You are on page 1of 11

Prema M.–L. Inizanu i sur.

(1992: 22-23) glavni ciljevi


eksperimentalnog lomljenja su:
rušenje mitova,
testiranje sirovinskog
materijala,
ponovno otkrivanje
zaboravljenih metoda i tehnika,
prenošenje znanja.
Osim toga mogu se razlučiti
slučajni lomovi od namjernih i
ustanoviti koliko je složena
izrada pojedinih rukotvorina.
Rezanje slona jednostavnim kamenim alatkama (prema Toth 1987).
Slon je umro prirodnom smrću.
Eksperimentalna izrada
šačnika (prema Pelegrin i
Böeda 1983)
Izrada levaloaške jezgre i odbojka
(prema Pelegrin i Böeda 1983)
Izrada sječiva (prema Pelegrin i Böeda
1983)
Neizravna izrada sječiva (prema Pelegrin i Böeda 1983)
Glačanje (prema Pelegrin i Böeda
1983; Roussot 1980)
Stjepan Vuković s učenicima tijekom Eksperimentalna bušilica koju je izradio Stjepan
iskopavanja špilje Vindije Vuković