You are on page 1of 87

Moderna arhitektura

Konstrukcije i moderni materijali

……
1. insdustrijska revolucija!
- ŽELJEZO i para


2. industrijska revolucija!
-ČELIČNE KONSTRUKCIJE : ČELIK i električna energija

- ARMIRANO BETONSKE KONTRUKCIJE

ŽELJEZO
Most nad rijekom Severn u Ironbridgeu,
Abraham Darby, 1777.-79.


Svjetska izložba, 1889., Pariz
Ferdidand Dutert i Victor Contamine,
Hala strojeva (111m),

ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Gustav Eiffel, (324m)
Louis Henry Sullivan,
robna kuda u Chicagu

(Sullivan centre ili
Carson, Pirie and
Scott company store)

1899., 1904.-1906


Željezna konstrukcija,
terracotta i željezo

KONSTRUKCIJA SE NE SKRIVA!

……………..
Centar Georges Popmpidou (Beabourg)
Renzo Piano i Richard Rogers
1971.-77.g, Pariz
ARMIRANO BETONSKE KONTRUKCIJE


Beton :

Od čega se sastoji?

Dali je postojao i prije?

1. Zid termi iz Vile Tivoli, Domus Aurea, 2. st.,Rim
2. Detalj zida vanjske
propovjedaonice crkve
Notre Dame u
Ronchampu, 1955., Francuska.
3 .Detalj u bijelo obojane fasade od betonske
žbuke crkve Notre Dame u Ronchampu, 1955.,
Francuska
?
pijesak
šljunak
voda
cement (19.st.)

armatura (19.st.)
ARMIRANO-BETONSKE
KONSTRUKCIJE
ARMIRANO-BETONSKU
SKELETNU konstrukciiju izumio je
F. Hennebique
krajem 19.stoljeda
1. SKELETNA KONSTRUKCIJA
Antun Ulrich, zgrada Vjesnika,
1972., Zagreb
Le Corbusier, ‘’Unité d'Habitation’’ ili
‘’zgrada zajedničkog stanovanja’’,
1947.-52. , Marseille, Francuska
337 stanova


Maisonette - kudica
INDIVIDUALNIJE STANOVANJE
Le Corbusier, ‘’Villa Savoy’’, 1928.-31. , Poissy (Francuska)
SPOJI TLOCRT
ARHITEKTURA PLASTIČNE INVENCIJE
NOVA SHVADANJA + ZAOBLJENE FORME
Le Corbusier , Crkva Notre Dame u Ronchampu,
1954. , Francuska
2. Konstrukcija armiranog
betona na principu
STUBA (jezgre) I KONZOLA
(horizontalnih istaka)


izumio R. Mailart oko 1910.Frank Lloyd Wright,
‘’Laboratorij Johnson Wax
Company’’,
1936.-39.,
Racin, Wisconsin (SAD)

Hentrich & Associates, ‘’Standard bank centre’’,
Johannesburg, Južna Afrika , 1968.
Hugh Stubbins & Associates.
Citicorp Centar, NY, 1977.
RAZLIKA?
3. LJUSKASTA KONTSURKCIJA

Eero Saarinen, JFK aerodrom, 1962., Queens, NY (SAD)
ARHITEKTURA NE OVISI O
HORIZONTALAMA I VERTIKALAMA
ORGANSKI OBLICI
Pier Luigi Nervi, Palazzetto dello Sport,
‘’Mala sportska dvorana’’, 1957., Rim
Frederick John Kiesler, Beskonačna kuća,
izložena u Museum of modern Art, NY, 1960.
- prvo se napravi čelična mreža, koja zbog elastičnosti čelika
može biti vrlo različitih oblika, onda se zalije betonom
Buckminster Fuller, The Montreal Biosphere,
1967. Montreal, Quebeck
Frank Gehry, muzej Guggenheim u Bilbau, 1997., Španjolska
1.ČELIČNE KONTRUKCIJE

2.ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE
-SKELETNE
-STUB KONZOLA
-LJUSTAKSTA (VITOPERNA)


…………….
Harry Seidler i
Pier Luigi Nervi,
M.L.C. Centar,
1977.g
Sydney ,Australija
Jørn Utzon, kuda opere u Sydneyu,
završena 1973., Sydney, Australija