folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

CATALOGUS BROCHURES, FOLDERS EN HANDLEIDINGEN, VERZAMELD EN GERUBRICEERD DOOR MEDEWERKERS VAN HET MUSEUM HISTORISCHE LANDBOUWTECHNIEK, VAN 1980 TOT 2008 GEVESTIGD AAN DE DROEVENDAALSESTEEG IN WAGENINGEN

laatste actualisering: 12-12-2008

blz.1 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

LEES- EN ZOEKWIJZER Bij brochures en catalogi is het soms moeilijk archiveren omdat er van een aantal verschillende soorten machines en werktuigen informatie in een brochure of folder staat. Nog lastiger wordt het als een machine voor verschillende doeleinden wordt gebruikt, zoals de maaimachine voor gras maaien en slootonderhoud. Datzelfde geldt bij rubrieken als transport en pompen. Hoewel de opraapwagen een transportmiddel is, is het ook onder te brengen bij bijv. voederwinningsapparatuur. Pompen kunt u aantreffen in de gelijknamige rubriek, maar ook bij spuitmachines, beregeningsinstallaties, luchtdruk, hydrauliek, etc. Zoeken: Om die reden kan zoeken op de door u verwachte rubriek gevolgd moeten worden door het zoeken in een aanpalende rubriek (door u zelf te associeren) of door het zoeken op merk of type. Met “Ctrl F” zal dat in veel situaties leiden tot resultaat. Bij rubrieken met een gering aantal folders per merk zijn deze alfabetisch in hangmappen opgeslagen. Soms is daarbij het alfabet in minder dan 26 mappen opgedeeld. Notatie: Brochures en folders zijn opgeslagen in liggende dozen. Per hoofdgroep zijn deze dozen opvolgend genummerd. De scheiding tussen de merken (en soms, zoals bij trekkers ook tussen de typen) is terug te vinden in deze catalogus en niet op en in de dozen. Dat lijkt onlogisch, maar gelet op het zoeken in de computer (vanwege meervoudige toepassingsmogelijkheden van een machine) is het dat niet. Prijzen en technische informatie In veel catalogi komen prijzen voor. Bij sommige fabrikanten is de documentatie over prijzen soms gevoegd bij/gekoppeld aan de technische documentatie. Daarvoor is geen map in het onderdeel “Prijscouranten” opgenomen. Bij fabrikanten en importeurs met grote diversiteit in het productenbestand is wel een aparte map in het deel: “Prijscouranten” opgenomen en ook daarin kan technische informatie aanwezig zijn. Voor het zoeken naar informatie over zowel prijzen als techniek kunt u dus een aantal wegen bewandelen. Surfen met het zoekprogramma “Ctrl F” loont ook hier. Grondverzet Het deel grondverzet is beperkt tot graaflaadcombinaties, minigravers, schrankladers en andere specifieke apparatuur als grafdelfmachines Van de grovere machines: draglines, grote graagmachines op zowel rupsen als banden en de wielladers is het documentatiemateriaal verhuisd naar het museum SBW in Harderwijk.

laatste actualisering: 12-12-2008

blz.2 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

Indeling naar rubriek nr doosgroep Nummer omschrijving ALGEMEEN 01 Rupstractoren 02 Tractoren 03 Jeep 04 Tweewielige tractoren 05 Trekkercabines 06 Trekkeronderdelen, incl aandrijfcomponenten 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Banden Bandentoebehoren Trekkerladers ALGEMENE BEWERKINGEN Grondbewerking: Ploegen Grondbewerking: Overige ZAAI- EN PLANTMACHINES Zaaimachines Plant- en pootmachines Aardappelpootmachines SPUITEN Spuit- / sproeimachines Onkruidbestrijding Vogelschade en insectenverdelging Grondontsmetting

aantal dozen 01 – 16 01 – 285 01 – 02 01 – 18 01 – 06 01 – 13 01 – 20 01 – 03 01 – 14 01 – 32 01 – 78 01 – 37 01 – 07 01 – 09 01 – 55 01 01 01 – 02

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BEMESTING Stalmest: uitmestinstallaties, strooiers en verspreiders Gier- en mengmestvespreiders Kunstmeststrooiers WATER TOE- EN AFVOER Pompen Beregening Greppelgravers, draineermachines Onderhoud drainage Slotenreinigers, bagger- en veegboten GRANEN EN STRO Graanmaaiers, incl zwadmaaiers Dorsmachines Stropersen (stationair)

01 – 16 01 – 16 01 – 28 01 – 22 01 – 21 01 – 07 01 01 – 19 01 – 12 01 – 08 01 – 03
blz.3 van 487

laatste actualisering: 12-12-2008

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 f49

Maaidorsers Opraappersen Balenladers BIETEN Bietendunners Bietenrooiers AARDAPPELEN Aardappelaanaarders Aardappelloofklappers en –trekkers Aardappelrooimachines Aardappelsorteermachines OVERIGE OOGSTAPPARATUUR Vlasoogstmachines Erwten/Bonenoogstmachines Korrelmaisoogstmachines Fruitoogst- en sorteermachines Verpakkingsmachines Tuinbouwoogstmachines VOEDERWINNING Grasmaaiers, incl. weilandbloters Hooibouwwerktuigen Hooibouw / laders Ruw-/ kuilvoer Hakselaars voor gras en mais, maaierkneuzers en strohakselaars TRANSPORT Diverse transporteurs, stortbakken, boxenvullers, uitmestinstallaties, incl. ketting- en vijzeltransporteurs Transportwagens: kippers, kruiwagens, opraapwagens, etc. Transportonderdelen Grijpers, laders Vorkheftrucks, heftafels, zakkenheffers MELKWINNING Melkmachines Melkkoeling / -tanks Melkleidingsystemen Melkreiniging Automatisering melkveehouderij Stallen en Melkstallen

01 – 84 01 – 50 01 – 08 01 – 02 01 – 50 01 01 – 02 01 – 23 01 – 11 01 – 02 01 – 03 01 – 05 01 – 06 01 01 – 06 01 – 45 01 – 47 01 – 04* 01 – 23 01 – 43

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 – 15 01 – 46 01 – 02 01 – 06 01 – 41 01 – 42 01 – 13 01 – 04 01 01 01 – 14

laatste actualisering: 12-12-2008

blz.4 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

PRODUCT BEWARING Productbewaring Drogers Ventilatoren Silo’s Blazers Zaadreinigingsmachines Graansorteermachines VOEREN / DIERVERZORGING Maalmolens Drinkbakken Dierverzorging Weide-afrastering Voersystemen, kalvermelkbereiding, heetwaterbereiding Bietensnijders GROEN EN HOUT Gazon- en bosmaaiers Hout Houtversnipperaars Composteermachines Zagen en kloofapparatuur Snoei- en heggescharen Onderhoudsapp. straat en erf ENERGIELEVERANCIERS Stationaire motoren Stroomaggregaten Compressoren Verwarmingsapparatuur WERKPLAATSAPPARATUUR Grondboren Stofzuigers Olie en Vetten Klein land- en tuinbouwgereedschap, met weegschalen Hogedrukreinigers Lasaggregaten, slijpapparatuur Onderdelen OVERIGE APPARATUUR Grondverzet, klein Cursus Landbouwwerktuigen Smecoma Communicatie / Meet en regelapp

01 01 – 09 01 – 07 01 – 11 01 – 08 01 – 04 01 – 02 01 – 06 * 01 – 02 * 01 01 * 01 – 02 * 01 – 02 * 01 – 28 01 – 04 01 – 04 01 – 02 * 01 – 10 01 – 03 * 01 – 04 * 01 – 39 01 – 04 01 01 – 04 01 01 01 – 05 01 – 04 01 – 09 01 – 02 01 01 – 15 01 – 05 01 – 08

laatste actualisering: 12-12-2008

blz.5 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

95 96 97 98 99 100

HANDLEIDINGEN EN PRIJSKRANTEN Productinfo / handleidingen / manuals Prijscouranten John Deere Handleidingen oogstmachines Trekkerhandleidingen Famulus Trekkerhandleidingen John Deere Handleidingen etc New Holland

Ordners 01 – 41 01 – 11 01 – 02 01 – 21 01 – 17

laatste actualisering: 12-12-2008

blz.6 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

01 – 01 – RUPSTRACTOREN - Algemeen - Algemeen II - Albion-Cuthbertson. - ADN. - Agrifull. - Allis-Chalmers: Types: H3 en HD3 / HD6 / HD11 / HD16. - Allis-Chalmers: Types: HD5 / HD7/HD9 / HD10 / HD20 / HD21 en 5B. - Allis-Chalmers: Types Overige. - Alligator: zie Wagner - Amog. - Ansaldo. - Aprile - CNC. - Arbos. 01 – 02 – RUPSTRACTOREN - Bauchet. - Batra. - Battenberg. - Bernard. - Bianchi. - BM Bamse. - Bradford. - Bratstvo (Yugoslavia). - Breda. - Bristol: Types: 20 / 22 en Series "D" en Series "PD". - Bubba. - Case Algemeen - Case: Type: 1150. 01 – 03 – RUPSTRACTOREN - Caterpillar: Algemeen Info I - Caterpillar: Algemeen Info ll. - Caterpillar: Types: 10 / 15 / 20 / 22 / R2 / R4. - Caterpillar: Type: D2. 01 – 04 – RUPSTRACTOREN - Caterpillar: Type: D4. - Caterpillar: Type: D6. 01 – 05 – RUPSTRACTOREN - Caterpillar: Type: D7. - Caterpillar: Type: D8. - Caterpillar: Types: D5 en D9. 01 – 06 – RUPSTRACTOREN - Caterpillar: Data Book. - Caterpillar: Types: Overige o.a.: DW 20 / DW 21 / No: 12. 01 – 07 – RUPSTRACTOREN
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.7 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Ciclope. - Cletrac. - Continental: - County: - David Brown: - Deutz: - Ducroba.

Types: CD40 / CD70 / CD100. Type: CD50. (zie ook Fordson) Types: 30TD / 50TD. Types: 60PS / 90PS / DK75 / DL750 / DR120

01 – 08 – RUPSTRACTOREN - Euclid: Type: C6. - Famo: Types: Boxer, Raupenschlepper. - Faure: Type: Uranus. - Ferrari. 01 – 09 – RUPSTRACTOREN - Fiat: Algemeen - Fiat: Handboeken - Fiat: Oudste typen - Fiat: Serie AD, serie FL. - Fiat: Serie 25 t.e.m. serie 50 - Fiat: Serie 60 en serie 70 - Fiat: Serie 300 - Fiat: Serie 400 - Fiat Serie 600 - Fiat-Someca: Diverse typen 01 – 10 – RUPSTRACTOREN - Fordson (zie ook County). - Fowler. - Glave. - Gregoire. - Hanomag: Types: 50PS / 90PS / K55 / K60 / K60E / K90 / K320A. - Hüttenwerk 01 – 11 – RUPSTRACTOREN - I.H.C: Alg. Info + Combi. - I.H.C: Type: T6. - I.H.C: Type: TD6. - I.H.C: Type: TD9. - I.H.C: Types: T9 / TD9 II. - I.H.C: Types: TD14 + TD14A. - I.H.C: Types: TD18 + TD18A. - I.H.C: Types: TD15 / TD20 / T20 / T35. 01 – 12 – RUPSTRACTOREN - I.H.C: Type: TD24. - I.H.C: Types: TD25 / TD30. - I.H.C: B.T.D. Serie. - Issoise. - Itma: Types: 3.40 / 3.75 / 3.85.
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.8 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

01 – 13 – RUPSTRACTOREN - John Deere: Types: 420 / 440 / Model MC en 40 Crawler. - John Deere-Lanz. - Jolly. - Juggernaut: Type 30T. - Komatsu: Types: D30 / D50S / D80. - Kubota. - Laffly: Type: CD40. - Lamborghini: Type: C503. - Landini: Type: C25. - Lanz (Bulldog): Type: 55 PS / Olie-Rupstractor. - L.H.B: Type: Robot. - Licorne. - Lodo - Lombardini: Type: 24 PK. - Loyd. - Marshall - Massey-Ferguson. - Mc Cormick: Zie IHC, - Micron. - Minneapolis-Moline. - Morooka. - Motomeccanica. - Nobels. - Nodwel: Types: RN25 / RN110 / RNT75. - Noralpe. 01 – 14 – RUPSTRACTOREN - Oliver (Clectrac): Alg. Info + Combi. - Oliver (Clectrac): Overige. - Oliver (Clectrac): Model: A - B. - OM: Types: 35 / 40. - Osri. - Panther: Model: TG-4 / TK-4. - Platypus: Type: 30. - Polytrack. - Pull-Away. - Ransomes: Overige Types + Alg. Info. 01 – 15 – RUPSTRACTOREN - Ransomes: Types: MG5 + MG6 / MG2 / MG - Ransomes: Overige Types. - Rhomag. - Robuste - HSCS. - Röhr - Saint-Chamond: Types: PM1 / PM12 / VM5 / 25CV. - Same: Type: Taurus C. - Schleuniger - Schmiedag.
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.9 van 487

Windolph.Sendon.S.U. . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Stainless. .Ustrac.10 van 487 .Track-Marshall Type: C 70.Vender. . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Speedcat. 01 – 16 – RUPSTRACTOREN . .R. .S.Toselli: Types: 68 / 340L.Wagner / Alligator. . . .Wurr.Steenbergen.Terratrac: Model: GT28 / GT30 / GT32 / DT34.Vickers: Type: VR180.Unirag: Type: 12 PS.Zetor: Types: 2030 / Super. .Techno-Export: Type: KA35. .Utrak (VEB): Types: KS30 / KT50 / KS-07.Venieri . . . .Ursus Italtractor. .

11 van 487 . .Info + Combi.Allis-Chalmers: Alg.Allgaier: Types: AP22 + AP16.Agrifull: Types: 8050 / 8060 / 8085 / Tornado 80 + Overige Types. . .Allgaier: Type: A20.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – A – 01 – TRACTOREN . .e.Agria: Oude typen .Algemeen.Allgaier: Types: A30 + A40.Agria: Types: 6700 t.Allis-Chalmers: Types: B + C.Agria: Types: 8700 t.Allis-Chalmers: Type: WC. .Agri-Jobber. .Allgaier: Type: A133. . .Ackermeister. .m 9900.m 4900 .Aeckerli: Types: Combi-Trac 2 / GDT / KDT.Allgaier: Type: AP17.Agria: Algemeen . .Allis-Chalmers: Type: CA. .Allis-Chalmers: Type: C. . .Allgaier: Type: A111. .: A116 / R18 / R22 + Porsche 312. .Aeromere . . . .Allis Chalmers: Serie M . 02 – A – 05 – TRACTOREN . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . . 6900 .Agco.Agria: Types: 5700 02 – A – 02 – TRACTOREN .Agricola. . .Allgaier: Type: A144. .Agria: Types: 4700 t. 02 – A – 04 – TRACTOREN .e.Aebi: Type: Terratrac TT 77.Allgaier: Overige Types: o. .Allgaier: Type: A122.Allis-Chalmers: Type: WD.a.Allgaier: Types: A12 + A16.Allis Chalmers: Serie A .e. .Agrip.Allis Chalmers: Serie 5000 – 7000 – 8000 .Agriter. . 02 – A – 03 – TRACTOREN .Allis-Chalmers: Type: B.Allgaier: Alg. .Adriatica. Info + Combi.m.Allis-Chalmers: Types: WC + WF.

Austro. .Allis-Chalmers: FD + ED Serie. . 02 – B – 02 – TRACTOREN . 02 – B – 03 – TRACTOREN .Austoa .Belarus: Types: MT3 . . .52.Bautz: AL + Types: 200 300 / 350.Belarus: Types: MTZ . . .Austin.Alpenland.Belarus: Alg. .5. .Arrow. .. .Batra.Bauchet.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – A – 06 – TRACTOREN .AMOG . .Belarus: Types MTZ 80 / MTZ 82 02 – B – 04 – TRACTOREN laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Beaver.Bautz: AS + AW Serie. .12 van 487 .Allis-Chalmers: Onderdelen 02 – A – 08 – TRACTOREN .Avoy.Bautz-Nuffield: Type: 35-45 PS.Allis-Chalmers: D-Serie: D14 / D17 / D21 / D270 + D272.B.Belarus: Type: AT-20. . . 02 – B – 01 – TRACTOREN .50 / + MT3 ...Barnes. . .Info + Combi.Avery .Babiole.Belarus: Type: T40. .Belarus: Types: MT3 . .Arnoux.Bedford.Belarus: Typen MTZ 552 / 562 .C.5MS .Ballu. . .Battenberg. 02 – A – 07 – TRACTOREN ..Allis-Chalmers: Type: G. . .Belarus: Types: MTZ 50 / 52 .Allis-Chalmers: Types: HD 3 / HD9 / HD21.AM-France. . .Allis-Chalmers: Type: U.S.

Brons.Bobard. .Big. .BJR.Bolinder Munktell: Alg. .Bergmeister: Types: 353 / 453 .Brott.Belarus: Types 600 serie .Bristol.C.Bolens / Huski.Belarus: Typen BX – serie.Bobcat / Clark.Belarus: Lichte typen o. . .Volvo: Types: 600 / 650 .634 .553 .13 van 487 . . .BMC. .Info + Combi.Bima.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .en 900 – serie.a: 425. .B. .B.Bucher: Trekkers laatste actualisering: 12-12-2008 blz. DT-serie . .Bouyer.Bison. .BTG.Bray. .Brockway. 02 – B – 08 – TRACTOREN .Brandt.BM – Volvo: Types: 320 / 350 . . 02 – B – 05 – TRACTOREN . .754. .M.B. .Bos.Volvo: Instructieboekjes .a. . . .Bolinder Munktell: Type: BM21. . .Volvo: Types: 800 / 810 / 814.BM . Mini. President. .Bertolini. 02 – B – 07 – TRACTOREN . .Benye.M. . . . .BM .Bolinder Munktell: Types: BM35 / 36 + 55.Belarus: Typen 800. o.Bolinder Munktell: Type: BM20. .BM – Volvo: Types: 400 / 470.Bolinder Munktell: Type: BM10. .Belarus: AVTO.BM .Belarus: Types: 400-500 serie .en 1500 serie.Bolinder Munktell: Types: BM200 / 210 / 230. .Bolinder Munktell: Overige Types. 02 – B – 06 – TRACTOREN . .Bergerat.

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Bulkanizer.Bull-Terrier.Bungartz: Diverse Types: H5 + FRN / T7.Bucher: Kommunaaltrekkers en -voertuigen. .Bukh: Diversen Types: o.Bukh: Diversen Types: o. .Bukh: Types: DZ-30 / DZ-45.14 van 487 . 02 – B – 09 – TRACTOREN .Bührer.Bucher: Transporters / transporttrekkers .Buffle. .a: Instruktieboekjes van de 302 / 452.Byron. .Bubba. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.a: 302 / 452 / DZ-30 / 554 / 403. . .Bungartz : Kommunaaltrekkers . . . .

Caron. . .Case: XL -Serie.Case: Handleidingen.Case: Type 2670 .03 – TRACTOREN . . .Case: Overige trekkertypen. .15 van 487 .Case: Type 2096 .Case: Type 450. .m.Case: Serie 2094 t.Case: Type: 400.m.Case: VA -Serie ll. .Case: Serie 970 t.Case: VA -Serie l. . . . .07 – TRACTOREN laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Info + Combi.Case: Amerikaanse -Serie.Case: Types: 630 / 730 / 830. .Info + Combi.e.Case: C -Serie. .e.Case: VA -Serie lll. 02 – C – 04 – TRACTOREN .Case: Type: 600.Case: S -Serie.Carraro: Diversen Types. . .Case: L -Serie.Carraro: Diversen Types.Case: Type: 300. 2294.Case: Serie 1194 t.m 1694. 02 – C – 05 – TRACTOREN . . 02.a: 450.e. 02 – C .Carraro: Diversen Types: o. . . .Case: Type: 200.Case: Alg. .Case: Serie 4094 t. . . .Carraro: Diversen Types.Case: R + RC -Serie.e.Campagnola: Type: 27-30.m 4894 .Cafl.Case: Type: 500. 1070. .Case: D -Serie l. 02 – C – 06 – TRACTOREN .Case: Type 430. 02 – C – 02 – TRACTOREN .Case: Type 530 + instructieboek .Case: Alg.Case: D -Serie ll.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – C – 01 – TRACTOREN . .C . . .

Case-IH: Serie 1394 t. 845 en 856 . .Case-IH: MXU-Serie . 90 C t. .m 5140 .Claeys.m 1694. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .e.Challenger.Charkow. .Case-IH: Serie 5100 Plus en 5100 Pro 02 – C – 10 – TRACTOREN .Case-IH: Serie 856 t.Case-IH: C -Serie. .Case-IH: 95 -Serie.Ceres.Celere. .Case-IH: Serie 743.Cast.Case IH: Serie Magnum 7200 . .Case-IH: Toebehoren .Case-IH: 33 -Serie. . 745. typen 4694 en 4894 . . .Case-IH: 4200-Serie .Chico.m 170 C .Case-IH: 94 -Serie.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .Case-IH: Serie Maxxum-C.Case-IH: Magnum 270 en 310 . .Algemeen II .Centaur.Algemeen III 02 – C – 08 – TRACTOREN .Case-IH: CX -Serie. .CGM (Vierzon).Case-IH: Zware kniktrekkers Steige 9370 en Quad 9280 02 – C – 11 – TRACTOREN . .Caterpillar.Choremaster.m 1455 02 – C – 09 – TRACTOREN .Case-IH: Serie 7100 .e.Case-IH: Serie 5120 t. 844.Cento.Case:IH Serie 7000 .Case-IH: Kniktrekkers.Case IH: 200. . .Case-IH: 5100-serie Algemeen .Case-IH: 3200-Serie .Serie . .16 van 487 .Algemeen I .Case-IH: 2100-Serie .e.e. .Case-IH: CS -Serie.Claas.Case-IH: Serie CVX .

Mc Cormick: zie IHC en Case-IH .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Condor Motors.Detroit.Cockshutt: Handleidingen/ instructieboekjes. .Clear View.Comus . .Cub Cadet. .County: Types: o. . .Clayton.Crawley. .Coméca. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . 02 – C – 12 – TRACTOREN .Corghi .Codum.a: 964 / 1004 / 1174.17 van 487 . .Coleby. .Cushman.Cockshutt: Typen trekkers .

David Brown: Type: 770.D.Daedong .David Brown / Case: Typen 1190 t.Derot.D.David Brown: Alg.David Brown: Type: 50D.m.David Brown: Type: 780.Deutz: Alg. .David Brown: Type: 1200 + handleidingen.B.David Brown / Case: Typen 990 en 996.David Brown: Types: 30C / 30D. .Info + Combi lll. .Deutz: Persberichten. . 02 – D – 07 – TRACTOREN .18 van 487 .e.Deulieway.David Brown: Innovatieve ontwikkelingen .30D.Daf. 02 – D – 02 – TRACTOREN . . . . .David Brown / Case: Typen 2090 t.e.David Brown: Alg. 02 – D – 06 – TRACTOREN. . .TRACTOREN .David Brown: Type: 25.David Brown: Cropmaster -Instruktieboekje.Info + Combi. 1690. .Info + Combi ll.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – D – 01 – TRACTOREN . . Diverse Onderdelen.ew.Dexheimer: Type: 345. .m 996 + handleidingen.David Brown: Alg. 02 – D – 03 .David Brown: Type: 900.Deutz: Techniek. 02 – D – 04 – TRACTOREN . . . . . .David Brown: (Super) Cropmaster -Instruktieboekje.m. 2390. . . .David Brown / Case: Typen 4690 en 4890 .David Brown / Case: Typen 1210/14 en 1410/14 . .David Brown: Typen: 880 en 885 02 – D – 05 – TRACTOREN .David Brown: Type: 2D.David Brown: Type: 990 t.De Hardi. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.David Brown: Type: 850. .Delfino. .David Brown: Types: 25D . . .David Brown: Cropmaster: Diverse Types.David Brown: Type: 950. .Info + Combi l.David Brown: Motor + Onderdelen/ handleidingen.

.Deutz: Typen D 25.Deutz: Type: 13 PS. . D 30.Deutz: Type: 45 PS. .Deutz: Type D 15 .Deutz: Types: D25. . . .Deutz: Type: 40 PS.Deutz: Instructieboekjes D 30 laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Deutz: Types : D25 – D30 ll.a: F3L 514 / F4L 514 / F3M 417.14 – TRACTOREN . .Deutz: Type: 18 PS.Deutz: Type : D40.Info.2 – D30. . . 02 – D .Deutz: 11 PK Type: F1L 612.Deutz: Type: 50 PS. + D80. . . 02 – D – 15 – TRACTOREN . 02 – D – 09 – TRACTOREN .Deutz: Types : D25 – D30 l.19 van 487 .Deutz: Type: 42 PS. .Deutz: Instruktieboekjes. .Deutz: Type: 28 PS. Alg.Deutz: Type: 22 PS. . . .Deutz: Type: 24 PS.Deutz: Type: 30 PS. D 40 .Deutz: Type: 60 PS.Deutz: Diverse Types: o. 02 – D – 08 – TRACTOREN .Deutz: Type: 514.Deutz: Types : D50 – D55.Deutz: D -Serie. 02 – D – 11 – TRACTOREN . . 02 – D – 10 – TRACTOREN .Deutz: Types: F3L 514. .Deutz: Type: 65 PS. .Deutz: 11 PK Type: F1M 414.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Deutz: Instructieboekjes D 15 02 – D – 13 – TRACTOREN .Deutz: Type D 60 + handleiding .Deutz: Instructieboekjes 612 02 – D – 12 – TRACTOREN . F4L 514.Deutz: Types: 18 PS + 24 P + Combi. .Deutz: Type: 34 PS. .Deutz: Type: 15 PS.

Deutz : Instructieboekjes .Deutz : Algemeen .Deutz . 02 – D – 21 – TRACTOREN ..Deutz .Deutz .Info deel I . .Serie Overige info .Deutz: Typen 4005 en 4505 .Fahr: Intrac: 2000 .Deutz: Type D 2506 .m 16006 . .Fahr: Handleidingen 07 serie . .Deutz Typen 8005 en 9005 02 – D – 17 – TRACTOREN .Deutz .Deutz: 06 –Serie: Alg. .Fahr: Intrac: 2000.Fahr: 07 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – D – 16 – TRACTOREN .e.Deutz: Typen 2505 en 3005 .Deutz .Deutz: Trekkerhandboek(Deutz) .Deutz – Fahr: Alg.Deutz – Fahr: Alg.Deutz: Instructieboekjes: diverse typen 05-serie 02 – D – 18 – TRACTOREN .Fahr: Intrac: Algemeen I.Deutz .m 6005 .Deutz: Instructieboekjes 02 – D – 20 – TRACTOREN .e.Deutz : Types: D6006 en D6206 .Info + Combi.Info deel II 02 – D – 23 – TRACTOREN . .Deutz: Typen 5005 t.Deutz: Types: 7506 en 8006 .Deutz .Deutz : Types: D4506 en D5006.20 van 487 .Deutz: Intrac .Deutz .20.Deutz: Types: 10006 t.m 7206. 02 – D – 25 – TRACTOREN . III.Deutz: Type D 4006 02 – D – 19 – TRACTOREN .Fahr: 06 .Deutz : Type D 3006 .Serie Overige info.e.Deutz : Types: D6806 t.Fahr: DX85 / DX90 . II .Fahr: DX110 / DX120 laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Deutz: Instructieboekjes 02 – D – 22 – TRACTOREN .Deutz : Types: D5206 en D 5506. 02 – D – 24 – TRACTOREN .

21 van 487 .Fahr: Agrotron TTV .Douglas .Deutz .Deutz .Deutz .Fahr: DX-3 smalspoor (V) .Deutz .Deutz .Deutz .Fahr: DX-6 .Deutz .Fahr: Agroplus: Typen 75 .Fahr: Instructieboekjes DX-3 en DX-4 Deel1 02 – D – 26 – TRACTOREN .Doe's.Fahr: Typen DX 36V en DX 36F .Deutz .Fahr: Instructieboekjes DX 3 en DX 4 Deel 2 .Fahr: DX 230 / DX 250 .Deutz .Fahr: Typen DX 50 V en DX 50 F .Fahr: DX-3 Vario-Serie.Deutz .Deutz . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Fahr: AgroStar.DX-V overige Types.Dutra: Types: UE.D.F.95 . .Dexheimer.Deutz . 02 – D – 28 – TRACTOREN .Fahr: AgroPrima .35 / UE.Fahr: DX 50 kommunaal . .100.en DX-8 serie .85 .Dowty. .Fahr: DX140 / DX145 / DX160 . . .T.Fahr: AgroXtra .Fahr: Agrotron .Fahr: DX-F . .Deutz .Fahr: DX-4 serie 02 – D – 27 – TRACTOREN .Fahr: DX-3 Starcab serie .Deutz .Deutz . .Deutz .Deutz .Fahr: AgroCompact. . .Deutz .40 / D4K-B.serie .Doppstadt.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Deutz .Deutz .Deutz .Fahr: DX-7.

. .Eron. 02 – E – 02 – TRACTOREN . .16.Eicher: Serie 300 en 3100 .Eco.Eicher: Alg. .Info + Diverse Types: o.Economy.Eicher: Werktuigendrager I . . .28 PS.Eicher: Typen Koningstiger.Eicher: Types: Mammuth . .Erkelenz.Eicher: Triebwerk + Onderhoudsboekjes.Eicher: Types: 11 .Eicher: Serie 2000 .Enti.Eicher: Diverse (oudere) typen 02 – E – 04 – TRACTOREN .Euclid.Eicher: Serie 4000 02 – E – 05 – TRACTOREN . .Effepi.Europ. .60 PS.Elec-Trak .22 van 487 . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Empire. .Energic .Eicher: Werktuigendrager II .Eicher: Serie 300 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – E – 01 – TRACTOREN .Eicher: Diverse (oudere)Types .Earthmaster.Eicher: Types: Overige 30 .a: EB. .Eicher: Types: Wotan.Eicher: Serie 500 . .Eicher: Serie 3700 .Energy. . .Eicher: Typen Tiger 02 – E – 03 – TRACTOREN .Eicher: Typen Puma. .Ebro. .Eicher: Serie 6900 en 700 .

23 van 487 .Fahr: Type: D400. . . .Farm Manual.Fahr: Type: D132. .Fahr: Werktuigdrager Type GT130.Fahr: Types: D12 / D17 / D22.Fahr: Type: D177 . .Fahr: Type: D181. 02 – F – 02 – TRACTOREN .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – F – 01 – TRACTOREN .Fahr: Type: D88.Fahr: Type: D135.Fahr: Type: D180 .Fahr: Type: D66.Fahr: Handleiding voor D 177. 02 – F – 04 – TRACTOREN . Type: D400.Fahr: Type: D25. .Farmall. . .Famo.Fahr: Types: D12 / D17 / D22. . 02 – F – 03 – TRACTOREN . . 02 – F – 08 – TRACTOREN . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Fahr: Types: D12 / D17 / D22. .Fahr: Type: D17. . . 02 – F – 06 – TRACTOREN . . 02 . . . .Fahr: Type: D131.Fahr: Type: D540.Fahr: Type: D90.A.Fahr: Alg.Fahr: Instructieboekjes D 177 .Fahr: Type: D12. .Famulus. 02 – F – 07 – TRACTOREN .Fahr: Type: D130 02 – F – 05 – TRACTOREN .B.Fahr: Type: D160.Fahr: Type: D270.Fahr: Type: D30.F – 09 – TRACTOREN .Fahr: Types: D400.Fahr: Type: D133.Fahr: Type: D45. .Info + Combi. .Farmann. .

Farmer .Info + Combi.m..Fendt: Type: Einmannsystem l. . .Fendt: Farmer S –serie . / 4.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Fendt: Farmer 3S / 4S..Fendt: Farmer: Type: 105: Onderdelen + Folders.Fendt : Farmer 108 S .B. .Fendt: Farmer: Type: 106. . + F25.Fendt: Type: Farmer 2.. .Fendt: Farmer: Type: 104. .Fendt : Farmer 106 S .Farmax .Fendt: Type: Einmannsystem ll. .Fendt: Farmer Serie: 102 . Onderdelen.Fendt : Farmer 105 S .Fendt: Farmer: Type: 108.Farmhand.Fendt: Servicetraining 200-serie 02 – F – 14 – TRACTOREN . . . 02 – F – 11 – TRACTOREN . . zie Agricola ..Fendt: Service Training 9.Favache.Fendt: Farmer: 200 Serie: Onderdelen.Favorit. . + 5.Fendt: Favorit 4S t.103.e. .Fendt: Kundendienstmitteiling.F..Fendt: Innovatieve ontwikkelingen . 02 – F – 10 – TRACTOREN .Fendt: Algemene info laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Feldmeister. . 12S 02 – F – 13 – TRACTOREN . . .Fendt : Farmer 103 S .Fendt: Alg.24 van 487 .Fendt : Farmer 102 S .Fendt: Fix Serie.Fendt: Bedrijfshistorie . 02 – F – 12 – TRACTOREN .Fendt: Types: Dieselross: F15. .Fendt: Farmer Serie: 3.Fendt : Farmer 104 S .. . . .Fendt: Agrobil S 02 – F – 15 – TRACTOREN .Fendt: Dieselross Serie. .Fendt: Type: Einmannsystem lll.Motostandard.

Fendt : Favorit : Algemene informatie .Fendt: Farmer: Types: 310 / 311: Onderdelen.m. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. 260 S .Fendt: Favorit Serie 500 C Boek Servicetraining.Fendt: Farmer werktuigendrager (GT I) .Fendt: Farmer: Serie 300 SL/SLA instructie boekjes. 02 – F – 16 – TRACTOREN . .Fendt: .Fendt: Farmer Werktuigendrager (GT II) .m.Fendt : Serie 700 Vario .m 615 (ll).Fendt: .Fendt: Favorit 800-serie .Fendt: .Fendt : Serie 900 Vario .Fendt: Favorit serie typen 620.Fendt: Farmer Serie 240 S t.m 309 C. .(I) . . .Fendt: Farmer: Farmer serie 307 t. 312 .Fendt: .e.Fendt : Favorit : Serie 500 C 02 – F – 19 – TRACTOREN .e.Fendt: Favorit 600 Serie 610 t.Fendt: .Fendt: Farmer: Types: 310 / 312: Folders.Fendt: Farmer: Serie 200 S .e.Fendt: Serie 400 Vario .e.Fendt: Farmer: Kommunaal uitvoeringen .e.Fendt: Farmer LS instructieboekjes 02 – F – 17 – TRACTOREN .Fendt: Technische info (alg) Series Farmer 200 V en 200 P Typen Farmer 203 V Typen Farmer 203 P-serie Typen Farmer 250 V/P n 280 V/PFarmer: 200 Serie Diverse instructiebladen en boekjes.Fendt: Favorit 600 Serie 610 t.Fendt: Farmer: 300 C Serie .m 615.Fendt: Xylon 522 en 524 . 02 – F – 18 – TRACTOREN .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Fendt: Overige Info. 620 en 626 02 – F – 20 – TRACTOREN .Fendt: Farmer: 307C t.Fendt: Farmer: Types: 310 / 311: Instruktieboekjes. . .Fendt: Favorit Serie 500 C Handleiding . . .Fendt: Farmer Serie 300 SL/SLA documentatie .Fendt: Overige info 2.25 van 487 .Fendt: .

Fiat: Model: 18 ll.Fiat: 200 Serie.Ferguson: T. . .Field Boss.26 van 487 . . .Info ll 02 – F – 26 – TRACTOREN . .Fiat: Alg. . 02 – F – 25 – TRACTOREN . 02 – F – 30 – TRACTOREN .Fiat: Alg.Info + Combi.E.E.Ferguson: Overige Types + Combi Info.E.Fiat: Types: 215 / 315 / 415. .Ferguson: Info Systeem NLD's.Fiat: Model: 18 l.Info lV. . . . .E. 02 – F – 23 – TRACTOREN .Fiat: Diversen Types: voor 1960. 02 – F – 24 – TRACTOREN .Fiat: Alg.Field Marshall.Info III. . (Benzine). 02 – F – 28 – TRACTOREN .Fiat: Alg.Fiat: 400 Serie l. + T. (Petroleum). . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Info V 02 – F – 27 – TRACTOREN .Ferguson: Alg. 02 .Info l. .Fiat: 400 Serie ll 02 – F – 29 – TRACTOREN .Field Farmer. . + T.F – 22 – TRACTOREN . .Fiat: Alg.Ferrari.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – F – 21 – TRACTOREN . .Ferguson: Types: 35 + FE 35 trekker. .Fiat: Types: 500 / 550 / 600 / 650.Fiat: Types: 200 / 300 / 400: Werkplaatsboek MB.Ferguson: T. .C.F. .E.Ferrari. .E.Fiat: 312 Serie.D.Info.Fiat: Types: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450.Ferguson: Info Systeem Overige.A. (Diesel).Fiat: Alg.Ferguson: T.

laatste actualisering: 12-12-2008 blz. 446 en 488 . S) .e. 850.Fiat: 805 C (rups) .Fiat: Types: 780 / 880. . 02 – F – 34 – TRACTOREN .Fiat: Algemene bedrijfsinfo . 02 – F – 33 – TRACTOREN . .Fiat: Serie 70 ..Fiat: Typen 466. .Fiat: Type 70 .Fiat: 400 en 450 .Florida.Fiat: Type 640 .Fiat: Type 65 – 90 DT .90 (DT) .66 02 – F – 35 – TRACTOREN .Fiat: Typen 1380 t.Fiat : G .Fiat: 80 Serie: 480 / 680 / 1180 etc.Fiat: Types: 140 – 90 DT t.Fiat: Types.Fiat: Type 35 – 66 .F – 31 – TRACTOREN .Fiat: Serie 76 .e.m.Fiat: Serie 94 .115 – 90 DT en 130 – 90 DT . 566 en 666 . 1280 .Fiat Types 80 – 90 DTen 85 – 90 DT .F.Fiat: Typen 680 en 780 .Fiat: Serie 86 .90 DT .Fiat: 420.Fiat: Versatiles (4 x 4 ) . 900 en 1000 . 02 – F – 32 – TRACTOREN .27 van 487 .Fiat: 70 – 66 en 80 .Fiat: 460.Fiat: 4x4 Trekkers. 160 – 90 DT .FIM: Vega 4RM .Fiat: Typen 880 t.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 .Fiat: Types: 700 / 750 / 800 / 850 / 1000.M.Fiat.Serie .e. 1880 .m.Fiat: Serie Winner .Fiat: Type 45 – 66 (incl.Fiat: Serie 670 .Fiat: Typen 750.Fiat: Type 55.Fiat: Type 540 . .Fiat: Serie 88 . 480 en 500 .Fiat Types 90 – 90 DT en 100 – 90 DT 02 – F – 36 – TRACTOREN .m.C. . Type 580 .

.28 van 487 . .Fordson Major: "New" Folders etc.Fordson: Type: (Super) Dexta: Instruktieboekjes.Ford: Type: 8N . 02 – F – 46 – TRACTOREN .1952: Instruktieboekjes.Ford Trekkernieuws: 1981 t/m 1988. .Ford: Types: GT / LGT. 02 – F – 43 – TRACTOREN . . .Ford: Type: Dexta. .Ford: "10" Serie I . 02 – F – 45 – TRACTOREN .1952: Folders / Werktuigboek. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. 02 – F – 41 – TRACTOREN .Ford Major: 1945 . .Ford Major.Ford Trekkernieuws: 1971 t/m 1974.Ford: Type: 8N .Fordson: Type: "Super" Major.Dearborn: Instruktieboekjes. . .Fordson Major.Fordson: Type: (Super) Dexta: Folders etc.M.R Type Kultimax Geräteträger 02 – F – 37 – TRACTOREN . 02 – F – 39 – TRACTOREN . 02 – F – 38 – TRACTOREN . 02 – F – 40 – TRACTOREN .Fordson Major: "New" Folders etc. .F.Ford: Types: 2N / 8N / 9N /NAA Onderdelenlijst.Ford: “10” Serie Kompact.Info + Combi. 02 – F – 44 – TRACTOREN . .Ford Trekkernieuws: 1959 t/m 1964.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . . . .Fordson: Type: "Power" Major.Ford Trekkernieuws: 1965 t/m 1970. .Ford: Voor 1945.Dearborn: Folders etc.Ford: Alg.Ford: Instruktieboeken.Ford Trekkernieuws: 1975 t/m 1980.Fordson Major: "New" Werkplaatsboek. 02 – F – 42 – TRACTOREN .Fordson: Type: (Super) Dexta: Onderdelenlijst. . .Ford: Type: "Red Tiger".Ford Major: 1945 .1952: Folders + Diversen.Ford Major: 1945 .

.Ford: 2000 Serie. 02 – F – 47 – TRACTOREN .Ford: 9000 Serie.Ford: "FW" Serie.Ford: 3000 Serie.Ford: 4000 Serie. .Ford: 8000 Serie. .Ford: "TW" Serie ll.Ford: 6000 Serie. . .Ford: "10" Serie II.Ford: "20" Serie.Fossati. 02 . 02 – F – 50 – TRACTOREN . .Franam.Ford: 7000 Serie. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Fort.Fortschritt. .Ford: "TW" Serie l. .F – 51 – TRACTOREN .29 van 487 . 02 – F – 49 – TRACTOREN .Ford: 5000 Serie. . 02 – F – 48 – TRACTOREN . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .

Güldner: "AFN" Serie.Gede.GM.Grunder. .Garvar. .Güldner: Types: G15 / G20 / G35.Güldner: Type: A3 laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Info + Combi.Güldner: Types: G25 / G30.Gloppe.Gardrat. .Gerwi.Gems .Grombasen.Garden-All.I .Gallamini.Güldner: Type: A2 . . .Gandolfi.Güldner: Types: G40 / G50. .Güldner: Types: G45 / G60 / G75. . .Goldoni II .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – G – 01 – TRACTOREN .Gardrat.GH. . .General Electric.Güldner: "AB" Serie. . .Giovannini. .Goldoni. . Tractoren.Gravely.Garner.Gevarm. . . .Grillo. .Gilson.Güldner: "ABN" Serie.Germinal. .Global. .Güldner: "ABL" Serie. .Güldner: "AZK" Serie. 02 – G – 02 – TRACTOREN . . . .Güldner: "A + AF" Serie.30 van 487 . . 02 – G – 04 – TRACTOREN . . . .Gibson.Güldner: Alg. . .Güldner: "ADN" Serie. . 02 – G – 03 – TRACTOREN .Golden-Bellus.Goldoni III . .Güldner: "ALD" Serie. .

. . .Hanomag: Types: R112 / R217 / R218 / R228.Info . . 02 – G – 05 – TRACTOREN . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . 02 – H – 06 – TRACTOREN .Hako.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Güldner: Types: AX + AK.Hanomag: Type: R55.Hanomag: Type: R28.Hanomag: Alg.Gutbrod. . 02 – H – 07 – TRACTOREN . .Hanomag: Combi I.Hanomag: Type: R35.Hanomag: Combi . 02 – H – 05 – TRACTOREN .31 van 487 . .Hanomag: Type: R22. 02 – H – 04 – TRACTOREN .Güldner: Diverse Types: o.Güldner: Types: Multitrak / Hydrocar.Hanomag: Type: R40.Hanomag: Perfect: Folders.Hanomag: Algemeen. 02 – H – 02 – TRACTOREN . 02 – H – 03 – TRACTOREN . .Hanomag: Folders 1962. .Hanomag: Type: R12.Gutbrod.Hanomag: Type: R27.Hanomag: Type: R18. . . .Hanomag: Perfect: Info.Hanomag: Voor 1945.Hanomag: Type: R24. .Gunsmith.Hanomag: Type: R25. .Haney. 02 – H – 01 – TRACTOREN . .Hanomag: Type: R19.a: G315 / G236 / 20 PS.Hanomag: Type: R45.Gutbrod. . . .Hanomag: Type: R16. / R5.Güldner: Type: A4 .Hanomag: Types: R4. . .

Holder: Serie C 40. .Hela: Type: D112.Harvall.Hanomag: Brillant: Instruktieboekjes v.Holder: Types: A serie.Hanomag: Granit Serie.serie .Holder Serie Cultitrac A 18 30 t/m A 50 . 02 – H – 10 – TRACTOREN .Holder: Algemeen 02 – H – 12 – TRACTOREN .Hela: Types: D24 + D117.a: Combitrac 600 / 700. 02 – H – 09 – TRACTOREN .Hinomoto .Holder: Type: B10 t/m B 19 .Hela: Types: D38 + D45. .a: 600 / 700. C 50 en C 60 . .Holder: Park . .Hatz: TL-Serie o. .a typen A10 + A12. .Hercule: Type: 45 CV. AG. o. o.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – H – 08 – TRACTOREN .Info + Combi.T.Hela: Diverse Types: na 1955 o. . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .a: 15 PS / 18 PS / 22 PS.Hela: D200 / D400 + D500 Serie: o. .Hela Varimot.Holder: Serie A 500 .Hatz: T-Serie o. A45 en A 55 . 02 – H – 11 – TRACTOREN .a: D218 / D438 .Hela: Type: D16. . .H.Holman. .Holder: Generatie 2000 . . 02 – H – 14 – TRACTOREN . .a: TL13 / TL17 /TL24 /TL38.Hatz: Alg. . .a: T13 / T16.32 van 487 . .a: C220 .Hela: Diverse Types voor 1955 o.Hanomag: Brillant: Folders v.Hanomag: Robust + Greif.Hart-Parr. .Holder: Serie Cultitrac A 60 02 – H – 13 – TRACTOREN . o.D538.Hela: Alg.Hela: Type: D415. .a: D24 / D130 / D312. .Holder: Serie Bosbouw Type: B12.Hela: Types: D12 / D15.en AM serie. .C224 / C112.Holder: Serie Kommunaal en C 500 .Hanomag: C-Serie o. .Info + Combi. .Holder: Serie A 30.M.

Mc.I. 488 (T) .S. .H. .Hürlimann: Types 6160.Hürlimann: Types 361. Cormick "O" Serie.Hürlimann: Algemene informatie . 6200 .C: Deering / Mc.H.C: Techniek: Agriomatic.2Z. 356.Hummel: .Huffie. 6170 T.2Z.Hürlimann: Serie XA en XB .I.Hürlimann: Types 6115.C.Hummel: .C: Techniek: Touch .Hürlimann: "Robuste". 02 – I – 03 – TRACTOREN .H. .H.33 van 487 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . 268. 6135. 478 . .20.I.H. . .H.C: Alg.I.H.I.Hürlimann: . 6136 . 372 .Hürlimann: Serie SX . .I.Homelite. . Techniek: Exact Hydrauliek. .I.Hürlimann: Types 351. Mc. 496 .C.I. Cormick: Types: W6 + WD6.C. Cormick "W" Serie.C. Cormick Diversen Types: 10 .I.Hürth 02 – I – 01 – TRACTOREN .C. Mc.Hürlimann: Typ[es 480. Techniek: Tractor & Power Units.Hürlimann: Types 490.I. . .C.Hürlimann: Diversen Types. Vierwielige Tractoren: Types: DE52 / DE52A + U50 . . 6190.I.I.Info + Combi. . .H. . 466.: . . 476. .H.Hürlimann: Types 460. 5116 . 6165.Hürlimann: Types 470. 5110. Tweewielige Tractoren: Types: DE52 / U50 . Techniek: Overige.I.C.Info + Combi.Hommel.H. Algemene info Type Prince 02 – H – 15 – TRACTOREN .Horsch.C. Hydro Control 02 – I – 02 – TRACTOREN .C.Hürlimann: Serie XT .C.H.C. Cormick: Types: W9 + WD9 WR9. 468 .Hürlimann: Types: D70 / D90 / D100 / D120 / D600.Hürlimann: Types 4105. 358 .H. 02 – I – 04 – TRACTOREN laatste actualisering: 12-12-2008 blz.H.H.H.S.C: Alg.Control.H.I. Cormick: Type: W4. Techniek: Modulor. Mc. Mc.I. .

. F 275 B-250 .I. 02 – I – 10 – TRACTOREN .H. .H.I.C: Types: D-322 / D-326.C. .H. 02 – I – 07 – TRACTOREN . Farmall: Type: BLD2.C.I.I..H. Farmall: Types: FC + Super FC.C.I.C.C.I.C.H.H.I.H. Farmall: Type: "DF".I.C. Farmall: Type: "FG". Farmall: Types: (Super): H + HV.I. Farmall: Types: D-320 / D-324. Farmall: Type: "Cub". . Farmall: Types: D-214 / D-217.H.C.H.C.AV + Super A. .C.I.C..H. Combi Info.H.I.H. .I. . Farmall: Type: "Cub Cadet".H.I. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .H.H. .C.I.H. .H.I.I.C. Farmall: Types: DLD2 / DED3 / DGD4. 02 – I – 11 – TRACTOREN .I.H.I.C.H.C.C.H.I. 02 – I – 06 – TRACTOREN . B-250 B-450.I.C.I.C.C: Types: D-215 / D-219.I. 02 – I – 08 – TRACTOREN .B-275.H.H. .C.I. Frankrijk: Diversen Types. Farmall: Type: DED3.H. 02 – I – 09 – TRACTOREN . Farmall: (F-serie): 12 / 14 / 20 / 30. Farmall: Type: (Super): M .34 van 487 . . .I.H. Farmall: Types: (Super): BM + BMD.C..C.C.H. Farmall: Types: 706 / 806.C: Duits: Combi-Info. 02 – I – 05 – TRACTOREN . . Farmall: Type: DGD4.C: Types: 130 / 230 / 350 / 450 / 650.I. . Farmall: Types: (Super): BW + BWD Serie.H. Farmall: Types: C + Super C.I.H.I.C.C. Farmall: Types: "M + MD".C: Types: 323 / 353 / 423 / 383.C.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .H. .TA. . + M.I.C .I.C: .B-275. B-240 . . Farmall: Type: D-212. .H.H.I. . . Farmall: Types: A .I.H. 02 – I – 12 – TRACTOREN .C. Farmall: Types: H. .H.I.H..I.

I.I. Mc. Types 533 / 633 .H.I.C.I.I. .C.C: Types: 553 / 654 / 724 / 824.H.I.a: B-450 / 706. .C.I.C: Types: D-432 / D-439.H. 826.C: Instruktie Boeken.C: Type: Serie 86. . Types: 955 / 1055. .C. Cormick: 700 Serie. Cormick: 400 Serie.C.H.a: 444 / 454 / 434.C: Diversen.I.H. Mc. . 02 – I – 15 – TRACTOREN . 253.C.H.H.H. o. . Farmall: Types: D-440.C: Engels: Diversen Types: o.I.C. Types: 644 / 744 / 844 / 844 S. Types 533 V / 533 E t/e/m.I. 733 V / 733 E 02 – I – 21 – TRACTOREN .C.433 .C.H.C: Type: Serie 88.I.H. .H. Cormick: 200 Serie. Cormick: 500 Serie. 02 – I – 22 – TRACTOREN .I. 02 – I – 19 – TRACTOREN .H. 323. Mc.H.H.I. . 02 – I – 17 – TRACTOREN. Types: 743 / 745 / 845.H.C.C. Cormick: 100 Serie.H.H.I.I. .C: Type: Serie XL. 423.C. 02 – I – 14 – TRACTOREN .a 624.I. Mc.I. . o.H.C. .C: Amerikaans: Diversen Types: o. .a.I.: Types 733 / 833. 450.H. .H. .H. 414.I.I.I.H. Cormick: 300 Serie. .I. Mc. .I. . 1026. 523. .I. Mc.H. o.I.C: Type: Serie 84.C.C. 02 – I – 20 – TRACTOREN .I.I.C.H.C: Types: 523 + 624.H. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. 02 – I – 18 – TRACTOREN .35 van 487 .I.H.C: Types: 800 Serie. Farmall: Types: D-430 / D-436.H.C. Mc.I. Mc. Algemeen + Types: I.C. .a.H.H.H. Cormick: Type: Star. Types: 946 / 1046 / 1246.C. .H.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – I – 13 – TRACTOREN . Type: Serie 66. .I. 02 – I – 16 – TRACTOREN . Cormick: 600 Serie.H.I.C.

C: IH 3388. 268 . Types 855 XL / 1056 XL . . 3210.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – I – 23 – TRACTOREN .M.C Types 956 XL / 1056 XL 02 – I – 24 – TRACTOREN .C: IH 5088. 02 – I – 25 – TRACTOREN .I.M. 5488 . 3510 .Intercontinental: Type: C-26. .Iseki: TS 1910 .C: Hydro 84 .I.Info + Combi.Irus: Diesel . TX 2160 . TU-serie. .Iseki: TA-serie.I.I.C.Intrac Algemeen / System.T: Alg. TE 4450 .H.H.I.Irus: Intrac: Type: T12. Types: 1255 / 1455.i.R .C: Industrie 258.Iseki: TF 317m TF 321 .Iseki: Algemeen 4-Wielige Tractoren. SX.36 van 487 .T: Type: 533. overige types: o. 3588 .I.Iseki: TE 3110. 02 – I – 26 – TRACTOREN . TE 4370.C.a: 577 / 5100.H.H. .Iseki: TE 4270.Iseki: TX 1300.Schlepper.I. .M. .H.H.Iseki: TX 2140.I.H. TX 1500 . .serie laatste actualisering: 12-12-2008 blz.I. 5288.

Info + Combi.John Deere: Types: 1630 / 2030 / 2130 / 3130. . .John Deere: "R" -Serie. .John Deere: Types: 310 / 510 / 710.R" -Serie + Alg.John Deere: Types: 1350 t/m 4850.John Deere: Model: 50. .John Deere: "M + MT" -Serie. .Info.John Deere: "H . .Info + Combi. 02 – J – 02 – TRACTOREN .John Deere: Modellen: 50 / 60 / 70 + Combi Info. 02 – J – 07 – TRACTOREN .John Deere: "A . . . . .B.John Deere: Types: 100 / 200.John Deere: Alg. .John Deere: Alg. .John Deere: Types: 2120 / 3020 / 3120. . .: 185 . .John Deere: Types: 1010 / 2010 / 3010 / 4010 / 5010. .John Deere: Alg.John Deere: Types: 3020 / 4020 / 5020. .John Deere: "D" -Serie.John Deere: Types: 1350 t/m 2650.Info + Combi.John Deere: Types: 320 / 420 / 520 / 620 / 720 / 820 (Oud).John Deere: "70" -Serie.John Deere: Model: 60. 02 – J – 08 – TRACTOREN . 02 – J – 04 – TRACTOREN .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – J – 01 – TRACTOREN . 02 – J – 05 – TRACTOREN .John Deere: "G" -Serie.J – 10 – TRACTOREN laatste actualisering: 12-12-2008 blz.John Deere: Model: 40.John Deere: Alg. .John Deere: Types: 4020 t/m 7520. . 02 – J – 09 – TRACTOREN .37 van 487 . .1135.L" -Serie.Jacobsen. . 02 . 02 – J – 06 – TRACTOREN . 02 – J – 03 – TRACTOREN .John Deere: "B" -Serie.Jaques-Frazer.J.John Deere: Type: 1120. .C.Info + Combi.John Deere: A-Serie.1115 .

02 – J – 12 – TRACTOREN . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.D-6006.Info.700 + Combi Info.38 van 487 .John Deere: Types: 820 / 920 / 1020 / 2020.a: 200 / 4020 + Boomgaardtrekkers / Gazonmaaiers.John Deere Lanz: Diversen Types: o.John Deere: "40" -Serie: o. .D-3606: Betriebsanleitung.John Deere Lanz: Type: 300 I. . .a: 200 / 440 + Model: 80.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . 02 – J – 13 – TRACTOREN .John Deere Lanz: Types: 100 .Lanz: Type: 260 S: Ersatzteilliste. .John Deere Lanz: Type: 300 II .John Deere Lanz: Type: 100. .a: 1140 / 2040 / 2140.Lanz: Types: D-2806 .Lanz: Types: D-5006 . 02 – J – 11 – TRACTOREN .John Deere Lanz: Type: 500. Tuintrekkers.John Deere Lanz: Type: 700.John Deere: "40" -Serie.John Deere: "20" -Serie + Alg.John Deere: Types: 2120 / 3120 / 4520 / 7020 / 7520. .John Deere Lanz: Type: 310. .John Deere: Diversen Types: o. . . 02 – J – 15 – TRACTOREN .Lanz: Type: D-5506. . .John Deere: Types: 4030 / 4230 / 4430 / 4630 / 8430. . 02 – J – 14 – TRACTOREN .

. . 1056.Landini: Alg.Lamborghini: Overige Types: o.Lambotghini: Types 653. . 754.a: KB-17 / 22 / 25. 904 .Kramer: Diverse Types voor 1960. .Kioti.Kent.Landini: Type Velite .Lamborghini: Types 550. 02 – L – 01 – TRACTOREN . .Kramer: Alg.Kendall.Kelkel.Komatsu.Kögel. .. 955 .Kramer: Types: KL-200 / KL-300 / KL-400 / KL-600. . 854. 700 . .a: R3200. 02 – K – 05 – TRACTOREN .Landini: Types 513V.Kultimax. . KL-550.Kraka.Info + Combi + Overige Types o. . . 02 – K – 02 – TRACTOREN . 704.Lamborghini: Types R 235. .Info + Combi.Labourier: Modellen: LD-50 / PL-4 / PL-6.Kramer: Types: KB-17 + KL-17.1256 en 1556.Kubota: 4x Workshop Manuals.Kramer: "KL" -Serie.Krieger. . .Kramer: Types: KL-260 / KL-360. .a: 583 / 683. . . . 02 – L – 02 – TRACTOREN .Kleine Reus.Kramer: Types: 314 t/m 1214. 533V. . .Lamborghini: Algemeen + oude typen (en rupsen) . .Kópfli.Kramer: Types: KB-22 / KB-25. 613V laatste actualisering: 12-12-2008 blz. 600. 603. .Kubota: Diversen Types. 02 – K – 04 – TRACTOREN .39 van 487 . 02 – K – 03 – TRACTOREN . . .Kramer: Types: KB-12 + Combi Info + Overige Types: o.Lamborghini: Types Sprint.Kawasaki. .Kühner & Berger.Lamborghini: Types 956.Kubota: Diversen Types.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – K – 01 – TRACTOREN .Kramer: Types: KL-150 / KL-250 / KL-350 / KL-450. 603. 804. Runner en Crono .

Landini: . Rex.Landini: Algemene info: Serie 80 . 774.Lanz: Modellen: L/J/N/P/S.000 . .Landini: Types 14.Landini: . Atlas . .Landini: Types Trekker (rups) .Landini: Type: 80 Serie.Lando 02 – L – 06 – TRACTOREN .Landini: Serie Advantage .Landini: Types: 40 Serie.500 T.Landini: . 8880 en 9880 . Types: 3500 / 7500 / 8500 + 9500 Folders.500 .Landini: .Lanz: Tot Model: HN3 ( ca: 1935). Alldog: Alg.Landini: .Landini: . 10.Landini: Types Mythos.Landini: Types 10.Landini: Types: 25 / 30 t/m 75. 684 Types 674. .000S .Landini: . 16.Landini: Algemene info sere 60/70/80 .Landini : Types 3000 t/m 4500 .Info + Combi.Landini: Types: 60 Serie. 874 Types 1106.Landini: Serie Legend .Landini: Serie 70 . 02 – L – 04 – TRACTOREN .Lanz: Alg.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . 02 – L – 07 – TRACTOREN laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Landini: Type 13. . 1206.000. . 16000.Landini: Types/ 7500 / 8500 / 9500 02 – L – 05 – TRACTOREN .000-serie .Landini : Types 12500 + 14500. Ghibli.Info + Combi. .Landini Types Powerfarm. 1306. . 775 Types 483.Landini: Type 4500: 5500 / 6500 .40 van 487 .Landini : Serie Blizzard .Lanz.Landini: Types 5000 t/m 8000 .Landini: Types: 30 Serie. 7880. .Landini: Productinfo: Serie 80 . 583.Landini : Algemeen 10.Landini: Types 6880.Landini: Types 660. 1`506 en 1706 Serie Premium Serie Grand Prix Serie Formula Serie Champion Serie Racing Serie Victory 02 – L – 03 – TRACTOREN .Landini: .Landini: . Globus .

. Instructie Boekjes. . .Lanz: Type: D-3606. . Info. 02 – L – 08 – TRACTOREN .Lanz: .Lanz: Type: D-1506.Lanz: Type: D-1206.Lanz: . . .Lanz: Type: D-2806.Lanz: Type: D-2416.Lanz.Lanz: Type: D-3506. . .Lanz.Lanz: Type: D-8506.Lanz. . Alldog: Motor-Werktuigdrager.Lanz: Modellen: L/J/N/P/S. . . Alldog: Type: 1305 Benzine..Lanz: Type: D-5506.Lanz.Lanz: Type: D-3206.Lanz: Type: D-2216.Lanz: . . Alldog: Type: A-1315.Lanz: Instructieboekjes .Lanz: Type: D-2402.a: D-2539 / D-9532 + D-2531 / D-1666. 02 – L – 11 – TRACTOREN . . 02 – L – 12 – TRACTOREN . Types: D-1506 / D-9506 Instruktieboekjes. Alldog: Type: A-1806.Lanz.Lanz: Type: D-7506. .Lanz: Type: D-1906. .Lanz: Type: D-1616. . 02 – L – 10 – TRACTOREN . Types: D-1616 / D-2816 Combi.Lanz: Type: D-1306. Types: D-1706 / D-2206 Instruktieboekjes.Lanz: Type: D-4016. .Latil.Leader.Lanz: Type: D-2206.Lanz: Type: D-1266.41 van 487 . . . . .Lanz: Types: D-6000 / D-6016. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Lanz: Type: D-9506.Lanz: Overige Types: o. . .Lanz: Type: D-1706. .Lanz: Type: D-2016. Alldog: Type: A-1305 Voldiesel. .Lanz: Types: D-3606 / D-7506.Lanz: Type: D-1106. Info.Lanz: Type: D-2816.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .Lanz: Types: D-5006 / D-5016. Types: D-1706 / D-3606 Combi. 02 – L – 09 – TRACTOREN . Instruktieboekjes. . .Lanz: .

Leyland: Types 154 en 253.M. .L. .H. / AS 330.M. 2100 .. 70 en 80 .N: Prijslijsten. .A.a: 50 PS / D8515M. . . 02 – L – 13 – TRACTOREN ..T.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . 472 02 – L – 14 – TRACTOREN ..A. 75.. .Leyland: Types 272.Leyland: Types: 384 / 344 . 100./ 2F. . 83 en 93. .Lesa.P.M.N: Type: 2K.Leyland: Types: 235... . 604 . 60. / C-40.N: Types: A-45.M.Leyland: Types 282. . .Leyland: Types 262. / B-45.A.Lugli.Leyland: Types. 65. .M.a: AS 542A.Leyland: Type 502.L.N: Overige Types: o.Lindner: Types 1600. 485.Mai.B. .L. 02 – M – 02 – TRACTOREN .Leyland: Types: 285.Leyland: Type 802.A.Lely.Leyland: Type 602.N: Diesel / Motorboekjes. 482 ...Lentor. 4100. 704 .B. .Mali.Leyland: Alg.Loiseau.A.Leprotto.1.N: Type: A-25. . .Info + Combi .Lindner: Nieuwe generatie + types 50.Leyland: Types: 245 / 255 / 270. / B-18. 95. 462 .Leyland: Type 702. . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. 02 – M – 01 – TRACTOREN . . . . 804 .A.M.M.N: Types: AS 325. 504 . .Lindner: Types 55.A. .Lombardini.A..Lundell: Type: 2020..Leiber.Lindner: Algemeen . .42 van 487 .M. .N: AS Overige Types o.Li-Trac : Type 300 .M. 1700 en 1750 .Le Roi.

A.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek ..Massey-Ferguson: 200 -Serie. . . .Massey-Ferguson: 100 -Serie.Map. .Massey-Ferguson: Types 363 S.Massey Ferguson: Types MF Elf. (II) 02 – M – 09 – TRACTOREN .M..Massey-Ferguson: Type: 133.M. + 4S.Massey-Ferguson: Serie 300 HiLine laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Massey-Ferguson: Type: 132.Massey-Ferguson: Serie .Massey-Ferguson: Types: 25 / 30 / 825.Overige. (I) ..Massey-Ferguson: Alg..e. t..M. 365 .A.Massey-Ferguson: Type: 135.Massey Ferguson: Typen MF 37.Massey-Ferguson: Type: 35. 02 – M – 03 – TRACTOREN .N: Alg.Massey-Ferguson: Serie 307 .Massey-Ferguson: Type: 130.Massey-Ferguson: Type: 165.. . . . 383 S .N: 2S.Massey Ferguson: Combi.Info + Combi.Massey-Ferguson: Type: 175...Massey-Ferguson: Types: 154V t/m 174V .m 395 . .m.400 .N: Type: 2L.M. + 4.Massey-Ferguson: Types: 820 + Combi 35 + 65.Info 02 – M – 05 – TRACTOREN . . MF 42 . 02 – M – 08 – TRACTOREN ..A.Massey-Ferguson: Type Super 90 02 – M – 07 – TRACTOREN .A.Massey-Ferguson: Types 350. .. .Massey-Ferguson: Types: 148 / 158 / 168 / 178. .. .Massey-Ferguson: Types 375 t.300 Algemeen. MF 25.. .Massey-Ferguson: 200 -Serie.Massey Ferguson: Instructie Boek MF 1200 02 – M – 06 – TRACTOREN .Massey-Ferguson: Serie . .Marshall. . MF 21.N: 2. . . MF R7000 .43 van 487 . 02 – M – 04 – TRACTOREN .Massey-Ferguson: Types: 185 / 188.e.Massey Ferguson : Type MF 145 .Massey-Ferguson: Type: MF 65.

Massey-Ferguson: 1100 -Serie.Massey-Ferguson: Overige Types: o. . 02 – M – 11 – TRACTOREN . MF 575 . . . .Massey-Ferguson: Serie 3000.Massey-Ferguson: Serie MF 3400 02 – M – 13 – TRACTOREN .Massey-Ferguson: Serie MF 6200 .e.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Massey-Ferguson: Serie MF 2700 met o. 02 – M – 12 – TRACTOREN .Massey-Ferguson: 1000 -Serie. MF 3145 . . 1250 .Massey Ferguson: Typen MF 592 en MF 595 .Massey-Ferguson: 800 .Massey-Ferguson: Serie MF 600 ( I ) .m.e.Algemeen .m.Massey-Ferguson: Type MF 3065 – Steep Nose .en 1500 .Massey-Ferguson: Type MF 3600 Dyna Shift .Massey-Ferguson: Serie MF 7400 .Massey-Ferguson: Serie MF 8400 .Massey-Ferguson: Typen MF 3610 t. .Massey-Ferguson: MF 500 -Serie.Massey-Harris: Pony + Diverse Types.a.Massey-Ferguson: Typen MF 3050 t.e.Massey-Ferguson: Serie MF 8100 .Massey-Ferguson: Typen MF 3115 t.Massey-Ferguson: Serie MF 6100 .44 van 487 .m.a. 1135m 1155 en 1805.Massey-Ferguson: Serie MF 2200.Massey-Ferguson: Industrietrekkers: o. typen: 2720 / 2725.e.Massey-Ferguson: Serie MF 600 ( II ) . MF 3680 .Massey-Ferguson: Type MF 8200 Xtra . .Massey-Ferguson: Serie MF 3200 . Technische info .Massey-Ferguson: Serie 300 CF (rups) 02 – M – 10 – TRACTOREN .Massey-Ferguson: Serie MF 2000 en Serie MF 2005.Massey-Ferguson: Serie MF 8200 .Massey-Ferguson: Type MF 4120 .Serie.Massey-Ferguson: Serie 304 V t. .Massey-Ferguson: Serie MF 2600 met o.Massey-Ferguson: Type MF 3600.Massey-Ferguson: Typen MF 550 t. 205 / 203 / 702 / 735.Algemeen . .a: 1105. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Massey-Ferguson: Serie 3000.Massey-Ferguson: Serie 3000.e. typen: 2620 / 2640 .m.Massey-Ferguson: Serie 3000. .a: 65 R&S.Serie.Massey-Ferguson: 1800 . MF 3095 .Algemeen .Massey-Ferguson: Serie MF 6400 .m 374 V .Serie.Massey-Ferguson: 1200 -.Massey-Ferguson: Serie MF 4300 .

.MB . .Massey-Harris: Types: 30 + 30 K.MFT.Info + Combi. .MB – Trac: Diverse Types.Massey-Harris: Types: 44 + 44 K.Massey-Harris: Alg.Massey-Harris: Types: 55 + 55 K. .Trac: Types: 700 / 800 / 900 / 1000. .Minneapolis-Moline: "U" -Serie: Instruktieboekjes.Mc Cormick VF – serie . . .E.. .Mercury.Info + Combi .Matbro.Trac: Types: 1100 / 1300 / 1500 / 1800. .MB .Minitrac. . .Meili. 02 – M – 17 – TRACTOREN .(II) . 02 – M – 21 – TRACTOREN . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Massey-Harris: 20 .Merlo .a: 12 / 20 PK + 26 / 40 PK.M. WF .45 van 487 . .Mayrath.50 Serie: .Trac: Types: 65 / 70 + 95 / 105. .Massey-Harris: Type: 20 K. + 745.MB – Trac: Types MB – Intrac. .Merk (Pullax).trac 02 – M – 19 – TRACTOREN . 02 – M – 18 – TRACTOREN .Trac: Types: 700 / 800 / 900 / 1000 (I)..MB .MB . 02 – M – 15 – TRACTOREN . .MB .Minneapolis-Moline: Alg.Mc Cormick MC – serie .Minneapolis-Moline: "U" -Serie: Folders.Minneapolis-Moline: "R" -Serie.C.Massey-Harris: Types: 744.Massey-Harris: Overige Types: o.Massey-Harris: Types: 22 + 22 K.Micromax. . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – M – 14 – TRACTOREN .Maxim.Massey-Harris: Types: 81 / 82 / 101 / 102.Mc Cormick CX – serie . 02 – M – 16 – TRACTOREN . 02 – M – 20 – TRACTOREN . . .Info + Combi.Trac: Alg.

.a: G + A Tractor + BF..Minneapolis-Moline: "Z" -Serie: Instruktieboekjes.M.Minneapolis-Moline: Overige Types: o.M.Nayler .a: 3 DL + 4 DM.Nuffield: (Universal): 3 + 4. .Multicar.Newman.New Holland: I 02 – N – 02 – TRACTOREN .Info + Combi. .Mitsubishi.Hill.Normag: Types: 17. .Nuffield: Instruktieboekjes: Diverse Types: o.Motocart. PS.R. .a: 360 / 480 / ST 18 & ST30.46 van 487 . / 25.NIBB. . .Normag: Type: Kornett 1 + 2. . . .Nordtrak: Diverse Types: o.Napolione.Moto-Treuil.. 02 – M – 22 – TRACTOREN .Murray.Northrop.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .New-Holland: III.Motokov . 10/42 + 10/60.Muir .Normag: Types: Faktor l / ll / lll. .Normag: Overige Types: o. . . . / 133. . .Nuffield: (Universal)(D): M3 + M4: Folders.T.Monax.. . 02 – N – 04 – TRACTOREN .New Idea . . . 02 – N – 03 – TRACTOREN . . . Hi Torque Tractor.Normag: Onderdelenlijst NG 23 K .Minneapolis-Moline: "Z" -Serie: Folders. .D. .a: Diesel 45 PS / 28 PS / 28 HP.New-Holland: II.Nuffield: Service Parts List: Diverse Types. .Munktells.Mulag.Motug. .Motomeccanica. .New-Holland: IV.S: Type: A-80CS. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Monarch. 02 – N – 01 – TRACTOREN . .Normag: Alg.

. 02 – O – 01 – TRACTOREN . 02 – P – 02 – TRACTOREN .Oly.Oliver: Type: Super 55.Info + Combi. .Nuffield: (Universal): Diverse Types: 10/42 10/60 460.Piaggio. 02 – P – 01 – TRACTOREN .Oliver: Overige Types: o.Oliver: Alg. 02 – N – 06 – TRACTOREN .Pasquali: Typen Trekkers .Platter.Oliver: Type: Super 88.T.Oliver: Type: 90. .Ottawa. .Oliver: Type: Super 77. .PGS: Diverse types: Roma 30 PK / Marte 18 PK / Rubino.Leyland: Diverse Types: o.O.Pasquali: Typen Kommunaaltrekkers. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Nuffield: (Universal)(D): M3 + M4: Instruktieboekjes.Ocrim.Nuffield . .Oliver: Type: Super 66. .a: 20 / 25 / 1900. . . 02 – O – 03 – TRACTOREN .O: Type: C25.O.Oliver: Type: 70.M.Oliver: Type: 80. .a: 4/65 154/344. .Nuffield . . .OM.0 & K: (Orenstein & Koppel).Oliver: Super 88 manuals . . . .Pasquali: Algemeen .BMC: Diverse Types: 342/460 4/25 3/45 & 4/65. . . 02 – O – 01 – TRACTOREN . . . .47 van 487 .Oliver: Type: 60. .Oliver: Types: 55 / 66 / 77 / 88 / 99 + Combi Info. .Oliver: Types: Super: 90 + 99.Park.BMC: Handleiding. 02 – P – 03 – TRACTOREN .Ota.Plumett.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – N – 05 – TRACTOREN .P .Panter. .Nuffield .

Rába.Porsche Junior: Types: K / L / Q / S. .Ranger.Polytrac. .Renault: Types: Diversen. .PulVorex.Powerbuilt.Porsche: Type: Master.Porsche: Overige Types: o.Porsche: Alg.a: "U" -Serie.Powerhorse. .President .Randi. 02 – R – 02 – TRACTOREN .Renault: Algemeen .Porsche: Type: Standard J 02 – P – 05 – TRACTOREN . . . .Pony. . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek Polaris.Rapid. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Renault: Types: Diverse handleidingen.Rancke. .Renault: Types: Diverse handleidingen.Porsche: Type: Standard Star. 02 – R – 04 – TRACTOREN .Porsche: Type: Super Export.48 van 487 . . . 02 – R – 03 – TRACTOREN . . . .Info.Powersteer.Ransomes. . .Porsche: "P" -Serie.a: Standard S.Proferr. .Prinzivalli. 02 – R – 01 – TRACTOREN . . .Porsche: "AP" -Serie.Le Pratique. .Primus. .Power. .Renault: Types: D16 / D22 / D30 /E30 / D35.Porsche: Type: Super L. .Prins. 02 – P – 04 – TRACTOREN .Renault: Types: Diversen. . .Porsche: Overige Types: o.

. .Renault: Types: 50 t/m 90. .14 SP .Renault: Types: 351 t/m 651.Renault: Type 106.I .Renault: Type: 75 TS 02 – R – 08 – TRACTOREN . .Renault: Type: 7045.421.54 TS/TX/TZ t.Renault: Types: Junior / Super. 02 – R – 06 – TRACTOREN . Cergos. !55.54 TL .Renault : Type : 106.Renault: Serie Ares 500. 02 – R – 09 – TRACTOREN .Renault: Algemeen "TX"-Serie.32/34 .Renault: Types: 301 .Renault: Types: 361 .Renault: Types: 50 t/m 90 II.Renault: Types: 681 t/m 1181.656.Renault: Series 58-85 LS en 55-70 LB .Renault: Types: Ceres. .Renault: Types: 86 / 88 / 89 / 94 / 96 / 98.3046.Renault: Types: 556 . .Renault: Types: 3041 . .Renault: Types 751 S + instructieboekje .461.Renault: Series Ares 700. 02 – R – 05 – TRACTOREN . .49 van 487 .m.Renault: Types: 70 t/m 73. Ares 600 .401. 02 – R – 10 – TRACTOREN . Ergos.Renault: Type: Master.Renault: Types: 751 t/m 1451.Renault: Atles en Nectis 02 – R – 11 – TRACTOREN .e. (map 3) 02 – R – 07 – TRACTOREN .Renault: Types: Junior / Super.Renault: Types: Junior / Super.32/34 en 80. Ares 800 . .Renault: Series 61-75 RS. (map 1) . .Renault: Serie TX (II) laatste actualisering: 12-12-2008 blz.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . (map 2) .Renault : Diverse nieuwere typen . 652. .Renault: Types: 321 .Renault: Serie TX (I) .54 TS/TX/YZ .Renault: Serie 103. .Renault: Types: 460. 850 en 954 .Renault: Types 75.Renault: Types: 652 t/m 752.Renault: Types: 53 / 55 / 56 / 57. .

12 / 50.m.M.Roriatica. .Russell.Renault: Types 50 V t.Renault: Types 50. 80.Roadless.Renault: Serie TX (III) .e. .Renault: Serie TZ.12 / 80. Fructus .Roper. . .Same: Types: Antares 110 / 130.Same: Types: 240 / 260 / 360 02 – S – 02 – TRACTOREN .Renault: Types 460 t. .Renault: Types 50 S t.m. .Ritscher: Overige Types: o.Renault: Motoren (MWM) 02 – R – 14 – TRACTOREN . .Same: Types: Aurora / Buffalo.e.m 480 S .Renneport.Same: Types: 450 / 480. 80 V .Ritscher: Type: Multitrak.50 van 487 .14 t. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Rohr.Info + Combi.Ruhrstahl. 32 D .RS (VEB): Type: 09.a: 17 . .Same: Alg.Same: Types: Centauro / Centurion.Info + Combi. .Ritscher: Types: 515 / 525 / 535.R. 18-14 D/HD.Same: Type: Argon . 556 S en 656 S . 02 – R – 15 – TRACTOREN . .Ritscher: Types: 412 / 520 / 528 / 540. .Renault: Types 18-12 D/HD. . 02 – S – 01 – TRACTOREN .14 02 – R – 13 – TRACTOREN .W.RS (VEB): Alg. 466 S. . .Renault: Smalspoor: Pales.Same: Types: Atlanta / Ariete .e.Rome . 02 – S – 03 – TRACTOREN . .e.16 02 – R – 12 – TRACTOREN .Renault: Types 490 S.Info + Combi + Overige Types. 90 S . .Info.Reform Muli.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Ritscher: Alg.m.Same: Alg. . 24 D. .19 PK.

.Same: Types: Types: Types: Types: Condor / Corsaro. Explorer / Falcon / Galaxy.Same: . .Schlüter: Types Compacttrac.Schanzlin: Serie Gigant vanaf type 300 .Satoh .Schluter: Types Super .Same: Types: Solar 50 / 60 / Solaris 25 /45 .Same: Overige Types. . Drago / Delfino / Diamond / Dorado.Same: Types: Laser / Leone / Leopard. 02 – S – 09 – TRACTOREN .Same: Types: Mercury / Minitauro / Mintaurus.Same: .Same: Types: Rubin . . . .Schlüter: Alg. . 02 – S – 08 – TRACTOREN . .Same: Types: Vigneron. . 02 – S – 07 – TRACTOREN .Schanzlin: Serie 803 en Kommunaal .Schlüter: Types: AS-17 / AS-22 / AS-30.Saxonia. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Schlüter: Types Profitrac.Schanzlin: Serie Gigant tot type 300.Schlüter: Types Supertrac.Sauerburger.Same: Types: Pant(h)ter / Puledro 02 – S – 05 – TRACTOREN .Schluter: Oude series .Schlüter: Types: DS-15 + DS-25.Info + Combi.Schluter: Types S-serie .Schilter. .Schlüter: Types: S-15 / S-20 / S-25 / S-35 etc. .Same: .Schlüter: Types Tractomobil Algemeen.Same: Types: Titan 160 / 190 / 265.Same: Types: Samecar / Sirenetta / Silver.Schanzlin: Serie Tuinbouw en Golf.Same: Types: Sametto / Saturno. . .Same: Type: Ranger .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .51 van 487 .Same: Types: Taurus / Tiger / Trident . .Same: Types: Silver 02 – S – 06 – TRACTOREN . ./ Golden Hercules / Italia / Jaguar.Beaver (Honda) . . 02 – S – 04 – TRACTOREN .

.Shibaura: Serie 3000/3040 t/m 5000/5040 02 – S – 12 – TRACTOREN .a: voor 1960 (Fiat) 02 – S – 13 – TRACTOREN .Someca: (Fiat): Types: 200. 02 – S – 14 – TRACTOREN . . . V480 . 8300 .Shibaura: S 30..Steyr: Alg.Staub. SU 1341 . V-serie.Schneider.Shibaura: Serie 1300/1340. . SE-serie groot. .Shibaura: Serie 4999/4040 t.670.Scoiattolo.Shibaura: D-serie.Simplex. SU-serie . 1600/1640. .Shibaura: Algemeen .Sift.Sterling.Shibaura: Types 318. .Sekura.Steiger.Shibaura: SU 1301. . . . 7000/7040 .Speedex. S 30A .Shibaura: Serie 5300 t.Steyr: Ontwikkelingen laatste actualisering: 12-12-2008 blz.m.Shibaura: SP 1040 . . . .e.m. 1500/1540.Shibaura: Serie 1400/ 1440 t/m 3200 / 3240 .Springfield.Simplicity.Steyr: Info Kommunaalseries 02 – S – 15 – TRACTOREN .Standard. .Someca: (Fiat): Types: 750/800 / 850/900 / 1100/1200/1300.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – S – 10 – TRACTOREN .Steyr: Ontwikkelingen .e.. .Someca: (Fiat): Types: 411 / 415 / 511 / 612 / 615 / 715. . 445 .Info + Combi. .Shibaura: SE-serie klein.Someca: (Fiat): Types: 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 55.Shibaura: Types V 475. 02 – S – 11 – TRACTOREN .Schmotzer.Schlüter: Types Eurotrac .Simar.Someca: Diverse Types: o. .52 van 487 . .Sendling. .Sidena. . .

8140. 8080 .Steyr Types 8080 en 8090 .Steyr: Types 8170. . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Serie: .Steyr: Type: 1000.Steyr: Serie CVT.Steyr: Serie Multitrac M . .Stihl. 02 – S – 18 – TRACTOREN .Steyr: Type: 400. .Steyr: Type: 8065 RS. 8110 . 70. . . 02 – S – 16 – TRACTOREN . 8065. 8160.Steyr: Type: 1400.Steyr: Types: 190 + 280. . 8070.Steyr: Type: 700.Steyr: Types 8055.Stock. .Steyr: Toebehoren 8000-serie . Types: 80 + 84 I. 8075.Steyr: Type: 800. 8165 . .53 van 487 .Steyr: Type: 188.Steyr: Type: 1100.Steyr: Types Kommunaal .Steyr: Types: 86 / 182 / 185 / 258 / 290. .Steyr: Type: 9000.Steyr: Type: 180: Folders.e.Steyr: Instructie Panorama . . . 8075 RS en 8085 RS 02 – S – 20 – TRACTOREN .Steyr: Type: 500.Steyr: Type: 1200. . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . 02 – S – 17 – TRACTOREN .Steyr: Types 80 + 84 II .Steyr: Type: 180: Instruktieboekjes.m. 8180 .Steyr: Type: 288. .Steyr: Type: 900.Steyr: Serie I (1958) Serie III / 30 t.Steyr: Types: 8100.Steyr: Types 8055. 8075 02 – S – 19 – TRACTOREN . .Steyr: Types 8120.Steyr: Type: 8300.Stotz. . 8085 en 8095 .Steyr: Type: 600. .Steyr: . 8065.Steyr: Types 8060. .Steyr: Type M 9000 . 8130. .Steyr: Types 850.

Torpedo.Toro. . . . .Unimog: Types: U45 / U40 / U52 / 421.T.Unimog: Alg. .Info + Combi l.Tractavia.Terra-Gator.Trantor. . 02 – U – 03 – TRACTOREN . . .Technoma.Export (Russisch).Unimog: Types: U70 / U80 / U84 / U110 / U406 / U 416.Technoimplex. .Techno . 02 – T – 01 – TRACTOREN .Unimog: S -Serie. 02 – U – 02 – TRACTOREN . . .Unimog: Types: 600 t/m 1500.54 van 487 .Unimog: Types: 600 t/m 1500.Tuff-Bilt.Sutcliff.Thoma. . . .Tong-Yang. . . 02 – U – 04 – TRACTOREN . . .Triple. .Tryco. .B.Unimog: Alg.T.Trusty. . .Unimog: Types: 600 t/m 1500.Tünnisser & Stocks. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Tatrac. .Tigratto. .Systra.Tractoscoop. 02 – U – 01 – TRACTOREN . . .Traktoroexport.Tyler.Tugger.Unimog: Types: U54 / U66 / 403.Unimog: Types: 30 / 411 / 434.Info + Combi ll. . .Unimog: Eerste Types: o.C.Telehoist .Unimog: Alg. . .Turner.T Y M.Info + Combi lll.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .M.J.a: 30 / 2010. . .

8300.Valmet: Types 901. 02 – V – 01 – TRACTOREN . 8350.S.T.Valmet: Algemene info .7000 en 8000 . .Ursus: Types Bambi.Valmet: 8100. 02 – U – 07 – TRACTOREN . 6400.Valmet: Types 6000. C385.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . 8000 . 6300.Valpadana: Serie 2000. 02 – U – 05 – TRACTOREN .Valpadana: Types 20-24.Unitrak. C325. 3000 en 4000.Valmet: Typen 504 en 604 .Valmet: Types 2005.Ursus: Types serie Bizon 200 en Bizon 400 . 565.Valmet: Types 365. 330 . B 28.Uniteck.Ursus: Algemeen.Valmet: Types 505.Valpadana: Serie 6000.Valmet: Types 455. C 3110. 8150.S. . 605 .Valmet Type 615 M 02 – V – 03 – TRACTOREN . 6600. 665 .55 van 487 .Valmet: Metta 4100/4600 .Universal (Roemeens).Unimog: Overige Types: o.R. 245-236.Valtra: S-serie. 450 500 en 545 .Valmet Types 305 / 405.Valmet Technische beschrijving (Kuiken) . 02 – U – 06 – TRACTOREN .Valmet: Algemeen . . types: Jupiter. 2105. C350.B. 260. . B 40. 703 . . C355 . XT serie laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Valmet: Types 300 t/m 1200. 6100.Valmet: Type Twintrac . 8400 en 8600 . 1203 .Valpadana: Serie 6000 / 9599.Valpadana: Algemene info . T-serie.Ursus: Types C 360. . serie 200. 1004 / 1604 . 230.Valmet: Types 705.U.80. .Valmet: Types 702.a: OM 314 / U150 /425 . 655 en info alg. 805 en 905 . .Valmet: Types 502 en 602 .U.Valpadana: Serie 400. 6800 . 2605 .Utos. C 368.Valtra: 8050. . 465. . Multitrac 02 – V – 02 – TRACTOREN .

700. 2254 .Info + Overige Types.Volvo – BM: Types 430 en 500.Vevey. . . .Vierzon: Overige Types: o. .BM: Alg. 800 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – V – 04 – TRACTOREN .Volvo – BM: Types 2005. 2200.Volvo – BM: Types 2650.V.Vierzon: Types: H0 / H1 / H2 / HV. 2654 .56 van 487 .Varimot.E. .Vendeuvre. . .a: Super 204.Vandel. .Versatile.Volvo .. 02 – V – 05 – TRACTOREN .Volvo: Alg.Valtra: Typen Forest .Info. .. 2105.Volvo: Types: T-24 . + FV. 2250.Vredo laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Volvo – BM: Types 650.T-25. . .Volvo: Types: T-21 / T-41 / T-42 / T-43.Vierzon (CGM). ..Vewema. . .B..

.Wikov . 4-175 .Wahl.Slavia.Zetor: Bijzondere trekkertypen en rupsen . .Wesseler.t.Yanmar.Wheel – Horse: B. .e.Whiting . . .Info + Combi.Zetor: Verzamelbrochures .en C-serie .Weichel. 02 – Z – 03 – TRACTOREN . 4745.Zetor: Types: 3011 . . .Zetor: Types: 2011 / 3011 / 4011 l.Zetor: Types: 4712.White: Field Boss 2-70. 2-85. 02 – Z – 04 – TRACTOREN .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – W – 01 – TRACTOREN . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wheel – Horse: Algemeen.White: Field Boss 4-210.Zetor: Alg. .Zetor: Type: 25 .4011 ll.Warchalowski. .White: Tuintrekkers . .57 van 487 .White: Type Plainsman .White: Field Boss 2-180 .White: Field Boss 4-150.m 6711 en 6745.White: Algemeen (1) .Zetor: Types: A / K / Super.Wolf 02 – Y – 01 – TRACTOREN .Zetor: Instruktieboekjes. .Yamaha.Westwood.Zetor: Instructieboekjes (II) .White: Algemeen (2) 02 – W – 02 – TRACTOREN .White Oliver: Diverse typen. 02 – Z – 02 – TRACTOREN .Zetor: Types: 2511 / 3511 / 4511 / 5511. 02 – Z – 01 – TRACTOREN .Westfalia / Westwood. 4-270 . 2-105 .White: Field Boss 4-180 . . .Zetor: Types: 15 / 330 / 440 / 550. .Weideman .Zetor: Type: 50 Super. .

m.Zetor: Types: 3321.58 van 487 . 9520 / 9540 . 6320.e.Zetor Types 5011. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. 6911 en 6945 . 8045. .Zetor: Types: 3320 en 4320 + algemene info .m 7511 em 7545 . 5045 t.Zetor: Types: 8520 / 8540 t.Zettelmeyer. 5340.m 11011 en 11045 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 02 – Z – 05 – TRACTOREN . 3341 t. 7321/ 7341.ZTS.Zetor: Types: 5211 / 6211 / 7211 en 7245/ .m. .e. . 16045. t. 7520.Zetor: Types: 8111 en 8145 .e.Zetor: Types: 4911.Zetor: Types: 5320. 7540 . t.e. 6340.Zetor: Types: 8011. m.Zetor: Types 8211 / 9211 / 10211 / 12211 / 16245 . 12045.Zetor: Types: 12011.e.

Typen / Jeeps / Portaaltrekkers enz. .Ford: Model: A & AA: Onderdelenlijst / Instruktieboekjes. . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Trekkers: Bijz. 03 – 02 – JEEP .Info + Combi.Jeep: Daf .Jeep Willy: CJ-2A / CJ-3A. . . .Union.Jeep Willy: Alg.Jeep Willy: Diverse Types + Werktuigen.Jeep: Austin.Pony. . . .Jeep: Haflinger.Jeep: Landrover.Jeep: Auto .59 van 487 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 03 – 01 – JEEP .

.Bouyer.Bungartz II laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Brumi 04 – 05 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .A.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 04 – 01 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .Agria Technische beschrijvingen . . . .Bertolini. .Agria I .Culto. .Agriter . .C.Agria Maaiers . 04 – 04 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .S. .Aebi.B.E. .Agriflex.M.Agria III .Austro Rapid .Bolens. .M. .60 van 487 .Agria II . .Agria Oudere typen 04 – 02 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .Barbieri .British – Anzani (Iron Horse).Bucher II .Alltrac .Adriatica .Agria. .Auto .Ariens.Antonio Carraro.Bomford . .Agria IV .Diversen A t/m Z .Barford.B.Agri Oudere typen 04 – 03 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .Bucher I.Allis Chamers .C.B. .Agricola .Allen.Agria Algeneen .Big Chief.Bungartz I . .Algemeen .Artiglio. .

Energic.Garner. .Effepi. .Fulton. .Goldini. .Constant Power.Fahr.Colwood. . . . .Girolit .Cambio .Fort . . .Bungartz III .61 van 487 . .FM .Farmers Boy / Farm-easy. .Choremaster.II .Garden Master .Goldini: handleidingen. .Garda .Clifford.Bungartz IV . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Duet Polymark .Goodwood. .Ferrari II . . .Eschelman .Canadiana .Ferrex.‘Gilson” .Gardenfarm. 04 – 07 – TWEEWIELIGE TRACTOREN -FB .Framo.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 04 – 06 – TWEEWIELIGE TRACTOREN . . .Garden King 04 – 08 – TWEEWIELIGE TRACTOREN . .Goldini.Ellinwood. .Graco . .Figaro / Nibbi Brumi.Goldini I.Gefion.Cliotrac .III .Coleby. .Domina .Farmwell. .Garden-All.Ferrari I.Fuji.Gardeneer.

Gutbrod. .Grillo .Landré & Glinderman.Grunder. . 04 – 10 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .Meccamica Benassi .Holder III 04 – 11 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .Mabec. .Mity-Midget.Hako.Lister .Hummel . .Honda II .Kessler.62 van 487 . .L'argo.Komatsu.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 04 – 09 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .I .Irus.Hansa. . .Howard. .Iseki. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Gyro. .JLO.Iseki II .Kersten .Holder I.Iron Horser . .Mitsubishi .Kosaka. . . .M. . . 04 – 13 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .Milwaukee.Mep .H. . .JBM .Gravely.Labor.Holder II . .Wijse. .Grifo .King .Kubota.Honda I.Mighty Man. 04 – 12 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .M. .Mayfield. .

Ranger .Planet.Plow-trac. .Reform.Rotary hoe .Moto . 04 – 14 – TWEEWIELIGE TRACTOREN . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .SBO .Nibbi I.Nichols. .Moto Standard.Pistorius. . .Moto Guzzi. . .Row-trac.Nibbi IV.Refix . .Mountfield . .Ransomes .Platz .M.Rototiller.Schilling. .Momax. .Rapid.Nobili . . .Pony .Red-E.Page . .Scheer.Pasquali I .Sabo . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . . .Nibbi II.Saw-tractor.Pinza 04 – 15 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .Pasquali II .Satoh.Robin .PGS . .W. .Schanzlin .63 van 487 .Norlett .Motorhak .Motrac. .Roto-Junior .Scarabeo.Otto. .Robby .Nibbi III.R.

Texhonpommnmnopt.Sisis . .Trusty .Seidelhuber. .Staub. .Valpadana I .Simplicity.S.Sturm. .S.W.Wolseley .Tri.Schonberger.Springfield. .Simar I .Vogel & Noot . 04 – 18 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .Solo.Unitractor.E.Wringley. .Simka.Servita.Viking. .Speedex. . . .Wilmes .Somua. .Westwood . .64 van 487 .Valpadana III . .Soberfon.Universal.Seaman. .Valpadana II .Standard.Semiac . .Simar III . 04 – 17 – TWEEWIELIGE TRACTOREN . . . . .Schmiedag. .Texas .Solomat . . .Trac-all.Troy.Simar II . .V.Ackerfix.Toro. .Yanmar laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Siemens -Schuckert.Shibaura. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 04 – 16 – TWEEWIELIGE TRACTOREN .P. .

65 van 487 .Yardman laatste actualisering: 12-12-2008 blz.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .

Trekker-Cabines: “Behr” .Trekker-Cabines: "Fritzmeier / Massey Ferguson".Trekker-Cabines: "Fritzmeier / Info cabines". . .Trekker-Cabines: "Fritzmeier / John Deere".Trekker-Cabines: "Fendt". . .Trekker-Cabines: "Comfort".Trekker-Cabines: “Bril” . . . . . 05 – 02 – TREKKER-CABINES / TREKKERSTOELEN .Trekker-Cabines: "Ferguson".Trekker-Cabines: "Fritzmeier / Fiat".Trekker-Cabines: "Deere".Trekker-Cabines: "Boteron".” . . .Trekker-Cabines: "Fritzmeier / Zetor".Trekker-Cabines: "Fritzmeier / Ford".Trekker-Cabines: "H.Trekker-Cabines: "Farmcab".Trekker-Cabines: "Ford".Trekker-Cabines: “Bolinder” .Trekker-Cabines: “Brown” .(Stow).Trekker-Cabines: “Antem” .".Trekker-Cabines: "Heja".Trekker-Cabines: "Dieteg".Trekker-Cabines: "Fritzmeier / Same".Trekker-Cabines: “Dorser” .Trekker-Cabines: “Braakman” . .Trekker-Cabines: "Fritzmeier / International".Trekker-Cabines: "Automatic".Trekker-Cabines: "Fritzmeier / Deutz". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 05 – 01 – TREKKER-CABINES / TREKKERSTOELEN . .Trekker-Cabines “F.D. . . .Trekker-Cabines: "Gouw".Trekker-Cabines: "Ansel".Trekker-Cabines: “Duun” .Trekker-Cabines: "Fritzmeier / Steyr". .Trekker-Cabines: “Farmhand” . .Trekker-Cabines: "Buisard" .Trekker-Cabines: "Denizet". . . .Trekker-Cabines: "Algemeen" .Trekker-Cabines: "Fritzmeier / Algemeen" . .Trekker-Cabines: "Edscha".66 van 487 . . .Trekker-Cabines: "Fritzmeier / Fendt". .C. . . .Trekker-Cabines: “Allen“ .Trekker-Cabines: “ideaal” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Trekker-Cabines: "Duncan".Trekker-Cabines: "Fritzmeier / Lamborghini".Trekker-Cabines: "Growa". .Trekker-Cabines: "Fritzmeier / beugels". (John). .Trekker-Cabines: "Fritzmeier / Eicher".Trekker-Cabines: “Clyde-built”.

Trekker-Cabines: "Loo".Trekker-Cabines: "Traka". . .Trekker-Cabines: “Winsem” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Trekker-Cabines: “Panoramiques”. .Trekker-Cabines “Sovema”.Trekker-Cabines: "Thermoskap". “Iraka” “Jogro”.” . .W.Trekker-Cabines: "Sekura".Trekker-Cabines: "Kwint".Trekker-Cabines: “Manns” .V.Trekker-Cabines: "Topfit".Trekker-Cabines: “V.Trekker-Cabines: "Klippan".Trekker-Cabines: "Mauser".Trekker-Cabines .Trekker-Cabines: "Peko".67 van 487 . . 05 – 04 – TREKKER-CABINES / TREKKERSTOELEN . .M.H.Trekker-Cabines: “Rekord” .Trekker-Cabines: “Kuiken” .B. .Trekker-Cabines: “Sterup”. . .Trekker-Cabines: "Sirocco II" .Trekker-Cabines: "Sta-Dri" .Trekker-Cabines: "Patmar".Trekker-Cabines: "Tim". .Trekker-Cabines: "Modern".Trekker-Cabines: "Vibo".Trekker-Cabines: "Lambourn". .Trekker-Cabines: “Vos” ..B.Trekker-Cabines: “Metaga” . .Trekker-Cabines: "M. . “Kiba” 05 – 03 – TREKKER-CABINES / TREKKERSTOELEN . .Trekker-Cabines: "Koni".C.Trekker-Cabines: “S.Trekker-Cabines: .Trekker-Cabines: "Sirocco I" . . .” . .Trekker-Cabines: "Viktor". . .D.Trekker-Cabines: “Mesan” .". . .S.K.Trekker-Cabines: “Luchtenburg” .Trekker-Cabines: "Silent".Trekker-Cabines: “R. .Trekker-Cabines: “Vavee” . .Trekker-Cabines: "Schilt".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Trekker-Cabines "I. .Trekker-Cabines: "Same".Trekker-Cabines: "Pateer". (van).” .Trekker-Cabines: “Scannex” .Wetterverdecke".Trekker-Cabines: "Luctor".Trekker-Cabines: "Lugstin". .Trekker-Cabines: .

05 – 05 – TREKKER-CABINES / TREKKERSTOELEN . 05 – 06 – TREKKER-CABINES / TREKKERSTOELEN .Trekker-Stoelen: "Ravas". . .Trekker-Stoelen: "Brendel".Trekker-Stoelen: "Girling". .Trekker-Stoelen: "Savas".Trekker-Stoelen: "Eblo". .Trekker-Stoelen: "Sacchetti".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Trekker-Stoelen: "Sifra".Trekker-Stoelen: "Grammer I".Trekker-Stoelen: "Seat". .Trekker-Stoelen: "Sears".Trekker-Stoelen: "Isringhausen" .Trekker-Stoelen: “Isri” .Trekker-Stoelen “Be-Ge” . .Trekker-Stoelen: “Wittkop” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Trekker-Stoelen: “Bostrom” .Trekker-Stoelen: “Fritzmeier” .Trekker-Stoelen: "Corson". .68 van 487 .Trekker-Stoelen: “Erwa” . . .Trekker-Stoelen: "Nimmermüd" . .Trekker-Stoelen: "Grammer III". .Trekker-Cabines: "Wijnmalen". .Trekker-Stoelen: "Kab".Trekker-Stoelen: "Grammer II".Trekker-Stoelen: "Succes". .Trekker-Stoelen: “Casa del Sedile” . .

. . .Trekker-Onderdelen: "Cormick". . . .A. .Trekker-Onderdelen: "C. .Trekker-Onderdelen: "Crofts".Trekker-Onderdelen: "Accord".Trekker-Onderdelen: "Bondioli II ".Trekker-Onderdelen: "Faster".H. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.C.Trekker-Onderdelen: "Farmall". van”.Trekker-Onderdelen: “Dowty” .Trekker-Onderdelen: "Bosch II" .Trekker-Onderdelen: "Carco".). . .Trekker-Onderdelen: "Agriomatic". I". . 06 – 02 – TREKKER-ONDERDELEN .Trekker-Onderdelen: "Bolinder-Munktell". .V.Trekker-Onderdelen: "Al-Ko".Trekker-Onderdelen: “Colle” . .Trekker-Onderdelen: “BJM / Bogense” . .Trekker-Onderdelen: "Bondioli I". .A.Trekker-Onderdelen: "Caterpillar". .Trekker-Onderdelen: “Aipa” .Trekker-Onderdelen: "Eberhardt".Trekker-Onderdelen: "Allman".Trekker-Onderdelen: “Accu’s (Diverse)” . . .Trekker-Onderdelen: "Champion".Trekker-Onderdelen: "Argus".Trekker-Onderdelen: “Atko” .Trekker-Onderdelen: “Driel & Zn. 06 – 03 – TREKKER-ONDERDELEN .Trekker-Onderdelen: "Atko / Atkinson". .Trekker-Onderdelen: "Didot". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 06 – 01 – TREKKER-ONDERDELEN + SNELKOPPELINGEN .Trekker-Onderdelen: "Brown". . . . . .V.Trekker-Onderdelen: "Allman & Co".Trekker-Onderdelen: "Bondioli IV".Trekker-Onderdelen: "Corson".69 van 487 .Trekker-Onderdelen: "Deckel".Trekker-Onderdelen: "Comer Industries". .Trekker-Onderdelen: "Deere".Trekker-Onderdelen: "Bondioli III ".Trekker-Onderdelen: “Algemeen” .Trekker-Onderdelen: “Brammer” . . (Mc. .Trekker-Onderdelen: "C. II".Trekker-Onderdelen: "Baas".Trekker-Onderdelen: "Allis-Chalmers".Trekker-Onderdelen: "Ate". . . (John).Trekker-Onderdelen: "Ensign". . .Trekker-Onderdelen: “Colsma” . ./I.Trekker-Onderdelen: "Bosch I".Trekker-Onderdelen: "Alpas".

L. .Trekker-Onderdelen: . .Trekker-Onderdelen: "Lanz".Trekker-Onderdelen: .F. .Trekker-Onderdelen: "Lundell". . . .Trekker-Onderdelen: "Kramp".Trekker-Onderdelen: “Jaguar” .N. . “Fordson "Fritzmeier". “Fulmina Lenkungen 06 – 04 – TREKKER-ONDERDELEN .Trekker-Onderdelen: "Grosdemouge".Trekker-Onderdelen: “Hürth” .Trekker-Onderdelen: “Howard” . .” .".Trekker-Onderdelen: "Monark". . . .Trekker-Onderdelen: “Guideliner” .Trekker-Onderdelen: .G. .A.Trekker-Onderdelen: “Lely” .".Trekker-Onderdelen: .Trekker-Onderdelen: “Heemskerk” . .Trekker-Onderdelen: “Kaeser” . .Trekker-Onderdelen: "M. “Landini” .Trekker-Onderdelen: “H & F / Froude” .Trekker-Onderdelen: “Kongskilde” .P.Trekker-Onderdelen: "Lavalette".Trekker-Onderdelen: “Lutz .Trekker-Onderdelen: "M.Trekker-Onderdelen: . .Trekker-Onderdelen: "Gassner".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .". .Trekker-Onderdelen: "Grammer".Trekker-Onderdelen: "Hanomag".Trekker-Onderdelen: "Krug". .Trekker-Onderdelen: "Knecht". .Trekker-Onderdelen: “G. 06 – 05 – TREKKER-ONDERDELEN .Trekker-Onderdelen: "L.Trekker-Onderdelen: "Gruva".Trekker-Onderdelen: "Harvest-Saver".S. . "Fawick".R.70 van 487 .Trekker-Onderdelen.Trekker-Onderdelen: "Grau".Trekker-Onderdelen: "Güldner".".Trekker-Onderdelen: "Herriau".".Trekker-Onderdelen: "Lucas".Trekker-Onderdelen: "Faudi". .Trekker-Onderdelen: ”M-W” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Trekker-Onderdelen: "Gorter".Trekker-Onderdelen: "Knorr". .Trekker-Onderdelen: "I.F.Trekker-Onderdelen: "Hengst". .Trekker-Onderdelen: "M. .Trekker-Onderdelen: "Girling".Trekker-Onderdelen: “LB trasmissione” . . . "Ferguson".

Trekker-Onderdelen: "Tebur".Trekker-Onderdelen: . "Perry-Jeffes".". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Trekker-Onderdelen: "Sparex".06 . . "Ransomes" “Rasspe.Trekker-Onderdelen: . .Trekker-Onderdelen: "Wifo".Trekker-Onderdelen: "Safer". .Trekker-Onderdelen: "Warner".71 van 487 . .Trekker-Onderdelen: "Velstra".Trekker-Onderdelen: . "Rockwell-Standard". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.TREKKER-ONDERDELEN .I. . "Pentax". "Friedrichshafen". .".W.".Trekker-Onderdelen: "Twin-Disc". . .Trekker-Onderdelen: . "R.Trekker-Onderdelen: .Trekker-Onderdelen: "Weiste". . .m 06 .07 t.Trekker-Onderdelen: "Staiger". "Rau".Trekker-Onderdelen: "V. . "Ruberg".B.Trekker-Onderdelen: .Trekker-Onderdelen: "Stoll". .Trekker-Onderdelen: "V.Trekker-Onderdelen: .Trekker-Onderdelen: "Zeeman".Trekker-Onderdelen: "S.W. "R. "Ratsional".Trekker-Onderdelen: "Touch-O-Matic".Trekker-Onderdelen: . “Reyners” "Riecam".V.M.H. "Ruhrstahl".Trekker-Onderdelen: "Walterscheid" Zie 06 . "Perrot". "Reims".A. .Trekker-Onderdelen: .E.e.Trekker-Onderdelen: "Timken-Bearing".". "Riemens".Trekker-Onderdelen: .Trekker-Onderdelen: "Zahnradfabrik".Trekker-Onderdelen: .Trekker-Onderdelen: "Welp".Trekker-Onderdelen: "Top-Dog". .O.Trekker-Onderdelen: “Turner” .Trekker-Onderdelen: .A. "Quik-Tatch" “Rabewerk”.Trekker-Onderdelen: .Trekker-Onderdelen: “Speeco” . "R.Trekker-Onderdelen: "Shell". .Trekker-Onderdelen: . .Trekker-Onderdelen: . .M. 06 .12. .Trekker-Onderdelen: .Trekker-Onderdelen: . "Printz".A. .Trekker-Onderdelen: "Westinghouse".V.Trekker-Onderdelen .Trekker-Onderdelen: “Variatori” .".Trekker-Onderdelen: "Nuffield".Trekker-Onderdelen: .Trekker-Onderdelen: . "Rego".Trekker-Onderdelen: . .

Aftakas: overlastkoppelingen I .Technische handleidingen .B.Snelkoppelingen: “Attelages Temoignes .Snelkoppelingen: “Altec” .Snelkoppelingen: “Cora .Handleidingen III 06 – 09 – TREKKER-ONDERDELEN: Walterscheid III .Aftakas: technische info .Snelkoppelingen: “C.Snelkoppelingen: “Röckinger” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Technische handleidingen .” .Snelkoppelingen: “Insta Hitch” .Algemeen .Hydrauliek: Diverse componenten 06 – 12 – TREKKER-ONDERDELEN / SNELKOPPELINGEN .Aftakas: mannetje / vrouwtje .Handleidingen II .72 van 487 .Persinfornmatiemappen .Aftakas: hisorische informatie .Aftakas: overlastkoppelingen III .Onderdelen-lijsten I .Snelkoppelingen: “Herriau” .Technische handboeken .Handleidingen I .Hefinrichting: Topsang .Snelkoppelingen: “Hudra .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 06 – 07 – TREKKER-ONDERDELEN: Walerscheid I .Snelkoppelingen: “Dalbo” .Technische handleidingen 06 – 08 – TREKKER-ONDERDELEN: Walterscheid II .Aftakas: overlastkoppelingen II .Aftakas: wrijfkoppelingen .Snelkoppelingen: “Fendt .Snelkoppelingen: “Canu” .Hefinrichting: Vanghaken .Snelkoppelingen: “Feranti” .M.Aftakas: algemene info 06 – 10 – TREKKER-ONDERDELEN: Walterscheid IV .Hefinrichting: Info over Driepuntshef .Snelkoppelingen: “Fritzmeier” .Aftakas: groothoekkopelingen .Onderdelen-lijsten II .Aftakas: tandwielkastcombinaties 06 – 11 – TREKKER-ONDERDELEN: Walterscheid V .Snelkoppelingen: “Matrot” .

Transmissies: “Dowty I” ..Transmissies: “Linde” . & MECH.73 van 487 . TRANSMISSIES .Transmissies: “Downel / Dowmax”.Transmissies: “Wido Getriebebau / Willy Dost” .Transmissies: “C.Transmissies: “Fairbanks” .Transmissies: “Commercial shearing & Stamping” .Transmissies: “ZF” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.” .Transmissies: “Renolds” . HYDR.Transmissies: “SADI / HydroDelta” .V.Transmissies: “Boulton Paul Aircraft Ltd .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek - Snelkoppelingen: Snelkoppelingen: Snelkoppelingen: Snelkoppelingen: Snelkoppelingen: Snelkoppelingen: Snelkoppelingen: Snelkoppelingen: Snelkoppelingen: Snelkoppelingen: Snelkoppelingen: “Safer” “Sauter” “Schepers” “Schukken” “Schmotzer” “Speeco “PZ /Zweegers” “Reimes” ‘Tract Equipement” “Walterscheid “Wassenaar” 06 – 13 – TREKKER-ONDERDELEN / EL.Transmissies: “Carter Gears Ltd” . zie Boulton .Transmissies: “Algemeen / Hydraulic Power Transmission” .A.Transmissies: “Bucher” .Transmissies: “Lucas” .Transmissies: “Dowty II” .Transmissies: “Borghi Saveri / Quick “ .

. . .Banden: "Continental: Algemeen".Banden: "Continental: Technische gegevens I" 07 – 04 – BANDEN .Banden “Danumbiana” .Banden: "Continental: Banden diverse typen".Banden: "Dunlop: I".Banden “Catchpole” . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 07 – 01 – BANDEN . .Banden: "Algemeen". . . .B.Banden: "Alliance".Banden: "Ceat".Banden: "Cova".Banden: "Goodrich II".Banden: "Firestone: II". . 07 – 07 – BANDEN . .Banden: "Continental: Grondverzet". .Banden: "Firestone: VII".Banden: "Bandenmarkt".".Banden: "Adam's” .Banden: "Bleu-Seal".Banden: "Dunlop: II". 07 – 02 – BANDEN .Banden “Diaband” . .Banden: "Fulda". .Banden: "Continental: Banden diverse typen. .Banden: "Firestone: III". .Banden: "Firestone: X".Banden: "Firestone IV".Banden: "Good-Year: Algemeen I". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .74 van 487 . .Banden: "Goodrich I". .Banden: "Continental: Technische gegevens: II".Banden: “Avon” . 07 – 06 – BANDEN .Banden: "Firestone: IX". .Banden: "Continental: Technische gegevens: III".O.Banden: "Firestone: I". 07 – 03 – BANDEN .Banden: "Firestone: VI". 07 – 05 – BANDEN . .Banden: “Agriband”. .Banden: "Barum". .Banden: "Firestone: V". .Banden: "Firestone: VIII" .Banden: "A.

Banden: "Mex". .Banden: “Hofka” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Banden: “Kleber: Cultuurbanden (smal)” .Banden: “Kleber: Overige info I” .Banden: "Hoeve".Banden: "Heiden".Banden: "India".I. 07 – 10 – BANDEN . MA 5” . Super 100” .Banden: “Kleber: Technische data II” .Banden: “Kleber: Algemeen I” .Banden: "Kleber: Overeige Info III". . Traker” 07 – 11 – BANDEN .” .Banden: "Good-Year: Terra Tires". .Banden: “Kleber: Super 3 t.".Banden: “L.C.Banden: “Kleber: Topker.Banden: "Good-Year: Catalogi Farm Tires II". . 07 – 12 – BANDEN laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Banden: “Kleber: Voorbanden MA4." 07 – 08 – BANDEN .Banden: "Good-Year: Brochures Benelux Revue".Banden: "Good-Year: Data Landbouwbanden".B. "Good-Year: Landbouwbanden alg.Banden: "Heuver” .e. .Banden: "Good-Year: Catalogi Farm Tires III". (De). .Banden: “Kleber: Overige info II” . "Good-Year: Serie Super Traction Radial".Banden: "Hollandse Banden Markt".Banden: "Klok” . "Good-Year: Seie G 800".Banden: “Kleber: super 50.Banden: . .75 van 487 .Banden: "Good-Year: Catalogi Farm Tires IV".Banden: "Good-Year: Series Grondverzetbanden". 07 – 09 – BANDEN . .Banden: “Kleber: Algemeen Ii” . . . .Banden: "Good-Year: Catalogi Farm Tires I". .Banden: .Banden: “Metzeler” .Banden: "Good-Year: Algemeen II".Banden: "Hofka".m Super 15” .Banden: "Good-Year: Technische gegevens".Banden: "Hermes".Banden: "M. "Good-Year: Serie DT". (van der). .M. . .Banden: "Good-Year: Nietaangedreven voorbanden". .Banden: .Banden: “Kleber: Technische data I” .Banden: .

Banden: "Petronella". . Palude 360". .Banden: . "Michelin: Bibagrip 3 (smal)".Banden: "Molen". .Banden: "Pirelli : Technische gegevens".Banden: "Michelin: Technische overzichten I".Banden: "Pirelli : TM 190.Banden: "Pirelli : Handleidingen". "Michelin: Bibagrip".Banden: "Molcon".Banden: "Pirelli : Algemeen". .en TM 300S-serie".Banden: "Pirelli : Palude 36.Banden: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Banden: "Michelin: Technische overzichten VI". .Banden: "Pirelli : Prijslijsten".Banden: . "Michelin: banden voor (klein) grondverzet". .Banden: "Pirelli : TM 800 serie". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Banden: . "Michelin: Radiale wagenbanden". .Banden: "Pirelli : TM 300. 07 – 13 – BANDEN . . .Banden: "Pirelli : TM 39.Banden: "Pirelli : Technische handleidingen”. . . .Banden: .Banden: .Banden: "Michelin: Technische overzichten II".Banden: "Nokian .Banden: "Michelin: Algemeen".Banden: "Michelin: Technische overzichten V". . . .en TM 200-serie".Banden: "Nokia". 65.Banden: "Michelin: banden voor bosbouw".Banden: "Pirelli : Veith/Pirelli".Banden: . (De).Banden: "Pirelli : Catalogi". . . . 07 – 14 – BANDEN . 300 en IM-serie".Banden: "Michelin: Technische overzichten III".Banden: "Pirelli : TM 900 Trelleborg/Pirelli". . "Michelin: XM 25 / XM 28". . TM 52 en TM 150-serie". .Banden: "Pellegaard".Banden: "Michelin: Technische overzichten IV". .Banden: "Pirelli : TD series 27.Banden: . 07 – 15 – BANDEN . "Michelin: Historische info II". "Michelin: XM 108". "Michelin: Historische info I". 07 – 16 – BANDEN . .76 van 487 . .Banden: . "Michelin: banden voor Fendt en Unimog".Banden: .Banden: .Banden: "Pirelli : Typen Cinturato". "Michelin: Bib”X M 8 en Bib‘X M 108".Banden: "Pirelli : TM 700-serie". "Michelin: AgriBib".

.Banden: "Wijresoles".Banden: "Reedijk” .Banden: "Ubo".Banden: "Veith".Banden: "Vredestein: documentatie I".Banden: "Vredestein: Tractor Transport".Banden: "Vredestein: Flotation en Flotation +". . . . .Banden: "Renaisienne du . .Banden: "Vredestein: Diverse strooifolders II".d.Banden: "Trelleborg". .Banden: "Stomil".Banden: "Vredestein: Diverse strooifolders I ".Banden: "Rubber-Association".Banden: "Taurus". . .Banden: "Semperit".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 07 – 17 – BANDEN . . Landbouw I".Pneu".Banden: "Tyresoles" . . .77 van 487 . . .Banden: "Vredestein: Brochures Banden v.banden: "Watts".Banden: "Vredestein: Brochures Banden v. . Landbouw III".Banden: "Vredestein: Brochures banden v.Banden: "Somac".Banden: "Rekord".Banden: "Titan".Banden: "Vredestein: Traxion +". . (Centr.Banden: "Vredestein: Technische documentatie 1966".Banden “Spencer-Moulton” . . Landbouw II".Banden: "Vredestein: Cursus banden". . . .Banden: "Vredestein: documentatie II".Banden: "Vulcano".Banden: "Stocks” .Banden: “Uniroyal” . 07 – 20 – BANDEN . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Banden: “Victoria” 07 – 18 – BANDEN . . .).Banden: "Vredestein: Wetenswaardigheden".Banden: "Vredestein: Nylabour".Banden: "Vredestein: Technische gegevens ".Banden: "Vredestein: Voorbanden met lijnprofiel". . . . .Banden: "Radium-Rubber".Banden: "Topper".Banden: "Vredestein: Super Grip Radial". . 07 – 19 – BANDEN . .d. . d.Banden: "Värnamo".Banden: "Seiberling".

Bandentoebehoren: "G.L.Bandentoebehoren: "Bosson".S. .Bandentoebehoren: "Darvill".Bandentoebehoren: "Greif".B.Bandentoebehoren “Edmonds” .Bandentoebehoren “Bettinson” . . . . . . . .Bandentoebehoren: “Alpas” .K.C.W. (C.Bandentoebehoren: "Aderossol".Bandentoebehoren: "Biewenga". .S. .Bandentoebehoren: “Hoeve. ." .Bandentoebehoren: "Audax".Bandentoebehoren: "Bean".Bandentoebehoren: "H.Bandentoebehoren: "Driel".Bandentoebehoren: "Erlau".Bandentoebehoren: “Cobo”.".Bandentoebehoren: "Felix".Bandentoebehoren: "Hetz".” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Bandentoebehoren: "Dijkstra". . . .Bandentoebehoren: “Dieteg” . Bandenhandel de” .Bandentoebehoren: "Etienne-Boutté".Bandentoebehoren “Browns” .Bandentoebehoren “Howi” .Bandentoebehoren: "Groenewegen" ./ Industrie Werke Karlsruhe” .Bandentoebehoren: "Homa".Bandentoebehoren “I.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 08 – 01 – BANDENTOEBEHOREN . 08 – 02 – BANDENTOEBEHOREN .Bandentoebehoren: "Deere".Bandentoebehoren: “Handy Dual. . .Bandentoebehoren “Bolinder” .Bandentoebehoren: “Alrrac” .Bandentoebehoren: “Grasdorf”." .Bandentoebehoren: "Catchpole" . .Bandentoebehoren: "Blackhawk".I.Bandentoebehoren: “Becfab”.Bandentoebehoren: “J.Bandentoebehoren: "A. .Bandentoebehoren: "Drido".Bandentoebehoren: “Gruva”.Bandentoebehoren “Degenhart” .” .Bandentoebehoren: "Gorter" . .Bandentoebehoren: "Bayers-Ruhrketten".Bandentoebehoren: “Duquesne . .Bandentoebehoren: "Joto". van). . (John).W.V.Bandentoebehoren: “Ad her” . . .Bandentoebehoren: "Ferguson".Bandentoebehoren: "D. .G". . .Bandentoebehoren: “Bamse”.78 van 487 .

Bandentoebehoren .Bandentoebehoren: “Kawazane” "Kedra". "Kemper".Bandentoebehoren: . .” . Slikidd” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Bandentoebehoren: "Schürmann". “Krimpel "Lanz". .Bandentoebehoren: “Statens” .Bandentoebehoren: .Bandentoebehoren: “Somar” .Bandentoebehoren: "Nordland". "Molcon II".Bandentoebehoren: .Bandentoebehoren: “Zeeman” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Bandentoebehoren: “V.Bandentoebehoren “V.Bandentoebehoren: "Vuiglio".Bandentoebehoren: "Vewema" .Bandentoebehoren: .Bandentoebehoren: .Bandentoebehoren: "Oriam".Bandentoebehoren: "Stanhay".Bandentoebehoren “Willermswheel’ . "Molcon I".G. .E.Bandentoebehoren “Yield Wheel” . .Bandentoebehoren: “Pewag” . .” .Bandentoebehoren: . .Bandentoebehoren: "Mulefoot".Bandentoebehoren: "Oliver". “Life Saver’ “Lohman” "Miller".Bandentoebehoren: "Ritscher".Bandentoebehoren: “Raju” .Bandentoebehoren: "Tension-Bilt".Bandentoebehoren: “Stocks” .79 van 487 . .Bandentoebehoren: “Welte” .Bandentoebehoren: .Bandentoebehoren: “S.Bandentoebehoren: "Simpel".Bandentoebehoren: .” . .Bandentoebehoren: "Universal-Greiferrad".Bandentoebehoren: . .Bandentoebehoren: "Rotaped". .Bandentoebehoren: "Sirbi".M.Bandentoebehoren: . .Bandentoebehoren: “Pellegaard” .B.L.Bandentoebehoren: "Rowaan". 08 – 03 – BANDENTOEBEHOREN .Bandentoebehoren: “Pister” .Bandentoebehoren: “Thiele” . .Bandentoebehoren: .J.Bandentoebehoren: "Westfalische Gleitschutz-Kettenfabrik". .).Bandentoebehoren “Rud” . .Bandentoebehoren: "Vanu". "Molcon: Catalogi".Bandentoebehoren: “Prins” . . "Kirsch" “Kock”. (H.

09 – 02 – TREKKERLADERS.Trekkerlader: "Algemeen". .".Trekkerlader: "Alo-Quick: Typen 2300 te/m 5300" . . .Trekkerlader: "Bazzoli".Trekkerlader: "Blanch". 1300 en Q 415" .Trekkerlader: “Andifant” . 3030 en 3260" 09 – 03 – TREKKERLADERS.Trekkerlader: "Baas: Algemeen I".F. . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Trekkerlader: "Alo-Quick: Typen 300 t. .Trekkerlader: "Agram".Trekkerlader: “Archer” . erfladers. .Trekkerlader: "Alo-Quick: Toebehoren II" .Trekkerlader: "Alo-Quick: Typen 4000 HD en 4500 X" . inclusief telescoopladers.Trekkerlader: "Allied". .Trekkerlader: “Agincore” . .Trekkerlader: "Alfa". . .Trekkerlader: "Alo-Quick: Typen 2000 en 2230" . .Trekkerlader: "Baas: Een handel en andere technieken".Trekkerlader: "Baas: Typen Euro en Trima".Trekkerlader: "Baas: Typen E. .).folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 09 – 01 – TREKKERLADERS.Trekkerlader: "Alo-Quick: Typen 2560. Q 900" . 790.Trekkerlader: "Alo-Quick: Algemeen I" .Trekkerlader: "Asset".)" . 09 – 04 – TREKKERLADERS .Trekkerlader: "A. . . . . .80 van 487 . . . T en VG".Trekkerlader: "Alo-Quick: Algemeen II" . .Trekkerlader: "Baas: Werktuigen en toebehoren". .Trekkerlader: "Argenterio".Trekkerlader: “Amagri” . .Trekkerlader: "Bemaf (B.Trekkerlader: "Alo-Quick: SiloPush" .Trekkerlader: "Atlas". M3.Trekkerlader: "Allis-Chalmers".Trekkerlader: “Barlage” .Trekkerlader: "Bögballe".Trekkerlader: "Alo-Quick: Toehoren I" . (J.Trekkerlader: "Andicar".M.Trekkerlader: "Baas: Algemeen II".Trekkerlader: "Alo-Quick: Typen Q 700.Trekkerlader: "Audureau".C. .Trekkerlader: "Baas: Typen voor speciale trekkers".Trekkerlader: "Aedes". 300 HD. etc. driepunts laadbakken. .m 600.P.Trekkerlader: “Big-Lift”.Trekkerlader: "Bamford".Trekkerlader: "Baas: Technische gegevens ".

Trekkerlader: "Chief". “Bouyer” “Brimont” "Brown (David)".Trekkerlader: "Eicher". .Trekkerlader: “Caterpillar” . . van).Trekkerlader: “Fahr” . (H.Trekkerlader: .Trekkerlader: "Claas".Trekkerlader “Colfra” .Trekkerlader: “Daogli” .Trekkerlader: .Trekkerlader: “Edwards” . .Trekkerlader: "Eckart". . .Trekkerlader: “Earthmaster” . . . . .Trekkerlader: "Dieci". “Caesar” 09 – 05 – TREKKERLADERS . (J.Trekkerlader: "Ceres".Trekkerlader: .” “Buckrake/Paterson” “Cadet” "Cameron".Trekkerlader: "Connel".Trekkerlader: .Trekkerlader: “Diadem” .Trekkerlader: "Farmhand". .Trekkerlader .Trekkerlader: “Case” .W. .).Trekkerlader: "Driel".Trekkerlader: "Cobra".Trekkerlader: .Trekkerlader: "Deutz / Fahr". “Brunitrac” “B.Trekkerlader: "Faucheux II" . .Trekkerlader: "Dorpe". (J. .Trekkerlader: “Doos” . van).folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Trekkerlader: . .Trekkerlader: "Cormick".Trekkerlader: .Trekkerlader: "Faucheux IV" .Trekkerlader: "Faucheux V" 09 – 07 – TREKKERLADERS. "Bomford".Trekkerlader: "Elite".Trekkerlader: . .).Trekkerlader: "Faucheux III" .T.F. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Bosse".Trekkerlader: “Farmi en Famec” .Trekkerlader: .Trekkerlader .Trekkerlader: "FarmStrong" 09 – 06 – TREKKERLADERS.Trekkerlader: "Farmers / Friend".E./ V. . (Mc.81 van 487 .Trekkerlader: “Comet” .Trekkerlader: "Faucheux I" .B.Trekkerlader: "Bolinder".

(H. . von).Trekkerlader “Holder”.Trekkerlader: "Heemskerk".Trekkerlader: .C.Trekkerlader: “Jackeroo” .Trekkerlader: "Henry". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Trekkerlader: "Goudland".Trekkerlader: "Jacobi".Trekkerlader: “Herculano” . . . “Fiam” "Foerster". “Fleming” "Fiat".H. .Trekkerlader: “Holaras” .Trekkerlader: "Gehl" . .Trekkerlader: .I.H. .Trekkerlader: "Gustin".Trekkerlader: "Giovannetti". . . .Trekkerlader: "Indart".Trekkerlader: "Grays". "Frost".".Trekkerlader: .Trekkerlader: .Trekkerlader: .Trekkerlader "F.Trekkerlader: "I.Trekkerlader . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Trekkerlader: “Imp Loader”.C.Trekkerlader: "I.Trekkerlader: "Goliath".Trekkerlader “Hoes” . . "Fendt".82 van 487 .Trekkerlader: "Horn". I".B.". . “Fuller” “G.Trekkerlader: "G. "Ford / Dearborn".Trekkerlader: “Hofmeister” . "Ferranti". II".".Trekkerlader: "Helwig".” 09 .Trekkerlader: "Imants" .Trekkerlader: .Trekkerlader: . "Fort Dodge".Trekkerlader “Gyro” .T.Trekkerlader: .Trekkerlader: "Hydrac". . .08 – TREKKERLADERS . .Trekkerlader: . .Trekkerlader: "H.Trekkerlader “Herriau” . .D.Trekkerlader: “Intrac” .Trekkerlader “Gilles”.Trekkerlader: . .Trekkerlader: "Humas". .Trekkerlader: "Hauer".F. .Trekkerlader: .Trekkerlader: "Goldoni". "Ferguson". .D.Trekkerlader: "Hanomag". 09 – 09 – TREKKERLADERS .

.Trekkerlader: “Mullos” .C.B. . zie Indart” .Trekkerlader: "Lien I". .".Trekkerlader: "Ley". . .Trekkerlader “Niemeyer” .Trekkerlader: "Jouannet". . . .F. . . . .Trekkerlader: .Trekkerlader: "Markham".Trekkerlader: "New-Idea".F.Trekkerlader: "John Deere IV" . . .Trekkerlader “Merlo” .Trekkerlader: “Matrot” .N.Trekkerlader “Lubo” . .” .Trekkerlader: "Löwe".Trekkerlader: "Matbro” 09 – 11 – TREKKERLADERS .Trekkerlader: "Kverneland".Trekkerlader: "Keenan".Trekkerlader: "Mil".Trekkerlader “Lewis” .Trekkerlader: “Knickcar Kloosterziel” .Trekkerlader: “Kubota” .Trekkerlader “Midland” .Trekkerlader: “Johnstone” . "John Deere I" "John Deere II" 09 – 10 – TREKKERLADERS. .Trekkerlader “Manip’ .Trekkerlader: .Trekkerlader: "Kruger".E.Trekkerlader: "J.Trekkerlader: "Klaus". .A.Trekkerlader “Manitou” .Trekkerlader: "Meyer".Trekkerlader: .".Trekkerlader: "Jumbo"." .Trekkerlader: "Lanz".Trekkerlader: “Leyland” .Trekkerlader: "M.Trekkerlader: “Kat .83 van 487 .Trekkerlader: "Lien II".Trekkerlader: “Niewöhner” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Trekkerlader: “Leiber”.Trekkerlader: “Massey Ferguson” .S.Trekkerlader: "New-Holland".Trekkerlader: “Joskin” .Trekkerlader: “L.Trekkerlader: "Kellve". .Trekkerlader: "John Deere III" . .Trekkerlader: “Meerveld.Trekkerlader: "L. "Jarmain". .

. “Pittsburgh” "Printz". . .Trekkerlader: .Trekkerlader “S.Trekkerlader: .Trekkerlader: .Trekkerlader: "Shawnee".Trekkerlader: "Sauter".” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Trekkerlader: . .Trekkerlader: . “Rational” "Reck".K.Trekkerlader: . . "Pesci".Trekkerlader: "Scalmana".84 van 487 .A.Trekkerlader: "Sambron".Trekkerlader: "Somerset". .Trekkerlader: . "Painter". “Renault” "Rearload".Trekkerlader: .Trekkerlader: .Trekkerlader: "Sterling".Trekkerlader: "Schaeff". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Trekkerlader: "Riko".Trekkerlader: "Stier".Trekkerlader: .B. . .Trekkerlader: "Spy". . "Ransomes".Trekkerlader: "Sherman".Trekkerlader: .Trekkerlader: “Schaupp” . 09 – 12 – TREKKERLADERS .Trekkerlader: .” “Normet” “Omfort” "Otte-Ladefix".Trekkerlader: "Steyr". "Poclain".Trekkerlader: “S. .Trekkerlader: "Skyhi".Trekkerlader: "Schrijver".Trekkerlader: "Sanderson". .Trekkerlader: “Riviere Casalis” . .Trekkerlader: “Schepers” . "Reisinger".Trekkerlader: .Trekkerlader: "Schäffer". "Pierce".” . .Trekkerlader: “Schmidt” . “Parenti” "Parmiter".Trekkerlader: . "Perry". (Martin).Trekkerlader: "Stanhay".Trekkerlader: .Trekkerlader: .Trekkerlader: .Trekkerlader: .Trekkerlader: “N.Trekkerlader: “Sigma” .F” . .C.Trekkerlader: "Ruhrstahl".Trekkerlader: ‘Schmotzer” .Trekkerlader: "Seligman-Horn-Dranlic".Trekkerlader: . . "Reco". . .Trekkerlader: "Stockey-Schmitz".

.Trekkerlader “Trac-Lift” .Trekkerlader: "Wild".Trekkerlader “Trima” .Trekkerlader: “Trenkle” .Trekkerlader: "Welsh-Bisset".Trekkerlader: "Weidner".Trekkerlader: "Thomas".Trekkerlader: “V. . .Trekkerlader: "Whitlock".E. .Trekkerlader: "Taskers of Andower".” .Trekkerlader “Teleshift” .Trekkerlader: "Wehrhahn".Trekkerlader “Tur” . .Trekkerlader “Zettelmaier” .Trekkerlader: “Unimog”. .Trekkerlader: “Unitrac” 09 – 14 – TREKKERLADERS .Trekkerlader: "Wifo".Trekkerlader: "Wittenburg".Trekkerlader: "T.A.Trekkerlader: “Vogel” .Trekkerlader: "Veenhuis".B. .Trekkerlader: "Vavee". . . .Trekkerlader “Zweegers” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Trekkerlader: “Veldini” . .Trekkerlader: "Swinger".Trekkerlader: "Twose" . .Trekkerlader: "Weidemann".Trekkerlader: "Veto".Trekkerlader: “Uni-Hijtel” . .Trekkerlader: "Stoll I". . .Trekkerlader: "Stoll II".Trekkerlader: "Werklust".Trekkerlader: "Taylor".Trekkerlader: "Valmet".". .85 van 487 . . .Trekkerlader: "Thomson".” . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 09 – 13 – TREKKERLADERS .Trekkerlader “Striegel” . .Trekkerlader: "Webb". .V. .Trekkerlader: “S.Trekkerlader: “Vikas” .E.Trekkerlader: "Tanco". . .

Ploegen: “Brenderup” .” .Ploegen: “Aeschbacher” .Ploegen: "Arati". . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Ploegen: "B.Ploegen: "Brenig". .Ploegen: "Bourguignon" .Ploegen: "Bordin".Ploegen: "Buchmühlen".Ploegen: "Bäcker". .Ploegen: "Boeke-Huidekoper".Ploegen: “Bivola” .Ploegen: "Accord".Ploegen: “B.Ploegen: "Bedford. .Ploegen: "Besson". .G. .Ploegen: "Aerts".Ploegen: “Berlanta” ." 10 – 02 – PLOEGEN .Ploegen: “Bilva” .Ploegen: “Brabançonne” . .Ploegen: "Baeke". .M. .S. .” .Ploegen: “Aldo Biagloni & Figli” .Ploegen: “Bärtschi” .Ploegen: "Arvika-Verken". .B. . .". van ” .Ploegen: "Bernard".Ploegen: "Althaus".Ploegen: “Belga” .Ploegen: “A.Ploegen: “Bovlund” .B. . . .Ploegen: "Bayerische Pfug-Fabrik". .Ploegen: “Barford” .Ploegen: "Bajac". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 10 – 01 – PLOEGEN .Ploegen: “Agri” .86 van 487 .Ploegen: “Brabanius” .Ploegen: “Brown / David Brown” . (Grégoire).Ploegen: “Beek.Ploegen: “Aebi” .B.Ploegen: “Bema” .Ploegen: "Allamand". . .Ploegen: "Atlas Scraper and Engineering Co".Ploegen: "Baker".Ploegen: “Bisoc” .Ploegen: "Algemeen".Ploegen: “Bucher” .Ploegen: "Agrolux". .Ploegen: "Bamfords-Limited".Ploegen: "Braun".Ploegen: "Allis-Chalmers".

.Ploegen: "Dethy".Ploegen: "Epsa" . .Ploegen: "Dearborn". .” . .". . Mc".Ploegen: "B.Ploegen: "Cormick. .Ploegen: "Efka".Ploegen: "Dowdeswell".Ploegen: "Cockshutt". . . . .Ploegen: "Fella".Ploegen: "Cormick. H. .Ploegen “Ebra” .Ploegen: "Eicher I".Ploegen: "Dazo". .87 van 487 .Ploegen: "Duro-Roger".Ploegen: "Cooke's" 10 – 04 – PLOEGEN . .Ploegen: "Demon". . .Ploegen: "Empire". .Ploegen: "Eicher II".Ploegen: "Cappon". . .Ploegen: “Devos”.V.Ploegen: “Erica”. 10 – 05 – PLOEGEN .Ploegen: "C.Ploegen: "Cormick. .). (J. . . .Ploegen: "Euromat ( Vogel & Noot)".Ploegen: “Buyck” 10 – 03 – PLOEGEN .Ploegen: "Eberhardt V". .Ploegen: "Cockade".Ploegen: “Driel en van Dorsten.Ploegen: "Delfin".Ploegen: "Eberhardt IV".Ploegen: "Eberhardt VI".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . Mc".Ploegen: "DeHo" ( de Hondt). . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Ploegen: "Fahr".Ploegen: “Deering” .Ploegen: "Eberhardt I".Ploegen: "Colon". van” .Ploegen: "Caccialanza".J. Mc".Ploegen: “Doppia” .". . . . . .Ploegen: “Europa (Vogel & Noot)” .V.L / Bernard von Lengerich.Ploegen: "Eberhardt III".Ploegen: "Eberhardt II". 10 – 06 – PLOEGEN .Ploegen: "Case".

.Ploegen: "Hester".F.Ploegen: “Hektomat” .Ploegen: “Ford / Fordson I”.Ploegen: "Fondeur" .F.Ploegen: “Fraugde II” .Ploegen: “Fiskars”.Ploegen: “Ford / Fordson II”.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Ploegen: "Greco".Ploegen: “FR”.Ploegen: “Harbs” .Ploegen: "Heros".Ploegen: "Fisher-Humphries".Ploegen: “Fraugde I” .Ploegen: "Goudland III".Ploegen: "Fenet". .V" .Ploegen: "Huard-U. . . .III" .Ploegen: “Hamm” .Ploegen: "Hezo" .I" .Ploegen: "Gassner" . .VI" laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Ploegen: "Ferguson II".Ploegen: "Huard-U.). .Ploegen: “Gelderland”.Ploegen: "Huard-U.Ploegen: "Goudland I".Ploegen: “Gerwi”.Ploegen: "Frost" . 10 – 07 – PLOEGEN .Ploegen: "Huard-U. . .Ploegen: "Gilson". . . .C. .Ploegen: “Frome” . .Ploegen: "Huard-U. .II " .Ploegen: "Helwig".Ploegen: "Fendt".C.F.88 van 487 . .Ploegen: "Hornsby".F.Ploegen: "Hildebrand".C.F.Ploegen: "Hanomag / Rud Sack". .C.Ploegen: "Hert / Hertecant".F. . 10 – 08 – PLOEGEN .Ploegen: "Huard-U.Ploegen: "Ferguson I".Ploegen: "Goudland II".C.IV" .Ploegen: "Gassner" .Ploegen: "Gibbs".Ploegen: "Fiat". 10 – 09 – PLOEGEN . . .Ploegen: "Howard". (W.Ploegen: “Herkules . .C. . .

Ploegen: "John Deere VI". . (C.Ploegen: "Krone: Algemeen". ." . . .).Ploegen: "Imants".Ploegen: "Krone: Rondgaande typen".Ploegen: "Huard-U. (J.Ploegen: "Keith". (Ass.Ploegen: "John Deere II". .Ploegen: "Kuhn: Wenteltypen".Ploegen: “Kurstjens II” . .Ploegen: "Kverneland: Algemeen II". . .Ploegen: "Krone: Wentel typen".Ploegen: “Klausing I ” . .Ploegen: "Krone: Oudere typen".Ploegen: “International Harvester (IH) III” 10 – 11 – PLOEGEN .Ploegen: "Kirpy" .F VII. .C. .F VIII.Ploegen: "Kärntner".Ploegen: "Kusasi".89 van 487 .Ploegen: “Kronprinz” 10 – 13 – PLOEGEN . .Ploegen: "Kongskilde". 10 – 14 – PLOEGEN .Ploegen: "Krone". London).Ploegen: “International Harvester (IH) II” . . .Ploegen: “Klausing II” .).folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 10 – 10 – PLOEGEN .Ploegen: "Kverneland: Geschiedenis".Ploegen: “International Harvester (IH) I” . . 10 – 15 – PLOEGEN laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Ploegen: "Kubota".Ploegen: “Kipp” .Ploegen: "Köla". ." . . . .Ploegen: "Huard-U. . .Ploegen: "John Deere V".C.Ploegen: "Krone: Bijzondere typen".Ploegen: "Kuhn: Rondgaande typen I".Ploegen: "John Deere IV".Ploegen: "John Deere I". 10 – 12 – PLOEGEN .Ploegen: "Kratzenberg".Ploegen: “Kurstjens I” .Ploegen: "John Deere III".Ploegen: "Kuhn: Rondgaande typen II".Ploegen: "Kverneland: Algemeen I". . .

Ploegen: "Lemken".Ploegen: "Landsberg".Ploegen: "Lemken: Typen Rubin en Diamant". "Kverneland: Typen Rondgaand". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Cormick-Deering". .H. "Kverneland: Typen Wentel".Ploegen: “Landmaschinen Hannover” . .Ploegen: "Lemken: Algemeen III".Ploegen: "Latumebo".Ploegen: "Lemken: Typen Wentel Opal I". .Ploegen: "Ludwig der Bayer".Ploegen: .Ploegen: "Leisse en Co".Ploegen: "Lemken: Algemeen IV".Ploegen: .Ploegen: "Maroon".Ploegen: "Kverneland: Technische Info". . .Ploegen: "Massee". .Ploegen: "Lemken: Algemeen V". "Kverneland: Handleiding".Ploegen: "Lemken: Typen Wentel Opal II". 10 – 18 – PLOEGEN .Ploegen: "L. . .E” . 10 – 17 – PLOEGEN .Ploegen: "Mc.20 – PLOEGEN .Ploegen: “Martin” .19 – PLOEGEN . (Karl). .". "Kverneland: Typen Wentel".Ploegen: "Massey-Ferguson".Ploegen: "Lemken: typen Zwenkploegenb Rodonit".F.Ploegen: "Lemken: Info over soorten en typen". "Kyllingstad: Typen On land". (Bern).Ploegen: . . . .Ploegen: "Lemken: Typen Rondgaand Glimmer en Turmalin". 10 . . .Ploegen: “L.Ploegen: "Lengerich".Ploegen: "Lemken: Stoppelploegen".Ploegen: .Ploegen: “Maring I” . .Ploegen: "Lemken: Typen Wentel Opal III". .Ploegen: . . 10 .90 van 487 . .Ploegen: “Maring II” .B.Ploegen: "Lemken: Algemeen II". .Ploegen: "Martinelli". . .Ploegen: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Ploegen: “L.H” .Ploegen: "Lien".Ploegen: "Lemken: Algemeen I".F.Ploegen: "Massey-Harris". 10 – 16 – PLOEGEN . . "Kverneland: Type Ronfgaand Hydrein".

.Ploegen: "Rabewerk: Fabricage overzichten".Ploegen: "Overum: Algemeen".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . . .Ploegen: "Pemü". "Midland". "Matrot" “Mayfahrt” "Mélotte". .Ploegen: “Platex” . .Ploegen: "Rabewerk: Algemene info III". 10 – 23 – PLOEGEN .Ploegen: "Perfekt" .Ploegen: "Rabewerk: Algemene info II".Ploegen: . .Ploegen: "Munting".Ploegen: "Rabewerk: Algemeen info I". 10 – 22 – PLOEGEN .Ploegen: "Panter" .Ploegen: .Ploegen: "Poiesz".Ploegen: "Mulder".Ploegen: "Matras".Ploegen: "Niemeyer-Sohne". .Ploegen: "Pottinger".Ploegen: "Pierce". .Ploegen: "Palthe".Ploegen: "Otma".Ploegen: "Pero" . .Ploegen: "Ozyatajanli". 10 – 21 – PLOEGEN . 10 – 25 – PLOEGEN . .Ploegen: .Ploegen: "Plumett".Ploegen: "Rabewerk: Paardentractie".Ploegen: "Naud". .Ploegen: "Minneapolis-Moline".Ploegen: "Oliver". .Ploegen: . . .Ploegen: "Rabewerk: Algemeen". . . .Ploegen: "Overum: Wenteltypes".Ploegen: "Muhlhoff".Ploegen: "Motokov". . 10 – 24 – PLOEGEN .Ploegen: "Niedersacksen".91 van 487 . . (Riesenbeek).Ploegen: "Printz". . .Ploegen: "Moro Pietro".Ploegen: "Rabewerk: Algemene info IV". .Ploegen: "Overum: Rondgaande types".Ploegen: "Rabewerk: Rondgaande types" laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Ploegen: "Ott". . . .

Ploegen: "Ransomes: Schijvenploegen".Ploegen: "Renard".Ploegen: "Ransomes: Frontaanbouwwentel". . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . 10 – 28 – PLOEGEN . . zie “Sack” .Ploegen: "Rumptstad: VariPlus en VariMax".Ploegen: "Regent" .Ploegen: "Rabewerk: Wenteltypes II". .Ploegen: “Rosenbaum” . . . .Ploegen: “Rud Wernke”.Ploegen: "Ransomes: Oude typen IV". . .Sack”. . .Ploegen: "Ransomes: Oude Typen IIi".Ploegen: "Rossi". . . .Menzle).Ploegen: "Rumptstad: Algemeen". 10 – 29 – PLOEGEN .Ploegen: "Ruhrstahl". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Ploegen: "Ransomes: Oude Typen I".92 van 487 . .Ploegen: "Rabewerk: Types met strokenrister". .Ploegen: “Rud.Ploegen: "Ransomes: Oude Typen VII".Ploegen: “Ronda Kool .Ploegen: "Ransomes: Oude Typen V". .Ploegen: "Ransomes: Oude Typen VI".Ploegen: "Rumptstad: Rondgaande typen". .Ploegen: "Ransomes: Wentelploegen II".Ploegen: "Ross". . zie “Wernke” . .Ploegen: "Ransomes: Onland ploegen".Ploegen: "Röwer".Ploegen: "Rumptstad: Wentelploegen II". .Ploegen: "Ransomes: Scharen".Ploegen: "Rumptstad: Kantelploegen". .Ploegen: "Ransomes: Oude Typen II". .Ploegen: "Rumptstad: Tweewegploegen". . . .Ploegen: "Rabewerk: Wenteltypes I / Overzicht".Ploegen: "Rumptstad: Voor dierlijke tractie".Ploegen: "Ransomes: Rondgaande !".Ploegen: "Renault". 10 – 26 – PLOEGEN . . .Ploegen: "Rival” (H.Ploegen: "Ransomes: Rondgaande II". 10 – 27 – PLOEGEN . .Ploegen: "Ransomes: Wentelploegen I".Ploegen: "Rabewerk: Wenteltypes IV".Ploegen: "Rabewerk: Speciale typen".Ploegen: "Ransomes: Overig". . .Ploegen: "Ransomes: Getrokken Typen".Ploegen: "Rumptstad: Wentelploegen I".

.O.Ploegen: "Rumptstad: Handleidingen". . .Ploegen: "Stahl".Ploegen “S.Ploegen: “S. .Ploegen: "SamEx".Ploegen: "Triumph".93 van 487 . .Ploegen: "Unicum".” . .Ploegen: "Souplex". .Ploegen: "Souchu-Pinet Langeais". .Ploegen: "Schaap".Ploegen: "V.Ploegen: ”Square” .". K.E.Ploegen: "Turner".Ploegen: “Schütz” . 10 – 30 – PLOEGEN . . .Ploegen: "Tonutti". .” .Ploegen: "Sack: V".”.Ploegen: "Siekmann".Ploegen: "Thiéme en fils".Ploegen: "Technopromimport". . . .Ploegen: "Rumptstad: Onderdelen".Ploegen: “Simba” .m.Ploegen: "Sack: II".Ploegen: "Skjold".Ploegen: "Sack: III". . . .Ploegen “Sellar” 10 – 31 – PLOEGEN . . . .Ploegen: "Veldkoning".Ploegen: "Schönberger". .Ploegen: "Soman".U. (Super). . H.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Ploegen: "Savary-Sebille en Cie".Ploegen: "Talbot". .B.Ploegen: "Sanderum".Ploegen: "Sack: I".Ploegen: “S.Ploegen: "Ventzki: I".i. . . . .Ploegen: "Tractor Plow Co".C. (Jacob).Ploegen: "Thilot". .Ploegen: “Trabant” .Ploegen: "Tractoroexport".Ploegen: "Steeno".Ploegen: "Sack: IV". .Ploegen: "Toselli". . . .a. .Ploegen: "Velzing" 10 – 32 – PLOEGEN .Ploegen: "SiloWolf". . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.a.Ploegen: "Safin".

Ploegen: .Ploegen: .Ploegen: . "Wermke".Ploegen: . "Zaugg".Ploegen: . "Vogel en Noot". "Wagner".Ploegen: "Ventzki: II".Ploegen: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . (A.Ploegen: .Ploegen: . "Victoria" "Volvo". "Zala".Ploegen: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Ploegen: .G.94 van 487 . "Werklust". “Verhagen” "Viaud".Ploegen: .Ploegen: . “Wiegaard” "Wilmot's". "Zenith".). (Gebi).Ploegen: .

Grondbewerking: "Agria II".Grondbewerking: “Agincore” . . .Grondbewerking: "Accord V".C.Grondbewerking: “Aerator” .Grondbewerking: "Agritraco".Grondbewerking: "Allamand". . . . .Grondbewerking: "Aera-Vator".Grondbewerking: “Afulla” .Grondbewerking: "Agric".L.Grondbewerking: "Actisol".Grondbewerking: “Agrokult” .Grondbewerking: "Albert".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 11 – 01 – GRONDBEWERKING: OVERIG .Grondbewerking: “Äkland” .G.E.Grondbewerking: "Accord IV".Grondbewerking “Ackeremann”. .Grondbewerking: “Agroplus” . . .Grondbewerking: "Agria I".Grondbewerking: "Algemeen".Grondbewerking: "Agrator I".” .Grondbewerking: “A.Grondbewerking: "Agriter". .Grondbewerking: "Aitkenhead (William). . .Grondbewerking: “Agro” .Grondbewerking: "Accord II".Grondbewerking: "Agrator II".Grondbewerking: "Ackerfreund" . . .Grondbewerking: "Accord I".Grondbewerking: "Accord III". .95 van 487 . . . .Grondbewerking: "Aerts".Grondbewerking: "Agrostroj-Prostëlov". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: "Agincore".M.Grondbewerking: "Agromet".Grondbewerking: “Agro Techniek” 11 – 04 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: “Agro Alfa” .” 11 – 03 – GRONDBEWERKING .M.Grondbewerking: "Allgaier". .A.Grondbewerking: "Agrotiller".Grondbewerking: “Abtoekenopt” 11 – 02 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking “A.”:.Grondbewerking: "Ackerwolf" .Grondbewerking: “Aebi” . . .Grondbewerking: "Adams en Benson".G. . . . .Grondbewerking: "Agri-Farm". . .Grondbewerking: “A.

. .Grondbewerking: “B. .Grondbewerking: "Bamfords-Limited".Grondbewerking: "Amazone IV".Grondbewerking: "Amazone V". . .Grondbewerking: "Baraldi". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .P.Grondbewerking: "Arrow". .” 11 – 07 – GRONDBEWERKING . . .Grondbewerking: “Bateman” . . . .Grondbewerking: “Baas” .Grondbewerking: "As Globus Produkter".Grondbewerking: "Becker".Grondbewerking: "Belga". .Grondbewerking: “Athens” . . .Grondbewerking: . . .Grondbewerking: "Aveling-Barford". .96 van 487 .Grondbewerking: "Baselier". .Grondbewerking: "Ariens". .Grondbewerking: . "Amac".Grondbewerking: "Barford".Grondbewerking: “Bean”.Grondbewerking: "Benassi".Grondbewerking: "A.Grondbewerking: "Bedford" .Grondbewerking: "Allied".Grondbewerking: "Amazone II". "Allis-Chalmers II". "Allis-Chalmers I". . .Grondbewerking: "Artesian".B. . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: "Arps".Grondbewerking: "Ammersken Agratechniek". . .Grondbewerking: "Amazone III".Grondbewerking: .Grondbewerking: "Aster". .Grondbewerking: “Armor” . . .G.Grondbewerking: "Bayerische Pfug-Fabrik". 11 – 06 – GRONDBEWERKING . "Alpego” "Alvan Blanch".Grondbewerking: "Barbieri".Grondbewerking: "Babini".Grondbewerking: . 11 – 05 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: “Bavaria” .Grondbewerking: "Befa".Grondbewerking: "Bärtschi".Grondbewerking: "Belrecolt".Grondbewerking: "Basrijs".Grondbewerking: "Amazone I".".Grondbewerking: "Baveck".Grondbewerking: .Grondbewerking: "Badalini".

Grondbewerking: “Brinio” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Betakompakt".M.Grondbewerking: .Grondbewerking: . “Bison” “Bissell”. (van den). "Bentall & Co". "Block". . .Grondbewerking: "Braun". "Berg".Grondbewerking: "Bos".Grondbewerking: “Boro” .Grondbewerking: .Grondbewerking: . . "Bineuses".Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Bottin” .Grondbewerking: "Brillion" .97 van 487 .Grondbewerking: . "Bewi". (Grégoire).Grondbewerking: "Bracey's".Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Boelena".Grondbewerking: "Bomford III".Grondbewerking: "Bomford I".Grondbewerking: "Brabantia".Grondbewerking: . 11 – 10 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Boeke-Huidekoper". (Wilhelm). 11 – 08 – GRONDBEWERKING . "Bertolini".Grondbewerking: "Bouyer".Grondbewerking: "Breviglien IV".Grondbewerking: "Boels” .Grondbewerking: . (Gemert).Grondbewerking: "Benati". . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . “Beyer” "Biasotto".Grondbewerking: "Bowden's" .Grondbewerking: "Brevettato” .Grondbewerking: "Breviglien II". 11 – 09 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: "Breviglien I". "Besson".". .Grondbewerking: "Brenig". .Grondbewerking: .Grondbewerking: . . . . (Heinrich).Grondbewerking: "Bourguignon" . "Bermatingen".Grondbewerking: “Botsch” .Grondbewerking: . “Bloem” "B. .Grondbewerking: "Bordin".Grondbewerking: "Bohema” .Grondbewerking: .B. “Blackstone” "Bleinroth". .Grondbewerking: "Bomford II".Grondbewerking: "Breviglien III".Grondbewerking: .

Grondbewerking: "Cat".Grondbewerking “Cantone” . "Busatis". "Brouwer". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: .Grondbewerking .). "Broyeurs".Grondbewerking: .Grondbewerking: .B.Grondbewerking: "Catchpole". “Burkhardt” "Busal".Grondbewerking: "Cappon".V. .Grondbewerking: "Celli".Grondbewerking: .Grondbewerking: "Celli". .Grondbewerking: "Case".98 van 487 . "Bucker-Guyer" “Budzijn”.Grondbewerking: . “Buyck” "B.Grondbewerking: "Canadiana".Grondbewerking: “Carier” .Grondbewerking .Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Carnfield” . “Byron’ 11 – 11 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: . van".Grondbewerking: “Cerejac” . "Butter en van Maarleveld".Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking “Centagri” .Grondbewerking: .” .Grondbewerking: "Cambridge” .M. .M.Grondbewerking: .Grondbewerking: "Celli".Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Celli".Grondbewerking: .C.Grondbewerking: "Champenois".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . “Buschhof” "Buts". . . (J. "Bungartz". (David). . Heinkenszand”.". "Burg. ." 11 – 12 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: “Brix” “Broekema”.Grondbewerking: "Carraro".Grondbewerking: .Grondbewerking: . . "Brown". .Grondbewerking: . “Brumi” "Bucheler".J.Grondbewerking: "C.Grondbewerking: "Caterpillar".Grondbewerking: "Cama".Grondbewerking: "Cehave".Grondbewerking: "Cebeco". 11 – 13 – GRONDBEWERKING .L. .Grondbewerking: “Cenna” .Grondbewerking: “C.

Grondbewerking: "Cormick. .M.Grondbewerking: . "Cramer". Mc III". .Grondbewerking: "Continental".Grondbewerking: “Cramer: II” . . .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Combi”.Grondbewerking: "Cravero".Grondbewerking: "Cooper-Stewart".Grondbewerking: "Dalbo".Grondbewerking: .Grondbewerking: "Cucchi". Mc II".Grondbewerking: . .Grondbewerking: . .Grondbewerking: “Cousins” .Grondbewerking: “Cramer: I” .99 van 487 .Grondbewerking: "Cormick. .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Champion". Mc I".Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Dabelhausen".Grondbewerking .Grondbewerking: .Grondbewerking: . .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Cramer: IV” .Grondbewerking: . “Colle” "Colon".Grondbewerking: “Cramer: III” . "Clifford".Grondbewerking: . "Climax".N".Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Corson Bros".Grondbewerking: “Connell” .Grondbewerking: "Cormick.Grondbewerking: "Cooke's". “Collari” "Colwood" 11 – 14 – GRONDBEWERKING . “Chevallier” "Clemens".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Cockshutt". . "Cockade".Grondbewerking: “Con Brazos” . .Grondbewerking: . “Clipopeleir” “CM” "C. 11 – 16 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Comeb".Grondbewerking: .Grondbewerking: “Condor” .Grondbewerking: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Cochet".Grondbewerking: "Crommelinck en Liétar". "Colla". “Charru-Dethy” “Charterhouse” "Chattin". .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Covington” 11 – 15 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: “Cramer: V” .

Grondbewerking: . .Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: . Dorsten". H. "Décavalsor". “Disk Plow” “Dokex” "Dowdeswell". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: "Eberhardt".Grondbewerking: .Grondbewerking: "Drago". "Delfosse".Grondbewerking .Grondbewerking: . "Del Morino” "Delmote".). "Dema” "Denings en Co". "Dearborn / Ford Dearborn".Grondbewerking: "Driel e.Grondbewerking: .Grondbewerking: "Eberhardt".Grondbewerking: "Drott". .Grondbewerking . .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Dowdeswell” .Grondbewerking: "Doublet Record".Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Dov Yodla” . "Doorn".D. Sleep".Grondbewerking: .Grondbewerking: .v.Grondbewerking: "Dutzi". "D. .v. 11 – 17 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: “Earthmaster” .H. (J.Grondbewerking: .Grondbewerking: “Daling” "Damcon” "Dameco" "Danuser".Grondbewerking: .J. “De-Ce” "Dedé".Grondbewerking: . Dorsten".Grondbewerking: "Drido". .Grondbewerking: "Dijkhuizen" .Grondbewerking: .Grondbewerking: . . "Dedoes".100 van 487 . .Grondbewerking: .Grondbewerking: . (van).Grondbewerking: “Dijko” 11 – 18 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking “Dorsser” . .Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Driel e.Grondbewerking: "Dondi". Roti".Grondbewerking: . . “Deering” “De Hondt” "Dekker". "Davey. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grondbewerking: "Dubex” . “Deutsche Oindustrie Werke” "Deutz" “Dey” "Diadem" “Dillon”.Grondbewerking: "Eberhardt".Grondbewerking: .

Grondbewerking: "Eureka". .Grondbewerking: "Farmax II".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .)". .Grondbewerking: “Farm – Forest”.Grondbewerking: "Eros".Grondbewerking: “Eijkelkamp” 11 – 20 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: "Fahr I".Grondbewerking: “Empire” .Grondbewerking: "Fahr II". .Grondbewerking: "Evers Agro III" .Grondbewerking: "Einböck" .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Evans” .Grondbewerking: "Faun". . .Grondbewerking: “Emile Bastian” . .Grondbewerking: “Erica” .Grondbewerking: "Favoriet".Grondbewerking: "Emy".Grondbewerking: "Eurogreen".Grondbewerking: "Euro (E. .Grondbewerking: "Energic".Grondbewerking: “El-Camellio .Grondbewerking: "Engelen". Cousins of” . “Ehr” 11 – 19 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: “Ermont” . .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Falcon" . Grondbewerkingfabrikant” "Efka".Grondbewerking: “Falke”.Grondbewerking: "Eurogarden". .B.Grondbewerking: "Farmax I".Grondbewerking: "Falc".Grondbewerking: "Eicher".Grondbewerking: “Eerste Ned.101 van 487 . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Egedal".Grondbewerking: "Evers Agro I" .Grondbewerking: "Famec” .Grondbewerking “Faber” .Grondbewerking: “Emar” .Grondbewerking: "Evers Agro II" . . .Grondbewerking: "Euroma". . . .Grondbewerking: “Esde” .Grondbewerking: . . (van). 11 – 21 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Fähse". .Grondbewerking: “Famos” . .Grondbewerking: "Farmet" .Grondbewerking: "Falc". .Grondbewerking: “Emneth.

Grondbewerking: "Fort". “Feraboli” "Ferguson". .Grondbewerking: . "Fenet".Grondbewerking: "FR.Grondbewerking: "Frost". .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Ford V". . . . 11 – 22 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Ford I".Grondbewerking: .Grondbewerking: "Foriglo" .102 van 487 .Grondbewerking: "Frato".Grondbewerking: .Grondbewerking: . . (Phillips). "Fisher-Humphries".Grondbewerking: “Fawick” "Faza".Grondbewerking: "Frick".Grondbewerking: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: .Grondbewerking: "Föhrenbach” . "F en F". . "Flexi-coil". 11 – 23 – GRONDBEWERKING .".Grondbewerking: "Frandent".Grondbewerking: "Ford III". "Fishleigh" "Fissoze". .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Ford II".M.A.Grondbewerking: .Grondbewerking: "Fraugde".Grondbewerking: "Frangitor". .Grondbewerking: "Fondeur".Grondbewerking: .Grondbewerking: “Frischio” . .Grondbewerking: "Foundry Co". .". .Grondbewerking: "Ford IV".Grondbewerking: "Fritzmeier".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .Grondbewerking: “Fradan” . “Flame cultivator (Maywick)” “Fleco” "Flemstofte".Grondbewerking “Flexitine” .Grondbewerking: .Grondbewerking: . "Fehrenbach” "Fella". .Grondbewerking: "Frome".Grondbewerking: "Franquet".Grondbewerking: “Forigo”.Grondbewerking: .Grondbewerking: "F. (Martin). "Feldhecc".Grondbewerking: "Flymo".Grondbewerking: . . .Grondbewerking: .Grondbewerking: . "Fiona". "Ferguson".Grondbewerking: .Grondbewerking: . "Ferrari" "Fiat".

” . . . .Grondbewerking: "Garin".Grondbewerking: “Giovanetti” .Grondbewerking: "Grimme".Grondbewerking: "Gramegna".Grondbewerking: “Gravely”.B. .IV".S. . .I". .T.Grondbewerking: "Gielis". . .L.Grondbewerking: "Gilson".T. 11 – 27 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Goudland". . .Grondbewerking: "Früh's". .Grondbewerking: "Gard".Grondbewerking: "Goudland".Grondbewerking: "Galucho". . de “ .Grondbewerking “Guill” .Grondbewerking: "Greco". .103 van 487 .Grondbewerking “Gier.Grondbewerking: "Gaspardo". .Grondbewerking: “G.Grondbewerking: "Groenewegen" .S.S. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.T. 11 – 26 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: "G.Grondbewerking: "Greenville".Grondbewerking: "Gloster".Grondbewerking: "Grunder".Grondbewerking: "Graham".III". .II".Grondbewerking: "G.T.B.Grondbewerking: “Furchenmeister” 11 – 24 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Garnier". .T.Grondbewerking: “General Implement Exp.Grondbewerking: "G.". .Grondbewerking: "Goodwood 11 – 25 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: “Geba .S. . .Grondbewerking: "G.Ve” .Grondbewerking: "Grillo". .Grondbewerking: "G.Grondbewerking: “Ge. .” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grondbewerking: "Gemert" .S. .Grondbewerking: "Guttler".V".Grondbewerking: "Garavini".Grondbewerking: "Goldini".Grondbewerking: "Gruse".Grondbewerking: "G. . .Grondbewerking: “Global-Trading .Grondbewerking “Gutbrod” .

" (zie ook Hoegen Dijkhof) . .Grondbewerking: “Herculano” . .Grondbewerking: "Hezo" .Grondbewerking: "H. .Grondbewerking: "Hertecant".Grondbewerking: "Gurries” “Giovanetti” “Haarsma” "H.Grondbewerking: "Holder". .Grondbewerking: "Haybaster". . .).Grondbewerking: “Hekamp” .Grondbewerking: “Heavy Duty”.Grondbewerking: “Hoogstrate” .Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Haka". .Grondbewerking: "Hanko".Grondbewerking: “Herkules .Grondbewerking: "Heson” . .Grondbewerking: "Harrows” .Grondbewerking: "Hako". .Grondbewerking “Harvey”.Grondbewerking: “He-Va” .Grondbewerking: "Hildebrand".Grondbewerking: "Hay-Aerts".Grondbewerking: "Hatzenbichler". .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Hoeme”. "Hak I".Grondbewerking: "Harder". (W. .Grondbewerking: "Helical".Grondbewerking: .Grondbewerking: "Hermes".Grondbewerking: "Hofmann".Grondbewerking: "Honda".Grondbewerking: "Haring's". .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Hassia".Grondbewerking: “Hooker” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: . "Hak II". .B". .Grondbewerking: "Haruwy" .Grondbewerking: "Harromatic". .).Grondbewerking: "Hewi".Grondbewerking: "Hengst” .Grondbewerking: “Hock” 11 – 29 – GRONDBEWERKING . .D.A.104 van 487 .Grondbewerking: "Helwig". .Grondbewerking: “Herses” . .Grondbewerking: “Honegger” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grondbewerking: "Hoekenga van Driel" . (Gebr. .Grondbewerking: "Honkomp".Grondbewerking: "Heidemaatschappij". 11 – 28 – GRONDBEWERKING . . . . .

Grondbewerking: "Howard IV".C." laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: "Howard X".H.C.C.F.C.Grondbewerking: "I.Grondbewerking: "Howard XI".VIII".Grondbewerking: "Howard IX".105 van 487 ." .Grondbewerking: "Humus".H.III". 11 – 31 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Icma".Grondbewerking: "I.H.Grondbewerking: "Howard VII". . (J.Grondbewerking: "I.IV".Grondbewerking: .Grondbewerking: "Imants I".Grondbewerking: "Howard XII". . . . . . . . . .Grondbewerking: "Ima".Grondbewerking: “Hydro” 11 – 32 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Howard XIII". . .Grondbewerking: "Ideaal". .M.).Grondbewerking: "Imants III".Grondbewerking: "I.).Grondbewerking: "Imants II". 11 – 30 – GRONDBEWERKING .H. .Grondbewerking: "Howard XV".Grondbewerking: “Hunt” .VII".Grondbewerking: “Ibbenbürener” .C.Grondbewerking: "I.). .Grondbewerking: . . .T.Grondbewerking: "Huard-U.Grondbewerking: “Howi” .V".C. "Howard II". . .Grondbewerking: "Howard VIII".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grondbewerking: . (J.Grondbewerking: "Howard XIV". 11 – 33 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "I.H.Grondbewerking: . . .Grondbewerking: "I. .C. .C.VI".Grondbewerking: "I.H.H.Grondbewerking: “Hoopman” "Horsch". .Grondbewerking: "Hudson".Grondbewerking: "I. I". "Howard III".Grondbewerking: .H. 11 – 34 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Howard VI". "Horstman” "Howard I". (J. II".Grondbewerking: "Howard V".C. .

Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: "John Deere X".Grondbewerking: “Imset”.Grondbewerking: “Jongman” . 11 – 36 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: "Jumbo".O.Grondbewerking: .F. "Iseki". .Grondbewerking: "John Deere VI".Grondbewerking: "John Deere VII". . “Ïnterurban” “Inverta” "Irus".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Grondbewerking: "J.Grondbewerking: "Johli".Grondbewerking: "Joskin". .Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Johnson's". "Inco".". .Grondbewerking: "Justus / Justine I". .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Jean".C.Grondbewerking: “Jack & Zn”. .Grondbewerking: "J.Grondbewerking: .Grondbewerking: “J. .Grondbewerking: "Jammaers". . .Grondbewerking: "John Deere XI".Grondbewerking: "John Deere II".Grondbewerking: . .” .D.S.Grondbewerking: "John Deere III". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.B.Grondbewerking: "J.Grondbewerking: "Jako".B. .Grondbewerking: "John Deere IX".L.Grondbewerking: "Justus / Justine II". .” .Grondbewerking: "John Deere IV". "Isaria".Grondbewerking: "J.Grondbewerking: "John Deere V".M. .".Grondbewerking: "John Deere I".C.M. . "Interfila".Grondbewerking: .Grondbewerking “J. .Grondbewerking: .C. .Grondbewerking: "Jabelmann" .Grondbewerking: "John Deere VIII". 11 – 37 – GRONDBEWERKING .” 11 – 35 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: “Jaguar” . . “Islok” "Isomec" “I.106 van 487 .".".Grondbewerking: . .T.N.".Grondbewerking: "J.Grondbewerking: “Jolly’ .Grondbewerking: "Jungfalk & Mulvad".T. .

).Grondbewerking: “Kemper”.Grondbewerking: "Klausing".Grondbewerking: "Köla".Grondbewerking: "Kongskilde: Aangedreven Eggen / Elliptor". . 11 – 40 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Knoche". .Grondbewerking: "Kongskilde: VibroCrop Triltand". .107 van 487 . .R. . .Grondbewerking: "Kirsch". .Grondbewerking: "Juwel".Grondbewerking: "Keith". . .Grondbewerking: “K.Grondbewerking: "Klausing".Grondbewerking: "Kress".Grondbewerking: “Kaera”. 11 – 41 – GRONDBEWERKING . . .” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Grondbewerking: "Kongskilde: VibroFlex". London).Grondbewerking: "Kongskilde: Rijencultivatoren ". .Grondbewerking: "Kongskilde: Algemeen I". . .Grondbewerking: “Kotte” .Grondbewerking: "Kirpy" .Grondbewerking: "Kongskilde”Zaai. (Hubert).Grondbewerking: “Kersten” . (Friedrich).Grondbewerking: "Krebbekx en Zoon". . (Friedrich).Grondbewerking: “Kleine” 11 – 39 – GRONDBEWERKING . .M. . .Grondbewerking: "Kongskilde: Algemeen II".en zaaibedcombinaties".Grondbewerking: "Kongskilde: Algemeen III".Grondbewerking: “Knecht” .Grondbewerking: "Kings".Grondbewerking: "Krause".Grondbewerking: "Kasten".Grondbewerking: “Kienzle” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . (Ass.Grondbewerking: “Kooymans” .Grondbewerking: “Kobri” .Grondbewerking: "Kongskilde: Vibrocultivatoren".Grondbewerking: "Kaweco".Grondbewerking: "Killefer” .Grondbewerking: "Kaelble" . .Grondbewerking: "Köckerling".Grondbewerking: “Klinge” .Grondbewerking: “Knifing” .Grondbewerking: “Kilworth” . (J. 11 – 38 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Kembas" .Grondbewerking: "Kongskilde”Vibro Master". .Grondbewerking: "Knoche". . .

Grondbewerking: "Krone: Kopeggen II". . .Grondbewerking: .Grondbeweking: ”Kverneland: Algemeen I” . .Grondbewerking: "Kuhn: Frezen I".Grondbewerking: "Lasco" .Grondbewerking: “Langzo” . .Grondbewerking: . . . .Grondbewerking: "Lamator / zie ook VEB". .Grondbewerking: "Lawnmaker". "Krone: Algemeen II". . . .Grondbewerking: “Lemaire” . . .Grondbewerking: "Kuhn: Algemeen II".Grondbewerking: “Landmaschinen Hannover” . 11 – 42 – GRONDBEWERKING . 11 – 43 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Krone: Frezen III".Grondbewerking: "Latz".Grondbewerking: "Kronos".Grondbewerking: "Landsberg".Grondbeweking: ”Kverneland: Algemeen II” 11 – 44 – GRONDBEWERKING . .Grondbeweking: ”Kverneland: Algemeen V” . .108 van 487 . . .Grondbewerking: "Krone: Frezen II".Grondbewerking: "Landré & Glinderman".Grondbewerking: “Krumel Planator”. .Grondbewerking: "Kroon".Grondbewerking: “Levacq” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Krone: Cultivatoren".Grondbewerking: "Krone: Frezen I".Grondbeweking: ”Kverneland: Algemeen IV” .Grondbewerking: "Kuhn: Algemeen I".Grondbewerking: "Kuhn: Kopeggen".Grondbewerking: "Kurstjens".Grondbewerking: .Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Landruf".Grondbewerking: "Kubota". "Krone: (Schijven-) Eggen". (De) "Krone: Algemeen I".Grondbewerking: "Landmaster". . . .Grondbewerking: "Landpride". .Grondbewerking: "Kuhn: Frezen II".Grondbewerking: “Kuxmann” .Grondbewerking: “Latelevex”.Grondbewerking: “Ku-Ra” . .Grondbewerking: "Krone: Kopeggen I".Grondbewerking: "Kuhn: Schijven-/ rotoreggen".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grondbewerking: "Kultirotor (Vogel & Noot)".Grondbewerking: "Larsen". . .Grondbeweking: ”Kverneland: Algemeen III” .Grondbewerking: "Kurstjens".

Grondbewerking: “Lignie” . . . .Grondbewerking: "Lemken: Algemeen III".". .Grondbewerking: "Lely: Handleidingen". .Grondbewerking: "Lemken: Cultivatoren". 11 – 45 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Lien".Grondbewerking: "Lippe".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .” "L. .Grondbewerking: "Lely: Aangedreven werktuigen II".Grondbewerking: "Lightning". . . .E.Grondbewerking: "Lemken: Kopeggen ".Grondbewerking: "Leverton". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: .H.Grondbewerking: "Mads-Amby".Grondbewerking: "Lilla-Harrie".Grondbewerking: “Macron” .F.Grondbewerking: "Lely: Niet-aangedreven werktuigen I".Grondbewerking “Lubbock” . "L. .Grondbewerking: "Lemken: Vorenpakkers".Grondbewerking: "Mc.Grondbewerking: "Lengerich".Grondbewerking: "Lemken: Eggen / Vleugeleggen". .Grondbewerking: "Mc.Grondbewerking: "Loo".Grondbewerking: “Le Tourneau” .Grondbewerking: "Lohmann". (van). . “L. .Grondbewerking: "Lely: overtopfrees". 11 – 46 – GRONDBEWERKING . . .Grondbewerking: "Lemken Zaaibedcombinaties". .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Levaco".Grondbewerking: "Lipsia".Grondbewerking: "Liot".Cormick-Deering". . .Grondbewerking: "Lely: Aangedreven werktuigen III".109 van 487 .Grondbewerking: “Martin” .Grondbewerking: "Lely: breekpenautomaat". . .F. .Grondbewerking: "Lemken: Algemeen I". . .Grondbewerking: "Lemken: Algemeen II". .Grondbewerking: “Lift Tools” .".Grondbewerking: "Lely: Algemeen".F. . (Bern).Grondbewerking: "Liliston".Cormick-Deering".Grondbewerking: "Lemken: Diepwoelers”. .Grondbewerking: "Lely: Aangedreven werktuigen I". 11 – 47 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Lupat” 11 – 48 – GRONDBEWERKING .

.Grondbewerking: "Moreau".Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Meili". .Garda". . . "Maring".Grondbewerking: "Matador". .Grondbewerking: "Meifort".Grondbewerking: "Maschio II".Grondbewerking: "Moro".Grondbewerking: "Massy-Emar". . . “Marsk” "Marstig".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Mearelli".Grondbewerking: “Mauser” .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Maschio IV".Grondbewerking: "Mengele". . . . .Grondbewerking: . . . .Connel".Grondbewerking: ”Magnifiek” "Maletti".Grondbewerking: "Motokov".Grondbewerking: "Mat-Agrisem". .Grondbewerking: “Mitchell Colman” 11 – 51 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: “Modern”.Grondbewerking: "Midwest".Grondbewerking: "Mezo".Grondbewerking: "Massey-Orleans". "Mas” 11 – 49 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Massey-Harris".Grondbewerking: . 11 – 50 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Mélotte". . .Grondbewerking: "Matrot".Grondbewerking: "Motom". .Grondbewerking: "Midland". .Grondbewerking: "Mep". .Grondbewerking: "Minneapolis-Moline". .Grondbewerking: "Mc. "Malin".Grondbewerking: .Grondbewerking: "Megens".Grondbewerking: “Mouzon” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: "Mc. "Manof".110 van 487 .Grondbewerking: "Massee". .Grondbewerking: "Massey-Ferguson".Grondbewerking: "Maschio I".Grondbewerking: "Maschio III". . . "Martin". .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Meyer".Grondbewerking: "Mekos". .

Grondbewerking: .Grondbewerking: "Noel".Grondbewerking: “N.Grondbewerking “Napier” .Grondbewerking: "Nitsch". .Grondbewerking: "Nagel". "Muko".Grondbewerking: "Nobels".Grondbewerking: "Oma". "Munckhof". .Grondbewerking: "Otma I ". "Multigrator".Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: .G.Grondbewerking: . “Mülag” "Mulder".Grondbewerking “Nobili” . “Muller” “Mullie” "Multi-core".". .111 van 487 . "Multiplex / Mads Amby".Grondbewerking: "Nardi".Grondbewerking: "Oliver".A.Grondbewerking: “Oranjewoud”f .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Nicholsons” .Grondbewerking: .Grondbewerking: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .G.Grondbewerking: “Nikelmann” . . 11 – 52 – GRONDBEWERKING . (Louis).Grondbewerking: "Niemeyer-Sohne I" .Grondbewerking: "Ompi".Grondbewerking: "Niplo".Grondbewerking: "Niemeyer-Sohne II " . "Mulder".Grondbewerking: "Mühlhoff".Grondbewerking: “Orby” .Grondbewerking: "Otma II". .Grondbewerking: . .” .Grondbewerking: “Ortolan” . .Grondbewerking: "Otte". "M. . .Grondbewerking: . .Grondbewerking: “Olimex” . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking “Nicolas’ .M.V.Grondbewerking: "Nokka Tumes". "Muratori".Grondbewerking: "Niemeyer-Sohne III" .Grondbewerking: “Nadler” . "Mutsaers". . .Grondbewerking: "Newlands” .Grondbewerking: "Niedersacksen".Grondbewerking: "New-Holland". 11 – 53 – GRONDBEWERKING .I.Grondbewerking: .Grondbewerking: “Olis” .Grondbewerking: .Grondbewerking: "National".Grondbewerking: . .

Grondbewerking: "Plümecke". .Grondbewerking “Pergart”. .Grondbewerking: "Pub". .Grondbewerking: ”O.Grondbewerking: "Perfekt" .Grondbewerking: "Rabewerk: Fabricage overzichten".".Grondbewerking: "Plumett". . . . (Jr. .L. 11 – 54 – GRONDBEWERKING . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Grondbewerking: "Planet".Grondbewerking: "Pettit".Grondbewerking: "Pöma” .W.Grondbewerking: "Pierce".Grondbewerking: "Rabewerk: Algemeen".Grondbewerking: "Pasyuali".K.Grondbewerking: "Printz".Pole".112 van 487 .Grondbewerking: “Querry” .E. . .Grondbewerking: "Poiesz".Grondbewerking: "Quivogne".Grondbewerking: "Pegoraro I".S.Grondbewerking: "Perugini".Grondbewerking: "Poncet Pascal".A.K.” .Grondbewerking: “Quirl” .Grondbewerking: "Paul".R.Grondbewerking: "Pegoraro II".Grondbewerking: “Potelieres” .Grondbewerking: "P. . .Grondbewerking: “Parmiter”. . . 11 – 56 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: “Peru”.Grondbewerking: "Pedron".Grondbewerking: "Overum". . .Grondbewerking: “Promak” .Grondbewerking: “P.Grondbewerking: "Pegson".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Grondbewerking: "Rabewerk: Historisch I".Grondbewerking: “Potila” . . .Grondbewerking: "Pitch.Grondbewerking: "Panter" . .Grondbewerking: "Pottinger". . .Grondbewerking: “R” . ." 11 – 55 – GRONDBEWERKING.G.” .Grondbewerking: "Puzenat". . .).Grondbewerking: "Pierik". . .Grondbewerking: "P.Grondbewerking: “Peja” .Grondbewerking: “Panag” .Grondbewerking: "Ozyatajanli".

.Grondbewerking: "Rapid".Grondbewerking: "Rau: (Diep-) Cultivatoren".Grondbewerking: "Rau: Rau Kombi-systeem".Grondbewerking: "Rabewerk: Zaaimachines / . kopeg".Grondbewerking: "Rau: Algemene brochures".113 van 487 .Grondbewerking: "Ransomes: Algemeen III.Grondbewerking: "Rabewerk: Frontaanbouwwerktuigen” .a.Grondbewerking: "Rau: Voorlichtingsbrochure".Grondbewerking: . 11 – 58 – GRONDBEWERKING . 11 – 59 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Rabewerk: Kopeggen” . .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Rabewerk: Diepwoelers / ondergronders” .Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Ransomes: Algemeen II.Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Rau: Gewasverzorging". .Grondbewerking: "Rabewerk: Eggen III .Grondbewerking: "Ransomes: Algemeen VI.Grondbewerking: . . "Rabewerk: Vorenpakkers".Grondbewerking: "Rabewerk: Eggen II . .combinaties” .Grondbewerking: “Rasspe” 11 – 60 – GRONDBEWERKING . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grondbewerking: "Rau: Algemeen".Grondbewerking: "Rau: ondiper werekende machines". . . .Grondbewerking: "Rabewerk: Diverse” .Grondbewerking: "Rabewerk: Schijveneggen / -ploegen .Grondbewerking: "Ransomes: Overige.Grondbewerking: "Ransomes: Schijveneggen". . "Rabewerk: Vleugeleggen/ verkuimelaars".Grondbewerking: "Rancke".Grondbewerking: "Ransomes: Algemeen V. . . .Grondbewerking: "Ransomes: Algemeen VII. .Grondbewerking: "Rabewerk: Wegschaven” .Grondbewerking: "Rabewerk: Specials voor fruitteelt .Grondbewerking: "Rapidcare". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: "Ransomes: Algemeen IV. . .Grondbewerking: "Ransomes: Cultivatoren.Grondbewerking: "Rabewerk: Historisch II".Grondbewerking: "Ransomes: Algemeen VIII.Grondbewerking: "Rabewerk: Eggen I . .Grondbewerking: "Ransomes: Algemeen I. o.Grondbewerking: "Ransomes: Diepcultivatoren. "Rabewerk: Culvatoren I” "Rabewerk: Cultivatoren II” "Rabewerk: Zaaibedcombinaties” "Rabewerk: Onkruidbestrijding” 11 – 57 – GRONDBEWERKING .

W.Grondbewerking: “Roger” . .Grondbewerking: "Rau: Koeggen".Grondbewerking “Rochford” .Grondbewerking: "Regent" .Grondbewerking: "Rau: Zaaimachines eyc.Grondbewerking: "Rau: Kombimat". .Grondbewerking: "Reesink".Grondbewerking: "Ripvator".Grondbewerking: "Rau: Kombisysteem" .Grondbewerking “Reynolds” . .Grondbewerking: "Rau: Multi. . . Sicam". . Rotex.Grondbewerking: "Reco".Grondbewerking: "Rossetto".Grondbewerking: "Rau: Schoffelapparatuur". .Grondbewerking: “Rekord” .Grondbewerking: "Rollmaster". .Grondbewerking: "Roadless". .Grondbewerking: "Roseman".Grondbewerking: "Roemeling Evers".Grondbewerking: "Reha". .114 van 487 .".Grondbewerking: "Remac” .Grondbewerking: "Ritscher".Grondbewerking: "Rau: Ecomat / Unimat".Grondbewerking: "Rome II". .Grondbewerking: "Refix". .Grondbewerking: "Ross". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 11 – 61 – GRONDBEWERKING . . .".M.Grondbewerking: "Rau: Zaaibedbereiding".Grondbewerking: “Ridder” . .Grondbewerking: "Rau: Onderdelen Kombi” 11 – 62 – GRONDBEWERKING . 11 – 63 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: "Rink".Grondbewerking: “Retheloise” . . .Grondbewerking: "Raussendorf". . . . .Grondbewerking: "Rickberg". .Grondbewerking: "Rim".Grondbewerking: “Reutter” .Grondbewerking: “Rotario” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: “Rota” .Grondbewerking: "Renault". .Grondbewerking: "R. .Grondbewerking: "Rome I".Grondbewerking: "Roper". .Grondbewerking: "Röhr".Grondbewerking: "Razol". . . .Grondbewerking: "Reekie".

O.Grondbewerking: "Sack".Grondbewerking: “Rotaped” .Grondbewerking: “Roti” .P.Grondbewerking: “Saturn” .Grondbewerking: "Ruhlmann".Grondbewerking: "Rumptstad: Hakenfrezen II". . . .Grondbewerking: “Sabre” . . .I".Grondbewerking: "Rotaspa". (Super). .Grondbewerking: "Rotoculteur". .Grondbewerking” “Roters”.S. . .Grondbewerking: "R.Grondbewerking: "Rumptstad: Schoffelgarnituur". 11 – 66 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Rumptstad: Grondontsmetting/ Combiject” .Grondbewerking: "Rumptstad: Vastetandcultivatoren ". .Grondbewerking: "Russell".Grondbewerking: "Rouxhet en Zonen". 11 – 65 – GRONDBEWERKING . (De Hubert).Grondbewerking: “Sanderman” .Grondbewerking: "S. .Grondbewerking: "Samon".Grondbewerking: "Rumptstad: Werktuigen voor dierlijke tractie".Grondbewerking: "Rototiller". . ." .Grondbewerking: "Ryan".Grondbewerking: "Rumptstad: Mestinjectie".B.P.Grondbewerking: "Sampo".Grondbewerking: “Rotor” . .Grondbewerking: "Sack".Grondbewerking: "Satoh".Grondbewerking: “Rotax” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 11 – 64 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: "Rumptstad: Handleidingen". . .Grondbewerking: "Rustica".Grondbewerking: "Rumptstad: Hakenfrezen I". .Grondbewerking: “Salix” .Grondbewerking: "Rototerra". . .Grondbewerking: "Sanderum". .Grondbewerking: "Rumptstad: Werktuigenbalk I” .Grondbewerking: "Saxonia". .Grondbewerking: "Rumptstad: Diepwoelers” . .115 van 487 . .Grondbewerking: "Sansone".Grondbewerking: "Rumptstad: Algemeen". .). (C.Grondbewerking: “Saxa” .Grondbewerking: "Rotéritalia" .Grondbewerking: "Saint". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: "Savary-Sebille en Cie". .Grondbewerking: "Rumptstad: Loofklapper/ hoekschoffel II".Grondbewerking: "Rumptstad: Werktuigenbalk II” .

Grondbewerking: "Seppi".Grondbewerking: "Schönberger".P.Grondbewerking: .Grondbewerking: "Schumacher".Grondbewerking: “Sinke’ .Grondbewerking: "Sembdner".G.Grondbewerking: "Schollen-Cracker". .Grondbewerking: "Schmotzer: III".Grondbewerking: “Sinclair” . 11 – 68 – GRONDBEWERKING .O. .Grondbewerking: "Seaman-Andwall".Grondbewerking “Sellar” .Grondbewerking: "Schouten" .Grondbewerking: "Schmotzer: I".Grondbewerking: "Schmotzer: II". . .Grondbewerking: "Simar". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.E.Grondbewerking: "Simca". . 11 – 67 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: "Sirocco".Grondbewerking: “Selecta” .".Grondbewerking: "S.Grondbewerking: "Sicam". . . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . (Jacob). . . . . .Grondbewerking: "Shotbolt". .Grondbewerking: “Schrag”. . ." .Grondbewerking: "Simka".Grondbewerking: "S.Grondbewerking: . .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Schipper” .Grondbewerking: "Sieling".Grondbewerking: “Sicma” .Grondbewerking: "Schmotzer: IV".II ".Grondbewerking: "S.Grondbewerking: "SiloWolf". .116 van 487 . "Schaap".Grondbewerking: “Shinitzky”.Grondbeweeking “Siederleben” . "Schala” "Schanzlin".G.Grondbewerking: "Simplex".Grondbewerking: "Schoonland".Grondbewerking: “Schneider” . .Grondbewerking: "Schrijver".Grondbewerking: "Simon". "Schafer". .Grondbewerking: “Selvatici” .B.Grondbewerking: “Simba” . 11 – 69 – GRONDBEWERKING . .Grondbewerking: "Schepers".Grondbewerking: .

Grondbewerking: “Structural” ( Zwalua) . .Grondbewerking: "Snapper". . .Grondbewerking: "Sossano".Grondbewerking: "Sitrex". .Grondbewerking: “Soil Surgeon” .Grondbewerking: "Smaragd” .Grondbewerking: "Staub".117 van 487 .Grondbewerking: “Stegsted” 11 – 71 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Struik".Grondbewerking “Taarup”” .Grondbewerking: "Stenborgs-fjäder-harvar". .Grondbewerking: "Solo". . .H".Grondbewerking: “Stimmeg” .Grondbewerking: “Sonnaillon” .K. .Grondbewerking: "Sommerfeld". .Grondbewerking: “Steels” . .Grondbewerking: "Stahl".Grondbewerking: "Super-Prefer".Grondbewerking: “Sommerset” .Grondbewerking: "Spedo".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 11 – 70 – GRONDBEWERKING . . .Grondbewerking: "Stoll".Grondbewerking: "Stan-hoist".Grondbewerking: "S. .Grondbewerking: "Sun-Master".Grondbewerking: "Steketee: grondbewerking". .Grondbewerking: "Southwest-Welding". .Grondbewerking: "Steketee: schoffelen".Grondbewerking: "Standen".Grondbewerking: "Stanhay".Grondbewerking: “Stille” .Grondbewerking: "Spintiller" .Grondbewerking: "Tavi". . 11 – 72 – GRONDBEWERKING . . .Grondbewerking: "Steenwijk". . . . . .Grondbewerking: "Sisis".Grondbewerking: "Smuldreharven". .Grondbewerking: "Smits".Grondbewerking: "Taul".Grondbewerking: "Steketee: oveige machines".Grondbewerking: "Stockton".Grondbewerking: “Souvereign” .Grondbewerking “Sunflower” . .Grondbewerking: "Tarantella". . . .Grondbewerking: "Steeno".Grondbewerking: “Sovema” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondbewerking: “Strijder” .

Grondbewerking: "Unipacker".Grondbewerking: . "Till-Master".Grondbewerking: "Triodan".Grondbewerking: .Grondbewerking: "Trier".Grondbewerking: "Tractoroexport". .Grondbewerking . “T.Grondbewerking: .Grondbewerking: “T.Grondbewerking: "Tractor.Grondbewerking: . “Techmagri” “Technohac” "Technopromimport". .Grondbewerking: "Undenhaug".V.Z.Grondbewerking: . .Grondbewerking: .Grondbewerking . “Toolbar” “Torgau” “Toro” "Tortella".E. “Teupenia” "Thilot".Grondbewerking: "Unistar".Grondbewerking: .A.Grondbewerking: . .L. "Thoma". .Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Towner: I".” 11 – 74 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Tebbe". .Grondbewerking: "Ulysse” .Grondbewerking: . . .Grondbewerking: .Grondbewerking: . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .). & F. .Grondbewerking: “Usi” 11 – 75 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "True Temper” .” 11 – 73 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: "Vado” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.K. (E.” "Tef".Grondbewerking: . "Terranova".Plow Co".Grondbewerking: "Turner".Grondbewerking: "Twose". . M “ “Televex” “Templar” “Ten Berge” “Terra-Flow.Grondbewerking: . “T. . “Tive” "Tonutti".Grondbewerking: "Ugerlose". .Grondbewerking: “Ullrich” .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Tume” .Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Trump".118 van 487 .Grondbewerking: “Towner II .Grondbewerking: "Väderstad".Grondbewerking: "Tpaktopoekcnopt".

." (zie ook BBG). "Veldkoning". .Grondbewerking “Westwood” .Grondbewerking: "Vicon: Niet kerende werktuigen I ". .". "V.G.Grondbewerking: “Vogelenzang .Grondbewerking: .Grondbewerking: . “Vibra” .Grondbewerking: “Vgolo” . .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Vicon: Algemeen".Grondbewerking: "Vliebo".Grondbewerking: "Vicon: Schijvenploegen".119 van 487 . . 11 – 77 – GRONDBEWERKING .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Vicon: Niet kerende werktuigen II".Grondbewerking: . .Grondbewerking: “Warendorp” .Grondbewerking: “Westgo”." “Vetsak” "Viaud".Grondbewerking: .Grondbewerking: "Vicon: Kopeggen".Grondbewerking: "Victoria" .d.Grondbewerking: "Vicon: Schudeggen II". "V.Grondbewerking: .Grondbewerking: "Wartsila". . “Vanpeteghem "Veenhuis".Grondbewerking: "Vicon: Spitmachines I" . .Grondbewerking: . . . . .Grondbewerking: "Vicon: Schudeggen I". “Veldstar” “Venta” "Ventzki".Grondbewerking: .Grondbewerking: . . .Grondbewerking: "V. “Vermeer” "Verti-Drain".Grondbewerking: "Weemaes".Grondbewerking: "Valpadana".). .Grondbewerking: “Vivaldi”.Grondbewerking: "Vicon: Handleidingen III".Grondbewerking: .Grondbewerking: . .Grondbewerking: . v.M.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grondbewerking: "Voet". .Grondbewerking: "Weichel".Grondbewerking: "Vicon: Handleidingen II". (A.Grondbewerking: .Grondbewerking: "Votex". .Grondbewerking: “Vicon: Spitmachines II”. .Grondbewerking: "Vogel en Noot". "Vekon".Grondbewerking: “We-em” .L.Grondbewerking: "Viking". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.B.Grondbewerking: "Vlogtman". .E.Grondbewerking: "Webb of Exning" . .E.Grondbewerking: "Vicon: Handleidingen I". 11 – 76 – GRONDBEWERKING .N.

.Grondbewerking: .Grondbewerking: "Wifo". .Grondbewerking: "Wolf". de.Grondbewerking: "White" .Grondbewerking: "Wolseley".Grondbewerking: "Zweegers". (v.Grondbewerking: .Grondbewerking: .).Grondbewerking: “Zaga”.B. . ." 11 – 78 – GRONDBEWERKING . (John).Grondbewerking: "Zorell".Grondbewerking: "Wiedenmann".Grondbewerking “Will” .Grondbewerking: .Grondbewerking: "Wilder".Grondbewerking: "Willibald". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.).Grondbewerking: "Wulff" . .Grondbewerking: . .Grondbewerking: "Wiesen".120 van 487 .Grondbewerking: "Zinger". .F. (Wilhelm).Grondbewerking: "Weidner” "Weiste” (Accord). .Grondbewerking: .Grondbewerking .Grondbewerking: “Wiegaard .Grondbewerking: .Grondbewerking: “Widra-mat” . . . "Westfalia".Grondbewerking: "van Wingerden” . . .H.Grondbewerking: "Zwalua" (Structural) .Grondbewerking: "Zinck".). (J.d. (L. . "Wespe".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grondbewerking: “Wil Rich” . . . .Grondbewerking: "Wrigley".M.Grondbewerking: "Wit en Zonen".Grondbewerking: “W. .U.Grondbewerking: "Zwaan". “West Point” "Weterings".Grondbewerking: "Wittrock".Grondbewerking: "Willmes".Grondbewerking: "Wühlmaus. “W.” . “Wessex” "Westdijk".

. . 12 – 04 – ZAAIMACHINES . . .Zaaimachine: "Befco". . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zaaimachine: “Artillerie Inrichtingen” .". . .Zaaimachine: "American-Standard-Planters". 12 – 03 – ZAAIMACHINES .Italiana".Zaaimachine: “Agar” . .Zaaimachine: “Bamlet” . .Zaaimachine: "Becker IV".Zaaimachine: "Amazone VI". 12 – 02 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Agricola. .Zaaimachine: "Allis-Chalmers". . .Zaaimachine: “Agram” .Zaaimachine: "Bamfords".Zaaimachine: "Accord V". . .I.Zaaimachine: "A.Zaaimachine: "Barford".Zaaimachine: "Amazone II". .121 van 487 . 12 – 05 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Belin".Zaaimachine: "Amazone IX". . . .Zaaimachine: "Becker V".Zaaimachine: "Antori".Zaaimachine: "Becker III".Zaaimachine: "Becker I". .Zaaimachine: "Accord III". .Zaaimachine: "Aktiv".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 12 – 01 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Becker II".Zaaimachine: "Accord IV".Zaaimachine: "Amazone VII". . . .Zaaimachine: "Aebi". .Zaaimachine: "Amazone III". . . .Zaaimachine: "Amazone V".Zaaimachine: "Amazone X".Zaaimachine: "Aeromatic".Zaaimachine: "Accord II".Zaaimachine: "Badalini".Zaaimachine: "Accord I".Zaaimachine: "Algemeen".Zaaimachine: "Amazone VIII". .Zaaimachine: "Albion". . . .Zaaimachine: "Amazone IV".Zaaimachine: "Amazone I".Zaaimachine: "Becker VI".Zaaimachine: "Bean".

Zaaimachine: "Danmark".Zaaimachine: "Case". .Zaaimachine: “Dahlmann” .". .Zaaimachine: “Bettinson” . . .Zaaimachine: "Bénac II". .Zaaimachine: “Deering” .Zaaimachine: "B. .Zaaimachine: "Bottin".Zaaimachine: "Bozet".Zaaimachine: "Carraro".Zaaimachine: "C.Zaaimachine: "Claas".". .Zaaimachine “Chisel-Seeder” . .".Zaaimachine: "Delfosse". . . .Zaaimachine: “Dan” . .Zaaimachine: "D.Zaaimachine: "Colwood".Zaaimachine: "Connor-SHea". .Zaaimachine: "Centra-Drill". .Zaaimachine: "Billy & Alips".Zaaimachine: "Brillion II".Zaaimachine: "Brimont".Zaaimachine: "Botsch". .Zaaimachine: "Bénac I".Zaaimachine: "Dalbo” . .Zaaimachine: "Brewiglieri".Zaaimachine: "Cockshutt". .Zaaimachine: "Doublet-Record.Zaaimachine: "EarthWay". . . .I. Mc".Zaaimachine: "Buard".Zaaimachine: "Climax" . .Zaaimachine: “Caru Field” .M.Zaaimachine: "Corema". . .Zaaimachine: "Cormick Deering.Zaaimachine: "D.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 12 – 06 – ZAAIMACHINES . .L. 12 – 08 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Brillion I".Zaaimachine: "Bucher". .V.Zaaimachine: “Comeb” .".Zaaimachine: “Cockade”. . . .Zaaimachine: "Carier".Zaaimachine: “Bolinder” . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zaaimachine: "Dearborn".Zaaimachine: "Dickey-John".122 van 487 . .F.Zaaimachine: “Buttje” 12 – 07 – ZAAIMACHINES . .H.A.

Zaaimachine: "Ferguson". .Zaaimachine: “Gombei” .Zaaimachine: "Fiona III". .Zaaimachine: .Zaaimachine: "Fortschritt I". 12 – 09 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine “Gibbs” .Zaaimachine “Greenflex” .Zaaimachine: "Fionette" .Zaaimachine: “Farmhand” . .Zaaimachine: .Zaaimachine: “Gyro” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zaaimachine: .Zaaimachine: “Felherr” . "Excelsior". (Harry). "Einböck".Zaaimachine: "Fähse I". .Zaaimachine: "Gallignani".Zaaimachine: 'Flemstofte".Zaaimachine: .Zaaimachine: "Fiona I". 12 – 11 – ZAAIMACHINES . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Zaaimachine: "Fähse IV".Zaaimachine: . “Eutroplex” "Exaktor". . "Euro-part". .Zaaimachine: "Gloster". . .Zaaimachine: "Gheon".Zaaimachine: "Garavini".Zaaimachine: "Farmall". "Eurogreen".Zaaimachine: “Fischer”. . .Zaaimachine: "Gaspardo I".Zaaimachine: "Fähse III". . 12 – 10 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Gougis".Zaaimachine: "Fiona II".Zaaimachine: “Glas” .Zaaimachine: "Fähse II".Zaaimachine: "Fortschritt II".Zaaimachine: "Gaspardo II ". "Europa". .Zaaimachine: "Eberhardt". .Zaaimachine: "Fiona IV".Zaaimachine: “Fluid Drilling” .Zaaimachine: “Falcon” .123 van 487 . .Zaaimachine: "Gelria".T. "Egedal". .Zaaimachine: .Zaaimachine: .” .Zaaimachine: “G.S. "Ebra". . .Zaaimachine: .Zaaimachine: “Guano” .Zaaimachine: . . .

. . "Hallensis".Zaaimachine: "Hofherr-Schrantz". .Zaaimachine: "Hassia II".Zaaimachine: "Herriau".Zaaimachine: "Hilleshög". .Zaaimachine: "Howard".Zaaimachine: "Hassia IV". “Harvey” 12 – 12 – ZAAIMACHINES . 12 – 15 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Hatzenbichler". .124 van 487 . .Zaaimachine: "Holaras".Zaaimachine: "Horizon".Zaaimachine: "Helios".Zaaimachine: "Hubert".Zaaimachine: "Hassia IX".Zaaimachine: "Horstine” . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Zaaimachine: "Hassia I". .Zaaimachine: "Heesters". 12 – 14 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: .Zaaimachine: “Hunt” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. 12 – 13 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Hassia VIII".Zaaimachine: . "Haidon". .Zaaimachine: "Hassia XV". . .Zaaimachine: "Hassia XVI". .Zaaimachine: .Zaaimachine "Habá". . "Haka".Zaaimachine: "Huard". . .Zaaimachine “Hege” . .Zaaimachine: "Hassia VII".Zaaimachine: "Hassia XI". .Zaaimachine: "Hela".Zaaimachine: "Horsch".Zaaimachine: .Zaaimachine: "Hudson".Zaaimachine: "Hassia XII". . .Zaaimachine: "Hassia X". . . . .Zaaimachine: "Hassia III". .Zaaimachine: .Zaaimachine: "Hassia VI". "Hamilton". .Zaaimachine: "Hassia XIV". .Zaaimachine: "Hassia V".Zaaimachine: "Hornsby". .Zaaimachine: "Herkules". .Zaaimachine: "Hassia XIII". .

C. .Zaaimachine: "Jeffery". 12 – 20 – ZAAIMACHINES .H. . .Zaaimachine: “Jeantil” .Zaaimachine: "John Deere III".Zaaimachine: "Kleine I".Zaaimachine: "Keightley".C.Zaaimachine: "John Deere IV". 12 – 17 – ZAAIMACHINES . 12 – 18 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Kleine V". . .Zaaimachine: “Justus” .Zaaimachine: "Kongskilde II". . 12 – 19 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Köckerling".Zaaimachine: "Koppert".Zaaimachine: "I. .Zaaimachine: "Ideal".Zaaimachine: "Isaria I". .Zaaimachine: "Jacobsen".Zaaimachine: "Italo Svizzera” .".Zaaimachine: "Isaria III". . .Zaaimachine: "Kongskilde I". .Zaaimachine: "J.125 van 487 .I. .Zaaimachine: "John Deere V". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zaaimachine: "Juko".Zaaimachine: "I.Zaaimachine: "Isaria II".Zaaimachine: "John Deere I".Zaaimachine: "Kleine III".Zaaimachine: "Kleine II". . .".D. .Zaaimachine: "John Deere II".Zaaimachine: "I.Zaaimachine: "Jacobi". 12 – 21 – ZAAIMACHINES .C. . . . .Zaaimachine: "Königer".Zaaimachine: "J.C.Zaaimachine: "Kleine IV".Zaaimachine: "Keith". . .H.C.B.Zaaimachine: "Jack's". . .Zaaimachine: "Kleine VI".I ".Zaaimachine: "Kühn". .H. .". .II".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 12 – 16 – ZAAIMACHINES . . .M.Zaaimachine: "Krone". .III".Zaaimachine: "Isaria IV". .Zaaimachine: "I.

Zaaimachine “Monocentra” .Zaaimachine: .Zaaimachine “Microsem” .Zaaimachine: .Zaaimachine: "Monosem II". .".Zaaimachine: "Massey-Ferguson".Zaaimachine: "M.Zaaimachine “Marliss” .Zaaimachine: "Minneapolis". "Lemken". 12 – 23 – ZAAIMACHINES . "Lanpride". . .Zaaimachine: .Zaaimachine: "Maraicher". .Zaaimachine: . .Zaaimachine: "Motokov".Zaaimachine “Mechanaid” . “Lister”.P. .Zaaimachine: "Minot". zie ook Vicon.Zaaimachine: “Micro band” . . . .Zaaimachine: "Maschio".Zaaimachine: "Mayfarth".Zaaimachine: "Moto-Culta". .Zaaimachine: “Monoair” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zaaimachine: “Maletti” .Zaaimachine: "Martens". "Leverton".Zaaimachine: . 12 – 24 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "M & G. . . .Zaaimachine: "Kverneland".Zaaimachine: . .Zaaimachine: "Massey-Harris".Zaaimachine: "Monosem IV".Zaaimachine: "Martinelli". "Lely".Zaaimachine: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Zaaimachine: Marsk . .Zaaimachine: "Moore-All-till". "Lawnmaker".". "Landré Milieu". .Zaaimachine: "Monodrill". "Lampe".Zaaimachine: "Monosem I". . . "Lundell".Zaaimachine: "Mistral” .Zaaimachine “Milton” .Zaaimachine: "Mulder.126 van 487 .Zaaimachine: . .Zaaimachine: .Zaaimachine: "Monosem III". .Zaaimachine: "Melichar".Zaaimachine: "Monosem V". 12 – 22 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine “Minerva” .Zaaimachine: "Mirga-Sol".

"Nibex". 12 – 27 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine .Zaaimachine: "Parmiter". .Zaaimachine: "Oliver". . . . .Zaaimachine: "Nodet". .Zaaimachine: "Nokka-Tume".Zaaimachine: "Nordsten".Zaaimachine: .Zaaimachine: "Pemag". .Zaaimachine: "Nordsten".Zaaimachine “O. . .Zaaimachine: "Pézet".Zaaimachine: "Prins". .Zaaimachine: "Paroli-Gottolengo". . 12 – 26 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Nordsten".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . . . "Nanning” “Nardi” “Napier” "Neuero".Zaaimachine: "Nodet".Zaaimachine: "Pierce".W.Zaaimachine: .Zaaimachine: "Nordsten". . . "Nibex".Zaaimachine: "Nodet".Zaaimachine: "Précifor".Zaaimachine: "Ozyatajanli". .Zaaimachine: "Ona".Zaaimachine: "Puzenat".Zaaimachine: "Pneumasem".Zaaimachine: "Överum". . .Zaaimachine: "Multiplex". (Gebr.Zaaimachine: "Nodet".Zaaimachine: "Plantox.Zaaimachine: “Pilomatic” .Zaaimachine: "Pracner". .Zaaimachine: “Pomo” .).Zaaimachine “Pegoraro” . .Zaaimachine: . "Nibex".Zaaimachine: . . .Zaaimachine: "Pöttinger".Zaaimachine: "Ouverture".127 van 487 . . 12 – 25 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: .Zaaimachine “Plutus” .Zaaimachine: "Palm".Zaaimachine . . .Zaaimachine: "Planet Jr".Zaaimachine: .Zaaimachine: "Nordsten". "Niemeyer". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .R. .Zaaimachine: "Nodet".

.Zaaimachine: "Rapid” .Zaaimachine: "Rud. .Zaaimachine: "Rabewerk".Zaaimachine: "Rauch". .Zaaimachine: "Rheingold".Zaaimachine: "Rational".Zaaimachine: “Reco” . 12 – 28 – ZAAIMACHINES . . . .Zaaimachine: "Rau". .Zaaimachine: “SAM”.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Zaaimachine: “Renault”.Zaaimachine: "Roger II".".Zaaimachine: "Saxonia II". . Sack II” .Zaaimachine: "Saat und Erntetechnik".Zaaimachine: "Saxonia III". Sack I” . .Zaaimachine: “Reha” . .Zaaimachine: "Radix". .Zaaimachine: "Samex".Zaaimachine: "Schmotzer I". .Zaaimachine: "Saint Hubert" .Zaaimachine: "Rud.Zaaimachine: "Rainforth & Sons".Zaaimachine: "Schmotzer III". .Zaaimachine: "PZ / Pezet.Zaaimachine: "Rollosem".Zaaimachine: "Russell". .Zaaimachine: "Rivierre-Casalis". .Zaaimachine: “Safim”.Zaaimachine: “Saalet” .128 van 487 .Zaaimachine: "Rasspe". .Zaaimachine: "Rustica".Zaaimachine “Schepers” 12 – 31 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Sämetik". 12 – 29 – ZAAIMACHINES . . . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zaaimachine: "Saxonia I". . .Zaaimachine: "Reform" . .Zaaimachine: "Royal".Zaaimachine: "Rud.Zaaimachine: "Ransomes".Zaaimachine: "Schmotzer II". . . Sack III” . . . 12 – 30 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Saxonia IV".Zaaimachine : Roters .Zaaimachine: "Roger I".Zaaimachine: "Saturn". .

.".Zaaimachine: "Schutzig" “Schweitzer”.Zaaimachine: "Stegsted I".F. "Sima". .Zaaimachine: "Sulky I".M.Zaaimachine: .Zaaimachine: . .Zaaimachine: "Stegsted IV".Zaaimachine: "Sulky III".Zaaimachine: "Stokland". "Sepeba".Zaaimachine: . . .Zaaimachine: "Stanhay II".Zaaimachine: "Stanhay IV".Zaaimachine: "S.Zaaimachine: "Stanhay III" 12 – 33 – ZAAIMACHINES . .Zaaimachine: . "Sfoggia". "Simplex".Zaaimachine: .Zaaimachine: .I.Zaaimachine: .Zaaimachine: . .Zaaimachine: .Zaaimachine: "Taarup". . "Sembdner".Zaaimachine: "Stalder".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .Zaaimachine: .Zaaimachine: "Suat".Zaaimachine: "Stanhay I". "S. "S.A.Zaaimachine: .Zaaimachine: .Zaaimachine: "Sulky II". .Zaaimachine: "Stanhay VI".Zaaimachine: "Smyth". “Shearer” "Sicma".Zaaimachine: "Tank". . .Zaaimachine: "Socam".Zaaimachine: “Svizzera” .". .E. ./ "Nonpareil". . "Secura".".Zaaimachine: "Stegsted III".Zaaimachine: "SiloWolf".B. . .Zaaimachine: "Sisis". 12 – 32 – ZAAIMACHINES .M.Zaaimachine: “Spedo” . .Zaaimachine: "Spy". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Semora". . . . .Zaaimachine: "Swinkels" 12 – 35 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Somerset".O.Zaaimachine: "Stegsted II".Zaaimachine: "Stanhay V". 12 – 34 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Stella".129 van 487 .

Zaaimachine: "Vicon II". .Zaaimachine: "White". .Zaaimachine “Unicorn”.Zaaimachine: . 12 – 36 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: "Zeeman". . "Thilot" “Thimm”.". .Zaaimachine: . "Teagle". .".Zaaimachine: "Webb I".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Zaaimachine: « Văderstad » .G.Zaaimachine: "Vincent".B.Zaaimachine: "V.Zaaimachine: “Ysta”.".Zaaimachine . .Zaaimachine: "Viking". .Zaaimachine: "Wild". 12 – 37 – ZAAIMACHINES .Zaaimachine: “Webb II” . “Thomas” “Tive” “Toro” “T.Zaaimachine: "Ubaldi".Zaaimachine: "Wrekin".Zaaimachine: "Veldkoning".Zaaimachine: "V.Zaaimachine: .Zaaimachine: "Vicon III". . .Zaaimachine: .W.Zaaimachine: "Vicon I".Zaaimachine “Worksaver” .Zaaimachine: "Wintersteiger" . "Twose".Zaaimachine “Wiersum” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zaaimachine: "V.".S. "Technopromimport".Zaaimachine: "U. .E.Zaaimachine . . . . .Zaaimachine: "Taxigraine".N. .Zaaimachine: . .ll.Zaaimachine: “Wartsila”. "Tef".L.130 van 487 . .Zaaimachine: .R.Zaaimachine: "Vredo" .Zaaimachine: "Vicon IV".Zaaimachine: "Ulfa (Ulyse Fabre)".Zaaimachine: .Zaaimachine: .Zaaimachine: . "Tebbe".Zaaimachine: .S. .M. .” "Tume".

. .Poot / Plantmachine: “Alvopo” . .Poot / Plantmachine: "Avtoexeport". .Poot / Plantmachine: "Eyrogreen".131 van 487 . . . (John). . . .Poot / Plantmachine: "Accord III".Poot / Plantmachine: "Cemag” .Poot / Plantmachine: “Ferguson” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 13 – 01 – POOT / PLANTMACHINES .Poot / Plantmachine: "Dofra” . .Poot / Plantmachine: “Damcon” . . Berg” .Poot / Plantmachine: "Bruno". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Poot / Plantmachine: "Accord I". .Poot / Plantmachine: "Brown".Poot / Plantmachine: "Accord II". . . .Poot / Plantmachine: "Charle". .Poot / Plantmachine: “Agripolyane” .Poot / Plantmachine: "Green".Poot / Plantmachine: "Bärtschi".Poot / Plantmachine: "Agro-Techniek-Holland". .Poot / Plantmachine: "De Wulf".Poot / Plantmachine: "Deere". .Poot / Plantmachine: " v.Poot / Plantmachine: "Farmco". . .Poot / Plantmachine: "Carré".Poot / Plantmachine: "Excelsior".Poot / Plantmachine: "Fox".Poot / Plantmachine: "American-Standard".Poot / Plantmachine: "Champion". . (David).Poot / Plantmachine: "Bucher". . .Poot / Plantmachine: "Arli". . 13 – 03 – POOT / PLANTMACHINES . . .Poot / Plantmachine “Ebra” .Poot / Plantmachine: "Dokex".Poot / Plantmachine: "Boula".Poot / Plantmachine: "Allis-Chalmers".Poot / Plantmachine: "Gregoire-Besson". .Poot / Plantmachine: "Gloster".d.Poot / Plantmachine: "Egedal II".Poot / Plantmachine: "Flier". .Poot / Plantmachine: "Algemeen II".Poot / Plantmachine: "Ferrari".Poot / Plantmachine: "Exact".Poot / Plantmachine: "Egedal I". .Poot / Plantmachine: "Checchimagli".Poot / Plantmachine: "Exponent".Poot / Plantmachine: "Agriplant".Poot / Plantmachine: "Algemeen I". . 13 – 02 – POOT / PLANTMACHINES .Poot / Plantmachine: "Basrijs". . . .

. "Holland".Poot / Plantmachine: "Lännen".". . “Hellefors” "Hermes".Poot / Plantmachine: .B.C.Poot / Plantmachine: "Mas". .Poot / Plantmachine: "Monosem". . (Super-Prefer).132 van 487 .Poot / Plantmachine: "Manhardt".L. .Poot / Plantmachine: "Lowther".Poot / Plantmachine: "I.Poot / Plantmachine: "Multiplanter". .Poot / Plantmachine: . . (Planteuse).Poot / Plantmachine: "Leijenaars". (The).Poot / Plantmachine: "Krato".Poot / Plantmachine: "Munckhof" laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . . "Hassia". .Poot / Plantmachine: "Metz".Poot / Plantmachine: "Mechanical Transplanter Company".Poot / Plantmachine: "Javo".Poot / Plantmachine: . .Poot / Plantmachine: "Maroon". . .Poot / Plantmachine: "Löwe". 13 – 05 – POOT / PLANTMACHINES . "Egedal II". .Poot / Plantmachine: "Lucien-Lenfle".Poot / Plantmachine: . . .” .Poot / Plantmachine: "Kultimax".” .Poot / Plantmachine: "Ledégen".Poot / Plantmachine: "Grille".Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: “M.Poot / Plantmachine: "Köckerling".Poot / Plantmachine: . . .Poot / Plantmachine: "L'Invincible".Poot / Plantmachine: "Masch".Poot / Plantmachine: .Poot / Pantmachine: “M.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .Poot / Plantmachine: "Lauwers". .Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: . “Holmac” “Hortech” "Egedal I".Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: “Intrasit” .A. 13 – 04 – POOT / PLANTMACHINES .Poot / Plantmachine: "Kreko".Poot / Plantmachine: "Joen".M.Poot / Plantmachine: "Moreau". "Hawe". "Heto".Poot / Plantmachine: "Midget” .Poot / Plantmachine: . "Hewi".Poot / Plantmachine: . "Holland". .Poot / Plantmachine: . .Poot / Plantmachine: "Koning". . "Hawi". "Gruse” "Há Bé".H.

Poot / Plantmachine: "Regero".Poot / Plantmachine: "Resma". “Nimos” "Nobelen". 13 – 07 – POOT / PLANTMACHINES . .Poot / Plantmachine: "Régina". "Pannevis". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Poot / Plantmachine: "Tospo".Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: “New Idea”. .Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: “Quickstart” .Poot / Plantmachine: "Ugerlose". "Picador". . .Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine “Rokin”.Poot / Plantmachine: . (Export).Poot / Plantmachine: "Russell".Poot / Plantmachine: "Ritchie".Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: "Simon".M.Poot / Plantmachine: "Teagle". (B.V. . "Pessl".Poot / Plantmachine: "Robot". (Super-Pratique).Poot / Plantmachine: "Schrantz". "PZ / Astro".Poot / Plantmachine: "Rapid” . "Plantmaster".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Poot / Plantmachine: "Repiqueuse".Poot / Plantmachine: "Stanhay". "Nobels". (Geert).Poot / Plantmachine: "Roger" .Poot / Plantmachine: .). "Olimex". "Perdu". (Gebr.Poot / Plantmachine: "Thoma Westwoud" . (Ashford) Ltd.Poot / Plantmachine: "Verheijen".Poot / Plantmachine: "Steva". . . "Perfors". . . "Otma". . .Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: “Romberg” . (De.Poot / Plantmachine: "Schrauwen".Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: "S en H". "Paperpots". 13 – 06 – POOT / PLANTMACHINES .Poot / Plantmachine: “Sommerlunds” .Poot / Plantmachine: . . . (A.Poot / Plantmachine: "Schmotzer".Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: . “Plantoni” "Ploeger".Poot / Plantmachine: "Super-Prefer".). .Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: "Raynplanter". . .Poot / Plantmachine: .). Ltd. "Nova". . . .Poot / Plantmachine: "Smallford".Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: "Sam". . (Set Onion Planter Co).133 van 487 . .).

Poot / Plantmachine: . "Visser IV". "Weterings".Poot / Plantmachine: . "Visser I".Poot / Plantmachine: . “Winel” "Wolfs". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Poot / Plantmachine: "Vink".Poot / Plantmachine: .) "Vriga" "Wallace".Poot / Plantmachine: .K. (De. "Visser III". "W.Poot / Plantmachine: .134 van 487 .Poot / Plantmachine: . "Visser II".".P.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: .Poot / Plantmachine: . "Vries".

. .Aardappelpootmachine: "Cova". .S. .N.Aardappelpootmachine: "Dolle".Aardappelpootmachine: "Drido". .Aardappelpootmachine: "Demco".Aardappelpootmachine: "Daling". .Aardappelpootmachine: "Cramer V". .Aardappelteelt: Algemeen VII.Aardappelpootmachine: "Ferguson". 14 – 04 – AARDAPPELPOOTMACHINES . .Aardappelteelt: Algemeen IV. . .Aardappelpootmachine: "Cramer II". .Aardappelteelt: Algemeen I.Aardappelpootmachine: "Eho". Cormick".Aardappelteelt: Algemeen II.Aardappelpootmachine: "Dika".Aardappelpootmachine: "Mc.Aardappelpootmachine: “Besson” . .Aardappelteelt: Algemeen V. 14 – 02 – AARDAPPELPOOTMACHINES .Aardappelpootmachine: "Decov".Aardappelpootmachine: "Chateauponsac".Aardappelpootmachine: "Ekengärds".Aardappelpootmachine: "Akkord".Aardappelpootmachine: "Combinée". . .Aardappelpootmachine: "Duchatelet".Aardappelpootmachine: “Agrostroy” 14 – 03 – AARDAPPELPOOTMACHINES .Aardappelpootmachine: “Deering” .Aardappelpootmachine: "Elevator" 14 – 05 – AARDAPPELPOOTMACHINES .Aardappelteelt: Algemeen VI. .Aardappelpootmachine: "F. .135 van 487 .Aardappelpootmachine: “Feijter. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Aardappelpootmachine: "Borga". .Aardappelpootmachine: "Excelsior” . .Aardappelpootmachine: "Cramer IV".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 14 – 01 – AARDAPPELPOOTMACHINES .Aardappelpootmachine: "Fleurquin-Claix. . . . de” . .".Aardappelpootmachine: "Ferry". .Aardappelpootmachine: "Carré". . .Aardappelpootmachine: "Cover-well".Aardappelpootmachine: "Cramer I". .Aardappelteelt: Algemeen III. .Aardappelpootmachine: "Cramer III".Aardappelpootmachine: "Champion". . .Aardappelpootmachine: “Braun” . . .

Aardappelpootmachine: "Hassia VI". 14 – 07 – AARDAPPELPOOTMACHINES .Aardappelpootmachine: “Koningsplanter” .Aardappelpootmachine: "Mélotte". .Aardappelpootmachine: "Hassia I".Aardappelpootmachine: "Jydey".Aardappelpootmachine: "Johnson". .Aardappelpootmachine: "Hassia III". "Habechar". .Aardappelpootmachine: "Klik".Aardappelpootmachine: .". .Aardappelpootmachine: "Lely". .Aardappelpootmachine: “Köckerling” . . .Aardappelpootmachine: "Omme".Aardappelpootmachine: .Aardappelpootmachine: "Kromag". .Aardappelpootmachine: "Packman". .Aardappelpootmachine: .Aardappelpootmachine: “Jeantil” .Aardappelpootmachine: "Lówe".Aardappelpootmachine: "L'invincible".Aardappelpootmachine "Gloster".Aardappelpootmachine: "National". "Gruse II".Aardappelpootmachine: "Hassia IV". .Aardappelpootmachine: "Netagco".Aardappelpootmachine: "Ransomes". . .H. .Aardappelpootmachine: “Heidenia” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . "Grimme'. .Aardappelpootmachine: .Aardappelpootmachine: "Hassia V".136 van 487 .Aardappelpootmachine: "Hassia II".Aardappelpootmachine: "Massey-Ferguson". “Grays” "Gruse I".Aardappelpootmachine: "Nimos".Aardappelpootmachine: "Koning".Aardappelpootmachine: "John Deere".Aardappelpootmachine: “Howard” . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .Aardappelpootmachine: "Joen".Aardappelpootmachine: "I. .Aardappelpootmachine: . .Aardappelpootmachine: "Kleine". “Hany” 14 – 06 – AARDAPPELPOOTMACHINES .Aardappelpootmachine: . "Gruse III". "Gorter".Aardappelpootmachine: "Lerebours". .Aardappelpootmachine: “Overum” .C. . .Aardappelpootmachine: "Hassia VII". 14 – 08 – AARDAPPELPOOTMACHINES . . .Aardappelpootmachine: .Aardappelpootmachine: "Legemeister".Aardappelpootmachine: . .

.E.Aardappelpootmachine: . "Structural".".Aardappelpootmachine: . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Aardappelpootmachine: "Wikov".Aardappelpootmachine: . "Sölve".Aardappelpootmachine: . "Stevens".M. .Aardappelpootmachine: "Teupenia".Aardappelpootmachine: .Aardappelpootmachine: "Wühlmaus".Aardappelpootmachine: "Wolf".Aardappelpootmachine: . . "Robot".Aardappelpootmachine: "Vicon III".Aardappelpootmachine: . .Aardappelpootmachine “Teagle” .Aardappelpootmachine: .Aardappepootmachine. "Super-Prefer" 14 – 09 – AARDAPPELPOOTMACHINES .Aardappelpootmachine: .Aardappelpootmachine: "Vicon IV". .W. .” .137 van 487 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Shinitzky".B.Aardappelpootmachine: "Texhonpomnmnopt". .Aardappelpootmachine: "Vicon".Aardappelpootmachine: "Ventzki". .Aardappelpootmachine: “Rau” “Reco” "Reform". "Roger" “Sazeci-Branbar” "Smallford".Aardappelpootmachine: .Aardappelpootmachine: "Underhaug".Aardappelpootmachine: . .Aardappelpootmachine: “V.Aardappelpootmachine: "Weiste-Akkord".Aardappelpootmachine: "Vicon I".Aardappelpootmachine: "Vicon II". "Stoll". .Aardappelpootmachine: .Aardappelpootmachine: "Vopo". “Ritscher” "R. .Aardappelpootmachine: .

Spuit/Sproeimachine: "Agroinject".Spuit/Sproeimachine: "Allaeys III". .Spuit/Sproeimachine: "Agro-Kemi".Spuit/Sproeimachine: "A. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 15 – 01 – SPUIT / SPROEIMACHINE .Spuit/Sproeimachine: "Amac".Spuit/Sproeimachine “Accu-Tech” 15 – 03 – SPUIT / SPROEIMACHINE .Spuit/Sproeimachine: "Algemeen III". . .Spuit/Sproeimachine: "Agricole". .Spuit/Sproeimachine: "Allaeys IV".Spuit/Sproeimachine: "Agria". .Spuit/Sproeimachine: "Air-Ttractor".Spuit/Sproeimachine: "Agricult".Spuit/Sproeimachine “Adja” . .Spuit/Sproeimachine: "Algemeen VIII". .Spuit/Sproeimachine: "Algemeen IV". . .B.Spuit/Sproeimachine: "Amazone I". .E. . 15 – 02 – SPUIT / SPROEIMACHINE . . .Z. . .Spuit/Sproeimachine: "Allert". .Spuit/Sproeimachine: "Agrotop".Spuit/Sproeimachine: "Agritechnics". . 15 – 05 – SPUIT / SPROEIMACHINE . . .Spuit/Sproeimachine: "Algemeen V".Spuit/Sproeimachine: "Aigon". .Spuit/Sproeimachine: "Algemeen I".Spuit/Sproeimachine: "Allaeys I".B. . . .Spuit/Sproeimachine: "A.F.I". .Spuit/Sproeimachine: "Albuz". .Spuit/Sproeimachine: "Aiglon". .Spuit/Sproeimachine: "A.Spuit/Sproeimachine: "Agroplast".II".Spuit/Sproeimachine: "Agromet".Spuit/Sproeimachine: "Algemeen VII" .Spuit/Sproeimachine: "Ag-Chem".Spuit/Sproeimachine: "Algemeen IX".Spuit/Sproeimachine “Ajo” 15 – 04 – SPUIT / SPROEIMACHINE .Spuit/Sproeimachine: "Aero-Mist". . .". .Spuit/Sproeimachine: "Allman II".Spuit/Sproeimachine: "Allman I". .Spuit/Sproeimachine: "Algemeen II".Spuit/Sproeimachine: "Agrifac". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Z.Spuitmachines: “Arbeid en Veiligheid” .Spuit/Sproeimachine: "Algemeen VI".Spuit/Sproeimachine: "Allaeys II". . .138 van 487 .

B. 15 – 07 – SPUIT / SPROEIMACHINE .Spuit/Sproeimachine: .C. "Arimitsu".Spuit/Sproeimachine: .".Spuit/Sproeimachine: "Bateman".Spuit/Sproeimachine: "Bean I".S.S.Spuit/Sproeimachine “Avoy.S.Spuit/Sproeimachine: "Barigelli & C".Spuit/Sproeimachine: "A. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Spuit/Sproeimachine: "Atilla". .F.Spuit/Sproeimachine: "Atkinson". "Arobel" “Arpo”.139 van 487 . .G.Spuit/Sproeimachine: "Bersell" . P. “Aragonite” “Arborex” "Ardleigh". . van” . “Asa” 15 – 06 – SPUIT / SPROEIMACHINE .". .Spuit/Sproeimachine: "Badenia".S. .Spuit/Sproeimachine “B.Spuit/Sproeimachine: "Amazone II".".Spuit/Sproeimachine: .A.Spuit/Sproeimachine: . "Armstrong".Spuit/Sproeimachine: "Aviocall". .".Spuit/Sproeimachine: “B. .Spuit/Sproeimachine: “Atomax” . “Beek.Spuit/Sproeimachine: "Beers".L.Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: “B. . .Spuit/Sproeimachine: . . .Spuit/Sproeimachine: "Baldwin". "Amherst".Spuit/Sproeimachine: "Bean II". .V.Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: “Bertani”.Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Beaudenou" . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "A.Spuit/Sproeimachine:. "A.E.Spuit/Sproeimachine: .” .Spuit/Sproeimachine: "Audreau".Spuit/Sproeimachine: "Bean IV". Mc” .” .Spuit/Sproeimachine: "Atomagra".Spuit/Sproeimachine: "Azo". . "Apollo". "Amazone III". "Andela".Spuit/Sproeimachine: "B.Spuit/Sproeimachine: "Barth".Spuit/Sproeimachine: "Benlux".Spuit/Sproeimachine: "Bean III". . “Arkos” "Arina". .Spuit/Sproeimachine: "Asco". .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: . .” . .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine .

” .C.Spuit/Sproeimachine: "Bineuse".".Spuit/Sproeimachine: "C.Spuit/Sproeimachine: "B.M.B.Spuit/Sproeimachine: “Brumi” .Spuit/Sproeimachine: "B.". .Spuit/Sproeimachine: "Busal".V.Spuit/Sproeimachine: "Boyce" . Co".E. . .Spuit/Sproeimachine: "Bonfiglioli” . .Spuit/Sproeimachine: "Broyhill".Spuit/Sproeimachine: "Birchmeier IIi".Spuit/Sproeimachine: "Blanchard". . . .S. 15 – 10 – SPUIT / SPROEIMACHINE . .Spuit/Sproeimachine: "Bieca". .T.Spuit/Sproeimachine: "Brinkman & Niemeyer".Spuit/Sproeimachine: "Blasator". . .Spuit/Sproeimachine: “Calimax” . 15 – 11 – SPUIT / SPROEIMACHINE .J.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 15 – 08 – SPUIT / SPROEIMACHINE . .Spuit/Sproeimachine: "Berthoud VI". .B. .Spuit/Sproeimachine: "Birchmeier I".140 van 487 . . .Spuit/Sproeimachine: "Beukel".Spuit/Sproeimachine: "Buffalo".C. ." laatste actualisering: 12-12-2008 blz./ Hydropress".Spuit/Sproeimachine: "Berthoud IV".V.Spuit/Sproeimachine: "Bobard".".Spuit/Sproeimachine: "Bijlock". .Spuit/Sproeimachine: "B. . .Spuit/Sproeimachine: "Berthoud I". . 15 – 09 – SPUIT / SPROEIMACHINE .Spuit/Sproeimachine: "Bomi".Spuit/Sproeimachine: "Berthoud II".Spuit/Sproeimachine “Bete” . . . .Spuit/Sproeimachine: "Berthoud V". .Spuit/Sproeimachine: "Boeke & Huidekoper". .Spuit/Sproeimachine: "Borchers".Spuit/Sproeimachine: "Brinio".Spuit/Sproeimachine: "B.Spuit/Sproeimachine: "Bogballe".Spuit/Sproeimachine: "Brown.Spuit/Sproeimachine: "Beyne". . .Spuit/Sproeimachine: "Blowmic". .Spuit/Sproeimachine: “B. .L. .Spuit/Sproeimachine: "Berthoud III".Spuit/Sproeimachine: "Birchmeier II".".Spuit/Sproeimachine: "Brosson". .Spuit/Sproeimachine: "B.Spuit/Sproeimachine: "Bertolini".

Spuit/Sproeimachine “Conduria” .Spuit/Sproeimachine: “Cebeco III” .Spuit/Sproeimachine: “Ceha” .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine “Daldepan” .Spuit/Sproeimachine: "Cebeco I".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: . .H. "Caudéran". .Spuit/Sproeimachine: "Coenders". . .Spuit/Sproeimachine “Colwood” .Spuit/Sproeimachine: . "Castaing". "Carriole".Spuit/Sproeimachine: "Cifarelli".Spuit/Sproeimachine “Chaviot” .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine .Spuit/Sproeimachine: "Cooper-Pegler".Spuit/Sproeimachine “Coop-mes” .Spuit/Sproeimachine “C.Spuit/Sproeimachine: "Centraal-Bureau".Spuit/Sproeimachine: "Comfort". "Caruelle".Spuit/Sproeimachine: "Cleanrow".Spuit/Sproeimachine: "Collé". .Spuit/Sproeimachine: "Champion" .Spuit/Sproeimachine: "Dammann-Trac" laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Spuit/Sproeimachine: . “Causse” "Cavallo". .A.Spuit/Sproeimachine: “Comet” .141 van 487 .Spuit/Sproeimachine: "Cebeco II".Spuit/Sproeimachine: "Colorado". .D.Spuit/Sproeimachine: "Chafer".Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine “Cocentall” . .Spuit/Sproeimachine: "Chiron". "Carlson-Skea". . "Catter".Spuit/Sproeimachine: "Cerel". “C. "Cascade". . "Carpi". .Spuit/Sproeimachine: "Cipolli en Sologni".Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine "Cappon". . . "Case" “Casotti”.Spuit/Sproeimachine: "Coho". .Spuit/Sproeimachine: “Cleanomat”. .” 15 – 12 – SPUIT / SPROEIMACHINE .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: .D. .”.Spuit/Sproeimachine: "Crop-Tec". . .Spuit/Sproeimachine: "Cobra".Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine “Codrie 15 – 13 – SPUIT / SPROEIMACHINE .Spuit/Sproeimachine: "Cleanacres" . .

Spuit/Sproeimachine: "D. .Spuit/Sproeimachine: "Delavan II".Spuit/Sproeimachine: "Douven II".Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Delvano I".Spuit/Sproeimachine: . .Spuit/Sproeimachine: "Douven X".Spuit/Sproeimachine: "Delby".Spuit/Sproeimachine: "Douven IV".Spuit/Sproeimachine: "Developments".Spuit/Sproeimachine: "Delavan III".Spuit/Sproeimachine: "Douven XI". "Dehondt". . "Degania". .Spuit/Sproeimachine: "Delord". .Spuit/Sproeimachine: "Delvano II". .Spuit/Sproeimachine: "Delavan IV".Spuit/Sproeimachine: "Deldride". 15 – 14 – SPUIT / SPROEIMACHINE .Spuit/Sproeimachine: "Dorman". 15 – 17 – SPUIT / SPROEIMACHINES .V. "Deklerck". .". 15 – 15 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Delavan I". .L. 15 – 18 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: . .Spuit/Sproeimachine: "D. . . .142 van 487 .Spuit/Sproeimachine: "Douven VI" .Spuit/Sproeimachine: "Douven XII".Spuit/Sproeimachine: "Douven XIII".Spuit/Sproeimachine: "Dobbins".Spuit/Sproeimachine: "Douven IX". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Spuit/Sproeimachine: "Demeter". .T". . .Spuit/Sproeimachine: "Douven VIII". . "Danfoil".Spuit/Sproeimachine: "Douven I".Spuit/Sproeimachine: "Desbonnet".Spuit/Sproeimachine: "Domina". . "Dan-Clean". .Spuit/Sproeimachine: "Douven V".Spuit/Sproeimachine: . 15 – 16 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: . .L. .Spuit/Sproeimachine: "Dickey-John". . .Spuit/Sproeimachine: "Douven III".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Spuit/Sproeimachine: "Denka".Spuit/Sproeimachine: "Douven VII".Spuit/Sproeimachine: “Dampcomat”.Spuit/Sproeimachine: "Dofra". . . .Spuit/Sproeimachine: “Dimex” .

Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: “Echo” . .Spuit/Sproeimachine: "Egedal". . .).Spuit/Sproeimachine: "Evrard II". . "Dustmaster / Chafer". "Drake & Fletcher". .Spuit/Sproeimachine: "Evrall".Spuit/Sproeimachine: . . "Drescher".Spuit/Sproeimachine: “Exact” 15 – 21 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Empas II". "Duiker".Spuit/Sproeimachine: "Empas I".Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Evrard III". . .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: “Electrolux”. .Spuit/Sproeimachine: "Evrard I". .Spuit/Sproeimachine: "Elka". "Douven XV". "Driel & Dorsten".Spuit/Sproeimachine: "Erlands-Maskin" 15 – 20 – SPUIT / SPROEIMACHINES . . . .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Emco".Spuit/Sproeimachine: “Farmer”.Spuit/Sproeimachine: . . .Spuit/Sproeimachine: "Eclipse". . .Spuit/Sproeimachine: "Farmwell".Spuit/Sproeimachine: "Evers & Wall". .Spuit/Sproeimachine: "Fargu kar" .Spuit/Sproeimachine: “Euromac”. .Spuit/Sproeimachine: "Eurowa". "Dumax".Spuit/Sproeimachine: "Fenet". "Dubex".Spuit/Sproeimachine: "Eurexport" .Spuit/Sproeimachine: "Einböck".143 van 487 .Spuit/Sproeimachine: "Douven XIV". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Spuit/Sproeimachine: "Fantini". .Spuit/Sproeimachine: "Ekko".Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Eurotech". .Spuit/Sproeimachine: "Feco-Power".Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Farmery". .Spuit/Sproeimachine: "Eicher". . .Spuit/Sproeimachine: "Favaro". .Spuit/Sproeimachine: "Europa".Spuit/Sproeimachine: "Evrard IV".Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: “Fähse . “Dyna Fog” 15 – 19 – SPUIT / SPROEIMACHINES . (v.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Spuit/Sproeimachine: "Eland" .

Spuit/Sproeimachine: "Hako". 15 – 23 – SPUIT / SPROEIMACHINES . . .Spuit/Sproeimachine: "Fox-Motori". .Spuit/Sproeimachine: "Gem".Spuit/Sproeimachine: "Groenleer".Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Grandes-Cultures". "Folsche.Spuit/Sproeimachine: “Graef” .Spuit/Sproeimachine: "Friend I".Spuit/Sproeimachine: "Fontan".A. .Spuit/Sproeimachine: "Friend II".144 van 487 .Spuit/Sproeimachine: . . . “Fido” "Field-Force". .Spuit/Sproeimachine: .".Spuit/Sproeimachine: "Fraco".Spuit/Sproeimachine: "Greenway / Melroe Spra Coupe".Spuit/Sproeimachine .Spuit/Sproeimachine: "Full.Spuit/Sproeimachine: "Fritzmeier". .Spuit/Sproeimachine: .".Spuit/Sproeimachine: “Grizzly” .Spuit/Sproeimachine “Hamilton” . .Spuit/Sproeimachine: "Gloria". .). . (v.Spuit/Sproeimachine: "Hardi II".Spuit/Sproeimachine "Gallignani".Spuit/Sproeimachine: "Ferroni".Spuit/Sproeimachine: "Four-Qaks".Spuit/Sproeimachine: "Gutbrod".Spuit/Sproeimachine: "Garden-Hose-Spray".M. . .Spuit/Sproeimachine: "Forza".Spuit/Sproeimachine: “Hallbauer” . . 15 – 22 – SPUIT / SPROEIMACHINES . . .Spuit/Sproeimachine: . zie Stierman".Spuit/Sproeimachine: "Grinten".Spuit/Sproeimachine: "Goldoniloria". “Finotto” “Fischer” "F. .".D.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Spuit/Sproeimachine: "Hardi I". .Spuit/Sproeimachine: "Grüno".d.Spuit/Sproeimachine: “Goldstar” . . .Spray". .Spuit/Sproeimachine: "Gudenaa". "F. . "Figaro". . .B. . .Spuit/Sproeimachine: "Graco".J.Spuit/Sproeimachine: . .Spuit/Sproeimachine .Spuit/Sproeimachine: "Garuelle". .".Spuit/Sproeimachine: "Gambetti".Spuit/Sproeimachine: "G. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Spuit/Sproeimachine: "Geesa".Spuit/Sproeimachine: "Fricke".Spuit/Sproeimachine: "G.

. .Spuit/Sproeimachine: "Heybroek".Spuit/Sproeimachine: "Hardi XII". .Spuit/Sproeimachine: "Hardi XVI". .Spuit/Sproeimachine: "Hobra".Spuit/Sproeimachine: "Hardi XVII".Spuit/Sproeimachine: "Hardi IX". .Spuit/Sproeimachine: “Hilary”.Spuit/Sproeimachine: "Hering". .145 van 487 .Spuit/Sproeimachine: "Hartvig". . .Spuit/Sproeimachine: "Hardi XIV" .Spuit/Sproeimachine: "Hardie III".Spuit/Sproeimachine: "Hirowa".Spuit/Sproeimachine “Hessel” .Spuit/Sproeimachine: "Hardi XX".Spuit/Sproeimachine: "Helicoptére". .Spuit/Sproeimachine: "Hennion". . .Spuit/Sproeimachine: "Hardi III". 15 – 27 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Herbi-Net". . .Spuit/Sproeimachine: "Hardi X". . . .Spuit/Sproeimachine: “Herbicidas” .Spuit/Sproeimachine: "Hatlapa" . . .Spuit/Sproeimachine: "Hardi XVIII". .Spuit/Sproeimachine: "Hoegen-Dijkhof II". 15 – 28 – SPUIT / SPROEIMACHINES .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 15 – 24 – SPUIT / SPROEIMACHINES . . (J.Spuit/Sproeimachine: "Hardie I". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Spuit/Sproeimachine: "Hardi XI". 15 – 25 – SPUIT / SPROEIMACHINES . . .Spuit/Sproeimachine: "Hardi V".Spuit/Sproeimachine: "Hardi VII". .Spuit/Sproeimachine: "Hardi VI". .Spuit/Sproeimachine: “Hatsuda”.Spuit/Sproeimachine: "Hoegen-Dijkhof III". . .Spuit/Sproeimachine: "Hardie II". . .Spuit/Sproeimachine: "Hoegen-Dijkhof I".Spuit/Sproeimachine: "Hermes".Spuit/Sproeimachine: "Hauck".Spuit/Sproeimachine: "Hardi XV".Spuit/Sproeimachine: "Hardi XIX".Spuit/Sproeimachine: "Hardi XIII". . .) .Spuit/Sproeimachine: "Hardi IV".Spuit/Sproeimachine: "Hargreaves".Spuit/Sproeimachine: "Hart". 15 – 26 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Hardi VIII". . .

T.” .Spuit/Sproeimachine: "Hudson". .C.Spuit/Sporeimachine: "Househam".Spuit/Sproeimachine: "Holder II".Spuit/Sproeimachine: "Holder VII". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.M.Spuit/Sproeimachine: “Irridelta” .Spuit/Sproeimachine: "Irus". . .Spuit/Sproeimachine: "Iron-Age". . .Spuit/Sproeimachine “Horstine Farmery” .Spuit/Sproeimachine: "Holder IX". . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Spuit/Sproeimachine: "Hoegen-Dijkhof V". . .Spuit/Sproeimachine: "Holder III". . .". 15 – 32 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Ideaal".Spuit/Sproeimachine: "Homburg".” .Spuit/Sproeimachine: "Hoegen-Dijkhof IV". . .I. .Spuit/Sproeimachine: "Iris". 15 – 29 – SPUIT / SPROEIMACHINES . .Spuit/Sproeimachine: "Hydropress".Spuit/Sproeimachine: “Idelco” .Spuit/Sproeimachine: "Jacowe".Spuit/Sproeimachine: "Holder XII".Spuit/Sproeimachine: "Jacoby I". 15 – 30 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: “I.H. .Spuit/Sproeimachine: "Holder X".Spuit/Sproeimachine: "Honda". . .Spuit/Sproeimachine: "Jacoby II".Spuit/Sproeimachine: "Holder XIII".Spuit/Sproeimachine: "Hoegen-Dijkhof VI".Spuit/Sproeimachine: "Howry-Berg".Spuit/Sproeimachine: "Holder VIII".Spuit/Sproeimachine: "Holder XI".Spuit/Sproeimachine: "Hollandia".Spuit/Sproeimachine: "Holder VI". . .Spuit/Sproeimachine: "Jessernigg & Urban".Spuit/Sproeimachine: "Hydro-Speed".Spuit/Sproeimachine: "I.Spuit/Sproeimachine: "Holder IV". . .Spuit/Sproeimachine: "Iseki". .Spuit/Sproeimachine: "Holder V".Spuit/Sproeimachine: "I.Spuit/Sproeimachine: “Imovilli” .C. . . .Spuit/Sproeimachine: "Idra". . . .Spuit/Sproeimachine: "Holder I".Spuit/Sproeimachine: "Jessur". .146 van 487 . 15 – 31 – SPUIT / SPROEIMACHINES .

Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Kyoritsu". .Spuit/Sproeimachine: .B. . "Kamps de Wild / Weed It".Spuit/Sproeimachine: "Lechler II".M. .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Leman". .H. "K.Spuit/Sproeimachine: "Kinkelder III".Spuit/Sproeimachine: "Kiekens.Spuit/Sproeimachine: "Kioritz".Spuit/Sproeimachine: "Kurstjens". .H.Spuit/Sproeimachine: . .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "L & K. . .Spuit/Sproeimachine: "Lebo".Spuit/Sproeimachine: "Kyndestoft". zie ook K. 15 – 35 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Lachazette".Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Lechler III".Spuit/Sproeimachine: "Lely". .W. .Spuit/Sproeimachine: "K. .I". "Kestrel". . "J.H.H.Spuit/Sproeimachine: "Kromer".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Spuit/Sproeimachine: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .W.H.Spuit/Sproeimachine: "Kohoo". .Spuit/Sproeimachine: "Lasbey".Spuit/Sproeimachine: "K. "Jurdye". . .Spuit/Sproeimachine: "Klöckner".IIi". .Spuit/Sproeimachine: "Kühn".B.Spuit/Sproeimachine: "Lely".Spuit/Sproeimachine: "Kinkelder I". .W. "Jucos". .Spuit/Sproeimachine: "Jet-Export". 15 – 33 – SPUIT / SPROEIMACHINES . .Spuit/Sproeimachine: "Lechler I".E. . .F.II".Spuit/Sproeimachine: . .Spuit/Sproeimachine: "Krobath" .W.Spuit/Sproeimachine: "Kömaf” . "John Deere"." . .Spuit/Sproeimachine: “Kramag”.Spuit/Sproeimachine: "K.".Spuit/Sproeimachine: "Kragkaer".Spuit/Sproeimachine: "Liberator".147 van 487 .Spuit/Sproeimachine: .".Spuit/Sproeimachine: "L.Spuit/Sproeimachine: "Kinkelder II". "Jetstreams". .Spuit/Sproeimachine: "Knight".". "Kellands” "Kempkes". . 15 – 34 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine “Korput” .".

R.).Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Matabi".Spuit/Sproeimachine: "Munckhof II". .148 van 487 .Spuit/Sproeimachine: "Munckhof I".Spuit/Sproeimachine: "Maag". . . .Spuit/Sproeimachine: “Mata” . .Spuit/Sproeimachine “Mafex”. .Spuit/Sproeimachine: "Micron".Spuit/Sproeimachine: "Myers".Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Lurmark III".Spuit/Sproeimachine: "Masotti". .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Masch".Spuit/Sproeimachine: "Mazzotti". . "Lo-Line".Spuit/Sproeimachine: "Monolutte". . “Loasco” "Lombardini". . 15 – 37 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Melnor".Spuit/Sproeimachine: "Maasmond".Spuit/Sproeimachine: "Lurmark IV".Spuit/Sproeimachine: "Moreau-Seguip".Spuit/Sproeimachine: “Maruyama”. .Spuit/Sproeimachine: "Lurmark II".Spuit/Sproeimachine: "Multitech / Projet" .Spuit/Sproeimachine: "Midget". .Spuit/Sproeimachine: "Moteska".Spuit/Sproeimachine: "Mokka". . . . 15 – 36 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Lurmark I". "L'otonom".Spuit/Sproeimachine: "Mysto".Spuit/Sproeimachine: "Massey-Harris / Massey-Ferguson” . .Spuit/Sproeimachine: "Mesto".Spuit/Sproeimachine “Marzi” . 15 – 38 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Molison". . . . (Dr. .Spuit/Sproeimachine: .Spuit/Sproeimachine: "Meldax". . .Spuit/Sproeimachine: "Movi". . . . .Spuit/Sproeimachine: "Madewell" . .Spuit/Sproeimachine: . .Spuit/Sproeimachine: "Munckhof III". .Spuit/Sproeimachine: "Mauser".Spuit/Sproeimachine: "Mid-Tech".Spuit/Sproeimachine: "Montanari & C". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Spuit/Sproeimachine .Spuit/Sproeimachine: “Lindinger” "Lingarden" "Lochmann".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Lofstrand".

Spuit/Sproeimachine: "Platz V". .Spuit/Sproeimachine: "Opera". . .Spuit/Sproeimachine: "Poncin". 15 – 40 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Perray".J.Spuit/Sproeimachine: "Ozyatajanli". .Spuit/Sproeimachine: "Oliver".Spuit/Sproeimachine: "Pintagram".Spuit/Sproeimachine: "Omnia" .Spuit/Sproeimachine: "P.Spuit/Sproeimachine: "Procall". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 15 – 39 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine “Preciculture” .Spuit/Sproeimachine: "Platz VI".Spuit/Sproeimachine: "Platz II". . . .Spuit/Sproeimachine: "Platz VII".Spuit/Sproeimachine: "Platz IV". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Spuit/Sproeimachine: "Noblox". . . 15 – 41 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine “New Holland” .Spuit/Sproeimachine “Präzisa” . . .Spuit/Sproeimachine: “Omnipol”.Spuit/Sproeimachine “Pam” . . .Spuit/Sproeimachine: "Prins". . .Spuit/Sproeimachine “Perras”.M. .Spuit/Sproeimachine: "Portée" .Spuit/Sproeimachine “Olimex” . . .Spuit/Sproeimachine: "Platz VIIi". .Spuit/Sproeimachine: "Niagara" .Spuit/Sproeimachine: "Pest Control". . .Spuit/Sproeimachine: "Platz III".Spuit/Sproeimachine: "Polmec".Spuit/Sproeimachine: "Pommier".Spuit/Sproeimachine: "Nobili". . .Spuit/Sproeimachine: “Pratisoli”. .Spuit/Sproeimachine: "Platz I".Spuit/Sproeimachine: "Nieuwkoop". .Spuit/Sproeimachine: "Pilter".".Spuit/Sproeimachine: "Naco". .Spuit/Sproeimachine: "Nodet-Gougis".149 van 487 . . .Spuit/Sproeimachine: "Pasteur". .Spuit/Sproeimachine: "Panien".Spuit/Sproeimachine: "Patrick".Spuit/Sproeimachine “Nebulo” .Spuit/Sproeimachine: "Peenen".Spuit/Sproeimachine “Nicolas”.Spuit/Sproeimachine: "Ospraymo". . .

Spuit/Sproeimachine: "Samecar". .Spuit/Sproeimachine: "Roffo". .Spuit/Sproeimachine: "Schrauwen".Spuit/Sproeimachine: "Ransomes".Spuit/Sproeimachine: "Rau VII".Spuit/Sproeimachine: "Rau I". .".Spuit/Sproeimachine: "Samdow".Spuit/Sproeimachine: "Schmotzer I". . . .Spuit/Sproeimachine: "Safe-Trac". 15 – 44 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "R.Spuit/Sproeimachine: "Rau V".Spuit/Sproeimachine: "Sack". . .M. . .Spuit/Sproeimachine: "Protex".Spuit/Sproeimachine: "Schäfer" .W.Spuit/Sproeimachine: "Rau IV".Spuit/Sproeimachine: “Schaumann” . 15 – 43 – SPUIT / SPROEIMACHINES . .” .Spuit/Sproeimachine “Rapid” . .Spuit/Sproeimachine: "Saturnus” (zie ook “Urgent".Spuit/Sproeimachine: "Saval". 15 – 42 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Rau VI".Spuit/Sproeimachine: "Servita" laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Spuit/Sproeimachine: "Revolta".Spuit/Sproeimachine: "Semonventi". . . .Spuit/Sproeimachine: "Rim".S. . .Spuit/Sproeimachine: "Rau III".M.Spuit/Sproeimachine: "R.Spuit/Sproeimachine: "Radical".Spuit/Sproeimachine “Rex” . .T.Spuit/Sproeimachine “Rhein-Conti” .Spuit/Sproeimachine: “S. .Spuit/Sproeimachine: "Same".D.Spuit/Sproeimachine: "Schumacher". .Spuit/Sproeimachine: "Schmotzer II".Spuit/Sproeimachine: "Rau VIII".Spuit/Sproeimachine “Reipam” .Spuit/Sproeimachine: "Seguip". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .". . .Spuit/Sproeimachine “Sands” .Spuit/Sproeimachine: "S.S. .Spuit/Sproeimachine: "Pulmic".150 van 487 . . .Spuit/Sproeimachine: "Rustica". .Spuit/Sproeimachine: “Schanzlin”. .".Spuit/Sproeimachine: "Rau II".Spuit/Sproeimachine: "Pulsavia". . .Spuit/Sproeimachine: "Rifone".A. .

Spuit/Sproeimachine: "Steenbergen".Spuit/Sproeimachine: "Tecnoma I".Spuit/Sproeimachine: "Solo III".Spuit/Sproeimachine: “Sunrise” .Spuit/Sproeimachine: "Sylvia".Spuit/Sproeimachine “Steinen” .Spuit/Sproeimachine: "Tecebel". .Spuit/Sproeimachine: "Tecnoma II". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Spuit/Sproeimachine: "Tecnoma I".151 van 487 .Spuit/Sproeimachine: "Sprayranger". .Spuit/Sproeimachine: "Sieger I". 15 – 46 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Spitzenreiter".I. .Spuit/Sproeimachine “Stierman” .". 15 – 47 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Smith". . . .Spuit/Sproeimachine: "Spraycare".Spuit/Sproeimachine: "Team-Sprayers".P.Spuit/Sproeimachine: "Solagri".Spuit/Sproeimachine: "Solo II".Spuit/Sproeimachine: "Steketee". .Spuit/Sproeimachine: "Star".Spuit/Sproeimachine: "Spra-Coupe". . . .Spuit/Sproeimachine: "S. . . . . . .Spuit/Sproeimachine: “Spray jet” . . .Spuit/Sproeimachine: “Shikutani”.Spuit/Sproeimachine: “Stihl” . .Spuit/Sproeimachine: "Smithfield".Spuit/Sproeimachine: "Sopratom".Spuit/Sproeimachine: "Sigmund".Spuit/Sproeimachine: "Sieger III". . . zie ook Teejet".I.Spuit/Sproeimachine: "Spraquik".Spuit/Sproeimachine: "Spraying-Systems.Spuit/Sproeimachine: "Speedy". (Otto).Spuit/Sproeimachine: "Sick". 15 – 45 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: “Tas” . . .Spuit/Sproeimachine: "Stromboli" .Spuit/Sproeimachine: "Stoll". . . .Spuit/Sproeimachine: "Spramotor".Spuit/Sproeimachine: "Sterup".Spuit/Sproeimachine: "Sieger II".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Spuit/Sproeimachine “Suire”.Spuit/Sproeimachine: "Socal". . .Spuit/Sproeimachine: "Stork". . .Spuit/Sproeimachine: "Solo I".Spuit/Sproeimachine: "Sluis".

Spuit/Sproeimachine: "Ulysse".Spuit/Sproeimachine: "Tecnoma XI". . . .Spuit/Sproeimachine: "Tecnoma IX". .Spuit/Sproeimachine: “Tip-Top” .Spuit/Sproeimachine: "TeeJet III" .Spuit/Sproeimachine: “Teefelen” .Spuit/Sproeimachine: "Urgent I" .Spuit/Sproeimachine: "Turbine". .Spuit/Sproeimachine: "Tifone". . . . .Spuit/Sproeimachine: "Urgent II" . . .Spuit/Sproeimachine: "Timmerman & Verbeek".Spuit/Sproeimachine: "Toselli". .Spuit/Sproeimachine: "Toro".Spuit/Sproeimachine: "TeeJet V". . .Spuit/Sproeimachine: "Unimog".R. .Spuit/Sproeimachine: "Tecnoma X".Spuit/Sproeimachine: "TeeJet I". . .Spuit/Sproeimachine: "TeeJet VI".Spuit/Sproeimachine: "Urgent III" .” .Spuit/Sproeimachine: "Trampolo". . . .Spuit/Sproeimachine: "Universal".Spuit/Sproeimachine: “Turbair” 15 – 51 – SPUIT / SPROEIMACHINES . .Spuit/Sproeimachine: "Tegtmeier". 15 – 50 – SPUIT / SPROEIMACHINES . .Spuit/Sproeimachine: "Tecnoma IV".Spuit/Sproeimachine: “Unijet” . .Spuit/Sproeimachine: "Tecnoma VII". 15 – 49 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Tout-Alu".Spuit/Sproeimachine “Tuico” .Spuit/Sproeimachine: "TeeJet IV".Spuit/Sproeimachine: "Ureco".Spuit/Sproeimachine: "Tecnoma VI".Spuit/sproeimachine “Tornado” . .Spuit/Sproeimachine: "Tecnoma V". .Spuit/Sproeimachine: "Tifa". .Spuit/Sproeimachine “U. .Spuit/Sproeimachine: "Tecnoma VIII". . .Spuit/Sproeimachine: "TeeJet II".Spuit/Sproeimachine: "Texhoekenopt".Spuit/Sproeimachine: "Uniport".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.152 van 487 . . 15 – 48 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Trimble".Spuit/Sproeimachine: "Tryco".

Spuit/Sproeimachine “White” . .Spuit/Sproeimachine: "Urgent V" . .Spuit/Sproeimachine: "Valagri".".Spuit/Sproeimachine: "Western Implement Merchandisers. . .S.Spuit/Sproeimachine: "Winkelstráter” .Spuit/Sproeimachine: "Vicon IV" . .Spuit/Sproeimachine: "Wettstein".Spuit/Sproeimachine: "Urgent VII" .Spuit/Sproeimachine: "Willmes".”. .Spuit/Sproeimachine: "Vermorel I" . .N." (zie Winkelstrater).Spuit/Sproeimachine: "Utrechtse-Asphaltfabriek".Spuit/Sproeimachine: "Verlaan" .Spuit/Sproeimachine: "W.Spuit/Sproeimachine: "Williams". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Spuit/Sproeimachine: “V.Spuit/Sproeimachine: “Vermeulen”.Spuit/Sproeimachine: "Uyeki". .Spuit/Sproeimachine: “Wambo” .Spuit/Sproeimachine: "Vicon II" .Spuit/Sproeimachine: "V.E. .Spuit/Sproeimachine: "Watson".M.D.".Spuit/Sproeimachine: "Ventox". (S.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 15 – 52 – SPUIT / SPROEIMACHINES . .Spuit/Sproeimachine: "Urgent IV" . . .Spuit/Sproeimachine: "Zweegers II".B.W. .Spuit/Sproeimachine: "Vicon V" . . 15 – 53 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Yes".Spuit/Sproeimachine: "Urgent VI" .Spuit/Sproeimachine: "Weed-It".Spuit/Sproeimachine: “Volpi” . .). . .Spuit/Sproeimachine: "Whirlwind". . . .Spuit/Sproeimachine: "Zuwa".Spuit/Sproeimachine: "Urgent VII". .Spuit/Sproeimachine: "Zwfeegers I". .Spuit/Sproeimachine: "Vicon III" .". .Spuit/Sproeimachine: "Wild". .Spuit/Sproeimachine: "Vicon I" .Spuit/Sproeimachine: "Weeks & Son L.Spuit/Sproeimachine: "Verbeke".Spuit/Sproeimachine: "Willmot".Spuit/Sproeimachine: "Yokohama". . .T.153 van 487 .Spuit/Sproeimachine: "Vermorel II" 15 – 54 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine “Weemaes-Kindt” 15 – 55 – SPUIT / SPROEIMACHINES .Spuit/Sproeimachine: "Wanjet". -Inc.

: Domina .: Round up .: Agtrup .W.Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.: Felco .: Rollmaster .Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.: Weedwiper .Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.: Migra Sol .: Vicon .Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.: Mobilcord .Onkruidbestrijdingsapp.: Afro .Onkruidbestrijdingsapp.: Microsol .: Laforge .: Microsem .Onkruidbestrijdingsapp.: Matrot .: Barenbrug .: SMC .Onkruidbestrijdingsapp.: Hoaf .Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.: Granyl .Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.: Farmery .Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.H.: Nisbet .: Microjet .: Schwingfeuer .: Nodet .: Sheen .: Casoron .Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.: Imusator . .: Homburg .Onkruidbestrijdingsapp.: Rumptstad .Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.: Benac .: Duba .Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.: Horstine Farmery .Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.: Hassia .Onkruidbestrijdingsapp.: Weedlicker .Onkruidbestrijdingsapp.: Long Ashton .: Rotowiper .Onkruidbestrijdingsapp.: Fritzmeier .154 van 487 .Onkruidbestrijdingsapp.: Gutbrod .Onkruidbestrijdingsapp.: Agipyr .Onkruidbestrijdingsapp.: Ogle .Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 16 – 01 – OVERIGE BESTRIJDINGSAPPARATUUR .: Killerman .Onkruidbestrijdingsapp.: Hebibros .: Kamps de Wild .: Weichel laatste actualisering: 12-12-2008 blz.: K.Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.: Mantis .: Masch .Onkruidbestrijdingsapp.Onkruidbestrijdingsapp.: Alco .Onkruidbestrijdingsapp.

V & I .: Nisbet .: Diboa .bestrijdingsapp.: Vicon .bestrijdingsapp.bestrijdingsapp.bestrijdingsapp.V & I .bestrijdingsapp.V & I .V & I .bestrijdingsapp.V & I .bestrijdingsapp.: Bramo .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 17 – 01 – VOGELSCHADE.bestrijdingsapp.V & I .: Ikaval .bestrijdingsapp.: Klipon .: Purivox .: Ino .: Horifon .: Long Ashton .: Microsol .bestrijdingsapp.: Berthoud .V & I .V & I .V & I .bestrijdingsapp.: Exid .bestrijdingsapp.: Speedesi .bestrijdingsapp.: ZON laatste actualisering: 12-12-2008 blz.bestrijdingsapp.V & I .V & I .bestrijdingsapp.: Boher .V & I .V & I .: Xterminator .: Intolas .V & I .bestrijdingsapp.155 van 487 .bestrijdingsapp.: Blitz .V & I .bestrijdingsapp.V & I .V & I .V & I .bestrijdingsapp.bestrijdingsapp.V & I . KWH .V & I .V & I .: Insectron .: Utina .V & I .V & I .bestrijdingsapp.EN INSECTENBESTRIJDING .V & I .bestrijdingsapp.V & I .bestrijdingsapp.: Flash Herz .V & I .: Briwind .: Star Disonator .: Deuda .V & I .bestrijdingsapp.: Stator .bestrijdingsapp.bestrijdingsapp.bestrijdingsapp.: Turbair .: Rang .bestrijdingsapp.V & I .: Flykill.bestrijdingsapp.bestrijdingsapp.bestrijdingsapp.V & I .bestrijdingsapp.V & I .: Double John .: Messinger .: Coerman .V & I .V & I .

Grond chemisch: “Hardi” .Grond chemisch: “Doorn.Grond chemisch: “Rumptstad” .156 van 487 .Product chemisch: “Swingfog” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grond chemisch: Algemeen .Product chemisch: “Airfog” .Product chemisch: “Allround” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 18 – 01 – Ontsmettingsapparatuur voor grond en producten .Product chemisch: “Langco” .Product chemisch: “Pulsfog” .Product chemisch: “Dynafog” .Grond stoom: “Weber” .Product chemisch: “Super Mini” .Grond chemisch: “Ferrari” .Grond chemisch: “Fabo” . Rene Jansen” 18 – 02 – Ontsmettingsapparatuur voor grond en producten .Grond stoom: “WRJ / Werkh.E.Product chemisch: “Cascogard / Panogen” .Product chemisch: “B.Product chemisch: “Buffalo” .Product chemisch: “Microsol” .Grond chemisch: “Climax” .Grond chemisch: “Dokex” .Grond chemisch: “Alco / Coppens” .Product chemisch: “Schwingfeuer” .Product chemisch: “Panogen” .Grond chemisch: “Dubex” . van” .Product chemisch: “Colfogger” .Product chemisch: “Feller-Jones” .” .Grond chemisch: “Weterings” .Grond stoom: ”Kärcher” .

.Stalmeststrooier: "Bamford".Stalmeststrooier: “Big Dutchman” .M.Stalmeststrooier: "Bergmann IV".Stalmeststrooier: “Bison” .Stalmeststrooier: "Bennes".Stalmeststrooier: “Boer.Stalmeststrooier: “Bruns” .Stalmeststrooier: “Bredel” . . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Stalmeststrooier: “Alveestal” . .Stalmeststrooier: "Brenderup".Stalmeststrooier: “Audureau” . de” . . .".Stalmeststrooier: "Amazone".Stalmeststrooier: "Algemeen". .Stalmeststrooier: "Bema"." . . .Stalmeststrooier: "Agromet".Stalmeststrooier: "Allis-Chalmers". .A. . .Stalmeststrooier: "Bergfix". .157 van 487 . .Stalmeststrooier: "Allprolin” .F.Stalmeststrooier: "Alfa Laval” .Stalmeststrooier: "Allgäuer". .Stalmeststrooier: “Agrostroj” .Stalmeststrooier: “Belarus” .Stalmeststrooier: "Bergmann III" .Stalmeststrooier: "Bottin".Stalmeststrooier: “Beatty” .Stalmeststrooier: "Bloor".Stalmeststrooier: "Brimont" . .Stalmeststrooier: “Anonymus”. zie ook Weidner.Stalmeststrooier: "B.Stalmeststrooier: "A.Stalmeststrooier: “Bussink”.Stalmeststrooier: "Albion".Stalmeststrooier: "Atkinson". . .Stalmeststrooier: "Bazzoli".Stalmeststrooier: "Bentall".Stalmeststrooier: “Avieh” . inclusief UITMESTINSTALLATIES EN VERSPREIDERS .Stalmeststrooier: "Allgaier". .Stalmeststrooier: "Alkfa” . .Stalmeststrooier: "Bergmann I".Stalmeststrooier: "Bors". . . .Stalmeststrooier: "Albert".Stalmeststrooier: “Biedo” .Stalmeststrooier: "Bergmann II".Stalmeststrooier: "Aschenbrenner” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 19 – 01 – STALMESTSTROOIERS.W.Stalmeststrooier: “Bohse” .Stalmeststrooier: "Bauer-Freund". 19 – 02 – STALMESTSTROOIERS . .

.Stalmeststrooier: “Corne”.Stalmeststrooier: "Combi". .Stalmeststrooier: "Dewulf".Stalmeststrooier: “Campagne” . . 19 – 04 – STALMESTSTROOIERS . .Stalmeststrooier: "Fairmile".Stalmeststrooier: "Cavero".Stalmeststrooier: "Fortuna" .Stalmeststrooier: "Frisia”.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 19 – 03 – STALMESTSTROOIERS .Stalmeststrooier: "Fahr".Stalmeststrooier: "Cousin” .Stalmeststrooier: "Climes". . . .Stalmeststrooier: "Farmachine".Stalmeststrooier: "Eicher". .Stalmeststrooier “Dorsser. .Stalmeststrooier: "Chalbot".Stalmeststrooier: "Faucheux".Stalmeststrooier: "Clay” .Stalmeststrooier: “Digo”.Stalmeststrooier: "Fristein".Stalmeststrooier: “Econoom”.158 van 487 .) .Stalmeststrooier: "Case".Stalmeststrooier: "Fumier". .Stalmeststrooier: "Galucho".Stalmeststrooier: "Farquhar". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Stalmeststrooier: "Garnier". .Stalmeststrooier: "Dual".Stalmeststrooier: "Fortschritt".Stalmeststrooier: "Fella". (Mc.Stalmeststrooier: "Dücker” .Stalmeststrooier: “Dela place” .Stalmeststrooier: "Eureka".Stalmeststrooier: "Ferguson". . .Stalmeststrooier “Fraser” . . .Stalmeststrooier: “Duraumat” .Stalmeststrooier: "Epandeur" . . . .Stalmeststrooier: "Cormick".Stalmeststrooier: "David Brown". . . . .Stalmeststrooier: "Econ" .Stalmeststrooier: "Dechentreiter"\ .Stalmeststrooier: "Cockshutt". van” . . .Stalmeststrooier: “Delta . .Stalmeststrooier: "Cobey".Stalmeststrooier: "Efka".Stalmeststrooier: "Dungkönig. . . .Stalmeststrooier: "Combitrac". . .Stalmeststrooier: “Exelsior”.

.Stalmeststrooier: “Heidenia” . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Stalmeststrooier: "J. .F.Stalmeststrooier: "Jeantil".Stalmeststrooier: “Hagedorn” .Stalmeststrooier: "Hollandia” .Stalmeststrooier: "J.Stalmeststrooier: "Gekiere". .Stalmeststrooier: "J. "Grimme". .Stalmeststrooier: . "Gross".Stalmeststrooier: "Hermes". "Geier".Stalmeststrooier: "John Deere". .159 van 487 .Stalmeststrooier: "Howard".Stalmeststrooier: "Helix” .Stalmeststrooier: "J.Stalmeststrooier: "Henkes-Fréres" .IV".Stalmeststrooier: "Hart".III".V".F. Harvester-Mc.M.VI".Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: "Ideaal".Stalmeststrooier: "J.Stalmeststrooier: “Holma” . .Stalmeststrooier: "Holaras". .I". .II".F.Stalmeststrooier: "J.F.Stalmeststrooier: “Innes .Stalmeststrooier: “Henko”.Stalmeststrooier: “Haak-In” .Stalmeststrooier: "James Way” .Stalmeststrooier “Ipsa” .Stalmeststrooier: "Heywang II".Stalmeststrooier: "Hummel". . . .Stalmeststrooier: "Hippo". .Stalmeststrooier: . .Stalmeststrooier: “Hawe” . . "Gilibert".Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: "Jones". . Cormick-Deering".” .Stalmeststrooier: “H.Stalmeststrooier: "Joskin" laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .F.Stalmeststrooier: "Hanomag". “Gyro” 19 – 05 – STALMESTSTROOIERS .Stalmeststrooier: "Heywang I". . 19 – 06 – STALMESTSTROOIERS . 19 – 07 – STALMESTSTROOIERS .Stalmeststrooier: “Jabelman .Stalmeststrooier: "Int.Stalmeststrooier “Hesta” . .F.Stalmeststrooier: "Islok".Stalmeststrooier: "Hardus".

Stalmeststrooier: "Massey-Harris". .Stalmeststrooier: "Knapik".Stalmeststrooier: “Jocquin-Freres”. . .Stalmeststrooier: "Legile". .O.Stalmeststrooier: “Knight” . .".Stalmeststrooier: "Layerda".Stalmeststrooier: "Leeuw". .Stalmeststrooier: "Legrand".Stalmeststrooier: "Kullberg & Co" . . .Stalmeststrooier: "Massey-Ferguson".Stalmeststrooier: "Krone V.E. .Stalmeststrooier: "Lanz". . .Stalmeststrooier: "Lipsia". . .Stalmeststrooier: "Maruis" .Stalmeststrooier: "Lippe".". .Stalmeststrooier: "Le Boulch". . .Stalmeststrooier: "Leitner".Z.Stalmeststrooier: "J. .Stalmeststrooier: "Kemper". .Stalmeststrooier: "Lohmann".Stalmeststrooier: "Krone II".F. .Stalmeststrooier: "Kidd".Stalmeststrooier: "Krone I".Stalmeststrooier: "Martens" .Stalmeststrooier: "Kedo". . .Stalmeststrooier: "L.Stalmeststrooier: "Krone IV". .Stalmeststrooier: "Lignie". .Stalmeststrooier: "Köla".Stalmeststrooier: “Jurdyc” 19 – 08 – STALMESTSTROOIERS .160 van 487 .Stalmeststrooier: "Lucas". .Stalmeststrooier: "Lengerich".Stalmeststrooier: "Kama".Stalmeststrooier: “Melotte” 19 – 11 – STALMESTSTROOIERS laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Stalmeststrooier: "Kaweco". . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .Stalmeststrooier: "Krüger".Stalmeststrooier: "Konink” 19 – 09 – STALMESTSTROOIERS .Stalmeststrooier: “Kumestra” 19 – 10 – STALMESTSTROOIERS .Stalmeststrooier: "Kogo". . (De). . .Stalmeststrooier: "Krone III".Stalmeststrooier: “Mastodon” . .Stalmeststrooier: "Lambert & Cie".

Stalmesstrooier: “Rapid” . .Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: "Oliver" .Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: "Nicolas".Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: "Rinka".Stalmeststrooier: "Rur".161 van 487 . 19 – 12 – STALMESTSTROOIERS .Stalmeststrooier: "Roland".Stalmeststrooier: "Roteho".Stalmeststrooier “Nofil” .Stalmeststrooier: "Rink” .Stalmeststrooier: "Poclain" . . “Mos” "Mount".Stalmeststrooier: “Popken”. "Mengele II". "Mulder" “Mullos” “Munckhof” "New-Holland".Stalmeststrooier: . "Miedema". . .Stalmeststrooier: "Pottinger". .Stalmeststrooier: . "Mengele III". . 19 – 13 – STALMESTSTROOIERS . .Stalmeststrooier: "Pelco".Stalmeststrooier: "Rabus".Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: "Olaf".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Stalmeststrooier: "Mengele I". "Minneapolis-Moline".Stalmeststrooier: "Rausch" .Stalmeststrooier: "Reisner & Wolf" .Stalmeststrooier: "Prins".Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: "New-Idea".Stalmeststrooier: "Nijhal".Stalmeststrooier: "Peja".Stalmeststrooier: . "Muck". .Stalmeststrooier: “Renault”. .Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: "Rasspe". . .Stalmeststrooier: “Olympia” .Stalmeststrooier: “Panien” .Stalmeststrooier: "Record".Stalmeststrooier: “Raybach”.Stalmeststrooier . “Mistral” "Moline". . "Messi-Messer".Stalmeststrooier: . .Stalmeststrooier: . .Stalmeststrooier “Omas” .Stalmeststrooier . . "Mentor".Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: “Oostwouder” .Stalmeststrooier: “Safite” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .

.Stalmeststrooier: “Steib I”. 19 – 16 – STALMESTSTROOIERS .Stalmeststrooier: "Scoletta".Stalmeststrooier: "Teupenia".Stalmeststrooier: "Schukkens". .Stalmeststrooier: "Smit". .Stalmeststrooier: “Thenaud” . “Schierholz” "Schuitemaker I". .L.Stalmeststrooier: "Stille". .Stalmeststrooier: “Strautmann III” .Stalmeststrooier: "Scowema".Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: "Teagle". "Schuitemaker II".Stalmeststrooier: "Skijline".Stalmeststrooier: “Steenman” 19 – 15 – STALMESTSTROOIERS .Stalmeststrooier: “Tive”.Stalmeststrooier: "Suevia". 19 – 14 – STALMESTSTROOIERS . . .Stalmeststrooier: “Tuin”.Stalmeststrooier: "Schuitemaker III".Stalmeststrooier: “Tandem” .M. . .Stalmeststrooier: “Standard II” .Stalmeststrooier: "Stromas". "Salopian". . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Stalmeststrooier: "Trenkamp".Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: "Seoco". . . . .Stalmeststrooier: "Tebbe". .Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: "Salop Trailer".Stalmeststrooier: . .Stalmeststrooier: "Sendenhorster".Stalmeststrooier: "Taarup" . . .Stalmeststrooier: ”Strautmann II”.Stalmeststrooier: "Standard I" .I. .P.162 van 487 . . .".Stalmeststrooier: "Schuitemaker V” .Stalmeststrooier: ." . "Samson".Stalmeststrooier: "T.Stalmeststrooier: "Trojer" .Stalmeststrooier: "S. .Stalmeststrooier: "Sommen".Stalmeststrooier: “Teutonia” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Stalmeststrooier: "Schuitemaker IV".Stalmeststrooier: "Strautmann I" .Stalmeststrooier: "Steib II". .Stalmeststrooier: "Solus".Stalmeststrooier: "Streumeister".Stalmeststrooier: "Somerset".

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: "Unika".163 van 487 .Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: . "Veldkoning".Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: . "Zweegers" “Zijlstra”. “Welger II” "Wester". "Wolf".Stalmeststrooier: . "Zetor".Stalmeststrooier .Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: . "Vigneron".Stalmeststrooier: . zie HaWe “Westfalia” "Whittomes".Stalmeststrooier: . "Vesta” "Vicon".Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: . "Weichel" “Weidner” “Weilback” "Welger I".Stalmeststrooier: . “Unimog” "Veenhuis".Stalmeststrooier: .Stalmeststrooier: .

en Mengmestverspreider: “Bamford” .Gier.en Mengmestverspreider: “Abbey” .en Mengmestverspreider: "Baars".Gier.Gier. .en Mengmestverspreider: "Algemeen I".Gier.en Mengmestverspreider “Akra” .Gier.en Mengmestverspreider: "Boeke-Huidekoper".B.Gier. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 20 – 01 – GIER.en Mengmestverspreider: "A.Gier.en Mengmestverspreider: "Ahuis-Techniek".en Mengmestverspreider: "Algemeen II".Gier.en Mengmestverspreider: "Boer.en Mengmestverspreider: "Börger".J.en Mengmestverspreider: "Bioject".en Mengmestverspreider: “Atema’ .en Mengmestverspreider: "Boer.en Mengmestverspreider: "Bazzoli".Gier.Gier. (de) II” .Gier. .".en Mengmestverspreider: "Bison".Gier. . .M.Gier.en Mengmestverspreider: “Bartolomeo” 20 – 02 – GIER.Gier. .en Mengmestverspreider: "Beinlich" . .en Mengmestverspreider: "Appel". .K.en Mengmestverspreider: "Alfa-Laval II".en Mengmestverspreider: "B.en Mengmestverspreider: "Albert".en Mengmestverspreider: “Apollo” .en Mengmestverspreider: “Agromet” .Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "Agri-Trading".Gier. .Gier.en Mengmestverspreider: “Beatty” .Gier.EN MENGMESTVERSPREIDERS incl.en Mengmestverspreider: “Alvecon” . (de) I”.Gier. .Gier.en Mengmestverspreider “Boythorpe” 20 – 03 – GIER. .en Mengmestverspreider: “Alvain Blanche” . .en Mengmestverspreider: "Boer. .: Mestsilo’s.en Mengmestverspreider: “Belarus” .en Mengmestverspreider: "Albers-Alligator". . . .Gier. .Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "Ag-Chem".Gier.en Mengmestverspreider: "Bauer".Gier.Gier. . . .en Mengmestverspreider: "Beco". .en Mengmestverspreider: “Agrimat” . . .Gier.Gier.Gier.Gier.Gier. . . .en Mengmestverspreider: "BMR".en Mengmestverspreider: “Behan” .164 van 487 .EN MENGMESTVERSPREIDERS laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Gier. .Gier.en Mengmestverspreider: "Argenterio".".Gier. .Gier.en Mengmestverspreider: "Bährs".Gier. .Gier.en Mengmestverspreider: "Alfa-Laval I".Gier.en Mengmestverspreider: "Baveck".en Mengmestverspreider: "Alligator".Gier.Gier. (de) III”.EN MENGMESTVERSPREIDERS .".Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "A.Gier. Gierpompen en Mestmixers . Mestpompen.

.en Mengmestverspreider: “Deco” . .en Mengmestverspreider: "Derco Silodak". .Gier.Gier.Gier.Gier.en Mengmestverspreider: .165 van 487 .en Mengmestverspreider: “Eckart” .en Mengmestverspreider: “Delta” .O. "Brielmayer” "Brinio".Gier.en Mengmestverspreider: "Engelke-Haartje".Gier. .en Mengmestverspreider: .Gier.EN MENGMESTVERSPREIDERS .Gier.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . (Wim van).Gier.en Mengmestverspreider: "Eversagro".en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: “Erwe” .Gier.G.Gier.en Mengmestverspreider: "Drido".en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: . “Chemo” 20 – 04 – GIER.en Mengmestverspreider: .Gier. "Buts".en Mengmestverspreider: “Exelsior” 20 – 05 – GIER.Gier. . "Briri Gülltechnik".A.en Mengmestverspreider: "Deidone.en Mengmestverspreider: .Gier.en Mengmestverspreider: .Gier.Gier.Gier. "B.Gier. .Gier.en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: "Doda".Gier. .en Mengmestverspreider: "Eicher".en Mengmestverspreider: "D. “Ceha” "Ceno".en Mengmestverspreider: "Fortschritt” . .Gier.I.Gier.Gier.en Mengmestverspreider: .EN MENGMESTVERSPREIDERS .Gier.en Mengmestverspreider: "Flygt".en Mengmestverspreider: . .en Mengmestverspreider: .S.Gier.Gier.I".en Mengmestverspreider: "Eisele I".en Mengmestverspreider: “Frisia” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.en Mengmestverspreider: "Driel-Dorsten".Gier. “Brødrene "Brouwer” "Bruns".Gier. .en Mengmestverspreider: "Duport".Gier.en Mengmestverspreider: “Elsner” . Bellin".Gier.en Mengmestverspreider: .Gier. .en Mengmestverspreider: "Bossini". "Cavero".Gier.Gier.en Mengmestverspreider “Favia” .Gier.en Mengmestverspreider: "Eisele II". "B.en Mengmestverspreider: .S.Gier.en Mengmestverspreider: “Esterer” .Gier.en Mengmestverspreider: .Gier.en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: “Europfass” .II".en Mengmestverspreider: .Gier.en Mengmestverspreider: "Duräumat".Gier.Gier.en Mengmestverspreider: “Deny” . . .Gier.en Mengmestverspreider: "Farmex-Muleby".Gier. . “Braby” "Breda".Gier.Gier.en Mengmestverspreider: “Feka” .Gier.A.Gier. “Carraro” "Cebeco". .

en Mengmestverspreider: "Joskin".O.en Mengmestverspreider: “Hamo” .en Mengmestverspreider: "Hummel".” .I".Gier. .en Mengmestverspreider: "Holaras".Z.EN MENGMESTVERSPREIDERS .” .Gier.en Mengmestverspreider: .Gier.Gier. .Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "J.en Mengmestverspreider: "Heru".en Mengmestverspreider: "Howard". "Gazzina” "Gebo".en Mengmestverspreider: .Gier.en Mengmestverspreider: "Haarsma". .en Mengmestverspreider: “Heinkel” .en Mengmestverspreider “J.O.Gier.en Mengmestverspreider: "Helma" . . .EN MENGMESTVERSPREIDERS .Gier.Gier.en Mengmestverspreider: .Gier.Gier.en Mengmestverspreider: .".Gier.Gier. .M.Gier.Gier.Gier. .en Mengmestverspreider: "J.en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: "Harvestore".en Mengmestverspreider: .Gier.T.en Mengmestverspreider: "Jacri".Gier.Gier.Gier.E.en Mengmestverspreider “Ha-Es” .Gier. .Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "Heesters” .en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: "Ipsam". “Gandellini” “Garnier” "Gascoigne-Melotte".Z.Gier.II".EN MENGMESTVERSPREIDERS laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Gier.Gier. “Genap” “Gigant” “Gorter” "Grenzland". 20 – 07 – GIER.T. .en Mengmestverspreider: "Haflo".en Mengmestverspreider: "Jung". .en Mengmestverspreider: "J.".S.Gier.en Mengmestverspreider: "Hermes".Gier. .Gier.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Gier.Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "Hardi".Gier.en Mengmestverspreider: "Hengeveld".Gier. .en Mengmestverspreider: “Hölz” . 20 – 08 – GIER.en Mengmestverspreider: "Ipsa” .en Mengmestverspreider “H.Gier.en Mengmestverspreider: "J. 20 – 06 – GIER.W.en Mengmestverspreider: "Herning". .Gier.en Mengmestverspreider: "F.en Mengmestverspreider: "Jako". .Gier. .S.en Mengmestverspreider: .Gier.Blue” .Gier.en Mengmestverspreider: .Gier.” .O. .Gier.M.Gier.en Mengmestverspreider: “Horsch” .en Mengmestverspreider: “Intra” .en Mengmestverspreider: "Ideaal". . .en Mengmestverspreider: “Impulsa” .Z.Gier.en Mengmestverspreider: “H.166 van 487 .V.

Gier.Gier.".en Mengmestverspreider: “Marsk Stig” . .Gier.en Mengmestverspreider: .Gier.en Mengmestverspreider: "Miedema".en Mengmestverspreider: "Master" .en Mengmestverspreider: "L.Gier.Gier.en Mengmestverspreider: “Lutrima” 20 – 10 – GIER.en Mengmestverspreider “Maintz” .Gier.en Mengmestverspreider “Ley” .en Mengmestverspreider: “Landreus” .en Mengmestverspreider: . "Kijlstra". .en Mengmestverspreider: “Martens” .Gier.en Mengmestverspreider: “Marchner” . "Kooymans". "Krone".Gier.en Mengmestverspreider “Massee” .Gier.Gier.en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: "Mammoet". 20 – 09 – GIER. .en Mengmestverspreider: .Gier.167 van 487 .en Mengmestverspreider “Lipp” .Gier.en Mengmestverspreider: "L.en Mengmestverspreider: .Gier.en Mengmestverspreider: “Luna” .en Mengmestverspreider: .Gier.en Mengmestverspreider: “Mid-West” .M. .Gier.Gier. . .J. .en Mengmestverspreider: “Matreb”.Gier.Gier. “Koster” "Kurstjens".Gier.en Mengmestverspreider: "Metra".Gier.Gier.en Mengmestverspreider “Leeuw”. "Kaweco IV".en Mengmestverspreider: “Marathon” .Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "Landruf" . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Kaweco III". . . Agro".en Mengmestverspreider: "Mauser".en Mengmestverspreider “Landia” .Gier. .Gier.Gier.Gier.Gier.en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: . “Kemper” “Kimadan” “Knapik” "Kongskilde".Gier.EN MENGMESTVERSPREIDERS .Gier.Gier.Gier.Gier.Gier.Gier.en Mengmestverspreider: “Landexia” . "Kramp".en Mengmestverspreider: "Lely".en Mengmestverspreider: "Maas".en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: .Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "Lien".en Mengmestverspreider: .Gier. "Kaweco II". . .M.en Mengmestverspreider: "Kaweco I".en Mengmestverspreider “Lecomte” .en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: "Meyer".Gier. .Gier.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .C.Gier.en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: "Meyco".Gier.Gier.Gier.EN MENGMESTVERSPREIDERS .en Mengmestverspreider: “Loewen” .Gier.en Mengmestverspreider: "Marstrak".

en Mengmestverspreider: “Saint Hubert . .Gier.en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: “Samas” . . .Gier.EN MENGMESTVERSPREIDERS laatste actualisering: 12-12-2008 blz.en Mengmestverspreider: "Reck".Gier.en Mengmestverspreider: . "Peegon".Gier.Gier.en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: .Gier.Gier.Gier. “Neuero” “Newa” "Nicotarp". zie ook Poiesz.en Mengmestverspreider: .Gier. “Picolo” "PM System".en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: .Gier.en Mengmestverspreider: .Gier.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: “Rijpkema” .en Mengmestverspreider: "Redrock".Gier. "Mosterman” "Mutti-Adolfo".en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: "Rumptstad I".en Mengmestverspreider: "Samson". .en Mengmestverspreider: "Record".Gier.Gier.Gier. . . “Omas” “Pagliari” "Paques".Gier.en Mengmestverspreider .en Mengmestverspreider: .Gier.Gier.Gier. . .en Mengmestverspreider: .Gier. "Mörtl".Gier.Gier.en Mengmestverspreider: “Sanderman” .Gier.Gier.168 van 487 .en Mengmestverspreider .en Mengmestverspreider: "Schellekens". .Gier.EN MENGMESTVERSPREIDERS .Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "Rumptstad II".en Mengmestverspreider: “Sandri” .Gier.Gier.Gier.en Mengmestverspreider: . "Nagel".Gier.en Mengmestverspreider: "Samex".en Mengmestverspreider: "Roelama".Gier.Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "Reco". 20 – 11 – GIER. .en Mengmestverspreider: “Schierholz” 20 – 13 – GIER.Gier.en Mengmestverspreider: "Rietberg” .en Mengmestverspreider: “Runner” 20 – 12 – GIER.en Mengmestverspreider: .Gier.en Mengmestverspreider .en Mengmestverspreider: "Roergigant".en Mengmestverspreider: . .Gier.EN MENGMESTVERSPREIDERS .en Mengmestverspreider: .Gier.en Mengmestverspreider: "Rotina".Gier.Gier. “Poly Force” “Poiesz” "Post” “Pöttinger” "Prins".Gier.en Mengmestverspreider: "Moro I" "Moro II" “Motokov” . . "Nijl". “Pfalz” "Pichon".en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: .Gier.Gier.Gier.

"Siegerland". "Selz.Gier.Gier.Gier.Gier.en Mengmestverspreider: “Strautmann” .en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: "Schouten".en Mengmestverspreider: "Twose". . .en Mengmestverspreider: "Sim II".en Mengmestverspreider: "Stamec".en Mengmestverspreider: "Tonni". "Schrijver".en Mengmestverspreider: "Sim III".Gier.en Mengmestverspreider: "Timco".Gier.Gier.en Mengmestverspreider: . "Schuitemaker I".en Mengmestverspreider: “Stork” .Gier.en Mengmestverspreider: "Veenhuis IV".en Mengmestverspreider: "Teupenia".Gier.Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "Sim I".Gier.en mengmestverspreider: “Vakuumat” . . .Gier.en Mengmestverspreider: "Veenhuis I".Gier.Gier. .en Mengmestverspreider “Star” .en Mengmestverspreider: “Steinmann” . .en Mengmestverspreider: "Slootsmid".Gier.en Mengmestverspreider “Spero” . .en Mengmestverspreider: “Staadegaard” .en Mengmestverspreider: “Vestas” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Schuitemaker IV".en Mengmestverspeider: “Simplex” . "Siegperle".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .en Mengmestverspreider: "Vervaet". .en Mengmestverspreider: “Streu”-Mix” .en Mengmestverspreider: .Gier.en Mengmestverspreider: "Veenhuis II". .Gier.Gier.Gier. .Gier.en Mengmestverspreider: "Tobroco".Gier. .Gier.en Mengmestverspreider: .Gier. .Gier.Gier.Gier. . .Gier. "Schuitemaker III".Gier. .EN MENGMESTVERSPREIDERS .Gier.Gier.en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: "Suma".Gier.Gier. . "Seltec".Gier.en Mengmestverspreider: “Uma” 20 – 15 – GIER.en Mengmestverspreider: ”Streicher” .en Mengmestverspreider: .Gier.en Mengmestverspreider: .169 van 487 .Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "Verbeek".Gier.Gier.Gier.Gier.Gier.Gier.Gier.en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: "Veenhuis III". "Schuitemaker II".en Mengmestverspreider: “Sodi Mac” .en Mengmestverspreider: “Steursma” . . . .Gier. .en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: "Vanck".en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: .en Mengmestverspreider: "Steib".Gier.EN MENGMESTVERSPREIDERS . "Siksia” “Silwa” 20 – 14 – GIER.en Mengmestverspreider: "Veldkoning".

Gier.en Mengmestverspreider “Vicon” . 20 – 16 – GIER.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Gier.en Mengmestverspreider: “Wright” .170 van 487 . .Gier.Gier. "Zunhammer". .en Mengmestverspreider: “Zumuelt” . .en Mengmestverspreider: "Votex” .en Mengmestverspreider: "Wopa".Gier.en Mengmestverspreider: “Vlogtman” .Gier.Gier.Gier.Gier.en Mengmestverspreider.en Mengmestverspreider: "Wellink".en Mengmestverspreider: "Welgro".en Mengmestverspreider: "Werktuigen v.Gier. .en Mengmestverspreider: "Zuylen (van)".Gier.Gier.en Mengmestverspreider: "Vogelsang".en Mengmestverspreider: "Zircon".Gier. .en Mengmestverspreider: “Vohamy” .en Mengmestverspreider: "Visser". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.EN MENGMESTVERSPREIDERS . Landbouw".en Mengmestverspreider: “Weidemann” . .Gier.Gier.Gier.en Mengmestverspreider: “Weidner’ .Gier. .en Mengmestverspreider “Wangen” .Gier.Gier.d.Gier. .en Mengmestverspreider: "Wopereis".Gier.en Mengmestverspreider: "VibraJect". Sneek.en Mengmestverspreider “Weeks” . .

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

21 – 01 – KUNSTMESTSTROOIERS: SCHOTELS / CENTRIFUGAAL /EN DIVERSE. - Kunstmeststrooier: "Algemeen I". - Kunstmeststrooier: "Algemeen II". - Kunstmeststrooier: "Algemeen III". - Kunstmeststrooier: "Algemeen IV". - Kunstmeststrooier: "Algemeen V". - Kunstmeststrooier: "Algemeen VI". - Kunstmeststrooier: "Algemeen VII" . 21 – 02 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: “Allman” - Kunstmeststrooier: "Accord". - Kunstmeststrooier: "Ag-Chem". - Kunstmeststrooier “Agram” - Kunstmeststrooier: "Agraria". - Kunstmeststrooier: "Agrarische Unie". - Kunstmeststrooier: "Agroband". - Kunstmeststrooier: "Agromet". - Kunstmeststrooier: "Ahuis Techniek". - Kunstmeststrooier: "A.L.Jr.". - Kunstmeststrooier: "Albert". - Kunstmeststrooier: "Albion” 21 – 03 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Allis-Chalmers". - Kunstmeststrooier: "Amazone I". - Kunstmeststrooier: "Amazone II". - Kunstmeststrooier: "Amazone III". - Kunstmeststrooier: "Amazone IV". - Kunstmeststrooier: "Amazone V". 21 – 04 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Amazone VI". - Kunstmeststrooier: "Amazone VII". - Kunstmeststrooier: "Amazone VIII". - Kunstmeststrooier: "Amazone IX". - Kunstmeststrooier: "Amazone X". - Kunstmeststrooier: "Amazone XI". - Kunstmeststrooier: "Amazone XII". 21 – 05 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Amos". - Kunstmeststrooier: "Anonymus". - Kunstmeststrooier: "Atkinsons", zie ook Spreadall - Kunstmeststrooier: “Audureau” - Kunstmeststrooier: “A.V.A.” - Kunstmeststrooier. “Badalini” - Kunstmeststrooier: "Bamfords". - Kunstmeststrooier: “Bamlett”
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.171 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier

"Bandomatic". “Bano” "Basrijs". "Baughman". "Bean". "Bezzecchi". "Blackstone". "Blanch". "Blauw". "Blizzard". “B.M.G.”

21 – 06 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Bode". - Kunstmeststrooier: "Bögballe I". - Kunstmeststrooier: "Bögballe II". - Kunstmeststrooier: "Bögballe III". - Kunstmeststrooier: "Bredal". - Kunstmeststrooier: "Bricon". - Kunstmeststrooier: "Brimont". - Kunstmeststrooier: “Brinio” - Kunstmeststrooier: "Bronderslev". - Kunstmeststrooier: “Bruff” - Kunstmeststrooier: "Burco". - Kunstmeststrooier: "Bijlsma-Hercules". 21 – 07 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Ceres". - Kunstmeststrooier: "Champion". - Kunstmeststrooier: "Claas", (Gebr.). - Kunstmeststrooier: "Cockshutt". - Kunstmeststrooier: "Columbus / Epple". - Kunstmeststrooier: "Compact". - Kunstmeststrooier: "Condor / PZ". - Kunstmeststrooier: "Co-op". - Kunstmeststrooier “Contro Disco - Kunstmeststrooier: "Corema". - Kunstmeststrooier: "Cormick", (Mc.) - Kunstmeststrooier “Cramer” . - Kunstmeststrooier: "Crosspreader". - Kunstmeststrooier “Cyclone” - Kunstmeststrooier: "Deering". - Kunstmeststrooier: “Defia’ - Kunstmeststrooier: "Diadem I” - Kunstmeststrooier: "Diadem II". 21 – 08 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Disco-matic". - Kunstmeststrooier: "Domo". - Kunstmeststrooier “Dragen”
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.172 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier - Kunstmeststrooier:

"Duett". "Eberhardt". "Edmonds". "Egedal". "Epoke” “Eurogreen” "Eurosentro". "Eurospand I". "Eurospand II". “Evrard” "Ezee-Flow"

21 – 09 – KUNSTMESTSTROOIERS. - Kunstmeststrooier: "Fahr". - Kunstmeststrooier: "Falco". - Kunstmeststrooier: “Farmax” - Kunstmeststrooier: “Fenet” - Kunstmeststrooier: "Ferguson". - Kunstmeststrooier: “Fertigro” - Kunstmeststrooier: "Fertispread". - Kunstmeststrooier: "Forza". - Kunstmeststrooier: “Frapoma” - Kunstmeststrooier: "Fressori". - Kunstmeststrooier: "Frey". - Kunstmeststrooier: "Fricke"., (H.C.). Bielefeld. - Kunstmeststrooier: "Frost". - Kunstmeststrooier: "Fuga / PZ". - Kunstmeststrooier: "Gamberini I". - Kunstmeststrooier: "Gamberini II". - Kunstmeststrooier: "Gandy". - Kunstmeststrooier: "Gelria". - Kunstmeststrooier: “Gewa” - Kunstmeststrooier: "Globe". - Kunstmeststrooier: "Gougis". - Kunstmeststrooier: “Granyl” - Kunstmeststrooier: "Gray's". - Kunstmeststrooier: "Grenzland". - Kunstmeststrooier: "Gruse". - Kunstmeststrooier: “G.T.” - Kunstmeststrooier: "Gyro". 21 – 10 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Haarsma". - Kunstmeststrooier: "Hanseat". - Kunstmeststrooier: "Harder". - Kunstmeststrooier: "Harber". - Kunstmeststrooier: "Hassia". - Kunstmeststrooier “H.B.” - Kunstmeststrooier: “Hektor” - Kunstmeststrooier: "Herriau".
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.173 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier:

"Helwig". "Henkens Fréres". "Hercules". “Hessing” "Heywang". “Hoegen Dijkhof” "Hollandia". “Homan” "Horsch". "Horstine Farmery". “Horwood "Hufgard". "Hummel". "Ideaal". "I.H.C.". "Imperator". “Jadico” “J.P.T.” "John Blue". "John Deere". "Jola". “Juko” "Juwel".

21 – 11 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: “Kauferle” - Kunstmeststrooier: "Kebro". - Kunstmeststrooier: “Kemper” - Kunstmeststrooier: "Koch". - Kunstmeststrooier: "Kongskilde". - Kunstmeststrooier: "Koning". - Kunstmeststrooier: "Kooymans". - Kunstmeststrooier: “Krause” - Kunstmeststrooier: "Kromag". - Kunstmeststrooier: "Krone". - Kunstmeststrooier: "Kuhn I". - Kunstmeststrooier: "Kuhn II". - Kunstmeststrooier: "Kumestra". - Kunstmeststrooier: “Kurstjens”. - Kunstmeststrooier: "Kuxmann". - Kunstmeststrooier: "Kverneland". - Kunstmeststrooier: "Kyndestoft". 21 – 12 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: “L’air Liquide” - Kunstmeststrooier “Lans-drive” - Kunstmeststrooier: “Lanz” - Kunstmeststrooier: “Lebon” - Kunstmeststrooier: "Le Disc" - Kunstmeststrooier: “L.F.”
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.174 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier:

"Lely I". "Lely II". "Lely III". "Lely IV". "Lely V".

21 – 13 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Lely VI". - Kunstmeststrooier: "Lely VII". - Kunstmeststrooier: "Lely VIII". - Kunstmeststrooier: "Lely IX". - Kunstmeststrooier: "Lely X" . 21 – 14 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Lely XI". - Kunstmeststrooier: "Lely XII". - Kunstmeststrooier: "Lely XIII ". - Kunstmeststrooier: "Lely XIV". - Kunstmeststrooier: "Lely Handleiding I". - Kunstmeststrooier: "Lely Handleiding II". - Kunstmeststrooier: "Le Royal", (en Nodel). - Kunstmeststrooier: “L.F.S.” - Kunstmeststrooier: "Lipsia". - Kunstmeststrooier: "Lister". - Kunstmeststrooier: "Lockwood". - Kunstmeststrooier: “Lor-Al” - Kunstmeststrooier “Lupat’ 21 – 15 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Markham". - Kunstmeststrooier: "Markjohn" - Kunstmeststrooier: “Marsk”. - Kunstmeststrooier: “Marstig” - Kunstmeststrooier: "Martens". - Kunstmeststrooier: "Massee & Zn". - Kunstmeststrooier: "Massey-Ferguson". - Kunstmeststrooier: "Massey-Harris". - Kunstmeststrooier: "Mathieu", (Franqois). - Kunstmeststrooier: "Mauser". - Kunstmeststrooier “May Cobb” - Kunstmeststrooier: “Melior” - Kunstmeststrooier: “Mekano” - Kunstmeststrooier: "Mélotte". 21 – 16 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Merax". - Kunstmeststrooier: “Meyer” - Kunstmeststrooier: “Messinger” - Kunstmeststrooier: “Microband” - Kunstmeststrooier: “Midjet”
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.175 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier:

"Minimax". "Monopol". “Monosem” "Moreau" “Motokov” “M.R.M.” "Mullos". "New-Holland". "New-Idea". "Nicholson". “Nido” "Niemeyer". "Nieuw-Ideaal". "N.M.".

21 – 17 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Nodet I". - Kunstmeststrooier: "Nodet II". - Kunstmeststrooier: "Nordsten" - Kunstmeststrooier: “Oehler”. - Kunstmeststrooier: "Oliver". - Kunstmeststrooier: “Omab” - Kunstmeststrooier: "Otma". - Kunstmeststrooier: "Överum". - Kunstmeststrooier: "Ozyatajanli". - Kunstmeststrooier: "Parmiter". - Kunstmeststrooier: "Peine". - Kunstmeststrooier: “Peja” - Kunstmeststrooier: “Pelco” - Kunstmeststrooier: "Pelikaan". - Kunstmeststrooier: "Pendal". - Kunstmeststrooier: "Pezet". - Kunstmeststrooier: "Pigoli". - Kunstmeststrooier: "Plastiget". - Kunstmeststrooier: "Plato". - Kunstmeststrooier: "Pluvius". - Kunstmeststrooier: "Pikkolo". - Kunstmeststrooier “Pommier” - Kunstmeststrooier: "Printz". - Kunstmeststrooier: “Prolog” - Kunstmeststrooier: "Pronto". - Kunstmeststrooier “Pulvis” - Kunstmeststrooier: "P.Z.". 21 – 18 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Ransomes". - Kunstmeststrooier: "Rauch I". - Kunstmeststrooier: "Rauch II". - Kunstmeststrooier: "Rauch III". - Kunstmeststrooier: "Rauch IV".
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.176 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier - Kunstmeststrooier:

"Rau". "Rausch". "Reck". "Reco". "Record". "Retho", (Le).” “Ries” “Rink” “R.M.Z.” "Robo".

21 – 19 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier “Robot - Kunstmeststrooier: "Roger". - Kunstmeststrooier: "Roger Fréres". - Kunstmeststrooier: "Rollex". - Kunstmeststrooier: "Rollia". - Kunstmeststrooier “Ronda” - Kunstmeststrooier: "Rondini". - Kunstmeststrooier: "Rotast", zie ook Niemeijer. - Kunstmeststrooier: "Rotax". - Kunstmeststrooier: "Rotina I". - Kunstmeststrooier: "Rotina II". - Kunstmeststrooier: "Rotina III". - Kunstmeststrooier: "Rotina IV". - Kunstmeststrooier: "Rotojet". 21 – 20 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Saint-Hubert". - Kunstmeststrooier: "Scalois". - Kunstmeststrooier: "Scottella". - Kunstmeststrooier: "Scheppach". - Kunstmeststrooier: "Schieferstein". - Kunstmeststrooier: “Schleuder” - Kunstmeststrooier: "Schmotzer". - Kunstmeststrooier: "Sepeba". - Kunstmeststrooier: "Silesia". - Kunstmeststrooier: "Simca". - Kunstmeststrooier: "Sitrex". - Kunstmeststrooier: "Skjold". - Kunstmeststrooier: "S.K.F.". - Kunstmeststrooier: "Spandicar". - Kunstmeststrooier “Speedesi” - Kunstmeststrooier: "Spreadall. 21 – 21 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Standard". - Kunstmeststrooier: "Stegsted". - Kunstmeststrooier: "Steils". - Kunstmeststrooier: "Streumaster".
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.177 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier: - Kunstmeststrooier

"Streumaster". "Sulky". "Sulky-Rotor". "Swift". “Tank” "Teagle". "Tebbe". "Teller". "Tempus". "Teupenia". “Titan” "Tive I". "Tive II". “Tonutto” “Tornado”

21 – 22 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Track Marker". - Kunstmeststrooier: "Trenkamp". - Kunstmeststrooier: "Trioliet". - Kunstmeststrooier; "Triplex / A. Jack & Son” - Kunstmeststrooier: "Tume". - Kunstmeststrooier: "Twose" - Kunstmeststrooier: "Unikum". - Kunstmeststrooier: "Universe". - Kunstmeststrooier “Unsinn” - Kunstmeststrooier “Vamdrup / VM” - Kunstmeststrooier: “V.E.B.” - Kunstmeststrooier: "Veldkoning". - Kunstmeststrooier: "Velmo". - Kunstmeststrooier: “Ventski” - Kunstmeststrooier: “Vero” - Kunstmeststrooier; "Vibrax". 21 – 23 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Vicon I". - Kunstmeststrooier: "Vicon II". - Kunstmeststrooier: "Vicon III". - Kunstmeststrooier: "Vicon IV". - Kunstmeststrooier: "Vicon V". - Kunstmeststrooier: "Vicon VI". 21 – 24 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Vicon VII". - Kunstmeststrooier: "Vicon VIII". - Kunstmeststrooier: "Vicon IX". - Kunstmeststrooier: "Vicon X". - Kunstmeststrooier: "Vicon XI". - Kunstmeststrooier: "Vicon XII".
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.178 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

21 – 25 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Vicon XIII". - Kunstmeststrooier: "Vicon XIV". - Kunstmeststrooier: "Vicon XV". - Kunstmeststrooier: "Vicon XVI". - Kunstmeststrooier: "Vicon XVII". - Kunstmeststrooier: "Vicon XVIII". 21 – 26 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Vicon XIX". - Kunstmeststrooier: "Vicon XX". - Kunstmeststrooier: "Vicon XXI". - Kunstmeststrooier: "Vicon XXII". - Kunstmeststrooier: "Vicon XXIII". - Kunstmeststrooier: "Vicon XXIV". 21 – 27 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Viking". - Kunstmeststrooier: "Volet". - Kunstmeststrooier “Volmatic” - Kunstmeststrooier: "Voss" - Kunstmeststrooier: ”Walinga”. - Kunstmeststrooier: "Webb". - Kunstmeststrooier: "Weisser". - Kunstmeststrooier: "Wiebring & Zn.". - Kunstmeststrooier: "Wikomi". - Kunstmeststrooier: "Wilder", (John). - Kunstmeststrooier “Wilmar” - Kunstmeststrooier: "Wilmo I". - Kunstmeststrooier: "Wilmo II". 21 – 28 – KUNSTMESTSTROOIERS - Kunstmeststrooier: "Wilmo III". - Kunstmeststrooier: "Wilmo IV". - Kunstmeststrooier: "Wilmo V". - Kunstmeststrooier: "Wilmo VI". - Kunstmeststrooier: "Wittekind". - kunstmeststrooier: “Whitlock” - Kunstmeststrooier: "Wolf". - Kunstmeststrooier: "Ylö". - Kunstmeststrooier: "Ysta-Ysta". - Kunstmeststrooier “Zaga” - Kunstmeststrooier: "Zweegers I". - Kunstmeststrooier: "Zweegers Ii".

laatste actualisering: 12-12-2008

blz.179 van 487

. . .".Pompen: "Bernard".Pompen “Allis Chalmers”.Pompen “Abacus” .B. .Pompen: "B.Pompen: "Alcon". .B.Pompen: “Arlon” . .Milieusystemn".” .S. .Pompen: “A.Pompen: "Begemann II".Pompen: "Bucher".Pompen: “Brinkman” . .".Pompen: “Arpo” 22 – 02 – POMPEN .Pompen: “Beta” .Pompen: “Bima” .Pompen: "Alfa-Laval /BSA" . . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Pompen: "Al-Techniek" .Pompen “B.Pompen: "Bomba". .Pompen: "Blackmer".Pompen: "Allweiler".Pompen: “Altek” .Pompen: “Aecherli” .Pompen: “Algemeen” .Pompen: "A.S.Pompen: “Bos” .Pompen “Berthoud” .C.Pompen: "Allman".” . .Pompen: "Agri". . .Pompen: “Bauer” .180 van 487 .A.Pompen: "Calpeda".Pompen: "B.Pompen: "Annovi".H.V.Pompen: “A.Pompen: "Borga" 22 – 03 – POMPEN . ". . . .Pompen: “Bredel” .Pompen: “Alpha” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 22 – 01 – POMPEN .Pompen: "Bertolini".Pompen: “Boxra” . .Pompen: “Allaeys .Pompen: “Begemann I” . . .Pompen: "Acme".Pompen: “Bosman” .Pompen: "Bean" .D.Pompen: "Apollo".R”.Pompen: "Beresford".Pompen: "A.

Pompen: “Cebeco” .POMPEN . .Pompen: “Edur” . .Pompen: “Emu” .Pompen: "Delta II".Pompen: .Pompen “Duplex” .Pompen “Flygt I” .Pompen: “Carver” . .Pompen: “Conord” .Pompen “Comet .181 van 487 . 22 – 06 – POMPEN .Pompen: "Delta I".Pompen: “Desmi” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Pompen: “Empas” . .Pompen: "Elmo / Siemens" .Pompen: "Comtu".Pompen: “Engelke & Haatje” .Pompen: “Daikin” .Pompen: “Ceha I” .Pompen: "Dab".Pompen: "Eta". “Carpi” 22 – 04 .Pompen: “Crofts” .Pompen “Espa”. .Pompen: "Delavan". .Pompen “Distrimex” . .Pompen: "Caprari I".Pompen “Egger”.Pompen: "Eekels" .Pompen “Fraco” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Pompen: “CAV” . "Caprari II".Pompen: "Climax" .Pompen: “Ceha II” . "Caprari III".Pompen: "Douven" . . .Pompen: “Faber” .Pompen: "Delta III".Pompen “Flygt II” .Pompen: "Dia".Pompen: "Foxmotori".Pompeb: “Ferroni” .Pompen: "Duijvelaar". 22 – 05 – POMPEN .Pompen: "Floodmaster” .Pompen: .Pompen: "Delta IV".Pompen: “Demag”. .Pompen: . .

. . .Pompen “Hawig”.Pompen .Pompen: "Ha-Es III".Pompen: . “Glisenti” "Goan".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Pompen .Pompen: .Pompen: "Grundfoss III".Pompen: "Guinard II".Pompen: "Guinard I".Pompen: “Hölz” .Pompen “Hermes” .Pompen: .Pompen: "Haflo". "Gohde". . .Pompen: “Homa” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Pompen: .Pompen: "Hardi".Pompen: .Pompen: "Ha-Es I". .Pompen: "Grundfoss II". 22 – 08 – POMPEN .Pompen “Herning” 22 – 09 – POMPEN .182 van 487 . .Pompen: “Hochdorf” .Pompen: "Grundfoss IV".Pompen “Hale” . .Pompen: “Hola” .Pompen: "Grundfoss V".Pompen: "Hayward" .Pompen: "Grundfoss I". .Pompen: .Pompen: "Ha-Es II".Pompen “Hertog” .Pompen: "Grundfoss VI".Pompen “Herborner” .Pompen . . . .Pompen: "Holder".Pompen .Pompen: . “Gorman” “Grindex” 22 – 07 – POMPEN . “Goldstar” "Goodenough".Pompen: .Pompen .Pompen “Fristan” “Fuel” “Garvens” "Gazzina" “Geho”.Pompen: "Hobby".” "Gilkes" “Girdlestone”. . .Pompen: . “General Hydraulics” “Geveke” “G.Pompen: .G.Pompen: "Hanning". .Pompen: .

Pompen: “Japy” .Pompen: "Jung".Pompen: "Landruf" .Pompen: “Landustrie’. I” .S.B.Pompen: . .Pompen: “Lebo” .” .R.Pompen: “Landexa’ . 22 – 11 – POMPEN .Pompen “Kuijl en Rottinghuis / K.Pompen: "Kömag".Pompen “Kuijl en Rottinghuis / K.B. F.Pompen: . .B.Pompen “Lely” .Pompen “Jolly” .O. .Pompen: . V ” .Pompen: "Jago” . "Hubert (Saint)".Pompen “Kuijl en Rottinghuis / K.183 van 487 . IV". .Pompen “Kuijl en Rottinghuis / K.S.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Pompen: "K. "Imovilli II".S.Pompen: "K.S.Pompen: “Jabsco” .Pompen “Johnston” . II".Pompen: . .Pompen: "Komatsu".Pompen: “J.Pompen: "Landini" . .Pompen: "K. .Pompen: “Kawasaki” .Pompen: .B.Pompen “K.Pompen: “Kimadan” .Z.R.E.R. "Hypro". III” .R II” . IV” .Pompen: “Jacowe” .R.Pompen: "K.Pompen: "Jurop".” 22 – 10 – POMPEN .Pompen: "Landy".Pompen: "Lennox" laatste actualisering: 12-12-2008 blz.P.Pompen: “Kracht” . I".Pompen: “Köster” .Pompen: . VI” 22 – 12 – POMPEN . . .Pompen “Kuijl en Rottinghuis / K.R. “I.” . .Pompen: "Homelite I".Pompen: .Pompen: "Jaffa". III". "Homelite II". "Honda". "Imovilli I".Pompen “Kuijl en Rottinghuis / K.Pompen: Landman .

D. .Pompen: .Pompen: "P.” .Pompen “Maruyama” .".Pompen: “Munckhoff” .Pompen: "MarellI".Pompen: "Plumettax / Rexor".Pompen: . .Pompen: “Pannevis” .Pompen “Motorenco” .Pompen: "Moutanari" .Pompen “Pleuger”. .Pompen: "Power-Flo". .Pompen “Onan”.C. “Lister” "Loewe".Pompen: “Nolco” . 22 – 13 – POMPEN . 22 – 14 – POMPEN .Pompen: “Plenty” . 22 – 15 – POMPEN . . .Pompen: “N.Pompen: “P.Pompen: “Mac” .Pompen: “Mono” .C.Pompen: "Osna".Pompen: "Lombardini I".Pompen “Marbou” .Pompen “Lutz” .V. .Pompen “Hijhuis” .Pompen “Oma” .B.Pompen .Pompen: “Mineau’.Pompen: “Ravasini” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Pompen: "Oase"” .Pompen: "Maka".Pompen: "Pratissoli". “Rapier” .Pompen: "Moto-Benassi".Pompen: "Promac".184 van 487 .”.Pompen: "Platz" . .Pompen: “Pentax” . .Pompen “Mauser .Pompen: “Libelle” “Libellula” “Lindinger”.Pompen “Pegson” .Pompen: "Melotte" . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Pompen: .C." . . .Pompen.Pompen: “Piusi” .Pompen: “Lombardini II .Pompen: "Pompen B.

Pompen “Rotor” .Pompen: “Saval’ . .Pompen: "Sim".Pompen: “Solo” 22 – 17 – POMPEN .Pompen “Simphite” . .Pompen: "Schule". .Pompen: “Ritz” .Pompen: “Sihi VI" laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Pompen: "Sauer".Pompen : “Schulze .Pompen: "Sand". . . .Pompen “Siemens” .Pompen: “Sihi V” .Pompen: “Rovatti” 22 – 16 – POMPEN . .Pompen: “Sigmund” .Pompen: "Richier" .Pompen: “Reckerrs”.Pompen: “S.Pompen: "Selwood".Pompen “Rietberg” .Pompen: "Robot". .Pompen: “Saint Hubert” . zie na Solo .M. .Pompen: "Siegperle".Pompen: “Rousek” .” .C.Pompen : Rekord .Pompen: "Sewage".Pompen: “Ris”.Pompen: "Rota".Pompen: “Sihi I” .Pompen : “Slanzi” . .Pompen “Samson” .Pompen: "Rovatti".Pompen: “Sihi II” .Pompen: "Sihi”.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Pompen: "Seeberg".Pompen: "Renson" . .Pompen: "Rebotool" .Pompen “Poboma” . .Pompen: “Sihi IV” . .Pompen “Rau” .Pompen: "Sero".185 van 487 . .Pompen: "Samofa” .Pompen “Secberg .Pompen: “Sima” .Pompen: “Sihi III” .Pompen: “Ripa” .

Pompen: “Steimel” .P. 22 – 21 – POMPEN . zie na Urgent .Pompen: "Stork III". . .Pompen: "Stork I".Pompen: "Tokai". .” .Pompen: "Stork XVII" .Pompen: "Stork XI". . .Pompen: “Torrent” . .Pompen: “Technisch Bureau Ned.Pompen: "Stork II". . . . . .Pompen: "Sulzer". . ." .Pompen: “Sumo” .Pompen: "Stork IV".Pompen: “Sundstrand” .Pompen: "Tim".Pompen: "Stork XIV".Pompen: "Stork IX".Pompen: "Stork XVIII".Pompen: "Stork VI". .Pompen: "Stork VIII".Pompen: “Tuckenhagen” .Pompen: "Stork XIII". .Pompen: "Stork". 22 – 19 – POMPEN . .P.Pompen: “Tsurumi” .Pompen: "Stork VII".Pompen: "Stork XVI". 22 – 22 – POMPEN . . .Pompen: "Stork XII".Pompen “Spaans” .Pompen: “Sundberg” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 22 – 18 – POMPEN .Pompen: "S.Pompen: "Sparo".Pompen: "Standard" .Pompen: “Stokvis”. . . .Pompen: "Stork X".Pompen: "Stork V". 22 – 20 – POMPEN .Pompen: "Urgent".Pompen: “Speck” .Pompen: "Sykes".Pompen “Vapormatic” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Pompen ‘Spritzfix” .Pompen: "Stork XV".186 van 487 .

Pompen: . "Weststrate".Pompen: .Pompen . "Vopo".Pompen: .Pompen: . "Westermand".Pompen: . "Wambo". “Victoria / Berthoud” "Vogelsang".Pompen: .Pompen: .Pompen: . "Weedwiper".Pompen: .Pompen: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Vema".Pompen: .Pompen: . "Zweegers". "Weedlicker".Pompen: .Pompen: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Zenoah". "Veneroni".Pompen: .Pompen: .Pompen: .Pompen: "Varisco".Pompen: .Pompen: . “Weissenhorner / Stirrmaster” "Wervelwind".Pompen: .187 van 487 . "Vickers-Detroit".Pompen .Pompen: .Pompen: . “Waterkobold” “Waterpower”. “Wettstein” “Woma” “Watson” “Wolseley” “Zambelli” "Ziegler". "Weber" “Weda”.Pompen: .

Beregening: "Algemeen VI / Baars".Beregening: "Baars". .Beregening: "Bavox". . .Beregening: "Algemeen V" 23 – 02 – BEREGENING . . .Beregening: “Accherli” . .Beregening: "Bauer III" .Beregening: "Bauer VI" . .Beregening “Agrigid” . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 23 – 01 – BEREGENING .Beregening: "Bauer IV" . .Beregening: “Acqua” . 23 – 05 – BEREGENING .Beregening: "Barenburg/Barenza".Beregening: "Algemeen III".Beregening: "B.Beregening: "Aquadux".Rain” . . .Beregening: "Bauer IX" . .Beregening: "Aquaco".Beregening: "Bauer V" . .Beregening: "Bancilhon". .Beregening: “Atalanta”zie ook Carraro.Beregening: “Black Bird” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . . . .Beregening: “Á & S” .Beregening: “Berselli” .Beregening: "Bauer VIII" .188 van 487 . .Beregening: "Bauer VII" . zie ook Wollny.Beregening: "Bauer II" .H. . 23 – 04 – BEREGENING .Beregening: "Beinlich".Beregening: "Algemeen II". .Beregening: "Algemeen I".Beregening: "Ames". .Beregening: "Bauer I" .Beregening: “Aluminium Union” .Beregening: “A. .Beregening: "Alvenius".Beregening: "Bertrams". . .Beregening: "Beukel".Beregening: "Agrati".Beregening: "Algemeen".Beregening: “Aquamobile” 23 – 03 – BEREGENING . .Beregening: "Algemeen IV".Beregening: “Asa” .G.Beregening: “Belgarde” . .". .

Beregening: “Glisenti”. “B.Beregening “Desmirain” . III".A.V.Beregening: .Beregening: "Ferbo".J.O.V. .Beregening: .Beregening “Eekeren. “Brossen” "Bucher".".Beregening: "Faber".Beregening: "Farrow". .Beregening: "Casella".Beregening: .Beregening: "Feco-Remo".Beregening: “Chesneau” .Beregening: "Bording".Beregening: "Carraro".Beregening “Dorsser” 23 – 07 – BEREGENING .H.Beregening: "C. “Bos” "Bosta".L” "Brand".Beregening: "Fasterholt". .Beregening: "C.Beregening: . II".Beregening: “Dim” . . . "Briggs".B.Beregening: “Cedric” . .Beregening: .Beregening: "Cyclon".Beregening: “Cerimon” .Beregening: .Beregening: "C. van” .Beregening: "C.H.Beregening: "Emergo".Beregening “Fucomat” .Beregening: "Cardan".A. I".Beregening: "Glendora" . . .J.Beregening “Doda” .Beregening: .Beregening: "Dofra".Beregening: "Dolomit" . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . . “Brinkman” "Brone".Beregening: “Euromac” .Beregening: “Empas” . . .H. “Bushrose” 23 – 06 – BEREGENING .Beregening: "Gecomi". .Beregening: “Giampi” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . zie ook Ferbo. .F. . .".Beregening: .Beregening: . .189 van 487 .Beregening: "F.Beregening: “Emelco.Beregening “Delavan” .Beregening: “Crop Saver” .Beregening .V. .

.Beregening: .Beregening ”Iramatic”.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Beregening: . .G. . .Beregening: "Irrifrans II".Beregening: .Beregening: “Homelite” .Beregening “Israel” 23 – 10 – BEREGENING . .Beregening: "Irrifrans III".Beregening: .Beregening: "Komeet".Beregening: "Irrimac". .".Beregening: . 23 – 09 – BEREGENING .Beregening: "Ipsa".Beregening: "Hudig III" .W. "Heto". 23 – 08 – BEREGENING . .Beregening: "Irrifrans IV". .Beregening: "Idrofoglia".Beregening: "Kertitox".Beregening: "Kaweco".". .Beregening: "Kinnel".Beregening: "Irridelta". "Heesters". .Beregening: "Krone". . .Beregening: .Beregening: "Kaskad".Beregening: “Golden Rain” “Gooren-Dovens” “Groenewegen” "H.Beregening: “Irrigatori” .Beregening: “intersigma” . . .Beregening: "K. .Beregening: "Hudig IV" .B.Beregening: .Beregening: "Kemper". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. “Holsytein” "Holz".Beregening: "Kinkelder". .Beregening: "Irrigator".H.Beregening: "Iperenburg" .Beregening: "Hudig I" . .190 van 487 .Beregening: “Karcher” .Beregening: .Beregening: "Irrifrans VI".Beregening: "Hudig V" .Beregening: "Irrifrans I". . . .Beregening: "Irrigation".Beregening: "Hudig" .Beregening: "Hudig II" . "Holaris".Beregening: "Irrifrans V". .Beregening: “Hydro Mobil”.

Beregening: "P.191 van 487 .Beregening: .Beregening: "Naan".Beregening: "M.Beregening: .B.Beregening: “Polva” . .Beregening: “Makor” .Beregening: "Mannesmann.Beregening: .Beregening: "Pluvius.Regner I" .".Beregening: “Omme” .Beregening: "Nido". .Beregening: “Pflalz” .Beregening: “Mauser” .Beregening: “P.L.Beregening: .Beregening: "Nettuno" .Regner V".Beregening: "Marrani".Beregening: "Mannesmann. .Regner III".Beregening: "Mannesmann. . .N.Beregening: . van “Libelle” "L.Beregening: “Peka” . . . .Beregening: .C.". . . “Leeuwen. .Beregening: "Potveer".” . . .Beregening: “Major” . 23 – 11 – BEREGENING .Beregening: "Perrot" Zie na “Quick”.Beregening: "Mannesmann. .K.S.Beregening: "Modena" . “Laval” "Leefab". . . "Loco". 23 – 12 – BEREGENING . /Putter”.Beregening: “Quick” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .T.Beregening: "Mannesmann.Beregening: "Pellizzari".Regner II".".Beregening: .Beregening: "Orma".Beregening: "Nelson".Beregening: “Majar” .Beregening: "Lännen".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Regner IV".Beregening: “Minimat” .Beregening: “P. "Laux". . .Beregening: “Matar” .Beregening: "Munckhof". .C.Beregening: “New Holland”.Beregening: "Najade".Beregening: “Monarch” .Beregening: “Mondial”. "Lanninger".Beregening: .Beregening: "Ocmis".T. .

Beregening: "Sauer.Beregening: "Rainbird II" .Beregening “Rossem.Beregening: “Perrot XI” . .Beregening.Beregening: "Rainbird III" .Beregening: “Perrot XVII” .Beregening: “Reynolds” .Beregening: “Perrot VI” 23 – 14 – BEREGENING .Beregening: “Perrot I” . . “Samdow”.Beregening: "Rika".Beregening: “Perrot VII” .Beregening: “Perrot XVI” .192 van 487 . .". .Beregening: "Romag" .Beregening: "R. .Beregening: “Perrot XIII” .Rame". .Beregening: “Royal Qoach Sprinklers” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 23 – 13 – BEREGENING .Beregening: "Seppic II".Beregening: “Revaho” .Beregening: "Rainbird I" . .Beregening: “Perrot III” .Beregening: “Perrot XV” . . .Beregening: “Perrot VIII” .S.Beregening: “Perrot XII” 23 – 15 – BEREGENING . .Beregening: "Robust". van” .Beregening: “Perrot V” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Beregening: "Rovatti" .Beregening: "Rollomat / Perrot".Beregening: “Perrot XVIII” 23 – 17 – BEREGENING .Beregening: "Schlebusch".Beregening: “Perrot XIV” .Beregening: "Schrijvers". 23 – 18 – BEREGENING .I.Beregening: “Perrot X” .Beregening: "Renomat".Beregening: “Perrot II” .Beregening: “Perrot IV” .Beregening: "Seppic I". . .Beregening “Rainstar”.Beregening: "Rapier".Beregening: “Perrot IX” .

Beregening: "Veenhuis".Beregening: . .Beregening: "Vermeer" .Beregening “Turbomat” .C.Beregening: "Turbocipa". “Stork” “Stoutbilt” “Strooper” "Stubenruss".Beregening: "Twin".Beregening: "Weather-Matic II".Beregening: “Veneta” .Beregening: "Waterkracht II ".Beregening: .193 van 487 . . “Skinner” “S.Beregening: "Toro I".Beregening: “Tomos Koper” .”’ . .Beregening: . .Beregening: . .Beregening: "Waterkracht I". “Sihi” “Sime” "Siroflex".Beregening: “Tuiko” .Beregening: . “Soltradics” “Sofom” “Speck” "Spitfaire".Beregening .Beregening “Vert” .Beregening: “V.Beregening: “Teutsch” .Beregening: "Waldhauser".Beregening: "Tri-Rotor".Beregening: .Beregening: "Thoma".Beregening: .Beregening: .Beregening: “Weri’ 23 – 21 – BEREGENING laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Beregening .Beregening: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Beregening “Tanco-Tip” ." . .Beregening: "Toro II". . . .Beregening: . “Sunbeam” 23 – 19 – BEREGENING .Beregening: "Taranis".Beregening: .Beregening: “Volmatic". 23 – 20 – BEREGENING .N. .” "Smits".E.Beregening “Sigma” "Sigmund".Beregening: “Water Cart” .Beregening: "V. .Beregening: .M.M.Beregening: . .Beregening: "Weather-Matic I". .Beregening: .B.Beregening: “Unna” .

W.Beregening: .194 van 487 .Beregening: .T.” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Beregening: . "Wright Rain III". "Wright Rain II".Beregening: .Beregening "Winter-Heide".Beregening: . “Wollny / W.T. "Wright Rain IV".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .W” "Wright Rain I".Beregening: .Beregening: . “W. "Wright Rain V".

Mc.195 van 487 . .Greppelgraver: “Greco” .Greppelgraver: “Husmann” . .Greppelgraver: “Becfab” . .Greppelgraver: “Hatra” .Greppelgraver: “Condor” .Greppelgraver: “Hydrac” .Greppelgraver: "Maletti".Greppelgraver: “Horneberger” .Greppelgraver: "Ridder".O".Greppelgraver: “Furetto” .Greppelgraver: “Helmcke” .Greppelgraver: “Berkenheger” . .Greppelgraver: “Meinardi” . 24 – 02 – GREPPELGRAVERS .Greppelgraver: "Dondi I".Greppelgraver: “Excarotor” . . .Onderbemaling: “Bosman II” .Greppelgraver: “Cuthbertson” .Greppelgraver: "D.Onderbemaling: “Bosman I” . van der” .Greppelgraver: “Ceres” .Greppelgraver: “Hester” .M”.Greppelgraver: “Goldgräber .Greppelgraver: “Bähr” .Greppelgraver: “Faber” .Greppelgraver: “Hoef.Greppelgraver: “Faucheux .Greppelgraver: “Heide” .Greppelgraver: “Melio” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Greppelgraver: “Chattin” . GREPPELGRAVERS EN DRAINEERMACHINES .Greppelgraver: “Lindner” 23 – 03 – GREPPELGRAVERS .Greppelgraver: "Paccagnella".Greppelgraver: “J.Greppelgraver: "Dondi II". .Greppelgraver: “Ëversman” .Greppelgraver: “Maar” .I.A.Greppelgraver: “Cosmoter” .Greppelgraver: "Cosmeco" . / Smedes” .Greppelgraver: "Selvatica".Greppelgraver: “Breviglieri” .Greppelgraver: "K.Greppelgraver: “Libra” .Greppelgraver: “Leeford” .Greppelgraver: “Connel.G.I. .Greppelgraver: “Baas” .Greppelgraver: “Gyro” .S.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 24 – 01 – WATERMOLENS.

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Greppelgraver: “Rotary Drain” .H.196 van 487 .Greppelgraver: “Simesa” .Draineermach.Draineermach. “Brascom” .Draineermach. “Arps” .Greppelgraver: ”Ridder” .Greppelgraver: “Rischer” .Draineermach.Draineermach.Greppelgraver: “Wittenburg” 24 – 04 – DRAINEERMACHINES .” .Draineermach.Greppelgraver: “Quadeko” .Greppelgraver: “Sovema” . “Barber Greene” .Greppelgraver: “Stamo” .Draineermach.Draineermach.F.Draineermach.Draineermach.F. “Beunder” . “A.Greppelgraver: “Smedes” .Greppelgraver: “South West” .Greppelgraver: “Schouten” . “Bruff” 24 – 05 – DRAINEERMACHINES .Draineermach.K.Draineermach. “Buckeye / Gar Woods” .Greppelgraver: “W.” .Greppelgraver: “Schrauwen” .Greppelgraver: “Mesken” .Greppelgraver: “Smart” .Draineermach.Draineermach.Draineermach. “Allen” .Greppelgraver: “Nemag” .Greppelgraver: “Scoop” . “A. “Barth IV” .Greppelgraver: “Stampings” . “Bourgela” . “Barford” . “A.Greppelgraver: “Whitlock” . “Barth I” .Draineermach. “Barth II” .Greppelgraver: “Vavee” .Greppelgraver: “Mentor” . “Barth III” .Draineermach. “Akerman” .Greppelgraver: “Nota” . “Case” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Greppelgraver: “Unicum” .Draineermach.Draineermach.Greppelgraver: “Same” .Greppelgraver: “Syens” .Draineermach.” . “Cabelco . & G.S.Greppelgraver: “Werklust” . Scoop” . “Canteco” .

Draineermach.Draineermach. “Smits” . “Trench Devil” . “Ende.197 van 487 .” . “Draiente” .Draineermach.: “Drossbach” .Draineermach. "Kiros” 24 – 06 – DRAINEERMACHINES . “Drainmaster”. “Steenbergen” 24 – 07 – DRAINEERMACHINES .M. “Reynolds” . zie Draiente . “Sack / Rud.Draineermach.Draineermach.Draineermach.Draineermach.” . “Hoes” .Draineermach.Draineermach. “Lemken” .Draineermach. Sack” . “Ditch Witch” .Draineermach.Draineermach.Draineermach. “Grabenmeister” / Liba . van der. “Delta” . “Polva” .Draineermach.Draineermach.Draineermach.Draineermach. “Esterer” . “Parsons” . “V.Draineermach.Draineermach. “Rabewerk” . “New Holland” .Draineermach. van” . “Cheshire” . “Davis” . "Dekker / Quadeko".Draineermach.F. “Diko” .K.Draineermach.Draineermach. “Sneep” . “Radahl” . “O.E. .Draineermach.Draineermach.Draineermach.B.Draineermach.Draineermach.” .F. “Sömerfeld” . “Mastenbroek .Draineermach.Draineermach.Draineermach.Draineermach. “Landsberg” .” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Draineermach.C. “Ransomes” . zie Draiente .Draineermach. “Challenge” .Draineermach. “Oltmans” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Draineermach. “Mara” . “Grabenteufel” / Eurobauma .Draineermach.Draineermach.Draineermach.Draineermach. “Peerless” . “Cleveland” .B.Draineermach.Draineermach. “Heidemij” . "Fränkisch” .Draineermach. “Kessel. “S. “Unimog” . “Pipe Masters” .Draineermach. “Demag” .Draineermach. “S.

Draineermach.Drainreiniger: “Sieger” .Draineermach.Drainreiniger: “Sluis. .Drainreiniger: “Bean” .Drainreiniger: “Douven” . .Draineermach.B.Drainreiniger: “Welp” .Z.Drainreiniger: "Dubex".Drainreiniger: “Driesum” . zie Heidemij “Winget Parsons” 25 – 01 – DRAINREINIGERS .Drainreiniger: “Waterkracht” .“ .Draineermach. van der” .Drainreiniger: “Hioss” . .Drainreiniger: “W.Draineermach.Drainreiniger: “A.Drainreiniger: “Homburg” . “Vermeer I” “Vermeer II” “Vermeer III” “Wavin” “Wilber”. .Drainreiniger: "Douven" .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Drainreiniger: “Cebeco” . . 2000” . .Draineermach.Drainreiniger: ”Zweegers laatste actualisering: 12-12-2008 blz.198 van 487 .D.

Slotenreiniger: "Bomford". . .” .Slotenreiniger: "Amphidredge". 26 – 02 – SLOTENREINIGERS . . . (Gebr.Slotenreiniger: "Algemeen IV".Slotenreiniger: “Alpina” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 26 – 01 – SLOTENREINIGERS / BAGGER. .Slotenreiniger: "Algemeen III". 26 – 04 – SLOTENREINIGERS . .M. .199 van 487 .Slotenreiniger: "Bomford".Slotenreiniger: "Bomford".Slotenreiniger: "Aebi".Slotenreiniger: "Beco".Slotenreiniger: "B.Slotenreiniger: "Berky" .Slotenreiniger: “Abbey” . .Slotenreiniger: "Bomford".Slotenreiniger: "Bomford". .Slotenreiniger: "Agro-Techniek".Slotenreiniger: "Barth". 26 – 03 – SLOTENREINIGERS . .Slotenreiniger “Baas” .EN VEEGBOTEN . .Slotenreiniger: "Belcher". .Slotenreiniger: “Ä.Slotenreiniger: “Astron” .Slotenreiniger: "Aros".” . (Gebr. .Slotenreiniger: "Becfab".F.F.Slotenreiniger: "Airman".Slotenreiniger: "Atlas". .Slotenreiniger: "Aberson". . .).Slotenreiniger: "Algemeen I".Slotenreiniger: “A. .Slotenreiniger: "Beerepoot". . .Slotenreiniger: "Bomford".). .Slotenreiniger: "Algemeen VI ". .Slotenreiniger: "Barford".Slotenreiniger: "Boos-Bagger". .Slotenreiniger: "Algemeen V". . .” . .” .Slotenreiniger: “Boots” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Slotenreiniger: "Bonenkamp". .Slotenreiniger: "Agria".Slotenreiniger: "Berkenheger".Slotenreiniger: "Boki". .Slotenreiniger: "Beaver".Slotenreiniger: "Bever".L.Slotenreiniger: “A.Slotenreiniger: “Beunder”.K. .S.Slotenreiniger: "Algemeen Ii". .M. .

) II”.Slotenreiniger: "Cebeco".Slotenreiniger: “Carroy” .Slotenreiniger: "Connel. .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: “Demag” .Slotenreiniger: "Caesar I".Slotenreiniger: "Cavagion". .Slotenreiniger .Slotenreiniger: “Dorman – Baker”. .Slotenreiniger: . .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: "Conver I". "Bosse". .Slotenreiniger: “Dalla-Bona .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: “Driesum” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. (Mc.Slotenreiniger: “Castor” . .Slotenreiniger “Colmar” .) I” .Slotenreiniger “Cucchi” 24 – 07 – SLOTENREINIGERS . . . . "Bos III".Slotenreiniger: "Connel. .Slotenreiniger: “Comet” 26 – 06 – SLOTENREINIGERS . 26 – 05 – SLOTENREINIGERS .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: “Colfra / Colle”.Slotenreiniger: "Den Herder" .Slotenreiniger: "Dégra".Slotenreiniger: "Continel".Slotenreiniger: "Ceres". . (Mc.Slotenreiniger: . "Bucher" “Burggraaff” "Busatis".Slotenreiniger: “Cumbrian” . “Briscoe” “Broekema” "Brown".Slotenreiniger: . .Slotenreiniger: “Cosma” .Slotenreiniger: "Conver III".Slotenreiniger: "Dabekausen" .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: “Boro-Rotor” "Bos I".Slotenreiniger: "Conver IV".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Slotenreiniger: “Dormetti” . . "Bradshaw".Slotenreiniger: .Slotenreiniger . . .Slotenreiniger: "Cerberus".200 van 487 . "Bos II".Slotenreiniger: "Conver II". "Brinkman".Slotenreiniger: .Slotenreiniger: "Caesar II".Slotenreiniger: “Cema” .Slotenreiniger: "Carter” .

).Slotenreiniger: .Slotenreiniger: “Gigant” .Slotenreiniger: "Herder I" .Slotenreiniger: "Ducker".Slotenreiniger: "Herder V" .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: . "Duva".Slotenreiniger: "Gödde".Slotenreiniger “Hedger-Ditcher” . 26 – 09 – SLOTENREINIGERS . "Dijkgraaf de Kruijff".Slotenreiniger: "Gyrax"." "Esox.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: . “Fabo” "Faucheux". "Fleming". “Expresso” "Faber".Slotenreiniger: .201 van 487 .Slotenreiniger: "Hemos".Slotenreiniger: . .Slotenreiniger: . .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: "Herder XI " .C. "Frontoni".Slotenreiniger: .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: "Herder IX" . “Ferrara” "Ferri".Slotenreiniger: “Gaspardo” .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: "Herder II" .M. “Epoke” "E.Slotenreiniger: "Gilbers".Slotenreiniger: "Herder III" .C.S.Slotenreiniger: "Hansa".Slotenreiniger: “Giro” .Slotenreiniger “Hage” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. (J.Slotenreiniger: "Herder VI" .Slotenreiniger “Helwig” .Slotenreiniger: .K” . "Fehrenbach” "Fendt” "Ferguson".Slotenreiniger: “Herwi”." "Evenboer & Zn".Slotenreiniger: "Gerstner".Slotenreiniger: "Herder IV" . .Slotenreiniger: “Greffet” . Zie ook “Vavee”.Slotenreiniger: “G.Slotenreiniger: .Slotenreiniger: "Herder VII" 26 – 10 – SLOTENREINIGERS .Slotenreiniger: "Herder VIII" . .Slotenreiniger: "Herder X" .Slotenreiniger: . . 26 – 08 – SLOTENREINIGERS .Slotenreiniger: .

Slotenreiniger: “Link-Belt” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .Slotenreinger: “Lupat” 26 – 12 – SLOTENREINIGERS .202 van 487 .Slotenreiniger: "Klein".Slotenreiniger: .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: “L.Slotenreiniger: “Manitou”.Slotenreiniger: "Kioritz/Echo".F. . .Slotenreiniger: . .Slotenreiniger: "Lebon".Slotenreiniger: "Meinderts en Zn. . “Horn” “Humus” "Hustler".). .Slotenreiniger: “Jari” .Slotenreiniger: "Mastenbroek". .Slotenreiniger: "Kruijff".Slotenreiniger: “Krinke & Krüger .Slotenreiniger: “Lemken” . "Hymaoh". . . .Slotenreiniger: “Klaus” .Slotenreiniger .".Slotenreiniger: "Major".Slotenreiniger: .Slotenreiniger . .Slotenreiniger: "Krüger".C.B. .Slotenreiniger: "Meijer". .Slotenreiniger: “M. .Slotenreiniger: "Konijn I". .” .Slotenreiniger: "Kamminga".” .Slotenreiniger: . 26 – 11 – SLOTENREINIGERS .E. "Holder" “Hollandsche IJssel” "Hooby".".Slotenreiniger: . .E.Slotenreiniger: . (C. “Hydrac” “Hydra-Mower” “Hydromac”. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Slotenreiniger: “Leeford” .Slotenreiniger: “Hoegen Dijkhof” “Hofstee” "Holarus".Slotenreiniger: “Kremer”.Slotenreiniger: "Mariba".Slotenreiniger: "Menzi Muck".Slotenreiniger: .G.Slotenreiniger: "Kantonnier".Slotenreiniger: "Kömag" .Slotenreiniger “Mentor” .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: "J.Slotenreiniger: "Lännen".Slotenreiniger: “Lorant” .Slotenreiniger: "Linta". . .Slotenreiniger: "Legra". . (de).Slotenreiniger: "Konijn II".Slotenreiniger: .

.O.Slotenreiniger: “Paggagnella” . .Slotenreiniger: "Power-Arm".Slotenreiniger: “Poclain” .Slotenreiniger: "Schukken's" . .Slotenreiniger: "Schepers Techniek II.Slotenreiniger: “Priestman” . . .A.Slotenreiniger: .Slotenreiniger: "Ritscher"." . . 26 – 14 – SLOTENREINIGERS . .Slotenreiniger: .A.Slotenreiniger: “Sapper” .Slotenreiniger: "Meyer".Slotenreiniger: "S.Slotenreiniger: "Siderius.".Slotenreiniger: "Seppi" . J & P").Slotenreiniger: “Rotera” . .203 van 487 . "Orsi".Slotenreiniger “Shawnee”.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .N.M." .Slotenreiniger: "Sab".Slotenreiniger: “Schultensia” . "Nicolas".Slotenreiniger: . (Gebr.Slotenreiniger: .Slotenreiniger: “Schanzlin” .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: "Perfect".Slotenreiniger: "Procomas". .” .Slotenreiniger: "Quadeko".Slotenreiniger: “Polymark” .Slotenreiniger: "Schepers Techniek IIi. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Slotenreiniger: “Simplex” .Slotenreiniger “Pavert. .Slotenreiniger: “Rika” ." . .Slotenreiniger: "Schepers Techniek I.Slotenreiniger: “S.Slotenreiniger: "Reform".Slotenreiniger: "Rousseau".Slotenreiniger: . “Michaelis” "Moorburg" “Moorman”. “Mott” "Mulag I".Slotenreiniger: “Riedeman” .Slotenreiniger: "Schmidt".Slotenreiniger: . .Slotenreiniger: “Sinner Bros” .Slotenreiniger: . . “Norddeutscher” "Noremat".Slotenreiniger: "Polyvert".Slotenreiniger: . van der“ .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: “Smalley” . "Mulag II". "Nieuwendijk".M.Slotenreiniger: .Slotenreiniger: "Schmelzer". 26 – 13 – SLOTENREINIGERS .

Slotenreiniger: “Veldkoning” .P. .Slotenreiniger: “Teagle” .D.” .Slotenreiniger: “Wolseley. .Slotenreiniger: "Vavee IV". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Slotenreiniger: “Vicon” .K.Slotenreiniger: "Wanze".Slotenreiniger .Slotenreiniger: "Wulff". .Slotenreiniger: . “Speiser” “Stanhay” "Steyr" “Stockey-Schmitz” 26 – 15 – SLOTENREINIGERS . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Slotenreiniger: "Veengraaf".Slotenreiniger: "Veeze” .Slotenreiniger: "Verschoor-Visser".Slotenreinger: “Weldryte” .U. .Slotenreiniger: .Slotenreiniger: "Wibo". "Spearhead". .” .Slotenreiniger: "Wifo".Slotenreiniger: . 26 – 17 – SLOTENREINIGERS .Slotenreiniger: "Vavee I".Slotenreiniger: “Wiericke” ." .Slotenreiniger: "Waterrat". .Slotenreiniger: "Vavee III".Slotenreinger: “Vandaele” .Slotenreiniger: “T.Slotenreiniger: “Werklust” . .Slotenreiniger: "Vavee II".204 van 487 . . .Slotenreiniger: "Turner III". 26 – 16 – SLOTENREINIGERS . .Slotenreiniger: "Turner II".Slotenreiniger: "Votex".Slotenreiniger: "Thomas II".Slotenreiniger: “Tiki” . . . . "Solo". . zie ook Conver. .Slotenreiniger: "Tritax".Slotenreiniger: "Wekru" . .Slotenreiniger: "Vervos".” .Slotenreiniger: "Turner I".Slotenreiniger: . .Slotenreiniger: "Smitma".Slotenreiniger: .Slotenreiniger: "Thomas III".Slotenreiniger: "Verge".Slotenreiniger: "W.Slotenreiniger: “T.Slotenreiniger: "Wissekerke" .Slotenreiniger: “Wassersttrassen .Slotenreiniger: "Thomas I".

.Veegboot: “D.Veegboot: “Bever” .Slotenreinger .Veegboot: “Viwi” . "Zweegers".B. van der.Veegboot: “Rolba” .Veegboot: "Mangin" .” .Veegboot: "Lilliput".” . (Johan).Veegboot: “Conver” .Veegboot: “Laurant” .Veegboot: “Pannevis” .Veegboot: “Vavee” .Veegboot: "Groot".Veegboot: "Klip".F.Veegboot: "Konijn". .Veegboot: "Cobag" .Veegboot: "Watermaster" . .Veegboot: "Graaf".Veegboot: “Esox” .Veegboot: "O. . 26 – 18 – BAGGER.Veegboot: “Mulag” .EN VEEGBOTEN .Veegboot: “Botman” .205 van 487 .W.G.Veegboot: “Griekspoor” .Veegboot: “Powell” .Veegboot: “Bruni “ .Veegboot: "L.Veegboot: “Lănnen” .Veegboot: “Wilder” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Veegboot: “Motokov” .S.Veegboot: “Barth” .Veegboot: “Hymud III” 26 – 19 – BAGGER. .Veegboot: "Bouwmeester".Veegboot: "Dragoni". .Slotenreiniger: . . .Slotenreiniger: .Veegboot: “Weri” .). .EN VEEGBOTEN .Slotenreiniger: “Yzerman” "Zinger". .Veegboot: “Harbo” .".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Veegboot: “Krinke & Krüger .Veegboot: “IHC Amphidredge” . (W. (de).Veegboot: "Vis".A.Veegboot: "Davier".M.Veegboot: "Water Warrior". "Zwaan"./ Landmaschinen Werke Barth". .

Graanmaaier / Binder: Algemeen. .Graanmaaier / Binder: Fella V. . . . 27 – 05 – GRAANMAAIERS / BINDERS .Graanmaaier / Binder: Arvika. 27 – 02 – GRAANMAAIERS / BINDERS .Graanmaaier / Binder: Bernard. .Graanmaaier / Binder: Fahr I.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 27 – 01 – GRAANMAAIERS / BINDERS . .Graanmaaier / Binder: Excelsior. . .III 27 – 03 – GRAANMAAIERS / BINDERS .Graanmaaier / Binder: Cormick (Mc. . . 27 – 06 – GRAANMAAIERS / BINDERS . . 27 – 04 – GRAANMAAIERS / BINDERS .Graanmaaier / Binder: Fella III.). .Graanmaaier / Binder: Aros. .Graanmaaier / Binder: Germania.). .Graanmaaier / Binder: Fahr VI. . .Graanmaaier / Binder: Cavero.Graanmaaier / Binder: Fahr IX.Graanmaaier / Binder: Bedogni & C.Graanmaaier / Binder: Fahr IV. .Graanmaaier / Binder: Cormick (Mc.II .Graanmaaier / Binder: Gratia.Graanmaaier / Binder: Fahr VIII.K. .Graanmaaier / Binder: Cormick (Mc.Graanmaaier / Binder: Cockshutt.Graanmaaier / Binder: Aktiv.Graanmaaier / Binder: Arvika / Viking.Graanmaaier / Binder: Fahr II.I .Graanmaaier / Binder: Agostini Meccanica.Graanmaaier / Binder: Agrostrof.Graanmaaier / Binder: Fahr VII.W. .206 van 487 .Graanmaaier / Binder: Albion.Graanmaaier / Binder: Bisset. . . . .Graanmaaier / Binder: D.Graanmaaier / Binder: Fahr III.Westerasmaskiner. .Graanmaaier / Binder: Fella I.Graanmaaier / Binder: Dollé.Graanmaaier / Binder: Fahr V.Graanmaaier / Binder: Aktiebolaget .).Graanmaaier / Binder: Fella IV. . . .Graanmaaier / Binder: Fella II. .Graanmaaier / Binder: Amoureux .Graanmaaier / Binder: Bautz. .Graanmaaier / Binder: Deering. . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.

Graanmaaier / Binder: J.Graanmaaier / Binder: . . IV I. I .H.Graanmaaier / Binder: Kuhlmann.C.Graanmaaier / Binder: .Graanmaaier / Binder: . Hartz Herkules. 27 – 08 – GRAANMAAIERS / BINDERS .Graanmaaier / Binder: Rustica.F.Graanmaaier / Binder: J. .C.Graanmaaier / Binder: Motokov.Graanmaaier / Binder: Puzenat. . II .Graanmaaier / Binder: . I I.Graanmaaier / Binder: Lanz VI laatste actualisering: 12-12-2008 blz.H. II I. .C.Graanmaaier / Binder: Rapid.Graanmaaier / Binder: Lanz V 27 – 10 – GRAANMAAIERS / BINDERS . .F.Graanmaaier / Binder: L. III I.F. III . V I.C. I.Graanmaaier / Binder: Harms-Heag.Graanmaaier Ronda-Kool . .Graanmaaier / Binder: J.Graanmaaier / Binder: Lanz.Graanmaaier / Binder Lotz . .Graanmaaier / Binder: Lanz III .Graanmaaier / Binder: Kulbergs.H.Graanmaaier / Binder: John Deere II . . zie doos 09 en 10. . Herkules.Graanmaaier Pikbinder Bi-o-ma .Graanmaaier / Binder: .F.Graanmaaier Kromag .Graanmaaier / Binder: .E.Graanmaaier / Binder: Melchoir.C. 27 – 09 – GRAANMAAIERS / BINDERS . .Graanmaaier / Binder: . . VI 27 – 07 – GRAANMAAIERS / BINDERS .Graanmaaier / Binder: .Graanmaaier / Binder: John Deere I.Graanmaaier / Binder: Laverda.207 van 487 . IV .Graanmaaier / Binder: Meteor.Graanmaaier / Binder: .H.Graanmaaier / Binder: J.Graanmaaier / Binder: Lohmann. . .Graanmaaier / Binder: Lanz II .Graanmaaier / Binder: Krupp.Graanmaaier / Binder: Lanz IV . . Hornsby. .Graanmaaier: Rasspe.H.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Graanmaaier / Binder: .C.H.Graanmaaier / Binder: Massey-Harris.F.Graanmaaier / Binder: Lanz I .

Zwadmaaier: IH Mc Cormick . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Graanmaaier / Binder: Viking II.Graanmaaier / Binder: . .Graanmaaier / Binder: Stockey-Schmitz. 27 – 12 – ZWADMAAIERS .Graanmaaier / Binder: Selecta.Graanmaaier / Binder: Schmotzer.Zwadmaaier: Connel. . . (Mc.Graanmaaier / Binder: Unie.Graanmaaier: Texonpomnmnopt. .Graanmaaier / Binder: Viking I.Graanmaaier / Binder: Simca / Someca. .Graanmaaier / Binder: Texhoekcnopt.Zwadmaaier: Hume .Graanmaaier / Binder: .Zwadmaaier: New Holland (Sperry) .Graanmaaier Tolhuizen .Graanmaaier / Binder: Viking III.) .Graanmaaier / Binder: . .Graanmaaier / Binder: Seiga.208 van 487 .Zwadmaaier: Cormick-Deering.Zwadmaaier: Versatile . .Graanmaaier Sevita . . .Zwadmaaier: Vicon laatste actualisering: 12-12-2008 blz.) .Graanmaaier / Binder: Lanz VII Lanz VIII Lanz IX Lanz X 27 – 11 – GRAANMAAIERS / BINDERS . (Mc.Graanmaaier / Binder: Simplex.Graanmaaier / Binder: Stille.Graanmaaier / Binder: Sachs. .Zwadmaaier: Owatonna . . .

.Dorsmachine: Chauvin. . . . . . .Dorsmachine: Bogerts.Dorsmachine: Buschhoff.Dorsmachine: Erica. .Dorsmachine: Dubbelwind.Dorsmachine: Gorter.209 van 487 . .Dorsmachine: Claas.Dorsmachine: Belle-City.Dorsmachine: Borga II . . 28 – 03 – DORSMACHINES .Dorsmachine: Apeldoornse Machinefabriek.Dorsmachine: Fortschritt. . . . . .Dorsmachine: Algemeen.Dorsmachine: Brödz-Bendix.Dorsmachine: Epple-Buxbaum.Dorsmachine: Dechentreiter.Dorsmachine: Bergmann.Dorsmachine: Clayton.Dorsmachine: Excelsior.Dorsmachine: Geringhoff. .Dorsmachine: Borga I. . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 28 – 01 – DORSMACHINES .Dorsmachine: Badenia.Dorsmachine: Germania.Dorsmachine: Allgaier.Dorsmachine: A. . . . . . .F. .Dorsmachine: Case.Dorsmachine: Borga III 28 – 02 – DORSMACHINES .Dorsmachine: Coheur.Dorsmachine: Boogaart . .Dorsmachine: Bloos.Dorsmachine: Buard.Dorsmachine: Flöther.S.S.Dorsmachine: Hummel. 28 – 04 – DORSMACHINES laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . . .Dorsmachine: Dronningborg (Dania). .Dorsmachine: Holthaus.Dorsmachine: Geldria. .Dorsmachine: Humphries.Dorsmachine: Agrar.Dorsmachine: Fricke.Dorsmachine: H. . .Dorsmachine: Claeys.Dorsmachine: Dania.M. . .C. . .Dorsmachine: Braud.Dorsmachine: Graepel.

Dorsmachine: .Dorsmachine: Rabaud .Dorsmachine: May-Farth. .Dorsmachine: Marshall. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Dorsmachine: I.Dorsmachine: Oliver.H.Dorsmachine: .Dorsmachine: Mengele.Dorsmachine: Omados.Dorsmachine: Ley.Dorsmachine: Pierik.Dorsmachine: Lantar.C.H.B. . Köla / Ködel & Bohm I Köla / Ködel & Bohm II.D .Dorsmachine: . .Dorsmachine: Ozyatajanli. John Deere.Dorsmachine: Neis. .Dorsmachine: Pot & Ter Borg.P. . .Dorsmachine: Mosa. .Dorsmachine: Minerva-Hütte.Dorsmachine: Pézet.Dorsmachine: Oshima.C.Dorsmachine: Ransomes.Dorsmachine: . . Jenbacker.Dorsmachine: Lanz III. .Dorsmachine: .Dorsmachine: .Dorsmachine: Kyowa. . . . . . .Dorsmachine: Motokov .Dorsmachine: Nordsten.Dorsmachine: .210 van 487 . 28 – 06 – DORSMACHINES .Dorsmachine: . I. . Kloos. . 28 – 05 – DORSMACHINES .Dorsmachine: . / Kral Ideal.Dorsmachine: Koppens. Klinger.Dorsmachine: Neuero.Dorsmachine: Lanz II.Dorsmachine: . Joehne. .Dorsmachine: Original-J. .Dorsmachine: Minneapolis-Moline.Dorsmachine: Petermann.Dorsmachine: Mavag.Dorsmachine: . . .Dorsmachine: Matton .Dorsmachine: Martens.Dorsmachine: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. Iseki.Dorsmachine: L.Dorsmachine: Lanz I. . .Dorsmachine: New-Idea. . Jensen. . Jeantil. .

.A.Dorsmachine: Vicon .Dorsmachine: Steenman.Dorsmachine: Unkel.Dorsmachine: Zardo.Dorsmachine: Stalder.Dorsmachine: Saatmeister.211 van 487 . .Dorsmachine: Westfalia (Fritzen). M. . . (De) .Dorsmachine: Rustie.Dorsmachine: Société .M. . .Dorsmachine: Standard IV.Dorsmachine: Speiser.Dorsmachine: Triton .Dorsmachine: S. . . . .Dorsmachine: Stille.Francaise.Dorsmachine: Standard V.Dorsmachine: Suzzara.Dorsmachine: Walter & Wintersteiger.Dorsmachine: Tullos.Dorsmachine: Rostock Landdmaschinen. . . .Dorsmachine: Dorsmachine: Wiadi.Dorsmachine: Votex. .Dorsmachine: Satoh. .Dorsmachine: Saat und Erntetechnik. . . . . . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Dorsmachine: Rival.Dorsmachine: Vima.I. .Dorsmachine: Rexroth. . . . . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Dorsmachine: Richter-Rathenow. 28 – 07 – DORSMACHINES .Dorsmachine: Standard I. .Dorsmachine: Roland.Dorsmachine: Union Batteuses.Dorsmachine: Vierzon .Dorsmachine: Standard III.Dorsmachine: Smetryns. .Dorsmachine: Standard II.Dorsmachine: Trenkamp. 28 – 08 – DORSMACHINES . .Dorsmachine: Thermaenius. . .Dorsmachine: Ruston.Dorsmachine: Raussendorf .Dorsmachine: Stout .Dorsmachine: Wóhrle.Dorsmachine: Texhonpomnmnopt.Dorsmachine: Rooy.

. . .Stropers: "Herdan".Stropers: "Matton". . .Stropers: "Claas III".Stropers: "Brouhot & Cie".Stropers: "Claeys".Stropers: "Jones". (Fried). laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Stropers: "Hornsby". . .212 van 487 . .Stropers: "Claas II". .Stropers: "Cuvilliers".Stropers: "Köla".Stropers: "Massey-Harris". . .Stropers: "Claas I".Stropers “Gates-Bros”. .Stropers: "Krupp".Stropers: "Nema". .Stropers: "Lion. . 29 – 02 – STROPERSEN Stationair .Stropers: "Lanz".Stropers: "Carroy".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 29 – 01 – STROPERSEN Stationair .Stropers: "Fisher Humphries". . . .Stropers: "Frick".Stropers: “Algemeen / stro” . .Stropers: "Deere". . . . (John).Stropers: "Dollé". .Stropers: "Claas IV".Stropers: "Naniva-Seiki".". .Stropers: "P. (the).Stropers: "Raussendorf".Stropers: "Holthaus". .B. .Stropers: "Danpress". .Stropers: "Freeman & Son".Stropers: "Dechentreiter".Stropers: "Case". .Stropers: "Agrar". . . .Stropers: "Nicholsons” .Stropers: "Holland” .Stropers: "Hubert". .Stropers: “Motokov” .Stropers: "Borga".Stropers: "Ledoux".Stropers: "Excelsior".Stropers: "Nordsten". . . .Stropers: "Ideal".Stropers: "Benthall". 29 – 03 – STROPERSEN Stationair . .Stropers: "Panther". .Stropers: “Harrington” .T.

Stropers: .Stropers: .Stropers: .Stropers: "Reform". "Turner". “Werkland” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Rivierre-Casalis". "Wagner".Stropers: .Stropers: .Stropers: .Stropers: . "Thieband".Stropers: . "Welger". "Sandby".Stropers: . "Seeháuser".Stropers: . "Vendeuvre". "Somerset".Stropers: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .213 van 487 . "Vima".Stropers: .Stropers: . “Roland” "Rousseau".Stropers: . "Roanoke".Stropers: . "Shropshire".

Zelfrijdend.Maaidorsers: Algemeen I.Arbos: Type: "1220". .Zelfrijdend. . .Getrokken. .Getrokken. .Aros (=Aktiv): Type: "M25".. .Arbos: Type: "165 Tigre".Allis-Chalmers: Types: "Gleaner": A/B/C/E/R.Info + Combi. .Zelfrijdend. .Allis-Chalmers: Type: "Gleaner": "N" -Serie. . . . . .. .Arvika-Verken (Ava): Type: "ST 256". . .Getrokken. .Arbos: Type: "1000 Major". . Zelfrijdend.Zelfrijdend..Zelfrijdend.125/160. . .a: "1000".Arbos: Type: "Record Super".Allis-Chalmers: Model: "5000". .Maaidorsers: Algemeen II... .Allis-Chalmers: Model: "60".Allis-Chalmers: Model: "40".Axial-Flow: Zelfrijdend.): "YKCK . .Aros (=Aktiv): Type: "800". . .Arbos: Types: "750 + 1000 Super".Allis-Chalmers: Alg.Zelfrijdend.Zelfrijdend.): "llCK . 30 – 02 – MAAIDORSERS . l. 30 – 05 – MAAIDORSERS . ..Bamfords (Claeys). – Zelfr. .Zelfrijdend.6". .Arvika-Verken (Ava): Type: "Thermaenius".8"..Aros (=Aktiv): Type: "M". . .Maaidorsers: Algemeen IV. .Zelfrijdend.Zelfrijdend. . . .Getrokken. 30 – 04 – MAAIDORSERS .Getrokken. ..Arvika-Verken (Ava): Types: (Viking): "BT45.Getrokken.AVTO export (Rusl..Getrokken. + BT66".Aktiv (=Aros): Model: "M800".Aktiv (=Aros): Model: "M".Agram .Arvika-Verken (Ava): Type: "ST 67". 30 – 03 . .Zelfrijdend. . .Zelfrijdend. Instruktieboekjes. . . . .1.Arvika-Verken (Ava): Types: "ST 610 .Arvika-Verken (Ava): Type: "Viking-Thermaenius 7". . .Allis-Chalmers: Model: "100".214 van 487 .. .Getrokken. .Zelfrijdend.Zelfrijdend.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 30 – 01 – MAAIDORSERS . . .. .a: Mietitrebbiatrice.Aktiv (=Aros): Model: "M25". .AVTO export (Rusl. . .Allis-Chalmers: Types: "Gleaner Super": A + C. .Zelfrijdend. 30 – 06 – MAAIDORSERS laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zelfrijdend.Allis-Chalmers: Model: "66".MAAIDORSERS . .. . .Getrokken. .Zelfrijdend.Arbos: Overige Types: o.ST 612".Zelfrijdend.Getrokken.Arbos: Type: "Record".2. . .Aktiv (=Aros): Overige Types: o. .Getrokken.Allis-Chalmers: Model: "60". Folders.Zelfrijdend. . .Maaidorsers: Algemeen III.

Zelfrijdend. . . .Bolinder-Munktell: Algemene Info + Combi. . Type: "SMD 674". . . . . . . . . .Zelfrijdend.Getrokken.BM-Volvo: Type: "S950". . .Bolinder-Munktell: Types: "MST 3 + 4".Bolinder-Munktell: Types: "MST 42 / 64 / 65". .Zelfrijdend.Braud: Types: "A.Braud: Types: "A.Bolinder-Munktell: Types: "MST 41 / 42 / 62".Getrokken.Bautz: .Bolinder-Munktell: Type: "MST 52". Type: "Commodore".Bolinder Munktell: Types: : S900 / S950” .Zelfrijdend.Zelfrijdend. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . . 30 – 07 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend. .Zelfrijdend. 30 – 08 – MAAIDORSERS . . .. . .Info + Combi. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Bolinder-Munktell: Type: "S600".Zelfrijdend. Type: "T 604".Zelfrijdend. .215 van 487 . . .Braud: Alg.Bolinder-Munktell: Types: "MST 92 / 93"..Bizon. . Types: "SMD 6".Zelfrijdend.Bordin: Type: "80".6. .Zelfrijdend.Bautz: .Getrokken. .Bolinder-Munktell: Type: "MST 51".Braud: Types: "A. .Zelfrijdend. .Bautz: .Zelfrijdend. Type: "T 600".BM-Volvo (=Ava/Aktiv): Types: "BT 45 / BT 66".Bolinder-Munktell: Type: "S500".Zelfrijdend.Zelfrijdend.. .Borga: Type: "A". .Getrokken. Zelfrijdend.Zelfrijdend.Braud: Type: "405.Zelfrijdend.1865 / 2065". .Zelfrijdend. . .105".Bautz: . .Bolinder Munktell: Handboek MST 751 .Getrokken. .Bolinder-Munktell: Types: "MST 93 / 94". 30 – 10 – MAAIDORSERS .2480".Zelfrijdend. . . Type: "Titan".Zelfrijdend.Bourgoin: Type: "TZ.Getrokken. Type: "T 600S". . .Bolinder-Munktell: Type: "MST 901"." .Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Getrokken.Getrokken.Bautz: .BM-Volvo: Type: "S900".Zelfrijdend..Bolinder-Munktell: Type: "S1000". Types: "MDG 4 + 5". . . 30 – 09 – MAAIDORSERS . 30 – 11 – MAAIDORSERS . .Bolinder-Munktell: Type: "MST 94 (121)". . .Bautz: . . .".Bolinder-Munktell: Type: "MST 95 (121)". .Zelfrijdend.Zelfrijdend.2080 / A.Getrokken.Zelfrijdend.Bolinder-Munktell: Type: "MST 751".Bolinder-Munktell: Type: "ST 257". .BM-Volvo: Type: "S1000A".Bautz: .Bautz: . .BM-Volvo: Type: "S830".Getrokken. . . . .

. .Getrokken.Caterpillar. .216 van 487 . 30 – 14 – MAAIDORSERS .Case: Types: "600 / 800 / 1000 / 1060".Claas: Alg. 30 – 17 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend.Info + Handboeken / Handleidingen XII. .Getrokken. . . . .Zelfrijdend. .Case: Types: "SP9 + SP12".Bubba. Types: "258 + 2580".Automatic". 30 – 15 – MAAIDORSERS . .8500". .Zelfrijdend. 30 – 13 – MAAIDORSERS . .Info + Handboeken / Handleidingen I.Braud: Types: "502 / 503".Info + Combi. Types: "602 / 603 / 604 / 605". . . Types: "504 / 505". .Zelfrijdend.Info + Handboeken / Handleidingen V.Info + Handboeken / Handleidingen XIII.Braud: . .Getrokken.Case: Type: C.T.Info + Handboeken / Handleidingen XIV.Braud: .Info + Handboeken / Handleidingen IV.Getrokken. .Claas: Type: "Garant".Info + Handboeken / Handleidingen VIII. 30 – 16 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend. .Info + Handboeken / Handleidingen VII.Zelfrijdend. .Info + Handboeken / Handleidingen XI.Claas: Alg.Claas: Alg.Claas: Alg. .D-9000".Getrokken.Info + Handboeken / Handleidingen III. .Claas: Alg.Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Info + Handboeken / Handleidingen VI.Claas: Alg. Zelfrijdend.Claas: Alg. . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Info + Handboeken / Handleidingen IX.Claas: Alg.Claas: Alg.Case: Types: "55 / 65 / 75". .Braud: .Case: Types: "F + F-2". 30 – 12 – MAAIDORSERS .Case: Type: "A".Info + Handboeken / Handleidingen X.Getrokken.Claas: Type: "Junior . . . .Claas: Alg.Case: Alg. .Case: Type: "120".Braud: . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Claas: Alg.Info + Handboeken / Handleidingen II . . .Case: Types Axiaal maaidorser . Types: "640 / 650 / 700". .Zelfrijdend. .Case: Types: "K-2 + M-2". Zelfrijdend.Case: Types" "1600 . .Claas: Alg. .Claas: Alg.Zelfrijdend.Case: Types: "Dania D-8900 .Claas: Alg. Types: "701 / 750 / 800". . . .Braud: .Zelfrijdend.Braud: .Zelfrijdend.Brouchard: Opraper . Type: "801".

Claas: Type: "Huckepack I".Claas: Type: "Commander".Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend.Claas: Types: "Dominator 86 / 96 / 106" II . .Claas: Type: "Corsar". . .Claas: Type: "Messidor". .Getrokken. l.Zelfrijdend. . 30 – 19 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend.Zelfrijdend. .. .. . 30 – 20 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend. . .Claas: Type: "Super". . . .Zelfrijdend./ 115.Zelfrijdend..Zelfrijdend. .Claas: Type: "Matador". .Zelfrijdend.Claas: Type: "Columbus".Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Automatic". .Zelfrijdend.Zelfrijdend. .217 van 487 .Claas: Types: "Dominator 38 / 40 / 68".Claas: Type: "Europa II". . . 30 – 21 – MAAIDORSERS . .Claas: Types: "Dominator 86 / 96 / 106". ..Zelfrijdend.Claas: Type: "Mercator". . ll.Getrokken. I .Zelfrijdend. . . 30 – 24 – MAAIDORSERS . . .Claas: Type: "Matador".Zelfrijdend. .Getrokken. . 30 – 23 – MAAIDORSERS . . . . . .Claas: Type: "Matador".Claas: Types: "Dominator 80 / 100".Zelfrijdend.Claas: Type: "Super 500".Claas: Types: "Dominator 112.Claas: Type: "Matador".Zelfrijdend.Claas: Type: "Super .Claas: Type: "Mercator-S". .. .Claas: Type: "Consul".Zelfrijdend. . . .Getrokken.Zelfrijdend. . . . . .Zelfrijdend. ll.Claas: Type: "Mercur I". .Claas: Type: "Matador Gigant".Zelfrijdend. . .Claas: Type: "Cosmos".Zelfrijdend./ 114. . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 30 – 18 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend. lV. 30 – 22 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend. .Claas: Types: "Mercator 50 / 60 / 70".Claas: Type: "Super Junior". . .Claas: Type: "Comet".Claas: Type: "Compact".Zelfrijdend.Claas: Type: "Mercator 75". . .Claas: Type: "Huckepack II".Zelfrijdend. .Claas: Types: "Dominator 85 + 105".Claas: Types: "Dominator 56 / 66 / 76".Zelfrijdend.Claas: Type: "Mercur II". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zelfrijdend. ./ 116". .Claas: Types: "Dominator 38 / 48 / 68 / 88 / 98". . . .Claas: Type: "Europa I".

. . . .Zelfrijdend.F". .Claas: Types: "Super / Hercules". 320. .Zelfrijdend. . .Zelfrijdend.Claas: Type: "S.Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend. . . . 30 – 26 – MAAIDORSERS . .Claas: Types: "Maxi".Claas: Type: "S. . .Claas: Types: "Mega". .Zelfrijdend. Il. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Claas: Type: "S. . .Claas: Type: "Senator II". . lV.Claas: Types: "Medion 310. .Claas: Type: "Lexion".Zelfrijdend.Claas: Type: "S.Zelfrijdend. .Zelfrijdend. llI. . 340".Claas: Type: "S.F".218 van 487 .F". .Zelfrijdend.Claas: Types: “Classic” . V.Zelfrijdend.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 30 – 25 – MAAIDORSERS .Claas: Type: "Senator I".F". l.Claas: Type: "Protector".F".Zelfrijdend. .

. lI.Claeys-Clayson: Type: "M103". . . .Cormick. V... .Dechentreiter: Overige Types. .Zelfrijdend. lII.Zelfrijdend. l. .Dechentreiter: Types: "4250 + 4600".MAAIDORSERS .Getrokken.Cressoni. 30 – 29 . . .Dechentreiter: Alg.Zelfrijdend.Claeys-Clayson: .. . .Cockshutt. .MAAIDORSERS .Claeys-Clayson: Types: "MD + MK". .Zelfrijdend. . Mc. .Zelfrijdend.Deutz-Fahr: Type: “M 660. .Info + Combi. Diverse typen I Diverse typen II Zelfrijdend.Dechentreiter: Types: "Goudhamster 270 / 300 / 360".Z. .Dechentreiter: Types: "Goudhamster 180 / 210 / 230.Zelfrijdend. l.Deutz-Fahr: Types: "M 900 + M 1000 + M 1002". . .Claeys-Clayson: Alg. . . . .Claeys-Fahr Type: "M80". . . Type: "Armada"./ 240". lV. . lll.Zelfrijdend. .Zelfrijdend. Type: "M135". .Zelfrijdend.219 van 487 . l.Claeys: Type: "M73".Zelfrijdend. M770” .David-Brown / Albion. .Claeys-Clayson: 30 – 30 .Zelfrijdend. Type: "M133" I. ll.Zelfrijdend.Dechentreiter: Types: "4000 / 4110 / 4210". . . . . Overige Types".Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend.Deutz-Fahr: Types: "M 600 + M 750". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 30 – 27 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend. .Claeys-Clayson: Type: "M103".Dechentreiter: Type: "Goudhamster.Dechentreiter: Types: "4100 / 4200 / 4240". . . 30 – 28 – MAAIDORSERS . Type: "M135" I. . .Getrokken.Claeys-Clayson: . . .Info + Combi.Claeys-Clayson: Type: "M89".Zelfrijdend. II .Zelfrijdend.Getrokken. .Claeys: Type: "M. Type: "M103".Zelfrijdend. . 30 – 32 – MAAIDORSERS . 30 – 31 – MAAIDORSERS .Claeys-Clayson: .Getrokken. . .". .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Dania: Zie ook Dronningborg . Type: "M133" II .Zelfrijdend. . . Getrokken + Zelfrijdend.Claeys-Clayson: .Claeys-Clayson: .Zelfrijdend.Claeys: Type: "M73". .Cormick. .Claeys-Clayson: Type: "M103".Claeys-Clayson: . ll.Zelfrijdend.Claeys-Clayson: Type: "M103". Mc. Getrokken.Deutz-Fahr: Type: "M 66 TS".Claeys-Clayson: Type: "M80".Zelfrijdend. Type: "M140".Deutz-Fahr: Type 1102 Handleiding laatste actualisering: 12-12-2008 blz..Claeys: Type: "M73". .

. .Zelfrijdend.Getrokken + Zelfrijdend. Zelfrijdend. 30 – 35 – MAAIDORSERS ..220 van 487 . .Deutz-Fahr: Type: "M 992".Deutz-Fahr: Types: "Axiaalmaaidorsers". . .Ernte-Meister. Zelfrijdend. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zelfrijdend. .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Deutz-Fahr: Types: "M 1300 + M 1302 + M 1600". . .. .Dronningborg: Types: D-5000 / D-8000.Zelfrijdend. . .Dhotzel: Type: "DZ". . . . . . .Deutz-Fahr: Types: "M 980 + M 1080"..Dhotzel: Type: "D.Zelfrijdend. .Epple: Type: "Epple-Mobil 220".Deutz-Fahr: Type: "Farmliner".Dronningborg: Types: D-1600 / D-1900. . . . . . 30 – 36 – MAAIDORSERS . .. .Zelfrijdend. . .Dronningborg: Type: "Dania 7. .Excelsior..folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 30 – 33 – MAAIDORSERS . 61".Deutz-Fahr: Type: "Powerliner". .Zelfrijdend.Deutz-Fahr: Types: "M 1320 + M 1322 + M 1620".Dronningborg: Types: D-8900 / D-9000. .Zelfrijdend.Deutz-Fahr: Type: "Topliner". . .Dronningborg: Types: D-950 / D-1250 / D-1650. .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Dronningborg: Types: "5 + 6 Voet".Zelfrijdend. . . .Dronningborg: Types: D-900 / D-1200.Zelfrijdend.Zelfrijdend.Deutz-Fahr: Types: “M 33 + M 35” . . . .Zelfrijdend.Deutz-Fahr: Type: "Starliner". .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Deutz-Fahr: Types: "M 2480 / M 2580 / M 2680 / M 2780". . . .Deutz-Fahr: Type: "M 2385".Zelfrijdend.Info + Combi + Overige Types.Dhotzel: Overige Types. – Getrokken + Zelfrijdend.Getrokken + Zelfrijdend.. .Embea .Getrokken + Zelfrijdend.Deutz-Fahr: Types: "M 3570 / M 3580 / M 3610 / M 3630".T.Epple (Buxbaum): Types: "Aquila 1250 R / 1600 R". .Epple: Types: "Epple-Mobil 840 + 940".Zelfrijdend.Dhotzel: Types: "D 47 + D 47 R".5 Voet". .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Epple: Types: "Epple-Mobil 1000 + 1000-S".Zelfrijdend. .Dronningborg: Alg.Zelfrijdend.Zelfrijdend. . .Zelfrijdend.Zelfrijdend. zie ook “Fortschritt”. . .Epple: Types: "Epple-Mobil 1040 + 1240". . . .Dronningborg: Types: D-2500 / D-2600.Zelfrijdend. .Dronningborg: Types: "Dania 10 + 13 Voet" (Great-Dame).Getrokken.Deutz-Fahr: Types: "M 1102 + M 1200 + M 1202". ..Epple: Type: "Epple-Mobil 250".Epple: Type: "Epple-Mobil 210". 30 – 34 – MAAIDORSERS . . . .Deutz-Fahr: Types: "M 660 + M 770". . .Zelfrijdend.Epple: Type: "Epple-Mobil 211 H". . .Zelfrijdend. .Zelfrijdend. . . .Epple: Type: "Epple-Mobil 2S". . .

.Fahr: Type: "M 750".Fahr: Type: "MDL" (Folders).Zelfrijdend.Fahr: Type: "MDL" (Instruktieboekjes II).Fahr.Zelfrijdend. . .Zelfrijdend. . . .Fahr: Type: "MD 4 ST".Fahr: Types: "MD 5 + MD 5 A".Fahr: Types: "M 1000 / M 1200". . . . .Zelfrijdend.Ford: Type: "Dearborn-Wood Bros".Getrokken.Getrokken.Zelfrijdend. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 30 – 37 – MAAIDORSERS .Info + Combi. .Zelfrijdend.Fahr: Types: "M 1000 + M 1002". .Fahr: Type: "M 40".Fahr: Types: "M 1300 + M 1302".Fahr: Type: "MD ll".Fendt .140".S.Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend . 30 – 40 – MAAIDORSERS . .Zelfrijdend. . . . .Zelfrijdend.Fahr: Type: "MDL" (Instruktieboekjes I).Fahr: Type: "M 900 + M 902”.Fahr: Type: "MDT 150".Fahr: Type: "M 60 T". .Getrokken.Fella: Type: "F. .Fahr: Types: "M 66 + M 66 S". . . 30 – 39 – MAAIDORSERS .Fahr: Type: "M 1250".Zelfrijdend.Fahr: Type: "M 80 F". . . . .Getrokken.Fahr: Type: "MD lll". .Fiatagri: Types: "L624 MCS / L521 MCS / L517 MCS".Fahr: Types: "M 1000 / M 1200". . . . . . .Zelfrijdend. . Onderdelenboek l. . Onderdelenboek ll. .Fahr: Type: "M 600". .Fahr-Claeys: Type: "M 73".Zelfrijdend. 30 – 38 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend. .Fahr: Type: "M 44". . . .Zelfrijdend. . .Fahr: Type: "M 60".Zelfrijdend. . .Fahr: Type: "MD l".Fahr: Alg.Zelfrijdend. . . .221 van 487 .Fahr: Type: "M 1102".Fahr: Types: "M 1000 / M 1200". .. .Zelfrijdend. .Fortschritt (VEB): Type: "Kombinus".Zelfrijdend.Fahr: Type: "M 1600". .Fahr: Types: "M 1200 + M 1202". . .Zelfrijdend.Claeys: Type: "M 103".M".Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Fahr Diversen 30 – 41 – MAAIDORSERS . .Fahr: Types: "M 88 + M 88 S". .Getrokken.Zelfrijdend. . . .Zelfrijdend. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zelfrijdend. .. .Fahr: Types: "M 66 T + M 66 TS". . . . Instruktb.Fisher-Humphries: Diverse Types. . .Fella: Type: "FM . .Zelfrijdend. . .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend..Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Fahr-Clayson: Type “M 140 Armada” .

I. .I.Getrokken.Zelfrijdend.C: Type: "F8-68". 122".I.Harrel.I. .Zelfrijdend. . . .Harris: Type: Model: "30-38".C: Type: "F8.C: Type: "D-64". .H.H.B.Haldrup: . 62". .H. .Zelfrijdend.Fortschritt: .I. . .Harris: Type: "SPH88".H.H.Zelfrijdend.Getrokken. .Fortschritt: . Type: "E 512".I. .Zelfrijdend. .C: Type: "F-44".I. 80". 91".I.H.Zelfrijdend.C: Type: "No.I.H. .I.Hofherr-Oliver Hofherr-Schrantz. Type: "E 524".222 van 487 . . 123 .I. . 94".Fortschritt: Types: "E 175 + E 177". 51".C: Type: "No.C: Type: "No. .Zelfrijdend. .H. 76". Modell: 20".C: Type: "No.Zelfrijdend.Getrokken.I. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Zelfrijdend.I.Getrokken.Getrokken.I.C. .Info + Combi.Zelfrijdend.Fortschritt: . . 181 .I.H. . .Getrokken.Hourdin . . .SP".Hollebeke Claeys Type: "CK-4".Garnier: Type: "GT 1200".H.H. .Fortschritt: .Getrokken.C: Alg.C: Type: "No.Girard + Fils Types: 225 / 265 / 310. .Getrokken.C: Type: "No.H. . . .C: Type: "No. .M Diverse Types". . .Zelfrijdend.Getrokken. . 64".H.C: Type: "No.H..folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . 140". Getrokken + Zelfrijdend.C: Type: "D-44".I. .I.4 . 30 – 44 – MAAIDORSERS .H. Type: "E 517". .Getrokken.I. . 101". . . Zelfrijdend. .C: Type: "No. .H.Hofherr-Schrantz: Type: "SMD 190".C: Type: "No. .Zelfrijdend. 30 – 42 – MAAIDORSERS . . Type: "E 514". A 8 . . . . 151.Zelfrijdend.Zelfrijdend.H.Getrokken.I. . Zelfrijdend.Hume 30 – 43 – MAAIDORSERS .H.H.C: Type: "F-64". Types A 8 – 3.C: Type: "B-64".Geringhoff. Type: "E 516".Holthaus: Type: "Reform EMD 20".Getrokken.H. 52". ..44".Getrokken. . .Getrokken.Zelfrijdend. . . .Zelfrijdend.H.C: Type: "No.I. . . . zie ook Tractoexport .C. .I. .I.Zelfrijdend. .Getrokken.Getrokken. . .H.C: Type: "No.Getrokken. Types 101.Heywang: M.Hege .Fortschritt (VEB): .Gleaner. .

Zelfrijdend. .I.I.H.Zelfrijdend.H. . Type: "No.SP".C: Type: "F8-83".I.I.H.I.C: Types: "1440 / 1460 / 1480 + Combi Info". .I.I. Folders. .H. .JF-: Type: "MS 5".Getrokken.Zelfrijdend. . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. 125 . . . 30 – 45 – MAAIDORSERS .Getrokken.I.63". . .I.H. .C: Types: "321 / 431 / 531". .I.I.I.John Deere: Type: "25". .C: Types: Diversen .John Deere: Type: "No.Zelfrijdend.C: .H. Onderdelenboeken I. . 30 – 48 – MAAIDORSERS . 30 – 49 – MAAIDORSERS .H. .Info.H. .Info.Getrokken.H. 181". Onderdelenboeken IIjdend. . .Info + Combi.I.C: Types: "F8-413 / F8-513". .C: Type: "F8.Zelfrijdend.C: Type: "F8.I.H. .H.John Deere: Alg.I.Zelfrijdend.H.JF-: Type: "MS 707 /910". .Getrokken.I.C: Types: "8-41 / 8-51 / 8-61 / 8-71 / 8-91".141".C: Type: "F8. .C: Types: "8-61 + 8-62".H.C: Type: "1460". . .Zelfrijdend. .223 van 487 . 30 – 47 – MAAIDORSERS . . .C: Types: "D 8-61 + D 8-62".C: Types: "923 / 933 / 943 / 953". 127 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Zelfrijdend.C: Type: "No. . .I. . 12-4". Instruktieboekjes.Zelfrijdend.John Deere: Alg.JF-: Alg.C: .I.C: Types: "Axial Flow.Jeantil: Type: "D-24 / D-27".John Deere: Alg.H. .I.H. . SP .141".I.Info.Zelfrijdend..C: Type: "D-61". Type: "No.I. .C: . .Zelfrijdend.C: Types: "8-61 + 8-62". .JF-: Type: "MS 90". 30 – 46 – MAAIDORSERS . . .Zelfrijdend. Types: "203 / 303". . . .H.I.Zelfrijdend.Zelfrijdend.Getrokken. . .Zelfrijdend.C: .Zelfrijdend.JF-: Type: "MS 105". 151".Getrokken.I. .H. .151".Zelfrijdend.61".H..H.C: Type: "No. . . .Zelfrijdend.C: Types: "D 8-61 + D 8-62". .C: Type: "F.H. . .H. .John Deere: Alg. .Zelfrijdend.H. .C: Type: "D-65".I.C: Types: "203 / 303 / 403 / 503".Zelfrijdend. . .JF-: Type: "MS 70". .SP".. . .Info + Combi.Zelfrijdend. . .H.I.C: Type: "No.H.H.H.Zelfrijdend.Zelfrijdend.I. Types: "403 / 503".H. .Getrokken.Zelfrijdend.Zelfrijdend.I. .Zelfrijdend.

. .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend.John Deere: Type: "630". . .John Deere: Type: "730". . .zelfrijdend. . 55". . Folders. .John Deere Handleidingen. 6600” .Zelfrijdend. I .Zelfrijdend.John Deere: Type: "430".Zelfrijdend. . .Zelfrijdend.John Deere: Type: "530". . . I .John Deere: Types: "955 / 1055". .John Deere: Types "952 / 1052 / 1072".John Deere Handleidingen.John Deere: Type: "95".Zelfrijdend.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . III .John Deere: Type: "940".John Deere: Types: "930 / 940 / 950 / 960 / 970. .John Deere: Type: "No.Zelfrijdend. . . . 30 – 51 – MAAIDORSERS . .John Deere: Type: "965".Getrokken. .Zelfrijdend. .II . .Zelfrijdend.John Deere: Type: "No. .John Deere: Type: "360". . 30 – 53 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend. . II 30 – 52 – MAAIDORSERS . . 30 – 50 – MAAIDORSERS .John Deere: Type: "975".John Deere: Type: "45".John Deere: Type: “9600” 30 – 54 – MAAIDORSERS . Type: "36".Jophn Deere Lanz Zie doos YY laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zelfrijdend. .. . . . .Zelfrijdend.John Deere: Type: "330". .John Deere: Type: "1085". .John Deere: Type: "970".John Deere: Type: "430". .John Deere: Types: “4400.Zelfrijdend. .Zelfrijdend.John Deere: Type: "1042". .Zelfrijdend. II .John Deere: Type: "930". .Zelfrijdend.John Deere: Type: "932".224 van 487 .John Deere: Type: "Z-Serie No: 2054 / 2066". . . .Zelfrijdend. 55".Getrokken.Zelfrijdend.John Deere: Type: “8820” .Zelfrijdend. . . .John Deere: Type: "1065".Zelfrijdend.John Deere: Type: "1075". + Combi".Zelfrijdend.John Deere Handleidingen.John Deere: Type: "30". . . .Zelfrijdend.John Deere: Type: "950".John Deere: Type: "942".John Deere: Type: "985".Zelfrijdend.John Deere: Type: "1100 Serie". . . . – Zelfrijdend. .John Deere: . I .John Deere: Type: "530".Zelfrijdend. .Zelfrijdend.Zelfrijdend. . . . . Instruktieboekjes.John Deere: Type: "960".

Labourier (Dhotzel): Type: "DZL". .Zelfrijdend + Opbouw.Zelfrijdend. . . . .Köla: Type: "Coronet". .John Deere Lanz: Type: "MD 18 S". .Hadleidingen laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Getrokken.Getrokken. .John Deere Lanz: Types: "150 / 360 / 330 / . . .Zelfrijdend.Info + Combi.Getrokken. 30 – 58 – MAAIDORSERS .Lanz: Type: "MD 14 Z". .Zelfrijdend. 30 – 56 – MAAIDORSERS .Lanz:` Type: "MD 250".Handleidingen 30 – 59 – MAAIDORSERS .Lanz: Type: "MD 195".Zelfrijdend. .John Deere Lanz: Types: "MD 35 S / MD 40 S". . . .Zelfrijdend.Lanz: Type: "MD 260 S".Getrokken. .Köla: Type: "Hydromat".Köla: Type: "Corall". . . .Zelfrijdend. . . . .Lanz: Type: "MD 260 / MD 300 Combi Info"..Zelfrijdend. . .Zelfrijdend.Köla: Type: "Record". . .KZB (Polen): Types: "KZB-3 A" / KZB-4 A".Lanz: Type: "MD 120". . .Zelfrijdend.John Deere Lanz: Type: "D 95". .John Deere Lanz: Types: "MD 150 S". .Zelfrijdend. .Köla: Type: "GM 4". .(John Deere) Lanz: Type: "MD 250 S". . .Jones: Types: Model: "810 / D-810".Köla: Alg.Lanz: Type: "MD 25 S".Köla: Type: "SM 4". .Zelfrijdend.Info + Combi. .Zelfrijdend. 30 – 55 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend. .John Deere Lanz: Types: "MD 250 S". .Köla: Type: "Favorit".Getrokken.Lanz: Type: "MD 300”. .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend.John Deere Lanz: Type: "MD 25 S". . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Zelfrijdend. .Lanz: Alg.Zelfrijdend.Köla: Type: "Pony" (=Combi). . .Köla: Type: "Rubin".Zelfrijdend. . .Zelfrijdend. . 30 – 60 – MAAIDORSERS .Lanz: Type: "MD 25 S".John Deere Lanz: Types 430 / 530.Lanz: Type: "MD 300” Handleidingen. . .Köla: Type: "SM 3". ./ 630 / 730 Combi". .Lanz: Type: "MD 180".Köla: Types: "Saphir / Smaragd. .Köla: Combi Info. . .Getrokken.225 van 487 .Lanz: Type: "MD 260” Handleidingen..Zelfrijdend. 30 – 57 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend.Zelfrijdend. . . . .

.Laverda: Type: "3700".Handleidingen 30 – 61 – MAAIDORSERS . .Laverda: Type: "M 132".Lanz: ..Zelfrijdend. .226 van 487 . . .Handleidingen Type: "MD 40 S".Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend.Laverda: Type: "3600".Laverda: Type: "M 152".Zelfrijdend.MX 300".Zelfrijdend.Laverda: Type: "M 120". Type: "MD 40 S". .Laverda: Types: "3400 / 3500". . .Lely-Dechentreiter: Types: "JD 420.Zelfrijdend. .Zelfrijdend.Laverda: Type: "M 100 AL".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Laverda: Type: "M 112". .Laverda: Type: "L 521". .Getrokken.Laverda: Type: "M 90". . . . . .".Marshall: Type: "626". . .. .. ..Laverda: Type: "M 92".Massey-Ferguson: Alg.Info + Combi.Zelfrijdend.Laverda: Type: "M 112 AL". .Laverda: Alg.Marshall: Type: "620".3350 ".Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend. . .Laverda: Type: "3450".Zelfrijdend.Info + Combi.Laverda: Type: "M 100". .Laverda: Type: "M 182".Zelfrijdend.Zelfrijdend. proefveldmaaidorser . .Laverda: Type: "M 75".Zelfrijdend.Laverda: Type: "M 150".Zelfrijdend. . .Laverda: Types: "Diversen" na 1995. 30 – 62 – MAAIDORSERS ..M. . .".Zelfrijdend. . . . . . .Getrokken.Laverda: Type: "3900".Laverda: Types: "M 75 + M 90 Combi Info"./ JD 240.Zelfrijdend..Laverda: Types: "MX 240 . . .Zelfrijdend. . . . Type: "MD 35 S".Lanz: Type: "MD 35 S".Lely-Dechentreiter: Types: "JD 210. .C. .Massey-Ferguson: Type: “8”.Laverda: Types: "3650 / 3750 / 3790".Lanz: . .Lanz: .Massey-Ferguson: Type: “16”. .Laverda: Type: "M 84". .. ..Zelfrijdend./. .Zelfrijdend. .Zelfrijdend. .Zelfrijdend.Laverda: Types: "3300 ..Zelfrijdend.Zelfrijdend./ JD 300. . 30 – 64 – MAAIDORSERS . ./ JD 265. . . .JD 360. . .L. . .Getrokken. 30 – 63 – MAAIDORSERS . . . . .Zelfrijdend.Laverda: Types: "3850 / 3890". . .Zelfrijdend.Laverda: Type: "M 60".Zelfrijdend. . .Marshall: Types: "560 / 568". . .: Type: "Universal 61". proefveldmaaidorser laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Massey-Ferguson: Types: "8 Plot / 16 Plot".Lely-Dechentreiter: Types: "JD 270.Zelfrijdend./ JD 540. .Zelfrijdend. .

Massey-Ferguson: Type: "685". . .Massey-Ferguson: Type: "440".Zelfrijdend. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Zelfrijdend.Massey-Ferguson: Type: "560".Massey-Ferguson: Type: "515" . . . .Massey-Ferguson: Types: “24 /27” .Massey-Ferguson: Type: "187".Massey-Ferguson: Type: "31".Massey-Ferguson: Type: "30 / 32 /34 / 38" . 30 – 67 – MAAIDORSERS . 30 – 66 – MAAIDORSERS . . . . . .Massey-Ferguson: Type: "510" . .Zelfrijdend. . . .Massey-Ferguson: Type: “625” . . .Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Massey-Ferguson: Type: "200". . .Werkplaatsboek. .Massey-Ferguson: Types: "400 / 500". .Zelfrijdend. . . . . . . .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Massey-Ferguson: Type: "630 S".Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Massey-Ferguson: Type: “206” . .Massey-Ferguson: Type: "410". .Massey-Ferguson: Type: "130 Plot". .Massey-Ferguson: Types: "400 / 500". .Onderdelenboek laatste actualisering: 12-12-2008 blz. – Handleiding. 30 – 65 – MAAIDORSERS .Massey-Ferguson: Type: "99". .227 van 487 . . . .Zelfrijdend.Zelfrijdend. . 30 – 68 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend. .Massey-Ferguson: Type: "87".Onderdelenboek.Massey-Ferguson: Type: "507".Massey-Ferguson: Type: “665” 30 – 69 – MAAIDORSERS .Massey-Ferguson: Type: “535” .Massey-Ferguson: Types: "685 + 685 S".Zelfrijdend.Ondeedelenboek.Massey-Ferguson: Type: "620". .Massey-Ferguson: Type: "510. . . .Massey-Ferguson: Type: "330". .Zelfrijdend.Massey-Ferguson: Type: "307".Massey-Ferguson: Type: "415".Zelfrijdend. .Massey-Ferguson: Type: "487".Massey-Ferguson: Type: "186".Zelfrijdend. .Massey-Ferguson: Type: "86".Massey-Ferguson: Types: "400 / 500".Zelfrijdend. .Massey-Ferguson: Type: "515" .Massey-Ferguson: Type: "685". . . .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend.Instructieboek.Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Zelfrijdend.Massey-Ferguson: Type: “38 / 40” – Zelfrijdend .Massey-Ferguson: Types: "400 / 500". . .Massey-Ferguson: Type: "530". . .Massey-Ferguson: Type: "520".Massey-Ferguson: Type: "525”. .Zelfrijdend.Massey-Ferguson: Type: "510".

. . .W. .Massey-Ferguson: .Zelfrijdend.G: Type: "GL-44".Zelfrijdend. Zie “Erntemeister” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. – Zelfrijdend I. .Massey-Harris: Type: "60".Massey-Harris: (Ferguson): Alg.Massey-Harris: Types: "630 / 780 / 890" Combi. .Zelfrijdend. .B.Massey-Harris: Type: "27". . .Massey-Ferguson: Types: “Cerea 7200" . . .Massey-Ferguson: . . . .Getrokken.. .Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Massey-Ferguson: Type: "830". Types: "755 / 765".D. .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Massey-Ferguson: Type: "700".Massey-Ferguson: Type: "788"..Massey-Harris: Type: "80". Type: "735".Massey-Harris: Types: "27 / 26" Combi.Zelfrijdend.Massey-Harris (Ferguson): Types: 24 t/m 38.Info + Combi. 30 – 71 – MAAIDORSERS . Types: "740 / 750 / 760". .Zelfrijdend.B. .Zelfrijdend. . Type: "780". .Zelfrijdend.Getrokken / Zelfrijdend. 30 – 73 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend. .Massey-Ferguson: Type “Cerea 7278” .Massey-Harris: Type: "21".Massey-Harris: Type: "750".Massey-Harris: Type: "735". .Massey-Harris: Type: "90". . .Massey-Ferguson: Type “4802” Opbouw Maaidorser.Massey-Harris: Type: "780". 30 – 74 – MAAIDORSERS ..Massey-Ferguson: . .Zelfrijdend.Zelfrijdend.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Zelfrijdend. .Zelfrijdend.Massey-Ferguson: .Onderdelenboek.. . .228 van 487 .Massey-Harris: Type: "890".Massey-Harris: Types: "70 / 80 / 90" Combi.Zelfrijdend.G: Overige Types. .M.Zelfrijdend. 30 – 72 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend.Massey-Harris: Type: "26". Types: "755 / 765".Massey-Harris: Type 750 en 760 .Getrokken.Zelfrijdend. .Zelfrijdend.Getrokken. . . .Massey-Harris: Types: "82 + 92".Zelfrijdend. . . .Zelfrijdend.M. .Massey-Harris: Type: "726".Zelfrijdend. . . . .Massey-Harris: Type: "222". .M.Massey-Harris: Type: "Clipper". .Massey-Harris: Type: "90".Massey-Harris: Type: "Clipper".Massey-Harris: Type: "630". .Zelfrijdend.Massey-Ferguson: Types: "890 + 890 S". . . . .Massey-Harris: Type: "MD 685". .Zelfrijdend.Zelfrijdend. . 30 – 70 – MAAIDORSERS . . . . .Zelfrijdend.Massey-Ferguson: . . .Zelfrijdend.Massey-Ferguson: Types: "892 + 892 S". – Zelfrijdend II. . . .

New-Holland (Sperry): Type: "8080". . .. A 531". T 502".Getrokken..Getrokken. 30 – 78 – MAAIDORSERS .Getrokken.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Info + Combi I.MAAIDORSERS . . .Zelfrijdend. .Melroe .Zelfrijdend.New-Holland (Sperry): Type: "Clayson 1540".Minneapolis-Moline: . Type: "The Harvester". .New-Holland (Sperry): Type: "8070".Getrokken. 30 .Zelfrijdend.76 .Zelfrijdend.Minneapolis-Moline: . . M 140" Product-Manual.Getrokken. .. . 30 – 77 .New-Holland (Sperry): Types: "M 122 / M 133 / M 135.Minneapolis-Moline: . Type: "M 50".. .Minneapolis-Moline: . Type: "69".. ..Info + Combi II..Mortle: Diverse Types..New-Holland (Sperry): Type: "Clayson M 122". .New-Holland (Sperry): Type: "8055".Minneapolis-Moline: . .New-Holland (Sperry): Type: "Clayson 1550". .Getrokken. . . . . . . Type: "MB.Zelfrijdend. -. . . .Mengele: . verticale scheider voor koolzaad 30 – 75 .New-Holland (Sperry): Type: "Clayson 1545".Zelfrijdend.New-Holland (Sperry): Type: "8050". Type: "S".. .New-Holland (Sperry): Type: "Clayson M 135". .Zelfrijdend.New-Holland (Sperry): Type: "8060".Zelfrijdend.Merlin & Cie: . . .Zelfrijdend. Verkoop-Handboek.New-Holland (Sperry): Type: "Clayson 1520". . .Merlin & Cie: .New-Holland (Sperry): Alg.Zelfrijdend.Merlin & Cie: . . Type: "H3". . Types: "G4 + JZ".New-Holland (Sperry): Type: "8040".New Holland ( Sperry) Type “Clayson S 1540” .New-Holland (Sperry): Type: "8030".New-Holland (Sperry): Type: "Clayson 1530".229 van 487 . . .New-Holland (Sperry): Types L Integrale .New-Holland (Sperry): Alg.New-Holland (Sperry): Modell: "Sampo-Rosenlew 500". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .. . . .Minneapolis-Moline: .Zelfrijdend.New-Holland (Sperry): Type: "Clayson M 140". Type: "Uni-Harvestor".Zelfrijdend.Zelfrijdend. .Zelfrijdend.. .Zelfrijdend.Zelfrijdend.New-Holland (Sperry): Type: "Clayson M 133".Zelfrijdend.Zelfrijdend. Type: "G8".Zelfrijdend.New-Holland (Sperry): Type: "Clayson M 89".New Holland (Sperry) Type “Clayson S 1550 . .New-Holland (Sperry): 1500 –serie Verkoophandboek. . .Minneapolis-Moline: .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend. . ..Zelfrijdend.Minneapolis-Moline: .Zelfrijdend. .MAAIDORSERS .New-Holland (Sperry): Type: "Clayson 1550".. Type: "SP-168". . . .Getrokken.MAAIDORSERS . Toebehoren.Zelfrijdend. Type: "MB.. . .

. . .Ransomes: Type: "801".New-Holland: Types: "TX 32-34-36".Ransomes: Type: "Super Cavalier". .Reynolds.Nordsten: Type: "Sampo 792 LP (S)".Oliver: Types: "35 + 40".Zelfrijdend. 15. . 30 – 81 – MAAIDORSERS . .Ransomes: Types: "Cavalier + Crusader" Combi.Rosenlew: Type: "Sampo 657 LP". .Optima . .Getrokken. .New Holland Diversen . . . .Ransomes: Type: "1001".Getrokken.Ransomes: Type: "Crusader".RexRoth Hydraulisch toebehoren .Getrokken. .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Oliver: Types: "430 + 431".Ransomes: Alg. . .Zelfrijdend. . . .A.5 / 5 / 6" Voet. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 30 – 79 – MAAIDORSERS .Zelfrijdend.Zelfrijdend. . .Oliver: Type: "6". . 42 . .Puzemat: Type: "BP".Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend. . .Overum .New Holland: Types: “TX 66 – TX 68” .Zelfrijdend.Nordsten: Type: "Sampo 657 LP". . . .Nordsten: Types: "5.MAAIDORSERS . Arenstripper .Ransomes Handleidingen . .Zelfrijdend.. .Getrokken.Rousseau: Types: "D-25 / D-28 / 245".Getrokken.Ransomes Type M.Petermann .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Zelfrijdend. 22".New Holland: Type “TX 34” .Zelfrijdend. .230 van 487 . Zelfrijdend. .. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Oliver: Type: "33".Oliver: Type: "2". 30 – 80 .T. . .Info + Combi. .R. . . .Oliver: Types: "10.Ransomes: Type: "902". .Getrokken.S.B. .New-Holland (Sperry): Handboek 800-serie.Oliver: Type 165 – 120.Oliver: Eerste Type "1". 20.Northwest: Opraper.Ransomes: Type: "MST 56".Getrokken.Ransomes Handleidingen 30 – 82 – MAAIDORSERS .Orsi.New-Holland (Sperry): Type: "TR 70 + TR 85”.Zelfrijdend.Ransomes: Type: "Cavalier".Zelfrijdend. .Info.: Opraper.. . .New-Holland: Types: "TC 52-57"/ 56-56".Zelfrijdend.Rabaud Maaibord . . . . . . . .New-Holland (Sperry): Types: "TF 42 + TF 44". .

.231 van 487 . .V): Type: "MBA 2". .Vierzon (S. . . .White (Oliver.Sama Erwtengarnituur .Walter & Wintersteiger: Type: "PAM 150 S".Zelfrijdend. . . .V. .Zelfrijdend.Zelfrijdend.Getrokken.Traktoroexport: Type: "CK-3".Info + Combi. . .W / M. .Unkel: Type: "Piccolo".Technoexport: Type: "Stalinetz-6". .Someca (Simca): Type: "M 60". .Getrokken. 30 – 85 .Viking: Type: "Thermaenius 7". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Someca (Simca-Sevita): Type: "BP. .F. .White: Type: "9700". .B. .Zelfrijdend.Walter & Wintersteiger: Algemeen / diverse typen.Zelfrijdend.Getrokken.Zelfrijdend. .White (Oliver.Traktoroexport: Type: "HK-2. .Zelfrijdend. (Weimar): Type: "Patriot". .Vety (Vestjyden): Type: "5 Voet".White (Arbos): Type: "Lince".Zelfrijdend.5 Voet".Getrokken.Technoexpert: Type: "C-4. Zelfrijdend.: Type: "C-12 M (Optima).V): Type: "MBT" 210".Traktoroexport: Type: "HK-4". . . .Vety (Vestjyden): Type: "7.Zelfrijdend. . .Traktoroexport: Types: "KCllP-3 / CKllP-4".Zelfrijdend. .Roto-Thresh (Western): Zelfrijdend. 180. .0". . .Zelfrijdend.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Viking . .Zelfrijdend. .V.Zelfrijdend.White (Oliver.Someca: Type: "M 84". . . Arbos): Types: "165 + 120".T.Zelfrijdend.Getrokken.Zelfrijdend. 180". . . .Zelfrijdend. .T. Arbos): Alg. .E 514 SX". .Wintenberger: Types: "M.RuralMacchine. Arbos): Type: "125". .E. . . .Zelfrijdend.Zelfrijdend. .B.Getrokken. . . .U.Someca: Type: "M100 / M 112 / M120" .Getrokken.Someca (Fiat): Type: "M 150". .Zelfrijdend. .White (Oliver. .SRC Arenstripper: Zie Reynolds . . .MAAIDORSERS .F. . .Vety (Vestjyden): Types: "5 + 6 Voet".B. .Zelfrijdend. .. .Someca (Simca): Types: "M 75 / M 90". .E. . . (Weimar): Types: "E 174 / E 175 / E 176".Slattery .Technoexpert (Emag): Type: "AC-400".Zelfrijdend. .Suzue.Wicksteed: Opraper (voor Claas) . .Saxonia: Types: "E 514 N .Getrokken. .Vierzon (S.Zelfrijdend.Zelfrijdend.White (Arbos): Type: "Pantera". 30 – 83 – MAAIDORSERS .0". . .Getrokken.Traktoroexport: Type: "CK-4".Sampo: Type: "2085".Zelfrijdend.Zelfrijdend. . . . Arbos): Type: "100". .White (Arbos): Type: "Giaguaro". . .Wild: Model "50".Getrokken. .Zelfrijdend.

Zwaan: Doekopraper voor graszaad laatste actualisering: 12-12-2008 blz.232 van 487 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .

31 – 05 – OPRAAPPERSEN . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Opraappers: "Allis-Chalmers VI". . .A. 31 – 03 – OPRAAPPERSEN . .Opraappers: “Belarus” . Wikkelapparatuur . .233 van 487 .Opraappers: "A. . .Opraappers: "Bamford III". . .Opraappers: "Bamford VII".Opraappers: "Borden".Opraappers: "A.Opraappers: "Braud".Opraappers: "Allis-Chalmers I". .Opraappers: "Agronic".Opraappers: "Bamford I".Opraappers: "Bolinder-Munktell".A. . . III".M.Opraappers: "Bamford II". .Opraappers: "Bamford VIII".Opraappers: "Bamford VI".Opraappers: "Allis-Chalmers V".Opraappers: "Blanch". .Opraappers: "Agrifull".Opraappers: "Allis-Chalmers II".Opraappers: "Allis-Chalmers IV". (De). . . . .Opraappers: "Bamford IV".Opraappers: "Algemeen I".M. 31 – 04 – OPRAAPPERSEN .A.Opraappers: "Bamford V". . .Opraappers: "Bawi". . II". . .Opraappers: "Borga I". I". . .Opraappers: "Bogballe". .Opraappers: "Abriata".Opraappers: "Algemeen II".Opraappers: "Balex".Opraappers: "Bautz".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 31 – 01 – OPRAAPPERSEN.Opraappers: “Battle” .Opraappers: "Antoni & F".Opraappers: "Aurelis".Opraappers: "Albion".M. .Opraappers: "Bamford IX". incl.Opraappers: "Allis-Chalmers III". vierkant / rond.Opraappers: "Arbos". .Opraappers: "Borga II". . .Opraappers: "Breloux". .Opraappers: "A. 31 – 02 – OPRAAPPERSEN . . .

.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Opraappers: "Case II".Opraappers: "Case V".K.Opraappers: "Claas XIV". "Carroy-Giraudon". . .Opraappers: "Cicoria".Opraappers: . .Opraappers: .Opraappers: "Claas VIII". . . .Opraappers: "Claas XV".Opraappers: .Opraappers: "Claas V". .A.S.Opraappers: "Claas IX". . . .Opraappers: "Claas XX". .Opraappers: "Case I".Opraappers: "Claas IV" .Opraappers: "Brouhot" "B. “Carraro 31 – 06 – OPRAAPPERSEN .".Opraappers: "Cockshutt". 31 – 11 – OPRAAPPERSEN laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Opraappers: "Claas III". .Opraappers: "Case IV". "Cantone".E. . . . .Opraappers: "Coccinelle". .Opraappers: . .Opraappers: "Claas I". 31 – 09 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "Claas XVI" 31 – 10 – OPRAAPPERSEN . . 31 – 08 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: .Opraappers: "Claas XII".Opraappers: "Case VI". . .Opraappers: "Cigogne".Opraappers: "Claas XI" .Opraappers: "Conor".Opraappers: "Claas X". . .Opraappers: "Claas XVIII".234 van 487 .Opraappers: "Claas II". 31 – 07 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "Claas XIII"." “Busatis” "C.Opraappers: .Opraappers: "Claas VII".B.Opraappers: "Claas XVII".Opraappers: "Claas XIX".Opraappers: "Case III".Opraappers: "Claas VI".

Mc. . .Opraappers: "Fella" . III. I ".Opraappers: "Elho". Mc.Opraappers: "Etienne".Opraappers: "Cormick.Opraappers: .Opraappers: .Opraappers: "Fabiani” . . "Cross. .Opraappers: .Opraappers: “Farina” 31 – 15 – OPRAAPPERSEN . . . .Opraappers: "Deutz-Fahr I. . .Opraappers: "Dechentreiter" . Mc.Opraappers: "Fahr Handleidingen I".Opraappers: "Fahr I". 31 – 13 – OPRAAPPERSEN . . . .Opraappers: "Fiona".Opraappers: "Dronningborg".Opraappers: "Excelsior". "Cormick.Opraappers: "Europa” .Opraappers: . Mc. .Opraappers: “Econ” .Opraappers: "Ford". VI".Opraappers: "Fahr Handleidingen II". Mc.Opraappers “Dan”. "Cormick. "Cormick.Opraappers: "Farmhand". . . 31 – 14 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "Deutz-Fahr.Opraappers: "Epple".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . Mc. I ".Opraappers: "Deutz-Fahr VI". .Opraappers: "Diedra". . 31 – 12 – OPRAAPPERSEN . IV".Wrap".Opraappers: "Fiat". . zie doos 13".Opraappers: "Deutz-Fahr V".Opraappers: "Fahr II".Opraappers: "David Brown". .Opraappers: "Dario". .Opraappers: “De Hondt”.235 van 487 . V".Opraappers: . . . . "Cormick.Opraappers: "Doublet-Record". . .Opraappers: .Opraappers: “Fort” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Opraappers: "Dahlman" . "Cormick.Opraappers: "Deutz-Fahr III".Opraappers: "Deutz-Fahr II".Opraappers “Feraboli”.Opraappers: "Deutz-Fahr IV".

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Opraappers: "Gallignani VI".Opraappers: "Harrington". .I". . . .IV".Opraappers: "Fortschritt I".II ". 31 – 19 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "Holsten".Opraappers: "Gallignani I".Opraappers: "Hale.C.Opraappers: "I. . . . . . .C. . 31 – 17 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "I.Opraappers: "Holaris".Opraappers: "I.Opraappers: "Gallignani VIII".236 van 487 . . .Opraappers: "Gallignani II".Opraappers: "Gallignani III".VII".H. . Mc.C. . . .Opraappers: "Gallignani IV". 31 – 20 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: “Ideaal” .Opraappers: "I.H. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.C.H.C.Opraappers: "Göweil".Opraappers: "I.Opraappers: "Garnier".C.H. .Opraappers: "I.Opraappers: "I. .Opraappers: "Hawk". "Fortschritt II".H.Opraappers: "I.V". .Opraappers: .X". . .Opraappers: "I.Opraappers: "Goetzmann". .".Opraappers: "Heywang". .Opraappers: "Gallignani V". .Opraappers: "Greenland". 31 – 18 – OPRAAPPERSEN . "Freeman".Opraappers: "Hesston".C.H. 31 – 16 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "Helwig".H. .H.Opraappers: .C.Opraappers: "Howard".III".VI".H. .Opraappers: "I.C.Opraappers: "Gehl".Opraappers: "Gallignani VII". . "Fritzmeier".Opraappers: "Gallignani X".C.VIII".Opraappers: .IX".Opraappers: "Gallignani IX".H. .

M. .Opraappers: "John Deere VI".XV" . .Opraappers: "JonesVI".H.Opraappers: "John Deere III". .Opraappers: "John Deere XIV Handleidingen". .XVI". .C. . .Opraappers: "I.Opraappers: "Jones II". . Gebr.Opraappers: "John Deere IV".Opraappers “J. .Opraappers: "I. .” .XIX".Opraappers: "Kemper". .Opraappers: "John Deere VII".C.XVIII".Opraappers: “Knol.C. 31 – 27 – OPRAAPPERSEN . .” 31 – 23 – OPRAAPPERSEN .XI".H.C.Opraappers: "Knox.Opraappers: "I.C.XIV". .Opraappers: "John Deere VIII".Opraappers: "John Deere X".C. . 31 – 22 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "John Deere IX" .237 van 487 . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 31 – 21 – OPRAAPPERSEN . .Opraappers: "John Deere I".Opraappers: "Jones III". .Opraappers: "Köla I".C.Opraappers: "I.Opraappers: “I. .” . . 31 – 26 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "I.C.C.Opraappers: "John Deere II". . 31 – 25 – OPRAAPPERSEN .C.Opraappers: "Jones IV".Opraappers: "I.H.TV".F. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Opraappers: "John Deere XII". .Opraappers: "Köla Handleidingen".Opraappers: "John Deere V" 31 – 24 – OPRAAPPERSEN .XX". .H.Opraappers: "Jones V". .H. .H.XII".XIII".H.Opraappers: "John Deere XIII Handleidingen”.C. .Opraappers: "I. .Opraappers: "I.Opraappers: "I. .H. .Opraappers: "Jones I".H.Opraappers: "I.Opraappers: "John Deere XI".XVII".H.

Opraappers: "Massey-Ferguson IV". "Köla IV".Opraappers: "Massey-Ferguson VIII". .Opraappers: "M. "Krone II".238 van 487 .Opraappers: . . . .Opraappers “Mouette”.Opraappers: "Krone III".Opraappers: "Köla II".Opraappers: "Massey-Ferguson XII".Opraappers: “Matthiant” .Opraappers: "Massey-Ferguson II".Opraappers: .Opraappers: "Lely".". 31 – 30 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: .Opraappers: "Massey-Ferguson XI". . “Koela” "Krone I". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .L. . . 31 – 28 – OPRAAPPERSEN . . .Opraappers: "Massey-Ferguson III".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . . . .Opraappers: "Minneapolis" .Opraappers: "Lorant" . .Opraappers: "Massey-Ferguson X".Opraappers: "Mengele".E. .Opraappers: "Massey-Ferguson VI".Opraappers: "Ledoux".Opraappers: "Meyer". .Opraappers: "L.Opraappers: .Opraappers: "Massey-Harris I".Opraappers: . .Opraappers: "Lanz".Opraappers: "Massey-Ferguson V". . . .Opraappers: "Mascar".Opraappers: "Mörtl". . 31 – 31 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "Massey-Ferguson I".Opraappers: "Massey-Ferguson VII".Opraappers: "Massey-Harris III".Opraappers: "Morra". "Köla V".Opraappers: "Kverneland".Opraappers: "Lakufol". "Köla III". .Opraappers: "Massey-Ferguson IX". .F.Opraappers: "Krone IV". . .Opraappers: . 31 – 29 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "Massey-Harris II".Opraappers: "Krone V". .".B. .Opraappers: "Laverda".

. 31 – 37 – OPRAAPPERSEN . .Opraappers: "New-Holland V".Opraappers: "New-Holland XX". . 31 – 36 – OPRAAPPERSEN . .Opraappers: "New-Holland VIII". . . . .Opraappers: "New-Holland XXI". . .Opraappers: "New-Holland XXV".Opraappers: "New-Holland VI".Opraappers: "New-Holland IX". 31 – 34 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "New-Holland XI".Opraappers: "New-Holland XXXIII". 31 – 35 – OPRAAPPERSEN . .Opraappers: "New-Holland XII". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Opraappers: "New-Holland X".Opraappers: "New-Holland I".Opraappers: "New-Holland IV".Opraappers: "New-Holland XXXI". .Opraappers: "New-Holland XIV".239 van 487 .Opraappers: "New-Holland XXX".Opraappers: "New-Holland XXVI".Opraappers: "New-Holland XXII". . .Opraappers: "New-Holland XXIII". .Opraappers: "New-Holland XXVIII". .Opraappers: "New-Holland XXVII".Opraappers: "New-Holland XVI".Opraappers: "New-Holland III".Opraappers: "New-Holland XV". . .Opraappers: "New-Holland VII". . .Opraappers: "New-Holland XIII". . 31 – 33 – OPRAAPPERSEN . .Opraappers: "Munktells".Opraappers: "New-Holland XIX".Opraappers: "New-Holland XVII".Opraappers: "New-Holland XXIV". . .Opraappers: "New-Holland XXXII".Opraappers: "New-Holland XXIX". .Opraappers: "New-Holland XXXV".Opraappers: "New-Idea".Opraappers: "New Europe” 31 – 32 – OPRAAPPERSEN . .Opraappers: "New-Holland II".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Opraappers: "New-Holland XXXIV". . .Opraappers: "New-Holland XVIII". .

.Opraappers: "Roanoke".Opraappers: "Paladin". .Opraappers: .Opraappers: "Rivierre-Casalis XV" .OPRAAPPERSEN .Opraappers: "Rivierre-Casalis II".OPRAAPPERSEN .".Opraappers: "Oliver II".Opraappers: "New-Holland Handleidingen I".Opraappers: "Rivierre-Casalis III". . 31 – 41 – OPRAAPPERSEN . 31 – 42 – OPRAAPPERSEN . .Opraappers: "Renault". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . . . 31 – 38 . . .Opraappers: "Rivierre-Casalis VI".Opraappers “Reco” . 31 – 40 . .Auto-Wrap". .Opraappers: "Rekord". .Opraappers: "Prefsfor".Opraappers: "Poiesz".Opraappers: "Rivierre-Casalis IX". .Opraappers: “Rasspe” . 31 – 39 . .Opraappers: .Opraappers: “Niemeijer” "N.Opraappers: "Powell".OPRAAPPERSEN .Opraappers: "Rivierre-Casalis XVI".Opraappers: "Rivierre-Casalis XVII".Opraappers: "Orkel".Opraappers: "Pöttinger".Opraappers: "Rivierre-Casalis V".Opraappers: "Rivierre-Casalis VII".H. . .Opraappers: "Oliver I". "Nordsten".Opraappers: "New-Holland Handleidingen II". .Opraappers: "Oliver III".Opraappers: "Rivierre-Casalis IV".240 van 487 . .Opraappers: "Pol-Crop".Opraappers: .Opraappers: "Rivierre-Casalis XIV". . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Opraappers: "Rivierre-Casalis XI".Opraappers: "Rivierre-Casalis VIII".Opraappers: "Omas". . . . . . .Opraappers: "Rivierre-Casalis XII".Opraappers: "Rivierre-Casalis XIII".K.Opraappers: "Rivierre-Casalis X".Opraappers: "Rivierre-Casalis I".Opraappers: "Reerman". "Nosse.

Opraappers: "Trumag".Opraappers: "Turner".241 van 487 . . .Opraappers: "Sgorbati".Opraappers: “Rota” .Opraappers: "Tresigallo". .Opraappers: "Vicon". . 31 – 46 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "Vermeer I". . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Opraappers: "Vermeer III". .Opraappers “Svecia” .Opraappers: "Vicon". .Opraappers: "Vermeer II". .Opraappers: "Svizzera-Italo". . .Opraappers: "Schultz". . .".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . . . .Opraappers: "Salopian I".Opraappers: "Silaflex". 31 – 43 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "SiloWolff".Opraappers: “Velda” .Opraappers: "Speiser” .S.Opraappers: "Sevita".Opraappers: "Someca".Opraappers: "Vicon ".Opraappers: "Salopian II". .Opraappers: “Ruston” .Opraappers: "Tanco".Opraappers: "Tellefsdal” . .Opraappers: "Thiébaud".Opraappers: "Vicon II". .Opraappers: "Vicon".Opraappers: “Saimm” . . . .Opraappers: "Taarup". .Opraappers: "Sandby". 31 – 45 – OPRAAPPERSEN .I.Opraappers: "Rochland". 31 – 44 – OPRAAPPERSEN .Opraappers: "Vety".Opraappers: "Vicon III".Opraappers: "Vicon I". . . .Opraappers: "Vendeuvre".Opraappers: "Superstino". . . .Opraappers: "Samka".Opraappers: "Rousseau".Opraappers: "Vicon".Opraappers: "S.Opraappers: "Steb".

Opraappers: "Welger XIII" .Opraappers: "Welger XXIV". .C. 31 – 48 – OPRAAPPERSEN . .Opraappers: "Welger XVII". . . .Opraappers: "White".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Opraappers: "Welger Ii". .Opraappers: "Welger XXI".Opraappers: "Welger Instructieboekjes".Opraappers: "Welger IV". .B. . . .Opraappers: "Welger III".". 31 – 49 – OPRAAPPERSEN . . . .Opraappers: "Welger X".Opraappers: "Welger VIII" .Opraappers: "Welger XX" 31 – 50 – OPRAAPPERSEN . 31 – 47 – OPRAAPPERSEN . .Opraappers: "Welger V".Opraappers: "Westfalia".Opraappers: "Welger XIX".Opraappers: "Z. .Opraappers: "Zweegers". . . . .Opraappers: "Welger VI". .Opraappers: "Welger XXIII". .Opraappers: "Welger VII".Opraappers: "Vicon".Opraappers: "Welger XII". .Opraappers: "Welger XI".Opraappers: "Welger XV". .Opraappers: "Wifo". .Opraappers: "Welger XXII".Opraappers: "Welger XXV". .Opraappers: "Zambelli".Opraappers: "Welger I". .Opraappers: "Welger IX".Opraappers: "Welger XVIII". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Opraappers: "Welger XVI".Opraappers: "Welger XIV". . .242 van 487 .

". . .B.Balenlader: "Arcusin". . . .Balenlader: "Adams". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Balenlader: "Ayrshire".Balenlader: "Benac".Balenlader: "British-Lely". .Balenlader: “Bala” .Balenlader: "A. .” .Balenlader: "Calvet".Balenlader: “A.Balenlader: “Chillington” . .Balenlader: "Claas".Balenlader: "Bennes Brimont". .Balenlader: "Butterley".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 32 – 01 – BALENLADERS .Balenlader: "Allis-Chalmers". 32 – 02 – BALENLADERS . .Balenlader: "Cérimon". .s.Balenlader: "Barford". . .Balenlader “Beco”.Balenlader: "Audureau". .Balenlader: "Browns". . .Balenlader: "Apollo".". .Balenlader: "Bamfords".Balenlader: "Agripballes". .Balenlader: “Chapman” .Balenlader: "Bonser".L.n.". .Balenlader: "Brinkworth". .Balenlader: "Buschhoff". .Balenlader: "Badalini". . . . . .243 van 487 .Balenlader: "Belcher".".Balenlader: "Ahlmann".v. .Balenlader: "Bugnot".Balenlader: "Boswells".A.Balenlader: "Carlotti & C.M.Balenlader: "Bromdon". . .Balenlader: "Catchpole".Balenlader: "Alo".Balenlader: "B.M. .Balenlader: “Aufrene” . .Balenlader: "Blanch". . .Balenlader: "Agram". . .Z.Balenlader: "Bicieffe".Balenlader: "B.c.F.Balenlader: “Boels” .Balenlader: "B.Balenlader: "Busatis".R.B.Balenlader: "Berry".Balenlader: "Carboni". . ." .Balenlader: "Bögballe".

Balenlader: "Driel en van Dorsten".Balenlader: “G. "Connel". . .Balenlader: "Eicher". "Cooper".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Balenlader: . "Culverwell".Balenlader: “Egebjerg”.Balenlader: .).Balenlader: "Freeman".Balenlader: .Balenlader: "Dubex".Hunphries” . .Balenlader: “Frost” 32 – 04 – BALENLADERS .Balenlader: "Decov". .B. (van).Balenlader: "Deere". . .Balenlader: "Fishleight". . "Condor".Balenlader: "Fraste".Balenlader: "Fella". (John). . “Coata” "Cockshutt".Balenlader: "Frato". .Balenlader. . .Balenlader: “Gascoigne” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Balenlader: "Eberhardt" . "Custin" 32 – 03 – BALENLADERS . (Mc.Balenlader: "Farmhand".Balenlader: .Balenlader: “Dalla Bona” .Balenlader: . .Balenlader “Fischer.Balenlader: "Douchet".Balenlader: "Fortschritt".Balenlader: "Daoglio".Balenlader: "Duks". .” .Balenlader “Dan Chief”.Balenlader: .A. “Colman” "Compton".Balenlader: "Diadem". . .Balenlader: "Dumont".Balenlader: “Eurocomp” . “Ernesto” .Balenlader: "Clydebuilt".Balenlader: .Balenlader: "Faucheux". .Balenlader: "Gale".Balenlader: . "Crablev".Balenlader: .Balenlader: "Fahr". "Cook". .Balenlader: . . .Balenlader: "Emery" .244 van 487 .Balenlader: .Balenlader: "Delkon". "Curlight". .Balenlader: . .Balenlader: “Dechentreiter” . . .

Balenlader: “Loddon” . .Balenlader: "Kemper". "J. “Howard” "Hurry-Up".Balenlader: "Mailleux". .Balenlader: "Lister".Balenlader: .Balenlader: .". “Jabo” "J.E.".Balenlader: .Balenlader: "Lely".Balenlader: "Kariforte". "Hola".” .Balenlader: .Balenlader: .Balenlader: "Lien". . "I. "Jnland".” .Balenlader: .E. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. “Hargreaves” "Heidenia". .Balenlader: .Balenlader: . "Hocké".Balenlader: . “Gustin” "Hack".Balenlader: .Balenlader: . . "Group-Ball". "J.Balenlader: "Kverneland". "Ideal".Balenlader: .Balenlader: "Kennett".I.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Hagenauw".". .Balenlader “Lynx” . "Gray".Balenlader: "Koronka". "Green Crop".Balenlader: .Balenlader: . . "Jones". "Guaresi".C.G. . . "J.F.Balenlader: "Gassner".Balenlader “K.Balenlader: .H.T. "Holaris".Balenlader: .Balenlader: . "Groenewegen". "Grunli" "Gruse".Balenlader: .F.Balenlader: .Balenlader: .Balenlader: “Kembas” .".Balenlader: .Balenlader: .". .C.K. "John Deere". "Hermes". . (Le. 32 – 05 – BALENLADERS .Balenlader: .245 van 487 .Balenlader “L.Balenlader: .Balenlader: "Kleine". "Huxtable".Balenlader: .Balenlader: .Balenlader: .Balenlader: "Lanz".Balenlader: .).D.Balenlader: . "Hesston".Balenlader: .Balenlader: "Kneib".

laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Balenlader: “Niemeijer” .Balenlader “Nordsten” . “Morris” "Moulet". . 32 – 07 – BALENLADERS .Balenlader: .Balenlader: .Balenlader: "Omas". .Balenlader: "Reffold". .Balenlader: "Ritchie".Balenlader: . .Balenlader “Nibbio” .Balenlader: "Ogela".Balenlader . .Balenlader: "Pedrotti". . “Mc Kee” "Meyer".Balenlader: "New-Holland".Balenlader: "Pippo". “Mid-West” "Miro".Balenlader: "Paterson".Balenlader: .Balenlader: "Oosterhuis".Balenlader: .Balenlader: .Balenlader: "Poiesz". "Mullerup". 32 – 06 – BALENLADERS . .Balenlader: "Perry". "Massey-Harris". . "Massey-Ferguson".Balenlader: "Octopus". .Balenlader: “Nicolas” . .Balenlader: “New American” . "Mouzon". (Le). .Balenlader: "Rayback". .H.Balenlader: .Balenlader: .Balenlader .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Mathiant".Balenlader: "Novaball".Balenlader: "Pancaldi". .Balenlader: "Pulce". "Manu-Bottes".Balenlader: "Pelikan".246 van 487 .Balenlader: “Owattona” .Balenlader: .Balenlader: .Balenlader: "Paul-Piffre".Balenlader: . . "Multiball" “Multimate”. Pakkenslede".Balenlader: "N. . "Moza".Balenlader: .Balenlader "Manitou". . .Balenlader: "Rabaud".Balenlader: "Oldenhuis".Balenlader: "Newlands". . .Balenlader .Balenlader: . "Manless". .Balenlader: "Nu-Way".

Balenlader: "Vedette".Balenlader: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Balenlader: "Taglia".Balenlader: "Vicon". . "Steelfab".Balenlader: .Balenlader: "Rivierre-Casalis". .Balenlader: .Balenlader: .Balenlader: "Uima".Balenlader: . . "Superbale".". “Ro-Ma” “Rondo” "Russell".Balenlader . "Roger".".Balenlader: .Balenlader: "Trojan".Balenlader: "V.Balenlader: . .Balenlader: "Uma".Balenlader: .Balenlader: "Twosf".Balenlader: .Balenlader: "Vavee".Balenlader: "Typhoon".Balenlader: .Balenlader: .C. . . "Spadework".Balenlader: .Balenlader: .Balenlader: . . "Sovedec".Balenlader: .Balenlader: "Teagle".H.Balenlader: . (Andre).Balenlader: . .Balenlader: .Balenlader: "Tisle". "Schrijver" “Scranton” "Selldeck".Balenlader: "Taylor".Balenlader: . "Steketee".Balenlader: .Balenlader: "Vermeer". .Balenlader .Balenlader . "Stockey and Schmitz".Balenlader: . .247 van 487 . . "R. "S. "Soupa".Balenlader: .W. “Side Lift” "Simplex".H. .Balenlader: “Viaud” . "Starlet". "Schieferstein".Balenlader: . “Saimm” "Saunders". "Svizzera". “Syde lift” 32 – 08 – BALENLADERS .K.Balenlader: "Unicum". "Sparman".Balenlader: .Balenlader: .Balenlader: "Thierart".Balenlader: "Tanco". . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Balenlader." . "Snowco". “Standen-Rondo” "Stanhay" “Star”. .

Balenlader: .Balenlader: . "Watkins". "Woods". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Welger".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Balenlader: .Balenlader: .Balenlader: . "Wild".Balenlader: .Balenlader: "Warwick".248 van 487 . “Westdijk” "Westeria".Balenlader: . "Wolseley".Balenlader: .Balenlader: .Balenlader: . "Western". "Webal". "Zijlstra". "Wifo".Balenlader: . "Watveare".Balenlader: .

Bietendunner: "Klenke".Bietendunner: “Hassia” .E.Bietendunner: "Démarieuse". .Bietendunner: "Bruner".Bietendunner: "Mouzon". . .Bietendunner: "Ref". .Bietendunner: “Salmon” . .Bietendunner: "Eversman". .Bietendunner: "Algemeen".R. (van). . . . .Bietendunner: “Rustica” .Bietendunner: "S.Bietendunner: "A.Bietendunner: "Dubex van Driel". . .Bietendunner: "Magnier".Bietendunner: "Eberhardt".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 33 – 01 – BIETENDUNNERS .Bietendunner: “Scheerman” .Bietendunner: “Lockwood” .E. .Bietendunner: “Hudson” .".Bietendunner: "Loo".C.Bietendunner: "Savary". . . .C. .Bietendunner: "Bentall".Bietendunner: “Blackwalder” .Bietendunner: “Ruston” .Bietendunner: "Cramer".Bietendunner: "Purdy".Bietendunner: "Catchpole".Bietendunner: "Russell" .Bietendunner: “Palm” ." .249 van 487 . . .Bietendunner: “Stoll” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .” .Bietendunner: "Rau".Bietendunner: "Sieling". .B. .Bietendunner: "Ferguson". .Bietendunner: "Schmotzer". . .F.Bietendunner: “Fähse / Monomat” .Bietendunner: "Kleine".” .Bietendunner: “Becker” .Bietendunner: "Mitter". .Bietendunner: "Helwig".Bietendunner: "L. .S.Bietendunner: "Rabewerk".Bietendunner: John Deere” . .Bietendunner: “L.".H.Bietendunner: "Deladriére". 33 – 02 – BIETENDUNNERS .Bietendunner: "Hilleshög".Bietendunner: "Bewa".Bietendunner: "Multi Culta".Bietendunner: "Silver". .

E.Bietendunner: “S.Bietendunner: . "Todd". "Vicon II". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Twose".Bietendunner: .Bietendunner: .B.Bietendunner: .”.250 van 487 . "Valma" “V.Bietendunner: .Bietendunner: . "Vicon I".Bietendunner: .Bietendunner: .Bietendunner .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Wolf".” “Stanhay” “Templewood” "Thenew".Bietendunner: .T.

Bietenrooier: “B. . . .251 van 487 .Bietenrooier: "Barrault-Lepine II". .Bietenrooier: "Armer".Bietenrooier: “Allaeys” .Bietenrooier: "Amby". . .Bietenrooier: "Bisset" . . .Bietenrooier: "Algemeen IV". .” .Bietenrooier: "BM Volvo / Bolinder II". .Bietenrooier: "Algemeen II". .Bietenrooier: "Borchers". . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Bietenrooier: "Amac". .Bietenrooier: "Borga".Bietenrooier: "Case".A.Bietenrooier: “Bleinroth”.Bietenrooier: "Beet King".Bietenrooier: "Capelle". .Bietenrooier: “A. .Bietenrooier: "Ardec". .V.M. .Bietenrooier: "Algemeen III".Bietenrooier: "Barrault-Lepine I".Bietenrooier: "A.Bietenrooier: "Catchpole II".Bietenrooier: "Agrifac".".Bietenrooier: "Amazone".B.V. . . .Bietenrooier: "Catchpole III".Bietenrooier: "BM Volvo / Bolinder I.Bietenrooier: "Betaking". .Bietenrooier: "Algemeen VI".Bietenrooier: “Bengtson” .Bietenrooier: "Bedelift"." 34 – 03 – BIETENROOIERS . .L. 34 – 02 – BIETENROOIERS .V. . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 34 – 01 – BIETENROOIERS .Bietenrooier: "Algemeen I".” . .Bietenrooier: "Bosch". .Bietenrooier: "Algemeen V".Bietenrooier: "B.Bietenrooier: “Beyer” . 34 – 04 – BIETENROOIERS .Bietenrooier: "Ava".Bietenrooier: “Bailly”.Bietenrooier: "Catchpole I".Bietenrooier: "Buchtrup". .Bietenrooier: "Bovet".Bietenrooier: "Atom".R.Bietenrooier: “Cargonet” .Bietenrooier: “Barigelli . .

.252 van 487 .Bietenrooier: "Gerbe".Bietenrooier: "Econ".Bietenrooier: "Gouverneur". "Catchpole V". .". .Bietenrooier: "Foster-Clarke".Bietenrooier: "Dameco-Mern".Bietenrooier: “Fristein” . . .Bietenrooier: "Desbonnet".Bietenrooier: "Dumont". .Bietenrooier: . . .Bietenrooier: .Bietenrooier: “Ditta” . "Cebeco". ..Bietenrooier: “Grenzland” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . . .Bietenrooier: “De Hondt” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .S.Bietenrooier: "David Brown".Bietenrooier: "Fähse".Bietenrooier: "Dunfossé".Bietenrooier: "E.Bietenrooier: "Dewulf".Bietenrooier: .Bietenrooier: .Bietenrooier: "Fisher-Humphries".Bietenrooier: "Farmhand".Bietenrooier: “Esterer” .Bietenrooier: . .I.Bietenrooier: "Gilles I". . "Combina".G.Bietenrooier: "Desmijter'.Bietenrooier: "Eureka". "Centar" “Clays”. .Bietenrooier: "Franquet I".Bietenrooier: "Fiona". .Bietenrooier: "Diadem" . .Bietenrooier: .Bietenrooier: "Flemstofte".Bietenrooier: "Edenhall" .Bietenrooier: "Catchpole IV".Bietenrooier: "Francois".Bietenrooier: "Fordson". 34 – 06 – BIETENROOIERS . “Cooper” 34 – 05 – BIETENROOIERS .Bietenrooier: “Garavini” . . . .Bietenrooier: . “Compact” "Cornish & Lloyds". .Bietenrooier: "Gilles II". . .Bietenrooier: "Exselcior". . .Bietenrooier: "Gaye-Dupont".Bietenrooier: "Eicher". .Bietenrooier: . .Bietenrooier: “Fried” .Bietenrooier: "Franquet II".Bietenrooier: “Dov Yodla”.

. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . . .Bietenrooier: "Juko".F. .".Bietenrooier: "I.Bietenrooier: "Kleine II".Bietenrooier: "Hagedorn".Bietenrooier: "Hola".Bietenrooier: "Italo-Swizzera".Bietenrooier: "Holarota". 34 – 07 – BIETENROOIERS . .Bietenrooier: "Herriau II".Bietenrooier: "Heinzelmann".Bietenrooier: "Kleine IV".Bietenrooier: "Herriau III".Bietenrooier: . . .Bietenrooier: "Helwig". .Bietenrooier: "Holbaek". . .Bietenrooier: "Kleine"V.Bietenrooier: "Groenewegen". .Bietenrooier: "Kleine VII".Bietenrooier: "Hack".Bietenrooier: .Bietenrooier: "Kleine VI". . .Bietenrooier: "Johnson".Bietenrooier: "Kleine X".Bietenrooier: "John Deere".Bietenrooier: "Kleine I".Bietenrooier: . . 34 – 10 – BIETENROOIERS .Bietenrooier: "J.253 van 487 .Bietenrooier: "Hurtz". . . . .Bietenrooier: "Herriau IV".Bietenrooier: "Kemli". . . .Bietenrooier: "Kemper". 34 – 08 – BIETENROOIERS . "Guyco" “Gyro”. .Bietenrooier: .Bietenrooier: “Keizer” .Bietenrooier: "Hornshaw". "Gruse" “Guaresi”.Bietenrooier: "Kleine III". . 34 – 09 – BIETENROOIERS .Bietenrooier: "Hoegen-Dijkhof".Bietenrooier: "Harder".". . .Bietenrooier: "Herriau I". (de).Bietenrooier: "Holmer".Bietenrooier: "Kleine IX". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . . . .Bietenrooier: "Kleine VIII".Bietenrooier: "Jong".H.C.Bietenrooier: "Hilleshög".

. . .Bietenrooier: “Lohmann” 34 – 12 – BIETENROOIERS . .Bietenrooier: "Mern".Bietenrooier: "Matrot II".Bietenrooier: "Matrot IV".Bietenrooier: "Mads-Amby".Bietenrooier: “Lister” .Bietenrooier: “Kultimax” . . . von". . .Bietenrooier: "Kopmann".Bietenrooier: "Nolte & Co".Bietenrooier “Niewöhner” . .Bietenrooier: "Picardi". zie ook Barrault Lepine. .Bietenrooier: "Moreau III". . .Bietenrooier: “Krakei” . 34 – 13 – BIETENROOIERS .Bietenrooier: "L.Bietenrooier: "Moreau IV".Bietenrooier: "Lengerich. .". B.Bietenrooier: "Overum". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Bietenrooier: "Puma".E. 34 – 14 – BIETENROOIERS .Bietenrooier: "Lanz".Bietenrooier: "Kromag". . . .Bietenrooier: "Maring".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 34 – 11 – BIETENROOIERS .Bietenrooier: "Matrot I".Bietenrooier: "Moreau II".Bietenrooier: "Kuiken".Bietenrooier: "Leverton".Bietenrooier: "Moreau VI". . . . .".Bietenrooier: "Kleine XII Handleidingen".H.Bietenrooier: "Nolle".254 van 487 . .Bietenrooier: "Moreau V". . .Bietenrooier: "Matrot III".Bietenrooier: "Martin".Bietenrooier: "L.Bietenrooier: “Leterme” .Bietenrooier: "Kleine XI Handleidingen". .Bietenrooier: "Marbeet".Bietenrooier: "Murray".Bietenrooier: "Landruf". .Bietenrooier: "Opera".Bietenrooier: “Motokov” . .B. . .Bietenrooier: "Minns". . .F.Bietenrooier: "Moreau I". .Bietenrooier: "Mustang".

.Bietenrooier: "Salmon. .Bietenrooier: “Rimeco” 34 – 16 – BIETENROOIERS . .Bietenrooier: “Samain” . . John III”. .C. .Bietenrooier: "Salmon.Bietenrooier: "Schmotzer IV". .Bietenrooier: "Rustica I". . .Bietenrooier: "Riecam II" .Bietenrooier: "Ruhlmann".Bietenrooier: “R. .Bietenrooier “Root” .Bietenrooier: "Sack".E. . John I”.Bietenrooier: "Schmotzer II".Bietenrooier: "Rational III".Bietenrooier: "Ropa". . .Bietenrooier: "S. .". .Bietenrooier: "Rabewerk".Bietenrooier: “R.Bietenrooier: "Riecam III" .Bietenrooier: “Sieben” .Bietenrooier: "Samro".Bietenrooier: "Rational I".Bietenrooier: “Ransomes II” 34 – 15 – BIETENROOIERS . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Bietenrooier: “Siegler” 34 – 18 – BIETENROOIERS . .Bietenrooier: "Robot-Hilleshög".Bietenrooier: “Ransomes I” . .M.V. . .Bietenrooier: “Record” .Bietenrooier: "Slotboom".Bietenrooier: "Salmon. (August).Bietenrooier: "Schmotzer III".Bietenrooier: "Roerslev". . .Bietenrooier: "Scott-Urschel". .” . .Bietenrooier: "Richard".Bietenrooier: "Rossi".Bietenrooier: "Schröder".255 van 487 .Bietenrooier: "Rustica II".Bietenrooier: "Schmotzer I". .Bietenrooier: “Ruzima” .V. John II”. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Bietenrooier: "Rational II".” 34 – 17 – BIETENROOIERS .Bietenrooier: "Riecam I" .Bietenrooier: "Roulet". .Bietenrooier: "Rüro". .Bietenrooier: "Rustica III".F.

Bietenrooier: .Bietenrooier: "Vicon V". .Bietenrooier: “Trinkel” .” . . "Stille". 34 – 21 – BIETENROOIERS . .Bietenrooier: "Tüscher". "Swizzera". .Bietenrooier: . . .Bietenrooier: “Vonck” .Bietenrooier: "Stoll IV". "Stegsted". .Bietenrooier: "Viking".I. .Bietenrooier: "Vredo". . .Bietenrooier: "Vicon III".Bietenrooier: "Vicon IV".Bietenrooier: . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Bietenrooier: "Vicon II".Bietenrooier: "Stoll I". . .". . .Bietenrooier: "Tilkens". 34 – 20 – BIETENROOIERS .G. "Strautmann". .Bietenrooier: "Vicon VI".Bietenrooier: .Bietenrooier: "Whitlock". “Stanhay” "Steenbergen".E.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . zie doos AA. .M. (Italo).Bietenrooier: "Stoll VI". . "Spragelse".Bietenrooier: "Thyregod".B / B/B. .Bietenrooier: . "Standen & Sons".Bietenrooier: "Volvo BM".Bietenrooier: "Thompson".Bietenrooier: "Stoll II".Bietenrooier: .Bietenrooier: . . 34 – 19 – BIETENROOIERS .Bietenrooier: "Stoll V".Bietenrooier: "Veldkoning".Bietenrooier: "Vicon VII".Bietenrooier: “V. "Stoll".” . . .Bietenrooier: "Unsinn". .Bietenrooier: "Vicon I". (Frans).256 van 487 .Bietenrooier: "T.Bietenrooier: “T.Bietenrooier: "Stoll III".Bietenrooier: "Someca".Bietenrooier: .Bietenrooier: .Bietenrooier: "Testoni & Martelli".M.Bietenrooier: "Truspy". 34 – 22 – BIETENROOIERS . .Bietenrooier: "Votex".Bietenrooier: "Vervaet".

"W. "W.Bietenrooier: "Whitsed".M.257 van 487 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Zeeland".Bietenrooier: . II".K. "W. IV".M. "W.Bietenrooier: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.K.M. III".Bietenrooier: . I".K.M.Bietenrooier: .Bietenrooier: .K.

Aanaarder: "Baselier". .".Aanaarder: "L.258 van 487 .L.Aanaarder: "Groenewegen".". .B. .Aanaarder: "CCM".".Aanaarder: “David Brown” .T. .G. . . . (D. . .Aanaarder: "Rotoflail".L. .Aanaarder: "Cramer" . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 35 – 01 – AARDAPPELAANAARDERS . .Aanaarder: "Fordson". .Aanaarder: "L.Aanaarder: "Hoekstra". .Aanaarder: "Amac".Aanaarder: "UniForM".Aanaarder: "Standen & Sons Ltd".Aanaarder: “Z.” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Aanaarder: "Kitchin".Aanaarder: "Steketee".H.Aanaarder: "Kurstjens".Aanaarder: “Rumptstad” . . .Aanaarder: "Rotoridger".Aanaarder: “Cliwi” . .Aanaarder: "Hezo".Aanaarder: "Hermes". .Aanaarder: "Butter en van Maarleveld".Aanaarder: "Lico-Rotor".Aanaarder: "Mélotte". .Aanaarder: "Ferguson".Aanaarder: "V. .Aanaarder: "Grimme". .). .Aanaarder: "Zorn” .Aanaarder: "Hoekenga".Aanaarder: “Platex” .V.

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

36 – 01 – LOOFVERNIETIGERS LOOFKLAPPERS, -TREKKERS, - BRANDERS - Aardappelloofklapper: "Algemeen". - Aardappelloofklapper: "Amac". - Aardappelloofklapper: “Bamlett - Aardappelloofklapper: "Baselier". - Aardappelloofbrander: "Blaak". - Aardappeloofklapper: “Botman - Aardappelloofklapper: "Cebeco". - Aardappelloofklapper: "Drost” - Aardappelloofklapper: "Dijke", (van). - Aardappelloofklapper: "Eureka". - Aardappelloofklapper: “Fraquet” - Aardappelloofklapper: "Grimme". - Aardappelloofklapper: "Gruse". - Aardappellooftrekker: "Hercules". - Aardappelloofklapper: "Holaras". - Aardappelloofklapper: "Howard". - Aardappelloofplukker: "Ideaal". - Aardappelloofklapper: "John Bean". - Aardappelloofklapper: "Johnson". - Aardappelloofklapper: “Kebo” - Aardappelloofklapper: "Krakei". - Aardappelloofklapper: “Kuxmann” - Aardappelloofklapper “Leeuw, de” - Aardappelloofklapper: “L.F.E.” - Aardappelloofklapper: "Lockwood". - Aardappelloofklapper: “Lubro” - Aardappelloofklapper: "Massee & Zoon". - Aardappelloofklapper: "Mearelli". - Aardappellooftrekker: “Meijer” - Aardappelloofklapper: "Miedema". - Aardappelloofklapper: "Nimos". 36 – 02 – LOOFVERNIETIGERS - Aardappelloofklapper: "Oldenhuis". - Aardappelloofklapper: "Olson". - Aardappelloofklapper: "Primoplex". - Aardappelloofklapper: "Rabewerk". - Aardappelloofklapper: "Radicaal" - Aardappelloffklapper: “Ransomes”. - Aardappelloofklapper: "Ratzekahl". - Aardappelloofklapper: "Rotoflail". - Aardappelloofklapper: "Rumptstad". - Aardappelloofklapper: "Sack", (Hans). - Aardappelloofklapper: “Samon” - Aardappelloofklapper: "SBO". - Aardappelloofklapper: “Schmadtke” - Aardappelloofklapper: “Schouten” - Aardappelloofklapper: "Secam".
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.259 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappellooftrekker: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper: - Aardappelloofklapper:

"Shotbold". "Spragelse". "Standen". "Stoll". "Structural". "Struik". "Taarup". “Topper” "Typhoon". "V.E.B.". "V.G.L.". "Vicon". "Vries". (De.). “Vulcano” “Weichel” “Wilder” "Wühlmaus".

laatste actualisering: 12-12-2008

blz.260 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

37 – 01 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Algemeen I". - Aardappelrooier: "Algemeen Ii". - Aardappelrooier: "Algemeen III". - Aardappelrooier: "Algemeen IV". - Aardappelrooier: "Algemeen V". - Aardappelrooier: "Algemeen VI". 37 – 02 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Aebi". - Aardappelrooier: "Agro". - Aardappelrooier: "Albion". - Aardappelrooier: “Allround” - Aardappelrooier: "Amac", zie dozen 03 en 04. - Aardappelrooier: "Amazone". - Aardappelrooier: "Angus". - Aardappelrooier: "Asa". - Aardappelrooier: "A.V.R.". 37 – 03 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Amac I", - Aardappelrooier: "Amac II" , - Aardappelrooier: "Amac III", - Aardappelrooier: "Amac IV", - Aardappelrooier: "Amac V", - Aardappelrooier: "Amac VI", - Aardappelrooier: "Amac VII", 37 – 04 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Amac VIII", - Aardappelrooier: "Amac IX", - Aardappelrooier: "Amac X", - Aardappelrooier: "Amac XI", - Aardappelrooier: "Amac XII", - Aardappelrooier: "Amac XIII", - Aardappelrooier: "Amac XIV" 37 – 05 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Bamfords". - Aardappelrooier: "Baronne", (La.). - Aardappelrooier: "Barth & Zn", (D.). - Aardappelrooier: "Baselier". - Aardappelrooier: "B.A.V.I". - Aardappelrooier: "B.A.V.II". - Aardappelrooier: "Bean, John", - Aardappelrooier: "Beaudouin". - Aardappelrooier: "Belville". - Aardappelrooier: "Bergland". - Aardappelrooier: "Bergman", zie doos AA. - Aardappelrooier: “Binger-Baum”
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.261 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Aardappelrooier - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier:

“Blaauw” "Blackstone". "Bison". "Borga". "Bosch". "Boula". "Braam". "Braco". “Bretonne” “Bilstein” “Broekema’ "Broelang". "Bruner". "Bucher". "Buchtrup". "Bure".

37 – 06 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Bergman", - Aardappelrooier: "Bergman", - Aardappelrooier: "Bergman", - Aardappelrooier: "Bergman", - Aardappelrooier: "Bergman", - Aardappelrooier: "Bergman", 37 – 07 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Cappon". - Aardappelrooier: "Carlotti". - Aardappelrooier: "Cas". - Aardappelrooier: "Catchpole". - Aardappelrooier: "Climax". - Aardappelrooier: “C.M.” - Aardappelrooier: "Cométe". - Aardappelrooier: "Crommelinck". - Aardappelrooier: “Curl” - Aardappelrooier: "Mc. Cormick". - Aardappelrooier: "Dahlman". - Aardappelrooier: "Dalco". - Aardappelrooier: "Dameco". - Aardappelrooier: "David Brown". - Aardappelrooier: "Dax". - Aardappelrooier: "Decov". - Aardappelrooier: "Deering". - Aardappelrooier: "Dening". - Aardappelrooier: "Denis". - Aardappelrooier: "Dettmann". - Aardappelrooier: "Dewulf". 37 – 08 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Dominant", zie ook Reekie.
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.262 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier:

"D.O.W.-Unica". "Drido". “Drimac” "Electronic". "Eicher". “Ekengards” "Emco". "Ensac". "Epple-Roboter". "Excelsior". "Fahr". “Fasterholdt” "Faun". "Ferguson". "Fortschritt". "F.R.". "Francois". "GéVé". “Goossens” “Grimme”, zie dozen 09, 10 en 11 "Groninger Scheepvaart & Handels-onderneming".

37 – 09 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Grimme I". - Aardappelrooier: "Grimme II". - Aardappelrooier: "Grimme III". - Aardappelrooier: "Grimme IV". - Aardappelrooier: "Grimme V". - Aardappelrooier: "Grimme VI". - Aardappelrooier: "Grimme VII". 37 – 10 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Grimme VIII". - Aardappelrooier: "Grimme IX". - Aardappelrooier: "Grimme X". - Aardappelrooier: "Grimme XI". - Aardappelrooier: "Grimme XII". - Aardappelrooier: "Grimme XIII". 37 – 11 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Grimme XIV". - Aardappelrooier: "Grimme XV". - Aardappelrooier: "Grimme XVI". - Aardappelrooier: "Grimme XVII". - Aardappelrooier: "Grimme XVIII". 37 – 12 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Haesum". - Aardappelrooier: "Hagedorn", zie ook Wisent. - Aardappelrooier: "Hamster".
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.263 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier:

"Harder". "Hassia", zie doos X. "Heag". "Heinzelmann". "Hektor". "Helwig". "Hemo". "Hering". "Herkules". "Hert" “Hylleberg. "Holsten & Lúhrs". "Howard".

37 – 13 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Hassia I", - Aardappelrooier: "Hassia II", - Aardappelrooier: "Hassia III", - Aardappelrooier: "Hassia IV", - Aardappelrooier: "Hassia V", - Aardappelrooier: "Hassia VI", 37 – 14 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "I.M.C.". - Aardappelrooier: "Jabelmann". - Aardappelrooier: "Jacobsen". - Aardappelrooier: "Jagerson". - Aardappelrooier: "John Deere". - Aardappelrooier: "Johnson". - Aardappelrooier: "J.T.H.". - Aardappelrooier: "Juko". - Aardappelrooier: "Kampen". - Aardappelrooier: "Katopenenkonatenb". - Aardappelrooier: "Keith". - Aardappelrooier: "Komeet". 37 – 15 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Krakei I". - Aardappelrooier: "Krakei II". - Aardappelrooier: "Krakei III". - Aardappelrooier: "Krakei IV". - Aardappelrooier: "Krömag". - Aardappelrooier: "Kuhn". - Aardappelrooier: "Kuli". - Aardappelrooier: "Kruipo". - Aardappelrooier: "Kuxmann I". - Aardappelrooier: "Kuxmann II". - Aardappelrooier: "Kverneland". 37 – 16 – AARDAPPELROOIMACHINES
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.264 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier:

"Lanz I". "Lanz II". "Lanz III". "Lanz IV". "Lanz V". "Lanz VI". "Lanz VII". "Lanz VIII".

37 – 17 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Laborieuse", (La). - Aardappelrooier: "Landhilfe". - Aardappelrooier: "L.F.E.". - Aardappelrooier: "Latumebo". - Aardappelrooier: "Liliput". - Aardappelrooier: "Lockwood". - Aardappelrooier: “Luccarini” - Aardappelrooier: "Lutrina". - Aardappelrooier: Luzern - Aardappelrooier: "Mabo". - Aardappelrooier: "Massey-Ferguson". - Aardappelrooier: "Massey-Harris". - Aardappelrooier: "Mather & Platt". - Aardappelrooier: “Matrot” - Aardappelrooier: “Maulwurf” - Aardappelrooier: "Mélotte". - Aardappelrooier: "Miedema” - Aardappelrooier: "Minns". - Aardappelrooier: "Mohwinkel". - Aardappelrooier: "Moreau", (Jean). - Aardappelrooier: “Motokov” - Aardappelrooier: “Motrac” - Aardappelrooier: "Mount". - Aardappelrooier: "Mum". 37 – 18 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Nationaal". - Aardappelrooier: "Nema". - Aardappelrooier: "Neu-Ideal". - Aardappelrooier: "Newbury". - Aardappelrooier: "New-Holland". - Aardappelrooier: "Niemeyer", (L.). - Aardappelrooier: "Nobels". - Aardappelrooier: "Nolle" - Aardappelrooier. “Norlijk”, zie ook Thyregod - Aardappelrooier: "Norvan". - Aardappelrooier: "Olis". - Aardappelrooier: "Oliver". - Aardappelrooier: "Paepe", (de C). - Aardappelrooier: "Packman".
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.265 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier

“Pagri” "P.B.". "Perfecta". "Plett's". “Poulsen

37 – 19 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Rapide". - Aardappelrooier: "Ransomes". - Aardappelrooier: “Rau” - Aardappelrooier: "Raussendorf". - Aardappelrooier: "Reekie". - Aardappelrooier: "Reesink". - Aardappelrooier: "Refix". - Aardappelrooier: "Reha". - Aardappelrooier: "R.H". - Aardappelrooier: "Rekord", zie ook Grimme. - Aardappelrooier: "Reima". - Aardappelrooier: "Riecam". - Aardappelrooier: “Rimeco” - Aardappelrooier: "Roger". - Aardappelrooier: "Romas I". - Aardappelrooier: "Romas II". - Aardappelrooier: “Root” - Aardappelrooier: "Roulet". - Aardappelrooier: "Rumptstad". 37 – 20 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Sack", (H). - Aardappelrooier: "Samro". - Aardappelrooier: "Schatzgráber I". - Aardappelrooier: "Schatzgráber II". - Aardappelrooier: "Schmadtke". - Aardappelrooier: "Schmotzer" - Aardappelrooier: "Secam". - Aardappelrooier: "Slot". - Aardappelrooier: "S.M.C.". - Aardappelrooier: "Solanum". - Aardappelrooier: "Someca". - Aardappelrooier: “Spedo” - Aardappelrooier: "Spinner". - Aardappelrooier: "Spy I". - Aardappelrooier: "Spy II". - Aardappelrooier: "Standen". - Aardappelrooier: "Sterbo". - Aardappelrooier: "Stille". - Aardappelrooier: "Stoll". - Aardappelrooier: "Super". 37 – 21 – AARDAPPELROOIMACHINES
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.266 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier: - Aardappelrooier:

"Teupenia". “Themilco” "Thomas", zie J.T.H. “Thompson "Thos-Storey". "Threnkamp". "Thyregod" “Trelleborg” . “Tubermatic” "Tüscher", (Hans). "Underhaug". "Unitate". "Universal". "V.E.B.". "Vedra". "Veldkoning". "V.G.L.". "Vicon". "Victory". "Viking". "Volu". "Vorrat". "Wild". "Wallace". "Weimar". "Whitsed".

37 – 22 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Wisent I". - Aardappelrooier: "Wisent II". - Aardappelrooier: "Wisent III". - Aardappelrooier: "Wisent IV". - Aardappelrooier: "Wolf". - Aardappelrooier: “Wota” - Aardappelrooier: "Wuhlmaus", zie doos Z. - Aardappelrooier: "Wulf, de I“. - Aardappelrooier: "Wulf, de II “. - Aardappelrooier: "Ysta". - Aardappelrooier: “Zaga” 37 – 23 – AARDAPPELROOIMACHINES - Aardappelrooier: "Wuhlmaus I". - Aardappelrooier: "Wuhlmaus II". - Aardappelrooier: "Wuhlmaus III". - Aardappelrooier: "Wuhlmaus IV". - Aardappelrooier: "Wuhlmaus V". - Aardappelrooier: "Wuhlmaus VI". - Aardappelrooier: "Wuhlmaus VII". - Aardappelrooier: "Wuhlmaus VIII".
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.267 van 487

" .Aardappelsorteermachine: "Borga".Aardappelsorteermachine: “A. .Aardappelsorteermachine: "Advenced".Aardappelsorteermachine: "Burger".W. .Aardappelsorteermachine: "Bijlsma III".Aardappelsorteermachine: “Bakker” . .” .Aardappelsorteermachine: "Climax".Aardappelsorteermachine: "Bijlsma IV" 38 – 03 – AARDAPPELSORTEERMACHINES . .Aardappelsorteermachine: “Brüser” 38 – 02 – AARDAPPELSORTEERMACHINES . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 38 – 01 – AARDAPPELSORTEERMACHINES . . .Aardappelsorteermachine: "Diamant".Aardappelsorteermachine: "Antha".Aardappelsorteermachine: "Bean".Aardappelsorteermachine: “Backus”. . . . .Aardappelsorteermachine: "Climax".Aardappelsorteermachine: "Artillerie-Inrichtingen". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.O. . 38 – 04 – AARDAPPELSORTEERMACHINES . .Aardappelsorteermachine: "Amazone II".Aardappelsorteermachine: "Compas II".268 van 487 . . .Aardappelsorteermachine: "Clay". .Aardappelsorteermachine: "Bijlsma"I . .Aardappelsorteermachine: "Cebeco II". .Aardappelsorteermachine: “Amac” .Aardappelsorteermachine: "Demco I".Aardappelsorteermachine: “Barbet” .Aardappelsorteermachine: “Burg” . .Aardappelsorteermachine: "Cooch & Sons" . .I.Aardappelsorteermachine: "Amazone I". .Aardappelsorteermachine: "Agrarex". .Aardappelsorteermachine: "Decov". .Aardappelsorteermachine: "Compas III". .Aardappelsorteermachine: “All Round” . .Aardappelsorteermachine: "Brandsma". .Aardappelsorteermachine: "Cebeco I".Aardappelsorteermachine: "Demco II".Aardappelsorteermachine: "A.Aardappelsorteermachine: "Compas I". .Aardappelsorteermachine: "Bonhof". (James). . .Aardappelsorteermachine: "Brabant".Aardappelsorteermachine: "Bu-Bo".Aardappelsorteermachine: "Biso".Aardappelsorteermachine: "Diadem".Aardappelsorteermachine: “Arcla” .Aardappelsorteermachine: "Bijlsma II".Aardappelsorteermachine: "Compas IV". . .

Aardappelsorteermachine: .Aardappelsorteermachine: "Leeuwen".Aardappelsorteermachine: "Hercules".Aardappelsorteermachine: "Herbert".I." .” .Aardappelsorteermachine: "Hades".Aardappelsorteermachine: "Langco III".Aardappelsorteermachine: . .Aardappelsorteermachine: "Fleurquin-Claix".Aardappelsorteermachine: "Hiegro".van).Aardappelsorteermachine: "Dokex".Aardappelsorteermachine: "I. . (A.Aardappelsorteermachine: . .Aardappelsorteermachine: “G. 38 – 05 – AARDAPPELSORTEERMACHINES .Aardappelsorteermachine: "Langco I".Aardappelsorteermachine: "Kooi".Aardappelsorteermachine: "Holaras". . .Aardappelsorteermachine: "Holland". .Aardappelsorteermachine: “Kaweco” . .269 van 487 . .Aardappelsorteermachine: . .Aardappelsorteermachine: "Fleo".Aardappelsorteermachine: . .Aardappelsorteermachine: "Jabelmann".Aardappelsorteermachine: "Lavo".Aardappelsorteermachine: "Langco II".Aardappelsorteermachine .Aardappelsorteermachine: "Federkraft". “Egermeuse” “Ekko” “Europa” "Excelsior".L.Aardappelsorteermachine: "Lockwood II". .Aardappelsorteermachine: “G. 38 – 07 – AARDAPPELSORTEERMACHINES . .Aardappelsorteermachine: "Ideal".Aardappelsorteermachine: "Jansen & Heuning"..Aardappelsorteermachine: "Lockwood I".Aardappelsorteermachine: “Gatineau” .Aardappelsorteermachine: "Langco IV".Aardappelsorteermachine: “Habe" . .Aardappelsorteermachine: “GeWe.K.Aardappelsorteermachine: .P".". .E” . . .W.Aardappelsorteermachine: . . "Econoom / Landré". .Aardappelsorteermachine: "F. .Aardappelsorteermachine: "Justaf". 38 – 06 – AARDAPPELSORTEERMACHINES . "Eckno".V.Aardappelsorteermachine: . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Drido". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . “Drimac” "Duks". .K.Aardappelsorteermachine: .Aardappelsorteermachine: "Gloria". "D.Aardappelsorteermachine: . "Downs".Aardappelsorteermachine: "Hermes". .

van).Aardappelsorteermachine: "Prinslandia". .Aardappelsorteermachine: "Lockwood III".Aardappelsorteermachine: “Root”.Aardappelsorteermachine: "Prima". .Aardappelsorteermachine: "Special". (H.Aardappelsorteermachine: "Lockwood IV". .Aardappelsorteermachine: “Samro” .Aardappelsorteermachine: "Schulte".Aardappelsorteermachine: "Miedema III ". .Aardappelsorteermachine: "Miedema IV". .Aardappelsorteermachine: "Miedema I". (J. .Aardappelsorteermachine: “Wipper” . . .Aardappelsorteermachine: "Modern". .Aardappelsorteermachine: "V.Aardappelsorteermachine: "Werktekeningen ILR I". .Aardappelsorteermachine: "Ottomeyer".Aardappelsorteermachine: "Maagd".Aardappelsorteermachine: "Reform".Aardappelsorteermachine: "Schouten". .B. . . . . . 38 – 08 – AARDAPPELSORTEERMACHINES .Aardappelsorteermachine: "Multi".Aardappelsorteermachine: "Toekomst".Aardappelsorteermachine: “Vicon I” . .". .Aardappelsorteermachine: “Vicon II” . .Aardappelsorteermachine: "Motokov".Aardappelsorteermachine: "Meerman".Aardappelsorteermachine: "Toftlund”.Aardappelsorteermachine: "Traktoroexport".Aardappelsorteermachine: "Pezet". zie doos 10. .Aardappelsorteermachine: "Selecta".Aardappelsorteermachine: "Pollert".Aardappelsorteermachine: "Zweegers".Aardappelsorteermachine: "Werktekeningen ILR III".E.Aardappelsorteermachine: "Spy".Aardappelsorteermachine: "Microstat". (De). . . . .270 van 487 .Aardappelsorteermachine: "Teupenia". . . .Aardappelsorteermachine: "Whitsed". (Russisch).Aardappelsorteermachine: "Manen". .). . .Aardappelsorteermachine: "Post". .).Aardappelsorteermachine: "Miedema II". 38 – 10 – AARDAPPELSORTEERMACHINES laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Aardappelsorteermachine: "Werktekeningen ILR II".Aardappelsorteermachine: "Scheppack".Aardappelsorteermachine: "Schouren". .B. 38 – 09 – AARDAPPELSORTEERMACHINES . . .Aardappelsorteermachine: "Perfect".Aardappelsorteermachine: "Reha"” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . (W. .). (J.

Wegen en verpakken: Nobelen .Aardappelsorteermachine: .Wegen en verpakken: Possehl .Wegen en verpakken: Prior .Wegen en verpakken: Hachmang .Wegen en verpakken: Union laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Wegen en verpakken: Rasspe .Wegen en verpakken: Jafix . "Schouten III". "Schouten V".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Schouten IV".M.Wegen en verpakken: Jabelman .L.Wegen en verpakken: Dynametric .Wegen en verpakken: Sofragraf . "Schouten VI".Aardappelsorteermachine: .Wegen en verpakken: Lockwood .Wegen en verpakken: Olman .Wegen en verpakken: Backus .Wegen en verpakken: Gamo .Wegen en verpakken: Javo .Wegen en verpakken: Cebeco . "Schouten II".Wegen en verpakken: Schouten .Wegen en verpakken: Cycloon .Wegen en verpakken: Gatrineau .Wegen en verpakken: B.Wegen en verpakken: Newlong .Wegen en verpakken: Alfra .M.Wegen en verpakken: Affeldt .J .Wegen en verpakken: Dokex .Aardappelsorteermachine: .Wegen en verpakken: Cremer .Wegen en verpakken: Jansen & Heuning .Wegen en verpakken: PCM Femia .Wegen en verpakken: Baumann .Wegen en verpakken: Nutro .Wegen en verpakken: Csepel .Wegen en verpakken: Kelto .Wegen en verpakken: KAEV .Wegen en verpakken: Aweta .Wegen en verpakken: Kaweko .Wegen en verpakken: President . 38 – 11 – WEEG en VERPAKKINGSMACHINES .Wegen en verpakken: Pachema .271 van 487 .Aardappelsorteermachine: "Schouten I".Wegen en verpakken: Allround .Wegen en verpakken: Drido .Wegen en verpakken: Leonardt .Aardappelsorteermachine: .Wegen en verpakken: AB Vibro .Wegen en verpakken: D.Aardappelsorteermachine: .Wegen en verpakken: Agrometric .

Wegen en verpakken: Weber .Wegen en verpakken: Verbruggen .Wegen en verpakken: Vught.Wegen en verpakken: Wickersheim .Wegen en verpakken: Velox .272 van 487 .Wegen en verpakken: Wolseley . van .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Wegen en verpakken: Ziva laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wegen en verpakken: Weda .

Vlasoogst: “Desmet” .Vlasoogst: "Union". . .Vlasoogst: "Gröninger Scheepvaart".Vlasoogst: "Algemeen".Vlasoogst: "Emery".Vlasoogst: "Depoortere II" 39 – 02 – VLASOOGSTAPPARATUUR . . .Vlasoogst: "Remy".F.K.Vlasoogst: “Barth” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 39 – 01 – VLASOOGSTAPPARATUUR .Vlasoogst: “Jabcso” .Vlasoogst: “Zeelandia” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Vlasoogst: “Texhonpomnmopt” . .Vlasoogst: “Egra” . . .Vlasoogst: “Simon” .Vlasoogst: “Breda” .Vlasoogst: “Brevet” .Vlasoogst: “De Hondt” .Vlasoogst: “Orginal” .Vlasoogst: "Leterme".Vlasoogst: "Depoortere I".Vlasoogst: "Castra".Vlasoogst: “Veldenkroon” . .Vlasoogst: “S.Vlasoogst: “Werkhuizen Van Houwaert” .” .).Vlasoogst: "Pateer". (Mc. ..273 van 487 .Vlasoogst: "Claeys".Vlasoogst: "Velda".Vlasoogst: "Charle". .Vlasoogst: “Ceres” .Vlasoogst: "Raymond".Vlasoogst: “Soenens” .Vlasoogst: "Benelux". .Vlasoogst: “Agrico” .Vlasoogst: “Motokov” .Vlasoogst: "Borga". .Vlasoogst: "Piferoen".Vlasoogst: “Vandommele” . . .Vlasoogst: "Cormick". .Vlasoogst: “Polspoel” .Vlasoogst: "Dechentreiter".Vlasoogst: “Bindler” . .Vlasoogst: “Bonte” .Vlasoogst: “Deman” . .Vlasoogst: “National” . .

Erwten/Bonen Maaier: “Rustica” . .Erwten/Bonen Maaier: "Decorah Welding". (Mc). .Erwten/Bonen Maaier: "Dhotel-Montarlot". .Erwten/Bonen Maaier: "John Deere".Erwten/Bonen Maaier: "Laverda".F.".Erwten/Bonen Maaier: "Ploeger".Erwten/Bonen Maaier: "Hume".Erwten/Bonen Maaier: "Krol".Erwten/Bonen Maaier: "Mather & Platt".Erwten/Bonen Maaier: "Fahr". . . .Erwten/Bonen Maaier: "Liliston".Erwten/Bonen Maaier: "Busatis".Erwten/Bonen Maaier: "F. . (U. 40 – 03 – ERWTEN / BONENOOGST . .Erwten/Bonen Maaier: "Gorter". (De). .Erwten/Bonen Maaier: "Spragelse". 40 – 02 – ERWTEN / BONENOOGST .Erwten/Bonen Maaier: "Bain".Erwten/Bonen Maaier: "Massey-Harris". . . .” .Erwten/Bonen Maaier: "Owattona". . (Mc).Erwten/Bonen Maaier: "L.Erwten/Bonen Maaier: “Diadem” .E. . .). .Erwten/Bonen Maaier: "Habecker". .S. .Erwten/Bonen Maaier: "Borga". .Erwten/Bonen Maaier: “Herbort” .Erwten/Bonen Maaier: “Schieman” .C. .R. .Erwten/Bonen Maaier: “Scott Viney” . . .Erwten/Bonen Maaier: "Albion".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 40 – 01 – ERWTEN / BONENOOGST .Erwten/Bonen Maaier: "Asa".Erwten/Bonen Maaier: "J.Erwten/Bonen Maaier: "Baayens".Erwten/Bonen Maaier: "Ermaga".F.Erwten/Bonen Maaier: "Kuiken". .Erwten/Bonen Maaier: "Stockey & Schmitz". .Erwten/Bonen Maaier: "Leverton".Erwten/Bonen Maaier: "Bakker & Hunt".Erwten/Bonen Maaier “Agrico” .Erwten/Bonen Maaier: "Hesston". .274 van 487 .Erwten/Bonen Maaier: "Arvika".Erwten/Bonen Maaier: “Rasspe” . .Erwten/Bonen Maaier: "Matrot".Erwten/Bonen Maaier: "New-Holland".Erwten/Bonen Maaier: "Pool".S.Erwten/Bonen Maaier: "Smart's". . . .M. .". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Erwten/Bonen Maaier: "Algemeen".Erwten/Bonen Maaier: "Cormick/Deering".

Mais-Oogst: "Ceres". .Mais-Oogst: "Cormick".Mais-Oogst: "Gazziero".Mais-Oogst: "Claeys".Mais-Oogst: "John Deere". .Mais-Oogst: "Case". . .Mais-Oogst: "Fantini". . .Mais-Oogst: "Baber-Husking". .Mais-Oogst: "Gruber". .Mais-Oogst: "Bourgoin". 41 – 03 – OOGSTMACHINES VOOR KORRELMAIS . .Mais-Oogst: "Benac". .Mais-Oogst: "I.Mais-Oogst: “Farenhand”.Mais-Oogst: “Kirchner” .Mais-Oogst: "Borga".C. . .Mais-Oogst: ”Bedieningshandleiding: "John Deere". .Mais-Oogst: "Clayson".Mais-Oogst: “Amos” .Mais-Oogst: "Epple". . .Mais-Oogst: "Crommelinck & Liétar". . . 41 – 02 – OOGSTMACHINES VOOR KORRELMAIS . .Mais-Oogst: "Biso".Mais-Oogst: "Dues-Husker". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Mais-Oogst: "Braud".".Mais-Oogst: "Geringhoff". .Mais-Oogst: "Bodini". .H.Mais-Oogst: "Abtoekckopt". .Mais-Oogst: "Benett".Mais-Oogst: "Hesston".Mais-Oogst: "Bearn". . . . .Mais-Oogst: "Black-Hawk".".F.Mais-Oogst: "Bec & Broyeur".275 van 487 . .Mais-Oogst: "J. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 41 – 01 – OOGSTMACHINES VOOR KORRELMAIS . .Mais-Oogst: "Fahr" .Mais-Oogst: "Köla". . . .Mais-Oogst: "Allis-Chalmers". . .Mais-Oogst: "John Deere".Mais-Oogst: “Ebra” .Mais-Oogst: "Dearborn". .Mais-Oogst: "Badenia".Mais-Oogst: "Kuhn".Mais-Oogst: "Claas". .Mais-Oogst: "Algemeen". 41 – 04 – OOGSTMACHINES VOOR KORRELMAIS .Mais-Oogst: "Diamond".

laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Mais-Oogst: "Oliver". "Massey-Harris".” "M.Mais-Oogst: "Unimog". .Mais-Oogst: "Ottawa". .Mais-Oogst: "Rivierre-Casalis".Mais-Oogst: "Triumph".Mais-Oogst: "Schad". .Mais-Oogst: "Ransomes".". "Mayfarth". .Mais-Oogst: "Sarvia & Burdisso". . 41 – 05 – OOGSTMACHINES VOOR KORRELMAIS . .F.Mais-Oogst: "New-Holland".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .M. .Mais-Oogst: .Mais-Oogst: "Omados".Mais-Oogst: "Renault". .Mais-Oogst: "Richon". . "Lubrication".Mais-Oogst: "Yamamoto".Mais-Oogst: . . .C.Mais-Oogst: “Util” . .Mais-Oogst: .Mais-Oogst: "Thern".Mais-Oogst: "New-Idea.Mais-Oogst: . .Mais-Oogst: "Vandon". .Mais-Oogst: “Technoprom Imp” . .Mais-Oogst: "Zmaj". “M. .276 van 487 .Mais-Oogst: "Minneapolis Moline".Mais-Oogst: .Mais-Oogst: "Ryva".Mais-Oogst: "Teknomais".Mais-Oogst: "Laverda". .

Sorteermachine Fruit: “Hatra” . .Sorteermachine Fruit: “Antha” . . .Sorteermachine Fruit: “Custer” .E.Sorteermachine Fruit: "Botman.Sorteermachine Fruit: "Aweta".Sorteermachine Fruit: "American". .EN SORTEERMACHINES VOOR GROENTEN EN FRUIT .Sorteermachine Fruit: "Boa".Sorteermachine Fruit: "Greefa"." zie Demco . .Sorteermachine Fruit: "Britos". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. van ".Sorteermachine Fruit: “Gaineau” .Sorteermachine Fruit: "Dokex".Sorteermachine Fruit: "Bean".Sorteermachine Fruit: “Hollemans” .Sorteermachine Fruit: "Compas". .Sorteermachine Fruit “B.Sorteermachine Fruit: “Excelsior” 42 – 03 – OOGST VOOR GROENTEN EN FRUIT .".Sorteermachine Fruit: “Höller”.Sorteermachine Fruit: "Dok. .Sorteermachine Fruit: "Geerlofs". .Sorteermachine Fruit “Excalbre” . .Sorteermachine Fruit: "Hola".Sorteermachine Fruit: “Christaens” .Sorteermachine Fruit: "C.Sorteermachine Fruit: “Fachaux" . .Sorteermachine Fruit: “Exacta” . van Lengerich” : .Sorteermachine Fruit: “Allround” .Sorteermachine Fruit: "Andy-Moe". W. . 42 – 02 – OOGST VOOR GROENTEN EN FRUIT . .Sorteermachine Fruit: "Culter". .Sorteermachine Fruit: “Barbet” . . 42 – 04 – OOGST VOOR GROENTEN EN FRUIT .Sorteermachine Fruit: “Carmeta” .Sorteermachine Fruit: “Backus” .Sorteermachine Fruit: "Holland" . .Sorteermachine Fruit: "Brinkman".L.Sorteermachine Fruit: "Hoogerwerf & Co".Sorteermachine Fruit: "Impala".S. 42 – 05 – OOGST VOOR GROENTEN EN FRUIT .277 van 487 .Sorteermachine Fruit: "Jansen".M. . B.Sorteermachine Fruit: “Comtu” .Sorteermachine Fruit: “Demco” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 42 – 01 – OOGST.Sorteermachine Fruit: "Hermes".Sorteermachine Fruit: "Harder".Sorteermachine Fruit: “Flevo” .V. . .

C.Sorteermachine Fruit: "Tibo-Blokker".S. . .Sorteermachine Fruit: . "Munckhof".Sorteermachine Fruit: "Schoemans".Sorteermachine Fruit: “Weevers” .Sorteermachine Fruit: .Ladders: Wienese . "Maasmond".07 – OOGST VOOR FRUIT: OVERIGE HULPMIDDELEN .Sorteermachine Fruit: “Rens” .” "Moba". .F.Hoogwerker: Pony .Sorteermachine Fruit “Vito”. “Lerebours” "Lockwood".Sorteermachine Fruit: “Stra pack .Sorteermachine Fruit: "Perfect".H.Sorteermachine Fruit: .Sorteermachine Fruit: .Sorteermachine Fruit: "Vries". . . (S.A. "M. .Sorteermachine Fruit: "Tesso".C. “Kroon” "Langco". .Sorteermachine Fruit: “Topper” .Sorteermachine Fruit: .W.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Sorteermachine Fruit: “Junior” "Kelto".Schudder Homelite laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hoogwerker: Orenge .Sorteermachine Fruit: . 42 – 06 – OOGST VOOR GROENTEN EN FRUIT . Agro" .Sorteermachine Fruit: . . de). "Koewa".Hoogwerker/ladder: Bachert . .Schuddder Wacker electro schudder ES8 .Sorteermachine Fruit: .Sorteermachine Fruit: “Treurniet” .Sorteermachine Fruit: "T.Sorteermachine Fruit: .Sorteermachine Fruit: “Wovebi” 42 .Sorteermachine Fruit: "Pro-Pak".Plukemmer: Dethon ." “Mammoet” “M.Sorteermachine Fruit: . .Sorteermachine Fruit: .Plukwagen Munckhoff Pluk-o-trak .Sorteermachine Fruit: "Schouten".Sorteermachine Fruit: "Otella".278 van 487 .Hoogwerker: K.Sorteermachine Fruit: .

.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 43 – 01 – VERPAKKINGSMACHINES VOOR GROENTEN EN FRUIT.: "Smits". . .Verpakkingsmachine: "Gotthardt".Verpakkingsmachine: "Jabelmann". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Verpakkingsmachine: "Lockwood". .279 van 487 . . .Verpakkingsmachine: "Skals".Verpakkingsmachine. .Verpakkingsmachine: "Dyna-Metric".Verpakkingsmachine: "Wickersheim".

van .Allround .P. .Frank Remoortere .J.Borga .Agro Techniek .W.Damcon . incl.Donkelaar .H.Dijk. bundelapparatuur . .Europa .Boula .Farm . .V.Bruner .Dokex .Berg.Asa Lift .Excelsior .Bärtschi .B.Biso .A.Dekker . van 44 – 03 – TUINBOUWOOGSTMACHINES .Compact .Doorn. .Baaijens .Blueberry .Barrault Lepine .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 44 – 01 – TUINBOUWOOGSTMACHINES. .H.F.M.G.Basrijs .B.Buyse 44 – 02 – TUINBOUWOOGSTMACHINES .Botman .Egedal .B.280 van 487 .Climax .B.A. .Bleinroth .Drimac .C.Diadem .Bamford .Demco .Alkemade .Amac .C.M.C.Coenders .Dofra . van der . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.A.G.

Horst .Lohman .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .C.Ploeger .Muncko .Lingardens .G. .Pixall .B.L.Kuxmann .Olimex .Hienen .Javo .Komplex .Perfect .Mas .Koppert .Krakei .Munckhof .M.Laureau .Janssens .Mullie .Leverton .M.Poel laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hageman .Graaff .Milco .Holaras .Ideal 44 – 04 – TUINBOUWOOGSTMACHINES .G.Nobelen .Langco .Hola .Nobels .Ortomec 44 – 05 – TUINBOUWOOGSTMACHINES .Kabe .J. van der Berg .HaBe / H.Nolte .Moni .Hooghe .Pierce .Meyer .Mangnus .Jamafa . .Hermes .K.281 van 487 .Holland Noordkop . .Labro .

ICE Fapro .N.Tumoba .Racco Mobile .Cyclop .Vecon .L.Strapex laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Selecta . de .O.Simon .Robot .Schrauwen .Doboy .SMCM .Rap .Ruzima 44 – 06 – TUINBOUWOOGSTMACHINES .Potveer .282 van 487 .Rustica .Thulo . .Rasspe .Wulf.Dekker .Smits .Rasspe . .R.Sam .Rokin .Thyregod .Wuhlmaus .Smit .Wolfs .Vries. de .V.Wilder .M.en bundelapparatuur .Reynolds .Porreau .Whitsed .A.Zweegers .S.Vogelenzang .Thilot .Schouten .Zijlstra Bind.Born .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Rumptstad .

Grasmaaier: "Allen".Grasmaaier: "Amouroux".Grasmaaier: "Bean".Grasmaaier: "Benac".Grasmaaier: "Bautz".Grasmaaier: "Bamford". .Grasmaaier: "Bakker-Hunt".C.Grasmaaier: “Agromet” . .B.Grasmaaier: "Amazone".Grasmaaier: "Aros".Grasmaaier: "Agrimeck". .Grasmaaier: "Aeckerli". .A.Grasmaaier: “Ämarot” .Grasmaaier: “Belarus” . WEILANDBLOTERS .Grasmaaier: "Baaijens". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grasmaaier: "Bamlett". . 45 – 02 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Algemeen".Grasmaaier: "Aktiv". . . .Grasmaaier: "Beacon". . . . .Grasmaaier: "Aster".". .Grasmaaier: "Agriter".Grasmaaier: "Albion". .Grasmaaier: "Agria". . . .". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 45 – 01 – GRASMAAIERS. .Grasmaaier: "Bauer".Grasmaaier: "Bedogni & Ferrari". .283 van 487 .S". . .Grasmaaier: "Anderson".Grasmaaier: “Aepinist” .Grasmaaier: “Armer” .Grasmaaier: "B.Grasmaaier: "Arvika". . .Grasmaaier: "Agincore".Grasmaaier: "A. 45 – 03 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Bartolini".Grasmaaier: "Agris".Grasmaaier: "Bächt". .Grasmaaier: "Bachtold". . . 45 – 04 – GRASMAAIERS . .Grasmaaier: “Atcoscythe” .Grasmaaier: "Allis-Chalmers".Grasmaaier: "Atilla". .Grasmaaier: "Agral".Grasmaaier: "Bellon".S. . .Grasmaaier: "B.Grasmaaier: "Aeli". . . incl.

laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grasmaaier: "Busatis V".Grasmaaier: "Berky".". . 45 – 07 – GRASMAAIERS . .Grasmaaier: “Carraro’ .Grasmaaier: "Busatis VI". .Grasmaaier: "Bolens". .Grasmaaier: "Bomford".Grasmaaier: “Carre” .284 van 487 . . . .Grasmaaier: "Busatis IX".Grasmaaier: “Broek.Grasmaaier: "Broekema".Grasmaaier: "Buchmühlen" .Grasmaaier: "Busatis III". 45 – 05 – GRASMAAIERS . . .Grasmaaier: "Bouyer". . van der” . 45 – 06 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Cama".Grasmaaier: "Breviglieri". . .Grasmaaier: "Camoscio".Grasmaaier: "Busatis I". 45 – 09 – GRASMAAIERS .L.Grasmaaier: "C.Grasmaaier: "Busatis VIII".A.Grasmaaier: "Bruns".Grasmaaier: "B. .Grasmaaier: "Busatis VII".T. .Grasmaaier: "Busatis IV".Grasmaaier: "Burg". . .Grasmaaier: "Borsari". . .Grasmaaier: "Busatis II".Grasmaaier: "Brielmeyer" .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grasmaaier: "Bertolini".V. .M. .Grasmaaier: "Bucker".Grasmaaier: "Case".". .L.Grasmaaier: “Bingo” . 45 – 08 – GRASMAAIERS . .Grasmaaier: "B.Grasmaaier: "Busatis X.".Grasmaaier: "Caldwell & Sons".Grasmaaier “Benassi” .Grasmaaier: "Berkenheger".F.Grasmaaier: “Bucher” . .Grasmaaier: “Buchtrup”. .E.Grasmaaier: “Bush Hog” .Grasmaaier: “Brinio”. .

Mc II".Grasmaaier: "Cormick.Grasmaaier: "Cormick. .Grasmaaier: "Cormick. .Grasmaaier: "Cormick.Grasmaaier: "Deutz-Fahr X".Grasmaaier: “Cosmag” .Grasmaaier: "Claas I".Grasmaaier: "Cormick. . . . . .Grasmaaier: "Collé". .Grasmaaier: “Clemens” . Mc IV". .Grasmaaier: "Deutz-Fahr IV". . .Grasmaaier: "Deutz-Fahr VII".Grasmaaier: "Deutz-Fahr II".Grasmaaier: "Claas II".Grasmaaier: "Deering".Grasmaaier: "Cormick.Grasmaaier: "Deutz-Fahr I". . 45 – 11 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Deutz-Fahr V". 45 – 15 – GRASMAAIERS . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . Mc X".Grasmaaier: "Cormick. Mc IX". Mc V". . Mc III". Mc VIII".Grasmaaier: "Dearborn".Grasmaaier: "Cockshutt". Mc VII". .Grasmaaier: "Cebeco". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grasmaaier: "Cehohocnha".Grasmaaier: "Claas V”. . .Grasmaaier: "Deutz-Fahr IX".Grasmaaier: "Claas IV". Mc VI".Grasmaaier: "Deutz-Fahr III". . Mc I". . 45 – 12 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Connel.Grasmaaier: "Deutz-Fahr VI".Grasmaaier: "Cormick. Mc".Grasmaaier: "Deines".Grasmaaier: "Claas III". .Grasmaaier: "Cormick. 45 – 13 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "David Brown". . . .Grasmaaier: "Cifomotor". .Grasmaaier: "Cormick.285 van 487 .Grasmaaier: "Deutz-Fahr VIII". . 45 – 14 – GRASMAAIERS . 45 – 10 – GRASMAAIERS .

Grasmaaier: "Fella II". .M".Grasmaaier: "Fahr II".Grasmaaier: “Entam” .Grasmaaier: "Famoa".286 van 487 .Grasmaaier: "Faucheuse".Grasmaaier: "Dolle".Grasmaaier: “Esterer” . .Grasmaaier: "Fella I".Grasmaaier: “Eurotec” 45 – 18 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Ferrari".Grasmaaier: “Ferguson. . . . . . . 45 – 17 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: “Farmax” .Grasmaaier: "Deutz-Fahr XIV". . .Grasmaaier: "Deutz-Fahr XV".Grasmaaier: "Fella III".Grasmaaier: "Ferri".Grasmaaier “Ebra” . . .S.Grasmaaier: "Fella V".Grasmaaier: "Deutz-Fahr XI".Grasmaaier: “Fendt” . .Grasmaaier: "Deutz-Fahr XIII".Grasmaaier: "Drago". .Grasmaaier: "Farendlose".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 45 – 16 – GRASMAAIERS . . .Grasmaaier: “Featherstone”\ 45 – 19 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Fella IV".” .Grasmaaier: "Essen". .Grasmaaier: "Fahr III".Grasmaaier: ”Flemstofte” . 45 – 20 – GRASMAAIERS . H” .Grasmaaier: “Flexythe” . . .Grasmaaier: "Fahr I".Grasmaaier: "Driel en van Dorsten". .Grasmaaier: "Fahr IV". . .Grasmaaier: "Duks".Grasmaaier: "Eberhardt".Grasmaaier: "Figaro". .Grasmaaier: "Deutz-Fahr XII". (van). laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Grasmaaier: "Eitrex".Grasmaaier: "Efka". . .Grasmaaier: "Ernesto". .Grasmaaier: "Dücker".Grasmaaier: "E.

Grasmaaier: "Hexa". "Grabo".Grasmaaier: “Hartmann” .Grasmaaier: “Hedes” .Grasmaaier: . .Grasmaaier: . .Grasmaaier: .Grasmaaier: "Hesston". . "Galfré".Grasmaaier: “Guerrini” . "Gallignani".Grasmaaier: .Grasmaaier: "Gravely".Grasmaaier: “Heumagd” . .Grasmaaier: "Ford/Schukken's".Grasmaaier: "Heag". "Gaterman". .F. "Garnier".Grasmaaier: "Hemos".Grasmaaier: "Herkules". . (A.Grasmaaier: "Holder". "Gaspardo".Grasmaaier: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . "Frost". "Gehl".Grasmaaier: .Grasmaaier: "Gutbrod". 45 – 21 – GRASMAAIERS . .Grasmaaier: "Hela".Grasmaaier: .Grasmaaier: "Homburg". . 45 – 22 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Herder". . "Goudland".Grasmaaier: . "Gerstner".Grasmaaier: "Hermeta". "Fortschritt". “Fort” "Frontoni". .Grasmaaier: .Grasmaaier: . .Grasmaaier: "Hornsby".B. .Grasmaaier: . .Grasmaaier: “Gyrax” . .Grasmaaier: .Grasmaaier: .Grasmaaier: "Hölzle". “Giralda” "Goldoni".Grasmaaier: "Gyrobroyeur".Grasmaaier: .Grasmaaier: "Haas".Grasmaaier “Horwood laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Grasmaaier: "Hagedorn". . .Grasmaaier: .Grasmaaier: "Holaras".Grasmaaier: "Hako". .Grasmaaier: "Gyro".Grasmaaier: "Hayter".Grasmaaier: “Heywang” .287 van 487 .W). .Grasmaaier: "Horndraulic". .Grasmaaier: "Haker & Co". .

"H.Grasmaaier: . .Grasmaaier: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grasmaaier: “Kaweco” .Grasmaaier: “Klema” .Grasmaaier: "Krupp". “Hume” "Hummel".Grasmaaier: "Kemper". "Hydrac". . .".Grasmaaier: . 45 – 25 – GRASMAAIERS .H. .Grasmaaier: "I.F.Grasmaaier: “Kömag” .Grasmaaier “Kosch” . 45 – 26 – GRASMAAIERS . "Hustler".Grasmaaier: "Krone".Grasmaaier: "I.Grasmaaier: "Jutlandia".Grasmaaier: "Jones".Grasmaaier: "Knotek".Grasmaaier: .W.Grasmaaier: "John Deere".Grasmaaier: "Konings".Grasmaaier: "J. “Hydrocut” 45 – 23 – GRASMAAIERS . .Grasmaaier: .Grasmaaier: “Ibbenbürener “ . .C.Grasmaaier: "Krone".Grasmaaier: "Junior". .Grasmaaier: "Krone". .288 van 487 . . . .Grasmaaier: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grasmaaier: "Jari".".Grasmaaier: “Kinkelder” .Grasmaaier: .C.H". . .Grasmaaier: “Jacobsen” . 45 – 24 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Jacobi". "Hürlimann".Grasmaaier: "Krone".Grasmaaier: “Knox” .Grasmaaier: "Kirsch". .Grasmaaier: "Keith". .Grasmaaier: "Kidd".Grasmaaier: .Grasmaaier: "Irus". .Grasmaaier: "Howard".".Grasmaaier: "Krone". .Grasmaaier: "Joskin". . "Humus".Grasmaaier: "Komatsu". .Grasmaaier: "Jolly". . .H.

45 – 30 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Kuhn III".Grasmaaier: "Maka".Grasmaaier “Landsberg” 45 – 29 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Kuhn IV".Grasmaaier: "Merz-Simplex".Grasmaaier: "Massey-Ferguson". .Grasmaaier: “Mads Amby” .Grasmaaier: "Landpride".Grasmaaier: "Kuhn I".Grasmaaier: "Lanz". .Grasmaaier: "Lanz".". .Grasmaaier: "Minneapolis".Grasmaaier: "Lebon".Grasmaaier: "L.Grasmaaier: "Lely".Grasmaaier: "Mayfield".Grasmaaier: "Kverneland". .Grasmaaier: "Kyoritsu".Grasmaaier: "Mentor".Grasmaaier: "Major". .Grasmaaier: "Matrot". . .Grasmaaier: "Mengele". . .Grasmaaier: “Morrison” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grasmaaier: “Maucher” .289 van 487 . .Grasmaaier: "Lupat". . . .Grasmaaier: “Mathiiaut” .Grasmaaier: "Lamator".Grasmaaier “Morgnieux” .Grasmaaier: "Mipa".F.Grasmaaier: "Laverda". . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grasmaaier: "Marangon".Grasmaaier: "Kuhn II".E. . 45 – 31 – GRASMAAIERS . 45 – 28 – GRASMAAIERS . . .Grasmaaier: "Kubota".Grasmaaier: "Mayaka".Grasmaaier: "Landré & Glinderman". 45 – 27 – GRASMAAIERS . .Grasmaaier: "Lister". . . . . .Grasmaaier: "Loyds". . .Grasmaaier: "Massey-Harris". 45 – 32 – GRASMAAIERS . .

.Grasmaaier: “Querry” .Grasmaaier: "Pöttinger".Grasmaaier: "Ozyatajanli".Grasmaaier: "Newton".Grasmaaier: .Grasmaaier: "Oliver". . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .290 van 487 . .Grasmaaier: . . "Mowal".Grasmaaier: "Prela". .Grasmaaier: « Rietmaaiers : A t/m Z » .Grasmaaier: "Ransomes".Grasmaaier: "Nuova". "Motrac".Grasmaaier: "Perfect". . .Grasmaaier: "Olbi". "Mowing" 45 – 33 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "National".Grasmaaier: "Normag".Grasmaaier: "Pennington". 45 – 37 – GRASMAAIERS . . . "Moto".Grasmaaier: "Puzenat".Grasmaaier: "Portmann". 45 – 36 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: .Grasmaaier: "Pionier".Grasmaaier: .Grasmaaier: "New-Idea".Grasmaaier: “Procomas’ . .Grasmaaier: "Pierce". "Moty". .Grasmaaier: "Pézet".Grasmaaier: "Mörtl". . . . .Grasmaaier: “Pancaldi” .Grasmaaier: "Orsi". . 45 – 34 – GRASMAAIERS . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grasmaaier: "New-Holland". .Grasmaaier: .Grasmaaier: "Praesto".Grasmaaier: "Rapid". “Mott” "Motokov". . .Grasmaaier “Napier”. .Grasmaaier: “Nibbi” 45 – 35 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Owatonna".Grasmaaier: "Osborne".Grasmaaier: .Grasmaaier: "Niemeyer".Grasmaaier: "New-Holland".Grasmaaier: .

Grasmaaier: "Schouten".L.Grasmaaier: "Reform".Grasmaaier: "Sitrex".Grasmaaier: “Salfre” .Grasmaaier: "Rasant". .Grasmaaier: "Sacks". .Grasmaaier: "Rotex".Grasmaaier: "S. . .Grasmaaier: "Rousseau". . . .Grasmaaier: "Sip".Grasmaaier: “Sauter” .Grasmaaier: "Someca".Grasmaaier: "Seppi". . . .Grasmaaier: "Rotozeis".Grasmaaier: "Rekord".Grasmaaier: "Somerset" .Grasmaaier: "Schellenkens".Grasmaaier: “Rivierre Casalis. .Grasmaaier: "Sovema".C.A.Grasmaaier: "Sinke". . .Grasmaaier: "Somercut". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grasmaaier “Solo”. 45 – 39 – GRASMAAIERS . . .”. 45 – 40 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Skurup" .Grasmaaier: "Schanzlin". .M. (Gebr. .Grasmaaier: "Schumacher".).Grasmaaier: "Ridder". . . .Grasmaaier: "Roffo".Grasmaaier: “Shanter” .Grasmaaier: “Schepers” .Grasmaaier: "Rivet-Eze" . 45 – 38 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Roacoup".). Mowal". . .Grasmaaier: “Rotocycle” .Grasmaaier: “Simag” . .Grasmaaier: "Schukken's". .Grasmaaier: “S.M. .Grasmaaier: "Slash". .Grasmaaier: “Schieferstein” .Grasmaaier: "Rasspe".Grasmaaier: “Rowse” .Grasmaaier: "Rotina". .Grasmaaier: "Scarabeo".Grasmaaier: "Roto-Speed". .291 van 487 .Grasmaaier: "Robin".Grasmaaier: “Roto Broijers” . (C.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .

Grasmaaier: "T.V. .Grasmaaier: "V. .Grasmaaier: "Ubaldi".K. 45 – 41 – GRASMAAIERS . .Grasmaaier: "Tijhuis".Grasmaaier: "Taarup".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .".Grasmaaier: . .Grasmaaier: "Trioliet".Grasmaaier: “Ugerlose” . . . .Grasmaaier: "T.E. 45 – 44 – GRASMAAIERS laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grasmaaier: "Versluis". .Grasmaaier: “Vieta-Kaye” . .R.Grasmaaier: "Vogel-Noot".Grasmaaier: "Sturm".Grasmaaier: "Super-National".Grasmaaier: "Unie". .Grasmaaier: "Texhonpommnopt". . .Grasmaaier: “Sunflower” .N. "Steyr".Grasmaaier: "Suize".Grasmaaier: "Teagle".Grasmaaier: . . "Stoll".B. .Grasmaaier: “Spragelse” "S. .Grasmaaier “Tielburger” . .Grasmaaier: .292 van 487 .Grasmaaier: "Tullos".Grasmaaier: "Tornado". . . . “Star” "Stauss".Grasmaaier: "Toro".Grasmaaier “Tiki .Grasmaaier: "Vado".Grasmaaier: "Trebo". 45 – 43 – GRASMAAIERS .Grasmaaier: "Turner". .Grasmaaier: "Valpadana". .".Grasmaaier: "Twose".Grasmaaier: .Grasmaaier: "Thomas". "Stensballe".". 45 – 42 – GRASMAAIERS .T.Grasmaaier: .Grasmaaier: “Tive” .Grasmaaier: "Tonutti". .Grasmaaier: "Stocky-Schnitz".Grasmaaier: "Trilo".Grasmaaier: “Vigolo” .E.Grasmaaier: "Viking".Grasmaaier: . .". .

.Grasmaaier: . .Grasmaaier: "Votex V".Grasmaaier: "Yamamoto & Co LTD). 45 – 48 – GRASMAAIERS . 45 – 49 – GRASMAAIERS laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . 44 en 45 .Grasmaaier: "Votex II".Grasmaaier: "Zweegers VII".Grasmaaier: "Wamel".Grasmaaier: "Zweegers III".Grasmaaier: “Wylic”. "Vicon V" . 43. "Vicon IV" .Grasmaaier: “Zaga” .Grasmaaier: "Willibald". .Grasmaaier: “Wiesel . .Grasmaaier: "Westerasmaskiner".Grasmaaier: "Zuylen". .Grasmaaier: "Wijk".Grasmaaier: "Zweegers V". "Vicon II" . . 45 – 46 – GRASMAAIERS . .Grasmaaier: "Zweegers I".Grasmaaier: “Weideman” . . . . . "Vicon III" . . zie dozen 42.Grasmaaier: "Votex I".Grasmaaier: "Zweegers IX".Grasmaaier: "Zweegers VI" . . .Grasmaaier: "Welger".Grasmaaier: “Weed-Eater” .Grasmaaier: “Wartsila” . 45 – 47 – GRASMAAIERS . .Grasmaaier: "Zweegers IV". .Grasmaaier: . (van)” .Grasmaaier: .Grasmaaier: "Zweegers II".Grasmaaier: "Wilma". . .Grasmaaier: "Zijlstra". .Grasmaaier: .Grasmaaier: "Vicon I" .Grasmaaier: "Zweegers VIII".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . (van). . 45 – 45 – GRASMAAIERS .293 van 487 .Grasmaaier: "Votex IV".Grasmaaier: "Zweegers X".Grasmaaier: "Votex III". .Grasmaaier: "Zetor".Grasmaaier: "Zweegers". .Grasmaaier: "Wissekerke".Grasmaaier: "Wilder".Grasmaaier: “Woods” . .

"Zweegers XIV". .Grasmaaier: "Zweegers XIX".Grasmaaier: . .Grasmaaier: "Zweegers XX".294 van 487 . "Zweegers XII". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Zweegers XIII".Grasmaaier: "Zweegers XVIII". 45 – 50 – GRASMAAIERS . .Grasmaaier: "Zweegers XVII".Grasmaaier: "Zweegers XVI".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . . "Zweegers XV".Grasmaaier: .Grasmaaier: .Grasmaaier: .Grasmaaier: "Zweegers XI".

Hooibouw: "Amouroux".Hooibouw: "Baas". . . .Hooibouw: "Agricole" . . . .Hooibouw: "Boots".". . . 46 – 03 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .T.Hooibouw: "Agrico / Dening". .Hooibouw: "Bosch".Hooibouw: "Bucher". .Hooibouw: "Allis-Chalmers".Hooibouw: "Brillion".Hooibouw: "Borga".Hooibouw: "Bruns". .Hooibouw: "Bayerische Pflugfabrik". .Hooibouw “Alberts” . . 46 – 04 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Blanch". .Hooibouw: "Claessens & Zoon".Hooibouw: “Bean” .Hooibouw: "Arma".Hooibouw: "Bruno". .".Hooibouw: "Bamfords".Hooibouw: "Borsari".Hooibouw: "Claas".Hooibouw: "Bruin & Zn.Hooibouw: "Albion". (Giovanni).R. . .Hooibouw: "Ava".Hooibouw: "Alfa-Laval".Hooibouw: “Catchpole” .Hooibouw: "Blackstone".Hooibouw: "Braun-Heuteufel".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 46 – 01 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Buchtrup".Hooibouw: “Acrobat” .Hooibouw: “Bamlett” . .Hooibouw: “Agromet” . . .Hooibouw: "Algemeen" . .Hooibouw: "Bentall".Hooibouw: "A. .295 van 487 . .Hooibouw: "Agrar".Hooibouw: "Case".Hooibouw: "Bautz".Hooibouw: "Akkerman & van der Hoef". 46 – 02 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Boeke".Hooibouw: "Belloni".Hooibouw: "Almak". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Hooibouw: "Aebi". . . . . . .

.".Hooibouw: "Diadem". Mc.Hooibouw: "Essen".Hooibouw: “Emi” .Hooibouw: "Farendlose".Hooibouw: "Deutz IV".Hooibouw: "Fahr". . .Hooibouw: "Dechentreiter". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . . .II” . .Hooibouw: "Cormick.Hooibouw: "Deering".Hooibouw: "Cockshutt". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Hooibouw: "Faber".Hooibouw: "Cormick.Hooibouw: "Efka" . . Mc. .M. . . .Hooibouw: "Faneuse". Mc.Hooibouw: “Daling” .Hooibouw: "Cormick. zie doos 07.Hooibouw “Dronningborg” . Mc.Hooibouw: "Farmhand". zie dozen 10 t/m 13.Hooibouw: "Faucheux".Hooibouw: "David Brown".V”.IV”.Hooibouw: "Climax".Hooibouw: "Exelsior". 46 – 06 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .296 van 487 .Hooibouw: "Drido".Hooibouw: "Dalco". 46 – 05 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Dion". Mc.Hooibouw: "Dening".Hooibouw: "Cormick. .Hooibouw: "Cormick.Hooibouw: "Deutz I".F.Hooibouw: "Deutz II". . .Hooibouw: “Eicher” . . .Hooibouw: "Dollé". . .III”.Hooibouw: "Deutz V". 46 – 09 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . . . . 46 – 08 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Deutz III".Hooibouw: "Faco".Hooibouw: "Eureka".Hooibouw: "E. .Hooibouw: “Ducker” 46 – 07 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . .I”.Hooibouw: "Farendlose". .Hooibouw: "Deutz".

.Hooibouw: "Field-Force".297 van 487 .Hooibouw: "Fahr XVI".Hooibouw: "Fahr XVIII".Hooibouw: "Fella X". . .Hooibouw: "Fella I". . 46 – 11 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: “Fort” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hooibouw: "Fahr XIX".Hooibouw: "Feldblank".Hooibouw: "Fahr X".Hooibouw: "Ford" . .Hooibouw: "Fahr VIII".Hooibouw: "Fahr IX". . 46 – 10 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . 46 – 12 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Fella V". . .Hooibouw: "Fahr XIV". 46 – 14 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . . .Hooibouw: "Fahr XV".Hooibouw: "Fella IV". . .Hooibouw: "Fella III".Hooibouw: "Fahr XVII".Hooibouw: "Fella VI". 46 – 15 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Favoriet". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Hooibouw: "Fella II". .Hooibouw: "Fahr XI". .Hooibouw: "Fahr V".Hooibouw: "Fella VII".Hooibouw: "Fahr IV".Hooibouw: "Fahr II".Hooibouw: "Fahr XII". 46 – 13 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Fahr I".Hooibouw: "Fichet-Fréres".Hooibouw: "Fahr XIII".Hooibouw: "Fella VIII". . . .Hooibouw: "Fella IX". . .Hooibouw: "Fahr VII". .Hooibouw: "Fahr XX". .Hooibouw: "Fahr VI". . . . . 46 – 16 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Fahr III".

Hooibouw: "Heidenia". .Hooibouw: "Hienen". .Hooibouw: "Hinde". .Hooibouw: "Heuteufel".Hooibouw: "Heurabe".Hooibouw: "Hola".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Hooibouw: "Harder".Hooibouw: "Haco". "Frost". . .Hooibouw: .Hooibouw: “Heus”.Hooibouw: "Hassey-Ferguson". "Galfre".Hooibouw: "Helwig".Hooibouw: "Hagedoorn".Hooibouw: "Gutbrod". 46 – 18 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: .Hooibouw: "Fortschritt".Hooibouw: "Habo". .Hooibouw: . "Griese” 46 – 17 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Gustin".Hooibouw: "Heuma".Hooibouw: . .Hooibouw: “Horn” .Hooibouw: "Hubert". 46 – 19 – HOOIBOUWWERKTUIGEN laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hooibouw: “Horsch Rake” .Hooibouw: "Heuraupe" .Hooibouw: "Hume".Hooibouw: . . “Gehl” "Gloster".Hooibouw: "Grimme". . . . . .Hooibouw: . .Hooibouw: .Hooibouw: .Hooibouw: "Hoopman". . "Fortuna". .Hooibouw: “Huizinga” . "Franken & van Weel".Hooibouw: . . "Gallignani".Hooibouw: "Herkules". . .Hooibouw: “Howard” .Hooibouw: "Haring".Hooibouw: "Hooiknecht". .Hooibouw: "Haycon".Hooibouw: "Heublitz". .Hooibouw: .298 van 487 .Hooibouw “Heag” . . .Hooibouw “Horwood” . “Gard” "Garnier".Hooibouw: “Heumagd” .

Hooibouw: .Hooibouw: "Kuhn I".Hooibouw: "Kebro". .Hooibouw: "Krone". . . . .Hooibouw: "Kuhn XI".".Hooibouw: . zie dozen 22.Hooibouw: "Jones". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .F. "Jarmain's". 46 – 20 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . . 46 – 21 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Kuhn II". . .).K. “Italo Svizzera” "Jacobi".Hooibouw: .".Hooibouw: "Kongskilde". (Le J.M.Hooibouw: .Hooibouw: "Kuhn III".".Hooibouw: "Kuhn VIII".Hooibouw: "K.Hooibouw: "Ibbenburener.Hooibouw: "Kuhn IX".Hooibouw: .Hooibouw: “Kurbelmax” . "Ipsa". 46 – 24 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . "J.Hooibouw: "John Deere".Hooibouw: "Kuhn IV".Hooibouw: .Hooibouw: "Krupp". . "Jauannet".Hooibouw: "Käsler". . . "Javelotteur".299 van 487 .Hooibouw: "Köla".F.Hooibouw . .Hooibouw: "Kuhn". . "I. 23 en 24 . .Hooibouw: "Kuhn V". .Hooibouw: "Kromag".Hooibouw: "Kuhn VI". 46 – 23 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . .Hooibouw: .C.Hooibouw: "Kverneland".Hooibouw: "Johnstone".Hooibouw: .Hooibouw: "Kemper" .Hooibouw: "Kuhn X". .H.Hooibouw: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . 46 – 22 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw “Kidd”. .Hooibouw: "Kuhn VII".Hooibouw: "Krüger".Hooibouw: . . "Johnes". "Indispensable"." "Ideale". .

Hooibouw: “Miniblitz” .S.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . 46 – 25 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Massey-Ferguson". .Hooibouw: "Lely IV". .Hooibouw: "Kuhn XII".Hooibouw: "Lanz".Hooibouw “Motokov” .Hooibouw: “Mads-Amby” . . .” .Hooibouw: "Lien".Hooibouw: "Moyen". "Kuhn XV".Hooibouw: "Mélotte".Hooibouw: "Lince".".Hooibouw: "Mentor" .Hooibouw: “Landreus” .Hooibouw: "Lely VI".Hooibouw: "Massey-Harris. "Kuhn XIV". .Hooibouw: "Lely I". .Hooibouw: "Lister". . . .Hooibouw: "Messer” . . . .Hooibouw: "Linda". . . . .Hooibouw: "Lely III". "Kuhn XIII".Hooibouw: "Mount".Hooibouw: "Laverda". . .F.Hooibouw: "Mörtl". . zie doos 26 .Hooibouw: "Landsberg".Hooibouw: "Lohmann".300 van 487 . . .Hooibouw: "L. .Hooibouw: "Meyer's". .Hooibouw: .Hooibouw: "Lamator". .Hooibouw: "Matrot".Hooibouw: "Martin". 46 – 27 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Landré & Glinderman" .Hooibouw: “M.Hooibouw: "Lely V".Hooibouw: "Lely". .Hooibouw: .Hooibouw: .Hooibouw: "Martens".Hooibouw: "Lely II". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hooibouw: "Major". 46 – 26 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Leegte".E.Hooibouw: "Mulag".Hooibouw: "Miedema".

Hooibouw: “Pöttinger VI” 46 – 32 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . . . .".Hooibouw: “Niemeyer I” .Hooibouw: "Pézet IV". 46 – 31 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Pézet III".Hooibouw: “Pöttinger I” .). zie doos 19.L.301 van 487 .Z.). .R.Hooibouw: "Penninga".Hooibouw: “Neuero”.Hooibouw: "Nicholson". (P. .Hooibouw: “Niemeyer II” . .Hooibouw: "Nederlandse Artillerie Inrichting".Hooibouw: “Niemeyer III” . 46 – 33 – HOOIBOUWWERKTUIGEN laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Z. .Hooibouw: "New-Idea".Hooibouw: "Poiesz.Hooibouw: “Pöttinger III” .K. .Hooibouw: "Prins". .Hooibouw: “National Elektro” .Hooibouw: "Oranje". . . zie doos 31.Hooibouw: "Puzenat". .A.Z.Hooibouw: “Niemeyer IV” . .Hooibouw: "Premier". . . .Hooibouw “Overum” 46 – 29 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "New-Holland" .Hooibouw: "P.Hooibouw: "Otma". (P.Hooibouw: "Pierce". .Hooibouw: "Niemeyer". .Hooibouw: "Oliver". (P.Hooibouw: "Pézet II". . .Hooibouw: "Pézet I". . .Hooibouw: “Niemeyer V” 46 – 30 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Passat".Hooibouw: "O.Hooibouw: "Perfect".".M.Hooibouw: “Pöttinger V” .).folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 46 – 28 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . .Hooibouw: "Paterson".Hooibouw: "Pöttinger".Hooibouw: "Polyp". (P.Z.).Hooibouw: “Pöttinger II” .Hooibouw: “Pöttinger IV” .

302 van 487 .Hooibouw "Rabewerk".Hooibouw: "Sulky-Rakes".Hooibouw: . "Ripley" “Roelema” "Roffo". .Hooibouw: "Somerset". "Rastrelli". 46 – 35 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Stanhay". .Hooibouw: "Simma". .Hooibouw: . "Rota" “Rotac”.Hooibouw: .Hooibouw: "Someca".Hooibouw: .” 46 – 34 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: .Hooibouw: . "Rasspe". . .Hooibouw: "Sonnenrad".I.Hooibouw: "S.Hooibouw: “Sacon” . (van der).Hooibouw: .Hooibouw: "Seko". .Hooibouw: . . .Hooibouw: "Strela".Hooibouw: . . .Hooibouw: . "Ranghinatore".R. . . "Richter". "Rapid".Hooibouw: "Steininger". "Ransomes".Hooibouw: "Stalder".".Hooibouw: .Hooibouw: "Seta".Hooibouw: . .B.Hooibouw: .Hooibouw: .Hooibouw: "Star".Hooibouw: "Stoll".P.Hooibouw: “Schellekens” .Hooibouw: "Streif".Hooibouw: "Sitrex".Hooibouw: "Schrijver". "Rafa".Hooibouw: “Slam” . "Rau".Hooibouw: "Strautmann". .M.Hooibouw: "Smart's". “Reco” "Reform" “Remy”. "Rotor" “R. .” .Hooibouw: .Hooibouw: “Salfre” .Hooibouw: . .Hooibouw: "Sluis".Hooibouw: . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Hooibouw: "S.Hooibouw: . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Rotex".Hooibouw: "Saxonia" .Hooibouw: .

46 – 38 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: .". .Hooibouw: . . . 46 – 37 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . "Teupenia".Hooibouw: "Vicon VIII".Hooibouw: .Hooibouw: "Vermeer". .Hooibouw: "Vicon XV".Hooibouw: .Hooibouw: "Vicon XVI".Hooibouw: "Vicon X". 46 – 39 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .".Hooibouw: "Vicon II".Hooibouw: "Vicon VII".Hooibouw: "Ventzki". "Tonutti".Hooibouw: "Universal". . .V.Hooibouw: "Taarup". "Triangle". .Hooibouw: .B.Hooibouw: "Vicon III". . .Hooibouw: .Hooibouw: "Unifarm".Hooibouw: "Vicon XII".Hooibouw: .Hooibouw: "Vicon IX".” .303 van 487 .N.Hooibouw: "Veenhuis".Hooibouw: . . .Hooibouw “V. .Hooibouw: "Ugerlose". "TedderVent".Hooibouw: "V.Hooibouw: "Vicon XIII". . . 46 – 40 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: . 46 – 41 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Vicon XI".Hooibouw: . .Hooibouw: "Vicon IV". “Tullos” "Turbo". "Teagle". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hooibouw: "Vicon VI".Hooibouw: "Vicon XVII". .A. 46 – 36 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . . .E. "Technopromimport".Hooibouw: "Vicon I".Hooibouw: "Vicon V".D.Hooibouw: "Unie". "T. . "Typhoon". .Hooibouw: "Veldkoning".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Hooibouw: "Vicon XIV".

.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Hooibouw: "Zweegers V". .Hooibouw: "Victoria".Hooibouw: "Zweegers II".Hooibouw: "Vicon XIX".Hooibouw: "Vicon XX".Hooibouw “Ze-We” 46 – 45 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . .Hooibouw: "Welger". . .304 van 487 .Hooibouw: "Vicon XXI".Hooibouw: "Wrekin". . .Hooibouw: "Zweegers IV". . . . . .Hooibouw. 46 – 42 – HOOIBOUWWERKTUIGEN . . .Hooibouw: "Zweegers III".Hooibouw: “Weichel” .Hooibouw: "Vicon XXIV".Hooibouw: "Vicon XXVIII". . . . . . 46 – 44 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Zweegers IX".Hooibouw: "Vicon XXIII".Hooibouw: "Vicon XVIII". .Hooibouw: "Zweegers X".Hooibouw: "Vicon XXV". .Hooibouw: "Viking" .Hooibouw: “Viska”. .Hooibouw: "Wilder".Hooibouw: "Vicon XXVI". .Hooibouw: "Zweegers VI".Hooibouw “Zaga” . .Hooibouw: “Wartsila”.Hooibouw: "Webb".Hooibouw: "Westfalia". .Hooibouw: "Zweegers VII".Hooibouw: "Vicon XXVII".Hooibouw: "Zweegers I". 46 – 43 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Ysta". 46 – 46 – HOOIBOUWWERKTUIGEN .Hooibouw: "Vitello".Hooibouw: "Zweegers VIII". . "Wilkinson". .Hooibouw: "Zachaltrac".Hooibouw: "Wolf". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Hooibouw: "Vicon XXII".Hooibouw: "Vogel & Noot" .

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

46 – 47 – HOOIBOUWWERKTUIGEN - Hooibouw: "Zweegers XI". - Hooibouw: "Zweegers XII". - Hooibouw: "Zweegers XIII". - Hooibouw: "Zweegers XIV". - Hooibouw: "Zweegers XV".

laatste actualisering: 12-12-2008

blz.305 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

47 – 01 – HOOIBOUW / LADERS - Hooibouw / Lader: "Alfa-Laval". - Hooibouw / Lader: "Baas". - Hooibouw / Lader: "Bamford". - Hooibouw / Lader: "Banss". - Hooibouw / Lader: "Barford". - Hooibouw / Lader: "Bautz". - Hooibouw / Lader: "Bayerische Pflugfabrik". - Hooibouw / Lader: "Brown". - Hooibouw / Lader: "B.v.L.". - Hooibouw / Lader: "B.Z.B.". - Hooibouw / Lader: "Case". - Hooibouw / Lader: "Ceres". - Hooibouw / Lader: "Cook". - Hooibouw / Lader: "Cormick". - Hooibouw / Lader: "Cutlift". - Hooibouw / Lader: "Diadem". 47 – 02 – HOOIBOUW / LADERS - Hooibouw / Lader: "Eclair". - Hooibouw / Lader: "Efka". - Hooibouw / Lader: "Eicher". - Hooibouw / Lader: "Eureka". - Hooibouw / Lader: "Fahr". - Hooibouw / Lader: "Fella". - Hooibouw / Lader: "Fortschritt". - Hooibouw / Lader: "Frato". - Hooibouw / Lader: "Främix". - Hooibouw / Lader: "Frost". - Hooibouw / Lader: "Gray's". - Hooibouw / Lader: "Groenewegen" - Hooibouw / Lader: “Haco” - Hooibouw / Lader “Holaras”. - Hooibouw / Lader: "Hosier". - Hooibouw / Lader: "Hueber". - Hooibouw / Lader: "Hume". 47 – 03 – HOOIBOUW / LADERS - Hooibouw / Lader: "John Deere". - Hooibouw / Lader: "Kromag". - Hooibouw / Lader: "Kula". - Hooibouw / Lader: "Kverneland". - Hooibouw / Lader: "Lanz", (H.). - Hooibouw / Lader: "Lohmann". - Hooibouw / Lader: "Mallinger", (Franz). - Hooibouw / Lader: "Mansaver". - Hooibouw / Lader: "Mechanaid". - Hooibouw / Lader: "Mengele". - Hooibouw / Lader: "Mipa". - Hooibouw / Lader: "New-Idea".
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.306 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Hooibouw / Lader: - Hooibouw / Lader: - Hooibouw / Lader: - Hooibouw / Lader:

"New-Holland". "Noirot & Fils" “Oberberger” "Ogele".

47 – 04 – HOOIBOUW / LADERS - Hooibouw / Lader: "Perry". - Hooibouw / Lader: "PeWo". - Hooibouw / Lader: "Pöttinger". - Hooibouw / Lader: "Quicker". - Hooibouw / Lader: “Rake” - Hooibouw / Lader: “Rateau” - Hooibouw / Lader: "Richard & Cie", (P.). - Hooibouw / Lader: "Ritchie". - Hooibouw / Lader: “Salopian” - Hooibouw / Lader: “Shear mow” - Hooibouw / Lader: "S.K.H. & Son". - Hooibouw / Lader: "Spadework". - Hooibouw / Lader: "Steketee". - Hooibouw / Lader: "Stille". - Hooibouw / Lader: "Taskers". - Hooibouw / Lader: "Tebbe". - Hooibouw / Lader “Telma” - Hooibouw / Lader: "Teupenia". - Hooibouw / Lader: "Tisle". - Hooibouw / Lader: “Tollarp” - Hooibouw / Lader: "Unila". - Hooibouw / Lader: "Vicon". - Hooibouw / Lader: "Walley". - Hooibouw / Lader: "Wifo". - Hooibouw / Lader: "Zentro". - Hooibouw / Lader: "Zwaam". - Hooibouw / Lader: "Zijstra & Bolhuis".

laatste actualisering: 12-12-2008

blz.307 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

48 – 01 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: "Algemeen". - Ruw/Kuilvoer: "Aalten". - Ruw/Kuilvoer: "A.C.B.". - Ruw/Kuilvoer: "A.G.M.". - Ruw/Kuilvoer: “Ageskov” - Ruw/Kuilvoer: "Agliari". - Ruw/Kuilvoer: “Agram” - Ruw/Kuilvoer: "Agri-Trading". - Ruw/Kuilvoer: "Agriwest". - Ruw/Kuilvoer: "Agromix". 48 – 02 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: “Akra” - Ruw/Kuilvoer: “Alimix” - Ruw/Kuilvoer: "Almag". - Ruw/Kuilvoer: "Alouette". - Ruw/Kuilvoer: "Ammersken". - Ruw/Kuilvoer: "A.P". - Ruw/Kuilvoer: "Appel". - Ruw/Kuilvoer: "Arco". - Ruw/Kuilvoer: "Atkinson's". - Ruw/Kuilvoer: "Audureau I". - Ruw/Kuilvoer: "Audureau II" . - Ruw/Kuilvoer: "Audureau III". - Ruw/Kuilvoer: "Avieh". 48 – 03 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: "Baas". - Ruw/Kuilvoer: "Badger". - Ruw/Kuilvoer: "Bamlett". - Ruw/Kuilvoer: "Barenburg". - Ruw/Kuilvoer: "Bazzoli". - Ruw/Kuilvoer: "B.B.F". - Ruw/Kuilvoer: "Beaver", (Hayter). - Ruw/Kuilvoer: "Beco". - Ruw/Kuilvoer: "Bélair". - Ruw/Kuilvoer: "Berkel” - Ruw/Kuilvoer: “Bicieffe” - Ruw/Kuilvoer: "Big Dutchman” - Ruw/Kuilvoer: “Biso” - Ruw/Kuilvoer: "Boer", (de). - Ruw/Kuilvoer: "Bomi". - RuwKuilvoer: “Bos” - Ruw/Kuilvoer: "Brillion" - Ruw/Kuilvoer: “Brinio”. - Ruw/Kuilvoer: "B.S.L". - Ruw/Kuilvoer: "Busatis". - Ruw/Kuilvoer: “Buts”
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.308 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

48 – 04 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: "B.v.L. I". - Ruw/Kuilvoer: "B.v.L. II". - Ruw/Kuilvoer: "B.v.L. III". - Ruw/Kuilvoer: "B.v.L. IV". 48 – 05 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: "Cacquevel". - Ruw/Kuilvoer: "Cadigrif". - Ruw/Kuilvoer: "Calhoun". - Ruw/Kuilvoer: "Case". - Ruw/Kuilvoer: “Castel” - Ruw/Kuilvoer: "Cebeco". - Ruw/Kuilvoer: "Ceres". - Ruw/Kuilvoer: "Claas". - Ruw/Kuilvoer: "Clay". - Ruw/Kuilvoer: "Cobey". - Ruw/Kuilvoer: "Collé". - Ruw/Kuilvoer: "Colos". - Ruw/Kuilvoer: "Comag". - Ruw/Kuilvoer: “Cormall” - Ruw/Kuilvoer: “Cycloon” 48 – 06 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer “Dalla-Bona” - Ruw/Kuilvoer: "Dessibenne". - Ruw/Kuilvoer: "Diadem". - Ruw/Kuilvoer: "Dieteg". - Ruw/Kuilvoer: "D.L.G.". - Ruw/Kuilvoer: "Desigrif" - Ruw/Kuilvoer “Dosimat”. - Ruw/Kuilvoer: "Dücker". - Ruw/Kuilvoer: "Duks". - Ruw/Kuilvoer: "Duport". - Ruw/Kuilvoer: "Dijkstra", (Lieuwe). - Ruw/Kuilvoer: "Easi-Feeding". - Ruw/Kuilvoer: "Eberhardt". - Ruw/Kuilvoer: "Econ” - Ruw/Kuilvoer: "Enba” - Ruw/Kuilvoer: "Enfarm". - Ruw/Kuilvoer “Ensiloader” - Ruw/Kuilvoer: "Elko". - Ruw/Kuilvoer: "Euro-Farm" - Ruw/Kuilvoer “Euromac”. - Ruw/Kuilvoer: "Excellent". 48 – 07 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: “Fahr” - Ruw/Kuilvoer: "Farco". - Ruw/Kuilvoer: "Faresin".
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.309 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer:

"Farmhand". "Farmex". "Feed-o Matic". "Fella". "Fliegl" “Floristan”. “Fortschritt” "Frasto". "Froment & Co LTD". "Fullwood”

48 – 08 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer “Gandellini” - Ruw/Kuilvoer: "Gehl". - Ruw/Kuilvoer: "Genap". - Ruw/Kuilvoer: "Gerrik". - Ruw/Kuilvoer: "Gigant". - Ruw/Kuilvoer: “Gilioloi” - Ruw/Kuilvoer: "GomAg". - Ruw/Kuilvoer: "Goudland" - Ruw/Kuilvoer: “Grassner” - Ruw/Kuilvoer: “Grimme” - Ruw/Kuilvoer: “Growi” - Ruw/Kuilvoer: “Gruau” - Ruw/Kuilvoer: “Gruse” - Ruw/Kuilvoer: "Guima". - Ruw/Kuilvoer: "Hagedorn". - Ruw/Kuilvoer: "Hardstaal". - Ruw/Kuilvoer: “Hardi - Ruw/Kuilvoer: "Hawe". - Ruw/Kuilvoer: “Hedomat” - Ruw/Kuilvoer: "Heide", ( H.v.d.). 48 – 09 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: "Henderson". - Ruw/Kuilvoer: "Herborg". - Ruw/Kuilvoer: "Hermes". - Ruw/Kuilvoer: "Heywang". - Ruw/Kuilvoer: "Hesston". - Ruw/Kuilvoer: “Hesta” - Ruw/Kuilvoer: "Himel". - Ruw/Kuilvoer: "Hi-Spec.". - Ruw/Kuilvoer: "Hoka-Farm". - Ruw/Kuilvoer: "Holaras I". - Ruw/Kuilvoer: "Holaras II". - Ruw/Kuilvoer: "Holaras III". 48 – 10 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: "Holmer", (Alfons). - Ruw/Kuilvoer: “Horse Friend”
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.310 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Ruw/Kuilvoer - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer:

“Horwood” "Hoving". "HoWema-Comppig". "H.P.". “Hunt” "Husmann", (Gerhard). "Hydro-Silo-Boy". "I.H.C.". “Ipsam” "Jamesway.” "J.C.B.” "Jeantil" “J.F”. "J.L.". "John Deere". "Joskin". "J.O.Z.".

48 – 11 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: "Kamrobuust". - Ruw/Kuilvoer: "Kaweco". - Ruw/Kuilvoer: "Keenan". - Ruw/Kuilvoer: "Kemper". - Ruw/Kuilvoer: "Kleine". - Ruw/Kuilvoer: "Kidd". - Ruw/Kuilvoer: "Krone". - Ruw/Kuilvoer: "Kuhn I". - Ruw/Kuilvoer: "Kuhn II". - Ruw/Kuilvoer: "Kuhn III". - Ruw/Kuilvoer: "Kverneland". 48 – 12 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: "Landsberg". - Ruw/Kuilvoer “Lecomte” - Ruw/Kuilvoer: "L.G.". - Ruw/Kuilvoer: "Lien". - Ruw/Kuilvoer: "Lister". - Ruw/Kuilvoer: "Logifeed". - Ruw/Kuilvoer: "Lombarte". - Ruw/Kuilvoer: "Lucas G I". - Ruw/Kuilvoer: "Lucas G II". - Ruw/Kuilvoer: "Lucas G III". - Ruw/Kuilvoer: "Luclar". - Ruw/Kuilvoer: "Lundell". 48 – 13 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: "Mailleux". - Ruw/Kuilvoer: "Malgar". - Ruw/Kuilvoer: "Manus". - Ruw/Kuilvoer: "Marmix".
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.311 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer:

"Marstrak". "Marxen". "Matador". "Matepa” "Mayfarih” “Medamix” “Melotte” "Mengele". “Mensco” "Mentor". “Merrild” "Miedema". "Miele". "Mil” "MilaHale". "Mistral” "Mix-Max" "Mixtra”. “Mohr” "Monofeeder". "Mortensen". "M & S". “M.Truck” "Mullos". "Mutti".

48 – 14 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer “Nagy” - Ruw/Kuilvoer “Natromat” - Ruw/Kuilvoer: “Nïcosil” - Ruw/Kuilvoer: "Niemeyer" - Ruw/Kuilvoer: “Niemoller”. - Ruw/Kuilvoer: "New-Idea". - Ruw/Kuilvoer: "New-Holland". - Ruw/Kuilvoer: "Neuero". - Ruw/Kuilvoer “Niewöhner” - Ruw/Kuilvoer “Nibbio” - Ruw/Kuilvoer: "Nyhoj" - Ruw/kuilvoer: “Ogela”. - Ruw/Kuilvoer: "Oldenhuis". - Ruw/Kuilvoer: "Olkuchenbrecher” - Ruw/Kuilvoer: "Omas". - Ruw/Kuilvoer: "Oswalt". 48 – 15 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: "Papec". - Ruw/Kuilvoer: "Parmiter". - Ruw/Kuilvoer: “Pavert, Gebr v.d.” - Ruw/Kuilvoer: "Peecon". - Ruw/Kuilvoer: “Peja”
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.312 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer: - Ruw/Kuilvoer:

“Porcomat” "Praneda". “Precom” “Prefabo” "Prinzing". "Quadeko". “Quintijn” "Quicke Silocut". "Record". "Reck". "Redrock". "Riejo". “Rivierre Casalis” "R.G.L.". "R.M.H.". “Robert” "Rogedi" “Roger”. "Rollerfeed” "Rooyen". (van). "Rotomix”

48 – 16 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: "Schäffer" - Ruw/Kuilvoer: “Schala”. - Ruw/Kuilvoer: "Schepers-Techniek". - Ruw/Kuilvoer: “Schiebau” - Ruw/Kuilvoer: “Schneidfix” - Ruw/Kuilvoer “Schouten” - Ruw/Kuilvoer: "Schrijver-Agro I". - Ruw/Kuilvoer: "Schrijver-Agro II". - Ruw/Kuilvoer: "Schrijver-Agro III". 48 – 17 – RUW / KUILVOER - Ruw/Kuilvoer: "Schuitemaker I". - Ruw/Kuilvoer: "Schuitemaker II". - Ruw/Kuilvoer: "Schuitemaker III". - Ruw/Kuilvoer: "Schulens". - Ruw/Kuilvoer: "S en H". - Ruw/Kuilvoer: "Seko I". - Ruw/Kuilvoer: "Seko II". - Ruw/Kuilvoer: “Selz” - Ruw/Kuilvoer: "Senior". - Ruw/Kuilvoer: “Silex” - Ruw/Kuilvoer: “Siloblock” - Ruw/Kuilvoer: "Siloking". - Ruw/Kuilvoer: "Silomaster". - Ruw/Kuilvoer: "Silowolf". - Ruw/Kuilvoer: "Sim". - Ruw/Kuilvoer: "Simulta".
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.313 van 487

.Ruw/Kuilvoer: "Teagle".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Ruw/Kuilvoer: "Strautmann III".Ruw/Kuilvoer: .Ruw/Kuilvoer: “Starline” .Ruw/Kuilvoer: "Tatoma". "Skov".Ruw/Kuilvoer: "Solomix".Ruw/Kuilvoer: "Standard". .Ruw/Kuilvoer: "Strautmann I".Ruw/Kuilvoer: "Strautmann IV".Ruw/Kuilvoer: "Trioliet".Ruw/Kuilvoer: "Thomas". "Soepenberg". .Ruw/Kuilvoer: "Sittelle". .Ruw/Kuilvoer: "Storti". . . .Ruw/Kuilvoer: "Strautmann II".Ruw/Kuilvoer: "Strautmann".Ruw/Kuilvoer “Tanco” . .Ruw/Kuilvoer: "Supertino” . zie doos 19. 48 – 19 – RUW / KUILVOER . .Ruw/Kuilvoer: "Sun-Master".Ruw/Kuilvoer: "Tebbe".Ruw/Kuilvoer: "Taarup".Ruw/Kuilvoer: “Tourier” .Ruw/Kuilvoer: “Stamec” .Ruw/Kuilvoer: "Solus". . .314 van 487 .Ruw/Kuilvoer: "Trumag".Ruw/Kuilvoer: "Unifeed".Ruw/Kuilvoer: "Uni Rekord" laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Ruw/Kuilvoer: . .Ruw/Kuilvoer: "Unifast".Ruw/Kuilvoer: "Stoll". .Ruw/Kuilvoer: “Stephanoise” . 48 – 18 – RUW / KUILVOER . .Ruw/Kuilvoer: "Strautmann V". .Ruw/Kuilvoer “Triple” . .Ruw/Kuilvoer: “Steinmann” . 48 – 20 – RUW / KUILVOER .Ruw/Kuilvoer: “Sprackman” .Ruw/Kuilvoer: “Stephens” . 48 – 21 – RUW / KUILVOER . "Snowco".Ruw/Kuilvoer “Toftlund”.Ruw/Kuilvoer: .Ruw/Kuilvoer “Supreme” .Ruw/Kuilvoer “Uima” .Ruw/Kuilvoer: "Stamix". .Ruw/Kuilvoer: "Star” . . .Ruw/Kuilvoer: "Tornado" .

.Ruw/Kuilvoer: "Zuylen". .Ruw/Kuilvoer: "Vogel & Noot".Ruw/Kuilvoer: "Wijlie". .Ruw/Kuilvoer: . .Ruw/Kuilvoer: "Weidemann".Ruw/Kuilvoer: "Webb". . . 48 – 23 – RUW / KUILVOER . . .Ruw/Kuilvoer: .Ruw/Kuilvoer “Wolf .C.Ruw/Kuilvoer: .van).folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Ruw/Kuilvoer: "Vicon IV". .Ruw/Kuilvoer “Zaga” . "Vaia". .Ruw/Kuilvoer: "Wifo". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Ruw/Kuilvoer: "Vicon V”.Ruw/Kuilvoer: .Ruw/Kuilvoer: "Vrielak" .Ruw/Kuilvoer: "Vicon III".Ruw/Kuilvoer: “Westeria”.Ruw/Kuilvoer: "Wester".Ruw/Kuilvoer: "West" .315 van 487 .Ruw/Kuilvoer: "Zweegers".Ruw/kuilvoer “Unsinn”. . .Ruw/Kuilvoer: "Welger" . .Ruw/Kuilvoer: “Welgro”.Ruw/Kuilvoer: "Vliebo".Ruw/Kuilvoer: “Walker”.Ruw/Kuilvoer . (J.Ruw/Kuilvoer: "Vicon I".Ruw/Kuilvoer: “Windhoff” .Ruw/Kuilvoer: “Weichel” . "Vermeer" “Veto”.Ruw/Kuilvoer: .Ruw/Kuilvoer: "Völk".Ruw/Kuilvoer . “Varzolar” “Vecmo” “Vecon” "Veenhuis".Ruw/Kuilvoer: "Vicon II". 48 – 22 – RUW / KUILVOER .Ruw/Kuilvoer: "Zago". . .

. . . . . W.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Borrow".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Brodr.G.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Brödr-Bendix".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "David Brown I" . (de).Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Bautz". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Caravaggi".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Borga".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Algemeen" .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Benac".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Bentall" . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier “Agromet” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Chopper". MAAIERKNEUZERS EN STROHAKSELAARS . van der" .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "B.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Ama” 49 – 02 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . . . . . .".". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Agrar".316 van 487 .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "B.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 49 – 01 .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Ager” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Agram” .V. . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Agerskov". zie ook Kemper. . .HAKSELAARS VOOR GRAS.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Broek. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Biso / Biso Star" .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Albert” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Case". 49 – 03 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Bücher-Guyer".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Allis-Chalmers".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Brenderup". MAIS EN STRO. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Bamford". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Badger".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Agrive” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Champion".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Alfa". . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Ablade”. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Agri Metal” . Bendix" .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Barford".L.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Bodini".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Bonser” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Boer".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Botsch". . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "David Brown II". . zie dozen 04 t/m 06 .M. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Blanch".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Albion". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Brady". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Brillion".

Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas X".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Eicher". . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Dechentreiter".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Deutz/Fahr IV". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas IV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas XII".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas VII" .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas XIV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Cormick". 49 – 07 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .).Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Ensis". (Mc.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Duks". 49 – 08 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claeys". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Durabilt".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas IX". 49 – 04 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas II".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Dronningborg". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas XI".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Ducker” . . .).Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Ebra”. "Cormall".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas III".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Dekker". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Cramer".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Deutz/Fahr I". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas XV". “Cocentall” "Colman".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Diadem".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Eirich". . .317 van 487 . . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Deutz/Fahr II". . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas VIII". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas VI".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas XIII".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Eberhardt" .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Cressoni” . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. 49 – 05 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Deutz/Fahr III".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas I" . 49 – 06 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Cormick".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Dan". . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Claas V”. (Mc. .

Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Gallignani". . .M. . . . . 49 – 10 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Gehl V".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Ferraboli". 49 – 11 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .” . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fox III". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "F.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fahr I".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fahr IV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Gehl II".L. . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Fendt”.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Geringhoff".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Ferri". . . 49 – 09 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Gehl IV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fella II" .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “G.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fahr II". . . . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Esterer". .C. . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "G.C.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Greif". 49 – 12 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fella III" .318 van 487 .". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fahr III". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fox IV". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Faun". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Germa".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Garnier".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Grumbach-Futtermuser".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Gloster".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Grüse".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fortschritt". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fox I". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Eureka".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Gehl VI".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Gehl III".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Evans & Co".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Field-Queen".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Gehl VII".M.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Gehl I". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fox II".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fairmile".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Flemstofte". . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Fella I" . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Gustin” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.H.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Farmex”.".

.".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Impar". V". IV". III". . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Heufix". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Højme”.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hüttmann".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Jesma".F. . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Hauflake” .H. . 49 – 13 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hoes". 49 – 14 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "I. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hesston V". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "I.F.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hesston".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hume".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Jones” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hesston IV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hesston III". .B. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Holbaek". 49 – 16 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "J. . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hesston VI".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Heger” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "J.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hagedorn".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Harder".".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hubert".".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Gyro".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "J. II".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Iseki".F.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hoco".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hesston I".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Helwig". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere". .K.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Isaria". zie dozen 17 t/m 20 .F.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hermes". . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Hedo” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "J. .I. 49 – 15 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hexe" . .R. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "J.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Herborg". . .C. zie ook Gehl.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hesston VII". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Hesston II". . .F. zie doos 14.319 van 487 .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "J. . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Husmann". I". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .

Sauerland".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Köla VII".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Köla IV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere XII". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere XIX".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Kemper II". 49 – 20 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere IV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere VII".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere V". . (Mc.). .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Kemper V".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere XVIII". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere XIII". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Köla I". . 49 – 21 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Kee". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere I". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere XIV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere XV". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere VIII". 49 – 18 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Köla VIII".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Köla V".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "K & B. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Köla III".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Kamps-De Wild & Co / Kaweco".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere VI".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Kettle". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere XI". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere IX". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere III". 49 – 19 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere XVI". . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Kemper I".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 49 – 17 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . 49 – 23 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Köla II".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Kemper III". . . 49 – 22 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Köla VI".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Kemper IV" . . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere XVII". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere II". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "John Deere X". . . . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Kidd-Rotaflail".320 van 487 .

Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Lundell".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Ley". 49 – 28 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .24 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Ledra". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Massey-Harris".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Lanz".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele III". . . "Krone".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Leiber” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele IX". "Kuhn". “Kylator” 49 . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele VII". . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mars". 49 – 25 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mathews". . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Maiskönig”.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Matepa-Kalis". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele X".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Massey-Ferguson".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Lely".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Laverda".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Köla IX".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Lohmann". "Kverneland".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele II"..Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Maral".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele XI".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Leenstra". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Landsberg". "Köla X". . .321 van 487 .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele IV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele VI".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: . . 49 – 27 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Masterbilt” . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Letz". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele I". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Loyds".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Markham".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele V".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele VIII". . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Lupat" 49 – 26 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Menart".

.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Idea".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele XIV". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland V". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Omarv” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland IV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Omme Lift” . 49 – 31 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele XII". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Ozyatajanli" 49 – 30 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland III".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Nicolas". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XII".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mengele XIII".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Orum” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland VIII".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Nordjysk".B. ." . 49 – 32 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . . . . . . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Motokov". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .M.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mica".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Metalic".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Metro".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "O. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland VI". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland II".322 van 487 . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Oliver” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland IX". zie dozen 30 t/m 34. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland X".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland". (Josef).Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland VII".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland I". 49 – 29 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XI".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Nicolas". . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Neuero".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mipa".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Mowblow". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Munckhof". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XIII".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Messenstern". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Oario” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Owatonna". . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XIV". . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Oberberger". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Moto-Standard".

Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Simplex” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Silos".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XVIII". 49 – 36 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . . 49 – 33 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Robust".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Pöttinger I".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Rivierre-Casalis". . . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Schmadtke". . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Riberi".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Shearmow".Hakselaar “Sicma” . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Rotaflail” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Perfekt” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Silomeca".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Segler". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Silage". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Ruff".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XVI". (Leo).Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Silorator".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XVII". . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XXII".Hakselaar / Kneuzer / Maaier:: “Schlüter” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Silo".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Sketa” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . 49 – 35 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XIX".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XXIV". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Prefix". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Rekord". 49 – 34 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .323 van 487 .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Pöttinger IV". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Seko / Seima" .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Renault".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Rotor". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Presto".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Papec". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XXIII". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Pöttinger II".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Serogstadt” . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XXV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Pöttinger III".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XXI". . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Silotrac".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "New-Holland XX". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Rollax". . . .

Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "T.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Vosakasso” . . . .T. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Ugerlose".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Taul" .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Skjold".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Tacke".N.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Tebbe”. .". . . 49 – 40 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Ventzki".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "V. 49 – 39 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Walley".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Stalder". . "Sparman" .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Strea".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Taarup VII". "Someca". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Taarup VII".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: . . .E. 49 – 38 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Taarup V".E.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Speiser III".".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Trobon".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Stille” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Taarup III".B". . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Speiser II".". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Taarup IV".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Ventus". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "T.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Vicon" .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Vikhr”.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Spragelse".324 van 487 .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Tive.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Taarup I".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Speiser I".S.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "V. . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Taarup II".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Texhoekcnopt". "Slotboom".V.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Unsinn".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Spitor". . . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Strautmann". . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: “Varsta”.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: . . 49 – 37 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Speiser IV". .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Suire". .O". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Taarup VI".

Strohakselaar: “Roivierre Casalis” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Strohakselaar: “Gruse” .Strohakselaar: “Gustin” .Strohakselaar: “Kongskilde” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Wamel".Strohakselaar: “Matrot” . handleidingen".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: .Strohakselaar: “Mica” .Strohakselaar: “G.Strohakselaar: “Moreau” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: .Strohakselaar: “PZ / Zweegers” .Strohakselaar: “Mörtl” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Zweegers VI. 49 – 42 – STROHAKSELAARS .Strohakselaar: “Kromag” .M.Strohakselaar: “Renault” .Strohakselaar: “Ridder” .Strohakselaar: “Hussman” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Zweegers II". handleidingen".L. “Zaga” "Z.” . . “Welgro” “White” "Wild".Strohakselaar: “Howard” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Zweegers I".A. .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: .G. .Strohakselaar: “Eureka” .Strohakselaar: “J.Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Zweegers III". "Wilhelmina".Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Zweegers IV".Strohakselaar: “Castor” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: .Strohakselaar: “Biso” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: . "Welger".325 van 487 .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: . .Strohakselaar: “Record” .Strohakselaar: “Nobili” . E.Strohakselaar: “Omarv” . "Wilder".Strohakselaar: “Faucheux” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: .Strohakselaar: “Ferri” .F.".Strohakselaar: “Pancaldi.Strohakselaar: “Nicolas” 49 – 43 – STROHAKSELAARS .” .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: ..Strohakselaar: “Kidd .H. 49 – 41 – HAKSELAARS / KNEUZERS / MAAIERS . .Hakselaar / Kneuzer / Maaier: "Zweegers V.Strohakselaar: “Kuhn” “ . "Ymer".” .

“Wilder” “Willibald” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek - Strohakselaar: Strohakselaar: Strohakselaar: Strohakselaar: Strohakselaar: Strohakselaar: Strohakselaar: Strohakselaar: Strohakselaar: Strohakselaar: Strohakselaar: Strohakselaar: Strohakselaar: “Schmotzer” “Seko” “Someca” “Speiser” “Taarup “Trinciatrice” “Ugerlose” "V.326 van 487 . "Votex".D." “Vicon” "Völk".G.

Transporteur: “Bamfords” . van den / Habe“. .Transporteur: "Alfa".V. 50 – 02 – TRANSPORTEURS . (E.Transporteur: "Bema". . .Transporteur: “Agritex”. DIVERS .Transporteur: "Blanche".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 50 – 01 – TRANSPORTEURS. . .327 van 487 . » .Transporteur: “AVTO-Export” .Transporteur: "Bos".Transporteur: "Berg. .Transporteur: “Bloor” .Transporteur: "Acal".Transporteur: “Butterley” . .Transporteur: “Aben” . .Transporteur: "Allmi".V. .Transporteur: "Amac I".Transporteur: “Belt”.Transporteur: "Bruinsma". .Transporteur: "Brabant". .F.Transporteur: “Beckmann”. . .Transporteur: "Brown". .Transporteur: "Ammeraal". . .Transporteur: "Amazone". .Transporteur: "Borg". .Transporteur: "Ayrshire".Transporteur: "Bijlsma-Hercules B.Transporteur: "Amac II". .M. .B.van). .Transporteur: “Adam .Transporteur: "Altermij".Transporteur: "Bosch". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Transporteur: “Byric” 50 – 03 – TRANSPORTEURS .Transporteur: "B.Transporteur: “Bergmann” . .Transporteur: “Ackos” . . .Transporteur: "B. . .M. .Transporteur: "Apollo".Transporteur: “Broekema” .Transporteur: “B.". .Transporteur: "Bode". .Transporteur: "Agricultural" . I". .Transporteur: "Atomic".Transporteur: "Ballegooie".Transporteur: "Breston".Transporteur: "Borga".Transporteur: "Atro".Transporteur: "Bruin".".Transporteur: "Alround". .

Transporteur: "Climax III".Transporteur: "Downs".Transporteur: "Conveyall".V. . .Transporteur: "Climax V".Transporteur: "Commodex". . .Transporteur: “Duplex” . "Bijlsma-Hercules B. VIII 50 – 04 – TRANSPORTEURS .M. .Transporteur: "Bijlsma-Hercules B. .Transporteur: "Cebeco". . .Transporteur: . .Transporteur: "Chisholm".Transporteur: "Compas".". .Transporteur: "Cook". "Bijlsma-Hercules B. . VI". . . .Transporteur: "Colman".Transporteur: .Transporteur: "C.Transporteur: "Demco".Transporteur: .328 van 487 . "Bijlsma-Hercules B. van). . . .Transporteur: "Climax II". .". IV".Transporteur: "Cormick".Transporteur: “Deucon” .Transporteur: . .E. . .Transporteur: "Doyer & Hauser".Transporteur: "Darragon".P.V. (Mc.Transporteur: . 50 – 05 – TRANSPORTEURS .V.Transporteur: "Cary-White". "Bijlsma-Hercules B. .Transporteur: "Climax IV".Transporteur: "Decat". "Bijlsma-Hercules B.V. . .). . "Bijlsma-Hercules B.Transporteur: "Climax VIII".Transporteur: "Climax I".Transporteur: "Capelle".Transporteur: "Diadem".Transporteur: "Cito".Transporteur: "Climax VII".Transporteur: “Cremer” . (C. II". III".Transporteur: "Diss-Foundry". 50 – 06 – TRANSPORTEURS laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Transporteur: "Dickow".Transporteur: .Transporteur: "D.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .V.Transporteur: "Durenkamp".Transporteur: "Driel".Transporteur: "Climax VI".Transporteur: “Conveyor” .Transporteur: "Combi". . zie doos 05. . VII".Transporteur: "Climax". V". . .V.V. .C.

.Transporteur: .Transporteur: "Ideaal".". .Transporteur: . "Gamo". (van).Transporteur: "Hiegro". (De).Transporteur: "Hoving's" . "G & D".329 van 487 .Transporteur: "Halio". .Transporteur: . "Groenewegen". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Transporteur: "Hofstee". “Fella” "Flexiveyor".Transporteur: Huisman .Transporteur: . .Transporteur: .Transporteur: "Hart".Transporteur: . .Transporteur: "Hasenclever".W.Transporteur: "Horn". .Transporteur: “Hueber”.Transporteur: "Hienen". .Transporteur: "Hoopman".Transporteur: “Haas” .Transporteur: "Eendracht".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Gemey". . "Groszkopf".Transporteur: . . .Transporteur: .Transporteur: "Hak". "Eureka".Transporteur: "Hume".Transporteur: . . .Transporteur: "Hollandse IJssel".Transporteur: .Transporteur: .Transporteur: .Transporteur: .Transporteur: .Transporteur: "Holaras". "Gruse". “Eicher” "E. .Transporteur: . 50 – 08 – TRANSPORTEURS .Transporteur: "Haring".Transporteur: “Hessel” . .Transporteur: "Huizinga". (De). zie ook Holaras.Transporteur: .Transporteur: “Hessink” .M.Transporteur: "Hellmann".Transporteur: .Transporteur: "Harvey". "Gewe".Transporteur: "Heber" .Transporteur: . . “Förderbau Falkensee” “Frisia” "Garnier". . . "Escher". 50 – 07 – TRANSPORTEURS . "Giraffe / Islok".Transporteur: "Hermes".Transporteur: . "Godfrind" “Gorter”.Transporteur: "Hercules". .

. . . "Keiper".Transporteur: .Transporteur: "Mengele". . zie Zentro .Transporteur: .Transporteur: "Little-Giant".Transporteur: "Lohmann". .Transporteur: "Meyer". . “Kama” "Kedje".Transporteur: "Legras".Transporteur: .Transporteur: "New-Holland".Transporteur: "Matton".Transporteur: .Transporteur: "Neuero".Transporteur: “Mayrath” . .Transporteur: .Transporteur: "Mulkey" . .Transporteur: "Landré & Glinderman".Transporteur: “Mica” . “Ivema” "Jabelmann".Transporteur: "Lubo". . .Transporteur: .Transporteur: “New Land”. "King-Wijse". 50 – 10 – TRANSPORTEURS laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Transporteur: “Lunzen” .Transporteur: "Miedema. "Koewa".Transporteur: .Transporteur: .Transporteur: "Lockwood".Transporteur: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Köneke". . "John Deere".Transporteur: "Lister".Transporteur: "Lundell". "Kennett".Transporteur: . . "Jansen & Heuning". zie doos 10".Transporteur: . .Transporteur: "Murfitt".Transporteur: Lignie .Transporteur: “Lengerich” . .Transporteur: “Mullos”.Transporteur: “Landsberg” . .Transporteur: "Indart". .Transporteur: "Munsters".330 van 487 . .Transporteur: .Transporteur: "Lammertsma".Transporteur: "New-Idea" .Transporteur: "Mebo". .Transporteur: “Langerak” .Transporteur: “Mörtle”. . .Transporteur: "Maagd". "Kracht" "Kübelmach" 50 – 09 – TRANSPORTEURS .Transporteur: .Transporteur: “Langco” .

.Transporteur: "Salopian".Transporteur “Rateau” .Transporteur: "Owatonna".Transporteur: “Possehl” .Transporteur: "Sacma".Transporteur: "Pladdet's".Transporteur: "Owens". .Transporteur: "Ribé".Transporteur: “Parmiter” . "Miedema II".Transporteur: "Record".Transporteur: . . .M.Transporteur: "Rautenschlein". .Transporteur: "P & R".H.Transporteur: . .Transporteur: “Progressive” . . .".B. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.A.Transporteur: "Rawi". "Miedema III".N.Transporteur: "R.Transporteur: Rotativ .Transporteur: “Riet.Transporteur: "Schouten". .".Memmingen Bay".Transporteur: "Reffold".Transporteur: "Robot-Root". van ‘t “ . . 50 – 11 – TRANSPORTEURS .Transporteur: "Miedema I".Transporteur: "Oosterhuis".Transporteur: "Ogela". . . .". . .Transporteur: "P. (Ernesto). .Transporteur: "O.Transporteur: ‘Poiesz” .331 van 487 .G. "Miedema IV".Transporteur: .M.Transporteur: "Quickmaster".".Transporteur: "Osterrieder-Ges.Transporteur: "Oldenhuis & Prinsen". .Transporteur: "Post".Transporteur: "Pancaldi". .Transporteur: "Plevier". .Transporteur: "Poclain".Transporteur: . . . .M. .Transporteur: "Robur". "Miedema V". . .O.H. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Transporteur: ‘Santens .Transporteur: “Ruston-Reco” 50 – 12 – TRANSPORTEURS . .Transporteur: "Palthe".Transporteur: "S.A.Transporteur: “Pöttinger” . .Transporteur: "Russell's".Transporteur: "Piffre". . .K.Transporteur: "Pohlig".

“Sluis.Transporteur: "Tempo / Umafo".Transporteur: "Tuin". "Superbe". "Smoker". .F. . .Transporteur: “Timm” . .Transporteur: .Transporteur: “Thomson” . .".G.Transporteur: "Troyer".Transporteur: "Vedette".Transporteur: .Transporteur “Turbe” .Transporteur: . .Transporteur: "Schröder". . "Shearlift". 50 – 13 – TRANSPORTEURS .Transporteur: "V.Transporteur: "Walley".Transporteur: "Vicon".". . "Spinnekop". "Staborg" "Stackhy".".Transporteur: "Teleloader".Transporteur: "Vecon".Transporteur: “Vassar” . .Transporteur: . "Slotboom". "Steels" "Steenbergen". M van der” "Smits".Transporteur: "V.Transporteur: "Visser I" . .Transporteur: "Unique".Transporteur: . .Transporteur: .Transporteur: . "Segler / Spirator". .B. .Transporteur: “V. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Transporteur: "V.”.Transporteur: . (Gebr.A.Transporteur: "Trapo". .Transporteur: "Trip".Transporteur “Tumoba” .F.L.Transporteur: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .".Transporteur “Vredestein” .Transporteur “Tive” .E.Transporteur: .Transporteur: . .Transporteur: "Telma".Transporteur: "Verburg".O.Transporteur: "Transporta".Transporteur: "Vavee. .Transporteur: . .Transporteur: “Vink” 50 – 14 – TRANSPORTEURS .).Transporteur: .Transporteur: "Visser Ii" .Transporteur: "Unicum".Transporteur: "Trioliet".Transporteur: . .332 van 487 . "Speiser". . . "Slootweg".

Transporteur: .Vijzeltransporteur: Kongskilde .Kettingtransporteur: Tempo .vijzeltransporteur: Simplex .Vijzeltransporteur: Helicoid . “Weichel” "Weilbach".Vijzeltransporteur: Honba .Vijzeltransporteur: Massey-Ferguson .Vijzeltransporteur: SVEA .Transporteur: . .). "Weimar".Kettingtransporteur: Soma .Vijzeltransporteur: Lokhorst .Transporteur: . "Wilder".Transporteur: .Vijzeltransporteur: Beek.Vijzeltransporteur: Ruston-Reco .Vijzeltransporteur: Farmec .B.Transporteur: .Vijzeltransporteur: Heid . "Whitlock".Vijzeltransporteur: Schmidt’s Nirosta Trümpfe . (M.C. (v.EN VIJZELTRANSPORTEURS .A.Vijzeltransporteur: Amazone .Vijzeltransporteur: Spirator Junior .Vijzeltransporteur: M.Vijzeltransporteur: Spaans .Vijzeltransporteur: Belt .Transporteur: "Webo". “Wira” "Wolseley".333 van 487 .Vijzeltransporteur: President .Transporteur: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Wijtrac".Transporteur: .d. I.Vijzeltransporteur: TMM .Vijzeltransporteur: Agritec . "Woude".Transporteur: .Kettingtransporteur: Heid .Vijzeltransporteur: Fermatic . "Wild & Co".Transporteur: .Vijzeltransporteur: Mitchel-Colman .Vijzeltransporteur: Mayrath .). "Zentro".Transporteur: .Transporteur: .Vijzeltransporteur: Emceka .Vijzeltransporteur : Butler .Vijzeltransporteur: Vac-U-Vator laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Vijzeltransporteur: FM . “Zijlstra” 50 – 15 – KETTING.Transporteur: . "Westeria". van .Transporteur: .

Wagens: "A.Wagens: “Alasco” .Wagens: "Ag-Chem".P.Wagens: "Balestra" . . .. .Wagens: "AgroTechniek". .Wagens: “A.Wagens: "Algemeen I".Wagens: "Atkinson" . . .Wagens: "Alako". .R. . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wagens: “Aarnoudse” . .F.Wagens: "Bauer". .Wagens: “Amie”.Wagens: "Algemeen II".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 51 – 01 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: “Agritec” . . .Wagens: "A.Wagens: "A.Wagens: “Albert” . . 51 – 03 – TRANSPORTWAGENS.T. .Wagens: "Alpha-Accord LTD".J.F. 51 – 02 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Arts-Way".Wagens: "Basrijs". . . . .Wagens: "Agromet'.Wagens: “Battin” .Wagens: "Adams". .Wagens: "Allgaier". . .Wagens: "Adriaenssens". .Wagens: "Apollo".Wagens: "Anssems".Wagens: "Annaburger".Wagens: "Agrolang".Wagens: "Bamford".".Wagens: “Abbey” .Wagens: “A. .B.K.Wagens: "Altermy". .Wagens: "Audureau".334 van 487 .".Wagens: "Aebi".V.". .Wagens: "Bastian".” .C.Wagens: "Amazone" . .Wagens: "A.Wagens: “Baaijens” .Wagens: “Agilo" . .Wagens: "Advenced".” .". . .Wagens: “Alan” .Wagens: "Artillerie Inrichting".Wagens: “Balzer”.Wagens: "Alco".

. .Wagens: . .Wagens: “Bohema” .Wagens: "Bergmann I ".Wagens: "Brantner". "BAV II". . .Wagens: "Ben-Bor LTD". "BAV I". . .335 van 487 . .Wagens: “Blumhardt” .Wagens: . (S).Wagens: . .Wagens: "Brenderup".Wagens: "BAV VI". .O.Wagens: “B. . .Wagens: “Bouyer” . . .H. (Le) II”. .Wagens: "Bauernfreund".Wagens: “Bock”.Wagens: "Blomenröhr". .Wagens: "Bennes Marrel II". 51 – 05 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: .". ." .Wagens: "Bors". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wagens: "Boshouwer".Wagens: "Breston".” .Wagens: "Beco". "Bautz". . .Wagens: "Bayerische Pflugfabr. (De).Wagens: "B.Wagens: "Bergmann Il".Wagens: "BAV V". 51 – 06 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Brimont III". .Wagens: “Biba” .Wagens: "Boulch. "BAV III".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Wagens: "Brabant".Wagens: "Brimont II". .Wagens: "Bennes Marrel I".Wagens: "Boer".Wagens: “Bosse” . 51 – 04 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Boulch.Wagens: "Brimont I".Wagens: "BAV IV". . . (Le) I” .Wagens: "Bergmann III".Wagens: "Bernhard".Wagens: "Bergmann V". .I.Wagens: "Blatter".M. .Wagens: "Brinkmann & Niemeyer".Wagens: "Bergmann lV". .Wagens: "Bomford".

51 – 09 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Claas X.Wagens: "Claas I".Wagens: “Brinio” .Wagens: "Claas III". .Wagens: “Carraro” . . . .Wagens: "Claas V".Wagens: "Claas II".” . .Wagens: "Claas VII". . .Wagens: "Bijlsma".Wagens: "Brunie".Wagens: “Bronda” .Wagens: "Claas IV". .". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.v.Wagens: "Brouwers".Wagens: “Buchstaeber” .L.Wagens “Cabro” .Wagens: "B.Wagens: "Champenios".W. .Wagens: “B. .Wagens: "Cavero" .Wagens: "Bulthuis". 51 – 08 – TRANSPORTWAGENS . .Wagens: "Buitendijk".Wagens “Campagne” .Wagens: "Case".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 51 – 07 – TRANSPORTWAGENS . 51 – 10 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Bucher".F. .Wagens: “Burg” . .Wagens: "Bunk". .Wagens: "Campenois".Wagens: "Claas VIII".Wagens: “Bruns” .Wagens: “Chief” .Wagens: “Broenink” . . . . .Wagens: "Cauleys” .Wagens: “Cebeco I”.Wagens: “Busch” .Wagens: "Buiscar".” .Wagens: "Claas VI". .336 van 487 . .Wagens: “Cebeco II”.Wagens: “Carboni” .Wagens: "Claas IX". . .Wagens: "Clerckx-Joosten".Wagens: "Bruinsma".Wagens “Camello” .Wagens: "Ceres".

I. .Wagens: “Dazo” . .Wagens: .Wagens: "Deutz.Wagens: .Wagens: "Deutz. . 51 – 12 – TRANSPORTWAGENS . .Wagens: "Diadem". . .Wagens: "Dewulf".Wagens: “Deroo” . .Wagens: “Dok-de Boer” .Wagens: “Delta” .".Wagens: "Daf".Wagens: "Datra".Wagens: "Eckart". . "Cramer". "Corne". "Cushman".Wagens: "Eberhardt” .Wagens: "Delkon".Wagens: “Disalcar” .Fahr I".Fahr II".Wagens: .Wagens: "Climax".Wagens: “Darragon” .Wagens: .Wagens: "Dechentreiter". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wagens: .Wagens: “Deves” .Wagens: “Decker-Haarman” . . .Wagens: "Deutz.Wagens . "Cormick". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Wagens: "D.Wagens: “Drumann . . “Coder” "Coley".Wagens: “Efka” . “County” "Covem".Fahr III".Wagens: "Dearborn".Wagens: "Eicher".Wagens “David Brown” .Wagens: “Economy” . . "Colman".Wagens: .Wagens: "Duchesne".Wagens: “Diedam” . "Cock".Wagens: .Wagens: “Egmond” .Wagens: "Doppstadt". "Connelly".Wagens: "Dalheimer".Wagens: . "Comfort".Wagens: “Ebo” . .Wagens: .Wagens: "Deula". 51 – 11 – TRANSPORTWAGENS .337 van 487 .Wagens: .N.Wagens: .

Wagens: "Fliegl". . 51 – 16 – TRANSPORTWAGENS . . .Wagens: .Wagens: "Fahr Handleidingen VII". .Wagens: "Fella". .Wagens: "Fahr IV".Wagens: "Fahr I". 51 – 13 – TRANSPORTWAGENS . .Wagens: "Fordson". .Wagens: "Fahr VI".Wagens: "Fahr Handleidingen IV".Wagens: "Fraser".Wagens: “Farm” .Wagens: "Fahr Handleidingen III". . (Major).Wagens: . 51 – 15 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Electricar". .Wagens: "Fahr V". .Wagens: "Fahr Handleidingen II". . “Esterer” "Eurotrans". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wagens: "Francken". .Wagens: "Fricke".Wagens: “Fasterholt” .Wagens: "Fahr Handleidingen VIII".Wagens: "Fortschritt".Wagens” “Falke” . .338 van 487 .Wagens: "Fahr III".Wagens: .Wagens: "Farmhand".Wagens: "Fagu". . 51 – 14 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Fahr VII". .Wagens: “Felbaco” . .Wagens: "Fendt".Wagens: "Fort". .Wagens: "Fahr Handleidingen VI".Wagens: "Fahr Handleidingen V". .Wagens: "Fahr Handleidingen I".Wagens: "Famec".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Wagens: "Fahr II".Wagens: . .Wagens: .Wagens: "Ferguson". . . . .Wagens: .Wagens: “Faber” .Wagens . "Excelsior" “Ëxpresso” . . “Elna” “Emme-Enne "Emoha". .Wagens: "Fortuna".

Wagens: "Gloster". . .Wagens: "Gijzen".Wagens: “Guima” .Wagens: "Georg” .Wagens: "Garaviki” .Wagens: “H.Wagens: "Hagedorn I".P.Wagens: "Handyman".Wagens: "Haemmerlin".Wagens: "Gemey". . .".A. (Niek van).Wagens: “Gova” .Wagens: "Hagedorn III".”.Wagens: "Gilibert".R. "Fristein III". . 51 – 17 – TRANSPORTWAGENS . .Wagens: "Gorr" .V.Wagens: "G. zie ook Weichel. / Norton".” .Wagens: "Garnier".Wagens: “Glencoe” .Wagens: . . .S. .L.Wagens: “Gallignani” .H.Wagens: "GeWe" .Wagens: . (van der).Wagens: "Hal".Wagens: "Groenewegen". .Wagens: "Hagedorn II". 51 – 18 – TRANSPORTWAGENS . .Wagens: "Hamster".".Wagens: "Hagedorn V.C. "Fristein II". . .Wagens: “Goldoni .Wagens: "Gehl" .Wagens: "Hapert".W.Wagens: "Girder". . (De).Wagens: "Haan".M. (Georges). . .Wagens: "Hagedorn IV".Wagens: "Groot". . . . .Wagens: "Hak". . .Wagens: "Güldner".Wagens: "Graaf".Wagens: "Gascoigne".Wagens: "G.Wagens: "Hansa".Wagens: “G.Wagens: "Fristein I".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . . .339 van 487 . (Gebr. .Wagens: "G.P. "Frost".Wagens: “Gema”.Wagens: . . .Wagens: “Gorter”. de). laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wagens: “Green Tech” .

Wagens: "H. .Wagens: “Huizinga” . zie Svizzera .Wagens: "Hart".Wagens: "Ideaal".Wagens: "Hostaco". .Wagens: "I. . 51 – 20 – TRANSPORTWAGENS . zie ook Bijlsma . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wagens: "Heinkel" .Wagens: “Helix” . .".Wagens: “Ipsam” .Wagens: “Hola” .Wagens: “Heiman”.Wagens: "Hover".Wagens: "HenRa". .Wagens: "Heywang". .D.Wagens: “Hydrobox”.” .Wagens: "Jabelmann".Wagens: "Hofstee".340 van 487 .Wagens: "Heide". . .C. .Wagens: “Henkens” . . .Wagens: "Hawe II". .Wagens: "Huro" .Wagens: “Horsch” . 51 – 19 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Imbert". . . .Wagens: "Iseke".Wagens: "Hawe I".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .F. .Wagens: "Jeantil".Wagens: "J.Wagens: "Islok".H. .Wagens: "Jako". (Peter). .Wagens: "Hermes II". .".Wagens: “Hercules”. .Wagens: "Heston".Wagens: "Hocké".".Wagens: “Itallo Svezzera”.Wagens: “Hummel” .Wagens: "Hermes I".Wagens: "Idea” .Wagens: "Heemskerk". (von der). .Wagens: "Huisman". . .Wagens: “Jenz” .Wagens: "Harborough".Wagens: “Hofman” .Wagens: “Jadigo” .Wagens: "Ipsa-Reco".Wagens: “Heikip” . . .Wagens: "Jeko".

.Wagens: "Kemper V" .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Joskin".Wagens: .Wagens: “Krupp” .Wagens: “Knowles” . "Joosten".Wagens: “Kloos” .Wagens: “Kurbelmax” .Wagens: "Knight".Wagens: “Kort” .Wagens: . .Wagens: "Kemper III" 51 – 22 – TRANSPORTWAGENS . "Jong".O” "John Deere". .". (De). .Wagens: "Kraker".Wagens: "Kampen".Wagens: "Kirchhoff" . “J. .Wagens: "Kasten".Wagens: “Kooijman”.Wagens: "Kotte".Wagens: . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wagens: "Krone".Wagens: "Kemper VI" .Wagens: “Kaumann” . .).Wagens: "Kooy & Zoon".341 van 487 .".Wagens: "J.Wagens: .Wagens: .Wagens: "Kemper IV" .Wagens: “Keen” . . zie doos 23.Wagens: "Kverneland". (Jac.Wagens: "Kaweco". .Wagens: “Kruger” . (R.S.Wagens: "Koedam". . . .J. .Wagens: "K.Wagens: "Kama" .Wagens: "Knapik".Wagens: .L. . .M. zie dozen 24 en 25 . de).Wagens: "Kotte".Wagens: “Kampa”.Wagens: “Kessler”.Wagens: “Kelly” .V.Wagens: "Knoop". "Jober".Wagens: "Krampe” .Wagens: "Kemper I" . .Wagens: . “Jumbo” 51 – 21 – TRANSPORTWAGENS . .Wagens: "Keuning".Wagens: "Köla".Wagens: "Kemper II" .

Wagens: “Leeuw.Wagens: "Krone IX" .Wagens: "Krone II" .Wagens: "Legrand". .Wagens: “Lansink” .Wagens: "Krone VI" .F.Wagens: "Köla VI".Wagens: "Levacq" . . .Wagens: "Köla IV". van).Wagens: “Ladefix” .Wagens: "Krone I" . (the).Wagens: "Landsberg I".Wagens: "Landsberg II". . .Wagens: “Landreus” .Wagens: "Laeken".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 51 – 23 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Köla II".Wagens: "Lely / Dechentreiter II".Wagens: "Krone XIII" .Wagens: "Lincoln".Wagens: "Köla VIII". .Wagens: "Krone IV" .Wagens: "Krone XIV" 51 – 26 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Lengerich". . .Wagens: "Krone XII" .Wagens: “Leebur” .Wagens: "Krone XI" .Wagens: “L. .Wagens: "Lastenroller". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wagens: "Krone V" .Wagens: "Köla I". (de)” .E. . .Wagens: "Krone III" .Wagens: "Köla V". . 51 – 24 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Landwerk".Wagens: “Lien”.Wagens: "Lely / Dechentreiter I". .Wagens: "Leiber". . . .Wagens: "Köla III".342 van 487 . (A.Wagens: "Krone X" .Wagens: “Leone” .Wagens: "Krone VII" 51 – 25 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Köla VII".” .Wagens: "Krone VIII" . . .Wagens: "Lignie's". .

Wagens: "Mengele VII".Wagens: "Meier".Wagens: . .Wagens: .Wagens: “Meinderts”. Kee . . 51 – 28 – TRANSPORTWAGENS . Zie doos 18 en 19.Wagens: "Mengele V". .Wagens: “Mantel” .Wagens: “Mai .Wagens: "Meiller"” . .Wagens: "Massey-Ferguson".Wagens: “Mannesmann (voor beregening)” .Wagens: “Mack” .Wagens: "Maduraud” . . .Wagens: "Madvac" .Wagens: “Marshall’ . .Wagens: “Linde’ “Little Giant” "Lohmann". .Wagens: "Mengele I".Wagens: "Mengele II". . .Wagens: "Meyco".Wagens: "Mastodon".Wagens: .Wagens: "Mecagri". 51 – 27 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Marco".Wagens: "Matador". . “Louter” “Lubo” "Luclar" “Lundell”.Wagens: “Metro”. .Wagens: "Midwest".Wagens: "Metaverpa NV" .Wagens: . .Wagens: "Maasmond” .Wagens: “Mc. . "Lutz". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wagens: . .Wagens: "Mengele III".Wagens: "Mammouth".Wagens: “Matti-Adolfo” . . .343 van 487 .Wagens: "Mengele VI". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Wagens: “Mahindra” .Wagens: "Mengele". .Wagens: "Markham".Wagens: "Mengele IV".Wagens: “Mersmann” .Wagens: .Wagens: “Mafi” . .Wagens: .Wagens: "Marangon".Wagens: "Marolf". (Walter).

. .Wagens: "Navtek".Wagens: “Motokov” .Wagens: "Mengele IX". . 51 – 30 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Mengele XI".Wagens: "Miedema III". .Wagens: "Nauta".Wagens: "Miller".Wagens: "Mulder". . .Wagens: "Netrafa / L.Wagens: "Mol". .Wagens: "Miedema VIII". . .Wagens: "Mengele X".Wagens: "Miedema X". .Wagens: "Mengele XIII".Wagens: "Müller-Mitteltal". .Wagens: "Miedema VI". . . 51 – 31 – TRANSPORTWAGENS . .Wagens: “Nooteboom” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Wagens: "Miedema II".".Wagens: "Mullié". .). . 51 – 32 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "New-Idea". . .Wagens: "Multi-Tipper".Wagens: "Multicar".Wagens: "Miedema VII".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 51 – 29 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: “M. .Wagens: "Neuhaus".T. .Wagens: "Neumeier".Wagens: "Neva".Wagens: "Miedema I".Wagens: "Miedema IV". .Wagens: "Mobil".Wagens: "Miedema IX". .K. .F.Wagens: "Nimos".Wagens: “Molgjer” . .K.” . . (Joh.Wagens: “Nicolas” . . .Wagens: "Mengele XIV". . .Wagens: "NC” . .Wagens: "New-Holland".Wagens: "Miro-Heywang".344 van 487 .Wagens: "Miedema V".Wagens: "Mirex".Wagens: "Mengele XII".Wagens: "Mengele VIII". . .Wagens: “Mipa” .

B.Wagens: "Peja".Wagens: "Pöttinger X".Wagens: "Pony".Wagens: “Obermaier” . . de” . .M.Wagens: "Perard".Wagens: "Pöttinger VI" .Wagens “Pagliari” . .Wagens: “Parec”.Z. 51 – 35 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Peecon".Wagens: "Pettit".Wagens: "Normag". zie ook Weterings.Wagens: “Post” 51 – 34 – TRANSPORTWAGENS .". . . .T.Wagens: "Pancaldi". . . .Wagens “Pierec” . . .Wagens: "Pöttinger IV".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Wagens: “Oza” . . .G. .Wagens: "O.Wagens: "Power".Wagens: "Panien" . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wagens: "Northfield".Wagens: "Pöttinger V".Wagens: "Profi".Wagens: "Pöttinger IX". .Wagens “Poclain . 51 – 33 – TRANSPORTWAGENS . . .Wagens: “Oswalt” .Wagens: "Prins".". .Wagens: "Pöttinger XI". .Wagens: "Ozyatajanli". . . .". .Wagens: "Pöttinger XII".Wagens: “Omas”. .Wagens: "Olifant" .Wagens: “Pietri.Wagens: "Pöttinger VII".Wagens: "Pöttinger I". . (Ernesto).Wagens: "P. .Wagens: "Oosterhuis".Wagens: "P. . . .Wagens: "Pöttinger II".Wagens: "Pöttinger III".Wagens: "Pallex".Wagens: "Piaggio" .345 van 487 .Wagens: "Orenge". .Wagens: "Pak".Wagens: "Pöttinger VIII".

Wagens: "Schuitemaker X” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wagens: “Scheuneman” .Wagens: “Reisek” .Wagens: "Ravenna".Wagens: "Roagna". 51 – 38 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Sack". .Wagens: "Rapid". .Wagens: "Schouten".Wagens: "Ransomes". . . . . . . .Wagens: “Rijnberg” 51 – 37 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Rudolph". .Wagens: "Schuitemaker III” . .Wagens: "Schuitemaker VIII” .Wagens: "Schuitemaker IX” .Wagens: "Rim".Wagens: “Ruthmann” .Wagens: "Ramat David".Wagens: "Santini".Wagens: "Schuitemaker VII” .Wagens: "Schuitemaker II” .Wagens: “Schepers” .Wagens: "Schuitemaker I” .Wagens: "Rolltruck".Wagens: “Rational” .346 van 487 . . .Wagens: “Rivierre Casalis” .Wagens: "Schrijver". .Wagens: "Schrader".Wagens: "Röber".Wagens: "Schuitemaker VI” .Wagens: "Rolland II".Wagens: "Schlútsmeier".Wagens: “Rohr” .Wagens: "Raybeck".Wagens: “Raussendorf”. .Wagens: "Record". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 51 – 36 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Robur". .Wagens: "Rau" .Wagens: "Scheuerle" . .Wagens: "Schuitemaker V” 51 – 39 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Schuitemaker IV” . .Wagens: "Rolland I". .Wagens: "Saris". . .

” .Wagens: “S.Wagens: “Schwarting” .Wagens: "TancoTip".Wagens: "Senator". . .Wagens: “Svizzera” 51 – 42 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: “Sodimac” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Wagens: “Spragelse” . . .Wagens: "Strautmann V". (J & P.Wagens: ”S.Wagens: “Sieger” .Wagens” “Stahl” . .Wagens: "Tebbe I".Wagens: "Scotney".Wagens: "Sealvenzi".Wagens: "Strautmann IV".Wagens: "Standard".Wagens: "Siringe".Wagens: “Sterbo” 51 – 41 – TRANSPORTWAGENS .” .Wagens: "Seko". (H.Wagens: "Seiga".L. .Wagens: "Schuitemaker XI" . . .Wagens: "Strautmann I". . .).Wagens: "Steib".Wagens: "Schukken".N. . .Wagens: "Stille".D.Wagens: “Speiser” .Wagens: "Soubitez".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Wagens: "Target". 51 – 40 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: “Solingen” .Wagens: "Taylor".347 van 487 .Wagens: "Spijkstaal I” . . . .Wagens: "Strautmann II".Wagens: "Taskers".Wagens: "Strautmann III". . .Wagens: "Schwarz". . .Wagens: "Spijkstaal II". .Wagens: "Taarup". . .Wagens: "Stanhay".Wagens: "Sendenhorster".Wagens “Stratos” .P. .Wagens: "Teagle".Wagens: "Steyr".). . . .Wagens: "Spijkstaal III".J.

Wagens: “Völker” . . .".A.Wagens: .Wagens: “V.Wagens: .Wagens: .Wagens: . . . "Telecon' “Telehoist”. . (Gebr.Wagens: .Wagens: .Wagens: "Vaschieri". .Wagens: . .M.Wagens: . . .Wagens: "Vereyken". (van).Wagens: "Vigneron".Wagens: . “Trenkamp” "Trilo".E.I.".Wagens: "V. zie doos 3. .Wagens: "Veenhuis".Wagens: "Vermeer".Wagens: "Vliet".Wagens: .348 van 487 . .Wagens: "Vlastuin". zie doos 3. .Wagens: .Wagens: .Wagens: .Wagens: . "Traktoroexport" "Transporta".Wagens: "Vicon". "Tratiek". . “Tipping” “Ton” “Topper” "Trailer Company".). .Wagens: “Vlierghe” . .Wagens: "Vespacar". "Telstar".Wagens: “Velsa” .Wagens: "Vaia".Wagens: . .Wagens: .Wagens: "Tebbe II".E.Wagens: "Ubaldi".Wagens “Volk” . “Terberg” “Teupenia” "T. . “Turner” 51 – 43 – TRANSPORTWAGENS .Wagens: "Vora". .Wagens: “Voltas” .M.B.Wagens: “Unimog” .Wagens: "Unsinn".Wagens: “Veenstra” . "Tekla". .Wagens: "Virvolt".Wagens: "Vermond".” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Wagens: "Unicum" .Wagens: "Veldkoning".Wagens: "Verstraete".Wagens: "Vestas". .Wagens: .Wagens: “Vrielak” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.

.Wagens: "Whitlock".Wagens: "Welger III".Wagens: “Westinghouse” .Wagens: "Welger II".Wagens: “Yetta” . 51 – 45 – TRANSPORTWAGENS . (van). .Wagens: "W. (Rauch). .Wagens: "Zickler". . 51 – 46 – TRANSPORTWAGENS .). . .D.Wagens: “Aagi” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Wagens: "Webo". . zie ook Hamster.Wagens: "Welger I".Wagens: "Wakos". zie doos 46.Wagens: "Waco".Wagens: "Zweegers".Wagens: "Westfalia" . (H.Wagens: "Weeghel".Wagens: "Veenhuis IIi". . . .Wagens: “Weterings”. .Wagens: "Veenhuis I". (van).Wagens: "Welger V".Wagens: "Weidner".Wagens: "Wiedenmann". .Wagens: "Weichel".Wagens: "Welger VII".Wagens: "Welger IV". .Wagens: "Wiederkehr". . . .Wagens: "Welger”.".Wagens: "Welger VI". .Wagens: “Wolf” .Wagens: “Wink” . .Wagens: “Wilder” .Wagens: "Weeks". . .Wagens: "Wildenborg" . .M.Wagens: "Weghe". .349 van 487 .Wagens: "Weel".Wagens: "Veenhuis II".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 51 – 44 – TRANSPORTWAGENS . .Wagens: "Vaia". .Wagens: "Wichers". . .

S.Transport-Onderdelen: "Prins".K.Transport-Onderdelen: "Walterscheid".". .Transport-Onderdelen: "Poppe". .".".Transport-Onderdelen: "Walterscheid". . . .Transport-Onderdelen: "Lutz". . . .Transport-Onderdelen: "S. .Transport-Onderdelen: "Bendix".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 52 – 01 – TRANPORTONDERDELEN .Transport-Onderdelen: "Kessler".Transport-Onderdelen: "Sibra-Zug".Transport-Onderdelen: "Comaxle".Transport-Onderdelen: "Miedema".Transport-Onderdelen: "Jumbo".Transport-Onderdelen: "B.Transport-Onderdelen: "Marine Iron & Shipbuilding Co".P. 52 – 02 – TRANPORTONDERDELEN .V. . . . .Transport-Onderdelen: "Ate". .H. . .Transport-Onderdelen: "Roth".".Transport-Onderdelen: "Gran". .Transport-Onderdelen: "Bandou". .Transport-Onderdelen: "I.Transport-Onderdelen: “Vredestein” . .Transport-Onderdelen: "Vermeer".Transport-Onderdelen: "Fechtel".Transport-Onderdelen: "Friese". . . . .Transport-Onderdelen: "F.Transport-Onderdelen: "Spatz".A.Transport-Onderdelen: "B.Transport-Onderdelen: "Knitzer".F. .350 van 487 . .Transport-Onderdelen: "Islok". . (Paul). laatste actualisering: 12-12-2008 blz.W.Transport-Onderdelen: "Turner".N.Transport-Onderdelen: "Ködel & Böhm".C. . . .Transport-Onderdelen: "Reesink".".Transport-Onderdelen: "Western".Transport-Onderdelen: "Gorter". .

Grijper / Lader “Caricatori” .Grijper / Lader “Agromet” .Grijper / Lader: "Brenckmann".Grijper / Lader “Agricultural” .Grijper / Lader: “Asset” . . .Grijper / Lader: "Battoni".Grijper / Lader: "Bavaria".Grijper / Lader “Bosse” . .Grijper / Lader: “Colmax” .” .Grijper / Lader: "Bruin".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 53 – 01 – GRIJPERS / LADERS . .Grijper / Lader: “Bertani” .Grijper / Lader: “Automaticus” .Grijper / Lader: “Atlantik” .Grijper / Lader: "Dalla-Bona".Grijper / Lader “Efka” . . (John). .Grijper / Lader: "Argenterio".Grijper / Lader: "Ariostea". .M.Grijper / Lader: “Elite” .Grijper / Lader: "Caesar" .Grijper / Lader “Bazzoli” .Grijper / Lader: "Ceres".Grijper / Lader: “Difimex” .Grijper / Lader: "Deere". .Grijper / Lader: “Comet” .Grijper / Lader: “Ceccato” . .Grijper / Lader: “Azet” 53 – 02 – GRIJPERS / LADERS .Grijper / Lader: “Conne.Grijper / Lader: “C.Grijper / Lader: "Cormach".C.Grijper / Lader: "Esslo” . Mc.Grijper / Lader “Colmar” .M.Grijper / Lader “Conver” 53 – 03 – GRIJPERS / LADERS .351 van 487 .F.Grijper / Lader: "Atlas".Grijper / Lader: "Baas". .Grijper / Lader “Empor” .Grijper / Lader: "Brouwer".” .Grijper / Lader: "Banss".Grijper / Lader: "Alfa" .Grijper / Lader: “Fabenz” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Grijper / Lader: "Donnelli" . .Grijper / Lader “B. .Grijper / Lader: “Bos” .Grijper / Lader “Eder” .Grijper / Lader: “Beatty” .Grijper / Lader “Altec” . .

Grijper / Lader “K.Grijper / Lader: “Leopold” .Grijper / Lader “Kuhn” .Grijper / Lader: "Longinotti".Grijper / Lader: "Mellensis".Grijper / Lader: “Farmer” “Fendt” “Fries” “Fristein” “Fuchs” “Gamberini” “Gaye Dupont” “Gigant” "Goliath".Grijper / Lader: “Kraan” .F.Grijper / Lader: .Grijper / Lader: . "Gustin".Grijper / Lader “John Deere” .Grijper / Lader: "Krüger" .Grijper / Lader “Isomec” .Grijper / Lader: . .Grijper / Lader: . 53 – 04 – GRIJPERS / LADERS .Grijper / Lader “Karussell” .Grijper / Lader: .Grijper / Lader: .Polypelle" .Grijper / Lader: “Hermes” .M. "Guarneri".Grijper / Lader “Jacobi” . “Gormach” "Griesser".352 van 487 .Grijper / Lader: .Grijper / Lader “Huizinga” .Grijper / Lader “Krug” . "Gua". .Grijper / Lader: "Heywang".Grijper / Lader: .Grijper / Lader: .Grijper / Lader: .Grijper / Lader: “Legille’ .Grijper / Lader: "Meteor" .Grijper / Lader: .Grijper / Lader: “Kiwa” . .Grijper / Lader: "La.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grijper / Lader: .Grijper / Lader “Mengele” . "Grue". 53 – 05 – GRIJPERS / LADERS .” .Grijper / Lader “Ley” .Grijper / Lader: “Linda” .Grijper / Lader: .Grijper / Lader “Lang”. .Grijper / Lader: “Masterbilt” .Grijper / Lader: “Minelli” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grijper / Lader .Grijper / Lader: “Heros” .Grijper / Lader: “Kubota” .Grijper / Lader: “Mill” .Grijper / Lader: “Klaus” .Grijper / Lader: "Lohmann".Grijper / Lader “Hiab” .

Grijper / Lader .Grijper / Lader: .Grijper / Lader .Grijper / Lader: .Grijper / Lader .Grijper / Lader “Motokov”.Grijper / Lader: .Grijper / Lader: “Wehrhahn” .353 van 487 .M” “Ogela”. “Saturn” “Scalmano” “Segala“ "Smelzer-Hytrac".Grijper / Lader: .Grijper / Lader: .Grijper / Lader .Grijper / Lader: .Grijper / Lader: .Grijper / Lader .Grijper / Lader: . .V.Grijper / Lader: "Zwaan". “Quick” “Printz” "Rasspe". (Carlo) “Pommritzer” “Powerfab”.Grijper / Lader: “Tive-Hydro .Grijper / Lader “Tosoni .Grijper / Lader: .Grijper / Lader: .Grijper / Lader “Wittenburg” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grijper / Lader: “Tussi” .” 53 – 06 – GRIJPERS / LADERS .Grijper / Lader: .Grijper / Lader: “Weilbach” .C.Grijper / Lader “V.B”.Grijper / Lader .Grijper / Lader: . “O. "Noël".Grijper / Lader “Vestas” . "Nofil".Grijper / Lader ”Veldini” .E.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .A. de” .Grijper / Lader: “Thomas” .Grijper / Lader: “Vries. “Solmec”’ “S. “Pekazett” "Pesci".Grijper / Lader .Grijper / Lader: “Yale” hooizoldertrolley . "Pavert". "Sandri".

Vorkheftruck: “Buhler” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Vorkheftruck: “B.Vorkheftruck: “Alternij”. .Vorkheftruck “B.”. . .” .Vorkheftruck: “Armax” .Vorkheftruck: "Brimpex” .Vorkheftruck: "Adas".Vorkheftruck: "Ausa".” .Vorkheftruck: "B.T.Vorkheftruck: "B.R.Vorkheftruck: "Bri Truck” . .Vorkheftruck: “Asea” . .Vorkheftruck “Bauer” .Vorkheftruck “Bonser” . 54 – 03 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: "Agromec".P. . .Vorkheftruck: “Balkancar” .Vorkheftruck: “Brunilift” .” .Vorkheftruck: “Baka” . . .Vorkheftruck: "Ameise".Vorkheftruck: “Agincore” .A.K.Vorkheftruck: "Aedes".Vorkheftruck: “Aap” .Vorkheftruck “Baas” .Vorkheftruck: "Antoni". 54 – 04 – VORKHEFTRUCKS . .Vorkheftruck: “Benneth” .Vorkheftruck: "Box-Lift".K.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 54 – 01 – VORKHEFTRUCKS / HEFTAFELS / ZAKKENHEFFERS .Vorkheftruck: "Baumann".Vorkheftruck: "Bishamon".S.W.Vorkheftruck: “Beco” ." .Vorkheftruck: “Atlas” .Vorkheftruck: “Brunel” . .Vorkheftruck: “B.T. .".Vorkheftruck: “Baker” .Vorkheftruck: "Allis-Chalmers" . . 54 – 02 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: “B.Vorkheftruck: "Bogballe".Vorkheftruck: "Brabant” .Vorkheftruck: "Apollo".Vorkheftruck: "Babini".V.Vorkheftruck: “Abeco” .354 van 487 .Vorkheftruck: "Atlet".Vorkheftruck: “Braucke” .Vorkheftruck: "Benning” .

Vorkheftruck: "Caterpillar". (J.F. . 54 – 06 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: “Crede” .Vorkheftruck: "Climax III". Mc” . . . .Vorkheftruck: "Crown".O.Vorkheftruck: "B.Vorkheftruck: “Cavagion” . .Vorkheftruck: "Comet". .Vorkheftruck: "Clark II" .Vorkheftruck” “Custers” 54 – 10 – VORKHEFTRUCKS . . .Vorkheftruck: “Case” .Vorkheftruck: “Candi” .” . . 54 – 07 – VORKHEFTRUCKS .V.Vorkheftruck: "Clark I" .Vorkheftruck: "Carrello". .Vorkheftruck: "Carrelli".Vorkheftruck: "Coventry-Climax".B.Vorkheftruck: "Deawoo".Vorkheftruck: "Dai fuku” . 54 – 09 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: “Claeys”.Vorkheftruck: “Datsun” .Vorkheftruck: "Clark IV" 54 – 08 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: “Busch” .Vorkheftruck “Cameron” .".Vorkheftruck: "Cosmag".Vorkheftruck: “Conveyancer .Vorkheftruck: "Climax I".". .Vorkheftruck: "C.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 54 – 05 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: “Connel .Vorkheftruck: “Bullli” .Vorkheftruck: "Catchpole".Vorkheftruck: "Dabekausen".F.Vorkheftruck: “C. .355 van 487 .Vorkheftruck: "Climax IV". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .) .Vorkheftruck: "Cesab".J.Vorkheftruck: "Burg".Vorkheftruck: "Buiscar".Vorkheftruck: "Climax II".Vorkheftruck: "Clark III" .Vorkheftruck “Curlight” . .

Vorkheftruck: .Vorkheftruck: "Fendt".Vorkheftruck: .Vorkheftruck: .Vorkheftruck: "Hallia".V.".Vorkheftruck: . .Vorkheftruck: “Heftec” .Vorkheftruck: "Giscar".Vorkheftruck: .Vorkheftruck: “F.Vorkheftruck: “Fernvale” . .Vorkheftruck: .Vorkheftruck: .Vorkheftruck: “Giovannini” .Vorkheftruck: .Vorkheftruck: . . .Vorkheftruck: "G.Vorkheftruck: .Vorkheftruck: "Hitachi” .M. .Vorkheftruck: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Vorkheftruck: "Hagedorn".Vorkheftruck: .Vorkheftruck: "Fiat".Vorkheftruck: "Faber".Vorkheftruck: . . . .Vorkheftruck: “Henley” . "Dieteg" “Dow-mac”.356 van 487 .P. .E.Vorkheftruck: "Desta". . (van).Vorkheftruck: "Gokon".Vorkheftruck: “Hebdrion” .Vorkheftruck: “Hagglunds” . .” . "Ekcar” “Elecar” “Electro-Gek” “Elefant” “Elicon” "Emce” “Ewar” “Expresso” 54 – 11 – VORKHEFTRUCKS . .Vorkheftruck: “Formula” .Vorkheftruck: “H.M. .Vorkheftruck .Vorkheftruck: “Genkinger” .Vorkheftruck: “Fraser” 54 – 12 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: “Fetra” .” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Vorkheftruck: .Vorkheftruck: "Gartenmeister".Vorkheftruck: .Vorkheftruck: "Falc".Vorkheftruck: "Fenwick" .Vorkheftruck: "Güldner".Vorkheftruck: “Forager” .Vorkheftruck “Faucheux” . “Drexel” "Drott".Vorkheftruck: "Geveke". "EconoMic". "Edwards” “Eicher” "Eijle".Vorkheftruck: “Gurtdy” .

Vorkheftruck: "Hyster IV".Vorkheftruck “Kersmac” .L. .Vorkheftruck: “Icma”. .C. .357 van 487 .Vorkheftruck: .".Vorkheftruck: "Hyster VII".Vorkheftruck: . . . . .J.Vorkheftruck “Kel-Lift .Vorkheftruck: “Intramatic” . “Hystackers” 54 – 13 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: "Kooi I".Vorkheftruck: "Icem" . .Vorkheftruck: "Hyster II".W.Vorkheftruck: "Irion III".Lau".Vorkheftruck: "Irion II". .Vorkheftruck: "J.Vorkheftruck: “I.” 54 – 16 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: "Jungheinrich I".Vorkheftruck: "Klinkenberg".". . "Humus" “Hunter”.Vorkheftruck: "Incab-Carrelli".” .C. . 54 – 17 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: "Je. 54 – 14 – VORKHEFTRUCKS . .Vorkheftruck “Hollemans” “Hoogte” "Humsa".Vorkheftruck: “Jumbo Jack” .Vorkheftruck: .Vorkheftruck: “Iovannini” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . 54 – 15 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: . .Vorkheftruck: “Kirchhof” .Vorkheftruck: "Hyster V".Vorkheftruck: "J.Vorkheftruck: “I.Vorkheftruck: "J.B.Vorkheftruck: "Irion I".Vorkheftruck: "Hyster I".Vorkheftruck: "Hyster III".Vorkheftruck: ”John Deere” .Vorkheftruck: . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .".Vorkheftruck: “Indos” .Vorkheftruck: “Kenhar” .H. .Vorkheftruck “Kalmar” .S.Vorkheftruck: "Hyster VIII". .Vorkheftruck: "Jungheinrich II".Vorkheftruck: "Hyster VI".

Vorkheftruck: "Komatsu I". . .Vorkheftruck: “Lansing”.Vorkheftruck: “Lofis” .Vorkheftruck: "Komatsu IV".Vorkheftruck: “Ljungbytruck” .Vorkheftruck: "Komatsu III".Vorkheftruck “Lien’ . . .I.Vorkheftruck: "Lifton". . 54 – 19 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: "Lansing II" . .Vorkheftruck: "Landré". . .Vorkheftruck: “Langerak” .Vorkheftruck: "Lien". . 54 – 21 – VORKHEFTRUCKS . .Vorkheftruck: .Vorkheftruck: "Linde III".Vorkheftruck: "Kooi II".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Vorkheftruck: "Linde IV".Vorkheftruck: .Vorkheftruck: "Lancer-Boss I".Vorkheftruck: “Larf”.Vorkheftruck: “Leyland” . 54 – 20 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: .Vorkheftruck: "Lansing I" . zie dozen 18 en 19. .Vorkheftruck: "Linde I".Vorkheftruck: "Linde II".Vorkheftruck: . . .” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Vorkheftruck: “Loc” .Vorkheftruck: “L.Vorkheftruck: "Komatsu II". .Vorkheftruck: "Lansing IV" 54 – 22 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: "Komatsu"VIII. “Krause” “Krups” “Kuli” "Kwik-Mix".Vorkheftruck: “Lama” .Vorkheftruck: "Komatsu VII".Vorkheftruck “Leba” .358 van 487 .Vorkheftruck: "Komatsu VI". “Kooyman” "Komatsu".Vorkheftruck: .Vorkheftruck: "Komatsu V". 54 – 18 – VORKHEFTRUCKS .T. zie doos 21 .Vorkheftruck: . "Kooi III".Vorkheftruck . .Vorkheftruck: "Lansing III" .Vorkheftruck: "Lancer-Boss II".

54 – 26 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: "Moffett-Mounty".Vorkheftruck: “Nijsten” .Vorkheftruck: “Multimate” .Vorkheftruck: "Multi-Pallet". .B. .Vorkheftruck: "Mobilift". . 54 – 25 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: "Mariotti". .". zie doos 24.M.G.Vorkheftruck: “Mobax” .Vorkheftruck: "N.H.Vorkheftruck: “Mücke” . .Vorkheftruck: “Lugli” 54 – 23 – VORKHEFTRUCKS . .Vorkheftruck: "Nichiiju". .Vorkheftruck: “Muir-Hill” ." .Vorkheftruck: "Matbro” .A.” .Vorkheftruck: "Manitou IV". . .Vorkheftruck: “Matral” .Vorkheftruck: “M.Vorkheftruck: “Moovmer” .Vorkheftruck: "Montgomerie Reid LTD".Vorkheftruck “Multicar” .M.Vorkheftruck: "Massey-Ferguson".Vorkheftruck: "Machinoexport".359 van 487 . . .R.Vorkheftruck: "Manitou I". . .Vorkheftruck: “Mefi” .Vorkheftruck: “Melara” .Vorkheftruck: "Manitou V".” 54 – 24 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: “M.Vorkheftruck: “Moletto” . . .” . .Vorkheftruck: "Manitou III".Vorkheftruck: "Newlands” .Vorkheftruck: "Martin en Durati".Vorkheftruck: "Miag” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Vorkheftruck: “Nijk” .Vorkheftruck: "Mitsubishi". .Vorkheftruck: “M. .Vorkheftruck: "Manitou".Vorkheftruck: "Maasmond".Vorkheftruck: "Mic".S.Vorkheftruck: "Manitou II".Vorkheftruck: "Marco".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Vorkheftruck: "Motrac".Vorkheftruck: "Mercury". .Vorkheftruck: "M.

.Vorkheftruck “Plantman”.Vorkheftruck: "Ransomes I" .Vorkheftruck: "Power".Vorkheftruck: “Omfort” .S.Vorkheftruck: “Porter” .Vorkheftruck: “Richer” .Vorkheftruck: "P. "Nobili” "Nuova” 54 – 27 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: “Pak” .Vorkheftruck: "Pieralisi" 54 – 29 – VORKHEFTRUCKS . .360 van 487 .Vorkheftruck: “Ratcliff” .Vorkheftruck “Ravas”. . .T.P.B. .". .” .Vorkheftruck: “Peja” .Vorkheftruck “Porthos” . .Vorkheftruck: “Pony” . .Vorkheftruck: "Polson". .Vorkheftruck: “Oppittero .Vorkheftruck “P. "Nissan".Vorkheftruck “Pettibone” .Vorkheftruck: "Patria".Vorkheftruck: "Raniero".” 54 – 30 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: “Pasquali” .Vorkheftruck: “Overlander” 54 – 28 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: "O.G. . .” .Vorkheftruck: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Vorkheftruck: "O.Vorkheftruck: "O & K".Vorkheftruck: "Perfect".Vorkheftruck: "Ormic".K.Vorkheftruck: "Peg".Vorkheftruck: “Pfaff” .Vorkheftruck: "Ripvator" laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Vorkheftruck: "Prins".Vorkheftruck: .Vorkheftruck: “Reijners” .Vorkheftruck: "Ransomes II" .Vorkheftruck: “Pesci” .".Vorkheftruck: .M.Vorkheftruck: .Vorkheftruck: “Pimespo” .Vorkheftruck: "Nippon” "Nisap".Vorkheftruck: "Panoramic” . .Vorkheftruck: “Post” .

.Vorkheftruck: "Strojexport" .Vorkheftruck “Swinger laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Vorkheftruck: “Skoda” .Vorkheftruck: "Steinböck II". "Rups-Carrier" 54 – 31 – VORKHEFTRUCKS .E.Vorkheftruck “Serta” . .Vorkheftruck: "Sherpa” .Vorkheftruck: "Still II".Vorkheftruck: “Sambron”. . .361 van 487 .Vorkheftruck: "Stocka".Vorkheftruck: "S.Vorkheftruck: “Saxby” .Vorkheftruck: "Schipper" .O.Vorkheftruck: "Sanderson II". .Vorkheftruck: "Sichelschmidt".Vorkheftruck: “Spagemaster” .Vorkheftruck: "S.Vorkheftruck: “Rocla”. . .Vorkheftruck: "Steinböck III".Vorkheftruck: "Still I".Vorkheftruck: “Stark” . . ." 54 – 32 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: "Shelvoke & Drewry".” .Vorkheftruck: "Still III".V.Vorkheftruck: .Vorkheftruck: “Salev” .Vorkheftruck: "Sellick". (van). . . .E.Vorkheftruck: “Stockvis-Kelly”.Vorkheftruck: “Schildkröte” .Vorkheftruck: “Sobernheimer” 54 – 33 – VORKHEFTRUCKS .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Vorkheftruck: "Sanderson I".Vorkheftruck” “Speiser” .Vorkheftruck: "Shinko".B. 54 – 34 – VORKHEFTRUCKS . "Rova".Vorkheftruck “S.Vorkheftruck: "Steinböck I". .Vorkheftruck: "Still".Vorkheftruck: “Slingsby” .Vorkheftruck: . = Vorkheftruck: “Senator” . .Vorkheftruck: “Sovemat” .Vorkheftruck: .”.Vorkheftruck: "Shaw” .Vorkheftruck: “Simon” . . "Rooijen".Vorkheftruck: “Seark” .

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .U. . . 54 – 40 – VORKHEFTRUCKS laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .III" .Vorkheftruck: "Toyota IV".Vorkheftruck: "T.Vorkheftruck: "Webo". . .C.M.Vorkheftruck: "T.”.Vorkheftruck: "Unitrac". .Vorkheftruck: "Witra".Vorkheftruck: "Toyota II".Vorkheftruck: "Trapo-Küng". 54 – 36 – VORKHEFTRUCKS .M.II " .Vorkheftruck: "T. . 54 – 39 – VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: "Vitrac” . .Vorkheftruck: "Vora".". van” .Vorkheftruck: "Unitrans". .Vorkheftruck: "Wessex".Vorkheftruck “Taurus 54 – 35– VORKHEFTRUCKS .Vorkheftruck: “Weidemann” .Vorkheftruck: “Vicon” .B. Rheinland".M.V" .S.Vorkheftruck: "Toyota I". .C.Vorkheftruck: "Wilson".Vorkheftruck: "T.Vorkheftruck: “Veto” .C.Vorkheftruck: "Tailift".E.Vorkheftruck: “Windt” .C.Vorkheftruck: "Wagner". .C.Vorkheftruck: "Withforce" .Vorkheftruck: “VariSpeed” .Vorkheftruck: "Vink” .Vorkheftruck: "Toyota V".Vorkheftruck: "Toyota III". . . 54 – 38 – VORKHEFTRUCKS . 54 – 37 – VORKHEFTRUCKS .M.IV" .Vorkheftruck: "T.Vorkheftruck: "T.362 van 487 .Vorkheftruck: “Tansini” .Vorkheftruck: "T.M.Vorkheftruck: “T.Vorkheftruck: “Vliet.Vorkheftruck: "Votex".V.Vorkheftruck: "Toyota VI".I" .K.Vorkheftruck: "Wifo". . .Vorkheftruck: “Valmet” .

Heftafel: “Hymo” .Vorkheftruck: .Heftafel: “LTF” .” "Yang".S.Vorkheftruck: .Vorkheftruck: .Heftafel: “Buiscar” . "Zettelmeyer".Heftafel: “Matra” .Vorkheftruck: .A. "Yale V".T. “Z.Vorkheftruck: "Yale I".Zakkenheffer: “Expresso” .Zakkenheffer: “Cebeco” .Zakkenheffer: “Post” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Yale III".Vorkheftruck: .Heftafel: “Bishamon” . "Yale IV".Vorkheftruck: .Heftafel: “Lödige .” .Zakkenheffer: “Keuruun Konepaja” . "Yale II".Heftafel: “Pfaff” .Heftafel: “Multicar .M.Heftafel: “A.363 van 487 .C.Vorkheftruck: .Zakkenheffer: “Hipope Mule” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .” 54 – 41 – HEFTAFELS / ZAKKENHEFFERS . “Y.Heftafel: “Grove” .Vorkheftruck: .

. 55 – 07 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Algemeen XI" .Melkmachine: "Algemeen IX" . 55 – 05 – MELKMACHINES . . . .Melkmachine: "Alfa-Laval IV". .Melkmachine: "Alfa-Laval III". 55 – 09 – MELKMACHINES . . 55 – 02 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Alfa-Laval XVI". .Melkmachine: "Alfa-Laval XIII". . .Melkmachine: "Alfa-Laval XV".Melkmachine: "Algemeen IV".Melkmachine: "Alfa-Laval XIV".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 55 – 01 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Alfa-Laval VII".Melkmachine: "Alfa-Laval XVIII". .Melkmachine: "Algemeen X" . 55 – 08 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Algemeen VI" .".Melkmachine: "Alfa-Laval II". 55 – 06 – MELKMACHINES . .Melkmachine: "Alfa-Laval XII".Melkmachine: "Alfa-Laval VIII".Melkmachine: "Alfa-Laval I".Melkmachine: "Alfa-Laval XI".Melkmachine: "Alfa-Laval X".I.Melkmachine: "Algemeen I".Melkmachine: "Algemeen II". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Melkmachine: "A.364 van 487 .Melkmachine: "Alfa-Laval VI". . . .Melkmachine: "Algemeen V". .Melkmachine: "Alfa-Laval V". .Melkmachine: "Afimilk".H.Melkmachine: "Algemeen VII" .Melkmachine: "Alfa-Laval XIX". .Melkmachine: "Algemeen IIi". .Melkmachine: "Alfa-Laval IX". .Melkmachine: “Kaasmakerij” 55 – 04 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Alfa-Laval XVII".Melkmachine: "Algemeen VIII" 55 – 03 – MELKMACHINES .

Melkmachine: "A.Melkmachine: "Fontein". .Melkmachine: "Cormick-Deering". .Melkmachine: "Clean-Easy". .Melkmachine: “Boature”.365 van 487 .Melkmachine: "Condé". 55 – 10 – MELKMACHINES .).folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . (Mc.Melkmachine: "Budack".Melkmachine: "Dari-Kool". . .Melkmachine: "Coop II".Melkmachine: "Electro". .E.Melkmachine: “Donald.Melkmachine: "Elma".Melkmachine: "Comil". .Melkmachine: "Anderson".Melkmachine: "Coop I". .Melkmachine: "Bou-Matic".Melkmachine: "Crown".Melkmachine: "Bajema".Melkmachine: "Diessel".Melkmachine: "Benco".Melkmachine: "Atsa".Melkmachine: "De Laval". . . .Melkmachine: "Blanco" .Melkmachine: "Flaco".” 55 – 12 – MELKMACHINES .).Melkmachine: "Cormick". . . . . . .Melkmachine: “F.Melkmachine: “Etscheid” .”.Melkmachine: "D.Melkmachine: “Emmert” .F.". . . .S. . .C.Melkmachine: "Brandaris".Melkmachine: "Bredel". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Melkmachine: "Clauss". Mc. . .M.Melkmachine: "Fermat".Melkmachine: "Babson". .Melkmachine: “Belje” .Melkmachine: “Bio Milker” .Melkmachine: "Ceres".".Melkmachine: "Dal & Zonen". .Melkmachine: "Benzona". (Mc.Melkmachine: "Eltray".Melkmachine: "BoHeMa".Melkmachine: "Damalko". . . . 55 – 11 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Effectiv". .Melkmachine: “Eclipse” . (van) . . .

Melkmachine: "Gascoigne I".N.Melkmachine: "Gascoigne VI". .Melkmachine: "F. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Melkmachine: "Hermes".Melkmachine: "Gascoigne VII". 55 – 16 – MELKMACHINES .Melkmachine: “Globe” .Melkmachine: "F. II" . . III" .Melkmachine: "Impulsa".N.Melkmachine: "International Harvester".N.Melkmachine: "Gascoigne X". . . .Melkmachine: "Gascoigne II".Melkmachine: "F.Melkmachine: “Heesters” .Melkmachine: "Gascoigne VIII". . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.N.Melkmachine: "Jabelmann".Melkmachine: "Jamesway".Melkmachine: "Fullwood".Melkmachine: "Gascoigne IV". 55 – 18 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Gascoigne". I" .Melkmachine: "Galaxy".Melkmachine: "Hosier".Melkmachine: "Fullwood". . . . . .Melkmachine: "Fullwood".Melkmachine: "Impuls". 55 – 17 – MELKMACHINES . . .Melkmachine: "Jansky".Melkmachine: "Gascoigne V". . zie dozen 14.Melkmachine: "Fontein". 55 – 13 – MELKMACHINES . . . .N.Melkmachine: "Gascoigne IX".Melkmachine: "F. .Melkmachine: "F. 55 – 19 – MELKMACHINES . 55 – 15 – MELKMACHINES . .Melkmachine: "Hektor I". IV" . 15 en 16.Melkmachine: "Haen & Leurs".366 van 487 . V" 55 – 14 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Gascoigne III".Melkmachine: "Hektor II".Melkmachine: "Gascoigne XI".Melkmachine: “Happel” .

Melkmachine: "Mélotte IV".Melkmachine: "Miele IV". "K.Melkmachine: "Manus X".Melkmachine: "Kalvo".Melkmachine: "Lely".Melkmachine: "Mc.Melkmachine: . . .Melkmachine: "Mélotte III". .Melkmachine: . .Melkmachine: "Mélotte V". .Melkmachine: "Manus".". "Kooiman".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Melkmachine: "Manus IV". zie dozen 19 en 20.Melkmachine: "Manus II".Melkmachine: "Manufow".Melkmachine: "Métatron". .Melkmachine: "Manus VI".Melkmachine: "Massey-Harris".Melkmachine: "Manus III". 55 – 21 – MELKMACHINES . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Cormick".F.Melkmachine: "Lorraine".Melkmachine: "Manus V".Melkmachine: "Manus IX".Melkmachine: "Miele II".M. .Melkmachine: "Manus VII". . 55 – 24 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Manus VIII" . . .Melkmachine: "Mélotte II".Melkmachine: "Mélotte I".367 van 487 . . . 55 – 23 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Macford". . . .Melkmachine: "Manus I".Melkmachine: "Miele V". . .Melkmachine: "Meko". .Melkmachine: "Melko". .Melkmachine: "Langton". 55 – 20 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Miele III". . 55 – 25 – MELKMACHINES . .Melkmachine: . . 55 – 26 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Miele I". "Komet". . 55 – 22 – MELKMACHINES . .Melkmachine: "Miele VI".

Melkmachine: "Miele VII".Melkmachine: "Packo".". 55 – 29 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Simplex". .Melkmachine: "Sac-Senior V".Melkmachine: . .Melkmachine: "Sac-Senior VI".Melkmachine: "Sac-Senior X".F. .Melkmachine: "Sac-Senior IV".Melkmachine: "Perfection". . "Milko-Scope" “Mobiles” “Motokov” “Mullerup’ "National". .Melkmachine: “Rotaflo” .Melkmachine: "Sac-Senior I". .Melkmachine: “Socoma” .Melkmachine: .Melkmachine: "Sac-Senior VII".Melkmachine: "Sta-Rite".Melkmachine: "P. zie doos 26.368 van 487 .Melkmachine: "Steding & Co". 55 – 30 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Sac-Senior VIII".Melkmachine: “Ridd”.Melkmachine: .Melkmachine: "Sac-Senior II".Melkmachine: "Sac-Senior XII" 55 – 31 – MELKMACHINES .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Melkmachine: “Salubra”.Melkmachine: "Persoons". .Melkmachine: "Rico" . .Melkmachine: "Standard-Werke".Melkmachine: “Ruakura” 55 – 28 – MELKMACHINES . .Melkmachine: “Rekord” .Melkmachine: "Octav-Kontrola".Melkmachine: "Sac-Senior XI".Melkmachine: "Ross-Holm". .A.Z. . . . 55 – 27 – MELKMACHINES . . . .Melkmachine: . .Melkmachine: .Melkmachine: "Page". "Miele VIII". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Melkmachine: . . . "New-Holland". .Melkmachine: "Sac-Senior III".Melkmachine: "Sac-Senior IX". .Melkmachine: . "Niedersacksen".Melkmachine: .Melkmachine: “Rite Way .L.

Melkmachine: "Sterilacta". . .Melkmachine: "Surge".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .369 van 487 . . .Melkmachine: "Surge".Melkmachine: "Strangko".Melkmachine: "Surge".Melkmachine: "Utina I". .Melkmachine: “Simplex II” .Melkmachine: "Surge".B.Melkmachine: "Unilace".Melkmachine: “Simplex IV” 55 – 33 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Surge".Melkmachine: "Westfalia III".Melkmachine: "Surge". .Melkmachine: “Simplex III” .Melkmachine: "Vacaar".Melkmachine: "Surge".Melkmachine: "Surge".Melkmachine: "Surge".Melkmachine: "Utina II".Melkmachine: "Universal". . . . . .Melkmachine: "Surge". 55 – 36 – MELKMACHINES .E. . 55 – 32 – MELKMACHINES . 55 – 34 – MELKMACHINES . 55 – 38 – MELKMACHINES . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Melkmachine: "V.Melkmachine: "Surge".Melkmachine: "Surge". . . 55 – 35 – MELKMACHINES . . .Melkmachine: "Surge". 55 – 37 – MELKMACHINES . .Melkmachine: "Surge".Melkmachine: "Stripp".Melkmachine: "Surge".Melkmachine: “Simplex I” .Melkmachine: “Triunfo” . .Melkmachine: "Westfalia I". . .Melkmachine: "Ward".Melkmachine: "Westfalia II". .Melkmachine: "Surge". . . .Melkmachine: "Vaccis".Melkmachine: "Surge". .".

van der “ .Melkmachine: "Westfalia VI".Melkmachine: "Westfalia V". . . 55 – 42 – MELKMACHINES . .H.Melkmachine: "Westfalia XIII". .” .Melkmachine: "Westfalia VII". .Melkmachine: “Winden.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .Melkmachine: "Westfalia XII". . 55 – 41 – MELKMACHINES .Melkmachine: “Zijderveld” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.370 van 487 .Melkmachine: "Westfalia IX".Melkmachine: "Westfalia VIII".Melkmachine “Zet” . 55 – 40 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Westfalia XI". .Melkmachine: "Westfalia X".Melkmachine: "Westfalia VII".Melkmachine: “W.Melkmachine: "Westfalia IV". 55 – 39 – MELKMACHINES .Melkmachine: "Zero".Melkmachine: "Westfalia XIV".

Melkkoeling / Tank: "F & N". (van).".V. . .Melkkoeling / Tank: "D. .Melkkoeling / Tank: "Fullwood".Melkkoeling / Tank: "Astra".” . . .Melkkoeling / Tank: "Brown-Boveri". .Melkkoeling / Tank: “Chore Boy” . .Melkkoeling / Tank: "Champion".Melkkoeling / Tank: "Alfa-Laval III". .Melkkoeling / Tank: "Alfa-Laval V". .Melkkoeling / Tank: "Flaco". .Melkleiding / Tank “C. zie ook doos 02. .D.Melkkoeling / Tank: "Dec II". .Melkkoeling / Tank: "Eekeren". .371 van 487 .".Melkkoeling / Tank: "Bovino".R.Melkkoeling / Tank: "Gascoigne". . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 56 – 01 – MELKKOELING / TANKS . .Melkkoeling / Tank: “Frilac” .U.Melkkoeling / Tank: "Algemeen I".B. .Melkkoeling / Tank: "Eifelland".Melkkoeling / Tank: "Dari-Kool II".Melkkoeling / Tank: "Dec I".Melkkoeling / Tank: "Etscheid II".Melkkoeling / Tank: "Glitex".” 56 – 05 – MELKKOELING / TANKS .".Melkkoeling / Tank: "Foerier".Melkkoeling / Tank: "Etscheid III".C. .Melkkoeling / Tank: "Alfa-Laval I".” 56 – 02 – MELKKOELING / TANKS .Melkkoeling / Tank: "Dari-Kool I".Melkkoeling / Tank: "Fontein".Melkkoeling / Tank: “B. .Melkkoeling / Tank: "Euro-Fix".M.H.Melkkoeling / Tank: "D.Melkkoeling / Tank: "Alfa-Laval IV".Melkkoeling / Tank “Boselli” . 56 – 03 – MELKKOELING / TANKS .W.Melkkoeling / Tank: "Algemeen II" .Melkkoeling / Tank: "Frio-Lac".Melkkoeling / Tank: "Etscheid I".Melkkoeling / Tank: "Econo".Melkkoeling / Tank: "Alfa-Laval II".Melkkoeling / Tank: "Alfa-Laval VI".Melkkoeling / Tank: “East Aziatic Comp. 56 – 04 – MELKKOELING / TANKS .M. . . . . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Melkkoeling / Tank: "D. . .Melkkoeling / Tank: "Atlantic-Kálte". .M. . . .

.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Melkkoeling / Tank: "M.T. 56 – 06 – MELKKOELING / TANKS . .Melkkoeling / Tank: "Jamesway".Melkkoeling / Tank: “Meko I” . .Melkkoeling / Tank: "Landteknikka/l". "Hoeksma & Velt".Melkkoeling / Tank: "Kari-Kool". . "Holsteiner". . . . .Melkkoeling / Tank: "Kold".K. "Haverly".Melkkoeling / Tank: "Linde". .Melkkoeling / Tank: "Int. .Melkkoeling / Tank: "Müller III".Melkkoeling / Tank: "Miele".Melkkoeling / Tank: . . .Melkkoeling / Tank: "Milkeeper".S". .Melkkoeling / Tank: “Loheat” 56 – 07 – MELKKOELING / TANKS . . .Melkkoeling / Tank: "National". .Melkkoeling / Tank: "Müller II".Melkkoeling / Tank: “Meko II” .Melkkoeling / Tank: . .Melkkoeling / Tank: "Japy". "Holvrieka".Melkkoeling / Tank: "Manus I". .Melkkoeling / Tank: "Impulsa". . "Hefrost". 56 – 09 – MELKKOELING / TANKS .372 van 487 . "Hosier".Melkkoeling / Tank: . .Melkkoeling / Tank: .Melkkoeling / Tank: "Girton".Melkkoeling / Tank: "Kylo".Melkkoeling / Tank: "Muvero". . .Melkkoeling / Tank: "Manus II".Melkkoeling / Tank: “Komet” .Melkkoeling / Tank: "Milko".Melkkoeling / Tank: "Ipsa". .Melkkoeling / Tank: . .Melkkoeling / Tank: "Lister". .Melkkoeling / Tank: "Müller I".Melkkoeling / Tank: "Jansky".Melkkoeling / Tank: “Meko III” 56 – 08 – MELKKOELING / TANKS . Harvester".Melkkoeling / Tank: "Kovaha".Melkkoeling / Tank: "Mark". 56 – 10 – MELKKOELING / TANKS .Melkkoeling / Tank: .Melkkoeling / Tank: "Mélotte". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Melkkoeling / Tank: "Kúmpel".Melkkoeling / Tank: "IK".

"Resolac". .K.Melkkoeling / Tank: "Schmidt". "Richter". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Melkkoeling / Tank: "Steding & Co". . . . .Melkkoeling / Tank: "Vanandel II". . .Melkkoeling / Tank: "Wood's". . "Rijsig".Melkkoeling / Tank: . 56 – 13 – MELKKOELING / TANKS .Melkkoeling / Tank: "Utina".Melkkoeling / Tank: "Packo I".Melkkoeling / Tank: . "Róscher".Melkkoeling / Tank: "Sunset". .Melkkoeling / Tank: "Zero III".Melkkoeling / Tank: “Thermax” . .W.Melkkoeling / Tank: "Sumak". (van).Melkkoeling / Tank: "Surge I".Melkkoeling / Tank: . . .Melkkoeling / Tank: "Waso".Melkkoeling / Tank: "W.Melkkoeling / Tank: "Stoll".Melkkoeling / Tank: "Zero II".Melkkoeling / Tank: "Zero IV". 56 – 11 – MELKKOELING / TANKS .Melkkoeling / Tank: “Universal“.Melkkoeling / Tank: "Wedholms".Melkkoeling / Tank: "Sky".Melkkoeling / Tank: "Simplex". .Melkkoeling / Tank: "Terlet".373 van 487 .Melkkoeling / Tank: "Trischler" .C.Melkkoeling / Tank: "S. .Melkkoeling / Tank: "Surge II". .Melkkoeling / Tank: "Sparo". .Melkkoeling / Tank: . .A. . .Melkkoeling / Tank: "Sordi".Melkkoeling / Tank: "Wijk & Boerma".Melkkoeling / Tank: "Vanandel III". .Melkkoeling / Tank: "Vanandel I"." . . "Packo II". 56 – 12 – MELKKOELING / TANKS . “Record” "Peja".Melkkoeling / Tank: “Samivac” .Melkkoeling / Tank: "Wilson".Melkkoeling / Tank: .Melkkoeling / Tank: "Zero I".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Melkkoeling / Tank: “Spaans” .".Melkkoeling / Tank: .Melkkoeling / Tank: .Melkkoeling / Tank: "Westfalia". . .Melkkoeling / Tank: "Silkok".

Melkleidingssysteem: "Gascoigne".Melkleidingssysteem: "Jabsco".Melkleidingssysteem: "Jamesway". 57 – 03 – MELKLEIDINGSSYSTEMEN .Melkleidingssysteem: "Simplex".Arthur Dairies Inc". 57 – 02 – MELKLEIDINGSSYSTEMEN .Melkleidingssysteem: "Alfa-Laval I". (Pipeline).Melkleidingssysteem: "Manus II".Melkleidingssysteem: "Dutchman". . . . . .Melkleidingssysteem: "Fullwood". .Melkleidingssysteem: "Fontein". . .Melkleidingssysteem: “Victoria” . . .Melkleidingssysteem: "Etscheid".Melkleidingssysteem: "Effectiv".Melkleidingssysteem: "Surge".Melkleidingssysteem: "Fristam".Melkleidingssysteem: "F & N". .Melkleidingssysteem: "Ross-Holm".Melkleidingssysteem: "Impulca". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 57 – 01 – MELKLEIDINGSSYSTEMEN .Melkleidingssysteem: "Charles Mac. .Melkleidingssysteem: "Senior". .Melkleidingssysteem: "Flaco".Melkleidingssysteem: "Zero". 57 – 04 – MELKLEIDINGSSYSTEMEN . . . .Melkleidingssysteem: "Clauss". . .Melkleidingssysteem: "Hektor". .Melkleidingssysteem: "Westfalia I".Melkleidingssysteem: "Manus I". .Melkleidingssysteem: "Alfa-Laval II". .Melkleidingssysteem: "Westfalia II".374 van 487 . . (Big).Melkleidingssysteem: "Alfa-Laval III".Melkleidingssysteem: "Benzona". . . (Dari-Kool).Melkleidingssysteem: "Pyrex". .

.Melkreiniging: "Kárcher".Melkreiniging: "Vasco".375 van 487 . (van).Melkreiniging: "Algemeen". . . . . .Melkreiniging: "Mefro".Melkreiniging: "Moda".Melkreiniging: "Zero".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 58 – 01 – MELKREINIGING . .Melkreiniging: "Cotswold".Melkreiniging: "Guery".Melkreiniging: "Meko". . .Melkreiniging: "Wijk & Boerma".Melkreiniging: "Manus". .Melkreiniging: "Neomoscam". .Melkreiniging: "Westfalia". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Melkreiniging: "Diversey". . .Melkreiniging: "Fontein".

Automatisering Veeteelt: "Gial".376 van 487 . .Automatisering Veeteelt: "Enfarm".Automatisering Veeteelt: "Gascoigne".Automatisering Veeteelt: "Identicow". . .Automatisering Veeteelt: “Foss” .Automatisering Veeteelt: ‘Fischer Porter” . .Automatisering Veeteelt: "Alfa-Laval". .Automatisering Veeteelt: "Fullwood". . .Automatisering Veeteelt: "Daca".Automatisering Veeteelt: ”Observator” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 59 – 01 – AUTOMATISERING MELKVEEHOUDERIJ .

Melkstallen: "Custers". . zie doos 04.Melkstallen: "Brouwer" I.Melkstallen: "Boer. De” IV 60 – 05 – STALLEN EN MELKSTALLEN . . Postumus” . De” II . .V.Melkstallen: "Clay".Melkstallen: “A.377 van 487 .Melkstallen: “Bomas .Melkstallen: "Alfa-Laval" II.Melkstallen: "Boer. .Melkstallen: "Alfa-Laval" IV.Melkstallen: "Beatty".Melkstallen: “Al . De” I . .Melkstallen: "Brouwer" III. 60 – 03 – STALLEN EN MELKSTALLEN . . .Melkstallen: "Beerepoot".Melkstallen: "Alfa-Laval".H. / A.Melkstallen: “Cebeco” . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 60 – 01 – STALLEN EN MELKSTALLEN .Melkstallen: "Boer". .Melkstallen: "Alfa-Laval" I. . (De). . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Melkstallen: “Babson.Melkstallen: "Alvestal". .Melkstallen: “Aschenbrenner” 60 – 02 – STALLEN EN MELKSTALLEN .Melkstallen: “Bauer” .Melkstallen: "Brouwer" V. .Melkstallen: "Albert".Melkstallen: "Cornell". De” III . . . 60 – 06 – STALLEN EN MELKSTALLEN .Melkstallen: "Alvecon".Melkstallen: "Algemeen".Melkstallen: "Brouwer" VI. . .". 60 – 04 – STALLEN EN MELKSTALLEN . .Bros” . .Melkstallen: "Boer. .Melkstallen: "Brouwer" II.P. zie dozen 05 en 06 .Melkstallen: "Boer.In” .Melkstallen: "C.Melkstallen: "Brouwer" IV.Melkstallen: "Ametrac".Melkstallen: “Brouwer”.Melkstallen: “Calan” .Melkstallen: "Blom". zie doos 02. .Melkstallen: "Cablevel".Melkstallen: "Alfa-Laval" III.

.Melkstallen: "Farmex".Melkstallen: “Durisol” .Melkstallen: “Germing . (B. . . .Melkstallen: "Gascoigne" III .Melkstallen: "Euro-Farm". . . .Melkstallen: "Jamesway".” .Melkstallen: “Driehoek” .Melkstallen: "Impulca".).Melkstallen: "J.Melkstallen: "Fullwood" II.Melkstallen: "Hamo".Melkstallen: “Dunlop” .Melkstallen: “Groot Zwaaftink” 60 – 10 – STALLEN EN MELKSTALLEN .Z".Melkstallen: "F. 60 – 09 – STALLEN EN MELKSTALLEN .Melkstallen: "Heckerman Iron Works".Melkstallen: "Dorsser" .Melkstallen: "Farmway".O. .Melkstallen: "Flaco".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 60 – 07 – STALLEN EN MELKSTALLEN .Melkstallen: “I. .Melkstallen: "Fullwood" III. . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Melkstallen: "Fullwood" IV.Melkstallen: “Hoko” .Melkstallen: “Indiana” .Melkstallen: “Ikamat”. . .H. 60 – 08 – STALLEN EN MELKSTALLEN .Melkstallen: "Hermes".Melkstallen: “Eichholz” .Melkstallen: "Gascoigne" I .Melkstallen: "Fresia".Melkstallen: “Gezet” .Melkstallen: "Dutchman" .” .Melkstallen: "Hordijk".Melkstallen: “Gippsland” .Melkstallen: “Fortschritt” . .378 van 487 .Melkstallen: “Holz” .Melkstallen: "Dairypower".Melkstallen: "Husina" .Melkstallen: "Hosier". .Melkstallen: “Geerkens” . .N".Melkstallen: “Enkamat” .Melkstallen: "Fullwood" I.Melkstallen: “Gorter” .Melkstallen: "Gascoigne" II .C.Melkstallen: “Huizinga” .

Melkstallen: "Surge" .Melkstallen: "W. .Melkstallen: "Ubo".Melkstallen: "Manus" I. .H.Melkstallen: “Manus”III .Melkstallen: “Vexma” .Melkstallen: "Simplex".Melkstallen: "Ross-Holm".Melkstallen: "Saxonia".Melkstallen: “Kraiburg” 60 – 11 – STALLEN EN MELKSTALLEN . . 60 – 12 – STALLEN EN MELKSTALLEN .Melkstallen: "Vasto".Melkstallen: "Spinder".Melkstallen: "Orby". .Melkstallen: "Schierholz".Melkstallen: “Wiko” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Melkstallen: “Solvolan” .".Melkstallen: “Meko”. 60 – 13 – STALLEN EN MELKSTALLEN .Melkstallen: “Vredestein” .Melkstallen: "Mélotte". . .379 van 487 .Melkstallen: “Stallit” .Melkstallen: “Potter” .Melkstallen: "Reesink". (Louis).Melkstallen: “Vliebo” . .Melkstallen: "Spreen". .Melkstallen: "Westfalia".Melkstallen: “Sac” .Melkstallen: “Vecon” .Melkstallen: “Siegperle” .Melkstallen: “Manus” II .Melkstallen: “Staalcentrum Nederland” .Melkstallen: "National Steel Corporation".Melkstallen “Koetel” .Melkstallen: "Paques". . 60 – 14 – STALLEN EN MELKSTALLEN .Melkstallen: "Poiesz" . .Melkstallen: “Suevia” .Melkstallen: “Taurus”.Melkstallen: “Snel” . .Melkstallen: "Vehling". . .Melkstallen: “Weelink” .Melkstallen: “Schrijver” .Melkstallen: "Meekes" .Melkstallen: “Nedap” . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .

380 van 487 . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. (Gebr.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Melkstallen: .Melkstallen: .).Melkstallen: . “Zwaaftink” "Zijderveld".Melkstallen: “Wopa” "Wopereis".

“Voorwarts” .“Landaal” .“Eberhardt Silopresse” .381 van 487 .M” .“Weber” .“Viesman” .“Nijssen” .“Ruseler” . brochure .“Koelrad” .“Stulz” .“Aardappelbewaring”.“D.“Copeland” .W.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 61 – 01 – Productbewaring .“Geerlofs” .“Grenco” .“Wilro” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.“Lanters” .“Markus” .

. .Droger: "Cerac".Droger: “Aldersley” . .Droger: "Ensink".H.Droger “Cominor” . .Droger: "Butler".Droger: "Borrow". .Droger: "Clay".Droger: "C.Droger: "Blanch".K.Droger: "Eisele". 62 – 02 – DROGERS . . .C.Droger: “Allmet” .Droger: “AVTO Export” . . . 62 – 04 – DROGERS .Droger: “Corn Fan” . .Droger: "Behlen".Droger: "Dechentreiter". .Droger: "C. (v.Droger: "Emeka". . .Droger: "Cross".P.Droger: "Donar". . . . .Droger: "Broek".I. . . .Droger: "Algemeen".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 62 – 01 – DROGERS .Droger: "Butterley". . 62 – 03 – DROGERS . .Droger: "Alpema". .Droger: "Ardrier".Droger: "Bentalls".Droger: "Cropgard".Droger: "Dutchman". .Droger: "American".Droger: "Ciruvac".Droger: "Campbell".Droger: "Curran". .382 van 487 .Droger: "Assentoft". .Droger: "Case". .".Droger: "Brown".".Droger: "Emi".Droger: "A.D.W.Droger: "Emsland". .Droger: "C. . .d). . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Droger: "Büttner".Droger: "Dryer".".Droger: "Brabant".Droger: "Corn.Droger: "Ducrobra". States". . . .".V.

B. . .Droger: "Iseki"." “Fima”. .Droger: "Hering".Droger: "Jennen". .Droger: "Kongskilde" II.Droger: “Leeuw”.Droger: "Heil".Droger: . .Droger: "Hildebrand".Droger: .Droger: "Klima". .E.Droger: "Hardeland".Droger: "John Deere". .Droger: "Enzinger" “Escher-Wijss” "E.Droger: .Droger: .Droger: "Jansen & Heuning".Droger: Gilmore-Tatge” .Droger: "Lincoln".Droger: "Huiberts".Droger: .383 van 487 .Droger: "Graepel".Droger: “Hagro” . “Fischer” “F.Droger: "Habco". .Droger: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Droger: "Gascoigne".Droger: .C.Droger: "G. .Droger: "Kongskilde" III. .Droger: "Kloos". .Droger: "Landwirtschaft" . . 62 – 06 – DROGERS .Droger: “Gold saat” .Droger “Kusters” . .Droger: "Hayflakes". .Droger: "Laco-therm".".Droger: "Hubert". .Droger: “G.M” “Fortschritt” “Frigidaire” “Frisia” 62 – 05 – DROGERS . .Droger: "Lely".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Droger: "Kullbergs". .Droger: “Kooijman” .S.Droger: “Goliath” .Droger: "Kongskilde" I. .G. . .” . . .Droger: “Jamamoto” .V.Droger: "Heinkel".Droger: "Gotthardt & Kúhne'. . . .Droger: .Droger: "K & K".

"L.". . . .Droger: . 62 – 08 – DROGERS .Droger: "Link-Belt".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Droger: “S.Droger: "Olsen".Droger: "Orum". .Droger: “Standard” .Droger: “Seppic” .Droger: "Mitchell". .Droger: . .Droger: "Oliver".Droger: “Multech” .Droger: .Droger: "Neuero" II. 62 – 07 – DROGERS .".Droger: “Rota” .Droger: “Matthews” .Droger: "Petkus" I.Droger: "Petkus" II.Droger: "Sagenta".Droger: "Priva". "Lister".Droger: "Rivierre-Casalis". .384 van 487 .” . . . .Droger: "Prior".Droger: "New-Holland".Droger: “Siegperle” . .Droger: "Schweizerischer".Droger: "Mc.Droger: "Schröder".Droger: .Droger: “Rako” .Droger: “Röber” .Droger: "Nimskern". .Droger: “Steels” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Droger: "Penneys-Porter".Droger: "Neuero" I. .Droger: "Nu-Way".Droger: “Meijer” .Droger: "Reschke". .Droger: “Morris” . .C.Droger: "Master". . "Lockwood". .Droger: "M. "Luidenburg". .Droger: “Rietberg” . .Droger: "Schulze". Call". .P.Droger: "Plevier-Hakkens".Droger: "Ransomes".F. .Droger: “Sluis” . .Droger: “Stela” . .Droger: "Neusaat". .

.Droger: “Svegma” .Droger: "Werkspoor". . . . . .385 van 487 .Droger: “Turner”.Droger: "Thermo". .Droger: "Taarup".Droger: "Vingerhoet". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . . .Droger: "Stewart".Droger: "Wanson". .Droger: "Westfalia". . .Droger: “Wilhelma” .Droger: "Tornado".Droger: "Woolley".Droger: "Templewood". 62 – 06 – DROGERS .Droger: "Webasto". .Droger: "Weda".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Droger: "Tiltman".Droger: "Svenska". .Droger: "Tacco".Droger: "Tox-O-Wik" .Droger: "Taul".Droger: "Woods". .

Ventilatoren: “Dijkman” 63 – 02 – VENTILATOREN .Ventilatoren: “Farm Fans” .Ventilatoren: “Groeneveld” . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Ventilatoren: "Huiberts".Ventilatoren: “frista Mat” .Ventilatoren: "Astronaut".Ventilatoren: “Hering” .Ventilatoren: “Eisele” .Ventilatoren: “Elektron” .Ventilatoren “Big Dutchman” .Ventilatoren: "Enbar L.Ventilatoren: "Asselbergs".386 van 487 .Ventilatoren: "Funken".V.Ventilatoren: "Euroemme" 63 – 03 – VENTILATOREN .Ventilatoren: “C. .Ventilatoren “Colasit” .Ventilatoren: "Comair" .Ventilatoren: “Geerlofs” .Ventilatoren: “Integra” .Ventilatoren: "Industriewolf". .E.N.Ventilatoren: “Gainko” . .Ventilatoren: “G." .Ventilatoren: "Issum".Ventilatoren: "Ilka".Ventilatoren: "Emi".H.V" .Ventilatoren: "C.Ventilatoren: "Inveka" .".Ventilatoren: "Brooks".Ventilatoren: “Fadima” .Ventilatoren: "Hert-O-Vent".Ventilatoren: "A & N'.Ventilatoren: "Brebo"s".Ventilatoren: “B. .Ventilatoren: "Aerofoil.S. . (van).Ventilateren: "F. .Ventilatoren: "Fancom" .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 63 – 01 – VENTILATOREN . .” .” .Ventilatoren: “Aerotherm” .Ventilatoren: "Agro". .Ventilatoren: "Axial".H. .Ventilatoren: “Hurricane” 63 – 04 – VENTILATOREN .” . . .V. . .M.Ventilatoren: "Euro-Electro".Ventilatoren: “Fima” .B. . . .M.Ventilatoren: “Antha” .

.Ventilatoren: “S.” “K.Ventilatoren: “Tempest” .S.Ventilatoren: “Torrington” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Ventilatoren: . . .Ventilatoren: "Pollrich" .Ventilatoren: “Law” . “Klima” "Klimator".Ventilatoren: .Ventilatoren: "Pelger/Pelgrim".Ventilatoren: “Lau’ .Ventilatoren: .Ventilatoren: . .Ventilatoren: "Nordisk".Ventilatoren: . .Ventilatoren: . .L.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Ventilatoren: “Lokhorst” . . "Kooijman". .Ventilatoren: “Tolsma” .Ventilatoren: "Petkus". .Ventilatoren: "Nauta".Ventilatoren: "Maasmond". Appel".Ventilatoren: "Novax" 63 – 06 – VENTILATOREN . .Ventilatoren: .” 63 – 07 – VENTILATOREN .Ventilatoren: "Schotman/v.Ventilatoren: . .Ventilatoren: .Ventilatoren: "Stork".” “Kvänums” "K.".Ventilatoren: "Multifan".M.Ventilatoren: “Nivola” . “Kalofoar” "Kiekens". .Ventilatoren: "Mooij".Ventilatoren: .387 van 487 . “K. . . .Ventilatoren: “Oerre”.Ventilatoren: "Lamel".H.Ventilatoren: "Modesta".Ventilatoren: "Mullos". "Koens".Ventilatoren: "Siko".T. "Kracht". .Ventilatoren: .Ventilatoren: “Schmeink” .Ventilatoren: . . .Ventilatoren: “Priva”.S.Ventilatoren: "Simplabelt". 63 – 05 – VENTILATOREN .Ventilatoren: "Siemens".Ventilatoren: “Lister” .Ventilatoren: "Omnivent".W.Ventilatoren: “Prince” .Ventilatoren: "Itho" “Jomgeneel”.

Ventilatoren: .Ventilatoren: . "Vanandel".Ventilatoren: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Ventilatoren: . "IJsselmuiden". "Vibo". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Woods".Ventilatoren: .388 van 487 .Ventilatoren: . "Xpelair".Ventilatoren: “Troja” "Troca".

Silo: “Bekoto”.Silo: “Braby” .S. .Silo: "Blackford".L. . .Silo: "Country".Silo: “B. .Silo: “Behlen” .Silo: “Chore-Time” .Silo: “Alkosil” .Silo: "Aluminium” .Silo: “Alusilo” . .Silo: “Calvin” . .Silo: "Amazone".Silo: "C.Silo: “Agromaster” .".Silo: “Baumgarten” .V.Silo: "Clay".Silo: "Acier" . . . .Silo: “Brock” .Silo: "Columbian". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Silo: "American” .Silo: "B.Silo: “Aldersby” .Silo: "Beplo” .Silo: “Blase” . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 64 – 01 – SILO’S .Silo: “Agritec” .Silo: “Blasius .389 van 487 . / Cebeco".B.Silo: “Berico” .Silo: "Crittall". .Silo : "Algemeen".Silo: "Appel".Silo: “Bentall” .Silo: "Assentoft".Silo: "Anglian” .Silo: “Butler” . .Silo: "B.H. .v.Silo: "Brabant". . 64 – 02 – SILO’S .Silo: "Chandos Lodge".Silo: “Aarsen" .Silo: "Albion".B. .Silo: "Colman".Silo: “Buell”.Silo: “Abema” .".Silo: “Butyl User” .” . 64 – 03 – SILO’S . .V.Silo: "Atkinson".Silo: “Alfa Laval” .

Silo: .390 van 487 .Silo: .Slio: “Holz” .Silo: "Eichholz".O.Silo: “Gascoigne” .K.Silo: “G.Silo: .Silo: "Hollandsche IJssel".P. “D.Silo: “Fritzmeier” .Silo: .S.Silo: “Howema” . . .Silo: “Fao” . “Dupuis” “Dutchman” “Dijksman” 64 – 04 – SILO’S .Silo: . .Silo: "Fyna". . .Silo: "Esterer" . (van). "Defu".Silo: . .Silo: . .Z" .Silo: "Hiemstra".Silo: “Eurofarm” .Silo: . 64 – 05 – SILO’S .Silo: "J.M.Silo: “Hoffmann”.Silo: "Farco".Silo: .Silo: “Fenestra” . .B.E.” .Silo: "Fulgurit".Silo: “Goldsaat” .Silo: .Silo: "Dale". (De).Silo: “Isala” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Darragon". "Debus". .Silo: “J.Silo: “Garnier” .” "Dofra” "Driehoek".Silo: “Jesma”.Silo: "Franken" .Silo: "Harvestore".Silo: “Holma”’ .Silo: “Hudo” .Silo: “Euromat”.Silo: . .Silo: "Graepel".A.” "Denis".Silo: . .” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. “Deva” “D.Silo: "Fermatic".Silo: "Guliker's". .Silo: "Howard".Silo: “Heesen Techniek” .Silo: “Hoy” . .

Silo: "Polymetal". . .Silo: "Moridge” .Silo: “Mole” .Silo: "Otten".Silo: “Knox” .Silo: "Petrus".Silo: "Polem" II. .Silo: "Krause".Silo: “Reinders” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Silo: “L. .Silo: "Oberhessisches Holzwerk".Silo: “Motokov” . .Silo: “Klein Bussink” .” . .Silo: "Polem" III.Silo: "Poiraud".Silo: "Klein & Zonen".Silo: "Plevier-Hakkens".Silo: "Londal".Silo: “Lacon” . .Silo: “Mensink”.Silo: "Polaris".Silo: "Kiekens".Silo: "Mélotte". 64 – 07 – SILO’S .Silo: "Maryson".Silo: "Opstal".Silo: “Kouwenberg” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 64 – 06 – SILO’S . .Silo: "Modesta" .Silo: “Prive” 64 – 10 – SILO’S .Silo: "Kongskilde". . 64 – 08 – SILO’S . .391 van 487 .H.Silo: “President . 64 – 09 – SILO’S .Silo: “Maintz” . .Silo: "Paques" .Silo: "Mathews". .Silo: "Kemper".Silo: “Kooijman” . .Silo: “Lysaght” .Silo: “Lipp” . . . . .Silo: "Mullos".Silo: "Polem" I. .Silo: “Permaglas”. .

"Silomatic".Silo: . . .Silo: .Silo: . "Silver-Shield". .Silo: . "Rako".M. "Svegma".Silo: .Silo: .Silo: . .Silo: "Traha".Silo: “Zijderlaan” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Sima".Silo: "Thyssen". 64 – 11 – SILO’S .Silo: .Silo: "Vrielak".Silo: .H.Silo: . .Silo: “Riedel” "Rietberg".Silo: "Wories".Silo: "T. . .". "Riela". .Silo: "Wimar".Silo: "Vanck". "S.Silo: .Silo: . "Slyce".392 van 487 .Silo: “Tork” . “Stabil” “Stalet” “Stjerne” "Surface".Silo: "Tebbe".Silo: .Silo: "Vlogtman". . . .Silo: .Silo: "Ventus". “Spiromatic”.” “Sorenco” "Southwell".Silo: "Vrancken".Silo: .Silo: .Slio: .Silo: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Silo: . “Rivierre Casalis” “Rowlands” “Sela” "Silobouw".Silo: "Wolf". .Silo: .Silo: “Trevira” .

Blazer: "Botsch". . . .Blazer: "Atema". .B. . . .Blazer: "Echo".Blazer: "Borga". / Cebeco". van” .Blazer: "Bitter & Sohn".Blazer: "Claas". .Blazer: "Cramer".S.Blazer: “Bavendick” . .Blazer: "Esterer" .Blazer: "Atkinson".Blazer: "Eirich".Blazer: "F. .Blazer: “B.Blazer: “Aerotherm”.Blazer: "C.Blazer: “Fahr” . .Blazer: "Bruinsma".Blazer: "Alwana".393 van 487 . van der” .Blazer: "Badger" . .Blazer: "Blizzard".Blazers .Blazer: "Algemeen".Blazer “Berico” .Blazer: “Allis Chamers” . .Blazer: "Gehl".V.Blazer: “Berg.Blazer: "Biso". 65 – 02 .Blazer: "Bergmann". . .S”. .Blazer: "Forss". . .Blazer: "Dechentreiter".Blazer: "Fima". .Blazer: “Beek.Blazer: “Cyclon” . gras.Blazer: "Alpin".Blazer: "Dücker".T.H. .Blazer: "Billy Goat". . (Gustav). .". .Blazer: "Express".Blazer: "Graepel” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Blazer: "Claeys" .Blazer: "Buschhoff" . . .Blazer: "Epple".Blazer: "Brinio". . .Blazer: “F.” .Blazer: "Fox". . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 65 – 01 – BLAZERS Voor blad. hooi en schoven .Blazer: “Aebi” .M. .Blazer: "Dania".Blazer: "Fella". .

Blazer: "Köla I".W. . “Heitling” "Hildebrand".Blazer: "Kullberg & Co".Blazer: . “Hustler” “I.Blazer: "Kroon". 65 – 04 – BLAZERS .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Blazer: . . "Hoco" “Hoffmann”.Blazer: .F.Blazer: “Krüger” .R. "Klinger". “Harvey” “Heid” "Heini".Blazer: "Köla II".F. .Blazer: .Blazer: .Blazer: .". .Blazer: "Landruf".Blazer: "Liberty".Blazer: "Lienden".Blazer: .Blazer: .Blazer: .Blazer: "Komatsu".” "Ideal".Blazer: "Ley".Blazer: “Martens” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Blazer: "Letz". .Blazer: .Blazer: "K. .T.Blazer: "Gross".Blazer: “Kongskilde II” . .H.394 van 487 .Blazer: .Blazer: . "H. .Blazer: "Kongskilde I". .Blazer: "Legille".Blazer: “Maintz” . .Blazer: "Köla IV". "Harvestone". . "Himel".Blazer: .C. "Hola".Blazer: ./Urgent"." “Hurricane” "Husqvarna".Blazer: .". .Blazer: . .Blazer: "Köla III". "Gustin-Fils". "Iseki" "J.Blazer: .Blazer: .Blazer: "Landsberg".Blazer: .M. “Kohlbach” 65 – 03 – BLAZERS .Blazer: .Blazer: .Blazer: "Lundell".Blazer: .Blazer: . "John Deere". (van). . "H.B.Blazer: "Kverneland". .

Blazer: “Portana” .Blazer: "Omnium". .Blazer: "Schultensia".Blazer: . .A.Blazer: "New-Holland".Blazer: "Petkus".Blazer: “Schmidt” . .Blazer: "P.395 van 487 .Blazer: "Neuero III". . .Blazer: "Ru-Dé".Blazer: “Seiffert” .Blazer: "Reform". 65 – 06 – BLAZERS .Blazer: "Neuero VII". "Mullos II".Blazer: "Neuero IV".". .Blazer: "Mellensis".Blazer: "Neis". "Mullos I". .Blazer: "Noél & Fils". . . . .Blazer: “Schönberger” . .Blazer: "Record I".Blazer: .Blazer: "Record II".Blazer: . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Blazer: "Neuero".Blazer: "Selz". .D".Blazer: "Sans Rivale".Blazer: "Rival". 65 – 07 – BLAZERS .Blazer: "Neuero V".Blazer: .Blazer “Schwenke”.Blazer: .Blazer: "Progress".Blazer: .Blazer: "Schulze". . . . . . . .Blazer: "Neuero I".Blazer: "Neuero II".Blazer: "P.Blazer: "Neuero VI".Blazer: "Pnewmatic".Blazer: "Poiesz". 65 – 05 – BLAZERS .Blazer: "Pöttinger".Blazer: . . . .Blazer: "Neuero VIII".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .M.Blazer: "Schwarting" .Blazer: . “Meijer” "Mengele" "Miniapolis” "Modesta" “Motokov / Ideal 500” "Muller".

“Sluis” "S.Blazer: "Toron".Blazer: "Ventor".Blazer: .Blazer: "Unloader".Blazer: . "Sun-Master". . “Stihl” “Stille” “Stjerne” "Succes". .Blazer: . .". . "Socama". 65 – 08 – BLAZERS . .N. .Blazer: "Victoria". .U.Blazer: "Zumstein".Blazer: "Trobon". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Blazer: “Ugerlose” . "Silorator".Blazer: "Wild". .Blazer: . (H. "Speiser" "Starline". .Blazer: "Trioliet-Mullos". .Blazer: "Welger".Blazer: .Blazer: "Werwolf". .396 van 487 .V.Blazer: "Taul".Blazer: "Trenkamp". .C.Blazer: "Tebbe".Blazer: .Blazer: . .Blazer: .Blazer: . . .” “Siloblitz” "Silobouw".Blazer: .Bazer: .Blazer: "Tornado".Blazer: "Ventus".Blazer: "Westfalia". .Blazer: "Wilhelma". . .Blazer: “S.Blazer: "Westland".Blazer: "Twin-Feed".Blazer: "Trilo". .Blazer: "Urgent".Blazer: “Vibra” .Blazer: "Taurus".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .A. .C).Blazer: .F.Blazer: "Tyfon". .M.Blazer: “Weichel” .Blazer: .

Zaadreinigingsmachine: “Ceresan” . . .Zaadreinigingsmachine: "Elisaat". . . zie Mayer .Zaadreinigingsmachine: "Ballarini & Figli". .Zaadreinigingsmachine: "Kraft". .Zaadreinigingsmachine: "Gruno / Timmer".Zaadreinigingsmachine: "Hohenheim". . .H.Zaadreinigingsmachine: "Aspirateur".B.Zaadreinigingsmachine: "Kaybee".Zaadreinigingsmachine: "Brabant I".Zaadreinigingsmachine: "L. .Zaadreinigingsmachine: "Combinet".Zaadreinigingsmachine: "Berry".Zaadreinigingsmachine: "Algemeen". .Zaadreinigingsmachine: "Bentall".".Zaadreinigingsmachine “Kamas” .Zaadreinigingsmachine: "Bryan Corcoran".A. . .Zaadreinigingsmachine: "Darragon". . .Zaadreinigingsmachine: "Brabant III". .Zaadreinigingsmachine: "Bogerts". .Zaadreinigingsmachine: "Boeke-Huidekoper".Zaadreinigingsmachine: "Goldsaat". .Zaadreinigingsmachine: "Korant".Zaadreinigingsmachine “Baumgarten”. .Zaadreinigingsmachine: "Linde".Zaadreinigingsmachine: "Mayfarth".397 van 487 . . . W.Zaadreinigingsmachine: "Gompper".Zaadreinigingsmachine: "Brabant II” . .Zaadreinigingsmachine “Buschhoff” 66 – 02 – ZAADREINIGINGMACHINES .Zaadreinigingsmachine: "Crippen".Zaadreinigingsmachine: "Barth" . .Zaadreinigingsmachine: "C.". .Zaadreinigingsmachine: "Clipper".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 66 – 01 – ZAADREINIGINGMACHINES .Zaadreinigingsmachine: "Fust.Zaadreinigingsmachine: "Forever".N. . .Zaadreinigingsmachine: "Mayrath".Zaadreinigingsmachine: "Kongskilde". .Zaadreinigingsmachine: "Kvarnmaskiner". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Zaadreinigingsmachine: "Dania". . 66 – 03 – ZAADREINIGINGMACHINES . .T. . .Zaadreinigingsmachine: "Body".”.Zaadreingingsmachine: “Delta” . .Zaadreinigingsmachine: “Agromet .Zaadreinigingsmachine: "Mayer & Cie".Zaadreinigingsmachine: "Graepel".Zaadreinigingsmachine “Flemstofte” .Zaadreinigingsmachine: "Ködel & Böhm". . .

Zaadreinigingsmachine: "Sima".Zaadreinigingsmachine: .Zaadreinigingsmachine: "Skjold".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Zaadreinigingsmachine: "Rothery".Zaadreinigingsmachine: "Turner". .Zaadreinigingsmachine: . . . "Petkus / Wutha-Petkus". "Modesta". .Zaadreinigingsmachine: "Special" .). (De).Zaadreinigingsmachine: .H.Zaadreinigingsmachine: "Rooy".Zaadreinigingsmachine: "Roem".Zaadreinigingsmachine: "Selecta". .Zaadreinigingsmachine: "Schule". .Zaadreinigingsmachine: "Robinson".Zaadreinigingsmachine: "Streckel-Schrader".Zaadreinigingsmachine: .Zaadreinigingsmachine: .Zaadreinigingsmachine: .Zaadreinigingsmachine: .Zaadreinigingsmachine: "Röber I".Zaadreinigingsmachine: "Stigluft". .Zaadreinigingsmachine: . “President” 66 – 04 – ZAADREINIGINGMACHINES .Zaadreinigingsmachine: "Vibraklon".Zaadreinigingsmachine: "Vac-A-Way".Zaadreinigingsmachine: "Satake” . . . . (F.Zaadreinigingsmachine: “Tromas” . "Meys". .Zaadreinigingsmachine: .Zaadreinigingsmachine: "Röber II". . . "Miag". . . "Porta".Zaadreinigingsmachine: "Silver-Selector".Zaadreinigingsmachine: "Westfalia".Zaadreinigingsmachine: “Westrup” .Zaadreinigingsmachine: .Zaadreinigingsmachine: "Saatmeister". .” . “Niklas” "Oliver".Zaadreinigingsmachine: "Meyer".Zaadreinigingsmachine: "Simplex". . . . .Zaadreinigingsmachine: “Simlo” .Zaadreinigingsmachine: “Ventus” . (De). .398 van 487 . .Zaadreinigingsmachine: "Röber III". "Penney & Porter". .Zaadreinigingsmachine: "Wiljak".Zaadreinigingsmachine “Stegsted”. .Zaadreinigingsmachine: "Wiljha".Zaadreinigingsmachine: "Universal". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Zaadreinigingsmachine: "Tschudi". "Neusaat / Stahl Neusaat".Zaadreinigingsmachine: "Reform".

. laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Sorteermachine Granen: "Turner".Sorteermachine Granen: "Heid". .Sorteermachine Granen: "Heemhorst". . . Company". . .Sorteermachine Granen: "Vertikaal".Sorteermachine Granen: "Vibraklon". . .Sorteermachine Granen: "Goeje". . . . .Sorteermachine Granen: "Kipp Kelly". .Sorteermachine Granen: "Lavo".Sorteermachine Granen: "Petkus". .Sorteermachine Granen: "Schulze KG". . . .Sorteermachine Granen: "Emceka". . .Sorteermachine Granen: "Hance".Sorteermachine Granen: "Master". .Sorteermachine Granen: "Special".Sorteermachine Granen: "Presidette". .Sorteermachine Granen: "S.Sorteermachine Granen: "Neusaat". . . .Sorteermachine Granen: "Crippen".Sorteermachine Granen: "Standard".Bendix". .Sorteermachine Granen: "Mica".Sorteermachine Granen: "Jansen en Heuning".Sorteermachine Granen: "Gruno". .S.Sorteermachine Granen: "Penney & Porter".Sorteermachine Granen: "Goliath". . .Sorteermachine Granen: "Schule".Sorteermachine Granen: "Röber's".Sorteermachine Granen: "Plevier".Sorteermachine Granen: "Mayer".Sorteermachine Granen: "Simplex". .Sorteermachine Granen: "Dronningborg/Dania". .Sorteermachine Granen: "Mercator". .Sorteermachine Granen: "Heezen". . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 67 – 01 – SORTEERMACHINES VOOR GRANEN .399 van 487 .Sorteermachine Granen: "Pössneck".Sorteermachine Zaden: "Brabant".Sorteermachine Granen: "Ferrell & Co".Sorteermachine Granen: "Bucher-Guyer".Sorteermachine Granen: "Oliver". .Sorteermachine Granen: "Kvarnmaskiner".Sorteermachine Granen: "Selecta". . . . .Sorteermachine Granen: "Skjold".Sorteermachine Granen: "Heemhorst".Sorteermachine Granen: "Borga". .Sorteermachine Granen: "Saatmeister".Sorteermachine Granen: "Purex". . . . 67 – 02 – SORTEERMACHINES VOOR GRANEN .Sorteermachine Granen: "Pettibone-Mulliken".Sorteermachine Granen: "Brodr.Sorteermachine Granen: "Lyding".

400 van 487 .Sorteermachine Granen: .Sorteermachine Granen: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Vrancken". "Zaanland". "Wiersum".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Sorteermachine Granen: .Sorteermachine Granen: "Vonk".

.Maalmolen: “Decov” .Maalmolen: "Deere".Maalmolen: “Big Jim” .Maalmolen: “Agromix” . .Maalmolen: “Algemene info hamermolens .Maamolen: “Barth” . (John).Maalmolen: “Cormick.Maalmolen: "Dania".Maalmolen: “C. .Maalmolen: “Bröder Bendix” .Maalmolen: “Big Dutchmen” . .Maalmolen: “Bruns”.Maalmolen: “Claeys” .Maalmolen: "Cormalla" .Maalmolen: "Blase". . .Maalmolen: "Aarsen".Maalmolen: “Comia Fao”.Maalmolen: “Agritec”” . .Maalmolen: “Awila”. .Maalmolen: “Albion” .Maalmolen: “Botsch” .Maalmolen: "Deering".Maalmolen: “Amazone” .V.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 68 – 01 – MAALMOLENS .Maalmolen: “Eisele” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Maalmolen: “Brillion” .Maalmolen: “Combina” .Maalmolen: "Algemeen". .Bendix". . . (van) .Maalmolen: "David Brown".401 van 487 .Maalmolen: "Brödr. .Maalmolen: “Demon” .Maalmolen: "Cramer".Maalmolen: "Cormall".” .Maalmolen: “Bauernstolz” .Maalmolen: "Case".Maalmolen: “Buschoff” .Maalmolen: “Arminius” .Maalmolen: "Brabant" .Maalmolen: "Déjos".H. zie ook Gyro .Maalmolen: “Bauer Meister” . Mc”. . 68 – 02 – MAALMOLENS . .Maalmolen: “Dieteg” .Maalmolen: "Bentall".Maalmolen: “Albert” .Maalmolen: ”Agrar’ . . .Maalmolen: "Bamfords" .Maalmolen: “Badger” .Maalmolen: “Bavaria”.Maalmolen: "Déjos".

.Maalmolen: “Gabus” .Maalmolen: “K.Maalmolen: “Heger” .Maalmolen: "Korenbloem".Maalmolen: “Fricke” .Maalmolen: “Fortschritt” . .C. .Maalmolen: “Hell” .Maalmolen: "Hassia" .Maalmolen: “Farnam” . .Maalmolen: “Irus” .Maalmolen: “Köla”. .Maalmolen: "Keith".Maalmolen: “Ivema .Maalmolen: “Europe Mill”.Maalmolen: “Heitling” .Maalmolen: “Faucheux” .Maalmolen: “Hafer-Boy” .Maalmolen: “Grantex” .Maalmolen: “Harkermatic” .Maalmolen: "Gruber".Maalmolen: “Koppen” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .S. .Maalmolen: “Kranzl” .Maalmolen: "Horse-Friend". .Maalmolen: “Haverbeul”.Maalmolen: “Kamas . zie ook Sieger .Maalmolen: "Hazemag".Maalmolen: “Gmelin” .Maalmolen: "Fyna". / Karl Seidenstücker” . 68 – 03 – MAALMOLENS .Maalmolen: “Gehl” .Maalmolen: ”Farmhand” .402 van 487 .Maalmolen: "Geringhof" .” .Maalmolen: "Gyro".Maalmolen: “Falisse” .".Maalmolen: “Fanal” .Maalmolen: “Hammamac” .Maalmolen: “Gross” .Maalmolen: "I.Maalmolen: “Junkkari” 68 – 04 – MAALMOLENS .Maalmolen: "Ferguson" .Maalmolen: “Graepel”.Maalmolen: “K & B.Maalmolen: “James Way” . .H.Maalmolen: “Eurofarm” .Maalmolen: “Goldstar” . .Maalmolen: “Hudo” .Maalmolen: “Kemper” . .

Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: “Panag”. "Ley II". “Mayfarth” “Massey Harris” "Matton".Maalmolen: .Maalmolen: . . .Maalmolen: “Schlagmühle” . "Mica". zie ook A.Maalmolen: .Maalmolen: "President". Blase .Maalmolen: “Oelkuchen” .Maalmolen: “Opoil” .Maalmolen: .403 van 487 .Maalmolen: “Sieger” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Maalmolen: “Record I”.Maalmolen: "Rational" .Maalmolen: “Primus” . .Maalmolen: “Record II” . “Motokov” “Munson” “Mus Max” 68 – 05 – MAALMOLENS .Maalmolen: “Schönberger” .Maalmolen: .Maalmolen: “Rako” . “Mischfix” “Mix Mill” "Mortensen".Maalmolen “Neuero” .Maalmolen: “Ransomes” .Maalmolen: .Maalmolen: “Satake” .Maalmolen: "Ottevanger".Maalmolen: "Owatonna" .Maalmolen: “Nedalo” .Maalmolen: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Maalmolen: .Maalmolen: “Renson” 68 – 06 – MAALMOLENS .Maalmolen: "Papec" . "Minneapolis".Maalmolen: .Maalmolen: “Schrottmeister” .Maalmolen: .Maalmolen: “Prpall”.Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: “Post” .Maalmolen: “Nordsten” .Maalmolen: “New Holland” .Maalmolen: “Kromag” “Kuhn” “Law” “Letz” "Ley I".Maalmolen: “Saint Hubert” . .Maalmolen: “Nagy” .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: "Schmotzer" .Maalmolen: “Oehler” .

Maalmolen: . “Yamamoto” “Zweegers” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.404 van 487 .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: . “Taifun” “Tietjer” “Tornado” “Trabant “Trenkamp” “Unkel” “Victoria” "Wijnveen".Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: “Shinitzky” . “Wilhelmina” “Wolf” "Wolseley".Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: .Maalmolen: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . “Skjold” “Sluis” “Smalley” “Speeder” “Speed Mill” “Stille” "Swingfog".

.Drinkbakken: “Quelle”.Drinkbakken: “Monoflo” .Drinkbakken: "Pionier".Drinkbakken: "Dorsser".Drinkbakken: “Calfeteria” . . .Drinkbakken: “K 4 / Keppelse IJzergieterij”.Drinkbakken: "Koolstra & Zonen". .Drinkbakken: "Bronda". 69 – 02 – DRINKBAKKEN . . (B. (Firma P.) . . (De).Drinkbakken: "Meyer".Drinkbakken: "C.Drinkbakken: "Inter-Trade". .Drinkbakken: "Ipsa".Drinkbakken: "Aqua". .Drinkbakken: "Bayco". .Drinkbakken: “Euromac” . . .Drinkbakken: "Arato". (Ph.Drinkbakken: "Etna". .Drinkbakken: "La-Buvette" .A.Drinkbakken: “Oase” .Drinkbakken: "Niemöller". . .Drinkbakken: “Perfec” .Drinkbakken: “Bentall” .".).” . (E." .Drinkbakken: "Prima" .Drinkbakken: "Joosten-Agria".Drinkbakken: "Rasspe".Drinkbakken: “Gustin”. .Drinkbakken: "Bruijn".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 69 – 01 – DRINKBAKKEN .Drinkbakken: "Gross".Drinkbakken: "Panag".J.) . .Drinkbakken: "Junior".Drinkbakken: "Holstebro". .Drinkbakken: “Meko” . (Firma A.Drinkbakken: "Rekord". . . . .Drinkbakken: "M.Drinkbakken: "Fryslan".M. de).B. . .405 van 487 .Drinkbakken: "Erica".Drinkbakken: "Poortman". . (H.Drinkbakken: "Aschenbrenner".Drinkbakken: "Hezo". .Drinkbakken: "Lubing".Drinkbakken: "Alba".Drinkbakken: “Clay”.). laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Drinkbakken: “Alfa Laval” . .Drinkbakken: "Lister".van). . .Drinkbakken: “Brouwer” .Drinkbakken: “Fortschritt .V.Drinkbakken: "Geba". .

Drinkbakken: “Roovers” "Rosier & Zoon".Drinkbakken: . (P.406 van 487 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Drinkbakken: .van der.Drinkbakken: . "Schierholz". "Suevia". “Senior” "Stork".). “Wisa” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Drinkbakken: . (Firma J.Drinkbakken: .Drinkbakken: . "Union".). "Utina". “Veldkoning” "Wilt".Drinkbakken: .Drinkbakken: . (Louis).Drinkbakken: .Drinkbakken: .

K.Dierverzorgingsapparatuur: "Hauptner I". .” .Dierverzorgingsapparatuur: "Kommer".Dierverzorgingsapparatuur: “Blom” . .W.Dierverzorgingsapparatuur: "Stewart".Dierverzorgingsapparatuur: "Hauptner II" .Dierverzorgingsapparatuur: "Vorwerk".L.Dierverzorgingsapparatuur: "Wopa". .H. de” .Dierverzorgingsapparatuur: "Trioliet" . .Dierverzorgingsapparatuur: "G. .Dierverzorgingsapparatuur: “Algemeen” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 70 – 01 – DIERVERZORGING . . . .Dierverzorgingsapparatuur: "S. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Dierverzorgingsapparatuur: "Wilms".” .Dierverzorgingsapparatuur: "Lister" .Dierverzorgingsapparatuur: “H.Dierverzorgingsapparatuur: “Aesculap” . ." .M.".Dierverzorgingsapparatuur: "Cebeco". .Dierverzorgingsapparatuur: "Alfa-Laval".Dierverzorgingsapparatuur: "Fritzmeier".Dierverzorgingsapparatuur: “Boer.Dierverzorgingsapparatuur: "Strix".Dierverzorgingsapparatuur: "Technopromimport".407 van 487 .Dierverzorgingsapparatuur: “Burman” .Dierverzorgingsapparatuur: “Holland-Fleetro” . .Dierverzorgingsapparatuur: "Hahn". .Dierverzorgingsapparatuur: “Wolseley” .

Afrasteringsmiddelen: “Stod” .Afrasteringsmiddelen: “Utina’ .Afrasteringsmiddelen: “Lengerich.Afrasteringsmiddelen: “Lambourn” .Afrasteringsmiddelen: “Koltec” .Afrasteringsmiddelen: “Gallagher” . van” .Afrasteringsmiddelen: “Baygard” .Afrasteringsmiddelen: “Afo.408 van 487 .Afrasteringsmiddelen: “Algemeen” .Afrasteringsmiddelen: “Horizont” .Afrasteringsmiddelen: “Overige merken” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 71 – 01 – WEIDE-AFRASTERING . Ako” .Afrasteringsmiddelen: ”Hotline” .Afrasteringsmiddelen: “Nervus” .

Voersystemen: Keenco .Voersystemen: Esbe .Voersystemen: Sgariboldi . .Voersystemen: Feillo .Voersystemen: Rietberg .Voersystemen: Bavendiek . zie Safe .Voersystemen: Poiesz .Voersystemen: CHV .Bereidingssysteem: Vebraco .409 van 487 .Voersystemen: Taylor .Bereidingssysteem: Midden Betuwe .Voersystemen: Nurs .Voersystemen: Wanrooy 72 – 02 – VOERSYSTEMEN Kalvermelkbereiding .Voersystemen: Telemin .M.Voersystemen: S. kalvermelk-.Bereidingssysteem: Jansen .Voersystemen: Materna .Voersystemen: Silo-Wolf . brochure VDMA.Voersystemen: Voncken .Voersystemen: Agro Schlittler .I . heetwaterbereiding.C.Bereidingssysteem: Carlin / Guliker laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Voersystemen: Colman .Bereidingssysteem: ACV .Voersystemen: Dura .Voersystemen: A.Voersystemen: Midden Betuwe.Voersystemen: Muvero .Voersystemen: Coppens . zie Agro Schlittler .Voersystemen: Supreme .Voersystemen: Thissen .Voersystemen: Vermolen .Voersystemen: Mikomat.Voersystemen: New Holland .Voersystemen: Comfort .Voersystemen: Ley .B.Voersystemen: Algemeen.Voersystemen: Melotte .Voersystemen: Safe . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 72 – 01 – VOERSYSTEMEN incl.Voersystemen: Orby .Bereidingssysteem: Voltman Heetwaterbereiding . aardappelstomers en voermengwagens .Voersystemen: Terramix .Bereidingssysteem: Big Dutchman .

Stomer: Ideal/ Gotthardt & Kühne .Bereidingssysteem: Wanson / Vaporax Aardappelstomers .Voermengwagen: Peecon .Bereidingssysteem: Kee / Permaglas .Bereidingssysteem: Thyssen .Bereidingssysteem: Sears .Stomer: Santo 72 – 03 – VOERMENGWAGENS .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Bereidingssysteem: Voltman .Voermengwagen: Seko .Voermengwagen: Strautman laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Bereidingssysteem: Midden Betuwe .Bereidingssysteem: Schils .Stomer: Neff .Bereidingssysteem: Spato .410 van 487 .Bereidingssysteem: Favorit .Stomer: Gotthardt & Kühne .Stomer: Borga .Bereidingssysteem: Kusters .Bereidingssysteem: Vapor .Stomer: Clayton .

Bietensnijder: “Muhlhoff” .E.C.Bietensnijder: “Reha” .Bietensnijder: “Gloria .Bietensnijder: ”Gross .S.Bietensnijder: “Werkhuizen .Bietensnijder: “Hubert” 73 – 02 – BIETENSNIJDERS .’ .Bietensnijder: “G.Bietensnijder: “Cramer .Bietensnijder: “Piccolo” .Bietensnijder: “Massay-Harris’ .Bietensnijder: “Samix” .Bietensnijder: “Christiaens” .B.Bietensnijder: “Forza” .Bietensnijder: “Holaras” .Bietensnijder: ”Wolseley”” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.” .Bietensnijder: “Trumpf” .L.Bietensnijder: “Kemper” . .Bietensnijder: “Secura” .Bietensnijder: “Landmachinen’ .Bietensnijder: “Bentali” .Bietensnijder: “Fleurus” .Bietensnijder: “Bamford” .Bietensnijder: “Yeupenia” .Bietensnijder: “Rapide” .Bietensnijder: “Mastfreund” .Bietensnijder: “Sauerland” .Bietensnijder: “Melotte” .Bietensnijder: “Fricke” .Bietensnijder: “Veenhuis”” .Bietensnijder: “Schulte” .Bietensnijder: “Biber” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 73 – 01 – BIETENSNIJDERS .Bietensnijder: “L.Bietensnijder: “Bubi” .Bietensnijder: “Jydeland” .R.V.Bietensnijder: “Agrico” .Bietensnijder: “Sima” .Bietensnijder: “Stalder” .Bietensnijder: “Vleeshauer” .Bietensnijder: “Fret” .T.Bietensnijder: ”Gourmand” .Bietensnijder: “Molock” .Bietensnijder: “Lutrina” .Bietensnijder: “Centraal Bureau” .411 van 487 .Bietensnijder: “Toftlund” .Bietensnijder: “V. .Bietensnijder: “Herborg’ .Bietensnijder: ”B.

Bietensnijder: “Zumbült” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .412 van 487 .

B.Gazonmaaier: "Agria". . .B. .Gazonmaaier: "Ariens". . . .Gazonmaaier: "Berky". .Gazonmaaier: "Bernard". .Gazonmaaier: "A. .Gazonmaaier: "Alko" II. .Gazonmaaier: "Briggs-Straton". .Gazonmaaier: "Autotrim". .". .Gazonmaaier: "A.S.C.M.Gazonmaaier: “Allett”. .Gazonmaaier “American” .Gazonmaaier: "Bluebird".".Gazonmaaier: "Ador".Gazonmaaier: “Bedogni” .en BOSMAAIERS .Gazonmaaier: “Blank & Decker” .Gazonmaaier: “Altrac” .Gazonmaaier: "Austria". . .en BOSMAAIERS . 74 – 04 – GAZON.F.Gazonmaaier: "Atco".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 74 – 01 – GAZON.Gazonmaaier: “Billy Goat” .Gazonmaaier: “Beunder” . . .Gazonmaaier: “Banse” .Gazonmaaier: "Alpina".Gazonmaaier: "Botman". .en BOSMAAIERS .en BOSMAAIERS . . . . . 74 – 02 – GAZON.Gazonmaaier: "Beaver". .Gazonmaaier: "Aspera".".Gazonmaaier: "Benarssi".". 74 – 03 – GAZON.Gazonmaaier: "Blazator".Gazonmaaier: “Augria” .Gazonmaaier: "Allen" .Gazonmaaier: "Britis-Anzari".Gazonmaaier: "Alko" I. .C.Gazonmaaier: "Allis-Chalmers".Gazonmaaier: "Brill".Gazonmaaier: "Atlas". .". .S.Gazonmaaier: "B. .Gazonmaaier “Brinkman” .Gazonmaaier: “Brott” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.S.Gazonmaaier: "Alhambra".Gazonmaaier: "A.Gazonmaaier: "Abner".Gazonmaaier: "Bolens". .Gazonmaaier: "A.413 van 487 .Gazonmaaier: "Agrinova".

Gazonmaaier: "Concord".T.G.G. 74 – 07 – GAZONMAAIERS . .Gazonmaaier: “Euro Green .Gazonmaaier: .". "B.Gazonmaaier: "Countax".Gazonmaaier: “Deinis” . .Gazonmaaier: "C. .Gazonmaaier: "C.M. . . . .Gazonmaaier .Gazonmaaier “Dennis” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .en BOSMAAIERS .en BOSMAAIERS . 74 – 06 – GAZON.Gazonmaaier: "Claeys".Gazonmaaier: "Farmgarden".".Gazonmaaier: . "Bush".F.".414 van 487 . . .Gazonmaaier: "Castor".Gazonmaaier: "Dabelkausen".Gazonmaaier: "Efco". .Gazonmaaier: "Clio".".T.Gazonmaaier: . . . .Gazonmaaier: “Codri” .S. . .".Gazonmaaier: "Euromac".Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Brouwer" “Brumi”. (John).Gazonmaaier: "Deere". .Gazonmaaier: "Folbate".Gazonmaaier: "Elite".Gazonmaaier: "Cushmann".Gazonmaaier: "Ford".Gazonmaaier: "Cebeco". .Gazonmaaier: “Conver” .Gazonmaaier: "Canadiana".T. .Gazonmaaier: "Flymo". .Gazonmaaier: "Dynamark". . "B.M.Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "C.Gazonmaaier: .Gazonmaaier: “Fuso” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Gazonmaaier: "Ering". 74 – 05 – GAZON.Gazonmaaier: “Challenger” .Gazonmaaier: "Cubb-Cadet".T.Gazonmaaier: "E. . “Bunse” "Bunton". "Bucher".Gazonmaaier: “Dobba” .Gazonmaaier: “Crown” .Gazonmaaier: “Cooper” .M.". .Gazonmaaier: “Devere” .Gazonmaaier “Euro Garden” .

Gazonmaaier: “Hawk” .Gazonmaaier: "Heybroek.Gazonmaaier “Huxley” 74 – 11 – GAZON. .Gazonmaaier: . zie doos 74 . "Ginge".Gazonmaaier: "H.en BOSMAAIERS .Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Honda" I.Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Heybroek. "Gudenaa".en BOSMAAIERS .Gazonmaaier: .Gazonmaaier . "Gilson". 74 – 10 – GAZON.Gazonmaaier: .en BOSMAAIERS . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Greens". Jean” III.Gazonmaaier: "Hayter" II. "Gutbrod".Gazonmaaier: “Hurricane” . . "Göwo". .Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Hustler".Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Heybroek.Gazonmaaier: .Gazonmaaier: “Gaby” "Garda".Gazonmaaier: . "Gravely".Gazonmaaier: "Husqvarna". "Grass-Hopper". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . .Gazonmaaier: "Heybroek.Gazonmaaier: "Hock & Zonen".Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Ibai".Gazonmaaier: "Homelite".415 van 487 .Gazonmaaier: "Hooyer". . . . .Gazonmaaier: . "Giant".Gazonmaaier: . . .Gazonmaaier: “Huffy” .M. "Giralda".Gazonmaaier . “Green Tick” "Groundcare".09.Gazonmaaier: "Hako". Jean”. "Gloria" “Golf”. Jean” II.Gazonmaaier: "Honda" II. .Gazonmaaier: "Harry".Gazonmaaier: .Gazonmaaier: .C. .Gazonmaaier: "Hinomoto".Gazonmaaier: "Hayter" I. .Gazonmaaier: "Hesston". "General-Garden". . Jean” I. .".Gazonmaaier: "Holder". 74 – 09 – GAZON.Gazonmaaier: "Haaga". 74 – 08 – GAZONMAAIERS . .

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Lawnmaker". "John Deere" I.Gazonmaaier: “Mac Lane” . van der". "Kato". . "Jacobsen" I. "Kynast-KG". “Kramer” “K. “Irus” "Iseki". H. H.G.N.Gazonmaaier: .Gazonmaaier: “Lawn Gensie” .Gazonmaaier: .T.Gazonmaaier: . .Gazonmaaier: "Makita".Gazonmaaier: “Marazzini” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. IV 74 – 14 – GAZONMAAIERS .Gazonmaaier: “Loc” . . H. . .Gazonmaaier: "Lienden.13.B.Gazonmaaier: "Lienden. van der". "Jacobsen" III.Gazonmaaier: "Lienden.Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Major-Steel".” .Gazonmaaier: . .Gazonmaaier: .Gazonmaaier: “Ideal” "Ingersoll".Gazonmaaier: .416 van 487 .Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Lawabeatty". van der".” "Kubota". 74 – 13 – GAZONMAAIERS .Gazonmaaier: . “J. "Kesmac” “Kobald” "Koningskopper".Gazonmaaier: "Mantis".S. . "John Deere" II.Gazonmaaier: "Lloyds” . zie doos 74 .Gazonmaaier: "Lawenboy".Gazonmaaier: . .” "Jeege". H.C. II .Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Lienden.".Gazonmaaier: "Landré".Gazonmaaier: "Lozeman". .Gazonmaaier: .Gazonmaaier: . .Gazonmaaier: “L. . van der".Gazonmaaier: . III . "Jacobsen" II.Gazonmaaier: "Lawnflite". van der". "I.Gazonmaaier: "Little-Wonder".Gazonmaaier: "Mac".Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Lienden.Gazonmaaier: .Gazonmaaier “Lastec” .Gazonmaaier: .Gazonmaaier: . 74 – 12 – GAZONMAAIERS . (Otto). I . H.

Gazonmaaier: "Mount-Field".Gazonmaaier: "Muscles".F.Gazonmaaier: "Ransomes" IV.Gazonmaaier: "Murray".".Gazonmaaier: "Massey-Ferguson". .P.Gazonmaaier: "Mommersteeg". . .Gazonmaaier: "Olathe". .Gazonmaaier: "National-Mower" .Gazonmaaier: "M.Gazonmaaier: "Ralley".Gazonmaaier: "Mohr".Gazonmaaier: “Meier.Gazonmaaier: "Okoprofi".Gazonmaaier: "Oleo-Mac".Gazonmaaier: “Queen”.Gazonmaaier: "Ramacker". . .Gazonmaaier: “Norlett .Gazonmaaier: "Pühler". . . 74 – 17 – GAZONMAAIERS .” . .Gazonmaaier: “Masport” .Gazonmaaier: "Parker" . .Gazonmaaier: "Qualcast" I .". .Gazonmaaier: "Niagara". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.T. 74 – 16 – GAZONMAAIERS . .Gazonmaaier: “Mc. .Gazonmaaier: “Polymark”.Gazonmaaier: “Pennsylvania”.Gazonmaaier: "Rasant". .417 van 487 .Gazonmaaier: “Nickerson” .Gazonmaaier: “Power Mower” .Gazonmaaier: "Qualcast" II . .Gazonmaaier: "Primavera". . .Gazonmaaier: "Multipower". . .Gazonmaaier: "Ransomes" III. .Gazonmaaier: "New-Play".Gazonmaaier: "Play-Green".Gazonmaaier: "Ransomes" I.D.Gazonmaaier: "Poloron" . . C.Gazonmaaier: “Pattison” .E. . .Gazonmaaier: "M.Gazonmaaier: "Power-Trim". . . .Gazonmaaier: "Rapid".Gazonmaaier: "Ransomes" II.Gazonmaaier: "Orec".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . Lane” 74 – 15 – GAZONMAAIERS .Gazonmaaier: “Olympia” .Gazonmaaier “Morrison” .

Gazonmaaier: “Subem” . .Gazonmaaier: "Roper".Gazonmaaier: "Robin". .Gazonmaaier: "Reo". .Gazonmaaier: “Schwaben” .418 van 487 .Gazonmaaier: "Steiner".Gazonmaaier: “Sunbeam” .Gazonmaaier: "Terrain-King".Gazonmaaier: "Seko".Gazonmaaier: "Solo" II.Gazonmaaier: “Ryan” 74 – 19 – GAZONMAAIERS . 74 – 18 – GAZONMAAIERS . .Gazonmaaier: "Statesman". . 74 – 20 – GAZONMAAIERS .Gazonmaaier: "Simplicity" I. .Gazonmaaier: "Rover". .Gazonmaaier: "Snapper".Gazonmaaier: "Sisis".Gazonmaaier: "Saturnus".Gazonmaaier: “Rotozeis” .Gazonmaaier: “Roseman” . . .Gazonmaaier: “Sandri-Garden .Gazonmaaier: "Solo" I.Gazonmaaier: "Simplicity" II.Gazonmaaier: "Sabo" II. . .Gazonmaaier: “Raser” .Gazonmaaier: "Shibaura". laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Gazonmaaier: "Sabo" III .Gazonmaaier: "Rau".Gazonmaaier: "Rondo".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Gazonmaaier: "Sod-master".Gazonmaaier: “Sycamore” 74 – 22 – GAZONMAAIERS . .Gazonmaaier: "Sabo" I.Gazonmaaier: "Redexim".Gazonmaaier: "Shanks".Gazonmaaier: "Stiga".Gazonmaaier: "Rousseau". . . .Gazonmaaier: "Suffolk". . . 74 – 21 – GAZONMAAIERS . .” . .Gazonmaaier: "Springfield". .Gazonmaaier: "Roberine" I. .Gazonmaaier: "Roberine" II. .Gazonmaaier: "Roques et Lecoeur". .

I.Gazonmaaier: "Western". .Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Viking".Gazonmaaier: "Toro".Gazonmaaier: "Zundapp". .Gazonmaaier: "Ventzki".Gazonmaaier: "Yanmar". 74 – 23 – GAZONMAAIERS .Gazonmaaier: "Yard-Pro" . .Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "White-Outdoor".Gazonmaaier: “Yazoo” .419 van 487 . .Gazonmaaier: "Webb".Gazonmaaier: "Yamaha".Gazonmaaier: "Wulff".Gazonmaaier: .Gazonmaaier: "Testarossa". . "Turner".Gazonmaaier: “Votex” . 74 – 25 – GAZONMAAIERS .Gazonmaaier: "Yard-Man". .Gazonmaaier: "Toro". . "Tielburger". . zie doos X. .Gazonmaaier: “Zengo” .Gazonmaaier: "Weelu".Gazonmaaier: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Gazonmaaier: "Wambo".Gazonmaaier: "Toro". V 74 – 24 – GAZONMAAIERS .Gazonmaaier: "Urgent". 74 – 26 – GAZONMAAIERS .Gazonmaaier: "Wolseley".Gazonmaaier: "Universal". .Gazonmaaier: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . "Toro". . IV .Gazonmaaier: "Westwood".Gazonmaaier: "Toro".Gazonmaaier: “Wizard”. .Gazonmaaier: "Wiedenmann" . .Gazonmaaier: . "Turbograss". .Gazonmaaier: "Wolf". .Gazonmaaier: . . . "Treefo" “Trimmer”. . II. "Topso".Gazonmaaier: "Toro". III . "Tru-Cut".Gazonmaaier: "Victa" .Gazonmaaier: . .Gazonmaaier: "Vledder".Gazonmaaier: "Werner".Gazonmaaier: "Wheel-Horse". .Gazonmaaier “Zenoah”.

Bosmaaier: “Kÿoritz Echo” .Bosmaaier: “Mitsubishi” .Bosmaaier: “Solo” .Bosmaaier: “Sachs” .Bosmaaier: “Needie .Bosmaaier: “Jonsereds” .Bosmaaier: “Iseki” .Bosmaaier: “Flymo” .Bosmaaier: “Echo” .Bosmaaier: “Tiger” .Bosmaaier: “Agincore” .Bosmaaier: “Green” .Bosmaaier: “Ärimitsu” .Bosmaaier: “Brush” .Bosmaaier: “Blue Bird .Bosmaaier: “Culloch.Bosmaaier: “Kawasaki” .Bosmaaier: “Robin” .Bosmaaier: “Shibaura” .Bosmaaier: “Landoni” 74 – 28 – BOSMAAIERS .Bosmaaier: “Ikra” .Bosmaaier: “Wambo” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Bosmaaier: “Nikkari reaper” .Bosmaaier: “Grabo” .Bosmaaier: “Euromac” .420 van 487 .Bosmaaier: “Tas Motor” .Bosmaaier: “King” .Bosmaaier: “Sterling” .Bosmaaier: “Komatsu” .Bosmaaier: “Active” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 74 – 27 – BOSMAAIERS . Mc .Bosmaaier: “Kaaz” .Bosmaaier: “Tanaka” .Bosmaaier: “Naka .Bosmaaier: “Hoffco” .Bosmaaier: “Tarpen” .Bosmaaier: “Homelite” .Bosmaaier: “Kubota .Bosmaaier: “Kioritz” .Bosmaaier: “Hatsuta” .Bosmaaier: “Partner” .Bosmaaier: “Adlus .Bosmaaier: “Husqvarva” .Bosmaaier: “Stihl” .Bosmaaier: “Efco” .Bosmaaier: “Dolmar” .Bosmaaier: “Beaver" .

Bosmaaier: “Weed Eater” “Xenoah” “Yamada Beaver” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Bosmaaier: .421 van 487 .Bosmaaier: .

Hout: “Algemeen I .Hout: “F.Hout: “Jenz” .Hout: “Kuxmann” .Hout: “Heros” .Hout: “John Deere” .Hout “Faucheux” .C.Hout: “Focus” .Hout: “Houtbereiding” .Hout: “Kronsedes” .B.V.Hout: “Bos” .Hout: ”I.” .M.Hout: “Bruni” .Hout: “Gamberini” .H.M.Hout: “Chief” .Hout: “Horsma” .Hout “Farmi” .Hout: “Bobcat” .01 – HOUT.Hout “Fleco” .Hout: “Hammel”’ .422 van 487 .H.Hout: “Krasser” . .Hout: “Kan” .Hout “Igland” .Hout: “Bernardi” .Hout: “Kretzer” .Hout: “Jensen” .Hout: ’Jukka” .Hout “Ellettari” .S.Hout: “Bell” .” .Hout “H.Hout: “Climax” .Hout “Kellve” .” .Hout: “Bezner” .Hout: “Boscaiolo” .Hout: “Lima” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hout: “Algemeen II .Hout: “Caterpillar” . LIEREN EN WINCHES .Hout: “J.Hout: “Epsilon” .Hout: “Jäckle” .Hout: “Jobu” .Hout: “Erlau” .Hout: “Holzknecht” .Hout: “Elec” .Hout: “Hüttner” 75 – 02 – HOUT .Hout: “Algemeen III .Hout: “Husqvarna” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 75 .

Hout: “Manitou” .Lieren: Belleview .E. trac” .Hout “Turner” .Hout: “Werner” .Hout: “Nordtec” .Lieren: Farmi .Lieren: Fulton laatste actualisering: 12-12-2008 blz.” .B.F.Hout “Rome” .Hout: “Vimek” .Hout “M.Hout: “V.Hout: “Multi K.” .Hout: “Max Berl” .04 .Lieren: Boughton .Lieren: Damcon .Hout: “Theissen” .Hout: “Ritter” .Hout: “Rottne” .Hout: “Stierman” .Hout: “Weidner . zie ook HOUT .423 van 487 .Hout: “Panter” .Hout: “Raumfix” .Hout: “Ramsey” .Hout “Split-Fire” .Hout “Unimog” .Hout: “Vermeer” .Hout: “Morback” .Hout: “Westinghouse” 75 .B.Hout: “Tango” .Hout: “Norse Wingh” .Hout: “Welte” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .LIEREN/ WINCHES”.Hout: “Promax” 75 – 03 .Hout: “Nicolas” .Hout: “Steyr” .Lieren: Carco .Lieren: Cooke .Hout: “Nordfor” .B.Hout: “Trima” .Hout: “Pösch” .Hout: ”Loft” .Hout “Schliesing” .Hout: “Moog” .HOUT .Hout: “Petersen” .Hout: “Terri” .Lieren: Darlington .Hout: “Schlang” .

P.C.Lieren: .Lieren: .Lieren: .Lieren: .Lieren: .Lieren: .Lieren: .Lieren: .Lieren: .424 van 487 .Lieren: . Huttner Igland Ŏsa Plumett Poclain Pullax Ramsey Rema Ritter Rome Rotzler Schlang Sepsom Sterling Unimog Warn Werner laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Lieren: Hesford H.Lieren: .Lieren: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Lieren: .Lieren: .Lieren: .Lieren: .Lieren: .Lieren: .

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

76 – 01 – HOUTVERSNIPPERAARS - Houtversnipperaar:: “A.B.C.” - Houtversnipperaar: “Alko” - Houtversnipperaar; “Ashland” - Houtversnipperaar: “A.S.T.” - Houtversnipperaar: “Astor” - Houtversnipperaar: “Atika” - Houtversnipperaar: “B.A.B” - Houtversnipperaar: “Bandit” - Houtversnipperaar “Benz” - Houtversnipperaar: “Berger” - Houtversnipperaar “Berkeli” - Houtversnipperaar: “Broecop” - Houtversnipperaar: ”Bruks” - Houtversnipperaar: “Burg” - Houtversnipperaar: “Casavaggi” - Houtversnipperaar: “C.F.” - Houtversnipperaar: “Chip” - Houtversnipperaar: “Chippet” - Houtversnipperaar: ”Cramer” - Houtversnipperaar: “Cundy”, zie Stierman - Houtversnipperaar: ”Cembro” - Houtversnipperaar: “Cosmo” - Houtversnipperaar: “Cundy”, zie Stierman - Houtversnipperaar: “David” - Houtversnipperaar: “Diadem” - Houtversnipperaar: “Dolmar” - Houtversnipperaar: “Dücker” - Houtversnipperaar: “Eliet” - Houtversnipperaar: “Ezjo” - Houtversnipperaar: “Eschlböck” - Houtversnipperaar: “Farmi” - Houtversnipperaar: “Favorit” - Houtversnipperaar: “Fitschburg” - Houtversnipperaar: “Fleco” - Houtversnipperaar: “Foreco” - Houtversnipperaar: “Gandini” - Houtversnipperaar: “Germa” - Houtversnipperaar: “Gilson” 76 – 02 – HOUTVERSNIPPERAARS - Houtversnipperaar: “Gloria” - Houtversnipperaar: “Goossen” - Houtversnipperaar: “Grenier” - Houtversnipperaar: “Haksemat” - Houtversnipperaar: “Hammel - Houtversnipperaar: “Hatsuta” - Houtversnipperaar: “Heizohack” - Houtversnipperaar: “Horsma” - Houtversnipperaar: “Huard”
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.425 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar:

“Husmenn” “Huttmann “Jammaers” “Jansen” “Jenz” “Johli” “Junkkari” “Kockums” “Kromsedu” “Leiber” “Lescha” “L.G.U.” “Lindig” “Lokomo-Oy” “Maruyama” “Menart” “Meri-Crusher” “Mighty” “Mödvhle” “Molenaar” “Multi Power” “Napier” “Nocholson” “Nocolas” “Nobili” “Olathe” “Olimex” “Osco”

76 – 03 – HOUTVERSNIPPERAARS - Houtversnipperaar: “Palmia” - Houtversnipperaar: “Perfekt” - Houtversnipperaar: “Pezzolato” - Houtversnipperaar: “Pols” - Houtversnipperaar: “Pöttinger” - Houtversnipperaar: “Power Tines / Ford” - Houtversnipperaar: “Pühler” - Houtversnipperaar: “Renault” - Houtversnipperaar: “Rindab” - Houtversnipperaar: “Roto” - Houtversnipperaar: “Rousseau” - Houtversnipperaar: “Samix” - Houtversnipperaar: “Sasmo” - Houtversnipperaar: “Saw-Bench” - Houtversnipperaar: “Scan Hugger” - Houtversnipperaar: “Schälhexe” - Houtversnipperaar: “Schliessing” - Houtversnipperaar: “Seppi” - Houtversnipperaar: “Shaw” - Houtversnipperaar: “Shikutani”
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.426 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar: - Houtversnipperaar:

“Sipi” “Smart” “Söderhanns” “Sopac” “Spragelse” “Steinmax” “S.T.H.” “Stierman” “Stripper” “Svenska”

76 – 04 – HOUTVERSNIPPERAARS - Houtversnipperaar: “Tanco” - Houtversnipperaar: “Tarpen” - Houtversnipperaar: “T.E.F. - Houtversnipperaar: “Tim” - Houtversnipperaar: “T.P.” - Houtversnipperaar: “Triturator” - Houtversnipperaar: “T.S.” - Houtversnipperaar: “Tuiko” - Houtversnipperaar: “Ubaldi” - Houtversnipperaar: “Unitech” - Houtversnipperaar: “Vamaco” - Houtversnipperaar: “Vandaele - Houtversnipperaar: “Velsa” - Houtversnipperaar: ”Vermeer” - Houtversnipperaar: “Viking” - Houtversnipperaar: “Voere” - Houtversnipperaar: “Votex” - Houtversnipperaar: “Wayne” - Houtversnipperaar: “Wid Plus” - Houtversnipperaar: “Widlak” - Houtversnipperaar:” “Willibald” 76 – 05 – Boomstronkfrezen - Frees: Bias / Barberton - Frees: Elletari - Frees: Hydrodrill - Frees: Little David - Frees: Shaw - Frees: Turner - Frees: Vermeer

laatste actualisering: 12-12-2008

blz.427 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

77 – 01 – COMPOST / RECYCLING - Compost / Recycling: “Algemeen” - Compost / Recycling: "Agrati". - Compost / Recycling: "Agrinova". - Compost / Recycling: "All-Mix". - Compost / Recycling: "Backers” - Compost / Recycling: "Bakhus". - Compost / Recycling: "Ballario". - Compost / Recycling: "B.3". - Compost / Recycling: "Bonenkamp", zie ook Kompomix. - Compost / Recycling: "Bruins-Kwast". - Compost / Recycling: “B.V. L.” - Compost / Recycling: "Carlton” - Compost / Recycling: "C.F." - Compost / Recycling: “Compomix”. - Compost / Recycling: "Diamond” - Compost / Recycling: “Decauville” - Compost / Recycling: “Dokex” - Compost / Recycling: "Doppstadt I". - Compost / Recycling: "Doppstadt II". - Compost / Recycling: "Ducker” - Compost / Recycling: "Erin” - Compost / Recycling: “Einbock” - Compost / Recycling: "Farwick". - Compost / Recycling: "Fahr". - Compost / Recycling: "Finlay". - Compost / Recycling: “Friday” - Compost / Recycling: "Fühhissen” - Compost / Recycling: "Haar", (Gebr. v.d.). - Compost / Recycling: "Holaris” - Compost / Recycling: "Husmann". - Compost / Recycling: “Javo - Compost / Recycling: "Jenz". - Compost / Recycling: "Kompomix". 77 – 02 – COMPOST / RECYCLING - Compost / Recycling: "Labo” - Compost / Recycling: “Leyenaards” - Compost / Recycling: “Lindig” - Compost / Recycling: “Menart” - Compost / Recycling: “Mez” - Compost / Recycling: "Morbark". - Compost / Recycling: "Osco". - Compost / Recycling: "P.P.C.” - Compost / Recycling: "Rapido / Sterilo” - Compost / Recycling: "Reinders” - Compost / Recycling: "R.S.P.” - Compost / Recycling: "RTE” - Compost / Recycling: "Scheppach” - Compost / Recycling: "Seppi”
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.428 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Compost / Recycling: - Compost / Recycling: - Compost / Recycling: - Compost / Recycling: - Compost / Recycling: - Compost / Recycling: - Compost / Recycling: - Compost / Recycling: - Compost / Recycling: - Compost / Recycling: - Compost / Recycling:

“Sodmaster” "Spragelse". "Tebbe" “Thilot”. "T.I.M.". "Trenkle". "Trilco” "Unirec". "Wellink". “W.H.” "Willybald", zie ook Osco .

laatste actualisering: 12-12-2008

blz.429 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

78 – 01 – ZAGEN en KLOOFMACHINES - Zagen: “Alko” - Zagen: “A.S.” - Zagen: "Alpina". - Zagen: "Bernard" - Zagen: “Black & Decker” - Zagen: “Chip-Saw” - Zagen: “Coward Saw” - Zagen: “Mc Cullock”. - Zagen: "Danarm". 78 – 02 – ZAGEN - Zagen: “Dolmar” 78 – 03 – ZAGEN - Zagen: "Echo". - Zagen: "Efco". - Zagen: “Ferguson, Harry - Zagen: "Frato". - Zagen: "Homelite". 78 – 04 – ZAGEN - Zagen: "Homelite". - Zagen: "HomePecker". - Zagen: “Husqvarna” I - Zagen: “Husqvarna” II - Zagen: “Husqvarna III 78 – 05 – ZAGEN - Zagen: “Husqvarna IV - Zagen: “Husqvarna V - Zagen: “Husqvarna VI - Zagen: “Husqvarna VII - Zagen: “Interforst / Fällboy” - Zagen: “Jobu” - Zagen: “John Deere” 78 – 06 – ZAGEN - Zagen: "Jonsereds" I - Zagen: "Jonsereds" II - Zagen: "Jonsereds" III - Zagen: "Kamikazer". - Zagen: "Lombard" - Zagen: “Lely Fischer Humphries” - Zagen: “Maibo” - Zagen: “M 36” - Zagen: "New-Holland". - Zagen: "Oleo-Mac" 78 – 07 – ZAGEN
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.430 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Zagen: - Zagen: - Zagen: - Zagen: - Zagen: - Zagen: - Zagen: - Zagen: - Zagen: - Zagen: - Zagen:

“Oregon” “Orline”. “Partner” “Reugeot” "Poulan". "Posch". "Remington". “Ridgid” “Sawbench” "Sesper". “Skil”

78 – 08 – ZAGEN - Zagen: “Stanhay” - Zagen: “Stihl” I - Zagen: “Stihl” II - Zagen: “Stihl” III 78 – 09 – ZAGEN - Zagen: “Stihl” IV - Zagen: “Stihl” V - Zagen: "Solo" - Zagen: “Tieman” - Zagen: “Universal” - Zagen: "Vledder". - Zagen: "Votex". - Zagen: “Wen” - Zagen: “Wright” - Zagen: "Zenoah". 78 – 10 – KLOOFMACHINES - Kloofmachines: “Alko” - Kloofmachines: “Baas” - Kloofmachines: “Ballario” - Kloofmachines: “Bernardi” - Kloofmachines: “Brenig” - Kloofmachines: “Chief” - Kloofmachines: “Fabi”” - Kloofmachines: “Gamberini” - Kloofmachines: “Harry Ferguson - Kloofmachines: ”Horsman” - Kloofmachines: “Kisa”” - Kloofmachines: “Klapp-Tuiko” - Kloofmachines: “Kretzer” - Kloofmachines: “Posch” - Kloofmachines: “Rabaud” - Kloofmachines: “R.C.M” - Kloofmachines: “Sasmo” - Kloofmachines: “Spear-Jackson” - Kloofmachines: “Windsor”
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.431 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

79 – 01 – SNOEI- EN HEGGESCHAREN - Snoei – en Heggescharen: A.B.T.B - Snoei – en Heggescharen: Ah.Vrij - Snoei – en Heggescharen: Agram - Snoei – en Heggescharen: Aspa - Snoei – en Heggescharen: Badema - Snoei – en Heggescharen: Bakers Hunt, de - Snoei – en Heggescharen: Beaver - Snoei – en Heggescharen: Beunder - Snoei – en Heggescharen: Blanch - Snoei – en Heggescharen: Black & Decker - Snoei – en Heggescharen: Bomford I - Snoei – en Heggescharen: Bomford II - Snoei – en Heggescharen: Burg - Snoei – en Heggescharen: Busatis - Snoei – en Heggescharen: Campagnola - Snoei – en Heggescharen: Carbra - Snoei – en Heggescharen: Castor - Snoei – en Heggescharen: Cebeco - Snoei – en Heggescharen: Clio - Snoei – en Heggescharen: Connel (Mc) - Snoei – en Heggescharen: Craft Master - Snoei – en Heggescharen: Dolman - Snoei – en Heggescharen: Dücker - Snoei – en Heggescharen: Echo - Snoei – en Heggescharen: Econ - Snoei – en Heggescharen: Euro Turf - Snoei – en Heggescharen: Felco - Snoei – en Heggescharen: Fleming - Snoei – en Heggescharen: F.H. - Snoei – en Heggescharen: Freunde - Snoei – en Heggescharen: Grow Gear 79 – 02 – SNOEI- EN HEGGESCHAREN - Snoei – en Heggescharen: Hackenblitz - Snoei – en Heggescharen: Henckman - Snoei – en Heggescharen: H.M.C - Snoei – en Heggescharen: Holtac - Snoei – en Heggescharen: Husqvarna - Snoei – en Heggescharen: Hydrocut - Snoei – en Heggescharen: Hyundai - Snoei – en Heggescharen: Jeffery - Snoei – en Heggescharen: Jongerius - Snoei – en Heggescharen: Kaaz - Snoei – en Heggescharen: Kawasaki - Snoei – en Heggescharen: Kubota - Snoei – en Heggescharen: Kuker - Snoei – en Heggescharen: Kybdestoft - Snoei – en Heggescharen: Lely - Snoei – en Heggescharen: Little Wonder
laatste actualisering: 12-12-2008 blz.432 van 487

folderoverzicht museum historische landbouwtechniek

- Snoei – en Heggescharen: - Snoei – en Heggescharen: - Snoei – en Heggescharen: - Snoei – en Heggescharen: - Snoei – en Heggescharen: - Snoei – en Heggescharen: - Snoei – en Heggescharen: - Snoei – en Heggescharen: - Snoei – en Heggescharen: - Snoei – en Heggescharen: - Snoei – en Heggescharen: - Snoei – en Heggescharen:

Maibo Massey Ferguson Metabo Orbital Oregon Orline Peugeot Polymark Pro-Pak Rau Resy Rimat

79 – 03 – SNOEI- EN HEGGESCHAREN - Snoei – en Heggescharen: Sabo - Snoei – en Heggescharen: Sandvik - Snoei – en Heggescharen: Shearo Scythes - Snoei – en Heggescharen: Shearomatic - Snoei – en Heggescharen: Shindaiwa - Snoei – en Heggescharen: Silky - Snoei – en Heggescharen: Skil - Snoei – en Heggescharen: Stanhay - Snoei – en Heggescharen: Stihl I - Snoei – en Heggescharen: Stihl II - Snoei – en Heggescharen: Tarpen - Snoei – en Heggescharen: Tas - Snoei – en Heggescharen: Teagle - Snoei – en Heggescharen: Turner - Snoei – en Heggescharen: Twiga - Snoei – en Heggescharen: Twose - Snoei – en Heggescharen: Votex - Snoei – en Heggescharen: Wambo - Snoei – en Heggescharen: Werner Hahn

laatste actualisering: 12-12-2008

blz.433 van 487

“American” .434 van 487 .“Applied Sweaper” .S.“Gilson” .“Helpmate” .T.“Beck” .“Fritzmeier” .“Hako I” .“Gutbrod” 80 – 02 – ONDERHOUDSAPPARATUUR STRAAT EN ERF .“Bunce” .M.“F.“Brinio” .“Champenois” .“Air-Rake” .” .“Dulevo” .” . zie ook Morel .“Hako II” .” .“B.“Absorber” .“Blaak” .“Aebi” . zie ook rubriek 76: Houtversnippers Voor bosmaaiers zie rubriek 74: Gazonmaaiers .“Amazone” .“Holder” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.“Concho” .“Hekamp” .“Atwater” .“Challenger” .“Hoegen Dijkhof” .“Bema” .“Fries” .“Hezo” .M.“Duks” .P.“Duplex” .“Agria” .“Billy Goat” .“B.“Ceres” .C.M.“Danline” .“A.“Epoke” .“Cambridge” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 80 – 01 – ONDERHOUDSAPPARATUUR STRAAT EN ERF Voor bladblazers zie rubriek 65 : Blazers Voor boomstronkfrezen.“Columbus” .“Gloria” .“Barracuda” .“Demo”.“Allis Chalmers” .” .

” 80 – 03 – ONDERHOUDSAPPARATUUR STRAAT EN ERF .“Husqvarna” .“Homda-Satoh” .M.435 van 487 .“Power” .B.“P.“S.M.J.“Kersten” .C.“Remabo / R.“Schrijver” .“Huglo” .“Schouten” .“Lebon” .” .“Holaras” .“Portax” .“Rink” .C.“K.“Ravo” .“Nido II” .“Mulder” .” .H.“Propermat” .” .W.“Nimos” .“Morel” .“J.” .“N.“Olympia” .“Parker” .“Lo-blo” .“Imants” .“Jongerius” .“Landre” .“Rapid” .“Jacobsen” .“Liwo” .“Schultensia” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.“K.” .S.“Ryan” 80 – 04 – ONDERHOUDSAPPARATUUR STRAAT EN ERF .” .” .“Moto Clean” .“Limpar” .“Ries” .H.“M.“Howard” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .“Holms” .“I.T.” .“Leeford” . M.“Irus” .M.“Schmidt” .T.“Nido I” .F.

“Spragelse” .“Sperber” .“W.“Sweep Clean” .“Wolf” .M.“Sommerfeld” .“Yardman” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.A.” .“Wayne” .H.“Sobernheimer” .“Sisis” .“Soo-Master” .“Toro” .“Stihl” .“W.“Texas” .“Ventski” .“Votex” .“Typhoon” .“Spray Mar” .” .436 van 487 .“Tennant” .“Stille” .“Teknova” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .

Stationaire Motor: "Aspera".Stationaire Motor: "Baudouin". Morris".E. . .Stationaire Motor: "Briggs & Stratton II".Stationaire Motor: "Asea".Stationaire Motor: "Boogaard".Stationaire Motor: "Bernard IX".G” . .C.Stationaire Motor: "Bernard V".B. .Stationaire Motor “A.Stationaire Motor: "Anglo". . . .Stationaire Motor “Bloos” .Stationaire Motor: "Beta".Stationaire Motor: "B. . .Stationaire Motor: "Bohn & Kähler".Stationaire Motor: "Bernard XI".Stationaire Motor: "Bamco". 81 – 04 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Albin".B. . .Stationaire Motor: "Blackstone". .C. . 81 – 05 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Bernard X". .Stationaire Motor: "Bernard II". .Stationaire Motor: "Bamford". . 81 – 02 – STATIONAIRE MOTOREN . .Stationaire Motor: "Bernard IV".Stationaire Motor: "A.Stationaire Motor “Agrom” .Stationaire Motor “Acme”.M.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 81 – 01 – STATIONAIRE MOTOREN.Stationaire Motor: "Armstrong". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . 81 – 06 – STATIONAIRE MOTOREN ." . .Stationaire Motor: "Bernard I".Stationaire Motor: "Bernard VII".Stationaire Motor: "Bernard VIII".Stationaire Motor: "Allis-Chalmers".Stationaire Motor: “A. .Stationaire Motor: "Bolnes". . 81 – 03 – STATIONAIRE MOTOREN .”.Stationaire Motor: "A.Stationaire Motor: "Bernard VI".Stationaire Motor: "Alfo". .".Stationaire Motor: "Bernard III".Stationaire Motor: "Bernard XII". DIESEL & ELEKTRISCH .C. .Stationaire Motor: "Briggs & Stratton I". . . .E.M.437 van 487 .Stationaire Motor: "Berning".Stationaire Motor: "Austro". . .

.Stationaire Motor: "Briggs & Stratton VI".Stationaire Motor: "Citroën".Stationaire Motor: "Brown. Mc".Stationaire Motor: "Briggs & Stratton V". . .Stationaire Motor: "Buhk". .Stationaire Motor: "Caterpillar. .Stationaire Motor: "Climax".Stationaire Motor: “Bucher”.A.Stationaire Motor: "Condor".Stationaire Motor: "Claes".Stationaire Motor: "Briggs & Stratton XV".Stationaire Motor: "Briggs & Stratton XVI".Stationaire Motor: "Briggs & Stratton VIII" 81 – 08 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Clinton" . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. 81 – 10 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: “Brown Boveri” .Stationaire Motor: "Briggs & Stratton XVIII". . .Stationaire Motor: "Briggs & Stratton XII". . .Stationaire Motor: "B.438 van 487 .Stationaire Motor: “Browelt” . .Stationaire Motor: "Briggs & Stratton XIII". .Stationaire Motor: "Briggs & Stratton IV". David".Stationaire Motor: "Brons". . . . .Stationaire Motor: "Briggs & Stratton XIV". . 81 – 12 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Briggs & Stratton IX".Stationaire Motor: "Cooper". .Stationaire Motor: "Brockhouse Morris".Stationaire Motor: "Briggs & Stratton X". 81 – 09 – STATIONAIRE MOTOREN . .Stationaire Motor: "Caterpillar II".Stationaire Motor: "Briggs & Stratton VII".Stationaire Motor: "Busy-Bee".S. 81 – 07 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Caterpillar III" .Stationaire Motor: "Briggs & Stratton III". .Stationaire Motor: "Conord".Stationaire Motor: "Case".Stationaire Motor: "Briggs & Stratton XVII". . . ." . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . . motoren manual” 81 – 11 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Caterpillar I". .Stationaire Motor: "Briggs & Stratton XI". .Stationaire Motor: "Cormick.

Stationaire Motor: "Deutz VII".13 – STATIONAIRE MOTOREN . 81 – 17 – STATIONAIRE MOTOREN .” . .Stationaire Motor: "Deutz IX".Stationaire Motor: "D.Stationaire Motor: "Detroit".Stationaire Motor: "General" . .Stationaire Motor: "Deutz XIII". . . 81 .Stationaire Motor: "Fowler".Stationaire Motor: "Farymann".Stationaire Motor: "Deutz I".Stationaire Motor: "Eicher" . 81 – 14 – STATIONAIRE MOTOREN . .Stationaire Motor: "Deutz X". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Stationaire Motor: "Deutz III".Stationaire Motor “Getrag”. . . 81 – 16 – STATIONAIRE MOTOREN . .Stationaire Motor “Emi”.Stationaire Motor: "Ford III". .M.Stationaire Motor: "Deutz VI".Stationaire Motor: "Ford II".F. “Crofts II”.Stationaire Motor: "Deutz XI". .Stationaire Motor: "Daf".439 van 487 . .Stationaire Motor: "Deutz V".Stationaire Motor “Enfield” .W. "Cushman".Stationaire Motor . .Stationaire Motor: “Geveke” .Stationaire Motor: "G.". .Stationaire Motor: "Deutz XII". .Stationaire Motor: “Douglas” .Stationaire Motor: "Deutz XIV". .Stationaire Motor . . .K.Stationaire Motor: .Stationaire Motor “Eekels” .Stationaire Motor: "Fiat".Stationaire Motor “Ducati” . . laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Stationaire Motor: "Ford I".Stationaire Motor “E. 81 – 15 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Deutz II".M.Stationaire Motor: "Deutz VIII".Stationaire Motor: "Deutz IV". .Stationaire Motor: "Deering".Stationaire Motor: "Di-Mo-Ha".".Stationaire Motor: "Couach" “Crofts I”. . .

laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Stationaire Motor: "Hirth III". . III" .Stationaire Motor: "Goodearth".Stationaire Motor: "J.Stationaire Motor: "J.Stationaire Motor “Jumbo” .Stationaire Motor: "J.Stationaire Motor: "Kromhout".Stationaire Motor: "Japy".Stationaire Motor “Honda II” . .Stationaire Motor: "Hirth I".Stationaire Motor: "Güldner I". . 81 – 19 – STATIONAIRE MOTOREN .O.Stationaire Motor: "Hatz I".O.Stationaire Motor: "Hatz II".Stationaire Motor: “Kemper & van Twist” .Stationaire Motor: "International I".L. 81 – 18 – STATIONAIRE MOTOREN . 81 – 20 – STATIONAIRE MOTOREN . IV" . .O. II" 81 – 23 – STATIONAIRE MOTOREN . .Stationaire Motor: "J. .Stationaire Motor: “John Deere” .Stationaire Motor: "Güldner III".Stationaire Motor: "Honda III".Stationaire Motor: "Hirth II".O.Stationaire Motor: "International II".Stationaire Motor: "Hatz III".Stationaire Motor: ”Isotta” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . V” .Stationaire Motor: "Güldner IV".L.Stationaire Motor: “Heinkel” . 81 – 22 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: “Kohler . . .O. .Stationaire Motor: "J.A.P.Stationaire Motor “Iron Horse” .Stationaire Motor: "Holland-Nautic".Stationaire Motor “Honda I” 81 – 21 – STATIONAIRE MOTOREN .L.Stationaire Motor: "International III".". I" .L. .Stationaire Motor: "J.Stationaire Motor: "Güldner I". .L.Stationaire Motor: "Gray".Stationaire Motor “Heemaf” . .Stationaire Motor: "Hanomag". . .Stationaire Motor: "Iseki" . .440 van 487 .

Stationaire Motor: "Kubota".”. .Stationaire Motor: "Lister IV". .Stationaire Motor “Massey Ferguson” 81 – 27 – STATIONAIRE MOTOREN .M.W.M.M.441 van 487 .". .Stationaire Motor: "Lombardini II".Stationaire Motor: "Lister III". .W.Stationaire Motor: "M.Stationaire Motor: "Nohab".W.N. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Stationaire Motor: "Mecury". .Stationaire Motor: "Lister VI".M. . .W. 81 – 25 – STATIONAIRE MOTOREN .A.Stationaire Motor: "Lister VII". . .Stationaire Motor: "Moto".Stationaire Motor: "Normag". .Stationaire Motor: “Markon”.Stationaire Motor: "Lister VIII" . III". .Stationaire Motor: "Nedalo". .Stationaire Motor: "Mariner" .Stationaire Motor: "Marshall" .Stationaire Motor: “Lauson” . . .Stationaire Motor: "M.Stationaire Motor: "M.Stationaire Motor: "Moteur". . I".Stationaire Motor: "Mitsubishi".Stationaire Motor: "M. IV" .Stationaire Motor: "Marshall". .H. VII".Stationaire Motor “Mak” . “K. . .M. V".Stationaire Motor: "Mercedes I".Stationaire Motor: "M. . .W. .Stationaire Motor: "Lombardini IV". .Stationaire Motor: "M. .Stationaire Motor: "Lister V". .M.G.Stationaire Motor.W. .Stationaire Motor: "M.Stationaire Motor: "Lister I".Stationaire Motor: "Mercedes II". VI".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 81 – 24 – STATIONAIRE MOTOREN .W. . II". .W.A. 81 – 28 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Lombardini III". . 81 – 26 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Lister II".M.Stationaire Motor: "Minneapolis".Stationaire Motor: "Lombardini I".Stationaire Motor: “Loher”.Stationaire Motor: "M.Stationaire Motor: "M." . .

. . . .Stationaire Motor: "Perkins XVIII". . .Stationaire Motor: "Perkins VIII". . "Opio-Solo".Stationaire Motor: "Perkins XIX".Stationaire Motor: "Perkins I". 81 – 29 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Petter VI".Stationaire Motor: "Piquand".Stationaire Motor: "Perkins XV". .442 van 487 . 81 – 32 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Petter I". . .Stationaire Motor . . “O.Stationaire Motor: "Perkins XVII". .Stationaire Motor: "Perkins XIV" 81 – 31 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Petter VIII". 81 – 30 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Rolls-Royce". . . .Stationaire Motor: "Perkins XVI".Stationaire Motor: "Perkins XX" . .Stationaire Motor: "Petter IX". .Stationaire Motor: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Stationaire Motor: "Perkins XII".Stationaire Motor: "Peugeot".Stationaire Motor: “Qincy” .Stationaire Motor: .Stationaire Motor: "Perkins III". . .M”.Stationaire Motor: "Perkins VI". .Stationaire Motor: "Perkins IX" . .Stationaire Motor: "Perkins VII" . “Onan” "O & K".Stationaire Motor: "Perkins II".Stationaire Motor: "Petter III". . .Stationaire Motor: "Petter V". .Stationaire Motor: "Petter II". .Stationaire Motor: .Stationaire Motor: "Perkins XI".Stationaire Motor: "Petter IV". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Stationaire Motor “Peja” . . 81 – 33 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Ohlson-Rice".Stationaire Motor: "Perkins V".Stationaire Motor: "Perkins IV".Stationaire Motor “Renault” .Stationaire Motor: "Perkins XIII".Stationaire Motor: "Petter VII".Stationaire Motor: "Perkins X".

.Stationaire Motor: "Skoda".Stationaire Motor: “Sadi” .Stationaire Motor: "Slavia".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Stationaire Motor: "Scania".Stationaire Motor: "Samofa I".Stationaire Motor “Rotax” "Roto". .Stationaire Motor: "Slanzi". .Stationaire Motor: "Sachs IX".Stationaire. Class".Stationaire Motor: “Standard” .Stationaire Motor: "Skandia".Stationaire Motor: "Stuart".Stationaire Motor: "Sachs VIII".Stationaire Motor: "Tiger"” . . . .Stationaire Motor: .Stationaire Motor: "Schlüter II". .Stationaire Motor: "Sachs I".Stationaire Motor: "Sabb".Stationaire Motor: “Solo” .Stationaire Motor: "Star. . "Ruccerini".Stationaire Motor: "Sachs II".Stationaire Motor: .Stationaire Motor: . . . "Rover".Stationaire Motor: "Thornycroft / Leyland".Stationaire Motor “Torpedo” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Stationaire Motor: "Sachs III".Stationaire Motor: "Technomotori" . . . .Stationaire Motor: "Same".Stationaire Motor: "Status"." .Stationaire Motor: "Sachs IV". . . .Stationaire Motor: "Sachs VI".Stationaire Motor: .Stationaire Motor: "Stihl".Stationaire Motor: "Sendling".Stationaire Motor: "Sachs V". . .Stationaire Motor: "Tempest".Stationaire Motor: "Scott".C. 81 – 36 – STATIONAIRE MOTOREN . .Motor “Tecumseh” .Stationaire Motor: "Schlüter I". “Ruston” 81 – 34 – STATIONAIRE MOTOREN . . . .Stationaire Motor: “Smit” . 81 – 35 – STATIONAIRE MOTOREN . .Stationaire Motor: "Samofa II". . .Stationaire Motor: "Samofa III".Stationaire Motor: “Siemens” .Stationaire Motor: "Sachs VII". .443 van 487 . .Stationaire Motor: "S. .

. .Stationaire Motor: "Vire".Stationaire Motor: "V. . .Stationaire Motor: "Vege".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .” .Stationaire Motor: "Volvo II".Stationaire Motor: “Zanetti” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Stationaire Motor: "Typhoon".E.I".W. .Stationaire Motor: "Unic".Stationaire Motor: “Universal” . .Stationaire Motor: "Wickström".Stationaire Motor “T.Stationaire Motor “Turner.Stationaire Motor: "Wisconsin".444 van 487 .Stationaire Motor: "V. .Stationaire Motor “Y.B.".Stationaire Motor: "Victor".Stationaire Motor: "Wolseley" .Stationaire Motor: "V.Stationaire Motor: "Wizeman".E.Stationaire Motor “Yamaha”. 81 – 39 – STATIONAIRE MOTOREN . . .N.M. .Stationaire Motor: “Witte” .Stationaire Motor: "Volkswagen". .Stationaire Motor: "Waukeska".II". . . . 81 – 38 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Zahnrad".M.” . 81 – 37 – STATIONAIRE MOTOREN .Stationaire Motor: "Villiers". .M.Stationaire Motor: "V.Stationaire Motor: "Valmet".Stationaire Motor: "Yanmar". .Stationaire Motor: "Volvo I".".M. .Stationaire Motor: "Watermota". .

Aggregaten: Armstrong .Aggregaten: Boer .Aggregaten: Ford .Aggregaten: Aifo .Aggregaten: Müller laatste actualisering: 12-12-2008 blz.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 82 – 01 – STROOMLEVERANCIERS: AGGREGATEN EN WINDMOLENS .Aggregaten: Jenbacher .445 van 487 .Aggregaten: Amco .Aggregaten: Meyer 82 – 03 – AGGREGATEN .Aggregaten: Contractor .Aggregaten: Iseki .Aggregaten: Euromac.Aggregaten: Kluth .Aggregaten: Helin .Aggregaten: Auto Diesels ( Cummins) .Aggregaten: Magnate.Aggregaten: Markon .Aggregaten: Daco .Aggregaten: Kromhout .Aggregaten: Hampower .Aggregaten: Jumbo .M.Aggregaten: Fluidair . zie Magnete .Aggregaten: Joosten .Aggregaten: Köhler .Aggregaten: Bernard .Aggregaten: General Motors .Aggregaten: G.Aggregaten: Deutz .Aggregaten: Dorman . zie ook Euromac .Aggregaten: Atalanta .Aggregaten: Mase .Aggregaten: Beacon .Aggregaten: Lister . zie ook Caterpillar .Aggregaten: Goppel .Aggregaten: Caterpillar .Aggregaten: Eekels .Aggregaten: Dari .Aggregaten: Hobart .Aggregaten: G&M .Aggregaten: Geveke. .Aggregaten: Homelite .Aggregaten: Honda .Aggregaten: Countryman .Aggregaten: Kawasaki .Aggregaten: Güldner 82 – 02 – AGGERGATEN .

Windmolens: Bowe .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek - Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Aggregaten: Nedalo Net Onam Poky Power Plant Reaf Rebotool Ringrose Rossum. van (zie Bernard) Samofa Sand Spareg Steyr Strüver Subem Swan Vem Volum Air Wagie Westinghouse Winkel Yamaha Yanmar 82 – 04 – WINDMOLENS .Windmolens: Polenko .446 van 487 .Windmolens: Wimo .Windmolens: Dynaf .Windmolens: Bouma .Windmolens: Windpaq laatste actualisering: 12-12-2008 blz.

Compressoren: Auterhoff .Compressoren: Narr .447 van 487 .B.Compressoren: Torpedo .Compressoren: Alup .Compressoren: Airpress .Compressoren: Holman .Compressoren: Bernard .Compressoren: Concorde .Compressoren: Dari .Compressoren: Atlas Copco . .Compressoren: Ervor .Compressoren: Quincy . Ets A.Compressoren: Kaeser . . zier Ervor .S.Compressoren: Eckart . v.Compressoren: Kohler .Compressoren: Creemers .Compressoren: Urgent .Compressoren: Votex laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Compressoren: Hydrovane .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 83 – 01 – COMPRESSOREN .Compressoren: Dowty .Compressoren: Bloos Leuze.Compressoren: K.Compressoren: Rossum.

448 van 487 .V.Kachels: Electron .P.Kachels: Cuenod .Kachels: Alke .Kachels: Infrasun . .Kachels: Bruks .Kachels: Hy-Lo .Kachels: Dikair .A.Kachels: Agro-Bast .Kachels: Deko .Kachels: C.Kachels: Holland Heater .F.Kachels: J.Kachels: H.G.Kachels: Achema .T. .Kachels: A.Kachels: Bioflamm .Kachels: Bruco .Kachels: Gas-Rad .Kachels: Heylo .Kachels: Domar .Kachels: Byworth .Kachels: Hofmeier .Kachels: Alltherm . 84 – 02 – VERWARMINGSAPPARATUUR .Kachels: Champion .C.Kachels: Geminox . .Kachels: Dicmo .Kachels: Crone .Kachels: Carrier .Kachels: Espo .Kachels: Big Dutchman .Kachels: Brink en Cerac .Kachels: Antverpia .Kachels: Howema .Kachels: Alcoa .D.Kachels: H.Kachels: Gasolec .Kachels: Haco .Kachels: Franco-Belge .Kachels: Heesen .Kachels: Hammworthy .F.Kachels: C.Kachels: Amity .Kachels: Comtu .Kachels: Ducosto .Kachels: Dravo . .Kachels: B & E .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 84 – 01 – VERWARMINGSAPPARATUUR .Kachels: Era .S. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.

Kachels: Passat .Kachels: Seppic .Kachels: Pyros .Kachels: .D. .Kachels: . .Kachels: .Kachels: Rezmor .Kachels: .Kachels: Rateau . .Kachels: Master .Kachels: Niewöhner .Kachels: .Kachels: Strebel .Kachels: J.Kachels: Thermoline .Kachels: Priva .Kachels: .Kachels: Nivola .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Kachels: S.Kachels: .Kachels: .Kachels: Robatherm .M.Kachels: Middland .Kachels: Rota-Air .M.Kachels: Nelson .Kachels: Stierman .B.Kachels: S. Jong Jotul Kongkilde Kooi Kroll Kunzell Kusters Laco Lavo Ley en Luvermax Linjet-Janst Lokomo-Oy Luvemax Luventa 84 – 03 – VERWARMINGSAPPARATUUR .Kachels: .Kachels: .J.Kachels: Medio .Kachels: Spanex .Kachels: Röntgentherm 84 – 04 – VERWARMINGSAPPARATUUR .Kachels: Omnium .Kachels: M.Kachels: Orion .Kachels: .Kachels: .Kachels: Tag .Kachels: .M.Kachels: .Kachels: Thermo-Air .Kachels: Polar .449 van 487 .Kachels: Thermotron laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Kachels: Remko .Kachels: Reinders .Kachels: Neuero .N.

Kachels: Totem Turbo Uranus Val Valk Värne Vekatherm Verco Veto Viessmann Vitotherm Vyncka Wagic Weishaupt Weiss Westfalia York Zaal Zantingh laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Kachels: .Kachels: .Kachels: .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Kachels: .Kachels: .Kachels: .Kachels: .Kachels: .Kachels: .Kachels: .Kachels: .450 van 487 .Kachels: .Kachels: .Kachels: .Kachels: .Kachels: .Kachels: .Kachels: .

Grondboren: “Xenoah” .Grondboren: “Bouyer” .Grondboren: “Egedal” .Grondboren: “Clippeleir” .Grondboren: “Asalift” .Grondboren: “Cormick.Grondboren: “Stihl” .Grondboren: “Ardis” .Grondboren: “Vermeer” .Grondboren: “Massey Ferguson” .Grondboren: “Landoni” . Mc” .Grondboren: “Melio” .Grondboren: “Otma” .Grondboren: ”Wittenburg” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 85 – 01 – OVERIG WERKPLAATSTOEBEHOREN Grondboren .Grondboren: “Block” .Grondboren: “Pegoraro” .Grondboren: “Gloster” . S” .Grondboren: “Lister” .Grondboren: “Selvatici” .Grondboren: “Motokov” .Grondboren: “A.Grondboren: “Robot” .Grondboren: “Eberhardt” .Grondboren: “Zaga" laatste actualisering: 12-12-2008 blz.451 van 487 .Grondboren: “Hewi” .Grondboren: “Vigolo” .Grondboren: “Cullock” .Grondboren: “Howard” .Grondboren: “Sterling” .Grondboren: “Roper” .Grondboren: “Danuser” .Grondboren: “Dolmar’ .

Stofzuiger: Wap .Stofzuiger: Numatic .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 86 – 01 – STOFZUIGERS .Stofzuiger: Hako .Stofzuiger: Halavac .452 van 487 .Stofzuiger: Ruhl .Stofzuiger: Nilfisk .Stofzuiger: Rhovac .Stofzuiger: Raltec .Stofzuiger: Fam .Stofzuiger: Ghibli .Stofzuiger: Parker .Stofzuiger: Kiekens .Stofzuiger: Comzu .Stofzuiger: Kusters .Stofzuiger: Weidner .Stofzuiger: Wilms laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Stofzuiger: Kärcher .

".S. .E.Olie/Vetten: "Wijnn's".Olie/Vetten: "Esso VI".Olie/Vetten: "Shell I". 87 – 04 – OLIE/VETTEN .Olie/Vetten: "Esso X".Olie/Vetten: "Esso II". .Olie/Vetten: "Hacomol".Olie/Vetten: "Esso I".Olie/Vetten: "Esso VIII". . 87 – 02 – OLIE/VETTEN .Olie/Vetten: "Gulf II".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 87 – 01 – OLIE/VETTEN .Olie/Vetten: "Gulf I". .Olie/Vetten: "Esso IX". .Olie/Vetten: "B.453 van 487 .Olie/Vetten: "Blackgold". . . . . . .Olie/Vetten: "Algemeen". .Olie/Vetten: "Esso IV".Olie/Vetten: "Mobil".Olie/Vetten: "Kroon".Olie/Vetten: "Veedol".Olie/Vetten: "B. . .Olie/Vetten: "Caltex ". .Olie/Vetten: "A. 87 – 03 – OLIE/VETTEN .Olie/Vetten: "Shell III". .P. . . . .Olie/Vetten: "Shell IV". .P.I". 87 – 05 – OLIE/VETTEN .II". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Olie/Vetten: "Molykote". .Olie/Vetten: "Esso III".Olie/Vetten: "Beverol". .Olie/Vetten: “Q 8.Olie/Vetten: "Esso VII".Olie/Vetten: "Esso V". . .Olie/Vetten: "Shell II".

“Lysbro”” .en Tuinbouwgereedschap “Gardena” . van".Klein Land.Klein Land.Klein Land. .Klein Land. .en Tuinbouwgereedschap: "Helios".en Tuinbouwgereedschap: “Wedevägs” . (Fa.en Tuinbouwgereedschap: "Wall & Co".A. van de).en Tuinbouwgereedschap: "Spear & Jackson". weegschalen en ladders .Klein Land. .en Tuinbouwgereedschap: ”Danske Staal".).Klein Land.Klein Land.en Tuinbouwgereedschap: "Polar". .en Tuinbouwgereedschap: "Stanhay".en Tuinbouwgereedschap: "Igelsfors". . .Klein Land.L.. 88 – 03 – KLEIN LAND. (G.en Tuinbouwgereedschap: ”Colina".).Klein Land.Klein Land.J. .Klein Land.).en Tuinbouwgereedschap: "Basalt. .Klein Land.Klein Land. J.Klein Land. .Klein Land.Klein Land. . .en Tuinbouwgereedschap: "Felco".Klein Land.Klein Land.Klein Land.Klein Land..en Tuinbouwgereedschap: "J.A.Klein Land.en Tuinbouwgereedschap: "True Temper".Klein Land. Gebr.Klein Land.Klein Land.EN TUINBOUWGEREEDSCHAP.en Tuinbouwgereedschap: "Hanewacker". . . .en Tuinbouwgereedschap: "Karlstad".J. (Fa.en Tuinbouwgereedschap: “B.Klein Land.Firma".en Tuinbouwgereedschap. .en Tuinbouwgereedschap: "Huijskes".en Tuinbouwgereedschap: "North Wayne".en Tuinbouwgereedschap: "Atlas".en Tuinbouwgereedschap: "Boyco". .H. 88 – 02 – KLEIN LAND.".Klein Land.H. .. .Klein Land.en Tuinbouwgereedschap: "Jenks & Cattell".Klein Land.en Tuinbouwgereedschap: "Kunde".Klein Land.Klein Land.Klein Land.Klein Land.Klein Land." .en Tuinbouwgereedschap: "Victoria".Klein Land. (A.).en Tuinbouwgereedschap: "Eykelkamp & Zoon.EN TUINBOUWGEREEDSCHAP.B.H..en tuinbouwgereedschap “Hitachi” .en Tuinbouwgereedschap: "Wolf" laatste actualisering: 12-12-2008 blz.en tuinbouwgereedschap: “Heijbroek I” . .Klein Land. . .454 van 487 . zie ook Wall & Co. (Polar.en Tuinbouwgereedschap: "Freunde".en Tuinbouwgereedschap “Beunder” .Klein Land.en Tuinbouwgereedschap: "Mauritz & Zonen".en Tuinbouwgereedschap: "Smit".Klein Land.Klein Land.Klein Land.v.en Tuinbouwgereedschap: "Rijksen". / Victoria". incl.Klein Land.".Klein Land.T.B. .en Tuinbouwgereedschap: ”Driel. .en Tuinbouwgereedschap: “Volg” . .en Tuinbouwgereedschap: “Metabo” . .Klein Land. .en Tuinbouwgereedschap: “Bahco’ ..en Tuinbouwgereedschap: “Landmann” . . .en Tuinbouwgereedschap: "A.en tuinbouwgereedschap: “Heijbroek II” . .en Tuinbouwgereedschap: “Cebeco” .en Tuinbouwgereedschap: "Nepaha".EN TUINBOUWGEREEDSCHAP.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 88 – 01 – KLEIN LAND.Klein Land.

Weegapparatuur: “C.Klein Land.Weegapparatuur: “Wolseley” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Weegapparatuur: “Tiki” .Weegapparatuur: “Prior” .Weegapparatuur: “Servo Balans” . .Weegapparatuur: “Avery” .” .en Tuinbouwgereedschap: “W.L. de Wit” 88 – 04 – WEEGSCHALEN .Weegapparatuur: “Koewa” .Weegapparatuur: “Fritzmeier” .Weegapparatuur: “Gascoigne” .Weegapparatuur: “Toledo“ .V.455 van 487 .Weegapparatuur: “Berkel” .” .en Tuinbouwgereedschap: “Wolseley”.H.Weegapparatuur: “Presidette” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Klein Land.H.Weegapparatuur: “G.Weegapparatuur: “Alfra” .

Hogedrukreinigers: “Arpo” .Hogedrukreinigers: “Aqua” .Hogedrukreinigers: "Clean".Hogedrukreinigers: "Cripton" .Hogedrukreinigers: “Eho” .Hogedrukreinigers: "Dibo III" .Hogedrukreinigers: “Alfa Laval” .Hogedrukreinigers: “Cleanomat” .Hogedrukreinigers: “Eco” .Hogedrukreinigers: “Fink” .Hogedrukreinigers: "Dibo I" . .” 89 – 02 – HOGEDRUKREINIGERS . . Mc.Hogedrukreinigers: "Comet"./ Hydropress".Hogedrukreinigers: “Digo” .Hogedrukreinigers: "Boxjet". .Hogedrukreinigers: “Fradic” .Hogedrukreinigers: “Clena” .Hogedrukreinigers: “Alkota” .Hogedrukreinigers: “Euroclean” .Hogedrukreinigers: “Dam” .Hogedrukreinigers: “Etscheid” .Hogedrukreingiers: “Beukel” . .Hogedrukreinigers: “Favaro” .Hogedrukreinigers: “Cebeco”.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 89 – 01 – HOGEDRUKREINIGERS .Hogedrukreinigers: “Empas’ .Hogedrukreinigers: "Dibo II" .Hogedrukreinigers: "Caddy / Catan" .Hogedrukreinigers: “Cremers” . .Hogedrukreinigers: “Exact” .Hogedrukreinigers: “Friedrich” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hogedrukreinigers: “Comtu” .Hogedrukreinigers: “Frank I” .Hogedrukreinigers: “Damco” .456 van 487 . 89 – 03 – HOGEDRUKREINIGERS .Hogedrukreinigers: “Electrolux” .Hogedrukreinigers: “Dampcomat” .Hogedrukreinigers: “Euromeckan” .Hogedrukreinigers: "B&C.Hogedrukreinigers: “Danclean” .Hogedrukreinigers: “Frank II” .Hogedrukreinigers: “Benz” .Hogedrukreinigers: “Clayton” .Hogedrukreinigers: “Culloch.Hogedrukreinigers: “Frank III” .Hogedrukreinigers: "Elite".Hogedrukreinigers: “Euromac” . .Hogedrukreinigers: “Dima”.

Hogedrukreinigers: “I.Hogedrukreinigers: “Kismett”." .C.Hogedrukreinigers: “Hydropress”.Hogedrukreinigers: “Haas” . 89 – 06 – HOGEDRUKREINIGERS .Hogedrukreinigers: “Hako” .R.457 van 487 . . .Hogedrukreinigers: “Harben” .Hogedrukreinigers: “Intrama” .Hogedrukreinigers: “Graco” .B.Hogedrukreinigers: "K.Hogedrukreinigers: "Kärcher II".Hogedrukreinigers: “I.Hogedrukreinigers: “Kleen-king” .Hogedrukreinigers: "Gerni I" . IV" .Hogedrukreinigers: “Kina” . zie ook B&C . .Hogedrukreinigers: ”Grizzly” .I" .Hogedrukreinigers: "Gerni II" .Hogedrukreinigers: “Homburg” .Hogedrukreinigers: “Goldstar” .Hogedrukreinigers: “Härke” .W.E.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 89 – 04 – HOGEDRUKREINIGERS .Hogedrukreinigers: "Kärcher I".Hogedrukreinigers: "K.Hogedrukreinigers: “Ikaclean” .Hogedrukreinigers: “Kliko-Woma” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hogedrukreinigers: "Kärcher V".E. .W.Hogedrukreinigers: "Kärcher VI".W.Hogedrukreinigers: “Hardi” . .E.W.Hogedrukreinigers: "K.Hogedrukreinigers: “Gascoigne” .” . .Hogedrukreinigers: “Jenny” 89 – 05 – HOGEDRUKREINIGERS .Hogedrukreinigers: "Kent".” .Hogedrukreinigers: “Karomat” .Hogedrukreinigers: “Grensbrooks” .Hogedrukreinigers: “Hodru” . .Hogedrukreinigers: "K.Hogedrukreinigers: "Kärcher IV".Hogedrukreinigers: “Jamabo” .E. . .Hogedrukreinigers: “Kingfoss” .Hogedrukreinigers: "Kärcher VII".Hogedrukreinigers: "Kärcher III".Hogedrukreinigers: “Halamat” .Hogedrukreinigers: “Interclean” . II" .Hogedrukreinigers: “Galett” .Hogedrukreinigers: "Kärcher VIII". III.P.

Hogedrukreinigers: “Liquid-Brush”.Hogedrukreinigers: “Melotte” .Hogedrukreinigers: “Motec” .Hogedrukreinigers: “Ladexa” .Hogedrukreinigers: “Niagara” .Hogedrukreinigers: “Lamers” ." .Hogedrukreinigers: “Lacoclean” .Hogedrukreinigers: “Strahlfix” . . .Hogedrukreinigers: “Myers” .Hogedrukreinigers: “Pratissoli” .Hogedrukreinigers: “Technocom” .Hogedrukreinigers: “Rioz” .Hogedrukreinigers: “Teha” .Hogedrukreinigers: “PZ-Urgent” .Hogedrukreinigers: "Terp".Hogedrukreinigers: “Moog” .Hogedrukreinigers: “Rodina” .Hogedrukreinigers: “Pewa” .Hogedrukreinigers: “Ley” . .Hogedrukreinigers: “Platz” .B.Hogedrukreinigers: “Mals bary” .458 van 487 .Hogedrukreinigers: “Ruhrstaler” .Hogedrukreinigers: "Kusters".Hogedrukreinigers: “Lister” .Hogedrukreinigers: “System Chemie” . .Hogedrukreinigers: “Rhibon” .Hogedrukreinigers: “Sistel” . .Hogedrukreinigers: “T.Hogedrukreinigers: "T.Hogedrukreinigers: "Speck".Hogedrukreinigers: “Maxmat” .Hogedrukreinigers: “Master” .Hogedrukreinigers: “Narvik” .Hogedrukreinigers: “Long Hydrojet” .Hogedrukreinigers: "Kongskilde"” . .Hogedrukreinigers: “Storm” .Hogedrukreinigers: “Koster” .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 89 – 07 – HOGEDRUKREINIGERS . .” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.W.Hogedrukreinigers: “Mister Top” .Hogedrukreinigers: “Kranenberg”.Hogedrukreinigers: "Kranzle".Hogedrukreinigers: “RAM” .Hogedrukreinigers: "Klinett I".Hogedrukreinigers: “Myrumat” 89 – 08 – HOGEDRUKREINIGERS .Hogedrukreinigers: “Taf” .Hogedrukreinigers: “Prima” .Hogedrukreinigers: "Stihl". .H. .Hogedrukreinigers: "Klinett II".

Hogedrukreinigers: “Urgent” . .Hogedrukreinigers: “Viren” .459 van 487 .Hogedrukreinigers: “Zuidema” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hogedrukreinigers: “Wap” .Hogedrukreinigers: “Warwick” .” .Hogedrukreinigers: “Waterkracht II”.Hogedrukreinigers: “Wickham” .Hogedrukreinigers: “Yellowjet” . .Hogedrukreinigers: “V.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 89 – 09 – HOGEDRUKREINIGERS .Hogedrukreinigers: “Wilms” .Hogedrukreinigers: “Weidner” .M.Hogedrukreinigers: “Waterkracht I”.

Slijpapparatuur: Homelite .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 90 – 01 – LASAGGREGATEN EN SLIJPAPPARATUUR .Slijpapparatuur: Asset .Slijpapparatuur: Bosch .Lasaggregaat: Erwo .Slijpapparatuur: Wolseley .Slijpapparatuur: Fein .Slijpapparatuur: Partner .Slijpapparatuur: Regina .Slijpapparatuur: Subem .Slijpapparatuur: Mafell .Slijpapparatuur: Ventski .460 van 487 .Slijpapparatuur: Vem .Slijpapparatuur: Stihl .Lasaggregaat: Oxygenium .Slijpapparatuur: Kömag .Slijpapparatuur: Widma .Slijpapparatuur: IJmuiden laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Slijpapparatuur: Burco .Slijpapparatuur: Cobem .Lasaggregaat: Bernard .Slijpapparatuur: Speiser .Slijpapparatuur: Koets .Slijpapparatuur: Meeteren.Slijpapparatuur: Efesis . van .Lasaggregaat: Klöckner .Lasaggregaat: Zinser 90 – 02 – SLIJPAPPARATUUR .Slijpapparatuur: Perko .Lasaggregaat: Homelite .Lasaggregaat: Loos .Lasaggregaat: Besra .Lasaggregaat: Silox .Slijpapparatuur: Dolmar .Slijpapparatuur: Beunder .Lasaggregaat: Lastrafo .Lasaggregaat Arcmaster / G&M . .Lasaggregaat: Hellas .Slijpapparatuur: Merz .G.Slijpapparatuur: Praktikus .E.Slijpapparatuur: Tef .Slijpapparatuur: Krüg .Slijpapparatuur: A.Lasaggregaat: More lisse .Slijpapparatuur: Husqvarna .Slijpapparatuur: Scintilla .

Fronthefinrichting: “Unidrive .Opslagtanks: “Titan .Hydrauliek: “Bosch” .Aandrjving: “Telehoist” .Hydrayliek: “Sauer” .S.A .Fronthefinrichting: “Tract-Equipment .461 van 487 .Fronthefinrichting: “Fritzmeier” . koppeling: “Fichtel & Sachs” .V.Fronthefinrichting: “Heemskerk.M. “Messiaen – V.Smeerpotten “Lubro Star / Dehaco .F. . Schleppertriebwerk .Aandrjving: “Asi” .Luchtpomp: “Kömag” .Achterlader “Sack lifter . Gebr.Hydrauliek: “Fritzmeier” .Achterladers “Barlage .Achterlader “Farmi .Achterlader “C.Achterlader “Jackeroo / Tanco .Oppiktrekhaak.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 91 – 01 – ONDERDELEN .Achterlader “Digo .D.Remsysteem: “Fritzmeier”” .M.Fronthefinrichting: “Steiner .Trekhaak “Cramer .Autom.” .Achterlader “B.Vloeistofpomp: “Kömag” laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Topstang: “Topweigh” . .Aandrijving: “Z.Vloeistofpomp: “Landex .

Grondverzet: "Battioni & Pagani". .Grondverzet: "Atlas" I .Grondverzet: "Alfa".". 92 – 04 – KLEIN GRONDVERZET .Grondverzet “Cico” . P".Grondverzet: "Bosse".Grondverzet: "Bobcat" I . .Grondverzet: "Agra".Grondverzet: "Baraldi".Grondverzet: "Caesar". . . . .Grondverzet: "Ahlmann". .Grondverzet: "Barth".Grondverzet “Castoro” .Grondverzet: “Atlas” II .Grondverzet: “Climax”. 92 – 02 – KLEIN GRONDVERZET .Grondverzet: "Atlas".Grondverzet: "A. .C.Grondverzet: "Bazzoli".Grondverzet: "Ateco".Grondverzet: “Boos” .F.Grondverzet: "Akapp".Grondverzet: "Berger". . .Grondverzet: "B. .Grondverzet: “Atos” .Grondverzet: "Bos".Grondverzet: "Bamford".Grondverzet: "Bomford & Evershed". . . .Grondverzet: "Case".Grondverzet: "Claeys".Grondverzet: "Airman".Grondverzet: "Clark" . . .Grondverzet: "Caterpillar".Grondverzet: “Aros” .Grondverzet: "Bungartz".Grondverzet: “Brunitrac” . . .".Grondverzet: "Boki". .462 van 487 . . . .Grondverzet: "Carlo-Pesci". 92 – 03 – KLEIN GRONDVERZET .Grondverzet “Ceres” .Grondverzet: "Argenterio". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.M.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 92 – 01 – KLEIN GRONDVERZET .Grondverzet: "Asset". . .Grondverzet: “Bobcat” II .Grondverzet: "C. .Grondverzet: "Baas". .M.Grondverzet: "Avant". .

. .Grondverzet: "Donelli". .” .Grondverzet .” “Cogema” "Colmar".” .Grondverzet: "Fendt".Grondverzet: "Ferrara".Grondverzet: "Davis". .Grondverzet: . (Harry).Grondverzet: "Fiat".F.Grondverzet: “Demag” .Grondverzet: "Gatema".Grondverzet: "Fai". (Massey). .Grondverzet: “Garnier” .Grondverzet: "Ferguson".Grondverzet: "Ferguson".Grondverzet: . .Grondverzet: .Grondverzet: “Deruppe .Grondverzet: "Faucheux".O.Grondverzet: "Gehl".Grondverzet “Fenwick” . . .Grondverzet: "Eberhardt" .Grondverzet: "Ferguson".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .I. "Comet". .Grondverzet: "Dondi".Grondverzet: "Daewoo". (Massey). . (Mc.Grondverzet “Gormagh” .Grondverzet “F.Grondverzet: “Dinkey-Digger” .Grondverzet “Gigant” . .Grondverzet: “Gartenmeister” . .Grondverzet “Fleming” .D.Grondverzet: "Dalla-Bona".Grondverzet: “Dieci” . . .Grondverzet: “Eckart” . . .Grondverzet “Euromach” 92 – 06 – KLEIN GRONDVERZET .).Grondverzet: "Fristein".Grondverzet: “Erikson” .463 van 487 . .Grondverzet: "Gallmac". .Grondverzet: “C.Grondverzet: "Eder".Grondverzet: "Ford". "Connel". “Cormach “Cripps” 92 – 05 – KLEIN GRONDVERZET .Grondverzet: .Grondverzet: "Gehlmax".Grondverzet . . .Grondverzet: "Fermec". .Grondverzet “Griesser” laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Grondverzet: "Eurodig".Grondverzet: "Etec".

.Grondverzet: "Hansa". .464 van 487 .Grondverzet: "Jogger".Grondverzet “Hinomoto” . . .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 92 – 07 – KLEIN GRONDVERZET . .".C.Grondverzet “Heywang” .Grondverzet: "Hyundai".van).L.Grondverzet: "Hydrac" .Grondverzet: “Intrac” .Grondverzet: “J. . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Grondverzet: “Kiwa”. .Grondverzet: "Isomec" . .B.Grondverzet: "Hanix".Grondverzet: "Hofmeiser". .C.Grondverzet: "Johnson".” II .Grondverzet: "Hitachi".Grondverzet: "Hydrema" .Grondverzet: “Helwig” .Grondverzet: "Hinowa".Grondverzet: "J.Grondverzet: "Hela". .I.M. .Grondverzet: “Komatsu”." .H. . 92 – 09 – KLEIN GRONDVERZET . (Gebr.Grondverzet: "Laserplane".Grondverzet: "Kramer".Grondverzet: "Krüger". .Grondverzet: “Hymas” . . (Gebr)." I . .S. .Grondverzet: "Klaus".Grondverzet: "Hofmann".B. 92 – 08 – KLEIN GRONDVERZET .Grondverzet: “Hymac” .Grondverzet: "Kubota".Grondverzet: "Kaiser".C.Grondverzet: "Kuhl". . .Grondverzet: "I.” .Grondverzet “K.Grondverzet: "H. .Grondverzet: "Hustler" . .Grondverzet: "Kessel".Grondverzet: "John Deere".Grondverzet: "Hainzl".Grondverzet: "Harry-Ferguson".Grondverzet: “J. .B.Grondverzet: "King / Kingcat".Grondverzet: "Kobelco" .”.Grondverzet: “Hydrobox” .Grondverzet: “Hytrac” .M.Grondverzet: "Hatra". . .

Grondverzet: "Nemag".Grondverzet: "Mecalac". . . "Lohman".Grondverzet: "Macmoter". .Grondverzet: .Grondverzet: .Grondverzet: "Lanz".Grondverzet: "Massey-Ferguson".Grondverzet: “Mengele” .Grondverzet: .Grondverzet: .Grondverzet: "Merlo". . .Grondverzet: "Neuson".Grondverzet: “P.Grondverzet: "Pingon". .Grondverzet: .G. “Latumebo” "Leciele" “Leiber” "Lewis". .Grondverzet: "Mitsubishi".Grondverzet: "Meerman".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Liebherr". . .Grondverzet “Matbro / Bray .Grondverzet: "Merton". “Minex” . . . .Grondverzet: "Meyer".Grondverzet: "Pavert".Grondverzet: "Nissan".Grondverzet: "Mustang".Grondverzet: "Paggagnella" .Grondverzet: . .Grondverzet: "Pel-Job". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondverzet: "Platten".Grondverzet: . .Grondverzet: "New-Holland".Grondverzet: "Manitou".Grondverzet: "Niemeyer". . .Grondverzet: "Master-B". . .465 van 487 .Grondverzet.Grondverzet: .Grondverzet: "Owatonna".Grondverzet: "Massey-Harris".Grondverzet: "ManZanis".Grondverzet: "Paus". 92 – 11 – KLEIN GRONDVERZET .Grondverzet: "Mantis". . . . "Lundberg".Grondverzet: "Poclain". "Longinotti".S. .Grondverzet: "Pesci” . "Lien".Grondverzet “Mazzotti” .Grondverzet “Mil-Monarch” . .” 92 – 12 – KLEIN GRONDVERZET . 92 – 10 – KLEIN GRONDVERZET .Grondverzet: . .

Grondverzet: . . .M.Grondverzet: . "Rabewerk".Grondverzet “Swinger”. .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Grondverzet: "Twose".Grondverzet .Grondverzet: "Shawnee". . "Sandri".Grondverzet “Skorpio” . .Grondverzet: "Sennebogen".Grondverzet: "Stanhay" . . . "Sanderson".Grondverzet: "Solmec".Grondverzet: "Schrijver".Grondverzet: “S.Grondverzet: “Polymark” “Polypelle” “Potratz” “Power” "Power Fab".Grondverzet: "Tosoni & Danti".Grondverzet: "Thomas".Grondverzet: .Grondverzet: .Grondverzet: "Schmelzer".Grondverzet: "Sevita".Grondverzet: .Grondverzet: “Trenkle” . .V.Grondverzet: "Sovema". .Grondverzet: "S. . "Printz". "Ransomes".” "Sambron". .Grondverzet: "Skidster".Grondverzet “Takeuchi” .Grondverzet: “Tire Track” .Grondverzet: . .466 van 487 .Grondverzet .".Grondverzet: "Twaites".Grondverzet: "Tabarelli" .Grondverzet: "Steelfab.Grondverzet: .Grondverzet: "Schäffer". . 92 – 13 – KLEIN GRONDVERZET .Grondverzet: . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Grondverzet: "Selvatici".Grondverzet: "Segala".C.Grondverzet: .C “ . . “R.Grondverzet: "Toyota". "Rabaud". "Ramrod". “Satahydro” "Scalmana". .Grondverzet: "Supertrac". "Schaeff". .Grondverzet: .F” . 92 – 14 – KLEIN GRONDVERZET .Grondverzet: .Grondverzet: .Grondverzet: “Stokvis”.W.A.Grondverzet: .Grondverzet . .Grondverzet “S." .

".Grondverzet: "Westinghouse".Grondverzet: . .Grondverzet: .Grondverzet: "Zweegers".Grondverzet: "Weidemann". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . . .467 van 487 .".T. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Grondverzet: “Webb” . “Venieri” "Vermeer".Grondverzet: “Winget’ . .Grondverzet: .Grondverzet: "Wijnmalen & Hausmann". "Vaia-Car". .Grondverzet: .Grondverzet: . "U.Grondverzet “Wehrhahn” .Grondverzet “Ukkomestari” "Unkauf".Grondverzet: "Wumag".Grondverzet: "Wittenburg".E. “Visanocar” 92 – 15 – KLEIN GRONDVERZET .B.Grondverzet: . .Grondverzet: "Zettelmeyer". .Grondverzet: "Yanmar". .Grondverzet: . .Grondverzet: "Whitlock".Grondverzet: "Warco".Grondverzet “Völker”. . .Grondverzet: "Weilbach". "V.Grondverzet: "Westate".

“Landbouwwerktuigen 1958”: Afbeeldingen deel III 93 – 04 – SMECOMA: CURSUS LANDBOUWWERKTUIGEN .“Tractoren 1952”: tekst en afbeeldingen 93 – 03 – SMECOMA: CURSUS LANDBOUWWERKTUIGEN .“Landbouwwerktuigen 1958”: Afbeeldingen deel II .“Landbouwwerktuigen 1958”: Afbeeldingen deel I .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 93 – 01 – SMECOMA: CURSUS LANDBOUWWERKTUIGEN .“Landbouwwerktuigen 1952” II 93 – 02 – SMECOMA: CURSUS LANDBOUWWERKTUIGEN .“Landbouwwerktuigen: Lesmateriaal Cursus monteurs” II laatste actualisering: 12-12-2008 blz.“Landbouwwerktuigen 1958”: Tekst deel II .“Landbouwwerktuigen: Lesmateriaal Cursus monteurs” I 93 – 05 – SMECOMA: CURSUS LANDBOUWWERKTUIGEN .“Landbouwwerktuigen 1958”: Tekst deel III .“Landbouwwerktuigen 1958”: Tekst deel I .“Landbouwwerktuigen 1952” I .468 van 487 .“Landbouwwerktuigen 1952”: afbeeldingen .

en regelapparatuur: Dickey john I .en regelapparatuur: Drees .Meet.Meet.Meet.Meet.Meet.en regelapparatuur: Deutz . N Foss .Meet. MEET.G . .Meet. zie doos .en regelapparatuur: Biotronic I 94 – 02 – COMMUNICATIE-.en regelapparatuur: Cera .en regelapparatuur: Amazone .en regelapparatuur: Barenbrug .Meet.H.en regelapparatuur: ENAI 94 – 03 – COMMUNICATIE-.en regelapparatuur: Agritec .en regelapparatuur: Baumann .en regelapparatuur: Dickey john III .en regelapparatuur: Dickey john V .EN REGELAPPARATUUR ** Onder dezelfde merknaam kan ook info bij de machines en/of werktuigen zijn opgeborgen.Meet.en regelapparatuur: Douven .EN REGELAPPARATUUR .en regelapparatuur: E.Meet.Meet.Meet.en regelapparatuur: Dickey john IV .Meet.Meet.Meet.Meet.Meet.Meet.en regelapparatuur: Biotronic I .Meet.Meet.Meet.en regelapparatuur: Burke .Meet.Meet.Meet.en regelapparatuur: Dickey john II . MEET.en regelapparatuur: Comtu . Electronics I .Meet.Meet.Meet.S.en regelapparatuur: Agmet .en regelapparatuur: Dickey john VI laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Meet. .469 van 487 .en regelapparatuur: Agristat . Electronics II .Meet.en regelapparatuur: C. MEET.L.H.Meet.en regelapparatuur: Dichey john.en regelapparatuur: Bosch I .Meet.en regelapparatuur: Bosch III .en regelapparatuur: Conduria .Meet.en regelapparatuur: Codrie .Meet.Meet.en regelapparatuur: Case .Meet.en regelapparatuur: A.Meet.en regelapparatuur: A/S.Meet.en regelapparatuur: E.Meet.en regelapparatuur: Agro .C.Meet.en regelapparatuur: Elmeco / Brinkman .en regelapparatuur: Daca .en regelapparatuur: Agar .Meet.en regelapparatuur: Emi .en regelapparatuur: Amatron .Meet.en regelapparatuur: Econosto .Meet.en regelapparatuur: Bosch II .EN REGELAPPARATUUR .Meet.en regelapparatuur: Claas .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 94 – 01 – COMMUNICATIE-.en regelapparatuur: Diffstat .en regelapparatuur: Barg .

en regelapparatuur: Honeywell .en regelapparatuur: Massy Ferguson .en regelapparatuur: Kavee . MEET.Meet.Meet.Meet.Meet.Meet.Meet.Meet.EN REGELAPPARATUUR .Meet.en regelapparatuur: R.Meet.Meet.Meet.en regelapparatuur: Kavri .Meet.Meet. III .S.Meet.en regelapparatuur: R.K.en regelapparatuur: Jindal .470 van 487 .en regelapparatuur: Nieuwkoop I .Meet.Meet.en regelapparatuur: Protimeter .Meet.D.en regelapparatuur: Flow Trak .en regelapparatuur: Lely .en regelapparatuur: Hoogrndoorn .Meet.en regelapparatuur: Multitron 94 – 06 – COMMUNICATIE-.en regelapparatuur: Müller IV .en regelapparatuur: HOH Express .Meet.D.Meet.en regelapparatuur: Müller II .en regelapparatuur: Müller I .Meet.S.en regelapparatuur: I.en regelapparatuur: Micro-Track .en regelapparatuur: Priva . MEET.Meet. II .Meet.Meet.EN REGELAPPARATUUR .Meet.D.en regelapparatuur: Nieuwkoop II .en regelapparatuur: Nedap .en regelapparatuur: Field .Meet. formatie .en regelapparatuur: Holaras .Meet.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 94 – 04 – COMMUNICATIE-.en regelapparatuur: R.Meet.Meet.Meet.S.en regelapparatuur: R.en regelapparatuur: Griffith-Elder .Meet.Meet.Meet.en regelapparatuur: Litre Meter 94 – 05 – COMMUNICATIE-.en regelapparatuur: Nieuwkoop III .Meet.Meet.en regelapparatuur: Fischer .en regelapparatuur: Omnivent .en regelapparatuur: Pepperl-Fuchs .Meet.en regelapparatuur: Lichtstraal .en regelapparatuur: Hardi .en regelapparatuur: Hessel .Meet.en regelapparatuur: Müller III .Meet.Meet.en regelapparatuur: Halberstadt .Meet.D. I .en regelapparatuur: Fendt .en regelapparatuur: John Deere .en regelapparatuur: Multifan .Meet.en regelapparatuur: Hamworthy . MEET.EN REGELAPPARATUUR .S. IV laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Meet.en regelapparatuur: Ford .

en regelapparatuur: Teejet .Apparatuur: Fluidics .Apparatuur: Motorola .Apparatuur: Gross Funke .Meet.en regelapparatuur: Veenhuis .471 van 487 .Apparatuur: A.en regelapparatuur: Schepers Techniek.Meet.Meet.en regelapparatuur: Reichhardt .en regelapparatuur: Vliebo .Apparatuur: Peitzner . (van).Meet.Meet.Apparatuur: Algemene info .en regelapparatuur: Vito .EN REGELAPPARATUUR .Apparatuur: Autophon .Meet.en regelapparatuur: Ridder . MEET.Apparatuur: Dickey John .Meet.Meet. MEET.Meet.Meet.Apparatuur: Arkel .Meet.Apparatuur: Grundig .en regelapparatuur: Trimble .en regelapparatuur: Technotherm .en regelapparatuur: Weele.Meet. .en regelapparatuur: Stokvis .Meet.en regelapparatuur: Uni-Cardan .en regelapparatuur: Sperry / New Holland .en regelapparatuur: TMB .Apparatuur: Philips .Apparatuur: Ina .Meet.Meet.en regelapparatuur: Zuidberg 94 – 08 – COMMUNICATIE-.E.Meet.en regelapparatuur: Vicon .Apparatuur: Cuna .Apparatuur: Pye Telecom .Apparatuur: Rohil .Meet.en regelapparatuur: Smith .Apparatuur: Radio Holland.Meet.Meet.en regelapparatuur: Seedburo .G .Meet.en regelapparatuur: Ventec .Meet.Apparatuur: Koning en Hartman .en regelapparatuur: Rexroth .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 94 – 07 – COMMUNICATIE-.en regelapparatuur: Spectra .EN REGELAPPARATUUR Telefoons en portofoons .Meet.en regelapparatuur: Valmet .Meet.en regelapparatuur: Theis .Apparatuur: Condor .Apparatuur: Sherpa laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Meet.Apparatuur: PTT .Meet. . zie Motorola .Meet.en regelapparatuur: Rexotherm .en regelapparatuur: Speedlite .en regelapparatuur: Zentra .

Apparatuur: Tamagawa .472 van 487 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Apparatuur: Werner laatste actualisering: 12-12-2008 blz.

New Holland Productinfo IV .Sperry New Holland II .Clayson Productinfo VI .Walterscheid .473 van 487 .John Deere Manuals I .Kramp I .Sperry New Holland VII .New Holland Productinfo I .John Deere Manuals IV .Kramer Allrad .Kramp III .Rabewerk .New Holland Proiductinfo III .Multifan .Nuffield III .Clayson Productinfo III .Fahr .Kramp II .Nuffield IV .Alfa Laval Productinfo I .Ordner XII : Taalktijden ILR II laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Sperry New Holland VI .Sperry New Holland I .Alfa Laval Productinfo II .Dorsser.John Deere Manuals II .Mauritz .John Deere Manuals V .Nuffield I .Clayson Productinfo V .Sperry New Holland IV . A van .Clayson Productinfo IV .John Deere Manuals III .Kramp IV .New Holland Productinfo II .Nuffield II .Clayson Productinfo I .Sperry New Holland III .Porsche Productinfo .IKC Bouwafdeling I .Clayson Productinfo II .Ordner XI : Taalktijden ILR I .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 95 – 01 – RINGBANDEN met PRODUCTINFO / HANDLEIDINGEN / OPERATING MANUALS .Sperry New Holland V .IKC Bouwafdeling II .

.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 96 – 01 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Brinkmann & Niemeyer" VI. 96 – 03 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Brouwers Stalinrichting" I. .dam). . .Prijscourant: "Brinkmann & Niemeyer" IX. (Heinkeszand).Prijscourant: "Boeke-Huidekoper" X. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Prijscourant: "Brinkmann & Niemeyer" V.Prijscourant: "Blom".Prijscourant: "Boeke-Huidekoper" VIII.Prijscourant: "Boeke-Huidekoper" I. 96 – 05 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Boeke" II. . . . 96 – 06 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Brinkmann & Niemeyer" IV.Prijscourant: "Boeke-Huidekoper" XI.Prijscourant: "Boeke-Huidekoper" XII. .Prijscourant: "Boeke-Huidekoper" III.Prijscourant: "Centraal Bureau" II.474 van 487 . . .Prijscourant: "B.Prijscourant: "Boeke-Huidekoper" IX .dam).Prijscourant: "Boeke-Huidekoper" IV.Prijscourant: "Cappon" I.Prijscourant: "Boeke" I.Prijscourant: "Centraal Bureau" I. . . 96 – 02 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Agincore". . . . 96 – 04 – PRIJSCOURANTEN . . Zie ook “IHC” .Prijscourant: "Agromet".dam). . . 96 – 07 – PRIJSCOURANTEN . .Prijscourant: "Boeke-Huidekoper" II. .Prijscourant: "Centraal Bureau" III. .V.Prijscourant: "Brinkmann & Niemeyer" II.A.Prijscourant: "Brinkmann & Niemeyer" III.Prijscourant: "Boeke-Huidekoper" VI. / Brouwer".Prijscourant: "Brouwers Stalinrichting" III.Prijscourant: "Cappon" II.Prijscourant: "Brinkmann & Niemeyer" I. .Prijscourant: "Bijlsma-Hercules".Prijscourant: "Boeke-Huidekoper" VII. (R. .Prijscourant: "Case". (R. . (Heinkeszand).Prijscourant: "Boeke-Huidekoper" V. . . .Prijscourant: "Brinkmann & Niemeyer" VII .Prijscourant: "Brinkmann & Niemeyer" VIII. . (R. .Prijscourant: "Brouwers Stalinrichting" II.

Prijscourant: "Driel en van Dorsten" II. . .Prijscourant: "Centraal Bureau" XII.Prijscourant: "Centraal Bureau" V. 96 – 10 – PRIJSCOURANTEN .dam). . . . .Prijscourant: "Centraal Bureau" X. 96 – 12 – PRIJSCOURANTEN .H.475 van 487 .Prijscourant: "Centraal Bureau" VII.dam).Prijscourant: "Centraal Bureau" XI. (Veghel). (R. . .dam).dam). .Prijscourant: "Driel en van Dorsten" I.Prijscourant: "Driel en van Dorsten" IX. (R. laatste actualisering: 12-12-2008 blz.dam).” .Prijscourant: "Driel en van Dorsten" VI.Prijscourant: "Deutz" VI.Prijscourant: "Centraal Bureau" IX.dam).Prijscourant: "Engelbert". (R. . (R. (R.Prijscourant: "Driel en van Dorsten" IV.Prijscourant: "Driel en van Dorsten" X.Prijscourant: "Deutz" IV. (R. 96 – 08 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Deutz" V. .Prijscourant: "Claas III" .Prijscourant: "Driel en van Dorsten" XI. 96 – 11 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Deutz III".Prijscourant: "Centraal Bureau" VIII. . .Prijscourant: "Claas I". (R.Prijscourant: "Driel en van Dorsten" V.Prijscourant: "Driel en van Dorsten" VII.Prijscourant: "Duport". .Prijscourant: "Emi". .dam). .Prijscourant: "Centraal Bureau" IV. . .Prijscourant: "Claas II. . .dam).Prijscourant: "Driel en van Dorsten" III. .Prijscourant: "Cockshutt".Prijscourant: "Eberhardt". (H.Prijscourant: "Deutz II.Prijscourant: "Centraal Bureau" VI.Prijscourant: "Deutz I. . 96 – 14 – PRIJSCOURANTEN . 96 – 13 – PRIJSCOURANTEN .". .Prijscourant: "C.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . .Prijscourant: "Driel en van Dorsten" VIII. van). (R.V. 96 – 09 – PRIJSCOURANTEN . . (R.dam).Prijscourant: "Driel en van Dorsten" XII. .

(Haaren) I. zie doos 22.Prijscourant: "Good-Year".Prijscourant: "Hermes".Prijscourant: "Heesters".Prijscourant: "HenRa". .Prijscourant: "Fiat" I. .Prijscourant: "Franken en van Weel" III.Prijscourant: "Frapoma".Prijscourant: "Heybroek. .Prijscourant: "Fahr" V.Prijscourant: "Heesters". Jean.Prijscourant: "Holder". .Prijscourant: "Fahr" II.Prijscourant: "Groninger Landb. Jean. zie doos 26 .Prijscourant: "Fahr" IV. . .476 van 487 . . . .Prijscourant: "Gutbrod". .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 96 – 15 – PRIJSCOURANTEN . .Prijscourant: "Geveke-Co".Prijscourant: "Franken en van Weel" IV.Prijscourant: "Fahr" . .Prijscourant: "Hoegen-Dijkhof" II.Prijscourant: "Gemert".” I . Werktuigen Fabr".Prijscourant: "Faber". .Prijscourant: "Heesters". .Prijscourant: "Falc" (Homburg). Haaren.Prijscourant: "Franken en van Weel" I. . (Haaren) II. 96 – 18 – PRIJSCOURANTEN . . .” II .Prijscourant: "Fahr" I. 96 – 19 – PRIJSCOURANTEN . (Haaren) III.Prijscourant: "Heybroek. . (Haaren) V.Prijscourant: "Heesters". . 96 – 20 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Heesters".Prijscourant: "Fiat" II. 96 – 21 – PRIJSCOURANTEN . .Prijscourant: "Franken en van Weel" II. (van) (Wanroy". . .Prijscourant: "Heesters". . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. . 96 – 17 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Hectors". 96 – 16 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Goudland".Prijscourant: "Hoegen-Dijkhof" I. . (Haaren) IV. .Prijscourant: "Fahr" III.Prijscourant: "Hagedorn".

Prijscourant: "Lely" I . 96 – 27 – PRIJSCOURANTEN .C.Prijscourant: "John Deere". . . (O. 96 – 22 – PRIJSCOURANTEN . .Prijscourant: "Leeuw".H. .H.Prijscourant: "Landré & Glinderman's".C.de)." III.Prijscourant: "Kongskilde" III. 96 – 23 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "I.H. .Prijscourant: "I. . .Prijscourant: "J. .Prijscourant: "I. II.Prijscourant: "Lemken". .C. .Prijscourant: "Kracht". 96 – 25 – PRIJSCOURANTEN .H.Prijscourant: "Homburg".Prijscourant: "Kongskilde" II.477 van 487 .II .Prijscourant: "Kamps de Wild" I.III .).Prijscourant: .Prijscourant: . 96 – 26 – PRIJSCOURANTEN .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .Prijscourant: "I.".Prijscourant: "Kramp". "Hoopman / Holaras” I "Hoopman / Holaras” II "Howard". laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Prijscourant: "Ködel & Böhm” ." V.Prijscourant: "Landini'. Zie doos 15. .Prijscourant: "Köckerling.H. . .Prijscourant: "Lely" II.Prijscourant: "Krone" II.Prijscourant: "John Deere" I.Prijscourant: "Kongskilde" I .F.C.Prijscourant: "John Deere" IV. . (Gebr. .Prijscourant: "I.Prijscourant: "Leeuw".C.Prijscourant: "Kühn". .Prijscourant: . . "Honda".Prijscourant: .Prijscourant: "John Deere" II. I .Prijscourant: "Kemper".Prijscourant: "Kuiken". .de).Prijscourant: "Leeuw".Prijscourant: "Kamps de Wild" II.". (O. (O. .de)." I." IV .Prijscourant: "Krone" I. . 96 – 24 – PRIJSCOURANTEN .

Prijscourant: "Nagel". (O.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . 96 – 32 – PRIJSCOURANTEN .de).v. 96 – 30 – PRIJSCOURANTEN . III . . 96 – 33 – PRIJSCOURANTEN laatste actualisering: 12-12-2008 blz. .Prijscourant: "Massey-Ferguson" II. "Leeuw". . IV.Prijscourant: "Niemeyer" II. . 96 – 31 – PRIJSCOURANTEN . (O.Prijscourant: "Lengerich".Prijscourant: "Leeuw". .Prijscourant: "Lienden". . (Louis) VI. (Louis). (O.Prijscourant: "Lockwood".Prijscourant: "Lister-Co". VIII .).Prijscourant: "Nagel".Prijscourant: "Massey-Harris" II. .Prijscourant: "Leonard Lang" .Prijscourant: "Motrac".de). . (O.). I . 96 – 29 – PRIJSCOURANTEN . . (Louis).Prijscourant: "New-Holland" I. VI 96 – 28 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Maring".478 van 487 . . (Louis) V. . .Prijscourant: "Marshall". III "Leeuw". VII . (H. zie Brinkman & Niemeyer .Prijscourant: "Nagel". .Prijscourant: "Nagel".Prijscourant: "New-Idea". . II . .Prijscourant: "Lien". (van.Prijscourant: "Massey-Ferguson" I.Prijscourant: "Massey-Harris" I.Prijscourant: . (Louis).Prijscourant: "New-Holland" II. (Louis).Prijscourant: "Nagel". zie Niemeyer.de). (Louis). (Louis).Prijscourant: "Nagel".Prijscourant: "Lindeteves-Jacoberg".Prijscourant: .Prijscourant: "Massey-Harris" III.Prijscourant: "Louden".Prijscourant: "Massey-Harris" V . V "Leeuw".Prijscourant: "Massee & Zn" II. .Prijscourant: "Nagel".Prijscourant: "Massee & Zn" I .Prijscourant: . .Prijscourant: "Niemeyer" I.der.Prijscourant: "Massey-Harris" IV . . IV .de).Prijscourant: "Nagel".Prijscourant: "Motrac".

Prijscourant: . I. . "Peja". . (Franz).Prijscourant: .Prijscourant: "Reesink".Prijscourant: "Rabewerk" I.Prijscourant: "Sack / Rud Sack". zie Zetor "President".Prijscourant: "Reesink". (Goes). . .Prijscourant: .Prijscouran: “Rijsemus Wageningen” 96 – 37 – PRIJSCOURANTEN .).Prijscourant: "Stierman".Prijscourant: "Tecnoma". "Peecon".Prijscourant: "Rau-Kombi" III.Prijscourant: "Schuitemaker".Prijscourant: "Ransomes".". II. "Perdok". "Poiesz & Zn.Prijscourant: . .479 van 487 .Prijscourant: "Schipper & Zn".Prijscourant: .Prijscourant: "Veenhuis" II. . .".Prijscourant: . van 't).Prijscourant: "Reesink".Prijscourant: "Richter".d.Prijscourant: "Rumptstad".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .III . laatste actualisering: 12-12-2008 blz. "Puzenat". .Prijscourant: "Sunflower". .Prijscourant: "Pavert". "Post". .IV 96 – 36 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Veldkoning" I. .Prijscourant: "Rau-Kombi" I.Prijscourant: "Rabewerk" II. . (Boeken 4x). . "Praneda". . . . .Prijscourant: "Riet".Prijscourant: .Prijscourant: "Schmotzer". 96 – 34 – PRIJSCOURANTEN . .Prijscourant: "Reesink" I. . . 96 – 38 – PRIJSCOURANTEN .).Prijscourant: "Veenhuis" I.Prijscourant: "Teagle". (C. 96 – 35 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant “Schlüter” . "Perrot".Prijscourant: "Rossum".Prijscourant: "Rau-Kombi" II. (Gebr. .Prijscourant: .Prijscourant: .Prijscourant: "Transmark".Prijscourant: . v.Prijscourant: "Unibros".II . (W. "Poiesz & Zn.

Prijscourant: "Zweegers & Zn / PZ”. .Prijscourant: "Werktuigen Bureau v.Prijscourant: "Werktuigen Bureau v. . . III. .Prijscourant: “Weterings .Prijscourant: .Prijscourant: "Vlogtman".folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . "Veldkoning" III. (G.d.Prijscourant: . .Prijscourant: "Vicon" IV. I . "Veldkoning" IV. (Sneek) I. 96 – 41 – PRIJSCOURANTEN .d.Prijscourant: "Walterscheid". . . .Prijscourant: "Welger". "Veldkoning" V. 96 – 40 – PRIJSCOURANTEN .Prijscourant: "Wolf". "Veldkoning" VI. Landbouw". Landbouw".Prijscourant: "Veldkoning" II. (Sneek) II. II. 96 – 39 – PRIJSCOURANTEN . . (Sneek) III. . .Prijscourant: "Westfalia". Landbouw".Prijscourant: "Voets".Prijscourant: "Vogelenzang".Prijscourant: "Zweegers & Zn / PZ” IV laatste actualisering: 12-12-2008 blz.d.Prijscourant: "Vicon" III. . .).Prijscourant: . . .480 van 487 .Prijscourant: "Zweegers & Zn / PZ”.Prijscourant: "Vicon" II.Prijscourant: "Vimpoltu".Prijscourant: .Prijscourant: "Zweegers & Zn / PZ”.J.Prijscourant: "Werktuigen Bureau v.Prijscourant: "Vicon" I.

1085 H .Oprolpers: Type 575 (B6) . 466 A .Toebehoren: Stalkers 484 . 580 en 590 (K5) . 1177 SII en 1188 SII .Toebehoren: Maisvoorzetstukken. zesrijig 97 – 07 – JOHN DEERE HANDLEIDINGEN OOGSTMACHINES .Zwadmaaier: Windrower 97 – 06 – JOHN DEERE HANDLEIDINGEN OOGSTMACHINES .Toebehoren: 800-serie maaiplatforms voor Z-serie .Oprolpers: Types 570.Maaidorser: “CTS” . 1075 H. 1177 H.Maaidorser Types 2054.Maaidorser: Type 1166SII. 1177.Toebehoren: Oogstmonitoren (2x) .481 van 487 .Toebehoren: Maisvoorzetstukken.Oprolpers: Types 570.Opraper: Corn header 40 E serie 97 – 05 – JOHN DEERE HANDLEIDINGEN OOGSTMACHINES .Maaidorser: Type 1188.Oude feiten: JD Zweibrucken .57 m breed . 645 . vierrijig .Oprolpers: Types 570. 1169 SII.Maaidorser: Type 1188 .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 97 – 01 – JOHN DEERE HANDLEIDINGEN OOGSTMACHINES .Toebehoren: Opraper 3 m . 1188 en 1188 H . 1075.Toebehoren: Platform snelkoppelingen . en 1085 H 97 – 03 – JOHN DEERE HANDLEIDINGEN OOGSTMACHINES .Opraper: Type 3 m .Toebehoren: Opraper. 580 en 590 (J9) .Opraper: Type: 630. 645 .Maaidorser: Type 1166.Maaidorser: Type 1065.Oprolpers: Type 575 (K6) 97 – 08 – JOHN DEERE HANDLEIDINGEN OOGSTMACHINES . 580 en 590 (A8) . 1085. 965 H. 1.Oprolpers: Type 456 A.Toebehoren: Stalkers 483 3n 484 .Maaidorser: Type 1065. 1085. 2056.Oprolpers: Type 575 (L7) laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Maaidorser: Type 965. 1075. 1072. 975 .Maaidorser: Type 955 . drierijig .Toebehoren: Maisvoorzetstukken. 1188 H . 1174.Toebehoren: Maisvoorzetstukken 664 en 666 . 2058 en 2066 97 – 02 – JOHN DEERE HANDLEIDINGEN OOGSTMACHINES . 1174 SII.Toebehoren: Opraper type 735.Toebehoren: 80-serie Mais[plukvoorzetstukken 97 – 04 – JOHN DEERE HANDLEIDINGEN OOGSTMACHINES .

Hakselaars: Typen 5730 en 5830 (L9) 97 – 11 – JOHN DEERE HANDLEIDINGEN OOGSTMACHINES .Hakselaars: Typen 5720 en 5820 ( C2) . 6810 en 6910 . 6710.482 van 487 . .Hakselaars: Typen 5730 en 5830 (L8:2x) .Hakselaars: Typen 6610.Toebehoren: Netbinding : 97 – 09 – JOHN DEERE HANDLEIDINGEN OOGSTMACHINES .Hakselaars: Typen 5730 en 5830 (L5) .Toebehoren: Kernel processors (korrelkneuzers) laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Hakselaars: Typen 5730 en 5830 ( K0) 97 – 10 – JOHN DEERE HANDLEIDINGEN OOGSTMACHINES .Hakselaars: Type 5440 en 5460 ( L7).folderoverzicht museum historische landbouwtechniek .

Instructieboekjes laatste actualisering: 12-12-2008 blz.01 – FAMULUS TREKKERHANDLEIDINGEN .02 – FAMULUS TREKKERHANDLEIDINGEN .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 98 .Onderdelenlijsten 98 .483 van 487 .Bedienings handleidingen .

Bedieningshandleiding 3050 en 3350 . 1850N. 940. 3350 en 3650 99 – 08 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN . 1750 en 1850 (2x) . 1850.484 van 487 . 1750.Bedieningshandleiding 1640. 2650. 1840 en 2040S .Bedieningshandleiding 3130 .Bedieningshandleiding 920 (2x) .Bedieningshandleiding 1640.Bedieningshanleiding 2250 en 2250 . 1030 VU en 1630 VU .Manual 100-serie .Service manual 2000-serie rupstrekkers (2x) 99 – 06 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN .Technisch Handboek 3050.Bedieningshandleiding 1550.Operator’s Manual 3120 (2 x) .Bedieningshandleiding 940 V.Onderdelenboek John Deere Lanz 200 . 1040 V en 1140 V 99 – 03 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 99 – 01 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN . 2650 N en 2850 . 1950. 2450. en 1950N (2x) 99 – 04 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN .Bedieningshandleiding 2650.Gebruikershandleiding 3020 .Gebruikershandleiding 3040 en 3140 .Bedieningshandleiding 830 en 930 ( 2x) . 1`40 en 2040 .Technisch handboek 2250.Bedieningshandleing 200-serie .Technische Handleiding 920 .Technische Handleiding 840. 2650 N en 2850 .Technisch Handboek 2130 99 – 07 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN .Bedieningshandleiding 2020 (2x) .Bdieningshandleiding 1550.Bedieningshandleiding 930 VU. 1040 en 1140 99 – 02 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN .Service manual serie 2000 wieltrekkers 99 – 05 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN .Technisch Handboek 3120 laatste actualisering: 12-12-2008 blz.

6506 en 6900 .Service Training Powr Quad 6000.Operators manual 4050. 4955.Technical Manual 4555.Gebruikshandleiding 60100. 4855 en 4955 . 4450 99 – 12 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN . 6610. 7710 en 7810 . 3300 X en 3400 X (2x) .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 99 – 09 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN .Bedieningshandleiding 4040 .Gebruikshandleiding 6600 . 6810 en 6910 . 4650.Onderdelen catalogus 6020-serie .Gebruikshandleiding 5300 en 5400 .Operating Manual 8440 en 8640 . 4355. 6800.Operators manual 4020 99 – 10 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN . 4240. vanaf 13000 . 6300 Se en 6400 SE 99 – 15 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN .Technische beschrijving 4055.Operator’s manual 4230.Bedieningshandleiding 4230. 6210. 4760 en 4960 . 4250.Oprating Manual 7020-serie 99 – 16 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN . 4255 . 6110.Gebruikshandleiding 6510. 4560.Bedieningshandleiding 4040 S en 4240 S 99 – 13 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN . 4655.Operating manual 6510. 4455.Operating manual 7250 .Betriebsanleitung 6100 SE. 4450.Bedieningshandleiding 3640 (2x) .Vorlaufig Betriebsanleitung 4350 . 6310 en 6410 .Bedieningshandleiding 4050.485 van 487 .Bedieningshandleiding 4230 en 4430 . 4440.000 . 4250 .Gebruikshandleiding 3200 X.Gebruikshandleiding 6600.Bedieningshandleiding 3650 (2x) .Operators manual 4055.Bedieningshandleiding 7610.Service manunal 5000-serie .Bedienings handleing 4755 en 4955 99 – 14 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN . 4255. 6200 SE.Operators manual 4755 en 4955 . vanaf 13. 6610. 4755.en 7000-serie .Operating Manual 4640 en 4840 . 4350 . 6810 en 6910 . 4850 (2x) 99 – 11 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN . .Technical manual 7520 (2 x) 99 – 17 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN laatste actualisering: 12-12-2008 blz.

John Deere.486 van 487 .Lanz trekker type 8 .Gebruikshandleiding John Deere 3020 (2 X) .Lanz info over alle producten (1955) .Lanz Alldog. aflevering/service manual . Bedieningshandeleiding laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Lanz trekker type 12 .Elektrische installaties. service manual reeksen 115.Trekkerserie 10 en 20.folderoverzicht museum historische landbouwtechniek . type 50 en 51.Motoren.Motoren.Bedieningshandeiding 7600.Lanz trekker type 13 (onderdelen) .John Deere Model 40 Standaard .Transmissiesystemen. grondbeginselen en service (2 x) 99 – 18 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN .Service manual brandstofpomp (2x) . 7700 en 7800 (2 x) . service manual . model B .Cursushandboek John Deere 1850 t/m 3650 99 – 22 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN .John Deere Model 50 seie (jaren 60) . 165 en 248 .Testprotocol brandstofpomp 99 – 21 – JOHN DEERE HANDLEIDINGEN OOGSTMACHINES .Graafarm aan trekker. gronbeginselen (2 x ) .Electrical systems . grondbeginselen ( 2x ) 99 – 19 – JOHN DEERE TREKKERHANDLEIDINGEN .John Deere Roterende brandstofpomp 99 – 20 – JOHN DEERE / LANZ TREKKERHANDLEIDINGEN .

Algemeen X 100 – 11 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen IX 100 – 10 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen XIV 100 – 15 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen XV 100 – 16 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen II 100 – 03 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen XVII laatste actualisering: 12-12-2008 blz.Algemeen VII 100 – 08 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen VIiI 100 – 09 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen I 100 – 02 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .folderoverzicht museum historische landbouwtechniek 100 – 01 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen XIII 100 – 14 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen XI 100 – 12 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen V 100 – 06 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .487 van 487 .Algemeen IV 100 – 05 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen XVI 100 – 17 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen III 100 – 04 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen VI 100 – 07 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .Algemeen XII 100 – 13 – NEW HOLLAND HANDLEIDINGEN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful