You are on page 1of 79

BLISKI ISTOK

Pretkeramički neolitik
• Nema jednog središta neolitizacije, čak ni
unutar samog plodnog polumjeseca. Tu
se mogu izdvojiti najmanje 3 središta:
• zapadni obronci i doline Zagroz planine
• brežuljkasti dio turske sjeverne
Mezopotamije i južni anatolijski plato
• Levant - od južnih obronaka Taurusa na
sjeveru do Sinajskog poluotoka na jugu
•mogu izdvojiti
Nema jednog središta neolitizacije, čak ni unutar samog plodnog polumjeseca. Tu se
najmanje 3 središta:

zapadni obronci i doline Zagroz planine
brežuljkasti dio turske sjeverne Mezopotamije i južni anatolijski plato
Levant - od južnih obronaka Taurusa na sjeveru do Sinajskog poluotoka na jugu
JERIHON ( 9. tisućljeće - 8350. pr.
Kr.)– natufijenska k.
• pored snažnog izvora
• najniži sloj ostaci
natufijenskog svetišta, iznad
toga 4m sloja s jamama za
zalihe, žrvnjevima, kamenim
oruđem natufijenskog tipa
• materijalni ostaci: kamena
industrija ugl. od lokalnih vrsta
kamena (kremen, lidijski
kamen), nema tragova importa
opsidijana; grube motike za
obradu zemlje (?), dlijeta i šiljci
za drvodjelske i rezbarske
poslove (drvo, kost); oštrice za
srpove, usađene u koštana
držala, često ukrašena
Jerihon
PRETKERAMIČKI NEOLITIK
(akeramički neolitik)
• Jerihon A
• Jerihon B
• Ain Ghazal
• Catal Hüyük
• Hacilar
• Kirokitija
Jerihon A (8350-
7350. pr. Kr.)
Istraživanja tela
• - 1868. Charles Warren - nije
otkrio ništa bitno
• - 1907. - 1909. Ernst Sellin,
njemački teolog i Carl Watzinger,
arhitekt i građevinski poduzetnik
prvi su došli do neolitičkog sloja
bez keramike, ali to nisu uočili
• - 1930. - 1936. Sir John Garstang
također je došao do sloja
pretkeramičkog neolitika, to je i
objavio kao slojeve starije od
pojave keramike, ali mu to baš nije
bilo jasno
• - 1952. - 1958. Dame Kathleen
Kenyon provodi moderno
istraživanje po slojevima;
JERIHON - PPNB: 7300. - 6000. g. pr. Kr.; noviji
C14 datumi: 6968. i 6918. g. pr. Kr.
svetišta
• mala soba s nišom u pozadini i stupom
od vulkanskog kamena u njoj
• kuća poput megarona sa stupovima u
pročelju
• velika kuća (6 x 4 m) sa zakrivljenim
aneksom uz dulju stranicu
Ain Ghazal = izvor gazela,
predgrađe današnjeg Amana
lokalitet otkriven prigodom
izgradnje autoceste 1974. g.
Zaštitna iskopavanja Gary Rollefson
1982-1985, 1987, 1988-1989
Middle Pre-Pottery Neolithic B 7,250-6,500 BCE

Late Pre-Pottery Neolithic B 6,500-6,000 BCE

Pre-Pottery Neolithic C 6,000-5,500 BCE

Yarmoukian Pottery Neolithic 5,500-5,000(?) BCE

MPPNB House

Plaster patches are covering sub-floor burials


Podnica druge kuće

MPPNB

Hrastovi stupovi nose


krovnu konstrukciju
LPPNB
ognjište

Oštećena dvokatna kuća

Hram sagrađen na starijoj kući


LPPNB

svetište

Antropomorfni ortostat
Dva kružna svetišta, četvrta faza objekta koji je primarno bio apsidalna građevina
Apsidalna građevina iz LPPNB, ali
korištena i kasnije
PPNC “Corridor building”
jarmukijen

Dugačka kuća
s 3 prostorije
• Kružni temelj šatora iz
jarmukijen razdoblja
• Zidovi uz ulicu potječu
iz LPPNB faze, ali se
još uvijek koriste
jarmukijen

LPPNB i PPNC

MPPNB
“Posebni” ljudi
Trash burial
PPNC
ÇATAL HÜYÜK