Sie sind auf Seite 1von 51

Gio vin: Nguyn Minh Phng

G/v: Nguyn Minh Phng

H323 l g ?

L giao thc: Truyn thng Multimedia


trn c s chuyn mch gi -------Multimedia over IP

Thng tin Multimedia bao gm: voice, video, fax, data H tr c dch v truyn thng im-im v im - a im xy dng mt mng t hp c kh nng kt ni vi cc mng khc nh: H.320, H.324, H.310, POTS vv

Phng thc p dng


Thoi n thun (IP Telephony)

Thoi v video (Video Telephony)

G/v: Nguyn Minh Phng

Khi u

Cc thnh vin ca h giao thc H.32x


H.324 Truyn thng Multimedia trn PSTN H.320 Truyn thng Multimedia trn ISDN

H.321 Truyn thng Multimedia trn B-ISDN


H.323 Truyn thng Multimedia trn LAN

G/v: Nguyn Minh Phng

Phin bn u tin a ra l chun Multimedia cho LAN


H323v1 Local Area Networks & Non-guaranteed QoS Sau v1: Packet Based Multimedia

a ra m hnh hi thoi hi ngh vi cc c ch iu khin v h tr cht ch

G/v: Nguyn Minh Phng

IP Telephony with H.323 truly means Multimedia over IP

G/v: Nguyn Minh Phng

Cc giao thc trong H323

H.225.0
S dng bn tin Q.931 cho qu trnh thit lp cuc gi (EP to EP) S dng bn tin RAS cho bo hiu gia EP v GK

H.245
iu khin capability iu khin knh truyn d liu
6

G/v: Nguyn Minh Phng

Cc giao thc trong H323

RTP/RTCP
Truyn thng tin media (thoi, video) gia cc u cui S dng nhiu knh truyn logic (mi knh cho mt chiu)

G/v: Nguyn Minh Phng

Cc giao thc .. (tip)

T.120 dng cho dch v truyn d liu Cc chun m ho ting ni


G.711 64kb/s G.728 16kb/s G.729A v G.729B 8kb/s G.723.1 5.3kb/s hoc 6.3kb/s GSM 8kb/s

Cc chun m ho hnh nh

H.261 H.263
8

G/v: Nguyn Minh Phng

Cu trc H323 v cc phn t

Cu trc mng phn tn n gin Kh nng m rng mng d dng t u t ban u D trin khai trong mi trng mng hin ti
9

G/v: Nguyn Minh Phng

Cc phn t H.323

Gatekeeper

Multipoint Control Unit

Mng IP
Terminal Gateway

Mng PSTN

10

G/v: Nguyn Minh Phng

Cc phn t H.323

Cc thit b u cui Gateway (GW) Gatekeeper (GK) Multiple Control Unit (MCU)

MC (Multipoint Controller) MP (Multipoint Processor)

11

G/v: Nguyn Minh Phng

H323: Thit b u cui


Thit b Audio Thit b Video Thit b truyn d liu
Giao din user iu khin h thng Audio Codec G.711 G.723 G.729 Video Codec H.261 H.263 User Data T.120 System control H.245 Control RTP/RTCP

Giao din mng IP

Q.931 Call Setup


RAS Control
12

G/v: Nguyn Minh Phng

Thit b u cui H323

Cc phn t nm ngoi phm vi H323 Cc phn t nm trong phm vi H323

13

G/v: Nguyn Minh Phng Cc phn t ngoi phm vi H323

Thit b vo ra video

Camera, mn hnh v cc thit b iu khin la chn x l nn tn hiu video v thc hin chc nng phn chia cc khung hnh Micro, loa, my in thoi, thit b trn ghp cc knh audio v thit b kh ting vng
14

Thit b vo ra audio

G/v: Nguyn Minh Phng Cc phn t ngoi phm vi H323

Giao din mng IP: cung cp giao din vi mng IP h tr bo hiu v mc tn hiu tu theo cc chun quc gia v quc t. Giao din ngi s dng: cung cp giao din cho ngi s dng iu khin h thng v s dng cc dch v
15

Cc phn t trong phm vi H323

G/v: Nguyn Minh Phng

B m ho v gii m video B m ho v gii m audio B m nhn tn hiu Khi iu khin h thng

16

G/v: Nguyn Minh Phng

B m ho v gii m video

M ho tn hiu video t tn hiu video gc truyn i v gii m tn hiu video nhn c hin th ln mn hnh L phn khng bt buc trong mt thit b u cui H323 Tun theo mt s chun H.261, H.263
17

B m ho v gii m G/v: Nguyn Minh Phng audio

Cc thit b u cui H323 u phi c Chc nng bt buc:

Theo G.711-kh nng truyn v nhn tn hiu m ho PCM theo lut A v lut Cc chun nn ting ni tc thp nh G.722, G.728, G.729, MPEG 1 audio v G.723

Chc nng tu chn:

C kh nng hot ng mt cch khng i xng trn cng mt knh ting

18

B m nhn tn hiu

G/v: Nguyn Minh Phng

Cc gi thng tin khi nhn v u c ghi vo b m nhn tn hiu C tc dng iu khin tr trn ng nhn tn hiu, (cng thm tr vo cc gi tn hiu tu theo tr ca chng t c ng b trn knh . C kh nng x l iu khin tr trn cc b m nhn t c ng b gia cc lung tn hiu vi nhau.

19

Khi iu khin h thng

G/v: Nguyn Minh Phng

C nhim v iu khin v gim st mi hot ng ca thit b trong mng:

iu khin theo H.245 : X l hay gi i cc bn tin iu khin lung thng tin d liu Chc nng bo hiu RAS : x l hay gi i cc bn tin RAS lin lc vi GK

Chc nng bo hiu cuc gi : x l hay gi i cc bn tin bo hiu H225 thit lp v hu b cuc gi
20

Giao thc bo hiu H225

G/v: Nguyn Minh Phng

ng m cc gi tin thoi, video trong cc gi tin RTP truyn i trn mng, cung cp kh nng truyn d liu thi gian thc
ng gi cc bn tin bo hiu cuc gi cng nh cc bn tin bo hiu gia u cui vi Gatekeeper

21

Khi khi iu khin H.245

G/v: Nguyn Minh Phng

S dng knh iu khin H.245 truyn cc bn tin iu khin im - im iu khin cc hot ng ca cc phn t H.323 trong mng bao gm:

kh nng trao i, m v ng cc knh logic, yu cu cc ch hot ng thch hp, iu khin tnh tun t ca cc bn

22

G/v: Nguyn Minh Phng

Chc nng bo hiu RAS

S dng cc bn tin c nh ngha trong khuyn ngh H.225.0 thc hin cc chc nng gm: ng k v cho php dch v, thay i rng bng tn, bo trng thi hot ng gia cc u cui v Gatekeeper. Knh logic c thit lp bi H.245 s khng c s dng truyn knh bo hiu RAS. Trong mng: Khng c GK th khng tn ti knh bo hiu RAS C GK th knh RAS c thit lp gia mt u cui v GK
23

Chc nng bo hiu cuc gi

G/v: Nguyn Minh Phng

S dng bo hiu theo khuyn ngh H.225.0

thit lp kt ni gia hai u cui H.323.

Knh bo hiu ny c lp vi knh bo hiu RAS v knh iu khin H.245.

Trong mt h thng

Khng c Gatekeeper th knh bo hiu cuc gi c thit lp ni gia hai u cui tham gia vo cuc gi.

C GK th knh bo hiu cuc gi s c thit lp gia cc


u cui vi GK hoc gia hai u cui vi nhau, vic la chn phng n thit lp knh bo hiu nh th no l do GK quyt nh
24

G/v: Nguyn Minh Phng

Thit b u cui - Sn phm

in thoi IP(IP-telephone)

Selsius-Phone Cisco-Phone

Chng trnh phn mm trn PC

NetMeeting ca Microsoft Internet Phone ca VocalTec

25

Gatewa y

G/v: Nguyn Minh Phng

Cung cp kh nng kt ni gia mt mng H323 v mng phi H323 Chuyn i cc th tc truyn thng v cc khun dng gia cc mng Chuyn i cc thng tin bo hiu, iu khin cuc gi (CCS7, R2 thnh dng bn tin H225) Chuyn i khun dng d liu thoi (nn t PCM xung tc thp hn)
26

G/v: Nguyn Minh Phng

Gateway (tip)
M hnh Gateway

27

G/v: Nguyn Minh Phng

Gateway (tip)

28

G/v: Nguyn Minh Phng

Gateway phn tn

1 GW bao gm nhiu thnh phn: Qun l ti nguyn mc cao Bo hiu IP (H323) (B) Bo hiu SCN (C) Qun l ti nguyn mc thp (giao thc iu khin thit b H248)(A) Giao tip mng chuyn mch knh (Z) v chuyn mch gi (Y) Tr ngi ca nh sn xut Gateway Kt hp cc thnh phn trn trong mt thit b vt l Bo m rng cc giao din mng c th s dng c trong mi trng nhiu nh sn xut
29

G/v: Nguyn Minh Phng

Gateway phn tn

Gii php: Gateway phn tn

Tch ring hai phn qun l ti nguyn mc cao v qun l ti nguyn mc thp

Cho php qun l cc thit b mt cch thng nht v d


dng hn

Bo m tnh tng thch trong mi trng nhiu nh sn xut

30

Gateway (tip)-Sn G/v: Nguyn Minh Phng phm

Cisco Clarent Lucent Technology Radvision Natural Microsystems Gateway: Fusion Digis Gateway: NetBlazer 8500

31

Gateway (tip)-Sn G/v: Nguyn Minh Phng phm

VIPGate (Vin KHKT Bu in)


Ti a 210 knh (7xE1) PC Windows NT/2000 H323v2 C cc c ch nng cao cht lng ting ni M ho tc thp H tr DTMF v Tone Generation Bo hiu R2 MFC Giao tip vi GK: RAS

32

G/v: Nguyn Minh Phng

Gatekeeper (GK)

L mt thit b khng bt buc trong H323 (v d: Netmeeting khng s dng cc GK) Nhng n phi thc hin mt s chc nng bt buc nu c

Qun l mt vng (mt nhm cc thit b H323) L mt ng dng phn mm, thc thi trn mt PC nhng GK c th tch hp
33

Li ch khi s dng

G/v: Nguyn Minh Phng

Qun l tp trung

Chng thc nh tuyn Ghi chi tit cuc gi Cu trc tn, cc thut ton nh tuyn gateway,.. u nm trong mng

Cch ly cc u cui vi mng

34

Gatekeeper (tip)

G/v: Nguyn Minh Phng

Cc chc nng tu chn

iu khin bo hiu cuc gi

X l qu trnh bo hiu call control signaling vi endpoint cho cc endpoint t thc hin call control signalling

Hn ch truy nhp Qun l bng thng: Qun l s terminal c trao i cuc gi ng thi trn mng Qun l cuc gi: lu danh sch cc terminal ang thc hin cuc gi Cho php sa i alias address (H323v4)

35

G/v: Nguyn Minh Phng

GK (tip)

Cc chc nng bt buc:

Chc nng dch a ch (nh tuyn) iu khin truy nhp iu khin rng bng tn iu khin vng iu khin bo hiu cuc gi Hn ch truy nhp Gim st rng bng tn Gim st cuc gi
36

Cc chc nng tu chn


GK (tip)

G/v: Nguyn Minh Phng

Cu trc kt ni

Gatekeeper Hierarchical Arrangement

Gatekeeper Mesh Arrangement

37

G/v: Nguyn Minh Phng Gatekeeper (tip)- Sn phm

Ca VocalTec

Phone-to-Phone, PC-to-Phone,PC-to-PC, Web-to-Phone, Fax-to-Fax, Store-and-forward, Real-time Fax v Internet, Phone Call Waiting Yu cu h thng:

Windows NT Server 4.0 Service Pack 3 for Windows NT Server 4.0 Pentium II 266 MHz 512 cache CPU 256 MB RAM SDRAM 100 MHz ECC 168 PIN DIMM 4 GB SCSI Hard disk and SCSI controller (two hard drives recommended) PCI 10/100 Network card and PCI display controller Fixed IP address DNS name
38

G/v: Nguyn Minh Phng Gatekeeper-Sn phm (tip)

RadVision

iu khin v nh tuyn cuc gi Cc dch v thoi nh directory services v cc chc nng PBX (v d: chuyn tip cuc gi) Xp chng GK-thc thi chc nng GK phn tn tng tin cy v m rng Chc nng ACD (Automatic Call Distribution) iu khin bng thng, cung cp QoS iu khin ton b h thng Gim st h thng v cc chnh sch bo mt
39

G/v: Nguyn Minh Phng

Gatekeeper-Sn phm (tip)

VIPkeeper (Vin KHKT Bu in-RIPT)

iu khin v nh tuyn cuc gi, Qun l bng thng


iu khin bo hiu cuc gi, Hn ch truy nhp, Gim st rng bng tn, Gim st cuc gi

Cu hnh:

PC, Windows NT/2000 Service Pack 3 for Windows NT Server 4.0 Pentium II 266 MHz 512 cache CPU 128 MB RAM SDRAM 100 MHz ECC 168 PIN DIMM 4 GB SCSI Hard disk and SCSI controller (two hard drives recommended) PCI 10/100 Network card and PCI display controller Fixed IP address DNS name

40

G/v: Nguyn Minh Phng

MCU

H tr cc cuc gi a im

C th l mt thit b ring l (nh PC) hoc c tch hp trong GW, GK hoc u cui
Gm nhiu b MC v MP

MC (multi-point controller)

MP (multi-point processor)
41

G/v: Nguyn Minh Phng

MCU (tip)-MC

iu khin v gim st hi thoi a im Thc hin vic trao i vi cc u cui v la chn kiu hi thoi a im trong sut

qu trnh hi thoi

iu khin v xc nh ti nguyn C th c tch hp trong u cui, GK hoc GW v n c th c s dng thc hin cuc gi tu thuc vo v tr n tch

hp

42

G/v: Nguyn Minh Phng

MCU (tip)-MP

X l Video/Audio hoc d liu tp

trung

Cung cp kh nng chuyn mch,

trn hoc chuyn m cc dng thng


tin media

Cc MP c iu khin bi cc MC
MP khng c tham gia vo cuc gi
43

G/v: Nguyn Minh Phng

MCU- Hi thoi a im
Hi thoi a im phn tn v hi thoi a im tp trung

44

M hnh hi thoi a im

G/v: Nguyn Minh Phng

Hi thoi a im kiu tp trung (EP bt buc


phi h tr)

EP kt ni vi MC ca MCU qua knh iu khin EP kt ni vi MP qua knh thng tin media MC thc hin cc chc nng iu khin a im

ca H245

MP thc hin video switching/mixing, audio mixing v phn phi d liu T.120
45

Nguyn Minh Phng M hnh hi thoi a G/v: im (tip)

M hnh hi thoi a im tp trung


MCU

46

Nguyn Minh Phng M hnh hi thoi a G/v: im (tip)

Hi thoi a im kiu phn tn

EP kt ni vi MC ca MCU/GW/GK qua knh iu khin

EP c th kt ni vi MP qua knh thng tin


media (tu chn)

EP phi c kh nng qung b tt c d liu media ti cc im trong phin hi thoi a im


47

Nguyn Minh Phng M hnh hi thoi aG/v: im (tip)

M hnh hi thoi a im phn tn


Video Audio

MC

Source: Jim Toga

48

Nguyn Minh Phng M hnh hi thoi a G/v: im (tip)

Hi thoi a im kiu Hybrid multipoint Centralized audio

EP trao i tn hiu video theo phng thc phn tn

EP trao i tn hiu audio theo phng thc tp trung

Hi thoi a im kiu Hybrid multipoint

Centralized video

EP trao i tn hiu audio theo phng thc phn tn EP trao i tn hiu video theo phng thc tp trung
49

Nguyn Minh Phng M hnh hi thoi a G/v: im (tip)

la chn phng thc hi thoai, MC c th gi ti cc endpoint danh sch cc phng thc truyn thng hay da vo

multipointModeCommand

Cascading MCU:

Trao i multipoint control function gia nhiu MC cascading, phi thit lp 1 knh H245 Control gia cc MC
50

G/v: Nguyn Minh Phng

Ti liu tham kho

RADCOM: www.radcom.com H323: www.h323.org Cisco: www.cisco.com RADVISION: www.radvision.com


51