ήθη γίνεται παραβάτης που εισβάλλει στο χώρο της ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. Εσχάτη προδοσία εκ μέρους σας. ξένα πολιτικά δόγματα κάθε χρώματος. τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τη ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. γιά μία εύνοια που πήρε από τη Μεγάλη Ανατολή άλλος "αδελφός". τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τη ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ να σαρώσει την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ.ΙΑ25 αλλά ΙΟΥΔΑΙΟΙ της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. ξένες τέχνες ξένων παραλογισμών του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ. η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ γίνεται παραβάτης που εισβάλλει παράνομα στο χώρο της ΥΠΟΤΑΓΉΣ στον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ και στον πατρώο αρχαίο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ. με κάθε διαστροφή Πνεύματος. η παρατήρηση είναι βλακώδης. ξένους εμπόρους ξένων συμφερόντων. ξένες ιουδαιοχριστιανικές θρησκείες ξένων κρυπτοσιωνισμών. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ λοιπόν με τους ξένους επιδρομείς και εκφυλιστές της ΙΔΕΑΣ ΕΛΛΑΣ και ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ μεταξύ ΕΛΛΗΝΩΝ. Οι σύγχρονοι Έλληνες στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες έδωσαν στους σημερινούς Πέρσες όχι μόνον "γήν και ύδωρ" αλλά και τις γυναίκες τους και τις κόρες τους κα την ατιμασμένη αρχαία θρησκεία του Ενός Θεού Φάνεος και τις ατιμασμένες αξίες του ηρωικού βίου και την ατιμασμένη ελληνική επιστήμη και την ατιμασμένη ελληνική Τέχνη του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ατιμασμένη ελληνική ύλη.. μειονότητες που φθείρουν εσωτερικά την Ελλάδα. εσείς περιορίσατε την ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ μέσα στις Τεκτονικές Στοές. ξένες επιστήμες ξένου ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ επιστητού. Ίσως κάποιος από σάς παρατηρήσει ότι εδώ γίνεται λόγος γιά σάρωμα.. Κύριοι. Εσχάτη προδοσία εκ μέρους σας. Ύλης που εισέβαλλε στην Ελλάδα. που απέδειξε ότι είναι στην πραγματικότητα ανώτερός σας. ξένες ύλες ξένων μονοπωλίων ή πολυπωλίων. γιά μία θέση στο Υπουργείο Αμύνης που πήρε άλλος "αδελφός". ενώ ο Νόμος του Ηράκλειτου μιλάει γιά επαναφορά σε ισορροπία των δύο αντιθέτων. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. Τεχνών. Αυτά που κάποτε στην αρχαία Ελλάδα οι νόμοι τα τιμωρούσαν με θάνατο "γιά ποινή μη φυλάξεως πατρώων ηθών". ξένους "ανηθοποιούς" ξένων εκφυλισμών. ξένη τεχνολογία του "σταγονόμετρου" ξένων εξαρτήσεων. πράγμα που σημαίνει με ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ότι η Ελλάς είναι υποταγμένη ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ στη σιωνιστική "ΑΝΩΤΕΡΗ" θέληση. ξένους εκπροσώπους ξένων ηθών. σήμερα έγιναν κοινός τόπος και περνούν ελαφρά τη συνειδήσει. Όταν. Η ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ εχθρότητα μεταξύ ΕΛΛΗΝΩΝ αντικατέστησε στους εγκεφάλους σας τη ΦΥΣΕΙ εχθρότητα προς τους ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ. έθνη. τους ξένους εισβολείς του κάθε τομέα. Όταν η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΩΣ γίνεται παραβάτης που εισβάλλει παράνομα στο χώρο της ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ ΦΥΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ με την οποία ο πατρώος πολιτισμός μεγαλούργησε. ξένα ιδρύματα τύπου FORD και ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ γιά αφαίμαξη του επιστημονικού δυναμικού μας από ξένες βδέλλες. ΝΑΙ. υποβλέποντας ο ένας τον άλλον. "Αντιφάσκουμε" μήπως. εσείς που δεχθήκατε ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τον ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ να εισβάλλει και να σαρώσει τον ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ και τον ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ της "ελευθερίας" που έχει υπερβεί "ΤΑ ΜΕΤΡΑ". λοιπόν. Κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ προς τους ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ σας. .

Πουθενά αλλού. τότε ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ υπέρ της ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ και της ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ και της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Η Ελλάς ΠΑΥΕΙ να υπάρχει σαν Επικράτεια το 1995.Α. όπου λόγω Συμπαντικών Νόμων Εντροπίας. ρυθμίζει και θα ρυθμίζει τις ανόδους και τις παρακμές των γήινων πολιτισμών. η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ σαν Κράτος. αλλά έχουμε Τεράστιο Πλεονέκτημα Δύναμης και Πιέσεων στα στοιχεία της πρώτης στήλης. Ο ΡΥΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και Ο ΡΥΘΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. . σα γλώσσα.ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ θα υπάρχει εκεί που η προστασία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ του δε θα απαιτούν εχθρότητα.Ε. γιατί στην εξωφρενική εκδοχή του ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ. αν κρατηθούν οι σημερινοί ρυθμοί διαλύσεως και αν το 1998 η Ελλάς ηγηθεί του "φασιστικού παγανιστικού αντιχρίστου" που το Ιουδαϊκό Τεκτονικό κατεστημένο τεκταίνει "στην Ευρώπη των Δέκα". σαν Οικονομία.ΙΑ26 ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. Αυτή τη στιγμή μόλις έχετε μάθει έναν τρομερό ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΜΟ που ρύθμιζε. Οι πλήρεις αντιστοιχίες είναι: ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΧΘΡΟΤΗΣ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΦΥΣΕΙ Η πρώτη στήλη αντιπροσωπεύει συνθήκες ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ. σαν Οντότητα Τεχνών. Εάν αυτοί οι νέοι ορισμοί δεν αντικαταστήσουν τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ Τεκτονικούς Ορισμούς της Ισοπεδωτικής Ισότητος. αλλά είναι το ΧΑΟΣ δηλαδή η πλήρης απουσία ΛΟΓΟΥ. αλλά χρειάζεται διερεύνηση και τεκμηρίωση. που δεν επιτρέπουν λάθη και υποκειμενικές εκτιμήσεις. Αυτό θα το δούμε. Πουθενά αλλού. Με μαθηματικούς υπολογισμούς "κοινωνικής εντροπίας".ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ θα υπάρχει εκεί που η προστασία της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ δε θα απαιτεί υποταγή. ήδη το έχουμε δεί στην αρχή της παρούσης. Όχι μόνον δεν έχουμε απώλεια και Μειονέκτημα Δύναμης του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. τον Οκτώβριο του 1995. σα Στρατός. της Αδελφότητος. διότι το αντίθετο του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ δεν είναι ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ του αλλοπρόσαλλου ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥ. Η διόγκωση προκαλεί απώλεια Δύναμης του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ διογκούμενου και αύξηση Δύναμης του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ συρρικνούμενου. διότι οι τεχνικές επεξηγήσεις αυτών των εννοιών προκαλούν εμετό. Σε μία επαναφορά των ΦΥΣΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ. . Δεν συμφωνούμε στο μειονέκτημα της Δύναμης διότι γνωρίζουμε ότι η διόγκωση του χώρου της δευτέρας στήλης δημιουργεί χαλάρωση στα στοιχεία της και ένταση στα στοιχεία της πρώτης στήλης. . επιδίδεται σε θανάσιμα επικίνδυνες ακροβασίες. Έχουμε υποπιέσεις και φθορά του παραβάτη διογκούμενου και ΥΠΕΡΠΙΕΣΕΙΣ και ανασύσταση του συρρικνούμενου γιά ΕΠΙΘΕΣΗ σαρώματος εναντίον του παραβάτη. σα Μνήμη Πολιτισμού.ΙΣΟΤΗΤΑ θα υπάρχει εκεί όπου με ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες θα υπάρχουν όμοια αποτελέσματα. η νοημοσύνη των ερευνητών της Ο. της Εκφυλιστικής Αδελφότητος και της Ασύδοτης Ελευθερίας. Το Ιουδαϊκό Κατεστημένο ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ που το χρησιμοποιεί σαν εκτελεστικό όργανο. Η δεύτερη στήλη αντιπροσωπεύει συνθήκες ΥΠΟΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ. . σαν Οντότητα Επιστημών και σαν Οντότητα Ύλης. Πουθενά αλλού. σε μία τέτοια επαναφορά των ΦΥΣΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ θα πρέπει να δοθούν εκ νέου οι ορισμοί της Ισότητος. της Ελευθερίας.

Έτσι απορρίπτουμε όλες τις ΠΙΣΤΕΙΣ. Είναι οι αιώνιοι και διαχρονικοί ΚανόνεςΛήμματα της ΛΟΓΙΚΗΣ του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. παρά φύσει Αδελφότητες και παρά φύσει Εχθρότητες. παρά φύσει Ισότητες.βλεπομένων. "ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" Τους ενθυμείσθε Κύριοι. Πριν εκτεθούμε σε ακροβασίες νοημοσύνης. Είναι η Αριστοτέλεια ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ που δεν ανέχεται αναπόδεικτες ΠΑΠΑΡΕΣ και ΜΑΛΑΚΙΕΣ του οποιουδήποτε Τεκτονισμού. παρά φύσει Υποταγές.ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ . Είναι η ΝΕΜΕΣΙΣ που έρχεται γιά να σαρώσει οργανώσεις "όφεις" του τύπου ROTARY. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. Απορρίπτουμε και την ΙΣΤΟΡΙΑ που δεν επιδέχεται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. τότε πώς θα κατατάξουμε τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ Τεκτονικές Αντιθέσεις: ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ . απορρίπτουμε ως εκτρώματα του παραλόγου τα μη . φιλοσοφικές. Είναι η χιονοστιβάδα του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ που έρχεται να σαρώσει την ισόπεδη πεδιάδα του δόγματος.ελπιζομένων πεποίθησις". ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. παρά φύσει Ανισότητες. οργανώσεις "μήλα" της γνώσεως "καλού και κακού" του τύπου Τεκτονισμός. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. του οποιουδήποτε Χριστιανισμού. Είναι οι χιλιόχρονες και ΑΦΘΑΡΤΕΣ καταιγίδες της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ και του ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. αν συνεχίσετε να προσκυνάτε παρά φύσει Συντάγματα.ΙΑ27 Μόλις έχετε μάθει ΤΟ ΓΙΑΤΙ θα σαρωθείτε σε λίγο. είναι οι κεραυνοί του Ορθολογιστού ΦΑΝΕΟΣ ΔΙΟΣ που έρχεται να κάνει ερείπια τους Αυγείους Σταύλους.Α.. ο οποίος αποκλείει τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ παρεμβάσεις του τύπου Κάρλ Μάρξ του Νεώτερου και τύπου Κάρλ Μάρξ του Παλαιότερου ή αλλιώς Χριστούλη. Εμείς οι Πρυτάνεις της Ο. πολιτικές. θα έχουμε το "θράσος" να προσθέσουμε και έναν ακόμη ΝΟΜΟ ΛΟΓΙΚΗΣ: Το Νόμο της ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΣ. πίστις είναι . επιστρέφουμε στην Ηρακλείτεια Διαλεκτική..Ευών που ανοήτως αφέθηκαν να παρασυρθούν στο σχιζοφρενικό διχασμό του Χριστιανού-Τέκτονος ή απλώς του Χριστιανού-Αμαρτωλού. του ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟΥ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ. Βουδισμού και υπολοίπων Οίκων Ανοχής του Δόγματος... τεχνολογίας που είναι ΑΝΙΚΑΝΕΣ να υποστούν Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. Τρείς από αυτούς διατυπώθηκαν από τον Ζήνωνα και ένας προσετέθη από τον Αριστοτέλη. τεχνών. Είναι η ΝΕΜΕΣΙΣ που έρχεται και θα σας κάνει αλοιφή αν δεν προλάβετε να φύγετε από το χώρο του ΠΑΡΑΒΑΤΗ που ενεργεί ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. παρά φύσει Ελευθερίες.. γεμάτους από πολιτική.βλεπόμενα και μάλιστα απορρίπτουμε και τα "βλεπόμενα" που δεν είναι "επαναληψίμως βλεπόμενα" σε οποιαδήποτε χρονική επιλογή και επιλογή χώρου γιά ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ. Σας θέτουμε σαν Άσκηση Ελληνικότητος να βρείτε ποιοί είναι οι τρείς Ζηνώνειοι και ποιός ο Αριστοτέλειος Κανών-Λήμμα.Ε... οργανώσεις "θεούλης" του τύπου Ορθοδοξία και τις μάζες των Αδάμ και . ψευδοφιλοσοφική και θρησκευτική κοπριά..ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ . ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. θρησκευτικές. του οποιουδήποτε Διεθνισμού. Εφ' όσον το αντίθετο του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ δεν είναι ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ ούτε η ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ. επιστημονικές. που διακήρυξαν αμφότεροι: "μακάριοι οι μη ειδόντες και πιστεύσαντες" ή "πίστις είναι βεβαίωσις πραγμάτων μη .

. γιατί έτσι βολεύει τις ένοχες συνειδήσεις σας.. της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Συμφωνείτε. Απλούστατα. Διότι. δηλαδή στο χώρο της πλήρους ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ. την αξιοκρατία των διορισμών σας. Ό. ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ. Κύριοι.ΙΑ28 ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΣ .τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "ίσο". της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ. την έλλειψη ελληνισμού σας.ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. Συγχρόνως κάθε έννοια της πρώτης στήλης έχει να παλέψει με μία ΦΥΣΕΙ και δύο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ. ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΧΙΣΗ. δηλαδή στο χώρο της ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ. ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ. . ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ. Η ΝΕΜΕΣΙΣ της αμείλικτης ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ υποχρεώνει τη ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. τις βολεμένες καρριέρες σας. του ΧΑΟΥΣ και της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ.ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Καλούμε το νοήμονα παρατηρητή να προσέξει τη δεύτερη στήλη. τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ και ως "κακό" τις ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ. πρέπει να θεωρηθεί "εχθρός" κι ό.περιέχουν νόμους που θεσμοθετούν ως "καλό".τι ονομάζουν "άνισο". Ώστε Απόλυτη Σύγχιση και Απόλυτο Μειονέκτημα Δύναμης και επομένως κάθε αντίδραση στην τεχνητή διόγκωση της δεύτερης στήλης είναι ΜΑΤΑΙΗ. ΕΜΕΙΣ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ.ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ .τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "ελεύθερο". ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΗΣ.τι ονομάζουν "παράνομο".τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "αδελφό". πρέπει να "ελευθερωθεί". Ό. Η ανωτέρω διαλεκτική του γίγαντα του πνεύματος Ηράκλειτου δημιουργεί τις κάτωθι ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΧΘΡΟΤΗΣ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟΥ. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ.τι ονομάζουν "εχθρό".ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΣ. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. Ό. Έτσι η Ηρακλείτεια ΝΕΜΕΣΙΣ δημιουργεί ιστορικές πιέσεις που υποχρεώνουν τη ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΉΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. Συμφωνείτε. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ. Δε συμφωνούμε διότι υπάρχει ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ που διαχωρίζει τη ΦΥΣΕΙ από την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. σύνολον τρείς αντίθετές της. "κατά σύμπτωση". Το κριτήριο είναι το ίδιο το Τεκτονικό Θεσμικό Πλαίσιο που δυναστεύει την Ελλάδα. ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ.ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ . Στον ίδιο χώρο συγχέονται τα όρια της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. το Σύνταγμα του Τεκτονισμού και το Σύνταγμα της Ελλάδας έχουν τεκτονική προέλευση και "κατά σύμπτωση". τους κλειστούς φακέλλους με τους οποίους σας εκβιάζουν. θα καταταγούν στο μόνο χώρο που είναι αντίθετος του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. την εκφυλιστική ευδαιμονία σας. πρέπει να "υποταγεί" κι ό. να θεωρηθεί "φίλος". αρχίζοντας από τους βαθμούς των Στοών. πρέπει να "ισοπεδωθεί". Η ΝΕΜΕΣΙΣ της ακατάλυτων Νόμων του Λόγου υποχρεώνει τη ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της αντίθετο. ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ. Κύριοι. Διότι οι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ είναι στιην πραγματικότητα ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ. πρέπει να γίνει "άνισο" κι ό.

γι' αυτούς τους χαρακτηρισμούς. την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ. "κατά σύμπτωση" Διαφθορείς Κάθε Αυτοτέλειας και Αυτονομίας και "κατά σύμπτωση" Πρόξενους Κάθε Εξαρτήσεως και Ανασκολωπισμού των Εθνών από Αόρατα Κέντρα Σιωνιστικών Ραδιουργιών. ότι "οι Έλληνες υστερούσαν πνευματικά και ήταν δεισιδαίμονες".. που είναι πειραματικά επαναλήψιμος και επαληθεύσιμος. από τα οποία δεν αντλεί τίποτα το χρήσιμο γιά την τεχνολογία του. φιλοσοφίας. ότι "οι Έλληνες επομένως δεν είχαν υποδομή να δημιουργήσουν πολιτισμό και ο πολιτισμός τους είναι αβαθής. "κατά σύμπτωση" Υβριστές των Εθνικών Πολιτισμών Κάθε Έθνους.. Διαπιστώσαμε όμως ότι το ίδιο κατεστημένο έχει επιτρέψει να κυκλοφορούν και άλλα Αρχεία.ΙΑ29 Απορρίπτουμε τη "ΓΝΩΣΗ" που δεν επιδέχεται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση.μη βλεπόμενα Πελάγη Ευτυχίας στα οποία θα πλέει η "Ομοιογενής Πανφυλή Ευνούχων Μπαστάρδων Διεθνιστών Επαρκώς Πτωχών Τω Πνεύματι και Επαρκώς Ηλιθίων Πράων και Επαρκώς Απάτριδων Απρόσωπων που τεκταίνεται από Τεκτονισμό και Χριστιανοκομμουνισμό".. δίκην σταγονόμετρου. Δεν πειθόμεθα σε . Αμήν".... Σωκράτη.. Πέραν τούτου ουδέν. Δεν πειθόμεθα σε . Διαπιστώσαμε με απογοήτευση ότι απέμειναν μόνο όσα το ιουδαιοχριστιανικό κατεστημένο επέτρεψε να κυκλοφορούν. ανεπαρκής. ανοίξαμε όσα Αρχεία Ορθού Λόγου δεν είχαν καεί από ιουδαιομουσουλμάνους στην Αλεξάνδρεια και από ιουδαιοχριστιανούς του Βυζαντίου στην Ακαδημία του Πλάτωνος. ώστε να δημιουργεί τεχνολογία που θα του επέτρεπε να ασκεί εξουσία.μη βλεπόμενα του "Πατρός. ανίκανος . "κατά σύμπτωση" Ισοπεδωτές των Πατρίδων. ότι "οι Έλληνες δε γνώριζαν τον Ένα αληθινό θεό". ελαττωματικός.ελπιζόμενα Χριστιανοσοσιαλιστικά και Χριστιανοκομμουνιστικά και Χριστιανοκρυπτοσιωνιστικά Συστήματα Διακυβερνήσεως. Δεν ευθυνόμεθα εμείς. Φτύνουμε κατά πρόσωπο τους Παλαιούς Μάρξ Χριστούληδες και τους Νέους Κάρλ Μάρξ "κατά σύμπτωση" Ιουδαίους. σε Ύπατα Ιδανικά-Σκοπούς. Απορρίπτουμε τις "ΕΙΔΗΣΕΙΣ" των "καλών νέων" των οποιωνδήποτε "ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ" που δεν επιδέχονται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. "κατά σύμπτωση" Εξευτελιστές του Σκεπτόμενου Προσωπάνθρωπου και "κατά σύμπτωση" Προαγωγούς και Δοξαστές Κάθε Απρόσωπου Μαζάνθρωπου. του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.. που προήλθαν από τη δικτατορία και το φασισμό του ΔΟΓΜΑΤΟΣ εναντίον του ΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ. Απλώς μεταφέρουμε τους χαρακτηρισμούς του Ζήνωνα. ότι "οι Έλληνες έπλασαν ανθρωπόμορφους θεούς ανύπαρκτους". ούτε βεβαιωνόμεθα σε . "κατά σύμπτωση" Καταστροφείς Κάθε Ορθολογιστικής Επιστήμης. ηλίθιος. πλαστός. "κατά σύμπτωση" Αρνητές Κάθε Ωραίου-Αθάνατου-Αληθινού.ελπιζόμενα Μεσσιανικά ταρατατζούμ του Χριστούλη. πολιτικής. ότι "οι Έλληνες ήταν μυθομανείς ηλίθιοι". Κύριοι. αλλά τα χρησιμοποιεί συστηματικά και σταθερά γιά να αποδείξει ότι "οι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες". Ορύονται οι Αρχαίοι Δάσκαλοι από τις Γαλαξιακές Διαμονές των Οντοτήτων και απαιτούν επαναφορά στον Ορθό Λόγο και στους Νόμους Λογικής που μας παρέδωσαν. Μας διατάζουν να φτύσουμε και να απορρίψουμε κάθε ΛΟΓΙΚΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ θρησκείας. ούτε βεβαιωνόμεθα σε . του Αριστοτέλη και του Ηράκλειτου και του δολοφονημένου από το "θήλυ ιερατείο". ώστε να μπορεί να τρέφει τον ψευδοπολιτισμό του ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ με ολίγα στοιχεία Ορθολογιστικής Επιστήμης. επιστήμης του ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ και να επιστρέψουμε στην ελευθερία επιλογής του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταφέρουμε τους χαρακτηρισμούς Εκείνων που ανήγαγαν τη ΛΟΓΙΚΗ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΠΑΤΡΙΔΟΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ-ΕΘΝΟΥΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΙΔΕΑΣ ΕΛΛΑΣ. "Πειθόμενοι τοις 'κείνων ρήμασι". "κατά σύμπτωση" Καταλυτές Κάθε Πατρώας Αξίας. "κατά σύμπτωση" Δημιουργούς Κάθε Θρησκευτικής και Πολιτικής Δεισιδαιμονίας Δογματισμού.

διότι η ΕΞΟΥΣΙΑ και η ΔΥΝΑΜΗ δεν ανέχονται οχλοκρατικές . Το τμήμα Γλωσσολογίας της Ο. όταν μία γενική έννοια μετατρεπόταν σε λιγότερο γενική ή σε ειδικό όνομα προσώπου.Α. επειδή είσαι ΦΥΣΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ. γιά το Σύμπαν. δηλαδή στην ανακάλυψη της κρυμμένης ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Στο τέλος της διαδρομής και της εξόδου μας από τα Λογικά Αδιέξοδα και τους Απόρθητους γιά σένα Λαβυρίνθους της Αλήθειας.σε οδοντικό -Τ-.ΙΑ30 να εκπαιδεύσει. Διότι "ουδέν καλόν αμιγές κακού". Κύριοι των "ελληνικών τεκτονικών στοών". προέκυπτε ο όρος ΜΥΤΟΛΟΓΙΑ ή ΜΙΤΟΛΟΓΙΑ.Ε. σαν αποθέωση της Ειρωνείας. με αποτελέσματα οδυνηρά γιά την πνευματική σας υγεία. διότι ο χώρος στον οποίο εισέρχεσαι είναι ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ στον οποίο θα μπείς αλλά δε θα ξαναβγείς. ανίκανος να πεί την αλήθεια γιά τον άνθρωπο.σε -Τ-. Εμείς όμως το εξετάσαμε. παρετήρησε ότι σε πολλές αρχαίες ελληνικές λέξεις γινόντουσαν αλλαγές συμφώνων "της ιδίας τάξεως". αυτή η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΟΓΟΝΙΑ. θα γίνει ο τάφος του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ και του ψευδοπολιτιμού που ιδρύσατε. γιατί ο αγύμναστος εγκέφαλός σας δεν "ισορροπεί" σε τέτοια εγχειρήματα. μόνο γιά τον εαυτό μας. Κύριοι. Έτσι έχουμε μετατροπή του ΧΡΟΝΟΣ σε ΚΡΟΝΟΣ με αλλαγή του λαρυγγικού -Χ. Ίσως ο υπερόπτης παρατηρητής να σχολιάσει: "μπορούμε να μπούμε στο χώρο της κρυμμένης αλήθειας. Γιατί ήταν αδύνατο να δεχθούμε ότι τα ιερατεία-Πανεπιστήμια που έτρεφαν κορυφαίους Ορθολογιστές σαν τον Αριστοτέλη και τον Πυθαγόρα. Εδώ αρχίζει. ασπόνδως προσφιλείς και απαισίως αγαπητοί και διεστραμμένοι Ιουδαίοι. και παρακαλούμε εκ των προτέρων να μην την επιχειρήσετε μόνοι σας. Εμείς οι Πρυτάνεις της Ο.Α. έτρεφαν και "ηλίθιους" Ησίοδους και Αισχύλους. του ΑΛΜΑ σε ΑΡΜΑ -καλπάζον άρμα.σε λαρυγγικό -Κ-. που σημαίνει ότι δεν υπολογίσατε σωστά τον κίνδυνο που διατρέχατε αν κάποιος ή κάποιοι κατόρθωναν να αποσυμβολίσουν και να ερμηνεύσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. Ούτε σείς. γιά το Υπερβατικό Θείο. γιά όλα. τον Ηρωισμό και την Πνευματική Δύναμη και τον ΜΙΤΟ και την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη που μας κάνει ΑΤΡΩΤΟΥΣ από τα Λογικά Αδιέξοδα που θα σκότωναν πνευματικά εσένα Τέκτονα Αναγνώστη. δηλαδή λόγος που ανακαλύπτεται όταν ο ερευνητής έχει εξασφαλίσει "αντίστροφο δρόμο εξόδου από το χάος των διαδρόμων λογικής" μέσω ενός ΜΙΤΟΥ που ξετυλίγει κατά τη διάρκεια "της αρχικής φοράς συλλογισμών" που τον οδήγησαν στο ΛΟΓΟ. την Ικανότητα. γιά τις Επιστήμες. εξετάσατε ποτέ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αναζητήθηκαν οι αντίστοιχες δυνατές παραλλαγές των συνθετικών ΜΥΘΟΣ και ΛΟΓΟΣ της λέξεως "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ" και διαπιστώθηκε ότι σε αλλαγή του οδοντικού -Θ. Τέκτονα αναγνώστη και τη δική σου υποταγή. διεκδικούμε γιά τον εαυτό μας. γιά περάστε παρακαλούμε διά της βίας".κλπ. η "διανοητική ακροβασία" της Ο. μέσω πειραματικώς επαληθεύσιμης διαδικασίας.Ε. Όχι. θα δείς τον εγκέφαλό σου να "πεθαίνει" τρελλός από τη σχιζοφρένεια που προκαλεί στους αδύνατους εγκεφάλους ο μεταφορικός Μινωταύρειος ΦΡΟΥΡΟΣ της Αλήθειας." Αλλά. ανίκανος να δώσει ψυχική ανάταση.Ε. Και επομένως ο ελληνικός πολιτισμός πάει στο καλάθι των αχρήστων και επομένως ιδρύουμε Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής "πολιτισμού" με τίτλο "Ιουδαιοσοσιαλιστικός Χριστούλης Α. γιά τις Τέχνες. αγαπητέ υπερόπτη. διότι χωρίς το μεταφορικό Αριάδνειο ΜΙΤΟ και χωρίς μεταφορικό Θησείο ΗΡΩΙΣΜΟ.με αλλαγή του υγρού -Λ. την παίρνουμε και φεύγουμε".Α. οποιεδήποτε αναγνώστη.Ε.σε υγρό -Ρ. θα ζητήσουμε την υποταγή σου.με αλλαγή του οδοντικού -Θ." και προωθούμε με MARKETING TV με σλόγκαν "εδώ ο καλός πολιτισμόςπαπάρα. ΑΛΛΑ η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ και η Ησιόδεια ΘΕΟΓΟΝΙΑ που αφήσατε να επιζήσουν μόνον και μόνον γιά να τις χρησιμοποιείτε γιά διακωμώδηση και μείωση και εξευτελισμό του ελληνικού πολιτισμού. Μετατροπή του ΑΘΛΟΣ σε ΑΤΛΑΣ -μοχθών Άτλας.

.ΙΑ31 δημοκρατικές διαδικασίες. επιστημών. Εσύ και οι όμοιοί σου. εντύπων.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ. . . τεχνών. Διότι έτσι διέταξε ο Αρχιτέκτων του Λαβυρίνθου σας ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ. σε ισόβια έρευνα απελπισίας. Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ όχι από Αγάπη. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας οι Αδύνατοι δεν προάγονται αφού κριθούν ως Καλοί. ώστε να μη δείτε ποτέ το φώς του ήλιου. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας οι Δυνατοί δεν καταδικάζονται αφού δικασθούν σαν Κακοί. . συμφερόντων και τεχνολογίας. Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ να εξανθρωπιστούν πάλι και να αναβαπτισθούν στο Καθαρτήριο του Ελληνικού Ορθού Λόγου.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ. ΤΕΧΝΗ. . Τύπου. ούτε έχει εμπόδια γιά υπερπήδηση. οι Ανάξιοι θα γίνουν Πρώτοι και Εξουσιαστές και οι Άξιοι θα γίνουν Τελευταίοι και Εξουσιαζόμενοι.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΑΣ ΥΠΑΚΟΗ. . πολιτικών ιδεολογιών. Και αν δε συμβεί να σας τραβήξουν έξω από το ΑΝΘΡΩΠΟΤΡΟΦΕΙΟ σας οι ΗΡΩΕΣ και οι ΔΥΝΑΤΟΙ που έχετε ατιμάσει. ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΤΕΡΜΟΝ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ. . ούτε από Έλεος.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗ ΣΑΣ. του ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. Διότι ποτέ δεν είδατε αυτό το ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ επειδή γεννηθήκατε ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΣΑΣ. ούτε έχει θανάσιμους "Μινώταυρους".ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΣΥΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΣ. αναγνώστη. ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΗ Η ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. βρίσκεσθε σε πλήρη σύγχιση ΜΕΣΑ σ' αυτόν το ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ και περιφέρεσθε χαμένοι στους δρόμους και διαδρόμους του. χωρίς ποτέ να δείτε τον ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΗΛΙΟ. τότε θα πεθάνετε μέσα. ούτε από Οίκτο. αλλά Αυτομάτως είναι Καλοί επειδή είχαν την πρόνοια να παραμείνουν Αδύνατοι.ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΉΡΩΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΑΣ ΥΠΟΤΑΓΗ. φιλοσοφιών. Διότι ο "Παρα-Λαβύρινθος" της κρυπτοσιωνιστικής υπουλότητος και ραδιουργίας δεν περιέχει την Αλήθεια και τον ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟ που αναζητάτε. σου κάνουμε γνωστό ότι υπάρχει ακόμη ένας "ΠΑΡΑ-ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΠΑΡΑ-ΜΙΤΟΛΟΓΙΑΣ" του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ που το σιωνιστικό κατεστημένο κατασκεύασε μέσω εκατοντάδων θρησκειών. Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ σε εξανθρωπισμό διότι αισθανόμαστε ΗΔΟΝΗ να ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ. αλλά είναι Αυτομάτως Κακοί επειδή απλώς έκαναν το σφάλμα να είναι Δυνατοί. διότι είμαστε αμείλικτοι πρώτα με τον εαυτό μας και μετά με τους άλλους. όπως σου έχουν μάθει οι εκφυλισμένες από σιωνιστικά ελευσίνεια ιερατεία "Δημοκρατίες των Περικλέων" και οι εκφυλισμένες από σιωνιστικά τεκτονικά ιερατεία "Σύγχρονες Δημοκρατίες" και οι εκφυλισμένες από κρυπτοσιωνιστικά ιερατεία "Θρησκείες Των Πτωχών Τω Πνεύματι". ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ. . Ο "Παρα-Λαβύρινθός" σας έχει κυλιόμενους διαδρόμους και βιτρίνες καταστημάτων και βιτρίνες βιβλιοπωλείων με παρα-γνώση σύγχισης και ΙΚΑ και επικουρικά ταμεία και Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ανθρώπους-νούμερα και συντάξεις και πανεπιστήμια του ροχαλητού και ναούς που δημιουργούν ευσέβεια όχι στη λογική αλλά στο συναίσθημα και ηθοποιούς που δεν ηθοποιούν αλλά ηθο-καταστρέφουν και τεχνολογία που δεν υπηρετεί αλλά υπηρετείται και ανθρώπους που δεν τείνουν προς τον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ αλλά προς τον ΥΠΑΝΘΡΩΠΟ. τηλεοράσεως. Πριν μας δείς να χανόμαστε στην είσοδο του "Λαβυρίνθου".ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. Στον παραλαβύρινθό σας υπάρχουν μόνον βισματωμένα ανθρωποειδή ΖΟΜΠΙ χωρίς ΠΡΟΣΩΠΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. . Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας "οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι".ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ. .

.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. ΔΥΟΜΙΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟΥ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΝΕΟΣ ΛΟΓΟΥ. ..ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ Η ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ Ο. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. . .ΙΑ32 . .Α. . ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΩΝ "ΑΟΑ". ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΛΕΒΑΝΙΑ. "ΜΤΜ" ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ.Ε.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΑ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΟΥΝ ΤΗ ΦΑΡΣΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΑ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΟ. .ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΝΗΜΗ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ..ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΛΕΒΑΝΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. . ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ. . ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΞΕΝΟΦΕΡΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ. . . . . . . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΜΠΑΛΑ. . . "ΟΤΟ".ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΗΔΕΙΟ ΛΟΓΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΚΟΠΤΑΝ ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΦΙΑΛΤΕΣ. . ΤΟΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ-ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΝΑ "ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ" ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΟ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΎ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ "ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΤΖΕΝΤΑΪ ΓΙΕΧΟΒΑΧΑΪ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΟΥ. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΛΟΓΟ. ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟ ΛΟΓΟ.

. .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΟΠΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. . . σου ζητούμε να δεκαπλασιάσεις το γέλιο σου και γιά να σε βοηθήσουμε σου λέμε ότι αυτή τη στιγμή διαβάζεις ένα κείμενο που έχει γραφεί από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι αποτελούν μέλη της ΝΕΑΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που έρχεται γιά να σαρώσει τους ομοίους σου.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΕΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ. στο σημείο αυτό της παρούσης υπάρχουν μόνο δύο εκδοχές: "Ή το κείμενο σου έχει προκαλέσει την απώλεια επαφής με την πραγματικότητα και γελάς ηλιθίως από "αίσθηση του παραλόγου" ή το κείμενο σε έχει κάνει να πλησιάσεις την πραγματικότητα με ισχυρισμούς αναπόδεικτους.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Η "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ ΓΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΝΑ. . ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ. . .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ . πέταξε το κείμενο στο καλάθι των αχρήστων διότι όλη η Ιστορία είναι γεμάτη από "καλάθια αχρήστων" και από "ηλιθίους".ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ Η "ΛΕΒΑΝΙΑ-ΣΕΛΗΝΗ" ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 13 ΣΤΑΣΙΑΣΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ "ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ" ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ. . Αν έχεις γελάσει ηλιθίως. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. . Τέκτονα ή μη. Εσύ όμως .. . .. Αναγνώστη.ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ. . ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΙΣ "ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ" ΚΑΤΑ ΔΙΑΔΟΧΗ "Λ'Μ'ΟΥ'Ο'Ι'Ε'Α'Ρ'" ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ CX106ν. ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ. . Μη συνεχίζεις την ανάγνωση "ηλίθιε αναγνώστη"."σοβαρέ αναγνώστη". αλλά θέλεις να ΔΕΙΣ τις αποδείξεις. Η ηλιθιότητα των ηλιθίων πρέπει να δεκαπλασιασθεί γιά να γίνει σαφέστερος ο διαχωρισμός όταν θα φθάσει η ΣΤΙΓΜΗ του απολογισμού και της αξιοποίησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΛΙΑΘ ΠΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΑΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ "ΜΕΤΩΠΟ" ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΧΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ "ΠΕΤΡΕΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ" ΤΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΔΑΥΪΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ". ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΕΧΕΙ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΡΑΔΙΟΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ "Ε’ ΒΟΩΤΗ" ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ. . έχεις να κάνεις μία κίνηση ασφαλείας και να "δεθείς" στο κάθισμα της συμβατικής λογικής.ΙΑ33 . που όμως ΗΔΗ αποτελούν προσωπικές απόκρυφες αμφιβολίες σου και υποψίες σου ΑΚΡΩΣ ΣΟΒΑΡΕΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΗΝ "ΑΤΡΩΤΗ ΛΕΒΑΝΙΑ Η ΛΕΒΙΝΙΑ" ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΓΙΑ ΘΥΜΑ ΠΡΙΝ 12600 ΧΡΟΝΙΑ. . που μέχρις εδώ δεν είδες παρά μόνον αναπόδεικτους ισχυρισμούς.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ "Λ'Μ'ΟΖ'Α'Ρ'" ΚΑΙ "Λ'Ε'Χ'Α'Ρ'" ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ CX106ν.ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ. γιατί οι "ταχύτητες λογικής μας" είναι φωτονιακές και οι .ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΤΑΝΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.

. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΑΤΟΜΟ.. άλμα που θα ζητηθεί σε λίγο από τον αναγνώστη είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ.... ΟΧΙ ΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.. Η ΤΡΙΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Το διανοητικό τεράστιο.. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... Πρέπει ο αναγνώστης να θεωρήσει όσα ακολουθήσουν... είναι βέβαιο ότι αναγνώστες-ψυχοπαθείς στο τέλος εγκέφαλο με νοημοσύνη εκατονταπλάσια της ασφαλιστείς στο "κάθισμα της συμβατικής αντί γιά αναγνώστες-θεατές θα έχουμε της "πτήσης".... ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ... ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ .ΙΑ34 "ελιγμοί λογικής μας" απαιτούν δικής σου νοημοσύνης... ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ /....... Αν δεν λογικής".... αλλά σαν αλήθεια παραδεκτή από ερευνητές επιστήμονες που θέτουν τη δική τους αλήθεια στην ΚΡΙΣΗ και στον ΕΛΕΓΧΟ και στην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ.......

Είναι αδύνατο να σηκώσετε το φορτίο σκέψεων του κειμένου που ακολουθεί με εγκέφαλο βεβαρυμένο από προβλήματα. Προτιμήσεις πολιτικές. Προτιμήσεις αστικού χώρου. Προτιμήσεις στο σέξ. Όνομα. Πρόβλημα καταθλίψεως. Εθνικότητα.ΙΑ35 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ: ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ύλη. Πρόβλημα αυτοκαθορισμού. Εργασία. θυμηθείτε μία πολύ αστεία σκηνή από πραγματικό γεγονός. π. Σημερινό πρόβλημα εργασίας σας. Πρόβλημα με σύζυγο. Είναι απαραίτητο να κάνετε εκτόνωση όλων των ανωτέρω στοιχείων με χιούμορ και αυτοσαρκασμό γιά να ξεκουράσετε τον εγκέφαλό σας. Προσπαθήστε να δείτε την αστεία πλευρά του. ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πρόβλημα με παιδιά. από ένα πολύ αστείο ανέκδοτο. Προτιμήσεις σε ξένες χώρες. Πρόβλημα με συναδέλφους. Ο εγκέφαλός σας έχει ανοχές ορισμένων ηλεκτρικών φορτίων που προκαλούνται από συσσωρευμένα προβλήματα. Πνευματικές προτιμήσεις. Προτιμήσεις στους φίλους. Προσπαθήστε να πείτε κάτι το πολύ αστείο με όσους είναι κοντά σας εις βάρος τους ή εις βάρος της σοβαρότητος του κειμένου που έχετε διαβάσει μέχρις εδώ. Προτιμήσεις στην αρχαία ελληνική επιστήμη.. Μέλη οικογενείας. Διακόψτε την ανάγνωση του κειμένου και προσδιορείστε νοερά την ταυτότητά σας. Υποδομή ελληνικού πολιτισμού. βλέποντάς τα όλα από την αστεία και φαιδρή πλευρά. Τόπος παραμονής. από μία πολύ αστεία σκηνή του αγαπημένου σας κωμικού. διότι διαφορετικά κινδυνεύει η πνευματική σας ακεραιότητα και η πνευματική σας ισορροπία. ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΣΕΛΙΔΑ. Προτιμήσεις στη θρησκεία.χ. Πρόβλημα με ερωμένη ή εραστή. Πρόβλημα πολιτικής επιλογής. Πρόβλημα θρησκείας.. Ξαναδιαβάστε όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Προτιμήσεις εθνικού χώρου. τέχνες. Αφού διαβάσατε όλα τα ανωτέρω στοιχεία της προσωπικότητός σας και τους προσδώσατε την αστεία πλευρά τους. Προτιμήσεις στις τέχνες. Πρόβλημα οικονομικό. Αν ο χειριστής ενός Αναλυτού Υποφύσεως "πιάσει" τη σκέψη της "άπιστης" συζύγου του. Τόπος γεννήσεως. Προτιμήσεις στο χιούμορ. . τη διανοητική τους ακεραιότητα και τη διανοητική τους ισορροπία. Πρόβλημα υπαρξιακό. Προτιμήσεις στη φύση. Αφήστε το κείμενο και γιά πέντε λεπτά της ώρας προσπαθήστε να βρείτε κάτι το πολύ αστείο γιά να αμφισβητήσετε τους συντάκτες του κειμένου. Επαναφορά στο παρόν. Πρόβλημα συνειδήσεως. Πρόβλημα κοινωνικότητας. Εκτονώστε τα ηλεκτρικά φορτία του εγκεφάλου σας με χιούμορ πριν προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕ ΟΥ ΓΙΓΝΕΤΑΙ.ΠΟΛΥΒΙΟΣ Γ' 31-32 "ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΥΧ ΙΚΑΝΟΝ ΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΚΟΥΣΑΙ. με έδρα όχι το αόριστο αχανές διάστημα "πνευματικής άυλης . Είναι η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ και μάλιστα η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ.ΝΠΠ . ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΑΡ. δηλαδή "ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ".ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ε' 56 Αν γιά τους προγόνους μας "ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ". οι "αντίθετοι θεοί" δεν είναι αντίθετοι αλλά ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΥΝΝΕΝΟΗΜΕΝΟΥ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ εναντίον του έθνους μας ειδικά και εναντίον της ανθρωπότητος γενικότερα. ερευνώντας μήπως "κατά σύμπτωση". ΤΟ ΚΑΤΑΛΕΙΠΟΜΕΝΟΝ ΑΥΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΕΝ. δηλαδή "ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΘΕΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ".ΝΑΑ . ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΥΤΙΚΑ ΜΕΝ ΤΕΡΠΕΙ.ΙΑ36 Τα "Όργανα Ελέγχου" της Διανοητικής Πτήσης μας είναι οι πέντε Κανόνες-Λήμματα που διατυπώσαμε στη 16η σελίδα (25η του πρωτότυπου ή ΙΑ27 του παρόντος) και οι τρείς Νόμοι της Διαλεκτικής που διατυπώθηκαν από τον Αριστοτέλη: ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΚΑΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΚΤ ΚΑ ΚΑΤ ΚΑΛ ΚΠΕ ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ . τότε εμείς θα επιχειρήσουμε να ξεπεράσουμε τους προγόνους μας σε νοημοσύνη. . δηλαδή "ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ".ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ . Δε μας διαφεύγει ότι είμαστε πνευματικά τέκνα εκείνων που έγραφαν: "ΔΙΟΠΕΡ ΟΥΧ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΟΥΤΕ ΤΟΙΣ ΓΡΑΦΟΥΣΙΝ ΟΥΤΕ ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ. ΑΠΑΙΤΕΙ Δ' ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ ΙΣΤΟΡΗΣΑΙ ΤΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΨΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΣΥΓΚΥΡΗΣΑΝΤΑ". ΑΚΜΗΝ ΓΑΡ ΦΑΜΕΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ". με τους Κανόνες-Λήμματα του ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ και με το Νόμο Διαλεκτικής ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ Γνωρίζουμε ήδη ακριβώς τι είναι αυτό που θέλουμε να βρούμε μέσα στο Λαβύρινθο της Ιστορίας του Παρελθόντος. Θα επιχειρήσουμε να ερευνήσουμε το αν αυτοί οι "αντίθετοι θεοί" δεν είναι πνευματικά όντα άλλης διαστάσεως αλλά όντα με σάρκα και οστά που δρούν εναντίον μας χρησιμοποιώντας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. θα χρησιμοποιήσουμε τους νοητικούς "κρίκους" κοιτώντας τους από την "αντίθετη πλευρά". δηλαδή "ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΠΛΑΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ". .ΝΑΑΤ Σαν ξετύλιγμα του ΜΙΤΟΥ θα χρησιμοποιήσουμε τα αλληλένδετα λογικά συμπεράσματα ΛΟΓΟΥ που θα προκύψουν από τους "κρίκους" διαδοχικών εννοιών με τους Κανόνες-Λήμματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ-ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ και τους Νόμους Διαλεκτικής ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ μέχρις ότου φθάσουμε στην κρυμμένη Αλήθεια του Λαβυρίνθου του παρελθόντος. Στο τύλιγμα του ΜΙΤΟΥ που θα μας οδηγήσει στην έξοδο της αντίστροφης λογικής πορείας και στην επανασύνδεση με την πραγματικότητα του παρόντος. ΕΑΝ ΑΦΕΛΗ ΤΙΣ ΤΟ ΔΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΝ ΕΠΡΑΧΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΤΕΡΑ ΕΥΛΟΓΟΝ ΕΣΧΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.

ΙΑ37
διαστάσεως" αλλά ένα συγκεκριμένο ορατό χώρο στο διάστημα, κοντά στον
πλανήτη μας. Θα επιχειρήσουμε, ανάγοντας τους εαυτούς μας σε "παρά φύσει
θεούς", να ερευνήσουμε γιά το αν η υπαρκτή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ μας μπορεί να
εξουδετερώσει την "τεχνολογία των αντιθέτων θεών", ώστε να απαλλαγούμε
από την επιρροή τους πάνω στο ιστορικό μας γίγνεσθαι.
Διότι οι "αντίθετοι θεοί", όποιοι κι αν είναι, αιματοκύλισαν το
ιστορικό μας γίγνεσθαι με ένα όργιο σφαγής γήινων, με ένα όργιο διαφθοράς
των επιζώντων γήινων και με ένα όργιο καταπιέσεως και δυστυχίας γήινων,
μέσω "αντιθέτων οιωνοσκόπων ιερατείων ή τηλεκατευθυνομένων ιερατείων ή
τηλεπαθητικών σε τεχνολογία ιερατείων".
Αναζητούμε, λοπόν, όχι απλώς την ΑΙΤΙΑ αλλά την ΤΡΙΠΛΗ ΑΙΤΙΑ. Την
ΑΙΤΙΑ που χρησιμοποίησαν οι Κυβερνήτες των εθνών γιά τις μεταξύ των
διαμάχες. Την ΑΙΤΙΑ που χρησιμοποίησαν τα όπισθεν ευρισκόμενα ιερατεία
γιά τις μεταξύ των διαμάχες. Την ΑΙΤΙΑ που οι όπισθεν ευρισκόμενοι "θεοί"
χρησιμοποίησαν γιά τον ίδιο λόγο. Αναζητούμε την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, τη
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ και την ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΙΤΙΑ όπως ακριβώς αντιστοιχούν στα
κέντρα αποφάσεων "ΜΕΜΦΙΣ ΤΕΜΠΛΙΣ ΜΙΣΡΑΪΜ", "ΟΡΝΤΟ ΤΕΜΠΛΙΣ ΟΡΙΕΝΤΙΣ",
"ΑΝΤΕΠΤΙΣ ΟΡΝΤΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ" ή αλλιώς "ΜΤΜ", "ΟΤΟ", "ΑΟΑ" με γεωγραφικές
αντιστοιχίες που θα δοθούν στο τέλος του κειμένου.
Όπως
δηλαδή
αντιστοιχούν
οι
Πρωτοβάθμιες
Στοές
ΜΤΜ,
οι
Δευτεροβάθμιες ΟΤΟ και οι Τριτοβάθμιες Στοές ΑΟΑ ή κωδικά "ΑΥΛΗ ΤΟΥ
ΝΑΟΥ", "ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ" και "ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ".
Γιά τους "αμύητους", αν και τέκτονες αναγνώστες, παραθέτουμε τη
δομή και τη διάταξη αρμοδιοτήτων των "τριών ορόφων" των ιερατείων των
ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ή ΝΑΩΝ, όπως προέκυψε από καταγραφή μερικών
συνεδριάσεών τους στα MONITOR των Ανιχνευτών Συχνοτήτων Υποφύσεως της
Ο.Ε.Α., σε συνεργασία με ομάδες επιστημόνων άλλων χωρών.
ΑΟΑ ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ΣΤΟΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ή ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Μέλη 72 άτομα εκ των οποίων 24 εκπρόσωποι Θηλέων Σημιτικών Φυλών
"ΑΓΑΡ" ήτοι Αράβων, 24 εκπρόσωποι Ερμαφροδίτων Σημιτικών Φυλών "ΣΑΡΡΑ"
ήτοι Ισραηλινών και 24 εκπρόσωποι Αρρένων Σημιτικών Φυλών "ΧΕΤΤΟΥΡΑΝ" ή
"ΤΟΥΡΑΝ" ήτοι Τουρανίων Μογγόλων και Τατάρων.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Α' Χρονικών της Εβραϊκής Παλαιάς
Διαθήκης, αποδεκτής και από Ορθόδοξη Εκκλησία ως "θεόπνευστης", οι ΆγαρΧεττούρα-Σάρρα υπήρξαν οι τρείς γυναίκες του "Αβραάμ", απογόνου του Σήμ.
Σκοπός των 72 της ΑΟΑ είναι η πολιτισμική και η βιολογική εξόντωση
των 108 αρχικών φυλών του πλανήτη και η εγκαθίδρυση Παγκοσμίου
Κυβερνήσεως της Κάτω Ιερουσαλήμ ή Λεβάνια ή Λιβάνια με την υποστήριξη της
Άνω Ιερουσαλήμ ή Σελήνης. Γιά τον μη γνωρίζοντα την ετυμολογία του όρου
"ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ", κάνουμε γνωστό ότι προέρχεται από τα δύο ελληνικά συνθετικά
ΙΕΡΟΣ και ΣΕΛΗΝΗ σε σύνθεση ΙΕΡΑΣΕΛΗΝΗ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΝ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΜ, γιά
προσαρμογή της ελληνικής ρίζας "Σ Λ Ν" στην ατλάντεια ρίζα "Σ Λ Μ" μέσω
αλλαγής του ενρίνου "Ν" σε "Μ". Η ατλάντεια ρίζα "Σ Λ Μ" διά παρεμβολής
διαφόρων φωνηέντων παράγει τα σημιτικά ΣΑΛΟΜ, ΣΑΛΕΜ, ΣΑΛΑΜ, ΣΟΛΟΜ,
ΣΑΛΩΜΗ, ΣΙΛΟΑΜ, ΣΟΥΛΑΜ, ΣΕΛΗΜ. Μία άκρως ενδεικτική φράση είναι ο
αραβικός χαιρετισμός ΣΑΛΑΜ-ΑΛΛΑΧ ή ΣΑΛΑΜ-ΑΛΛΕΧ δηλαδή ο Σεληνιακός Αλλάχ
ή Ατλάχ, που συνδυάζεται με τη διαβεβαίωση του Κορανίου ότι ο Αλλάχ ή
Ατλάχ δεν πέθανε αλλά μετοίκησε στη Σελήνη.
Σε ό,τι αφορά τον όρο ΛΕΒΑΝΙΑ που στην εβραϊκή σημαίνει πάλι
ΣΕΛΗΝΗ, προέρχεται από τον όρο ρίζα "Σ Λ Ν" δια παρεμβολής του "Β" προς
σχηματισμό του "Σ Λ Β Ν" και παράγωγα τα ΣΕΛΕΒΑΝΙΑ, ΣΕΛΕΝΙΑ, ΛΕΒΑΝΙΑ,
ΣΕΛΕΒΑΝ, ΛΕΒΑΝ κλπ. Το απλοποιημένο παράγωγο "Λ Β" ή ΛΕΒΙ που
χρησιμοποιείται γιά την ισραηλινή φυλή των ιερέων ΛΕΥΙ, σημαίνει
"Σεληνιακή Φυλή" ή "Ιερατείο ΣΕΛΗΝΗΣ". Εμείς θα το μετατρέψουμε σε
"Σεληνιαζόμενο ιερατείο" με όλες τις προεκτάσεις σχιζοφρένειας και
καταληψίας που συνεπάγεται η χρήση του όρου.

ΙΑ38
Στο ύπατο τυπικό της ΑΟΑ η μεγίστη θεότητα είναι ο ΣΙΝ ή ΣΙΜ διά
αλλαγής ενρίνου "Ν" σε "Μ". Προέρχεται από τις ρίζες "Σ Λ Ν" και "Σ Λ Μ"
διά αφαιρέσεως του "Λ" με τελικές ρίζες τα "Σ Ν" και "Σ Μ". Τα παράγωγα
διά προσθήκης φωνηέντων είναι ΣΙΩΝ, ΣΉΜ, ΖΕΝ, ΣΕΝ, ΣΕΝΑ-ΑΡ, ΣΕΝ-ΤΑΪ, ΖΕΝΤΑΪ, ΣΙΝΑ, ΑΣΜΟ-Ν-ΤΑΪ, ΙΛΟΥ-ΣΙΝ, ΕΛΙ-ΣΙΝ, ΕΛΟΧΑ-ΣΙΝ, ΕΛΟΧΙΜ-ΣΙΝ, ΕΛ-ΣΙΝ,
ΙΛΑΧ-ΣΙΝ, ΑΛΛΑΧ-ΣΙΝ.
Γιά τους γνώστες της Ασσυροβαβυλωνιακής θρησκείας υπενθυμίζουμε ότι
ο όρος ΙΛΟΥ η ΕΛΙ στην αραμαϊκή ή ΕΛ ή ΕΛΟΧΑ ή ΕΛΟΧΙΜ στην εβραϊκή ή ΙΛΑΧ
ή ΑΛΛΑΧ στην αραβική εκπροσωπεί όχι συγκεκριμένο θεό αλλά την ιδέα της
θεότητος στην απόλυτη και γενική της σημασία. Αποδίδεται στο θεό ΣΙΝ της
Σελήνης στον οποίο προσαρμόζονται τα επίθετα "θεός ο άρχων", "ο άρχων των
θεών του ουρανού και της γής", "βασιλεύς των θεών", "θεός των θεών", "ο
κύριος της Σελήνης", "ο αρχιτέκτων του παντός", "ο στηρίζων τους
ουρανούς". Το σύμβολο του θεού ΣΙΝ ή ΣΙΜ ήταν η Σελήνη με κύριο τόπο
λατρείας την ΟΥΡ των Χαλδαίων από όπου "εξέρχεται ο Αβραάμ" ...κατά τας
Γραφάς. -"Κοσμογονία Βηρρώσου"Σύμφωνα με το Φιννικόν έπος "ΚΑΛΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΕΛΑ" ανάλογο του
"ΚΑΒΑΛΛΑ", η πρωτεύουσα των Τουρανίων της Φινλανδιας ΕΛ-ΣΙΝ ή Ελσίνκ έχει
όμοια ετυμολογία.
Ομοία ετυμολογία του διοικητικού διαμερίσματος των Τουρανίων της
Λιθουανίας "ΣΕΪΝΙΝ", των Τουρανίων της Λεττονίας "ΣΕΜ-ΓΚΑΛΕ" ή "ΣΙΜΓΚΑΛΕ" και των Τουρανίων Εσθονίας "ΣΙΛΝ-ΝΤΑΟΥ" ή "ΣΙΝ-ΝΤΑΟΥ".
Ομοίως η ετυμολογία των Τουρανίων Βουλγαρίας "ΣΟΥΜ-ΛΑ" και "ΣΟΥΜΕΝ", οι οποίοι γιά να μην αφήνουν αμφιβολίες γιά τη βαρβαρική φυλετική
τους προέλευση, μετονόμασαν την ελληνική Φιλιππούπολη σε "ΤΑΤΑΡΠΑΖΑΡΤΖΙΚ" ή Παζάρι των Τατάρων , κοινώς Μογγόλων.
Ομοίως των Τουρανίων της Αλβανίας, "ΣΙΜ-ΟΝΙ", πόλεως επί ποταμού
Φαχντίμπ και "ΤΥΡΑΝΑ" ή "ΤΟΙΡΑΝ" γιά να μην υπάρχουν αμφιβολίες περί
Τουρανικής προελεύσεως.
Ομοίως των Τουρανίων Μογγόλων της Ουγγαρίας "ΣΟΜ-ΠΟΣΛΟ", "ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ", "ΣΟΜ-ΟΝΤΓ", "ΣΙΜ-ΕΓΚ", "ΣΛΜ-ΠΟΛΤΣ" και των άκρως διαφωτιστικών
ΚΙΣ-ΚΟΥΝ ή ΚΙΣ-ΚΟΕΝ ή ΚΙΣ-ΚΑΝ ή ΚΙΣ-ΧΑΝ ως κατάλοιπα των εβραιομογγολικών
ορδών στον ευρωπαϊκό χώρο, των διαφόρων σφαγέων ΤΖΕΓΚΙΣ-ΧΑΝ.
Ομοίως των Τουρανίων Μογγολοεβραίων της Τουρκίας "ΣΟΜ-Α" και "ΣΙΝΤΙΡΙ" και των διαφωτιστικών τοπωνυμίων ΓΚΙΟΥΜΟΥΣ-ΧΑΝ, ΣΕΙ-ΧΑΝ ή Άδανα,
ΜΑΡ-ΧΑΝ,
ΑΡΝΤΑ-ΧΑΝ,
γιά
να
μην
υπάρξουν
αμφιβολίες
περί
της
Εβραιομογγολικής προελεύσεως του βαρβαρικού πληθυσμού της ...φίλης χώρας.
Όμοια ίχνη συγκριτικής Γλωσσολογίας ευρίσκονται και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ρουμανία, Γερμανική Βαυαρία, Νότιος Ιταλία κλπ.
όπου ενώ τα φτλετικά χαρακτηριστικά είναι σαφώς μογγολοειδή, τα τοπωνύμια
είναι συγκεκαλυμμένα όπως πχ. το ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ σε ΜΥΝΧΕΝ ή Μόναχο.
Ο πρώτος ερευνητής που τόλμησε να θίξει τη φυλετική συγγένεια
ΜΟΓΓΟΛΩΝ-ΕΒΡΑΙΩΝ-ΑΡΑΒΩΝ με κριτήρια επιστημονικά είναι ο Φίλιππος
Φιλιππόπουλος, κάτοικος Μηλεών Βόλου, ο οποίος ως ανταμοιβή πήρε από το
"ελληνικό" κράτος ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ. Η Ο.Ε.Α. τιμά τον
ανωτέρω ερευνητή αν και δεν ανήκει στις τάξεις της.
Τα ανωτέρω γράφονται σε σχέση με την ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΪΚΗ ηγεσία της ORDO
ADEPTIS ATLANTIS, διότι αντίθετα με τους εντοπισμούς του αναγνώστη στα
Αραβικά και Εβραϊκά φύλα, είναι βέβαιο ότι αγνοεί τη Σημιτική προέλευση
των Τουρανικών Φυλών ή Μογγόλων και αγνοεί την άκρως περίπλοκη συγκάλυψη
Σημιτικής καταγωγής των Τουρανίων της Ευρώπης.
Γιά να ολοκληρωθεί η εικόνα, θα παραθέσουμε τη ρίζα "ΑΤΛ" η οποία
στην αρχαία γλώσσα Ατλαντίδος σημαίνει "ύδωρ". Η ρίζα ΑΤΛ χρησιμοποιείται
ευρέως στη Μογγολική ονοματολογία, όπως πχ. ΑΤΙΛ-ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΑΣ ή ΑΤΛΑΝ.
Το τελευταίο είναι και όνομα Τουρκικής πόλεως.
Σε έρευνες της Ο.Ε.Α. στα κατάλοιπα αρχαίων γλωσσών Ν. Αμερικής
προκύπτει ότι η "Ατλαντίς" προφερόταν από τους αρχαίους κατοίκους της ως
"ΑΤΛ-ΛΑΝΤ" ή "Υδατόχωρα", σε ελεύθερη μετάφραση. Τα συμπεράσματα που

ΙΑ39
προκύπτουν είναι ότι "κάτι δεν πάει καλά" στις χώρες που διάλεξαν σαν
συνθετικό του ονόματός τους τη λέξη ΛΑΝΤ. Ξεκινώντας μ' αυτό το σκεπτικό,
η ομάδα γλωσσολογίας της Ο.Ε.Α "ξετίναξε" τη γλωσσολογική προέλευση των
χωρών Σκότ-λάντ, Ένγκ-λάντ, Φίν-λάντ, Όλ-λάντ, Άισ-λάντ, Άιρ-λάντ με
συμπεράσματα άκρως διαφωτιστικά περί του "διατί" της ενσυνείδητης
συνεργασίας των Αγγλοσαξόνων με τους Εβραίους και Άραβες στη "σιωνιστική
κύκλωση" του πλανήτη ή αλλιώς στη "Σεληνιακή κύκλωση" του πλανήτη.
Τα συμπεράσματα αυτά σταθεροποιήθηκαν όταν σε συζητήσεις που
κατέγραψαν τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.Ε.Α. έξω από Αγγλικές Τεκτονικές
Στοές και στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο της Σκωτίας, τα παρευρισκόμενα μέλη
του ORDO TEMPLIS ORIENTIS θεωρούσαν αλλήλους ως "απογόνους των δέκα φυλών
του Ισραήλ". Οι προσφωνήσεις των ονομάτων ακολουθούνται από τα ονόματα
των δέκα φυλών του Ισραήλ που δεν επέστρεψαν στην Παλαιστίνη μετά τη
Βαβυλώνια αιχμαλωσία με την ηγεσία του ΕΣΔΡΑ...
Στις ίδιες συνεδριάσεις ακούστηκε το πολύ περίεργο "νέο" της
προγραμματισμένης αποχωρήσεως της Αγγλίας και Ιρλανδίας από το "θηρίο των
δέκα", μετά την εισδοχή των "καταραμένων Ιβήρων", "ώστε να δοθεί η τελική
μάχη εξοντώσεως του αιώνιου εχθρού", "των επτά φυλών και των τριών
υποφυλών της Ευρώπης", "ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΙΑΦΕΘ", "ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ,
ΝΕΚΑΜ, ΕΛΛΑΣ"...
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη ότι το ORDO TEMPLIS ORIENTIS είναι
εξάρτημα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι η Στοά του είναι επίσης
εξάρτημα της ΑΟΑ.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι είναι συνειδητά ή
ασυνείδητα προδότης εσχάτης προδοσίας εναντίον της Ελλάδος, μόνον διότι
είναι εξαρτώμενος από τον κατ' επίφαση φιλέλληνα αλλά κατά βάθος
μισέλληνα Τεκτονισμό, του ΝΕΚΑΜ ΙΑΦΕΘ, ΝΕΚΑΜ ΕΛΛΑΣ.
Στην επίσημη εβραϊκή ονοματολογία της Βίβλου παρουσιάζεται ως
Σημιτικός ο γενετικός κλάδος "ΑΤΤΙΛ". Προϊόν του εβραϊκού οίκου ΑΤΤΙΛ
φέρεται στα απόρρητα αρχεία της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Υόρκης, η
δυναστεία των Ατταλιδών της Περγάμου και ο Άτταλος, προς τιμήν του οποίου
τα εβραϊκά ιδρύματα FORD και ROCKEFELLER χρηματοδότησαν την αναστήλωση
της Στοάς Αττάλου στην Αρχαία Αγορά Αθηνών.
Το παιχνίδι της διαβρώσεως των Ατταλιδών Σημιτών εναντίον της
Ελλάδος θα θιγεί σε άλλο ιδιαίτερο σημείο της παρούσης, επειδή η Πέργαμος
ήταν τόπος διελεύσεως και παραμονής του Ατλάντειου Σημιτικού ιερατείου
που διέλυσε και παρέδωσε την Ελλάδα στους Ρωμαίους μέσω του Άτταλου Γ'
της Περγάμου.
ΟΤΟ ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS ή ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Αποτελείται από 72 Τεκτονικά Τάγματα ή Δόγματα, ένα μόνον εκ των
οποίων είναι το Σκωτικό Δόγμα, στο οποίο υπακούει ο ελληνικός
Τεκτονισμός. Οι ηγέτες των 72 ταγμάτων εκπροσωπούν ανά 24 τις Σημιτικές
φυλές των Εβραίων, των Αράβων και των Τουρανίων Μογγόλων.
Στο επίπεδο του ΟΤΟ καλλιεργούνται οι έχθρες μεταξύ των ΕβραίωνΑράβων-Μογγόλων γιά την εξυπηρέτηση στρατηγικών και γεωπολιτικών κινήσεων
που "απαιτεί ο θεός ΣΙΝ".
Ο "Άξονας" Γερμανίας-Ιαπωνίας που δημιουργήθηκε με συνεργασία του
ΟΤΟ Ιαπωνίας και του ΟΤΟ Βαυαρίας, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν
σύμπραξη των Μογγόλων Τουρανίων ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ της Βαυαρίας και των Μογγόλων
Τουρανίων ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ της Ιαπωνίας, Θιβέτ, Μαντζουρίας.
Αυτά τα Τουρανικά ΟΤΟ διετάχθησαν από την ΑΟΑ να στραφούν εναντίον
του ΟΤΟ υπό Ισραηλινή Διοίκηση, δηλαδή του ΟΤΟ Μ. Βρεττανίας-USA και
εναντίον του Αραβικού ΟΤΟ με κέντρο την Αίγυπτο. Η πλαστή διαμάχη σε
επίπεδα ΑΟΑ και ηγεσίας ΟΤΟ, δυστυχώς, λειτούργησε σαν γνήσια διαμάχη
μεταξύ των μελών κατωτέρων βαθμών του ΟΤΟ και μεταξύ των μελών όλων των

. αμήν. που περιλαμβάνει τη συμπαιγνία γιά διεθνή κυριαρχία των κοινής Σημιτικής προελεύσεως Εβραίων.Αμαναήλ είναι επίσης μέλος της αφανούς τεκτονικής ιεραρχίας και απ' ευθείας υπόλογος στο βοηθό του αρχιραββίνου Αθηνών. Ο εξ Ικονίου Τουρκίας Μογγολοεβραίος Καρά-αλί ή Καρα-αμάναλί ή Καραμανλής προσφωνείται από το Καχάλ της Αρχιραββινείας ως "αδελφός Αμαναήλ" ήτοι . Τουρανίων της U. Ένα τέτοιο Υποτάγμα είναι η Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος με εικονικό ηγέτη τον εκάστοτε Μεγάλο Διδάσκαλο και ουσιαστικό ηγέτη την Αρχιραββινεία Αθηνών.R. Μέλη της αφανούς ιεραρχίας είναι μεταξύ άλλων οι κύριοι Παπανδρέου και Ράλλης ή όπως προσφωνούνται από τον Αρχιραββίνο Αθηνών "αδελφός Μενέικο-Ζέτκιν" και "αδελφός Ραούλ" αντιστοίχως.ΙΑ40 βαθμών της "συνάξεως των ηλιθίων μη Σημιτών αλλοφύλων" της ΜΤΜ.Ε. Νοτίων Ιταλών ή Ατταλών. Βαυαρών. ώστε να καταστέλλει και να δημιουργεί επαναστάσεις κατά βούληση. ΑΝΕΝΕΡΜΠΕ"..BRITAIN. αλλά του "γενικού ατλαντισμού". έχουν καταγράψει αρκετά ενδιαφέρουσες συνομιλίες στο κτίριο της Αρχιραββινείας Αθηνών και στην Πρεσβεία του Ισραήλ σχετικά με τις διαδοχικές επταετίες του ελληνικού πολιτεύματος και με την αφανή Τεκτονική Ιεραρχία.S. και GR.A. Ο πρέσβης της U.Α.R. όπως προέκυψε από τις εγγραφές των "ψαλμωδιών υποδοχής" που κατέγραψαν στην Αρχιραββινεία τα MONITOR της Ο.R.. κλπ. Αγγλοσαξόνων. οι οποίοι είναι συγχρόνως αρχιραββίνοι και μέλη του ΟΤΟ. Τουρανίων Μογγόλων.. Ανάλυση της δράσεως του ΜΤΜ θα δώσουμε σε άλλο σημείο της παρούσης.ηγεσία διασφαλίζει την ΑΟΑ της Στοάς Μεγάλης Δρυός από "απώλεια ελέγχου" ή δίνει τη δυνατότητα στην ΑΟΑ να παρακάμψει το επίσημο καταστατικό των Στοών "περί μη πολιτικής και μη ανατρεπτικής δράσεως". U. Μακαρέζου κλπ.S.Α. μπορούμε να εισδύσουμε στα άδυτα της ιστορίας. "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ". όπως το υποσχεθήκαμε στον αναγνώστη. Ιγκόρ Αντρόπωφ προσφωνείται από το Καχάλ των Αθηνών σαν Ιερέας Λευίτης Λίμπερμαν. ενώ στην πραγματικότητα διοικούνται από αφανείς Τέκτονες που αναλαμβάνουν ηγεσία σε περίπτωση "επιθυμητής" ή "ανεπιθύμητης" στροφής πολιτεύματος που εξυπηρετεί ή αντιτίθεται στη γραμμή της ΑΟΑ. Αράβων. ήτοι της MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM. Η διπλή εικονική και ουσιαστική. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ".S. Τουρανίων της Τουρκίας. Τουρανίων της Ευρώπης..S. Τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο. που διετάχθησαν από την αφανή ουσιαστική Τεκτονική ηγεσία να προχωρήσουν σε επανάσταση "προγραμματισμένης επταετίας".ας δοξάσουμε όλοι οι έλληνες τον Ιεχωβά και τον δούλον αυτού Μωάμεθ.S.S. όχι του "ειδικού σιωνισμού" που σχετίζεται με τη δράση μόνον των εβραίων. που αγνοεί ακόμη και ο έλληνας Μεγάλος Διδάσκαλος. . "ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ" να δημιουργήσουν το μύθο των Ατλάντειων Αρείων και τις ιδεολογικές υποδομές του Ναζισμού και του Φασισμού. Ο . Τουρανίων Ιαπώνων. ΜΤΜ Η MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Αποτελείται από 72 σύνολα Υποταγμένων τα οποία έχουν εικονικούς Μεγάλους Διδασκάλους και εικονικές ιεραρχικές δομές. Ως μέλη της αφανούς τεκτονικής ηγεσίας στην Ελλάδα θεωρούνται αυτομάτως μετά το διορισμό τους οι πρέσβεις U.Ε. Αυτή είναι η περίπτωση του αφελούς τέκτονα Γεωργίου Παπαδοπούλου και των τεκτόνων Παττακού. Μετά τη σύντομη αναφορά στη δομή.S. προθέτοντας μόνον ότι το Σκωτικό ΟΤΟ υπό Ισραηλινή διαχείριση "γέννησε και έθρεψε και διέταξε" τις Στοές "ΘΟΥΛΗ"..

1600 μ. Η Μεγάλη Βρεττανία παύει να είναι μεγάλη. δηλαδή την "ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΕΝ ή ΧΑΝ". Σύμφωνα με καταγραφές συζητήσεων της .χ. 330 μ. αναστατώνεται και κατηγορεί τον Τιβέριο Γράκχο ότι συνωμοτεί κατά της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας των Πραιτώρων.τη M.χ. Ο Φρειδερίκος Γ'.χ. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Β' Ο Αυρηλιανός με το τέρμα της θητείας του τερματίζει και την ύπαρξη της αρχικής "Ρώμης".. από την Ιβηρική και Βρεττανία μέχρι την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος κατάπληκτη από τη μη απαιτηθείσα υποταγή. ΤΕΛΟΣ ΡΩΜΗΣ Α' Ο Άτταλος Γ’ της Περγάμου κληροδοτεί . Η Βιρτζίνια Βορείου Αμερικής αποικείται από Βρεττανία το 1607. αρχηγός του οίκου των Αψβούργων τερματίζει την ύπαρξή του και την ισχύ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Δύσεως. Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Δύσεως οργανώνεται και διοικείται από τον Φράγκο Καρλομάγνο. Η Κωνσταντινούπολη είναι το κέντρο ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μεσοποταμία. Η Βρεττανική Αυτοκρατορία στην οποία "δεν έδυε ποτέ ο ήλιος" διαλύεται.χ. εφ’ όσον ο θησαυρός της Περγάμου είναι προσωπικό δώρο στον Τιβέριο. Αρμενία. 1493 μ.χ. εστεμμένο Αυτοκράτορα από τον Πάπα Λέοντα Γ' στη Ρώμη. που εμφανίζεται ο κρυπτοϊουδαίος Κωνσταντίνος ως "χριστιανός αυτοκράτωρ". Ο Νικηφόρος είναι ο πρώτος Βυζαντινός Αυτοκράτωρ που χάνει την κυριαρχία των Δυτικών εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που έχουν περιέλθει στον Καρλομάγνο.κληρονόμος όλου του τμήματος της ελληνικής αυτοκρατορίας που άφησε ο Αλέξανδρος στο στρατηγό Λυσίμαχο.χ. όπως προκύπτει από την ταπεινωτική Συνθήκη της Γιάλτας.Χ. λαμβάνοντας σαν κριτήριο τις χρονικές εναλλαγές των "παγκοσμίων δυνάμεων" ή "αυτοκρατοριών" που διαδραματίστηκαν δυτικά της υποτιθέμενης οριακής γενέτειρας του πολιτισμού. Δήμαρχο Ρώμης γιά το 133 μ.χ. 800 μ. Το εβραιορωμαϊκό σύνθετο KOEN-STATUS ή KON-STATUS αντικατέστησε το ρωμαϊκό "S P Q R-STATUS QUO" προς τιμήν Εβραιομογγόλων ΧΑΝ ή ΚΑΝ ή ΚΟΥΝ ή ΚΟΕΝ που ετοίμαζαν τις ορδές τους στην Εξωτερική Μογγολία γιά "επίσκεψη" και κυριαρχία της Ευρώπης..χ. Μεσολαβεί μια σκοτεινή πεντηκονταετία έως το 324 μ..ΙΑ41 Κανών Λογικής "ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" Ο Κανών-λήμμα "ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" ορίζει "τι δεν είναι το αναζητούμενο" και στην περίπτωσή μας "τι δεν είναι το ιστορικό γίγνεσθαι". δηλαδή της Μεσοποταμίας. Οι Έλληνες το 330 μ.χ. Ασία και τη Θράκη και παραδίδει τον αμύθητο θησαυρό της Περγάμου στη Ρώμη ΑΜΑΧΗΤΙ και χωρίς να δεχθεί διαταγή υποταγής εκ μέρους της Ρώμης. Θα δείξουμε τι δεν είναι. Ο Άτταλος ή Αττίλας Γ΄ είναι ο . γιά την εφαρμογή του KOENSTATUS ή KAN-STATUS ή HAN-STATUS ή HANAAN-STATUS. 1945 μ. αφού πρώτα κάνουμε μία αστραπιαία διερεύνηση του επιφανειακού και επιδερμικού "ιστορικού γίγνεσθαι" που μας παρουσιάζουν τα κατεστημένα εγχειρίδια ιστορίας. Η βασίλισσα της Βρεττανίας Ελισσάβετ Α' ίδρυσε την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Ο τελευταίος αυτός αυτοκράτωρ ήταν "ειδωλολάτρης". Ασσυρία.. ΤΕΛΟΣ ΡΩΜΗΣ Β' Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος της Ρώμης μεταφέρει την έδρα της Αυτοκρατορίας στη Νέα Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη.χ. Επισήμως η Βρεττανία θεωρείται Αυτοκρατορία από το 1760 και εφεξής. 275 μ. 802 μ. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Γ' Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη του Βυζαντίου παραδίδει την εξουσία στον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Α'. 133 π. είχαν "βασιλεύουσα" πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη.

σε δυαδική κυριαρχία με το Δαρείο το Μήδο. 630 π. .χ. Σεναχειρίμ.χ. ΑΡΧΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Από το 1945 που σήμανε το τέλος της Μ. το 480 π.χ.χ.χ. πιθανώς ο αναγνώστης να βλέπει μία ασυνάρτητη διαδοχή κρατών και αυτοκρατοριών που δεν του λένε απολύτως τίποτε. ΑΡΧΗ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Τελειώνει η βασιλεία του Ασσυρίου Ασσουρμπανιπάλ με κέντρο τη Νινευή. 630 π. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Α’ Η Ελλάς γίνεται Ρωμαϊκή Επαρχία. επί Δαρείου Β' του Νόθου Ώχου. έχοντας κτίσει εκ νέου τη Βαβυλώνα.χ. στέφεται βασιλεύς ο μέγας Ναβουχοδονόσορ. Βρεττανία ως Αγγλοσάξωνες.χ. 540 π. ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Κύρος ο Μέγας. ΑΡΧΗ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Βαλτασάσαρ. ΤΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Φίλιππος Β' αναλαμβάνει βασιλεύς της Μακεδονίας.. 539 π.χ. υπό τον "προφήτη Δανιήλ"..χ.ΙΑ42 147 π. εν τούτοις η ολική ελληνική κατάρρευση αρχίζει από την αμαχητί παράδοση στους Ρωμαίους της Ανατολικής Ελληνικής Αυτοκρατορίας με εδάφη έως τη Μεσοποταμία. και έχει ως επαρχία την Ελλάδα από το 147 π. πρωτεύουσα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας.χ. ΤΕΛΟΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Τα Βαβυλωνιακά στρατεύματα καταστρέφουν εκ θεμελίων τη Νινευή. Αλλά το ανωτέρω "ιστορικό γίγνεσθαι" ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ. Οι Πέρσες έχουν εκδιωχθεί από τη Μακεδονία μετά την ήττα τους στις Πλαταιές. Βρεττανίας έως το 680 π. ΤΕΛΟΣ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Ασσύριος Ασσαραδών αρχίζει τη βασιλεία του στη Νινευή μετά τη δολοφονια του πατέρα του. 360 π. Η παρακμή της Περσικής αυτοκρατορίας έχει ουσιαστικά αρχίσει από το 380 π. Πέρσης. Αν και η Ρώμη υφίσταται ως Δημοκρατία από το 509 π. Η Μακεδονία έχει προσαρτηθεί στη Ρώμη από το 168 π. οι σημιτικής καταγωγής Ατταλίδες "εκπλήρωσαν την προφητεία του Δανιήλ γιά το τέλος του Αλεξάνδρου. καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα και προσαρτά τα εδάφη της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας.χ. που ο πατέρας του Σεναχειρίμ είχε καταστρέψει.χ. 340 π. ΑΡΧΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Ασσύριος Ασσαραδών τελειώνει τη βασιλεία του στη Νινευή. ΤΕΛΟΣ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Αρχίζει η βασιλεία του Ασσυρίου Ασσουρμπανιπάλ με κέντρο Νινευή. Η "προδοσία" του Αττάλου Γ’ σημαίνει την αρχή της Ρώμης ως Αυτοκρατορίας. Δεν είναι σαφές γιά το αν γίνεται αναφορά στους Ατταλίδες του Αθηναϊκού Δήμου Γεφυραίων-Εβραίων που ακολούθησαν τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του ή των Ατταλιδών Σημιτών που ως μέλη των δέκα ισραηλινών φυλών. 670 π. που ήταν η αρχή της σύντομης βασιλείας του Ασσυρίου Ασσαραδών. 680 π.χ.χ. δεν επέστρεψαν στο Ισραήλ με το διάταγμα του Κύρου. 670 π.χ. Το 625 π..χ. αλλά μέσω Περγάμου–Ετρουρίας-Ρώμης κατέληξαν στη Μ. Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Νέας Υόρκης. ανοίγουν εν αγνοία των Βαβυλωνίων.κερκόπορτες που οι εβραίοι της Βαβυλώνος. πεθαίνει όταν οι Πέρσες του Κύρου εισβάλλουν στην άτρωτη πόλη από . τελευταίος αυτοκράτωρ της Βαβυλώνος. ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Ο Δαρείος Γ' ο Κοδομανός είναι ο τελευταίος βασιλεύς της Περσίας.χ. εκτελώντας τον Αλέξανδρο".

160. έως 230 μ. εξαθλιωμένα από τη διεθνή τους περιπλάνηση νομάδων . Βρεττανίας η χρονική διάρκεια είναι ίδια με τη διάρκεια της Ρώμης Β΄του Βυζαντίου.χ. Γιά την τιμή "ν" ίσον με 10 λαμβάνουμε τιμή Χν ίσον με 1000 που καθώς θα δούμε έχει απόλυτη σχέση με τον εβραϊκό χιλιασμό και με το "χιλιετές Γ' Ράιχ". 160 ήτοι από 540 έως 380 π. 9. έως 1460 μ. 90 ήτοι από 630 έως 540 π. κανένας λαός. έως 820 μ. 3. που υφίσταται χωριστά Δυτική Αυτοκρατορία. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ έτη 490 ήτοι από 330 μ.χ.χ.χ. Αργότερα θα δούμε το πού οφείλεται αυτή η "επιτάχυνση". οι διάρκειες των αυτοκρατοριών που αναφέρθηκαν δίδονται από τον τύπο της μαθηματικής γεωμετρικής προόδου Χν=10. τόση απώτερη σκοπιμότητα γιά κέρδη που ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ και ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ γιά παραλαβή μετά από 2630 χρόνια.χ. Η ερώτηση που προκύπτει είναι: Ποιός ή ποιοί είναι εκείνοι που από το 680 π.χ. Ο αναγνώστης σημειώνει ότι στην περίπτωση της Μ.χ. Είναι τρελλό και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ότι τα εβραιομογγολικά υπολείμματα της βυθισμένης Ατλαντίδος. 5. Η απάντηση μπορει να δοθεί ακαριαία: Ποτέ. Κανών Λογικής "ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ" Ο κανών-λήμμα "ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ" ορίζει "τι ακριβώς είναι" το αναζητούμενο και στην περίπτωσή μας "τι ακριβώς είναι το ανωτέρω ιστορικό γίγνεσθαι". 40 ήτοι από 670 έως 630 π. θέτοντας όπου "ν" την αριθμητική τάξη της αυτοκρατορίας.ΙΑ43 Η προσεκτικότερη παρατήρηση δείχνει ότι πρόκειται γιά προγραμματισμένη διαδοχή γεγονότων. 810 έτη. 4. Έτσι οι θεωρητικές χρονικές τιμές του Χν που διατηρήθηκαν στον ρού της πόρνης ιστορίας είναι: ΑΣΣΥΡΙΑ Α' ΑΣΣΥΡΙΑ Β' ΒΑΒΥΛΩΝ ΠΕΡΣΙΑ ΕΛΛΑΣ ΡΩΜΗ Α' έτη έτη έτη έτη έτη έτη 10 ήτοι από 680 έως 670 π. που οι Αγγλοσάξωνες εισέβαλλαν στη Βρεττανία έως το 1950. 250. 6. Παρατηρούμε ότι με "διορθώσεις ασήμαντες" πάνω στις χρονολογίες. 8.χ. ----. άνοιξαν ένα τέτοιο τεράστιο γεωπολιτικό σχέδιο που "τρέχει" με βάση έναν μαθηματικό γεωπολιτικό τύπο. είναι ασύλληπτο ένα τέτοιο σχέδιο από τους οποιουσδήποτε ξεβράκωτους πολιτισμικά ισραηλίτες-μογγόλους-άραβες και τις ορδές τους που προήλθαν από τον "Σήμ". ΡΩΜΗ Β' ΡΩΜΗ Γ' Μ. Απαιτούμε απ' τον αναγνώστη τη μέγιστη συγκέντρωση γιά να περάσουμε στην Αρχή Λογικής της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ. Έτσι αν όπου "ν" θέσουμε 1. Ποιοί είναι εκείνοι που καυχώνται ότι "ο τύπος θα έχει και δέκατη επίλυση μέσω της χιλιετούς βασιλείας του Χριστούλη".Μεσολαβεί κενό "απωλείας ελέγχου" 100 ετών. τόσο χρόνο. 2. 7. 360. ήτοι από 230 .ν2. αρχίζοντας από το 680 π. 250 ήτοι από 380 έως 130 π. τόση ενέργεια. κανένας αρχομανής κλάδος παρανοϊκών ηγεμόνων. που το Βυζάντιο τίθεται αντί Ρώμης Α' έτη 640 ήτοι από 820 μ. 640.χ. τέτοια λύσσα γιά διεθνή εξουσία. έτη 490 ήτοι από 1460 μ. τέτοια επιμονή.χ. λαμβάνουμε γιά το "Χν" αντιστοίχως τις εξής τιμές: 10. Η αναμενόμενη διάρκεια της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας ήταν όχι 490 αλλά 810 έτη.χ.χ. καμμία δυναστεία κανενός έθνους.χ. 40. 490.χ.χ.330 μ. ΚΑΝΕΙΣ ΓΗΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ δεν θα διέθετε τέτοια συνομωτική νοημοσύνη. Είναι τρελλό. 360 ήτοι από 130 π. 90.

και U.S. έχοντας ένα υπερόπλο στα χέρια του. Όχι χωρίς λόγο. Το πρόβλημα λύνεται μόνο με το εξής στοιχείο: Τα εβραιομογγολικά υπολείμματα της Ατλαντίδος λατρεύουν το Σεληνιακό θεό ΣΙΝ. Ποιό είναι το ιερατείο που μεθόδευσε αυτή τη μεταστροφή. οι σημαίες των Αράβων.S. Όχι χωρίς λόγο. οι Τεκτονικές Στοές διατάσσονται να εορτάζουν την εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία στις αμέσως ακολουθούσες Πανσελήνους. ενώ οι "πρόγονοί" τους καταποντισμένοι Άτλαντες λάτρευαν "το ελληνικό δωδεκάθεο" . που χρησιμοποιούν τους αθλίας νοημοσύνης εβραιομογγόλους σαν ρομπότ ή σαν τέρατα ζόμπι που εκτελούν τυφλά τηλεπαθητικές εντολές των ΑΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ. Από εκεί και πέρα δεν χρειαζόταν ευφυΐα.S. να κλέβουν τον πολιτισμό τους.S. θεού της Ατλαντίδος. Δεν θα επεκταθούμε τώρα σ' αυτό το ζήτημα. Βουδιστικής και Μογγολοθιβετιανής εμπνεύσεως. Απαιτούμε όμως από τον αναγνώστη να θυμηθεί ότι αφ' ενός οι Τρώες Έλληνες εγκατέλειψαν τη λατρεία του Διός προς χάριν του Ποσειδώνα. Αυτή είναι ακριβώς η συμμετρική χρονολογία με το 1945 μ. Ποιό είναι το ιερατείο που προκάλεσε τη σφαγή αδελφών Ελλήνων με αιτιολογία την απαγωγή της Σεληνιακής Ιέρειας ΣΕΛΕΝΗΣ ή ΕΛΕΝΗΣ από τον Ποσειδώνιο Πάρι. Αόρατων. Στη Βίβλο. αφ' ετέρου οι Έλληνες Μυκηνών εγκατέλειψαν τη λατρεία της Ήρας προς χάριν της ΣΕΛΕΝΗΣ ή ΣΕΛΗΝΗΣ. Ρώμης και Ευρώπης και να τους υπονομεύουν. Πόσο αόρατων ή πόσο ορατών. Βαβυλώνος. Ελλάδος. όπου θεωρητικά με την εβραϊκή παγκόσμια διοίκηση των U. την οποία έχασε το εκκολαπτώμενο Χιλιετές Γ' Ράιχ του "αντιχρίστου" Ναζισμού. ένα νεκρό πρόσωπο της Ιστορίας. Είναι τρελλό και ακατανόητο αν αναζητήσουμε τη λύση στην εφευρετικότητα των γήινων εβραιομογγολοαράβων καφροειδών εγκεφάλων.S. Αναγκάζουμε τον αναγνώστη να θυμηθεί ότι.A. της Τουρκίας και της πρώην Μογγολίας έχουν σαν έμβλημα την ημισέληνο.S. Ο αλητήριος εβραιομογγόλος Αβραάμ "εξήλθε" γιά να αρχίσει τη δράση του. Διότι η έξοδος των εβραιομογγολικών ορδών του Αβραάμ από τη Σημιτική Ατλάντεια σφηκοφωλιά της ΟΥΡ με τελικό προορισμό την Αίγυπτο και τελικό σκοπό τη διάλυση της Αιγύπτου ως ελληνικής επαρχίας υπολόγου στους Δελφούς.χ.R.A. "θεό των θεών" και κυβερνήτη της Σελήνης και "κυβερνήτη των τεσσάρων μερών του κόσμου" ή "κυβερνήτη των τεσσάρων κατευθύνσεων ΓΧΒΧ" κοινώς ΓιαΧωΒεΧάι. να τους διαλύουν. αρχίζει η χιλιετής "βασιλεία του χριστού". ο εβραίος μάγος αρχιερέας της Κάβαλλα Αβραάμ "εξέρχεται" από την πόλη ΟΥΡ. η εβραϊκή Κάβαλλα περιέχει "μαγικές επικλήσεις" που απαιτούν το "φώς" και την παρουσία της Σελήνης. την ιερή πόλη των Χαλδαίων αφιερωμένη στο θεό ΣΙΝ ή ΣΙΜ. Αναλάμβαναν οι παρανοϊκοί κύριοι της Σελήνης να κινούν τους "τηλεκατευθυνόμενους" Αβραάμ. την τέχνη επικοινωνίας με τη Σελήνη που περιέχουν οι ειδικοί συνδυασμοί φωνητικών συχνοτήτων της Κάβαλλα. Όχι χωρίς λόγο. Διερωτάται ο αναγνώστης "γιατί τόσο βάρος στο ρόλο του Αβραάμ". Περσίας. ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ αν αναζητήσουμε τη λύση στην εφευρετικότητα ΜΗ ΓΗΙΝΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ. Όχι χωρίς λόγο. Ο πόλεμος προκλήθηκε από προσυννενοημένες ενέργειες των ιερατείων Μυκηνών και Τροίας.χ. και U.ΙΑ44 βαρβάρων. να τους στρέφουν εναντίον αλλήλων με αδελφοκτόνους πολέμους και να τους απειλούν σήμερα με ολοκληρωτική γενοκτονία κρατώντας τον έλεγχο των U. οι Μωαμεθανοί προσεύχονται στη Σελήνη και πιστεύουν ότι ο θεός Αλλάχ κυβερνάει τον κόσμο από τη Σελήνη. που καθόριζαν τους "οιωνούς των θεών". όχι χωρίς λόγο.R. ή Ιεχωβά. μπόρεσαν να ξεπεράσουν σε νοημοσύνη τους θεϊκούς πολιτισμούς της Ασσυρίας. το Πάσχα των εβραίων εορτάζεται την πρώτη Πανσέληνο μετά την Εαρινή Ισημερία. ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ μετά τον αδελφοκτόνο πόλεμο της Δυτικής Ελλάδος Δελφών και της Ανατολικής Ελλάδος Τρωάδος-Σάρδεων. Οι εβραίοι ραββίνοι τοποθετούν τη δράση του αρχικαββαλιστή Αβραάμ στο 1943 π.

Ε. σαν εκπομπές του "ραδιοτηλεοπτικού σταθμού" Σελήνης από το 1970 έως το 1984. Θα μπορούσε να είναι μόνο ένας "ξένος" διαστημικός γκάνγκστερ που αποφασίζει να διώξει τους "τοπικούς θεούς" ενός στίγματος του διαστήματος και να "ιδρύσει νέο βασίλειο" επειδή έχασε το βασίλειο που είχε κάπου αλλού.ΙΑ45 και κυρίως τον Ποσειδώνα. Τέτοια εγκληματική παράφρων φυσιογνωμία θα μπορούσε να είναι μόνον ένας "θεός" τελευταίας κατηγορίας στο πάνθεο των θεών. του Ιουδαίου και του Μογγόλου "πιστού". με δέκτες τα ιερατεία Τρωάδος. Με γενοκτονίες των λεγομένων "ιαπετικών" ή "αρείων" φυλών και παράλληλο υπερπληθυσμό Ασιατών . μπορούσαν να εκπεμφθούν στο παρελθόν. Παντού στα "ιερά βιβλία" διαταγές των "πιστών" να σφάξουν τους "απίστους". τότε ο εφευρέτης και ο ηθικός αυτουργός της παρανοϊκής συμπεριφοράς των γήινων εθνών είναι ο Κύριος της Σελήνης. ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ. Ελλάδος. μανίας αυτοκαταστροφής και άκρως ανίατης σχιζοφρένειας. 2 Χν=10 ν .. Εκτός και αν κάποιος από τους παραλήπτες της παρούσης πιστεύει ότι οι προκύπτουσες διαφορές των εθνών συμπίπτουν . Ήδη διαφαίνεται η φοβερή αλήθεια που επίμονα επί αιώνες κρατήθηκε καλυμμένη από τις Εβραϊκές "Αγίες Γραφές".. δολοφονικής μανίας.Α. Βαβυλώνος. που είδε στο πρόσωπό του το Σουλτάνο και τους γήινους σαν ευνούχους και δούλους του. όταν επιχείρησε να ασκήσει εξουσία με τον ίδιο παράφρονα τρόπο που τον ασκεί στον πλανήτη γή. Ακριβώς όμως αυτό το αδιανόητο συμβαίνει στο ιστορικό γίγνεσθαι. Οι Άτλαντες οπαδοί του ΣΙΝ επιζούν ενώ οι Άτλαντες οπαδοί του Δία και του Ποσειδώνα βυθίζονται μαζί με την Ατλαντίδα. Δύσκολα μπορεί μία στοιχειώδης νοημοσύνη να δεχθεί ότι ο Συμπαντικός θεός των θεών διακατέχεται από τόση λύσσα γιά αναγνώριση από τα ασήμαντα ανθρώπινα όντα. Βρεττανίας. υστερία και σχιζοφρένεια. Μυκηνών. Ιδιότητες που αντανακλώνται απόλυτα πάνω στο ραββινικό ιερατείο των Λευί και στις υπόλοιπες 11 εβραϊκές φυλές. εγκληματικής υστερίας. Είναι έτσι ή μήπως οι συλλογισμοί μας είναι εκτός λογικής. Περσίας. Ασσυρίας. δεν θα τον βρούμε ανάμεσα στους ταλαίπωρους γήινους και φυσικά όχι στους Εβραιοαραβομογγόλους. Μία φρικιαστική "νομοτέλεια" παρανοϊκού "νομοθέτη" που οδηγεί τα γήινα έθνη στη σφαγή και στην αλληλοεξόντωση. Όταν δεν του δίνεται αυτή η αφοσίωση θεωρεί δικαίωμά του τον ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ και ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ. να εξυπηρετούν εναλλαγές αυτοκρατοριών κατά γεωμετρική χρονολογική πρόοδο. Ούρ. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ του Άραβα. Επειδή διώχθηκε από τον "αρχικό του χώρο" και από τους Ανώτερούς του. Παντού έγκλημα. του Χριστιανού. Ρώμης και Μ. Αν αναζητήσουμε τον εφευρέτη του γεωπολιτικού μαθηματικού τύπου .. με δέκτες τα ραββινικά επιτελεία Μόσχας και Ουάσιγκτων και Θιβέτ και Ούργκα και Σινά. Διότι εκεί καυχάται ο παρανοϊκός ΣΙΝ ή Ιεχωβά ότι είναι θεός "ζηλότυπος και απαιτών αποκλειστικήν αφοσίωσιν". είναι η ΕΠΑΡΚΟΥΣΑ και ΑΠΟΧΡΩΣΑ αιτία που καθιστά όλο το ιουδαιοχριστιανικό οικοδόμημα έναν απέραντο κοπρώνα ψεύδους. Διότι είναι αδιανόητο ότι διαμάχες και πολεμικές συρράξεις εθνών που υποτίθεται ρύθμιζαν στο πεδίο της τιμής και της μάχης τις μεταξύ των διαφορές.εκ συμπτωματικής συμπτώσεως με τους όρους της γεωμετρικής προόδου. Αυτή η "θεολογική παραδοξολογία" του "ζηλότυπου θεού" που σκοτώνει τα απειροελάχιστα άτομα-μικρόβια της Ύλης του διότι δεν του παρέχουν "αποκλειστική αφοσίωση". Είναι αδύνατον να νοηθεί ότι ο Άπειρος Συμπαντικός Οργανισμός του Τελικού Ενός Θεού κατέβηκε στο άθλιο επίπεδο να ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ με τα ΜΙΚΡΟΒΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που περιέχει στο Σώμα του και ότι τους ζήτησε "και αποκλειστικήν αφοσίωση". Ιδιότητες που αντανακλώνται απόλυτα στο Κοράνιο των Αράβων Σημιτών και το Βουδισμό των Εβραιομογγόλων Χάν ή Χαναάν. Αν όσα κατέγραψαν τα MONITOR της Ο.

από όπου μέσω επεμβάσεως του παρανοϊκού Ιεχωβά. Αμερικής κλπ. που δεν αναφέραμε.. Κανών Λογικής "ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" Ο Κανών ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ορίζει "τι άλλο τρίτο πρέπει να αποκλεισθεί από την ΑΠΟΔΟΧΗ της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ και να καταταχθεί στην ΑΡΝΗΣΗ της ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" και στην περίπτωσή μας "τι άλλο τρίτο πρέπει να αποκλεισθεί από το ιστορικό γίγνεσθαι". αλλά "συγκέντρωση" έντονης σκέψεως που προκαλεί άμεση εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων.. ο οποίος "ησχολείτο και με την γλωσσολογίαν" διά .ΙΑ46 Μογγόλων.χ. Ο υπέρτερος πολιτισμικά αυτόχθων πληθυσμός τους εξουδετέρωσε αλλά έκανε το σφάλμα να κρατήσει σαν αιχμαλώτους τους Μογγόλους επιδρομείς που επέζησαν και να τους αναγκάσει σε "πειθαρχημένη" διαβίωση γιά 400 χρόνια έως το 1800 π. "Κοράνιο". Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης χρειάζεται μερικά στοιχεία "ΜΟΓΓΟΛΟΛΟΓΙΑΣ". "Βέδες" βρίθουν από ανεξήγητες δηλώσεις του τύπου "και είπεν ο Κύριος. "ενεφανίσθη άγγελος Κυρίου και είπεν.χ.. έως σήμερα η ιστορία ανέδειξε και άλλες αυτοκρατορίες. Έτσι τα δύο ορόσημα του 1500 π. Βεβαίως πριν το συνταρακτικόν τούτο γεγονός συνέβην άλλον τι ακόμη συνταρακτικώτερον. της μαθηματικής γεωπολιτικής εξελίξεως των αυτοκρατοριών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ..". Ο αναγνώστης θα προβάλλει την εύλογη αντίρρηση ότι από το 1500 π. . των Μάγιας και Ίνκας Ν. Επρόκειτο δηλαδή γιά οικογενειακή υπόθεση μεταξύ του ανυπάρκτου Νώε και του μυθομανούς ιερατείου του Ιεχωβά..χ. Τα ιερά βιβλία "Αγία Γραφή".χ.. Ο Ιεχωβά έπνιξε ώσπερ γατία απαξάπαντας τους ανθρώπους.. αφήσας μόνον τον Νώε. κατασκευάστηκε γιά να καλύψει μία άλλη πραγματικότητα "αναγκαστικής μετακινήσεως" Μογγολικών Φυλών προς κάθε κατεύθυνση με κέντρο την Εξωτερική Μογγολία. Τα πιό ικανά μέντιουμ-προφήτες δεν χρησιμοποιούσαν φωνητικούς κωδικούς κραδασμούς που προκαλούν έμμεσα ηλεκτρομαγνητικούς κραδασμούς. "παρουσιάσθη άγγελος Κυρίου κατ' όναρ. "εσύγχυσε" τις γλώσσες των κτιστών του Πύργου και "ανάγκασε" τους Σημίτες. αλλά ηθελημένα από τον "θεό των θεών" ΣΙΝ της Σελήνης.τηλεπαθητικής εμφυτεύσεως άλλης.αφαιρέσεως της αρχικής γλώσσης και διά . Διότι ακριβώς περί το 2200 ήτοι 40 έτη μετά την ανύπαρκτη απόπειρα κατασκευής Πύργου στη Βαβυλώνα. τον Χάμ και τον Ιάφεθ διότι ήταν οι μόνοι που του πρόσφεραν "αποκλειστική αφοσίωση". Ζητούμε από τον αναγνώστη να βρεί την απάντηση μέσω του Κανόνος Λογικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ. νέγρων Χαμιτών και Πανσπερμιτικής Ορδής Μπαστάρδων. του Τρωικού πολέμου και του 680 π. Χαμίτες και Ιαπετίτες να διασκορπισθούν σε όλη τη γή... Αυτά τα μέντιουμ-ζόμπι των ιερατείων είχαν συγχρόνως την ικανότητα να εκπέμπουν σε προσυμφωνημένες συχνότητες που παράγονταν από την προφορά στερεότυπων "μαγικών λέξεων" που δήλωναν τον αποστολέα. Βρίθουν από προφήτες-μέντιουμ που λειτουργούσαν ηλιθίως σαν τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί δέκτες.. τον αποδέκτη και το αιτούμενο του αποστολέα. Αράβων και Εβραίων. οι Αυτοκρατορίες των Μίνγκ και Σιν στην Κίνα. Το εντελώς γελοίο αυτό παραμυθολόγημα με το οποίο το εβραιομογγολικό κατεστημένο πίστεψε ότι θα εδραιώσει τις απάτες της Γλωσσολογίας και της Εθνολογίας του. Γιατί λοιπόν θεωρούμε σαν "διαδοχή των παγκοσμίων αυτοκρατοριών" μόνον θέμα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.". όπως η Αυτοκρατορία των Κμέρ Ινδοκίνας. οι λευκές φυλές της Βαβυλώνος και Ασσυρίας δέχονται ένα κύμα Μογγολοεβραίων σφαγέων που ερχόμενο από Εξωτερική Μογγολία μέσω Κίνας άρχισε τη γενοκτονία των αυτοχθόνων φυλών. Η πλαστογραφημένη ιστορία της Βίβλου τοποθετεί την κατασκευή του Πύργου της Βαβέλ στο 2240 π. τον Σήμ.".χ.

Αυτή είναι η ΠΡΩΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡΔΗ των Τουρανίων Μάρδων ή Ελαμιτών ή Υξώς δηλαδή προωθημένων Μογγόλων της Περσίας. Β' Μέρος. Η γλωσσολογική και εθνολογική σύγχιση που προκλήθηκε επιδεινώθηκε από την εισβολή των Μογγόλων αρχιερέων Χάν στις τάξεις των ΠανεπιστημίωνΙερατείων της Ασσυροβαβυλωνίας μέσω χρήσεως της Σεληνιακής Κάβαλλα και των σκοταδιστικών ροπών της. Και εάν τε οι Υξώς θεωρηθώσιν ως λαός Σημιτικός. Και πιθανώτατον μεν είναι ότι η από των οχθών του Περσικού κόλπου προς δυσμάς εις την Φοινίκην κληθείσαν χώραν μετανάστευσις του έθνους των Φοινίκων εγένετο εν χρόνοις πολλώ προγενεστέροις.η εις Αίγυπτον εισβολή και το επί της χώρας ταύτης κράτος αυτών φαίνονται συνδεόμενα μετά της μεγάλης Ελαμιτικής εις τας κοιλάδας του Τίγρητος και του Ευφράτου και τας δυτικάς μέχρι Μεσογείου θαλάσσης της Αιγύπτου εκτεινομένας χώρας επιδρομής. τόμος 1-2. εάν τε ως λαός Τουρανικός . Έτσι ο ορθολογιστικός πολιτισμός της περιοχής έγινε ένα απολίθωμα παρανοϊκού μυστικισμού και δεισιδαιμονίας και Σεληνιακών "μαγικών" θαυμάτων. σελίς 145: "Μετά της ιδρύσεως Ελαμιτικού κράτους εν Βαβυλωνία.ΙΑ47 Σφάλμα. 527: "λαός νομαδικός ληστρικός οικών εν Περσία και Αρμενία". διότι οι "πειθαρχημένοι" στην εξωτερική συμπεριφορά Μογγόλοι συνομωτικά εργάζονταν γιά τη διαφθορά των αυτοχθόνων φυλών και την πρόκληση αλλοίωσης της φυλετικής. Μετά ταύτης δε της εις Αίγυπτον εισβολής των Υξώς συνδέεται. Κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα σχόλια του έλληνα ιστορικού ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΗ στο έργο του ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ. Πιθανώς δε η τοιαύτη μετανάστευσις των εν τη κοιλάδι του Ευφράτου νομαδικώς βιούντων Σημιτικών λαών εις Χαρράν της βορείου Μεσοποταμίας και εντεύθεν εις την Χαναάν. αλλ' ετέρα σπουδαία μετανάστευσις απ' ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ είναι η συμπίπτουσα προς τους χρόνους της Ελαμιτικής κατακτήσεως εις Αίγυπτον εισβολή των Υξώς ήτοι των "βασιλέων ποιμένων". Υποθέτουμε ότι θα πρότειναν γλωσσικές μεταρρυθμίσεις από την Ασσυροβαβυλωνιακή "καθαρεύουσα" σε "δημοτική" που οι ίδιοι δημιουργούσαν εκχυδαΐζοντας τη γλώσσα του εμπορίου σε πρώτη φάση.Οι Υξώς ήσαν λαός Τουρανικός εξ Αιλάμ ορμηθείς και την Ελαμιτικήν επιδρομήν μέχρις Αιγύπτου εκτείνας. συμβολική σύζυγο ή φυλή υπό τον Αβραάμ . Φαίνεται δε ότι αι μεταναστεύσεις αι από ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ εν ταις μεταξύ Ζάγρου και Μεσογείου θαλάσσης γινόμεναι και συνδεόμεναι μετά της Ελαμιτικής κατακτήσεως εγένετο εν ευρυτάταις διαστάσεσι. διότι αυτός ήταν ο μόνος τομέας που μπορούσαν να χειραγωγούν. 524. πολιτισμικής και γλωσσικής καθαρότητάς των.ο Καρολίδης αγνοεί προέλευση Τουρανίων από "Χεττούρα". Το όνομα της μογγολικής ορδής των Υξώς οφείλεται στη μετοίκησή τους κοντά στους ποταμούς Ίαξον και Ιαξάρτην. Η τοιαύτην των γεγονότων συνάφεια δυοίν θάτερον πείθει ημάς να υποθέσωμεν ότι: α'. υπήρξεν αποτέλεσμα της υπό των Ελαμιτών κατακτήσεως της Βαβυλωνίας. Οι Μογγόλοι επιδρομείς του ΣΙΝ ή ΣΙΜ ή ΣΗΜ είναι οι πρόγονοι του αρχικαβαλλιστή Μογγόλου Αβραάμ. Η πελώρια σύγχιση που προκάλεσε στην Ασσυροβαβυλωνία η παρουσία ανάρθρων μογγολικών κραυγών και βαρβαρικών διαλέκτων των επιδρομέων καταχωρήθηκε στη Βίβλο ως "σύγχιση γλωσσών παρά θεού". Ο Βήρρωσσος στην Αρμενική μετάφραση του Ευσέβιου ονομάζει τους βασιλείς των εβραιομογγόλων "παρναβοράτζ" δηλαδή τυρράνους. συμπίπτει χρονικώς η εκ της χώρας των Χαλδαίων εις γήν Χαναάν μετανάστευσις των Τερραχιτικών-Τουρανίων νομαδικών Σημιτικών φυλών υπό τον Αβραάμ και Λώτ. ανίκανοι γιά κάθε επιστήμη και τέχνη. Γράφει γι' αυτούς ο Στράβωνας ΙΕ' 523. φαίνεται και η παροδική εις Αίγυπτον μετανάστευσις του Αβραάμ η μνημονευομένη εν τω ΙΒ' κεφαλαίω της Γενέσεως. συνεπαγόμενος μεθ' εαυτού .

Το αισχρό θέατρο ξαναπαίχτηκε στη σύγχρονη ιστορία όταν οι εβραιομογγόλοι της Βαυαρίας το 1939 άρχισαν "αντισημιτκό αγώνα" εναντίον των φανερών δεδηλωμένων εβραίων. λοιπόν. Οπωσδήποτε η Ελαμιτική εισβολή. γίνεται ο μαστρωπός της συζύγου του Σάρρας. του έχει χαρίσει "πρόβατα και βόας και όνους θηλυκάς και καμήλους και δούλους και δούλας". περί ής ημίν ο λόγος. ένεκα της επιδρομής της Ελαμιτικής.S.χ. .S. που ήταν επίσης εβραιομογγόλοι Σημίτες.ή ότι ήσαν Σημίται μεθ' άλλων Σημιτικών λαών μεταναστεύσαντες. παρουσιάστηκε έντεχνα ως "αναγκαστική" λόγω κατοχής της Μεσοποταμίας από τους "κακούς Ελαμίτες".R. προς δυσμάς προχωρήσασα μοίρα των εις Βαβυλωνίαν και Συρίαν εισβαλόντων Ελαμιτών. Το αισχρό θέατρο της δήθεν έχθρας μεταξύ "διωκωμένων Σημιτών του Αβραάμ" και "διωκόντων Σημιτών του Ελάμ" παίχτηκε στην εντέλεια με θύματα τους λαούς της Παλαιστίνης και Αιγύπτου. Τα ονόματα των Ελαμιτών Μογγολοεβραίων βασιλέων τυρράνων της Βαβυλωνίας είναι προελεύσεως διαλέκτων του Τουρκμενιστάν που σήμερα ανήκει στην U. Η κυριαρχία των Ελαμιτών διήρκεσε κατά Βήρωσσο 224 έτη ήτοι από 2280-2056 π.χ. εισέρχεται ο Αβραάμ στην Αίγυπτο με τις ορδές του περί το 1940 π. ΧουδούρΜαβούγ.του θεού" δηλαδή εναντίον του Σεληνιακού ιερατείου ΣΙΝ ή "Γιαχβέ". εγκαινίζει υπό ΠΟΛΛΑΣ ΕΠΟΨΕΙΣ ΝΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ εν τη Δυτική Ασία από των ορίων του Ιράν μέχρι της Αιγύπτου.χ. Το αισχρό αυτό θέατρο του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ όπου οι κρυπτοεβραιομογγόλοι διώκουν τους φανερούς ομοφύλους τους γιά να τους καταστήσουν ήρωες και άξιους ανοχής και οίκτου και ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ εκ μέρους άλλων λαών. προστυχιάς και προαγωγής σε πορνεία γιά να επιτευχθούν πολιτικά και στρατηγικά ωφέλη. ο οποίος έντρομος διώχνει τη Σάρρα αφού προηγουμένως σε αντάλλαγμα της εκπορνεύσεως της "αδελφής" του Αβραάμ. Η τελευταία εκδοχή είναι η αληθής διότι η Σημιτική κάθοδος στην Αίγυπτο υπό τον Αβραάμ. εισήλθε στη Μεσοποταμία το 2280 π. την πλασάρει εντέχνως στους συλλέκτες παλλακίδων του Φαραώ. όπως εξάγεται από την ιδιότητα του Νεβρώδ ως πιστού του Ηλιακού ιερατείου ΣΑΜΑΣ. άρχισε στο Ελάμ. Οι Ελαμίτες εβραιομογγόλοι έπαιζαν το ρόλο των "ΧΙΤΛΕΡ" και οι ομόφυλοί τους Μεσοποταμίας το ρόλο του "ΙΣΡΑΗΛ" που καίγεται σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. σύμφωνα με το έπος ΝΙΜΡΟΥΔ.ΙΑ48 ή ελαύνων προς αυτού τους Σημιτικούς λαούς από της κοιλάδος του Ευφράτου μέχρι Χαναάν και Αιγύπτου.. σύμφωνα με το "Χρονικό του Ασσουρμπανιπάλ". Χουδούρ-Λαγαμέρ κλπ. αναγράφεται στη Γένεση ΙΒ' 11-20. κατά δε την δευτέραν ως η πρωτοπορεία των Σημιτικών λαών των ελαυνομένων από Μεσοποταμίας μέχρι Αιγύπτου ένεκα της εις τας υπ' αυτών οικουμένας χώρας γενομένης επιδρομής. την οποία αφού πείθει να διαδίδει "ότι είναι αδελφή του". εκμαυλισμού. από Μεσοποταμίας εις Χαναάν και Αίγυπτον. και κατά HOMMEL τουλάχιστον 300 έτη ήτοι έως το 1980 π.. Ο Νεβρώδ είναι κατά τη Βίβλο απόγονος του "κατηρραμένου Χάμ" δηλαδή φυλών υπό εξόντωση. Τα αναφέρουμε όπως τα παραθέτει ο Βήρωσσος: Χουδούρ-Ναχουνδί.χ. β'. με το "διαβατήριο" του δήθεν διωκόμενου." -τα κεφαλαία γράμματα δικά μαςΗ Ελαμιτική Μογγολική ορδή. Η πόρνη Σάρρα κοιμάται με τον Φαραώ και τότε άρχισαν τα καβαλλιστικά θαύματα τιμωρίας του Φαραώ. Στη Γένεση Ι' 8-10 ο Νεβρώδ χαρακτηρίζεται "ισχυρός κυνηγός ενώπιον -εναντίον. Έτσι. Την Ελαμιτική δυναστεία των εβραιομογγόλων κατέλυσε ο Βαβυλώνιος ήρωας Νεβρώδ ή Γκιζτουβάρ. ως ΠΑΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΛΑΩΝ. Κατά την πρώτην υπόθεσιν οι Υξώς πρέπει να θεωρηθώσιν ως η πο. ή το 1930. Το ανωτέρω μαργαριτάρι εβραϊκής ατιμίας. Γιά να μπορέσει να "μπεί στα κυκλώματα" του Φαραώ. όπως οι φυλές "Ιάφεθ ή Ιαπετικές".

το μετέπειτα εκβιασμό κλπ. εν τούτοις η κύρια "ζώνη μαθηματικού προγράμματος" εξοντώσεως πολιτισμών.. αναγνώστη. στην οποία ο θύτης και το θύμα είναι Σημίτες. Γι' αυτόν το λόγο. Είναι η μόνη περιοχή που τα εβραιομογγολικά ανθρωπόμορφα θηρία εφάρμοσαν μαθηματικά μεθοδευμένο πρόγραμμα εξοντώσεως των φυλών του πλανήτη. Τέτοιο άντρο εξαγοράς είναι γιά την Ελλάδα το ξενοδοχείο "ΑΣΤΗΡ" Βουλιαγμένης. Το φοβερό στην υπόθεση του "ΧΙΤΛΕΡ" Ελάμ είναι ότι ενώ οι ήρωες πατριώτες της "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ" Νεβρώδ χρησιμοποιούνται και καταδικάζονται ως "εχθροί του Κυρίου". είναι η ζώνη μεταξύ Μεσοποταμίας και Δυτ. ΑΜΙΛ-ΣΙΝ και ΧΑΜΟΥ-ΡΑΒΙ όπερ ερμηνευόμενο σημαίνει ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. αναθέσεως στον επιζήσαντα "εβραίο" να διαφθείρει. Προσπάθησε να δείς καθαρά.. ο θύτης "καταδικάζεται" στο πρόσωπο μίας φυλής υπό εξόντωση και το θύμα που επέζησε ζητά ηθική και υλική ικανοποίηση όχι από το Σημίτη ηθικό αυτουργό αλλά από τον αναγκασμένο να πειθαρχεί φυσικό αυτουργό . όπου καταλύουν οι ομάδες των "Μίς Ισραήλ" φρουρούμενες από ένοπλους άντρες της ελληνικής αστυνομίας και εντεταλμένες γιά "ζευγάρωμα" με ορισμένους πολιτικούς και στρατιωτικούς προσκεκλημένους των δεξιώσεων του "ΑΣΤΕΡΟΣ". την απολαβή προνομίων και ευνοίας.ΙΑ49 Έκτοτε αυτή ακριβώς είναι η τακτική όλων των εβραίων συζύγων που θέλουν να διαβρώσουν εχθρικά κυκλώματα. θα συνεχιστεί με σχεδιαζόμενη διάλυση της Ευρώπης και U. προαγωγής του επιζήσαντος "εβραίου" σε νομοθέτη των άλλων εθνών.. Ευρώπης. Τα γεγονότα όμως ανέβασαν στην εξουσία "ελευθερωτές" βασιλείς με ονόματα ΣΗΜΙΤΙΚΑ.χ. ΑΜΙΛ-ΓΟΥΛ. Διερωτάται ο παρατηρητής "ποιός έκανε τη μεγαλύτερη καταστροφή στη Μεσοποταμία. επειδή σ' αυτήν την περιοχή τα σχέδιά τους ανατράπηκαν και θα ανατραπούν. τη δημιουργία ενοχών. Βρεττανία. Ο Χαμουραβί είναι και ο νέος νομοθέτης που καταργεί το εθιμικό δίκαιο των εθνοτήτων της Μεσοποταμίας και επιβάλλει το Σημιτικό δίκαιο που αργότερα το συναντούμε στον Μωσαϊκό νόμο. επαναλήφθηκε με θύματα την Ασσυρία.S. ολοκαυτώματος ενός τμήματος του "εβραίου" Αβραάμ.Χαμουραμπί. Άρχισε στο Ελάμ το βρώμικο παιχνίδι το 2300 π. Οι κατακτητές εβραιομογγόλοι του Ελάμ που συσπείρωσαν τον πατριωτισμό των Βαβυλωνίων και ισχυροποίησαν τους αρχέτυπους νόμους του πολεμικού εθιμικού δικαίου ή οι "ελευθερωτές" ισοπεδωτές των πολιτισμικών και εθιμικών διαφορών όπως ο Σημίτης Χαμουραβί. ΣΙΝ-ΜΟΥΒΑΛΙΤ. ενώ και άλλα έθνη έγιναν έδρες αυτοκρατοριών.χ.A. να εκμαυλίσει. ενώ και άλλοι πολιτισμοί έδρασαν. προαγωγής του επιζήσαντος "εβραίου" σε προνομιούχο πολίτη που παραμερίζει και πατά την ΤΙΜΗ των λαών . Τελικά το παιχνίδι του ατλάντειου εβραιομογγολικού ιερατείου μέσω οργανώσεως "φασιστών". την Ελλάδα. Μήπως έπαθες σύγχιση. είναι η ζώνη γενέτειρα του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ο ήρωας Νεβρώδ "θάβεται" και εξοβελίζεται διότι δεν κατάλαβε το παιχνίδι των εβραιομογγόλων και του πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να ιδρύσει κυβέρνηση απαρτιζόμενη από καθαρούς Βαβυλώνιους. αναγνώστη. . να εκφυλίσει. Εάν κάποιοι δεν αποκαλύψουν και δεν καταστρέψουν το εβραιομογγολικό παιχνίδι σφαγής και καταστροφής πολιτισμών. ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. αναγνώστη. τη Βαβυλώνα. Ελαμιτών. ηρωοποίησης του επιζήσαντος τμήματος του "εβραίου" Αβραάμ. διωκομένου "δημοκράτη" Αβραάμ. Πωλούν ή ενοικιάζουν τις γυναίκες τους σε πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους των εχθρών τους με σκοπό την κατασκοπεία. και από το 680 π. τη Ρώμη και τη Μ. και καταστροφή του Ελληνικού και Δυτικού πολιτισμού. την Περσία.λαό. να δηλητηριάσει την ταυτότητα των λαών. Είναι η μόνη περιοχή όπου εφάρμοσαν την εκλεπτυσμένη τακτική του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ. το ρόλο του νικητή και του αναστηλωτή της "ΕΛΛΑΔΟΣ" Μεσοποταμίας τον διεκδικεί αποκλειστικά ο "ΑΓΓΛΟΕΒΡΑΙΟΣ" . ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ παίχτηκε δεκάδες φορές στο διάβα της ιστορίας.. ενώ και άλλοι πολιτισμοί καταστράφηκαν από το ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΑΡΑΒΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΒΑΥΑΡΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΘΙΒΕΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ Κατεστημένο.

χ. τοπική προφορά ΣΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΥΡΓΚ δηλαδή "Σεληνιακός Βοώτης Αρκτούρος" κατ' αντιστοιχία των "ΣΟΥΛΑΝ-ΜΠΑΑΤ-ΟΥΡΓΚ". Σε αντίθεση με τους βίαιους εισβολείς των Σημιτομογγόλων του Ελάμ του 2280 π.χ. Διαβρώνοντας την ελληνική δυναστεία βασιλέων της περιοχής.χ. Οι Κάσσου ή Κοσσαίοι ήταν κυρίως μισθοφόροι Σημιτομογγόλοι που η προηγούμενη δυναστεία χρησιμοποιούσε γιά να ελέγχει το στρατό.χ..ν2. "Ηνωμένων Πολιτειών Βαβυλωνίας".χ. Οι αυτόχθονες ελληνικοί και άρειοι πληθυσμοί υποβιβάζονται στο ρόλο του "δούλου των έργων και του στρατιώτου των πολέμων του Χαμουραμπί". Παλαιστίνη.S.χ. Καθώς το εβραιομογγολικό ιερατείο διαπιστώνει ότι αποτυγχάνει κάθε προσπάθεια δημιουργίας U.ΙΑ50 Αυτό το ΠΡΟΣΤΥΧΟ ΚΑΚΟΥΡΓΟ παιχνίδι παίχτηκε σε κάθε επίλυση του τύπου Χν=10. Οι Σημιτομογγόλοι εισβολείς "ΧΙΤΛΕΡ" αρχίζουν διωγμό εναντίον και των αυτοχθόνων και των Σημιτομογγόλων "ΕΒΡΑΙΩΝ". Θυμίζουμε στον αναγνώστη ότι η πρώην πρωτεύουσα της Μογγολίας ονομαζόταν ΟΥΡΓΚΑ και μετονομάσθηκε ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ στους σοβιετικούς χάρτες. Ήδη οι Σημιτικές ορδές είχαν κατακλύσει τη Βαβυλωνία από τις αρχές της 5ης χιλιετηρίδος π. Στην περίπτωση του Ελάμ ο παρατηρητής ερωτά: και πού βρέθηκαν οι σημίτες τύπου Χαμουραμπί γιά να γίνουν βασιλείς της Βαβυλωνίας εφ' όσον ο Νεβρώδ κατέλυσε την Ελαμιτική δυναστεία και έδιωξε τους Ελαμίτες από τη χώρα. ανατολικά του όρους Ζάγρος. προέρχονταν δε από τις βόρειες περιοχές των ορέων Ζάγρος.χ. σύμφωνα με το χρονικό του Βηρρώσου και ακολουθεί δυναστεία "ΚΑΣΣΟΥ" από το 1731-1237 π.. Ομοίως είχε αποτύχει ήδη ο ιδρυτής της "βορείας δυναστείας" ΣΑΡΓΩΝ ή ΣΑΡΟΥ-ΚΙΝ το 3800 π. Ομοίως αποτυγχάνει νέα προσπάθεια με κέντρο πάλι την ΟΥΡΓΚ ή ΟΥΡ περί το 2500 π. Στις ευρεθείσες επιγραφές τα ονόματα των βασιλέων της Ζερκούλ ή Σιργούλ ήταν: ΟΥΡΓΚ-ΟΥΝ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΟΥΝΟΣ" του 5000 π. η Βαβυλωνία δέχτηκε ειρηνικούς εισβολείς Σημιτομογγόλους το 5000 π. .χ. ΟΡΧΟΗ.χ. της οποίας ο βασιλεύς ΓΑΜΙΛ-ΣΙΝ καυχάται ότι είναι "βασιλεύς Ούρ και βασιλεύς των τεσσάρων μερών του κόσμου Γ-Χ-Β-Χ". αρχίζοντας από την ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ που έκτισαν προς τιμήν του θεού της Σελήνης ΣΙΝ. θέτει σε ενέργεια το εκλεπτυσμένο σχέδιο εισβολής Σημιτομογγόλων από Ελάμ. Περσικό Κόλπο δεν κατόρθωσε να συνενώσει πολιτικά τα ανεξάρτητα πόλεις-κράτη της Βαβυλωνίας. ΑΡΙΩΣΑ ή ΑΡΙΩΧ. Ήταν αγριώτεροι και περισσότερο απολίτιστοι από τους Ελαμίτες Σημιτομογγόλους. που εγκαταστάθηκαν γύρω από τις ελληνικές αποικίες των από Δελφούς και Σάρδεις και Δήλο εξαρτωμένων πόλεων ΕΛΛΑΣ-ΑΡ. Χρησιμοποιούνται οι αυτόχθονες πληθυσμοί "ΝΕΒΡΩΔ" γιά την "αντίσταση" κατά των εισβολέων και όταν οι "εχθροί" απωθούνται. ΧΑΛΑΝΗ.S.. και την αφιερώνει στον "ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ" ΣΙΝ.χ. και ο διάδοχός του ΝΑΡΑΜ-ΣΙΝ. Ομοίως απέτυχαν οι προσπάθειες από τη νέα Σημιτική πρωτεύουσα ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ που κτίζει ο ΟΥΡΓΚ-ΒΛΟΥ στο 3300 π. και εβραιομογγόλοι που τις εκπροσωπούσαν. δηλαδή Για-Χω-Βε-Χάι ή Ιεχωβά. κατόρθωσαν να καταλάβουν τις εξουσίες των ανεξαρτήτων και αυτοκυβερνώμενων πόλεων.ολοκαυτωθέντες Σημιτομογγόλοι "ΕΒΡΑΙΟΙ". οι πατριώτες "ΝΕΒΡΩΔ" παραμερίζονται γιά να αναλάβουν την κυβέρνηση οι . τύπου ΧΑΜΟΥΡΑΜΠΙ. ΟΥΡΓΚ-ΒΛΟΥ ή ΟΥΡΓΚ-ΜΠΛΑΤ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΒΟΩΤΗΣ" του 3300 π.χ. ΑΚΑΔΔΗ κλπ. ΛΑΡΣΑ.χ. Η δυναστεία του Σημιτομογγόλου Χαμουραμπί διαρκεί μέχρι το 1731 π. Ο ΓΟΥΔΙΛ παρά το ότι συνένωσε το εμπόριο από την Κιλικία. ΟΥΡΓΚ-ΓΟΥΔΙΛ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ" του 3100 π. Η ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ ήταν "αποικία" της προϋπάρχουσας ΖΕΡ-ΚΟΥΛ ως πρώτης αποικίας των Σημιτομογγόλων στη Βαβυλωνία. Ομοίως αποτυγχάνει νέα προσπάθεια γιά ίδρυση U...BABILOU από την επόμενη πρωτεύουσα ΝΙΠ-ΟΥΡΓΚ το 2600 π. αναρριχήθηκαν στα ανώτατα κυβερνητικά αξιώματα με τη μέθοδο του "μωρού που κλαίει στο ποτάμι επιπλέοντας σε πισσωμένο καλάθι".

κατά Βήρρωσον ή από το 1115 π.χ.. Ο Σεναχειρίμ προετοιμάζει τη μεγάλη "πρεμιέρα" του γεωπολιτικού τύπου Χν=10. Η Κίνα και η Ινδία και οι Κμέρ της Καμπότζης αλλοιώθηκαν πολιτισμικά και φυλετικά από κάθοδο των εβραιομογγολικών τεράτων της Μογγολίας και της Μαντζουρίας. ΑΓΟΥ-ΚΑΚΡΙΜΙ ως όνομα του επιφανέστερου ΚΑΣΣΟΥ. έχουν μείνει ανάγλυφες οι αναφορές γιά "βαρβάρους από το βορρά με σκιστά μάτια. Οι ΤΣΟΥΚΤΣΟΙ εισέβαλλαν και στη Νότιο Αμερική όπου λόγω αριθμητικού μειονεκτήματος προτίμησαν τη διάβρωση των τοπικών ιερατείων του ΘΕΟΥ ΗΛΙΟΥ. κατά Βήρρωσον.χ. που κατασκεύασαν οι Σημιτομογγόλοι Υξώς με σχέδια δεδομένα "από τον θεό της Σελήνης". με την αποίκηση της .χ. Σημειώνουμε ότι τα ονόματα της δυναστείας ΚΑΣΣΟΥ είχαν ως συνθετικό το ΑΓΟΥ που στη μογγολική γλώσσα σημαίνει Σελήνη πχ. "Ανατολή" και "Δύση" που δυστυχώς υποτίμησαν οι Έλληνες. πρωτεύουσα της Ασσυροβαβυλωνίας.χ. την Κίνα και τους Ίνκας.χ. όπου και χρίζεται βασιλεύς.12=10. Στη Μυθολογία των ορεινών φυλών του Περού και των υπολειμμάτων των Αζτέκων Μεξικού και των Αραουκανών της Νοτίου Χιλής. Από το 1029 π. Είναι εμφανείς οι σχέσεις της περιγραφής με τα φυλετικά εβραιομογγολικά χαρακτηριστικά. Ενώ έως το 680 π. με τυχαίες αυτοσχεδιαζόμενες χρονικά ενέργειες μόνον μέχρι τη Μεσοποταμία. από το 680 π. και μετά το παιχνίδι έγινε "σοβαρό και μετρημένο στις λεπτομέρειες" διότι οι Σημιτομογγόλοι εισέρχονταν στην κυρίως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.ΙΑ51 Τους Κάσσου διαδέχθηκε δυναστεία εννέα ΑΡΑΒΩΝ βασιλέων. με τον ΣΕΝΑΧΕΙΡΙΜ. Γιά πρώτη φορά στην Ιστορία αρχίζει ένα περίπλοκο γεωπολιτικό "μπρίτζ" με "Βορρά".χ. το οικοδόμημα της "ουρανίας γεωμετρίας". που καταστράφηκαν και γενοκτονήθηκαν με απλούστερες μεθόδους από τις εβραιομογγολικές ορδές. Οι ΤΣΟΥΚΤΣΟΙ αποτελούν σήμερα τους ανατολικότερους νομάδες της Σιβηρίας. πολιτισμικά και στρατιωτικά υπέρτερη. που γενοκτόνησαν και διήφθειραν το "λαό του Ήλιου". Ήταν κυρίως διανοητικό και λιγότερο στρατηγικό "μπρίτζ" που όμως είχε γιά την Ελλάδα καταστροφικά στρατηγικά αποτελέσματα.χ. δολοφονημένος από τους γυιούς του Αδραμέλεχ και Σαρασάρ ή Αρδουμουσάν κατά Αβυδηνόν και κατά Αλέξανδρο Πολυΐστορα. γαμψές μύτες και εξέχοντα αυτιά". Η χαριστική βολή δόθηκε στις φυλές της Αμερικανικής Ηπείρου από τα τέρατα των κρυπτοεβραίων της Ισπανίας ΜΑΡΑΝΟΣ το 1600 μ. το παιχνίδι "του ολοκαυτώματος" παιζόταν με την Αγγλική μέθοδο του "βλέποντας και κάνοντας". Ο τρίτος γυιός Ασσαραδδών που βρίσκεται στην Ουράρτου γιά την ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ διακόπτει την εκστρατεία και επιστρέφει στη ΝΙΝΕΥΗ. κατά τις σφηνοειδείς επιγραφές αρχίζει η μεγάλη Ασσυριακή δυναστεία του ΘΑΛΓΑΘΦΕΛΛΑΣΑΡ ή ΤΙΓΛΑΤΠΑΛΑΣΣΑΡ που μέχρι το 689 π. Είναι το αγαπημένο αρχιτεκτόνημα των Ροδοσταύρων του Σκωτικού Δόγματος. από 1237 έως 1029 π. και πεθαίνει το 680 π. ήτοι Σημιτομογγόλων του οίκου Άγαρ-Ισμαήλ.ν2 καταστρέφοντας τη Βαβυλώνα το 689 π. Συγκρίνατε με το τουρκικό ΑΓΙ=Σελήνη.χ. (άνω ΣΙΝΑ) Τον κεντρικό ρόλο στο παιχνίδι τον είχε η Παλαιστίνη και ειδικώς η Αίγυπτος με σύμβολο του "ΚΕΝΤΡΟΥ" τη Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου. πατρίδος του Μάο Τσέ Τούγκ. "Νότο". Οι πολιτισμοί της Βορείου Αμερικής γενοκτονήθηκαν από κάθοδο ορδών εβραιομογγόλων ΤΣΟΥΚΤΣΩΝ και ΛΑΠΟΝΩΝ μέσω του Βερίγγειου Πορθμού. αλλά από τον θεό ΣΙΝ του όρους ΣΙΝΑ. και από τα κρυπτοεβραϊκά αποβράσματα των Αγγλοσαξόνων και Ιρλανδών της ENG-LAND και IR-LAND ή κοινώς ATL-LAND. "συζεί" και "ανέχεται" τη συνύπαρξη με τη Βαβυλώνα. Κατά τις διαβεβαιώσεις της Βίβλου. Αποκλείουμε άρα τον "Κεντρικό Γεωπολιτικό Χειρισμό" των εβραιομογγόλων από τις άλλες δύο εστίες πολιτισμού. Η βασιλεία του κρατά 10 χρόνια και είναι η πρώτη επίλυση του τύπου Χν=10. επιβάλλοντας τελετουργικές ανθρωποθυσίες και διαστρέφοντας και διαφθείροντας τους Ίνκας και Αζτέκους. το παιχνίδι και η εκτέλεσή του επινοήθηκε όχι από τους καφροειδείς Σημιτομογγόλους.ν2=10.χ.

ΔΙΟΠΕΡ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ ΔΙΑΤΕΛΕΙ. σε κατάσταση δεισιδαιμονίας και χρήσεως αδιαμόρφωτων υλικών όσων παράγονται από τη φύση. Τέτοια έθνη είναι και οι εβραιομογγόλοι της Σιβηρίας.ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ" Σύμφωνα με τη Ζηνώνεια και Αριστοτέλεια αυτή Αρχή. ΟΥΤΩΣ ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΝ ΤΟΙΣ ΨΥΧΡΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΘΥΜΟΥ ΜΕΝ ΕΣΤΙ ΠΛΗΡΗ. και την καθολική γενοκτονία των ερυθροδέρμων της περιοχής. ΤΑ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ. Σύνθημά τους και άξονας της εγκληματικής ιδιοσυγκρασίας τους "ο Χριστός" . εκλεκτού τέκνου του θεού ΣΙΜ ή ΣΙΝ της Σελήνης. ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ.. έως το 1850 μ.Ε. Στη Νέα Διαθήκη της Βίβλου ο ειρηνοποιός Χριστός φέρεται να λέει: "Φέρετε τους εχθρούς μου και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου". ΒΛΕΨΑΣ ΕΠΙ ΤΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΣΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ. ΩΣΠΕΡ ΜΕΣΕΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ. Από επαφές ανδρών της Ο. με τα υπολείμματα των Αμερικανικών φυλών και τις παραδόσεις τους εξάγεται ο τρομακτικός απολογισμός δολοφονίας τριακοσίων εκατομυρίων αυτοχθόνων ερυθροδέρμων Αμερικανών στη Βόρεια και Νότια Αμερική από το 1600 μ. Η δεισιδαιμονία τους συνίσταται στο ότι τα έθνη αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την "ΔΙΑΝΟΙΑ" γιά επιστημονική πειραματική παρατήρηση του . Συνοδοί στην "οργάνωση" του νέου "ζωτικού χώρου της Δύσεως" ήταν οι γλοιώδεις "πράοι" εβραιομογγόλοι της HOL-LAND. προστάτου των απογόνων του Αβραάμ ή ΑΜΠΡΑ-ΧΑΜ ή ΑΜΠΡΑ-ΧΑΝ. ΣΧΕΔΟΝ ΔΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΕΝ ΑΝ ΤΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΕ.ο ειρηνοποιός. ΔΙΑΝΟΙΑΣ Δ' ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ.Υόρκης." Στην Αριστοτέλεια διαπίστωση ο "ΘΥΜΟΣ" δηλαδή τα άλογα ένστικτα κυριαρχούν πάνω στα έθνη των βορείων "ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΩΝ" επειδή η φύση τα υποχρεώνει με τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε άσκηση μόνον του ενστίκτου επιβιώσεως. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΜΑΛΛΟΝ. η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ενός συνόλου αλλοιώνεται όταν αναμιχθεί με την ΠΟΣΟΤΗΤΑ ενός άλλου συνόλου ετερογενούς ή και αυτογενούς. ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ.χ.. κτίστες και πρώτοι άποικοι της Ν.Α.χ. Συγχρόνως συγκρίνουμε την αλλοίωση της δικής μας Φυλετικής και Πολιτισμικής ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ με τις αλλοιώσεις άλλων Φυλών και Πολιτισμών. ΝΥΝ ΛΕΓΟΜΕΝ. Η κάθε πέτρα της Αμερικανικής ηπείρου είναι μνημείο βαμμένο με το αίμα ενός ειρηνικού κατοίκου της χώρας του Ήλιου. Θα αφήσουμε να απαντήσει ο Μέγας Αριστοτέλης: "ΠΟΙΟΥΣ ΔΕ ΤΙΝΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. δηλαδή Σημιτομογγόλου ηγέτου ΧΑΝ κατά το ΤΖΕΚΙΣ-ΧΑΝ. αποδεικνύεται και με τη φιλοσοφική αρχή "ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ" στην οποία καλούμε τον αναγνώστη γιά πρόσθετο κριτήριο των όσων αναλύουμε. Στην περίπτωσή μας αναζητούμε τη Φυλετική και Πολιτισμική αλλοίωσή μας από προσμίξεις ετερογενών φυλών και πολιτισμών ή "βαρβαρισμών". ΩΣ ΔΙΕΙΛΗΠΤΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙ. Ο αποκλεισμός μαθηματικού γεωπολιτικού σχεδίου των Σημιτομογγόλων από τις εστίες πολιτισμού Ίνκας-Αζτέκων και Κίνας-Ινδοκίνας-ΚίναςΙαπωνίας. που δέχτηκαν τις ίδιες ετερογενείς προσμίξεις. Φιλοσοφική Αρχή "ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ .ΙΑ52 ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ το 1607 μ. με ηθικούς αυτουργούς το ιερατείο του "ειρηνοποιού" Χριστού και φυσικούς αυτουργούς τους Ιρλανδούς και Αγγλοσάξονες. ΑΘΥΜΑ ΔΕ. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΜΟΝΟΚΩΛΟΝ. ΤΑ ΔΕ ΕΥ ΚΕΚΡΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΦΟΤΕΡΑΣ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ. Αυτά τα έθνη είναι "ΕΝΔΕΗ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ" δηλαδή φύσει ανίκανα γιά παραγωγή πνεύματος και τεχνών. ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ Δ' ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑ.χ. ΤΟ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΟΣ. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΕ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΝΟΝ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΙΑΣ ΤΥΓΧΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Η κάθε πέτρα της Χώρας του Ήλιου είναι μάρτυρας της εβραιομογγολικής κτηνωδίας και της εγκληματικής παράνοιας του θεού της Σελήνης. παρά τις επιδρομές τους σ' αυτά τα εδάφη.

Και ναί μέν . ΑΘΥΜΑ ΔΕ". είναι ΤΥΦΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ και ΠΕΙΘΗΝΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ που εξυπηρετούν τους σκοπούς του αρχιδολοφόνου ΣΙΝ ή Γιαχβέ της Σελήνης. Όταν σ' αυτά τα "ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΔΙΑΝΟΙΑΣ" έθνη. αφού προηγουμένως "ζαλίστηκαν" από τις πέτρες σφενδόνης του Χριστιανισμού. νομοθέτες του ρωμαϊκού Σημιτομογγολικού Δικαίου. του "Κορανίου". κατά Αριστοτέλη. Αυτό εξηγεί απόλυτα τους εύκολους χειρισμούς γενοκτονίας των Ασιατικών και Αμερικανικών Φυλών από τους Σημιτομογγόλους Βαρβάρους του Βορρά παρά τα φυσικά εμπόδια του Βερίγγειου Πορθμού και το Σινικό Τείχος άμυνας των Κινέζων. Ο συγκερασμός των "ΑΜΦΟΙΝ" και η επακόλουθη ΑΡΜΟΝΙΑ λειτουργιών ΘΥΜΟΥ και ΔΙΑΝΟΙΑΣ έχει σαν αποτέλεσμα να "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και "ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΑ" και "ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ" με ενιαίο πολίτευμα ή "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". ο Σημιτομογγόλος βάρβαρος αντέταξε τη μηδαμινότητα του ύπουλου Νάνου Δαυΐδ με "πέτρες σφενδόνης" που πρώτα ζαλίζουν και θολώνουν το πνεύμα και τη ΔΙΑΝΟΙΑ και το ΛΟΓΟ του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Ελλήνων. Ιαπωνία.ΘΕΟΥ". της Τυραννίας και της Ολιγαρχίας που μεθοδεύτηκαν και εκτοξεύτηκαν εναντίον των από τους Σημιτομογγόλους ιερείς των ελληνικών ιερατείων.. στρατηγοί της οπερέττας του ΓΕΕΘΑ. Αφήνουμε και πάλι τον Μέγα Αριστοτέλη να μας ΔΕΙΞΕΙ με τη θεϊκή του ΔΙΑΝΟΙΑ γιατί έχουμε καταντήσει όπως καταντήσαμε σαν έθνος. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ έχουν λαούς που διαθέτουν και ΔΙΑΝΟΙΑ και ΤΕΧΝΕΣ και ΘΥΜΟΝ διότι "ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ" και "ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ". τότε η ΕΝΔΕΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑ γίνεται όπλο εγκλήματος εναντίον της ανθρωπότητος. είναι ανώτερος σε ΔΥΝΑΜΗ από το ΘΥΜΟ των Σημιτομογγόλων. στην ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ όμως κατάσταση που έχουν περιέλθει με "ενέσεις τυφλής πίστεως προς γενοκτονία των αλλοφύλων". Τα Ασιατικά και τα Ελληνικά Έθνη. Οι διαπιστώσεις αυτές προσαρμόζονται απόλυτα στην Κίνα. διότι υπερτερούν στη ΔΙΑΝΟΙΑ που ελλείπει στους βαρβάρους. Ο μύθος του Δαυΐδ και του Γολιάθ εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο τη φυλετική και γεωγραφική συρρίκνωση των Ελλήνων. Γι' αυτό "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ" και εξουσιαζόμενα από τον ΘΥΜΟ των γειτονικών τους εθνών. Συνέπεια τούτου είναι ότι παράγουν ΠΝΕΥΜΑ και ΗΡΩΕΣ. Τα Ασιατικά έθνη είναι "ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ. βουλευτές κενολόγοι και λογοκράτες του Κοινοβουλίου. της Δημοκρατίας ή Οχλοκρατίας. έχουν "εχθρούς" μόνον δύο άλλους τύπους εθνών. Προσέξτε αυτές τις θείες λέξεις. κάποιος "θεός" ή "μάγος της φυλής" διοχετεύσει στα αναρχούμενα και ζωώδη τους ένστικτα την "τυφλή πίστη" του "περιούσιου λαού" που "μπορεί να γενοκτονεί τους αλλοφύλους γιά να κληρονομήσει τη γή ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΤΟΥ . Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ είναι η ποιότητα που μέχρι τώρα συνέτριψε την ΠΟΣΟΤΗΤΑ του Σημιτομογγόλου Γιαχβέ. Αυτά τα έθνη που εργάζονται σαν ΖΟΜΠΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.αυτά τα βάρβαρα έθνη. δικαστές που ατιμάσατε το δικαίωμα των πολιτών γιά ορισμό προσωπικού δικαίου Αυτοδικίας και Τιμής. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ακριβώς της εβραιομογγολικής βαρβαρότητος της "Αγίας Γραφής". είναι όμως "άθυμα" ήτοι δεν έχουν ασκημένο το ένστικτο της ελευθερίας και της επιβίωσης. Έτσι είναι ικανά να ερευνήσουν τους Φυσικούς Νόμους μέσω του ΛΟΓΟΥ και να παράγουν Τέχνες. . της "Κάβαλλα" και του "Βουδισμού". Ινδία. Ινδοκίνα και στην Αμερικανική Ήπειρο ως προέκταση της Ασίας κατά τους αρχαίους έλληνες. Αστυνόμοι που γλύφετε και υπηρετείτε ξενόφερτους Νόμους και Πολιτεύματα. ενώ συγχρόνως διαθέτουν ΘΥΜΟΝ δηλαδή ΗΡΩΙΣΜΟ που όπως απέδειξε η Ιστορία. Έχοντας απέναντί του αυτόν τον υπερτερούντα Ελληνικό Κολοσσό Γολιάθ. ώστε να γίνει δυνατή η βιολογική και η φυσική τους εξόντωση. σε φυσική κατάσταση είναι "ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και αναρχούμενα "ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ"..ΙΑ53 "ΛΟΓΟΥ" ήτοι των "ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ" και αναζητούν τις εξηγήσεις των Φυσικών Φαινομένων στην απροσδιόριστη και θολή υπερβατικότητα της "μαγείας" και της "τυφλής πίστεως".

Μεταφράζουμε: "ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. Η έντιμη Πολιτεία όταν παύει να είναι έντιμη. "Η ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΤΩΝ ΤΗΝ "ΠΟΛΙΝ" ΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΣΤΙ ΤΑΞΙΣ ΤΙΣ.ΙΑ54 Προσέξτε όλοι εσείς οι τρισάθλιοι ακούσιοι προδότες κάθε Ελληνικής Ιδέας. Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ. της Αριστοκρατίας και της Πολιτείας. γιατί σας μιλάει από τον τάφο του ένας γεννήτορας που ΑΤΙΜΑΣΑΤΕ. ως παρεκτροπές της Βασιλείας. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' 6. η Δημοκρατία. Η έντιμη Βασιλεία όταν παύει να είναι έντιμη και προς το συμφέρον του Συνόλου. Καταλαβαίνετε ότι ο ατιμασμένος γεννήτορας μας "διατάζει" από τον τάφο του να σας βάλουμε την κάννη στον κρόταφο και να σας εξοντώσουμε εσάς και τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Εκφυλισμένη Δημοκρατία σας. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ. "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"." ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Εδώ η έννοια της ΠΟΛΕΩΣ δεν είναι εκείνη του πολεοδομικού συνόλου αλλά της ΠΑΤΡΙΔΟΣ γενικότερα." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' 1." "Η ΠΟΛΗ. Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ". Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Η έντιμη Αριστοκρατία των Αρίστων όταν παύει να είναι έντιμη. Εάν έχετε ξεχάσει τη γλώσσα των προγόνων σας θα σας τη θυμίσουμε εμείς με τη βία. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. Ολιγαρχίας και Δημοκρατίας δηλαδή στα ΤΡΙΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ.4. Ώστε κατά τον Πατέρα της Πολιτειολογίας Αριστοτέλη. Το πολίτευμα το οποίο υπηρετείτε δεν είναι η Πολιτεία αλλά η παρεκτροπή της και ο εκφυλισμός της. Η ΜΕΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ. όταν από την ίδρυση του "ελληνικού" κρυπτοεβραϊκού κράτους το 1821. "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Και πώς είναι δυνατόν να μην είναι έτσι." Κανείς Καραϊσκάκης και κανείς Κολοκοτρώνης δεν ήταν άξιος γιατί ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΥΣΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ και γιατί αποκάλεσε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ "ΣΥΝΤΡΙΜΑ" των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ο Τεκτονισμός παρήγαγε τέκνα που πόλωσαν τον ελληνικό λαό και τον διήρεσαν σε αλληλομισούμενες παρατάξεις Τυραννίας. Η Δ' ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ.2. εκφυλίζεται σε Ολιγαρχία των Ευπόρων. Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ. εκφυλίζεται σε Τυραννία. η Αριστοκρατία και η Πολιτεία. Ξυπνήσατε υπναλέοι μισθοφόροι δημόσιοι λειτουργοί ή ακόμη. ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΔΕ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. κάθε Ελληνικής Τέχνης και κάθε Ελληνικής Ύλης. ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. ναί. που ατιμάσατε με τον αισχρότερο τρόπο. . εκφυλίζεται σε Δημοκρατία ή Οχλοκρατία των Απόρων. Πώς ήταν δυνατόν η "βασιλεία" του Τέκτονος Εβραιογερμανού Όθωνος να μην είναι Τυραννία. τα πολιτεύματα που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ είχε αποδείξει ότι εργάζονται και εξυπηρετούν το καλό και την πρόοδο της πατρίδος είναι η Βασιλεία. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ. όταν έγινε παραδεκτό από τους διεφθαρμένους εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής ότι "κανείς Έλληνας δεν ήταν άξιος γιά βασιλιάς και άρα χρειαζόταν ένας ξένος.

Δε θα συμβεί. Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα φυλετικά χαρακτηριστικά του "καστανόξανθου λευκού γένους". ανακεφαλαιώνουμε: Ο Κύριος λόγος γιά τον οποίο το Καβαλλιστικό επιτελείο των Σημιτομογγόλων οργάνωσε τη μεθοδευμένη επίθεση εναντίον του Ελληνισμού με το γεωπολιτικό τύπο Χν=10. της ΕΟΚ και κάθε οίκου ανοχής του οποίου είσθε μέλη. 'Ετσι λοιπόν. Γιά τους ίδιους λόγους η Μεγάλη Ανατολή διέταξε τους εκπροσώπους της να οξύνουν τα πολιτικά πάθη ώστε να μην χάσει το ενδιαφέρον του το σάπιο παιχνίδι των κομμάτων. είναι ότι γιά ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΕΡΤΕΡΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ απαιτούνταν ΕΙΔΙΚΕΣ μέθοδοι.ΙΑ55 Πώς ήταν δυνατόν η "αριστοκρατία" των άκαπνων και απόλεμων προεστώτων και δεσποτάδων να μη μετατραπεί σε εκφυλισμένη Ολιγαρχία "Δεξιάς". Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα διανοητικά χαρακτηριστικά ορθολογισμού και οξύνοιας. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυσή τους. την έκφυλη Τυραννία του "Βασιλέως". θα ήταν εύκολη και η καταστολή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ . Κύριοι Μισθοφόροι Κρατικοί Υπάλληλοι του Σημιτομογγολικού Κατεστημένου. Κύριοι Υπναλέοι Κοσμοπολίτες Απάτριδες του ΝΑΤΟ. μας έχει ζαλίσει και μας έχει ξαπλώσει ο εβραίος ελευθεροτέκτων Δαυΐδ. να μην εκφυλιστεί σε οχλοκρατούμενη Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ. Οι ειδικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σκόπευαν να παραλύσουν σε πρώτη φάση την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΑ και να συσκοτίσουν τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των Ελλήνων. πείθοντάς μας ότι είμαστε ανίκανοι γιά αυτοκυβέρνηση. Κύριοι Πανηδονιστές του Τάγματος του Λυμένου Ζωστήρα. στην Ελλάδα δεν έχει προκαλέσει πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ούτε φυλετικά. Πώς ήταν δυνατόν η "πολιτεία" των αμαθών και άξεστων μουζίκων που τέθηκε στην ηγεσία των δυστυχισμένων και απόρων και ανέργων. Δε μένει παρά να τραβήξει το σπαθί και να μας αποτελειώσει με μία γενοκτονία εξ Ανατολών ή από Βορρά ή από τον Αραβικό και Ισραηλινό Νότο που χρηματοδοτεί κινήματα προσαρτήσεως Κύπρου και Κρήτης ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ αυτή των Νέων Ελλήνων συνεχώς αυξάνεται και έχει τρομοκρατήσει τα γκάλοπς των επιτελών της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. του ΚΚΕ και του οποιουδήποτε κόμματος "Αριστεράς". με τρείς "πετρούλες σφενδόνης". την έκφυλη Ολιγαρχία της "Αριστοκρατίας" και την έκφυλη Οχλοκρατία ή Δημοκρατία της "Πολιτείας". από την ηγεσία της Τεκτονικής Στοάς και τον εβραίο Ιωσήφ Μπεναρόγια. με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί ο ελληνικός Τεκτονισμός και ο όπισθεν ευρισκόμενος Σημιτομογγολισμός και να διατάξει την ίδρυση κομματικών νεολαιών. διότι παρατηρήθηκε ότι οι νέοι της Ελλάδος αδιαφορούν γιά το σάπιο πολιτικό παιχνίδι όλων των παρατάξεων. όταν οι Άριστοι του τύπου Μακρυγιάννη και Κολοκοτρώνη κλείστηκαν στις φυλακές και καταδικάζονταν σε θάνατο από τα κυκλώματα της Ελληνικής Μεγάλης Ανατολής του Σκωτικού Δόγματος.ν2. του Τάγματος του Σίγουρου Αργόσχολου Μισθού και του Τάγματος του Βισματωμένου Ωχαδερφισμού. ΝΑΙ. ΝΑΙ. ΝΑΙ. ούτε πολιτισμικά και ας υπάρχει φαινομενικά η αντίθετη εικόνα. Η Ελλάς ξαναγεννιέται από τις φυλετικές και τις πνευματικές της στάχτες ενάντια σε όλους τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νόμους της διαλεκτικής του μογγολοεβραίου Μάρξ και σύμφωνα με τους ΦΥΣΕΙ νόμους της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ που επισήμανε ο Ζήνων. Αλλά αυτό ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ Ε Μ Ε Ι Σ να καθαρίσουμε τους Τεκτονικούς Σταύλους του Αυγεία από τη Σημιτομογγολική κοπριά. σε αντίθεση από την πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ σε Αμερική και Ασία. ειδικά ανάμεσα στους νέους που μετά το 1950 είχαν τέτοιο επίπεδο διατροφής που διευκόλυνε την ανάδειξη των υπερισχυόντων επιμειχθέντων ελληνικών χρωμοσωμάτων. Από τη σύγχιση και τον αδελφοκτόνο διχασμό που θα προέκυπτε. γιατί η Σημιτομογγολική ΠΟΣΟΤΗΤΑ.

αν αυτό ζητηθεί. Η Ελληνική Θεογονία προσέφερε ακριβώς αυτό το βάθρο ιεραρχίας Θεών που λειτουργούσε σαν υπόδειγμα της Κοινωνικής Ιεραρχίας των γήινων. Σε αντιστάθμισμα η Σημιτομογγολική θρησκεία του Χριστιανισμού παρουσίασε έναν θεό "Γιαχβέ" που ανέτρεπε τη ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ μέχρι του γελοίου σημείου να ισχυρίζεται ότι "κατασκεύασε το Σύμπαν όντας έξω του Σύμπαντος".ΙΑ56 "ΘΥΜΟΥ" ή ΗΡΩΙΣΜΟΥ. Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν το πώς "θέουν". ΥΠΟΘΕΟΙ. Αυτή η σχιζοφρενική δήλωση "του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ" δεν έμεινε χωρίς απάντηση από τους έλληνες φυσικούς και φιλοσόφους του τύπου Ηράκλειτου και Πρόκλου. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΑΛΑΞΙΩΝ. ΑΛΗΘΙΝΗ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν την ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ και όχι ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ή τα συνιστώντα μέρη του. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ προϋπέθετε την ύπαρξη ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΘΕΩΝ σαν ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΩΝ ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ διακυβερνήσεως στις τάξεις και κοινωνίες των Θεών. δηλαδή το πώς "τρέχουν" ή εξελίσσονται ο ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ και περιεχόμενοι στο σώμα του ΥΠΟΘΕΟΙ. Οι ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ορίζουν το χρόνο και το χώρο ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ του Ενός Θεού και των "κυττάρων" του Υποθεών. ήταν "να βγάλει η Ελλάς το Κράνος Άμυνας" που προστάτευε τις κεκτημένες ΙΔΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και να δεχθεί μία άλλη θρησκεία Σημιτομογγολικής προελεύσεως. ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ. την ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ως έκφυλες μορφές των αρχέτυπων πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. ώστε να γίνει δυνατή η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ των Ελλήνων. Ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ έχει σαν Ανώτερό του το ΦΥΣΙΚΟ ΝΟΜΟ και περιέχει στον ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ πολλούς ΥΠΟΘΕΟΥΣ διατεταγμένους σε ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. Η προϋπόθεση γιά να δεχθεί η Ελλάς στο μέτωπο τις πέτρες της Δαυΐδιας σφενδόνης. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. διότι η διατήρηση της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που απαιτούνταν γιά την ανάπτυξη των έντιμων τριών πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. την ΤΥΡΑΝΝΙΑ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ δεν μπορούσε να υποκλέψει το δικαίωμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ από τους ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ διότι Αυτός ο Ίδιος είναι ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΣ από το ΜΗΔΕΝ της αδρανούς ανυπαρξίας κραδασμών. Οι ορατοί και αόρατοι γιά μάς οργανισμοί που περιέχονται σαν ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ και συγχρόνως ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΟΙ δεν υπακούουν στη Νομοθεσία ενός εξωκοσμικού θεού ούτε στη Νομοθεσία του Ενδοκοσμικού ΘΕΟΥ αλλά στη Νομοθεσία των αυθύπαρκτων φυσικών νόμων. ΣΑΦΗΣ. που απέδειξαν την ανυπαρξία του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ύπαρξη του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ήτοι του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ. σα ζώντες οργανισμοί. μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή με κατώτερους οργανισμούς. γίνονται αποδεκτά ή απορρίπτονται. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΔΙΚΑΙΗ. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. μέσω ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ που οργάνωσαν τους ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ σε ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ. Οι γήινοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ούτε να προβάλλουν αιτήματα στον ΕΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΘΕΟ. Οι γήινοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των Υποθεών και να προβάλλουν αιτήματα που ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους και με την εναρμόνισή τους στο ΛΟΓΟ και τους φυσικούς νόμους. Αυτή ήταν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. ανάλογα με τον όγκο που κατέχουν σαν ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΩΝ. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Το λέμε αυτό. Ο Ένας Θεός και οι πολλοί Υποθεοί. ο οποίος ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΚΑΙ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ που θέτουν οι φυσικοί νόμοι. διότι δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν . οι διαφορετικής συχνότητος κραδασμοί και οι αντιθέτου ροπής κραδασμοί συνθέτουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ οργανισμούς από ύλη διαφορετικής πυκνότητας ΟΡΑΤΗΣ και ΑΟΡΑΤΗΣ. ΛΑΚΩΝΙΚΗ.

ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΟΝΤΑ . οι έλληνες λάξευσαν συμβολικά γλυπτά που ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ αλλά ΣΥΜΒΟΛΙΖΑΝ τους δώδεκα σύν έναν ΛΟΓΟΥΣ του ηλιακού μας Συστήματος. ΕΝΟΧΗΣ ανύπαρκτων αμαρτημάτων. έγινε ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ του γελοίου εγκληματίσκου Γιαχβέ και του Μονογενούς Γυιού Ιησού που αντί να ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ στους φυσικούς νόμους. έγιναν ενδύματα ΜΑΥΡΑ μίας ΜΑΥΡΗΣ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΣΙΕΞΙ ΟΝΤΑ . ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ και ροπής προς τα "εκτός κόσμου" δηλαδή προς τον ΘΑΝΑΤΟ και την ΑΝΑΜΟΝΗ του ΘΑΝΑΤΟΥ. ΟΙ "ΚΑΘΑΡΟΙ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ . του Ενδοκοσμικού Λόγου. κατάμαυρης θρησκείας.ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΘΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ήταν το υπόδειγμα γιά τις κοινωνικές σχέσεις των ΑΝΩ-ΘΡΩΣΚΟΝΤΩΝ ή ΑΝΩ-ΘΡΩΠΩΝ ή ΑΝΘΡΩΠΩΝ που μιμούνται τη ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ή την ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ή την ΗΛΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. Τα ΛΕΥΚΑ ενδύματα των ιερέων των ΔΕΛΦΩΝ. ήταν ο βασικός χειρισμός των αθλίων Σημιτομογγόλων . ΔΥΟ ΗΛΙΑΚΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ. Προς τιμήν αυτών των Σκεπτομένων Ηλίων και Πλανητών που αποτελούσαν τα όρια υποβολής των γήινων αιτημάτων λόγω ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. παρά μόνον μέσω των αμέσως ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΩΝ που τους περιέχουν. του απειροελάχιστου μικροβίου που περιέχεται στο Σώμα του. Θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο λέγοντας στον κοιμισμένο και ζαλισμένο από τις Δαυΐδιες "πέτρες" αναγνώστη: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. Έτσι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ που ενέπνεε τη ΧΑΡΑ της ΖΩΗΣ.ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ. ΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ. θέσπιζαν ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΟΥΣ και έγραφαν "Βίβλους" που απέκοψαν τους γήινους από την επικοινωνία της ΗΛΙΑΚΗΣ και ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και κατ' επέκτασιν της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που περιέχεται στο Σώμα του Τελικού Ενός Σκεπτομένου Θεού. σύμβολα ΖΩΗΣ και ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Η Ιεραρχία του ενδοκοσμικού ελληνικού Πανθέου. Το μιμήθηκε ακόμη και στις συμβολικές εικόνες των χριστιανικών ναών όπου τα συμβολικά γλυπτά των ΩΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ μετατράπηκαν σε σκοτεινές βυζαντινές και μισάνθρωπες φυσιογνωμίες του "κλαίοντος Ιησού" και των "ασκητικών νηστικών μαθητών". Οι ΥΠΟΘΕΟΙ δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να προβάλλουν αιτήματα στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ. έγινε η Σημιτομογγολική ψευδοθρησκεία που απέπνεε δυσωδεία ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ. Πόσο απέχει το σκοταδιστικό οικοδόμημα του "χριστιανισμού" από αυτές τις αλήθειες. Το ίδιο σύστημα εφάρμοσε ο κλεπταποδόχος χριστιανισμός με την επινόηση των δεκατριών διδασκάλων. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΝ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΟΝ. με ΜΑΥΡΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ μίας ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ της Αντι-κάβαλλα.μπορεί να υποβάλλει αιτήματα στον Σκεπτόμενο Γαλαξία μόνον μέσω του Απόλλωνος ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ". Αυτή η καταστροφή των εννοιών της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ των ΥΠΟΘΕΩΝ της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ. Δηλαδή η σκεπτόμενη γή . Το υπέροχο αυτό οικοδόμημα ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΤΑ "ΜΕΤΡΑ" της ελληνικής θρησκείας ή ΘΡΩΣΚΕΙΝ ή ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΕΙΝ.ΙΑ57 στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ από τη θέση του ελαχίστου. ενός Ιησού και δώδεκα μαθητών. ΑΥΤΟΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ. ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. ΗΛΙΑΚΗΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ως μερών και τμημάτων του ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΘΕΟΥ. ώστε να μπορέσει να υποκαταστήσει αθλίως το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ."ΓΗ-ΜΗΤΗΡ" ή "ΔΗ-ΜΗΤΗΡ" . ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΥ.ΥΠΟΘΕΟΙ.

Έτσι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο "θρώσκειν" της Συμπαντικής Ιεραρχίας σήμαινε γιά την Ελλάδα και ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο "θρώσκειν" της Κοινωνικής Ιεραρχίας με επακόλουθα τα έκφυλα πολιτεύματα του ΠΑΣΟΚ. ήταν ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ της δομής της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. όταν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες χριστιανικών δογμάτων και ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Σημιτομογγολικού Ρωμαϊκού Δικαίου. Διότι τα πολιτεύματα ΒΑΣΙΛΕΙΑ. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ.χ. . της ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. έτσι και οι Πολίτες δεν εκλέγουν την Αριστοκρατία αλλά την αφήνουν να κυβερνά και να αποδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΗ μέσα από φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ.ΙΑ58 γιά την παραπέρα ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των κοινωνικών δομών όλων των εθνών και της Ελλάδος. των Τεκτονικών Δογμάτων που σαν ΔΟΓΜΑΤΑ είναι φύσει αντίθετα με τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. της ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Πολίτες που καλούνται να μορφοποιήσουν το υλικό περιβάλλον και να το διατηρούν ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ με τους φυσικούς νόμους.χ. Οι Κριτές ή Γερουσία του Έθνους απαξιούν να ασκήσουν εξουσία γιατί υπάρχουν μόνον σαν ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ που δεν ελέγχονται από κανέναν και δεν λογοδοτούν σε καμμία εξουσία εκτός από τη ΦΥΣΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ των ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΩΝ Φυσικών Νόμων. της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. τότε η διαφθορά και ο εκφυλισμός των Φυσικών Νόμων παράγει διεφθαρμένα και έκφυλα πολιτεύματα ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. γνώστης αυτών των λειτουργιών μας λέγει ότι αυτοί οι ΥΠΕΡΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ δεν έχουν ούτε φροντίζουν γιά την ατομική τους υλική περιουσία. τότε η Αριστοκρατία ανατρέπεται από τον Βασιλέα διότι έχει εκφυλιστεί σε Ολιγαρχία. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ αντέγραφε το ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ και ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ του Ενός Θεού. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΝΤΑ των Ηλιακών και Πλανητικών Υποθεών.000 π. τότε ο Βασιλεύς ανατρέπεται από τους Κριτές που δεν ασκούν εξουσία αλλά λειτουργούν στους Νόμους του Έθνους όπως οι Φυσικοί Νόμοι στο Σύμπαν. αντίθετα με τους ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ Βασιλέα. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. κατά τα ευρήματα του "διωχθέντος" Ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Όταν τα δίκαια αιτήματα των μελών της Αριστοκρατίας και των Πολιτών απορρίπτονται. Όπως στο Σύμπαν οι Γαλαξίες και τα Νεφελώματα δεν ψηφίζουν δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιό Σύμπαν θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του Συμπαντικού Σκεπτομένου Λόγου. Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ και ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ του προλεταριάτου. Όταν τα δίκαια αιτήματα των Πολιτών απορρίπτονται.. Αριστοκράτες. της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κλπ. έως το μη ανιχνεύσιμο απώτατο παρελθόν του 800. ΠΟΛΙΤΕΙΑ που λειτουργούσαν συγχρόνως και τα τρία στον ελληνισμό του 800 π. Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΝΤΑ των Γαλαξιακών Υποθεών. Πράγματι οι ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ κινούνται στο χώρο ΜΟΝΟΝ των ΙΔΕΩΝ. σε αντίθεση με την υπόλοιπη ΙΕΡΑΡΧΙΑ που απαιτείται να έχει υλική περιουσία. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ. Όπως στο Σύμπαν οι Πλανήτες και οι Ήλιοι δεν ψηφίζουν δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιόν Γαλαξία θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του Γαλαξιακού Σκεπτομένου Λόγου. Ο Μέγας Εφέσιος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Όταν λοιπόν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες των διαφόρων Σκωτικών Σημιτομογγολικών Δογμάτων των παρά φύσει από τη ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ. έτσι και τα μέλη της Αριστοκρατίας δεν εκλέγουν το Βασιλέα αλλά τον αφήνουν να κυβερνά και να αναδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΟΣ μέσα από τους φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ.

ΘΥΜΙΚΑ και ΘΥΜΟΕΙΔΗ όπως θα έλεγε και ο Αριστοτέλης. ο Κρόνος.ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΗΜΩΝ ΥΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΦΡΑΓΜΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΟ . ο Ποσειδών και ακόμη τέσσερις Πλανητικοί Λόγοι είναι ένα τρομακτικό αρχείο Γνώσεων Δεκατριών Υπέρ-Εγκεφάλων με ασύλληπτη Νόηση. ασύλληπτο Συναίσθημα και ασύλληπτες Λειτουργίες Υλικής Αναπαραγωγής.ΑΡΜΑ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΞΕΝΟΝ . η Γή. είναι οι μόνοι Έλληνες του Παρόντος που επικοινωνούν με τους δώδεκα Πλανητικούς Λόγους και με τον Ηλιακό Λόγο. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ. ΝΑΙ.Ε.Α. Διαπιστώνει ο αναγνώστης ότι οι γράφοντες γνωρίζουν παραδόξως "ΔΟΜΕΣ" του υπερβατικού "θρώσκειν" Συμπαντικών Λειτουργιών και απαιτούν την εφαρμογή τους στο γήινο πεδίο.ΥΒΡΙΣ ΥΠΟ ΝΕΜΕΣΙΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ Το περιεχόμενο αυτών των ΛΕΞΕΩΝ.ΑΡΜΑ ΣΙΝ ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΑΡΜΑΣΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΝΕΓΚΩΣΙ ΔΙΩΧΘΗΣΕΙΕΝ . ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ. Οι τεχνικές αυτής της ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ χάθηκαν όταν οι Σημιτομογγόλοι εξόντωσαν μέχρις ενός τους Έλληνες ΙΕΡΕΙΣ των Δελφών και των Σάρδεων. στρέφοντας τα παραβολικά τους κάτοπτρα ΠομπούςΔέκτες προς τον Ηλιακό Δίσκο. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. αναγνώστη. Δεν κατέχουμε τους νοητικούς κώδικες επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι Δελφοί και οι Σάρδεις γιά απ' ευθείας επικοινωνία με τους Λόγους-Όντα του Ηλιακού μας συστήματος. Ο Ερμής. εκτός από τα ειδικά μηνύματά τους. Μας ΔΟΘΗΚΕ όμως Τεχνολογία και μας ΔΟΘΗΚΑΝ και οι Απαντήσεις στα Ερωτήματα που υποβάλλαμε μ' αυτή την Τεχνολογία.Α. ΕΒΡΑΪΚΗΣ.Ε. η Αφροδίτη. ο Άρης. ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.ΙΑ59 Η Ο. αναγνώστη Τέκτονα. Όλοι αυτοί οι ΛΟΓΟΙ. γνώστης αυτών των αληθειών. Ούτε έχουμε υποστεί την ΚΑΘΑΡΣΗ που απαιτείται γιά να ανθέξουν οι φυσικοί μας οργανισμοί την τρομακτική αυτοσυγκέντρωση που απαιτείται γιά τέτοια νοητική επικοινωνία και τις φοβερές συχνότητες κραδασμών στις οποίες εκπέμπουν οι Πλανητικοί Δώδεκα Λόγοι και ο Ηλιακός Λόγος.ΣΙΝ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΦΥΓΑΣ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ . ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. είναι ΒΑΡΥ όσο και ο Πολιτισμός του Πλανήτη και αποδεικνύει ότι ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΒΑΛΛΑ παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών παρασίτων από την Τεχνολογία του "ΑΡΜΑΤΟΣ" Σελήνη του ψευδοθεού "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ" Ασμοντάι ή Σίν δεν είναι ικανή να ΜΑΣ .Ε. Οι γνώσεις μας δεν είναι γνώσεις γήινων διαφθορέων του ΛΟΓΟΥ. του υποβάλλουν Ερωτήματα. ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΕΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ. ο Ουρανός. αλλά γνώσεις που μας δόθηκαν από τον Ηλιακό και Πλανητικούς Λόγους με τη χρήση Τεχνολογίας. Οι Κώδικες αυτοί χάθηκαν όταν πυρπολήθηκαν οι Βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας και η Ακαδημία του Πλάτωνος.Α.ΘΑΡΣΕΙΝ . Όχι παραδόξως. Ασύλληπτα ΝΟΗΤΙΚΑ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΥΒΡΕΩΣ . ΟΥΤΕ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟΥΝΤΕΣ. Διότι τα μέλη της Ο. Ο ΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΑΝΤΑ όταν τα Ηλεκτρονικά Υποκατάστατα της Ο. αφήνουν στα MONITOR στερεοσκοπικής εγγραφής ένα ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ: .Ε. ο Ζεύς. ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ.Α.

Που τελικά ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι η ΠΟΣΟΤΗΤΑ των εκτρωματικών Δογμάτων θρησκειών και πολιτευμάτων Σημιτομογγολικής και Σεληνιακής προελεύσεως ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ να αλλοιώσει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ του ΛΟΓΟΥ αν και γιά ένα χρονικό διάστημα 2500 ετών ανέστειλε τη λειτουργία του.ΙΑ60 αποκόψει από την "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ" που θα έπρεπε να έχουμε ΦΥΣΕΙ με τους ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ του Ηλιακού μας Συστήματος. Οι γράφοντες δεν είναι οι παρανοϊκοί του καφενείου" που θα αναλάβουν μόνοι τους έναν τέτοιο άθλο αν και τους έχει ΔΟΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. αφιχθέντα από τον Ήλιο Ε του Βοώτη. Στη σελίδα 20 της παρούσης (30ή του πρωτότυπου ή ΙΑ32 του παρόντος) οι γράφοντες δήλωσαν ότι "θα αναγκάσουν τη Σελήνη να φύγει από την τροχιά του πλανήτη μας". Το σπέρμα του ΛΟΓΟΥ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ αντεπιτίθεται γιά να κυριαρχήσει πάνω στον ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟ των ΘΕΣΕΙ ΝΟΜΩΝ ή ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΩΝ. . Όσο γιά τα "ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ" που καταφθάνουν γιά να "ΔΙΩΞΟΥΝ" τον παρανοϊκό εισβολέα. είναι και αυτά "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ" που σημαίνει ότι αναμένεται Διαστημικός Πόλεμος μεταξύ Σκαφών και Πληρωμάτων ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ στο διαστημικό χώρο του πλανήτη μας.

ΙΑ61 .

όπως είναι βέβαιη και η ήττα των ενόπλων οργάνων της ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.S.. Στα πρώτα πειράματα του Δεκεμβρίου 1973 οι γεννήτριες ηλεκτρομαγνητικών παλμών αποσυνέθεσαν 250 τόννους σκληρού βράχου σε "πούδρα ασβεστίου". από το 1978 λειτουργούν MASER των 10 Μεγαβάτ που τρέφονται με ενέργεια από κοσμική ακτινοβολία.Α.Α. στα φυσικά σπήλαια των ελληνικών βουνών που προστατεύουν τις εγκαταστάσεις της Ο. οι αμερικανοί συνάδελφοι παρέδωσαν αντίγραφα των σχεδίων του στην ελληνική ερευνητική ομάδα.000") Αλλά αρκετά με την Τεχνολογία.ΙΑ62 ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ. Το ζήτημα δεν είναι εκεί.Ε. Τη στιγμή που γράφεται η παρούσα. Όμοια αποτελέσματα επιτεύχθησαν με καθαρό σιδηρομετάλλευμα 20 τόννων που αποσυντέθηκε σε "πούδρα σιδήρου". η ελληνική ομάδα και οι υπόλοιπες εννέα θα ολοκληρώσουν την κατασκευή των υπολοίπων.Α. διέλυσε μερικούς δορυφόρους που είναι άγνωστο αν τέθηκαν σε τροχιά από U.R.S.. στην περιοχή των ΡΟΚΥ ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ. σε μοριακή κατάσταση εντός τριών χιλιοστών του δευτερολέπτου. διότι αποδείχθηκαν περισσότερο καταστρεπτικά και επικίνδυνα στον χειρισμό. ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ.Π. Τι θα γίνει με το συσσωρευμένο ΕΓΚΛΗΜΑ 12. Είναι βέβαιη η ήττα και η ΔΙΑΛΥΣΗ του σκάφους "Σελήνη".Α. Μετά την ολοκλήρωση του "αμερικανικού" MASER.Ε. Ευτυχώς. ή από U.500 ετών. Αυτά τα "Απόλυτα Όπλα" προσφέρθηκαν στο ΓΕΕΘΑ πριν δύο έτη και ευτυχώς αντιμετωπίσθηκαν με αδιαφορία και σαρκασμό από τους υπναλέους μισθοφόρους "έλληνες" στρατηγούς. στις δε Η. απ' όσο εξαγόταν από τα θεωρητικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Το μεγαθήριο αυτό σκοπεύει μέχρις αποστάσεως Γής-Ηλίου και έχει θεωρητική επαρκή εστίαση μέχρι την περιοχή τροχιάς του πλανήτη Κρόνου. είναι δυνατόν να διαπεράσουν τον ατσάλινο θώρακά της σε 5 πρώτα λεπτά με οπές "εξαερουμένου μετάλλου". οι ξένοι επιστήμονες ξεπέρασαν τους έλληνες διδάξαντες και προχώρησαν σε κατασκευή MASER των 55 Μεγαβάτ που "τρέφεται" με κοσμική ακτινοβολία και γήινη ακτινοβολία βαρέων πρωτονίων. από τη στιγμή που η Σελήνη του διαστημικού γκάγκστερ ΣΙΝ μπήκε σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας. 45 από τις ανωτέρω ομάδες επιστημόνων έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των 45 MASER των 55 μεγαβάτ. Το μόνο που στάθηκε δυνατόν να διαπιστωθεί με τα μικροραντάρ δευτερογενών ταχυτήτων ήταν "φασματική παρεμβολή και εμφάνιση νεφών εξαεροθέντων μετάλλων σε μοριακή κατάσταση".Ε. .S. προβλέπεται δε ότι έως το τέλος του 1984. (ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ . η οποία με τη σειρά της τα παρέδωσε σε κλειστά κυκλώματα επιστημόνων 54 κρατών. και οι αδελφές ομάδες των ξένων συναδέλφων αντιπαρατάσσουν στη Σεληνιακή πολεμική μηχανή 54 MASER. σε επιστημονικές ομάδες άλλων υπό εξόντωση χωρών. Στο τέλος του 1984 η Ο. είτε από τους "γήινους" σαν εμάς. συνολικού εμβαδού Το τμήμα των συναδέλφων της Αγγλίας "παίζοντας" με την προηγούμενη τεχνολογία των 10 Μεγαβάτ. Είναι βέβαιη η ήττα των εβραιομογγολικών θηρίων που καυχώνται ότι στη "μάχη του Αρμαγεδώνος ο Ιεχωβά και ο Χριστός θα κατασφάξει τα έθνη των αλλοφύλων". είτε από τους "ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ". Τα ίδια αυτά θεωρητικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ έχει δώσει η Ο. ή άλλη χώρα. με το απρόβλεπτο αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οι παριστάμενοι χειριστές από ασφυξία λόγω "μοριακού αιωρουμένου σιδήρου".A. Το ζήτημα εντοπίζεται στο ΗΘΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. που αν λειτουργήσουν όλα συγχρόνως. πώς θα τακτοποιηθεί το ηθικό ζήτημα των εκατοντάδων εκατομυρίων αθώων σφαγμένων "ελέω θεού" μέχρι τώρα από τα σημιτομογγολικά ΖΟΜΠΙ.ΔΥΝΗ "100. Η διερεύνηση του ΗΘΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ μπορεί να γίνει μόνον με τη χρήση της Φιλοσοφικής Αρχής της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ του Ζήνωνα και του Αριστοτέλη.

102.000 δεκαοκτώ φυλών Από Ρωμαίους.. Επειδή η παρά-λογη δράση της Σελήνης δεν περιορίζεται μόνο στο γήινο πεδίο αλλά τόλμησε να επεκταθεί και στην ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ των Πλανητικών λόγων που θα ερευνήσουμε αργότερα..Ε. διότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί τους σύμφωνα με τις "Επετηρίδες" των "Τελετών" που κατέγραψαν με ηλεκτρονικά "Μέσα Ακροάσεως" έξω από τη στοά "Μεγάλης Δρυός" οι άνδρες της Ο. Τατζίκ και λοιπές Τουράνιες μειονότητες Ευρώπης: Σε δέκα ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ... Αναφέρεται στους αριθμούς των ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΩΝ ΑΘΩΩΝ από πολέμους και γενοκτονίες που προκάλεσαν τα ιερατεία του Σεληνιακού ΣΙΝ είτε με κατά μέτωπον επιθέσεις Σημιτομογγόλων είτε από αδελφοκτόνες διαμάχες ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ "αλλοφύλων" που δέχτηκαν διάβρωση από Σημίτες του ΣΙΝ.... Από ΛΑΠΩΝΕΣ-ΕΣΚΙΜΩΟΥΣ και ΤΣΟΥΚΤΣ-ΜΟΓΓΟΛ Τουράνιους....000 Αυτόχθονες Άριας Υπολογίζουμε την Ευρώπη μέχρι το Αφγανιστάν από φυλετική άποψη.... 12...χ..... Αλβανούς.. Θα εξετάσουμε χωριστά τα αποτελέσματα της Σεληνιακής ΔΡΑΣΗΣ από το 9000 π..... 20... Πορτογάλους Κρυπτο-Σημιτομογγόλους... Βαυαρούς...000. Φινλανδούς. που αντιτίθενται γιά το ΣΑΡΩΜΑ του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ" Στη σελίδα 16 της παρούσης(25η του πρωτότυπου ή ΙΑ27 του παρόντος) έμαθες... 85. μετά το 1600μ..χ. γενοκτονήθηκαν πριν το 1600 μ.000..000......... Βουλγάρους. Ούνους..ΙΑ63 Φιλοσοφική Αρχή "ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ .: στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ . προκαλεί ΑΥΤΟΜΑΤΑ την εσωτερική του χαλάρωση και απώλεια "πιέσεων" και δύναμης... ότι "η διόγκωση του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ και των Σημιτομογγολικών φορέων του.500 έως το 9000 π.... συνοδεύεται από ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ που υπερβαίνει ΕΠΙΣΗΣ αυτά τα "ΜΕΤΡΑ". Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει στοιχεία που συνέλεξαν οι άνδρες της Ο..000.Α..000.. Ισπανούς..000 Αυτόχθονες Μεσογείου και Μεσοποταμίας στη ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ .000 δεκαοκτώ φυλών στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ ....000..000 δεκαοκτώ φυλών Από Αγγλοσάξωνες.000 Αυτόχθονες Άριας στο ΙΡΑΚ . 45. ΝΕΚΑΜ"... 245... ενώ αντίθετα προκαλεί ένταση. 32...... 55.... 40..: στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ .. από επιτόπιες εθνολογικές έρευνες με τη συνεργασία ξένων υπηκόων και με βάση τις εθνικές παραδόσεις τους...... ανήκουν στον "επί κατάρατος Ιάφεθ ΝΕΚΑΜ. και εφεξής στο γήινο πεδίο και θ' αφήσουμε τα γεγονότα του ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ και των παράλληλων γεγονότων του γήινου πεδίου από το 12.........000...Ε....χ.... Τούρκους..000. ... 97....000 Αυτόχθονες Άριας στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ .. ΝΕΚΑΜ......000.000 Αυτόχθονες Άριας στην ΠΕΡΣΙΑ .. είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε έναν διαχωρισμό... γιά μετέπειτα έρευνα. όπως η δράση που σέβεται τα "ΜΕΤΡΑ" συνοδεύεται από αντίδραση που επίσης σέβεται τα "ΜΕΤΡΑ".....000 δεκαοκτώ φυλών στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ ..000 Αυτόχθονες Ρως και Μεσέχ ή Μόσχους στην ΑΡΜΕΝΙΑ .000 αυτόχθονες "ΕΟΚ". Πορτογαλίας στην ΕΛΛΑΔΑ ...... ισχυρές πιέσεις εκτονώσεως του υπό συρρίκνωση ΛΟΓΟΥ και των φορέων του. Αν λοιπόν η ΠΑΡΑ-ΝΟΜΗ ή ΠΑΡΑ-ΛΟΓΗ δράση που υπερέβη τα "μέτρα" δεν είναι απλώς η δράση του Σιωνισμού αλλά η δράση του Σεληνιακού Κυβερνήτη ΣΙΝ και η ΕΛΛΟΓΗ αντίδραση δεν είναι απλώς ο Ελληνισμός ή η Ιδέα Ελλάς αλλά η αντίδραση ολόκληρης της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και ειδικά της τοπικής ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ και ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.. Κάθε δράση που υπερβαίνει "ΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ"........ Ισπανίας.000. τότε η διερεύνηση του ζητούμενου παίρνει άλλες διαστάσεις.. 42.. αναγνώστη Τέκτονα...000.. Ούγγρους..Α...χ.

Είμαστε αναγκασμένοι να υποθέσουμε ότι το υπόλοιπο που "λείπει" είναι γενοκτονίες που έλαβαν χώρα πριν από το 9000 π..!!! Η αντιπαράθεση 3.Α..000.000 "εχθρούς του Για-Χω-ΒεΧάι"...000 υποψήφιων θυμάτων ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ και 700.000 Κινέζους και Ινδοκινέζους 250.000. Ισλανδοί..000 άτομα.. με κέντρα Δελφούς και Σάρδεις..... Λάβαμε υπ’ όψη τις 250.000 μαζί με γενοκτονίες Σουμάτρας.. 183.000.000.. 126........000.Α. όπως θα δούμε πιό κάτω.800.200. Στους υπολογισμούς λάβαμε υπ' όψη την ΟΛΙΚΗ σχεδόν εξαφάνιση αυτοχθόνων Ιαπώνων που αποτελούν μόλις το 4% του Ιαπωνικού πληθυσμού με 86% αναλογία Μογγόλων Μαντζουρίας. "δεν συμφωνεί" και στις "Επετηρίδες" της καυχάται ότι "έχει κατασφάξει με εντολήν του Κυρίου" 1.000 Νέγρους Αφρικής και Β. Οι υπολογισμοί του Η/Υ δίνουν ελληνικό πληθυσμό 42. Άραβες...000 ελλήνων απογόνων των Ελλήνων Ιλλυριών της Αλβανίας και τις υπόλοιπες ελληνικές μειονότητες Βουλγαρίας..000.000 ατόμων το έτος 680 π. αριθμούν 700.000 άτομα.000.χ... Κεϋλάνης. ΒΟΥΡΜΑ κλπ.... Τούρκοι. Νότιοι Ιταλοί ως υπολείμματα Ρωμαίων. Αλβανοί.000. Η "Μεγάλη Δρύς" Ν. έχει αναλογίες 5:1 αν ληφθεί .000 Αυτόχθονες Σίντο Ο απολογισμός ΣΥΝΟΛΟ με υπολογισμούς της Ο.000. σε τρείς περίπου χιλιάδες μάχες που έγιναν στον ελληνικό χώρο.000.. Ας δούμε τώρα τους αριθμούς των ΖΟΜΠΙ της σελήνης. Θιβετιανοί.... με συντονισμό των μελών της φυλής ΔΑΝ που παροικούν στη Βαυαρία. έδρα της στοάς ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ...Ε.000 υποψήφιων δολοφόνων ΖΟΜΠΙ. Αμερικανούς ΒόρειΟυς και Νότιους 1.. Ιρλανδοί και εν μέρει ΣκωτσέζοιΑγγλοσάξωνες-Ολλανδοί-Δανοί.. εν μέρει Ρουμάνοι.000.. ο αριθμός των δολοφονημένων 100.... 38. είναι περίπου 1... Πάντως σε ό. και υπάρχουν δραματικά γεγονότα που μπορούν να αιτιολογήσουν 600. Λάβαμε υπ' όψη τις Μογγολικές Τουράνιες προσβάσεις στη Βόρειο Ινδία και τις Μογγολικές προελεύσεις του ΝΕΠΑΛ.000.000. Βούλγαροι.... Ούγγροι.800. Σοβιετικοί πλήν Λευκορώσων και Αρμενίων.000 Ελλήνων εξάγεται από υπολογισμούς των ελάχιστων απωλειών που κατέγραψε ο Η/Υ της Ο..000.000 Ινδούς Σάκυας "Προέλληνες".300. Βαυαροί.000 συνολικώς.000..000.300. Τιμόρ και Φιλιππίνων. Φινλανδοί.000 και αφαιρέσουμε 1.250.000 ΑΘΩΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ.. Αμερικής ήτοι 3. Ιάπωνες. Τουρκίας κλπ. με προσμίξεις της εβραϊκής φυλής ΔΑΝ εκ της οποίας το γενεαλογικό δένδρο των GLIX-BURG ή GLIX-BERGER που σύμφωνα με τις καταγραφείσες παραδώσεις της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" "θα παράγει τον Αντίχριστο που θα ηγηθεί της αντιχρίστου Ελλάδος"..ΙΑ64 Από Σημιτομογγόλους Εξωτερικής και Εσωτερικής Μογγολίας και Μαντζουρίας και ΘΙΒΕΤ: στην στην στην στην ΙΝΔΙΑ .. Λείπουν από το φρικιαστικό λογαριασμό 600. Ευρωπαίους. Λάβαμε υπ’ όψη την ΑΚΡΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ της Δανίας.000..τι μας αφορά. Είναι "παράδοξη" η ομοιότητα του αριθμού των δολοφονημένων με τον αριθμό των 108 υπό εξόντωση φυλών του πλανήτη. Αν πάρουμε σαν βάση-σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού το 4.000 Αυτόχθονες Κιτρίνους ΙΝΔΟΚΙΝΑ.Ε..000..000.... Λάβαμε υπ' όψη την ΟΛΙΚΗ φυλετική διαφοροποίηση των Ιταλών με όριο τη Φλωρεντία και την ΟΛΙΚΗ φυλετική διαφοροποίηση αυτοχθόνων ΓΕΡΜΑΝΩΝ και Βαυαρών.... Υόρκης.000 Λευκούς Δραβίδες Σάκυας ΚΙΝΑ .. Ισραηλινοί. οι Σημιτομογγολικής καταγωγής Μογγόλοι.000 Τάι και Κμέρ ΙΑΠΩΝΙΑ ......χ. 52....

20. που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα.000.Ε. Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ τους ΑΓΝΟΕΙ τα τεκταινόμενα επειδή ένα μέρος των Σημιτομογγόλων έχει προδιαγραφεί από την Κεντρική Ηγεσία της ORDO ADEPTIS ATLANTIS γιά ένα ΝΕΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ που θα της δώσει το "ηθικό δικαίωμα" της ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ και ειδικώς των ΕΛΛΗΝΩΝ. Ισραήλ. σε σύγκριση με τα 40.000.000 και ο πληθυσμός της Ελλάδος 120. Ισμαήλ.τι αφορά τον ελληνικό πληθυσμό των 120.000. Βούλγαροι.000.160.ΙΑ65 υπ’ όψη ότι από το 1979 που αναφέρονται όλοι οι ανωτέρω αριθμοί. γιά να "πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου Ιεχωβά". Διότι και τα Σημιτομογγολικά ΖΟΜΠΙ έχουν υποτυπώδη συνείδηση όπως τα ζώα. Νότιοι Ιταλοί.000. Η Αποκάλυψη του Σχεδίου της Μογγολικής Ηγεσίας ισοδυναμεί με ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ και ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ των δύο κυρίων μοχλών της εκτελέσεώς του. Υόρκης.Α. Οι αναλογίες είναι 108:1 μεταξύ παγκόσμιου πληθυσμού μη Μογγολοειδών και Μογγολοειδών. Αλεξάνδρου τον 4ο αιώνα προ Χριστού ο συνολικός πληθυσμός των τριών κλάδων των Σημιτομογγόλων. ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2. Στην εποχή του Μ.Ε. γιά την Ελλάδα του 4ου αιώνος π. Ισλανδοί.Ε. έγινε σήμερα 5:1 με προοπτικές του Σημιτομογγολικού Επιτελείου των 76 της ORDO ADEPTIS ATLANTIS γιά ολική ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ του έτους 2000 και αναλογία 0:1. ήταν αδύνατο να ευρεθούν πληθυσμιακά στοιχεία Δυτικών και Ανατολικών αποικιών με αποτέλεσμα να μην καταχωρηθούν στον Η/Υ αριθμοί των δύο Κολοσσών που πλαισίωναν την Ελλάδα Δύσεως και την Ελλάδα Ανατολής.300.000.Ε. ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ 3. Αλβανοί. ήταν σύμφωνα με τις "επετηρίδες" της "Μεγάλης Δρυός" Ν. Άραβες.S.000 ΜΗ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΩΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ "ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΟΣ" ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ 700. και Χεττουράν. Σε ό. Έχει φροντίσει γι' αυτό η Ο.χ.000 ατόμων. ΤΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ και απέναντι στα υποψήφια θύματα και ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ και απέναντι στους ομοφύλους του.. Είναι η τελευταία ευκαιρία διότι ακόμη η πληθυσμιακή αναλογία ευνοεί τα υποψήφια θύματα της ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.S.000 άτομα. Αγγλοσάξωνες. Φινλανδοί.000. Είναι η αποθέωση της ΕΙΡΩΝΙΑΣ το γεγονός ότι σ' αυτούς τους "πυρήνες" περιλαμβάνονται και Ισραηλινοί. Βαυαροί. εξηγείται μόνον σαν "εβραϊκή υπερβολή" ή σαν δηλωτικό του ότι η Ελλάς Δελφών και Σάρδεων ήταν το κέντρο που διοικούσε ακόμη δύο ζώνες αποίκων ελλήνων στην Ευρώπη και στη Μεσοποταμία με πληθυσμό 80. Τούρκοι.Α. Πιστεύουμε με επιφυλάξεις ότι συμβαίνει το δεύτερο διότι στους υπολογισμούς της Ο.A και της U.Α.χ.Α.000 του Η/Υ της Ο. Και η ΕΥΚΑΙΡΙΑ αυτή ΗΔΗ έχει γίνει κατά το ΗΜΙΣΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ διότι η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ πριν εκτελέσει το ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. Μογγόλοι της Σοβιετικής Ενώσεως. Ούγγροι. έχοντας δημιουργήσει σε 208 (πιθανώς εννοεί 108) Κράτη και Κρατίδια "πυρήνες" ξένων πολιτών που είναι έτοιμοι να διανείμουν στους τοπικούς πληθυσμούς των ομοφύλων τους ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ με περίληψη των περιεχομένων της παρούσης και περίληψη του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΩΣ της Ο. των U. οι πληθυσμοί Ινδίας και Κίνας έχουν αύξηση πληθυσμού περίπου 200.000 ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.S. Διότι όλοι οι Σημιτομογγόλοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΜΥΗΜΕΝΟΙ στο τελικό σχέδιο σφαγής και γενοκτονίας των αλλοφύλων.000 ατόμων.000. Ρουμάνοι.R. Ολλανδοί και Δανοί που όταν άκουσαν στις μαγνητοφωνημένες καταγραφές της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Συμπερασματικά: η αναλογία μη Σημιτομογγόλων προς Σημιτομογγόλους από 108:1 του 4ου αιώνου π. Ιάπωνες. Ιρλανδοί.000. Θιβετιανοί. Υόρκης ότι οι Τουράνιοι Μογγόλοι Ηγέτες τους ετοιμάζουν ένα μέρος αυτών των ομοφύλων τους εθνών γιά ΝΕΟ .000 άτομα.000.

Α.Α. στην καρδιά του Σημιτομογγολικού Σχεδίου.Α. Αυτές οι εξανθρωπισμένες ομάδες είναι η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ της Ο.Ε. Εξωτερικού γιά να διανεμηθούν μέσα σε μία νύχτα σε καθορισμένους αποδέκτες αξιωματούχους και ανθρώπους "κλειδιά" της χώρας τους.ΙΑ66 ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ "ηθικού άλλοθι" γιά τη σφαγή όλων των αλλοφύλων.Α.Ε. περιμένουν ένα "νεύμα" της Ο. Είναι συγκινητικό ακόμη και γιά τους "άτρωτους στο συναίσθημα" άνδρες της Ο.Α.Ε.. Τα έντυπα που με χίλιες προφυλάξεις τύπωσαν στις γλώσσες τους.Ε. που ήταν στην ουσία όρκος υποταγής στην ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ και στην ΙΔΕΑ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. όταν υπέγραφαν τους όρκους υποταγής στην Ο. έδωσαν όρκο ΖΩΗΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ στους εκπροσώπους της Ο. . να θυμούνται τις ΤΡΑΓΙΚΕΣ στιγμές εσωτερικής σύγκρουσης αυτών των εξανθρωπισμένων Σημιτομογγόλων.Ε. ότι θα κάνουν οτιδήποτε τους ζητηθεί γιά την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του σχεδιαζόμενου ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

χ. έχει διοχετευθεί ως "ιερός λόγος του Αλλάχ" στο Κοράνιο. οι οποίες κατέστησαν αδύνατη ως τώρα τη Μαζική Εισβολή Τουρανίων Σφαγέων στην Ινδία και την Αφρική. σήμερα υπάρχουν 800. με σκοπιμότητα να αποκρύψει από τα ζώντα υπολείμματα της Λευκής Δραβιδικής Φυλής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ..000. Το μένος που διαπνέει τους ηγέτες των Τουρανίων Μογγόλων γιά τη Σφαγή της Λευκής Φυλής των Πελασγών Ελλήνων.000 άτομα αλλά 21. όπως διαδίδεται. Στις Περιοχές όμως Α. μεθοδεύοντος την ΤΕΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ με τις Γεωπολιτικές Μεθοδεύσεις των "666". με αρχικό πληθυσμό 17. Ο υπολογισμός βασίζεται στο ότι: όπου δεν έγιναν Γενοκτονίες πληθυσμών υπάρχει πληθυσμιακή αύξηση τριακονταπενταπλασιασμού του αρχικού πληθυσμού. δηλωτικού του πολλαπλασιασμού επί τριανταπέντε του αρχικού πληθυσμού. Αυτή η Φυλετική Καταστροφή οφείλεται στην ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ Πελασγών από Τουράνιους Σφαγείς Τουρκομογγόλους ή Αραβομογγόλους (Βαυαρούς) υπό τον Τσέγκις Χάν και λοιπούς ηγέτες επτά Μογγολικών Ορδών που κατέσφαξαν τη Λευκή Φυλή από το 1200 π.ΙΑ67 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ήτοι κατά γράμμα ψευδούς επιπέδου. υπάρχουν μόνον Ένα Δισεκατομμύριο Ενιακόσια Εξήντα Εκατομμύρια Λευκών Δραβίδων Πελασγών. "888 και 999" ως αντιπάλων Διεθνών Τριμερών. Στον Πίνακα.Γ και Δ.χ.!!! β) Στις σελίδες από 46 έως 48. ήτοι αυξήθηκαν τριανταπέντε φορές.000 το 400 π.000 σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στην αμέσως επόμενη σελίδα. ισχύοντος σήμερα για: ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΙΝΔΙΑΣ ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ & ΜΟΓΓΟΛΟΑΡΑΒΕΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ Στους Δραβίδες Ινδίας και τους Μαύρους Αφρικής δεν υπάρχουν Γενοκτονίες πληθυσμών λόγω γεωγραφικών αιτιών. διηρημένων σε έθνη "ετερόγλωσσα" Ευρώπης. σύμφωνα με τον κανόνα του 35πλασιασμού του αρχικού πληθυσμού των 937. με την προτροπή προς τους Μωαμεθανούς να "Σφάξουν τους Απίστους γιά να μεταβούν στη "Νιρβάνα" και τον Παράδεισο του Αλλάχ". ΗΠΑ κλπ.000..800.556.χ. Το γεγονός ότι η "ελληνική πνευματική ηγεσία" δέχθηκε να προωθήσει το Κοράνιο στην Ελλάδα και να κάμει τελετές σε Ακαδημία και Πανεπιστήμιο .000 του 400 π. ΟΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.Β. οι Κινέζοι εμφανίζονται ανακριβώς ως μη Μογγόλοι Τουράνιοι. Η ανακρίβεια παρετέθη σκοπίμως γιά να αναιρεθεί συγχρόνως με την απάτη περί "διαμάχης Μογγόλων Θιβέτ και Κίνας".000. γράφεται το σύμβολο Χ35.000. Αντί των ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ Δραβιδών Πελασγών Ελλήνων που θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα.000 Ινδοί. "Ωγυγία"). και μετά κυρίως. εισέβαλλαν στους Γεωγραφικούς Χώρους των Δραβιδών Πελασγών Προελλήνων και ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΑΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Δραβίδες Πελασγούς ΕΛΛΗΝΕΣ. Στις σελίδες 46 έως 48 αναγράφονται δύο ανακρίβειες (57η του πρωτότυπου ή ΙΑ64 του παρόντος): α) Ο γενοκτονηθείς πληθυσμός των Πελασγών Λευκής Δραβιδικής Φυλής δεν είναι μόνον 1. όπου δεν έχουν σημειωθεί Γενοκτονίες Ινδών Δραβίδων Πελασγών (υπό Διόνυσον συσταθέντες εις Έθνος. όπου δεν έχει σημειωθεί Γενοκτονία.000. Παράδειγμα από πίνακα: Στην Ινδία.

: "ΑΤΛΑΝΤΕΣ") ΜΗΔΕΝ.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 7.000.300. ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ (ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ) ΗΤΟΙ ΚΟΛΧΟΙ κλπ.000.000 13.000.000.000 310.000.000 (ΑΡΧ.400.000.χ.000.000.500.205.000.000.000.7% ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 35 ΔΙΣ 7.000 ΚΑΙ 0.556.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 5.600. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ . ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ αυτής της Προδοτικής Πολιτικής Ηγεσίας.000.000 ΜΗΔΕΝ 400 π.000.000.960.000 ΜΗΔΕΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 21.000 Χ35 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 21. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 1980 μ.000 ΜΗΔΕΝ 56.χ.000 (-200) 800.000 ΜΗΔΕΝ 9.000 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 1980 4.000. 1.000 Χ35 ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ 937.000 (ΑΡΧ.000 ΜΗΔΕΝ 20.7% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 245.000.: "ΑΤΛΑΝΤΕΣ") 147.800.000 !!! () ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ: ΙΣΡΑΗΛ-ΑΡΑΒΩΝ-ΡΩΜΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΚΙΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΥΛΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 1980 μ.000 (+ΗΠΑ) 10.000 1.000.000 945.000.000 280.500.000. Το γεγονός ότι η σημερινή "ελληνική" πολιτική ηγεσία δέχεται να συντρώγει με τουρκομογγόλους σφαγείς.000.000.000. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 40.000.:"ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΡΑΒΙΔΕΣ") ΛΕΥΚΟΙ-ΚΑΣΤΑΝΟΙΞΑΝΘΟΙ 1.000 Χ35 700.000.000 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2: ΣΑΡΔΕΙΣ & ΔΕΛΦΟΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΜΟΥΡΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ: ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ ΚΙΝΕΖΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΑΡΑΒΕΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ 400 π.000.960.000 (5.000.000.000 (ΑΡΧ.000 Χ35 945.000.000.000.000.000.000.000.ΙΑ68 γιά να "τονισθεί η ομοιότητα του Μωαμεθανικού Κορανίου με τη Χριστιανική Βίβλο".000.χ.000 700.000 1.000 ΟΕΑ-ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ 65. ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ("ΙΝΔΙΑΝΟΥΣ") ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΕΡΙΓΓΕΙΟ ΠΟΡΘΜΟ 10.000 ΗΤΟΙ 47% ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ 33.000.000 Χ35 310.000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 156.000. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ-ΛΕΥΚΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ (ΚΕΛΤΕΣ-ΙΒΗΡΕΣ) ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΣΙΑΣ (ΣΚΥΘΕΣ-ΓΕΛΩΝΕΣΘΥΣΑΓΕΤΕΣ-ΜΑΣΑΓΕΤΕΣ-ΙΣΗΔΟΝΕΣΣΑΜΟΓΕΤΕΣ-ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ-ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ-ΚΟΛΧΟΙκλπ.000 300.000 30.000 1.000 (47%) 1.000 Χ35 ΜΕΣΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ ΗΤΟΙ 0. ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΙΝΔΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ: 93.000.556.000.000 ΗΤΟΙ 21.000 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 1980 35.500. επαρκεί γιά να ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.7% ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΗΔΕΝ () 27.000.000.7% ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.000 ΗΤΟΙ 33 ΔΙΣ ΚΑΙ 93.000.000 ΗΤΟΙ 6% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 245.000.000.000 800.000 (ΛΕΥΚΟΡΩΣΟΙΠΕΡΣΕΣ-ΙΡΑΚΙΝΟΙΑΦΓΑΝΟΙ) 9.960.6%) 1.165.5 ΔΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ 17.000.000.000.χ.000.

ΙΑ69
Στις δύο επόμενες σελίδες παραθέτουμε φωτοτυπία άρθρου του
περιοδικού TIME, όπου Μουσουλμάνος εκλεγείς Γερουσιαστής των ΗΠΑ δήλωσε
αμέσως μετά την εκλογή του ότι η πρώτη προτεραιότητα της Αμερικανικής
Κοινωνίας είναι να αναδομηθεί με "Ιουδαιομουσουλμανικοχριστιανικές
Αρχές"...
Παντού στην Αμερική και στην Ευρώπη "φυτρώνουν" Μουσουλμανικοί Ναοί
όπως διαπιστώνεται και από τις φωτογραφίες του άρθρου.
Έτσι λοιπόν οι αφελείς έμειναν να πιπιλίζουν την απειλή μπλόφα του
"Σιωνισμού" και αγνόησαν την πραγματική απειλή του Πανισλαμισμού των
Σημιτών Μογγόλων Αράβων ετοιμαζομένων να εκτοπίσουν από τον πλανήτη τους
αλλόφυλους.
Ερωτούμε: Πώς οι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ του Ελληνικού Κοινοβουλίου
θεωρούν ως Ευρωπαϊκή Χώρα την Τουρκία και "συζητούν" την είσοδο της στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα; Δηλαδή το μόνον κώλυμα γιά την είσοδο της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι το ζήτημα της Κύπρου;
Δε βλέπουν οι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ότι ανοίγουν
την πόρτα γιά να εισβάλλει στο Χώρο της Λευκής Οικογένειας η Μογγολική
Ορδή Γενοκτόνος των Ευρωπαίων και Ελλήνων από καταβολής κόσμου;
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απεφάνθη ότι το έτος 2050 το ένα τρίτο των
Ευρωπαίων θα είναι Μωαμεθανοί. Φυσικά θα είναι Μωαμεθανοί Τούρκοι διότι
αν καταλυθούν τα σύνορα Ευρώπης, Τουρκίας και Τουρκεστάν, με την
υπογεννητικότητα των Ευρωπαίων και με τη δεδομένη υπεργεννητικότητα των
Τούρκων και Αράβων, η Ευρώπη με πρώτη την Ελλάδα θα εξαφανισθούν από το
Χάρτη.
Ερωτούμε: Τι θέση έχει το Ισραήλ στην Ευρώπη έτσι ώστε να
συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές αθλητικές και λοιπές διοργανώσεις; Τι Βρωμιές
και τι προδοσίες είναι αυτές που πρωτεργάζεσθε και πρωτοστατείτε ώ
Τριακόσια Καθάρματα της "ελληνικής" Βουλής;
Τι θα μας πείτε ακόμη; Ότι οι Αραβικές Χώρες της Μεσογείου
λογίζονται Ευρώπη; Και ότι σε λίγο αυτός ο Χώρος που λέγεται Ελλάδα θα
αλωθεί μέσω των Προδοτικών σας Συμποσίων με Τούρκους, Εβραίους και Άραβες
Μογγολοειδείς;
Εμείς, ώ Καθάρματα της Πολιτικής, θυσιάζοντα τα πάντα χάριν της
δειλίας και της ηττοπαθούς "διεθνούς ειρήνης" και "διεθνούς τουρισμού
Μογγόλων", εμείς προτρέπουμε ευθέως τους Πολίτες Έλληνες που εννοούν την
αισχρή σας Προδοσία, ΝΑ ΣΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΡΟΥΝ.
Διότι
καταντήσατε
ΑΝΑΞΙΟΙ
ΤΗΣ
ΕΝΤΙΜΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΜΕΣΩ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ.
Προτείνουμε στους Όντως Έλληνες των οποίων οι Πατέρες έχυσαν αίμα
περί Ακεραίας Πάτρης ή Πατρίδος, να ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΡΟΥΝ, ΜΕ
ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ. Διότι είσθε τα Υποόντα που λερώσατε τον Ελληνικό Χώρο με τις
Διεθνείς Συμβάσεις σας αντάξιες Οίκων Ανοχής και τις Διεθνείς σας
Συμφωνίες αντάξιες Κοπρόνων και Χαμαιτυπείων.
Προτείνουμε και προτρέπουμε τους Πολίτες να κάψουν και να
ανατινάξουν τα Προδοστάσιά σας "Υπουργεία" και "Πρωθυπουργικά Γραφεία"
και "Βουλευτικά Γραφεία" και "Κομματικά Γραφεία" και τα σπίτια σας και
τους Χώρους Διασκεδάσεώς σας εις βάρος Ελλήνων.
Προτείνουμε και προτρέπουμε και καλούμε ευθέως τους Όντως Έλληνες
να κάψουν και να ανατινάξουν τις Έδρες των Συμπροδοτών σας Νομαρχών, τις
Νομαρχίες τους, τα Δικαστήρια των Προδοτικών Νόμων και Συνταγμάτων σας,
τις Οικονομικές Εφορίες αφαιμάξεως των Ελλήνων γιά χρηματοδότηση
Κομματικών Στελεχών προς ίδρυση Κοινών Ελληνοτουρκικών, Ελληνοκινεζικών
και Ελληνοαραβικών ήτοι ΕΛΛΗΝΟΜΟΓΓΟΛΙΚΩΝ Επιχειρήσεων, προοριζόμενων να
περιέλθουν τελικώς εις χείρας Μογγόλων γιά Χειραγώγηση και Εξάρτηση των
Ελλήνων από τους Σφαγείς και Γενοκτόνους τους.
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ!!!

ΙΑ70
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ "ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ!!!
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΒΔΕΛΟΕΙΔΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΕΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!!

ΙΑ71

ΙΑ72 Διότι. Το θέμα είναι ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΜΕΝΟΥΣ.Ε. Διότι οι ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ δεν έχουν καμμία σχέση με τη γλοιώδη διεστραμμένη ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ που ο χριστούλης ονόμασε "ΑΓΑΠΗ". τότε παρακάμπτουμε το πώς και το πότε της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ εναντίον του καταστροφέως. Οι Νόμοι της Συμπαντικής Ιεραρχίας απαιτούν τη ΔΙΚΑΙΗ ΑΓΑΠΗ που ανταμείβει τους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και το ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΟΣ που ανταμείβει τους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ και τους ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ.ΘΥΜΟΕΙΔΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ Εάν το περιεχόμενο της διαταγής που μας αποκλείει από κάθε βιολογική φθορά Σημιτομογγόλων εκτός της φυσιολογικής ένοπλης άμυνας.000.800. Οι ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ και ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μας απέκλεισαν το καθήκον αυτής της Σημιτομογγολικής συρρικνώσεως με τη λακωνική διαταγή: . που βασίζεται σε ΑΡΧΕΣ. έχει τεθεί αντίστροφα στα ερχόμενα άρματα "ΗΜΕΤΕΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ" και ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ.000 αθώων γενοκτονημένων σύμφωνα με τις καυχησιολογίες της "Μεγάλης Δρυός". Διότι εάν θα αφηνόταν το ζήτημα στην κρίση μας. με κίνδυνο να βρεθούμε ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ των Συμπαντικών Νόμων διότι θα έμενε ακόμη ένα υπόλοιπο 1.100.ΘΥΜΟΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ .Ε. ΤΕΧΝΩΝ. η ΔΥΝΑΜΗ ανήκει σε εκείνους που φρενάρουν ή ενεργοποιούν ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ και όχι σε εκείνους που κρατούν πυρηνικά οπλοστάσια και βόμβες νετρονίου.800. ΣΙΝ της σελήνης. δεν είναι τα MASER Δωδεκαέδρων των 55 Μεγαβάτ. ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΙΣΕΙ. μολύνοντας την ελληνική ιδέα της ΔΙΚΑΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ. και U. κύριοι υπναλέοι στρατηγοί και μισθοφόροι διοριζόμενοι του Ατλάντειου Σημιτομογγολικού Τεκτονισμού. ούτε σε εκείνους που κρατούν MASER αποσυνθέσεως ύλης.Α. ΥΛΗΣ που καταστράφηκαν μαζί με τους 1.ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΓΗΙΝΩΝ ΜΕΤΡΑ ΙΣΑ ΡΟΠΑ ΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΡΟΠΑ ΠΛΗΘΑΕ ΟΝΤΩΝ .A.ΝΟΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ .000 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΙΣ. Ένα όμως είναι βέβαιο γιά την πεπερασμένη μας νοημοσύνη.000.000 Σημιτομογγόλων. στο γήινο επίπεδο και να τον διαλύσουμε με το πνεύμα μας και με την Τεχνολογία μας. Το πράγμα είναι ασύλληπτο γιά την ανθρώπινη νοημοσύνη. Τα φοβερότερα όπλα που κρατά η Ο.Α. Σύμφωνα με τους Νόμους αυτούς τους ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΥΣ και ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΥΣ και ΨΥΧΡΟΥΣ όσο και η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ. όπως η Ο.ΕΣΤΩΤΑΣ ΡΟΠΕΑΣ ΤΗΡΕΙΝ ΥΛΑΕ .S. ακριβώς διότι ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ αυτής της ΤΕΡΑΤΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ δεν είναι ο ΖΟΜΠΙ αλλά ο δημιουργός του. . Μόνον έτσι θα αποδιδόταν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σύμφωνα με τους Συμπαντικούς Νόμους Ανταποδόσεως. Ούτε η βιολογική εξόντωση θα ικανοποιούσε τη δικαιοσύνη γιά τους εκατοντάδες πολιτισμούς ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.000. Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΑΘΕΙ γιά την παράταξη των Σημιτομογγόλων. τότε θα έπρεπε να φροντίσουμε γιά την άμεση εξόντωση 700.R.000. αλλά τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ όπλα του ΛΟΓΟΥ που παραλύει εγκεφάλους και νεκρώνει τα χέρια των χειριστών του Σημιτομογγολικού πυρηνικού και βιομηχικού οπλοστασίου της U. Οι Νόμοι της Συμπαντικής Ιεραρχίας απαιτούν να δίνεται επιτάχυνση ΖΩΗΣ στους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και επιβράδυνση ΘΑΝΑΤΟΥ στους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ.S. ότι στο μέτρο που μας ΔΟΘΗΚΕ και στο μέτρο που ΘΕΛΟΥΜΕ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ. είμαστε πανέτοιμοι να αναμετρηθούμε με τον ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ. Το θέμα δεν είναι εκεί.S.ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΡΟΠΕΑΣ ΑΡΧΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΕΝ ΠΛΗΘΑΕ . πρέπει να ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΙ η Σημιτομογγολική Φυλή στον ίδιο βαθμό που αυτή γενοκτόνησε τις ΦΥΛΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ.000 μη υπαρχόντων Σημιτομογγόλων που θα έπρεπε να εξοντώσουμε γιά να ισοφαρισθούν τα 1.

. ΚΟΛΧΙΣ ή ΚΑΛΧΟΥ.. . ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΟΥΝ. Αζτέκων και Αραουκάν της Αμερικής.500 π.χ. π. Αυτοκρατορική κυριαρχία του ΛΟΥΓΚΑΛΤΣΑΓΚΙΣΙ Βασιλείς ΟΥΡ Εποχή Τοπικών Δυναστειών Περίοδος ΝΤΖΕΜ-ΝΤΕΤ ΝΑΣΡ Πολιτισμός ΟΥΡΓΚ ή ΟΥΡΟΥΚ ή ΟΥΡΚ Από το 2300-3600 π. Αυτό που οφείλουμε στον αναγνώστη πριν περάσουμε πίσω από το 9000 π.ΙΑ73 Οι γενοκτονίες "Ηλιακών" Πολιτισμών και Φυλών από τις "Σεληνιακές" Σημιτομογγολικές ορδές είναι ο άξονας της Ιστορίας από το 9000 π.χ..χ. Παρίσι και ο οποίος με μικρές παραλλαγές συμφωνεί με τα συμπεράσματα της Ο. 4300-5000 π. π.χ.χ. άθλιοι ακαδημαϊκοί και καθηγητές μισθοφόροι των "ελληνικών-εβραϊκών πανεπιστημίων" που γιά χάρη μιας άθλιας καρριέρας και έδρας διδάσκετε ΨΕΥΔΗ στους έλληνες. Ζούσαν ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΛΑΟΙ που εξαρτόνταν από το Διοικητικό Κέντρο ΣΑΡΔΕΩΝ και τόσο ΕΠΩΝΥΜΟΙ και τόσο ΕΛΛΗΝΕΣ που σφράγισαν με τη ΓΛΩΣΣΑ τους τα ονόματα και του τελευταίου βράχου. 6500-9000 π.χ. Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΟ-ΠΟΤΑΜΙΑ.χ.Α. ΛΑΡΙΣΣΑ ή ΛΑΡΣΑ.Ε.χ. ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ή ΕΛΛΑΣ-ΑΡ της οποίας ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ και τα ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ "ΕΛΛΑΣ".χ.χ.. οι Μεσοποτάμιοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται "ΣΟΥΜ ή ΣΗΜ ή ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ" 3600-4300 π. ΑΛΛΑ η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ της Ιστορίας του 10. ΣΟΥΣΑ.χ. είναι να κάνουμε τη χρονική σύνδεση από το 2300 π.χ. όπως έχει καταχωρηθεί "επίσημα" σε όλες τις βιβλιοθήκες των Οίκων Ανοχής που ίδρυσε το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο και τους ονόμασε "Πανεπιστήμια". δε στάθηκε δυνατόν να ανατραπούν οι κυριαρχίες των αυτοχθόνων ελλήνων που είχαν ΗΔΗ δώσει ΕΛΛΗΝΙΚΑ ονόματα στο όρος ΖΑΓΡΟΣ. του Στράβωνα και του Βήρωσσου.χ.χ.χ. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι η επίσημη εκδοχή διαδοχής Μεσοποτάμιων πολιτισμών που περιέχεται στα αρχεία Νο 5-254 του Απριλίου 1965 Μουσείου Λούβρου. π. είναι διερευνήσιμη μόνον με τα Αιγυπτιακά ευρήματα. Δε ζούσαν "ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΛΑΟΙ" στην ΜΕΣΟ-ΠΟΤΑΜΙΑ ΕΛΛΑΣΑΡ. ΕΛΛΑΣ-ΑΡ και στα όρη ΤΑΥΡΟΣ και ΑΝΤΙΤΑΥΡΟΣ στη Βόρεια Μεσοποταμία. Πολιτισμός του ΕΛ ΟΒΙΔ ή ΕΛ ΟΒΕΙΔ Πολιτισμός του ΤΕΛΛ ΧΑΛΑΦ ή ΤΕΛΛ ΧΑΛΙΦ Πολιτισμός της ΣΑΜΑΡΡΑ ή ΣΑΜ-ΑΡ ή ΣΗΜ-ΑΡ "Σημιτομογγόλοι" Πρώτοι οικισμοί της ΕΡΙΔΟΥ ή ΕΡΙΝΤΟΥ Κάτω Μεσοποταμίας ΕΡΙΔΗ Πρώτοι οικισμοί της Άνω Μεσοποταμίας .ΑΜΙΔΟΥ ή ΑΜΙΔΗ. τις παραδόσεις των εναπομείναντων Ίνκας. 2300-2325 2325-2500 2500-3000 3000-3400 3400-3600 π. 5500-6500 π. σύμφωνα με τα ευρήματα της Μεσοποταμίας και με τις αναφορές του Κτησία. με τα Ινδικά αρχεία των προελλήνων Δραβίδων ή Αιγαίων και ΚΥΡΙΩΣ με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. Έτσι συμφέρει στο Τεκτονικό Σημιτομογγολικό Κατεστημένο του Πανεπιστημίου Παρισίων διότι παρά την ειρηνική εισβολή των Σημιτομογγολικών ορδών από το 5000-5500 π. στους ποταμούς ΤΙΓΡΗ και ΕΥΦΡΑΤΗ και στις πόλεις ΕΡΙΔΗ. ΝΑΙ. με βάση τα επιγραφικά ευρήματα της Μεσοποταμίας των Άριας και με βάση τα Αιγυπτιακά ευρήματα που θα εξετάσουμε αργότερα.χ. π. με την άφιξη της Σελήνης στη διαστημική μας περιοχή έως το 9000 π. που οριοθετεί την Ελαμιτική Σημιτομογγολική εισβολή στο Ελάμ μέχρι το 9000 π. ΝΟΥΣΑ ή ΝΟΥΖΙ.χ. ΜΕΛΙΔΗ Από το 3600-9000 οι Μεσοποτάμιοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται ως "ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΛΑΩΝ". 5000-5500 π. ΜΕΛΙΔΗ.χ.

500 π. την επιβίωση με στοιχειώδεις καλλιέργειες δημητριακών καρπών. Χάλυβες. Θεοχάρης στην Αλλόνησο. ημιθέων και θεών.ΙΑ74 Φθάνοντας στο 9000 π. Τυρσηνοί ή Ετρούσκοι κλπ. Λέλεγες. Κάτονες. κατέκλυσε τις ακτές και τα παράλια όλης της Ευρώπης. των Μυκηνών. Ουέης με ανασκαφές στις Μυκήνες. Μόσχοι. Μήονες. Διόδωρου. Ε. Πελασγοί. διεσπάρησαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Αιτωλοί. 3ον: Τα Ελληνικά Χρονικά του Απολλόδωρου. Δαναοί. περί του "Αρείου ζητήματος" και του "Ινδοευρωπαϊκού ζητήματος". Λούβιοι. 8ον: Σύμφωνα με τους Αρχαιολόγους. 5ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά. που περιελάμβανε την Ελλάδα. Ίδε "Τίμαιο" και "Κριτία" Πλάτωνος. Κρήτες.χ. Ίβηρες. Σποράδες. Κάρες. Μακεδόνες. Ιλλυριοί. Πουλιανού στη Χαλκιδική. οι ανωτέρω φυλές χαρακτηρίζονται ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ και ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ ως ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ!!!!!!!!!! Διότι σύμφωνα με τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Τελχίνες. μετά τη βύθιση της Αιγηίδος. Φρύγες.χ. περιοχή Κοκκινόπυλος. Παυσανία. ηρώων. Ποσειδώνιου. θεωρούμε αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε με λίγες κουβέντες την Σημιτομογγολική ΑΠΑΤΗ των "πανεπιστημίων" και των φασιστοειδών κλάδων των "γλωσσολόγων" της Μογγολικής Βαυαρίας. Δρύοπες. Άονες.500 π. .χ. της Κνωσσού. Χάιγκς με ανασκαφές 1967 στην Ήπειρο.. Μόγδονες. 1ον: Στα Αιγυπτιακά χρονικά βυθίσεως Ατλαντίδος που συμπίπτει χρονικά με τη βύθιση της Αιγηίδος το 11. 2ον: Ομοίως τα Ελληνικά Χρονικά περί Κατακλυσμού Ωγύγου του Σταγειρίτου προϋποθέτουν την ΥΠΑΡΞΗ Πολιτισμού που ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ τη βύθιση της Αιγηίδος το 10. Λυδοί. Κάστρο Χλεμπούτσι και Β. μέσα από την ιστορία της Μεσοποταμίας όπου άρχισε η εφαρμογή του γεωπολιτικού τύπου Χν=10. οργανώθηκαν σε πολιτισμούς με τα αρχαιότατα ελληνικά ονόματα Ίαντες. Θράκες. Γιάκομπσον με ανασκαφές στο σπήλαιο Φράγχθη το 1980.ν2 το 680 π. των πόλεων της Μεσοποταμίας. Αρκάδες. Χάονες. Αβανοί. Θεσπρωτοί. καταλαμβάνοντας βαθμιαία τις περιοχές που ελευθέρωναν οι υποχωρούντες Παγετώνες του Βορρά.χ. σπήλαιο Ασπροχάλικο. Δ. Μυσοί. έχοντας συνέλθει από την καταστροφή της βυθίσεως που συνέβη ΒΑΘΜΙΑΙΑ στην πατρίδα τους Αιγηίδα. Λουκιανού κλπ. αυτές οι ελληνικές φυλές με αφετηρία τη Μεσόγειο. Μιλόισιτς με ανασκαφές 1957-1959 στη Θεσσαλία. Αθηναίου. οι επιτελείς του Τριπτόλεμου και του Αδρίστα δίδαξαν στους επιζώντες περιμετρικά της νεοσχηματισθείσης Μεσογείου Θαλάσσης ΕΛΛΗΝΕΣ ή ΑΙΓΑΙΟΥΣ ή ΔΡΑΒΙΔΕΣ. αυτές οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ περιμετρικά της Μεσογείου περί το 10. Ηροδότου. περιοχή Κοκκινόκαστρο και Σέσκλο Θεσσαλίας. 6ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ. αναφέρεται ότι ΗΔΗ η Αιγηίς. δεδομένου ότι η προηγούμενη διατροφή τους προερχόταν από αυτόφυτα και ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ οπωροφόρα δένδρα κάθε είδους που προσέδιδαν στην Αιγηίδα τη μορφή "αυτοκαλλιεργούμενου παραδείσου" των Μακκάρων. Κίλικες. ήταν κατοικημένη από ΑΚΡΩΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. αναφέρονται σε γεγονότα προ του Ωγύγιου Κατακλυσμού με δρώντα ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κοινών γήινων. η εμφάνιση της ΣΕΛΗΝΗΣ και ο επακολουθείσας Ωγύγιος Κατακλυσμός είναι ταυτόχρονα με τον ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ και ΑΓΡΙΟ πόλεμο μεταξύ των θεών!!!!!!!!!! 7ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά.. Λύκιοι. Στράβωνος. πηγές Λούρου. Αυτά τα Ελληνικά Χρονικά που το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο αποκαλεί "φαντασίωση μύθων" υπήρξαν η ΠΗΓΗ πληροφοριών που έκαναν δυνατή την ανακάλυψη γιά ανασκαφή των ΑΚΡΙΒΩΝ γεωγραφικών στιγμάτων της Τροίας.Α.000 π. Εκτήνες. Αχαιοί. Παφλαφόνες. 4ον: Κατά τη ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ παράδοση των ανωτέρω ΕΛΛΗΝΩΝ χρονικογράφων. που μετά τη βύθιση της Ατλαντίδος ως φυσικού φράγματος.χ. Μυλωνάς με ανασκαφές στις Μυκήνες. Γκρούρχαν με ανασκαφές στην Πελοπόννησο. προσβαλλόμενοι από την αλλαγή κλίματος του θερμού Ωκεάνειου Ρεύματος. περίπου. Πελοπόννησο. 'Ιδε "ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΩΓΥΓΟΥ" στο "ΩΓΥΓΙΑ" Τόμος Δ' του Σταγειρίτου. των πόλεων των Χετταίων των πόλεων των Μιτάνι κλπ.

ο οποίος επισκεπτόμενος τη Βαβυλώνα εξέπληξε τους Βαβυλώνιους αστρονόμους με την ικανότητά του να προβλέπει εκλείψεις Ηλίου.000 π. το 100. οι δε "Ινδοευρωπαίοι" της Ινδίας ή Αιγαίοι Δραβίδες που μετοίκησαν στην Ινδική μετά τη βύθιση της Αιγηίδος.000 π. καθόρισε ΠΡΩΤΟΣ το μήκος γήινου μεσημβρινού τόξου και την περιφέρεια της γής. το 20.000 π. αλλά ΜΟΝΟΝ με διανοητικούς υπολογισμούς πολύπλοκων μαθηματικών τύπων αστροφυσικής. το 10.χ. θα χρησιμοποιήσουν το δηλητήριο που χύνουμε σαν πανάκεια γιά την αφύπνισή τους και θα παραταχθούν μαζί μας.. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ.χ.. το 250. ΕΛΛΗΝΕΣΑναφέρουμε και την περίπτωση του Ερατοσθένη.ά.χ.. διότι αν ήταν.". Γιά όσους από σάς θέλουν πειστήρια.500 π. ο Μωυσής της Αιγυπτιακής και Παλαιστινιακής Γενοκτονίας κλπ.χ.χ..χ..000 π. Παραδειγματικά.χ. Γιά το δεύτερο αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν ήταν δυνατό να δανειστούν πολιτισμό από τους .000 π.χ. Όσο γιά τους Αρείους και τους Ινδοευρωπαίους του Καυκάσου και των Ινδιών. το 400. η Αμερικανική Αποστολή υπό τον Γιάκομπσον αναγκάσθηκε να παραδεχθεί στις ανασκαφές του Φράγχθη Ερμηονίδος. Κρυπτο–Μεγάλου . Πυθαγόρας κ. Αυτό αποδεικνύεται και από το σχεδόν πανομοιότυπο περιεχόμενο των Ορφικών Κειμένων και των Ρίγκ-Βέδας.000 π... είναι αδύνατον να είναι οι γεννήτορες των Ελλήνων.. Όσοι δεν θελήσουν να καταλάβουν θα ΕΞΟΝΤΩΘΟΥΝ και ηθικά και βιολογικά. που επισκεπτόμενος την Αίγυπτο.εαυτούς τους. τα οποία οι σημιτομογγόλοι του Θιβέτ τα διέστρεψαν με δικές τους προσθήκες σε θρησκεία Δυαδισμού "Καλού Θεού και Κακού Διαβόλου". χωρίς βοηθητικά όργανα και γραπτούς υπολογισμούς.χ. ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ήταν κατοικημένος από αυτόχθονες το 8000 π. ότι τα ευρήματα είναι πολιτισμού του 23. πράγμα που δεν αποδεικνύεται. θα είχαν ως "μητροπολιτική περιοχή" μεγαλύτερη ανάπτυξη αστρονομίας και επιστημών και τεχνών από τους "αποίκους των έλληνες". ώστε να δέχεσθε ως υπνωτισμένα αποβλακωμένα πρόβατα τις διδαχές του Σκωτικού Δόγματος: "Οι Μύστες είναι ο Βούδας της Ακινησίας.χ.. εφ' όσον η Αίγυπτος έχει ελληνικό πολιτισμό και ονοματολογία και εφ' όσον η Βαβυλών ήταν η πρώην ΕΛΛΑΣ-ΑΡ με ελληνικό πολιτισμό και ονοματολογία. ο Χριστός της Εμετικής "Αγάπης". αλλά αντίθετα οι Άρειοι προήλθαν από τους ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ Αιγαίους που εξαπλώθηκαν προς Ανατολάς και Βορρά... Όσοι από εσάς καταλάβουν. απολιθώνοντας τη γλώσσα τους στην προελληνική σανσκριτική ή ΝΤΡΑΒ και απολιθώνοντας τον πολιτισμό και τις επιστήμες τους στο 10. Πυθαγόρα κλπ. δηλαδή τον Βουδισμό.ΙΑ75 Λ... αναφέρουμε την περίπτωση του Πυθαγόρα.000 π. Σορδίνας με ανασκαφές στην Κέρκυρα κ.. Γιά το πρώτο αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν προέρχονται από τους Αρείους. Μεγάλου Διδασκάλου ή μη. ΦΙΛΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ. σε ΑΝΟΜΟ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟ με τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΥΣΤΕΣ Ορφέα. το 30. Κύριε Ιησού ελέησόν με.χ. το 25. Αμήν.. εξέπληξε τους Αιγυπτίους αστρονόμους όταν με βάση την απόσταση Συήνης και Αλεξανδρείας και τη διαφορά του ηλιακού Ζενίθ Συήνης ως προς τη γωνία Ζενίθ Αλεξανδρείας.000 π. -Περιοδικότης Εκλείψεων: Θαλής Μιλήσιος. Μαζί με το "Άρειο και το Ινδοευρωπαϊκό ζήτημα" ξεκαθαρίσαμε και το "Βαβυλωνιακό και Αιγυπτιακό ζήτημα".000 π.ά. παρήγαγαν τον στάσιμο οπισθοδρομούντα Ινδικό πολιτισμό. με τον ίδιο τρόπο που διέστρεψαν τον Ορφισμό και τον Προορφισμό των "παλαιγενέτων ελλήνων" σε χριστιανικό Δυαδισμό "Καλού Θεού και Κακού Σατανά". ΠΟΥ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ οι Βαβυλώνιοι.. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΡΑΥΓΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΣΑΡΩΣΟΥΝ. και το 800. Δεν θα φεισθούμε κανενός καθάρματος των καθαρμάτων που κυκλοφορούν μεταξύ σας.. Αντίθετα αποδεικνύεται ότι οι μεν "Βόρειοι Άρειοι" ζούσαν σε ημιαγρία κατάσταση και είχαν στοιχειώδεις γνώσεις. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΜΑΣ.

Ε. έως το 9500 π. τοις "ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ". βασιλικού τίτλου αποδιδόμενου στον Κυβερνήτη όλης της Αιγέας Επικράτειας. Σημιτομογγόλου ή μη. 2ον: Αυτή η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τα Ελληνικά Χρονικά σύμφωνα με τα οποία στη θέση της Μεσογείου υπήρχε Στερεά γη. Το ίδιο συμβαίνει με τις Αμερικανικές βάσεις και τους αθωράκιστους δίσκους των Η/Υ τους.. στα Κτίρια των Κομμάτων. του Δημόκριτου και άλλων Ελλήνων. Αυτά σαν κατακλείδα γιά τους μύθους προελεύσεως του πολιτισμού των Ελλήνων από Άρειους. Καλούμεθα να καλύψουμε την χρονική διάρκεια από το 9000 π. στις Μονές της ..Α. διότι κανένα υλικό δεν είναι αδιαπέραστο στις ακτινοβολίες ταχυτήτων CX106.. Το ίδιο συμβαίνει με τις "αθώες βίλλες της Κηφισιάς" και με τα "αθώα ξενοδοχεία". Η ύλη είναι γι’ αυτές τις ταχύτητες διαφανής και διαυγής σαν άχρωμο αέριο..χ. Το ίδιο συμβαίνει με την "ελληνική" ΚΥΠ της οποίας οι πληροφορίες "Α1" έως τις πιό επουσιώδεις. που ερευνήθηκαν και φωτογραφήθηκαν από ιδιώτες και οργανωμένες ομάδες δυτών–αρχαιολόγων. Αιγύπτιους και Αβραάμ και Ιακώβ του . Και γιά την ειρωνεία του πράγματος τους πληροφορούμε ότι η τεχνολογία μας έγινε εφικτή επειδή βασισθήκαμε στη θεωρία του "δωδεκαεδρικού αιθήρος" και της "τετρακτίνιας εξαπλώσεως της πυκνώσεως" του Πυθαγόρα και στην θεωρία ενεργειακής μεταπτώσεως "ανοδικής αραιώσεως και καθοδικής πυκνώσεως" του Ηράκλειτου. πληροφορούμε αυτούς τους ξένους ότι καμμία "υπαρκτή" τεχνολογία δεν μπορεί να θωρακίσει τις εγκαταστάσεις τους από την "ακρόαση" και το "θέαμα" της Ο.Α.χ. Επανερχόμεθα το θέμα μας. Το ίδιο συμβαίνει με τις προσωπικές διαμονές ξένων διπλωματών και ελλήνων πολιτικών και λοιπών αξιωματούχων της Διοικήσεως. αλλά από μία ΗΠΕΙΡΟ που κατακλίσθηκε από έξωθεν ερχόμενες υδάτινες μάζες. που ήδη πρό πολλού ψάχνει γιά "ανεξήγητες διαρροές" πραγμάτων που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε. στα Υπουργεία.δεκάρικου. έχει "ηλεκτρονικά αυτιά" που ακούν και καταγράφουν τα πάντα. άντρα της MOSSAD και των συναφών υπηρεσιών άλλων κρατών.. το οποίο σύμφωνα με τον Πλάτωνα ήταν το χρονικό σημείο βυθίσεως της Ατλαντίδος.Τουρκεστάν. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις σφηκοφωλιές των ξένων Πρεσβειών. Η Αιγηίς έπαυσε να υπάρχει με τον "πνιγμόν του Αιγέως". κάτω από την υδάτινη μάζα της καλύπτει σε όλο της το εμβαδόν αρχαιότατες ελληνικές πόλεις. Επειδή μεταξύ σας υπάρχουν γεννημένοι "Εφιάλτες" που θα προωθήσουν την παρούσα αναφορά σε ξένους. Τα "μάτια" και τα "αυτιά" μας με συχνότητες λήψεως στο φάσμα των CX106 είναι μη ανιχνεύσιμα από τη Σημιτομογγολική τεχνολογία.ΙΑ76 Διδασκάλου ή μη. η Ήπειρος Αιγηίς. Τα κτίσματα και τα μεταλλικά άψογης τέχνης γλυπτά αυτών των "υποβρυχίων" ελληνικών πόλεων δεν προήλθαν από τη βύθιση περιορισμένων εδαφών που προκάλεσε η ηφαιστειακή δράση μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης το 1500 π. Ινδοευρωπαίους.Ε.χ. . αναγνώσθηκαν εξ αποστάσεως από τους ηλεκτρομαγνητικά αθωράκιστους δίσκους των Η/Υ της. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι βυθισμένες πόλεις της Μεσογείου περιέχουν ακόμη οικοδομήματα και στήλες με αγάλματα σε άψογη κατάσταση και όχι ερείπια όπως οι πόλεις του βυθού της Σαντορίνης. Έχουμε όλα τα ονόματά σας και τις σκέψεις σας και τις ενέργειες σας. Κανών Λογικής ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1ον: Η Μεσόγειος Θάλασσα. Διότι η σεισμική δράση της περιοχής Σαντορίνης ήταν τοπική και δεν περιελάμβανε την Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο.. Το ίδιο συμβαίνει με την Αρχιραββινεία Αθηνών και με τις Ραββινείες όλης της Ελλάδος. των Ορφικών Κειμένων. η Ο. που καταγράφεται σε ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΣΕΤΕΣ του . Ήδη έξω από κάθε Στοά σας.Ορθοδόξου Εκκλησίας και στις Ορθόδοξες Μητροπόλεις.. Βαβυλώνιους.

Κακώς οι Κρήτες διεκδικούν την προέλευση του Διός.ΙΑ77 3ον: Μετά την Βύθιση της Αιγηίδος εμφανίζεται υπερισχύον μεταξύ των επιζώντων το Πελασγικό ελληνικό φύλο. οι οποίοι καρπούνται τη γη από την οποία περνά ο αδιάβατος Στρυμών. Λυκάων και Πελασγός. -Ταρτησσός ΙβηρίαςΟ Αισχύλος στις "Ικέτιδες" θέτει στο στόμα του βασιλέως του Άργους αυτά τα λόγια: "Εκείνου που κατοίκησε παλαιότατα τον τόπο αυτό είμαι παιδί. Επέβαλε τιμές των πολιτών προς τους θεούς με ένα κέντρο "θήλεως" λατρείας της Ήρας. αποίκησαν την εγγύς και μέση Ανατολή μέχρι τη Μεσοποταμία και τις Βόρειες και Νότιες ακτές της Μεσογείου. Τα ανωτέρω δείχνουν ότι ο κατακλυσμός επέφερε μείωση των οπωροφόρων αυτόφυτων δένδρων και των άφθονων ζώων των πρώην πεδιάδων που κατακλύσθηκαν. Ίμβρου. του Αδρίστα και των επιτελών των. "ΖΕΥ ΆΝΑ ΔΩΔΩΝΑΙΕ ΠΕΛΑΣΓΙΚΕ". αδελφό της Ιούς και του Αιγιαλέα. Τα συνθετικά του "Αιγιαλός" "Αιγαίος-Αλός" αποδεικνύουν την γιά πρώτη φορά ύπαρξη "αλού". ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΙΡΗΚΑΣΙ. Ο Αρκάς μετονομάζει την συρρικνωμένη γεωγραφικά Πελασγία σε Αρκαδία. στο Άργος. Επί όλων αυτών έχω την εξουσία. Με την συνεργασία του Τριπτόλεμου. Ο Φορωνεύς Αρκάς συνάθροισε τους διεσπαρμένους ανθρώπους και έθεσε νόμους της νεοδιαμορφωθείσης πατρίδος. ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΣΒΟΝ ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ ΕΙΡΗΚΑΣΙ. οι Τυρρηνοί Πελασγοί μέσω Λήμνου. Σύμφωνα με την "Ωγυγία" Δ' Σταγειρίτου και Απολλόδωρο Α'. επειδή κατά Παυσανία οι Πελασγοί πριν τον κατακλυσμό ενδύονταν με δέρματα ζώων. Ο πρόγονός του. ο αρχηγός αυτής της χώρας. ΤΟΝ ΤΕ ΔΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΩΝΑΙΟΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ. -Στράβωνος Γεωγραφικά Α': "ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΝ ΦΥΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΣΑΝ ΕΠΙΠΟΛΑΣΑΝ - ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ. Ο Αρκάς φέρεται ως απόγονος Πελασγών βασιλέων που έζησαν πριν τον κατακλυσμό. εγώ ο Πελασγός. Νέδα και Αγνώ ανετράφη ο Ζεύς.. το πρόσωπο του Αρκάδα ταυτίζεται με τον Φορωνέα. με αποτέλεσμα να επιχειρείται τεχνητή ορεινή καλλιέργεια σιτηρών και αποφυγή σφαγής των ζώων που διασώθηκαν στην ορεινή Αρκαδία. ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΟΙΚΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΔΕ ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ ΦΗΣΙ ΕΥΦΟΡΟΣ ΚΛΗΘΗΝΑΙ. καθώς επίσης και τις ακτές έξω των Ηρακλείων Στηλών." . Κρήτης και Κύπρου. Ο Ησίοδος αναφέρει ότι στη νέα γεωγραφική διαμόρφωση που προέκυψε ως "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ". φθάνουν δε τα όριά του εις την θάλασσαν. της χώρας των Παιόνων και των ορέων της Δωδώνης. Όχι μόνον αλλά μετά τη μετάβασή τους στην Ιταλία. Σύμφωνα με τα Ελληνικά Χρονικά. στον ναό που έκτισε προς τιμήν της. Είναι οι Νίκτυμος.2-4. -Παυσανίας "Αρκαδικά" 1. οι Πελασγοί υπήρξαν οι οικιστές όλης της Ελλάδος. η οποία θεωρείται η αρχαιότερη πόλις του κόσμου και φυσικά των Ελλήνων.. έκτισε την πόλη Λυκόσουρα ή ΛΥΚΟΣ-ΗΡΑ στο όρος Λύκαιον. και από εμέ έχει λάβει το όνομά του το γένος των Πελασγών. Λυκάων. ως αυτόχθον της Πελασγικής Αρκαδίας. ΩΣ ΦΗΣΙΝ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ ΑΡΓΟΣ. ΩΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΗΣΙ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ.ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΙΟΛΕΥΣΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΤΤΑΛΙΑΝ. ο πρώτος βασιλεύς των επιζώντων Πελασγών ήταν ο Αρκάς της Αρκαδίας γής." Σύμφωνα με την όλη εικόνα που εξάγεται από τα Ελληνικά Χρονικά..ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΒΥΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΣΥΝΑΡΑΙ -ΜΕΤΕΒΗΣΑΝΚΑΙ ΟΙ ΤΗΝ ΑΤΘΙΔΑ ΣΥΓΓΡΑΨΑΝΤΕΣ ΙΣΤΟΡΟΥΣΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ.6 και 4. εκπαιδεύει τους επιζήσαντες σε στοιχειώδη επιβίωση μέσω καλλιέργειας σίτου γιά τροφή και χρήσεως του ερίου γιά ένδυση.ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΛΗΜΝΟΝ ΚΑΙ ΙΜΒΡΟΝ ΟΙΚΗΣΑΙ ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΥΤΩ ΤΙΝΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ. διότι σύμφωνα με τον Στράβωνα οι Κρήτες είναι άποικοι των Πελασγών Αρκάδων. στις περιοχές "Κρητέα" και "Όλυμπος" του όρους Λύκαιον. από τις Νύμφες Θεισόα. ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΗΣ ΔΕ ΠΡΩΤΟΥΣ ΦΗΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙΣ. Το κράτος μου εκτείνεται μέχρι τη γή των Περραιβών της Πίνδου.. δηλαδή ακτών θαλάσσης γύρω από την Αρκαδία και μέσα στην Αιγηίδα.

ιδιαίτερα στο ναυτικό τομέα. χολωμένοι από την απώλεια του θρόνου. α. Αυτά γιά τους ηλιθίους "ακαδημαϊκούς" μας τέκτονες. Είναι το ίδιο πρόσωπο που λατρευόταν στην Αίγυπτο ως θεός με την μορφή ταύρου. Το ατύχημα είναι ότι σ' αυτή την ελληνική οικογενειακή διαμάχη εισέρχονται το 1943 π. του Τρίωπα ο Ίασον. που έγινε πρώτος βασιλεύς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. υιό της Νιόβης και του Διός και έκγονο του Φορωνέα μέσω της κόρης του. κατέφυγε στην Αθήνα όπου με τον Αιγέα γεννά τον Μήδο από τον οποίο προέρχονται οι Μηδοί της Μηδείας. Αυτή η "ιερότητα" της ΔΡΥΟΣ. Ο Περσέας γέννησε τον Πέρσην σε σχέσεις του με την Ανδρομέδα. η περιοχή ονομάσθηκε Φοινίκη και οι απόγονοί του Φοίνικες.χ. Παλαίφατου κλπ. πριν απ’ αυτούς οι Πελασγοί Κυκλάδων και πριν απ’ αυτούς οι Πελασγοί Αργολίδος ως Μητροπολιτικοί Πελασγοί. Νιόβης που γεννήθηκε από τις σχέσεις του με την Κερδώ ή την Νύμφη Λαοδίκη.ΙΑ78 Μετά από την Λυκόσουρα. όπου από τον υιό του. -Ίδε Ωγυγία Δ’ και Απολλόδωρος Α’. Ίδε Διόδωρου Σικελιώτη Γ' 62. Αρριανού Ε. -Ίδε Υγίνος 64-244. μετέδωσαν στους απογόνους τους το μίσος τους εναντίον των συμπατριωτών τους του Άργους. το Άργος ορίσθηκε η νέα πρωτεύουσα της Πελασγικής Επικρατείας με βασιλική γραμμή. 4. εκμεταλλευόμενοι το ναυτικό δαιμόνιο των Φοινίκων γιά τη δική τους γεωπολιτική. 3. Ωγυγία Σταγειρίτου. Τζέτζη "Εις Λυκόφρονα 838" κλπ. 10ον: Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον αναγνώστη σε επαφή με τις ρίζες του. θαλασσοκρατούν οι Πελασγοί Μίνωες. Φοίνικα. 9ον: Ο Ζεύς με την Δανάη γέννησε τον Περσέα. 7ον: Ως αναφορά της μεταβάσεως των Δραβιδών Αιγαίων στην Ινδία υπό την ηγεσία του ιστορικού προσώπου Διόνυσου. η οποία ήταν επαρχία της Περσίας. αρχαίου λαού του σημερινού Ιράν. όπου ίδρυσε αποικία πατριαρχικού γένους. 6ον: Πριν από τους Φοίνικες. ο οποίος λόγω τυραννικής βασιλείας διώχθηκε στη Μικρά Ασία. ο οποίος ηγούμενος "θυρσοφόρων Σατύρων και Βάκχων" αποίκισε την Ινδική. στη συνέχεια μετετράπη σε "απαγορευμένο δένδρο ταμπού" με έσχατο συμβολισμό την κατασκευή της . του Ίασον ο Αγήνωρ. των οποίων η αμάθεια φθάνει στο σημείο να θεωρούν τους Φοίνικες ανεξάρτητη φυλή και μάλιστα φυλή η οποία έδωσε το αλφάβητο στους Έλληνες. αναγκάστηκε να μετοικήσει στην Αίγυπτο. η οποία κυβέρνησε τη Μεσόγειο επί 484 χρόνια. Οι λόγοι που μας επιτρέπουν αυτή την υπόθεση είναι οι συμβολισμοί που διατηρούσαν τα ελληνικά ιερατεία γιά την ΔΡΥΝ. Ο Πέρσης αποίκισε την Περσία και έκτισε πόλη στην Αρταία. 8ον: Η Μήδεια αφού εγκατέλειψε τον Πελασγό Κόρινθο και δολοφόνησε τα παιδιά της. 4ον: Αδελφός της Νιόβης και υιός του Φορωνέως ήταν ο Άπις. Η διαμάχη αυτή στοίχισε πολλά δεινά στον ελληνισμό γιατί αργότερα βλέπουμε στην ιστορία την λυσσαλέα αντίπραξη των Φοινίκων ΕΛΛΗΝΩΝ εναντίον των Πελασγών ΕΛΛΗΝΩΝ. Η πραγματικότης είναι ότι ο Αγήνωρ και ο Φοίνικας. ως πρωτευούσης των Πελασγών πριν τη Βύθιση Αιγηίδος. του Φόρβαντα ο Τρίωπας. "Ωγυγία" Σταγειρίτου τόμος Δ' Το Άργος που επί Αρκάδος Φορωνέως ονομαζόταν "άστυ Φορωνικόν" πήρε το όνομά του από τον Άργο. Οι κάτοικοι της Περσικής Αρταίας θεωρούνταν οι ήρωες της Περσίας ως γένος Διός και ως οι αρχαιότεροι κάτοικοι του τόπου. Ερατοσθένους Κβ. που προσετέθη στα αυτόχθονα ελληνικά γένη του Αίγυπτου. 5. παλαιότερου έλληνος αποικιστού. Όλη αυτή η εξάπλωση των Πελασγών προς κάθε κατεύθυνση αποδεικνύει την αναζήτηση ζωτικού χώρου γιά επιβίωση μετά την Βύθιση της Αιγηίδος Ηπείρου. συμβολισμοί που έχουν την αρχή τους στην αρχική υπερβολική χρήση της ΔΡΥΟΣ από τους Αιγιείς ως τροφής και ως πηγής δυνάμεως. Τολμούμε συνειρμό και κοινή ετυμολόγηση του αρχαϊκού ονόματος της Αιγηίδος "ΔΡΑΒΙΣ" και "ΔΡΑΥΙΣ" με τη ρίζα "ΔΡΥΣ". οι Σημιτομογγόλοι Υξώς μέσω των αποβρασμάτων του τύπου Αμπρα-Χάν ή Αβραάμ και επιδεινώνουν τη διένεξη μεταξύ ελλήνων Πελασγών και Φοινίκων. 5ον: Υιός του Άργους ήταν ο Φόρβαντας. Ο Άπις κυβερνώντας τυραννικά την Απία Πελασγική. Απολλοδώρου.

απογόνου του ΙΝΑΧΟΥ ΔΡΥΙΔΟΣ. Ιωσήφ και Μωυσής που έγιναν οι μαστρωποί των συζύγων τους γιά να μπορέσουν να διαφθείρουν τον Ηλιακό Πολιτισμό του Ρά.ΙΑ79 Αργούς από "ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥ". Γιά το λόγο αυτό οι κάτοικοι της Αρκαδίας ονομαζόταν "βαλανηφάγοι". οι ΑΙΟΛΕΙΣ της ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ του Γεννήτορα Αιόλου Πελασγού ΔΡΥΙΔΟΣ. Τελικά. Όχι. . Είναι πολλοί οι δρόμοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αιγηίς ονομαζόταν ΔΡΑΥΙΣ ή ΔΡΥΙΣ ή ΧΩΡΑ ΔΡΥΟΣ επειδή το κυρίαρχο δένδρο που κάλυπτε τις μεγαλύτερες εκτάσεις της ήταν η ΔΡΥΣ και επειδή ο καρπός της καθιστούσε ΑΝΩ-ΔΡΥΣ ή ΑΝΔΡΕΣ τους αυτόχθονες. Η Πελασγική διατροφή με καρπούς ΔΡΥΟΣ μας δηλώνει τον ρόλο της ΔΡΥΟΣ στην προγονική Αιγηίδα ή ΔΡΥΙΔΑ. ΔΡΥΙΔΟΣ. εφ’ όσον το πρώτο δηλώνει τον Ηλιακό λόγο και το δεύτερο τη Δύναμη της Δρυός της Γής-Μητρός ή Δή-μητρος. ΔΡΥΕΙΣ. Η Πατρίδα της ΔΡΥΟΣ της Λυκαίας είναι η ΕΛΛΑΣ και όχι η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. είναι ο τίτλος των ιερέων ή εκλεκτών των Γαλατών ΔΡΥΙΔΕΣ με πιθανό ενικό το ΔΡΥΙΣ. Όταν σε μεταγενέστερη εποχή οι Σπαρτιάτες ζήτησαν τον χρησμό της Πυθίας γιά να επιτεθούν στην Αρκαδία. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο πρόγονος του Αρκάδα. κύριοι αξιότιμοι Σημιτομογγόλοι και Συμπαραμαρτυρούντες Τέκτονες Εφιάλτες. Υόρκης σαν κλεπταποδόχο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ και κλεπταποδόχο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ του ΠΛΑΝΗΤΗ. Και ήλθε η στιγμή να παραδώσετε στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΕΙΣ τα σκήπτρα μιάς εξουσίας γιά την οποία αποδειχθήκατε τελείως ΑΝΙΚΑΝΟΙ. η Πυθία τους απέτρεψε από το εγχείρημα διότι δεν ήταν δυνατόν να νικηθούν οι βαλανηφάγοι Αρκάδες Πελασγοί. Η διατροφή με βελανίδια γίνεται και σήμερα από κατοίκους της ορεινής Αρκαδίας. την επιστροφή του Πνευματικού και Υλικού ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΔΕΡΑΤΟΣ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. εμείς οι απόγονοι των ΜΙΝΥΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ερχόμαστε στο Άντρο του αθλίου ΣΙΝ της Σελήνης και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ με το κληρονομικό ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ΔΡΥΙΔΩΝ της βυθισθείσης Ηπείρου ΔΡΥΙΔΟΣ. ΔΡΥΙΔΙ κλπ. μπορούμε να ονομαζόμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΕΙΣ. Διότι η ΔΡΥΣ είναι το σύμβολο της ΑΝ-ΔΡΕΙΑΣ και των ΑΝ-ΔΡΩΝ. τα συνθετικά του ΑΝΔΡΑΣ "ΑΝΩ-ΔΡΥΣ" υποδηλώνουν την ανδρική ρώμη που προέρχεται από την διατροφή με καρπούς δρυός. ή ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΙΔΕΣ και η χώρα μας ΕΛΛΑΣ ΔΡΥΙΣ. της Ελευθερίας και της Ιεραρχημένης Δικαιοσύνης και της ΔΥΝΑΜΗΣ. Υπήρξατε οι σφαγείς–θρασύδειλοι του ΧΑΝ της ΟΥΡΓΚΑ που με την μορφή Τούρκων και Βουλγάρων και Αλβανών Μογγόλων γελοιοποιήθηκαν από την ελληνική πολεμική ΔΡΥ. απογόνου του Ημιθέου ΩΚΕΑΝΟΥ και της Ημιθέας ΤΗΘΥΟΣ. ενώ σείς δεν υπήρξατε ποτέ άνδρες και ποτέ ευθείς ως ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΟΥΣΕΣ ΔΡΥΕΣ. Ακόμη ένας λόγος που επιβεβαιώνει την ετυμολογία ΔΡΥΣ. Υπήρξατε οι εμετικοί και γλοιώδεις Αβραάμ. έχουμε να πούμε ότι συλλαμβάνουμε τη "Στοά Μεγάλης Δρυός" της Ν. είχε υποδείξει στους υπηκόους του Αιγιείς να προτιμούν στη διατροφή τους τα βελανίδια της ΔΡΥΟΣ που υπήρχαν άφθονα στα απέραντα δάση ΔΡΥΟΣ της ενδοχώρας. Αν λοιπόν η βυθισμένη πατρίδα από την οποία προερχόμαστε ως απόγονοι των Πελασγών λεγόταν ΔΡΑΒΙΣ ή ΔΡΑΥΙΣ ή ΔΡΥΙΣ και οι κάτοικοι ονομαζόταν ΔΡΑΒΕΙΣ ή ΔΡΑΥΕΙΣ. Δεν θα ήταν καθόλου ατυχής ο συνδυασμός των δύο ονομάτων. ο Πελασγός. Διότι ΕΜΕΙΣ. Και το σύμβολο και το συμβολιζόμενο ανήκουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΡΥΟΣ και όχι στους γλοιώδεις σκοτεινούς εγκεφάλους σας. Υπήρξατε μόνον άνανδροι και μόνον υπάνθρωποι που σχεδιάζουν γενοκτονίες πολιτισμών και λαών. απογόνου του Γεννήτορα ΑΡΚΑΔΟΣ Πελασγού. ΖΟΜΠΙ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ της Σεληνιακής Τεχνολογίας. Σε ό.τι αφορά τη μεταφορική σημασία των ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΥΙΔΩΝ ή ΔΡΑΥΙΔΩΝ ως Ιεροφαντών της Αλήθειας.

. .ΕΘΝΗ ΙΒΗΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. THETIS. ΓΕΤΩΝ.ΕΘΝΗ ΜΥΣΙΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΑΓΑΝΩΝ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΠΕΡΣΕΩΣ. . ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟΥ. ΟΛΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΩΝ.ΕΘΝΗ ΒΕΡΕΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΒΕΡΕΤΟΥ ή ΕΡΕΤΟΥ . AMAZONS. . ΛΥΚΑΟΝΩΝ. . ΜΑΣΑΓΕΤΩΝ. ΛΥΚΙΩΝ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΒΗΡΟΣ. ΒΙΘΥΝΩΝ. ΠΑΜΦΥΛΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΙΡΑΚΩΝ ΑΡΙΑΣ ΙΡΑΚ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΡΕΩΣ. OLYMPIA. CRATO. ΣΑΡΜΑΤΩΝ. ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΕΥΣΤΕ. IPOLITOS. . . .ΕΘΝΗ ΣΑΞΩΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΣΑΚΩΝΟΣ. . SOLYMOES.ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΡΗΝΑΙΩΝ ΛΙΒΥΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. ΟΛΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ. ARES. ΒΟΥΔΙΝΩΝ. όπως ακριβώς οι πρώτοι Μινύες έκαναν στη ναυπήγηση της πρώτης ΑΡΓΟΥΣ. .ΕΘΝΟΣ ΣΚΥΘΩΝ. . ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ. ΑΓΡΙΠΠΑΙΩΝ. SOCRATES. να σπείρουμε τα δόντια του δράκοντα και να εξοντώσουμε τους κτηνώδεις υπανθρώπους που θα φυτρώσουν από την σπορά".ΕΘΝΟΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΕΩΝ-ΑΜΟΡΡΑΙΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ.ΕΘΝΟΣ ΔΡΑΒΙΔΩΝ–ΔΡΥΙΔΩΝ ΙΝΔΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. CRATEUS. ΔΑΚΩΝ.ΙΑ80 Είμαστε έτοιμοι να "ζέψουμε τα βόδια του Αιήτη. . . . . χρησιμοποιήσαμε τη μεταφορική ΜΕΛΑΝΑ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΔΡΥ του Διός. ΠΑΦΛΑΓΟΝΩΝ ΩΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.ΕΘΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΝΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.ΕΘΝΟΣ ΑΒΑΝΩΝ ΧΑΒΑΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΒΑΝΟΥ. DIANAPOLIS. THEOPOLIS. ΑΡΤΑΙΟΥ.ΕΘΝΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΝ APOLO.ΕΘΝΗ ΚΕΛΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΚΙΛΩΝΟΣ. ΚΙΛΙΚΩΝ. ΓΑΛΑΤΩΝ. ή ΜΑΚΑΡΕΣ. Και η ΔΡΥΣ η ομιλούσα του Διός μας λέγει: ΜΙΝΥΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ του ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. ΦΡΥΓΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΟΙΝΟΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΥΚΕΣΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ. . . LARIS.ΕΘΝΟΣ ΜΑΟΡΙ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΜΟΡΟΥ. ATALEIA. ΘΥΣΑΓΕΤΩΝ. . . .ΕΘΝΟΣ ΑΙΝΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΑΝΟΥ. ANAPOLIS.ΕΘΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ–ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. . ΧΕΤΤΑΙΩΝ. ΚΙΝΑΣ. PLATO. FILADELPHIA. ΛΥΔΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΙΓΑΙΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΚΟΛΧΩΝ.ΕΘΝΗ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΧΙΜΜΑΡΟΥ.ΕΘΝΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΕΡΑΜΟΥ ή ΓΕΡΑΝΟΥ. ΒΙΚΙΓΚΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΒΟΥΚΙΝΟΥ ΘΑΡΕΩΣ ή ΘΩΡ. .ΕΘΝΟΣ ΓΙΛΑΚΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΒΑΪΚΑΛΗΣ ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΕΛΩΝΟΣ. .ΕΘΝΟΣ ΜΙΤΤΑΝΩΝ ΣΥΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΜΥΘΟΝΟΣ. AMAZONAS. PENTAPOLIS. ΔΙΟΤΙ Η ΓΗ-ΜΗΤΗΡ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΟΥ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΥΠΟΚΙΝΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ. . ΚΑΡΩΝ.ΕΘΝΗ ΙΤΑΛΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΤΑΛΟΥ. COLHIAN.ΕΘΝΗ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΙΟΣ. . ΠΙΣΙΔΩΝ. THERMODON. .ΕΘΝΟΣ ΑΡΙΜΑΝΩΝ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΡΙΜΑΣΠΟΥ. ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ.ΕΘΝΟΣ ΠΕΡΣΩΝ ΙΡΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΠΕΡΣΕΩΣ. . .ΕΘΝΟΣ ΚΑΛΛΙΠΙΔΩΝ ΟΛΒΙΑΣ ΟΔΗΣΣΟΥ ΕΣΣΔ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΣΚΥΘΩΝ.ΕΘΝΗ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. FEDRA. ΓΕΛΩΝΩΝ.ΕΘΝΗ ΒΙΚΙΝΩΝ. . AREANAPOLIS.ΕΘΝΟΣ ΑΚΑΓΟΥΑΪΟ ΓΟΥΪΝΕΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. ARMONIA.ΕΘΝΗ ΓΑΛΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ. . . ΟΠΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΓΩ ΜΕ ΟΠΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. . EPHIRA. . MACARANI. COLHIQUEN ή ΚΟΛΧΙΚΟΙ. .ΕΘΝΗ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΙΘΕΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΘΥΟΣ. Διότι στη μεταφορική ΑΡΓΩ που ναυπηγήσαμε.

Δεν δεχόμαστε τα πορίσματα των πληρωμένων σοφών που ομοφωνούν σε διαιρέσεις Εποχής Σιδήρου. .τρία χρώματα–φυλές και . και Ιάφεθ και κάνουμε εμετό όταν ακούμε γιά Σημιτικούς.ΕΘΝΟΣ ΑΛΑΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ. .. Σανσελάντ εκ των οποίων η Σανσελάντ του . Κρό-Μανιόν. προοριζόμενο γιά εγκεφάλους που δεν θα υπέφεραν την γελοιότητα του παραμυθιού του Νώε και των τριών . των Ασσυρίων. των Ελαμιτών...χ. δεν υπήρξε ποτέ παρά μόνον στους σχιζοφρενικούς ψευδολόγους τύπου Μωυσή. συναθροίζουμε τα διεσπαρμένα τμήματα των ομοφύλων μας γιά την ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.βροχοπτώσεις . Διότι ο θεούλης που έσωσε τον Νώε επειδή "πολύ τον συμπαθούσε". προ–κίτρινους ασιάτες.. Αποπλέοντας και πάλι από την ΙΩΛΚΟ της ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ ΓΉΣ με την μεταφορική ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΓΩ..τοπικές . Χαμιτικούς και Ιαπετικούς εθνολογικούς και γλωσσολογικούς κλάδους. ξαφνικά αποφάσισε να γεννήσει απογόνους τριών ειδών. . ενώ η φυλή Γκριμάλντι παρήγαγε τους Νέγρους της Αφρικής και η Κρό-Μανιόν τους Κίτρινους Ασιάτες της "νεοπαλαιολιθικής εποχής" με τέλος το 8000 π. ..ΕΘΝΟΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΛΙΒΑΝΟΥ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ. ενώ η φυλετική τους προέλευση είναι Βορείων Αρείων και Ινδοευρωπαίων του Καυκάσου και του Καρπάθιου .γυιών.. Το επιστημονίστικο παραμύθι ως ανωτέρω. Δεν δεχόμαστε την ΠΑΠΑΡΑ της προελεύσεως των λαών από τους τρείς γυιούς του Νώε. Ως εκ θαύματος αυτές οι τρείς φυλές προήλθαν από τον Νεαντερτάλειο άνθρωπο της παλαιοπαλαιολιθικής εποχής. ΕΜΕΙΣ οι ΜΙΝΥΕΣ ΘΕΤΤΑΛΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ της Ηπείρου ΔΡΥΙΔΟΣ. Εποχής Χαλκού. διότι Νώε. Γκριμάλντι.. της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. και Ιάφεθ δεν υπήρξαν παρά μόνον στους διεστραμμένους Σημιτομογγολικούς ΖΟΜΠΙ του Σίμ ή Σίν της Σελήνης. βεβαιώνοντας ότι το 9000 έως το 9500 πρό χριστούλη δεν υπήρχε πολιτισμός παρά μόνον οι τρείς φυλές πιθηκοειδών HOMO SAPIENS. και προ–μαύρους Αφρικής. Κανών Λογικής ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ Δεν ανεχόμαστε πλέον το σκοταδισμό της Σημιτομογγολικής "Βίβλου" σύμφωνα με την οποία ο θεούλης έπλασε τον Αδάμ και την Εύα το 4004 προ τρυφερού χριστούλη.ΕΘΝΟΣ ΜΟΣΧΩΝ ΚΑΙ ΘΟΥΒΑΛΙΩΝ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΣΚΥΘΩΝ. ο οποίος είχε τη στοιχειώδη εβραϊκή ανεντιμότητα να αντιγράψει στην Πεντάτευχο το Βαβυλωνιακό έπος του κατακλυσθέντος Γιλγαμές. Χάμ. Εποχής Λίθων και Εποχής Κοτρώνων στον εγκέφαλό τους. Φαλμεράυερ. Πάλμερ. που εν χορώ ομοφωνούν ότι ο Ελληνικός Πολιτισμός ήταν δημιούργημα των Χαλδαίων. των Φοινίκων και των Αιγυπτίων... Διότι διψούμε γιά Αποκατάσταση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Διότι. Πετώντας στο καλάθι των αχρήστων τα παραμυθεύματα του Νώε και του Νεάντερνταλ διότι δεν μας εξηγούν την προέλευση των ανθρωπίνων φυλών και τα βιολογικά κριτήρια διασπάσεως μιας φυλής σε . Δεν ανεχόμαστε το Σημιτομογγολικό Πανεπιστημιακό Κατεστημένο και τους ασυνείδητους πληρωμένους μπράβους της πέννας Μεγυέρ. Σήμ.ΙΑ81 . απορρίπτεται ως έκτρωμα αναπόδεικτης λογικής από τους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ. της ΙΕΡΑΡΧΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και της ΔΥΝΑΜΗΣ.. προ–λευκούς μογγολοειδείς. σε .Σανσελότου είχε Μογγολικά χαρακτηριστικά Εσκιμώων και ήταν εκείνη που οίκησε την Ευρώπη (!!!) ως λευκή φυλή... Γκόρντον.. Ντυράν και λοιπών..ΕΘΝΗ ΦΑΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΡΙΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ως ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΑΙΓΑΙΩΝ.ΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΑΙΓΗΙΔΟΣ. Χάμ.Μεσοποταμίας.. ο οποίος αν και ενός χρώματος. Ναι. Σήμ. Γκλότζ.δράκουλα. των Βαβυλωνίων. Ή θα υπάρχουν αρχεία γραπτά πολιτισμού ή διαφορετικά απορρίπτονται όλες οι υποθέσεις και μάλιστα υποθέσεις που γίνονται από πληρωμένες πέννες του Τεκτονικού Πανεπιστημιακού Κατεστημένου.

χ.χ.φυσικά αποκλείει την ύπαρξη ελληνικού πολιτισμού σε όλο το φάσμα από 2300–9500 π.αμήν. Διότι το 2490 περιέχεται στην περίοδο του 2325–2500 π. Δέχεται ότι οι χρονολογήσεις των άλλων δύο είναι "ατυχείς" και διαφημίζει το εμπόρευμα της παλαιοπαλαιολιθικής και νεοπαλαιολιθικής Εποχής.χ. δολοφονηθέντος ηθικά και ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ από το ελληνικό τεκτονικό κατεστημένο.. όπου σύμφωνα με τα αρχεία Νο 5-254 Μουσείου Λούβρου και τα αντίστοιχα του Βρεττανικού Μουσείου. όπου βρίσκουμε μετατοπισμένη και την προέλευση των φυλών από Νεαντερτάλεια Ευρώπη και όχι από την Μεσοποταμία. δεν διασπάστηκε σε τρία ή δεκατρία χρώματα. όπου ο καλός θεούλης δημιούργησε τους "πρωτοπλάστους" το 4004 π. Τα πρώτα καλούνται να "μαντρώσουν" με "ελαστικά ψεύδη" που περιέχουν αλήθειες. υπάρχει τρίτος εβραίος έμπορος που κάνει κι άλλες υποχωρήσεις. ΦΤΥΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΗΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και προτιμούμε τα Ελληνικά Χρονικά που εξηγούν την ενότητα και το αυτόχθον των γήινων φυλών μετά τις αρχικές υποχρεωτικές μετατοπίσεις τους λόγω βυθίσεως των Ηπείρων Ατλαντίδος και Αιγηίδος. όσους δεν "μαντρώθηκαν" από τα ασύστολα "σκληρά ψεύδη" των δεύτερων. ενώ ο άλλος πουλάει ψευδείς και αληθείς χρονολογίες και ΟΜΟΙΑ ψευδή προέλευση φυλών και πολιτισμών. (61 του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος) Είναι ευτράπελο και αλλοπρόσαλλο το παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα στα "Πανεπιστημιακά" και στα "Θρησκευτικά" κανάλια των Σημιτομογγόλων. Ίδε πίνακα σελίδος 50. διότι στην ίδια περίοδο από το 2325–2500 π. κατά τη Σημιτομογγολική "Βίβλο" Γέν.. Ο μαγαζάτορας του θρησκευτικού καθολικού ψεύδους ονομάζεται Μωυσής της Πεντατεύχου.. Στην προκειμένη περίπτωση το "πανεπιστημιακό" κανάλι λέγει την αλήθεια γιά την δυναστεία των Σημιτών της ΟΥΡΓΚ αλλά ψεύδεται.χ. δεν δέχεται την ύπαρξη κανενός άλλου πολιτισμού και . εκτός των διωχθέντων εντίμων του τύπου ΘΕΟΧΑΡΗ. η οποία θέλει την προέλευση όλων των γήινων φυλών και πολιτισμών από την Μεσοποταμία. στ' 3. Το "παζάρι" της αλήθειας δηλαδή.χ.χ. Έτσι υποστηρίζει έμμεσα το "σκληρό ψεύδος της Βίβλου".. έχει δύο εβραίους εμπόρους. ή το 4046 π.χ. Στο τρίτο όμως Σουπερμάρκετ ο αγοραστής πρέπει να δεχθεί ότι η Ευρώπη οικήθηκε από την Μογγολική φυλή των Εσκιμώων Σανσελάντ ή Σανσελότων με συνειρμούς Τευτονικών παραδόσεων που καταλήγουν σε GRAΑL και ΣΙΝ-ΣΕΛΛΑΝ του ΣΙΝ της ΣΕΛΗΝΗΣ. όπου ο ένας πουλάει ψευδείς χρονολογίες και προέλευση φυλών. κατά τους "μάρτυρες του ιεχωβά" .ΙΑ82 επειδή κανένας πατέρας δεν γέννησε ποτέ παιδιά τριών διαφορετικών φυλών και καμμία φυλή στην πορεία των διερευνήσιμων 9500 ετών π. Γιά όσους δεν πείσθηκαν να αγοράσουν από τα δύο προηγούμενα εβραϊκά "μαγαζιά αλήθειας". τον οποίο οι πληρωμένες πέννες προσπάθησαν να παρουσιάσουν ταυτόσημο με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα ως επόμενο του Ωγύγιου κατακλυσμού Αιγηίδος και Ατλαντίδος. από όπου εξήλθε ο Αμπρα–Χάν ή Αμπραχάμ το 1943 π. με εμφάνιση του λευκού διαλογιζόμενου HOMO SAPIENS ΤΟ 8000 π. Ο συνάδελφός του του μερικού ψεύδους των "πανεπιστημίων" μπορεί να είναι ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ο κάθε "καθηγητής" αρχαιολογίας. Κανών Λογικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ Αποκλείουμε φυσικά από τον χώρο της αποδεδειγμένης Λογικής και το παραμύθευμα του ολικού κατακλυσμού του πλανήτη το 2490 π.χ.χ. τα επιγραφικά ευρήματα Μεσοποταμίας παρουσιάζουν ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ Δυναστείες επώνυμες Σημιτών βασιλέων της ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ. Συμπεραίνουμε άρα ότι αυτό που πονάει περισσότερο στο Σημιτομογγολικό Κατεστημένο είναι κυρίως το να αποδειχθεί πάση θυσία ότι όλοι οι πολιτισμοί προήλθαν από την Σημιτική Μεσοποταμία και μάλιστα από την μογγολική ΟΥΡΓΚ. . με πρώτο θύμα την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟ.

Ο ΣΗΜ μέσω της γραμμής ΕΛΑΜ / ΑΣΣΟΥΡ / ΑΡΦΑΞΑΔ / ΛΟΥΔ ή ΛΟΫΔ / ΑΡΑΜ και κυρίως του ΑΡΦΑΞΑΔ γεννά τη γραμμή ΣΑΛΑ /ΕΒΕΡ ή ΕΒΕΡΤ / ΦΑΛΕΓ / ΡΑΓΑΥ / ΣΕΡΟΥΧ / ΝΑΧΩΡ / ΘΑΡΑ / ΑΒΡΑΑΜ ή ΑΒΡΑ-ΧΑΝ. Βασιλέα του Κόσμου εκ φυλής Δάν. Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε την "πραμάτεια" του σκληρού ψεύδους εβραϊκής "Βίβλου" την οποία δέχεται και ασπάζεται και η "χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία"... Την "μπουτίκ" των Μυστικιστών όπου πωλούνται πληροφορίες γιά "Πέντε Κύριες φυλές και υποφυλές" εκ των οποίων η Αρεία φυλή θα παράγει τον αντίχριστο βασιλέα ΜΑΧΑ-ΤΣΟΧΑΝ ή ΜΑ-ΧΑΝ-ΤΣΟ-ΧΑΝ. ΑΓΑΡ.χ. και την ταυτόχρονη "γέννηση του Χάμ" από τον "Νώε". Υόρκης ότι "χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιά την παιδεία που θα δοθεί στον Δανό Αντίχριστο Σαύλο. JAMES FISCHER. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΦΥΛΕΣ. από το 19871992 . Την "μπουτίκ" των Λεμουριολόγων όπου πωλούνται πληροφορίες "γιά ερμαφρόδιτους Λεμούριους". Βυθιζόμαστε στο εβραϊκό χαμαιτυπείο και διαβάζουμε: Ο Νώε εγέννησε τον Σήμ. SIR GERALD BARRY. εκδότου Εγκυκλοπαίδειας "ΗΛΙΟΣ" και των "ΟΡΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ". και αραβικές φυλές το 2470 π.ο οποίος θα καταστραφεί από τον ερχόμενο εκ φυλής Ιούδα. Από ΧΕΤΟΥΡΑ γεννά τον ΖΕΜΒΡΑΝ γεννάρχη των Μογγολικών φυλών και τους 12!!! ΙΟΞΑΝ ή ΥΞΩΣ / ΜΑΔΑΝ / ΜΑΔΙΑΜ / ΙΕΣΒΩΚ / ΣΟΥΑ / ΣΕΒΑ / ΓΕΦΑ / .επιβάλλοντας "μία απατηλή ειρήνη και ασφάλεια". Αναφέρουμε την "μπουτίκ" των ατλαντολόγων στην οποία πωλείται η πληροφορία ότι "τα υπολείμματα των υποβρυχίων ατλάντων. εβραϊκές. Η τελευταία "μπουτίκ" όπως θα δούμε είναι και η περισσότερο επικίνδυνη.500 χρόνια παρελθόντος. κλπ. με την "γέννηση του Ιάφεθ" από τον "Νώε". RATHBONE BOOKS LIMITED LONDON. κατέγραψαν σε συνεδριάσεις της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν.ΙΑ83 Ο τρίτος του μερικού ψεύδους της "προϊστορίας" μπορεί να είναι και είναι ο κάθε "καθηγητής" προϊστορίας. Ο ΑΒΡΑ-ΧΑΝ έχει τρείς γυναίκες : ΣΑΡΡΑ. Η σκοπιμότητα συνίσταται στο ότι τα ονόματα και οι προκύπτουσες φυλές που αντιγράφουμε από το Α' Χρονικών α' κεφάλαιο της "Βίβλου". ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ κλπ. . παρουσιάζουν σε πλαστή σύγχρονη εμφάνιση ελληνικές. εκτός των διωχθέντων εντίμων του τύπου Πασσά. Χάμ. αφού προηγουμένως κυβερνήσει τον πλανήτη γιά 7 έτη. ΑΘΗΝΑΙ. με την "γέννηση του Σήμ" από τον Νώε το 2470 π. βασιλιά των Ελλήνων"!!! Απαιτούμε από τον αναγνώστη να περιμένει ανάλυση των εξεζητημένων αυτών θεωριών στο τέλος της παρούσης.Ε. JEAN DELORME.. Ιάφεθ. που όταν εξηγηθεί θα κλείσει τον κύκλο μιας εγκληματικής Σημιτομογγολικής γεωπολιτικής των ΧΑΝ γιά 12. ΧΕΤΤΟΥΡΑ Από ΣΑΡΡΑ γεννά τον ΙΑΚΩΒ ο οποίος φέρεται γεννήτορας 12!!! φυλών: ΡΟΥΒΙΝ / ΣΥΜΕΩΝ / ΛΕΥΙ / ΙΟΥΔΑΣ / ΙΣΣΑΧΑΡ / ΖΑΒΟΥΛΩΝ / ΔΑΝ / ΙΩΣΗΦ / ΒΕΝΙΑΜΙΝ / ΝΕΦΘΑΛΙ / ΓΑΔ / ΑΣΗΡ. διότι ΕΔΩ βρίσκεται το "τεκτονικόν μυστήριον" της ΑΟΑ και του ΟΤΟ..Α. του 2468 π. μογγολικές. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ε. διότι τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ. Ονόματα των ανωτέρων πωλητών "χαμαιτυπείων αλήθειας" είναι : ALAN BULLOCK. LIBRAIRIE LAROUSSE PARIS. Χριστό. παράγουν εσκιμώους και μογγόλους που έρχονται στην επιφάνεια του πλανήτη από την κοίλη γη μέσω της οπής του Βορείου Πόλου". Γιά τους πολύ απαιτητικούς αγοραστές υπάρχουν και οι "μπουτίκ αλήθειας" όπου η εξεζητημένη ψευδογνώση είναι ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ να διαχωρισθεί από την αλήθεια. SIR JULIAN HUXLEY. DR JOSEPH BRONOWSKY. Από ΑΓΑΡ γεννά τον ΙΣΜΑΗΛ προπάτορα των Αράβων ο οποίος φέρεται γεννήτορας 12!!! αραβικών φυλών: ΝΑΒΑΙΩΦ / ΚΗΔΑΡ / ΑΛΒΕΗΛ / ΜΙΒΣΑΝ / ΜΙΣΜΑ / ΔΟΥΜΑ / ΜΑΣΣΑ / ΑΔΑΔ / ΘΑΙΜΑ / ΙΕΤΟΥΡ / ΝΑΦΙΣ / ΚΕΔΜΑ.χ.Ε.χ.

Πάντες οι Νεθινείμ και οι υιοί των δούλων του Σολομώντος.. -οι χρονολογίες έχουν ληφθεί από έντυπα της εβραϊκής WATCHTΟWER των . διότι ως Χαμιτικές φυλές χαρακτηρίζονται από τη "Βίβλο" οι Πελασγοί Φοίνικες. που τις κατέγραψε με ειδική τεχνολογία. υιοί ΑΤΤΙΛ. οι οποίοι εξαπλώθηκαν μέχρι τη Μεσοποταμία και ίδρυσαν ελληνικές . . Επί των τριών δωδεκαφύλων Εβραίων. τις γνωρίζουν μόνον τρία άτομα στον πλανήτη . Επί των 6 υπερφυλών άρχουν τρείς φυλές "αφετηρίες". ΛΑΜΕΧ.Κατά εντελώς συμπτωματική σύμπτωση ο ΑΤΤΙΛΑΣ ήταν ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΧΑΝ ΜΟΓΓΟΛΟΣ και απόγονος των ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΑΜΠΡΑ-ΧΑΝ. η οποία συμβολίζεται με την εννεάφωτο λυχνία των τεκτονικών στοών. Προσθέτουμε ότι οι 36 εκπρόσωποι των πατριαρχικών φυλών αποκαλούνται "θήλυς τροχός".. Οι φυλές του "άρρενος τροχού" κατά την "Βίβλο" αρχίζουν να σχηματίζονται με τη γέννηση του Σήμ από τον Νώε το 2468 π.. αναφέρονται και "οι υιοί ΑΤΤΙΛ": ".υιοί Σεφατία. οι ΦΑΛΕΓ.χ. υιού του Αγήνορα. τις 81 παραμέτρους–ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες επικοινωνίας με τη Σελήνη. ήσαν τριακόσιοι ενενήκοντα δύο.Παρακάμπτουμε τις φυλές του Χάμ. ο παγκόσμιος πληθυσμός θεωρητικά βρίσκεται στα χέρια 9 ραββινικών καθαρμάτων ΖΟΜΠΙ του ΣΙΝ τα οποία έχουν δικαιοδοσία ζωής και θανάτου ακόμη και στα 72 μέλη της απρόσιτης AOA ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS. απαρτίζουν την "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ".. που σημαίνει ότι στη Σεληνιακή Κάβαλλα. Στο εδάφιο 57 του β' κεφαλαίου του Έσδρα. μεταξύ των Νεθινείμ της προσωπικής φρουράς του Σολομώντος.. του ΙΑΚΩΒ / ΙΣΜΑΗΛ / ΙΟΞΑΝ ή ΥΞΩΣ . Αλλά υπάρχουν άλλες 36 μέχρι συμπληρώσεως του 72 που είναι και ο αριθμός των μελών του Σάνχεδριν της ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ATL ή ATTIL. Αράβων. επί των οποίων άρχουν τρείς υπερφυλές. Οι 6 εκπρόσωποι των υπερφυλών και οι 3 των φυλών αφετηριών.. ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ. οι οποίες "υπέστησαν όλες σημιτική διάβρωση". ενώ οι εκπρόσωποι των 36 προπατριαρχικών φυλών "άρρην τροχός" και συμβολίζονται με δύο εφαπτόμενους τροχούς των 36 κυκλικών τομέων ο καθένας. αργότερα με τη γέννηση του Ισμαήλ το 1932 π. Τα ονόματα της επιτροπής των "9" και των "72" της ΑΟΑ έχουν καταγραφεί από την Ο. δίνονται από τα "προπατριαρχικά" ονόματα: ΣΗΜ / ΕΛΑΜ / ΑΣΣΟΥΡ / ΑΡΦΑΞΑΔ / ΛΟΥΔ / ΟΥΖ / ΓΕΘΕΡ / ΜΑΣ / ΣΑΛΑ / ΕΒΕΡ / ΡΑΓΑΥ / ΣΕΡΟΥΧ / ΝΑΧΩΡ / ΘΑΡΑ / ΑΒΡΑΑΜ / ΑΛΜΩΔΑΔ / ΣΑΛΕΦ / ΑΣΑΡΜΑΒΕΘ / ΙΑΡΑΧ / ΑΔΩΡΑΜ / ΟΥΖΑΛ / ΔΙΚΑΛ / ΕΒΑΛ / ΑΒΙΜΑΗΛ / ΣΕΒΑ / ΟΦΕΙΡ / ΑΒΙΛΛ / ΙΩΒΑΒ / ΝΩΕ / ΗΣΑΥ / ΕΛΙΦΑΣ / ΡΑΓΟΥΗΛ / ΙΕΟΥΣ / ΙΕΓΛΟΜ / ΚΟΡΕ.Ε. Γιά τους Τέκτονες που δεν το γνωρίζουν αν κινούνται στα επίπεδα του δευτεροβάθμιου ΟΤΟ ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS... ήτοι 72.Α. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ ΧΕΤΤΟΥΡΑΝΙΕΣ ή ΤΟΥΡΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ.. Επί των τριών τελικών φυλών άρχει ο ΣΙΝ την ΣΕΛΗΝΗΣ.εκτός της Ο. υιοί Φοχερέθ από Σεβαΐμ.Ε. ΑΡΑΜ εκ της οποίας η αραμαϊκή ή αρχαία εβραϊκή. Η "μαντική τέχνη των 81 συντελεστών ανήκει μόνον στους τρείς "σούπερ" της επιτροπής των 9".". βασιλέως του Άργους. Έτσι έχουμε 6 συνολικά 12φυλα σύν 6 υπερφυλές σύν 3 φυλές αφετηρίες με άθροισμα 81. ενώ οι φυλές του "θήλεως τροχού". απόγονοι του Φοίνικα. ο κόσμος. ΙΟΚΤΑΝ. Μογγόλων άρχουν ως "δέκατο τρίτο κέντρο". Εάν η προέλευση των Μογγόλων από τον Αμπρα–Χάν φαίνεται απίστευτη στον αναγνώστη παραθέτουμε την περικοπή του "ΕΣΔΡΑ" που καταχωρείται στη "Βίβλο" μετά το "Β' ΧΡΟΝΙΚΩΝ". Οι εκπρόσωποι των 6 12φύλων. υιοί Αμί. όπως έχουν επίσης καταγραφεί οι σκέψεις τους και οι συζητήσεις τους. Οι υπόλοιπες 36 φυλές μέχρι τις ολικές 72. Το εβραϊκό Α' Χρονικών μας παρουσιάζει από τον ΑΒΡΑ-ΧΑΝ 36 ή 3x12 φυλές "ειδικού ρόλου" στη Σημιτομογγολική γεωπολιτική. φυλές ΕΝΩΧ.ΙΑ84 ΕΦΕΡ / ΑΝΩΧ / ΑΒΕΙΔΑ / ΕΛΔΑΓΑ / ΔΑΙΔΑΝ...χ.Α.μαρτύρων του ιεχωβά. τρείς υπερφυλές. απαρτίζουν την ORDO ADEPTIS ATLANTIS.. Η διάταξη του 72 σύν 6 ίσον 78 αντιγράφεται στην ατλάντειας επινόησης "Τράπουλα του Ταρρώ" από την οποία λείπουν γιά τους μεμυημένους "τρία συμβολικά φύλλα έως το 81".

–Ίδε εταιρεία "Μίνως Μάτσας" εγγραφής δίσκων. Δε χρειάζεται να τονίσουμε ότι το τερατώδες αυτό ψεύδος ανατρέπεται από τα Ελληνικά Χρονικά τα οποία βεβαιώνουν ότι οι Κρήτες όπως και οι λοιποί Έλληνες αποίκησαν το σημερινό τους χώρο σαν Πελασγοί Αρκάδες.. Παρακολουθείστε: ΓΟΜΕΡ / ΑΣΧΕΝΑΖ / ΡΙΦΑΘ / ΘΩΓΑΡΜΑ / ΜΑΓΩΓ / ΜΑΔΑΙ / ΙΑΥΑΝ / ΕΛΕΙΣΑ / ΘΑΡΣΕΙΣ / ΚΙΤΤΕΙΜ / ΔΩΔΑΝΕΙΜ / ΘΟΥΒΑΛ / ΜΕΣΕΧ / ΘΕΙΡΑΣ. πρόγονος των Φοινίκων. Στους Χαμιτικούς λαούς υπολογίζονται όλοι οι έλληνες που αποσπάσθηκαν από τη Μεσόγειο και Ευρώπη γιά να αποικήσουν την Ασία γενικότερα. τότε ο Μινωικός Πολιτισμός που έπεται του Μυκηναϊκού. παρά τη σαφή δήλωση των Ελληνικών Χρονικών ότι "ο Αγήνωρ οίκησε την ΑΣΙΑ" και πάλι ανατρέπονται οι "σημιτοχαμιτικές προελεύσεις" των Κρητών. Ασίας γεννώντας τον Φοίνικα. Χωρίς σχόλια αναφέρουμε την ονοματολογία των Χαμιτικών φυλών κατά τη "Βίβλο" η οποία σε μερικά σημεία. . -Ωγυγία Σταγειρίτου Δ' σελίς 443 και Απολλόδωρος Α' σελίς 14-. διότι ο Αγήνωρ ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ.. όπως το γένος ΑΣΚΕΝΑΖΥ. ισχυριζόμενο ακόμη ότι "εφ' όσον οι Κρήτες είναι χαμιτικής ή φοινικικής και άρα "και σημιτοχαμιτικής καταγωγής". Οι μαστρωποί της Ιστορίας συνεχίζουν με την παράθεση των "ιαπετικών φυλών" στο Α' Χρονικών της "Βίβλου" παρεμβάλλοντας σκόπιμα και εβραϊκά γένη. από τον οποίο ο τόπος ονομάσθηκε Φοινίκη. ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Α'.. διότι υπάρχουν ΑΛΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ καθηγητές Πανεπιστημίων που δεν βρήκαν τον ΑΝΔΡΙΣΜΟ και την ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ να αντικρούσουν τη δήθεν "σημιτική προέλευση Μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισμού". Η εφεύρεση του Σημιτομογγολικού μύθου περί "χαμιτικών φυλών" και περί "σημιτοχαμιτικής μίξεως χαμιτικών και σημιτικών φυλών" επέτρεψε στο κατεστημένο της εθνολογίας να διεκδικεί τους Φοίνικες και τα ελληνικά γένη της Ασίας ως "ημισημιτικούς λαούς με υπερισχύον το σημιτικό φύλο. Εν πάσει περιπτώσει οι "Χαμίτες" με γεννήτορα τον ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜ και τον ΥΠΑΡΚΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΛΑΣΓΟ δεν παρουσιάστηκαν το 2470 π. Κάτω από το ΛΟΥΔΕΙΜ εννοείται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΔΙΑ. Η αισχρή πλαστογράφηση της ιστορίας έφθασε μέχρι το σημείο να αμφισβητείται η προέλευση του Μυκηναϊκού πολιτισμού και των ιδίων των Πελασγών.χ. Αγήνωρ. όταν ο υιός του Ίασον. με τη "γέννηση του Χαμ" αλλά το 9500 π. και ο Φοίνικας ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ. δίδοντας όλες τις γεωγραφικές ονομασίες του τόπου.χ. αποίκησε τη δυτική ακτή της Μ. παρά την προσπάθεια εβραιοποίησης της προφοράς. κατόπιν διαταγής ραββίνων και από εβραίους Ελλάδος οι οποίοι γιά να αποδείξουν την "εβραιοκρητική ταύτιση" βαπτίζονται με το όνομα "ΜΙΝΩΣ"." Τέτοιοι λαοί όπως οι Σύριοι και οι Λιβανέζοι είναι υπό γενοκτονία στην Εγγύς Ανατολή. Αλλά ακόμη και αν δεχθούμε το άτοπο της αποικήσεως της Κρήτης από τον Φοίνικα του Αγήνορας. αλλά καθώς "Όμηρος φησίν .. όχι ΔΙΩΓΜΕΝΟΙ όπως ο τύραννος Αγήνωρ. το Σημιτομογγολικό κατεστημένο έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση. Στο ζήτημα αυτό.-. η Βίβλος αφήνει περιθώρια να διεκδικηθεί η Κρήτη ως ισραηλινή περιοχή. Συγχρόνως με τον αυθαίρετο χαρακτηρισμό της ΚΑΦΘΟΡ ή ΚΡΗΤΗΣ ως "χαμιτικής" και επομένως "σημιτοχαμιτικής". είναι σημιτικής καταγωγής".και της Κρήτης έποικοι γεγόνασιν" συγχρόνως με την αποίκηση της υπόλοιπης Ελλάδος "Πελασγοί αρχαίον φύλον κατά την Ελλάδα πάσαν επιπολάσαν". προδίδει ελληνική προέλευση: ΧΟΥΣ / ΜΙΣΡΑΙΜ / ΦΟΥΘ / ΧΑΝΑΑΝ / ΣΕΒΑ / ΑΒΙΛΑ / ΣΑΒΘΑ / ΡΑΑΜΑ / ΣΑΦΘΕΚΑ / ΝΕΒΡΩΔ / ΔΑΙΔΑΝ / ΛΟΥΔΕΙΜ / ΑΝΑΝΕΙΜ / ΛΕΑΒΕΙΜ / ΝΑΦΘΟΥΧΕΙΜ / ΠΑΤΡΟΥΣΕΙΜ / ΧΑΣΛΟΥΧΕΙΜ ή ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ / ΧΑΦΘΟΡΕΙΜ / ΣΙΔΩΝΑ / ΧΕΤΤΑΙΟΣ / ΙΕΒΟΥΣΑΙΜ / ΑΜΟΡΡΑΙΟΣ / ΓΕΡΣΕΣΑΙΟΣ / ΕΥΛΙΟΣ / ΑΡΟΥΚΑΙΟΣ / ΑΣΕΝΑΙΟΣ / ΑΡΒΑΔΙΟΣ / ΣΑΜΑΡΑΙΟΣ / ΑΜΑΘΑΙΟΣ. από το ΛΕΑΒΕΙΜ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΥΗ.ΙΑ85 πόλεις όπως η ΕΛΛΑΣ_ΑΡ και η ΛΑΡΙΣΑ. από το ΧΑΦΘΟΡΕΙΜ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΦΘΟΡ ή ΚΡΗΤΗ κλπ. παρά τα μέσα που τους παρέχουν τα αδιάσειστα Ελληνικά Χρονικά. Η άθλια αυτή τακτική εξυπηρετείται.

προορίζεται να κάνει κατοχή ΟΛΗΣ της Ηπείρου μέχρι τα Θεσσαλικά σύνορα. παρανομίας ως τρόπου ζωής και μαζοχισμού. Τα γένη ΜΕΣΕΧ/ΘΟΥΒΑΛ αποδίδονται στους Πελασγούς ΜΟΣΧΟΥΣ και ΘΗΒΑΙΟΥΣ. 2ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Κρητική Καταστροφή με φέρελπι ηγέτη τον Κο Μητσοτάκη. δηλαδή στην Ατλάντεια Σημιτομογγολική Ομοφυλία των ΑΤΤΙΛ του .Α. οι Κρήτες–ΘΑΡΣΕΙΣ. 3ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Κυπριακή Καταστροφή με ηγέτη τον Κο Κληρίδη εβραϊκής καταγωγής.Ε. Το γένος ΓΟΜΕΡ είναι το ίδιο γένος ΓΟΜΟΡΩΝ και ΣΟΔΟΜΩΝ που διήφθειρε τους λαούς της Παλαιστίνης μέσω λατρείας του φύλου. Το ότι η Κρήτη αναφέρεται πάλι. Το ότι Ίωνες-ΙΑΥΑΝ. σύμφωνα με καταγραφές της Ο. Το ανωτέρω παραμύθευμα εγκαταλείφθηκε αρκετά γρήγορα από τους επινοητές του. 4ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Ηπειρωτική Καταστροφή με ηγέτη τον Κο "Παπανδρέου". ο οποίος "συνουσιάζεται" με τους ηγέτες της Βουλγαρίας τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας έχει διατάξει γενική κινητοποίηση του Βουλγαρικού Υπουργείου Πολιτισμού να οργανώσει διανομή εντύπων. εξηγεί κάλλιστα τα κάτωθι: 1ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Μικρασιατική Καταστροφή με ηγέτη τον εβραίο ΒΕΝΙΖΕΛΟ ή ΒΕΝΙΖΑΛ ή ΒΙΖΕΝΤΑΛ ο οποίος με σκόπιμους χειρισμούς προσάρτησε τα εδάφη των ΙΩΝΩΝ ή ΙΑΥΑΝ στη Σημιτομμογγολικη Τουρκία ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ τους ΙΩΝΕΣ. προπαγάνδα τύπου.Σολομώντος. Τα γένη αυτά. ο οποίος μαζί με τον εβραίο ΡΑΟΥΛ Ντεκτάς μεθοδεύουν την προσάρτιση της Κύπρου στο Ισραήλ. με ροπές μηδενισμού.. 5ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Θρακική και Μακεδονική Καταστροφή με ηγέτη τον εβραϊκής καταγωγής Παπανδρέου.. που "θα πείσουν τους Θράκες και τους Μακεδόνες ότι δεν είναι Έλληνες αλλά . προοριζόμενο να διχάσει τους Κρήτες σε "φιλοβασιλικούς" και "αντιβασιλικούς" όταν το 1987 διαταχθεί από την Τεκτονική του Στοά να επαναφέρει το Βασιλιά και τη Βασιλευομένη Δημοκρατία. εκ των οποίων οι πρώτοι είναι έλληνες Σκύθες ή Λευκορώσοι της σημερινής ΕΣΣΔ και οι δεύτεροι Θηβαίοι των Θηβών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ και οι άποικοί τους στην Κολχίδα του Ευξείνου Πόντου. εξηγεί κάλλιστα την προσπάθεια των τελευταίων ετών να διχαστούν οι Κρήτες σε "σημιτοχαμίτες και ιαπετίτες" ώστε από τον εμφύλιο διχασμό να δικαιολογηθεί Σημιτομογγολική διεκδίκηση και κατοχή από ισραηλινούς ή άραβες ασχέτως. Το γένος ΘΕΙΡΑΣ αποδίδεται στους ΘΡΑΚΕΣ. Τα γένη ΙΑΥΑΝ/ΕΛΕΙΣΑ/ΘΑΡΣΕΙΣ/ΚΙΤΤΕΙΜ/ΔΩΔΑΝΕΙΜ αποδίδονται στους Πελασγούς αντίστοιχα: ΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ/ΚΡΗΤΕΣ/ΚΥΠΡΙΟΥΣ/ΔΩΔΩΝΑΙΟΥΣ. μουσειακές εκθέσεις κλπ. οι Κύπριοι–ΚΙΤΤΕΙΜ.ΙΑ86 Τα γένη ΓΟΜΕΡ/ΑΣΧΕΝΑΖ/ΡΙΦΑΘ/ΘΩΓΑΡΜΑ είναι κρυπτοεβραϊκά γένη που υποδύονται τους "ιαπετίτες" με κύριο σκοπό την διάβρωση των ηθών των εθνών που κατοικούν. ο οποίος με διαταγή Μεγάλης Ανατολής έθεσε θέμα "συμμορφώσεως" της Αλβανίας. οι Ηπειρώτες–ΔΩΔΑΝΕΙΜ και οι Θράκες–ΘΕΙΡΑΣ διαχωρίζονται από τους ΕΛΛΗΝΕΣ.τραγουδιών". Έτσι ΟΙ ΜΑΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓΟΛ ή ΜΑΓΓΟΛ χρεώνονται εκεί που ανήκουν. εβραϊκής καταγωγής γένους ΜΙΝΕΙΚΟ και ΖΕΤΚΙΝ Πολωνίας. διότι δεν είχε κανένα έρεισμα συγκριτικής ανθρωπολογίας και εθνολογίας. ειδικά εκπαιδευμένα από ραββίνους στο να προκαλούν έκφυλα ήθη και τέχνες μέσω ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ σεξουαλικών ροπών. αυτή τη φορά "ιαπετιτικό".. Το γένος ΜΑΓΩΓ ή ΓΩΓ του ΜΑΓΩΓ αποδίδεται στους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ με την ελπίδα ότι θα μπορούσε έτσι να αποδοθεί "στους ιαπετικής ή ελληνικής προελεύσεως Μογγόλους" η προγραμματισμένη βαρβαρότητα των ορδών των ΧΑΝ. με το διαφορετικό όνομα ΘΑΡΣΕΙΣ. Εντελώς συμπτωματικά οι σύζυγοι του Ντεκτάς και του Κληρίδη είναι δύο αδελφές!!! εβραϊκής καταγωγής. Η Αλβανία. παρήγαγαν τον παιδεραστή των ελλήνων ηθοποιών ΚΑΡΟΛΟ ΚΟΥΝ και τις διάφορες ΑΣΚΕΝΑΖΥ "καλλιτέχνιδες" των ρεμπέτικων τραγουδιών ή ελληνιστί "περιθωριακών -ρεμπέτ. τοξικομανίας.

όπως ο Μητροπολίτης Χίου και άλλοι. Παρατηρούμε σήμερα να υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα. . ΩΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΡΩΜΑ. με την ΠΑΡΑΛΟΓΗ κατοχύρωση: "Ο χριστός μου έδειξε στο όνειρο ότι οι Τούρκοι θα καταλάβουν την Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα".Ε.500 π. ΤΟΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ: Η ΠΟΥΤΑΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΛΗΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ: "Το φορτίον του λόγου του Ιεχωβά εναντίον της . Και επαναλαμβάνονται ΚΑΘΑΡΑ υπό μορφή ΑΠΕΙΛΗΣ μέσα στη "Βίβλο". έχει καταγράψει συζητήσεις στελεχών του Αμερικανικού Τεκτονισμού. Παρόμοιες "προφητείες" διαδίδονται και σήμερα από τις ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΕΣ του "Αγίου Όρους" με βάση τον διαχωρισμό των Ελλήνων–ΕΛΕΙΣΑ από τους Θρακομακεδόνες–ΘΕΙΡΑΣ και τους Ηπειρώτες– ΔΩΔΑΝΕΙΜ που κάνει η "Βίβλος" στο Α' Χρονικών α' κεφάλαιο. ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ "ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΒΡΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΩΝ. αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ.χ.. της ευλογίας "δεύτερης κατηγορίας" του γυιού Ιάφεθ "που θα ζεί στις σκηνές του Σήμ" ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας και της κατάρας "πρώτης κατηγορίας" εναντίον του Χάμ –Ελλήνων Φοινίκης– που θα "είναι δούλοι του Σήμ και του Ιάφεθ". Η πλαστογράφηση της προϊστορίας αφορά στη μετατόπιση της περιόδου 9000–9500 και 10.τι αφορά την προϊστορία του 9500 π.. γιά τελική κατοχή από τον "μεσσία απελευθερωτή" Βουλγαρία.θέλει ιδεί Ασκαλών και η Γάζα και η Ακκαρών διότι θα μείνουν ακατοίκητες –κατόπιν ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ-.χ. μετά από τα οποία θα εκκενώσει τη Μακεδονία και Θράκη μέσω των "κυανοκράνων". Χάμ και Ιάφεθ και στη συνεπαγόμενη γελοιότητα της προελεύσεως όλων των φυλών της γής από "οκτώ άτομα της οικογένειας του Νώε" και στην επισυναπτόμενη γελοιότητα της ευλογίας "πρώτης κατηγορίας" του γυιού Σήμ.Α. ένας άλλος "εκτελεί" και ένας τρίτος πχ.χ. και ήλθαμε στο παρόν.. Ο .. στη γελοία εκδοχή του 2370 π. Εδώ έχουμε σε πλήρη λειτουργία την τηλεπαθητική υποβολή που υφίστανται οι "ορθόδοξοι" μητροπολίτες ΖΟΜΠΙ από την εκπομπή στερεοσκοπικών μεταδόσεων της Σεληνιακής τεχνολογίας ή από την εκπομπή ομοίων μεταδόσεων των ΑΣΚΗΜΕΝΩΝ ασκητών του "Αγίου Όρους" στις υποφύσεις άλλων ατόμων.ΙΑ87 θα πρέπει να προσαρτηθούν στη μητέρα Βουλγαρία". η ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ λέγει "ήταν θέλημα θεού η μικρασιατική καταστροφή διότι είχε προφητευθεί". Ήδη η Ο. Εν γνώσει μας φύγαμε γιά λίγο από το θέμα μας "ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ" σε ό. διότι η ΠΛΑΣΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ γενέσεως των γήινων φύλων της "Βίβλου" δεν αφορά μόνον την πλαστογράφηση του παρελθόντος αλλά ΚΑΙ "Επένδυση συμφερόντων" που πρόκειται "να αποδώσουν κέρδη" στο παρόν και στο μέλλον. των Ελληνικών Χρονικών. Η κατοχή της Μακεδονίας και Θράκης από τους Βουλγάρους προγραμματίζεται από Μεγάλες Ανατολές Ελλάδος-Βουλγαρίας-Τουρκίας μετά από την Τουρκική κατοχή που θα ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ. Σύμφωνα με τις "προφητείες" αυτές "επειδή δεν είμαστε καλοί χριστιανοί –διάβαζε σοσιαλιστές– θα μας τιμωρήσει ο θεός και θ' αφήσει τους Τούρκους να γενοκτονήσουν Θράκη–Μακεδονία–Ήπειρο μέχρι το σημείο που το μοσχάρι θα κολυμπάει στο αίμα των ελλήνων". με τον "κατακλυσμό του Νώε" και τους τρείς γυιούς Σήμ. Χαίρε σφόδρα θύγατερ ΣΙΩΝ. ένας Σημίτης "προφητεύει". σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία θα χρησιμοποιηθεί μόνον γιά δύο χρόνια κατοχής. Και αλλογενής θέλει κατοικήσει εν τη Αζώτω και θέλω καθαιρέσει την υπερηφανίαν των Φιλισταίων –ελλήνων Παλαιστίνης-. εναντίον της Τύρου και Σιδώνος –ελληνικών φοινικικών πόλεων-.Δαμασκού–Ελλήνων Φοινίκων Λιβάνου-. Οι "προφητείες" αυτές επαναλαμβάνονται ΚΑΙ από Μητροπολίτες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. καταχωρημένα στη "Βίβλο" υπό μορφή "αυτοεκπληρούμενης προφητείας" όπου ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

-Ίδε "Βίβλος". εδάφια 1-17.. Γερμανοί και λοιπές εθνότητες Ευρώπης.του θεού αλλά το βιβλίο των αλητών Σημιτομογγόλων Ατλάντων και της σχιζοφρενικής μανίας των γιά παγκόσμια κυριαρχία. δηλαδή ΕΛΛΑΣ με ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ κατοίκους που δεν μπορεί να τους διαχωρίσει και να τους δώσει ονόματα. Γένεσις ι' κεφάλαιο. τους Ηπειρώτες–ΔΩΔΑΝΕΙΜ. Διότι ο σκοπός των Ελλήνων συγγραφέων δεν ήταν η εξεύρεση "ηθικού και θεολογικού άλλοθι γιά τη γενοκτονία αδελφών "κιτρίνων" και "μαύρων" αλλά απλώς η ΑΛΗΘΕΙΑ του ιστορικού γίγνεσθαι της ΑΙΓΙΑΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ.ΙΑ81 του παρόντος) -. Ευχαριστούμε θερμά τους Σημιτομογγόλους συγγραφείς.72 του πρωτότυπου ή ΙΑ80.. προήλθαν από επεκτάσεις και αποικήσεις των Πελασγών Αιγηίδος..καθήμενος επί όνου και επί πώλου υιού υποζυγίου. κεφάλαιο θ'.. τους Κρήτες–ΘΑΡΣΕΙΣ και τελειώνοντας τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ με τους υπολοίπους Έλληνες–ΕΛΕΙΣΑ Θεσσαλίας. ούτε την προέλευση των "μαύρων" αφρικανικών φυλών.και ΘΑ ΕΞΕΓΕΙΡΩ τα τέκνα σου ΣΙΩΝ εναντίον των τέκνων σου ΕΛΛΑΣ.ποιός θα καταναλώσει ποιόν.. οι οποίοι μετά την βύθιση της Ηπείρου των αναγκάσθηκαν να αναζητήσουν ζωτικό χώρο βορειότερα.. Γαλάτες. Διότι ενέτεινα τον Ιούδαν ως τόξον . όπου αναγκάζεται να ομολογήσει ότι μόνον ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ γνώριζε: "Εκ τούτων εμοιράσθησαν αι νήσοι των εθνών εις τους τόπους αυτών. αρχίζοντας από τους ΙΩΝΕΣ–ΙΑΥΑΝ. Είναι προς τιμήν των Ελληνικών Χρονικών ότι δεν επιχείρησαν ΠΟΤΕ να ασχοληθούν με την προέλευση των "κιτρίνων" και "μαύρων" φυλών. Πελοποννήσου. Δέχεται εμμέσως ότι ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ είναι ΕΛΕΙΣΑ.καταναλώσει ο "ειρηνοποιός" χριστούλης εμάς τους Έλληνες τους ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η "Βίβλος" δεν αναφέρει άλλα έθνη–φυλές "Ιαπετιτών" εκτός των κρυπτοεβραϊκών ΓΟΜΕΡ/ΑΣΧΕΝΑΖ/ΡΙΦΑΘ/ ΘΩΓΑΡΜΑ/ΜΑΓΩΓ. Ίδωμεν . Εκάστου κατά την γλώσσαν αυτού. όταν έγραφε τα ίδια πράγματα στην Πεντάτευχο.. κατά τας φυλάς αυτών εις τα έθνη αυτών"... .ΙΑ88 βασιλεύς σου –ΧΡΙΣΤΟΣ– έρχεται προς σε . Πράγματι στο 460 π. Σημειώνουμε ότι η Σημιτομογγολική "Βίβλος" όχι μόνον δεν εξηγεί την προέλευση των υπολοίπων ελληνικών φύλων διασκορπισμένων σε όλο τον πλανήτη -ίδε σελίδες 57. τους Θρακομακεδόνες–ΘΕΙΡΑΣ. ο Έσδρας δέχεται εμμέσως ότι ακόμη και η Ρώμη που ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ είναι προέκταση ελληνικών φύλων της Αιγηίδος. "Μετάφραση Των Εβδομήκοντα". των Σκυθικών ΜΕΣΕΧ/ΘΟΥΒΑΛ και των ελληνικών ΕΛΕΙΣΑ/ΙΑΥΑΝ/ΘΑΡΣΕΙΣ/ΚΙΤΤΕΙΜ/ΔΩΔΑΝΕΙΜ/ΘΕΙΡΑΣ. βιβλίο "προφήτου" Ζαχαρία..χ. ως έτος συγγραφής των Α' Χρονικών από το Σημιτομογγόλο Έσδρα.έως των περάτων της γής – παγκόσμια κυριαρχία-. ώστε να επέμβουν τα αρχαία Ελληνικά Χρονικά που ΕΞΗΓΟΥΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ την προέλευση των εθνών της Ευρώπης από τους Πελασγούς Αιγηίδος. Κέλτες... διότι αφήνουν το πεδίο κενό με την άγνοιά τους. που μέχρι το 460 π. τους Κυπρίους–ΚΙΤΤΕΙΜ. αλλά δεν εξηγεί ούτε την προέλευση των "κιτρίνων" ασιατικών φυλών.. ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΚΟΜΗ ΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ. Επομένως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ . από τη θέση των Χρονικών του εκλεκτού λαού του θεού ή από τη θέση των Χρονικών του λαού που γενοκτονεί άλλους λαούς ελέω θεού. Στερεάς.58 (71. πολύ περισσότερο δε ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. . Ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπίζεσθαι αυτούς –τους Σημιτομογγόλους. των Μήδων ΜΑΔΑΙ. Αυτό σημαίνει ότι ΕΜΜΕΣΩΣ η "Βίβλος" αναγνωρίζει ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΛΑΟΙ–ΦΥΛΕΣ "ιαπετικής" καταγωγής και επομένως οι εθνολογικά και γλωσσολογικά "ιαπετίτες" Ίβηρες.Και η ΕΞΟΥΣΙΑ αυτού θέλει είσθαι .και θέλουσι ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ –Έλληνες– μέσω ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ..χ. όπως δεν μπόρεσε ο προκάτοχός του Μωυσής να τους διαχωρίσει το 1513 π. Και αυτό μόνον έκαναν.χ. Ώστε θα μας . Σάξωνες.

αλλά γιά αλληλεπιδράσεις της Δρυίδιας Αιγαίας και Ατλάντειας ομοφυλίας. Η ανωτέρω τακτική διχασμού των Ατλάντων σε δύο αλληλομισούμενες παρατάξεις. Και το Ατλάντειο και το Αιγιακό ιερατείο αναγνώριζαν σαν ΥΨΙΣΤΟ επίπεδο προσεγγίσεως τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ. Αφρικής και Αμερικής και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ στα διασωθέντα ασήμαντα πατρώα εδάφη Αζορών και Καναρίων Νήσων. κανένας ανώτερος ΛΟΓΟΣ δεν δεχόταν να "ακούσει" τα ασήμαντα αιτήματα των γήινων ομοφυλιών και πολύ περισσότερο τα μηδαμινά αιτήματα των εθνών και των ατόμων-ανθρώπων που τα αποτελούσαν. Κατανοούσαν ότι πάνω από τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ και τους ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. Δεν επρόκειτο γιά λατρεία του Ηλίου ως φυσικού σώματος νεκρής ύλης αλλά γιά κατανόηση εμπειρική του ΜΕΤΡΟΥ ή των ΜΕΤΡΩΝ που επέτρεπαν στους γήινους να επικοινωνούν και να ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ με τη Συμπαντική Ιεραρχία του Ενός Συμπαντικού Όντος. Με την εμφάνιση της Σελήνης παρουσιάζονται κωμικοτραγικές παράνοιες και σχιζοφρένειες του "θεού" ΣΙΝ." Αυτό θα συνέβαινε. Αιγηίδος και Ατλαντίδος οφειλόταν σε φυσική καταστροφή και εάν δεν είχε προηγηθεί ο διχασμός του Ατλάντειου ιερατείου σε δυο θανάσιμους αντιπάλους. Έτσι η Δρυίδια ομοφυλία προσπάθησε να οργανώσει μία στοιχειώδη επιβίωση ΚΥΡΙΩΣ στα πατρώα διασωθέντα εδάφη και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ στις σχεδόν ανέπαφες αποικίες της στην Αμερικανική Ήπειρο. Αυτό αποδεικνύεται από το αφιέρωμα των μετέπειτα Αθηναίων ως απογόνων των Αιγαίων. δεν μπορούμε να ομιλούμε γιά τοπικές αλληλεπιδράσεις λαών. Η Δρυίδια Αιγιακή τη μερική απώλεια και η Ατλάντεια ολική απώλεια "πατρώας γής". που τιμούσε τον ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΛΟΓΟ του ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ "άγνωστο" διότι η ιεραρχικά επιβαλλόμενη έλλειψη επικοινωνίας μαζί του δεν επέτρεπε τη "γνωριμία" και τις "οικειότητες" με το Πρόσωπό Του. ως χρονικό σημείο εκκινήσεως της προϊστορίας μετά τη βύθιση Ατλαντίδος και Αιγηίδος. ενώ η Ατλάντεια ομοφυλία προσπάθησε να οργανώσει επιβίωση ΚΥΡΙΩΣ στις αποικίες της Ασίας. αν η βύθιση των δύο Ηπείρων. Και οι δύο ομοφυλίες αντιμετώπισαν απώλεια του ζωτικού τους γεωγραφικού χώρου.ΙΑ89 Αρχή Διαλεκτικής ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ Όπως διαμορφώνεται η εικόνα στο 10. Εδώ βρίσκεται η ΑΙΤΙΑ των σχιζοφρενικών δηλώσεων της "Βίβλου" γιά "παγκόσμια κυριαρχία" των διασωθέντων Ατλάντων Σημιτομογγόλων.χ. ο οποίος μέσω της τεχνολογίας της Κάβαλλα πείθει ένα μέρος του Ατλάντειου Ιερατείου ότι "επί τέλους επικοινωνούσε με τον Ένα Συμπαντικό Θεό Λόγο. και του ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΛΟΓΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ. Ασία και Αφρική -Γαράμαντες Μινύων-. ΜΟΝΟΝ μέσω των ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ και του Νοήμονος Όντος του ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.500 π. Πριν από την ΑΦΙΞΗ της Σελήνης το Ατλάντειο ιερατείο είχε ως μέγιστο επίπεδο διαλόγου αναφοράς αιτημάτων τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ ή όπως παπαγαλίζουν οι ηλίθιοι θρησκευόμενοι του χριστιανισμού "ηλιολατρεία". επειδή έχοντας χάσει τα πάντα δεν τους μένει τίποτε άλλο παρά από την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ των λαών της Αιγηίδος ώστε να οικήσουν τα πατρώα Αιγιακά εδάφη και να δημιουργήσουν ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΑΤΡΙΔΩΝ. είναι ακριβώς η περιγραφόμενη στο ς’ κεφάλαιο της "Γενέσεως" . στον "ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ" ή "ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ". Είναι η ψυχολογία ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΣΟΥΣ που διέπει τα διασωθέντα ατλάντεια ιερατεία. Ο αναγνώστης πιθανώς ερωτά: "Γιατί οι διασωθέντες Άτλαντες δεν αρκέστηκαν στη δημιουργία "νέας πατρίδος" στις ήδη υπάρχουσες αποικίες τους. γνωρίζοντας συγχρόνως την ύπαρξη και την κατά μείζονα λόγο Ανωτερότητα των ΑΠΡΟΣΙΤΩΝ γιά το γήινο επίπεδο ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΛΟΓΩΝ. Ευρώπης. εξ αιτίας του σχιζοφρενούς ΣΙΝ της Σελήνης. αναγνώστη. λόγω ειδικής ευνοίας που προερχόταν από υποταγή σε διατάξεις ανατροπής του Ηλιακού Ατλάντειου Ιερατείου".

Διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. ύστερον αφού οι υιοί του θεού εισήλθον εις τας θυγατέρας των ανθρώπων. σύμφωνα με την γενεαλογική χρονολόγηση της "Βίβλου". Είναι ψεύδος ότι ο θεός "μεταμελείται" γιά τα δημιουργήματά του και τα εξοντώνει αποδίδοντας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ σε όλους τους ανθρώπους και στα ζώα.. εξήλθον της κιβωτού ...νουκλεϊνικά οξέα καλωσύνης.. επειδή μόλις τώρα ο αυτοσχέδιος .. μαύρους και . ουδέ θέλω πλέον πατάξει πλέον πάντα τα ζώντα.Και εξήλθεν ο Νώε και οι υιοί αυτού και η γυνή αυτού και οι γυναίκες των υιών αυτού μετ’ αυτού.χ.. ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξει εις την κιβωτόν . είχαν "κακούς σκοπούς στους διαλογισμούς της καρδίας αυτών"!!! Είναι ψεύδος ότι ο θεός "ξαναμεταμελείται" γιά την εξόντωση των ανθρώπων και λέγει "εν τη καρδία αυτού" ότι δεν θα "ξαναπατάξει πάντα τα ζώντα".ΙΑ90 της Σημιτομογγολικής Βίβλου. πάντα τα ερπετά και πάντα τα πτηνά. Ινδούς. διότι .. Και είπεν ο Κύριος εν τη καρδία αυτού. διότι αντί να χρησιμοποιήσει . άρσεν και θήλυ θέλουσιν είσθαι..νήπια κακά. . πήρε κατά λάθος νουκλεϊνικά οξέα κακίας ήτοι οξέα ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ. καθώς έκαμον. Επειδή μετεμελήθην ότι εποίησα αυτούς. είναι κράμα υπονοούμενης αλήθειας και αισχρού ψεύδους.. έλαβον εις εαυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Είναι ψεύδος ότι ο θεός εξάλειψε όλους τους ανθρώπους "από προσώπου της γής" και ότι από τους αποβιβασθέντες "σωσμένους οκτώ" του Αραράτ προήλθαν όλες οι φυλές της γής με χρονικό σημείο εκκινήσεως το 2370 π. Κινέζους βεβαιώνουν την ΣΥΝΕΧΕΙΑ των πολιτισμών ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ από το 3000-1000 π... έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού.φουκαράς ανακαλύπτει ότι δε γνώριζε καλά την συνταγή βάσει της οποίας κατασκεύασε τον άνθρωπο και του είχε διαφύγει ότι "ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού" και ότι επομένως έφταιγε ο ίδιος γιατί είχε κάνει λάθος στις δόσεις του ανθρώπινου DNA των εμβρύων που παρήγαν .." ΚΑΙ ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ: κεφάλαιον η’ Γένεσις: ". Και είπεν ο θεός προς τον Νώε.και τα ζώα εφ’ όσον καταστράφηκαν. Το ανωτέρω άκρως εμετικό κείμενο ΠΑΠΑΡΑ. Δεν θέλω καταρασθή πλέον την γήν εξ αιτίας του ανθρώπου. Βαβυλώνιους.χ. Πάντα τα ζώα. πάν ό. Και ο Νώε εύρε χάριν ενώπιον του Κυρίου.. μπαγάσικα και άτακτα και ατίθασα.... ιδόντες οι υιοί του θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίαι.. οι έκπαλαι άνδρες ονομαστοί. κατά τα είδη αυτών. και έτι.χ... έως σήμερα δεν διασπάστηκε σε κίτρινους.. και αύται ετεκνοποίησαν εις αυτούς. Διεφθάρη δε η γή ενώπιον του Κυρίου και ενεπλήσθη η Γή αδικίας . από προσώπου της γής. διότι υπάρχουν ζώα ΣΗΜΕΡΑ στις Ηπείρους Αμερικής. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι εποίησε τον άνθρωπον επί της γής .. Το τέλος πάσης σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου... Αιγύπτιους.χ..τι κινείται επί της γής...... Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί. Διαβάζουμε : "Και ότε ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνωνται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς. τον οποίον εποίησα.τα ανθρώπινα ζώα που πιστεύουν ηλίθιες βιβλικές "ιστορίες". Από ανθρώπου έως κτήνους. ο πλανήτης Γή κατοικείται από σταθεροποιημένες ανθρωπολογικά και χρωματικά φυλές και διότι καμμία φυλή από το 2370 π. και διότι το 2370 π. Και από παντός ζώου εκ πάσης σαρκός.". Είναι ψεύδος η διάσωση των ζώων μέσω της "κιβωτού".. διότι η γή ενεπλήθη αδικίας απ’ αυτών.. Κάμε εις σεαυτόν κιβωτόν εκ ξύλου Γοφέρ .. διότι τα επιγραφικά ευρήματα με δυναστείες βασιλέων στους Ίνκας. Αφρικής τα οποία δε ζούν ούτε υπάρχουν στην Ασία του Αραράτ όπου δήθεν άρχισαν να αναπαράγονται τα "διασωθέντα ζώα της κιβωτού" και . Και ιδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γήν . Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γής. και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας. Αυστραλίας. Και είπεν ο Κύριος θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον.Κατ’ εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της Γής.

δεν κατακλύσθηκε από νερά που κατόπιν αποσύρθηκαν όπως θέλει η αφήγηση της "Βίβλου". το οποίο έκαψαν οι Ισπανοί κατακτητές. η όψη της γής σκοτείνιασε και μια σκούρα πυκνή βροχή άρχισε να πέφτει. διότι είχαν στη διάθεσή τους "θεές" πολύ ωραιότερες και σεξουαλικά ενδιαφέρουσες. Η πνευματική τους ανωτερότητα σε σύγκριση με τους γήινους συνοδευόταν και από βιολογική και ανωτερότητα αισθημάτων. Και ονόμασε την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ τους "αδικία" και την ΑΛΗΘΕΙΑ τους "ψεύδος". μετά τις Ηράκλειες Στήλες -Γιβραλτάρ-. Αυτοί οι "ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΝΔΡΕΣ" κυβερνούσαν την Αιγηίδα και την Ατλαντίδα και την Αφρική και την Ασία και την Αμερικανική Ήπειρο. βροχή και τη νύχτα . Είναι οι ΗΜΙΘΕΟΙ και οι ΗΡΩΕΣ της Ελληνικής ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ και της ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ όλων των λαών του πλανήτη.640-559 π..χ.. Το "κλειδί" γιά την κατανόηση του τι πραγματικά συνέβη βρίσκεται στο ΠΟΠΟΛ-ΒΟΥΧ.. ο Ατλάντειος πολιτισμός.. βροχή την ημέρα. ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ. να επιλέγουν και να κάνουν ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ των ασήμαντων ανθρώπινων αιτημάτων που υποβάλλονταν στους ΘΕΟΥΣ.και μεγάλη πλημμύρα έπεσε στα κεφάλια των πλασμάτων αυτών . Ήταν ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ που θα επέτρεπε την διοχέτευση της ΑΣΥΛΛΗΠΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ των ΘΕΩΝ στους ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ γήινους ώστε να παράγουν ΠΝΕΥΜΑ.χ. Καταποντίστηκαν κι ένα πηχτό υγρό κατέβηκε από τον ουρανό . την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ βουλήσεως που καλλιεργούσαν στους γήινους "κακόν" και την ΙΕΡΑΡΧΙΑ τους "βδέλυγμα εναντίον της ισότητος και της ..χ. αλλά αργότερα ξαναγράφτηκε από μνήμης με λατινικά γράμματα.. πνευματικός και τεχνικός. ΣΗΜΕΡΑ θα υπήρχε στην Ασία του Αραράτ τουλάχιστον ένα έθνος ή έθνη με νέγρους. δεν άρεσαν στον "Κύριον". μέσω χρήσεως Σεληνιακής τεχνολογίας ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ που μετέβαλλε την στατική του ατλάντειου υπεδάφους. ΟΙ ΕΚΠΑΛΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟΙ" έπρεπε να φύγουν από τη μέση. αλλά βυθίστηκε. αλλά επειδή αυτός ήταν ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ να δημιουργηθούν ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ικανοί να μεσολαβούν ανάμεσα στους ΘΕΟΥΣ και στους ΘΝΗΤΟΥΣ και ικανοί να αξιολογούν. . Στην Ατλαντίδα υπήρχε ακριβώς αυτός ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ τρόπος διακυβέρνησης από τους δέκα ΗΡΩΕΣ ΑΤΛΑΝΤΕΣ το 9500 π. με την επισήμανση ολόκληρων βυθισμένων πόλεων στο βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού. απογόνους των δέκα ΗΜΙΘΕΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ που είχε γεννήσει ο ΘΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με τη γηγενή Κλειτώ.επισκέφθηκε την Σάιδα της Αιγύπτου και το τοπικό ιερατείο του υπέδειξε ιστορικά αρχεία που τοποθετούσαν χρονικά τη βύθιση Ατλαντίδος και Αιγηίδος το 9500 π. των ΤΙΤΑΝΩΝ.εισήλθαν εις τας θυγατέρας των ανθρώπων όχι επειδή ήσαν "ωραίαι". μετά από σεισμούς και κατακλυσμούς.. Αυτά τα ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΟΝΤΑ που είχαν αναλάβει να γεφυρώσουν ιεραρχικά το ΦΟΒΕΡΟ ΧΑΣΜΑ νοημοσύνης μεταξύ ΘΕΩΝ που είχαν παρελθόν πολιτισμού ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΤΩΝ και γήινων με παρελθόν πολιτισμού μερικών χιλιάδων ετών.. Το νησί-Ήπειρος που οι Αιγύπτιοι και ο Πλάτων τοποθετούν στον ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ. Οι πληροφορίες αυτές διασώθηκαν όταν ο Νομοθέτης των Αθηναίων Σόλων .Ε’ και στον "Κριτία" προσθέτοντας ότι "κατά τα αιγυπτιακά αρχεία. Αυτοί "ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ. Τις παραθέτει ο Πλάτων στον "Τίμαιο Γ’ 24. Είναι αλήθεια ότι οι υιοί των θεών -όχι του θεού.δημοκρατίας". λευκούς και κίτρινους σε συμβίωση. Το χρονικό των Μάγιας γιά τον κατακλυσμό λέει: "Τότε τα νερά της θάλασσας αναταράχτηκαν από την θέληση της Καρδιάς του Ουρανού -Ουρακάν. ερυθρόδερμους. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. αλλά εξαφανίσθηκε μέσα σε μία μέρα και μία νύχτα. αν ο δικτάτωρ ΣΙΝ της νεοαφιχθείσης Σελήνης ήθελε να αποκτήσει υπηκόους τους γήινους. Αποδεικνύουν όμως και κάτι άλλο: Το έγκλημα της βυθίσεως μίας ολόκληρης ΗΠΕΙΡΟΥ από τον παρανοϊκό Σίν της Σελήνης. ΤΕΧΝΕΣ. βρισκόταν σε ένα αφάνταστα εξελιγμένο επίπεδο. χρονικό των ΚΙΤΣΕ ΜΑΓΙΑΣ γραμμένο με ιερογλυφικά Μάγιας. Σημερινές υποβρύχιες έρευνες αποδεικνύουν την ΑΛΗΘΕΙΑ αυτών των πληροφοριών. Ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος πάνω από τα κεφάλια τους σαν νά' τανε ..ΙΑ91 λευκούς και ερυθρόδερμους και διότι αν αυτό είχε συμβεί.

Λέμε αποδεδειγμένα. Τα ανωτέρω μπορούν να διαλευκάνουν και τις απειλές του . αλλά τα δένδρα έτρεμαν -σεισμός." Όλα στην ανωτέρω αφήγηση δείχνουν ότι πρόκειται γιά μια υπερβολική πύκνωση του αέρα. Μετά.και τους έριχναν στο χώμα. ο "Κύριος" είχε ζητήσει από το "ηλιακό" ιερατείο και την δεκαμελή κυβέρνηση Ατλαντίδος "πλήρη υποταγή" που προϋπέθετε καταδίκη όλου του Ατλάντειου πολιτισμού ως "δαιμονικής προελεύσεως" από τους προηγούμενους "θεούς του κακού". Ιάφεθ" που κωδικά σημαίνουν "Ιερατείο. την αναζητούμε εκεί μόνον που μπορεί να βρεθεί αμέσως έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα. τα πάντα από την στρατόσφαιρα μέχρι τα βάθη του γήινου φλοιού έγιναν πυκνότερα. άγνωστο με ποιά αρχική σκοπιμότητα. Χάμ.. διότι σε πλείστες περιπτώσεις σεισμικής δράσεως στην επιφάνεια της γής. Ήθελαν να σκαρφαλώσουν στις στέγες των σπιτιών τους και τα σπίτια τους γκρεμίζονταν στο χώμα. Δούλοι. ώστε να έχουν πόρους επιβίωσης όταν θα έφθαναν στις ακτές της Ευρώπης. οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν. ο οποίος μας "προειδοποιεί" ότι πριν από "την δευτέρα του παρουσία" θα γίνουν "σεισμοί. Και επειδή είναι παράλογο να αναζητούμε τέτοια τεχνολογία στους γήινους του 9500 π.. βαρύτερα και βυθίστηκαν.. Τέτοιοι νομάδες. αλλά οι σπηλιές έκλειναν μπροστά τους κατολισθήσεις από σεισμό. Νερό και φωτιά συνέβαλαν στην παγκόσμια καταστροφή του μεγάλου κατακλυσμού πρίν από την τετάρτη δημιουργία.. Ήθελαν να μπούνε στις σπηλιές.Α. γεμάτοι απελπισία. με αποκορύφωμα του εγκληματικού σώου "πύρ εξ ουρανού" όπερ θα καταφάγει τους απίστους. σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον. τα όργανα της Ο.πάνω στα οποία φόρτωσαν και τα κατοικίδια ζώα τους.. της θάλασσας και της γής.. βαρύτερα και βυθίστηκαν. Τα πάντα έγιναν πυκνότερα. εκτός εκείνων που η "βίβλος" αποκαλεί κωδικά "Νώε". στη γαλαξιακή τεχνολογία της Σελήνης. Μπορούμε μόνον να υποθέσουμε ότι οι "Νώε" με τους γυιούς "Σήμ. -τεχνολογία Λέιζερ Σελήνης στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα γιά πρόκληση εμπρησμού εξ αποστάσεως.Αποκάλυψις κ’ 9: "Και κατέβη πύρ από του θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς" και Γένεσις ιθ’ 24: "Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορα θείον και πύρ παρά Κυρίου εξ ουρανού.Α. λοιμοί και λιμοί" και λοιπά τρομοκρατικά σώου-μπίζνες του πατρός του ΣΙΝ της Σελήνης. Τέτοια υπέρβαση από τα φυσικά γήινα φαινόμενα μπορεί να γίνει μόνον από χρήση τεχνολογίας. είναι οι Βέρβεροι και οι Τουαρέγκ της Βόρειας Αφρικής και "εκπολιτισθέντες" Βάσκοι της Ισπανίας.ΙΑ92 φωτιά." Πριν από το φρικιαστικό έγκλημα εναντίον των κατοίκων της Ατλαντίδος με όλα τα ανωτέρω τεχνολογικά μέσα. Είναι ακριβώς η αντίστροφη τεχνολογία από την τεχνολογία αποσυνθέσεως ή ολικής αραιώσεως ύλης που διαθέτει η Ο. Είναι η τεχνολογία "μοριακής συμπυκνώσεως" που αποδεδειγμένα διαθέτει το σκάφος Σελήνη.χ.Ε.. Αφρικής ανατολικά και στις ακτές της Αμερικής δυτικά. Η .ειρηνοποιού μαλθάκα χριστούλη. στη θάλασσα. στη στεριά. Σύμφωνα με την περιγραφή. κατέγραψαν ενεργοποίηση "ηλεκτρομαγνητικών χαμηλών μοριακής πυκνώσεως" σε "κώνους" που έχουν την κορυφή τους στις μεταλλικές θάλασσες της Σελήνης. Αστοί" ειδοποιήθηκαν έγκαιρα να εγκαταλείψουν μέσω θαλάσσης την Ατλαντίδα χρησιμοποιώντας "κιβωτούς" -τα πλοία τους. εναντίον της Σελήνης. Είναι αδύνατη η ταυτόχρονη πρόκληση βυθίσεως των υγρών της ατμόσφαιρας και των στερεών τμημάτων επιφανείας. Τα πάντα συρρικνώθηκαν από ένα ηλεκτρομαγνητικό "χαμηλό" τεράστιας έντασης που με την σειρά του παρήγαγε πρωτοφανή "βαρομετρικά χαμηλά" και πυκνώσεις στον αέρα. κατάργηση του Ατλάντειου πολιτεύματος της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των ΗΡΩΩΝ. Ήθελαν να σκαρφαλώσουν στα δένδρα πάνω. Οι Άτλαντες απέρριψαν τις διαπραγματεύσεις με τα πληρώματα της Σεληνιακής Παράνοιας.Ε. καταποντισμοί. με φυσιολογικές συνθήκες.. Εννοείται ότι οι "διασωσμένοι" έχουν απαρνηθεί κάθε χαρακτηριστικό ατλάντειου πολιτισμού και κάτω από τις διαταγές του ιερατείου τους ή ΣΗΜ μεταβάλλονται σε ορδές βαρβάρων που λυμαίνονται τα δυτικά παράλια της Αφρικής και της Ευρώπης.

ένα όμως υπερέχει σε μέγεθος και σε αρετή. Σείς όμως το ξεχάσατε.. . προϋπήρχε ήδη από το 10. Προς το παρόν θα αναφερθούμε στο παράδοξο σκηνικό που δημιουργείται μετά την βύθιση. πριν από τον μεγάλο Κατακλυσμό.500 π... Θα δούμε αργότερα γιατί. Ο Στράβων αναφέρει ότι οι "ηλιακοί ποσειδώνιοι" Άτλαντες είχαν 300 πόλεις–αποικίες στα δυτικά παράλια της Αφρικής και υποθέτουμε ανάλογο αριθμό στις ανατολικές ακτές της Ευρώπης.. η σημερινή πόλη των Αθηναίων υπήρξε άριστη στον πόλεμο και γενικώς ήταν τέλεια στην διακυβέρνησή της.δεν γνωρίζετε ότι στη χώρα σας έζησε το ωραιότερο και καλύτερο ανθρώπινο γένος.χ.χ. διασώθηκε λίγο σπέρμα. Πολλά και μεγάλα έργα της πόλης σας είναι γραμμένα εδώ.και παράβαλλέ τους με τους εδώ -Σαΐδος-.. γιά χάρη σου και γιά χάρη της πόλης σου. από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Λένε πως σ’ αυτή την πόλη έγιναν έργα περίφημα και διαμορφώθηκαν τα καλύτερα πολιτεύματα απ’ όσα ακούσαμε ότι υπήρξαν ποτέ επάνω στη γή. Ας αφήσουμε να μιλήσουν τα Ελληνικά Χρονικά: "ΚΡΙΤΙΑΣ" Πλάτωνος: Ο Αιγύπτιος ιερέας της Σαΐδος ομιλεί στον Σόλωνα: ". από τρία είδη πληθυσμών: Αυτόχθονες Έλληνες Αιγιείς "ηλιακούς".Εξέτασε λοιπόν τους νόμους εκείνης της πόλης -Αθήνας. γιά την οποία η "βίβλος" ποιεί την . όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι οι Αιγιείς Έλληνες. Σημειώνουμε ότι με βάση όλα τα διαθέσιμα αρχαία ελληνικά κείμενα διαπιστώνουμε ότι παρά την πολιτισμική και θρησκευτική "ταυτότητα" των Αιγαίων και Ατλάντων ως "ηλιακών" λαών... Οι "σεληνιακοί" Άτλαντες. μια διαμάχη μεταξύ τους φαινομενικά ανεξήγητη. γιά πολλές γενιές πέθαιναν χωρίς να ξέρουν να γράφουν. η οποία τόσο τη δική σας όσο και τη δική μας χώρα προστάτευσε.ΙΑ93 γλωσσολογική ανάλυση των διαλέκτων των τους τοποθετεί στις Τουρανικές γλώσσες και φυλές.χ. δηλαδή τα βιβλία μας. Κάθε ένας από τους τρείς πληθυσμούς μισεί θανάσιμα τους άλλους δύο γιά λόγους που ο αναγνώστης καλείται να βρεί μόνος του. ανέθρεψε και εμόρφωσε.. όπως είδαμε στη σελίδα 55 (70ή του πρωτότυπου ή ΙΑ78 του παρόντος).. δύναμη που εξόρμησε αλαζονικά απ’ έξω.Μετά. φανατισμένοι από το ιερατείο ΣΗΜ. Αποίκους Άτλαντες "ηλιακούς" και ορδές "σωσμένων Σεληνιακών Ατλάντων". Λένε.χ... τέλος πάντων. δεν έγιναν δεκτοί από τους "ηλιακούς" γιά συμβίωση. από την Αθηνά ή Νηίθ-. διότι και οι απόγονοι αυτών που διασώθηκαν. -έλληνες. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις ορδές των διασωθέντων Ατλάντων ήταν "προνόνιο" των Ατλάντων των αποικιών. και γύρω στο 9. Θα σου διηγηθώ λοιπόν με λίγα λόγια γιά τους νόμους που είχαν και γιά το ωραιότερο που έκαναν οι συμπολίτες σου πριν από 9000 χρόνια -9500 π. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνω. κάνοντας ταυτόχρονη επίθεση και στην Ευρώπη και στην Ασία.χ. Διότι εδώ θα βρείς πολλά παραδείγματα των νόμων που υπήρχαν τότε στην πόλη σας. είχε προηγηθεί μία φοβερή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ μεταξύ Ηλιακών Αιγαίων και Ηλιακών Ατλάντων. κάποτε. Είναι γραμμένο στα ιερά μας βιβλία πως η διοργάνωση της πόλης – Σαΐδος. από το οποίο κατάγεσαι εσύ και οι συμπολίτες σου. με πληθυσμιακό όγκο αντίστοιχο της ανωτέρω σειράς. Διότι. διότι.500 π. πόση εχθρική δύναμη κατέστρεψε κάποτε η πόλη σας. Σόλων.550 π. Σόλων και θα σου τα πω –όσα αφορούν τους αρχαίους συμπολίτες σου-.νήσσαν. -Αθηνά ή Νηίθαφού πήρε το σπέρμα γιά σάς από τη Γή και τον Ήφαιστο και αργότερα γιά μάς. -ο αιγύπτιος ιερέας είναι κακώς πληροφορημένος διότι τα ελληνικά χρονικά ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ τις πρώτες μετακατακλυσμιαίες δυναστείες των Πελασγών Αρκάδων. αλλά προπάντων γιά χάρη της θεάς. Τον βοηθούμε λέγοντας ότι οι Σεληνιακοί Άτλαντες θεωρούσαν τους Ηλιακούς Άτλαντες των αποικιών ως "εχθρούς του θεού ΣΙΝ" που θα έπρεπε να έχουν πνιγεί μαζί με τους Μητροπολιτικούς Ηλιακούς Άτλαντες. Διότι τότε ο Ατλαντικός ήταν πλωτός και υπήρχε ένα νησί στην είσοδό .έγινε εδώ πριν 8000 χρόνια -8500 π. Τον βοηθούμε ακόμη λέγοντας ότι ήδη πρό του 9.

ΑΙΓΙΕΙΣ και ΑΤΛΑΝΤΕΣ.. Δυτικώς από την Βορειοδυτική Αφρική του Ρίο Ντέ Όρο-Σενεγάλη-Ζάμπια-Γουϊνέα–Σιέρρα Λεόνε-Λιβερία. Επαναλαμβάνουμε τη φράση ΚΛΕΙΔΙ: "Αφού όμως πέρασε καιρός. άρα η καταστροφή της Ατλαντίδος που εξαφανίστηκε ΚΑΙ αυτή.χ. Η Λιβυκή Θάλασσα περικλειόταν βορείως από τη Λιβύη ή σημερινές Αλγερία-Τυνησία-Μαρόκο. είτε και μόνη της. Νοτίως από τα Λεκανοπέδια του Κονγκό και Ανατολικώς από την Αίγυπτο και . Αφού όμως πέρασε αρκετός καιρός. ώστε ο αναγνώστης να τις αναζητήσει στις ισομετρικές καμπύλες ενός ναυτικού χάρτη ή γεωφυσικού χάρτη. Ολόκληρη λοιπόν αυτή η δύναμη αφού συγκεντρώθηκε και ενοποιήθηκε. δεν υπάρχει Μεσόγειος θάλασσα αλλά δύο λίμνες ή κλειστές θάλασσες. αφού έφτασε στο χείλος της καταστροφής. Την εποχή εκείνη." Εφ’ όσον ο πόλεμος διεξαγόταν σε ΑΙΓΑΙΟ ΕΔΑΦΟΣ και σ’ αυτό το έδαφος θάφτηκαν ΑΙΓΑΙΟΙ και ΑΤΛΑΝΤΕΣ πολεμιστές των δύο αντιπάλων στρατοπέδων μετά την ήττα των Ατλάντων..που βρίσκεται γύρω από τον αληθινό Ωκεανό -Ειρηνικό Ωκεανό-. όλοι οι πολεμιστές -ΑΘΗΝΑΙΟΙ. θάφτηκαν στη γή κι έτσι εξαφανίστηκε και το νησί της Ατλαντίδος βουλιάζοντας στην Θάλασσα. όλοι οι πολεμιστές. έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και μέσα σ’ ένα τρομακτικό μερόνυχτο. Γι’ αυτό και το μέρος εκείνο της θάλασσας είναι αδιάβατο και ανεξερεύνητο διότι εμποδίζει ο πολύ ρηχός πηλός που δημιούργησε το νησί όταν καταποντίσθηκε. Αντί της Μεσογείου υπήρχε η Λιβυκή Θάλασσα ακριβώς στον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα η έρημος Σαχάρα.Στο νησί αυτό λοιπόν. Εκτός απ’ αυτά οι βασιλείς εκείνοι εξουσίαζαν απ’ αυτή τη μεριά της εισόδου τη Λιβύη μέχρι την Αίγυπτο και την Ευρώπη μέχρι την Τυρρηνία -εκτός Αιγύπτου και Τυρρηνίας ή Βορείου Ιταλίας-. Πράγματι. έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και μέσα σ’ ένα τρομακτικό μερόνυχτο.θάφτηκαν στη ΓΗ κι έτσι εξαφανίστηκε ΚΑΙ το νησί της Ατλαντίδος. σ’ ολόκληρη την απέναντι ήπειρο Αμερικανική Ήπειρο. Στην περίοδο αυτή του 9500 "σύν" π. Σόλων. Το νησί ήταν μεγαλύτερο από την Λιβύη και την Ασία και από κεί μπορούσε να περάσει κανείς σε άλλα νησιά κι απ’ αυτά. τόσο γιά την αρετή της όσο και γιά την ανδρεία της. η δύναμη της πόλης σας φάνηκε εξαιρετική ανάμεσα σ’ όλους τους ανθρώπους. Φυσικά σε μία τέτοια γεωγραφική διάταξη δεν υπάρχει το σημερινό Αιγαίο Πέλαγος και η Ευρώπη είναι ενωμένη με την Αφρική σε όλο το πλάτος της Ιταλικής Χερσονήσου και της Ιβηρικής Χερσονήσου. διότι οι άλλοι την εγκατέλειπαν. την Ατλαντίδα. εμπόδισε να υποδουλωθούν όσοι δεν είχαν υποδουλωθεί και απελευθέρωσε χωρίς κανένα αντάλλαγμα όλους τους άλλους που είμαστε απ’ αυτή την πλευρά των Στηλών του Ηρακλέους. .. οργανώθηκε μία μεγάλη και αξιοθαύμαστη δύναμη βασιλέων που κυριαρχούσε σ’ ολόκληρο το νησί.ΙΑ94 του την οποία εσείς ονομάζετε Στήλες του Ηρακλέους. καθώς και σε πολλά άλλα νησιά και τμήματα της Ηπείρου. συμπίπτει απόλυτα χρονικά με την καταστροφή της Αιγηίδος. είτε επικεφαλής όλων των Ελλήνων. μετά την ήττα τους οι Άτλαντες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ και να συρρικνωθούν στις "παράλιες" αποικίες τους που κρατούσαν μέχρι την Λιβύη και τις "στεριανές" αποικίες τους που είχαν μέχρι την Βορειοδυτική Ιταλία από τη Νότια ευρωπαϊκή ζώνη. η Αιγαία-Αδριατική και η Ιβηρική.. Γιά να αποφύγουμε περιγραφές συντεταγμένων λέμε απλώς ότι είναι οι δύο περιοχές της Μεσογείου με βάθος μεγαλύτερο από 2000 μέτρα. οι οποίες δεν συγκοινωνούν μεταξύ τους." Απαιτούμε από τον αναγνώστη να γυρίσει πίσω διότι ΔΕΝ ΕΙΔΕ τη φράση ΚΛΕΙΔΙ του κειμένου. προσπάθησε με μία της εξόρμηση να υποδουλώσει και τον δικό μας τόπο και τον δικό σας και όσους βρίσκονταν απ’ αυτή την πλευρά της εισόδου. σαν ένας άνθρωπος. κατανίκησε τους επιδρομείς.. έστησε τρόπαια εναντίον τους. σε αντίθεση με περιοχές βάθους μικρότερου από 2000 μέτρα που περιέχουν σε ΌΛΗ τους την έκταση βυθισμένες πόλεις της Αιγηίδος. Υπολείμματα αυτής της Θάλασσας είναι σήμερα οι αλμυρές λίμνες της Αφρικανικής Σαχάρας. Αυτές είναι και οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν βυθισμένες πόλεις. Διότι αφού ξεπέρασε όλους και σε αρετή και σε πολεμικές τέχνες.

Α. διότι αυτά τα ενοποιημένα εδάφη ήταν η τότε "Νοτιοδυτική Ευρώπη" ή τα βορειοδυτικά παράλια της Λυβικής θαλάσσης.χ. Έτσι η αφήγηση του Αιγύπτιου ιερέα της Σαΐδος στον Σόλωνα που αναφέρεται στην αναχαίτιση των Ατλάντων από τους Έλληνες πρέπει να νοηθεί ότι αφορά στην προκατακλυσμιαία γεωγραφία. με τέτοια αισχρή και ξεδιάντροπη πλαστογράφηση της Ιστορίας. ακριβώς στο δυτικό άκρο των Αφρικανικών Ορέων Άτλας. Οι άνδρες της Ο. . ιδρύοντας τις δυναστείες της ΟΥΡ του 2500 π. Αυτό σημαίνει ότι οι Άτλαντες εισβάλλοντας από το στόμιο των Καναρίων ως μόνης θαλάσσιας διόδου προς την Λιβυκή θάλασσα. Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και της Πύρρας με τον Ωγύγιο κατακλυσμό. διότι υπάρχουν ενδείξεις ότι τα γεγονότα του Δευκαλίωνος συνέβησαν πολύ αργότερα γύρω στο 5000 π. Σ’ αυτήν την ξηρά που έμελλε να βυθισθεί γίνονταν οι τελευταίες μάχες απωθήσεως των Ατλάντων από τους αντεπιτιθέμενους Έλληνες όταν βυθίσθηκε η Αιγηίς και έθαψε ζωντανούς αμυνόμενους και επιτιθέμενους.χ. Η ΛΙΒΥΚΗ Θάλασσα επικοινωνούσε με τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω ενός στομίου που βρισκόταν στο ύψος των Καναρίων Νήσων. Τα Ελληνικά Χρονικά τοποθετούν ως ηγέτη της αντεπιθέσεως εναντίον των Ατλάντων τον Βασιλέα της Αθήνας Ωγύγη. αποβιβάστηκαν στην βορείως κείμενη Λιβύη και προχώρησαν διά ξηράς έως την Τυρρηνία. επειδή μόνον τότε οι Έλληνες άποικοι της Μεσοποταμίας γενοκτονήθηκαν από τους Σημιτομογγόλους του ΕΛΑΜ -2300 π. ενώ αποσιωπά τελείως τον Ωγύγιο κατακλυσμό.και επειδή μόνον τότε οι διεσπαρμένες ορδές των Σημιτομογγόλων "Νώε" είχαν κατορθώσει να διαβρώσουν "ειρηνικά" την Ελληνική Μεσοποταμία. (61η του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος) Ο κατακλυσμός της "Βίβλου" επιχειρεί έτσι ύπουλα να διαγράψει με μία μονοκονδυλιά τους προϋπάρχοντες πολιτισμούς των ελλήνων αποίκων και να παρουσιάσει τους Σημιτομογγόλους ως ΑΡΧΗ του ανθρωπίνου γένους. Μόνον έτσι αποκτούν ειρμό και λογική τα αιγυπτιακά αρχεία.ΙΑ95 Αιθιοπία. Επομένως η "Βίβλος" ως σύγγραμμα του "σεληνιακού" ατλάντειου ιερατείου αντιγράφει και πλαστογραφεί ποιοτικά και χρονικά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος και Γιλγαμές.χ. στο 2490 π. όπως αποδεικνύουν τα υπολείμματα λιμενικών εγκαταστάσεων σε υψόμετρο 2000 μέτρων!!! της Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Παράλληλα του έπους Δευκαλίωνος κινούνται χρονικά τα Βαβυλωνιακά έπη κατακλυσμού του Γιλγαμές.. Στην ΛΙΒΥΚΗ θάλασσα υπήρχαν νησιά όπου σήμερα τα εδάφη της Σαχάρας έχουν υψόμετρο πάνω από 2000 μέτρα. η "Βίβλος" διεκδικεί την προτεραιότητα σε μια περιοχή που όλα τα γραπτά Χρονικά όλων των λαών δεν έχουν να επιδείξουν τίποτε: Την περιοχή του ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ και της ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ.χ. έχοντας αριστερά τους την Ιβηρική Λίμνη και δεξιά τους την Αδριατική–Αιγιακή Λίμνη.ίδε πίνακα σελίδος 50-. ότι ταυτόχρονα με την βύθιση Αιγηίδος και Ατλαντίδος σημειώθηκε Ανύψωση της Βορείου Αφρικής και Ανύψωση όλων των Ανατολικών Ακτών της Αμερικανικής Ηπείρου. με Αιγαία Τεχνοτροπία.Ε. Εν πάσει περιπτώσει. Η "Βίβλος" μεταθέτει τον Δευκαλίωνα από το 5000 π. σε τοπικό επίπεδο ελληνικού χώρου. Τα πάντα αποδεικνύουν στους ερευνητές της Ο.χ. από φυσικές αιτίες.χ. έχουν επισκεφθεί μία τέτοια έκταση βορείως της βορειότατης καμπής του ποταμού Νίγηρα και έχουν στην κατοχή τους ανασκαφικά ευρήματα και μη αναγνώσιμα επιγραφικά ευρήματα της περιοχής.Α. . ενώ μόνον τα Ελληνικά αρχεία Πελασγών και Αιγυπτίων και τα αρχεία Μάγιας και Ίνκας αναφέρονται στον Ωγύγιο κατακλυσμό του 9500 π. Με την "τότε" γεωγραφία που έχει ενωμένη την Ιταλία με την Λιβύη. Αυτό δεν μας εκπλήσσει διότι είναι πάγια τακτική των "σεληνιακών" να πλαστογραφούν τη γήινη ιστορία διεπόμενοι από την σχιζοφρενική διαστροφή και το κόμπλεξ-σύμπλεγμα της "προτεραιότητος" ενώπιον άλλων λαών. εξηγείται η δήλωση του Αιγύπτιου ότι οι Άτλαντες κατείχαν την Λιβύη και εδάφη μέχρι την Τυρρηνία.Ε. των οποίων όμως οι παραστάσεις είναι αρκετές γιά να αποδείξουν την ύπαρξη "νησιώτικου πολιτισμού".

" Στο Β’ Πέτρου γ’ 1-7.χ. 9. διαβάζουμε τα εξής εκτρωματικά: "Διεγείρω δι’ υπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοιαν. Διότι η ΑΠΑΤΗ του Παγκόσμιου Κατακλυσμού του 2490 π. στους αυτόχθονες "ηλιακούς" Αιγαίους που άρχουν στη νεοδιαμορφωθείσα γεωγραφία όλης της Ευρώπης και όλης της Βορείου Αφρικής. εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς. διά των οποίων ο τότε κόσμος απωλέσθη κατακλυσθείς υπό του ύδατος. . φυλαττόμενοι διά το πύρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων. κεφάλαιον κδ’ 37. αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των ασεβών -chic-. διαβάζουμε τα εξής καθαρτικά: "και εάν τον παλαιόν κόσμον δεν εφείσθη. έως της ημέρας καθ’ ήν ο Νώε εισήλθε εις την κιβωτόν και δεν εννόησαν εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσεν άπαντας. διά του αυτού λόγου είναι αποταμιευμένοι. πνευματικό παιδί της ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ της "Βίβλου". Μ.. την "βασιλεία των ουρανών" ή "βασιλεία της Σελήνης". Οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη. Παλαιστίνης.χ. Μέσης Ανατολής έως τη Μεσοποταμία και στους "ηλιακούς" Άτλαντες με αποικίες-πόλεις σε όλη την ακτή της Δυτικής Αφρικής. διά να ενθυμηθήτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των αγίων προφητών -Σημιτομογγόλων. Μετά την καταστροφή του 9500 π. απέναντι στον ΚΟΛΟΣΣΟ της ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες. είναι η ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΡΟΜΟΥ που μεταχειρίζεται ο αηδιαστικότατος χριστούλης στα εμετικά του "ευαγγέλια" κακαγγέλια. Διότι καθώς εν ταίς ημέραις του καταλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες." Ιδού λοιπόν απειλές. ιδού πλαστογραφημένη ιστορία. Αυτές οι "σεληνιακές" ορδές αποβιβάσθηκαν στις Δυτικές ακτές της Αφρικής με τα κατοικίδια ζώα τους και διωγμένοι από τους "ηλιακούς" Άτλαντες. εφύλαξεν όγδοον τον Νώε. ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου -Ιησού-. Διωγμένοι από τους πάντες κατευθύνθηκαν μέσω της Παλαιστίνης προς τη Μεσοποταμία και διώκονται και από εκεί από τους Έλληνες Μεσοποτάμιους των περιοχών ορέων Ταύρος και Ζάγρος.χ. ιδού αποταμιεύσεις ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ και ΛΥΣΣΑΣ της ΣΙΝΒΑΝΚ. ιδού κοσμογονία του δεκάρικου.ΙΑ96 Είναι ντροπή γιά την Ελλάδα ότι ανέχθηκε επί 2000 χρόνια τον Χριστιανισμό. ούτε ομόφυλος ούτε αλλόφυλος. Ασίας... γιά να στηρίξει την ερχόμενη δικτατορία του πατρός του ΣΙΝ της Σελήνης. το 5000 π. βάδισαν βόρεια προς την Λιβύη και Αίγυπτο. ΙΔΟΥ Η ΤΡΕΛΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ. Ιδού η ΑΓΝΟΙΑ της μικρότητος και της αθλιότητας του "Κυρίου" και του "Υιού του" και των ιερατείων των. ιδού απωθημένα του συμπλεγματικού ΣΙΝ.κακαγγέλιον. γιά να διωχθούν και από εκεί από τους Πελασγούς Αιγαίους... Ιδού η εγκληματική σχιζοφρένεια που οδήγησε τον ΣΙΝ της Σελήνης στην εξαφάνιση Αιγηίδος και Ατλαντίδος με χρήση τεχνολογίας και ίσως και στην τοπική καταστροφή Ελλάδος και Μεσοποταμίας επί Δευκαλίωνος. τους δε αδίκους να φυλάττη εις την ημέραν της κρίσεως διά να κολάζονται. Στο κατά Ματθαίον ." Στο Β’ Πέτρου β’ 5.. διαβάζουμε τα εξής εμετικά: "Και καθώς αι ημέραι του Νώε. ιδού σχέδια ΣΤΑΣΕΩΣ εναντίον των ΟΥΡΑΝΩΝ της ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και των πλανητών του Ηλιακού μας Συστήματος. προστίθενται οι ανεκδιήγητοι "σεληνιακοί" Άτλαντες του Γιαχβέ που δεν τους δέχεται ΚΑΝΕΙΣ. Αφήνουμε όμως την διαστημική παράνοια γιά να επιστρέψουμε στην γήινη. με τον λόγον του θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλαι και η γη συνεστώσα εξ ύδατος και δι' ύδατος. ιδού αναφορές σεληνιακής τεχνολογίας εμπρησμού εξ αποστάσεως. κύρηκα της δικαιοσύνης -chic-.. Ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του υιού του ανθρώπου –Ιησού-.και την παραγγελίαν ημών των αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος.

θα τα εξετάσουμε από την άποψη της φιλοσοφικής αρχής ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ. Καρολίδη. ήταν καλυμμένα με τα νερά του Ινδικού Ωκεανού. ο οποίος εκβάλλει στην μικρή λίμνη Κάρα-Κούλ πλησίον της πόλεως Μποχάρα του δυτικού ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ. το έπος "ΚΑΛΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΑΛΑ" . Ιράκ.χ. αφού προηγουμένως διέρχεται από την πόλη ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ. σελίς 354: "Απλουστάτη γνώσις των γενικοτάτων της ιστορίας αρκεί ίνα δείξει τάς μεγάλας ιστορικάς αντιθέσεις και τα μεγάλα χάσματα τα χωρίζοντα απ’ αλλήλων Τουρανικούς λαούς –Σημιτομογγολικούς. ού μακράν του οροπεδίου του Παμίρ κειμένη και κεκλεισμένη πανταχόθεν υπό ορέων εχόντων πλουσιώτατα μεταλλεία σιδήρου. τόμος 1. Αφαιρώντας τα στοιχεία υπερβολής της Μογγολικής παραδόσεως.αντίστοιχο της εβραϊκής Κάβαλλα. ότι παρίστησιν ως κύριων του βίου στοιχείον την μεταλλουργίαν. Ομοίως επιβεβαιώνονται από τον Τουρανικό Φινλανδικό μύθο " ΚΙΠΠΟΥΜΑΚΙ". Επειδή τα ανωτέρω τουρανικά έπη περιέχουν στοιχεία "ποιότητος" του Σημιτομογγολικού τρόπου ζωής. οι "σεληνιακές" ορδές βρίσκουν ελεύθερο έδαφος μόνον βορείως της Ινδίας και διασπείρονται από το ΤΟΥΡΑΝ της λίμνης Αράλης με μικρά τμήματα στη Μογγολία με το κύριο μέρος της ορδής και μέχρι τον Βερίγγειο πορθμό με μικρά επίσης τμήματα. κατασταθέντα πυριφλεγή διά τινός ενεργείας πυρίνης. Και αληθώς τοιαύτη τίς παράδοσις διετηρήθη παρά τοις νομάσι Τούρκοις της Κεντρικής Ασίας-Τουρκμενιστάν και Τουρκεστάν της ΕΣΣΔ. οίτινες εν τω μεγάλω ρεύματι του ιστορικού χρόνου έμειναν ανέπαφοι από πάσης επιδράσεως του ιστορικού βίου. δηλαδή αλμυρή άμμος ενός πρώην θαλάσσιου βυθού.και εξαφανίζοντα απ’ αρχαιοτάτων χρόνων πάσαν συνείδησιν αρχεγόνου ενότητος και μνήμης της πρώτης κοιτίδος. κατέπεσον διά της τήξεως του σιδήρου και ηνέωξαν ούτω έξοδον είς τους εγκεκλεισμένους εν τη κοιλάδι πρωτογενείς ανθρώπους.χ. και μετά το 9500 π.ΙΑ97 Στρέφονται ανατολικότερα προς το Ιράν αφού προηγουμένως ένα τμήμα τους αποκόπτεται από την κεντρική ορδή και εγκαθίσταται στην Αραβία την οποία δεν διεκδικούσε κανένα Πελασγικό φύλο διότι η αραβική έρημος ήταν μη καλλιεργήσιμη. Φιλοσοφική Αρχή ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ Προθέτουμε απόσπασμα της Παγκοσμίου Ιστορίας του Π. είναι εκείνη που διασχίζει ο ποταμός Σαραφσάν. Αφγανιστάν. Ινδίας. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από το Τουρανικό έπος των Φινλανδών Μογγολοειδών. Κατά ταύτην η κοιτίς του ανθρωπίνου γένους είναι κοιλάς τίς των Αλταΐων ορέων. βρίσκουμε ότι η μόνη κοιλάδα των Αλτάιων ή Αλάι–Τάγ που ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή. σημερινής πρωτευούσης του Ουζμπεκιστάν. νοτίως της Τασκένδης. οίτηνες αληθώς εξελθόντες διεσκεδάσθησαν είς τα λοιπά μέρη του κόσμου. Αναφέρουμε τις πόλεις της . Από το Ιράν εκδιώκονται διότι εκεί ήδη κατοικούν "άρεια" ευρωπαϊκά ελληνικά φύλα και διότι ένα μεγάλο τμήμα πληθυσμού των Δρυίδων Αιγαίων έχει προηγηθεί μετακινούμενο και έχει καταλάβει όλο τον χώρο των σημερινών Ιράν. η κατάσταση του Αραβικού εδάφους ήταν η ίδια με τη Σαχάρα. Τα εδάφη της Αραβίας πριν από το 9500 π. Διωκόμενες και από την Ινδία. Αδύνατον ήτο εν τοιαύτη εξελίξει ιστορική να διατηρηθώσι κοιναί παραδόσεις περί κοινής καταγωγής και κοινής πατρίδος πλήν ίσως παρά τισί λαοίς." Σήμερα το έδαφος του ΠΑΜΙΡ ή ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ανήκει στην ΕΣΣΔ. Η όλη περιοχή βρίσκεται 250 χλμ. Η παράδοσις αύτη κατά τούτο είναι χαρακτηριστική του βίου των Τουρανικών λαών. Αλλά τα όρη ταύτα τα αποτελούντα το μέγα περιτοίχισμα της κοιτίδος. ήτοι από την άποψη της ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ που επέφερε η ποιότητα–ποσότητα της Σημιτομογγολικής ορδής πάνω στην ποιότητα-ποσότητα των νοτίως κειμένων ελληνοαρείων και ελληνοϊνδών και των δυτικώς κειμένων ελληνικών φύλων της Ευρώπης.

ΟΥΡΑ-ΤΙΟΥΜΠΕ. αποκλείει την εκδοχή καταλοίπων καύσεως οποιουδήποτε κτίσματος ή πόλεως επιφανείας.Α. Εξ άλλου το πάχος των στρωμάτων στάχτης. Εξ άλλου οι ανασκαφικές τομές των ερευνητών της Ο. Έτσι η μόνη εκδοχή που υπάρχει είναι ανάφλεξη τεχνητή ή αυτανάφλεξη των υπογείων κοιτασμάτων άνθρακος. Γιά να μην γράψει η ιστορία αυτήν τη φοβερή ήττα και εκπόρθησή τους από την κοιλάδα της Σαμαρκάνδης. ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΙ . όλων των Περσικών πολέμων που είχαν προηγηθεί. Στην τοπική διάλεκτο του Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν τα Αλτάια Όρη λέγονται ΑΤΛΑ-Ι-ΤΑΟΥ ή ΑΤΛΑ-ΙΤΑΓΚ δηλαδή όρη ΑΤΛΑΝΤΙΩΝ !!! Βορείως των ΑΤΛΑΙ-ΤΑΟΥ βρίσκονται τα όρη ΤΑΛΑΣ-ΤΑΟΥ ή ΑΤΑΛΑΣ-ΤΑΟΥ τα οποία φέρουν συγχρόνως την ονομασία ΟΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ή ΛΕΞΑΝΤΕΡ-ΤΑΟΥ ως απόδειξη της διελεύσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Σαμαρκάνδη και το άντρο των Μογγόλων της παρακείμενης ΟΖ. αλλά τα στρώματα των ανασκαφών με απανθρακωμένα υπολείμματα και οι ελληνικές στήλες-τρόπαια θριάμβου που βρέθηκαν στην ΟΖ του Ουζμπεκιστάν ή ΟΖ-ΜΠΕΚ. Δηλαδή "Εδώ κείται ο Κάσισχος ο οποίος στην διαταγή εμπρησμού των λίθων των ατλάντιων ορέων απεδείχθη γέννα φωτιάς ή γεννημένος γιά να βάζει φωτιά" πυρσοτόκος.από την ανατολική έξοδο της κοιλάδος και ενώθηκε με τους άτλαντες Κιργίσιους –Κιργκίζ-. οι Μογγόλοι επινόησαν το παραμύθευμα της "μυστηριώδους πυρίνης ενεργείας" που έλιωσε στην κυριολεξία τα Αλτάια όρη και άλλαξε την γεωγραφία της περιοχής. Τα ευρήματα που φυγαδεύθηκαν πάλι μέσω Αφγανικών συνόρων. Είναι πρωτοφανής μία τέτοια πανωλεθρία. ομόφωνα με την πρώην πρωτεύουσα ΟΥΡΓΚΑ της Μογγολίας. Από ό. χρησιμοποίησαν ως όπλο την πυρπόλυση των φυσικών κοιτασμάτων άνθρακος της περιοχής που είναι κατά στρώματα αναμεμιγμένα με μεταλλεύματα σιδήρου. ενώ συγχρόνως λιώνουν τα βουνά που χρησίμευαν στην άτρωτη φυσική του οχύρωση. όπου τα κοιτάσματα άνθρακος πλησίαζαν την επιφάνεια..Ε. ΠΥΡΣΟΤΟΚΟΣ ΕΝΘΑΔΕ".Α.τι γνωρίζουμε οι λίθοι δεν είναι καύσιμη ύλη. αποδεικνύουν ότι τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου διέλυσαν στην κυριολεξία το διοικητικό κέντρο των Μογγόλων. Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι πριν ακόμη εκκινήσει γιά την εκστρατεία του. ό οποίος με τη σωματοφυλακή του διέβη τον ποταμό Υαξάρτη -Συρ Ντάρια. από ένα έως τέσσερα μέτρα. είχε σαν σκοπό τον εκμηδενισμό των Μογγόλων. Τα ελληνικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι έλαβε χώρα τεχνητή ανάφλεξη των κοιτασμάτων από το στράτευμα του Αλεξάνδρου. Είναι πρωτοφανές και το μένος του Αλεξάνδρου γιά μία τέτοια κοσμογονική διάλυση του άντρου των Μογγόλων.ΙΑ98 περιοχής με τα ενδεικτικά ονόματα: ΟΥΡΓΚ-ΟΥΤ. όπου ο αμυνόμενος βλέπει τη γή να παίρνει φωτιά από κάτω. Η Ο. μέσω των Ελλήνων της Τασκένδης εντόπισε ακριβώς τις επίμαχες τοποθεσίες και το 1979 μέσω των Αφγανικών συνόρων μία ομάδα ερευνητών της εισήλθε στο σοβιετικό έδαφος όπου προχώρησε σε ανασκαφές. Δεν γνωρίζουμε αν ο μύθος των Μογγόλων του Τουρκμενιστάν περί "ορέων κατασταθέντων πυριφλεγών διά τινός ενεργείας πυρίνης" αναφέρονται στην πυρπόληση των πάντων από τον Αλέξανδρο. συνηγορούν στο ότι οι έλληνες προκειμένου να εκπορθήσουν την άτρωτη κοιλάδα των Αλταΐων ορέων.. ισοπεδώνοντας και καίγοντας τα πάντα. διότι γνώριζε ότι οι ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ήταν οι υπεύθυνοι όλων των εμφυλίων πολέμων που αποδεκάτιζαν και γενοκτονούσαν τις ελληνικής προελεύσεως φυλές Περσών και Ελλήνων. Οι ελληνικές επιγραφές που βρέθηκαν στην Φεργκάν και στην ΟΖ-ΓΚΑΝ αναφέρουν ότι οι Μογγόλοι ιππείς της ΟΖ έπεσαν μέχρις ενός στην προσπάθειά τους να καλύψουν την φυγή του Ατλάντειου Κάν. στα Αλτάια όρη παρουσίασαν το εξαιρετικά παράδοξο φαινόμενο της υπάρξεως στρωμάτων στάχτης κάτω από βράχους και λιωμένα στρώματα σιδήρου που αποκλείουν το ενδεχόμενο των μετέπειτα προσχώσεων πάνω σε καμμένη επιφάνεια της γής.Ε. Στην ανωτέρω υπόθεση συνηγορεί η ελληνική επιγραφή του τάφου του στρατιώτου "Κάσισχου". που βρέθηκε στην ΟΖ και αναφέρει ότι "ΚΑΣΙΣΧΟΣ ΕΓΚΕΛΕΥΜΑΤΙ ΛΙΘΟΥΣ ΟΡΕΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΩΝ ΕΜΠΙΜΗΡ.

Αυτό που ερευνούμε είναι η περίοδος 9500-9000 π. Αλλά έχουμε φύγει από το θέμα μας. ακριβώς η μεθοριακή γραμμή της ΕΣΣΔ με την Περσία. διότι μόνον έτσι θα δούμε το πώς και το πότε η υπέρβαση αυτών των ορίων μέσω ληστρικών επιδρομών προς Νότο και Δύση.π. Περσών του Περσέως σημερινού Ιράν. Θιβέτ. Δραβίδων Αιγαίων της σημερινής Ινδίας και Δραβίδων Αιγαίων σημερινής Ινδοκίνας.ΙΑ99 ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ο ΞΕΡΞΗΣ Α’ ή Ασσουήρ είχε σύζυγο και σύμβουλο την Εβραία Εσθήρ και πρωθυπουργό τον Εβραίο μαστρωπό Μαρδοχαίο ή Μαρδοχάι. Δεν έχει σημασία αν οι Σημιτομογγόλοι. ο ποταμός ΟΥΡ-ΑΛΗΣ που πηγάζει από το νότιο άκρο των Ουραλίων και εκβάλλει στην ΚΑΣΠΙΑ και τέλος οι ανατολικές ακτές της Κασπίας δηλαδή τα υψίπεδα ΟΥΡΤ ή ΟΥΣΤ του Τουράν ή Χεττουράν. Είναι εύλογο ότι ο μύθος του Τουρκεστάν περί "εξαπλώσεως των ανθρώπων σε όλη τη γή. Ινδία και στη συνέχεια η μεθοριακή γραμμή της Ινδίας με Κίνα. ΕΛΛΑΣΩΝ ή ΕΛΛΑΣ-ΑΡ Μεσοποταμίας σημερινού ΙΡΑΚ. το κέντρο των ατλάντειων της "απρόσιτης κοιλάδος". Αυτό που δεν εξηγείται είναι η πλαδαρότητα και η ηλιθιότητα των ελληνικών Τεκτονικών κυβερνήσεων που άφησαν την Ελλάδα έκθετη και δίκην οίκου ανοχής στο κτηνώδες περιεχόμενο του σφαγέως χριστιανισμού και των σφαγέων κομματικών "ιδεολογιών" ως προϊόντων του σημιτομογγολικού κατεστημένου. Οι τότε έλληνες ήξεραν πολύ καλά ποιός ήταν ο πραγματικός εχθρός. Τα όρια ακριβώς είναι: Δυτικώς η οροσειρά των ΟΥΡ-ΑΛΙΩΝ ορέων. όπου και είχε κατανεμηθεί το μεγαλύτερο μέρος της ατλάντειας ορδής του 9500 π. Νεπάλ. Αφγανιστάν. με εκκίνηση από την κοιλάδα Σαραφσάν του Παμίρ" είναι ΠΑΠΑΡΑ γιά βαρβάρους Τουρκομογγόλους και όχι γιά σκεπτόμενους ανθρώπους. Μπουτάν.χ.. σημερινό Τουρκμενιστάν ΕΣΣΔ. απογόνους του ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΡΣΕΩΣ και εκτόνωσε όλο το καταστροφικό μένος εναντίον των ΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓ της Σημιτομογγολικής ΟΖ. Τώρα εξηγούνται οι επίμονες παραινέσεις των ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΥΘΩΝ προς τον Αλέξανδρο να καταστρέψει την ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ. Μόσχων ήτοι κατοίκων περιοχής Μόσχας κ. Σημασία έχει το να βρούμε ποιά ήταν τα δυτικότατα και τα νοτιότατα όρια όπου κατανεμήθηκε αυτή η ορδή. στη συνέχεια η μεθόριος Βιρμανίας με Ταϋλάνδη και Βιετνάμ και τελικώς η μεθόριος Κίνας Βιετνάμ. ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ.λ.χ. Βιρμανίας. μετά την καταστροφή που υπέστησαν από τον Αλέξανδρο μεταθέτουν την πρωτεύουσά τους στην ΟΥΡΓΚ της Μογγολίας. εφ’ όσον ο Αλέξανδρος άφησε ανέπαφους τους ομόφυλούς του Πέρσες. Περσών του Περσέως σημερινού Αφγανιστάν. εξ αιτίας των οποίων ο Περσικός λαός εξεστράτευσε εναντίον των ομοφύλων του Ελλήνων. των οποίων δημιούργημα είναι ο πολιτισμός ΚΜΕΡ ή ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ σημερινής Καμπότζης. Ίδε "βίβλος". Τα προηγούμενα ανήκουν στη νεώτερη ιστορία. Νοτίως. Κιμμερίων ήτοι Αρμενίων. τους Μογγόλους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΑΓΑΓΩΛ ή ΜΑΓΩΓ. Δυτικότερα και Νοτιότερα αυτών των ορίων τα εδάφη είναι κατηλειμμένα από ελληνικά φύλα αποίκων Αιγαίων Σκυθών ήτοι Λευκορώσων. σημερινής ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ. αλλοίωσε και διήφθειρε τον ελληνικό πολιτισμό των ελληνικών φυλών Αιγαίων και Αρείων που είχαν αποικίσει μέχρι την Ινδία. ΤΟΝ ΥΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΝ ΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗ!!! . Εν τούτοις πίσω από το μύθο του Τουρκεστάν υπάρχει μία αλήθεια: Οι "σεληνιακοί" άτλαντες εκδιωγμένοι από όλους τους λαούς βρίσκουν πατρίδα στα ανατολικά της γραμμής που ορίζουν εντός της ΕΣΣΔ τα ΟΥΡ–ΑΛΙΑ όρη και η λίμνη της Αράλης ή ΟΥΡ-ΑΛ στις τοπικές διαλέκτους. βιβλίο "Εσθήρ".

Σας ομιλούμε όπως θα σας μιλούσε ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΕΛΛΗΝΑΣ που στα 33 του χρόνια είχε ολοκληρώσει την ανασύνταξη και την συσπείρωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ μέχρι την Ινδοκίνα.θεού και χριστού.και διότι "ΥΒΡΙΝ ΧΡΗ ΣΒΕΝΝΥΝΑΙ Η ΠΥΡΚΑΪΑΝ" ή "ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΒΗΝΩΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑ" -Ηράκλειτος 43-. ΚΥΝΑΙ∆ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ προδοτικών θώκων. Ναί. Ναί. Ναί. ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΕΥ∆ΩΝ. ΝΑΙ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ Ο.∆ιότι "ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΧΡΗ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΚΩΣΠΕΡ ΤΕΙΧΕΩΣ" ή "ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΑΧΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΕΚΦΥΛΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΟΡΝΙ∆ΙΑ της "Ελληνικής Σημιτομογγολικής ∆ημοκρατίαςΟΧΛΟΚΡΑΤΙΑΣ". του ΠΑΣΟΚ. όλοι οι ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ. ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΑΠΙΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ που διδάσκετε την συρρίκνωση του Ελληνισμού μέσα από τη Σύφιλη του Κυναιδισμού σας και μέσα από τα πνευματικά ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ του ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΣΜΟΥ που μετατρέψατε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ σε ΓΡΑΙΚΥΛΗ ΥΠΟΦΥΛΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ ανύπαρκτων αμαρτημάτων. .Ε. ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ.που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσος όρος για άλλες επιλογές παρά ο ΠΟΛΕΜΟΣ για εκείνους που θέλουν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και μισούν τη ∆ΟΥΛΕΙΑ. συγγράφετε ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ ελέω . που προετοιμάσατε την υλική εξάρτηση των ΕΛΛΗΝΩΝ από την ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και την ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.Α. ενώ είσθε κληρονόμοι εκείνων που "αφόρισαν" την ελληνική επανάσταση του 1750 και του 1821 εναντίων των ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΩΝ. ΑΙΣΧΡΟΙ ΜΕΣΙΤΕΣ μεταξύ του ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΕΠΙΝΟΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΙΣΤΟΥ" και των διαρκώς ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που από ΗΡΩΕΣ τους μετατρέψατε σε ΠΡΑΟΥΣ ΣΦΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ. ∆ιότι ο Αλέξανδρος γνώριζε ότι "ΑΡΗΙΦΑΤΟΥΣ ΘΕΟΙ ΤΙΜΩΣΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" που σημαίνει ότι "ΤΟΥΣ ΦΟΝΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" -Ηράκλειτος 24-. ΝΑΙ. ∆ιότι "ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΝ ΠΑΤΗΡ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΩΝ ∆Ε ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΘΕΟΥΣ Ε∆ΕΙΞΕ ΤΟΥΣ ∆Ε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. Ναί. Ηράκλειτος 28. ΑΗ∆ΙΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΜΕΡΠΕΙΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ που υποκρίνεσθε τον "φιλέλληνα χριστό". ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ" -Ηράκλειτος 44. Ναί. ΝΑΙ. ΝΑΙ. ∆ΙΟΠΤΡΟΦΟΡΑ ΑΝ∆ΡΙ∆ΙΑ Καθηγητές Πανεπιστημίων. -Ηράκλειτος 137.. ΠΤΩΜΑΤΟΦΑΓΟΙ ΓΥΠΕΣ ΤΟΥ ΘΝΗΣΚΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΝΑΙ. "δεν είναι εκ του κόσμου τούτου". ΝΑΙ.ΙΑ100 Ναί. ΕΚΦΥΛΟΙ ΚΥΝΑΙ∆ΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΜΟΝΩΝ που μεταξύ ΠΟΥΤΣΟΥ και ΕΝΥΠΝΙΩΝ της ΑΝΤΙ–ΚΑΒΑΛΛΑ. ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ της Οπερέττας και του Ατλάντειου ΝΑΤΟ. ΤΟΥΣ ΜΕΝ ∆ΟΥΛΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΟΥΣ ∆Ε ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ" -Ηράκλειτος 53. ∆ΙΕΦΘΑΡΜΕΝΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΡΑΙΚΥΛΩΝ ΗΓΕΤΩΝ της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. όταν προσπαθούσαν να ανακόψουν τα σχέδιά του ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. του ΚΚΕ και των ανεκδιήγητων ηλιθίων δικτατόρων της "Ελλάδος Ελλήνων Χριστιανών". ΝΑΙ. όλοι οι ΣΑΠΙΟΙ ΤΩΝ ΣΑΠΙΩΝ που μετατρέψατε την Ελλάδα σε διεθνές ΧΑΜΑΙΤΥΠΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ και χώρο ΕΜΦΥΛΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΑΧΗΣ για αλληλοεξόντωση των Ελλήνων. ΝΑΙ. ΓΑΜΗΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΣ. ΑΝΑΝ∆ΡΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΗΓΕΤΕΣ του "ελληνικού "Τεκτονισμού" και της Σημιτομογγολικής ΚΑΒΑΛΛΑ. ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΑΓΟΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ που στην διάρκεια 400 ετών ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ κατοχής επινοήσατε και διδάξατε τους Έλληνες να "σφάζονται για να αγιάσουν" επειδή η βασιλεία του εμετικού σας Χριστού. Ο Αλέξανδρος γνώριζε ακόμη ότι πρέπει: "∆ΟΚΕΟΝΤΑ ΓΑΡ Ο ∆ΟΚΙΜΩΤΑΤΟΣ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙ ΦΥΛΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΕΤΑΙ ΨΕΥ∆ΩΝ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ" που σημαίνει ότι "Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.Ε. Και θα σας εξοντώσουμε όπως ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΕΛΛΗΝΑΣ εξόντωνε ακόμη και τους επιστήθιους φίλους του. ΕΚΕΙΝΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ ΨΕΥ∆ΟΥΣ. ∆ιότι τα σχέδιά του ανήκαν στο πεδίο του "ΕΣΤΙ ΓΑΡ ΕΙΜΑΡΜΕΝΑ ΠΑΝΤΩΣ" δηλαδή "ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ". Ναί. διότι ο υλισμός είναι αντίχριστος". ΝΑΙ. ΕΧΙ∆ΝΕΣ ΤΟΥ ΡΑΒΒΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.. ΝΑΙ. διδάσκοντας ότι "ο Χριστός είπεν μη μεριμνάτε διά την αύριον.Α. ΓΑΜΗΘΗΤΩ Ο ΙΕΧΩΒΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΣ. Ναί. για ΣΦΑΓΗ.και επιχείρησε να υλοποιήσει αυτά τα ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ξεκινώντας ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ. που μετατρέψατε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ σε ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ∆ΕΙΣΙ∆ΑΙΜΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΣΑΠΙΑ της "Κυβερνήσεως" των Αθηνών του 1984. ΝΑΙ. ΥΑΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ που μετατρέψατε το ΚΑΛΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ σε ΣΕΜΝΟΤΥΦΗ ΑΣΧΗΜΙΑ ΑΡΝΗΤΩΝ ΑΓΙΩΝ. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΑΝΘΡΩΠΑ και ΥΠΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΥΝΑΙ∆Α ΥΠΑΝ∆ΡΙ∆ΙΑ που είσθε εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Ο.

Είδαμε τα όρια των Σημιτομογγόλων ατλάντειων του 9500-9000 π. του ελληνικού πολιτισμού της Αμίδης και Μελίδης. άρα στην διάρκεια του ελληνικού πολιτισμού της Ερίδης του 6500-5500 π. οι "σεληνιακοί" ατλάντειοι δεν παραβίασαν αυτά τα όρια ούτε προς δυσμάς ούτε προς νότον μέχρι το 9000 π. Είναι ευνόητο ότι πριν οι Σημιτομογγόλοι επιχειρήσουν να αποικίσουν το ΕΛΑΜ.να επιστρέψουν πίσω διότι εκτός της ασήμαντης κοιλάδος της Σαμαρκάνδης. ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΕΥ∆ΩΝ. Δηλαδή συνέβη κάτι παράδοξο. Είναι προφανές ότι τα φύλα των ατλάντιων ΤΟΥΡΚΟΜΑΝΩΝ του Τουρκμενιστάν ή ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΗΜΟΥ λόγω των απαίσιων ερημικών και τελείως άγονων παγωμένων εκτάσεων. Και ο χώρος αυτός ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να παράγει τέτοιους ΑΝ∆ΡΕΣ που έχουν και την ΘΕΛΗΣΗ και τη ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να συσπειρώσουν και να ανασυντάξουν τα διεσπαρμένα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ για την ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.χ. έχουν υπερβεί τα παλαιά τους όρια κατά 750 χλμ.χ. ΓΑΜΗΘΗΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ. ΝΑΙ..χ. Είναι τρομερό και ασύλληπτο ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ.. Αυτό στάθηκε ΑΔΥΝΑΤΟΝ να πραγματοποιηθεί διότι οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ των Αρμενίων κατείχαν όλη τη βόρειο Περσία και το ΑΡΝΤΕΛΑΝ και το ΜΑΖΑΝΤΕΡΑΝ της Νότιας Κασπίας. που έχουν άλλωστε Αρμενικά ονόματα. ∆ΙΟΤΙ ΕΜΠΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΕ ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΞΕΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΡΩΜΑΪΚΑ ΞΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΞΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑΣ. στην ελληνική Μεσοποταμία της ΕΛΛΑΣ-ΑΡ. ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΓΛΟΙΩ∆ΕΙΣ ΚΑΙ ΓΛΥΦΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥΣ ΚΩΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝ. ΤΡΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ "ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΩΝ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ". Είναι τρομερή η παραδοχή ότι ο ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ καθήλωσε τους Σημιτομογγόλους στα όριά τους όπου σήμερα το σοβιετικό ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ.. Οι Έλληνες ΑΡΙΜΑ ή ΑΡΑΜΑΝΟΙ ή ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ή ΑΡΑΜΕΝΙΟΙ ή ΑΡΜΕΝΙΟΙ είναι ο ΛΑΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ και οι ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ. Υποθέτουμε μόνον ότι γιά να εμφανίζονται τα πρώτα ίχνη τους της ΣΑΜ-ΑΡ ή ΣΙΜ-ΟΥΡ από το 5500-5000 π. ΥΠΕΡΒΗΚΑΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΣΑΣ.. οι Τουρκομογγόλοι του 1900 . Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη καταλάβει την βόρεια Περσία από τις Νότιες ακτές της Κασπίας μέχρι την σημερινή Βασόρα στο μυχό του Περσικού κόλπου και ότι ήδη έχουν εμπλακεί σε μάχες με τους ΕΛΛΗΝΕΣ των Αρμενικών Οροπεδίων ή Αρμένιους. Επιστρέφουμε στο παρελθόν. ήτοι από τις Νότιες ακτές της Κασπίας αντί να βαδίσουν σε ευθεία γραμμή μέσω της Περσικής Ερήμου Ντάστ-ι-Κεβίρ που θα αποδεκάτιζε τα κοπάδια των ζώων και τα μέλη της ορδής και στη συνέχεια μέσω "ανάπλου" του ποταμού ΚιζίλΟύζέν που πηγάζει από τα βόρεια των ορέων Ζάγρος και εκβάλλει στην Κασπία. θέλησαν αμέσως μετά την διέλευσή τους προς Ουζμπεκιστάν -ΕΣΣΔ.ΑΜΗΝ. αρνήθηκαν να επιτρέψουν την αντίστροφη πορεία από ανατολάς προς δυσμάς στους επιστρέφοντες των ορδών. να καταλάβουν το ΕΛΑΜ όπου σήμερα το Περσικό Λουριστάν και Αρντελάν. Ενώ οι ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ είχαν ανοίξει δρόμο γιά την διέλευση των αθλίων ορδών από δυσμάς προς ανατολάς. που εξετάζουμε. Σύμφωνα με όλα τα υπάρχοντα στοιχεία των μέχρι τώρα ανασκαφών. ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ.χ. από το νότιο άκρο της Κασπίας και έχουν ήδη μόνιμες βάσεις στο ΕΛΑΜ ανατολικώς των ορέων ΖΑΓΡΟΣ όπου σήμερα ή μεθόριος Ιράν–Ιράκ. Ο ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΑΝ∆ΡΕΣ που η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ έφθανε και περίσσευε για τη συνένωση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ εναντίον του ΚΟΙΝΟΥ ΕΧΘΡΟΥ. Τα ανωτέρω εξηγούν ένα Παγκόσμιο Αίνιγμα: Το γιατί.χ.ΙΑ101 ΝΑΙ. προσπάθησαν να βαδίσουν κατά μήκος του ευκολότερου δρόμου. επί 3000 χρόνια από το 9500-6500 π.χ. οι Σιβηρικές Στέππες δεν προσφέρονται με κανένα τρόπο γιά διαβίωση και μάλιστα γιά διαβίωση με κτηνοτροφία ζώων του θερμού κλίματος που είχαν έλθει από την άλλη άκρη του κόσμου.. ενώ στην Τουρκία υπήρχαν και άλλες εθνικές μειονότητες. αλλά ούτε και μέχρι το 6500 π. -ίδε πίνακα σελίδος 50 (61η του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος).

Γιά όσους αγνοούν. Πιστεύουμε ότι ούτε οι ίδιοι οι επιζώντες Αρμένιοι γνωρίζουν σήμερα το ΤΙ έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα. επειδή κανένας δεν τους δίδαξε ποτέ τίποτε στο υπό ισραηλινή κατοχή άθλιο νεοελληνικό κράτος των αθλίων νεοελληνικών κυβερνήσεων της εβραιοτεκτονικής δημοκρατίας. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΘΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ. ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ.ΙΑ102 μ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ∆ΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ∆ΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ ΕΠΙ 3000 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΝ. όπως δεν έκαναν ούτε με τους Έλληνες. ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ.Ε. Τους το κάνουμε γνωστό. Ο ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ Ο.χ. ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ.χ. ΣΗΜΕΡΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΛΛΑΣ. ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΘΥΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΗΡΩΕΣ. 3000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ∆ΙΟ∆Ο ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡ∆ΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΛΦΩΝ. ΑΝ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ. ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Παραθέτουμε πίνακα συγκριτικής γλωσσολογίας σαν μία μόνον απόδειξη. ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΗΝ. ΤΟ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 1000 π.Ε. δηλαδή τους απογόνους των ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. απαιτούμε να γνωρίσουν τα κάτωθι: Υπάρχουν πολλές αποδείξεις περί φυλετικής και γλωσσικής ενότητος Αρμενίων Αριμασπών Πελασγών και Ελλήνων Πελασγών.Χ. ΤΟΥΣ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΤΙ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΑΠΟΤΙΟΥΜΕ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 2000 μ. γενοκτόνησαν μέχρις ενός τους Αρμενίους Τουρκίας. ∆ΙΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΓΝΩΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΣΜΟΝΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΙ∆Η ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΩΣ ΕΣΧΑΤΟΙ ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΣΦΑΓΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.Α. ∆ΙΟΤΙ ΟΙ ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΚΑΤΑ 3000 ΕΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΑ ΤΕΡΑΤΑ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.Α.. ∆ΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΟΥΜΕ. αφιερώνοντας την παρούσα αναφορά στην ΤΙΜΗ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τους και των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ. ∆ΙΟΤΙ Η Ο. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ∆ΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΦΑΝΕΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟ ΑΡΙΜΑΣΠΟ ΑΡΜΕΝΙΟ ΗΡΩΑ. ΟΥΤΕ ΕΥΡΩΠΗ. ΜΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΝΥΜΑΙ ΑΡΑΡΙΣΚΩ ΑΙΞ ΛΗΜΙ-ΛΙΣΑ ΣΜΙΛΗ ΠΕΡΑΝ ΑΡΧΟΣ ΑΝΗΡ ΑΡΟΤΡΟΝ ΑΡΤΙ ΑΡΤΙΟΣ ΜΕΛΕΟΣ ΣΤΕΙΡΟΣ ΦΑΡΓΝΥΜΙ ΠΛΑΝΩΜΑΙ ΜΗΝ ΑΠΟ ΛΑΜΒΑΝΩ ΠΛΑΘΩ ΑΙΞ ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ ΣΜΙΛΗ ΠΕΡΑ ΗΓΕΜΩΝ ΑΝΔΡΑΣ ΑΡΟΤΡΟ ΜΟΛΙΣ ΕΥΘΥΣ-ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΕΙΡΟΣ ΑΜΥΝΟΜΑΙ ΠΛΑΝΩΜΑΙ ΑΜΙΣ ΑΠΛ ΑΡΝΟΥΜ ΑΡΑΡΙ-ΑΡΝΕΜ ΑΙΖ ΑΣΕΜ ΖΜΕΛΙΝ ΧΕΡΑ ΑΡΧΑΙ ΑΡΝ ΑΡΟΡ ΑΡΤΕΝ ΑΡΤΑΡ ΜΕΛ ΣΤΕΡΡ ΦΙΡΓΚΕΜ ΦΛΑΝΑΜ .

χ. Είναι εύλογο ότι τα αναφερόμενα από τον Στράβωνα περί Αρμενίου Θεσσαλού αφορούν χρονολογίες παράλληλες της Αργοναυτικής εκστρατείας. Ο Στράβωνας. ΟΙΟΝ ΤΟΥΣ ΒΑΘΕΙΣ ΧΙΤΩΝΑΣ. κατά την οποία οι Αρμένιοι ανατρέπουν τις επελάσεις των Σημιτομογγολικών ορδών. "ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΟΙ ΦΡΥΓΕΣ ΒΡΙΓΕΣ ΕΙΣΙ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΤΙ ΕΘΝΟΣ". .χ. GRIECHISCHE GESCHICHTE. "οι νέες έρευνες μας πείθουν ομοφώνως να ζητήσουμε στους Φρύγες το σπουδαιότατο ενωτικό σημείο μεταξύ των Ελλήνων και του μεγάλου κορμού των Δυτικών Αρείων μέχρι την Αρμενία". αφού προηγουμένως είχαν σταθμεύσει στην Θεσσαλία. όλες αρμενικές περιοχές.Α. προερχόμενο από το Αρμένιο.Α. η οποία σύμφωνα με ανάλυση των Ορφικών Κειμένων. θεωρούν δικαίωμά τους να παρεμβάλουν στο κείμενο τα κάτωθι που σχετίζονται με την Θεσσαλική Ιστορία: Υπάρχουν αναφορές στα Ελληνικά Χρονικά που θίγουν το ζήτημα συγγενείας και προελεύσεως των Αρμενίων από τους Θεσσαλούς Πελασγούς.Ε. και επομένως δεν καλύπτουν την προϊστορία του 95009000 π. Κατά ERNEST CURTIUS.. ΜΕΡΗ Δ’ ΕΣΤΙ ΤΟΥ -ΟΡΟΥΣ. Η μόνη εξήγησις που μπορεί να δοθεί είναι ο Αρμένιος Θεσσαλός του 1600 π. Ο Αρμένιος ή Αριμανός ή Αριμασπός της Θεσσαλίας ήταν μέλος του πληρώματος των Αργοναυτών της Αργούς μαζί με τον Ιάσωνα. "ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑΝ ΕΠΩΝΥΜΟΝ ΚΑΤΑΛΙΠΟΝΤΟΣ".Ε.χ.τι αφορά το περιεχόμενο της παρούσης. Ήταν εκείνος που οίκησε την ΑΚΙΛΗΣΗΝΗ και την ΣΥΣΠΙΡΙΔΑ έως την ΚΑΛΑΧΗΝΗ και την ΑΔΙΑΒΗΝΗ. Κατά Στράβωνα Ζ’ 295 και Ηρόδοτο Ζ’ 73. Επειδή οι συγγραφείς της παρούσης είναι Θεσσαλοί Ιωλκού. Μακεδονία. δηλαδή ΘΡΑΚΟΠΕΛΑΣΓΟΙ. ΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣΙ ΘΕΤΤΑΛΙΚΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙΣ Ο Ηρόδοτος και ο Εύδοξος αναφέρουν ότι οι Αρμένιοι είναι "ΑΠΟΙΚΟΙ ΦΡΥΓΩΝ" και ότι η ελληνική τους διάλεκτος "ΕΦΡΥΓΙΖΕ". αναφέρει ότι ΑΙΝΙΑΝΩΝ ΤΙΝΕΣ ΟΙ ΜΕΝ ΤΗΝ ΟΥΙΤΙΑΝ ΩΚΗΣΑΝ. τα οποία εκτελούν διαταγές των Πρυτάνεων της Ο. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΘΗΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗΝ ΘΕΤΤΑΛΙΚΗΝ ΦΑΣΙΝ. ΟΙ Δ’ ΥΠΕΡΘΕΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΑΒΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΙΒΑΡΟΝ.ΙΑ103 ΘΕΡΜΟΣ ΠΟΑ ΠΑΥΩ ΠΑΡΑ ΠΑΡΥΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΡΩΝ ΓΥΝΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΕΙΖΩΝ ΜΕΣΟΣ ΜΗΔΟΜΑΙ ΜΗΔΟΣ ΜΗ. ΟΥ ΜΕΝΩ ΜΟΝΟΥΜΑΙ ΟΝΑΜΑΙ ΤΕΡΠΟΜΑΙ ΔΙΑ ΘΕΡΜΟΣ ΦΥΤΟΝ ΠΑΥΩ ΠΑΡΑ ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΓΑΣ ΜΕΣΟΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΑΙ ΝΟΥΣ ΜΗ. αναφέρει ότι οι Αρμένιοι έλαβαν το όνομά τους από τον Αρμένιο Θεσσαλό. Ομοίως ο Στράβων. Αθηνών και Μακεδονίας σε ό. τοποθετείται στα μέσα της Β’ χιλιετηρίδος π..χ. Ι 29. πόλη της Θεσσαλίας πλησίον της Βοιβηίδος Λίμνης. ΙΑ 503. αποίκισε ένα μέρος της ήδη κατηλειμμένης από ΕΛΛΗΝΕΣ Αρμενίας οι οποίοι προέρχονταν από τους Αρκάδες Πελασγούς που μετακινήθηκαν προς ανατολάς. ΩΝ Ο ΑΒΟΣ ΕΓΓΥΣ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΒΑΤΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΗΣ.. ως μέλη Υφηγεσίας της Ο. μεταξύ Φερών και Λαρίσης.ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΤΑ. Λ 531. ΟΧΙ ΜΕΝΩ ΜΟΝΑΖΩ ΚΕΚΤΗΜΑΙ ΤΕΡΠΟΜΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΣΕΡΜ ΠΟΪΣ ΠΑΒΕΜ ΠΑΡΑ ΓΑΡΕΜ ΚΟΛΕΜ ΖΕΡ ΓΚΙΝ-ΓΚΙΝΑΪΚ ΜΕΖ ΜΕΤΖ ΜΙΝΤΕΜ ΜΙΝΤ ΜΙ ΜΝΑΜ ΜΕΝΑΝΑΜ ΟΥΝΙΜ ΤΑΡΦΑΜ ΝΤΙΒ κλπ. ούτε την περίοδο 9500-6500 π.

αλλά ούτε και κατάγονται από τον Μινύα. μέχρι την Κασπία. Αυτό δηλώνει και το όνομα ΜΙΝΥΕΣ ή ΜΗΝΥΕΣ ή ΜΗΝΥΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ. Έτσι οι ΜΙΝΥΕΣ ήταν η ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΛΕΩΝ που εκτελούσε έργο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ του ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ των ΘΕΩΝ και έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ πάνω στους υπηκόους τους οι οποίοι είχαν επαναστατήσει ή είχαν διακόψει την επαφή με τους ΘΕΟΥΣ. ο ΕΥΦΗΜΟΣ από το ακρωτήριο ΤΑΙΝΑΡΟΝ. Σημειώνουμε ότι στους όχι χωρίς νόημα ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ της Ελληνικής Μυθολογίας. το ΧΡΥΣΟΥΝ ΓΕΝΟΣ είναι το γένος των θεών. οι αγγελιοφόροι Αργοναύτες είχαν καθήκον να ειδοποιήσουν όλα τα Πελασγικά Ελληνικά Φύλα του Πλανήτη γι' αυτήν την αλλαγή.ΙΑ104 Θράκη και Φρυγία. αποτελούμενη από τους εκλεκτούς της κάθε ελληνικής περιοχής και προοριζόμενη γιά έναν ειδικό ρόλο. Κάτω από αυτό το πρίσμα η Αργοναυτική εκστρατεία ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΛΗΤΟΒΙΩΝ όπως μας την παρουσιάζουν οι μισθοφόροι ακαδημαϊκοί των Σημιτομογγολικών Πανεπιστημίων. Ο πρώτος Μινύας "γεννάρχης" του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ των ΜΙΝΥΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΙ ΗΜΙΘΕΟΙ. Συγχρόνως με την αναγγελία προς τον Αιήτη της Κολχίδος γιά το ότι του αφαιρούνταν εις το εξής ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ή ο ΧΡΥΣΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ή ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ. ο Αργοναύτης ΕΡΓΙΝΟΣ από την ΜΙΛΗΤΟ του ποταμού ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ. που κάποιοι είχαν διαταράξει. επίσης ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ του Ποσειδώνος. Πατέρας του ήταν ο ΧΡΥΣΟΣ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ βρίσκεται αν αναζητήσουμε την ετυμολογία της λέξεως ΜΙΝΥΑΙ. διότι αυτές οι εξουσίες έπρεπε να περάσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΩΛΚΟ. ο ΑΓΚΑΙΟΣ από την ΑΡΚΑΔΙΑ. αποδεικνύουν ότι οι Αριμασποί Αρμένιοι άριστοι ιππείς είναι της ιδίας πολεμικής τέχνης με τους Θεσσαλούς και το περίφημο Θεσσαλικό ιππικό. αυτό το κέντρο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ έπρεπε να γίνει η ΙΩΛΚΟΣ και όχι ο Ορχομενός. αλλά ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ. εκ του ΜΙΝΥΩ ή ΜΗΝΥΩ ή ΦΕΡΩ ΑΓΓΕΛΙΑ. περί κοινής καταγωγής των Αργοναυτών από Μυνίειο Ορχομενό και συγχρόνως περί μη κοινής καταγωγής ως προερχομένων από τελείως διαφορετικές ελληνικές περιοχές μέχρι και την Μίλητο. το ΧΑΛΚΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΗΡΩΩΝ και το ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΘΝΗΤΩΝ. υιού του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από θνητή γήινη γυναίκα. το ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΗΜΙΘΕΩΝ. ήταν εγγονός και ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. Μία τέτοια αλλαγή ΜΠΟΡΕΙ να εξηγήσει το ΠΑΡΑΔΟΞΟ της συναθροίσεως ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ. υιό του Χρύσου. ΣΙΔΗΡΟΙ ΘΝΗΤΟΙ. Αφορούσε ακόμη την ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ της ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ της Χρυσής Εξουσίας των Θεών που συμβολιζόταν με ένα ΧΡΥΣΟ ΜΑΝΔΥΑ ή ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ. Συμπεραίνουμε ότι ο Στράβωνας απλώς περιγράφει την πορεία του Θεσσαλού Αριμασπού Αρμένιου στην απώτατη αποικία των Αριμασπών Αρμενίων που είχαν προ πολλού αναχωρήσει από την Θεσσαλία σε αναζήτηση ζωτικού χώρου. Σύμφωνα με τους ΔΕΛΦΟΥΣ. με αποκορύφωμα τον ΗΡΑΚΛΗ ο οποίος είχε καταγωγή τους ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ του Αρκαδικού Άργους. Η ετυμολογική ταυτότητα του Αρμένιος και του Αριμασπός ως παραγώγων της ρίζας ΑΡΙΜΑ ή Ευγενής Πολεμιστής εκ του ΑΡΗΣ και ΜΑΙΝΟΜΑΙ και ρίζας ΑΣΠ ή Αμυνόμενος ή Ιππεύς κατά Ελληνοσκυθική Διάλεκτο. Ποιος ήταν αυτός ο ειδικός ρόλος. πχ. ο ΑΜΦΙΩΝ και ο ΑΣΤΕΡΙΟΣ από την ΠΕΛΛΗ κλπ. Η ΑΓΓΕΛΙΑ των ΜΗΝΥΩΝ αφορούσε στην ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ να αποκατασταθεί η ιεραρχική δομή εξουσίας κατά τη σειρά ΧΡΥΣΟΙ ΘΕΟΙ. Το γεγονός ότι οι πενήντα Αργοναύτες είναι απόγονοι θεών και γήινων γυναικών και μάλιστα βασιλείς που ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ως κέντρου των Μινύων. ΧΑΛΚΟΙ ΗΡΩΕΣ. οι οποίοι άφηναν την διακυβέρνηση των ελληνικών . μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε ΓΕΝΟΣ αλλά ΤΑΞΙΣ ΜΙΝΥΩΝ. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η ΑΝΤΙΦΑΣΗ μεταξύ των δηλώσεων των "Αργοναυτικών" του Απολλόδωρου ή των ομοίων δηλώσεων των "Αργοναυτικών" του Ορφέα. κέντρο των Μινύων.

δεν φθάσετε στον κόλπο εσωτερικώς της ξηράς και της απεράντου θαλάσσης και εγώ φθάσω έξω εις το Ατλάντειο Πέλαγος. όπου σήμερα ο θαλάσσιος διάδρομος μεταξύ Κούβας και Αϊτής και να περάσουν στην "άλλη θάλασσα". Τέτοιος ποταμός δεν υπάρχει στην υποτιθέμενη Κολχίδα του Ευξείνου. Αμερική. ΕΙ ΓΑΡ ΜΗ Μ' ΙΕΡΗΣΙΝ ΕΠΙ. Στη συνέχεια η διήγηση αναφέρει "τα έσχατα μέρη του ησύχως ρέοντος Ωκεανού" με τις λέξεις "ΕΣΧΑΤΙΑΙΣ ΑΚΑΛΑΡΡΟΥ ΩΚΕΑΝΟΙΟ"... Πολύ αργότερα η Σχολή της Μιλήτου την τοποθέτησε στον ΕΥ-ΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ήτοι ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ. ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ και ο ΣΤΡΑΒΩΝ. -διότι κινδυνεύω.εάν αφού παρακάμψετε τα ιερά ακρωτήρια.. μακάρι να είχα συντριβεί και καταστραφεί εις τας κυανάς πέτρας και εις την τρικυμίαν του Αξείνου Πόντου -Ατλαντικού Ωκ.. Υπολείμματα των Κόλχων ζούν. ο ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΣ. ο οποίος έχει τις πηγές του στην περιοχή ΚΟΛΧΙΑΝ ή ΚΟΛΧΙΚΗ του ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ της Βορείου Αργεντινής.." Αργοναυτικά Ορφέως 1160-1188. Η Κολχίδα του Πόντου είναι ανύπαρκτη σε όλα τα ελληνικά χρονικά και αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι κανένα αρχαιολογικό εύρημα δεν βρέθηκε από τους αρχαιολόγους της ΕΣΣΔ στην περιοχή.ΙΑ105 περιοχών τους σε αντικαταστάτες και μέσω της ΙΩΛΚΟΥ απέπλεαν γιά ένα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης όλων των διεσπαρμένων (Παραπομπή στη σελίδα 97 του πρωτότυπου ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ. ΟΦΕΛΟΝ ΜΕ ΔΙΑΡΡΑΙΣΘΕΙΣΑΝ ΟΛΕΣΘΑΙ. αλλά στην Κολχίδα της Νοτίου Αμερικής της φυλής ΚΟΛΧΙΚΕΝ του χώρου COLCHIAN ή Κολχίς από την σημερινή Ασουν. δήλωναν άγνοια γιά το πού ήταν η Κολχίδα.Η ΟΙ ΝΥΝ ΑΝΑΠΥΣΤΟΝ ΑΙΔΡΕΙΗΝ ΒΑΣΙΛΗΩΝ ΝΩΝΥΜΝΟΣ ΦΟΡΕΕΣΚΟΝ . Τους συμβουλεύει να "στρέψουν" από το στένωμα των Συμπληγάδων. σύμφωνα δε με τα Ορφικά κείμενα είναι ακριβέστατα ο ποταμός ΠΑΡΑΝΑ. αποδεικνύουν ότι ο σκοπός και το τέρμα του ταξιδιού δεν ήταν η Κολχίδα της σημερινής ΕΣΣΔ. της Παραγουάης μέχρι και της λεκάνης της λίμνης Τιτιτάκα επί της Μεθορίου Βολιβίας και Περού. συνοψίζουμε το ταξίδι: Το Κόλπειο Ρεύμα ή GULF STREAM οδηγεί την Αργώ στο νησί του μάντη Φινέα ή το σημερινό Πουέρτο Ρίκο.-. όπου η Καραϊβική. σε αντίθεση με τις αρχαίες ελληνικές πόλεις που εντοπίσθηκαν και αναφέρθηκαν από τον εξερευνητή PERCY HARISSON FAWCETT. ενώ ο Απολλώνιος και ο Ορφέας στα "Αργοναυτικά" τους την τοποθετούσαν στον Α-ΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ήτοι ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ του ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ και μάλιστα μετά από ανάπλου του μεγάλου ποταμού Φάσι. Ο Φινέας δίνει στους Αργοναύτες οδηγίες να αποφύγουν τα "επιπλέοντα νησιά" ή τα σημερινά Σαργάσσο που αποτελούνται από επιπλέουσες μάζες θαλασσίων φυτών. Είναι φανερό ότι ο πλούς της Αργούς έγινε στον ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ του Ατλαντικού Ωκεανού και όχι στο ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ της Μαύρης Θάλασσας. Ακολουθώντας βήμα προς βήμα την περιγραφή του Απολλώνιου Ρόδιου. αλλά υπάρχει στην Ν. Παραθέτουμε απόσπασμα των Αργοναυτικών του Ορφέως όπου αναφέρονται οι ονομασίες ΑΞΕΙΝΟΣ και ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ: "ΩΙΜΟΙ ΕΓΩΝ. Αμερικής είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ η Κολχίδα του Ευξείνου Πόντου.. την οποία εντελώς υποθετικά τοποθέτησαν οι Γεωγράφοι της Μιλήτου στις ακτές της σημερινής ΕΣΣΔ... παρά που τώρα άδοξος μεταφέρω την πασίγνωστη άγνοια των βασιλέων. στη Βόρειο Αργεντινή στην περιοχή της πόλεως ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ. Σε αντίθεση με την ΥΠΑΡΚΤΗ ΚΟΛΧΙΔΑ της Ν. ενώ είχαν εντοπίσει απόλυτα όλα τα τοπωνύμια των κειμένων τους.. κατά τον CLEMENTS MARKHAM. ή ΙΑ108 του παρόντος) Τα κείμενα των "Αργοναυτικών" και του Απολλόδωρου και του Ορφέα. υπετάχθησαν δε τελευταίοι στους Ισπανούς το 1665.ΚΕΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ ΕΚΤΟΣ ΙΚΩΜΑΙ" Δηλαδή: "Ώ εγώ η δυστυχής -Αργώ-. Είναι αρκετό γιά μάς ότι ο ΕΚΑΤΑΙΟΣ. αξιωματικό του Βρεττανικού Στρατού και άλλους από το 1906 έως σήμερα. Εισερχόμενη η Αργώ στην Καραϊβική στρέφει νότια και .. ΚΥΑΝΕΑΙΣ ΠΕΤΡΗΣΙΝ ΕΝ ΑΞΕΙΝΩ ΤΕ ΚΛΕΙ.

με διαχωριστική νοητή γραμμή τα νησιά που αρχίζουν από το ν. Τρινιδάδ. π.. όπου το πέρασμα μεταξύ Βενεζουέλας και Νήσου Τρινιδάδ. Αναπλέει τον Φάσι και συναντά αριστερά της "ψηλά βουνά" -Άνδεις.Α. οι Αργοναύτες προχωρώντας βρέθηκαν στο ανάκτορο του Αιήτη από όπου και πήραν το Χρυσόμαλλο Δέρας με τη βοήθεια της Μήδειας. ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ που συγκοινωνούσαν με τη λίμνη ΠΑΜΠΑ. της "πεδιάδος του θεού Άρη". Πράγματι. Από την Ασουνσιόν αναπλέει η Αργώ τον παραπόταμο του Φάσι. η Αργώ φθάνει στη λ. σημερινού Ρίο ντε λα Πλάτα ή ποταμού Φάσι". Στο σημείο αυτό η Αργώ σώζεται από ναυάγιο στο "τρικυμιστό κανάλι". μέσα στο έδαφος της σημερινής ΒΟΛΙΒΙΑΣ ή ΠΟΛΥ-ΒΙΑΣ. το μεγαλύτερο θαλάσσιο σπήλαιο του κόσμου από το οποίο εξέρχεται παγωμένος αέρας ή κατά Απολλώνιο "παγωμένη πνοή που σχηματίζει ακτινοβόλο πάχνη". Εδώ περιγράφεται καθαρά η περιοχή εκβολών του "θερμού" Αμαζόνιου ποταμού. Ο Απολλώνιος περιγράφει ότι "από την μεγάλη λίμνη με τα καλάμια" ή Τιτιτάκα. την Καραϊβική και τον Ατλαντικό. . μέσω ανάπλου του παραποτάμου του Αχέροντα ή Ορινόκου και εξόδου προς τον Ατλαντικό από άλλον παραπόταμο του Ορινόκου.βουνά"." "Κανένας ποταμός δεν είναι σαν αυτόν και κανείς δεν στέλνει επάνω στην ξηρά τόσους δυνατούς παραποτάμους .. Στην "ανατολική θάλασσα" συνάντησαν "αμέτρητα ποτάμια κι ακρωτήρια" έως ότου. όπου εκβάλλει ο Θερμόδωντας.Π. Στον κόλπο εκείνης της άκρας της ξηράς. στην περιοχή των COLCHIAN ή COLCHIQUEN ή ΚΟΛΧΩΝ που αρχίζει από τη Βόρεια Αργεντινή ή ΧΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ. όπως ακριβώς περιγράφει ο Απολλώνιος. όπου έχει εντοπισθεί από τον ALEXANDER UMBOLTT και την Εθνική Γεωγραφική Εταιρεία των Η.ΙΑ106 προσεγγίζει τις ακτές της Βενεζουέλας. τον Ρίο Γκράντε. η Αργώ φθάνει στη "χώρα των Χαλύβων οι οποίοι σκάβουν τη σκληρή γή που παρέχει σίδηρο". ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ. Στη συνέχεια παραπλέοντας τις ακτές της Βραζιλίας. Από τη λ. διχάζεται σε παραπόταμο που εκβάλλει στη λ.. όπου η περιοχή μεταξύ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΫΡΕΣ ή ΩΡΑΙΟΣ ΑΡΗΣ. Από εκεί η Αργώ έφθασε στις εκβολές του "ποταμού του αργύρου". ο Ορινόκος είναι ο μόνος ποταμός της γής που εκβάλλει με το δέλτα του σε δύο θάλασσες.και δεξιά της την "χαμηλή πεδιάδα".. στα ενδότερα του Περού ή ΠΕΡΙ-ΒΙΑΣ. ο οποίος μόλις εισέρχεται στο Βολιβιανό έδαφος από τις πηγές του στο Περού. Πάμπα.ΓΚΟΝΑΚΙ και του κυρίως Ντεσαγκραντε.. διότι ο πρώτος που ονομάζεται και ΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ είναι παραπόταμος του Αμαζονίου ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΕΙ μέσω της λίμνης ΧΟΥΝΙΝ με τον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ!!!. όπου σήμερα η σιδηρομεταλλευτική περιοχή της Βραζιλίας που ξεκινά από την ΠΑΡΝΑΙΜΠΑ και τη ΣΙΕΡΡΑ ΙΜΠΑΠΑ και φθάνει στην ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ και το ΠΛΑΝΑΛΤΟ των υψιπέδων ΝΤΟ ΜΠΟΡΠΟΡΕΜΑ. Τιτιτάκα. Τιτιτάκα. ο δε δεύτερος είναι παραπόταμος του Ρίο ντε λα Πλάτα ή ΠΑΡΑΝΑ ή ΦΑΣΕΩΣ. "Κι εκείνη την ημέρα εστρίψανε τον μακρύ κάβο των Αμαζόνων που φυλάγει το λιμάνι τους. όπου συνάντησε το "σπήλαιο του Άδου". Είναι εντ. Στους τοίχους αυτών των ορυχείων σιδήρου βρέθηκαν χιλιάδες ελληνικές επιγραφές που αντιγράφηκαν και βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο του Ρίο Βραζιλίας. ΝΤΕΣΑΓΚΡΑΝΤΕ που εκβάλλει στην λ. Αυτός τρέχει κάτω στον κάμπο ανάμεσα από τα ψηλά βουνά που οι άνθρωποι λένε Αμαζώνεια -ή Αναδώνεια ή Άνδεις. την διαπλέει και αναπλέει τον ποταμό ΒΙΛΚΟΜΑΓΙΟ μέχρι τα υψίπεδα του ΚΟΥΣΚΟ. διαπλέει τη λίμνη ΠΑΜΠΑ και αναπλέει τον π. Από τις πηγές του π. Πάμπα και συγκοινωνούσε με τη λίμνη ΤΙΤΙΤΑΚΑ μέσω φυσικών καναλιών που διέρχονταν από τις σημερινές πόλεις ΣΙΚΑΣΙΚΑ ΒΙΑΤΣΑ . κατά Απολλώνιο. κατά τον Απολλώνιο και τη ΡΟΖΑΡΙΟ μέχρι την ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ της ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ ή ΠΑΡΑ-ΓΑΙΑΣ ΓΗΣ. το γεγονός ότι ο ΒΙΛΚΟΜΑΓΙΟ του Περού είναι το ίδιο όνομα του ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ της Βολιβίας αν και έχουν αντίθετη ροή. εξώκειλαν διότι η θάλασσα ήταν πολύ δυνατή.

και έπεσε μέσα εις τον Ωκεανόν ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΩΚΕΑΝΟ-. ακόμη και σήμερα. ο διάπλους των Κόλπων των θαλάσσιων λαβυρίνθων του Βορείου Καναδά και ο έκπλους από τον Κόλπο του Λάνκαστερ προς τον Κόλπο του Μπάφιν είναι ακατόρθωτος άθλος αν δεν χρησιμοποιηθούν έμπειροι αυτόχθονες πλοηγοί. Εκ κακού δε υπολογισμού εφερόμεθα πολύ οπίσω πλέοντες πάντοτε προς τα επάνω. Είναι συγκλονιστική η αφήγηση του αυτόπτου Ορφέα. διά μέσου του ευρέους στομίου του Φάσιδος ποταμού.εάν οι Αργοναύτες αφού παρακάμψουν τα ιερά ακρωτήρια -ΘΟΥΛΗΣ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΣ. Το ελληνικό ναυτικό δαιμόνιο βγάζει . από εκεί δε αμέσως η Αργώ προχωρώντας ταχέως διήρχετο διά μέσου στενού ρείθρου -ΒΕΡΙΓΓΕΙΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ. στίχοι 1040-1072. εάν ο Αγκαίος δεν κατεύθυνε το πλοίο .. Αυτόν δε οι ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ άνθρωποι ονομάζουν ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΟΝΤΟΝ και ΝΕΚΡΑΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ. λόγω της μικρής γωνίας του ορίζοντα και του ηλίου. όχι μόνον λόγω της εξάμηνης "νύχτας" αλλά και διότι "η πελωρία Φλέγρη" -ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ..που έχει πολλούς ιχθείς. Ο κακός υπολογισμός ήταν η άγνοιά τους γύρω από τα πολύπλοκα συστήματα καναλιών των Κόλχων που συνέδεαν τις λίμνες και τα ποτάμια της περιοχής με αποτέλεσμα αντί να εισέλθουν στα κανάλια με ρεύματα προς το Νότο. Έτσι αντί να καταλήξει στο κύριο ρεύμα του Ρίο ντε λα Πλάτα. όπου έχει τις εκβολές του ο "γιγαντιαίος δεύτερος Αχέρων ποταμός" -π." Εκεί αφού κάνουν σπονδές στην πόλη των Υπερβορείων. Εμείς δε νομίζαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να διαφύγουμε την ολοσχερή καταστροφή. Τα υπολείμματα αυτών των καναλιών μπορεί να τα δεί και σήμερα ο επισκέπτης του Κούσκο στις Άνδεις του Περού. προσεγγίσαμε στα Ριπαία υψώματα." -Ορφέως Αργοναυτικά. αναγκάσας αυτό να υπακούσει εις τα πελεκητά πηδάλια. έκδοσις Πασσά ΗΛΙΟΥ. Το σημείο εξόδου της Αργούς στον Ειρηνικό είναι τα νησιά ΠΕΣΚΑΝΤΟΡΕΣ στην παράκτια περιοχή της ΛΙΜΑ. εισήλθαν στα κανάλια των βορείων ρευμάτων. ΜΑΚΕΝΖΙ του Καναδά-. την Ερμηόνεια.και αν η ίδια δεν φθάσει ξανά στο Ατλάντειον Πέλαγος. Από το Νότο έρχεται το ομόρροπο Ρεύμα του Περού που μετατρέπεται στο Νότιο Ισημερινό Ρεύμα. στίχος 1072 και 1073-.δεν φθάσουν εις τον κόλπον εσωτερικώς της ξηράς και της απεράντου θαλάσσης -του Ατλαντικού. Εκεί η Αργώ φέρεται να διαμαρτύρεται διότι "θα κινδυνεύσει να περιέλθει σε άθλια και τρομερή δυστυχία εάν πλησιάσει τις ΙΕΡΝΙΔΕΣ ΝΗΣΟΥΣ -Νησιά Κόλπου Μέλβιλ και Μπάφιν. Έπειτα τρέχοντες βιαστικά διαπλέαμε το ρεύμα του ποταμού λόγω ανοησιών εις το μέσον της πεδιάδος.ώστε να έλθει εις την δεξιάν πλευρά του αιγιαλού. και όταν φάνηκε κατά τη δεκάτη μέρα η αυγή που φωτίζει τους ανθρώπους. την προωθεί βορειότατα μέχρι τον ΒΕΡΙΓΓΕΙΟ ΠΟΡΘΜΟ. Εγκαταλείποντο δε οι πόλεις των Κόλχων από τους ανοήτους Μινύας και ζοφερή νύχτα τους περιέβαλε.. Η Αργώ είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει τα δύο συγκλίνοντα Ισημερινά Ρεύματα και να διαπλεύσει τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι τις Φιλιππίνες. η Αργώ κατέληξε στην "Μαιώτιδα Λίμνη" και από εκεί στον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ!!! Την Μαιώτιδα Λίμνη την εντοπίζουμε στη λίμη ΧΟΥΝΙΝ του Περού. Σύμφωνα με το κείμενο "οι υπερβόρειοι άνθρωποι Κιμμέριοι ή ΧΕΙΜΕΡΙΟΙ.ΙΑ107 Στο σημείο αυτό οι Αργοναύτες επιβιβάζονται στην Αργώ γιά το ταξίδι της αναχώρησης μέσω της ιδίας οδού ποτάμιας ναυσιπλοΐας αλλά "δεν είχαμε πορεία κατ' ευθείαν προς τον πόντον -Ατλαντικό. που είναι το κατερχόμενο Ρεύμα της Καλιφόρνιας το μετατρεπόμενον στο Βόρειο Ισημερινό Ρεύμα.κρύβει τον ήλιο ακόμη και στη διάρκεια της εξάμηνης "ημέρας". του διατρέχοντος διά πυρός. Αργ." Πράγματι. είναι οι μόνοι από όλους τους ανθρώπους που στερούνται από το φώς του ηλίου. όπου το ίδιο ρεύμα μετατρεπόμενον στο Ιαπωνικό Ρεύμα ΚΟΥΡΟΣΙΒΟ. ο οποίος γράφει: "επίσης περάσαμε από τους ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥΣ!!! . αφού παρακάμπτουν "μίαν τραχεία και εξέχουσα καμπή" ήτοι τη Βόρεια Αλάσκα. Στον Ειρηνικό η Αργώ αντιμετωπίζει "την απέραντη αλμύρα που κατέρχεται θορυβωδώς από τα βόρεια πέρατα προς τον Ωκεανό" -Ορφ..

ΕΠΡΕΠΕ να δώσουν φόρο διαύλου στους Κόλχους ή ΙΝΑΧΟΥΣ ή ΙΑΝΑΚΟΥΣ ή ΙΝΚΑΣ.ΙΑ108 την Αργώ από το χάος των θαλάσσιων λαβυρίνθων και τελικά η Αργώ παραπλέει την κυρίως Ιερνίδα Νήσο -Γροιλανδία.με την φλόγα της Αίτνης. και εφθάσαμεν εις τα βαθειά νερά της ΣΑΡΔΟΥΣ -Σαρδηνίας. φθάνει στις εκβολές του Φάσιδος και στρέφει προς την Αφρική. είχαν στην κυριολεξία τον έλεγχο της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας. β: Με τα ανωτέρω δεδομένα οι Κόλχοι έχοντας στον έλεγχό τους τα συστήματα διωρύγων της λ. Τονίζουμε ότι ακόμη σήμερα οι μύθοι των Ίνκας ομιλούν γιά "ανθρώπους και πλοία που έβγαιναν από τη λίμνη με τα καλάμια.Π. ήταν η μόνη ναυσιπλοΐα που επέτρεπε την διείσδυση στον Ειρηνικό. Η πορεία είναι "υποχρεωτική" διότι το κατερχόμενο ψυχρό Ρεύμα του Λαμπραντόρ δεν αφήνει περιθώρια γιά επιλογές πορείας. όπου ο Ορφέας διατάζει να μην πλησιάσουν το αφιλόξενο νησί.στην ΙΩΛΚΟ ή κατά το κείμενο "ΚΑΙ Ρ' ΟΙ ΜΕΝ ΠΛΩΟΝΤΕΣ ΕΥΚΤΙΜΕΝΗΝ ΕΠ' ΙΩΛΚΟΝ ΘΥΝΟΝ. το Νότιο Ισημερινό Ρεύμα του Ατλαντικού συναντά το βίαιο ανερχόμενο Ρεύμα των Φάλκλαντ και στρέφονται ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ με κατεύθυνση τη Νότια Αφρική.. όπου εξουδετερώνεται από το ανερχόμενο GULF STREAM. που άρχιζε γιά τους Ίνκας από την ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ή ΟΥΡΑΙΑ-ΓΑΙΑ και μέσω της ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ή ΑΡΓΥΡΑΣ-ΓΑΙΑΣ και ΒΟΛΙΒΙΑΣ ή ΠΟΛΥΒΙΑΣ και ΠΕΡΟΥ ή ΠΕΡΙΒΙΑΣ. πιάνοντας μονάχα τα ρέματα της θάλασσας. Από εκεί έπλευσαν στην "ΤΑΡΤΗΣΣΟ" της Ιβηρίας και κατά το κείμενο "διαπλέοντες την θάλασσαν εφθάσαμεν επάνω εις το στόμιον της Ταρτησσού και προσεγγίσαμε στις ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -Γιβραλτάρ. Χόρ. Όπως χαρακτηριστικά είπε έμπειρος έλληνας καπετάνιος: "Είναι απίστευτο αλλά οι διαόλοι είχαν βρεί τη μόνη πορεία που θα έσπρωχνε το καράβι να κάνει το γύρο του κόσμου με μηδέν καύσιμα. κυκλώνει το Ακρ." Αφήνουμε τον αναγνώστη να υπολογίσει μόνος του τι γνώσεις ναυτιλίας είχαν "οι διαόλοι" της αργούς και οι έλληνες ωκεανοπόροι της εποχής.και εσταμάτησαν στην τριγωνική νήσο του Εγκελάδου Σικελία." Έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: α: Η διαγώνια ποτάμια ναυσιπλοΐα του ποταμού Φάσιδος ή Παρανά ή Ρίο ντε λα Πλάτα. κατέληγε στον Ειρηνικό Ωκεανό με τα πολύπλοκα συστήματα καναλιών της λίμνης ΤΙΤΙΤΑΚΑ. στρέφοντας επιτέλους νότια γιά να εισέλθει στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο Αγκαίος έκλινε τα πηδάλια αριστερά γιά να εμποδίσει την Αργώ να πλεύσει δεξιά και να προσορμισθεί στη Νέα Γή.. διότι όλα τα πλοία γιά να περάσουν από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό χωρίς να εμπλακούν στο αντίθετο βίαιο ρεύμα που αρχίζει από τις ακτές της Κεντρικής Χιλής. Διότι ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛΑΤΑ.και εις τους κόλπους των ΛΑΤΙΝΩΝ -Λάτιον Ιταλίας. Όλη η πορεία που περιγράφει ο Απολλώνιος και ο Ορφέας επαληθεύεται ως η μόνη δυνατή πορεία γιά σκάφη που θα ήθελαν να φθάσουν στον Ειρηνικό έχοντας συνεργούς και όχι αντιπάλους τα Ωκεάνεια ρεύματα. Νήσο του Καναδά ή κατά το κείμενο "Νήσον της Δήμητρος".. εφ' όσον δεν υπήρχε η δίαυλος του Παναμά.από τον "εύκολο" πλέον κόλπο του Μπάφιν. το οποίο παρασύρει την Αργώ μέχρι τη Νήσο ΜΑΔΕΡΑ ή κατά το κείμενο. Τιτιτάκα". "Νησί της Κίρκης"..και εις τας ΛΥΣΟΝΙΑΣ Νήσους -Κορσική. . "Και έφθασαν στην ιερά Κέρκυρα την οποία κατοικούσαν άνθρωποι" και από εκεί "η πολύλαλος Αργώ έτρεχε διά της κωπηλασίας και διέπλεε τα ύδατα του Αμβρακικού κόλπου" φθάνοντας μέσω της Κρήτης και Δήλου και Ακρωτηρίου ΜΑΛΕΗΤΙΔΟΣ -Μαλέας. Το Ρεύμα του Λαμπραντόρ τους οδηγεί στις ακτές της σημερινής Βοστώνης των Η. παρασύροντας μαζί τους οποιοδήποτε σκάφος με ανεπαρκή ταχύτητα.Α. Από εκεί επέστρεψαν και αφού "διήλθαν τον θορυβώδη ΛΙΛΥΒΛΙΟ πορθμό -Πορθμός Μεσσήνης. Έλβα. Τιτιτάκα.και εις τας ΤΥΡΡΗΝΙΚΑΣ ακτάς -Κόλπος Γένοβας-. Το Ρεύμα τους οδηγεί υποχρεωτικά στη Νέα Γή.

200 και "DADUCHOS" σελ. Ο Αθάμας εγκαταλείπει τη Νεφέλη και παντρεύεται την Ινώ. κόρη του Αιήτη.γιά να φθάσει στον ποταμό Φάσι -Ρίο ντε λα Πλάτα"έδυσε ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου". Ίδε σύγγραμμα του SCHWARTZ. βασιλεύς των Μινύων. η ΝΕΦΕΛΗ ως ΘΥΕΛΛΩΔΕΣ ΝΕΦΟΣ που φέρνει την ΑΙΓΑ ή ΑΙΓΙΔΑ ή ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ή τον ΚΡΙΟ. Ο Ιάσων εκδικείται σκοτώνοντας τον Πελία αλλά διωκόμενος από το γυιό του Άκαστο. Αίσωνα. έχει δολοφονήσει τον αδελφό του. όπου "δύει η Άρκτος". Γλαύκη. Ίδε Γαλλική μετάφραση του DE GUBERNATIS στο έργο του "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ". Αυτό το φαινόμενο είναι αδύνατον να παρατηρηθεί από τον Εύξεινο Πόντο του Βορείου ημισφαιρίου όπου η "Μεγάλη Άρκτος" δεν δύει ποτέ και άρα η Αργώ ΤΑΞΙΔΕΨΕ στο ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ. "URSPRUNG DER MYTHOLOGIE" σελ.427. Ο αδελφός του Αίσωνα. Ο Πελίας μην αναμένοντας την επιστροφή του Ιάσονα. Έκτοτε θεωρείται θεά της θάλασσας και προστάτις των ναυτικών που κινδυνεύουν. Κάνουμε διασταύρωση πληροφοριών από τη Σανσκριτική Μυθολογία. δ: Επειδή οι COLCHIQUEN INKAS και οι AMAZONS των Απολλώνιων κειμένων και των Ορφικών κειμένων δεν υπήρχαν στην Αφρική κάτω από τον Ισημερινό. Γιά όσους γνωρίζουν στοιχειώδη αστρονομικά δεδομένα και ναυσιπλοΐα είναι αμέσως κατανοητό ότι μόνον όσοι περνούν από το Βόρειο στο Νότιο ημισφαίριο δεν βλέπουν πλέον τη "Μεγάλη Άρκτο". Προσφέρει το "δέρας" στον Αιήτη κι εκείνος το αφιερώνει στον Άρη κρεμώντας το στην ΔΡΥΝ του άλσους του ναού του Άρεως. Ίδε ομοίως συγγράμματα του FORCHHAMMER "HELLENIKA" σελ. ε: Επειδή δεν υπάρχουν κατάλοιπα λατρείας του Άρεως στη Νότια Αφρική. πέφτοντας από τις Σκιρωνίδες πέτρες στη θάλασσα. φεύγοντας στην Αθήνα όπου ενώνεται με τον Αιγέα. BUENOS ARES ή AYRES κλπ. όπου βασιλεύει ο Αιήτης και θυσιάζει τον κριό στον Φύξιο Δία Δία των φυγάδων-. Η Ινώ με όσα έκανε γίνεται εχθρός του Διός και της Ήρας. Παραθέτουμε το μύθο: Ο γυιός του Αιόλου. Η Ήρα εμβάλλει παραφροσύνη στον Αθάμαντα.ΙΑ109 γ: Ο Απολλώνιος περιγράφει καθαρά ότι όταν η Αργώ περασε τον Θερμόδωντα -Αμαζόνιο. Στην Κόρινθο η Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της και την αντίζηλό της. η Νεφέλη στέλνει τον κριό που σώζει τα δύο παιδιά πάνω στη ράχη του. Ο Φρίξος. φθάνει στην Αία Κολχίδος. Η Έλλη πέφτει από τον κριό και πνίγεται στο στενό που οδηγεί στον "άξεινο" αφιλόξενο πόντο. ο οποίος γεννά τον Ιάσονα. διωγμένου από τον Αίγυπτο. άρα οι Αργοναύτες έπλευσαν έως την ΚΟΛΧΙΔΑ της ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Η Ινώ μισεί τον Φρίξο και την Έλλη και ενώ υπό τις συμβουλές της πρόκειται να σφαγεί ο Φρίξος. τον οικιστή της Μηδείας. Με τον Αιγέα γεννά το Μήδο. άρα ΕΚΕΙ οι Αργοναύτες "ετίμησαν με σπονδές τους ξένους θεούς και τον Άρη". ο Πελίας σφετερίζεται το θρόνο της Ιωλκού και ο Ιάσων ως νόμιμος κληρονόμος απαιτεί τον θρόνο. ο Κρηθεύς κτίζει την Ιωλκό και αφήνει νόμιμο διάδοχο τον Αίσωνα. στ: Η αναζήτηση της ετυμολογίας των ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ και ΕΛΛΗ μας οδηγεί στη ρίζα ΕΛΙΗ που σημαίνει ΘΕΡΜΗ Λάμψις. όπου ο MESHA ή MEHA είναι "ο κριός ο διαχέων βροχή από το ουρούν νέφος". αλλά ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΩΣ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ της Νοτίου Αμερικής ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. παντρεύεται τη Νεφέλη και γεννά τον Φρίξο και την Έλλη. Στα Βεδικά κείμενα ο Ίντρα λέγει ότι ο θεός της βροχής και της βροντής παρίσταται με ΗΡΩΙΚΟ ΚΡΙΟ. μόνος. κόρη του Κάδμου. Η Ινώ διαφεύγει με το Μελικέρτη αλλά πεθαίνει μαζί του στη Μεγαρίδα. 219. Ο αδελφός του Αθάμαντα. . αλλά υπάρχουν στη Νότια Αμερική μέχρι ονοματολογίας πόλεων ARES. επίσημη θεότητα των Κόλχων "τρομερών πολεμιστών" κατά τον Απολλώνιο. Ο Ιάσων φέρει εις πέρας την Αργοναυτική εκστρατεία και επιστρέφει με το δέρας και με τη Μήδεια. ο Αθάμας. καταφεύγει με τη Μήδεια στην Κόρινθο. Ι. ο οποίος σκοτώνει τον γυιό της Λέαρχο και θέλει να σκοτώσει και τον άλλο γυιό της Μελικέρτη. Ο Αίσων δέχεται υπό τον όρο ότι ο Ιάσων θα φέρει από την Κολχίδα το χρυσόμαλλο δέρας.. ενώ ο ΦΡΙΞΟΣ φέρεται ως ο ήρωας της βροντής ή ΧΑΛΚΙΟΠΗΣ και η μητέρα των δύο. η οποία φαίνεται ότι "δύει". 63.

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι η ΝΕΦΕΛΗ φέρεται μητέρα των Κενταύρων δαιμόνων της ΘΥΕΛΛΗΣ και επομένως ο Φρίξος και η Έλλη έχουν ανάλογες ιδιότητες. Γιά να γίνει αυτό συναθροίζει όλους τους ενδιαφερόμενους πενήντα γυιούς βασιλέων. Οι ναυτικοί μισούν τις καταιγίδες ενώ οι γεωργοί τις αγαπούν διότι προκαλούν βροχοπτώσεις. στις ΤΕΧΝΕΣ και στην ΥΛΗ. ο Αθάμας αντιμετωπίζει ΜΕΓΑΛΗ ΞΗΡΑΣΙΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ή ΧΡΥΣΩΝ ΣΤΑΧΕΩΝ της ΔΗΜΗΤΡΟΣ. ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: Μετά τη βύθιση της ΔΡΥΙΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και την εμφάνιση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.ΙΑ110 Επιστρέφοντας στην αρχή του μύθου αναφέρουμε ότι μετά την εγκατάλειψη της ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗΣ και το γάμο με τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΖΥΓΟ ΙΝΩ. αφιερώνεται στον Άρη. Το κεντρικό ιερατείο της ΗΡΑΣ των Δελφών μετά τη φυγάδευση της ιερατικής τάξεως Φρίξου και Έλλης. με κέντρο τους Δελφούς. Η τάξη ιερατείου της Έλλης "πνίγεται" δηλαδή εγκαθίσταται μόνιμα στο πέρασμα προς τον Άξεινο Πόντο δηλαδή στις Ηράκλειες Στήλες που οδηγούν στον Ατλαντικό Ωκεανό και χρησιμοποιεί την τεχνολογία της ΕΛΙΗΣ ή ΛΑΜΠΟΥΣΑΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ σαν φράγμα καταιγίδων που θα εμπόδιζαν τους ναυτικούς να συλλάβουν το πλοίο του ΚΡΙΟΥ. Αλλά η ανώτερη τάξη ιερατείου ή ΝΕΦΕΛΗ που διαθέτει τεχνολογία ΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙΡΟΥ και δημιουργίας νεφελών. τον "ΛΕΑΡΧΟ". διότι διαφορετικά θα ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΤΑΝ Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ. Ο Ιάσων γιά να πάρει το θρόνο που σφετερίζεται ο Πελίας πρέπει να λύσει το θεσσαλικό και πανελλήνιο πρόβλημα της ξηρασίας και της έλλειψης σιτηρών. Το Φρίξιο ιερατείο . οι αυτόχθονες ηγέτες όπως ο Αθάμας εγκαταλείπουν την τεχνολογία ελέγχου καιρού. Είναι η γνώση και επιστήμη των αποτελεσμάτων του ΧΡΥΣΟΥ ΗΛΙΟΥ ή ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στο ΠΝΕΥΜΑ. Το ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ είναι κάτι περισσότερο από επιστήμη ελέγχου καιρού. Πράγματι. Η Ινώ όμως διαστρέφει το χρησμό γιά να σώσει το γυιό της και πείθει τους αγγελιοφόρους του Αθάμαντα να αναφέρουν ότι οι Δελφοί συμβούλευσαν να θυσιασθεί ο Φρίξος της "γήινης" Νεφέλης. Το πλοίο "θυσιάζεται" ή αφιερώνεται στο Δία ενώ το "δέρμα" του δηλαδή τα αποτελέσματα της τεχνολογίας του Φρίξιου ιερατείου που μετέφερε στο "σώμα" του. Διότι ο ΚΡΙΟΣ που φέρνει τη ΒΡΟΧΗ έχει "ένδυμα" δηλαδή αποτέλεσμα και ιδιότητα να αυξάνει τους ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ. με καταδίωξη πέραν των Ηρακλείων Στηλών.και αποπλέει προς την Κολχίδα γιά να φέρει πίσω στην Ιωλκό την τάξη των φυγάδων τεχνοκρατών και την χαμένη επιστήμη της αρδεύσεως και του Μετεωρολογικού ελέγχου των βροχοπτώσεων. Η τάξη ιερατείου του Φρίξου με τον ΚΡΙΟ φθάνει στην Κολχίδα του Αιήτη. πείθει τους Θεσσαλούς ηγεμόνες όπως ο Αθάμας να "σκοτώσουν" δηλαδή να περικόψουν ένα μέρος της ναυτιλίας. χρησιμοποιείται από τους Κόλχους γιά τις επιθετικές και αμυντικές τους πολεμικές τέχνες. φυγαδεύει το ιερατείο του Φρίξου και της Έλλης προς δυσμάς στους ορεινούς Κόλχους των Αμαζώνειων ορέων οι οποίοι είχαν ανάγκη τις ελεγχόμενες βροχοπτώσεςι γιά τη γεωργία τους. δηλαδή το "σώμα του Κριού" αφιερώνεται στον Φύξιο Δία ή Δία των Φυγάδων ενώ το "δέρας του Κριού" δηλαδή η τεχνολογία της προκλήσεως ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ από τον ουρανό. όπως η θαλάσσια Ινώ μισεί τη βροντή ή ΦΡΙΞΟ και την αστραπή ή ΕΛΛΗ ή ΕΛΙΗ ενώ η γήινη Νεφέλη αγαπά τα "παιδιά" της. Η τάξη των ναυτικών "ΙΝΩ" ετοιμάζεται να εξοντώσει την τάξη του ιερατείου του ΦΡΙΞΟΥ που προκαλεί καταιγίδες με τεχνολογία. ο Αθάμας αντιμετωπίζει φοβερή ΞΗΡΑΣΙΑ στη χώρα του και ερωτά τους Δελφούς γα το πρακτέον. που προκαλεί βροχοπτώσεις χρήσιμες στη γεωργία και επιδίδονται σε ανάπτυξη της ναυτικής τέχνης ή ΙΝΟΥΣ. διαβλέποντας ότι η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ απέβαινε εις βάρος της Ελλάδος με τη συνεπαγόμενη ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ και ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. θεό του πολέμου. Οι Δελφοί απαντούν ότι πρέπει να θυσιασθεί ο Λέαρχος της "θαλάσσιας" Ινούς. .

ΙΑ111 Εκτός από ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ παράγει ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ ΔΙΟΣ και ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΕΧΝΩΝ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. εξάρσεως τεχνών και συντηρήσεως τεχνών. πνευματικής διαύγειας και πνευματικής αναπαύσεως. οι σύγχρονοι έλληνες "Αργοναύτες" θα έπρεπε εκτός από την παγκόσμια συσπείρωση των ελληνικών φύλων -ίδε σελίδα 57. Στο πρόσωπο της Μήδειας που ακολουθεί τον Ιάσονα αναγνωρίζουμε ετυμολογικά τα "ΜΗΔΕΑ" και "ΜΗΔΟΜΑΙ" που σημαίνουν αντιστοίχως "ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" και "ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ". -Ωγυγία. δηλαδή από ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ σε ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ. Στην σημερινή Ελλάδα που δεν παράγει ΤΙΠΟΤΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ και ΑΥΤΑΡΚΕΣ. ηλιοφάνειας και νεφέλης. ως απογόνους του Ίναγου Πελασγού Άργους. Ο Ιάσων και οι πενήντα βασιλόπαιδες-ήρωες επιστρέφουν με το "Χρυσόμαλλο Δέρας" και αποκαθιστούν στην Ελλάδα την αυτονομία πνεύματος. βιβλίο Α. σελίς 513 και Απολλόδωρος. Τόμος Δ. δηλαδή τους Διεθνείς Νόμους Κατοχυρώσεως Εφευρέσεων σε οποιοδήποτε τομέα της ΓΝΩΣΗΣ.Η προέλευση της τάξεως του θαλάσσιου ιερατείου "ΙΝΟΥΣ".58 (71. βασιλέα της Αιγύπτου. Επιστρέφουμε στο θέμα. Έτσι μόνον αποκτά νόημα η διένεξη μεταξύ ιερατείου Ινούς και ιερατείου Ήρας Δελφών. Σε μία σημερινή επανάληψη του Αργοναυτικού Έπους. ΑΛΛΑ ΔΙΩΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ "ΚΑΔΜΟΥΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ. ώστε οι έλληνες να μετατραπούν από ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥΣ σε ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ. Αυτοί οι τρείς τομείς "επιστημών" βρίσκονταν στα χέρια ενός "ιερατείου" που κακώς είχε διωχθεί γιά να καταφύγει στους Κόλχους Ίναχους ή Ίνκας. ΔΙΟΤΙ Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ "ΚΟΛΧΟΥΣ" ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΕ. η τάξη ιερατείου της θαλάσσιας Κάδμιας Ινούς δεν εργαζόταν γιά το συμφέρον της Ελλάδος αλλά γιά το αντίθετο. παροπλίζεται βαθμιαία.ΙΑ81 του παρόντος)-. ο οποίος διώχθηκε από τον Αίγυπτο Πελασγό. Σημασία έχει ότι. να "ΚΛΕΨΟΥΝ" ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ "ΙΝΑΧΩΝ ΚΟΛΧΩΝ" ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. Είναι η γνώση ελέγχου των ΜΕΤΡΩΝ απουσίας και παρουσίας του Ηλίου. Όταν αυτά τα ιερατεία ήλθαν στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε υπόθεση είναι παρακινδυνευμένη. ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. Αδιαφορώντας γιά τις Εκτελεστικές Αστυνομικές Εξουσίες που είναι διορισμένες να εφαρμόζουν αυτούς τους Νόμους. ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ" ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ "ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ" ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΗΤΗ. Μία αυθαίρετη υπόθεση μας οδηγεί στη σκέψη ότι οι άτλαντες Αφρικής διέβρωσαν τους Έλληνες Λιβύης και τα τοπικά ιερατεία. . τεχνών και υλικής παραγωγής που προϋπήρχε της αφίξεως των ΚΑΔΜΕΙΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ. ως κόρης του Κάδμου Πελασγού. βασιλέως Λιβύης. αν και ελληνική. Η τακτική αυτή επαληθεύεται σήμερα στην Ελλάδα του 1984 της οποίας ο τεράστιος στόλος ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟΣ με το ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. διότι το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο πλησιάζει να κάνει κατοχή της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και έγινε ρυθμιστής των διεθνών ναυλώσεων αποκλείοντας από τις ναυλώσεις τα ελληνικά πλοία. αλλοίωσαν τον τρόπο ζωής των ελλήνων δίνοντας έμφαση στη ναυτιλία και μειώνοντας την αυτονομία της χώρας σε ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. υπάρχουν προδοτικές κυβερνήσεις που ομιλούν ακόμη γιά "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ" αλλά παραβλέπουν σκόπιμα την "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" και υποκρίνονται ότι δεν γνωρίζουν το ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ της ελληνικής ναυτιλίας σε σχέση με την ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.72 του πρωτότυπου ή ΙΑ80. σελίς 14. αφήνει υποψίες περί διαβρώσεως των ελληνικών ιερατείων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΒΥΗΣ από "ηλιακούς" Άτλαντες αποίκους των ακτών Βορείου Αφρικής ή από "σεληνιακούς" Άτλαντες ως υπολείμματα της ορδής που από τις ακτές της Αφρικής έφθασε στο Ασιατικό Παμίρ.

.τι αφορά τους "ισχυρισμούς" των γραφόντων γιά την ύπαρξη τεχνολογίας ελέγχου καιρού στα αρχαία ελληνικά ιερατεία-πανεπιστήμια. όπως η Σημιτομογγολική ομοφυλία. εξ αιτίας των Κάδμων.. την περίφημη "ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ". ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. σελίς 74: "Ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων της εποχής εκείνης. είχε βαθειές τις ρίζες του.. Αντίθετα οι Ατλάντιοι δεν είχαν κατορθώσει στη διέλευση των χιλιετηρίδων να πετύχουν το τεχνικό αυτό κατόρθωμα των δραβίδων. τότε αυτομάτως η ελληνικη "Ναυτιλία" θα έχει ΑΝΑΛΟΓΗ ΥΠΟΔΟΜΗ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ θα έχει το φυσιολογικό του αντίκρυσμα και έρεισμα στη μεταφορά της αυτόνομης ελληνικής ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.Ατλαντίδα.. έστω και αν αυτός ήταν Ατλαντίνος.Α. Η μαγνητική καλύπτρα των Δραβίδων είχε πολλά πλεονεκτήματα. Η τεχνοκρατική τους έφεση προήλθε από το κόμπλεξ των προγόνων τους.ΙΑ112 Οι σύγχρονοι Αργοναύτες πρέπει να βάλουν "ΔΥΝΑΜΙΤΗ" στα θεμέλια Ιδρυμάτων τύπου ΦΟΡΝΤ και ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ που δημιουργήθηκαν από τους "Κάδμους και τις Ινούς" των "ΒΟΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" ήτοι των "ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ" με σκοπό τη φυγάδευση της ΓΝΩΣΗΣ που συνεχίζει να παράγει η Ελλάδα. Οι δύο αυτοί διαφορετικοί λαοί προήλθαν από αστερισμούς με σύσταση μαγνητική αντίθετη και ψυχοσύνθεση ολωσδιόλου άλλη. οι ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ άποικοι της γής ήλθαν από τον αστερισμό της Ανδρομέδας και κατοίκησαν στην πεδινή περιοχή της Μεσογείου. Και αν αυτό συμβεί. Ο λαός που δεν βασίζεται στην ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ αλλά στην ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ είναι καταδικασμένος να μετατραπεί σε ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΑΙΤΗ ΝΑΥΛΩΝ ή να γίνει λαός ΥΠΟΥΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΩΝ. Οι σύγχρονοι Αργοναύτες πρέπει πάσει θυσία να ΚΛΕΨΟΥΝ τη φυγαδευμένη. ΤΕΧΝΩΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ. θα τους συσχετίσουμε με τους "ισχυρισμούς" του Ν. Οι Ανδρομεδικοί ήταν πνευματικοί και προ παντός ανώτεροι και μεγαλόκαρδοι . όσο και αν προσπαθούσαν με την τεχνοκρατία τους. Ήταν η έχθρα τους τόσο μεγάλη και η μανία τους να αλληλοκαταστραφούν τόσο πολλή. . μόνον όταν οι υπεύθυνοι της χώρας των Δραβίδων είχαν ανάγκη γιά την παραγωγή τους και γιά την ανανέωση της ατμόσφαιρας από τα απαραίτητα στοιχεία. Διατηρούσε το κλίμα της Ενδοχώρας σε κατάσταση μόνιμης άνοιξης. και θεωρούσαν έγκλημα να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Οι Ατλαντίνοι ήταν αντίθετα υλιστές και στον υπέρτατο βαθμό εκδικητικοί και βάναυσοι. Ο τόπος αυτός καλύφθηκε από μαγνητική καλύπτρα και αποτέλεσε τον κήπο της Εδέμ ή τον Παράδεισο. Είναι αξιοσημείωτος ο υπαινιγμός της σχέσεως ανάμεσα στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ και στους ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ οι οποίοι αν και άσσοι της ναυσιπλοΐας ΕΔΩΣΑΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ με την ΑΡΠΑΓΗ και την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ του "χρυσόμαλλου δέρατος" της ΓΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.Μαργιώρη στο βιβλίο του "ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ". ο μεγαλύτερος εχθρός τους. Οι Ατλαντίνοι ήλθαν από τον αστερισμό του Ηρακλή και κατοίκησαν στην . ώστε κάθε εφεύρεσή τους και κάθε τεχνική τους ανάπτυξη. Η αρχαία σοφία μας εμπιστεύεται ότι οι Δραβίδες. Ακόμα επέτρεπε βροχές. ΚΑΙ ΗΔΗ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Ο. αντικειμενικό σκοπό είχε την καταστροφή του αντιπάλου. Διότι η ΙΣΤΟΡΙΑ διδάσκει ότι λαοί που έχασαν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ έχασαν ΤΑ ΠΑΝΤΑ. γιατί οι Δραβίδες είχαν καλύψει όλη τη χώρα τους με άτρωτη καλύπτρα από μαγνητισμό. Όλοι οι έλληνες "ευγενείς βασιλόπαιδες του πνεύματος" δηλαδή οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ διατάσσονται από το ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ να ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΨΟΥΝ τη φυγαδευμένη γνώση από τους παράνομους κατόχους της και να τη φέρουν στην ΕΛΛΑΔΑ γιά μία ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.Ε. ΓΝΩΣΗ και να τη ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ στην ΕΛΛΑΔΑ όπου ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ.. ζ: Σε ό. ΔΡΑΒΙΔΩΝ και ΑΤΛΑΝΤΙΝΩΝ.

. το τελευταίο απομεινάρι της τεράστιας Ηπείρου Ατλαντίδος καταποντίστηκε αύτανδρη και δεν διέφυγε κανείς μα κανείς από τους κατοίκους της Ατλαντίνους. Όμως προτού σημάνει το τέλος των καιρών. Μαργιώρης δεν έπασχε από άκρατο μυστικισμό και από σκόπιμες απόπειρες "κοκτέηλ" μίξεως του ατλάντειου χριστιανισμού με τον Δραβίδιο ορθολογισμό της ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ. ζητούμε από τον αναγνώστη να αναμένει. να βρούν και να ανακαλύψουν την ειδική βόμβα-τορπίλλη διάλυσης της μαγνητικής καλύπτρας των Δραβίδων . Ταυτόχρονα παρουσιάσθηκαν γεωλογικές αναστατώσεις με αίτιο την απελευθέρωση της ατμόσφαιρας ύστερα από το σπάσιμο της μαγνητκής καλύπτρας. Αν ο Ν. Είχε φθάσει σε τεχνολογία ελέγχου καιρού με απλές συσκευές "παραλλήλων σωλήνων" οι οποίες ανάλογα με τη γείωσή τους παρήγαγαν χαμηλά ή υψηλά βαρομετρικά. Υποθέτουν ότι οι ιθαγενείς της Αμερικής και ίσως της Πολυνησίας ανήκουν στους διασωσμένους από τον καταποντισμό της Ατλαντίδος. Σπ.. Εξαπέστειλαν τις υπερβόμβες τους που ήταν κατασκευασμένες από αντιύλη. αναιρώντας ή αποδεχόμενοι χωρίς αποδείξεις το ανωτέρω κείμενο.Π. αναφέρουμε ότι ναί μεν η χώρα των Δραβίδων ήταν καλυμμένη με δίκτυο μηχανών ηλεκτρομαγνητικής πυκνώσεως-αραιώσεως που δημιουργούσε κατά βούληση βαρομετρικά χαμηλάυψηλά αντιστοίχως και βροχόπτωση-ηλιοφάνεια αντιστοίχως. Επειδή κινδυνεύουμε να φύγουμε από την ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. θα ήταν ένας έξοχος ερευνητής. στις προσπάθειές του γιά την μελέτη απολαβής ενεργείας από την "Οργόνη" της κοσμικής ακτινοβολίας. ώστε να σπάσουν κάποτε αυτό το αρχαιότατο υπερόπλο των Δραβίδων. όπου ήλθε σε επαφή με ινδουϊστικά ιερατεία διαβρωμένα από τον Θιβετιανό Βουδισμό. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει προς το παρόν είναι η πληροφορία ότι σήμερα ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ελέγχου καιρού. ούτε ήταν αδιαπέραστο το πεδίο τους από "πυραύλους" των Ατλαντίνων. η οποία χρησιμοποιείται στο Ισραήλ και στην Ιταλία γιά την πρόκληση βροχοπτώσεων κατά βούληση και ότι αυτή η τεχνολογία είχε "επινοηθεί" από τον Βίλχεμ Ράιχ στις Η." Γιά τους ενδιαφερόμενους ο εκδοτικός οίκος "ΟΜΑΚΟΕΙΟΝ" που τύπωσε τα ανωτέρω εδρεύει στην Αθήνα. τη μαγνητική καλύπτρα που τους προφύλαγε από κάθε είδος επιθέσεως των εχθρών τους. Πριν εξετάσουμε το θέμα διεξοδικά. Η ανταπόδωση των βομβών από τους Δραβίδες υπήρξε καταπληκτική και τραγική. Συνδυασμοί αυτής της τεχνολογίας και των "πυθαγορείων δωδεκαέδρων" έδωσαν στην Ο.ΙΑ113 Γιά τούτο. αντικειμενικός σκοπός τους ήταν να πειραματίζονται πάνω σε όπλα υπερκαταστροφής.Ε. Οι υπογραμμίσεις στο κείμενό του είναι δικές μας και αφορούν ψεύδη που πιστεύουμε ότι δεν παρατίθενται σκόπιμα αλλά από κακή πληροφόρηση του Μαργιώρη στα ταξίδια του σε Ασιατικές χώρες. διαστροφέα των ΡΙΓΚ ΒΕΔΑ με προσμίξεις και επινοήσεις των Σημιτομογγόλων Λάμα. Ολόκληρη η μεγαλόνησος ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ. Όσοι απέφυγαν τον πνιγμό βρέθηκαν με πλοία μακριά από την καταστροφή και μάλιστα όσοι βρίσκονταν στην Αφρική και στις απομακρυσμένες αποικίες τους. αλλά αυτές οι μηχανές δεν ήταν εφεύρεση των γήινων Δραβίδων. Ο Βίλχεμ Ράιχ είχε φθάσει στη διατύπωση θεωρητικών μαθηματικών εξισώσεων της "οργόνης" και είχε κατασκευάσει συσσωρευτές ενεργείας από κοσμική ακτινοβολία.Α. Τρικούπη 17.Α. την τεχνολογία των MASER μοριακής αποσυνθέσεως που είναι συγχρόνως και . οι Δραβίδες δεν έμειναν αδρανείς. με αποτέλεσμα να τη σπάσουν και να σχηματισθούν οι δίνες -ηλεκτρομαγνητικής πυκνώσεως της σεληνιακής τεχνολογίας. Μ' αυτό το πάθος έφθασαν στο τραγικό τους τέλος.με συνέπεια μία αδιάκοπη βροχή κατακλυσμιαία που βάσταξε τουλάχιστον σαράντα μερόνυχτα. Αυτές οι γεωλογικές αναστατώσεις έφεραν τους δύο ωκεανούς Ειρηνικό και Ατλαντικό μέσα στην Ενδοχώρα όπου βρίσκεται η τωρινή Μεσόγειος Θάλασσα.

ΓΙΓΝΩΣΚΕΣΑΘΑΙ ΔΕ ΥΠ' ΟΥΔΕΝ. Αν αποδειχθεί ότι στο 9500 π. από το 95009000 π. ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ ΑΠΑΡΧΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ..Α. ΤΑΣ ΔΕ ΑΠΑΡΧΑΣ ΚΕΚΡΥΦΘΑΙ ΜΕΝ ΕΝ ΚΑΛΑΜΗ ΠΥΡΩΝ.χ. ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ. οι Αριμασποί στους Ισσηδόνες.. ελπίζοντας ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σκοπό του κειμένου. την οποία αναλύσαμε . Το θέμα μας είναι ποιά είναι η αλλοίωση που επέφερε η ΠΟΣΟΤΗΤΑ της Σημιτομογγολικής ορδής που από τις Δυτικές ακτές της Αφρικής μετατοπίσθηκε πέραν των Ουραλίων στη Μογγολία και Σιβηρία. οι Άτλαντες δεν ήταν μόνοι τους αλλά είχαν τη συμπαράσταση ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΝΤΩΝ.34. ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ ΔΕ ΙΣΣΗΔΟΝΟΙΣ. μετά τις αποδείξεις ελληνικότητος των Αρμενίων. Επιστρέφουμε στη σελίδα 76(91η του πρωτότυπου ή ΙΑ101 του παρόντος) όπου αυθαίρετα. Εδώ κλείνουμε την παρεμβολή του τμήματος Υφηγεσίας Ο. Αθηνών και Μακεδονίας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν επέφερε καμμία αλλοίωση ούτε μέχρι το 9000 π.ΙΑ114 μηχανές ελέγχου καιρού γιά διάλυση βαρομετρικού χαμηλού στην μικρή ένταση λειτουργίας τους. "Στον Αθηναϊκό ∆ήμο των Πρασιέων υπάρχει ναός του Απόλλωνος. τότε κατά μείζονα λόγο ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΤΑ είχαν όχι μόνο τεχνολογία ελέγχου καιρού αλλά ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. Το όνομα αυτού του υπέροχου λαού το βρίσκουμε στην περιγραφή του Παυσανία Α.χ.2: "ΕΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΠΡΑΣΙΕΥΣΙΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΣΤΙ ΝΑΟΣ. ΚΙΜΜΕΡΙΟΥΣ ΔΕ ΟΙΚΕΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗ ΥΠΟ ΣΚΥΘΕΩΝ ΠΙΕΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΛΕΙΠΕΙΝ ΤΗΝ ΧΩΡΗΝ.συνθέτοντας. τις οποίες οι Υπερβόρειοι μεταβιβάζουν στους Αριμασπούς." Όμοια γεωγραφική αναφορά γίνεται και από τον ηρόδοτο Δ 134: "ΈΦΗ ΔΕ ΑΡΙΣΤΕΑΣ.. ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣ ΔΗΛΟΝ ΑΓΟΝΤΑΣ.." Δηλαδή. από αυτούς δε οι Σκύθες τα φέρνουν στη Σινώπη και από εκεί οι Έλληνες τα μεταφέρουν στον Αθηναϊκό ∆ήμο των Πρασιέων. ΠΑΡΑ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΣΚΥΘΕΣ ΕΙΣ ΣΙΝΩΠΗΝ ΚΟΜΙΖΕΙΝ." Τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι όλα τα αναφερόμενα φύλα αναγνώριζαν την ελληνική Δήλο ως κέντρο ΟΜΟΙΑΣ Απολλώνειας λατρείας όπου έστελναν τις . θίξαμε στην σελίδα 77 (92α του πρωτότυπου ή ΙΑ103 του παρόντος) τη φυλετική συγγένεια Αρμενίων και Θεσσαλών και τη συμμετοχή του Αρμενίου Θετταλού στην Αργοναυτική εκστρατεία. αλλά ούτε και μέχρι το 6500 π.χ. ΤΟΥΤΩΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥΣ ΚΑΤΗΚΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ.Ε. ΥΠΕΡ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΡΥΠΑΣ. οι Δραβίδες δεν ήταν μόνοι τους αλλά είχαν την τεχνική συμπαράσταση κάποιων ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΝΤΩΝ που προηγούνταν κατά πολύ σε επίπεδο γνώσεων επειδή ήταν ικανοί να κάνουν ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ σε διαγαλαξιακές τροχιές. Έτσι αν αποδειχθεί ότι στο 9500 π.χ. Ιωλκού και επανερχόμεθα στα διατεταγμένα από την Πρυτανεία Ο. ΑΝΗΡ ΠΡ. ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥΣ.Ε.ΚΟΝΝΗΣΙΟΣ. ως κέντρο της Απολλώνειας "λατρείας" των τεχνών. ΑΡΞΑΝΤΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ ΑΕΙ ΤΟΙΣΙ ΠΛΗΣΙΟΧΩΡΟΙΣΙ ΕΠΙΤΙΘΕΣΑΘΑΙ. ΠΟΕΩΝ ΕΠΕΑ.Α. ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΔΕ ΦΕΡΕΣΘΑΙ ΔΙ' ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΡΑΣΙΑΣ. ΠΑΡΑΔΟΝΑΙ ΔΕ ΑΥΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΟΥΣ ΜΕΝ ΑΡΙΜΑΣΠΟΙΣ. ΑΠΙΚΕΣΘΑΙ ΕΣ ΙΣΣΗΔΟΝΑΣ ΦΟΙΒΟΛΑΜΠΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ. ΥΠΟ ΔΕ ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ ΣΚΥΘΑΣ. διότι κάθε απόπειρα προσπελάσεως έβρισκε το ελληνικό φράγμα των ΑΡΙΜΑΝΩΝ-ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ.. Εκεί λέγεται ότι ευρίσκονται οι απαρχές των Υπερβορείων -αφιερώματα από τα άριστα προσφερόμενα για θυσίες στους θεούς-. τότε ποιά είναι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. από όπου οι Αθηναίοι τα μεταφέρουν στην ∆ήλο. ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ ΔΕ ΥΠΕΡΟΙΚΕ. ΤΟΥΤΟΥΣ ΩΝ ΠΑΝΤΑΣ ΠΛΗΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΩΝ.χ. ΕΞΩΘΕΕΣΘΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΗΣ ΙΣΣΗΔΟΝΑΣ.. πάνω στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ του προϋπάρχοντος πληθυσμού των ελληνικών φύλλων.

ΙΑ115 "απαρχές" των σιτηρών τους γιά θυσία στον Απόλλωνα. πίσω από το ναό της Αρτέμιδος. οι οποίες κατά τους ανωτέρω χρονικογράφους δεν επέστρεψαν στους Υπερβορείους αλλά πέθαναν και τάφηκαν στη Δήλο. ΠΟΙΗΣΑΙ ΔΕ ΤΟΝ ΘΡΑΚΑ ΟΡΦΕΑ ΛΕΓΟΥΣΙΝ. Γέλωνες. Σκύθες. Ηρόδοτος Δ 13. Λειψίας 1829. ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ. τον Ουράλη ποταμό και την Κασπία θάλασσα. οι Υπερβόρειοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις όχι μόνον με την Δήλο λόγω του θεού Απόλλωνα αλλά και με τους Αθηναίους..χ.2: "ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΔΕ ΑΠΑΝΤΙΚΡΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΣΤΙ ΝΑΟΣ ΚΟΡΗΣ ΣΩΤΕΙΡΑΣ. Αρμενίους. Ο Ηρόδοτος αν και κατηγορεί ως "ανύπαρκτα" τα εδάφη και τους λαούς αυτών των κειμένων..16. σε ένδειξη κοινής φυλετικής προελεύσεως. 218. υπάρχουν και αναπτύσσονται τα ΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΣ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΦΥΛΑ των ΜΑΣΣΑΓΕΤΩΝ. το οποίο περιλαμβάνει από τον Αντίταυρο και τον Καύκασο μέχρι την Σκανδιναβική τους ΈΛΛΗΝΕΣ Μιτταννούς. Έχουμε αναφέρει ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία των Ελληνικών Χρονικών μας δίνει ως όρια των ελληνικών φύλων τη γραμμή των Ουραλίων ορέων. όπως φέρεται από τον αθηναίο αστρονόμο και μαθηματικό Μέτωνα και όπως καθιερώθηκε επίσημα στην ελληνική αστρονομία από το 432 π. Κατά τα γραφόμενα του Εκαταίου τα οποία αμφισβητούσε ο "ύποπτος φιλοσημιτισμού Ηρόδοτος". όπως αναφέρεται στο BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLENIQUE 1924 σελ. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ελληνικότατα και διαχωρίζονται απόλυτα από τους μογγολοειδείς και κιτρίνους των ανωτέρω περιοχών. ήλθε στην Ελλάδα και ανανέωσε τη φιλία των Υπερβορείων με τους Έλληνες. οι Υπερβόρειοι είχαν αποστείλει στη Δήλο δύο παρθένους με τα ελληνικότατα ονόματα ΑΡΓΗ και ΩΠΙΣ. Γεωφραφικά οι Υπερβόρειοι εντοπίζονται στη Σοβιετική Άπω Ανατολή στις ακτές του . τον Διόδωρο Β' 47. Σαρμάτες. ηγέτης και ιερέας των Υπερβορείων.. σύμφωνα και με τις ονομασίες που παραθέτει ο Πτολεμαίος στους χάρτες του. ΘΥΣΑΓΕΤΩΝ ΣΑΜΟΓΕΤΩΝ... τον Παυσανία "ΑΤΤΙΚΑ 31". Βουδίνους και Κιμμερίους.. ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ και ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ. στη σοβιετική νήσο Σαχαλίνη και στην Ιαπωνία. τον Στράβωνα Β 349 και τον Καλλίμαχο στον "Ύμνο της Δήλου" των Ορφικών κειμένων. Τα ελληνικά χρονικά αναφέρουν ότι ο Μακεδών Αριστέας ανταπέδωσε την επίσκεψη στους Υπερβορείους έλληνες και συνέγραψε τα "Αριμάσπεια Έπη" που δυστυχώς χάθηκαν. ΒΡΕΘΗΚΑΝ στις ανασκαφές της Νότιας πλευράς της Στοάς Αντιγόνου στη Δήλο. Ο Απόλλων με αφετηρία τη Δήλο επισκεπτόταν τους Υπερβορείους κάθε 19 χρόνια γιά εορτασμό του "Μετωπικού Αστρονομικού Κύκλου". Ο Υπερβόρειος Άβαρις ίδρυσε ναό στην Πελοπόννησο όπως παραθέτει ο Παυσανίας Φ' 13. . Χουρί. Πόντου ή Κρόνιου Ωκεανού ή Υπερβόρειου Ωκεανού ή Πεπηγότα Ωκεανού. Η γεωγραφική τους κατανομή ήταν: Μασσαγέτες. ΑΛΛΑ ανατολικότερα αυτού του ορίου των ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ.219. αντιγράφει από τον Αριστέα τις πληροφορίες του γιά τους Υπερβορείους Έλληνες.263. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ακόμη δύο ελληνικούς λαούς στην ίδια περιοχή. Σήμερα τα υπολείμματα αυτών των ελληνόφωνων φύλων ζούν στα εδάφη της Ανατολικής Σιβηρίας και της Βορείου Σιβηρίας. Τελικώς οι τάφοι των παρθένων ΑΡΓΟΥΣ και ΩΠΙΔΟΣ. τους ΙΥΡΚΑΣ και τους ΑΓΡΙ. Κατά τον Εκαταίο.ΟΥΣ.. ΟΙ ΔΕ ΤΟΝ ΑΒΑΡΙΝ ΑΦΙΚΟΜΕΝΟΝ ΕΞ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ. Περί "Αϊνού" ίδε άρθρα και φωτογραφίες 12ης Επετηρίδος έτους 1890 του Σμιθσονίου Ιδρύματος του Γραφείου Αμερικανικής Εθνολογίας. Σαμογέτες από την λίμνη Αράλη έως τη χερσόνησο Ταϊμούρ της Αρκτικής. Ο ΑΒΑΡΙΣ. γλώσσας και θρησκείας και ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ. πριν αποστείλουν αργότερα τις δύο Υπερβόρειες παρθένους ΛΑΟΔΙΚΗ και ΥΠΕΡΟΧΗ. Θυσαγέτες." Ίδε και Πλάτωνος "Χαρμίδης". Ο ανθρωπολόγος Κούμαρης τους εντόπισε στους ΓΚΙΛΙΑΚΟΥΣ ή ΓΙΛΑΚΟΥΣ της Σοβιετικής Σιβηρίας και Σαχαλίνης και ως ΑΪΝΟΥ δηλαδή Ίωνες της Ιαπωνίας.

Η ανωτέρω διαπίστωση είναι άκρως ανεπιθύμητη γιά τους Εβραιοτουράνιους Πλαστογράφους της Ιστορίας. Τελικώς η πορεία της Αργούς μετά από ΑΝΑΠΛΟΥΝ ΠΟΤΑΜΩΝ συνεχώς προς Ανατολάς εντοπίζεται σε σημείο της Μογγολίας όπου μέχρι σήμερα υπάρχει Οροπέδιο με την ονομασία Κάλχαυ ή Οροπέδιο Κόλχων. ομιλούντων απ' ευθείας χωρίς μεταφραστήν την Ελληνικήν Γλώσσα με το πλήρωμα της Αργούς. Τόμυριν. τρόπο διαβιώσεως. μετά από ανάλυση αρχαίων κειμένων από ερευνητές της Ο. Τέλος οι Αριμασποί εντοπίζονται ακόμη σήμερα. η Κολχίδα δεν ευρίσκεται ούτε στη Νότιο Αμερική ούτε στον Εύξεινο Πόντο. η Κολχίδα εντοπίζεται στη Μογγολία. όπου το σημερινό Θιβέτ. ο οποίος απέδωσε την παλαιά αληθή άποψη περί της Κολχίδος Ευξείνου Πόντου εις λάθος των Μιλησίων Γεωγράφων. κατά το παράδειγμα ονοματολογίας Νησιών του Αιγαίου. και από ερευνητές ανεξαρτήτους της Ο. Οι Μασσαγέτες προήλθαν από Σκυθικά ελληνικά φύλα. Αφγανιστάν και βορειοδυτική Ινδία.Α. Τα ανωτέρω δεν αναιρούν τα υπόλοιπα γραφόμενα υπό της Κας MERZ (εβραϊκό παρώνυμο) περί υπάρξεως πόλεων αρχαίων με ελληνικά ονόματα στη Νότιο Αμερική. στο εν λόγω ζήτημα). Η δήλωση αυτή είναι ανακριβής διότι σύμφωνα με τα Αργοναυτικά Απολλώνειου Ρόδιου.Ε. βορείως των ορέων Στανοβόι μέχρι τον Βερίγγειο Πορθμό. Ο Κύρος εξεστράτευσε εναντίον των και αφού νικήθηκε εκτελέστηκε από τη βασίλισσα των Μασσαγετών. βορείως των Σιβηρικών ορέων Γιαμπλονόι. Αμερικανίδος "αποδεικνύουσας" ότι η μυθική Κολχίδα ευρίσκεται στη Νότιο Αμερική. μας εμπλούτισε με καινούργιες γνώσεις περί Αυτοχθόνων Ελλήνων Κόλχων και στη Νότια Αμερική.Α. ήθη και κοινωνική οργάνωση όμοια των Μασσαγετών. ο Κτησίας τοποθετεί πλησίον τους τους ΣΑΚΕΣ με έθιμα. ένδυση. 529 π. τα οποία στις συνεχείς περιπλανήσεις τους. αποδεικνύει την Αυτόχθονα Ύπαρξη Ελλήνων με ελληνικώτατα ονόματα -Αιήτης. Ανατολικότερα των Ισσηδόνων κατοικούσαν οι Αριμασποί στην περιοχή βορείως των Βουριατών Μογγόλων και νοτίως των Ιακούτων. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ήτοι κατά γράμμα ψευδούς επιπέδου Στη σελίδα 92 (94η του πρωτότυπου ή ΙΑ107 του παρόντος) και εν συνεχεία. η Κολχίδα "τοποθετείται" στη Νότιο Αμερική. ως ΤΟΧΑΡΟΙ στην Κεντρική Ασία. Μήδεια. τα οποία από χιλιετηρίδων .σε εδάφη τα οποία σήμερα κατέχονται από Μογγόλους μετά τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΛΧΩΝ. διότι η ύπαρξη Ελλήνων Κόλχων στο Θιβέτ και στη Μογγολία.Α. Κατά τον Ηρόδοτο ήταν μητριαρχικός λαός με κύρια ασχολία τη γεωργία. (οι οποίοι προηγούνταν της Ο. Η ψευδής δήλωση παρετέθη στο κείμενο ώστε να μας δοθεί παράλληλα η ευκαιρία αναιρέσεως των "διαπιστώσεων" της MERZ. Σε ό.Ε. Οι "έρευνες" της MERZ ατυχώς έπεισαν τον κορυφαίο Έλληνα Διανοούμενο Πασσά Εγκυκλοπαιδείας Ήλιος. Αράλης ζούσαν οι Ισσηδόνες βορείως των ορέων Αλτάι και Σαγιάν. Η "κλείδα" γιά τη λύση του μυστηρίου δίδεται από την πορεία της Αργούς.τι αφορά τους Μασσαγέτες.ΙΑ116 Ανατολικότερα των Μασσαγετών της λ.χ. Η ύπαρξη ομοίων ονομάτων δεν προκαθορίζει τίποτε. Τελικώς.Ε. Έτρεφαν πρόβατα και ίππους και ήταν επιδέξιοι ιππείς και τοξόται. η οποία "γιά να φθάσει στην Κολχίδα ΑΝΕΠΛΕΥΣΕ ΠΟΤΑΜΟΝ εκβάλλοντα στον Εύξεινο Πόντο". πέρασαν το όριο της γραμμής Ουραλίων και εγκαταστάθηκαν μεταξύ Κασπίας και Παμίρ. Ανατολικότερα των Αριμασπών κατοικούσαν οι Υπερβόρειοι. Στην περιοχή που ζούσαν οι Ισσηδόνες ανακαλύφθηκαν από σοβιετικούς αρχαιολόγους αγγεία Μηκυναϊκής τεχνοτροπίας και βραχογραφίες μηκυναϊκών αρμάτων. Ευχαριστούμε την εβραίαν Κα MERZ διότι στην προσπάθειά της να μας αποπροσανατολίσει.

. Δεν είναι του παρόντος γιά να επεκταθούμε σε παρόμοιες "προεκτάσεις". Εικάζεται τελικώς ότι οι ικανότητες του "πλοίου" υπερέβαιναν τις ανάγκες γήινου ταξιδίου και ότι η Αργώ είχε "παράλληλες ικανότητες" πλεύσεως με τα "άρματα" των θεών.. Το μόνο εξαγόμενο -σταθερή παράμετρος. στο "ναό" του Άρεως (άλσος) στην Κολχίδα.. αλλά αμφίκυρτη μηχανική κατασκευή δεχόμενη εντολές εξ αποστάσεως με τηλεχειρισμούς συγκεκριμένης διαδοχής ήχων. Τελικώς ως .εκ περισσού αναφέρουμε ότι το πλοίο Αργώ.. όπου σημερινή Μογγολική Τουρκία. . Μαγνησία σημερινής Θεσσαλίας και Μαγνησία Ανατολικής Ελλάδος. Εξάγεται ομοίως από τα αρχαία κείμενα ότι στο "πλοίο" υπήρχαν ασύρματες συσκευές τηλεπικοινωνίας διά μέσω των οποίων οι θεοί (Ήρα) επικοινωνούσαν και συνδιαλεγόταν με το πλήρωμα ("ομιλούσα δρύινη πλώρη"). σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα δεν ήταν μόνον πλοίο θαλασσίας πλεύσεως.ΙΑ117 είναι και ονόματα νησιών της Καραϊβικής και θαλάσσης Βενεζουέλας όπως το όνομα "Άνδρος" κλπ. γνωστής στον "μάγο" πανεπιστήμονα Ορφέα ως μέλους του πληρώματος. με ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ικανότητες κυλίσεως στην ξηρά (τροχοί) ή αυτοκινήσεως στην ξηρά.είναι ότι η Ιωλκός χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία διεκδικήσεως τεχνολογίας του ιπταμένου "Κριού" Φρίξου-Έλλης του οποίου το "χρυσόμαλλο δέρας" (μεταλλική άτρακτος-περίβλημα από ειδικό κράμα χρυσού) φυλαγόταν ως τεχνολογικό μυστικό από τους Έλληνες Κολχίδος. Οι Έλληνες συνήθιζαν αυτή την όμοια-παράλληλη ονοματολογία όπως πχ.

ΣΤ) ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΠΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΤΙΚΗ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΧΕΣΘΕ.ΙΑ118 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ ΙΑ-8: ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. Δ) ΑΠΟΒΑΛΑΤΕ ΤΙΣ ΒΡΑΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ "ΟΝΕΙΡΩΝ" ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ. μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη τυχόν ανακριβειών. ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο αντιγραφέας δεν κατέχει "γνώσεις" Ο. "ΒΡΕΙΤΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ. για μερικά από τα στοιχεία το κειμένου. Ευχαριστίες στον αντιγραφέα του κειμένου 10-9-1985 της Ο. όπως σχήματα κλπ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ Α΄ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 8-1-2012 Η αντιγραφή-ψηφιοποίηση έγινε από αντίγραφο πρωτότυπου το οποίο σε αρκετά σημεία του είναι δυσανάγνωστο.Ε. ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών.Α. ." ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΑΖΩΝ. Ε) ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΘΡΗΣΚΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ). ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΝΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΩΣ. ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΩΣ "ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ" ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΑΘΕΛΗΤΑ.Α. ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΙΔΕΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΘΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ. ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ-ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΛΥΣΕΙΣ Α) ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ "ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ" ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ "ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ" ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.Ε. ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗ "ΛΥΣΗ" ΤΟΥ "ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ" ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ "ΙΑ-8".Α. Γ) ΟΤΑΝ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ Η ΘΕΑΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ "ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΠΛΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ". Ο. ΠΡΟΒΑΛΑΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ "ΣΑΣ".Ε. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΑ "ΟΝΕΙΡΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ. Β) ΟΤΑΝ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Η ΘΕΑΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ Η ΑΚΡΟΑΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗΑΚΟΥΣΜΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ. ΕΑΝ Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful