Sie sind auf Seite 1von 3

Srednji vijek pitanja sa prvog roka:

1. 2.

Datacija Mali Velun, Brec ... kraj 7. I prva pol. 8 st.; rani srednji vijek Datacija i karakteristike groblja u Kninu iz razdoblja seobe naroda, te nekropola u Kranju?.... Kranj - 6.st; vedinom lokalno romanizirano stanovnitvo + pojedinani nalazi OstrogotaKnin... 500-600.g. ostrogoti+alamani+langobardi+vecinom lokalno stan; sve ostalo iz Vinskog na tu temu

Karakteristike istonogermanske nonje na temelju enskih grobnih nalaza Ostogota i Gepida?... lune fibule rovaene(uvijek u oaru) i pojasne kope; sve rovaeno stil KaravukovoOstrogoti... Gepidi-velike, masivne orlovske pojasne kope, ukraene almandinima; radionica Ker na C.moru 4. Datacija groblja Brodski Drenovac i jo neko... pojma nemam(nema u literaturi)
3.

Prva pol. 9. st. lijepo ocuvana odjeca/nosnja starih Hrvata, novac, macevi, ostruge, bardak za pice + zdjelasta posuda za hranu vjerovanje u zagrobni zivot, dva sarkofaga u kojima su bile pozlacene ostruge, zlatnik cara Vasilija I i privjesak, odjeca.
5.

Datacija, karakteristike crkvene arhitekture i grobnih nalaza u Biskupiji kod Knina? 8. st. trobrodna crkva Sv. Marije natpis DUX GLO

6.

Datacija, karakteristike, natpis, opis Vieslavove krstionice?

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Datacija rane romanike i obiljeja skulpture u Hrvatskoj?.... sve ivo sta igdje pise o ranoj romanici, sve nabrojit, opisat nesto izabranao... rana romanikau hrv je razdoblje 11. St.... puna romanika je od 12. St.... Datacija i opis crkve Sv. Spasa u Vrlici i crkve Sv Trojice u Splitu? to pie na nalazu iz opota iz Benkovca?.... opis, datacija, tekst. Datacija, opis, karakteristike, mjesto nalaza natpisa na sarkofagu kraljice Jelene? Koji je tip utvrenja nalazite Caldern? ..... Donjon(kula na vrstom tlu; privatni plemidski posjed) Datacija, opis, karakteristike naselja Mikulice? Koje tipove gradnje nalazimo u srednjem vijeku i karakteristike?... blok i kosturna gradnja(opisat kako koja izgleda i tipove kuda karakteristine za svaku te njihov skradeni opis) Karakteristike i koji su karolinki dvorovi?.... Ingelheim, Paderborn, Achen, Frankfurt na Majni( te sve ono sto o njima pie u Fehringu) Koji su benediktinski samostani u Hrvatskoj i Europi? ... pojma nemam(googlajte, to nema u literaturi) Datacija, opis nalaza, pobrojani nalazi iz groba iz Trilja?.. datacija prijelaz 8. U 9.st. Grob iz aavice-datacija, pobrojati nalaze, koje su dileme oko tog groba, zato,kojem kulturnom krugu pripada? Koje fibule su karakteristine za kasnoantiko stanovnitvo?... bile su tri nabrojane i odabratii je trebalo(uglavnom treba znat koje su karakt kasnoant fibule iz lanka Vinskog) Groblje na redove Jakovo-Kormadin, pripada komu?... Gepidi Koje su franake crkve sa relikvijama i datacija?.... Sv Dionizije u Esslingenu(8.st)... crkva u Xantenu (7.st)... ima ih jo, pogledajte

Eto, uivajte + vidim da se jedno 6-7 pitanja ponovilo s kolokvija...koliko se ja sjedam, na kolokviju je bilo pitanje: - navedi svu materijalnu grau gdje se spominju imena hrvatskih vladara i koje se sve titule navode? isto je bilo pitanje o romanici u HR; tko je prvi vodio iskopavanja u HR, kada i gdje i kako se arheologija razvijala (to je prvih par stranica iz batine), koje je znaenje crkvene arhitekture ranog srednjeg vijeka za hrv.arheologiju, koja su sve nalazita u blizini Knina, navedi slavenska gradita i opii Mikulice. +benediktinci +poznavanje lokaliteta s avarskim grobovima tj datacija doticnih +martina i ja smo bile na usmenom kod jarakice i nije teko, uglavnom je pitala batinu i ne malo iz fehringa. nauite kadionicu iz vrlike jer ona je jako bitan spomenik (?), poto je nisam znala, a sve ostalo sam briljara mi nije htjela dat 4. al ne maltretira, nije tak straan usmeni :) +primjer ostave ili groba iz 5/6 st. datirane pomodu nofca, obiljeja istono gotske nonje, primjeri karolinkih dvorova +neka pitanja kojih se sjedam: don Lujo Marun koje je lokalitete istraivao, groblja u Kninu i Kranju, trgovaka naselja otvorenog tipa, Vieslavova krstionica, Mikulice, nakit iz Trilja, primjeri benediktinskih samostana +ja sam napisala da se vieslavova krstionica datira oko 830, ona meni "hmm neki kau" ono, ta neki pa pie u tvojoj literaturi grrr i skine mi po boda +pa to je tono... jerbo ima miljenja da potjee tek iz 11.st., zbog stila jezika kojim je napisan natpis na njoj... ali ne sjedam se da se to spominjalo u njenoj literaturi, ja to znam iz iida :/ +odnos starokrdanske i srednjovjekovne arh., vanost lokaliteta u Biskupiji, slika fibule, slika crkve sv Petra u Omiu, spomenici na kojima se spominje Branimirovo ime i njegove titule, groblja iz Istre, karakteristike starohrvatske arhitekture +tematika pluteja iz Sv. Nedjeljice

SV 3. rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gdje su i kada vladali Klodvig i Hilderik (Fehring) Obiljeja materijalne kulture Ostrogota, Gepida i Langobarda u Panoniji (Vinski) Stil Karavukovo (datacija, karakt.) ??? Nalazi Martinovka kompleksa (Vinski) Crnomorski polihromni stil (dat/kara) (Vinski) Ranosrednjevjekovna gradida (kara/dat/primjer) (Fehring) Trgovaka naselja sjeverne Evrope (kara/primjeri) (Fehring) Datacija natpisa Trpimirovog, Branimirovog i Mucimirovog natpisa (Hrv. Bastina) Na slikama - opisi i datiraj: zabat iz sv. Petra u Solinu (Hrv. Bastina) Ostala pitanja: pluteji iz sv. Nediljice i sv. Lovre ( -.- ) (Hrv. Bastina) Schretzheim (Fehring) kagan Bajan (Vinski) Razaralo se i pustoilo mnoga utvrena gradska naselja, pa ak i ona najveda kasnoantikog obiljeja na dananjem teritoriju Jugoslavije, koja su dotad bila uglavnom nedirnuta. Tako je modni avarski kagan Bajan, nakon viegodinje opsade, uspio zauzeti Sirmium 582. godine, a njegovi su sinovi okupirali 583/584. godine Viminacium i strateki vaan Singidunum. poredaj kronoloski lokalitete: Karavukovo, Reggio Emilia, Cadjavica (oko 600. god.), Brodski Drenovac (ranije 9. st.)??? koji od navedenih grobova nema oruzja: Karavukovo, Batajnica (ima), Tournai. ???

10. 11. 12.

13. 14.