You are on page 1of 6

Program Obchodw Jubileuszu 300-lecia Erygowania Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sistr Miosierdzia Warszawa 16-21 czerwca 2012 sobota

16 czerwca 2012 Modlitwa Modych


miejsce: Szkoa Podstawowa nr 211; ul. Nowy wiat 21a animatorzy: ks. Pawe Rycyk CM; s. Renata Bereda SM; s. Anna Galewska SM; spotkanie formacyjne - 12.00-14.00 recepcja - 14.00-18.00 czas ref leksji i modlitwy miejsce: Dom Prowincjalny Sistr Miosierdzia; ul. Tamka 35 - 19.30-20.30 adoracja Najwitszego Sakramentu; celebracja sakramentu pokuty - 20.30 Eucharystia; przewodniczy ks. Pawe Rycyk CM

Niedziela 17 czerwca 2012 wito Dzikczynienia


miejsce: Szkoa Podstawowa nr 211; ul. Nowy wiat 21a
- 7.00 modlitwa poranna - niadanie; przejcie do Bazyliki w. Krzya

miejsce: Dom Prowincjalny Sistr Miosierdzia; ul. Tamka 35


- 6.30 rozmylanie - 7.00 Jutrznia - niadanie; przejcie do Bazyliki w. Krzya

.9.00 Msza w. w Bazylice w. Krzya;


przewodniczy ks. abp Tadeusz Gocowski CM transmitowana przez Polskie Radio

rado spotkania
miejsce: Dom Prowincjalny Sistr Miosierdzia; ul. Tamka 35 - 10.45 spotkanie siostry Evelyne Franc, Przeoonej Generalnej i ks. abp Tadeusza Gocowskiego z uczestnikami uroczystoci - 11.15 spotkanie Matki z siostrami - Duchowo Siostry Miosierdzia na drogach wspczesnoci - 12.30 obiad - 14.30 Korzenie Zgromadzenia w Polsce reeksja teatralna modych (wietlica z Przasnysza ) - 16.00 Msza w. - przewodniczy ks. Wadysaw Piotrowski CM - 17.00 Nieszpory - przewodniczy ks. Piotr Kwiecie CM - kolacja - 20.30 Apel Jasnogrski

poniedziaek 18 czerwca 2012 Dzie Dzikczynienia i Reeksji


(Dom Prowincjalny Sistr Miosierdzia; ul. Tamka 35)
6.30 - rozmylanie

7.00 - Msza w. z Jutrzni; przewodniczy ks. bp Wojciech Polak, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski - niadanie

S e sj a J ub il e u s z o w a
godz.9.30 - cz I/rado rda
-sowo siostry Marii Leszczyskiej, Wizytatorki Prowincji Warszawskiej - sowo Goci - siostra Elbieta Kowalewska Droga do Jubileuszu g.10.15 przerwa g.10.30 -- siostra Evelyne Franc, Przeoona Generalna Wymiar misyjny Zgromadzenia Sistr Miosierdzia na przestrzeni dziejw.

godz.11.30 cz II/ drogi historii. 11.30 ks. dr Stanisaw Rospond CM Pocztki dziaalnoci Sistr Miosierdzia w Polsce (1652-1712). 12.30 obiad 14.30 siostra Jadwiga Kisielewska Gos kronikarza o powstaniu Prowincji 15.00 siostra Boena Dugowska "Pierwsze Siostry Miosierdzia na ziemi polskiej." 15.45 przerwa 16.15 cz II/drogi historii wiadkowie - siostra Urszula Boska: Siostra Ra Okcka wiadek mioci Boga i Zgromadzenia. Szkic do sylwetki duchowej - siostra Agnieszka Szerewicz: Siostra Wanda urawska charyzmat na drogach wychowania do suby czowiekowi 18.00 Nieszpory - przewodniczy ks. Edward Batko CM -- kolacja 20.30 Apel Jasnogrski

wtorek 19 czerwca 2012 Dzie Dzikczynienia i Reeksji


(Dom Prowincjalny Sistr Miosierdzia; ul. Tamka 35)
6.30 rozmylanie 7.00 Jutrznia - niadanie

Sesja Jubileuszowa

9.00 cz III/nadzieja jutra - ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina Nowa Ewangelizacja zadaniem Kocioa jutra. -ks. Stanisaw Zontak CM Nowa ewangelizacja a ycie konsekrowane - godz.10.45-11.00 przerwa - godz.11.00 ks. Kazimierz Maeski CM Rado Jubileuszu, o charyzmacie midzy histori a proroctwem - aktualne wyzwania na drogach misji i miosierdzia 12.30 Msza w. przewodniczy ks. kard. Kazimierz Nycz,
Metropolita Warszawski - z udziaem pracownikw wieckich dzie prowadzonych przez siostry i przedstawicieli Rodziny Wincentyskiej -13.45 obiad

15.00 cz III /nadzieja jutra - modlitwa z pracownikami wieckimi dzie prowadzonych przez siostry i przedstawicielami Rodziny Wincentyskiej -15.30 ks. Kazimierz Maeski CM Rado Jubileuszu, o charyzmacie midzy histori a proroctwem, aktualne wyzwania - wsppraca ze wieckimi - zakoczenie Sesji Jubileuszowej siostra Maria Leszczyska, Wizytatorka Prowincji Warszawskiej 17.00 Nieszpory przewodniczy ks. Robert Berdychowski CM, Superior Domu witokrzyskiego - kolacja 19.30 Bazylika w. Krzya Wieczr zadumy i pamici - modlitwa w krypcie sistr szarytek - koncert muzyki organowej 20.30 Apel Jasnogrski

roda 20 czerwca 2012 Spotkania Jubileuszowe


(Dom Prowincjalny Sistr Miosierdzia; ul. Tamka 35)
6.30 - rozmylanie 7.00 - Msza w. z Jutrzni; przewodniczy ks. Stanisaw Zontak CM, Asystent Generalny Zgromadzenia Misji - niadanie 9.15 spotkania Matki Generalnej z Siostrami Postulantkami z Siostrami Seniorkami z Siostrami Wizytatorkami 9.15 zwiedzanie wystaw towarzyszcych Jubileuszowi - 12.30 obiad

13.30 wyjazd do bisk - wizyta w orodku i przedszkolu - godz.17.00 Nieszpory przewodniczy ks. Ludwik Wierzchoowski CM - kolacja - powrt do Warszawy

20.30 Apel Jasnogrski

czwartek 21 czerwca 2012 Zakoczenie Spotkania Jubileuszowe o


(Dom Prowincjalny Sistr Miosierdzia; ul. Tamka 35)
6.30 rozmylanie 7.00 Msza w. z Jutrzni; przewodniczy ks. bp Pawe Socha - niadanie

9.30 zakoczenie spotkania jubileuszowego - sowo siostry Marii Leszczyskiej, Wizytatorki Prowincji Warszawskiej - sowo Goci - chwila dla kronikarza

poegnanie siostry Evelyne Franc, Przeoonej Generalnej - godz.12.00 obiad 17.00 Nieszpory przewodniczy ks. Kazimierz Maeski CM