You are on page 1of 13

GRČKA

PREDNEOLITIČKI RAZVOJ
Petralona
- Na Halkidiki
- Lubanja ranog neandertalca ili arhaičnog
homo sapiensa
Gornji paleolitik – u Epiru:
Kokinopilos – nalazište na otvorenom
Asprohaliko – abri
Kastrica – špilja kod Janine
Franchthi
kasni mezolitik, početni neolitik