You are on page 1of 23

KULTURA POLJA SA ŽARAMA

U SJEVERNOJ HRVATSKOJ

MLAĐA FAZA
1100.-800. g. gr. Kr.
MLAĐA FAZA KULTURE POLJA SA ŽARAMA U
SJEVERNOJ HRVATSKOJ

• Grupa Velika Gorica – sjeverozapadna Hrvatska


• Grupa Dalj (I-II faza) – istočna Hrvatska
• III. – V. faza ostava
• 11.-9. stoljeće prije Krista
Grupa VELIKA GORICA

• Naselja: Zagreb – Gradec


Staro Čiče – Gradišće
Orešje Donje - Pogorišće
• Groblja: Velika Gorica
• Ostave: Ivanec, Miljana, Kamena gorica,
Matijevići
• grupa Velika Gorica vrlo je slična grupi Dobova u
Sloveniji i egzistira u vremenu Ha A2 – Ha B2 (11.-9. st.
pr. Kr.)
• prostor Podravine:
naselja: Sv. Petar Ludbreški (metalurška radionica)
Nova Bukovica Sjenjak

ostava: Legrad

- obilježja materijalne kulture pronađene na prostoru


Podravine uklapaju se u materijal mlađe faze kulture
polja sa žarama (Ha B vrijeme)

- na prostoru Podravlja u Sloveniji grupa Ruše koje se


od dobovske razlikuje u ukrašavanju keramike, ali u
trajanju do u Ha B vrijeme s kontinuitetom u željezno
doba
NASELJA grupe Velika Gorica
Nastambe na primjeru naselja u Ormožu
Staro Čiče - Gradišće
Zagreb - Gradec
Orešje Donje – Pogorišće
GROBLJE Velika Gorica
Groblja mlađe faze kulture polja sa žarama na primjeru
Novog Mesta
Ruška grupa – Pobrežje, Ormož
Ostava Ivanec
Grupa DALJ

• prostor istočne Slavonije i Hrvatskog Podunavlja


• istočna granica između Vukovara i Iloka – zona mješanja
utjecaja daljske i bosutske grupe
• naselja: Batina, Osijek, Dalj-Kraljevac, Šarengrad – Malo
Renovo
• groblja: Vukovar-Lijeva bara, Dalj-Busija, Batina, Osijek,
Šarengrad – Renovo, Doroslovo (Bačka)
• ostave: Šarengrad – Bašćine, Batina, Dalj-Kraljevac
• datacija: Ha A2 – Ha D1 (1100.-550. g. pr. Kr.)
Keramografija daljske grupe
Groblje daljske grupe Vukovar-Lijeva bara
Ostava Šarengrad-Bašćine
Kronologija daljske grupe
LITERATURA
• V. HOFFILLER, Dalj, Corpus Vasorum 2, Beograd, 1938.
• J. ŠIMIĆ, Nalazišta daljske grupe u Daljskoj planini – Prilog
proučavanju brončanog i starijeg željeznog doba u sjeveroistočnoj
Hrvatskoj, Prilozi Instituta za arheologiju 10 (1993), Zagreb, 1996.,
35.-47.
• N. TASIĆ, Nekropola kod Doroslova i njen značaj za proučavanje
starijeg gvozdenog doba Podunavlja, Kulture gvozdenog doba
jugoslovenskog Podunavlja, Simpozij – Sombor 1993, Beograd, 1994.,
9.-19.
• C. METZNER-NEBELSICK, Hallstattzeitliche Zentren in
Südostpannonien, Zalai Museum 8, Zalaegerszeg, 1997., 9.-26.
• C. METZNER-NEBELSICK, Der «Thrako-Kimmerische»
Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder- und Hallstattzeit im
südöstilichen Pannonien, Berlin 2002.