You are on page 1of 47

KRATAK PREGLED

EVOLUCIJE ČOVJEKA

Mr. sc. Ivor Janković


Institut za antropologiju, Zagreb
PALEOANTROPOLOGIJA

 evolucija hominida/hominina
 fosilna građa
 interdisciplinarnost (arheologija, anatomija, geologija,
fizika, primatologija, genetika...)
NADPORODICA: Hominoidea

Porodica: Hominidae Porodica: Hominidae


 rod Homo  Potporodica: Ponginae

rod: Pongo
Porodica: Pongidae  Potporodica: Gorillinae
 rod: Pongo rod: Gorilla
 rod: Pan  Potporodica: Homininae
 rod: Gorilla Pleme: Panini
rod: Pan
Pleme: Hominini
rod: Homo
ČOVJEK VS. ČOVJEKOLIKI MAJMUNI:

 razlike u načinu kretanja  prva odlika hominina:


(anatomija) dvonožan hod
 dentalne promjene  nužne anatomske
 jezik promjene
 kultura  u centru gravitacije
 itd.  biomehanički zahtjevi
PRVI HOMININI
nekad:
 Australopithecus

danas:
 Sahelanthropus
 Orrorin
 Ardipithecus
ROD AUSTRALOPITHECUS

 Dart 1925.
 Taung
 Australopithecus africanus
Australopithecus anamensis

 Kenija
 oko 4.5 mya

 A. africanus?
Australopithecus afarensis

 najviše nalaza
 Etiopija, Tanzanija
 između 4-3 mya
Australopithecus bahrelghazali

 Čad
 oko 3.5 mya

 A. afarensis?
Kenyanthropus platyops

 Kenija
 oko 3.5 mya

 Australopithecus?
Australopithecus africanus

 Južna Afrika
 cca. 3-2.5 mya?
Australopithecus garhi

 Etiopija
 oko 2.5 mya

 kameno oruđe?
ROBUSNE VRSTE:
Australopithecus/Paranthropus

 razlike u kraniodentalnim odlikama


 veći zubi (pretkutnjaci i kutnjaci)
 deblja zubna caklina
 jaki mišići žvakanja i njihova hvatišta

 razlike u prehrani?
Australopithecus aethiopicus

 Kenija, Etiopija
 oko 2.5 mya
Australopithecus boisei

 Tanzanija
 oko 2-1 mya
Australopithecus robustus

 Južna Afrika
 oko 2-1 mya
POJAVA RODA HOMO
Homo habilis

 Leakey et al. 1964.


 Tanzanija, Kenija...
Homo rudolfensis

 Kenija
 cca 2.5-1.8 mya
Homo ergaster/erectus

 oko 2 mya
 anatomski “moderniji”
 naprednija industrija?
 napušta Afriku
 E. Dubois, Java 1891.
 Pithecanthropus
 Sinanthropus
 širenje izvan Afrike 1.8/1.6 mya?
 Dmanisi
 Sangiran

 Europa tek oko 1 mya?


Osvajanje Europe

nalazi oruđa:
 Prezletice
 Le Vallonet
 Šandalja?

fosilni nalazi:
 Ceprano
 Gran Dolina
 od cca. 500 000 godina p.s. nalazi brojniji
 Mauer, Petralona, Vertesszöllös, Boxgrove, Steinheim,
Arago, Sima de Los Huesos...

 Homo heidelbergensis?

 između 500 i 250 000 g. p.s. vidljiv porast


“neandertalskih” odlika
 ašelejen
 organiziran lov
 nastambe na otvorenom
 vatra
Neandertalci

 evolucija na tlu Europe, kasnije širenje na dio zapadne


Azije
 najbolje poznata prapovijesna populacija prije pojave
anatomski “modernih” ljudi
 od posebnog značaja: Krapina i Vindija
 dolina Neander 1856.
 ranije Engis i Gibraltar
 moderni (patologija) ili
davni Europljani?
 King 1864. Homo
neanderthalensis
 1899.-1905. Hušnjakovo
 Dragutin Gorjanović Kramberger
 najveće nalazište
 kamena oruđa
 izumrla fauna (analiza flora)
 Spy, Le Moustier, La Chapelle-aux-Saints,
La Quina, La Ferrassie, Monte Circeo...

 Boule: bestijalna rekonstrukcija

 danas: na temelju novih spoznaja promjena


u razmišljanju o njima
 musterijen
 levaloa– kontinuitet s ašelejenom
 vješti lovci, prilagodljivi
 briga za ozlijeđene
 prvi ukopi (grobni prilozi?)
simbolika?
 glazba?

 što se zbilo s njima?


Sudbina neandertalaca/podrijetlo
anatomski “modernih” ljudi

 multiregionalna evolucija

 Out of Africa/model
zamjene/African Eve

 asimilacijski model
kasni neandertalci

 St. Cesaire
 anatomski “moderniji”
 šatelperonijen
 ukrasi
 Vindija
 32-33 000 g. p.s.
 anatomski “moderniji”
 prijelazna kultura?
 gornjopaleolitički koštani šiljci i neandertalci
prvi “moderni” ljudi u Europi

 Mladeč, 31 000 g. p.s.


 Predmosti
 Oase, 35 000 g. p.s.
 Cioclovina, 32.500 g.
 Lagar Velho, 24.5 kya
genetika

 1987. Cann & Stoneking: mtDNA (Eva)


 mtDNA: Feldhofer, Mezmaiskaya, Engis, La Chapelle,
Vindija...
 razlike u sekvenci (rubna preklapanja)

 problem: bottleneck, veličina populacije, mali uzorak...


 nedostatak uzorka ljudi ranog gornjeg paleolitika
 Vindija: prva izolacija
nuklearne DNA (ancient
DNA) neandertalca
 dijele 30% SNPs derived
alele s modernim
populacijama
 danas: odmak od “bestijalnih” prikaza neandertalaca
 neandertalci kao zanimljiva i anatomski i kulturno
varijabilna populacija u vremenu i prostoru