You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

3100 - 18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 Tel. :(586) 977-7267 * Fax : (586) 977-2074
Adres Internetowy: www.olcsh.org Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org

Sala Parafialna (586) 977—7379

Biuro Parafialne czynne: poniedziałki, wtorki, czwartki 10:00am – 12:00pm 3:00pm– 5:30pm środy i piątki 10:00am – 12:00pm 3:00pm – 6:00pm soboty 10:00am -2:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz, ks. Robert Będziński - wikariusz, ks. Stanisław Jaskólski - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 9 listopada 2008

Co w trawie piszczy…
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, jak Jezus nawołuje do oczyszczenia najważniejszej dla Żydów świątyni w Jerozolimie. Dziś wspominamy natomiast najważniejszą świątynię dla katolików - Arcybazylikę świętego Jana na Lateranie, która nosi tytuł: Matka i Głowa wszystkich kościołów miasta i świata. Bazylika Laterańska jest matką wszystkich kościołów Wiecznego Miasta Rzymu i całego świata katolickiego. Warto, aby w tym dniu nasze myśli zmierzały ku wszystkim tym kościołom i kaplicom, które miały jakieś znaczenie w naszym życiu, niezależnie od tego, czy to były wspaniałe, zabytkowe katedry, czy też zapomniane, ubogie świątynie. Dzisiejsze święto może rodzić pytanie o sens jego celebracji: dlaczego nasza modlitewna uwaga ma skupiać się na budynku sakralnym? Odpowiedzi jest wiele, ale szacunek dla starożytnej świątyni, choć ważny, na pewno nie wybija się jako pierwsza z nich, ponieważ nie bazylika, nie katedra - choćby najpiękniejsza - zaprząta dziś naszą uwagę. W świetle odczytanego Bożego Słowa wszelkie sakralne budowle są mistycznym obrazem nas samych pojętych jako Kościół pielgrzymujący i zapowiadają jednocześnie cel naszego pielgrzymowania - Kościół chwalebny - niebiańskie Jeruzalem. Głos św. Pawła przypomina, że

jesteśmy świątynią Boga, w której od momentu chrztu świętego przebywa Duch Święty. Mając zaś tego samego Ducha, stanowimy wznoszącą się ku niebu świątynię, której fundamentem, kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Wytężając zatem nasze siły we wspólnej budowie, której nie widać końca, jesteśmy zaproszeni, aby wzmacniać się Eucharystią, gdyż przyjmując Chrystusa, zaczynamy być do Niego coraz bardziej podobni. Eucharystia rodzi Kościół i nigdy na ziemi nie stajemy się w takim stopniu Mistycznym Ciałem Chrystusa, jak wówczas, gdy uczestniczymy we Mszy św. i przyjmujemy Komunię św. Symboliczna interpretacja budowli kościelnych dostarcza ogromnego bogactwa mistycznych i moralnych wyjaśnień. Przyjmując w homilii ideę pielgrzymowania ludu Bożego, można podać taki przykład: przedsionek (kruchta) wyobraża nieprzeminiony jeszcze świat, nawa główna to rzeczywistość przemieniona i wciąż przemieniająca się w drodze do Boga, czyli lud Boży. Prezbiterium zaś odpowiada niebu i nawet w sensie fizycznym można uważać je za mieszkanie Boga, gdyż w tym miejscu celebruje się Eucharystię.

2

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE
Sobota 8 listopada 400 ++ Antonina i Stanisław Midura…………………córka 4:00 + Władysław Maleszyk i za zmarłych z rodziny ……. 4:00 Za zmarłych poleconych w wypominkach............ .... Niedziela 9 Listopada - XXXII Niedziela Zwykła 8:00 + Joanna Palica i za zmarłych z rodziny .......... córka 9:30 ++ Marcin i Czesława Malarz ................ . A. L Malarz 11:15 + Helena Ledzińska ............................ ................... 11:15 ++ Stanisław Szydłowski i Robert Chagnon ........... ...................................................................... ...córka i syn 1:00 O Boże bł. dla ZHP i za zmarłych z Harcerstwa ...... 1:00 ++ Zofia i Julian Żółkowscy…………….syn z rodziną 7:00 O Boże bł. dla Elżbiety i Joachima w 30 rocznicę ślubu…………………………………………córka z mężem Poniedziałek 10 listopada 9:00 ++ Bazyli i Katarzyna Warzkiewicz………………….. 9:00 + Dennis…………………………………………………. 7:00 O Boże bł. i zdrowie dla siostry………………………. Wtorek 11 listopada - Św. Marcina, 9:00 O Boże bł., zdrowie i łaskę cierpliwości dla Jan Kazimierza Bińkowskiegogo………………….rodzice 10:00 Za zmarłych członków” Złotej Róży”……………….. 7;00 W intencji Ojczyzny……………………………………. 7:00 + Bogdan Kasza………………………….rodzina Orlik 7:00 ++ Maria, Bolesław, Andrzej Woźniak… ………………………………………………...rodzina Robak Środa 12 listopada 9:00 + Michał Kretowicz………………….siostra z rodziną 5:00 + Danny Żabicki…………………………...dziadkowie 7:00 ++ Marianna i John Klak………….Siostry Misjonarki Czwartek 13 listopada– Św. Franciszka Ksawerego 9:00 ++ Stanisław, Danuta, Mila, Zofia, Kazimierz ........... ...................................................................... ……rodzina 9:00 + Kazimierz Ulanowicz……………..siostra z rodziną 7:00 Za Parafian............................................ ................... Piątek 14 listopada 9:00 ++ Aniela i Wojciech Mazur ................. ................... 7:00 Za zmarłych członków Rycerzy Kolumba ................. Sobota 15 listopada 9:00 ++ Stanisław Czartoryski i Mieczysław Opęchowski ……………………………………………….siostra i rodzina 10:30 + Czesław Korzycki………………… ... ................... 4:00 O Boże bł. dla Gabrieli i Kazimierza Płachta w 40 rocznicę ślubu ............................................... ................... 4:00 Za zmarłych z rodziny Zaskalskich i Węgrzynów ..... Niedziela 16 listopada - XXXIII Niedziela Zwykła 8:00 + Stanisław Skrzeszowski…...rodzina Szmyd i Teles 9:30 + Henryk Lewkowicz 15 rocz. śm ......... ........... żona 11:15 + Anna Różycka – Wróbel .................. ................... 11:15 + Helena Nytko ................................... ............ mąż 1:00 + Ryszard Basior……………………..żona z rodziną 7:00 ++ Tomasz i Bronisława Żak…………………...córka

Służba Liturgiczna
Sobota/ niedziela 15/16 listopada
Lektorzy: 4:00 - Celina Pultanis, Stefan Gust 8:00 - Weronika Kraska, Edward Wajszczuk 9:30 - Maria Grot, Lucyna Malarz, Karolina Walowicz 11:15 - kl. IVa 1:00 - Józefa Hołowińska, Jan Berent , Stanisław Dobrzyński 7:00 - Młodzież

Kolektorzy:
4:00 - Edward Steplowski, Michał Gardocki 8:00 - Zbigniew Paluszek, Stanisław Sakowski 9:30 - Andrzej Szmyd, Jacek Szwakopf, Marek Wach, Zdzisław Wolan 11:15 - Marek Bieciuk, Augustyn Nytko, Jerzy Sokołowski, Krzysztof Zadrożny 1:00 - Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Janusz Wolkowicz 7:00 - Kazimierz Modzelewski, Joseph Chagnon

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Dziś świętujemy rocznicę konsekracji Bazyliki Laterańskiej na znak, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do niej znajduje się napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. W listopadzie pamiętamy o zmarłych. Skarbiec Kościoła jest bogaty w różnorakie formy tej modlitewnej pomocy, którą niesiemy zmarłym. Za najlepszą z nich uważa się Msze gregoriańskie trzydzieści Mszy Świętych sprawowanych w intencji zmarłego dzień po dniu. W intencji zmarłych można ofiarować też odpust. Do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych można było uzyskać odpust zupełny, który wolno ofiarować jedynie w intencji zmarłych. Do innych form pomocy zmarłym należą „wypominki”. Sens „wypominek” polega na tym, że w modlitwie za zmarłych uczestniczy cała wspólnota, a Kościół jest dobrą matką, która pamięta o wszystkich dzieciach. Przyjdzie w końcu taki czas, że i my będziemy potrzebowali podobnej pomocy!

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

3

KALENDARZ LITURGICZNY
W tym tygodniu Patronują nam:
10 listopada - Św. Leon Wielki, papież i Doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa boskiej i ludzkiej, i prymatu papieża. 11 listopada - Św. Marcin, żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu prowadził życie mnicha i został biskupem w Tours. 12 listopada Św. Jozafat, biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków. 13 listopada, Święci: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, misjonarze działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy.

Sobota/ niedziela 1 / 2 listopada

OFIARY NIEDZIELNE

Ofiary z 1 listopada $2,793.00 Ofiary z 568 kopert- $ 5,174.00 Ofiary bez kopert - $ 1,144.00 Za wszystkie ofiary składamy serdeczne

OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR Dotychczas wpłynęło $198,291.00. Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisywać na: Society of Christ - Building Fund

OGŁOSZENIA RÓŻNE
PARAFIALNY „KLUB MALUCHA” zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat na zajęcia , które odbywają się w Domu pod Aniołami. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 1:30. Dzieci zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki . Szczegółowe informacje pod nr tel. (586) 883-4113, (248)790-9350.
POKOJE DO WYNAJĘCIA były dom „Księży Emerytów” zmienił swój charakter, jest w nim możliwość wynajęcia pokoju do zamieszkania. Zainteresowanych prosimy o kontakt z księdzem proboszczem. RYCERZE KOLUMBA zapraszają na zabawę „Jesienny Plon” w dniu 15 listopada. Bilety sprzedawane są w lobby kościoła w cenie 15.00 oraz w dniu zabawy przy wejściu $20.00 KOŁO PRZYJACIÓŁ KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
MODLITWY ZA ZMARŁYCH

poleconych w „Wypominkach” odprawione są przez cały miesiąc listopad, o godz. 6:30pm, a w soboty o godz. 3:30pm.
ŚWIĘTO NIEPODLEGOŁOŚĆI we wtorek, 11 listopada, przypada Święto Niepodległości. Niech obok oficjalnych obchodów nie zabraknie pamięci modlitwnej za tych, którzy oddawali życie za wolność Polski, i za tych, którzy obecnie kształtują jej współczesność. Msza św., w intencji naszej Ojczyzny odprawiona zostanie we wtorek 11 listopada o godz. 7:00pm.

SPOTKANIE KOŁA SENIORÓW„ ZŁOTEJ RÓŻY”

odbędzie się w najbliższy wtorek 11 listopada. Msza św. o godz. 10:00am za zmarłych członków Koła „Złotej Róży” . Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie i lunch do Sali Jana Pawła II. Solenizantów miesiąca listopada prosimy o przyniesienie ciasta.
PRÓBY CHÓRU PARAFIALNEGO

zaprasza na zabawę Andrzejkową 22 listopada. Bilety w cenie $15.00 sprzedaż 9 i 16 listopada w lobby kościoła lub prosimy rezerwować u Grażyny Tarnicki pod nr tel. (248) 652– 7926.

Solenizantom i Jubilatom tygodnia oraz wszystkim obchodzącym rocznice i jubileusze
życzymy Bożego błogosławieństwa wszelkich łask oraz Macierzyńskiej opieki Maryi naszej najlepszej Matki. Szczęść Boże !

odbywają się w piątki po Mszy św., wieczornej w Sali Jana Pawła II. Osoby chętne i z dobrym głosem zapraszam do śpiewania w naszym chórze parafialnym.

Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr s. Bogusława Trus MChR

tel. domu sióstr
( 586) 979- 0255

Program Radiowy Księży Chrystusowców Sobota godz. 8:00am - 8:30am Ze stacji WZNK 690 AM prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr.

Rada Duszpasterska
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636. Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707. Alicja Karlic - sekretarz - (248) 375-8942.

pozostali członkowie:
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Antoni i Lucyna Malarz.

Organista Lektorzy Józef Ledziński - (586) 726-0636. Kolektorzy Albert Ciesielski - ( 586) 247-4217. Ministranci Opiekun - ks. Robert Będziński SChr. Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr. Lider- Halina Kocz - (248) 723-5078. Linia Modlitewna - (586)- 412- 0581. Róże Różańcowe Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr. Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk - (586) 677-9385 Koło Seniorów „ Złota Róża” Franciszek Gac - (586) 268-0765. Rycerze Kolumba Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607. Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Elżbieta Ciesielska - (586) 247-4217. Finanse - Celina Pultanis - (586) 731-0355. Koordynator do spraw Katechezy ks. Robert Będziński SChr. Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy Mariola Vanderest - (248) 879-5898 Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652-1875. Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Język Polski dla Amerykanów - (Polish for Adults) Antoni Walewander - (586) 751-1224. Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344. Kung Fu -Rafał Nowakowski - (313) 884-8824 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 –0478 Grupa AA - Roman - (248) 421-6454.

Niedzielne Msze święte Sobota - 4:00pm. Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci), 1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży). Codzienne Msze święte Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm W soboty o godz. 9:00am, 4:00pm (Msza św. niedzielna) Adoracja Najświętszego Sakramentu W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm. Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00 Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty 8:45am. Nieszpory - modlitwa wieczorna w piątki 6:45pm. Sakramenty: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św. Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 1:00pm. Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm w kaplicy Św. Maksymiliana. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca młodzież w klasie ósmej. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.
Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej

GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Klub Malucha i Dziecięcy Teatrzyk Parafialny Agnieszka Ubysz - (586) 883- 4113 Iwona Jędrzejczak - (586) 739-1561 Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna” Sobota -12 :00pm. Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski. Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4-5 lat) Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II). Zespół Taneczny „Mireczki „ Grupa II (6-7 lat) Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II). Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat) Wtorek - 7:00pm - 8:00pm( Sala Jana Pawła II). Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat) Grupa I środa - 8:30pm, Sobota - 9:00am - 11:00am Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II). Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469. Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337. Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr. Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Słomiński Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561

CHURCH NAME AND ADDRESS Our Lady of Czestochowa Chuch #304552 3100 18 Mile Road Sterling Heights, MI 48314 TELEPHONE 586 939-5022 CONTACT PERSON Sister Jadwiga SOFTWARE MSPublisher 2003 Adobe Aprobat 8.0 Windows XP Home Edition PRINTER HP Laserjet 1100 TRANSMISSION TIME Tuesday 2:45 PM SUNDAY DATE OF PUBLICATION June 1, 2008 NUMBER OF PAGES SENT 1 through 5 SPECIAL INSTRUCTIONS