Sie sind auf Seite 1von 93

W.

SHAKESPEARE : ROMEO I JULIJA; WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616 ) -najvei dramski pisac svih vremena; -roen u Stratford - on - Avonu, gdje je i umro; -lirski pjesnik: da i nije pisao svoj veliki dramski opus, bio bi poznat po svojim sonetima => zbirka ''Soneti'' - Elizabetin ili Shakespeareov sonet 4-4-4-2; -Shakespeare je potpuno predan dramskom stvaralatvu, on je: glumac, dramatiar, dramaturg, suvlasnik kazalita ''Globe'' u Londonu; -cijelo mu se dramsko stvaralatvo dijeli na : 1.-kraljevske ili povijesne drame-u njima su prikazani engleski kraljevi; -Richard II. i III.,Henrik IV.,V, VI i VIII; 2.-komedije-''Ukroena goropadica'',''San ljetne noi'',''Mletaki trgovac'',''Na tri kralja ili kako hoete'',''Kako vam drago'', ''Vesele ene Windsorske'',''Mnogo vike nizato''; 3.-tragedije-''Hamlet'',''Otelo'',''Machabet'',''Kralj Lear'',''Romeo i Julija'',''Julije Cezar'',''Koriolan'',''Antonije i Kleopatra''; 4.-mrane komedije-''Troilo i Kresida'',''Konac djelo krasi'',''Mjera za mjeru''; 5.-romantina igra-''Oluja''; 6.-poeme-''Venera i Adonis'',''Silovanje Lukrecije'';; -Shakespeare je sveukupno napisao36 dramskih dijela, u kojima je obradio gotovo sve probleme ljudskog ivota: ljubav, mrnju, ljubomoru, savjest, sumnju, strast => analizira najdublja ovjekova razmiljanja i proivljavanja ; -teme je uzimao iz antike povijesti, mitologije, srednjovjekovnih kronika, renesansne novelistike i suvremene tematike; ROMEO I JULIJA -ljubavna pria poznata iz talijanske knjievnosti iz 15. st. -tema - zabranjena ljubav izmeu mladia i djevojke iz dviju posvaanih veronskih obitelji (obitelj Romea Montechija i Julije Capuleti)

-lirska tragedija zbog: 1.ljubavne teme 2.karakterizacije likova = voeni emocijama = nisu pravi tragini junaci s traginom krivnjom, nego rtve okolnosti 3. ublaenog traginog kraja - smrt dvoje mladih pomiruje njihove obitelji; 4. stila koji je vie lirski (emocionalan, subjektivan ) nego uzvieno tragian - u dramu je ukljueno nekoliko soneta i strombota;

SLAVONIJA U DJELIMA REALIZMA (KOZARAC); JOSIP KOZARAC: Tena prikaz Teninog intimnog i emocionalnog ivota u okviru drutvenih, socijalnih i ekonomskih prilika u Slavoniji => Tena simbolizira Slavoniju u svoj njenoj ljepoti propadanje i siromaenje slavonskog seljaka propadanje i zaputanje soeskih dobara (lijenost i pasivnost) prodor stranog kapitala i eksplatacija uma i radne snage imigracija stranaca koji kupuju posjede (Jaroslav) problem prostiruiranja ena (roditelji sami dovode djecu) odgojna zaputenost djece pisac Slavoniju usporeuje sa zrelom vokom koju nitko nije ubrao, njega boli stvarnost i zato Kozarac upozorava na negativne pojave socijalno gospodarski odnosi u Slavonskom selu => osiromaenje Slavonskog seljaka, raspadanje seoskih zadruga, dolazak stranog kapital

KOMPOZICIJA DRAME; STRUKTURA DRAMSKOG TEKSTA;

Drama:

gr. Drahme - radnja dramom nazivamo knjievne tekstove koji su namjenjeni izvedbi na pozornici dramski tekst se sastoji iz dijelova namjenjenih redatelju i glumcima i dijelova namjenjenih publici didaskalije su namjenjene redatelju i glumcima, a publici dijalozi i monolozi

Kompozicija drame ekspozicija zaplet kulminacija peripetija (obrat, preokret) rasplet drama se dijeli na inove, slike i prizore ili scene drama je pisana u dijalokoj formi Struktura dramskog djela fabula se ne pripovjeda, ve se njeno odvijanje postie izmjenom dramskih situacija nema vanjskog opisa likova, sve je skonentrirano na fabulu i ideju dramske karaktere odreuje njih govori njihova akcija, ono to ine dramski tekst povezuje odreena radnja koja se prikazuje od poetka do kraja; od zapleta do raspleta (jedinstvo radnje) drama se odlikuje stanovitom napetou koja proizlazi iz suprotnosti (sukoba) u stavovima i htjenjima pojedinih likov

NAJZNACAJNIJI PREDSTAVNICI HRV. RENESANSNE LIRIKE;

iko Meneti i Dore Dri stvara poeziju slinu Petrarkinoj i trubadurskoj => glavni motivi te poezije su djevojaka ljepota, neuzvraena ljubav, ljubavni nemiri i enje => nazvani su petrarkistima najznaajnija pjesma ipka Menetia je Prvi pogled => opisuje ljubavnu patnju i bol Hanibal Luci hrvatski je pjesni renesanse => pjesma Jur nijedna na svit vila obrauje motiv enske ljepote i divljenje toj ljepoti Dominko Zlatari senzualnu notu zamjenjuje ozbiljnijom u pokladnoj poeziji progovara vedar Dubrovaki ivot (Mika Pelegrinovi, Nikola Naljekovi) satirinu i refleksivnu poeziju pie Mavro Vertronovi pjesnike poslanice piu: Peter Hektorovi, Nikola

Naljekovi, Dominko

AUGUST SENOA, ZLATAREVO ZLATO; AUGUST ENOA -tvorac je hrvatskog romana i reformator kazalita -karakteristike njegovog stvaralatva: naglaeni patriotizam velianje hrvatstva naglaavanje povijesti -za njegove povijesne romane je specifino to to on kroz povijesne motive iznosi aktualno - drutvenu i nacionalnu tendenciju; (buenje drutvene i nacionalne svijesti ) -djela: Prijan Lovro, uvaj se Senjske ruke, Seljaka buna, Diogene, Karanfil s pjesnikova groba, Kletva ZLATAREVO ZLATO; - tema : prikaz Zagreba, zagrebake sredine, drutvenog, kulturnog i politikog ivota 16. st. - to je povijesni roman ija radnja ima drutvenu i povijesnu pozadinu) - roman ima dva fabularna toka : 1. povijesna: oslikana kroz odnos Stjepka Gregorijanca i zagrebakih graana => daje se slika drutveno politikih dogaanja toga vremena; 2. intimna ljubavna : ljubav izmeu Dore Krupieve i Pavla Gregorijanca koja zavrava tragino zbog razliitog drutvenog podrijetla i zbog intriga koje se pletu oko njih, a kulminiraju u nasilnoj Dorinoj smrti; -prikazujui meusobne odnose likova, . ih karakterizira => crno bijela karakterizacija odnosno likovi su podijeljeni na idealizirane (likovi sa dobrim osobinama) i karikirane (isticanje runih osobina ) -likovi koji stoje izvan ove podjele su obini mali ljudi purgeri ( Magda Paprenjarka, Klara ); -glavni pokretai radnje su likovi intriganata ( Grga okolin, Klara Grubarova

MARIN DRZIC: DUNDO MAROJE MARIN DRI ( 1508 - 1567 ) -renesansni dubrovaki knjievnik; -kolovan u Sienni, gdje se susreo s talijanskom renesansnom komedijom; -u knjievnosti se javlja zbirkom ljubavnih pjesama; -pie pastorale - ''Venera i Adonis'',''Plakir'' -pastorali se u razdoblju europske renesanse pisali vrlo esto oslikavaju idilini svijet pastira s kojima se mijeaju vile i vilenjaci, satiri i satirice, ali i prosti seljaki svijet -- u ovim dramskim djelima ispreplie se idilino i uzvieno sa stvarnim i realnim ; djela -komedije: ''Skup'',''Tripe de utole'',''Pomet'',''Arkulin'' neke su komedije sauvane samo u fragmentima, ak njegovo najznaajnije djelo -''Dundo Maroje'' do nas dolo bez jednog dijela raspleta ; -pokladna igra:''Novela od stanca'' -tragedija: prepjev Euripidove tragedije ''Hekube'' -Drievo knjievno stvaralatvo nadrasta i vrijeme i prostor u kojemu je nastalo; njegova djela progovaraju o svim bitnim pitanjima i problemima onoga vremena; -pred kraj svog ivota pie urotniko pismo Toskanskom vladaru Carismu I. de Mediciju u kojem moli za pomo u svrgavanju vlasti u Dubrovakoj republici; naravno, odgovor nikada nije dobio, pa se razoaran iz Firence vraa u Veneciju, gdje i umire; ***DUNDO MAROJE*** -komedija u 5 inova koja poinje prologom negromanta (arobnjaka) Dugog Nosa obraa se dubrovakoj publici priajui im priu o ljudima iz nekih dalekih krajeva (Indija) doivljavajui cijeli ljudski rod kao ljude ''nazbilj'' i ''nahvao''-'nazbilj su dobri, plemeniti i poteni ljudi, a 'nahvao' su neke udne ljudske nakaze pune zla koje se teko ili gotovo nikako ne mogu unititi; smisao prie je ironian, a kroz nju oslikava svoje vrijeme i drutvo iskazujui ipak renesansni optimizam, ideal ovjeka i drutva koje zove zlatno doba -mjesto radnje - Rimski trg na kojem se nalaze tri gostionice: 'Obilje', 'Mizerija' i

'Fortuna'; -dramska radnja se zasniva na potrazi Dunda Maroja za sinom Marom; -iako se radnja dogaa u Rimu, komedija prikazuje mentalitet Dubrovana i njihove drutvene prilike; -ova se komedija naslanja na renesansnu talijansku komediju koja je povezana sa Plautovskom komedijom --tzv. stalni tipovi, koji su stalno prisutni kod Plauta i u renesansnoj komediji kod Dria, svejedno postaju ivi likovi, ljudi naeg mentaliteta i nae sredine; -radnja je utemeljena na suprotnostima : 1.starost - mladost => stari Dundo Maroje obiljeen je krtou, a mladi sin Maro rasipan je i pravi predstavnik renesansne mladei; 2.gospodari - sluge => Dundo Maroje - Bokilo; Ugo Tudeko - Pomet; Maro - Popiva; Laura - Petrunjela; 3.bogatstvo siromatvo; 4.ene mukarci; -likovi sluga imaju znaajnu ulogu; oni su pokretai radnje --najznaajniji od njih je : POMET= inteligentan, pokretan, mudar, reagira uvijek na vrijeme i uvijek ga motivira vlastiti interes; njegov je nadimak Pomet Trpeza trbuh mu je gospodar, Pometova ivotna filozofija je :pobjeda inteligencije nad gluposti, sposobnih i pametnih nad nesposobnima, a sudbina se moe svladati samo mudrou; On je pravi renesansni lik koji je iskljuivo zaokupljen ivotnim uicima; u njegovim monolozima i razmiljanjima prepoznaje se renesansna ivotna filozofija ;Pomet ne moe shvatiti Tudekovu ljubavnu patnju jer smatra da se ovjek treba ''akomodavat'' (prilagoavati), a isto tako za njega je strpljenje njegova ivotna filozofija--Pomet je pristaa hedonizma i uivanje smatra najveim idealom; -usporeujemo li Bokila i Pometa, onda tek shvaamo koliko je Bokilo prizeman u svojoj 'gladi' i pohlepi koja se naglaava zbog krtosti njegovog vladara, a otkrivamo Pometa u svoj njegovoj veliini; -lik Dunda Maroja moemo usporediti sa Euklionom iz Plautove 'Aulularije ' i sa Harpagonom iz Moliereovog 'krtca' , ali Driev lik nema patoloku krtost koja dehumanizira : on je samo vrlo tedljiv ovjek i otac koji ak i razumije svog sina i plaa njegove dugove; -Dundo Maroje je tipini predstavnik dubrovakog graanskog stalea, a njegov sin je primjer raskalaene renesansne mladei kojoj je na 1. mjestu uivanje u ivotu (sukob generacija); -Dri likove oblikuje kroz situacije i likovo ponaanje i kroz govor : Ugo Tudeko je Nijemac i njegov je govor naravno obiljeen time; sluge

govore pukim jezikom, pa im je govor pun narodnih izreka; Petrunjela i Popiva esto progovaraju kroz pjesmu; -iako Dri kritizira pojavu u dubrovakom drutvu, ipak velia renesansni hedonizam - slavljenje uitaka i afirmira ljubav, mladost i renesansni optimizam; -ljudi nazbilj - Pomet; -ljudi nahvao - Maroje, Maro, Popiva; NATURALIZAM U KNJIZEVNOSTI, ZNACAJKE; - 1870-1890 - kratki knjievni pravac koji se nastavlja na realizam -tei za apsolutno realnim prikazivanjem stvarnosti u kojem nema nikakvog uljepavanja i prikrivanja - svojim djelima naturalisti prikazuju najtamnije i najrunije strane ljudskog drutva - estetika runoe - svijet je prikazan kao slika bijede, moralne i duhovne sirotinje, a ovjek je sveden na ivotinjske odrednice u surovoj borbi za opstanak - naturalizam promatra ovjeka kroz 3 odrednice: nasljee rasa, krv sredina drutveni sloj, klasa povijesna situacija drutvene, politike i ekonomske odrednice - najznaajniji predstavnik naturalizma Emil Zola => u svom programskom lanku eksperimentalni roman on e napisati temeljne odrednice naturalizma: -fotografski snimak stvarnosti -pisac kao znanstvenik -likovi odreeni biolokim nasljeem (svojim nagonima i strastima), sredinom iz koje potjeu i drutvenim okolnostima -ovjeka se esto doivljava kao pasivni proizvod

IVAN GUNDULIC : SUZE SINA RAZMETNOGA; OSMAN;

IVAN GUNDULI (1589 - 1638 ) -najvei hrvatski barokni knjievnik; Dubrovanin; -svoje knjievno stvaralatvo zapoinje lirskim pjesmama - imaju petrarkistiki duh-koje je dao spaliti; nazvao ih je ''Porodom od tmine '' i ''Pjesme tate i isprazne''; -pie pastirske igre: ''Arijadna'',''Dijana'',''Armida'',''Prozerpina ugrabljena''--ovo zadnje djelo je jedino originalno, dok su ostala prijevodi sa talijanskog; -nakon mladenakog dijela stvaralatva - poinje pisati u religioznom duhu : nastaje poema ''Suze sina razmetnoga''; ***SUZE SINA RAZMETNOGA*** -tema je preuzeta iz Biblije (Lukino evanelje); -osnovni motiv je grijeh i pokajanje; inspiracija: -biblijska, -suvremena: razmetni sinovi dubrovake stvarnosti; - kompozicija: 1.sagrijeenje- pokojnikovo sjeanje na grijehe ; 2.spoznanje - svijest o poinjenom grijehu, svijest o vrijednosti ivota, svijest o prolaznosti ivota --spoznaja o grijehu dovodi do oprosta; 3.pokajanje - put prema drugaijem i boljem ivotu ; -poema je napisana u ich-formi, monoloko, ispovjedno pripovijedanje sina koji se ve pokajao; ***OSMAN*** -ep u 20 pjevanja - 14. i 15. pjevanje nedostaju - nadopunjuje ih Pjerko Sorkoevi, a kasnije bolju nadopunu pie Ivan Maurani; -ep je inspiriran bitkom kod Hoima, borbom izmeu Osmana II.-Turske i Vladislava - Poljske ==> Turska je doivjela tei poraz; -postoje 2 teorije zato 14. i 15. pjevanje ne postoje : 1.da je Gunduli napisao 2 epa koja je kasnije htio spojiti (Osmanijada i Vladislavijada) 2.politiki razlozi neizdavanja djela kojega se sredinji dio poslije izgubio; -kompozicija je utemeljena na 2 fabule : 1. povijesni dogaaji vezani uz bitku i posljedice bitke 2. idilino - viteki dogaaji koji su plod pieve mate;

-u 'Osmanu' je pojam slobode puno iri nego u 'Dubravci' = u 'Dubravci' on slavi slobodu Dubrovnika, a u 'Osmanu' on slavi pobjedu kranstva nad Islamom; -djelo je pisano etverostihom, osmerac - utjecaj narodne poezije -jezik - mijeanje tokavskog i akavskog govora

MARCEL PROUST : COMBRAY; MARCEL PROUST: Combray U traenju izgubljena vremena, romaneskni ciklus od 13 roma. - Proust je veliki francuski romanopisac, u svojim romanima spaja impresionizam i modernizam - likovi obiljeeni unutranjim monolozima

neimenovani junak, anonimni spava se budi isprepliu se sjeanja i stvarnost subjekt je lien osjeaja vlastitog indetitete i tek posredstvom stvari oko sebe i sjeanja, malo po malo, dolazi do svojeg ja ovdje je polazite romana - traganje za vlastitim ja nesaniar, provodi vei dio noi u obnavljanju uspomena sjeanja su temelj romana, osnovna tema (sjeanja na majku, oca, baku, bolesne tete Leonie, sluavku Fracoise (Francoaz), zanimljivog susjeda Swanna) ovo je roman o vremenu, a ima oblik memoara on pripada bogatoj graanskoj obitelji koja ne obavlja nikakvu vanjsku radnju, dosauje se sita svega (glazirano, dekadentno drutvo) likovi su zahvaeni u trenutku, dan je poneki detalj, slagat emo ih u mozaik trajno sjeanje na odreeno vrijeme, 7 sati naveer i 2 kata spojena stubitem postali su bolna uspomena Junak je impresionist, podloan dojmovima, razmaeno dijete slabe volje koji se boji ui u svijet odraslih, ima Edipov kompleks kolai madelain (madlen) i lipov aj izazivaju uivanje i radost kojima uzrok ne zna => osjek okusa (i uz osjet mirisa) za Prousta ima najsnaniju vrijednost u njegovom traganju za izgubljenim vremenom koje to nije okus u piscu rastvara dubine njegovog duhovnog bia, te seizdie i polako prisjea ispomena za koje je mislio da se potpuno zaboravljene sa etnje je doao potiten - vrijeme i perspektiva alosne budunosti poslije kuanja ponuenog raspoloenje se mijenja inteligencija ne moe dati odgovor sjeanja naviru afektivnim (nehotinim) putem - reminiscencija u sjeanjima zadravamo neke znakove koji slue da nas podsjete na stare slike autor otkriva da proivljeni sati (emocije) nisu mrtvi ako su izbrisani iz naih sjeanja

aj i kolai oivljuju senzibilnu prolost, oivljuju nekadanja stanja, davni ivot i to je pobjeda nad vremenom i prostorom tipino za Prousta je povezivanje prolosti i sadanjost => simultanost vremena za Prousta, prolost nije izgubljena i nestala,ona je zauvijek u nama, dio nas; ali ne samo kao prisjeanje na neke nezaboravljene slike, ve i nai ondanji osjeaji i ondanje stanje naeg duha iz liice lipovog aja i komadia Madeleina vratio se cijeli Combray ovjekovo ja je nestalno, ovisno o vremenu vrijeme gradi, ali i razgrauje subjektivnost i realnost doivljaja na kraju, pomou iskustava sve vidi u drugaijem svijetli egzistencija kree u potragu za esencijom (bit, osnova)

ROMANTIZAM,NOVA EPOHA U KNJIZEVNOSTI; ROMANTIZAM:


razdoblje koje obuhvaa kraj 18. st., a punu afirmaciju doivljava u prvim desetljeima 19. st. ovaj ope kulturni pokret uvjetovan je drutvenopovjesnim prilikama to vrijeme obiljeeno je velikim drutvenim potresima i nacionalnim pokretima raspada se feudalno drutvo, a jaa graansko zbivaju se znaajni povijesni dogaaji - buroaska revolucija 1789. g. u Francuskoj, Napoleonov uspjeh u osvajanjima i ustanak dekrabista u Rusiji 1825. revolucija nije ostvarila ideale - bratstvo, jednakost i sloboda te se javlja razoarenje, klonue i pesimizam to je ko vie izraeno poslije pada Napoleona pjesnici ne vjeruju u sklad ivota o emu su govorili racionalisti

romantizam se u umjetnosti javlja kao reakcija na racionalizam i klasicizam ne ele pravila i propise, ve potpunu slobodu u stvaralatvu okreu se emocijama i jakom individualizmu zaeci romantizma nalaze se u djelima Jean Jaques Russoa karakteristike ovog razdoblja su: subjektivnost u pjesmi, romanu, drami, pripovjesti iznose osobne preokupacije naglaena je osjeajnost (klonulost, razoarenje) pisci se podreuju snazi mate, imaginacije, ona je bujna i imaju potpunu slobodu razvija se osjetljivost za ljepotu prirode, za vizualno doivljavanje i glazbu lirika se namee svim knjievnim rodovima est je monoloki oblik kazivanja romani su komponirani u obliku dnevnika, pisama i memoara romantiari su zaokupljeni ovim temama: intimom (ljubav, enja, sanjarenje) nacionalno - povijesnim krajolikom (daleki, nepoznati egzotini krajolik) kultno mistinom tematikom (tajanstveno, nadnaravno, neprirodno) poznati pisci su: Byron (Bajron), Chateanabriand (atobrinjan), Schiller (iler), Goethe (Gete), Lamartine (Lamartin), Pukin, Ljermoutov, Hugo (Igo), W. Scott (Skot), E. A. Poe (Po), Herder, Macphersai, Shelley Stunu und Dnoug (Oluja i nagon) pokret u Njemakoj od 1770. - 1785. g. knjievnost treba biti izraz nesputanih osjeanja i strasti trae povratak prirodi zalau se za slobodu individue i stvaralatva, kritiziraju drutveni sustav J. W. Goethe (Patnje mladog Werthera)

F. M. DOSTOJEVSKI : ZLOCIN I KAZNA; FJODOR MIHAJLOVI DOSTOJEVSKI (1821 - 1881 ) -veliki ruski prozni pisac, pripada razdoblju klasinog ruskog realizma; -svojim djelima zaetnik je modernog romana; njegovi romani esto imaju elemente krimi prie; -djela: -romani :''Bijedni ljudi'',''Ponieni i uvrijeeni'',''Zloin i kazna'', ''Idiot'', ''Demoni'', ''Braa Karamazovi'' (nedovreni roman); -''Zapisima iz mrtvog doma''- proza kojom je oslikao ivot u prognanstvu u Sibiru ; -u njegovim se djelima nalaze 3 grupe likova: 1.pobunjenik -protiv svijeta, zakona, ustaljenog morala (Rodion Romanovi Raskoljnikov); 2.kratki, smireni, poboni krani (Sonja Simionova Marmeladova); 3.likovi cinika, razvratnih pokvarenjaka (Svidrigajlov); -likove u svojim djelima realistiki karakterizira, insistira na psiholokoj slici likova, to se vidi po uvoenju monologa kao osnovnog postupka prikazivanja stanja likova ; ***ZLOIN I KAZNA*** -radnja traje 9,5 dana (odstup od realistinog postupka: pisci realizma prikazuju radnju kroz dui vremenski period, kako bi bili objektivniji u oslikavanju likova i drutvenih prilika); iako bi se moglo rei da, zbog bogatstva unutranje radnje, traje puno due; -po svojim temeljnim karakteristikama bit e psiholoki roman, no to je roman ideja u njemu pisac razmatra i analizira neka temeljna ljudska pitanja: problem zloina i kazne, grijeha i ispatanja - pisac nam daje sliku Raskoljnikovog psiholokog stanja i to u trenucima kada se priprema za zloin; prikazuje izvrenje samog ina i psiholoko stanje nakon zloina u psiholokom smislu posljedice su tee od samog ina ubojstva; -ovakav prikaz psiholokog stanja ini tek jednu tematsku cjelinu: postoje jo tri: -etika - pitanje dobra i zla -religiozna - pitanje odnosa prema Bogu; -filozofska - pitanje smisla i besmisla ljudskog ivota i ivotnog cilja; -fabula postoji, ali ne u prvom planu, nego samo kao okvir i uvod u psiholoki svijet glavnih junaka ;

IVAN GUNDULIC : DUBRAVKA; IVAN GUNDULI (1589 - 1638 ) -najvei hrvatski barokni knjievnik; Dubrovanin; -svoje knjievno stvaralatvo zapoinje lirskim pjesmama - imaju petrarkistiki duh-koje je dao spaliti; nazvao ih je ''Porodom od tmine '' i ''Pjesme tate i isprazne''; -pie pastirske igre: ''Arijadna'',''Dijana'',''Armida'',''Prozerpina ugrabljena''--ovo zadnje djelo je jedino originalno, dok su ostala prijevodi sa talijanskog; -nakon mladenakog dijela stvaralatva - poinje pisati u religioznom duhu : nastaje poema ''Suze sina razmetnoga''; ***DUBRAVKA*** -pastirska igra melodramatskog tipa; -oslikavajui svijet pastira, pastirica, vila i satira, Gunduli zapravo oslikava ondanji ivot Dubrovnika, pritom mu likovi slue kao simboli; -fabula se temelji na starom obiaju kada se u Dubravi trebaju vjenati najljepi pastir i najljepa vila; -mjesto radnje - Dubrava -u alegorijskom znaenju -Dubrovnik; -prikaz aktualnih problema; -Dubravka je najljepa vila - simbolizira vlast koja vlada Dubrovakom republikom i vlast koja je Dubrovnik uinila slobodnim; -Miljenko je najljepi pastir - simbolizira dubrovaku vlastelu; ==>Dubravka pripada Miljenku, oni su najljepi par i par su savrenog sklada; -Grdan - predstavlja graanski stale ; obiljeen je materijalnim bogatstvom, a u elji za vlau - Dubravkom slui se korupcijom; -tzv. crno-bijela karakterizacija (pastiri i vile - dobri, lijepi, idealizirani; satiri i satirice - tjelesna i duhovna runoa, moralna pokvarenost); -karakteristike pastorala: 1.likovi bez psiholoke produbljenosti 2.osnovni motiv je ljubav - pokreta radnje i likova 3.prostor i svijet su zamiljeni 4.glazbeni dijelovi drame - zaetak melodrame 5.neobian, fantastian rasplet 6.sretan kraj

-ljubavna tematika - alegorija za: 1.rodoljubnu tematiku - otvorena poruka graanima - vlast u Dubrovniku pripada vlasteli, a ne graanstvu koje tome nije doraslo; to je volja bogova; 2.moralnu tematiku - kritika vlastele - podmitljivost, rastronost; ==>moralna poruka: nema slobode zajednice bez moralnog ponaanja svakog pojedinca; LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ : ANA KARENJINA; L.N. TOLSTOJ - prvi ruski realist 19.st - obraivao je velike socijalne teme, pa ga to ini i filozofom - najpoznatija djela: Ana Karenjina i Rat i mir ANA KARENJINA - tema: brani preljub - vrijeme radnje: 70-ih godina 19.st - mjesto radnje: Rusija - likovi: Ana Karenjina, Aleksij Karenjin, Vronski, Levin i Kiti - Ana Karenjina - lijepa, inteligentna - ima sina sa svojim muem, Aleksijem (dravnim sekretarom) - Ana ostavlja mua i odlazi sa ljubavnikom (to je u 19.st u visokom aristokratskom drutvu nedopustivo) - drutvo osuuje Anu, pa ona odlazi ivjeti u izolaciji - Ana se udala iz obiaja, izmeu njih nije postojala prava ljubav; naizgled je brak bio skladan, ali nije postojala emocionalna veza izmeu mua i ene - Ana je osjeajna ena, eljna ljubavi; odlaskom sa Vronskim postupila je u skladu sa svojim osjeajima - preljub je uinjen na bazi istinskih osjeaja, ali ovim Aninim inom svi su bili unesreeni: njen sin, mu, Vronski (zbog teke drutvene situacije), a najgore je prola Ana (nije mogla izdrati drutvenu izolaciju; te je sumnjala u ljubav Vronskog => izvrila je samoubojstvo bacivi se pod vlak) - Levin - predstavnik provincijskog plemstva - na kranskim zasadima izgrauje svoju vlastitu ivotnu filozofiju, i u svojoj obitelji (koju ine ena i sin) pronalazi glavni smisao ivota - odan svojoj obitelji, marljiv i brian gospodar, i ovjek koji razmilja o ivotu - u Levinu se zrcali sam pisac (Levinovi ivotni stavovi ujedno su i Tolstojevi)

=> obitelj na prvom mjestu, potenje prema drugima, razmiljanje o sebi i drugim ljudima - Tolstoj nam u ovom djelu kao realist ne pokazuje svoje stavove, tako da mi ne znamo da li on Anu osuuje ili odobrava njezin postupak ANTE KOVACIC : U REGISTRATURI; ANTE KOVAI ( 1854 - 1889 ) -najvei hrvatski knjievnik iz razdoblja realizma; -u knjievnosti se javlja duom pripovijetkom ''Baruniina ljubav''; a najznaajnija djela su mu :''U registraturi'',''Fikal'',''Meuabari''nedovren; ''Sabrane pripovijesti'' - zbirka izlazi posthumno; ***U REGISTRATURI*** -temeljna nit - prikaz ivotnog puta Ivice Kimanovia od bistrog seoskog djeaka, mladia koji se koluje u velikom gradu i ostarjelog slubenika koji ivot zavrava izgorjevi zajedno s registraturom; -dublja razina teme je prikaz stvaranja hrvatske inteligencije 19. st. i nemogunost prelaska iz seoske u gradsku sredinu; -djelo ima autobiografske elemente poevi od ranog djetinjstva, mladosti do zrele dobi Ivice Kimanovia;

BERNOLD BRECHT :MAJKA COURAGE; BERTOL BRECHT - njemaki dramatiar, esejist, pjesnik i pripovjeda - vodea linost njemake, pa i svjetske dramske knjievnosti 20.st - u knjievnosti se javlja ekspresionistikim dramama MAJKA COURAGE - podnaslov Kronika 30-godinjeg rata - djelo ima 12 slika povezanih likom majke Courage => prikazane situacije vezane uz njenu obitelj, i pozadina ratnih sukoba pisan uoi II. Svj. rata to je kronika rata koji je trajao 30 god. izmeu katolika i protestanata u prvoj polovici 17. st. u podrujima vedske, Poljske i Njemake tema drame je rat, ali ovo je jedno od najsnanijih antiratnih djela u europskoj knjievnosti

rat je prikazan kroz ivotne sudbine malih ljudi koji vjeruju da ne mogu utjecati na velike dogaaje, te upravo takvim stavom mijenjaju svijet => njihov ivot svodi se na preivljavanje prikazuje sudbinu malih ljudi Ane Fierling (Firling) zvane Majke Courage (bojne krmarice) i njezina sina Eilifa (Ajlifa), drugog sina kojeg zovu vicarski sir i kerke Katrinrat je u pozadini drame, ali je uzrok zbivanja majka Courage ne pripada nijednoj vojsci ona samo pokuava prehraniti svoju obitelj u ratu => bavi se trgovinom i zapravo ivi od rata (njoj nije u interesu da rat zavri) velikih, onih koji odluuju, na sceni nema rat donosi stradanja - donosi glad, razaranja i bolesti 22 godine Majka Courage pokuava sa svojom djecom preivjeti hodajui za vojskom sa svojom kantinom nadimak - pun ironije ona je puna proturjeja - eli da rat potraje zbog zarade, a boji ga se jer eli spasiti djecu lukava je, lako se pretvara, bezduna i sebina majka Courage djecu je izgubila zbog njihovih vrlina => Eilif gine zbog hrabrosti, vircarski sir zbog potenja, a Katrin zbog nesebinosti i humanosti Majka hrabrost se iz antijunakinje pretvara u traginu junakinju njezin lik slika je stradanja nedunog ovjeka nad malim ovjekom vri se nasilje, rat izobliava ovjeka i njegove temeljne ljudske vrijednosti ovjek gubi dostojanstvo zavrna slika prikazuje materijalno i moralno opustoen svijet, ratno profiterstvo je kanjeno ovo djelo pripada epskom tetru, poznatom jo pod nazivom Brechtovo kazalite odbacuje tradicionalne dramske elemente i unosi elemente epskog => svaki prizor je samostalan u radnju uvodi glazbene brojeve songove, pomou kojih komentira dogaaje smatra da dramski pisac treba pretvoriti gledatelja u kritikog promatraa; da mu ne treba probditi samo emocije, ve i svijest i kritiki stav prema vienom glumac epskog teatra ne smije se poistovijetiti s ulogom lika kojeg glumi => oni, poput gledatelja, trebaju biti objektivni i kritiki prema liku kojeg glume

VJENCESLAV NOVAK : POSLJEDNJI STIPANCICI;


Novak je jedan od naih najznaajnijih realista u svojim romanima i pripovijetkama najee opisivao je Senj (svoje rodno mjesto) prikazuje probleme intelektualaca u sukobu sa zaostalom sredinom; graanski i malograanski svijet, te ivot radnika, graanske sirotinje i siromanih aka jedan od prvih koji je u hrvatskoj knjievnosti realistiki prikazao socijalnu bijedu i ivot nevoljnika tema romana je propadanje senjskih patricija Stipania u prvim desetljeima 19-og st. druga tematska linija je odjek lirskih ideja u Senju pisac daje realistinu sliku drutvenih i povijesnih promjena intima obiteljske drame uokvirena je prikazom ekonomskih, nacionalnih i politikih zbivanja fabula je utemeljena na prikazivanju odnosa meu likovima, sukoba meu njima i prikazu kolektivnih masovnih scena pokretaku ulogu preuzimaju pisma; ona stvaraju zaplete, izazivaju napetost i navjeuju rasplet u zavrnom dijelu fabula je najdramatinija karakterne osobine likova uvjetovane su: - odgojem i klasnom pripadnosti Ante Stipani je tip superiorna oca i mua bolesno je podijelio svijet na izuzetne koji su dostojni njegove sposobnosti i one mizerne, jadne u patrijahalnoj obitelji, on je apsolutni gospodar sudbina i ivota upravlja ljudima sa svojih nedodirljivih visina, tiranski ponosan je i pun sebe i grevito se bori za odranje ugleda i zato je spreman prodati ast i dostojanstvo u biti je loman, pun straha da ne doivi ponienja i neusoije prikriti neuspjeh umire izgubljen i promaen, ne priznavi neuspjeh Lucija je najtraginiji lik, rtva patrijahalnog, konzervativnog odgoja zapostavljena je obespravljena postala je krhka, zatvorena i senzibilna djevojka koja eli afirmaciju svog bia postaje bespomoni buntovnik u jednom trenutku

zna da je grubo prevarena; ona svoj prvi dodor sa ivotom (Alfred) skupo plaa Juraj je talentirani mladi koji se pod utjecajem pogrenog odgoja i gradske sredine moralno izopauje i dehumanizira, postaje emocionalno otupljela osoba, cinina i egoistina uokvirena kompozicija, prstenasta roman je povijesni, socijalni i psiholoki

A.B. SIMIC :IZBOR (HERCEGOVINA, LJUBAV, PJESNICI); ANTUN BRANKO IMI ( 1898 - 1925 ) -najvei hrvatski ekspresionist i jedan od najveih hrvatskih pjesnika uope; -u dodir s njemakim ekspresionizmom dolazi preko novina, a kasnije on sam izdaje novine 'Pijavica' i 'Juri', u kojima objavljuje svoje pjesme; -po tematici imi je tipini ekspresionist : pjeva o smrti, ljubavi, osjeaju straha i nemira, o neskladu u ovjeku , o kaotinosti i razlomljenosti svijeta i ovjeka u njemu; -zaetnik je tzv. 'pojmovne' poezije - rijei stavlja u neobine odnose, pokuavajui prodrijeti ' beskrajno unutra ' ljudskog bia;(stupid, but don't forget it!!) ***PJESNICI*** - prva pjesma u jedinoj imievoj zbirci => svojevrsna ars poetica = pjesnika umjetnost - misaona pjesma s jasnom filozofskom crtom - imievo vienje svijeta i pjesnika u svijetu - motiv ivota i smrti: ivot radoznalost, interes, uenje smrt nijeme stvari, utanje - pjesnici svojom prirodom, karakterom i naravi pokuavaju otkriti bit svijeta - forma pjesme:3 strofe od 1-3 stiha - forma prati razvijenjae imieve temeljne misli iz 1. stiha Pjesnici su uenje u svijetu o uenje kao temeljni motiv u 2. strofi na razini je materijalnog oblika o u 3. strofi na dubljoj, suptilnijoj, nematerijalnoj duhovnoj razini

tipini imiev pjesniki izriaj: kratak, saet, vrlo malo rijei, svaka od njih je motivska rije ritminost postie izborom rijei, odreenim redom rijei, brojem stihova i rasporedom stihova u strofe => ovaj ritam je ekspresivan

HRVATSKA KNJIZEVNOST ROMANTIZMA - TEKOVINE ILIRSKOG PREPORODA; HRVATSKA KNJIEVNOST ROMANTIZMA => Hrvatski narodni preporod ili Ilirski pokret ILIRIZAM - pripremno razdoblje dva dogaaja zbila su se iste godine - smrt austrijskog cara Josipa II. I zasjedanje Hrvatskog sabora 1790. g. zavreno je vrijeme germanizacije i poinje maarizacija Maari insistiraju na maarskom kao slubenom jeziku u to doba Hrvatska je rascjepkana pritisak Maara jaa svijest u Hrvata o vlastitoj nacionalnosti i vrijednosti vlastitog jezika zagrebaki biskup Maksimilijan Vrhovec 1813. Trai od sveenstva da pone prikupljati i popisivati naridno blago, narodne pjesme i pripovjetke 1815. g. Antun Mihanovi izdaje brouru Re domovini o hasnovitosti pisanja vu domorodnom jeziku u kojoj govori o potrebi uvoenja hrvatskog jezika umjesto latinskog; on kae da se samo na svom jeziku moe najbolje govoriti o svojim problemima 1818. g. Juraj porer pokuava izdati novine na hrvatskom jeziku u ovo vrijeme odlaze mladii podrijetlom iz graanskog sloja na studij na Zapad vraaju se u svoju domovinu donosei utjecaje izvana gdje se bude nacionalni pokreti poznati ilirci su Ljudevit Gaj, Janko Drakovi, Dragutin Rakovac, Ljudevit Vukotinovi, Stanko Vraz, Ivan Derkos 1830. g. Ljudevit Gaj pie Kratku osnovu horvatsko-slavenskoga pravopisanja na kajkavskom narjeju - to oznaava poetak preporoda pravopisna osnova kakvu je Gaj predlae trebala je hrvatsku knjievnost objediniti, pribliiti ostalim slavenskim narodima, osobito onima koji piu latinicom Gaj je svjestan da je jezik glavna i osnovna oznaka nacionalnosti pojednostavio je pravopisnu grafiju, za svaki glas odreuje jedno slovo i uvodi nove dijakritike znakove , , , lj, 1832. g. Ivan Derkos pie Genij Domovine - trai da knjievni jezik bude utemeljen na tokavskom narjeju Janko Drakovi pie disertaciju na tokavskom narjeju time se otvaraju putevi jedinstvenom knjievnom jeziku 1835. g. izdaje Gaj Novine Horvatske i Danicu Horvatsku, Slavonsku i Dalmatinskupreteito tokavtinom

godinu dana poslije mijenja naziv novinama Ilirske narodne novine i Danica Ilirska oko 1840. g. dolazi do razmoilaenja meu ilirskim prvacima Vraz, Vukotinovi i Rakovac zastupaju miljenje da pokret ima vie kulturno-knjievno znaenje 1842. Vraz izdaje list Kolo i time se potpuno odjeljuje od Gaja 1843. je zabranjeno ilirsko ime i to je nagovjetaj kraja Gaj vraa novinama stare nazive itav se pokret vraa u granice Hrvatstva, a govori se iskljuivo o hrvatskom jeziku u prvoj etapi ovog razdoblja do 1840. nema veih umjetnikih ostvarenja, piu se, uglavnom, budnice davorije Antun Mihanovi (Horvatska Domovina), Stanko Vraz (ulabije), Petar Preradovi (Ljudsko srce)

TEKOVINE ILIRSKOG PREPORODA u ovom razdoblju piu se gotovo sve knjievne vrste najdominatnija, prevladava lirika Ivan Maurani pie svoj poznati ep Ivan Kukuljevi pie prvu povijesnu tragediju Juraj i Sofija Dimitrije Demetar pie dramu Tenta piu se putopisii novele, a javljaju se i poeci knjievne kritike Vjekoslav Babuki postavio je temelje znanosti o jeziku Matija Smodek otvara katedru za hrvatski jezik u ovom razdoblju razvija se iroka kulturna djelatnost osnivaju se itaonice osnovala s Matica ilirska - iri i izdaje domau knjigu Vatroslav Lisinski pravi prvu nacionalnu operu Ljubav i zloba poznati je slikar Vjekoslav Karas ostvaren je jedinstven pravopis i knjievni tokavski jezik to je preduvjet za razvitak zajednike hrvatske knjievnosti

ERNEST HAMINGWAY :KOME ZVONO ZVONI; Hamingway je pripadnik izgubljene generacije, pie reporterskim stilom, objektivnom realistikom metodom; sjajnim dijalozima i unutranjim monolozima oslikava psiholoki, moralni i emocionlani svijet svojih likova

tema djela: graanski rat u panjoloskoj radnja se dogaa u 3 dana,a prikazan je cijeli jedan svijet (intimni, individualni, univerzalni i opeljudski) romanom su otvorena sva individualna i opa pitanja ljudskog ivota,a ratne strahote samo su ih potencirala i oduzela bilo kakvu banalnost glavni lik je Robert Jordan, odreen je svojim stavovima prema ovjeku i njegovoj slobodi, zbog koje osjea taj rat svojim => ideja o slobodi na koju svaki ovjek ima pravo pomae mu da rat i pobjedu sagleda kao jedini izlaz takoer smatra da je ubijanje neophodno ako je u slubi slobode, i kao jedini mogui put do nje ljubav ga oplemenjuje i produava ak i nakon smrti, zbog nje vlastitu smrt ne doivljava uzaludnom Marija je odreena motivima smrti i ivota => ljubav kao afirmacija ivota, kroz nju se odvaja od smrti Pilar je slika cjelokupne panjolske: mona, snana i tajanstvena ovaj roman bavi se ratom i ubijanjem, ali zapravo i ljudskim ivotima i besmislenou ubijanja => ovjek ne smije zaboraviti savrenu vrijednost svakog ljudskog ivota jer smrt je uvijek gubotak ... i nikada ne pitaj kome zvono zvoni, tebi zvoni.

GOETHE : PATNJE MLADOG WERTHERA; JOHANN WOLFGANG GOETHE ( ____ - ____ ) -jedan od najveih njemakih knjievnika romantizma i knjievnika uope; -pripada ranoromantiarskom knjievno - kulturnom krugu 'Sturm und drang' - pripadnici se nazivaju mladi geniji - pokuavaju definitivno raskrstiti sa klasicistikim normama u knjievnom stvaralatvu; zagovaraju osjeaje, slobodu ovjeka; -osim sjajnog djela ''Patnje mladog Werthera'', Goethe se u knjievnosti proslavio i poemom ''Faust''; ***PATNJE MLADOG WERTHERA*** -uz djelo se vee pojam VERTERIZAM - preosjetljivost ljudskog duha,

nesklad izmeu pojedinca i drutva - drutvena neprilagoenost, nesnalaenje meu ljudima, usamljenost duha; -pojam Weltschmerz = svjetska bol - nemogunost osloboenja od nemira i boli; -djelo je epistolarni roman = roman napisan kroz pisma glavnog junaka svom intimnom prijatelju Wilhelmu -- Goethe je odabrao ovakav nain pisanja kako bi nam pokazao one najdublje, najiskrenije i najintimnije osjeaje gl. junaka - Werthera; -fabula je zasnovana na dogaajima vezanima uz jedan dio Wertherovog ivota - od kad se preselio u provincijski gradi gdje je upoznao Lottu; -tema - patnje jednog duboko misaonog, osjetljivog, nestabilnog i neprilagoenog mladia - uzrok tome je nesretna ljubav prema Lotti; -kako je Werther neprilagoen drutvu i sredini, dolazi do suprotstavljanja ideala i stvarnosti: -Werther se ne moe odrei svojih ideala, a istovremeno uvia da za njih u stvarnosti nema mjesta - kao izlaz iz takve situacije vidi samoubojstvo; -paralela Werther - Albert: -dok je Werther neprilagoen, preosjeajan i nezadovoljan sobom i svijetom, -Albert je drutveno prilagoen i angairan, on je zadovoljan sobom i svijetom koji ga okruuje ; -lik Lotte simbolizira problem izbora mukarca, univerzalno vjeno pitanje ljubavi; s jedne strane Wertherova senzibilnost i romantinost, a s druge strane Albertova pouzdanosti i drutvena prilagoenost - dvije su polovice mukarca koje bi Lotti najvie odgovarale;

IVO VOJNOVIC : SUTON, - Vojnovi je Dubrovanin, potomak stare hrvatske gospodarske obitelji - iako stvara u vrijeme realizma, njegova djela imaju sva obiljeja moderne - vrhunac njegovog stvaralatva je Dubrovaka trilogija, dramsko djelo koje govori o propadanju gospodske klase u 3 razliita vremenska trenutka - 3 jednoinke: Allons enfants, Suton i Na taraci

suton simbolika naslova => suton kojim poinje radnja je simbol nestajanja dramska radnja je minimalna, a dramska zbivanja svedena su na svakodnevne razgovore drama atmosfere, ugoaja i ambienta => dugake didaskalije sa puno lirskih elemenata likovi su ostvareni kroz psiholoke dijaloge, svi su motivirani uvanjem pripadnosti drutvu koje je propalo i nestalo prolost obiljeava sadanjost majku Maru u siromatvu dri jo jedino ponos i dostojanstvo, a njezine keri odriu se ivota Pavle je razapeta izmeu pripadanja topm nestajuem svijetu, i ljubavi koju osjea za kapetana Luja => simbolinim inom rezanja kose odluuje se za negaciju ivota i odlazi u samostan

ANTUN MIHANOVIC : HORVATSKA DOMOVINA; ANTUN MIHANOVI - pripada hrvatskoj knjievnosti ilirizma, preporodnom razdoblju; ujedno je i njezin pokreta - Mihanovi istie vrijednost narodnog jezika => napisao je tekst Re domovini o hasnovitosti pisanja vu domorodnom jeziku, te kasnije i Horvatsku domovinu - bili su to poeci buenja narodne svijesti, i prvi znaci gibanja meu hrvatskim intelektualcima u cilju isticanja nacionalnog jezika ***HORVATSKA DOMOVINA*** -pjesma je napisana u vrijeme hrvatskog preporoda, a prvi je put objavljena u asopisu ''Danica''. -kasnije ju je uglazbio Josip Runjanin , 1840.g. postaje Hrvatska himna ; -pjesma se odlikuje sveanim zanosom i uzvienim tonom, a izraava domoljubne osjeaje ; -pjesmu moemo podijeliti u nekoliko motivskih cjelina: 1. izraava ljubav i divljenje prema domovini 2. oslikava hrvatsku naciju povezujui osobine prirode i ovjeka : dobrota, potenje, snaga, zdravlje, 3. cjelina slike rada, marljivosti, svih vidova djelatnosti; 4. cjelina oslikava radost, veselje, mladost; 5. cjelina utemeljena na motivu hrabrosti, snage u trenucima obrane; 6.cjelina pjeva o cijeni slobode; u kontrastnim slikama pjesnik obznanjuje vrijednost slobode (nema domovine bez njene slobode); 7. posljednja cjelina obznana je i proglas ljubavi prema domovini za sva vremena;

MODERNIZAM U KNJIEVNOSTI (POETIKA, KNJIEVNA IMPRESIJA I SIMBOLIZAM) MODERNIZAM: kraj 19. st. i po. 20. st. - krajem 90-ih godina 19. st. u europskim knjievnostima, posebice u francuskoj, dolaze do izraaja nove tendencije - uzroci su zasienost realistikom i naturalistikom knjievnou i nova filozofska strujanja tog vremena - pozitivistiko gledanje (utvrivanje injenica, esto ogranieno samo na opisivanje, a izbjegavanje objanjenja, dominacija razuma i

materijalistiki pogled na svijet, rjeenja graanskoj klasi koja doivljava polaganu dekadenciju (propast, raspad, nazadak)) - pod utjecajem idealistike filozofije, kojoj su najbitniji duh i svijest, knjievnici se okreu iracionalnom i mistinom - oni promatraju ovjeka kao duhovno i intelektualno bie s vlastitim unutarnjim svijetovima, sukobima, sumnjama, trzajima - javlja se nov knjievni smjer - simbolizam - sredinji problemi simbolistike poezije su ovjekova sudbina, ovjekov duhovni svijet i poloaj prodiranja u tajne ovjekova postojanja - u poeziji je bitan nagovjetaj, nedoreenost i nasluivanje - najizrazitiji predstavnici su: Charles Baudeleire (arl Bodler) - pretea, Arthur Rimbaud (Artur Rembo), Paul Verlaine (Pol Verlen), Stephane Mallarne (Stefan Malarne) - Theophil Gautier (Teofil Gotje) zalae se za lapurlatizam, umjetnost radi same umjetnosti; ona je samoj sebi cilj; trae savrenu formu u kojoj je ljepota pjesme; to otvara put parnasovcima - parnasovci se javljaju zajednikim zbornikom stihova Novi parnas; motive uzimaju iz indije i grke civilizacije, srednjeg vijeka i Biblije; ne unose osjeaje pa je poezija hladna; paze na izraz i oblik koji treba biti to ljepi; parnasovci su: Leekonte de Lisle (Lkont d Lil), Sully Pridohme (Sili Pridom), Jose Marija de Heredija (Hose Marija d Eredija) - impresionizam je smjer ije je temeljno obiljeje suvremeno doivljavanje svijeta i ivota, odlazak u prirodu, biljeenje trenutnih dojmova i raspoloenja; zatim kolorizam - promjene boja, svijetlo i sjena - Charles Baudelaire (Albatros), Paul Verlaine(Verlen)(Jesenja pjesma), Rainer Maria Rilke (Ja ivim u kruzima koji se ire), Henrik Ibsen (Nora)

ALPHONSE DE LAMARTINE : JEZERO; ALPHONSE DE LAMARTINE (1790 - 1869 ) -romantiki lirski pjesnik -znaajna djela :''Meditacije '' i ''Nove meditacije'',ep ''Pad Anela'' -pjesnitvo mu je obiljeeno tipinim romantiarskim motivima: nemir, tjeskoba, ljubavna enja, vapnja i bol, priroda, razmiljanja o poloaju ovjeka u svijetu i ljudskoj sudbini); ***JEZERO*** - 1. strofa u obliku retorikog pitanja, obiljeena je suprotstavljanjem motiva nespokojstva i nemira, i motiva mira i smirenja

pjesnik se obraa jezeru => proimanje prirode i pjesnika prisjeanje na ljubav koja je prola ideja o ljubavi kao o najveoj ljudskoj vrijednosti duhovna stanja iskazuje slikama pejzaa i detaljima krajolika prirode pjesnikov odnos prema svijetu prirodi oslikava njegov tenju prema skladu s tim svijetom prirodom svjestan je trajnog nesklada s prirodom koje je dio, i zbog toga izraava svoje nezadovoljstvo dvostrukost ljudske prirode: snaga nemo, slabost velik malen nebesa zemlja pjesma s karakteristinim romantiarskim senzibilitetom

HUMANIZAM I RENESANSA 15. i 16. st. graanska klasa sve vie jaa, posebice u Italiji jaaju gradovi: Firenza, Venecija, Siena, Padova, Milano prekomorska putovanja, obrt i trgovina omoguili su niz novih znanstvenih i tehnikih pronalazaka od 13. st. nadalje (Kopernik, Galileo) poljuljani su temelji srednjega vijeka i ljudski ivot je usmjeren u novom pravcu mjenjeju se shvaanja i ivot tadanjeg ovjeka ovjek se osjea snanim, mirnim i sigurnim osjea povjerenje u vlastite snage eli uivati u ovom ivotu uvjeren da ivot ovisi o njemu ljudi se ponose slavom i veliinom svoje antike kulture u kojoj gledaju uzor za svoj ivot i stvaranje tragaju za ostacima kulture, vie iskapanja, pronalaze rukopise i izuavaju ih dolazi do procvata umjetnosti, knjievnici piu po uzoru na antike pisce u poetku latinskim jezikom, a kasnije pukim taj preporod cijeloga ivota zove se renesansa (preporod) umjetnici slikari otkrivaju perspektivu, stvaraju uvene slike, kipove i graevine - nastoje biti svestrani u njihovim djelima progovara tjelesna snaga i spokojstvo (Michelangelo, Leonardo da Vinci, Tizian, Rafael; Sandro Botticielli) ovjek se nadahnjuje duhovnom batinom antike - oni cijene slobodnu ljudsku misao, lijepo ovjekovo tijelo i zdravo shvaanje ivota ovjek vjeruje u sebe, aktivan je i kritiki misli

razdoblje dobiva ime humanizam ba zbog tog naglaavanja ljudskog i ovjenog (humanus = ljudski, ovjeanski) - Miguel de Cervantes Saavedra (Don Quijote - Kihot), William Shakespeare (Hamlet)

PUSKIN : EVGENIJ ONJEGIN; Pukin najvei ruski pjesnik romantizma, jedan od najveih ruskih knjievnika uope ovim romanom zapoeo noviju rusku knjievnost => utemeljitelj modernog ruskog jezika zbog slobodoumnog ponaanja prognan je u Junu Rusiju nakon povratka ivi pri carskom dvoru, te okruen spletkama ulazi u dvoboj od kojega umire njegovi poetni stihovi su klasine ode i epigrami, kasnije poinje pisati u okviru romantizma, da bi se na kraju pribliio realizmu Evgenij Onjegin roman u stihovima s tipinom romantiarskom strukturom, ali ima mnogo realistinih elemenata (smatra se prvim romanom ruskog realizma) djelo je pisano 10 godina fabula se zasniva na nesretnoj i neostvarenoj ljubavi Tatjane Larne tema romana prikaz drutvenog i socijalnog ivota Rusije u Pukinovo doba lik Evgenija Onjegina tipini je romantiarski junak (lik tzv. suvinog ovjeka): on je razoarani pesimist, skeptik koji sumnja u vrijednosti ivota, cinik koji gubi ivotni smisao; lik zahvaen dosadom i ivotnom zasienou (spleenom) etverokut likova: o Engenij Onjegin Vladimir Lenski, Tatjana Olga Larina => temeljita psiholoka analiza meusobnih analiza, oslikavanje rasta i mijenjanja likova - paralela Onjegin Lenski => Onjegin je tip suvinog ovjeka, Lesnki je tipini romantiarski idealist (pjesnik, pun ideala) - lik Tatjane Larine => (kroz cijelu fabulu prsatmo razvoj tog lika) iskrena, nevina seoska plemkinja, utjelovljenje ljubavi i istoe; po svojoj biti nije se promjenila, ali nakon nekoliko godina Onjegin e u mladoj, ozbiljnoj i cijenjenoj, udanoj eni jedna prepoznati provincijsku djevojku

Tatjana u svojoj naivnosti putem pisma izjavljuje Onjeginu ljubav, iskreno i otvoreno mu govorei o svojim osjeajima - svoju ljubav doivljava sudbinski Onjegina smatra ciljem i smislom svog ivota - Onjegin je odbija, jer ga ne zanima ono to mu je ponueno - tek nakon to ju ponovno sree nakon mnogo godina, poinje se -

interesirati za nju iznenaen je njenom preobrazbom => strasno se zaljubljuje i otvara joj svoje srce - Tatjanu njegovo ponaanje na neki nain vrijea, ali prima to dostojanstveno i bez ogorenja, osvetoljublja i mrnje - iako ga jo uvijek voli, a i gradski ivot je pomalo gui, sa sumnjom u njenu iskrenost odbija ponuenu ljubav te tako zadrava svoju ast i ostaje vjerna suprugu

DOBRISA CESARIC : POVRATAK; Dobria Cesari lirski pjesnik poznat po svojoj urbanoj tematici => pjesnik grada pjesnik koji je naoko obinim stvarima i dogaajima znao dati posebnost i jedinstvenost u ovoj pjesmi Cesari spaja 2 tematska kruga ljubav i razmiljanje o ivotu (prolaznost) pjesmu otvara dilemom nita nije sigurno u ljudskom ivotu suprotstavlja sve racionalno, razumsko u ovjeku, i duhovno, iracionalno => pjesnik doivljava ivot kao trajno gibanje motiv prolaznosti u ljudskom ivotu temelji se na ideji vraanja u ciklusima krugovima => pjesnik zapravo iskazuje elju da se prola ljubav opet vrati motiv svjetlosti povezuje uz viziju ljubavi i ene koju je volio pjesma ima zaokruenu kompoziciju => prva i zadnja strofa su iste na taj nain pjesnik zatvara krug; ali i dalje ostavlja otvorenim vlastita pitanja o ljudksim ivotima i ljubavi

EDGAR ALLAN POE : GAVRAN; EDGAR ALAN POE (1809. - 1849.): Gavran

(romantizam)

veliki ameriki pisac, pripada razdoblju romantizma Poe-ove zbirke mistinih i fantastinih pripovijedaka postat e zaetkom kriminalistike prie takoer je zaetnik i znanstveno-fantastine knjievnosti

ova pjesma je narativno oblikovana (pripovjedaki) gavran - simbol nesree i zla atmosfera je mrana, teka i mistina => osjeaj straha, tjeskobe, neugode... temeljni motiv izgubljena ljubav motiv neznanca ptica gavran => motiv onostranog, simbolizira smrt bitni motivi: 1. ponono ozraje doivljaj smrti voljene ene 2. dolazak gavrana 3. dijalog izmeu lirskog subjekta i gavrana razbija vjeru u mogunost povratka ljubavi, a bez nje je ivot besmislen (taj razgovor svu pjesnukovu bol i patnju) 4. regzinacija, pomirenost sa sudbinom prikaz slike ponoi paralelizam due i vanjskog svijeta prevlast iracionalnog ptica je negacija ivota - Ptico ili vrae, zloduh mistini elementi: dusi, sjene crna ptica dosljedno ponavljanje refrena na kraju svake strofe nema samo ritmiko znaenje, ve nosi temeljni smisao cijele pjesme zadnji stihovi oslikavaju pjesnikovo mirenje sa sudbinom

JOSIP PUPACIC : MOJ KRIZ SVEJEDNO GORI; Josip Pupai vrsto je i neraskidivo vezan uz zaviaj i roditeljski dom pie intimistiku pejzanu liriku u kojoj se prepoznaje njegovo rodno mjesto i njegovo djetinjstvo u ovoj pjesmi otvaraju se temeljna filozofsko-egzistencijalna pitanja kri koji gori u sebi nosi klasine biblijske simbole (dvostruke!) - patnja, bol, smrt iskupljenje, osloboenje, ivot kri kao motiv muenitva, ali isto tako i motiv spasenja pjesnikov odnos prema Hrvatskoj oituje se u stihovima koji se ponavljaju, i kojima zavrava pjesma ( Moj kri svejedno gori, Moj kri a tvoje ime) u tim stihovima kulminira patnja i muenitvo, ali i snaga nade pjesnik se potpuno izjednaava s Hrvatskom njegova sudbina je i sudbina njegove vlastite zemlje i obrnuto motiv prolosti davna dogaanja pjesnik iznosi u obliku pjesnikih slika koje su povezane sa srednjovjekovnom povijesti i

knjievnosti (strijele, majka Margarita, davne vojske) pjesniki izriaj obiljeen je filozofskim elementima, hermetinosti i teko razumljivim metaforama, slobodnim stihom, ubrzanim ritmom

LIRIKA; MOTIV, ZNACAJKE, KRITERIJI PODJELE, VRSTE; lirika- gr. Rijei lyra starogrki glazbeni iani instrument koji je u antikoj Grkoj vrlo esto pratio govorenje poezije; **temeljne osobine lirike: kratkoa pjesnikog izriaja svaka rije ima posebnu vrijednost, a odnosi meu rijeima esto su neuobiajeni i jedinstveni ritminost i melodijski, zvukovni elementi neraskidivo su povezani sa znaenjem rijei (zvuanje znaenje rijei ) pjesnik lirske pjesme stvara jedinstvo ritma i zvuka rijei sa znaenjem rijei; subjektivnost temeljna kategorija lirske pjesme => pjesnik uvijek progovara o svom neposrednom ivotnom iskustvu; pjesnik ima poseban, vlastiti, individualni pristup stvarnosti => uobiajeni dogaaji stvari i misli dobivaju posve novi smisao; osjeajnost lirika kao najsubjektivniji knjievni rod progovara o najdubljim subjektivnim osjeajima, mislima, stanjima pjesnika, a u nama itateljima pobuuje to isto;

TIN UJEVIC :SVAKIDASNJA JADIKOVKA; - Tin Ujevi je veliki boem i individualist u knjievnom stvaralatvu, jedinstvena pjesnika pojava u hrvatskoj lirici: prve stihove pie pod utjecajem impresionizma i simbolizma; dok avangardu spaja s tradicionalizmom => vrlo bogati, neobini pjesniki izriaj (pjesniki put od Baudelairea do nadrealizma)

- pjesma je svojevrsna tualjka, i osobna, intimna ispovijest ovjeka spram svijet - intimna ivotna razoarenja variraju u pjesnikovim razmiljanjima - pjesnik se 3x obraa Bogu s osjeajem ljutnje i predbacivanja, razoaran, obraa se Bogu govorei o onome emu se nadao (ljubav, pobjede, darovi) ljudskoj patnji i samoi pjesnik suprotstavlja potrebu da se ljudski ivot osmisli => motiv plamena na rukama simbol je povezanosti ovjeka s Bogom pjesnik se s klonuem obraa Bogu, pomiren ak i sa smru ukoliko ne dosegne ivot vrijedan ovjeka - u pjesmi su prisutni Biblijski motivi: odnos ovjeka-Boga i ovjekaIsusa - pjesmu zavrava sa istim stihovima kojima i poinje ovu tualjku, ali sada se tvrdnja preobraava u spoznaju da moe biti drugaije

KARAKTERISTIKE PJESNICKOG JEZIKA; STRUKTURA LIRSKE PJESME; **struktura lirskih pjesama: 1. tema: u naelu teme knjievnih djela, pa tako i lirskih pjesama su neograniene, no ipak imamo osnovne prema kojima se lirika dijeli na ljubavne, domoljubne, pejzane, socijalne, misaone, religiozne, intimistike, lirske pjesme; najee teme su : ljubav, smrt, prolaznost, dobro i zlo, ljepota, temu nose motivi i niz asocijacija koje se stvaraju uz motive; ti motivi mogu biti rasporeeni : paralelno, kontrastno i isprepleteno; 2. kompozicija: nain na koji je neto sastavljeno i sloeno od manjih dijelova; vanjska kompozicija prepoznaje se u lirskoj pjesmi po njenom grafikom obliku: stihovi strofe;

3. jezik i stil: izbor pjesnikih sredstava, izbor samih rijei, odstupanje od jezinih normi, upotreba stilskih figura, sve to pripada ovoj strukturalnoj cjelini; 4. ritam zvukovna organizacija u lirskoj pjesmi koja se postie odreenim zvukovnim ponavljanjima, rimom, posebnim rasporedom rijei u stihovima;

MIROSLAV KRLEZA : GOSPODA GLEMBAYEVI; MIROSLAV KRLEA (1983-1981) - roen i umro u Zagrebu - veliki erudit ovjek s velikim znanjem, iroke naobrazbe i jedan od najveih hrv. Knjievnika - smatrao je da umjetnost ne smije biti vezana uz politike ideje zbog toga se sukobio sa drugim knjievnicima => ''Sukob na knjievnoj ljevici'' - pjesnik: Pan, Tri simfonije, Pjesme 1, 2 i 3, Balade Petrice Kerempuh... - novelist: Hrvatska rapsodija, Hrvatski bog Mars - dramatiar: Legende, Kraljevo, Gospoda Glembajevi, U agoniji... - romanopisac: Povratak Filipa Latinovicza, Banket u Blitvi, Zastave... - publicist i esejist: urednik asopisa Plamen i Knjievna republika, Deset krvavih godina - 1 faza Krleinog stvaralatva pripada ekspresionizmu => prve zbirke pjesama, i ekspresionistike drame (tzv. kvantitativne drame) - 2. faza njegovog dramskog stvaralatva => drame koje su tematski bliske antiratnoj novelistici (prikaz hrvatskog intelektualca koji osjea revolt spram meusobnog ubijanja) - 3. dramski ciklus => kvalitativne drame dramski ciklus o Glembajevima; stavlja se akcent na psihoanalizu; vanjski sukobi vie ne dolaze do izraaja, ve do izraaja dolaze vlastite unutranje borbe i trzavice => drama unutranjeg monologa - 4. fazu karakterizira prvi hrvatski modernistiki roman Povratak Filipa Latinovicza, i povijesno-politiki roman kritika Zastave

GOSPODA GLEMBAJEVI - dramski ciklus o Glembajevima, u kojima su 3 tematski povezane drame: Gospoda Glembajevi, U agoniji i Leda - ove drame oslikavaju uspon i pad graanske patricijske donjogradske zagrebake obitelji => u 1. drami najavljuje se to propadanje u vremenu pred 1.svj. rat, dok e konanu propast obitelj doivjeti krajem 20-ih godina (to je oslikano u Ledi) drama Gospoda Glembajevi svojim se strukturalnim dramskim elementima pribliava klasinoj (antikoj) drami => trostruko dramsko jedinstvo ovdje je apsolutno: radnja se odvije u svega nekoliko sati, na jednom mjestu (u obiteljskoj kui Glembajevih), a dramska dogaanja liena su nepotrebnih epizoda traginost glavnog lika Leonea u sebi nosi traginu krivnju => Glembajevsko nasljee, od kojeg je bjeao, a zapravo mu je sve blie glavni sukob ve u 1. inu: Leone se u razgovorima sukobljava na intelektualnoj i moralnoj razini sa svima pokazuje se kao otvoren, istinoljubiv i beskompromisan lik s velikom dozom cinizma sa Angelicom ve na poetku uspostavlja duboku, iskrenu, emotivnu vezu dramski sukob kulminira u 2. inu: razgovor izmeu oca i sina => razotkrivaju se potisnute tajne i dileme u 3. inu krah koji je zapoeo smru Leoneovog oca Ignjata, ovdje doivljava kulminaciju => Leone ubija barunicu Castelli (svoju maehu), i potvruje Barboczi legendu (Svi su Glembajevi varalice i ubojice) u drami su prisutni vanjski i unutarnji sukobi Leone je u sukobu sa ocem, ali prije svega on se bori protiv onog nagonskog, glembajevskog u sebi drama ima elemente drutvene, ali je prije svega psiholoka drama

EPIKA U STIHU, ZNACAJKE (tu treba podjela na: epsku pjesmu, spjev, epopeja; ) Epika u stihu dijeli se na narodnu (puku ) i umjetniku; -podjela: 1. epska pjesma uglavnom pripada pukoj usmenoj knjievnosti,

kraeg je oblika, a najee pjeva o nekom povijesnom dogaaju; 2. ep (epski spjev ) dueg oblika, pripada i umjetnikom i pukom stvaralatvu; -prikazuje niz dogaaja koji su zaokrueni zajednikom temom; -prema tematici dijele se na : povijesno junaki viteki religiozni idilski ivotinjski ('Medvjed Brundo') didaktiki filozofski

3. epski spjev koji je tematski povijesno junaki knjievni teoretiari nazivaju epopeja; ovaj spjev daje najiru nacionalnu i povijesnu sliku nekog naroda;; veina naroda ima svoje nacionalne epopeje: Homer- Ilijada i Odiseja ( Grka ); Vergilije- Eneida ( Italija ); knjievni povjesniari se slae da mi imamo 2 nacionalne epopeje: I: Gunduli : ''Osman '' i Ivan Maurani '' Smrt Smail-age engia'';

PJESNISTVO VLADIMIRA NAZORA; VLADIMIR NAZOR ( 1876 1949 ) -jedan od najplodnijih hrv. knjievnika 20. st. -pie cikluse epskih i lirskih pjesama, pie pripovijetke i romane, feljtone i dnevnike;

-dijalektalni akavski pjesnik: upravo on vraa ugled akavskom narjeju -- jedna od najpoznatijih akavskih pjesama : ''Galiotova pesan'' koja je napisana u kontekstu ''Veli joe'' -stvaralatvo mu se moe podijeliti na nekoliko faza: aktivistiki (tzv. poganski tu pripada pjesma ''Cvrak'' -esta tema te Nazorove faze je priroda prirodu doivljava panteistiki; nacionalistiki (nacionalna i domoljubna tematika -tu pripada zbirka ''Hrvatski kraljevi'' -pjeva o snazi hrv. naroda, prisjea se hrvatske prolosti i velikih povijesnih linosti; intimistiki

*** ZVONIMIROVA LAA *** -alegorijsko znaenje pjesme: laadomovina; Zvonimirposljednji hrv. kralj 800. godina od njegove smrti <==>800 god. od gubitka hrv. samostalnosti; -usporedba sa 1909: Matoeva slika nam predoava Hrvatsku kao izmueno i pokoreno voljeno bie Nazorova Hrvatska kao da je jo uvijek puna snage koju crpi iz prolosti;

POCECI PISMENOSTI U HRVATA, NAJZNACAJNIJI SPOMENICI POECI PISMENOSTI U HRVATSKOJ - iril i Metod => za potrebe misije meu Slavenima, Konstantin (iril) je morao prevesti biblijske tekstove s grkog na slavenske jezike - Tekstovi solunske brae bili su pisani u narjeju solunskih Makedonaca, a pismo je bilo glagoljica - nakon irilovce smrti, Metod iri slavensko bogosluje i prevodi Bibliju na slavenski jezik

- nakon njegove smrti slavenska liturgija je zabranjena, a uenici protjerani - znaaj irila i Metoda - stvoriti slavensko pismo glagoljicu - prijevodima crkvenih knjiga stvorili su prvi slavenski jezik, kojeg zovemo staroslavenskim jezikom - uvoenjem staroslavenskog jezika u crkvu, dali su mu znaaj koji je do tada imao samo grki, latinski i hebrejski NAJSTARIJI HRVATSKI PISANI SPOMENICI: Baanska ploa: napisana je glagoljskim pismom naena je u Jurandvoru, pokraj Bake na otoku Krku to je darovnica kralja Zvonimira, koji daruje ledinu crkvi Sv. Lucije u prvom dijelu saznajemo da je tekst pisao opat Drina koji utvruje da je kralj Zvonimir darovao jedno gospodarsko dobro on proklinje one koji bi to porekli u drugom dijelu opat Dobrevit izjavljuje da je sa devetoro braa sagradio crkvu za vrijeme kneza Kosmata u treem dijelu se kazuje da je u to vrijeme postojala zajednica Sv. Lucije i Sv. Nikole na Otocu Baanska ploa ima povijesno, kulturno i knjievno znaenje tu su prve pisane hrvatske rijei i prvi puta potvreno hrvatsko ime na hrvatskom jeziku Ljetopis popa Dukljanina (polovica 12. st.) spis sadri rodosliv dukljanske dinastije navodno je isprva pisan slavenskim jezikom, a latinski ga prevodi jedan katoliki sveenik iz dukljanske biskupije kasnije, vjerovatno u 14. st., spis je u podruju Splita preveden na hrvatski jezik i tom prigodom dodano mu je grae iz hrvatske povijesti, a posebno prianje o traginoj pogiblji kralja Zvonimira za Zvonimitova vladanja bilo je blagostanje, zemlja bogata, a ljudi sretni i sigurni kralj je bio poten i pravedan, pomagao je dobre, a proganjao zle negdje oko Cetine zbila se njegova tragina smrt ubili su ga na skupu prilikom itanja pisma u kojem se pozivaju Hrvati da s drugima idu osloboditi Kristov grob autor razjarene ljude usporeuje s vukovima i psima povjesniari se ne slau s ovom priom koja je vjerojatno

nastala prema legendi Vinodolski zakonik (polovica 13. st.): nastao je u Vinodolu 1288. G. i najstariji je zakonski spomenik nastao je da bi se normirali pravni odnosi u vrijeme kada je vinodolski kraj darovan krkom knezu Vidu (kasnije Frankopanima) uzakonili su gae stari obiaji, ali se posebice ilo da se odredi kazneno pravo i osigura kneevo pravo Zapis popa Martinca: pop Martinac je pisao glagoljski brevijar (knjiga molitava, lekcija i pjesama za sveenike, zbornik molitava) u Grobniku tada se dogodila za Hrvatsku velika tragedija na Krbavskom polju 1493. pisac daje zapis u kojem iznosi potresnu sliku tekog stradanja u Hrvatskoj zbog turske najezde to je povijesno svjedoanstvo o katastrofalnom dogaaju Turci pale, rue, ubijaju i odvode u roblje (bili su gori od Atile i Tatara) autor opisuje ovaj dogaaj kratko emu odgovara vremenska napetost crkveno - slavenski jezik s elementima narjeja Lucidar:

pod imenom Elucidorius ili Lucidorius javljaju se u Europi razliiti spisi enciklopedijskog karaktera krajem 12. st. je jedna kompilacija (sastavljeno djelo na temelju tuih djela, dakle, nesamostalno) na njemakom jeziku. Djelo je namjenjeno pukom sloju, a dohvaa cijelo srednjovjekovno znanje o vjeri i svijetu pisano je u pbliku dijaloga izmeu uitelja i uenika. Uenik pita - uitelj odgovara sa njemakog jezika Lucidar je preveden na eki s ekog jezika je preveo na hrvatski neki glagolja, vjerovatno u prvoj polovici 15. st. glagolja je oito bio iz Istre jer je u zemljopisnom djelu dodao podatak o Istri i Ukoj, ega nema u Njemakom i ekom tekstu

ibenska molitva:

pjesma j najstariji latiniki tekst iz 1. Polovice 14. st. zapisao ga je Pavle ibenanin, a stvorio nepoznati glagolja pjesma je naziv dobila po nalazitu , samostanu u ibeniku prema sadraju dan joj je podnaslov Phvala Gospi to je nabona pjesma koja djeluje kao litanija (vrsta crkvene molitve koja se govori ili pjeva, a sastoji se iz kratkih zaziva to ih izrie predmolitelj i odgovara koje izriu molitelji) pjesnik slavi Marijinu uzvienost i dostojanstvo Gospa je odreena snanim atributima: blaena, presvijetla, uzviena, ureena ona je nada i okrepljenje, nadahnue i utjeha, utoite bolesnih i siromanih ponavljanje istih jedinica na poetku stihova (anafora) i iste rime na kraju doprinose melodinosti stiha ispjevana je ikavskim govorom i akavskim narjejem

Muka svete Margarite: u 15. st. hrvatska se knjievnost obogatila jo jednom knjievnom vrstom - dramskim tekstovima poznatih pod imenom prikazanja i skazanja pod utjacajem talijanskih dramatizacija i u naim krajevima se dramatiziraju biblijski tekstovi, legende i dijalike pjesme dijalog izmeu Olibija i Margarite otkriva sukob meu likovima Olibrij se divi ljepoti njezina tijela, hoe da bude njegova i prijeti joj mukama on je mnogoboac, a ona kranka Margarita ne cijeni ovozemaljska dobra jer zna da je ivot prolazan vrsta je i nepokolebljiva za vjeru i vjeni ivot due u raju spremna je sve podnijeti, vjera joj daje snagu uzorna je kranka drama je pisana akavskim narjeem i ikavskim govorom

A. CAMUS: STRANAC Camus francuski dramatiar, pripovjeda i esejist 1957.g. dobiva Nobelovu nagradu za knjievnost

pogiba u prometnoj nesrei stvaralatvo mu se dijeli u 2 faze njegov svjetonazor moemo nazvati filozofija apsurda (ovoj filozofiji pripada roman Stranac) => u njemu pisac prikazuje ivot kao niz apsurda u eseju Mit o Sizifu nalazimo tumaenje filozofije apsurda pisac e prevladati apsurd (besmislenost) i pronai smisao ljudskog postojanja upravo u pobuni protiv besmisla, i nai izlaz u solidarnosti, milosti i suuti (ovoj fazi pripada roman Kuga) ove stavove pojanjava u eseju Pobunjeni ovjek

Stranac - roman apsurda koji pripada modernom romanu (iako nema stilskih modernistikih postupaka; jednostavnom priom i mirnim pripovijedanjem ulazi u unutranjost svog glavnog lika antijunaka Mersaulta stranca - kompozicija romana: o u 1. dijelu opisane su Mersaultove ivotne situacije od trenutka kad je primio vijest o majinoj smrti, pa do trenutka kad je bezrazlono ubio Arapina o u 2. dijelu te iste situacije i Mersaultovi postupci gledani kroz prizmu drutva i zakonski moralnih normi - ve na samom poetku romana zaprepauje nas i okira Mersaultova ravnodunost, to nas ne ostavlja ravnodunima - roman je pisan u ich-formi - Mersault je stranac u svijetu u kojem ivi, otuen je od svijeta oko sebe, ovjek bez ikakvih iluzija - ravnodunost je temeljni osjeaj i stav prema svemu i svakome u ivotu ga nita ne interesira; emotivno je nesvjestan i lien ljudskih emocija (beutnost spram majine smrti, odnos s Marijom je na nagonskoj razini, prijateljstvo kao pozitivan ljudski odnos je izoblieno), ne boji se niti umrijeti (svejedno je ivi li ovjek 3 dana ili 30 godina) - ivi kao promatra i zadovoljava se injenicom da postoji - sukob izmeu Mersaulta i svijeta kulminira u susretu s ispovjednikom => on ne vjeruje ni u duu ni u Boga, jedino to priznaje je materijalni svijet u kojem ivi

dolazi u konflikt s drutvom i drutvenim zakonitostima => drutvo ga osuuje ne toliko zbog ubojstva, koliko zbog toga to ne prihvaa drutvene norme i svjetonazore ne mijenja se ni pred drutvom ni pred religijskim normama => ostaje do kraja vjeran uzaludnosti, besmislenosti i apsurdnosti ivota; a svijest o tome donosi mu smirenje (zbog toga moe bez aljenja umrijeti)

HOMER : ILIJADA, ODISEJA; HOMER (9-8 st .pr. Kr.),otok Smirna; -antiki pjesnik, tvorac epova ''Ilijada'' i ''Odiseja'' -Homersko pitanje - pitanje autorstva : 1.unitaristi (do18. st.) -oba dijela napisao je jedan autor, a kasniji su prepisivai unosili opise; 2.pluralisti (18.st.) -vie narodnih pjevaa stvarali su epske pjesme, a epovi su nastali spajanjem tih pjesama; ***ILIJADA*** -graa - trojanski rat, povijesni dogaaj iz kretsko - mikenskog razdoblja, tj 12. st. pr. Kr. -opis tog rata do Homera je doao u obliku grkih mitova i epskih pjesama -tema - 50 posljednjih dana posljednje (10.) godine trojanskog rata; -Homer poinje radnju ''in medias res'' bez ikakvih objanjavanja uzroka, priprema, prvih godina rata; -osn. motiv -Ahilejeva srdba ; -uvod je specifian: Homer zaziva muzu da mu da inspiraciju da moe opisati svoj osnovni motiv; -stih - heksametar -5 daktila i 1 spondeja - 24 pjevanja

***ODISEJA*** -takoer 24 pjevanja -tema - 10-ogodinje Odisejevo lutanje nakon pada Troje i konaan povratak na rodnu Itaku ; -likovi: grki junak Odisej, njegova ena Penelopa, sin Telemah,arobnica Kirka,Kiklop,sirene, mitoloke nemani Scila i Haribda; -vrijeme radnje - 41 dan;

FRANZ KAFKA : PREOBRAZAJ; Kafka je austrijski idov koji pripada njemakom jezinom izrazu strogi oev autoritet ostavio je traga u njegovom psihikom i duevnom ivotu, to je oito u nekim njegovim djelima za ivota je objavio samo nekoliko pripovijedaka (meu njima i Preobraaj), a veinu posmrtno objavljuje njegov prijatelj Max Brod (iako je Kafka oporuno elio da mu se sva knjievna ostavtina spali) jedan od najzagonetnijih pisaca 20.st; djela su mu obiljeena ekspresionizmom i nadrealizmom; osjeajem tjeskobe, straha i osamljenosti; svijet vidi kao grotesku i halucinaciju na neobino zanimljiv i novi nain spaja jasni i jednostavni realizam s fantastinim, halucinantnim i grotesknim dogaajima => realni svijet se izobliuje Kafkijansko, kafkijanski opi pojam koji oznaava stanje duha kakvo nalazimo u Kafkinim djelima

PREOBRAAJ - tema: preobraaj Gegora Samse u Kukca => osnovna egzistencijalna ljudska pitanja - osnova prie je irealan dogaaj => Kafka se slui fantastikom kako bi ukazao na temeljne probleme drutva i ovjeka - Gregorove preokupacije - posao koji mu donosi napor, nesigurnost i strah; osjea zarobljenost obvezama; nehuman odnos pretpostavljenih naspram njih (obiljeeni su nerazumijevanjem i nepovjerenjem)

roditelji i sestra prije preobraaja oni su ovisni o njemu; dok nakon preobrazbe osjeaju stid, gaenje, egoizam i okrutnost => i prije i poslije preobraaja prisutan je nedostatak razumijevanja i ljubavi - Gregorov ivot i odnos prema ivotnoj stvarosti (posao, obitelj, pretpostavljeni, drutvo): o jednolinost ivota, zarobljenost obvezama i dunostima o pokornost, poslunost, nemo, pasivnost - takav jednolian i neslobodan ivot i pasivan stav dovode Gregora Samsu do otuenja, zatim i izobliavanja i preobraaja => kukac je slika svega onoga to se Gregoru dogodilo - takav ivot nedostojan je ovjeka, i zato mu se dogaa slom preobrazba - problemi koje Kafka otvara u prii: - poloaj pojedinca u obitelji i drutvu - posao u ivotu pojedinca - nemo ovjeka da komunicira s okolinom - ivot kakav je on vodio, negiranje je vlastitog bia; pa on gubi najprije ljudske osobine, a postupno odumiru i duhovne ljudkse osobine => njegova obitelj iz vlastite pasivnosti i nemoi izlazi i postaje djelotvorna; ali pritom humanost i ljudskost potpuno nestaju - na samom kraju pripovijetke njegovi roditelji svedeni su na lijepo mlado tijelo njihove keri Gret -

DANTE ALIGHIERI : BOZANSTVENA KOMEDIJA;


Dante te talijanski pjesnik, dolazi iz patricijske tirentinske obitelji sudjelujuu u politikom ivoti, bio je prognan iz Firence odbijajui vratiti se pod poniavajuim uvjetima, trajno se nastanio u Ravenni uveo je narodni jezik u knjievnost, ikoji postaje temeljem talijanskog knjievnog jezika Boanstvena - stvorio je zagrobni ivot - Bog komedija - u srednjem vijeku komedijom se smatralo djelo u kojima se govori o mukama i stradanjima, a na kraju se sva dobro zavri 3 djela: Pakao 33 pjevanja istilite 33 pjevanja Raj 33 pjevanja + 1 uvodno - 100 pjevanja pjesnik je zalutao u to on simbolizira ivot pun grijeha i politiku anarhiju brijeg obasjan svjetlou - put ka izvravanju dobrih djela lav - simbolizira gordost i vlastoljublje vuica - pokvarenost i koristoljublje panter - sladosnae Vergilije simbolizira mudrost i razum putovanje kroz pakao je proces buenja ovjekovog saznanja uz proces razuma ovjek treba upoznati samoga sebe, sve grijehe i niskosti koje nosi u sebi uvijek trebamo sluati razum i suzbijati zlo grijenici se mue na razliite naine pjesnik osuuje pape (simoniste) koji su trgovali poloajima i svaali se zbog crkvenih asti vole srebro i zlato, sve su naopako inili i zato se na odgovarajui nain i mue oni su krivi za anarhiju i zlo u dravi red i pravda bi zavladali ako bi car imao svjetovnu mo, a papa duhovnu vlast pape bi trebali biti dobri, ispravni i nepodmitljivi ljudi Dante je odan crkvi, i on misli daj je ovaj ivot alostan i priprema za budui (kranski svjetonazor) dante je ipak i ovjek novoga vremena koji misli i sam donosi zakljuke kritizirajui ono to ne valja

JOSIP KOZARAC : TENA

prikaz Teninog intimnog i emocionalnog ivota u okviru drutvenih, socijalnih i ekonomskih prilika u Slavoniji => Tena simbolizira Slavoniju u svoj njenoj ljepoti motiv slobode: nakon smrti majke, Tena se osjea slobodnom, moe samostalno vladati svojim ivotom motiv useljavanja nacionalnih manjina iz susjednih zemalja: drutveno-politike prilike u Europi => rezultira ljubavi izmeu Tene i Jaroslava Tenina nesretna sudbina odreena njezinom glau i nezasitnou za slobodnim ivotom motiv bolesti koja razara Teninu ljepotu: izgubivi ono po emu je bila posebna i poznata, Tena ostaje sama i naputena (povratak Beraneka => oronuo, iscrpljen, invalid) motiv oprosta => Tena i Beranek ipak imaju budunost socijalno gospodarski odnosi u Slavonskom selu => osiromaenje Slavonskog seljaka, raspadanje seoskih zadruga, dolazak stranog kapitala

BIBLIJA, OPCENITO IZ PJESME NAD PJESMAMA; ***BIBLIJA*** -zbornik knjiga (tekstova) koji su nastali u razliitim vremenima (13.-4. st.pr.Kr.), na razliitim mjestima (Srednji Istok ,Mezopotamija, Egipat, Palestina, ...) zapisivanjem usmene predaje (vie autora, uglavnom nepoznati), a koje idovi i krani na svoj nain smatraju svetima; - jezik Biblije je Hebrejski (Stari zavjet) , grki(Novi zavjet ) i aramejski (neka poglavlja Starog) -znaenje : 1.religijsko -zbornih svetih knjiga kranstva (katolici, pravoslavci, protestanti) 2.povijesno -opisuje povijest svijeta i ovjeka od poetka ('Knjiga postanka') do svretka i najave novog svijeta (Ivanovo Otkrivenje ili Apokalipsa) -nije znanstvena povijest, ve je proizala iz vjerovanja ondanjih naroda; 3.filozofski -pokuaj tumaenja bitnih pitanja ljudske egzistencije (podrijetlo svijeta i ovjeka, njihova budunost, podrijetlo dobra i zla,

ljudske spoznaje; 4.civilizacijski -posjeduje ope znanje o starim civilizacijama i kulturama -vana za razvoj pismenosti (na poetku pismenosti svakog naroda -prijevod Biblije; 5.knjievni -knjievne vrste- mitovi, legende, mudre izreke (Salomon), govornitvo, poslanice, psalmi:-150 lirskih pjesama koje su se pjevale uz glazbu ianih instrumenata: -podjela: -himne ili hvalospjevi -tubalice -zahvalnice

*** PJESMA NAD PJESMAMA *** -zbirka ljubavnih svadbenih pjesama stare idovske knjievnosti koju je napisao Solomon, idovsko kralj, mudrac, pjesnik; -zbirka pripada starom zavjetu i jedna je od najljepih zbirki ljubavnih pjesama ikad napisanih; -pjesnik iskazuje ljubav izmeu ljubavnog para, zarunika i zarunice, oslikava cijelu skalu ljubavnih osjeaja od enje, elje, strepnje, njihovog udvaranja, zaljubljenosti,; pjesnik ne zaboravlja ni njihovu tjelesnu strast, ljepotu njihovih tijela => jedna od najiskrenijih i najnjenijih pjesnikih vizija mukarca i ene;

KSAVER SANDOR GJALSKI : CINTEK; Gjalski: pravo ime mu je Ljubo Babi, potjee iz stare hrvatske plemike obitelji pripovjeda u razdoblju hrvatskog realizma djela mu se dijele na tematske cjeline: pripovijetke sa zagorsko-plemenitakim motivima => zborka Pod starim krovovima pripovijesti i romani vezani uz aktualnu tematiku => roman U noi pokuava stvoriti svojevrsni psiholoki roman oslikavajui ivote

hrvatskih intelektualaca => romani Janko Borislavi, Radmilovi pripovijetke sa elementima moderne (oitavaju se u mistinim temama) => Tajanstvena pria oslikavao je hrvatske plemenitae u propadanju

PERILLUSTRIS AC GENEROSUS CINTEK - novela pripada zbirci Pod starim krovovima - latinsko imenovanje: vrlo ugledan i plemenita roda - uvod obiljeen lirskim opisom atmosfere i ugoaja (tzv. lirska proza) - pisac lovac pripovjeda => paralela s Turgenjivom (za razliku od Turgenjiva koji oslikava ivot ruskog seljatva dajui otru kritiku ruskog plemstva, Gjalski oslikava propadanje hrvatskih plemenitaa) - detaljan opis glavnog lika Cinteka i njegove fizike pojave utemeljen je na nizu neobinih i nesvakidanjih detalja - uz fiziki opis Cinteka, pisac otvara i psiholoku sliku ovog lika koju naravno postupno gradi, nedograuje i proiruje - vanjska slika Cintekovog lika korespondira s unutranjom slikom: kao to je neobian po odjei koja pripada raznim vremenima, tako je neprilagoen i neobian po svojim karakternim osobinama => one ga dovode do propasti

CETVRTI ILI DISKURZIVNI KNJIZEVNI ROD; (esejistICki) -od franc. Rijei essai ogled, rasprava; -knjievno znanstvena vrsta u kojoj se raspravlja i tumai neka teza stav u okviru najee umjetnike tematike, no teme mogu biti i iz drugih podruja ivota; -u eseju se raspravlja o temi subjektivno iskazuje se svoj odnos, stav ali i objektivno sa znanstvenog gledita; -zaetnik eseja kao znanstveno knjievne vrste je francuski knjievnik i filozof koji je ivio u 16. st., razdoblju renesanse : Michel de

Montaigne /Miel de Monten/ => napisao je 3 knjige eseja, a u njima raspravlja o ljudskome ivotu, drutvenim, politikim, pedagokim, obrazovnim problemima ovjeka;

DINKO SIMUNOVIC : MULJIKA; prozni pisac, jedan od najznaajnijih novelista u hrvatskoj knjievnosti osnovno tematsko odreenje je regionalno oslikava ljude svog zaviaja i patrijarhalni ivot seljaka Cetinske krajine njegova proza odlikuje se prikazom ivota patrijarhalne sredine na 2 temeljna motiva smrt i ljubav

MULJIKA - muljika = mekani bijeli kamen vrlo krhke strukture => djevojka Boja koju u selu Dragi zovu Muljika - tema: podreeni poloaj ene u patrijarhalnom drutvu Dalmatinske zagore - suprotstavljanjem Bojinog lika i ostalih djevojaka u Drazi, imunovi daje portret djevojke koja je drugaija i na fizikoj i duhovnoj razini => ovo zaostalo selo ima vlastita pravila i norme (npr. grubou se iskazuju i pozitivni i negativni osjeaji) - njezina njenost i krhkost u selu se prepoznaje kao slabost, odnosno bolest => zbog njezine razliitosti selo je ne prihvaa - Ilija (zvani Elios Kurtovi) => mladi seljak, iz Drage je izbivao 3 godine te se vratio drugaijeg izgleda i ponaanja, tei da bude drugaiji (primitivan ovjek koji je tom promjenom od sebe napravio svojevrsnu karikaturu), sredina ga vraa u stare okvire - Bojina tragina sudbina ubrzana je Ilijiinom ljubavlju - imunovi u gradnji likova koristi pejza => likovi i krajolik se nadopunjuju i proimaju: npr. Muljikin lik u doiu, uokviren njenim cvjetovima koje su Draani voljeli gaziti nogama - novela ima elemente psiholoko-drutvene novele u njoj se oslikavaju drutveni, etiki i intimni problemi ove zaostale i primitivne sredine FRANCESCO PETRARCA : KANCONIJER; FRANCESCO PETRARCA (1304-1374 ) -veliki predrenesansni talijanski pjesnik - prvi individualist u europskoj lirskoj poeziji => njegovo je stvaralatvo obiljeeno subjektivnou, osobnim osjeajima, koji u njegovim djelima imaju velik raspon; -roen u Arezzu, no cijeli ivot provodi u Avignonu, gdje se zaljubljuje u

udatu enu Lauru de Noves; ona postaje inspiracijom njegovog najveeg pjesnikog djela - prve europske zbirke ljubavnih pjesama : KANCONIJER ***KANCONIJER*** - ili ''rasute rime'' -zbirka pjesama napisana na talijanskom jeziku, a predstavlja povijest idealne i osobne ljubavi; -u bezbroj varijacija opisuje se ljepota, duhovne i fizike vrline, Laurini postupci; -pjesnik oslikava djelovanje te ljubavi na njega samoga => od zanosa, zaljubljenosti, oboavanja, do strepnje, sumnji, boli i patnje; (cjelokupan raspon njegovih osjeaja ) -zbirka u sebi nema nimalo narativnog u sebi iako je posveena jednoj eni -kompozicijski je zbirka podijeljena na 2 dijela: prije i poslije Laurine smrti; -zbirka ima366 lirskih pjesama - uglavnom soneta, kancona i madrigala ==>Petrarcin sonet 4-4-3-3, rima abba -Petrarca se ugledao na provansalsku trubadursku poeziju kojoj je osnovna tema: ljubav, divljenje prema eni koja je uvijek idealna i oboavana; -l. sonet - uvodni - nagovijeta motive -napisan je na kraju -svoje stihove naziva rasutim rimama -zbirku zakljuuje kanconom kojom iskazuje molbu djevici : zadnja rije ove posljednje pjesme je ''mir'' - njemu se nada, trai ono to za ivota nije imao; -LXI. sonet -jedan od najznaajnijih soneta ; blagoslivlja trenutak kad je ugledao Lauru kojoj je ostao u svojim osjeajima vjeran do svoje smrti --1. strofa -uvodi motiv ljubavne boli, gomila rijei koje oznaavaju trenutak susreta kako bi mu dao ono pravo znaenje (dan, mjesec, doba, mjesto, ...) --2.strofa -uvodi motiv ljubavne boli i patnje, meutim on ne prezire ljubavnu bol, ve i nju blagoslivlja; --3.strofa -na isti nain on spominje udnju i enju koje ga razdiru; --4.strofa -uvodi motiv pjesnike slave povezujui je s motivom ljubavi - iz njegovih osobnih proivljavanja proizlazi njegovo pjesniko djelo kojim je zaista stekao

slavu; -ovaj sonet zvui kao iskrena i duboko proivljena ljubav, no mnogi pjesnici europske renesanse sljedei Petrarcu esto ga samo imitiraju;

XXXV. sonet -prevladava sjetno raspoloenje; -temeljni motivi : usamljenost, nemir, ljubavna bol, patnja; -povezuju se motivi samoe i boli -uvodi motive vezane uz pejza; jedino mu oni olakavaju bol, no zadnja tercina potvruje njegovo emotivno i duhovno stanje : ''Pa ipak nema tako divljeg mjesta, da me Amor ne bi dostigao na kraju, i poeo sa mnom raspravljati s mjesta .'' -pjesnik ispovjednim tonom progovara o samome sebi -od izrazite ljubavne udnje, oboavanja, divljenja Laurinoj ljepoti ,Petrarca u drugom dijelu prelazi na duhovno oboavanje te ene;

AUGUST SENOA : PRIJAN LOVRO; AUGUST ENOA ( 1838 - 1881 ) -pjesnik, pripovjeda, knjievni i kazalini kritiar, feljtonist, urednik ( listovi: 'Glasonoa', 'Slavische Blater' ), antologiar, a pred kraj ivota postao je potpredsjednik 'Matice hrvatske' ; -tvorac prvog pravog romana hrvatske knjievnosti : ''Zlatarevog zlata''; -djela: komedija ''Ljubica'' romani: ''Zlatarevo zlato'',''uvaj se senjske ruke'',''Seljaka buna'',''Diogenes'',''Kletva'', ''Prosjak Luka''; a napisao je i ''Vijenac izabranih pjesama hrvatskih i srpskih'' ''Antologiju pjesnitva hrvatskoga i srpskoga narodnoga i umjetnoga''; -kao lirski pjesnik enoa nije dosegnuo neku visoku umjetniku razinu, njegove su pjesme izravne, u njima nema pjesnike simbolike ni metaforike;

***PRIJAN LOVRO*** -to je dua pripovijetka koja zapoinje neobinim uvodom - dijalogom izmeu pisca i mlade udovice - taj dijalog oslikava stanje u hrvatskoj kulturi i knjievnosti ( enoa misli da naa rije nema tako mali znaaj kao to misli udovica; ) pripovijetka zavrava dijalogom izmeu istih osoba - uokvirena kompozicija; -tema : ivotni put i propast intelektualca seoskog podrijetla na putu do uspjeha; -u ovom se djelu enoa udaljuje od nacionalne tematike i oslikava odnos pojedinca i korumpiranog drutva - to drutvo sainjavaju karijeristi, oportunisti ; -odnos pojedinca i drutva : Lovro je ambiciozan i izuzetno nadaren mladi koji znanjem i nadarenou pokuava uspjeti u drutvu, dok to isto drutvo nema milosti za siromane mladie, za moralne stavove tih pojedinaca; -Lovrina propast nije rezultat njegove nesretne sudbine, ve drutveno socijalnih prilika; -traginosti prijana Lovre doprinose i enski likovi ( Minka, Malvina, Anelija ), ali naravno te ene nisu uzrok ve samo dodatni problem; - romantiarski elementi: Lovrina izdvojenost i neprilagoenost drutvu ,njegova tenja ka slobodi, uloga fatalnih ena; -realistiki elementi: prikaz drutvenih i socijalnih prilika u Hrvatskoj onog vremena, motiv siromatva; ( enski likovi Malvine i Anelije pripadaju romantiarskom dijelu fabule, a Minka - usidjelica slovenskog podrijetla uklapa se u ivotnu realnost ) ; -u ovom djelu postoje autobiografski elementi - enoa se kolovao u Pragu i kroz svoja vlastita iskustva iznosi sliku ivota mladih hrvatskih-prakih studenata ;

DJELO LJUDEVITA GAJA;

kao politiar, bio je glavni nositelj preporodnih ideja => zalagao se za ilirsko ime za sve June Slavene kao potomke starih Ilira - kao knjievnik, pisao je budnice i davorije (=> pjesme s nacionalnom tematikom koje su imale svrhu buenja nacionalne svijesti) - sve njegove domoljubne pjesme (budnice) izraavaju ilirski program veliaju jedinstvo Hrvata i zajednitvo junoslavenskih naroda => Gaj se zalae za politiki karakter pokreta - 1830. u Budimu izdaje Kratku osnovu horvatsko-slovenskoga pravopisanja => u njoj raspravlja o vanosti standardiziranja hrvatskog jezika, i o sloenom poloaju hrvatskog jezika u okviru politike situacije - u toj knjizi uveo je dijakritike znakove , , ; oblikovao je d, lj - 1834 objavljuje Oglas, kojim poziva na suradnju - 1835prvi put izlaze Novine Horvatske, s kulturnim prilogom Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska => novine su pisane na kajkavskom, a prilog na tokavskom narjeju - 1836. nvine mijenjaju ime u Novine ilirske i Danica ilirska => te godine tokavsko narjeje postaje knjievnim jezikom u cijeloj Hrvatskoj, pa i u novinama i u prilogu u potpunosti prevladava tokavsko narjeje - 1843. zabranjuje se ilirsko ime, pa novine dobivaju naziv Narodne novine, a prilog svoj stari naziv -

ANTIDRAMA, DRAMA APSURDA; PREDSTAVNICI; Drame apsurda potpuno se odvajaju od tradicionalnog dramskog stvaralatva ; negacija su svih elemenata tradicionalne dramske strukture; Prikazuju besmislenost ljudskog ivota, sliku ivota grade na neloginim i apsurdnim situacijama, ljudska komunikacija je svedena na fraze, likovi vie nisu individue nema psiholoke, drutvene ni etike karakterizacije; Pravi predstavnik drame apsurda je Ionesco sa svojim djelom ''Stolice''. EUGENE IONESCO - francuski dramatiar rumunjskog podrijetla, pie na francuskom jeziku; - njegov doivljaj svijeta i ovjeka je mraan: svijet se pretvorio u farsu, a ljudski razum i emocije potpuno su nestale;

*** STOLICE *** Stari i Stara prije smrti ele prenijeti neobino vanu poruku, znaajnu za cijelo ovjeanstvo, svojim sluateljima => angairaju nijemog govornika, te se bacaju kroz prozor mislei da su izvrili svoj ivotni cilj => poruka ostaje neizgovorena pokretai dramske radnje su stolice => ljudi se pretvaraju u stolice predmete likovi Stare, Starog i Govornika nisu karakteri => prelaze u simbole, ostaju na razini ideje dijalog izmeu likova je negacija komunikacije => slabouman govor popraen mimikom i gestama svijet ove drame oslikava svijet modernog ovjeka: slomljen, nerazumljiv, u komadiima, neartikuliran drama oslikava ljudsku samou i nemogunost komunikacije prikazana je traginost modernog ovjeka => ovjek je rob ivotnih navika i drutvenih konvencija gube se osnovne ljudske kvalitete: osjeaji, rasuivanje, sloboda ova drama apsurda je tragina farsa u sebi mijea tragino i komino => briu se granice izmeu te 2 kategorije smijeno postaje tragino, i obratno => briu se granice izmeu stvarnog i nestvarnog

MARKO MARULIC : JUDITA; MARKO MARULI - Maruli je pisao na latinskom jeziku, i to knjievna djela i rasprave ***JUDITA*** -djelo je kompozicijski sloeno u 6 pjevanja (libora); stih je dvostruko rimovani dvanaesterac sa cezurom (stankom) iza 6. sloga; jezik je akavski, pun arhaizama; 9 prije prvog pjevanja u djelu su 2 prologa: 1.ukratko ispriana biblijska pria; 2.prikazan kratki sadraj po pjevanjima ''a se u kom uzdari'' -podnaslov je 'Istorija svete udovic u versih hrvacki sloena' ; -to je epski spjev, a ujedno i prvo zrelo knjievno djelo napisano na hrvatskom jeziku ==>zbog toga se Maruli naziva ocem hrvatske knjievnosti;

-tema: biblijska -legenda iz starog zavjeta o udovici Juditi koja se rtvuje za svoj grad Bertuliju i svoj izraelski narod; u trenutku opsade Bertulije, kada je vojska Nabucodonosora pod vodstvom vojskovoe Oloferna oduzela gradu ak i vodu i kad se grad namjerava predati, Judita odlazi u Olofernov tabor, pod izlikom da se eli predajom spasiti -njena ljepota zasljepljuje Oloferna, on prireuje veliku gozbu, a uveer poziva Juditu u svoj ator, gdje e mu ona odrubiti glavu; -ovim je djelom Maruli dao snagu svom narodu koji je strepio od turske opasnosti - mlada i lijepa Judita simbol je te snage i hrabrosti, ali i rtve na koju se odluuje; -u djelu se spajaju 2 tradicije : -Antika (ugleda se na Vergilija); -humanistika (ugleda se na talijanske humaniste, ali i na zainjavce); -lik Judite u sebi spaja elemente renesansnog (ona je po mnogoemu renesansna ljepotica), ali i kranskog svjetonazora (vjera u Boju pomo, istoa, pobonost)

FRIEDRICH SHILLER : RAZBOJNICI; FRIEDRICH SHILLER (1759 - 1805 ) -jedan od predstavnika ''Sturm und Dranga''; -lirski pjesnik i dramatiar; -bio je vojni lijenik - teko je podnosio vojnu stegu - izuzetno cijeni slobodu to se moe vidjeti u njegovim djelima; -djela : drame ''Razbojnici'' - praizvedba izvrstan uspjeh; gledatelji proivljavaju katarzu kroz dramu koja prikazuje ondanje stanje iako je smjetena u prolost ''Spletka i ljubav'', ''Don Carlos'', ''Wilhelm Tell''; napisao je 'Odu radosti'' (Bethoven ju je uglazbio ); ***RAZBOJNICI*** -tema : prikaz drutvenih, socijalnih i moralnih prilika za vrijeme vladanja Maximilijana II . -fabula se zasniva na suprotstavljenosti dvojice brae Franza i Karla Moora; -zavist mlaeg i runijeg Franza okrenula je oca protiv starijeg brata koji iz protesta odlazi u razbojnike i postaje im voom; Karl je idealist, namjere su mu iste, a pridruivanjem bandi on objavljuje svoj osobni rat pokvarenom svijetu; -Karl Moor se sukobljava sa ostalim razbojnicima : oni ubijaju zbog pljake, a on svoj dio preputa siromasima; -drama Amalije i Karla prerasta u tragediju :Karlova unutranja dilema -- eli se vratiti domu, ali mu to, zbog nedjela koje je inio, savjest ne doputa--svjesno se predaje pravdi; shvaa da nije izabrao pravi put za promjenu drutva, a predajui se pravdi prihvaa moralnu odgovor nost; -stil i pjesniki jezik puni su patetike i retorike, likovi govore u zanosu, oduevljenju, uvijek uzvienim tonom;

BAROK ILI JEZUITSKI STIL, ZNACAJKE; kraj 16. st. do polovice 18. st. barocco - pretjerano kien, neprirodan protestantski pokret (16. st.) trai vraanje vjerskim idealima i Bibliji, a javio se u Njemakoj, Belgiji, Nizozemskoj i vicarskoj taj pokret u naim krajevima nije uhvatio dublji korijen osim u krajevima gdje se zadrala glagoljica, gdje se slui narodnim jezikom (Istra) Stjepan Konzul Istarski prvi zapoinje borbu za hrvatski knjievni jezik s Antunom Dalmatinom poinje prevoditi Bibliju na hrvatski jezik protureformacija je reakcija katolike crkve na pojavu protestantizma osniva se Isusovaki red iji lanovi odlaze i u krajeve gdje nije bilo protestantizma osnivaju se Isusovake kole i druge znanstvene ustanove. U kolama se predaje teologija i filozofija - od dubrovnika do sjeverne Hrvatske od Zagreba do Varadina poznata je samo puka usmena poezija, nema djela pisanih na narodnom jeziku (turska osvajanja, germanizacija) sada se ovdje osnivaju Isusovake kole, iri se pismenost, piu se tekstovi nabonog karaktera poznati je pisac Juraj Habdeli duh ovog vremena daje specifina obiljeja stvaralatvu pisaca u razdoblju kasne renesanse na zalasku i baroka na pomolu, postojala je posebna stilska faza u umjetnosti zvana manirizam manirizam (izvjetaenost, nategnutost) je umjetnost u kojoj se ponaaju stvari bez vlastite domiljatosti, inventivnosti u ovoj fazi prevladava patos (zanos, ganue), uznemirenost, koloristiki kontras i izduenost likova pisci zaneseni idejama protoreformacije (razmiljanja o ivotu i smrti, o prolaznosti svega) u svojim djelima trae nove mogunosti i nove forme piu novim, udnim, neobinim i originalnim izrazom i stilskim sredstvima trae snane izraze, neobine kontraste (antiteze) i metafore obiljem rijei i detalja i formom ele izazvati to jai dojam znaajke ovog razdoblja su kienost, rasko, uznemirenost,

patetinost (zanosno, uzvieno, sveano) esto je gomilanje rijei Torquato Tasso (Osloboeni Jeruzalem), Ivan Gunduli (Suze sina razmetnoga, Dubravka, Osman)

BYRON: HODOCASCE CHILDA HAROLDA; Byron je pjesnik engleskog romantizma, pripadnik visoke engleske aristokracije Byronov avanturistiki ivot (suprotstavljanje drutvu, putovanja Europon, sudjelovanje u grkom ratu za nacionalnu slobodu) i njegovo pjesniko djelo isprepleu se kao kod rijetko kojeg knjievnika-pjesnika

PUTOVANJE CHILDEA HAROLDA - djelo postaje uzor mnogim romantinim pjesnicima - bajronizam, bajronisti, bajronovski junak => preziranje graanskog morala, drutvenih konvencija i svakog licemjerja; predodreenost za sudbinske i tragine doivljaje; cinizam, ironija i nepovjerenje (demonski junak) - motiv putovanje (temeljni motiv) zapravo oslikava svojevrsno hodoae: simbolino putovanje europskog duha u potrazi za autentinom i iskonskom istinom - djelo ima 4 pjevanja: 1. i 2. pjevanje (tiskano 1812.) prikazano putovanje po Portugali, panjolskoj, Grkoj i Albaniji; 3. pjevanje (1816.) Belgija, Njemaka (Rajna, Alpe); 4. pjevanje (1818.) Italija - prikaz ovih putovanja slika je Haroldovih duevnih i emotivnih stanja i razmiljanja, ali i sjeanja na prola vremena - strofa kojom pie: stanca (osmerostih) - temeljni motiv: Haroldov oprotaj od rodne grude - ovo lirsko djelo ima i elemente epike - motiv aljenja za blinjima (roditelji, ena, djeca) suprotstavljen motivu usamljenosti => Harolda obiljeava osjeaj samoe i naputenosti, ali ne ali ni za kim - iz takvog stava proizlazi ironian i cinian stav prema svijetu i ivotu, a jedina vrijednost je potraga za novim i nedoivljenim - iz nedostatka ljubavi proizlazi Haroldov pesimizam prema ivotu - Haroldova linost utemeljena na neskladu: osjeajan, privren, brian prema slugama, hrabar, slobodan <=> ironian, razoan, nepovjerljiv, szmnjiav, neshvaen - spleen izraz koji obiljeava Childea Harolda => nezadovoljstvo, neshvaenost, razoaranost, dosada - ovo je zapravo subjektivan putopis on bjei iz tradicionalne i civilizirane Engleske, otkrivajui na svojim putovanjima i davnu prolost i sadanja zbivanja tih naroda

W. SHAKESPEARE : HAMLET; WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616 ) -najvei dramski pisac svih vremena; -roen u Stratford - on - Avonu, gdje je i umro; -lirski pjesnik: da i nije pisao svoj veliki dramski opus, bio bi poznat po svojim sonetima => zbirka ''Soneti'' -- Elizabetin ili Shakespeareov sonet 4-4-4-2; -Shakespeare je potpuno predan dramskom stvaralatvu, on je: glumac, dramatiar, dramaturg, suvlasnik kazalita ''Globe'' u Londonu; -cijelo mu se dramsko stvaralatvo dijeli na : 1.-kraljevske ili povijesne drame-u njima su prikazani engleski kraljevi; -Richard II. i III.,Henrik IV.,V, VI i VIII; 2.-komedije-''Ukroena goropadica'',''San ljetne noi'',''Mletaki trgovac'',''Na tri kralja ili kako hoete'',''Kako vam drago'' ''Vesele ene Windsorske'',''Mnogo vike nizato''; 3.-tragedije-''Hamlet'',''Otelo'',''Machabet'',''Kralj Lear'',''Romeo i Julija'',''Julije Cezar'',''Koriolan'',''Antonije i Kleopatra''; 4.-mrane komedije-''Troilo i Kresida'',''Konac djelo krasi'',''Mjera za mjeru''; 5.-romantina igra-''Oluja''; 6.-poeme-''Venera i Adonis'',''Silovanje Lukrecije'';; -Shakespeare je sveukupno napisao36 dramskih dijela, u kojima je obradio gotovo sve probleme ljudskog ivota: ljubav, mrnju, ljubomoru, savjest, sumnju, strast => analizira najdublja ovjekova razmiljanja i proivljavanja ; -teme je uzimao iz antike povijesti, mitologije, srednjovjekovnih kronika, renesansne novelistike i suvremene tematike; ***HAMLET*** -radnja smjetena u kraljevski dvor - Elsinor; -prvi prizor- smjena strae, susret Horacija i straara koji imaju susret s duhom >> ve na samom poetku Hamlet je prikazan kao ovjek sumnje: iako je sasluao priu svoga oca, ne prihvaa ju, ve odluuje

pronai vrste materijalne dokaze; -Hamlet je senzibilna i kompleksna linost, lik koji svijet oko sebe doivljava na dubokoj emotivnoj, moralnoj i intelektualnoj razini; -on nije ovjek akcije, ve misaoni tip, njega duboko pogaa oeva smrt, a isto toliko majina iznenadna udaja; - ''O slabosti ime ti je ena'' -rijei koje Hamlet izgovara mislei pri tom na svoju majku, ali takav stav on prenosi i na Ofeliju, Polonijevu ker, koju je volio, ali u iju ljubav kao i uope ljubav poinje sumnjati, (ak joj u jednom trenutku govori da ode u samostan) - ''Biti ili ne biti to je pitanje -u slavnom monologu Hamlet razmilja o pitanju ivota i da li je asnije u dui trpjeti smrti - ivot doivljava kao skup nevolja o zla; metke i strelice silovite sudbine ili pograbit oruje protiv mora jada poduprijet im se i(li) pobijediti? Umrijet ili usnut....''

IVAN MAZURANIC :SMRT SMAIL-AGE CENGICA; IVAN MAURANI - bavio se politikom: narodni zastupnik, predsjednik Sabora, prvi ban puanin => za vrijeme banovanja ostvario je obvezno puko kolovanje, otvaranje bolnica, Zagrebakog sveuilita.... - u knjievnosti se javlja pjesmom Primorac danici, nadopunio je 14. i 15. pjevanje Gundulievog Osmana, najvee djelo mu je Smrt Smailage engia SMRT SMAIL-AGE ENGIA - povijesna osnova spjeva: 1840.g. na Mljetikom polju ubijen je Smail-aga, koji je 4 godine prije ubio 8 lanova crnogorske vladarske obitelji - Maurani odstupa od vjerodostojnih podataka ovog dogaaja => oslikava sukob Turaka i Crnogoraca, Kranstva i Islama, dobra i zla; oslikava viestoljetno tlaenje naroda na naem ivotnom prostoru - kompozicija: 5 pjevanja (Agovanje, Nonik, ta, Hara, Kob) - djelo u sebi spaja epsku narodnu tradiciju i lirske fragmente => isprepleu se sva 3 knjievna roda (tipino za razdoblje

romantizma) - vieslojna karakterizacija Smail-aginog lika: - socijalna => osvajai potlaeni bogatstvo bijeda, siromatvo - psiholoka => neutaiva glad za silom, moi i slavom osjeaj straha, uznemirenosti i slabosti (podsvijesni strah) c. moralna => potpuno nemoralan lik, u sebi nema ni trunke humanosti i suosjeanja; apsolutni egoist prema Turcima se odsno apsolutistiki, a Crnogorce uope ne smatra ljudima - razvojna linija njegovog lika ima silaznu putanju, dok mueni Crnogorci imaju uzlaznu (umiru dostojanstveno) - Smail-aga osjea strah koji e u njemu rasti => to e strah biti vei, to e Smail-aga biti okrutniji - Maurani predbacuje zapadnoj Europi nerazumijevanje naroda na naim ivotnim prostorima, koji su se stoljeima odupirali turskoj sili i na taj nain branili cijelu kransku Europu => predzie Kranstva - jezik i stil: obiljeen dubrovakim pjesnikim izrazom, utjecaj narodne poezije (lirskog i epskog pukog pjesnitva, aforizmi)

HONORE DE BALZAC : OTAC GORIOT; +++++++++ HONORE DE BALZAC(1799-1850) ++++++++ -zaetnik realizma -napisao ogromni opus-ciklus romana i pripovijedaka koje je sam nazvao Ljudska komedija / realan prikaz ovjeka cinian, satirian sa svim dobrim i loim prizvuk; osobinama = ne ocjenjuje ih, samo ih analizira; - - - - - - -OTAC GORIOT- - - - - - - - - - - - -tema: slika drutvenog ivota francuskog drutva poetkom 19. stoljea -tri osnovna motiva: 1)odnos roditelj djeca -bolesna oinska ljubav starog Goriota prema kerima (pretvorila ih u deformirana bia koja su nesposobna voljeti)

2)motiv napredovanja od najniih slojeva drutva do bogatstva i ugleda -taj motiv kulminira u liku mladog Eugena de Rastignaca = drama, sukob izmeu: - morala, potenja koje je donio iz provincije -zelje za brzim uspjehom 3)motiv pokvarenosti parikog drutva 19.stoljeca prisutan u svim liko vima i njihovim odnosima -vrhunac, olienje amoralnog karaktera je lik odbjeglog robijaa Vautrina>>>spoznao drutvenu pokvarenost; prihvatio pravila igre parikog drutva (spreman i na ubojstvo da bi postigao cilj)>>ali bez moralnih prenemaganja i licemjerja -kraj romana: na Goriotovom grobu Eugene se obraa Parizu:A sad je red na nama dvoma! ovdje Pariz oznaava izazov>odrie se mladenakih ideala i prihvaa izazov nemilosrdnog ivota>>>ZELI USPJETI NE BIRAJUCI SREDSTVA!!!!!!!!!!!!

PETAR PRERADOVIC :MRTVA LJUBAV, RODU O JEZIKU; PETAR PRERADOVI ( 1818 - 1872 ) -najvei hrvatski pjesnik iz razdoblja hrvatskog romantizma; -pie domoljubnu, ljubavnu i misaonu poeziju; -u knjievnosti se javlja pjesmom ''Zora puca bit e dana'', u prvom broju ''Zore Dalmatinske'' ***MRTVA LJUBAV*** -tema : smrt voljene ene; -ljubav doivljava kao neprocjenjivu duhovnu vrijednost; -pjesma poinje pitanjem, a odgovorima iskazuje svoj osobni stav prema ljubavi i stav drugih - nesporazum izmeu pjesnika i svijeta : pjesniku je ljubav duhovna dragocjenost, a svijetu je ona materijalna; -zbog svoje izuzetne vrijednosti ljubav je prela u simbol nedohvatljivog, vjenog - zvijezde koja sjaji; -stih deseterac, rima je abab;

***RODU O JEZIKU *** -tema : jezik odnos naroda prema jeziku; --pjesnik doivljava jezik kao budunost naroda; -pjesma je domoljubnog karaktera u kojoj se jezik slavi kao najvea vrijednost naroda; -vrsta pjesme : oda (sveana lirska pjesma koja slavi vaan povijesni dogaaj; -temeljni motiv: ljubav i odnos pjesnika prema jeziku; -rima je aabb (parna) i abba (obgrljena) ;

DRAMA, POSTANAK, ZNACAJKE, VRSTE; od gr. Rijei drahma = radnja; knjievna djela posebnog karaktera namijenjena izvedbi na pozornici => u ovom knjievnom rodu povezuju se literatura i kazalite koje u svojim predstavama spaja nekoliko vrsta umjetnosti (knjievnost, ples, glazba, gluma ) dramska djela po svojoj strukturi i po osnovnim zakonitostima ( literarnim ) namijenjena su pozornici ali se njihova vrijednost ne iscrpljuje u kazalinoj predstavi vrijednost dramskih djela itanjem; osnovne karakteristike dramskog djela: 1. dramska radnja sastoji se od niza dramskih situacija, a one su kompozicijski otkriva se i

sloene kroz : -uvod -poetak radnje -tijek dramske radnje (zaplet ) -vrhunac -peripetija -rasplet i kraj ; 2. dramska radnja prikazuje se kroz inove ili slike ( to su veee dramske cjeline ) koji se sastoje od manjih dijelova prizora ili scena- oni su odreeni ulaskom ili izlazkom lika sa scene ) 3. osnovni strukturalni elementi u dramskom djelu su : -. popis likova ( imena i njihovi meusobni odnosi) -dijalog (sastoji se od replika (franc. Repliqe )=> kratak odgovor na neiji govor

MIROSLAV KRLEA : HRVATSKI BOG MARS - BARAKA PET BE ; MIROSLAV KRLEA (1983-1981) - roen i umro u Zagrebu - veliki erudit ovjek s velikim znanjem, iroke naobrazbe i jedan od najveih hrv. Knjievnika - smatrao je da umjetnost ne smije biti vezana uz politike ideje zbog toga se sukobio sa drugim knjievnicima => ''Sukob na knjievnoj ljevici'' - pjesnik: Pan, Tri simfonije, Pjesme 1, 2 i 3, Balade Petrice Kerempuh... - novelist: Hrvatska rapsodija, Hrvatski bog Mars - dramatiar: Legende, Kraljevo, Gospoda Glembajevi, U agoniji... - romanopisac: Povratak Filipa Latinovicza, Banket u Blitvi, Zastave... - publicist i esejist: urednik asopisa Plamen i Knjievna republika, Deset krvavih godina - 1 faza Krleinog stvaralatva pripada ekspresionizmu => prve zbirke

pjesama, i ekspresionistike drame (tzv. kvantitativne drame) 2. faza njegovog dramskog stvaralatva => drame koje su tematski bliske antiratnoj novelistici (prikaz hrvatskog intelektualca koji osjea revolt spram meusobnog ubijanja) 3. dramski ciklus => kvalitativne drame dramski ciklus o Glembajevima; stavlja se akcent na psihoanalizu; vanjski sukobi vie ne dolaze do izraaja, ve do izraaja dolaze vlastite unutranje borbe i trzavice => drama unutranjeg monologa 4. fazu karakterizira prvi hrvatski modernistiki roman Povratak Filipa Latinovicza, i povijesno-politiki roman kritika Zastave

HRVATSKI BOG MARS - ciklus novela sa ratnom tematikom; sastoji se od 7 novela: Bitka kod Bistrice Lesne, Tri domobrana, Baraka pet be, Domobran Jambrek, Hrvatsko-ugarska domobranska novela, Smrt Franje Kadavera i Hrvatska rapsodija - jedno od najsnanijih antiratnih djela u europskoj knjievnosti toga vremena - prikaz zbivanja u okviru 1. svj. rata (iji je sudionik bio i sam Krlea) => prikazuje hrvatskog ovjeka (seljaka i intelektualca) koji se naao u vihoru ratnih dogaanja kao austro-ugarski vojnik, a da mu to nije bila vlastita odluka - oslikava besmislenost meusobnog ubijanja, prikazujui pojedince i cijele grupe kako umiru ne znajui zbog ega i za koga BARAKA PET BE - tema: rat pozadina ratnih zbivanja (ratna bolnica) - kroz prikazanu ratnu stvarnost Krlea prikazuj besmislenost rata - kroz lik Maximilijana Axelrodea prikazan je jedan stav prema ratu: rat je pobjeda, slava, uspjeh i mo - kroz lik studenta Vidovia prikazan je i drugi stav: Vidovi je vojnik protiv svog uvjerenja, on je student i humanist; obiljeen je unutranjim konfliktom zbog kljunih nacionalnih, vjerskih i osobnih pitanja => on se buni i protestira, a ta pobuna proizlazi iz simbolike njegove vizije - masovne scene slavljenikog mimohoda oslikavaju definitivni kaos - ambijent u barakama vojne bolnice (ranjenici, mrtvaci, jauci, smrad, trule, raspadanje, smrt) sa ranjenicima svih europskih naroda => slika Europe u malom - suprotstavlja umiranje (bolesnike sobe) i slavljenje ivota (mimohod)

postupci kojima se Krlea sluio: ironija, cinizam, groteska; naturalistike i snane ekspresionistike slike

STANKO VRAZ : DULABIJE, ZDRAL PUTUJE K TOPLOM JUGU; STANKO VRAZ ( 1810 - 1851 ) -Slovenac koji je pristupio hrvatskom preporodu; -3 zbirke pjesama : ''Narodne pjesni ilirske'', ''Glasi iz dubrave erjavinske'', ''Gusle i tambure'' ; -najznaajnija zbirka ljubavnih pjesama, svojevrsni kanconijer : ''ulabije''; -raziao se s Gajem jer je smatrao da knjievnici ne mogu imati politike ciljeve u svom stvaralatvu; ***ULABIJE*** -ulabije (turcizam) - crvene jabuke -motivi iz prirode, slike pejzaa iskazuju pjesnikove osjeaje; -zbirka ljubavnih pjesama posveena samoborskoj ljepotici Ljubici Cantilli ; -za razliku od Petrarcinog 'Kanconijera' koji je podijeljen na 2 dijela, Vraz je svoj kanconijer podijelio na 4 dijela : 1.iskazuje svoju ljubav, veliajui Ljubiinu ljepotu; 2.uvodi temu domoljublja; 3.nastaje nakon Ljubiine udaje; bol, patnja ; 4.nakon Ljubiine smrti - pjesnikova ljubav dobiva novu dimenziju : ona se uzdie prema narodu - individualno prelazi u univerzalno; -forma pjesama: krakovjak - preuzeta iz poljske puke poezije : 2 katrena, stih esterac;

MIROSLAV KRLEZA : KEVENHILLER, STILSKE ZNACAJKE BALADA PETRICE KEREMPUHA; MIROSLAV KRLEA (1983-1981) - roen i umro u Zagrebu

veliki erudit ovjek s velikim znanjem, iroke naobrazbe i jedan od najveih hrv. Knjievnika smatrao je da umjetnost ne smije biti vezana uz politike ideje zbog toga se sukobio sa drugim knjievnicima => ''Sukob na knjievnoj ljevici'' pjesnik: Pan, Tri simfonije, Pjesme 1, 2 i 3, Balade Petrice Kerempuh... novelist: Hrvatska rapsodija, Hrvatski bog Mars dramatiar: Legende, Kraljevo, Gospoda Glembajevi, U agoniji... romanopisac: Povratak Filipa Latinovicza, Banket u Blitvi, Zastave... publicist i esejist: urednik asopisa Plamen i Knjievna republika, Deset krvavih godina 1 faza Krleinog stvaralatva pripada ekspresionizmu => prve zbirke pjesama, i ekspresionistike drame (tzv. kvantitativne drame) 2. faza njegovog dramskog stvaralatva => drame koje su tematski bliske antiratnoj novelistici (prikaz hrvatskog intelektualca koji osjea revolt spram meusobnog ubijanja) 3. dramski ciklus => kvalitativne drame dramski ciklus o Glembajevima; stavlja se akcent na psihoanalizu; vanjski sukobi vie ne dolaze do izraaja, ve do izraaja dolaze vlastite unutranje borbe i trzavice => drama unutranjeg monologa 4. fazu karakterizira prvi hrvatski modernistiki roman Povratak Filipa Latinovicza, i povijesno-politiki roman kritika Zastave

BALADE PETRICE KEREMPUHA - balada napisana na kajkavskom narjeju => ovaj jezik zapravo je spoj knjievnosti 16.st., elemenata kajkavskog varadinskog govora i elemenata jezika 18.st - djelo je napisano 1936.g. (u vrijeme kad u Hrvatskoj cvjeta dijalektalna lirika) - tema ovih balada je prikaz stradanja hrvatskih seljaka kmetova tragika njihovog postojanja kroz cjelokupnu hrvatsku povijest - vrijeme zbivanja je vrijeme seljake bune i Matije Gupca, no Krlea nam daje sliku hrvatske prolosti od 16.st do svojih dana - sve balade povezuje Petrica Kerempuh => simbol prkosa i neunitivosti hrvatskog ovjeka, preivljava upravo zbog svoje kerempuhovske snage vezane uz smijeh, ironiju i samoironiju - 34 balade; zadnja je Planetarijom => prikazana je krvava vizija cijele hrvatske povijesti kroz sve vane dogaaje do poetka 20.st KHEVENHILLER

ovo je jedna od balada iz zbirke Balade Petrice Kerempuha motiv i ovog djela je ljudska patnja => prikazuje se pobuna protiv politikog stanja najvie protiv zakona koji tlai slabije balada je tematski podijeljena na 2 dijela: - dio prikazuje ivot i poloaj zagorskih kmetova kroz povijest - dio opisuje konkretne probleme s kojima su se kmetovi morali sukobljavati - Krlea pokuava prikazati cjelokupnu hrvatsku povijest obiljeenu estim pobunama i otporima zbog neravnopravnosti i potlaenosti Krlea naglaava nemogunost kmetova da se odupru vlastitoj nevolji => iako su svjesni tekog poloaja, uvjereni su da nita ne mogu promijeniti osnova ove balade je kerempuhovski stav prema ivotu: hrvatski kmet preivljava upravo zbog svoje otpornosti i snage, a obiljeava ga crni humor i ironija Krlea kroz baladu izraava svoje miljenje o neprocjenjivosti ivota => ivot treba proivjeti na najbolji mogui nain, a ne potratiti ga na snove o nedostinom

FRANC PRESERN : SONETNI VIJENAC; FRANCE PREERN (1800 1849 ) prvi veliki slovenski pjesnik : otac slovenske knjievnosti; pripada razdoblju romantizma koji e kao i kod nas biti obiljeen romantiarskim motivima, ali i izrazitim nacionalnim tenjama; *** SONETNI VIJENAC *** njegovo najznaajnije djelo; pjesniko djelo savrene kompozicije: 15 soneta (petrarcin) posljednji stih prethodnog je ujedno i poetni stih sljedeag soneta; svaki se taj stih ponavlja u 15. sonetu koji se zove MAGISTRALE majstorski- u tom sonetu poetni glasovi svakog stiha daju ime ene koju je volio i kojoj je posvetio djelo : Primicovi Julji ; djelo u sebi nosi tri tematska kruga : 1. domoljubni pjesnikov stav prema domovini koja je potlaena, odnos prema nacionalnoj prolosti; 2. intimni ljubavni (oslikava sijelu paletu ljubavnih osjeaja : zaljubljenost, strepnja, bol, patnja ) 3. pitanje pjesnika, pjesnikovog ivota i pjesnikog djela, stvaralatva;

MAGISTRALE zadnji, majstorski sonet; u njemu su koncentrirane sve 3 teme; raspoloenje je pesimistino, turobno, sumorno, ali u zadnjoj strofi pjesnik sluti , nada se i optimistiki predosjea novo vrijeme za

slovenski narod; svoje sonete metaforiki naziva ''mirisne rosne rue poezije '';

MIROSLAV KRLEZA : POVRATAK FILIPA LATINOVICZA; MIROSLAV KRLEA (1983-1981) - roen i umro u Zagrebu - veliki erudit ovjek s velikim znanjem, iroke naobrazbe i jedan od najveih hrv. Knjievnika - smatrao je da umjetnost ne smije biti vezana uz politike ideje zbog toga se sukobio sa drugim knjievnicima => ''Sukob na knjievnoj ljevici'' - pjesnik: Pan, Tri simfonije, Pjesme 1, 2 i 3, Balade Petrice Kerempuh... - novelist: Hrvatska rapsodija, Hrvatski bog Mars - dramatiar: Legende, Kraljevo, Gospoda Glembajevi, U agoniji... - romanopisac: Povratak Filipa Latinovicza, Banket u Blitvi, Zastave... - publicist i esejist: urednik asopisa Plamen i Knjievna republika, Deset krvavih godina - 1 faza Krleinog stvaralatva pripada ekspresionizmu => prve zbirke pjesama, i ekspresionistike drame (tzv. kvantitativne drame) - 2. faza njegovog dramskog stvaralatva => drame koje su tematski bliske antiratnoj novelistici (prikaz hrvatskog intelektualca koji osjea revolt spram meusobnog ubijanja) - 3. dramski ciklus => kvalitativne drame dramski ciklus o Glembajevima; stavlja se akcent na psihoanalizu; vanjski sukobi vie ne dolaze do izraaja, ve do izraaja dolaze vlastite unutranje borbe i trzavice => drama unutranjeg monologa - 4. fazu karakterizira prvi hrvatski modernistiki roman Povratak Filipa Latinovicza, i povijesno-politiki roman kritika Zastave

POVRATAK FILIPA LATINOVICZA - prvi hrvatski moderni roman, objavljen 1932. - roman povratka doslovno ali i metaforiki glavni lik Filip Latinovicz vraa se u zaviaj nakon 23 godine; isto tako vraa se i u vlastito djetinjstvo i mladost pokuavajui pronai samoga sebe (vlastiti identitet i integritet) - ovaj roman nema tradicionalnu fabulu niti kompoziciju, dogaanja se ne prikazuju u kronolokim kontinuitetu (isprepleu se prolost i sadanjost, i za Filipa imaju istu vrijednost) - Filip je hipersenzibilna osoba optereena mnotvom dubokih emotivnih, psiholokih i moralnih kompleksa, koji seu do

njegovog najranijeg djetinjstva Filipa su dogaaj iz djetinjstva zauvijek odredili ( majka mu se obraa kao nekom neznancu) Filip se i nakon 23 g osjea jednako izgubljen i osamljen ene su bitno utjecale na njegov ivot: majka centralna toka njegovog ivota Karolina prvi put se susree sa ljubavnom radosti i bolom bludnice iz bordela susret s njima potaknuo je sve njegove mrane tajne Filip je umjetnik-slikar => njegovi unutranji monolozi otkrivaju umjetnika (njegov doivljaj svijeta vrlo esto je slikarski doivljaj) Krlea se slui vremenskim simultanitetom jedna od modernih proznih tehnika => istodobnost zbivanja prolih i sadanjih dogaaja; prolost doivljava jednakim intenzitetom kao i sadanjost

SILVIJE STRAHIMIR KRANJCEVIC : MOJSIJE; S. S. KRANJEVI (1865 1908 ) prvi hrv. moderni pjesnik, jedan od najveih hrv. pjesnika koji pie liriku u vrijeme kad svi knjievnici piu prozu; u svojim djelima spaja tradicionalno, boblijsko i suvremeno moderno doivnjavanje svijeta; zbirke pjesama: ''Bugarkinje'', ''Izabrane pjesme'', ''Trzaj'' ; u svojim pjesmama K. Najee polazi od pojedinanog, osobnog, individualnog, a zavrava na opem, univerzalnom; *** MOJSIJE *** biblijski motiv Mojsije starozavjetni prorok koji je izveo izraelski narod iz egipatskog ropstva i odveo ga u obeanu zemlju; dijaloki oblik pjesme : izmeu Mojsija i Boga; temeljni motivi koji odreuju Mojsijev govor: pitanje ljudske slobode

ovjekov poloaj u svemiru ( drutvu ) ljudska tenja ka idealima, visinama, Bogu idejni stavovi u Bojem obraanju : pitanje pravde i jednakosti kao osnovni Boji princip ivota; Boje razumijevanje, milosre prema ovjeku; u ovoj pjesmi K. Oslikava svoju tenju za slobodom hrv. naroda i zapravo u njoj iskazuje misao da nisu dovoljni ideali i visoki ciljevi jednog nacionalnog diva, jer narod mora biti zreo i spreman na slobodu; svakako jedan bez drugog ne mogu se ostvariti;

MATOSEV SIMBOLIZAM I IMPRESIONIZAM (NOTTURNO, 1909.); A. G. MATO ( 1873 1914 ) -pjesnik, pripovjeda, knjievni kritiar, putopisac, esejist, feljtonist; -ivi boemskim ivotom, a dio ivota (14 g.) provodi izvan Hrvatske; vei dio svojih dijela napisao je u inozemstvu, ali je tematski uvijek bio vezan uz Hrvatsku; -boravei u Parizu otkriva djelo Charlesa Baudelairea postalo uiteljem i uzorom; -djela: lirske pjesme - izlaze u asopisima, a posthumno u zbirci pripovijetke - ''Iverje'', ''Novo iverje'', ''Umorne prie''; putopisi, eseji, kritike ''Vidici i putovi'', ''Nai ljudi i krajevi'', ''Za Kranjevia'', ''Od Zagreba do Beograda'', ''Oko Lobora''; -u svojoj poeziji spaja tradicionalne s elementima modernog ; -njegove teme nisu nove i neobine, ali su iskazane novim pjesnikim koje mu je

senzibilitetom; on odbacuje bilo kakvu patetiku i deskriptivni nain pisanja; oslikava ovjekov sukob duhovnog i materijalnog; nacionalno-domoljubnu tematiku osobnog; *** NOTTURNO *** nona pjesma atmosfere i ugoaja kojeg oslikava razliitim osjetilnim dojmovima; koristi se gradacijom i kontrastom poetna tiina pojaava se, zvuk sata naglaava tiinu motiv eljeznice remeti savreni sklad i mir, a simbolizira slutnju, nestajanje i smrt ; stihovi su tipini matoevski: misao izrie bezglagolskom reenicom, dugi i kratki stihovi pravilno se izmjenjuju (postie se ritminost) tipina impresionistika pjesma u kojoj pjesnik iskazuje vlastiti doivljaj i osobnu impresiju noi => pjesnik posebnu vrijednost pridodaje sitnim detaljima, koji su zapravo uobiajene pojave ***1909*** pravi primjer za to je pjesma ''1909.'': domoljubna lirska pjesma u kojoj je Hrvatska prikazana kao ponieno, osiromaeno, porobljeno, ubijeno voljeno bie; pjesnici su u prolosti mnogo pjevali o Hrvatskoj, iskazujui njenu veliinu, junake podvige i pobjede ALI!! Ni jedan ju nije opisao kao Mato on ju je oslikao kao voljeno bie (koje je ak usporedio s majkom i voljenom enom), koje je na rubu propasti ; Mato oslikava stanje Hrvatske u vrijeme maarizacije, to je uvijek stavlja na razinu kozmopolitskog i

realistika slika ondanje gospodarskog, politikog, drutvenog nacionalnog stanja; -

koristi se bespredikatnim reenicama kako bi naglasio tmurno i mrano raspoloenje i ugoaj ;

- pjesnika forma je sonet;

CHARLES BAUDELAIRE : ALBATROS; - najvei francuski pjesnik 19.st i jedan od najveih svjetskih pjesnika - zaetnik modernizma - zbirke pjesama: Cvjetovi zla Spleen Pariza => zbirka pjesama u prozi, izlazi posthumno - pjesnik grada, pjesnik senzibiliteta koji u svoju poeziju unosi tjeskobu modernog ovjeka - u poeziju unosi nove teme, vrsto vezane uz motive raspadanja, umiranje, i svih osjetilnih uitaka - njegova poetika zasniva se na potpuno novim, neuobiajeniim simbolima ALBATROS - simboli: albatros = pjesnik =>obiljeen visinama, prostranstvima, traenjima (motiv slobode i ljepote) - pjesnik je suputnik stvarnosti, ali je tenjom za idealima ljepote izdvojen od njene banalnosti - motiv lae i mornara = motiv svijeta, realnosti Albatros simbolizira tenju za idealnim svijetom, simbolizira pjesnikov osjeaj vlastite igroenosti i neshvaenosti - ne moe se uklopiti u sredinu koja ga ne razumije sve je u nagovjetaju, a utemeljeno na suprotnosti, opreci izmeu tenji i stvarnosti, izmeu visina i prizemnog svijeta pjesnik je nalik gospodaru neba, prekrasnoj ptici koja doivljava ponienja i porugu u surovom i bezdunom svijetu pjesnik je subjektivan , zaokupljen nemirima vlastie due i ovjekovom sudbinom 4 katrene, ukrtena rima sinestezija (suosjeanje) - sposobnost nenadraenog osjetila da osjeti podraaj drugog osjetila

IVAN GUNDULIC : DUBRAVKA; IVAN GUNDULI (1589 - 1638 ) -najvei hrvatski barokni knjievnik; Dubrovanin; -svoje knjievno stvaralatvo zapoinje lirskim pjesmama - imaju

petrarkistiki duh-koje je dao spaliti; nazvao ih je ''Porodom od tmine '' i ''Pjesme tate i isprazne''; -pie pastirske igre: ''Arijadna'',''Dijana'',''Armida'',''Prozerpina ugrabljena''--ovo zadnje djelo je jedino originalno, dok su ostala prijevodi sa talijanskog; -nakon mladenakog dijela stvaralatva - poinje pisati u religioznom duhu : nastaje poema ''Suze sina razmetnoga''; ***DUBRAVKA*** -pastirska igra melodramatskog tipa; -oslikavajui svijet pastira, pastirica, vila i satira, Gunduli zapravo oslikava ondanji ivot Dubrovnika, pritom mu likovi slue kao simboli; -fabula se temelji na starom obiaju kada se u Dubravi trebaju vjenati najljepi pastir i najljepa vila; -mjesto radnje - Dubrava -u alegorijskom znaenju -Dubrovnik; -prikaz aktualnih problema; -Dubravka je najljepa vila - simbolizira vlast koja vlada Dubrovakom republikom i vlast koja je Dubrovnik uinila slobodnim; -Miljenko je najljepi pastir - simbolizira dubrovaku vlastelu; ==>Dubravka pripada Miljenku, oni su najljepi par i par su savrenog sklada; -Grdan - predstavlja graanski stale ; obiljeen je materijalnim bogatstvom, a u elji za vlau - Dubravkom slui se korupcijom; -tzv. crno-bijela karakterizacija (pastiri i vile - dobri, lijepi, idealizirani; satiri i satirice - tjelesna i duhovna runoa, moralna pokvarenost); -karakteristike pastorala: 1.likovi bez psiholoke produbljenosti 2.osnovni motiv je ljubav - pokreta radnje i likova 3.prostor i svijet su zamiljeni 4.glazbeni dijelovi drame - zaetak melodrame 5.neobian, fantastian rasplet 6.sretan kraj -ljubavna tematika - alegorija za: 1.rodoljubnu tematiku - otvorena poruka graanima - vlast u Dubrovniku pripada vlasteli, a ne graanstvu koje tome nije doraslo; to je volja bogova; 2.moralnu tematiku - kritika vlastele - podmitljivost, rastronost; ==>moralna poruka: nema slobode zajednice bez moralnog ponaanja svakog pojedinca;

ANTUN GUSTAV MATOS : CVIJET S RASKRSCA (NOVELISTIKA); A. G. MATO ( 1873 1914 ) -pjesnik, pripovjeda, knjievni kritiar, putopisac, esejist, feljtonist; -ivi boemskim ivotom, a dio ivota (14 g.) provodi izvan Hrvatske; vei dio svojih dijela napisao je u inozemstvu, ali je tematski uvijek bio vezan uz Hrvatsku; -boravei u Parizu otkriva djelo Charlesa Baudelairea postalo uiteljem i uzorom; -djela: - lirske pjesme - izlaze u asopisima, a posthumno u zbirci - pripovijetke - ''Iverje'', ''Novo iverje'', ''Umorne prie''; - putopisi, eseji, kritike ''Vidici i putovi'', ''Nai ljudi i krajevi'', ''Za Kranjevia'', ''Od Zagreba do Beograda'', ''Oko Lobora''; -u svojoj poeziji spaja tradicionalne s elementima modernog ; -njegove teme nisu nove i neobine, ali su iskazane novim pjesnikim senzibilitetom; on odbacuje bilo kakvu patetiku i deskriptivni nain pisanja; oslikava ovjekov sukob duhovnog i materijalnog; nacionalno-domoljubnu tematiku osobnog; uvijek stavlja na razinu kozmopolitskog i koje mu je

CVIJET S RASKRA - ova novela je neobina zato to nas pisac kroz cijelu priu dri u uvjerenju da je djevojka zdrava, dok je ona zapravo slijepa; - neobina je i zbog povezanosti lirskog s epskim:

M. je upotrijebio tipine lirske opise u epskom djelu ; - M. Je radnju razvio u pet dijelova : 1. opis krajolika u kojem se pripovjeda nalazi -grad N -to je lirski opis -motiv samoe i tiine -opis i prepriavanje sna 2. buenje iz sna, najavljivanje lika 3. lirski opis enske osobe => lirski portret javljaju se likovne asocijacije; 4. zapoinje dijalog izmeu dva lika upotrebljava opisivanje i pripovijedanje; 5. lirski umetak => ljubav simbol bjeline, istoa; -''Cvijet s raskra'' je ena koju pripovjeda prikazuje kao simbol ljepote i savrenstva; -lik Isabele izdvojen je iz realnog, svijeta, nju dre zatvorenu i ona je sluajno izala u vanjski svijet : ona zato i razgovara tako otvoreno i neobino s nepoznatim mladiem;

KNJIZEVNI PRAVCI 20. STOLJECA; -u europskoj knjievnosti javljaju se pravci poznati pod imenom izmi ili avangarda => reakcija na dotadanji nain stvaranja, ali i slika nove drutvene i duhovne klime u Europi EKSPRESIONIZAM - javlja se u Njemakoj, traje od 1910-1924.g. ; prisutan u svim umjetnostima - ekspresionisti pokuavaju prikazati vlastiti svijet, pun iskrivljenih slika koje se mogu usporediti sa krikom u tami; oni tragaju za bitnim i iskonskim u ovjeku

- najee teme su rat, smrt, strah, kaos, raspadanje, pobuna - najee piu lirike i drame, karakteristine po slobodnom stihu bez interpunkcije, krtom pjesnikom izriaju, te uvode nepjesnike rijei - pjesnici: Gottfried Benn, Georg Trakl i Franz Werfel dramski pisci: Georg Kaiser i Ernst Toller FUTURIZAM - javlja se u Italiji i Rusiji, zaetnik je talijan Filippo Tommaso Marinetti (1909.g. izdaje Futuristiki manifest) - futuristi ele temeljitu promjenu i obnovu umjetnosti koja treba izraziti tu novu tehniku civilizaciju - oboavaju brzinu, snagu, rat - u pjesniki jezik uvode vulgarizme, stepenasti stih (Vladimir Majakovski) DADAIZAM - javlja se u Zurichz 1916.g., zaetnik je Francuz rumunjskog podrijetla Tristan Tzara - oni se zalau za ruenje svih tradicionalnih vrijednosti u okviru umjetnosti => pjesnitvo s one strane razuma - ime su uzeli sluajnim odabirom (dada=djeje tepanje) NADREALIZAM - javlja se u Francuskoj nakon 1.svj. rata, i svojevrsni je nastavak dadaistikih ideja - oni pokuavaju pronai viu, skrivenu stvarnost na razini duha a ne razuma - smatraju da knjievno djelo mora biti diktat misli bez ikakve razumske kontrole: automatsko pisanje, nizanje slobodnih asocijacija - glavni predstavnici Andre Breton i Louis Aragon, pjesnik Paul Eluard

PARALELA: 3 SESTRE SUTON; ***TRI SESTRE*** - drama u 4 ina; - mjesto radnje - ruska provincija, kua obitelji Prozorov; - dramska radnja prikazuje svakodnevni ivot obitelji Prozorov, nema dramskog sukoba, kao ni glavnog lika; - tri sestre : OLGA - nastavnica i upraviteljica kole, najstarija je i neudana; umorna je od posla i ivota ; MAA - udata, ne radi, svoje brano nezadovoljstvo pokuava ublaiti

platonskom ljubavi prema Verininu; IRINA - jo uvijek oekuje ivotnu sreu i zadovoljstvo; telegrafistica je ; prihvaa se udati za Tusenbacha iako ga i ne voli; - brat ANDREJ - iznevjerio je oekivanja sestara prihvativi osrednjost provincijskog ivota -obini inovnik, karta, podreeni mu ; - paralela tri sestre - Natalija : profinjenost, senzibilitet, obrazovanje spram primitivizma, uskogrudnosti i malograantine; - tri sestre ive osrednjim, melankolinim provincijskim ivotom, nespremne da neto promjene u ivotu jer im nedostaje vrste volje, a nemaju ni jasnog cilja ; - likovi koji pripadaju garnizonskoj sredini (jedino drutvo triju sestara ) odlaze, a sestre naravno ostaju nepromijenjenih ivota, nedostignutih ciljeva i sa eznutljivom milju: 'Da nam je znati ...' => ova reenica nam govori da je njihov ivot zauvijek ostao isti; ***SUTON*** - suton simbolika naslova => suton kojim poinje radnja je simbol nestajanja - dramska radnja je minimalna, a dramska zbivanja svedena su na svakodnevne razgovore - drama atmosfere, ugoaja i ambijenta => dugake didaskalije sa puno lirskih elemenata - likovi su ostvareni kroz psiholoke dijaloge, svi su motivirani uvanjem pripadnosti drutvu koje je propalo i nestalo prolost obiljeava sadanjost - majku Maru u siromatvu dri jo jedino ponos i dostojanstvo, a njezine keri odriu se ivota - Pavle je razapeta izmeu pripadanja tom nestajuem svijetu, i ljubavi koju osjea za kapetana Luja => simbolinim inom rezanja kose odluuje se za negaciju ivota i odlazi u samostan ***PARALELA*** - obe dramske radnje opisuju propali vii stale, odnosno propadanje aristokracije => pregaeni su novim vremenom i novim ljudima - likovi eznu za boljim i drugaijim ivotom, ali im to njihovo podrijetlo ne doputa - svi su oni motivirani uvanjem pripadnosti drutvu koje je propalo i nestaje; ali za njih jo uvijek postoji i ne doputa im ivot kakav sami ele => neki zbog straha, neki zbog nespremnosti da ita u ivotu promijene, neki

zbog nedostatka cilja, a neki zato to ima takav ivot i takav poloaj u obitelji i drutvu odgovara - osim slinih tema, ove dvije drame sline su po svojim karakteristikama: - drame atmosfere i ugoaja; prikazuje se svakodnevni ivot ruske provincije ruskog intelektualca i poluintelektualca; vieg stalea - nema tradicionalnog dramskog junaka niti izdvojenog pojedinca koji bi bio glavni lik ili nositelj dramske radnje - dramska radnja je minimalna, a zbivanja svedena na svakodnevne razgovore

GOGOLJ : KABANICA; GOGOLJ ( ____ - ____ ) -zaetnik ruskog realizma; -na poetku svog stvaralatva pie pripovijetke sa elementima romantizma(forget it) => ''Veeri na majuru kraj Dikanjke''; -pie: povijesni roman ''Taras Puljba'', roman ''Mrtve due'' ;komedija ''Revizor''; ***KABANICA*** -gl. lik je Akaki Akakijevi - to je ovjek koji gubi identitet i integritet zbog drutvenih okolnosti; -kroz Akakijev lik u ijem je ivotu sredinji dogaaj kupovina nove kabanice, pisac oslikava ivot Petrogradskog inovnitva, odnosno razotkriva sve mane ruskog drutva; -pripovijetka ima izrazitu socijalnu komponentu : - nain ivota Akakija Akakijevia; - nain ivota krojaa Petrovia; - psiholoko - emotivni razvoj Akakija Akakijevia : kabanica nam prikazuje da bi Akaki znao i drugaije ivjeti;

DRAGUTIN TADIJANOVIC :MOTIVI I STIL TADIJANOVICEVE POEZIJE ; - roen je u Rastuju, selu pored Slavonskog Broda => pjesnikova vezanost za rodnu Slavoniju, zaviaj i svoje selo oituje se u mnogim njegovim pjesmama - vrlo plodan lirski pjesnik, izdao mnogo zbirki pjesama: Sunce nad oranicama, Pepeo srca, Dani djetinjstva, Prsten... - za Tadijanovia ne moemo rei da je pjesnik sela i da je vezan uz uspomene iz djetinjstva => njegovo cjelokupno stvaralatvo moe se usporediti s naim naivnim slikarstvom - u poeziju vraa izvjesnu djeju naivnost i istou doivljaja i pjesnikog izriaja => kau da je to poezija velikog djeteta koje svoja razmiljanja i proivljavanja govori potpuno iskreno, bez velikih stilskih ukraavanja - stil mu je zapravo obian, odnosno toliko jednostavan da se ponekad pribliava govornom jeziku - motiv djetinjstvo i njegova Slavonija ishodine su toke za sve teme i motive kojima se bavio

VLADIMIR VIDRIC : DVA PEJZAZA; VLADIMIR VIDRI( 1875 - 1909 ) -veliki lirski pjesnik hrvatske moderne; -zbirka pjesama ''Pjesme'' -njegova poezija se odlikuje impersonalnou - nastojanje da se u pjesmu ne unose nikakvi osjeaji; ***DVA PEJZAA*** -dva razliita doivljaja svijeta i ovjeka; - pokazuju dvostrukost Vidrieve prirode; I. pejza - slika podneva, briu se granice izmeu ovjeka, prirode, svijeta i Boga; -pjesnik osjea sveopi mir, spokoj, harmoniju i sklad; - vizualni elementi: -boja -prostornost - perspektiva ->na poetku motivi iz neposredne blizine, proiruju se prema nebu i horizontu; -auditivni elementi: zvuk zvona i zuj pela ne naruavaju harmoniju, ve ju naglaavaju; II. pejza - slika noi i nonog ugoaja; -mir i spokoj iz I. pejzaa ovdje se preobraavaju u uznemirenost; nemir; -razgovor izmeu pjesnika i neimenovanog sugovornika (prirode) prikazuje nam zagonetnost i tajnovitost prirode; ==>u razdoblju moderne, pejzane pjesme uvijek su slika pjesnikove due: -pjesma oslikava savreni sklad izmeu ovjeka i svijeta; odvojenost i ljudsku uznemirenost pred tajnom ivota i prirode;

KNJIZEVNOST KLASICIZMA (CORNEILLE , MOLIERE); KLASICIZAM:


17. st. dok barok dominira u nekim dijelovima Europe, u Fancujskoj i Engleskoj je drugaiji duhovni razvoj ovjeka tu se javlja racionalistika filozofija (ratio = razum) koja kae da jedino ovjekov razum moe doi do prave istine, on je jedini kriterij poznati filozofi su: Locke (Lok), Descartes (Dekart) i Kant Locke kae da ovjek pomou svojih dojmova koje dobiva ulima iz vanjskog svijeta dolazi do saznanja vlast je djelo ovjeka i moe opstati dok odgovara ljudima Descartes kae: Cogito ergo sum (mislim, dakle postojim) u 17. st. razvija se, osobito u Francuskoj, stvaralatvo pos imenom klasicizam teoretiar klasicizma je Nikola Boileon (Boalo) u djelu pod naslovom Pjesnika umjetnost kae da se treba ugledati na antiku knjievnost poezija treba priinjavati zadovoljstvo, zato treba kazivati o aristokratskim salonima i gradu on trai savrenstvo forme, jasnou i uzvien govor djelo mora biti pouno, moralno i racionalno zalae se za tri jedinstva: mjesta, vremena i radnje Piere Cornaille (Pjer Cornej) pie tragedije pridravajui se triju jedinstva u kojima razum nadvladava strast Jean Racine (an Rasin) prikazuje u svojim tragedijama junake pune emocija i strasti koje njima gospodare najinteresantniji pisac klasicizma je Moliere (Molijer) u djelima inspirirana antikom ukazuje se na vjene probleme ljubavi, asti i morala

HENRIK IBSEN : NORA; HENRIK IBSEN ( ____ - ____ ) -najvei vedski dramski pisac; uz Strinberga tvorac je tzv. skandinavske drame ---realistiki elementi isprepleteni s naturalistikim karakteristikama (forget it) daju psiholoku dramu;

-djela : ''Stupovi'', ''Sablasti'', ''Divlja patka'', ''Hedda Gabler'', ''Neprijatelj naroda''; ***NORA*** -prvotni naziv je bio ''Lutkina kua''; -psiholoko - drutvena drama u 3 ina; -radnja se dogaa u 2 dana, a mjesto radnje je dnevna soba obitelji Helmer; -drama se bavi problemom neravnopravnog i podreenog poloaja ene u obitelji i svijetu; a dramski sukob se zasniva na suprotstavljanju razliitih ivotnih stavova Nore i Torvalda; -u prvom prizoru Noru upoznajemo kao infantilno, povrno, rastrono, nezrelo -- podreeno bie; kroz radnju pratimo njen razvoj linosti - od ene - djevojice - lutke (ona je lutka, najprije u odnosu s ocem, kasnije s muem - Torvaldom ) do pobunjene osobe koja e pokuati izgraditi svoj identitet i integritet, svoju osobnost i cjelovitost; -lik Torvalda Helmera obiljeen je svojom ambicijom: njemu su na prvom mjestu drutveni uspjeh, poloaj i ugled;

CERVANTES : DON QUIOTE; MIGUEL DE CERVANTES ( 1547 - 1616 ) -najvei panjolski renesansni knjievnik; -imao je veoma buran ivot - sudjelovao je u nekoliko vanih pomorskih bitaka, = moemo zakljuiti da njegov roman ima autobiografske elemente; -osim besmrtnog romana ''Don Quiote'' pie dramska djela, pastorale (''Galatea''), poeziju i novele koje je izdao u zbirci ''Uzorite novele'' ; ***BISTRI VITEZ DON QUIOTE OD MANCHE*** -roman u dva dijela; -roman je zamiljen kao parodija na srednjovjekovne viteke romane, ali je prerastao pievu osnovnu ideju i postaje prvi pravi roman Europske knjievnosti; -tema : zgode i nezgode don Quiotea (Alonza Quiana ) i njegovog sluge Sancha Panse;

-don Ouiote je plemikog roda, itanje vitekih romana zaludilo ga je i odvojilo od stvarnosti; on zamilja i vjeruje da je srednjovjekovni vitez koji e initi slavna djela, pomagati ljudima, pritom prezirui bogatstvo, kako bi pomogao siromasima i uinio svijet ljepim i boljim ; -Sancha Panse je neuki seljak iz susjednog sela koji je u slubu titonoe doao samo iz jednog razloga - novca ; -Rocinanta - don Quioteov konj, zapravo stara raga; -don Quiote i Sancha Panse su dva potpuno suprotna karakterna lika: ludost razum mata stvarnost ideali realnost bezumna smionost opreznost; -don Quiote je kao i svi vitezovi imao ''damu'' svog srca u ije je ime inio sva velika i slavna djela : Dulcineja od Tobosa : neprivlana, prostoduna seljanka; -nakon mnogo neuspjenih podviga don Quiote uvia svoju zabludu i odrie se ''vitetva'' ;

MIROSLAV KRLEZA: KRALJEVO; MIROSLAV KRLEA (1983-1981) - roen i umro u Zagrebu - veliki erudit ovjek s velikim znanjem, iroke naobrazbe i jedan od najveih hrv. Knjievnika - smatrao je da umjetnost ne smije biti vezana uz politike ideje zbog toga se sukobio sa drugim knjievnicima => ''Sukob na knjievnoj ljevici'' - pjesnik: Pan, Tri simfonije, Pjesme 1, 2 i 3, Balade Petrice Kerempuh... - novelist: Hrvatska rapsodija, Hrvatski bog Mars - dramatiar: Legende, Kraljevo, Gospoda Glembajevi, U agoniji... - romanopisac: Povratak Filipa Latinovicza, Banket u Blitvi, Zastave...

- publicist i esejist: urednik asopisa Plamen i Knjievna republika, Deset krvavih godina - 1 faza Krleinog stvaralatva pripada ekspresionizmu => prve zbirke pjesama, i ekspresionistike drame (tzv. kvantitativne drame) - 2. faza njegovog dramskog stvaralatva => drame koje su tematski bliske antiratnoj novelistici (prikaz hrvatskog intelektualca koji osjea revolt spram meusobnog ubijanja) - 3. dramski ciklus => kvalitativne drame dramski ciklus o Glembajevima; stavlja se akcent na psihoanalizu; vanjski sukobi vie ne dolaze do izraaja, ve do izraaja dolaze vlastite unutranje borbe i trzavice => drama unutranjeg monologa - 4. fazu karakterizira prvi hrvatski modernistiki roman Povratak Filipa Latinovicza, i povijesno-politiki roman kritika Zastave KRALJEVO - ekspresionistika drama kvantitativna drama => cjelokupna dramska struktura graena na kvantiteti, scenskoj veliini (drame se odigravaju na brodovima, u katedralama, ili na sajmitima); dramska radnje gradi se na masivnosti likova, a izostaje psihologija - pripada 1. dramskom ciklusu - mjesto radnje: sajam u predratnom Zagrebu na dan Sv. Stjepana - popis likova neobino velik, a izdvaja se samo njih nekoliko: Janez (sluga kod pogrebnog zavoda za sveane pogrebe), Anka (Janezov ideal), Herkules (Ankin ljubavnik) - uvodna didaskalija neobino dugaka => tipian ekspresionisiki prikaz sajamske atmosfere, koju Krlea gradi na boji, zvuku i pokret na sceni glavni lik drame je masa => Krlea oslikava veliko mnotvo ljudi s kolektivnim scenama iz kojih se izdvajaju pojedinane ljudske sudbine - kaos zbivanja oslikava se kroz auditivne, vizualne, olfaktivne i taktilne elemente - motiv ivota i smrti krajnje su motivske toke: pobjeda ivota nad smrti; ivot se nastavlja; ali u sebi trajno nosi element smrti koja ipak nadvladava - Krleina ironija esto prelazi u grotesku, ivot doivljava kao spoj traginog i kominog, pokuava prodrijeti u bit