Sie sind auf Seite 1von 7

PENDIDIKAN SENI VISUAL

KAJIAN REKAAN SENI VISUAL 2006 SOALAN 6: Arca Mobail yang bertemakan Perpaduan

Koleksi Gambar Perpaduan - penerangan perpaduan -penerangan setiap gambar

QuickTime and a TIFF (LZW) decompressor are neede d to see this picture.

QuickTime and a TIFF (LZW) decompressor are neede d to see this picture.

QuickTime an d a TIFF (LZW) decompressor are need ed to see this p icture .

Qui ckTi me and a TIFF (LZW) decompresso r are ne eded to see this pi cture.

Koleksi Jenis-jenis Arca - penerangan maklumat bagi setiap gambar

Qui ckTi me and a TIFF (LZW) decompresso r are ne eded to see this pi cture.

Qui ckTi me and a TIFF (LZW) decompresso r are ne eded to see this pi cture.

Qui ckTi me and a TIFF (LZW) decompresso r are ne eded to see this pi cture.

Qui ckTi me and a TIFF (LZW) decompresso r are ne eded to see this pi cture.

Koleksi Arca Mobail - bahan internet, majalah, foto - informasi tentang apa itu arca mobail

QuickTime and a TIFF (LZW) decompressor are needed to see this picture.

QuickTime and a TIFF (LZW) decompressor are needed to see this picture.

Quic kTime and a TIFF ( LZW) deco mpr essor ar e neede d to se e this picture.

Lukisan pencil x 2
Gambar yang berunsur perpaduan Arca yang dijadikan sebagai sumber ilham

Isi kandungan seterusnya: Lukisan realistik - 2 m/s Lakaran olahan motif dan perkembangan idea 2m/s

Lakaran akhir reka bentuk arca mobail - 1 m/s Lukisan dari sudut pelbagai pandangan (hadapan, sisi dan bawah) - 3m/s Kajian warna - 2 m/s Lukisan persembahan dalam situasi sebenar - 1
m/s

Lukisan alat dan bahan serta catatan - 1 m/s Lakaran proses dan teknik penghasilan - 2 m/s
Jumlah muka surat : 19

Cadangan bahan ( sumber alam semulajadi)


Buluh, rotan Dahan dan ranting kayu Akar pokok Kulit kayu Cengkerang siput, belangkas Tanah liat Tempurung dan sabut kelapa Buah pokok pine