You are on page 1of 442

A

DUNAI HAJHADAK
TRTNETE.
1b

.:M8i/h

\y

SZENTKLRAY JEN
A M.
rtlD.

/>.

AKAJ^KMIA

I,.

TAGJA.

^|^o^<!li^
KTAD.TA

M. TUD.

AKADMIA TRTNELMI BIZOTTSGA.

4- \

\
BUDAPEST,
1885.

i^Wi VV

vj

VB. V^V^

Budapest, 1885. Az

Atbfinaeum.

r.

trs.

knyvnyomdja.

ELOSZO,
Magj^arorszg lionvdelmi intzmnyei kzt, a legrgibb

idktl gyszlvn

napjainkig, egy nevezetes hadi

tnyezt ltunk

szerepelni, mel}"

azonban irodalmunkban
culturlis tekintet-

sem liadtrtnelmi szempontbl, sem

bl nem
fkp

volt

mg

figyelemre mltatva.

Ertem a haznk

nac/ipbb folyin,

nevezetesen

a Dunn szerepelt hajhadakat^


npek,

pedig

a,

magyar

hajs

kirly-naszdosok

ksbbi sajksok intzmnyt.

A
verzett

magyar nemzeti sliadak felemt kezdetben tudvrttel s kopjval fegy-

valevleg a nyilakkal, karddal,

knny
val

lovassg kpezte.

Csak a honfoglalst

kvet ksbbi szzadokban


hadakkal
nehz lovassgnak,

tette szksgess az eurpai

megismerkeds

gyakori

mrkzs

meg

gyalogsgnak letbelptetst.

Azonban
alakulsa

magyar hadrendszernek mr ezen els eurpai


idejben egy harmadik hadelem
is

trt

kezd

vala foglalni a

magyar hadseregnl

kirlyi hajsok s

ksbb! kirly-naszdosok fejedelmi hada.

Ez

volt hadsereosz-

geinknek kessge, dsze


tlya.

olykor legflelmesebb

Ez

adta

meg hborba vonul


slyt,

seregeinknek a tekin-

tly

nagyobb

melyet elleneink a szerint mrlehajrajjal volt kpes a

geltek,

hogy mekkora

nemzet szem-

beszllni a vizn

tmad

ellensggel. Krnikk, legendk,


tud(')Stsok s

vknyvek, egykor hadi

hadleirsok hiven,
1*

vagy legalbb kzel hven jegyeztk


hajhadak
erejt s %T.selt dolgait.

fel a

magyar folyami

De annl mostohbban bntak vele egj'etemes hontrtnelmi mveink, st mg a specilis hadtudomnyi munkk is, az e fajta histriai
irodalomnak egsz homlokvonaln keresztl.

A hajhadat
egyes kiv-

legfeljebb csak stafage gyannt hozzk


teles
s

fel

esemnyek ecsetelsnl

csak a httr homlyban

mindig futlagosan

s felletesen emltik.

Legtbbszr

a gyalogsg nevezete al foglaljk a hadi hajk legnysgt


is,

noha a hajgyalogsg, mg az nll magyar


is,

hajhadi intzmnynek elhanyatlsa korszakban


szervezetre,

mind

mind

taktikra nzve klnbztt a szrazi


az

gyalogsgtl,

gy hogy

egyiknek

gyzelmei vagy

veresgei korntsem tudhatk be a msiknak dicssgre

vagy rovsra. Yizi hadaink egszen sajtszer intzmnynek sem mltjt, sem trtnelmi fejldst, hajhadainknak sem szervezett, sem hadviselsk mdjt, sem
fegyvereit

nem

ismerjk

mg egy
s

e trgygyal

tzete-

sen foglalkoz monographibl.

Nemzeti hadviselsnk

haderrendszernk
s

trt-

nelmnek egyes

fejezeteit

ragyog szellemek

alapos
je-

tudsok vilgtottk mr meg. Dolgozataik j irnyt

llnek kritikai trtnetrsunk mezejn, s valban gyn-

gyei

magyar tudomnyos
hogy
a felfogs

irodalomnak.

Programmot
kelljen

nyjtottak,

min

magaslatrl

hadtrtnelmnk mozzanatait megtlnnk.

Kitn
De
a

ismea

ri

magyar hadak alkot elemeinek, utolrhetetlenek


s brlsban.

magyar taktika jellemzsben

vonz
hadi

kpben, melyet pldul az zsiai s honfoglal

sk

szervezetrl s verekedsi mdjrl, a magyar lovassgrl s gyalogsgrl, a hajdkrl, hadzsoldosokrl

vagy a

fekete seregi'l,

rlassikai

renaissance hadmvszetrl.

a vrerd s erdts

rgi

rendszerrl lnkbe trnak,


ell.

egszen kitrtek a magyar folyami liajliad emlke

hadtudomny

klfldi kpviseli kzl


is

nhnyan had-

viselsnk vizi eszkzeire

figyelemmel voltak ugyan,


s tr-

csakhogy nem hatoltak elbbre a XVI. szzadnl,

gyunkra vonatkozlag oly

feltn

tjkozatlansgot rul-

nak

el,

miszerint a
az

magyar folyami hajhad krdsben


tmaszkodnunk.

lehetetlen

tekintlykre

Nhny

lapra terjed kzlemnyeik a magyarorszgi hajhadrl

csak fogyatkos kivonatok a nyomtatsban megjelent hadi


jelentsekbl, melyek alapjn a magyar hajhadrl szl

adatokat vagy hzagosan adjk, vagy czlzatosan ferdtik


s

anachronismusokkal hamistjk. Szval, a kzforgalom-

ban lev hadtrtnelmi munkk, melyeket nagyrdem


szerzik
tisztelt

nevnek flemlitse nlkl

is

mindenki

ismer, br elgg szles alapokon terjeszkednek ki a ne-

mesi s jobbgyi flkels, a gyalog, lovas s tzr katonasg, a zsoldos s nkntes had, a telekkatonasg s a vr-

megyk

zszlaljai,

a vitzosztlyok

ltszma s alkata,
s

a zszlaljak

osztlyozsa,

a hasznlt fegyvernemek

hadi jelek, a hadak fegyelme, vitzsge s taktikja ismertetsben


:

vagy csak az

magyar hajhadat vagy egszen mellzik, I. Ferdinnd alatt letbelptetett hat fkafel

pitnysg emltsnl hozzk

nhny

szval,

mint a

vgvrak

partok rizetre rendelt kln hadcsapatot.

Pedig a dunai hajhad, mint nll hadi szervezet,

minden idkben korszakias hatssal dicsekedhetik. Magyarorszg vizi liadrendszere trtnetrsunkban


is

bizofelhat

nyra behatbb megfigyelsre mlt. Korra

n?:ve

az sidk ismeretlen liomlyha, az ezerves magyar llamban,


pedif)

egyids a mai/yar

kirljsggal.

XI. szzad ta llan-

dan lnyeges alkatrsze nemzeti hadaink szervezetnek

a nlkl, liog}^ azt tliatbb tanulmnyozs mellett tudo-

msul vettk volna. Tallkozunk vele a magyar hadsereg


szmos vilgtrtnelmi viadalaiban, mikor a haza egre
vszfllegek

emelkednek

mikor a fenyeget

veszly

kitartbb buzgalmat ignyel az idegen uralom jrmtl


val szabadulsra. Ott kzd btor elszntsggal

mr els

rpd-hzi kirlyaink zszlaja

alatt,

a vad

erszaknak

elnyomsnl, a klellensg gyakran

ismtld rohamais

nak visszaversnl, sziklavrak megvvsnl, npek


bstya gyannt ntestvel torlaszolja
hatrait,
s

orszgok hdtsnl. Sokszor egszen magra hagyatva,


el

s fedezi a

haza

vagy kett metszi a Dunn

s a Tiszn, a

Szvn

Drvn az orszg szivbe trekv ellensges hadak


Vdelmezi a hont szakon a nmet csszrok

orszgtjt.

telhetetlen hdtsi vgya, dlen a hatalmas bizanti biro-

dalom, majd a keleti barbr vilg rettent invasii ellen.

Termetes szrny glyival egy pillanat


npes vrakat
gyes,
vezeti
llit

alatt flszerelt

az ellensg tjba folyamok kzepn


s

knny
vagy

mozgkony, karcs

hajlkony hajival

kisri a

vd, ritkbban
;

tmad gyalog
teljest,

lovas hadoszlopokat
lest vet az

kmszolglatokat

gyakran

ellensgnek s szrevtlenl, nesztelen, olykor

szlsebesen siklik oda az ellenfl tbora al,

majd ismt

lobog haraggal vitorlz vrfalai tvbe

egyszer kz-

pontot kpez, msszor tartalkot, felmerl szksg szerint,

a mint azt a kirly vagy a vezr taktikja, a kapi-

tny s a vajda eszlye megkvnja.

De

miveltsgtrtnelmi szempontbl

is fltte

rdekes

kzelebbrl megismerkednnk egy olyan hadi intzmnynyel haznkban, melynek ln nha klfldi tapasztalatokkal bir vilgltott s tengeren kpzett jeles katonk,

vagy befolysos magyar fnemesek

s kivlan

kegyelt

udvari emberek A^ezrkednek. Ezek lland rintkezse,

majdnem

csaldias

kzlekedse npnk s katonasgunk

vizi hadosztlyval

nem maradhatott mvel

hats nlkl.
s

Folyink partvidkn, a hajs telepek, a naszdosok


sajksok gyakorlati nautikus iskoliban, gyszlvn

jjel-

nappal a viz htn, neveltetett s edzdtt

mr

a zsenge

gyermekkortl fogva egy trkls tjn llandsult ma-

gyar vizi

lgi,

mikor Magyarorszgban mg nem

ltezett

semmifle lland had.

Ez

a hress lett

magyar

miltia

navaUs, mely f-

radsgos s nagy gyessggel jr vizi hadmestersgt

valban mvszet gyannt, egszen hagyomnyos antik

formk szerint gyakorolta,

mely a hslelksg,

kitarts
tulaj-

s trsadalmi fegyelem szigor kellkein kivl

mg

don fegyverzettel,
tl

flszerelssel s a tbbi hadelmleteink-

klnbz tulajdon folyambeli


mr
a

stratgival birt.

Meg-

honost haznkban a hadi haj- s hidpits mestersgt,


s

magyar kirlysg els szzadaiban hajpt


ltestett,

npes gyrtelepeket

melyeknek XVI. szzadbeli


fejlett

czheiben a hajpts technikja oly


kedett,

tklyre emelel

hogy Bcsbe
ha

is

tlnk szegdtettk

a hajpt

pallrokat.

ll

az,

hogy a legrgibb trtnet a hadak


hdtsok ltal ltrejtt
szorosan egybefggiiek

trtnete, melyly^l a leginkbb

llamnak fejldsi mozzanatai

is

ha a hadak a vilgtrtnelem tnyezi, melyek valamint


ltalban svnyt ksztenek a nemzetisgnek, mveltsgnek, polgrosodsnak,

mvszeteknek
is

a bke

minden

ldsainak

ha nlunk

fentartottk nemzetnket, vdtk


:

s terjesztettk

mveltsgnket

akkor valban nem kis

fontossggal br trtnelmi ismeretnk haladsra a hadi

esemnyeknek

s a

hadakozs eszkzeinek

mentl

szaba-

tosabb, minl rszletesebb ismerete. Nemzeti trtnetir-

simk egy kimagasl

alakja, Ipoli/i Arnold, csak pr vvel

ezeltt jelsz gyannt hangoztat, miszerint a hadtrtnelmi


adatok felkutatsa, gyjtse
zett

tudomnyos vizsglata ffeje-

kpezi mveltsgf'rtnchni feladatainknak.

buzdit jelsz utn indultam,

midn

hadtrtnel-

mnknek egy olyan gra vetettem szemeimet, mely mg megoldatlan problma gyannt llt elttnk, de mely mr
az eddigi szrvnyos adatok vilgossgnl
is

oly rde-

kesnek bizonyult, liogy a vele val legkimertbb foglalkozst,

a legterjedelmesebb

nyomozsokat mltn meg-

rdeml. Mindazonltal hi s flsleges dolog lenne azzal

mtanunk magunkat, bogy a magyarorszgi


visels

vizi

had-

valami specilis magyar inventio, vagy bogy az


birt volna.
s

sajt

magyar nemzeti typussal


nem

vzi

hadakozs

jelenlegi

haznk nagyobb folyin


eredetit s
is

legkivlt a

Dunn, nem
shaj-

magyar

nemzeti tallmny ,

hanem az

dan rksge, egy srgi hadi gyakorlatnak folytatsa a magyarok


ltal,

mely nemzetnknek nem csak azrt vlt

becsletre,

mert utlrhetlen virtuozitssal zte, hanem azrt

is,

mert

be-

kltzse alkalmval okosan tudta felhasznlni sajt elnyeinek

biztostsra az j hazban tallt rgi hadi traditikat s az

eurpai czivilizltabb harczmd kvetelte eszkzket.

A trtnelmi
zetet szenteltem

folytonossg feltntetsre kln fejea rmai s a hn-avar kor-

munkmban

beli vizi hadvisels

nevezetesen pedig az akkori dunai

hajhadak halavny' emlkeinek. Igyekeztem teht a dunai


hajhadak ltezst a legrgibb idkig visszavezetni.
rgibb adatok sorn

sszeszedtem s lehetleg

egybe-

hangz rendszeres trtnelmi rajzz alaktm a inagyar


kirlyi hajsok,
szii

klnsen a magyar kirly-naszdosok hosz-

mltjnak minden jelentsebb esemnyeit, valamint a

sajksoknak liadi

szolglatt

II.

Mtys orszglattl a

sajks intzmny megszntig.

Ezen egsz anyagot


tdik folyami

hat szakaszra osztm fel kny-

vemben. Ngy szakasz a dunai vizhader trtnetnek, az

hajhadunk szervezetnek, katonai

tr-

sadalmi viszonyai ismertetsnek, a hatodik a dunai haj-

had

vezrei,

kapitnyai s vajdi idrendi lajstromnak


tartalom-

van szentelve. Knnyebb ttekinthets czljbl


jegyzkkel
s

pontos nv- s trgymutatval

is

ellttam

mun-

kmat, a mi egybirnt

ma mr
teljes

nlklzhetetlen kellke

minden terjedelmesebb tudomnyos knyvnek.


Br feladatomat
a,

odaads melegvel karol-

tam

fel,

mg sem

trhettem ki egszen az ttr kezdet

nehzsgei ell;

mert a trgyamra vonatkoz

levltri

adatok csak a XVI. szzadtl kezdve jelentkeznek.


levltri

E
or-

anyagot nagyobb rszben a budai magyar

szgos s a bcsi llamlevltrakbl mertem,


teljesen

de persze

korntsem merthettem

ki.

Sok lappanghat mg

a fasciculusokban rintetlenl, feldolgozatlanul, nlamnl

szerencssebb kutatk szmra; vagy taln szmomra

is,

ha az Isten alkalmat nyjtana

idt engedne, hogy

azt,

mi

munkban netn tvesnek avagy fogyatkosnak


majdan
helyre

bi-

zonyulna,

igazthassam
is,

bvthessem.

Mindamellett e cseklysggel

mit a dunai hajhadaktrtnet-

nak eddigel csak kevss ismert intzmnyrl

irodalmunkba tltetek, nmi hzagot vlek ptolni, a

mennyiben nagyszm ismeretlen dolgot dertettem

fel.

Kutatsaim kzben szves kszsggel segtettk el


czlom elrst

Torma Kroly, ^^fJU I'^nre, Pauler Gyula, Thaly Klmn, Nagy Ivn, Krolyi. rpd, Pesty Frigyes,
:

Ortvay Tivadar, Majlth Bla s Csontossy Jnos akadmiai


tagok,

nemklnben Nagy Gyula magy.

orsz. levltri tiszt.

10
Vitkovics

ELSZ.

Gbor belgrdi fiskolai tanr s Zher Jzsef

komromi fispn. Fogadjk mindnyjan meleg ksznetemet.

Hlmat nyilvntom mg

Arnefli Alfrd ndvari tit-

kos levltri s br Sacken Adolf hadgyi levltri igaz-

gatk

nagymltsgaiknak a vezetsk

alatt ll levl-

trak szves tengedsert, gy szintn Amjtjdics Germn


karlczai
gr. kel. patriarclia s rsek
liberalitsrt,

excellentijnak

az

elzkeny
knyv-

melylyel nekem a szerb r-

seki
tal

s levltr hasznlatt

megengedte

egytlevlis

Febrvry Lszl sajks fvajdnak a karlczai

trban rztt XVIII. szzadi olajfests arczkpt

ren-

delkezsemre bocstotta.

Okleveles f(jgelket is csatoltam

mnnkmlioz. Munvolt sznva s

km, nielj

eredetileg szkfoglal rtekezsnek

csak a kirlyi hajsokrl s a kirly-naszdosokrl trgyal


szakaszt foglalta magban, idkzben, fleg bartim sztnzsre, tetemesen flgyarapodott s jabb kutatsaim

alapjn

mg nhny

fejezettel bvttetett.

bvts

is

mr

nagy mrvben ignybe veszi a Magy. Tudom. Akadmia


hazaias ldozatkszsgt.
hogii

Vghetetlen teht a
tette,

hlm

azrt,
egtj

a mhjen

tisztelt

Akadmia lehetv
szkfoglal

hogy ezen

egsz ktetre flszaporodoft

munkm

kivtelkpen

nem az
mii
teljes

rtekezsek sorn s megcsonktva,

hanem mint
eltt.

nll

egszben jelenhetik

meg a nagy kznsg

Kzl-

tem sszesen

XL
s

darab eddigel kiadatlan

kzrdek XVI.
levltrakbl
ki,

szzadi naszdos

okmnyt

s actt.

Ezen emlkek a bcsi


orszgos

udvari titkos
valk.

a budai magy.

gyjtst csak arra az idre terjesztem

melybl

magyar folyami hajhadakrl,

nevezetesen a magyar

kirly-naszdosokrl,
s

vagy semmi avagy csak nagyon kevs


II.

hzagos nyomtatott emlkkel rendelkeznk.

Lajos

ELSZt'l.

kirly 1525. vi pergament szabadalmi levelre vonatko-

zlag
ltal
lett

meg

kell

jegyeznem, liogy br a m.

kir.

cancellria

mint Commissio Domini Regis propria de Consilio


killtva,

ktsgtelenl

eredeti

teljes

liitel.

kirly alrsa s pecstje hinyzik

ugyan

az okiratrl

de hiszen az eredeti okiratok


s

nem minden

egyes esetben
ltal.

nem minden idszakban


a pecstet tart
;

rattak al a kirlyok

Tovbb
1609-ben

hrom tfzsi hely

jl lthat

az okmnj'^on

a htirat pedig igazolja,

hogy ezen okmny

Komrom vrmegye kzgylsn is kihirdettetett. Ehhez ma szintn, mint rgen, az eredeti okmny felmutatsa kvntatik, st rgebben az ilyesekben mg szigorabbak voltak, mint ma. Az oklevl eredeti pldnya Komrom vrmegye levltrban XXIV. 1525/31. levltri jel alatt riztetik. Az Okleveles faggelkben kzlt
msolatot Zber Jzsef komromi fispn r mlga
sz-

vessgbl vehettem

fl

munkmba.
ragadtam ki az sszesemnyek

feldolgozsnl figyelemmel voltam haznk egye-

temes trtnelmre.

Nem

kzl a vzi hadnak lmnyeit, hanem elbeszltem azokat


gy, a mikp magokat valsggal eladtk, a tbbi orsz-

gos esemnyekkel egytt.

Flsleges

mondanom, hogy

ezen utbbiak csak a trtnelmi httrt kpezik mun-

kmban,

hogy knyvem ftrgyt Magyarorszg


teszi,

fo-

lyami haderejnek trtnete


mnj^ek kzbeszvse
s annl rdekesebb

melyet az orszgos

ese-

ltal csak

rthetbb, tanulsgosabb

akartam tenni. Buda visszavteltl


is

kezdve a mr sokkal ismeretesebb trtnelmi httrt


csak egyes rdekesb vonsaiban mutattam be.
az ismeretlen rszletek elgg az olvas e

De

azrt

nagy tmegvel tallkozik

knyvnek minden egyes szakaszban,


is,

n-

mely olyan dolgokkal

melyek nem csak hadtrtneti

ELSZ.

szempontbl rdekesek, lianem kzpkori magyar trtne-

tnk kzelebbi megrtsre sok tekintetben irnyadk


Helylyel-kzzel idegen
elbeszlsem szvegbe.
s az

is.

nyelv

idzeteket kevertem

tuds olvas irnti tekintetbl

alapossg kedvert tettem azt. Egyes rgisgekrl


s

ugyanis lehetetlen az koruknak felfogst, szellemt

zamatos velssgt mostani beszdnkkel gy visszaadni


magyarul, a mint az a rgi
kifejezve van.
latin,

vagy nmet emlkekben

Hagytam

teht beszlni a rgisget az

sajt rtelmes s utnozhatatlan nyelvn.

Ez

ltal is taln

mlyebben vilgthattam be az

sk

taira.

Elvgre
s

is

szerz abban

tallja

fradozsainak legnagyobb
rgi

leg-

desebb jutalmt,

ha a

dolgoknak mentl liebb


okulsra
s

eladsval j trekvsekre sugalmazhatja,


lelkeslsre brhatja sajt kort.
Szolyljon
si
e

lni/v

is

a nemzeti nrzet fokozsra

az

magyar

vitzi hajlamnak lesztsre, nemzeti hadviselsnk


s

dics mltjnak flelevenitsre


kvetsre !

apink fnyes

pldinak

rtam Trk-Becsn, 1885. vi mjus h 5-dikn.

Dr. Szentklray

Jen.

I.

Rmai s npvndorlskori hajhadak a Dunn.


Kontineutlis npeink legrgibb emlkeil)en mindig kivl Duna parthossza mindvgig jelentsge van a Dunnak. kezdettl fogva szntelen telepedsekuek sznhelye. A historikus npek a Duna medenczjl)e rajzanak, vagy al)hl egyegy hatalmasabl) npramlat ltal kiszorttatnak. Hont keres vndor nemzetek a Dunn csoportostjk llamaikat. Elbl) illyr vagy thrk nemzetek teleplnek itt, kiket ksbb nyugotra a Duna mindkt partjn, a uoricumi s pannniai Alpok lejpannotin, Gallibl kibujdosott npcsoportok kvetnek. niaiak, dardniaiak s moesiaiak egy magok laktk a keleti rszt a Duna s a Haemus kzt. E fajok birtokai utbb a rmai egysgben enysztek el. vszmtsunk els szzadnak vge fel a Krptok nagy skjn ltrejtt dk birodalom vitatkozik Rmval a Duna birtokrt. Azonl)an Trajn rmai fensg al hajtja Dczit. De a Dniester tjairl gth nemzetek nyomulnak elre a Duna fel s magokba olvasztjk az dunai vidkek ksbb itteni daco-romn gyarmatosokat. Dczival egytt a hunok kezbe kerlnek. Attila utn ismt ms barbr nemzetek telepednek ide. Manap az eurpai indogermnok hrom nagy csaldja nagyrszt a Duna- vonal irnyDunn hatol a phoenicziai s helln ban alkalmazkodik. mveltsg is keletrl nyugatra, a rmai cultura pedig megfordtott irnyban nyugotrl keletre. Grgknek a Duna teleptsek s kereskeds plyja, rmaiaknak mr hadrendszeri fontos tnyez, mely hdtsaiknak alapja s szablyozja. i) Duna ezen srgi jelentsge teszi, hogy az -classikai forrsmvek mr a hitregk kltistett korszakban hajkkal npestik be a Dunt. Istenek s hsk a Dunn hajznak kalandos vllalatokra. Strabo l^eszli, hogy Hercules egsz az Ister forrsig liatolt fel s onnan hozta az olajft, melynek

')

V.

OrLvnj)

Tivadar

Magyiirovszg rgi vzrajza.

I.

k.

14

RIOIAI KS XKrA"NI>Oin,SKOIiI IIA.k'iIIAPAK A DUXX.

gaival az olympiai gyzk megkoszorztattak.^) Jzou Kr. e. 1350. krl szintn az Isteren vezeti a bs argonautkat,

rztt aranygyapjt flfedezzk. OtveneveArgt, maga Athenae istenasszony pti. Justinus szerint a grg hsket ldz colchisiak vllaikra emelik hajikat s hegyeken keresztl tteszik az Isterbl az
lgy a srkny ltal

zs

hajjukat,

az

Adriaitengerre. 2) Tekintve a Duna mindkt partjn vgbement szmtalan llamalakulsokat, mikor a nomd nemzetek ervel s fegyver hatalmval kizavarjk egymst helyeikbl alig lehetnk ktsgben az irnt, hogy a Duna mr az els emberek klcsns rintkezsben s hadakozsaikban nem kpezett legyzhetleu stratgiai vagy kzlekedsi akadlyt. Ha mr a trtnelemeltti ember is, mdjt tudta ejteni annak, hogy kzpeurpai termnyeivel zsiba menjen kereskedni, vagy az szakitengeren borostynnal s egyb kszerekkel csereberlni a his:

embernek szintn mr az shajdanban kellett ahhoz rtenie, hogy a folykon feltolakod ellensget kezdetleges vizi eszkzeivel visszaszortsa, vagy a bks szomszdokkal bartsgos vizi kzlekedst tartson fen. Valamint az letszksgletek kielgtsre szolgl eszkzket s mdokat a fokotria

zatosan fejld tapasztalati belts tallta fel s tkletestette szintgy a hatalmi terjeszkeds, a faji nfentarts s a honvdelem elmleteinek legsarkalatosabb tteleit is jol)bra viharos rzkdtatsok, a knlkoz alkalom, vagy a flmerl szksg llit fel s vitte t a gyakorlati letl)e. Egyltaljban csak a trtnelmileg fejldtt s elevenen trzett ltrdek jelli ki a trtnelem termszetszer folyamatt. s vjjon
:

kpzelhet-e, hogy oly roppant mozgalmak, oly megrendt viharok kzt, a milyenek a Duna partjain mr a legrgibl) idktl kezdve lazajlottak, senki sem rezte volna szksgt a

vdelem s hadakozs alkalmazsnak ? rmai csszrok virgz municipiumokkal s ers castrumokkal ltetik tele vilglnrodalmuk dunai hatrvonalt. rmai Pannnia s Moesia egszen katonai tartomnyok, vdbstyi a birodalomnak. Fedezik Itlit s Grgorszgot. Mikor Rma a Bosporuson is hatalmi llst foglal, mr kt csszrt kell vdelmeznik. Itt voltak a III. s IV. szzadban a lgik tborhelyei, melyek kzelben vrosok s erdtmnyek emelkedtek a Duna fltt. Megannyi hadmveleti kzppont vdfelrkolt suczok, tornyok, vagy kikarzott vdbstyk. vonalon fekdtek a balpart elre tolt erdtmnyei, a jol)bparti
vizi

'j
= )

Geographia,

I.

k. 2. fej. 39. 1.

XXXII.

3.

lUMAI KS NKrVAXnoiir.ASKiKl lIA.liiUAKAK A T>UKAN.

15

vrak s a Duna mentben kgydz ft katonai telepei, melyekben ngy lgi vitz llt rt a batron. E dunai vdreudszer sszefgg luczolatu fekszik Carnvnhmi, (rcrulata, Adficxum, Arrahona, Admures, Brigetio, Azaum, Crumerum, Gardelacca, Adherdem, Ciiyi, Ulcisia-Castra, Aquincum, TransAquincum, Matrica, Vetus-Salina, Intercisa, Annomatia, Lusonium, Altaripa, Alisca, Eie, Lugio, Altinum, Aniianae, Teutiburqium, Cuccium, Malta, Cusum, Acumincum, Tawrunum, Singidunum., Viminacium, Margum s Contra-Mavgum, Naissus s Scopi, Marcin opolis, Sardica, Axiopolis, Dorostorum s Nicopolis, a Drvn Mursa, a 8zhYknSirmiums Bassianae, megannyi telepbely s katonai erdtmny, melyek rszben maiglan is ltbatlag birdetik a Duna gyarmatost s vdelmi

nagy jelentsgt. *) A municipiumokat s castrumokat Pannniban s mindkt Moesibau vigyz rszemek gyannt katonailag szervezett rmai bajhadak fedeztk. Az ifjabb Cato mintegy negyven vvel K. e. birdet mr sarkalatos llamelv gyannt, bogy a rmai birodalom nagyobb folyin mindentt folyami badi bajkat kell feutartani. Ezen llamelv ksbb a Dunn is megbajbadak fellltsban. valsttatott a parti castrumokat Emikket s neveiket a rmai trtnelem forrsmttvei s feliratos kleletek mentettk meg szmunkra. rtak ugyan a rmai bogy a klfld jabb irodalmi termkeit ne bajbadakrl,

rz

is

emltsem

Orosius,

Lipsius s

Vegetius, s ezen

utbbi

munkjnak vgs tizeubat fejezetben bebatbb megvilgtsra is mltat e krdst. Legjabban nlunk Salamon Ferencz foglalkozott ezen mdfelett rdekes trgygyal Budapest trtnetben. De mgis legjobban tjkoztatnak bennnket a rmaiak dunai bajbadairl az epigrapbikus emlkek, melyek immr irodalmilag is rtkestve levn, a tudomny kzkincseiv lettek. Ezeknek tansga szerint Fels-Pannoniban, vagyis a fels dunai gon, elbb Carnuntum, ksbb Vinduhona szkbelylyel,
a Classis Flaria Pannonica llomsozott. 2) Ismerjk praeTj. fectust, Corneliust, ^) s brom trierarcba kormnyzjt
:

') V. . Ortvay : Magyarorszg rgi vzrajza. I. k. 253. 1. Katancsich (Orbis Antiquus) Pannnia s Moesia egsz terletre s nem csupn a folyamvidkekre terjesztvn ki figyelmt, az ltala registrlt lielysgeket s mansikat tlem eltrleg kzli. n a Emer-le pannniai trkpet tartottam szem eltt, mely irodalmi ktfk s emlkszer

nyomok
-)

alapjn kszlt.

Torma Kroly

PliilipiJevilli
3)

jegyzetei (Numidia). L. Cornelius Restitutns,

szei'int

Corp. Inscr. Latin., VIII.


Classis

'i)ruefe(-tux

Flaviae

Pan-

nonicae

16
Jul.

K.MAI KS

NKPVXDORLSKORI HA.THAI>AK A DUXX.

F. Flavius V t^) s P. Maguius Victovagyis Als-Pannouibau, elkezdve Crumerum-t\ (a mai Esztergom) egsz Taurunumiij vagy Singidunnmig (a mai Zimouy s Xiidorfehrvr), Salamon szerint Florentia, vagyis a mai Szent-Endre fllorssal, a CIass/'s Pannornca teljesit a bajhadi szolglatot Ennek is ismerjk egy praefectust a Kr. utni 79 81. vek krli

Maximust.

^),

rinust, ^)

Kzp-Duuu

idkbl:
rkltt

kfeliratbau renk. ^) Az al-dunai Fels-Moesibau, mely a Szva torkolattl a Ciabrus folyig terjedt, a Classis Flavia Moesica, vagy Classis 3oesiafica llomsozott. Domitiat
vi becsleti bocstvnyban Sex. Octavius Frontonis-nak neveztetik e bajraj fnke. ^) Egv msik emlk szerint, nem tudni batrozottan elbb-e vagy ksbb, P. Aelius Marcianus a fels-moesiai, vagyis al-dunai bajbad vezre. ^) hivatalos tekintly Notitiae Dignitatum utriusque Imperii czim IV. vagy V. szzadbeli forrsm '^) arrl tudst, hogy a C'lassis Stradensis et Gerriiensis prae-

C.

Maulius L. Felix-et.

Emlke egy

nusnak a Kr. utni 92

C. I. L. III. 4025. Oberpettau (Stiria): L. Jul. 3Iaximus trierarcha Flaviae Pannonicae. =) C. I. L. III. 4319. Brigetio (-Szny) T. Flavius V.... trierarcha Classis Flaviae Pannonicae. 3) Ephemeris epigraphica. II. 610. Pfca (Szkesfehrvr mellett) P. Magnius Yictorinus, trierarcha Classis Fla%dae Pannoiiicae. *) C. I. L. III. 726. Kr. u. 79 81. (minden esetre 114 eltt) Bururi (Ohersonesus Thraciae). Salamon Budn fell, nem azon all mutatja ki a helyet a Classis Pannonica szmra. Meg-gyz okoskodsa f^z Tekintve gymond hogy hirteleni szksg esetben lassabban ment flfel, mint lefel az evedzs, Budn fell, nem azon all mutathatjiik ki a helyet egy hajhad szmra. Aztn slyt helyezvn a Xotitiban emltett Florentia nev erdre, melynek a barbrok felli parton is volt fikerudje, a Burguni contra Florentiam <, gy folytatja Florentia volt gymond az egsz tartomny dunai hajhadnak fllomsa, s itt volt parancsnoknak fhadiszllsa (praefectus Classis Histriae, Florentiae). Ez a Florentia pedig, Salamon szerint, a mai Szent-Endre helyn fekdt. Esztergomnl is llomst tarthatott nyri hnaitokban a hajhad egy-egj" osztlya. De lland tli szllsa ktsgkvl a legjobban vdett ponton volt. az elvrakkal megrakott sziget mgtt. Ilyenl leginkbb Szent-Endre mutatkozik alkalmasnak, hol a Duna jege belltval a hajhad vdelmre a fhadiszlls, Aquincum sszes ereje kzgyben volt. (Buda-Pest trtnete, I. r. 276 27 7. 11. Y. . mg Le Beau, V. r.) C. I. L. III. D (^= Privilegia veteranorum de civitate et conubio) XV. (Kezdi vsrhely) Classis Flavia Moesica, quae est sub Sex. Octavio
1)

Cla_ssis

>

<;

'")

Frontone.'
^)

C. I. L. VIII.
filius,

9358. (Scherschel
(?).

Mauretania Caesariensis)
>'Classis

P.

Aelius, P.
siaticae.

Palatinae

Marcianus

..... praefectus

Moe-

'') Bclng (bonni kiads, 1839. C. 38. p. 104 106.) stione Ducis Moesiae primae uxilium Mai-gense Margo. tura Classis Stradensis et Germensis Marg, x

Sub dspos Praefec-

lJMAI

KS N-rVXlKiKI.sKoI

11

A.TlI AliAK

A OINX.

fectusa Margumhan szkelt, mely erduek feladata volt a liajkzlekedst a Dunu s Moravu elleurizni. Ez gy rtend, hogy a Moesia-Prima hadparaucsnoknak, a dux-nak, kt hadi lottilla llott parancsnoksga alatt. Az egyik a Classis Hisf-

msozott;

mely a tartomny fvrosa Viminacium eltt lloa msik pedig a Classis Stradenss Gei-me)is{s, mely Mnrgumnl foglalt llst s a Dunu gy, mint a Moravu
rica<i volt,

kzlekedett. ^) E hajrajoknak folyton czirkl rsge tart hiztossghan a tbbi kzt Yiminaciumot, Singidunumot, Mara Szvn, gumot s Coutra-Margumot, Naissust s Scopit a hol ez mr hajzhatv lesz, Sirminm s Bassiauae vidkt, a Drvn, kzvetve a Duna ltal, Teutiburgiumot, Murst s a behajzhat partvidket. ^) Az Al-Duna tovbbi mentu, a Ciabrus folytl le a Pontusig, Als-Moesia tartomnya terjedt el. Az als-moesiai duuai vonal vdelmre a Classs in ^ocsi )feriorr' szolglt. Oltalma alatt lltak Tomi a Feketetengeren, melynek kzelben Ovidius szmkivetsi veit tlte, Marcianopolis, Sardica, Dorostorum s Nicopolis. Traju csszr idejben, Kr. n. a 99. vben, Q. Pomponius Eufus volt az alsmoesiai hajhad praefectusa. ^) Ugyanezen csszr 105. vi l)ecsleti bocstvnyl)an mr A. Caecilius Faustinus az alsmoesiai hajraj fnke. *) hadihajk kijellt llomshelyei idnknt vltozhattak ugyan, de anuyi bizonyos, hogy azok mindig csak fontosabb vraknl s i'veknl lteztek. Fel lehet tenni azt is mondja Salamon, hogy azok elosztsa megfelelt a szrazi seregek felosztsnak, azaz a loreutiai hajhad szintgy szt volt szrva a melegebb vszakokban, mint a szrazi sereg. ]\inden ponton, hol a jobbparti vrnak balparti felelt meg, mlhatatlanul szksges volt a hadihajk kisebb-nagyobb
;

osztlya.

^)

Ltnival, hogy a rmai dunai hajhad fels-, kzp- s


I)

Ortvay: Kritikai adalkok


s Contra- Margum.
17.
1.

Margum

trtnethez. 18

19.

11.;

Margum

-) Salamon szerint a szva-mellki Pannoninak dunai o>;ztl3'a 3Iursnl, szvai osztlya Sirmiiimnl tartott llomst. (Buda-Pest trtnete. I. r. 277. 1.) 3) C. I. L. III. D. XX. Trajnnak Kr. u. 99. vi becsleti bocstvnyban (Philij)popolis) Classis in Moesia inferiore, ms szrazi
:

(saptokkal sub Q. Pomponio Rufo. *) C. I. L. III. D. XXII. Ismeretlen* lellielyrl Budapesten a magyar nemzeti Mvizeumban Classis in Moesia inleriore, ms szrazi csapatokkal sub A. Caecilio Faustino. Meleg ksznetemet nyilvntom jeles rgisgtvidsunk s epigrapliusunknak, Torma Krolynak, az itt felhasznlt kirat adatok
:

kr)zlsert.
)

Buda-Pest trtnete.
.1.
t

I. r.
11

'2

77

278.
T<

11.

UU.

SZKXTKLKAV

A HHNAI

A.li'nl

ADAK

IRTKNICTE.

18

lioJIAl

KS NKPVAXKORLASKOlI

HAJHADAK A DfXAX.

als-duuai osztlyai eg'ymstl fggetlenl, tulajdon paraucsalatt llottak, s mindegyik hajraj a neki kijellt vzi terleten telj esi t hadi feladatt. ^)

nokok

rdlu nagyobb

folyit is

hajztk a rmaiak.

A rgi

Apulumban, a mai Gryulafehrvrott tallt felirsos mrvnytalapzaton emlttetik a collg um nautaru.m, a rgi Marg
helyn tallt egy felirsos kvn pedig a collegmn utriclaazaz a rvszek trsulata. Ms felirsos kveken hrom rmai vm- s kikthely fordul el Dcziban. Trajn oszlopnak domborkpein a rmai katonk egy rsze hajJwn van feltntetve.
rioim)i,

Pancirollus szerint a rmai dunai hajhad ez idben 125 hajbl vagyis glybl, tovbb a Szvn, Drvn sMoravn kzleked 100 kisebb hajbl vagyis sajkbl llott. 2) Gibbon csak annyit jegyzett fel, hogy a rmaiak mr Hadrin s az Autoninek alatt llandan nagy szm hajrajt tartottak a Rajnn s a Dunn, hogy ezzel a barbrok orszgt puszttsk s a vizn val tkelsket akadlyozzk. ^) hajraj hetedrszt venknt feljtottk a rmaiak. kznp s az llamhivatalnokok kln adt fizettek birtokaik s fldjeik utn arra, hogy a hajraj hetede venknt rszint jra pttessk, rszint kijavttassk. hajk ktharmadrsze agrarienses, egy harmadrsze pedig ludiciariae nevezettel jelltetett. '^)

Mommsen

lltja,

hogy Caesar uralkodsa idejben 34

milli szeszter volt venknt az llamkltsgvetsbe flvve.

^)

gy contempllva a dolgot (mskp

nem

is

lehet

mert minden

ms felfogsnak ellentmondannak a fent idzett adataink), knny beltni, hogy pldul a fels- s kzp-dunai hajhadnak kzlekedst s
feladata teljestst sajt hatskrben legkevesbb sem akadlyozta a Salamon ltal felhozott azon krlmny, mely szerint a Duna zskutczt kjjezett a Vaskapunl a Csallkzben s a pest-eszki vonal tbl) helyn pedig csak lass kzlekedst engedett szeszlyes folysa. (BudaPest trtnete. I. r. 277. I.) A fels- s kzpdunai hajhad (kivve taln egyes eseteket rendkvli szksg idejn, mikor a hegj^eket is elmozdtliatni helykbl), mit keresett volna az eszki vonalon, vagy a Vaskapu
;

zskutczjban, mikor ama vonalaknak kln-kln hajhaduk volt, mely bizonyra nemcsak mint komp szerepelt s nemcsak hajhid;tk fonsra, hanem a hadak szlltsra s esetleges vzi tmadsok visszaversre is hasznltatott. 386-ban Kr. u. hrom tkzetben verte meg a rmai hajhad a- keleti gthokat a Dunn, mely alkalonnnal a gtbok fejedelme Odotheius is lttt veszt.
3)

Ad

Hungarn
Ortvay
rvi.
:
'')

notitiam Imp. 101. b; s Gehhardinl: Geschichte d. Rt:ic.lis damit verbund. Staaten. I. 139. y. jegyz. Hivatkozik r Kritikai adalkok Mai'gum ti-tnethez. 19. 1. 4. jegyz.
u. d.
If/ilerjdiigps

Geschichte de.i allmUyeii Sivlceiix u. cihVcIich Weltreiches. Leipzig, 1844. T. k. 'JS 'J9. II. *) Pancirollus, id. iii.

des

1!(')MAI

.S

NKl'VNDdlM.sKoKI HA.KillADAK A
i)

1>1

N.VX.

19

csupn a otta flszerelsuek

czljaira.

legjoblj

rmai

hadi hajkat Sfraho szeriut a liguriaiak ksztek az olaszorszgi Ad navalia nev mansiban, melynek vidke legalkalmasabb faanyagot szolgltatott a hajgyrtshoz. 2) Valsziu azonban, hogy a dunai hadi hajk ksztsre az egyes llomshelyeken, a

Duna jobb partjn, hajgyrak is lteztek, melyek tengeri az itliai hajknak behozatalt flslegess tettk. elgg bks politikhadakat illetleg a rmai csszroknak iok volt. Nem czlzott egybre, mint leginkbb a Kzptenger fltti hatalom megtartsra s az alattvalk kereskedelmnek oltalmazsra. Ezt a feladatot tzte ki Augustus csszr a

ravennai s a misenumi legersebb lland rmai hajhadakrmai hadi hajk, idertve azokat is, melyek a Dunn nak. teljestenek katonai rszolglatokat, kt, legfljebb hromsortapasztals arra tantotta a rgieket, hogy cvezsek voltak. az ezeknl testesebb glyk inkbl) a hi pompnak, mint a valsgos hadi szolglat "ignyeinek feleltek meg. Az actiumi gyzelmes tkzetben magnak Augustusnak is alkalma volt

tapasztalnia, mennyire elnysebb volt az knny liburniai hajinak helyzete, az ellensg nehezen kormnyozhat rengeteg glyinl. Ilyen knny hajkbl llottak az emltett ravennai

misenumi hajhadak is, melyek egyike a Kzptenger keleti, msika pedig nyugoti rszei fltt uralkodott, tbb ezerre meuC) tengersz katonasgval. Ezen kvl a Provence partjn Frejusban szintn llomsozott egy rmai hajraj, egy meg GalHa s
s

FeketeBritannia kzt eszkzl a stratgiai sszekttetst. haj volt kirendelve, hromezer tenger rizetre negyven hadi tengersz katonval; ezen haj vaj oltalma alatt llottak a imnvoniai s moesiai dunai hajhadak.^) ttrve azon npekre, melyeknek flelmes rajai idszmtsunk IV. szzada ta a IX. szzad vgig viharos felhszakads gyannt bortottk el Kzp-Enrpa roppant trsgt s klnsen a Duna vlgyt, minket magyarokat leginkbb Attilnak s utdainak kirlysga, a szakadatlan rklsi folyamatban egymsutn keletkezett hrom eurpai hnbirodaom s annak Bjzanczczal, a rmai caesarismussal, a gallofrankokkal, a bolgrokkal s szlvokkal folytatott hbori rde-

kelnek kzeleblirl. Egyetlen adatunk sincs r, hogy a barbr vilgot alkot szmtalan trzs, knn zsiban, valaha vzi harczot vagy ehhez liasoult vvott volna. Mint pusztai lethez szokott npnek,

harczmdjoknl fogva nem volt szksgk


1)

liajkra,

melyek

Bvische Qesc.hichle, III. k. 489.

1.

-) ")

Kalancslih

Ovliis Anti(|nnM.

I.

k. 4-45.

1.

<li/,/lOII. ill. 111.

20
ptshez
t a

lio.MAI

KS XKT-VAXlxiUI.ASKORr

II

A.n iIIADAK A

DIXAN.

nem rtettek. ^) Balamir fnk 374-ben lhton kel Volgn a nyugoti hunok tmegvel s a Volga s Don kztt lapdh/on veri meg a gyngbb alnokat. Azutn hunok s alnok ugyanazon zszl alatt egyeslve, midn a gth Hermanrikh
kirlysgra rontanak, a Falus Maeotist

meg

vilgos jjeleken gzlkon hatoljk keresztl.

a Borysthenest knny lovas

hunoknak nemcsak a
volt.

tvolsg, de a folyk akadlya is jtk rmai fldre menekl visigthok Fridighern s Ulfilas vezetse alatt a Dunhoz rkezvn, nem mehetnek t a folyn,

karjaikat a tlpart fel terjesztve, krik tbocsttatsukat. rmaiak csolnakot kldenek hozzjok, melyben Ulfilas s

nhny elkel gth a rmai oldalra eveznek. rmai fnkk az Antiochiban mulat csszrhoz kldik ket, hova azonban
csak rmai hajkon mehetnek. Valens rmai hajcsajpaiot rendel ki a kvnsgra arinusokk lett s oltalmba fogadott gthok tszlltsra, kiket honuk dhs ellensge, egy
utlatos s

vrengz

faj

ldzbe
;

vett. ^)

Keletrl jve nem

rtenek a vzen val mozgshoz legfeljebb vjt fatrzsekre vagy talpakra bizzk magokat, de melyeket csak a benlakk minti utn faragnak. Mikor a gthok utn Balamir csapatjai a Dunhoz rkeznek, is megdbbenve llapodnak meg a rengeteg folyam eltt, s nlklzvn a vzi jrmveket egyideig nem hborgatjk a tlparti rmai birodalmat, hanem

hn

folytatjk tmadsaikat az innens oldali barbrok ellen. De pr vvel ksbb, 441. tjn, mikor mr Attila ll a dunai hnbirodalom ln, lngba bortjk Moesit, rohammal veszik 1)6 Singidunumot, tkelnek a Szvn s elfoglaljk Sirmiumot, Fannonia fvrost, s ezzel Thrczinak fordulva, Nissig s Sofiig kalandoznak, bebarangoljk Thesslit a Thermopylig, de mindentt csak lovasokkal harczolnak, hajkat hadi czlokra ekkor'g mg sehol ignybe nem vesznek. Priscus rdekes tlersbl legfljebb annyit tudunk meg, hogy a Duna jobb partjn hn rvszek tanyztak egyetlen faderkhl vjt ladikokkal, melyek a hn hadsereg tszlltsra voltak

sznva

^).

A
ban

leteleplt

451. v jelzi azon hatrvonalat, melyen tl az Eurphn had vzi eszkzket is kezd hdtsi tjain, vilg-

1) Nem tartok tle, hogy Grtli Jakabfi Szilrd, a Nao-y Morvaorszg s a magyarok czm mnek szerzje, ki a magyarokat tengereken s nagy folykon kltzteti ki shaza jkbl, az lltsommal ellenkezrl gyzhetn meg a tnds vilgot. -) Ammianus Marcellimix, XXXI. 4. Transfretabantur in dies et noctes navibus ratibusqne (t. i. a rmaiak hajin), et cavath arhorum

alveis,

agminatim impositi.
")

Exi-. Lfffat. 41. 1. nj('

ligno

i-oiisl.avli/iiis,

nos barb.ari portitores in scoijlns unh-o qnas arboribns sectis et caviilis ad(u:iant, exoei)erunt.

ni'iMAt

Ks >'Kr\MHiiii.AsKiiiir iia.h'hiadak a Drrxx,

21

hdsPSiuU))!. f Ekkor trtnt ugyatiis, hogy Attila a uyugoti rmai birodalomra vetvn szemeit, seregeit a Rajna fel indtotta. Eurpa Xerxes ta nem ltott ennyi ismert s ismeretlen nemzeteket egy tmegben, melyben a

hafdhiia met/ersfst'ri-

liarczosok

szma 500,0U0-re ment. Mrczius havban mr a

forrsainl llott Attila, a Schwarzvvald rengetegeiben, hol a Galliba tkelshez minden szksges anyagot feltall.

Duna

A
gal

hereyni

serdkben ekkor csmunkkkal

kdrsgllt

foglalkoz burgundiak laktak. Attila hajfjyrat Icfjott felhasznlja ezen mestereket hadi hajk ptsre.

bkkk mond Thierry ezrenknt hogy durva brkkk alaktva, a Rajna kt partjt hajhidakkal kssk ssze. ^) E^ volt a hunok els hajff l/ra, melynek ksztmnyeit csak a Rajnn hasznlta Attila.
zados
tlgyek
s
hull<,ak a fejsze alatt,

sz-

Schwarczwaldtl hegyen-vlgyn j messzire hzdik Rajna vizig. Ide kellett a hereyni gyrtmnyokat tszlltani. Attila nem ismer akadlyolcat. Az elksztett hajkat szekereken s gurul szlfkon viteti odbb rendelnagy barbr ]uintha ismern a classicai kor tetsi helykre. hasonl pldit Xerxes, Hannibl s Oetavianus szintn megksrlek a szrazfldi thajzst, s sikereik Attila utn a ksbbi szzadokban is szmos utnzsra talltak. -) Sajtsaz t a

1)

Attila^ fiai s utdai

trtnelme.

Sidonis

Apollinaris iitu,

Paiiegyr. Aviti. 325. v.)


-) 793-ban Nagy-Kroly is szrazon viteti t hajit Saalfeldlil Frankfurtba. Az Annales Guelferbytani* czm vknyvben olvassuk vKarolus resedit Reganespuruc inde transmisit scara sua ubi necesse fit post hec egrediens uavigio pervenit in 8ualafeld ad fossatuni jnagnum liieme incboante cum illis navihus et per terram tractis et per iumina venit ad Franchonofurt et ibi hiemavit. (Pertz : Monum. Germ. Tom. I. iiag. 45.) s ismt 797-ben Karolas rex iteruni in Saxonia cum naves magnas per lerra tractas et per aquas, et in ipsas fecit castelluni, et constrinxit saxones nimis. (. o.) A metzi vknyvek tansga szerint, a normannok Parist ostromolvn, ktezer lpsnyire szrazon viszik t hajikat a Szajnra. {Bouquetnl, VIII. 69. 1.) De mr Herodot lltja, hogy a thrcziai fldszoros tmetszse csak perzsa dicsekeds mert Xerxes minden nehzsg nlkl vitet t az Isthmuson hajrajt. (VII. 24.) A sprtaiak a peloponnesi hborban 60 hajt szlltanak szrazon, a leukdiai fldszoroson keresztl, Pylosba. {Thucydides, IV. 8.) Hannibl a tarentiaknak ajnlatot tesz, hogy hajraj nlkl is kiktt szerez nekik, ha hajikat szekerekre rakva szrazfldn vitetik odbb. (Polybius, VIII.) Dio Cassiiis beszli, hogy Oetavianus az hajit egy zboi a nikopolisi fldszoroson kei'esztl szrazon szllttat az ambrcziai tengerblbe, mssz()r meg a ]ieloponnesi fldszoroson a tengerre. (L. L. s LI.) Ksbb a X. szzadban Niktsz patrcius kelettl nyugatra vitorlzvn hajrajval, azt a tbbszr emltett peloponnesi szoros szrazfldjn vitet keresztl, s aztn megverte vele Methone s Pylos mellett a krtai seregeket. Ugyanezt teszik a kereszteshadak is, midn Nicaea ostromnl Kiosbl, az askniai tengerbl mellett, hrom rnyi
:

22
gos,

P.iOIAI

s NKPVNlxir.LSKOlfl IIA Ji'iHADAK A lil\\,

Logy egy ktfbcu som

tallliutiii

uyomt

tiuuuk, liogy

Attila

rettent hadjrata alkalmval a Loiren is, mely folyt pedig a chalonsi tkzet eltt a liu sereg ltalnos egyeslsi helyv tette, vagy a Vesle vizn, melyet szintn helevont hadi terveihe, vagy a Szajnn, vagy ms galliai folyn hasonl vzi hadi kszleteket tett volna. Mg a 452. vi itliai hadjratnl sem tapasztaljuk, hogy valahol, noha sok vizn megfordult s a vrvvs mestersgben is tbhszr megprlx'ilkegyetlenl feldlt Aquilja kozott, hajkat hasznlt volna. ellen szintn csak a vvs rendes eszkzeit: fut rkokat, ostromkosarakat, hgcskat s alagrkokat vett ignyhe. Pedig Aquilja akkor jeles rmai kikt s a kalzsg elnyomsra rendelt llomsi helye volt egy rmai hajhadnak. ^) Nem mulasztom el mellesleg flemlteni itt, hogy a tizenegyezer szz phantastikus legendja is krlbell ebben az idben szerepel. Diognetus britt kirlynak lenya Oi'solya tizenegy jl flszerelt hrom evezs hajt rendel ki, hogy azokon vilg minden rszbl tizenegyiimba bcst jrni menjen. szent hajkzs a ezer szzet gyjt maga mell a hajkra. Rajnn trtnik Kln fel. Itt hrl veszik, hogy Attila hunjai a nyugoti tartomnyok ellen trekszenek. De ez nem hborgatja a jmbor szzeket, s leeveznek a festi Rajnn egsz Bzelig, s onnan gyalog zarndokolnak az rkvrosba. Visszajvet egy soha nem ltezett ppa, Cyriacus, ksri el ket. Klnbe rkeznek s rmlve tapasztaljk, hogy Attila a vrost mr ostromzr al fogta. Attila kardra hnyatja a szzeket, hajikat i)edig elszedefi flk. ^) E mesebeszdnek, melynl klmben nagyobb esztelensgeket is olvashatni a nmet krniksoknl, legfljebb csak az lehet trtnelmi alapja, hogy idszmtsunk els szzadaiban a Rajnn is hadi hajk kzlekedtek, s hogy Attila Klnben zskmnyul ejthetett nhny ilyen hajt, melyek hadi vllalatainl hasznra voltak.

zen

tvjlsgva szrazon szlltjk t hajikat a nicaeai tra. {]ViUceu


d.

Gescli.

szzad els felben a velenczeiek is knytelenek liajrajukkal szrazon menni t az Etscli folybl a Gardatba. Ugyanezt teszi II. Mobamed szultn a Bosporuson, Konstantinpolynak 1453. vi utols ostroma alkalmval. (Hammer: Gescb. d. Osmaniscb. Eeichs. II. 23. 1.) ') Thievry szerint a rmai hajhad nem szerepelt Aquilja ostrokrdi 452-ben Elveszett-e mr mnl. Hov lett ezen hajhad akkor a rmai er minden nap nveked sztbomlsval, vagy ellenkezleg a csszr hvta vissza, hogy a ravennai hajhadhoz csatolja s a csnem tudjuk. {Attila trtnelme. szri lakot annl biztosabban fedezze ?

Kreuzzge.

I.

147.

1.)

A XV.

'?

I. r.

176.

1.)
:

-) Lsd CijHacus ppa s a kezsemet Kath. Kzlny. 1868. vf.

th^enegijezer oysohjaszib:

czm

rte-

UA.lnHAi.AK KMAI KS NKrVXl.nKl.SKuKI

lUNAN.

93

vcudgni) rkczett a, r.nai Attila halla utn szinus KmnaL ^rd^mk a gepidk birodalomba, megannyi ellensge Tisza skjt es a szetoi Hunnia kirlya foglalta el 453-ban a Pannoniban, Sirmiumto egsz vben Attila szkvrost. s szllsokat s bn- okaA hataaz osztrogAthok foglaltak Duna Dalmczit s Noricumot szabfa^. iv Fels-Moesit, egszen Itlia hatai^ kzt pa'-tjn a Nori- s Juli- Alpok a kerlk rugk es svevek

sSg
Xb

izleinaztlan germn nemzetek: es a Duna kzelben, Carsus er e zkedtek. Als-Moesiba m^ Felso-MoeDoSorum krl, alnok telepedtek. Jttek siba s Pannoniba: sarmatk, a ke cti a Dunaia .f^^tkti 499-re kvetkezett tlen megrkezett

^^^^'l}^
is.

rl

lunno-yendo-lDolgrok szvetkezett serege


,f

nem rtenek d..Uft ezen sszes harhrok tmlkn kelnek I'^/^o... Lovaik farkra kttt
vaa-v a tli

^ /"-"^^^ ^""f avi.^h^^rc.-ta^D--:


mikoi
vizi

"

vszakot vlaszt k berolianasaikra

hinyban knnyen oljon^ Ilyenkor J gyalogsgukat a befagyott kze vo tak is jeg Dunn llomsoz rmai hajhadak i ^-odabm szvetsgeis, kik a ek^dve. Mg az rul gepidk konstan n.g vi brt is vettek ^

Sivek

tszllitliatik tarszekereiket,

Zlgukat

seinek czimt bitoroltk, st hanem romai liajokon teljetinpolyi udvartl, nem tulajdon, egyc keleti szolglatot. ltalban vve s tik a vzi katonai ].edig vzi hadeszkzket. Mikor sem ifit ma^inrc romai mindig tallkoznak gynevezett lyenekr szksge\an, bajban rmai hajokkal, dere,,szvetsgesek s vendgek, kik a yAvnk. hikkel ^a,9:Y ladikokkal kezkve maradt rnk egy Az 558-559. vekbl rdekes emlke Zabergn hn kir y vezersaitszer tengeri csatnak, melyet alattok -olgab szlav^^^^^^^ s az ; alatt a kutrigur hunok ^ Justmian bolgrok vvtak az elregedett_ ^^^^^^J^^^' ^h^f hos akko a Chersonesust sathrcziai Chersonesus ^latt melye^^ a vdelmez egy jelentkeny castrumh.d^ Germanus tolda belflddel egybekt szk csszr a thrcziai flszigetet minden ei^kntrigurok so OS meredek partjn pttetett. siker eln maradt az irdt rohammal bevegyk, tengeren megkerlni a j. at Elhatrozzk teht magokat -^gtam.dm. /a6e,,au lirl s htirl egyszerre

ImJ Zp
^

kXe,lgy
falait

hogy aUU ssze a temrdeh ndat s ft ^^ordat legersebb ndszlakat kiva d4 jrmveket csinStasson. ktteti ssze, oga vn, ktelekkel kasokk ^^'yf^l^^^,^ keresztfval k' P^^olUt vgcscson s kzpen hrom kt ilyen eaybe. Hrom vagy ngy ^^b^\^^^:\^!^talpat kpezett, melyen ngy t^^t l go.! fel volt ^ ment ssze, s mmt a hajo oria, keskenyebbre

Mol^

-f-^f^'}"^,^^^

24

KirXl s

NPV XDORr.SKORi

HA.Ti'iHADAK A

DUNX.

btve, lioy ;i vizet jol)ljau hastsa. Kt oldalhoz kt evez volt kapcsolva, htuljn pedig egy lapt szolglt kormnyul. ndszlak kzei gondosan be voltak tmve gya]ijuval s kkval, hogy a vz beszivrgsa meg legyen akadlyozva. Ilyenek voltak a hunok ltal feltallt hadihajlc ! Mintegy szztven ilyen haj kszlt el rvid id alatt. Aztn levontattk a mlasi blbe a flsziget nyugoti oldalra, hol vzre bocstottk s hatszz fegyveressel megraktk. Abban volt bizalmuk, hogy a vrat zaj nlkl megkerlhetik, s annak vdit lomban vagy henylve meglepik. De Germauus jkor a Hellespontusszreveszi a cselt. Mg a ndhajk kszltek, bl elhozatta a rmai glykat s a part s vr kztti blben hunok hajhada az evezk nagy erkdsre csak elrejt. a tenger hullmai szinte jtlassan, ttovzva haladhatott szottak a knny kosarakkal. Mikor az bl irnyba rtek, a

rmai glyk egyszerre minden oldalrl rajtok tttek. Az els sszecsaps oly ers volt, hogy a hunok egy rsze rgtn a tengerbe fordult. Egy sem llhatott meg kzlk llin oly ersen, hogy fegyvert hasznlhatta volna. A glyk mozg tornyok gyannt jrtak-keltek a talpak kzt, s azokat rohamukkal felforgattk s elslyesztettk. Zabergnnak nem maradt egyb htra, mint visszaindulni a megmaradt seregvel a

Duna

fel. ^)

balpartjra

ksbb ktszzezer vrklin nyomult a Duna onnan a rmai birodalom belsejbe. Khnjokat, a kirl itt megemlkezni akarok, Bajn-nk neveztk. bn birodalom megalaptja. Mlt utda a vilgmsodik rendt Attilnak Bajn Sirmium birtoka utn vgyott, s si
Kt
vvel
s
!

rk gyannt kvetei azt vissza a rmaiaktl. Egy alkalommal megkereste a singidunumi rmai parancsnokot, kivel j egyetrtsben lt, kldene neki csmestereket, hogy meleg frdt pttessen magnak. Krse teljestve ln. De a mint az csok megrkeztek, Bajn legott hidat akart velk veretni a Dunn. Azonban ez hosszas nehz munka volt, mely a rmaiaknak nem lehetett inykre s melyet a dunai hajhadukkal knnyen meggtolhattak. Ez a gondolat megdbbent Bajut. Eszbe futott, hogy neki is nagy szilksge van a Dunn sajt hajhadra ! Lefoglaltatta teht hunjai ltal mindazon nagy

rmai hajkat, melyekhez Fels-Pannoniban hozzfrhetett, brmily alakak voltak is a,zok. Ezeket aztn a visszatartott rmai csok ltal kiszlesbbttet, magasabbra emeltet, va.gy megnyjtat, a mint a szksg magval hozta. Szval valsgos hadi hajkat kszttetett magnak. A rmai csok e mun')

Ayathias

Hist. V. k. 1(57.

1.

Utna:

Thierrj, id.

iii.

141.

1.

IMjrAI KS

NEPVANDnULASKolU H A.ToII AD AK

IIT'NAX.

25

eijij darva s i;/cii rossz ffszercle.ii hm hnjhad lluil e/Jj. Bajn rmai foijlijokaf rahszolgkaf rendelt ki. akttokul^ hoijij a hun evezsket a hajk kezelsre betantsk. Mikor ez meg-

kajbl

volt,

leszlltat

lattal,

hajhadt Singidunumig, azzal a parancso hogy hatoljon fel a Szva torkolatba Singiduimm s

kz. Az alatt maga szrazon hadsereget vezetett a sirraiumi flszigetre. Mikor a hn hajsereg rendeltetsi helyre rkezett, Bajn a Szva mellett, Sirmiummal szemben, kt hnsereg egybetallmr ers tborban llomsozott. de mg kozsa megdbbent esemny volt Pannoniban

Sirmium

nagyobb lett a zavar, mikor meglepetve lttk, hogy Bajn ugyanazon rmai munksokicai, kik hajit tidomtottk, hidat kezd veretni a Szvn. A siugidunumi kormnyz, ki ezen eg^ tjk katoaai felgyelje volt, krdre vonta ugyan Bajnt, de azzal mentegetztt, hogy a hidat a rm'aiak rdekben ksztteti, mert gyorsan akarja csapatait a Moesit s Pannonit dl szlovnek ellen vezetni. A mi tovbb trtnt, ltalnosan ismeretes. E hn hajhad s a szvai hd trtnethez szvdik Bajn istentelen eskjnek s Sirmium elfoglalsnak emlke. A hn hajhad tovbbi sorsa azonban ismeretlen. Bajn alkalmasint jl felhasznlta azt ksbbi hadjratainl. rizetre szolglhatott az, midn a szlvokou, bolgrokon s a hunok maradvnyain uralkodva, fejedelmi tanyjt a Duna s Tiszti kzti skon felttte, mikor Singidunumot ostroml s Viminaciumot erszakkal elfoglalta, mikor Als-Moesin t a Feketetenger mellkre csapott, vagy mikor Dalmczit s Thrczit tzzel-vassal pusztt, s aztn Priscust Vimiuaciumban ostrom al fogta. Tny, hogy Bajn utdnak is ers hajhada volt a Dunn, melylyel seregeit 016-ban Konstantinpoly al vezette, s aztn 62h'-ban szvetkezve Heraklias ellen Khosroessel^ a perzsk kirlyval, a keleti blrodalovi megalztatst jbl megkisrlette. hn-avar hajhad ekkor a Barbysus torkolatnl foglalt llst, szemben a kt s hrom sorevezs rmai glykkal, melyek a kiktt krnyeztk. hn-avarok e tengeri hadjrata hajhaduknak tukrettelvel vgzdtt. Vaunak irk, kik lltjk, hogy ezen hajrajt a megigzott szlvok elhitettk, a Dunn leszlltottk, a Barbysus vizben riztk s kezelsvel is meg voltak bzva. Krlbell egy szzaddal ksbb, 717-ben, a saraceuok jelentek meg roppant sereggel s nagy hajhaddal, elbb a szntelen gytrelmek kzt remeg Konstantinpoly falai alatt, majd aztn a Dunn, a bolgr npek ellen. Azonban a bolgrok mind szrazon, mind vizn derekasan ellenllottak mggtmadiknak s legyzvn ket, knyszertk hajikon keresni

2H

UMAI KS NKl'VANUOlLASKOlil

II

A.Ii

IIIADAK A IH'XAN.

jttek

menedket. Futva siettek vissza a Feketetengerre, a liouuau de egy hirtelen tmadt frgeteg megronglvn s elmeritvu hajikat, tkzben tnkre tette ket. ^) Mg egy dunai hajhadat kell emltenem Nagy Kroly frank kirly s Tudun avar khn idejbl, mely a msodik eurpai hm birodalom viszontagsgos trtnetnek zrjelenetei kzt fordul el. frankok hajhada az, mely csak hdtani jtt a roskadoz Hunnia dunai tjaira. gall-frank birodalomban a Merovingek helybe Kis Pi])iu lpett. Trnjt 768-bau fia Nagy Kroly rklte. Nagy Krolynak 791-ben hborja esett Tudunnal, a hn-avarok kirlyval. Kt vig kszlt e hborra Nagy Kroly. Hadmveleti alapjt a Fels-Dunra fektetvn, gy intzkedett, hogy itliai hadserege az Alpokon keresztlhatolva, a Drva s Szva vlgyein t oldalba foghassa az ellensget, mely ellen a Duna kt partjn a frank fseregnek kt hadteste fog mkdni. Na<ijj Kroly rengeteg hajhadat sztatott le a Dunn, mehj a bajor csapatokat s a tborozsi kszleteket szlUt. Feladata volt e hajhadnak a kt szrazt hadosztly mozgalmait figyelemmel ksrni, s szksg szerint egyiket vagy a msikat tmogatni. 2) Az avarok sem maradtak ttlenek. Fbb erejket a Duna jobbpartja hosszban egyestvn, nagy buzgalmat s sietsget fejtnek ki vdelmi rendszerk kijavtsban s tkletestsben. Helyrelltottk rhingjeiket s roppant mennyisg hajt gpekkel lttk el magokat. De hadihajik nincsenek mr ekkor ! konstantinpolyi veresg utn soha sem tudtk a hunok annyira sszeszedni erejket, hogy hajhadat llthattak volna. Nagy Kroly ellen is csak rhingjeikbl hadakoznak. Mikor Nagy Kroly 79 l-ben Bcs al rkezik, s dunai hajhadt az avarok megpillantjk, oly szrny ijedtsg fogja el ket, hogy Bcset a frankok kezben hagyva, nyjaikkal egytt a kzeli hegysgeket bort erdkbe vagy legkzelel)bi rhingjeik mg futnak. ^) dunntli Hunnia egsz a Vg vizig meghdolt Nagy Krolynak.
;

')

Johannis Ghronicon Venetum. (Pertz

Monuiii. Geriuau. Toni.


ci)in-

IX.

p. 11.)
")

Annales Laurishamenses ad annum 791. Bojoarii cuni


exercitu?,
qiii

ineatilms

navihus ilevehehantur, per Dannbium seeniitla aqua descendere jussit. (Pertz : Mouum. Germ. Toin. I. p. 34.) '0 Itaqiie avari cum ex iitraque ripa vidissent exercituin et classem per mdium fiivium venientein, tantus timor Deo faciente illos invasit, ut dimissis praesidiis munitionum, fugae latibula quaererent. {Atinalista Sax;h Pertz: Monum. Germ. Tom. VIII. p. 562.) Ugyanerrl szl Enliard fuldai vknyve Karolus propter multa inala et praedationes ac caedes, quas liimni exercueraut in populo Dei (t. i. a nmetek kzt !), provocatus, congregato exercitu in Baioaria iuxta Anisam fluvium, cum
:

KiiMAI

ICS

NKI'V.\XI)01l,ASKii|;i

llA.lnllAl>AK A DI'XAX.

27

De uemcsak
liarczba a Diiun,

hadi hajkit vezetett a nagy rejedelem vzi hanem 792-beu egy az o kornak polg-

rosultsgt meghalad csatornzsi terven is dolgozott, mely Ijizonyra szzadunknak sem vlnk szgyenre. Terve volt a
ivajnt a Dunval csatorna ltal egybektni, hogy megszakts nlkl szllthassa hajhadt a Rajna partjairl a Dunra, s onnan le a Tiszig, melyen tul a folytatand hadjratok frank kereskedelemnelc czlja, az avarok birodalma terjedt. is Jiagy hasznot grt e csatorna. A kik az e fle dolgokhoz azt tancsoltk a kirlynak, rtenek rja egy krniks,

hogy a liednitzet, mely a Majnba szakad s ez ltal Maiznl a Rajnval egyesl, meg az Almont (Altmhl), mely Regensburg fltt ismt a Dunba szakad, ksse ssze egy 6000 lps hossz csatornval, mely nagy hajkat is megbrna. ^) S csakugyan Nagy Kroly a csatornt 300 lb szlesre s oly mlyre tervezte, hogy vize a hajhad megbrsra is elegend maga legyen. Az satsokat, melyeket katonk vgeztek, szemlyesen felgyelte. Mr harmadrsze kszen is volt a nagy mnek, midn szokottnl bvebb szi eszs radsokkal bortotta el a klnben is nedves termszet vidket, s a csatornt is teljesen megronglta. Kroly knytelen volt kitrni a termszeti akadlyok nehzsgei s az e miatt tmadt zgoldsok ell nem folytatta tbb flben hagyott mvt. -) Ismerve a kemny kzdelmeket, melyeknek rn Nagy Kroly s fia Pipin 790 805. vekben az avarok fenssgt
;

innni populo suo, ieiuniis et obsecratiouibus ti'iduo celebratis, exerci(,um dividit. Ipse cum franci.s, alamaimis et Baioariis ex australi X)arte Danubii per Cumniibei"g", saxonibus et thuringis cuni parte fraucoruin per littus septemtrioiiale pergentibus, frisonibus ver et qui nem ipsis deputati mmt aavali evectione per alveum euntibus, Pannoniam ingressus, hunnis perterritis et fugientibiii, omnes eorum regiones usque ad Rba tluviiun Chroferro et igne devastat. {Pertz : Monuni. Gerin. Tom. I. p. 350.) nicoit Moissiacense krlmnyesebb a hunok erdtniuyeire nzve Et exterruit e(is Doniinus in conspectu eius, ita ut nullus ei resistere auderet, sed ubiciimque aut fossatum, aut aliquam firmitatem sive in montibus aut \\i fiumhia (a folyk partjain), ant in silvis factnm habnerunt, statini ut ipse (Kroly) aut exercitus eius ibi advenit, continuo aut se tradiderunt, aut occisi snt, aut per fugm dilapsi. (Pertz: Monum. Germ. Tom. I. p. 299.) Hii hajhadnak teht ekkor semmi ni/oma.

')

U.

o.

Pota Saxo ad ann. 793


.
. . .

inductis ambos duni jungeret anines Gurgitibus, ])Osset pup2}es etferre natantes, In Rlienum de Danubio celer efliceretur, Et facilis cursus ratibu.s. (U. o.)
'-)
:

Ekkehard krnikja ekkpen rja le az esetet R,ege autem propter bellum cum Hunnis susceptum Regensburg sedente, persuasum est ei a quibusdam, posse percommode a Danubio in Rlienum navigari,

28

RiiMAI

F.S

SKPVANI><>RLSKOKl

II

AJ' iH ADAK

lUXAX.

uicgdntttk s a Lajta, Eba s Drva folykat is hatalmukba ejtek, el kell fogaduiink a fltevst, hogy e fontos vdvonalakat, a frauk terjeszkedsi trekvseknek ezen iilklzhetlen tmaszait, kell szm alkalmas rsgekkel erstettk meg, a mint azt Pipinrl hatrozottan lltjk Eegino s Eginhard vknyvei. Pipin az als Drvnl lltotta fel frank rcsapatait, flszerelve azokat termszetesen a vizi hadviselshez szksges hajkkal is. 824- -826. vekben dlrl a bolgrok hatoltak be a Szva s Drva kz. Az egykor Eginhard krnikja szerint hajikra szlv harczosokat rakvn, a Drvn lolfel eveztek s az ltalok elfoglalt tartomnyban a pannniai szlvok fl kormnyzkat lltanak. ^) Innentl fogva visszafel szmtva tszz esztend mlik el a harmadik s az els eurpai hnbirodalom megalaptsa kztt. De e roppant idkz mitsem vltoztatott a hunok hagyomnyos taktikjn, megszokott fegyverein vagy hadi flszerelsn. Mikor a nemzetsgek vllalkoz csapatai 884-ben j hon keressre indulnak si telepeikbl, a Kzp-Volga keleti vidkrl, ott mg ugyanazon hunokat ismerjk fel beunk, kikkel tszz vvel elbb a Kzp- Volga sk trsgein, az ural tvben, vagy a Don s Deneper laply ain tallkoztunk. Az Etil folyn is mg pogny szoks szerint, baschkir mdra fmlkn (super tulbou) sztatnak t, mint tette 374-ben vrostrom s a megszllsok Balamir, az els hunok fnke. mestersgrl fogalmuk sincs, ritkn is llapodnak meg erdtett helyeknl, hanem csak nyilt vrosokra rohannak. Ok is

csupa lovassg, mint flezer vvel elbb eleik. Fegyverzetk is ugyanaz: kard, vrt, j, kopja. Bmuland kvetkezetessge a nemzeti jellegnek, mely nmagtl s nkntesen semmi idegent nem vesz fel magba, hanem mindvgiglen csak nmaghoz marad hasonlnak Csodlatos izmossga a faji typusnak, melyet azonos s lland helyi krlmnyek kzt hossz idk
!

rpd magijarjainl csak az viharai sem vltoztatnak meg eurpai rintkezseknek, a knyszersgnek a kvetkezmni/e a
!

si

inter

esset

Radanciam et Altmouam flnvios eiusmodi fossa duceretur, iiiuie navium capax, quia lioruin fluviorum altr Dauubio, altr Rlieiio

luisceretur. Confestim rex cum oimii ecniiitatu suo ad lociim Imis operi a|itum venit, ac magna lionnniini multitudine congregata, totuiii autuiinii lenipus in lioc consumpsit. Dufta est itaque fossa iuter i)redictos fluvios diium millium passuum longitndine, terceiitorum pediiiu latitudine, sed fnistra nam propter iiiges pluvias et tei'ram, qiiae paliistris est iiaturaliter, opus qiiod fiebat stare uon potuit, sed quantiim terrae a fos!oribus interdiu egestuni fuerat. tantiim uoctibus huino iterum relabente subsidebat. (Pertz : Monum. Germ. Tom. VIII. p. 168.) ') V. . Fekete Zsigmond : Privina orszga. (Nemzet, 1884. vf,

483.

sz.)

f
K.m.vi S NKrvxuoRi.sKnKi
11

a.imh ALMv

.V

l.r^.v^.

9Q

szomszdsagabau, shazban, akozrok. bolgrok s bessenyk hasonl lovaglsbeli gyessg az azokival egyforma fegyTerek. M mint a IX. szazadban Eurpa s hasonl taktika uralkodtak. yizi jarniuM kzelebb vonulnak, flszerelik magokat klnelc ladikokkal tutajokkal es vekkel s eszkzkkel, hdkszletekkel, mindezen a folykon ctkelhessenek. De is hoo-y meglepetseknl rendes folszereekkor mg nem tartozn, a magyar sereg .ok teher azt magokkal, hogy csak h'llethnnl vatossghl viszik lshez ellensg ltal zavarba ne hozattassatmadsoknl az

v-i

felhasznlsa e^"kU^k beszerzse s hadi czlokra

Ku

az

hirtelen

nak.

Maurikios az o taktikjakkor is annvira megfelel, hogy gyannt lltja azt a grg hadsereg e^e. ban utnzand minta a nagg fobjamokon val atkegymond Gondoshjdni keU

Hanem

azrt e primitv flszerels a

maga nemben mar

ls

is, hogy helolok ladikokat nkr laqii h'csh'brbl kszlt tmlk csmalvy a7cO'.a ezt is jelenti) lehessen (talpat.' saikt. mert a folykon nyr ellensg hirtelen megtmadsakor a

szoksa ^erxnt m,g egy nak (plta) nerezi^, s a skythk pa dolga he Legyei veri, a msik deszkkkal rsz a hidat

azokrl, melyeket tnt gtekintetbl hldkszlrtelcrl^slm lehet

melyeidben az

idejn tszhatnak

fordulnak elu esetek, mint Bajn vagy Tudun korban, hogy a magyar elfordultak Attila, nem vitzkedik a Dunn vagy a tengeren;
,

a harczosok.

-)
,

A magyar vezrek korban is


harczban
ptette hajkon, de

sereo- vzi

uoyau sait

cSjan elemeivel, alkalmazni. . i-..^ toioMidn 568. tjn a keresztnysg ellensgnek a romai mozgalma jelentkezik s a keleti kknek els hbors fenyegetni a szerbek lelbirodalmat mind iobban kezdi vala magokat a gorog-romai ha.sznljkaz alkalmat s fggetlentik em aztn 888-ban Simon bolgr fejede birodalomtl. Mikor a hunokkal, kezet fogva Bvzanczot megtmadja, a szerbek grg-rmai csszrnak, ki a segtsgre sietnek IV. Len imnt Etelkzbe telepult bol-rok aldunai szomszdait, a csak bizers s vitz harczias npnek tartja, hogy ma'^yarokat oly
i
:

kiket

vzi

mgis a magyar hadaknak hadakozsnl sikerrel lehetett

meghdthatni tosan hiszi ltalok a bolgrokat Szklrosz nev hajhadnagyot kidi csszr Niktasz gazdag ajndkokkal ers qrq hajcsapattal az Al-Dunra ki Csrsz fnkkel a szovetvele s irnvn Arid el, megkti megersti dunai hajhadat es so-i szerzdst. Len legott hajhadvezrre bzza. Mikor aztn a Eiisztathiosz tengeri

'>)

Sahmon

Fercncz

magyar hadi tm-tnethez a vezrek kor277.


.
:

^'"
''f)Manr!J:io.

(^^.-herter kia.lsa)

Sala.,on,l,

id.

m.

72.

1.

30

KMA! KS NPVNDORLSKOR I H A.k'iIIADAK A DUNN.

kitr, rpdnak egyik fia a mai Galacz tjku gyfj hajkon a Duna jobb partjra kezdi tszlltani a magyar segdcsapatokat. De a bolgrok minden lehett elkvetnek, hogy a magyar sereg tkelst megakadlyozzk, st a partot, hol kiszllandk valnak, czlpkre fesztett ers ktelekkel magyarok hsiesen vdelmezik magokat grg zrjk el. hajikbl az ellenk tr bolgrok ellen. Ekkor a csszri dereglynek fkormnyosa, Barkalsz Mihly, pajzsot s kardot ragad, harmad magval partra szkik, sztvagdalja a kteleket s lelkeslt legnyeivel utat tr a hajkbl kiszll magyar gyorslovasoknak. ^) Azonban hen az j hazban, a honfoglals alkalmval sphol sem talljuk seinkH vzi harczban elfoglalva. Mindentt a pusztai npek egyszer fegyvereit s hadi eszkzeit hasznlva, lhton s sztatva, rveken kelnek t a vezrek szguldoz csapatjai. Tas, Szabolcs s Thtm seregei a l<U ri:en kelnek t a Tiszn, a Srvr nev fldvr is az ecsedi lp tjn hnyatik, majd a ^szeghalmi r(iven. ksrlik meg az tkelst. Szord, Kadocsa s, Huba szintn gzlkon mennek t az Ipolyon s Graramon, rpd pedig a grg rvnU kergeti t a Tiszn az ellensget. Mikor ksbb Kadocsa a dli vidkeket szguldozza be hadaival, hasonlkpen gzlko)i megy keresztl a Temes folyn. S mg ez a dli rszeken tirtuik, az orszg szivben rpd egy biztos tjrson vezeti t 6-Budnl csapatait a tls partra, elnevezvn ezentl az tjrst Meg}/er rvwk. csb s Vlek a b'ldi rvcn hatolnak keresztl a Tiszn, miutn csapataikat a Krsn, a szarvasi halomnl tszfatfk. 893-bau pedig, a Duna s Tisza kznek elfoglalsa utn, mikor a grgk birtokainak dlsra indul a magyar sereg, sajt tmlin szsza t BolgrPejrvrul a szles Dunt, s aztn Szfiig s Eilippopolyig mindentt nyeregben kalandozza be a vidket, beveszi Spalatto vrost, vgre meghdtja a Szva s Drva kzt is, a nlkl hogy szmtalan sszetkzseinl valahol hajharczot vvott volna. Midn a magyarok 900-ban az olaszorszgi vrosokra trnek s Yelenczt ostromoljk, legfeljebb csak a prdul ejtett nhny parti brkt viszik az tkzetbe, de a tmeg most is lhton s tmlkn nyomul a lagnk kz, hogy a

hbor

r>

dogo gyakorlott hajhada


Ilye7i s

ltal visszaveressk. ^)

hasonl vesztesgek vgre r knyszertik eleinket, hogy hadi flszerelsh't eurpai ignyek szerint^ egyelre le.galhh zsoldba szegdtetett vagy hatalommal eltulajdontott
J) Mei/nevt Ilermann : Gescliichte des Kvie<v.'<wesens Heeresverfassnnof dev sterreicliisclieu Monavchie. I. k. 109. 1.

niid

der

UoAAI KS XKl'VAN'lxiKI.ASKcilI

II

A.Ti ill

Al>

AK A DMXAX.

31

gy pldul Zsolt vezr fejedelemsge alatt 907-ben. midn Ensburg vrnl roppant nmet sereg gylt egybe a magyarok ellen, s a nmet hajhadat Sieghard berezeg vezet. 968-ban is, Taks vezr idejben,
hajseregtjei, kiegsztsk.

mikor Nikforosz grg csszr, a magyarok szvetsgese,


Pter bolgr fejedelem ellen Szvatoszlvot, a kievi orosz fejedelmet kldi, a ki 60,000 fegyverest indt a szvetsges magyar hadsereg ellen, s hajkon vitorlz elbb a Feketeteugerre, onnan pedig fel a Dunra." i) Tovbb 953 954-ben, mikor a magyarok, mint Ott kirly elleneinek szvetsgesei, rohantak be a fellzadt nmet birodalomba, s sokan kzttlk nmet hajkon szolgltak a polgrhbor rdekeinek Regensburg ostromnl. ^) Ktsgtelen, hogy azon roppant nvdelmi harczokban, melyeket seinknek jszak fell a Dunn leereszked

nmet ellensg feltartztatsra


vdsre
folytatniuk
kellett,

az elfoglalt

honnak meg-

valamint azon betseknl is, melyekkel a X. szzad hrom els vtizedben a keleti birodalmat sanyargattk, elbortva Threzit s egsz Konstantinj)oly al is eljutva, hajkat kellett haszvlniok s csapataikat alka.lmas hajsereggel szaportaniok.
t.ulajdon

Megengedem, hogy mindez mg nem flttelezi eleinknl a magyar hajsereget ; de msrszrl nem tartom elvi-

tzhatnak, hogy az eurpai taktikval val megismerkeds s a knyszert szksg nelklzhetlenn tettk a magyar hadaknl is a napirenden lv viziharczok szoksos eszkzeit s az ezen. harczoklan gyakorlott tnyezk alkedmazst. rpd s vezr-

utdainak seregben nagyszm zsoldos hadak szolgltak, a megigzott belfldi nemzetisgek kzl. fegyverrel ellenszeglt s fegyverrel meghdtott rgi lakosokat rabszolgasgra vetettk vezreink. Ezek kzl a derekabbakat katonai szolglatra alkalmaztk s klfldi hadjrataikra magokkal vittk, szolglatok s vitzsg fejben kiltsuk nylt ismt hol szabadokk lehetni. ^) hajzshoz jl rt grgkkel s

A
a

l)olgrokkal gyakran rintkeztek s

907-ig

Horvtorszg,
s a

Szva-Drvakz, a

Dunntl
')

Maros-

Temes

a magyarok. Tiszamellk, a vidkei mind mei voltak mr

mrkztek

Leonis Diaconi Histria, 63., 77 78. 11. Widuliind vknyvei. Jussum itaque occideutali porta erumpere eqiiites, qv^asi impetum in castra factiivos, alios naves ascendere et pei' flumen urbi contigimm, dum equestri proelio pngnaretnv, castra Moram facientibiis in erunipendo eqnitiarniatis df^serta iuvaderent. l)ns, classis ab nrbe longius elabitnr, exilientesqne de uavibns irrnnnt in eastra, otfendentesqiie arniatos dum trepidi fngae consnlunt, eircumfusi niidiqup caiMhintur. Alii naves ingredi nisi, tiinore percnlsi deviantes, flumiiiH de pluribns sn]jeressent. {Pcrtz : Moninn. Gerin. Tom. V. L. III.) ^) S'^ah Kdroh/ : A magyar vezrek kora, 413. 1.
-)

32

Ui'iMAI

KS NKl'VXDOILSKfilU IIA.HJlIADAK A DUXX.

mentn szmos hajsnp hikott. 91 4-ben rpdhoz szegdik a nmet dunai flotilluak vezre, Arnulf bajor berezeg is. 954-ig tbbszr megfordul a magyar sereg a frank s svb fldn, feldlja Lotharingit s knn kalandoz az Oczeuig, hol mindentt alkalma volt vizi hadeszkzket aunectluia. Azok az emberek t<lii, kik a hajzst gyakorlathi ismrrtk s letket s vagyonukat a vizek htn vdelmeztk, kenyerket a vzi kzlekeds eszkzeivel kerestk, ekkor mr magyar fenliatsg alatt voltak s knnyen szolgltathattk uraiknak hajs npsgben s vizi gyrtmnyokban azt az anyagot^ melynek seglyvel kelt t a magyar lovassg nagy folyamokon vagy a hullmz tenge'en, feltartztatvn jszakrl s (llroJ,, az invzik rendes orszgtjn, a hont veszlyeztet
hdtva, a hol pedig a vizek
ellensget.

rpd mindjrt a honfoglals els veiben a trzskfk kzt osztvn fel az orszgot, a haza vdelmnek fokhelyeit, <zek kzt azokat is, melyeket a vizek mentben tallt avagy jonnan megerstett, kzjavak gyannt tart fen. Az orszgijn tallt s a nemzethez imknt csatlakozott fajok nagyobb rsze az ilyen megerstett, rsgekkel benpestett vghelyek oltalmra rendeltetett. Szolglatuk djul brbirtok gyannt kaptk azt a fldet, melyen laktak s melyet vdelmeztek.^) Jzm rllomsok kzl azokat, melyek foh/k mellett lteztek, lehetetlen vizi jrmvek s a

krlmnyeknek megfelel korszer hadi

flszerel vnyek nlkl kpzelnnk.

Azonban ktfink cserben hagynnak minket, ha a jzan


sz kvetelte ezen termszetes fltevst legkisebb ziglen rszletezni s

okmnyosn

es levltri flfedezsek

knyvis tmogatni raegkisrlenk. nehezen fognak ma mr ilyen adatokat

napfnyre hozni. De azrt hiba s igazsgtalansg lenne a X. szzad magyarjaiban a mveltsg olyan mdfelett alantas fokn ll barbr hordt ltnunk, hogy Freisingeni Ottval mg azt a termszetes sztnt is elvitassuk tle, melylyel infentartsi letfeladatait felismerni tudta.
')

V.

Szah Kroly

magyar vezrek

kora. 149.

1.

II.

Kirlyi hajsnp.

Kirly-naszdosoi<. Dunai hajhadak rszvte

a magyar

nemzet

hadjrataiban
vszig.

Szent-Istvntl

mohcsi

Azon

vezrsarj adk 11.ik

hatvaiilirom esztendei id(")k()z. mely rpd utols Gznak s az finak Istviin.'ik uralko-

dst betilti, lnyeges fordiiljiontot k])ez ^Vfao-yarorszg trtnetben. Valdi llamlet csak most kezd haznkban ltrejnni.

nyugat l)efblysa al kerlnek nemcsak politikai

vrjobhgyok viszonyaink, de a nemzet si hadrendszere is. s zsoldosok hada rendszeresebb s llandbb szervezetet nyer: kirlyi seregg lesz, mely lnyegesen klnbzik az si nem-

Vele megsznik a nemzetsgfk rkl kormnyvrakat melyet sajt vrkerleteikben gyakoroltak. most maga a kirly veszi hatalma al s az ltala kinevezett comesek, ispnok ltal kormnyoztatja, kik vrkerleti feudzeti hadtl.

zi joga,

lis

npknek 1)ke idejn furai s biri, hborban kirlyi hadnak ktelessge brmely pillanatban

vezrei.

kszen

lenni a harczra, a kirly seregben tboroznia, a vgeket s vrakat vdenie. Ez kpezi hossz szzadokon t ferejt az kik benne szolglnak, hadi szolglaorszg honvdelmnek. taik djul rks brbirtokot s klnfle szemlyi jogokat

nyernek, sokan kzlk nemesi kitntetsben is rszeslnek, st az orszg fmltsgainak rangjra emeltetnek. E kirlyi had folytonos trkls s csaldi traditio tjn egszti ki magt. Brliad, zsoldos hadi np, tulajdonkpen telekkatonasg bre az ltala hasznlt rks brfld jvedelme. Formjra nzve hasonlt az lland hadsereghez, olyan idben mr, mikor Eurpban mg senki sem lmodozott lland hndse:

regrl.

^)

E kh'fi/i/i zsoldosokhoz
s dli folyam

fa rtozfak, nzetem szerint, az szaki


lak(>

menti vidkeken
frescli.
il.

azon hajs npek


n.

is,

meli/ek
T.

^)Mpynert:
k.
1

Krieo-swfiseiis

dev Hfierverfassnno-Pii.

ir,.

1.

DK.

SZENTKLKAV

.T.

A DliXAI

11

A.X'iUADAK T<KTNETK.

34
ott

KIRAI.YI IIAJiiSXEI'.

nemcsak a

vizi l^zl ledst s lereskedst tartottk fenn,

sajt rekkhen jszgok hirlali s leghivatottabb rei ^ bizonyra mindazon eszkzkkel is rendelkeztek, melyek ama korban az ellensges tmadsok meghistsra, szoksosak s szksgesek valnak. Oltalmaztk a kirlyi szkvrost s a hajzhat hatrfolyaniok mellett ltezett tbbi megerstett helyeket. Ispnjuk hvsra fegyvert ragadtak s hajikra szllva eltorlaszoltk a Duna trt kapujt, megakadlyoztk a szntelen forrongsban lev zsiai

mint a rvek

s klrdl ji

di'

rombol nprajok betrseit, vagy frksz figyelemmel kisrtk a nmet dunai haihadaknak mozdulatait. Az si h aj .st fi epeknek honvdelmi czlokra lland alkalmazst s nyugateunpai minta szerinti berendezst ktsgkvl ugyanazon els szent kirlyunknak kell tulajdontanunk, ki az egyeduralmi elv megszilrdtsa , a keresztnysg biztostsa s a. kirlyi hatalom emelse czljh'il cgif egszen j ha/ rend szernek vet meg alapjt haznkban. Tudva volt Istvn eltt, hogy a nmet csszroknak, kivlt a szszfejedelmi hznak trnrajutsa ta, Xagy Kroly vilgbirodalmnak megalaptsa volt trekvsk. melynek esetleg ]Magyarorszg is ldozatul eshetett volna, ha Istvn a hatalom egyb eszkzein kvl oly hadi llapotba nem helyezi az orszgot, mely a nmetek terjeszkedsi vgyait megakadlyozni kpes lehetett. II. Konrd alatt csakugyan annyira megzavarodtak a viszonyok, hogy Istvn knytelen volt a csszrellenes szvetsghez csatlakozni, utbb hborba is keveredni Konrddal. Mikor a csszr 1030-ban Magyarorszgba a Dunn ers ellentr s egsz Gyrig tzzel-vassal pusztt
:

csszr nem hatolhatott lejebb a folyn meg kellett elgednie a hatj-szlek puszttsval. ^) Valban alig lehet fltenni, hogy Istvn e hadjratnl el nem zrta volna a Dunt s ne hasznlt volna e czlra elegend hajhadat, mikor a nmet csszr a maga rszrl szintn nem heverllsiba
tall. 1)

akkoron mr elkel tekintlyben llott nmet dunai hajhadt. Azt az erszakos s kptelen magyarzatot, mintha a csszri sereg akkor, midn erejnek tetpontjn llott s egy vilgbirodalom alkotsrl lmodozott, csak a vizek s erdk miatt ne lett volna kpes elrehaladni, jzanul elfogadnunk nem lehet. Mikpen gondolhatnk tovbb, hogy a magyar sereg ama msik hadjratnl, melyet Istvn a bosnykok, szerbek s olhok ellen az Al-Dunn folytatott, nlktet ttlen az
Prajj : Aunal. Wi2}po in rebns Conradi Salici ad ann. 1030. ^Qnoiiiinns pnrro vastitateiii proferret.^MfO t-t silvis liroliibitns est. s isiiiAt Fluviis et silvis mmiitum recfiinm iiitrarf nf)ii valens.... 2) Horvth M. : Ma<yarins7.? t."iitii. I. k. 235 236. 11.
')
:

1.

."IK.

1.

'<

KIIAI.YI HA.TuSXlor.

35

lzbette volua az ott okvetlenl szksges vizi hadi flszerelmg pedig azon dli szlv npek ellenben, kiknl vnyeket,

a vizi hadakozs rg megszokott kznapi barczmd volt ? 1026. ta Istvn ndva'rbau tartzkodott Urseolo Ott velenczei berezegnek a kirly nvrtl szrmazott fia is, kit Istvn a kirlyi badseregnl (exercitui siio), valsznleg vizi badupnl,

i)

badnagygy nevezett

ki. -)
el,

Els

szent kirlyunk rendez

Szent-Istvn legendj-

nak s az azt megerst II. Andrs 1222-diki s 12.31-diki, szerint, a gy szintn IV. Bla 1267-diki leveleinek tansga kfrly vagy az orszg vitzszolginak (servientes regis vei regni)
polgri szabadsgt, igazait s ktelezettsgeit is. Vannak okleveleink, melyek a kirlyi vitzszolgknak nemessgt els kirlyunk idejben bizonytjk. Szent-Istvn I. knyvnek 4. czikkelyben a vitzeket s mileseket alattvalinak jelesebb rendi kz szmllja, st mg a nemesek eltt emlti. Szent-

Istvn fit inti, bogy a vitzek fltt barag s kevlysg nlkl, trelmesen s szelden uralkodjk, ket szolgasg al ne vesse, ne se szolgknak ne nevezze, s bogy azok neki vitzkedjenek,
szolgljanak. szerint a kirly vitzei, krtsrul-ivl a kinJyi zn.szln tdatf szohjl hajH )h'pek is, mr els kirlyunk alatt a kznpnl jelesebb s attl elvlasztott kln rendet alkottak, s

n.

rgi oklevelek szlsmdja szerint ((rai)ijszaha<ha(/i/al ltek.^)

szabadsgokra trtnik hivatkozsa ksbbi szzadokDunn l)an, kirlyaink azon kivltsgleveleiben, melyeket a vitzked bajos npk kitntetsre s megjutalmazsra

tst

nem tesznek ugyan a forrsok emlegy magyar dunai bajbadrl; minthifiij azonhau 1042-hen, az Aha ^^iini'^l aJaff vlsdt lathorhan, a- ma(/i/ar hajhad mr
efjszen

adtak. Istvn balla utn

hatrozottan emlttptlk

ali;/

lehet

kteJke nihil-,

h(/t/

az

az elz esrdenk hboriban is szerepelt. Ugyanis Aba brom rszre osztvn seregeit, egygyel a Drvn, a msik kettvel
Toldy F. az Uj Magy. ]Mzeuiubau (1860. decz. XII. fz. trans Danubium transgressi et sclaStephaiius et Geysla nec non et valachos, quos vos et bosnt^nses et servios seu rascianos polonns, sno l)avtim gethas, pavtinique trausilvanos appelant, us(ine ad adiecenmt iniperio. (Bergamoi Jakab.) Horvth M. a 15. Eudlichernl, 153. 1. 2) V!la S. Stepham. C. /kirlyi testrsgve'< vonatkoztatja a legenda e kittelt, a mi bizonyra
1)
:

397.

1.)

senmii alappal sem bir. ^) Szlemenirs Pl: A kirlyi vitzszolgk nemessgrl. (yl/Ciiaeiim, 1837. II. flv, 1112. sz.) V. . mg Kovarhich Mrton : I)isqniservientes sitio. an et qnid discriminis intert'uerit inter nobiles regni, reo-is et niilites nlim a.pmi Hungaros. Kolozsvr, 1814. 3*

3 fi

KIRI.VI

IIA.Ti'iSXr.

Duuu meut
;

szereiicstleu vgzete el.

magyarok

vziliada

akkor vagy teljesen tnkrettetett, vagy a nmetek kezre kerlt mert a hajhad vezre szs ltal knytelen a Moravn t menekiilui s gyetlensgert szemeinek kiszratsval Innhdik. Ez alkalommal roppant hajhadat szerelt fl Henrik i) Megveszi Haimburgot, s azzal trt he a Dunn az orszgha. Pozsonyt s a Vgnl s Garamnl visszavonulsra elpuszttja knyszerti Aht. Majd msodszor s harmadszor is az orszgha tr, elpuszttja a Duna jol)hpartjt s megveszi Gyrt is. 1051-hen j hborval tmadja meg I. Endre kirlyt, nagybtyjt Gebhard regensburgi pspkt egy hajhaddal, mely elesget is hoz magval, lesztatja a Dunn elbb Haimburg alapjul vlaszt, majd aztn al, melyet hadmunklatai
Pozsony,

st

egsz

Gyr

al. ^)

magyar hadakat Endre

kirly fivre Bla vezrl.

De

mivel sokkal gyengbb volt, mint a nmetek jl felkszlt hadserege, s azonkvl hajhaddal nem rendpJhezcit, arra tklte el magt, hogy inkbb csellel, mint fegyverrel fog a nmetekhbor rszleteilil a nmet hajhad kel szembeszllni. hajhad feladata a Henrik kijtszsa rdemel emltst. vezetse alatt tboroz szrazfldi sereggel lpst tartani Magyarorszg belseje fel s a tbornak idnknt lelmet szolgltatni. Gebhard minden nap futr ltal rtesti Henriket a hajraj holltrl. Bla kikmleli a csszri sereg tjt s elpuszttvn a Rba s Zala kzti vidket, hsgnek teszi ki a csszr knytelen a Duna fel hzdni, hogy nmeteket. hajival tallkozzk s elesget kapjon. Azonban ez nem sikeBla gyors lovassga szntelen krlrajongja a rl neki nmet tbort, s a nlkl, hogy az ellensggel sszetkznk, pspk megakadlyozza Henrik kzeledst a Dunhoz. nem tudja mire vlni a dolgot s hrnkt kld a kslelked csszrhoz, megtudand tle, hogy hol vrja be hajival. Azonban a hrnk a magyarok kezbe kerl s Gebhard levelvel egytt Bla el vitetik. Mikls gyri pspk elolvassa a levelet s tolmcsolja tartalmt. Bla most vlaszt irat a csszr nevben Gebhardnak. Panaszolja, hogy a nmet sereget slyos csapsok rtk s knytelen visszatrni a birodalomba, mirt

') Annales Sangallenses majores. E,ex (Henricus III.) Petrnni avito slio restituere ciipiens, ingentem classem summis virihus hislni'il,

atque

forttmam
=)

int,ravit. (Pertz

snnni, nt venisset et iter ill ingrediendi interclusum fnisset, liabit.o consilio Jongani circnitioncni ]jerHo-i(, et. ahsqii.e nar/lhus el pUiAinlris solo f!(|nHsfvi itinei'e reginiieni iutravif. (7V/7;; ; Mon. Gfvni. 'I'inii. XX. ]). ^M,".,)
. . . .

temptatnrus. iterum Pannoniam per Damihima Monuni. Germ. Tom. I. p. 84.) Annales AUahenses majores. Imperator ver ita clisposnit, iter ad Ungariam usfjue pevvavgio descendens per Danuhium
belli
:

KIAI.YI IIA.IiiSXKr

is

srgGseu

p;ir;incsolj;i
s

Ibfdtsa

meg
;

a pspknek, lio,<>'y :i li;i,j<')r;ijt rgtu iuduljou vele liegousLurgLa, hogy ott tallkoz-

hassanak. Gebhard a, levelet a csszrtl erednek gondolvn, visszatereli a hajrajt s a Garamig elhaladt szt fogad csszr vgre sok Duna-balparti sereget Nmetorszgba. hnyattats utn elri a Dunt de mr ksn rkezik, mert a hajhad s a balparti sereg ekkor messze tljrt a hatrokon. megbgyott nmet sereg egy hnapi nyomor utn kiszabadul vgre Magyarorszgbl, hogy a kvetkez 1052. vben sokkal nagyobb szmmal s mg tbb hajval trjen vissza. Ez azon hress lett nmet hajhad, melyet Pozsony alatt Zothmund megfrt s katonstl egytt a Duna fenekre slyesztett. ^) 1072-hei. jra faldlkozioik a iaa(///(ir hajhaddal Az Olhor&zgbau megteleplt besenyk felhasznlvn az alkalmat, midn Salamon kirly s btyjai az orszg kln vidkein harczolnak, s prtoltatva Dukasz Mihly grg csszr nndorfehrvri helytartjtl Niktsztl, t-t csaptak a Szvn s Drvn s ralwltk, puszttottk az orszg hatrait. Ezen ellensges hborgatsok megtorlsra nagy haddal jelent meg mint a kirly Gza s Lszl vezreivel Zalnkemn alatt. ezt a besenyk hrl vettk, tkeltek a Dunn s haza menekltek. Salamon teht a szvetsges grgk ellen fordt fegyvereinek lt s ostrom al fogta ffszkket Nndorfehrvrt. kirly nagy gondot fordtott a magyar hajknak minl nagyobb szm szaportsra mert elre lthat volt, hogy Niktsz, ki ers grg s bolgr hajhadat vont ssze a vr al, nem fogja elmulasztani meggtolni a magyarok tkelst a Dunn s a Szvn. s csakugyan, alig szllott hajkra a magyar had, a grgk s bolgrok gyors jrmveiken legott bekerteni s elfogni igyekeztek azt. Ennek kvetkeztben szrny vizi csata fejldtt ki a Duna kzepn. Az ellensg grg tzet szrt a magyarok hajira, hogy azokat megsemmistse. i9e r /yctf/yciro/.' haji okl-al ))a(///obb sz(mbau h'vn : a grg hajk a magyar jszok ltal nem sokra a Szvn tlra visszazettek s az tkels azontl akadlytalanul folytattathatott. mieink Szerbia fldjn megUapodtak s ostromolni kezdtk Nndorfehrvrt. ^)

Thurczi : Clivoii. ('. XLIII. Pray 1) Bonfia: Dec. 11. 2. k. ktelkedik az esemny igazsgn. Ann. 1. k. 56. 1. -) Tlmrezi szerint a kirly lembis ac celocibiis conveliendis uiaximam curam inipendit, quoniam lumen transmittenduni erat qui1>us coniparatis iiavalis primum puyna coorta est, igne utrinque certantibus, ad extremuni incensis navibus, liosteque nltra Savum fugato, uostri s ismt in Servia salvi et incolnnies constitere. Cliron. C. L. >G-raeci autem et bnlgari, navigautes in celocibus suis, per ingenia iinfflabant ignes sulphureos in nave,s Huntjarornm, et eas in ipsis aquis
:

38

KIRLYI HAJDSNEP.

n29-l)cu szeruncstlensg rte a iriagyar kirlyi hajIstvn a Byzanczba meueklt Almos berezeg miatt hborba keveredvu Comnen Juos grg csszrral, uagy sereggel s eivs hajhaddal ment a grgk ellen. Ez utbbi hasznos szolglatot tett neki Nndorfehrvr ostromnl, meg Zimony megerstsnl. De a csszr a Feketetengerrl kldtt lel hajhadat Istvn ellen, mely a minknl sokkal ersebb lvn, azt Horomvr alatt, egy dunai tkzetben, grg tzzel rszint felgyjt, rszint elmert vagy elz. Horom s Zimony elvesztek, s a Szermsg nagyobb rsze is az ellensg hatalIradat. II.

mba

kerlt.

Ezentl vtizedeken t hallgatssal mellzi a t()rtnclem magyaroknak ebben az idben, a a magyarok hajhadt. horomvri veszedelem ta, hajkszletk alkalmasint nem volt. Mikor a trnkvetel Borics 1146-bau Pozsony urv lesz s Gza kirly hadai a vros visszavtelre sietnek, nem talljuk a hajseregnek is ignybevtelt, noha e hadjrat slypontja

egszen a

Dunra

volt fektetve.

Ugyanakkor

ttt

Henrik

is

az orszgra Ausztria, Bajor- s Szszorszg sszes haderejvel. Az ellenfelek szrazfldn mrkznek egymssal, s Gza az

si magyar taktikt alkalmazza a nmetek ellen. Szkely s beseny jszokkal tmad s lltja meg a futamlkat, knny
lovasaival fogja oldalt a

nmet dandrokat s intzi rohansait De habr a magyar vitzsg ezttal is valamint ms alkalmakkor dsan aratta a dicssg borostynt; mg sem tagadhatni, hof/tj a hajhad nlkiilzi'se s a.
a

menekl

ellensg utn.

a nemzetnl' ntindi;/ j(il flszereU ellena kros kvetkz ine nyeh e(/esz sovozatt zditotfa az orsz;/ra. 1152-ben Mnuel elbb fenhatsgnak elismersre knyszertvn Blachin szerb fejedelmet, a hozz meneklt Boricsot hajhaddal Branizova al kldi, hogy ott a Dunn tkelve, a temesi tartomnyba trjn. Maga Mnuel szintn hajhad ksretben megy t a Szvn, hadainak msik rszvel elfoglalja Zimony t s kizskmnyolja a Szermsget. Mnuel dunai hadjratai egymsutn ismtldnek s megannyi bajt okoznak a kellkp nem fedezett haznak. 1155-ben Bazilius vezr, kinek tbort a trnkvetel Istvn magyar herczeg s a Grgorszgba emigrlt trsai is kvetik, a szntelen nyugtalankod Boricscsal megtmadja Magyarorszgot s a csszr kltsgn kn csapatokbl zsoldos hadat llt fel az Al-Dunn haznk ellen. 1156-ban sznlett bkt jn ktni
hi's-jidefh'ns';/;,

meJi/ljcl

se;/;/el li'cUe

vi<fskodnia,

incendebant. Victi snt aulein ignivomi oraeci ab Hiingaiis, ^Jive muJtiludinc navium, quibiis iiur.en operiierunt. (I)e irruptioue Bissenoruin.) Thurczi, Scliwandtnenil, I. r. 189. 1. V. . Horvth M. ; Magyarorsz. tn. I. k. 297. 1. s Szalan. T. k. 165 166. 11.

KIl.U.VI IlAJi'ifiXr.

39

Miluol G!t-'z;i kirlylyal, uiulyuek kros utbatstiit clig megkeserlte az orszg. 1161-l)eu Alexius Coutostepliauus megveszi hajhadval a vdtelen Horomot,az ezutn kvetkezett cvljeu pedig kicsikarja ajudkkpen a trnbitorl IV. Istvntl Zimonyt s a gazdag Szermsget. 1163-ban fit Audrouicust kldi CJontostephanus Magyarorszgba, ki egsz Ptervradig hatol fel hajival az res Dunn s hatalmba ejti a

Szermsgen kivl mg Bcs megyt


'IdsoJihi'il

is.

EIc/okI

hajlxid
tdinu-

h'jdi az orszj sajnos Jiesz/cfleisije ojiozfti

siirt (/r;/

az elhn^ldrhjnk vs trnkrt'tcll btor f'lh'p(^S('t, az ohj/archia hatal iiinul,' iivckeih'stf es a iiii ennd: termszetes foljjoinnija volt, a kirlt/ukhoz h
uia.'iy(ir

szl mzott balest'lyckct^

remlel- csiU/f/etef/si/t
pst/ite/,-

a,

tor'is

vdeJ mezesben.

haza fggetles(/nek s terriSzerencse, hogy az szaki

hatrokat, melyeken tl akkor vallsi eszmk foglalkoztattk az embereket, nem fenyeget mg komolyabb veszly, mint a milyen volt a zsarnok s zsarol keresztes hadaknak puszttsa. nmetek hajhadt egszen e keresztesek hasznltk most.

s VII. Lajos franczia kirly szzezerekre npet vezreltek Magyarorszgon keresztl a Dunn s a Duna partjain Slyma fel.^) Annyian valuak, rja a hadjratban rsztvett Ott freisingeni pspk, hogy a folyamok hajzsra, a rnasg a jrsra alig ltszottak elegendknek lenni. 2) A kszletlen inai/i/ar kirhj nem kpes a Dann llst foifialni ellenk, hanem knijtelen hzeh/ssel s '/azag ajndkokkal titnak eret^ztoii ket (Tr(/orsz(/ fel. szenvedett vesztesgek, a trn s haza veszedelme s a killott megalztatsok knyszertik elvgre az 1162-ben ismt kormnyra lpett III. Istvnt, hogy a harminczkt vvel ezeltt megsemmislt magyar hajhadat jra fl leszsze. hajk csakhamar el is kszltek, de gy ltszik kontr mesterek ltal csak kznsges teherhord dunai hajkbl lettek rgtnzve. Ezen hajrajjal megy a kirly a trnkvetel IV. Istvn s a grg had kizetsre, valamint az ellensg ltal elfoglalva tartott Szermsgnek s Bcs megynek felszabadtsra. Mnuel Gabras Mihlyt kld a grg s kn sereg ln a magyarok ellen. grg sereget szintn

III.

Konrd nmet

men

1)

Ollonis Frisi)i<jensis Gesta Friderici imperatoris, Lib.

1.

aliis

per
-)

Danubium
375.)

navigantibus, aliis

])er

terraiii

euntibns. {Per z

Tom. XX.
ut vX

U. o. sTantaiu auteni post se iiutitiidineiii traxit (Oonradus), flumina ad navigundum, camporuinque latit udb ad aiiibulanduni vix
videi'etur.
:

-ufficere

czm
per

krnikban
et
<i

Pannoniam

Ugyanez ll a ea8us Monaster. PetrischusensisK Perrexerimt igitur avinati, exercitus infinitus niniis, Bulgrim silvam, et copiosa navmm mnltiludine per

Danubium.

(6 7 4.

1.)

40
liajbid

KIRLYI HAJSNP.

tbort

a Dutiu. lEL Istvn Zimouy alatt ti fel Le hajsupcvel a grgk tmadst. Azoubau a magyar bajok igen szlesek s mozdulataikban e miatt nehzkesek voltak, s nem brtak elnyre vergdni a giJrg bajok fltt, st egy kzlk fel is gyjtatott a grgk ltal. ^) Sikerlt mgis a magyaroknak Zimonyt visszafoglalniok s a grgket rvid idre az orszgbl kivernik. Mnuel nem bagyta a kudarczot sokig bosszulatlanul. Haza trvn, roppant kszleteket tett a szenvedett veresg megtorlsra. Szvetkezett az oroszokkal, az Al-Dunn tanyz kn s beseny npekkel, Fridrik csszrral, a trk szultnnal s Velenczvel, mely utbbi a maga bajbadt is rendelkezsre bocstotta. Temrdek seregt 1164-ben nyron hozta be az orszgba, s mindenekeltt Zimony s a Szermsg visszafoglalsra xezet. EJcJ:or puszf/f d III. hfrihnuik ilmu'k^ de arnjjlfuj gjj''nfjp hajhada. Zimony, Nndorfehrvr s Branizova segedelmre, a Szermsg vdelmre nem megy egyhamar magyar hajhad. Az elfoglalt vrakban s tartomnyokban htrahagyott grgket 116.5-ben Dnes ndor vasas
kisri
s

ott

vrja

knny
III.

lovasai, jszai s parittysai szortjk ki.

Blnak egszben vve csndes lefolys kormnya alatt, minthogy Mnuel halla utn 1180-ban a Szermsg s az al-dunai erdtmnyek Dalmczival egytt nknt visszacsatlakoztak a magyar koronhoz, ogy ltalban nem parancsoltk a politikai krlmnyek a kltsges hajhad fellltst. A biznczi trnon ekkor Isacus Angelus lt, ki Bla kirlynak veje volt, s kivel Magyarorszg lland j viszonyt tartott fen. De azeltt is, mg az Andronicus Comnenus s a mg gyermek Alexius kztt a hatalmi zavarok folytak, Bla

nem volt utalva a hajhadra, hanem csak szrazfldi csapatokkal vett azokban rszt. Mindazonltal e(jij 118.9 ben kzbejtt rlf'tlen.jdcntlccrni dunai hajrajt juttatott Ma'jyarorszhj hirtolba. Ugyanis Fridrik csszr, engedve YIII. Gergely ppa srgetseinek, keresztes hbort intz a szent fldre s szintn Magyarorszgon keresztl vezeti csapatait. Elre kldi III. Blhoz kvett, Konrd mainczi rseket, hogy a kirlylyal az utak s hidak kijavtsa s az lelmi szerek ra irnt megllapodsra jjjn. Bla kszsggel felel meg a csszr kvnsgnak s szvesen dvzli kvetei ltal. Fridrik erre tlpi az orszg hatrt s 'ts haj.^r'rcjjc/ jelenik meg elbb Pozsonynl, majd Esztergom kiktjben. Jnius 4-n fnyes nneplylyel fogadja Bla a kirlyi szkvrosban, megven-

II.

') Cinnamui, L. V. Horvth M. Cap. H8.

p. lo'J.
:

N'uietas
1.

Cltoaiat. 84.

Turczy

J. k.

428.

KIKALVI IA.TdSXKP,

41

d.!;;cli korons vendgt magyar bsggel, st di-ga ajndkokkal is elhalmozza. A rendkvl szvlyes fogadtats annyira megnyeri a csszr szvt a kirlyi csaldnak, hogy nemcsak eljegyzi fia, Fridrik svb herczeg rszre Bla lenyt Constantia herczegnt, hanem a sok szvessget s az ajndkba kapott drgasgokat azzal viszonozza, hogy oda (jthxh'kozza

B/dnnJx az
hnl

e;/('f<z lu'iiipf

hajrajf,

iitcJi/f

('.s

ki'retef lf^j/ois/iioy-

Zmonytl szrazon folytat Fridrik palaestinai tjt. ^) Bla uralkodsnak vgs veiben tetemes pnzsszeget sznt e hajraj gyaraptsra s alkalmas flszeO is keresztes tra akart menni. De e szndka relsre. vgrehajtsban halla ltal meggtoltatvn, finak hagyta azt
Zitito))i/i(/

szWfnffa.

rksgl.

bortja.

kirlyi hajhadak tovbbi sorst j ideig ismt homly Valszn, hogy Imre kirly alatt 1201-ben s ismt 1203-l)an, Szerbia s Bolgrorszg meghdtsakor hasznos

szolglatot tett az a
vett rszt. 2)

magyar szrazi seregnek. II. Endre alatt pedig 1234-ben, az osztrk Frigyes ellen vezetett hadjratban
IV. Bla orszglsnak els veibl nincs arra adatunk, hogy az orszgnak hajhada is lett volna. De ha tekintetbe vesszk IV. Bla viszlyait az osztrk Frigyessel, kit hadaink 1237-ben egsz Bcsig ldznek, mg viszont a nmetek 1241ben a dunai rszeket, st mg Gyrt is elfoglaljk alig ktelkedhetnk abban, hogy a kt ellensges fl a vzi hadmkdst
:

nem hagyta

figyelmn kvl. Fltte rdekes lenne brnunk

az 1259-ik s 1266-ik vekbl IV. Blnak azt a lajstromt, melybe a hadi szolglatra kteles vrjobbgyokat sszeiratta. ^) i^zouban, noha e nagy kirlyunknak slyos gondok ltal zaklatott

kormnya az egyms utn rohamosan flmerlt mondhatatlan szerencstlensgek s zavarok tmkelegbl mg mindig nem bontakozott ki az utkor eltt egsz dicssgben s minden
rdemben annyi adatot azrt abbl az idbl is megmentett a sors szmunkra, hogy azok fonaln e jeles fejedelmnk honvdelmi intzkedseinek egyes kivlbb mozzanatait megismerhessk. Bla a kirlyi had tekintlyt s erejt, fleg a grg befolys alatt llott eldei ltal elpazarolt vrjavak s a hadi
:

szolglathoz kttt jszgok visszavtele s eredeti czljokra


Arnold. Lubeceiia, LeibI. 352. 1. Anontjiiius, Uvstisiusnl 213. Cliron. Hcriptor. Bvunsw. 11. 677. Avslr. Pertziil IX. -) Annales Ei'plwvdenses. Legalbb ezt sejteti e kittel iu quo coiiflictu strages maxima pngnatorum, atque in Danubio snbviersoruni l'acta est, rege (Ungavie) triumplmm obtinente. (Perlz, Tom.
')
:

Godofred. Colon. Frehenil.

iiitznl

XVI.

p. 30..)
')

Arjpddkovl j okmnijtr

VII. Ol. s Fejrnl: IV.

3,

336.

42

KJKAl.YI HA.rdSXKl

hogy mg a kisoblj iicuicsek, vrjbbgyok is szmos vitzzel szaportk a kirlyi sereget. Az orszgba teleplt idegenek a bevudurlsiikkor szerzdskpeu uyert kirlyi szemly- s birtokjogok fejbeu szintn a kirlyi sereghez szegdtettk vitzeiket. IV. Bla orszglata alatt veszik kezdetket a hadi czlokra, nevezetesen pedig a Duna erstsre sznt azon gazdag kirlyi adomnyok s szabadsgok, melyekben a Dunn fekv s hadilag fontos vrak, vrosok s azok furai, polgrai, de mindenekeltt az esztergomi rsekek rszeslnek. 1265-ben elviszi udvarnokait Keszi helybl, s a mai Ud vamokon teleptvn le ket, Koma-* romot s annak polgrait oly^ kivltsgokkal ajndkozza meg, minket az ltala ptett j-Pestnek (Buda) s polgrainak adott. 1277-ben Tams bn, Pozsony, Nyitra s Komrom grfja, a IV. Bltl uyert szabadsgot megerstvn, jlag kiveszi Komrom lakosait a vrparancsnok s az ottani curilis grf tlete all. ^) Esztergom vrt 1249-ben az esztergomi i-sekre ruhzza t Bla, s hogy az rsek azt szrazon s vizn kellen vdelmezhesse, gy tle, mint fejedelmi utdaitl is, terjedelmes uradalmakat nyer, melyek sokasga a XVI. szzadban mr hossz lajstromot tlt be. 1315-beu Komrom vra s vrosa is, az sszes szllsokkal, falvakkal s egyb jrulkokkal, szintn az esztergomi rsek birtokba megy t. Zsigmond kirly 1.388-ban pedig hozzadta mg jfalut, Baiothot, Genemarothyt az esztergomi s komromi, tovbb Rab, Csenke s Bery fldjt az esztergomi megykben. Ugyanilyen kegyelmekkel gazdagttattak Gyr, Pozsony, Buda s Pest, bizonyra leginkbb vizi hadi fontossguknl fogva. 1246-bau lptek be a kirlyi hadseregbe a jnosrendi vitzek. Nem olvadtak ugyan bele, de mint kirlyi sereg a magyar kirly Rembold nagymesterrel kirly szolglatba llottak. formlis szerzdsre lp, melynek erejnl fogva a rend adomnyul kapja nmi rszek kivtelvel a Szrnyi Bnsgot egsz az Aluta folyig, s Knorszgot az Alutn tl s Erdly tartomny jvedelmeinek fele a kirly, msik havasai alatt. fele a rend. Knorszg sszes jvedelmeit huszont esztendre a szerzet egyedl lvezi. Ezen kivl kap a szerzet a kirlytl
furdtsi ltal auiiyirti uvelte,

st

cir

1) Ugyanily vtelm szabadsgokat kap Komrom, mint ffontossg dunai erdtmny, 1307-ben Csak Mttl, 1331-ben I. Krolytl, 1388-ban Mritl, 1401-ben Zsigmondtl, 1446-ban Hunyadi Jnostl, 70-ben I. Mtystl, 1518-ban 1453-, 55-, 56-ban Kn Lszltl, 1465 1527-ben Zpolya Jnostl, 1538-ban I. Ferdinndtl, II. Lajostl, 1602-ben Eudol'tl, 1609-ben II. Mtystl, 1622-ben IL Ferdinndtl, 1651-ben III. Ferdinndtl, 1692 94-ben II. Lipttl, 1712 37-l)en III. Krolytl, vgre 1745-ben Mria Terzitl. (L. Fnyes Elek: Komrom

vrmegye ).

KIRLYI HAJiiSNKP.

43

Hromszkbou 5U ukuyi szutfldct, jiiudkba kapja Scardoua vrust s a Peczath uev praodiumot, vgre Voyla i) Eunyi ds javadalmazs fejbeu fldjt a Dima mellett, hoh/rok elleu ktelezik magokat a joannitk a pogcyok s a azok az fogi, ms eretnekek ellen csak akkor, ha legyvert ozg hatrait tlpnk. Tartozik a rend hadakozni a tatrok
ellen, s

vdelmezni a m'mdi'h ellen az szaki vgvrakat

is.

maayar korona
h(i}ule(/
(I.

jnosvitzekkel kttt ezen szerzdsnek legkzvetlea nebb czlja az Aluta s a Duna kzti orszgrsz biztostsa Ezen czlf csak gy rhette el a rend, rszre.

Dunn vtzvMehni eszkzl-ben

hinijt

nem szenvedett!

Voylt dalmcziai Scardona vrost, valamint a dunaparti maf/dt a ten;/en'n s a Dundn avval a kiktssel kapta, l>'>(///

minden szaks;jesekkd flszerelje. Ha nem maradt is fljealkata s a gyezve, de a dolog termszete, a trtnelmi szintr tlnk azt a fltevst, kor krlmnyei knyszerten kvetelik fordt moly szerint IV. Bla kirly, ki a tatrjrs utn arra gondoskodsnak egsz erlyt, hogy az orszgot ine;/feiedelmi
f'dcl s lehdleq
'a

joannitk a nagyterjedelm dsgazdag douatikkal, ha biztostva volt

Icijczlszevhh stratgiai kszlkekkel ellssa, oly vitz 'testlett csak az esetben halmozta el

hogy az orszg vdelme a rendre volt


fell,

dli

szaki

vgszlei,

melyeknek

rend rszrl kell oltalmat E fltevst nem ingathatja meg a krlmny, hogy nyerhetnek. emlkeinkaz adomnylevl lovas segtsget emleget, s hogy jnosvitzek harcznak a bktben jobbra nvoma veszett a lenked bolgrokkal, Ottokrral, 2) vagy a stjer hadakkal. Akr rszt vett a vitzrend ama hborkban, akr meghisulegyltalban tak az erejre s vitzsgre ptett tervek, s nehzsgek fordultak is el, melyek miatt Rembold brmi nagymester az Al-Dunn nem boldogulhatott: mindez mg nem zrja ki az szszer fltevst, hogy a rend akkor, vdelmt mikor az als s fels Duna stratgiai vonalainak volt terjedelmes jszgok fejben magra vllalta, birtokban flszerelseknek is, melyek nlkl a egyszersmind azon hadi
bzva, a

Duna vdelme

trljes lehetetlensg lett

volna.

Forrsaink hallgatsa mg

nem

bizonytk arra nzve,


;

Dissertatioues, 134. 1. Kato1) A kirlyi adoninylevl Praijnl : IV. l.k. 447.1.; nnl: Histor. crit. VI., 45. 1.: Fejrnl: Cod. Dipl. Pestunl teriedehnes kiv.matlian Themernl ; Monuaienta, I. 208. 1. A Hzruyi Bnsg s Szrny vrmegye trtnete, 1. k. 16 '23. 11. midon magval, -) Ottokr kirly egy terniete.s hajliidat is hozott folyami hajhaddal is l'>71-lien Magyarorszgra trt. Ktsgtelen, hogy mint IV. Bla, nem rendelkezett, melylvel szemben oly gondos fejedelem, lap. es hagvhat egszen resen a Dunt. (V. . Hornedc : 92., 104. Kurz: Oesterreich unter H. Albrecht dein Lahmen.)
;

44

KIRLYI HA.JOSN'EP.

liugy valamely dolog, luelyrul emltst

ucm

tesznek, egyltal-

Lau mmi

vagy valamely esemny, melyet elliallgatuak, egyltalban meg nem trtnt. Az idegen s fkp a nmet ktkben kznsgesen hallgatssal szokott mellztetni az, mi a magyar hadaknak kivl erejt, elnyt vagy dicssgt kpezte. Az ellensg nem szlt arrl, a mi neki nem tetszett. Nemzetnk trtnelmi mltjnak szmtalan mozzanatai fltt pedig szintn nmn vonult el a magyar krniksok jegyezget haza ezernyi sanyargattatsainak bors korszakszelleme. ban inkbb az rdekelte ket, a mi a fltkenyen rztt llamlt s nemzeti szabadsg megmentsre a szksges honvdelmi eszkzkbl mg hinyzott, sem mint az, a mivel az orszg mr gyis rendelkezett. Ilyenkor teht nem annyira a ktfk hallgatsa, hanem a trtnelmi tnyek s a fenforg krlmnyekbl levont kvetkeztets a mrvad. Hogy pldul V. Istvn, IV. Lszl, III. Endre s Rbert Kroly uralkodsa alatt aligha volt elegend hajrajunk a Dunn, azt e kirlyaink hadviselsnek sszes krlmnyei majdnem teljes bizonyossggal mutatjk. Klnben nem vezette volna Istvn 1272-ben szrazfldn a magyar sereget a hbres Szerbiba, vget vetend a hbornak, mely Uros fejedelem s fia s veje kzt tmadt volt. Rbert Kroly sem szorul vala osztrk Frigyesnek hajhadra, midn a dunai hadllsokat a hatalmas Csk Mt kezeibl kiragadja s 1315-ben Komromot s Visegrdot megveszi. Nem krt volna 13.34-ben Rbert siciliai kirlytl Szlavniba kldend hajkat Istvn bn szmra. ^) Szmos dlszlv hajsnpnk kn szolglt velenczei hajkon, vagy a siciliai marinn llott fegyverben s matrzkodott, ^) mglen 1349-ben Dusn Istvn szerb csszr tulajdon hajkat nem kszittete Velenczben. ^) Okiratos bizonytkunk van r, hogy hajs szemlyzetben, vagyis a vzi hadhoz megkvntat hajs legnysgben ekkor sem volt haznk szkben. Csak a hadi czlokra flszerelt igeu drga s kltsges hajanyagot, a tulajdonkpi hajrajt nlklzte, melyen az orszg folyamvidkein, a Dunn, vagy a tbbi nagyobb vizek rveiben lakott hajs kompnik, hajsltezett,

tolepek
I.

fegyverfoghat

erejt az

ellensg el vihette volna.

Kroly kirly idejbl, 1336. vi decz. 13-dikrl maradt fen egy okmny, mely a kirlyi hajsnpr-k, hojijddcpeh,
h((j()stdrsnsf/(>k

ekkori ltezst ktsgkivliv

teszi.

Gyrgy,

Wenzel : M-agy. diplomcziai emlkek az Anjou korbl. I. 323. 1. . o. I. k. 324. 1. II. 447. 1. 11. 45. 1. II. 75. 1. III. 130. 1. 3) U. o. 11. 349. 1. Veleuczben a szt. Mrk bazilikja melletti Yiartot szlavnok 2M>'tjiiak (Riva degli scbiavoni) nevezik mai napiglan
')

2)

is.

{Pesti/

Szz politikai

s ti-tneti levl.)

KIUAI.Yl IIA.TOSNKI'.

45

biula-kidvrosi hajs, sajt s trral uevbeu (suo et aliorum sociorum de eadem vice et nomine) a kirly szne el jrulvu. llt, hogy a buda-klvrosi hajsok azon ngy-hajuyi rvet (portum seii vadum), mely ajeni <'s a pesti hajsok rvei kzt a Dunn fekszik, Bla s Lszl kirlyoktl kaptk, s az nzost is ket illeti meg trvnyesen. S mgis ezen rvket a nyulszigeti apczk jeni hajsnpe, meg a pesti hajsok erszakkal elvetkirly vizsglatot rendelt a tk tlk s elfoglalva tartjk. peres gy megismersre, meghagyvn a budai hajsoknak, hogy iguyket az emltett rvre Bla s Lszl kirly ado-

mnyleveleivel bizonytsk. budai hajsok sokig, egsz 1336. vi kisasszony napja nyolczadig halasztgattk ignyeik beigazolst, a mikor is elvgre a per a kirly tlszke el kerilt vgeldnts vgett. nylszigeti apczk gyvde Lambert Pter prdiktor szerzetes volt, a budai hajs kompnit Ulrik s Mikls hajsbrk (nautarum iudices) kpviseltk. Minthogy kitnt, hogy a budai hajsok hamis ton szereztk meg Bla s Lszl kirlyok leveleit, st a krdses rv birtokba soha sem is lettek trvnyesen beiktatva a kirly elutastotta ket keresetkkel, bntetst is szab rajok hamis vdaskodsuk miatt, fentartja azonban rszkre a folyambeli szabad kereskedst, de ktelezi ket egyszersmind, hogy sajt hajikon ('s derei// i/ikrii^ {'ddi(/i szoks szerinf, a kivlyi szo/(/laf(daf te/jfsts'k. ')

Rbert Kroly idejben teht mr nem abban a kezdetmelyben az els kirlyaink alatt volt. A vrkerletek feudlis npbl, mely a Dunn s a tbbi nagyobb folykon hajzsi szolglatokat teljestett, kirlyi adomny- s oltalomlevelekkel felruhzott ^lajlstestMi'k lettek, melyeknek tulajdon birtokaik vannak s melyek most mr tulajdon autonmival brnak. Hajstelepek azok ugyan most is, mint voltak rgen, de mr jeles szabadsgokkal dicsekedhetnek. Csak egy dologban szolgk a hir/i/
leges llapotban talljuk a kirlyi vizi hadat,
:

vizi szolijlathaii !

S e tekintetben katonk, rof/'wa/o.s- vizi had, habr nem a mi mostani fogalmaink szerint. Hasonlk a

mongolok betrse utn IV. Bla kirlyunk ltal fellltott hatrszli rllkhoz (speculatores), kik szintgy, mint a vr')

sibnrbio in

eo tameii salvo, mondja a kirly quod ipsi naute df eorum navibus propriis et carinis per cursum aquaruni ....

supra et infra res et quevis mercimonia, lucrum seii ipsorum qne.stnm (A\m ipsis naiitis Pesthiensibus parcientes, et cum eisdem regalia iioslfo servicia modo consveto exercere debentes, semper liberam liabebnnt tle'erendi facnltatem etc. {Na<jy Inire : Anjoukori okmnyti". III. k. Hasonl uy foroott fen 137.5-beii ugyanazon iiylszi'M2 315. 11.) o-eti apczk s a budai prpost kzt, 138 l-ben pedig- a pesti hajsok rvnek iigyben itlt I. Lajos kirly. (Fejr : Clodex diploni. IX. 5., 57. s IX. 5. 474.)

46

KIRLYI HA.IOSXKr,

jobbgyok, fegyverszolglattal sszekttt koronajavakat lveztek s rnagyuknak engedelmeskedtek. Bke idejn eszkzlik a kzlekedst folyamainkon s szabad kereskedst znek hborban katonk. Hajikra, dereglyikre szllnak, fegyvert ragadnak, kzvettik a sereg lelmezst, kmszolglatokat teljestenek, kvetik a tbort a faltrgpekkel s az utcsapatokkal. Rbert Kroly alatt mindezt sajt jrmveikkel viszik vghez mert a kirlynak gyltszik nincsen tulajdon hajkszlete, br annak szksgt nagyon rzi, de bajn seg;

teni

nem

kpes.

szksges hajmennyisgnek beszerzse, de

magnak

a hajhadnak korszerbb szervezse is Nmjii Lajoi kirly dicsteljes uralkodsnak els veire maradt. 1364. tjn gy kezdtek az orszg krlmnyei alakulni, hogy egy ers dunai hajhadnak flksztse elodzhatlanl szksgess ln. Vilmos-

fle

Kird/i/i C(nistiffwl,-

tansga szerint Nmetorszgban

a Rajnn

mr rgen

trvnyileg volt a vzi

hader

killtsa s

flszerelse

hbor eslyeire szervezve, Rendeljk mondja a Coustitutio, hogy a Mosel s Basel kzt fekv vrosok

szz hadi hajt, a lejebb

naves bellicas

honestas et

tartozzanak killtani s mg nem volt. A vizi hadrl szl trvnyeink sokkal ksbbi idszakbl valk, holott a Regensburg s Bcs kiktiben szntelen rsen ll nmet hajhad, ppen a magyar kirlysg els hrom szzadban volt a legveszedelmesebb Magyarorszgra nzve. Dl fell is ppen Nagy Lajos kormnyra lptvel kezdi a stt vgzet hollszrnyait lebegtetni haznk fltt. A grg csszrsg ekkor mr teljesen meg volt rontva. Bolgrorszg elfoglalva, Rcz- s Bosnykorszg ad al vetve, Olhorszg s Herczegovina llsa megingatva. De a keleti csszrsg dledkeibl fiatal ervel, vilgrendt hatalommal emelkedik ki egy szrny ris, a rettent ozmn birodalom, melynek hdtsi trekvsei Magyarorszg fel irnyulnak, miutn annak mellktartomnyaival hatalmt mr reztette. Az eurpai fejedelmek, fleg a szomszdok, ersen kezdenek fegyverkezni s alkalmas stratgiai llsokat foglalni. Lajos legelbb is az Al-Duna vdrendszernek megerstsre vet tekintett. Megjtja a magyar koronnak jogait Bolgrorszgra, hogy ott lbait megvetvn, tjba lphessen a hdol^) Wilhelmi reyis constitutiones, Ao. 1254. Ugyanott olvassuk tovbb Item voluriiiis, ut civitates omnes attraliant et adducant ad se naves in passagiis seu vicinis, ut nulluni sit passajiiuni, uisi aute civitates {Fe.rl", coniuratas, ne ininiifis pacis ullus Klieni transitus cDncHilatnv
:
.

fekv vrosok pedig tven hadi hajt, cum sagittariis praeparatas fentartani. ^) Nlunk ilyen rendelet

T.jm, IV.

:J70.)

KIltl.YI llA.TOSNKP.

'

^' 47

tat trk radatnak.

Bodon

eleste utu keletkezik

magyar
azt

flszereli fhatsg alatt a dunai bolgr bnsg La.ios magyar hadak ervel s elegend hadi eszkzkkel. katonai Dunn, hogy a bolgr hnikon eveznek le Zalnkemnbl a megfenytsk, barai Miklst is bnsgot hborgat Szizmut sereget a Dunn, hajhad tmogatja, mikor 1368-ban levezeti i) Budai vajdt megbosszulja, hogy a htlenn lett Vlajko olh hadosztly lloTmii kapitny alatt 1370-ig magyar zsoldos szolgalatban. msozott Velenczben, a signoria tengerszeti orszg hatrmn tlnan is az Va.Jion P'ht a.z a Lajos l-ir/y, Utesfs.re ^'-^^.r^'^' a sk ienqer.n, nll magi/ar hajhad oly anngira buzglkodott, ) s annak felll itsa kriU

trphvs<'t

avtis disciplina, Eeo-i.s


.
.

mira virtute, ac Nicolaus Gara exercitum instructs na^igih e ^5"^^^"%";:^^^^^^^^ ripa hostem fndevit, fec letit ita transmisit, ut in Danubii clnam De..,ad. ceperit. {Bonfini : Bev. Ungar. ,nuos, et pvoxima snbinde oppida
1)

"

singulari militaris

" ^" ez

s fr^eda^nn llamfrfii hi^tottsgt legjobban bizonytja az erklcsi es anya^ szinv<.nalra en^^li. Kiszmithatlan nn-veltsgnek me minden szzadokon keresztl szenvedett kr melyet Magvarorszg hajhaddal. Br sikerlt volna Nagy Lajossajt te.^gerl :: valaha legletrevalbb politikai tervet melyet

is

rdenieinek mely ecyike Nagy Lajos kirlyunk azon kivlbb

f^^^^^^

^^lezeU

nak megvalstania a
is

kirlyaink trnjrl hallottunk,

la^L

miatt, me yet Magj^arorszagkebelt azon sok vesztesg s megalztats keiesztbe tett is, nma trelemmel es nak, legderekabb kirlvainknak tengeri hadunk. Mr a magya, kezekkel kellett eltrnik, mert nem volt es szereri^seensegek soo^ Icirlysgalapitsalcor kezddik a krvallsok ltrehozsnak es.vu^ ,ata felklti Nagy Lajosban a magyar tengereszet megtmadja a SzentMikor Ott dge 1018-ban a velencze hajorajjal \l ki>-^^;ly tartoz tengerparti vrosokat, a /^^"^ J^;;">;^;; Istvn koronjhoz trtnetrk lltottak, hanem kegyes indulatbl sgora irnt, mint egyes knytelen veszni hagyni a_ magyar tengeimert tengeri hada nem volt, Knyves Kalman, \ itah Mila^> part tetemes rszt. 1095-ben is, mikor apuliai normannok megfeny velencze herczeggel a Dalmczira vgy a kldi teng-erre tsre szvetkezik, velencze hajkon ^^^^^^^^l^'^^^ Dalmacziat, a tengeren hatalmas Uo-van e kirlyunk bizt.)stani akarvn tengeri ero hinyltal is prtfogolt Velencze ellen, st grg csszr frigyre fnytelen lep ban Roger szicziliai fejedelemmel rokonsgi lfogalasa a Dalmcza elvtele utn pedig 1103-ban a ^^f ^^^ ^^^^^^^^ sszeg .fnzert brbe vett tzenhaon bnt, a tengeri vrosoktl nagy ^ikor aztn Arbe lak a lant kisebb hajval kUdi Arbe ostromra, hatra mmt elallania a 1 a visszaverik, Klmnnak nem marad egyb Zrat is ostromolvn, a tenszigetek visszavteltl. Ugyanekkor mcziai mmt Lucius iija -kzelthet meg a vrost, mert oer .oldalrl nem teszi hozza "emzetunk 01y tengeri ert tclasse destitutus erat. a ^f;"f; ;^^;'^ nagynev trtnetrja Horvth Mihly, -melylyel kezeb..! Kuagad Velencze uralmat a mr kikpzett tengerszettel b,n. .bl.nz nagyobb peL.zem, ho.^zabb mert hassa, nem teremthetett Klmn
.

le olyasa lUa s melyet t-z esztend visszhangoztatott a e7</e/ p korunk legnagyobb magyarja Szchenyi ltal. Eg,' ^-P^e visszaielszi. politikai aximv felavatsa el a honfixn trtnelmi mltjba, fjdalommal tolti pillants haznk

'

48
tehntie-e, Ikmjij
zett

KIRLYI HA.TSXKP.

ben az orsza(/baii bele ne foglalja joiian szerve-

honvdchai rendszerbe azon most mr nlknlzhetlenn vlt hadieszkzt, a. dunai hajhadat, mehj nlkl a trkk berohans bksebb uralkods kvntatott volna, mint a mennyivel birt s a meddig uralkodott. A nagy feladat gymond utdaira maradt rksgl. De sem kzvetlen utda, s kik annak kiskoi-sga alatt az orszgot kormnyoztk, sem a ksbbi kirlyok nem fogtk fel, nem mltnyoltk a nagy fontossgot, melj'et Klmn Dalmczia s ltala Adria birtokba belyezett. Azrt ingadozott olj'annjra a magyar kirlyok kezben a rnk nzve letrdek Dalmczinak birtoka s vele

az Adriaitenger s a keleti kereskedelem fltti hatalom. Nem volt tengerszetnk, melylyel Yelenczvel versenj'ezliettnk s azt httrbe szorthattuk volna III. Bla csak gy tarthatja Dalmczit Yelencze ellenben, hogy llandan nagyobb sereget kmtelen lelmezni a tengerparti erdkben. Az 1190. vi hborban a tengerparti vrosok hajit klcsnzi el Bla s azokon vezeti fegyvereseit a velenczei hajhad ellen. traiii foknl vvott tengeri harcz a vzen is helyket ll magyar vitzek rszre dnti el ugyan a gyzelmet, de azrt a hbor tulajdonkpi trgy-a, Arbe s a tbbi szigetek, tovbbra is csak Velencze birtokban maradnak. Imre kirly 1203-ban npolyi hajkat brel ki az Adriaitengeren a velenczei hajraj ellen, s ezeken szlltja embereit Zra visszavtelre, de a zrai polgrok a lagnk vrosnak hdolnak meg. mert a magyar krl^^nak nincs tengeri liatalma, hogy ket oltalmazhatn. 1216-bau, mikor II. Endre, atyjnak fogadalmt teljestend, keresztes hadjratra kszl s a tengeren szndkozik tra kelni, Della Croce Pontiust, Dalmt s Horvtorszg kirlyi helytartjt Velenczbe kiildi a sziiksges hajk megszerzse vgett. Ziani Pter berezeg a hajk brlett illet szerzdsben beleegyezik ugyan, hogy Velencze tz hajt ad brbe a magyar kirlynak a sereg tszlltsra, de mindjrt Zra vrost is rkre lekti Velencznek. Spalatban mg zrai s anconai hajkat is szerzdtetni kellett. Mikor jjedig 1243-ban huszonhat glyt s hsz ms liajt kldenek a velenczeiek az elprtolt Zra visszafoglalsra, Dnes bn csak lnczokkal tudja valahogyan elzrni a vros kiktjt, a nlkl ])ersze, hogy ezzel a vdelmi szerszmmal megmenthette volna a fontos lielyet Magyarorszg szmra. Ksbbi kirljaink is szntelen szorongatott helyzetben voltak a magyar tengerpartokon a tengeri hajhad hinya miatt. Ismeretesek Ki')bert Kroly viszlyai a velenczei kztrsasggal, Zra, Trau s Sebeniko birtoka miatt. KroU' mindannyiszor rokonnak, a szcziliai kirlynak hajira szorul. Bi'ebir Pl s Mladeu tengermellki bnok tehetetlen szemlli az orszg terleti psge ellen irnyzott mernyleteknek, mg valainel}' tengeri hatalmassg j pnzi't, vagy mg ennl is drgbb krptlsi ron ki nem segti a magyar kirlyt a bajbl. S br e jeles fejedelem minden alkalmat megragad csaldja hatalmnak s birodalma nagysgnak emelsre, azt mg sem tudja soha kei-eszthinni, hogy hrom tenger mosta orszgt tengeri hadervel is felruhzza. Nag}' Lajos csak gy igi'i a krt segtsget Palaeologosz Jnos grg csszrnak a trkk ellen, ha maga is elegend tengeri ervel fogna rendelkezni. Ez a hadjrat szolglt els alkalmul, hogy a kirly magyar tengeri hajhailnak fellltst komolyan tervbe vegye. Kvetet kldtt Velenczbe CornariuoMrk herczeghez, krve szereltessen fel szmra az ottani hajg3'rban, az 1358. vi stipulczik rtelmben, huszonngy tengeri hadi glyt. De Velencze vakodott attl, hogy az Adrin Magyarorszgnak is hajhada legyen. Lajos trekvsei meghisultak a tenu-eri hatalmra fltkenv si<;noria fondorlatai s szn!

KIK.VI.VI UA.TOSNKP.

49

slnak naprl napra johhan fenyeget veszed ehnt az Al-Dunn sem mi nids alkalmasabb eszkzzel nem lehetett elhrtania?
kirly,

rklte msodutda, Zsigmond megelz Mria kirlyn uralkodsa alatt a br az liadgy mlyen slyedt. Zsigmond truralptekor ismt tallkozunk teht a kirlyi hajrajjal. 139-ben Garag Mihh'is parancsolt fltte, midn a kirly Kve al vezette seregt, a trikk s az elprtolt szerbek ellen, 1392-ben megtmadja a trk IMoldva- s Olhorszg fejedelmt, kinek sajt alattvah'ival is hbors viszlya volt, mert Dnt, a szultn hbre-

Nagy Lajos hajhadt

vlasztottk vajdjokk. Zsigmond Myrza prtjt vette prtfogsba s hajhadt a Moravi-l a Dunra kld. E hajraj oly ers volt, hogy a szvetkezett trk-olh hajhad fnyesen gyzedelmeskedett, st azt teljesen tnkre f(>l(tt
st,
^) Ngy vvel ksbb, mikor Zsigmond sziWetsges hadakkal megy vdelmezni a keresztnysg gyt, mr nem elegendk neki a trk tler visszaszortsra- a maggar hajhadak. Szaportja ket franczia hajkkal Vennei Jnos teugertovbl) nmet szent Jnos-rendi 11 agy parancsnoksga alatt, s vlenczei glykkal, hogy a Feketetengeren s a Dunn tmogassk szrazfldi seregnek mkdst. Pnkisd tjn nagy sszejvetelt tartottak az sszes szvetsges hatalmak Bcsben s JietvHi a magyar hajhadhoz csatlakozand hajt sztattak le a Dunn, velk kldvn tetemes mennyisg bor, liszt s zab szlltmnyt is, a Vaskapu fel tart gyalog s lovas csapatok szmra. ^) E megtzszerezett vizi haddal seglyvel ostromoltatik 1396-ban Nagy-Nikpoly, s az szal)adl meg szorongatott helyzetbl a szerencstlenl jrt

tette.

Zsigmond

kirly, 1412-l)en a dalmcziai tengerpartot is veszly fenyegetvn, Zsigmond elhatrozta, hogy Velenczt hatalmnak egsz slyval megtmadja. Zsigmond ezrt Magyarorszg szolglatba fogadja az Aureai Ugolint, egy genuai tengei)ttetni, i'szt,, s annak felgyelete alatt hadi hajkat kezd is csak oly kevss vihette kereszmely szndkt azonl)an tl, mint Nagy Lajos. ^) Mindazonltal ktsgtelen, hogy egy

teln ellenszeglse miatt.

magyar tengeri liajhad nem jhetett

ltre

Pedig Magyarorszg, mikor hatalmnak tetpontjn llott, a magj'ar marina ltal nemcsak nagy fontossg gyarmatpolitikt inaugurlhatott volna, hanem bizonyra megteremti vala az anyagi ltrdekeit elmozdit klkereskedelmet is s megtartja a part!

sem most, sem ksbb

vidk emporiiimait.
^) Wi7ideck : Vita Sigismundi. (Mneken Ser. Eer. Saxon. T. I.). Kerrhelich : Not. praelim. de Reg. Croat. T. I. Engel : Gesch. d. R. Hnngarn, II. r. 6. 1. =) Hammer : Gesch. d. Osman. Reichs, I. k. 2. r. 238. 1. ") Engel, id. m. II. r. 2.'}. 1.
:

DK.

SZKNTKLHAV

J.

A DUNAI HAJ(')HADAK TUTNETE.

50

KIRAI.VI IIA.IOSXEP.

kirly sem tervezett oly sok hasznosat a honvdelem szablyozsa krl, mint ppen Zsigmond. Ha mindenlien nem sikerlt is szndka, annak okt az akkori krlmnyekben kell keresnnk.

magyar

1428. vi mjus elejn fensges ltvny trul elnk az Al-Dunn, Galambcz s a vele szemben plt Lszlvr alatt. Elragad trtnelmi kp, a magyar kirlyi hajhad hajdani jelentsgnek s dicssgnek emlke Falakja egy lelkes magyar hlgy, a mint a trk kzen lev Galambcz visszavtelnl ezer \esz\jek]ztvezinjUa mamjar hadi hajk Jefji'njs(/f, s slyeszti, egyremsra gyjtogatja roncs mozsaraibl vagy vetgyibl az ellensg vizi jrmveit. Rozgonyi Istvn
!

temesi grfnak fiatal deli neje, Szent;/ //r;/ t/l Czeczilia az, ki romlst s hallt szr Murd hajira, melyeket a vr felszabadtsra kldtt. Mellette kzd hs frje, Rozgonyi Istvn s maga irnyozza az ellensgre a legnehezebb gyt, mely Magyarorszgban valaha ntetett, s a vrnak tbb tornyt romm lvi. Istvn oldalnl harczol testvv, Rozgonyi Pter veszprmi pspk is. a kereszttel lelkestvn kitartsra a vitz hajhadat. szerb oldal cscsain ott van Zsigmond kirly is, elretr seregnek ln. Eminnen, a lszlvri gytelep fedezete alatt, a vitz bajtrsak: grabovi Zavissa Niger szepesi kapitny, lornak hres lovagja s Voda Pter, bandriumaikkal. Nem verhetik ugyan le a hromszorta nagyobb ozmn ert, Galambczot sem vehetik vissza, de szabad elvonuls mellett fegyversznetre knyszertik a trkt. Azonban mikor hajink magyar partra szlltjk katoninkat, a hitszeg trkk ltal megrohantatvn, vlsgos helyzetije jutnak. megrohant csapatok kzt vau Zsigmond is, minden perczben Idtve a veszlynek, hogy vagy elfogjk, vagy meglik. De ott terem egy hajscsapattal Rozgonyi, kiragadja kirlyt a tmeg kzl, brkjra veszi s megmenti. ^) Azonban maga a Dunba esik, s ismt a hajslegnysg elsznt btorsga diadalmaskodik a hs vezr megszabadtsnl. Zavissa Niger egyedl llja mg helyt s rettenthetlenl viaskodik a trkkkel. Zsigmond rgtn az megmentsre is hajkat kld. Hajs legnysgnk a derk lengyelt a csatazajbl kiragadja ugyan, de nem fogadja el a meneklst, hanem inkbb ott esik el ldozatul vitzeivel egvtt. Czeczilia crrfn rszre 1435-ben kil-

kirly meneklst szp, de nem egszen tall hasonlattal mondvn, hogy a kii'lj' kis csnakon meneklt volna. Quin etiam Sigismundns quoque, qi coeli ruinam panlo ante coutempsevat, in manum hostium pervenisset, nisi parva cyviou (?) Dannhium trajecisset, Xevxis profecto ftum nactus, qui oontempto maris inijjfrioj parvo navigio in Asiam relatns est. (Decad. III. L. V.)
')

illustrlja Bonfini,

KIRAI.VI

IIA.J()SN-Kr.

51

adomnylevlbeu imigyen rkti meg maga a kirly a gymond Czeczilia grfn lisisgt daczra gynge h flnk nemnek, btrabb ccujh hlgi/ehh'l husi llekkel egg hajra lpvn, azzal a megkezdett harczba elegt/edett, s a Dunn ide s tova evezvn, szmos hstetteket vitt vrt, s 'v(/h('Z. Hajjval tbb zben megkzeltette Galambcz kemnjjen ldztetett a trkk re. ^) abba. magyar hajhad inneutl lland haj trsa s h kveszrazi hadainknak, valahnyszor tje az Al-bimn
ltott

magyar amazon

mkd

azt a vz llsa megengedi. Sekly vzlls mellett termszetesen nem hatolhatott kereszt hajhad a Kazn s a Vaskapu sziklacscsain s ztonyain. Ilyenkor a Duna torkolata
fel

hanem rengeteg kocsirendes vzllsnl, mikor a hajzs termszeti akadlyokba nem tkzr)tt, hajlegnysgnk kpezte a folyammenti sereg vd s ksr hadt. Ez gyalog s lovas szllt a thor utn a segdcsapatokat is. kzphad kznsgesen folyamparti llomsokon tborozott, a hajrai kzelben. Ott volt vele a kirlyi haj is, a sereget

nem

vtettek ignyhe hajhadaink,


-)

ksret kvet csapatainkat.

De

ksr' kirlynak laksval. gy trtnt l-t.39-ben Ygszendr eleste eltt, mikor Albert ell)l) a Tisza torkolatnl Titel vidkn, aztn Szegeden, majd ismt Zalnkemn alatt tborozott.") Ez a hajhad szerepelt a kvetkez 1440. vben, mikor V. Lszl alatt II. Mahomet Belgrdot tbb mint szz e vgl)l magval hozott haj segtsgvel ostrom al vette. Teljes t ra hosszig tartott az elkeseredett harcz a trk s a maggar dunai hajhad kztt. Hunyadi Jnos s Kajusztrn a partrl
szemlltk a megdl)bent vres viadalt, s onnan btortottk hajink legnysgt, meh/nek vitzsge s a vzi taktikba.n val a mi rsznkre dnt el a fnges ggzehnet. ih/(/ess(/e elvgre triv hajk meneklni knytelenek, mg a mieink megkzeltvn a vr falait, jal)l) segdhadat s lelmet szlltottak a vrba. Vg ldomssal nnepelte a gyzelmet Tallczy dnos
i.s-

Cod. Dipl. X. 7. G38. 1. : gy Ulszl 1444-l)en szeptember kzepn, nagyon alacsony vzlls alkalmval, Szegedrl 10,000 fnyi sereggel a trkk ellen indulvn, 2000 kocsit vitt a sereg ksretben, rszint az elesg s a szksges hadi eszkzk, rszint a seregnl lev fnyz lengyelek szoksa szerint, azok drgasgainak szlltsra, st oltalom gyannt is a tbor erstsre. A Magyarorszg ltal 1448-ban killtott 24,000 fnyi sereget
1)

Feji-

")

is

Imssztk 2000 szekr ksrte. (Teleki: Hunyadiak kora, I. 413. 1.) diadalai ta nlunk is nmi alkalmazst nyert a szekrtbor. {Szolaij Magyarorsz. Trt. III. 69. 1.) Thuroczy 3) V. . Szalaij L.: Magyarorsz. trt. III. k. 1415. 11. csak ennyit mond Albertus animadverso periculo, quod Hungri imniinebat, exercitum partini terrestri itinere, partim Danuhio in liostem

ducit,

adque ad Tibiscuni castra ponit.^ Cliron.

I. r. .',81. 1.

4*

52
vrnai
ix^jel,

KIliLYI

HA.T<')S.\1'.

a vr kapitnya, s Orszg Mihly, kik elbb hogy a trkk ltal ersen megszaggatott th'k 20,000 embernek vrat lehetetlen lesz megtartaniok. vesztesgvel knytelen volt elvonulni Belgrd all, azzal bkre int kvetei eltt, hogy ha fenyegetzve Ulszlnak avar neki jszervel t nem adatik, mg nagyobb ervel trend vissza annak ostromra. ^) Fenyegetsnek bevltst ks])bre halszta ugyan a szerencstlensg kvetkezett be trk, de e helyett ms Ulszl s Erzsbet prtjai kzt a polgri hbor tze lobokirlyi hajhad al-dunai felerszt gott fel az orszgban.

mr

azt hittk,

ekkor az Erzsbet prtjn llott Gn.ia// Lsd s Szchf/ Tams a sajt szolglatukban tartottk egsz a szegszrdi tkzetig, mikor Hunyadi Jnos az sszes hajstelepeket feltotta be.
liogH

szabadtvn, a dli rszeken a trk elleni rllomsokra oszOtt oly kedvez s ers lls(>kat fo<ilaltak el hajink,

Mezidhy s ismt Szehabeddin hasa 1442-ben nem merik vezetm fel 80,000-nj/i seregket, hanem Erdl//nek fels-dunai kerlnek s ott trnek be vsztkre az orszgba. vizi had 1440-ben Budn s Esztergomban, 1442-ben pedig, mg csak a tl be nem llott, Rozf/oiriji Istvn vezetse alatt Pozsonynl harczolt, az Erzsbet ltal l)ehvott s Pozsony vrt szorongat ausztriai hajsereg s a cseh-lengyel csapaa.

Dunn

tok ellen.
cyclust az

Imnt nyitotta meg Hungad Jnos ozmnok ellen. Azon szmtalan

tizent vi diadalborostijnok kzl,

hadaink harcpsi dicssgt megkoszorzta, afolgami csapatoknak is jelentken osztli/rsz jutott f Mindjrt 1443-ban tszlltjk a Dunn Nndorfehrvron all a magyar s lengyel dandrokat s Hunyadinak 25,000 fre men seregt, hogy legelbb is megtmadja s megverje a Moravnl Izsk bget, a vgszendri vrnagyot. Aztn Nissig, Szfiig s egsz Philippopolig diadalmasan eltrnek, s t hna]) alatt ugyanannyi zben gyzedelmeskednek. 1444-ben az v elejn hajrajt pttet Murd szultn a Panissus (ma Kamdsik) vizn, hogy azt, ha a magyarokkal kttt fegyversznet meghisttatnk, s ismt fegyverhez kellene nylnia, a Feketetengerre s onnan a Duna torkolatn t Magyarorszgiba mieink a kirly parancsra megtmadjk ezt a veznyelje. th-k hajrajt, mely alkalommal 28 jl flszerelt trk glya lett a lngok martalkv. ^) Az ezen vi szegedi orszgos
7nelijekk<da vitzsg s szerencse
/j

Trczi
1.

XII. 748.
=)

: Uugaria Horvth M. :

suis

cxim regibus. 389.1.


1.
1.

Vlujofs

Lil).

II. rA'.
4rf).
J.

li

22:'>. 1.

Teleld: Hniiy. kov. I. VluyoKS : Sdl.

JTammev

I.

k. 4lil.

1,

1/-

KIAI.^I llA.TflSNKr.

53

taiu'icskozsukbuii, luiduii ;ut1 volt sz(3, hogy a tz vi treik hku flboatasyk, rszt vett iigyau kt luijskapituy is, az egyik Burgud])l, a msik Veleiiczbl, de a hdvtjzet vrnai csdthan (hwa Jmjliadunk fiulvahvnleg )icm volt jelen. Az emltett kt kai)itny azon olasz-l)urgimdi hajhad ln llhatott, mely akkor a Hellespontbau foglalt llst. Xzctem szerbif nagij hiba rolfj ho/i/ a vnrnai tkzefben dunai hajhadunknak a szvctsr(/es tenj/eri

esetre tbbet hasznlt volna a

liajhaddal val sszemkdese mellztetett! Minden Duna szorosait hajhadunkkal

elzrni s az ellensg szabad mozgsait a partok krl akadlyozni, mint az ignybe vett nehzkes s mozdulatlan szekrfalak mg vonulni, hol elrelthatlag vsz lappangott, lehe-

tetlenn tve, tr

szke

miatt, a rendezett vdelmet.

De

ht

akkor maga a btor lelk fvezr. Hunyadi s a vele egyetrt Brankovics Gyrgy elleneztk a hajhadnak ignybevtelt.
Nevetsges, monda Hunyadi a csatt megelz haditancsban, mit a hajseregrl felhoznak. Ki hallotta mg valaha, hogy szrazfldi hborkat hajseregekkel lehetne viselni, melyeknek tbb hasznt nem vehetni, mint pldul tengeren a lovasoknak. Minden, hadi fajnak megvan a maga harczolsi mdja s rendszere csak ezt hasznlva, r az valamit. De fltve, hogy szablyellenesen a hajk legnysge kiszllaua hajirl s szrazon menne tzbe akkor a mellett, hogy hossz utat gyalog kellene megtennie, mg az is htrnyra szolglna, hogy a hajkon hasznlni szokott fegyverekkel lovassg ellen kellene hajhadtl teht harczoluia, a mi bizonyra kptelensg. mitsem lehet remhii, legflebb a tengeren tehetne neknk Brmikp tljenek is e dolog fell msok, szolglatot. 1) n rszemrl tvedsnek tekintem, hogy a dunai hajhad, mely a nemzet hboriban annyi jeles szolglatokat tett seregeink;
:

nek, a vrnai tkzetben

semmi szmtsba sem vtetett s megfelel stratgiai alkalmazst nem nyert. Pedig ers s hatalmas lehetett ekkor a dunai hajhad, meh/ tszlltva afoli/amondandrainkat, knytelen volt Nndorfehrvr alatt ttlemd, vesztegelni. gyszos tkzet trtnetrja, Chalcondylas, mindenek fltt gtjnifrii ltvn i/nak mondja kes s nagyszer hajrajunkat, melylyel Vladiszlav csapatait a Dunn tszllt. ^) s 6 gazdagon felbtorozott hajrajnak semmi szerep sem

')

Lao)iici Chalcondylae

De

Origine et rebus gestis turcovum (De

pugna

Vanieiisi). 308

309.
;

11.

'-) U. o. Super omiiia insigiie fit spectaciilum, cuiu Budani nam praeter maijinficentiam ornamentorum Vladislaus ingrederetuv navium, quibus cvim instructo exercitu per anubium transvectus est

(257. lap.)

54
jutott

KIRLYI HAJIJSXEP.

a^vrmii csatban. Valban: Majurqiic multu 'uit pugnae adversae ! ^) Hunyadinak a rmai kvethez mg azon vi decz. 3-u Szegedrl rt levele programm volt a kvetkez vek hadjratainak czlszerbb folytatshoz. Bizton remlem rja az elvesztettek visszanyerst. A hit, a haza oltalma jra rm bzatott. szerencstlensgek btorsgomat nem trhettk meg, st azt lesztik, s nekem tanulsgul szolglnak. Mindaddig nem nyugszom, mg az ellensgen nem diadalmaskodom, vagy e tusban hallomat nem tallom. ^) kvetkez vben mr Olhorszgba viszi seregt Hunyadi, bosszt llani Drakul vajdnak rajta elkvetett mltatlansgrt s a trkkhz prtolsrt. Elbb levelet rt IV. Jen pphoz, melyben t foganatosabb segly nyjtsra flkrte. Bizalommal tancslom, felhvom, intem, krem szentsgedet, s alzatosan esedezem magas mltsgnak nyjtson segedelmet ... valls s a keresztny np gyrl van sz. ^) nagy keresztny hs levele oly rendkvli benyomst gyakorolt a ppra, hogu a rmai dllamfi'rfiak legott kzakarattal ahhan egyeztek meg, hugg a forenczi hihornok-tcngernagg az hajrajt haladktalanul a Dunra ve^ngli, s ott Hunt/adlnak segtsgre leend. szentszk hajseregnek nagyja Francesco Alberti, a burgundi glyk fkapitnyval Peri Grottfrieddel evezett rendeltetsi helyre, miutn Hunyadival Nikpoly alatt tallkoztak. ^) Hajikkal, melyeken olaszok s burgundok szolgltak, a tengerrl a Dunn flfel jvn, szndkuk volt elbbb nhny erssget a Duna bolgr partjain elfoglalni, melyekre a jv hadviselskor tmaszkodni lehessen. ^) De e tervt nem valsthat meg Hunyadi. Hrt vette ugyanis, hogy a trk csapatok Szerbin t a Szermsgre trtek s a Szva krnykt puszttjk. Knny lovassgval nhny nap mlva a Szva torkolatnl volt s a folyam innens oldaln, szemben Sarnval, megllapodott. Ekkor mr nem a Vaskapun alul olasz-burgund hajhad, hanem a maggar kirlgi hajsnpek llnak Hungadi Jnosnak rendelkezsre. jszaknak
eiToris clacles, qiiam

mkd

fleveznek Nndorfehrvr all a Szvn a magyar tbor kzelbe, s mikor a trk gondatlan lomba merl, tszlltjk Saru fltt a magyar lovassgot, mely a parttl flmrtfldnyi tvolban elnyl trk tbort megrohanja s a
idejn
')

Laonici Chalcondijlae
309.
I.
:

De Origine

et relnis gestis

turcorum. (De

pugna Varnensi),
2)
3)

11.

Teleki:

Katona

478. Kerkgyrt . : II. 119.1. Hist. crit. XIII. k. 429. s kk. 1. -- Szlai/: III. k. 88.

1.

-)
')

Enyel : Gresch. d. Eeichs Hungarn. I. k. 71.1. Aeneas Sylvius, ep. 81. s Tvanich jegyzetei Schioandtnernal.il.

k.

KlHAl.YI

II.V.TiinxKr,

55

meglopcttekct, mieltt fegyvereiket liasziilli;ittk vagy elfutluittak volna, felkonczolja. ^) Az alatt a htleu Drakul Trkorszgba szalad s Hunyadi az elhunyt Dnnak hasonnev fit
iktatja be atyai rksgbe.
s moldvai hadjratokat, tudvalevkatonasggal Erdlyen keresztl vezet Hunyadi Jnos, kinek tevkenysgt idkzben klnben is nagyon ignybe vettk a Fridrik rmai kirlylyal folytatott viszlyok. Dunai hajhadunkkal, l-l:56-ban, ismt egy vres vizi viadalnl tallkozunk jra. mbr nehz napokat kell hajhadunknak tlnie elbb is, mg a trk er Castriota ellen, Duna partjait rizte akkor meg Albniban volt elfoglalva. s pihens nlkl a csapatok ide-oda szlltsval bajoskodk.
leg, szrazfldi

A tbbi havasalfldi

jelent

1448-ban, a rigmezei csata alkalmval, 34,000 fnyi sereggel meg a hslelk kormnyz Kvnl az Al-Dunn s az ott llomsoz hajsok teljes kt napon t, sznet nlkl eveztk t csapatainkat Szerbiba. 1450-ben a jellemgynge Brankovics Gyrgynek megbntetsre sztattk le hajsaink

a dandrok egy rszt szerb fldre. 1453-ban is, mikor a keleti csszrsg rgta ttong srjba hullott s egsz Eurpt kzrettegs tart elfoglalva, a magyar dunai hajhad fl fordult az ltalnos figyelem hiszen az volt akkor a legvigyzbb azon a nyitott orszgton, mely Byzanczbl a keresztny llamok szvig hozhatta a veszedelmet. Mert ppen e tjon irnyozta Mohamed egyenesen Magyarorszg fel diadalmas hadjratainak czljait s eljtkul egyelre Szerbit kvetelte Brankovicstl. Hunyadi, mg miehitt Mohamed Szerbiba
;

rkezett, betrt a bolgr fldre s

hajhadunk segtsgvel meg-

vdte Szendrt. Ugyanis, midn ]\[ohamed, Hunyadi erfesztseinek daczra, a Morava vlgyben s tl a slatovai brczeken a Mlava partjn feltartztathatlanl folytatta tjt a Duna fel s jlius msodik felben mr Szendr al rt Hunyadi is, sokkal el()bb, mintsem a szultn hitte volna, gyorstott marstban megrkezett Szendr flmentsre, s gyors lovait kisebb s nagyobb hajkon tszlltva a Dunn, Mohamedet a vr megfutamtott trkket egsz Vidfalai all elriasztotta.
:

aztn Nndorfehrvr kiktjben vetettek horgonyt. Hunyadi, mintn egy hnapig idztt Nndorfehrvrott, a hajsnp egy osztlyval Ptervradjra ment, hogy az 1455, vi orszggylsre, valamint a trkk ellen kldend eurpai hadnak gyjtsre az elkszleteket megdiuig

ztk hajink

tegye.

1456. vi pril h elejn


1)

az

rmhr futotta be

az

Bonfini: Decad. III.

7.

56
oi'szgot,^

KIRLYI

HA.Tl'lSMP.

II. Mohtimed kzel jr mr Nndorlclirvr olyan uagy, hogy valamennyi vgvraink krlkertsre is elgsges lenne. Viddinbl 200 trk haj szott mr fel egsz Zalnkemnig, hogy a nndorfehrvriaknak a Dunn se rkezhessk segtsg. Feladata volt e trk hajknak a Szegeden gylekez magyar csapatokat, melyek Nndorfehrvr felszabadtsra jnnnek, a vrtl tvol tartani. Jlius 14-n Hunyadi is megrkezett Zalnkemn al, szintn 200 hajval, melyek rszben Szilgyi Mihly felgyelete alatt Budnl horgonyzott valaNndorfehrvrott kszltek. mennyi hajra hadak szllttattak, szintgy a Ptervradnl s Szegednl tartzkod valamenyi jrm a Dunra evezsre rendeltetett. Hunyadi a Tisza torkolatnl legott llst foglalt a Zalnkemn alatt horgonyz trk hajhaddal szemben. Megrakta hadi hajit a keresztesek sznvel, s s ksrete egy nagyobb glyn foglalt helyet, a honnan knyelmesen vezny-

hogy

fel s serege

leni s az sszes hajkat

szemmel tartani lehetett. Hunyadi tstnt tmadsi- s menet-formtiba llttat hajit s hadosztlyonknt elre veznyelte. Az osztlyok zrtsorokk alakultak s gyikbl lvldzve prhuzamosan haladtak az ellensg haji fel. Rvid id mlva a trk hajvr megmozdul helybl, s sebesen Zimony s Belgrd fel vitorlz. Hunyadi vezrhajja egyet csavarodik s a tbbit harczvonalban a fut ellensg ldzsre kldi. Mr Nndorfehrvrnl vannak, de azrt a szultn kevs figyelembe veszi hajhadunkat s a vizn s szszultn razon krlvett vrat irtztatan kezdi ostromolni, Nndor eltti hegyiaplyon terlt el. Az ozmn gyalog tbora a s lovas hadak hrom osztlyra voltak osztva, a szrnyakat trk tztelepek mindenik a Duna s Szvhoz tmasztva.

gtonyok mgtt a vrost ural pontokon s a Duna s Szva partjain voltak fellltva, tzet szrandk a folykra, ha netaln a magyarok tkelst kisrtennek, vdelmezendk egytrk flotszersmind a kt folyt elzrol trk hajrajt. tilla ugyanis a Dunt, a Szvt s az gynevezett Tborszigetet tartotta szemmel. Hajinak egy rsze a gyalog s lovas ozmn hadaknak a Dunra tmaszkod jobb szrnyn, msik rsze a vrbstyk szakkeleti sarka alatt avartl mintegy .300400 lpsnyire, harmadik s legersebb rsze a Dunra nyl vrfalak s a Tborsziget eltt, vgre a negyedik hajcsapat a Dunaviczval szemben, a Szva torkolatban foglalt llst. Szemben a trkkkel a magyar tbor terit el a Duna minds a Szva kt partjn, Zimony t s az -borcsai utat vdve, tlpartjn is, hol a magyar sereg bal szrnya a Dunaviczhoz Tborszigeten is volt egy magyar csapat a tmaszkodott. jobb s bal dunaparti magyar tbor kztt. A magyar flottilla-

KIRAT.YI HA,TiiSXi:r.

57

nak nagyol)!* osztlya a Dimii a Tborsziget fels cscsnl, a kisebbik a Szvban a Czigu-szigetuek szintn fels cscsnl nndorfehrvriaknak kicsiny hajraja a part helyezkedett cl. hosszban, a vrtornyok lvegeinek oltalma alatt horgonyozott. szultn, hogy annl knnyebben s hamarabb juthasson mg tbl) haj birtokba, mind a Dunn, mind annak mellkfolyin akrmin, csak hasznavehet hajt ervel elszedetett, azokat Viddinnl mind sszegyjtette s hadaival megklnfle nagysg trk hajk szma teht 200 rakatta.

azok kzt nhny glya a Duna torkolatbl. S gy a vros szrazon s vizn minden oldalrl krl lvn fogva, a szultn megkezdeti a bstyk lvetst. Egsz Szegedig hallani az gyk bmblst. Az ostrom tizedik napjn elvgre bekvetkezett a vlsg rja. Hunyadi szksgesnek ltvn a vr flmentst legelbb is a trk hajl-ajt kellett helybl elmozdtnia, mert csak gy lehetett aztn
volt,
:

tkelnie a

Dunn s a vroshoz hozzfrnie. Egy stt jen sikerit egy elsznt gyes hirnknek bejutni a vrba, ki azt az izenetet vitte a vrparancsnoknak, hogy a mennyi hajt csak lehetsges flszerelve kszen tartson jlius 13-dikn, s ha msnap a magyar flottillt mozgsban lenni s a meghatrozott pontig eljutni ltandja, a vrosi hajhad is a Dunn flfel evezve vznek induljon. Szilgyinak sikerlt is negyven hajt sszegyjtenie. Legott harczosokat szlltott azokra a vrrsgbl, a vros lakosai kzl pedig gyes jszokat. Jlius 14-kn hajraj eltt a Duna a magyar hajraj mozgsnak indult. jobb partjn Kapisztrn lpdelt a kereszteshad nhny osztlyval, legeli Pter bart a keresztes zszlval. Hunyadi egy lovas csapat ln, szorosan a foly balpartjn nyomult elre, szksg esetben mind , mind Kapisztrn oltalomba veendk a hajsnpet. Kapisztrn csakhamar egy hajra veti magt, s annak elejre llva, a Megvlt keresztjnek felmutatsa s hangos buzdt szavak ltal leszt a kt part hosszban kt szrnyra osztott s csatarendben elretr hajhad lelkesedst. Imdkozik gyzelemrt, hsies harczra hvja fel vitzeit, igri nekik az Isten segedelmt, a pogny ellensget pedig tkozza. mint a trk hajhad megpillant a tmadni kszl magyar flottillt, legott mlt fogadsra kszleteket tn: sszbb szorulva kapcsolt vonalba llt hajit s ers lnczokkal egybefzve azokat s horgonyaikat lebocstva, mintegy hidat kpezett a Duna kzepn. Alig hogy szrevettk a vr fokrl a magyar hajraj kzeledst, azonnal az ellensgre kldk a belgrdi hajhadat

is.

mely egsz ermegfesztssel a Dunn


flottillval

flfel evezett,

hogy

kls magyar

egyeslhessen.

magyar

hajraj

58
gett a vgytl

KIRLYI HA.Io.SNKP.

uDima hullmai kzt megvvni az ellensggel ; vrta be a iindori magyar hajk megrkezst, hauem rtrt a trk hajhadra, tzi fegyverekkel kezdvn meg a hajvonalak arczban egy darabig elkeseredssel csatt. folyt a kzdelem, midn Szilgyinak belgrdi haji, Orszg s Bastida vezrlete alatt, hirtelen a trk fiottilla mgtt termettek. Most a magyar hajraj megkettztetett ervel trt elre. mint a hajraj az ellensghez kzelebb r, Hunyadi is vezrhajjra s lelkesen harczolva, sajt pldfelszll az parancsolja, hogy ersen jval tzeli magyarjait a csatra evezzenek s felhagyva a tzelssel, kzelrl verekedjenek. Duna megrenkt hajhad sszecsapsa borzaszt ltvny dl s feljajdul a kt hajraj slya alatt, a hegyek visszhangzauak a szrny morajtl. Mindig a magyar hajk tmadnak de a trkk vdelme lethallra val. Ot rn t egyenl hvvel foly mindkt rszrl az ldkl vizi viadal, az risi erkds de mg mindig bizonytalan, ki lesz a gyzelem borostyna. Ekkor Hunyadi mersz szkssel a trkk vezrhajjra ugrik. Kveti vitz krnyezete. Szablyikkal rettent mszrlst kimlvisznek vghez az ozlim hajsok megrmlt soraiban.
nem
is

takat s vgvonaglkat a Dunba taszigljk. Hasonlan csemerre a szem csak lt, lekszik a tbbi hajk legnysge is. vgesvgig mindentt hall s pusztuls. Egeket verdes jajkiltsok, ktelen csatazaj, gydrgs s puskaropogs. Az ldkls s kegyetlensg mind a kt rszen lerhatatlan. Duna medre megtelik halottakkal, tajtkz hullmait az elesettek vre pirosra festi. Parti gyink, a lvsben s jazsban kitn huszraink, a brkk mozsarai, sorra szedik le a kor-

megfosztott

legnysgtl az ozmn hajk parancsnokait. lerboczozott trk hajkat sajt embereik sietnek felgyjtani, nehogy a magyarok kezbe jussanak. Azonban hajk, a fojt knkves- s szurokfst, meg a az grgtz, melylyel a szultn jrmveinket flgetni igyekszik, legkevesbb sem lohasztja, de fokozza hajsaink harczvgyt. Kzben-kzben fel-felharsan Kapisztrn szava. Jzus nevt magyar lovassg, kiltja a parton halad keresztesek fel.
s

mny melll

sr

mely hajrajuukat lpten-nyomon kveti, fedezi a mieinket a trk tborl)l rkezhet utcsapatok ellen. Most egyszerre mieink jl czlzott lvsei felbomlik az ozmn hajgomoly. s hajhadunk gyes fordulata vad rendetlensgbe szrjk a klnbn is nagy krt szenvedett trk hajkat. Hunyadi megragadja a kedvez pillanatot 's ltalnos rohamot veznyel, a hajkat ers vaslnczokkal egymshoz fzi s kalakban rzdtja a Szva fel htrl trk hajk rendetlen csoportjra. Hrom ozmn glya tszz trk hajssal elslyesztetik, ngy

KIRLYI IIAJUSXEP.

59

gazdagon flszerelt trk haj s hsz kisehh jrm a luieiuk kezhe kerl. Harmiuczhat hajnak sikerit csak a trk thor kzelben horgony trre juthatni; de ezeknek rsge is nagyobbrszt le van ldsve vagy megsebestve, a hajk pedig annyira megvannak ronglva, hogy harczra teljesen kptelenekk lettek. 200 hajbl ll trk vizi ernek egyetlen jrmttve sem maradt megmeneklt harminczhat trk hajt jh 22-n, psgben. a trk had teljes veresgnek napjn, megtmadta a magyar hajraj s oly ersen nyugtalant, hogy hajsnpk ltvn a

kikerlhetetlen vgzetet, sajtkezleg gette

fl hajit,

maga

pedig a partra meneklve sztfutott. Vitcz hajsnpiu^k teljes diadalt aratott ! Hunyadi dszes bevonulssal nnepi a diadalt Nndorfehrvrott, helyrellt a vrral val kzlekedst, a vrost lelemmel ltta el, a betegeknek s sebeslteknek seglyt
s a megldztt erdtmnyeket helyrellttat. Nndorfehrvr rsge s lakossga hlval s elragadtatssal dvzl Hunyadit s hsi hajs npt, mint szabadtit a legnagyobb szksgbl. ^) Jlius 22-dikn ismt Magyarorszg zszlaja lengett keresztnysg vdbstyja Nndorfehrvr bszke ormn. meg volt mentve. De a hv s bossz annyira elragadta az rsget, legkivlt pedig a gyzelemittas hajlegnysget, hogy be nem rve eddigi dicssgkkel, ernek erejvel a trk tborra akartak rohanni. Hunyadi, nehogy a dicssg gyalzatt vljk, knytelen szorosan felgyeltetni rajok Szilgyi Mihlylyal, st hallos bntetssel is ijeszti azokat, kik a vr reit a Szvn vagy a Dunn tszlltank. A uiidorfehervdn vzi </ijzelem ecjf/rtelm rolt akkor a haza megmentsk-el, a keresztmj vilg felszahadtsral! ^) De

nyjtott

85. 11. Kiss Kroly : Hunyadi Jnos utols hadjrata 78 Chalcon24. : Gesch. d. osm. Reiclies, II. 23 dylas, id. m. Thuvczy LV. s Tayliacotins Katonnl XIII. 1075. Bonjini : Pray : Annales III. UgA'anott .Dlugoss jelentse, 1065. 1. Szalay s Horvth, id. m. Engel : II. 98. Decad. III. L. VIII.
^)

V.

--

Hammer -Purgstall

-)

Hunyady

1456. vi jl.

14-diki

vizi

gyzelmnek

stratgiai

rtkrl ekkpen nyilatkozik a katonai dolgok megtlsben dnt tekintlynek ismert Kiss Kroly, akadminknak egykori jeles tagja. A -Duna hullmain jl. 14-kn trtnt hajcsata gymond Hunya dinak egy jl kiszmtott taktikai intzkedsn alapit. Elsegt annak kvetkezmuyekhen oly ds sikert rszint a magyar hajhadnak a sajkk irnj'tsban tanstott gyakorlottsga, s az sszetkzs kzben rendthetlen btorsga, az al-tiszai s dunai vidk lakosainak mintegy

hagyomnyknt morlis

physikai sajtsgukk vlt tetter, i'szint


:

azon kedvez helyzet, miszerint a magyar hajraj rohamnak slyt klcsnztt a Duna folyamirnya ugyanis a lefel dallazsra kevesebb ert kellett fordtaniok a magyar hajsoknak, mintsem a trk()knek, kiknek
a

Duna

sebes sodra ellen kellett flfel evezni

nem

kevs erfesztssel.

60
i

KIRLYI

IIA.Ti'iSXKP.

yzelem s szal^idsg lisoi odavesztk! Huuyadi aiig. 11-n a Mohauicd serege ltal terjesztett pestisnek esett ldozatul. Kapisztrn rvid napok mlva kvet a halll)a nemzet kzgyszban, melyet a haza atyjnak elhunyta okozott, jtt le Bcsbl, ang. 26-n, a zsarnok Czillei Ulrik kirly s nagyszm zsoldos ksrete V. Lszl kirlylyal. nmet sajkkon, Nassauban s Hohenauban csolt knny, karcs fegyveres hajkon vitorlzott le a Dunn. E hajkit Xassa.uer s Hoheiiaucr hajknak uevez a nmet kirlyi kisret, mibl aztn az egykor nmet emlkekben gyakran elfordul N'nssauen vagy Xassaren^ fejldtt. Lszl kirly elbb Pozsonyban, majd Visegrdon s Budn tartott pr napi pihent. Szeptember msodik felben a futaid orszggylsre ment s Ptervradon hagyvn hadi hajit, paripn lovagolt t a futaki tborba. Futakrl kt zben ltogatta meg a 71 ves Ka})isztrnt, ki a Duna tlpartjn fekv jlaki monostorban kzdtt a halllal. November elejn aztn Zimouyba evezett Lszl, onnan 8-dikn Nndorfehrvrra ment, hogy a mltkori nevezetes vizi tkzet helyt megszemllje s a vrat szemlyesen is birtokba vegye. Czillei levgatsa utn, midn a kirly Hunyadi Lszlnak s bartjainak kerlt hatalmba s a nmet keresztesek elbocsttattak, valamint a velk volt kicsapong idegen npsg is mind elszledt, a nmet naszdokat, melyek a kirlyt leksrtk, mind ben fogta az orszgban Szilgyi Mihly, a dunai hajhadak i)arancsnoka. Valsznleg a nndorfehrvri vagy a zimonyi hajkhoz lettek azok beosztva. Sehol sincsen nyoma, hogy a kirly ksrethez tartozott eme dunai flottilla valaha visszakerlt volna Bcsbe. kirly annyira hajk nlkl maradt, hogy midn Nndorfehrvrrl Budra akart visszatrni. Szilgyi s Hunyadi Lszl, nem hivn a kirly eskjnek, melylyel Czillei hallt bosszulatlanul hagyni grte,

Ezen

vizi gyzelmet azonban csaknem egszen a nndorehrvri liajrajknak kell tulajdontani, melj^ nemcsak hogy az ellensg szemelttra szerelte fl magt, s kiindult a vros lvegeinek oltalma all, hanem mitsem gondolva a trk tartalkhajk melletti tztelepekkel, mitsem gondolva azzal sem, miszerint a trk flottillnak zme nlnl feljebb evedzett, s csak egy rszletnek lefel fordulsa volt volna szksges arra, miszerint a Duna kzepn, a nlkl, hogy a magyar hajosztlytl azzal sem gondolva, hogj' segtsget kaphatna, vgkp elnj-omattassk vzr ellen dallazva a kormnj'osok harcz fordultval nehezebben adhattak egyhangzatba hozhat irnyt a hajknak a vett utastsnak egszen megfelelt s mind a tmadskor, mind a csata hevben, kivltkp azon taktikailag gyes kanyarodskor, meljdj-el a magyar hajhad ltal visz;
:

szavert trk flottillt oldalba foghatta, elyg nem magasztalhat dirsscjhen rszesnlt (Hunyadi Jnos utols hadjrata 108. 1.)
!

KIHlA'-NAS/.lxiSOK.

61

eleiute uem adtak ueki hajt, hogy a rveu tkelhessen. ^) Erre a hahxlra ijedt kirly mg egyszer megeskdtt a szentsgre s csak akkor kapott Szilgyitl hajt s engedlyt, hogy a Dunn flevezhessen a hegyen fekv titeli vrba, a honnan aztn sebes menettel szekren Szegedre, majd Kecskemten t

Budra

hajtatott.

^)

megdbbent az udvari prt embereit. jlaki Mikls szermjlaki hajs vajda, amaz idben nagy r s tehets tmasza a kirlynak, legott tnak indt sajt hajrajt a Dunn, s nagy sebessggel Budn termett csapataival, hogy az udvar oltalmra lehessen. ^)
Szilgyi hatalmaskodsnak hre

A
lett

kivliji hajsn'p

nfzmni/e 1.

Mtys

hivlijiink kor-

szakos nrszglata alatt jabb fordltpiinthoz


az valsgos katonai intzmuyny, s

rt.

Mtys
is

alatt
alkal-

nem csupn csak


viselsre

vdelmi czlokra,

hanem tmad hbork


lesz

a ninet mbitra naszdokkal flszerelt kirlyi dunai hajsokbl, a dunai telekkatonasgbl kirlynaszdos had, mely e nagy kirly alatt ri el erejnek s kabmni fejlettsgnek legmagasabb fokt. Lnyegben vltozatlan marad, telkeit, rveit s szabadsgait megtartja; de beillesztetik a mr vszzadok eltt legelbb Martell Kroly ta terjeszteni kezdett, az Anjouk alatt pedig nlunk is mindjobban megersr)dtt olaszos condottiere zs<ddrendszerbe. Magyarorszgban gy, mint a tbbi Eurpban, ekkor mr nagyon elharapzott a soldiarii-k szervezete. Zsoldos np nemcsak a szletett magyarok kzl szegdtt a kirlyi zszlk al, hanem brmely nemzetisg benszlttek vagy klfldiek kszsggel llottak be a kirly seregbe j zsoldrt. Az akkori olcssg knyelmes letet is biztostott a zsoldos katonnak. klnbz eredet hadi npek ezen egyvelegben a hazafisg szelleme, a ktelessgrzet s a fegyelem tart fen a szksges egysget. Mtys szvesen vett be hadail)a segtsg gyannt idegen harczos csapatokat, a minthogy lien a hazban sem vonhat ki senki magt a honvdelem ktelessge all, ha szrmazsra nzve uem volt is ppen magyar. l3enszil)tt idegen fajok kzl a dli szlvok szerbek, dalmatk s horvtok szolgltattak legnagyobb contingenst a magyar kirlynaszdosok hadhoz. A jelenlegi Szerem-, Bcs-, Torontl s
ttetett.

mass

Ekkor

Magyarorszg romlsrl.* (MoInterdixit vadum per Daimbium fliii. -) U. o. Et permiserunt (t. i. Szilgyi s Hunyadi L.) Regem citra Danubium remigare ad arcem Tituliensem in monte. ') U. o. Quamobrem Regem Ladislaum i^.ise creaverat cum suis pariljus, et tenebat cuni Eege firmiter, sed cum Micliaele Zilagi semper
^)

Szer rni Gyrgy


Histor.

Emlkirata

imm. Hung.

I. 5. 1.)

distuvbiiini

babebaut invicem.'<

62

KIRALY-N ASZ ADSOK.

vidkein

Temes megyk terletn, a Duna, Tisza, Szva s Drva partmr a VII. szzad els felben szlv eredet npek

telepedtek a Krptokon tli hazjokbl, a Balkn flszigetre kltzkdsk alkalmval. Mtys is teleptett menekl szerbeket s bosnykokat a trkk ltal elpuszttott likkai s corbaviai grfsgokba, az als-dunai s als-tiszai rszekbe. Ezekbl sok zsoldos kerlt Mtys kirly vitz hadosztlyaiba. E szlvok hadrendszernek alapjt, kezdettl fogva, az si hazjokbl trkltt csaldegysg, a druzsina vagy szadruga kpez, melynek ktelkbe mindazon csaldok tartoztak, melyeknek fejei vagy tagjai a magyar kirly dunai naszdkapitnynak zszlaja alatt karddal s evezvel vizi szolglatokat teljestettek. De Mtys nemcsak szaportani tudta hadseregt, hanem szilrdabb s megbzhatbb alapokra is fektet. Messze kihat trveit nem elgthet ki az si magyar hadrendszer. Vllalkoz s hdtsokra czlz szellemnek sokkal jobl)au megfelelt a zsoldos katona, kinek nem volt hazja, ki az orszgokat, brmelyik volt is az, csak tborhelynek tekint s urnak mindig engedelmes, mindig hasznavehet eszkze volt. Mtys kora is nagyon kedvezett a zsoldos hadrendszernek. vrosi czhek igen sok emljert tettek keresetkptelenn. Azok kszek voltak j fizetsrt s j prda remnyben brmikor is vsrra vinni brket. husszitahbor Cseh- s Morvaorszgban egsz nposztlyokat szoktatott hozz a czlnlkli hborskodshoz. Ezek nem szvelhetvn a bkt, magok kzt is vitzi testvrletekk alakultak (Brderrotten). Mg a fnemessg tagjai is divatszernek tartottk rsztvenni az gynevezett zsoldos lovagok (Soldritterthum) hasonl trsulataiban. Zsoldosaival egszen mskp bnt Mtys, mint a benszltt magyar katonkkal. Szaljadon rendelkezett velk trvny nem gtolta, hogy klfldi hdt tjaira is elksrjk t. Mtys orszglata alatt soha sem trtnt, hogy a zsoldos rendesen ne kapta volna hpnzt. Pontosan fizette ket; de szigo-

ran meg is kvetelte tlk ktelessgeik teljestst. Megengedte, hogy csaldi ltket a tborban is folytassk s hadjratok i.lkalmval nejeiket s gyermekeiket magokkal vigyk. hzas katonk gyermekei ekkp a tborban nevelkedtek s az anya-

tejjel szttk

magokba a hadi

lethez val rmet.

Mikor az

ilyen zsoldos katona a csatbl visszarkezett, ott vrt r az

tzhelye, fldbirtoka s csaldi rme.

Mtys a tborban egyrangv


zsoldossal, l)ke idejn r volt a

tette

A naszdos katona, br t a klfldn brelt


falujban
gyeit,
s

maga

rvben,

autonm mdon kormnyozvn kzsgi

st

a nemes

Kini.Y-xASznosoK.

63
is

ember szmos eljogait kegyelmbl,


tl.

szabadsgait

lvezvn

kirlya

zsoldos, a klfldi brenczhogy Magyarorszgban a boni zsoldos katona sba sem vetkztt ki magyar nemzeti jellegbl, mint a klf()ldi zsoldos kivetkztt szrmazsa minden ismrveil)l. A boni zsoldos, ba nem volt is magyar szlk sarja, magyar katonnak maradt. A fajl)eli egysg rzete Mtys kirly aranykorban

Ebbeu klnbztt a magyar


ez az oka,

nem
dos,

emelt

mg

vlaszfalat a lioufiak kz.

magyar nasz-

a kznsges zsoldosokkal egy fokon llv ttetett is a tl)orban a badrendszer egyntetsge s a czlszersg szempontjbl, magyar bonvd maradt, s ezen ntudata, e sajtos lelklete nem engedte meg, bogy jMtys kirlyi serege, a klfldi elemnek nagymrv beolvasztsa daczra is, megsznjk magyar badnak lenni, i) Mikor Mtys Beatrix kirlyn jelenltben badi szemlt tart s bemutatja neki dlczeg, vitz seregt: melybonfinak nem emelkednk keble s bogy ne lenne bszke, kit magyar anya szlt, bogy ily dics fejedelme volt nemzetnek? 01yan szal)atossggal s knnyedsggel tevk meg a csapatok mozdulataikat rja a szemtan Bonfini, mintba a madarak szrnyait basznltk volna meneteikben. kirly szavra egy szempillants alatt rendben llottak az sszes badosztlyok. kt szrnyat pnczlos lovassg kpez, kln-kln vlasztva kisebb csapatokra. Kzptt msik kt badosztly foglalt lielyet, s ezek kzt kvetkeztek soronknt a nebz fegyverzet gyalogsg, aztn a dzsidsok, az jszok, a parittysok s a tbbi knny fegyveres. Egy barmadik csapatban a triariusok voltak fellltva utbad gyannt. Oly kzvetlensggel rja le Bonfini Mtys kirly badseregnek katonai gyakorlottsgt, mintba csak egy jelenkori badgyakorlatot ltnnk magunk eltt. Csodlatra mltnak mondja azt, a milyent Olaszorszgban sba sem ltott. De ba meggondolom gymond tovbb a katonai fegyelmet, azon szent erklcsket, melyekkel Mtys az magyar vitzeit nevelte, nem cseklyebb bmulatra ragadtatom. Egy nemzetnl sem tallni olyan katonkat, kik a meleget s bideget, munkt s fradtsgot annyira elviselni tudnk, a parancsolatot szvesebben teljestenk, az adott jelre rmestebb mennnek a csatba s ballba, a katonai lzadstl jobban irtznnak, a tborban bkessgesebben, tisztessgesebben lnnek, vallsosabbak lennnek s a zajongsokat s veszekedst jobban kerlnk, a mrtkletessget s nemi tisztasgot job])an gyakorolnk, a kromkodstl, bamis esktl s fajtalansgtl j()l)ban
igazi
s

ba most

katonv

')

Meynert: Das Kriegs-wesen

d.

Ungani.

64
flnnek, mint

KIRI>Y-NASZ1)0S0K.

Mtys katoni. Vitzebbek


is ! ^)

s kitartbbak

mg
I.

a lacedaemonoknl

Oly nagyszabs fejedelmi

s katonai jellem, a

milyen

Mtysunk volt, dunai vizi hadt is oly fejlettsgre emelte, hogy az semmivel sem llt a tl)bi hadnemeknl htrbb, s szintgy
mint amazok, a grgk
szerint volt idomtva
s

rmaiak kedvencz classikai minti nagyobb tmad hbork viselsre is alkalmass tve. A vltozs teht, melyen a dunai vizi had Mtys reforml kormnya alatt tmegy, csak eh'myre szolglt e katonailag fontos intzmnynek, melyhez a nagy kirly
s

legszebb csaldi emlkei

fzdtek

atyja mltjbl.

ha,ihad

gyzelmei, sikeres rkdsk fleg a dli vgeknek sokszor veszlyeztetett kapuin, nem lehettek kzmbsek Mtys figyel szelleme eltt, kit sajt folytonos hbori is andan utaltak a vizi hadeszkzk mltatsra. Hatalmas ellenfele II. Mohamed Konstantinpolyban, a jliani kikt arzenljban, ppen Mtys truralptekor fogott lzas tevkenysggel a hadi hajk gyrtshoz. Ekkor folyamodik a hajptsben s a vizi harczolsban gyakorlott dunai szlvsg is Mtys prtfogsrt, felajlvn liadi szolglatait a dlrl s szakrl kemnyen zaklatott kirlynak. 1459. vi novemberben Szerbia ozmn tartoranyny lesz s pasalikokra osztatik fel. ^) szerb llam rohamosan kezd hanyatlani vgenyszete fel. Kveti 1461-ben Bosznia. trkk 2(J 0,000 szerbet hurczolnak el egyszerre rabszolgasgba. I. Brankovics Gyrgy Szmederevacz, hasonlkp az fia Istvn, az unokja Brankovics Vuk Zmj, s Istvnnak zvegye Angelina, vgre II. Brankovics Gyrgy deszpotk, st a Braukovicsok egsz csaldja tbb szzezernyi szerb hzuppel Magyarorszgon keresnek oltalmat s Mtys hbrn(")keiv lesznek. gy mint egykor Zsigmond alatt, most is egymst kvet rajokban roppant fegyveres npradat znlik t haznkba a szerb fldrl, menedket s hont keresend. Mtys szvesen ltja ket, st mennl tbbet kvn bellk mert a honnak sok munkaerre s mg tbb vdkarra volt szksge. Az ldstalan nemzetisgi krds, mely csak I. Ferdinnd trnvillongsaival lopdzik be haznkba, akkor mg nem sztotta a bizalmatlansgot a haza vegyes szrmazs

lalvossga kztt.

a jivevnyeket.

ket.

^)

Mtys minden aggodalom nlkl telepti l^e nemzet ksbb kivltsgokkal is felrulizza Mtys elismeri a magyar trvnyeknek hdol vazal-

Decad. IV. L. VIII. A szerbek trtnete, I. k. 185. 1. Az 1481 3. s 4. trvnyczikkelyekbl ltjuk, hogyan nztk s tar-tottk akkor e szlvokat. A rczok (rasciani), s a fle ms scliisma(iknsok mentek legyenek a tizeilfizetst(")l, telit az alispnok ne kny')
:

2)

Bonfni Kllay

=>)

KlULY-XASZDOSOK.

65

npk kn^eiuek s vajdinak, s megengedi, hogy a szerbek sajt deszpotik vezrlete alatt harczoljanak Magyarorszg llamrdekeirt. Senki sem rti jobban nlnl,
lus deszpotkat

niikpen kell az alattvalknak nemzeti tnlajdonait, sajtos hajlamt, fegyverforgatsi gyessgt s gyakorlottsgt kzs
.llamczlokra okosan kibnyszni. bevndorolt dunai szerhi'khl vlogatja ti-ltt dunai haderejnek e(/i/ rszt ^lhehjezrii

ket

kijirbiilt

hsgii

vajdk alatt

(iyrtt,
^

Bjynurom-

hau, a
s

csepeli Keviheu,
elltja-

Zinionyhan,
fejben

Budn. Ptervrad jn Zalnkemidien ket naszdokkal s fegyverrel, sz(dzsolddal


s

kezdte pusztk s fldek {elajndkozst. Midn azt az ausztriai hzbl lett kirlyok mint ltni fogjuk ksbb szintn megtettk, csak T. Mtys okos taktikjt utnoztk. dunai vruradalmak i-szci, melyek el1)b egyenesen kirlyi jog alatt voltak, kirlyi szolglatban ll hajsnpeknek s jeles vitzeknek ajndkoztattak el. Ezek kzt voltak a nagy kirly ltal meghonostott igen gyes szerb vzi harczosok is. Mert hiszen a dunai hajzs nemzeti sajtsguk, melyet gyermekkoruk ta gyakorolnak. A kormnynid s evezlapt mellett edzettk izmaikat s tanultk vizi taktikjokat az engesztelhetleul gyllt trkk elleni viadalokban, melyekre most Magyarorszgnak is, jobban mint mskor, kszen kellett magt tartania. E szerb jvevny(dvbl telik ki nagyobb rszben a rettegett fekete sereg is, s krtzllc szrmaznak a Hunyadi-hz leghsgeseljl) liartjai, a magyar nemzet vrvel s trtnetvel sszerokonlt baj ne kok: a Zpolyk, Szokoliak, Kinizsiek, Thallczyak, Jaksio^teJf^^SI/A Zeleuk s Tkllek, kiknek nevvel lpten-nyomon taWozunk ]\rtys gyzelmes hadi vllalatainl. :- .:/?>^
i)cdig

(/lafaik

allodiumokktd.

meg

dunai vruradalmakhoz

tartoz

Az al-dunai hadak fliJtt, a naszdosok

fltt

is,

ell)liJ8i^,^^

lgyi Mihly, aztn a vitzsgkrl hrneves Rozgonyi testvT;ek, Zjjolya Imre, a Docziak s jlakiak felvltva parancsoltHjt^4

^^^
ecC^

i'igy mint msokat. a keresztnyek azrt, hogy schism:i tikusokkal laknak, ne essenek egyhzi tihilom al. Ha keresztnyek liaszonbri szerzdst ktnek rczokkal, a nekik kijr rszbl tartoznak tizeddel, de nem a rczok a magokbl. Ettul a tizedfizetstll azrt legyenek nhny esztendeig mentesek a rczok, hogy annl tbben menekljenek ide a trk birodalombl. (Hunfalvi/ Pl: Magyarorsz. etlinographija, 470. 1.) Pikt Emil (A szerbek Magyarorszgban ) egszen helytelenl hrtja a magyarorszgi nemzetisgi harczoknak flidzst a rmai curira, mely a schismt hivatsszerleg krhoztatta s annak k<)vetit, sajt elvi llspontjbl, sanctae et miicae matris Ecclesiae rebelles, infideles et catholicae fidei contemptores jelzkkel illette. A nemzetisgi krds nem magyarorszgi nvny, s nem is vallsi, luineni linis politikai czlzatuknak folj'omiiya.

szertsk r,

iiR.

SZEXTKI.li.VV

J.

A DIXAI

II A.Ji'ill

AD Alv

l'tiliTKXi: TE.

.")

66.
szeri) csapnfolxdt

KIRLY-XASZPOfiOK.

gorievics Viik
lakott.
1)

maga a szerh rJcszpota, Brrml^ovics, 7udsJip GrcZmj veznyelte, ki Zalnkemnbeu vagy K'lpnben

flottillja

Szilgyi kormnyzsga idejben, mikor Mtys dunai mg nem volt teljesen flkszlve, a szerb deszpotk sk

rdemet szereztek az als-dunai vghzak vdelmben. Galambcz ostromnl 1458-ban, mikor Magyarorszgbl nem mehetett elegend segtsg a veszlyeztetett erssg al, a szerb deszpota ^aji s emberei histottk meg a trkk tmadst. ^) k lltak rt 1460-ban Szeudrnl s Sarnnl is, midn Albert csandi pspk nagy ijedten jelenti, hogy a trkk

hajraja Szendr all a temesi vidkre kszl trni, Nagy Simon pedig azt rja Belgrdbl, hogy a trk mr Sarn al rkezett, a szvai rveket elvette s a Szermsgbe igyekszik.^) Mtys sok nehzsggel s a mennyire tehetsgben llott, temrdek faanyagot szlltott le a Dunn s ezek a szerbek ersegtettek stek meg Belgrdot czlpkkel. '^) 1462-ben megverni Ali bget, ki hadaival a Szvn tkelt, s Klpnt s Szentdemetert elhamvasztva, a Szermsgre trt. Hadaink s naszdosaink a Dunn Futaknl vrtk be Alit, s a vele hozott 17.,000 foglyot megszabadtvn, vres csatban tettk naszdosok mindentt kvetik Mtysteljesen tnkre. nak a partokon halad hadoszlopait, tmogatjk azokat szksg esetn, vagy ltalok tmogattatnak, a mint a tmads s vdelem szrazon vagy vizn trtnik. Galamhcz, Szendr, Nndorfehrvr^ ZaMnkemn, Ptervrad s Futak voltak akkor az Al-Dunn, Szahdcs s Szentdemeter a Szva vidkn, a kivlbb hadi llspontok s a naszdosok kikti, a honnan Mtys hadi vllalatokra indul Bolgrorszgba, a Szermsgbe. a hatvanas vagy a Szvn-tlra s Boszniba. Itt talljuk vevben tbbszr, st mg orszggylseket s llamtaucskozsokat is itt tart, dandrainak ezen klnben ignytelen gylhelyein, de melyeket a vzi had jelenlte tett most fontosakk, bodonn, klaa vgek oltalmnak srgs volta keresettekk.

"')

dovai, mihldi, szentlszli, horomi s kevei vgvrakra szintn a zlmonyi s nndori, hajhadak vigyztak. s ha Mtys a

dlvidk rizetre rendelt katonai er ilyetn sszpontostsa s czlszer elhelyezse daczra sem felelhetett meg az atyjtl rkltt ama nagy feladatnak, hogy az ozmn hatalmat teljesen visszaszortsa, az aldunai tartomnyokat llandan vissza') -)

Stojacs]cvics

Nagy Ivn
U.

Cserte zsivota naroda szrl3Szkog.<'< Nyry Albert: Magj'ar (liplonicziai


k. 25.
1.

wnlkek

Mtys kirly korbl.


==)

I.
1.

o. I. k. 78.
: :

4)
B)

Bonfiiii

Decad. VI. L.
D. III.
1.

Bovfini

10.

I.

S.tnhu/

III. 2 IS.

1.

KIRl.V-XASZno.soK.

()7

szerezze s ;i birodalomba beolvaszsza annak a Podiebrad s Fridrik ltal sztt viszonyok voltak nagyobb rszben oka. kirly tevkenysgnek s az llam haderejnek javarszt ott kellett elfogyasztani, a hol annak flemsztse korntsem eredmnyezett olyan ldsokat, mint a milyen nagyfontossg politikai kvetkezmnyeket vont volna maga utn dlen. Mita a kirly hadainak ktharmada, st olykor az egsz hadsereg Ausztriban, Morvban, Csehorszgl)an s Szilziban volt elfoglalva, a flhold mind jobban kiterjeszt uralmt az Al-Dunn tlnan st 1474-ben annyira ment a trkk vakmersge, hogy Bli Oghli Maikovi eh szendri basa vezrlete alatt fleveznek hajikon a Dunrl a Tiszra s Marosra, a tiszai rszeket kifosztjk, Nagyvradot is meglepik, feldljk s flgetik. Nem volt, ki nekik elleutlljon.i) hajraj akkor a cseh hborban a fels Dunra volt kirendelve de st nem
:

volt

mg most sem elegend

arra,

hogy nagyobb hadi ignyeknek

megfelelhetett volna.

tott llapott, legjobban ecseteli

Mtys knyelmetlen helyzett, szorongaegy a pphoz 1475. vi nov.

h 3-dikn Ptervradrl rt levele: Nem ktelkedem rja a kirly hogy szentsged leveleimbl s kveteimtl megrtette, mennyire vgydom, st mennyire gek a ttii-k ellen mehetni. Tudtra van az is, hogy a cseh hbor, melyet a szentszk kivnsga szerint vezetek, akadlyozott meg abban, hogy egsz llekkel s sszes npeimmel nem vehettem fel a harczot a kzs ellensg ellen de msrszt haderm sem volt eddigel olyan, hogy a hbort egy hasonlthatlanl ersebb

ellenfllel

flvehettem

sajnosn alhanyatl keresztny

rdekeknek megfelelhettem volna. Mikor pedig tb])i ellensgeimmel l)kre vagy fegyversznetre lptem, s hadcsapatok gyjtshez, valamint a dunai liajhad flszerelshez fogtam. Fridrik csszr ezen elkszleteimet is azzal akadlyozta, hogy roppant seregvel llst foglalt ellenem, s az egsz szn t egy helyen maradva, meg sem mozdult tborbl. IVIiudazonltal fUksztm gy a szrazi, mint a vizi hadaimat s Isten nevben s szentsged parancsolatnak engedelmeskedve, megkezdem a trkk elleni hadjratomat, st mr nhny napi utat is tettem seregemmel. Most pedig sietek, hogy ne csak a moldvai vajdt, a ki alattvalm, kfitelessgszereu megvdelmezzem, de a keresztny tartomnyok kzl is, a hnyat csiik l)irok, megszabadtsak a gyalzatos puszttnak kezeibl. 2)

E
')

hadjratt Mtys csak a kvetkez 1476. v tavaszn

A
. . ,

(hjii'ti-zai

codex szerint:

Tuvd
kir.

tvanfivadato

r)annl)i<-)

pt

Mai'usit
=)

iieiniiie eis ob><t.;xiite.


(li|iloiu.

Mag-y.

emlkek Mtys

kovbl. IV. k. ;UO~:ill.

11.

US

KinLV-XASZI'OSfiK,

miut Mtys kezdhet meg, a bellott tli idszak miatt.. hadaival az als Dunn megjelent s a naszdosok rendes rllomsaikat ismt elfoglaltk, nagy btorsg szllta meg az alvidk lakossgt s mindenki kszlt a trhetetlen zsarnok szeudroi bgek, Ali ellen. De a trk annl daczosabb ln. s Szkender, msodszor is tkelve Szendrnl, most Temesvr irnyban folytattk puszttsaikat. Azonban ezttal prul

jrtak.

kirly rteslvn garzdlkodsaikrl, legott ellenk kld Szeudr al a csak imnt kszlt nagyszer hajhadt,^) a kzt rengeteg glykat s klnfle vivgpeket, tornyos dereglyket, azonkvl pedig szrazfldi csapatait. ^) Nagy Albert s Ambrus temesvri parancsnokok, egyeslve a nndorfehrvriakkal, s a krnyk tbbi urai, kztk maga a szerb deszpota Gregorievics Vuk, meg a hrom Dczi Pter, Imre s Lszl, a rablkat gyalog, lovas s hajs csapatokkal zbe vettk s Pozazinnl ssze- meg sszevertk. Ali bg csak kevesedmagval meneklhetett egy csnakon, a tbbi trk hajkat a mieink elfogtk, leguysgket, velk Szkendert is, felkonczoltk s nagy diadallal trtek vissza rszint a nndorfehrvri kirly ezen diadal emlkiktbe, rszint Ptervradra. ^) kre pnzt veretett, melynek ellapjn babros kirlyf, htlapjn a kt hadsereg harczi llsban szemllhet. *) Azonban minden arra mutat, ha rszletes adatokat nem is jegyzett fel szmunkra a trtnelem, hogy unsmdjaiik, legkivlt 1477. ta, mikor Fridrikkel a hbor kezdett vette, johlra a FeUv-Dunn voltai: elfoglalva. Jniusban mr ott talljuk ket Komromnl s Gymig hol a magyar hadi er Zpolya Imre, Kinizsi Pl, Bnfi Mikls. jlaki Lrincz, Drgfi Bertt, a Dczi testvrek, Jaksich Demeter s Yuk szerb deszpota, az aldunai hadjratokbl jl ismert ezen bajhajhad praefectusai noki alakok, dandraikkal gylekeztek. szerb np. ekkor Dczi Pter s Imre testvrek valnak. mely az risi erej s a kirlyhoz rendthetlen hsggel viseltet deszpota krl gylekezk egybe, leginkbl) naszdos szol:

Errul albb kriiluinyesen szlok. Mtys kszleteit a trk folyami er ellen kiss nagytva gymond ugyan, de rdekesen rja le Szermi : Iam Hex Matliias intendebat contra caesarem Turcarum et ei^istolas multas permisit seriben, precipue ad mar Zen (Segna) arcis, vt galiam magnam precipien. fabricarent Dalmati ac naves, in qno millia virorum foret, et in galia decem millia, et sic de singulis. Et precepit super Danubium ex utra([ue flui Dannbii civitates et opidulis, ut naves fabricarent ac i)r()iiitiiarent ...'<
')

-)

(Id.

m.

24.
3)

1.)

*)

Bonfini: Decad. IV. L. IV. Plwpp Jakuh : Magyarorszg pnzei,

II.

f.

94.

1.

KIIiAI.Y-NASZAIxISOK.

69

^) Innen indulnak el Hainihurg vvsra, aztn Ausztriba nyomulva, mindentt a Duna mentben haladnak, s beveszik Trautmaunsdorfot, Petersdorfot, Bertlioldsdorfot, Marehegget, Korneuburgot, Tulut, Greifensteint s Sanct-Pltent, majd krlzroljk Bcset, jelesen a Duna oldalrl. Oktberben Kinizsi Pl s Zelena Jnos a Dunn fekv Steint vvjk s fenyegetik Kremset. Az alatt persze a magyar korona dli tartomnyai mindig tbbet s tbbet szenvedtek a keresztnysg ellensgtl, ki az Al-Dunn, a Szvn s Drvn ral)olt s getett kedve szerint. A rgi Ali bg az Drvn Szentrja Verncsicsuak egykor nvtelenje gyrgyn ltalkltztt vt, s ott a Drvaparton az hajk s a rv rzsre tzezer embert hagyott vt, a tbbivel az harminczezer embrrel .... rabolt vt s gettt vt s nagy nye-

glatra Las/iiltatott.
s

resggel, narjii hkvel visszatrt Tt.

^)

tartomnyokra csak 1479-ben fordthatott Mtys ismt tbb figyelmet, mikor az szaki vgeket kellkpen biztostva ltta. Mtys kirly teljesen ignybe vette ekkor a hrom vvel elbb kszlt pratlan dunai flottilljt. E flottillt a flrenczi levltrban rztt egy igen rdekes oklevl ekkpen rja le: A. kirly hajhada sszesen 330 hajbl ll, melyeken a 'matrzokon kvl 10,000 harczos van elhelyezve, azaz 1700 lndzss, 1200 vrtes, a tbbi balistarius s jas. E hajk kzt vau 16 igen nagy glya, mindegyike 44 evezre, 300 fegyveressel. 100 fontos lvegeket vet 4 nagy bombardval, 100 cerbottanas 200 kzgyval, pisside mauuali vagyis puskjval. Mindegyik bombardnl 3 pattantys teljesti a szolglatot. E 330 hajn kvl vaij mg Nndorfehrvrott 34 haj, melyeket uyelvkn (?) naszdohutk neveznek mindegyik 18 evezssel, 18 pusks katonval s kt pattantys mesterrel. Mindegyik naszd orrn, mely igen hossz, egy cerbottana, vagyis pisside van elhelyezve, melyet nyelvkn i'fifivtz('uek neveznek. Ez gy 40 fontos lvegeket vet. Van mg a kirlyi hajhadban 8 nagy bombrda s 8 nagyobb baleszta, trabucco, vagyis gp, s 4 magasra vet nagy bombrda, melyeket kznyelven mortari, (mozsaraknak) neveznek tovbb 20 dzsaalak nagy bombrda, melyek 150 fontos gyjt kveket vetnek. Midn e hajhad parthoz kzeledik, mdjban ll az e czlra hozott pznkkal, rudakkal s lnczokkal 2 ra alatt egy oly vrat lltani fel, mely 78 ezer harczost foglalhat magba s a szrazfld fell az egsz hajhadat fedezi. E vr 40 bombardval, taraczvz fell ersen flkokkal s serpentinkkal szerelhet fel.
dli
;

J)

-)

Bonfini: Uecad. IV. L. V. Szalay: III. k. 312. 1.

70

'

KIRLY-XASZD'isriK.

szerelt

16 baj fedezi a liajliadat.

A
E

liajliad

matrzainak

sszes

szma 2600.

Duna hosszban

kveti a kirlyt

5000

vlogatott szerb lovas, kik mint martalczok, az ellensges flrengeteg vird haddal, dn roppant krokat okozhatnak.* ^) melii a magyar ki rdlg-naszdosokaf fbh soka uti nem rt korszakias tklyhcn, hadi ksziet'k teljessgben vezeti szemeink el, indult el Mtys az 1479. ri ks szn is az Al-Dwtra.

De a hbor csak 1480-ban nyrderekn vehette kezdett. Ismt Fridrik akadlyoz meg Mtyst a trkk elleni terveinek haladktalan megvalstsban. 1480. vi janur 28-n arra kri Mtys Fridrik csszrt, engedn meg neki, hogy Regensburgbl 24 hajra val nyilakat, lport, gykat s egyb hadi szerelvnyeket vm nlkl szabadon szllthasson Magyarorszgba, minthogy e kszlkekre a trkk ellen szksge van. Fridrik a helyett, hogy a kirly hajt teljestette s
segtsgre lett volna, arra hasznlta fel a kirlyi sereg tvolltnek alkalmt, hogy betrt Magyarorszgba s egsz Gyrig
prdlt, puszttott.

mint Mtys vgzett a kajn nmettel, legott tmadsra vezet seregt a trkk ellen. Most szndkozott vgrehajtani, mit mr egy vtizeddel elbb tervezett, st a szentszknek is meggrt: a Hellespoutusul keresni fel magyar hadaival a trkt. Soha jobb alkalom nem knlkozott erre, mint most. II. Mohamed elhallozvn, a fhatalomrt Bajazed
s testvre
is

Dzsen keltek egyms


s

ellen fegyverre.

szentszk

felocsdott bgyadtsgbl

annyira lelkesedett Mtys

') E uagyrdekfl trtuelmi emlknek flfedezst s^ nyilvnossgra hozatalt (Szzadok: 1884. vf. VI. f. 509 511. 11.) vry Lipt rdemes kutatnknak kszni a magyar kznsg. Az okirat czme A flsges ma(jyar kirly szrazfldi s vizi hadereje a trk ellen. Kelet az iratnak nincs ugyan, de lehet, hogj' helyesen kvetkeztet vrj', hogy az az 1479 1480-ik vi aldunai hadjratra vonatkozik, mit szerinte az irs s Olaszorszgnak ama hadjrat irnti klns rdekldse is elrulnak. Szabatossg s a trtnelmi hiisg okrt meg kell azonban itt jegyeznem, hogy a nagy dunai ^tiotta, melyrl az Ovry-fle firenczi jegyzkben nem 1419-ben, hanem hrom mint mr fennebb is rintem sz van vvel elbb, az 1476-ik vi al-dunai hadjrat alkalmbl kszlt. Bizonj'itja ezt az egykor Bonfini, ki az 1476-diki aldunai hadjratrl szlvn, ezeket rja: Magnam in Danubio classem molitur (t. i. rex), quacuni secundo amne descendat, machinas varias, uiultiplicesque prat, item coumieatus, militem et arnia non ignarus, quautum molis adoriretur, et quocum sit hoste pugnandum. Quin et amplissimas crates, abieguis trabibus instar turrum oneratas, Istro demiserat, quae vall, niomeiitaneisque castellis, item septis, fabricisqne bellicis usui esse soleut. (Decad. IV. L. IV. V. . mg Epist. Matthiae Corv. IV. :U.) sszes magyar trtnetrink is 1476-ra teszik Mtys kirly nagy dunai hajhadnak keletkezst. -4 ^re(?.i' je(/?/2e'fc6e csa/ds err7 lehet sz; mert ms dunai hajrajt nem ptett Mtys.
:

KIll.^'-NA.SZUnsiiK.

7 1

li.idvisolse irnt,

hogy uz olasz fejedolmikkel 200,000 arauyat

vgl)l, liugj a magyar kirly egsz a trk birudaluin szivbe szlltsa t a hbort. Ez a kvnsg teljesedsbe is ment. Mtys megerst magt Jajcznl, megvvta

aka]-t tizottetui

Verbszt, elfoglalta Bosznit s Herczegovint s az Adria rsgekkel rakta meg. Fridrik csszrnak ellensges magatartsa, az eurpai nagyhatalmak iudoleutija s az olasz bonyodalmak miatt, a hadjrat egszben vve nem felelt meg azon vrakozsoknak, melyeket egsz Eurpban hozz ktttek. nagyszer dunai hajhad mindssze is csak a szerb fld dunai rszeinek szerencss eredmnynyel bekalandozsra szortkozott. Kinizsi Pl fkapitny a dli vghzak rizetre rendelt seregvel 1-480.' vi november 2-u indult ki Temesvrrl a horomi rv fel, melyet a hajhadnak s a tbbi dandszleit

roknak gylekezsi helyl jellt ki. hajkkal jttek Tkli Mikls s Endre, a kirly kedves emberei. A mint embereikkel partra szlltak: egy cserjsbl 400 trk rontott el s a meglepett csapatot egy pillanatig be is kertette, de a mieink ltal csakhamar felkonczoltatott. A tbbi zszlk hborgats nlkl rkeztek a rvbe. Megjelentek Rozgonyi Lszl, nndorfehrvri kapitny s Brankovics Vuk deszpota, jl felkszlt naszdjaikkal. A deszpotnak sajt ottillja volt a magyar kirly engedelmessgben, melyet Brankovics Pl knz vezrelt. ^) A mint egytt voltak mindnyjan. Kinizsi azonnal megkezd a sereg tszlltst a Duna szerbiai partjra, s naszddosainl', a szendri vsg kemt^y tzelse daczra,

sr

82,0()0 magi/ar fegyverest evedztek t a hborg szles folya }non. Iszkender basa (Malkoczovich), ki az tszlltst megakadlyozni akarta, s tlnk kt hajt el is ragadott, a hajhadat veznyl Rozgonyi kapitny ltal vtetvn, megveretett s Szendrbe visszaszorttatott. Kinizsi most az elcsapatokat, az ifjabb Jaksich parancsnoksga alatt, kmkeds vgett Galambcz fel kld. vrbl mintegy 1000 trk lovas kirohanst ksrlett meg de gyzk a mieink maradtak. Ekkor rkezett vissza a Kaznba meneklt trk hajraj s egyenesen a mink fel tartott. Rozgonyi s Brankovics Pl ket formlnak naszdjaikbl, s sebes vgtatva, folytonos tzelssel a trk hajk el sietnek. Naszdosaink dhs rohama meghkkenti a trkket. Hajik szma csak 15, a tlnk elvett kt hajval egytt 17. Kifesztik teht vitorlikat s szaporn htrlni kezdenek. mieink nem tgtanak, de megfesztett ervel evedznek utnok. mint elrik, heves vzi csata fejldik

zbe

')

Svetich

M.

Rvid trtnelmi
:

rtests a sajksok zszlalj1

rl. s< (S::erbszki Li/etojiisz

1830. v. II.

4.

11.)

72
;

KIL-S-XASZDOSllK.

a kt hajraj kztt iiaszdosaiuk visszaveszik olorzott kt bajjoka.t, a 15 trk jrmvet pedig fenken frva, a leunk volt trkkkel egytt elslyesztik. Diadaluk jelvnyl 300 trk fejet tznek az rboczokra. Kinizsi most a Moravba veznyli naszdjainkat, s a foly mentn sszes hadaival egsz Krusovczig elnyomul Szerbia belsejbe, 12 napig szltben hosszban puszttvn az ellensges terletet. Visszajvet 50.000 szerbet s sok kincsesei megrakott 1000 trk foglyot hoz magval Temesvr krnyknek benpestsre. ^) Mg Kinizsi Szerbia bensejben jrt, a trkk snczokat hnyattak a Szendr eltti Duna-szigeten s gyzni kezdtk ama rejtekkbl a magyar part szln elvonul naszdjainkat. De a magyar hajhad oly ers volt, hogy a szigetbeli rsgnek gyorsan Szendrbe kellett meneklnie, hogy nasz-

dosaink brdjai al ne kerljenek. Kinizsi tstnt sztvettet a szigeterdt, s a hajhadat biztossgba hozva, Horomot, Kvt s Pozazint czlpzettel ersttet meg. ^)
V.

')

Hammer:

I.

Szalay: III. .320. Czoernig: II. 155. Ezek utu Meynert: IV. 666. Horvth: III. 191. stb. Mtys kirly annyiv megrlt Kinizsi e gyzelmes hadjratnak, hogy legott sietett a trkkn vett fnyes gyzelmrl a ppt rtesteni. 1480. vi decz. h 14-n Zgrbbl kelt igen maga beszli el krlmnyesen a galambczi dunai rdekes levelben gymond non inferiorem nobis victoriam hajcsatt. divina pietas ab aliu Eegni nostri latere concessit nam Panlus Kinisy generlis Capitanens noster, ad custodiam parcium inferiorum Eegni

626.

Fessler

V. 377.

Eiujel: III.

nostri depntatns, collectis ad se gentibus nostris, qne sibi in presidinm olim per nos date snt, JMSSM nostro deductis per Danubium navibus, in distancia triginta (juinqne milium passuum infra Senderew transfretavit, totamque Rasciam nltra Senderew ursque ad Chrwsowacz depopulatus est. Deinde nt majori turcos injiiria afficeret, navibus certis trajectns, sub
ipsius civitatis

muro, in rippam Danubij descendit, ibique Malkoczowich, Doniintim Eascie, Wayvodam ejus loci, cum suis omnibns coUectum, et expedita mann nequicqitam suos defendere cupientem, invitavit ad pngnam, mannsque cum illis conseniit, donec illi verterentnr in ftigam. Deinde conscensis navibus, cum nostri abirent, naves turcorum, que septem et decem, nostrorum naves celeritate illa navali invaserant, dnas nostrorum naves abripnerant, qnas sic abrejitas nostri insecuti, et illas recuperaverunt, et insuper turcorum navibus submersis, quindecim reliquas cum iiniversis turcis, qui in eis fuerant, asportarunt, atque sub conspectum Capitauei nostri trecenta turcorum capita, ut erant recens amputata, posuerunt. Aderunt propediem captivi et spolia super eos turcos obtenta, una cum eorum signis et armis, de quibtis Sanctitati Vestre victorie illius moiiumenta trausmittemns. {Nagy I. s Nydry A. : Magy. diplom. emlkek Mtys kirly korbl. IV. k. 341342. 11.) A kirly ezen levele czfolhatlan bizonytkul szolgl, hogy a lert hadjrat nem 1481-ben, "mint nmely rink vlekednek, hanem 1480. vi

ks

szszel trtnt.
=)

Bhm Lnrd:
11.

Dl-Magyarorszg kln trtnelme.

I.

k.

168169.

KIKAI.Y-XASZADOSOK.

73

Ez
Mtys

vlt iia-szdosuiukiKik utuls vizi liarcza, s gyzelmi

kirly orszglsa alatt az Al-Dimu. 1482-I)eu megjulvn a nemzet eltt gylletes hlor Fridrik csszrral, abban leginkbb szlv zsoldosok s alvidki

szerb

hadak hasznltattak; mert a magyar nemzeti flkel


szeretett az llamrdekek szempontjbl csekly ama dvtelen harczokban rsztvenni. Mikor a

had nem igen


slylyal br

trkkkel fegyversznet kttetett, a naszdosok zme jljl a Fels-Dunra rendeltetett, segtsget nyjtand, Haiml)urg, Klosterueuburg, Korneuburg, Gumpendorf, Nmetjhely s a
tbbi ausztriai dunaparti vrosok, nevezetesen
lsnl.

Bcs

elfogla-

Legszomorbb szolglatot teljeste Mtys dics hajhada 1490-v pril h 11-n, mikor az imdott kirlynak
holttestt

Bcsbl Budra

leksr.

fejedelmi jelvnyekkel

flkestett kopors fekete kelmvel bevont hajn volt ravatalra Bod tve. gy vitte le azt az rvn maradt Magyarorszgba Msnap a kirlyn s Corvin Gspr, a kirly els udvarnoka. -Tuos az sszes udvarral 50 hadi hajn kvettk az elhunytat gyszmenet lassan evezett le a Dunn s negyed Budra.

napra a naszdosok fhelyre Komromba rkezett. Innen kld szt Beatrix a krben egybegylt frendek hozzjrulsval meghv leveleit, a Rkoson mjus 1 7-u megnyitand i) Aztn tovbb vittk a drga kirlyvlaszt orszggylsre,
hajk gyszsznben lebegtek el a medrbl csodtetemeket. latosan kiradt Dunn, s a np, mely nagy kirlynak utols menett knybelbadt szemekkel nzte, stt sejtelmekkel trt

meg

hajlkba.

^)

Alig hogy I. Mtys behunyta szemeit, a haza minden gyben tkos hanyatls kvetkezett be. A lomha s trkeny Vladislav ppen ellentte volt Mtysnak. A naszdosok katonai szervezete s egysges fegyelme is bomlsnak indult prtfogjok halla utn, - mint ben az orszgban naprl napra minden. Hajrajunk egy osztlya mg Ausztriban vesztegelt az elfoglalva tartott vrak alatt, csggetegen tekintve
: 11. Ulszl kirlyly vlasztsa. (Szzadok, 1885. vi'.) insoleiiter post ohitum ejus (regis) vja Bontini sDaiiubius nt extincto regni proexcrevit, multos pagos et accolas urbes inundavit pugiicdore. Pcmnonias a hircorum incursu tueretur \ A Bcsben megtarCorviuo duce, tott exequik utn val napon in sequenti die regina cniu ceterisque pontificibus ac regulis, ad celebrandas regis exeqnias et liabenda comitia regalia Budani secundo anme desoendit. Universa multitudo,cuni pullis quinciuaginta navibus et Ingubri vste, Beatriceni sequuta. Cum Pisoniuni foret appulsuni, omnes matronae virbis pullatae obviam regin occurrere, publicoque planctu principem invictissimum et regem

')

Frakni

2)

optimum

luxere. (Decad. IV. L. VIII.)

74
Lizoiiytuhiii

KIULY-NASZlKisriK.

sursa fel. Nmelyek megadjk magokat a trkvetel Maximilin vezreinek, s szp gretek ltal clcsl)itva, a rmai kirly szolglatba szegcklnek. Az itthon maradtakat magokhoz vonjk a kirlyvlasztsi viszlyokban egymst mardos, zskmnyrt s hatalomrt egyms kzt verseng orszgnagyok. Nmelyek kzlk Corvin Jnost uraljk, msok az zvegy kirlynhoz sztanak, a szerint, a mint itt vagy amott kecsegtetbb kilts nylik zsoldjavtsra. A fejetlensg s vesztegets szelleme megmtelyez a nemzet sszes rtegeit a furaa a mi ennl krtkonyabb kat, a nemessget, a prokat, s hadsereget is. Kevesen viselik mr a fegyvert hazjok szabadsgrt, de annl tbben prdavgybl s uralomra tr prtrdekbl. A hadsereg amanvriroz diplomatiaiintrigk eszkkik az eltt csak a haza elleneire emeltk zv alacsonylt. fegyverket, most egymst mszroljk. Nincs, ki bztat igkkel helyrelltani tudn a rgi rendet, ki a nemzet erejt a naszdosokat haza vdelmre sszpontostni kpes lenne. magok nem most is kirly-naszdosoknak nevezik, de kirlyi hatalmat egyszerre hrtudjk, hogy ki a kirlyuk. man gyakoroljk Magyarorszgban hrom idegen viaskodik a nemzet vre s vagyona rn elsbbsgrt: Dobzse Lszl, Albert s Maximilin. Pnzrt s javadalmakrt mindenikk tall magnak hadsereget, de a mely egyikket sem kveti a meggyzds hsgvel, hanem hrom rnak kegyelme kzt ide s tova ttovz. A naszdosok patrnusai, a szerb urak, szintn meghasonlottak egyms kzt s klnbz tborokban lobogtatjk zszlaikat. Brankovics Gyrgy deszpota s testvre Jnos, a Mtys ltal kivlan kegyelt Yuknak fiai, a nagy kirly halla utn Maximilin prtjra lltak. Ugyanakkor Kinizsi Pl, a Zpolyk, a Bthoriak, de st mg a nagyjban szerbekbl ll fekete sereg is, az idkzben megkoronzott Vladiszlav mellett harczolnak. Nmi egyntetsg s czlirnyossg a hadseregben csak a trnkvetelk kzt ltrejtt egyezkeds utn tapasztalhat. A dunai hajhad sorsval sszefggsben, rszint mint vrkapitnyok, rszint mint csapatvezrek, hadnagyok vagy ppen mint naszdos vajdk, Kinizsi Pl halla utn kvetkezk emlttetnek: Radics Bsics, Fogas Ambrus, Pillresi Jnos, Magyar Balzs, Bradch, More Gyrgy, Szokoli Albert, Karn esi Gyrgy s bizonyos Antal vajda s Demeter hadnagy. Velk tallkozunk Vladiszlav uralkodsa alatt lpten-nyomon a Duna s Szva akkori vghzaiban P tervradj n, jlakon, Dombvron, Cserpvron, Bnmonostru, Orsovn, Pethben, Mihldou, Zimonybau, Zalnkemnbeu, Nndorfehrvron, Sabczon, Jajczn s Szent-Demeteren. De a naszdosok tv-

KIUAl.Y-XASZAlxiSdK,

75
N;'i;i-

1495. vi trk liadjratukbau lokit 1492 dorelirvr megerstsre s seregeiukuek a Duuii

keuysgc

:iz

valj

tszlltsra terjedt.

Az

a ltszatja, miutlia az utbbi vek

megtizedelt s elhanyatlott liajrajuuk mr ueni leuue alkalmas nagyobb hadi vllalatokra. Rgi gyakorlott s vitz legnysgnek szne-java elpusztult, elszkdstt, vagy a trk fogsgban senyvedt. dli vgeknek nagyobb biztossgba ttelre s megerstsre csak 1498. krl trtntek hatlyosabb intzkedsek. Egyes derk hazafiak tetemes ldozatokat tettek le a haza oltrra, hogy a trkk elleni vdekezsi gy rendbe hozassk. Osvt zgrbi pspk egymaga 32,000 aranyat hagyomnyozavai-aibau

Nndorfehrvr, Jajcza. Szabcs s Szrny megerstZpolya Istvn 40,000 forintot hagyott vgintzetileg felben a kirlynak, felben a rendeknek, de szintn az orszg oltalmra. s csakugyan megkezddtt a vgvrak helyrelltsa s hajhadak ltal biztostsa. Az 1498, vi orszggyls rendelte, hogy a vgvrak rzse kirlyi kltsgen trtnjk. fpapok, furak, a nemessg s vrmegyk sajt zszlhvsra haladkaljaikkal segtik a kirlyt s tartoznak az
zott
sre.

takinl flkelni.

nem

zszls

papok

nemesek birtokaik
is

arnyban zsoldosokat

fizetnek.

Szksg esetre kzflkelst

rendelhet a kirly, ki a ndorral s orszgbrval egytt venkint megvizsglni tartozik a vgvrak llapott, hogy a hivgek tisztviseli, a kalmrok nyok nyilvnvalkk legyenek. s ms rendbeli szemlyek, htlensget kvetnek el s bnhdnek, ha elesget, fegyvereket s ms hadi szereket adnak el a

trkknek. ^) trkk rteslvn a magyar vgekben trtn ezen kszletekrl, azon tltttk haragjokat, hogy nhnyszor bekede megtartani a vrat mg sem voltak kpertettk Jajczt sek. 1502-ben Corvin Jnos herczeg s Som Jzsa temesi grf az erdlyi vajdval s msokkal ismtelten tkeltek Horomnl (j-Palnka) a Dunn s egyeslve a nndorfehrvri rsggel, a trkket Jajcztl mindig gyzelmesen visszavertk. Ekkor mr az al-dunai s szvai erssgek vizi hadak naszdosok fllodolgban is jobb karba voltak helyezve. msai voltak ezen vtizedben Nndorfehrvr, Zalnkemn, s Ptervrad, a Szvn pedig Sabcz. Ezek megerstse erlyesen foly az 1494 1495. vektl fogva. Az akkori kirlyi szmviteli jegyzk tansga szerint 1494. vi oktber 24-n Psa trnoki tiszt Zalnkemnbe utazik le a kirly levelvel, melyben a kirly Nndorfehrvr al rendelte a zalnkemni

')

Corpus juris liuugar.

I.

292.

76
rv hajhaJt
gatja, a

KIRLT-XASZlJOSOK.

is. bugj' mg Kinizsi Pl llczorszgut sanyaruu driaknak ez erssgre legyou. ^) Ugyanazon vi novemlierlxn Bradcli, ki Ptervradon volt mint vajda. ^) gykkal flszerelt hajkat krt Budrl s azokat a kirly le is kld Ptervradra. ^) Egy httel ksbb jabb gyszllitranyt hoznak oda a hajsok. A kvetkez 1495. v pril hava 10-dikn Ernszt Jnos pcsi pspk s kir. trnokmester egy nndori naszdos vajdval 16 flszerelt hadi hajt. ])ril 21-n pedig jabb res hajszllitmnyt kld le Pozsonybl Nndorfehrvrra. *) St egyes furak, mint Pemphlinger, szintn engednek t a kirlynak hajkat hadi czlokra, adlerovs

fejben.

'')

kirly s a hazafiak ezen egyttes erfesztsei

s pnzldozatai tettk,

hogy 1.504-ben Nndorfehrvron 500, Zalnkemnben szintn 500, Sabczon pedig 100 naszdos

katona talltatott a vgek rizetre rendelt hadi hajkon. ') Voltak azonkvl egyes dlvidki rvbirtokos nemesek is, mint Bnmonostor ura, kik sajt embereikkel s fSioil-( Mikls, tulajdon hajikon riztk az Al-Dunt a trkk betrse ellen. ') Bizonyra nem nagy szm. ha azt a trk hajhaddal prhuzamba lltjuk, s hozz mg figyelembe veszszk, hogy alig kt vtizeddel elbb 10,000 naszdos kest Hunyadi Mty^ hadseregt. Szerencse volt az orszgra nzve, hogy most zsiban volt lektve a trkk fereje s Magyarorszg
ezen idre legalbb kelet fell bkt remlhetett. rvid klbke ezen idejre esik a politikai fordulat, mely az ingatag magatarts szerb deszpotknl bellott, s mert a naszdosok trtnelmvel sszefggsben melyet nem hagyhatunk figyelmen kivl. vau mr fent emltett Brankovics Jnos, miutn btyja

Gyrgy a deszpotasgrl leksznt


nven rsekk
ln,

s zrdba vonulva Miksa 1497. krl Yladiszlav prtjhoz csatlako-

kirly visszabocstotta rszre Beregsz s Klpu zott. vrt a tbbi szermi jszgokkal egytt, melyeket a Maximilin prtjra llott csald htlensg blyegn elvesztett volt. .Jnos deszpotai mltsgt a magyar rendek is elismertk, ktelezvn az 1498. vi 22. trvnyczikkben 1000 lovasbl ll bandriumot ltetni fel az orszg segtsgre. Ezzel a

')

Registrum proventiium Begrd Hungri. (Eiigel


k.

Grescli. d.

uug.

Reichs,

I.
2) 3) *)

17210

11.)

1495-1)611

a temesvri vajdk kzt talljuk.

Registr. proventuura Regni Hungar.,

m.

f.

'

*)

U. U.

o.
o.

In possessionibus Peiifliuger pro duabus auibus.


II.

i^ue

ad
11.

Naudor-Albam snt
"')

')

ducte, relaxati snt 10 fl. Kovachirh : Supplem. ad Vestigia Comitiorum. Szermi, id. m. 47. 1.

814 -315.

klKLY-XASZDOSuK.

77

kvet dlvidki szerb np is Vladiszlav mell trt meg. Juos utn (1503.) az o zvegye Iloua, Jaksieh Demeter ltre nem tivrueklstvu kuzuek lenya lett deszpotv; de lvn elg ers megvdeni Nndorfehrvrt a trkk ellen, meghvta a tengerentlrl elhunyt frjnek rokont, Silymaga novics Istvnt, s javra lemondott a deszpotasgrl pedig fivrhez Jaksieh Mrkhoz vonult vissza Vilgos vrba, onnan aztn Szlavniba gr. Frangepn Ferdinndhoz, ki Mria
deszpotjt

nev lenyt brta felesgl. ^) Silynovics Istvn 1515-ig vezrkedett a magyarorszgi szerbek fltt. Nndorfehrvr s a tbbi al-dunai rvek fentartsnak s vdelmnek terhes ktelessge arra brta, hogy az al-dunai vgek naszdos hadt llandan egytt s minden eshetsgre kszen, fegyver alatt tartsa. Ez valsznleg jl is sikerlt neki mert Vladiszlav 1508-bau a liaranyai Sikls vrval adomnyozta meg, hadi rdemeinek
;

elismersl.

Zalnkemnben, Ptervradon
le,

Zimouyban

sz-

kztk a hat Bakics testvrt s Monaszterli Ptert jobbgyaikkal egytt.-) Azonban Silynovics is, mint deszpota eldei kzl tbben, csakhamar htlenn lett kirlyhoz. Azon szerencstlensgek kizepett, melyeket Dsa Gyrgy prlzadsa zdtott a hazra, lre llott ama honrul szerb npnek, mely fggetlentvn magt a magyar szent korona felsbbsge all, nll tartomnyt szndkozk kikerekteni magnak Magyarorszg dli vgeibl. 1515-ben, mikor Dsa emberei Barabs pap. Pogny Benedek s Nagy Antal Bcs- s Bodrog megykben egszen ltalnoss tettk a prok forradalmt, Silynovics deszpota is, elvakttatva hi gretek ltal, a lzadkhoz csatlakozk, maghoz vonvn a zalnkemni s ptervradi szerb naszdosokat s ms nagyszm fegyveres szlv csapatokat. szerbek msik rsze a kirlyiak prtjn maradt s Olh Balzs s Nagy Gergely nndorfehrvri albn sereghez szegdtt a forradalmrok leveretsre. Barabs lzadit Silynovics naszdosai eveztk t Ptervradnl Bcs-Bodrogba. Olh Balzs s Nagy Gergely nmi nemessggel s a szermi szerbekkel utnok siettek, s tzzel-vassal puszttva, rabolva a megyk terlett, bodrogi Szent-Lrinczul uti rtk ket, s sok ezret leaprtva kiizlk, a lzadst ott elfojtottk. Magt Barabst lnggal g ltzetben a toronybl dobtk le. Mikor azonban a kirlyiak
szerb csaldot teleptett

mos

') Wenzel : Kritikai tanulmnyok a Frangepn csald trtnetczni jeles dolgozatban nem emlti sem Frangepn Ferdinndot, sem azon jszgokat, melyeknek a csald Brankovics Mria nven a Szermsgben s Arad megyben osztlyosv ln.

liez'<

-)

Slojacxlcovirs

Cserte zsivota niu'oda

szrbszkou- n Ungai'szkim

oblasztiiiia.

78

KIl!AT.Y-XAS%ADOSOK.

zskmuyuyal megrakodva hazafel trtek, Silynovics deszpota tjokat llta, naszdos csapatval megverte ket, az elhajtott lovakat s barmokat elszedte tlk s Zaliikemnben, a hol curija volt, legnysge javra elktyavetyltet. ^) Ezrt aztn Silynovics Istvnt, ki kirly-naszdos vajda vala Szalonkemntt, ki az rczokat megver Ptervradjn az Duna vizn, mikoron ltalkltezinek, az Terek Imreh, az fejrvri hn, hehvat Nndorfejrvrhan s ngy darabb vgata, hogy az kirly npre tmadott vt Ptervradjn. ^) Silynovics halla utn a magyarorszgi szerbek kzel tz esztendeig deszpota nlkl voltak, ktsgkvl azrt, mert sem a kirly, sem a rendek meg nem bztak tbb ingatag, vltozkony jellemkben.

A kirly Szerem- s Bcs megyk leggazdagabb s legmegbzhatbb birtokos csaldjnak, egy vitzi ernyekben s kpzettsgben egyarnt jelesked sarjra, Rvai Istvnra bzta inast sszes dunai hajhadt, kap'tnynyd nevezrn hi t kirh/vaszdos
iinszdjain mint vajda, s

Rvay Istvn mr 1511. ta szolglt a kirly sem a vgek oltalmazsnl, sem az ntl)l)i prlzadsban nem tntorodott el a kii'ly hsgtl. s<"it verte s lte meg kevesed magval azt a hres zvoruiki
serefjhez.

l)ast,

Aszam

bget, ki az eltt val

jNItys kirly lvarban kvetsgben,

idkben ppen akkor jrt mikor Mtys Ausztri-

ban Nmetjhelyt ostromoln. Fessler szerint trlte le akkor a jnagyar fegyverek fnyrl a szennyet, mely a mostoha idk folytn rjolc tapadt. ^) O szllt a Dunn s Szvn Zpolya seregt Sarno al, *) valaminthogy a Silynovics leverotsnl s a ptervradi s zalnkemni hajraj megmentsnl is rdemelte ki leginkbb fejedelme tetszst. Atyja Rvay Lszl volt, ki 1495-ben Arany ni elnvvel Eszteleky Annnak frje. Istvnnak mg kt testvre volt Jnos s

Ferencz. E hrom i emelte a Evayak nemzetsgt t()rtnelmi hrre. Istvn vitzsgt a vgek oltalmban azzal jutaliiiaz Ulszl, hogy si birtokaira a bodrogmegyei Aranynon, a vizmellki Szent-Gyrgyn, tovbb Reegh, Bakach s Csereths helysgekben, Csomoklya s Gyula pusztkon j adomnylevelet lltott ki szmra. Jnos 1519. tjn esett el a trkk elleni hadban. E vesztesgrt Istvnt s Ferenczet 1519-ben ujabb kirlyi adomuynyal vgasztala meg II. Lajos. Ekkor kapta a kt testvr egyttesen a rvai, derzsinczi, szllsi, savliuczi s ellesevczi uradalmakat Szeremben, a mazal-

-) 3)

*)

Mrlci: Dsa Gyro-y s forradalma, 197 Vernruirs : Monum. Hnnoav. Histnr. II. Gesch. d. Ungern., VI. v., 41. 1. Szeremig id. iii. 71. 1.

19S. 7 11.

11. 11.

Kin.\T.y-X.\SZ.\T>OSOK.

79

czi s

egyb rszjavakat Bcsban.


egjjJ>e.

^)

l'

frfnetc^

majdnem flszzadon kevesztl,

irly-naszdosok fovhbi e kt derk fcsf vrnek

nevvel fondik
t

Rvay Istvn nagy szerencstlensgek elestjn vette a magyar dunai flottt. II. Ulszl utn 1516-ban II. Lajos

belyezkedvn a roskadoz kirlyi szkre, az erklcstelensgl)p slyedt knnyelm s gondtalan udvar s nemzet fl()tt rohan vsz gyannt tornyosult ssze egy vgzetes toknak batalma. E hatalom most annl irtztatbb volt, mert nem elleuslyozta t('bb sem ldozni ksz kzszellem s hazafii lelkeseds, sem ezltudatosan nevelt s tmren sszetartott ers nemzeti had.

A klfldi

segly lyel val szntelen bztatsok s az

abba

vetett

remnysg, melyet a rmai curinak jakarat buzgalma s a nyugateurpai llamok nagymrv kszldseirl szl hangzatos hrek mg inkbb nveltek, a knnyelm ttlensg lmba ringattk a nemzetet. Az 1518. vi kszleteknl azon hrom t kzl, melyeken a keresztny fejedelmek csapatait a flhold ellen vezetni lehetett volna, X. Leo ppa a Magyarorszgon keresztl vezet dunai utat ajnl els helyen, nam per Danubium flumen vehi exercitus et paucorum dierum itinere ad Coustantinopolim exponi posset. ^) De a tervtl elvgre is el kellett llnia, mert Magyarorszgnak egy nagyobb seregszlltsra alkalmas hajkszlete nem volt. Magyarorszg teljesen ki volt ^merlve, s vgromlsnak szomor napjait kezd. ppen akkor, 1520-ban, vette t a roppant trk birodalom kormnyt Magyarorszg legdzabb ellensge, Szulejmn. Nagy hadvezri s uralkodi tehetsgekkel lngol nagyravgyst s reudkivili szvssgot egyeste magban. 1521. vi februrban mr megkezd hadi kszleteit Magyarorszg ellen. Piri nagyvezr elre jtt 200.000 trkkel, hogy Nndorfehrvrt elvegye. padisah utna ment a fsereggel. Ilyen roppant haddal szemben kisszernek, gyarlnak tnt fel minden meglev vdeszkz, mely az orszg dli vgszleit fedezni volt hivatva. A dlyfs Hdervry Ferencz bn, noha dsgazdag volt, rossz katona ltre egszen elhanyagol a ffontossg

Narjy Ivn: Mag-yarorsz. csaldai, IX. k. 690 Meo721. 11. jegyeznem, hogy Rvay Istvn semmifle naplt sem hacjyot.l htra. Azon csaldi napl, melyet rdemes tudsunk Nagy Ivn Rvay Istvnnak mond s mely a Trtnelmi Trban (III. 245. s kvetkez lapjain) ki van adva, melyrl Ipolyi az Uj Magyar Mzeumban (1857. I. 441.) is rtekezett, nem Rvay Istvn, lianem Rvay Lszl s a XVI. szzad tvenes veibl val. Abban Rvay Istvn lett megvilgt adatok nem foglaltatnak.
')

kell

itt

liuin,

-) Sanctissimi Doniini Papae Leonis X. una cnm coetn Cardinaobristianissimorumque Regnni et Oratorum consult,ationes. 1518.

vi nvi>nitat\-ny a

m. nemz. mzeumi kiinvvliirban.

KlU.VLY-NASZDiiSoK.

nudorfehrvri erssget. Htszz fre men rsge sem lszerekkel, sem elesggel, sem pnzzel uem volt elltva. Egykori flelmes vdje, Trk Imre, ekkor mr nem volt az lk kztt; ia Blint pedig mg kiskor lvn, nagybtyjainak, Sulyok Istvn s Balzs sabczi bnoknak gymsga alatt llott. Hadi kszletrl, a falak javtsrl, lauyag beszerzsrl sz sem volt. Ilyesmire nem igen tellett sem Vladiszlav, vr megmentse rdesem Lajos dicstelen kormnya alatt. kben 1521. vi pr. 24-n tartott orszgtancsban mg csak az sem ment keresztl, bogy az rsg a kirlyi zsoldosoklil arrl pedig liallani sem akartak, hogy megszaporittassk Hdervry helyett ms bnt, a kirly ltal kinevezett Bthory Andrst ruhzzanak fel a vr fltti hatalommal. Hdervrynak kvetelsei voltak az llamkincstron, melyeket most akart veszlyt rvnyesteni, s zlog gyannt kezben tart a vrat. senki sem vette sokba. Kznapi beszd volt: eb higyje, hogy a trk megvegye Nndorfehrvrat. Sabczot is veszni hagytk. Ptervrad szintgy aggaszt helyzetben volt. Ptervraddal kiuben mr Mtys kirly kvette ol az alaphibt, mely utbb nagy htrnyra lett ezen stratgiailag szintn igen fontos erssgnek. Megvonvn a brtmre vetett Vradi Pter kalocsai rsektl a ptervradi aptsg ds jvedelm jszgait, voltakpen magnak a vrnak, az orszg ezen elsrend kulcsnak rtott. Az aptsgot ugyanis egy idegen olasz, Borgio Rodrigo bibornok, a ksbbi VI. Sndor ppa kapvn kezeihez, al)ba szintn idegeneket helyezett be, nvleg Borgia Vincenzo de Pistacchi ppai kamarst, ki szmos olasz csaldot teleptett le Ptervradon s az aptsg szermi jszgain. IMtys halla utn a hatalmasok prdjv ln a nevezetes hely. kik uem annyira Ptervrad, mint a szpen fizet ptervradi aptsg irnt rdekldtek. jlaky rincz berezeg nhatalmlag maghoz ragadvn az aptsg birtokait, az olaszokat kizte onnan s most sajt embereit eresztette be a jszgokba. Mikor aztn ksbb ismt Pter rsek l)irtokba kerlt vissza a vr s aptsg, az rsek mr nem sokat lendthetett annak hadi flksztsn, rszint az orszgos

L-

llapotoknak kedveztlen volta miatt, rszint azrt, mert maga nehz helyzetben s anyagi szorultsgban tengette lett. aptsgba, minMikor Ulszl 1494-ben visszahelyezte denekeltt a vrat vette birtokba s Thessnyi Miklst nevez ki annak vrnagyv s oltalmazjv. Mivel pedig a vr az idegen uralom alatt romlsnak s pusztulsnak indult, gyki az 1494, v szn a kirly szlvn lakatlann vlt tmogatni hajtvn az lirom hetet tUttt Ptervradon
is

rseket a vr megerstsre s terlete benpestsrc czlz

KIRLY-NASZDOSOK.

81

trekvseiben,
gre,

nem

mint csak

azzal,

jrulhatott egybbel Pter rsek segtshogy kivltsggal ruhzta fel a helyet,

mely szerint azon jobbgyok, kik a vr falai kzt megtelepednek s hzat ptnek, ezzel nemesi rangra emelkednek s a nemesi eljogok birtokosaiv lesznek. ^)

Ha
lehet,

ez a kivltsg telepts dolgban, a


is

nem maradt

mint flttelezni eredmny nlkl, de azrt a vr fl-

szerelst s hadi kszletbe helyezst vajmi kevss mozdthatta el. Slyos felelssg nehezedett teht Rvay Istvn vllaira, midn a kirly-naszdosok fparaucsnoki llst elfogadta. Az sszes dli vghzaknak vzrl val oltalmazsa az ktelessgv ln ezentl. 1521-ben Szulejmn vilghdt roppant

hadainak kellett ellentllania. Naszdosai kedvetlenek voltak. Lajos kirly mr hrom v ta nem adta meg zsoldjokat.

Budra kldtt kvetsgeiknek, szntelen rimnkodsaiknak semmi sikere sem lett. Sot 1518-ban Vrdai Pl, szent-zsigmondi prpost s kincstart rszrl hallatlan meggyalztatssal is illettettek. A kirly mondja a szemtan Szermi

szvesen kielgtette volna


elkezeltk, a szegnynek

ket

de mivel jvedelmeit az urak


is

magnak

alig volt

mibl

lnie.

trkk kzeledst klnben is nagy knnyelmsggel nztk Budn. nndorfehrvri, zimonyi s zalnkemni magyar s szerb polgrok, mincl annyian naszdosok, vgszksgkben maghoz a kirlyhoz folyamodtak a hrom v ta elmaradt hpnzeikrt. Ha ki nem elgttetnnek tvozni fognak llomsaikrl, s Nndorfehrvr elvesztse nagy krra leend akkor az egsz keresztnysgnek. Azonban Budn azzal mtotta magt mindenki: eb higyje, hogy a trk elveszi Nndorfehrvrt. kirly teht Yrdai Pl kincstarthoz kld a naszdosok elcsggedt kvetsgt, hogy fizessen ki nekik, a mennyit kifi-

a kirly hajt, st 2) kik vrig srtve tvoztak az rzketlen ember palotjbl, hogy a kirlynl keressenek elgttelt a rajtok elkvetett szgyenrt. De a kirly el nem bocstottk tbb ket. Erre aztn Budavr kapujhoz ktttk ki zszlajokat, s naszdjaikra szllva viszszaevedztek hazjokba, puszttva s rabolva a Duna mindkt partvidkn. Midn egy hnap mlva ismt flmentek Budra htralkaikrt knyrgni, s Vrdai most is megszgyeut
teljest

zethet.

lator kincstrnok

nem
el a

ocsmny gyalzatot kvetett

derk vitzeken,

1) Fralcni Vilmos 1883. vf. IX. f.)

Vradi Pter kalocsai rsek

lete.

(Szzadok,

^)

Szermi:

id.

m. 95

96.

Eex
;

dirigebat eos ad tliesanrarium

Paulum prepositum
DR.

in S. Sigisrauudo

uaticaiu suani, et sic proiciebat sordem

cum papira terg-ebat suam ad faciem militonibus.


et ipse latro 6

SZENTKLUAY

J.

A DUNAI HA.TTIADAK TRTKNETE.

82

KIRAl.Y-NASZ ADSOK.

is kiktttk zszlaikat a kthoz s kesersgkbeu elbcszva Magyarorszgtl, azou bosszs szndkkal tvoztak el Budrl hogyha a magyaroknak nem kellettek, a trkkhz fognak csatlakozni s a Dunt vdtelenl hagyjk. ^) Erre aztn Budn is komolyabban vettk a dolgok sajnos fejldst. Jnius vgn orszggylst is tartottak, melybl a kirly srget leveleket intzett a pphoz, a csszrhoz s a tbbi szomszd fejedelmekhez, hogy ne ksedelmeskedjenek a sokszor grt seglynyjtssal mert a Magyarorszgra zdul ozmn radat nem csak Magyarorszgot, hanem az egsz nyugoti keresztny vilgot fenyegeti. ^) Az urakhoz s a vrmegykhez szintn ment egy erlyes felhvs, hogy ktelezett zszlaljaikat haladktalanul killtsk s a kirlyi dandrhoz Tolnra kldjk. A zsoldok kifizetse irnt rendeltetett, hogy nmi kirlyi jvedelmek elzlogosttassanak. ^) De a naszdosok emltett daczos fllpst mind a kirly, mind az urak rossz nven vettk, st alkalmasint Rvay Istvnnak tudtk be azt. Arra ltszik mutatni az a krlmny, hogy szval sem emltve az orszggylsen Rvay rdemeit, hanem egyszeren mellzve t, Bthory Endrt tettk meg naszdkapituyny, meghagyva neki, hogy a sztzlltt naszdos hadat szedje ssze s Nn: ;

ket: msodszor

dorfehrvr oltalmra siessen, livay Istvn jlakra kldetett vrnagynak. hajk flszerelse, gykkal s egyb hadi szerszmmal elltsa Szerencss Imre zsid vllalkozra bzatott. De a honfi szve, a ki Bthory hajhadt a Dunn leszni ltta, mlyen elszomorodhatott a torz ltvnyon. Mindssze hrom glyaszer nagyobb haj s nhny naszd szllt ama 600 gyalogost, kiket Buda s Pest vrosok lltottak hadba. Szermi, a kor trtnetirja is a tborhoz csatlakozk, mint szz gyalogosnak kapitnya. Mikor Budrl elindulnak, hromkirlyn s udvara a vrpalota szor kiltjk a Jzus nevt. ablakbl nzik a sereg s hajhad indulst. Btn megllapodnak. Bthory kiszll a btai zrdba, hogy vezekeljen s a kereszt ldst megnyerje. Itt akarja bevrni az utna jv Lajos kirlyt. Az alatt Szermi a pap parancsol a sereg s a

minek)

>-Et dicebaiit (t. i. a naszdosok SzerSto to namy zramotw cziny No ako vgrimi netrebuie Beiograd, trebuie charow. Nos amplius non possumus seruire
1)
:

Szermi:

id.

m. 95 'J6.
!

Gjwrgjw pop

Eegie Majestati. Hec est iam finis. Regnnm Hungarie tecum st Doniinus Deus. Et vexilla bina Eegie Majestatis intvoduxerunt in manibus suis, et ad fontem illa ligauerunt fortiter. Illico casuni dederunt ad terram, et ibi ipsi amplius noluerunt erigere, et dixerunt eidem forma Deus tecum Eegnum Hungarie Cito cucurrerunt ad naues naxandones ad Ister flui et infra remigauerunt pauperes. 2) Pray : Epist. Proc. I, 142. 3) Horvth M. : Magyarorsz. Trt. III, 350. 1.
:
!

KIRALY-XASZ ADSOK.

83

had fltt, miut Endre vezr helyettese. De a kirly ksik, Bthory csak nem mutatja magt. Mr harmad napja, hogy Nagy goston htai polgr hzban mulat Deshzy Istvn s
vizi

Lrincz testvrekkel, meg a Bnfiy Jnossal. Utnok megy Szermi is s jelentst tesz, hogy a csapatok elkedvetlenedtek a fvezr tvollte miatt s sokan szkdsni kezdenek kzlk a trk pedig mr hatvanhat nap ta ostromolja Nndort s az ottaniaknak senki sincsen segtsgre. Erre Bthory viszszakldi Szermit a hajkhoz s maghoz rendelteti Bakics Pl naszdos vajdt, ki derk s harczias katona volt. Nhny ra mlva Pl visszatr a glykhoz s kiadja a parancsot, hogy dohok megpermindenki kszen tartsa magt az indulsra. dlnek s a hrom glya rboczra kitzik a zszlkat. csapatok lebocstkoznak a Dunn az erddi rvbe, hogy a kirlyt s Zpolya Jnost ott bevrjk. Bthory azon volt, hogy rendbe hozza fegyelmetlen seregt de az elkeseredskbeu sztfutott szmos naszdosokat nem sikerit ismt sszegyjtenie. 1) Az idjrs is mr ksre fordult, s a hajhad ott

maradt Erddnl

tli szllsokra. ^)

Szabcs bevtele utn, mg augusztus elejn, Nndorfehrrja vrnl gylekezk a trk hadnak fereje. Az orszg rczVerncsics, Bcs megye, a Szermsg megfutamodk. sgon is Szeremben oly nagy flelem esek, hogy egyik a msikat rte nagy szorgossggal a Duna rvn, csak hogy

elszaladhasson.

^)

is Zimonyt tmadta meg az imnt rkezett hajhadval. E helyet Mihdltj vajda, Szkohlics Mvh s Ovcsdrevics Pter vdfk tszz naszdossal. Kzdelmk a tler ellen hasztalan volt. Az ostrom kilenczedik napjn knyte-

Szulejmu legelbb

haza irnti lenek valnak feladni az egyenltlen harczot. hsgket sokan kzlk vrtani halllal pecsteltk.^) Mihly Zemlinben szll tszz naszvajda folytatja Verncsics dossal, hogy a csszr ellen megtartank. Kibl a csszr ket mind megfogatta, s mindnyjukat szablyra hnyatta. kt fembert, kik ezek eltt valnak, Mihly vajdt s Szkablith Mrkot az elefntnak vetteti. ') Most kerthettk

') Szervii, 97. 1. et dominus ndreas de Batoi- cum multa gente sua uenerat, et insuper fluuium Ister disponere fecerat Eex Andrem Btor, ut esset capitaneus super fluuium Ister et Pestienses dederuut triceuta pedites, triceuta Budenses. (V. . mg Horvth, III, Fessler, VI, 54. 1.) 350. 1. =) U. o. 97 98. 11.
;

') )

Monum. Hungar.
Szalay L.
1.
:

Histor. II, 16.


III, 5G0.
1.

Magyarorsz. Trtn.
Histor. II, l6.
1.

Horvth^

id.

m.

III,

351.
'"')

Monum. Hung.

84

KIRLY-NASZDOSOK.

csak be a trkk Nudorfehrvrt a vz oldalrl is, csak most kezdhettk meg a falak tretst, mivel a fldig lerontott Zimony fell uem kellett a naszdosok tmadstl tartauiok.
beszli tovbb terek csszr mell jvnek a veueuczsek kik Nndorfehrvr falt letrik. Yalnak tizenYercsics, kt glyval.^) Nndorfehrvr, a magyar korona kes bogira, az orszg vdve ^), nem kerlhet el teht bukst. Beriszl Pter, a tengervidk bnja, ki tn egyedl lett volna kpes amaz idben megvdeni Nndorfehrvrt a trk ellen, mr nyolcz hnappal elbb meghalt. Rvay Istvn jlakon ttlensabczi s zimonyi hajhadak tnkre sgre volt krhoztatva. voltak tve, a nndorfehrvri hajk pedig a zrt vrkiktbe szorulva. Segtsget sehonnan sem lehetett remlni. Mr Mihly s a szerb vrrsg augusztus 26-n Szulejmn kezre

jtszottk teht a nevezetes erssget, melynek elestvel szabad t nylt az ellensgnek az orszg szvhez. Balibg Szermsget, Valksgot mind elgeti, szmtalan sok vroso-

kat elrabla, elget Eszkig, azon fell is. ^) Innentl 167 esztendeig maradt Nndorfehrvr a flhold uralma alatt Az Laudorfcjrvr elveszsnek oka czm rtekezsben vdolja Verncsics a magyar urakat, hogy ktelessgket mulasztvn, Nndorfehrvrt a trknek kezbe juttattk. az urak semmi egyelhet nem mvelMert ha gymond

tek vna, csak szllottak vna Fejrvr ellenbe Zemlinbe, kit mg az rgi j kirlyok rakattak vt Fejrvr ellen, hogy s vetitek abbul az ellensg a Szvn ltal ne jhet vna, vna mind a Dunra s mind a Szvra csak msfl szz sajkt: soha a frek a Szvn ltal nem mehettt vna, s soha szabadon

Fejirvrat nem vitathatta vna, s Isten segtsgvel gy leheDuna szermi parttit vna, hogy meg sem vehette vnaf^) vidke akkor mg srn volt benpestve haszonvehet hajsnpsggel, kezdve Zalnkemntl egsz Budig. Seduilcuram adhiberuut maguates Hungari ct amiserant in dubium tam nobilissimum Hungarie lieguum. Yidit hostis libere intrauit

in

regnum Hungarorum.

^)

Az elvett vrak all megmeneklt maroknyi naszdos csapatot s a megmentett nhny sijkt az orszg vgremny')

a VIII. Henrikhez rt levelben Est omnium, que turcis snt finitime, cor et caput, clavisque totius Eegni. {M. trtn, okmnytr, 63. 1.)
-)
:

Monum. Hungar. Histor. 11, 16, 1. II. Lajos kirly maga mondja Nudorfehrvrrl Monum. Hungar.
Histor. II, 16.

")

Verjicsics

1.

*) *)

U. o. 183. 1. Szermi : id. m. 114

115.

11.

KIRALY-NASZADOSOK.

85

rtervradra paraucsoUa a kirly. IV'hvvvad hit vizi hadiiak fkiktje f *) Naszdkapituyokk S(besfi/nt s RaclUd Bsasof nevezte ki a kirly. A tnyleges liajoszolglat lu most is a mr emltett Fojas Amhvnn [)ctervradi dunai s Filh'vi'si Jnos fvajdk llottak. -) iKijliad vajdi voltak ekkor: Ncsthc Litlcs, Nagy Pter, IJeirssij Istvn, licz Pter, Kulcsry (Olchary) Pl, Kisdy Pter s Ilorvih Pl. Kapitnyi hadseydck : Szalay Jnos s az utbbiak Poros Istvn, Porkolb Pter s Nagy Jnos, Golleyul, az elbbiek Radisul.^) Kt vvel ksbb, 1523-bau, ezek vezetik tkzetbe naszdosainkat. Verbossanin Ferbt basa megl)Osszlaud Tomory Pl rseknek, az orszg alvidkre kinevezett j fkapitnynak, a trk martalczok ellen kvetett szigort, 15,000 emberrel a Szermscgie trt s Ptervrad megostromlsra ers bajorajt kldtt. Tomory szrazon s vizn vdekezett a kemny tmads ellen. Aug. 12-u a nagy-olaszi mezn vvott nevezetes csatban jelentkeny diadalt dunai aratott a trkkn s nagyobb rszket felkonczolta Jiottilldnk pedig, melynl a, naszdosok szma idkzben 1000 harczosra szaporodott, nemcsak megakadlyozta, a trk hajkat Ptervrad megkzeltsben, de nyilf tkzetbe is belebocstkozvn, a trk hajkat majdnem mind flgette, vagy a Dunba slyesztette. *) Flottillnkat ezen tkzetben Radisa Bsics
sgv
lett

mosta Gdley

cscJi/i/

vezuyl.

'^)

Valamennyi idre ment maradt ugyan Ptervrad az de most a bens meghasonls, a hborgatstl nyomor s annak kvetkeztben a naszdosok elcsggedse, az
ellensg
;

rsg fegyelmezetlensge
zat.

veszlyeztettk a szerencstlen vgh-

Tomory, ki ekkor Ptervradon szkelt, buzgn igyekezett ugyan eljrni magas tisztben, a vrat is, a mennyire tle tellett, jobb karba helyoz, de a naszdosok nyomorn vajmi
keveset segthetett. Az illetkek rendetlen fizetse maga utn vonta a fegyelem s rend flbomlst a vghelyi hadaknl a tekintly tisztelete cskkent, a kihgsok s erszakoskodsok napirenden voltak. Az orszg pnzerejt tudvalevleg a Fugger tzsrhz s Szerencss Imre aknztk ki. Valahnyszor pnz kellett, ket kellett krni, hogy a bnyk haszonbrbl elle:

gezzenek a kincstrnak. veszly pedig naprl napra fenyegetbb ln.

A
1)

Mr

Engcl

Gescli. d. ung. Keiclis. II, 265.

1.
;

mert gmrliibsan rja Fillresit rleresinek megyei szlets volt Fillr (Fillr) falubl. 8) Frakni : II. Lajos kirly szmadsi kin've. Horvth. III, 365. 1. Prau : Amiales V. *) Szvetich, id. m.

) Szalay

*)

Engel

id.

m.

III. k.

86

KIRLY-2ASZDOSOK.

uisl'l

v ta jrta a liir, liogy a szulto szervezi liajliaflt. seregt szaportja, liogy Magyarorszgra dnt csapst mrjeu.
gi

nemzetet nagy rettegs szllotta meg, a melyet szokatlan tnemnyek baljslat megjelense mg fokozott. ^) Tomorynak csak csekly eszkzk lltak rendelkezsre, melyekkel mint hadvezr nem rvnyesthette teljesen a hatalmat, melylyel az orszg vdelmre s biztossgra felruhzva volt. Mintegy 20 ezer forintnyi vi jvedelmt egszen a r bzott orszgrsz biztostsra fordt ngyan, de egymaga nem sokat tehetett. Fkapitnyi hada sszesen csak 300 gyalogbl, 500 lovasbl s a mr emltett 1000 naszdosbl llott, de az utbbiak minduntalan elhagyni kszltek llomsaikat. Pnzt csak ritka esetben kaphatott Tomory a kormnytl, l)r tbb zben jelent, hogy a vrak rsgei nyugtalankodnak brk miatt, a kirly-naszdosok pedig azzal fenyegetznek, hogy odahagyjk Ptervrt s elszlednek, ha mentl elbb ki nem

elgttetnnek.

-)

Valban mdfelett leverk az adatok, melyeket erre vonatkozlag Thurz Elek 11. Lajos kirlynak szmadsi knyveibe iktatott. ^) Megtudjuk azokbl, hogy 1525. vi janur 14-n Nesthe Lukcs. Xagy Pter, Hevessy Istvn s Rcz Pter, ptervradi naszdos vajdk, az ottani 1000 fnyi naszdos had kldttei (nuncii mille nazadistarum Regi Maiestatis in Waradino Petri) mr hosszabb id ta tartzkodnak Budn a kirlyi udvarban, hogy legnysgk elmaradt
zsoldjnak kifizetst
talan
;

srgessk.

6 frtot

kapnak a

vrjanak

trelemmel

Hosszas vrakozsuk haszhogy hallgassanak s tovbb. Bsics s Gelley kapitnyok


kincstarttl,
;

szintn szorult helyzetben lehettek a zsoldot indulatosan sr-

legnysggel szemben mert a kvetkez napon Szalay s Boros Istvn hadsegdeiket kldik fel Budra a kirlyi felsghez, hogy segtsenek amazoknak a htralkok kvetelsben. De Thurz ket is hallgatsra brja, 4 frtot osztvn ki kztk, ut expectent soluciouem*. Vgre janur 17-n kifizetnek Nesthe Lukcsnak a naszdosok htralkos hpnze fejben 1500 frtot, a vajdknak s tizedeseknek 100 frtot, Bsics s Gelley kapitnyoknak sszesen 800 frtot. Gelley nem sokig nyomorgott mr a slyos idk terhe alatt mikor tavaszszal megint Budra kldtk pnzrt, ott hirtelen megbetegedett s meghalt. *)

get

Jnos

')

") 3)

*)

Frakni : Tomori Pl lete. Horvth M. : Magyarorsz. trtn. III, 401. 1. Fra'kni : II. Lajos kirly szmadsi Icnj-ve. Verdncsicsndl olvassuk: 152. Gellyny Sebestyn, naszdos

vajda, nieghala

Budn

liideg csenier miatt.

<<

KIRLY-NASZUOPOK.

87

Hasoul iiyomurlt llapotban kuldtak ijajczcc' naszis. Jajczai bu akkor a ndori uemzetsgbl szrmazott Giletffy Mikls, all)n pedig Szedlaki Horvth Jnos volt. Ezek Audorko Ferenczet kldtk a kirlyi kincstarthoz, hogy 700 rtra rg kvetelseiket megsrgesse. Vele ment Budra Andrics Pcior, a 100 fnyi jaj czai naszdoshad kapitnya. Ez a maga s legnysge rszre 400 frt adssgot jtt behajtani Thurztl. Kisrtk t T.nlavich Mrton s Ers Pkr jajczai vajdk, kik az ottani 300 fre men vrrsg szmra 800 frtf>t vittek magokkal. A Kormos Blint s Podv'nnay Tams msik kt jajczai naszdos vajdrl megrtjk, hogy otthon maradtak a csapatoknl de azrt kvetelsk nekik is van a megzakdosok
;

latott kincstron.

Azonban mindez csak foltozs, fejnlkli kapkods. Alig mlik egy hnap, mr megint ott ltjuk csorogni a ptervradi s jajczai naszdosokat a budai vrpalota eltt. boldogtalan kirly tn maga is azon tprengett, hogy mibl kszttesse nsges ebdjt. Februr 25-kn bizonyos Chetnikovics s Laslovics hatodmagokkal jelennek meg Budn pro impetrandis serviciis mille nazadistarum Regi Maiestatis in Waradino Petri servientium. Krskre persze senki sem hallgat. Kapnak 3 frt borravalt, hogy ne trelmetlenkedjenek. Vrnak teht egsz mrczius 17-dikig. De odalen Ptervradon nagyon megsokaltk a naszdosok a hosszra nylt vrakozst. A mint a Duna jege eltakarodott, a trelmetlen vajdk: Nesthe, Kulcsry, Kisdy s Horvth Pl, magok mell vesznek negyven naszdos tizedest s flevedznek Budra megnzni, hogy kldtteik mirt nem hozzk mr a pnzt. Thurz uram meghkken, a mint hozz belltanak. Hanem azrt mgis megkrdezik gondol-e mg valaki Budn a vg-

veszlyben forg dli orszgrszre ? Thurz


zott

ket

is

szp szval

tartja s vrakozsuk idejre 35 frtot ad kltsgre. Alig tvo-

az hes had Thurz laksbl a jajczai naszdosok kldttsge kopogtatott be oda. Eljtt Radovn, Gyr Pter, Laslovich Mihlij s Csetnikovics (Chyvithkovics). Ok is a magok s kapitnyuk elmaradt fizetse miatt tettk meg a hossz utat. De ht ket is csak trelemre ngatja a blcsbeszd Thurz. Ad nekik 6 frtot, hogy a fvrosban kiss krltekinthessenek. Kulcsry s Rcz vajdk nem gyzik otthon bevrni jvetelket, de a fenyegetdz legnysget sem brvn tovbb csitttani. mrcz. 24-n szintn hajra lnek s felvontatjk magokat Budra, hogy bajtrsaik utn nzzenek. kirly szvesen fizetne nekik, ha az orszg pnztra res nem volna. Lajos szereti vitz naszdosait. slyos betegen Budra rkezett Radisa Bsics kapitnyt is sajt udvari orvosa, Mota
:

KIRALY-XASZADOSOK.

Jikab altul gygyttatja. Elkvet, tclit iiiiudcut, bogy naszdosait valamennyire kielgtse. April .5-dikig vgre befoly bizonyos pnzsszeg s azt tstnt nekik osztatja ki a jszv kirly. Azonban a ptervradi naszdosok most is csak 4000 frtot, a vajdk sszesen csak 125 frtot, a tizedesek csak 200 frtot ki])battak. Nem csoda bt. bogy mr mjus 29-u jabb kldttsg ment ismt Budra, a mlt bavi zsoldok kifizetsert knyrgni. Ez ttal csatlakoztak a kldttsgbez a nem rgiben jbl fellltott zaJdnkemni naszdosok is. Ok t vajdt kldenek fel lelemrt s rubzatrt a legnysg szmra. Megjelentek Tburznl ZaJdnkemni Bcrlalan, TaszI Pter, Zvrjricha Jnos, Fejrrrt/ Balzs s Zemj)lniji Jnos. Tomory bazafias lelkletnek egsz bevvel sernykedik
:

j karba belyezni s flszerelni bajhadt. 1.525. vi mjus elejn kelt egyik levelben is arrl rtesti a kirlyt, bogy naszdos

legnysget bajbsz. ^) Srgeti a szlavniai naszdoknak s az rgi esztergomi rsek sajkinak mielbbi tengedst. ^) bajkat javttatja, jakat pttet s vsrol. Szorgoskodsban mindig csak a puzbiuy llja tjt. Mlt janur vgvel csak 49 frtot kaphatott a kincstrtl a ptervradi rozzant sajkk javttatsra. .32 frtotpedigngy j haj bevsrlsra. Azokon Szent-Endrrl, hol 2000 gyalog llott kszletben, Campeggio bibornok kltsgn 300 embert leevedzett magval Ptervradra. ppai legtus budavri laksnak ablakbl szemllte embereinek indulst, mg a Duna partjn egybegylt tmeg magasztal kifejezsekkel balmoz el a ppt, ki a vgszksg-

ben

el

nem bagyja az orszgot.^) Azutn felkldi Tomory Badisa

Bsicsot Rczkevibe. bogy az alvgek rsgnek szaportsra ott is zsoldosokat, kivlt naszdosokat toborzzon. "*) Szval az rsek-hadvezr lelke egsz bevvel szentel magt fkapitnyi hivatsnak. .>A harczias szellem mondja rla avatott letrja, a tbori let s a csatk izgalmainak szeretete, mely vek hossz sorn t lelkben mly gykeret vert, s a melyet a szerzetes let ki nem irthatott, jra flbredt benne megszentelve a fldi rdekek s hisgok salakjtl megtisztult szellem magasabb ktelessgrzete s fenklt ldozatkszsge ltal. ^) Erst a rbzott vrakat, szervez hadait, megakad-

Mikor Jnos vajda a dunai vidkrl visszament seregvel Erdlybe, totam Sirmiensem insulam sine reniigine et proteccione aniiserat. (Ssernii : id. m.)
=)

Fralcni

Tomori Pl kiadatlan

levelei.

(Trtnelmi

tr. 1882.

vf. I.

f.)

3) *)
)

Frkni : Tomori Pl lete. Frakni : II. Lajos kirly szmadsi knj've. Frakni : Tomori Pl lete.

KIKLY-XASZDOSOK.

89
ollpst is

lyoz.

uz ollciibgcs betrseket.

Olykor tuuid

megkisrlett, egy alkalommal pedig egsz

Nndor'ehi-vrig

nyomult el linj hadval s ott az rkkal tcrlielt trk hajkat rsziut elslycszt, rsziut hatalmba ejt. E k)zbeu naprl napra ijesztbb hirek rkeiinek a trkknek kszldseirl Magyarorszg ellen. Az orszg ktsgbeejt siralmas llapott jellemzen ecseteli br Burgio apostoli kvet, a ppa titkrhoz, Sadoletushoz rt level])eii. Naprl-napra mindjobl)an meggyzdm rja, hogy ezen orszg legaggasztbb helyzetben vau. De ha mr a zavar most is oly nagy, midn az ellensg mg nem rontott be hzunkba, mi leszen majd, ha a kszbn megjelen ? Adja Isten, hogy csalatkozzam; de flek, hogy ezen orszg rvid id mlva szz rszre fog sztzlleui, a mint most szzfle akarat intzi gyeit. ^) Tomorynak szntelen a pnzetlensg nyomoraival kellett kzdenie. Llekbersge, erlye, krlelhetlen szigora s jsgos rbeszlsei nem voltak tbb kpesek sszetartani a minduntalan elmaradozott zsold miatt lzong naszdosokat s a t])bi vrrsget. E slyos krlmnyek mentsgl szolglnak Tomorynak, hogy tbbszr megksrl lemondani hadvezri llsrl, melyet nem tlthetett be kvnsga szerint. s hogy a szermi fkapitnysgban mgis megmaradt, csak Burgio ppai kvetnek ? Campeggio bibornok legtusnak ksznhet, kiknek rbeszlse valamint enyht elkeseredst, gy befolyssal is Tolt r. hogy a haza nehz napjaira val tekintettel fontos llst tovbbra is megtartsa. Az udvar egyre grte ugyan, hogy az rseket el fogja ltni a szksges kltsgekkel, de grett soha be nem vltotta. zsoldfizets tovbbra is lland calamits maradt. kirlyi kincstrnok kszpnz fejben nagy mennyisg kseket adott t Tomorynak, melyeket legelnysebben a trkk piaczn lehetett volna rba bocstania. Vgre mr st is rit a trkknek, hogy a befoly sszeget az orszg vdelmre s a foglyok kivltsra fordthassa. ^) De a naszdosok azrt jobbra elszkdstek, a vrrsgek is odahagyogattk llomsaikat mert a kirlyi kincstr csak ritkn s akkor is csak kis mrtkben elgthet ki a temrdek pnzbe kerl naszdos hadat. 1526. vi janur 12-n szemlyesen meut Tomory Budra, hogy az alvgi llapotokat l

is jbl ecsetelje, s ha seglyt nem nyer, lemondst keresztlvigye. Azzal kecsegtettk, hogy a kirly az eurpai hatalmak seglyert fog folyamodni s a rendeket is fel fogja

szval

Pray
)

Epistol. pvocev.
:

I,

228.

1.

Frakni

Tomori Pl

lete.

90
livui,

KIKLY-iNASZDOSOK.

Lgy liadaikit mrczius 25-ig a vglielyekre kldjk. Vissza kellett teht trnie vlsgos llomsra, melytl nem szabadulhatott. naszdosok ekkor mr tizenegy hnap ta egy fillrt sem kaptak s kvetelsk a kincstron most Tomoryt kivlan kedvel mr 40,000 frtra emelkedett. Campeggio hiboruok 1600 frtot fizetett ki a ptervradi rsgnek s meggrte, hogy a mlt vben a kormny ltal megrendelt 50 naszdot ppai kltsgen ki fogja vltani, s 200 gyaloggal megrakva Ptervradra fogja kldeni. Burgio pedig levelet rt a ppnak s hathatsan ajnlta Tomory szorongatott helyzett^ Ptervrad s a dunai hajhad gyt szentsge figyelmbe. Knyrgtt, hogy a ppa ltal hadi czlokra kldtt sszeget is Tomory nak kzbesthesse. Ltom gymond, hogy Ptervrad ffontossg vghely, a kaloszentcsai rsek pedig a legvitzebb ember az orszgban. Az sge ltal kldtt seglypnzt neki kellene teht adnom, hogy fordtsa azt, a mire jnak ltja. E krsem elterjesztsre az indt, mert ltom;, bogy Tomory ktsgbe van esve. Negyvenezer ductot kellene kapnia a kirlytl, hogy rsgeit s naszdosait, kik alatta szolglnak, kielgtse. Azonban nincs md benne, hogy a kirly ezt az sszeget sok hnap mlva is kifizethesse. naszdosok mindnyjan elhagytk mr llomsaikat. Senki sem akar kzlk szolglatokat tenni. Ha pedig a Duna oltalom nlkl hagyatik, mi csakugyan megtrtnnk, ha a naszdosok vissza nem trnnek llomsaikra akkor nyitva llna a trkk eltt az t egsz Budig. Ha teht szentsge Tomoryra bzn a kldtt sszeget, segteni fogna a nagyfontossg vgvron (Ptervradon) ms rszrl pedig megmutatn az orszg krl kivl rdemeket szerzett rseknek, hogy figyelemmel viseltetik irnta. ^) A kirly is sszehozott nagynehezen egy tekintlyesebb sszeget 20,000 frtot vett fel ellegkpen a Fuggerektl a htralkos zsoldok fizetsre, s 4 5000 frt. rtk posztt is vsrolt a vgvrak katonasga s a naszdosok felruhzsra. Midn Szulejmn 1526. vi jniusban Nndorfehrvrra bevonult s Ibrahim nagyvezir a Szvn megjelent, lerhatatlan rmlet fogta el a dli rszek lakossgt. Egsz npradat znltt t a Szermsgbl s a Duna-balparti als megykbl a Maroson tlra. nptelenn lett vidk fltt mg csak Ptervrad virrasztott, az elsznt rsek-vezrrel, Tomory Pllal. Balsejtelmek ltal gytrtetve, de vgzetes helyn megmaradva, ekkp rja le aggaszt helyzett a kirlyhoz intzett kt levelltva az gymond, ben: A duua-vidki parasztsg

Prai/: Epist. procer.

I,

228

229.

II.

KIKLY-XASZDOSOK,

91

rsg csekly szmt s az urak tvolmaradst, miuJ elmeueklt. ludulsban van itt az egsz orszgrsz; futuak srva s jajveszkelve, mint a kikuek nincsen prtfogjok. Btran nyilvnthatom, liogy nincs kirlyunk, hanem csak csszrunk (a szultn), kit az Isten a poklok fenekre tasztson. Nem ktelkedem, hogy a rczsg, visszaemlkezve trkorszgi cluyomattatsra, a csszrnak fog kedvben jrni. Jlius 5-dikn pedig a kvetkezket rja Csongrd s Bodrog megyket (t. i. az ottani nemessget), kik az eltt szintn a ptervradi fkapitnysghoz tartoztak, a prsg tdrszvel egytt elhvatta innen felsged s msfel rendelte ki ket. Most ht senki sincs a Szermsgben, mint a trk csszr npei s mi, felsgednek kevs fogadott szolgi. Akarva nem akarva knytelenek vagyunk nemcsak a Szvn, hanem a Dunn is tbocstani az ellensget. Nincsenek embereim, a kikkel ellentlluom lehetne. x4. rvbeli rczsg (rti a futaki tbort) szintn eltakarodott a Maroson tlra mert felsged nem trdtt velk, mikor felsgednek rtam rlok. Ha mltztatott volna felsgednek idejekorn mintegy 20,000 embert ide rendelnie, ingyen lehetett volna ket lelmeztetnnk a rvbeli lakossg ltal de mikor lttk, hogy senki sem trdik velk, mindnyjan elmenekltek. naszdosoknak mr hosszabb id ta llandan a hajkon kell lennik de nincs ennivaljok. Ha felsged nem fogja ket ezentl hetenknt fizetni, egytlegyig mindannyian itt hagynak mert az hsget nem brjk mr tovbb elviselni. Ha ez megtrtnnk, a trkk vzi ereje akadlytalanul s szabadon szhat fl a Dunn. mit felsged
ittcui
:

a minapban n ltalam kldtt le nekik, azt azonnal adssgaik trlesztsre fordtottk. Azt pedig jl tudja felsged, hogy rgibb zsoldjaik is mg htrl lcban vannak. Most nem vrhat a naszdos legnysg illetkei utn, mint mskor. Mskor dologra, aratsra vagy favgsra bocstottam szt ket, s volt egy kevs keresetk, a mibl lelmket megszerezhettk.
az ilyesmi nem lehetsges. ^) jnius vgn is, mikor pedig Ibrahim nagyvezirnek rengeteg hajhada Nndorfehrvrnl ellepte a Dunt s naszdosainkjelenltt az al-dunai rllomsokon geten szksgess tette a minden pillanatban bekvetkezhet orszgos veszly, hrom naszdos vajda, kik futrok gyannt pnzrt kldettek fel Budra, koldus mdra ott vesztegelt tbb napig a fvrosban; de onnan Szkesfehrvrra kldtk ket, hogy kvetelseik fejben megfelel rtk egyhzi kincseket vegyenek t. 0 felsge rja Burgio jn. 19-n sem nem emlti, sem nem rzi a

Azonban most

Mg

Trtnehni Tr. 1882.

vi". I. f.

Tomori Pl kiadatlan

levelei.

92

KIKLY-XASZDOSOK.

veszlyt. Alszik egsz dlig s

cll])eii li:i,llg;itj;i

meg

tancsosait.

Seuki sem fl tle, senki sem tiszteli. Naprl-uapra rosszabbra fordul gynk. Nincs itt a Dunn (Budn) egyetlen egy hajnk sem nincsenek gyink, sem hadi eszkzeink. Most kezdi csak magt a kirly az egyhzaktl elszedett arany s ezst rtkbl flszerelni, most kezd kszlni a hborra. Naszdokat s ostromgpeket kszttet, hogy az ellensg el mehessen. O szentsge gyalogjai (melyeket a Icvet Morvban a ppa seglypnzn szedett) a jv hten (jl. 8-n) valsznleg mr megrkeznek ide. Ha lennnek itt hajink, azokon kldtem volna le ket a Duna vdelmre. De a nagy zrzavar;

ban attl kell tartanom, hogy mieltt zsoldosaink lerkeznek, mi lesznk knytelenek innen elmeneklni hozzjok, Morvaorszgba.
^)

Jnius msodik felben azt az az udvartl, hogy ne zrassa magt hanem szabad mozoghats czljbl tbort, figyelemmel kisrvn a Szva

utastst kapta Tomory Petervrad falai kz, a vr kzelben ssn vonalt is s igyekezvn ott az ellensg tkelst meggtolni. A mint teht a szekszrdi apt, Trk Blint s Rskay Balzs csapataik ln megrkeztek, s az esztergomi rsek, a pcsi pspk s az esztergomi kptalan fegyveresei is Ptervradou voltak, Tomory jlius els napjaiban kivonult a vrbl s a Duna balpartjn, szemvrban Alapy Gyrgy ben a vrral, elsnczolta magt. vezrlete alatt alig maradt vagy ezer emberbl ll helyrsg. sok gy gyei-bajjal llomsaira visszadesgetett naszdoshad, mintegy ezer ember, Tomorynak fhadiszllsa eltt, szintn a Duna balpavtja hosszban horgonyzott, fentartvn az sszekttetst a tls oldallal s I vrral. Tomory az Istenre kri a kirlyt, tartson kszen a naszdosok szmra .3000 frtot, nehogy llomsaikat most a legnagyobb szksgst felsge, ben elhagyjk mert ket nem nlklzheti kldjn mg le naszdokat s dereglyket. ^) Ibrahim nagyvezir, a Dunn flfel halad ers hajhada ltal kisrve, jlius 12-n rkezett Ptervrad al. 800 hajbl ll dunai flottjnak nagyobb rszt Nndorfehrvr alatt hagyva, mintegy szzhsz hadi hajval, glykkal s klnfle nagysg sajkkkal hadi llst foglalt az els ldozatni jancsrokkiszemelt Ptervrad kzelben, Karlczn innen. kal megrakott hajk fltt Michalogli, Iskcnderogli s Jaschibg parancsnokoskodtak. ^)

Pi-ay
-)

Tomori P.

Epist. procev. I, 245 258. 1. kiadatl. levelei. Brutus nagyt,

midn Tomory

haj-

liadt jelentkenynek mondja. (Monum. Hnngar. Histor. XIII, 183. 1.) Zpolya 3) Hammer Purgstall : Gesch. d, Osm. R. III, 55. 1.

KIRLY-NASZDOSOK.

93

Szeml)cu trk tborral, mint mr emltve volt, a mosjvidk helyn, Tomorynak emelked snczai hzdtak. Tomory fggtek most az egsz orszg szemei. ltalnos volt a meggyzds, hogy Ptervrad bnksa mondhatatlan szerencstlensget zdtand Magyarorszgra. kirlyt is mlyen megrendt most a bekvetkezhet szerencstlensg flelme. Legott 10,000 aranyat vett klcsn Szerencss Imrtl s Tomorynak killd, hogy hevenyben parasztokat fegyverezzen fl s legalbb 4000-re szaportsa hadainak ltszmt. trkk els rohama a vr ellen, jlins 15-n trtnt. Mg a szrazi hadak folytonosan a magyarok elnyre a vr magas erdtmnyei krl lethall-harczot kzdenek egymssal, az alatt naszdosaink, kiket a snczokbl Tomory gyinak lnk tze tmogat vala, ks estig vvtak a trk hajhaddal s minden vesztesg nlkl tbb trk hadi hajt, kztk egy hatalmas glyt is, elsly sztnek. Msnap a msodik roham ismt dnt eredmny nlkil folyt le. Tomory, nehogy csekly erejt hasztalan versengsek ltal kimertse, elvonul a csatatrrl s 40 naszdjval meg a tbbi sereggel jlaknl llapodik meg, Rvay Istvn ottani vrparancsnok oltalma alatt. Ptervrad tovbbi vdelmt a vitz helyrsgre bizta Tomory, abban a remnyben, hogy a vr 8 10 napig mg tarthatja magt, s akkor majd nagyobb hadervel trend vissza a vr flmentsre. ^) Lajos kirly helybenhagyta az rsek tervt. maga is azt remlte, hogy az al-dunai hader pr nap mlva tetemesen szaporodni fog az urak s vrmegyk rg vrt dandraival s az elmeneklt vidk visszatr lakossgval Ez esetben sikerlhetett volna megtartani Ptervradot a haznak. vlsg pillanatban leghasznosabb szolglatot a dunai hajhad tehetett. Egyedl ez zrhatta el a feljebb tolakod ellensg tjt a Dunn a trk hadi szerszmoknak s lelemnek gyors szlltst is leginkbb ez akadlyozhat a szermi hegyes-erds s a bcs-bodrogi mocsros-rtes vidkeken. Ettl tartott Lajos legjobban, s lnk tudatbin volt annak, hogy leginkbb a vizn kellene a szultnt feltartztatnia. Errl r Olmczbl 1526. vi pril 16-dikn Frigyes bajor herczegnek s a tbbi keresztny fejedelmeknek, ^) s maga is megteszi a
.-i

taiii

^,

Jnos 1527. vi kveti instructiojban 25 ezerre teszi a trk dunai legnysgnek szmt. {Trtn. 'Tr. 1883. vf. II. f. 299. 1.) ') Br Burgio jelentse a szentszkhez Ptervrad buksrl Pvaynl: Epist. proc. I, 264266. 11. -) Nun hat er in willen den nechstkoniraenden rja Lajos Monat anzugreifen, hat auch auff der Tunaw ein merkliche Schitfung gewappnet vnd gerst, die zu Wasser angreiffen solle. (Des Kniges von Hungern Sendbrieff. M. n. mzeumi knyvtr.)
flotta

94

KlEAr.Y-XASZ ADSOK.

lehett, liogy vzi hadt tle telhetleg vdkpess tegye. hajk szmt, a menuvire hirteleuhen lehetett, szaportni kellett a magyar folyk minden tjrl gyjttt hajkkal s mindenfle ms tz jrmvekkel. rgi naszdos legnysgben fokozni kellett az llhatatossg, hsg s vitzsg szellemt, a mellett eszkzrl is kellett gondoskodni, hogy jonczok jelentkezzenek a vizi hadhoz, melyet a komoly helyzettel szemben megktszerezni kellett volna. Tomory krte a kirlyt, hogy a vitzked hajsnpek si jogain alapul kedvezmnyek ltal knnyebbtse eme feladatok valstst. Jlius 25-n, szt. Jakab napjn, el is kszlt a kirlyi cancellribau egy kegyelemlevl a naszdosok szmra; de bizonytalan, hogy az orszg akkori szorongatott llapota megengedte-e annak kihirdetst s gyakorlati rvnyeslst, vagy sem. Lajos kirly tudatja e levlben h naszdosaival, hogy ktelessgnek tartja megjutalmazni s kivltsgokkal is kestni azokat, kik fradsgos szolglataik s hsgk ltal a keresztny hit, a kirly s a haza krl jeles rdemeket szereztek. Nem mellzheti klnsen azokat, kik az orszg als vgeiben sok vertkkel s vrontssal szoktk visszaverni a trkk gyakori betrseit. Ezek kzt els helyen az hvsges hajhadt kell emltenie, mehj sernyen kezelt hajirl naszdos hadnak neveztetik ! Mr Nndorfehrvr elvtele eltt, melyrt mg e vr a kirly kezn volt, semmi veszlytl sem riadtak vissza, szmtalan hstettekkel s emlkezetes hadi szolglatokkal tntettk ki magokat. Az utbbi vekben vgbevitt dicsretes tetteiknek s a kzgy rdekben szerzett rdemeiknek leghitelesebb s legjobb tanja volt a kirly eltt Tomory Pl, kalocsai s bcsi rsek s kirlyi kapitny, kinek elbeszlse szerint bmuland lelki ervel, hsisggel s a veszlyeknek btor megvetsvel oltalmaztk a naszdosok az orszg vghzait. Az rsek krelmre s a kirlyi tancs ajnlatra nyilvnvalv teszi teht felsge a jelen okmnyban a naszdosok szabadsgait s menedkeit, valamint azt is, a mit teljestnik kellend, hogy a kirly s haza szolglatban buzgk s llhatatosak maradjanak. Tudatja velk a kirly mindenekeltt, hogy a naszdosok, brhol lakjanak is. ha magokat helysgk polgrai s lakosai kz flvtetik, vagy ha ama trsulatokba, melyek czheknek neveztetnek, s borral, hssal s ms e flvel vagy pedig iparczikkekkel kereskedst znek, magokat beratjk: a f'ldesilrnak csak az egyszer rendes adt fogjk fizetni, hozzjrulvn azonban a vros vagy helysg kzszksgeihez a tbbi lakosok mdjra. Azonban minden vendkivli szolglat s adzs

terhe all tel-

n..-,

'-'"'jesen

flmentetnek.

-n-

Ha

^ ^ valamely nas

.^o^dos

nem

KIUl.Y-X.VSZnOSOK.

95
:

akarna a kzsgi ktelkbe vagy a czlibe flvtetni az olyan ne ttzzn a kzsgben kereskedst vagy ipart; de azrt a naszdosok, mint egijeslt testvrek s mint elvlaszthatatlan testlet is mentek maradnak a fldesri rendkivli szolglatoks adzsoktl. Az rksk nlkl elhalt naszdosok ing s ingatlan vagyona nem a kapitnyokra kromol t, hanem a fldesurakra esik. De ha a naszdos csatban esnk el ingsgai sztosztandk az lelki dvrt.^ naszdosok addig, mg kirliji szolglatban vannak, akr alperesi, akr fljpcr esi minsgben, ngganazon szabadsgokat lvezik s hasznljk, melyekkel az orszg nemesei lnek. Adssgokrt vagg msok vtkeirt nem szabad a naszdost letartztatni vagy elzrni ; hanem csak akkor ha nyilvnval gonoszsgon s bntetten rajtaretik. Az ilyen nyilvnos gonosztevt letartztatni, elfogni, eltlni, szval a trvny rtelmben elbrlni, joga vau a szolgabrnak vagy a kzsg brjnak, mg az esetre is, ha a naszdkaptuy helyben tartzkodnk. naszdosok fizetni tartoznak az ltalok mivolt fldek urainak a gabona- s borkilenczedet, pspkeiknek pedig a szoksos bor-, mh- s brnytizedet de a gabonatized helyett fizetnek a naszdosok, mg kirlyi szolglatban vannak, a kalocsai rseknek s tbbi fpsztoraiknak hat dnrt, keresztny taksa gyannt (pecuniam duntaxat christianitatis). Ezen. elnykn kvl kapjk mg rendes s szoksos zsoldjokat is a kirlytl; kapnak naszdokat, sajkkat, sziukot s lmot. De ha valaki gondatlansgbl elhagyn hajjt a parton, az innen ered krrt az illet vajda a kirlynak felels. Valahnyszor Titelre lelem szllttatik, a naszdosok elksrni tartoznak azt hajikkal. A naszdosok sehol vmot nem fizetnek, mg a menyasszonytl sem, midn frjhez kisrik. Olyan jobbgyokat, kikre tnyleg adk vagy taksk vannak kivetve, nem vehetnek fl magok kz. Trvnykezseikbe)i kvetik a szablyt, a mely .szerint naszdos naszdost csak sajt kapitnynl panaszolhat. A kapitnytl felfolyamodhatnak a fkapitnyhoz ; onnan, ha a szksg gy kvnn, a kirlyhoz. naszdkapitny brkat s eskdteket nevez ki maga mell, kik a legnysg gyesbajos dolgait vele egytt elbrljk. Ha valamely gonosztev az sajt mentsge vagy vdelme czljbl netn kirlyi hajra, sajkra vagy naszdra futna, s a haj bekapcsolt evezkkel a vzen lebegne : az ilyen gonosztevt elfogni, elvezettetni s eltlni nem ll jogban a helyi brnak. Ezen jog egyedl a naszdos kapitnyokat s vajdkat illeti meg. Azonban, ha a kirlyi naszdok parthoz vannak ktve, vagy szrazra kihzva a helyi brnak szabadsgban ll az ilyen hajkra meneklket elfogatni, elvezettetni s elitlni. A naszdkapitn>i csak szszer okbl s csak bir tlet alapjn
:

96

KIKLY-NASZDOSOK.

mozdifhalja el hivataltl a naszdos vajdt. Ha a naszdosok otthon tartzkodnak s kapitnyuk ellen vtenek gykben szabjk meg a bntetst igazsg az eskdtek brskodnak szerint. De ha a naszdosok ton vannak, a hadjrathan szrazon vagy vizn rsztvesznek : gyeik a kapitny el tartoz)iak^ ki azokat jjzan telete s mltsga szerint fogja elbirlni. Ha a vajdk kzl valaki meghal vagy biri tlettel lettetik, helybe a tbbi vajdk ngy egynt jellnek s a kapitnyok el terjesztik; a kapitnyok kivlasztjk s vajdv nevezik a
:

jelltek kzl azt, kit

legalkalmasabbnak

legmegfelelbbnek

tartanak.

a naszdosok gyzelmet vvnak ki az ellensgen, a zskmny felosztsnl ne czivakodjanak, hanem adjanak mindenekeltt hlt a jsgos nagy Istennek valahnyszor pedig jelentkenyebb a gyzelem s zskmny ebbl a kirlynak is tartoznak valamit kldeni, a mint azt llsuk tisztes
; :

Ha

volta megkvnja. Ezzel ismerik el, hogy a kirly fvezrsge alatt, mint annak zsoldosai, vitzkedtek s gyztek. Illend

tovbb, hogy a kapitnyok is rszesljenek a zskmnybl. kirly hivatalveszts terhe alatt tiltja a kapitnyoknak s vajdknak, hogy tolvajt, zsivnyt, vagy ms e fle blyeges gonosztevt flvegyenek a naszdosok kz. Ha valaki olyan egynt adna ki naszdosnak, ki tnyleg nem az mind a hamis llt, mind a hamissgot eltr, ki magt hazugul naszdosnak engedi neveztetni, egy naszdosi djban, vagyis ktszz

forintban marasztaltatk el s egyszersmind a naszdosok trsabntetspnzt vagy homagiumot a sgbl is kizratik. kapitny s az ellenfl kapja. ^) Azonban az esemnyek oly rohamosan kvettk egymst, hogy sem ezen kegyelmi kibocstvny, sem brmely ms kigondolhat eszkz nem llthat meg a kmletlen balsors hallos

csapsnak mentl gyorsabb bekvetkezst. Ptervrad, az orszg jelenlegi fkulcsa s szemefnye, minden erkds daczra elesett. A vrrsg becsletesen megfelelt ugyan a benne helyezett bizalomnak de a trkk roppant hatalmn elvgre is megtrt vitzsge s llhatatos hsiessge. Jlius 28-dikig ngy rohamot vert vissza, st egy kitrst is megkisrlett. Azonban mikor az alaknzott vrfalak felrobbantattak, a magra hagyatott s megfogyatkozott derk rsg nem akadlyozhat tbb az ellensg benyomulst. dicsk egytl-egyig harczolva nyertk el a honihall hervadhatatlan koronjt! Tomory nem mehetett tbb Ptervrad szabadtsra.
;

Az

1) Komrom megye levltrbl, XXIV. 1525/31. lev. I. jel alatt. eredeti latin szveg egsz terjedelme szerint a Fggelkben I. alatt.

KIILY-NARZDOSOK.

97

kirly nem adhatta met neki azt a 10,000 gyalogot, a mennyire mg szksge lett volna, hogy a trkkkel btran megmrkzhessek. Knytelen volt Bcsra visszavonulni, hol

egy darabig pihent s rendezte csapatait. Nemsokra tragikus


vgzete
sszes
el,

a mohcsi

mezre

tvozott,

most mr mint az

magyar hadak fvezre.

A mohcsi

rvbe terelt naszdosok feladata volt meg-

nehezteni s htrltatni a Ptervrad s IJjlak krl gylekez trk csapatoknak tkelst s flfel haladst. Augusztus fi-dikig nem is hatolhatott messze fl a trk hajraj. E

napokban
kirlynt,

rtesit Broderics a szent-gyrgyi tborbl JNria

hogy a trk hajhad Erddnl

ll,

Drva

tor-

kolatban.

Augusztus 25-n megszaporodott nhnynyal hadi hajink szma. Thurz Elek lvszei 8 naszdon sztak al a mohcsi kiktbe, 20 gyt hozvn magokkal.^) mohcsi csata reggeln 8 rakor, mikor a trkk mr mutatkoztak a szemhatron s a mieink, elhagyva a szekrvrat, az ellensg fel indultak s vele szemben llst foglaltak az imnt hozott gyk mg ott hevertek a Dunn. -) De azrt a Mohcsnl sszpontostott sszes hajrajunk a podgysz- s lelemszllt hajkkal, dereglykkel s csnakokkal egytt sem tett ki 100 hasznavehet vizi jrmvet. Azon wrzburgi nmet hajrajt, mely Lajosnak klfldi seglyt volt hozand, ha ppen elindult volna is a mohcsi tkzet eltt, auF dem AVasser Donaw zu der Turckey, nlunk Magyarorszgban senki sem ltta. Lehetetlen teht komolyan vennnk az egykor nmet emlkekben elfordul azon hangzatos hadi tudstsokat, melyek Lajos hajrajt Mohcsnl, irnyzatosau-e vagy tudatlansgbl, risinak s Szulejmn hajhadnl sokkal nagyobbnak mondjk.^)

') Szej-evu, 118. 1. Et octo nazandos liabeToat panper Rex snper . fluuium Danubii (mikor Mohcsra indult), et illi erant inscientes -) Also ist man i'ur die wagenburg liina\is zogen, und ein sclileclit Ordnung- geniaclit vmb die aclit stundt, da babn sicli die Trcken ein . wenig seben lassen, als vnser gescbtz noch auff dem Avasser ware (Neue Zeytung, wie die ycblaclit in Ungern mit dem trkiscben Keysev ergangen, 1526. Nemz. mv'iz. knyvtr.) ^) Marczalinak : Regestk a klfldi levltrakbl ez. jegyzeteiben olvassuk pldul egy 152i. vi tudstsban a mohcsi csatrl (Von der Schlacht so der Trck mit Kniglicher Durchlauchtigkeit in Behem und Ungern gehalten und was obsieg der Trck errungen), hogy a trk nhny szz kis hajt s tezer pnczlos (!) hajt ejtett zskmnyul a magyaroktl, melyekben nhny ezer ember veszt lett. Item funff Item auch etlkh liundert kilne schiff auf dem Wasser. tausent grosse wohlbeschlagen schiffe darinn viel volks gevesen ist. Item eczlich tausent man in den schiten die all erschlagen sint. {Trtneln tr. 1878. vf.)

DR.

SZENTKLRAY

J.

A DUNAI HAJUADAK TRTNETE.

98

KIRALY-NASZADOSOK.

vizi had vezre, Radisa Bsics, ertlensgnek rzetben flt bevrni csekly hajhadval a kzelg trk vizi ert, s a mohcsi tborban arra krte a kirlyt: engedn meg, hogy kis szm hajsnpvel feljebb evedzhessen Buda fel. Quia pauci essemus, ergo serenissime Rex, ascendamus superius versus Budm. ')

')

Szermi,

id.

m. 120.

1.

III.

A mohcsi vsztl a

zsitvatoroki bkig.

vsznapri, melyeu Mohcs erdtleu, biillmos trsge a magyar nemzet temetjv Id, zord jszaka kvetkezett. Alkony ta nehz felhk krpitja csngtt al a stt gboltoDnna partjtl, zatrl s egsz jjel srn omlott a zpor. mely kelet fell a csatatrt hatrolja, j tvolra befel, tei-jedelmes tcsk kpzdtek, a mint az vizenys helyeken lenni

szokott.

Az

irtztat csatazajt a hall

nmasga

vltotta

fel.

sikerben, mozdulatlan tlte a komor jt, nehogy a vzlepte vidken cselbe tvedjen. kik a magyarok kzl letben maradtak, elbujdostak a sttsgben.

trk

nem

hivn

gyzelme

ki

merre

tudott.

nl.

volt a mohcsi gyszesetkerlt a sor. Csata utn nhny elmeneklt gyteget, s a mi hamarjban menthet s a vizek miatt a Dunra levihet volt, hajkra szlltottak frge naszdosaink. mint aztn besttedett, egsz csendben felhzdtak

Hajhadunknak kevs haszna

Vizi tkzetre

nem

is

falu kzelbe s indulkszen vrakoztak a meneklkre, kik erre vettk tjokat s a balparton kerestek szaba-

Szekcs
dulst.

Az erre fel futamlk kzt volt Peruyi Pter koronar, Beriszl Istvn az j szerb deszpota, Bakics Pl egy szakasz huszrsg ln a hajk fedezsre, s maga Radisa Bsics is,
a naszdosok kapitnya.

Ezek legott Budra iudtk a hajrajt, hova az sebes menetben mg idejn rkezett, hogy 76 hajn Pozsonyba szllthassa a megrmlt budaiakat, kik a mr elbb eltvozott Mria kirlyn utn siettek menni. A Duna als folysa
padisah akadly nlkl mehetett egszen vdtelen maradt. szrazon. Mikor Szulejmn szeptember 10-u tovbb, vizn s az resen maradt Budra bevonul senki sem llja mr tjt. trk naszdosokat mr a budai vr aljban sem tallja. be a Dunt egsz Komromig. szguldk szabadon kalandozzk
:

00

A MOHCSI

VSZTi'Il

A ZSTTVATHROKI BKKIG.

Szulejmii csak szept.

25-('i,t

veszteuelt ]\ra,;y:irorszg

fvrosban, melyet ezttal nem elfoglalni, hanem csak megalzni akart. Visszamenet az elfoglalt al-dunai vrakban rsgeket hagyott, hogy hadjratnak sikert hirdessk s jbl
val jvetelt biztostsk.

A Tisza-Maros-

tjrl roppant eml^ertmeg

Erdlykzben akkor az orszg minden gylt ssze. kz veszly radata

oda terelte ket hrom folynak s az erdlyi Krptoknak vdbstyi kz, hol nyugodtan vltk bevrhatni az ellensg kitakarodst. Oda meneklt az elbsult szermi s bcskasgi szerb np is, s egyeslve a benlak szerb s olh fldnppel s ms prda utn leselked szkevnyekkel s kborokkal, tekintlyes prhadat kpezett, mely Lipprl indulva ki, Temesvron s Becskereken t a Tisza fel vette tjt. Legelbb
is

megszktt

Istvn deszpott, mivel veszly idejn a trknek prdul hagyta. Helybe Csernoevlts Ivnig az gynevezett fekete embert kiltottk ki vezrkk s a szerb np deszpotjv. E deli klsej, szilaj termszet, szellemes s tekintlyt tart fiatal ember, sajt lltsa szerint, vrrokona volt a szerbek ltal szentnek tisztelt Angelina anynak, az I. Mtys idejben mltsgtl s szemevilgtl megfosztott Brankovics Istvn deszpota zvegynek. Zpolya Jnos erdlyi vajdnak, a hon leggazdagabb, legnnepeltebb olygarchjnak udvarban nevelkedvn, most jtt ki a vajda seregvel Erdlybl, s gyltszik, azrt maradt vissza Lippn, hogy a dli megyk grg hit npt hadcsapatt szervezze s a vajda seregnek gyaraptsra Tokajba utna vezesse. Itt tallkozott a Mohcs vrmezejrl megmeneklt Radisa Bsicscsal, a Bakicsokkal, Petrovicscsal. Jaksichcsal s a szerbek tbbi fejeivel, kik mindannyian hvi valnak a dli vgeken ltestend magyar hbrnki szlv fejedelemsgnek, melyre nzve mr elbbi idkbl Silynovics Istvn deszpottl s a szlv szrmazs Zpolytl biztostsaik is lehettek. Nem ajndkok s kincsek, hanem ezen, akkor az egsz szerb npet lnken foglalkoztat politikai eszme megvalstsnak czlja intzi ezentl Csernoevics Ivn magatartst, a miut a trnhelyrelltsi kzdelmekben az aulicus s a magyar nemzeti prt kzt ingadozik. Ez volt Silynovics ta a magyarorszgi szlvsg territorilis aspiratiinak msodik ntudatos s hatrozott nyilvnulsa haznkban de mely azzal a politikai httrrel birt, hogy a trkk ellen fellltand al-dunai szerb deszpotasg szent Istvn koronjnak supremtija alatt maradjon. Csernoevics Ivn volt ezen politikai trekvseknek megszeletettk

Beriszl
s

npt

; ;

A MOHCSI

VSZTL A ZSITVATOROKI BKIG.

101

Ez tette t npszerv s hatalmass nemzete s csakis ez jogostja fel a trtnelmet, hogy ezen ismeretlen ember emlkt a Mnzer Tamsok s Dsa Gyrgyk forradalmi korban lapjaira iktassa. Azon korban, mikor a parasztsg lzongsainak furiitl mg egyre remegett Eurpa
mlyestje
!,

szemben

mikor V. Kroly vilgmonarcbija az sszetart elemeket s egyest tnyezket az orszgok legtvolabb zugaiban is felkutatta s vakmer szerencselovagokbl nagy embereket csinlt mikor a szlvsg nemcsak Magyarorszgban, hanem Lengyelorszgban, Lithvniban s Csehorszgban is lzasan forrongott s egyremsra kalandor npvezreket termelt, s mikor a messze jszakon Gusztv Vasa is a bnybl egsz a trnig

emelkedhetett s a vilgon a legnevezetesebb llamalakulst


ltrehozhatta.

Ebbe a trtnelmi keretbe val Csernoevics Ivn legendaszer, rejtlyes egynisge! ^)


Trtnetirink ltalban nem i'okonszenveznek Csernoevics Ivn A szerbek elsrang trtnetirja, Raics Jnos, mg azt is megtagadja tle, hogj^ Csernoevics ivadk. Szerinte ez az Ivn nem fordul el a Csernoevics nemzetsgben. Abban az idben gymond ngy gra szakadt a Csernoevicsek nemzetsge a magyarra, a ragusavelenczeire, a trkre s a montenegTira. A magyar gat kpviseli a XVI. szzadban Jnos, Gj'rgy, Lzr, Ills, Bzsa (= Tivadar), Joakim s Mibh'. Ezek kzvetlenl kvetik egymst a csaldfunksgben. A fekete enxber szmra teht nincs hely a Csernoevicsek nemzetsgi tbljn. A trk s montenegri gak egyetlen Jnost vagy Ivnt sem mutatnak lel. Csak a ragnsa-velenczei gban van mg egy Jnos 1516 krl. De ez a Jnos velenczei nemes, ki soha sem jtt Magyarorszgba s kinek Gyrgy nev ia soha sem hzasodvn, rksk nlkl hat el. (Isztoria raznieh szlavenszkicli narodov. III. k.) Minthogy azonban a magyarorszgi szerbeknek a XVI. szzadban nincs trtnetirjok s a fentebbi lltsok sem gykereznek okmnj'os adatokl)an Raics okoskodsnak termszetesen csak is .snbjectiv rtket tulajdonthatni. A Csernoevicseknek ltala felmutatott nemzedkrendhez sok ktely fr teljesnek az ppen nem mondhat. Klnben is nagyon nehz a fenforg esetben valamely nvhamistst elkpzelnnk. Tegyk fel, hogy a profanum vulgust rszedte csillog nevnek ragyogtatsval de rszedhette-e vjjon Zpolyt, kinek udvarban (legyen brmely minsgben is) huzamosabb ideig tartzkodott s ki a Csernoevicseket si hazjokbl ktsgkvl jl ismerte. Eszedhette-e a Bakicsokat, Radisa Bsicsot, a Petrovicsokat, Jaksicskat s a magyarorszgi gn-g hierarchit ? Vjjon flldoztk volna-e ezek verket s vage^juukat egy kznsges csavargrt, ha az nem lett volna Csernoevics sarj s nem kpviselte volna kornak szerb nemzeti eszmjt ? Nemcsak a szerb kznp kveti t, hanem kriiltte csoportosulnak legjobbjaik, gazdag birtokosok, a magyarorszgi hadsereg vezregynei s a papsg. Ezek deszpotv teszik t, udvartartsi kltsgeihez hozzjrulnak, engedelmeskednek neki, st mg a szentsg nymbusval is krlvedzik nevt. Trtnetrink ellenszenve nincs teht trtnelmileg igazolva. Mivel lehet vjjon tmogatni thracischer Strassenrauber, seditiosus latro, az e fle jelzket :>obscurae servilisjue conditionis homo<, quidam ex fece hominum,
>)

szemletvel

102

A MOHCPI

VSZTL A ZSITVATOROKI BKIG.

Mikor Csernoevics Ivn fllpett, az eurpui keresztny hatalmak Zpolynak szntk Magyarorszg kirlyi szkt. Habsburg-hz oly kedveztlen viszonyok kz jutott, hogy gyt sokan mr eljtszottnak hittk s elprtoltak tle. Egsz Nyugot-Eurpa fegyverben llott ellene. Zpolya Jnos kirly-

sga teht biztostva ltszott lenni. Ez slyos rv volt Csernoevics Ivn szemeiben arra 15,000 fnyi szerb nzve, hogy mellette foglaljon llst. seregnek vezre flmegy Tokajba s hdol Zpolynak, mint Magyarorszg kirlynak. Brhol kivnja nagysgod, hogy legyek, ott leszek, s mint szolga kvetem nagysgodat.

vajda Bcs vrmegye elfoglalsra kldi t, a honnan az alaktand dl-magyarorszgi szlv tartomny Duna-jobbparti terlett, a Szermsget kellend a trkktl visszakertnie. gy egyeztetve az esemnyeket, rtjk csak meg, mikpen trtnhetett, hogy az zvegy kirlyn utn Pozsonyba tvozott dunai hajraj, melynek kzlegnysge s nmely rszben vajdi is szerbekbl llottak s melynek kapitnya most a vitz Radisa Bsics volt, legott a mint megtudja, hogy Kun Gotthard Budavrt Zpolya rszre birtokba vette, titokban elhagyja Pozsonyt s vezrestl, emberestl almegy Csernoevics Ivn
nonnisi agasonibus uotus sfb. ? Ivn czr kortrsainak jelentsei, de a mi f, magok a tnyek, nem tntetik fel ut ilyen alval fekete sznben. Hobertlanacz, Rvay Ferencz, Eincon stb. egykorak irataiban nem tallni Ivnrl sem az eltkoz, sem a megvet tletet. Mg Verncsics sem neki, hanem embereinek s a kor viszonyainak tulajdontja a sok mely az seregben elfordult. Csak Zermegh s dlst, emberlst Szermi tntetik fel kalandor szdelgnek s hitvny latornak. Ezen kt forrsbl szivrgott t Ivn emlke a ksbbi nmet s latin forrsmvekbe, melyekbl az utkor is mertett. De hogy mennyit r Zermegh knyve, azt mr rgen megmondta Schwandtner, ki azt exilis commentariolusnak s historia qualitercunque scri5ta-nak nevezi. Szermi sem 19 vvel Ivn halla utn kszt munkjt. Jeles megbzhatbb. 17 kiadja s brlja Wenzel azt rja Szermrl, hogy korltolt tehetsgeinl fogva gyakran azt sem brta kellleg felfogni, a mit kzvetlenl ltott vagy tapasztalt. Hozz mg sokat is fllent s temrdek mendemondt kzl igaz dolog gyannt. maga kri az olvast: bocsssanak meg neki gyarlsgairt. Parcte mihi de incongruitatibus meis. Ideje volna teht Csernoevics Ivn szemlj't, mlyebbre hat bvrlatok s critikai elemzsek alapjn, a trtnelmi igazsg vilgossgba helj'eznuk A Csernoevics Ivnra vonatkoz eddigi irodalom a legellenttesebb, legbzarrabb s legkptelenebb adatokat szolgltatja. Jszayiik szorgalmasan bngszte ssze a klnfle szerzk lltsait Ivnrl, de critka nlkl pt fl azokbl Ivn alakjt. Ujabban Smolka tanulmnj'a a fekete Ivnrl*, br csak trczaszer czikk, s a mellett mg kelletnl nagj'obb slyt is fektet Szermnek trfldzsaira, mgis modernebb irnyba terelte a figyelmet, s nagyon alkalmas arra, hogy trtuettudsainkat Ivn egynisgnek gondosabb megvizsglsra serSzzadok, 1883. vf.) kentse. (L.
-<,

A MOHCSI VSZTL A ZSITVATOROKI BKIG. bcsi tborba.

103

magyar naszdosnak azrt kedves e tbor, mert a magyar nemzeti prt gynek szolgl, a szerbnek azrt, mert Csernoevics Ivn szemlyben a szerb nemzeti eszmt szolglja. dunai hajbad megszerzse Zpolynak

sem fradsgba, sem ldozatba nem kerlt. De sok ldozatba volt a hajhadnak jbl val flszerelse s szaportsa, a legnyek htralev zsoldjnak kifizetse, felruhzsa s az eddiginl embersgesebb lelmezse. ^) Mikor Zpolya Mindszentnap estjn Budra rkezik, a kirly-naszdosok egy
osztlya
is

tiszteleg neki

Gellrthegy alatti kiktjben.

Btran hajzhattak le-fl a Dunn, mert Zpolya s a duna-parti trk vrrsgek kzt ekkor mr teljes egyetrts
llott fen.

Eadisa Bsics elksrte Zpolyt Szkesfehrvrra, a koronzsi nnepre. Ott volt Bakics Pl is lovas csapatja ln s azon szerb haddal, melyet Ivn kldtt a kirlynak testrsgl s tisztelete jell. I. Ferdinnd, az ellenkirly, mr megrakta volt Pozsonyt, Sopront s Gryrt nmet hadakkal, Komromba pedig orszggylst hirdetett, mg Zpolya mg mindig Szkesfehrvrott mulatott. Mi sem mutatja jobban a naszdosok kapitnynak akkori ragaszkodst Zpolyhoz, mint lelkes flhvsa, melylyel a vajdt Ausztria megtmadsra serkenti. Az n tancsom gymond az: induljunk el rgtn vzen s szrazon, foglaljuk el Pozsonyt, tmadjuk meg a kirlyt sajt honban s fojtsuk el a gonoszt mg csirjban, nehogy elkssnk az orvossggal. ^)

Pr hnappal ksbb nevezetes fordulat ll be I. Ferdinnd kirly javra. Oly elzmnyek ksztik azt el, melyekbl knny megmagyarzni a trtnelmi szerepre flvergdtt Ivnnak s az ltala befolysolt dunai hajhadnak tpr tolst Ferdinnd rszre. Ugyanis a szkesfehrvri kirlyvlaszt gylsen trvnybe iktatjk a rendek, hogy a kirlytalansg idejben
jogtalansgokat elkvetett uraktl vegye el a kirly a mohcsi csatban elveszett fpapok s zszls urak kincseit, vagyont, s fordtsa az orszg fentartsra. Mindazok ellen, a kik

') Zermegh. Joanni uavales quoqne copiae erant; Has rex magnis sumtibus et magn labor instruxevat non stipendia, non vestes, non victus, nec ulla alia necessitas uavalis illis defuit. {Schwandtner Scriptor. ver. Hungar. IT, 388. 1.)
.

rja Szermi sepe ipsum monebat super super terrain versus Vieuuam, per Deuni omnes potuerafc subjugare eos sub se, sed per segniciam suani neglexit (144. 1.). V. . mg Jszay, 227. 1.
-)

Eadich Bositb

aquam
:

et

104

A MOHCSI VSZTL A ZSITVATOKOKI BKIG.

Lajos kirly holta utn hataluiaskoclsokat kvettek vizsglat volt elrendelend.

el,

biri

E trvnyek rosszul hangzottak a hataluiaskodsok s jogtalan jszgfogialsok ltal nagyra nvekedett szerb urak rzkeny fleiben. Ehhez jrult, hogy Zpolya 1526. vi novemberben, midn Budn orszgos fmltsgokat nevezett ki s mintegy 6000 szerb fegyverest zsoldjba fogadott, a kinevezseknl teljesen mellzte a szerbek fbbjeit. Zpolynak c tapintatlansga elgletlensgre szolgltatott okot a szerbek tborban.
Maga a vajda szelid kmlettel viseltetett ugyan a Temesvr vidken, a Szermsgben s Bcskasgban garzdlkod Ivn irnt, noha az a fehrvri gylsrl hazarkezett dl- vidki magyar nemessget hzaikbl kiszortotta, majd szemlyes bntalmakkal s erszakoskodsokkal is illette, jszgaikat elszedte s sajt npeinek ajndkozta; de a felbszlt nemessg annl fenyegetbb llst foglalt el a fekete ember s hadmagyar nemessg keser kfakadsaibl s serege ellen. fenyegetzsbl, fleg pedig Trk Blint, Csky Lszl, Bnffy Jakab, Pernyi Pter s Czibak Imre magoktartsbl vilgosan megrthet Ivn s kveti, hogy a megtorls ideje nincs mr messze. Azt is beltni kezdtk, hogy a btortalan s erlytelen Zpolya nem az az ember, a ki a dlszlvok brndjait teljesedsre tudn vezetni. Egyelre mg a magyar nemzeti kirly prtjn vannak ugyan; de az 1527. v farsangjn nzeglnek mr kedvez alkalom utn, hogy egsz hadseregestl elprtolva Zpolytl, ahhoz csatlakozzanak, a ki nlnl ersebb s hatalmasabb lvn, nagyobb szolglatokat tehetett a ksbbi szzadok nemzetisgi kzdelmeinek tkos csirjt magban rejt rdekeiknek.

Idkzben meghisultak Jnos kirlynak a nmet birodalmi gylsbe vetett remnyei is. Kvetei: Bnffy Jnos fispn s Endre esztergomi prpost nem juthattak el Regensburgba nem is eszkzlhettk ki Zpolya szmra a szrazi s vizi seglyt, melyet ugyan a trkk ellen krt vala, de melylyel tulajdonkpen csak sajt hatalmi llst szndkozk ersbiteui. kvetek utastva voltak mennl nagyobb dunai hajhadat eszkzlni ki a birodalmi rendektl, hogy elegend legyen necsak a nmet s esetleg magyar katonasg befogadsra, hanem a hadi eszkzk, gyk s egyb hadhoz val szerszm szlltsra is. Legkevesebb 20,000 gyalogra s 5000 nehz lovasra lenne szksge, hogy visszavegye gymond A trkktl Ptervradot, jlakot, Attyt, Bnmonostort, Szerdt, Szent-Demetert, Bariczt, Rcst, Redneket, s
;

A MOHCSI VSZTL A ZSITVATOKOKI BKIG,


Titelt,

105

tovbb az elpusztult Ziiuouyt, Szalukemcnt, Kolitzot, Haramot, Gradiskt, Petb vrt, Orsovt s Szruyt. ^) Ez alatt Ferdiuaud mitsem mulasztott cl, bogy sima maga tapintattal s a baszouless szellemnek fliugerlsvel a
rszre bajltsa Ivnt.

Ferdinnd mellett szltak

a Habsburg-

koronnak bz roppant hatalma, V. Kroly a nmet csszri Spanyolorszg s viselje, a belga fld kiaknzbatlan kincsei, fegyversznet idejt, mely annak tengeren tli aranybnyi. 1527. vi jan 15-ig kttetett, arra a trnkvetelk kzt furak baszulta fel Ferdinnd, bogy Ivnt s a magyar bogy batalmasbjait a maga rszre desgesse. grte nekik, az egsz rmai birodalom prta batalmas rmai csszr s

prtjra ll uraknak tiszteletfogst megszerzi szmukra. jutalmat, uradji 4:050, st tbb ezer rnes forintnyi fel, s biztosit ket, hogy dalmakat, s hivatalokat ajnlott meghagyja, eddigi szabadsgaik s szoksaik hasznlatban stial)b s bvebb kegyelmekkel is elrasztja. Kirlyi szajava'lekti magt, hogy ket sszesen, mint egyenknt,

vra

dalmaikban s rendeikben, szabadsgaikban, hivatalaikban s jszgaikban, minden vagyonkban, Jnos szepesi grf s erdlyi fogja, vajda, mint ms ellensgeik ellen is vdeni, oltalmazni minden kitelhet dolgokkal s tisztesmsoknak eleibe teszi s
sgekkel regbteudi. ") E fejedelmi gretek tlb ldsainak remnyben sokan megfordtottk a kpenyt Zpolya eddigi hivei kzl. Az orszg legels mltsgai titkos rintkezsbe lptek Mria kirlynnak pozsonyi udvarval s alattomban meg is egyeztek a Habsburg trnkvetelvel. Mindenki kialkudott magnak egy-egy vrat.
olvassuk Nobis nulla via 1) A rszletes kveti instructiban ezt quam per videtur esse commodior et aptior ad hostem aggredienduin, Danubium descensus, major euim pars gentium ipsarum Germanicarum facilius citiusex peditibus constat et conscribitur. Quae quidem gentes et que et absque fatigatione navigio, seu in navibus desceudere venireque secum etiam commeatum ac ingenia bellica ferre deducereque possuut. Naves in copia hahere necesse rit, ita ut tam gentibus illis, quae desceusecum dere volunt, quam etiam tormentis et machiuis bellicis, quae liaheant, poterit ferunt, large sufficiant, praeterea plures etiam alias naves namque continfjere el evenire, quod etiam nos magnam partm fjentiam nostranim dassi applicabimus, insuper pontes quoque paratos liabeant, etiam alus qui poterunt usui esse, non solum Histro seu Daaubio, sed kirly fluminibus secundum exigentiam necessitatis. (Adalkok Jinos trtnethez. Kassa vros levltrbl kzli Pettk Bla.
:

uralkodsnak
2)

Trtnelmi Tr, 1883. vf.

II. f.)

Gvay

Urkunden

u.

Actenstcke zur Gesch. Ferdinnd

I.

Pray: Annl, 129-130.11. Goldasl: Constitut. Imp. III, 494. 1. Belliin F. I, 76-77. - Jszarj, '261-'264. Katona, XX, 13-16. Szeniklray Levelek Csernoevics Nend Ivn czr trtnethez. (Trtnelmi Tr, 1885. vf. III IV. f.)

':

106

A MOHCSI VSZTL A ZSITVATOROKI BKIG.

vrost vagy falut, melyet kapnia kellett vagy a kirlyi hztl, vagy Zpolynak nagy magn birtokaibl. gyes gensek,

kiknek feje Podvinnyai Tams (a naszdosok vajdja) volt, dolgoztak az ruls s sszeeskvs sztgaz munkjn. ^) Azok kzt, kikre Ferdinnd legelsubben hljt kivet, Ivn a fekete ember, Bakics Pl s a naszdosok npszer kapitnya Radisa Bsics kivlbb figyelemben rszesltek. A kzbenjri szerepet Podvinnyai naszdos vajda vllalta magra. 1527. vi janurban rintkezett is a nevezett urakkal, hogy az tprtols alkujt megllaptsa. Februr elejn mr meg is vitte Podvinnyai Pozsonyba s Bcsbe a szerbek izenett s kszlt a msodik magyarorszgi tjra, elltva Ferdinndnak hetvenht kitltetlen levelvel, melyeket klnfle czmekkel tetszse szerint kitlthetett. E levelek kzl egy ugyancsak nyomatkoss volt tve, ers rvekkel, cseng pnzben ezt Ivn czrnak kellett tkldenie. ^) Bakics Plnak, Chelnyk Ednak s Radisa Bsicsnak is tele ersznyek s jszgok voltak sznva. De a pnzt febr. 27-ig mg nem hozta meg a szintn titkos missikban eljr Pempfliuger Istvn. E miatt elgg is bosszankodott a Mria kirlyn pozsonyi udvarban buzglkod Rauber Kristf laibachi herczegpspk, a nmet dunai hajhad fparancsnoka, ki sokkal gyorsabban hajtotta volna urnak magyarorszgi rdekeit elmozdtani. 2) Pempflinger ltal 5000 aranyat, 500 vg ruhakelmt, tz arany serleget s t nemesvr trk lovat kldtt Ferdinnd Ivn czrnak s embereinek. hzelg izeneteket s ds ajndkokat nagypecstes kirlyi levl is kisrte, melyben RczFerdinnd kegyelmes szavakkal biztost Ivnt, hogy orszg deszpotjv teszi, neki engedvn t a szlvsg fltti
;

uralmat, a magyar kirlysg dli hatrn.*) Ezen idtl fogva Ferdinnd szolglatban llott Csernoevics Ivn s annak mindjobban szaporod serege. Innentl kezdve sr levlvlts foly a fekete ember s Ferdinnd kzt. Kvetsgek is gyakorta keresztezik egymst Szeged, Bcs, Prga s Brn kztt. Zalathnaki Hoberdanacz Jnos, a ksbbi hires portai kvet, lett most Ivnnl Ferdinnd fgynke. '") Zpolya ksrletei, visszatrteni Ivnt a maga rszre, sikertelenek maradtak. 1527. vi mjus lo-n, ''<^g>jis
Szmolka U. o.
:

Fekete Ivn.

2)
3)

Gvay : Urk. u. Act. 1527. 42. 1. Szermi, 158. et tu eris denium despotus, et in Hungria quicquid habuit possessiones despotus a Sigismundo Cesare, illm j^ossessionem in liodiernuni diem donauimus et contuliinus. 5) V. . Bucholtz : Geschichte d. Kegierung Frd. I. Urkund. B.
*)

266270.

11.

A MOHCSI VSZTL A ZSITVATOROKI HKKl.


szent Zsfia napjn,

107
is

mr a dunai

kirlij-naszdosoh

Ferdi-

nnd zsoldjban

Kthavi zsoldjokat Ferdinnd fizetteti ki nekik, s sajt katonasgnak tekinti ket. E tnyre vonatkozik Verucsics, midn rja: 1527. Ferdinandos kirly pnzt kldi Veresmartra (a dunai hajhad akkori llomsa) az naszdosoknak.* 1) Az egsz szerb np eskvel erst, hogy mg azon esetre is, ha Ivn czr meghalna, Ferdinnd parancsolatt fogja kvetni. 2) 1527. vi mjus elejn s jnius vgn mr nylt csatt vv Ivn Szls mellett meg a Tisza partjn a magyar Zpolya-prttal. Jlius 25-n Czibak Imrvel is megtkzik Csand alatt a Maroson. s mikor a fekete ember feje Trk Blint kardja alatt fldre zuhant a magyarorszgi szerb np csakugyan kvet eskjt s Ferdinnd hsgben megmaradt. De mieltt ez trtnt, a kirly-naszdosok kapitnyi llsban vltozs llott be. Bakics Pl, Radisa Bsics s Balabn szerb fnkk, Ivn elprtolsa utn is, Zpolya mellett maradtak, st jnius els napjaiban hdoltak is Jnos kirlynak a budai vrlakban. ^) hajhad vezetst teht nem lehetett tovbb rajok bzni. Minthogy jlak is elesett s trk kzen volt de mivel klnben is befolysos, tapasztalt s a vizi hadakozs mestersgben kitnen jrtas frh kellett a dunai hajhad lre, Ferdinnd, nvrnek az zvegy kirlynnak figyelmeztetse folytn, Bvai/ Istvnra, a vizi hadviselsben a legjrtasabb s legvitzebb frfira vet szemeit, ki a
llnak.
:

1)

De rebus

gest. Hungaror. Hoherdanacz 1527. mj. 26-diki levele Fevdinandlioz. (Bcsi

titk. levtr.
3)

Huitgarica.)

a II. Lajos ltal gazdagon megajndkozott Bakics Plt, ki egybarnt csak a szerencstlen kimenetel tokaji csatig harczolt Jnos kirly zszlaja alatt, mi ltal birta r Zpolya, liogy prtjn maradjon, nem tudni de Eadisa Bsicsrl tudva van, hogy Zj^olya neki ajnlta fel a deszpotai mltsgot. Tanskodik errl a kvetkez okmny >>Nos Joannes dei gratia etc. Rex Hungarie etc. Memorie commendamus, quod nos de fidelitate, i-erumque gerendarum dexteritate et animi integritate idelis nostri egregy RadycTi Bosyth capitanei Nazadistarum nostrorum ad plnum confisi, et consideratis servitiis presertim in conlinys regnorum nostrorum contra turcos christiani nominis liostes atrocissimos, et impen. Eegni nostri Eascie Despotatum, quem liactenus magnificus Stephanus de Graharya (Beriszlo) tenuit, sed ex eo Steplianus immemor fidelitatis ac fidei sue, oblitus etiam lionorum, rebellionis protervia ductus germanicae factioni adhesisse, dicto despotatu merito privari dinoscitur, memorato Badych Bosyth durante nostro beneplacito duximus dand. et conferend., ita tamen, tit ipse ea, qua liactenus Nobis seruiuit fidelitate et deinceps serviat. Dtum Budae feria 3-a proxima post fest. Sanct. et Individ. Trinitatis. 1527. (Mayyar orszgos levltr. NRA. 938. csm. 13. sz.) Hivatkozik r Pesty Fr. is: Brankovics G-yrgy rcz deszpota birtokviszonyai Magyarorszgban s a rcz deszpota czm. 64. 1.
;
.

Hogy

108

A MOHCSI

VSZTL A

Zf-ITVATOROKI BKKIG.

mohcsi veszedelem utn, melyben ktsgkvl jelen volt, Pernyi Pterrel, ki t siklsi kapitnyny tette, egy darabig Zpolya Jnost ismerte el kirlynak. Minthogy a szrazon is ugyan, de kivlt a vizn val hadakozsban hozz hasonl tudomny s tapasztals ember az orszgban nem volt, *) a Lajos kirly zvegye ]Mria minden mestersgt megvetette, hogy t Zpolytl elvonja s Ferdinndnak megnyerje, annyival inkbb, mivel Zpolya a sajkk s naszdok ltal a Dunn val hajkzst flelmess tette. Ktszer tett vele Mria sztnzsbl igen nehz prbt az testvrcscse s nagy nehezen gy hajthatta t FerdinndFereucz, mint Ferdinnd Rvay Istvn megtrst hrl hoz.* 2) vette, legott kinevez t a dunai hajhad kapitnyv, meghagyvn neki, hogy kertsen a vizi katonskodshoz jl rt ezer embert s szz lovast, kik a hajk mellett a Duna partjain lovagoljanak.* ^) Naszdos alkapitnyny Podvinnijai Tamst uevez ki Ferdinnd, a mr fentebb emltett naszdos vajdt, ki a bcsi udvarnak annak idejn Ivn czrnl tett jeles szol-

kirlyi kinevezseket magaRvavFerencz, ndori glatokat. itlmester vitte meg a hajhad veresmarti kiktjbe, intvn az sszes legnysget, hogy ezentl Evay Istvn kzlseit igazaknak elfogadjk s kinevezett kapitnyaiknak engedel-

meskedjenek."*) kt j kapitny sietett elfoglalni fontos llst. zzl a leghathatsabb bekszntvei mutattk be magokat legnysgknl, hogy a kincstrtl lelmi szereket szereztek be rszkre s nmi hpnzt is kiosztottak kztk. Mert nagy rja a kincstri tancs Ferdinndveszedelmnkre lenne ha a naszdosok felsged szolglatbl kilpnnek s nak,

jrs engedtetnk az ellensgnek.* ^) Jlius 16-dikn, mikor Dvny s Pozsony mr Ferdinnd hatalmban voltak, levelet kapott Ivn Ferdinndtl, hogy htrahagyvn a dli szlek rizetre nmely csapatokat,

Dunn szabad

maga a Tisza s Duna kzn Buda fel igyekezzk s mindenkpen azon legyen, hogy a naszdosok is mielbb Budra evedzhessenek s ott Ferdinnd seregvel egyeslhessemagi ac ') Ur sinus Velius gy magasztalja: Stepliauus Evai praestantis animi vir. ac scientia navalis pugnae in eo geneve clarus.
(III, 50.)
-)

Budai Ferencz
U.
o.

Magyarorszg polgr, hitrijra val Lexicon


11.

a XVI. szzad vgig. III, 163-164.


3) *)

164.
titlc.

1.

Bcsi

levtv.

Hungar. Ferdinaml levelf


9.

:>A<1

omne-; naza-

<listas,'<

1527.

ji'm. 18.

*)

U.

o.

1527. jl.

A MOHCSI VKSZTr, A ZSITVATOROKI BKKKIG,

109

nek.

minden

hogy a Budn tesped Zpolyt Rvay Istvn utastva lett, hogy a hajhaddal jl vigyzzon a rvekre, nehogy Zpolya emberei a Dunu tkelhessenek. Egyszersmind igyekezzk micdl)!)
1)

szndk az

volt,

oklalrl bekertsk.

Budig felhatolni a hajhaddal. ^) Ferdinnd kivnsgt nem volt knny teljesteni. Budn Zpolya uralkodott. Oly hatalmas hadosztlyt, a milyen volt a hajhad, nem lehetett Buda mellett gy elsztatni, hogy Zpolyk szre ne vegyk s a vrorsg ltal meg ne akadlyozzk.

Urok parancsolatt mindazonltal

teljestek

az

j kapitnyok s naszdos legnysgk. Baranyban, Veresmart nev kiktvrosukban, btorsg okrt 100 lovast s ugyanannyi gyalogot htrahagyva, jlius 13-n Rvay Istvn vezrlete alatt elindultak Budavra fel 3.3 hajval s 900 naszdossal. Jlius 15-n a csepelszigeti Kevibe rkeztek. Kzel egy hnapot tltttek ott, a

budai llapotokat kzelebbrl kikmlelendk.


;

^)

Jlius 20-dikri tudatjk Rvay s vajdi Ferdinnddal, hogy meghagysa szerint cselekedtek Margit napjn indultak el Veresmartrl s most Keviben vannak. Kevibl 10 hajt

kldtnk Budra, hogy kifrkszszk s megtudjk, miben van a dolog a felsged ellensge ltal szmunkra ksztett cselfogsokkal JMikor embereink visszajttek, elbeszltk neknk, hogy felsged ellensge csakugyan sok leshelyet lltott fl ellennk Budn is, Pesten is, de st mg lejebb a Duna mindkt partjn is. Beszlik a mieink, hogy ugyancsak lvldztek rajok, de hla Istennek senkit sem srtettek meg, csak kt naszdunknak kormnyrdjt trtk el. Mindazonltal mi minden ernkbl kszen llunk felsged szolglatra, vrnket sem kmlve, ha felsgednek segtsgre lehetnk. Azonban, ha megtrtnnk velnk, hogy minden erkdsnk daczra lehetetlen volna vgrehajtanunk felsged akaratt ne vegye mert felsged ellensge, azt neknk a mi urunk rossz nven a Jnos, nagyon vigyz rnk jjel-nappal, s azon van, hogy inkbb fejt vesztse, mint neknk Budnl az tvonulst megengedje. Valamennyi ervel csak rendelkezik, azt mind felll:

1)

Cuuque acceperimus Nazadistas


:

nostros

nunc ad Buclam

diffi-

culter ascendere posse, et ne lii quoque diutius, quam rerum nostraruin te iteruin liortaiTiur, ut omnem adhibeas status 'erre possit inipediantuv operm, quo iidem celerius ad dictam Budm transeant quod si ver minus fieri possit, tunc nobis sic in itinere constitutis praefatos Naza(Bcsi titk distas omnes tecum ad eandem Budm adducere studeas
; . . .

levtr.

Hung.)
2) 3)

Bcsi

titk. levtr.
I,

Katona,

XX.

p. 1.

Hungar. 1527. ji'il. !&. Budai : M. histor. Lexic.

IIT, ICl.

110

A MOnCSI YKSZTr. A ZSrTVATOROKI BKIG.

Ha tbben lennnk, nem igen tartannk tle de a hnyan most vagyunk, felsged ellensge ersebb nlunknl. Ha valami kevs szrazi csapattal is rendelkeznnk, egszen akaratunk szerint menne a dolog. Egybirnt nemcsak azon kt hnapra, melyre felsged zsoldjainkat kifizette, hanem egsz letnkben hsgesen akarjuk felsgedet szolglni. Az a kt hnap, mjus 15-diktl szmtva, klnben is mr letelt. Mltztassk teht mentl elbb ismt megkldeni zsoldjainkat, nehogy a legnysg sztoszoljon. Mert tudja meg felsged, hogy minden lelmnket kszpnzen veszszk. Nem lnk zskmnybl s erszakoskodsokbl. Azt is krjk, hogy aprpnzzel fizessen bennnket felsged, nem pedig aranynyal. A mltkori alkalommal alig kaphattunk 60 magyar dnrt a sok aranyrt ez pedig krunkra van. Remljk is, hogy felsged krptolni fog bennnket ama vesztesgnkrt. Ha pedig bevdolna valaki bennnket felsgednl krjk ne hallgasson az olyan panaszokra. Ellensgeink sok mindenflvel rgalmaznak bennnket, azt hazudvn, hogy rabolunk, s gyilkolunk de ksbb meg fog rla gyzdni felsged, hogy
totta ellennk.
;
:

mindezek valtlansgok. ^) Ferdinnd jlius 29-dikn Bcsbl vlaszol Rvay Istvnnak. Megkaptuk leveledet, melyet szent Ills napjn rtl, s megrtettk, mit a naszdos vajdkkal egytt rdeknkben mostanig tettl. Tudtodra adjuk, hogy mindent teljes megelgedsnkre vgeztl. Egyszersmind komolyan intnk, hogy a mint az els alkalmat megragadhatod s az id s krlmnyek engedik, csatlakozzl elbb Jnos Nend czr (a fekete ember) szeretett hvnk csapataihoz s aztn haladktalanul hozznk flsiess.* Ha ez lehetetlen gymond volna akkor cselekedjk, a mint legjobbnak ltja s a hogy a kirly szndkt a legczlszerbben elmozdthatja. Ne hallgasson senki tancsra. Elvrja, hogy Rvay s trsai hven fognak neki szolglni. A krt pnzsszeget, a zsoldokat, nem kldheti most az utak bizonytalansga s ms veszlyek miatt de mihelyt a hajhad flhatol, a legnysg zsoldja is kszen lesz. rja tovbb, hogy Pozsony, Dvny s Nagyszombat mr meghdoltak, s most a sereg egy rszvel Buda ellen megy. -) Mg Ferdinnd s a naszdosok e leveleket vltjk, Zpolya az udvarnokt. Frge (Yergei) Blintot Kevibe kld Rvay kapitnyhoz, hogy s a dunai hajhadat

1)

Bcsi lk. levtr. Alrva


Bcsi
levtr.

Fideles Steplianus

Eeway

capitaneus

et

omnes ^yaywodae Xazaistariim.


)
titlc.

A MOHCSI VSZTL A ZSITVATOROKI BKIG.

111

ismt visszaterelje a nemzeti prtra. kvet egsz kesszlst ignybe vette Evay megingatsra. mit rbeszlssel keresztlvinni nem tudott, kprztat gretekkel igyekezett elrni. grt Rvaynak vrakat, kastlyokat, vrosokat s urarlalmakat. Fogas Ambrusnak s Fillresi Jnosnak, valamint a tbbi vajdknak fldbirtokot s egyb javakat, a legnysgnek is elegend gazdagsgot s ktszeres zsoldot, ba bozz llannak. Evay rviden vlaszolt. Nincsen md gymond melylyel t rbirni lebetne, liogy Ferdinnd kirlytl elprtolva, a szepesi grf mell lljon, s kincsekrt vagy uradalmakrt a kirlynak lekttt bitt megszegje. Emlkezteti a kvetet Jnos atyjnak s magnak Jujsnak a baza ellen elkvetett btlensgre, kik nem rettenve vissza sem bntl, sem gyalzattl, szerencstlensgbe s vgs insglie dntttk e

gazdag orszgot, csakbogy batalomra vergdjenek

ural-

mukat megalaptbassk. Hangslyozta, bogy a mobcsi veszedelmet, Lajos kirly korai ballt s majdnem az egsz orszg
lakossgnak pusztulst Zpolya Jnos okozta. ^) Blint kvet eredmny nlkl ment vissza Budra. Szavaibl meggyzdbetett Zpolya, bogy Evay s bajbada

Mintbogy tebt gretekkel nem bajEvayt, megflemlteni akarta t fenyegetsekkel. Elkldte neki Csernoevics Ivnnak s ms szerb fnkknek levgott fejeit, melyekkel Trk Blint kedveskedett a vajdnak. bolt fejeken kvl izenetet is kldtt a vajda Evaynak. is basonl kegyetlenAzt izente neki, bogy pr nap mlva sggel fog kimlni, ba fel nem hagy makacssgval s tbbre nem becsli a sajt jltt meg az grt kincseket a veszedelemnl, mely feje fltt lebeg. Mosolyogva vlaszol Evay, bogy az e fle fenyegetsek nem jak eltte csakbogy hallos fenyegetsekkel asszonyokat lehet megijeszteni, de nem frfiakat. O eltklte magt vagy arra, hogy meghal, vagy bogy flvezeti a dunai hajhadat Ferdinnd kirlyhoz. Zpolya mg egy utols ksrletet koczkztatott. Ngy nagyobb vrat (neveiket nem ismerjk) ajnlott fel Evaynak. S midn ez sem hasznlt, 1000 darab aranyat tztt ki az rul fejre. 2) naszdosok kzel egy hnapig idztek Keviben. Az arats idejt gabona s egyb lelem beszerzsre hasznltk. sziget lakossgnak megtiltotta Evay, hogy brmely lelmiszert Budra szlltsanak. Mikor pedig a fekete ember
teljesen szaktottak vele.

ltbat

meg

Ursinus

Velius

III,

50.

Istvnfi

IX, 88.

Katona

I XX.
)

1.

U.

o.

.112

A JOHCSI VKSZTnI, A ZSTTVATOnOKi P.KKKIG.

leveretsnek hrt vette, kvetet kldtt Szeged tjkra Nesthe Lukcs szzadoshoz, felszltvn t, hogy a szerb hadsereget, br vezre megletett, egytt tartsa, s ne engedje meg, hogy az sztoszoljk vagy a szepesi grf mell lljon. Ez alatt Ferdinnd mintegy 10 ezernyi sereggel a Duna jobbpartjn, a Dunn pedig Rauber- Kristf jl flszerelt hajrajval, Buda fel irnyoz menett. nmet hajhadrl rja Brutus, a hborban szemlyesen rszt vett Tri Ferencz (Franciscus Turrius) elbeszlse utn, hogy azt Ferdinnd

mind katonasggal, mind a fegyverek klnfle nemeivel

gykkal nagy figyelm gonddal felruhzta, rsgl hagyvn hajit mindazon helyeken, melyeket Bcsbl menet lefel elfoglalnia sikerit. ^) Gyr, Szentmrton, Tata, Visegrd azonnal, Komrom s Esztergom nmi ellentlls utn megadtk magokat. Komromnl augusztus 8-dikn tborozott Ferdinnd serege. Mikor errl Rvay rtesl, mg az nap hrom sajkt kld elre Buda al, kikmlelni az ottani llapotokat. tbl)i harminczat is csatarendl)e lltja s amazok utn indtja. fvrost ks jjel kzeltek meg Promontor fltt. Egyelre nem volt tancsos elrl)b hatolniok; mert Zpolya mr rgtl

fogva fegyveres hajkkal lesetett rajok jjelenknt Buda s Duna kt partjn pedig snczokat hnyatott, st ers vaslnczot is fesztett keresztl a folyamon, hogy a hozz htlenn lett hajhad s annak vezre annl biztosab))an kelepczbe kerljenek. ^) Bevrtk teht egsz csendben az

Pest kztt.

augusztus 9-diki hajnal szrklett. Ekkor Rvay vitz magaMonument. Hung. Histor. XIII, 448. 1. Mikor Hzulejmn Bcset ostoomolta, a roppant vaslnczot kln hajkon magval vitte Budrl, hogy Bcs alatt a Dunt elzrja
1)

")

De a lncz sajt slya alatt elszakadt s a vz al meri'ilt. Az ellensg tvozsa utn a bcsiek kivettk az elszakadt lnczdarabokat a Dunbl s a csszri fegyvertrban helyeztk el. I. Napleon idejben ismt elvettk a bcsiek e lnczokat, sszeforrasztottk s a hajhd megerstsre akartk hasznlni. De a lncz ismt elszakadt s ksbb a gyztes franczik kezbe kerlt, kik azt az 1815. vi bcsi szerzds ellenre magokkal hurczoltk s a prisi rgi fegyvergyjtemnyben (Artillerie Museum, Aquini szt. Tams temploma mellett) helyeztk el, hol az a Klnische Zeitung egy iijabb jelentse szerint most is lthat. (V. . Bermann M. Oesterreich-Ungarn. 4. f. 159. 1.) Bcsben hagyott lncz helyett ksbb a trkk egy msik lnczot kszttettek a Duna budapesti rsznek elzrsra. Wallsdorff Keresztit/ iitleirsban olvassuk erre vonatkozlag Dahinauf unter dem Knigstall ist eine eiserne Kett von sehr grossen Gliedern gelegen, damit man den Pass auf der Donau unter dem Wasser gesperret hat. Dieser Ketten halben Theil habn die Unsrigen (a nmetek), in Eroberung Pest im Jahr 1602 hinweg genommen der andere Theil aber ist nocli unter gedachten Knigstall zu finden. (Neue Keisebeschreibung der Ungarn, Thracia und Egypvele.

tem

1664.)

MOHCSI VSZTr. A ZSITVATOROKI IIKKKH:.

113

tartsra btortvn legnysgt, felvonat a zszlkat s riadt fvatott az indulsra. Az evezsk aczl izmai s a dagad vitorlk nylsebesen rptek az sz vrat Budapest fel. mint kzel jttek, nagy ordtssal s szrny gyzssal fogadta

a gyorsan szguld naszdcsapatot a parti snczok rsge. a hajbad feltartztathatlanl roban elre, kett tri a Dunt elzr vaslnczot s szerencssen megrkezik a Margitsziget cscsra. Rvay itt rvid megllapodsra s pibenre

De

veznyel, szemgyre veszi legnysgt s azt tallja,


3 balottja s 8 sebesltje van.

bogy csak
;

dni vagyis

szeut-endrei

folytatjk tjokat,

bogy

a bogeltemetik a balottakat s Ferdinnddal egyeslbessenek. De


szigeten

Aztn tovbb evedznek

mg nem rnek

Visegrdig, mikor szreveszik, bogy Buda irnybl nagy lovas s gyalog csapat siet utnok. csapatot nebny vasgy is kveti. Vgre Esztergom alatt a Garam torkolatnl utirik a bajkat, s a barczolsban s evedzsben kimerlt naszdosokat, fleg egy bajmesternek rulsa miatt, visszatrsre knyszertik. bajbad btrlsrl azonnal br megy Budra Zpolyboz. Zpolya ismt kt tz kz veszi a menekl bajbadat de Rvay nem trdik a golyzporral, banem fent ll dalisan a parancsnoki bidon s csfos szavakat
el

kilt fel

Budavr ormra Zpolynak. Msodszor is vitzl Rvay az ellensg barczvoualn. s oda, a bonnau jtt vala, visszament a Baranyasgra,
s szerencssen batolt tebt keresztl
fejt vtetvn ott

ama

hajmesternek, a kinek tulajdontotta,


vala,

bogy Ferdinnd tborval, melyhez mr oly kzel


egyeslhetett
^)

nem

Zpolya alulrl is, fellrl is fenyegetve Ferdinnd s nmet hajhada s ers hadserege ltal, nem merte Ferdinnd jvetelt Budn bevrni. Knn a megykben kereste most az archimedesi pontot, hol a nemzet ereje inkbb volt sszpontostva, mint a fvrosban. Budn mindssze csak 3000 embere volt, a Dunn pedig, mita a naszdosok elprtoltak

magyar

tle, senki

sem vdelmez. Kirtvn teht a kirlyi vrlakot, augusztus 14-dikn Pestre, onnan pedig a gubacsi tborba kltztt. Ksretben voltak a naszdosok rgi patrnusai is vdtelenl hagyott Buda Bakics Pl s Radisa Bsics. szent Istvn kirly nnepn trt kapukkal fogadta a fnyes katonai pompval bevonul Ferdinndot.

Els

Eljttek Rvayval a naszdosok is dvzlni az j kirlyt nneplyes felvonulsuk 1527. vi oktberben ment vgbe.

^) Ursinus Velius, Verancsics, Istvnfi. Zennegh, Pfay, Katona, Engel, Buday stb. Az esemnyek egymsutnjra nzve nmely rnak adatai tvesek, rszben ingadozk vagy zavarosak.

DK.

HZENTKLARAY

.T,

A DU.VAI IIAJuHADAK TuRTENETF..

114

A llOllRSr

VSZTI, A

'/MITV.VTiROKI

BKKIG.

midn

:i

koronzsra, lerkez

Anna

tisztelegtek.

Anna,

frje kirlyi

s Mria kirlynk eltt mltsgnak s a sikerlt

magyarorszgi hadjrat fltti rmnek jelvnyvel, bibor kelmvel bevont s gazdagon aranyozott hajn rkezett. Mria hajja, II. Lajos kirly gyszos esetnek s az zvegyi sanyarsgnak jelkpezsre, fekete posztval volt letertve. A kt fejedelmi hajt nnepi szneket lenget naszdraj kisrte s

gynyr

ltvnyt nyjtott.

Mieltt Ferdinnd az orszgbl tvozott volna, magyar dunai hajhadnak vezrfrtiait jvre is lektelezni kvnta. Azok kzt, kik az uralmt megersteni igyekv j kirlynak tele marokkal szrt kegyeibeii rszesltek, ott ltjuk Rvay Istvn naszdkapitnyt s kt reg fvajdjt: Fogas Ambrust s Fillresi Jnost. Rvai/ Istvn kaj)ta Mesztegnyi Szerechen Jnos htlensge czmn Zuchomlnhf, i) <( kt fova/(hj, Sellyt :i Vg folyn. ^) A trnrt verseng kirlyolc ltal felidzett
polgrhbor stt esemnyei kzl mg Bakics Plnak, a naszdosok sokszor emlegetett mentornak ttovz alakja is kiemelkedik. is azok kzt van, kiket Ferdinnd jszgado-

mnyokkal foglalzott le magnak. mbr a Saj melletti Ldou 12 nmet fogolylyal kedveskedett Zpolynak, pr nappal ksbb, midn a tokaji tkzetbl megfutamodk, megnyeretve Bthory Istvn rbeszl levelei, s Vrdai, Trk Blint, Pernyi Pter, Batthyny Ferencz s msok pldja ltal, ismt Ferdinnd kvetjv ln. ^)
') Az oklevl kelt 1527 Stvigonii in fest b. Thouiae apostoli. Msolata megvan a budapesti m. kir. egyetemi knyvtv kziratgyjtemnyben. L. Kaprhiai MS. D. XXVIII. pag. 65. ") A Minerva<^ 1829. vi folyamban tvesen llt Kovacsczy. hogy Ferdinnd Evay Istvnnak ajndkoz Sellyt. Ktfinkben vilgosan ll et tncrarchis sedes in oppido Sellecio ad Vagi fluminis ripam posito attribuit, quae eorum liaevedes sequerentur. (Istvnfi XXXIV. 141.) Ugyanazon szvegben ieljebb olvashat quum Palatnus earum (t. i. nasadarum) tvieravclias Johaiincm FiUere>iiuvi et Amb^-o. s'ium Foijassium spe largioris stipendii et latifundiorum corruptos Teht nem Evay Istvn, lianem Tillresi Jnos s Fogas Ambrus kaptk a sellyei uradalmat. (V. . Minerva 1829. Evay F. alndor.)
: :
:

5) II. Lajos kirly 1521-ben Hdervri Osvtli finak, II. Ferencznek jszgait Nndorfehrvr cserbenhagysa miatt elkobozvn, Bakics Plnak adomnyoz. E jszgok Gyr-Szi(jetk7:ben voltak. Ferencz cscstl, Hdervri Istvntl, kinek Gyr-Szigeten szintn birtokrsze volt, e birtokrszt I. Ferdinnd elvette, mivel Istvn Zpolya kvetje lett. Ezt a birtokot kapta most a Ferdinndhoz visszatr Bakics Pl, elbbeni gyrszigeti uradalmnak gyaraptsra. A birtokot kpezte a hdervri khz a nemesi udvartelekkel s hozztartozandkkal, . m. Hdervr, Zelke, svn, Oltovn, Nagy- s Kis-Medve, jfalu, Zap, Zmol, Ladamr, Dunazegh, Zigeth, Eythewen s G3'r, Darn, Zeeli, Remete, Kis-Bodak s Gyulviz. A hdervriak szjiira Hdervri Istvn
:

A MOHCSI VKSZTr, A ZSIT V ATOROK I ISKIC.

115

De a nap terht s hevt visel kzaszdosokrl, hiknel: follomshplye most Komrom ln, senki sem gondoskodott. Szmukat 2000 emberre szaporit ugyan Ferdinnd s a hadihajk szmt is 70-re emelte, de a zsoldnak pontos kiszolgltatsa irnt megfelel intzkedst nem tett. ^) Mita pedig 1528. tavaszkor Ausztriba s Csehorszgba tvozott, a naszdosok dolgai is egszen rosszabbra fordultak. Zsoldjokat ismt
hanyagul kezd
tr.

fizetni

a folyvst

pnzszkben szenved

kincs-

Elgletlensgk naprl napra fokozdott. Ferdinnd grte ugyan, hogy rvid id mlva visszaj Budra s eleget tesz ktelessgnek de hn:i,p hnap utn mlt, s mindig tvol maradt. Ellenben Zpolya rendkvli tevkenysget fejtett ki sajt rdekben, mita a porta prtfogsba bzhatott. Emberei, kivlt Radisa Bsics s Martinuzzi, a naszdosokkal is rintkeztek, visszavezetni igyekezvn e fontos hadosztlyt a vajda zszlaja al. Ha ez sikerl nekik nagy veszedelmre leendett Ferdinnd gynek. Ugyanis ekkoi mr kijelentettk Laskinak Konstantinpolyban, hogy a Szermsget nem bocstja vissza a porta Magyarorszgnak, s hogy ezentl a Duna s Drva fog hatrvonalul szolglni. Budt s az orszgot teht fkp a naszdos haddal lehetett ezentl kellen
;
:

oltalmazni.

Ekkor Zdpolf/diiak mr tulajdon hajhada is volt, mely a Tiszn (alkalmasint Titelben) llomsozott. Tszomszdsgban voltak a trk dunai hajhad llomsai. Zpolynak trekvse, elfogni vagy megsemmisteni a kirly-naszdosok hadt, mely tavasz ta ismt rendes al-dunai kiktjben horzirczi apt s skpiai pspk kezd az si jszgokat visszaszerezni 1660. kri. {Fehr Ipoly : G-yr megye s vros egj'etemes leirsa, 515. 1. s Lehoczky : Stemmatographia, II. 19. 1.)
;

1) A kirly-naszdosok szmnak ezen gyaraptsa vezethette tvedsbe a hres nmet hadtrtnetirt, Meynert Hermannt, midn feltjkozatlansggal azt llt, hogy a naszdos hadat I. Ferdinnd lptette letbe Magyarorszgban. Ide igtatom sajt naivsgait Wie zu Lande das Mgliche zur Vertheidigung gescliah, so wurde unter Knig Ferdinnd I. auch die Wichtigkeit der Wasserstrasse fr die Kriegfhrung thatschlich bercksichtigt und zu diesem Zwecke ein eigenes Corps, das der Nassadisten gegrndet, welche als die Vorgnger der nachmaligen Tschaikisten zu betrachten sind. Aztn gy folytatja: Den Anlass und das Vorbild hierzu hatten vielleicht (!) die auch zu Wasser vrohlgersteten Trkn ggben, welche mit einer Art von Flussstreitschiffen, Nassaren genannt, die Donau und dern Nebenlisse in Hchach hielten und solchergestalt den Ungarn die Wasserstrasse abzuschneiden drohten. Doch kann der Anfang mit solchen Nassaren auch in Ungarn gemacht worden sein, wo man jedenfalls noch vor der ersten Belagerung Wiens sich bereits eben solcher Flussstreitschiffe bediente. (Das Kriegswesen der Ungarn. 1 37 ~ 1 38, 11.)

tn

8*

T16

\ MOiiArsi vi:P7Tf>T. \ 7:sn-v.\TorvOKi rekkio.

gonyzott, csak gy rthet teljesen, mkdst szmija veszszk. ^)

ba a trk hajhad kzre-

Szval a helyzet rosszabbra fordult Ferdinndra nzve. kirly-naszdosok nem trhetvn tovbb a kormny mostoha bnsmdjt, jlius vgvel elhagytk al-dimai llomsaikat, s Budra evedzvn, a Gellrthegy aljban fenyeget llst foglaltak el a budai urakkal s fvrosi lakossggal szemben.

Thurz Elek orszgbr nagy zavarban


nak, hogy a 2000 fnyi naszdos had
prdlni, ha zsoldja ki

volt.

Augusztus
fogn

1-n knytelen megrni a kzgyeket vezet zvegy kirlyn-

Budt

s Pestet

nem

fizettetnk.

Mi

tbb, t fog prtolni

Zpolyhoz, Beriszl Istvn rcz deszpottal, ^) Trk Blinttal, Batthyny Ferencz s Jurisich Mikls horvth bnokkal. vagy tn az egsz udvarral egytt. Mert ezen urak s az sszes udvari szemlyzet mr szintn nagyon nyugtalankodnak bizonytalan

ket

jvjk miatt. Ha felsge mentl elbb ki nem elgti mihamarabb vissza nem tr az orszgba, vge lesz
")

mindennek.

naszdosok zendlse annyira megflemlt a fvrosi lakosrgot, hogy kldttsgileg knyrgtt ISdasdy Tams budai vrnagynl venn Budt s Pestet prtfogsba a lzad katonk ellen, szksg esetben fegyveres hatalommal is. Bthory Istvn ndor s kirlyi helytart szintn megijedt, s a vr vvstl tartvn, vdelemre kszlt s a kapukat felvonat. Ndasdy aug. 2-dikn a kirlynnak is megrja a
:

Katona, ki Istvnfibl s rsinus Veliusbl idz, a Zpolya csak a tokaji tborozs alkalmval tesz emltst. Ii'ja ugyanis Iam et siias coeloces Joannes armatas ad Tibiscuni habebat, classem regiam delre, aut intercipere conatus.-<
1)

hajrajrl
:

") Szalay tvesen rta rla, liogy vgzben a mohcsi tkzet elestjn tallkozunk vele. (A magyarorszgi szerb telepek jogviszonya az llamhoz. 10. 1.) Szerb trtnetrk is, mint Stojacskovics, Ivn czrt tartjk utols XVI. szzadbeli deszpotnak, a mi nyilvnvalan

helytelen.
3)

Bcsi

titk. levtr.

Genedigste fraw vnd khnigyn

\Vy yczunder schon dy Nazadysten 2 tauszend sthark herauf khumen sein, wellen yren sold liaben, oder vns all hie plundern, man hatt ijn nichcz czw gebn. Ich weiss nicht vry es vns geh^i wirt mytt ijn, wo sie di- 2. sthett plundern, so ziehen an der sthatt von vns vnd hangn dem Avayda an. Die czwen Ban von Crobaten vnd der despot vnd sun.st als dinst folk, auch der Terek Valiiit resigniren all \r officia vnd ziehen ab. Khan Ewr Majestt pedencken was daraws wirt, mer hat ijn in Summa niclits czw gebn, vnd khan khain new proventus geordinirt werden, on pay wesen der K. Mjt. avo die K. Mjt. nicht pald ijns landt khumpt, actum rit. Dtum Ofen 1-ma augusti. Humillimus ser vi tor Thurzo. (V. . Bucholtz Gesch. d. Regierung Perd. I., III. 273. 1.)
:

A MOM<'I

Vl':S/.T<'>r.

A ZSlTVATOIKiKf KKKIf:.

|I7

veszedelmet, de levelben megnyugtat biztatsokkal s udvarias leplezgetssel enyhti a baj nagysgt. ^) Az elgedetlenek egy egsz htig zgtak, fenyegetdztek
s rakoncztlankodtak.

Nem

volt

ms mit

tenni,

mint

kifizetni

htralkos zsoldjaikat s kielgteni jogos kvetelseiket. Ugyltszik az orszgtancs teremte el a pnzt valahonnan, mert a kirlytl semmi segly sem rkezett. Augusztus 9-dikn mr minden rendben volt. jltartott naszdosok jra flvettk napi szolglataiknak elejtett fonalt s leevedztek az als Dunra. E fltti rmben legott tudstja felsgt a cancellr, Szalahzy Tams egri pspk, hogy a naszdosok fleg az kzremkdse kvetkeztben kilizetvk s immr teljesen lecsendesedtek. -) Mg ezek trtntek, Kvay Istvn odajrt Kassa s Srospatak vidkn. Ferdinnd 1528. vi jl. elejn mg Budrl rtesti Serdy Gsprt, a fels megyk hadseglyezsi biztost, hogy a kirlyi helytartsg Rvay Istvn naszdos fkapitnyt nevezte ki a kirlyi lovassg s az urak bandriumainak vezrv. Meghagyja Serdynek, hogy mentl nagyobb gyalogcsapatot is szervezzen s azt flszerelve, lehet gyorsasggal Rvaynak tadja. ^) Mieltt Zpolya Lengyelorszgbl hazaindlt volna, Athinai Dek Simon s Kn Gothrd vezreit kld be maga eltt az orszgba szerencst prblni. Ferdinnd Rvay Istvnt kld gyalog s huszr csapatok ln, hogy Serdy Gsprt, Bthori Endrt s Lascano Tamst tmogatvn, a vajda gynek gyzelemre jutst meghistsa. Rvay vitzsge ezttal nem aratott sikert. Szeptember 25-dikn tkztt meg Athinaival Kassa tjkn, de a diadal tudvalevleg Zpolya javra dlt el. kudarcz annyira elkesert a dicsvgy Rvayt, hogy teljesen visszavonulva a hadi plyrl, lte htralev veit csaldja krben nyugodtan hajt tlteni. Egy vtized utn rvid idre mg egyszer kiszlt nyugalmbl a honfi ktelessg s az igazi katonval veleszletett azon vgy a hadi dicssg borostynain fejezni be a csatk izgalmai kzt eltlttt lett. Testvre Ferencz, ndori helytart, szeretete jell sajt szerzemnyeibl Trebosztn, Jahodnikon, Bisztricskn, Smbokrtou s Neczplon 50 teleknyi birtokrszt rksen Istvnnak vallotta be, hogy e jszgokbl knyelmesen meglhessen. *) Rvay Istvn helybe a nagy szerb vezrt, BaJcics Plt nevez ki Ferdinnd a kirly-naszdosok kapitnyv. alatta

^) ~)

Bcsi

titk. levtr.
.

") *)

U. o. M. nemz. mzeumi levtr. Nagy Imre kzlemnye. Nagy Ivn Magyarorszg csaldai.
:

H8
szerveztetett

MOHCSI VSZTI, A ZSITVATOHyK I BKKIC.


vzi had, melij eddU/el ialajdonhpi

a dunai

ii

miknt

szolgl kirlyi zsoldos s telekos dunai liajsnpbl llott, val-

sgos katonasgg s lland

hadd, a nmet hajhad minmg a mohcsi vsz eltti vekben kezdett, s most a Drva-s Szvakzbl kivndorl szerb s horvt hajsoknak s a Trkorszgbl meneklt pribkeknek az orszg belsejbe kltztetsvel folytatott, lehetsgess tettk, hogy a dunai vghelyeken llandan kszletben legyen ezentl olyan np, mely a hadi hajk kiszolglsra s a fradsgos vizi hadakozsra alkalmas. ^) Jnos kirlynak 1527. vi mrcz. 17-re Budra egybehvott orszggylsn trvny is alkottatott, mely halllal bnteti azokat, kik a Trkorszgbl ide menekl pribkeket vagyonkban vagy szemlyes szabadsgukban bntalmazni mernk. -) trvny ezen oltalma alatt nagymennyisg szerb hajsnp (naszdosok s sajksok) vndorolt be Bakics hvsra Komromba s onnan G-yrbe, Pozsonyba s Sellyre, sokan kzlk eloszoltak egsz Szombathely vidkre, a honnan ismt nhny szz csald Stiria bensejbe is elhzdott. ^) harczos rjknak ezen beteleptse tette Bakicsot oly kedvess a bcsi udvarnl, s fleg ezen rdemeirt nyerte s foglalhatta el egy kis kirlysggal flr terjedelmes uradalmait a Duna fels
vzi

tjra. Bakics szlv teleptsei, melyeket

tjain.

Mikor Ferdinnd 1528. vi oktber elejn Pozsonyba megrkezett s ismt Katzianer vette t az szaki megykben Zpolyk ellen a tust, mr Bakics volt a naszdosok fparancsnoka. Az v vgnapjaiban minden jel arra mutatott, hogy a Zpolyval szvetkezett trkknek jbl val bejvetele az orszgba a jv tavaszra elmaradhathiu. Zpolyuak folyvst szaporod prtja s hadai mr az egsz Tiszu-tlnak birtokban valnak. Becse. Becskerek, Vilgos, Csand s Lippa meghdoltak neki, a vgszendri basa Mehemed pedig egsz Makig ment a vajda elbe, hogy a portval kttt frigy dolgban vele rtekezzk. 1529. vi janur 23-dikn hr rke1) A Drva s Szva kzt compact szlv terlet llott fen mg a XVI. szzadban is. Magyarorszgnak dr. Laz Farkas ltal ksztett

azon trkpn (Hungri descriptio). melyet Ortelius brahm az o >Theatrum oder Sclaawplatz des Erdbodens czml munkjban kiadott, a Wanka s Ermany krl elterl fld sHascia^-nak neveztetik. =) Frakni : Magyar orszggylsi emlkek. I. k. 120. 1. ') Bidermann H. J: Die Herben-Ansiedlungen in Steiermark. Szerb telepek Stiriban I. Ferdinnd alatt Wernsee a Murn, Aichhof Pettau fltt, Skolc Kranichsfeldnl a Drvavlgyben, Jtogeis (Eagosa), Scherschoviczu szent Mareinnl Ponigltl keletnek s Ktsch a Bachern-

hegy

aljban.

: ;

A >!<'H<'Sl VKSZTl'l. A 7.SITVA TOljoKr

IlKK'.Ifi.

119

zett

Budra a Mohcs tju tboroz

Bakicstl, hogy a (jra-

bariai Beriszl Istyu roz deszpota emberei Bcsot s Flegy-

mely erssgek egyedl lltak mg ama tjakon az orszg vdelmre, a trkknek elrultk, s ez ltal lehetv vlt az ellensgnek akr szrazon, akr vizn egsz Pestig felhatolnia. ^) Az esemnyek ezen jabb fordulata szksgess tette, hogy Bakics llandan jelen legyen a parancsnoksga alatt lev du'iai csapatoknl s szemlyesen tegye meg az intzkedst a kzelebbi vizi ha Ijratra, annl inkbb, mert a vajda emliereinek csbtsai utbbi idben a naszdosok javarszt megmtelyeztk. Ferdinnd gyei teht mindjobban bomladozni kezdtek Magyarorszgban. Az tprtolsok s egyb bajok nagy rsznek Ferdinnd hadvezrei, de leginkbb Katzianer voltak okai. hadak tizetsre csak nemrg 20,000 aranyat ajnlottak az urak Ferdinndnak. Katzianer iszony zsarolssal maga hajtotta be a pnzt a felfldi vrmegykben, s magnak tartotta azt. Ferdinndnak a sajt helytarttancsa rta meg azt 1529. vi janur 28-n. ^) Magyarorszg rszrl nyjnem klfldi tott pnzsegly mondja tbbi kzt a tancs hadaknak adatott, hanem az orszg hatrainak vdelmre, a naszdosok s a kirly egyb szolgi hpuzeiuek tizetsre. Fizets nlkl Jnos vajda mell szegdnk a hajlegnysg, minek kvetkeztben Buda a trk hajk tmadsa veszlynek lenne kitve. *) Mindez nagy krra lehet felsgnek mert ha naszdosaink nincsenek, a trkk mr rgen Buda al jttek volna hajikkal. '") Szalahzy pspk lelkiismeretessgnek s hazaisgnak ksznhet, hogy a naszdos had sztmllsa eddigel meg nem trtnt. Ha az nhny hnappal ksbb mgis bekvetkehzt,

annak nem volt az oka. Megtette azt is. hogy egy alkalommal fpapi becslett kt le a htralev naszdos zsold mielbbi kifizetsnek biztostsra. ') Szemlyes tekinzett,

tlye

jakarata,

valamint

az elismers,

melylyel e hadi

^)

Szalahzy levele Ferdiiiaudhoz. {Gvatj


Jahrli. II. 58.
1.)

Urkund.

u. Acten^t.

XVI-XVII.

) U. o. sCuratur expeditio Nazadistavuni, (jiiorum per Joaniiitas infectam intelligimiis.

bonam

pavteni

3)

Biicholtz,

III,

274275.

Gvay,

id.

m.

II, 59.

Szlai/ L.

Magj'arorsz. trt. IV, 91.

Gvay, id. m. II, 275. Bcsi titk. levtr. A budai helj-tart s a kir. tancsosok levele Katzianerlioz. ") Obstrinxi meam tidem rja Budrl Ferdinndnak 1529. febr. 10-n in Nazadistarum quoque stipendium, quod nunc parati;r. (Gvay, id. m.)
*)
^)

120

M<^llA<!<I

VSZTI. A ZSITVATOI!<lKI KKKi.

tnyez irut viseltetett,

brt annyi slylyal a

marczona legny-

sg eltt, liogy az kedvert nem hagyta el helyt, mg a legvgs szksg r nem kuyszert. Mrczius 4-diki levelben, melyet a helytarttancsbl terjeszt fel, a kirly kivl gyeimt hvja fel Szalahzy a naszdosokra, hathatsan ajnlva neki azok teljes flszereltetst s szaportst a kzelg trk hborval szemben. Budn persze nem volt pnz. De a helytart orszgos fontossgnak s elodzhatatlannak tntet fel

a naszdosok gyt, s br tudta, hogy nem mond kedves dolgot urnak, felhozta azt mgis, nehogy mulasztsa miatt rje a bekvetkezhet veszedelem vdja. Kellemetleusget okozunk vele felsgednek, noha tudjuk, hogy nagy gondja van a hajhadra. Minthogy azonban az ellensg abban a vlemnyben van, hogy gyzelme leginkbb az hajhadtl fgg knyrgni akarunk felsgednek, szerezzen be felsged is olyan dunai hajhadat, mely az ellensgvel btran versenyezhet. Halljuk, hogy a trkk vizn kszlnek bennnket megtmadni. Naszdosainkat teht szaportani kellene ! Mr eddigel is nagy hasznukat vettk. Azonban nem tudjuk, hogy a meglevket is

honnan zessk, st mdjt sem ltjuk, mikp elgtsk ki ket jvre, ha csak felsged nem fog rluk gondoskodni.* ^) Sajnos, hogy Ferdinnd, brmint hajt is, sem Magyarorszg teljesen kimerlt jvedelmeibl, sem ms forrsbl nem
lttk s a fenforg

gondoskodhatott a naszdosokrl, a mint azt tancsosai jnak naszdosok s szksg megkvnta. hajk szaportsrl sz sem lehetett st mg az idkzben szksgess vlt hinyokat sem volt kpes ptolni a fhztavaszi viharok ltal elmertett s fhoz kapkod(') kirly. elszlesztett nhny naszdot s dereglyt Pemfflinger Istvn, kamarai superiuteudens. sajt kltsgn volt knytelen ptolni vagy kijavttatni, mert a kirly rfogta, hogy nem jl vigyzott a felgyeletre bzott jrmvekre. 2)

')

Bcsi
is, id.

titk. levtr.

Az
:

eredeti

ngy pecsttel

elltva. Felhasznlta

Buclioltz

m.

III, 279.

^) Fabritiua Kroly Pemfflinger Mrk szsz grf lete czm mvben 1531 - 1532. vre tette Pemfflinger Istvnjiak kamarai ispnsgt. Utna irta azt Thallczy is A kamara liaszna'< czm mvben. Azonban ktsgtelen, hogy Pemfflinger mr 1529-ben viselte a kamarai

ispni hivatalt. Kitetszik ez Ferdinndnak az elveszett naszdokra vonatkoz levelbl. A kirly irja Pemfflinger Istvnnak 1529. vi pril 22-n Speierbl slntelleximus potiorem partm nazadarum nostrarum, quas Budae reliqnimus, desiderari, et partim fluvii raptu absorptas, partim alio abductas esse, quod cum non parum et jure quidem doleamus maxim, cum ipse scias, quo lahore et suraptu illae pro hono totius regni comparatae fuerint et quantum eaedem iis potissimum rerum turbulentiis sint necessariae. Tibi itaque, cui earum custodia ex officio incumbit, seriose
:

committimus, nt omnes

eas,

qnae deficiunt,

tuis

sumptibus

et impensis

/,SlTV,\l<IU'iKI IIKKKKi.

121

sokszor igrt klsegly sem jeleutkezett. Ferdinnd knytelen volt a kttlhatalmak puszta bztatsaival berni. Mintha csak II. Lajos kora tmadt volna fel jbl, minden kirly-naszdosok trtnete szerencstlensgvel s bajval. kzel msfl vtizeden t nem egyb, mint az hezknek fjgymoltalan kirly nem tud dalmas kiltozsa kenyrrt.

rajtok segteni,

hanem

gretekkel tartja beunk ideig-rig

a lelket, mg kincstartja legalbb a flzsoldot el nem szegny nyomorultakat sznalmas teremti valahonnan. helyzetk knyszert r, hogy htsgket megszegjk, prttsre s szksre vetemedjenek, az eltaposott haza lakossgt fosztogassk s az ellensggel czimborskodjanak. Bakics elltogat ugyan nhnyszor Budra a naszdos vajdkkal de mivel kznsgesen res pnzt, lelmet s ruhzatot krni kzzel bocstjk el, az rzkeny katona ezt annyira megrestelli, hogy nem megy tbb vissza a sorsa sanyarsgn feldhdtt tzetetlen hadhoz. Az sem hasznlt, hogy a helytart s tancsosai lnk sznekkel festk le a kirly eltt a helyzet tarthatatlansgt, meg hogy Zpolyk s a trkk mennyire csalogatjk a naszhogy mondjk, dosokat a magok rszre. Flni lehet a naszdosok, fkp a szerb legnysg, a kzelebbi napokban oda csatlakoznak a trkkhz, vagy Zpolya Jnoshoz, s elfogvn kapitnyaikat, ellensgeiv lesznek a klnben is sok sebbl vrz haznak. Ha ez megtrtnik, mitl Isten rizzen, felsged elveszten nem csak sszes hajit, hanem a flszereltrk pedig nhny nap alatt vnyt is, mely azokon van. Budn teremne. ^) Mjus 16-n egyszerre ngy levelet kldtt Ferdinnd Linczbl Budra, naszdos gyben. Legelbb is a budai kamarnak hagyta meg, hogy Bakicsnak s a naszdosoknak izetst legalbb felerszben adja ki; res kzzel semmi szn alatt el ne bocsssa ket, hogy jvre annl buzgbban szentelhessk magokat kirlyi szolglatuknak. Ndasdynak s Pemfflingernek azt rta, hogy meghagyta Bakics naszdkapitnynak, pontosan s hitelesen rtesthogy kmeket tartsanak, kik sk az ottomn had minden mozdulatrl. Mivel pedig az ilyen fontos gyben nem lehet pnz nlkl eljrni olvassanak le az

urak Bakics kezeihez szz magyar forintot, brhonnan veszik is a pnzt, s azon legyenek, hogy a kvnt sikert a magok
inox refici et reparari (_'ures ita, quod in eisdem ubi ad veguuin istiid applicuerimus et necessitas aliqua ingruere coeperit, nulluin plne defectum experiamur. Secus minim facturus. (Bcsi titk. levtr.) 1) Bcsi titk. levtr. A helytart s a tancsosok levele Ferdinndhoz. 1529. mj. 9-rt")l.

122

IIA< S7

VKSZI>iI. A 7,SITVATOi:i>KI

BKKKIG.

rszrl is elmozdtsk. Szalahzy s az orszgtaucs szintn kaptak a kirlytl leiratokat, s utastva lettek, liogy Bakics Pl fizetst s a naszdosok zsoldjt legalbb nmi rszben

minden igyekezettel sernykedjenek, nehogy ezen emberek azt higyjk. mintha oltalom s segly nlkl hagytuk volna ket. kivlt a mostani nehz idkben, mikor olyan nagy szksgnk van rajok. Bakicsnak ezeket irta: Nehogy hozzd val kegyelmnkbl brmi is hinyozni ltszassk. meghagytuk a kamarnk tancsosainak, hogy tged s naszdosainkat, ha csak rszl)en is kielgteni igyekezzenek. De ha mindazonltal nem teljesthetnk ebbeli akaratunkat, mi magunk fogunk gondoskodni alkalmas eszkzrl s mdrl, hogy kielgttessl, s visszatrve ismt llomsodra, tbbi h szolginktrleszteni

kal egytt hivatalodban segtsgnkre lenni buzg llekkel iparkodjl. Xe gondold, hogy nem fogunk tged kegyelmnk-

jttemnyeinkben rszesteni st ellenkezleg, egszen gy tged, mint a tbbi j s h szolginkat llandan gondviselsnkbe vesznk. Ne kesertsenek teht md felett a dolgok jelenlegi folysnak csekly nehzsgei, melyeket Isten segtsgvel el fogunk hrtani. A Szepesi Jnosnak trgr s hazug greteibe ne helyezd bizalmadat, s ne trd, hogy naszdosaink elhigyjk azokat. Hiszen lthatjtok, mit rnek ama hitegetsek s mit gymlcsztek azok mostanig. Hogyan is segthetne s gazdagthatna a vajda mso-

ben

biztosra vedd. hogy

olyan helyzetben van most. hogy nmagn sem Mint okos s tapasztalt ember belthatod, st kell, hogy igaz hsged is, melylyel neknk tartozol, azt sugalmazza neked, hogy ama cselszvnyeknek s csbtsoknak semmi hitel sem tulajdontand. Egybirnt meghagyjuk neked: igyekezzl minden lehet s alkalmas mdon megtartani naszdosainkat a mi szolglatunkban, s egyszersmind arra birni ket, hogy kegyeinket tekintetbe vegyk s szemk eltt tartvn sorsuk jv javulst, msok kros rbeszlseinek s hazug szavainak hitelt ne adjanak. Legyenek trelemmel, hogy zsoldjok kifizetse akaratunkon kivl csekly halasztst szenvedett. Azon lesznk, hogy rvid id mlva is. msok is megkapjk
kat, ki
is

maga

kpes segteni

illetkeiket.*

^)

a kiltsba helyezett rvid id egy hnap mlva sem Bakics teht nem ment vissza a naszdosokhoz helytart s a tancsosok jnius 10-n ismt a kirly elbe vittk a naszdosok gyt. Noha szorgosan utna nztek is, sehogy sem tallhattk mdjt a naszdos had kvetelse kielgtsnek. Krik felsgt, segtene mielbb a bajon mert ha a nasz-

Ez

telt le.

')

Mind

a ngy levl a bcsi

titk.

levtrban. (Hungar.)

VKSZTl, A

/.Sl

VVA

T'ilinKI

lli;Kr.U;

123

(losok

meg nem kapjk

illetkeiket,

miuduyjau kilpnek a

szolglatbl s az ellensghez prtolnak t. Ez ltal pedig tetemesen gyarapodnk az ellensg ereje, s oly roppant vesze-

delmet hozna rnk. hogy egyhamar


tle.
1)

nem szabadulhatnnk meg


ovezrlet nlkl,
llottak.

Idkzben a naszdosok kapitnyi


ltszik csak vajdik

parancsnoksga alatt

osztly a Drva-balparti Siklsnl, tbbi rsze

gyEgy hajpedig a Dnnn

s Tolna kzt teljesite rszolglatokat. Szulejmn mg mjns 10-dikn indult el Konstantinpolybl 300,000 fnyi sereggel Magyarorszg hatrai fel. 500 ersen flksztett naszd s glya szott fel a Dunn a hatal-

Erdd

mas

csszr kisretben.
dli

flelmes frgeteg

mind kzelebb

hzdk a

vghzakhoz. Zpolya rgtn rtesit az orszgellenslakossgt, hogy szvetsgre lpett a padisval, ki az maginak is nzi, s fltett szndka kiirtani azokat, geit a
kik adott hitket megszegtk.
fogott el teht mindenkit, ki nem tartoprthivei kz Budn is egsz nagysgban mrzott Zpolya legeltk az urak a bekvetkezhet kz veszedelmet. Szalahzy a kirly nevben a vrmegykhez fordult, felhvn ket, hogy

Nagy remegs

a kzeled veszlyre, toldjk meg nknt a kamara hasznt 30 dnrral. Tolnba s Baranyba, valamint az sszes al-dunai vrosokba s kzsgekbe kln futrok mentek, krve ama vidk lakossgt, hogy mindenki tehetsge szerint jruljon hozz a hajhad fizetshez, mert az els sorban is az als rja a Vgeket oltalmazza. Hogy mekkora lesz az sszeg melyet ezen az ton gyjthetnk, elre tancs a kirlynak. nem tudhatjuk de ha mind befolyna is, a mit remlnk, mg
tekintettel

akkor sem lenne elegend a kirly-naszdosok kielgtsre s a tbbi get szksgek fedezsre. Attl kell tovbb tartanunk, hogy a naszdosok mg a pnz beszedse eltt vagy mindnyjan, vagy bizonyra nagyobb rszben elprtolnak felsgedtl s az ellensghez szegdnek. jjel-nappal kvetelik illetkeiket s vltig azzal fenyegetznek, hogy kilpnek felsged szolglatbl, a mi bizony nagy krra lenne felsged gynek. 2) Jnius elejn mr mutatkoztak az ottomn portyzok az Al-Duna mindkt partjn s a Szva-Drvakzben. Jnius

18-dikn tetemesb trk hajraj jtt fel a Dunn Erdd al, s rvid fontolgats utn igen heves tmadst intzett az ottani

kiktben tanyz hajhadunk


)

ellen.

Naszdosaink kln-kln

Bcsi

tiik. Ivtr.

2)

U.

o.

lielytarttancsosok levele

kirlyhoz,

1529. jn.

15-dikrl.

124

MullAC'Sr VHSZTdT. A ZSIT V ATOIMIKI H1JKK.

liajkou, felerszben szerbekbl, felerszben pedig


llottak.

magyarokbl

trkk tmadsa ruls folytn trtnt s kicsinlt dolog volt a szerb legnysggel. M(n't alig kezddtt a viadal, a szerb naszdosod hirtelen kivltak naszdjaikkal a hajtmbbl <% a trkkhz csapvn t, most az ellensggel egij'dit rohantk meg a magijar naszdokai. magyarok ltva a gyalzatos rulst, de klnben is gyengknek rezvn magokat az arnytalan tlervel szembeszllni megfordtk bajikat s dagadt vitorlkkal siettek be a Drva torkolatba, egsz Sikls al. Az egsz bajrajbl csak 16 naszdot menthettek meg s vihettek magokkal Sikls vra vdszrnyai al a tbbi hajk a rajtok lev hadi szerszmmal egytt mind trk kzre kerltek. Maga a magyar legnysg srtetlen maradt; senki sem veszett el kzlk, mg naszdjaikat is hiba nlkl vittk ki a tzbl. Az elprtolt szerbek s trkk kegyetlenl gettk, puszttottk most az al-dunai vidket, a nlkl hogy valaki tjokat llhatta volna. megrmlt np, pusztn hagyva tzhelyeit, futott ellk, vagy is trkk lett. megmaradt magyar naszdosok is csakhamar szerteszledtek volna, ha a Sikls vdelmvel megbizott Hoberdanacz Jnos s az Erdlybl ppen akkor oda rkezett Pernyi Pter prtfogsukba nem veszik ket. Pernyi legott btortlag szlott hozzjok s sajt kltsgn tart meg ket a kirly tovbbi szolglatban. St nem kimit ldozatot s fradsgot, hogy a hinyz naszdokat jakkal ptolja s a legnysg szmt lehetleg felszaportsa, i) kirly-naszdosok szerb osztlya htlensgnek hre csak jnius 21-n jutott el Budra. Eleinte senki sem tudta biztosan, hogy voltakpen mi trtnt s hogyan trtnt. Csak annyit lehetett rteni, hogy a naszdosok tszktek a trkkhz. megrmlt orszgtancs rgtn tudatta a hrt a kirlylyal, s msnap is krlmnyesebb kzlst terjesztett fel a dologrl. Ktsgkivl nagy vesztesg ez felsgedre nzve de azrt lehet mg ptolni a krt s helyretni a csorbt. szkevnyek helybe lehet jobbakat, vitzebbeket s megbzhatbbakat tallni. Azonkvl van felsgednek mg itt Budn is szmos naszdja s flszerelt hadi hajja. Csak a pnz hinyzik, a mi nlkl pedig mitsem kezdhetnk. Lehetetlen kieszelnnk, hogyan s honnan teremtsk el a szksges pnzt. Az als rszek lakossga majdnem mind sztfutott a flelem miatt, s mg csak Buda s Pest ll psgben. De a kt vrost is csak gy lehetne megmenteni, ha vdelmkre elegend hajhadat llthatnnk. szerb naszdosok ltal kalauzolt trk hajhad azon lesz most, hogy a

')

Bcsi

titk. levlr.

Hberdanacz

levele rerdiiiaiidhoz. Sikls, 1529.

jii. 19.

A MOHAfSI

Vi:S7.Tt)I.

A ZSITVATOROKI lKKKIO.

125

egsz idig felhatoljon s felsged alattvalira mg az eddigieknl is slyosabb csapsokat mrjen. Hogy ez meg ne trtnjk az Istenre krjk felsgedet, mltztassk kegyesen pnzrl gondoskodni, hogy az elvesztett naszdos legnysget ne csak ptolhassuk, hanem szaporthassuk is. s a hajhad oltalma alatt biztossgban maradhasson Buda s Pest addig is, mg felsged magyarorszgi nagy hadjratra felkszl. ^) Bthory Istvn palatnus s helytart jnius 29-n szintn rt

Dunn

a kirlynak. Krte t
rdekeit
is,

venn tekintetbe a keresztny valls

s siessen minl
-)

nagyobb hatalommal az orszg

megmentsre.

Daczra a sok knyrgsnek s srgetsnek, a kirlytl sem katonai segly, sem haj, sem pnz nem rkezett. Fjdalmas aggodalommal panaszl ezt Szalahzy a kirly titkrgymond, nak, Olh Miklsnak rt levelben. Krdezi n hogy mi trtnik nlunk? Nehz e krdsre egykt szval vlaszolnom. Vrjuk a kirlyt s remegnk. A nemessg, polgrsg s parasztsg fut, menekl, ki merre tud. Mohcsot Mhemet bg ismt elhamvasztotta s Btha is flig legett. Naszdosunk egy sincs. (T. i. Budn; mert a kik voltak, az Al-Dunra kldettek.) Semmi kszlds sem trtnik s nem is fog trtnni, mg valahonnan klfldi segly nem rkezik.^) Pernyi Pternek megrta a kirly, hogy elismerssel vette tle a naszdosok erejnek kiegsztst, s a hajk szaportsa krl szerzett rdemeit j nven veszi. Intette t, hogy ne sznjk meg jvre is hasonlan cselekedni. Utastja egyszersmind a magyar kamart, hogy miutn most mr az

al-dunai hajhad helyrellttatott, a hajk hinya is kiegszttetett, azon legyen a kamara, hogy a naszdosok zsold s ms egyebek dolgban hinyt ne szenvedjenek s a kirly jvetelig

egytt maradjanak. *) Mindez termszetesen csak a puszta sznl maradt. mi roppant trk sereget Icszletlenl fogadta az orszg. tevkenysget Ferdinnd akkor kifejtett, az fkpen Ausztria s Bcs megmentsre irnyult. fels- ennsi kerleti fnk utastst kapott, hogy Ungnad Andrsnak pnzt bocssson ren-

delkezsre,

az

ottani

hajhad szmra.

^)

Ravher Miids

') Bcsi titk. hoz. 1529. in. 22.

levtr.

helytart s a tancsosok levele Ferdinnd-

-)

U.

o.
:

')

Ipolyi

Olh Mikls levelezse. (Monunient;i Hnngar. Histor.


Ferdinnd levele Pernyihez. Budveisz (Bnd1.

XXV,

11.)
*)

Bcsi

titk. levtr.

vicv) 1529. jl. 19. ) Buehnltz. ITT, 290.

12G
galita, a

A JlOHJSr VSZTI, A ZSITVATOROKI BKKKIfi.

nmet hajhad msik parancsnoka, ki Frigyes tartomnyi grf seregnl szolglt, szintn Bcs vdelmre rendeltetett ki a kirly ltal. ^) De Magyarorszgrl s annak fvrosrl ksicskn s gyszlvn sehogysem gondoskodott Ferdinnd. Csak az utols napokban rkezett tle 1100 fnyi nmet csapat a budai vrrsg erstsre. Mikor a nagyvezr serege augusztus 18-dikn Mohcsra rkezett, az al-dunai naszdosokat mr sem Sikls krl, sem egyebtt nem tallta. Maga Pernyi is megfutott onnan, de

Zpolya emberei ltal elfogatvn, Szulejmn el vitetett s annak tborbl volt knytelen vgig nzni szeptember 3-diktl
8-dikig
is

Budavr

trk hatalom al kerltek.

vvst s bevtelt. Az al-dunai naszdosok szultn Zpolya kegyelmre

bizta ket.

trk

sereg

teht

egszen

bntatlanul,

majdnem

minden ellentlls nlkl vonult fel Bcs al. Buda, Visegrd s Esztergom egymsutn trk kzre kerltek. Mikor ennek a komromi rsg hirt vette, megszktt s az ellensgnek engedte t a vrat. Csak ksbb szerezte azt vissza Ferdinndspanyol katonasgval. E szerint nak Hardeck Jnos vezr az

nem is annyira tborozva s harczolva, mint inkbb pozsonyi knyelmesen utazva jutottak fel egsz Pozsonyig. vr alatt komoly ellentllsra tallt a 400 hajn rkezett 6000 vrrsg heves gytzzel fogadta az fnyi trk vizi had. rkezket s szmos trk sajkt felgyjtott vagy elslyesztett. Az ellensg elnyomulst nem lehetett ugyan megakadlyozni, de a trkk pozsonyi balesete mgis annyira megirvendeztet a nmeteket, hogy a nrnbergi Zell Kristf egy hangulatos alkalmi kltemnynyel is megnekl azt s kedvesa trkk

kedett vele % kirlynak.


Etlich gesclitz von Bchsen gross,

Versunckeu

jni

wol in dem moss

Auch wurden jm

zerscbossen Auss Presspurck scliyff das sy zn stiind Mit Bchsen schweer gingen zu grundt, Das hat jn verdrossen.

Die Nassern schyff karaen auch dar, Derselben bey Vierhiindert war, Prouandt vnnd weer sie trugen r waren bey Sextausent man. Die pruck wardt von jn abgethan, Das leger sy do schlngen.^: -)
;

')

-)

FAn.

BucJwllz, III, 297. 1. nemes Lied. Nrnbei'g, 1529.

Nem-, mnzeum't

kii)/vl<ii\

A MOHCSI VSZTI.

.V

ZSlTVAfiilioKI |:KKEI(:.

127
:i

birodalmi a dunai dunai tiottja a martalczokhidat elgettk. 2) A szultn fnyes aSchottenthorig, kal egytt a Duna hosszban,Nuszdorftl lefel fejedelmi folyam llttatott fel. Most ez uralkodott egyedl a
Szept.
1)

24-iku

mr krlzrtk

a trkk

fvrost,

miutn Dvnyt hatalmukba kertettk

fltt.

nmet hajhadnak Bcs


'

alatt

horgonyz osztlyt,
vizi

minthogy magban vve gyenge

volt,

a klfldi

er

pedig

elslyeszt elmaradt, nehogy trk kzre jusson, flgettet s meg az egsz szkvrosi Ferdinnd, csak nhny hajt hagyvn speieri birodalmi vizi hadbl. ^) Frigyes tartomnyi grf, kit a gyls fvezrr nevezett ki, nagy kszlettel ugyan, de ksn Ferdinnd indult el Regensburgl)l Bcs flmentsre. Linczben ajndkokkal fogadta, a tekintlyes hajrajjal kitntetsekkel s s bizni ltszk vllalatnak sikerben. megrkezett grfot, et velis et remis mint a krnikk rjk Linczbl

tkzben sebesen sietett ugyan Frigyes Bcs segtsgre de a trkk feltartztatsra elre kldtt lovas s tallkozva gyalog csapatok vezrvel, Harstal Menyhrttel, tle rteslt, hogy Szulejmn mr krlzrta az osztrk fvrost. Harstal
;

intette,

trni

hogy trjen vissza de Frigyes az ellensgen keresztlfeladatt megoldhatni remlvn, tovbb hajzott a naszdjaival. Azonban nagy vihar s sr kd ereszkedett csakhamar elzrta elle a kiltst, lehetetlenn tve, vizre s hogy a hajkkal tovbb haladjon. Frigyes ott rekedt teht az ton Kressmaur vroska alatt szept. 25-ig, s csak nagy kzdelemmel kzelthete Bcshez. *) De Bcsbe ekkor mr be nem
;

rja Eerdinandnak 1) Schreiber Farkas 1529. vi szept. 12-dikn oberhalb Die tuvgkischen Nassaden oder Schiff Hegen zwei Meilen Komorn, und unsere Nassaden sind gegen Pressburg gekommen, knnen Mechiynszlcy : Taschensich untn niclit mehv haltn. {Hormayr s
:

buch

f.

2)

vateiiand. Gescli. VIII. vf. 224. 1.) Wahrhaftiger (irundt vaud bericht von.

dem

Thrkischeii Krieg,

Olvassuk benne vAuft' den 24. tag Sep1529. M. n. vierhundert tembris seyndt des Tlircken Nasseren schiff, welche in die imd mit vil gewest, an die Thunaw kummen, in die achthundert starck prucken abgegeschtz, habn den Thbar daselbst verrenth, vnnd die

mzeumi

Icnjvtr.

tvorffen mit all jhr

die

zugehv verprent, vnnd verderbt, vnnd als das Wasser desselbigen orts eyngenommen vnnd belegert. massen der Trek die 2) Wahrhaftige Handlung wie vnd Avelcher stat Ofen vnd Wien belegert. N. mzeumi knyvtr. die letzteru kncht *) U. o. vAuch desselben tags (25. Sept.) kamen

Thonaw

von Nrmin die Stadt, so voni Keych geshickt, waren zwej fendleyn Stedleyn an bevg. Vnnd als sie an abfaren kamen gehn Kressmaur, ein der^hunaw gelegen, kunten vor vngestm des windts nicht fortfaren^ msten in jhrer ordnung zu Fess gan, vnd das schiff hernach trejben zugn zu fessen lassen. Als verhessen benante Knecht ihre schiff vnd feynds mit gerster ordnung vnd aufgereckten fendlein vnverhjndert des
bis in die stadt.

128

A MOHCSI VKSZTDI. A ZSITVATOROKI BtlKEIO.

juthatott; mert Szulejmn szrazon s vizn bevehetetlen llsokba helvezkedvn, a Ferdinnd ltal fentartott nhny

hadihajt is lefegyverezte s elfoglalta, a dunai hajhidakat pedig grg tzzel flgette. ^) Sajksai megrohantk ugyan nhnyszor a Schottenthort, de eredmnyt kivvni nem voltak kpesek. Ezek utn, a mint bntatlanul jtt, gy senki ltal sem nyugtalanttatva tvozott is a rettent hdt Magyarorszgbl. Bcset nem sikerlvn megvvnia, oktber 14-dikn visszavonult Ausztribl s Magyarorszgot trk hibrl Zpolynak hagyva, novemberben Konstantinpolyba takarodott. Most jtt be Ferdinnd magyar kirlysgba. Elhozta Zpolya ellen a flmentett Bcsnek nmet s cseh labanczait. Seregt -50 naszdbl ll hajraj kvet spanyol, nmet s cseh legnysggel. ^) E vizi had nlkl vonakodott a fvezr Salm Magyarorszgba betrni mert mr mrcziusban hire jrt, hogy a trk hajhad visszaj s Gyrt s Ovrt 100 haj,

val ostrom al veszi.

^)

Salm Miklsnak utastsa


lalni s

volt

elbb Esztergomot elfog-

aztn egyenesen Buda al menni. Egsz Esztergomig senki sem tartztat fel a nmeteket tjokban. De mr Esztergomnl meg kellett llniok Vrdai rsek szembeszllt velk. Zpolya most elszr kld tttzbe a szultn htrahagyott hajival szpen felszaporodott sajt hajhadt, hogy Vrdainak segtsgre legyen. November els napjaiban heves tust kz;

dtt a kt ellensges hajraj

egymssal.

nmet naszdosok

gyztek

s sok krt tettek a

Zpolyk

vizi erejben.

Nmethy

Mikls alkapitny l'29. nov. 9-n rja meg Serdy Gsprnak a csak pr nappal azeltt trtnt esemnyt, melyrl fia Imre beszlte, hogy a Zpolyk dunai hadbl szmos haj legnysge teljesen tnkre ttetett s hogy a folyam tele volt a kardra hnyt legnysg sz holmijval s res naszdjaival. *) Salm, a bcsi hs, megvette ugyan Esztergom vrost de a vr all, melyet a Budrl rkezett magyar naszdosok ersen vdel;

^)

Soiter

De

bello panuonico. {Kovachirhnl

Scriptor. Vfv.

Hun-

gar. minor. II, 298.)


2)

Ipolyi, i.
4.

m.

20.

1.

Olh Mikls tudstsa Gerbhez. Lincz,

1.529.

nov.

^) Biztos tudsts rkezett rja Salm Marcheggbl 15.30. vi mrcz. 12-n Ferdinndnak wie die ti-kischen Nassaren mit hundert scheffen fr Eaab gen Altenbm-g herauf khomen ; a mirt is azon legyen felsge -das Wasser behalten und inuehaben mgen {Cs. .t Tcir. osztr. belgyminisztriumi levltr. Kzlve Meynerlnl : Das Kriegs-

AVftsen

der Ungarn,
*)

1.'58. 1.).

M. nemz. mzeumi

levtr.

Nagy Imre kzlemnye.

A MOU.SI VKIZTL A Z.SITVATOKOK

BKKllG.

129
visszavo-

meznek,
nulni.
^)

siker

ulkl

knyteleatetett

Bcsbe

Szalahzj caucellr jvre sem jsolhatott Ferdinnd fegyvereinek kedvezbb sikert a Dunn, ha seregeinek hadi mkdst ezentl jl flszerelt dunai flotta nem fogja tmogatni. Tancsolta a kirlynak adna ki kegyelmi leveleket a magyarorszgi naszdosoknak. Azokkal a magyarokat nmet
:

rszre desgetni, az eljDrtolt szerbeket pedig jbl Ferdinnd szolglatnak megnyerni remlte. Ferdinnd helyeslssel vette a cancellr javaslatt s megkld a kivnt kegyelmi leveleket

mind a budai naszdosok, mind a szerb np szmra, Szalahzyra


bizvn,

hogy a tovbbiak irnt a kt


^)

fllel

trgyalsokba bocst-

kozzk.

E trgyalsoknak nem lett semmi eredmnye; mert szeptember elejn Mehmet szendri basa az orszgba trt s vlogats nlkl, bart s ellensg jszgain, oly irgalmatlan dlsokat vitt vghez, hogy a Jnos-prtiak sem tudtk, hnyadn vannak vele. Az izgalmas napok teht nem valnak alkalmasak arra, hogy Szalahzy az ellenprtok kzt bks trgyalsokat folytasson. Zpolya naszdosai klnben is tvol voltak akkor a fvrostl. Mikor Mehmet az orszgra trt, Jnos kirly a magyar npet pusztt s rabl Trk Blint megfkezsre Szigetvrra kld ket. Ez alatt az reg Bakics Pl mg mindig Gyrtt lt birtokn s duzzogott. Megmaradt ugyan Ferdinnd rszn s sajt huszr csapata ln tmogatta is az orszgba rkezett Salmt, de most mr nem a dicsvgy, hanem a haszonless mozgatta cselekedeteinek rugit.
fizethesse, lefoglal a

Azon rgy alatt, hogy huszrjait gyri szkesegyhz s a pannonhalmi

aptsg jvedelmeit,

s csak nnn javval trdvn, fosztogatta az egsz krnyket. Petrovics Pter, kit a szerbek npszersgnl fogva leginkbb meghallgattak volna, Zpolya hve volt s a magyar fggetlensg rdekeirt harczolt. Ezek voltak az okok, hogy Szalahzy nem kzbesthet

Ferdinnd kegyelmi iratait a Jnos kirly naszdosai vezrfrfiainak s a szerbek ttovz prtjnak.
Ferdinnd klfldi zsoldosokat toborzott teht ssze, hajhada szmra, midn az 1530. v szn msodszor jtt Buda megvvsra. Zpolya vizi hada 20 25 hajbl llott s

a Gellrthegy tvben horgonyzott. Tiszt Zalnkemntl Szegedig trk sajksok trtk elfoglalva. Onnan nem fenyeUrsinus Velius, VIII. 140.
Bcsi
titlc.

>)

1.

2)

levtr.

Ferdinnd

levele

Szalahzylioz.

Mnchen,
9

1530. jn. 12.


DR.

SZEXTKLRAY

J.

'.

A DUNAI HAJHADAK TRTNETE.

130

MiiHAfsr vi.szTor. a z^itvatorokt

r.ioKKir.

get Zpolyt veszly. Csak budai hajhadt kellett mg megersitnie. Futrt kldtt teht Nndorra Momin vajdhoz, hogy gyorsan siessen naszdosaival Budnak segtsgre; mert az ingatag jellem esztergomi rsekben s Pernyi Pterben nem lehet megbznia. Momin el is jtt rmest a nmetek ellen Jnos kirlynak oltalmra. trk hajrajt 400 lovas kisr fel Kzon vajda vezrlete alatt egsz Kis-Jen faluig, kzel Pesthez, a hol megllapodtak. Momin ngy szakllas gyt krt Jnos kirlytl naszdjainak flszerelsre, mit a kirly

kszsggel teljestett. nmetek 14 vitorls glyval s 40 naszddal jttek le a Dunn Rogeudorf fvezrlete alatt, s oktber 31-dikn rkeztek Buda al. nmet hajhadat most is Ungriad Andrs s Itauher Mikik veznyelte. Komromnl a Szulejmn kezeibl szerencssen megszabadult FWresi Jnos

szintn csatlakozott Ferdinnd hajihoz, nmi csekly szerb s

magyar hajsuppel. Vele voltak mg Bthory Endre. Pernyi Pter, Trk Blint, Bakics Pl s Bufiy Boldizsr. A mint a nmetek a fvrost megkzeltek, a vrbl s az eljk ment magyar-trk ^naszdtelepbl lnk gytzzel fogadtk ket Zpolya hvei. 0-Buda s Vcz kzt ldkl vizi harcz fejldtt. A tzelst a nmet hajk oly hvvel viszonoztk, hogy rvid id alatt a magyarok s trkk naszdjai majdnem mind elgtek vagy elmerltek. Erre a nmetek leevedztek egszen Budavra al. Volt a nmet hajk kzt egy a tbbinl sokkal termetesebb gynaszd is, melyet ms kt glyval a szent
Antal monostorval szembe, a Duna kzepn, lltott fel most Rogendorf Onnan kezd aztn a vr falait tretni s a parti csapatok rohamait tmogatni. Azonban Ndasdy Tams oly gyesen s vitzl vdelmez Budt, hogy br a falakat Rogendorf gyi tbb helyen tetemesen megrongltk,

nem

csak a

rohamokat verte vissza, hanem tbb izben sikeres kitrseket is tn. ^) Zpolya szemlyesen is rszt vett a vdelmi harczban. Egy zben ngy nmet glyt sly esztett el jl irnyzott szakllas gyjval. -) Az utols roham alkahnval ismt nagyobb
: Magyarorsz. trtn. IV, 72. Szermi sok rszletessggel, de szoksa szerint sszezavarva az vszmi rendet, beszli el Budavr ostromt. Mondja tbbi kzt az ismeretes latinsgval ^Venerunt interim Germani ad Hungrim per aquam et super terram, et rex nil tremebat Eex Joannes a Germanis, quod vellent eciam venire ad Budm obsidere. (280.1.) Et nostri ei'ant tantum viginti duo nazadones et siibmergei'e fecerunt juxta infra rippam Vizwar arcis Budensis. (283. 1.) Et insuper aquas venerunt Germani quattuordecim cum galiis, et nazadones erant quadraginta et inter galias vna aliarum magna erant, et magne ingeni plena erat, et cum velamine aplicata erant et illa magnam galiam seorum descendere permiserunt super aquis cum ingeniis suis prope et directe Sancto Anthonio

')

Horvth M.

-)

A jroiiAcsr VKSZToi. A zsitvatoroki ri;ki;iu

131

Buda s Pest kztt. nmetek egy gynaszdot akartak elvontatni a vrfalak eltt. glyn Fillresi Jnos veznyelt. Zpolya naszdosai, trkk s szerbek, szreveszik Fillresi szndkt s Margithajikra ugrlva, veszik a nmet jrmveket. szigeten tl csakugyan utirik a nagyobb nmet glyt. Erre a glyt krllebeg nmet naszdosok sztfesztik vitorlikat
vizi

mrv

tkzet trtnt

vitorls glyt s kt

zbe

visszafordulnak ldzik ellen, kiket csakhamar Budra htraAzutn sebes vgtatva ismt az elhagyott glyk utn vitorlznak egsz Kposzts-Megyerig, a hol partra szllnak s 6 gy fedezete alatt rvid pihent tartanak, hogy aztn
s

szortanak.

tjokat Esztergom fel folytathassk.


vv szrazi

^)

A szksg, elgletlensg s krsg tarthatatlann tette a


hadak helyzett
is.

bekvetkezett hideg,

ess

idjrs deczember kzepn rknyszert Rogendorfot, hogy kimerlt s megtizedelt hadait visszavonja meghisult vllalattl. Deczember 19-n mr tban voltak Esztergom fel a vv nmet hadak. Ha mg ksnek Buda alatt pr napig Mehmed bggel kellett volna megtkzni k, mert az terek csszr vzen val ereji Budra szlla. ^) Mehmed 100 hajval s 5000 lovas jancsrral sietett Nndorfehrvrrl a negyven nap ta ostrorja Olh Mikls molt Buda flmentsre.^) Mily szgyen bartjnak Jovius Plnak, bogy mg naponta rvendetes hreket vrtunk hadseregnk hstetteirl s dicssgrl, most egyszerre azzal a szomor tudstssal lpettnk meg, hogy
:

Buda

bevtele meghisult.

Hajhadunk

visszahtrlt Eszter-

knny gomba, minden gystl s hadi szerszmostl egytt. s nehz fegyverzet tbbi csapatok szintn htrlnak utna. ^) nmetek elvonulsa utn az terek csszr vizi ereje Buda all minden nyersig nekil haza mene Terekorszgban. ^) Csak annyi trk naszd maradt vissza Momin basa parancsnoksga alatt Buda, Visegrd s Esztergom rizetre, a mennyi a

monasteriis.*

Tovbb Et postea noster ex parte vnus miles Tracianus super aquam priiis nomen Sisallo cum eis valde super aquam exercebabant vnus alterum. Et Joannes Fillerus de parte Alemanorum, qui accepturi erant prius quingentos florenos sub juramento fidei eorum, et super manus Eegis fecerant juramentum super rippam flui Ister juxta Sancti
:

Gerardi. Et fefellebant Eegem Joannem, et iste Sisallo nil potuit eis quicquam facere, nec ipse adversa i^ars Germanorum et nostri erant tantum viginti duo nazandones et submergere fecei'unt juxta infra rippam Vizwar arcis Budensis. Et jam obside fuimus et vndique angustiati fuimus, quemadmodum Betulienses per Olofernum stb. (283. 1.)
^)

2) 3)

Szermi, id. ni. 294. 1. Verncsics, id. m. 34. 1. Ipolyi: Olh M. levelezse. 115.
122. 1. Verncsics, id. m.
o.
3.5.
1.

1.

) U.
*)

9*

32

MOHCSI

A'V.SZTI

A ZSITVATOROKI r.KKKIC

tli idben, mikor vizn val tmadstl nem lehetett tartani, a Buda ostroma utn mg megmaradt magyar hajhaddal egyt-

tesen, elegend volt a vidket a partok fell fedezni. ^) Ezek a visszamaradt trk naszdosok sok garzdasgot ztek kmjrataik alkalmval, remegsben tartvn a vidk sszes keresztny lakossgt, kivlt a nmeteket s a Ferdinnd prtjn lev szerbeket. Kegyetlenkedseik emlke a Szermi ltal elbeszlt felhvizi vrfrdben maradt fen. Felhvizen ugyanis orszgos vsr szokott tartatni esztendnknt, melyre Pestrl s ms vidkekrl szmos nmet s szerb keresked jelent meg portkjval. Ezttal gyrebb volt a vsros np mert sokan fltek jnni a trk naszdosok miatt, kik a Szent-Margit szigetn tanyztak vala. Msok nem ijedtek meg, s rszint szekren, rszint hajkon jelentek meg a vsron. trkk neszt vet;

tk,

hogy nagy falka gazdag nmet

s szerb

Kevi fell a Dunn a

felhvizi vsrra.

keresked rkezik Lesbe lltak teht

Szent-Endre fltt egy puszta magnyos kanyarulnl s fegyveresen vrtk sajkikon a balsejtelem nlkl rkezket, kikhez nmely vsros kznsg, kztk kt szp pesti leny is csatlakozk. mint hajik a trk naszdokhoz kzeltenek, ezek legott megrohantk ket, s kivtel nlkl mindnyjt felkonczolva, elszedtk tlk pnzket s a mi rtkes holmijok volt. holttesteket aztn a Dunba hnyva, a szerencstlenek vres hajit jnek idejn viznek eresztettk Kevi fel. Egy ilyen vres hajt, midn az a fvros alatt szott, a pestiek kifogtak s legott megrtettk e jelbl az vikkel trtnt kegyetlen esetet. Egsz Pest felzdult s jajgatott miatta. szlk gyermekeiket, a bartok bartjaikat, a szeretk jegyeseiket, a gyermekek sz-

leiket sirattk,

gy hogy zokogsukat Budn

is

lehetett hallani.

A gyanba

bast Bnfty Jnos helytart el lltottk ugyan a krvallottak, de igazsgot nem kaptak. ^) Az ezutn bekvetkezett kzel rasflvi fegyversznet alatt, mely az 1532. vi nyr kezdetig terjedt, rdekes trgyavett trkket s
') Hogy 1531-ben, tlnek vadjn, valban trk hajk lttk el a szolglatot a Visegrdon tartzkod Zpolya szemlye kri, kitetszik Kogendorfnak a Laskival folytatott bketrgyalsokrl irt e kvetkez jelentsbl Gestern, (janur 16.) die weil wir anf des Lasky G-laidt niclit geacht, mit !) ivelhischen Schiffungen, 17 Nassarenschiffen, 150 Halbhagken schtzeii auf dem Wasser, und den gerssten Plerden die wir nocli bisher erhalten auf dem land, liinab auf Pliedtenpurg gezogen, und als wir daselbst hin ankhamen, ist Lasky 2 Stund von unser auf dem andern Land, nalieut bey dem Freinstetten vornhanden gewest. Lasky ist pald nach dem wir auf das Land zum Lusthaus traten, mit 10 tvJcischen Nassaren Schiffen berber zu uns gefaren, ^\y). { BuchoUz Gesch. d, Eeg. Frd. I."Urkund. B. 43. 1.) ^) Szermi, id. m. 274275. 11.
:

Momin

A MOHCI

VSZTL

A ZSITVATOIIOKI BEKEK'..

183

lsok indultak
sz,

meg Ferdinnd s Bakics Pl kzt. Arrl volt hogy Bakics vezesse vissza Ferdinnd hsgre az elprtolt s a Szulejmn ltal elfogott szlovn naszdosokat, kik azta Jnos kirlyt nraltk. Az ajnlatot Bakics tette Ferdinndnak; st grte azt is, hogy a trk al hajolt SzvaDrva-kzi s szermi szerb s horvt npet kikltzteti onnan s Magyarorszg belsejbe vezeti, ha felsge ms alkalmas telephelyeket jellne ki szmukra s fenmaradsukrl gondoskodnk. Bakics az udvarhoz simulsa ltal a hatalmi utn elfoglalt nagy terjedelm jszgainak biztostst hajt tulajdonkpen kieszkzlni de azrt a kirly szvesen ltta a hasznavehet vn katonnak ezen jabb rdekldst a kzgy irnt, s tett ajnlatt mr csak azrt sem hagyta figyelmen kivl, mert a fegyversznet tartssgban legkevesbb sem bizhatott. Gritti mg a mlt vi deczemberben rtest Ferdinndot, hogy >a trk mind vizn, mind szrazon oly kszleteket tesz a h;

'<i) Bosporus partjrl borra, minket e kor mg nem ltott. rkezett hrekbl s ms jelensgekbl biztosan lehetett kvetkeztetni, hogy a hbor a fegyversznet letelte utn sokkal magyar rendek gylfokozottabb mrvben fog folytattatni. rendek, tekintet nlkl az sezsei sem mutattak semmi jra. ellenkirlyok egymskzti harczra, mindkettjktl fggetlenl hadi er gyaakartk megkisrleni az orszg megmentst.

raptsra, edzett s iskolzott hajlegnysgre, nagy szksge volt teht Ferdinndnak a legkzelebbi jv komor kiltsai mellett. Mindazonltal, noha egyrszrl szksgesnek ltta
alattvali

szmnak

szaportst,

msrszrl nem

volt tancsos

trk alattvalk elcsbtsa ltal a klnben is nehezen kieszkzlt fegyversznetet megszegni s a szultn haragjt felidzni.

Bakics 15.31. vi szeptember 6-dikn kld ajnllevelt a Stuttgardtban idz Ferdinndnak. Szeptember 17-n mr vlaszol neki a kirly. Foly h 6-dikn hozznk intzett leveledbl kegyelmesen megrtettk, mit neknk a hsgnkre s engedelmessgnkre megtrtend rczok fell titokban s bizalmasan rtl. Tetszsnkre van, a mit ezen gy j eredmnynek rdekben mostanig tettl. Azonban, noha beltjuk mily sok hasznot hozna ezen gy minmagunknak, valamint az egsz emberisgnek egyelre mgis fggben kell azt tartanunk, mivel nagyfontossg s slyos termszet dologrl van sz, mely
:

kedves testvrnket csszri katholikus felsgt szintgy illeti, kivel Isten akaratbl rvid id mlva tallkozni remlnk. Vele is kzlni akarjuk teht az gyet s klcsns megllapo')

Hatvani: Brsseli okmnytr.

I.

81.

184

MOH.Usi VSZTL A ZSITVATOHOKI BKIO.

dssal akaruuk beune intzkedni, mirl tged is rgtn rtesteni fogunk. Addig is tartsd feladatodnak az emltett rczokban polni dvs s hasznos szndkukat, megrlelni bennk kezde-

mnyezett tervket s megersteni ket szval s a rendelkezsedre ll eszkzkkel a mi hsgnkben. breszd bennk s pold a remnyt, hogy ezen vllalatukat (!) kivl kegyelmnkkel fogjuk megjutalmazni, s nem fogjuk ket elhagyni, st inkbb azon lesznk, hogy a tett ajnlatra nzve rvid id mlva helyes s j feleletet kapjanak tlnk. Kiktjk azonban s szigoran meghagyjuk, hogy ezt az egsz gyet legnagyobb titokban magok kzt megrizzk s semmi halandnak flfedezni vagy elbeszlni ne merszeljk. Ugyanazt fogjuk mi is tenni, s intzkedni fogunk, hogy ebbli akaratunkat msok is megtartsk. ^) Bakics nem nagyon plhetett a kirly hatrozatlan leveln. Katonsan kimrt, szraz s rendkvl szinte vlaszt oktber 7-dikn kld meg Ferdinndnak Gyrbl. Megrtettem a rczok dolgban hozzm intzett levelt. Felsged knynyen veszi a dolgot. Azt irja, hogy kzlni fogja ezen gyet testvrvel, a hatalmas s gyzhetetlen csszrral. E szerint hosszra fog a dolog trgyalsa elnylni. Pedig lssa felsged, a tl mr kzel van. Ha a Duna befagy, a rcz hajhad tbb fl nem jhet. jv nyrra szintn bajos halasztani a vllalat kivitelt mert ha a rczok szreveszik a trkk kzeledtt, nem fognak merni tjnni felsged prtjra. Higyje nekem felsged, hogy mindent megtettem, a mi tlem tellett, hogy szp szavakkal felsged prtjra desgessem ket. De ht nem gyermekek, kiket szp szavakkal kecsegtetni lehet mskp is gondoskodni kellene rluk! Ktelessgem tudomsra hozni ezt felsgednek. Sok fejtrsembe s fradsgomba kerlt ugyan, mig ket felsged irnt ismt hajlandkk tehetem de azrt csak hatrozzon felsged tetszse szerint akarja-e brni ket, vagy nem ? Ha felsged tekintettel volna a keresztnysg rdekeire, mint azt mltkori levelemben is ajnltam, most kedvezbb s jobb vlaszt irt volna nekem. Ismtlem attl tartok, hogy ha megltjk a trk csszr seregt, mr nem fognak merni tjnni hozznk. ^) Ferdinnd a trk ellen indtand birodalmi segdhadak szervezsvel lvn elfoglalva, nem rt r, vagy nem akart felelni Bakics levelre. De azrt a szemes s btor Bakics nem hagyott fl tervvel. Neki s a szerbeknek valsznleg sokkal inkbb rdekkben llott Ferdinnd szrnyai al futni, mint

')
2)

Bcsi

titks. levtr.

U.

o.

A MOHCSI VSZTI, A ZSITVATUUOKI BKKKUi.

135

Ferclinanduak a szerb np ktes, bizonytalan segtsgt hajhszni.

Oktber 22-kn ismt irt teht Ferdinndnak. >Elbbeni gymond csak a rcz naszdosokrl irtam levelemben felsgednek de most mr a tbbi rczokrl is irhatok, kik kzel ide a Szermsgben laknak. Azok is szeretnnek mihozznk prtolni. Fel is kszltek mr r, ha felsged elklden rtk. UgT lehetne azt legknnyebben eszkzlni, hogy felsged adna nekem. Enyingi Trk Blintnak s Pekry Lajosnak vagy 3000 lovast, s azonkvl hajhadt is rendelkezsnkre bocstan. Bizony bizony nagy csom npet emelhetnnk ki a Szermsgl)l. s az ltal felsged birodalma mindjobban ersdnk. De az emltett nrakkal, Blinttal s Pekry Lajossal csak most lehetne ilyesmire vllalkoznom, mieltt a trkk a np flkelst s kivndorlst megakadlyozhatnk.* ^) Ferdinnd most sem vlaszolt. Pedig Bakics jl volt rteslve. Szermsg irnt csakugyan komoly alkudozsok folytak a porta s Jnos kirly kzt, s a dolog mr annyira megrett, hogy a trkk elhagyni kszltek a Szermsget, mely esetben Zpolynak jutott volna az, a Duna mentben fekv fontos vrakkal s az egsz npessggel egytt. Ezt minden ron meg akarta Bakics akadlyozni. Szerette volna ht Ferdinndot is belevonni a szerbek rdekkzssgbe. 1532. vi janurban elment a kensei gylsre s ott Ferdinnd kirly mellett hatrozott llst foglalt. Jelen voltak a gylsen a furak kzl Zaij Ferencz, Erdewhegi/i Benedek s Osfrosich Mikls naszdos tisztek is. gylsben kimutatta Bakics, hogy a Jnos kirlyt kpvisel Lasky teljesen megbizhatatlan ember. Lasky ellenben igyelmeztet a magyar rendeket mondjanak le a remnyrl, hogy Ferdinndtl seglyt nyernek hdoljanak meg inkbb Jnos kirlynak, kinek a trk vissza fogja adni a Szermsget. ^) beksznttt tli idszak s az 1532. vi tavaszon megjult trk hbor megakasztottak minden tovbbi trgyalst. Az elprtolt szerb naszdosok egyelre a trkk s illetve Zpolya rszn maradtak, s a szermiek tteleptsbl sem lett semmi, de Zpolya sem kapta meg ket. Szulejmn jliusban ismt tmntelen trk s tatr hadat vezetett t a Szvn, s egyenesen Bcsnek tartott. Ferdinnd s Kroly csszr 90,000 emberrel vrta a szultnt Bcs kapui eltt. nmet hajhadhoz spanyolok, olaszok s nmetalfldiek szerzdtek. Kelemen ppa is vegytett kzjk

')

2)

Bcsi titk. levtr. r akni : M. Orszggylsi emlkek.

I.

349

351.

136

A MOHCSI VKSZTL A ZSITVATOROKT BEKIG.

is kldtt a hozz cscse Medicis Hipolit ltal egy szentelt zszlt, melyet Trk Blint s Bakics Pl vitettek csapataik eltt. 1532. vi prilban jelentst tett Zrai Jeromos a csszrnak, iiogy a galliotk nyomorult elltsban hajk feljtsa is s bnsmdban rszeslnek Bcsben. okvetlen szksgesnek mutatkozik. Szerinte szksges az rmdia (genannt Schiffung) feljtshoz, minthogy csak 28 avitt vizi jrmtt ltezik a folyami hadi hajk bcsi gyrban (Fluss Streitschiff-Arsenal), 100 naszd (Nassauer Schiff), 20 hohenaui haj s azokra 2500 archibustirius. ^) Pozsony s Esztergom ellttattak a szksges hadi szerekkel. Sziilejmn ezen alkalommal nem erre vette ugyan tjt de mig ben volt az orszgban, a Dunn is trtntek fljegyzsre mlt esemnyek. Augusztus elejn ugyanis Grritti jelent meg Esztergom alatt olh s erdlyi hadakkal, meg Zpolynak hajhadval, melyet most kt olasz kapitny, Casscmo s Numillo veznyelt. Ferdinnd kezn lev vrban msfl v ta zsoldos spanyol katonasg teljesit az rszolglatot. Vrdai gyans lvn Bcsben, hogy ismt Zpolyhoz prtol, nem rendelkezhetett tbb tulajdon katonasggal, hanem Pozsonyban volt knytelen lakni. Az rsek hbres hadt Horvth Bertalan vezet, ki mell Ferdinnd mg 1000 klfldi labanczot rendelt. Lascano Tams

olasz tiszteket,

meg

zsoldos tengerszeket. Pnzt


s

ppa 10,000 zsoldos fogadsra,

vrnagy szerencssen llotta ki az ostromot, st nhny kitrssel is krost a vv csapatot. Gritti hajhadnak feladata volt elvgni a vrral val kzlekeds vonalt s kiheztetni belle a vrnpet. hajhad rszrl fenyegette teht a vrat legnagyobb veszly. Enuek a vr all eltvoltsra a nmet hajhad egy ers osztlyt kld le Pozsonybl Ferdinnd. hadi hajkat elesgszllt hajk s brkk kisrtk, jl megrakva lelemmel s hadi szerekkel, a nlklzssel kzkd esznmet hajrajt Coi-poranus kapitergomi vrrsg szmra. tny veznyl. Braudisz Zsigmond, a nmet hajhadak akkori fkapitnya, egy msik hajosztlylyal Bcsben maradt. Frigyes fvezr tborkarnl, hogy esetleg a dunai hidnak vdelmre legyen. ^) Gritti kmei hrl hoztk a pozsonyi hajraj kzeledtt, s hogy Ferdinnd Brandisz fkapitnyt is utna kldi a pozsonyiaknak, ha a szksg gy hozn magval. Egy Zapata nev spanyolt is emlegettek, kit Ferdinnd gylanyagokkal megrakott hajkkal klde a magyar hajk megsemmistsre. Gritti teht megelzni akarvn a nmetek hajhadt, melyen most tulaj donkp velenczsek szolgltak, s egyttal megakadlyozni

')

Meynert
Soiter:

Gescla. d. Kriegswesens, II. 167.

1.

2)

De

bello parmonico. L. II. {Eovachichnl, 333.

1.)

MOHCSI VSZTL A ZSITVATOUMKI HKKKi.

137

hajtvn a bcsiek tervezett egyeslst is a pozsonyiakkal, haladktalanul tnak indt a magyar hajrajt a nmetek kt ellensges hajraj nem messze Komromfogadsra. tl, Piszke, Lbatlan s Nyerges-jfalu kzt, kora reggeli idben pillantotta meg egymst. mbr Fo'dinand nmely hajnagyjai tancsoltk, hogy az tkzet halasztassk el s a hajraj evedzen vissza Komromig, hogy ott a Brandisz fkapitny segd-hajhadt bevrhassa: az tkzet mgis megtrtnt, mert a tisztek tbbsge nem hallgatott az okos tancsra. mint a riad krtje megszlalt s a jel mindkt rszrl megadatott a tmadsra a j tvolra egymssal szembenll kt ellensges hajpark azonnal csatarendbe llott s lassan kzeiedk egymshoz. Mg ltvolba sem rtek, ^ s mr is ropogni kezdett a puskatz s bmbltek az gyk. ppen most bontakozk ki a flkel nap is hajnali biborpalstjbl. Fnyznnek vakt ragyogsa megfoszt a nmet hajk legnysgt szemk vilgtl. Az rnykos oldalon Gritti haji lltak, httal keletnek. Alig ltszottak ki a reggeli vizi prolgs kkes kdbl. Ez a krlmny nagy elnyre szolglt a Grittikde nek. Mindamellett sokig s hevesen folyt a kzdelem utvgre a nmet hajhad teljes veresgvel vgzdtt. Corporanus csak nagynehezen vergdhetett el 13 naszddal a komtbbi naszdokbl a legnysg kiugrlt a partra, romi rvbe. s meneklt. Hajik rszben elmerltek, rszben a magyar

sr

naszdosok hatalmba estek. ^) Ezen vizi harcz sikertl vrta Gritti az esztergomi spanyol rsg megadst. s ez bizonyra meg is trtnt volna rvid id alatt, ha Szulejmn meg nem ijed a Bcs eltt egybegylt nmet seregtl, s vratlan fordulattal elhagyvn az orszgot, hajrajnak zmt is magval nem viszi Nndorfehrtrkk tvozsa utn Katzianer flment Esztervrra. 2) gomot a veszedelem all, melyben hnapok ta forgott. Jnos kirly pedig, ki az tereknek Pesttl, Budtl bcst ada, mind vizn val ernek, mind szrazon Kaszon vajdnak, ismt szultn ltal Buda a budai rvben sszpontost naszdjait. oltalmra htrahagyott kis hajraj a vrral szemkzt, a pesti oldalon foglalt llst. ^Momvnis naszdos vajda parancsnoksga alatt az Dunt rzi Pest fell az csszr npivel szorgalmatosan. ^)

1)

Nagy Ivn

trtn, tr. III.


-)

V.

Francesco della Valle de Padoa emlkirata. Magy. ScheU Oesterr. . mg: Bocca Kriegsgeschichte'<
;

Staats-Gesch. s
544-.

Hammer

Istcnji^ XI. 175. Pray Szalay: IV. 138 139.

=)

Verncsics,

39 42.

G-escli. d.
:

Osm.

Reidis.

Epist. proc. II. 19.

Biicholtz

IV.

Mominis rvid idre r hirtelen

halllal

kimlvn, utda Kgon vajda

lett.

138

A M'JHCSI VKSZTL

.\

ZSITVATOltUKI BKKKKi.

Mostantl fogva kzel egy vtizedig uem fordult el trtnelmi emlk vizi harcz sem a Dunn, sem msutt az orszgban. Jelentktelenebb sszetzsekrl, vagy trk dlrok egyes becsapsairl vannak ugyan adatok de azrt a bke sehol sem lett nagyobb mrvben^ megzavarva. Zpolya Jnos hatalma ismt fogyni kezdett. gyei szemltomst hanyatlsnak indultak. dunai vidknek Pozsonytl egsz Esztergomig Bakics volt megint a foszlopa, ki nem csak vitz huszr csapatt vezrelte, de a Komromban s vidkn, fleg az uradalmain tartzkod szerb hajlegnysg fltt is fprotectori szerepet vitt. Ha Budrl, vagy az als vgekbl trk szguldk sztak fel a
;

Dunn a Ferdinnd jogban


volt az, ki huszraival

szttekinteni vagy prdlni: Bakics htukba kerlt, fellrl pedig gyna-

szdokat klde eljk s rendesen az egsz trk csapatot elfogta vagy felkonczoltatta. 1536-ban is elfogta az Ampasa szolglatban ll szerb naszdrajt, mely kmkedni ment Komromba de kelepczbe esvn, prljrt legnysge Bakics ltal vasra
veretett s

Gyrtt

hosszablD ideig visszatartatvn, csak tetemes

vltsgdij mellett adatott ki

Ampasnak.

^)

bagdadi expeditija, a versenykirlyokuak gyakori bkealkudozsai s sr fegyversznetei, a diplomtinak kzbees csendes mkdse, szval a hbor hosszabb sznetelse elegend idt engedtek volna a Zpolya magyarorszgi gyeinek hanyatlsa folytn mindjobban ersd Ferdinndnak, hogy magyarorszgi hadgyt elvgre jobb rendbe hozza nevezetesen, hogy a naszdosokrl is gondoskodjk az idk s krlmnyek ignyeinek megfelel mdon. De bizony ez mg most sem trtnt st a mlt esztendkbl fenlev tmntelen adssgok, htralkos zsoldok s klcsnztt pnzek sem voltak mg
szultn
; ;

trlesztve. Szoros rtelemben

nem

is lehet

teht az utbbi eszten-

dkben

beszlni arrl, hogij FerdinandiiaJc Maf/i/arorszc(/on ren-

hajk ott llottak ugyan lett volna. a kamara, vagy a Bakics felvigyzsa alatt a pozsonyi, gyri vagy a komromi kiktkben, de zsoldos legnysg idrl idre csak kszpnzrt, mintegy napszmba tallkozott, vagy ha ppen az reg Bakics szp mdjval az evezkhz szlit ket.
des s lland hajseregf

Tveds volna azonban Ferdinnd gyefogyottsgnak, vagy ppen belts-hinynak rni fel a magyarorszgi hadgy, nvleg a dunai hajhad akkori ktsgbeejt llapott. Ama rendkivli viszonyok nlnl sokkal eszesebb, hatalmasabb s
erlyesebb fejedelem akaratt is megbntottk, erejt kimertettk volna. Ferdinnd eddig is, ezentl is, nem egyszer nyilvnt jakaratt a magyarorszgi kirly-naszdosok irnt, s
')

Bcsi

titks. levtr.

Ferdiiiaud Bakics Plnak, 1536. szept. 30.

MOHCSI VSZTnl. A ZSITVATOHOKl HKKKU:

139

ktsgkvl rmest gondoskodott volna rlok czlszerbben, ha azt birodalma szervezsnek s fleg a prtokra szaggatott Magyarorszgnak slyos krlmnyei megengedik. Bizonytja alkotott kt ezt az 15351536. vi pozsonyi orszggylsen trvny is, melyek egyikben a kirly szaportani s alkalmas msikban nemesi kivltsgaikban telkeken meghonostani,

gyjra megersteni kvnta naszdosait. A naszdosok az idk krlme'uiji'i ltal megkvntat szmban s a jjiond

mostaniaknl^ czlsz'rbb feh'phelt/ehn fo;/nak fentartatni. felsge a kirly parancsolja, hogy a naszdosokTovbb: nak rgi kivltsgaikon alapid azon szabadalma, mely szerint

i)

adkai, takskat

elismertessk 's vmokat szedhetnek, mindentt naszdosok fltte szksges szolgi a kirlyi felsgnek s mert a az orszgnak. ^) E trvnyek nyjtottak ugyan kis vigasztalst a sorsukon tprenked naszdosoknak, s erklcsi elgttell is szolgltak nekik de ket megnyugtatni s a honvdelem rdekeihez kapcsolni nem valuak kpesek. 1537-beu ismt elhagytk llomsaikat mert annyi esztendei vrakozs utn , rja Thurz a
;
:

kirlynak

majdnem koldusbotra jutottak. ltzetk teljesen elrongyoldott, pnzt pedig nem kaphattak. Ha a kirly kldtt is nekik ltzetre valt, azt vagy nem kaptk meg, vagy csak felt adtk ki nekik a csals s sikkaszts ezen nemben sem jratlan urak. Zalamegybl pldul 600 frt ad folyt be a
kirly-naszdosok szmra de mikor Trk Blint megtudta, hamar sietett rtenni a kezt. Az elmaradt zsold ekkor mr 6470 forintra rgott; ha teht az egyes megyk adjbl vagy a rendek ajnlataibl befolyt volna is valami kevs pnz, az korntsem lett volna elg az egsz htralknak trlesztsre. 3)
;

Carpus Juris Hungar. Decret. III. Art. 28. A. 1536. Mind a kt trvnyczikk U. o. Decret. III. Art. 56. A. 1536. utbbinak eredeti tulaj donkpen 1535-ben deczemberben alkottatott. Az ;>Libertates etiam Nassadistarum, in huiiis mdi vectiszvegezse ez priuilegia, galibus, tributis, ac teloniis exigendis, iaxta eorum antiqua et iubeat Maiestas Eegia ubique obseruari. Snt enim Maiestati Regi Regno servitores valde necessarii. ( Fr akni M. Orszggy. emlkek.
>)

a)

I.

577.)

levtr. Thurz levele Ferdinndhoz. Sempte, lo3<. ^) Besi titks. Y. . Oklev. Fggel.< A levlhez a hitelez naszdos vajdk mrcz. 1. nvlajstroma is mellkelve van. >Nomina dominorum Nazadistaruni, qui Fillyeres fl, 650. infrascripto modo debita quadrieimii repetunt. Joannes Joannes Porkolb similiter 650. Ambrosius Fogas debitum fl. 650. Joannes Othacz 450. Petrus Nagh 450. Joannes Thotk iO. Andreas Ni/alabijcz -ibO. Blasius Bejjthe ibO. Michael Was 400. Nicolaus Balogh Blasius Istenalta 325. Ambrosius Sempsey 325. Summa Gregorius Vayda 390., Franciscus Bornemizza 390. fl. 390. Adalk a nagyvradi bke s 6470. fl. (Kzlve Krolyi rpd ltal is

az 1536

1538.

vek trtnethez.

34.

1.)

U9

MOHCSI VSZTL A ZSITVATimriKI BEKKIfl.

Vrni azonban nem lehetett. Naprl napra szaporodtak a hrek a trkk szrny kszldseirl Magyarorszg ellen. Pemflinger Mrk mg a mlt 1536. vi prl 22-n megir Ferdinndnak, hogy egy kme, ki Mhemet basnl Nndorfehrvron jrt, visszatrtekor 12 glyt s 300 naszdot ltott a Dunn, s hogy naponknt nagyobb kszletek trtnnek. Minthogy teht a Dunt vdtelenl hagyni nem lehetett, s a naszdosokat minden ron vissza kellett desgetni fontos llomsaikra Thurz egy ajnlattal lpett fl a kirlynl, mely ha nem is volt az eredeti eszmje, hanem tn Bakicstl szrmazott, az akkori viszonyok kzt mg az egyedli expediens volt, melylyel a dunai hajhadat ismt visszalltani lehetett. Azt ajnlta ugyanis Ferdinndnak kssn le a naszdosoknak elegend zlogot whntj egtjenrtk kincstri jszgban, hogy ekkp kveteUsket biztostva ltvn, el ne csggedjenek s hajikra ismt visszatrjenek. Javaslatba hozta Neszmlg, Alms s Fzet falvakat Komrom mellett a Duna menthen, mely jszgok az eltt a htlensgbe esett Baranyay Mtysi valnak. jszgokat mindaddig lvezzk a hitelez naszdosok, mg felsge vagy teljesedi kifizeti, vagy kvetelsk erejig rk birtokkal

megadomnyozza ket. ^) Ferdinnd mg nem dnttt Thurz flterjesztsben, midn a Nagyszombatba kltztt helytarttancstl jabb srgs levelet kapott a naszdosokrl. Felsged nemcsak
egyes magnemberek leveleibl, de az orszgban szrnyal hris megrthette, hogy a trkk s Jnos naszdkapitnyai 2) most azon szorgoskodnak, hogy mennl nagyobb hajhaddal tmadhassk meg a felsged prtjn lev orszgrszt. Nagyon kezdik beszlni s nem alaptalanul, hogy rvid id a fels-magyarorszgi rszek ellen. Mosmlva vizi hadsereg tanig csak azrt nem kezdtk meg a hadjratot, mert hajhaduk szmt nem tudtk ktezerre flszaportani. De jelenleg mr nagy sietsggel szedik ssze a katonkat. Nem lehetetlen, hogy szekren szlltjk majd fel a hajkat s csak Komromon tl bocstjk vizre, hogy gy annl knyelmesebben pusztthassk s foglalhassk el a Csallkzt, s onnan egsz Gyrig vagy mg tvolabbra is szguldozhassanak. Ezen esetre nagy krt

bl

') Cetenim ne omnino spem deponaut recuijeraudoruui reliquoruin debitorum, ut Mattas Vra. totales p*ossessiones Nezmeel, Alms et Fyzejthew, quas nunc Matthias Baronyay possidet, illis inscribat et obliget litteris suis mediantibus, tit illi possessiones praedictas tamdiu tenere et pi'oventus omues percipere possint, donec posita vatioue Mattas. Vra. aut priora istorum debita, aut bona aequivalentia dare et assignare

poterit. (U. 0.)


-)

Neveik ismeretlenek,

\ >ro|lA(SI VKSZTOT, A ZSITVATOROKI RKKKIO

141

okozliatak felsged hveinek, a dunavidki lakossgnak, eltekintve attl, liogy ezen egsz fldet hatalmukba kerthetik. Annyi bizonyos, hogy a dunai vidkek s Bcs kzt teljesen meg fog akadni a kzlekeds s senki sem lesz kpes innen lelmi szereket flszlltani. Szksges teht, hogy felsged idemert felsged jekorn gondoskodjk e bajok ellirtsrl kegyelmes gondoskodsn kivl nem ismernk mdot, hogy az ellensgnek, kinek tmadst naponta vrhatjuk, ellentllhassunk. Szrazi hadseregnk majdnem semilyen sincsen a naszdosok pedig olyan nsges llapotra jutottak, hogy nem anynyira ellensgeink biztatsai s csbtsai kvetkeztben, mint inkbb a legvgs szksg ltal knyszertve azok, kik elbbvalk kztk, tvozni szndkoznak, st egyik-msik mr el is ment, a tbbieket pedig rszint a remny kecsegtetse, rszint a flelem tartja mg vissza. Klnben csak nagyon kevesen, mintegy szzan vaunak mg, hajik pedig nincsenek. Valami hrom naszdot helyrelltottak ugyan nagynehezen, de azok is mr oly avttak, hogy alig fognak egy hnapnl tovbb szolglatot tehetni. Bizonyra sokkal jrulna az ezen orszgrsz fentartshoz s hveinek vdelmhez, ha a Duna felsged hatalmban maradhatna Ellenkez esetben sem Komromot, sem Esztergomot nem lehetend lelmezni. Mltztassk teht felsgednek gondoskodnia arrl, hogy a jelen krlmnyek kzt oly annyira szksges naszdosok ne nlklzzk tovbb a hajkat s zsoldjukat. Mi rsznkrl rajta lesznk, hogy azok, a kik eltvoztak, lehetleg ismt visszahivassauak. Azonban olyan zsoldot kell a naszdosoknak adni, a melyre knnyen lehessen
;

hajkatonasgot gyjteni s szmukat szaportani. Kevs naszdossal nem fogunk ellentllhatni az ellensg nagy tmegnek. ^) Ferdinnd mg most is habozott. Az orszgos gyek ktelen bonyodalma s a pnzhiny majdnem megdermesztettk amgy is bgyadt akaraterejt. Vgre 1537. vi jliusban felkldte a kamara sajt elnkt, Pereghi Albert pcsi prpostot Prgba, hogy siettesse a kirly elhatrozst s jelentse egyszersmind neki, hogy a naszdosok nem gyzvn mr a vrakozst kvetelsk utn, egytl-egyig felmondtk a szolglatot s tvozni kszlnek. Albert prpost utn a naszdosok kapitnya Erdhe;/>/i Benedek is felutazott Prgba s a maga rszrl tudatta a kirlylyal, hogy a szolglatbl kilpni szndkoz naszdosok, fllebbvalik sok rbeszlsre, mg vrnak 21 napig, mg a kirlyi vlaszszal, vagyis inkbb a htral1) Bcsi 1537. mj. 4.

titlc.

levtr.

helytarttancs Ferdinndnak. Nagyszombat,

142

A MOHAf.'SI VKSZTOf. A ZSITVATOnOKI KKKiri.

kos zsolddal rissza uem tr Komromba. ^) kamarnak ezen erlyes fllpse igazolva volt magnak a kirlynak lnk rdekldse ltal a magyarorszgi kirly-naszdosok irnt. Kevssel elbb, 1537. vi jnius 16-n. rendreutastotta a kamart, hogy a naszdosok toborzsrl mitsem rt neki. ^) hadi czlokra val hajkra, brkkra s naszdokra most anynyira kezdett gyelni s oly sokat tartott rajok, hogy mg a kivlan kegyelt pozsonyi polgroknak sem enged meg, hogy nhny az ottani rvben llomsoz dereglyt vrosi czlra felhasznljanak. Gandinis Jnos bcsi nagykereskedt nem egyszer fogadta magnl, hogy egy-egy rtkes trgyat elzlogostson, vagy pnzt klcsnzzn s a naszdosok kvetelst kielgthesse, majd ismt, hogy a legnysg ruhzatra megkvntat posztt bevsrolja. ^) Thurz Elek kirlyi helytartnak ismtelve meghagyta, hogy az 1537. vi adt s a rendek ltal megajnlt seglyt siessen mindentt beszedetni, hogy az innen befoly sszegekbl mindenek eltt a naszdosok kielgttessenek. Es mivel attl tartott, hogy Thurz nem fog elegend erlyt kifejteni a behajts krl, mg Sernyi Ferencz kamarai tancsosnak is kln ratott, hogy a maga rszrl is sztnzze s krje Thurzt, hogy a kirlyi jvedelmek tstnt behajtassanak s a naszdosok kielgttessenek. *) Az udvar, a kormnyszkek s a rendek egyes szerencssebb tletein s res tervezgetseiu kvl, most sem rszesltek a naszdosok ms jutalomban. Ez alatt a Jnos kirly segtsgre hagyott trk csapatok nem csak hatalmaskodtak az orszgban, hanem a klveszly is nttu-utt, Ferdinnd prtja pedig ismt ritkulni kezdett, s a ttorszgi vgekbe jabb mint montrk hadak rkeztek, hogy a horvt urakat dk a porta irnti ktelessgeikre emlkeztessk. horvt- s ttorszgi rendek 1537-ben Dobrn gylekezvn egybe tartomnyi gyls tartsra, honvdelmi javaslataikat a kvetkezkben terjesztettk Ferdinnd el. Mindenek eltt szksges mondjk hogy a kirly a szlavniai vghelyeket erstse meg, lssa el lovasok-, gyalogok- s sajksokkal, gykkal s lporral mert el vannak pusztulva s birtokosaik uem kpesek azokat vdelmi llapotba helyezni. 3000 Horvtorszgban 17 ily vr ltezik. Ttorszgban 26.

^)

Bcsi

titk.

lextr.

Alljert

prpost levele Ferdinndhoz. Prga.

1.5.37.

jl. 17.
*)

Atqui de Nazadistarum conductione quod ad Nos nihil scripsesane.


orss. levtr.

ritis

miramur
^)

Magyar
o.

Ben.

resol. reg.

*) T".

Ferdinnd levele Sernyi (Seryenv) Ferenczhez. Bcs,

1537. nov.

A JIOH(Sr VKSZT(r. A ZSTTVATOROKI IIKKKIC.

143
volua.

knny

lovas.

1500 gyalog

1000 sajks elgsges

De

tartama alatt helyeztessenek el ama vrakba, klnben a hadjrat megnyitsig a kt tartomny vgkp elpusztul. Mondjk tovbb a rendek: Legnagi/obh fontossga van a hajhadvak, s szksges, Jiogy felsge legaMhh olya nnal rendelkezzk, mint a trk. Utanilehet, hogg az orszg az lesz, kinek ersehh hajhada van. A hajk ellltsra Szlavniban anyag, frszmalmok, mesterek s munksok hinyoznak. Ellenben az rks tartomnyokban, a Drva, Szva s Mura partvidkein, mindez bsgesen tall:i

szksges, hogy ezek

mg

tl

hat.
sajkt.

O felsge kszttessen teht A Duna, Drva s Szva

ott lak alattvali ltal 200 mellkein elgsges szmban,

talltatnak gi/es s
nlkiil

)aegbizhat sajksok.

felsge haladk

fogadja szolglatba a hajhad leend kapitnyt s vajdit, s ezekre bzza a tizedesek s kzlegnyek fogadst. Krtk vgre a rendek nevezze ki felsge Bnffg Boldizsrt a szervezend hajhad kapitnyv. ^)
:

ezen elterjesztsre adott vlaszban kijelent, s gyiikkal elltsa, ligy szintn a hajk ptf^e irnt haladk ulkid intzkedni fog, a lport Pettaubau mr tnyleg megrendelte, Bnjfg Boldizsr naszdkapitnysgval is meg van elgedve. 2)

A kirly

hogy a vgvraknak hadakkal

Ferdinnd

teljestette

ugyan tbb

igrett,

de a nasz-

dosokra vonatkoz krelmet


irnt adott igrett

nem teljestette, sem a hajk ptse meg nem tartotta, a mi a horvt- s ttormely szen^)

szgi rendek krben lnk elgletlensget klttt,

vedlyes kifakadsokban nyilvnult.

^)

Frakni

Magy. orszggylsi emikek.

II.

180

182

228

233.

11.

Quantum ad naves

attinet, ^id.etur nobis, ut vestra Maiestas in

locis Dravi et vicinis aciat dispouere centuni quadraginta Saykas in eum eventum, ut si forte naves per Danubium non possent ad Dravum demitti, ne defectus contingat in locis autem Savi vicinis faciat vestra Maiestas disponere Saykas sexaginta, nam ad Savum neque ex Dravo, neque ex Danubio possunt naves commode transferri, turce ver possunt suas naves tani ex Danubio, quam ex Dravo in Savum transferre. Sint autem tam ad Dravnm, quani ad Savum Sayke simpliccs.
;

Mre

Frakni: Magy. orszggylsi emlkek. II. 240. Ad capitaueatum nazadistarum de Baltasare Banty contenta est sua Maiestas. Semmivel sem okadatolbat teht Bidevniann azon fltevse, hogy a
'-)

horvt- s ttorszgi rendek ppen *-er5 bevndorlkra gondoltak, mikldttsgk ltal Grczban arra krtk I. Ferdinndot, hogy a Szva, Drva s Mura folykon is naszdosokat lltson fel. (Die SerbenAnsiedlungen in Steiermark, 8. 1.) Hogy a naszdosok kapitnyv magyar szlets frfit, Bntfy Boldizsrt, kvntk a rendek, nem an-a vall, hogy ppen szerb bevndorlki-a szmtottak, midn ama vghzakat a trk ellen vizn is biztostani akartk. 2) U. o.

dn

44

A MOH,\CSI VISZTT. A ZSITVATOTIOKI KKKliri.

szerencstlensg, mely a szlavniai rszek vdtelen llapotnl fogva elre lthat volt, nem sokra valban bekvetkezett s rmlettel tlttte el Szlavnit s a szomszd vend szendri s boszniai bask elrasztottk hadaikkal fldet.

Szlavnit s elfoglaltk Klisszt. Ferdinnd Katzianert kld ellenk 16,000 gyaloggal s 8000 lovassal, mely tarka vegylesereg magyarokbl, horvtokbl, nmetekbl, csehekbl s lovassg Bakics Pl zszlaja alatt harczolt. olaszokbl llott. catastrfa Eszknl kvetkezett be, s majdnem egsz hadseregnkbe s Bakics letbe kerlt. Az egsz tbor valamennyi gyval, szekrrel, podgyszszal trk kzre jutott. kvetkez 1538. vi hadi elkszleteknl jabb krelem terjesztetett Ferdinnd el, hogy a horvt-ttorszgi foly-

t
A

kat hajhaddal lssa el. Ezttal Keglevich Pter s Ndasdy Tams horvt bnok fordultak a kirlyhoz. Februr 16-n s 24-n jelentst tevn Ferdinndnl Trk Blint s a brtnbl megszktt Katzianer ellensges magoktartsrl s a trkkel val szvetkezskrl, javasoltk a kirlynak, tenne intzkedst, hogy Katzianer elvgassk Trk Blinttl s az elbbeni ne mehessen t horvtjaival a Szvn, az utbbi meg a Drvn. De ezen taktika vgbevitelre naszdosok s hajk irjk a bnok. Azonban, ha a hajk mg nem szksgesek felsge legalbb pnzt naszdosok lennnek kszen, kldjn

fogadsra, kik addig is, mg a hajk megjnnek, brkkkal s csolnakokkal zrjk el a Drva s vSzva rveit. Ha ezt menfelsge, nem csak Katzianert s Trk tl elbb megteszi Blintot fogjuk visszaszortani, hanem mindenkpen azon lesznk, hogy Isten segtsgvel a trkkkel is szembeszlljunk.
1)

Ferencz kalocsai rsek, Brodarics Istvn vczi pspk, a Jnos s Ferdinand-prti urak, de fleg a klgyi llapotok ltal tancsolt bke a kt verseng fl kzt 1538. vi februr 24-n Nagyvradon megkttetvn, lehetsgess tette, hogy a naszdosok llandstsnak s rendesebb javadalmazsnak get krdse ismt trgyals al vtessk. Az erre vonatkoz trtnelmi emlkek fleg azon rdekes tnyt tntetik elnk mikp lett a XVI. szzadban a rgi feudlis hajsnpekbl, a kirlyi hajsokbl, valsgos lland vizi katonasg, vagyis zsoldrt s telekbirtokrt rkk fegyverben ll hatrrsg, mely haznk hatrfolyin a legjabb idkig fenllott let- s erteljes vizi hadrendszernek vet meg
:

A Frangepn

alapjt.

Az els
1)

lpst erre Laski

Jeromosnak naszdos fkapi-

BuchoUz. IV. 278

281.

11.

MDII.U'SI VKSZTl, A

ZSriVAToKDKr iiKKKlC.

145

tnyny trtnt kiueveztetse kpezi. kirly kiltsba helyezte, hogy 10,000 embert bocst Laski rendelkezsre a vizi had zszlai ahi. ^) Laski mindenek eltt rgtn hozzltott a naszdosok zillt gynek rendezshez. mint kineveztetst kezhez vette, nyomban leutazott Bcsbl Pozsonyba s 1538. vi mjus 5-diku rtekezletre hvta egybe a kamart, a naszdosoknak engedend jszgos gyben. Laski felhvta a kamart, hogy a naszdkapitnynyal s a naszdos vajdkkal tancskozzk s a megllapodsrl neki jelentst tegyen. Mjus 5-dike s 11-dike kzt folyt le Pozsonyban a kamara tancsosainak s a naszdosok elljrinak egy zajos gylse, mely azonban semmi eredmnyre sem vezetett. Gerendy s Pereghi kamaratancsosok megrtk a kedveztlen eredmnyt Laskinak. Eljrtunk nagysgod utastsa szerint, de mitsem vgezhettnk a naszdosokkal. Azt feleltk, hogy az eljk terjesztett trgyban semmi bizonyosat nem mondhatnak, mg a tbbi naszdos trsaikat meg nem krdezik. Felhoztk nagy insgket, s bogy

arra csak a kirly felsghez val hsgk s zsoldj oknak hossz elmaradsa miatt jutottak. mirt is czlszerbbnek tartottuk egyik kamaratancsosunkat lekldeni hozzjok, hogy szemlyesen beszlje meg velk az gyet. Lekldttk pedig

Kysseriew Ferencz kirlyi szmvevt, ki csak annyit vgezhetett velk, hogy felsge fizesse meg a rgibb szolglataik utn jr htralkos zsoldnak felt, mieltt katonai szolglatukat jra megkezdenk. Szmtsuk szerint az valamivel tbbre rg 3000 magyar forintnl, lvn az egsz adssg valamivel tbb 6000 forintnl. A mi az ezentli szolglatokrt megajnlt zsoldot illeti, avval tkletesen meg lennnek elgedve de a rgi ads;

sg felerszre vonatkozlag kiktttk magoknak^, hogy felsge zdlogi biztostkot ny^ijtwn nekik fekv javakban, rtig kielgtve nem lesznek. Van ugyanis a Vg folyn, nem messze Pozsonytl, egy Sdlge nev helysg, mely a thrczi egyhz prpostsghoz tartozik ugyan, de melyet a prposttal kttt egyezsgnl fogva jelenleg Rvay Ferencz r birlal 300 forint

Minthogy azonban Evay Ferencznek rszint adomnybl, rszint a thrczi prpostsg birtokbl elegend jvedelme van mr ama vrmegyben arra krik a naszdosok kirly felsgt, hogy Sellye vrost s hozztartozandsgait adssga felersznek zdlogi biztostsa gyannt
vi brsszegrt.

kirlyi

^) Newe zeyttung. 1538. Die Emisch kim. Maj. hat ytzo einen Polnischen herrn der Lascka genannt (der vormals turckisch. vnd Avindisch gewesen, vnd sich docli den vergangenen Summer in Kn. M. dinsten im liunger landt gegen dem Weydn mit sambt dem herrn von Vels eherlich, ritterlich vnd avoI gehalten) zu ain Obristen vber die Schiftung auff der ThunaAv gemacht, soll imme zehentausent mann darz zuer-

ortnen.
IR.

SZF.NTKI.RAV

J.

A DUXAI HAJHADAK TlTHSETE,

10

14:6

A MOHCSI VSZTI. A ZsiTVATOROKI

ISKlOIf;.

rajok rja, rbirvu egyszersmind Rvay Fereucz urat, hogy birtokot mielbb nekik tengedje. naszdosok ktelezik magokat azon vi brsszeget, melyet most K,vay r az egsz prpostsgrt fizet, egyedl csak Sellyrt s jrulkairt fizetni a prpostnak, megmaradvn e szerint Rvay ur kezn tovbbra is a prpostsgnak tbbi rszei minden brleti teher nlkl, grik tovbb a nas/:dosok, hogy azon esetre^ ha felsge e tekintetben kivdnsgukat teljesitendi, k a megkvntat 1100 naszdost j st ha kell mg tbbet is, egy ht alatt kifogjk lltani s bftanitani, csak nieglegjcn hozz a szvlisgfs kltsg. Bakics Pterhez s Mihlyhoz mg az nap, mikor nagysgod innen (Pozsonybl) tvozott, elkldttk felsgnek leveleit, de vlaszt mind e mai napig mg nem kaptunk tlk. Ha valamit rnnak, lesz r gondunk, hogy azt nagysgodnak tstnt

ama

megkldjk.
Ezttal
lott

^)

Sellgt, hanem, a Thurz ltal korbban ajnAlmst, Neszmlyt s Fzett, Komrom vra tartozkait, -zdlogost el Ferdinnd a, dunai kirlg naszdosok kapitnynak s vajdinak, hogy brjk ezen uradalmakat jvedelmestl s minden hasznostul eladdig, mg a 6293 forintban megllaptott k'v tel esket a kirlyi kincstr teljeseii nem trlesztendette Az emltett hrom jszgban Erdhegyi Benedek kapitny s Fogas Ambrus, Porkolb Jnos, Nagy Pter, Othacz Jnos, Vas Mihly, Tth Jnos, Horvth Lrincz, Nyalbos (Nyalabycz) Andrs, Balogh Mikls, Darvasi Vajda. Gyrgy, Vajda Farkas, Istenatta Balzs, Bornemissza Balzs s Botha Mrton vajdk osztoztak. ^) Sellyrl most azrt nem lehetett sz, mert Rvay a mr ott lak Fogas s Fillresi nemzetsgenkivl semmi szn alatt sem engedett volna mg tbb nemest a thurczi prpostsg dsjvedelm hatrba de a kincstr sem volt abban a helyzetben, hogy a Sellyn kvl mg kvetelt 3000 frt fladssgot a naszdosoknak kifizethette volna. gy jutottak a naszdosok Komrom megyben, hol mr rgibb idktl fogva udvarnemesek voltak.^) fldes jszgokhoz, minthogy kincstri kvetelsk soha ki nem fizetmelyeket kzs liirtok gyannt tetett, de idvel mg szaporodott
;

nem

1)

Bcsi

titk. levtr.

Az iratban

nndnak Frter G-j'rgyhz


Frter Gyrgy levelezse.)

emltett Bakics kt testvr, Ferdiintzett egy 1538. vi szept. 13-u Linczben

kelt levelben, j^aulae nostrae familiares-nek mondatik. {Krolyi


3)
^)

rpd

egsz terjedelme szerint az Okl. Fgg.ben. a XVI. szzadban udvarnemesek voltak a naszdos vajdk, kitetszik tbb egykor kirlyi iktat parancsbl. 1589-ben Thatay Mt, a komromi rizet hajvajdja, kirlyi parancs mellett egy nemesi hz birtokba iktattatott. (F?i/es JSefc : Komrom vrraegye. 89.1.)
L. az

okmnyt

Hogy Komromban

A Mnll.VCSI VKSZTOl- A

ZSITVATORdKI KKKKIC.

147

kezeltek s niaradaudlag megtartottak. Legnysgk velk s a szomszd falvakban telepedett le, mint serviens nemessg mvelte sajt hasznra hbrben a vajditl kapott fldet, had
;

idejn pedig hajkra szllt, rizte Magyarorszg hajzhat folyamait s folyamvrait, s katonskodott zsoldrt a kirlyi
zszl alatt.

nagyvradi bkhez kttt remnyek s a trk ellen indtand kzs eurpai hadjratra val elszns tudvalevleg nehz vontatssal ltrejtt nagycsakhamar elprologtak. vradi bkekts soha sem lett vgrehajtva. Az orszg dli vidkei Pozsega, Pozsega-Szeut-Pter s Prpostvra mr az

elbbeni esztendben nknt meghdoltak a folyvst terjeszked s nyugtalankod ozmnnak. Mint lttuk Klissa is elveszett, az 1538. v nyarn pedig az a rmhr riaszt fel az eurpai keresztnysget, hogy Szulejmn roppant hadi kszleteket tesz Buda s Bcs elfoglalsra. Nagy srgs-forgs keletkezek azrt a vrmegykben, nemklnben Bcsben s Pozsonyban a kell szm hadak gyjtse s a mg hinyz hadi eszkzk, fegyverek, gpek s naszdok beszerzse krl. magyar rendek Sellyn gyltek ssze rszleges gylsre. A Ferdinnd kirlyhoz intzett flterjesztskben krtk a kirlyt, hogy Budt mentl nagyobb hajhaddal vegye oltalma al. Mg a szeldlelk Anna kirlyn is tevkeny rszt vett a mozgalmas hadi kszldsekben. A pozsonyi s komromi dunaparton npes, zajos hajgyrak rgtnztettek, hol az csok s hajpt mesterek egsz serege szernyen foglalkozk naszdok ptsvel s javtsval. - Pereghi Albertre maga a kirlyn parancsolt r, hogy a magyar dunai hajhadat jkarba helyezni siessen. Szerelje azt fel s tartsa kszen, hogy szksg

esetre ellentllhasson az ellensg erejnek s a hajkatonasg rgtn, minden perczben mozgsthat legyen.^) Bcsben hasonl buzgalommal csoltk a vizi jrmveket s hadi hajkat. Hajpt pallrokat s szakrt munkavezetket pro construendis navibus bellicis a

magyarorszgi naszdosok s hajpkirly.


^)

tk

komromi czhbl krt a

Mg

az reg

Rvay

visszavgyott ismt a kzcselekvs terre. Elhagyvn nyitrai s thrczi birtokainak bks magnyt, mg egyszer kardot kttt s tven jlfegyver-

Istvnnak nyughatatlan tzes vre

is

zett huszrral

elbb Erdly vdelmre sietett, naszdosok kapitnyi llsra ajnlkozott.

^)

majd a kirly-

1) Magy. orsz. levtr. Ben. resol. reg. Anna kirlyn Albert prpostnak. Bcs, 1540. febr. 13. 2) U. o. Ferdinnd 1540. vi febr. 1.3-dikn kelt rendelete. 3) y. 1538. vi sellyei rszleges rendi gylsnek Ferdinnd

10-^

148

.V

.MHAfSI VKS/.T(ir. \ ZSn VAToOKI KKKir..

153t-baii nem jtt be a trk Buda elfoglalsra, miut azt a szrnyal hr beszlte, s az akkori trk hadjrat fsl ja is Erdlyre nehezedvn, a naszdosok kzremkdse nem vlt ugyan oly hirtelen szksgess, mint eleinte gondolni lehetett;^) mindazonltal a naszdosok jeles s kivl fontossg kapitnyi llsra oly embert kellett kiszemelni, a ki irnt a jelenlegi knyes viszonyok kzt teljes bizalommal lehetett az orszg. Erdhegyi Benedek, az eddigi naszdkapitny, beteges rokkantt s nagyobi) fradalmakra kptelenn lett. volt, Thurz Elek teht nem csak a magyar kormnyszkeknek, hanem bzvst mondhat, a magyar npnek s az sszes naszdosoknak hajt tolmcsol a kirlynl, midn a naszdkapitnyi llsra jbl Rvajj Istvnt krte kineveztetni. szksge van naszdirja Thurz Felsgednek

kapitnyra. Van a naszdosoknak most is kapitnyuk. Erdhegyi Benedek, ki msklnben alkalmas ember, de sinld llapota s lbbaja miatt most mr annyira elgyenglt, hogy magnak is, msoknak is terhre ltszik lenni. Hasznavehetetlensgnek tudatban maga krt fel engem arra, hogy egy gyes trsat adnk mellje, s egyenesen Rvay Istvnt nevez meg, kit a hadi szolglat e nemben mr rgtl fogva leggyaa naszdkapitnyi korlottabbnak ismer. Fel is szltottam trstisztsg elfogadsra. Hiszem, hogy megteszi; mert visszavgyik felsged szolglatba. Azonban rgi szoks a naszdkapitnyoknak bizonyos szm lovassgot is adni szolglatttelre, hogy a knny fegyverzet tbbi kapitnyokkal egyenlk legyenek s a folyk vidkn elkerthessk a nnszdosok sziik-

kirlyhoz intzett flterjesztsben olvassuk Ceterum, cum superioribus diebus fma circumferreretur, quod turca ad obsidionem Budensem prodominus Stephanus Eeioajj, velut studiosus commodi et defenperaret sionis patvie sue, accinxerat se e vestigio, cum bono niiinero equitum, iit nunc quoque, audita expeditione inter alios ipse quoque eo se conferret turcarum, in Transsilvaniam sine ulteriori mora, ductus amore patrie, cum quinquagiuta equitibus bene instructis eo se confevt, ad servicium cum itaque pro tanta ipsius solicitudine dignus sit, cuius sue Maiestatis imprimis dignetur Mainter alios habeatur per suam Maiestatem ratio iestas sua comittere, ut subsidiura medv' floreni de bonis suis, que pauca habt in comitatu Nittriensi, simiil et de comitatu de Thurocz, que simul omnia vix facient tercentos florenos, pro servic\'s suis eidem domin Stephano Revaj' concedatur. {Frakni : Magy. orszggylsi emlkek.*
: :

IT.

110.)
^)

38, vi szept. 1-n Gmundenbul vlaszolvn a Ferdinnd i'Nassadistarum opera, rendi gyls flterjesztsre, ezt irta qaamvis uti decreveramus, cum turcas versus Budm progressuros audivissemus, tamen quia omnis belli moles Transylvaniam deciinat, servitys eorum nunc minus opus esse videmus sed cum primum usus veniet, non omittemus eos, pro rerum temporisque exigentia adhibere. {Fralaii Magy. orszggj'l. emlkek. II. 112. 1.) sellyei
:

A MOCSr

Vi;;sZTi>l,

ZSItvAThUOKI

HKlili.

149

tovbb hog// a lovassg fedezete alatt partra s ismt hajkra szllthassk legngsgket, vagg ms elfordulni szokott hadmveleteket vgezhessenek velk. Erdhegyi Benesgleteit,,

is volt s most is van lovas csapatja. Esedezem tehct felsgednek: mltztassk Evay Istvnt uaszdkapitnyny kinevezni, s t si szoks szerint (pro veteri consvetudine), valamint a fenlv szksgnl fogva is, knny lovassggal elltni. Felsgednek most nagy szksge van az e fajta lovassgra de a naszdosokat is szaportania kellend, ha jabb terveit keresztlvinni s czlt rni akar, ^)
;

deknek

Ferdinnd elfogadta Thurz ajnlatt. Pr nap mlva, most mr harmadizben, Rvag Istvn, a vizi hadvisels e sokat
hetetlen

prblt lelkes bajnoka llott a kirly-naszdosok ln. teErdhegyi Benedeknek 150 frt vi kegydjat rendelt a kirly, s nyugalomba kld. ") Idkzben, 1840. vi jlius 24-n, Jnos kirly is meg;

sznt lni. Utda Jnos Zsigmond mg gyermek volt a fhatalom egy nre, Jnos kirly zvegyre, Izabellra bizatott. kiskor kirly gymja, Martiuuzzi Gyrgy, a ktsznt jtszta s hol Ferdinnddal, hol II. Szulejmnnal alkudozott, de az orszg s Izabella gyei mellett inkbb szemlyes rdekeit

tolta eltrbe,
hajolt.

Buda

mig vgre a tbb kiltst nyjt trk prt fel Elrkezettnek ltszk teht az id, hogy a vghzak s visszavtessenek s a Habsburgok jogignyeinek s egyed-

uralmnak mlyebb alapja vettessk a sztszakadt Magyarorszgban. Ferdinnd most mr rendszeresebb s erlyesebb hadjratra tklte el magt, a melynek fczlja Buda elfoglalsa volt. Midn Ferdinnd hadai Fels Lnrd fvezrlete alatt
1

540. vi oktber 3-ikn Kaiser-Ebersdorfbl

Buda

visszav-

telre elindultak,

Istvn veznyelte a magyar kirlynaszdosokat. Mire Fels oktber kzepn Esztergom all tovbb mozdthat tbort Rvay mr erlyesen vvta az
:

mr Rvay

nmet hajrajnak lefel haladst akadlyoz Visegrdot, s annak vzivrosi alacsonyabb vrmveit annyira raeggyngt, hogy Visegrd nhny napi
')

lelmi s lszerekkel megrakott

Bcsi tUk. levtr. Seinpte, 1540. szept. 30.

Mafjij. orsz. levtr. Benign. resol. Ferdinnd Ptevvradi Dek Balzsnak (Blasio Litterato de Waradino-Petri, praeposito de JazoAv, praefeeto Camerae Hungar.) 1549. jan. 8. Erdhegyi 1553 1556. kzt halhatott meg. A pozsonyi kamara 1558-ban jan. 4-n utastja a nagyszombati harminczadhivatalt, hogy nhai Erdhegyi Benedek kirlyi naszdkapitny zvegynek fizesse ki az t megillet zvegyi provisijt, mely mint az zvegy panaszolja a mlt esztendben sem lett neki kiszolgltatva. {Magij. nem:c. mzeumi kzirattr. Nassadistas Eegiae Majestatis eoncernentia documenta. MSS. Sec. XVI XVII. Frusta
-)

10. in fol.)

150

A MO}lAr.Sl

VSZTL A

ZSITVATOIIDKI JIKKIG.

ostrom utn egyezsgileg meghdolt a vv hadaknak. A nmet katonk ltal 160 hadi fogoly is ejtetvn, azok nagyobb rsze, akkori szoks szerint, a glyarabokhoz hasonlan, az evezpadhoz bilincseltetett s a hajkon evedzsre hasznltatott. A kt tz kz szortott kirly-naszdosokban nagy kr esett ekkor a vrbelieknek s az ellensg hajhadnak gyzsa miatt. Izabella hajhadn az meghitt udvari embere, Jnos Zsig-

mond

kirlyfinak

keresztatyja, a hires

Markos Pter

vezrkedett, kit

mr

az 1521.

Ovcsdrevlcs mskp vi nndorfehr-

vri ostrom idejbl ismernk.^)

mint a nmet hajhad megrkezett s Rvay hajival egyeslt, htrlni knyszert Ovcsrevics kisebb szm naszdjait, melyek Buda fel hzdtak
vissza.

Ekkor Rvay a Duna


s lovas ezredet

visegrdi
s

oldalra szllita t

nhny gyalog

hajhadval Yczra szvn, bekerteni s elfoglalni segit a vrost. Vcz bevtele utn ismt ;i Duna jobbpartjra vetettk magokat a Ferdinandiak, hogy 0-Budn tbort thessenek. hadjrat ffeladata, mint fentebb megjegyzem, a, fvros visszavtele lett volna de e had-

mveletvel Ferdinnd

nem

aratott sikert.

Az id mr ks

a valn s nmet zsoldosok kzt a fegyelem gonos Buda hatalmasan meg volt erstve s minden szksgesekkel elltva. Szmos vdkpes lakossgn kivl mg 2000 gyalogos s 2000 lovasbl ll helyrsggel s hajhaddal dicsekedett. Fels tancsosabbnak ltta teht Pest elfoglalsa utn visszavonulni Visegrdra s vgre egszen felhagyni most a kirly tervnek megvalstsval annl inkbb, mert Ferdinnd s Izabella biztosai kzt mg nem fejeztettek be ekkorig az alkudozsok Magvarorszg birtoka s Buda tjrt,

szre

szul meglazult,

irt elszavban egy kikzGl Verncsics kzirataibl, melj'nek histriai rtke van s melyben Ovcsrevics Pterrl a kvetkezk olvashatk Petrus Owcziarevivis. gente rasciana oriundus, qui in jnvenili aetate a turcis captus, apud eosdem longa usus militia, postea christianis restitutus, ^pud nos etiam non ultimus inter fortes et militares vii'os habitus, tunc ver temporis (1540 41.) praefectus class'm, omneque in consilium communitatis, rerumque gerendarum adhibitus. ADe rebus gestis Hungar. czim munkja 184 185. 1. irja tovbb Verncsics Pet-um Ouchiareum rascianum, unum ex ducibus militum, insignem virum in re bellica, etc. 1541-ben, midn Jnos kirly fit Budn a keresztvz al tartjk, Simon dekkal s Atthinayval Markos Pter is keresztapai tisztet visel. is egyike azon vlasztott kldtteknek, kik a nmetekkel fondorkod Bornemissza Tams budai hzra bocsttatvn, annak mindent, sa mi pnze, ezsti, aranya, klnfle selyem- s aranyos marha, kupi, aranyos lnczai valnak, elhordattk s azzal a Buda alatt tboroz Szulejmnnak ajndkot szerznek. Ovcsrevics Mai-kos Pter kisri el 1541-ben Izabella kix'lynt, midn Budt elhagyta s Lippra vo^)

Szalay Lszl a Verncsics munkihoz


is

trltt helj'et

nult vissza.

A >IO}IACSI VESZTL A ZSITVATOROKJ

lii:;Ki;ifi.

151

adsa irnt.
s

Az

elfoglalt pesti s -budai positik biztostsra

2000 morva gyalogost, kt zszlalj nmetet 300 huszrt hagyott a fvezr. Rvay Istvnnak 1000 fnyi naszdos hada Komromba ment telels czljbl. Pestet illetleg szksges volt az elrelt gondoskods mert Gahjaogli szendri basa mg a tlen egsz Kalocsig nyomult fel s Petrovics Pter is hozz csatlakozott 1000 szerbbel. Mrczius krl rkeztek meg Kalocsra a trk hajhaddal Uzrev s Murd bosnyk bgek, meg Trk Blint is az csapataival. sszesen 1 6,000 embernyi had indult Buda fel elgsges szllt hajkkal, mely utbbiak azonban csak a jgzajls utn teljestettk fladatukat. A mint az ellensges sereg egytt volt, a fvros megkerlsvel ell)b Vcz al vonCt, s elfoglalva
s megtartsra
;

vrost Pestre vet magt. Vczon hadi foglyul ejtett 2.500 embernyi helyrsget Petrovics Pter a trkknek szolgltat ki, kik ket kivltsukig evedzhajzsra s hajvontatsra alkalmaztk. ^) Midn Ferdinndnak a fvros kri trtntek hrl estek, sietett sszpontostni erejt a fenyeget vlsg meggthadai 12,000 gyalogbl, 6800 lsra. Magyarorszgban
e

mkd

lovasbl s 2000 hajsbl lltak, mely utbbiakat Pernyi Pter toborzott ssze. Az egsz hader Komromban sszpontosttatott s vezrlete az elaggott grf Rogendorf Vilmos tbornokra bzatott. 50 nagyobb naszdot ksbb kldtt a kirly Rogendorf segtsgre Pest al Salm tbornok veznylete alatt, kt zszlalj als-ausztriai lndzsssal, meghagyvn, hogy a trkket a szrazon tmadjk meg, de ha erre elgtelenek lennnek, a 100 kisebb naszdbl ll trk hajrajt semmistsk meg. Grf Salm 1541. pril 3-n indult el Bcsbl s 5-dikn rkezett meg Komromnl, hol t Rogendorf 40 naszddal, 1 nagy s 9 kisebb gyorshajval vrta. Ferdinndnak actiba vitt sszes hajserege teht 24 glybl, 80 nagyobbkisebb naszdbl s 100 sajkbl llott. E szerint Duna fltt ez az egyeslt nagy hajhad uralkodk, mert Izabellnak s a trkknek egyttes hajhada alig volt flannyi, mint a Ferdinnd. 2) Msnap egytt indultak elbb Esztergomba s onnan Pestvr al, hov a csszri sereg mjus 3-ikn rkezett. A hajhad a Nyulakszigete mgtt vetett horgonyt, de az ostrom

1)

jhejyi

Bla

I.

Ferdinnd hadseregeinek Budavr birtokrt

1540. s 1541-ben vvott harczai. (Ludovica

Academia kzlnye. VIII.

vfolyam.)

2) Dauubio imperabant germani, leges imrja Vernesics ponebant, stationes et excubias ab omni parte agebant, stabat classis eorum semper intemerata et ad pngnam expedita. (De reb. gest. Hnngav.

Monum. Hungar.

Histor. II, 163.)

152

MOHCSI VSZTL A ZSlTV.VTinOKI BKIG.

aikalmval a gyorshajk lejebb vonattak, hogy a rajtok alkalmazott pusksok a vros s vrbelieket a Dunbl val vizhordsban megakadlyozzk, a mi a budaiakra nzve annl sanyarbb vala, mivel a vrban csak egy esvizes cisterna volt, mely azonban nem szolgltatott elegend mennyisg ivvizet.^) Rogendorf az elkszletek megttele utn a Gellrten s a szomszdos Madrbegyen snczokat hnyatvn, a Bcsbl vett parancs rtelmben mjus 14-n mindenfell egyszerre kezd Budt tretni. A kirly-naszdosok s a nmet hajhad egy osztlya Zrai vezrlete alatt a zsid-utcza fell rohanta meg a vrost. A falakat igen megtrtk vala, de semmit sem jnius 14-diki nyernek. Zrai megsebeslt s meghalt. ostrom alkalmval Rvay veznyelte Buda al a naszdosokat. Jelen volt cscse Ferencz is, ki csellel akart a vr birtokba jutni, kit az Isten nem akara. Jnius vgvel harmadszor

is

tzbe vitte Rvay a hajhadat. A vr segtsgre Mohamed pasnak, Khozrev romniai beglerbgnek

elsiettek
s

Trk

Blintnak hadai. Rogendorf a Gellrt dlkeleti lejtjn hely ez el gytelepeit, a vele szemben fekv Onosszigeten pedig tltsbl bstyt rakatott cseh tzrek szmra de azt a hibt kvet el, hogy a Csepelsziget jszaki szlnek megszllsban trmegelztetni enged magt Szulejmn hadnagyai ltal.
;

kk szrevevn a nmetnek hibjt, nyomban gytelepet vetettek a sziget cscsra, hogy azzal hajhaduk mozgst felszatrk naszdosok egy reggelen rohabadtsk s fdzzk. mot intztek az Onosszigete ellen, az erssget bevettk s a benne volt cseh rsget mind levgtk. De Rvay s Rogendorf hajhada msfell megrohanja a trk hajkat s az onosi fldvrat ismt elveszi tlk, st harcz kzben elmert ngy trk hadi hajt is, hrmat pedig elfog. -)

Mindamellett Rogendorf helyzete Buda alatt naprlnapra vlsgosabb ln. Szulejmn jnius 23-ikn temrdek haddal indult el Konstantinpolybl s jlius els napjaiban mr Magyarorszg szleihez rkezek. A Dunn 500 jl flszerelt hadi haj kisrte flfel a trk hadsereget. ^) Czlja volt

Budt a nmetek ostroma

all flmenteni. Ellenben Ferdinnd hiba leste a regensburgi orszggyls ltal igrt segdcsapatokat, br az rks tartomnyok rendi magok javasoltk, hogy Ferdinnd Magyarorszgnak legalbb egyik hadszati-

lag fontos helyt foglalja el s tartsa meg minden ron, hogy erre tmaszkodva, a fvrost annl knnyebben birtokba

')

2)
'')

jhegyi: U. o.
jhegyi

id.

m.
:

Szalay L. id. m.

Magyarorsz. trtn. IV. 232233.

A MdilArST VK^Z'IOl. A

ZSITVATOIIOKI KKKIC

16 3

ben

Mindenki rz. hogy nagy veszedelem van kzeledde azt senki sem gyant, hogy a veszedelem mg Szulejkt mn hadainak megrkezse eltt fog bekvetkezni. Rvay testvr, nem bzvn a sors ingatagsgbau, jlius 16dikn vgrendelkezett is minden fldi javai fell, hogy Isten akaratbl harczba szllhassanak a keresztnysg kzs ellenvehesse.
;

sgvel.

^)

l)an,

Augusztus 21-dikn, egy vasrnapi napnak esthomly a pesti oldalra kltztet t Rogendorf a tbort. Ro-

gendorfot Pernyi figyelmeztet helyzetnek tarthatatlansgra a budai magaslatokon, a pesti oldalt ajnlvn a hadi tancsnak, hol a tr a csapatok kifejldsre s a hadi mveletek folynaszdosok Varkocs Gyrgy s tatsra sokkal czlszerbb. Puchaim Boldizsr felgyelete mellett hidat fztek teht szsze a Dunn, hogy a sereg a folyam pesti oldalra tvonulhasson. Elsbben az gyk, aztn a magyar hadak, majd a cseh s nmet lovassg, vgl a gyalog zszlaljak vonultak volna sorban. A hadi tancs ezen tervt rul lelkek hrl vittk budai rsg, Budra Trk Blintnak s Martinuzzinak. mely az tkels meggtlsra tstnt felkszlt, Mohamed bast is rtest a nmet had szndkrl, melyet klcsns mint az gyk, a magyar sszemkdssel meg kell histani. hadosztlyok, meg a cseh s nmet lovassg a pesti oldalon szrazra jutottak egyszerre rmt frgeteg keletkezett s a Dunt oly tajtkz hullmzsba hozta, hogy a hd lnczai s ktelei mind elszakadoztak s a hajk szerteszt szrattak. -) Erre a budai rsg a vrbl, Mohamed a Margitsziget fell gyors s heves rohamot intznek az gyktl s a lovassgtl elvgott s a budai oldalon visszamaradt nmet gyalogsg ellen, irtzatos mszrlst vivn vgbe a meneklni nem tud embertmegben. Az ellenszeglk szttpettek, msok hanyat-homkt ellensges hajhad is lok a Dunba vetek magokat. ldkl csatt vv a kt fvrost tszel Dunn. Rvay haji s a nmet hajk ketts csatrlnczot kpeztek a Gellrthegy alatti kikttl a tls pesti partig. Budavr gyinak s az rsg heves tznek csodlatosan daczoltak azon rendkvl frge aprbb naszdok, melyeket Rvay a hullmok kz jutottak megmentsre kldtt meglep gyessggel s sebessggel hordtk t a meneklket Budrl Pestre a nlkl, hogy vr aljban az ellensg lvegei krt tehettek volna bennk. harczolt a Kazim bg ltal veznyelt trk hajhad. Martinuzzi a Mtys kirly csrei mellett (a mai Halszvrosban)

')

-)

vgrendelet a Trt. Tv 1882. vfolyamban, 550 Fessler : Gesch. d. Ungern. VL 590 591.

551.

11.

1*54

MOHCSI VKSZTI, A ZSnvAT'UiOKI JtKKKK.

felrakott sznaboglykat gyujtat meg szvtnekl naszdosainak, kik Ferdinndnak mr szmos hajjt elsttlyesztettk. A hullmokban visszatkrz lngok vilga rja festi tollval Horvth Mihly iszonya kpt tntette el a parti tolongsnak, a tlterheltetsk miatt slyedez vagy a Duna kzepn harczolva halad naszdoknak, s az szva meneklni trekvknek. ^) mg megmaradt nmet glyk s naszdok, melyek egyikben a megsebesitett Rogendorf rejtztt, szerencssen keresztlvgtk magokat Budavr alatt s Rvay hajhadval egytt mg azon jjel gyors menetben Komrom fel futnak. Augusztus 22-n hajnalban mr a trk uralkodott Pesten, melynek rsge, valamint Rogendoi'f s Pernyi lovassga is, vagy megfutott, vagy felkonczoltatott. Rogendorf valamennyi gyi is, melyeknek megmegmentst pedig nagyon szivre kt a kirly, trk prdv lettek, s a mi Pesten mg eltulajdonthat volt. az mind Kazim bgnek, a trk hajhad kapitnynak jutott zskmnyul. E.ogendorfnak elre nem lt gondatlansga 16,000 ember letbe kerlt. Az augusztus 26-ikn Budra rkezett padisa a Martinuzzi ltal elje vezetett nmet foglyokat is kardra hnyat. Izabella s udvara Lippra kltztt, az orszg fvrosa pedig Szulejmn furfangos fogsa ltal trk kzre kerlt. vr rizetre 2000 jancsr, 1000 lovas, szintannyi martalcz, 300 szolk s 54 naszdon nhny szz naszdos maradt htra, midn a szultn egy-kt heti mlats utn elhagyta az orszgot. htrahagyott rsg a boszniai, klisszai s a vgekbl jtt csapatokkal csakhamar megktszerezdtt. ^)

magasra

Kazim

Magyarorszg
ts

megmentsre

80,000 fnyi hadsereget gyjttt Ferdinnd.

Buda visszavtelre Az lelemszllgondoskodott a

f-

s legbiztosabb tja a
is,

Duna

lvn,

hogy minl tbb hajt gyjtsn, hogy a hol a sereg megllapodik, oda mindig elegend kszlet mehessen, a
kirly arrl

zsoldosok szabad piacza, a szabad vsr elltsra. hajmesterl a kitl a dunai hadi flotta vezrt meg kell klnbztetni mg a mlt v szn br Eyczing Erasmot nevezte ki a kirly, kinek ktelessgei kz tartozk sthelyek lltsa a folyam mentn s tapasztalt hajsok toborzsa mert a naszdosokat most harczra s nem lelmiszer szlltsra kellett hasznlni. ^) hajhad jkarba lltsra nem-

Magyarorsz. Trt. IV. 176. Szalaij L.i id. h. ^) Krolyi rpd : A nmet Ijirodalom nagy hadi vllalata Magyarorszgon. 119. 1. Az Oesterr. Militar-Convers.-Lexicon (II. 266.) rja ezen Eytzingrl Erasmus Bar. Eitzing war der erste Oberst-Schifmeister bei der Armee in Ungarn in den Jahren 1 540 1542, und hat
2)

A MO}l.USI

VKS/,I<'I.

A ZSllVAlOl'iKI

IIKKKC.

155

csak a Ferdinnd rszn lv vrmegyk hoztk meg kszsgesen ldozataikat, de a sz. kir. vrosok is egyhanglag szavaztk meg ingsgaiknak hatvanad rszt a naszdosok fentartsra.
^)

hadat Brandenburgi Joachim vlaszt s fvezr 1542. vi jlius 8-dikn indt le Bcsbl a Duna jobb oldaln.

Hozz csatlakoztak a

pozsonyi,

gyri

komromi

kirly-

nmet dunai hajhad vezre most Melignani naszdosok is. (de Medicis) Jalaib marchio volt, a magyaroknak nem ppen rokonszenves bartja. kirly, kinek egyltaljban szerencstlen fogsa volt hadainak fvezrlett klfldiekre bzni, a helyett, hogy azok lre az ozmnokkal val hadakozsban mesteri gyakorlottsg derk magyarokat lltott volna, mg tavaly szerzdtet Melignanit a flotthoz tbb elkel olasz katonval egytt, kik osztrk zszlk alatt remltk szereucsjket feltallni. Hajhada egyike volt a legtekintlyesebbeknek, melyet valaha a szke Duna hullmai ringattak. Lasky mg a mlt szn szivre kt Ferdinndnak a flottt s a dunai jrmveknek minl nagyobb szmban beszerzst. mersz tervekkel foglalkoz diplomata a mint t Krolyi rpd

konstantinpolyi utols kvetsge alatt rintkezsbe lpett j hrnvnek rvend candiai hajsokkal, kik kzl mintegy ezern grkeztek Ferdinnd szolglatba lpni, y>h.a o magt/ar kirly ket Komrom krl letelepteni akarn. Ferdinnd tancsosai azt is javasoltk, hogy a hajhadat a jgtmeg eltakarodsa utn mr kora tavaszszal kldje le Buda al. Ez utbbi tancsot nem telj esthet Ferdinnd; mert
jellemzi

hajhada akkor mg nem volt egytt, s az j hadi hajk csoltatsa csak akkor vtetett foganatba.^) Klnben Ferdinnd most nem csak sokat ldozott, hogy a tavalyi budai csorbt helyresse, de sok erlyt is fejtett ki, st rendkvli intzkedsekhez is folyamodott, hogy a flmerlt nehzsgek daczra elegend hajsokat szerzdtessen naszdjai szmra. gynkket klde a dalmt partokra s a velenczei terletre gyes hajnpek
durcli das Inslebenrufen der Knegsschifffahrt auf dnv Donau Verdienste er\vorben.''< E helytelen lltst oda kell igaztanunk liogy Eytzing a hadi hajk lelmezse kri szerzett rdemeket. ^) Frakni : Magy. Orszggyl. eml. II. 399. Csak magnak a hajkszletnek kltsgei 250,000 frtra rgtak. trk ellen killtand segdseregek kltsgeinek flszmtsban olvassuk Et veullant ledit Seigneur R03' mectre en ordre lesdites eents pieces dartillerye auec touttes leurs muuiciones necessaires, aussi pour j)reparation et reparation pour laditite armee par eau de basteaulx, pontz et samblables choses necessaires a la gheure, ne luy constera moings que 250,000 flor. (Brssicli
,

seli

okmnytr. II., k.) =) Krolyi . : id. m. 125

12fi. 11.

56

A M<iH,\<SI VKf^ZT'iL A ZSITVATOliOKI liV^KKlC

sszetoborzsra, Thurzt pedig megbzta, hogy magyarorszgi naszdosok szerzdtetsben fradozzk. Nehzsget okozott a

naszdos np gyjtsben az a knnyen rthet krlmny, melynl fogva klfldi ember, a ki a Duna folyst s termszett

Bcs

Buda

kzt sajt tapasztalsbl

ha csak parven nem volt, s nakodott koczkra tenni lett mint a candiaiak, magyar fldesurasgra nem szmtott egy olyan ingatag hadi talajon, hol a szemlyes vitzsget, de mg a legjelesebb hadi terveket is az elemek szeszlye s a termszet hatalma egy pillanat alatt megszgyentheti. Ezen kivl nem csekly nehzsget, de temrdek kltsget okozott a kirlynak a mlt tlen foganatba vett tpts a Duna hoszszban, Budtl egsz Bcsig. Akarta, hogy naszdosai az eladdig jrhatatlan hegyes helyeken is hasznlhassk flfel a szoksos vontat lovakat, s brmilyen idben is akadlytalanul trtnhessk a kzlekeds Buda s Bcs kzt. ^)

nem

ismerte, vo-

flkszlt dunai flotta

most jelentkeny
:

vizi

ert

re-

praesentlt.

180

200 hadi haj volt egytt

mondja a Brandenburgi egy wohlzugerichtete Armada, tancsosa. Ebbl a hadjratban rszt vett szemtan, Krlovitz
Kristf,

eiue gauz schne,

Mricz szsz berezegnek minisztere, Esztergomnl

130-at ltott, kztk 4 nagy dunai szrnyet, vagyis burkolt orr (pnczlos) hromsor-evezs glyt, nhny gynevezett flglyt s 120 naszdot. Krloviczot bmulatra ragadta a tekintlyes classis ltsa, melynek legnysge Melignaninak
irja Ferdinnd V. Kroly csszrnak 1542. a la cliarge de cxui est la provision des victiiailles du camp et si Fon eu est pourveti sonffisamment, aussi de bateaulx et arme ^Semblablepar eau pour conservation diceiilx et shurt del'arme. ment ay fait provision de sonffisant nombre de bateaulx fjour conduyre lesdicts victuailles et autres ncssitz de ladicte arme. Et ponr plus grand commodit et pouvoir rainener les bateatilx contre mont la Danube, ay dois l'hyver pass fait fair chemins au long de la rivire. Et fait j)rovision d'une grand quantit de chevanlx pour tirer lesdicts bateaulx a mont. Et combin que ce me couste une trs grand somme, toutes fois ne la treuve mai emploire pour la commodit que ladicte Tovbb 1542. szept. 27-n Aussi, monarme en pourra rgevoir. seigneur, stant icy arriv, comme dit est. je trouvay que le marquis lcteur de Brandenbourg avoit dsi mand qu'on luy envoiast la grosse artillerie et les pontz, a quoy a est satisfait incontinent en dilligence mais ainsi que par l'envoy desdictz pontz, artillerie et munitions a falu emploier beaucoup de basteliers de ceulx msmes qui congnaissent le cours de la riviere entre cy et Bude qui snt en assez petit nombre taut pour la mortalit d l'anne passe, comme aussi que les basteliers d'en iiault de ceste ville n'aians accoustum dscendre plus bas que icy ne sceuvent le cours de la riviere en bas. {Krolyi rpd : Kiadatlan levelek a nmet birodalom magyarorszgi nagy hadi vllalatnak trtnethez, Trt. Tr, 1880. vf.)
')

Erre Tonatkozlag
:

jn. -i-n

aiissi

A MOHCSI \KszTor. A zsii\ A n

>i;i

)K

i'.i-.kkk;

U^1
szerb,

llO olasz hajkatoujii

kivl

mg 6000 magyar,
llott. ^)

vend

(dalmata) s olasz naszdosbl


gvel

Brandenburgi Joachim lassan haladt tekintlyes serelefel, s a nagyobb vrosokban mindentt hosszabb pihenket tartott. Vrnia kellett, mg hadi szerszmait, ostromgpeit, hidalkotmnyt Bcsbl utna kldtk. ^) Ez alatt

Melignani, ki mellesleg mondva derekasan lakmrozott tkzben a magyar furaktl szedett zskmnybl, elre ment a hajhaddal Esztergomba. ^) Az unalom ltal gytrt Brandenburgi tltogatott olykor Komrombl, Almsrl s Neszmlybl Esztergomba is, hogy a sereg elkelivel szemlt tartson a hajhad fltt. Mindig nneplyes katonai tntetsekkel fogadtk mind a hajkon, mind a vrosban. tette t is Esztergomba Augusztus 20-dikn vgre tbort s szeptember 4-diki.g lvezte az esztergomi rsek ven-

Ezen id alatt csatlakoztak sereghez a magyar csapatok Pernyi Pter s Jnos, Rsky, Bthory Andrs s cscse Jnos, Batthyny Ferencz, Balassa, Bebek, Ndasdy Tams, Zrnyi Mikls s Serdy Gspr. Szeptember 5-dikn Visegrdra mozdult el a Brandenburgi s kt nap alatt rkezett oda. Vgre szeptember 26-diku Szent-Endrig rt a sereg, hol a hajhad seglyvel a Duna balpartjra ment t. Szeptember 27-n vette kezdett a csatrozs a Margitszigetnl felllott csszri hajhad s a budai trk flotta kzt. trk hajk s az 0-Budnl rejtve volt trk elrsk
dgszeretett.
:

heves tzzel fogadtk a nmet hajrajt. Azonban Melignani csakhamar sztverte a trkk rejtekt, s a budai basa naszdjait is megszalasztvn, helyrelltotta a kzlekedst a fels Dunval. Joachim vlasztnak tbbi hada Pesttl szakra s keletre, a kirlyi kertben s szomszdsgban, valamint a htrbb fekv trsgen helyezkedk el. Ez a sznleges hitvny hadvisels csak nhny napig tartott. Nem vitzsg s hadi dicssg, de inkbb ruls, megvesztegets s kzmbssg rvnyesltek e hadjratban. Sem szrazon, sem vizn nem hagyott maga utn emltsre mlt
')

Krolyi A.

id. lu.

) Aug. 21-n srgeti a Brandenburgi Joachim Ferdinndot: hagyn meg bcsi hadi biztosainak das sie das maurenbrechen vnd geschutz sampt kugel, puluer vnd zugehoriger geraitschaft auch dia vfs vbrig schifbrucken vnd meher schantz greber oder quastadern
:

aller erst
=>)

anhero fertigeu,

etc.

Lefoglalta Thurz Elek kir. helytartnak a Dunn Esztergomba szllitott 100 hord bort is, maga kltvn el azt olaszaival s nmetjeirja Thurz est vel. Quae iniuria et ignominia profecto tanta a Brandenburginak ut ab ineunte aetate tribun iam nieis principibus

ser viend

nunquam maiorem snm

x^erjiessus.^

158

A MOIAfSI VSZTI. A 5!.SITVAT(jKOKI BKKKIli

nyomokat. Jovius szerint a speieri birod. gylsnek titkos hatrozata volt Magyarorszg rdekhen nem kezdem harczot a trkkel. nmet rendek elegendnek tartottk megmutatni az ellensgnek Nmetorszg hadi erejt, hogy visszariaszszk t Nmetorszg megtmadstl. S valban a vlaszt augusztus 8-dikn mr fl is szedet strait, s a mint jtt, a Duna pesti oldaln visszaindult. Az rulsban vitzked nmet hadat mltn illet meg nem csak a muzulmnok hahotja, de mg a kortrs nmeteknek is megvetse.^) hajhad Pernyi s Vitelli lovasai ltal kisrve rkezek vissza rendes lloms-

helyeire.

Ha a fradsgos s kltsges stautazsrt valakit elismers illethetne meg, az csakis a dunai flotta lehetne, mert
s

nmi hadi sikert


felmutatni.

gyzelmi trophekat egyedl

ez tudott

mg

Ez alatt a trkk Ptervradnl thidaltk a Dunt. Mehmetbg a kalocsai vidk lakossgt sarczolta, Beglerbg
Baja
fell, Mihly moldvai vajda pedig a tiszai Kanizsa fell Szegedet remitek, Mihly a hajkat, melyeken Kanizsnl a Tiszn tkelt, Szeged vrostl vette el. ^) Abbl a nagy nmet birodalmi hadbl 1543-ban tlire csak 8000-et hagyott htra Ferdinnd Magyarorszgban, hogy Pozsony eltt Bcset rizzk. Az orszg siralmas helyzetben, majdnem fedezet nlkl maradt. Szulejmn 154.3. vi pril 23-n indult el harmadik magyarorszgi hadjratra. Bevltotta igrett, melyet Frter Gyrgynek a tl folytban izent, hogy oly sereggel jvend Magyarorszgba, melynek terjedelme a tengerhez lesz hasonl. Ferdinnd ekkor Nrnbergben volt s ersen munklkodk, hogy a birodalmi gylstl seglyt eszkzljn ki a trk ellen, mert az Buda birtokban szomszdjv ln most a nmet birodalomnak. Frter Gyrgyt megkereste a kirly, hogy addig, mg a kiltsba helyezett gondoskodjk a rbzott orszgrsz klsegly megrkezik, Feledy Lestr ltal Jczvettett e megkeres megrzsrl. levlben klnsen a dunai hajhad gyt kti a bart szivre gymond elhatroztuk, hogy dunai a kirly. Miutn hajhadunkat lehet leggyorsabban s legczlszenbbeu fl-

') Hans Sachs a klt a szent-endrei hid sszeomlst is rulsnak blyegzi, rvn e csfos hadjratra vonatkozlag Mit schiftn nian ber Thonau prucket, Darauf das lieer liinber rucket Docli war die pruck zweimal zerbroclien, Durch verretrei, hat man gesprochen. (Die histor. Volkslieder der Deutschen. R. v. Liliencron. IV. No. 47.5.) ^) Krolyi rpd: Frater Gyrgy levelezse. Frter Gyrgy tudstsa Ferdinndhoz. 1542. okt. 6. .szegedi tancs levele Frter
:

Gyrgyhz,

1.542. okt. 18.

A MOIICS VKSZTnl, A ZSITVATi iKOKI KKKIt!.

159

szereljk, kivl kegyessggel keressk

meg

s flkrjk ura-

legyeu azon, hogy minl elbb s a lehet legjobb flttelek mellett 1500, vagy legkevesebb 1000 btor s kpzett naszdost szegdtessen el a mi zsoldunkba s szolglatunkba. Azutn kapitnyokat nevezvn melljk, gyjtse ket ssze Komromban, liogy pril h vgig mindnyjan egytt hpnzt elre, hogy a legyenek. Fizesse ki mindeniknek az mondott helyen ksedelem nlkl jelenhessenek meg. Ha a hpnz sem a megyk adjbl, sem az alattvalk seglybl

sgodat

nem folyna be, klcsnzze n neknk a megkvntat sszeget, vagy vegye azt mshonnan klcsn, hogy az imnt kifejezett hajtsunk minden bizouynyal teljesedsbe menjen. Ha a naszdosok kitztt idre pontosan megjelennek Komromban, tstnt intzkedni fogunk, hogy ezentl mindig rendesen kapjk zsoldjaikat. rja meg neknk urasgod, mikorra s hny naszdost kpes Komromba gyjteni ? Szegdtesse ket brmely nemzetbl de klnsen a rczok kzl, minl nagyobb szmban zszlainl al, kszen tartvn ket, hogy mikor Magyarorszgba rkeznk, lehetleg mennl nagyobb ervel csatlakozhassanak hedseregnkhz. ^) Martiuuzzi ezttal hnek mutatkozott ugyan Ferdinndhoz, de a kirly ellentllsi kpessgrl nem sokat tartott. Izaljella rdekei, vagyis tulajdonkpen a sajt uralmnak bizmeghasonlani a gyzhetetlen fnyes tostsa, nem engedtk portval. Azt felelte teht Ferdinndnak j ksn, kt hnap leforgsa utn, hogy kvnsgnak nem tehet eleget. Rcz naszdosokat a trkk kzelgse miatt mr nem szegdtetfelsgnek parancsolnia. het ezt mrcziusban kellett volna mikor az ellensg gyszlvn mr a kszbn ll, senki Most, sem akarja felesgt s gyermekeit elhagyni s bizonytalan sorsnak kitenni. Jelenleg minden ember arrl gondoskodik mit tehetett, mindmikp szabaduljon a veszedelemtl. ^)

ssze abbl llott, hogy maghoz hivat a komromi naszdosok vajdit s eskvel ktelez ket Ferdinnd hsgre. Meghagyta nekik, hogy a hol hat, tiz, hsz vagy harmincz naszfelsge zsoldjba dost szerezhetnek, szegdtessk ket titkon s kldjk ket a Dunra. ^) vajdk sajt szemlyeikre megtartottk ugyan fogadsukat, de tbb naszdost, mint a mennyivel rendelkeztek,

nem
4.

gyjtttek.
1543. pr.
25.

Gyrgynek, 1) Fr. Gyrgy lev. Ferdinnd Frter Nrnbergbl tovbb 1543. jn. 7. s jn. 24. Prgbl. 15-13. mjus 2) U. o. Frter Gyrgy Ferdinndnak,
;

Gyula-

fehrvrrl.
")

U.

o.

Frter Gyrgy zenete Ferdinandlio;^, 1543. mjus.

1 r,()

A MlilIACSI VKS//J(>r. A ZSlTVATOliOKr V.V.KEU:

Szulejmu jlius 22-dikn feltartztats nlkl vonulhaValp, Sikls s aztn be Buda vrba. Midn a szultn jlius 24-dikn szrazon s vizn Esztergom ostromhoz is fogott, a komromi vajdk csak 40 naszddal mentek a kemnyen vrban Salamanca spanyol szorongatott vr segedelmre. tiszt parancsnoksga alatt 600, tbbnyire nmet nemzetisg csszri katona ltta el a helyrsgi szolglatot. Ezekhez jrult mg az ostromzrolst megelztt napokban Liscano spanyol ezredes veznylete alatt 700 fnyi Komrombl kU naszdosok augusztus 6-dikn ht ra dtt olasz csapat. hoszszat viaskodtak a hasonlithatlanl ersebi) trk hajhad ellen, melynek 13 naszdjt elslyesztvu s a mozlim hajsnp kzl szmos halottat ejtvn, az egsz trk flottillt de vettk. Tehettek volna a trk hajkban nagyobb krt is figyelembe vve sajt csekly szmukat, nem mertk a trk hajrajt messzire ldzni. ^) E hajtkzetben esett el Szulejmn egyik kedves fembere, Zirnr trk tengernagy is. ^) Azonban a kirly-naszdosok lelkesedse nem menthet meg sem Esztergomot, sem Tatt, sem Komromot a trk hdoltsgtl. Szulejmn egymsutn ragadta ki e vrakat a magyar hazrt meghalni nem tud idegen kapitnyok kezbl, kikre azokat Ferdinnd bzta. Csak a trk vizi hadnl ersebb hajrajjal lehetett volna a dunai vrhelyeket megtartani de Ferdinnd nem kldte most az orszgba a birodalmi nmet hajhadat, hanem kn tart azt Bcs oltalmra. Magok a bcsi hajk ugyanis oly cskk s megviseltek voltak, hogy akr a Dunba merteni vagy feltzelni kellett volna ket. bcsi arzenlnak egy 1540. vi leltrban felsoroltatnak egy nagy glya, egy nagy gynaszd, hrom kis gbcsiek lya, t brigantina, kt hossz brka s 24 naszd. ^) pnzbeli tehetsge sem terjedt tbbre, mint 10 j hadi haj ptsre, melyek kzl 6 ktsor-evezs, 4 pedig csak prdl komromi naszdosok teht egszen magokra haj volt. voltak eleinte hagyatva a magyarorszgi Dunn. Ferdinnd csak Bcs vrosnak megerstse utn 1544. vi mrczius vgvel kldtt nekik segtsget egy kis flottillban, s ksbb 40,000 emberrel maga is Pozsonyba, majd Komromba szllott. ^) ppa kldtt ugyan Ferdinndnak Sabelli Jnos parancsnoksga alatt 300 naszdost, de azokat nem lehetett a trkk
tott

zbe
;

A
:

) Stella : De turcanim in chichnl, II. r. 364-372. 11.)

Regno

Hung-aria< successibus. {Kova-

2)

Kpolnai

Esztergom hadtrtneline. (A Ludovica Academ.


II. Ifi?.

Kzi. 1883. vf.)


')

*)

Inventar des Arsionals. Mej'nertnl, id. m. Engel : Gescli. d. K. Hiingern, II. v. 323. 1.

MOHCSI

^l.szn^:.

\ /.sri\ a hiiki
i

!i;ki:i<

1()I

elleu kldeui. Bcs kalvrosiiiban elkvrtlyozva auuyira elkorcsosodtak, hogy a l)csiek, nem nzhetvn tovbb a nejeiken s lenyaikon elkvetett szemrmetlensgeiket s a tisztessgrzetet srt kihgsaikat, knytelenek voltak Ferdinndnl panaszt emelni ellenk, ki aztn vilgg bocstotta a lator keresztny fsereg pril 22-n indult el Komtalinokat. ^) Lauenburgi herczeg egy ers rombl a Duna jobbpartjn. osztlylyal a Duna balpartjn, a hajhad pedig szllthajkkal a Dunn haladt Esztergom fel, melynek vvsa tzetek ki

most els
s Plffy

vllalatul.

Mjus

l-n sikerlt
volt

Mtys fherczegnek

polgrsg segtsgvel a Rezvrost elfoglalniuk magt a vrat azonban csak gy lehetett legknnyebben kzrekertenik, ha a Dunval val kzlekedstrk hajhad ugyanis most oly ers volt, hogy tl elzrjk. Mtys hajhada nem akadlyozhat meg a vrnak a Dunrl lelmeztetst s szntelen erstst. Ezt teht a szrazfldn kellett volna elrni, a Vzivros elfoglalsa ltal, a mi azonban a huzamos ostrom temrdek kltsgei s 500-nl tl>b keresztny katona letnek rn s?m sikerlhetett. hajhad szntelen mkdsben volt ugyan, de semmi jelentsi) eredmnyre nem vergdhetett jnius 18-n pedig, midn hre futott, hogy Szinn basa 64,000 emberrel megy Esztergom szabadtsra, flszedte horgonyait s Komromba vonult vissza. ^) bizodalom Ferdinndba az eddigi sajnos tapasztalamaga tok utn ingadozni s fogyni kezdett a magyar uraknl. panaszolja ezt fivrnek. Kroly csszrnak, rvn A magyar urak kzl szmosan elhatroztk hogy inkbb akarnak a trknek adzni, mintsem ltala lassanknt meghdttatni s jobbgyaiknak martalkul esni. E vgbl mr alkudozni is kezdenek a trkkel. ^) Az elcsggedt magyarokat azzal bztat Ferdinnd, kogy Kroly csszr szemlyesen fog rszt venni a trkk ellen intzend nagy hadjratban, s a keresztnysg s Magyarorszg gye elvgre is diadalra jutand. E nagyobb hadjratra, mely 1544-ben vette volna kezdett, Magyarorszgban is megttetni kvnta Ferdinnd a kell elkszleteket. A rendek kapunknt 2 aranyat s kznsges flkelst ajultak.Frater Gyrgy egymaga 20,000 zsoldost grt. kirly szmos j sajkt kszttetett a komromi naszdosok szmra. A mai/i/ar dunai hajhad JEtvay Istvn tvozsa^ vat/i/is Budnak 1540. vi szerencstlen ostroma, ta, mint a, nmet hajhad fikosztlya sp^erepeJt csak. Mint nll hadtestletet ittlion. sajt vajdi kormn joztik n</i/an e(/t/ fvajda vezr;

Miklsnak a ben

')

Stella

e. ]i.

=)

U.

o.
2():i.

3)

Bnchnltz: V.
J.

Urk. B. 229.
11

DR.

9ZEXTKLRAV

A DUNAI HAJHADAK TRTNETE,

\Q'2

MiillCSI VKSZTnT, A

ZSITVAl

'KI

IlKKKlf;.

kedse liu'UeH; de hborban a imet liqjhaddal ey/jtt ke/lett vitzkednie s a nmet hajraj kapitnj/ainak engedelme skednie. Az sszes dunai hajhad ln akkor de Contreres Alfons spa-

nyol szrmazs naszdkapitny llott. Ferdinnd most tulajdon kapitnyt nevezett ki a magyar kirly-naszdosok szmra, i) tervezett hadjUqrinovioi Vitus szerb fr szemlyben,

rat

de a magyarorszgi dunai hajhad ksztve, s Ferdinnd az 1546. vi pozsonyi szpen fl lett orszggyls meghv levelben btran hivatkozhatott buzg igyekezetei s tevkenysgre, melyekkel Magyarorszg vdel-

nem

jtt

ugyan

ltre

mn, felszabadtsn
el

s egyestsn fradozott.

jesen oszlsban s a nemzet prtoskodsban kell keresni. Mindazonltal el van hatrozva mindvgig teljes erejvel gondoskodni hveinek javrl s bajaik orvoslsrl, tovbb a kzbke fentartsrl, a trk zsarnok uralmnak megszntets-

nem

rhet,

annak okt

gymond

az orszg meg-

S ha

e czlt tel-

rl

s az orszg

egysgnek visszalltsrl.

2)

Azonban mind-

amellett, hogy a rendek ezen orszggylsen jabb ldozatokat ajnlottak honvdelmi czlokra, nem fojthattk el bosszjospanyol katonkat k'at a miatt, hogy felsge idegen olasz s Krtk azok eltvoltst, meg hogy a alkalmaz a hadseregben. spanyol katonk hiteleziket elgtsk ki, s azoknak, kiket

megkrostottak, adjanak elgttelt. Az idegen katonk miatti kzelgletlensg lecsillaptkik st czlozta a kirly, midn a magyar naszdosok kzt kln kegyeaz idegen fvezrlet alatt legtbbet szenvedtek lemdijakat osztatott ki, 3) a megyknek, vrnagyoknak, harminczad-hivataloknak s vmllomsoknak pedig szigoran meghagyta, hogy a naszdosoknak adott 1535. vi szabadalmakat,*^ kivltsgokat s mentessgeket szem eltt tartsk s ket, h szolglataiknl fogva, rczikkeik s egyb portkik utn meg ne adztassk, vagy meg ne vmoljk sub poena indignationis regiae et privationis tricesimae ac thelonii. *)

szzad elejn is ltek Trencsn vrmegye ne1) Ivadkni mg e messge sorban. 2) Frakni : Magy. orszggyl. eml. III. 4. Magy. orsz. levtr. Benign. resol. reg. 1548. aug. 9. s 14. Az utbbi iratban 8 komromi vajdt emlt a kirly, nvszerint Horvth ImPtert, Stankovics (Zankowyth) Ptert, Milovnovits Miklst, Dki/ s Ujlaky Lorhiczet. rt, Horvth Jnost, Borhy Ptert, Vajda Sebestynt Ex qneTbbi kzt mondja a kirly *) U. o. 1548. decz. 28. valde relis fidelium nostrorum Wajwodarum Nazadistarum intelleximus displicenter, qnod qnaniTiis nos in Anno Dni. 5S5" proxime preterito, tnm ud supplicationem fidelium reyairolarum nostrorum tunc Posony ron==)
:

tnm ver (onsideratis/cZeiV^MS seruitys eornndem Wajwodarum nostrnrum nnhis et sucre islius Reym vostri Hnnyarle (Jnrone ex(freyatnrum,
hibitis ...

.MOHCSI VKSZTHl. A ZSII\ AlulidKI

IlKKEHi,

163

helyette

a kirly, de Ezt a rendelett 1549-ben visszavonta ugyan 40 majd 60 forintot adott venknt krptlsul a hogy a gymond naszdos vajdknak. Azt talltuk adott kivltsgok s szabadalmak rgye alatt naszdosoknak mmden naszklnfle csempszet zetik a mirt is ezentl egyttesen 60 magyar formtot dos vajda s kt tizedes trsa

fog kapni krptlsul a harmiuczad-pnztrbl.


llott

^)

a kirly-naszdosok lnUgrinovics nem sokig smalkaldi zsinat kihirdetsekor a csszr s a Midn a^trieuti megkezddtek, s szvetsg tagjai kzt a vallsi villongsok bkre volt szksg ennlfogva a trkk rszrl hosszabb 1546. vi jlius 16-iknKonstantmpolybakulde U^rinovicsot Gellrttel Kroly csszr s Ferdinnd, hogy ott Vetwick mkdjk. -) Ez ama ot et^ytt llandbb bke kieszkzlsn nagyszombati orszggyls az vi bke, melyet az 1547. vi legmlyebb gyalzatnak s a haza sn-jnak neveze. orszg Andrs "ugrinovics utn, hihetleg 1548-bau, Tarnczij Ferdinnd azon gondoskolett a kirlv-naszdosok kapitnya. rendelt csapatokdott hooy az orszg vghzainak rizetre reformokat ltesitsen. Minthogy minden gondonl czlszer mondja az 1548-diki pozsonyi orszggyls meghlatunk

vjban

jltetek, megmaradstok s nyugalmatok vagyunk hatrozva bizonyos mdszert s renkri foroT el s egjnUand det llaptani meg a vghelyek megerstse

ti

-.

hndseroci tartsa irnt.

bartsgosabb viszonynl fogva,

kzt belmely a 'bke kvetkeztben Ferdinnd s a trkk vagy gyakran jrtak kldttsgek a budai bastl Bcsbe lott udvar kznsgesen a Prgba s onnan ismt Budra. Az
1551. aug.

magyar Mihly helyesen lltja, hogy Ferdinnd a 2) Horvth Konstantinpolyba. A i-ndek parendek krelmre kiild grinovicsot Kroly csszrnak titkra, tel.at naszt emeltek az ellen, hogy Vetwick, ellensghez az orszg ideaen diplomata, kldetett Magyarorszg fo-v
;

1549. mvcz. 15., 1549. jn. >) Macjy. orsz. levlr. n-iViki kir. rendeletek a pozsonyi kamarhoz.

5.

nlkl holott nagyobb eordekeit kpviselni, a magyarok tudta s hre jrtas yrni, ha a kirly a trk viszonyokban nyket lehetett yolna (Magyarorszg magyar urakra bzza a trkkkel val alkudozsokat. Svetich M. szerb iro beszeli, trtn IV 207-208. 11.) Ettl eltrleg Konstantinpolybl a bkeponhocry Vetwdck 1545-ben mr visszajtt a kirly ott fogadta volna tokkal s Komromban tallvn Ferdinndot, nevezett UgrmoEzen alkalommal ismerkedett meg Vetwick a l azokat. kvetsghez kinevezt maga mell a konstantinpolyi vicscsal, s krte 154G-ban, nukor \_etwick konstantitetni. z megtrtnvn, Ugrinovics vele utazott le a Dunn u.i rendeltetsi

npolyi llomsra visszatrt,


3)

helyre. (Srh.'<ld Lyetopif, ISP.O. IT. 14.)


171. Frukiii: Magy. orszggyl. em\.'< III.

11*

164

A Mi'irACSI YKSZTiiI, A ZSIl

il!'

iK

ln;KKI("l.

kirly-naszdosk kiipituyt Taruczyt Ijzta meg a klnfle izenetek tvitelvel Budra. ^J Egyb mkdse ismeretlen. Utda lett Nesthc Lukcs, a Tomory rsek ptervradi

kzdelmeinek idejbl ismert derk naszdos vajda. Az elaggott bajnok csak nhny hnapig, 1550. vi tavaszig parancsolt a kirly-naszdosoknak, a mikor is a hall kiragadta az rdeme lesz, hogy Ferdinnd az ltala lk sorbl. 2) Az tervbe vett katonai reformok kz a naszdosok zsoldjnak Statuere volumus rja a rendszerestst is flvette. kirly 1549-beu mrczius 8-dikn a pozsonyi kamarnak quo pacto in posterum nazzadistarum soluciones fieri debeant. Ennek kvetkeztben a komromi naszdosok zsoldja vi 40 forint helyett 60 forintban, a sellyeiek, s valsznleg a gyri s pozsonyi naszdosok is, 48 forintban lett megllaptva. Sellyn tartzkod 14 s a Komromban tartzkod 8 rokkant naszdos vajda, qui extra militiam stipendia nostra expec100 forintot, emezek tant, vi nyugdijat kapott amazok 100

4040

forintot. ^)

tsl szolgltak,

kedvezmnyek s jtsok valamint egyrszrl serkenmsrszrl a kszlben lev hadi esemnyek

naszdosok ismt tekintetbl sem tvesztek el hatsukat. nagyobb szmban jelentkeznek Ferdinnd zszlai al, gy hogy 1550-ben 824 naszdos talltatk a kirlyi hadseregben. Az orszg leterejt fogyaszt bonyodalmak gy hoztk magokkal, hogy a harcztr, melyre a verseng hatalmak tevkenysgk slypontjt fektetni knytelenek valnak, a Dunrl a Tiszra csuszamlott t, s a dunai naszdosok szolglatt a Tiszn is trkk hsgn lev Petrovics a Tisza s ignybe vette. Maros kzt tzte ki zszlajt s nagy tmegekben gyjt a szultn ltal jobbgyi ktelkeibl felszabadtott szerb npet. gylevsz tmeg 1549. vi szeptemberben elfoglal Csandot, s ezzel birtokban volt Erdlyorszg kulcsnak, a Marosvonalnak. Ltvu ezt Kazim budai basa, hirtelen elhagy a fvrost s Szegeden a Tisza partjn ttt tbort. Szeged fltt Szolnoknl a Salm Mikls s Bthory Endre csszri hadai Kzp-Tiszn most annyifle s oly rengeteg gylekeznek. hadi np csoportosla, mintha ppen vilghbor lett volna

kitrben.

A
1)
-)

tiszai s

marosi vonalak megerstsre

mg 1549-beu

kezdett Ferdinnd egy

j vrat pttetni Szolnokon, a Zagy-

Magi/, orsz. levtr. Ben. res.

U.

o.

A pozsonyi kir.
elfovfll
:

kamara

1.^50. vi

4-cliki

kelettel
")

Nassa(listarnm
vesnlvitnr.

szmatlsai kizt jn. Capilaiiei Liifae Nyestlie vi-

duae

pi'ovisio

annua 20

fl.

U.

o. Stiitns fr()C;:itionnm

1049

ll.

A MiiIlACSI

\i:szii)|.

/.^i l'\

A lnK"l;l

KKEIl

165

szolnoki vr oltalmra a komromi naszdosok egy osztlyt rendel Ferdinnd Chemeri Zaij Ferencznek, mr a mohcsi tkzetben kiprblt vitzsg, ola-

vnak a Tiszba szakadsnl.

szosan iskolzott

magas

mveltsg kirlyi

udvarnoknak kapi-

tiszai hajhad kezdetiben csak egy szzad tnysga alatt. ^) naszdosbl llott 3 vajda vezetse alatt s 1551-ben tavaszszal kezd szolglatt de rendes hadi naszdjait, minthogy Komksbb rombl vizi kzlekeds nem llott fen a Tiszval kapta Mannarosbl. Sajt rdeknk s Szolnok vrnak rja Ferdinnd a pozsonyi kamarszksge megkvnja hogy minl elbb 3 naszdos vajda ama vrba kldesnak, sk. 2) Meghagyjuk nektek, hogy a sellyei vagy a tbbi vajdk kzl, kik vi zsoldunkban llnak, hrom gyes s szorgalmas embert haladktalanul Szolnokra kldjetek. A hajk, melyeket hasznlni szoktak, mr kszlnek Marmarosban s mihamarabb le fognak kldetni Szolnokra.* ^) E rendelett ismtelte a kirly egy hnappal ksbb, hozz advn mg, hogy a Szolnokra kldend 3 naszdos vajdt kt-kt tizedes is kisrje. Szolglni fognak pedig ott Zay Ferencz kapitny parancsnoksga alatt, s a kit mg mellje fogunk rendelni. Evedz hajsnpet is fogadjatok s kldjtek anyagokkal egytt mielbb Szolnokra. *) A tiszai hajhadra fordtott kiadsok ezttal az esztergomi, egri, vczi s nagyvradi pspki javak
; ,

fpapok e hazafias ldozatkszsgre tizedeibl fedeztettek. most Martinuzzi adta a j pldt, a kirlynak tett nkntes
ajnlatval.
'")

mohcsi vsz utn Szolnokon volt teht az rls s lland tiszai )iaszdddlIomds. Lti idejekorku, vagy csak pr vvel elbb ltesl, jelentkenyebb szerepet vihetett volna. Megakadlyozhatta volna a trkk s szerbek garzdasgait Szeged s Csand krl a Tiszn s a Maroson. ^) E folyknak s vidkkuek stratgiai fontossgt mr az elz vekben, fleg Zpolya Jnos elhallozsa ta, szmtaegijeflen
1) V. . ThaUc'sy Lajos: Csmri Br Zay Ferencz czim jeles tanulmnyt. (Magy. Trt. letrajzok. I. vf. 2. fz.) 2) Ut mittautur trs "Waywodae ad Zolnok, illic Nazadis in iu-

niine servituri.

U. o. Ben. resol. Bcs, 1551. pr. 7. U. o. Ben. resol. 1551. mj. 8. Ut Avaywodae ti-es cum decurionibus et remigibus mittantur ad Zolnok. ^) Krolyi rpd : Frter Gyrgy levelezse. (Trt. Tr, 1880.
*)
*)

vf.

249250.
)

11.)

mit Thallczy mond, bogy Szolnok vra alatt, Zay Ferencz kapitnysga elejn, a tiszai naszdos flottillnak csak se<// rsze horgonj'zott volna, nem egyb puszta fltevsnl. Ezen idben nem volt a Tiszn tbb flottilla, hanem csak a szolnoki.

166

A MOHCSI

VSZTL

A ZSITVATI pi;<

iK

BKKiri.

l;v)iszor

igazultfik

a hljors esemnyek.

trkk hdtsai

korntsem tehettek volna a XVI. szzad tvenes veiben oly roppant elmeneteleket a Tiszn-tli megykben, ha az als

kzps Tisznak, valamint a Maros folynak stratgikus Maroson pontjai elegendkpen meg lettek volna erstve. Csand s Nagylak alatt szintn llott nhny haj de rizetk oly gyenge volt, hogy a trkk els rohamnak sem llvidk szomor elhagyatottsgt mltn kesergi hattak ellen. Nagy Pter csandi vrnagy, az 1551. vi rnapja utni pnteken rt levelben, melyet Pzmny Pter vradi provisorhoz s Bartakovics Jnos ngyanottani castellanushoz intz. Adn hogy ti kegyelmeteknek ennl jobb hrt mondja Isten
s

rhatnk de mint Isten akarta, gy kell lenni. Kegyelmeteknek azt bizonynyal rhatom, hogy ez mai napon hajnalban a frlx'lx rem jvnek naszddokkal s a hajkat mhid elrivk. Immron ti kegyelmetek lssa s ti kegyelmetek viseljen gondot r; mert ltaln fogva mingyrast a trkk e csandi
;

vrat megszlljk, mert immr a naszdok is mind kiszlltnak a partra s mostan az uraim vlek harczolnak. Azrt kegyelmetek lssa, ti kegyelmetek viseljen gondot r mert
;

kegyelmeteknek nem kldhetek ilyen gyakorta levelet, mert mindennnen rajtam lesznek ezen helyt, azrt De ltaln fogva az kegyelmetek viseljen gondot re. bizonyos dolog, hogy mingyrast ez Csandot megszlljk s ezt htra nem hagyjk a trkk. Innt aztn Erdlybe mennek a mi kegyelmes urunkra. Immron mikort ez dolog meglett volna, hogij a trkk a hajkat elvittk volna innt, azon kzben juta egy emberem Temesvrrl s azt monda, hogy immron ispn uram tborba szllott s az n emberem Szent-Pternl ltta tborban, azrt onnt mingyrast az Csandra j. ^)

immron

ti

Nagy

ideje volt teht Szolnokot, a Tiszn-tlnak s Erdlyelltni s

nek elbstyjt, vrerddel


llapotba helyezni.

hajhaddal

is

vdelmi

A
porta.
koli

budai basa 1551.

vi
;

jezetlen vrat

megrohanni

mrcziusban akarta mr e befemert ptst bketrsnek vette a

vr flszerelsvel sietni kellett ht szorgosan. Szorumliai beglerbg ezen vi szeptember elejn 80 ezernyi seregvel Zalnszintn rtrt az orszgra s 60 kemnnl s Ptervradnl tkelve a Dnnu, egyenesen Titel-

Mohamed

nek fordla s onnan Becsevr ostromra szll. Szeptember 11-n Csrogon (Chyrgdn) tborozk a basa, a Tisza jobbpartjn, Becsvel szemben haji pedig, az kikben hidat akar;

')

Szlay joston

Ngyszz magyar

levl, 81

8'2, 11.

A MOHCST VSZTI. A

ZSITVATriI!< IK

HF.KUi.

167

nak ciiuilui, Titelbe rkeztnek. ^) Szeptember 17-ii csetertekeu nappal-jjel, s pnteken felestekemkorig sznetlen lttk Becst s igen trtk, 19-dikn pedig bevettk s Szeged utn a trk tiszai hajhad msodik fhelyv tettk az als Tiszn. 2) Csand, Lippa s Temesvr irnyba intzett hdtsi kirndulsokrl rendszerint a becsei kiktbe, az ottani lstrakhoz s hadi kszletekhez, a hajraj oltalma al hzdott a mozlim had. Becse utn egymsutn estek el aztn Aracs, Gld, Csand. Nagylak, Lippa, Temesvr, Szrcsa s Becskerek. Ezen erdtett helyeket mg 1547-ben kvetei magnak a trk, de Martinuzzinak sikerit azokat akkor nagy pnzldozatok rn megvltania. Ilyen veszlyes viszonyok kzt ffontossg hadi feladatt ln Szolnoknak hadi flszerelse, annl inkbb, mert Ferdinndnak szndka volt

Lippa
is

visszavtele utn Becse s Becskerek megostromlsra kldeni csapatait. Szolnokon teht ci/y iia(/t/ohhszrr naszdos

telep fllltst tervezte

a kirly.

Az 1552

dik v teln 100

kznsges naszd s 40 tiszai glya csoltatott Szolnok szmra a marmarosi hegyek kzt. hajpt mestereket Komrombl kld oda a kirly. ^) hajpts tetemes kltsgeinek fedezsre a tokaji skincstr jvedelme vtetett ignybe. *) Az uj naszdok mg nem rkeztek Szolnokra, midn a trk a rendelkezsre llott egsz hatalmt sszest az j vrnak megsemmistsre. catastropha nem tallta Szoluokon Zay Ferenczet, ki augusztus 11-dikig volt szolnoki kapitny. Emltve volt, hogy Nesthe Lukcs csak nhny hnapig kormnyozhat a komromi naszdosokat. Helybe Ferdinnd 1551-ben a leghivatottabb s legmegbzhatbb frfit, Chemer Zay Ferenczet nevez ki a dunai kirly-naszdosok komromi kapitnyv, et/yszfrsjnind az sszes magyarorszgi hajhad

fkapiti ly v.

A
lett.

tiszai

Istvnfi vitz

naszdosok kapitnya Horvatinovics Bertalan embernek dicsri, kit e hivatalra a kzvle-

1) Balogh Lrinez becskereki vrnagy levele Losonczy Istvnhoz. Becskerek, 1551. szept. 11. (Trt. Tr, 1880. vf. 597.) =) Horvth Ferencz s Cserepovics Mikls levele Bthory Andrs temesi grflioz. Billd, 1551. szept. 19. Ezen XVI. szzadbeli levelek publicatija eltt uralkod volt trtnetrinknl a nzet, hogy Becse vrt oktber l'.)-n foglalta el a trk. Magam is osztoztam e nzetben. (V. . Trtnelmi Adattr. I. kt. 313. 1.) Alkalmat veszek teht magamnak az elbbeni munkimban nyilvntott ezen tves lltsomat, az jabban kzztett egykor adatok alapjn, ezennel helyreigaztani. 3) Magy. orsz. levtr. Ben. resol. r. Prga, 1552. jan. 22. s Bcs,

1552. febr.
*)

6.

tokaji

pozsonyi kamara meghagyja 1552. vi janur 30-dikn a kamara comesnek, Nagyfalvai Nagy Jnosnak, hogy a niarma-

]f)8

M-IIICSI VK'^ZTi'il, A

/.SITVATOKuKr HKKKHi.

uiuy igen alkalmasuak tartott. ^) Hadi mkdsuck uiiudazoultal semmi hre sem maradt. Bizonyos csak az, hogy a vrmegyk kznpnek vertkvel ptett s roppant pnzszszeget flemsztett Szolnokot nem volt kpes megmenteni, sem a trk hajhad menett a Tiszn fltartztatni de mg csak kmszolglata sem volt a Tisza Titel-szegedi vonaln, hogy az ellensg vizi erejt s szndkait tanulmnyozhatta volna.
;

trk hajhad mozgst a becskereki vrnagy szleltet Becskerek s a Bbat kzt lovas csapatval, s gy adta azt hri a tartomny fkapitnynak, Losonczy Istvnnak Temesvrra. 2) Horvatinovics mr szeptember 3-dikn jjel hagyta el Szolnokot, miutn a vr parancsnokt. Nyri Lrinczet Ali basnak s Amhdnak kezeibe szolgltatta. Nyry Lrinczet alapjban vve jraval s vitz katonnak dicsrik, a ki azonban

fegyelmet nem tudott tartani. Huszrkapitnynak j lett volna, de nem egy fontos vr kapitnynak. ^) Ferdinnd knytelen volt ismt a szeraszkiertus jvoltrt esdekelni. Oly frfiak utn kellett teht az orszgban
krltekintenie, kiket feuklt szellem,

elkel

lls,

eszlyes

tapintat s a fnyes portn elegend ismeretsg kellen kpestenek a kveti llsra. Ferdinnd sokig kereste eml)ereit s tbbeket szltott fel a konstantinpolyi kvetsg elvllalsra
;

de utvgre

Zay Ferenczben, a kisebb dunai hajhad nemes lelkes fkapitnyban, meg a tuds Verncsics Antalrzelm s ban nyugodott meg vlasztsa. ^) Verncsics pspk s Zay
is

hajptsliez szksgelt kltsgeket fizesse ki. Sacra Mttas. Eegia, dnus. nr. clemeutissimus, mandavit facere naves Nazadas plui-es, ad quarum dispositionem pecunia opus est nam sine pecunia non cito laboratores condiicuntur. {Magij. nemz. mzeumi Jizirattr. 3ISS. S. XVI XVII. Fr. 10. Fol.) 1) Vir fortissimus atque ad illud niunus omnium judicio accomoi-osi
;

datissinius.

(XVI. 188. 1.) Szp magyarsggal irt egy levelt iTrfroZ/i AfiJd kzi, a Frter Gj'rgy leveleinek sorn. -) Szept. 11-dikn irja Balogh Lrincz becskereki vrnagy Losonczynak liogy az Tiszn ma mnnek fel az sajkk az trk. Bizonj', hogy kikiltem vala Imolay Kristfot avagy 25 lval, hogy meglssk hova mennek, osztn vagy hsz darabantot mg ki is szllottak volt harczolni. Azt monda Kristf uram, hogy vadnak huszont naszddal, az tbbi mind terhes hajk, kibe ls, kibe por, micsoda s egybfle hadhoz val szerszm. Az Bba-tnl (Torontlban Elemr falu alatt) rtk volt el ket. Azt immr nem tudjuk, hova mennek, Becse alja, avagy Szegedre. (Ti-t. Tr, 1880. vf. 601. 1.) 2.58. {Budapesti kir. egyetemi 3) Kaprinay ]MSS. B. XXVIII. p.
:

knyvtr kzirattra.)
s testvrcscse

eml. IV. k. 57. 1. Prbeszd Verncsics Antal Mihly kztt, amannak els kvetsgrl a portnl. quos et virtus tanto munere dignos irja Verncsics, TJbi ab iis faciebat et imprimis genus ac patriae jietas hortabatur, impetrari non
*)

Magy.

trtn,

\ MnllACSI VESZTL

.V

ZSIT VA

Inli iK

liF.KKKl

169

Fereucz mentek el teht Koustautiupolyba a portval alkuSzolnok bukst kvet t vi bkt tudvalevleg e dozni. kt magyar fr eszkzl ki 1553. vi augusztusban. Zay hazafias buzgalmt 1553. vi mjus 25-n a fdemesi uradalom adomnyozsval jutalmaz a kirly. ^) Ksbbi acquisitii dsgazdagg tettk.

Zayt az ezentl tbbszr ismtelt konstantinpolyi diphuzamosabb idkzkben 1557-ig tvol tartottk hazjtl s naszdosaitl. Ezen id alatt sve, Paksi/ Jnos, paraucsuokoskodott a dunai hajhad fltt. Neki r Sfortia Pallavicini rgrf 1553. vi mrcziusban, hogy a trk
loratiai kldetsei

kvetet szvesen lssa


tstnt jelentse

Komromban

egy naszdos vajda ltal

annak megrkeztt

felsgnl Bcsben.

Paksy

mrczius 20-u r a kirlynak a trk kvetrl, s hogy Bakay felsghez a kapott paranMikls naszdos vajdt kld fel csolat rtelmben. ^) A.zonban Paksy csak tiszttarti czimeri intzkedett a hajhad fltt. Mg Zay odajrt a keleten, a magyar dunai hajhad mind jobban Bcs befolysa al kerlt. Amr emltett de Conf veres Alfons nmet dunai flottilla-parancsnok a magyar hajnpre is kiterjeszt hatalmt, noha az 1552. vi orszggyls hatrozottan tiltakozott az ellen, hogy a magyar hadakat klfldiek vezreljk. De Contreres gyakrabban lejrt Bcsbl Komromba, gyakorlatokat tartott a hajhaddal, intzkedett katonai s fegyelmi gyeiben s szakrti tlet al es foutosabb dolgokban vlemnyt mondott. 1552. vi pril4-ikn rja Paksy a kirlynak felsgnek De Contreres Alfons, glyakapitnya nagysga, a kzelebbi napokban Komromba
:

rkezett egy. j flszerels hajval, mely naszdnak nevezte-

Naszdjn gyakorlatokat tartott a Dunn a naszdos legnysggel s vajdikkal. naszdosok kiprbltk, szem*gyre vettk s jnak is talltk a hajt de a vajdk egyszersmind azt is krelmezik felsgtl hagyn meg a nevezett glyakapitnynak, hogy az tszivrg sdi komromi naszdok helyett a bemutatott naszdhoz hasonl j hadi hajkat szllttasson le. ^) Midn Zay, ki kvetjrsa idejn s mg azutn is folyton lt a naszdosok fkapitnya czmvel, 1557-ben haza jtt Konstantinpolybl, a magyar dunai hajhad gyeire, melyek immr klnben is a nmet flottilla-parancsnokok hivatsi
tik.

quod rogabantur: iu Fvaiiciscuni cogiiomeuto Zay, vivuin uulnleiu cordatuiu et nazadaruiu classis Dauubii niinoris sumuiiuu duceui, atque in iiie, apud regem omniuni mininiuin, vei'sa suut suffragia.
potuit,
')

Thallczij

id.

m.

-) 3)

Bcsi U. o.

titz.

levtr,

170.

A MiiHAfSI

VSZTL

A ZPITVATOROKI BEKIG.

krbe vonattak, csak kevs Lefolyst gyakorolhatott. Annak legalbb sehol sem tallom nyomt, hogy visszajvetelekor ismt s rgtn tvette volna Paksytl a naszdosok parancsnoksgt s azt hrom esztendeig viselte volna. St ez lehetetlen

miutn Zayt 15.57-ben rszint kveti jelentsei, rszint el. 15.58-ban pedig Ugrczon vrat pt s szmadsait rendezi, mialatt mindig Paksy igazgatja Komromban a naszdosok dolgt. ^) 1560. szept. havban mr a kassai fkapitnysgban talljuk Zayt: de a naszdosok fkapitnyi czmt mg most is viseli. A trk bkben, mint kznsgesen, most sem lehetett bzni. Ferdinnd, mintha nagy veszly elrzete gytrte volna lelkt, minden buzgalmt egyesit most s lzas tevkenysget fejte ki, hogy szrazi s vizi hadseregt s az orszg vdbstyit j karba helyezze. Az 15.5,3. vi soproni orszggylsre szemlyesen ment el kt finak, Miksa kirlynak s Kroly fherczegnek ksretben. Ill gymond bogy a rendek
is volt,

birtokgyei foglaljk

most. a

vgs szksg
tekintetbe,

idejn, erejkn fell


s

is

ldozzanak.

hajhad elltsra Magyarorszg sszes jvedelmei sem elegendk. ^) A rendek teljes kszsggel jrultak a kirly hajnak teljestshez s czlirnyosnak lttk, hogy a nevezetesebb s javtst ignyl vrak, tbbi kzt a Dunn Gyr s Komrom, jbl megersttessenek s a szksges rsggel ellttassanak. vrerdtsi instructio Kari Jakab udvari embernek adatott ki, hogy azt

Vegyk

hogy a hadsereg

Sfortival
el.

is kzlje, s ez

utbbi javaslatot terjeszszen felsge

megerstsre javasl, bogy a kt szzad naszdos, sajt Jccqyitdnya s vajdi alatt, tovbbra is megmaradjon Gyrtt. De szksges, hogy a naszdosok melJe kirendelt 200 <iijalo<jnak vagy az eddigi Tht Blint legyen a vezre, vagy pedig Nagy Balzs, a vrbeli gyalogsg parancsnoka. ^) Komromnak hozzvetleges elltsra 400 labanczon s 150 buszron kvl mg 528 naszdos is kvntatott. ^) kszletek orszgszerte mindentt nagy erfesztssel s javban folytak, midn a rendek 1556-ban janur havban
Sfortia

Gyr

A
1)

ThaUczy L.

Zay Ferencz.

Frakni:'Magj. orszggyl. emlkek. lL.ilH. 3) Bcsi titk. levtr. Sfortia levele Ferdinndhoz. 1554. aug. 23. A kt szzadot kitev g3'ori naszdos legnysg fejszmt nem lehet kerekszmbau ppen '200-nak venni. 'J'z-hszszal hol tbbet, hol kevesebbet szmtott egy szzad. Az 1556. vi mrcz. .3-dikrl val katonai kimutats 179 fnyire teszi a kt gyri naszdos szzadot.
-)

*) U. o. Kimutatsa az sszes nak Magyarorszgban, 1556. mrcz. 2.

3Iondatik benne

csszri hatrvidki katonasgCo7norn. Ain


: .
.

vanndl Teutsch knecht 400, Nassadisten 528, geringe Phardt 150 Hivatkozik e kimutatsra Biu-holtz is. (Oklevlktet, 616. 1.)

.-^

MOHCSI VSZTI. A ZSITV A

1< >l{i

iKI

EKErO.

171 l 1

vizi had dol^ orsz^Sylsre jttek ismt egybe Pozsonybau. egszen megelgedve. voltak ffbau eddigel trtntekkel uem a gylsen Na'tyobb megnvuo-tatst kvntak e tekintetben mondjk a rendek folterAvra nzve ielenvolt kirlytl. hztosahban hogij hadi kszleteink heh/esehben, iesztskben,

hajhadra kimyehhon haladhassanak dre, leheti!/ ers mg pedig mindenek eltt a Dunn mehj van szUks<ink, azutn a tbbi folgamonanvohh leqmn az oUensq hajhadnls Tiszn. Mert ezen folykon nevezetesen a Szvn, Drvn

rszeibe behatolni. A kon szokott az ellensg az orszg bels ebbeli meggyohajhadra ohj naqy slyt fektetnek a rendek (s - a jzan sz s tapasztals is igazolja), mondjk zdsket kivnaicluak ltjk,hogij a hajhad fparancsnoksga

miszerint

egyikre bizasnek, lehetleg a kirly felsge fensges fiainallegyen a kirlynak, szemlyestje ki a hajhadnl ppen gy kirlynak szemlyevalamint a szrazt hadaknl felsgnek a
sen jelen kell lennie
:

vgezvn, intzvn, s

kormnyozvn min-

deneket

teljes

klnsen Gyrnek s megteszi, remeim lehet, kirly mindezt gvorsan s kell mdon fogja vni, sot az bo<Ty az orszgod tovbbi vesztesgektl meg
esetben az orszg elvVsztetteketls visszaszerezheti. Ellenkez szemlyes nvitva fog llani, minthogy a kirly iz ellenso- eltt mutatkozni nlkl mindentt zavar s csggeds fog vezetse tvollte alatt szmos mint az elmlt vekben is a kirly

hatalommaU ^) Ismtelve srgettk a vraknak, Komromnak megerstst is. Ha a

erssg

gyszlvn ellentallas s az orszgnak egsz als rsze, a trkk hatalmba kerlt. 2) nlkl, ^ csak kirly vlasza a rendek ezen flterjesztsre nem tudni, hogy a kirlyfirl mit van meg, s gy

tredkesen felelt az orszggylsnek.


Ac ut

De

a dunai naszdos-llomsok meg-

1)

rectius, securius

Danuhio, quae etiam classem, primum quidem in


sit

ac facilius cuucta procedant, navalem hostili classe superior Sav, Brav, Tibisco, pei ptere magis slet,

ad interiora regni nu'ae scilicet aditus liosti facilior liuiussentiunt, tantnmque mature instruendam esse ordines regni (uti et ratio et experienmodi navali classe momenti situm esse affirmant sereut si fteri commode qiieat unus ex tia ipsa iam saepius declaravit) praep-^endus eius Maiestatis nataU ipsi elssa

deinde

ver

in reliquis fluminibus, utpote

Maiestatem videretur, qui, quod sacram regiam nayah clas.e, et explicatum est, terrestri facere oportere superius instructissnna, ipse pei"numero gentium et omnibus rebus necessariis quando et imperio regat et moderetur ; fieiat, cmicta scilicet auth-n-itate recte atque ordine gerenda quidem principis ipsius presentiana ad omnia esse, adeoque sme ea tiu tia

ait

Libenssacrae

personaliter an exercitu

administrandaque magnopere necessariam

Lnem

status et ordines i-egm orszcjgynl. emlekelc, III, opere pretium esse ducunt. (M.

parari%xpedionem

suWe
.55,3.)

repetexe

2) TJ. o. 48.5.

172

>l'iri.\<SI

VKSZT'n. A ZSirvAJiiRoKI BEKIG.

erstst teljest, szaportvn azok szemlyzett, kijavttatvn ptolvn fegyverzetket s hajikat. ^) Ferdinnd gyei mindazonltal na})rl-napra rosszaljbra fordultak. portval kezdett bkealkudozsoknak nem lett meg a kivnt eredmnyek, s Ali, a budai basa, parancsot kapott, hogy egsz erejvel Jnos Zsigmond mell lljon. Magyarorszgban teht ismt megjult a trk hbor, s a veszedelem 1556. vi jnius kzepn Szigetvr fel fordult. budai basa nagy kszlettel szllott a vr al s negyven napig ostromolta azt, mert panaszolja Ali Paksy Jnosnak az szigetiek sok puszttst tettnek az flsgs csszr fldn mert mikor nekm ad az flysgs csszr budai tiszttartsgot, egy hnapja nem volt, hogy az szigetiek tizenngy hajt vertek fl az Duna mellett s harmincz trk asszonyllatnl tbbet vittek be mert az hajkat ont all nem bocstjk lssel, hanem mind flverik. ^) Szigetet Horvt- Stncsics Mrko, hazaisgban s vitzsgben a Szondiak s Dobk trsa vdte, kezdetben csak Danhausen Gyrgy segtsgvel, ki a stjer fldrl kisebb sajkkbl ll ottillval szott al a Mura vizn, magval hozva a kirly ltal kldtt nmet flment hadakat.^) Nemsokra megrkeztek jelentkeny hadaikkal Ndasdy Tams, Zrnyi Mikls, majd Ferdinnd fherczeg is, s megmentettk a fenyegetett vrat s orszgrszt. De klnben nem segtettek az ltalnosan megromlott orszgos helyzeten. Horvtorszgban 1557-ben szerencstlenl folyt a hbor s a trkk nagy foglalsokat tettek. Magyarorszgban 32 megyre olvadt le Ferdinnd terlete a tbbi rszek vagy elprtoltak, vagy trk hatalom alatt lltak. Az 1558. vi frankfurti birodalmi gyls mrcz. 14-n fltette ugyan Ferdinnd fejre a nmet csszri koront, de fejedelmi hatalomkrnek ezen nvekedse sem volt kpes elhrtani a dlrl magyarorszgi rendek elgletlensge enyeget veszlyt. Ferdinnd kormnyval egyre komolyabb alakban nyilatkozott, a srelmek vrl-vre szaporodtak. Az 1558-dik v szn pedig mind Izabella hadvezrei, mind a porta nagyobb erlylyel
s

1) A magy. nemz. mzeum knyvtrban (Ful. Lat. Nr. 842.) rztt kziratban a kvetkez, eddigel ismeretlen, j naszdos vajdk fordulnak el 1556-ban kt custodes Nazadarum Reg. Mjtis in ripa Danubii sub arc Posonieusi collocatorum ; 1558-ban a nyolcz komromi vajda kzt Sryzdick Pter^ Syge.idy Andrs, Pozsgay Jnos, Demesi Horvth Pter s Nagy Mt. Sellyn 1567-ben Nagy Ferencz,ki a csepelszigeti kt Csics kzsget reclamlja. (V. . Bidermann, id. m. 8. 1.) -) Szdeczky Lajos: Szigetvr els osti'omhoz. (Trt. Tr. 1881.

e<ry

vf.

268269.
')

11.)

Bas. Herold: Rermn contra turcas auspiciis Ferdinnd! A. 1556. in interanmensi Pannnia gestarum. {Kovachich : Script. r. Hung. II.)

A MiillArsi VKSZTOI. A X.snA'AI'( )l!i

'KI

IIKKKIO

173

meg a hadi munklatokat, a mi arra sztuz Ferdinndot, hogy vizi rmdi-jt rendbe hozza s harczkpess tegye. Egy egykor jegyzk tansga szerint kszletben
indtottk

ekkor Bcsben a magyarorszgi hadjrat szmra 12 glya s 100 naszd. ') Frankfurtban pedig beleegyeztek a nmet fejedelmek, hogy a Regensburgban mr ez eltt felajnlott adnak mg fizetetleu rsze Bcs, Komrom s Gyr erstsre fordttassk. 1560. mrczius 4-dikre a horvt- s ttorszgi rendek is sszehivattak Zgrbba. Biztosai/ Tahi Ferencz flovszmester s Alamberg Jakab laibachi kapitny mell, ktsgkvl a Szva- s Drva-vonal, szval a horvt vgek hadi lbon tartsnak megbeszlse vgett, Zay Ferenczet, a komromi naszdosok fkapitnyt is kinevez a kirly. Zay megjelent a tartomuygylsen, de nem sokat lendtett ama vghzak elhanyagolt llapotn. Azonban most mg nem kerlt a sor hborra de a hadi eszkzk, az elesg s a klfldi katonasg leevezse szntelen ignybe vette gy az osztrk, mint a magyar dunai hajrajt. 1.56 l-ben jnius 13-dikn khur-trieri s musteri hadnpek rkeznek a Dunn a Eegensburgi Wolfram sdorf vezrlete alatt,
volt
;

Bcsbl Magyarorszgba
aNyitra
s

kldetve, gr. Moutecuculinak seregkzti trsgen. 1562. vi nov.

vel egyesltek

Garam

bke jtt ltre a szultn s Ferdinnd kztt, mely Frankfurtban a nmet birodalmi rendek szne eltt nyolcz vre szabatott. dunai hajhadban szolgl klfldi legnysg, az olasz barchiroli-k, Ferabosti Pter gyri katonai biztos felgyelete alatt dunai hidak ptsvel tltk a bke idejt. Idkzben 1564. jl. 2-n I. Ferdinnd is megsznt lni. Elsszltt fia Miksa, ki egy vvel elbb koronztatott meg magyar kirlyly. hborttatlanul lphetett atyja megresedett trnjra. trnon azonban nem sok rm vrt sem Miksra, sem az 1576-bau kvet fira Rudolfra. Ez a korszak, 1564-tl a XVII. szzad els tizedig, a trk hdoltatsoknak s a magyar nemzet szenvedseinek legpanaszosabb korszaka. Betltik Jnos Zsigmond sikertelen kzdelmei Szulejmn szultnnak, Szokoli Musztafa, Hassn, Pertef, Arszln, Ferhd s Szinn basknak irthbori Schwendi Lzr, Salm Eckhard, Mansfeld Kroly sErneszt fherczeg vdelmi harczai; Karcson Gyrgy s Gubecz Mt prlzadsa a nyolcz-nyolcz vre kttt fegyversznetek egsz sorozata, de melyek alatt a trk bgek rablsai, az orszgot elznl idegen katonasg hatalmaskodsai s zsarolsai folyton folytak a sr egymsutnban
27-n

Verseirhnuss alles Kriegsvolks, so

a,lll)erayt.

bey

<lei'

Eni. Kays.
snll.

May.

in

diesem

ITno-eriscliPn Fi^ldzno-

o-HAV(')]nilicli

ankommen

(Nemz,

iiu'izeiimi kMiyvtr.)

174

A .MIIIIACSI

KS'/Tol. A /.Sri\ A

M;c

Uvl

UEKKIG.

kvetkezett orszggylsek, melyeken szntelen csak a kzoltalmi eszkzkrl, srelmek orvoslatrl, ademelsrl s hadlltsrl tancskoztak, de melyek azrt sem a kedlyek forrongst, sem a kormny visszssgait, sem az idegen befolys zsarnoksgt s a hdoltsg nyomort, sem vgre a szerencstlensgeket, melyeket a balsors ez idben a hazra mrt, meg nem szntettk. kor stt gyszlapjairl, melyeken csak a Zrinyi Miklsok, Dob Istvnok, Plfty Miklsok s mg nhny magyar hadnagynak hsi neve tndkl, kevs olyan hadi esemny domborodik ki, hogy emikk kzt a naszdosok vitz tettei is kln fljegyzsre mltattak volna. Yizi hadaink csak Szigetvr, s Esztergom ostromnl voltak dnt szerepre felhasznlva, a nlkl azonban, hogy rszvetk az tkzetekben jelentkenyebb elnyket tudott volna biztostani hadainknak az ottomn tlervel szemben. Midn Miksa kirly az 1566. vi orszggyls vgzseit megerst, mr jra kezdett vette vala a trk libor, mely (jryula elestt vonta maga utn. Csakhamar a hetvenves Szulejmn is megindult hatodik magyarorszgi hadjratra. Miksa nagy buzgsgot fejtett ki a hadak gyjtsben s flszerelsben. nmet birodalom rks tartomnyai s Magyarorszg szzezret meghalad hadsereget lltottak fel a

Gyr

kzeled veszedelem elhrtsra. A dunai hajhad sszes llomnyt 12 jl flszerelt rgi glya s 2 vergantin haj, tovbb 10 j glya s a komromi 80 naszddal egytt 160 s jbl csolt fegyveres naszd, nemklnben 30 teherhaj s szmos ms
egyb vizi jrm kpezte.^) Bcsbl alszll csszri hadaknak rendes gy lhelye s kiindulsi pontja mindig Komrom. komromi hadkzpontosts csak nvelte teht az ottani naszdtelep fontossgt. De azrt, a mita Zay a fels rszekben kapitnyoskodk s Kassa vrban parancsolt, a komromi magyar naszdosokon folyton folyvst helyettesek, vagy rvid idre alkalmazott kapitnyok vezrkednek. Most, hogy a libor jbl beksznttt, azt tancsolta Verncsics a kirlynak tltse be llandan a naszdkapitnyi llst, melynek fontossga a hbors viszonyok kzt md felett fokozdott. Javaslatba hozta: Forgch Simont, a lippai, temesvri s vradi hst, a dunntli rszek ksbbi fkapitnyt Balassa Jnost, ki 1551-ben Paksy Jnossal egytt a kveti kldetsben tvollev Zay Ferenczet helyettest a szolnoki naszdosoknl s most a megyei flkel nemessgnek s a bnyavrosoknak volt

welcher gestalt die Rm. Kay. May. mit Evtzhertzoo; Fevdinandfm und aiideren Frsttii vnd jrtini Knegfsvolk den 12. Angusti aus Wien wider den 'J'rkiscben Feind angezogen. Niivnberg-, 1560. {Nemz. mz, knyvtr.)
'

Zeitlun</eii

vnd

berichf,

(lel-

fiirstliclicn dnrclileaclitigkeit

A MdiiAcsi

^Ksy/^l>l.

/.sin

i'<>i<>ki

hkki.k!

175

kapitnya vgre magt Zay Fereucz kassai parancsnokot, lia ugyan hajland lenne Kassrl tvozni, cum alias etiam praefuit huic officio, et didicerit modum in cognosceudis technis turcicis, servandisque exploratoribus. ^) Miksa mellzte Verncsics flterjesztst rszint azrt, mert a nmet dunai flotta 3000 harczossal volt benpestve, teht a magyar vizi hadert meghalad tlerejnl fogva fltte llt emennek, st a komromiak, mint kisebb hadosztly, a nmet flottnak al voltak rendelve rszint pedig azrt, mert a megnevezett hrom vitzt nem ulklzhet a kirly azon a helyen, melyet dicsrettel betltttek. Az sszes dunai hader lre teht Rdchenhach Flp, rhdusi lovag llitatott fkapisegtsgre rendeltettek Gersd Petlw Jnos tnyi ranggal komromi fispn a komromi magyar naszdosok parancsnmet rszrl pedig noka, s Zrai Pl (Paulus Jadrensis),
;

Flach Flp alkapitny. 2) 33 hajjval, melyeken a szksges hadi eszZrai az kzket s az ostromkszletet elhelyez, indulkszen llott mr, midn a ftborbl parancs rkezett, hogy az egyeslt s ez utbbiak legnagyobb szmmagyar s nmet naszdosok induljanak az Esztergom ban olaszok s dalmtok voltak alatt horgonyz trk hajhad ellen s igyekezzenek azt sztverni. trk hajhad nhnyszor alkalmat nyjtott srt ingerkedsekkel tmadsra birni a mieinket de azok megelgedtek avval, hogy helykbl kimozdultak s a Dunn felszllingz trk sajkk kaczrkodsval szembe csatarendben felllottak. Flach Flp, mbr hajhadunk btran versenyezhetett a trkkel, nem volt rbrhat, hogy megtkzzk.^) Szulejmn jnius 16-n rkezett Nndorfehrvrra s hadait Szabcsnl ltal vitetvn a Dunn, innen Eger al akart

indulni,
^)

midn

hirt vette,

hogy egykori tekfogjt Mohamedet

Verncsics sszes munki. (Magy. trt. emlk. XX. 201. 1.) 2) Histria der gantz kleglichen und erbermlichen Einnehmung der trefflichen Haupt-Festung Sigeth in Ungarn. {M. nemz. mz. knyvKayser Maximilin hat tr.) Egy msik egykor krnikban olvassuk nnter dessen ein Armada auft' die Donau von zwalf Oaleen vnd 30 Lastschiffen, samt viel anderen grossen Schiffen zursten lassen, vnd dermassen
:

bewahret, dass sie von den Pfeilen und Flitsclien sicher. Auf denen waren viel Stck gi-osses Gesclitzes mit Kugeln, Pulver und dreytausend streitbaren Kriegsmannern, mehrentheil Italianern geordnet. Diese Armada wurde durch den Ritter Philipp Reichenbach genandt, einen deutschen Eohdyser Ordens, geregiert. ^) Classis nullo facto opere pretio Comaronii haesit in anclioris. Subierant quidem adverso Danubio hostium trierarchi, navalesque socii, et nostri ex adverso explieatis ordinibus prodierunt, sic ut ambae classes concursurae viderentur sed detrectante pugnam Flacco, quamquam viribns haud impare, diseessum ntriiupn' absqiu' cerfamiiu' est.-< (/.s'/t)/H/'// XXIII, ;U0 :^11. 11.)
;

176'

A M<i||A('8I

NKSZTOI, A ZSI IVVIi

>iinK

IIKKIWC.

a,

E
s

rsg hadnagyai Siklsnl megtmadtk s megltk. megmst tervt a szultn. Zrinyi Mikls megfeuytst Szigetvr kiostromlst elbbre tette most az egri hadjratszigeti

hirre

Hajkkal, hdkszletekkel, szerszmokkal s alkalmas mesterekkel annyira el volt ltva a trk tbor, hogy Eszknl 16 nap alatt egy 4800 lpsnyi hosszsg hidat varzsolhatott el a tborszerek elmozdtsra. Aug. 5-dikn Szigetvr al rkezett Szulejmn. vr rsge 2500 magyar s horvt vitzbl llott. Vezrk, Zrinyi Mikls, megeskdtt nekik s neki, hogy a vrat fel nem adjk halliglan. Mg a derk hsk az elzrt vrfalak kzt a legvgsre hatrozzk magokat s a kirlyi oltalomba bizton remlnek, az alatt Gyrnl, hol czltalanl vesztegle a fsereg, tbori tancskozmny tartatik, melyben hatrozatba megy, hogy a kirly s serege tovbbra is Gyrnl maradjon s ott vrja be a kzbe jvend esemnyeket. Zrinyi teht segly nlkl hagyatott, s ismeretes, hogy szept. 8-n a dics hssel egytt Sziget is elesett. INIiksa nagyszabs hadi kszleteinek s a dunai flotta flszerelsnek is csak az volt czlja, hogy a trk hadaknak Gyr s Komrom al rkezst s illetve Bcs s Ausztria veszlyeztetst meggtolja. nmet hajhad Pozsony alatt s a Rba torkolatnl horgonyzott. magyar hajsokkal Peth Jnos rndult ki nhnyszor Esztergom fel, Gyrr s Tata irnyba a trk tbort hborgatni. Mg augusztus vgvel is azon tndk a magyar sereg a csszr Esztergom vagy Fehrvr ellen fordl-e ? Senki sem gyant, hogy a sebes elhalads helyett, melynek TahyFerencz tancsa s Salm terve szerint Esztergomnak a Duna-vlgy kulcsnak flmentse lett volna kzvetlen czlja, szgyenteljes ttlensgre lesz krhoztatva a hajsokon kvl 92,104 emberbl ll tekintlyes hadsereg. nmet stratginak vagy a tlvatos vezreknek ezen bnt slyosbtja ama krlmny, hogy szept. els napjaiban mr orszg-vilg eltt tudva volt a padisnak azon foganl.

A
:

mely szerint nem megy el Sziget all, mg ha Esztergomot s Budt koczkztatn is. Mindazltal Miksa a komromi hajhadat, mely a lovassg ltal tmogatva egyedsszertt kijelentse,

bevehette volna Esztergomot, megfoghatatlan intzkevisszahivat llomshelyre. ^) Eljrst azzal ment, hogy az Al-Dunrl vett tudstsok szeiint a trk Sziget hrek bevtele utn egyenesen fel akart felvonulni. dl
is

dssel

Gyr

azonban

nem

valsultak.

^)

V. . Marrzali : Eegestk a klfldi levltrakbl. (Trt.. Tr. 1S78. vf. III. f.) ") Neioe Zeituiu] von eroherniio- viid \erlnst dev tiedpr Vesturigen Giiila vnd Ziget. (M. nemz. mz. knij'vtr.)

M'illACSI

\'KSZT(l|, A

/,srl\ A'l'iiKdKI

IMUvKIC.

177

Szigetul elhalt tzulejmu utdval, Szelimmel, fegyversznetet tartott feu Miksa. Az orszg legnagyobb rsze a

bke ldsait lvezbet. Jnos Zsigmond erdlyi fejedelemmel 1570. tavaszn egyezsg jtt ltre, melyet utda, Bthory Istvn is megerstett. hatrszli bask nem szntettk meg ugyan teljesen kalandozsaikat a kirly terletn, s tbbszr vres csatrozsokra is kerlt a dolog de nagyobb hadjratra nem gondoltak most a portn. Miksa s a magyarok csak 1571-ben, a trk hajhad fltt kivvott lepauti diadal utn, vettk el ismt a trk ellen indtand nagy hadjratnak tervt, de melyet egyltalban nem rvnyesthettek. Az let s vagyon bizonytalansga, az ellensg betrseitl val lland rettegs, meglazt az llamrend ktelkeit s annyira elmrgest a trsadalmi viszonyokat, hogy senki som rezhet magt biztosnak a maga jszgban s hzban. Prdltak s dltak nem csak a trk bgek s a nmet katonk, de magok a magyar hatalmasok is erszakoskodnak egyms kzt vagy alattvalikkal, s ezek ismt uraikkal. Komrom vidkn a vizn s szrazon uralkod, a csszrnak s nmet tbornokainak kegyeit legbsgesebben lvez naszdos vajdk hatalmaskodtak legjobban. Az elbizakodott szellemrl, mely a kirly ezen elknyeztetett kegyenczeit klnfle srelmes dolgok elkvetsre hevt, a Verncsics egri pspk s Nmeth Dnes naszdos vajda kzt elfordult panaszos gy tesz figyelemre mlt tansgot. 1569. vi jn. 19-n ezt rja Verncsics Antal Miksa cskzel mlt napokban egy Nmeth Dnes nevezet szrnak: naszdos vajda, Sellye vrosomnak vendge s lakosa, bepanaszolt engem felsgednl, hogy a hzt erszakkal elvettem.

F()lmutatta elttem felsgednek ktrendbeli parancsolatt, melyekkel felsged ersen meghagyta, hogy az e fle hatalmaskodsoktl tartzkodjam s a vajda hzt vissza adjam. Azonban nem gy ll a dolog, a mint azt felsgednek Nmeth Dnes eladta. n azt kvnom, hogy ezen gy a peres tra tereitessk s annak mdja szerint megvizsgltassk. Nem illend ugyanis, hogy olyan eml)cr. mint Nmeth Dnes, a sajt fldesurt el s holott csak vendg s jvevny, nemesi s kvetne ismerje, kezskpen rk jogokat bitoroljon s kveteljen magnak. A dolog nagyon megrdemli, hogy felsged tlem is hallja, miben ll e bajos gyem, melybe ezen emberrel s mg ms hrom vajdval, mint vendgeimmel s zsellreimmel, keveredtem. Ugyanis az emltett vajdk Sellyrl hzasodtak s felesgeikkel ugyanott fldbirtokot s ms egyb javakat is kaptak. Ennek kvetkeztben most mr nem tekintik magokat zsellreknek s vendgipnck, hanem vrosi polgroknak. Ragasz-

DTt.

szentkl4rav

j.

a dunai jia.ihadak trtknete.

12

; ;

178'

MioiAsr

\i'.sziiii.

.V

zsnxA

TdKiiKi r.KK kk:.

koduak az iinszdos szabadalmaikhoz, s mivel a kirlyi terhek viselstl fel vannak mentve, engem sem akarnak elismerni, a ki pedig fldesurok vagyok. Szmtalan orcztlansgaikon kvl, melyeket nem tallanak ellenem elkvetni, mg perelni s veszekedni is merszelnek velem, mintha rszestrsaim lennnek jszgaimban. Ez ellenkezik a magyar nemzeti trvnyekkel s mdfelett srti az anyaszentegyhz jogait is, melyek oltalmazsra s megtartsra minket egyhziakat slyos esk ktelez. Felsgednek legutbbi trk hadjrata alkalmval az
emltett sellyei vajdkra
is

kt teljesen flszerelt s hajs-

npekkel flruhzott naszd bzatott. Elrkezettnek lttk teht az alkalmat, hogy gonosz szndkukat rajtam kitltsk s megbosszuljanak. E czlbl flevedztek a Vg folyn Sellyre, s sszes naszdosaikkal rtrvn a vrosra, miutn abban szmtalan erszakoskodsokat elkvettek, vgre az n hzamba is behatoltak, abban klnfle kihgsokra, ellenem s tisztjeim ellen szrt szrny kromkodsokra, st mg vrontsra is vetemedtek, hznpem kzl nmelyeket megsebestettek, msokat kegyetlenl elvertek. Beelgedvn aztn e gonoszsgokkal s azzal fenyegetzvn, hogy visszajvetkor mg nagyobb dolgokat fognak mi vlni, eltvoztak. tlje meg teht kegyesen felsged lehet-e s kell-e ilyen vendgupet avagy zsellreket birtokaimon trnm ? s ha felsged katonitl kell neknk magyaroknak ilyen s hasonl igazsgtalansgokat elviselnnk nem ltom be, ki fog bennnket akkor az elnyomats ellen oltalmazni s megvdeni? n mgis csak kiss klnb szolgja s azrt krem vagyok kirlyi felsgednek, mint eme vajdk, is felsgedet, szabadtson meg engem az e fle vendgnptl, quum homines snt supra modum arrogantes et temerarii idque vei hoc solo titulo, quod vaywodae snt Majestatis vestrae
:

classiarii.

^)

A kirly
klfldi

ppen gy

nem

fkez a naszdosok rakouczt-

lansgait, a mint

nem

fkez vala a zsarolsokat, melyekkel

zsoldosai vreinket orszgszerte nyomorgattk. Az 1576. vi janur s februrban tartott pozsonyi orszggylsen nmikp mg mentegetni is akar a kir. kamara a katonasg kihgsait, emlkeztetvn a kirlyt jelentse ki a felhborodott rendeknek, hogy minden igyekezete daczra sem kpes a zsoldot mindig rendesen kiszolgltatni, a minek ismt az a kvetkezmnye, hogy a katonk a jobbgyoktl fizets nlkl veszik el az lelmi czikkeket s hogy a lakossgon erklcstelen hatalmaskodsokat kWetnek el. Ily zsarohisokat legczlszerl)ben
:

')

Szalay Lszl

s Weitzel (liisxlv

Verncsics A.

isszes

mmiki.

(Mag-y. trt. emlkek.

XX.)

A Ml iiicsi

N'Ksz'i'n],

zs

'i'\-

i'i

)i;( iic

iii';Ki';i(;

179

gy lehetue megszutetui, ha a vrmegyk magokra vllalnk a katonasg fizetst viszont a kirly ennek fejben tengedn
;

nekik az

acl<)t

flmenten

ket az lland lovassg tartstl.^)


Hor-

Ugyanekkor

jttek ltre nmely katonai reformok

vtorszgban s Szlavniban, melyek folyami hader-rendszernkkel sszekttetsben llnak. Minthogy a trk foglalsok igen nagymrvek voltak s Horvtorszgot s Szlavnit majdnem teljesen elnyelvn, a hdoltsgi terletet gyszlvn szrevtlenl egszen Nmetorszg hatrig elnyjtottk Miksa csszr, nehogy ebbl nagyobb veszly hromoljk a birodalomra, felhvta a nmet birodalmi rendeket, hogy a trkk ellen egy hatrgrfsgot lltsanak fel s alaptsanak egy j lovagrendet, melynek ktelessgv ttetnk kisebb csatrozsokban ugyan, de folytonosan harczolni a trkkkel. javaslat kedvezen fogadtatott s a horvt-szlavn hatroknak, az gynevezett rks generaltnsnak vdelme a magyar Icirlyra, mint az osztrk uralkodhz tagjra ruhztatott t.^) Kkkp Ivcletkezett Horvt- s Szlavonorszgokban az alkotmnyellenes els generaltus, mely Miksa truutda, Rudolf kirly alatt csupa katonasg lakta kln territorilis egyedd tmrlt s /'Jvel a Szrn s Dirii egij kiilti, rvid tartant vzi hader llovinyt is ltestett a, Szva- s Kulpa-vonal 7neg:

ersits)'/'. ^)

Klnben Rudolf ltaln nem szndkozott sokat foglalkozni a magyarorszgi gyekkel. Nhny hnappal trnralpte utn meghosszabbtotta a trk portval a bkt s testvreit, Emsztet s Krolyt, Magyar- s Horvtorszgijn a hadi iigyekre nzve helynkeiv rendelte, mely intzkedse az orszgkzelgletlensget keltett. dunai hajhad bcsi osztlyt legelbb is szertartsi czlra hasznlta fel. Az 1578. vi pozsonyi orszggylsre
])aii

nagykessg fejedelmi hajn s a bcsi hadi hajraj ksretben rkezik Pozsonyba, Fejrkvy Istvn veszprmi pspkkel s Czobor Imrvel. Az sszes rendeli a Duna partjn fogadjk s szemtani a nagyszer hajpompnak s a vizi had katonai tisztelgsnek. Csakhogy e sok fnynek s kls mznak rothadt volt a magva. Az 1578. vi orszggyls els feliratban az foglaltatik, hogy a komromi vr rsge s az ott elhelyezett magyar naszdosok tven hnap ta nem kaptk zsoldjaikat s azt kifizetni krik. A komromi vajdk s naszdosok
')

Frakni

-)

Tnlvdnfy, id.
:!47.

Uinnis Krain, mark, 464. 1.


=)

Magy. orszggylsi emlkek. VI. 135 136. 11. m. 550. 1. Valvasor : Bescla'eibnng iles Hei'zog(l.sai- : Beschreiliung des Herzogtlmms Steyer1.

Eiigelj id.

m.

s k. 372.

1.

12*

180

M<ill< S

KSZInl,

ZSri\A

ii|;<'K

l'.KK '.h;

megrtk nyomorukat umely vrmegykoek is s elpauaszolhogy raeziteleusget, hsget s miuclemiem szksget knytelenek szenvedni. Egyszersmind tiltakoznak a kirly azon szndka ellen, hogy ket el akarja helyeikrl mozdtani s msfel kldeni. Ok nem tvoznak Komrombl egy tapodtat sem, mg zsoldjaikat meg nem kapjk. Krik teht a rendek a
tk,

kirlyt

legyen r gondja, hogy naszdosai

kifizettessenek

jvben pontosabban kapjk illetkeiket, nehogy e miatt Komrom, a mindenek fltt legnagyobb fontossg hadlloms,
veszlyeztessk.

A kirly grte ugyan, hogy gondoskodni fog hadak fizetsnek pontosabb kiszolgltatsrl, de azrt minden csak a rginl maradt. ^) A magyar kamarhoz, a rendek felszltst megelzleg, srget levelet intzett a naszdosok htralkainak kifizetse rdekben de a magyar kamara, melyre a bcsi kamara s az udvari kormny rszrl tlsgos
a
;

honvdelmi terhek hrttattak, nem volt kpes ^) magyarorszgi katonasg kzt, a naszdos np kzt is, naprl-napra albb hanyatlott a fegyelem, s a katonk tetszsk szerint szoktk llomshelyeiket megtartani, vltoztatni, vagy vgkp tvozni a hadi szolglatbl. Ezen nem sokat javtott a kirly rendelete, mely szerint a nmetorszgi hadaknl gyakorlatban llott katonai rendszablyokat az sszes magyarorszgi hadaknl is letbelphadi kormny gyngesge s a rombol idviszonyok tette. nlkalmatlann tettk Rudolf uralkodst hatlyosabb reformok l)ehozatalra. Az 1582 1593. orszggyilseken a vghelyek megvizsglsa is elrendeltetett, s e vgbl orszgos bizottsgok bizottkldettek ki az orszgnak mind a ngy kerletbe. sgok el is jrtak kldetseikben s fldertettk a hinyok, de azrt visszalsek s trvnytelensgek hossz sort
s igazsgtalan

eleget tenni a kirly kivnatnak.

Frakni : Mag}', orszggyl. eml. VI. 259. 1. 1578. vi jan. 4-n Bcsben kelt levelben a kvetkezSket rja Rudolf a pozsonjd kamarnak Minim oiius esse arbitramni" nobis ostendere, quantae liostium directioni agev Comavomiensis et partes vicinae plat Danubio, subiectae sint, quod superior annorum clades satis suiierqne docent. Quin et proximis diebus certo intelleximus, Turoos Sti-igonienses, temporis opportuuitate fretos, in partes illas irruptionern omnino decreuisse. Vt igr. pericnlum inde impendens declinetur, milites Nassadistas, atqiie Germanos, quoad excubias peragendas et glaciem rumpendam paratiores sint, subsidio aliquo pecuniario recreandos duximus. Ad quam quideni rem in Aula nra in liac 'estinacione nullm ronem habemus. Quamobrem vobis etiani atque etiam iTiandantes praecipimus, ut considerata periculi magniludine, praefatos
')

-)

milites duornm millium florenorum summa, ex quibuscunque prouentibus subleuetis atque s eandem in proniptu non babueritis, mille florenos mutuo aliunde accipiatis, et qnamprimum eo mittatis, de relijuis autem
;

spem aliquani certam

illis in\'ciatis. {Maijij. or.tz. levlv. lien. resol.)

IICSI VKSZTI. A

ZSITVATOROKI HKKKi.

iJ-

miudcMi

liadi megmaradt a rgi szomor llapotl)au. A csaszan intztk az orszg gyeit. Az idctincs s az udvari kamara erszakoskodsai nem szntek o-eu hadak s parancsnokok

daczra, ismemellett a trkk, a fenll bkekts vrakat vvtak meg tzze telve betrtek a kirly terletre, rabluczra fttzve liurczolvassal puszttottak s a lakosok ezreit magyarok s a csszriak ismet, hogy a magokkal. ') tk el ellen folytattak a klcsnt visszaadjk, a trk szomszdok magyar nlkli bosszll csatrozsokat. tbl)nyire terv parancsnok, a kzt klnsen Plffy Mikls komromi vezrek aprbb dunai viadalban, flhold rme. tntet ki magt szmos naszdosok segtsgvel bmulni val
meo-

melyeknl a komromi olykor megverettebravrokat vitt vghez, noha tlsgos hevrt csatrozsok nem voltak aprbb tssel is kellett lakolnia. Ezen s;znyi, kaczoiazonban termketlenek: eredmnyk a nevezetes gyzelmek, Rimaszombat, Dvny, Flek Kekko, laki s pkozdi Drgely, Palnk s inas Buik, Haincsk. Hollk, Szcsny, nveltk a nemzet hosi vrak megvtele. Ezen eredmnyek lpett Matyas nbizalmt, a magyar hadi gyek igazgatsba nagy torok haboru ioherczeget pedig 1594-ben a tizent vi

megnvitsra sarkaltk. beglerbeg mar 'A kezdet balul ttt ki. Hasszn ioreai vdvonal kt fontos szvai a mlt vi augusztusban elfoglalta a bn s Eggenberg hjidait erssgt: Petrinyt s Sziszeket. egszen felkonczoltak^fezept. az ostroml trkk majdnem a Dravan, nao-yvezir 160.000 emberrel tkelt Eszknl 27-n a megvette, Nndorfehrvarott Palott s miutn Veszprmet s hadjrat terveit eloszllsra ment, hogy az 1594. vi

tli

Segesd, Babocsa s Csurg elvtelvel. Mtys folierczeg vvshoz fogott Teuffenbach, s egyidejleg ele rkezett. mjus 4-n 50,000 fnyi sereggel Esztergom Antal nmet dunai fkapitny vizi hader ln Rid^scl Flp

A h3ort mr mrcziusbau megkezdtk a mieink Ngrd, prilisban Hatvau

veznyelt. tett o-lybl

pnmet hajhad llott 13 mg Ferdinnd ltal 50 naszdbl (JNas850 muskatlyos gyaloggal,- s neh,ny ember harczolt catis'senschiff), melyek mindenikn 30 s ert teht mintegy 2350 fegyveres kepeze. -) A nmet hajhadi

A komromi

reszt magyar naszdosok csak 25 naszddal vettek jrmveik s legenysegok az esztergomi hadjratban; tbbi

ekkor a Rba foly torkolatnl,


')

Gyr

alatt szolgltak.

A nyr

Frakni

Magy. orszggyl. eml. VI.

259.

1.

2)

Griindliche vnd rrarhafftlge zeitimg,

was

sicli

vor der Festung

Cxi-au

hat zugetrageu.

182

A MOIIACSr VKSZTni, A ZSITVATOKOKI BEKIG

kezdetn rkezett

le

a Diiuii Rtteuuii a

salzljiirgi liajliaiUlal,

mely 4000 embert hozott Mtys fberczeg segtsgre. Maga Eidesel fkapitny ekkor mg uem rkezett volt meg a tborba. Helyette egyideig Prinzenst'^in Jnos Sndor parancsnokoskodott a vizi had fltt. A tbor Esztergom kri a magaslatokon terlt el, kiss tvolabbra a Duna partjtl, hol a hajnpek
s a naszdos vitzek foglaltak helyet.
^)

vr keleti oldaln Plfty suczokat hnyatott. Azokban magyar s szerb tzrsget helyezett el, melynek feladata volt hrom, trk segdcsapatokkal s lelmi szerekkel terhelt ellensges glyt a vrtl tvol tartani. Hajhadunkat eleintn nem lehetett egsz Esztergom al lebocstani mert a vrbl s az tellenes Prknybl mindannyiszor visszavetettk azt a trkk gyi, valahnyszor csak a vrat megkzelteni akarta. Plffy snczbl pedig lehetetlen volt a trk glykat vgkp elzrni trk hajsok ugyanis az ostrom tizedik napjn a vrtl. azzal a fortlylyal fogtak ki a snczrsgen, hogy tvetettk glyikat a Duna jobbpartjrl Prkny al a balpartra, s onnan tmogatva a vrbeli s prknyi tzrsg ltal, jnek idejn a Yizivros al csaptak t, melynek kapuja eltt sikerlt szlltmnyukat kirakniok s vikhez ismt szerencssen visszameueklnik. -) trk hajk parancsnoka Annivn belgrdi basa volt. Fortlyt csak msnap reggel vettk szre a mieink, midn a vrfalakrl ugyanazon zszlkat lttk lengedezni, melyek elbb a trk hajk rboczain valnak kitzve. E siker annyira felbtort a vr rsgt, hogy kirohantak a vrbl s a Plfy sncza ellen tmadvn, az ott fellltott legnysgben nem csekly krt tettek. Midn Ridesel a nyr folytban a kt hajraj parancsnoksgt tvette, a Duna mr annyira leapadt, hogy ekkor a sekly viz miatt voltak a nehzkes nmet glyk ttlensgre krhoztatva. budai bg hasznlta a kedvez alkalmat s knny naszdokon gyakrabban kldtt jancsrokat s holmi szerelvnyeket a kitart vrrsgnek. ^) trkk mr t tkzetben nyertek flnyt a csszriakon s a mieinket annyira fitymltk, hogy glyik s naszdosaik utvgre mr egszen szabadon jrtak-keltek a Dunn. Majd a sebeslteket s betegeket szlltk Budra, majd hadi eszkzket, lisztet s egyb lelmi szereket vittek fel Budrl Esztergomba s Prknyba.
;

tekintlyes s hatalmas csszri vizi er,

volt kisebb a trk

semmi

mely semmivel sem dunai hajhadnl, ezen ostrom alkalmval hasznra sem volt az ostroml tl)ornak. haj-

Istvnfi,
=) 3)

XXVIII,

405.
1.

1.

Katona, VII, 26. 761

763.

11.

Katona, VII, 26. 765. Rocca : Ung. Gesch.

A MOHCSI VKSZTI. A ZPITV AT( >i;> 'KI

lKI.Ki.

183

s az gygulyktl val csak egyetlen viadalban sem gyzedelmeskedk, de mg az ellensg gnyold kicsinylst s vakmer paczkzst sem volt kpes megtorolni. ^) Kt liuapi vesztegls ntn jn. 29-n vgre, sajnlkozva s shajtozva, elvonult a fherczeg Esztergom all a Dnua msik partjra, mert hre jtt Szinn nagyvezr kzeledsnek. Szinn jl. 21-n rkezett Tata al, melyet a Komromig visszahzdott magyar-nmet hadak szemelttra kt napi vvs ntn elfoglalt. Tata hnkst jl. 30-n Szentmrton kvette. Onnan Gyr al szllott a tatr segdcsapatokkal egyestilt 200,000 fnyi trk sereg. Szinn elhatroz, hogy minden ron elveszi Gyrt a nmettl. Hajit s hdkszlett elindt Budrl Esztergom al. Esztergomban mg 40 darab hossz hajt visz magval s maghoz csatolja az ottani kisebb jrmveket, csnakokat, dereglyket, s egyb vvgpeket is nagy mennyisgben. Lovas fedezetet rendel mellj k, s krk s lovak seglyvel vontatja fel Gyr al. Komromnl a Csepelszigetn tbb napi pihent tart a vizi tehervonat, snczokat hnyat fel Komrommal szembe s megrakja azokat gykkal s elegend rsggel. Azutn ismt tnak indul a trk hajraj. Braun Erasmus komromi vrparancsnok legott ersen kezdi lvetni a tlnans trk snczot, s naszdosait ngy jl flszerelt sajkban a lvseket viszonz rsgre kldi. Ezek partra ugrlnak hajikbl s elsznt kzdelemmel behatolnak a snczokba, a trk rsget kardlre hnyjk, az gykat beszegezik vagy Gyr magokkal viszik, s a szekerek kerekeit sszeaprtjk. fel halad hajrajjal is baj esik az ton. Stt kd ereszkedett a Dunra, a mi vizes helyeken gyakran szokott megtrtnni. kd teljesen elzrta a szemhatrt a hajsok ell. De a vontatk lrms hajszja, hangos beszlgetsk s kiltozsaik messzire elhallatszottak a Duna kigydz partjain. Nhny mrtfldnyire Gyr alatt szreveszik a mieink a trkk szndkt s rajtok tnek; de csak csekly szmmal levn, a trkktl kemnyen megcsapdostatuak. Mikor a csata leghevesebben foly, ott terem Zrinyi Gyrgy a magyar huszrokkal s ks estig veri a trkket, kik kzl 2000 a harcztren marad, a tbbiek hajikon tallnak menedket. Auguszt. 25-n vgre Gyr al rkezek a trk hajraj. Szinn egy nvtelen olasz r szerint a 40 hossz esztergomi hajt kett hasttat s 80-at ragtnztetett bellk, hogy ugyanazon idben hrom hidon kelhessen t a szigetre. Szinn tstnt ptolta a hajlegnysgben szenvedett vesztesget, s megerstvn hadllsait, hrom

paraucsiiulvok renybescge, gyvasga

flelme okoz, hogy

nem

')

Katona,

id. in. s k.

771

772.

11.

184'
Ilid

A Jl'iH.USI VKSZTL A ZSlTVATOKiiKI UKIf;.

Diiuu egyet bivaly] )rb("l, egyet ii egyet sajkkbl. hidak rvid id alatt elkszlvn, az ostroml trk csapatok szept. 8-, kds reggelen, minden ellentlls nlkl tkeltek a Dunn. Gyr hatalmasan meg volt erstve s minden hadi kszlettel flszerelve. Mtys fhcrczeg tbora Rvfalubl hid ltal szakadatlan rintlcezsben llott a vrossal. mint Szinn a Dunn tkelt, mindjrt Mtys hdjnak tartott s sztrombolta. Az azt vdelmez keresztny sereg rendetlen futsnak eredt. Az imnt mg oly lenyes csszri tbor 5000 szekeret vesztett e futamodsban Magyar-Ovr fel, a lovassgnak egy rsze pedig, midn vadul az aljdai hidra tolla, a Rbczba veszett. Dunra nyl vrkapun 3000 magyar s nmet rohant ki, hogy hajkra szllva, az ellensget oldalt fogjk. De ezek is szerencstlenl jrtak. csszri hajk llomshelye a Duna komromi s gyri gai ltal kpezett szigetnl volt. Onnan a Vzivroshoz kzelebb rendeltettek a megllaptott hatridre. De a kirohan rsereg nem tallta a hajkat, mint elre meg volt beszlve, a kirendelt helyen. Csak ksbb rkeztek azok oda, midn a sereg mr meg volt zavarodva s futva rohant az elksett glyk s
ptst rendelte; el
s
:

dereglykbl

fel. naszdosok meneklsnek s a kzeled ellensg ldzsnek tulajdontvn a vrrsg ezen szaladst, nagyon megijedtek s szintn futni kezdtek vissza a hajkra, (jraisklopper

naszdok

Jnos csszri hadnagy, hasztalan igyekvk a futaml tmeget


meglltani
;

t is

elragadta az

r, s

midn

egy glya fedlze;

Tanhauser Honorius szcsnyi vrparancsnok srintn a hajkon volt de neki sem sikerlt a futamlkat meglltania, st megsebestve kellett a hanyathomlok egymsra tolul dulakodk ell flrevonulnia. A rmsges zrzavarban oda rkeznek a trk hajk, s az ostroml szrazi csapatokkal dhsen megtmadjk a csszri vizi rmdit s legnysgt agyonverik vagy lnczra fzik. Glyk, naszdok, dereglyk, sszesen mintegy 300 darab dunai jrm 40 gyval, temrdek lporral s golykszlettel trk kzre kerlt. Ridesel Flp, a csszri hajraj tehetetlen fkapitnya, a hajk nmely roncsaival nagyuehezen Mosonyba, onnan pedig Pozsonyba vette magt. ^) Erre aztn Szinn annl erlyesebben ostromzrol az elesggel s hadi szerekkel dsan flksztett s mg ers karban volt vrat. Mtys fherczeg
tre sietne meneklni, a
s elmerl.
Classis etiam nostra turpi fuga sibi consiilit. Trireiaes <iuoque quae ad iusulain, quam Danubius in duos diffusus alveos el'ficit, quorum uno Comaroniuni. altero Jauriniini navigatur, in statione erant, eadem treijidatione multis naviuni. quae remigiis et epibatis forte care')

Dunba tasztjk

et classis,

baut, hosti relictis, ab Kideselio diice saluti suae consulente, Danubii vipam ad Mosonium oppidum subierunt. (Istvuji : XXVIII. 410. 1.)
^

A MOHCSI

Vl';s//liil,

ZSITVA liiUnKl lKKKIC.

185

vron

moiitsre fort.

s most niiudcu goudjt Komrom mcgKidesel ueliuy glyja s sajki, melyeket Priiitzeusteiii hamarjban olasz uarancskalmrokkal s a hborhoz vajmi keveset rt mariurikkal rakott meg, azt a feladatot kiptk a fherczegtl, hogy Pozsonybl mentl^gyorsab-

ttt tbort,

s hadi szerszmokat szlltsanak le Komrom megerstsre, s maga Ridesel is Komrom al vonuljon hajival E feladatot Ridesel nem teljest. Azzal ment magt szept. 17-u egy a fherczeghez Pozsonybl intzett levelben, hogy rszint a kzbejtt szlvihar, mely miatt haji sokat szenvedtek, rszint azon sajnos krlmny, hogy haji nincsenek elltva elegend fegyelmezett s harczkpes emberekkel, az ellensg hajhada "pedig Clyr krl csatangol s a Dunt elzrva tartja lehetetlenn tevk neki a fherczeg hajnak eleget tennie.^) Szeptember 29-dikn vgre Hardeck Ferdinnd, gyvasgbl-e vagy szmtsbl, feladta a vrat az ellensgnek szabad elkltzs flttele alatt, mirt is utbb Bcsben perbe

ban csapatokat

fogatott s kivgeztetett.

^)

szerencsnek remny fltti gyors kedvezse Komrom mint megvvsra btort Szinnt s gyzelemittas seregt. oktber elejn Komrom al rkezek, a Duna jobbpartjrl

azonnal lvetni kezd a nevezetes erssget. De ostromgyi a foly szlessge miatt nem sokat rtottak Komromnak, melyet az ostrom kezdetn Braun, az halla utn Strcsics Farkas vdelmezett. Nhny napi sikertelen vvs utn teht elvezettet Szinn a hajkat s dereglyket, s a vr fltti szigeten, mely kt gra osztja a folyamot, hidat rendelt pteni. Mig a hid plt, Mtys Bruckbl, a hova idkzben sereggyjts czljbl tvozott, Pozsonyba rkezek az Ausztribl, Csehorszgbl s az szakkeleti megykbl maghoz vont regbtett hadseregvel. Pozsonybl hajkon szll al a gyalog hadak egy rszvel, mg mieltt az ellensg a hidat elkszthette s" azon a tls partra tkelhetett volna. Komrom s jvr kzt, szemben az ellensggel, gyszlvn annak szemelttra, nagymrv forrongs keletkezek a csszri hadsereg-

ben, mely knnyen vezethetett volna szomor vlsgra is, ha Szinn idejekorn szreveszi. Mtys zsoldosai ugyanis uyilt
levti: Hunganca. Pnnzenstein liat ie Galeere melimit Pomeraiizen-Kramern bestellt, dabey er sich selber uicht

Bcsi iic.
verentlieils

Avenig gefevclit.

Greguss A. s Hunfalvi/ J. =) Katona, id. m. s k. 801814. 11. Szalay L. : Magyarovsz. trt. IV. 419420. 11. Csald knyve, ISbl. Engel, id. m. s k. 387. 1. Horvth M. : Magyarorsz. trt. IV. 420. 1. Griindliche Beschreibuny auss dem Frstl. Durchl. Feldlager bey Bischt-

dorf.

1594.

18(5

A MOHCSI VSZTL A ZSITVATOROKI BEKKIG.

csatra voltak felfogadva, nem pedig azrt, hogy vrakat vdjenek vagy az ostromzrral jr klnfle sanyarsgokat s nlklzseket viseljk. Azt liivn teht, hogy meg vannak csalva,

nagy zenebonval tvozni akartak a tborbl. Vgre sikerlt mgis Plffynak lecsendesteni s visszatartani a zgold csapatokat, miutn vezreiket fnyes gretekkel s pnzzel megvesztegette. Ez alatt Szinn idt nyert a hid elksztsre. Mikor Mtys Komromba rkezek, Szinn mr a tls parton llott seregvel, kzelebb a vrhoz, melynek megviselt falait 18 gybl lvet, mg zrgonyai, lvszrkai s akni, melyek

segtsgvel a vrat flvettetni szndkozk, elkszltek.

Midn

Strcsics az ellensg e

vakmer trekvst

a veszedelmet, mely

abbl a vrrsget rhetn, megtudta: hadi tancsba gyjt hadnagyai kart s a komromi naszdosok parancsnokait, Contrarins Marion s Zapafa Ferencz kapitnyokat, s kzmegegyezssel kirohansra sznta el magt. Lelkes beszdet intzett klnsen a naszdosokhoz, buzdtva ket, hogy a kitrsnl btran segtsk t az ellensg tmadsban. Strcsics egy csendes alkonyatkor j eredmnynyel hajtotta vgre hsi tervt. tegei s a naszdosok kzremkdsvel megnyit maga eltt a folyt s a tmad arcza eltt elhaladva s ltalnos rohamot veznyelve, oly ervel tztt ssze az ellensggel szrazon s vizn, hogy nemcsak az elksztett torlaszokat s vrkokat
szerelte le s az ott dolgoz mszaki vezetket, munksokat s jancsrokat konczolta fel, de naszdosai ltal a trk hajraj egy hadosztlyt is elfogvn, a hajkat kizskmnyoltat, fejszkkel sszevagdaltat, elmerttet vagy hasznavehetetlenekk ttet. Ekkor rkezek Komrom al Mtys fherczeg 40,000 fnyi tbora. Strcsics diadalmasan vonulhatott vissza a vrba, melyet oktber 28-dikig az sszes trk-tatr hadak ellen megoltalmazott. ^) komromi naszdosok e jeles fegyvertnye bezrta a Dunn az 1594. vi hadviselst. Szinn feltn korn tli szllsokra ment. Az adott pldra november elejn a fherczeg is eloszlatta mihaszna seregt, melynek hes, fktelen csordi a Csallkzbe vetettk magokat s azt sskk mdjra teljesen

elpuszttottk.

Dunn trtntek, Miksa fherczeg, Mtys vgek fkormnyzja. tbb szerencsvel harczolt a Szvn, s augusztus elejn sajt hadaival s a flkelt horvtsggal megvette Hrasztoviczt, Gort, Petrinyt s Sziszeket. Midn Petrinya elesett s a sziszeki trk rsg a bukott szomszdvrat gni ltta s a l])oros aknk fellobbanMg
ezek a
testvre, a horvt
')

Katona,

id.

m.

s k.

820

823.

11.,

Istvnfi utn,

A MOHCSI

VlOSZTiH. A ZSITNAl

ni;i iKl

EKEIG

187

siial

drgst liallotta, megrtve a kzeled veszlyt, felgyjt a vrat s eszeveszettl roliaut a Szvcn kszen tartott sajkkra. E futs azonban oly bonyolult tmegekben trtnt, hogy sokan mr nem juthattak be a horgonyaikat hirtelen flszed s menparton maradt sokasg tl elbb meneklni akar hajkra. ltja mr Erddi Pter huszrait vgtatni a Szva fel, de hasztalan rimnkodik a dagadt vitorlkkal tvoz trsak knyrletert. Sokan a vizbe dobjk magokat flelmkben s vagy elmerlnek, vagy szssal meneklnek a msik partra.

huszrai lekaszaboljk, vagy foglyul ejtik. foglyok kzt jajveszkel Ibraim, a gradiskai trk hajraj parancsnoka is, ki snta lvn s a sajkkra meneklk utn elg gyorsan futni nem birvn, a szrazon veszett. ^) Az 1595. vi hadvisels jnins kzepn vette kezdett a dunai sereg vezrv ismt Mtys fherczeg, ennek Dunn. helyettesl pedig grf Mansfeld Kroly nmetalfldi spanyol kirlyi tbornok neveztetett ki, egy a frfikor virgban lev munks s hadgyakorlott vitz, a belga seregnl a spanyol tengeri hadnak fparancsnoka, ki szrazon s vizn mr ez eltt is sok katonai babrt aratott.^) Mansfeld mjusban rkezett Bcsbe, a hol az ezen vi dunai hadjrat fczljul ismt Esztergora s Visegrd bevtele, azaz a Duna ltal kpezett hadtnak felfsereg gyletrkk ellen szabadtsa tzetett ki. kezsi helyl Komrom jelltetett ki, a hol jnius 28-iku
tbbit

Erddi

A A

mkd

40,000 harczos volt sszpontostva, kztk 18,000 magyar hadfi. szentatya 15,000 fnyi csapatai csak augusztus msodik felben vonultak be az Esztergomot vv fsereghez. Az apostolfejedelmek nnepn, jnius 29-n, kerekedett fl a keresztny sereg Komrombl, s a Duna jobbpartjn kt hadoszlopban haladva, jnius 30-n s jl. 1-n rkezett Esztergom el. Mansfeld ugyanazon a helyen, a hol tavaly Mtys fherczeg tborozott, az esztergomi s nyrosi szigetek kzti Duna-rsz mellett, llttat fel ftbort, mely azonnal suczokkal vtetett krl s a Duna balpartjval hajhd ltal kapcsol-

tatott ssze.

Esztergom vrfalai nagyon megviselt, elhanyagolt llapotban talltattak. A keresztnyeken kvl 3500 trk lakta a vrat, kztk csak -lOO fegyvervisel frfi. Maga a trk helyrsg 2300 emberbl llott. Ezt a csekly rsget magok a trkk is kvseitek, s jlius 6-dikn Mansfeld mr arrl rteslt, hogy Visegrd al hrom elkel bg rkezett, kik 2 glyn
s

hrom ms hajn
1)

lelmi

hadi szereket szlltvn Eszter-

Katona,
Istvnfi,

id.

m.

s k. 759

760.

11.

2)

XXIX.

423,

1.

MiillACSI \KSZT()I, A ZSITVATOliOKI lKKKIG

dicsekedve beszltk, liogy Budrl uugy flmeut sereg Ez a sereg, vlogatott jaucsr csapat, jlius 9-dikn a Dunn csakugyan Esztergomba rkezett. Kileucz nagy (60 s 80 evezs) hadi hajn kedvez szllel haladva, nagymennyisg lszert s gykat hoztak magokkal, de a mieinknek a Dunt elzr snczokbl folytatott tzelse ltal feltartztattak. Erre az esztergomi oldalon lev snczban rendkvl vres tkzet vvatott. Az tjban feltartztatott trk hajhad parancsnoka ugyanis a hajin lev 800 jancsrt kiszllttat a partra s a hajk valamennyi gyjt a jobbparti snczra irnyozvn, jancsrait rohamban a sncz elvevsre kld. heves tusa utn a keresztnyek 600-nl tbb trk hullt dobtak a Dunba, 476 nyitra- s barsmegyei magyar nemes flkelnek holtteste pedig a sncz kzelben temettetett el. trk hajk knytelenek valnak visszahzdni. Az esztergomi helyrsg a Vzivrosbl leginkbb a llczvros s az a mellett elterl gytelep fel irnyozta kirohansait, melyek azonban sem oly gyakoriak, sem oly erlyesek nem voltak, mint az 1594-dik vi trk helyrsg ltal rendezettek. keresztnysg tzrsge fleg a Vzivros ellen czlzott, hogy annak elfoglalsa ltal a vrat a Duntl elzrhassa. Azonban, daczra a tbbszr ismtelt heves rohamokgouilja,

iudlt el az esztergomiak segtsgre.

nem akart sikerln. Jlius 11-dkn egy nagy glyt bocstott le a Dunn kivl gonddal kszlt glya Mansfeld a vr fltti szigetrl. vastag kemuyfa-deszkkkal volt burkolva, hogy az ellensg
nak, ez sokig

golyit knnyen elviselhesse. Olyan magas volt e haj, hogy a Vzivros krbstyinak tetejig rt fl, s fedelrl, akr valami hdrl, nem lett volna nehz megmszni a falakat s behatolni a vrosba. Egy valn szzad, melynek tmogatsra 600 magyar hajd rendeltetett, parancsot kapott, hogy a Vzivros rka eltt hevenyszett vdczlpzetet rohanja meg, s a haj legnysgvel egy idben igyekezzk a vrfalon ltt rsen a vrosba
jutni.

valn ok nagyon hirtelen rohantak ki a v rkokbl, s el is tntek a rszben gygolyk ltal feldnttt hajdk csakis ktelen lrmt s rettent vdczlpzet mgtt. Allah kiltst hallvn, llsukbl azonban nem ltvn, hogy mi trtnik a vdczlpzet mgtt, azon hiedelemben, hogy a valonok igen meg vannak szorulva, be sem vrtk a vezr parancst, de egsz tmegben szintn a vdczlpzet mg rohan-

mihamar

tak, a hol aztn a rs

mgtt

fellltott

trkk lomdarabok-

kal s vas szegekkel tlttt gykbl ldztk a hajdk tmegt, mely csak igen jelentkeny vesztesggel bontakozott

sr

A llOiIACSI VKSZTdl, A /SIINAI'oliciK'l

l'.K

KI

1.

189

ismt ki trkk

sok leldnttt vdczlp s suczkosr k/ttk De a nagy vesztesget szenvedtek, s a mieink mr-mr eljutottak volna a falrsekig, ha a fegyveresekkel megrakott ostromglya becsletesen megoldotta volna feladatt. De midn a gyva cseh s olasz hajlegnysg a snczhan esett mszrlst ltta nem hasznlt neki sem a hajnagy parancsa, sem a tli

is

lelkest szavakat kiltoz Mansfeldnek buzdtsa. Egsz ervel tevezett gyorsan a baloldalra, s eltasztva lbai all a hajt, ki merre ltott nagy ijedten meneklt. A csfos ltvny mondhatatlan lehangoltsgot idzett el a tborl)an. A trkk pedig, a mint az est bellott, sajkikra szlltak s
partrl
utirve a

Dunn

lefel

sz gazdtlan glyt, azt

elbb

kira-

boltk, aztn meggyjtottk, vgre elslyesztettk.

Jlius 17-n, mikor hajnal eltt a trkk a Vzivrosbl vrbl egyidejleg rohantk meg a Rczvros melletti snczot, mely az ottani vrvv telep krl keletkezett volt, Visegrdbl jv kt nagy trk hadi haj ismt megkisrl Esztergomot megkzelteni, de a Dunt elzr kt lncz ltal snczaink lkrben feltartztattak s csak nagy vesztesggel menes a

kllicttck meg.

kvetkez napon ismt roham intztetett a Vzirohamoszlop tmegt 1000 nmet nkntes kpez. E vlogatott rohamoszlop mkdst 200 lvsz tmogatta, kik a tborbl egy msik, az elbb emltetthez hasonl alkat nagy
vrosra.

glyn indultak el, s a hajra lltott emeletes fiilkkl)l sikci'telenl lttek a Vzivros belsejbe, hajnaltl dlutn 3 rig.

Egyidejleg az Esztergom tellenben plt Prknyt


((Tockern)
volt ez
is

ostromoltat Mansfeld.
;

Mr

jl.

11-dikn

is

kzel

erssg a megadshoz de vgs buksa csak 24-n kWetkezett be, midn Plffy Mikls magyarjai is megjelentek a nmet csapatok tmogatsra s a vrat felgyjtottk. A tiu-k helyrsgnek letben maradt rsze, melyhez a vrnak nhny elkel trk lakosa is csatlakozott, meneklve a gyztes keresztnyek fegyvere s a vrat emszt tz ell, a Duna fel vette tjt, hogy a rajok vrakoz nhny hajn s sajkn a Dunn t Esztergomba futhasson. E szndkukat nem valsthatk nu^g magyar hajdk ldzbe vettk ket s a a szerencstlenek. Duna partjn elkeseredett tusba bocstkoztak velk. A mieink tl)b bajjukat elvettk. Az lethallra val kzdelem alatt menekltekkel megtelt kt sajknak sikerit mgis a harcz sznhelyrl elvitorlznia. De Esztergomba csak az egyik sajka juthatott el a msikat a Prknytl dlre es Duna-part magaslatn fellltott gytelep golyi elslyesztettk. Mr egy hnap ta In'izdott Esztergom ostroma. A kt ellensges fl folytonosan emszt egymst s fogyaszt erejt

19(

A ZSllVA'lnloKI HKKKKl.

a nlkl, liogy brmelyikk is czlt rhetett volna. Mansfeld mindssze is csak annyit vihetett keresztl, hogy az esztergomi helyrsg helyzett aggasztv tette. De Hasszn budai basa, ki a hadjrat vezetsben Szinnt helyettest, mindent elkve-

hogy kell idben elg ers sereggel Esztergom flmentA sok ldozat vrben s pnzben egyik hadakoz flnek sem eredmnyezett jelentsebb elnyket. Elhatroztk teht nyilt csatban mrkzni meg egymssal. Hasszn knytelen volt a szultn parancsa kvetkeztben 20,000 ozmnnal megtmadni a hromszorta nagyobb keresztny sereget. De augusztus 4-n teljesen sztveretett. Erre Mansfeld j ervel folytatta Esztergom vvst, midn a tbor s az vszak nyavalyja re is elragadvn aug. 14-n vrhasban meghalt. Mansfeld halla ut Kroly burgaui rgrf, Plffy Mikls s Ndasdy Ferencz vettk t ideiglenesen, Mtys fherczeg megrkezsig, a sereg fltti parancsnoksgot. Szeptendier 2-dikn a vgkp kimerlt derk esztergomi helyrsg megadta magt. Az tads fltteleiben kikttetett, hogy a vr
tett,

sre siethessen.

s a vros trk lakossga, sajt kltsgn, a keresztny tbornl

horgonyz polgri szllithajk kzl annyit brelhessen, a mennyi az sszes trk np elszlltsra megkvntatik. hajkat azonban csak Visegrdig lehet hasznlni, a honnan azok rgtn visszaindtandk, hogy legksbb t nap mlva ismt Esztergomban legyenek. Mg a hajk visszatrnek, biztostkul 40 trk katonatiszt a keresztny tborban marad. Ezentl 10 ven t Esztergom tornyain a szent kereszt jelvnye

fnylett,

i)

megadta magt. A keresztny hogy a szultn parancsa lenne, hogy Mohamednek hvei ezentl minden olyan megostromolt magyar vrat, melynek segtsget nem kldhet a i)orta s mely e miatt nem tarthatja magt, adjanak fl s ne mszroltassk le hiba magokat. -) Ez alatt Szinu nagyvezr Bthory Zsigmonddal s a
Rviddel utbb Visegrd
is

tbori )l azt jsgoltk Bcsbe,

nagyvezr moldvai s havaselfldi vajdkkal volt elfoglalva. kvetelte, hogy a fejedelem tadja a szultnnak egsz cd-ilanai liajrajt, fegyvereit, lelmt, s azonkvl nagy adt is vetett r, a mi arra indt Bthoryt, hogy elvonja magt a porttl s Rudolf mell lljon. ^) Az Al-Dunn Bthory Zsigmond t()])b
^)

Kpolnai Pauer ltvn: Esztergom hadti-tnelme. (A Liulo-

Kasica akadmia kzlnye, X. vf.) Hammer Purgstull, IV. 251. 1. Szalay, IV. 427429. 11. GlauLwrdiger tona, \. m. s k. 117. \.

imd

wahrliaft, Bericht
id. k.
-) 3)

aus TTngarn. 1595. (Nemz. mzeumi k".nyvtv.)

Engel,

406.

1.

Naine ZeiUinifi von ErolK-vuno-en. 1595. (Nemz. mz. knj'vtr.)


Eitcjdl, id.

m.

s k. :;S9.

1.

A Minicsi

vi;sy/i'nr,

A y.snvA miidKi mv.kkk;

191

bast. De egyidejleg ezeu lelkest hre jtt, hogy III. Mohamed szultn a jv v tavaszn szemlyesen fogja seregeit Magyarorszgba vezetni s bosszt lland a szenvedett vesztesgekrt.

zben verte

meg Sziuu
is

esemnyekkel annak

E hr az 1596. vi janur 15-n Pozsonyban megnylt orszggylst nem csak bsges adakozsr;i, de arra a hatrozatra is brta, hogy a csapatok haladktalanul killttassanak, a vgvrak megersttessenek s a tborozs mjus 15-n kezdett vegye. Rudolf nem tart meg a rendek emltett hatrozatra adott igrett, s csak jlius elejn bzta meg Miksa fherczeget
a magyarorszgi hadak vezrletvel. Mg a nmet segdhadak lass jvetekben egymsutn Komromba s onnan Esztergom al rkeznek, Esztergomot s ama Duna-rszt, Plfty Mikls hajdi s a komromi naszdosok oltalmaztk. Mire Miksa a tborba lejtt, Plfty Yczot is mr olyannyira meggyngt stiri tmadsaival, hogy a klnben is rossz karban lev erssg kiostromlsa csak napok krdse volt. Jnius 29-n rtestst vett Plfty, hogy Vcznl kt trk glya horgonyoz, tele mindkett trk szolglatban volt kereszderk bajnok els gondolata volt megszabadtny rabokkai. tani a fogoly keresztnyeket, a vczi ti k helyrsget pedig maga a fegyveres megfenyteni. Elre kldvn lovas hajdit, gyalog csapatokkal s naszdosokkal dlutn 3 rakor 16 sajkn s 3 dereglyn utuok indult. Mr hajnallott, mikor Vczot s a 16 sajka egyszerre krlfogta kt trk glyt megkzelt. az egyik glyt, kardra hnyta vagy elfogta a trk legnysget s szabadd nyilvnt a mintegy 160 keresztny rabot, kiknek nmelyike 2030 v ta sanyargott trk jromban. De mg a mieink a szabadts munkjn fradoznak s hajikon partra szlltjk a keresztnyeket, az alatt a glyn maradt trkk felhasznljk az alkalmat, s htat fordtva a mieinknek, sebesen evedznek el a vczi vr bstyi al, a honnan aztn oly ers gytz kezddtt hajink ellen, hogy azok a szkevny glyt tbb mr nem rhettk uti. Flrevonulva teht a lvsek czlkrbl s mindentt a tls part hosszban haladva, utna iramodtak a tvolabb ll msik glynak, s azt is csakhamar elfoglaltk. Ezen is 100 keresztny nyerte vissza trk hajlegnysgnek nem kegyelmezett szabadsgt. Plfty; miutn mindannyit felkonczoltat, a glyt prdra bocstotta embereinek. Talltak benne szp selyem zszlkat

s nagy mennyisg ezsttel kivert aranyhmzet felrssal, remek mv kardokat. De a glya olyan nagy volt, hogy nehz-

sge miatt ezttal nem lehetett azt a vz sebessge ellen egsz Esztei-gomig felvontatni, Plfty lket liWetett teht rajta s elsIveszt a termetes liait. Idkizben, mialatt a magyar gyalogok

192*
s

A MiillACSl \i;sziii|, A ZSI t\A |ii|;nK| EKi;]!;

lovassg,

naszdosok a vizn voltak elfoglalva, a magyar s nmet meg a klfldi gyalogsg, rvetette magt Ycz mezs

vrosra,
Plfty 50

rabolva,

getve

benne,
este

300

trkt

letertett.

ember

vesztesggel, br a trk lovassg

nyomban
kz

ldzte

mg

az

nap ks

visszarkezett

vi

Esztergomba.
ifikor a glykkal a vizi harcz legjavban folyt, a budai az anatoli bg 2000 trkt hozott a szorongatott vczi helyrsg segtsgre. rteslvn azonbau, hogy a flhold rme, Plffy Mikls, szemlyesen veznyli a keresztny csapatokat s ngy nagy gyval is el van ltva nem mertek tmadni s csak Plffy tvozsa utn trtek be Vczra. Az e miatt elkeseredett

basa

s csak akkor szabadon, midn beleegyezsket adtk, hogy azon esetre, ha a vrba 15 nap alatt flment sereg nem rkeznk, a helyrsgnek szabadsgban lland a vrat felgyjtani, felr-

vczi

helyrsg elfogta a kt trk nagyurat,

bocst

ket

pteni s elhagyni.

^)

Ugy

is

trtnt. INIidn a csszri tbor jlius

24-n Vcz
s

al vonult, a trk

helyrsg pusztn hagyta a vrat

egsz

vrost s a kastlyt meggyjtottk ugyan, de a keresztny lakossg s a Marschalk lovasai eloltottk a tzet. Az elfoglalt erssg Dobozi Gergely gondjaira bzatott. Vcz eleste oly rendkvli ijedelmet idzett el Budn s Pesten a trk lakossg kzt, hogy asszonyaikkal s gyermekeikkel, drgasgaikkal s elvihet vagyonukkal ezren-

npestl Pestre meneklt.

kint tdultak a hajkra s nem tallhatvn azokon mindannyian helyet, egyms ellen fordtottk fegyvereiket, gyilkoltk s fojto-

gattk egymst s tmegesen hullottak a vizbe. ^) Vcz utn szeptember 3-dikn Hatvan szabadult fel kt heti vvs utn. Printzenstein Albert csszri fptmester hrom csodamv ostromhajt csoltatott a tborban, hogy azok segtsgvel a Zagyva folyrl a bstykra annl biztosal)hajkat nem csak vastag kemnyfa desz])an felhatolhasson. kkkal, de mg ztatott bivalybrkkel is burkoltat, hogy golyknak s a rajok doblt tznek egyformn ellentllhassanak. Az emeletes vizi jrmvek alul kerekekkel voltak elltva, s knny volt ket a Zagyvra fektetni, midn szeptember 3-dilvn ltalnos roham intztetett Hatvan ellen s a csszriak ngy helyen, szrazrl s egyszersmind a vizi oldalrl is, megtmadtk a vrat. Az ostroml fegyveresekkel tele rakott hajk egsz a bstyk tvig hatoltak. Nhny titrk t is ment a

i.

gpu-'iiser

Knrlze, iiuiln-haflc vvd eicjeiit.lirhe lslorhche, liesiJirelhunfi ncuiren Zpillinic/pn vnd (/fsrhlrhfpn. Kiln, 1 .'>9ti. (Nemz. miz. knj'vtv.)
')

U.

o.

il

KS/.l'ol.

.\.

ZSl r\-A'l(ii;<iKl

1!I:K1;I(1

193

bstykrl a liajfdlzetre, de vakmersgkrt a bntets vres tusa hrom ra sarkukban volt halllal lakoltak. ktsgbeesettek vdekezse, majd a tmadk hosszat tartott. elnyomulsa oly ingsba hozta olykor a tlsgosan megterhelt hajkat, hogy Stampf csszri szzados egyenslyt vesztve, a vizbe zuhant s odaveszett. Este mr fenlobogott a csszri zszl Hatvan vra rtornyn. sikert fleg a hrom hajnak
:

tulajdontottk.

^)

Buda megostromlsa ezttal is a))ba maradt. szultn Szegedre rkezsnek hre arra birta Miksa fherczeget, hogy Vczig visszavonuljon a dunai kzlekeds biztostsra, s Ausztrinak, ha szksges volna, a Dunrl val fedezsre. De a szultn, a mint ismeretes, Eger birtoka utn vgyott s msfel vette tjt. Miksa a dunai vdvonal s a hajhad oltalma alatt Esztergomnl tborozott, midn III. Mohamed 180,00<> emberrel Eger al szllott s a fontos erssget oktber 13-u
el is foglalta.

A kvetkez 1597. vi tborozs czlja, az v elejn Prgban tartott hadi tancs vgzshez kpest, ismt nem Buda, hanem Gyr visszavtele volt. A hadak Ovrnl gylekeztek. Jnius

14-dikn haladt

el

Bcs mellett a Dunn az

els valn ezred Schnberg vezetse alatt, tovbb a de Casteau Brechin ezred, sszesen 3000 ember. 24 hadi haj s 5 gydereglye szllt ket Magyarorszg fel. tkzben a szlvsz elslyesztett egy hajt s 150 valn merlt el a Dunba. Pozsonyba rkezve ott kttt ki a kis hajraj, a hol jelenleg a

vrosliget lombos fi

virgos

mezi

dszlenek.

^)

hajhad is kzremkdtt, csak szeptemberben vette kezdett, azonban minden eredmny nlkl. tborban kittt raglyos betegsgek megakadlyoztk az
vvsa, hol a
idei hadjrat folytatst.

Gyr

A kirlyi hadak visszavonultak Kom-

romig

ellk a trk Tatt s nhny htig lhetett bennk az ellensg. Novemberben Nndorfehrvrra hivatk vissza a basa serege. Az rsg nlkl hagyott dunai erssgek ismt Miksa
s

ttlenl nztk, mint foglalja el

Vczot. Szerencsre

csak

kezre jutottak. kiostromlsa teht csak 1598-ban hajtathatott vgre. Plfty Mikls, a magyar vitzsg legfnyesebb kpviselje, meg a btor Schwartzenberg Adolf fogtak kezet a dics hadi tett vgrehajtsra. Mrczius 28-n jflben a komromi naszdosokkal, 2000 magvarral s 3000 nmettel, valnokkal s

Gyr

>)

Kurtze summarische Verzeicknuss, wie die Vestuuo-

Hatwau

iii

Vngern

erobert. 1596. Nrnberg. (M. nem. mz. knyvtr.) Katona, id. s k. 117. ]. -) Ortelius rediv. Ohronica des ungar. Kriegswesems. 1. 210. 1.
DK.

ni.

SZKNTKLRAY

.1.:

^ DUXAI HA.JHADAK TBTICNKTE.

IH

94

A MOHCSI

VSZTL

A ZSIIV A'I'OROKI

l'.KKKIi;.

spanyolokkal, Gyr eltt teremnek a nlkl, bogy a gondatlan rsg sejtette volna. Ktsgbeesett harcz utn reggelre a vrost s vrat hatalmukba ejtik. Az sszes rsgbl csak nhny ember meneklt Budra a gyszos hrrel. Mg mieltt a jelen vi hbor fvezrletre kinevezett Mtys fherczeg az orszgba rkezett volu;i, Plffy s Schwartzeuberg mr sorra megvettk a trkktl a Duna- vidki erssgeket. Kirndulsaiknl rendszerint a naszdosokat is felhasznltk vitz tettek
vgbevitelre.
^)

rdemeselb sszetzseki-e csak oktberben, Buda megksrlett ostromnl knlkozott alkalom a naszdosoknak. tbor -Budnl llott, a kirlyi hajhad pedig a Margitsziget fltt horgonyzott s a sziget krl nhny gyorssajkval rjratokat teljestett a Dunn. Okt1)er 12-n jjel kt kirlyi sajka leevedzett egsz Budavr al s sszetkztt az rtll trk sajkkkal. meglepett tU'k- hajkon nagy riadalom tmadt. De a magyar naszdosok nem tgtanak, st tugrlnak az ellensg hajira s az rsget rszben lekaszaboljk, rszben a hullmok kz kergetik. Hat trk hajst elfognak s magokkal viszik ketlMtys fherczeg tborba. foglyok vallomst tettek, hogy a budai basa sietve csoltatja ssze a megronglt hajhidat, s vizn s szrazon a Duna mindkt partjrl tmadni szndkozik. E hrre Plffy engedlyt kr, hogy a kvetkez jjel vizi csatt vvhasson a trk hajhaddal. Az engedly megadatvn, a naszdosok mell hajkra lteti nhny szz hajdjt s tmadsra indtja Budavr bstyi al, a trk hajk llomsa ellen. Buda s Pest kzt, a mai lnczhid tjn, heves, hossz kzdelem fejldik a kt ellensges hajmieink hajirl zpor gyannt hullanak a golyk had kzt. az ellensgre, g kn s szurok koszork, melyeket naszdosaink az ellensgre szrnak, megvilgtjk a harczol hsk alakjait s csakhamar lngba bortanak 25 trk hadi hajt. Az g Duna borzasztan felsges ltvnyt iiyujt. Naszdosaink szintn siralmas vesztesget szenvednek, de azrt az sszes budai trk vizi ert megsemmistik s kt megmaradt naszdjokat elfogjk s magokkal viszik. Az ltalnos zavarban, melyet hajhadunk vratlan jjeli tmadsa s gyzelme Budn s Pesten a trkk kzt okoz, Schwartzeuberg megrohanja 25,000 nmetjvel a budai Vzivrost s beveszi, 40 gyt s sok egyb trk kincset ejtvn zskmnyul fegyveres npnek. ^) De az szi, tli idrja Szalay ezttal is, mint mr tbb zben, hataljrs

De

') Histria von den JEmprungen. Kln, knyvtr.) ') Horvth M. : Brsszeli Okmnytir. lII.

1.t98.

(Nemz. mzennii
11.

k.,

9799.

Mohcsi

kszk'm. a zsitna lonnKi iuokkki.

195

masabb szvetsgesl szolglt a budai rsgnek, mint a szkesfehrvri basa, ki a vrnak seglyre sietett. Mtys november
3-dikn abba hagyatta a vvst s hadait Esztergomba s krnykre vezette. ^) Buda rizetre Plfty Mikls maradt a Schwartzenberg nhny zszlaljval, tl)b ezernyi hajdval, egy-kt huszr csapattal, meg a magyar s szerb naszdosok egy kisebb osztlyval. Ez a sereg tlen t majdnem csupa zskmnybl tart fen magt, mit a krnykbeli lakossgtl erszakkal sarczolt. mint kitavaszodott s a Duna jgmentess ln, a kirly-naszdosok is, kikhez az als vidkeken a hajdsgbl szmos dunai kalz nknt szegdtt, szintn megkezdek mindenfel fegyveres portyzsaikat s prdl kalandjrataikat. Midn megtudtk, hogy a nndorfehrvri trkk Budt, Pestet s egyb megerstett helyeiket elesggel s hadi szerelvnyekkel akarjk elltni, legott kszen voltak meghistani az ellensg szndkt. Az esztergomi, vczi s jvri hajdk, szmra nzve 1200-an, sszejttek Budn, hogy Plfy Mikls vezrlete alatt leszlljauak az als Dunra s a trkk feljvetelt megakadlyozzk, az ellensgnek rtsanak s a fl- s leutaz trk hajktl megtiszttsk a folyamot. naszdokat Jnos Gifrgy, esztergomi vajda vezette. tkzben, a mi hasznlhat jrmveket s hajsnpeket talltak, magokhoz vettk s egyesit ervel mindenekeltt a bcsi bgen tltttk bosszjokat, a ki szrny kegyetlensge miatt gyllt ember volt a hajdsg s a hajs legnysg szemeiben. Paks tjkn elfogtk a basa szlltmnyt, emberei kzl vagy 300-at levgtak s vizbe flasztottak, t magt lnczra fztk s 20 flszerelt hadi hajjt 4 sajkval s 40 dereglyvel magokkal vittk. Ha a bg valahol egy hajdt kzrekerthetett, azt elevenen megnyzatta, szttpette, vagy szegekkel kivert hordkban gurttat le a hegyrl. Ezrt eskdtek ellene bosszt a hajdk. Fogait kiszaggattk, hossz szakllt szlanknt kitptk s testt darabokra vagdaltk. Ekkor ji)tt hre, hogy a trk dunai rmdia kzeleg az elesghajkkal s 8000 trk katona s jancsr kisri. Ell megy egy rsajka. utna egy glya nhny fegyveres sajkval, vgre a trk hajhad a szllthajkkal, sszesen mintegy 130 klnfle vizi jrm. Plffy jra flszereltet teht hajdit s naszdosait, s azon utastssal, hogy a trk rmdival vitzl megvvjanak, elindult velk Ptervrad fel. Menet kzben nhny szzzal ismt szaporodott a hajdk szma ki lovon, lei gyalog Icivnt rsztvMini a jelentkeny prdra kiltst nyjt hadjratban. Midn

')

S^uthiij

L.: Magyarorsz.

t-rl.

TV.

k.,

440

44

1.

11.

196*

A JlOllcSr

VSZTL

A ZSITVATOIOKI lKKli:.

az egsz sereg egy tmegben egytt volt, Plffy hrom csapatra oszt fel ket. Egy csapat ment a Duna-balparti sksgon

Kalocsnak, Bajnak, Zombornak s Bcsnak, a msik ment Somogy fel Szent-Plnak, a harmadik visszatrt a budai trkk hborgatsra s mozgalmaik kmlelsre. Mind a hrom szraziaknak arra kellett csapatnak ssze kellett mkdnie. trekednik, hogy esetleg a vizi hadnak segtsgre legyenek. 1500 embert Buda alatt hagyott Plfty, kiknek feladati tzte, megakadlyozni a budai trkk kitrst, ha az al-dunai szlltmny megmentsre indulnnak. Ezeknek Plffy tvolltben Ndasdy Eerencz parancsolatbl szintn az esztergomi naszdosok egy osztlya llott rendelkezskre.

Ez
al

alatt

a trk szlltmny Mohcsra


eszki,

rkezett.

Az

s onnan Tolna mohcsi s htai bgek eljttek lovas

s nagyszm lovas s krs hajvontat nppel, hogy a hajkat fedezzk s flfel szlltsk. Az induls Tolnrl jnius 20-dikra lett kitzve, minthogy a szlltmnyt vezet basa biztosra vette, hogy addig Budrl is csak rkezik valamely segtsg. Este lett, mire a trk hajk Eoktre rkeztek s ott jjeli szllsra mentek. Egy rsajka elre ment fl mrtfldnyire jjeli szolglatra a tbbiek aggodalom nlkl

s gyalog csapataikkal

trtek nyugalomra.
s

Fokt fltt, szd tjn, lombos szigetet kpez a Duna messze elhajl kanyargsaival elzrja tvolabbra a kiltst, E naszszigeten rejt el magt Plffy mintegy 1600 hajdjval.

dosok,

egy-kt szzad szrazi sereg, kevssel fllebb a sziget cscsnl foglaltak llst. Midn mr Inztos hr rkezek a trkk szndkrl, Plffy hadi tancsot le hadnagyaival. Abban llapodtak meg, hogy napkelte eltt egy rval megrohanjk az ellensget. Bestye kurafi, ki egy trkt lni hagy vagy elfog.

meg

Aztn csatarendbe llott a 3000 fre tehet magyar sereg. hajk fellltst gy intz Plfy, hogy a Dunt egsz szlessgben elfoglaljk. Nagy csendben indult el a vszthoz vizi naszdosok kiemeltk eveziket, hogy mg a viz locstl)or. csansa se zavarja az j uesztelensgt. Csak a kormnyosok gyeltek hajik irnyra, hogy a kijellt csatavonal meg ne

bomoljon. Nem sokra jelent az, ki fen lt az rbocz tetejn, trk hogy egy trk hadi haji/ lt a Duna kzepn llani. rsajka volt. ppen hajnalodott, mikor ltvoll)a kaptk. Az els naszd parancsnoki padjn Plfty Mikls dalis alakja llott. ppen most hangoztat lnk, harsny veznyszavt a tmadsra. Mire az els gy eldrd't, a megrmlt trk rsajka mr dagadt vitorlkkal szguldott vissza Fokt al, a futamlt naszdaink gygolyi kisrik st trk tborba. magok is evedzve s vitorlzva, a mily sebesen csak kpesek,

A ,MiiHA(S|

KSZTir,

A ZSITVAl'iUi

ilCl

liKKKKI

197

ntua iramoduak a

mr egy nagy

glya s

menekl sajknak. Utol is rik, de akkor mg ms ngy sajka jtt segtsgre a

lvsek s lrma ltal felriasztott trk tborbl. Mozsarak s puskk ldkl tzelst kezdenek a mieink ellen. De Plffy rettenten viszonozza a tzelst parti gyibl s a naszdokrl. Petrdkat, robbant bombkat s egyb leszkzket szr az ellensg hajira. Csakhamar a helysznn terem az egsz az ellensg szaporodsa csak fokozza a trk vzi rmdia. mieink btorsgt s elkeseredst. Elsznt, vres kzdelem utn a glya s mg ms nyolcz trk gynaszd Plffy birtrk hajlegnysg kzl senki sem maradt tokban volt.

Am

kivve egy virgz deli ifjt, Kaleuder eszki bgnek it, ki hallos flelmben a glya bensejbe rejt magt, s csak a csata utn fedeztetett fl rejtekhelyn. Nhny trk sajka s dereglye hol elgett, hol a Dunba merlt egy-kettnek pedig sikerlt visszahtrlnia a szllthajkhoz, melyeken 2000 jancsr csatakszen vrta a trtnendket. Plffy tszllve,
;

kszen ll parti seregmost az elfoglalt trk glyra. megtlt a glyt s a zskmnyul ejtett tbbi naszdokat harczvgy, pihent s derekasan flfegyverzett hajdsggal. Aztn vgs ltalnos rohamra veznyl vzi s szrazi hadt. trk hajkrl elszedett gyk s mozsarak elbbeni tulajdonosaik ellen fordttattak. Lerhatatlan volt az let-hall harcz, mely a keresztnyek s trkk kzt, kezdetben csak gy s puskatzzel tvolabljrl vvatott, majd szemtl-szembe a hajk fdlzetn s a Duna-part hullmos, halmos magaslatain gyzelem plmjt Plffy nyer el. 5200 trk folytattatott. aprttatott ssze s veszett a Dunba. rtkes holmikkal terhelt 58 dereglye (gimblia), 60 kereskedelmi szllthaj, az sszes szlglyk, hadiliajk s sajkk a gyzk hatalmba estek. lthajkban nagymeunyisgi rizs, aszaltszll, czukor, ksa, mz, zsr. bza s egyb gabonanem volt felhalmozva talltatott tovbb .30(10 darab arany, igen sok drga szrme s
lott

bl

A
;

keleti

nehz a kirlyi rszekre. Plffy azt i'endelte teht, hogy emberei, megtartvn magoknak a gazdag zskmnybl a mennyi kinek tetszik, ksbbi szksgleteikre pedig meghagyvn hrom teherhajt gabonval, ktszerslttel s lporral, a tbbi szllthajkat s megsrlt sajkkat a rajtok lev trgyakkal egytt gessk el, vagy slyesszk a Dunba. Plffy a hajdk egy rszt innen az eszki hd lerombolsra, a trkkel tart szerb vidk flprdlsra, a mezknek hajdsg msik rsze, s falvaknak flperzselsre kld.
felette
lett

sznyeg, lpor s klnfle fegyverek. Ezt a sok hajt s a rajtok lev nagy terhet

volna a

Dunn

flvontatiii

egsz

Budn

tlra,

J8

A >r(m(

s visziMi,

x,sr

r\A thioki mkkkk.

lovas osztlyaival,

mintegy msfl ezren, egsz a Tisza torkolatig ment liajs s s 32 hajn Titelnek s Becsnek fordulva, a temesi vidken s a Bcskasgban szintn gazdag zskmnyra tett szert. Mikor a pnzben megosztoztak, a hajdnk mindegyiknek 1000 ezst tallrnl is tbb jutott.

A tolnai vizi csata utn Plfty Laza ment rsekjvrra. Jnius 30-dikn levelet rt Prgba Rudolf csszrnak, melyben a tolnai gyzelemrl krlmnyesen rtest. A csszr oly jeles hadi tnynek ismerte el e gyzelmet, hogy Plffy leve-

lnek vtele utn,

mr jlius 5-dikn, sietett kzlni az rvendetes hrt Albert nmetalfldi fejedelemmel is, s megkldvu
neki Ply levelt, egsz elragadtatssal beszli
el

a fejedelem-

nek a tolnai

vzi tkzetet.

A trkk sokig
tergom
s

sirattk gyszos esetket, melyet Eszis

Gyr

elvesztsnl

jobban

fjlaltak.

Soha

ily

jelentkeny zskmny nem jutott mg a naszdosoknak. hajdsg btorsga s nagyszm szaporodsa, valamint a jelen vizi hadjratnak hallatlan sikere, nagy rmletet okozott mindenfel az egsz hdoltsgban. ^)
Szlai/ 1) Horvth M. : Brsszeli Okmnytr. III, 109 113.11. Magyarorsz. trt. (V. 447. 1. Horvth M. : Magyarorsz. trt. TV. k., 463. 1. Vom glchseligen Sieg vndt zersteuning etlich Tausent Trclceu bey der Stadt Tolna. (Nemz. m. knyvtr.) Az egykor Historia von den Emiyrungen nmi mdostssal s nagytsokkal beszli el a trtnteket. A trk szlltmnyrl rja tbbi kzt >Der Grter war so viel, class inann .500 grosse Wagen damit liette knnen laden. Die Profiand und Munitiou liaben die Hayduken sampt den Schiffen und Galeeren (ausser 3 Grimblia mit schnen G-etreid, so sie dem Bauernfolk dero orten ausgetlieilt, welche dasselbe in Waldern vor den Tlirken vergraben, damit sie die Hayduken knftig ihr brodt bei ihuen liaben mgen) verbraudt und verrenkt, auch die Trkn auf die 2 Galeeren all, ausser den Pfenningsmeister, gleicliwohl liard verwundt, niedergehawen, und von den Tscheucken und anderen Hcbiffen der t'arnenibsten Trkn nicht mehr als 32 gefangen genommen. (46 47. 11. Nemz. m. knyvtr.) Illshzynl is gymond a trk eladatik ez az eset nmi elti'sekkel. Kikeletre nagy hadat indta s elttk a fvezr bast Ibraimot bocst, a kinl neki hga vala felesgl. A Zaterczi (?) Memhet basa is egy falka npvel Landor-Pejrvrnl telelt vala. Hajkon sok lst, port, golybist, pnzt a vgbelieknek indita a trk Buda fel. Vele bocsta egy bast s a landorfehrvri vizi ert. egy glyt s 32 sajkt. Ez idben sok szabad hajdk tmadtak vala a parasztsg kzl, a kiknek lakhelyeket trknmet elpuszttotta vala. Ezek a hegyekben s erdkben laktak Baranyban s Somogyban, sok vitzsget niveltek s sok krokat tettek a pognyoknak. Erddt s egyb sok kastlyokat csak szablyval megvettk. A vgbeli trkk egynehnyszor rejok gyltek s vlek megvttak, de mindenkor megvertk a trkket. Ezek Plffy Mikls izgatsbl re vigyztak az lsre, az kit a trk a Dunn felvonatott. Kisrte ezt az lst gyalog trk is tezer, a vizi er is volt ktezer, sok rus ember is marhival securitsrt egyesltek ezekkel. Tolnn megszllott a trk; mert fltek a szabad hajdktl. Ott hozzkszltek s elindultak. TolnL.
:

Miillcsi \i;s/.ll,

A Z:iT\ATORoKI lvKUl.

199

intzett Plty, Zriuyi Gyrg}'naszdos kirndulst s Szulejmn budai bast, midn egy trk csapatnak, melyet Kolonics ugrasztott meg, segtsget kldene s Felhvznl a vroson kivl lovagolna, lesbl
gyel, egy

Augusztus eleju Buda fel

elfogta

Bcsbe kldtte.

Annl szerencstlenebb volt a dunai naszdosokra nzve a kvetkez 1600-ik esztend. Plfty Mikls mrczius 23-n
megballozott. Benne vezrket, jteyjket s sszetart kzpontjokat vesztek el. Kumromban, jvrott s Esztergomban gyltek ugyan most is ssze azzal a szndkkal, hogy Nndorfehrvrt s a tbbi al-dunai vghzakat elveszik a trkktl, kiket most Mihly vajda s az erdlyi gyek foglalkoztattak. Le is rndultak tbbszr az als vgekbe s mindannyiszor gazdag podgyszszal trtek vissza. Sikereik s a martalkvgy

nagy mrvben segtettk el szaporodsukat, st temrdek szerlj np is hozzjok csatlakozott, midn hasznt lthatni remlte. Eszk vvst a nyr derekn ksrlek meg. de a vllalat balul
ttt ki. Pltt'y hadvezri szelleme, a helyzetet gyorsan felis-

mer s gyorsan hatrozni tud lngelmje, semmi nehzsgtl vagy veszlytl vissza nem tntorod btorsga, nem volt mr tbb kztk. Ertlensgk, fonk intzkedseik, a hadi czlt a pillanatnyi anyagi haszonnak alrendel tervtelen kapkodsuk legott feltnt az ellensgnl, ki most a, tavalyi kndarcznak legalbb nmi megtorlsval akarta enyhtni bosszszomjt. mint a hajdsg Eszk meghisult ostroma utn nagy csapat sajkin Valpvrra hzdnk a Szvn flfel, hadnagyaik meggondolatlanul kivlasztanak kzttlk 700 embert s a Duun-tlra kldik ket martalkot szedni, az ellensggel harczban ll trsak szma i'a. Az elesgnek lefoglalsa s megsem-

mistse termszetesen szksget idzett

el

a trk vrakban.

Azrt a bosnyai basa, a pcsi, kaposvri, szigeti s koppnyi bgek tbb ezernyi egyesit haddal s .30 taraczkkal krlfogtl kt mvtfldet jttek Buda tl, ntt megszllttak, strzst mind vizeu, inind szrazon vetettek. liajdk tizenhrom szzan voltak mert a tbbit nem vi-liattk meg- (?). Hajkra kszltek ezek is, mely hajkat ott a kastlyok alatt nj' ertek volt. kiket megvettek. Taraczkok is volt a hajkon s a sajkkon. Hajnalban rejok tttek, legelszr a glyt megvettk, a basuak Ijenne fejt vettk. Mindjrst megfutamodott a vizi er, a szrazon a gyalog is megindult, a hajdknak egyik rsze a gyalognak szllott, a msik rsze a vizi ernek, s gy igen megvertk ket s le is vgtak sokat bennek. Ott szmtalan sok marht nyernek, a hajkat mind meggettk, mert sok faolaj is volt a hajkon, azzal ntzfk. s mindenben zskmnyt tevnek, egy milli pnznl tbb krt

tevnek a trkknek, kin a trk hada igen megrmlt, s ismt j liajkat s j lst kelletk nekiek szerezni, kiben kt holnapig elmulata a trk csszr hada. {Gr. Illshdztj Istvn udorfljegijy.sei 1592 1603.
Mag3-. trtn, eml. VII, G7

68.

11.)

200

A MOHCSI VKSZTOr, A ZSJTA'ATOUOKl liKKK;

tk a kt rszre oszolt hajdsgot, s egy heves csatban 200-nl tbbet levgvn kzlk, sokat pedig a Dunba ugrasztvn, hajiknak nagyobb rszt elfoglalk. mi a hajkbl s em-

berekbl mg megmaradt, azokat meneklsk kzben a Dunn egy hirtelen tmadt zivatar teljesen tnkre tette, i) Ezen ered-

mny
alatt

ltal felbtorodva,
e

maradvnyainak

Nagy-Kanizsra, az orszg dlnyugoti vdhelyre is rtrt a trk, s rvid id

megvette a fontos vrat, E vesztesgrt 1601-ben Szkesfehrvr kiostromlsval akartk magokat a mieink krptolni. De a vr 1602-ben, a nmet rsg htlensge miatt, ismt trk kzre kerlt. Eus-

worm Hermann grf, a csszri hadnak 1601. vi jl. 15-dike ta fvezre, visszatorlsul Pestet vette meg, s nmet rsget * vetvn abba, Budt kezd vvni.

Rusworm II. Rudolf csszr kornak egyik legkimagaslbb katonai alakja, kinek tragikus letsorsa szorosan sszefgg Magyarorszg ezen kori honvdelmi esemnyeivel. Mtys fherczeggel ellenttben Mansfeld Kroly berezeg elveit vll, s azon meggyzdsben volt, hogy a nyugot-eurpai tartomnyokat, minden ms idegen nemzetek kizrsval, egyedl a magyaroknak s nmeteknek ktelessge megvdeni az ozmnok ellen. Szerinte az idegen katonasg csak akadlyozta a hadi mkdst. Az egyenetlensg, a kros versengsek s szntelen srldsok, melyek a birodalmi s a klfldi hadnp kzt napirenden voltak, megneheztettk az elmenetelt s veszlyeztettk a fvezrlet egyntet eljrst. Ruswormnak sok vi tapasztalsaibl mertett ezen meggyzdse, rendkvli er. kitarts s
vitzsg kifejtsre lelkest tiszti kart s a vezrletkre bzott
is. Azrt tallkozunk Rusworm hadjratainl a keresztny harczolsi buzgsguak oly fnyes pldival, a milyeneket a II. Rudolf trk hboriban msutt hiba keresnnk. Rusworm hadvezri terveinek s hatrozatainak merszsge, elragad tettereje, s szilaj, heves flbuzdulsa a cselekvsben egszen j fordulatot, gyorsabb menetet adott a trkk

hadnpeket

elleni hadmveleteknek. Szkesfehrvrnak, mely 1553 ta trk kzben volt, 1602. vi szept. 16-diktl oktber kzepig elhzdott kiostromlsa s rendkvli erfesztssel vgbevitt elfoglalsa is oly hadi tnye e derk hadvezrnek, mely honvdelmi trtnetnkben mindig a legjelesebb katonai esemnyek kzt fog emlttetni. Ha mindazonltal Szkesfehrvr csakhamar ismt az ellensg hatalmba esett, az tudvalevleg nem a hadvezrlet hibjbl eredt, hanem ^mint mondm rszint a nmet rsg htlensgnek, de mg inkbb Hasszn tlere^

'j

Orttliua

red'tv. id. k.

az ItiOO. vhez.

Mi'llACSI

\ES/.Tni. A ZSITN' Al'i

Mc

iK

IIKKK.K..

201

juek tulajdoutaud, ki hromszorta nagyobb badsereggel s arnytalanul tbb hadi eszkzzel volt csak kpes a trk hadak kudarczt jv tenni s Szkesfehrvrt a keresztnyek kezbl ismt kiragadni. Hasszn nagyvezir, miutn Fehrvrat elfoglalta, Budnl tment a Dunn, s a pesti laplyon azzal a szndkkal szllott tborba, hogy onnan Erdlybe tr a Bsta ellen tmadt Szkely Mzesnek segtsgre. Rusworm ekkor mr Esztergomhoz rkezek a kirlyi sereggel. vSzndka volt Budt megtmadni, hogy ez ltal Erdlyt megmentse s a szerdrt visszatrsre knyszertse. Nem tancsoltk teht Hassznnak, hogy Erdlybe menjen, a mig Esztergom fell gydrgst hallani. Hasszn mindazonltal elhagyta Pestet s Szolnokra vonult. Mig oda jrt, Rusworm hajhdon a Csepelszigetre, onnan pedig oktber 2-n -Budra tette t tbort. E hrre Hasszn azonnal visszafordult s negyed napra mr ismt Pest alatt llott. Tvollte alatt azonban sok vltozs Budavr alatti trk erssg Rustrtnt Budn s Pesten. Avorm hatalmban volt, a libaszigeti hd nem ltezett mr, s oktber 5-dikn Pesten is a csszriak lettek az urak. Minden t el volt llva a csszriak ltal s a gellrthegyi vracs is be volt vve. E hadi eredmnyek kivvsban lnyeges tnyezkp szerepelt a dunai hajhad. Minthogy ugyanis Budavr aljbl s nevezetesen ama helyrl, a hol hajdan a kirlyi istllk lltak, most pedig csrk s magtrak voltak, a budai trkk sok krt okoztak s nagy akadlyul szolgltak a kirlyi hadnak, st a kellen fedett gytegekkel a Libasziget fels cscsn ptett sszekt hidat is kzelrl vdelmezhettk Rusworm s vezrei mindjrt megrkezskkor elhatroztk ama hajhidat vizn s szrazon megtmadni s megsemmisteni, hogy a budai trkk ne kzlekedhessenek tbb a pestiekkel. vizi terv kivitelre Erny Pter, a magyar sajksok kapitnya vllalkozott. Ekkor mr Santier Gllhcrt, a csszri dunai hajhad fparancsnoka is megrkezett Bcsbl 0-Budra, magval hozva kt flszerelt glyt, egy mvszi kszitmny tzgpet vagyis rombol fregattot (ein knstlich Fewer-Instrurombol hajt a meut), tovbb mg 26 taraczkos sajkt. hd ttrsre s az ostrommveletek tmogatsra sznta Rusworm. Az ordre de bataille szerint Sulz tbornoknak feladata volt a Duna balpartjn szrazon egszen a hdfig elrenyomulni s azt elfoglalni. Ersynek egyidejleg a Margitsziget pesti oldalrl a pesti hdft kellett elvennie a sajksokkal s aztn a hidat sszezzatnia Grilbert rombol tzgpvel. mint a trkk a kirlyiaknak e szndkt megrtettk, legott csapatosan lerohantak a Dunra, a koczkn ll hd

Erkdsk azonban hasztalan volt. Mg a sajkkismtld gyzs s a sajkkra rakott muskatlyosoknak lnk sortzelse nem enged a pesti trk rsget a
vdelmre.
rl folyton

balparti hdfhz, addig a budai oldalon Sulz hsies elsznt-

a trkktl a bndai hdft Idkzben a hd Gilbert rombol fregattja is, melyet a kilencz sajkn ksretl adott s teljes tempban evedz naszdosok, valamint a vznek sebes folysa oly ervel zdtottak a hajkon nyugv hdalkotmnyhoz, hogy az rgtn nagy recsegssel ppen a kzepn ketttrt. tmadt rs miatt lehetetlenn vlt ezentl a budai s pesti trkknek egymssal kzlekednik. Ezek utn Pest kiostromlsra kerlt a sor. Az ostroml gyalog had lre Sulz s Altban tbornokok llttattak. Try, Kolonics Szigfrid s Ndasdy Ferencz a lovassgot vezettk. naszdosoknak, kik a budai Vzivros s a pesti vr kzt ketts csatrlnczban helyezkedtek el, szembe a Gellrt tvben fellltott csszri glykkal s sajkkkal, ismt csak a vitz Ersy Pter parancsolt, mg a csszri hajkon Santilier oldaln maga Rusworm veznyle. Oktber 5-dikn intztetett hajhad a Vzivrost tmadta. Pest ellen az ltalnos roham. trkk ersen ldztk hajinkat, egy sajkt elslyesztettek s a vz partjra is kijttek. Ugyanakkor Sulz grf a szrazi rszrl is ostrom al veszi a Vzivrost. Emberei az elsk, kik a bstykat ltrkon megmszszk, seglyeztetve a magyar banderilistk, az esztergomi rcsapat s Altban nmet zsoldosai ltal, kik a kitr ellensget visszavetik a vrosba s lelkes gyzelmi kiltozssal nyomban s utna a Vzivrosba s

sggal vette

el

fel kzelgett

mi tban volt, Felsvrosba hatolnak s azt elfoglaljk. futaml trkk kzl sokan a Dunba kardra hnyatott. vetik magokat s szssal igyekeznek a tls partra meneklni de vagy elmerlnek, vagy agyonpuskztatnak. Rusworm a dunai hajhad vezreivel s a hajk legnysgvel kiszll a pesti parti'a s htrlni knyszerti a menekl tmeget vissza a vrosba, a hol a csszri katonasg nagyol)!) rszket lekaszabolja s a vrost prdra veszi. A prda felosztsnl a magyar naszdosok, kiknek a hadjrat eddigi sikerben orosz-

lnrszk vala, rtul megrvidttettek.

czszriakkal

nem

rokonszenvez rk Ruswormnak tulajdontjk a magyar hajlegnysg e megsrtst. lltjk, hogy Rusworm, kirl Illshzy Istvn azt rja, hogy kevly, gonosz ember s krtys, rszeges nmet vala, a prda javarszt magnak s nmet zsoldosainak tart, az igazsgos osztalkot kvetel magyarokat pedig durvn elutastotta volna. Mi igaz a dologban bajos
:

\ii>ii(si

vi'-.szTi'ii.

zsri

\ r<iiiiKi

ikkkh:.

2()'>

kiderteni.

]\Iaga

Eusworm

a npolyi Dentice Jeromos hadi

tancsost okolja a csszrhoz intzett levelben. ^) E napon teht elfoglaltatott a Vizi- s a Felsvros, az ellensgtl elvtetett a Dnna, s elvgatott elle az t Pestrl Budra, Oktber 6-dikn mr Pest vra is a kirlyiak kezvrban nhny szzad hajdiit s a Schnberg ezreben volt. det hagyta Kusworm helyrsgl, s most ismt egsz figyelmt

Buda megostromlsra
Ndasdy, Turz
trk, de mivel

fordt.

Ekkor

nagyvezir Pest al 30,000 emberrel.

Az

rkezett meg Hasszn elbe ment Rusworm,

s Pogruy lovasait visszavetette ugyan a Mtys fherczegtl jabb segtsg kldetett a csszri tborba, mitsem rthatott a mieinknek s nem is akadlyozhat meg, hogy Buda vvsa annl erlyesebben folytattassk. Az Alsvros, vagyis a Vzivros bstyin mind szrazrl, mind a Dunrl behatolt mr a magyar s a csszri

katonasg s kegyetlen mszrlst vitt vghez a trk lakossgban. 500 trk egy ers krsnczba (Rondel) vette magt, msok ismt egy templomba zrkztak s onnan vdtk magokat. Azonban kivve 160 elkelbb trkt s 120 trk nt, a tbbiek mind levgattak. rondellban levknek csak azon

s szabad elvonulst, ha a vrbeli trkket rveszik a vr feladsra. Azonban a vrbeliek mitsem akartak hallani a feladsrl. Oktber 11-n jra kezdtk teht a csszriak az ostromot most Pestrl, a dunai hajkrl s a Gellrtrl egyszerre ldztk a falakat. trk tborban nagy volt az lelembiny, st Budavrbl kellett azt is lelmezni, mikor a krlmnyek megengedtk. Ha Mahmud basa a mlt esztendben el nem kerti a kirlyi istllk emltett dunai telkt, s nem biztostja ers bstyval a vrbl levezet utat a trk sajkknak, melyek a tbort lelmi szerekkel lttk el, mg csak biztos kiktjk sem lett volna most Budn. Oktber 15-u jjel a sajkkon ment t Ali budai beglerbg, Habil bir s a jancsraga Hassznhoz Pestre, srgsen krve t, szntesse meg czltalan veszteglst s tvozzk mentl elbb Pestrl, mert hadainak lelmezse Budavrt fogn kiheztetni. A nagyvezir teljest krelmket, s elbb a vizi torony kapujn 2000 jancsrt vetvn trk sajkkon a vrba, november elejn, terve ellenre, Kecskemten s
flttel alatt igrt
;

Ndasdy kegyelmet

) Katona, IX XXVIII, 162 163. 11. 7sn>", XXXIII, 510. 1. lammer, IV, 323 324. 11. Delich Ortelius rediv. az 1602. vhez. Vilmos: >'Ungar. Ohronika az ostrom tervi'ajzval. Stauffer Albrecht

azt lltja, liogj1000 darab lovat,

Rusworm

npe, belertve ide a

magyar ezredeket

is,

temrdek klnfle fegj'vert, lszrt, rczikket, kszkreket s drgasgokat ejtett zskmnyiil. A tbornagy strba 12 trzszlt hoztak a gyztes katonk, hogy vezrknek hdoljanak. (Here mann Cliristoph grf von Rusworm. 106. 1.)

204

MDHA

;<1

\'KSZ|i'I,

A ZSnvATi iKuKl r,KKKIG.

Ptervradou t Belgrdba tvozott, miutn 20 napig hasztalan ostromolta Pestet.

Ez alatt Altban is megkisrlette szerencsjt a csszri bajbaddal. Oktber 16-n sajkkra l tt muskatlyosait s Budra evedzett t a kirly-istllk erdtett telke al, hogy a vrbeli trkk szabad sszekttetst a Dunval elzrja. De szndkt nem valsthat meg. csakis ngy trk sajkt hozott magval. Ersy sajksai, kiket a nmetek bnsmdja rzkenyen srtett, kevs lelkesedst tanstottak azoknak hadi vllalatai irnt, s midn egy alkalommal a pesti vrbl kitrtek, hogy a Schnberg lgi seglyvel megzaklassk Hasszn dunaparti gytelepeit s tbort az ellensg lttra oly szokatlan megdbbenst mutattak, hogy a vezr btort szavai daczra visszahtrltak Pestre, s midn Ersy ezrt megdorglta s a hadakozsra knyszerteni akarta ket, e derk kapitnyukat is letttk elkeseredskben. Okt. 17-n Mtys fherczeg szintn megrkezk a tborba s uyolcz zszlalj fegyveres npet sztatott al magval a Dunn, kiket a csszri ostroml sereg kzlekedse czljbl ismt helyrelltott hajhd snczainak rizetre kldtt.
:

delt,

Mieltt Hasszn Pestrl tvozott, 120 sajkt Tolnra renhogy eredeti terve szerint a Dunn tszlltva ott seregt,

a nndorfehrvri s egyb vgbeli trkkkel egyeslhessen, s az ekkp egyeslt trk tlervel megsemmistse a keresztnyek budai tbort. Azonban Mtys szrevette a nagyvezir szndkt s Sulzot s Kolouicsot egy ers hadosztlylyal Tolnra kld, hogy a trkk hadi tervt meghistsa. Ezen al-dunai hadjrat naszdkapitnyv a hslelk Pograij Benedek neveztetett ki. Thurz s Ndasdy is vele mentek 2000 fnyi zszlaljaikkal, kvetve a hajhadat mindentt a Duna partjn. Az sszes kirlyi had mintegy 5000 emberbl llott s ffeladata volt megakadlyozni, hogy a trkk a Srvz folyn tkelhessenek. A/onkvl az al-dunai erssgek elvtele is czlul tzetett. A Duna mellett val kastlyokat rsg nlkl hagytk a trkk, mikor a csszri had Buda al szllott. Az al-dunai erssgek elvtele teht nem sok fradsgba s kevs ldozatba kerlt. Legelbb is a Rczkevivel szomszdos Adonyt ejtettk hatalmukba a Duna jobbpartju. Mindentt a vz ezen oldaln folytatva levonulsukat, kevs idre bevettk Fldvrt, Paksot, Tolnt s ms aprbb erssgeket. Pogrny mind elgettet a tbbi kastlyokat, csak Adonyt hagy psgben, mert kevs trk rsge nknt ad t a vrat. Ktszz magyar gyalogot hagya teht benne, lst, port s egyb hadi szerszmot. Sulz s Kolonics hada s a magyar csapatok nem talltk mr Tolnn a trk vizi rmdit; de ami trk rsget

A MoiiAcsi

\Ksy. im, A zsn\-.\.Ti>i!i'Ki

iiKKioit;.

205

mg

ott fogtak az erssgben, azt teljesen sztvertk s gazdag zskmnyt arattak. Visszamenet Kalocsra is kitrtek. Martalkot szedtek benne s aztn flgettk. Mg oda jrtak, a

trkk kikitrtek a vrbl, gyngtettk s puszttottk a kedveztlen idjrs miatt klnben is sokat sanyargatott kirlyi hadakat. Mtys fherczeg uov. kzepn beszntet Budavr ostromt s a sereget tli szllsaiba vezet. Nov. 13-dikn, mieltt teljesen visszahzdott Budrl, kt glybl 40 tzes rppentyt dobott a vrba s vrosba. Nov. 15-n a keresztny sereg elhagyta a budai tbort, miutn Pestet elegend rsggel elltta. Pesten egy ezred nmettel Printzenstein Albert maradt; rvid idre r Morvaorszg is klde mg valami 3000 gyalogot. Ezek megerstek Pestet a Duna fell s rkot is stak krltte mindenfell. Tlen t, mg a viz be nem llott, a sajksok lelmeztk a vrost fellrl, de a trk hajk rszrl gyakran szenvedtek krt. Nagy hsggel telelnek benne

rja Illshzy
volt,

ebet,

macskt mind

ttk,

mg az Duna

azutn hajkon elg lst vittek nekik. ^) kvetkez 1603. vben tervezve volt ugyan Buda viszszavtele s folytattatok is a hadjrat, mindazonltal a vr megostromlsa abban maradt. Kusworm kivezetvn seregt a tli szllsokbl Esztergomnl ttt tbort, s thidalvn a Dunt, ott vrta be a braunschweigi s frank seglyktildemnyt. Midn rteslt, hogy Murt budai basa Szegszrd mellett Szerdahelynl a Srvizet mr thidalta s csak Hasszn elindt Kolonicsot jvetelt vrja, hogy Budra felvonuljon 2000 lovassal s Sulzot a gyalogsereg tbb zszlaljval Buda fel, hogy az ellensg tervt kifrkszszk s vele, ha csak lehet, levonul hadakhoz Dampierre grf parancsmegtkzzenek. noksga alatt ktsor-evezs bcsi glyk s a komromi magyar hajhad csatlakoztak. Az utbbi 3000 magyar s nmet gyalog szerdr 17,000 emberrel fegyverest szlltott az ellensg el. kzeiedk Pesthez. Hajhada, melyet magval vontatott, 10 deregnagy hadihajbl s gimblibl meg 60 sajkbl llott. lyk, brkk, tutajok s kompok sokasga s azokon valami 3000 jancsr kisrte a tbort. Szeptember 26-dikn egy lovas pribk szott t a Dunn s jelentst tett Kolonicsnl, hogy a trk elcsapat, mintegy 1000 ember, sajkkon s kompokon tszott a rczkevi szigetre s msnap meg akar ^tkzni a

befagyva

mieinkkel.

hrre

lefel

vonult hajhadunk

rden

alul

Hamvier, IV. 323

324.

vdnfi: XXXIIT, 518. 1. s utua rlelius rrdlv. 1. i-. 321322. 11.

11. Illshzy, id. ni. 113.1. Katona: IX XXVIII, KIH 107.

ht-

11.

206

A MOHCSI VKSZTI. A ZSITV AKinOKI lKKKrii.

gyzelem sokig iugadozott. hajkba szrazon s vizeo. menekl trkket utirtk huszraink s vagy sszevagdostk. vagy a vizbe bjtottk ket. 500 trk maradt halva, budai basa is csak nagy nehezen igen sokan fogsgba estek. siker a mieinknek is sok emberszabadult Szegszrd fel. letbe kerlt, st dicssgesebb lett volna a gyzelem, ha tSulz a Kolonics segtsgre siet gyalogsgot, midn mr szval s tlegelssel tbb nem gyzte, kivont karddal s tbbeknek slyos megsebestsvel vissza nem kergette volna a hajkra, melyeket fegyveres np nlkl hagyni nem akart. Egybirnt a mieink meg voltak elgedve az elrt eredmnytztt ssze az ellensggel. Vgre a mieink rszre dlt
el

A A

nyel. Prda s fogoly elegend jutott. Hadaink vidm hangulatban trtek teht vissza az esztergomi tborba. ^) Szeptember 29-dikn Vcz s Buda kz helyezte t Eusworm a kirlyi tbort. Buda fltt a Duna kt partjt hidakkal ktvn ssze, vltig kereste az alkalmat megtkzhetni az ellensggel. De a Lala Mohamed basa, a Nndorfehrvrrl Konstantinpolyba hvott nagyvezirnek helyettese. Budavra s a Szent-Gellrt kzti szk szorosban hzvn meg magt, az ottani magasra felhnyt ers snczokbl sehogy sem krnyez hegyek s a vr tegeinek oltalma volt kicsalhat. alatt oly jl talltk magokat fedett llsukban a trkk, hogy minden aggodalom nlkl vltk bevrhatni az ess, zord szi idt, midn a nmetek vronts nlkl is knytelenek lesznek elvonulni a fvros all. S valban a bekvetkezett nedves sz, a sok fradsg, nlklzs s j j lezs annyira kimerit a

csszriakat,
intzni

hogy Hasszn btorsgot


elgyenglt

vn

jjeli

tmadst

tbora ellen, s vagy lOOO jancsrokat sajfuvarra val lst csempszni be Budra. kkra ltet s 10,000 lovast rendelt mellj k a partra. Ezek a

Ruswormnak

vizrl s szrazrl rtrnek Rusworm hajhidjra, mely al azonban oly csendesen vonulnak, hogy vratlan jvetelket mg az elrsk is mr csak akkor vettk szre, midn harczolni kellett s annyi id mr nem volt, hogy az )-Budn tl elterl ftbort hamarosan rtesthettk volna. Xdasdy volt az els,
(

Ruswormnak megkld a hrt, hogy az ellensg rajta ttt de a csata mr ekkor llt s Xdasdy mindaddig foglalkoztat a tmadkat, mg Kolonics s Rusworm az egsz sereggel meg nem rkeztek az tkzet sznhelyre. Hajnalig folyt e vres harcz s a trkknek siralmas vesztesgvel vgzdtt. Duna partjn halomszmra fekdtek a legyilkoltak tetemei. Mire nappalodott, az elesettek vre messze tvolra pirosra fest
ki

Kazy

Histor.

Kegni Huiigar.

ill.

L.

I.

A ^l>ll(SI AKS/.TI. A ZSII\ A|li|;nK

I'.KKKIC.

2()7

a Duna vizt. Harmiuczt trk zszl s ugy gy jutalmaz a csszriak vitzsgt. ^) E csaps utn ismt visszahzdott a trk hada gellrthegyi snczok kz. budai Vzivros hosszban 300 klnfle trk vizi jrm. tbbnyire hadi hajk s sajkk, horgonyoztak az elsnczolt trk tbor krl. November 14-n Geisberg bajor ezrede hozzfrkztt e hajkhoz s rszint elslyeszt. rszint feltzel azokat. Ezzel megsznt a budai trkk kzlekedse a pesti trk garnisonnal, mely Budavrt s a gellrthegyi tbort lelemmel s hadi szerekkel ltta el. ^) Azonban a vitz s akaraters Husworm nem sokig tartotta mr kezben a tbornagyi plczt. Hatvan vrnak 1603. vi bevtele utols fegyvertnye volt a jeles hadvezrnek, kit ha nem dicsrhetnk is haznk s a magyar vezrfrfiak irnti sokszor hideg rzelmei miatt, azt mindamellett l)e kell ismer-

nnk, hogy mg e tekintetben is klnb volt a csszri hadsereg akkori tbbi vezreinl, mint katona pedig sokkal magasabban llott amazoknl. Olyan sikert legalbb egyik trsa sem vvott ki a trk(')k ellen, mint . Midn 1603-ban a hadjratot befejez s Mtys fherczeg s hadvezri bajtrsai alattomos fondorlatainak Icvetkeztben tbornagyi llsrl elmozditatott, 6-4 trk gyzelmi tropht tett le a csszr
lbai
el. ^)

III. Mohamednek 1604-ben mg kiskor Ahmed alatt, bkt

bekvetkezett halla utn, krt ugyan a trk liudolf-

tl, minthogy azonban a trkk Gyrt s Komromot kivntk a bke djul, a bkealkudozsok nem vezettek eredmnyre. Szeptember 5-dikn hre jtt, hogy Mohamed szerdr nagy hajhaddal kzeledik Buda fel s Pest vrt is kiostromolni akarja. E hrre a csszriak lngba bortottk Pestet s egsz rsgestl kivonultak a fenyegetett helybl. nagyvezir, ki 70 ezer embervel elbb a Kkoson ttt tbort, a Dunn felvonul nmetek utn indult s szept. 19-n Esztergomot krlzrolta. Rudolf hadai, melyeknek vezrlett Rusworm utn Bsta Gyrgy vette t. Esztergommal szemkzt, Prknynl szlltak tborba, s a vrbeliekkel hid ltal tartvn fen a kzlekedst, az ellensggel tbb zben szerencssen csatroztak. nagyvezir sem

1)

Istvnji,
:

XXXIII.
1.

s
-

Szalay L.
-)
^)

IV. 461.

utna Katona^ IX XXVIIl., Horvth M. IV. 485486. 11.


:

-'UT

-..'(til.

11.

Ortelius rediv.

szerencstlen fi-fi gyszos esete ismeretes. Eudolf csszr IfiO-ben perbe fogatta s elhamarkodott igazsgtalan itlet alapjn Prgban a rgi Eatlia\is udvarn lefejeztette. Eletnek k<")rlmnyes leirst
olv.

Mnchen

Stauffer Alhrechtnl 1SS4.

Hermann

Oliristopli

grf von

Rusworm.

208

A MOHCSI

VSZTL A

ZSITVAT< HiOKI liKKEIO

sem a bkealkuval czlt nem rvn, oktber 11-dikn Budra, onnan utbb haza vezette seregeit. ^) Esztergom krlzrolsra elegend szrazi s vizi csapatok maradtak vissza, melyek azonban tli szllsaikra vonulvn, ezen vben mr semmi hadi vllalatba nem fogtak. csszri had erstsre Belgiojoso, midn Bocskay ellen Biharba s Erdlybe indulna, Mtys fherczeg parancsbl 5000 fegyverest vezeaz ostrommal,

tett

Prknyba. Esztergom flmentsre a kzbejtt orszgos esemnyek

miatt csak az 1605. v szn gondolhatott Mtys fherczeg. vi szeptember 10-dike krl nyolcz napi fegyversznet volt a trkkel. E kzben a svb ezred, grf Oettingen Ulrich gyri kapitny csapatja, a Mrsperg zszlalj s Dampierre grf hadosztlya utasttattak Esztergomot flmenteni. hadsereg Komrombl indult el a vllalatra hajkon. hajhad parancsnoka Daiuperre grf volt. '^) Bsta az esztergomi tborbl kiemelt 15.000 emberrel ekkor mr Kassa vidkn csatzott a Bocskay hajdival, onnan pedig Pozsony krnykre vonult, a hol dre veszteglsben nzte, mint ejtik hatalmukba a fejedelem hadnagyai a fels megyk nagyobb rszt. Mi sem htrltatta teht Mohamed nagyvezirt, hogy Esztergom vvst megkezdje. Most, midn a kirlyi hadak Pozsonynl fekdtek, alkalmasnak vlte a pillanatot, visszaszerezni ezen erssget a portnak. trk dunai hajrajt Mends basa veznyl. Szept. 13-dikn azt rja a basa Homonnai Blint zemplni fispnnak s a fejedelem fvezrnek Esztergombl, hogy az egsz trk hajrajjal a Dunn flfel indland s Komromot megtmadni szndkozik. Legyen azon Homonnai, hogy kt-hrom ezer gyalogos szrazi nppel Komrom alatt teremjen s a hajrajnak segtsget nyjtson. ^) basa nem vihette tervt keresztl mert tudsts rkezett Pozsonybl, hogy Dampierre mr elindult onnan Esztergomba a kirlyi hajhaddal s a vr flmentst czlozza. Megrkezett ugyan, de Esztergomot a trk jromtl tbb mr meg nem menthet. nevezetes dunai erssg oktber 2-dikn ismt trk kzben volt. Ugyanakkor hdolt meg a flholdnak jbl Visegrd is. Mind a kt erssget idegen rsgnek rdektelensge juttat trk kzre.

Ezen

Magyarorsz. trt. IV. 49149-2. 11. m. 2) Ez nai) hoztk az vizi ervel bir Merny passnak levelt Esztergm all, melyben azt rja, izn is nekem, bog3" Komi-om al lelj az vizi ervel, s n is a szrazon bocsssak ezer, vagy ktezer ostromlt kinek levelhez kjiest Eni Mikls nev kapitnyt szp seregekkel mindjrt indtottam. (Homonnai Drugeth Blint naplja. Tudomnytr, V. k. 1839. I II. Bl Mtys: Not. H. N. IV.
:

Horvth M.
Ortelius,

-)

icl.

k. -037.

1.)

A MIMICSI VKSZrl- A ZSITVArOUOKl r.KKKl.

209

jelenete

ezutn kvetkezett bkegy trgyalsnak befejez IGOG. vi oktber vgnapjaiban Komrom alatt, a Zsitva torkolatnl, a Duna rjainak keletet s nyugatot sszek(>t vilgtjn, sajkkon jtsztlott le. Bocskay kvetei, Ills-

Az

hzy Istvn, Xyry Pl. Czobor Mibly s Hoffmann Gyrgy, a Duna partjn tborba szllvn, a csszri udvar tekintlynek megvsa s az alkuv porta megalzsa czljbl azt kivntk, bogy a szultn kldttei menjenek t bozzjok. Ali basa s Habil effendi nagy fnynyel 23 sajkn jttek fel Budszintn magokboz krettk a csszriakat. De az ide s tova bajkz kldttek sehogy sem tudtk kzeiebi) bozui egymshoz a kt kvetsget. Vgre Ali, miutn a nmetek bitet tnek, bogy a trkkn semmi csalrdsg nem lszen , megsznt tovbb torzsalkodni s okt. 29-n 23 sajkjval jtt fel trk urakkal egytt Bocskay kveteihez, kikkel egytt sok sajkkon a Zsitva torkolatnl tboroz csszri kldttsghez mentek. Tbbszri sszejvet utn november 11-n az egyezrl s

sg megkttetett.

A zsitvatoroki bke az els eurpai nemzetjogi hatrk, mely az ozmnok magyarorszgi hdtsa s hatalmnak netovbbjt kijellte. ^) Ezentl a trk uralom fokozatos hanyatlsnak indul a magyar fldn, s mg a hdolt rszekre nzve is korltok vettetnek e hatalomnak. E fordulat szksgkp maga utn vonja a dunai hadakozs gyrlst s n. folyami flottnk hadi ignybevtelnek cskkenst.
1)

magyar mzeTim. 1851 1852.

V.

IpoJijl

Adalk a zsitvatoroki bke trtnethez. (j


vf.)

DK. SZKX'l'KI.AV

.7.

A nrXAl

11

A.n'ill

AI>AK

'I

iKlKNKTi:.

14

lY.

Az elnmetesitsnek, nemzeti visszahatsnak s a


ksok intzmnynek korszaka.

saj-

naszdosok nemzeti hada, mint az elbbeni fejezetben lttuk, mr Miksa kirly uralkodsa alatt mindinkbb a bcsi hadi tancs s a nmet dunai hajhad fparancsnokainak fenhatsga al vonatott. Kivetkzni kezde si magyar jellegitl, s legfljebb csak azrt volt mg magyar, mert stratgiai elvbl meghagytk komromi, gyri s pozsonyi llomshelyein. A szzad alatt, midn II. Mtys, II. s III. Ferdinnd s I. Lipt lnek a trnon s a bcsi udvar befolyst Magyarorszgban legelbb is hi^onn dolgokhan kezdik rvnyre emelni, alig van mg valami a naszdosok rgi traditiibl. Birtokaikat s nemesi eljogaikat lvezik mg vagy szz esztendeig, st jabb kitntetseket s jszgadomnyokat is kapnak, de megsznnek osztlyosai lenni az si ernyekhez s vitzi

hagyomnyokhoz tntorthatatlanul ragaszkod, jban, rosszban sszetart magyar birtokos s nemesi trzsaristocratinak. A rgi formk egyik a msik utn elnmetesttetnek, az rboczok
zszlajra a ktfej sas tzetik fel. a veznysz nmetl hangzik, st a sajksok feml)ereiuek festi magyar dszltzete is

naszdosok osztrk szabs ruhadarabokkal cserltetik fel. szabad nemesi magyar czhbl sajks ezred, valsgos osztrk katonasg lesz. 1590-en tl a magyar nyelvben polgrjogot nyert naszdos sz is kivsz lassanknt az emlkezetbl, a naszdok rgi alakjt divatosalibal helyettestik, s azon vannak, hogy a magyar flkelk csapatai mentl tvolalibra eltereltessenek a Duna s Tisza partjaitl s a folyami palnkok mindenv sztromboltassanak. Aximv lesz a bcsi nmet Icormnynl a ki a Duna-Tisza, az Magyarorszg A komromi naszdosoknak Ersi Pter volt utols kapitnyuk. Utna nem neveztek ki tbb magyar vitzt liaj: !

AZ ELNKMETEf;. NEMZ. VISSZAHAT. KS A

SA.IK.

IXTZM, KORSZAKA,

211

hadi kapitny oy. Ezeu llst, melyhez dics liadi tnyek emlke s halhatatlan magyar hsk neve fzdik, nem tlte be tbb dnnai flottillt s illetve a Dunt az osztrk hadi tancs. naszdkapituyok nem akartk tbb idegenekre bizni. helybe sajks fihu/Jdnk (Oberwaywoda) lptek a nmet prton ll komromi szeri) nemessg tborbl, kik alrendelt helyzetkben mr nem a nemzet szndka, hanem a bcsi flottaparancsnokok, admirlok, al-admirlok s hajkapitnyok utastsa szerint igazgatjk sajkikat. Az alrendelt helyzet naszdos vajdk is niegszunek s osztrk hadnagyokk (Lajdin) fovajdk parancsnoki s vezri szerepet visznek az lesznek. ezektl a nmet korj szervezet sajks hadnl. Klnbznek creaturi, a szerbek politikai fejei, vagyis a szerb mnynak j nemzeti vajdk. Csernovics Arzn ippeki patriarchnak 37,000 szerb csalddal Magyarorszgba vndorlsa ugyanis lnyegesen mdostotta a benszltt szerbsg kzjogi s hadi viszonyait. komromi Fldvry dm, kinek csaldja azeltti idkben a Dunn vitzkedett, 1691. vi mrcz. 24-n engedlyt eszkzl ki Lipt kirlytl, melynek rtelmben a magyarorszgi szerb np kln nemzeti al-vajdt (vice ductorem) vlaszthat magnak, ki egyszersmind hadi fnke, polgri feje s vezetje npnek. Az egyszer vajda elnevezs egszen mst jelent teht a XYII. szzad vgvel, s nincs tbb a dunai sajksok szakaszparancsnoki llshoz kapcsolva, st sokkal magasabb fogalomkrbe

emeltetett.

z termszetesen mitsem von


ezen
korbeli
niveaut, melyet az a
elejn elrt.

le

rdemeibl; legkevesbb sem

az osztrk hadseregnek szlltja albb a

XYII-ik szzad vge fel s a XVIII-iknak kor hadtrtnelmi ismeretnek els tekintlye,

Thaly Klmn, rszrehajlatlan trgyilagossggal vallja be, hogy ez volt az osztrk hadseregnek legfnyesebb korszaka. Egszen a kor s hadtudomny kvnalmai szerint volt szervezve s mindennel jl fl volt szerelve; a katonai szellem, fegyelem

meg volt honosiv, st tetpontjt mint a legnysg soraiban. s e mellett rte gy egy klns szerencsbl s ritka adomnyakp a sorsnak, mondhatjuk lngs ugyanazon korban ngy nagyszabs, st esz hadvezrrel dicsekedhetett, gymint: Bdeni Lajossal, Savoyai Jenvel, gr. Starhenberg Guidval, gr. Plffy Jnossal, i) Lotharingi Krolylyal, Max Emmnuellel, stb. alakulsval sszefggsben van A hadgyigazgatsnak hajdsg, mely a mlt a magyar hajdsgnak hanyatlsa.
s harczkpzettsg teljesen

a tiszti kar,

')

Thaly Klmn: Dunntli hadjrat 1707-ben. (Szzadok. 1879.


14*

vf. IV.

t\)

21 2

AZ KLM';.Mi;iK>irrKS.\KK. M;M/.KII VISSZVriATsXAK

szzadi )a.ii lelkes s gyes bajnokokat lltott Pltiy Mikls hajira, most a trr)kk s nmetek egy arnyos nyomsa, a foly-

tonos kzdelmek s a flsen meggylt sanyarsgai alatt, legkivlt pedig azrt, mert egysges testlete sztztiltt s vezr s tancsad nlkl volt, lebor haramiabandkk aljasodott s tonllsbl tenget lett. Jobbra hivatott leters fiatalsga knny lethez szolcott a pusztai vadonokban, s mg a nemzeti szabcdsgharczok alatt is mr csak kevs, vagy ppen semmi hasznra sem volt a vzi hadi intzmnynek. Ugyanis a bcsi kormny, egyetrtve a hatrszli birtokaiban megkrostott tu-kkkel, megszntetni akarvn a kbor hajdsgot, a hbork alatt elpusztult vgvidki falvalc benpestsre szemei ki kormny gy vlekedk, hogy a trk bkeszerzdsekazt.

az alattvalk hsgnek s nyugalmnak biztostsra semmi jobbat nem tehet, mint ha a vglizakba. a prttsre hajland magyar katonasg helyett, nmet s cseh kapitnyokat s rsgeket helyezend Ijo. Tata, Gyr, Komrom, nmet kapitnyokat kaptak teht. s ez ellen hasztalan volt a rendeknek

nek,

hossz, heves viaskodsa. Alig valnak kpesek keresztlvinni, hogy legalbb Koniromban a nmet mell magyar kapitny
is

neveztessk.

^)

Mikor a legrzkenyebb

oldalrl

megtmadott nemzet

visszahatsnak', a Bocskayalv, Bethlen Gborok, Tklyek s Ekczyak harczainak korszaka bell, az igaz magyar vr mind

nmet dunai admitcsap a fejedelmek nemzeti hadseregbe. rlok eiige(lelmessgben csak a csszrral tart komromi, kevi s csallkzi szerlj n}) marad. Ezekbl kerlnek ki a sajksok fvajdi, tisztjei, meg a legnysgnek zme. Fvajdk egymsutn: jBr//7.orics Jnos, Zsupnovks Knzmdi), Behlovics Jnos, Monasferlji Jnos, Eszfor/nmi (Osztrogonlija) Jims, Feh.rvry
Gjj'v(jj s Fehrvri/ Lszl. Szerbek mindnyjan s a grg hitnek annyira hvi, hogy a komromi szerb egyhzkzsg elnki s fcurtori tiszttel is kitnteti ket. Kirlyaink is kedvkben jrnak, ])irtokokkal s nemesi diplomkkal tutetilc ki ket. Az armlisok adomnyozsa olyan divatt lesz a Ferdinndok idejben, mint ksbb az rdemjelekkel val hivalkods. De mert az akkori magyar nemesi osztlyban leters s ber testleti szellem uralkodott az j nemesek csak az ltal lehettek
:

ama

osztly tagjaiv, hogy

idk

folytn megmagyarosodtak,

neveiket is megmagyarostk, a magyar nemesi csaldokba belehzasodtak, st ksljb mg vallsukat is megvltoztatva, az utbbi szzadban haznkat szmos, a politikai kzgyek, a
Franki Vilmos:
k. 21
:i.

bcsi

bkekts (Gyri

trt. s rg-,

1.)

s Holrzj M!hdl;j:

Twlmn.

ayljtom. V. k. 3

35.

fz. IV.

11.

s A SAJKSOK intzmnynek KOKSZAlvA.

213

tiidoinuy s irodalom, a mvszetek s houvdelem mezejn timdkl honfiakkal ajudkoztk meg. Oly eredmny, melyet elrni a bcsi udvari krknek bizonyra nem volt szn-

dkukban

1)

Eleinte azonban ez a szerb urasg s az -bitekuek a kormny rszrl mdfeletti prtfogolsa tkos csaps gyannt nehezedek a komromi s komromvidki magyar npre. Nem csak a vros jurisdictija s a vrosi terhek all vontk ki magokat a privilgiumaikra s a kirly prtfogsra rtarts szerb nemesek, kztk els sorban a komromi sajksok, de klnfle hatalmaskodsokat is vghezvittek a bks polgrsg javaiban. A. sajksok mg a kirlyi adzsokat sem akartk teljesteni; hzaiktl, a Dunn horgonyz vizi malmaiktl s egyb javaiktl semmifle adt sem akartak fizetni. Fen van 1584. vi novemb. 9-rl Mtys fherczeguek egy rendelete Cherko Mrton komromi alkapitnyhoz, melyben meghagyja neki, ut si per Yice-Comitem illius Comitatus requisitus fuerit,
illi

quosdam ex

uazadistis,

quorum opera

et auxilio

non nazadistas, domos suas in oppido Comaroniensi possideutes, ad Dice solutionem compellat. 2) Az 160)-diki orszggyls 25-dik czikrestantias ipsas exigere jueat adiungat, nec
1) A komromi grg-kel. szerb kzsg egyhzi tancsban a kvetkez megnemestett vitzi remleket talljuk: 1659-ben Fogas

Jnos Dijak s Dijak Dniel; 1664-ben Tehrvry Pter, Kis Farkas (Vk), Dijak Mikls, Fehrvry Mikls, Kaposvry Farkas (Vk), Zombori (Zomborlia) Mikls, Dijak Pl, Fldvry dm, Lencss Mrk, Farkas .Jnos, Vly dm s Pesty Tams; 1718-ban Fehrvry dm, Fldvry Gyrgy s Farkas Mikls 1719-ben Fldvry dm, Fldvry Jnos s Farkas (Vvikovics) .Jnos 1721-ben Fehrvry Ijszl (Gyrgy fia), Fehrvr}^ Jnos (Gyrgy fia), Rcz Pter, Fehrvry Mikls, Fehrvry dm, Rcz G3'rgy s Pesty Pter 1726-ban Fehrvry Jnos Lajdin (Lieutenant), Fehrvry Laczi, Pap 'dm, Jeni Pter, l^esty dm, Pesty Tams, Budai (Ltics) Pter s Temesvry Jakab 1732-ben Halsz Jnos, Csandi Istk, Pesty Laczk, Farkas (Vukovics) Antal sajks tizedes, Ecz Istvn, Dmtr Jnos, Varsnyi Jnos, Duczy Mihly s Fehrvry Mikls; 1744-ben Fehrvry Jnos 1746-ban Budai (Ltics) Simon, Buday (Ltics) Miksa s Kovcs Lszl 1751-ben Gyngyssi Dmtr, s vgre 177:i-ban Domonkos Andrs. Ezek kzl Vly Zsigmond, Fogas (Zubati) Pter, Rcz Jnos, tovbb a Dekok, Fldvryak. Lencssek, Ka.2)osvr3'ak, Fehrvryak, Pestyek, Budaiak s Csandj'ak ismtelten viseltk a komromi szei-b egyhzkjzsg elnki s fgondnoki tisztt. Az vknyvek fljegyzseit rszben magyarul rtk. Pldul 1719. 26 Decembris vlasztotta az kssg s tette Stankovich Jnos egyhz attya helett Nemzetes s Vitzl Ober-Vajda Uramat Fehrvry Gyrgy uramat. Anno 1721. Die Szent Endre napjn magyaroktl vett fel egyhz pnzit interesen, for. 50 stb. {A komromi szerb
;

kzsg vknyvei a helyrdi mzeumhan. Vitkovics Gbor kzlse.) -) Matjy. orsz. levtr. Ben. resol. U. o. 1575. vi aug. 9-rl Vajvodarum Comaromiensium molas possidentium Privilegia.

214

AZ ELXMETESilSXEK, NEMZETI VI^SZAH.VTSXAK

kbeu keservesen panaszolja Komrom vrosa az ottani szerbekrl, liogy szntelen zaklatjk a nyugodalmas magyar polgrsgot, a mirt is esedezve kri a vros inten felsgt meg ezrt ket a felsg. 1610-ben Draskovits Jnos kirlyi trnokmester j szabadsglevllel akarta Komrom vrost a vitzl rend ellenben megoltalmazni, de a komromi vghelyi vitzek rszrl nemes Thaly Gergely rendkvl heves beszd:

ben vdelmez trsainak jussait; mert a bemutatott vrosi


badalomlevl ellenkezik a fizetsen lev az kik jjel nappal az krsztuysgnek s penigh ezen Magyarorszgnak szntelen szolglnak s vigyznak.* Tiltakozsukat

sza-

vitzeknek jogval, e Felsgnek, mind val vigyzsokkal alrattk a megye alispnjval, birjval s az eskdtekkel, s felrtak a ndorhoz, krvn t az egsz nemessg nevben, hogy mentse meg ket a megalztatstl. Thurz Gyrgy ndor a vgbeli nemessgnek s a komromi sajksoknak fogta prtjt. Zolgnk
levelt

nknk az thy kegielmetek a mellett zval val wzeneteket is elgh bewsgessen meghjeleut az komromi Nemes s Vitzl rendnek kessebbitsre, set az egsz Magyar Orszghy vghbelieknek nagy gyalzatiara. Draskovics uram az tebbi e Felsghe commissariusival az wrasbly brnak s polgroknak instaatiaiokra s mltatlan panasztteleki'e, hogy kegielmeteket az Avrosbely parazt brnak jurisdictioihoz ket lezte. Chudlunk annival inkbb, hogy Draskovics Yram eleitl fogvst vgekben lakvn s vitzl keneret evn, tudgya az wgbelieknek zabadsgokat. IMuthogy penigh az my tiztnk arra vezrel, hogy az wtzl rendet vgy mint az nemessget s nemklnben az polgrsgot is igassgokban megtartchuk;, nem akarjuk az erkk val zoks ellen igassgokban my idenkben, hogy kegielmetek is megh hborttassk. Megrta teht Draskovicsnak, hogy tiltsa el a vrost a nemesek jogainak hborgatstl a vrosnak is megrta, hogy tartsa magt sajt hatraiban s ne erltesse a nemessget s vitzl rendet adfizetsre s paraszt szolglatokra a rgi j szertarts ellen. ndor teht, nem ismervn a vros szabadalmait, a nemessg javra dnttte el az gyet; ksbb azonban, 1612-ben, gondosabban tvizsglvn mind a vros, mind a nemessg ltal hozz benyjtott iratokat, rvnyen kvl helyez elbbeni liatrozatt. ^) ndort erre bizonyra a komromi szerb nemessgnek, az gynevezett vitzl rendnek, az ottani sajks katonasgnak a vros magyar lakossgn elkvetett garzdlkos
;

Cherko Mihly megh ad

gymond

')

Takcs Sndor

komromi nemesek
-12. sz.)

viszlya a polgrsggal

1610-ben.

(Kumrom

s vidke. 1884. vi.

K A

SA,IK.V-<iK

IXTKZ.MKXYXEK KOISZAKA.

215
magya-

tlusai birtk,

kik

;i

umet vrparancsnkkal

tartvu, a

a vrba menni. panasz ismteltetett az 1622. vi orszggylsen, mikor is azt hozzk fel a rendek srelmes flterjesztskben, hogy nem csak a nmet fkapitny vagy vrigazgat, de a neki kedvben jr segdje Fldessy Istvn is annyira nyomorgatjk rczaikkal a magyar lakosokat, hogy ezek tovbb nem l)irvn a zaklatsokat, sokan kzlk elkltztek Komrombl. jbl sznyegre hoztk a rendek e srelmeket az 1(335. 1(338. s 1659-diki orszggylseken; de a baj soha sem lett tbb megorvosolva. magyarok mindinkbb trt vesztettek a fels dunai vgekben; ellenben az udvar kegyeit teljes bsgben lvez idegen vitzi rendnek, fleg a sajks fvajdknak hathats 1)efolysa, naprl napra fokozdk. zsold krdse sem okoz tbb nehzsgeket. hadi kormny nknyes s erszakos rendszablyokkal veszi meg az orszgon ama kltsgeket, melyekre a felfokozott hadi lb elltsa czljbl szksge van. sajksok zsoldja reudesebl)eu jr ki most az nknyes adk telhetetlen pnztrbl. Lipt nem csak puzadkat szed a magyar nemessgtl orszggylsen kivl, de nmet szoks szerint mg kln lelemadt is r a megykre s vrosokra. panaszok, melyek ezen nknyes parancsok ellen emelkeduek, lzad mozgalmaknak tekintettek s rgyl hasznltattak, hogy a nemzetre ismt tbb milli forintnyi adteher vettessk ki. Ha a megyk vst tettek az alkotmnyos szabadsg srelme ellen, orvosls helyett jra pr millinyi adt kaptak a nyakuklia. Ksbb a pnzad katonalltsra vltoztatott, de ekkor a hadszedsre oly magas kulcs szabatott, hogy az mg nagynbb panaszokat s ingerltsget okozott az orszgban. Az riinykod nmet tancsosoktl folyton ingerlett kirlyaink mind erre keveset gyeltek s sernyen folytattk a magyar orszgvdelmi intzmnyeknek si formjokbl val kivetkztetst. ^) dunai hajhad elumetesedsre s az osztrk katonai reglement letbelptetsre elegend idt s alkalmat nyjtottak a trkkel meg-megjtott bkektsek, valamint azonkrlmny, hogy a fejedelmek nemzeti harczainak slypontja most Erdlyre s az szakkeleti megykre esett, s csak ritkbban hzdk a Duna fel. Mg a harmiiiczves vallsi hbor sem vette nagyon ignyije a csszri vizi ert, noha ezen idkben egsz Eurpa rengett a hbork zajtl. bcsi hajhadat 1619-ben rvid idre ampierre vette ignybe, ki <(mHlv'r GHhoi nmet hajhadi fkapitny vezerokat,

mg ha vrosi urak voltak is, nem engedek

A
')

Horvh M.

inagy. hunvdeleui trtueti vzlata.

216

AZ ELNKMETESTSNEK, ^'E^1ZETI VISSZAHATSNAK

tse alatt sztat le ezredeit s dandrait Bcsbe,

hogy a Thurn

vezrlete alatt oda betrt szvetsges cseh,

s osztrk protestnsokat a csszri vrlak megostromlstl visszariaszsza. Ugyanezen vi oktberben a klfldi protestns szvetkezettel egyetrt Bethlen Gbor fejedelem Pozsonyra trt, mely Forgch ndor, Plfl'y Istvn s Rvay Pter koronark hatalmban vala. Segedelmkre Leopold fherczeg, passaui pspk, a kirly cscse s bcsi helytartja, Tieffenbach Rudolf alatt a nmet hajraj msik rszt kld le a Dunn pr ezernyi labanczczal. E nmet hadat sem a polgrok a vrosba, sem a ndor a vrba be nem bocstottk. Midn pedig Tieffenbach e miatt a klvrosban telepit le labanczait, a Szempczen tboroz Bethlen okt. 14-n virradra rajok trt, s 400-at levgvn kzlk, a tbbieket sztugrasztotta. Tieffenbach, miutn a hajkon maradt gyit a Dunba slyeszt, csak nagy bajjal tudott a nmet hajlegnysggel Bruckba vissza-

morva

meneklni. ^) Ffontossgot Vcznak

s a budai basa hajhada megnyersnek tulajdontott Bethlen. Ha Vczott ers hadllst elfoglalhat s azonkvl mg a budai vizi er is rendelkezsre bocstatik, szerfltt megknnyebbtetett volna a magyar csapatok hadi mkdse mind a Dunn flfel Komrom, Gyr s Pozsony ellen, mind pedig a Dunn-tli vidken. Midn teht a porta Vcz tengedst kivnta Bethlentl a neki nyjtand segly fejben a fejedelem sokig habozott s nem akart Vczrl lemondani. Ygre hossz alkudozsok utn csak azon flttel alatt grte oda e dunai erssget, hogy a szultn a magyarok s szvetsgeseik ellen II. Ferdinnddal soha semmi alkuba nem ereszkedik, a fejedelem mell hadat kld s a hajdsg dunai s tiszai palnkjainak elrontst nem kivnja tbb. trk mindezt meggrte, de adott szavt htlenl megszegte. A budai basa ellensges indulattal viseltetvn a fejedelem irnt, 1620. vi uov. 5-n erszakkal foglalta el Vczot, Bethlennek pedig semmi segedelmet nem juttatott Ferdinnd ellen. Kvette ezt a hainburgi bkealku s, vele a csszriak megersdse a Dunn tl. Pozsonyban, Ovrtt,
:

Gyrtt

Komromban.

Egybirnt mg sok fradsgba lesz trtuetbvrainknak, mg a Bethlen s Ferdinnd kzti kzdelmek kornak levltri emlkeit tzetesen ttanulmnyozhatjk, s adatokat szolgltathatnak a trtnelem szmra arra nzve is, hogy mennyi rsze volt a hazai s kls vzi ernek ama kzdelmek szerencss vagy balsikereinek vgeldntsben. Midn Bethlen
1)

Hovilh M.

Magyarorsz. trt. V.

k.

185203.

11.

ES A SAJKASOK

IMEZMEN YICNEK KORSZAKA.

217

Rkczy Gyrgy fejedelem a liauczia s svd koronFerdinnd ellen, s Torsteusou Lnrd a 'ranczia-weimri hadsereggel Kremsnl a Dunn megjelent ktsgkvl mkdni kellett Magyarorszgban egy a Rkczy hsgn lev vizi hadnak is mert Torstenson hadi tervnek sarkpontjt ppen a Dunnak Bcs fltt s Bcs alatt val
utda.
I.

val szvetkezett III.

vannak-e valahol jegyezve e Megtudhatjuk-e valaha szolglatait s rdemeit a magyar szabadsggy vdelmezsben ? magyarsg, llott legyen az akr Lipt kirly hsgl)en, akr a nemzeti fejedelmek zszlai alatt, mind a trk
elzrsa kpezte.
^)

De

vjjon

fel

magyar

vizi

ernek hadi

tettei ?

elleni erfesztsekben, mind a fggetlensgrt vvott harczokban, minden tle telhet ldozattal teljest hazafii ktelessgt. Ha a keresztny rdekek s fleg a keresztnysg fbstyjnak Magyarorszgnak megoltalmazsban ktelessgmulaszts trtnt az bizonyra Lipt s kormnya rszn keresend. Az
:

idegeu hadakat
harczi munkra,

is nem hanem a

az
fld

orszg segtsgre,

nem komoly

npnek

kilsre, elpuszttsra

hoztk az orszgba. Az 1683-diki trk invsio alkalmval kardcsaps nlkl adtk fel Lipt nmet hadvezrei a harczra ksz Magyarorszgot, s a csszri fvezr nem tallotta azzal neki a cs. k. indokolni megbotrnkoztat cselekedett, hogy fhadi tancstl parancsa van mindenekeltt az rks tartomnyok oltalmra s a hadak psgben tartsra gyelni. -) Feladatunk krn kvl esik rszletesebben kiterjeszkednnk honi trtnelmnknek e szomoran tanulsgos idsza-

kra. Ktsgtelen, hogy mg az elhanyatlott trk hader is risi sikereket vvhatott volna ki Lipt ellen, ha a nagyveziri

plczt jelesebb katonai talentum tartja vala kezben, s ha a bdult flelmben ide-oda kapkod cs. kir. fhadi tancsot a szvetsges hadak, fleg pedig Magyarorszg nem tmogattk volna.

me

rvid foglalatban a kivvott siker.

mohcsi veszedelem ta mennyi honfi vr folyt, mennyi er fogyasztatott a dicsvgy ozmn hatalom visszaszortsra s e hatalom mgis annl fenyegetbb alakot lttt, s a Duna vlgyben annl beljebb furakodott Magyarorszg szivhez. Mikor Lipt 1657-ben trnra lp, a budai pasalik szaki kirly szlei Gyrig, a Garamig s a Krptokig terjedtek.
!

')

1645. vi pr. 12-ii rja a l'tjedeleuuiek

secuiuluia teuue

ineum judicium caesaris cor vehemeiiter aggredi possemns, si etiam infra Viennam Danubius occluderetur, quod meo judicio Posonii omniuni eoniniodissiine fieri posset. (Szilijiji Sndor: Magy. trt. emlkek. XXI.
kt. 2-)0 293.
2)

11.)
:

Thaly Klvidn

Az

1683-iki tborozs trtuetliez.

218

AZ ELXK.MKTESITKSNKlv, NEMZETI VISSZAHATSNAK

birtokban maradt keskeuy s liosz magyar luki, a trkk tusakodsoknak s a magyar fejedelmi seregek barczainak lland szntere. S miutliugy a porta 1662-beu ismt Magyarorszg fel lobogtat boucsokjait villmgyorsan szrnyal be a keresztny vilgot a rmbr, bogy a trk bbor kszbn van. trk badjrat 1663-ban veszi kezdett. Kprili Abmed jlius kzepn Eszken keresztl Budra vezeti badait. szzezernyi trk sereg tbidalja Esztergomnl a Dunt, s miutn rsekjvrt kzre kerti, iszony puszttsok kzt egszen Pozsonyig, st a Morvn tl egsz Brnnig s Olmtzig dl s get. A nagyvezir utda Kara Musztafa Bcs ellen birodalmi fvrost 1683. vi jlius kzepn kszit badjratot. krltborolja s vvni kezdi. Szobieszky Jnos lengyel kirly megjelense, a szvetsges badak s a bcsi rsg kitart vitzsge megszabadtjk Bcset. badi szereitl, kincseitl s 60 ezer embertl megfosztott nagyvezir eltakarodik Bcs all s csak Gyr tjn llapodik meg futsljan, serege roncsaival. szvetsges badak ldzl)e veszik a futamlt, e kzben megveszik Prknyt s Esztergomot ^), megszlljk Vises Budt is, br sikertelenl, vvni grdot, Yczot s Pestet, megbisult ostrom beszntetse utn, oktber 29-D, kezdik. az sszes ostromszerek sajkkra rakatnak s Esztergomba, Gyrr s Komromba szllttatnak. Buda krlzrolsa 109 napig tart s Liptnak 23,000 emberbe kerl. E nagy vesztesg daczra mg a tl folyaml)au 60,000 emberig egszti ki a csszr megcsonktott seregt, de 1685;ben Buda belyett a trkk ltal idkzben ismt elfoglalt rsekjvr
elleni
:

visszavtelre basznlja

fel azt.

rsekjvr elfoglalsnl szintn basznltak a mieink kisebl) tagozat sajkkat, a vrat krnyez gynevezett vzrokban (Wasser-Graben). E sajkkon jl. 22-n a rstr csapatot (iNinirer) toltk a bstyk al. Fedezetl bannoveri
zsoldosokkal tltttk

meg

a sajkkat, kik igen vitzl viseltk

magokat. trkk a vrljl kveket dobltak a bajcskkra, s egyet kzlk el is slyesztettek a sznig telt vzrokban, melybe a Nyitra folynak egy ga szolgltat veszedelem idejn a vizet s onnan a Dunba mltt.
Esztergom kiostvomlsnl az ottani trk hajk a komi'omi sajksok hatalmba kerltek. A lothrinoeni herczeg ltal kitztt fltMan Avird auch etlicli Schilt' zur Abt'uhr telek 4. pontja ekkpen szl gebn, derer sich gedachte Guarnison (trk), so alles auf einraal nicht ij. pont Weilen abgef Illrt werden knnte, 'ters bedienen kann. keine Schil'fleuthe, so entbhrlich seyn, vorhanden, als solle die Besatzung schuldig seyn mit eigenen Leutlien ab- und auttahren zu lassen. [Puncta der CcuJitulation mit der Vestung Gran 1683, 27. Octoher. Nemz. mz. knyvtr.)
:

ES A SA.TKASOK INTKZMKNVKXEK KnlgZAKA.

2i;)

lSH-ban szept. 2-diku visszavtetett vgre a 145 vig trk kzbeu volt Buda is. Ez volt a hadjratnak, st a szzad trtuetuek leguevezetesebl) esemnye. Az izlam fbstyja most a keresztnyek hatalmba esett vissza. Hetvenhat ozmn helytartnak kormnyzata alatt hatszor ostromolta keresztny had Budavrt, de bevenni soha sem tudta. Mint Nikpolynl az I. Bajazid ellen vvott vilghborban, s mint a szentgotthrdi nevezetes tkzetben, gy most Buda alatt is Eurpa majdnem minden orszgnak vitzi npe kpviselve volt. Lipt 90,000 emberrel tborol most krl Magyarorszg kirlyi szkhelyt. E nagy sereghez 20.000 gyakorlott katont, megannyi hst, Magyarorszg szolgltatott. Lothringeui Kroly berezeg volt a sereg fparancsnoka. 16,000 trk vdte a vrat
a 70 ves

Abdurrahman basa

vezrlete alatt.

Az

val elkszleteknl s

magnl az ostromnl a

teljes

ostromhoz szm-

ban kivonult komromi sajksezred mkdik kzre. A Buda k()rnykn lev szigeteken nagy csrk, istllk s lstrak, hadi szertrak plnek. Ezek kzt s a Vcztl Szent-Endrig
elterl csszri tl)or kzt, a sajksok tartjk fen a kzlesajksok szlltottk az elesget, a katonasg ltal ksztett vesszkosarakat, az ostrom eszkzket, a szksges teljestik a Dunn a rendes napi s jjeli sznt s ft, s krhz a Margitszigeten rjratokat meg a kmszolglatot. volt berendezve. Jnius 21-dikn Abdurrahman budai basa s a tbbi elkel trk urak nejeiket s kincseiket balfejlemny elrzetben a Csepel szigetre kldttek le, meghagyva a szomszd palnkok, nvszerint Ercsi rsgnek, hogy az asszonyokat, gyermekeket s drgasgokat biztos helyre szlltsk, mg az tban lev(") Szolimn uagyvezir a felment haddal meg nem rkezik. Batthyny i^dm huszrkapitny rteslvn a trk nsereg hurczolkodsrl, 12 sajkt utnok bocst a Dunn rd s Ercsi fel, maga pedig a szkesfehrvri orszgton huszraival megy utnok s kt tuz kz szortvn a meneklket, a ksretet megtmadja s kardra hnyja, a nket, szmra nzve 92-t, kztk a basa nejt is, fogsgba ejti s nket a huszrok eladogattk a drgasgaiktl megfosztja. tborban, a zskmnyt pedig, mely ktszzezer forintot hozott be nekik, a l)ajtrsak kzt osztottk el. ^) Jnius 24-dikn kivl lothringeni berezeg a sajkkbl uapjok volt a sajksoknak. gyztat a bstykat, rst lvetett a kfalba s az Alsvros kapujt petrdk segtsgvel sztrepesztvn, behatolt a vrosba.
kedst.

')

Wagner: Histuria Leopoldi.


1.

Arnethnl, 65.

1.

689.

].

Jlasslingen naplja
1.

Szalaij Lszl

Magyarorsz.

trt. V. 325.

220

AZ Er.XMETESTKSXEK, NEMZETI VISSZAHATSNAK

segly a vrat megkzclitvaslnczokra fztt s vastag gerendkkal egymslioz erstett bajokkal zrta el a Dimt teljes szlessgben, a Szent-Gellrt begynek tvnl pedig bidat ptett Pestre azon bajkbl, melyeket a csszri vzi er az ostrom kezdetekor a trkktl elfoglalt. ^) E bajbidat azonban a jl. 9-n birteleu kerekedett forgszl sztszaggatta s jra kellett azt pteni. E ketts bajbd, mely a sajksok felvigyzata alatt llott, elsegt a biztosabb kzlekedst a Dnna balpartjval, mintegy kiegsztette azon snczolsi rendszert, mely egyrszrl a vr krl a Dmitl ismt a Dunig terjedvn Buda kiostromlsra, msrszrl pedig Pestnek erstsre s a Duna balpartjrl rkezbet trk segly visszaszortsra szolglt. ^) Augusztus 13-diku, midn a nagyvezir mr Promou tornl s azon innen llott, tzszeres sajkkat kldtt a bd felgyjtsra. ksrlet azonban a sajksok csggedetlen ellentllsa kvetkeztben eredmny nlkl maradt. Augusztus 26-diku br rkezett a ^nagyvezir tborbl, hogy a trkk vzi ereje, egyidejleg az ()-Buda fell tmad mozlimek mozdulatval, a folyamrl segdcsapatokat szndkozik vetni a vrosba. Kroly berezeg ez okon kirendelte fegyveres sajkit a Duna kzepre a Gellrtbegy al, vrva a trtnendket. Augusztus 29-n reggel valban megrkezett az ellensg s menten a csszriak dunai snczra vet magt. magyar s nmet gyalogok, a sajksok s az alsvrosi czlpzetek mgtt llomsoz hajdk tze oly erlyesen utast vissza a trk mernylket, hogy megaunyiok kzl alig meneklhetett valaki hrt mondani a szerdrnak. ^)
liesse,

Ez

alatt, ueliogy az al-dimai fcrk

') Wagnei-, id. m. I. 711. 1. -Danubii ripa gN-moml quateuus vadabilis est, partim iiavigiis ancliora revinctis obmunita est. Ac ne a<;verso Humine aditum quaererent, aut suttnrarentur auxilia,infra Castel-

lum primae magnitudiuis navigiis, ferrata iiiter se catena connexis. ac praelervata trabe e puppi protensa munitis, Daimbium fraeiiat. Pontin aliuui ad Geravdini montis pedem ad oomnKidiorem commeatuni extruit, avinatas 12 saiclias excubiaruni more ac circitornm obire flmneu insulas Instrare jnbet. =) Szalay Lszl, id. m. V. 338. 1. 3) U. o. 344. 1. Wagner krlmnyesen lerja a jelenetet: Unde trigesima Angusti niensis mondja snpreraa irapressio infeliciter liostibus cecidit. Spahiorum agmen secundum Danubii oram ab vetere Buda profectnm, pars in Paulinm vallem, pars in colli vallem liuic ac veteris Budae campo interjectum, pars ex adverso Svevorum luontis, velut tribus simul locis invasuri se divisere. Ter millia Janicsari ad superi laontis caput procursu deluti, in Isabellae Insulam rrajectuni parabant Tormentis abacti ad inferius oppidnm convolant, obrutisque celeritate mirabili, stationibus aliis, elusis aliis, revnlsis lacertorum robore vallis, repagniis rescissis in Danubium se conjiciunr, eo circuitu intra muros penetraturi. Astins Bara, vir longe impigerrimus, postquain eos intra teli

A SA.IK.VSciK INTK/.MKNVKM'.K KoUf^ZAKA.

221

Budavrnak
iil

sz('ptcinl)C'r

2-diki

dicssges vgostrom-

a sijks liad az ostroml csapatok fedezsre szolglt vala. Harczoluia nem kellett; mert a nagyvezir lindavr eleste

ntn tborostul s seregestl Szlcesfekrvr fel vette tjt, hajit pedig, melyeknek az ostromnl alig vette valami hasznt, a Dunn lefel sztat. ^) Szeptember 6-dikn a keresztny tbor a Duna mentben utna indult a. futamod uagyvezirnek egsz Tolnig. sajksok szlltk a Lothringeni herczeget s fnyes tborkart. Egy sajks szakasz elrekldetett kmlelni a vidket s a dunai szig-eteken takarmnyt gyjteni a lovak szmra; mert a Drvhoz elhmplygtt trk s tatr hadak mindent fl-

emsztettek a keresztny sereg ell. tkzben tudsts jtt, hogy a nagyvezir mr a Drva tls partjn van s Nndorfehrvr fel kzeledik.

E hrre Kroly berezeg fjloszlat a fsereget s haza bocst a klfldi hadakat. Csak Lajos badeni rgrf maradt szolglatban 12 ezreddel, tovbb a Batthyny s Eszterhzy magyar huszrok s a komromi sajksok, kik a Dunn tkel derk sereg szmra Tohinl hajhidat ksztenek. De az oktberi rvz elszaggat e hidat, a mirt is a horvtorszgi hadosztlyt a sajksoknak hajkon kellett a Drva balpartjra tszlltaniok. hogy Pcs kiostromlsnl jelen lehessenek. Az
erre szksges vv

mszereket

s az

elesg

nagyobb rszt

Karntorszgbl szintn hajkon sztattk al. Oktber 16-u Pcs mr krl volt zrolva. 22-u pedig be is volt vve. Ezentl szapora egymsutnban jutott Lii)t birodalmhoz a Duna s Tisza mindkt partja, egsz Ptervradig s Szegedig. Az rdem oroszlnrsze a lngesz hst, Savoyai

Jen

herczeget s a klfldi segdcsapatokat, fleg pedig Magyarorszgnak eme tborozsokban fegyver alatt llott sok ezernyi vitz fit illeti. 1689. vi mjus 12-n vd- s daczszvetsg jtt ltre Bcsben a csszr s a nmet tartomnyok kzt. Deczemberben az angol III. Vilmos is belpett a szvetsgbe. A kvetkez vben Spanyolorszg s a Savoyai herczeg szintn csatlakoztak hozz. A szvetsg feladatul tzte a westfli
(1648.) s pyreni (1659.) bkektsek alapjn ltrejtt eurpai birtokviszonyoknak helyrelltst. Az a j eredmnye
volt e szvetsgnek,

hogy

tetterre s btorsgra lelkest

jactum habuit, dato clopetariis signo multos

interficit, caeteros repetita jaculatione et armatis Saichis ita perceilit, iit ex aquis eluctati secundum oppidi murum aditum quaerereut, spreta pilarum grandine undiqiie e lorica depluente, pauculi liguorum sti-ue in murum liaud citius enisi, quam certis glandinibus iirostrati sunt. {Histria Leopoldi, I, 718. 1.)
')

Hammer,

\(\.

^n.

222

AZ ELXKMKTESTSNKK, XEMZETt VISSZAHATSNAK

Lipt hadvezreit, a
eddiginl

liadi taktikban s tervezsben pedig az hasonlthatlanl czltudatosabb s szerencssebb eljrst inaugurlt. Az ezentli tborozsok, egsz a karlczai l)kig, legfnveselib lapjait tltik he Ausztria badtrtnetnek. Valban a keresztny fegyverek sikerei 1683. ta oly jelentkenyek valnak, mint az eltt soha. trkk a Tisza s

terjedelmes magyarorszgi birtokaikbl. Hatalmi llsuk haznkban jformn csak a temesvri pasalikra s az Al-Duna vidkre szortkozk mr. E sikerek elrshez jelentkenyen hozzjrult a dunai hajhad. Szolglatainak rdemt akkor mltnyolhatjuk igazn, ha a Savoyai Jen al-dunai hadjratainak sznhelyvel megiNfaros

mg

szorttattak

vissza

ismerkednk. trkk s tatrok ltal megzsarolt, tnkretett al-dunai vidkek nem nyjthattak kzvetlen elltst a felszabadt keresztny seregeknek. Az lelmi s egyb tbori szksgleteket a csszri rks tartomnyokbl s Magyarorszgnak a hbor ltal kevesbb rintett termkeny rszeibl kellett beszerezni. Ezt pedig, az akkori jrhatatlan rossz utak miatt, nem lehetett mskp tenni, mint csak hajkon minl fogva a termszetes folyami kzlekeds eszkzeinek rtke annl tbbre becsltetett. Duna, Tisza, Drva, Szva, Maros s Mura rendkvli fontossg kzlekedsi vonalak valnak mert mindaz, a mire a tboroz seregnek lelemben, takarmnyban, plet- s tzifban stb. szksge volt, e folykon liajn szllitatott al, tbbhajzhat folyk nyire egyes kirendelt sajks osztlyok ltal. partjainak a hadi sznhelytl kiss tvolabbra es pontjain katonai raktrak pltek, melyek rizete, minthogy a hadmkds alapvonalt kpeztlc, frdekkel brt s szintn a vizi had ltal teljestetett. Ilyen katonai raktrak s^hadi fix pontok keletkeztek az als Tisza hosszban Zentn, ( )-Becsn s Zsablyn, az .als Dana hosszban pedig INonostorszegen, Yrsmarton, s Bajn. Minden raktr mell katonai rtanya s egy kis sajks telep lltatott egy szakasz sajkssal. Ezek feladata volt a tbbi raktrak s a tbor kzti kzlekedst fencsszri tartani s a gondjaikra bzott trgyak fltt rkdni. hadak gylekezsi helye rendesen e folyammenti raktrak krl Bajn, Mohcson stb. van. Jen berezeg 1697. s 1698-ban, midn Kollutrl a Tisznak veszi irnyt, nem vlasztja az egyenes utat, hanem nagy kerlvel mindentt a Duna hosszban halad. Hasonlkpen a trkk is a Dunhoz valnak ktve, s azrt kivl fontossgot tulajdontanak mindig Orsova brsnak, mert e hely biztost rszkre a hegyi utat. Nndorfehrvron lland hajhadat tartottak, melylyel az Orsovrl

flfel sz transporthajikat az ellensg esetleges

megrohan-

KS A

SAJKSOK IXTKZMKXVKXKK KORSZAKA.

223

stl vtk.

Es miul

lejebb vitte ftavovai

Jenu gyzelmes
fel.

tbort a Dunn, miul inkbb kzeiedk Nndorfebrvr annl tbb folyami rakod telepnek fellltsa s a
IS

sajksbadnak

meggtolni a badi munklatokat. keresztny fegyvereknek jelen baladott llsban a fels-dunai erssgek termszetesen elvesztettk stratgiai
^

annl uagyobl) szm szaportsa vlt szksgess, nevezetesen Ptervradon, Eszken, Titelben, Zimouyban s vgre aztn magban Belgrdban is. folyami telepek fllltsa ltal vlt lebetv a Dunn s Tiszn folytatni avagy esetleg "'

'

"^

fon-

tossgiikat s

megszntek badtrtnelmi szerepl tnyezk

lenni.

Ezentl Pozsony csak mint koronzsi s orszggylsi szkKomrom is. br a magyarorszgi vizibadernek most is fllomsa s bevebetetlen erssg, mr nagyon tvolra esett a bbor sznbelytl s elveszte kzvetlen fontoss_gt. Mg inkbb ll ez Esztergomrl, Vczrl, Gyrrl, Budrl s Pestrl. Sziget azonban a XVII. szzad vgvel is megtart hadi fontossgt. Mindazonltal csak az Al-Duna s Al-Tisza partjn fekv helyek lettek els rang hadi helyekk. Ilyen volt a Dunn Baja, a Tiszn Szeged az fhadi raktraikkal. Szeged nem csak a Tisza fltt uralkodott, hanem a Maros torkolatt is hatalmban tart, s azonkvl tutajokra ptett hdja is volt a Tiszn, mely a tlparti vidk ellen'hasznos hadi tmpontul szolglhatott. Szeged mell sorakoztak a Tiszn lefel Kis-Kanizsa, Zenta, Becse, Zsablya s a Tisza torkolatt ural Titel, a Nndorfebrvr ellen intzend sszes hadi mkidseknek kulcsa. Ptervrad majdnem bevehetetlen vr volt s
bely nevezetes.
elzrta a

Dunt szak

fel.

Dunai hajhidjnak rizetre

dan 9 sajka volt kirendelve. A Temes torkolatnl fekv Pncsova egyszeren csak kri volt snczolva s
szintn csak czlperditmny volt. Ellenben a Drva partjn plt Eszk most is megtart badi nevezetessgt,

llan-

Dunn

i-Palnka

mennyiben Szlavnit oltalmaz a netn kelet fell betr


ellensgtl.
^)

Visszatrve

immr

az al-dunai tborozsra, dicsrettel

emltend mindenek eltt az a hatrozottsg, melylyel Lipt a trkk elleni hborban a legmesszebb terjed tervek keresztlvitelt s jelesen 1688-ban Nndorfehrvrnak visszavtelt tzte ki feladatul. Ptervrad hatalmban volt. A hajhad melynek egyelre a Nndorfehrvrnl ll Hasszn szeraszkir mozdulatait kellett szemmel tartania, Ptervradnl, Zalnkemnnl s Titel alatt foglalt llst, augusztus 7., 8. s 9-u pedig segdkezett Zimonynl a csszri hadaknak a Szvn
')

Feldzge

iIks

Pr. En,jni rmi Suroi/cn.

T, k.

224

AZ i:i-M:>iKT];srn;s.\KK, XEM/.irii visszaiiatsnaiv

A Szva tls partjn llomsozott trkk hiba igyekeztek az tszllitst meggtolni. A kirlyi hadseregnek tkelse a Szvn egyike volt a jelesebb hadi mveleteknek, gy hogy azt, Wagner szerint, egsz Eurpa elismerssel jutalmazta. Emnuel Miksa bajor vlasztfejedelem Ptervradrl Zimouyba rkezve, a hol gr. Falkenhain a hd anyagt s a hajk klnfle nemeit mr elre sszegyjt vala, legott hozzltott a hd fellltshoz, melynek anyagt s hajit alkonyatkor szekereken vitet a Szva partjra. A hd egy jszakn t elkszlt s a hadak aug. 10-ig mr mind
val tszllitsban.

tborba szlltak a szerb fldn, s Nndorfehrvrt tbliszr ismkemny ostrom al vettk. Gyilkos tusa utn szept. 6-dikn vgre Nndorfehrvr ormairl ismt a kereszt jelvnye lengett. sajksok szakrl a Szva torkolatnl elnyl Vzivrost ostromoltk. Prda azonban Icevs esett, mert a trkk mg az ostrom megkezdse eltt mintegy 500 hajra rakva drgasgaikat s nejeiket, Yiddinbe sztattk al a Dunn. i) A nevezetes ostrom emlkre rmek verettek, melyeken az ostroml dunai hajhad llsa a Szvnak a Dunba szakadsnl, a keresztny tbor eltt van jelezve. sajkk flszerelvnye, jelvnyei s a ktvitorls dunai glyk jl kivehetk az rmeken. ^)
telt

E gyzelemmel mg korntsem dntetett el a trk hbor. Nndorfehrvr tmpontul s fhadi szllsul szolglt az al-dunai hadjrat folytatsra, melynek tovbbi czlja Bosznira s Szerbira, Bolgrorszgra s Havaselfldre is kiterjeszkedett. Ez a feladat szksgess tette az orsovai Duna-rsznek biztostst. 3) Veterani parancsot kapott az als Dunnak egyik fpontjt, Orsovt hatalmba ejteni. derk tbornok

Wag7ier : Histor. Leopoldi, II. 49. Sztarinr crjpszkog archeoloskog druslva. Eelgrad. 1884., I. vf. Az egyik rem reversn : BelgTad a Turcis Anno 1440., 56, 1. sz. 93 et 94 frustra olbsessa, a Solymanno I. A. 1521 occupata. A Leopoldo Mag-no VI. Eecuperata Anno 1688. D. 6. Septemb. Az aversen : Aquila electa juste omuia viucet. Feltnteti a vr ostromt. A vr fltt repl sas, jobb lbval pallost tartva, a ballal villuiokat szrva. (Nr. 1.) A fzetben kzlt 5., 10. s 12. szm rmek szintn Nndorfehrvr szerencss bevtelnek emlkrmei. Lsd tovbb: Rossi Giacomo Teatro della gverra contra il turca nagy rdek egykor illustratiit, melyeken a csatz hajraj szintn pontos hsggel van feltntetve.. ^) Der Pass bei Orsowa rja Veterani ist von grsster Wichtigkeit, denn er ist der Schlssel zu Siebenbrgen, Hungarn, der Walachei, Servieu und Bulgarien. Au sich war der Ort nichts weniger, als fest, auch nicht gut gelegen, weil er von den Hhen beherrschet ist aher die Kriegsraison wollte, dass er besetzt sei, um der Wichtigkeit halber, Meinter von der Donau zu iiem. (es G-rafen Veterani Feldzge in
')

-)

Ungarn.

41.

1.)

i;s

A SAJKSOK IXTEZMEXYKSEK KORSZAKA,

225

tn ugjan a r rtt ktelessgnek, de elegend hajhad hjn nagyobh vllalatokba egyelre nem bocstkozhatott. Mikor a drgasgokkal terhelt nndorfehrvri trk hajk Orsova al rtek, x4.1i basa 12,000 tallrral knlta raeg Yeteranit, ha rst d neki, hogy bntatlanul hagyja a hajkat. tbornok 400,000 tallrt kvetelt s fenyegetdztt, hogy msklnben elzrja, a hajk ell a folyamot. Elvgre 200.000 tallrban trtnt a megllapods. De mikor Veterani kldUtei a. Yetiszlamns'il horgonyz h.ijk(m az aranyokat olvastk, T<')k()ly rajtok trt s Veterani embereit levagdosvn, a hajkat felszabadtotta. Veterani nem rendelkezvn kell erej hajhaddal, knytelen volt a trk hajraj tvozst sszetett kezekkel nzni. Csak a Vaskapunl ztonyra jutott 42 trk hajt foglalhat le nhny szz fogolylyal de a tbbi hajk kivtel nlkl szerancssen rsztak le Viddinig s Nikpolyig.^) Megbocsthatatlan hibja az udvari fhadi tancsnak, hogy ezen al-dunai tborozsra mindjrt kezdetben nem ltta
becslettel eleget

hadvezreit elegend szm s kellkpen flszerelt vzi erHa Belgrd elfoglalsa utn elgg ers dunai flotta kpezett volna hossz hadvonalat le egsz Orsovig s Viddinig, akkor a dunai tartomnyoknak bevtele sokkal knnyebben, megtartsa sokkal biztosabban lett volna eszkzlhet. s hozz mg mennyi emberletet lehetett volna megmenteni Lajos badeni rgrf ttlenl vesztegelt az ellensggel szemljen mert a trknek valamint Novigrdnl 60 70 sajkja horgonyzott, gy a tbbi dunai hadi positik oltalmra is mindentt elegend vzi er llott rendelkezsre, melylyel a mieink ell tetszs szerint elzrhatta a Dant. sajkk csekly szma, a vzi hadnak hinya akadlyozta Herbeville aldunai tborozsnak eredmnyt is, br Badeni Lajos a kszletben volt sszes sajkival segtsgre lenni igyekezett. A'eteraninak, midn 1688-ban ks szszel Orsovrl Belgrdba utazik, mindssze ngy vagy t rosszul sszetkolt s vagy 60 olh ltal vontatott vzi jrmive van, de azok is olyan lassan haladnak elre, hogy Veterani teljes hrom hetet knytelen elvesztegetni ezen utazsval, st Galambcznl a sajt hajjn kvl, melyet nagy nehezen lehetett csak megmenteni, a tbbi jrmvei a hullmz Dunban vesznek el.^) Az gynevezett Veterani-barlangnak a trkk ltal 1691-ben elfoglalsa, az erre fordtott roppant fradsg s kltsg, valamint a lerhatatlan rm,
el
vel.

mely a barlang bevtelnek hrre Konstantinpolyban s Nndorfehrvron a mohamedn lakossgot elragad, egyma')

-)

Vetercuiis Feldzge, 45. Veleranis Feldzcje, 64.


J.

1. 1.

Szalay Lszl^ V.

454:.

1.

DR,

SZEXTKLRAY

A PDNAI nA.Tn.VDAK TRTNETE.

15

226

AZ ET.N-KMETESTKSXEK, NEMZETI VISSZAIIATSXAK

is elgg mutatja, mily nagy bntossguak tart a a dunai szabad kzlekedst. Mert Iia a Yeteraui-barlangot ezttal lehetetlen Tolt is a hajhadat s egyb seglyt teljesen nlklz csszriaknak megtartaniuk, annyi eredmnye a barlang hsi vdelmnek mg is volt, hogy semmifle trk szlltmny nem szhatott fel a Dunn, s februrtl jliusig egy trk haj sem mehetett alulrl Belgrdba. ^) Tkly Imrnek trkk, magyar s szerb hajsok s kurucz fegyveres np ltal kiszolglt kln hajhad-osztlya volt az Al-Dunn, mely mig Nndorfehrvr ozmn kzen volt, rendesen a nndorfehrvri, szendri s palnkai kiktkben, aztn pedig Galambcz vra alatt, vagy a Timok s Morava rveiben llomsozott. Ali basa volt ugyan a Duna kapitnya s a trk hajhad fparancsnoka, de az Al-Dunt Ali megbzsbl Tkly tart elzrva a neki beosztott viz hadszakaszszal. 1689. vi aug. 23-dikn sszetkzse is volt Tklynek a nmet sajksokkal. nmetek Nndorfehrvr all portyzni mentek Vetiszlm s Hirsova fel, a hol Tkly hajhada s Ali s Hszain basknak szrazi serege tbort jrt. Egyszerre lrma ln a tborban, hogy a Dunn ellensg j le hajkon. Tkly a maga korntjval elre indult s gyalogsgt is magval vitte. Ali bast is a furktkkal s a sajkkkal megindtvn, kvettk tjokat a Dunn jv ellensg eleibe. Midn a nmetek strzsl ezt szrevettk, megllapodtak s annyira consternldtak, hogy a hajkat rgtn visszafordtottk. De igen sebes lvn ott a Duna s a vontatk a viz flmentben nehezen hzhatvn, midn Tkly haj i annl is kzelebb mentek, s tl a Dunn valamely szzig val lovas trk is a hajkat kisr nmet lovassggal ellenkezni kezdett a nmetek e necessitate fecerunt virtutem s hajikat meglltvn, a szrazra harczra rendeltk ki magokat. ]\ridn Tkly ezt ltja, sajkkon egynehny sereget mellle tkld a tls partra, kik sszemenvn az ellensggel, megrmtik, flverik s sokat levgnak bennk, msokat pedig elfogvn, a tbbit messze be az erdkbe s hegyekbe ztk. nmet hajkat szintn elnyertk Tkly emberei. Azok kztt volt 10 szp nmet sajka is, mindenikuszp kt sajkhoz val taraczk, a nmet csszr czimerre. sszekerestetvu, nyert zszl 31 talltatott a trkk s kuruczok kzt. harcz kimenetelvel Tkly visszafordult storaihoz. tboron kivl ellje jtt a kapucsi basa s Hasszain, s beksrvn a tborra, dvzltk szerencsjt. Tkly mg azon jjel postt kldtt a nagyvezirhez s a

gban

tirk

')

Veteranis Feldzc/e, 123,

1,

KS A SAJKSOK JNTEZMENVKXKK KURSZAKA.

227

havaselflrli vajdlioz,
sgt.
^)

megrvn nekik a nmetek dunai vere-

teket,

szerencstlensg Zalukoniunl rte a nmea komromi sajfentel)b emltve volt ksoknak zme foglalta el hadi llsait, 169 l-ben kora tavaszszal, midn a csszri hadak mg ki sem jttek volt tli szl-

Egy msik
a
iol

mint

lsaikbl s a sajksok ellensges megrohansra ppen nem valnak elkszlve, a hrhedt Mezzomorta kalzvezr, a trk dunai hajraj parancsnoka, Nndorfehrvrrl 4 glyval, 150

sajkval s szmos egyb fegyveres vzi jrmttvel egszen vratlanul fidevedzott Zalukemnre s oly hirtelen tmadst intzett a kirly sajksai ellen, hogy csak igen kevesen szabadulhattak meg az ellensg kmletlen kardja all, a tbbiek pedig hajstul s a flszerelssel egytt a rablfnk

hatalmba

estek.

^)

mily gyorsan csak lehetett, a ptervradi hajhadat kellett a veszlyeztetett pontra lesztatni, mely azonban, midn rendeltetse helyre rkezett,

nem

tallta

mr Zalnkemnben Mez-

zomorta hajrajt.

Ez alatt a rumliai l)asa, Yiddin bevtele utn, a Duna jobb partjn Yetiszlmot, Orsovt, Galambczot s Rmt foglalta el, a nagyvezir pedig Szendr el rkezett, a hol hajhadt is egybegyjt, hogy Nndorfehrvrt visszavegye. Az 1690, vi oktber 4-diki ostromnl a tirk hajhad egy szakasza a Szvrl a Felsvros dli homlokzatt, egy msik szakasza a Dunrl a Vzivrost bombzta s be is vette.
Nndorfehrvr szgyenteljes buksa nem csekly rmel Bcsben. Fokozott erfesztssel folytak teht az elkszletek a sajnos csorbnak kiigaztsra. De a trkk is siettek Nndorfehrvr megerstsvel. jNIjus elejn ismt Kpril Musztafa szeraszkr tart kezben a prfta zszlajt Magyarorszg ellen, A bcsi fhadi tancs, okulva a lefolyt v csapsain, 85,000 fre szabta a trk ellen mkdend hadak erejt. Jlius vgvel Ptervradnl tborozott a csszri dunai hadtest s hidat fesztett a Dunra, hogy Titel visszavtele czlletet idzett

jbl a kzlekedst a tls parttal biztostsa.


gy,

Az ottomn hadsereg a zmouyi magaslatokat foglalta el hogy jobb szrnya a Dunra, bal szrnya a Szvra tmaszkodott, A mieink aug. 4-dkn mozdultak ki ptervradi llsukbl s Zalnkemnig hatolva elre, a rendelkezskre
csekly ptervradi hajhadat osztlyonknt portyz ll kirndulsokra, a zimonyi trk tjakra kldk, Aug. 17-n
naplja. (Magy, trt, eml. XXIII. k,

')

Thahj Klmn
11.)

Tkly

I.

3941,
2)

Rocca

Ung. Gesch.
15*

228

AZ ELXKMKTKSTSXKK, NE:MZETI VISSZAIIATSNVK

sikerit hajinknak elfogniok a

Dunn

az ellensg tborba

igyekez egy gazdag trk lelemszllitmnyt, 19-dikn pedig sikerrel vettek rszt a trkkkel vvott csatban, melyben csapataink rszre jutott a gyzelem. E gyzelemmel jelentsebb eredmnyeket lehetett volna elrni, ha szemben a hatalmas trk hajhaddal a mi rsznkrl is hasonl hajhadat lehetett volna tzbe kldeni. gy azonban a csszriaknak sem elegend hajjuk, sem hajnpk nem lvn, mindssze is csak a zalnkemni elsnczolt hadi llsnak megtartsra s az ellensges hajhad visszanyomsra kellett szortkozniok. ^) De itt sem maradhattak huszonngy rig sem. A uagyvezr aug. 18-n jszaka balrl megkerlvn az rgrf zalnkemni tbort,
szrazon elvgta a csszri sereget ptervradi lelemtraitl, hogy e sikert egszen tkletess tegye, r kld az imnt rkezett csszri hajkra aZimonyfell visszaparancsolt trk hajsereget, mely felvont vitorlkkal megrohanja a leopoldiak hajhadt, a glyk s sajkk kzl nhnyat elslyeszt vagy megszalaszt, a tbort lelmez sszes gabnahajkat pedig elfogja. 2) Ptervrad s a csszri sereg kz helyezkedett ellensg sorain csak hsi elszntsggal vghatta magt keresztl a csszri tbor.
s

trk vizi ernek tlslya, a krok, melyeket a kirlyi seregnek minduntalan okozott, s a veszedelem, melylyel a birodalmat fenyeget, vgre rthetv tette a bcsi hadigazgats eltt is, hogy minden ron gondoskodni kell a dunai haj') Lajos Vilmos, badeni rgrf, elg leplezetlenl adja el a fhadi tancs eltt a csszri vizi had hinyos voltnak szmos htrnyait, melyek okozzk, hogy hadvezri terveit szndka szerint keresztlvinni nem kpes s csakis csekly vdelmi mveletekre knytelen szortkozni aus Mangel einer Schitf-Armatur, die man der trkischen dargegen zu In Avhren der setzen htte. Tovbh az aug. 19-diki csatrl rvn Schlacht seynd unsrerseitz ber 3000 Mann nicht gehliehen die anf denen Schiften aus Mangel der Schitt'-Leute und Schiff-Eequisiten axisgesetzte Kranke aher, dern die meisten dem Feind zu Wasser in die Hnde rennen mssen, und den vorhero hescheheneu Yerlust, -vverden auch
:
: ;

gegen 2000 Mann, und als unsrerseitz 5000 Mann verlustig sein. s ismt >^Aus dem bei Salankement verfertigten Lger, auch denen allda zugerichteten Schiffen und Tschaiken suchet man die Donau und Theiss von denen feindlichen Scliift'-Armamens zuverwehren, wie auch sich der Gelegenheit zu gebrauchen, dass mit dem Gegentrieb aus der Theiss einige Vivres und Eequisiten gegen Segedin gebracht werden, um wann die Operationes im begebenen Fali sich selbiger Enden ereignen mchten, man die erforderte Nothwendigkeit alsdann beihanden habn mge. (Copia der an Ihr. Kayserl. Majestiit von Ihrer Fiirst], Durchl. Markgra'en von Baden abgeschickten Eelation de Dato Salankement den 24. Aug. 1691. s: Knrtze Eelation von dem lieri'liclu'n Sieg wieder die Trkn 19. Augusti. (Nemz. inz. kiiyvlr.) e) Szalay L., i. m. 525534. 11.
:
<<

s A SAJKSOK INTKZMNYK.NTK KORSZAKA.

229

bacluak liarczkpes llapotba helyezsrl, a Hottilla feljitsrl s szaporitsrl. E czlbl egy, a badi hajzs gyeiben jrtas, szakkpzett s sokat utazott frauczia tengersz, Fh'ury marquis hivatott meg Lipt udvarhoz, azzal a megbizatssal, hogy az elhanyagolt dunai liajhadat sajt tervei szerint feljitsa s hasznavehet llapotba tegye. Lipt 10,000 tallrt fizetett ki Fleurynek a kisrletek megttelre, s kinevezte egyszersmind az sszes dunai hajrmdia fparancsnokv, admirl czmmel. derk klfldit nem j szvvel fogadta az udvari katonai prt. Fleurynek mondhatatlan sok fondorlattal, sze-

mlye ellen sztt rmnyokkal kellett Bcsben megkzdenie. Grf Stahremberg Rdiger, udvari fhadi tancselnk, grf Rosenberg kamaraelni'ik s Kollonics bibornok ellene trtek s ptszeti rendszert helytelentettk. Mindazonltal Fleury haji, szmra nzve ht, 1692-ben elkszltek s flszereltetvn, a Dunra bcstattak. ptsi kltsgk 700,000 forintra rgott. Nehzkes, slyos test glyk voltak azok, melyek jelentkeny szm nagyobb-kisebb gykkal, taraczkokkal s liollaudi matrzokkal voltak elltva. E hajkkal Fleury 1692-ben az Al-Dunra rendeltetett Croy Eugen berezeg segtsgre, ki Nndorfehrvrnak a trvisszavtelt tzte ki czljul. Jlius 31-n tszlltottk a sajkk a Szvn Stahremberg Cluido csapatait s az jszakn t vert hajhdon msnap a derksereget is. csszriak minden oldalrl krifogtk a vrost, csak kzlekedst Temesvrral s a temesi ejlettel nem lehetett akadlyozniuk. E kzlekedst, mely legfbb tmasza volt a nndorfehrvri ottomn rsgnek, a trk dunai hajraj tart fen oly ersen s biztosan, hogy Li})t hajhada, mely a komromi sajkkon kvl Fleury parancsnoksga alatt 4 nagy glybl s 50 gynaszdbl llott, mg csak megkzelteni sem merte a trkk vizi csatavonalt. Ellenkezleg augusztus 14-u este jges kzben a trkk mind a vrosbl, mind hajikbl megtmadtk a leopoldiakat s soraikl)an slyos krokat okoznak. Ezen alkalommal a vihar is jelentkeny srlseket tett a Fleury j glyiban. Egyet elszaktott horgonyrl s Zimony fel a Duna balpartjnak hajt, a hol el kellett azt getni, nehogy az ellensg kezbe jusson. Idkzben Fleury meghalt s helybe Assemann neveztetett ki a csszri dunai hajhad admirljv. Assemann a megtizedelt, nehz mozdulat s rszben megronglt s leszerelt csszri hajkat nem tart alkalmasaknak foutosabb hadi vllalatokra s mg idejekorn elvontatta nehezebb jrmveit a harcz sznhelyrl, fl a Dunn Zalnkemn fel, a

kktl

')

Rocca,

id,

m.

230

AZ ELNMETESrSEKj KEMZETI VISSZAHATSNAK

kisebb jrmvekkel pedig


kal,

nem

tkzlietett

meg

Croy szeptember 7-dikri jjel a vr szerencstlenl megjit. Croy visszavonulni

midn

elleni

a trk hajkostromot

meneklni

knyszerlt a vr flmentsre rkezett uagyvezir hadai ell. nagy rendetlensggel vgbevitt ezen visszavonulsnl a sajksok csak annyit segithetnek, hogy az gykat, ostromszereket s a tbor rtkesebb holmijt szerencssen tszlltottk a Szvn s a csszri nthad fedezete mellett Zalnkemnbe biztossgba hoztk. Ezekkel szemben a trkk vesztesgei a Dunn hasonlthatlanul cseklyebbek valnak ezeket is leginkbb elkeseredett ellensgeik, a kmls vgett kirendelt szerb csapatok okoztk. Fogdostk a trk keresked-hajkat s azok npsgt irgalom nlkl leldstk, vagy foglyokl elhurczoltk. Egy szerb csapat 1692. vi novemberben Pra kapitny veznylete alatt egsz a Yeterani-barlangig portyzott, ugyanott a Dunn 15 trk hajt elfogott, a hajnpsg legnagyobb rszt legyilkolta, a hajkat kirabolta s szmos fogolylyal, kt elvett zszlval s gazdag zskmny nyal trt vissza. ^) 1694-ben pedig, midn Girai tatr chn a Duna balpartjn Pncsovig szguldozott, a csszriak kt nagy trk sajkt, melyek Belgrd

all lelmi szerekkel jttek a Dunn flfel, a Tisza torkolatnl megtmadtak s elvettek. Ugyanekkor (1694. aug. 29.) iSurmeli Ali az j nagyvezir Ptervradot ostromolva, hajhadt egsz a vr falai al vezet a nlkl, hogy a csszriaktl valamely jelentkenyebb krt szenvedett volna. ") Tkly, ki ekkor tlen t hol Jeni-Palnkn, hol Vgszendrn lakott, gondoskodott rla, hogy az al-dunai kzlekedst s az elfoglalva tartott hadllsokat semmi baj ne rje. Dispositija alatt llott az Al-Duna mentben Poserolcza, Jeni-Palnk, Ema. Osztrova, Galambvra. Ha a szerdr ag-

kat kld Nikpolyba, Drinpolyba, Havaselfldre vagy Szilisztriba tbori kszletekrt vagy bevsrlsok procurlsrt, vagy mikor a szultn lshaji Viddinbl lelmet szlltanak Nndorfehrvrra: Tkly az, ki a jrkel agk oltalmra Szab Andrs vagy Szkely Ferencz fegyveres hajdit rendeli ki, vagy Sndor Gspr uramat sajkra lteti s fegyveres furktival egszen a Tachtlihoz lekldi, hogy a nagyrnak hatvauig vagy szzig val lshajit securitssal flkisrjk a hajk alkalmasabb helyt maga keresi, s maga Dunn. revidelja a strzsra killtott terhes s cseldes hajkat. Embereinek harczkpessgt s btorsgt azzal edzi, hogy

let.zten ster.
2)

rreiwillige Theilnalime der Serbeu Kriegen. Wien, 1854. 170. L Hannner, III. 8G0 861.

und Kvoaten an deu

vier

A PAJKSOK ISTKZMNYNKK KOKSZAKA.

231

olykor kalandos vllalatokra kldi ket az ellensg tjaira. 1693. aug. 30-n a magyar hajk rmennek az osztrovai szigetre, noha Kulics fell, hol a Morava a Dunba szakad, tbb volt msflszzig val csnakos ellensgnl a titeli kapitny vezetse alatt.

diadaljelvnynek Tkly elbe. Ilyen prbatteleken Tkly is rszt vesz nha. Maga kr gyjti hajsait s fegyvereseit, flszll sajkira s gemiira, s virradat eltt, holdvilgos jeken szp renddel megindul secundlni a szrazi seregeknek, vagy a palnkokat s a tbbi sajkkat megtekinteni. Midn egyik helyrl a msikra kltzik t huzamosabb tartzkodsra, udvara is vele megy a hajkon, felesgt s rtkes holmijt szintn magval viszi, lovas s egyb szekereit pedig a hajkhoz ktvn, maga utn komornyik s lsmester a portks gemikkal s vontatja. a cseldsggel megelzik az udvart s kszen vrjk Rma vagy Galambvr don kastlyban az rkez urasgot. trknl Tkly mltsga s protectija nem npnek sokasgban llott, hanem a maga szemlyben. Hadainak szma nem sok, s az is vrl-vre apadban van. Tavaly mg 24 zszlja volt a trk vgbeliekbl, volt akkor fls hada is, volt 5000 is lett aztn 3000, st mg ennl is kevesebbre szllott. De e kevs had mind lelkes katona volt, ki hadi fradozsainak czljt ismerte s vezre irnt rajong ragaszkodssal viseltetett. E maroknyi haddal sok, igen sok szolglatot tett Tkly az Al-Dunn tboroz ozmn seregnek. Kszsges szolglatait gyakori kedveskedsekkel viszonoztk a trkk. 1693. vi jan. 8-n Sndor Grsprt, a hajhad parancsnokt, kldi Tkly a Morava torkolatba impedimentumival egytt az innens parton szllott angol kvethez, hogy az hajknak javt az szksgre elfoglalja, minthogy azoknak a jobbikt, kin maga jtt le az Dunn az kvet, neki Tklinek adta, kettit a szerszerdr jan. 10-n drnak s az tbbit ms trk uraknak. rja Tklynek Nndorfehrvrrl, hogy kt hajjnak egyikt, melyet az angol kvettl kapott, Tklynek ajndkozza. Valahnyszor a trkk eltt megjelen, mindig a kls tisztessgnek legelkelbb jeleivel fogadjk, mikp fejedelmet fogadni szoks. Szp ltvny, midn hintra l s feles lovasok ltal kisrve, a Dunra hajtat Galambvr al, dvzlni a megrketengeri laptos glyk s furktk zett trk ftiszteket. megllapodnak, kapitnyai kijnnek eleibe s tisztessget kvnvn tenni neki, mind a glykrl, mind a furktkrl taraczkokbl lvseket tesznek. Nndorfehrvrnak Croy tbornok ltal trtnt ostroma alkalmval Tkly is rszt vett a trk vrrsg seglyezsben.
cseldestl
elviszik

Tkly hajsai mgis egy elragadnak kzlk s

vizi

malmot molnrostul

232

AZ KI.XMETESTKSNKK, >'E>rZETI VISSZAHATSNAK

Tklynek })alukai kapitnya Darczi


zszlval kt szzad gyalogot indtott el
dorfehi'vr al.

jl.

knny

30-diku ngy hajkon Xnordinantilis

Meghagyta nekik Tkly, hogy

csatra menjenek Nndorfehrvron fell mindaddig, mg valahol ellensget ltnak, vagy ellensgbe akadnak. Az ellensg ekkor Zimonyhoz szllott, a csszri hajkat is lttk a

Dunn.
siettet

A Szva fl is szllott valamely ellensg. Tkly nagyon


;

teht Darczit a gyalogsggal, hogy ha Ali basa a dunai classissal prblni tallna a nmet hajraj ellen, is el ne maradjon tle ha pedig a trk nem prblna, o gy is prbljon s az ellensg dolgait kitanulni igyekezzk. Darcziuak augusztus 2-dikn sszetzse volt a nmet sajkkkal a Szva mellett, minthogy a csszri sereg akkor mr egszen tment a Szvn, Nndorfehrvr kiostromlsnak meghisulta s a csszri had tvozsa utn az al-dunai erstsek kijavtsa kpez jv esztendei a trk lovezrlet gondoskodsnak trgyt. hadjratra is kszletek ttettek. Tkly mindkt irnyban tancscsal szolgl a nagyvezirnek. Klnsen ajnlja Jenigymond non est locus defenPalnk megerstst, quia sibilis. Vagy lltsa helyre a porta, vagy engedje, hogy demoliltassk. Ha ellensg kezbe j, veszedelmes hely lehetne s nagy fszke az ellensgnek mert kt vz foly ott be a Dunba. Tavaszszal az rvizek krlveszik s megerstik, de alacsony palnk rgi llapovz alkalmval megkerlhet, bevehet. tban maradt ugyan, de annl jobban megerstetett a trk dunai vizi had, melynek tbb haszna vau, mint brmely ers nagyvezir tudatta Tklyvei, hogy megrta palnknak. Konstantinpolyba, miszerint a Dunn lev fegyveres hajkat effective 100-ra akarja tlteni, s megparancsolta Ali basnak, hogy 1694. vi Szentgyrgynap tjban Jeni-Palnknl legyen a dunai classissal. Egyszersmind azt is javalta Tkly a nagyvezirnek, hogy a dunai classis, a mikor az rvizn feljo Nndorra, azonnal fogjon hozz a hadmveletekhez. Menjen r Titelre, Becsre, foglalja el ama helyeket, mivel azokban rcz praesidium van. Hromszor ngyezer gyalog mozsarakkal megnagyvezir ezt igen hasznos vehetn ezen tiszai erssgeket.

sznak mondotta s a tervet magv tette. Tkly az hajhadt s gyalogjait is felajnl e szolglatra, s ha megveszik, hogy a nevezett vghzakba szlltsk be ket. ^) 1694-ki mrcziusban a tripolisi helytart, Ali basa, lett trk hajhad kapitnya s Dschaafer basa nagyvezirr. halebi helytart vezrlete alatt a Dunn flfel vonult s 10

')

Nayy Ivn

Tkly Imre naplja 1693

ICyi.

vekbl.

ES A SAJKASOK INTZMNYNEK KORSZAKA.

233

glyval, 30 Vettal

66 Sijkval Zalukemuul meglla-

podott. Dschaafer oladata volt a Tisza torkolatu t Titel lei hzdui s ezt elfoglalui. Az els roliaiuul kudarczot

vallva visszafordultak a trkk, de rvid

id mlva nagyobb
s

ervel ismt Titel al

jttek. A. hely

magyar

nmet rsge

sok ideig derekasan tart magt. De Dschaafer a Titel tellenben fekv snczot a szraz oldal fell vette ostrom al, mg Mohamed basa hajhadparancsuok a Tisza fell is rohamot intzett a sucz ellen, helyrsgt felkonczoltat, kt csszri leopoldiak hadi hajt flgetett s egyet kzrekertett. ^) parancsot kaptak teht, hogy Ptervradnl fogjanak ers llst, a honnan az ellensges sereg s a hajhad mozdnlatait is

figyelemmel kisrhetik, melyek minden ltszat szerint jbl is a tiszai kzlekedst s a gyngn erstett Szegedet tztk ki leopoldiak fvezre Caprara Ptervrra vonta teht czlnl. ssze a dunai sereg javarszt, s azon snczok kztt, melyeket Lajos rgrf az 1692-diki hadvisels alkalmval emeltetett; tborba szllott. Pter vrad ellen intzett e hadjratnak a kt ellensges vizi erre vonatkoz rszleteit szintn s trgyilagosan ecseteli a tborozs alatt szemlyesen jelen volt Tkly. Szerinte a trk dunai classis aug, 19-n mr a Zalnkemnhez kzelebb val azon szigetnl llt, a hol a Tisza a Dunba mlik. Aug. 20-n a ptervradi tbor fell hr rkezvn a nagyvezir el, hogy a Bajnl llomsozott lovas dandrok Futakon t szintn Ptervradra vonultak be a nagyvezir azonnal mind vzen, mind szrazon, ers portkat kldtt ki, s utastst adott, hogy azok jszaka fegyveres hajk oltalma mellett hatoljanak mentl fljebb a Tisza- s Duna-kzre uyelvfogdossrt, s mg oda lesznek a fegyveres hajk a Tisza-parton snczoljk el magokat. Szeptember 6-dikn a trk tbor s a dunai hajhad mg miudig Zalnkemnnl volt. Nem messze a vezir szllhelyhez oly szllottam n is rja Tkly helyen, a hol Titelnek e labancz vghznak elleniben vagyok, s a hol a Tisza a Dunba szakad. Ekkor nap indult Ali basa a dunai classissal a nmet tbor s Ptervrad fel. Oktber 9-n a trk dunai classis a Ptervrad eltt lev sziget cscshoz, kzel a snczhoz szllt igen j fben mellette takarodott fel a sok lses, municzis s egyb tbori haj, melyek Karlcznl, ppen a falunl telepedtek meg. Szept. 12-ikn hozzfogtak a bombahnyshoz. Ali dunai kapitny a Duna jobb partjn suczokat hnyatott fel, a honnan ersen ldzte a Duna hdjt s a nmet glykat hasonlkpen a nmetek

')

Hammer.

III,

889

890.

Griaeliiti, I, 114.

Bhm

L., I, 313.

234
is. x4.1i

AZ Kr.X;>fKTESTSNEK, NKMZETI VIiSZAHAtA?X.\K

a balpartou is vetett valamely snczokat, de azt csak a lv hajk securitsrt cselekedte, a puszta fell tartvn valamely elleusguek hirtelen re val tstl. Ptervradhoz kzel lev szigetnek orrnl szintn csinlt egy formlis j snczot, s abba lv szerszmokat vontatott be s abbl a nmet hdjra s snczra lvldztetett is. Az csektereket, kiket dekul triremiseknek neveznek, magyarul penig tengeri laptos glyknak hjnak, a Duna tisztjra, a nmet sncz s hd ellenbe vasmacskkra renddel killttat, s egyms ellen a nmet glyival, minthogy azok is a hdnl vannak, rettenetes lvseket tesznek. Furktlcat is hozatott volt fel Ali basa a Duna innens gra, de a nmet azokat tartvn a maga rszrl rtalmasabbaknak, lvsnek nagyobb erejt azok

maga

s vele

iili ott nem subsistlhatott. Szept. harczol felek az egymsra ldzst. Tkly Sndor Gsprt a vezr tihajhoz kld oraniczkrt, hogy gyalogival prbt tehessen a nmet hdjn fell, a Dunn fel s al jr ellensges hajkra. De mikor szept. 16-dikn valami 600-ig val muskatros nmet fenyhajkou Eszkrl vagy Buda fell leereszkedk Ptervradra s Sndor Gspr ismt solicitlta a vezrtl a mr krt hajkat a vezr meggrte ugyan, hogy adni fog, mert azokkal tehetnnek a kuruczok prbkat s remlhetnnek nyeresget, de aztn mgis csak 5 hajt adott, melyekkel nem nagyon sokra lehetett menni. ^) nagyvezir oktber 2-dikn knytelen volt beszntetni a csszri oltalommvek vvst. Az es s hideg ltal elidzett betegsgek visszaztk a trk sereget INndorfehrvrra, a nagyvezir pedig gyilok alatt vgezte lett. Ptervrad a tlen t s tavaszszal megerstetett. Starhemberg Guid pedig Titelt foglalta vissza. Mustafa az j szultn 1696-ban 16 glyt, 30 fregattot s 186 sajkt kldtt fel a Dunn egsz Zalnkmnig s megkisrl Titelt s a Custos-rok irnyban plt ksnczot bevenni. Azonban visszaveretett az ers llsban volt csszri hajhad s a komromi sajksok ltal. Ez alkalommal 3 legnagyobb csszri glya ztonyra jutvn, megfeneklett. mieink, nehogy az ellensg hasznukat vegye, tzet dobtak a fenakadt jrmvekbe s flgettk azokat. ^) titeli rsg Starhemberg csapataival 12,000 emberre szaporodott. Az sszekttetst a Tisza-balparti csszri hadakkal Zsablynl egy kellkpen megerstett tiszai ^hajhd tart fen. Midn a szultn hallotta, hogy Frigyes gost szsz vlasztfejedelem,

ellen fordtotta,

gy hogy
a

13-ikn

folytattk

')

TiJlcly I. iiaitljfi.

-)

Uamnier

Gesch.

il.

Osjii.

Reiches.

is A SAJKSOK IXTZiMl^XYNF.K ,KOKSZAKA.

235

] Capi'ara helyett

fvezrr

ln,

Temesvr

elvtelre ezloz,

ismtelve megkisrl a trk sereggel Titelnl ttrni s a tls

partra jutui, de sikertelenl. Knytelen volt 50,000 embert Pucsovnl vezetni t a Dunn, mialatt egy 106 hajbi ll ilottilla-szakaszt a titeli csszri hajhadnak lektsre Zalukemnnl hagyott. trk hajnp szrazi gytelepe 4 portyz leopoldi hajt agyonldztt ugyan, de a Tisza torkolatt elzr tbbi 8 glyt uem merszelte megtmadni. A szilasi sikertelen tkzet utn a vlaszt Becskerekre vonult vissza, a szultn pedig nem merte Titel fel intzni visszavonulst, hanem knytelen volt a hosszabb s terhesebb utat Pncsova

fel venni.

Mindazonltal a katonai

s politikai situatio

jogosthatott fl vrmes remnyekre.

Maros

a Tisza

mg

voltak

is

senkit sem a trkk 1697-ben a visszaszortva, azrt mg

Ha

mindig elnyben voltak a csszri hadak fltt. Birtokban voltak Nndorfehrvrnak s ms dunai erssgeknek, volt nagyszm a leopoldinl sokkal ersebb ilottilljok, ez ltal urai voltak az Al-Dunnak s mindkt partjn szabadon mozoghattak. Temesvri llsuk k gyannt hatolt be a kirlyi sereg

mkdsi terletbe
is

pillanatnyi siker s kt rszre vlaszt azt. a trkk kezben volt, daczra annak, hogy Titelt elvesztettk. Ezen hadlls az eddiginl tbb gyessggel s nagyobb

erfeszitssel mg mindig visszafoglalhat volt. Belgrdbl azutn szabadon mehettek a Dunn Ptervrad, a Tiszn Fels-Magyarorszg s Temesvron t Erdlyorszg ellen. Srgsen szksges volt teht, hogy a lengyel trnra meghvott Frigyes gost helyett oly tehetsges s fggetlen gondolkozs tbornok kezbe ttessk le a kirlyi hadak fvezrlete, a milyen Savoyai Jen berezeg volt. Mikor a fvezrletet tveszi, a kirlyi sereg fladata Temesvrnak bevtele volt a hadi mkds sznhelye pedig az Al-Tisza s Al-Duna vidke Ptervrad s Titel kzt. Ilyen vidken a hadmkds czljt csak ers s jl szervezett vzi haddal lehetett elrni. kirlyi vzi had, melyre most gy az egyes hadmveleteknl, mint az lelem, takarmny s hadi szerek utnszllitsnl jelentkeny szerep vrakozott, mg mindig nem volt olyan tkletes llapotban, hogy a hadseregnek minden krlmnyek kzt kirlyi megbzhat s elgg ers tmaszt nyjthatott volna. hajhad nagyobb szm aprbb sajkkon kvl a Fleury ltal 1692-ben ptett s a kzelmlt harczokban mg fenmaradt nhny glybl llott, melyeket szerfltti slyuk s nehz mozdulkonysguk gyszlvn harczkptelenekk tett, s melyek ppen azrt nem feleltek meg a hajhad irnt most tmasztott ignyeknek. A mi elnyket a mlt harczokban tapasztalni
;

236
lehetett, az

AZ ZLNMETESTSNEK, NEMZETI VESSZAHATfXAK

abban

llott,

hogy magas prkuyzatuk nem enged

az ellensgnek a csklyzst s vdte a legnysget a trk musktk s kartcsgolyk ellen, mg a trk hajk katonasga egszen fedetlen volt az ellensg tzelsvel szemben. Tovbb, minthogy igen hossz testek valnak, ha hosszban egyms mell ltattak, a Dunt egsz szltben el lehetett velk zrni. Ellenben nagy testk a sk vizn oly sok terletet nyjtott a szlnek, hogy kormnyozni csak igen nehezen lehetett e hajkat. S minthogy ellenszlben nehzsgk miatt mg vz al is csak lassan sztak, e lass mozgsuk miatt nagyon ki voltak tve a parti gyk hatsnak. Sapliorn altengernagy azt javasolta teht, hogy a mg fenlev hrom nagy s kt kisebb Fleury-ele glya megtartand ugyan, de hozzjok Saphorin jabb rendszere szerint az iguyeknek jobban megfelel s kisebb alak hrom glya ptend mg tovbb a Fleury nagyobb hajinak hajszemlyzete a szerbeken kvl mg 240 emberrel, a kt kisebb haj szemlyzete pedig mg 50 50 emberrel szaportand, mig az j hajkra egyenknt 1 50 ember, sszesen 490 hajs legny szerzendo be. Ezek kzl 1697-beu 196 belfldi s 294 klfldi matrz haszu ltatott hadi czlokra. Saphorin javaslata elfogadtatott, maga pedig dunai hajhadi msodadmirll neveztetett ki Lipt ltal, s a harcz sznhelyre kldetett. Lekldetett azonban mg mieltt hajptsi terveit az id rvidsge miatt foganatosthatta volna. Az 1697. vi hadjrat rszre teht csak a Dillher s Saphorin terve szerint plt j sajkk, valamint a Wolf jezsuita javaslatra ptettni kezdett flglyk nhnya vtethetett ignybe. Tbbiben minden a rginl maradt. Az elbbeui don hadi hajknak kellett ismt hborba mennik. hbor kezdetvel 1697. vi tavasz
;

teht a kirlyi dunai hajhad 9 harczkpes rgi rendszer nagy glybl 30 40 gyval, nhny Wolf-fle flglybl s tzetesen meg nem hatrozhat mennyisg flllott

derekn

szerelt sajkkbl,

i)

glyk

tisztjei s

matrzai mindnyjan tengeren kp-

^) Nehem tbornoknak a bcsi cs. .s kir. liadgj'i levltrban fekvu hivatalos jelentse szerint 1697-ben, az v vgvel, kvetkez hadi hajkkal rendelkezett az al-dunai kirlyi hadsereg: 1. Szent Mihly, Fleurj'-fle ketts fdlzet glya, kt hadjratban vett rszt, egy vig Pesten a Margitszigetnl, kt vig Izspnl horgonyzott, 1697-ben kijavtatott s harczkpess ttetett. 2. Szent Gbor, tengeri gh'a (Admiralschiff), szintn kt fdlzettel, t hadjratban vett rszt, 1697-ben kijavtatvn, hrom jabb hadjratra harczkpess ttetett. 3. Szent Anna glya jn. 24-n Saphorin projectuma szerint kijavtatott. 4. >Szz Mrla- glj'a. Ptervradon telelt, 1696-ban kijavtatvn, kthrom esztendre megint hasznlhat, . Hrom kisehh rji hadi haj, hrom vig mg hasznlhatk. 6. Kt egszen p rrji hadi haj. 7. Erjij kisebb hadi haj, mely a nyron a hajgyrban volt,

;s

A SA.TK.^OK INTl^ZJIKNYKNKK ICOKSZAKA.

237

egynek v;ilnalc. kik azonban a Dunn is kell jrtassgglyk s sajkk fegygal birtak s jl kiismertk magokat. veres legnysge majdnem kizfirlag szerb hajdkbl llott, kiknek vajdja azonban csak a zsold pontos fizetse mellett ajnl
zett

emberei szolglatt. a kirlyi hajhad, jabb gyarapodsa daczra is, mg mindig sokkal gyengbb volt az ellensgnl, midn Jen berezeg a legszigorbb defenberezeg a fvezrletet tvette. siva megtartsra utast teht a hajhadat, annl inkbb, mert a dunai s tiszai erssgek llapotban is oly sok kivnni
fel sajt s

E szerint

val volt, hogy a vizi had s a vizi erssgek mg klcsns tmogats mellett sem nyjthattak egymsnak flttlen biztossgot, hanem mind a kett a szrazi csapatok segtsgre
szorult.

Ellenben a trk dunai hajhad tekintlyes vizi hadert A mr meg volt rgi hajanyagot a dunai trk kiktk parancsnokai az illet ejletek npeinek megadztatsbl szaportani tartoztak a jelen hadjrat alkalmbl. Nikpoly, Eustschuk s Silistria kapitnyai egsz Belgrdig 12 sajkt, Ismail s Isakcsa kiktk igazgati, valamint a Duna-torkolati snczok felgyelje 3 hadi sajkt, Kilia kormnyzja 2 s az olh vajda 5 sajkt tartoztak a trk dunai hajhadhoz beszolgltatni. Ezenkvl llamkltsgen jonnan plt 10 legkisebb dnnai glya, 13 fregatt, 39 hadi sajka s 100 tutaj. glyn is 150 ember szolglt, s minden glya 15 klnbz caliDuna trk partjainak hosszber gyval volt flszerelve. ban kln kapitnysgok trtk fen a vizi kzlekeds biztossgt. Ilyen kapitnysg ltezett Hisszardschikban (most Groczka), Koinikban, Sabaczon, Ipeken s Vgszendrn. II. Mustafa szultn szemlyesen vezet az ozmn sereget. nagyvezirsg e hadjrat alkalmval Elmas Mohamed basa
kpviselt.

kezeiben

volt.

Jen

berezeg,

kinek

llsa a fentebbiekkel

szemben,

ppen nem volt irigylsre mlt, jlius h vgnapjaiban rkezett Eszkrl Ptervradra, s mg az nap szemlt tartott az ott horgonyz kirlyi hajhad fltt. Jlius 28-n lejebb szllt a lierczeg Kovilig. Kovilnl 9 hadi haj rkdtt a keresztny tbor mellett s fdte azt az ellensg vzi hada ellen. Hrom irnyban volt most a trkknek szabad tjok Magyarorszgba a temesi fldre nyl dunai hd Pucsovnl, a Szermsgbe vezet belgrdi hid a Szvn, s vgre a vizi t a Dunn. Angusztus 17-dikn a trk flottillnak egyes osztlyai Zalnkemu eltt a Tisza torkolatnl mutatkoztak. Augusztus 19-dikn a szultn is tlpte a Dunt Pncsovnl, ugyanekkor ngy basa Belgrd alatt a szvai hidon a Szermsgbe trt
:

238

AZ EI.NKMETESTKSXEK, NEMZETI VISSZAHATSNAK

Zalnkemn irnyban, magokkal vezetve a trk hajhad


zmt
is. Augusztus 21-dikn mr Titel alatt horgonyzott a trk vizi er. Jen herczeg az ellensg szndknak megakadlyozsra Ptervradrl Nehem tbornokot Titelre reudel, azzal az utastssal, hogy a trk flottilla ellen tntessen s a Titel-ptervradi kzlekedsi vonalat fentartsa. Ez alatt maga a derk haddal felvonult Szeged fel, hogy ott a Tiszn tkelve

haddal egyeslve, a Maros-vonal vdelmre lehesjrt, a trk hajhad zme Ti telt, egy osztlya pedig a Kovilnl horgonyz kirlyi hajkat ostrom al vette. trk glyk rendkvli gyorsasggal behatoltak a Tiszba,
s az erdlyi
sen.

Mig oda

s megronglvn a csszriak snczait s a vizi tornyot, Nehemet visszavonulsra knyszeritk. szerb sajksok, kiknek gyvasga vagy rulsa okozta Nehem szerencstlensgt, hajikat rszint az ellensg kezbe szolgltattk, rszint elmenekltek gyors

evedzssel a zsablyai hid fel. Pn csva all Titelre rkezett szultn a trk fsereggel, hajhadnak biztos oltalma mellett,
tkelt Titelnl a Tiszn s rvid pihens utn Ptervrad ostromhoz fogott. Hajliadnak egy rszt Titel oltalmra, msik rszt Karlczn visszahagyva, 27 glyjt s nagyszm sajkit Ptervrad kzelbe rendelte, hogy alkalmas helyrl a vrszigetet, mely mgtt a Kovilrl meghtrlt csszri hadi hajk is elrejtrevalnak, ersen megldzze s elvegye. Szeptember 1-n trtnt a sziget ellen az els hajostrom, melyet azonban a csszri hajhad s a vrfok gytclepei derekasan visszavertek. Jen herczeg Zentnl llott, midn a titeli balesetrl rteslt. Hrl vette, hogy a szultn Ptervradot szndkozik kiostromolni. Azon remnyben teht, hogy sikerlend a szultnnal megtkznie, visszaindt seregt s hihetetlen gyorsasggal Ptervradon termett. Erre a szultn visszavonta csapatait s szeptember 8-dikn jjel hajhadt is egsz Kovilig iisztatta al. A herczeg legott nhny sajkt kldtt az ellensg utn Kovil fel s gy tudta meg, hogy a szultn a Tisza jobb partjra hzdott s Szegedre, onnan pedig Temesvrra s Erdlybe igyekszik. trk hajhad egy ers osztlya is bevonult a Tiszba s lpst tartott a padisa tborval Szeged irnyba. A szultn nem akarta flottilljnak kzremkdst nlklzni s magval viv azt, hogy rszint az lelem megszerz-

snl s szlltsnl, rszint a tiszai tkelsnl liasznt vegye.

Azt hitte, hogy a berezegnek Ptervradnl lev fradt hadait megelzheti Szegeden, Szegedet megveszi s ott kel t majd a
Tisza balpartjra. De Jen herczeg mindentt nyomban jrt az ozmn hadnak. Futrai, kiket a Tisza vidkre kmszolglatra kiren-

KS A SAJKSOK INTf.ZjrT.N'YKXKK KnUSZAKA,

239

delt, llaudau szemmel tartottk a vizeu fl s fljebb halad trk hajkat, melyeknek a partok fltt kimagasl rboczai s lengedez zszlai messze elltszottak a sk pusztasgba. herczeg szeptember 11-dikn rkezett Zenta al, hol a trk, elbbeni szndktl eltrve, hidat vert a Tiszn s ppen tvoherczeg azonnal intzkedseket tett az tknnlban volt. zetre s tudvalevleg a XVII. szzad legfnyesebb gyzelmt aratta. A Tiszn folronfatoit 62 trk sajka is a f/j/ztes fvezr hatalmba kerlt. Kiskanizsai tborbl ismt a Dunra Kollutra trt vissza a herczeg. KoUutnl vrta be t a ptervradi

hajhad, mely oktber 5-dikn Hasslingen tbornok gyalogjait Mohcsra, a churbrandenburgi csapatokat Budra, a Lichtenstein Flp herczeg lovasait pedig Pestre kisr a podgyszszal, elesggel s artillerival. Kvetkezett ugyanis a kirlyi hadaknak tli elkvrtlyozsa s Jen herczeg boszniai hadjrata, mely alkalombl a hajhadnak e krl kellett a Dunn s Tiszn szolglatokat tennie. Oktber 10-dikn sajkkon s pontonokon kelt t a Szvn Jen herczeg boszniai serege. ^)

Mig a herczeg Boszniban jrt, grf. Rabutin lovassgi tbornok Uj-Paluka s Pncsova ellen tett egy diversit Erdlybl. Uj-Palukn, mint mr fentebb emltem, a TkiUy Imre trk hajhadnak egy szakasza llomsozott, ppen a Duna egy gnak be- s kifolysnl s a Karas foly torkolatnl. sajkk a palnkerdnek keleti s nyugoti homlokzatt fdtk. tls oldalon Rmnl is trk hajlloms volt. Innen, valamint a kzelfekv belgrdi, groczkai, szendri, galambczi, isbeki s gradiskai garnisonokbl brmikor is knnyen mehetett a Dunn segtsg Palnka oltalmra. Ellenben csszri hajhad az Al-Dunnak ezen a rszn sehol sem volt lthat, mi Babutinnak nagy htrnyra volt s az ostromot mdfltt ksleltette azonkvl mg flsleges emberldozatotrkk kat is kvetelt, ha a sikert nem histotta is meg. ^) teljesen kiszorttattak itteni llsukbl, mintegy 500 emberbl ll helyrsgk felkonczoltatott, 60 trk fogsgba esett, s csak nhny meneklt kt sajkn a Dunn lefel. Uj-Paluka leromboltatott, de Pncsovt felgyjtva s lakosaitl elhagyva talltk az ellensg ldzsre kikldtt kirlyi hadak. Ezzel az 1697-ik esztendei vizi hadvisels befejeztetvn, minthogy Lipt a dunai flottillnak mkdsvel sehogy sem volt megelgedve s a hadi tancs a csekly siker miatt a rgi hajk consructijt okolta: els sorban is a hadihajk czlszerbb reformjrl kellett gondoskodni. Saphorin clecz. 29-n

=)

Prinz Eiigens Feldzge. II. k. Arneth A. : Prinz Eugeu v. Savoyen.

I.

107.

240

A7.

F.rXKMKTKSTSXKK, XEMZKTI VISSZAHATSNAK

parancsolatot kapott a kirlytl az sszes mg basznaveliet rgi hadi hajkat sajt terve szerint talaktani s mentl elbb mg 6 j dunai glyt pteni. Saphorin ugyanis azt vlemnyezte, hogy a rgibb, valamint a Fleury-fle glykat csekly mozgkonysguk s drga szemlyzetk miatt teljesen mellzni kellene. Ezek helyett rvidebb s keskenyebb hajkat kell pteni egy fdlzettel.

hajk flszerelvuye 20 gybl llana, az ptsi kltsgek hajnknt 6000 frtra rgnnak. Saphorin az elbbeni mozdulatlan colossusok helyett knnyebben mozdthat hajkat akart a nlkl, hogy oly sok emberre lett volna szksge, mint
eddigel.

Egyidejleg Saphorin trekvseivel egy hatalmas udvari melynek ln a csszr befolysos gyntatja, AVolf jezsuita atya llott, Althani br s Dillher Ferencz hajterveinek rdekben fradozott. Ezeknek tervei szerint 2-1 gynaszd, 40 flglya s 50 gyjt haj (gynevezett Brander) lett volna a kvetkez vi hadjratra ptend. A csszr legelbb is a
prt,
zett

flglyk ptst engedly ez. Ezek 12 hatfontossal fegyverketts sajkk (Doppel-Csaiken) voltak. 40 evezssel s egy szakasz hajkatonasggal elltva. Dillher nzete ugyanis az
volt,

hogy valamint a nagyon nagy, gy a nagyon kicsiny


;

dunai jrmvek is harczkptelenek ellenben az ltala javasolt mrskelt nagysg hadi hajk elg ersek arra, hogy a trk sajkkkal, melyeknek csupn csak az orruk volt fegyverezve, sikerrel megverekedjenek.

knny

a hadi tancs ellenkezsnek,

mint mondva

volt

40 ilyen

Wolf mgis

Daczra a pnz szknek s keresztlvitte, hogy

flglya pttessk.

Fenllott teht a Saphorin altengernagy flottilljn kivl mg a Dillher-fle hajrmdia is. Ez az egyrtelm hadi mkds szksgessgnek szempontjbl nmely intzkedst vont maga utn a parancsnokok eljrsra nzve. E tekintetben azt hajt a csszr, hogy valamikor a dunai flotta ama kt osztlynak kzs sszemkdse kvntatni fog, az mindig a kt vzi rmdia egyenl szm tisztjeibl sszelltand vegyes hadi bizottsg tlete alapjn trtnjk, dunai hajhad

fparancsnoksga azrt nem vltozott s Assemann szemlyben tovbbra is egysges maradt. ^) kvetkez 1698. vi trk hadjrat fczlja Nndor-

fehrvr visszalidtsa

volt. szndk megvalstsra nagyelkszletek trtntek. fels Duna hajmhelyeiben szaporn ptettk a Dillher-fle hajkat, a mi az llamnak 100,000 forintjba kerlt. Jnius vgvel ismt jabb kiad-

mrv

')

Pr. Eugens Feldzge.

I.

l-.r.

A .-.A.IKHOK

INTH/.MKNYHXKK KORSZAKA.

241

sokat ignyelt a liajk flszerelse. E czlra az 55,000 forintra rug kltsgeket grf Questenberg s Treling residens klcshadi haj nztk az rkk res kincstrnak. Bcsben is 6 plt, mindenik 24 gy s 300 fegyveres befogadsra. hadi hajk kiszolglsra Hamburgbl 400 tengerszt hozatott a hadi tancs. Az ekkp kijavtott s felfrisstett dunai haj-

hadnak fbb feladata

vot a Nndorfehrvrnl horgonyz trk hajhadat sakban tartani, a hdptseket s hidakat fedezni, az lelemnek s munitinak Zimonyba szlltst biztostani.
is Kollutnl s Illknl gyleberezeg a sereggel Ptervradrl megindult, a hajhad is kvet a sereg menett s Ptervradou t Kovilra berezegnek ugyanis az volt rkezett s horgonyait lebocst. a terve, hogy Kovilrl tcsap Titelre, a Tiszn tkel s a Nndorfehrvrnl elsuczolt trkket megtmadja. Ez azonban hadvezr szndkt meghisit az ellensg az nem trtnt.

kirlyi

hajhad most

kezk.

Mikor

Jen

ltal,

24-dikn kalandozta be a trk hajhad a Dunt Nndorfehrvrtl Zalnkemnig, de ellensgre nem bukkanvn, visszahzdott a nndorfehrvri kiktbe. Az alatt, mg e medd s hatrozatlan jelleg tborozsok tartottak, a kedvez vszak is elmlt a nlkl, hogy akr az egyik, akr a msik fl valamely fljegyzsre mlt nevezetesebb
dett.

hogy Csak

ki

nem mozdult helybl

s csatl)a

nem

ereszke-

szept.

hadi tnyt tudott volna felmutatni. Mr korbban megkezddtek a bkekisrletek a hadakoz felek kzt. Oktber 18-n fegyvernyugvs jtt ltre, mihez kpest ms nap eme a Dunn s a Szvn s a kzbenfekv fldn Zimonytl Illkig s Nndorfehrvrtl a Bosutnak a Szvba mlseig rvnyes fegyversznet Ptervradon s a dunai hadi hajkon, valamint a
kovili

jn

tborban nneplyesen kzhrr ttetett. November ele15 vi trk megnylt Karlczn a bkertekezlet. elvgre a karlcza bke rekeszti be, mely a hadakoz hbort felek kzt 1699. vi jan. 26-dikn jtt ltre. karlcza szerzdst kvet els vekben bke uralkodvn az orszgban, a dunai hadi hajk llomnya ismt rtul elhanyagoltatott. ^Nlidn 1703-ban a II. Hkczy Ferencz sza-

badsgharcznak fklyja fellngolt s a vzi erdtmnyeket megint vdelmi llapotba kellett helyezni, az eszki vrparancsnok szmos al-dunai s szvai sajkt, meg nhny rgibb glyt sztbontatott, hogy az onnan nyert ft a foganatba vett vrerdtsi munklatoknl felhasznlhassa. Rkczi-forradalom vzi hadmveletei 1703-ban legelbb is a Tiszn kezddnek. Dek Ferencz kurucz ezredes kecskemti tbornak sztrobbantsra az Als-Tisza s a

PR.

SZENTKLRAT

J.

A DUXAI HAJHADAK TRTKXETK.

242

AZ ELNKMETKSTSNEK, NEXZETI VISSZAHATSXAK

Maros vidkn nagy mennyisg szeri) csapatok gylekeznek. Rkczi Sennyei Istvnt, majd Krolyi Sndort kld Szegedre, liogy a mely rczsg ott talltatnk, eloszlassk s szndknkat megtrtnni ne engedjk. Dunhoz kzel es Dimn-tli kurucz helyeknek azt parancsolta a fejedelem, hogy a rveket s hajkat bontsk s slyeszszk el, hogy hadai a Dunn t ne kaphassanak, mert szerinte a rvek s hajk csak defensira val alkalmatossg. ^) Dek hada gy egytt maradvn, Kecskemtnl az ellenk tr szerbeket megverte, egyidejleg Szolnok vra is a fejedelem kezbe esett. Fentebbi nzett azonban csakhamar megvltoztat a fejedelem. Ugyanis a kurucz had idkzben annyira felszaporodott, fleg a Fels-Duna vidkein, hogy eladand esetekre a vizi offensivrl is gondoskodnia kellett. Bottyn tbornok utastatott, hogy a Dunra elegend szm sajkt csoltasson s szereljen fl illend idre, hogy a Duna csallkzi rsze s a Vg vonala biztostva legyenek. S midn Bercsnyinek hrl viszik, hogy a nmetek hidat verettek a magyari Dunn s gyalogsgukat nagy hadi hajkon Samarjba szlltjk, st mr a Morvba is szekereken hajkat hordanak seregszllitsra Rkczy azonnal intzkedik az ellensg visszaszortsa irnt s rendelst tesz, hogy dunai hadllst megtarthassa s a Csallkznek birtokban maradhasson. 1704-ben jlius 2-dikn irja Bercsnyinek: Szksgesnek ltom, hogy a Csallkzrl is gondoskodjunk. Ha most hirtelen nem szabatn is deszkbl Bottyn az hajkat ne contemnljuk in hoc casu necessitatis az svnybl font e.s nd'hd fJfffel'et is. melynek csak elhitettem magammal, hogy j hasznt vehetnnk. ^) Szolnok alatt a Tiszn szintn szervezett egy kis vizi hadosztlyt. Faj)p Istvn komromi sajks fvajdt, kinek a nmet kormny alatt klnben is siralmas lehetett a dolga, a likczi prtjra vonzotta igaz magyar lelklete.^) Erre bzta a fejedelem a magyar tiszai pallrok ltal ksztett tiszai hajhadt, melynek nmely flszerelvnyeit Heves vrmegye tlgyes hegyvidkrl hozat le.

')

Thaly Klmn: Archivuni Bkoczianum.


I.

(II.

Ekczi Ferencz

fejed, leveles knyvei.)


s)
3)

k. 141.
1.

1.

U.

o, II. k.

289.

Iconyvtrhan tbb levele van Pai)p Istvnnak 1696-bl. Az egyikben rimnkodva knyrg a kincstri consistoriumnl, hogy tbb hnapig, st vekig elmaradoz fizetst kiszolgltassa. Egy msik levelben rtesti a consistoriumot, hogy beteg lvn, Pozsonyban gygyttatta magt s e miatt kiadsai voltak, melyeket ha

m. nemz.

mzeum

a kincstr megfizetni vonakodnk, maga lesz knytelen sajtjbl fedezni, mit ismt csak akkor lesz kpes megtenni, ha htralkos jrandsgt elvgre megkaphatja mert annyia sincs, hogy Pozsonybl Komromba haza utazhasson.
;

KS A SA.nCASOK INTKZMENYKSEK KORSZAKA.

243

Jlius 26-(likn Szolnok alatt tbort jrvn, orderttl adja nemzetes Ytzl Jaukovics Gyrgy testrz karahlyos compuis

kapitny hvnek, liogy nemes Heves vrmegyben lv Gyngys vrosba menvn, azonnal a birkat hivassa maghoz, s parancsolja meg kemnyen, hogy Papp Istvnnak a hajk kszletihez szksges reqnisitiimi al rendeljenek hat szekereket s azokon ksedelem nlkl Szolnokba expediljk; holott ha kemnyebben injunglja, s ha huszonrefractariuskodnnak, ngy ra alatt ezen parancsolatt nem efiectulnk a birt kldje ktzve Egerbe, ki is tovbb val parancsolatig ott detineltassk azon requisitumoknak elkldsre penig azonkivl a vros lakossit knyszertse. ^) Hihet, br adatunk nincs r, hogy Papp Istvn szolglatait a Dunn is ignybe

vette a fejedelem.

A Dunn

ez alatt rosszra fordultak a dolgok. Heister s

a umetprti urak csapatai kellemetlen meglepetseket ksztettek a Rkczi hadainak s rt bomlst idztek el beuuk. A. magyarrzelm lakossg csggedni kezdett s elbujdosott a Duna melll. Az Al-Dunt Herberstein ezredei s a szerbek trtk elfoglalva. A Csallkzbe a nmetek nyomultak be. Pozsony, Gyr s Komrom a csszri sajksok hatalmban volt. Azonkvl Heister Duna-Fldvron is felhuyatott egy j ers snczot nhny gyval, 200 gyalogot s 300 dragonyost vetvn bele rizetl. Tiz sajkjt 374 szerbbel az Al-Dunra kld portyzni. Ezen emberek egsz Vrsmartig szguldoztak, elgettk a sajkkat, melyeken Krolyi s trsai a tiszai fldre tkeltek, elslyesztettk, vagy flperzseltk a magyarok hajit s malmait, melyek a Dunn brhol kezk gybe akadkuruczsgnak jjel-nappal fegyver alatt kell llania, tanak.2) mert a nmetek s prtosaik ugyancsak hatalmukban trtk a Dunt. Sndor Menyhrt, ki Esztergomot tart a csszriak trszn, 1704. vi nov. 30-diku ezeket rja Kohryuak, a ki)l nek Hogy ennehny postai alkalmatossggal Nagysgodnak rsommal nem udvarolhattam, alzatosan kvetem, s krem Nagysgodat, ne vlje msnak, hanem lvn az regemeutem

gyalog- s lovasbl ll hol sajkra, hol szrazon kU commendroznom az gyalogsgot, gy az lovassgot is, hol ide, hol de mgis nem amoda, hogy ltal ne jhessen a kuruczsg, sufficilvn mindenhov. A mint is, mg az sajksokat Buda fel commendroztuk volt addig negyednap eltt tcssztatott Bottyn Jnos kt zszlalja lovas kuruczsgot. ^) Bercsnyi
:

=)
3)

Thaly, id. m. III. 464. 1. Pr. Eugens Feldzge. VI. k. Thakf,i. m. TX. k. 161. 1. 16*

244

AZ Kr,M;Mirn'.sri'Ks\i:K. nkmzkti visszahatasxak

a. Vgtl a. Garamig vonult vissza s megrizte hajliadt olykor mg requirlgatott is hozz egy-kt darabot az ellensg jcrmfiveibl. Lopattam az Dunrl is 15 ladikot rja Szegedrl a fejedelemnek de szrazon szekereken vitetem flre, nehogy a czallkzi nmeteknek vagy a komromi rcz sajksoknak eszkbe jusson rajok ereszteni npeiket. ^) Bottyn tkltzkdse a Dunn kivl rmet okozott llkczinak, de a Duna stratgiai fontossgnl fogva nem tart elegendknek eddigi vizi jrmveit a Dunn, hanem jaknak ksztst rendel el, s a felkelk szal)ad mozgst, gy parti llsaikat, hidak, snczok s palnkok ])itse ltal hajtotta biztostani. 1705. vi mrcz. 2-n irja Egerbl Vak Bottynnak Hogy az Dunn ltal kltztetvn hadainkat, ott szerencssen jrtnak, ezen
;

kegyelmed iudustrijt kedvesen vettk. Az hidnak csinltatst mindaddig halaszsza, mig hidmesternk egsz instructival oda nem rkezik; mindazonltal addig is az kvntat deszkkat s egyb acccssoriumokat kegyelmed kszttesse s hordassa a solthi snczhoz. Az sajkknak kszttetsben tovbbra is szorgalmatoskodjk, melyeknek panczoztatsra s egyb kvntat vasmunknak teljestsre parancsoltunk bizonyos szm mzsa vasakat odaszllttatni. A midn a szksg kvnja, az sajkk is elkszlnek, meh'ben kegyelmed kivltkppen szortesznk dispofltt, s a balparton az imsdi vagy imssi sncz. Ha ezen erdk s vdelmi eszkzk idejekorn fel nem llttatnak, a nmet mind elszedte volna a kuruczok hajit s hdjait. Mert az ellensg nem szokott ilyesmit prba nlkl hagyni. 1705-ben pril elejn valban kszleteket is tett az ellensg, mintegy ktezerig val lovas s gyalog a komromi sajksokkal, hogy Katva irnyban rmenjen a Ekczi hajira. Bercsnyi nem akarvn kitenni magt a bizonytalan eshetsgnek, felhasznlja az jszakt, hogy flrerakja az ellensg szemei ell a mi tjban volt. vSajkit s reg hajjt egszen elszedeti a folyamrl, szekerekre rakatja s jvrba viteti, mig az ellensg tmeges megrohansnak veszlye el nem mlik, vagy elegend segtsg

galmatoskodjk,
sitit. 2)

sajkra val taraczkokrl

is

gy

jtt aztn ltre

Bottynvra Paks

nem

rkezik.

Vak Bottyn ekkor mr Kmlcd s Paks kztt llott sajkk Bottynvrban, s hajhidjt is mr fellltotta volt. is sernyen kszltek. Vay dm, a fejedelem udvari marsallja, 1705. vi mjus 17-n megrja Rkczinak az imsdi snczbl, hogy Bottyn uram magra vllalta a budai malmok s kom-

1)

=)

Thaly, id. m. IV. k. 408., 438. U. o. IX. k. 169 171. 11.

11.

ES A SAJKSOK I.NIKZ.MENVKM.K IvoKSZAKA.

245
vasat

})ok

ellopst.
^)

Csuk

nz

sajki
lid

kszljenek;
s

kivu
azrt

sokat.

Bottynvra,
voltak kivl

a paksi

az

imsdi

sncz

liadszati fontossg helyek,

mert nem csak a

Dnut tartottk fel- s lefel elzrva az ellensgtl, de szabad hadi vonalat is nyitottak a magyar seregnek Szeged fel s a Pest-hatvani magyar tborral sszekttetsbe hoztk a Dnut s a tl a dunai knrucz csapatokat. Jnius -Jr-dikn Fldvrt is megszlltk a kuruczok s a solti rven t Fehrmegyt s Tolnt a Kunsggal kapcsoltk ssze. Grf. Eszterhzy Dniel jn. 6-dikn mr a fldvri snczbl keltezi levelt a fejedelemhez. Fldvr bevtelnl vizi harczban sem volt hiny. Eszterhzy a fldvri Duna-szigetre hajdsgot rendelt a sajks ellensgnek vigyzsra. Mieltt az imsdi snczbl megmozdult volna, elre kiild 6 sajkn a szegedi s ms vlogatott hajdusgbelieket, hogy a solti sncz mellett elhaladva, a Duna szigetjnek fels rszre vessk magokat. E feladatot a hajdsg szerencssen vgrehajtotta s a kijellt szigetre megrkezett. Azonban mg ki sem ktttek, midn 6 sajka szerb, kik az elbbeni napokban plinkt, dohnyt s elesget vittek Budrl Fldvrra, flszedte horgouynit s visszaindulban volt Buda fel. Kiknek visszatrsekben eleiben llvn az mi sajkink a Duna szigetjnek fls rszn, kemny harczot tettek egymssal, majd msfl rig szokott kemny lgylvsek alatt; de Istennek neve dicsrtessk, a mieinknek kevs krokkal t megsebesedettel s egy megholttal, a rczsgnak peniglen szmosan val elveszsvel lett meg, a minthogy tegnapeltt, idejvetelemkor temettettenek is felessen, i^z sajkik visszaverettetvn, ide rekesztettenek, a minthogy most is minden kszlet nlkl az part alatt lebegnek, magok az snczban beszorulvn. Az sajks pattantysa is tegnapeltt egy hasonlkpen elveszett.* ^) De a paksi hidnak, nevezetesen pedigBottynvrnak,e fontos magyar hadmkdsi eszkzknek fenllst sem tekinthette az ellensg kznys dolognak a mirt legelbb is a hid megsemmistst hatroztk el. E tervknek elg korn ment hre jnius 12-dikn mr Bercsnyi is megtudta azt s rtestette felle a fejedelmet. Komrom elejig vigyz portsai tallkoztak ugyanis a kaszllkon nmely komromi magyarokkal, kik megsgtk nekik, hogy a gyri s komromi sajksok nagy kszleteket tesznek a Dunn. Hajikkal le akarnak ereszkedni Paksra, hogy a Bottyn hidjt elbontsk. Azt is mondtk, hogy
:

') -)

Thalij,

IX.

k. isy.

1.

o. 194.

1.

246

AZ elxkmetestksxkk, nemzeti VISSZAHAT^XAK

valami fzes szerszmos hajt ksztnek Gyrtt; ezt a hdnak akarjk ereszteni, a lovas pedig ugyanakkor szrazon fogja megtni a mieinket. Bercsnyi ajnlotta, liogy az e fle megrohansok meggtlsra j volna Yez tjn valami j hajdnak gykkal elllani a Dunt mert a tl a dunai orszgrsznek megtartsa a paksi hid s Bottyn vra megtartstl fgg. Ez az ajnlat azonban mr ksn jtt. Jnius 17-u 17 haj nmet szllott meg az almsi szigetben, kiknek minden mestersgk a hid elbontsra volt irnyozva.^) Almson a szerbekkel egyeslve, keresztl vetek magokat a fldvri kuruczsg gytzn, s harmad napon mr Bottynvra alatt llott a nmet hajhad. Bottyn is megsebeslt, mi a magyar tborban zavart s flelmet idzett el, kivlt a gyalogsg soraiban, remnytelen btortalansgba esvn a generlis megsebesedsvel. Bottynvrt igen bombztk az ellensg pedig megersdtt az ltal, hogy szrazi hada a vizeu val erejvel egyeslhetett. Eszterhzy Dniel jelentse szerint az ellensg sajkja 19, reg hajja 8, apr hajja vagy ladikja szintn 8, melyekben nmet s rcz had vagyon berakodva mindennnen a praesidiumokbl a maga hadvisel npeit sszeszedte, faltr gyival kt nap s jszaka kemny ostromokat tett a palnk ellen, de mink is utols vrnk cseppje kifolysig oltalmazni az erssget s des haznkat kszek vagyunk. -) Pr nappal ksbb a komromi sajksok Cski dandra ellen tettek egy diversit 9 sajkval, de visszaverettek. Bottynvra azonban vrat a kivonult a sokkal ersebb ellensg kezbe esett. kurucz rsg a hiddal egytt flgette. vizn val tcsapsoknak leggyesebb mesterei az esztergomi hajdk voltak. Ha Ekczinak mdjban llott volna ezekbl lltani ssze egy jl flszerelt, elegend szm s kellkpen tmogatott dunai hajhadat, a Duna-vidki had;

jratot ])izonyra sokkal tbb


kezetess, gy

dics hadtett tette volna emlazonban vajmi sokszor kellett a dunai kurucz tbornokoknak megkeserlnk az elegend vzi er hinyt. Hajjuk soha sem volt elegend, gy hogy vlsgos pillanatokban mg a hidak all is ki kellett a hajkat szedetnik, vagya nmetektl s szerbektl hajkat requirlniok. Az 1706-ra fordul tlen kiss feljavult a dunai kurucz hajhad. Rkczi tbb hdkszletet, szmos dereglyt, kompot s nhny hadi sajkt csoltatott emberei ltal mi tl)b, a bnyavrosokban nhny rzpnczlos hajt is kszttete Srter ltal. Emberei ft s deszkkat hordtak ssze a Vg s Garam partjaira s
;

')

2)U.

Thaly, id. m. IV. k. 577584. o. IX. k. 198. 1.

11.

i;s

A SAJKSUK IXTKZ.MKNVEXKK KiiIiSZAKA.

2-l

mg a vizek meg uem


jrmveket.

nagy sernyen faragtk a a jg mrczius vgvel eltakarodott, a hajdsg lra pattant s oda uyargaldzott Pozsony al, hogy 30 40 reg hajt elvegyen a nmettl. Ekkor teht mr intzkedni lehetett a Duna tbb pontjra nzve akr a csapatok
eresztettek,

A mint aztn

csallkzi akr aprbb harczok flvtelrl. kivlan alkalmas kltznek tapasztaltatott, a mirt is azt 3 j komppal s vagy 10 hajval ltta el a fejedelem. ^) Bottyn Komrom s Esztergom kztt, a Xyerges -jfaluval szembe fekv Karvnl foglalt llst hadosztlyval, a Csenkevrnak, mskp karvai sncznak nevezett hd-, vagyis inkbb ekkor mr csak rvf-erd snczai kzt. Feladata volt a csszriak dunai hajzst elfogni, viszont a kzlekedst a Dunntllal fentartani, tovbb az ellensges esztergomi s komromi vrak al, valamint a Csallkzbe portyztatvn, a nmeteket folyvst szemmel tartani s hborgatni. Bottynnak tl a Dunra tvozsa utn is megtart e pont hadszati jelentsgt. Neszmly, Szny s Tata krnykn tbb ilyen vigyz rve volt a Rkczi-hadaknak, a honnan a Duna-mellki kuruczsg, mg akkor is, ha ohkor nem rendelkezett hajkkal, megrohanta a Pozsonybl vagy Gyrbl alszll csszriak sajkit, s a parton haladva, egsz Komromig vagy Esztergomig kisrte s Budrl gys naszdaikou leevedz szerb lvldzte ket.2) sajksok dlsai ell elmeneklt Duna-Fldvr-krnyki lakossgot Bottyn ismt visszatelepit tzhelyei mell, s gondoskodott rla, hogy a kzlekeds Kecskemt s Szolnok fel meg ne akadjon. Az itteni rvet Nagy Pter kurucz kapitny rizte.^) Kivl jelentsgek valnak mg e vidken a szegszrdi s
tszlltsrl,

Seprs

simontornyai tkelk.
csak az ellensges hajhad magyar sajksoknak kikrzelm lakossgnak biztossgra is szolgltak. Mikor Bercsnyi 1708-ban a karvai snczot feladja s leromboltatni kezdi, lirl viszik neki jvrba, hogy 24 nmet sajka reg hajkkal egytt a snczok megprblsra rkezett s kt rnl tovbb a sajkikon lev taraczkokkal sebes lvst tettek a sncz ellen. E hrre az egsz districtus krve jrul a fejedelem el, hogy legalbb addig, mg az aratk betakarodhatnak, ne kezdjk meg a sncz demolitijt. Heisztert, ki ugyanekkor Esztergomot megprfoutozni szudkozk, ugyancsak a sncznak rsge s sajks hada akadlyoz

snczok s palnkok

nem

czlzatainak meggtlsra, hanem a tl, st az egsz krnyk magyar

') 2)
==)

Thabj, id. m. V. k. 63 Dunntli hadjrat. U. o.

'207.

11.

248

AZ ELXKMETESiXSNEK, NEMZETI VISSZAHATSNAK

tervnek kivitelben, pedig 16 hajt vetett a Dunra s liidkszmr mind kszen tart. ^) Egybirnt Rkczinak nem volt elhatrozsban ezen a nyron valamely derekasabb csatrozsba bocstkoznia a bekvetkezend szszel Szilziba tervezvn egy nmetekkel. hatsos betrst, erre a czlra psgben akarta megtartani csapatait. Bercsnyi a G aram mellett llott a Vgnl pedig, hol a csszriak is Szeredtl Komromig tbb ers snczot ptenmetek e kzben Budn ssznek, Bottyn vezreskedk. pontostanak nmi sereget s onnan kldk szt a tiszai s Szva-drvai vidkre, meg Erdlybe. 1708. szeptemberben 27 hajjuk kttt ki a Gellrthegy alatt 4000 fnyi gyalog katonasggal. Ezek Ptervi-adig vizn mentek tovbb. Ptervradrl Szegedre s Erdly fel tvoztak. Egyidejleg Heister rsekjvrt szllotta meg, de hrom htig sikertelenl bombzta a vrat; vgre elvonulni volt knytelen a Bercsnyi
leteit is

ltal

hsiesen megvdett falak

all.

1709-dik vi hadvisels a kuruczok szerencsjnek hanyatlst jelzi. flkelket az ellensg szk karikba szort. Kudarczok, a csszri hadaknak nyomsa s kegyetlensge elbtortalanitk a magyar hadakat, s mr alig lehetett ellentllsra csak gondolni is. Az reg Bottyn, a Ekczi szabadsgharcznak legkimagaslbb vitzi alakja s legfbb tmasza, a tolnai lpok kz szorult s nem tudott a Dunn tkelni. Levele, melyet augusztus 15-dikn a dunavecsei mezrl r a fejedelemnek, lnken illustrlja a nyomorult llapotot, melyben akkor a soha teljes tklyre nem izmosodott magyar vizi er volt. gymond semmi tkltzshez val praepara Nekem tumom tbb kt hajnl nincsen. Most csinltatok valamely kompot sszeszedett dirib-darab deszkkbl. De felsges uram, ha csak tbb hadak jjel-nappal nem jnnek, a Dunn-tli fldet amittljuk. Mr is Fldvrhoz szllott egy rsze lmben az ellensgnek. Nem lvn tbb kt taraczknl vlem: feles sajksok szntelen itt elttem forognak a Dunn. -) Bottyn elbb Soltnl, majd Fldvrnl kisrl meg az tkelst, de sikertelenl nem csak mivel a Budrl lebocstott gys naszdok zrak el a Dunt, hanem mivel a Simontornyt vv Heister, Bottyn jttnek hrre, maga is Fldvrhoz szll s tkelst meggtol. ^) Augusztus 22-dikn Fldvrhoz msflezerig val nmet is rkezett, Bottynvrt pedig a

Az

Szva-Drva-kzrl rkezett szerb tmegek leptk


Arcli.
=)
^)

el,

hogy az

Ekcziauum IX. 492498.


713.
1.
:

11.

U.

o.

Horvth M.

IMag yarursz.

th't.

VI.

552.

1.

Thalij

Bot-

tyn

lete.

l':s

A SAJKSOK INTKZMliXYKNKK K<H!?ZAKA.

249

sajksok is szureg tboruok t uo meliesseii ;i Iblyaiuon. teleu mellette jrtak s sk ldzkdssel utattk. Euiiek kvetkeztben elhatrozta Buda fel flhzdui s az tkelst Vcz tjn megkisrleni. Ezt a ksrlett szerencssen vgre is
:

haitotta.

tkelt a

Az ldzsre kirendelt budai rsget megvervn, Dunn s egy fordulssal a Szeged krl csoportosul

bcskai szerb npre csapott. '') Ezentl mr csak kivtelesen csillmlott fel a kuruczsg vitzsge vizi viadalokban. Bottyn az 1710-diki hadjrat alkalmval nem volt tbb letben, Bercsnyit pedig Kassra rendel a fejedelem. Krolyi Sndor, kire most a kuruczsg vezrlete bzva volt, midn Erdly szleirl felvonult az apti tborba, a Tiszn csak gy hatolhatott keresztl, hogy a np
csolnakjait s dereglyit az egsz krnyken erszakkal elszedctte.

Dunn-tlra hadjratot intzend,

e dereglyket s

mert a budai nmet tbornok a kuruczsg tcsapsainak meggtlsa vgett minden jrmvet le foglaltatott a Dunn magnak, Rkczinak pedig ekkor mr semmi hajhada sem volt, s rsekjvr s annak megerstett partvidke is mr szintn
csoluakokat szekereken a Dunhoz
kellett szllttatnia,

a csszriak kezben volt. mint a magyar szabadsghsk flkelst az ellenfl fegyvereinek tlhatalma sztoszlat, a komromi sajksok zszlalja azonnal a szrazi seregnl szoksos ltszmra egsztetett ki, rendeltetvn egyszersmind, hogy ezeufl KomdromEsztevgomhan han, mint a. sajksok trzshelijn, hat szzad s Giirtt, mell) vizi frdknck fontoss;/a az uthhi folkdskov iiyakran tapasztaltatott, kt-kt szzad sajks taiiassk llandan

;,

fegyver

alatt. 2)

is

vizi hadszatban dunai hajhaddal jbl csak trk hborra val kszletek alkal1716-ban tallkozunk. mval a dunai hajhad gyt is szba hozta Jen berezeg s kvetelte a bellicumtl, hogy a csszri dunai rmdia a trk vizi ert ellenslyozni kpes vdelmi s tmad harczokra teljesen alkalmass ttessk. A fvezr ezen erlyes fllpsre hatrozta a hadi tancs, hogy 12 nagy s kzpszer dunai hadi

szatmri bke utn t esztendn t a

teljes

nyugalom

llott be.

hajt, tovbb

megfelel mennyisg fegyveres sajkt


s

k^szttet

a hadjrathoz
')

a berezegnek rendelkezsre bocstja.


11.

^)

Epitsi

Arcli.

Ekjczianum, IX. 718725.

Szvetich M. helytelenl lltja, hogy ez az osztrk rksdsi hborban trtnt. (Szerbszki Lyetopisz, 1830. II, 14. 11.) 3) quumque rex intelligeret, magn nsui fnturam in Danuactuarias bio classem ad cibarioruni et bellici appartus securitatem
2)
:

reficiendas et bellicas, quales nempe. vastus profundusque o8 270. 1.) aediicandas curat. {Katona: Toni.

Danubius

frt,

XIX

250

AZ EI.XMKTEiTlisXEK, NEMZETI ViSSZAnATSXAli

kltsgekre 245,000 frt utalvuyoztatott. Az akkori idk rtkviszonyaihoz mrve oly uagy sszeg ez, a milyent az eltt a liirodalom folyami hajhadnak czljaira tudoms szerint mg soha sem fordtottak. Az jonnan ksztend nagy hadi glyk s gualettk terveinek elllitsra, valamint az utastsok kzlsre, mikp kellessk az ptend hadi jrmveket legczlszerbbeu hasznlni a Dunn, Scesfa(JI dn tengernagyot krte fel az udvari hadi tancs. Seestadl meg is jelent Bcsben s a termetes tengeri hajknak alkalmazst a Dunn fleg azrt javasolta, mert ilyen hadi jrmvekkel, mg ha cseklyebb szmban pttetnnek is, elgg hatlyos ellentllst lehet kifejteni az ellensg tmadsaival szemben. ^) Seestadl tervei elfogadtattak s azok keresztlvitelvel Flokhe Gcrson hamburgi, Davids Tams Danid londoni s Leouhanl Bcs-vrosi hajmunka Bcsben, Ptervradon pt mesterek bzattak meg. Eszken 1715. vi tlen vtetett foganatba. Faanyag s annyi hordatott ama helyeken ssze, hogy a hadi hajkon kvl az sszes csszri hdkszletek helyrelltsn is egyszerre dolgozhatott az orszg klnbz vidkeirl sszeto1)orzott csnp. hadi tancs ugyanis a Dunn hrom, a Tiszn kt s a Drvn egy hajhidnak felllitst rendelte el, hogy a trkk ellen mkdend hadtestek szabad mozgsa Nndorfehrvr, Temesvr s Bosznia fel biztostva legyen. Azontl egy hajhd szekereken kvet a ftbort. -) Jen fherczeg 1716. vi jL 9-dikn mr Futakon, 27-n Ptervradon volt, s ott ugyanazon snczokban helyezkedett

el, melyeket huszonkt vvel ez eltt Caprara ptett vala. trkk Nndorfehrvron gylekeztek Ali nagyvezrrel lkn; jlius vgvel pedig mr a szermi Fruskagora magaslatain Ptervraddal szemben foglaltak llst. Aug. 5-n a csszri sereg teljes diadalt aratott az ozmnokon, br dunai flottilBcsben csolt lnk kevesbb felelt meg a vrakozsoknak. j hajk kzl mindssze csak ht kszlt el 1716. vi nyrra. Aprl elejn a 64 gyval flszerelt Szz Mria nev glya kszlt el, kevssel utna a hasonl nagysg msodik, mire mjus 15-dikn mind a kt hadi hajt nagy nneplyessggel vzre eresztettk. Jlius 15-dikn ht ilyen colossus llott mr kszen. Ekkor grf Kolloncs l)csi psp()k, a ppai nuntius, az sszes miniszterek, mltsgok s belthatatlan nptmeg jelen-

Avelche derjenigeii der

Es Avvvden Schiffe gebaut. iim eiue Doiiauflotte zu Lilden, Trkn Wiederstand zu leisten bestimint Avai'. (Arneth Alfr. : Prinz Eugen. II, 384.) ") Biracjo Krl)] : Geschichtliche Daten ber die Donau Flottille. Kzirat d'Este Miksa flierczeg hagyatkbl a hcfsi cs. s kir. hadgiji
')

levllrhan. (1845. 15. 52. A. ad Nr. 530.)

s A SAJKSUK

INTKZMNYKNKK KORSZAKA.

251

ltben.

mely mg sba sem ltott az eltt ilyeu hajkat, mind a ht glyt nneplyesen flszentelte s egyenknt a kvetkez nevekre keresztelte Szz Mria (a fhaj, ksbb
:

tengernagyi haj), Szent Lipt, ^Szent Jzsef , Szent Krolyt, Szent Erzshet, Szent Istvn^ s Szent F('i<'ncz. Az j hajk hossza 133, szlessge 28 lb volt; 50 gynl egyiken sem volt kevesebb. E hajk kzl a Lipt, Jzsef s Kdrulij, mindegyik kln-kln kapitnynyal ugyan, de egyttesen

azonnal

Schwendimaun Gspr admirlnak parancsnoksga alatt tnak indtatott Budra s onnan a ptervradi

tborba.

mire a hajk az xll-Duura lerkeztek, a ptercsatban rszt vett rgi hadi mr vge volt. hajk oly gyengknek bizonyultak, hogy Jen herczeg nem merte velk Nndorfehrvr vvst megkisrleni, a mirt is elbb, mig az tnak indtott j hadi hajk Bcsbl megrkeztek, megrkezend j hajkrl Temesvr kiostromlshoz fogott. intzkedett a herczeg, hogy azok a Tisza torkolatpedig gy ban Zimony s Belgrd fel vigyz llst foglaljanak el a
vradi csatnak

De

trk hajhaddal szemben. Az alatt Jen herczeg a Temesvr bombztatshoz szksgelt tzrsget, hadi szereket s egyb kellkeket a ptervradi rgi hajkra szllittat, azokat a Dunn s Tiszn Titelig, onnan pedig a Bgn egsz Temesvr al vitet. E szlltmnyt

a komromi sajksok s egy ezred gyalogos ngy gyval fedezte sajksok fvajdja, ki embereit s egsz Titelig kisrte. szemlyesen veznyl. Esztergomi Jnos volt. 1717. vi pril vgvel, br szomor kimenetel, de azrt emltsre mlt hstettet hajtott vgre sajkinkkal az i^l-Dunn

br Petrasch

vrtes ezredbeli tiszt. Ugyanis Mercy tbornok, temesvri vrparancsnok s a mlt vben Florimund visszafoglalt Temesi Tartomny kormnyzja, ki most a Belgrd

Ern

ostromra kszl seregnl mint hatrparancsnok veznyelt, Ptervradrl egy lelemszllitmnyt akart a Dunn Pncsovra vitetni, minthogy az ottani raktr a csszri seregre nzve, ha Belgrd ostromra kerl a dolog, lnyeges leendett kvet;

kezleg nagyobb

kszlettel kellett azt elltni.

Azonban

e fcerv

vgrehajtsa nem csak ktsgesnek, hanem nmelyek eltt ppen lehetetlennek ltszk, miutn Pncsovra Belgrd alatt, az ellensges hajhad gyinak torka eltt kellett elhaladni. Mercy e mersz vllalat vgrehajtst az emltett Petraschra bzta. Minden esetre sajtsgos megbzs volt egy vrtes ezredbeli
tisztre

Azonban Petraschnak elg volt, hogy ms nem megbzst elfogadni. Kszsggel vllalkozott teht a bravourra, s gy intzte dolgt, hogy Belgrd alatt jnek idejn haladjon el. pV. 16-dikn jkor reggel Ptervradnl hajra
nzve.

merte

252
lt,

Az ELXMETESTSNEK, XEMZETI VJSSZAIIATSXAK

miutu

miut o maga beszli elbb mist hallgatott, megtemplom szmra 200 frtot ajndkozott pap ltal magt megldat. ^) A
;

ldozott, egy szegny

s legnysgvel egytt egy

fel

szlltmnyt szerencssen elvitte rendeltetse helyre de visszaa dunai trk hajhad egy osztlya, mely ersebb volt az

sajksainl, tjt llta. Az tkzet alatt, mely a kt hajnp kzt fejldtt, meggyulladt a puskapor azon a sajkn, melyen masa Petrasch is volt. flrobbaus meglte embereinek legnagyobb rszt, maga pedig megsebeslvn s fogsgba kerlvn, csak a passaroviczi bke utn nyerte vissza szabadsgt.-) kirlyi hajhadnak ezen klnbz irny tevkenysgt eleinte nem akarta szrevenni a Nndorfehrvrnl mozdulatlanul ll trk hajhad. Temesvr vvsa alatt a trk hadaknak egsz figyelme ama fjelentsg erssg sorsra volt irnyozva. De mig a trkk tekintete Temesvr fel rvedezett, a csszriak vizi erejt szntelen gyaraptotta a nagy tervek vgrehajtsra indul fvezr. Mercyvel a temesi rszeket beutazva, klns gonddal tanulmnyozta az Al-Duna partjait, hogy elhatrozza a Dunn vagy pedig a Szvn szllitsa-e

t a sereget.

Dunn.
hozza.

Vgre megllapodott, hogy Pncsovul megy t a feladat srgsen kvetelte, hogy hajhadt rendbe

1717. vi hadjratra jnius 10-dikig ismt hrom glya kszlt el. Ezek a bcsi szkeskptalan nagyprpostja j ltal flszenteltetvn, KapiszfrdnJdnos, Teyzia s Jen neveket nyertek. Ekkorig kszen s flszerelve 10 hadi glya volt teht, 400-nl tbb gyval. pitsk s flszerelsk 40,000 forinttal tllpte az e czlra utalvnyozott fentebbi kltsget. Ezen immr tekintlyes dunai hajraj kormnyzsra Schwendimann mell Andersen Pter dn hajkapitny

Az

minsgben. Andersen jnius vgvel vitorlzott le hajival a Dunn. Mg el sem indult a bcsi kiktbl, midn a csatatren Schwendimanu mr eltvozott Zalnkemnbl s a berezeg kvnatra a Dunavicza torkolata fel vitorlzott hajival. A Duuavicza torkolatban kt glya horgonyt vetve, Diesbach tbornok utastatott a herczegtl. hogy e kt haj oltalmra 3 zszlalj gyalogot s 200 lovast vezessen az jonnan felhnyt dunaviczai redouteba; mg 3 glya s egy szakasz sajks a Dunaviczba evedzett be egsz az Oppova nev faluig, a hol jnius 13-dikn Meroy gyalog hadteste hajkra szllva, a Dunaviczbl a Temeslje szlltatott Pncsova al, hogy ott a
neveztetett ki al-admirli

mkd

Lsd emlkiratt a zlini levltrban. B'hm Lnrd : Dlmagyarorszg kln trtnelme. Anieth, i<L m. II, 421. 1. (rriseltni : Gescli. d. Tem. Eau. I,
')

-)

I.

346.

1.

1-14.

s A

SAJKSOK

IXTKZ:M:N-V:N-r,K

KOnSZVKA.

253

csszri badaknak tkltzst a Dimu, valamint Belgrd krl/rolst seglyezze. Jen berezeg ugyauis jn, 9-n indult el seregvel Ptervrad all, tkelt a Tiszn s Bgu, tbort ttt azon nagy sksgon, mely Nagy-Becskerektl s Pncsovig terjed, a mg sszes seregt a Duna jobb partjra tszllitbatn. Az tkltzs jnius 15., 16. s 17-dikn ment

vgbe a visniczai liidou. Ez alkalommal 3 glya a bajbidnak s a csapatok tkelsnek fedezsre szolglt, egy glya az ottani dunai szigetek fels cscsnl, kett pedig a sajkkkal s brkabajkkal Visnicza alatt s fltt volt fellltva. Jnius 19-dikn 50 sajkt s nebny flglyt kldtt az ellensg Alsnicza fel, bogy a csszri badak tkelst s elbatolst megakadlyozza. Mr ksn rkeztek e bajok s sikert nem rbettek nagy kudarczczal kellett a nndorfebrvri vzivrosi kiktbe visszavonlniok. Sajkink s a parti tzrsg fokozd barczkedvvel ldztk ket egsz a trk vrsnczok kzelbe, a bol megllapodtak s az ntnok nyomul fseremint a csszri sereg Belgrdnl megrkezett, get bevrtk. a trk bajbad ismt elbukkant a kiktbl s beveseu kezd a mieink balszruyt ldzni. Azonban ezen vllalatuk sem volt szerencss. Jen berezeg egy ers gytelepet fordtott feljk, melynek jl irnyzott golyi a folyam tkrt csak;

hamar simra

sr)prtk.

csszri

sereg tbort ttt aztn,

melyet a Szvtl a Dunig snczokkal s vdmvekkel erstett meg,atbor mindkt szlt pedig badi bajkkal oltalmazta.^)

Miutn Belgrd a Szvtl a Dunig

krlzroltatott, a

visniczai bajbidat a csszriak ismt szttagoltk s kt glya

ksretben a csszri tbor kzelbe boztk, a bol jn. 25-n j bid kszlvn, a bajbad oltalma alatt az sszekttets a 127 bajbl ll temesi rszekkel jbl belyrellitatott. Dunavicza bidra kt glya s a sajksok bada vigyzott. torkolatban bagyott Szent-rerencz s Szent-Istvn nev glyk ugyanekkor Zimonyba parancsoltattak, a bova alig megrkezve, jl. 5-dikn mr barczba kellett mennik a trk flglyk ellen, melyeket a belgrdi basa kmszemlre kldtt vala. Az ellensges bajok e tmadsa a trkkre nzve eredmny nlkl maradt, st jelentkeny csorbjokkal vgzdtt. Nebny sajkjokat elfogtk a csszriak, tbb flglyjokat pedig fenlcn lttk, gy bogy kevs idre r knytelenek voltak visszafordulni s a belgrdi vr gyinak oltalma al futni. Ugyanaz nap dlutn 50 fregatt, szmos flglya s a sajkk egy jkora csoportja ismtelte a tmadst a csszri

glyk ellen
1)

de br egszen bekertek baj inkat, az gyk s


X,
27. Meynert,

Fessler,

V.

r. 2.,

365.

254
i

AZ ELXJIETKSTKSXEk. XMZETI VISSZAHATSNAK

fedlzeti

tak ellent, Belgrdba.

katonasg pusztt tznek csak rvid ideig llliats alkonyat fel nagy vesztesggel trtek vissza

Jlius 13-dikn szlvsz dhngtt s a szvai hidat nagyon megronglta, a dunai hidat pedig egszen sztszaktotta, A frgeteg egy trk glyt is letpett horgonyrl s a magasan tornyosul hullmokon ide s tova doblta. Sajksaink, nem trdve viharral s veszedelemmel, utna evedztek az elemmel kzkd ellensges jrmnek s heves viaskods utn elfogvn azt, trophaea gyannt a zimonyi kiktbe vittk. A zimouyi hadi hajk megerstsre a Jen herczeg nevt visel glya, mely eddigel Ptervradon llott, ngy gy-naszddal szintn a hbor sznhelyre rendeltetett. Jlius 15-dikn ezen jrmvek is belevonattak az ostroml csszri had mkdsbe de mg teljes hnapig kellett vrakozniok, mg Andersen hajhada Bcsbl Belgrd al rkezett. Ekkor aztn teljes ervel megkezddtt a vr tretse. Aug. 15. s 16-ka kztti jjel minden intzkeds megttetett a dnt tmadsra. Ez alkalommal
;

a vr bombztatsnl kitn szolglatokat tett a kirlyi hajhad. vr aug. 17-dikn megadta magt s a hitetlenek kirtettk a vrost. Mintegy 600 gy, az egsz trk dunai hajvrhad s temrdek lkszlet kerlt a gyztesek kezbe. ^) falak ostromlsban tnylegesen 10 hadi hajnk mkdtt kzre; t. i. a Szent- Jzsef nev 40 darab nyolcz fontos gyval; e hajn maga az admirl Schwendimann parancsolt. Tovbb a Szz-Mria nev 64 gyval, melyen Andersen veznyelt; a Szent-Lipt 54 gyval, Buchsemann hajkapitny veznylete alatt; az Erzsbet 50 gyval, s a Boromei Kroly 40 gyval, Sildo kapitny veznylete alatt a Szent-Eerencz 40 gyval Stark, a Szent-Istvn 30 gyval s a Szent- Jen 50 gyval Knigsfeld kapitny commandja alatt. E hajk akkp voltak elhelyezve, hogy a Ferencz, Jen s Istvn Zimonynl a Lipt s Kroly Belgrd kzelben a dunai hajhid fltt; aMria, Erzsbet s Jzsef aTemes torKapisztrn s a Terzia kkolatnl foglaltak llst. sbb rkezvn, szintn a zimonyi hajkhoz csatlakoztak.

Tagadhatatlan, hogy e vizi risok, melyeknl a Duna nagyobbakat s rettentbbeket mg soha sem ltott, frszesei valnak a flhold megalztatsnak Belgrdnl III. Kroly gyzelmes hadserege ltal. S mgis Jen herczeg, e szzadt

megelz

hadvezri lngsz s reformtor, nem volt megelglykat tlsgedve hajraja mkdsnek eredmnyvel. gosan termeteseknek tallta folyami hasznlatra mly jr-

'j

Mr.ijiirrl,

V.

v. 2.,

365.

A.

SAJKSOK

IXTb;ZMi:XYi;Xi:K

KORSZAKA.

255

suk miatt kevesbb valuak frgk mozdulataikban. Audersenuel egytt 1)ehatan tauulmuyozta teht a dunai hadi hajk czlszerbb tahikitsuak krdst s ahipos megfoutoh'is utn

arra a meggyzdsre jutott, hogy ezentl a dunai glykat nem szabad annyi gyval s oly sok legnysggel megterhelni, hogy tovbb jvre sokkal knnyebb s szabadabb mozgs hadi jrmveket kell a Dunn alkalmazsba hozni. Belgrd bevtele utn, szept. 12-dikn, az sszes kirlyi hajhad befogadsra tgas kiktt kezdett Jen berezeg a vr alatti dunai Vzivrosban pttetni, mely vaskapujval egytt, melyen t a hajk veszly idejn a kikt bels bstyi

befuthattak, beiszapolva ugyan, de msklnben megkiklehetsen couservlt llapotban mai napiglan is fenll. tben maradt a kirlyi hajhad 1718. vi jnius 29-dikig. Ekkor Visniczra szott al, s nhny htig, mig a bkealkudo-

kz

is

zsok Passaroviczon Szerbiban folyamatban voltak, ama falu alatt horgonyzott. Mi trtnt vele a jl. 21-dikn ltrejtt bke meg s az ezzel befejezett al-dunai hadjrat utn, biztosan Visniczrl Belgrdba nem mondhat. Azonban valszn, hogy vitorlzott vissza a hajhad s az ottani kiktben, a sajkk
kivtelvel,

gyri legnysge haza sietett csaldi tzhelyeihez, hosszabb idn t pihent tartott. E pihenre
melyeknek komromi
s is volt, hogy a sebek, melyeket az utbbiveJc harczaiban, fkp Belgrd elkeseredett vvsakor kapott, ismt megorvosoltassanak, s a ronglsok, melyeket rajta az ellensg ezernyi golyinak zzsa okozott, a faanyagban s hajpt mesterekben bvelked szerb fldn kijavttassanak. Belgrd s Orsova elestvel az Al-Duna teljesen flszabadul-

taln szksge

vn, egyelre a hajhad szaportsnak krdse

is elejtetett.

Szval a hajhad dolgban hosszabb csend llott be, gy hogy a Belgrd visszavtelnek dicssgben osztoz 10 dunai glya tovbbi sorsrl sok ideig a bcsi hadgyi levltrban is teljesen hinyzanak a hivatalos rtestsek. Csak a dunai sajksokrl tudni, hogy 1719-ben urat cserltek Feh'rvry Gyrgyben, ki Esztergomi Jnos utn neveztetett ki a komromi immr egszen elrczosodott sajksok fvajdjv (Oberwaywoda militiae nationalis Csajkistarum). Fehrvry Gyrgy e tisztt egsz 1746-ig viselte. ^) vek multn'ismt flharsant a harczi krt kelet fell. Oroszorszg, III. Kroly kirly szvetsgese, 1736-ban a portval hborba keveredvn, Ausztrit is, mely szerzdsileg ktelezve volt segteni neki, magval rntotta a hborba.

Savoyai Jen berezeg, a csszri hznak s a birodalomnak e hatalmas oszlopa, pril 21-dike ta nem volt tbl) az lk >) A komromi szerb kzsg vknyve.

256
kztt.

AZ i:i.Nibfr.Tr.siKs\r.K, nemzkti visszahatsnak

Tanulmnyait

s jitsait
vi

nem

rvnyesthet tbb a

dunai hajbadnl. 1736.


dest Idild a liadi

szeptemberben La Merveille ezretancs Belgrdba, hogy a kiktben pihen

rgi glykat hadi kszletbe tegye, s ltalban az al-dunai hajraj mibenltrl krlmnyes jelentst aeljon. Merveille jelentsre nem maradt meg a hadi tancs a rgi glyk flszerelsnl, hanem jabb hajk ptst is hatrozta, egyszersmind grf Sockendorf altbornagyot az al-dunai hajkszlet jabb behat megvizsglsra s a szksges flszerelvnyek beszer-

zsre Belgrdba kldtte.

Seckendorfnak a hadi levltrban talltat jelentsbl kitnik, hogy a belgrdi hajrmdia nagyon rossz llapotban volt, a hadi eszkzk hinyosak s rendetlenek valuak, a rgibb glykbl egy sem talltatott tbb, a Seestadl-Andersen fle glyk kzl is csak a Kroly s Erzsbet talltatott j karban, de flszerels nlkl, 3 msik glya pedig ppen javKrolyrl azt jelenti Seckendorf, tsi munkban volt. hogy mdfelett mly jrat s csak is az Al-Dunn hasznlhat mirt is Orsovul a Duna elzrsra kellene felhasznlni. tbbi hajk vzmlysge csak 3 lbnyi, s elgg czlszerek is, 30 gyt knnyen elbrnak. Ezeket, noha mg munkban vannak, szintn Orsovra kellene kldeni kijavttatsuk s flszereltetsk ott knnyebben megtrtnhetnk, mert ott kevesebb a srgs dolog, ellenben tbb a faanyag s mun-

ks kz.

hadi tancs hatrozatbl 4 j dunai nagy glya s 2


ptse vtetett foganatba.

dn lapos fenek dereglye

pt-

mestereket a trieszti czszri marinbl, s minthogy azok a sok munkt nem gyztk, mg Fiume s Buccaribl, Zeng s 4 munka sernyen folyt. Velenczbl hozattak Bcsbe. glya, melyeknek nagyobbika 40, a tbbi 36 gyra volt tervezve, jlius 1-re elkszlt s grf Kollonics bcsi rsek ltal nneplyesen flszeuteltetett. Az egyik Sasnal- (L'Aqula Imperiale) neveztetett el a Boldogsgos Szz szepltelen fogantatsnak tiszteletre, a msik Oroszlnnak (II Leone) szent Lipt tiszteletre, a harmadik y>Rozmdrnak(ll Cavallo Marino) szent Jzsef tiszteletre, a negyedik pedig Acsna7^ (II Triton) szent Mihly arkangyal tiszteletre. Az j jrmvek parancsnoksgval tervezjk, Marchese Pallnvcini bzatott meg. Alatta szolgltak az egyes glykon mint hajkapitnyok az ifjabb Asseman a bcsi hajgyr felgyelje, CawpiteUi s Chevalipr Leaumnnt mltai lovagok, For/Iiffa s Canali gnuai hajkapitnyok. Matrzokat s harczosokat a hajk kiszolglsra Hamburg, Liverpl s Gnubl szerzdtettek. Szksgeltetett pedig matrzokban s garnisnnban minden hajn 300

l':s

A SAJKSOK INTKZ.MKNVKNKK KOlSZAKA.

2o7

4 hadnagy, 3 gyalogos tiszt, 1 (Bombardiers) s 10 kzpattautys. Az sszes hajrmdia feutartsnak havi kltsgei 24,000 foriutban llaptattak meg. Az jouuau plt 4 hadi glya s a szintn most kszlt 4 vitorls sajka jil. 3-n, temrdek np jelenltben, zenesz s gydrgs mellett indnlt el Bcsbl Belgrd fel. Azonban az indnls ezen nnepi hangulata nem ment meg ket a legsiralmasabb sorstl. Alig haladtak pr lpsnyire, midn a Prater als vgn a homoktorlatokban megfeneklettek. Kiuos helyzetkbl t nap mlva nagy erfesztssel meneklhettek csak. Pallavicini knytelen volt a klfldi hajleguysgrl lemondani
ember,
1

f-

s egy alkapituy,

tzrtiszt,

5 lvszmester

s helyettk hazai hajnpet szerzdtetni, kik a tengeri hajzshoz mitsem rtettek ugyan, de annl jobban ismertk a

Dunnak minden

zegt-zugt. Mindamellett a nagyobbik haj Petronelul msodszor is ztonyra jutott s t heti ott veszteglse ltal jabb szomor tansgt adta annak, mily czlszertlenek az e fle mly jrat s csakis tengerre val slyos hadi hajk mg nagyobb folyamokon is, s mennyire helyn lett volna Savoyai Jen berezeg tancst kvetni, ki az ris glyknak a Dunrl eltvoltst mr vekkel ezeltt lnken

srgette.

Ez

alatt az

Al-Dunn Orsova megerstsn munklko-

dott a kirlyi hajhadnak Belgrdban llomsoz egyik osztlya. Assemann kapitny a Kroly s Erzsbet glyk-

kal 1737. vi pr. 14-dikn alvitorlzott Orsovra s elzrta a Dunt. Belgrdon mg kt teljesen flszerelt hadi glya maradt vissza, azonban hajlegnysg nlkl. Ksbb a Pallavicini hajraja is oda rkezett, de a hadjratban egyb haszna
volt, mint hogy Belgrdban horgonyt vetett s mindvgighelyben maradt a vros rizetre. De az admirl, grf Pallavicini, nem maradt Belgrdban a hajknl. Bcsbl parancsolatot kapott, hogy haladktalanul Orsovra sietvn, az ott llomsoz kt glyt ksztse fl harczkpesre s siessen velk Viddinbe. Az admirl augusztus 16-dikn rkezett Viddinbe s legott hadi llst foglalt glyival meg a sajksokkal az azon nap elkszlt prisztoli hajhd mellett, hogy azt fedezze. tkzetre nem kerlt a dolog. hajhad gyengnek rezvn magt, nem merte Viddint megtmadni, st Seckendorf tancsra visszavonult veszlyeztetett llsbl. Ez a visszavonuls vz ellenben sok nehzsggel jrt; a hajkat valamint a Duna hdjt vontatni kellett flfel. trkk pedig mindentt nyomukban voltak, s br mindentt visszaverettek, a htrls

nem

len

Meynert
DR.

Gescli. d. Kriegswesens. IV. k. 66


J.

69.

11.

SZENTKLKAV

A DUNAI HAJHADAK

'rJVriNETK.

17

258

AZ r.LXKJIETF,ST:SXr,K. KF.MZKTI Vl-JSZAIIATSXAK

nehzsgeivel

l)ajlfl

nem kevesehb

csszriakuak mgis fltte sok krt s kellemetlensget okoztak. Eadojevcznl 13

trk gynaszddal kellett megkzdeuik. Az ellensg 3 jrcsak akkor hagyott fel az attaquirozssal, csszriakban elg rzkeny krokat okozott. Szept. 29-n a Kroly ellen intzett tmadst 19 trk sajka de ezek is, noha a partrl seglyezve voltak, az esthomly bekvetkeztvel elhtrltak. Szept. 30-dikn ugyancsak a Krolyt tmadta meg 9 trk sajka az Osztrova szigetnl. haj fegyveres npnek s a sajksoknak ekkor is sikerit az ellensget rvid id mlva elzni a lthatrrl de nhny matrz most is halva maradt. Xagyobb bajt okozott az ellensg ezen meghisult tmadsainl a Duna csekly vizllsa. Midn a csszriak, szmtalan nehzsgek lekzdse utn s folytonosan harczolva, elvgre a Vaskapuig elvergdtek megdbbenve lttk, hogy a Vaskapu zuhatagjain a flmeredez sziklk miatt lehetetlen keresztlhatolniuk. Lebocst ottk teht horgonyaikat a Bek nevezet szigetnl, egy rnyira Orsova alatt, abban a szndkban, hogy a glykat, melyeknek kiszolglsra nhny sajkt is ott fogtak, a sziget kiktjben kiteleltetik. Ez a szndkuk nem mehetett teljesedsbe. Az ellensg mr november 10-dikn flvezette hajhadt a sziget kzelbe, s vizrl s szrazrl oly hevesen bombzta a csszriakat, hogy nem maradt egyb htra, mint lehet gyorsan elslyesztenik a Krolyt s Erzsbetet, aztn pedig sajkkra ugrlva megfutamodniok Orsovra, a szigetre tolakod ellensg ell.^) Az osztrk csapatok minden ponton htrnyba jutottak, s az illetk rvendhettek, hogy a fradalmak s nlklzsek, valamint a betegsgek miatt sznand llapotba jutott sereget az idei hadjrat vgn legalbb csszri terletre, biztossgba hozhattk.

mvt vesztve midn mr a


;

tli fegyversznetet nem csak a fenyegetett vidkek megszllsra, vrmvek s erdk ptsre s kijavtsra hasznlta a szorongatott bcsi hadi tancs, hanem a megron-

glt s csful elhanyagolt dunai hajhad gyors helyrelltsa

irnt

mg

is srgs intzkedseket tn, annl inkbb, mert ekkor senki sem tudhatta: Belgrd vagy Temesvr lesz-e az ellensges ostromls czlpontja. ^)

d. osm. Reichs IV, 340.) tvesen llitja, iiogy a hajk a trkk kezbe jutottak, kik azokat flgettk, elbb azonban az gykat partra szlltottk. Ez az llts a bcsi badgyi levltrnak erre vonatkoz emlkeivel ellenkezik s minden alapot nlklz.
')

Havimer (Gesch.
s Erzsbet

Kvoly

2)

rniim

L., id. ni. II, 38.

1.

KS A SAJKASOK IXTliZMEXYKXKK KORSZAKA.

259

Klieveubller tboruagy, kit a hadi tancs Belgrd s

Temesvr megvizsglsra kldtt, hivatalos jelentsben igen szomor kpt trja fel amaz llapotoknak, melyekben ekkor az
al-dunai kirlyi hajhadat tallta. Khevenhller rja: szri hajrmdia teljesen megromlott llapotban
tisztek
s

cs-

van,

sokan le is nl soha szolglatban nem llott gyalogos kapitny parancsol. Lehetetlen teht az Orsovra rendelt kt jabb glyt flszerelni, ha csak La Merveille ezredes meg nem bizatik e munkvaL Bcsben plt 4 hadi glya, az Aquila,a Cavallo, a Tritone s a Leone olyan rossz llapotban van, hogy a jv vi hadjratban ppen semmi hasznukat sem vehetni, mert darabokra sztbomlanak. Belgrdban elegend fakszlet vau, hogy belle kt egszen j haj pittessk. ^) Egyidejleg Pallavicini egy emlkiratot nyjtott be a hadi tancshoz, melyben a dunai haderre vonatkoz javaslatait, nevezetesen a csszri haj-escadrenak harczkpes llapotba

matrzok rszint betegek, rszint tvol vannak, kszntek. A hajhad fltt jelenleg egy a marin-

helyezsre czlz terveit elterjesztette. Szerinte szksges haladk nlkl egy szakrt tisztet Belgrdba kldeni, ki a legutbb Bcsben pitett 4 glyt jkarba helyezni s flszerelni kpes
;

ms klnben ama glyk vgkpen


elslyesztett

pusztulni.

A Vaskapunl

Kroly

nem

gymond hajknak kiemelst is javasolja. E hajkat lett volna nehz megmenteni, ha Assemann kapitny az
el.

el fognak Erzsbet

rendeletei szerint jrt volna

Az

artillerit s hajflszerel-

vnyeket Orsovrl Belgrdba kell vitetni, hogy az ottani hadi hajk legnysgt, hajk kiksztsnl felhasznltassanak. mely Belgrdban s Triesztben mg tallhat, jobb bnsmddal kell a szolglatba visszadesgetni. Eddigel fizetsket rendetlenl kaptk, nem volt sem laksuk, sem ftfjok, de st a betegeket sem akartk a krhzba flvenni, sem ingyen orossgokkal elltni. Kjizelhetui, mekkora nyomornak van e szegny np kitve s mily trelmetlenl vrja szabadulsnak rjt! Ezentl teht pontosabban s jobban kell a hajlegny-

sget fizetni, st kegydjak kiosztsa ltal is megvigasztalni. Az a fizets, a mit a tengerszek Triesztben kapnak, nem elegend Belgrdban, hol drgbb az let, mint Triesztben. Szk-

Mltbl, a Provonfolytatja Pallavicini cebl s a guuai tengerpartrl tiszteket, altiszteket s legnyhelyeken sget a dunai hadi glyk szmra hozatnunk. franczia udvart fl kelmegbzhat embereket lehet tallni. lene krni, engedn meg s mozdtan el titokban, hogy a
sges tovbb

1)

Bcs! hadiig >ii levltr.

Ad

ann. 1737.

260

AZ KI.XKMKTESITESXEK, NKJrZETI VISSZAHATSNAK

katouatoborzs az t:irtomijyai])an sikeresen eszkziltetbes-

A frauczia kormny megengedhetn, bogj a touloni bajbad uebny tisztje s altisztje bozzuk jjjn szolglni, termszetesen mint nkntesek, nebogy oka legyen a portnak e miatt megneheztelnie Francziaorszgra. Hasonlkpen a mltai nagymester s a giiuai kztrsasg is megkeresendk, hogy az egsz keresztny vilgot oly kzelrl rdekl nagyfontossg gyben o felsgnek a csszrnak trekvseit hathatsan tmogasslc. A provenceiak, mltaiak s tengerpartiak Gunbl Gorig a P6 folyn, onnan Triesztig a tengeren, Triesztbl
sk.

Laibacbig tengelyen, vgre Laibacbbl Belgrdig a Szvn jhetnnek. Az erre szksges ]<ltsgekct valamely banktl kellene ellegezni. Az ekkpen flszerelend 6 hadi hajra kell 6 els kapitny, 6 alkapituy, 24 hadnagy s 24 altiszt, vagyis tengeri grdista, a mikp ket Fraucziaorszgban nevezik. Mert a mostani hajtiszti karunlcbl csak is 5 emberre lebet szmot tartanunk, a tbbit mind jonnan kell szerzdtetnnk. Altiszt s matrz pedig mg 1200 szksges, kik a most is szolglatban levkkel s az osztrk Littorlbl behivandkkal egytt mintegy 1500 fnyi hadtestet kpeznek. Ennyi bajnp szksgeltetik 6 glya flszerelsre, a katonai garnisonon
kiviil. ^)

badi tancs nem fogadta el Pallavicini javaslatait. Flslegesnek tartotta a klfldi hatalmakkal knyes termszet s hosszadalmas diplomatiai alkudozsokba bocstkozni, egyszeren csak matrzok s hajnp vgett, a milyet idehaza st mg a megkvntat tiszti is eleget lehetett szerzdtetni personlis is bven kitellett alkalmas s vizn kpzett belfldi hadfiakbl.Ellenben elhatrozta az udvari hadi tancs a tosknai nagyberczeg elnklete alatt 1738. vi jan. 13-dikn tartott lsben, hogy a csszri s kirlyi dunai hajrmdit megMerveille ezredes ltal tavaly pfelelen gyaraptani fogja. tett kt glyn s a foly vben ugyancsak ltala ptend msik kt hadi hajn kivl mg hrom hajt szerel fl a badi tancs az 1738. vi hadjratra; tovblni az elslyedt Kroly s Erzsbet kiemelendk, s a mennyiben lehetsges, ezek hadert a kt Pallaszintn barczkpes llapotba hozandk.
;

]}agne

') Memoire quie continent les dificvilts de i'ormer pom* cett camun nnement sur le Banube, et ls moyens qu'on pent encore employer jour avoir une Escadre de Vaisseaux de guerre en cas qu'on la trouv necessaii-e. 1737. T)ec. 15. Ezen okninylinz mellkelve ugyancsak Troisienie Memoire sur l'Armement Pallavicini ti s ugyanazon vbl du ]Janul)e. Tovbb Projet ponr faciliter l'Armement d'une Escadre
:

de Vaisseaux sur le Panube.* E kt utbbi az elsvel. {Bci! hadjiji levltr.)

irat

lnyegesb tartalma azonos

s A SAJKSUK INTKZMKNYKXEK K'ilJSZAKA.

261

viciui-'lc

haju 396 matrz, a kt belgrdi glyu 298, egy 8 gyra kszl kisebb j glyn 34, a msik kt j glyn 54, mindssze 1182 matrz kpviselendette. Ezeket jobbra magyarorszgi szlvol s batrrvidki borvtokl)l vagy belgrdi szerbekbl szedtk. A hatrrvidkrl 34 zengi, meg egy csapat likai s otocsni matrz vett rszt e hadji-atljan. Mindannyian harczedzett s gyakorlott tengersz katonk, kik ez eltt az olasz hadjratban s a Levanteban mint korzrok hadakoztak meg a Ynksovics zengi vajda, s a hatalmas Daniir zengi patriczius
glyin immr igen' sok viharral s viszontagsggal megvvtanak. Ezek mos't Zengben gylekeznek s ngyanazon nemzeti tisztjeiknek veznylete alatt jelentek meg a belgrdi csatatren,

a kik

ket

egykoron sajt brkikon ^polyba

Rmba

vezettk vala. ^) Megrkezskkel Belgrdba jelentkenyen flszaporodott ngyan a vizi er, de mg mindig nem volt elegend. Mintliogy pedig tnyleg csak 802 matrz talltatott a dani hadi glykon a mg hinyz 380 emljer Hamburgbl dunai hajrmdia parancss Triesztl)l rendeltetett meg.
:

nokv grf LUtn-H Lajos ezredes neveztetett ki. kirlyi hadsereg sszpontostsnl 1738. vi mjus 24-dikn a Terzia s Ferencz nev glykat Visniczra rendel gr. Wallis tbornagy, s midn a sereg Groczknl a

Dunn
fel

tkelt s a hajhid sztszedetett, e kt glya kisrte azt Belgrdba. Onnan csakhamar Ptervradra, majd Becsre vitorlztak e hajk, hogy az e]1)bi liolyen a Dunt, az utbbin

a Tiszt thidaljk. Aug. 6-dikn kt jl legyverzett sajkt veznyelt Litters az Al-Dunra ksretl 4 elesghaj mell, melyek az orsovai

helyrsgnek lelmi szereket szlltottak. Az ellensg elfoglalva tartott Borcsa szigethez kzeledve, a trk
l)cnnk
s

ltal
str-

hboritlanl zsk sajt embereiket gyantottk hagytk ket a sziget fel evcdzni. Midn azonban a sziget mellett gyorsan elhaladtak, a tvedsket flismer trkk hrom fegyveres oranicza-dereglyt rptettek utnuk, melyek kzl a
tek, a

mieink kettt fenken tallva, gystl s emberestl elmeritetharmadikat pedig visszakergettk. csszri derkhad aug. 15-diku rkezett a kubini ftborba. Az itteni dunai hajhid fellltsnl a Belgrdbl rkezett Kroly , Ferencz s Terzia* hadi glyk segdkeztek, helyben maradvn tovbbra is a hid fedezetre.

Wallis fvezrnek

szept. 26-diki jelentse szerint a haj-

had ismt nagy hinyt szenvedett matrzokban


hogy a Szemendriban tanyz trkk
I)

oly annyira,

vzi

jrmveivel
1.

nem

V'Uilr,^: Specialgescliiclite

tk-r

Militiirgrenze. II, 32.5.

262
csak

AZ ELNKMKESTKSXKK, XEMZBTI VISSZAHATfXAK

de velk mg csak szembeszllni sem trkk egsz Belgrdig futkroznak hajikkal a hadsereg szept. 28-dikn Dunn, s nincs ki tjokat lln. Belgrd alatt a Szvn, majd a Dunn is tkelvn, a borosai hajhad Belgrdban maradt s gy tborban gylekezk. osztatott be, hogy kt haj a belgrdi hidat fedte, a ngy msik haj pedig a part hosszban ama helyeken llitatott fel, hol a bstyk vrfalak leggyngbbek valnak, hogy azokat vdjk. gytelepei ismt a hajkat oltalmaztk. A hajk csak a viz felli oldalrl voltak gykkal elltva. Ltnival, hogy a dunai hajrmdinak az 1738. vi hadjrat alkalmval korntsem volt annyi sikere, hogy azt prhuzamba lehetne llitni a sok kltsggel, melyet flemsztett s a sok gonddal, melybe elltsa s kormnyzsa az llamnak kerlt. A sok siralmat s pusztulst okozott, de a csszri fegyverekre nzve medd hadjrat oktber vgvel befejeztetviz ekkor oly sekly vn, hadseregnk tli szllsaira vonult. volt, hogy a hadi hajkat lehetetlen volt helykbl elmozdtani. Pncsovt meg kelett teht ersteni, hogy az ellensg egy rizetlen pillanatban fl ne tolakodhassk Belgrd megroha-

uem

verseuyezliet,

])tor.'

nsra.

hadi tancs

tli

lsszaka alatt elrendeltetett az eddigi

7 glya flszerelse

s 12

gynaszd

pitse.

^)

Littoral-

bl s Gnubl 600 matrznak szerzdtetse irnt ttetett intzkeds a glyk dolgoz legnysge a sajksok s szerbek kzl kerlt ki, a gyalogos katonasg, a hajflszerelvnyek, naszdokat Bcsben ptettk, gyk stb. Triesztbl hozattak. a szksges pnzt pedig a Littorlbau talltat rgi csszri
;

jrmvek eladsbl kaptk. Belgrd biztossga, st az egsz campagne sikere rdekben ffontossg dolog volt, hogy az ellensg hajhada fl ne jhessen a Dunn s hogy be ne hatolhasson a Dunaviczba, onnan meg a Tiszba. Mihelyest a trk ezen elnyket kivvhatn, a temesi rszek is, azaz az egsz Duna-, Tisza-, Maroskz legott hatalmba esnk, a dunai szabad kzlekeds megakasztatnk, a mozlim csapatok pedig akadlytalanul trhetnnek be Magyarorszgba. Krds, ha vjjon a csszri had kimozdithatn-e akkor ers llsaikbl az ellensges csapatokat
?

Dunn

hadi tancs hatrozta teht, hogy az ellensgnek a feltolakodst meg kell elzni s a folyamot Tachtlinl, a hol az szk sziklafalak kzt szorong, el kell zrni a
') Az Aquila 50, a Cava]lo Mariuo 50, a Leone 50, a Tritone< 48, a St. Carlo< 50, a St. Theresia 18, a St. Francisco* 16 ffj't kapott; a naizdok mimlenike 14 gyval szereltetett fl.

s A SAJKSAIK INTKZMKNYKNKK K<iHS>;MsA.

263

Belgrdban harczkszeu ll 7 glyval. A partokat ama hclyeu magas, meredek begyek kpezik; az ellensg nem kpes oly kuuye"u gykat vontatni fl egsz a vz szlig. Jmiiis 18-diku Ptervradra rkezett a Bcsben plt gynaszdra St. Ca)io, Francesco, Theresia, Ka6 j fharina. France,sco <h' PauJa s a 'S'. Sfeph<w.. Csinosan killtott karcs, frge bajcskk voltak, melyek mindenikn

50-50

mltai fegyveres vitz foglalt belyet, egy mltai lovag-

nak parancsnoksga alatt. Hrom napi pibent tartva s szafalai bad idejket vg mulatozsokkal tltve Ptervrad megkezdtk szolglatukat s rjratra kldettek kzt, 21-dikn egsz le a Moravig. Ugyanaz nap a fent emltett Campitelli kapitny kt sajkval Belgrdba rkezett, bogy grf Pallavicini tbornoknak, kit a badi tancs ismt a dunai bajbad mell kldtt, jelentseket tegyen. Pallavicinit azonban mr nem lei Belgrdban; a tbornok 19-dikn egy glyval s 4 gynaszddal rjratra vitorlzott Groczkra, 3 mrtfldnyire Bel-

grdon

all,

21-dikn jelents ment tle Belgrdba, melyben brl adja, bogy nem messze Groczktl nagy sereg trk baj s sajka borgonyoz, a parton pedig trk gyalogos s lovas csapatok vonnak Groc/.ka irnyba s a csapatokat mlbs szekerek tbornok jl sejt, bogy az ellensg bossz sora kveti. megtkzni kszl. Az tkzet msnap jl. 22-n Groczknl ment vgbe, szrazon is vizn is. Ht rai barcz utn szrazon

a nagyvezir rszre dlt el a gyzelem, st Neipperg tbornok gyors megrkezse nlkl az egsz csszri sereg taln teljesen sztveretett volna,. Tbb mint 10,000 cml)er vesztesggel WalSikerjiltebb lis fvezr Belgrd snczvonalai mg meneklt,
volt a csszri vizi

er

csatja.

vizi

ert

Pallavicini vez-

nyelte s oly szerencssen csapott ssze a trk sajkkkal, hogy azok meghtrlni knyszerltek. Nhny trk sajka
lvst ka])vn, a vizl)e merlt.
sereget.

Groczkrl -Mirjevba kvet Pallavicini hajraja a glyk a t1)ortl oldalvst foglaltak llst, de msnap mr Belgrdi )a kellett vitorla zniok, mert hre futott, hogy a nagyvezir Nis fell kzeledik Belgrd fel. Leaumont egy glyval, Foglieta s Canali kt gyuaszddal jl. 25-n a

torkolata eltt vetettk ki horgonyaikat. Ezt az llst grf Wallis kivnta, annak daczra, hogy ismtelve figyelmeztetve ln Pallavicini ltal amaz lls veszedelmes voltra. Pallavicini legott beltta, hogy e hajkat a trkk, a mint Belgrd al rkeznek, krlveszik s elfoglaljk. Ajnlotta teht a tbornagynak: rendeln el, bogy a temesi hajosztly beljebb

Temes

vitorlzzk a

Temesbe egsz Jabukig. ahol veszedelem nlkl

264
el lehet s

A/'

ELNKMETEsiTlisNEK, NEMZETI VISSZAIIA 1 SN A K

a Temest zrva

tartja.

Wallis azouLau

nem

euge-

dett a krsnek, azt hozvn oki, hogy temes-torkolati llsuk


ltal a Dunt is vdik ama hajk. De csakhamar bebizonyt, mennyire tves volt a tbornagy okoskodsa. Jlius 27-dikn, mikor a trk had Belgrdba megrkezett s a Szvtl a Dunig tbort ttt, a trk hajraj, 50 flglya s temrdek

Dunn a jobbpart hosszban, egszen a vr al a nlkl, hogy a mltaiak hrom szerny jrmvt ott a tloldalon figyelmre mltatta volna. tbbi csszri hajk kzl kett a vrfoki gyk oltalma alatt a belgrdi kiktben volt a dunai hajhid rizetre, egy pedig Szurdoknl llott. Ott llt ugyan Belgrdban mg 7 glya, de egyik sem volt tkletesen fllegnyezve, mert legnysgk kzl 700 ember a krhzakban snyldtt. Nem csoda teht, ha ilyen krlmnyek kzt csakhamar bekvetkezett az, mitl az elrelt Pallaviciui mr hetek ta flt. Ugyanis a trkk rteslvn a Temes torkolatban horgonyz hrom csszri hajnak rendeltetse fell, augusztus 6-dikn, midn a csszri had Jnbukrl flkerekedett s Tomasovcz al ment tborozni, parti gytelepet llitottak torkolatval, s fel a Duna jobboldaln, szembe a Temes segitsgl vve sajkikat is, a mltaiak hajit a tls parton oly heves kereszttzbe fogtk, hogy Leaumout knytelen volt felhagyni a vdekezssel, s katonival egytt a rteken keresztl Belgrdba meneklni. Mieltt tvozott, a hajkat lgbe hajk 90 rpittet, nehogy az ellensg kezbe essenek. gyja mindazonltal trk zskmnyny ln. Aug. 10-dikn a belgrdi hajhid is sztbontatott, a fedezetre volt kt hadi haj a sziget s Yizivros vdelmre a Szva torkolatba vezuyeltetett, a tbbi hajk pedig Bellegisre kldettek, hogy a szurdoki hidra vigyzzanak. Belgrdon, a Zimony- s Belgrd kzti Dunarszeu, Aznrcsks ezredes fvajda maradt a komromi sajksokkal, kik ang. 11-dikn kt trk glyt vitzl
sajka, hboritlanl szott fel a

megostromoltak s flgettek. Belgrdot aug. 13-dikn kezdte ldzni az ellensg. vr parancsnoka grf Succow altbornagy a Vzivros fell fltette legjobban a vrat. Kvetelte teht AVallistl, hogy a csszri hajrmdia teljes ervel rszt vegyen a vdelmi harczban mert ha a vizi er elvonatik a vr all, Belgrd hrom napig sem fogja magt tarthatni. Ismeretes, hogy e rmjelents, melyhez hasonlkat nagy szmmal kldzgetett a lomha s tehetetlen vrparancsnok Wallis hadi szllsra, tlzson alapit; mindazonltal ktsgtelen, hogy a vizi ernek szaportsa csak elnyre leendett nem csak a vrbeli helyrsgnek, de kt glyjval az sszes hadmveleteknek is. Pallavicini az

.V.IKASK INrL:ZMl:;.\Vi:Nl::K K<>l;^^ZAKA,

265

a Szva torkolatban maradt teht, kijelent azoubau. hogy egyb segtsg nlkl ott csak addig tarthatja magt, mg az ellensg a Szvt t nem hidalja s a zimonyi oldalra be nem tr mert mihelyest ez megtrtnnk, az ellensg szrazrl a csszri glyk htba kerlne s a visszavonnls vonalt Zimony fel tmetszen. Ez esetben a kt glya s a sajksok osztlya ngyanabba a szerencstlen helyzetbe jhetne, melyben Leanmout haji valnak a Temes torkolatban. Szerencsre ez az eset nem kvetkezett be. Ang. 18-dikn Neipperg, flhatalmazssal elltva, bkealkndozsok vgett a
;

nagyvezir tborba ment s 1739-ben szept. 18-n megkttte a csfos belgrdi bkt, mely szerint Szerbia s az egsz osztrk Olhorszg, az j-orsovai sziget s vr a porta birtoknl ismercsszri hajhad, melynek egy rsze ekkor Bellegiseu tettek el. volt, Ptervradra parancsoltatott vissza. Az sszes hajlegnya a sajksokon kvl sg s fegyveres np, mely ekkor dunai lottn alkalmazsban volt, 2689 emberbl llott. Ezentl flszzadon t mi sem adta el magt folyami hadernk trtnetben, a mi hadi szempontbl valami jelentsggel birna. A)inl nevezetesebb az utols epochUs vlfo::ds, mdj a magij((forsz(ji vzi hadert edd/i formjbl vgkp

kivetkztette s egszen j alapszervczettel s jelleggel elltta. Az utbbi trk hadjratok alatt sajnos vesztesgek s

tbbrendbeli
zlt vizi

kudarczok rn elvgre arra a meggyzdsre

jttek a bcsi hidi tancs blcsei, hogy egy llandan orgaui-

nlkl egyntet s kvetkezetes hadmkds klnfle lrgyek alatt eltrptett belfldi sajks csapatunk, daczra az alrendelt fgg helyzetnek, mind a vizi hadakozs mestersgben, mind az ellensg fortlyainak s folyink termszetes alkatnak alapos
egyltalbtan lehetetlen.

hader

ismeretben, mind vgtre a cordonszolglat vgzsben is hasonlthatatlanul nagyobb eredmnyeket tudott felmutatni az utbbi hadjratok alatt, mint ama klfldi idegen matrzhad, mely a trk hadakozshoz nem rtett, folyamainkat sehogysem ismerte, ghajlatunkat el nem viselhet s az gyk rengetegvel megrakott vizi szrnyetegeit, melyek nem folykra, hanem a magas tengerre valk voltak, mozgatni nem tndta. Belttk, hogy nem mind rossz az, a mi rgi valamint nem okvetetlenl j, a mi j. Hajdan a kirly-naszdosok vitz testlete, br nem rendelkezett is egeket hasogat baterikkal s ris tengeri glykkal, s br tbbnyire sanyar nlklzseknek volt kitve, egszen tekintlyes hatalmat kpviselt folyamainkon, st nem egyszer dics hadi tnyekkel tntette ki letrevalsgt, jelentkenyen hozzjrulvn ahhoz, hogy a hdt ozmn radat mg messzebbre nem terjeszt dermeszt uralmt a
;

266

AZ ELNMETESTIBNEK, NEMy.El'I VIS.ZAIIAtA>;\AK

tbbi Euri)b;i. Az rks egyv tartozaudsgiuik rzete, az lnk csaldias kzszellem, melyben a naszdosok nevelkedtek s melyet egyms kzt j- s balsorsban poltak a semmi ms ltal nem ptolhat tudat, bogy nbazjokrt, sajt vreikrt s ama fldbirtokrt katonskodnak, szenvednek s barczolnak, mely ket s maradkaikat tpllja tovbb mg az a fontos krlmny, bogy az adott krlmnyek szerint klnbz helyeken ugyan, de mindig a trk vgekhez kzel laktak ebben rejlett a csodlatos bver, mely a naszdosok hajdani intzmnynek rtkt a ksbbi osztrk kisrlet hajhadak rtknl sokkal magasabb sznvonalon tartotta meg. Azt hatroztk teht Becsben, hoiji/ lehetleg vissza kell trni a rgihez, s megtartva abbl a mi J volt, az orszg folyanri hajhadt, megfelelen uggan a kor Jelen kvetelmnyeinek, de a rgi nemzeti institutik alapjn kdl ijjszervezni, fleg a nmet pontonierek mintjra. tancsot erre br Engelshofen Ferencz Lipt tborszernagy s bnsgi kormnyz adta Bartenstein miniszternek, Bartenstein ez idben ppen a szerb telepitvnyesekkel s a Duna mentben fellltand lland hatrrvidkkel volt elfoglalva. Felkarolta teht az eszmt s a hadi tancs ltal flterjesztst tett Mria Terzia kirlynhz, hogy az Al-Dunn, hol hajdan is hajs telepek rkdtek az orszg psgre, lland
; ; :

sajks kompnikat ltestsen, Egy ilyent prbakpen 1747-ben Kupuovn, a ptervrad ezred kerietben, mr ltestett a hadgyi kormny, s az nagyon jl megfelelt feladatnak. Javasolta teht, hrjgy a?:on sajksuk, k'k tovbbra is szolglni vidkrl, a hol a hajtanak, Komrom, Esztergom s trk hatroktl val tvolsg miatt immr semmi Jelentsggel

Gyr

sem brnak, letelepittessenek Bcs-Bodrog nvgybe, a Duna, Tisza s a nagy rmai sdnc?:vonal ltril kpezeit al-dunai hromszgbe. Ez a- termkeny tcrjedehaes fld a sajksejk kzt osziassk fel, s a dunai hatrrvidkhez kapcsolva, kln sajks kerletei kpezzen katonai Joghatsg alatt. Ide hel ijeztessenek t a kupinovai sajksok is. Kedvez alkalmul knlkozott e terv keresztlvitelre az I. Lipt idejben letbelptetett Tisza-marosi szerb hatrrvidknek feloszlatsa, illetve annak bekeblezse az anyaorszgba. Az 174L vi 18. trvnyczkk rtelmben teljestvn Mria Terzia a nemzet rgi hajait beleegyezett, hogy a Tisza-marosi hatrszlek, nevezetesen a Bcs-Bodrog, Csand, Csongrd, Arad s Zarnd megykben ltez katonai helyek az orszg testbe visszakebeleztessenek. 1747-ben regnicolris bekeblezsi bizottsgot nevezett ki, melynek tagjai voltak a kirlyn rszrl gr. Grassalkovics Antal kamaraeln/ik, egyszersmind a

KS A SAJKSOK

IXIKZMKXYKNKK KHSZAKA.

267
iipot,

liizottsg cluke,

br

pjUgelslileii, gr.

Draskovics

br

AVik'hcr s Redl Jzsef; Magyarorszg rszrl a udor kijellse folytn Krolyi Fereiicz s Tersztyuszky Juos. E bizottsg 1747. vi szeptember elejn megkezdvn mkdst,
v alatt a sajksoknak sznt terletre vonatkoz elinnnklatokkal is annyira elkszlt, hogy a bekeblezs velete folyamatba ttethetett. 1750-ben augusztusban ir a kirlyu a bizottsg elnknek: R<'solro Incorporafiouem CodJini 'iDfcgvi, ium Tijhiscani, quam Marusiani. e.rcepfis fanfuiamodo Locis necesf<ariis pro duabus Com.pa;/ntis CsajJiixfanun, secundiun numer^nn iljorum a mc determinafi(m.<'> Egyttal elrendeli a kirlyn, hogy a bizottsg Grassalkovics grffal s Engelshofeunel jbl utazzk le a bekeblezendo rszek s az alaktand kt szzad szmra kiszemelt terletek sznhelyre, s ott elbb a szksges helyeket kirlyi s kamarai mrnkk ltal flmretvn, eszkzlje a visszakapcsolandk hivatalos tadst. Ha a sajksok szmra elklnttetni szndkolt terlet elhelyezskre elgsges nem volna, ez esetben ms szomszd helyek is osztassanak a sajksok kerletbe s viszont, ha annyi trre szksgk nem lenne, Kovil maradjon a megyei hatsg alatt. A bizottsg az als Tisza jobbpartjn kezd a bekeblezst. sajksok szmra a Duna s Tisza sszefolysnl hat kzsget szaktott ki a bizottsg, nevezetesen Titelt, LoJiof, Gardwovdczot, VdJovdt, Jlosorwf s Zsabli/df. E kzsgek 1752. vi mrcz. h 29-dikn kelt kirlyi hatrozattal azonnal kivtettek a megyei jurisdictio all s egyelre kincstri kezels, 1763. mj. h 1-tl kezdve pedig katonai joghatsg al helyeztettek. lakossgnak tudtra adatott, hogy kijellt liatridre nyilatkozzanak kik akarnak mint sajksok katonai szolglatokat teljesteni s helyben maradni, vagy tmenni a polgri kerletekbe? A sajks tisztek, kik ez eltt a dunai hajhadnl alkalmazva voltak s most a polgri llsba tmenni kvnkoztak, szabadon tehettk azt, st felsge nevben s kegyelme jell biztostattak, hogy a kik nem nemesek, taksa nlkl nemessget fognak nyerni s rszkre, az ltalok vlasztand helyeken, rk birtokjoggal curik fognak kimetszetni. szolglatban maradt tbbi nem tiszt sajksok mindnyjan 10 vre egy-egy jobbgytelket kapnak, korltolt beptsi joggal. sajksoknak sznt eddigi territrium 2 ngyszg mrtfldnyi,

brom

m-

vagyis 6564 holdnyi terletet foglalt el. Mria Terzia mindezen intzkedseit udvari rendeletek ltal eszkzl, s eljrsrl szval sem rtest az 1751-beu rendek, habr a Tisza-marosi egybehvott orszggylst. rszeknek immr vgrehajtott bekeblozst megelgedssel vet-

268
tk,

AZ KLNMKIE.STS.NKK, NKMKri VISSZAHATSNAK

ms rszrl

liogy a bekeljlezsi

ueui fojthattk el a miatti bosszaukodsukat, gy lefolysa, e kzt az orszg vizi hadere-

jnek miknti elhelyezse fell, illetkesen nem rtesttettek. jnius 21-diki lsben flvetettk teht a rendek e krdst, srgetvn, hogy az orszggyls mindenekrl, melyek tudta nlkl trtntek, szablyszeren rtesttessk. Erre Monyorkerki gr. Erddy Gyrgy alndor flemelkedvn, csak l hzagos eladsval a szval adta el a trtnteket. De az rendek nem voltak megelgedve mirt is a jn. 23-diki lsben jbl napirendre hoztk a dolgot. Ekkor maga gr. Krolyi Ferencz, ki a be- s kikeblezsi munklatoknl az als Tiszn
;

s a

Maroson

rszt vett, beszlte el az

a rendek
tk,

mg

evvel

hogy a relatio gy terjesztessk az orszggyls el, mit aztn Krolyi s Tersztynszky meg is tettek. ^) Erre aztn a rendek azokra nzve, a mik a sajksokra vonatkoztak, megnyugodtak s hallgatag beleegyezsket adtk.

gy lefolyst. Azonban sem voltak megelgedve, hanem kvetelannak rendje szerint rsba foglaltassk s

mi magt a sajks npet illeti, arra Bartensteiu kizrlag a szerb nemzetisgeket ajnlotta a kirlynnek, ki ketts hasznot akarvn elrni a sajksokkal, kvetelte tlk, hogy a katonai szolglatokon kvl bizonyos adzsokat is fizessenek
az aerariumnak. Ezen adzsokat a Tisza-marosi hatrrvidkre teleptett szerb jvevnyek kezdettl fogva megszoktk ha teht a rgi adkat mostani j llapotukban is fizetni fogjk, az aerarium kvetelse nem lesz szokatlan s elkedvetlent dolog. Minden sajksra 12 hold s?:dntfld s 8 hold legd esvn, a kirlyn e fldek adjbl annyi jvedelmet remlt, hogy legalbb rszben fedezhesse belle a kltsgeket, melyekbe a sajksok fentartsa a kincstrnak kerlt. Minthogy tovbb a rgi komromi sajksok sajtjokbl tartoztak sajkikat pteni s fentartani mg azt is kvnta a kirlyn, hogy sajki; :

kat ezentl szintn

k ptsk

s javtsk. ^)

melyekhez hajhadunk regebb vitzei mr nem akartak tbb alkalmazkodni tovbb a flelem a bizonytalan jvtl, mely annl inkbb aggaszt ket, mert hre jrt, hogy a klfldi hatalmakkal klnfle hborkba

Ezen

jtsok,

bonyoldott fejedelemasszony szksg esetn a sajksokat terhes gyalog szolglatra is fogn alkalmazni klfldi hadjratainl arra birtk a sajks tisztek idsbjeit, de a legnysg kzl is
')

bl.

I.

k.

V. . Szenlklray 175. 11. 160

Szz v Dl-Magyarovszg jabL trtuet-

=) A sajks kevlettGl bke idejben bekvetelt kirlyi ad 3637 rt 36 krt tett ki. Ellenben jvedelmet lveztek az italmrs, a mosorini rvvm, a malmijk s a grg- s czigny taksk utn.

; :

I^S

A SA.TKsf>K IXT'.ZMKNYKNKK KnSZAKA.

269

igen

bzmosakat.

liugy

ignybe vevu a kirlyn uagylelk

ajulatt, katonai llsukat elhagyjk s a polgri letbe vissza-

Tonljauak.
volt a komromi sajksok utols fvajdja Lsdn. az utbbi trk hborkban j-kobilai palnkkapitny, 1746. ta pedig sajks fYajda,ki mg gyermekkorban, I. Jzsef alatt kezdvn katonskodst, sszesen negyven vet cancellrihoz tlttt vizn az nralkodhz szolglatban. benyjtott folyamodvnyban, melyben nemessget s donatit kr, hivatkozik a kirlyn azon gretre, mely szerint a volt sajks tisztek, kik az j llapotokkal megbartkozni s mint sajksok tovbb szolglni nem akarnak, taksa nlkl nemessget s az ltalok vlasztand helyeken rk birtokjoggal egybekttt curikat kapnak. ^) Mria Terzia 1751. vi ju. 6-diku llitja ki rszre a magyar nemesi oklevelet, megnemestvn egyszersmind gyermekeit: Ptert s Lszlt, Mrit, vt, Juliannt s Rzt, valamint azok trvnyes utdait. Nemesi curit s fldbirtokot pro exigentia necessitatis UjKobiln (Kovil, az si Francovilla a Duna balpartjn, Karlczval szeml)en) Bcs vrmegyben kapott, a hol csaldjval egytt llandan letelepedett. Csaldi czimere a paizs kk mezejben, zld tren, fehr mnen l magyar vitz vrs dolmnyban, kk nadrgban, srga csizmban s prmes vrs fvegben oldaln fekete brrel bevont rezes kard hvelye lg, bal kezben a kantrt s egy trk fejet, jobbjban kivont kardot pajzs fltti sisak koronjbl hasonl ltzet (gyalog) tartva. vitz nylik ki, kivont kardja hegyn trk fejet mutatva. Foszladk jobbrl arany-kk, balrl ezst-vrs. 2) Az j sajks kar katonai szervezsvel a ptervradi ezred parancsnoka, Matthesen Andrs ezredes s Oarzidi hadbiztos bzattak meg. Kisegtl beosztatott hozzjok Stanisvljcvics ptervradi rnagy. Azonban a fent emltett hat helysgl)en eszkzlt lleksszeirs szerint e kzsgekben mindssze csak 1679 frfi talltatott. Ilyen gyr frfi lakossg mellett egyelre

Ezek kzt

Fehrvd)-)/

1) Postqnam Sma. S. Caes. Eegia Majestas ad exigentiam Avticiili de Ao 17-il. locorum antehac militarium tam Tybiscanorum, qnani Maru.sianorum veductionem et incorporationem, insimul etiam Ijenigne resolveve dignata est, ut locorum illornm offlcialibus, consideratioiie eorum mevitorum ac statum provincialem amplectentibus, Annales Litterae gratis expedirentur ideoque et cum ego iam a 40 annis Aiig. Domui ex Austr. fideliter servivis.9em, nec non statmn provincialem elegissem, eo Ex. E. Cancell. H. A. sulnnississime exoro, qnatenus pro me, meisqne liberis iam uatis et nascitnris, et eorum descendentibus ntrinsque sexu.s Litteras Nobilitares ciiin annis gi'atiose expediri curare dignaretur.

18.

{Miiijij. ors~. Ivtr.)


-)

Scut. gentil.

270

AZ EI.NKMETESITESXEIC, NEMZETI VISSZAHATASSAIC

lehetett tbbet hrom .szzad sajksnl felllitani. Mattbeseu megalaktotta tebt a) a mos rh ti szzadot Mosoriu, Villova s Gardiuovacz kzsgekkel; h) a zsahlyai szzadot magval Zsablya kzsggel c) a titell szzadot Titel s Lok kzsgekkel. hrom szzad sajks legnyjsnje 4H1 cmhcrhl llott. Ez volt a ksbb megersdtt j szervezet sajks hadnak kezdete s kiindul alapja Nhny v mlva szaporodott a sajksok ltszma j colonistk ltal, s sikerit az egsz ezredet letbe lptetni. 1764. vi mjus 14-dikn kinevezte a kirlyn Sta)nsvli/evics szmfltti ptervradi rnagyot az j szervezet sajks kar els parancsnokv. O hirdette ki az ezen vi pril 20-dikn kelt hadi Regulamentumot, mely a kirlyn akaratbl a sajksok szolglatt, katonai gyakorlatait, lelmezst s flszerelst, fegyelmi s bntet eljrst stb., az elbbeuitl
: ;

nem

eltr modorban szablyozta. E Regulamentum rtelmben a sajks ezr.^d kz vetetlenl a ptervradi vrparancsnoknak, kzvetve a szlavon-szermi katonai fparancsnoksgnak rendeltetett al az elbbinek, mint
;

a sajksezred ezeutli tulajdonosnak. Vizi szolglata tekintetben a bcsi hajzsi fhivatallal is viszonyban llott. Az ezred ltszma egyelre ngy szzadban llapitatott mint mondva volt meg, de most csak hrom lett fellltva. Minden szzad 3 teljesen flszerelt sajkt kapott. kirlyn elejtette azon kvnsgt, hogy a sajksok nmagok szerezzk be hajikat s hadi flszerelvnyket. Az ezred parancsnoka mell 3 kapitny, egy hadsegd, 4 f- s 8 alhadnagy neveztetett ki. Vizi szolglatnl a tisztek akkpen osztattak be, hogy minden sajkra egy-egy tiszt jutott l)arancsuokl. Yolt azonkvl minden sajkn 1 altiszt mint kormnyos, 1 gymester, 1 pattantys, 2 csknyos s 32 34 hajhad ezen ltszma hborban s bkben mindig evezs. ugyanaz maradt. Tartoztak a sajksok a Dunn, Tiszn s Szvn kzleked csszri hajkat egyik llomstl a msikig elksrni, menetket elmozdtani s lelmeztetskrl gondoskodni, a tisztektl lefel venknt bizonyos idt a sajkkon, majd felvltva a gyalogos katonai szolglatban eltlteni s e kt fegyvernemben a megkvntat gyessget megszerezni. Minden sajka parancsnoka rapportra ment a fparancsnokhoz, valahnyszor horgonyait flszedte, vagy valamely feladatt bevgezte. fparancsnok kzlte a hozz rkezett felsbb rendeleteket a tiszti karral. Ha a sajksok rablk, vagy csempszek nyomra akadtak, ktelessgk volt ritgtn hajra szllni s utnok czirklni, lehetleg elfogni ket, dngruikat pedig elko-

JJS

A SAJKSOK INTKZMKNYN'KK KORSZAKA.

271
szlelt

bozi.

Mikor a sajkaparaucsuok az

rterletu kivl

-valamely tolvaj vagy csempsz vllalatot, legott jelentette azt a legkzelebbi sajks tisztnek s a hajtsnl segdkezett neki.

tiszt,

alatt s

tudomsnl vette, szigor felelssg terlie minden legcseklyebb ksedelem nlkl azonnal indnlni
ki a jelentst

sajkk s a flszerelvuyek kijellt irnyban. a. ikarban tartsrt, valamint a szorgalmas kimerigetsrt a sajks tiszt volt felels. Ha valamely sajka a parancsnok hibjbl rongltatott meg, azt az illet sajt kltsgn tartozott
tartozott
helyrellttatni.

Tlnek vadjn flszedette a kapitny a horgonyokat, s a fparancsnoksgnl tett elzetes jelents utn Ptervradra sztat fel az sszes sajkkat, hol azok a hajhid-hivatal ltal teleltetsre tvtettek. Tavasz kzeledtvel gondoskodtak a kapitnyok, hogy a sajkk kijavttassanak, a hasznlhatatlan jrmvek pedig jakkal kicserltessenek. Mrczius^ vge fel "ismt a rendes lloms-helyeken voltak a sajkk. A lszerekrl,
fegyverekrl
s

gykrl az

rnagy s tzrparancsnok

szmolt.

A
libor
kivl

Regulamentum ktelez tovbb a sajksokat, hogy idejn a Dunn, Tiszn s Szvn val szolglataikon
a monarchia hatrain tl
is

mg

katonai szolglatokat

teljestsenek

mind

vzen,

mind szrazon.

E ketts ktelessgnek

csak gy felelhettek meg, hogy a hajzs s vizi hadakozs mestersgn kivl a gyalog katonasg hadgyakorlatait meg kellett tanulniok. Azonban tiltva volt a sajkst hadgyakorlatra szltani be tavaszszal vetskor s szszel aratskor. Vets s arats utn nyolcz napra kincstri lelmeztetsk kezddtt, azaz a kenyren kivl minden napra mg 3 krajczrt is kaptak.

Tborozsok alkalmval bvebb elltsban rszesltek. Puskt s szuronyt az llamtl kaptak a sajksok. Ruhzatt, kardjt, tltnytskjt s egyb flszerelvnyeit mindenki a sajt kltsgn szerezte be magnak. Fegyelmi s bngyi tekintetben a kznsges hatrrvidki katonai trvnyeknek voltak alvetve s a ptervradi vrparancsnoksg joghatsga al tartoztak. Msodfokkig a

fparancsnoksg, harmadfoklag az udvari hadi tancs itlt. polgri trvnykezs a sajksok kerletben szintn ugyanaz

volt,

mint a szlavon-szermi hatrrvidk tbbi ezredeinl,

i)

Alig lpett letbe a sajksok intzmnye, mr is tapaszkormny, hogy a hajlegnysgnek fltte csekly ltszmval sem hborban, sem bkben czlt rni nem lehet. Hatrozatba ment teht az udvari hadi tancsnl meggyzni a kirlynt arrl, hogy a sajksoknak engedlyezett terlet gyr
talta a hadi
:

')

Vaiiicek: Specialgeschiclite

tlv

Militilrgrenzo. l, 111

I2.

11.

272

AZ KI.XKMETKSTKSXKK, XEMZE

11

VISSZAHATSNAK

lakossgbl lehetetlen annyi fegyverfoghat egynt elteremteni, a mennyi a sajks ezred szablyszer ltszmnak teljes betltsre szksges, s hogy a sajksok intzmnye csak akkor fog a czlnak tkletesen megfelelni, ha az ezred a tlibi hatrorvidki ezredek mintjra teljes szmv ttetik s a hozz kttt vrakozsokat minden irnyban kielgteni kpes leend. Mria Terzia 1769. vi jnius h 2-dikn intzte el a flterjesztst rendelvn, hogy a Tisza-marosi hatrrvidkhez tartozott s a sajks terlettel kzvetetlenl hatros kzsgek kzl mg hat kzsg, nvleg: Csurog. Goszpoiuczf, Sra^nt-Ivdn ^ FelsKoviJ, AIs-Kov s Kacs a megyei jurisdictio all kivtessenek s a sajksok kerletbe bekebeleztessenek. sajks zszlalj a sor- s a hatrrezredek kzt a 77-ik szmot kapta.^) E kirlyi rendelet mg azon vi jlius h 16-dikn hajtatott vgre. Vele a sajksok fldje a Tisza torkolata, az Als-Duna s a bcsmegyei nagy rmai sucz kztt tetemes gyarapodst nyert. nevezett kzsgek jabb jrulkbl 1770. vi mjus 1-n a 4-ik sajks szzad is felllitatott. bajor rksdsi hborban kt sajks szzad vett rszt s jelentkeny ponton-szolglatok ltal tntette ki magt. Teinicnl hidaltk t 48 lemezpontounal az Ell)a folyt a nlkl, hogy csak egy utszt is segtsgl hivtak volna. Roth sajks fhadnagy hasonl vitz tettet vitt vghez Lobkoviczon, hol az ellensg szemelttra 18 fapontonual igen rvid id alatt szintn hidat vert az Elbn. Ezen gyessggel szemben az utszok egyes osztlyai oly lassak s gymoltalanok valnak, hogy John utszezredes inkbb sajksokat hasznlt a hidverseknl, mint a sajt embereit, mi bizonyra legszel)b dicsret a sajksokra nzve. haza hatrain kivl vvott ezen hbork alkalmval a sajksok evedztk fl, s a hbor befejeztvel ismt le a

'

Dunn

a sziavon, az olh-illir s a ptervradi hatrr zszlStanisvlyevics sajks parancsnok, ki az jjalkotott sajks intzmny npszerstst s megszilrdulst
aljakat. -)

sajt tekintlyvel s tapintatos eljrsval

nagyban elmozd-

totta s azonkvl az utl)bi klfldi hadvisels alkalmval is jeles rdemeket szerzett, 1770-ben alezredess, 1775-ben ezre-

dess

neveztetett
is

hogy tovbbra
sajksainl.

ki Mria Terzia ltal oly hozzadssal, Titelben maradjon az ltala kivlan kegyelt
1

Stajiisvlyevics

783-ban elhallozvn, utda

lett

a sajksok parancsnoki llsban l)r Ilahnihausrn alezredes, ki mr elbb magra vonta IT. Jzsef csszr figyelmt a saj-

')

sajksok sor.szmuz.sa 179S-bau beszntetett.

-)

Vanicelc. id.

m.

II,

512.

1.

s A SAJKSOK lXTK/.M.\Vl';XKK KORSZAKA.

273

ks zszlalj s az llamkiucstr rdekben teljestett rdemes szolglataival. Titelbeu csak rvid ideig, mindssze csak egy vig maradt. Temesvrra neveztetvn ki trparancsnoknak, ezen llst is csak ]78G-ig viselte, midn Bajororszg szolglatba ment t. Utna Xaquaii rnagy lett a sajksok parancsnoka, s maradt 1788-ig, midn szintn Temesvrra helyeztetett t alezredesi s trparancsuoki minsgben. Utdv lett Titelberiji Bi'dan.jje rnagy, ksbbi ezredes, kit hadi rdemeirt nemessggel jutalmazott II Jzsef csszr. ^) Eedange parancsnoksga alatt sokkal terhesebb fladatok vrtak a sajksokra. Az 1788. v a mlt szzad hadi esemnyeit egy szerencstlenl tervezett s kudarczczal vgzdtt hadjrattal, a trk hborval zrja be. Ebben kellett rszt vennik s kelletlen vrldozatokkal ldozniok az igazsgtalan hadviselsnek. Kaunitz berezeg s Herbert konstantinpolyi osztrk nagykvet rbrtk II. Jzsef csszrt, hogy Belgrdot s a tbbi Dunn-tli vrakat az Unnig terjed terlettel egytt ragadjamaghoz, egyszersmind szabadtsa fel a dunai s feketetengeri kereskedelmet. Az ezen gyekben folytatott trgyalsok ellensges srldsokat idztek el a porta s Ausztria kzt. E srldsokat II. Katalin orosz czrn bujtogatsai mg inkbb felfokoztk, mindjobban siettetvn a hbor
kitrst.

a kt rszrl sernyen 1787-dk v vgn pedig a mi rsznkrl mr 180,000 fnyi sereg volt sszevonva Dl-Magyarorszgban, Erdlyorszgban s Horvtorszgban. Dunn a sajksok s egy jl flszerelt lttlla lttk el a hadi szolglatokat. sajks zszlalj tnyleges ltszma ekkor 934 emberre emeltetett, kik mindannyian az 1770. ta ptett s a Klosterneuburgban imnt kszlt sajkkon voltak elhelyezve. Egytt volt pedig ekkor Titelben 2 ketts sajka, 2 - s 4 j egsz sajka, 11 flsajka, 12 rsajka s 12 oranicza, sszesen Redange rnagy parancsnoksga alatt 43 fegyveres vzijrm. ketts sajkk nyolcz 3 fontos s kt 1 fontos gyval, az egsz sajkk hat 3 fontos, a flsajkk pedig 1 fontos gyval voltak elltva. Az rsajkkon s az gynevezett oraniczkon nem voltak gyk.
folytak a hadi kszletek.

1785. vi mrcziusbau

mr mind

Az

nagyobb dunai flottilla fltt Magdehurg tbornok, mint az sszes dunai hajhad fparancsnoka veznyelt. sajksok, br tulajdon parancsnokuk volt, az egysges vezrlet czljbl szintn neki voltak e hborban alrendelve. A flottilla sszesen 23 hadi hajbl llott. Ezek kzt voltak 1. a Terzia fregatt ngy 18 fontos, tzenkt 12 fontos, tzenhat 6 fontos s

')

Kurze Geschiclite der


J.

kais. kn.

Eegimenter.

IT, k. 4-08

410.
IS

11.

DE,

SZENTKLKAV

A DUNAI UA.TIIADAK TRTNETE,

: ;

74

AZ ELXKJIKTEjTKSXKK, XEMZKTI VISSZAII.VTSXAK

uyolcz -j uutos gyYil s kt 7 butos t:ir;irzkkal 2. a Fcrdinand glya tiz 12 fontos, ugy 6 fontos s ngy 3 fontos gyval; 3. az Erzsbet glya nyolcz 12 fontos s ugy 6 fontos gyval 4. a Francesco glya tizenkt 12 fontos, kt 6 fontos s hrom 3 fontos gyval 5. az All><-ri glya egy 12 fontos, kt 6 fontos s tiz 3 fontos gyval; 6. lu'rji/ dgi/iaszdd a Fama, Forfuna, Consiantla^ s Victor{a, mindenik 7. Jiaf dt/i/deref/li/e (Lanci Canotizenkt 6 fontos gyval nire), elnevezs nlkl, mindenik ngy 3 fontos gyval vgre 8. nyolc-: s.z iii.-del>'p. mindenik ngy 6 fontos gyval. csapatok kzl a 8 egsz sajkra 256, a 11 flsajkra 88, sszesen 344 vadsz volt kirendelve az infanteristk kzl beosztatott a sajkkra 4 tiszt 10 altiszt, 318 kzember, sszesen 332 infanterista az sz tztelcpnl alkaluiaztatott a gyalogsgbl 4 tiszt, 12 altiszt s 423 kzlegny, sszesen 439 ember. Ezeken kivl mg 152 szrazi tzr is a sajkkra osztatott be. nagyobb dunai flottillnl, az egyes hadi hajk nagysghoz kpest, majd nagyobb majd kisel)b volt a kiszolgl s hajsok leginkl)b zalnkemniek, fegyveres liajupessg is.
;

bnovczeiek. krsediuiek. beskaiak, j-karlczaiak, szurdokiak, palegisiek, bataniczaiak, poljevczeiek s prograiak valnak. Terzia fregatton, mely a hadjratban rszt vett sszes hajk kzt legnagyobb volt, hrom csapatban mindssze 72 matrz, 4 hajaprd, 3 tzr kplr. 43 f- s alpattantyss 1 puskamves, tovbl) a boml^alvszek kzl 1 alhadnagy s

4 bombalvsz, a gyalogsgbl 2 altiszt. 40 kzember s 60 vadsz teljest a szolglatot. Az gynaszdok mindenikn csak 2 tengersztiszt s 55 matrz volt alkalmazva. Az sz tztelepek npessgt egy-egy hadnagyon kivl sszesen 240 tengersz matrz, 2 tzrtiszt. 2 kplr, 10 bombalvsz, 30 flottatisztek Triesztbl kztzr s 240 sajks kpezte.

hozattak. ^) tboroz sszes hadcsapatok fvezre grf Lascy tbornagy volt, ki mintegy 180 mrtfldnyi hosszsgban llit fel flottilla kt szakaszra osztva seregt az orszg dli hatrain. kisebb a Duna, Tisza, Szva s a Temes fltt uralkodott.

szakasz Pncsova alatt a Temes torkolatnl llitatott fel. Volt benne 1 ketts, 3 egsz, 5 fl s 5 rsajka. tovbb 12 oranicza. Feladata volt a Temes folyt megvdeni az ellensnagyobb flottaszakasz Zimonynl llott s felges invziktl. adata volt megakadlyozni az ellensges hajhad felnyomulst

Dunn

rkdni Belgrd

fel

Duna
:

jobb s balga

fltt.

(lie

s Blrago >) Vatiicelc, itl. m. III. k. 370. Doiiau Flottillo. (Bcsi h,ud'ij)ji levltr.)
;

Gescliichtl.

Uaten ber

KH A .SA.IKAHOK INTKZM KN'VlO.NElv KORSZAKA.

275

Ide tartoztak a Terzia* fregatt, a glyk, gyuaszdok, gydereglyk s a tbbi sajkk. Az sz tztelepek kzl a zabresi Szva-bid felgyeletre 4 fordtatott, a msik 4 tztelep a Temes torkolatba rendeltetett az ott llomsoz sajsajkk ltalnos feladata volt az elrsi ks szakasz mell. szolglatnak s az rjratoknak vgzse a Dunn jjel s nappal, tovbb a nagy hadi hajk segtse tmad s vd tk-

zetek alkalmval.

^)

Osztrk rszrl az ellensgeskedsek a trkkkel mg a tnyleges hadizenet eltt, 1787. vi deczember 2-dikn vettk kezdetket, egy a belgrdi vr ellen intzett, de mr a vllalatkivitel eltt meghisult kalandos hadi vllalattal. hoz bizonyos Csardaklija Jnos, belgrdi lakos, szolgltatta a tervet. Ekkor ugyanis mr sttrtt kzlekeds llott fen a tlparti szerbek s a Zimonyban tanyz csszri katonasg belgrdi szerbek, kik a trk jrom all minden ron kztt. szabadulni vgytak, szvesen nyjtottak a csszriaknak segdkezet az ellensg megalztatsra szolgl brmely vllalatukhoz. Csardaklija terve abbl llott, hogy megszerzi a vr kulcsait s trsaival egytt, egy elre kijellend jszakn, beereszti a sajkkon megrkezend csszriakat. Sikerlt is Csardaklijnak viaszleuyomatok segtsgvel utnoznia a vrkapu kulcsait. S gy minden kszen lvn, az 1787. vi deczember 2-rl 3-ra men jjelen, elrejtztt a Szukapi (vizi kapu) kzelben, a melyen t az osztrkoknak a vrba szerencstlen kezdet kudarczbau kellett volna lopdzniok. ngy magyar ezrednek, az Eszterhzy Antal s Mikls, a Gyulay s Ferdinnd ezredeknek kellett megosztozuiok, melyek egy horvt ezreddel s a szksges tzrsggel hajkra szllva, Belgrd al kldettek a csel vgrehajtsra. Alvinczy s Gemmingeu tbornokok .300 emberrel, 22 ostromgyval s az ostromhoz szksges kszletekkel elre mentek sajkikon s decz. 3-dikn reggel sr kdben ltatlanul Belgrd falai al vr mg ekkor nem volt elgg megerstve. rkeztek. Alvinczyuek pedig titkos emberei voltak a vrban, kiknek kzremkdsre szmthatott a vr megrohansnl. Azonban a ksbb rkez s a tbbi katonasgot szllt hajk a kd homlyban nem lthatk sem Belgrdot, sem nem vehettk s gy tovbb evedzvn, nszre a rejok vrakoz trsakat, kntelenl egszen Pncsovig haladtak elre. Azokat, kik a vr alatt kiszllottak, a rajok vrakoz szerbek bebocstottk a kapun, s azonnal hozz is fogtak a rosszul rztt trk gyk beszegezshez. De Alvinczy hiba leselkedett a kirendelt tbbi

')

Bcsi hadgyi levltr

276

AZ EI.NKJIKTESITESXEK, NKMZETI VISSZAnATASXAK

SMJkk utn. Vissza kellett teht vonulnia a sikertelen kirndulsiul. felslst ksbb egszen mskp igyekeztek kimagyarzni az osztrk ftborban s a kevss megbzhat hadi tudstsokban. ^) hadizenet form;i szerint 1 788. vi februr 9-dikn trtnt. Duna balparti oldaln felllitva volt csszri csapatok parancsnokai, a tls parton tl^oroz ellensg parancsnokainak, kiki a maga rszrl, kln is megkldk a hadizenetet. mint gy Papilla t})ornok a viddini szeraszkiert rtestette s a vele szemkzt llomsoz basnak a hl)ort megizente, egyben mindjrt megrohanta az ilyen hirtelen tmadsra kszletlen Orsovt is, minden vronts nlkl foglalvn el a trkk e fontos dunai hadllst. tbornok kt hajt bocstott a szabadon elvonul trk rsg rendelkezsre, melyeken nejeiket s gyermekeiket a mlhval egytt elszllthattk. Orsovt azonnal -iOO csszri szllta meg, mg grf A\"artensleben vezrtbornok Dreukova s Fehrtemplom kztt tbb trk hajt vtetett el a Dunn. tbbi csszri hadtestek is, az egsz hossz harczvonal minden pontjn, megkezdtk a tmadst mindjrt a hadizonetet kvet jjelen elszedtk s az innens(") partokra hoztlv' t a th-k vizi jrmveket, hajkat, csolnakokat s dereglyket, melyek a Duna s Szva mentben kezeikbe kerltek. Gabrieli kapitny Gradistynl szintn tbb trk hadi hajt vett el az ellensgtl. Mrczius 4-dikn Petrics Jnos sajks rjratra ment br Alvinczy tbornokkal, a Zimony s Belgrd k(zti Duna-vonalra. Csolnakjt az ellensg elfogta s a jancsrok Petricsnek fejt vettk. Eli Achmet trk km a belgrdi basnak adta t ii ft, azt hazudvn urnak, hogy az Alvinczy feje. basa 100 dukttal ajudkoz meg igazlelku szolgjt, a holt ft pedig az elleuscgeii vett diadal jell a lelgrdi vrkastly kapujra szegezte t. ^) II. Jzsef csszr mrczius 27-dikn rkezett az akkor mg Futaknl llomsoz ftborba, s nmaga vette t a hadsereg fltti fvezrlctet. April 16-n elbbre viv a ftborta dlrl fenyegetett Duna. fel, s 20-dikn Bnovczn, 24-dikn Zimouyban szllott meg. Ez alatt a trkk rohamot intztek a mieink ltal megrakott Szva-sziget cscsa ellen s sztrebbentettk a tltsmunkkkal foglalkoz dolgos npet, kiket e riadalom utn csak nhny nap mlva lehetett ismt sszehozni. Mrczius 6-dikn csoportosulni kezdtek a belgrdi trk hajk a Vzivrosban a kvhzak eltt, mit szrevevn grf Kinszky

A A

hl.

: Szz v ]Jl-Magyavovszg jabb tvtnetKllay : A szerbek trtnete. I, 250 255. 11.; s Blim : Dl-Magyarorszg kl. trtnelme. II. k. 167. 1. ) Km'ze Gescli. der Eegimenter.

')

V.

Szentklray

II.

f.

470.

s A SAJKSOK rxTtJZ>i;\vi';\KK kokszaka.

277

tboruok, roudeletet adott sztzetskre. Mivel azoubau a Szva uagyou megradt s a vz a partokat elttte, sehol sein lehetett az gykat biztosan elhelyezni s a tbornok rendelett vgrehajtani. S gy a trkk msnap mintegy 800 emberket evedztk t a Szvn, megrohantk a Cziglana; nev csrdnl llomsoz 9 csszri dereglyt, s hatalmnkba ejtvn e jrmveket, msodszor is sztkergettk a tltsen dolcsszr kevsbe vette a belgrdi trkk goz mnnksokat. e kicsinyes ingerkedseit, melyek hol nyeresggel, hol vesztesggel, de majdnem naponknt ismtldtek. O most minden figyelmt Szabcs bevtelre irnyoz, melynek birst fkp az okbl tartotta fontosnak, mert e vr hadi kzpontot kpezett Szerbia s a Szermsg^kzt s az als Szvn a hajzs fltti uralmat is biztost. pril 2-dikn s 4-dikn egy ers elcsapatot szllitatott teht t a Szvn, hogy az a sereg tkelst fedezze. hajk, melyek itt a katonasg tevezsekor hasznltattak, tbbnyire trk hajk voltak, elszedve az ellensgtl. pril 20-dikig az egsz ostroml sereg a Szva jobbpartjn volt s a kvetkez napon megkezdte a vr tretst, seglyezve a Szva balpartjn fellltott ostromgyk tze ltal, mely a ngy hadi hajbl ll sabczi trk vizi hadat is teljesen megsemmistette. Ezen eset hse Prodnovics kapitny, ki 80 gradiskai hatrrrel kt kompon a Szvn tkelve, a vr alatt horgonyz hajk ers rsgt oly lelkesen tmadta meg, hogjlegnysgnek egy osztlya mindjrt az els sszecsapsnl feljuthatott a hajk fdlzetre, azok ktelkeit sztvagdos s hrom hajt ttasztva a gradiskai partra, a negyediket elmert. '') Msnap a szvai hajhd elkszlt s rendelkezsre llt az ostroml hadaknak. pril 25-dikn vgre capitullt Sabcz. Ez volt taln e hbornak legkivlbb fegyvertnye. csszr most egszen Belgrd bevtelre sszpontosthat

erejt.

vr Mjusban befejeztettek az ostrom elmunklatai. lelmezst fedez trk sajkk jnius 15-dikn azon szndkkal akartak a Szva jobb partjn kiktni, hogy az ott hagyott csszri vdetteket elzzk. E vdettek oltalmra azonban gytelepek is maradtak vissza, melyek most oly lnk tzelst

meg a kzeled trk sajkk ellen, hogy kzlk egy azonnal elslyedt, kett pedig a csszriak kezbe esett. E klcsnt azzal akarta a belgrdi tr()k flottilla visszafizetni, hogy jnius 20-dikii kivitorlzott a Temes beszakadshoz Pncsova al sajksaink ellen, s igen hevesen megtmadta ket. Vres tkzet fejldtt ki mindkt rszrl vgtre mgis a
eresztettek
;

>)

Vani^ck,

i<}.

m. Ul.

k. 112--l-l:J.

11.

278

AZ ELNEMETESrXHSXEK, NEMZETI VISSZAHATSNAK

trkk vesztettek s a csatatrrl szaporn meghtrlni knyszerltek. Jl. 5-diku jjel ismteltk a trikk a tmadst pncsovai hajhadunk ellen. Ekkor tbb eredmnyuyel hadakoztak, st egy sajknkat, melynek legnysge a mily gyorsan lehetett a szrazra meneklt, magokkal is vittek. Jlius 20-n harmadszor is megjelent a szmos sajkbl ll ellensges hajhad Pncsova alatt. Most azon szndkkal jttek, hogy az ott llomsoz sajkinkat teljesen tukretegyk s szabad utat erszakoljanak ki hadseregknek Torontl s Temes vrmegyk jonnan felvirult terleteire. Ezttal maga a hslelk Redange rnagy, a sajksok parancsnoka, mrkztt meg a kelletlen jvevnyekkel. Ngy sajkn ment a hromszorta ersebb trk sajkk el, s oly gyorsan s gyesen tudta kitnen tzel jimveinek llst majd elre, majd htra, hol jobbra, hol balra igaztani, hogy az ellensg csak sebes futssal bontakozhatott ki az ldkl kereszttzbl. Redange egsz Yisniczig ldzte vz ellen a futaml trk jrmveket, melyek sztbontott vitorlkkal haladva, a belgrdi kiktig meg sem llapodtak. Tapasztaltatvn, hogy Kisutova dunai szigetnek lakossga jrmveket gyrt az ellensg szmra s a trkkkel egyltalban bizalmas egyetrtsben l: elhatroztk a csszriak a szigetet birtokukba venni. Sajksaink a sziget ellen kldettek, megtmadtk azt s 109 odaval hajpitt foglyul ejtvn, '26 naszdot is elvettek tlk s nagymennyisg fegyvert hoztak t az innens partra. Jlius 26-dikn Kulis vra vdelmben vettek rszt a sajksok. Aspremont tbornok, ki Rubinban llomsozott, a pncsovai sajkkkal s a nmet-bnsgi hatrrk egy osztlyval leevedzett Kulis al, melyet Demelich Szabbs fhadnagy vdelmezett 150 nkntessel. Midn este a pozsarovczi trk tbor is flkerekedett a makacsul ellenszegtil vracs megalztatsra Aspremont, nehogy az rsg hasztalan ldozatul essk, sajkkra szllittat azt s thozatta a Dunn. Nem akadlyozhat meg azonban, hogy Csernecznl ugyan az nap IS.OOO^trk tkeljen a Dunn. ltalban a trkk mindentt uraiv kezdenek lenni a Duna balparti hadszati pontoknak, st egy rszk mr az olh partokat is hatalmba kertvn, 1788. vi jlius vgvel oly lzas tevkenysget kezdenek vala kifejteni mindentt az Al-Duna mentben, hogy mr nem foroghatott fen tbb ktsg az irnt, hogy magyar fldre, a dl-magyarorszgi vr:

megykre vetettk szemeiket, s oda mielbb betrni szndkoznak. csszr, ki mg mindig Zimonyban tartzkodk, ltvn a kzelg veszedelmet, srgs intzkedseket tett a dlmagyarorszsti lakossg biztossgra.

SAJKSOK IXTKZMKXVIOXKK KOlSZAKA.

079

Legiukbb bosszantotta a trkket a Veterui- barlang rsge, mely br Steiu rnagy vezrlete alatt az magas
palukbstyi s zrvnyai mgl szorosan elzrva tart gyival a Dunt, s a mint egy trk hajt kzeledni ltott, azt kmletlenl megldz, vagy elfog. E l)arlangot nem hagyhattk teht a trkk a csszriak kezel )en, ha nem akartk Belgrdnak s a tbbi jobbparti erdtmnyeknek lelmeztetst s seglyezst fladni s hajhadukat biztos veszedebarlang elleni hadmveleteket augusztus lemnek kitenni. 10-u kezd meg az ellensg. E napon, dleltt 11 rakor, 30 trk sajka s 6 rjrati haj kttt ki tl a Dunn, egy rnyi tvolsgra a dubovai trk tborhelytl. Dlutn 1 rakor az sszes trk jrmvek megindultak, s a barlang rsgnek heves gyzsa daczra a Duna balpartjn, Dubova irnyban, a Duna fltt emelked (^sukr hegy keleti sarknl ltez blbe evedztek. Hrom-ngy sajka a dubovai tbor eltt vetett horgonyt. Az elbbre nyomult trk jrmttvek pedig, melyekbl a barlang ldztetek, a csszriaknak a zrvnyokbl s palnkokbl elleuk intzett szakadatlan tzelse kvetkeztben, knytelenek valnak a dubovai fedett llsaikba visszahzdni. t trk sajkt annyira meglyukgatott a mieink golyzpora, hogy csak nagy nehezen tudtk azokat magokkal vonszolni. Ugyanakkor, mikor az ellensg a vzen feltnt, a szraz fldn is kzeledett a tri)k sereg a barlang fel. Mehmed Memis basa 7000 emberrel a Dunn jtt, 1000 lovast is hoztrk sajkk jnek idejn a Duna balpartjra vn magval. szllitk gyalogjaikat, mit most mr a barlang helyrsge Veterani-barlang egszen tbb meg nem akadlyozhatott.

krl volt most vve az ellensg ltal. Az augusztus 10 11-dike kzti

le.

j nyugalomban folyt Csak hajit rendezte el a trk kora hajnalban a dubovai Duna-part mellett. A hsies helyrsg tszr visszaverte ugyan

az ostromot, de az olhok rulsa kvetkeztben utvgre lehetetlen volt magt a roppant tlszmban lv ellensggel szemben fentartania. Aug. 11-n a trkk minden oldalrl beha-

toltak a barlangot
letlen

s azok rsgt kmAug. 12-n 15 sajkn egymsutn tizenktszer igyekezett az ellensg elre nyomulni

krnyez zrvnyokba
felkonczoltk.

kegyetlensggel

s partra szllani, de a barlangbl

mindannyiszor visszavere-

tett. Ngy sajkjt forgcsokra lttk ssze a mieink, tbb jrmve pedig megrongltatott. Miutn az ellensg l)eltta, hogy

sajkival semmire sem mehet, flmszott a hegyre, s onnan kezd hborgatni a barlang eltti palnk rsgt. Csak aug. 27-dikn jult meg ismt a trk sajkk mkdse a barlang ellen. Eldvor. stt jjel, sajkkon akarta az ellensg ostromcsa-

280
patait

AZ ELNMETESTSXEK, NEMZETI VISSZAHATSNAK

a vitzl

ellenszegl

barlang al vezetui.

De

Voit

tzrbadnagy

szreveszi az ellensges bajkat, barmadfl rig

gyztat feljk s megakadlyozza a trkk partra szllst. Meggyzdvn az ellensg, bogy a Yeterani barlangot s annak gyesen ptett vdmveit a szerborszgi partokrl vagy bomlokegyenest a Dunrl lebetetlen bevennie, ms tervbez folyamodott s tmadst most brom oldalrl egyszerre kezd. 29-dikn dlutn ngy sajkval keresztl trt az rsg golyzporn, s a Kazn bejratnl partra szlltva csapatait, 30-dikn a ponyikovai barlang bejratt vdelmez zrvnybl, a dubovai bl fltti redoutebl s bajkon a Dunrl ltallelkes belyrsg, br nos robamot intzett a barlang ellen. belyzete nagyon vlsgoss lu, ezen bevs tmadst is vitzl verte vissza. De a legnysg ekkor mr a szakadatlan fradsg, lmatlansg s bezs kvetkeztben vgkpen kimerlt, s bosszas alkudozsok utn a basval, szabad elvonuls flttele mellett, aug. 31-n a vdelem 21-dik napjn feladta a barlannagyvezir, egy a 70 vet mr megbaladott aggastyn got. bfebr szakllal, tndkl febrselyem ltzetben, a fejn vrs turbnnal s dereka krl gazdag aranybmzet vvel, melybez drga gyngykkel dsztett arany kard volt erstve, a Dunn evedzett a barlangboz egy dszes sajkn. Az alatt, mg a Veterani-l)arlang ekkp ostromoltatok, az osztrk fbadi szlls s a trzsbad szmos pontonnal flkerekedett Zimouybl sktbadcsapatbau, mindentt a Duna mentn baladva, aug. 14-n egy 72 bajbl alkotott bidoii tment a temesi fldre s Febrtemplomba tvozott. Ez alatt a trk bad 0-Orsova eltt, a zsupaueki terjedelmes vlgyben sszpontosult s szksgess tette, bogy Jzsef cssr is Karnsebes s Melidia fel vezesse badait. bogy ez ltal Erdlyt fedezze s a trkk elny omulst megakadlyozza. Mg a csszri sereg Karn sebes, Szlatina s Lgos vidkn barczolt, a Belgrdban tanyz trkk felbasznltk az alkalmat, tkeltek a vdtelen Dunn s megszllottk Zimonyt. j-Palnkt,

Kubint

s Pncsovt.

volt feljebb bzdni

Zimonynl llomsozott csszri bajbad knytelen Zalnkemu fel, mert Belgrdbl 7-5 sajka indult el a csszriak megtmadsra. Ngy trk sajka fel is tolakodott a Dunaviczig s ldzni kezd bajbadunk elrsi sajkit. De ezek egy tapodtat sem engedve, lelkesen viszonozbit pedig annyira

tk az ellensg tzelst, egy sajkjokat elslyesztettk, a tbmegrongltk, bogy csakbamar ott bagytk a csatatrt s siettek vikbez Belgrdba. E magban vve csekly siker felbtorit bajbadunk csggeteg legnysgt. Visszaevedztk ismt a bajkat zimonyi

KS A SAJKSOK INTZMINYXEK KORSZAKA.

281

llsaikba, s tiiyel szemgyre vettk Belgrdnl a trkk mozdulatait. Brmily kevs kihatssal volt is a liajbad jabl)

felbtorodsa ezen botor hadjrat vres esemnyeinek beszneredmnye mg is volt, hogy a trkk nem lttk magok eltt vdtelennek a Dunt, a krassmegyei ftbor pedig hiteles s krlmnyes rtestseket kaphatott napontetsre, annyi

knt mindarrl, a mi Belgrdban s a Szva vonaln eladta magt. Egybirnt csak aprbb csatrozsokbl, kisebb vzi sszetzsekbl s portyzsokbl, egszben vve mitsem r jelentktelen hadmveletekbl ll mindaz, mit a temrdek kltsgeket flemsztett csszri dunai hajhad ezen hbor tovbbi trtnelmi kp teljes folyamban olykor-olykor cselekedett. kiegsztse vgett lljon itt rla mg nhny rszlet, melyeknek emlke a levltri aktk kzl elkerlt. E cseklysgek is tanulsgosak. Megtanuljuk bellk, mennyi ert s hsi ernyt, az adz npnek mennyi pnzt s hny ptolhatatlan emberletet emszt fel olykor czl s haszon nlkl a fld hatalmasainak furija Szeptember 9-dkn hajnalban kt trk sajka a Belgrd alatti oldalrl a szvai gynevezett Hadszget fel indult s a vrfoki gyk oltalma alatt kt trk gyt akart a szigetre kitenni. Megelz jjel mintegy 10 15 trk sajkn 3000 spahi s 6000 jaucsr szllott partra a stratgiailag jelentkeny szvai szigeten. Ferdinnd glya kapitnya, Conmwi, legott megrtette a ravasz szndkot s kiosztvn embereinek a teendk irnti rendeleteket, sztfeszt vitorlit s mg msik hrom glyval a sziget vdelmre s megtiszttsra futott. mint ezt a belgrdi trkk lttk, egsz sajkarajt kldttek npk s veszlyben forg sajkik oltalmra, valamint a sziget megvdsre. Azt lehetett hinni, hogy nagyobb vzi tkzet fog kifejldni. Azonban a kt felekezet haji csak tvolrl s gykkal vaskodnak egymssal, de azt oly szenvedlyesen tettk, hogy a tzels kora reggeltl dlutni 5 rig folyton folyvst tartott s a trkk veresgvel s tvozsval vgzdtt. Oktber 13-dkn reggel, midn a kd mr oszladozni kezdett, 20 sajkval msodszor is prblni kezd a trk a Hadsziget elfoglalst. E ksrlet is harczkszen tallta a derk Conning kapitnyt. Az ellensget mg csak kzelteni sem engedve a szigethez, egy trk sajkt fenken ltt, a tbbit pedig visszakergette a vr alatti kiktbe. Oktber 15-dkn a Hadsziget baloldali Duna-gban figyel elrsi sajkk ellen intzte a trk flottilla a tmadst. Minthogy ezttal a belgrdi trk hajraj nagyobb rsze jelent meg a csataskon, a mieinknek is tmegesebben kellett az ellensg el kivonlnok. Zimony-

>

282

AZ KLN'METESTSXKK.

XK^rzm VSSZAHATSXAK

bl segtsgl jttek az All)ert, az Erzsbet s a Ferdiiiaiid glyk,

kt egsz sajka s irom flsajka.

A tlimai

haj-

had fparancsuoka Magdeburg tbornok szintn eljtt Redange sajks parancsnok ksretben, hogy szemlyesen veznyeljen a vzi viadalban. Azonban a nagy kszlet s fradsg most sem sokat eredmnyezett. Mikor az ellensg ltvolban volt, hajink sszes gyibl oly gyors egymsutnban szratott a golyzpor ellene, hogy nhny lvse utn, melylyel a fogadtatst viszonz, elhtrlt Belgrdba.

bstyk

al,
^)

mieink kisrtk egsz a hajjt emberestl, szerszmostul vz al

mertettk.

Ezzel befejeztetett az ezen vi hadjrat, mely 70 milli forintba s 40,000 ember letbe kerlt. November 18-dikn gr. Kinszky fegyversznetet kttt a belgrdi kormnyzval a tl tartamra, s Jzsef tli szllsaira bocst el seregt. csszri hadi hajk s sajkk, a Duna-part hosszban hrom vonalban egyms mell sorakozva, Zimonybau hagyattak. Mg a jgzajls be nem kvetkezett, az elrsi szolglatot a sajksok teljestettk. Mikor a Duna zajlani kezdett, a hadi hajk a zimonyi hegy tvbe vonattak, a sajkk pedig kiemeltetvn a vzbl, gerendkra fektetve a part hosszban helyeztettek el. Kt egsz s ngy flsajka, legnyestl egytt, Ttelbe ment

telelni.

Tlen t a bcsi haditancs jabb terveken dolgozott. glykat minthogy glykat a trkk sem hasznltak tbb a Dunn s azok egyltalban kimentek mr a divatbl, mert hadi czlokra nem voltak oly alkalmasak, mint a knnyebben

kezelhet sajkk vgkpen eltrlni s a szolglatbl eltvoltani rendel a csszr. Mria Terzia fregattot s a ngy glyt ruba bocstotta, a Fama s Victoria gynaszdot leszereltetni s teherhajkk talakttatni parancsolta. Folyami hadi czlokra csak a sajksokat tartvn meg, azok kisegtsre mg a jl hasznlhat sz tztelepeket is megtartotta. Kapcsolatosan a hajraj ezen jabb reformjval rendel tovbb a csszr, hogy az eddigi sajks kompnik egy tdik sajks szzad fellltsval szapurttassanak. a sajkk gyinak elltsra msod- s harmad osztly matrzok fogadtassanak,

a szrazi artilleria legnysge pedig csak az esetben vtessk ignybe a hajkon, ha a matrzok kzl nem futn ki a megkvntat emberszm. Az 1789. vi hadjrat megnyitsakor Zimonybau gylekezk a hajraj. csszrnak a glyk eladatsra vonatkoz

')

Biraijo

Geschichtl. Daten.
1.)

hadaknak csak kt sszetzst emlti


varja, fir, k. J2n.

Vanicek az elleusges dunai hajaz esemnyeket nmileg sszeza-

s A SAJKSOK I.\-ri';Z>fi;;NVKNUK KORSZAKA.

283

vevk hinybau uem lehetvn teljesteni, o glyk is Ferdiuad s Erzsbet, 2 Lauci a csatatren maradtak. Cauonirc, - gydereglye. 4 sz tztelep, 3 egsz-. 5 fl- s 6 rsajka Pucsova alatt, a mr ismeretes Temes-torkolati helyen lltattak fel, hogy Belgrdnak tervbe vett krllzrolsul a csszri sereg dunai tkelst fedezzk. Zimonyul a Terzia* fregatt maradt 4 Lanci Oanouirevel, 2 hadi glyval, 3 egsz-, 4 fl- s 6 rsajkval. Tervvltoztats kvetkeztben a csszri hadak tudvalevleg nem Pncsovnl lptk t a Dunt. sereg egy rsze Osztrusnicznl ment t a Szvn, ksbb pedig, Belgrd krlzrolsa alkalmval, az ostroml sereg msik rsze az gynevezett Czignyszigetrl ptett hdon ment t a Szva szerbiai partjra. tmenett a Zabrezs s Osztrusniczrl oda rendelt 8 gynaszd fedz. Augusztus 23-dkn trk sajkk jelentkeztek a Dunn. csszri hajraj fogadta ket. klcsns tzels j ideig tartott, de eredmnyre egyik rszen sem vezetett. Aug. 26-dikn alkonyatkor ismt 9 trk sajka mozdult meg a mieink ellen hrom kzlk bevitorlzott a Duna baloldali gba, egsz a Hadsziget fels cscsig. De ezek is csakhamar meghtrltak jrmveink golyi ell. Szeptember 14-ikn jszaka egy snczerdn dolgoztak a mieink a Dunavicza torkolatnl az erdbl futrkot nyitottak Zimony irnyba, hogy a vrost az erddel kapcsolatba hozzk. Erre a vrbl lnk gytzelst kezdett az ellensg a snczerd s futrok a fldmveiu foglalkoz embereink ellen. belgrdi kiktbl 6 sajka is elre trt egsz a Szva beszakadsig, s onnan kezd a munksokat hborgatni. Azonban harczkszen ll sajkink csakhamar visszanyomtk ket a Hadsziget mg, a hol senkinek sem rthattak. Ugyanaz nap 4 glynk, 2 gynaszdunk, 12 sajknks 4 sztelepnk Belgrd keleti bstyi alatt az Eugen snczok vonalban horgonyt vetett, hogy a kt Duna-part kzti kzlekedst fentartsa s az ama helyen megkezdett hdptst, valamint magt a 127 hajbl kszlt dunai hidat is fedje. ^) trk hajraj az als Dunn az oroszok s osztrkok egyeslt erejvel lvn ekkor elfoglalva, leginkbb Uj-Orsova s a borecsi sziget kzt folytat hadmkdst. 16 sajkja jOrsovn, 24 a szigetnl llomsozott. E jrmvek csak olykor szhattak fel belgrdi trsaiknak segtsgre, midn jelenltket az als Dunn uem kvetei getbb szksg. Grf Wartensleben Lilin vezrrnagyot bzta meg, hogy az als Dunrl a trk sajkkat elzze s a Dunt az ellensgtl megtiszrendelett

')

Bcsi

hadi'iijiji

levltr.

284

AZ ELXMETKSTSNEK, NEMZETI VISSZAHATSNAK

ttsa, uehogy a belgrdi ostroml csapatok liborgatsokuak vagy ppen vletlen megrohansokuak legyenek kitve. E czlbl Lilin Zsupauekul s Orsovul 4 lovas- s 2 hatrrszzadot vont ssze, bogy e vr figyelmt leksse s ez ltal az j-orsovai s borecsi sajkk egyeslst megakadlyozza. A kazni Duna-szorosban 3 nmet-bnsgi szzad s 1 szzad Branovcski nkntes foglaltak llst. Neuendorf ezredes az csapatjval s 7 gyval a Duna balpartju az Izlaz rvnye fltti sziklafalnl helyezkedett el. Ezeken kiviil 4 nmet bnsgi s kt olh-illir ezredbeli szzad, tovbb a Branovcski nkntesek 4 szzada tmadsra voltak kirendelve.

tmad hadosztly

szept. 15-dikn jjel tkelt a

Dunn

meg-

kezd mkdst az ellensges hajraj ellen. A borecsi trk sajkk lnk gytzzel viszonoztk a csszriak tmadst, mikzben a balpartra csapatokat igyekeztek kirakni. Ez a vllalatuk azonban nem sikerlt. Visszanyomattak a szigetre s ez alkalommal egy sajkjok is forgcscs lvetett. Erre Neuendorf ersen lvetni kezd gyibl a szigetet s a hadllsba helyezkedett trk sajkkat, knyszertve az ellensget Ribniczul a Duna jobbpartjn keresni menedket. Idkzben a hatrrk s az nkntesek is thajztak a Dunn s ppen akkor rkeztek Ribniczra, midn a trk hajhad- partra szllni kszlt. Most ldkl tkzet kvetkezett. mieink a Duna mindkt partjrl kereszttzbe fogtk a ktsgbeesetten vdekez trk sajkkat, melyek kzl nhnyat fenken lve elmeritettek. sajkk eszeveszetten rohantak most lefel a vizn minden ember evezt ragadott kzibe, hogy a jrmveket mentl gyorsabban j-Orsovra hozzk. De tkzben a Kaznnl jabb szerencstlensg vrt rajok. Az ott lesben ll nmet-bnsgi hatrrk s nkntes csapatok golyzporn kellett keresztl vergdnik. Vgkp kimerlve csak nagy nehezen s flannyian juthattak el az j-orsovai trk liajkiktbe. A csszriak elfoglaltk az resen hagyott borecsi szigettbort s gazdag prdt tnek benne. .3000 zsk liszt, 1000 ak plinka es temrdek egyb lelem, fegyver s hzi eszkz osztatott szt a vitzek

kztt. 1)

Szeptember 23-dikn

De Ligne

altbornagytl paran-

csolat rkezett az sszes csszri dunai tiottillhoz.

hogy Belgrd

bstyival szemben ostromvonalba lljon, s a falak lvetst a vizi oldalrl egsz ervel kezdje meg. kzeltsi s tmadsi

munklatok ugyanis ekkorra mr annyira elkszltek volt, hogy Laudon fvezr kivihetnek tart a klvrosok megost1)

VanlreL;
11.

id.

m.

III.

k.

447-44-9.

11.

fhm

L.,

id.

m.

TI,

2S

205.

iK

IN"l';ZMl''.NVKN|-.K

K<

)I!.SX,

\ K A,

285

kezdett ama ini\nm romlst. Irtztat.') gyzs vette teht oktber -S-dikg. Sikerlt lvseikkel s tartott szakadatlanul Fraucesco s a 4 Lanci Canomre tim-

klnseu a St. capitiillt Belgrd. Mstottk ki magokat. Oktber 8-diku vette a nevezetes vrat. Belgrddal nap Laudon hatalmba az osztrkok Szeudr is elesett, s Szerbia egsz a Timok folyig szerfltt megkonnyite. jvben Jj-Orsova elfoglalst

ln, ami vezenyelOktber 5-dikn a hajraj nagyobb rsze Zimonyba gymaszadokat vissza, a honnan a fregattot, a glykat, tetett kldtk, hogy az ottani i ous nhny Lancit Ptervradra kijavttassanak. Belgrdban csak nehany tonireben teleljenek s
csszri hadi

jrm, a sajkk kzl pedig csak egy


sajkssal.

telsi.ika

maradt a hozz tartoz 33


vonult
tlire.

tbbi sajka iitelbe

sietett sajks legnysg csaldi tzhelyeihez kvetkez 1790. vi hadjratra 3 egsz-, 5 tel- es 4 szereltetett tol rsajka, 4 orauicza s 2 lszerhaj jtatott s flszerelt csszri Duna-flottilla, a szintn jlag Titelben kldetett, hogy sajks karral egytt, az als Dunra Orsovra megjult harczokbau tevkeny rszt vegyen.

a Vaskapun ali

fltt ekkor Hajnacscsszri ottillasatbbi dunai hajhad sajksok vezre altbornagy parancsolt. ki Vcse>j Slghn-t csszri glykon 2 kapitny a derk Kedange volt. most is fhdmester es 54o 1 f- s 6 alhadnagy. 3

(nevk ismeretlen),

matrz

szolglt.

alkalom1790. vi hadjrat esemnyei kzt csak egy ostromul, mikor mal szerepel dunai hajhadunk: Kalafat vizi ert. Ycsey altbornagy szemlyesen veznyelte a csszri elnyomulsa nl a Duna magas balpartja ode a

Az

Hajrajunk

melyek cs.ak csatarend jobb szrnyt a trk sajkk golyitl, Az ellensg ottja a kalaati keveset rthattak hajinknak. vezrtbornok 12 Duna-sziget fltt horgonyzott. Gr. Clairfait Duna-parti emelkedett fontos gykat szegezett a trk hajkra az ellensg jrmvein es llsbl s tetemes krokat okozott trk snczok elfoglalsa utn az letben maradt hajnpben. Duna-gat tlbalva, a szigetre meneklt, hol

rsg

kszen tar20 sajknak gyi oltalmaztk. A viddini trkk megmentskre. Mindazonltal 5 trk tott' liajikkaF siettek volt, elslyesztetett sajka az sszes nppel egytt, mely rajta a Yiddm alatt lloparti''gytelepnk ltal. Clairfait most hogy azt msoz trk" hajraj ellen szeretett volna tmadni, tnkre tegye. hajrajunk s a parti artilleria ltal teljesen betrst ksrlem meg Ezzel lehetetlenn vlt volna a trkknek beleegyezst a Kis-Olhorszgba. Azonban Vcsey nem adta hajrajnak ilyetn felhasznlshoz. Ugyanis a limok csszri felmondvn a fegyverfolynl tboroz trk hadtest hirtelen

a*csekly

286

AZ

i:i.N'i';.Mirn;siKSNi;iv.

m;,\i/k'H

isszaiiatsnak

sznetet, mltn lehetett attl tartani,

bugy az ellensg tcsap

a csszri hajrajt vgzetes helyzetbe hozhatja. Ycsey tancsosabbnak tartotta teht visszavonulni hajival, mint egy bizonytalan siker miatt valszin balszerencsnek tenni ki magt. Jnins 27-clikn az Osztrova szigetig hzattak vissza a hajk, hogy a krimi hborra kszen tartassanak. Ismeretes, hogy Oroszorszg az 1790. vi hborban a Krim flszigetet megtartani, a trkket pedig a Duna jobbpartjrl is eltvoltani akarta. trkk ltal akkor birt al-dunai erdtett helyek kzl Ismail vra veit a legersebb. E vr volt a hidf, mely a trk hadak tjrst a Duna balpartjra elmozdit, s visszavonulsukat a jobbpartra fedez. Ez az oka, hogy az egsz dunai vonalon leginkbb Ismail vonta magra Potemkin berezegnek s orosz vezrl tbornoknak figyelmt. Azonban e stratgiai fpontot csak gy lehetett kzrekerteni, ha elbb a vrat vd mellk hadllsok elestek. Kilia s Tulcia birtoka nlkl lehetetlen volt bejutni a Duna gaiba s Ismailt krlzrolni. Potemkin teht mindenek eltt e mellk hadllsok elfoglalst tzte czlul, s oktber 14-dikn Gudorich tbornokot kld a feladat vgrehajtsra, a mi annak ngy nap mlva valban sikerlt is. Kilia okt. 18-dikn orosz kzben volt. szrazi csapatok mkdst elsegtend, parancsolta most Potemkin, hogy az orosz evezs hadi hajk, a spanyol emigrns Ribas tbornok vezrlete alatt, a Feketet3ngerrl a Duna torkolatba vonuljanak. Ott Grolowatoy ezredes alatt egy kozk osztly 12 kisebb jrmre lve a kiliai Duna-gba futott be, mig a tbbi hajk a szunjai gba hajztak. De Tulcihoz nem lehetett kzelteni. Mikor Ribas oktber 20-diku a tulciai Duna-gba beevedzte kozkjait, e vzi utat 23 trk hadi haj ltal elllva, a Duna-g partjait pedig trk gykkal srn megrakva tallta. 1000 emlernek partra kellett volna szllnia, hogy a battrikat elvegyk. Azonban a mersz vls

Dunn

lalatot

nem

lehetett tervszerleg keresztlvinni,


s a

mert idkz-

ben vihar keletkezett

partok megkzeltst hajkon lehe-

tetlenn tv. De ezen is segtettek. Hsi felbnzduls-e, vagy az orosz tisztek kancsukja 600 kozkot beleugratott a vzbe.

sznand lnyek szs

kzkd

partot rve. noha a hullmokkal flotta segtsgre nem szmthattak, knytelenek volltal

tak tmadst intzni a trk battrik ellen. szerencstlenek ldozatul voltak oda dobva az ellensgnek becsvgy vezreik ltal, hogy addig, mg az ellensg velk vgez, a szllel birkz hajknak idejk legyen kiktni. s valban a trk sajkk golyi, valamint az ellenk fordtott parti gytelepek ers tze, majdnem egytl egyig megsemmist ket. Ekkorra mr

i:S

A SA.IKASOK IN

TKZMKWKXKK

287

esk' lu. s u szl is Iccsilhipoilvn, ;i/ oroszok jii tju jbl tmadtak. szokatlan jjeli orvtmads ltal meglepetett trk(ket mind vizn, mind szrazon elnyomta az oroszok tlslva 7 trrk telierbaj s 17 parti gy, jelentkeny lszerszmmal s lelemmel a gyzk kezbe esett. Tulcia is az oroszok lu. I'otemkin most rendeletet bocstott ki, bogy az sszes orosz bajbad Ismailnl egyesljn, a sziinjai szoros fltt uralkod vrat ])edig ejtse batalmba. Ez utbbi is megtrtnt a trk bajbad veresgvel. 38 trk baj jutott az oroszoknak martalkul, a tbbi rszint lgbe rptetett, rszint felgyjtatott a trkk ltal. Htra volt mg az Isakcsi s Ismail kzti sszekttetst beszntetni, a mi csak Isakcsinak elfoglalsa ltal vlt lehet sgess. E czl elrsre az orosz bajbad sok fradsggal flfel evedzett a Dunn, s csak nov. 13-diku rte el az isakcsai batrt. batr szln egy magaslaton ngyszeglet vr ll, s annak sziklaaljbau a Duna kt gra szakad. Midn reggel 7 ra tjon a fellegvr trk rsge az orosz glyk lobogs rboczait kzeledni ltta, bvvel kezde a bajok ellen lvldzni, s 32 fegyveres sajkval fogadta az ellensget. Az oroszok tzes golykat szrtak a trk bajkra s felgyjtottk azokat. melyek megbtrltak az orosz bajraj dlutn a tloldali Duna-gon megkerlte ket s ell-btul kzbe vve, vgkji tnkre tette. 21 trk Lanzona elgett, a tbbi a fellegvrral egytt az oroszok ln. fellegvrban 86 gy, 10 mozsr s nagy mennyisg egyb badi kszlet talltatott. Isakcsi eleste utn az Ismail s Tulcia kzt fekv Tscbatal sziget ellen kld Potemkin Ribas bajtbornokot. Feladata volt a szigetet csapatokkal megrakni, magt benne jl elsnczolni, a kznl lev sszes bajkat Ismail eltt egyesteni s az ottani trk bajrajt megtmadni. Ribas novemb. 17-dikn szedte fel horgonyait. Msnapa kozk hajhad, a mennyire a bstyk nehz lvegei engedek, megkzelt Ismailt tbbi orosz haj htrbb maradt. trk hajraj, mely kzvetlenl a Duna mellett, a vros fternek bomlokvonalban, az gynevezett kvdgtban horgonyzott, 5 gynaszdot kldtt ki a kozkok ellen, bogy ket jl czlz lvegeikkel fogadjk, tulajdonkpen pedig azrt, hogy az ellensg hajit az gykkal megrakott bstyk golyi el csaljk. Ril)as tbornok ngy rn t trelmesen nzte a trk jrmttvek ingerkedst de midn azok mindjobban alkalmatlankodni kezdenek, rajok kld az orosz hajhad egy osztlyt, mely azonnal elmentett egy trk hajt, a tbbit pedig egsz a kvdgt kartcsainak ltvolba ldzte.

288

K7.

KLXMKJESTSIXKK,

XEMZKH

VISSZAIATSXAK

Nuv. 19-clikn esteli 7 rakor a trk flottilla lnkeu bombzi kezd Ismailt. Ez alatt a hajliad egy osztlya a Tschatal szigeten 1200 lnyi hossz snczot hnyt fel. Nov.
20-n hrom oldalrl trhet az orosz a vrat: a Tschatal
sziget snczerditmnybl, s ismt a liajraj ltal kt oldalrl.

A kvdgt bstyirl 18 gy felelgetett a tmadknak; azon kivl egy hrom rbocz trk glya is hevesen viszonozta az oroszok lvseit. Az gyharcz dlig hzdott s mindinkbb kzelebbre hoz egymshoz a harczol feleket. Az orosz flotta egy osztlya a hrom rbocz glyval viaskodk, a kisebb jrmvek pedig egszen elre furakodtak a trk hajk nagy trk glya kzelbe s hetet kzlk elslyesztettek. lgbe replt az oroszok izz golyt dobtak lportrba. kozk hajhad a trk flotta msik szakaszval llott szemkzt s 21 trk hajt mertett s getett el. Dlutn 3 rakor mr sok helyen gett Ismail. Eladdig sszesen 90 trk hadi jrm gett el vagy slyedt a Duna fenekre. 118 hajgyt vesztesgk is siralmasan de az az oroszok vittek el

nagy

volt.

Nov. 20-diktl decz. 8-dikig futrkok, fldhnysok, alagutak s snczmlyedsek ksztsvel telt el az id. Potemkin, miutn a trk flotta mr majdnem teljesen tnkre volt tve, most szrazrl is rohamot ksztett el a romm ltt vros ellen s Suvarow tbornokot bzta meg a kivitellel. Tschatal-szigeti csapatok a vros fltt s alatt horgonyz orosz flotta kzt kzptt foglaltak helyet. Deczember lO-dikn a folyam oldalrl s egyszersmind szrazrl is lnken bombztat Suvarow a bstykat. Reggeltl ks estig trkk drgtek az gyk az sszes orosz hadllsokbl. csak kezdetben viszonoztk a tzelst, s ez alkalommal egy trk glyt lgberptettek. Msnap hat szrazi s 3 vizi rohamflotta els rohamoszloposzlop indtatott a bstyk ellen. nak az j vr tzetett czlul, a msodiknak a vrsuczok, a harmadiknak a Duna-balparti kztr az els szrazi hadoszflottilla teht hrom szakaszban fellrl s alulrl lopig. vonult elre a tmads czlja fel. Az els szakasz 100 dereglybl llott a kiszll csapatokkal, a msodik gyors hajkbl s sz tztelepekbl, a harmadik nagyobb-kisebb glykbl. Az els szakasz lvseit htulrl tmogatta a msodik s harmadik szakasz. Midn ekkp a flottilla arczczal a vrfalakhoz kzelebb mozdult, a hajk egy nagy bls flkrt kpeztek Ismail bstyival szemben, melyekrl 100 gynak hallos torka ttongott feljk. Egy rai klcsnkd bort a harcztrt, az oross gyzs utn, mely alatt tmad had partra szllott. 10,000 trk s tatr minden dicsz

sr

KS A SAJKSOK IXTKZ.MSYXKK KORSZAKA.

289

rten fell ll hsi elszntsggal vdelmez, gyszlvn nnn testvel fd a vr bstyit. Azonban a hromszorta nagyobb hatalmas trk orosz ernek vgre is engeduik kellett. hadi jrmbl ll maradvnya Ismaillel dunai hajrajnak 59

egytt a gyztes oroszok ln. ^) trkkkel folytatott ezen hbort 1791. vi augusztus 4-dikn a sistowi bke fejez be. a rgi birtoklladk alapjn.

A mi annyi millikba s oly sok ezer ember letbe kerlt, most ismt trk kzre esett vissza. Az orszg vrz szvvel volt knytelen a portnak tengedni Belgrdot, Uj-Orsovt, Gradiskt, Dubiczt s Szabcsot. Az elgedetlensg mindenfel tetpontra hgott. Gnyiratok terjeszttettek birodalomszerte, melyekben II. Jzsef csszr szemlye, az oroszokkal
kttt szvetsge, de legfkpen a trkk ellen czl s haszon nlkl viselt ezen hborja ttetett eps kifakadsok s klnfle lezek trgyv.

Az ezredess ellptetett Redange sajks parancsnok 1793-ban meghalt. Utdv br Pemler Xav. Ferencz rnagy neveztetett ki. Fentart sajksaival Kubinban, Pncsovn s Zimonyban a vizi rjratokat s rszt vett velk 1792-tl
1798-ig az olasz s franczia, a nmet-, cseh- s lengyelorszgi hadjratokban. Az 17921801. vi franczia hborban, nevezetesen 1797-beu, 3 fl- s 2 rsajka egsz Zgrbig hatolt fel a Szvn, a harcztrre szllitott katonasg s az lelmi s hadi szeklfldi harcztreken hadakoz csapataink rek ksretben. szllittatsrl s lelmeztetsrl leginkbb a sajksok gondosrajok volt kodtak. Mind a Dunn, mind a Szvn s Kulpn bzva a katonai szlltsi gy. Ha megfontoljuk, mily nagy

jelentsg dolog hbors idkben a hadsereg

lelmezse, s

hogy ezen gy elhanyagolsa miatt gyakran az llam jllte is koczkztatva lesz: bizonyra nem fogjuk katonasgunk ezen br legszegnyebb, de llandan legslyosa])bau terhelt fegylegtvolabb tiszai vernemtl megtagadhatni elismersnket.

vidkeken gyjttt termnyeket lete s vagyona elzlogolsa mellett egsz Horvtorszgba, vagy Bcsbe kellett flevedznie, az olaszorszgi vagy a rajnai, a nmet- s csehorszgi hadi magtrakba szllitnia. E szlltsoknl, melyek vtizedeken t tartottak, mindannyiszor kzkdnie kellett a nehzsgekkel is, melyek a hajzst a Bga csatornn s a Fehrt posvny aiban olyanynyira megneheztettk, a Kulpn pedig Kroly vrosig fleg nyron,

mikor a Az 1795-beu
)

vz alacsony volt,

majdnem

lehetetlenn tettk.

-)

ltestett rajnai csszri flottillt, mely 7 gyna28-n llott, szintn a sajksok lttk el. Azon vi febr. szdbl

=)

Birago : Gescli. Daten. V. . Anleituug- fr die erste Navigatious-Direction.


J.

DR. SZENTKr.RAY

A DUXAI HAJHADAK TRTKXETE.

19

290

AZ ELXKMETESTKSXKK, NF.MZF.TI VISSZAHATSNAK

3 sajks tiszt s

200 sajks egsz Mainzba

kldetett, a rajnai

hajhad fllomshelyre. Okt. 28-n a 7 csszri gynaszd s mg 7 szllit haj Mainz mgtt a Rajna balpartjn volt egybegylve. jjelil rakor a folyam jobbpartjra evedzett a
hajraj, a

flvettk

honnan Nonnen-Au mg Ginsheimba tvoztak. Itt Kolonne Williamst s folytattk tjokat a Motzbergers Jakobsberger-Au fel. Oktber 29-diku, reggeli 4 rakor, a Rajna balpartju Markhof s Hackenheim kzt kiktttek. A teherhajk a rv kzelben maradtak; az gynaszdok azonban egyenl tvolsgban egymstl, akkpen sorakoztak egyik parttl a msikig, hogy a franczikuak tvolrl hidnak tnt fel a csszri hadi hajk fekete vonala, s abban a hiedelemben voltak, hogy az osztrkok a mlt jszaka thidaltk a Rajnt. Ez a tves fltevs nem csekly aggodalmat s zavart idzett el a franczia tborban. Azt hittk ugyanis, hogy a Rajnn nagyszm osztrk csapatok vonultak mr t a kpzelt
hid segitsgvel, s a franczia hadsereg jobb szrnyra fognak tmadni. Kolonne Williams rnagy a hajkon hozott szrazi csapatok egy szzadval s 20 huszrral partra szllott, s habozs nlkl elfoglalta Hackeuheimt. Onnan 6 ra tjn a szomszdos Bodenheim fel vonult. Midn a msodik rohamjel flharsant, minden oldalrl hirtelen megrohanta a mitsem sejt falut s hatalmba vette ezt is. E faluban lakott Courtos tbornok, a jobb szrnyon ll 9-dik franczia hadosztly parancsnoka. Yolt vele a faluban egy szakasz gyalogos s nmi lovassg is. Az osztrkok azonnal a meglej)ett s megzavarodott ellensgre vetettk magokat s a legtbbet kzlk leszabdaltk. Egyidejleg Bodenheim megrohansval a 7 gynaszd is megszlaltat gyit. Az gyk drgse csak fokoz a fej nlkl ide s tova futkos franczia katonk s a megrmlt lakossg zavart, mely utbbi minden ellentlls nlkl bocstotta aztn falujt
az osztrkok birtokba. Mindjrt a franczia forradalom kitrsekor, 1792. vi janur 6-dikn, La Borda sajks kapitny egy szzad sajks legnysggel Titelbl Klosterneuburgba vitorlzott, hogy a fels Rajnn hidszi szolglatokat teljestsen. Nhny hnappal

ksbb

rel az

(1792. nov. 21.) egy titeli sajks hadnagy 29 emberInn-negyedbe s Csehorszgba kldetett a csszri had-

sereghez,

kt futhid kezelsre. A kvetkez vi februr 8-dikn ismt egy sajks szzad menesztetett az als Rajnra, utszi s hidszi szolglatra. Olaszorszgba 1794. vi mj. 31-n egy fhadnagy ment 67 sajkssal, szintn hidszi teendket vgezni. Ugyanekkor a Lengyelorszgba kldtt 12 pontonnak s 4 futhidnak elltsra is titeli sajksokat hasznltak egy fhadnagy, egy alhadnagy s 154 sajks ment fel akkor

lS

A SAJKSOK INTZMNYNEK KORSZAKA.

291

Lengyelorszgba. Egy hadgyi tancsi rescriptum rtelmben tartoztak a vrmegyk, melyeken e sajks had Gcsorszgba utaztban tvonult, elfogatokat adni aljok. 1795-ben egy kapitny, kt hadnagy s 50 sajks, 1796-ban jbl 1 sajks tiszt s 30 sajks Olaszorszgba kldettek, a vizi hadmveletekben rszt veendk. Az 1796-dik v vgig immr az sszes sajks szzadok ignylie voltak vve a klnbz csatkban. Campo-Formonl ltrejtt bke utn csak egy rszk lthat ismt hazjt. Csak ekkor, 1797. vi mjus 1-n, valsulhatott meg 11. Jzsef csszrnak az tdik sajks szzad fellltsra vonatkoz rendelete. Idkzben a csszr akarata szerint a dunai glyk is eladattak, vagy teherszllt hajkk s kereskedelmi dereglykk alaktattak t. Ezzel vgkp elfiiuf a termetes dunai hadiglyk korszalca! Oly nagyszabs, risi mrv hadi hajkat, a milyenek vszzadokon keresztl szeldestk s diszitk a hatalmas Dunt, nem ltott tbb a ksbln nemzedk. Pemler kimustrlt sajks parancsnok volt utols gondviseljk. glyk raatrznpe szabadsgoltatvn, haza bocstatott. Pemler a hbors idkben szerzett rdemei elismersl ezredess, s eszki trparancsnokk neveztetvn ki, elbcszott saj-

ksaitl.

Helybe 1798-ban Stanisvlyevics ront lptettk el 1801. vi a titeli sajksok rnagyv. Mg mieltt az 1799 hbor kezdett vette volna az elbbeni hadjratok fradalmait mg ki sem pihent sajksokat ismt kimozgattk a hadi esemnyek helyeikbl. 132 embert az olasz csatatrre, 224-et Klosterneuburgba, onnan a Lech folyra, majd ismt 50 embert a kzben bellott hzagok kitltsre ismt Klosterneuburgba rendelt ki a fvezrlet. A titeli hajllomny ekkor 1 ketts, 2 egsz-, 4 fl- s 8 rsajkbl llott. A sajksok kerletben 1801. vi teleptsek kvetkeztben annyira pedig az 1800 felszaporodott a lakossg szma, hogy egy 1808. vi decz. 11-n kelt udvari hadi tancsi rendelet rtelmebenGyurgyevosNdalj, most teleplt kzsgek, szintn a titeli sajks kerletbe kebelez-

gazdatetvn be, a hatodik sajks szzad is felllthat volt. sgi territrium, melyen most az egsz sajks ezred kiterjeszkedett s melyet birlalt, 100,000 holdbl ll szntfldet, mezsget
s rtsgeket foglalt magban. Az jonnan telepitett s jonnan bekebelezett kzsgekkel egytt 14 kzsg tartozott most a Titel^ Gardinovcze, nvleg kiszlesbitett sajks-kerlethez Lok, Villovo s Mosorin (I. szzad) Kovil, Samacz s Kacs Goszpodincze s Szent-Ivn (III. szzad) Josephs(II. szzad)
;
:

dorf vagy Zsahlya (lY. szzad) Csurog (Y. szzad) Gyurgyevo s Ndalj (YI. szzad). Yolt akkor a hat sajks szzadnl 6
; ;

19*

292

AZ ELXMETESTSXEK, NEMZETI VISSZAHATSNAK

kapitny, 5 fhadnagy, 5 alhadnagy s 5 zszltart. Ez a ltszm idk folytn majd nagyobb, majd kisebb volt, de folytonosan vltozott, a krlmnyek s szksg kivetelmnyei
szerint. Mikor 1805-ben a hbor Francziaorszg ellen ismt megjult, a sajksok szolglata ppen gy, mint ez eltt, de szntelen ignybe vtetett. Stanisvlyevics maga is Olaszltta el 2 kapitnynyal, 2 orszgba hivatott a hadsereghez, s hadnagygyal s 2 fhidszszal a hidpitsi teendket. Egy msik 195 emberbl ll- sajksosztly ez alatt a nmetorszgi csszri sereghez Welsbe kapott meghvst, hol utszatra, meg ponton kezelsre hasznltk. 1808-ban jn. 21-tl szept. 4-ig a komromi vrterlet szlesbitsnl s a bstyk jraptsnl hasonlkpen sajksok dolgoztak. Ugyanekkor az Al-Dunn voltak elfoglalva itthon maradt trsaik. A hadi kormny ugyanis egyenknt 2 fl- s 2 negyedsajkt a hozz tartoz legnysggel s az sszes flszerelvnynyel Pncsovdra s Zimonyha teleintett t, hogy az ottani liatrcordont mg johban megerstse.

(Cordons-Csajken-Posten). Titelbeu maradt 1 ketts-. 4 egsz8 fl- s 4 negyed sajka. 1809. vi mrcz. 1-n a sajksok tartalkcsapata s gynevezett orszgos-osztlya is (LandesDivision) letbe lpett. Az 1809. vi franczia hborban pontouier s sajks szolglatokat vgzett a titeli zszlalj. Kt sajks szzad Olaszorszgban a pontonoknl, ht szzad pedig az akkoriban ideiglenesen felllitott komromi s szentendrei dunai sajkk benpestsre hasznltatott. Ugyanis 1809. vi jn. 8-dikn s jn. 20-dikn kelt rendeletekkel 1 ketts-, 2 egsz-, 5 fl- s 1 negyed sajka Komromban, s ugyanilyen hajraj a Buda fltti SzentEndrn is szerveztetvn, a kt hajraj vizi hada s ezenkvl mg 2 szzad szrazi fegyveres np ugyancsak a titeli sajksok kzl kerlt el, fl sem emltve itt a sajks kerletbl szedett azon vinkovczei huszrszzadot, mely nyron t Szlavnia hatrszlein rizte az orszgot a szguldoz trk rablk becsafranczia hadi foglyok rkisrett Eszkrl Pterpsaitl. vradra s Temesvrra rendszerint ugyancsak a gyalog sajks katonasg kpez a sajks tzreket pedig gyakran szltottk be Ptervradra, hogy a szrazi had s a vrbstyk gytelepeit ellssk. 1811-tl 1813-ig, a szerb-trk hbork alkalmval, Klenak s Mitrovicz kzt 4 fl- s 6 negyed sajkbl ll figyel sajks osztly ltezett a Szvn. Npessgt 1 kapitny parancsnoksga alatt 1 fhadnagy, 2 alhadnagy, 1 hidmester s 208 kzsajks tette. 1813. vi jl. 4-dikn ismt Klosterneuburgba kldetett egy sajks szzad. tvett ott 30 pontont s a rajnai seregbe osztatott be. Jl. 30-dikn Eszkre ment egy szzad pontouier

s A SAJKSOK IXTZMINYNEK KORSZAKA.

293

azonkvl, miut fentebli mr emltve volt, Pncsovn s Zimouybau ellttk a cordous/.olglatot, Ptervrad s jvidk kzt pedig feutartottk a dunai kzlekedst, s a haj-

szolglatra

bivatalnl

is

szolgltak.

a porta 1806. vi decz. 30-diku megizente Oroszorszgnak a hbort, sajkinak egy nagyobb rajt ismt a Dunra kld. Az oroszok Meiendorf t])oruokot bztk meg a dunai tartomnyok megvdsvel, ki hasonlkpen hajhadat rendelt a Dunra, a trkk ltal idkzben visszaszerzett Duna-torkolati hajharczok most is Ismail elfoglalsra. Tschatal szigete, Ismail s a tbbi erdtett pontok krl mentek vgbe, mint nhny vvel ezeltt. Ezttal azonban nem sikerlt az oroszoknak a mltkoriakhoz hasonl eredmnyeket kivvniok. Az orosz hajraj pr. 10-dikn beevedzett ugyan a Sulina-gba, de egy 8 lvegbl ll trk gyteg elvteln kvl nem volt kpes egyb eredmnyt felmutatni. Mg az orosz hajraj lusta lasssggal folytatta tjt flfel a Dunn, az alatt a trkk idt nyertek megersteni Tulcit s ezt a Dunagat gy elzrni, hogy azon az orosz hajk egyknnyen kereszFranczia- s Oroszorszg kzt megintl nem hatolhattak. dult bkealkudozsok alatt sznetelt az orosz-trk hbor is. Az orosz hajhad csak 1809-ben tzte ki rboczaira jbl az ellensgeskedsek jelvnyt, midn Prosorovszki berezeg az orosz hadsereget Galatz alatt a Dunn tvezetni, a Traju-

Midn

snczig elnyomulni s Ismailt htba fogni szndkozott. Az oroszok terve azonban most sem sikerit a dunai tkelst nem voltak kpesek kierszakolni sem Galatznl, sem Kladovnl. Vgre aug. 7-n Harting orosz tbornok a Pruth torkolatnl thidalvn a Dunt, lehetv tette az orosz flottnak Isakcsit s Tulcit elvennie s a Dunn flhatolva, a galatzi orosz flottil;

lval egyeslnie.

htba fogott
is

most mr minden oldalrl

az oroszok hatalmba kerlt. vr bombztatsa alkalmval, augusztus 20-dikn, a trk flottillt is flgyjtottk az oroszok. 1810. vi jnius 4-dikn Szilisztria is az oroszok ln. Ezzel az orosz flottnak a Duna
bekertett Ismail msodszor

torkolattl 50 mrtfldnyire flfel szabad tja nylt, st Szilisztrinl hajhd is plt, mely az sszekttetst az olhorszgi elesgtrakkal fentartotta. Az orosz dunai flottnak

tovbbi sikereit mi sem akadlyoz tbb. 1810. vi szept. 27-dikn Rustschuk s Gyurgyevo is elestek; a trkk knytelenek valnak mind a kt Duna-partrl tvozni. 1811-ben az orosz csapatoknak dunai tmeneteit igyekszik akadlyozui az idkznknt jabb szlltmnyokkal flfrisstett trk hajkt ellensges hajraj kzt ezentl szntelen csak a had.

dunai tmenetek miatt folynak a harczok

gy Yiddinnl,

Lom-

294

AZ elnmeiestsnek, nemzeti visszahatsnak

Paluknl, Rustschuknl, Turtukaiul, Szilisztriiil s Kalaftnl. Szilisztrinak 1829. vi jn. 30-dikn trtnt vgleges tadsa alkalmval, az al-dimai trk hajraj is az oroszok

hatalmba

kerlt.

^)

ezek az al-dunai tartomnyokban s nevezetesen a Duna torkolatban a klhatalmak rszrl trtntek, addig az osztrk folyami hajhad semmi hbors actiban sem vett rszt. Csak a dli hatrok hadszati pontjainak s a vizi kzlekedsnek biztossgt rizte, vagy az orszg vmtrvnyeinek srtetlensgt vta a csempszet ellen. Egyfolytban egsz 1848-ig lland s jtkony bknek rvendvn, elgg mdjban llott magt taktikailag alaposan kpezni, s a mellett katonailag s trsadalmilag elnysen fejldhetni. 1813-tl kezdve 1850-ig mr ezredesi rangot viselnek a titeli sajksfnkk. Az ezredes mell beosztott rnagy most mr csak alsbb fok katonai hatsg, a mi ktsgkvl arra mutat, hogy a sajksezred ama vek alatt izmosodott erben s gyarapodott ltszmban s katonai tekintlyben. Stanisvlyevics ron sajks parancsnokot bri ranggal diszt fel a kirly. Utna Magdics Jnos, Zsivkovics Timoiheus, Jankovics Ferencz, Appel Jzsef s Beller Gyrgy ezredesek kvetkeztek, kik kzl azok, kik a kor szellemt megrtettk s mint honpolgrok alkalmazkodni tudtak, trsadalmi elismersben is rszesltek a sajks kerlettel hatros vrmegyk magyar nemessgnl. gy a kzkedveltsg Appelt Bcs s Torontl megyk 1840-beu, Mollinry Kroly rnagyot Torontl megye 1846-ban tbla-

Mg

birkk vlaszt. E bks viszony a sajks np s a polgri elem, a katonai s vilgi kzhatsgok kzt az 1848-dik vi sajnos esemnyek ltal bontatott fel. Ezen esemnyeket lelketlen izgatk s chauvinista npmitk idztk el a dli szlvsg egyeslsi eszminek hangoztatsval. Sztottk a magyar nemzet elleni
1) Birago : Geschiclitl. Daten ber die Donau Flottille. (Bcsi hadgyi levltr.) Br Bifago Kroly (szl. Majlandban 1792. j)r. 24.) cs. s kir. lombard-velenczei nemes testr-ezredes s utsz-dandruok, ki htrahagyott kzirati munkjban a dunai hajhadakrl szmos adatot gyjttt egybe s tett kzhasznlatv, kifogstalan hitel s a hadgyekben tkletesen jrtas egyn. Megrdemli, hogy kzlemnyeit, melyekre a szvegben hivatkoztam, aggodalom nlkl elfogadjvik. Trtnelmi hitelessgt egyarnt ajnlja tudomnj'os kpzettsge s szleskr tapasztaltsga vizi hadgyi dolgokban. Pviban, mint a trtnelem s fldrajz tanra, hosszabb ideig oktatssal foglalkozvn, ksbb Milnba, a katonai fldrajzi intzetbe helj'eztetett t. gy teht mindenkpen kld ki, hogy a Dunt s Szvt szakember. Az udvari hadi tancs katonai szempontbl tanulmnyozza, egyttal a sajksok zszlaljt is megtekintse, s annak jabb kvetelmny talaktsa irnt javaslatot kszitseu. {Meynert : Oester. Militr Conversations-Lexicon.)

s A SAJKSOK INTZMNYNEK KORSZAKA.

295

gylletet s kiltsba helyeztk a upuek, hogy nll szerb nemzeti tartomnyt s vlasztott deszpott fog kapni. sajksokra vgzetess vlt szomor emlk forrongs a titeli ezredben mr pril h kzepe tjn jelentkezett s Belgrdbl, jvidkrl, Karlczrl s a horvt hatrrvidkrl mind jobban tplltatott. Tetpontjra hgott az izgatottsg, midn a magyar korjuny ama rendelete, melynek rtelmben a vgvidk is a magyar minisztriumtl ttetett fggv, a sajksoknl kihirdettetett s a bnn vlasztott nemzetisgi izgatnak, Jellasics Jzsefnek helyeslsvel Titellel szemkzt, a perlaszi Tisza-parton, szerb tbor vonatott ssze. sajks zszlalj Olaszorszgban volt ugyan ekkor, de a honmaradt sajks garnisonban is oly vszes reactionrius szellem s fegyelmetlensg kapott lbra, hogy a legtbb tiszt, midn a fellrl izgatott s prtfogolt fkezetlen tmeggel boldogulni mr nem tudott, megszktt llomsrl s sietett biztossgba tenni szemlyt, csaldjt s vagyont. sajks falvakban a np harang s dobsz ltal sszegyjtetvn, azon rgy alatt, hogy a magyar kormny hajkon katonasgot kld a Karlczn lsez szerb odbor feloszlatsra, felszlttatott, ne engedn ezt megtrtnni. Az odbor gynkei falurl falura jrtak, fegyvereztk a npet, mely aztn Karlcza s jvidk kzt nagy tmegekben szllott tborba. Jnius 6-dikn, a ptervradi hatrrk egy ers csapata, az odbor ltal ezredess nevezett Csicsa Joannovics sajks hadnagy vezrlete alatt, bevonulvn Titelbe a sajksok zszlaljnak szkvrosba, s a npet felbujtogatvn, Molliury Kroly akkori rnagyot, az Olaszorszgban tvollev sajks parancsnok helyettest felszlit, hdolna a karlczai odbornak s adn ki a zszlalj gyit, sajkit s egyb flszerelvnyeit a magyar ellensg leveretsre. hazafias rzelm Mollinry, Csernovics Pter kir. biztos ltal a teendk irnt eleve rtestve, ellentllst ksrlett meg ugyan a fllzadt csapattal szemben de mivel tisztjei hrmat kivve mindnyjan Joannovicshoz prtolnak, knytelen volt utvgre engedni az erszaknak. sajks kerlet fltti commandt most Joannovics vette t, felnyitotta a csszri arsenlt s 110 gyt kiemelvn abbl, laffettkra ersittet, hogy a harcz megkezdsre kszen legyen. Innen a nagy rmai snczokhoz vezet Joannovics a Bcs s Torontl megykbl, valamint a vgvidki szerb tjakrl rkez szkevnyekkel naponknt szaporodott sajks tbort, s Temerinnel szembe elsnczol magt. sajksoknak Zimonyban llomsoz alkatrsze, a mint a titeli esemnyekrl rteslt, szintn felmondvn tisztjeinek az engedelmessget, hajcsapatval rgtn Karlcza al evedzett s a szerb odbor parancsai al helyezte magt. A

296

AZ ELNMETEST?NEK, NEMZETI Vlf-PZ.UIATASNAK

sajksok megrkezst nagy lelkesedssel fogadtk Karlczn. hadak sszpontostsa s a magyar kormny erlyes intzkedsei miatt mr-mr csggedni kezd odbor most annyira felbtorodott, hogy nem csak nem tvozott el Karlczrl, a mint elbb a Karlczt ldz Hrabovszky gyinak drgse alatt hatrozta volt, hanem ezentl mg lelkesebben foglalt llst a nagy Szlvinak brndos gye mellett. Minthogy pedig Mollinry rnagy, a sajksok zszlaljnak helyettes parancsnoka, mint fentebb emltve volt, a lzadshoz nem csatlakozott Sztratimirovics Gyrgy a hatalmba kertett Duna gzhajn, jnius 15-n 500 fegyveressel Titelbe ment, a parancsnokot letette, minden hadi szereket lefoglalt s az odbortl fgg parancsnoksgot nevezett ki. sajksok pldjt pr nap mlva az egsz ptervradi ezred kerlete is kvette, azontl szintn az odbort ismrvnl felsbbsgnek.^) Egybirnt a szabadsgharcz egsz idtartama alatt egyetlen kimagasl hadi tnyt sem jegyezhetni fel a haza irnti ktelessgrl csfosan megfeledkezett ezen sajks np rgi rdemlajstromba. Hogy a titeli plateaiit a magyar sereg tbbszri tmadsa daczra megtarthattk, az sem az rdemk, hanem a stratgiai fontossg hely termszetes fekvsnek tulajdontand. Mindentt, a hol kitrve zugolyaikbl vagy fldsnczaikbl, nyilvnosan megjelentek, tok s gysz kvet lpteiket. Csak rablsokban, puszttsokban s szgyenletes vrengzsekben tntettk ki magokat. Szekereken kalandozva be a bcskai s torontli rnasgot, rjng kicsapongsaikkal a bks lakossg kzt mindenv csak siralmat s rmlst terjesztettek; ellenben valahnyszor a magyar hadsereggel kellett mrkzuik, kudarczot s szgyent arattak. ^ Szmos veresgeik Goszpodincznl, Fldvrnl, Csurognl, 0-Becsnl, Trk-Becse alatt, Yerbsznl s Szent-Tamsnl a magyar fggetlensgi harcz trtnetnek azon lapjain sttleuek, melyek Damjanics, Perczel, Nagy Sndor, Guyon, Kiss Ern, Csuha s Fack vezreink, meg a Turszky-ezred, a Jzsef-huszrok s a nemzetrk hsisgt megrktek vala. Bizonyra Isten bntet igazsgszolgltatsa, mely klnben minden tkos cselekedetnek mlhatatlanul nyomban jr, hogy ppen a szerb vrbl eredt Damjanics s Fldvry Sndor mrtk rajok a legrzkenyebb csapsokat. Honvdeink mindentt hallt megvet ritka hsiessggel, elszntsggal s kitartssal kzdttek elleuk, mg az rulknak Szerbibl is gyarapodott erejt vgkp ki nem mertettk. Guyon az egsz sajks terletet elfoglalta s flgette, egsz Mosorinig s Titelig. Magok a fegyve-

')

I.

149

221.

Horvth M.
11.

Magyarorszg fggetlensgi liarcznak trtnete-

KS A SAJKSOK INTZMNYNEK KORSZAKA.

297

res sajkk legiukbl) szerb rjrati s szlltsi feladatokat

forradalombau Davidovacz kapitny paraucsHatlyosabb hadi actit ezek sem fejtettek ki fegyveres hajs np sszesen 137 emberbl llott. Egy sehol. zben megjelent kt sajka Csurog alatt a Tiszn s Damjanicsot ostromolta de Damjauics tegei ell csakhamar llekszakadva vitorlztak vissza a titeli kiktbe. Btorsgosan nem is igen kzlekedhettek a Tiszn sajkk legfUebb a Titel s Zalnkemn kzti torkolatban. Annl lnkebb volt kzlekedsk az Al-Dunn Karlcza, Zimony s Belgrd kzt, a hol
teljestettek a

uoksga

alatt.

mind a kt partot a szerb

reactio tart elfoglalva.

utn egy ezredesre s egy rnagyra bzatott ismt a sajksok veznylete. Rendelkezsre bke idejn a kvetkez szemlyzet llt a kzpontban 1 kezel kapitny, 1 hadbr, 1 szmfejt, 1 telekknyv vezet, 1 zszlalj i hadsegd, 1 ezredorvos, 3 alorvos, 3 hadaprd, 3 hadiruok, 1 fdobos, i krts, 3 rvezet, 1 porkolb, 2 szmol segd, 2 tiszti szolga. Tovbb az egyes szzadoknl 4 kapitny, 2 kapitnyhadnagy, 6 fhadnagy, 6 alhadnagy, 6 f-hdmester, 6 sajks rmester, 1 tzrrmester, 36 sajks kplr, 6 tzrkplr, 6 szmol segd, 12 dobos, 72 sajks alkplr, 12 tzr alkplr, 48 cs, 120 tzr, 900 kzsajks s 18 tiszti szolga. Az sszes bkeidei ltszm: 1287 ember. ^) Hadi lbon 1981 emberre emelkedett a sajksok ltszma. Ha az ezredes hborba vonult, helyette az rnagy volt a sajkskerlet parancsnoka. ^) Az 1850. vi mj. 7-n kelt hatrrvidki alaptrvny rtelmben a sajksok ffrlete elvlaszthatatlan alkatrsze az osztrk monarchinak. Czljok marad a rgi: ' Felsgnek a csszrnak s kirlynak bkben s hborban, bel- s klfldn, a. legmagasb rendeleteid rtelmben, minden katonai szolglatot teljesteni s a bens vgvidki intzmnyek fntartst elmozdtani. Ezrt kapjk a sajks kzsgek trvnyszer javaikat, gy a magok, mint maradkaik rszre, igazi s lland birtok gyannt. 3) 1849-ben az olaszorszgi csszri tartomnyok rizetre a Gardatn is llttatott egy hadi flottilla. Alapjt egy vvel elbb megvetettk ugyan, de mkdst tnyleg csak 1849-ben kezd Eivban. E ottlla fellltsnak szksgt mr rgen reztk hadi krkben. Az olaszok ugyanis rg idktl fogva kivlbb hajlandsggal viseltetvn Osztrk-Tirol irnt, gyakran csbttattk el magokat, hogy ama tartomnyba fegyveres
:

A pacificatio

Vanicek,

id.
1.

m.

III. k.

283
11.

284.

11.

=)

U. U.

o.
o.

290.

IV.

k.

309 -o7 7.

298

AZ LNM ETKSTKSXEK, NEMZETI Vlf-SZAUATSNAK

ervel betrjenek ppen oly helyeken, hol egyedl csak alkalmas hajhaddal lehetett ellensges czlzataikat megakadlyozni.

Ha

Ausztria mr elbb

is

fentartott volna ilyen flottillkat az

lehetett volna kihezeltrni a piemontiaknak s iolkelknek garzdlkodsait. Elvgre sikerlt Mollinry Antal lovagnak s tborkari kapitnynak sok fradsggal ltrehoznia a rivai gardatavi csszri flottillt, melynek aztn lett els parancsnoka. E flottilla IS-lQ-ben egy hadi gzsbl s nhny gy- s raktanaszdbl llott. gzhajknak hadi czlokra felhasznlsa csakhamar ltalnoss ln hadseregnknl. 184-dik vi szszel I. Ferencz Jzsef csszr s kirly parancsolathl a Dunn is reorgamsdlhadi flszerelvnyeknek s a hadi hajk tatott a ^acZi/ifofi7Zrt. szerkezetnek hirtelen s nagymrv fejldse egszen httrbe szort, eltrpt, de st flslegess tv most a sajksok vizi hadintzmnyt, melyet a bellott szksg szerinti kvetelmnyeknek megfelelen mr 1848 1849-ben is igen gyakran gztiteli sajksok utols parancsnoka, hajkkal kellett ptolni. Wejmann Jnos alezredes, mg csak 1853-ig veznyelt a sajksok azutn maradlobogs, vitorls dunai sajkaraj ln. tak mg nhny vig hatrrsgnek, de mr csak mint szrazi had, vagy mint az utszok s hidszok kiegszt osztlya szerepeltek. Ezzel vgkp letnik a dunai hajhadak rgi, ktezer sajkk kiemeltetves intzmnye a trt ndmi /f/ia/aTo7 nek a vizbl, teljesen leszereltetnek s vagy vsrra kerlnek, vagy a titeli s ptervradi hajhidak fentartsra hasznltatnak fel. Harminczkt esztendeje mr, hogy nem ltunk fejedelmi Dunnkon vitorlk szrnyain leng s emberi izmokkal hajtott hadi hajkat. Helykbe korunk jabb, genilisabb, de borzasz-

olasz tavakon, akkor


tetni,

sem Peschiert nem

sem nem

kellett volna

.'

tbb

l nemzedk

had eszkzei lptek. Maholnap alig lesz mr valaki az kzt, ki egykoron szemtanja volt a Dunn vagy a Tiszn a dszben kivonul sajksok fnyes, festi ltvnyossgnak. Az sidk ereklyit, melyeket a trtnelem szelleme s a klti hangulat lengett krl, a sokkal komorabb s sokkal relisabb aczlpnczl dunai gzflottilla vltotta fel. Els kapitnya Baumrucker Jzsef volt s Pesten szkelt. Hajllomnyt gzsk 24 s 12 tbb hadi gzs s szllthaj kpez.
vizi

fontos gykkal, hossz taraczkokkal s raktategekkel voltak flottilla legnysge matrz szolglatokat teljesflszerelve.

tett,

elltta az gykat, s
viselt.

rjratoknl puskt s vg szu-

ronyt

Valamint a Gardatn s a Dunn, gy a Lago-Maggiorn, a, velenczei Lagunkban h csszri hadi flottillkat lptettek letbe. A grf Radetzky tbornagy ltal Velenczben
a Pn s

s A SAJKf<OK INTZMNYNEK KORSZAKA,

299

felllitott

Lagima-ottilla a tengerszeti fparancsnoksg ltal


trieszti arsenlbl

lttatott el jrmttvekkel; a tbbi helyi flottillk, kivve a dunait,

melynek haji 0-Budu kszltek, a


flszerelvnyeiket.

kaptk

Dunn, Pn, Gardatn, Lago-Maggioru s a Lagunkbau 16 hadi gzsbl s 50 szllithajbl llott. Minden egyes flottillnak kln kapitnya volt, kik kzl 1849 186 l-ig a mr emltett Baumrucker Jzsef Budapesten, Fritsch I(/ndcz a Gardatn B,ivban, Wasserihal Konstantin a Pn majd Veronban majd Pviban, Kratky Antal a Lago-Maggiorn Milnban s Gollas Kroly
sszes hadi hajllomny a

Az

Yelenczben birtk szkhelyeiket. Az egsz csszri flottilla a tbornoki karnak alrendelt flottilla-fparancsnoksg alatt llott, mely Klosterneuburgban szkelt. Flottilla-fparancsnokk a vizi hadszat krl sok rdemeket szerzett Mollinary Antal neveztetett ki ezredesi rangfokozattal s fizetssel. ^)

Ez
flottillt

az llapot

is

csak 1861-ig tartott.

Az

olaszorszgi

tartomnyok elvesztsvel bekvetkezett politikai vltozsok. A dunai jlott illa fenll ugyan mg most is nhny miivszi szerkezet moniteurhen, de mr neni nll folyami hajhad thh, hanem osztlya az osztrk-magyar hadi tengerszetnek. O Felsge a kirly, 1872. vi jnius 9-n kelt legfelsbb nyilatkozatval, vgkp megszntette a katonai hatrrrendszert sajks kerlet, a tbbi a titeli hatrrzszlalj terletn. hatrrvidkkel egytt, trvnyhozsi s kormnyzati tekintetben is Magyarorszghoz lett visszacsatolva. A volt sajks
eltrltk az olasz

kerlet beosztsrl, kzigazgatsi s trvnykezsi rendezsrl s a trvnyhozsban kpviseltetsrl az 1873. vi XXVII. trvnyczikk intzkedik. Ennek rtelmben a sajksok kerlete Bcs-Bodrogh vrmegybe kebeleztetett, s mint a titeli s zsablyai szolgabri jrsokbl ll kln vlasztkerlet, egy kpviselt kld

ma

a magyar orszggylsre.

-)

>)

Meynert
11.

Gescli. d.

Kriegswaseus

u. d.

Heeresverfassung. IV. k.
id.
iii.

202217.
=)

1873.

. 24. tcz. 7. s 22. .

Vanicek,

IV. k. 581

583.

11.

V.

Folyami hajhadunk szervezete, katonai s trsadalmi


viszonyai.

dunai hajhad, mint az eladottakbl lttuk, Magyarorszg fenllsuak els szzadai ta a, legutbbi idkig, bizonyos fizetsrt, javadalmakrt s eljogokrt szolgl fegyveres npe volt kirlyainknak. Fejedelmeink az orszg jvedelmi forrsaibl vagy magn vagyonukbl, olykor mind a kettbl, tovbb mg a nekik adomnyozott jszgokbl tartottk fen kirly szemlynek s ket. Rendeltetsk mindig ugyanaz az orszgnak rizete, hadakozs az ellensggel hen a hazban s klfldn, fegyveres seglyezse a szrazi hadaknak, elesg, hadi
:

<(

szerszm s csapafnk szdllitsa folyamainkon. Ltjogukat hajzhat vizektl tszelt haznkban a termszeti krlmnyek indokoljk. ^) Valamint szrazon a terje') Ugj^anezeu krlinnyek knyszevitk mr a rmaiakat is dunai hajhadak tartsra. Salamon Buda-Pest trtnethen lnk kzvetlensggel mutatja ki a rmai vizi er alkalmazsnak szksges voltt. vHa lhton gymond t lehetett is szni a Dunt, zskmnynyal terhelve bajos volt visszasztatni rajta. Ellenben a brzsnyi hegysg serdeiben lehetett egy kis flottra men ladikot, talpat sszeteremteni, a part egy-egy rizetlen pontjhoz ereszkedni vele, s csff tenni a nagy birodalom hres hatrreit. St mg knyelmesebb volt egy szp holdvilgos hossz jszakn a Garamon, Ipolyon, mikor vize b, evedzni le a Dunba, s meg sem llani valamely erd klvrosig, melynek ha kapuit vletlenl meglephetik kora hajnalban, oly tettet visznek vghez (egy ellensges hadsereg t. i.), hogy hire fut az egsz birodalomban. J ladikokkal gyes evezk, lefel nyolcz-tz ra alatt megtehettk az utat az Ipoly torkolattl Budig is. Vczon kezdve le Titelig ily knyelem nem knlkozott. Ezen a vonalon egy oly vz sem szakad tbb a Dunba, melyen ladikkal s tutajjal lehessen alsztatni. A visegrdi hegysg a pirterinak, a vizi rablsnak classikus fszkv vlhatott, ha mind vzen, mind szrazon tjt nem lljk a rmaiak. Gondoskodtak is ilyes eshetsgek meggtlsrl, s ltaln az egsz vonalon a Duna s partjai biztostsrl. gy ltszik, egymst rte itt a sok vr s erssg. Nem is emltem

a Pesten alul Harasztinl, Ercsinl, Rczkevinl, rszint a szigeten, Szt.-Endrnl, rszint a balparton tallt vrromokat s ketts vrakat Dunakeszinl, Bogdnynl, az Ipoly torkolatnl, Szobbnl, Esztergomnl stb. (I. r. 27:3276. 11.)
:

FOIA'AMI

HAJHADUNK SZKUVEZKTE, KATONAI

S TR. VISZONVAI.

301

delmes sksg alkalmas nyeregben l s gyalogl hadak erejnek kifejtsre azonkpen a folyamok s nagy vizek sk tkre is alkalmas az sz hadaknak taktikai mozdulataira. s valamint a szrazfldet szrazi seregekkel, gy viszont a vizek messze elnyl vonalait csak vizi hadakkal lehet nem csak a benyomul ellensgtl oltalmazni, de stratgiai mveletekre is dvsen hasznlni. Oly orszgokban, hol a hadakozs nem csak szrazon, hanem vizn is lehetsges, a szrazi sereg csonka ernek s sok esetben gymoltalan hadi tnyeznek bizonyulna, ha mg egy msik, a vizn hasznlhat hadelem ki nem egszten. E szempont ffontossgnak tnik fel klnsen haznkban, melyrl a vilgtrtnelem ezt a dicssget jegyz fel Regnnm Hungri cmtiquissimum totius chiisfUntatis ante:

miirale

et

propugnaculum

fegyveres hajs npet kezdettl fogva mindig magyar vreink s mellettk a haza dli tjain lak szlvok : szerbek,

horvtok s dalmatk szolgltattk Magyarorszg vizi erejhez. szlv npfaj leginkbb hasonltott a katonnak szletett magyarhoz. O is eszes, btor, megismert czlokrt hevlni tud, nagy fradsg ellen is rendkvl edzett. Hazjok a Duna, Tisza, Szva s Drva partvidke, a jelenlegi Szerem, Bcs-Bodrogh, Torontl s l^emes megyk terlete. Biztos trtnelmi adatok szerint mr a YII. szzad els felben telepedtek ott szlv fajok, mikor a Krptokon tli hazjokbl a Balkn aljba kltzkdtek. A magyar s a szlv kpez teht trzst a dunai liajhadaknak, mely krl olykor idegen kisegtk is csoimrtosdnak. Szvetsgeseket s idegen harczosokat segtsg gyannt mindenkor szvesen lttak a magyarok. Klnsen Anjou-

kirlyaink idejtl fogva szembetl a trekvs magyar seregeinket idegen elemekbl szaportani s ersteni. Mentl jobban nvekedett a magyar monarchinak hatalma kifel, s minl mrvadbb lu Magyarorszg befolysa az eurpai viszonyokra, annl kvetelbben lpett fel a szksg olyan hadcsapatokat

melyek a kirlyt esetleg klfldi hborkba kvetni tartoznak. Urslingeni Werner berezeg, az gynevezett nagy kompninak* szervezje,mr 1314-ben szmos nmet zsoldost vezetett I. Lajosunk zszlai al, az olaszorszgi hadjrat alkalmval. Zsigmond 1428-ban olasz jszokat hvott be Hunyadiak alatt pedig annyira megszilra trkk ellen.
tartani harczkszen,
is

dult INIagyarorszgban a zsoldrendszer, mint Eurpnak brmely ms civilislt llamban. Az akkori olcssg knyelmes letet biztostott a zsoldos katonnak. Akadt teht vllalkoz
kelletnl

tbb a Nyugat minden tartomnyaibl. Hunyadi Mtysnak messze kihat terveit klnben sem elgithet ki az s magyar hadrendszer. Nagyratr terveinek keretbe sokkal

302
jobban
vezrei

FOLTAMI IIA.THADVXK SZERVEZETE,

beillett az

idegen zsoldos, kinek tulajdonkpen


elvetdtt,
volt.

nem

is

volt hazja, ki az orszgokat s tartomnyokat, a

hova hads

parancsolatbl

ideiglenes

tborhelynek

tekint, s a kirlynak, a ki fizette,

vakon engedelmesked

brmikor hasznlhat eszkze


czhreudszer,
kivlt

klfld

Eurpa-szerte uralkod nagynpessg vrosaiban,

Az

temrdek keresetkpteleu embert teremtett, kik kszsggel vittk brket vsrra, j fizetsrt s gazdag zskmny remhusszita hbork Cseh- s Morvaorszgban, gy nyben. szintn a ksbbi prlzadsok Nmet- s Magyarorszgban

egsz nposztlyokat szoktattak a czlulkli hborskodshoz. egsz hadi testvrletek (Brderrotten) keletkeztek, melyek zsoldrt brkinek is felajnlottk szolglataikat. Ez magyarzza meg az idegen zsoldos hadaknak feltn szereplst legjelesebb

St

fejedelmeink uralkodsa alatt, s ez adja keznkbe a kulcsot, hogy mr a legrgibb korban idegen vegylket tallunk a magyarorszgi vizi had soraiban is. ^) A honvdelem ktelke all klnben sem vonhat ki magt senki, mg az orszgba bevndorolt idegenek sem. Szmos npalkat haznkban soha sem is ltezett tisztn magyar nemzetisg hadsereg. Egyvelege volt az mindig a magyar zszl fenhatsga alatt harczol brmely eredet honfiaknak,

kik kzt a szksges testleti egysget a hazafisg szelleme s a ktelessgrzet, a trvny s a hatalom szigora, meg a kzs rdek ntudata tart fen. Nagy klnbsg volt mgis a benszltt hajhad s azon idegen zsoldos np kzt, melyet kirlyaink fleg a nmet glykon alkalmaztak, s majd az Eszakitengerrl, majd pedig Franczia-, Olasz- s Spanyolorszgbl hozattak be. Sem vitzsgre, sem fegyelmezettsgre, sem gyessgre s kitartsra nzve meg nem kzeltek ezek a mi benszltt akr magyar, akr szlv eredet hajs legnyeinket. Az idegen tengerszek brmely fajrl elmondhat az tlet, melyet a hrneves Saphorin altengernagy a dunai flottilluknl alkalmazott hollandusokrl mondott J mondja Saphorin, de nem ismerik tengerszek lehetnek a szablyozatlan s nehezen hajzhat Dunnkat arra pedig mint tengerszek sokkal bszkbbek, semhogy a benszltt magyar s szerb hajsoktl tancsot krjenek, vagy azok figyelszokatlan meztetseit elfogadjk s utastsaikat kvessk.

ghajlatot sem brjk elviselni, gy hogy az 1693-ban szerzdtetett klfldi matrzoknak alig egy tizedrsze volt mg szolklfldiela-e fordtott kltsg is sokkal gla tkpes 1697-ben. tbbre megy, mint a belfldi dunai flottillsokuak hazai krl-

*)

Mejjiiert

Das Kriegswesen der Ungafii,

KATONAI KS TRSADALMI VISZONVAI.

303

menyeinkhez alkalmazott szerny

fizetse.

klfldiek

sem az

orszgban divatos ltzethez, sem az itteni eledelekhez szokni nem tudnak, a megsebeslseknl pedig 200 300 frt. gygykezelsi kltsget, st mg fjdalompnzt is kvetelnek az llamtl. Tovbb a folyami hadi hajk alkalmat sem nyjtanak nekik tengerszeti ismereteik s gyessgk rtkesitsre mert hiszen oly szolglatra alkalmaztatnak, a mire a nloknl ignytelenebb belfldi hajsoknak hasonlthatatlanul tbb kpessgk van. ^) Tbbi kzt mg tn a spanyol s olasz hadi npet tartottk hborban minden klfldi kzt legalkalmasabbnak, br azok is igen fegyelmezetlen s bujlkod katonk voltak. mi magt Magyarorszg hadseregnek vizi erejt illeti, annak kirlyaink, mr a ha/js njpok s naszdosok korban is, 2)rvil('giUs kedvezmnyeket nyjtottak, a milyenekkel a tbbi hadseregnek egy osztlya sem dicsekedhetek. Ez dlfal a kirly

elfarisdhan

lv

fhhi csapafokfnl meglettek klnhztefve, emel!

kedettebb llst s kirfelfs tekintlyt nyertek

kivteles lls

ment meg a kirly vizi hadseregt az elkorcsosodstl. A kirlynaszdosokrl pldul nem mondhatni, hogy br sok keserves krlmnyeken kellett is tvergdnik valaha teljesen

elaljasodtak volna, mint a zsoldos hadrendszernek sok salakot flvet korban ms fizetett hadak, mg a vilghr fekete sereg is. trk hborkban szokottnl nagyobb mennyisgben fordulnak el hadseregnknl az olasz, spanyol, franczia, lengyel, nmet s cseh szegdtt npek de mennyire klnbztek hajs katonink ama jobbra renyhe, fegyelmezetlen, dobzd s satnya klfldi legnysgtl. Csodlatos, mint rkli t egyik kor a msiktl, sokszor vezredek tugrsval, az emberi intzmnyeknek szellemt. rmaiak dunai hajhadnak legnys-

gt szintn privilegilis llssal s megklnbztet kitntetsekkel dsztek fel a caesarok, bizonyra azrt, hogy ezen leg-

slyosabb hadi igt visel katonasgban a hivatsi lelkesedst s az ezen letplyhoz megkvntat mentl nagyobb gyszeretetet fokozzk s poljk. Csak gy volt lehetsges nknt vllalkoz lelkes frfiakat tallni a sok nmegtagadst s kitartst ignyl hajhadi letplyra. Vespasianus a dunai classicusoknak sast, czimert s nevet ad. Ksbb a lginak minden egyes embere rmai polgrjogot is nyert, s Vespasianus 70-ben mrczius 6-dikn nneplyes okmnyt lltott ki a dunai classicusok lgija szmra, mely rzlapra vsve a Capitoliumban, a Jliusok nemzetsgnek oltra mgtt helyeztetett el. 2) Eldeink olykor csodlkoznak, olykor irigykednek
Feldzge,
Pr. Eugeii v. Savoyeu. Budapest trtnete, 156

1)

d.

8)

Salamon

157.

11.

304
is

FOLVAMI HAJHADIXK SZEK\ EZETE,

a hajhad llomshelyeinek kitntetett, kivteles s eljogos mert nem ismerik kirlyaink nagy horderej czlzatt, kik si hagyomnyok nyomn jrva, kegyelmi tnyekkel s sokszor jelentktelen kedvezmnyekkel tudtk fentartaui birodalmuk s koronjuk biztossgra azt a hadert, mely az alattvaltl legtbb nfelldozst kivnt a kirlyrt s hazrt. Ma mr, midn a magyar hajhad kivltsgainak forrst s indokait jl ismerjk, majdnem mosolyra kszt a pozsonyi dietlis rendeknek egy nyilatkozata, kik az orszg vghzainak 1640-ik vi llapott ecsetelvn azt mondjk, hogy Komrom magn val vghz, nem fggvn ms generlissgtl, Idnek okt nem tudhatnia ^) A magyarorszgi hajhad alajpszervezeit't hezdettl fogva a csaJdegysg, vagyis a trsas egyvtartozs elve kpezte. zsoldos had, mely a folyami vghzak krnykn a kirly ltal adomnyozott hajs telkeken teleplt, nmaga kzt egy szabad s a czimeres nemesi rend szahlyaihoz hasonl kivltsgokkal felruhzott katonai trsasgot kpezett, melynek fejei a kapitny s a vajdk, ksbb az osztrk hadi kormny alatt a parancsnokok, tagjai pedig mindazon tnylegesen szolgl, vagy ezeknek hzi gazdasgt gondoz hajnp vala, mely a kirly felhvsra, megszabott heti vagy hpnzrt s egyb jridkokrt brmikor flkelni s vizn harczolni tartozott. Ilyen a dunai hajhad, mikor keletkezik, s ilyennek ismerjk vgs elhny atlsa korban, a sajksok intzmnyben is. trtnelmi folytonossg fonala sehol sem szakad meg e specilis hadnak sok szzados letben, hanem csak mdosul a klnbz idk mdosul ignyei szerint. csaldegysg elve s szabadalmaik, melyekkel ket kirlyaink II. Lajos szavai szerint sok fradsgaikrt s vrontsukrt felruhztk, mindenv kisrik ket, brhol telepednek is az orszgban. Mindig kivltsgos hadi trsadalmat kpviselnek. Ok azon katonasg, kiknl legelbb lp letbe a vder s a contribuensek elvlasztsa egymstl. Folyami hajhadunk ln, a magyar kirlysg els szzadaiban, maga a hadsereg fvezre llott. Yalszin, hogy e fontos tisztet tengeren nevelt s a vizi hadmvszet fogsai s fortlyaiban kellen jrtas hajnagyok lttk el a fvezr oldalnl s annak parancsolata szerint. Kln hajraj -kapitnyokat s naszdvezreket csak a XV. szzad msodik felhen emlegetnek forrsaink. magyar kirlysgnak az oligarchival s a betrt barbr npekkel vvott harczaiban, gy szintn az Anjouk alatt s a nmet-szlv befolys korban egyetlen nll hajGark, Rozgonyiak, hadi vezrt sem ismernek emlkeink.
llapota miatt
;

')

Arla Dielalia. M.

ii.

mzeumi knyvtr.

KATONAI S trSAPAI.MI VISZONYAI.

305

Zpolyk, Dczixk s jlakiak, kiket 1368-tl fegyvertnyek ltal is kitnni ltunk, valsggal veznylik ugyan a gondjaikra bzott hajhadat is, do nem mint cvumk kln ezen czlra kinevezett parancsnokai vae/i/ kapitnyai^ hanem mint az sszes hadsereg vezrei. Mikor Fogas s Fillresi hajnagyokat 1492-ben elszr veti flsznre a trtnelmi emlkezetnek hullmzata, e derk bajnokok nem mint kapitnyok, hanem csak mint trierarchk, vagyis haj korranyosok mennek t a Hunyadiak korbl a Jagellk szolglatba. Rvay Istvn az els hajhadi kapitny, kit ezen rangban 151o-il fojva ismernk. Az sszes dunai hajhadnak els fkap/tnya pedig Lasky Jeromos, a hres llamfrfi s portai kvet. De hogy mr II. Lajos orszglatuak kezdetn, vagy legalbb kzvetlenl a mohcsi vsz eltt is ltezett a veznyl hajkapituyon kivl egy fllebbval hajhadi fkapitny is, kitnik e kirlyunknak idzett 1525. vi kivltsglevelbl, melyben vilgosan mondja, hogy a naszdosok fllebbviteli fruma a kapitnytl a fkapitnynl van. ^gjeharnt a d^iuaihajiihad fkajyitnyi llsa legtbb esetben inkbb mltsg, vagyis tisztelett lls volt, melyhez tnyleges szolglat a hajraj harczaiban csak az utbbi szzadokban, a magyar dunai hajhad nllsnak megsznte utn, volt kapcsolva. Zay Ferencz mg 1569-ljen is viselte a kirly-naszdosok fkapitnyi czimt, mikor pedig mr rg nem llott tbb a kirly-naszdosok ln. Zoltay Istvn 1558-ban, mikor Zay portai kvetsgi gyekkel volt elfoglalva, naszdosok fkapitnynak czimezi irvu Magnifico Dno Supremo Capitaneo Nazadistarum. Ez a czm akkor sokat jelentett. naszdos fkapitny az orszgos fkapitnyok rangjval birt nagy hatalommal s befolyssal jr
Szilgyiak,

kezdve

yizi

hivatal volt.

i)

kapitny elnevezs, gy a magyarban, mint a nmet s franczia nyelvben a latin caput=f, fnk szbl veszi erede-

kapitny fnke, vezre s kormnyzja lvn a hadi csapatnak, oly viszonyban ll a hadtest egyes tagjaihoz, a milyenben van az ember testn a f a neki alrendelt tagokhoz. rmaiaknl csak szz tagbl ll hadtest llvn egy-egy kapitny vezrlete alatt, a kapitny centurio-uak neveztetek. Latin mvek navarchus -nxk is czimezik nha a hajhad kapitnyt, mely elnevezs alatt azonban sokszor csak a fkapitny, vagyis a classis praefectus, azaz az admirl rtend. Kirlyaink vlogatott, gyes, eszes s btor katonkat, derk elkel frfiakat neveztek ki a folyami hajhad vezreiv. Ebbeli szolglataikat kivl rdeml tudjk be nekik, melyet
tt.

')

Thallczy

Zay Ferencz. (Magy.


J,

trtn, letrajzok.)

DR.

SZENTKLRAT

A DUNAI HAJHADAK TRTNETE.

20

306
rendszei'iut

l"OI.YAMI

HA.JHAUUXK

ii7A:iiVKZKTii,

magasabb orszgos llsokkal, mltsgokkal s gazdag birtoktruhzsokkal jutalmaztak. Ekkp a hajhad vezrei tbbnyire ds jvedelmekkel rendelkez fldesurak s jeles nemzetsgek sarjai lvn, trsadalmi s vrbeli sszekttetseik az orszg legkivlbb csaldjaival ktsgkvl csak nveltk ama nymbust, mely a kirlyi hajhadat klnben is krnyez. De br a kapitnyi lls kznsgesen csak rdemesebb csaldok tagjainak adomnyoztatott. mindazonltal megtrtnt nha, mint pldul Ugrinovics Vitus kineveztetsnl, hogy kznaszdosbl vagy naszdos vajdbl emeltetett fl valaki
hajhadi tisztsg rangfokozata nylt a kapitnyi dszes polczra. plyja volt a nemes versengsnek, melynl katonai httsg, vitzsg s hadi rdemek ltal a kzlegny is czlhoz juthatott. tbbszr emltett Fogas Ambruson s Fillresi Jnoson kivl elfordul mg 1527-ben Podvinnyay Tams, 1548-ban pedig Nesthe Lukcs, kik vajdkbl emelkedtek fl a kapitnyi

kormnyra.

Nmely esetiben aJkapitday vagy heli/eftes kapitny is alkalmaztatott a hajhadnl. 1527-ben, mikor I. Ferdinnd Rvay Istvnt kapitnyny nevezi, egyben tudatja vele, hogy Podvinnyay Tamst trsul adja mell. Ceterum scias olvassuk a kinevez okiratban te una cum egregio hdeli nobis dilecto Thoma Podwynyay esse Capitaneum Nazadistarum. Megkvnta olykor az alkapitnyok kinevezst a kapitny betegsge vagy tvollte is. Thurz Elek 1540. vi szept. 30-dikn arra kri a kirlyt, hogy Erdhegyi Benedek beteges naszdkapitny mell egy arra val alkapitnyt nevezzen ki. rja Thurz, Is invaliditatis suae conscius, rogavit me

ut aliquem sibi collegam virum idoneum adiungerem. ^) mohcsi vszt kzvetlenl megelztt vekben kapitnyi hadsegdek is fordulnak el folyami hajhadunknl. 1521-ben Radisa Beics oldalnl Szalay Jnos s Boros Istvn ugyanekkor Gelley Sebestyn oldalnl Porkolb Pter

Nagy Jnos naszdosok mkdnek hadsegdi minsgben. tiszti rangfokozat ksl)b nem emlttetik tbb, valsznleg
mert az
I.

vagy helyethadsegdek valnak, hadsegdi flslegess tettk a kln hadsegdi intzmnyt. hivatalt ktsgkvl rstud dekos hadfiak viseltk, s ktelessgk volt tbbi kzt a kapitny levelezseinek, flterjesztazrt, ltal letbelptetett altes kapitnyok, kik valsggal kapitnyi

Ferdinnd

seinek szerkesztse, a hadi szmvitel, tletek s vgrendeletek ksztse. Mint a hajhad rtelmisgnek, ignyk volt a magasabb rangfokozatokra s elkelbb hadi llsok elnyersre.
L. az Oklv. Fg-g.

')

KAONAl S TRSADALMI VISONVA.

307

Az

emltett Szalay Jnos 1529-l)en, Bcs ostroma alkalmval, miut pozsonyi vrparancsnok, 1535-ben pedig mr mint pozso-

nyi grf szerepel.

XVI. szzad viharos idszakban egyes hatalmasabb oligarchknak tulajc^mi hajhadnk volt a Dnnn, melynek magok valnak parancsnokai, mely teht az tetszsk szerint klnbz szervezettel is brhatott. Sajt hajhada volt a Dunn Ujlaky Miklsnak, Brankovics Pl szerb kuznek s Silynovics Istvn szerb deszpotnak. Sokszor a klnbz folyamokon kln-kln hajrajok riztk az orszg hatrait. Voltak hajhadak a Dunn, sokszor kett, de st hrom is, az ellenkirlyok s a padisk szolglatban, tovbb a Szvn, Drvn, Tiszn, Maroson, Vgn, Rbn, de mg a Murn is. Ezeknek kln-kln parancsnokaik voltak, kik azonlian a ffolyk hajhadi parancsnokainak engedelmeskedtek. 1529-tl kezdve 1793-ig, a mely idre a nmet dunai hajhad szereplse esik haznkban, a nmet dunai hajhad parancsnokai^ l/dlijakajntdwjai s adniirljai tnnek fl folyinkon. Az admirl, vagy a hajhad parancsnoka alatt llottak az egyes jrmvek parancsnokai, vagyis a glyakapituyok, kik olykor alkapituyi czimet is viselnek. hajhad egyes szakaszainak, kt vagy hrom naszdnak s mintegy 100 120 hajs vitznek ln egy-egy vajda. llott. Osi elnevezs ez a magyar hadnl, melyet apink zsiai hnukbl hoztak magokkal. Pray a szent Istvn ltal Erdlyorszg kormnyra helyezett vajdkrl irvn, mondja Opinor istos ejusdem auctoritatis fuisse, cujus olim apud Hungaros, cum ex Asia in Dacim delati snt, Bo'dbodi fuere nomen enim illud ex hoc ortum trahere ob similitudinem non improbabilis fortasse suspicio est. ^) Konstantin csszr a magyarok nemzetsgfnkeit szintn a szlv eredet vojvoda(Popoo;), vagy magyarosan vajda nven emlegeti, mely sz hadvezrt, csapatfnkt jelent. ^) naszdos vajdk szoros rtelemben vve a np emberei, a naszdos legnysgnek vlasztottai. Ok gondozzk, oktatjk, fegyelmezik, prtfogoljk, lelmezik s ruhzzk csapatj alaz egyes csapatoknak kat. naszdosok csaldegysgben atyai fnkei, de egyszersmind hadi parancsnokai is. llsukapitny csak fontos oknl fogva kat lethossziglan birjk. s csak is bke idejn mozdthatja el ket, hadbrsgi tlet alapjn. megresedett helyre a vajdk testlete a legnysg

1)

^)

Annl. R. H. I, 18. Szab K. : A magy. vez. kora,

20.

1.

20"

308

l'MLYAMI IIAJUHADIN'K SZKRVEZKTl

kzl ngy alkalmas egynt vlaszt, s azokat a kapituynak kinevezs vgett bemutatja. kapitny a ngy jellt kzl egyet vajdv nevez, s a megresedett helyet hetlti. Azonban volt eset, bogy a vajdt maga a kirly nevezte ki. Gyri Mibly komromi vajdt pldul maga I. Ferdinnd nevez ki naszdos vajdv. Az ilyen kinevezst a legfbb hadr kivlbb kegynek s ritka nagy kitntetsnek vettk. vajdk ltszma idk s krlmnyek szerint mdosult. Majd tbben, mnjd Ivcvesebben voltak. II. Lajos orszglsa idejben kznsgesen 40 vajda szolglt a naszdosok hadban. I. Ferdinnd s Miksa alatt hol 20-at, hol .30-at tallunk. Mikor mg Nndorfehrvr s a tbbi al-dunai vghzak magyar kzen voltak, rendesen 10 10 vajda volt egyegy vgvr rizetvel megbzva. Egybirnt a trkknek szntelen betrsei, melyek miatt majd itt, majd amott kellett a vizi ernek csoportosulnia, alig engedik, hogy a vgvrak normlis hadi llomnyt pontosan meghatrozzuk. 1521-ben pldul csak hrom vajdt emltnek Nndorfehrvrott forrsaink, Ptervradjn hetet, Jajczn 1.523-ban nyolczat, ugyan-

akkor Zaln kemnbeu tt, 1537-ben Komromban tizenhetet, ugyanott 1546 1549-ig csak kilenczet. A vajdk szolglati llomsa nem volt helyhez ktve. kirly vagy a naszdos kapitny thelyezhette a vajdt egyik llomsrl a msikra. Ez a legtbb esetben csak nagy szksg kvnatra s csakis ideiglenesen trtnt ugyan, de ktsgtelen, hogy ilyes thelyezseknek a vajdk ki voltak tve. 1555. vi jl. 7-dikn rendeli pldul Miksa kirly, hogy a sellyei, komromi s a ms helyeken ltez naszdos vajdk a tatai vrba helyeztessenek t, s maradjanak ott ama vr rizetre. ^) Nmelykor futri teendket is vgeznek a vajdk, de c&ak a kirly szemlye krl. 1553. mrcz. 13-dikn Sfortia palatnus jelenti a kirlynak, hogy irt Komromba, hogy Paksy, a naszdosok helyettes fkapitnya, szvesen lssa a trk kvetet, s azonnal jelentse meg ennek megrkeztt felsgnek, egy naszdos vajda ltal. Paksy u. . mrcz. 20-diku ir a kirlynak a trk kvetrl, s hogy felsghez a parancs rtelmben Bakay Mikls naszdos vajdt kldte. ^) Ha a vajdk lajstromt 1521-tl 1537-ig megtekintjk, azt tapasztaljuk, hogy ltalban nem szolgltak hzamosablt

nagy ritkasg, hogy letfogytiglan szolgltak volna. oka ktsgkvl a rendkvl nehz s mdfelett megerltet vizi szolglatban keresend, mely a katont nem
ideig,

E jelensgnek
Mayy.
Bcsi

^)

orsz. levtr.
titk. levir.

Ben. resol.

")

KATOXAI tS TRPADALMI VISZONYAI.

309

testi ert kimert munkra szorit, de egszsgt is a nedves, kds levegben, forrsgban s hidegben, viharokban s eskben egyarnt igen kemny prbkra llit. Azonban

csak a

voltak olyan naszdos vajdk is, kik mindig szrazon szolglst a naszdok kormnyzshoz nem is rtettek. llandan szrazi szolglatokat teljestvn, vek folytn kitntets gyannt naszdos vajdkk lettek ellptetve, s mint olyanok,
tak, de

nem

csak a vajdk rendes hpuzt kaptk, de

mg kln

szraz vajddkiiak (vajvoda siccus) neveztk. Ha valarmely vajda szolglat kzben rokkantt ln. az is a szraz vajdk kz helyeztetett t, s az llamtl nyugdjat hzott. szraz vajdk fizetsei nem csekly terhre estek a. kirlyi kincstrnak. Miksa kirly 1559-ben pril 1-n tudatta a pozsonyi kamarval, hogy a szraz vajdkat az illet djasok hallval besznteti, minl fogva a szraz vajdk dj llomsaira jabb kinevezsek tbb nem is trtntek. ^) Figyelemre mlt, hogy ilyen szrazi hajkatonkat mr a legrgibb idkben tallunk. rmaiaknl is volt lego classica. azaz hajsok szrazi lgija, s az is nagy rszben pannniai eredet volt. ^). vajdk intzmnye a XVII. szzadban vgkp megsznvn, nevket a magyarorszgi s illetve a komromi sajksok parancsnokai, puszta hivatalos czm gyannt, mg mintegy szz esztendeig, vagyis 1751-ig llandan viseltk, ^>fvajddknak<-<, vagy nmetesen >uhervajvo'Jhnak rvn magokat. Ezek azonban mint mr fntebb lttak a csszri dunai fiot-

kirlyi kegy- s

nyugdjakban

is

rszesltek.

Ezeket

admrljuak s glyakapitnyainak alrendelt osztrk hadseregbeli katonatisztek voltak, kikben a rgi magyar kirlynaszdosok vajdinak typust hiba keresnk. vajdk kzvetlen alrendeltjei a t'Z'/des'-k (decurioues). Minden vajda mellett rendszerint hrom, nha tbb tizedes szolglt. Csak a tiszai vajdknl tallunk e tekintetben kivtelt; nlok a kirly rendeletbl csak kt tizedes szolglt egyegy vajdt. 1551-ben a Szolnokra kldtt hrom vajda mindenike mell kt-kt tizedest adott a kirly. tizedesek ismt kzvetlen lollebbvali a kznaszddosoknak, kik kzl egy-egy kzepes naszdra .30 35 legny jutott.
tilla

A
')

Scimus

gymond quod

plures nazadistarum

Wajjicodas

iccos iani inde a multis


pisse, per

anms ex Camera Hungarica pensiouein anuiiam

meustnia no eodemque tempore accequod tempus uulla seruitia nuspiam prestiternnt, imo pluvesque eoruni non eius esse industriae, ut uazzadas gubevnare scirent. Nos itaque eiusmodi pensioues, non usque adeo necessarias, abolere volentes, A-obis inhibemus, ne his, qui posthaec ex eis vei morte, vei alio quove
et a solutore campestri stipendia

casu tollei-entur, alios subrogetis.


'-)

Salamon

{Magy. orsz. Budapest trtnete, 156. 1.


<

levtr.

Benign.

resol.)

310

FOLYAMI HAJHADUXK SZERVEZETE,

Szmuk klnbztt s 800 s 2000 kzt vltakozott. Neveztetnek: socii navales, remiges, miUtesf ductoi'est)'iremium, Umenarchae portuum et diaetarii nav{um, l{ntrarn, pararmaiaknl a vizi -liad kt csapatra volt U s fheor. felosztva. Emlttetnek az epibatae, kik vizn s szrazon egyarnt harczolni tudtak, s a nauhatae, kik mg jonczok lvn, csak a vizi hadakozsban gyakoriak magokat. Ezen elnevezsek a magyar dunai hajhadrl megemlkez latin rknl csak igen gyren fordulnak el. Tn csak a classikai formkat utnz Bonfinnl s Joviusul tallkozunk velk

egyszer-msszor.

Fegyvernemre a naszdosok kezdettl fogva mindvgighogy mg a trtnelmileg ismeretesebb s a hozznk kzelebb es idkben is, midn a dunai vizi er mr elnysen szerepelt Magyarorszg honvdelmnek majdnem minden esemnynl, ltalban vve
leu a gyalogsghoz szmttattak. Sajtsgos,

csak lovas s gyalogos haderrl emlkeznek ktfink. Ez utbbihoz szmtjk a vizi ert is. Kznsgesen hasznlt sz-

lamuk

ez:

Cum omnibus

copiis instructis,

tam

equestribus,

quam

pedestribus.

A vizi

ernek
.

sajt nevn val

megneve-

mellztetik. hol hadseregnk ltminden rszletet felsorolnak szmrl szlnak adataink ugyan, de klnsen ritkn emltik, hogy ama ltszmban mennyi volt a vizi had. Ktsgtelen pldul, hogy Hunyadi Jnos 1453 1454-ben hajhadainak segtsgvel harczolta vgig dics al-dunai viadalait a trkk ellen, hogy tovbb Szendrt, Nndort, Novoberdt, Zsfit s Bolgrorszgot egsz Tirnovig szintn hajseregek felhasznlsval hdoltatta meg, s mindazonltal az egykor krnikkban s a trtneti anyagot mg szlesebb alapon felkarol kortrtnetekben, mindssze tn csak ktszer talljuk tiszta kpt a Hunyadi Jnos hajCzlleyek krnikja, Dukasz, Engel, Hammer, hadnak. Chalkondylasz stb. mindannyiszor csak lovassgnak s gyalog csapatainak ltszmt ismertetik. Forrsainknak e valban sajtszer hzagt oda kell teht kiptolnunk, hogy igen ritka eseteket kivve, a nagyobb folyamaink mentben viselt hadjratoknl a gyalogsghoz szmtott, de valsggal kln hadosztlyt kpezett naszdos legnysg hajkon kvet a hadvezr
zse legtbbszr

feltnen

tbort.

Folyami magyar hajhadat egsz a XVI. szzad msodik felig csak a Dunn tallhatni. Hazai mltunk els szzadaiban az Al-Dunn Galambcz, Ygszendr s Nndorfehrvr, a kzps s fels Dunn csak Buda. Esztergom s Pozsony emlttetnek, mint hajhadi llomsok. Az llomshelyek a bellott szksg szerint vltoznak. XYI. szzadban

KATftXAI KS T.USAHA T.Ml VJSZUNYAI.

311

Komrom, rsekjvr, Vcz, Yrsmart, Rczkevc, Ptervrad, Futak, Zalukemii s Zimouy emlttetik leggyakrabban. Klnsen Komrom az. mely si traditioinl s kedvez termszeti fekvsnl fogva mr a legrgibb szzadok ta hajs s balsz npek nevelanyja s laktanyja. ^) Minthogy pedig a XVI. szzad els felnek vgvel nem csak a dunai vgvrakra esik mr a fsly. hanem az orszg tbbi hajzhat folyi is let- s erteljes stratgiai rendszernek lesznek tmpontjaiv: a hajhadak hasznlata is nem csak a Dunn, de ms vizeinken is divatba kezd jnni. Ekkor lettek a naszdosok llomshelyeiv a Tiszn Szolnok, a Maroson Csand s Nagylak, a Rbn Gyr, a Vgn Sellye, a Szvn Szabcs s Sziszek, a Drvn Sikls, st mg a Balaton tavn Tycouiumot is emlegeti egy-kt synchron adatunk. 1560-bau jl. 7-n meghagyja ugyanis Ferdinnd a pozsonyi kamarnak tegye folyv azon 25 frtot, a mibe a tihanyi hadi haj kerlt, mely ugyancsak Pozsonyban immr kszen ll. Celocem, seu Navem Nazadistarum vnam istic Posony omniuo contlictu aptam, iam rja a kirly
az emltettekeu kvl
:

preparari, et

Tykonium

in belli vsus neccssarios


-)

primo (luoquc

tempore peruehi necessitas expostulat.


llottilla fellltsnak terve

balatoni hadi 1809-beu, a franczia invasio alkal-

Egy

mbl, a bcsi hadgymuisztriumul szintn flmerlt. Br Gvozdnovich tbornok volt az, a ki a Balatonon egy flottillnak ltestst a jv hborra val tekintettel javaslatba hozta, ajnlva arra a mindenkpen kiprblt sajksokat. ^) trk hdoltsg vgvel visszatr egy idre a rgi vzi vdrendszer kpe, de a XVIII. szzadban ismt elvltozik az. Mria Terzia eleinte azt tervezte, hogy a fels-dunai sajksok felerszben a Dunn, felerszben a Szvn nyerjenek telephelyeket. E terv szerint a Dunn Karlcza, Zalnkemn s Zimony, a Szvn Kleuak, Racsa s Gradiska lettek volna hajhadi llomshelyekk. De a terv nem valsult; a dunai hajhad tudvalevleg a titeli sajks kerletben nyert lland telep-

helyeket.

sainkat, lnk s kedlyes

hajhad llomshelyei felvirgoztattk dunai vrotrsadalmi letnek vetettk meg

') A trtuelmi liagyomnj' azt mondja, liogy a konirouii slakhajs npet Ketel vezr a Kunia vize melll (Asztralinon alul a Volgn) liozta magyar fldre. (Hennann Ott : si elemek a magyar npies halszeszkzkben. Arcli. rt. V. 3. sz.) -) Magy. orsz. levtr. B. r. ') Bcsi hadgyi levtr. Betraclitungen ber das Csajkisten-Korps und ber jen Aeuderungen, Avelclie zum Bestn der Armee bei demselben-festzusetzen nothweiidisr \vare.

kat

312
alapjt,

FOLYAMI HAJHADXK SZERVEZETE,

elmozdtottk a kereskedelem, ipar s polgriasods Hadi s kereskedelmi tekintetben szabadalmazott kikt vrosokk lettek a hajhadak llomshelyei, melyek nlunk is, pp gy mint Ausztriban, vmoltatsi jogokat gyakoroltak. 1611-ben a szent-veithiak pldul elkoboznak egy velenczei hajt, mely vm nlkl csempszte ki magt az ottani
fejldst.

E miatt Yelenczvel sok baj keletkezik. kztrsasg fldnfutkk nyilvntja St. Yeith sszes lakossgt s az osztrk s magyar alattvalkat eltiltja a tengerparttl. mai kor nemzedke nem olvashatja megilletds nlkl a rgi lersokat, melyek a Dunn a naszdosok tarka, eleven kpt, hangulatteljes boldog lett rajzoljk. Toll Jakab 1646-ban Bcsbl hajn utazvn Budra, nem gyzi magasztalni a gynyrt, melytl keble tkzben radozott, midn lpten-nyomon a naszdosok vzen lebeg mozgalmas s derlt lett szemllte. Nem bntam meg rja nagyrdek ti rajzaiban hogy virgos tavasz e dunai kirndulsra eltkltem magamat. illatoz de lgkrben elmerengve s a folyam vltozatos tjkpein gynyrkdve sztam le hajmon. Utamat az g madarainak kellemes csicsergse, ^s a Dunt tarkz naszdok legnysgnek vg neke kisr. gy reztem, mintha nem is a fldn, hanem a boldogok szigetei kzt kalandoznm, s mintha nem is fraszt utazson, de felfrisst gynyrk kzt tallnm magamat. Komromrl rja A lakossg magyarokbl mindannyi igen gazdag. Nmet csak kevs s rczokbl ll np itt oly letet l, a milyent sehol msutt nem van kztk. talltam olyan vg, oly kedlyes s boldog itt mindenki. Azt hinn az ember, hogy mindennap nnep van a vrosban s az egsz esztend szntelen lakodalombl ll. Oka ennek a hadi npnek sokasga s a tiszti urasgoknak jelenlte, a fldek termkenysge, s a nagy bsg s jlt minden kpzelhet dolgokban. ^) Kzmunkban s kzsgi terhek viselsben csak valami nagyon cseklyben vettek rszt a naszdosok. Komrom vros, mint rgi 1592. vi rbrbl kivilglik, 48 telket szms ettl csak nagyon csekly sszeget kellett llt akkor, kzrendnek szolglati tartozsa volt a vr krl fizetnie. egsz ven t 12 nap, ms 12 napon tartoztak a hadi hajknak vizberaksa s onnan kiszedsekor szolglni. Az ilyen szolglatokat is csak azok tettk, kik hzat flddel egytt brtak kiknek pedig csak hzok volt, felnyire kteleztettek. ^) Kifejezje e trsadalmi boldog ltnek s gondtalan vrosi letnek a kvetkez 1706. vi komromi npdal:
kiktbl.

') 2)

Jacobi Tollii : Epistolae itinerariae, 1646. Fmjes E. : Komrom vrmegye.

KATONAI R TRSADALMI VISZONYAI.


eNagy-Koiiirin pogcsbl vapyou
t'elpitve,
;

31o

Az hzak is mind tejfellel vannak lejritve Nagy bstyi szalonnval vannak erstve, A Dunval kfalai krnyl vannak vve, ')

Nem csoda tebt, ha a j mdak tengernyi zne, melyben a naszdos np szine-java gyszlvn kjelgett, egyszersmind sok salakot is elbuyt a trsadalmi let sziure. Mita a vilg ll. mindig gy volt az, s mg az ember ember lesz, gy is "fog maradui. Minl nagyobb fldi javakat lvez valaki: rossz termszetnl fogva annl ggsebb s annl lenzbb embertrsai, annl knnyelmebb s gondatlanabb nmaga irnyban. Tollius megbotrnkozssal nzte 1646-bau,

milyen renyhe, st s.ok s hajsniKk

llati letet ltek


e

Komromban a

naszdvsuis

linnijii

vr

proletrjai.

Palliolis

albis involuti tots dies,

ad instar pecudum, artubus contractis

in navi iacebant, segnes ac nihil ageutes, uec ulla re, nisi voce, noununquam homines sese esse prodentes. Mauus operi admo-

animi gratia e navi in ripas prospicere, aut erigere denique, piaculum erat. Cibus illis panis siccus, pauci cum pnz, brmely potus aqua hausta ex lumiue. ^) caseo az gbl, semmi rtkkel sem birt bsgben hullott is al nekik e csapodr ficzkk eltt, kik a telhetetlensgig rtgettk az rmek pohart, a mg volt mibl mikor pedig mr nem volt, vgig nyjtzva hajikban, cinikus vilgmegvetssel lustlkodvere. aut

se

tak s az nsg szraz kenyern

jkedven
is

rgicsltak,

vagy

ha ppen

sikerlt,

adssgokat

csinltak. Npkltsi hagyo-

mnyunk

igen tallan jellemzi a

knnyelm

adssgcsinl
e

hajs proletrokat.

Elok maradt fen a magyar np ajakn

jellemz nta
Gyngym, gyngym, gyngym, Gyngymnek az ra Kret engem egy hajs. Hogy menjek hozzja ?

Hej, anym, a hajs Valamennyi mind ads,


:

Nem

megj'ek hozzja

')

vilgot

tltek a naszdosok sanyarbb s sokkal szkebb nhny vtizeddel elbb esztendkn t jjelnappal, hen-szomjan s meztelenl virrasztottak ott lent a haza dli hatrvonaln, s a kirlytl kezdve senki sem gon-

De

is.

Midn

dolt

velk
1)

bizonyra
:

nem

volt

irigylend

koldus

hsknek

Thaly Klmn

Adalkok a Thkly-

Rkczi-kor iroda-

lomtrtnethez. II. k., 131. 1. -) Epistolae itinerariae. 3) Klmn Lajos npkltsi gyjtemnyhl.

314

FOLYAMI HA,JU ADUNK SZERVEZETE,

beii lttuk,

elhagyatott sorsa. Anytuji hdijz<-V]x, miut az elbbcni iejezotekltalbau vve csak igen lassan javult. Meglhetsk csak akkor lett teljesen biztostva, midu a hanyagul kiszolgltanyertek.

is

szablyszer zsoldon kvl kirlyi adomuy fldbirtokokat XVI. szzad elejn kt vagy legfolebb 3 frt volt egy kzuaszdosnak vi fizetse. Kapott azonkvl mg kevs st s ruhzatra val egyszer posztt. Ez bizony nem valami lenyes fizets, ha meggondoljuk, hogy Zsigmond kirly mr egy szzaddal elbb, 1435-ben egy aranyat fizetett havibr gyannt egy-egy labaucznak. vajda 25 forintot s 25 frt rtk st kapott venknt. Kzadt a naszdos nem fizetett.^) Jutott hbe-korba nmi szerny borraval is a kln szolglatokat vgz legnysgnek. 1 494-ben Erneszt pcsi pspk s kirlyi trnokmester Bradch ptervradi naszdos vajda flterjesztsre 1 forintot fizet ki az ottani hajlegnysguek pro bibalibus ugyanakkor a zimonyi vr gyalogsgnak s a nndorfehrvri naszdosoknak omnibus istis pro bibalibus 8 forint utalvnyoztatik a kirlyi kincstrbl. ^) kln szolglatokat, melyek nem tartoztak a naszdos rendes teendihez, kln jutalomban is rszestettk. Ha egy naszdos Ptervradrl Nndorra vitte a kirly levelt, vagy ha Budrl s mshonnan gykat, fegyvereket s egyb hadi szerszmot szlltott az als Dunra, kln fizetsben rszeslt. Mikor Tomory rsek 300 gyalogost szllt Budrl Ptervradra, a trnok a szllthajk ngy kormnyosnak 44 frtot fizetett ki. Ostromoknl kln ostrompnz is jrt a legnysgnek,
tott

^)

Kovachich

Supplem.

ad.

A'estig.

Comit.
in

11.

3 14

.S

5,

11.

Az
per

1504.

vrl olvassuk: Ducentis Nazadistis

Nandoralba

daiitvir

annum

in paratis per 3 fl., l'aciunt 600 fl. Eisdeni ducentis Nazadistis in salibus dantur per annum 400 fl. Eisdeni ducentis Nazadistis pro vestitura dantur de panno simplici petiae 50, faciunt 200 fl. Aliis trecentis Naza-

de Nandoralba dantur per annum in paratis per fl. 2, faciunt fiOO fl. Eisdeni trecentis Nazadistis in salibus similiter per 600 fl. Eisdem 300 Nazadistis i)ro vestitura de paiiuo simplici petiae 75. faciunt 300 fl. Duobus WajAvodis praescriptorum quingentorum Nazadistaruni pro subsidio in paratis 50 fl. Eisdem duobus Waywodis in salibus 50 fl. Quinquaginta decurionibus eorundein quiugentorum Nazadistaruni in salibus dantur 100 fl. Praeterea iidem quingenti Nazadistae eximuntur a solutione taxarum, sive contributionuni. Quingentis Nazadistis de Zalonkemen per fl. 2 in paratis faciunt 1000 fl. Eisdem 500 Nazadistis pro vestitura in panno simplici petiae 125, faciunt 500 fl. Eisdem 500 Nazadistis in salibus 1000 fl. Duobus WavAvodis eorundem pro subsidio in paratis 50 fl. Eisdem duobus Wa y-vvodis in salibus 50 fl. Quinquaginta decurionibus eorundem in salibus 100 fl. Praeterea relaxantur in contributionibus. Centum Nazadistis de Sabacz dantur in paratis per fl. 2, faciunt 200 fl. Eisdem centum Nazadistis in salibus 200 fl. Eisdem de panno simplici petiae 25, quae faciunt 100 fl. Praeterea relaxantur in contributionibus. ^) Registrmn proveniuum Regni Hunfjariae 1494 1495, {Engel Gescli. d. Ungr. Eeichs, I. k. 17210. 11.)
distis

KATONAI KS TAKSADAI.MI VISJONYAI.

315

fizetsek termszetesen mdosultMk a kriilmuyek vltozsa szerint. I. Ferdinnd kirly 1551-ben rendszert igyekszik ugyan letbelptetni a naszdosok zsoldjban, de trekvse az llam akkori mostoha krlmnyein hajtrst szenved. Orszglata alatt teht kidnbz naszdos-fizetseket tallunk. Az emltett vben pldul 11 naszd legnysgnek eltartsa Komromban havonknt 800, venknt 9600 magyar frtba kerlt.^) 1556-ban 528 komromi naszdos s a melljk

adott 158 l havi kltsge 5788 irtot, venknt 69.456 frtot tett ki. Ugyanekkor a gyri 179 naszdos eltartsa venknt 7020 frtba kerlt. kzlegnysg hpnzt, a vajdk 1545 ta vi fizetst kaptak. Az eltt a vajdk is minden tekintetben kapitny djazsrl rgibb osztoztak alattvalik sorsban.

idkbl

Mg a magyar rendek az orszggylseken trvnyeket alkotnak az orszgos kapitnyok elltsrl, addig a vizi had kapitnyairl mitsem szlnak, valsznleg azrt, mert ez utbbiak fldbirtoki javadalmazst
sehol

sem

tallni adatokat.

s kivltsgos helyzetet lvezvn, szablyozott pnzbeli fizetst


is kaptak, vajdk vi salariuma sem volt ekkor mg lland s rks, st a magyar kamara azt, mint Magyarorszgban szokatlant, kezdetben el sem akarta ismerni, s csak akkor hajlott r, midn 1548. vi aug. 9-u a kirly hatrozott parancsolatt vette, hogy a naszdos vajdk vi fizetst, az elbbeui esztendkbl maradt htralkokkal egytt fizesse ki, s jvben is durante beneplacito regio szolgltassa ki pontosan. llott pedig ekkor a vajdk fizetse vi 40 forintbl s mellkfolyk hajhadnl alkalmazott egy ltzet ruhbl. 2) vajdk s tizedesek ugyanazon fizetst kaptk, melyben a dunai hajraj szemlyzete rszeslt.^) 1646-ban 16 csszri tallr, vagyis 24 nmet forint, a XVIII. szzad elejn pedig vicevajda kapott 20 rnusi forint a vajdk havi fizetse. 14, a tizedes 9 forintot s mindannyian lelmezst s ruhpnzbeli fizets ekkor mr csak nyolcz hnapon t zatot. jrt ki deczember, janur, felirur s mrczius hnapokban, mivel a vizi szolglat sznetelt, csak lelmezst s ruhzatot kaptak a classiriusok. posztt, melybl a naszdosok ruhja kszlt, kzn-

nem

Pozsony megybl, Jungher Pter szvgyrbl. Bcsbl, Prgbl. Budweiszbl vagy Olaszorszgbl hoztk. 1494-ben 800 frtot kap Jungher 10 vg posztrt, melybl a nndori naszdosok ruhjt szabtk a Bradch rszre rensgesen
;

consevvationis Coutiniorani et Militum iu eis ') Oi'do seu modus servientiiim 1549. (M. orsz. levtr.) ") Lsd ei-re vonatkozlag az Okm. Ffigel.
3)

U.

o.

316
delt

FOLYAMI HAJHADUNK SZERVEZETE,

rgott. poszt a rgibb idkben szabtk, egyszer s kznsges sttkk vastag kelme volt. Tordai Zsigmond, a pozsonyi magy. kir. kamara elnke, 1562ben 2 vg gynevezett y>karasia posztt adat a pozsonyi

olasz

kelmnek ra pedig 8 forintra


ltzett

pedig,

melybl a kznaszdosok

naszdosoknak ad rationem stipendii. ^) Karasia posztt hordoztak a naszdosok a tbbi llomsokon is. hazai hajhadak ltzeft csak a sajksok korbl, vagyis csak a XVIII. szzadbl ismerjk. Az anjoukori magyar hajnpnek s a ksbbi kirly-uaszclosoknak ppen gy nem volt megklnbztet szabs ltzetk, mint ltljban a magyar hadsereg tbbi fegyvernemeinl sem tallni ama korban gynevezett katonai egyenruhkat. Hadi costume-kpeink hajkon XVII. szzadokbl soha sem egyntetek. a XV. vitzked katont majd szles karimj kalapban, rvid ujjas csizma-nadrgban, majd a hajdk vagy a huszzekben s rok klnfle ltzetben, majd ismt nmetesen megvasalva, flvrtezve, sisakban s brsarubau, vagy pedig a hazai kzpolgrok s parasztok mdjra egszen egyszer darczban, hajkapibrnybr subban s kdmenben tntetik fl. tnyok s parancsnokok ellenben magyar furaink festi ltzett viseltk. Egyedli s igen becses trtnelmi emlknk erre nzve Fehrvdrj/ Lszl komromi sajks fvajdnak eredeti letnagysg s olajfests arczkpe 1751-bl, melyet 1883-bau egy tanulmnyutam alkalmval a karlczai rseki levltr iratcsomagai kzt fedeztem fl. E kpen a sajksok

fvajdja franczisan szabott hromszeglet fekete nemez kalapot hord, melynek jobbrl s balrl flhajlitott peremjt fels testhez tiszta arany galszles arany sujts szeglyezi. lrral elltott sttkk szn rvid katona zubbony simul, igen zubbony ds arany zsinrzattal s hrom sor arany gombbal.

szlein

ujjain

szintn gazdag arany zsinrzat lathat.

vajda derekt piros selyem tbori v krti, melynek lecsng sttkk nyakkend fekete, ktse a jobb cspre esik. nadrg testhez ll feszes ltny, ell arauyzsiuorzat vitzktssel s jobbrl-balrl a czombou vgigfut arany sjtassl. derkhoz erstett szles markolat kard ktszjait a zubbony lbbeli srga szn karmazsinbl kszlt fzs eltakarja. fnyes jelmezt kiegszti a panybakancs, arany rojtokkal. ksan vllra vetett gszn brsony mente, melynek bborpiros blse igen elnysen dombortja ki a szngazdag als ltzetet. E hattyprmes mente mellrszn drga kvekkel kirakott

') M. nemz. mzeumi knjvtv kziratgyiijtemtiije. giualia Nazadistas eoncevuentia. Fol. 29. Ital.

Documenta

ori-

KATONAI is TKSADALMI VISZONYAI.

317

vegyest ugy soros aranyFehrvry vllra leoml hossz bajfrtket, visel. Keztytelen jobb jl gondozott bajuszt s beretvlt llat jelvnyt, a tvcsvet tartja. kezben a hajbadparaucsnokok Mria kp fels balsarkban lthat Fehrvry Lszlnak czimere, s az alatt Terzia kirly asszony ti 1751-ben nyert Pninustris ef flkrben a kvetkez felirs Effi<ii<'S Domini Ladislai Fehh-vdn/, Miliae Nationalis Comaromicsatt
s

pazar

arauyzsiurzattal

gombdsz

csillog.

ens's

Generos Chajkistanun cmeri Ohervajwo<loe,


e dszltzete,

sajksok fparancsnoknak - bizonyra rgibb magyar pagot kivve, mely idegen vegylk kp ktsgkvl mintk utn s hagyomnyos szabssal kszlt. XVIII. szzad egyik nevezetes megrizte szmunkra a XVIs mint katonai vlfajnak, a dunai hajhadnak dszjelmezt, teht, hogy a trtilyen, uncum az orszgban. Megrdemli katonai egyennelmi arczkp-csarnokban helyet foglaljon. 2) Mria Terzia hozta be a birodalmi ruhnak ltalnostst tiszteknek megparancsoltatott, hogy hadseregnl 1748-ban. ugyangy ltzkdjenek, mint alrendelt katonik, de ruhzatuk katonai jobb kelmbl kszttessk. Ekkor kaptak a sajksok is Mria Terzia sajksanak egyenruhjt tbbegyenruht. ^) fehrparks sajks rendbeli egykor brk utn ismerjk.

taln az egy kalA

Annorum

o3.

^)

tiszt

magas kalapot viseli, arany szeglyzettel. Nyakktje fekete buzaviraglls gynevezett kravtli. Diszltnye trdig r
tbli hazai

mg mindig

a hagyomnyos hromszglet fekete nemez

fzetben (154. 1.) s ez utn Szzadok 1883. vi folyama II. onnan hrlapban is hibsan van a kp flirsa kzlve. Ez betit lehetetlen eredt, mert a nagyon ineo-viselt vszon elhomlyosult helyesen elolvasni. volt eleinte tisztn flismerni s az egsz szveget es nemes Trefort goston miniszter r magas gondolkodsnak arczgybuzgalninak ksznhet, hogy a budapesti magyar trtnelmi kzkp-csarnok Fehrvry arczkpvel gazdagodhatott. O excellentiaja Germn karbenjrsra engedte azt t a hazafias kszsg Augyelics kpet Posa Guszlczai patriarcha, trtnelmi arczkp-csarnokunknak. A kltsgn dszes tv fvrosi festmvsz restaurlta s a patriarcha egyetlen egy suics, stlszer arany kerettel ltta el. Costume-brink kzt hasonlitna. mely a dunai maoyar naszdosok parancsnokainak ltzethez A bcsi hadgyi" levltr s az Albertina gazdag gyjtemnyeiben sem sajks fvajdaknak talltam a hajdani dunai naszdkapitnyoknak s Gbor es Spazay Utzett.A Theatrum Europeum-< kzli ugyan Bossnyi komromi vrkapitnyok dszruhs arczkpt, de azok pereaies
')

"-)

Mrton

attilat es fouri kucsmt, drgak gombokkal s arany zsinrral dsztett Fehrmagyar mentket viselnek. Euhzatuk kevesbb hasonlt teht a sajks fuvajda vry ltzethez. Fveget is csak egyet tudok, mely a Wurm Jnos fveghez nmikp hasonlt. Wideman gyjtemnyben a nemezbl 1644. vi fvege az, mely szintn fekete kemny tbornoknak sujtasolt kszlt s hasonlkpen flkanyartott, szles arany szallaggal peremvel van elltva, mint a Fehrvry Lszl kalapja. Eegierungsjahre. IV. k. 2) Arneth A. Mria Theresias

318

FOLYAMI HAJllADL'NK SZEKVKZETE,

kk, lebbentys kabt, piros hajtkkkal, srga gombokkal, fehr blssel s ell frakkszereu kivgott nyilassal. kabt

Lajos korabeli lnken piros mellnyt visel, srga gombokkal s aranyzsinr szeglylyel. mellnyt aranyrojtos tbori v szortja a derkhoz. Bal oldaln fekete fnymzas tokban bokig r kard lg al. fehr szn, szk szabs
alatt

XIV.

poszt nadrg szrait alul fekete fzs czip szortja ssze. fehr nadrgon ell vrs zsinrzatbl vitzkts, oldalt a lbszron vgig ugyanoly szn sujts. kzsajksnak szintn

nemezbl kszlt, ell srgn kisujtsozott kucsmaszer kalpagja van. Nyakkendje azonkpen fekete. Dszkabtj a, mely
fekete

nyakig van begombolva, rvid bzavirg-kk s testhez ll katonazubbouy piros hajtkkkal, ell szthajltott piros bllet cscskkkel. Jobb vllrl, a mellen keresztl a bal hna al, fehrre kent tltuytska-szj van kifesztve, s derekt is
vitzktssel

fehr csattos szjv futja krU. Nadrgja fehr poszt, piros s oldalzsinrzattal. lbbeli fekete bakancs.

Fegyvere hossz szuronyos puska. ^ A mi a dunai hEijha fegyverzett illeti, az a rgibb korban nem klnbztt a tbbi hadi npnek, a magyar lovassgnak s gyalogsgnak fegyverzettl. Kezdetben klnben sem volt szorosan megjellve, hogy ilyen vagy amolyan fegyvert viseljen-e a harczfi. Elegendnek tartatott, ha a katona ltalban jl volt fegyverkezve, mg pedig mind a tmadsra, mind a vdelemre. magyar katonasg fegyverzete az rpdkirlyok alatt mindinkbb nyugoteurpai formkhoz simult, javttatott s tkletesttetett, de soha sem volt silnyabb, mint szomszdaink, vagy ellensgeink. XIV. szzadban egyforma volt a nmettel s olaszszal. ^) Egyformasg a fegyverzetben csak ksbbi idkl>en, az nll soldatesca korban veszi eredett, midn mr a fegyvereknek tmeges vagyis gyri ksztse kezddik. A kirly hajnpe kezdetben ktsgkvl kopjval (Copey, Koppi), nyllal s karddal volt elltva. fokos, cskny s buzogny szintn a magyarok kedvencz fegyverei kz tartoztak. A kardot s kopjt, vagyis lndzst s helebrdot, a vg s szr fegyvert egyformn hasznltk prviadalban s tmeges harczban. Divatban volt mg a vrt s pajzs is, mely utbbit a hajlegnysg mg evedzs kzben is karjra fzte, hogy fels testt az ellensg lvegei ell megvdje. Schweiger lervn Sinczendorf kvetsgi tjt Koustantinpolyba 1577-ben, tbbi kzt a komromi naszdosok fegy-

')

mzeum
'-')

Schema samentlicher kayserl. knigl. Regimenter. (A m. nemz. rgisgtrnak kzrajz-gyjtemnye 1776. vbl.)
Lsd
;

Szerelmetj 1358. vi Kpes-Krnika.

KATONAI KS TRSADALMI VISZONYAI.

319

verzetrl is szl. Deu 13. Novembris seyu wir iu der Vestuug Commorn gar spiit ankommen, vnd mit gewaltigen freudeiischiesseu aus der Yestung empfangeu wordeu. Es war vns aiich eiu Nassade entgegen gescliickt, das ist eiu schnell Streitschieff, dariu bey dreyssig Vuger, dereu eiu jeder mit eineui Riieder, mit einer Copia oder Renuspiess, vnd mit einem laiigeu Rohr versben ist, sampt einem Sabel es seyn dapfere, gescbwinde Lent, die den Pass auft" dem AVasser erbalteu. ^) magyarok kpji kznsgesen rvidebbek voltak ugyan a umetek kpjainl, de bihet mgis, bogy a vizi badnl e tekintetben kivtelnek volt belye, a mennyiben a liosszabb nyel kopjt maga a bajkrl val tvolabbi badakozsi md tette szksgess. szp fegyverzet irnti rzk mindig ottbonos volt a magyar katonasgnl, a mi sok fegyvercsinl iparost bozott az orszgba s nevelt. Fegyverkszitket mr az Anjouk alatt legrgibb badi tallunk Budn, Szentfalvn s Erdlyben. bajok fegyverzete a ballista volt, mely a mostani gyt s ballista egy rdalak llvny, a badi baj puskt ptolta.
;

fdlzetbez

mely a cscst diszt farkasfben vgzdtt. A farkasf alatt egy kerk trcsnak rse vizirnyosan tart a nyilat. Az llvnyt fl lebetett emelni vagy leereszteni, megfelelen a tmad ellensges baj magassgnak. sszektve a rddal, annak aljn, egy ruganyos trcsba vgzd msik rd volt, melyet ktkerekeinkbez basonl kerkmozgssal lnczon lebetett vissza s lefel bzni s igy feszteni. Kell pillanatban a lnczot kivertk a vasrdnak btul kiszk gyrjbl, s e rd ruganyossga egsz erejvel a nyilat elverte belybl s rptette czlja fel. ^) Midn a tzi hadeszkzk flkerltek, a bajkat gykkal, taraczkokkal, mozsarakkal, kbuygpekkel s ms klnfle lvegekkel szereltk fl, a hajk katonasga pedig megtartotta oldalfegyvert s azonkvl a kopja helyett puskkkal lttatott el, br az jat s tegezt, a tzi fegyverekkel egytt, mg a XVI. szzad vgn is hasznpuskk kezelse, azoknak esetlen alkata latban talljuk. miatt, akkor mg igen knyelmetlen volt. magyar harczos nem tudott ahhoz hozzszokni, hogy kanczczal ssse el kzi tzfegyvert, vagy fldbe dugott villsbotra fektesse puskja hossz, nehz csvt. Inkbb kedvelte a keleties kzjat, inkbb a valamivel mg nehezebb, de annl biztosabban lv helvcziai tegezt is. puska mr csak akkor ln ltalnos hadeszkzz,
erstve,

midn

szerkezete tkletesedett

kezelse knnyebb vlt.

grgtzzel, melynek

els

feltalli

a khinaiak, indiaiak s

^) -)

Eeisebeschreibung.

Henszlmmin

Mnnnm.

Hiingar. Archaeolog. Vol.

TT.

P.

IT, 57,

320

FOLYAMI HAJHADUNK SZERVEZETE,

arabok, korn ismerkedtek meg a magyar liajupek. Mr 1072-ben, midn Belgrdot megtmadtk, a grg-bolgr hajraj ltal grgtzzel fogadtattak, a nlkl, hogy attl yalami nagyon megijedtek volna. Az ellensget sztverve, Belgrdot elfoglaltk, s okulva az ellensg fortlyn, a grgtz hasznlatt a magyar hajhadnl is letbe lptettk. Azt, ki a hadi hajn a tzi fegyverek kezelsre felgyelt s azokat igazgatta praefechis armamentani -nek neveztk. praefectus armamentarii nmely latin szerzknl na7icleriis-nsik is neveztetik. Ugyanis volt id, midn a nauclerus, vagyis a hadi haj kormnyosa (guberntor in navis prora, vagy magister navis) a tzi lvegek veznyletvel is meg volt bzva. Nagyobb hadi hajknl a kormnyos stora (Timon) s az rbocz kzt kt taraczk, oldalvst tle ismt kt vagy hrom ersebb lveg volt elhelyezve gy, hogy azok mkdst a

magasan
kon,

ll kormnyos legknnyebben tekinthet t. glymelyek a hajnp laksra fllpitmnyekkel voltak elltva, hol teht a kormnyos nem tekinthet t az als hajt is, kln armamentarii praefectusokat alkalmaztak. Mieltt azonban a hajhadi fegyverek hasznlati mdjrl, s ltalban a dunai hajhadak tactikjrl szlnnk, tekintennk kell azoknak fhadi eszkzt, a. folyami hadi hajt. Emltve volt mr, hogy a pogny magyarok legprimitvebb hadi jrmvei a szlfatalpak, vagyis a tutajok s azon csolnakszer vizi alkotvnyok valnak, melyeket tagadhatatlan nagy

gyessggel veszszbl fontak s szurokkal bleltek. Az 1873-ik vi bcsi vilgkilltson a magyar osztlyt egy ilyen primitv alkots hadi hajminta is kesit. Teste kasalak volt, mint a rgi vilgban kivlt az assyriak hasznltak, kiknek dombormvein igen gyakran fordulnak el ilyen hadihajk. Kszltek azok, mint a kasokat kszitni szoks, fzfa veszszkbl, melyeket kvl-bell asphalt rkensvel vzmentesekk tettek. Ily hajkat ma is hasznlnak a Tigrisen s Euphratesen, s Layard az munkiban sokszor emlegeti azokat. ^) Emltettk, hogy a hrom bn kirlysg alatt vreink nem csak a Dunn, de a tengeren is hasznltk a veszszkasokat, hadi kirndulsaiknl. gallok akkor mr hajkzlekedst folytattak a Rhonn, Garonnn, Loireon s a Szajnn de mg elbb virgzott a folyami hajzs a keltknl, kik a hajkormnyzs s pts mestersgben is figyelemre mlt tklyre emelkedtek. A hajk jrst s mozgst sok szzadon t evezkkel eszkzltk. phnicziek, hellnek s rmaiak hadi jrmvei is evezs glyk valnak, melyeken a vitorla csak az evezk kisegtsre hasz-

sr

')

Henszlmann

Monuni. Hung. Arcliaelog. Vol.

II.

P.

IT, 57,

KATONAI KS TRSADALJU VISZONYAI.

321

fejlett antik civilisatio korszakban csupn a keresnltatott. kedelmi hajk voltak tulaj donkp vitorls hajk. Erre vall a kt hajfajnak klnbz elnevezse is az evezsket ird ymizo: v/jc;, a vitorls kereskedelmi hajkat pedig Xxa;-nek hittak. Az evezs hajk indogermn eredetek, a vitorls hajk pitse pedig mr fokozott haladsrl tanskodik s a grg-romn korszakbl val. ^) Alakra s elnevezsre nzve, mely utbbi kznsgesen az alaknak felelt meg, ltalban vve igen klnbzk voltak a
;

hajk s klnsen a dunai hadi hajk is. nem emltve most az rpdok Folyami hadi hajinknak korszakban hadi czlokra hasznlt kznsges hajkat hrom trtnelmi elnevezse van: naszd, sajka s g(ltja. kt elbbi mr a XV. szzadban kzhasznlatban volt, a glyt csak a XVI. szzadban talljuk, de mind a. hrom naszd indogermn eredetrc elnevezs idegen s klcsnztt. rvall a sanskrit nus, a grg va; s a latin navis. E szkkal ltszik viszonyban llani a naszd, mely nyelvnkben knny, karcs, sudr hajnemet jelent. Eljn Keltinl is. Kenessey Albert szerint, bizonyra helytelenl, osztlynv az, mely magban foglalja a dereglyket, ladikokat s csnakokat. Rgiesen a nva is eljn a magyarban, s meg vau szintn a lengyelben is a nava, az olaszban a nave'. Mltn feltnt azonban a magyar Akadmia nagy sztrnak szerkeszti eltt az d vgezet, melyet puszta toldalknak alig tekinthetni. 2) Ez aztn ktfle magyarzatra adott alkalmat: nmelyek nmetesen, nmet msok szlvosan fejtegettk a naszd sz eredett. szrmazs prtoli a XVI. s XVII. szzadi nmet trtnelmi ktfkben gyakran elfordul Xassarn, Xassauer szavakra hivatkoztak s llitk, hogy a naszd ama nmet elnevezsnek eltorztott alakja, s hogy a Xassarn, vagy naszd nven azon hajkat neveztk, melyek Nassauban kszltek, ppen gy, mint Hohenauer s Kelheimer hajk azon hajk volszlv tak, melyek Hohenauban vagy Kelheimban csoltattak, eredetet prtolk ellenben arra hivatkoztak, hogy a magyar kirlyi hajnp kzt nagyszm szlvok szolgltak, kik szlvul iiatzad-nak, vagyis hajn lknek neveztetnek. sajka elnevezst Istvnfi lltsa szerint a trkk hoztk ]\[agyarorszgban divatba. Ok neveztk sajkknak ama hadi hajkat, melyeket a magyarok naszdoknak hittak. Ferdinndnak 1566. vi dunai hajhadrl rvn, mondja: Classis e duodecim biremibus a parte Ferdinando relictis, quibus fere

1)

Mommsen Em.
:

Gesch.
:

I.

s III.

i'.

")

Czuczor-Fofjarasi
J.

magyar nyelv

sztra. IV. k, 741.

1.

DR.

SZENTKLRAY

A DUNAI HAJHADAK TRTNETE.

21

322

FOLYAMI HAJirADI'XK SZERVF.ZKTE,

piratae in mari velocitatis ac agilitatis causa utuntur, ac celocoiicibus, qnas nos yamdas. turcae Saicas vncanf, stabat. . ^) Erre a majjarzatra nem lett volna szksg,

XXX.

ha a sajka elnevezs a XYI. szzadnl elbb


lat lett volna.

is kzhasznSzabcs viadalja czim 1476. vi histris neknk mg mitsem tud a sajkrl, hanem csak egyszeren hajknak nevezi a Szabcs vra ostromnl rszt vett

vizi

jrmveket.
Zorgostli megven Nandorfeyer varra Holy kyral errwl biszon hVrt vara Leg ottan zamtalan sok hayokath
'Feyer varnl az

Dunn

valokatli

vontata az zawan Es Sabach var tayatb hoztata zawan Nep zanitalansaga kwrnj-wl alwan Nagy erwsseget vj'z felwl chynalwan Hayokath mond rokba vontatliny Kwrnywl pattantywkkal falt bontathn)"

Nagj hamar

fel

.-)

szzad kzepn tl 1594-beu, Esztergom ostrommr a magyarok is sajl'imk^ mondjk a naszdot, s ama szt ezzel vegyesen hasznljk. gy pldul Aderant biremes quoque et supra has 25 navigia eiusdem form, sed paulo minora, qnae nostri Nasadas mit Saicas vocant^) Az Bla kirlyrl s az Bank lenyrl val 1570. vi szp histriban* a hsi amazont a Dunn szkteti meg a klti szpsgekben bvelked magyar hegeds. Midn Bank lenya a vitzi harczi s frfias gyakorlatok mindegyikben nem csak kitnik, de a kivlasztott lovagokat a kirly udvarban meg is gyzi glyra szll s kibontva kamokadolmnyt, szpsgnek egsz tudatban trja ki keblt, hogy a kirlylyal ingerszerelmes kirly felszval kilta s utna indit kedjk. minden npnek sokasgt, hogy a dvaj hajadont elfogja.

De

XVI.

nak

lersaiban,

Nagy

Utna, utna, vitzek utna, szp foly sajkn sietnek utna.


!

De nem

birjk uti rni.

bjos boszorkny

Mikor beszrzde szp knuy glyban

Az Duna viznek alfolysban, J Duna mentiben oly sebest megyn


Mint az lthatatlan sebes
J)Histor. L. b.
2)

vala,
*)

szl futsa.

XXIII, 310 .311. Thaly Klmn : XV-ik szzadi magj'ar trtneti nek. (Szza1. f.

dok, 1872. vf.


3)

Istvnfi

*) S:ill

XXVIII, p. 405. Farkas : Egy XVI. szzadi Codex

histris nekei. {Sz-

zadok, 1884. vf.

VII VIII.

f.)

KATONAI KS TRSADALMI VISZONYAI,

323

Itt mr a gdh/a sz is elfordul, mely egy a helln YaXo;, olasz gah'a, r/ahra;, a franczia galere s a umet Galeevp magyar dunai hajhadnl I. Ferdinnd alatt a szkkal.

nmet, olasz s franczia hajnp beznlsekor, a trk hadmagyarok jratok alkalmval kezdett szoksoss vlni. csak a nagyobb alkotmny nmet s trk folyami azonban hadi hajkat neveztk glyknak, mert a nagy tengeri hajk neve is, melyek mintjra a termetesb dunai jrmvek kszlltalnosan glya volt a tek, a XVI. szzadtl kezdve

magyaroknl. dunai hadi hajknak a trtnelemben elfordul els nmet elnevezse Koko)i. Suchenwirt nevezi igy a dunai hajhad parancsnoka hadi hajkat a XIV. szzadban. Pafron, maga a hajlegnysg XaucUer nevezet alatt emlttetik Suchenwirtnl. Ksbbi nmet rknl a glyk Galeeu, Galeren, Gualeffen, a naszdok s sajkk Nassaren^ Nazaden, Csayken., Tschacken s Classikeln, a dereglyk Brahmen, Plattn s Zyln nevezetek alatt fordulnak el. Latin forrsaink a glykat Galpa-knak, Trivemes-, Biremes-eknek nevezik. naszdokat I. Miksa nagyobb prdl hajk Myoparones. kirly Celoces seu naves Nazadistarum nven nevezi. S ezek kzt megklnbztetik a Xaves dupUces s Nassadae dvplices, tovbb a Nassadae simpUces hadi hajkat. A dunai glyk, naszdok s sajkk nagysguk, alkatuk

klnbzk voltak. Elfordulnak dunai gh/k hromsor-evezsek (triremisek), s ktsor-evezsek (biremisek), tovbb ketts s egyszer fdlzetek, emeletesek s tornyosak, vrtesek s egyszer faalkotmnyok. A XVII. szzadban a hromsor-evezs nagy hadi hajkat trksen Csekterek-\iek nevezek a magyarok. Tkly Imre Ptervrad ostromrl irvn emlti, hogy a nagyvezir az csektereket, kiket dekul triremiseknek, magyarul pedig tengeri laptos glyknak hijnak, a Dunnak tisztjra a nmet sncz s hd ellenben vasmacskkra renddel lltotta ki a umet glykkal szembe. Glyk a mi hadseregnknl a XV. szzad els felben mg nem voltak, br a trkk mr hasznltk azokat magyarorszgi hadjrataik alkalmval. Mikor Mohamed
s rendel te tsk szerint

szultn 1456-ban Nndorfehrvrt ostromolja, rengeteg hajhadt szmos hadi glya is dszt, mg a Hunyadi Jnosuk 200 hajbl ll vizerejben egyetlen glyt sem tallunk. Ellenben I. Mtys mr nem csak hadi glykat bocst a

Dunra, de pomps fejedelmi dszhajkat is pttet magnak. Komromban is llott Mtys kirlynak egy ilyen dszes, mulat hajja, a ^Bucpntanrus, melynek szpsgt a szemtan Bontln elragadtatssal ecseteli. Paulo supra, ad caput insulae Coma-

32-4

FOLYAMI nAJH.VrH'NK SZERVEZETI,

ron, conspicitur spatii sane laxioris, cui subdivalia et diversa

ubique laquearia gravissima quidem impensa constriicta. Bucentaurus ad velificaiidum Danubiuin ex liguo constructus, iu amis simulacrum. ubi triclinium, procythou et cubiculum, ubi andronicon et gynaeceiim, inter puppim et proram lat compactuin. ^) A. fejedelmi sfddes dszhajkat, kirlyi naszdokat, klnben minden idben talljuk. Kirlyok, berezegek, fvezrek s a fejedelem szemlyesiti a kor zlsnek s knyelmi ignyeinek megfelel, de a kznsgesnl sokkal kesebb s drgbb hajkat hasznltak hadjrataiknl vagy egyb hivatalos utazsaiknl a Dunn. I. Miksa csszrtl van egy rendelet, melyben a bcsi hajgyrnak meghagyja, hogy az szemlyes hasznlatra plt dunai fejedelmi hajnak fdele rz csavarokkal lttassk el, a fdlzet lebocsthat s a haj a hid alatti jrsra is hasznlhat legyen. 2) Egy 1565-ben Frankfurtban kiadott hadjogi munkban a fejedelmi dszhajkrl is sz lvn, rdekes a mit e knyvben a fejedelmi dszhajk kessgrl olvasunk. Eines grossen, hohen Podeutaten Schiflf der lust oder zier nach zu versben, rja szerz, mag ausswendig ober dem Wasser gar vberall mit des Herrn farben vnd Reimen gemalt vnd angestrichen werden, dessgleichen das vorder vnd hinder Hauss oder Schloss am Schif mag allenthalben auff das zerlichst mit Fann oder Panier, wie mans denn pflegt zu nennen, so auch mit dess Herrn AVappen von farben gemalt, aufgesteckt werden, dareyn auch Reymen vnd verglte Knpf darauf zu setzen, vnd dann insonderheit muss das hinder vnd vorder Schloss am Schif zu aller vorderst vnd hinderst ein zmlich Platz zu beyden Seiten oder ecken, auch von solchem Schloss kommen zu der Belle, -vveiter vom Schiff zwo vierechte grosse Fann, gleichfalls mit solchen Farben, Reimen vnd Wappen, gar ober dem Tymon soU auch ein grosser Fann sein, welcher die anderen an grsse all vbertrifft, vnd dann auff jeder seiten dess Hauss oder Schloss gegen den Msten sollen sechs oder acht Fann sein, vnd auf deu Mastkrben vom grossen Mst sollen rund vms von der breite vnd hhe der gemeldten Mastkrb auch mit Reymen, Farben vnd Wappen gzirt vnd auch angechengt sein. Es soU oder mag es mit gemalter Leynwand oder sonst gestickten zierlichen teppichen zu beyden seyten bis an das geschoss verhengt vnd bedeckt. Weiter wo man darinn Baneket oder Maizeiten sich gebrauchet, da soll oder werden vber sich auch vnden auff die Fussbden dergleichen Lacken oder Dep-

')

-)

Decad. IV. Lib. VII s Teleki: Hunyadiak kora VI, 162. Meynerl: id. m. II, 37. 1.
;

1.

KATONAI S TAIiSAKALMI VlSZdNVAr.

325

pjcb dargcstreit vud aufgoschlageu es solleu aucli die Segeltclier auf" das zierlicbste mit Wappen vnd Farbeu zugericlit vnd gemalt. yergldte Stera oder anders dareyu gehefft oder gemalt werdeu. ^ Rendkvl szp az a dszbaj is, melylyel 1693-bau az angol kvet Tkly Imrt megajudkoz. >>Egsz
;

irja alkalmatossg iveges ablak szobk voltak benne s egszen fdeles volt, kiben bintai s egyb alkalTkly matossgi, lovainak belye, lovszmestereinek s abboz tartoz cseldnek s lovaknak val elesgnek volt fdl alatt belyek. 2) fejedelmi baj mellett s annak ksretben voltak mg a kom/ha- s csddos hajk a komornyikok s lsmesterek lak-

sval, a pnczvel,

konybval s

lstrral.

fejezetekbl tudjuk, bogy a dunai glyk nagysga nba a tengeri glykval vetlkedett, gy bogy egy-kt ilyen bosszban felitott glyval mg a jelentkeny szlessg Al-Dunt is teljesen el lebetett zrni. Esztergomnak 1594. vi ostromnl a jelenvolt 13 ktsor-evezs (biremes) glyk oly risi nagysgak, bogy egy-egy bajon, nem szmtva a szorosan vett bajlegnysget, 620650 pusks gyalog vitz fogFleury, Assembourg, Colalto, Altbani s lalliatott belyet. tervei szerint kszlt XVII. szzadbeli glykDillber Ferencz

A megelz

bogy ppen azrt nem vltak be folyami badakomert colosslis nagysguk s igen mly vzjrsuk lebetetlenn tette a badi bajnl els kellkl megkvntat knny mozgst. Fleury Grgorszg tengeri kiktiben ltta az glyamntit, s Tacitusnak lerst a rajnai bajkrl tartva
rl tudjuk,

zsra,

szemei eltt, ltet t ama tengeri colos susokat a nem csekly nebzsggel bajzbat Dunra. Ksbb mg a Sapbornnak sokkal mrskeltebb arny glyi sem feleltek meg egszen a folyami badiguyeknek. Mg azok is nagyok voltak a Dunra, br Sapborin glyinak bossza csak 3O.3, szlessge pedig csak

mterre volt bagyva. ^) glyk fegyveres flszerelse leginkbb a baj elrszn s a bts fdlzetn volt alkalmazva. Az ismeretes rgibb glyknak csak a fara volt fdllel elltva. Carlovtz Kristf 1542. vi napljban ngy dunai glyrl is megemlkezvn, mondja: quatur triremes a puppi tectae, quas galeas
9.5

Von
-)

Kayserlicliem Kriegsrecliteu, Malefitz vnd Schuldhndlen


k.

Ovdnung vnd Regiment. IX,

218-219.

1.

Tkly Imre : Naplja. 20. 1. 4 A Czuczor-Fogarasi magyar sztr a glya nagysgt mintegy 20 lb szlesre teszi. Szerinte a glya kt 130 140 lb hosszra s 16 rboczczal s krlbell 50 evezvel s 10 gyval elltott tengeri haj, melyet kapitny kormnyoz, s knnysge miatt a szirtek s ztonyok kztt igen hasznlhat. (II. k.)

3'26

FOLYAMI HAJHADUNK SZERVEZETE,

vocat.

Voltak azonban emeletes nagyobb glyk, pldul a egyms fltt kt fedlzetk volt, s ez esetben az emeletek is meg voltak rakva klnfle lvegekkel, gy. hogy egy ilyen nagyobb arny glyn sokszor tven-hatvan, de mg tbb gy is talltatott. Sokkal kisebbek s egyszerbbek a glyknl a naszdok 40 ember szmra plt, feketre fesvagyis sajkk. Ezek 30 tett fehr szegly s hegyes orr hajcskk voltak, sokkal egyszerbben fegyverezve s flszerelve, mint a glyk. A haj orrn volt a taraczk elhelyezve, kznsgesen stor alatt, mely nem csak a tzreket oltalmazta, de a lveget s lport is vdte
^)

Fleury-flk, melyeknek

haj kzepbl nylt fl az rbocz, es s nedvessg ellen. haj hts rszn melyhez kteleken a vitorla volt ersitve. volt a hajparancsnok (kapitny, vajda) s a kormnyos stora. A kt stor kzt padsor lltt, melyen httal a haj orrnak, a haj mindkt oldala hosszban, az evedz legnysg olykp foglalt helyet, hogy a haj kzepe egy vagy kt sor hadakoz fegyveres rszre szabadon maradt. Mikor az evedz legnysg elfradt, a parancsnok veznyszavra helyet cserlt a fegyveresekkel, kik tadvn fegyvereiket, az evedzk mell ltek. Voltak azonban kisebb-nagyobb naszdok s sajkk, s voltak olyanok is, melyeknek hosszoldalai lrsekkel valnak elltva s taraczkokkal megrakva. 2) Az egsz-, fl- s evj/ef/-sajkkrl mr fentebb volt sz. Ezek tbbnyire klfldi modellek utn kszltek, midn mr a rgi naszdok kimentek a divatbl. Az els modelleket III. Kroly Trk- s Poroszorszgbl hozatta, 1731-ben. Ezek rajzai mg most is megvannak a bcsi hadgyi porosz sajkk (Oderlevltr hadszerelvnyi gyjtemnyben.

Kahn) hossza

75, szlessge 14,

magassga

3^ ghxbvolt. Vitor-

ljok 30 berlini

rf

hossz, 13 szles. Ilyent 10-et hozatott a

hadgyi kormny Berlinbl mintnak. Gyorsasguk oly nagy volt, hogy 12 mrtfldnyi utat tehettek meg egy nap alatt.

trk sajkk vagyis fegyveres furktk alakja egszen hegyes, tojs alak szintn rboczczal s vitorlval vannak elltva, de
;

^)
f.

Itinerarium,

cum irem

exiieditionem contra Turcos. (ZeitscLiiift

Pr. Gesch.)

2) Istvnfi szerint az ismeretes legrgibb naszdokban 33 ember foglalt helyet, milites simnl ac remiges, ac in earum (nazadarum) proris breviora ex aere fusili tormenta habebautur, et in anterioribus sentinis

pilae ferreae ovi gallinacei magnitudine, cum certo pulveris sulphurei pondere servabantur. (Lib. XXVIII. p. 405.) 1697-beu is ugyanolyanok a naszdok. Egy akkori nmet leirs a kvetkez szerelvnyeket emlti Die Armirung der Rudercsaiken besteht ini Vordertheile aus einer halben Carthaune, auf dem Hinterdeck aus einem Mrser. Jedem Schiffe kamen 8 Ruder, jedes von 3 Mann bedient, zu und bei gnstigem Winde sollte eiu lateinisches Segl in Anweudung kommen.'<
;

KATONAI S TKSADALMl VISZON'YAr.

327

mi egsz s fl sajkiuk voltak. Nlimk az egsz sajka 36 evezvel s 10 gyval, a fl sajka 20 evezvel s 4 gyval, a uegyed sajka 10 evezvel s egy gyval volt flkisebbek, mint a
szerelve.

Ide tartoztak
o)'anicz((k.

mg

a fegyveres np szlltsra rendelt

Ezeknek mly vizjrat s a dihjhoz (ora) hasonl alja nagyobb sly elviselsre is hasznltatott. Kaeic dalmata klt egy veleuczei tkzet lersban a tengeren is
az oraniczkat. Emltendk mg a '>geinik, kznsges teherhord dunai nagy hajk, melyeket Tkly fdeles- s hombros hajknak vagy portkas gemiknak, II. Rkczi Fereucz padlsolt hajknak nevez. to>iibaszok'< szintn teherhajk voltak, hossz keskeny testtel s hegyes orral. Leginkbb a Szvn s az Al-Dunn fordulnak el. Helleprout Jnos ezredes 1705-ben rja II. Rkczy Ferencz fejedelemnek, hogy az al-dunai Bottynvrban a kivonult kuruczsg, a hddal egytt, az ottani tombszokat s szlakat is mind meggettette. dunai hadi hajk kzt mr a Hunyadiak korban tallni vrtes hajkat. Nndor vdelmre 1456-ban gylekez hajk kzt voltak olyanok is, melyeknek oldalait s fdlzett, nehogy az ellensg lvegei rtalmukra legyenek, Kapiszti'u Jnos vaslemezzel borttat be. 1566-ban is Miksa dunai llottlljban 12 olyan pnczlos glyt veznyel Szigetvr al Reichenbach Flep rhdusi lovag, melyekrl az ellensg golyi s nyilai lepattognak. ^) kuruczok szabadsgharczban Yak Bottyn a fels-magyarorszgi bnyavrosokban szintn rzpnczlokat kszttet Rkczi hajhada rszre. A bnyavrosokrl lehozand rzhajkrl rtam Srter uramnak mondja egyik levelben a fejedelemnek, de csak Lvig hozhatjk azokat, nem tovbb az malmok miatt. ^) Szoksban volt hbor idejn nedves bivalybr rel is befdni a hadihajkat, st I. Miksa csszr egsz hadi hajkat kszttetett bvalybr-talpakbl, a mint azt emlkknyvben maga fljegyezte. 3) Egybirnt a gallok mr Caesar idejben, s aztn sokkal ksbb is, brbl kszlt dereglyken kzlekedtek a csatornn. *) dunai hadi hajk legegyszerbb s legtermszetesebb mozgat gpezete az evez s vitorla. Az evez a sanskrtben aritram, a grgben s>tc,z-\i.rjc, a latinban remus legsebb
szerepelteti

die

Kayser Maximilin liat unterclessen eiu Armada auff zwlff Galeen zursten lassen, und dermassen bewalivet, dass sie von den Pfeilen und Flitschen sicher . {Chronika. M. nemz. mzeumi knyvtr.) =) Thaly Klmn : Archiv. Ekcz. IV. k. 644. 1. Meynert, id. m. II. 37. 1. *) Mommsen : Bm. Gesch. III. 218. 1.
1)

Douau von

i)

328

FOLYAMI HAJHADUNK SZERVEZETE,

ksztmnye az iudogermn civilisatinak. Nincs tallmny a vilgon, mely a maga vltozatlan egyszersgben s mrhetetlen hasznossgban oly sokig fentartotta volna magt s oly sok hasznot hozott volna az emberisgnek, mint a szerny evez. Lehet, hogy korunknak csodlatos villm- s gzereje nemsokra egszen flslegess, st nevetsgess teszi majd ezt a primitv barbr eszkzt, melyre sok vezrednek egsz cultnrja tmaszkodik. Az evezrl teht, mely nemsokra a mzeumi rgisgek kz kerlend taln, lehetetlen volt e helyen megfeledkeznem. Az evez volt a naszdosnak legjellemzbb fegyvere, st dsze, kessge s erejnek fokmrje. Mikor neki dlve evedztek, mintha az akhiv dalikat lttad volna Odysseus glyin
:

lvn tajtkzk evez rudaikkal az rvnyt.

Egyszerre s temre hztk meg mindannyian az evezket, s hogy a munka knnyebben s vgabban folyjon, meg hogy bele se izzadjanak oly nagyon, nyaranta a fels testrl minden ruht ledobtak, hajukat is rvidre vgattk s akkorkat kurjantgattak evedzs kzben, hogy az ellensg magtl a nagy lrmtl is sszerezzent. ^) Mira ver agilitate naves mpelluntur rja sive n orbem actae, sive ex transverso ductae. Velius, vitorla fiatalabb kelet ugyan az eveznl, de azrt az

Az els vitorlkat brbl ksztek a hajs sautonok, pictonok s vnetek br vitorlkkal hajznpek. tk krl Gallia nyugoti partjait, s elttk bizonyra mr ksbbi vitorlk egsz ms np is hasznlta a br vitorlkat. napjainkig ers vszonszvetbl kszlnek. Dunai hadi jrmglyveinken minden idben feltalljuk a vszon vitorlt. kon t-hat vitorla is volt, a naszdokon s sajkkon egy vagy kett. titeli sajksoknak egsz sajkin, a nagy s kis rboczon egy-egy vitorla volt kifesztve. De azrt szksg esetre minden egyes hadi hajn tbb vitorla is tartatott kszletl)en. Egy 1543. vi hadi leltrban olvassuk, hogy a bcsi Szent-gostonrl nevezett zrdban, mely akkor valsznleg katonai raktrnak hasznltatott, a barclialonga s a pregantin fle dunai hadi hajkhoz 13 vitorla, egy harmadik rffionella fle hadi hajhoz pedig 5 Ttorla van lettemnyezve. 2) Szlcsendben a vz sebessge ellen, legfkp nyron, nem
is

-vilgi kszlk.

Gerlach Istvn: Tag-Bueli, 1573. Zielien all zumalil und dass es gar schnell gelit .... Da waren ilirer auf' einem jeden Schiff iu die 30, die allzuwolil und zugleicli mit einem grausanien und wilden (reschrey ruderten, sicli auch zum theil biss autf den Nabel gar entblsteu, waren all mit der Schar ganz beschoren, etliche batten Dund auff =) Schlager Skizzen N. F. III. 280. 1.
')

gleich,

<

KATONAI S lRSADALMI VISZONYAI.

829

igen lehetett a vitorlt baszulni sietsebb utakul s uagyobb terbekul az evezkre sem lehetett valami nagyon tmaszkodni. Ilyen esetekben teht lovakkal s szarvasmarhval eszkzi)ltetett a hajraj mozgsitsa. Lteztek hajvontat trsulatok, melyek a kirlyi hajhadnak vontatst a kincstrral kttt szerzds alapjn fizetsrt, vagy pedig rosszabb esetben kny;

szermunka gyannt teljestettk. Salamon Ferencz 1268-bau emliti Heymt, a pesti hajsok vilii cust, kit kisbirnak, vagy czhmesternek tart, mert a budai rector s tizenkt eskdtje eltt a vdlottak padjn l. De brmi volt is, ktsgtelen, hogy hajzsi dolgokban volt a hajsok feje, kinek a hajraj mozgsitsnl is dnt szava lehetett. ^) I. Mtys s II. Ulszl alatt Karancsy Gyrgy s bizonyos Demeter voltak Pesten a magistri nautarum, a hajvontat kompninak mesterei,
vontatjk a naszdokat s a sereg holmijt, valahajsok hnyszor a dunai hajraj Budrl mozgsittatik. kompnija vagy czhe, mely az orszg kzlekedsi fvonalait tart kezben, magn zrkedst is folytatott s fleg gabonval s borral kereskedett. A hajsok czhe zi Pesten I. Mtys kirly alatt az idegen boi okkal val kereskedst, s czhhznl tartja borraktrait. hajvontats mellett dsan jvedelmezhetett ezen iparg is, s nem csoda, ha a hajsok takarkosabb rszbl jmd vagyonos polgrsg keletkezek. Salamon a hajsok czht tekinti a pesti municipium magvnak, s kimutatja, hogy a XIII. szzadban a hajsok voltak a vros kpczhk volt Magyarorszgban a leghatalmasabb viseli s az ismeretlenek a szablyai.^) czh, melynek azonban sajnos Minden arra vall teht, hogy a hajsok czhei, a milyenek minden nagyobb kiktvrosban szkeltek, eszkzlk kezdetben szzadokon t, hbork s egyb mozgstsok alkalmval, a folyami hadak szlltst s a kirlyi hajvontatst is,a mint azt mr fentebb a kirlyi hajs npeknl lttuk. Nndorfehrvron Dominik s Albert nev hajsok folytattk ezen ipargat. II. Miksa 1566-ban rir a Duna-vidki vrmegykre s rendeli, hogy a hajraj a jobbgyok s zsellrek erejvel mozgsittassk. Dedimus iam negocium, ut naues nostrae bellicae adverso umine quamprimum reducantur. Itaque vobis firmissime mandamus, ut in Eegno uostro Hungri, quae eiusmodi naues preteribunt, passim et serio efficiatis, ut subditi ac coloui in hanc reductionem non solum omni auxilio et ope adesse, verum etiam homines et equos, necessario commeatu et pabulo competeuti pretio soluto, circa ullam tergiversationem providere debeant.^)
vezrei
;

') s) ^)

Buda-Pest trtnete.
U.
o.

II.

225.

1.

Maijy. onz. levtr, E.

v.

330

fOLYAMI HAJHADUNK SZERVEZETE.

Pozsonyban ekkor Eeiffinger Jnos volt a liajvontat vllalat ln s 400 forintot kapott a kamartl azon hadi hajknak Bcsbe vontatsrt, melyeket a kirly a mlt esztendben vr alatt hagyott. ^) A XVI. szzad vgtizedbeu tbbi kzt
a hajvontats
volt alrendelve.
s
is

a mr elbb

felllitott

pozsonyi

Camera

yavalis-rL bzatott, mely a bcsi Praefecfura Naral is -nfik

Feladata volt a kirlyi hadi hajk jkarban tarmagyarorszgi Camera anyagi llapotra felgyelni. Navalis els igazgatja Gykus (Gregus) Bertalan volt utna kvetkezett bizonyos Weiss, aztn Candia Mikls, Jurisich Alajos, Helbrich Jakab s Gssinc/iT Lajos. 1661-en tl mr ezen intzmnynek sem tallni nyomt. A flhold uralma alatt a hajvontats sokkal nagyobb slylyal esett a megigzott np trk nem tizetett vllaira, mint brmikor mskor az eltt.
tsra

tbb a hajvontatsrt, hanem tlegekkel knyszerit r alatttrk hdoltsgi korban tbl)uyire ember-ervel vonvalit. tattk a hajkat flfel. A trkk dunai ottillja, mely rendesen Viddinnl gylt ssze, legtbb esetben a trk fogsgban

snyld keresztny rabszolgk ezrei ltal vontattatott fl egsz Nndorfehrvr, st Buda, Esztergom s Komrom al. XVII. szzadban mr nem csak rabszolgkat alkalmazott a trk e baromi munkra, de mindazon npet, mely a Dunhoz hat mrtfldet hat mrtfldu bell es helysgekben lakott. persze pazarul mrtk, sokszor a kettsivei sem rtk be. A

hajvontatsi terletbe Halas s Kecskemt vrost is beosztottk, mint ez a halasi trk levelekbl kitetszik. Ezt a trk vilgban csszr ))}vnck neveztk. Ez lehetett a hdoltsg klnfle szolglmnyainak legborzasztbbika mindazokra nzve,
kik az gynevezett hajvltsgdjat meghzetni nem birtk. 1637-beu, a budai szerdr rendeletbl Ibrahim szegedi kormnyz bizonyltja, hogy a hajhzs a Dunhoz kzelebb fekv helysgek ktelessge lvn, arra mindenki knyszerttetik. Abdi Errahman utols budai basa idejben enyhlt kiss a

basa szegny magyar np e szrny igavousuak terhe. 1685. "aug. 8-.n rendeletet bocstott ki a trk sajks tisztekhez, melylyel eltiltja nekik, hogy a kecskemtiektl 100 hajvon munksnl tbbet kvnjanak. ^) vontatsnl a haj bensejnek kzepbl kimagasl rboczhoz erstettk meg a vontat kteleket. rboczczal mind a dunai glyk, mind a naszdok el voltak ltva, de mg az oraniczkon, gemikon s furktkon is meg volt az rbocz

bl.

Magy. orsz. levtr. B. r. Gyrfs A Jszkunsg- trtnethez a XVI. s XVII. szzad(Gyri trt. s rg. fzetek IV. 245. 1.) Tovbb Hornyik: Kecskemt
')

vros trtnete.

II. k.,

434.

1.

KATONAI

:n

TKPADALMI VISZONYAI,

331
fel

elejn uyult azou klubsggeL hogy eme luijkuak cscshoz egy ktlbl, vagy veszszofonatrboczfa. Az rbocz rhoczkosdr (Mastkorb) bl kszlt s megpntolt kosr, az alkalmval a hajkm (specuvolt erstve, melyben rjratok magasbl a partokon tl is messzire helyet, hogy a
lator) foglalt

az

ellthasson.
elhelyezve.

hajkosrbau egy brd, tvcs s egy puska volt


volt hadi

Legszebb dsze

tn az rbocz cscsrl

hajinknak a zaszlo, mely szinlengett al. Ammianus szerint mr a

rmaiak r

jelul hasznltak hadi hajikon zszlkat, melyek piros sznek voltak (vexil um szolgltak a tmadsra s lnk i) Ugyancsak a piros sznt hasznljak rnffum va,gy ammeum). r kirly-naszadokzel msfl ezredv utn, a magyar zszlaikon, kimit meg ksei nemsok is Tudtomra hrom naszd-zszlt Mmdahrom zedknk tanulsgra a mlt idk enyszete. riztetik. ereklye a belgrdi szerb nemzeti mzeumban becses ngyszg mter anyaga Az egyik zszl nagysga kt lidercz meggyszn knny selyem, balrl jobbra czikz arany zszl kzept olajests aranyobehintve. lngokkal birodalom s ebben Magyarorszg zott kpen az osztrk
is
;

korona fltt balrl, mintegy korons czimere foglalja el. van a arasznyi hosszsgban, grg aranykereszt harmadfl hinyzik minden lelzszln zszl selyem kelmjre festve. ktsgkvl egykor hossz rs Ellenben a hozz tartoz s arany czirill szlv betkkel a kvetkez selyem zszlszalagon AFIOC CXirOC. grg felrs olvashat: AriOC GO^eOC. CT. Vb. 1634. (Hagiosz (-:.ie.ICGb. AiflC/t.

AFIOC ATAHATOC.

athanatosz. Eleiszon. o Theosz, Hagiosz Ischirosz, Hagiosz Goszpod. 1634.) Ez teht az els s eredeti Imjasz, Szvjt esztergomi, gyori es ezred-zszlaja az egyestett komromi, azon korbl, midn a becsi udvar pozsonyi szerb sajksoknak, hadt kivetkztete regi a kirly-naszdosok magyar nemzeti nemet a magyar dunai hajhadi intzmnyt a
traditiibl, s

szolgaitata prton ll fels-dunai szerb nemessgnek alkalmaknl fenlobogott a sajks lovajda zszl nneplyes kivonulsainl pedig a haiinak rboczn, a hajhad szrazi
at.

csapatok eltt vitetett. Ugyanolyan selyembl lngocskkkal ekesittetett balrl iobbra czikz arany lidrcz ngyszogletuek, kzsajkk rbocza. E zszlk azonban nem a vagyis az imnt leirt nagy mint a'fvajda hajjnak zszlaja, keskenyek s 2.,,, m. hoszezredzszl, hanem mintegy 60 cm. cscskeben vgzdk. als vgokon pedig hegyes, ketts szak, gyjtemnyeben ket ilyen szerb nemzeti mzeum

kszlt es szinten

belgrdi
')

L.

mmiani

L.

XIX XX.

332

FOLYAMI HAJHAnPNK SZERVEZETE,

komromi uaszdzszl
bl,
III.

Ltliat.

Miud a kett ugyauazou ids

Ferdinnd kirly korbl val azon rboczfn lehettek kitzve. Erre

egyttesen s ugyan-

ltszik mutatni a kt

zszlnak teljesen azonos selyem-virgos kelmje, egyforma nagysguk, de a felirsaik is, melyeknek csak gy van rtelmk, ha a kt zszl egyms mell ttetik. Egybarnt mind a kt zszlnak kpei s feliratai egyszer szjrsra vallanak s a valdi heraldikval semmi kzk. Az egyik zszl eh"lapjn ugyanis arany babrkoszorban s hrmas zld halom tetejn a magyar szent korona ragyog magas ktg arany kereszttel. koront jobb s bal oldalrl, arany jobb kezek ltal tartva, rvid markolat s llel a korona fel fordtott grbe magyar

babrkoszorn kvl aranyozott nagy latin olvashat Ex pro. E felrs a korona fel fordtott kardlek magyarzatt nyjtja, mintha azt mondank a naszdosok harczolni fogunk a koronrt, vagyis a kirlyrt s hazrt mert a hrom hegy Magyarorszgot, a korona a kirlyt jelenti. A msik zszl ellapjn ugyanakkora s ppen olyan kivitel arany babrkoszorban, szintazonkpen hrmas zld halom tetejn, a keresztes magyar szent korona lthat; de a kezek a korontl elfordtva tartjk a kardokat, a koront s hazt fenyeget ellensg fel. kardok ltl megflemltve jobbrl s balrl elfordul s elhomlyosul Trkorszg czimere a flhold s csillag. babrkoszorn kvl az elbbeni zszln is alkalmazott aranyos betkkel e felrs ll Et contra. T. i. et coutra turcas, a kirlyt s hazt veszlyeztet ellensgeink ellen. kt zszl e felrsainak csak gy van rtelme, ha flttelezzk, hogy mind a kt zszlt egyms mellett, ugyanazon rdon, mg pedig az et pro feliratt fell, az ;>et coutra feliratt alul alkalmaztk. Ezt bizonytja a zszlk htlapjnak felrsa is. Az els zszl htlapjn arany babrkoszorban, hrmas halom fltt, hrom kinylt arany liliomszl virgzik, krlrpkdve arany mhraj ltah felirat: Ef npibus. msik zszl htlapjn ugyanolyan koszorban a hrom halmon kesked arany liliomszl, melyre fellrl a tndkl tavaszi nap bocstja le ltet sugarait. A nap kzepn III. Ferdinnd monogrammja (F. III.). felrs itt is az elbbeuihez val viszonylagos ellenttet fejezi ki e szavakkal: Et vcri. classicus kplet ktsgkvl azt jelenti, hogy a zszlk a korosakat s ifjakat egyarnt szltjk a haza vdelmre. rmai remekrk gyakran hasonltjk a virgz ifjsgot a kikelethez s a munks frfikort a mhekhez. Breve ver mondja Martialis populantur apes. ki fiatalsgnak tavaszt kicsapongsokkal elhervasztja, munks frfikort is tnkre teszi. A tavasz s mh Martialis trpusban szintn az emberi kornak virgz

kardok vdik.

betkkel

felrs

KATONAI KS TnSADALMI VISZOXVAI.

33o
gy rtelmind a frall

munks idszakt

jelentik.

Az

et veri, et apibus

mezend

teht, liogy a zszlk

mind az
ki. \)

ifjaknak,

fiaknak szlnak.

honvdelem szent ktelessge

csak a

tehetetlen aggastynok vtetnek

villmszer tzek aranykitmuye vagy trk eredet. A trk zszlkon gyakran fordulnak el a tzlngot s villmolidrcz lngok s
keleti zlsre vall, s alkalmasint perzsa

kat brzol dsztsek. Ilyen czikz villmok dsztek a tr-

kk ama fzszlfijt is, melyet 1685-ben a csszriak rsekjvr ostromnl diadalmasan elfoglaltak. -) kznaszdok hossz, keskeny zszlaja nagyon rgi minta lehet. Csatakpeket brzol legrgibb krnikinkban s histris knyveinkben feltalljuk a naszdok rboczn ahoszsz, keskeny lobogmintt, A Nndorfehrvr 1521. vi ostromt brzol kpeken ott leng a vitorls naszdok cscsn a kt szrny hossz, keskeny lobog. E kt szrny keskeny hajlobogkat nha oly hosszra szabtk, hogy vgok egszen

XVI. szzadi frankfurti hadi a hadi hajk keskeny zszlaiuak e tlsgos hosszt. Zu dem mag oder soll mondja ama knyv ein gespaltener grosser langer Standart oder Pauier seyn, der bis ins Wasser raicht. Ellenben a parancsnok naszdjn s a glykon a ngyszglet nagy hadi zszlt ltni. Visegrd kpn, midn e vrat 1595-ben a keresztny sereg krlzrolja, kt glya lthat a haj kzepbl emelked vitorls rbocz cscsn a ngyszglet lobogt szema
vz

sznig

alcsngtt.
lltja
fel

knyv szablyul

1) Nagy Ivn egy hozzm intzett szves levelben (1885. pv. 27.) figyelmeztetett a Szchenyi-fle Catalogus Numorum tblira, melyeken ugyancsak II. s III. Ferdinnd korbl tbb emlkpnz lthat a naszdos zszlk jelvnyeihez hasonl jelvnyekkel. -) Abbild und Beschreibuug des trkischen Haupt-Fahnens. Augsburg, 1686. (M. nemz. mzeumi knyvtr.)

3)

L. Ortelius rediv.

et coiit.

Nrnberg, 1665.

E nagybecs mben

igen sikerit kpeit tallliatni a dunai hadi glj'knak s naszdoknak, A Szilgyi Sndor ltal szerkesztett Magyar trtneti letrajzok* I. vf. 3-ik fzetben is Orteliusbl kzltetett a XVI-ik szzadbeli naszd pontosan rajzolt brja. A nemzeti mzeumi knyvtr trtnelmi kpgyjtemnyben nyolcz darab XVII. szzadi brt talltam, melyek mindenikn jl kivehetk a glyk s naszdok alakjai s alkatuk kls rszletei. Legrdekesebb e kpgyjtemnyben Buda-Pestnek 1602. s 1686. vi ostroma. Az elsnek czime Wahre Conterfactur der 8tadt Ofen vnd Pest, wie von den Christen belegert worden Anno 1602. Tz naszd ltliat rajta. A hajk orrn van az gy, farn a kormnyos s hajparancsnoknak kis zszlcskval dsztett kunyhja. A naszdok rboczn vitorla dagadoz. Kt naszd g. msodik kpnek czime Die hart belagerte, heftig bestvmbte und zuletzt glueklich eroberte Ungarische Haubt-Vestung Ofen, 1686. A sajkk feketk, fels szlk fehr vagy
:

>

334

FOLYAMI HAJHADINK SZERVEZETE,

A mi a hajipifs m.cster.-t'gtt illeti, azt haznkban a nagyobb folyamok mentben virgzott szmos hajpit czhek, vagyis mint a XVII. szzadtl kezdve magokat nmetesen nevezek suppv kompnik a mvszet tkletessgvel rtettk. magyar hajpit nem volt ugyan flfedez mvsz, de

a mit msoktl eltanult, azt fokozatosan tkletestette, s oly remekl s tartsan kszit munkjt, hogy e tekintetben senki sem versenyezhetett vele. Mint szrazfldi lakosnak olykor tengeri hajpit mesterektl kell ugyan tanulnia a hadi czlokra szksgelt jrmveknek sokkal tbb fortlylyal egybekttt ptst, de elegend egyszer ltnia valamit, hogy azt menten hiba nlkl utnozza. Ha teht fordulnak is el esetek, hogy dunai hajhadunk ezerves mltjban egyszer-msszor idegen hajptkkel is tallkozunk, ezen esetek vajmi ritkk s mindig csak egyes tant pallrokrl szlnak azt azonban sehol s soha sem bizonytjk, hogy Magyarorszgba tmegesen kellett volna a klfldrl hajpt csokat behozatni. II. Ulszl orszglata alatt, mikor minden tren slyeds tapasztalhat, egy Chynthius nev olasz vezeti Nndorfehrvrott a Fustan hadi haj ptst, s gyessge s fradsgrt majd egy hat forintos j subra val kltsget, majd egyb kiadsokra is 4 forintot, majd ismt kialkudott bre fejben egy ltzet ruht s 13 forintot kap kezeihez a kirlyi trnokmestertl. ^) I. Ferdinnd 1552-ben Bcsbl kld le egy hajpt mestert Marmarosba, hogy az ottani magyar hajcsokat a ketts-sajkk (duplices Nassade) ksztsi mdjra megtantsa. Mittimus itaque rja a kirly a pozsonyi kamara elnknek certum homuem hamm rerum peritum, qui de magnitudine, latitudine, longtudne earum navium edocebit. ^) Azonban, mikor a magyar hajcs mr egszen jl felfogta s alaposan megtanulta a hadi haj mintzst s sszelltst, oly ers lett a mestersgben, hogy a kirly Nmetorszgba is innen vitetett magyar hajptket. II. Lajos kirly 1525-ben Bertalan, Gspr s Czywythko nev szruyi (alkalmasint szermi) hajptk ltal kszttet a dunai nmet hadi sajkkat. Az emltett v mrczius 14-dkn 34 forintot fizetett ki nekik Thurz Elek pro expensis et subsidio, iussu Regi Maiestatis, quia certas naues sayka in partibus Germanie fecerunt. ^) 1540-ben br. 23-dikn Anna kirlyn is magyar hajptket szerzdtetett a bcsi hajgyrba, meghagyvn x\lbert pcsi pr;

szines.

Dunai

liadi

hajinkhoz egszen hasonl hajmintkat kzlt az

Eiicyclopeclie Melhodique Mectieil des Planches.


^) *)

Begistrum proventuum Kegni Hungar. 1494 Magy. vsz. levtr. B. r. Frakni : II, Lajos kirly szmadsi knyve.

1495.

KATONAI KS TARSAliAI.MI VISZONYAI.

33

postnak, a kirlyi kamara praefectusuak, hogy minden ksedelem nlkl, azaz rgtn kldjn kt komromi naszdpitt Bcsbe. qui ad instrnendas Nazadas apti idoneipie sint, (Xnorumque consilio et opera uti possimns. ^) A hajpits nlunk mr az rpdok alatt lnken ztt iparg volt. Budn, Esztergomban s Pozsonyban, ksbb az
al-dunai hajllomsokon, fleg Nndorfehrvrott, Zimonyban, Zalnkemnben, Ptervradon, Vrsmarton s a Csepelszigetn, leginkbb

Komroml)an

Gyrtt, Titelben, Becsn

Szegeden, Szolnokon, Marmarosban, Srosmegyben Brtfn, az alvidken pedig Lippn, mr az ember emlkezetet meghalad idkben is hajpt telepek lteztek, a hol az orszg hadi haji is kszltek. nagyobb hadihajk s termetesebb dunai glyk Bcsben kszltek. Bcsben mg a mprtol I. Miksa uralkodsa alatt, ha mr nem elbb, jeles csszri hajgyr ltezett, melyben a dunai glyk s ms nagyol)b hadi jrmvek csoltattak s flszereltettek. Ez a rmai csa>;za)i Oi-sinncd Bcs vros

falain kivl terit

el,

egy a

Duna

ltal krlfolyt trsgen, az

az jkapu (Neuthor) (Wierschlag) volt bekertve. 1514-beu Zrai Jeroiiios volt e hajgyrnak a figazgatja. 2) Utbb I. Ferdinnd is kivl gondozsban rszesit a bcsi hajarsenlt, melynek gyrtmnyaira tudvalevleg oly gyakran volt utalva a Dunn mind a magyar prt, mind a trkk ellen. Ferdinnd a hajpits mestersgben igen jrtas tengeri lakosokat, spanyol s olasz munksokat alkalmazott a hajgyrban, s annak daczra mgis igen gyakran vitetett fel a hres bcsi arsenlba magyar hajcsokat is, mely krlmny bizonyra legszebli dicsret az akkori magyar hajiparra nzve. Ugyancsak Ferdinnd helyezte t a hajgyrt Bcs 1529. vi els ostroma utn von mehrer sicherhait wegen vnd aus allerlay beweglichen Vrsachen az jonnan plt s kitgtott bstyk belterletre. 1537-beu mr dolgozott a gyr. Igazgatja Postulin de Rogas volt, kinek oldalnl Helber aligazgati llst foglalt el. ^) gyrtelepen 1594-ben alkalmazva vau: 1 igazgat s 1 inas mesterek kzl (Magishavi 25 frttal 4 felgyel s 6 r. Georgio Papagato Comito havi tranzeu, Schifimeisterschaft) 13 frttal Andr Simon pallr (Neumeister) 15 frttal Anthoni de Angeli eszterglyos 13 frttal; Nobeth Mihly famester 8 frttal Ersel Gyrgy cs 5 frttal Schnetz Gyrgy asztalos 6

gynevezett
eltt, s

csszrfrd

helyn,

magas

tltssel

d.

orsz. levtr. B. r. Schlager : AViener Skizzeu des Jilittelalters Kriegsweseus. II. 37. 1. =) Meynert: id. iii. II. 167 168. 11.
')

Magy.

=)

Me^nert

Gesch.

88()

FOLYAMI HAJHADUNK SZERVKZEti;,

frttal

szelk, kik evedzsre


frttal
;

Baptista Piilistea puskamves 6 frttal. Tovbb a fris hasznltatnak, nvleg Marco Mtys 6
:

Prumbach Lnrd
frttal
;

6 frttal

Sambo Lrincz
;

6 frttal

Funia Blassi 4

Slavoneta Istvn 6 frttal Pietro Porta borbly 7 frttal. Egy 1600. vi kimutats arrl tanskodik, hogy a bcsi f(5hajhivatal havonknt 617 frtba kerlt. 1602-ben 49,409 frt adatott ki hajptsi s flszerelsi czlokra. ^) kzlt adatok tjkoztat ttekintst nyjtanak a dunai hadi hajgyrtsnak kzpkori mrvei, de st e mestersgnek akkori fejlettsge fltt is. kovcs, lakatos, takcs, ktlgyrt,

gynt stb. mhelyeket nem emlti forrsunk. Az iszkba s ktrny gyrtsrl, valamint a moh feldolgozsrl szintn nem trtnik emlts, noha adataink vannak r, hogy az gynevezett iszkba-szeg, a szurok s moh a hadi hajk gyrtsnl mr a XV. szzadban nlklzhetetlen kellk gyannt hasznltatott. 1495-ben Balzs (Blasius Litertus) 10 forintot vesz ki az llampnztrbl ad emenda Zkaba pro nauibus Nazadistarum necessariis. ^) Tomory Pl kalocsai rsek 1525-ben 49 forintot kap a kirlyi kincstrtl pro emendo pice, ac aliis diversis rebus, pro reformandis Nazadis in "Waradinopetri existentibus. ^) 1560-ban magnak a kirlynak intzkedsbl ktrnyuyal vonatnak be a komromi hadi hajk, melyeknek helyrelltshoz egyebeken kivl famoha is szksges. Nos iam naues nostras Nazadistarum Comaronij existentes, reficiendas, pice liniendas et stipandas decreuisse. Quia uero preter alia necessaria etiam musco, quo naves stipari seu obturari solent requiratur, isque apud vos (Comaronij vei Posony) leniori pretio et labor, quam alibi colligi queat. . gy ltszik teht, hogy a lajtsrombl hinyz mestersgek rendszerint nem is zettek a bcsi hajgyrban, s azoknak a hajpts s flszerelshez szksges gyrtmnyait a gyron kvlrl szereztk be.
.

fordttatott, a

mely a hadi hajk ptsre Bcs krnykn elterlt serdkbl, de leginkbb a 1698Schwartzwaldbl s Algaubl kapta az arsenl. 1697 ban, mikor Saphorin kszit dunai glyit, a Szva s Drva
tlgy- s fenyfa-anyagot,

erdk faanyagt is kmletlenl irtatta a hadi tancs, knyszeritvn ama vidk lakossgt, hogy a letarolt roppant terletek famennyisgt ingyen szlltsa fel a bcsi hajgyrba. schwartzwald ft legjobbnak s legszilrdabbnak tartottk. Wolder Simon 1558-ban, midn a trk jabb veszlylyel fenyekzti tlgy

')

*)

0. 187188. 11. Begistrum Proventuum.

U.

^) II.

Lajos

kir. .szmadsi

knyve,

KATONAI is TRSADALMI VISZONVAI.

337

get a keresztny vilgot, egy rpiratot adott ki, melyben kvseiv a bcsi arseul gyrtmnyait, azt tancsolja a hadi kor-

mnynak, hogy a Schwartzwaldban, Algauban sms alkalmas helyeken is llittassou fel hajgyrakat mert a flhold rettent hatalmt csak mentl nagyobb vizi ervel lehet legyzni. So drei huudert, oder vier huudert gymond muss manu Schiflf vnd bei tausent oder mehr Holtzflssen habn, die mann ira Schwartzen-walt, AUgaw, vnd an den auderu gelegnen Bei den Schiffen vnd Flossen rtern kan machen lassen kan mann auch kleine Schiff vnd bretter habn, dass mann im fali der uottnrfft in eil Schiff brcken machen vnd eiu hauff zum anderen kommen mag. ^)
;

XVII. szzad msodik felLipt ismt letbe a.karta lptetni, de trekvseit rszint szntelen hbori, rszint pnzhiny miatt nem koronzta siker. I. Jzsef alatt egszen megakadtak az ez gybeni trgyalsok. Annl nagyobb buzgalommal vette fel az elejtett fonalat III. Kroly, ki a spanyol bonyodalmak elintzse utn 1715-beu a legfbb hajhivatalt (Oberstes Schiffamt) hajgyr bizta meg a hajgyrnak jbl val szervezsvel. (Schiff bauplatz) a Frterba ttetett t, a mai Feuerwerksrgi hadi hajarsenl a
el.

ben pusztulhatott

I.

platz-ra,

egsz

az

sziskolig terjedt.

Az

intzet lre

Davids Dniel angol s Gerson Frigyes hamburgi haj-mpitk llttattak s mg azon v szn megkezdtk a glyapitst. III. Kroly hallval (1740), minthogy a trk hbork hoszszabb ideig szneteltek, a prteri hadi hajgyrban is pangsnak indult, majd aztn nemsokra vgkpen megsznt a munka. 1768-ban a dunai hadi hajkat mr nem Bcsben, hanem a Klosterneuburgban ltestett csszri hajintzetben (Schiffamt) ksztik. A gyr ln Achsberg Ern haj-pitmester ll.

Azon
az

14-dikn kerl ki e gyrbl s bocsttatik vzre dunai fregatt. Klosterneuburgban pit Nocetti 1788-ban a mr emltett kitn gynaszdokat. Munksokat a trieszti csszri marinbl, s ha azok nem voltak elegendk, bcsi hadi Fiume, Buccari, Zeng s Velenczbl kapott. hajarsenl, a Duna-gnak behomokosodsa kvetkeztben idkzben hasznavehetetlenn s most mr nlklzhetv lu. II. Jzsef a katonai pkeket s a hadi sthzat helyezte el benne. Elvgre a rgi bcsi hajgyrnak ktszz vig fenlvi pril

els

lott

vizmedenczjt az letbe lptetett egszsggyi rendszablyok szintn eltvoltottk, gy hogy ma mr nyomt


) Rathschlag vnd christliches bedenken, wie oiie sonderliche beschwerde der Trck zu wasser vnd Laud zii berzielien vnd zu vber-

windeu
DB.

wei'e.

{M, nemz. mz, knyvtr.)


J.

SZEXTKLKAY

A NAI HAJHADAK TRTNETE.

22

338

I'OI.YAMI IIA.KJHADITNK

SZERVEZETE,

sem

tallni tbb Bcsben az egykoron virgzott hadi hajgyriparnak. ^)

Klosterneuburgon kivl mg Passauban

Pforzheimban

ptettek s szereltek fl osztrk hadi jrmveket, nevezetesen hid.al val pontonokat. 1795 1796-ban Viztlmm szzados

foglalkozott
tsvel. 2)

nevezett

hajgyrban hadi pontonok ksz-

magyar hadi jrmvek, mint mondva volt, itthon s kszltek. Ezt a helyet mintha mr a termszet is hajptsre teremtette volna. Ngy nagy foly folyik ssze Komromnl a Duna, Vg, Morva s Kba. A hajptshez megkvntat minden eszkz knnyen juthatott el e kzponti helyre. De az elkszlt gyrtmnyokat is minden irnyban knnyen s gyorsan lehetett onnan tnak indtani.
kivlt

Komromban

Komromban a XVII. szzadban ngy hajcsinl kompnia, st mint Draskovics Jnos ndornak egy 1648. vi meghagysbl kitetszik, mg gynt mhely is ltezett a hadi hajk fegyverkezsre. A jelzett szzad elejn mg sokat s jl
dolgozhattak a komromi hajptk. klfldi ksztmnyekmg most is btran versenyeztek. Abbl az idbl azt rjk rlok, hogy nem csak hajt fdelezni tudnak, hanem a teknjt is szintgy elkszthetik, mint a legjobb passaui teknk. ^) Mikor a dunai hadi hajkat ausztriai gyrakban kezdek gyrtani, a magyar haj-gyrtelepek, els sorban a komromi, egszen elvesztk jelentsgket. Midn Rkczi 1708-ban hajpt mestereket keres, kik Srosba mennnek a flkelk rszre hajkat csolni sehol sem kpes olyanokat flverni. Erre Bottyn rsek-jvrrl a kvetkezket rja a fejedelemnek Plsged kegyelmes parancsolatja szerint hajcsnlshoz rt molnrokat, csokat s faragkat teljes tehetsgembl kerestem, de sehol olyanokat nem tallhattam, kik felesgek s gyermekek elhagysval annyi fldre menni resolvlnk magokat. Azok is nem oly derk mesterek, hogy maguktl tudnnak hajt rendesen ex arte felpteni mert az midn magam csinltatok is elebek nyrem s szabom. Hanem lievir Jnos uram keze alatt az ittval czaghoz tartozand mesterember vagyon kett, kik alkalmasint rtenek az hajcsnlshoz. Krtem ket Revir uramtl, hogy bocsssa Eperjesre, de kgyelme nem ereszti.**)
kel
:

^)Fuhrmann:
1.512.
11.

Schlager : Wienei" Skizzen, III. 283. 1. reich. Biogr. Lexicon, I. k. 146 Meynert 148. 11. wes. IV. k., 66 69. 11. -) Kurze Gesch. d. JRegimenter. 3) Tudom, gyjt. V. k., 335. 11. *) Thaly Arch. Rkcz. IX. k., 478. 1.

Alt-

und Neu-Wien,

II.

k.

1361., 1365.,

Bermann
:

1371. s Oester-

Gescli.

d.

Kriegs-

KATONAI S TUSADALMI VISZONYAI,

339

bajpit kompnik a magyarorszgi fels Dunnak e vidkn teht ekkor mr csak helyben mkdtek s teherhajkat, meg kereskedelmi jrmveket csoltak de idvel ebben a mestersgben is nagyon alhanyatlottak. 2) titeli sajksok magok pitk Titelben az hadi sajkikat; az ptsre kznsgesen velenczei mesterek gyeltek fel. rgi narale-k vagy nauUum-ok helybe 1790-ben a csszri hadi hajhivatalok (Schiffamt) lptek. magyarorszgi hajhivatalok, szintgy mint az ausztriaiak a bcsi f-hajhivatalnak voltak alrendelve. Ilyen hajhivatalok voltak Magyarorszgon Pozsonyban, Komromban, Eszken, Pesten, Ptervradon, Zimonyban, Pncsovn, Szegeden, Temesvrott s Sziszeken. Feladatuk a rgi maradt gondot viseltek a csszri jrmvekre s azok flszerelvnyeire. Ha a magyar dunai hajhadnak hossz ezerves mltjban mindazon eredmnyeket, melyeket vitz karral kivvott, de mindazon nehzsgeket is, melyeket szerencssen avagy sok nmegtagadssal s nlklzsekkel lekzdtt, s melyek mind elmltnak, mg br klsleg sokszor vltozva egsz napjainkig fenmaradt, komoly megfontolssal tekintetbe veszszk lehetetlen egyrszt nem imdnunk az isteni gondviselst, mely a vilgczlok elrsre szolgl eszkzket, mg a legcseklyebbeket is, emberi akarattl fggetlen idkig megvja, msrszt nem gondolnunk arra is, hogy azoknak az embereknek, kik a hadvisels legnehezebb mdjt nem csak letfeladatul vlasztottk, de plyjokou ltk fogytig meg is maradtak, bizonyos iskolzottsggal kellett birniok, mely ket terhes plyjukra elkszit s keblkben a hivatsnak ntudatt mr a zsenge gyermeki kortl kezdve pol. Ezt az iskolzst s a ktelessgrzetnek korai fejlesztst, a kedvet s lelkesedst a vizhadi letplyra, a csaldi krben, a szlk oktatsbl mr a legzsengbb gyermekkorban sajtitk el vitzl hajs npeink. Lehetetlen lenne mskp kpzelnnk, mint hogy az anya eldalolta, az apa bszkn elbeszlget a hajlegnysg hstetteit, elmondta sajt lmnyeit csaldja krben, olykor elvitte serdl fit a nautikus gyakorlatokra, vizi rjratokra s naszdos kalandokra, s a gyermek e trtnelmi lgkrben, gyszlvn jtszva kpezte ki magt hajs katonv, csaldja hagyomnyain s elei pldjn lelkeslve hrneves hss
;

-)

Csaplovks 1829-ben kvetkezleg nyilatkozik a komromi


:

liaj-

Scliiflbaumeiscr ; denn sie beschrinken sicli liauptschlich. nur darauf, dass sie die aiis Baiern aiif der Donau ankommenden Kellhammer zur Aveiteren Falirt nnd zu Getreidetransporten zuricliten, nemlich dieselben ausflicken. bedaclien und innerlicli einrichten. (Gemlde v. Ungarn, II. 74. 1.)
die

pitkrul

Weuiger gesclnckt sind

Komorner

22*

340
is.

FOLYAMI HAJ'dlADTNK SZERVEZETK,

Valamint a fldmves az ekeszarvnl iskolzza gyermekt a sznts-vets munkjban azonkpen a folyamparti sajks katona is a naszdok kzelben vagy vizn, az evez mellett gyakorolta, nevelte, edzette s nemestette fit a br terhes, de sok tisztessggel s dicssggel jr hadi letplyra. Kinek ne jutna itt eszbe, a mit a hsi szellem ezen trktsrl s hatsrl Brutus XVI. szzadi trtnetrnk mond ad excitandam iuventutem ad rei militaris glrim virtutis aemulatione, laudes maiorum fidibus canunt, rebus ab illis glorose gestis in Carmina per certam temporum seriem, tamquam n annales redactis, quae a pueris memri tradita, ita haerent, ut nulla
:
:

certiora

monumenta rerum habeantur apud Ungaros, quam


^)

quae
kat,

his carminibus consignata extat.

szjhagyomnyo-

amaz oktat naszdos dalokat, melyek a lelkeseds tzt nemzedkrl nemzedkre tltettk s ezernyi hst neveltek dunai hajhadunknak, mr rgen elpusztt ugyan a mostoha idk viszontagsga, de emikk a trtnelem marad rkre.
hajaprd elg korn megtanulhatta teht, hogy jv letfladata a fegyveres dunai jrmveken szolglni hazjt s
kirlyt, s hogy e fladatnak csak akkor felelhet meg, ha a hajzs mestersgt, valamint a fegyverforgatsnak s a hajflszerelyny knek kezelsi mdjt minl tkletesebben elsajttja. LIgyes, kitart sznak kellett lennie, ki soha sem veszti el llekjelenltt; edzett, erteljes s egszsgesnek, kit fradsg el nem lankaszthat, szl s hullmvers, forrsg vagy hideg egszen kznysen hagynak.

Furaink, kik gyermekeiket a hajhadi plyra szntk, a kapitnyok s vajdk curiiba kldtk azokat nevelsije, vagy a tengerre adtk nhny vre megtanulni a nagy hajzst. XVI. szzadtl kezdve az olasz, spanyol s franczia glyatisztek ltal veznyelt dunai glykra is mentek fiatal magyar leventk gyakorlati oktatsra, ha csaldjok az udvar kegyelmt ignybe vehet.

Korunk fogalma szerinti sajks iskolkat azonban csak mintegy szz vvel ezeltt, az 1760-ik v tjn tallunk Magyarorszgban. A l)csi hadgyi levltr adatai arrl tanskodnak, hogy az akkori soldatesca minden vlfaja kzt a sajks sajks iskolknvendkeknek volt legtbb tanulnivaljok. Duna katonai beutazsa s lersa b) a ban eladatott a) sajkk kezelstana c) vitorlakezels tan d) Magyarorszg s

Szlavnia vzrajza
stratgia
-^fj

e)

sajkapitsi s hdptsi technika

gyaloghadi fegyvergyakorlatok s vzi vgre g) szs,


;

J)

Monum. Hmig.

Histor. XII. 228.

1.

KAT.iXAI

K!

tAksAI>.U.M1 VISZONYAI.

341

^) Miudezen tautrgyak, tormszetesen sokkal emelkedettebb szempontokbl, a legutbbi idkben is eladattak a titeli s ptervradi sajks iskolkban. Legtbb gyelem fordttatott a vizi hadgyakorlatokra. kzlegny, ki minden kitn katonai tulajdonsgai mellett elvgre mgis csak vgrehajt eszkze volt fllebbvalja aka-

vivs s vizi czllvszet.

ratnak, s a ki rgenten sem iroi, sem olvasni, sem dekosan blcselkedni nem tudott, gyakorlati tanuls tjn kpezte ki magt sajks katonv. Okmnyos bizonytkaink vannak, hogy a hadgyakorlatokra mindig nagy slyt fektettek, s azok mr a XYI. szzadban divatban voltak a naszdosoknl, st egy naszd sem vtetett be addig a hajraj ktelkbe, mg gyakorlatilag
ki
vi

nem

1553. felsgnaszdkapitny a kirlyt, hogy de Contreres Alfous, nek glyakapitnya, egy jonnan talaktott hadi hajval, mely naszdnak neveztetik, Bcsbl a Dunn Komromba szott le, felsgnek s a megjtott hajt a naszdosoknak bemutatta. naszdos katoni s vajdi a hajt kivittk a hadi gyakorlatra, s megprblvn s gondosan megvizsglvn, jnak talltk s
elfogadtk.
2)

pril 4-dikn tudstja

prbltatott s alkalmasnak nem talltatott. Paksy, helyettes komromi

mlt szzadban egsz 1783-ig venknt csak 20 napot tztt ki a hajhadi parancsnoksg a sajks legnysg gyakorlati kikpzsre, mihez mg a hdpts s a gyalogos fegyverforgats is tartozott. Ennyi gyakorlat ksbb mr nem volt elegend. Megkvntatott, hogy tlen t ngy hnapig fdeles
sznek alatt gyakorolja magt a sajks a taktikban, priltl novemberig pedig felvltva csapatonknt a vzen is szolglatot
tegyen.

ktelez taktikai formkat Mria Terzia lptette a hadseregnl. Az elbbeni llapot rendszer nlkli letbe mondja nkny s tarthatatlan kapkods volt. Ki hinn hogy trnralptemMria Terzia hadgyi emlkiratban kor semmifle szably nem ltezett hadseregemnl. Minden ember ms-ms manvert csinlt a meneteknl, gyakorlatoknl s radsoknl az egyik sebesen ltt egymsutn, a msik lassan ugyanazon veznyszavakat s parancsokat az egyik gy, a

msik amgy rtette. Nem csoda teht, ha tz vvel trnralptem eltt a csszr mindig megveretett. Lerhatatlan az az llapot, a melyben a hadsereget tvettem.* ^) A sajksok vzi gyakorlatai venknt nagy manverrel voltak egybektve, mely a Tiszn Titel s Zalnkemn kzt.
')
=)

3)

Betraclitungen ber das Csajkisten-Korps. Bcsi titk. levtr. Ad Camer. Aulicam. Arneih : Maria Theresias erste Regierungsjalire.

342

FOLYAMI HAJHADUNK SZERVEZETE,

nz kznsg mr rendszerint mjus li 16-dikn tartatott. kora reggel megkezd vndorlst a titeli fensk meredekei fel, a honnan pomps kilts kinlkozik a Tisza torkolatra, manverek le egszen a Dunig s a szermi hegyekig.

lenyes sznjtkt

hrom vrmegynek npe

Szerem, Bcs s

katoTorontl folyamvidki lakossga tmegesen ltogat. nai dignitriusok s vendgeik szmra a titeli kiktben flszerelt diszhaj llott kszen, mely sok apr vitorls sajka kisretl)en, tisztes tvolbl kvet a vereked hajhadat. otta rendszerint reggeli 7 rakor kezdte meg kivonulst horgonyoz helyrl. JIivatalbl jelenvolt a ptervradi parancsol tbornok, ki a tbornoki karnak tbb tagjval, magas lls llamtisztviselk s katonk tarsasgban nzte vgig a frge sajkk rdekes hadmozdulatait s a sajksok mvszi tkly vizi mutatvnyait, melyek kz tbbi kzt az is tartozott, hogy egy tiszai pontonhidat 6 ra alatt teljesen fellltottak, s az ellensg tmadsai daczra, egsz rendben .ismt

sztbontottak. rdekes volt az

gyk

czllvszete

sajkkrl,

mint mozg pontokrl, vizn sz, teht szintn mozg czltblkra. A gyorsan mozg trgyakat oly praecis lbiztossggal talltk, a mint azt szrazi tegekbl sem lehet jobban s ponhadgyakorlatoknak legfbb mozzanatt az gytosabban.

formatio kt soros volt olykpen, sajkk tkzete kpez. hogy egy-egy csatavonalba 20 20 sajka llttatott fel. Az ellensges hadosztlyok kzt mintegy 2000 lpsnyi volt a kezdleges tvolsg, mely fokonknt mindig sszbb szorult. mint az tkzet vak tltsekkel kezdett vette, a hajk zrt sorokban, teljes ervel siklottak egyms fel. Taraczkjaik lvsei mint a mennydrgs futottak vgig a Tisza sima tkrn. kvetkez pillanatban ssze-vissza lltak, majd meg egy csomba keveredtek. Vgre flbomlott a hajcsom, a msodik hadosztly ttrte a csatavonalat s a dszesen fellobogzott tbornoki haj el vonult, hogy tisztelegjen. Kvetkeztek aztn a klnfle taktikai gyakorlatok, jelzsek, hajk fordtsai, sebessgk fokozsa vagy cskkentse stb., ks dlutnig, mikor a sajkk ismt a kiktben vetettek horgonyt. hadgyakorlatokrl rszletes lersok s trkpek kszltek s a hadgy-minisztriumnak terjesztettek fel.^) Az iskolzson kvl a fegyelem szigora volt az, mi a hajhadban a ktelessgrzetet, a rendet s pontossgot, az enge-

E manver-leirsok s trkpek most is megvannak a bcsi hadgyi levltrban. Egy igen rdekes manver-brt talltam ott II. Jzsef csszr orszglata korbl. Czme Erklrung des den 31. Mai 1781 zu Titel frgestellten Tschaikeu-Gefechtes avif Befelil und in Gegenwart des H. Grl. n. Brigadier Grf. y. Wartenslebeu.
:

KATONAI KK TRSADALMI VIPZONYAI.

343

delmessget s ;i testleti egyvtartozs szellemt pol s szzadokon kei-esztttl fentart. Hogy miben lltak az els magyar bajnpek fegyelmi trvnyei emlkek hinyban ez id szerint meghatrozni megkzeltleg sem lebet. Lttuk, hogy Anjou uemzetsgbeli kirlyaink alatt rendes polgri trvnykezssel lnek, ellenben II. Lajos szabadsglevele rtelmben, mely azonban rgibb kivltsgokra utal, kln hadbirskodssal vannak felruhzva. Zsigmond kirlynak 1427. vi fegyelmi szablyzata szz vvel idsebb ugyan Lajos privilgiumnl de abban specilis vonatkozsokat a naszdosokra nem tallunk. Altalnos fegyelmi szably az, mely az egsz hadseregnek szl, de leginkbb a zsoldosok prdlsa ellen van a bir s kezes intzve. Szerinte a vezr felels mindenkirt egyszersmind. frankfurti hadi jogknyv 1565-bl a hajnp fegyelmi szablyait (Artickel der Schiffordnung) is tartalmazvn, azokbl lljanak itt a kvetkezk I. Naponknt mindenek eltt az Isten igje hirdettessk s szent mise tartassk minden hajlegny tartozik az istentiszteleten jelen lenni, si dicsretes szoks szerint krvn a Mindenhatt, hogy kedvez kromkods szigoran tiltatik. szelet s j idt adjon, i) II. III. Hajtrsa ellen senki se fogjon fegyvert. IV. Birkzni, verekedni vagy kleldzni a hajn nem szabad. Y. Kn a parton sem szabad azt cselekedni. VI. Mikor a hajs (matrz) dolgozik, a hajkatona ne hborgassa, se ne tartztassa munkjban. VII. hajsok s hajkatonk j egyetrtsben ljenek. VIII. Fegyverekkel visszalni nem szabad. IX. krtyajtk szigoran tiltatik. X. jjelenknt nem szabad a hajn vagy ben a hajban g gyertyval jrklni. XI. Ms hajkat tisztn kell hajra sem szabad tltogatni. XII. tartani, hogy semmi betegsg meg ne honosljou rajtok. XIII. kapitnynak mindenki flttlen engedelmessggel tartozik. Az jabb kelet sajks reglement nem levn trtneti rdek, azt 6 helyen mellzendnek tartom.
: ; ;

Sajnlnunk
istentiszteletrl
is

kei s vallsos hajszertartsai


vi ti leveleiben.

kogy a magyar kirly-naszdosok istenes nemind elpusztultak. A nmet dunai hajhad csak gyr tudsts maradt fen Toll Jakab 1646. a bajor vlasztfejedelemnek Bagnius Mantuanus
kell,

ltal veznyelt dunai hajhadt szemllte meg Komromban, jnidu az pnksd na^yn a glykon s sajkkon istentiszteletet tartott. Arrl a kvetkezket irja Dies erat Pentecostes, cum Sacris a monachis more solenni primo mane peractis, iterum consceusae naves snt, succinentibus notum illud, quod mirabar, Lutheranum Canticum

marchio

matutinum germanicum, quod incipit Aus meines Hertzen Grund , tibicinibus et cornicinibus. Et ecce cum hi, qui in nostra navicula man:
!

tuani
frt,

amicorum more cum

marchionis annonarii erant, ut fest die factum opportuit, rusticis egerunt, omnia amicorum, ut vetus dictum connnunia existimantes. {Epistolae itinerariae.)
illius
-<

344

FOLYAMI IIA.TIIAUXK SZERVEZETE,

Hbor idejn a hajraj zme mindig a kirlyi tbort, vagy a csapatok ln ll vezrkart kvet. Folyammenti hadjratoknl soha sem tvozott a fsereg az kisr hajhadtl. Hunyadi Jnos, Amiirat ellen; hadviselsekor, elbb a Tisza

partjn vonul lefel az orszg dli hatrra, majd a Duna jobbpartjn kveti hajrajt egsz Zimonyig, sehol sem tvozva el
attl messzire.
*)

Egenten kzvetetlenl a hajraj mellett, a folyamnak egyik, lehetleg mindkt partjn, ft hajraj lovas ksrete haladt. Ritkn trtnt, hogy a flottilla valamely hadi tny vghezvitelre vllalkozott volna egy-kt szzad

knny

lovassg nlkl

hborba pedig mindig a sajt lovas csapatval indult, mely szintn a hajraj parancsnoknak engedelmeskedett. A hajraj
lovassga beszguldozta a parti vidket, beszerezvn a hajs legnysg rszre a napi szksgletet, seglyezte a hajs vitzeket a kiszllsban, vagy veszly esetn a hajkra meneklsben. Thurz Elek 1540. vi szept. 30-dikn figyelmezteti a kirlyt, hogy a magyar fejedelmek, si szoks szerint, knny lovas csapattal lttk el a hajhad kapitnyt, hogy az e tekintetben se lljon a tbbi huszr kapitnyok mgtt. Solebant officialibus hujusmodi superiores principes irja Thurz (navalis exercitus) certum etiam equitum numerum assignare, ut instar Capitaneorum aliorum levis armatr ordinem certum haberent, quo per terras flumini proximas ea possent curare, quae ad nauticos milites sive expouendos, sive recipiendos et alias occurreutias rerum pertinere viderent. . ^) Plffy ]\Iikls dunai hadjratai utn elvsz a hajhadi lovassg emlke. jelensg okt knnyen Azta nem tallkozunk vele tbb. megtallhatjuk ama forrongsban, mely a Ferdinndok s I. intzmnyeknek szmLipt kort jellemzi, s mely a magyar talan drga maradvnyt flemszt. Midn a hajraj rendeltetsi helyre megrkezett, a hadvezr s hajkapitny megllapodshoz kpest llst foglalt szembe az ellensg hajhadval. Szerencss hadllsnak tartatott a flottillra nzve, ha szigetek vagy erds s fzes kanyarulatok mgtt bocsthat le horgonyait. szigetek s srsgek vdtk a hajkat az ellensg hirtelen megrohansa s lvegei ellen, s fedett hadi sznhelyl szolgltak az ellensges hajk ellptetse alkalmval. szigetek cserjs partmagaslata

Ad Tibiscum primo iter iutendit, accitasque vindique copias gradatim cogit in Tibisci ripa dies trs consedit, ut. a subsequentibus adhiberetur. Transmisso deiude amne, per Dacim descendit, et ad laevam Danubium servans. ab ejus ripa nunquam procxd iter decJinavit. (Bonfinii : Decad. III. L. V.)
;

2)

L. Oklev. fggel.

KATOXAI ? TUSADALMI VISZONTAI.


S a fatorlaszok rejteke

345

megkunyit a mszaki niunksok vdelmt, s kedvez partviszonyok mellett a szigetek alkalmas pontok voltak a partraszlltsra s lveggtak ptsre. Hunyadi Jnos s Savoyai Jen vizi hadjratai igen tanulsgosak e tekintetben minden idk stratgira nzve. Hunyadi Zimony alatt, a hol tbb apr szigetre szakadoz a Duna, vagyis a
llit csatarendbe hajrajt. Savoyai hadjrataiban, a Szva torkolattl mintegy 600 lpsnyi tvolsgban elvonul keskeny Dunag, a Dunavicza s a Czigan nev szvai sziget szerepelnek. Tisza torkolatban plt titeli hajkikt fleg azrt birt stratgiai fontossggal, mert a Tisza torkolatt az tellenes Zalnkemn rz, magban a Tiszban pedig, kzel a kifolyshoz, szmos erds, boztos szigetcsoport ers kapu gyannt zrja el a Tiszt a Duna fell beigyekv ellensg ell. fzes partok kitn szolglatot tettek a czirkl s kmjr rsgnek, fdtk hajinkat a szlesebb folyamgrl kzelg ellensgtl, s ez ltal flnyt s szmos

Hadszigeten innen

Jen

elnyket biztostottak lottillnknak a Duna

s Tisza fltt.

Igen elnys hajhadllsi knlkoztak tovbb a Dunn, Budn alul, Vrsmart, Baja s Futak, valamint a Karlcza s Kovil kzti dunarsz. Azrt szerepelnek e szigetes folyampontok oly gyakran a dunai hajhadak trtnetben. Az AlDunn is fleg azrt volt Trkorszgra nzve kitn vdvonal az olh part, mert az al-dunai szmos Duna-sziget majd mind az olh part hosszban fekszik a tmad knytelen teht a szlesebb folyamgon val tkelst a vdnek fedett arcza eltt vgrehajtani.
:

hol a hajrajt

sem vrak, sem

ilyen termszetes

er-

dtmnyek nem oltalmaztk, azt nem tekintettk alkalmas hajhadllsnak ott mestersges torlaszok s zrgonyok ptsvel kellett a hinyt lehetleg ptolni. Rgenten i)ald7iknak vagy fldvdrnak hvtk e mestersges hadi vdmveket, melyek azonban nem csak vz partjn pltek a hajs katonasg oltalmra, de feltallhatk szrazon is erdtett vrosaink s kbl
;

plt bstyink krl,

st

fellegvraink aljban.

trk vilg-

ban a hajdsg, ksbb a kuruczok ltal nagyszm palnk pttetett fleg a Kzp-Dunn, a hol vrak, vagy termszetes
vdek

nem

lteztek.

rgi folyamparti palnkot, a milyen a


szolglt,

mi hadi hajinknak segtsgl


felfogsa szerint egy

ekkpen
:

rja le sajt

munimenti genus, subitarios latronum incursus factum, turcis admodum frequens tum ad propinquos christianorum pagos latrociniis infestandos, tum ad praedas tutum in locum subducendas. Eas in hunc fere modum construunt. Fossa vicum ambiunt hos viminibus
;

XVII. szzadi trtnetr Est Palanka non tam adversus justum hostem, quam

346

FOLfYAMI

HAJHADUNK SZERVEZETE,

ac ramalibus implexos, transversis arboribus firmatos terrae aggestu impleut uti iluviatiles fere aggeres molimur. Turrim deinde, aiit elatiorem domum, aut eariim defectu quatiior praegrandes trabes, firmiter nexas, in speciilam adornant, in qua perpetuae, dies uoctesque excubiae. ^) Ilyen palnkot emeltetett Karvnl Bottyn kuriicz vezr is. Constructiojrl 1708. vi mjus 15-n gy rtesit II. Rkczy Ferencz fejedelmet: gymond bogy Karv Tartoz ktelessgembl irom nl ezeltt tdnappal egy j forma snczot brom szegletre, kinek minden szegletin rnudr (rondelle) vagyon, eriglui kezmr csak hrom nap alatt is perfectiban mgyen, dettem mivel feles embert hajtattam kriil-bell ptsre az rknak paliztt, az bstya oldalbl kill srtseket kzepiben oly ers lszen, hogy ha csak tborostul is krskri rakatok az ellensg re nem mgyen. Isten oltalmbl nem fltem. Mr is komromi, esztergami s budai sajkk kezdtk impetlni de magam is kzel levn, azonnal visszapskztattak.
;

sr

Azlta

nem

is

val sncz lszen, tbb

mutatk kzelrl magokat. Hromszz emberre nem is kell bel. Krltte vagyon

Rvay Gspr uramnak egy batalioma, s Gczi Gbor colonellus uram regimentje egszben. ^) Vrak s termszeti vdmvek hinyban a palnkok vagy parti snczmvek szolgltak
a hajraj vdelmre s a folyamok elzrsra. ^) Vrak tvben sokkal nagyobb volt a hajk biztossga. XVII. szzadtl kezdve minden jelentsebb magyar dunai vruak megvolt a maga megerstett kiktje, melyet a viz oldalrl is suczok, st magas bstyk vdelmeztek, i^z esztergomi s prknyi kiktk bstyi oly magasak voltak, hogy a hadi hajknak csak rbocza ltszott ki bellk. Ilyen meger-

kiktje volt mg Pozsonynak. Komromnak s Budnak alatt. Xndorfehrvron a fellegvr alatt mg manapsg is teljes psgben fenll a dunai bstyakikt. Duna-parton sttl Nebojsza-torony s a Viddinkapu kzstett

a kirlyi istllk

ma mr persze flig beiszapolva ll az ers kkapu, melyen t a naszdok a vr falai kz meneklhettek. A Duna medrbl a kikt bensejbe, vagyis a vizivr bstyi mg elgg szles s mly csatorna vezetett, melynek tekervetlen kzelben,

vnyes jrsa beiszapolva, elhagyatott llapotban ugyan, de


Wagner
Thaly:
Histria Leopoldi.
97

')

I.

98.

11. 11.

=) 3)

Arcli.

Rkcz. IX.
:

k.,

480481.

szablyul llitja fel a liajhacl vezrnek a miut kvetkezik aWanu die Sclatie geankert, so kundte die gantze Donau damit gespelart werden, darzu erforclert auch, das auf
1731. vi hadi
J?s-.<io

Egy

jedem Ufer

ein tt

a pont aufgeicorfen, damit die

Scliiffe

von Landseiten

niclit in flanc bescliossen Averdeu. (Bcsi hadiujtji levtr.)

KATONAI KS TRSADALMI VISZONYAI.

347

mg most is igeu jl kivehet. csatorna benseje ki volt kvezve. Vizet csak ostrom idejn, zsilipen t eresztettek a csatornba. Hajtkzetek alkalmval ffeladata volt teht a tmad flnek a naszdosok bstyakiktojt elfoglalni, a vd bstyakikt vasflnek pedig azt lethallra vdelmezni.
azrt

kapuja s egyb vdmvei gykkal s katonasggal voltak megrakva, s egyltalban e kiktk folyammenti vrainknak ferssgt kpeztk. hajraj hadllsnak vlasztsnl dnt krds volt viijjon vannak-e kzelben vrosi helyek, npes orszgutak, tbb irnyban vezet folyk, melyek a hajknak s a kisr csapatoknak lelmeztetst. a hadi szksgletek ptszlltst lehetv teszik s megknnytik ? Ha a folyam partjain ingovnyos, posvnyos, vagy puszta nptelen vidk terlt el, melyre a hadaknak kiszllniok nem lehetett s mely a hajkat a kls kzlekedstl meg a ftbortl elzrta volna olyan helyen a hajraj soha sem llapodott meg, soha hadllst nem

foglalt.

tartoztak,

Ha

ideje ta a hajhadhoz hd s sz kszletek is melyek kln hdmesterek felgyelete alatt llottak. teht a hajrajt kvet sereg egyik partrl a msikra akart
I.
:

Miksa

csapatonknt egyes hajkon, mintegy repl hidakon, s a rendes lisz vagyis egybefgg hajhidakou. Frousperger 1555. vi hadi mvben az sz hidaknak egy egszen sajtsgos nemrl tesz emltst. Es irja az rdemes nmet stratga -ist gut vnd von nten so ein Kriegsvolk mit heereskraft in ein frmbt Land zeucht, das man mittfre ein namhaffte anzal lederin Seck in zimlicher gtter grsse, vnd gar beheb leissig vnd w(?l genyt seind. vnd so man an Schireiche Wasser kompt, werden die selbigen aufgeblasen, mit Seyleren angeheft't, hltzer vnd blck darauff gelegt, zugleich wie ander Schiff brucken, vnd mag man als ein volck ober ein wasser bringen, man mcht auch so man Schiff brucken mittfrt ettwann vil solcher liderne Seck mitfren vnd zwischen die Schiff eiumischen, erspart vil fr, dann man kan die lederin Seck geschmeidig zusammen legn, vnd so man als die Seck hat, seynd die Schiff" auch gt etwann so notvolck darinnen berzufhren. i) trk hbork alatt kln hidosztdlij szerveztetett hadseregnknl, mely fejldve s az jabbkori kvetelmnyekhez idomtva, legutbb is szerepelt
tszllani, azt ktflekpen tehette

s jelenleg is fenll. ^)

A hadlls
^) -)

kijellse

utn a hajk leeresztek horgonyaivucl

Fnf Bclier von Kriegsregimeut


V.
.

Orduuug. V.

k.

CVI.

Nmethy K.

Az osztrk-magyar hadsereg

fejldse.

348
kat
s

rOI.yAMI HV.TOHADrXK RZKRVEZETE,

kezdeteket \ettek a km- e's rjratok, xnlamint a?: ellensg Knny sajkk dagad vitorlkkal s teljes evezkkel szlsebesen siklottak elre, keresztl-kasul a folyamon,
csipkedse.

kmeket (nyelveket) fogni

s az ellensg flottjt vagy erejt kipuhatolni, izeneteket s leveleket tovbbtani, riadsokat tenni vagy az ellensgnek szolgLJ malmokat elrontani, hajikat a

vizn lebocstani s elfogdosni.

Mg

a hadvisel felek

vizi

dsei s aprbb csatrozsai

elrseinek klcsns ktekenhny napig gy elhzdtanak. a

hajlegnysg vallsos hitattal,fegyvergyakorlatokkal,a czitera pengetsvel s hsi dalok neklsvel, vagy estnknt a parton tzet rakva, stve, fzve, a gondolkodst, kpzelmet s rzst ersen megkap meskkel, baDons hiedelmek s jelek fejtegetsvel tlte idejt. sub noctem accensi ignes. ciborumque et rerum necessariarum praeparatio, castrorum metationis quandam speciem referebant. i) Nmelyek tengeri ledni/okkal enyelegtek, msok a vizi srknyoknak tulajdonitk ezt, vagy azt a bajt, szerencstlensget, mely egyiket msikat rte. Tantottk a baj tr st, mikp kelljen a viz hatalmasait megengesztelnie ldozattal, hogy ne bntsa nyavalya, a varzs ne rtson, vagy avizbe ne haljon.-) Voltak, kik a holt 'mberrl is megemlkeztek, a ki pislog szemekkel, meredt testtel szkl a viz tetejn a merre a hajsok jrnak. O az, ki a hajkat ztonyra viszi, elslyeszti s a csnakokat felfordtja. Ha valaki tallkoznk vele sse, verje, de csak olvasatlanul, vagy csak egyet ssn r, mert a mint kettt mond. eltnik s gy megkti a hajt vagy csnakot; hogy el sem lehet ereszteni. Legtbben voltak azonban a fiatal hajlegnyek kzt, kik estende a berkekben a vizi tndrek szp ntjt hallottk, de st lttk is ket, a mint egy csomban lve daloltak. Kzelteni nem mertek hozzjok; mert a vizi lny ernek erejvel szigetre viszi az ifjt s

')

Jacobi Tolii

Epistolae itinerariae, 1646.

-)

Poseidonnak

(Neptun),

hogy haragjt

csillaptsk,

minden

vben sors ltal kijellt szzet dobtak vizbe az -korbeli npek. A velnk rokon osztjkok. Stralilenberg hallomsa szerint, venknt egy lenyt fullasztottak az bba, a vz istene kiengesztelsre. (Hunfalvi/ Pl : Regl}' hagyomuj-ai. I. 92.) A votjkok kecskt, az ugur osztjkok szarvast, az esztek gyermeket ldoztak. {Csengery Antal : Az altji npek svallsa.) A votjk np pogny vallsi hiedelme szerint a vzben Bumnrt a vizi ember tanyzik, s sok bajt csinl az embereknek. (Barna Frd. A votjkok vallsi szertartsai.) Szeged tjkn mg manap is rzst kell a Tiszba szrni, hogy egszsgesek legynk. A ki legelszr inegj' "^izre, valamit a -^nzbe kell dobnia, klnben baj ri. Elg az is, ha a mert ednybl vsszalocscsant eey keveset a folyba. (Klmn Lajos /kzlse.)

KATONAI KS TRSADALMI VISZOXYAI.


frjv teszi, olykor

349
kigij,
;

meg

is

eszi. ^)

fJi

ember flig

flig emher flig ZJ-fle szrnyektl is j rizkedui mert azok csiuljk a vihart s oly keservesen jajgatnak, hogy mg

meg

Q.

a vz

is sr bel. -)

syrujeire
el, ^)

Ezeket hallva ki ne emlkeznk a rgiek tritonjaira, vagy a finn vellam-lenyokra ? De valamint mr


:

s szelet csak a kiengesztelt Isten nmtja hasonlkpen a dnnai hajs is fen az gben keres segedelmet a vz szrnyeinek minden igzete, hntsa ellen. Wiirzburgi Konrd 1280. krl irt Arany kovcsmhely ben (Goldene Schmiede) a syrnek csbtsainak s rtalmnak a Bol-

Homrnl a tengert

dogsgos

Szz

hatst helyezi ellen.

Swaz diu

syi'ene

tnigesam
schitfe,
grifte,

versenken wi der mit snezer doene


diu
leistet:

vi'owe,

du ze slade

Vagyis a hajkat, melyeket a syrna des dalaival vzbe akart fulasztani, te Asszonyom vezrled a parthoz. "*) A hajhad parancsnoktl, a glyk kapitnyaitl, vagy a sajksok vajditl, kik dekos,okos emberek becsletben llottak, sok rejtett csodadolgokat hallhatott a vzi mystriumok irnt fogkony elmj kzlegnysg. Az AsfroIogia nan,fica, a VeUficaHo7iis i'atio s a Veidornm et stellarum e.ffectus a hajtisztek magasabb kpzettsghez tartoz ismeretek voltak. nap s hold jeleibl, az gpiroslsbl, a kdkbl, felhkbl s a napsugarak erejbl kifejteni tudni a jvendket, minden hajtisztnek ktelessge volt, a ki a maga helyn megllni tudott. De st nem is vettk mivelt ember szmba, ha a termszeti jelek magyarzathoz nem rtett. E magyarzatok, az emlkezet knnyebbitsre, tbbnyire versekbe voltak szedve s mindenki knnyen megtanulhatta. nap sugarainak erejbl s szneib(")l alattomos fondorlatokat s vres hborkat magyarztak ki. Ezt a tant, Fronsi^rger hadi knyve szerint, 1555-l)e ekkpen verseltk a nmet dunai hajhadnl
:

Wer

Avolt als

vermessen sein

haltn dass der Sonnenscliein Nicht deiiten solt Avas knftig wer,

Und

So er doch oft zeiget gross und schwer


')

mos np hagyomnyban emlegetik, hogy a g-rgk

felsbb lnyeknek, tndreknek, prosodsa az emberrel sztallhat. Grimm, Ipolyi, Barna Ferdinnd s rmaiak hitregiben, valamint a mordvaiaknl az istenek nha szerelembe vegylnek az emberekkel. 2) Klmn Lajos : Babons liiedelmek czim gyjtemnybl.
^) *)

Odyssea, XII. 39.

XII. 158.
II. 11.
1.

Htnszlmann

Monum. Hungar. Archaeolog.

350

FOLYAMI HAJHADUNK SZERVEZETK,


Heimlicli Praktik

und

sclirecklicli
')

Kriege

Die sich zutragen ungefiige.

hold jeleinek magyarzata latin disticlionokban maradt rnk, szz vvel ksbbi idobol.
>Luua revertens qiium primum
Si uigTiim obscuro
colligit igues,

comprenderit ara cornu, Maximus agricolis pelagoque parabitur imber. Et si virgineum suffuderit ore ruborem, Ventus rit vento seniper rubet aurea Plioebe. Sin ortu in quarto (namque is certissimus autor) Pra nec obtusis per coelum cornibus ibit, Totus et ille dies et qui nascentur ab lllo, Exactam ad mensem pltivia ventisque carebunt. ^)
:

spirat,

is prftai monds volt a holdrl Luna rubens pallens pluit, lba sereuat. ^) Mikor Schwnrtzenberg 1593-ban Gyrt bevette, Istennek klns segedelmt lttk
:

Ez

abban, hogy br egsz

jjel

nappali vilgossgot rasztott a

hold, s e miatt lehetetlen volt a vrat megkzelteni, a hajnali

kd emelkedk a Dunbl s elstttvn a tjat, lehetv tette a vr bstyi al eljuthatni s a kaput egy petrdval megnyitni az ostroml hadak eltt. *) Midn vgre az tkzet napja elrkezett, a vezr hajjra hajraj parancsnoka, vagy a vele felvonatott a jelz lobog. volt lelkiatya elvgezte a legnysggel a szokott imkat, mikzben messze hallatsz hangon harczi beszdet intztek az k alakban indulkszen ll hadi hajk vitzeihez, l)torsgra s elsznt hsiessgre biztatvn ket. Ekkor flharsant a hajkrtk riadja, ") mire az sszes hajup, egeket verdes kiltssal ltetve a kirlyt, hazt s vezrt, az indul hajkon elfogpattantys s tzr ott llt a naszd lalta a maga helyt. orrn fstl kanczval, a tbbiek egyms mell sorakozva, kezeikben fegyvereiket kszen tartva. Ad puppim tormenta siugula posita snt, in qua et decurio stans, quid opus facto identidem commonet ipsi hastas suflixas singuli prae se sit, habent, scuta concava picturata tergo sustinentes, aut lateri

ima utn hirtelan

sr

') ")

Fnf Bcher von Kriegsregiment und Ordnuug.


Dilich Vilmos: Kriegsbuch. Erankfurt, 1717.

II. k.,

XXII.

*) U. o. Von denen prodigiis, osteutis iind portentis, Wunder und andern seltsamen Zeicben, so grosse Niederlagen und Kriege angedeutet. *) U. o. Vom embsigen Gebete zu Gott und gnadige Hlfif und Beystand. ^) A hajhadrl mr Doorts rja Tubis utiintur peculiari suo more bai-baricis. His inflatis horridum bellicoqiie terrori convenientem sonum edunt, (Lib. V.) A magyaroknl is mindig kedvelt hadi eszkz volt a krt. A honfoglal rpd Duna-vizzel tlti meg krtjt, segtsgl hivn Istent a dunai tartomnyok elfoglalsra. Lehel is krtjvel diadalmaskodik ellensgn.
:

KATONAI KS THSADAT.MI VISZONVAI.

O-J

boW

Yolt szabad, haikat emberekkel tltmni nem opposita. 1) evedzsben, vagy a fegyverek senki se akadlyoztassk az volt a legnysg hanlatban. Minden bajn kt csapatra

felosztva. czol,

Az egyik

csapxt volt a mttkd,


tartatott,

legyenek nj erk ltal. Ha a belykbl kiltt, legott ptolva vitorlzbattak az ellensges bajobajok lefel evedzbettek vagy viz folysa bad ellen, az mindig nagy elny volt a ^^^^^f^ vatossggal es eszelyesen tudta flre nzve, ba klnben kell viznek bi-mas erejt, a ole e az evezknek, vitorlknak s a

a msik reservban

^^^gyf ^^X^^^^ bogJ a kiket az ellensg

..^^^

nebezen mozg ellensggel szemben ^}'^^^\''}''''- .^ J^^^^^^^ ellensgvel es a viz eiejeve baladnak ugyanis kt ervel az
al bajzo az kellett viaskodnia, ellenben a viz

evezs legnyeket

miutn a bajot magato is szintn badakozsra basznlbatta, ki ejviz. Mikor a tuzbarcz a az ellenfl bairaja ellen sodorta ldklv ln, arra kellett gyelni, ldtt, s az ellensg lbatsa ne bomolj ek, mert az bogy a zrt csatmnl lebetleg fl melyet a masik rszen melen bonyolult helyzetet teremtett, baj parancsnoknakbely ess knny volt kizskmnyolni. felismer tebetsegetol igen sok gyors katonai tpillantstl s nebezebb volt az, mint a szaftgott: vizi tkzeteknl sokkal fogva a csatrvonal brmi okmxl razi csatkban. Azonban, ba ltalnos robamra mentek a bajok, megzavartatott,kznsgesen kvetkezett be Ha ekzben tzels s ldkl rajbarcz

Tgyors

segitsgere kellett valamely baj szksgben volt, mgse ult lenni, bogy az ellankadt vagy lebetleg azon kellett legnysg menekulbesbajok a part kzelbe juthassanak s a vagy ellensges hajrajt bekertem,

sietnie

sen Msik feladat volt az sebesen vagy prhuzamosan legalbb sszeszortani; mert a iigy kellett nehz volt harczolni. Ez esetben

balad hajk ellen hogy a tamado mmden teht a tmadsi formtit megalkotni bekeii; lljon a tmadottal. Az ekkep oldalrl arczvonalban ssze a gyozo szkebbre szorult tett hajk krl mindinkbb voltak a barczolo felek egyhaik gyri. Mikor mr kzel lnczkapcsokkal hajit csknyokkal s msbozT az ellensg a msikba konnyu volt a

Winekituglnia. A

mec^fo-tk,

gy hogy az egyikbl ellensg ki elsnek ugrott be az

jutalmul mx a hajhadhajjba? a .coro^na navalis.-t nyerte volt. ;) Ha a katonai dszjel s ritka kitntets nl els rend bedugdostak a beszivrgott hain lk keletkezett, azt rgtn hajkat golyk ellen ugy vtak, vizet pedig kimeregettk.

ha.ilanak koront disztu gak homoruaii eiknekltiuk lerajzolva. disztmnyekkel vannak megrakva. kit drga kvekkel s egyb

?)

SS

dudoros Kr'egsbuchjban a corona navalist

koi^ak^

352

FOLYAMI HAJHADUNIv SZIRVEZKTK,

hogy kvlrl puha mohval, szrrel vagy gyapjval tmtt zskokat aggattak rajok, melyek a lvegek zz erejt nmikp enyhtettk. Legborzasztbb volt e rohamoknl a grgtz, melylyel az ellenfl hajit elrasztottk s mely ellen a legnysg
csak vajmi kevss vdhette magt, feje fl tartott vizes ponyvkkal. Es werden aiicli >vol Feuerwerck, Stiirm vud Bhring, Ballen, Brgel, oberzogen, vnd in Bach oder Hartz mit Hantf
geteufft, gleichergestalt Knittel, Kiben vnd dergleichen angezndt, danu von obeu oder imden aiiff die Feindt in die Schiff geworfen. Ist aber sehr gefhrlich, gehren taugliche Let darzu, darmit uicht den Freunden mehr schaden dardnrch dann den Feinden geschehe. ^) Minden vzi csatnl a parti tegek, a kzel tboroz sereg, vagy a hajk mell kirendelt sajks huszrok ltal segly eztettek a koczkn ll hajk. Ha vr vagy palnk volt kzel a csata sznhelyhez, a vereked hajkat a bstyk bombival s rppentyivel is segtettk. Vrak ostromnl s folyami hidak vdelmezsnl parti tegek tmogattk a hajk hadi mkdst. Ilyenkor legtbb fggtt attl, hogy a hajparancsnok fedett, vagy knnyen oltalmazhat, de egyszersmind olyan

gebcht vnd

elnys llst jelljn ki az ostroml hadi hajknak, a honnan biztosan s sikeresen fejthettk ki mozdulataikat s egsz erejket. Ktsgkvl tanulsgosak, fleg katonkra nzve, a trkk elleni hbork idejbl azon emlkek, melyeken a trkkn nyert diadalaink lnyeges tnyezjnek, a hajhadnak mkdsi llspontjait is megjellve talljuk az egyes vrak kiostromlsnl. Kivl becscsel bir e tekintetben Giacomo Rossinak fentebb mr emltett Teatro della gverra
il turco cziml gynyren illustrlt munkja, melyben Lipt trk hborinak korbl a folyami erssgeket ostoml hadi hajk llshelyeit hen megrktve talljuk. Feltntetve vannak e munka egyes csatakpein nem csak legnevezetesebb vraink a XVIL szzadbl, mint Eszk, Belgrd, Tokaj, Gyula, Prkny, Esztergom, Temesvr, Vcz, Flek, Sziget, rsekjvr, Nagyvrad, Visegrd, Kanizsa, Eger, Ujhely, Szkesfehrvr, Borosjen stb., de a vzi vrakat ostroml hajhadunk stratgiai topographija is nagyon jl kivehet rajtok. E munka mell sorakozik Ortdius, Braun s ujabban Bubics gyjtemnye. szegedi Somogyi-knyvtrban is riztetik egy csinos kivitel hadi kp, ^) melyen Belgrd ostroma van feltntetve 1717-bl. E kpen a vrat ostroml

contra
I.

1)

Dilich

IX.

k.,

CCXXII.

Pln et Description exacte de l'inouie et glorieuse victoire, remporte le 16 d'Aout 1717 par les Armes de Sa Majt. Iinper. Charles VI. V. . Belgrd ostromnak fentebbi krlmnyes lersval.
")

KATONAI KS TAIiSAHAl.Mt VlSZONVAr.

853

hajhadunk llsra klns figyelem van fordtva. Azt ltjuk e kpen, hogy a csszri glyk parancsnoka rtelmes s gyes
szmtssal tudta kizskmnyolni hadi hajink felllitsul s azok fedezsnl a vr eltti szigeteket s a partok ltal nyjtott elnyket. St. Eugenius vitorls hadi glyt Zimony s a Hadsziget kz olykp llit fel, hogy az lvegeit s tzes golyit btorsgosan szrhatta e takart llsbl a vrfalak alatt igen kedveztlen positiban egyms mell sorakoz trk glyk, sajkk s kerekes fdeles hajk ellen. Ugyanazon csatavonalban ll az Eugeuius eltt a St. Franciscus, ez eltt pedig a St. Stephanus. llsukat a vr lvegei s a trk hajk gyi alig hborgathatjk. tbbi csszri hajk pedig a temesi part hosszban mkdnek a vrfalak ellen. Seglyezik ket az ers parti tegek. Temes torkolatnl kifesztett hidat a jobbparton a St. Leopoldus, a balparton a St. Josephus rzi. Kztk nhny szz lpsnyi tvolban sajksaink kpeznek csatrlnczot a Duna kzepn, viaskodva a hid sztrombolsra siet trk sajkkkal. hidon alul Pncsova irnyban a St. Carolus s mg egy msik nagy csszri hadi glya egy osztly sajkssal elzrva tartja a folyamot a netn alulrl betrni szndkoz ellensg eltt. lvsfl is sok fggtt. lvsnl sarkelv volt, hogy hajkra nem szabad magasan lni. magas lvs a viz szne fltt tallta a hajt, s mg akkor sem rtott neki, ha lket szaktott rajta. hajt teht a viz szne alatt kellett oldalba lni mert csak az ilyen alacsony lvssel lehetett neki rtalmra lenni. De ehhez sok szemessg s gyakorlottsg szksgeltetett, minthogy a foly vztmeg, ha mlyen hatol bel a lveg, eltrti azt kitztt irnybl. haj kormnya s a lportr is nagyon ki voltak tve az ellensg tznek. kormnyrd s a hajn tal.lhat robban anyag legfbb gondjt kpez a hadi haj parancsnoknak. Ha a kormnyt ellttk,

legott

msik kormnyrdrl

kellett

gondoskodni

addig pedig,

mg

azt a hajraj utn sz szerelvny! vagy fehrhajkrl s

lpokrl elhoztk, a szrnyaszegett hajt, nehogy elfogassk, a tbbi hajkhoz kellett kapcsolni, vagy legjobb esetben a kzi evezkkel kormnyozni. kik csatakzben vzbe hullottak, lehetleg kosarakkal s ment csnakokkal igyekeztek kifogni ket. Megtrtnt olykor, hogy az ellensg hajinak kzelbl, egszen vratlanul s hirtelen htrltak el naszdjaink. Ilyenkor sznlett futssal trbe csaltk az ellensget, s egyszerre megfordulva, sokkal nagyobb dhhel llottak harcznak. gyva meghtrls vagy futs a legritkbb, majdnem egyedl ll esetek kz tartozik dunai hajhadunk trtnetben. Ezer

;)U.

SZKX'IKI.AIAV

.1.

A lilJNAI JIAJi HADAK TURTF.NETE.

354

()LVA.\n

llA.Ji')ll.\Iil

XK

szt:i;vi:/.Kl K,

vek lefolysa alatt vvott szmtalau csati dunai hajhadainknak alig egy-kt esetben vgzdtek megalz veresggel de akkor is vagy csekly szm vitzeinknek vakmer btorsga miatt trtnt az, szemben az arnytalanul nagyobb ellenervel, vagy pedig azrt, mert az idegen szrmazs parancsnokok
;

vezrlett

sem nem sziveitek, sem alattok gyzni nem akartak. magyar dunai hajhadak vitzsgrl ll teht, mit Leo csszr ltalban a magyarok vitzsgrl mondott Lelkesek a
:

tmadsban, kitartk a fradalmakban, vatosak az ellensg cselfogsai ellen, igen gyesek az ellenfl gyenginek kizsks ha msklnben kicsapongok is, a harczmuyolsbau, ban szigoran alkalmazkodk a fegyelemhez, s mindig gyztesek maradnak.

tkzet utn eltemetve a halottakat, sszeszedtk a hajroncsokat s sebeslteket, s az elfogott hajkkal s foglyokkal egytt magok eltt toltk a kijellt horgonyz helyig, avagy kiktig, a hol pihensre s a gyzelem nneplsre megszllottak. Midn az esti alkonyat bellt, hrom ljent kiltottak a kapitnynak s hromszor lttek a naszdok taraczkjaihadi zszl levtetett a vezrhaj rboczrl. Dobpergs bl. s krtsz hirdet, hogy a gyztes hsk jjeli nyugalomra trhetnek. Kt haj ell, kett htul, mintegy negyedrnyi tvolban, rt llott s rrl rra tvette a hireket a partvidket beszguldoz sajks huszroktl. Ha az ellensg tbora fell srgs hr rkezett, azonnal izenet ment a vezrhajn virraszt ki az ri jelszt nem tudta, elfogatott vagy jjeli rsghez. letvel lakolt rte. jjelenknt minden hadi hajnak stten lmpa csak a kapitny, vagy parancsnok kellett maradnia vezrhajjn gett. ^) Msnap a cjyzelem biztostsval, a hadi eredmny rtkestsvel foglalkozott a hajlegnysg. Kereste az ellensg holltt s hajrajnak merre val tjt. Nha napok s hetek mltak el aprbb sszetzsek s czltalan veszteglsek kzt. Ilyenkor a kzel vidk flprdlsa is meg volt engedve. Az alatt a hajhad egy ers tartalka mai'adt htra a vzen, nehogy az ellensg ki- s ttrsi ksrleteket rgtnzhessen. Ha a fegyversznet ragy a bke trgyban kvetsgek mentek a fnyes portra s onnan Bcsbe, vagy a bkepontok tzetes megllaptsa vgett a fegyvervisel kt hatalom kl' dtteinek egymssal tallkozniok kellett: e kvetjrsok s trgyalsok, mint mr a zsitvatoroki bkekts elljeszlsnl emltem, kznsgesen a Dunn, a hajhad ignybevtelvel trtntek. A konstantinpolyi kvetsgben jr Rvay

A
;

*)

Dilich

Kriegsbucli.

RAtOX.U KS TlSADAT.MI VISZOWAI.

355

Lszl, Dczi Istvnnal 1620. szept. 9-n Budra rkezvn, Karakas Mehmed basa ltal nagy pompval fogadtatik. Sok szp lovas sereg megy elje, a Dunn pedig 17 sajkn a trk

vizier.i)Schernin
tn magi rja
le,

Hermanu

grf,

1644-ben portai kvet,

szin-

mily nagyszer hajnneplylyel fogadjk budai tjban nem csak a komromi sajksok, kik tisztessggel kisrtk le a Dunn egsz a Zsitva torkig, hanem a trk haj-

melynek fnke Ahmet aga a lehet legnagyobb fnyt hogy III. Ferdinnd kpviseljt rokonszenvesen hangolja s neki rmet szerezzen. A csszri hajk a Zsitva torknl, a trk sajkk azon alul llapodtak meg, szembe egymssal, mintegy gylvsnyi tvolsgra. Ekkor az aga
is,

had

fejtette

ki,

sajkja a csszri kvet sajkjhoz jrult, s dvzlvn azt, az aga tment a kvet sajkjra, hogy rgi szoks szerint meghvja a foly partjra mert a kvetsgek tvtele mindig szrazon szokott trtnni. Schernin teht elhagyja hajjt s

kimegy a partra, hol a trk kvetsg vrja. kt egyszerre indul egyms fel. Midn sszetallkoznak, a szultn s a csszr kpviselje kezet nyjtanak egymsnak s meglelik egymst. Erre a csszr katonai megbzottja beszdet mondott a trk kvetsghez, s tadta a trkknek a csszr kvett, figyelmeztette a t<)rkket a npjogra s ajnlta nekik, hogy a csszr szemly estj vel illend tisztelettel bnjanak. Mikor ez megtrtnt, a katonai megbzott visszament a csszri sajkkra s dvlvseket tve hajjrl, Komrom fel sebesen elevedzett. Az ekkp magra maradt csszri kvetet
ksretvel
fl

az aga meghvta a trk vezri sajkra, ki azonban tartvn a trkk ravaszsgtl, megksznte a meghvst s inkbb

a trkket a Duna kzepn egyedl ll csszri sajkn elkel s gazdag ebd tlaltatott fel a haj vendgeinek tiszteletre. trk sajkk npe az alatt kzpre vette a csszri sajkt s szntelenl krlrpkdve azt, sajtszer kiltozsokkal, sppal, krtkkel, dobokkal s folytonos lvldzsekkel irtztat lrmt csapott. Valamivel Esztergom fltt mind a kt Duna-parton egy svadron trk lovassg tisztelgett a csszri sajknak. vrbl pedig 11 gybl s egyb lvegekbl roppant lvseket tettek. Allisebe, esztergomi bg, a csszri hajra megy dvzlni Schernin grfot, ki a ltogatst msnap a vrban visszaadja a bgnek s a csszr nevben gazdagon megajndkozza t. bg kvval s serbettel kedveskedik s igen bartsgosnak mutatja magt, felajnlvn a grfnak j szomszdi viszonyt is. Aztn czignyhtta

meg

kveti sajkra.

') Uvay Lszl naplja 1000 245254.)

1655.

(Magyar

trtn, tr. III.

23*

3:

loL-i-AAii

liA.liHAinXK SZKHVKZKTi:,

zenvel s tuczol bajadrekkel kisrteti le a kvetet bajjnra.

Mikor Visegrdra rtek, ott is dvlvsekkel fogadtlc a vrbl, Vczon pedig a Duna partjn storok alatt nagy vendgsget csaptak. Vgre jl. 16-dikn Budhoz kzelitnek a sajkk. A pesti oldalon nagy csapatokban tborozott a trk hadsereg. A
budai parton pedig
a nagyvezir vrta a csszri kvetet, kisrettel. mint a Duna kzepn sz sajkk a kt parton hullmz trk sokadalom kzt elhaladnak, mind a kt oldalrl megszlalnak az gylc s a felllsajkk mozsarai viszonozzk az dvlvseket, tott zenekarok. a hajs np pedig sznni nem akar rmujjongsba tr ki, midn a csszri haj zenekara is hozzltott a muzsikhoz.^) sznyi bkekts szertartsainl szintn feldsztett kirlyi naszdok mkdtek kzre, deren jede mit 28 Darden, woran theils rothe vnd weisse, schwartze vnd glbe, grn vnd weisse, danu blau vnd weisse zweifache Fhnlein. Izdenczy Andrs akkori csszri internuncius haji Komromban szereltettek fel. esztergomi bg utasttatott, hogy elje kldje sajkit azon helyre, a hol a kvetek rendesen kicserltetni szoktak. Izdenczy mrczius 17-n hrom hadi hajval indul el Komrombl. Spczay Mrton komromi vicekapitny t sajkval kisri Izdenczyt a szokott dunai pontig, a hol a portai kvetek tiszteletteljes kicserlse trtnni szokott. Onnan Spczay visszatr sajkival Komromba, az internuncius pedig egsz napi havazs kzben este fel Esztergomba rkezik, s 18-n reggel hajnalban elindulva. Maroson ebdel, s az nap este Budt ri. Ott elre kldi az esztergomi sajksok praefectus agjt a budai vezr bashoz, hogy megrkezst jelentse. mint aztn kiszll hajjbl a partra, szllsa eltt csauzok, csorbadzsik, janicsrok s ms trk kznsg fogadja. Budrl mrcz. 24-n indul el Izdenczy Konstantinpolyba, s llomsrl llomsra trk sajkk ltal kisrtetik, miglen pril 27-n Konstantinpolyba rkezik. ^) Befejezsl vissza kell mg rvideden pillantanunk a trk dunai hajhadra is. Megoldatlanul maradt ugyanis az a krds mikpen farthat fen magt a mi dunai hajhadunk annyi szzadon t, a rgi vilg leguagtjohh tengeri hatalmvnlf Trkorszggal szemben ? E jelensg szembeszk s a krds mintegy nkntelenl

maga

nagyszm trk katonai

veti fel

magt. Konstantinpoly elfoglalsa ta llandan oly rengeteg

') Extract aus dem au r. Rm. Kaj. aucli zii Hniio-ern u. Bhems Khniglichei- Mayest. von clero an die Ottomanischen l'ort, abgesandteu Bot.tscliafter. (Magy. nemz. mzeumi knyvtr.) ") V. . Majlth Bla: Az 1642ik vi sziiyi bkekU.s th'tnete.

KATO.WI

V;s

lAHSAUAr.MI VISZONYAf.

357
Ua.j('>cpitik

hajrjijt tartottak ten

a trkk gyes grg

ltal

Magyarorszg (>llcn, a luilyenuel a mi dimai hajrajuukat soha sem lehetett prhuzamba lltaui. Hajikak s hajs upeikuek roppant meuuyisge tizszereseii, de st hszszorosn is meghaladta a mieinket.
kellett teht

nl

hadernknek vitzsgn s hadi szerencsjn kivl ms egyb fontos okoknak is fenforoguiok, melyekfogva dunai hadernket a trkk ellen nem csak fentartYizi

hattuk, de a legtbb esetben elvitzhatatlan flnynyel

gyzekere-

lemre

is

vezethettk.

Ezen okok magban a trk dunai hajhadban

sendk

trk hajhadban soha sem uralkodott egysges rendszer,

helyett nyomaszt nkny s zsarnoki hatalom. Hajs npk knyszerbl szolglt, s rabszolgkbl meg a trk birodalom legalsbb rtegeibl fogdostatott ssze. A trk sajks nem volt rks katona, csaldi birtok s hazafi lelkeseds, trsadalmi lls nem ktk elvlaszthatatlanul az evezhz. Gyva, rossz hajkatonk voltak, kik alig vrtk a pillanatot, hogy a gyllt, megvetett igtl szabadulhassanak. Ez volt foka a trk dunai hajhadak htramaradsnak Mr Chalcondylas korban elrabolt keresztny gyermekeket s fogoly ifjakat kldenek a szultnok zsiba, hogy ott kt-hrom v alatt elsajttsk a trk nyelvet, s aztn 2 3000 fnyi csapatokban Kallipolisba kldessenek, a hajhadi szolglatot megtanulni. ^) Nagyon termszetes, hogy ezen elgytrtt, honvgy szegny gyermekekbl soha sem vltak ostroma lelkes, vitz hajlegnyek. Konstantinpoly utols alkalmval Baltaogli bolgr renegt parancsnoksga alatt nem kevesebb, mint 420 trk hadi haj vett rszt a csatban, s e rengeteg vizi er mellett a trk hajraj tudvalevleg mgis megveretett. ") Br Sprintzenstein Ferencz portai kvet, 1537-ben I. Ferdinndhoz irt jelentsben, kvetkezleg jelgymond, lemzi a trk dunai hajhadat: Classem Turce quam ego etiam vidi, esse quidem uasis numerosam, sed ignauia, inexperieutia et pauiditate militantium inualidam, omninoque a 50 nostris triremibus contemneudam. ^) Hasonlkpen nyilatkozik a trk hajhadrl Laski Jeromos is 1538-ban,

hanem a

nov. 22-n,

ugyancsak
potuit

nullo

modo

I.

irja

Ferdinndhoz intzett levelben. C'esar habere gentes ad galleas, Laski

sed fecit ubique per uillas et opida ui capi et rapere gentes rusticas, qui ligati et serrati magna ui pellebantur ad galleas^
')

Lib. Y. 122.

2)
3)

Hammer,
Gi-aj
:

I.

528.
u.

Urk.

Actenst.

358

FOLYAMI HAJHAIHXK SZERVEZKTE, KATONAI KP TnS. VISZONYAI.

qiia re audita iiillani et incole

pidorum fugierunt ex

iiillis

et

opidis in partes reiotas, relictis uxoribus et pueris


et in

ita,

quod

reverti in

huuc diem stant multe nille deserte, quia non audent domos suas.^) Tovbb a trk dunai flottilla a XYII. szzadtl kezdve

nem

volt tbb sszekttetsben a trk tengeri flottval,

hanem

mint egszen elklntett folyami hader, a rustschuki kapitny parancsnoksga alatt llott. A Jantra torkolatban volt a flottilla arsenlja s tli kiktje. Jrmvei rendkvl szmosak voltak, s szintgy mint nlunk, a hadi szolglaton kvl a sereg szksgleteinek szlltst is eszkzlk. Mindazonltal mg annyi rendszer sem volt a trk jlott Illnl, hogy hajinak szmt s kategrik szerinti osztlyozst teljes biztossggal megllapitani lehetett volna. porta mg a dunai hajhadnl is letbe lptet az ozmn birodalomban ltalnos rvny hhrrendszert^ a mi aztn a legnagyobb rendszertelensget eredmnyezte. E hajhadi hbrisgnl fogva az egyes dunai kapitnyoknak (a belgrdi, nikpolyi, silisztriai, ismailai, isakcsai, kiliai, stb.), valamint a hdoltsgi tartomnyoknak is, ktelessgk volt bizonyos szm jrmveket ellltani s hadi cz-

lokra teljesen flszerelve a kormnynak rendelkezsre bocskormny kzegei legtbb esetben lelkiismeretlen zletani. teket csinltak kz alatt a dunai kapitnyokkal s a hdoltsgi tartomnyoli fnkeivel, kik a nyjtott baksisok fejben mind a killitand hajk szma, mind azok benpestse s flszerelse tekintetben sok szabadsgnak rvendhettek. De ha killtottk is a kvnt hadi llomnyt, a hajk mind nagysgra, mind alakra s szerelvnyekre, mind pedig a hajnp szmra nzve annyira nkuyleg voltak killtva s annyira klnbztek egymstl, hogy egyntetsgrl, szablyrl s meghatrozhat jellegrl itt sz sem lehetett. E rendszertelensgben, mely szmtalan balkvetkezmnyeket vont maga utn, keresend a trk dunai hajhad gyngesgnek msik alapoka. Ezek mindenesetre hibk, melyekhez hasonlkat a mi hajhadunknl legfllebb csak az utbbi szzadokban tallunk, midn a knny, gyorsan sikl trk sajkk ellen lomha nmet ris glykat vezettnk harczba. ^) Egybirnt a prhuzam kztnk s a trk dunai hader Ivzt hasonlthatatlan elny nyel a mi javunkra dl el.

')
-)

Gvay
V.
.

Urk. u. Actenst. : Feldzge d, Pr, Eugen

v.

Savoyen.

I.

Ser. 574

575.

11.

VI.

A dunai hajhadak vezreinek, kapitnyanak,

fvajdi-

nak, parancsnokainak s vajdinak idrendi lajstroma.

A) Vezrek, kapitnyok, f'vajdk s parancsnokok.

13681390. Gara Mikls.


1394. 1412.

'

Viennei Jnos, franczia tengernagy,


Aiireai Ugolino.
Istvn.

14281440. Rozgonyi
lAAA

1445 .iFrancesco Alberti, szentszki hajnagy. (Peri Gottfried, burgundi hajnagy, r Szilgyi Mihly, a kirlyi hajhad parancs<|
}

1456 kri

^t-t

Ujiaki Mikls, sajat hajhadnak parancsnoka.

i-^?tm\.

-.,1

-.i

-..

1462 krl
1481
1492.

<{

iRozgonyi Istvn s Lszl. Zpolya Imre. Dczi Pter, Imre s Lszl.


I

krl

149.5.

1494
1503

Braukovics Pl knz, sajt hajhadnak parancsnoka. Radisa Bsics. Antonius, a nndorfehrvri hajraj kapitnya.

1515.

Silynovics

Istvn,

szerb

deszpota,

sajt

hajhadnak parancsnoka.

14921527. Fogas Ambrus } ,, 14921530. Fillresi Jnos j ^"^rarcJiak. 1515 1521. Rvay Istvn, az els kirly-naszdos ka.

1521.

pitny.

Bthory Endre.
Sebestyn.

15221523. Gelley (Gellyny)


1522

1526.

1523.

Radisa Bsics, msodszor. Andrics Pter, a Szvn.

360

A DCXAI HAJHADAK VEZKRKIXEK IDREXUI

T,A.JSTR<^>MA.

1526 -1527 1527--1528


1529.

Radisa Bsics, Zpolya prtjn.

Rvay

Istvn, msodszor.

Bakics Pl. (Pernyi Pter,

1529--1530,

fUngnad Audrs
(Raubcr Mikls

a nmet dunai liajbad parancsnokai.

1531-"1537. Bakics Pl, msodszor. rMominis vajda. Zpolya prtjn. Brandisz Zsigmond, a nmet hajhad
I

pa-

.,

,,

'

rancsnoka.
~]

Cassano Numillo f>nmet glyakapitnyok. LCorporanus J 1533 1537. Kszon vajda, Zpolya prtjn. 1536 1540. Laski Jeromos, a dunai hajhad fkapitnya. 15371540. Erdhegyi Benedek. TRvay Istvn, harmadszor. Zrai Jeromos, a nmet hajhad parancs,p. .r.^,
I

noka.
I

1542.

1543 1544

1548
1551

1544 1546

yrr-i

1551

1556.

, r

^^

Melignani de Medicis Jakab marchio, a nmet hajhad fkapitnya. 1544. Sabelli Jnos, a nmet hajhad kapitnya. 1553. Contreres Alfons, a nmet hajhad fkapitnya, a bcsi Arsenl igazgatja. 1546. Ugriuovics Vitus. 1553. Tarnczy Andrs, elbb kapitny, 1550-ben fkapitny. 1550. Nesthe Lukcs, kapitny. 1560. Chemeri Zay Ferencz, elbb kapitny a Tiszn, 1553-ban a magyar hajhadak fkapitnya. )Horvatiuovics Bertalan a Tiszn. (Balassa Jnos, msodkapitny a Tiszn. 1558. Paksy Jnos, helyettes fkapitny. Danhausen Gyrgy, a stjer flottilla parancsnoka a Murn. rReichenbach Flp, rhdusi lovag, a nmet flottilla fkapitnya. Zrai Pl (Paulus -ladreusis) alkapitny. Flach Flp alkapitny. Gersei Peth Jnos, komromi fispn s a dunai naszdosok parancsnoka. L

i^Ovcsrevics

Markos

Pter, Izabella prtjn.

1569.

Dek

(Litertus) Istvn.

1580-1585. Candia Mikls.

A DLXAI lIAJlIAUAlv VEZKEIXEK lUOKKXUI LAJSTROMA.

861

1594.

rKldesel Flp Antal, uiuet i-cndi Mrialovag, a dimai hajhad fkapitnya. Priuzeustein .1 nos Sndor, helyettes fkaI I

^
I

pitiiy.

Coutreres Mrton | a komromi hajhad paI

Zapata Ferencz

raucsnokai.^

I^Ibraim. trk sajks

parancsnok a Szvn.

1594_160U.

Plfty Mikls, a komromi, rsekjvri s


Santilier Gilbert, a

1602-1619.
1602 "

esztergomi naszdosok parancsnoka. nmet hajhad fkapitnya.

(ErsiPter | naszdos kapitnyok. (Pogrny Benedek)


[Grf Dampierre, a dunai hajraj fparaucs^
I

3^605^

Memis
iei9.

noka. utbb esztergomi vrparancsnok. basa, a trk hajraj parancsnoka.

Tiefeubach Rudolf, rancsnok.


fvajdja.

nmet hajhadi pa-

1659__l64. Brljkovics Jnos, a komromi sajksok


[Zsupnovics Kuzmn Belkovics Jnos Monasterly Jnos
I

1664.

.]

j>sajk.
J

parancsnokok.
hajraj

1691.

yMezzomorta

^
^

a dunai trk

pa-

^^^

^^g.^

rancsnokai.

1691_]695. Sndor Gspr, Tkly Imre hajhadnak


parancsnoka.
1692.

__

Fleury marquis, admirl.

1693

1716. _ 1696.
17Q4_

Assemann, admirl. Papp Istvn, a komromi sajksok fvajdja.


Saphorin, al-admirl.

1697.

Papp

Istvn, msodszor, II. Rkczi Ferencz prtjn.

1716-1718. Schwendimann Gspr, a cs. kir. dunai hajrmdia admirlja.


1717

1736.
_

Andersen Pter al-admirl.


sajks

17191738. Fehrvry Gyrgy, komromi


vajda.

f-

1737_1738.
1733.

Pallavicini marchese,

msod admirl.

Grf Litters Lajos ezredes, a dunai hajhad parancsnoka.

262

A UXAI HA.u'iHAUAK VKZKEI.NEK IIhIhkMH LA.ISTROMA.

rCampitelli) mj. i i 4. mltai lovagok T

1738-1739.^
I

Leonmouti
Fofflieta)
j

jclunaigalya1

,-,

^^^^^^^^

hajnagyok
|

'

kapitnyok.
^
-^

|_Canali

1738

1746.

Azurcsics, sajks fvajda.

1746

1751.

Fehrvry Lszl, sajks fvajda.


Stanisvlyevics Tivadar, a
titeli

1764
1783 1784

1783.
1784.

sajkskar

els parancsnoka.

1788.
J
I

Br. Hohenhaiisen, alezredes Naquart, alezredes

) 3

titeli

sajks

parancsnokok.

7ftft

TGr. Magdeburg, tbornok ^^' Tburn, ezredes

a dunai tiottilla parancsnokai.

>

dunai glyakapitnyok.

1788

1793. 1798.
1813.
1827. 1836.

Titelbergi Eedange, sajks parancsnok. Hajncski Vcsey Szigbert, altbornagy, a dunai Hottilla parancsnoka.

1793 1798

Br Pemler Xav. Ferencz, rnagy, sajks


parancsnok.

Br Stanisvlyevics ron, rnagy, sajks


parancsnok.

18131817. Magdics Jnos


1817 1827 1836
Zsivkovics Timotheus

]
1

titeli

sajks

Jankovics Ferencz {ezredesek s 1843. Appel Jzsef, Bcs-s Toron- parancsnoj

vrmegyk tblabrja 18431849. Beller Gyrgy J


tl

kok.

(Egyidejleg
sinner Ferdinnd; Tapavicza Istvn ;

titeli

1824

1826. Popovics Gyrgy

sajks

rnagyok 1813
:

1824.
;

//o/ie?i-

1826

1827.

1827 1830. senki; 1830 1838. Butyini s Perkoszovai Br Hillcr Jzsef ; 1839 1843. Beller Gyrgy ; 1843 1850. Mollinry Kroly, egyszersmind Torontl vr-

megye

tblabrja.)

1850

1851.
1853.

Buncsich Jnos, rnagy, sajks parancsnok.

(Egyidejleg alrendelt rnagyok: ducsky Istvn s Pachmann Jnos.)

1850

1853.
utols

Snr-

1851

Weymann

Jnos,

alezredes,

titeli

sajks parancsnok.

A UUNAX HAJHADAK VKZKKINEK IDOKKNUl LA,7STK0MA.

363
fiot"

rMolliui-y
I

Autal ezredes, a csszri fparancsnoka. Baumrucker Jzsef a Dunn, Pest szktilla-kar

helylyel
I

o
VC

Fritsch Igncz a Gardatn, Riva szklielylyel

tQAQ iQi J l4J ibi.<j

Konstantin a Pn, Verona Pvia szkhelylyel Kratky Antal a Lago-Maggiorn, Mi^.^ggej.ti^.^1

lano szkhelylyel Gollas Kroly a velenczei Lagunkban,

Yelenczben

B)

Naszdkapitnyi hadsegdek.
Bsics oldalnl,

1522 1526. |^''^^'^y/f'^,^^ ]Radisa


tboros Istvn
}

1522-1523.

{^r^'^ j^rs^^^'

} G^elley Sebestyn oldalnl.

0)

Naszdos vajdk.
^)

(Bradch Pl, Ptervradjn. 1494--^AQK -i^yt).^^^^^^^.^^^^


-.AQA

1510. 1511.

Nndorfehrvrott. Sank Mikls, Bnmonostoron. Rvay Istvn, valsznleg Ptervradjn.


1
[>

1521.

If^^ll Mark Szkoblics M' V


<{

Nndorfehryrott

Ovcsrevics

Markos Pter

1521.

rNesthe Lukcs Nagy Pter Hevessy Istvn i>Ptervradjn. J Rcz Pter Kulcsry (Olchary) Pl Kisdy Pter .Horvth Pl J
I
I

1523.

TLukarich Mrton Ers Pter


}

"|

Podvmnyay Tams

^
}

jajczn.
''

[_Kormos Blint
J)

1495-ben mint temesvri

(?)

vajda fordul

el Bradach. Engel

Gescli. d.

Ung. Eeiclis

I.

k.

36i

A DUNAI HAJOHAUAK VEZEKEIN;K IDOliEM"! LAJSTROMA.

rRodovn ....
1523.

Gryr Pter Chyvitkovics ] LLaszlovics Miblyj


j
>

^
'

'

^^^'^

_,

rZalnkemni Bertalau
Lszl Pter
I

1
I

528.

Zugricba Juos Fehrvry Balzs LZemplni Jnos


I

'>Zalnkemnben.
I

r Porkolb
I

Juos Ttb Jnos


Otbacz Jnos

Nagy Pter
1

Vas Mibly
Bjtba Balzs Nyalbicz Andrs

Sempsey Ambrus
I
I

L
I

Ferdinnd

ki-

1537.

<j

Istenatta Balzs

'>rly

prtjn, a du-

nairllomsokou. Balogb Mikls Darvasi Vajda Gergely Bornemissza Ferencz Kovcs Lriucz Vajda Farkas Bornemissza Balzs Bjtba Mrtou Horvtb Lriucz

["Kovcs
I

Lrincz

Horvtb Pter Stnkovics (Zankowytb) Pter


Milovnovics Mikls

1546

1549.<{
I

'

Dki Imre Horvtb Juos Borby Pter Vajda Sebestyn


\

LUjlaky Lrincz
1552. 1553.

Komromban.

Sipos

Ambrus

Bakai Mikls

1558.

[Nagy Mt Demesi Horvtb Pter


I

<{

Pozsgai Jnos Sygesdy Andrs LSryzdicb Pter


I

"

A liIXAI IIA.miiADAK VEZEREIXKK IlinliKNIH

T.A.TSTIiOJA.

365

5fiO.

1561. 1 5S9. 1563. 567. 1569. 1569.


1

J Thatay Mt OcsrovjHh Mihly, Gyrjtt. Nagy Ferencz 1 o ,, , ^^'^>'"Nmeth Dnes 5 Pozsonyban. Reesz N., ^ Vajda Pter, rsekjvron. _^ ^' Jnos Gyrgy, Esztergomban. 16241636. Pzmny Ferencz, Gyrtt.

Heiisius Sebestyn

Gyri Mihly

(>Kom;irom])aii.

1625.

Petrasco N., Pozsonyban.

OKLEVELES FGGELK.

(//. Lajos kirly kegij elemlevele a naszdosok rszre.

Buda^

'1525. jlius 25.)

etc.

Commissio propria Domini regis de Consilio. Nos Ludovicus Dei Gratia Rex Hiingarie et Bohemie Memorie commendamus tenor presentium siguificantes

expedit universis: quod quuin ad nostrum officium pertineat, ut eos qui aliquo genere laboris, servicii ac fidelitatis de fide Cbristiana, de nobis, et de Regno nostro bene siint

quibus

Immunitatibus prosequamur, uiiUo modo inter ceteros videntur negligendi, qui in partibus Regui nostri inferiorihus assiduos Tburcorum impetus miilto sudore et sanguine suo fortissimo solent propulsare, quorum de numero nobis
meriti, Premiis, atque
QQ.QMYX\\.\xtJideles milites nostri Navales,quos a genere navigii, quo strenue ac peculiariter utwiiur, Nazadistas appellamus, horam

virtutem multis ac claris rebus gestis ante excidium Nndor in uostra ess