You are on page 1of 7

BELEGIŠ II

Literatura
• Forenbaher S., On Pseudoprotovillanova Urns in Yugoslav Danube
Area, Opuscula archaeologica 13, Zagreb 1988., 23-41.
• Forenbaher S., Vučedol-Streimov vinograd: horizont kasnog
brončanog doba, Opuscula archaeologica 14, Zagreb 1989., 55-66.
• Forenbaher S., Nalazišta grupe Belegiš II u istočnoj Slavoniji,
Opuscula archaeologica 15, Zagreb 1991., 47-69.
• Šimić J., Dalj – Livadice, naselje iz brončanog doba, Istraživanje
1979. godine, OZ XVIII-XIX, Osijek 1987., 7-35.
• Šimić J., Kontinuitet nastanjivanja tijekom brončanoga doba u
sjeveroistočnoj Slavoniji, Izdanja HAD-a sv. 16, Zagreb 1993., 127-
148.