Sie sind auf Seite 1von 702

19 4 1-19 5 0

-
1 9 8 7..
Typesetting and correction: THE CANADIAN SRBOBRAN.
335 Britannia Avenue, Hamilton, Ontario
Press: The Sinclair-Smith Press
1416 Grahams Lane, Burlington, Ontario


, 28. 1920.
, , . .
.
.

. ,
. (1945),
, .
. 30
; , ,
.
. 5
, . 1950.
. , 78 ,
.
. ,
1. 1951. .
, .

: , .

.
,
.
, , ,


., 1918.
, , ,
. , ,
, ,
, .
, , ; ,
;
,
, , .
: ,
, .
;
. , ,
. ,
. , ,
, , .
,
, ,
. , , ,
, ,
4
, .
1945.
5 .
9 6. 1941. 10. 1950.
, .
,
?
, 2
:


,
,
.
, , .
, , 6.
1941.
, , .
, 1941..
, ,
,
300 .

.
, 1942..
,
.
,
, , . , ,
, . , .
.
. 30
, .
, ,
.

.

, 1945
1950. , ,
,
, , ,

.
, ,
, , , ,
. .
.

. .
!
.

, 25. 10. 1950.
5 ,
.
,
78 . ,
, ;
. ,
,
, .
, , ;
,
,
.
,
.
.
, ,
5 .
.
- ,
,
. , ,
, .

,
. .

.
, . ,
, :
.

.
,
,
.
. , ,
,
, ,

. , ,
. , ,
,
. ,
. ",
. !
,
.
, 25 . ()
.
, , ,
,
. ,
.

, .
, , ,

, ,
, . ,
, ,
, , .
,
, , ,
. , ,
. ,
,
.

.

. .
,
.
,
, , ,

,
.
.
:
, ; .
, , ,
,
; . . ,
, .
,
. , ,
, ,
,
.

.

. ., ,

. .
.
,
,

.
, ,
., .
.
.

.
,
.

,
.1941. ,
, ,
( ).
, 3-4
, ,
! , ,
, ,
.
27. .
,
, , !

. ,
;
, ,
.
.
,
,
, ,
. , ,
. , ,

. ,
,
.
.
, ,
.

. ,


. , , ,
, , , ,
, , , .
, ,
,
.
,
.
1941. ,
,
, .
,
. , ,
,
, . .
,
;
.
. 1941. ,
.
1941.
,

. ,
.
, .
1941. , ;
, ,
. , .
.
,
, ,
.

.
,
. ;

.
,
. ,
. ,
- ,
.
, ,
, ,
, .
,
.
,
,
, ,
.
, ,
,
,
, ,

.

, ,
.
, ,
30 ,
! ,


.
,
, .


. , ,
, .
,
, . ,
, ;
!
, .
,

.
, . ,
,
. ,
.
, ,
,
,
.
, .
, .
500 ,
!
40 ,
, ,

, .

, !

.
!6. 1941.


, !
,
,
.
,
, ,
, .
, ,
.
,
, ,
,
,
, ,
. , 40 ,
, ,
6. 1941. ,
,

. ,
,
, , .

, ,
,
. ?

,
: ,
.
!


.
,
.
.
, ,
,
.
, . ;

.
, , ,

, ,
. ,
, .
.
,
, ,
, .
, ,
, ,
,
.
;
,
. ,
.
.
, .
.
,


.
, , : ,

, ; ,
, , .
,
.
.
, ;

. , ,
,
.
. ,
.
,
. ,
.

, .
,
.
! !


,
: , ,
, , 24
4-5 . ,
, .
. ,
4 . ,
. ,
.
: , .

.
. ,
, (2381).

, : , ,
.
, .
,
. ,
, . ,
, , ,
, .
,
. ,
, ,
.
.
- ,

, , .
, ,
.


,
. ; , ,
. ,
.

. ,

.
.
,
, :
,

. , ,
.
, ,

. ,
.
20
.
.


.
,
,
16. , ,
.
. , ,
,

(

, , ).
, ,
,
.
: . ,
, , ,
.

- : , ,
. .
.
, ,
.
, ,
, ,
,
.
***

1941 .
.1941.
6. 1971. 30
,


.


;
.

.
, ,
.
,
; 1941!
.
,
1941. .
, ,

, ,
,
1941. .
!
,
, , .
()

. , ,


, .
-
-! ,
, -
. ,
. -
?
, , .
, , ,
: ,
. ,
.
, , . ,
,
, .
.
30 1941.
.
.
.
. , ,
.
, .
. , ,
. .
,
,
,
1941. . ,
: ; ;
; ; :
; ; ;


; ;
; ; 3
, 26. 1941;
27. 1941; ;
;
: ;
;
;
; .
, ( )
;
.
. ( )
, -,
.
, . : . : .
,
.


: ,
, .

. , .
...
29. ,
, .
.

. , .
.
?
, .
,
.
.
, .

,
.
, ,
, , . ,
, -.
,
. ,
, ,
, ,
.
.
.


.
.

.
, : ,
, , , .

. ,
.
.

.
. .
, . ,
,
.
, ,
.
.

.
. ;
, ;
.
1941.
,
,

,
. ,
.

.
- ,
.
, , ,
,
. ,
.
.
.
.
, 20 ,

.


1941.
.

. .
, .
, . ,
,
.
.
, ,
. ,
. ,
,
, . :
,
.
,
.
, .
, ,
, .
,
.
,
?
, ,
, ,
?
, .
, ,
, , .
,

.
, .

,
.
. .
.

200 .

. ,
, ,
.
.
,
.
.
. :
, ,
.
1918.

, . ,
.
, .
,
. ,
.
,
. ,
,
.
.

, ,
, .
.
. ,
, ,
.
.
, , ,
.

, .
,
.
, ,
, , ,
.
, , ,
, ,
,
,
.
,
, .

9. .
.
.
.

, .
,
,

.
() ...
, ,
,
.
,
.
.
, ,
, .

,
, , .
20 .
, :
.
.. ,

.
.
.
, . ,
,
.
. , , .
8090 .
.
, .
,
,
.

-, ,
, .
. ,
.
.

. .
, ,
,
.
, ,
. ,
, ,
.

.

.
,
, , ,
,
,
.

, ,
. .
, . ,
.
: ,
.
,
, .

25. , ,
( ) . 50,
, .
, ,
;
.
,
, .
, .
, .
.
, .
, ,
, ,
.
,
, . , 56
, .
- 200!
(
) ,
,
, . ,
? ,

. , ,
. ,
. ,
, .
,
78 .
: , , ,
. .


. 5
.
, ,
. -
, ;
.
. 6.
(1941). ,
. ,
, ,
, .
,
. , ;
, , . ,
, ,
. ,
, , .

,
.

, ,
,
, . ,
, . ,
, .
. ,

. (
) : ,
.
.
,

, .
,
. ,
,
, . ,
, ,
.
. ,
, .
.

.
,
.
,
. .
, .
, .
, ,
. .
, .
,
. , .
,

. ,
, .

.
.
, ,
, ,
, . 300 .

. 4
. . ;
, , .
6. (1941)
, .

. 70 .
; -
, . ,
. .

, .
, , .

, ;
,
.
,
50 .
, ,
.
, ,
, ,
.
, ,
.

, ,
, .
. :
, , , , .
. (
, ).

.
, , .

. .
.
.
( ).
, ,
.
, , , , , ,

.

( ),
.
.

.
. .
;
. ;
.
, . .

.
,
. , ;
; .
,
,
, .
, ,
.

.
,
. , 250300
. ,
.
: , , , .
, ?
.
. ,
. ,
,
. .

, .
, .
.
.
300 ,
, , ...
.
, , .
, , ,
, , : , , , .
.
, , .
,
.
, ,
. , , ,
. ,
,
, .
,
. , ,

.
.
20 ,
. ,
.
, .
, ...
: .
. ,
.
;
.
;
;
. , ,
,
. ,
.
. , .
,
,
, , ,
, , .
1900 1920.
.
. , , ,
, , ,
. .
. .
, .
, , ;
:

, ,
; , ,
, .
.
.
,
;
;
. , ,
.
, ,
.
.

; ,
;
.

6. 1941. .
:
. .
, 2 ,


, ,

. .
,
.
. ,
, ,

.

,
,
. , .

. ,
. .
.

.
.
, 1875.,
. , , ,
,
. .

.
, ,

- . .
, 4-5 ,
; ,
.
.
: , , . ;
, , , ,
.
: , ,
, .
, , 4-5
. .

: , , ,
.
, , .

. 15-20 . , ,
, ,
. . ,
, .
, ; ,
.
,
( ),
, .
, 7-8 ;
. : , ,
, ,
, .
: , .
, ,
: ,
, , .
,
.
, ;
, .
.
, ,
: , , ; ,
, : , ,
. .

. . ,

,
.
,
.
.
,
. .
, , ,
, .
40 ,
.
, .
,
,
.
. ,
, , ,
.
. ,
,
.
.
. , ,
.
. , ,
, . .
.
, !

,
,
;
. ,

.
, .
; .
, ,
, . , ,
, , .
.
.
, ,
, .
, ,
. 1941,
. ,
, , ,
. 20.

...! . ,
. ,
, .
.
. .

.
,
.
,
, .

, ,
, ,
.
. ,
.

, ,
, . ,
,
.
;
,
.
. ,
, ,
, .
, ;
. , .
, .
, ,
.
; .
, , , , ;
, ,
.
,
. , , ;
, .
, , ,
; .

. ,
, . ,
,
. ,
, ,
. ,

, ,
, .
,
,

, ,
, . : , ,
, .
.
. .
, ;
. ,
. , ,
, .
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
. , :
.
, , , ,
, .
,
, ,
. ,
, ; , , , ,
.


, .

, .
, ,
, ,
. ,
. ,
.
, , ,
. , ,
,
, , .
,
.


,
.
.
, , ,
, , ,
.
. ,
, ( )
, ,
. ,
.
.
. .
,
.
,
.
.
.
, .
,

. ,
.

.
, ,
,
, , ?
, ,
, , , .
, ,
,
.
.
, ?
,
, .
, , ,
, , 300
. ?
? "? , , ,
...!?
, ,
. ! ...
. ,
,
, ,
... ? ?
. , ;
, , . ! !
, , ,
? ! !
,

? .
, ? .
? . !
10 , 50
, ?
: , , .
,
? ,
, ;
. ,
: ,
, . ,
. , ,

.
.
,
, . , ,
,
!

, . .

, ,
, .
.
,
;

.


,
,
, .
,
. ,
,
, ,
. ,

. , 500 ,
, ,
. ,
.
, .

.
,
, ,
.

. , .
.
.

.
; ,
, ,
.
, .
.
. ,
( )
,

. , ,
4-5 . , ,
,
, . ,
, ,
.
.

. , ,
, .
. ,
50 , ,
.
, , , ,
. ,
. , ,
( )
.

.
. ,
.
, , . ,
, ,

2 ...
.
3 ,
.
.
.
,
,

, .
. .
,
, . ,
,
.
.
, , .
,
. :
3-4
:
.
, .
,
. , ,
, .
, ,
, ;
. , ,
. .
(
) ,
, .
,
, ,
,
.
50
;
? ,
.

,
, 15. (1941). ,
,


.
, ,
.
,
, .
, , 6.
1941. ( 5. 6. ),
, ,
. ,

.
, ,
(), ,
.
.
.
50 ,
.
.
,
,
.
; ,
, .

, ,
. .
, .
.
.
. .
,
, .
,
. , 30-40 ,
. ,
.
. 3-5 ,
220 . .
, ,
( , - ).
.
.
, .
, .
: ,
,

.
,
, .
.
.
, .
.
, .
,

( ).
,
, .
, .
, ,
, ,
. .
,
.

, .
, .
, .
. ,
,
,
. ,
, , ,
. :,
.
.
, ,
, ,
.
, 3-4 ,
. ;
, .
( 1 .)

. , ,
, ;
,
.
, .

. , ,
. ,
. , :
, ,
. ,
, ,
.
, , ,
, .
, , ,
. ,
, ,

.
( , 1944,
, ; ?).
,
. ,
,
, .
,
, ". ,
, ,
: , , , , ,
, . . :
. ,

500 !
1941. , ,
. ,
.
. , .
, .
, 1941. .
,
! , .
, . .
,
? ,
. .
, , ,
, ,
. , , ,
,
, .
, , ,
, .
;
. ,
.
, , , , ,
.
, , -,
, .
. ,
,
. ,
;

.

,
, .
; ...!
.
. , ,
.
.
?
,
, ,
!
.
,
, ,
. ;
. ? !... .
, ,
.
.
, .
, !
3 , 26. 1941.
,
,
. , ,
,
. , .

.
. , ,
;
. ;

, .
. -
. : .
,
,
, ;
.
, , , ,
, .
, , ;
. ,
,
.
26. 1941. ,
, ,
. : ,
. ,
. , ,
. ,
-;
.
, ,
.
. ,
26. .
,
. ,
. ,
. ,
1000 . ;
, .
,
- , 2-3 .

.
.
.
26. , 1941, ,
.
,
.
-.
.
, .
.
,
.
: --,
. ,
. ,
. , - , ,
,
.
.
,
.
, 20
, .
, , . 26.
, 3 , 3
. ,
, , ( ).

. ,
.

. .

. ,
, .
,
. 4-5 ,
, , .
,
. ,
.
.
. ,
.
. ,

.
. .
3
, .
.

.
. ,
, . ,
. , .
, , , 300
,
. ,

, , .
,
, .
,
, , , .
.

, 26. , 50-60
, ,
,
; ,
, ,
. .

.
.
,
.
;
, 500
. , ,
.
.
.
, .
, .
.
, , ,
.
; .
;
.
27. 1941.
, 26/27. , , ,
, 60 ;
.
.
.
, .
.
, . ,

( ),
. .
,
.
.

. .
,
. (
) .
, .
, , .
;
. ,
, 200 .
,
. ,
; ,
. ,
.
.
, . ,
. : ?
.
? , .
,
. 500 .
; ,
.
. ,
(),
. ,
. ,
.

, .
,
,
.
.
( )

. , , ,
( ), , ,
.
, , , .
.
. .
13, 8.
.
2 , .
,
. , ;
, ,
? ;
.
,
.
3 ,
, , .
, .
2 , ,
,
.
.
.
.
, , .
.

, ,
, .
.
,
. ,

; ,
. ,
. ; 70
, ,
, 4050 .
,
. ,
, , ,
.
,
. ,
, ,
, , , .

, , .
,
-. ;
, .
,
, ,

. ,
;
.
, ,
,

. , ,

,
; .

,
,
300 .
,
.
, ,
. ,

20. ! ,
, ?
. .

,
. ,
, , 10-15 .,
() .
: , , ,
. ,
. ,
,
, ,
. ,
. , ,
.
, , .
,
, . ,
.
,
.
4-5 .

, , , ,
, .

. , ,
;
. ,
... . ?
;
,
.
? .
,
, .
, .
.

; ,

.
, ,

,
,
. ;
.
, ,
,
.
. ,
, , ,
, , ,
, .

. ?
. , ,
,
? , 50
. , 50 , 50 ...
.
,
!? , ,
. . , ,
. .
,
. .

.
, ,
. ;
, ,
.
.
. ;
, .

.
; .

. .
, ,
.
, .
,
,

;
.
: , .
,
. , ,
, .
, , ; , ,
, ,
.
,
,
.
, .
: .
,
, , , ,
, .
, , ,
.
() . ,
.
! .
? ()?
: ?
: ?
? : , , ,
, ? ? .
? ?
.
. , ,
, ,
. . ,
, ;

. .
, ,
, ,
.
,
150 200 .,
,
.
,
. , , .
, ,
,
.
,
. .
.
;
, ,
.
.
, .
( )
, ,
. ,
,
.
; ?
; ?
?
( )
, .
, , .
, .

, ,
.
.
,
, , ,
.
.
.
.

.
,
. ,
, . ,
, . ,
. .
.
.
,
. , , ,
, .

:
.
1941.,
, ,
.
.
.

?
.

;
,
.

,
,
. (
), ,
! ,
, ,

, .
,
.
, ,
,
, ,
.
.
. ,
,
.
:
.
.
,
.
?
:
? , ,
; , ?!
, ,
,

. , ,
, ,
, ,
1941.
.
( ). 1941.
;
.
.
. ( )
.
,
.
, 15-20,
, ;
.
.
, ,
.
, ;
, .
.

( ).
.
. ,
, ,
, :
,
,
.
. ! ,
?
.

. ,
,
.
,
. . .
, ,
.
.
,
,
. :
.
.
, ,
, .
,
.
,
.
.
, ,
.
,
:
. .

. ,
, 5 .
, ,
.
.
.
, .
,

, ,
.

.
,
5 .
.
50 2 ,
, ,
.
, . ,
, ,
. ,
. ,
, !
, .
?
.
- ,
.
; , .
29. . ,
, , ,
.
. ,
,
, , ,
. , ,
, , , , ;

, . ,

, .

, ,
. ,
, .
150
. ...
1941.,
, , ,
. ,
, .
, ,
,
. , ,
,
, , .
- , 500
,
! . :
350 , , 150
. ?

: ,
. .
.

.
, ,
.
, .

.

,

. ,
,

. ,
,
! :
?
, , !
, .

?
- :
, ,
. .
1941. ( 22. )

.

.

.
, , ,
.
, , , ,

. , - , ,
. ,
, ,
!

.
.
. , 1941.,
60

?!
,
. ,
. .
,
!
, .
, 15 . ,
, ,
.
, 3040 ,
! ,
, (
), .
,
- , , .
, ,
, . ,
, .
3 : , , ,
4-5 ,
. , ,
, , , ,
. ,
, 3 .
.
,
; ,
. , "
.
, , ;

.
, ,

, .
, ,
: ,
. ,
,
. , ,
.
,
, .


.
( ),
. ;
. ,
, .


-
. , ,
.
.
,
. -
; ,
.
.
, .
( ) ;

. ,
;
.

.
.
.
,
, ,
- .
.
.
,
.
:
. ,
, ,
.
,
300 .
. , ,
.
, ,
. ,
.
,
.
100 200 , ,
!

, ,

.
: ,
. , ,
.
.

.
3
. : ,
;
; : , ; :
, , .
, . .
. ,
, , ,
, .
: .
, :
.

.
, ,
.
:
, , .
.
,
, .
, , ;
,
.
, .

,
; .
.
,
: , , , , .
1941,

. , ,

. ,
.
.

.
, .
, ,

.
.
( )
,
.
.
, , ;
.
, ,
.
:
.

, , , 1942.
.

.
,
.
,

.

.
.

. ,
, ()
,
. , 18. 1942.
, 4-5 ,

: . ,
,

. ,
,
1942. , .
, ,
. ,
, .
, ,
, , ,
.
,
,
( )
.
, ,
, ( )
.
.
,
.
(,
!). ,
, ,

, ;
( ).
!?
.
1941. ,
;
,
.
.
.
,
,
,
. ,
.
: , , , ,
4. 1942. ,

120 ,
.
.
, ,
.
( ) ,
, .
,
,
,

. ;
.
. 70
, , ,

,
; . ,
,
; .

, .
,
,
.
,
, ! !
. . .

,
.
, , ,
. 70
, , , ?
, 70 6.
. ,
, ,
!?
! ?!
( 15 ) 70
, 1942.,
, , ;
, ,
.
; .
, .
,
.
, :
, ,

, .
1942. .
...
.
, . 1942.

, .
, ,
, 15
.
.
.
,
, , .
( ).
, .
, 1942,
.
, : , ; ,
4. . ,
, .
; , ,
.
, , .
.
;
.
( 60 . )
.
. ,
,
. , : ,
. ,

.
.
. , , . ,
. , ,
;
! : ?
, , .
, , ?
, : , .

. ,
. .
!
.
:
; , .
1942.
, .
,
4. 1942.
3. 1942.
( ).
,
(20. . 1970).

.
, 40
.
.
, .
,
. ,

.

.

, . 250-300
6.000 .
.
"
.
(3. 1942)

. , ,
, ,
,
,
.
, , - , ,
.
,
,
. , 300 ,
, ,
.

.
.
,
.
.
. ,
, .
,
40 , ,
.

10-15 , ,
,
.
. , , :
, 60 ., ,
16 ; , 17 . ;
, , 17 . ( ,
(); , 70 .;
, , 65 .; ,
70 .; ( ), 63 .; , 65 .
. , : 14
.; 70 .; , 65 .
.
70 ., .
,
80 .
.
, 1942. ,
. ,
, ,
. ,
. 3.000 900

. , ,
,
.
,
, .
.
.
,
. , , , 30
. ,

,
.
,
.
, ,
, .
: 6. 1941.,
27. 1941., () 1942.
, ,

. 19411945.
, .
,
,
, .

, ,

.

, .
, 1945, ,
.
,
. 50
;
, 1960.
,
. 30

. , , ,
,
.

1942., ,
, , ,
1942. .
,
.
1942.
.
, . "
, ,
, ,
, (
)
.
, .

2 :
. ,
. (
1942.), ,
- , ,
, (18. 1942.). , ,
,

.
, .
: , , .
.

, ,
( 1875.) ,
. ,
, .
: , , ,
. .
.
.
, ,
1941. ( ).
,
, , ,

, ,
,
.
, .
. ,
, .
: 14. 1942.,

: 2) .
.
..
. ( , ..)
. .
...
( , , ,
() , 11, 2 . 350.).
, 18.
1942., , ,

, 20. 1942.,
, ( ),
,

( ).
()
,
: 5)

. .
( 2, . 406,
).
( ) !

1942.
.
,
, : , ,
, . 100 ,
,
.

.
" !
, ,
, , .
,

.
.

.
,
, , ,

.
, ,
. ,

.


.
,

.
,
.

, ,
.
3. 1942.
3 (, )
.

.
.
;
.
, ;
. , 5 . ,
. .
,
,
. : ,
,
. , ,
( 6 ).
,

.

.
.
.
.
( )
.
, ,
!
, , , !
; .
, ;
! ,
;
; ;
;
. ,
.
.

...

(!), .
, ,

.
.
, . ,
, ,
, , .
.
, , ,
, ,

.
, ,
. ,
,
.
.
, , , (
). ,

( ), .
(
).
,
, .

. () ,
,
,
. .
,
; , .
: !
3 :
;
, ; ,
,
; .
, .
, , ;
. ,
, .
, : , ,
. :
( 1945), (

1944), ( 1945),
( . , 1944),
( 1943),
( 1945), (
. 1944), (
. , 1943),
( 1945), (
. - 1947), (
1945), (
, -), ( 1945),
( -, , 1945),
( , , 1946),
( 1944),
( 1948), ( ,
, , , 1945), (
1945), ( 1944),
( 1944),
( , , 1950),
( . ,
1943), ( .
, , 1946), ( 1945).
, ,
: (, 20. 1972),
( , ,
1945), ( 1945),
( ,
1950), (, ),
(, 24. 1972. , ),
( , ).
, ,
, : ( ,
1945. ), ( ,
1945. ), ()
(, , ),

( , ,
, , 1945),
( ,
1965), (, 1945),
( 1945), (
1945), (
), (, ),
( , ),
( , , 1943),
( 1943),
( 1944), (
, , 1944), (
), (
1943), ( ,
1945 ), (
1947. , ). (,,)
1945),
( . 17. 1947. ),
( 1944), (,
. ).
, , ,
. ,
.

. 1942. 400-500 ,
, , , .
,
.
. ,
.
,
. , ,
.
, .


, ( )
,
. ,
,
,
.
. (),
. , ,
,
.
.
!

!
,
,
.

. I.

, ,
4. 1943. .
.

; ,
, ,
.
: , , .
. ,
.
,
. , ,

,
. ; .
: (
).
,
. , ,
, .

.
,

. ,
, ,
. ,
.
, .
, ,
.
,
. ,
.
, .

.
, ,
, . , ,
, , ?
. ,
,
. , ,
,
,
.
, .

,
. (
) , , .
.
,
,
. , ,
,
.
.

, .
.


, , !

. ,
.

. . ( )
, .
, ,
.
.
, .
,
.

, , , ,
,
.

, , ,
, , . , ,
;
?
, ,
.
,
. .

, .
, ,
. ,
.
.
, .
,
.
( ,
,
. , ,
,
,, ).
()
. .
, ?

! ; 20
, , ,
!
4-5

. ,
.

,
,
.
.
, .
.
,
,
, .
, .
.

, , !
! ,
? ?! , ,
, ,
; !

, .
, . .
( ) ;
,
.
;
.
,
, , , ,
. ,
,
.

( ),
, .

, ,
,
. : , ,
,
.
,
,
.
, .

, .
, , ,
. ,
, ,
,
.

.
, , .

.
, ,
.
,
, ,
, ,
.
, ,
,
.

, ;
. :
, , ;

: , , ,
, ,
. (
), .
,
, .

.
.
()
.
.
. ( ) ,

, .
20 . ,


, ( 70 .).
,
. ,
, , ()
, .
, .
, ( ),
.

, ,
. 1000 . (
) ,
.

.
( ).
,
. ,
,
. ,
.
; ,
. ,
.
, ,
, .
,

,
. 1. ( )
.

. , ( ),
.
.
,
( ).

,
.
, (
).
. ,
, .
, . ,
;
( )
.

, ,
!
, , ,
, ,
.
, ,
.
, ,
.
,
. ,
, ;
, . . ,
, ,
. ,
, : ,
! ,
, ; ;
; . ,
.
,
, .
,
.

.
, .
,
.
( )
; ,
.

.

. ,
.
. .

. . ; , ,
;
,
. ,
, .
.
,
.

.
. , ,
. , 20
.
.
,
, .

.
, .
, , ,
: , , .
.
.

. ,
, 10 ( )
1941.
, ,
,
( ).

: ,
. .
, .
,

. .
, , . .
( 1942)

...


.
.

, ! ,
,
, ,
( ), , !
( 1942) 1.
, . ,
.

. , ,
!
. 2. ,
. , ,
.

, ( 5 .),
, .

. , ,

. ,
, ,
1. 2. ,
,
, , . .
, 2.
, .
? ,
, ,
;
. ,
.
.


, , .
,
,

,
.
, ,
.
2-3
.
.
( ) .
;

. , -
, .
3-4 ; -
.
, 100 ,

, , .

( ) ( )
, . . ,
.
.
2. ,
, , .

.
1. ( )
4-5 .,
, ,
.
, ,
. ,
. , .
,
.
2. , , ,
.
, ,
.
, ,
.
.
, ,
,
. .

.
,
- !

. ;
, ,
. .

( ).
, , ;
, , ,
,
.
,
.
, .
,
. 7-8 ,
!
, .

;
. 72 ;
30, , .

200, , ,
. ,
... (
, ). , , ,
, .
; 2.
. 1.
.
;
, .

.

,
,
, , ,
( )
. ,
, .


?
,
. ( )
,
. , ,
,

. , ,
, .
,
, .
. ,
.
.
,
.
, , .
, ,
,
, .
,
, ,
, ,
. , , ,

,
!
,
.
;
.
. ,
,
.
,
, .
:
, , , .
,
, , . ( )
!
, 7 ,
; , , . .
.
, ,
; ,
. , , ,
.
, , ,
.
, ,
, . ,
,
, ,

1942. ( )
, ;
,
,

.
! ( 1942),
, 50 .
, ,
. , , ,
, 12
( ),
. (
),
, .
, , ;
,
;
-, !

, .
, .
: ,
...
, 3 (
)
; 150 !
( 1942).
,
.
,
.
, . ,
.
.
100 . 4-5
,
.

,
.

.
, ,
,
. ,
. ,
.
.
.
,
( )
, !
,
.
.
( 1942)
, , .
100

. ,
,
- ,
. 15-20 ,
300! ,
,
.
,
,
. , ,

,
.
. , ,
3 !
, ,
.
,
50 ,
,

.
,
, ,
.
. ,
,
.
1942.
,
, ,

.
,

.
,
,
.


. . .

.

. ,
.
,
. : , ,
, , ,
.
.

.

.


,
.
,
,
. ,

.. ,
,
, .
-

,
, .
;
.

,
,
1942.
.
-
.
,
. ,
, -
, , .
, ,

. 1943., ,
;
,
. "
!

.
, 1943.

,
, 1942. .
: , ,
, , ,
, , , ;

. ,
,
.


1943.
1942.
,
, , ,
.
, ,
. ,

. ,
, ,
,

. ,
.
1942. , (
2-3 )
, ,
, ,

,
.
,

, , 1943.
. ,
,
1943.
.
, ,
300-400 .
; , ,
5-6 , 1943. .

.
, 1942/43 :

.
,
, ,
,
. 1942/43.
, , ,
, , .
, , , ,
, 20 , 400
.

, ,
,
( )
.
, ,
.
, , :
, , ,
.
;
.

, ,
,
.
, .
,
.
.
, .,
.
, ,
.
,
.
,
,
, ,
,
. ,
, .
, ,
.
, , ,
, .
;
2-3 ,
.
,
.
.
1943. ,
, ,
20 , ,

. .

. ()
.

, , 19.
, .
,
. ,
-
. ,
1943., ,
. ,
, : ,
, ,
. , ,
1943. ,
, , .
. 30-

(. 193).

.

. , .
, ,

.
, ,
.
.
.
,
.
, ,
, 1941. ,
29. . :
! , ,

,

. , ,

.
.
, , ,
, ,
,
,
. .

,
.
,
,

.
.

. ,
?
.
,
.
,
.
. , ( )
. ,
. (),
,
:
, .

,
. ,
, .
.
.
() , .

. ,
, , !
, ,
.
,
,

, . ,
,
, ,
. , ,
; , ,
, ,
. ,
. ,
- , .
.
(), , .
,
.
.
, ,
: .
: , , ,
, , ,
.

(), -,
, 19 .
, , .
.
,
. ,
,
, .
!
.
,
.
, .

.
.
.

, ,
,
. . .,
.
,
, ,
.
, ,
, ,
.
, ,
. ,
.

.


; ,

. , ,
!
. , ,
,
.
,
,
.
, .
,
.

.

. ,
, .
,
.
, , . .

.
. ,
, , ,
. ,
,
, .
,
,
,
, .
.

, .
. ,
, !
, :
, .
, ;
.
, ,
. ,
, .
,
.
,
.
,
, .

, !

.
, ,
. 1943/44.,
.
,
.

.
(1943)
, .
:
. ,
, .
,

,
.
, ,
, , .
, .
,
. .
,
. ,
,
.

. (1943)
(7 ), , .
,
!
, ,
, . ,
;
.
. , ,
, .
!
(1943) , , ,
.

, , !
,
. , ,
.
.
.
, , ,
! ,

,
.
, - ,
, .
, ,
. ,
,
16. 1943.,
. , ,
, , ,
, ,
! ,
?!

, 1943. ,
, . ,
.
, ;
1943. . ,
, ,
. , 15 ,
() ... (?),
.
(
),
.
,
. , 20 ,
( )
, .

. ,
. ()

,
. ,
.

. ,
.
, ,
, .

.
. ,
. , ;
;
.
, ,
. ,
. ,
,
.
, , ,
.
.
.
,
.
,
.
;
, . ,
, .
, ,
,
. , , ,
, , .

,
.
,
.
.
.
, ,
,

.
.
. , ,
, ,
, ;

.
. ,
, .
,
, .
, ,
,
. ,

. ,
7-8 . ,
.
, .
, ,
, ,
. -,
, .
,
.

, ,
, ,
,
.
. .
.
, ,
,
.

.
( ), , . ,
, 150-200 .
,
. , 30-40
.
;
.
.
.
( )
. ;
.
, ,
. , ,
, . ,
, , ,
,
.
,
.
,
, , ,
. 150-200 ,

.
, .
() .
.
( )
.
, ,
.
; ,
.
.
,
! ,
, .
.

,
( , ).
2-3 .
.
. ,
.
( . ,
, ).
.
,
. ,
( )
.
.
, , .
, ,
, .
,

, 3-4,
. , , ,
,

.
, ,
.
,
. , ,
. ,
: .
,
, , ?
, ,
.
, . ,
.
, , 27.
1941. , ,
, ,
!
?
, ,
, ,
!
, ,
, ;
, .
, !
.

1943/44. .
.

. , ,
,
. ,

.
, .
1943. ,
,
, .
, ?
,
.
,
.
.
, .

;
.
. .
, , , !
, ,
. ,
,
!
,
!
, ,
. ,
, ,
.


! ,
,
, ,
, !

,
.
, , ,
, , ;
,
.
, ,
, , .
, .
, ,
. ,
. ,
,
. , ,
,
.

. ,
,
,
, . ,
, ,
, .
, ,
.
; 150-200 ,
. ,

, .

. (
) !
, 20 5 ,
!

1276. .
.
,
,
.
;
, ,
.
, : ,
. , ,
, .
, ,
;
.
.
,
.
, ,
.
, .

, .
,
.
,
: , , ,

.
, .

, ,
.
,
. ,
; ,
.
,
,
.
.
, ,
.
, ,
,
. : , , , ,
, , .
, ,
.
.
, .
,
.
.
,
. ,
, ,
1943/44. .
. ,
, . ; ,
, , , , , , ,

.
, .
,
.
, .
.
, , : ,
, , ,
.
, .
,
, .
,
.
.
, ,
;
.

.
.
,
,
.
: , , , , .

. ,
,
, .
,
.
1943. ,
.

,
,
, .
, ,
, ;
!
,
,
?
, ,
.
, ,
,

. , ,
!
, .

. ,
,
() .

20 . ?
,
, .
.
,

, .
. , ,

, , ,
. ,
.


1943. .
.
, .
,
.
.
, ,

. :
,
:
( ).
.
, ,
;
.
, 1943..,
,
. ,
, ,
,
! ,

, , ,
,
.
. ,
, ,
, .
, : , ,
, , 1943.
. ,
.

, , .
( )
, ,
. . , 10
, ,
;
.
,
...
,
.
.
, ,
. ,
, ,
, .
,
,
. ,
;
,
, . !
( ) ,
! ; .
. ,
! .
, ,
.
, ,
. .
, , ,
, .
, !

1943.
, .
,
. ,
.
, ,
1944. .


1944.

, ,
, ,

.
,
, .
,
,
.
1944..
, 150200 ; 3 . (
). 1.
( ) : - ; :
1. , 2. , 3. .
, .
,
, ,
. ,
( ),
( )?
, , ,
.
, .
(
), .
, ,
. ()
.


. ,
. 1943/44.
, .
,
( ). ,
, , ,
. ( )
,
.
( ),
.
,
.
, ,
( )
, ,
, .
;
.
, ,
.

(, )
,
, . .
,
. ,
, ;
. , ,
, .
, ;
. ,


,
. ,
, ,
, .
,
, .
, ,
.
, , . ,
,
. ,
. .
.


(.), .
, , ,
,
. .
, ,
.
, , ,
, ; .
, ,
. ,
(), 4-5 ,
, , !
,
.
, ; .
,
, .

, ,
.

. , , , .
, ,
.
, , .
,
.
, ,
,
, , ,
, , .
,
,
.
, . ,
,
. ,
. , ,
.
,
. , ,
. ,
. , ,
, ,
.
,
1942. .
. ,
, 80100 .
, .
, ,

, ,
.
,
, .
. , ,
, . ,
, ,
, . ,
,
. , ,
.
, ,
.
,
( ).
,
, .
, :
. , ,
, .
; .
. ,
.
, , ,
, .

, ,
. .
,
. , -
- .
1942.. .

,
. ()
, 1942..,
, 20 . ;
.
, , - ,
, -,
, , .
.
2. .
. ;
.
,
.
( ), : ,
, .
, , .
, ,
,
.
.
.
. ,
, ,
, .
, .

.
, , ( )
. ,
. 300 .
.
, . ,
;

, ,

. ,
.
.
, .
, ,
, .

.
: 1 2.
. ,
;
,
. 11.
, , ,
, .

. , ,

,
. 1942. ,
100 , , ,
.
, 150200 .
, .
, .

2-3, 1943. ,
, . ,
, ,
, .
, ,

.
.

( ),
.
. , .
,
.
, , ,
.
1875.
,
.
.
.
. , ,
.

.
, . ,
.
. , .
,
.
.
, .
,
.
, .
,
,
? , ,
.

,

.
,
.
.
;
.

.
.
, , .
.


.
, , ,
.
.
:
,
. ,
.
,
1.
, , .
, ,

! ,
.
.
, .
, ,
, .

. ,
. , ,
. ,

.
,
.
, ,
.

;
, , .
200-300 ,
. ,
, .
,
. , ,

.

.
. , ,
, ,

. - ,
.
!
,

! ,
:
!

,
!
. ,
,
.
, , ;
, .
.
. ( ) ,

.
, .
20 .
, ,
,
, .
, ,
.
, ,
,
. , ,.
,
, , ,
, . ,
.
, 50
, , 5
. ,
,
.

,
, .
, .
, , , .
,
.

.
, ,
.
, , .
, ; ,
. ,
.

. ,
, ,
.
.

,
. -
:
,
!
, 2 2 , ,
,
. ;
, .
. ; ,
, .

,
, .
, ,
. .

. ,
,
, , .
, .
,
. ,
, ,
. , ,
. ,
: ,
, . ,
. ,
; , ,
.
,
. ,
. , ,
, ,
. ,
; ,
, .
. ,
, , , ,
.
, ,
! , ;
. ,
.
. ?

1944.
: 3. ,
, .
. ,
.
.
? ,
1. .
, !
, , ,
.
: , , ,
, ,
; .
, , .
3. .
.
,

.
,
; .
,
, 1. , -.

,
. ,
, 3. . .
, ,
,
, .
,
. ,

, ,
. , ,
, ,
, .
, . -
, ,
, 1943..
, , , ,
.
.
. ( ),
,
.
().
.
, ,
,
. :
, ,

.
:
,
. ;
. :
, , .

4 . ,
,
. ,
, 40, .

.
(.), , ,
, . ,
, ( ). ,
( ), ;
, ( ),
, .
,
, ,
. , .
, ,

, .
( ),
, ,
, ,
10 .
,
, ,
. (
).
, ,
.
, .
, ,
,
.
, .
,
.
, .
,
.
. ,

. ,
. (
).
.
, ,
.
. ,
, !
, ,
, .
, , .
,
. ,
, ,
, ,
.
, -
( ), ,
( )
.
, !
,
.

, . , ,
.
. ( )

, , .
, , , ()
: ? ().
.
, ?

, . ,
.
; .
( ?) .

. ,
! , ;
. , , ,
.
,
,
.

1. ,
.
, ,
. , 3. . ,
.
, .
, .
.
( )
,
. ,
.
.

.

.

1944. .
,
.


. ,
, ;
, .
, ,
, ,
. .
1944. .
1944.
. ,

. ,
,
. , ,
.
,


.
()
. ,

, ,
, , .
, ,
. ,
. , , ,
, .
, .


; , ,
,
. (
100, ) :
. , ,
, .
.
, .
.
, ,
.
. ,
. ,
, . :
,
. ; ,
.
, .
(.),
. ,
,
,
() ; 18 .
, ;
.
( ), ,
, .
, .
3. .
, (),
, .


, ,
, , .
. ,
, .
,
, .

. ,
, ,
,
.
,
.
, ( )
( ). ,
,
.
,

. ( 3.
), ,
.
? ()
. ,
(), , ,
.
.
, ,
, ,
; ,
,
.
,

. ,
, ,
, ,
. .

, .

,
. ( ),
5-6 10 . ,
. ,
,
.
(
). ( )
, ,
;
, , .
!

,
, .
,
, ,
.

, (),
. 1943/44.

. ,
, , ,
, .

, .
, , ,
.
,
, 1942.,

.
( ), ,
.
. ,
.
,
,
.
,
.
,
.
,
, .
,
. ().
,
.
,

.
.
.
, .
(
). , - ,
, .

: . -

. ,
.

.
...

.

, ,
.
,
. , ,
, , .
,
2 .
, ,

. ,
, ,
, .
40 .
,
. ,
,
; .
, .
, , , .
, , ?
, 1942. ,
.

,
.
, , , .


, ;
.
, , .
. () ,
, ,
.
, .
, , ,
.
, .
,
.
.
, .
, ,
. , ,
.

1944. ,
. :
, , .
(),
.
,
. 1942.
, 50 ,
, ( )


.
.
:
() ( )
. , ,
,
, .
;

. ,
( ?).
(1943),
.
( ) ()
, , , , ,
. , ,
, ,

.
(), ,
,
,
. , ,
, ,
.
( )
, .

,
. ,
,

. (

), ,
, . ,
, .
,
. ,

.
,
.
. ,
,
.
,
.
, ,
(.).
.

. ,
,
.
;
. , ,
.
,
; ,
.
, 1. , ,
, ,
, ,
.
, ,
,

, .
.
,
.
( ),
. , ,
(), ,
.
:
.
, ,
, , .
.
;
. ,
,
.
,
(
).
, .
, ,

. ,

.
,
,
.
.
,
.

,
.
.
20 ( ) ,
, , . ,
,
.


, ( )
,
.
, , , ,
. , .
, .
( ).
, ,
, , ,
, ,
. ( )
,
, 1944. .
, ,
.
, .
, ,
, .
, .

.
,
. ,

.
...
, ,
, . ,
, ,
.
,
, , , ,
, .
, ,
() .
,
.
, .
, , ,
. .
. : ,
, ,
.
;
.
, , .
, , ,
. ,
, . ,
, , ,
,
,
, .
1944. .
. ,
, , , .


,
. , ,
.
, !
,
! .
.
, .
, ,
, . ,
,
, .
1944.

, 1944.., , 3
, ,
() ,

.
!
,
.
, ,
. ,

. - 3
.
,
?! ,
.
. (
) : ,

: .
, .
, 4-5 .
, ,
,
. ,
3 , ,
.
.
,
. . ,
. ,
.
(, ). ;
.
: .
, , .
,
,
.
;
. , ,
,
.
;
. ,
1941.,
, , ,
, ;
,
!
.

, 1944..

,
.
,
;
. ,
.
( ) ( )
, .
, .
. .
, , ? , .
, ; .
, , .
.
,
.

.
3 .
, .
, ;
, ,
. , , ,
.
(5-6 ),
.
, .
, .
.
( ), ,
.
.
,
.


, , . ,
,
. ( ),
. ,
. ,
. ,
,
. ,
, .
,
?
( ).
.
,
. 25
( ),
, ,
, .
,
; , ,
.
. ,
. () () ,
,

, .
,
. ,

1944. .

( 20. 1944),
, ,
. .


.
,
.

1944. , ,
, .

, , ,
.
.


( 2-3 )
.
,
. -
!
.
,
?!

.

. (- )
.
1942.
;
. ,

, ,
1943.. ,
, , ,
, ,
, , .

.
. ,
(), .


10. , ,
( ),
, .

. ( ),
, , .

( ) , .
(1015 .).

.
,
,
. ,
, ,
.
.
.
, .
, . .
,

. ,
, ,
.
, ,
, .
, , .
,
,
. ,
,
, , , ,
! -
, , !
, ,
.
(
). :
, ,
, .
,
.
, ,
, , !
, ; .
, ,
.
:

.
, .
( ),
, .

, , .

,
.
- ,
, ,
( ).
, .
, ,
.
,
. , 4-5
( )
.. (
); , ! ,
, .
, !
.
.
( ),
, .
, ,
. ,
2-3 .
, . ,
.
.
, ,
. ,
, . . 4-5 ,
!

.
; ,
.

, , ,
; . ,
,
... .
, , ,

. .
,
. , ,
, .
( )
, ,
,
,
. ()
,
.
,
.
,
. (
), ,
.
, .
,
, ,
. , .
, ,
, .
, ,
.
( ) .

; : , ,
, .

( )
, :
, ,
, , !
.
,
,
!
:
, ,
, ?
()
,
. , , ,
!
,
( ,
1875..), .
.
, .
; ,
, . , ,
, ,
.
. .
, ,
.

. ,
, , .
,
().

; , ,
.
, .
.
, ;
. ,
.

. ,
, .
( );
(
). .
.
.
(),
.
.
, , ,
(
).
, .
,
, .
.
. ,
?
,
, ;

.
.

, ,
; . - ,
, ( )
. ( -
)
,
. ,
, .
,
. ,
,
.
,
.

,
.

. ;
, .
40 .
;
.
, ;
, .
, ,
( 4 )!
( ,
) :
, , .


. ;

, .

.
. ,
. ,
,
. .

,
? 32 , , ,
, .
,
.
,
;
, . ,
.
. ,
.
.
10. , 15.
20. . ,
1944. .
.
.
: , ; , .
:
. : ,
, () .
,
. ,

.
2 .

12 . ,
, , ; ,
, .
.
.
,
, ,
,
. ,
,
2-3 ; ( )
,
.
.
,
;
: .
,
.

. ,
, ,
, , ,
;
(). ,
,
. ,
;
, ().
.
; .

,
. ,
, ,
. .
,
. , .
, ,
(
, ).


.
, .
, ,
. ,
, .
,
,
.
.
. , ,
.
. ;
40-50 .
,
! ; ,
?
,
. 100 .
.
?
. .

,
,
. , ,
,
.
,
.
, .


. ,
,
.

15 .
, ,
.
() .
,
, ,
. ,
, .
,
: , ,
. ,
,
, ,
.
, ,
.
,
.
.

.
. ,
,
2-3 .
,
. ,
. ,
,
.
.
, .
,
; .
, .
, :
, ,

, (
) .
.
. , , ,
,
.
,
. ;
, :
,
.

.
-,
.


( )
.
, ,
.
, ,
.

,
.
. ,

,
.
.
, ,
. 200-300 .
, ,
.

.

.
,
, .
,
. ,
. ,
,
.
.
.
, ,
, ,

.
.
.
, . ,
,
, ,
, , .

, .
, ,
.

. ,
.
,
.


( )
: ,
. ,

.
, . .
.
. ,
, ,
. 4-5
. ,
. , ,
, .
. ,
.

, ,
(20 )
.

.
,
, .
.

,
. ?
-, (
); ;
.

.
,
, .
, ;
.

, ,
,
! .
,
.
!; ,
!? ,, ,
, , ,
,
. ,
, ,
, .

, ,
,
(), .
, , ; .
,
.
2-3
. ( , ;
).
, ,
, ,
;
. ,
: .
, ,
.
: ? , ,
, , , .
. ,
.
.
.
, . ,
,
().
.
, .
.
,
( ) ,
.
, ,
.

, ,
, .
, , ,
.
, .

.
, : , .
.

.
, ,
; .
,
. .
.
, ,
,
. ,
, .
( ) -
, . ,
, ,
, ,
.
,
(), .
, , ;
, . ,
, , (
), ,
.
, ,

.
, .
,
; .
.
: , ,
. .
, , -
,
, ,
.
,
- .
,
, , ,
. (
) ,
. ,
!
().
, ,
,
.
, . ,
,
.
. ,

. .
: .
, ,
, . .
, (
), 1. , 1. , .


; , .

,
.
, ;
,
. ,
.
,
. -

, .
, ,
,
!
, , .
, , ,
, .

,

. , ,
, .
,
.
, , -
() , 1941.
. ,
,
( ),
.
.

. ,
, ( );
,
.

.

: ,
.
.
1944.
, ?
.
: ;

.
. () .

. .
,
.

,
.
. ,
,
. , ,
: 1)
; 2) ; 3)
. .

. ,
.

,
.
, .

,
.

,
.
,
.
. ,
, .
.

- . , ,

.

()
! :
, ,
. ,
. .
, .

.
, (
).
, , ,
. ,
, .
. ,
, 15 , , .
, , ,
. :
.
.
,
.
.

,
,
.
,
, . ,
,
.
, ,
. (
100) .
,
( ).
, ,
60-70
.
, ,
,
, .
, ,
.
10-15, . 30-50.
,
;
.
.
,
, .
, ,
!
! (
), ,
,
.


, .
, : ,
, , ( -). ,
, , .
,
.
,
! ,
,
,
. ,
, !
- (
). ,
,
.

, .
, ,
. ,

. ,
()
, ,
.

,
.
.

, , ,
,
. , , ,

,
,
,
, ! ,
, ,
! , ,

,
, , !

.
,

. ,
,
.
, .
, , .
, ,
; , ,
( ) ; -
, ,
.
, ,
(
, !).
,
;
.
. - ,
, , ,
. ;
.


.

( ).
,
.
. , ;
.
,
.
, ,
, .
, ,
,,. .
, ,
!
, ,
, , ,
( ),
, .
,
, , .
20
(), .
,
, .
, ,
;
.
, , ,
.

7-8 .

. . ...
, ?
,
;
;
, ,
. ,

. ,
.
,
,
, !
. .

1945. .
( 60 .),
,
. (
); .
, ,
, .
, (
) , 1943..
,
. ,
?
,
, .
,
(

, ) :
, , ;
().
;
. , ,
;
. .
.
,
. . ,

, ,
( ,
).
,
. (
) ;
. ,
, ,
, .

, .
,

.
,
.
: ,
( ) ,
,
, .
, ,
.
, !!


.

, .
, , ,
. ,
;
, , , .
,
,
, . , ,

. , ,
?
.
.
,
. , ,
. ,
?
,
,
. : ,
, (
), . ,
? ,
, 101 !
,
. .
( ), :
!
, .
, . (
)

, , ,
. ,
?!
, ,
, .,
. , ,
. ,
( ) , ,
, -,
. , , .
,
.
, ,
, , ?
, ,
15
, .
, ,
.
,
,
.

. , ,

.
, ,
,
!
, .
,
.

.
,
.

. : ,
, .
,
, ,
, ,
, (1945)
.
, ,
, , .

; 500
.
( ): . , ,
, , ,
, ,
. : , ,
, , ,
, . , . ;
( )
. ( 250-300)
:
, (), ()
(). , ,
. , -
.
, ,
.


. (

), ,
, , ,
, .
,
,
.
( )
. ,
,
.
( ).
.
.
( )
1945..,
. ( ) ,
, ,
,
.

, . ,

,
.
, ,
, ,
1945. .
( 1944),
, ,
.
,
.

,
.
.
, 29 , ,
, .
(6. 1945.),
.
;
.

:
.

?
, 2.
.
,
-; : ,
, , ; . (
) ; 1972. ,
, ,
.
30 , 4-5
1950. .
,
. , , ,
; ,
78
( ) .

( )
1945. . ,

,
,
, .
, ,
500 .
!


1945. .
(20.
1944.) . ,
, - ,
20. .
.
.
,
; .
, ,
,

.
,
,
.
1944. .
,
, ,
.
,
. ,
.
, ,

. ;
!
,
,
1941. . , ,
,
. ,

,
,
. ,
, .
, .
, ,
( ) ()
,
, , ; ()
.
( ), .
, .
,
, .
, ,

,
.
( )
.

.
( )
.

,
,
! 1945. .
, ,
!
, !
,
.


, ,
,
,
. , ,
,
.
,
, . , ,
, ,
?
, ,
,
.

, ,
.

,
1945. ?
-
.
, . .
, .
.
, ,
, , .
, (1944)
, 100 ,
, .
, , ,
,

, , :
, ,
.
,
. , ,
,
, . , ,
,

; . , ,
-
?
, ,
. , ,
?!

, .
, ,
.
, .

, .
.

. ,
. , ,
.
. .
,
. ,
,
, , .
, , ,
, .

, , ,
. ,
. ,
, ,
! ?!
, ,
, ,
, ,
, , .
, .
, .

, ,
.
, :
. ,
, .
, ,
, ,
, , .
, , . ,
, ,
.
,
(1944),
. :
, .
,
.
, .
,
.
, ,


, ;
.
, .
, ,
,
, .
,
. ,
; .
, .
;
.
. ,
,
. , , .
, .
!..
1945. .
,
,
. , , .
, ,
. ,
, ,
. ,
, ;
.
, ;
? ,
, .

, ,
, .
1945. , .
, .
; . , ,
,
; ,
, .
: , ,
, , ,
, ,
, . ,
.
, , ,
, ,
, , .
, .
( ), ,
. , ,
.
,
. ,
, ,
.
,
, ,
. ,

. , ,
,
.

: , , ,

, , , ,
: , , ,
. ,
, .
?
, .
:
. ,
:

.
, ,
. ,
.
,
.
. . ,
, .
, ,
. ; .
,
. , !
, ,
,
. ,
, ,
, , .

, ,
. ,
. , ,
. , ,
(), ,

. ,
. ,
, , ?!
,
,
, , .

. , , ,
, , ,
.
.
, ,
,
. ,
,
.
. .
.
.
;
, .
. -,
.
( ),
; , , --.
,
, .
,
, , .
, ,
.

, ,
, .
.
.
.
, , (4-5),
.
, ,
.
,
. !
1945. ,
. (
),
. ,
.
.
, ,
.
; !

, ,
, .

. .

.
, .
. , ,
.
. ,
, ,

.

.
, ,
.
, ;
.
, ,
. ,
, .
. ,
: ! ,
! !.
, ,
!
, ,
, , ,
. ,
, 200 , ,
, - !
. .
- ,
,

, !
.
, .
.

, ,
10 .
, .
,

.
.
. , ,
.
, ;
. ,
.
.
, ?!
, ,

. , ,
, , .
,
.
, , ,
. ,
, , ,
, , .
() , , ,
,
. ,
.
.
,
; ! ,
. , .
, !
, ,
.
. .
.
:
, , !

. ,
, .
,
,
.
?
, ,
, ,
.

. , ,
.
, , .
.
,
.
;
. , . ,
, .
, ,
.
.
, ,
,
,
10-15.
. ,
. ,
, .
, ,
.
. ,

, ,
. ,
. .
(1916-1918)
. , ,
, , , -,
,
; .
. ,
. ,
. , ,
.
, , .
, .
, ! ,
.
. ,
.
, ,
, .
( ),
. ,
.
.
().
.
.
( )
, .
, , ,
.
, :
,
! : ? ?!

,
. ,
. , ,
()
.
; ,
;
.
, ,
. ;
!
, .
, ,
, ; ,
. ,
! -
, !
, ,
.
, , ,
; .
, .
. ,
, .
, . ,
, .
, .
, .

. ,
. ,
,
. .

, ,
, .
. ,
. ;
.
,

. , ,
,
. ( ).
,
.
, 1941. ,
, .
, , .
. ,
. , ,
, .
.
( ) ,
.
, ,
!

. , ,
,
, .
,
.
,
, , ,
, ,
, . ,

. 15-20
. , ,
!
,
. 20.
(1944),
, (1945),
. ,
. ,
. ?

,
.
, ,
, . , ,

, .
,
,
.
.
,
.
. ,
, . ,
.
( ),
, .
, , , .
. ,
,
,
.

,
, .
.
, . ,
, ,
.
.
.
,
. ,
,
.
, .
, , , , .
,
; , .
,
. , ,
, ,
. ,
, ,
.
. ,
, .
. ,
.
, , .
. , ,
. ,
.
,
. ,
1950. , ,

.
1945. . ,
, .
.

!
, ,
. ,
, ,
, , , .
, ,
! ? ,
.
;
; .
, , , ,
, ,
. ,
. :
, , . ,
! , , ,
. .
,
, , , ,
. , ,

. , ,
,
(
), : , !
,
!

, ,
.

, ,
; , ,
, . ,
, .
, ,
, .
,
, ;

. :
, , ?
, , ,
,
;
. ,
; .
: , ,

. , !
,
.
. , ,
. , ,
. :
, : ,
;
: , ,
, , , ,
, , .
, ,
,

. , ,
, .
, .
, . ,
, .
, ,
. , ,
. ,
, ;
. .
, ;
, , .
; , .
, , ,
, .
.
, ; .

, .
, .
,
.
.
, , ,
,
; .
. ,
.
, , ,
.
,
. . ,
, ,
!

, , ,
, !
, ,
, .
; ,
, ,
. ,
,
, ,
,
14 !
, , ,
. ...


1945. .

.
,
: , ,
.
.
( ) , .
;
; ;
, . ,
, , , ,
; .
1945. .
.
, . ,
. ,
, . .

,
.
,
,
.
.
. .
,
, ,
,
. ,
, , -


, .
,
,
, ?!
. ,
, ,
. , ,
( ),
. ,

. ,
. , 30
! ,
, ,
. ( )
29.
.
,
. ,
( ) 1942. , ,
, ,
.
.
,

. ,
; .
.

. ,

. ,
, ,

! , , !
, , .

. ;
, , ,
, .
, ,
, ,

, , ,
. ,
, ! ,
.
, , , ;
? ,
, , .

42 .

. , , ,
, 2 .
,
, , , . ,
,
. ,
.
,
,
, .
,
.
, ;
. ,

. ,
, ,
;
, .
,
, .
.
.
, ?
, ().
, , .
,

, ,
; ! ,
. .
. ,
,
? , . .
, ; .
,
. . , !
,
. , ,
, ,
, ! ?
,
, , ,
!
, .
, ,
. , ,

, ,
.
, ; ,
, ,
, .
, ;
; ;
. , .
, , ,
. ,
.
,
, ,
; .
, ;
,
. , , ,
, . ,
. ,
, .
,
.
, ,
,
. .
,
; . , ,
, ,
,
, , , .
, ,
,
,
, .

,
.
, , : !
.
.
.
, ,
, ,
, , . ,
, ; , ,
, , .
.
;
, , ,
?
, !
,
,
! ,
, ,
.
, , ,
.
, ;
. ?
,
, 1945. ,
, ,
,
, ,
. ,
, , ,
, ! ,
, , .

, . , ?
, ,
. , ,
,
;
. .
, .
, ,
.
, , ,
.
, .
,
.
, -
. .
, , , ;
, . ,
, ,
.
, , , ,
, .
; .
,
. ,
, .
.
, ; ? ,
, . ,
, , , .
, , ,
.
, ;

, ,

. ,
. , .
;
, . ,
, .
;
, , ,
( ),
. , ,
,
22 ,
.

. ,
, .
()
.
,
. :
, ,
,
! ,
.
.
,
.
,
, , 20
.
. , ,
, ,
... .

, -
, 29. , 70 !
!
.
,
, ,
; .
, ...
, ?
.
, ?
, ,
?
;
.
. ,
: , .

, . :
, ! , ,
, ,
, .
.
,
!
,
.
, ,

,
. ? :
;
,

.
, .
,
.
, - ,
,
. ,
; .
, , ,
.

. , ... ,
, ,
, ;
, .

,

; ,
. ,
.

, .

. , ,
,
. ,
.
. .
.
,
.
.

, ,
.
,
, .
, ,
:
,
, , ,
,
. .
, , .
: , .
; ,
; ;
. ,
.
,
.
, . ; ,
. ;
, .
; ,
,
. ,
. , , ,
, , , ,

. ;

, , , ;
;
...

, ; ,
.
. ,
, ,
, .
?
,
, , .
, , , ,
, , ,
,
!
, , ,
, ,
. .
, ,
, , , ,
, .
, , . (
) : ?
,
. , , ,
.
. ,
,
. ,
,
.
. .
, .
, , ,
, .

, ,
, .
, ,
. , ,

. , , , ,
. .
. .
,
. , ,
!
, ,
.
!
, .
,
. ,
.
. ,
.
;
. ,
.

.
, ,
. ,
!

1945.
,
,
,
:
, !
() , , ?! ,
,
.

!
, ,
,
. ,
, , ,
,
.
, ,
, ,
.
,
.
.
,
. :
! , ,
.
, , .
20 . , , ,
. .
, ,
, .

,
. , ,
,
; . ,
, , , ;
.
, ,
.
.
; ,
.

.
.
,
. ,
; ,
.

!
.

...
,
.
, ,
, , ,

!
!
,
.

!

. ,
, :
.

. (
, , ,
, . , ,
, ,
; 65 ). , ,
, ? ,
, , , .
, , ! ,

. ,
, .
, ,
.
, , ?
, ,
; ,
, . , ,
, , ,
.
,
. :
, .

. ,
, . ,
. ;
. , ,

,
.
,
, ,
,
. ,
, ,
. ,
,
,
.
, ,
, , ,
.
, ,
: .

: ,
.
, , , ,
.
,
, , 2
.
,

. ?
! ,
, ,
.
, ,
- , ,
. , ;


.
(1945)
, ,
.
?


1945.
( ),

. , ,

.

.
, ,
:
? (
).
,
, ,
,
.
, ,
,
.

. , ,
, ,
, .
,
,
. ,
, . .
, ,
.
, ,
, . ,
.

, ,
. , ,

.
.

.
,
?
, ,
3

.

. 10. .
,

, , 20. 1945.. ,
,
1945. .
(1945),
,
, ,
. ,
.
. . ,
. , ,
, !
, . , ,
. ,
, ; .
,
,

, 8. !
. ,
, , , .
!
; .
,
8. . ,
" ,
!
, , ,
.
. ,
.
,
. , ,
. ,
; .
, .

. ( ),

. , ,
.
! ,
,
. ,
. , , .
,
.
.
. ,
, , ,
.
.

; .
,
. ,
, :
?
?
?
, ,
.
,
.
,
,
.
,
, (),
.
. ,
.
? ? .
,
? , , .
, , ! ,
,
. ,
,
, .
.
.
,
.
,
.

, ,
.
-
,
.
. ,
,
. , ,
. , , ,
, .
( ,
, , ,
,
). , :
, ?
:
?

;
; .
.
?! ,

!
,
. ,
(1945). ?
, ; ,
. .
, ?

. .
, ( 1944..).


, 150-200 , ,
.
, .
( 40 ), ,
, ,
. ,
,
1912-1918..
,
, .

.

. ?

.
. ,
.
(8. 9. ).
,
. ,
.
.
.
.
. , ,
, , ,
.
.
.

, ,
. .

.

, ,
! ,
,
. : !,

.
: ,
,
.
,
, ,
, : ?
, ,
?
. !
.
, ,
, ,
?
, ,
, .
, ,
,
, !
, ,
!... ,
.
,
300 400
, , ,
!
. :

, ?!
,
( ),
,
, .
10-15 , ,
.
,

.
,
50 ! ?
, !

.
.
,
, , , ,
.
(9. 10. ) 40 ;
.
, ,
.. ,
.
( , , ).
, .
. , ,
, , ,
, .
, .
40
.
, 30 ; !


?! , ,
.
, ,

.
- ,
, -
. 100-120 .
, .

.
, ,
.
.
.
.
, , ,
.
, 30
; . ,
,
, . , , 50-60
. .
. ,
!.
, , ,
, !
, , ,
.
, .
, ,
, , ,
.

.
; .
, ,
.
,
,
!
!

, ,
, , ,
!
.
,

.

. , ,
.
:
,
.
,
. , ,
, , ,

.

, . ,
, :
!
.
, , ,
.

, , , .
, 20-30 .
, ,
(),
. ,
,
.

. ,
.
. 3
(
); ,
,
,
...
,
,
, , .

. ,
, . ,
,
; , ,
.
, .
, ,
, .
, (
) ?, : ?
,

!

,
. ,
,
,
.
,

, .
, !
,
4 , , ,
,
,
! 4
, ,
, .
, ?!

? ,
, .

,
.
, ,
, , ,

?
,
,
. ,
, .
; ;
( )
,

. , ,
, .
, ,
!
? , 8. ,
,
! ?


. .
, ! ,
! ,
,
,
,
. !
, ,
,
. , ,
, , .

.
, , .
, , ,
.
.
, 25 ;
. , ,
, ,
.
,
?
, , : ,
, ,

,
. , ,
, ,
. , ,
. ,
, , , ! ,
, .
?
, .
.
, ,
. , ,
,

!
, , ,
,
.
, .
,
,
. ( 1944),
; ,
, ,
, ,
;
, , ,
. ,

, , , .
,
.


, ,
.
, , ;
, .
,
, -,
.
,
, , .
.
,
?
, . , ?
,
. .
5-6 ,
. (
) ,
, . ,
, ,
,
!
.

. 50 20.

.
: . 4-5
,
,
, . ,
,
.

,
( )
; ,
, , , . ,
, , (,
) , .
. , 20. 1945..,
, , ,
,
.

.
-, .
( 22. ),

.
, .
.
, ,
.
, ?
,
. ;
, , , .
, ,
, , !
,
, ,
.
.
,
.
.
, .

, .
, ,
. , ,
.
. , , ,
,
.
, . 3-4;
. ,
.
- ,
.
, .
; ,
?!
,
.
, , ,
, . ( ,
),

. ,
,
, , ,
. , ,
, ,
, ,
.
!

.

, , ,
,

( )
.
,
.
, .
, ,
, , ,
,
.
, ,
.
.
20 .
, ,
.
;
.

.
, .
, .
, 2
,
,
, ,
.
,
, .
, ,

. .
.

, , ,
,
,
. , 30
( )
,

, .


1945. .
30
, .
,
. ,
, . ,
, , .
,
-.

. . 1945.
.
, , : ,
, . ,
. ,
, . ,
. . , .
,
. , . (
) ,
. . ,
, . , . ,
, .
. ( ) . , .
,
. ,

. . . .
-,
, :
,
;

. . , .
;
.
,
. .
- . .
, ,
.
, , .
. 22. 7. .
- ( ), ,
.
.
4-5 ,
, ( ),
;
.
.
, . .
, , . 30

, . 10
. .
. , ;
, . ,
.
.
(6. )
.
, , ,
.
;
. ; 2
,

. . .
; ,
, , .
. 2
,
. .
. ,
: ,
.
,
. ;
: ! ! ,
, . .

. ,
. , ,
.
.

! !?
***
,
. ,
, ,
. ; ,
, . ,
. , ,
, , ,
. , ,
, .
,
,

,
, .
;
,
.

.
, .
,
. ,
; .
, , .
,
,
, .

, .
.
, . ,
. ,
. ,
.
. , ,
. ,
.
,
.
3 ,
,
. ,
. ,
, ,

.
.
.
,
. ,
. ,
, ,
. ,
, ,
.
, ,
,
.
( , 25 ,
), ,
, .

. ,
, ,
. ?!

.
. ,
4. .
. 4

. , ,
,
. ,

; ,
.

,
.
. , ,
;
.
;
. ,
.

. 8
; .
.
, (
).
.
.
, , ,
.
. , ,
3 3,000, ,
,
. .
,
, - . ,
, ,
.
(
). ,
, .

. , ,
,
, .

; ,
. , .
5 .
. , .
, , .

: ,
, ,
, ,
; .
,
, ,
,
, , .
,
.
!
, 5
. , .
.
5. 6. . ,
, .
;
.
, .

. 20 ,
, , .

18 .
. , ,
. ,

. ;
.
, ,
. ,
( ), 5. ?!
; , ,
1943.. ,
, ,
. (
), 72
, .
, , (
), , ,
. ,
,
, .
() ; , .
.
,
.
, ,
, .
,
.
, ,
! ,
! ,
?!
,
.
. ,
!

:
. 5.
, , .
, .
, ,
. ,
, .
5. ,
,
-, .
, .
,
.
. ,
.
.
.
.
, ,
, .
. ,
.


. ,
.
, .
.
,
, .
.

,
. !
, , .
, ( 2
).
. ; .
, ;
.
-
. ,
. ()
. ,
. ,
.
,
. ,
.
.
, 15 ,
, .
, .
, .
, , , ,
,
. 7-8
.
,
. ,
. , .
. ,
, .
?

, .
,
. ,
, .
.

, - . .
,
.
; ,
. ,
. , ,
. .

.
, , ;
; ,
. , .
, , ,
.
.
. ,
,
,
. , .
!
; ,

. , ,
. ,
,
?!


. ; ,
. ,
, .
, ,
, .
,
.
.
. ,
. , ,
.

.


1945. .
- 1945.
, ,
, .
;
.
.
.
: ,
,
. , ,
, ,
. ,
.
, ,
. , ,
. -
, , ,
16 .
, .
-
, ,
-
.
: , ,
, . , ,
,
,
. , ,
;

.
.

.
,
.
. , ,
. ,
10-12 . -
. ,
.
.
, .
.
.
.
.
,
.
.
, .

. ,
.
, ,
- ,
..
, ,
, .
, ,
.
. ,

,
. .
, , .

.

,
4 ,
.
, ,
, ,
, . .
. , ,
. ;
, . ,
.
.
;
. .
.
. ,
,
. ,

,
. ,
,
.
, .
;

; , .
;
. . ,
, ,
, .
, ,
.

, .
, ,
. ,
.
, ,
,

. , ,
;
,
. ,
, ,
, , ,
. ,
, ,
,
. ,
. ,
, ; .
. .
,
. ,
, ; .
, .
, .
;
, .
, .
,
.
. .
, , .
,

.
. , ,
. ,
.
() .
, ,
, .
? .
, , ; .
.
, ,
.
,
, . ,
,
, ,
.
.
,
,
, ,
, , ,
.
,
,
( ) .

. ,
, , .
, .

, :
?!
, , ,
,
. , , ,
; ,
.
,
.
;
,
. .
.
.
,
.
. ,
.
.
,
. , ,
, , , .
, ,
. ; . ;
. ;
,
. .
, ; !
,
.
,
. : ,
.
, , ,

. .

.
. ,
,
. ,
. , ,
. ,
.
,
. ,
, .
, ,
.
,
.
,
,
.
. ,
., ,
,
.
, ,
, ,

.
, , ,
, , .
.
, , ,

.
.

. ,
. ,
, , .
.
, . ,
,
.,
( ).
;
;
. ,
; . ,
, .
.
,
, .
,
; .
, ,
.
.
. ( )
, .
,
. ,
. ,
. ,
. : , ,
, , .
, ,
. ( ).
,
. ,

. , ,

. 20
, , ,
. ,
. ,
.
. , ,
,
. () ,
.
, .
,
. .
, , ,
. ,
,
. .
, .
,
.
, ,
.
, .
,
. , .
,
. ,
.
,
( ) .
.
, , .
. ,
; . , ,
;

.
:
. ,
.
. ,
,
, , .
, ; ,
, .
,
.
, ,
,
.

.
, , ,
.
.
,
. ,
, .
.
. ,
; ,
... ,
.
. ,

. , ,
; , ,
.
, ,

.
.
,
, ,
,
.
, .

.
.
;
. ;
,
. ,
.
.
.

. .
.

. . ,
. , ,
,
.
, ,
, .

,
,
( ), .
,
.
.


.

, . .
.
. 50
, ,
.
.
,
,


. , ,

. .
16

.
,
.
, , ,

. . ,
, ,
,
.
; : ,
( ) .
1947.. .


, ,
.
, .

: , - ,
,
, , .
, ,
.

.
, ,
, 16
, .
, ,
, . ,
,
,
.
.
,

.
.
, ,
.

. , ,
, ,

? :
. , , ; ,

. , ,
, . ,
,
, , .

,
,
. , ,
, ,
. ,
,
! ,
,
.


.

.

.
, ,
, ,
, ,
, ;
.
, , ,
!? ,
?

! ,
, ,
! ,
, .

.
,
. ,
,
. ,
7 ?
7 .
, ,
1944.,

.
, ,
, ,
?
?
,
,
.
...
, .
.
?
, ,

. ,
.
.
, , ?
, ,
?

, (
)
;
, .
!

,

.
. .
?
,
,
.

.
, ,
,
.
, ,
.
,
, ,
.

.
,
, 16 .
, ,
. ,
,

. ,

? , ,
, , .
, ,
,
? ,
, , ;
, ,
!
, ,
, !
, , ,
.
, , .
,
.
, .
-
.
, .
,
, ,
.
.
, ,
.

,

.
.
5 .
..


. , ,
,
.

. , ,
, ,
.
, ,
, ,
.
40 !
1945 - 1950.

. ,
,
1945. .


35

, 1945 1950. .
,
, .
,
,
. ,
,
,
. ,
, . ,
35 ,
,
, .
, , ,
, ,
, . ,
,
, ,
.
, ,
, ,
. ,
, ,
, ,
, .
,
!
.
, ,

.
, .
, ,

. , , ;
,
.

, ,

.


, ,
, .
.
!

1945-1950,
.
. 1944.
1945. . .
.
,
.
, ,
.
,

,
. ,
.
, , .

. ,
,
, .

, .
: .
.
, ,
.
. ,
.

, .
, ,
,
. ,


. ,
; , . ,

.
.

.
.
,
,
. , , , . , ,
, ,
,
; ,
. ,
, 10.
1950 ., , 3
, ,
, 78 .
, 5 ,
, ,
.
*
,
1944.., .
1944.
, ,
. ,
, , ,
. , - , ,
.

, ,
, . , ,
, ,
,
. ;
, , , ,
. .
;
, ,

. ,
. 1944.,
,
, , ,
. ,
, ; .

. 1944/45
,
,
.
1945.,
, , .
. .
, , .
() ,
, .
, . .
. . ,
. ,
. ,
, , , ,
. , ,
. :

.
:
, (
) , ;
. , , ,
, ;
50 .
30 - .

.
, ,


. , , ,
. ,
1945, .
,
, , ,
,
. ,
. 1945.,

, ,
.
; ,
. . ,
,
. , 1945.,
. ,


. ,
.

, ,
, ,
. , ,
, ,
.
, .
4 .
, , ,
. .
. , .
,
. .
,
.
,
. ,
.
, , 1945. .,
, ;
, ,
, , ,
- , .
, ,
. , ,
,
. ; , ,
, ;
.
, :
,
, .
,
; ,

! !
!
.
, .
.
, ( )

.
,
, .
, , (
) , ,
; , : ...
; .
,
.
, . ,
, .
.
,
.
, .
, , ,
, ,
.
.
*

; .
,

.
.

.
1945. .

. :
, , . ,
, .
.
. .
.
,
.
, , .
, , ,

, ,
. ,
,
.
. , .
, - ,
. , ,
( ),
, .
( )
.
, ;
, , ,
, .
,
. ,
, ,
, .

.

. ,
,
, ,
.
,
, .
, ,
,
, .
.
, .
,
. ,
, ; .
,
. ,
,
. .
.
*
. .
. . .
.
, 1945. ,
, .
, ,
,
. , ,
. , ,
,
, .
. ,

, , ,
.

.
, . ,
, . :
, , , .
,
, .
.
( 1945..).
, ,
.
,
,
.
,
, ,
. ,

.
. ,
, , ,
. ,
, .
,
,
. (1945)
:
, ,
, (
).

. , ,
.

. ,
.

1945.. 200
.
.
.
;
, ,
.
, .
,
; ,

.
*
1945/46.. .
.
, ,
, .
,
.
.
, ,
. , ,
, ,
, .
, ,
.
,
.

, ,
() ,
. ,
.
.
. -
,
. :
, , .

. ,
.
.

.
,
. ,
, ,
.
.
, .

.
.
. , ,
.
,
.
?!
,
, . ,

.

, ,
, ,
10 , ,
, , .
;
( ).

!
, (
, ), ,
, ,
, , . ,
, : .
!
30
, ;
.
,
, ,
, .
! ,

, .
, , , ,
.
,
, , , .
,
, .
.
, , ...


. ,
.

. ,
, .
( )
, , - ,
; .
, ,
, .
, . ,
, . ,
, ,
. ,
,
. ,
, ,
,
.
, .
,
.
.
, .
,
. ,
.
,
, ,
. ,

. ,
. , ,

.
,
.
, ,
,
.
,
. , , .
.
, . ,
, , 8

; , ,
.
, , .

; ,
. , ,
, ,
. ,
.
. ,
:
, , ,
.
,
.
.
,
, : ,
, .
.

,
. ,
. , ,
. ,
. .
; .

: ,
. .

.
,
. ,
.
.
, .
, ,
.
,
. .

. , ,
. ,
, ;
.
. ,
. ,
, - .

15 .
. ,
; .
7 ,
.


.
, .
. () :
,
( ),
, .
3 ,
.
, ?
, ... ,
,
. .
( ) ,
. ,
.
.

. ,
, ( )
. ,
, . ,
, ,
. ,
,
.
.
, .

, 1945. 1946. ,
.
,
.
.

, ,
1945.
. ,
, .

.
.
.
, .
,
.
,
.
.
, - ,
, . -
.
.
, ,
.
, ;
. ,
, .
,
.
,
.
,
.
,
.

, ,
. ,

. .
,
, ?!
,
.
, ,
.
,
, .
, . , ,
. ,
, .
,
,
! ,
, . ,
() ,
, , .
, ,
, , ; ,
: ,
, ,
!
, ,
, .
,
.

! , ,
.
; .

.
.
.
. ,
.
,
. ,
, .
.
,
,
, , , ,
. ,
, .
.
,
,
, . ,
.
. ;
, !
! ,
! ,
.
.
, ,
.
. ,
,
. , , 2-3
, !
, , !
,
. - ,
.


, .
,
, ,
!

. .
1945. .
, , .
, ,
, ,
.
,
.
,
. ,
,
. ( )
1945/46. , .
, ,
.
, ,
.
,
.
, , .
, .
, .
.
.
.
, ,
, .

.
. ,
(), , .
, ,
. , ,
,
, , .
, (),
.
. .
!
,
.
. ,
,
. ,
.
,
, , .
, .
. (
, ).
, .
,
.. ( ).
. , ,
, .
,
.
, ,
, ,
, .
,

, .
.
,
.
, ,
. ,
. ... ,
, .
, .
. ,
, , .
.
, .
.
.

. !
4-5 , 2 ,
, ! , ,
! , .
.
, .
2 .
.
. , ,
.
. ,
. , ,
.
, , . (
). 1946. .

.

, .
. ,
.
, !
!
.
, . ,
.
. ,
.
. ,
.


. - .
1947. ,
.

,
, 1945 1950. .

1946: .
.
. . .
. , .
. .
,
.
.

.
,
; .
, ,
, , .
, , ,
. ,
; :
, ,
...
, .
.
, ,
,
? .
, , ,
,
,
. ,
,
,
.
.
: ,

.
... .
;
, .
,
.
.
, :
( )
... .
,
. ...
?

: 24 , 15
. .
.
, .


. .

,
.
.
, ?
, , .
, 25
.
:
. , ,

. , ,
.

. ,
, ,
. ,
.

30 .
1946. , 200 .
,
, .
,
. 2,000 200.
,
. ,
, , .
, .

.
, ,
?
;
. ,
;
.
, ,
.
( ) .
.
,
. ,

.

, 1946.

. 1946.
. . :
, ,
, , ,
.
. ,
( ). .
: ,
, , ,
, , . : ,
, .
.
. ,
, 1946,
.
( ),
. , ,
,
.
,
.
,
, , .
?
, ,
, .
, ,
, , ,
.
; ,
, .
,

- , , .
, , ,
.
. :
, .
, ,
, ,
.
, ,
.
;
.
, .

.
. .
,
, , ,
. ,
.
.
; :
; .
, ,
, ,
, .
, .
; :
, ,
; .
,
, , .

, .
, .
, , .

.
, 6.
, . ,
.
?
, 6. , :
? ? ,
, ?
, ,
.
, , .

, ,
, .
,
. ( 2040 .),
. .
.
, , ,
, .
.
, .
,
. ;
, ,
.
,
. ,
. , ,

.
, ,
:
. ,
,
,
.
, .
,
.
:

.
.
, ,
, .
, .
- ; ,
, .
. ,
, , .
, !
: .
;
.
, ,
.
,
. , , .
,
.
,

, .
,
!
,
. ,
.
.

1946/47
.
. .
. . .
. . .
,
?
,
.
? ,
.
, , ,
. ,
.


. :
.
,
.
. ,
.
,
.

.
. .
,
. ,
;
.
. :

, ,
. ,
, .

, ,
, .
.
, .
, ,
. .
*
,
,
. .
.
, , ,
, . , ,
. , ,
.
; , ,
. ,
,
. .
.
;
,
.
: , ,
,

.
, , .

;
.
.
,
;
,
.
: ,
, , ;
,
.

.
. , , !
, ;

! ,
, ; , ,
!!
.
20 !!
,
.
, ; ,
.
, , ,
, .
, .
*

. .
.

, .
,

, , .
, .
, , .
, ,
,
. .
, ,
, ,
,
1946. . , ,
. , ,
. , .
, ,
.

,
.
, ,
, . ;
.
. ,
, .
.
1,400 2,000 .
. ,
, ,
, , .
.
, ,
. , , ,

1946/47..
.
.

. , ,
:
, , ,
; ,
.
, ,
.
, , ,
,
, ;
.
*
:
, ?
,
, , , !
, ,
. ? , ,
,
.
, : , , ,
, , .
. ,
, , ,
. ,
,
!

: , .
? ,
, ,
.

.
, ;
.
: (
)
. , .
.
-,
, , 40
! .
: ,
, , ,
, .
,
.
10 (
) 40 . ,
, :
, ,
. ?
, , ,
, , ?
150 , . ,
.
,
!? ( 40 .?).
; !

. ,
.

.
;
. . ,
.

.
.
,
, .
.
, :
.
; .
,
. ,
;
.

;
. ,
; , , ,
.
,
.
*
.
,
; , ,
. , ;
; ,
; ,
. , ,


?! ,
. ,
; .
, , . ,
; ;
. ,

, ; !
;
; .
... .

.
,
. .
*

. , ,
.
, .
. ( ),
.
. ,

,
, .

, .
: , ,
.
. ,
; .

, ! , ,
X .
.
,
.
:
,
; ,
.
.
*

.
,
.
1,500 ,
, ;
, :
, ,
.
. , ,
? ;
, ,
; . ,
( ) ,
,
, . ,
.
.
.
? : ,
,
, , ,
,

. ( )
.

, ,
. , ,
. ?
!
,
.
, ... 20. , ,
, , .
,
?

. , ,
. .

1947.
1947.
. .

. .
.
1945. 1946..
, ;
.
,
, .

. ,
, . .
, - .
, .
,
.
. ,
; .
, .
, .
, .
. , ,
. , , ()
, ;
. , ,
.
, , ;
.
, ,
,
, , .

,
, .
.
,
, .
: , , ,
, .
, .
.
.
, ,
. ,
,
;
.
, .
, ,
. , ;
, , .
.
;
, .
, 3
,
, .
; .
,
, , .
;
.
, .
, ,
, . ,
, , .

( ) ,
, . ,

. ,
, ,
.
,
, .
. , , ,
,
. , ;
.
20. !
.
, , ,
; ,
.

; ,
. ,
, .

? ; ,
, ; 2,000 .
;

. ,
.
.
100 .
, .
, .
.

. ,
18. , ,
. .
, ,
. , ,

. ,
, ,
- .
, . ,
.
18.

. ,
;

.
, ,
, .
: , ,
;
, , ,
.
, .
, . ,
,
.
,
.
: , ;
: , , ,
.


?
;
, ,
. .
, ,
, 23 ,
;
, , ,
.
,
.
, , ,
20 , .

;
.
.
, ;
, ?
, ,
.
, ;
. ;
; ,
. ;
, , .
. .
, ;
.
, ,
, ,

; ,
.
*

1947.. .
, ,
. ,
, ,
.
,
,
, .
,
, !?
,
, , ,
, ,
.
, , .
2 , ,
.
.
, ,
. ,

.
, , ,
. .

( ) ,
? ,
, ,

.
,
;
. ,
. , ,
. 200 ,
, ?!
, , .
,
.
,
, ,
.
, , .
, , ,
. , .
;
, .
, , ,
,
. .
,
,
.
!
. , (
), ,
!
.
!
, , ,
. ,
, , ,

, ,
, .

,
, : ? ?

. . , ,
. ,
, ,
. . , ,
.
. , , .
; , , . .
, , ,
,
( ), , , .
, .
, ( );
.
, , ,
, . ,
.
3,000 . , .
.
. , , ,
, .
, ;
.
, , ,
! ,
.
. ,
,

. , ,
.
, .
,
, .


.
. , . , ,
, , , .
, ,
.
. .
.
. ,
. .
. , ,
: .
,
. ,
, .
, ,
,
. , ,
. . !
. ,
.
.
,

.
.
, .

, ; ,
.

,
. .
, ,
,
, 2
, , .
,
! ,
, ,
.
, .
,
.
, 4-5 .
, ,
.

?
. ?
;
. ,
,
.
,

.
,
.

. .
. , ,
, .

,
( ) ,
.
.
, .
, , ,
, ,
. ,
, ,
.

, .
: , , , ,
, . .
, .

24 . , .
, , ,
,

.
,
, , ,
.
, , ,
; ;
.
7 .

,
. , , , , ,
.
.
, .
, , ,
. .
, ,
,
.
, , .
, .
.
, , ,
.
1947..,

. ,
.
, ?
, ,
.
,
, ,
, .
,
!
!!

.
, , 2
, .

,
.
, ,
, ! ,
, .
,
2 , .
, ,
; .
. ,
,
. , , .
,
.

, . .
, ,
.
,
, -
, .
: ,
, , ,
,
;

;
;
. ,
.
, ,
,
,
. ,

. ,
!...
. ,
. .
1947. .

. .
,
.
,
5 . ;
.
; . ,
! : ,
, , ; , ,
;
, 500 .
,
() ,
! ,
,
. ,
.

. ,
, .
,
. ,
.
- , ,
, .
, : ,
, .

; ,
: .
, .
1% ;
!
,
( ),
- . - ,
- .

. .
,
, , ,

, .
- -
. ,
: , ,
. - ,
,
.
,
,
. ,
. - ;

;
. , ,
, .
, ,
, .
- : ,
.
.

, ,
, , .

. , ;
-.
, ,
, ,
.

. ,
( ), ,
. ,
.
, .
, , ,
. .
- ;
.
; -
. ,
-.
, , ,
, ,
. , -
. , ;
, ,
.
,
: ,
,
. -
..
, ;

7 , ,
. .
,
, , !
, , ,
. , ,
,
,
.

.
, ,
, ,
. ,
, ,
, .
, : ,
. , ,
. ,
.
, ,
, , .
, .

, ; ,
!
.
1947.
.
.
; ,

, .
, , .
, , ;

. ,

.
;
.
, , ,
, , , .
, ,
.
16. 1947. , .
, , ,
. ; ,
, ,
.
,

.
. , ,
,
;
, .
, ,
. ,
.
, 7,
,
,
. 6
. .

.
. :
, . ,
-. -.
, . -

, .
, ;
; ;
.
.
, .
,
,
.
,
.
... ,
, ( )
, .
, .

.
, .
,
. ,
, , . .
,
. , -
, .
,
.
. , ,

,
. (,
) ,
1941. ,
,
, ,
. , .
.
.
. .
.
,
, . ,
, ,
, . .
: ,
12 , .
,
, .

.
.
,
.
. ,
. ,
,
. .
,
; . ,
, ,
.

, .
, .
; ,
. ;
, ,
,
.
.
,
,
,
.

,
.


.
.
.
,
.
, .
: , 17. 1946.
, ,
. , 20 .
, ,
. , ; ,
. ,
. ,
. ;
.

,
,
.
.
!
,
, ,
.
.
,
. 1946. ,
, ,
.
, .
1947. .
, 1947/48..
. ;
.
;
,
, .
, ,
, . ,
.

. -,
( ),
,
.
, ,
, ,

.
,
.

.
, , .
, ,
.

.
; ,
, .
, , ,
,
, ,
, .
, ,
. ,
( ),
, .
- ,
,
.
, ,
, , .
.
: , .
. ,
. 30 , ,
1947..
, , , ,
3 : , .

, ,
.
.
,
,
.
, ,
. .
,
. ,
, .
,
. ,
,
.
.
, ,
.
1945.., , .
, 4050
, ,
! , ,
5 ; ,
:
, !
,
.
, , , , , ...
; ,
, ,
, ,
.
.
, .

, , , .
, ,
.
: ! ,
.
, , .
, ,
. 16
, , ,
, . ,
,
.
, ,
, ,
, ?!
,
, .
, ,
, .
,
, .
,
-.
. .
: , .
, ,
, ,
, .

,
, .

8, 7 .
.
, . , 17. 1947.
, 8 ,
,
.
17. 12 . ,
. : ,
; , ; ,
; , ; , .
, , , , ,
, , .
,
, 17. -
. , .
, 11-2 .
, 9 .
, ,
, , .
. ,
, ,
. . , ,
, ;
, ( ),
, ,
.

, .
. ,
, (
), ,
, .
. . ,

, ,
. 100 ,
, ,
, . ,
, , ,
.
, ,
, ,
.
,
. ,
, , 200
., .
. ,
, ,
.
, ,
. ,
. 5
,
.
, , ,
. 7-8
. .
,

, .
100
,
; ;
. . ,
.
, .


.
. 1
. .
,
. ,
, ,
.
12 ,
100 . 10 .
,
. , ? ,
,
.
,
, ,
.
, ,
. ,
, .
,
.
. .
1 , ,
.
. 1015 . :
, .
, .
;
,
. . ,
.

? .
,
.
.
,
500 .
,
,
.
, .
; .
, ,
. ,
, .
, ,
.
, ,
, .
, , ,
.
, .
-, ,
,
, .
, .
,
. ,
:
!? ,
.
:
, , , (
, ,
).

;
, .
,

. , ,
.
. ,
. , ,
, .
,
. , , .
.
, ,
!

,
. ,
.
, ,
, ;
.
,
!
?
,
. ,
.
, .
;
,
.

1942.. ;
. ,
, .
, .

. ,
: ;
! : ,
.
.
, ;
.
, ,
, ,
,
1945. .
, ,
, ,
. ,
,
. ;
, . .
.
,
.

.
1945.,

. ,
.
.

,
, ,
. ; ;
.
, , .
, !
.


. , .
, , .
:
, !
. , .
,
.
, .
194546.. ,
,
. ,
.
,
. ; ,
, .
:
: .
, ,
, , .
,
. , ,
,
. ,
, .

. ; 18
,
. 6. 1941.
,
.

, .
,
.
.
1944.. ,
.
,
. .
: , ,
.
.
.
.
.
,
.
,
.
, , . , ,
. -
.
4 2 ,
.
, .
, ,
2 , .
; .

1945.., ,
,
. 30 ,
,
. , 16
, ,
.
,
,
. ,

,
!

,
? ,
.
, .
;
, .
, ,
.
.

?!
.
, ,
,
.
4
.
, . ,

, ,
,
.
,

.
, .
?
,
. ,
,
, :
? (). .
.
.
,
,
.
,
?!
, .
, . ,
. : .
, , ,
; ;
. !
*

, ,
. ,
.
. ,

,
, , ,
, , ,
,
. ,
. ,

!
.
., ,
, , .
: , , .
,

. ,
. ,
.
. ;

. .
, ,
, .
, , .
,
, , ,
. , ,
,
, ,
. ,
.
.
, .
, ,

. ,
,
.

. ?
,
. ,
. ,
; , ,
, .
,
. .
, ,
. ,
;
! . .
, ,
. , ;
,
.
?
,
.
,
, ,
, .
. , ,
: ?
, .
. 4
; ;
. .


, ,
; , , .
,
;
; , ;
.
. ! -

.

. .
;
.
. :
?! .
,
! . ,
,
, , .
-,
,
, , .
: , , ,
, , , . ,
, .
,
: , , .
, ,
.
.
,
, , ,
. ,

.

!
,
,
, .
, ,
.
.
,
, ,
.
, ,
2 .
;
; .
, .
,
. ,
, ,
.


.
-, ,
, .
.
. ,
,
. ,
, , .
, ,
; ,
, ,
. ,
-.
; ,
.
. , 1947., ,
20 , -
; ,
. 10 ,
.
, - .
,
; .
.
. ,
, , .
, .

. ,
,
.

,
. ,
.
,
. .

.
, ,
.
, .

. ,
.
, .
; ,
. ,
. .

, .
, ,
. .
, -
.

, ,
, ,
3 . ,
, 23 .

, ,
, .


.

, ,
. ,

. , ! ,
,
.
. , ,
. ,
, , ,
,
. 2 .

.
, , ,
, .
, ,
, . ,
: , , .
, ,
!
,
. , .

,
, 5 ,
;
.
*

.
, ,
, .
,

.
,
.
. ,
, .
,
, .
; : , ,
, ,
. ,
, ; .
;
.
,
. , ,
.
.
.
, . , ,
, , ,
. .
*
,
, .
, ,
.
, , 1948. .

;
. , .
.
1945. .

. ,
. , , ,
1947.
1947.
. .
, ; ,
.
, ,
!

1947 - 1948.
.
.
.
, .
.
; .
, .
, , 1947..
. ,

. ,
,

. ,
, .

.
, ,
.
, . ,
, ,
- .
, , :
, !

,

.
, .
, ,
, ,
:

, , ,
, : .
, :
, ?

.
.
,
.
.
, .
1942..
1945. . 1945.
. . , .
, .
, ?! ! ,
, .
. .
, - .
.
, , ,
. ,
,
, .
: ,
, ;
. , ,
, : . ,
, :
. .

; ,
, .

, ,
.
, , .
.
: ,
, , .

. : , .
, .

,
, , ,
..
.
.
.

; ...?
,
, ,
, .
. ,
.
.
.
,
, !
6. 1947. ,
.

, .
,

1947. , ,
.
, , :
, ,
.

; .
, ,
, , .
: , , ,
.
. .
. , .

1947/48? ,
80100 ,
,
-.
, , :
, . :
; .
, ,
, .

, .
,
.

. ,
. , , , .
.
: , ,
.
.

, ,
,
; 12 . ,
, 1520 .
;

. , ,
. ,

.
.
1961.
, ,
1951. . 10
.

, , .
, ,
.

?
.
, , 1947/48..
.
, ,
,
; ,
, .
,
. ,
, 1945. .

.


, , .
1941. .
. ,
.
:
1947/48?
. ,
; .
,
. .
, !
;
. :
.
, , :
. ,
.
. ;
. . ,
, ;
, .
.
.
, ,
, , ;
;
, , .
,
.
,
.

, ,
, , ;
,
( ) .
1946/47. , ,
, 1947/48., .
, , .
,
.

.
,

. ,
, . .
. ,
.
, .

, ; .
:
, ,
, , 1520 ,
.

,
. () -
, 1520 .
, , ,
,
.
.
.

, ,
. 1520
, , !!!
,
- .
, 400500 .
; -
,
.
.
.
, , ,
;
, , .

. , ,
.
,
, ,
.
, ,
? ,
;
;
,
, .
. ,
. ,
,
.
,
. , ,

, ,
.
. , ,
.
.
, ,
,
:
.
,

.
.
, !
.
,
.

, ,
.

,
;
. ,
. ,
, ,
. ,
,
,
.
: , ;
; ;
.

. ,
.

, , .
.
: , ,
,
.
,
, ,

. , ;
. .
. ,

, .
,
, ,
, .
2000 .
,
. ,
.
,
!
,
, . ,
.
, ,
, .
,
, ,

. ,
. .
, .
, !
*

.
.
;
. , ,
,
. ! .
;
. ,
, .
, ,
.
;
.
, 1948.
; ?

.
,
, :
?
, ,
.
.
, , ,
: ! , ,

;
, , , .
,
?

, ,

!
.
;
,
.
.
,
: , ,
.
, ! ?,
, , , ,
! ,

.
.
, ,
,
, ,
.
, .
, ,
, .

, .
; ,
.
: , ;

. , , ,

. .
,
.

;
,
.

. ;
.
: , ,
17 ;
, , .
, ,
. ,
18 ,
.
.
, ,
, .

, , !

.
.
,
.
, ,
. ,

, ,
.
,
, , .
, .
,
.
, .

.

;
, , , .
,
. ,
.
1945. .

.
.
, 1945.,
; ,
. 1946. ,
,. ,
, .
.

,
.
. ,

. ,
, .
,
, ,
. ,

,
.
, : , ,
, ,
.

.
.
,
, .
,
,
. 300
: , .

; , ,
;
. ;
.
, , .

.
, . ,
, , ,
, ; .


. ,
, , .
.
(14. ) .
1948. ,
;
. ,
. ,
. .
,

. ,
, . .
, !
, .
500.
?!
,
,
. ,
, .

.
. ,
,
. ,
.
, , .
.
.

,
1941. ,
,
. 1943.
, ,
.

.
.
!
.
,
.
, ,
, .
,
. ,
, .
, ,
. ;
.


.
.
. , 1947.., .
.
, ,

.
,
. ,

.
.
,
. ,
,
, ,
.
,
, .
. , , .
( )
. ,
; , ,
. ;
,

. ,
; ,
.
,
. (
) 1948.., ,
. , .
.
, .

. ,
, .
, .
;
; .

. , .
, .

21.
1948.., .
.
, , .
;
.
,
.
, ; .
. ,
,

. .
, ,
.
, .
,
.
, .
, ,
, , ,
.
.
,
. ,
.
. ,
.
,
, , .
,
,
. , ,

. .
, , .
,
.
, .
.
; , ,
,
. , , .
, ,
,
. , ,
.
, .
. ,
, ,
,
.
.
.
.
,
, - .
;
, , .
, ,
. :
. , .
. ,
.
.
, .

, , :
, . .
. .
.
,
, .
. . ,
, , , .
.
.
, .
.
. ,
, .
,
, ,
,
. , .

.
, . ,
.
. ,
. , .
, .
, ,
.
.
.
;
!
. , ?
, . , ,
. .

,
. (,,).
.
, .

. !
, , ,
.
.
,
. !
, ,
.
,
.

. ,
, .
. ,
, .
,
,
. ,
,
. , ,
.

. ,
.
,
,
. , ,

.
, .
. ,
,
, .
,
. , ,
. ,
: ! ,
, ,
, , ,
; ,
. ,
; .
, 22. 1948.., ,

. , ,
. ;
.
.
,
. ,
. , , .
, , , ,
. ; . , ,
.
. ,
!

.

,
, .
*

. ,

.

.
: , ,
.
.
,
, .
,

.
, , .
?!
.
,
, ;
.
!
, :
!
.
: ,
!
,
. ,
,

.

.

.
, , , .
,
, ,
, .
,
, , ,
.
, ,
,
.
, ,
,
. ,
!
,
, !
,
,
.
! ,
, . ,
.
, -

. ( )
, , , ,
.
, .

1948. .
( , , )
7, ,
1947/48. ()
17. 1947. . .
,
, ;
, ,
, .
, ,

.

,
.
.
.
, .
,
!
, ,
.
, !
,
. ?!
,
. ,
, ,
. , ,
, ,
; ,
. , ,
.

, .
.
1948.
,
. 34 .
,
;
,
.
. ,
, .
. ,
,
.
; ,
,
.
.

.

.
,
.
,
.
. ,
,
. , , ,
.
,
.

1948..
. ,
, ;
300 ! , ,
( ); ,
.
.
(,
)

. , (1948)
.
?
, , ,
.
, ,
. ,
,
.
, ,
.
, , , .
: , ,
, ,
. ,
.
,
.
;
.
;
; ; ,
, ! ,

, . ,
! , , 20
, ,
!
. .
, ,
. ,
.
,
. ,
. ,
,
.
,
, , !
, ,
!
,
, , ,
!
,
; .
,
.
,
. ,
, ,
,
, .
, ,
,
.
, , ,
. , ,

, .
, ,
; ,
.
(
), , , ;
,
, .
,
!? , ,
!
, ;

! .
.
.
- .
,
! ,

,
. ( )
, ,
, !

.
,
, .
.
, ;
, ,
!

, ,
.
,
, ,
.
, ,
.

?! : , ,
, , ,
, , ,
.
.
.
,
,
.
, ,
. ,
,
, .
, ,
, ;
, .
, , ,
, , .
,
,
,
.
.

1948.
.
, , . .
.
; .
.
; .
. .
,
.

, ,
, .
, , ,


. ,
, ,
. , ,
, ;
, , , .
;
.
, .
.
,
,
.
,
, . .
, ,

.
.
. ,
, , ,
. .
:
, .
,
, .
, ,
, . ,
, ,
, .

. .

. ; ,
, , ,
,
, . ,
, .
, .
, .
, , ,
,
, ,

. , , ,
.
? ,
, , ?
. ,
, ?


.
, . ,
. ,

, , , , ,
. ,
. ,
, ,
,
. ...?
, ,
.
,
, : ...
. , , ,
.

. ,
, , ,
, .
!
. ,
. ,
,
.
: , ,
,
, .

. ,
. ,
, , ,


.
, .
. ,
, (
) , .
. ,
. , , ,
,
. ,
,
. ,
,
. ,
.
,

.
,
,
.

.
.
,
. ,
.
*

. , , .
.
.

, ,
,
.
.
. , , , ,
, . ,
;
.
,
( )
.
, , 8.
1948. . , .
: ,
, : , ,
. ( )
, ,
. ( ).
,
. , ,
( ,
),
, .
,
. , -,
, , ?
, .
,
. 1947.
.
, , ,
.
, ,
. .

,
.
(
). . ,
- .
12. 1948. . ,
,
; .
, ,
.
,
. . .
. .
!
,
? ,
, ,
.
( 2030 )
, . , ,
,
.
, ,
, , , ,
.
.
. ,
, .
, ,
, .

,

( ). .
, , .
, ,
, .
, ,
, , .
, .

. , ,
5-6
.
.
,
: , , ()
. ,
, , ;
.
, 23 ,
. ,
. 5
, .
, .
.
, .
, .
? ,
. .
, ,
,
, ,
.
(1520 )
, !

, .
;
. .
, . !
. .
,
. .
, ,
. ,
. ,
, ,
.
.
-, , .
, .
, , , ,
. , ,
.
, ,
.
, ,
12. 1948. . ,
,
.
. , ,
,
, .
, .
,
.
,
, . ,

, : ,
.
, , ,
,
,
, .
,
, .
,
. , ,
,
.
,
. .

.
*

.

.
, ,
.
,
.
.
, ,

.
, .

.
,

,
. , ,
, , ,

. 7
1948., 34 .
, ,
. :
, , ,
.
.
.
20 .
, ;
!
*

. 3 ,

.
, , , ,
. : .
,
. 3050 ,
, , .
.
, , .
, , ,
;
.
, ,
. , ,
, . !
, .

,
, .
,
, .
,
; , ,
, , ,
; .
, ? ...
, .
,
. ,
,
. ; , ,
.
!


. ,
;
, .
. ,
,
,
. (
)
.

,
.
.
.

.
,
.
,
!
;
,
, .
.
.
, , .
, , .
, ,
,
.
( ) ,
!
,
, .
.
, , 7 ,
12. ,
.
.
, .
*

,
?
, .

.

, .
, , ;

. ,

.
, , ,
.
;
.
, .
, , , ;
.
.

.
,
, , .
.

?
, .
,
. ,
, .
, , , ,
,
. ,

.
,
. .

,
.
.
, . ,
, ,
.
,
.
.
*
,
, ,
. ,

.
,

.
.
,
.
,
.

.
,
.
, , ,
. ,
, , ,

.
.

,
, ,
. , ?
.
,
. ,
,
!
,
.
,
.
,

. ,
,
.
,
, , .
. ,
? .
().
.

. ,
.
? . 8 .
,
, .
,
! ? .
, .
!


, .
?!
, , ,
.
, !
,

. ,
( ),
.
. , ,
,

, .
.
: ( )
,
! ! ,

!
.
?
, .
, ,
.

. ,
,
. , . ,
.
:
, .
,

,
.
,
.

,
.
.
,
,
.
, ,
, .
,

, :
, , 30 ,
, , .
, ,
.
,
!
, . ,
, , 50 ,
300 !

. , ,
,
. , ,
, : !
: , .
, .

, ,
.
!
, ,
.
.
,
.
.

.
, ,
.
(), ,
. ,
, , ,
.
( ),
, ,
.
,
, , :
, .
, , ?
, .
,
, ,
.
? , .

, ,
.
, , ,
.
, ; .
,
, , , .
, ,

, .
.
. ,
,
, .
,
. , , ,
,
. ,
, . ,
, ,
. ,
, 1942. ,
.
,
, ,
, ,
.
!
,
, ,
.
, 1942. ,
, ,
, , 1948.

,
. , , ,
.
, ,
.
, .
, !
, ; ,
.
, , ,
.
.
, , , ,
, , , ? ,
, ,
.
(
).
.

, 1942.
, .
, .
, , ?
: .
, ,
.
,

, .

, 1948. ,
, .
: .
; , ,
,
. ,
, ,
. , ,
, , , ,
.
. ,
.
, , ,
,
.

. , ,
, . .
, ,
, ( ),
. ,
, , , ,
! ,
. ,

,
?
, ,
. ,
?!
.
,
( ), .

, .
,
.
,
! ,
, .
, , , ,
!
?! , ,
,
. , ,
, .

1949.
.
. .
. .
.
.
, .
, ,

. .
, ?
, ,
! , ,
. ,
, ;
, ,
, .
.
,
.
,
.
,
, .
.
, ,
, .

!
, .
30, 1945. , 7
! .
. ,

, .
, 1946. , .

. ,
, .

. ,
, .
. , ,
, .
,
, .
, ,
,
. ,
,
.
, , ();
;
. ,
!
!
, ,
,
.
, !
*
,

.
, ,
.
() ,
,

. ,
.

.
,
, ,
, , , , ,
! ,
, , ,
,
! , ,
, ,
.
,
, !
,
!
,
.
, ,
.
, ,
? ;
, ?
. ,
,
. (),
.
*
,
.
, , , ,
.

,
. ,
.
, ,
.
, . ,

. ,
. ,
, .
, .
, ;
;
;

, ,
. , ,
, , ,

. ; ,
, .
,
. ,
, , ,
;
! , ?
. , ,
!
, , ( ),
! , ,
. ,
?
.
.
, .

,
. ,
,
. :
, ?
, . , ,
,
.
! ?
()
. , ,
, .
.
,
, ,
.
. ,
;
. ;
,
().
,
, .
, , ;
. ,
,
. ,
, .
, ,
,
. ,
, .
, ;
, ,

, ,
. ,
.
, ,
.
, .
,
. ,
. ,
.

, 1948.
, ,
, .
, ,
, ,
. ,
,
. ,
, .
,
.
(1948),
.

.
, .

!
( ), ,
,
!
.

,
, . ,
,
, ,
.
- , ,
,
,
, .
.
, ,
,
! ,
( ),
,
.
, ,
.

,
.
, , !
,
.
,
, . ,
,
!
, ,

.
,
() .


,
.
. , ,
.
.
.
,
.
20. !

.
, , ,

. ,
;
. ,

.
,
. , ,
, ,
. ,
. .
, ,
, .
, ,
.
( , ), ,
.

. ,
.

1941. ,
, .
: , .
1942. ,
, .
, ,

,
.
1945. ,
. , ,
,
.

7/8. 1948. .
.
, , ;
, .
.
, ,
.
, ,
,
. ,
.
,
. ()
, ,
.
, 1949. ,

. , .


.
, .
.

, , , ,
. .
, ,
; 1949.
.
. ,
, ,
, !
,
. ,
, ,
,
.
. , ,
. ,
.
, ,
, , ,
,
.
,
.
, 1949. ,
.
,
.
;
, .
, ; , ,

, .
, , ,
. , ,
, ,
.

;
, . ;
. ,
, .

. , ,
. ,
, !
,
.
, ,
. ,
. .
*
,
, .
, ; ,
,
. ,
,
, ,
. , ,
.
,
.
;
, 3-4 .

, ,
( ) !
,
, . ,
,
! ,
, .
*
;
,
. ;

.
! ,
, , ,
.
, ,
.
, ,
.
,
,
,
. ,
, .
;
.

. ,
. , !

,

, .

,
. ,
,
.
, .
,
, .
, 34
, .
,
, .
.
1949. ,
.
.
.
,
,
, , ,
.
, ,
.
,

. ,
,
.
.
, , ,
!
, ,
, !

, , .
, ,
.
, , ,
, , ,
, ,
. ,
.
,
. ,
.
, ,
, . , ,
, .
! ,
,
.
, ,
, ? .
, ,
.
, ,
, ?
, ,
,
, ,
.
, ,
,
,
. ,
, .

,
, , ,

.
,
,
.
,
.
, , ,
, ; !
. ,
, ( )
, , .
, , ! ,
, ,
6 .

1949.
. .
. .
.
.
. .
.
(1949) 23

. ;
,
. (1949) ,

. , ,
.
!
( )
,
. , ;
, , ,
.

.
!
,
, .

.

, . , ,
, !
. :

, ?
, .
, ,
.

. . , ,
,
, !
;
. ,
,
, ,
!
, .
.
.
,
. ,
.
.
. ,
,
, ,
!
,
!
*
,
. ,
,
. ,
, .

, ,
.
,
. ( )
.
, ,
.
.
,
; .
,
!
.

. , , .
, ,
, .
; , .
.
.
,
,
. .

? :
.
,
.
.
,
.
,
.
, ,

( ),
.

. , , ,
.
,
.
.
. ,
,
.
20 , 3 ;
!
*
.
,
. ,
, !
, !
, ,
. ,
, ?!
*
,
, ,
. , ,
, . ,
, ,
. , ,
.
. ,
. ,

, ,
.
, : .
!
,
,
!
, !
, ,
. ,
,
.
.
,
. ,
,
. 23 ,
.
! .

!

. ,
.
. ,
. ,
, .
, !
,
, ,
!
, ,
8001000!
.

,
,
. ,
,
, .
,
.
,
. ,
.
, ?!

!
-
.

,
. ,
, , .
.

, ,
.
1949. . (
),
.
, ,
, ,
. ;
, . ,
. ,
.

. ,

.
.
. ,
; ,
, .
; ,
.
, .
,
...
- .
.
,
, .

, 1949. , 6,
,
. .
,
.
, . ()
.
,
().
,
.
, ,
.
. .
,
. , ,
.

. ,
, ,
.
(11 . 1949.) ( ).
, ,
,
. . ,
.

, .
.
; .
, ,
.
,
.
,
.

. (1950)
. ,
.
.
( ) , .

, .
. 6 ,
,
.
1950. 23
, .
, 1949. ,
.
, ,

. ,
; ! ,
,
?

.
,
,
; . ,
.
,
. ,
.
,
. ,
, ,
. .
, , ,
, ,
, .
. ,
.
,
. ,
.
,
. ,
,
. , ,
.
, .
, ;
. ,
! , ,

.
? ,
, !
.
, !...
. :
,
, . ?
, .
,
.
, ,
. ,

!
, ? .
, , , ,
, , , ,
,
?
, , , , , ,
! , ,
, ?
?!

. - ,
.
, ,
.
, , : ,
.
, ,
, ,
. ,

. , ,
. , ,
-
..;
.
,
, .
, .
. , ,
,
, .
,
. , ;
:
. ,
, , . ,
, , .
, ,
,
.
, ,
.
! ! . ,
! . ,
, , .
, , ,
.
,
, ?
,
, , , .

! ,
, , , ,
, , . ,
,
.
! ?
!
. ,
,
, (),
. ,
.
, ;
, ;
;
, .
, ,
.
, 48.

.
.
. ,
, .
,
. ,
,
. .
,
, .
.
. ,
.
. ,

, :
, , ?
, , .
. ,
.
.
. () ;
- .
, ,
, , .
,
.
,
, ,
.
.
, ,
.
.

. , , - ,
, , ;
.
. , , .
,
. . ,
, .
; , .
,
, ,
.
, ? .
, .

?
, , .

, .
, ?
, .
,
, , ,
, ;
? ,
.
.
. ,
.
,
.
.
() , ,
, 5 ,
! ,
, ,
.
.
,
.
.
,
. ,
, , ;
. ?
,
, !

, ( ) ,
, .
, , .

. , ,
?
,
, ;
. ,
!
.
. , , .
, .
,
, .
,
.
, ,
. .
, ,
;
.

. ,
, .

( ),
. ,
. , ,
,
. , ,
.

,

, 1949. .
1941. .
.
,
. .
. 1944. ,
.
, , ,
.
, ,
.
, .
.
1941. . ,

.
, ,
. .

.
*
, 6 ,
5,
.

.
,
. ,
,
.
,
. , ,
, ,

, .

.
,
, .
, .
,
, .
4
. , , ,

, , ,
.
,
. ,
. ,
, .
,
.
, .

. ,
;
, .
, ,
, . ,
, .
; , !
? (
) 8
! .
, .
, ,

, ! , ,
.
()
. ,
, .

, .

, .
.
, ,
, , ,
, , ,
! (),

!
,
. , ,
.
,
,
.
, ,

!
.
,
, ,
. ,
. .
.
.
.

,
.
*
, ,
; .
;
. ,
, .
, ,
, .
,
.
( ), ,
, .
, ,
. ,
,
, .
(1948/49).
.
,
.
.

, !
, ,
( ),
, .
, ,
.

( ),
, , ,
. ,

,
,
. , ,
.
, ,
(1949),
1949/50. ,
.
,
.
, .


.
,
,
.
,
.
. ,
, .
,
.
! ,
,
,
.
1949/ 50. ,
, ;
.
.
, , , ,
, 3 .

, .
, 5 ,
, . ( )

.

1950.
.
.
.
.
.

. .
1950. 2-3
.
,

, . ,
, .
, ()
, () .
,
,
. ,
, ,
,
. ,
, .
, ,
.
,
.
(1949) ,
, .
. , ,
,
. ,
, ,

( ),
, :
.

. ,
, ,
. , ,
, , .
, ,
, , .
,
. ; ,
. ,
,
, . ,
,
. ;
.

, ; .
, ,
, ,
. ,
.
.
. ,
. .
.
( ) , ,
. !
! , ;
?
, , .
, ;

,
.
. ,
.
, , , ,
, ,
. ,
. ,
. ,
, .
.
, (
). ,
,
.
, .
.
,
!
(1950) .
: ,
, ,
, , ,
. ,
, .
, ,
: ! ,
! ;
,
! , ,
; !
.
, , ;

. ,

.
, .
*
(1950),
, , , ,
!
!. () ,
, ,
.
, : ,
, ?!
!
,
, . :
, , ,
, ,
;

.
(1950),
, , , , ,

?
, ,
, (1950),

. ,
,
, .
, ,
, ,
.
,

. , ,
,
.
.
.
, , ,
,
, .
, ,
, , ,
.
, ,
, . , ,
; .
,
.
,
, .
( , ),
.
, . ,
, .
,
;
( ) , .
, ,
..
. ,
, ,
, .
:
.
*

(1950), . ,
.
.
.
, ,
.
, ,
, , , ,
, .
, ,
, , .

.
, , .

; , .
, .
.
,
. ()
, !

, !
, ,
. , !
! ,
, ,
, (),
, , ,
.
(-) ,
, ,
. ,
, , 40
.

, , ,
.
,

, . ,
. ,
, ,
.
,
, , . , 40
, , ,
.
. ,

, : ;
, .
, .
;
. , ,
.
;
.
,
, . 1950.
.
,
.
, .
.
, ,
. ,
.
, 15 .
,

,
.
,
.
,
. 3 ,
.

: , , , , , , ,
. ;
, .
*
(1950)
.
,
.

. , ,
.
,
. ,
.
: ,
, ,
, ?
, ,
, , .
,
. ( )
, , .
,
. ,

, ()

. , ,
.
.
, : , , ,
, .
,
?
.
, , ,
, . ,
.
, .
,
.
,
.
,
1945. .
.
,
.
, .
*
.
, ,

.

.
.

, ,
. ,
,
.
, ,
,
. ,
.
,
,
. ,
,
.
,
.
, , ,
, ,
. , ,
,
, ,
. ;

. ,
, ,
,
.
, .
, ,
. , ;
, .
, ,
.
, ,

, .
,
, ,
.
, ...

1950.
.
. .

, .
,
: ,
,
.
: ,
.
; ,
.

,
.
, , ,
,
.
?!
, ,
,
, ,
()
! ?!
, , , ,
,
.
,
, ,
, .
, ,

40 . , ,
40 .
,
, ,
. , , ,
.
,
, .

. ,
.
, ,
.
.
.
,
.
, ,
,
23
.
.
, ,
!

,
.
, .
, ,
.
,
. ,
.
,

. , , ,
, ,

!
. , ,

, .
,
,
,
.
; , ,
, ,

. ,
.
, ,
,
.
, , ,
, . ,
.
, ,

, ,
, .
, .
;
.
, ,

. ! ?
, ! ,
,


. ,
,
. ,
, ,
. , ,
,

. , ,
. ,
. , ,
, .
,
. ,
, ;
, .
( )
.
, ,
, , ,
. , , ,
, , ,
. ,
, ,
, , ,
, , ,
!
,
, (1985)
,

.
,
,
!

,
, ,
. ,
, (
, !).

.
, ,
,
, ,
,
. , , ,
,
.
.
,
,
; ,
(1950. ). ,
, ,
; .
. ,
, ,
;
. ,
.
, ,
.
, ,
. , ,
, ,
.
( ), ,

. ,

, .
.

.
.
, ,
.
,
.
, ,
.
,
. , ,
. , .
, 200 ,
, ,
,
, .
, ,
. ,
,
.
.
. , :
, .
.
, ,
.
,
,
, ,
. , ,

, ,
! ,
. ?
, ,
; ,
, .
( ),
; !
, , .
,
. , .
70 !
, .
, , ,
, ,
. ,
. ;
. , ;
, , .
,
.
, .
, .
,
!! , ,
.
; .
, ?
. , ,
; .
, ,
, .
,
.

, ,
. ,

.
. ,
, , ,
, ? ,
, ,
!
.
,
.
, ,
.
,
, , .
, ,
. . .
, ,
, .

.
.
.
, , .
, ,
, .


..
, , -
,
. , ,
; ,

. , , ,
,
,
. , ,
.
.
, , ,
,
.

.
, ,
.
. ,
. ,
,

. ,
. ,
, , ,
. ;
! !
.

( ).
, .
, ,
.
. ,
, .
.
, , ,
, .

.

.
, .
, .
.
, .
, ...
, , .
,
.
, , , ,
.
.
,
, , ,
. , ,
.
,
,
, .

.
, .
.
, .
, .

.
.
, ,
. ,
, .

,
, ;
, ! , ,
, ,
, --,
.
, .
, , .
, .
.
!

.
, , ,
,
, .
, , . ,
, , , ,
.
, ,
.
. , ;
.
, ,
,
, ,
, ,
;
.
.
,
.
, ,
, .

,
;
. ,
. ,
, :
,
,
,

!

.
,
, ,
. , ,
, .
. ,
,
! ,
,
. ,

. , ,
.
,
( , )
. , ,
, ,
, . ,
,
.

,
, .

, ,
.
, ,
40 .
,
.
, , ,
,
. , ,
.
, ,
,
!
.
,
. ,
,
.
(
), , ,
. ,
.
. ,
, .
.
,

, , ,
, !
,
.


, ,
.
,
, ,
.

,
, .
, ,
.
.
, ,
.
1945. ?
.
, .
.
, .
,
.
; ,
, , ,
. ?
,

.
.
.

.
.

. , ,
? !

,

.
, .

. ,
, . ,
25. 1950.
.1950.

, 1950.
. 33.
, . .
1941. .
,
.


,
.
,
! ,
.
, .
, , ,
.
,
. , ,
,
- . ,
, ,
. , ,
.
, ,
,
.
,
, , -.
(
) . ,

.
,
, ,
, . ,
,
: , , ,
,
, .
, ,

.
. .
, ,
,
,
. ,
,
. , ,

, .
, ,
- , .
,
, . ,
, ,
.
-
, ;
;
, ?
, ,
,
, .
,
. , , ;
; ,
. ,
, , .
!
, ,
, , ,
.

,
78 .
, , ,

. ,
,
,
,
.


.
, , .
1941. , .
,
.
, .
1941. .

:
.
;
.
. 1945.,

.
, .
5. (). 1944.
. ,
, .
,

. , 1945..
.
, .
.
. .
.
() ,
.
1942/43.
. .
, 1945.
.
,
. 1.
. ,
. ,
(),
. ,
.
.


25. 1950.
,
. ( : ,,).
: , , ;
. . , ,
5 1945. .
,
. .
: ;
, ;
;
.
. .
, .
(1981 .)
.
.
. ( )
. , . .
. , . .
.
, .
,
, ,
,
. .
.
: , , . ,
,
19.
. . , ,
,

.
, ,
.
, ,
, .
,
, , 1942. ,
,
.
. , ,
, ,
.
. 30
,
5, 1950. ! ( ,
).
.
,
.
:
.
, ,
,
1950. . .
25. ,
. ,
,
.
,
.
( )

.

; ,
, .

, , ,
,
.
,
.
; ,
.
, ,

!
,
.

.
, ,
.
, ,
, .
,
.
,
. ( )
. ,
. 5 , ,
, .


. ( )
.
, ,
, . ,

,
. ,

() .
, , ,
, .
,
. ,
( ) . .

. , ,
. ,
.
, ?
(), , , ?
;
,
,
.
, ,
?!
, (
).
22 ? ,
, ,
, .
, ,
. !
.
!

.

, ,
; 150
1943,
.
.
,
, .
, , ,
(
).
, ,
.
, .
, ,
. :
, , ,
, ,
.
.
.
. . ,
. ,
.
.
( ), ,
, , ,
.
, ,
.

? ,

. ,
, .

, ,
,
!
, ; ,
!
.
. ,
. ,
.
.
. ,
, .
,
, ,
. , ,

, , . .
, ,
.

, ,
?

, . ,
, , .
, . ( )
,
, ,

,
.
,
.
,

,
. ?
?
, ,

, . .
, ,
- , , , .
, .
,
. ( ),
: , ,
, ,
, .
,
( ),
.
.
. ,
,
,
, .
. , ,
!
, --
, , .
,
.

,
,
. , ,

.
,
.
, .
--.
, ;
, .
.


( 1950)
. ;
. ,

. ,
. ;
, .

, ,
? :
! ,
!
: ! ,
, , -,
. . , ,
. ( ).
!

,

,
. , ,
, ,
.
, ,
, .
.
, ,
.
,
, .
,
. !

,
,
. ,
( )
, , ,
.

.
, , ,
.
,
.

.
.
. ,
.
,

. . .
, , ,
.
, ,
, .

. . .
, , ,
, ,
; .

:
,
? , , ,
, !
, ? ? ?
.
, ,
, ,
,
. ,
, .

; . .
,
. .
.
. , ,
, ,
.
, , . ,
, , , ,


.
.
. ,
. ,
. , .
,
.
( ),
.
,
.
.
, ,
.
.
. ,
, ;
?
?

. ,
, ; ; , ,
;
.
,

.
, , .
.
, ,
!
, , .
.

,
. ,
.
(
). ,
, .
. : , ,
, , ,
; . :
, , , .
,
,
.
. , ,
.
.
, .
, , ,
, .
, .

.
.
.
.
.
, !

!
?
!

! ,


, !
, , ,
, . ,
.
. , . .
, ,
.
, , , .
, .
. ,
,
.
,
! , ,
, ,
.

. , ,
, ,
, .
, ,
;
.
. ,
, , .
,
. ,
.
, .
, , ;
.

, ,
.
, ()
,
.
,
. , ,
( ), . ,
,
( 1936 ., 2382 ).
, ,
-!
, ,
?
. , ,
.
, ,
.
,
.
, ,
, . ,
, .
. ,
.
, ? ,
, ,
, ? ,
.
,
,

. ,
...
,
,
,
. ,
, ,
.
,
.
, ( ).

! ! ,
( )
, . ,

. ( )
!
. ,
; ( )
.
.
,
. ,
.
,
.
, , !
.
.
: , , ,
. . .

, , ,
,
, , ( )
, .
. ,
,
. , ;
.
,
.
.
- !
,
.

.
, .
, . ( )
.
.
, .
, ,
. ,
? .
.
(1945),
.
. , .
;
.
1915..
, ,

. , (

)
, .

! ,
, .
,
. , ,
!
, ,
, , ?
, ,
?
,
( ),
.
;

, , .
, ,
.
.
; .
.
( ).
.
100 ,
.
!
. ,
. ;

, .
,
.
16. 1950. ,
, .
.
, .

.
, ? : ,
, .
. . , ,
., ,
-.
. :
.
( : ,
, ).
2 ? (),

. , ,
, , .
.
.
.
. .
, ,
( )
?
. ,
: .
20 ( ).

.
, !
20 .
, ;
. ,
,
.
. 2 ,
.
. ,
. .
. .

.
.

:
, , ,
, .
, , , , .
, .
, ,
,
. , ,
,
,
. , ,
.

, .
, ,
, .

, ,
.
, 20 , ,
, .
. , ,
, , .
1945., 1947., ,
. ,

. ,
. ? ,
, , .
, ,
,
.
,
.
;
. ?
, .
.
,
. ,
,
. , ,
. ,
, . ,
,
.
, ,
,
? ,
.
.


, .
, ,
.
. ,
, .
, ,
. , .
( ), ,
. ,
! ,
. ,
, , ,
? , ,
; .
, .

; .
, , ; ,
;
, , .
, .
, ,
, . ,
, .
, ,
; .

. , ,
.

, ;
. ,
, ,

. ,
, . ,
, , .
;
.
18. 1950,
, .
, ,
.
.
: , , ,
, .
, ,
.
, .
, ; ,
. , , ,
. , .
,
.
; ?
, , ;
, :
,
, , ,
. , ,
? , ,
( ),
(). ,
, !
,
, ;
.
, .


; .
! ,
, ,
, .
, ,
, , ,
, ;
. , ,
,
, .
, , ,
. ,
, ( )
.
, ?
?
.
, -, :
, ;
, , .
, , ,
; , .
.

, . ,
, ,
.
,
- 19. 1950,
, , ( )
, ,
, .
, , .


, , , .
, , ;
.
, , .
: , ,
, ,
, ,
, .
.
, . ,
, .
, .
, , .
. ,
, ,
. .
, ,
, , .
, ,
,
.
, ,
, ,
.
, ,
. , ,
.
:
,
.
, , .
,
, .

, .
,
, , ,
. .
,
,
.
,
.

, ,
, .
,
.
, .
, ,
.
, ,
. .

. ,
, .
, 1947. .

1947. ! ,
,
. ,
. ,
, .
, -.
,
,
.

,
.
,
,
.

20. 1950. ,
, .

; , .
,
. , .
, , ,
.
, :
.
. .
, ,
.

. 10 ,
.
, .

. (
).
, .
, ,
.

,
. , ,

, ,
.
. .
;
,
. , ,
, .
, , :
; , , ?
;
, , ,
.
, -. ,
, ,
.
, , .
, ,
.
, .
, ,
.
, ,
.
.
, ,
, , ,
, ,
. ,
. , ,
, .
, ?

.
.
, , ?
, , ,
. 10 15
, ! ,
!
, , .


. ,

. ,
? ,
. ,
.


.
,
-, ,
, -.
,
,
.

, : .
,
, .
, 2 ,
.
,
. ,
.
, ,
. , ,
;
.
21. 1950. , ,
.
.
,

. ,
, .

! : ,
, , , ,
.
, .
, .
;
. ,
, .
,
. :
, .
,
!
, ,
, ,
.
,
. : ,
. ,
,
, ; .
, , ,
, .
,
, ,
.
, ,, ,
.
;

, .

( 500 ), ,
, .
,
, .
, ;
, .
, ;
.
,
. ,
. 5 ,
, ! ,

.
; , ,
: , ,
.
, .
,
. ,
, ,
, .
, ,
, ,
.
, ,
,
!
, ,
, , .
. , ,
, ,
, ,

. , ,

; ,
. ,
.
, .
!
, ,
, .
, ,
, ,
, .
, , :
; ,
, ,
. ,
. ,
, ,
. 200

. ,
, ,
. ,
, .
, ,
100 , .
,
.
.
.
21. 1950.
: , ().
,
. ,
.
.

.
, ,
.
, , ,
, ; -
. ,
, , , , , .
.
; , ,
.
, , ,
, (10.
1950) , ,
,
.
, ,
,
. , , ,
; .
, ,
. , ,
. , , , ,
(. ) :
, 40 , , .
, ,
, ,
: , .
, , ,
.
,
. -.
, 10, 15, 20.
() .

(), -
.
. ,
,
: , ,
;
. .
, ,
-.
,
, ,
, ,
,
. ,
,
, .

.
;
, ,
! ,
? . ,
, , ,
, , ! ,
, , ,
.
. , !
, ,
? .
. ,
. . ,
! .
,
. , , , , ,

, ,
!
,
. ,
, .
. ,
, .
. ,
, ,
; .
, .
, ,
, , . ?
?
. ,
, .
, ;
. , .
,
.
22. 1950,
, ,
?! ,
?
? : ,
, . ,
, , .
, ,
. ?
; ,
, :
, ,
, ,
. , ,

, , . . .
?
. 17. 1947.
. , , ,
, , ?
, .
, ,
. , .
, , , , ,
, , ,
, . ?
? . !
! ,
.
, ,
, ,
.
, .
,
, ,
,
. , , ,
, , ,
! ,
() !
, , ;
, ?! , ,
, . , ,
, ;
, .
, .
:
, , ;
. ;

. ,

, . ,
? , ,
!
, ?
, , ;
? .
. , ,
, .
,
. , ,
.
. : !, !,
! , .
. ,
.
. , ,
, . ?!
? , , .
, ,
,
. . , ,
. ,
, , ,
.
, ,
.
, .
, , , ,
( ),

. , ?
, .

( )? ;
, ?
, .
, ;
. , ,
,
, .
, ,
. ,
,
.
,
, .
, .
, .
.
, , , ,
. ,
, .
?
, , ,
, , ,
.
, , . ,
, , ,
. , ,
! , .
,
. , ;


!
? ,
.
(23.
1950), , , ,
?
, ,
. ,
! ,
, , .
,
?
,
(),
, ,
. , ,
. (), ;
. ,
,
; .
,
,
.
, :
? , ,
,
? ,
.
, ,
. , ,
. ,

,
, . ,

. ,
. ,
, , ,
.
, ,
. .
, ,
, . ,
, .
,
.
, ,
.
10 15 ,
. .
, , ,
? ,
, ,
. ,
?
, .
, ,
, -, ,
, . ?
, -.

. , ,
, !

!

,
,
.
.
,
. ,
. ,
,
! 4-5
, ;

.
. .
, .
, !
.
( , ) ,
, !
, ,
, !

. ,
,
( ) .
, ,
, ,
. , ,
,
. , 25. 1950, ,
, ,
!
, , , -, ,
, , ?!

,
, , ,
!

. ,
.
,
; ,
, ,
; (
), .
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, .
, ,
, , !
, ,
? 10 15
, .
, , ,
.
, , ,
, . ,
. ,
, , , ,
, , ,
; ; ,
, !
,
.

25. 1950. ,
, . ,
, .
, ;
, ,
. ,
. ,
, , .
, , .
, ,
, . ,
, ;
.
, .
, , ,
. ,
, ,
.


1950.
, ,
.

.
( ).
,

?
,
( 2496 .),
,
, .
, ,
.
, ,
,
10 . ,
,
-, ,
.
, , ,
,
. ,
, , ,
,
.


.

, ,
,
,
,
. ,
, , ,
- ,

, , ,
.
,
, ,
.
,
.
,
,
. ( ) ,
.

-.

( ,,) (?).

.

, .
,
,
.
.

, ,


, .
, , ,
.
, ,
( )
.
,
.
, (1950), ,
, ,

.
. ,
.

.
, ,


!
:
! ?
, ,
.
, ,
. , ,
!?
, ,
: . .
. !!! , ,

, , , ?
,

?
, , ,
.
, , ?
. ;
.
. .
.
.
, ,

, , .
.
, , ;

.
, ,
,
! , ,
, ,
.
;
15 (
),
, ,
.

,
,
, .
,

, ,
.

, , ,

, -.
, , .


.
. , ,
, .
()
. , ,

. , ,
,
. , , ,
.
, , ,
.
, ,
, , !
, ,
,
!

, ,
,
.
, , ,
, ,

-!
-
:
, ,
?
, !
, ,
.
, , , ,
?
,
.
, ,
, ?
, ,
, ...
(1950) -
.

. ,
.
,
.

,
.

, .
, ,
.

, .
, ;

.

, .

.
:
, .
, !
, ?
, ,
.
!
,
, !

(1950), 15 ,
, ,
. :
,
, 2,500 ?

?
, -, .
. ;
.
, ,
, , ,
. , -
, , ,
! , ,
,
, , .
, .
- 15 ,
.
, , ,
, ,
. , ,
, , ;
! , ,
,
? ,
.
( ) ,
, ,
. ,
, .

. - ,
,
( )
. , ,
, - ,
.
, ,

.
, ,
. ,
,
. ,
, ? !
, ,
. ,
, ,
, :
, (
) , . ,
. , .
, . ,

. ,
, ,
. ,
. ,
, ,
. , ,
,
, , ?
, , , ,
, .
.
,
? !
, , ? ,
,
. , ,
.
, , , ,
. -

, , ,
.

. , ,
(). :
, ,
. , - ,
, ,
. , ,
, .
: , ,
,
, .
, .
,
1915. .
, , , ,
, , ,
, , !
, , !
, .
-, ;
,
.
,
,
?
, ,
,
?
,
, ,

, , ,
. , ?
, !?
,
, ,
.
,
,
.
, , ,
, !
,
.
, ,
.
,
.
,
, , , ,
. ,
,
. , ,
, ; , ,
. ,
, ( ),
, .
,
, .
()
, .
( ) , ,
, !

,
.
, ,
, ,
.
,
? , .
, ,
, ,
!

, . ,
;
. , ,
,
.
, ? ,
, ? ,
, . ,
, , ! ,
, ,
-.
, , ,
; ,
.
,
, , ,
. .
,
; .
, , !

? ,
. , ,
, ,
. ,
, ,
,
. , ,
, .
, .
,
, , , ,
;
.
,
. .
,
.
, ,
. ,
, .
,
. ,
, .
, ; ,
, .
, , ;
.
, ,
, . ;
.

? , ,
, . ,

, , .
, , .
, , , .
, , .
.
, ,
.
, , ,
, ,
. , ,
! , ,
, , , ,
, , ,
. , ,
!
, !
? ,
: !
. ,
, , .
, ,
, , .
, , , .
,
. , , . ,
, .
,
, .
, ,
. ,
. ,
, . ,

, , ,
. , ,
. , , ,
, .
. ,
,
,
. .
, . ,
.
, ,
, ,
! , ,
!
, , ;
, _ ,
(); , ,
. ,
.
, , ?
. ,
,
, ! ,
. ; .
,
. , ,
.
- , .
, ,
. ,
, ,
.

: (2760 ) . ;
, ;
.
,
. : (2662), (1640),
(2604), (2587), (2533), (2526),
(2,502), (2496). ,
2500 ! 15 ,
.
: ,
, ,
, .
,
.
,
. , .
( ),
. ,
; , , .
,
; ! ,
, ,
, ? ,
, ,
, .
, ,
, , 2-3 ;
. 78 ,
, ,
( )!
, , ,
.
, , .
; ,

,
.
,
. ,
.
.
, 24 , .
, ,
, .
, .
, .
.
, .
24 . , .
, ,
.
, ,
.
,
. ,
. ; ,
, , ,
10 ;
. 3
, .
,
. ? , ,
, ,
.
, (
), ,
. , ,

, ,
.
,
,
,
. , .
! ,
, , .
. ,
.
.
. , ,
,
. . 15 ,
25. ( ).
, .
, , .
. ,
, , ,
, . , .
, , ?
, ?
, .
, . ,
, . ,
,
, .

, , !
... ... ...
... ... ... ,
,
, :
, , ,

,
: , .
, .
, ,
, .
. . .
. ,
. , ,
, ;
, , ,
, ; ,
.
, ,
.
.
. ,
.
, ,
.
. ,
. , , ,
.
.
. .
,
. , -,
; .
, ,
, , ,
, ( )
; , ,
, ;
. ,
, .


. , ,
, ,
, ,
. , , ,
.
, ,
.
.
!
,
, . ,
. ,
. ,
, , ?
- ( )
. ,
. (2764), - .
,
,
!
,
, , ; ,
.
. , ,
, ,
. ,
,
.
. ,
, ,
,
. 2-3 .

. (2764 )
1950. .
15 - ,
, ,
( ) . .
, ,
,
.
,
,
. ,
. -

,
. -
!
, , -
. .
( ) .
,
, ,
.
, ,
.
. , ,
, , .

.
,
, .
,
.

, ,
. ,
, ,
; , ?
, ,
.
,

.
. 2-3
;
.
, ,
!
, ,
( ), .
.
,
, !
, , !!

? !

.. (
),
.
,
50-70 .
, , ,
. ,
.

, .
( )

, .
.
( )
; ,
! , !

.

. ,
. ,
, ,
. , ,

?
, ,
.
,
, ,
.
,
. ?
, - ,
.
,
. , ,
,
, . ,
, .
, ,
.

, ;
! ,
- .

( ),
. ,
; ,
.
.
! ;
.
, ,
, ,
. , ,
.
.
, ;
? ,
.
,
!
( )
,
. , ,
!
,
. .
, ?
, , , , !
?! ,
, ,
, ,
,
!

, .
, . ,
,
, ,
.
,
, .
(2764 ), ,
,
! .
, ;
, , ;
. -
.

, ,
! ,
, , , ,
. ,
, ;
; . ,
, , ,
.
, -,
; (1915),
; .
-, ,
. .
!
, . ,
, ,
.

-, ,
; .
, , .

, ( )
. 4-5
.
. ,
!
, ,
,
. ,
, ,
.
, , ;
. ,
. ; ,
.
.
, ,
,
, !
( !)
? ,
, ( ) 5
, , , ?
( ),
! ,
. ,
,
, , .

,
.
.


,
, . ,
, .
, , ,
. ,
, ? ,

.
, , .

. ,
, ,
,
, .
,
,
.
;
. ,
, ,
! ,
, , :
, ,
,
! ;
!
,
,
. , :

, , , ,
?
. , .
.
?
2-3 ,
,
. ,
, .
?
, .
, .
.
, ,
? , ;
, .
. ,
? , ?
.
( ), . ,
, .
, .
,
, . ,
(),
, .

. ,
?
, .

, ,
, ,
,
?
,
, ,
. ,
, ,

.
, .
, ,
,
.
, . ,
, .
,
, , ?
, , ,
. .
, ?
, .
, ,
, . ,
, !
.
.
, , ,
10 , ,
. ,
!
; , !

, .
,
, , !
, ,
, .
, , (
), , , !
! ;
. ,
( ).
, ; ,
. ( ) ,
, . ,

. , ,
,
! ,
. ,
, :
, , , ,
. , ,
, ,
, , !
,
?
, ,
, 15. 1950,
, . , .

. , .
,
, ,

. ,
, , ;
,
.
( , ),
.
, , ,
.
.
, ,
. , ,
(), , ,
.
. , ,
, , .
, , ,
. ,
. ,
, .
. , ,
.
,
. , , ,
,
, .
, 5
.
-.
, ! ,
; ,
. , ,
, , ,
. , .
.

, ;
. , ,
. ,
(?). ,
.
, ; , ?
!
, , ,
. ,
,
, .
(), , .
, ,
.
;
.
, ,
, ,
.
, ,
, ,
. ,
, , ,
, ,
, . :
, ,
; , !
,
. ?
,
. .
, , :

, ,
!
.
,
. ,
,
, . , ,
(). ?
. ,
, !
, , ,
, .
, .
,
, .
, , ,
. . 2-3 ,
, ,
, . ,
(), ( )
, .
, ,
.
, ,
.
?
. , !
, .
, , .
, .


, .
,
, . :
, ,
;
.
, (. )
, ,
. .
, ,
. -
, , .

. ,
2-3 , .
; , ,
?
, - .
, ,
.
, ,
. , .
,
, , ,
. ?
, .
.
!
!
. , ,
, .

, ,
-.
?
. , ,
,
, . .
, ,
. , , .
, , ,
.
!
. ,
. ?
, ,
?
, , ,
, ,
. ?
, ,
, .
, , .
, ,
. , ,
11. , , ,
, ,
,
!
.
, ,

; .
, , ,

.
. .
.
, , ,
.
, ,
, ?
. , ,
, ,
.
, .
, ?
, , 5
, , ,
. ( ).
. ,
. ,
, , ,
, , , . ?
, !! !! , ;
? . .
.
,
.
! , ;
? , , ,
, ? , ,
.
,
.
. ; ,
? , , ,
, , , ,

, , ?! ?
, .
, .
.
, , ,
?
, , , . , ,
! ,
! , .
, ,
.
, (), ,

!
, ,
-. ... , ?
,
, , , ( )
. ,
, ,
. ,
,
.
, ,

, . ,
, , .
.
, ,
,

.. , .
,
. ,
; ,
. ,
, , .
, ,
. , ,
. , ;
,
. , ,
, , ,
. , ,
. ;
, ,
, , -,
, .
,
. , ,
, .
, , , ,
, , .
, .
,
,
.
, ,
!
, , ,

, ,
. ,
, ,
. ,

. ,
, . ,
, ,
, .
.

, ;
!
, , , .
, , ,

, , ! ,
, , .
, ,
.
: , , ,
.
.
,
,
. ,
. ,
.
, ,
!? , ;
, .
! (, ,
, 2385 ).
.
, ,
.

, ,
. ,
.

, .
, , , .
.
!
, ,
: , . ?
, , 2764 !?
, , ,
, .
, , , .
,
.
. ,
. . ,
, ,
; .
,
5 ! , ,
,
, ,
.
, 4
. , , : 4 .,
...?
,
, , .
, .
.
. . ,

, , .
, ,
,
. , .
, ,
, , .
, ,
, . , ,
, .
,
10 , ,
. ,
. .
. , ,
, .
, .
. . 5-6 .
. . ,
, ! ,
, ,
!
, , ! ,
, ,
, ; ( ).
, , , ,
. , ,
.
, ,
, , ,
. ,
. ,
, .
. , ,

.
, ;
(), .
, , ,
.
, ,
, .
,
. .
,
. ,
, .
. ,
() ,
. ,
, , , ,
.
, .
, ,
.
,
.
, ,
.
, ,
, ,
. ,
: ,
,
.
. ,
, , ,
, !

, ,
, ( )
. ,
,
.
.
, ,
. , ,
, ,
, , .
, . ,
.
(), ; .
: ,
, ,
. , , .
, , ,
!
,
, .
, , ,
. ,
, ,
,
. , ,
. .
, ,
, , .
; ,
; ;
. ,
. ,
! !?
, 4 , ,

. ,
.
,
, , ?!

. , , , ,
.
, ,
? . , ,
. ()
, ,
.
.
,
? , .
, .
.
, ,
. ,
, , ,
.
.
, .
, , ...
, ,
.
, ,
, ,
, : , ,
, , ,
.

,
, , . ,

, .
, , ,
, , .
, ,
, , ? .
, ,
! ,
.
? .
, , !
. ,
, , .
, , .
, ! , ,
, , , .
,
, , .
, , , , ,
, , , ,
. ,
!
? ,
, 50 100 .
, ,
, !
, .
, .

, , ,
.
. , .
,
.
,
? ,
?

. ,
. , ,

. , ?
.
.
, , ,
.
, ,
. ,
? , , ,
;
.
, , .
,
. , ,
, .
, , !
.
, .
. ,
, .
, ,

, . ,
, 4-5, ,
. , .
, ,
, ; 4-5.
, ,
, .
, .
, . , ,
, .
, ,
; . ,
,
. , ?
,
, ? ,
, , ,
.
, ,
. ,
,
, . ,
, , .
, , .
, ,
. , , ! ,
?
, , !
, . ?
.
, 22. 23. 1950. ,
, .
,
, ,


. , ,
!
, ,
,
. ,
, .
.
, .
, ,
, .
, ,
.
. ,
, .
, .
; 8.
,
.
, , ,
.
, :
,
, , !
, ,
,
, .
, 4-5 .
, , ,
. , .

. ,

. ,
. , ,
, , , ,
. ,
.
, .
!
?
, , ;
.
,
, . ,
, ,
.
, , .
, , ,
. . , ,
.
.
.
, , .
, ;
. ...
, , .
, ,
. ,
.
,
. ,
, , .
, ,
,

. , ,
, , , .
.
, ,
. ;
.
( , . ).
.

. , ,
,
; . ,
, ,
. , ,
, .
, , ,
. ,
; , , ,
, .
, . , ,
. ! , .
, ,
! , ,
.
. , ,
. ,
( ),
. ,
,
, .
. ,
, , ,
. , ,
,


. ,
, , ,
.
, ,
, , ,
. ; , ,
, ? !
. ,
, , 23 , .
, ,
,
. ,
. , 1950,
, .
() .
.
, ;
.
? , ,
. ,
, ,
,
. , ,
.
.
. , ,
, . ,
,
, , ,
! , .

, , ,
, .
, ,
.
, , ,
. , ? ,
.
, ,
!
- .
, ,
,
. , ?
. , . , .
! ,
. 5 , ;
.
, ,
.
, ,
, , ,
, .
, ?!
, ,
. .
, ( )
. ,
, , .
.
, , .
;
, ,
.

, !
, , .
, , .
!
! 5
, . . ,
, .
, , , ?
, ,
! () !
2-3 ;
. .
,
.
, . ?
; ! .
? (
), . ,
, , .
,
. : , , , ,
!
, ,
. ,
,
, . : ,
, , ,
.
5-6 . ,
.
, ,
. , .

! ,
, ,
!

.
() .
, .
?
. ,
.
, ,
, , .
, () ,
( ).
,
. .
. ,
. , .
?
.
- .
- .
. ,
, , .
!
,
.
, .
?
. .
, ?

, .
: ,
. ,
, . ,
, .

. : ,
, ; , 20 ;
, ,
, .
, ; .
, ,
.
, ,
. ;
? . 10
!
,
? .
, ,
.
?
,
.
. , , ,
,
.
, - ,
.

, ,
.
, .
, ,
, , ,
, !
?
; ?
, .
. ,
.
. ,
, . , ,
. . ( , ).
, .
.
, .
,
.
, .

. , ,
,
- , . ,
!
.
,
. ,
, , ,
. !...
, !
, ,

.
() ,
. ,
, - ,
. ,
,
. , .
, ,
. , ,
, ,
. .
. ,
.
,
. ,
.
, , ,
,
, ,
! ,
. ,
, .
. ,
, ?

!
, .
, ,
. ,
.
. , ,
?
, .
, , .

, .
,
! ?
: , ,
,
. , ,
, , .
, , ,
, , .
!
, , ,
, . ,
,
. , , ;
. .

, .
, ,
. ,
.
. 27. 1950.


( ),
, .
5 ,
, .
, , ,
: , , (), , ,
( ), , ( ), ,
. : ,
- .
, ,

. ,
,
4 .
!
, , 4-5
.
,
! ,
,
9 ; 5 ,
( ), , , ,
.
-, ,
.
,
. (2255 ).
,
!
, ,
, .
.

.
, !

,
,
, .
(
), 2 1 .
(, ), !
, ,
.

,
, ! , ,
, ,
!
. ,
. .
, , ,
, ()
, , !
,
.

!

.


, .
, ,
.
, , ,
,
. , ,
,
.
. , ,
. ,
, ,
,
, . ,
.

, ,
!
,
, . ,
, , ,
, . ,
.
, ;

. , ,
, .
, ,
, .

, .
,
, .
.
.
,
?
,
. , ,
,
!
,
, 4-5 !
, ,
.
, ,
?


, , ,
.
?
, , !

!
( ),
, ,
, .
, ,

.
,
,
.
, ,

, , . , ,
, ,
. . ,
1950..
, .
,

, .

.
; (
) ,
. ,
.

!

.
,

.
.
, , ,
, , ,
. ,
,
!
, ,
, ;
, ,
.

.
,
,
.

..

, .
(
) ,
. .

.
,
, ,

, , ,
, .

2 .
,
, ,
,
.
? ,
. ,
, .
.

, ,
.
, ?
.
,
. , .
.

,
,
10.
? , ,

.
.
4/5 1950.
,
,
,

73 , ,
,
, , .
, .
,
.

.
,
,
, ,

, , ,
, .
,
.
, .
, , ,
,
. . ,
, , ,,
, , ,
. ,
, ;
.
. ,
?
,
, ; . ,
, ,
, .
, , - ,
, ,
. .

, ,
.
: , ,
. , ,
.
,
.
. ; ,
.
, .
,
.
, ,
,
.
, ,
,
. ,
, ,

.
, ,
, ,
.
, .
, ,
.
, ,
, .
, ,
, .
, ,
.
. ,

, .
, , .
,

. , .
,
.
, .
,
.

.
, ,
, ?
,
! ,
.
, . ,
! , ,
,
, , , .
, ,
, , ,
.
, ,
,
. ,
, ,

, , ?
,
.
. .

, ,
.

, .
, , ,
.
. , ,
,
. .
,
, - !
,
, ...?
, : ?
,
.

, ,
, , . , , ,
, , 4. 5. ,

.
, ,
. . !
.
, , 100
, , .
.
.
. ;
.
, ,

( ),
.
30 ?
,
?
, ,
.
, - ,
,
, .
, .
, ,
. ,
.
, . ,
.
, - , .
, .
,
, ?
. ,
, . ,
, ,
. ,
30 . ,
.
, ,
, ().
, ,
. ,
,
. ,

! 2-3 ,
.
?! !
. , ,
. , , ,
. ,
.
,
.
. , .
.
, .
, ?
. .
, ,
... ,
.
. .
!

.
9 , . ,
. , 12. 1948, ,
. ,
, : ,
, . ?
:
!
,
.


, .
, , , .
,
. .
, : (
), .
, . .
, .
.

.
,
-.
, .
, ,
, , .
,
. .
, ,
. ,
, .
. . .
; .

. ,
. , ,
!
,
!
, .
, , ,
. ,
,

.
.
,
?

, .
, , ;
!
,
( ), .
,
. ,
, ?
( ), .
. , ,
().
. ,
, .
, .
, , ,
. ,
. ,
.
. ,
,
.
, ,
, ,
, .
,
, , .
, ,
.
.

, , ,
.
. .
, , .
, , , ,
. ,
, .
, ,
! ,
, ?
, !
, , ,
, . , ,
, ( ,
) .
,
!
, ,
. ,
,
? ,
( )
, ,
!
,
?
,
.
, , ,
. ,
, ,
, .

, , , ,
?
?
, .
.
, , ,
.
,
?
, . ,
, .
. ,
, (
) .
, , ;
, , ?
, ,

;
.
, .
, .
.
, .
.
, , ,
!
. ,
; .
, . ,
,
, .
.
. ,

! ,
!
, ,
. , , ,
.
, , .

!
,
. ,
. ,
!
, .
, ,
.
. ,
, . ,
. ,
, .
, !
, ,
, .

.
.
, ,
! , , ,

! ,
, ,
. ,
! ,
,

.
,
. ,
.
, ;
,
. , ,
, , ,
.
, , . ,
, - .
,

. ,
, ,
. , ,
?
,
, , ,

! ?
, .
.
,
. , ,
,
, .
.
,
.
, .
.

,
? ?
!
,
. ,
, .
.
, .
,
. ; .
, , .

.
.
.
(
),
, ,
, .
,
; ,
.
!
, ,
!
.
, ?
,
, , .
()
- . ,
, .

, ,
.
, ,
.
.
.
,
, .

. , ,
. , ,
; !
, ,
, . , ,
. , , ,
,
.
()
?!
, ,
?
,
() !
, .
,
, ,
. , ,
.
, ,
.
. ,

.
, .
, .
.
, 2-3 ;
, ,
?
, , ,
, ?

.

. , ,

- . ,
, .

.
,
,
! . ,
, .
.
? ,
.
.
.
, ,
, ;
.
,
?

? ,
.
, ,
. , ,
.
, ,
. , ,
, ;
, .

. ,
, ,
.
,
. , ,
,
.

,
, ,
.
, , , ,
,
, .
, ,
, ,
. ,
,
.
300 ,
, .
, , , .


, ,
.
,
.
, ,
.
. ,
,
. ,
, .
,
. ,
,
, -
. ( )

. ,
: ( ),
, ,
, . , (
40 ).
, , , ,
,
.
. , .
.
, , .
, ,
. ,
.
, , ,
, ?

, , . , .
, .
, ,
.

.
, ,
? , ?
, , .
,
. , ,

.
. ,
.
.
, ,
. ,
, .

. ,

. : , , , ,
.
,
.
,
.
, , ?
,
. ,
.

.
, .
, ,
, .
,
. ,
, , , , ,
.
,
,
. ,
, ...
, ,
. ,
, .
.

1945., ,
.
,
. .
,
.

,
, . ,
. ,
.
. , ,
, ,
.
,
.

,
; . ,
, ,
.
.
. ,
, ,
.
. ,
. ,
: ,
. . , ,
, .
; ?
, ,
, ; ,
, .
,
, . ,
,
, .
, , .
.

. , ,
.

,
,
1950. .
,
:
,
.


,
, ,

? 10. 11. (1950)
, !
, !
, ,
.
,
, ,
.
(), ,
. , 3-4
, , ,
. ,
.
, , .
, ?

, ,
.
, ,
. .
, ,
,
. .
, ,
, , .
, .
.
, .
, !

, .
, .

?
, .
. ,
, ?
.


. ,
, .
.
, .
, .
! , , ,
(),
. . ,
, . .
, , .
,
,
, , ! :
, !
, : ,
, ,
. , 11.
, , ,
, . ,
, .
. , ,
,

.
, . ,
.
, ;
, ,
, . ,
, , .
, ,
. ; !
. ,
, , .
. , ,
.
, !
,
, ,
. ,
, , .
, , : ?
,
.
,
. ,
, , ,
!
. ,
,
!
,
. , ,
, , .
, ,
, ,
. , ,

.
, ,
.
.. , ,
, ? ,
, . ,
,
, ;
.
.
, .
,
, .
, ,
.
,
.
:
, , ..
,
! ,
, ;
, , ,
.
,
, , ?
!
, ; ,
!
, , ,
, !
,
.

? ? !
?!
,
?
, .
, , .
,
, . ,
,
. ;
.
, .
, ,
.

,

, .
, .
, ,
. .
,
, ,
. , ,
. ,

.
.
,
.
! () ,
, , , !

, , ,
. ,
! , , ,
, ,
?
, ,
. :
. ? ? ?
, .
. , ,
, , .
, ;
; .
.
, .
, ,
.
,
! ,
, !
.
. ?!
,
. .
.
. , ,
. ,
,
. ;
, .
? ,
!
, .


,
, ,
.

. ,
.
.
, , , ,
.
.
10 2-3 ,
, .
. ,
, . ,
, !
.
, , .
- , 13 ,
. , ,
.
, , ,
. 20, .
.
. . ? ,
. ,
200 .
. ,
. , ,
.
: ?
, .

, .
; ,
. .
.
, , ,
, ,
.
, .
, ,
.
, ( ) .
, .
, .
, ,
. 11. , 6 , 1950. ,
9 .
, .
?!
, : ,
, , ,
,
, ,
; ,
.
, .
.
, ,
.
, .. ,
,
, , ,
.
, ,
, , ,

! ,
, . ,
.

. , ,
. ,
, . ,
,
, ,
.
,
, .
, . ,
. ,
. 50
60 . ,
, ,
. ,
. ,
,
, ,
.
.
, , !

.
.
,
,
.

. , ,
. ,
, .

,
.
. ,
; .
,
! ,
, .
.
.
, ,
. ()
, ,
,
.
,
78 ,
, .
, , ,
, ,
.
, , .
, (
), , ;
,
, .
,
.
. , ,
, .
, ,
, .
, ,
, .
,

- .
,
2 .
, 7-8
.
, ,
.
, 13 ,
? 10. ,
20 ,
! ,
,
.
,
.
.
, ,
. ,
,
.
, , ,
, ,
.
( 30 )
. ,
4 , .
,
. .

, .
, ,
.

,
.
,
, .
.
. .
, .
, .
.
,
. ( )
.
, .

, .
,
. .
, .
, .
,
!
.
,
, .
,
.

. ,
, ,
; .
, ,
1930. ,
.

() .
.
,
.
, .
- , ,
( )
50 , .
20 .
( -
, ; , ,
, 14 ,
.
. - ,
.

, ,
! ,
,
; .
,
. .
, ,
. .
, ,
. .
.
. ,
. , .
, .
.
.
!

,
: .
, .
( ) ,
,
, .
,

,
.

. (
), , ,
, .
.
, ,
,
.
. ,
, .
( ) ,
.
, .

.
,
,
. ,
,
. . ,
.
, .
, ,

.
, ,
. ,
. ;
.
,
. , , ,
. ,
.
,
,
.
, , .

.
. ,
,
, .
, .
: ,
, .
.
, !
,
! ,
.
.
. 3-4 ?
.
. . .
! ,
, .

, .
.
, ,
. , , ,
,
. .
.
. , , ,
! .
, .
, !
,
, ,
!
, ,
, .
!
,
, ,
!
,
.
. (),
.
; .
,
.
.

, .
, 4550 , ,
. ,
, ,

. ;
! .
.
.
.
. ?
;
. .
,
.
,
.
, .
.
, .

. ,
,
.
,
,
.
.
.
.
, ,
. , ,
.
, . ,
,
? -
. ,
, !
, ,

, .
, (
)
.
. ,
! ,
. ,
, ,
.
! ,
, ?
,
. ,
, .
; .
, , ,
.
!

?
.
, , ,
, ,
, ,
, !

. ,
,
?
?!
, .
, ,

, ,
! , ,
, . ?
- .


.
, ,
,
. ,
, .
,
. ,
. ,
, .
; , ,
. ,
.
, . ,
, ;
. , , ,
. , ,
. ?
, .
, . ,
, ;
, .
1941. , .
.
, , ,
. 9 ,
. , ,
. , .

.
, .
, .
. ,
, !
, .

. , .
. ,
. , .
, 28. , (1950),
.
, . .
, ,
, ,
. ,
...
; .
; ,
.
; . ,
.
. ,
. , ,
, ,
,
. ,
.
, , ?
, ,
?

? ,
.
,
.
,
?
, ,
?
, .
, .
, .
, .
, .
, ..
, ,
, .
. ,
.
,
. .
, ,
. ,
, , .
,
. , !?
.
,
.
,
,
.

,
, , .
,
, , .
,
, .
, .
. , ,
, , ?
, ,
, ,
?! . ,
, , .
(
). ,
. ,
, ,
, ,
.
, , .
.
, ,
. ,
. :
? .
. . ,
, . .
, ?
2-3 , ,
. ,
, .

, ?
, , .
!
, ,
, .
?
, ,
.
, ... ?
: .

? ,
, , .
, .
. ,
.
.
, .
, .
, .
.
!
. , ,
! , ,
;
.
, .
, ,
! ,
; .

, ,
.
, , -
. ,
, ;
.
, ?
, , ,
, . ,
50 65 . ,
, , ,
, !
, , , , !?
, ,
.
, ,
.
, ,
. , , ,
.
, ,
. ,
, ,
.
, , ,
. ,
, ,
. , ,
? ,
,
. 2-3
, ,
,
. , .

.
,
.
,
, .
, 10
.
. ,
.
; .
, ,
.
. .
.

: .
,
. ,
, .
.
,
, . ,
,
! 24
!
.

.
,
. , ,
, ,
.
. ,
.

1. 1950.
() .

, , :
, ; , ,
, ;
.
: ,
, 1950.


1. 1950. 1. 1951.
. ,
50 , .
, ;
. , ,
;
.

. ,
. , ,
.
. .
, .
. , 4-5
. , .
,
. . ,
, .
, .
. ,
, .
. , .
. -
. .
. ,
. ,
.
.
, ,
,
. ,
.
,

, .
?
,
. ,
,
, ,
, , .
.
,
.
, ,
. , ,
, ,
, .
, ,

. ,
.
, . ,
, , ;
.
,
. ,
.
.
.
,
.
. ,
,
. ,
.
.
,

.
: , .
, . ,
, .
,
.
, .
,
. :
. , ,
,
, . ,
, ,
.
, .
, .
,
30 . ,
, ,
,
.

. , ,
,
.
.
,
.
.
,
.
. ,
, ,
150 , 50 .

, , ,

.
.

. ,
,
.
, ,
. , ,
, . ,
,
, ,
.. ,
( ), 300 400 ,
, , ,
. , ,
,
. (),
, , ,
. ,
, : .
! , ,
,
35 .
.
, ( ),
( ). ,
, ,
,
. ( ),
. ,
,
, .
.

,
.
, .
, ,
.
.
.
, , .
, ,

. ,
.
.
, , .
, .
,
. (
), .
, ,
.
, ;
.
.
.
,
.
, .
, ,
.
, ,

, .
, -.
, .

:
. ,
, .

.
. ,
,
.
, .
, .

, ,
. , ,
,
.
( ). ,
.
, . ,
, , .
, , :
!
,
. , 18.
.
, ,
. ,
, ,
.
, ,
. , ,
. .
, .
, . ,

, ,
. ,
. .
, .
, ,
, ,
. ,
, ,
. 14
.
1. 1951. .
,

. ,
! , ,

! ,
, ;

!
1. 1951.
,
.
.
, ,

. . ,
, , ,
.

, ,
. , ,

. ,
,
!
, ,
, , ,
, , ,
. ,
, .
,
. ,
,
.
,
.
, ,
, ,
!
( )
, ,
.
,
. , ,
,
. ,
, , .

, ,
.

, , ,
!
, ,
, .

, .
, ,
. ,
, ,
.

. , ,
? , ,
, ,
,
?
, , ,
. , ,

. , ,
, .
, , ,
,
, .

, ,
.
. , ,
, !
, ?
, , ,
,
?!
, , ,
, ;
1941. ! ,
, ,
, .
,, .
,
,
,
!
;

.
,
. ,
, , !
, 14
,
?! ,
!
,
!

. , ,
, , 16 16
.


,
, ,
.
;
,
. ,
; , ,
!
, ,
.
, ,
, .
,
.

,
, .
,
, ,

.
!
,
!
,

, ,
.
, , .

! ,
, , ,

, ,
,
. :
. ...

,
. 27.
,
.

. --
.

?
?
, ?
, .
, ,
, .
, ,
, .

.
, , ,

. ,
. ,
, ,
! , ,
, ,
. , ,
,
, ,
, !

;
,
; ,
.

.

,
, !

, ,
. ,
! ,
,
, ?

1941. ?! , ,

,
, !
,
, ,
. , ,
.
,
-, ; ,

.
,
; . ,
, .
,
,

,
. , ,
, ,
,
,
. , ,

, ,
, !
!
, .
; .

,
.
, ,
,
. ,
,
,
!

.

.
1950. .

,
1950. .
:

.


:
14 15. , .
28 4. 5. ; .
29 11. , .
33 7. , .
38 3. , .
39 9. , .
40 15. , .
41 19. , .
43 6. , .
46 22. , .
47 17. , .
48 26. , .
49 15. , .
53 7. , .
55 10. , .
55 10. , .
57 1. , .
67 7. , .
71 2. , .
73 9. , .
76 22. 27. , .

77 4. , .
77 24. , .
78 25. .
78 24. , .
86 5. ( ) :
( . , , 1947.);
( . 1947.)
86 26. ( ) : (
, 1945.); (
1950.).
90 10. , .
92 11. , .
95 10. 11. , .
95 23. , .
97 6. , .
106 9. , .
106 12. , .
110 18. , .
112 11. , .
112 28. , .
123 15. 1943, 1944.
134 1. , .
137 11. , .
142 16. , .

144 3. , .
156 7. , .
158 16. , .
158 25. , .
160 17. , .
170 10. , .
175 6. , .
197 5. , .
200 1. , .
203 24. , .
223 7. , .
224 20. , .
233 18. , .
257 1. , .
261 16. , .
266 24. .
275 7. .
281 8. , .
286 13. , .
287 17. , .
289 6. .
294 3. , .
295 1. , .

302 18. , .
305 3. , .
307 20. , .
309 14. , .
309 15. , .
310 15. , .
310 11. , .
317 19. , .
318 6. , .
328 1. , .
329 14. , .
334 9. , .
334 8. , .
342 7. , .
361 3. , .
362 17. , .
391 17. , .
400 18. , .
401 7. , .
402 6. , .
402 6. , .
441 14 .
447 14 .

447 23 .
496 21 .
507 9 .
530 2 .
530 21 .
553 3 .


7
.......13


6. 1941.
..20
.23
27
..29
...32
..35
.41
44
..49
.54
.57
62
, .66
.72
75
.79
..80

84
, 85
..86
88
. ........................................91
1942. ........................................95
.............................................................................96
........................................................................................102
: , , ...................................................................103
................................................................105
..............................................................107
.............................................109
.................................................................................................113
.............................................................117
.....................................................................................122

1943. ..125
...126
..127
...130
...133
.135
1943/44. ..141


1944. 150
151
152
.154
. ...159
..161
.165
. ..168
..170
171
173
....174
178
1944. .180
.............................................................184
.................................................185
..........................................................187
.........................................................189
.........................................................................................192
...............................................................................198
...................................................................205
. .................................................................211

..............................................................................219
...................................................................221
1945. ...................................................................224
......................................................................................227
.................................................................................228
, , ............................................................................231
..................................................................233
. ...........................................................237
........................................................................................241
..........................................................244
.................................................................................247
...................................................................250
....................................254

1945. ......................................................................259
...................................................278
..............................................................290
.............................................................................302.........................................................................................310
19451950.

........................................................312
...................................................................................319
.......................................................................................332
1946. .
...............................................................................336
1946/47. .........................................................344
...................................................350
1947. ...................................................................354
...................................................................367
..............................................370
, ............................................375
.........................................................378
....................................................................383
..................................................................................389

..............................................................393

19471948. ...................................................................................398
...............................................................414
1948. ....................423
1948. ...................................................................................429
1949. ...................................................................................451
..........................................................................456

1949. ............................................................466
........................................................................472
1950. ...........................................................487
1959. .......................................................498
.....................................................502

................................509
................................................................511


......................................................................................516


....................................518
. .....................................................520
...................................................................525
...................................................................527
, .........................................533
.................................................538
..........................................545
, ,
-................................................553
, 1950. ..................563
...................................569

. (2764) 1950. ........................................583


, , .......................590
...............621
...........................................................................627
....................................................................631
...................................................................................643
.......................................................................................................649
.....................................................................653

.................................................................655
,
..............................................................661
...................................................675
1. 1951. ....................................681
....................................................................................685
...........................................................................691