You are on page 1of 44

Moderna arhitektura druge polovice 20.

stoljeda

Gabrijela Pehar 4.

Moderna arhitektura se uglavnom odlikuje jednostavnim formama, izostankom ukrasa, i stvaranjem lijepih oblika samim konstrukcijskim elementima Arhitektura je u 20. stoljedu uznapredovala uporabom novih materijala (elik, armirani beton, i dr.) te nevjerojatnom inventivnodu novih konstrukcija, ime su nastale graevine potpuno novih funkcija i raznolikih oblika.

Podjela:
Internacionalni stil Arhitektura slobodnih oblika HI-TECH arhitektura Postmoderna Dekonstruktivizam

Internacionalni stil- visoki modernizam


vodedi smjer arhitekture 20. stoljeda u razdoblju 1930-1960-ih godina Pioniri meunarodnog stila su bili Walter Gropius, Peter Behrens i Hans Hoppe u Njemakoj Neslubeni moto ovog stila je svojevrsni paradoks koji je predloio Mies van der Rohe: manje je vie

Mies van der Rohe

Seagram, NY

Unit d'Habitation

Tri nebodera u Dominion Centru, Toronto

Martin Luther King Jr. Memorijalna knjinica, Washington DC

One Charles Center, Baltimore, Maryland, SAD

: Le Corbusier (Francuska)

Sabor u Indiji

Palaa pravde u Indiji

Dravni muzej zapadnjake umjetnosti

Walter Gropius

Neboder Pan Am, NY

Harvard

Karakteristike
Internacionalni stil izrastao iz tri fenomena koji su okupirali arhitekte krajem 19. vijeka, to su bili: otpor prema eklektinim historicistikim stilovima, koji su tad bili u modi, koji su bili pretrpani ornamentima i nepotrebnim ukrasima koji nisu imali nikakve veze sa funkcijom graevine industrijska revolucija koja je traila brzu i efikasnu izgradnju niza potpuno novih tipova graevina za stanovanje, trgovinu, administraciju i industriju razvoj novih graevinskih tehnologija i koritenje novih materijala; eljeza, elika, armiranog betona i stakla

Arhitektura slobodnih oblika


arhitekti zapoinju cijeli niz objekata koji se opiru strogim geometrijskim planovima (tankoljusna struktura) Predstavnici: Oscar Niemeyer, Pier Luigi Nervi, Annibale Vitellozzi i Jorn Utzon

Notre Dame du Haut

Palaa sporta u Rimu

Terminal TWA, Eero Saarinen

Oscar Niemeyer, Zgrada Kongresa uBraziliji

Opera u Sydneyu, Jorn Utzon

HI-TECH arhitektura
kasni modernizam ili strukturalni ekspresionizam stil u arhitekturi koji se razvio 70-ih godina 20. stoljea, spajajui elemente industrije visokih tehnologija u arhitektonsko oblikovanje poveznica izmeu modernizma i postmodernizma

Renzo Piano i Richard Rogers, Centar Georges Pompidou u Parizu

Norman Foster, Zgrada banke u Hong Kongu

Unutranjost Zgrade Lloyd's u Londonu arhitekta Richarda Rogersa

Jean Nouvel, Torre Agbar, Barcelona

Postmoderna
suvremeni arhitektonski stil koji se javlja koncem 1950-ih odlikuje se nepravilnim kutovima, ponovnom uporabom ornamenta na proelju u arhitekturu se vrada simetrija, stup, luni prozor, ornament i dr., ime nastaje postmoderna retrospektiva, dok se postmoderna progresiva trudi iskoristiti suvremene forme sasvim drukije od klasine moderne

Michael Graves, Zgrada Portland

Zgrada AT&T (danas Zgrada Sony) u New Yorku, djelo Philipa Johnsona

James Stirling, Neue Staatsgalerie ,Stuttgart

Charles Moore, Piazza d'Italia, Portland,Oregon

Kua Vanna Venturi Roberta Venturija

Dekonstruktivizam
pravac u novijoj povijesti arhitekture koji se nastavlja na postmodernu arhitekturu usmjeren protiv pravila utvrenih u stilu modernizma arhitekti grade protivno pravila pa se graevina ponekad doima kao da ne prati ono osnovno pravilo, vrstodu

u upotrebi uvijek iste forme zgrada jednostavnih geometrijskih formi kocke, kupe, kugle, piramide, valjka

idovski muzej u Berlinu, Daniel Libeskind

Muzej Guggenheim u Bilbau, Frank Gehry

Muzej u Herfordu, Frank Gehry

Coop Himmelblau, kristalna palaa

Koncertna sala Walt Disney, Los Angeles

Pleua kua,Prag

Neboder Rise